ÇIKMAZ SOKAK

PKK
PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi

BURHAN SEMİZ
Ankara (Nisan–2007)

1

ÇIKMAZ SOKAK PKK PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi Global Yayınevi Güvenlik Serisi:1 Yayın No:1 Yazar : Burhan Semiz Kapak Tasarım : Uğur Çakmak Dizgi&Mizanpaj: Baskı : 1.Baskı Nisan–2007 Ankara/Gölbaşı Global Yayınları Sağlık 1. sok. no: 17/13 Yenişehir/ ANKARA TEL: 0 (312) 434 59 50 & FAX: 0 (312) 434 59 54 E-posta: info@ankaraagam.com Web:www.ankaraagam.com Genel Dağıtım
Kitabın tüm yayın hakları Global Yayınevine aittir.

2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR TAKDİM ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM 1 PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAŞANAN GELİŞMELER 16 BÖLÜM 2

6 9 10 11

GERİLLA METODOLOJİSİ VE DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 26 (a) Gerilla Tarzı Çatışma Ve Teorik Altyapısı 28 (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 44 (c) Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi 52

3

(d) Dağ Kadrosunun Stratejik Savunma, Stratejik Denge Ve Stratejik Saldırı Aşamaları Açısından Değerlendirilmesi 58 BÖLÜM 3

PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ(HRK-ARGK-HPG) 71 (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan/ Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) (b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan / Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 80 (c) HPG (Hezen Parestına Gel / Halk Savunma Güçleri) 94 BÖLÜM 4

74

DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri 107 (a1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? (b) Dağ Kadrosunda Yaşamın Ve Yaşananların Değerlendirilmesi 141 (b1) Apoizm ve Dağ Kadrosu 151

105

131

4

(b2) Dağ Kadrosunda Yaşam 158 (b3) Dağ Kadrosunda Yaşananlar ve İtiraflar 176 BÖLÜM 5 PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER 190 ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ 192 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 224 EKLER: Ek–1 :PKK Kronolojisi Ek–2 :Gerilla Nedir? (Alberto Bayo) 261 Ek–3 :Sözde HPG Genel Yönetmeliği 279 HPG (Dağ Kadrosu)Yapılanması 297 Resimlerle Dağ Kadrosu 298 228

5

Katliamlar KAYNAKÇA İNDEKS

307 313 326

KISALTMALAR ABD AGAM A.g.e. A.g.y. AMİT An. :Amerika Birleşik Devletleri :Ankara Global Araştırmalar Merkezi :Adı geçen eser :Adı geçen yayın :İntihar Eylemcileri Yapılanması :Anayasa

6

ARGK ASAM CIA Çev. DEP D.Y.Ç EGM EJAK ERNK FARC FKÖ GKK HADEP HPG HRK IKDP İ.D.B İHEB KADEK KİH KNK KYB M.K. MLN-T

:Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan) :Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi :Merkezi Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency) :Çeviren :Demokratik Emek Partisi :Düşük Yoğunluklu Çatışma :Emniyet Genel Müdürlüğü :Kürdistan Özgür Kadınlar Cephesi :Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) :Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de Columbia :Filistin Kurtuluş Örgütü :Geçici Köy Koruculuğu :Halkın Demokrasi Partisi :Halk Savunma Güçleri (Hezen Parestına Gel) :Kürdistan Kurtuluş Birlikleri (Hezen Rızgariya Kurdistan) :Irak Kürdistan Demokrat Partisi :İstihbarat Daire Başkanlığı :İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi :Kürdistan Özgürlük Ve Demokrasi Kongresi (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) :Kürdistan İslami Hareketi :Kürdistan Ulusal Kongresi (Kongra Netewıya Kürdistan) :Kürdistan Yurtseverler Birliği :Merkez Komite :Tupamaros Ulusal Özgürlük Hareketi (Movimiento De Liberación Nacional Tupamaros)

7

N.PAK PJA PKK PWD SHP T. TEMUH THKP-C TKP (ML) TSK USAK YAJK YJA STAR :Kürdistan Özgürlük Partisi (Partiya Azadiya Kürdistan) :Özgür Kadın Partisi (Partiya Jina Azad) :Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkeren Kürdistan) :Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti (Partiya Welatparezen Demokraten Kürdistan) :Sosyal Demokrat Halk Partisi :Türkish Daily News :Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi :Türkiye Halkın Kurtuluşu Partisi/Cephesi :Türkiye Komünist Partisi/MarksistLeninist :Türk Silahlı Kuvvetleri :Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu :Kadınlar Birliği(Yekitiya Jina Azad) :Özgür Kadın Birlikleri 8 .D.

saygı değer hocam Sayın Doç. Süleyman ŞAHİN.TEŞEKKÜR Kitabın hazırlanmasında bana maddi ve manevi yardımları dokunan başta annem ve babam olmak üzere. ve Dr.A. Burhan SEMİZ TAKDİM Geçmişten günümüze yaşanan terör hadiseleri. Ahmet ERDOĞAN. Atilla ALAGÖZ beylere ve "Terör Araştırmaları Topluluğu" (T. Umut KEÇELİ. Haşim ALAGÜNEY. İdris BAL'a. Dr. Tunahan ALPASLAN. Necati ALKAN'a. ayrıca kitabın hazırlanması sürecinde yanımdan hiç ayrılmayan ve sürekli yardımlarını gördüğüm ağabeylerim İnan SEMİZ ve Erhan SEMİZ'e ve her türlü desteği bana sunmak için ellerinden geleni yapan değerli dostlarım Mustafa TOPAL. Türkiye 1984 yılından 9 . Yusuf SEMİZ. ülkemizin yıllardır gelişmesinin önündeki en önemli engel olarak görülmektedir.T. her zaman bana rehberlik eden Sayın Dr. Ebubekir ERENLER. Süleyman ÖZEREN'e sonsuz teşekkürlerimi sunar. Demirhan DEMİR. Koray Han YAVUZ.) bünyesindeki çok değerli dostlarıma şükranlarımı sunarım.

itibaren PKK gerçeği ile tanışmış ve PKK'nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinden her yönüyle etkilenmiştir. Peki. Böyle bir eseri ortaya koyan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder ve terörle mücadelede fikri çalışmalarının aynı hızla devam etmesini dilerim.M Başkanı ÖNSÖZ 10 . Öğretim Üyesi A. kalemle yapılması gereken bir mücadeledir.G.A. Zira terörizmle mücadele silahla değil. ne şekilde ve nasıl yaptı? Hangi şartlarda senaryosunu başkalarının çizdiği bu terörün figüranı oldular? Bu soruların cevabını çıkmaz sokak PKK "PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi" isimli eserde görebilirsiniz. İdris BAL G.B.F. Ayrıca yıllardır yaşanan PKK terörüne farklı bir bakış açısıyla yazılan bu eserde mevcut sorunlara yönelik çözüm reçeteleri bizlere belli bir bakış açısı kazandırmaktadır. sorunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi konusunda yeterli görülmemeli ve sürekli yeni çalışmalarla daha zengin hale getirilmelidir. Dr. Terör örgütleri ve özellikle PKK konusuyla ilgili olarak literatürdeki kitaplar. Doç. Çıkmaz Sokak PKK isimli eser terör ve terörizmle mücadelede toplumun her kesimine ayrı ayrı hitap eden yönleri olması sebebiyle literatüre farklı bir katkı sağlayacaktır. bu terör hadiselerini kimler.

En ince ayrıntısına kadar değerlendirilmesi gereken bu örgütün öncelikli inceleme alanı silahlı birlikleridir. Süleyman ÖZEREN 11 . Zira PKK sadece eli kanlı bir örgüt değil aynı zamanda etnik çatışmayı da körüklemeye çalışan sosyal bir hastalığın sonucudur. PKK terörünün değerlendirilmesi ve bu konuda çözüme yönelik açılımların sağlanabilmesi için PKK terör örgütünü her yönüyle tanımak zorundayız.Ülkemizde yaşanan terör olayları arasında PKK’nın yeri ayrı bir önem taşımaktadır. dağ kadrosunda nelerin yaşandığına. Konuyla ilgili olarak yazılan nadir eserlerden birisi olan bu kitabı hazırlayan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder başarılarının devamını dilerim. PKK'nın silahlı birlikleri olarak da ifade edebileceğimiz Dağ Kadrosu. Ph. metodolojik yönü başta olmak üzere.D. "Çıkmaz Sokak PKK" isimli eserde ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. PKK silahlı birlikleri 1984 yılından günümüze gelen süreçte “gerilla” yöntemlerini benimseyen bir tarzda hareket etmiş ancak halka yönelik şiddet ve terör eylemlerini saldırı stratejisi içerisinde değerlendirmiş ve böylece terörün ülkemizdeki en önemli unsuru haline gelmiştir. Bu sosyal sorunun her yönüyle incelenmesi. PKK terörünün köklerini çürütmeye yarar bir çıkış noktası olması açısından önem taşımaktadır. örgüt üyelerinin hayat hikâyeleriyle yer verilmiştir.

Eylem potansiyelini sürekli koruyan ve hinterlandı daimi surette var olan bir örgütün silahlı birliklerinin analizinin yapılması. Öğretim Görevlisi GİRİŞ PKK terör örgütü. PKK’nın yapmış olduğu eylemler değerlendirildiğinde karşımıza çıkan sonuç. PKK terör örgütü sadece etnik veya ideolojik altyapısı olan bir örgüt olarak değerlendirilmemelidir.G. PKK kurulduğu günden bugüne sürekli şiddet eylemleri vesilesiyle propaganda yapmakta ve nüfuz alanının diğer örgütlere nazaran geniş olması sebebiyle militan sayısı sürekli kendini korumaktadır.B. PKK içinde incelenmesi gereken en önemli konuların başında gelmektedir. geçmişten günümüze yapılan hataların. bu yapılanmaya karşı alınacak tedbirlerin geliştirilmesi bakımından pusula mahiyeti görecektir. ülkemizin zayıf karınlarının oluşturduğu boşluklar yatmaktadır. silahlı kadroları veya birlikleridir. toplumsal kırılmaların. Şiddetten doğan ve genetik kodlarına kadar bu gerçekliğe müptela olan PKK. PKK’nın terör ve şiddet olmadan ayakta duramayacağı gerçeğidir. ülkemizin terörle olan imtihanında baş aktör olarak ismini aklımıza kazımıştır. 12 . Bu örgütün yıllarca terörün mümessilliğini yapmasında. Bu bakımdan PKK için daimi surette varlığını koruması gereken birim. PKK’nın dinamizmi veya eylem kabiliyetinin yürütme ayağını oluşturan silahlı birlikler. şiddet ve terörü kendisine kılavuz olarak görmüştür.F. PKK terörü.

PKK dağ kadrosu tetkik edildiğinde karşımıza çıkacak olan temel husus terörün insanları. Birincisi dağ kadrosunun nasıl bir çatışma içine girdiği ve bu çatışmanın veya gayri nizami harbin yol ve yöntemleri. aslında PKK terörünün gerçek yüzünü göstermesi bakımından öncelikli inceleme alanıdır. Bu iki alanın birleşmesi bizlere bireylerin savaşan birer makine haline gelmesinin gerçek sebeplerini gösterecektir.sosyo-psikolojik handikapların bir sonucudur. Bu bakımdan PKK ile mücadelede. örgütün en işlevsel ve tehlikeli yapılanması olan dağ kadrosunun analizi zaruriyet arz eder. bu faaliyetleri sürecinde ortaya koyduğu düşük yoğunluklu çatışma konseptinin analizi çalışmamızda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu bakımdan PKK dağ kadrosunun iki veçhesi vardır diyebiliriz. ikincisi ise dağ kadrosunda ortaya konulan silahlı eylem ve terör hadiselerinin gerçekleştirilmesi sürecinde teröristlerin dağ kadrosundaki sosyal hayatları. PKK’nın bu minvalde ortaya çıkarttığı en büyük sorun silahlı eylemler ve bu eylemlerin getirdiği bunalımlardır. mücadele edilen örgütün analizinin yapılması en temel argümandır diyebiliriz. Yirmi yıl aktif olarak faaliyet yürüten dağ kadrosunun. PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi isimli kitabımızda vurgulanmak istenen ana tema yukarıda belirttiğimiz hususiyettir. yaşadıkları olaylar ve dağ kadrosunun gerçek yüzüdür. PKK’nın değerlendirilmesi sürecinde yeteri kadar ele alınmayan ve ihmal edilen dağ kadrosu. Silahlı eylemlere yol açan unsurları değerlendirdiğimizde. Terörle mücadele edilirken. karşımıza PKK içerisinde örgütlü bir yapılanma olan ve kurumsal olarak 1984 yılından beri devam eden dağ kadrosu çıkmaktadır. insanlıklarından çıkardığı ve savaşan bir makine haline getirdiği gerçekliğidir. Bunun 13 .

Bu bölümde PKK’nın temellerinin atıldığı dönemin kısmi değerlendirmesini de görebilmekteyiz. Birinci bölümde PKK’nın silahlı eylemlere yönelişinin kısa bir analizi de yapılmıştır. İkinci bölümün başında dağ kadrosunda uygulanan gerilla yöntemlerinin teorik ve pratik kaynakları ve temelleri ortaya konulmaktadır. bu bölümde kısmi olarak görebilmekteyiz. klasik savaş yöntemlerini boşa çıkarması bakımından ve asimetrik boyutu olması sebebiyle terör örgütlerinin en sık kullandıkları çatışma tarzı 14 . Ayrıca birinci bölüm bizlere PKK’nın şu an içinde bulunduğu durumu geçmişiyle karşılaştırılabilmesi ve PKK’nın bukalemun misali renk değiştirebildiğini. Filistin kampları vasıtasıyla dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ve Vietnam Vietkong usulüyle PKK dağ kadrosuna emsal teşkil eden gerilla metodolojisi. Çin’de şekillenen. Latin Amerika’da teorik alt yapısı güçlenen. yani çizgisinin ve renginin dönem dönem revizyona uğradığını göstermesi bakımından öncelikli değerlendirme imkanını sunmaktadır. PKK’nın kuruluş süreci çerçevesinde gerilla savaşına yönelmesinin başlıca nedenlerini. İspanya iç savaşıyla başlayan.yanında dağ kadrosunun sosyolojik yönü teorik yönünden ziyade yaşanılan olaylar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kitabımızın birinci bölümünde PKK terör örgütünün fikri altyapısının gelişme süreci ve çekirdek yapılanmasının oluşumu değerlendirilmektedir. İkinci bölümde PKK dağ kadrosunun silahlı eylemlere yönelişi sürecinde uyguladığı gerilla metodolojisi incelenmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan gayrı nizami savaşların değerlendirilmesi ve bunların PKK ile karşılaştırılması bulunmaktadır.

ikinci bölümde PKK'nın gerilla söylemi ve bunun değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bir ay önceki PKK ile şu an ki PKK arasında sistematik farklılıklar oluşabilmektedir. Sürekli değişim gösteren PKK özellikle silahlı birliklerinde yeni yapılanmalara gidebilmekte ve bunları değiştirebilmektedir. İkinci bölüm kitap içerisinde başlı başına özerk bir alan olarak görülebilir. İkinci bölüm bu açıdan kısmen de olsa emsal teşkil etmektedir. Bu sebeple sağlıklı bir değerlendirmenin yapılması zorlaşmakta ve konunun analizi sadece gündelik haberlere indirgenmektedir. silahlı birliklerin sistematiği ve en son yapılanmanın önceki yapılanmalarla karşılaştırılması bulunmaktadır. Ayrıca PKK’nın ve dağ yapılanmasının incelenebilmesi için açık kaynakların gerekliliği ve mevcut durumda sağlıklı değerlendirme için bu hususun sadece istihbari bilgilerde var olması PKK’nın iki üç yıllık değerlendirmesini müphem bırakmaktadır. Üçüncü bölüm değerlendirmesinde ana hatlarıyla ortaya konulan dağ yapılanmasının eğitimi. Zira PKK sürekli değişim ve dönüşüm gösteren bir örgüttür. Maalesef ülkemizde PKK dağ kadrosu üzerine yapılan çalışmalarda bu husus yeterince değerlendirilmemiştir. İkinci bölümde ortaya konulan gerilla metodolojisi için en uygun örgüt sisteminin 15 . Kitabın üçüncü bölümünde PKK dağ kadrosunun gelişim süreci ve geçmişten günümüze yapılanması sistematik olarak aktarılmıştır.olmuştur. Bu hususu ikinci bölümde ayrıntılı olarak görebilmekteyiz. Ancak üçüncü bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli husus PKK’nın ve özelde dağ kadrosunun son dönemde ki gelişmeler ışığında değerlendirilmesine yer verilmemesidir. Bu bölümde özellikle örgütün nasıl bir gelişim süreci gösterdiğini çok net görebilmekteyiz.

Bu bölümde sistematik incelemeden ziyade. Nihai olarak belli başlı ve birbirlerinden farklılık arz eden hayat hikâyeleri sıralanmıştır. Bu çözüm paketi. Dördüncü bölüm ise dağ kadrosunun sosyolojisi ve dağ kadrosunda yaşanan olayları içermektedir. Dördüncü bölümde sosyolojik teoriler açısından değerlendirmelere yer verilmemiştir.oluşturulmaya çalışıldığını bu bölümde açıkça görebilmekteyiz. genel değerlendirmeler çerçevesinde hususi konulara değinmektedir. Dördüncü bölümde PKK terör örgütünün silahlı yapılanmasının nasıl çarpık bir sosyal ortama sahip olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca dördüncü bölümde dağ kadrosunda yaşam ve yaşananların değerlendirilmesi ayrı bir başlık altında tetkik edilmiştir. Bu bölümde dağ kadrosuna giren örgüt militanlarının veya pişman olup kaçanların hayat hikâyelerine yer verilmiş ve bu kişilerin örgüte girerken tek bir sebepten ötürü örgüte girmedikleri ortaya konulmuştur. Çözüm yolunda her fikrin 16 . Bu yönüyle konunun sosyolojik boyutu görülebilmektedir. Dördüncü bölümde sosyoloji başlığı altında PKK’ya katlımın sağlanmasının sebepleri yaşanan örnek olaylarla değerlendirilmiştir. Bu konuyu okuyucunun tecessüsüne bırakmaktayız. Kitabın beşinci bölümünde ilk dört bölümde incelenen konular çerçevesinde PKK terör örgütüne ve özellikle dağ yapılanmasına veya kadrosuna karşı alınması gereken tedbirler ve genelde terör(izm) sorununun özel sebepler ışığında asgari seviyeye indirgenmesi için hazırlanmış bir çözüm paketi önerisi bulunmaktadır. sorunun çözümünde atılması gereken adımlar ve çözüm yollarından ziyade bir şeylerin ivedi şekilde yapılması gerekliliğini ve hastalığa doğru tanı ve teşhisin yapılarak en doğru reçetenin verilmesinin önemini vurgulamaktadır.

ve düşüncenin değerlendirilmesi gerekliliği ilkesi ışığında ortaya konulan bu paket çalışmanın değerlendirmesi ve eklentisi niteliği taşımaktadır. bu hataları mazur görme büyüklüğü okuyucunun takdirine bırakılmıştır. Yukarıda genel hatlarıyla özetlediğimiz konular PKK terörüyle mücadele sürecinde bizlere fikri kaynak olması açısından ehemmiyetlidir. İyi okumalar… TERÖRÜN SADECE TARİH KİTAPLARINDA OKUNMASI ÜMİT VE TEMENNİSİYLE Burhan SEMİZ Ankara 2007 17 . Kitabın içerisindeki hatalar ve kusurlar şahsıma. Bu bakımdan eksiklikler ve kısmi değerlendirmeler zaruri olarak ortaya çıkmıştır. Ancak içinde bazı hususların ayrıntılı olarak değerlendirilmediği görülebilir. Zira her bir alt başlık bir tez konusu mahiyeti taşımaktadır.

Ülkemizde terör örgütlerinin ortaya çıkma dönemi daha çok 1970–1980 yılları arasında gösterilebilir.BİRİNCİ BÖLÜM PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİ VE SONRASI PKK (Kürdistan İşçi Partisi/Partiya Karkeren Kürdistan) terör örgütünün kuruluş süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Ancak bunun da arkasında belli bir dönem. eylem süreci ve ordu tipi yapılanmalar şeklinde gerçekleşmiştir. 1970’li yıllardan evvel ülkemizde marjinal gruplar ve fraksiyonlar daha çok sol orijinli olmakla birlikte gençliğin ve kısmen işçi sınıfının öncülüğünde gelişme göstermiştir. Gençlik hareketleri ise üniversitelerde başlayan boykotlarla 18 . klasik terör örgütlerinin veya marjinal grupların oluşumundaki gibi belli bir ideolojik devre. partileşme. lider kadro. Terör örgütlerinin altyapısının oluşmasında ideolojik devre birinci aşama olarak düşünülebilir. özellikle o döneme ışık tutmakta fayda vardır. Fakat bunun fikri altyapısı 1970’li yıllardan önce atıldığı için. süreç ve fikri yoğunluk bulunmaktadır.

TEMUH Yay.D. s:11 2 Sol orijinli örgütlerin oluşumu ve yapılanmaları için bkz. Ankara-1974. kökleri çok daha geriye götürülebilecek bir sorunu tekrar ortaya çıkartmış ancak bu sefer sorunu daha çok illegal alana çekmiştir. İ. bu yolu büyük ölçüde tıkamıştır.” 1968 gençlik hareketleri ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında etkisini göstermiş olan bir süreçtir. Ülkemizde üniversitelerden başlayan bu gençlik hareketleri sol orijinli olmakla birlikte Marksist-Leninist çizgide odaklanmıştır. 1984 yılından itibaren silahlı saldırılara başlayan 1 Ahmet Taner KIŞLALI. Türkiye’de ise 12 Mart öncesi dönemine yönelik duygusal tepkiler. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası bu Bölücü–Marksist fikirlerle kurulan bölücü örgüt PKK. Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi.. Anonim.. haklı isteklerini ve fikirlerini istismar etmiştir. Ankara Başbakanlık Basımevi-1982. Ankara-1997 3 Necati Alkan.B. Ahmet Taner KIŞLALI bu konuda şu şekilde bir değerlendirme yapmaktadır:1 “Söz konusu öğrenci hareketlerine sağlam teşhis koyabilen hükümetler içinde bulundukları rejimin olanakları ölçüsünde bu hareketlerin –hiç değilse.2 MarksistLeninist çizgide başlayan öğrenci örgütlenmeleri. Sol Terör Örgütleri.. Bilgi Yay. Gençlik Ve Terörizm . Ankara2002 . s:18 19 . ülkemizin temel dinamiklerini sarsmaya çalışmıştır. ayrıca bkz: Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi .ciddiyet kazanmış ve halk arasında “talebe hareketi” olarak ifade edilmiştir.“isyana” dönüşmemesini önleyici tedbirleri alabilmişlerdir. s:57-58. No: 60. Öğrenci Ayaklanmaları. o dönemin gençliğini amaçları doğrultusunda kullanmış ve gençlerin dinamizmini. Yay.3 Ülkemizde ortaya çıkan gençlik hareketleri anarşi olayları ve bu minvalde filizlenen tedhişçilik.

“Özal Döneminde Bölücü Terör. Bu Düşük Yoğunluklu Çatışmanın6 ortaya çıkmasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan üniversitelere gelen bir kısım öğrencilerin yaşanan olaylara Marksist bir yaklaşımla yorum getirmesi ve bu yorumların kaotik ortam için zengin bir zemin oluşturması büyük oranda etkili olmuştur. “KÜRTÇÜLÜK” Tekin Yayınevi. Ankara-1999. s:24-30 7 Dr. Ankara’da görevli üst düzey bir istihbarat yetkilisi . Ümit Yay. Ankara-1996.PKK. “yüz kişiden on bine…” diyerek özetlemiştir. PKK. Milliyet Yayınları. Apo ve PKK. Bunlar. 5–6 kişilik bir grupla yola çıkan ve hala devam eden. İdeolojisi Ve Yöntemi ASAM Yay. Ankara-1993 s:13 5 Nevzat Bölügiray. Bu süreçte örgütün ilk kez Ankara’nın Tuzluçayır semtinde kurulduğuna yönelik söylentiler bulunmaktadır. Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973-1992). 50 değil. Turkish Daily News Yayınları. s:21 8 Mehmet Ali Birand... Ankara-1992. PKK’nın geldiği noktayı 1993 yılında. Bu nedenle PKK’yı bir süreç olarak düşünebiliriz. Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma. 4 İsmet İmset.8 PKK’nın temellerinin atılmasında üç önemli nokta dikkat çeker.4 PKK’nın fikri temellerinin ortaya çıkışı sol fraksiyonların tesiri ile olmuştur diyebiliriz.7 PKK’nın kuruluşunu belli bir noktadan başlatmak yerinde olmaz. s:13 6 Mehmet Ali Kışlalı. İstanbul1992 s:84 20 . kısa bir sürede bölgede nüfuzunu arttırmaya başlamıştır. İşte bu kaotik ortamda 100 değil. Ancak Öcalan bunu yanlış bir tespit olarak ifade eder. 1970’li yıllar kan ve acı dolu çatışmaların mücadelelerin ve olayların yaşandığı dönem olarak tarihe geçmiştir. savaş makinesi bir örgüt olan PKK ülkede “az şiddetli bir iç savaş”5 yaşanmasına yol açmıştır.. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi. Nihat Ali Özcan.

Haki Karaer.g. Ortaya çıkan. Zira bu görüşmelerde PKK’nın fikri alt yapısı oluşmuştur. İmset kitabında konuyu şu şekilde ifade etmektedir." Basına sızdırılan bu bilgilerin yanında PKK'dan ayrılan en önemli itirafçılarından birisi olan Abdülkadir Aygan ise bu toplantıya yedi kişinin katıldığını iddia etmiştir. Bu sebeple en küçük toplantı veya görüşme geri planda bırakılmadan aynı dikkat ve değer verilerek incelenmelidir.e. Cemil Bayık. bir buluşma olarak nitelendiriyorlar. Apo’nun dışında Kesire. PKK Yapısı. Haki Karaer ve Haydar Keytan. Öcalan.9 2.a. Tuzluçayır olayı (1974) Çubuk Barajına göre daha önemli bir görüşmedir. Ankara-1 Ağustos 1987. Kamer Özkan. Abdülkadir Aygan. Bu toplantıda PKK’nın çekirdek kadrosunun bir araya geldiği şeklinde kuvvetli iddialar bulunmaktadır. Yeni Forum.1.g.11 Bu toplantı sonucunda Öcalan’ın Ankara’da kalması uygun 9 Çubuk Barajı girişiminin örgüt için önemi konusunda bazı ihtilaflar söz konusudur. "Basına sızdırılan bilgilere göre. Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda Nisan 1973’te PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. s:25. İdeolojisi Ve İşleyişi. M.. Mahzum Doğan. 10 A. Üçüncü olarak PKK’nın stratejisinin ve açılımının temelini oluşturan ayrıca gruplaşma çabalarının netice verdiği ilk toplantı olarak da ifade edilen Dikmen toplantısı Ankara’nın Dikmen semtinde öğrencilerin kaldığı bir apartman dairesinde gerçekleştiği ifade edilmektedir. Karar alınmıyor. İkinci toplantı veya görüşme yine Ankara sınırları içerisinde Tuzluçayır semtinde gerçekleşmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız. Musa Erdoğan. Ali Özer. İsmet Kılıç. Aygan’a göre bu toplantıda. 21 . Cemil Bayık ve Şahin Dönmez bulunmuştur. s:26. yalnızca örgütlenmenin gerekliliği konusunda ortak bir görüş…" Ancak biz PKK açısından ilk somut girişim olarak Çubuk Barajı görüşmelerini dikkate alıyoruz. Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı. bu toplantıda 11 kişi yer alıyor.Hayri Durmuş. Hasan Asgar Gürgöze. Ayrıntılı bilgi için bkz. İMSET.e. "Batılı uzmanlar hala Çubuk olayını bir toplantıdan (meeting) çok. sayı :190. Kemal Pir.10 3. Kemal Pir.

Tunceli’de bir banka soygunu dışında güncel devrimci pratikten geri kalınması ve nihayet ciddi bir politik çizgi olmaması.görülmüş ve bazı kararlar alınmıştır.2006. o güne kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Türk ve Kürt sol örgütlerin geleneksel yapılarından kopulması. toparlayıcı yeni ve daha düzenli bir yapı oluşturmak.10.html erişim tarihi: 14/10/2006 22 .belgenet.14 11Ayrıntılı bilgi için bkz: Cemil Bayık. aktaran. s:32.gruba merkezi bir yapı kazandırarak örgütleşmek.e. PKK Tarihi. ayrıca bkz: Anonim “PKK-1. Şam-1994 .e. 20.…o güne kadar ortaya çıkan görüşleri bir anlamda formüle etmek. www. teoride gördüklerini pratiğe çevirmenin ilk adımını böylece atmışlardır. "Toplantının amacı. a.. pratikten hareketle. s:36 12Dikmen toplantısında Öcalan’ın liderliğinde 25 kişilik bir grup bir araya gelmiştir. yeni örgütlenmeyi değişik ve pratik bir zemine oturtma kararının alınması. Bu toplantıda bazı karar ve stratejiler benimsenmiş ve örgüt profesyonelleşme aşamasına geçmiştir. Ve bu yapılanmanın da Ankara’nın dar kapsamlı mücadele alanından kopartılarak bölgeye intikal ettirilmesi".rojaciwan.g. lider üzerinde belirgin bir baskı yaratıyor… … Dikmen toplantısının belki de en önemli sonucu. Yayınları Ankara-1993 13 Örgütün kronolojisi için bkz: Ek–1 14 Öcalan Davası.Öcalan’ın aklında olan. ayrıca bkz: Özcan. a. İmset.g. www.com/dava/03.Örgütün kronolojisinde13 1973 yılından 1976 yılına kadar geçen süreyi ideolojik altyapı ve öncü kadro oluşturma olarak ifade eden Öcalan. 1976 yılından itibaren arkadaşlarıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine dağılmışlar.Cilt 1973-1979” .12 Örgüt için bu toplantının esas ehemmiyeti amatörlükten profesyonel çalışmalara geçilmesidir.B. İ.com erişim. silaha sarılınmaması.İddianame. Yukarıda sıralanan üç önemli görüşme veya toplantı örgütün çekirdek yapılanmasının ve temelinin atılmasına vesile olmuştur.Bütün toplantı ve eğitim çalışmalarında silahlı mücadeleden bahsedilirken.D.

İkincisi. Bu kongre Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis (Ziyaret) Köyünde 27–28 Kasım 1978 tarihinde yapılmıştır. Üçüncüsü. aydın gençlik olması itibariyle bilime açık. gençliğin atılgan.Cilt. Partileşme aşamasından sonra PKK silahlı eylemlere başlamış ve ilk olarak Hilvan ve Siverek pratiğinde. Aydın gençliğin kendine özgü karakteri vardır. engel tanımayan özellikleri vardır. bilimle en çok temasta bulunan ve devrimci düşünceleri en erkenden özümsemeye yatkın bir kesimi oluşturuyor. Hilvan’da gerçekleşen çatışmalar 15 PKK-1. yerel aşiret ağalarından Adalet Partisi Urfa milletvekili Mahmut Celal BUCAK’a yönelik silahlı eylemle ismini duyurmuştur.e.Yukarıda kısaca açıkladığımız. taban oluşturma çalışmalarına aralıksız devam etmiş ve artık partileşme sürecine geçilmesine karar kılmıştır. Partileşme sürecinde ilk olarak bir kuruluş kongresi yapmıştır. Ancak Celal BUCAK’a yönelik eylemden önce. örgütün temellerinin atılması sürecinde. toplumsal bir kategori olarak gençlik devrimci düşüncelere açık. a. coşkulu. 23 .g. onları rahatlıkla benimseyebilen özelliklere sahiptir. bilimle açık. 15 “Çalışmalar daha çok aydın gençlik kesiminin içerisinde yürütülüyordu. Gençlere yönelik faaliyetlerin ehemmiyeti hakkında Öcalan şunları ifade etmektedir. örgüt faaliyetleri daha çok eleman kazanmaya ve gençler üzerinde tesir oluşturmaya yönelmiştir. Bu sefer. Bu açıdan da gençlik kesimi içerisinde çalışma yürütülmesi doğal ve zorunluydu…” Örgüt propaganda faaliyetlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaymaya başladıktan sonra.

16 PKK 29 Temmuz 1979 tarihinde gerçekleştirdiği ve Mahmut Celal BUCAK’ın yaralandığı Siverek eyleminden sonra bildiriler dağıtarak ismini bölgeye ve Türkiye’ye ilan etmiştir. Ancak yer alan ifadeler dönemin değerlendirmesini yapmak açısından kayda değer niteliktedir. 24 .g. 31 Temmuz 1979-1 Ağustos 1979 tarihli gazetelerde Urfa Valisinin olayla ilgili beyanları yer almaktadır. Birçok insan onlarla işbirliği yapıyor görünseler de ( ki aralarında milletvekilleri ve il görevlileri de olduğu iddia ediliyor.g. …Apocuların Kürt halkı arasında desteği yok gibi. a.17 Bu dönemde müttefik bir ülkenin hazırladığı istihbarat raporunda PKK şu şekilde ifade edilmiş ve değerlendirilmiştir. s:41 17 Tercüman. İmset.g. Valinin beyanlarına bakılırsa devlet olayın içeriğine ve gelişmelere bir hayli yabancı kalmış görünmektedir.” 16 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık. "Olayın mahiyeti anlaşılamadı. s69 18 İmset.) bu gerçek bir destekten ziyade. bölgedeki birçok cinayetin. ancak kan davasından da öte de siyasal yanı ağır basıyor sıkıyönetim olaya el koydu…" ayrıca bkz: Birand. s:93. Milliyet.g. a.e. s:49–50–51.e. Siverek’i Türkiye’nin en yoğun şiddet olaylarının rastlandığı bir alana çeviren bu saldırının ilkinde bir Adalet Partisi milletvekili yaralandı. Apocular ile Kürt şiddeti aynı anlama geliyor. Türk basınına göre. a.PKK için önemli bir tecrübe olmuştur. Apocuların artan ünü.e.e.e. belirtilen istihbarat raporu hakkında ayrıntılı bilgi verilmemektedir. Ağustos 1979’da Urfa’nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde Bucak aşiretine karşı düzenlediği saldırılar ile adını duyurdu.g.18 “ Apocular ismindeki bu grup. a. “Bucaklar ve İstihbarat Raporu”. s:70. aşiret kavgalarında örgütün oynadığı role bağlı.. Açıklamada. Bu dönemde yaşanan olaylar için ayrıca bkz: Özcan. a. gerçekte sorumlu olmasa da bu örgüte atfedilmesine sebep oluyor.

e. örgütleri hafife almamaktadır.Baskı 20 İmset. PKK’nın kuruluş bildirgesinde de şiddetin ve terörün öncelikli saldırı yöntemi olduğu görülmektedir. belli bir program. “…PKK.g.19 “…Çeşitli bölgeleri temsil eden bir grup yoldaş.y. PKK 1979 yılında. strateji ve taktiğe. Birçok örgüt mensubu bu şekilde tasfiye 25 . Bu sebeple PKK için öncelikli önemli olan husus silahı kadroların tesisi ve bunların propagandasını yapan cephe örgütlenmesiydi. Aralık–1984. 3. Ülkemizin PKK tecrübesinden çıkartacağı en büyük edinim de bu tip örgütlerin kuruluş aşamaların da.20PKK kurulduğu günden itibaren “devrimci şiddet” üzerine inşa edilmiştir.Kuruluş Bildirgesinde21. hazırlanmasına rağmen bir sene bekledikten sonra yayınlanan “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” örgütün çıkışını şu şekilde ifade edilmiştir. PKK’nın tarihi boyunca hep muğlâk bırakılmış somutlaştırılmamıştır. dayanan Partiya Karkeren Kürdistan adı altında bir örgüt oluşturmaya karar verdiler. 22 Ajan ve Ajan-Provokatör olarak ifade edilen kavram.” PKK’nın kuruluş bildirisini hazırlayan Merkez Komite mücadeleyi stratejik ve taktiksel planda şiddetin kullanılması olarak belirlemişlerdir. muhalif çizgideki kişilere giydirilen deli gömleği olarak da ifade edilebilir. Örgütteki sigorta vazifesi gören bu itham.Ancak bu raporun ifade ettiği hususların bu kadar basit olmadığı kısa sürede anlaşılacaktır. dayanışmalarının temeline. Köln.g. a. örgütsel varlığına musallat olan sivil ve resmi polisle. no:25. eskinin gevşek grup ilişkilerinin yerine. ajan ve ajan-provokatörlere22karşı 19 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi”. resmi ve profesyonel ilişkileri esas alan. s:72 21 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” a. Weşanen Serxwebun.

Ülkemizde Mahir Çayan’ın kır yapılanması üzerine düşünceleri.g. Partinin taktiği gerilladır. Savaşı kurmaylık yürütür ve PKK’da savaş kurmayı da partidir. Seçme Yazılar. Köln–1984.24 PKK’nın ikinci ve üçüncü dairedeki yönetici kadroları bölgelere dağıldıktan sonra. s: 143 24 Ayrıntılı bilgi için bkz: PKK Kuruluş Bildirisi. s:60 26 . Çin’de Mao’nun halk savaşı. a. Gerilla çekirdeği parti çekirdeğinin daha da yoğunlaşmış şeklidir. bu ve benzeri söylemlerle dönemin terör örgütlerinin ve sol fraksiyonların misyonunu taklit ederek yola çıkmıştır. Bunların başında da Mehmet ŞENER gelmektedir.devrimci terörü vazgeçilmez bir mücadele yöntemi sayar. Vietnam’da gerçekleştirilen Vietkong Usulü savaş veya Latin Amerika tipi gerilla yöntemlerinde ortaya konan strateji ve teorilerden esinlenen Öcalan uygulanacak olan yöntemi şu şekilde ifade eder23. amaçlarının ancak MarksistLeninist ve tüm dünyadaki sosyalist güçlerin ittifakı ile gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Klasik Marksist-Leninist örgütlerden esinlenerek tüm dünya proleterlerine seslenir ve tüm komünistleri sınıfsız bir topluma! ulaşabilmek için kendi saflarında örgütlemeye çağırır. PKK. savaşla ve savaş içinde dirilmeyi bir ülke olarak kabul eder…” PKK’nın silahlı eylemlerine kullandığı metotlar gerilla metotlarına benzerlik göstermektedir.e. Weşanen Serxwebun. gerilla tarzı savaş yöntemini sistem olarak kabul ederken. Barışçıl bir ortamda her gün ulus olarak eriyip yok olmaktansa. Cilt. 23 Abdullah Öcalan. genellikle destek veren edilmiştir. Bilimsel Sosyalizmi rehber olarak seçtiklerini ve feodal düzeni yıkmaya kararlı olduğunu ifade eden PKK. kendi alanlarında hızla kadrolaşma amacıyla propaganda faaliyetlerine başlamışlar.4.

“işsizler ve toplum dışı kalanlardan” oluşmuştur. totaliter rejimlerin ve orta doğunu hâkim kültürünün bir realitesi olan “Zorun Rolü” bu 25 İmset. Diktatörlüklerin. Yine bu dönem içerisinde bölgede faaliyet yürüten ve aktif sayılabilecek örgütlere karşı saldırılar düzenlemiştir. örgütün metodolojisinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. PKK materyalist bir mantıkla ve Marksist-Leninist ilkeleri benimsemiş veya seçmiş bir örgüt olması bakımından hayatı ve yaşamı “mücadele” temeline oturtmakta ve bu minvalde “ZOR” kullanmayı meşru bir araç olarak görmektedir. PKK’nın ordu yapılanması ve buna ulaşmada bir basamak olan gerillayı incelerken.g.gruplar. Bunun yanında 12 Eylül öncesi Urfa yöresindeki nüfuzlu sayılan aşiret reislerine yönelik saldırılarda bulunmuşlardır. PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu. Gerilla konusunda PKK’nın ilham kaynağı ve çıkış noktasının belirlenmesi gerekir. Kozasından çıktıktan sonra. s:76 27 . yemek ve para verilmiştir. PKK. eleman temininde aşılanan ideolojiler ve tutunumun nasıl sağlandığını değerlendirmek gerekir.e. 1977 yılına kadar kozadaki kelebek gibi çok sessiz şekilde faaliyet yürütmüştür. fikri temelleri. PKK’nın “Parti-Cephe-Ordu” sisteminde sac ayaklarından biri olan ordu kavramı da makro planda değerlendirildiğinde ulaşılması hedeflenen yapılanma olarak da ifade edilebilir. bir anda kendini göstermiş ve bölgenin en tehlikeli ve aktif grubu haline gelmiştir. “Apocular” bu dönemde grup olarak kaleşnikof ve başka tür makineli tüfekler ile donatılmışlardır. “İstihbarat Raporu” a. 25 PKK’nın silahlı yöntem olarak gerilla metotlarını benimsediğini yukarıda ifade etmiştik. Bunlar PKK tarafından hemen silahlandırılmıştır.

g.28 PKK gerilla tarzı bir silahlı mücadeleyi yöntem olarak kabul ettiği için bu yöntemin gerektirdiği maddi unsurlara da ihtiyaç duymuştur.26 Kavramsal açıdan “zor” ve “zor kullanma” cebri bir anlam taşımaktadır. Bugün 26 Zor kavramının örgüt için önemi konusunda bkz: Abdullah Öcalan. ikinci yol olan “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak nitelendirilen ve Güney Amerika’dan esinlenilen yöntemi veya benzer bir gerilla mücadelesi olan Maoist Halk Ayaklanmasından esinlenerek. ama pozitif sonuç alındığında da köklü bir çözüm yolu olarak görülebilirdi. “Hemen Ayaklanmaydı. a. ayrıca “ Düşük Yoğunluklu Çatışma” kavramı için bkz: Mehmet Ali Kışlalı.73-75. Ankara-1996 28 . ne de halk desteği vardı. Gerilla tarzı savaş biçimi. Yukarıda ifade edilen yönetim biçimlerinin ideolojilerine göre “ZOR” iktidarı elde etmenin ve sürdürmenin yegâne yoludur. Vietkong tarzı mücadele ile kendine münhasır bir Düşük yoğunluklu çatışma yöntemi yaratmayı başardı.27 İktidarı elde etmek için zor kullanmayı meşru bir araç olarak kabul eden PKK’nın karşısında iki yol vardı: Bunları birincisi .” Hemen ayaklanma çok büyük bir risk. “Kürdistan’da Zorun Rolü” (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra–1983 27 Özcan. a. s:72 28 “Hemen Ayaklanma” ve “Uzun Süreli Halk Savaşı” kavramları için bkz: Özcan.e. Bunun için gerilla eğitiminin verilebilmesi öncelikli ihtiyaç olmuştur. Ancak PKK’nın ne hemen ayaklanabilecek militan potansiyeli. Ümit Yayıncılık. “Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma”. Bunun farkında olan Öcalan.e. Maoist Çin’in FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) ne ilham kaynağı olmasıyla Ortadoğu’ya giriş yapmıştır.g.coğrafyanın insanları için bir hayat tarzı haline gelmiştir veya getirilmiştir.

Buradan mezun olan birçok terörist gittikleri coğrafyada gerilla tarzı savaşı başlatmışlar veya geliştirmişlerdir. s:34-56 30Filistin Kamlarının kuruluşu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Armaoğlu. İstanbul – 1999.Doğan Yayınları.Fahir. Bu açıdan Filistin Kampları bu savaş tarzının yayılım alanı olmuştur. İKİNCİ BÖLÜM 29 Bu konuda bkz: Hasan Cemal “Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım”. “Filistin Meselesi ve Arap – İsrail Savaşı” Türkiye İş Bankası Yayınları. Bu hususa değinmeden evvel gerilla savaşı olarak da adlandırılan bu yöntemin metodolojisi üzerinde durmak gerekir.29 Filistin Kampları terörün laboratuarı olarak görülebilecek bir eğitim alanıdır.Filistin Kampları olarak bilinen bölgede gerilla tarzı eğitim bu şekilde giriş yapmış ve dünyanın dört bir yanındaki terör örgütü üyelerine bu kamplarda eğitim verilmiştir. İstanbul-1994 29 .30 PKK militanları dış bağlantıları vasıtasıyla 1980– 1984 yılları arasında özellikle Bekaa Vadisinde gerilla tarzı eğitim almıştır.

Amaca ulaşmak için saldırısabotaj-suikast yöntemleri kullanılır. hareket yeteneği de o kadar fazladır.31Gerilla kelimesi dağ adamı anlamında da kullanılmaktadır." Gruptaki her bir gerillanın kilit bir vazifesi vardır ve bunlar görevlerini eksiksiz yerine getirmek zorundadırlar Genelde sınıflandırmalar düzenli orduların sınıflandırmalarından çok farklıdır.tdk. Saldırı gruplarının sayıları değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat Küba’da yaşanan devrim sırasında Fidel Castro ile beraber diktatör Batista'ya karşı savaşan Ernesto Guavera (Che) tarafından bir savaş stratejisi olarak kuramsallaştırılmıştır. Gerilla tarzı savaş yönteminde savaşçı örgüt halk desteğine ihtiyaç duyar. Örgüt özellikle lojistik desteğini milis güçlerinden ve civar yerleşim bölgelerinden sağladığından halk desteği olmadan yaşayamaz. Kısaca adı “Vur-Kaç” saldırıları da denen bu savaş yönteminde temel amaç düşman birliklerini psikolojik ve maddi olarak yıpratmak ve savaşın 31 http://www. hafif silahlarla donatılmış topluluk olarak ifade edilmektedir. Buna göre gerilla birlikleri asimetrik saldırı yöntemleriyle karşı tarafı veya düşman gördüğü birliği yıpratmaya çalışır.tr/ erişim tarihi:12. Gerilla tarzı savaş yöntemini genellikle karşısında kendisinden silah gücü ve savaşçı sayısı bakımından daha üstün bir savaş aygıtı bulunan gruplar kullanır. Gerilla etimolojik olarak Fransızcada ‘Guérilla’ olarak bilinmekte ve düzenli bir orduya karşı küçük birlikler hâlinde çatışan.gov. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa.GERİLLA METODOLOJİSİ VE PKK DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gerilla metodolojisi değerlendirilmeden önce gerilla nedir? sorusuna kısaca cevap vermek gerekir. Halk desteği olmadan çok kısa bir sürede başarısızlığa uğraması kaçınılmazdır. soru no:6 30 .2006 32 Bkz: EK-2.12. Alberto Bayo gerilla gruplarında veya timlerinde bulunması gereken kişi sayısı hakkında şunları ifade etmektedir. 32"ideal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır.

2006 36 http://www.komünist gerillalar) de diğer bir örnektir. ayrıca bkz: Milliyet gazetesi. yerleşim yerlerine inip soygunlar yapmak suretiyle hayatını devam ettiren başıbozuk yapılanmalardır.2006 38 Bkz:Edward Said. İstanbul-1985 31 . Gerillanın savaş yöntemi eski eşkıya savaşına benzer niteliktedir.12.Bolivya Günlüğü.latinbilgi.php erişim tarihi:13. yoksa eski tabiriyle eşkıya mı 33 Ayrıntılı bilgi için bkz:Ernesto Che Guevara. gerilla tarzı yöntemleri (Túpac kullanmaktadır. mala saldıran kırda.ilerleyen safhalarında düzenli bir ordu sistemine geçmektir. s:70 34 Eşkıya yöntemi olarak ifade ettiğimiz husus. Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya’da terör hadiseleri oluşturan ve bu gün Kolombiya’da önemli bir silahlı güç olan FARC(Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColumbiaFARC) örgütü36.12. 5 Mart 2007 37http://www. Filistin'in Sorunu. 33 Düzenli ordu haline geçmek gerillanın temel hedeflerinden birisidir. 35 http://nedir. PKK terör örgütünün bir gerilla örgütü mü.yine bir Latin Amerika ülkesi olan Peru’da MRTA Amaru Devrimci Hareketi/Movimiento 37 Revolucionario Túpac Amaru) örgütü.latinbilgi. Yukarıda gerillanın genel anlamda tanımlamasını yaparken belirttiğimiz gerilla-eşkıya ayrımı. Aralık 1989. 35 Günümüz gerilla tarzı savaş yöntemini kullanan gruplara birkaç örnek verecek olursak. 34Fakat farklı olan şey gerillanın tamamen halkın örgütü oluşudur. halktan ayrı ve bağımsız yaşayan.com/gerilla/ erişim tarihi:14. ırza. haraç. yol kesme. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü de gerilla tarzı yöntemleri kullanmıştır. Pınar Yayınları. genelde dağ ve çevrelerini mesken edinen. gerilla örgütünün halkın yararına olan büyük bir politik hedefi vardır sırf bu yüzden halk gerilla güçlerine efsane ve kahraman gözüyle bakar ama eşkıya yol kesen.net/index.12.net/index.38 Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerine Vietnam’da büyük zayiat verdiren Ho-Şi-Min'in örgütü (Vietkong. Yar Yayınları. bir şefe bağlı yaşayan ve gerilla gibi asimetrik savaşan gruptur halk desteği bulamadığı için fazla yaşam alanı ve zamanı bulamaz.2006. cana.php erişim tarihi:13.antoloji.

(a) Gerilla Tarzı Çatışma Yöntemi ve Metodolojik Altyapısı Gerilla tarzı çatışma yöntemi başta İspanya iç savaşında daha sonraki süreçte Mao’nun Japonlara karşı uyguladığı bir yöntem olarak görülmüş daha sonraki süreçte ise Vietnam’da Vietkong usulü ile uygulanmış ve bunların yanında dünyanın dört bir yanında uygulanan bir yöntem olmuştur. Ancak daha önce gerilla tarzı çatışma yöntemlerini inceleyerek konuya açılım kazandıracağız. savaşın zamanı. N. bunlara egemen olan yasaların da 39 Mao Çe-Tung. savaş da savaş yönetme yasaları da. s:12–13 32 . devrimci savaşın da. Savaşın doğası bakımından. bu savaşların farklı koşulları tarafından –bu farklar. zaman içinde gelişir. Bu sebeple gerilla savaşı en çok Çin’de uygulanan tarzı ile ithal edilmiştir. 39 “Farklı Savaşları yönetmek için farklı yasalar. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.belirlenir. Bu yöntemi dünyanın dört bir yanına ihraç eden teorisyen ve aynı zamanda pratiğini de uygulayan kişi Mao'dur. Peking 1966 yapıtından. karşı devrimci savaşın da kendilerine özgü özellikleri olduğu için. Bu sebeple gerilla savaşını incelerken öncelikle Mao’nun yöntemini değerlendirmekte fayda vardır. Mao kendi bölgesindeki savaşı anlatırken şu ifadeleri kullanmaktadır. yeri ve doğasıdır. “Selected Military Writing” Foreign Languages Press. Zaman etkeni bakımından.olduğunu anlamamız açısından bizlere yol gösterici nitelikte olduğunu görmekteyiz. “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir. Her tarihsel aşamanın kendisine özgü özellikleri olduğu için her tarihsel aşamadaki savaş yasalarının da kendilerine özgü özellikleri vardır ve bunlar. başka bir döneme mekanik olarak uygulanamaz.

yenilgi tehlikesi olmaksızın yüzlerce savaş verebilirsin' mantığıyla hareket edilmesi gerektiği anlaşılınca PKK ile ona uygun tarzda mücadele geliştirilmeye başlanılmıştır. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok Ümit Yayıncılık. Örneğin Balkan Harbinde kaybettiğimiz Batı Trakya topraklarını geri alabilmek için Gerilla mücadelesi verilmiştir. Form Yayınları (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul. Ayrıca bkz: Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12.06:22. Eşref Kuşçubaşı ve Selim Sami gibi 40 Sun Tzu.11. her ülkeye ya da ulusa ait savaş yasalarının da kendi özellikleri vardır. Ancak eski Çin’in büyük askeri uzmanı Sun Vu Tzu’nun kitabında ifade ettiği gibi. klasik savaş metodunun dışında ve ortama veya şartlara göre savaş metodunu vurgulamaktadır. “Savaş Sanatı”. Osman Pamukoğlu. Bu yeni yöntemlerde farklı kural ve yasalar geçerli olacaktır. her ülkenin ya da ulusun. İspanya İç Savaşında klasik savaş yerine ani saldırılarda bulunup hızla geri çekilme yöntemleri kullanılarak başlayan “Guerillos”ların mücadelesi farklı tarz ve yöntemlerle dünyanın birçok yerinde uygulana gelmiştir.40 'Düşmanı ve kendini tanırsan. s:7 41 Gerilla Savaşı ve ya düşük yoğunluklu çatışmanın ülkemizde anlaşılması ve karşı tedbir alınması konusunda bakınız.” Mao. büyük bir ülke ya da ulusun kendi özellikleri olduğu gibi. O tarihlerde gerilla savaşı adına pek bir şey bilinmiyordu. yani her iki savaşa da aynı yasalar uygulanamaz. Yer etkenine gelince. Ülkemiz açısından gerilla metodolojisi PKK’dan önce bize yabancı ve hayli uzak bir kavramdı.41 Klasik Savaş metoduyla galip gelinemeyeceği kesin olan çatışma ortamlarında Mao’nun yukarıda belirttiği gibi farklı yol ve yöntemler belirlenir.00 33 .kendi özellikleri vardır.

42 Özellikle terör örgütleri ve ayrılıkçılar tarafından öğrenilmiştir. ana ilkeler şunlardır:44 1) Savunma içinde saldırıyı yönetirken.g. Bu durum karşısında. Bu bakımdan Mao’nun direnme savaşı olarak adlandırdığı gerilla savaşının temel prensiplerini ve ana ilkelerini şu şekilde sıralamaktadır43. gerilla birlikleri genellikle sıfırdan başlayıp büyüdüklerine. Mao Zedung'un .” Genel anlamda.e. 42 İsmet Bozdağ.. Ancak engebeli ve sarp bölgelerde düzenli ordudan veya savaştan çok daha etkili ve sonuç alınabilir olduğu daha sonraları öğrenilmiştir. s:28 43Gerilla Savaşının Temel Prensiplerini Ve Ana İlkeleri konusunda bkz: 'Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları'. genişleme ve düşmanı yok etme hedefine ulaşmadan önce hangi politika ya da ilkelerin benimsenmesi gerektiğidir. küçük bir kuvvet halindeyken büyük bir kuvvet haline geldiklerine göre.. Mao’nun gerilla savaşı yönteminde belli başlı temel prensipler vardır. Emre Yay. esnekliğin ve planlamanın. “Direnme Savaşında (ve bütün öteki devrimci savaşlarda).Askeri Yazılar. Sol Yay.gerilla mücadelesini bilen çok az kişi vardı ve gerilla savaşının düzenli ordu karşısında başarılı olabileceğine ihtimal verilmiyordu. Osmanlı’nın Son Kahramanları. İstanbul–1996.. hem kendilerini korumak ve hem de genişlemek zorundadırlar. uzatmalı savaşta çabuk sonuçlu muharebelerin ve iç cephe harekâtında dış cephe harekâtının kullanılması. 1976.. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası. s:189 34 . asıl sorun kendimizi koruma. Bu hususlar başta PKK olmak üzere birçok terör örgütü ve ayrılıkçı harekete ışık tutmuştur. inisiyatifin. s: 188 44A.

Mao’nun gerilla tarzı mücadelesine değindikten sonra bir diğer önemli gerilla teorisyeni Che’nin yöntem ve teorilerini incelemek gerekir.g. “Che” olarak bilinen Ernesto Che GUEVERA. İstanbul–1966 46 A. 5) Gerilla savaşının hareketli savaş haline gelişmesi. kendi ülkesindeki gerilla savaşının temel prensiplerini oluştururken tüm gerilla savaşı süresince stratejiyi en önemli unsur olarak görmüştür. 4) Stratejik savunma ve stratejik saldırı. Gerilla savaşında gizliliğe önem veren Che bu mücadele tarzının gerçekleşebilmesi için şu hususa dikkat çekmektedir. Gerilla savaşını mevcut ülke veya bölge içinde 45Ayrıntılı bilgi için bkz: Ernesto Che Guevera. Buna rağmen gerilla mücadelesine girişmek uzun vadede sonuçsuz kalır. s:32 35 .2) Düzenli savaşla koordinasyon. ve 6) Doğru bir komuta ilişkisi. 1960 yılında yayınlanan Gerilla Savaşı isimli eserinde.e. Askeri Yazılar. “Gerilla hareketini kesin gizlilik. Gerilla savaşı veya çatışması lokal bir olgudur. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri. Mao. çünkü henüz tüm yasal mücadele olanakları ortadan kalkmamıştır. 3) Üs bölgelerinin kurulması. Yer Yayınları.” Devletin meşru dayanaklara sahip olması ve egemenliğini bu meşru dayanaklardan alması. yani milleti temsil kabiliyetinin olması gerillanın oluşumu için doğal bir engel oluşturur. gerilla çekirdeği serpilemez. 46 “…bir hükümet hileli olsun olmasın halka danışarak iktidara gelmişse ve anayasaya göre az çok yasallık görünümünü koruyorsa. düşmana bilgi sızdırmama temeline dayanmalıdır” 45 demekteydi.

çoğu durumlarda dışarıdan gelecek desteğe. ateş gücü daha düşük olduğu halde dövüştüğü düzenli ordudan sayıca az bir askeri birlik olarak düşünülmemelidir. halk savaşı olduğunu belirtmek önemlidir. Gerilla. Gerilla savaşı klasik savaşın farklı bir varyasyonu ve bir aşaması olarak da görülebilir. Bundan dolayı birçok teorisyen gerilla savaşını niçin yapıldığı hususuna önem vermektedir. fakat temel yasalar bu tip mücadelelerin hepsi için geçerlidir. Bu sorunun cevabı verilmedikçe gerilla içerisinde ayrılıklar ve akıllarında soru işaretleri mutlaka olacaktır. Ancak gerilla savaşı özel kuralları da içinde bulunduran bir mücadele şeklidir. 48 “… Savaşanların kimler olduğunu saptamak gerekir. s:33 48 Che. Bir yanda ezici çekirdek ve onun hizmetinde.” 47 A.e.e. özel biçimleri belirleyeceği açıktır. bir kitle savaşı.g. baskıya karşı savunma için çok daha az miktarda silah olduğu halde. “Ne için savaşıyoruz?” sorusuna makul ve akla uygun bir cevap verilmesi gerekir. s:34-35 36 . küçük silahlı grup. düzenli ordu.47 Gerilla tarzı mücadelelerde öncelikle amaç saptanmak zorundadır. Halkın çoğunluğunun desteğine sahip olunduğunda. a. gerilla savaşına başvurulmasının nedeni budur.g. gerilla savaşının kendini uyduracağı. bu çekirdek. Gerilla savaşının. iyi donatılmış ve disiplinli. halkın savaşçı öncüsüdür. ezici gücün uydusu memur gruplarına güvenebilir. Gerilla Ordusu. gücünün kaynağı Halk Kitleleridir. Bu durumu saptadıktan sonra değinilmesi gereken önemli bir diğer husus da şudur.düşünmek en doğru saptama olacaktır. Her ülkenin coğrafi ve toplumsal koşullarının.

s:34 50 Che.” Gerilla savaşı ulvi bir amaç gibi resmedilmeye veya gösterilmeye çalışılması klasik bir tutumdur. bu kesinlikle aranan bir koşuldur. kurulu iktidara karşı mücadele içinde ilerleyen. Büyük düzenli orduların tamamlayıcısı olan mücadele biçimidir.g.Gerilla. ıslahatçısı olarak görür. için için kaynayan protestosunun yankısını meydana getirmek için. Sömürge olsun olmasın. 2.Gerilla belli bir topluluğun temsilcisi. s:35-36 37 . Gerilla yerel halkın tam desteğine güvenir.g. Gerilla mücadelesi verdiğini düşünenler kendilerini toplumun öncüsü. Ernesto Che Guevera Gerilla Savaşını ikiye ayırmaktadır. a. tek üs olarak kırsal bölgelerde yerleşen ve yayılan 49 Che. Meşru güçler veya devlet ayrılıkçı hareketlere karşı uzun vadeli çözüm yolları üretmek için bu hareketlerde kendisini gerilla ilan edenlerin beslendiği halk kitlesinin desteğinin nasıl kesilebileceğinin yollarını aramalıdır.e. Yukarıda ilk olarak belirttiğimiz “gerilla niçin savaşır” sorusu bu açıdan üzerinde hususiyetle durulması gereken bir konudur. silahları eline aldığı ve tüm silahsız kardeşlerini rezillik ve yoksulluk içinde tutan toplumsal rejimi değiştirmek amacıyla dövüşür. öncüsü ve simgesi olarak nitelendirilir. 50 1. 49 “…Halkın kendisini ezenlere karşı. onlar adına konuşulması ve eylem yapılması bir meşruiyet aracı olarak gösterilmeye çalışılır. a. Temsil edildiği iddia edilen halkın sözcüsü ve öncüsü rolünü üstlenerek. Yerel halkın desteği gerilla savaşı için su kadar hava kadar önemlidir.e.

meşru gücün yani devletin oluşturduğu boşluğu ve eksiklikleri gerilla veya milisler aracılığıyla örgütler veya ayrılıkçılar dolduruyorsa. savaş düzenbazıdır… Gerilla savaşında şaşırtmaca. Gerilla savaşı klasik mevzi savaş biçiminin embriyonu veya başlangıcı olarak görülebilir veya taslağı olarak kabul edilebilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki ülkemizde PKK’nın ortaya çıkardığı terör (tedhiş) ortamı klasik gerilla tarzından farklılık arz eder.) kesin kazanılmayacak hiçbir çarpışma.silahlı bir grubun mücadelesi… Ülkemizde yıllarca yaşanan ve düşük yoğunluklu çatışma olarak da ifade ettiğimiz PKK terörü ikinci tip gerilla yöntemi içinde ele alınabilir. Dağ kadrosunun uyguladığı çatışma metodu gerilla tipidir. bölge halkının gerillaya olan sempatisi artarak devam edecektir ve sempatizanlar milis güçler haline gelecektir. hile ve gece eylemleri temel unsurlardır. Kırsal bölgenin eğitim ve kültür durumu da o bölge halkının hızla örgüte kaymasında önemli bir faktör olur. Gerilla tarzı çatışan örgütler (ayrılıkçılar vs. Bu bakımdan Gerilla. s:36–37–38 38 . muharebe ya da çatışmaya girişmemeyi temel ilke olarak kabul eder.52 Gerilla tarzı 51 PKK terör örgütünün dağ kadrosunu sadece gerilla olarak nitelendirmek yanlış bir tespit olacaktır.e. Ancak dağ kadrosunun uyguladığı yöntemler anlatılırken kerhen de olsa gerilla tabiri kullanılmaktadır. 52 Ayrıntılı bilgi için bkz: Che a. PKK’da gerilla sadece silahlı eylem metotları için geçerlidir.51 Kırsal alanda gerilla o bölgenin halkı için üstün bir konum veya mertebe olarak görülür. Oysa halka olan yaklaşım ve suçsuz insanlara yönelik yapılan katliamları gerilla olarak nitelendirmek PKK’yı kahramanlaştırmak olacaktır.g. Bir çeşit temsilci pozisyonunda olması veya öyle algılanılıyor olması sebebiyle insanlar gerillaya itaat ve sebat gösterir. Zira metot gerilla tarzı şeklindedir.

Bunun için gerilla tarzı mücadele ve savaş tekniklerinin iyi analiz edilmesi gerekir. s:22 56 07. 55 Regis Debray. İstanbul1990.56 53Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı. Tehlikenin ve tehdidin kırsal alanda nereden geleceği belli değildir. Gerilla savaşının taktik ve tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz.1980 tarihli PKK-MK İmzalı Talimat. Devrim Devrim . aktaran PKK-2 a.g. Gizlilik içinde doğar ve gelişir.g.BDS Yayınları.Gerilla savaşının ve savaşçısının niteliklerini ayrıntılı şekilde görmek için bkz: EK–2.55 Gerilla kuvvetlerinin gizliliği kuralını PKK’nın 7 Ocak 1980 tarihinde bizzat Öcalan tarafından hazırlanan talimatın 1. Bu sebepten ötürü gerilla ile mücadele edebilmenin en verimli yolu düşmanı silahıyla vurmaktır. bu hususa binaen Ek-2 de ayrıntılı olarak gerilla tarzı çatışma metotlarına yer verilmiştir. burada yer alan gerilla metotları PKK'nın uygulamış olduğu metotlarla bir çok yönden benzerlik göstermesi bakımından ayrıntılı olarak incelenmelidir.Gerilla kuvveti gizlidir. s:12 39 .e.53Gerilla savaşının asimetrik etkisi ancak asimetrik yol ve yöntemlerle çözülebilir.01..e 54General Alberto Bayo’nun gerilla nedir isimli çalışmasından öncelikli olan kısımların özeti yapılarak bu ölümde yazılmıştır. Bu yol yöntem ve taktikler klasik savaş tarzından farklılık arz eder.mücadelenin en önemli özelliği “asimetrik” olmasıdır. 1. Gerilla Tarzı Çatışmada Uygulanan Klasik Yöntemler54 Gerilla savaşının kendine münhasır bazı özellikleri ve taktikleri vardır. a. Yani aynı şekilde mücadeledir. maddesinde görmekteyiz.

12. PKK’de Kadın Olmak.e.e. Gerilla disiplinli.g.60 4-Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için.” PKK’nın dağ kadrosunun gelişim gizliliğe verdiği önemi görebilmekteyiz sürecinde 2-Gerilla kuvvetleri takma adlar 57 kullanırlar.2006. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli 57 Debray.e.59 3. a.Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı.org erişim tarihi: 29. birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar.. her şeyin önceden planlanıp.g. s:95 60 Alberto Bayo. s:23 58 Bkz: Bayık. A. Örneğin PKK içerisinde Cemil Bayık için Cuma lakabı kullanılmaktaydı. bunun sonucu olarak çok sayıda arkadaş sömürgecilerce tutuklanmıştır. her düzeydeki görevliler en zor şartlar altında bile mücadeleyi sürdürebilecek olanaklar yaratılmamış. birlikteki en yavaş gerillanın maksimum hızı kadar olmalıdır.g. “Gerilla Nedir? 150 Preguntas Para Un Guerrillero". faydalanılarak gerilla savaşındaki temel görevlendirmeler aktarılmıştır.Madde–1: Birçok defa belirtilmiş olmasına rağmen. prova edilmesi gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Ek-2 40 . Doz Yayınları. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için. bkz: Bayo’nun a.. 59 Necdet Buldan. İstanbul-2004. çalışmalarda gizlilik yeteri kadar uygulanmamış. sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam olarak bilmelidir.58 Bir diğer örnek ise “Büyük Beritan” takma isimli Gülnaz Karataş’dır. erisyay@kurtuluscephesi. "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla" Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.

birliğin varacağı hedefler bölge halkına açıklanmamalıdır..e. daimi yer değiştirme şeklinde sıralanan 3 altın kuralı uygularlar. daima güvensizlik.b.63 PKK için de klasik gerilla tarzında olduğu gibi hareketlilik. esneklik ve inisiyatif. aş kabını.Birlikteki her gerillanın iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. Eğer arazi hakkında. çeşme. "Şuraya nasıl gidilir?". tepe.s:91 41 .Gerilla kuvvetleri kendi güvenliğini sağlamak için daima uyanıklık. birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. Her gerilla. bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde bütün görev ve işlerin 61Bkz: Ek-2 62 Bkz: Ek-2 63 Bkz: Ek-2 64Halk Savaşında Silahlı Propaganda Ve Ajitasyon aktaran: Özcan. koruluk. "Bu bölgeye giden yol neresidir?". silahlı propaganda birliğinin temel niteliği olarak görülmektedir. 61 5. 62 6.tüfeği de bulunmalıdır. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup.64 7.g. gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. kendi ilk yardım çantasını. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır. bina v. Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır.Bir gerilla birliğinin organizasyonu aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi. "Şu dağ. a.

gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. köprülerin. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma. Sağlık ve Propaganda. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar. Bu birimlerin görevlerini Bayo belli bir sistematik altında incelemiştir.tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. Birisinin kopması zincirin işlevinin yani gerillanın işlevinin zarar görmesine yol açar. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. muhbirler için bir kara liste hazırladığı gibi.Gerilla tarzı çatışmada belli başlı birimler vardır. şoselerin. düşmanın gizli ajanlarını ortaya 65 Bkz: Ek-2 66 Bkz: Ek-2 42 . gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. İkmal. karayollarının. Silah. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar. Gerilla savaşı işbirliğinin en işlek şekilde uygulanması gereken bir savaş şeklidir. Harekât. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. 8. Sabotaj. ormanların.65Gerilla savaşında organizasyon temel hususlardan bir diğeridir. Eğitim. nehirlerin. Yukarıda sıralanan hususlar zincirin halkaları gibidir. Savaşçı Toplama. Yukarıda isimleri verilen temel hususlar hakkında sistemli bir değerlendirme yapılacak olursak bu sistematik altında incelenen gerilla savaşının görevlendirmesinde şunları aktarabiliriz: 66 Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. Levazımat. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi. Su kaynaklarının.

tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir. Şayet kumandan yaralanır. Bu subay. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli 43 . yaratıcı. hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder. pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. Bu bölüm. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar.çıkaran hizmetleri de yürütür. Bu bölüm. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar. Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. Gerilla Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar. Son söz grup kumandanına aittir. Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. bir harekâta başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar.

Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur. Bu mümkün olamazsa. gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. Aynı zamanda bölgedeki doktor. teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır. Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. (Hangi şartlar altında olursa olsun. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. Ayrıca. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır.silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. propaganda bölümü eldeki bütün olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikâyelerini adeta bir 44 . hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. Aynı zamanda okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin amaçlarıyla. Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler.

) 9. Çünkü. gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır.-Mahsun Korkmaz.Gerilla gündüzleri güneşten yararlanarak yön tayin eder. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir.Gerilla savaşına yeni başlamış bir yapılanma veya bu yapılanmanın farklı veya yeni bir yerde yapabileceği ilk eylem ve savaş hareketi yine Bayo’nun ifade ettiği hususlar çerçevesinde gerçekleşecektir:67 “Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi. 10. Sağ kolu "doğu"yu. Aynı zamanda. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de.destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapar. Büyük Beritan vd. 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir 67 Bkz: Ek–2 45 . gerillaların manevra yetenekleri. bunun karşıtı "batı"yı. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir. moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından. Diyebiliriz ki.

Hatta sorumluluğunu yüklendiği sivilleri etkili olarak savunamaz bile…Gerillanın politik amaçları ve hedefleri vardır. gezicilik ve esnekliği. s:24–25 46 . Halk kitlelerinin ya desteğini kazanır ya da yok olur. Sivillerin mecburen gerilla yürüyüşüne katılmaları halinde gerilla kuvvetini bütün saldırı yeteneğinden mahrum eder.” Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder. a. genel olarak 68 Debray. Halkı gerilla ya kaybetmeden önce. Gerilla kuvvetinin karşıt güç üzerindeki avantajlarından. eylemin sürati ve şaşırtma unsuru büyük bir dikkati gerektirir. 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir. Bir harekâtı yürütebilmek için hazırlıkların gizliliği. böylece ayaklanma hakikaten –silâhaltına alma şekli ve savaşçıların kökeni açısından.g. 68 Gerilla tarzı çatışma yöntemi ve bu yöntemin çeşitli varyasyonları günümüzde hala kullanılmakta olan ve düzenli askeri birliklere karşı asimetrik etki yaratan bir savaş tarzı olarak devam etmektedir. Dünyanın sıcak çatışma bölgelerinin birçoğunda söz konusu olan bu yöntem ve savaş tarzı. devam ettirdiği sürece gücü devam eder..bir halk savaşı olmalıdır. var olmaları için geçerli sebepler bulunduğuna onları inandırmalı. ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur “General Alberto Bayo” Klasik gerilla mücadelesinin temel kriterleri ışığında konuyu özetleyecek olursak.düşman grubu tarafından kovalanması.e.

Yoldaşlar İçin Belli başlı Taktik Prensipler. Haydutlar eylemden kişisel çıkar amaçlarlar ve sömüren ile sömürülen arasında ayrım yapmaksızın. genellikle "kanun kaçağı” olarak tanınan zorbalar da faaliyet gösterir." 47 . Gerilla Savaşı .iki şekilde yapılmaktadır. bu haydutlara temelden karşıdır. Şehir gerillasının ise politik bir amacı vardır ve sadece iktidara. Büyük şehirlerde aynı zamanda.Brezilya devrimci gruplarının gazetesi. Gerilla Harekatları. Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel Haziran 1969.Şehir gerillası en azından belli bir politik anlayışa sahip olmak zorundadır. bir siyasi devrimci ve ateşli bir vatansever. Bu amaçla. ülkesinin kurtuluşu uğrunda savaşçı. "Şehir gerillası. silahlı halk kuvvetleriyle birlikte yepyeni bir devrimci sosyal ve politik yapı kurmaktır. Birincisi şehir gerillası69 ikincisi kır gerillası… Bazı metodolojik farklılıklar barındıran bu iki gerilla savaş yöntemini uygulayan gruplar daha çok ellerindeki kıt imkânlarla güçlü ve imkânları geniş olan karşıt güçlere savaş açarlar. O Guerriheiro . Bunlara bazı örnekler verecek olursak: Peru’da yıllarca terör estiren Sendero Luminoso-Peru Komünist Partisi yani “Aydınlık Yol”. Brezilya'nın Bazı Sorunları. Ancak şehir gerillası. istisnasız herkese saldırırlar. Şehir gerillasının kavga alanı. Şehir gerillasının hedefi. askeri diktaya karşı yasa dışı metotlarla savaş veren kişidir. Çoğu kez bu zorbalar tarafından yönetilen saldırılar şehir gerillasına mal edilir. aktaran erisyay@kurtuluscephesi. Latin Amerika’nın en 69 Carlos Marighella. O. büyük kapitalistlere ve başta Kuzey Amerikalılar olmak üzere bütün yabancı emperyalistlere saldırır. Gerilla Harekatı ve Taktikleri. Örgütsel Sorunlar. bu kitaplar. Brezilya'nın mevcut ekonomik. Bir Teröristin Anıları. politik ve sosyal düzenine zarar vermekten. Eriş Yay. bunları yıkmaktan korkmaz.2006. şehir gerillası konusunda Marighella’nın ifadeleri şu şekildedir. halkın ve özgürlüğün dostudur. Stratejik Sorunlar ve Taktikler Üzerine. Bu anlayışı kazanmak için yayınlanmış ya da teksir edilmiş belli başlı şu eserleri okumak zorundadır. bu yüzden kurbanları arasında pek çok halktan kimseler bulunmaktadır. erişim: 12.12.org. Özellikle Latin Amerika’da bu tarz çatışmalar ve savaşlar uzun süre yaşanmıştır. kır gerillasına destek olmak. Brezilya'nın büyük şehirleridir.Che Guevara.

11.htm erişim 48 .blackened. Ulusal Kurtuluş Hareketi Tupamarolar adını alırlar.07. s:78 73 Libertarian.blackened.74 70 http://flag.net/~anarkom/tupamarolar.g.ozgurpolitika.Tupamaros”.06 71 http://www.72 Temel özellikleri şu şekildedir: 73 • Etnik temelle yani Peru’nun yerlisi diye kabul edilen ikinci sınıf vatandaş olarak yaşayan bir halkın kurtarıcısı olarak ortaya çıkarlar. Peru’da terör hadiselerine yol açan Aydınlık Yol hakkında karşılaştırmalı bir değerlendirme yaptığımızda şunları söyleyebiliriz: Ülkemizdeki TKP (ML) ile kardeş olarak nitelendirebileceğimiz bir yapılanmaya sahiptir71 .html erişim tarihi: 16.e. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: http://flag.2005 74 Tupamaro adı Tupac Amaru dan geliyor.org/2001/03/24/hab29. taktik ve gerilla metodolojisi olarak büyük benzerlikler arz eder. Yukarıda adını belirttiğimiz Uruguay’da büyük terör hadiselerine sebep olan Tupamarolar ise 1965–66 yılları arasında silahlı mücadele kararı almaları ve örgütün yapılanması tamamlanması üzerine 1966 Aralığında “Movimento Liberacion Nacional . erişim tarihi: 24.htm erişim tarihi: 31. Ancak PKK ile strateji.2006 72 Ayrıntılı bilgi için bkz: İmset: a.başarılı ve en iyi organize gerilla hareketi olarak nitelendirilen Tupamarolar70 bu terör ve gerilla hareketlerine imza atan bir diğer yapılanmadır. Askeri birliklere karsı başlatılan savaşta gözdağı vermek adına sayısız Peru yerlisini de katlederler. • 80’li yıllarda And dağlarında ilk silahlı eylemlerini yaparlar.net/~anarkom/tupamarolar.12. • Sol kimlik içinde bulunsalar da etnik kimlik kavramı üzerinden terör yaparlar.

Planlama ve her kademenin gerektirdiği kadarını bilmesi 2.Örgüt propagandasının yapılması 8. Komt.İstihbarat ve keşif faaliyetleri 7. 2000’e Doğru Dergisi. İstanbul-2000.Hedef seçimi 3. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu. ayrıca bkz: Çabuk .PKK’nın baskın örgütlenmesi 10.Hedefe karşı eyleme geçiş 4.tupamaro erişim tarihi: 01.. Başk. http://sozluk. Burak Yay. a. Ayrıca bkz: “Ordu Belgelerinde PKK Taktikleri”. ayrıca bkz:Cihan Çabuk. Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler. s:590–602. Genç Mephisto Kitapevi.org/show...PKK militanlarının yaşayışları ve gizlenmeleri 11. Ankara–1986.e.tatakademi.12. Kara Kuv.06. 2004 75 Atilla Şehirli.Eylem strateji ve taktikleri 6.sourtimes.Yukarıda gerilla savaşında temel prensipler ve taktiklere değindikten sonra ülkemizde yıllarca terör ve kaos olaylarının mümessili olan PKK’nın gerilla taktik ve niteliklerine değinmekte fayda vardır. dünyada Vietnam’dan sonra en başarılı şekilde uygulanan yer olarak nitelendirtmekte ve öne sürülmektedir.75 PKK’nın yıllarca binlerle ifade edilen insanların ölümüne sebebiyet veren dağ kadrosunun taktiklerinde dikkat ettikleri hususları maddeler halinde sıralayacak olursak. Estetize Edilmiş Şiddet.com 76 Gn.Eylem ve sonrası 5.Sığınaklar tarihi: 31. s:8–17 49 . sayı: 33 ( 13 ağustos 1989).Hareket tarzları ve pusuları 9.2007.g.76 1. s:297. Kur.01. bölücü terör konusuyla ilgili olarak bkz: www. PKK’nın güneydoğuda uyguladığı gerilla taktikleri.

kod isimleri ve bunların değiştirilmesi Yukarıdaki maddeler PKK için olmazsa olmaz bir yapı olan dağ kadrosunun temel hususiyetleridir. s: 17.g. a.e.e.PKK militanlarının kıyafet ve teçhizatları78 17.g. s:246 aktaran: İmset.PKK’lıların sorgudaki tutumları 16.e.PKK militanlarının sınır geçişleri 18. s: 199 78 2000’e Doğru Dergisi. s:14 ayrıca bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” PKK-Lübnan.PKK militanlarının hüviyeti maskeleme tedbirleri. s: 203– 204–205 79 Yukarıda sıralanan hususlar bu konuyla ilgili olarak ortaya konulan tespitlerin ve değerlendirmelerin hepsini kapsayan mahiyette temel başlıklar olarak çıkarılmıştır.Örgüt içinde bağlantının kurulması 14.12- PKK’lıların bir yerden başka bir yere taşınma ve yürüyüşleri77 13. a.PKK militanlarının radyoda dinledikleri programlar 19.PKK örgütünün kuvvetli ve zayıf yanları 20.e.PKK militanlarının kendi aralarında kullandıkları parola ve şifreler 21. 79 Gerilla Savaşının temel prensiplerini ve niteliklerini hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan sonra ülkemizdeki PKK terörünün gerilla veya Düşük Yoğunluklu Çatışma metotları açısından değerlendirmesini yapacak olursak öncelikle PKK’da Gerilla’nın ehemmiyetine değinmek gerekir. Yukarıda belirttiğimiz ve örneklerle açıkladığımız gerilla savaş metodunu karşılaştırmalı olarak PKK açısından da değerlendirmiş olacağız.PKK’nın siyasi ve silahlı örgütlenmesi 15. İmset. a. (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 77 PKK’da dağ kadrosunun yürüyüşü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 2000’e Doğru Dergisi a.g. 50 .g.

“Bu sefil halk kendi meşru hakkını arayamayacak kadar sersem ve gevşekse ne yapmalı?”80 Halkını sefil ve önünü göremeyen bir yığın olarak nitelendiren Fransız Flora Tristan’ın sorusu ile Abdullah ÖCALAN’ın Kürt halkının geçmişten günümüze kişilik ve kimlik problemi yaşadığını ve bunun Kürtleri köleleştirdiğini öne süren ve “köle kürdün nesini seveceksin” sorusu paralellik arz etmektedir. 1848 Devrimi . s. Bunu anlayabilmek için bölgede yaşanan terör olaylarında en çok ölen. “Halka karşı Halk için” mantığıyla hareket ettiğini iddia edecektir.”81 demektedir.1983 51 .. Kaynak Yayınları. PKK yirmi beş yıla varan silahlı eylemleri sürecinde halkın temsilcisi olma konumuna gelememiştir.82 Ancak bu ifadeler ve görüşler sadece kitaplarda ve teorilerde kalmıştır.(Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra. …benim savaşı böyle tırmandırmamın en önemli nedeni. Kürdistan’da Zorun Rolü. Öcalan. s:32 82 Öcalan'ın halka karşı zor kullanma ve onlara rağmen onlara şekil verme çalışmaları konusunda bkz: Abdullah Öcalan. Anadolu Yay. 17 81 Doğu Perinçek. Halkı bu mücadeleye çekebilmek için gerekirse . “Biz özgür olmadıkça. Öcalan’ın burada vurguladığı husus Özgürlük mücadelesi ve bu mücadeleye halkı çekebilmektir. zarar gören ve acı çeken kesimin bu bölgede 80 Goston Martin. bizi sevmeyin ve iğrenin. Birinci Basım- 1967. Abdullah Öcalan ile görüşmem. Pratikte özgürlük ve halk mücadelesinin var olduğunu ifade edebilmek için PKK'nın halka ne sunduğunu ve onlara yönelik olumlu anlamda neler verdiğine bakmak gerekir. seven sevilen insanı ortaya çıkarmaktır.

g. fedakârlık ruhu getiren ve bir bütün olarak onu çağdaş insan yapan eylem tarzıdır” Yukarıda ki ifadelerden anlaşılan husus gerilla tarzı savaş yönteminin PKK için vazgeçilmez taktik ve strateji olduğudur. PKK dağ kadrosunun gerilla söyleminin değerlendirilmesi için öncelikle örgütün gerilla ve gerilla tarzı yöntemlere bakışını belirtmemiz gerekir. İnsanlarımızı kendine getiren.84PKK silahlı eylemlerini “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak kabul etmiş ve bu yöntem çerçevesinde yapılanma çalışmalarına 83 “Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu". Bu bakımdan gerilla PKK için ne ifade ediyor sorusu kendi kaynaklarında şu şekilde gösterilmektedir. eylemlerini ise "gerilla mücadelesi" olarak göstermesi. 83 “Biz ulus olarak gerilla ile yaratılacağız. Halk ordusu niteliğinin doğrulanabilmesi için PKK'nın halktan destek alıp almadığını değerlendirmek gerekir. s:9 aktaran Özcan: a.yaşayan halk olması ve PKK'nın buna rağmen halka karşı katliamlara girişmesi bu durumun en açık göstergesidir. a.g. cesaretlendiren. Şam-1991..e. Eğer belli bir seviyede destek almışsa bunun hangi yöntemlerle sağlandığının analizi yapılmalıdır. s:14– 15 aktaran Özcan.e. Gerilla savaş tarzı bizim her şeyimizdir. PKK terör örgütünün dağ kadrosunu "gerilla". “Kürdistan Devriminin Yolu” Almanya–1984.siyasallaştıran.s:80 52 . Bu konunun analizinden önce PKK'nın gerilla söylemini inceleyeceğiz. yurtseverleştiren. PKK'yı halk ordusu şeklinde göstermeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. s:79 84 Öcalan.

Savaş Taktikleri Üzerine.g. Halkı ve özellikle gençleri yanlarına çekebilmek için nefret hislerini ve yabancı düşmanlığını körükleyen çalışmalar yapmışlardır.Savaşı kazanmak için düşmanlık duygularını sonuna kadar kamçılamak gerekir. bunu desteklemek için gerillayı kahramanlaştırmaya çalışmıştır.e.85 PKK kuruluş sürecinden itibaren "Kürdistan Devrimi" ve "Özgürlük Mücadelesi" olarak adlandırdığı hareketi zor ve şiddet kavramlarıyla geliştirmek suretiyle söylemlerine ters nitelikte hareket etmiştir. Vietnam Vietkong usulünden ve Mao’nun halk savaşından esinlenerek Marksist-Leninist çizgide uzun süreli bir halk savaşının oluşması için "PKK önderliği" olarak ifade edilen ancak bir şahısta 85 Özcan. a. baskı yeri yok -1993.e. Düşmanlık duyguları uyandırılmamışsa savaş gelişmez savaşı geliştirmek için bu duygunun olması gerekir. Halkın üzerindeki çaresizliği ve ezilmişliğini gerillanın oluşturduğu şiddetle kırmayı düşünen PKK. a. böylece kitleleri uyanışa geçireceğini hesaplamaktaydı. s:72 53 .girişmiştir.g." Halkta nefret hislerini oluşturmaya çalışarak onları kendi yanlarına çekmeye çalışan PKK. Nefretin artmasının önemini vurgulayan Sakık bu hususa şu şekilde değinmiştir:86 “Düşmanlık duygusu savaşın en önemli nedenidir. PKK " özgürlük mücadelesi" veya "devrim" gibi söylemleri halka benimsetebilmek için düşman oluşturmaya çalışmış bunun oluşması içinde "öteki" gördükleri" Türkiye Cumhuriyetine yönelik düşüncelere şekil vermeyi amaçlamışlardır. Sözde “Gerilla Savaşı veya Mücadelesi” PKK için halkı tetikleyici bir unsur olarak da gösterilmek istenmiştir. s:78 86 Şemdin Sakık. s: 27 aktaran: Özcan. Latin Amerika’dan.

PKK örgüt yapısında Parti-Cephe-Ordu üçlemesinin ordu ayağını oluşturmaktadır. Örgüte veya Öcalan'a göre halkın ayaklanmasından kastedilen şudur:87 “…Halkın gösterileri ve halkın düzeni zorlaması da bir şiddet olayıdır ve zoru simgeler. s: 155 54 ." 87 PKK 4. PKK’da "Ordu" kavramının oluşumunda gerilla söylemi vazgeçilmez bir unsurdur. gelişebiliyor ve bu durum asgari bir uygulamayla kanıtlanabiliyor. sadece uyguladıkları metodolojinin gerilla tipi mücadele olması sebebiyle anlamı ve bütünlüğü bozmamak amacıyladır. Kürdistan alanlarında yaşayabiliyor. silahsız olanına da Siyasal Zor diyoruz. devrimimizde önemli bir rol oynayacaktır. Halkın cephesel çıkışı olarak ifade ettikleri ve bu çıkışın sağlanması için altyapı çalışmaları ise cephe faaliyetleri olarak görülür. kongresine sunulan Politik Rapor. Gerilla. gerillanın kalıcılığının garantiye alınması ve gerillada ısrar edilmesi şarttır. Kürdistan geneli için ancak gerilla tarzında bir silahlı savaşımın gelişebileceğini kanıtlamıştır.88 Gerilla söylemine örgütün verdiği önemi ve değeri yine örgütün raporlarından daha net şekilde anlayabiliriz. 89 Politik Rapor-4. teorikte "Halk Ayaklanmasının" bir ayağını gerilla da görmektedir. Bu kullanımın sebebi. Silahlı olanına Gerilla. diğeri de Halkın cephesel çıkışıdır.kilitlenen karar alma mekanizması. PKK teröristlerini gerilla savaşçısı olarak göstermek değil. Bunlardan biri Gerilla. Silahlı şiddet kadar siyasal şiddet de. Zağros Yayınları İstanbul-1993.” Silahlı çatışma yöntemi. 89 “Ulusal kurtuluş mücadelemiz. Kurtuluşun sağlanabilmesi için. s:149 88 Bu bölümde PKK Dağ Kadrosundaki teröristlerle ilgili yerlerde gerilla kavramı sıkça kullanılmaktadır.

Kısa süreli baskın. geriden vurma veya vurup kaçma suretiyle yıpratma PKK’nın gerilla tarzının en belirgin niteliğidir.e..g. s:49 92 Ayrıntılı bilgi için bkz: www. 1972. Halk her ne kadar örgüt karşısında duramasa da ona olan yaklaşımı sıcak olduğu söylenemez. Ancak bu çatışmalar ilerledikçe maddi sıkıntıları arttırmakta ve dağ kadrosunda ülfet ve bıkkınlığa yol açmaktadır. Polis Eğitim Merkezi Yayınları. No: 1.com 93 Gerillanın belli bir bölgede uzun süre durması ve netice alamaması gerillada sıkıntılara ve iç bunalımlara yol 55 . a. Gerilla.Gerilla yöntemlerinin PKK için önemli olmasının esas sebeplerinden biri de devletin güvenlik güçleriyle düzenli harp yöntemleriyle baş edemeyeceğini bilmesinden ötürüdür. düzensiz veya tam örgütlenmemiş grupların düzenli güçlere karşı giriştikleri yıpratma eylemleri olarak görülebilir. var olan sempatizan kitlesi bir halk savaşı olarak nitelendirilemez. Gerilla tarzı eylemler daha önce değindiğimiz üzere. Bu yöntemin PKK’ya sağladığı en büyük fayda kısa sürede etkili sonuçlar alabilmektir.92 PKK’nın gerilla tarzının nihai amacı düzenli güçlerle neticeli bir çatışma değildir. halkın otoritesinin gelişmesine hizmet eden bir eylem anlayışları olduğu ifade edilir ancak PKK dağ kadrosu militanlarının eylem sürecinde klasik gerilla yapılanmalarında var olan açık halk desteğinin var olduğunu söyleyemeyiz.93 90 Hakkı Kaplan.90 PKK’nın gerilla tarzı yöntemlere dayanan silahlı eylemlerinde haklarını savunduklarını iddia ettikleri halkın onayladığı.pkkgerçeği. s:45 91 Perinçek.91 PKK'nın halk ile olan ilişkisi 1986–1990 yılları arasında halka yönelik katliamların yaşanması sonrası belli bir nitelik kazanmıştır.

Genelde gerilla tarihine bakılırsa kendini doğru işleten beş kişilik bir gerilla biriminin.” Yukarıdaki ifadeler gerillanın asimetrik tehdit unsuru olduğunu belirtmektedir.94 “PKK tarihini biraz değerlendirirsek. Eğer şiddet ve silahı geri planda tutar ve çatışmalara son verirse çözülme sürecine girecektir ve dönem dönem girmiştir de. Ayrıntılı Bilgi için bkz: Kaplan. PKK gücünü.s:159 95 A. beş kişilik birimin. otoritesini ve varlığını şiddet üzerine kuran ve bu mantaliteyle gelişen bir örgüt olması nedeniyle gerilla tarzı eylemleri şiddetle desteklemiştir. s:46-47 94 Politik Rapor-4 a. PKK temellerini şiddetle kurması sebebiyle var olma ve ayakta kalma gücünü de buradan alacaktır. PKK gerilla yöntemlerini geliştirmenin yolunu aktif çatışmada ve “gerilla.e.e. s:159 56 . Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi örgüt raporlarında yer almaktadır.e. Başka ulusların kurtuluş hareketlerinde ve kendi mücadele tarihimizde de. Bu teorik altyapıda yukarıda belirttiğimiz asimetrik etki temel hususlardan biridir. beş kişilik düşman gücüyle rahatlıkla savaşabileceği. a. PKK gerilla yöntemlerini desteklemenin yanında bunu geliştirecek teorik altyapıyı da oluşturmuştur. hatta onu imhaya dahi götürebileceği kanıtlanmıştır. bir tabanca ile ne kadar büyük eylem yapılabileceği görülmüştür. gerilla savaşı içinde gelişir”95 açmaktadır.g.g. bir bölgeyi sarsabileceği bu temelde büyük gelişmelere yol açabileceği açıktır.g.Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi PKK’nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinin etkisini arttırmaktadır.

halkla olan bağları koparıldığından bölge halkına tesir edemeyecek duruma getirilecektir. Kamu gücünün ve otoritesinin gevşek olduğu bu gibi ortamlarda halk şiddetin etkisine açıktır..e. Terör örgütleri şiddeti veya silahı bırakmaya başladıklarında. PKK’nın Abdullah ÖCALAN yakalandıktan sonra izlediği strateji çerçevesinde ateşkes sürecinin örgütün askeri kanadının dinamizmini düşürmesinde ve böylece dağ yapılanmasında gevşekliğin oluşmasında en önemli etken olduğu bilinmektedir. Hangi PKK. 97 Özcan. Kurtarılmış kırsal bölgeler dağ kadrosunun etkisiyle kale haline getirilmesi suretiyle "gerilla savaşı" olarak ifade edilen silahlı eylemler cephe savaşına çekilecektir.96 PKK’da gerilla çatışmaları yani dağ kadrosunun faaliyetleri devlet örgütlenmesinin zayıf olduğu bölgelerde başlatılması amaçlanmıştır. ayrıca bakınız . Doğan Yay. çözülmeye başlarlar. Emin Demirel. Dağ kadrosu bu boşluktan istifade ederek kırsalı ele geçirmenin yolunu arayacak ve bu sayede devlet büyük yerleşim alanlarına hapsedilecek.g. PKK Ayaklanması. Cephe savaşından kasıt olarak halk ayaklanmaları ve isyanları oluşturabilecek provokasyon faaliyetleridir. Bu gevşeklik oluşurken örgüt içerisinde ki üst düzey yöneticiler silahlı savaş ve çatışmalara devam edilmesi konusunda görüş bildirip kendi nüfuzunu arttırmak isterken bir diğer kanat bunun tersini savunmuş ve iddia etmiştir. s: 74–75 57 .mantığıyla sağlamaktadır. Bu ve benzeri sebeplerin hizipleşme ve çözülmelere yol açtığını söyleyebiliriz. a. 97 96 Ayrıntılı bilgi için bkz: Fikret BİLA.. Bu durum dağ kadrosunun propaganda ve lojistik desteği için "Pazar Bölgelerin" oluşmasına vesile olacaktır. IQ Yay.

Gerilla Savaşı. Baskı. güçlü bir şekilde donatılmış ve iyi eğitilmiş olan saldırgan bir orduya karşı koyan. Düşman güçsüz ise ona saldırılır. Halk Ordusu. PKK’nın dağ kadrosunun teorik çizgisini oluşturmaktaydı. ayrıca gerilla söylemi PKK için sadece silahlı değil ayrıca siyasi bir söylem olarak ta kullanılmaktadır. Gerilla tarzı yöntemde Öcalan’ın ısrarcı olması ve küçük birliklerle çatışma pratiğini öne sürmesi. Ankara–1968. Cephenin sabit yeri yoktur.99 “Gerilla savaşı Halk Yığınlarının. (çev: M. Ankara–1976 99 Vo Nguyan GİAP. Düşman güçlüyse ondan sakınılır. 98 Mao’nun “Uzun Süreli Halk Savaşı” teorisi için bkz: Askeri Yazılar.Mao’nun Uzun Süreli Halk Savaşı teorisinde silahlı propaganda olarak nitelendirdiği mücadele yöntemi.Solukçu. PKK’nın silahlı çatışmalarının yöntemi açısından nasıl bir tarz uyguladığını gösterir. 2. s: 88–91–92 58 .” PKK’nın gerilla yöntemini kendi bünyesine uyarlamaya çalışması ve teoriden pratiğe geçişte çeşitli görüş ve yorumlarla bu hususun ehemmiyeti sürekli vurgulanmaya çalışılmıştır.Erdos). Giap’a göre.98 Gerilla yöntemini PKK’nın niçin söylem olarak Giap’ın görüşleriyle karşılaştırma yaptığımızda daha net açıklayabiliriz. Halk Savaşı. Bu teorinin icracısı da gerilla olarak gösterilmektedir. çok daha iyi donatıma ve tekniğe sahip olan saldırgan bir halkın savaşma biçimidir. iktisadi bakımdan geri bir ülkenin geniş kitlelerin savaşıdır. Çev: N. Düşman neredeyse cephe oradadır. Bunun güvenlik kuvvetleri açısından önemi ise mücadele edilecek örgütün yöntem ve tarzının bilinmesi açısındandır.

Örgütün gerilla söylemi olarak ifade ettiğimiz hususları ikiye ayırabiliriz. savaş kurmayı gibi. Kürdistan’da Zorun Rolü. s:289. Gerilla savaşı Kürdistan’da sadece askeri dengesizliği giderme özelliği değil.Bunu Öcalan’ın anlayabiliriz. böyle bir bilinç taşımak ve çalışmalarını böyle bir espri içinde yapmak zorundadır.Ulusal Kurtuluş Siyaseti. Askeri söylem olarak gerilla PKK'nın dağ kadrosunu gerilla olarak ifade etmesi ve bu çerçevede söylemler kullanması. 100 Öcalan.290 101 A. partizan gibi hareket etmek. s: 291 59 . Ulusal Kurtuluş Savaşı.100 ifadelerinden daha net “Kürdistan’da Halk Savaşı herhangi bir ülkede olduğundan daha fazla Gerilla Savaşı biçiminde başlamak ve gelişmek zorundadır. bununla birlikte halkın siyasal çalışmaları ağırlıklı olarak gerilla mücadelesi temelinde geliştirebileceğiz…” Yukarıdaki ifadelerin yanında gerilla söylemi örgütün vizyonu olarak da gösterilmeye çalışılmaktadır. Şam–1982. i.e. Siyasi söylem olarak gerilla ii. Parti bütün örgütsel ve siyasal çalışmalarını yaparken adeta çeşitli kollara bölünmüş bir gerilla birliği gibi her parti hücresi veya sorumlu organı bir gerilla yöneticisi.” Öcalan'ın ifadeleri çerçevesinde örgütün tüm yapılanmaları dağ kadrosundaki gibi bir stratejiyi örnek almalıdır.101 “…Bizde Partinin örgütsel çalışmalarının bile gerilla mücadelesi temelinde yapılması gerekmektedir. her parti üyesi ise bir gerilla savaşçısı.g. Öcalan yukarıdaki ifadeleri şu şekilde desteklemektedir.

Gerilla söyleminin siyasi yönünün örgüt için içe ve dışa bakan yönleri bulunmaktadır. Zira PKK’nın 1986’dan 1990’lı yıllara kadar geçen süre içerisinde sözde temsil ettiği halka son derece acımasızca yaklaşmış ve bu durum da halkın doğal olarak tepkisine yol açmıştır. örgüt üyeleri ise sözde özgürlük mücadelesinin havariliği imajına bürünmektedirler. PKK’nın halk nezdinde kurtarıcı rolü üstlendiği iddiası ise belirsizlik içeren nitelikte çarpık bir söylemdir. Dışa bakan yönü ise Türkiye içerisinde belli kesimlere ve uluslar arası arenanın aktörlerine "özgürlük savaşı" imajı çizmek suretiyle siyasi alanda koz elde edebilmektir. Ancak gerilla yukarıda tanımlamada da belirttiğimiz gibi sadece askeri bir aparat değil aynı zamanda siyasi yönü olan bir unsurdur. örgüt üyelerinde "bir halkın kurtarıcısı" rolünü aşılamak ve böylece onlardan kendilerinden fedakarlık konusunda daha fazla istifade etmektir. Dağ kadrosunun askeri söylem olarak gerilla şeklinde ifade edilmesi.temelde siyasi nitelik taşıyan bir yaklaşımdır. Bu bakımdan PKK gerilla metodolojisinde sadece askeri yönü itibariyle böyle bir yöntem kullanmaktadır diyebiliriz. İçe bakan yönü. Bu sadece marjinal bir çevrenin söylemi 60 . PKK’nın Uzun Süreli Halk Savaşı olarak ifade ettiği Gerilla Savaşı ne derece halkın inisiyatifini yansıtmaktadır şeklinde bir soru sorulduğunda PKK'nın iddia ettiği gibi halkın kurtarıcısı veya kürtlerin hamisi niteliğinde sonuçlara ulaşamamaktayız. kullandığı silahlı yol ve yöntemler açısından gerilla metodolojisine paralellik arz etmektedir. gerilla söylemi daha çok ezilen ve özgürlük mücadelesi veren halklar için kullanılması sebebiyle PKK'da aynı söylemleri kullanarak kendisini "özgürlük mücadelesinin mimarı" olarak göstermeye çalışmakta.

PKK gerilla mücadelesinde destek unsurunu dışarıdan ve halka yabancı unsurlardan alması hasebiyle halk savaşı aşaması gerçekleşmemiştir diyebiliriz. Halkın içinde bulunduğu durumun bir sonucudur. Çözüm önerisi için bkz: İmset. istenilen süre boyunca dirençli olabilmesi ve ayakta durabilmesi için silahlı propagandanın çok etkili yapılmasını amaç olarak 102 PKK’ya yapılan kitlesel yardımlar. s:389 61 . Örgüt "Uzun Süreli Halk Savaşının" temeli olarak gördüğü gerilla yönteminin.102 Ancak bunun da temelinde yatan esas saikler Türk ve Kürt unsurlarının asırlardır süregelen kültürel kodlarının benzerliği veya eşliğidir.103 (c) PKK Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi PKK için gerilla tarzı çatışmanın başlangıcı aşamasında vazgeçilmez unsur.g.e. "Kürt Sorunu" olarak ifade edilen Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki sosyo-ekonomik ve politik sorunun yeniden tartışılmasına sebebiyet vermesi bakımından PKK terörü halk nezdinde ciddiye alınması ve hakim olan korkunun esas kaynağı olmasıdır.olagelmiştir. İki ateş arasında kalan halk kerhen de olsa yardım etme veya görmemezlikten gelme durumunda olabilmektedir. a. silahlı propaganda dönemidir. Yukarıda gelişmiş gerillanın PKK’nın temel söylemi olduğu hususuna bizzat Öcalan’ın ifadeleriyle yer verdik. Ancak bir realite vardır ki o da. 103 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve Kürtçülük Meselesine farklı bir açıdan bakabilmemiz ve çözüme ilişkin fikir sahibi olabilmemiz için Adnan Kahveci’nin “Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez?” isimli çözüm önerisi raporuna bakılabilir.

örgütün ayakta kalabilmesi ve dinamizmini devam ettirebilmesi için olmazsa olma ilk unsur olarak ifade edebiliriz. Silahlı propaganda birlikleri hareket kabiliyetleri ve gizlilikleri ile faaliyetlerde öncü olurlar. s: 295 62 .g. Silahlı propagandayı gelişmiş gerilladan ayıran temel farkı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. 104 "Gerilla savaşı siyasal etkiyi geliştirme yanında askeri olarak da düşman güçlerini adım adım imhayı amaçlar ve faaliyetini bu ikili görevi birlikte yürütmeye göre ayarlarken. Silahlı propaganda psikolojik harekâtın dağ kadrosuna ve bölge halkına yapılmasını sağlayan dinamik unsurdur. 104 A. 1. Örgütün dağ kadrosunun dinamizmini ayakta tutmak.e. silahlı propaganda temel olarak siyasal mücadeleyi geliştirmeyi hedefler ve düşmanın askeri güçlerini imha etme tali bir planda kalır. Silahlı propaganda. Silahlı propagandanın iki veçhesi vardır diyebiliriz. Aynı zamanda örgütün siyasi ve silahlı söylem ve eylemlerinin büyük çoğunluğunun propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. dağ kadrosunun aktivasyonunu arttırmak ve diri tutmak için katalizör görevi de görmektedir. PKK açısından silahlı propaganda ile gerilla birbirini tamamlayan ancak aynı anlama gelmeyen iki bileşkedir." PKK açısından propaganda faaliyetlerini değerlendirdiğimizde. PKK’nın örgütlenmesini ve kitleler içinde "ulusal kurtuluş" olarak ifade ettikleri siyasetin geliştirilmesi için silahlı propaganda olmazsa olmaz bir öncüldür.görmüştür.

a.g.” 105 A. ulusal kurtuluş mücadelesini böyle gelişmiş savaş düzeyine ulaştırmak için işe silahlı propaganda ile başlanması gerektiğini. s:200.” Silahlı Propaganda. “Örgütlenme Üzerine” Şam–1982.e. s: 207 63 . genel olarak hemen bir ayaklanma yapamayacak kadar zayıf olan ve yine hemen bir gerilla savaşına girişecek kadar gücü olmayan halkların ve partilerin. s: 296 106 Öcalan.g. Bu açıdan silahlı propagandayı örgüt değerlendirirken bazı noktalarını hususiyetle vurgulamaktadır.105 Silahlı propaganda eylemlerin başlangıç aşamasını oluşturan bir aşama olarak görülebilir.2.e.106 “…Biz.e.205 aktaran: PKK-2. propaganda ve örgütlenme görevlerinin başarılmasının temel aracının silahlı propaganda olacağını devrimci yapının yaratılmasında. s: 142 107 A. Öcalan’a göre bu noktalar şunlardır. 107 “Silahlı propaganda. ajitasyon. PKK’nın kırsaldaki gerilla tipi eylemlerine veya bir ayaklanmaya girişmeden önce barışçıl araçları tamamen ortadan kaldırması sebebiyle gerekli olduğunu düşündükleri ortamın oluşmasını sağlayacak olan süreçtir.. temel iskele görevini silahlı propagandanın göreceğini belirtiyoruz. Silahlı propaganda toplum üzerinde korku kültürünün oluşmasına ve halkın kerhen de olsa tercihini örgütten yana çekmesine zemin oluşturur. gerilla savaşına ya da silahlı ayaklanmaya ulaşmak için başvurdukları özgün bir biçimdir.g. Bu bakımdan örgüt silahlı propagandayı şu şekilde dile getirmektedir. Dışarıya biz hala ayaktayız ve aktifiz imajı vermektir.

e. örgüt çizgisinde uyanışa geçmesi gerekmekteydi ve istenmekteydi.” Silahlı propaganda her terör örgütü için ne kadar ehemmiyetli ise PKK için en az o ölçüde ehemmiyetlidir. siyasal bir gerilik içinde olan halk kitlelerini gelişmiş bir savaş ya da ayaklanma içine de çekmek olanaksızdır. Çünkü siyasal ve askeri durum buna el vermemektedir. s. Halbuki gerilla hareketinin oluşabilmesi için bunun büyük kitleler tarafından benimsenerek eylemselliğe dönüşmesi gerekir. İkinci olarak. Bu çerçevede örgüt silahlı propagandanın esas amacını şu şekilde ifade etmektedir.Öcalan Kürdistan’da Zorun Rolü adlı kitabında ve Örgütlenme Üzerine yaptığı değerlendirmelerde “Kürtleri nasıl bu gerilla savaşına çekebileceklerinin” temelini oluşturmaya çalışmaktadır. hitap ettiği halkın.g. 108 “İşte bu nedenlerle Parti Örgütlenmesini ancak Silahlı Propaganda yöntemi ile gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Bunun için örgüt şiddeti ve zoru halkın uyanışa geçmesi için araç olarak kullandı. s: 208 109 A. Zira PKK’nın kuruluş aşamasında kitlesel bir destek bulabilmesi için. 109 108 A. Bu nedenle halkın siyasal olarak canlandırılması ve bunu gerçekleştirmek uygun araçların yaratılması gerekmektedir.e.g. Halk kitlelerini “siyasal gerilik” içinde gören Öcalan silahlı propagandanın halk kitlelerini harekete geçirmek için bir formül olduğunu düşünerek şunları da ifadelerine eklemektedir. 208 64 .

e. ikincildir. adından da anlaşılacağı üzere politik propaganda ve ajitasyonun silahlı güçlerce yürütülmesidir. Bu bakımdan silahlı propaganda faaliyetinde askeri yan talidir. kurtuluş güçlerinin kendisini korumak ve faaliyeti önündeki engelleri temizlemek üzere kullandığı bir araçtır. Sadece tali olarak siyasal cephenin oluşumunda buji görevi gören bir yapıdır. “Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız” aktaran www.hpgonline.111 110 Ayrıntılı bilgi için bkz: İsmet a.110 Silahlı propagandanın önemini Mustafa Karasungur örgüt içi eğitim faaliyetlerinde verdiği derslerde "Silahlı Mücadele" tarihini anlatırken şu şekilde ifade etmektedir. Silah. yani bir kıvılcım oluşumunun diğer adı olarak idrak edilmektedir. Cephe faaliyetinin oluşumu için halk desteği ve siyasal propaganda temel hususiyettir. Özellikle Siverek’te Bucak aşiretine yönelik saldırı (1979) başarısız bir saldırı olarak PKK tarihine geçse de silahlı propaganda açısından önemli bir aşamadır. erişim tarihi. s: 134 111 Mustafa Karasungur.2006 65 .“Silahlı propaganda.11.org.” Silahlı Propaganda Öcalan’ın belirttiği gibi PKK için silahlı savaşın esası değildir.g. Silahlı propagandanın ERNK (Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi /Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) açısından önemi de yukarıdaki ifadelerden çıkarılabilir. siyasal çalışmaya hizmet ettiği ve onu koruyup geliştirdiği oranda başvurulur. Silahlı propaganda faaliyetleri Hilvan ve Siverek hareketleriyle başlamıştır diyebiliriz.12. Ancak siyasal propaganda için silahlı propaganda bir başlangıç noktası olarak görülmüştür.

PKK silahlı propagandayı en yaygın bir şekilde 1978–1979– 1980 yıllarında uyguladı. PKK görüşlerinin halka tanıtılmasına ve 1979’dan itibaren halkın büyük bir kesiminin PKK’yı tanıyıp ona umut bağlar hale gelmesine yol açtı. O ajanlaşmış yapılara.g. onun istediği fedakârlıkta bulunmak bile insanları örgütlemede bir bilinç yaratmada büyük bir değer ifade ediyor.. Kongre kararları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Şehirli. bir basını olmayan bir hareketi geliştirdi.e. Örgütün 11296 1. bu eylemlerde hedef olarak yerel bölgelerin önde gelen isimlerini. Eşkıya’nın Kullandığı Taktik. Karşı tarafa darbe vurup zayıflatmaktan çok. kurumlara. PKK’yı PKK yaptı. Böylelikle örgüt aktif olarak propaganda yapabilmiş olacaktır. gençlere umut. Ankara1984."Kürdistan için silah sıkmaya cesaret etmek.Komt. a. bilinç vermek ve onları örgüte katma rolü oynuyordu. Hiç yazılı olmayan. Yöntem olarak silahlı propaganda türü sansasyonel eylemleri benimseyen örgüt. 66 . bir yandan sözlü propagandaydı. polis ve askeri bölgeler başta olmak üzere kamu kurumlarına ve bunların yöneticilerine yönelik saldırı ve eylem de bulunma kararı almıştır.. 112 Silahlı propaganda örgütün kuruluşundan itibaren köşe taşı olarak vurgulanmıştır. belediye başkanlarını.Gn. s:284.285 ayrıca bakınız: İç İşleri Bakanlığı. s:8-15.Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler. Jan. mülki idari amirlerini. milletvekillerini ve siyasi parti başkanlarını. Bir yandan silahlı." Yukarıda ifade edildiği gibi PKK’yı PKK yapan ve isminin devletin ve halkın bilincine yerleşmesine vesile olan temel faktör “Silahlı Propaganda” faaliyetleridir. Konferans ve 2. Aslında bütün bu olaylar silahlı propagandaydı. kişilere karşı eylem tümüyle bir silahlı propaganda eylemiydi.

İdeolojik. salt birkaç hedefi yok etmek açısından değil.” Silahlı propagandanın PKK için ehemmiyetine ve öneminin yanında önem arz eden bir diğer husus da silahlı propaganda birliklerinin çalışma tarzıdır.07. İdeolojik. Yani gerek ideolojik.e.tr erişim tarihi: 06. Silahlı propaganda birliklerinin faaliyetlerinde dikkat ettikleri ve mutlak manada uydukları prensipler başlıklar halinde şu şekildedir. bu gücü savunacak. her zaman yok edileceğimizi. Onun için daha ilk andan itibaren bizim silahlı bir güç oluşturmamız. yürüteceğimiz bütün çalışmaların arkasında eğer güçlü bir silahlı kuvvet durmaz ise. politik örgütsel inşada silahların gücüyle ayakta tutulacağımızı hiçbir zaman unutmamalıyız.kuruluş konuşmasında silahlı propagandanın önemi şu şekilde ifade edilmektedir.org.g. gerek politik alanda örgütsel varlığımızın korunmasında arkamızda her zaman güçlü bir silahlı kuvvet durabilmelidir. Toplantılar 2.06 saat:14:30 114 İç İşleri Bakanlığı. Kolektivizm 113 PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları-(1978) www. s:94-97 aktaran: 67 .Gn. bu gücü çeşitli provokatör örgütler ve kişilerden koruyacak silahlı bir gücü oluşturamazsak bütün bu emekler boşa gidecektir. bu kazanımların tahrip edilmesini önlemek için şarttır. başlı başına bütün ideolojik-politik kazanımlarımızı korumak.113 “…Bütün bu hareketlerin arkasında güçlü bir silahlı gücümüz mutlaka oluşturulmalıdır.pkk. siyasal gücümüz ne kadar güçlü olursa olsun eğer bu gücü koruyacak.. a. Jan. hiçbir zaman bize yaşam hakkı tanımayacaklarını bilmeliyiz.114 1.Komt. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız.

68 .İnisiyatif 8. Silahlı propaganda yukarıda belirtilen hususiyetler ışığında örgüt için yaşama ve ayakta kalabilme kaynağı olarak görülebilir. 2005. yılgınlığa. Seçme Eserler–2. Planlama 6. Eylem 9. karamsarlığa ve çekingenliğe karşı çıkmalı. Silahlı Propaganda birlikleri. azim ve cesaretle her türlü zorluğa rağmen daha fazla çalışma yapma ilkesini hâkim kılmalıdırlar. Halkla ilişkiler 10. hangileri sonuçsuz kalmıştır? Bu gibi stratejik soruları gerilla metodolojisinin unsurları olan ve üç aşamalı strateji (3S) olarak ifade edilen teori ile açıklayabiliriz.3. Stratejik Saldırı şeklinde ifade edilebilir. Üslenme 7. Gizlilik 5. Silahlı propaganda ile ajite edilen ve şiddeti sürekli artan eylemlerle gelişen ve ilerleyen “gerilla yöntemleriyle yapılan silahlı eylemler” PKK’da hangi aşamalar ile oluşturulmaya çalışılmıştır? Hangi aşamalar başarılmış. coşku. Stratejik Denge ve Stratejik Saldırı 115 Mao Zedung. Özgüç 4. Hareketlilik-Esneklik. bütün çalışmalarında yüksek bir moral gücüne sahip olmalı.115 1. Stratejik Savunma 2. Eriş Yayınları. Bu üç aşama. (b-2) Stratejik Savunma. Stratejik Denge 3.

Stratejik denge dönemi gerillanın coğrafi yapı içinde yer edinebilmesi ve küçük müdahalelerle yıkılmayacağı bir evre haline gelmesi dönemidir. örgütün açılımını sağlayan temel unsurdur. Kürdistan’da Zorun Rolü. Bu aşamanın başlangıcında. Bu dönem örgütün son aşamaya gelmesi anlamına da gelir. stratejik denge ve saldırının zeminini oluşturmayı amaçlamıştır. Yani örgütün nihai saldırıları ve düşmanın kendini savunmaya çekmesi anlaşılır. s:305 aktaran: PKK-2.117 “…böyle bir aşama. Ancak bu iki süreç içerisinde yer alan ve saldırı aşamasına zemin oluşturan stratejik denge dönemi vardır.116 Yukarıda zikredilen iki aşama gerilla merodunun temel taşlarıdır.PKK terör örgütünün silahlı kadrosu.g.e. Stratejik Denge evresinin PKK açısından teoride önemli bir yeri vardır. karşıt gücün saldırı durumunu ve örgütün savunma halindeki pozisyonunda benimsenen stratejik durum ve politika anlaşılmaktadır. a. s:97 117 Öcalan. Bu aşamayı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. s: 185 69 .e. Ulusal Kurtuluş Savaşı. Şam-1982. Kürdistan Devrimci savaşında dengesizlikten yavaş yavaş dengeye ulaşıldığı ve stratejik denge aşamasına geçildiği bir aşama olacaktır.. Bu açılımın sağlanabilmesi için köklü ve güçlü bir silahlı çatışmayı planlayan PKK. a.Ulusal Kurtuluş Siyaseti. Stratejik savunma sözüyle.g. bu amaçla Mao’nun "Uzun Süreli Halk Savaşı" taktiğinde uyguladığı askeri yöntemlere benzeyen bir usulü benimsemiş ve bu çerçevede eylemlere stratejik saldırı ile başlamış ve ilerleyen dönemlerde de. Stratejik Saldırı sözünden ise tam tersi durum anlaşılmaktadır. biz siyasal yönden tam bir üstünlüğe sahip 116 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mao.

Zorun Rolü. savunma aşamasından. saldırıya geçişin riskini en aza indirmek nedeniyledir. Bu eksikliği bilen Öcalan stratejik 118 Öcalan. a. Bazı bölgelerde stratejik dengenin sağlandığı olmuşsa da bu kaide haline gelmemiştir.” Yukarıda ki ifadelerden anlaşıldığı gibi stratejik denge dönemi bir geçiş aşamasıdır. Bu durum PKK’nın yoğun silahlı propagandasının veya stratejik savunma döneminin stratejik denge aşamasına geçemediğini göstermektedir. Ancak bu geçiş aşamasının sağlamlığı ve etkili olması stratejik saldırıyı daha kuvvetli hale getirecektir.olacağız ve askeri yönden var olan kısmi dengesizliğimizi dengeye ulaştırmaya çalışacağız. s:185 70 . Stratejik Denge döneminde örgüt içinde profesyonel olmayan her türlü yapılanma profesyonel hale getirilmeye çalışılır. PKK kuruluşundan günümüze kadar büyük oranda stratejik savunma aşamasında kalmıştır. Bu konuda Öcalan’ın ifadelerine bakarsak.e.118 “…Çok hata yapılır ve destekler aktif bir biçimde sağlanmaz ise özellikle Türkiye’de ki devrimci mücadele gelişmez ise Kürdistan’da gerilla ve hareketli savaşla sürdürülen denge aşaması daha da uzayacaktır…” Stratejik denge aşamasının ehemmiyeti PKK açısından yukarıda ifade edilen hususun yanında. s:306 aktaran PKK-2. Bu dönem içerisinde hata oranı en aza çekilmeye çalışılır. Yapılan hataların çokluğu bu sürecin uzamasına sebebiyet verecektir. PKK’nın güvenlik güçlerine karşı yürüttüğü saldırı taktiği vur-kaç ve pusu şeklinde olması sebebiyle taarruz aşamasının özelliklerini görememekteyiz.g.

e. Yapmış olduğumuz tahlillerde açıkça gördük ki.120Bu açıdan PKK’nın uyguladığı askeri yöntemin teorik altyapısı gerilla metodolojisine uygun olarak görülebilir.aşamalarda gerilla yöntemlerini şart koşmuş ve olmazsa olmaz koşul olarak görmüştür. gerilla savaşı olarak ifade ettiği bu dönemde ikinci ve üçüncü aşamayı icra etmekte başarısız olmuştur.K...121PKK’da bu minvalde teorik olarak bu 119 A. uzun süreli halk savaşında. Daha önce değindiğimiz gibi "Uzun Süreli Halk Savaşı" ilk olarak Çin’de Mao Tse Tung tarafından başarıyla uygulanmış ve bu başarılı sonuç.Ö.” Gerilla savaşı. Proletari Nr:5.. Gerilla Savaşı.e. Çin’deki gerilla modelinin Filistin Kurtuluş Örgütü (F. ister stratejik saldırı ile zafere ulaşsın her üç aşamada da temel savaş biçimi GERİLLA savaşı olacaktır.e. s:185 120 Vladimir İliç Lenin. Birçok ayaklanmacı Mao’nun stratejisini ya aynen kendi coğrafyasında uygulamaya çalışmış ya da revize ederek uygulamıştır.g. bu yöntemin dünyanın dört bir yanında kopya edilmesine vesile olmuştur. s:39–41 71 . s:5 121 Kışlalı. a.g. Ne halkı tam olarak sindirebilmiş ne de onu “öteki” görebilmiş… İki arada kalan PKK. Öcalan: 119 “Kürdistan devrimci savaşında. Eriş Yay. yığın hareketlerinin bir ayaklanma noktasına gerçekten ulaştığı ve iç savaşın büyük girişimleri arasında oldukça geniş bir aralık olduğu bir sıradaki kaçınılmaz savaş biçimidir. a. s:307 aktaran PKK-2. gerilla savaşı stratejik rol oynayacaktır.g.) aracılığıyla Marksist Leninist ideoloji altında kendine münhasır uygulanış tarzı PKK’nın Dağ Kadrosunun uyguladığı teorik yöntemdir. Ulusal Kurtuluş Devrimimiz ister stratejik denge aşamasında.1906.

Stratejik Denge.01.Stratejik Savunma. Eriş Yayınları – 1995 aktaran: http://www. Gerilla savaşında elde olanı koruma aşaması olarak da ifade edebileceğimiz stratejik savunma evresinde ikili bir değişim vardır. Stratejik Savunma. direniş savaşı üç aşamadan geçecektir. Bu devrede savaş sınıfsal savaş.com/eris/eylemkl. Bu dönem içerisinde temel kural birliklerin kendini savunması ve korunmaya çalışmasıdır. Kurtuluş Cephesi Dergisi-Kasım-Aralık 1994. Bu aşamanın teorik altyapısını inceleyecek olursak bazı hususları öncelikli olarak belirtmek gerekir. Düşman olarak gördükleri birliklerin veya ordunun baskısından ve saldırısından kurtulmak ve hayatta kalmak temel hususiyettir. Eylem Kılavuzudur-III".yöntemi uygulamaya çalışmıştır. “…düşman ile bizim aramızdaki güç dengesinde meydana gelecek değişikliğe uygun olarak. yani iç savaştır.html erişim tarihi 04.kurtuluscephesi.07 72 . Bu değişimin birinci devresinde halk savaşı olarak ifade edilen kitlelerin savaşının başlamasıdır. Stratejik Saldırı…”122 1. Bu tarihte sadece 5 nüsha çoğaltılmıştır. 1977–78 yılları arasında kaleme alınmış ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi'ne sunulmuştur. Bu yöntemde yukarıda genel hatlarıyla açıkladığımız gerilla metodolojisinin stratejik yöntemlerini özetleyerek ve sınıflandırma içerisinde sistematik inceleyerek nihayetlendirecek olursak. Yine bu dönem içerisinde cephe faaliyetleri veya siyasi yapılanmanın alt yapısı hazırlanır ve bu alanda örgütlenmeye hız verilir. ayrıca bkz: “Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil. Hâkim gücün veya devletin silahlı olarak gerillaya veya ayaklanmacılara müdahale etmesine 122 Lin Piao. Stratejik savunma aşaması elde olanın korunması aşamasıdır. Mao’nun uzun süreli halk savaşının ilk aşaması stratejik savunma aşamasıdır.

Bu süreçte stratejik savunma bitmiştir. Halk Savaşının Askeri Sanatı. “Askeri Yazılar. zayıf durumdan güçlü duruma geçebilmek için. İkincisinde artık yerli halkın savaşı ve otoritesi söz konusudur. www..V. (Güçleri Birleştirmek. ayrıca bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 124 Giap. s:78 125 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 73 .. mümkün olduğu kadar fazla bir gücü yoğunlaştırmak gerekmektedir.tar.06. Kurtuluş Ordusu olarak ifade edilir hale gelir. ani baskınlar şeklinde hareketi yürütmek. Halk Savaşının Stratejik Aşamaları” s: 341-342 aktaran.Güçleri Dağıtmak)125 123 Mao. siyasal kozları son noktaya kadar kullanırlar. Aralık 1979. Farklı bir deyişle iç savaşta ayaklanmacı veya gerillanın stratejik taarruzu kısa sürer ve stratejik savunma (elde olanı koruma) veya stratejik geri çekilmeye dönüşür. geri çekilirken parmaklar gibi açılmak şeklinde formüle eder. Bu durumda artık yerli halk bire bir savaşın içindedir. ikincisi ise düzenli savaştır. Bu sebeple iç savaş olarak ifade edilen durum iki stratejiden oluşur. 14. Birincisi stratejik savunma dönemindeki gerilla savaşı. Halk Ordusu. bu aşamada ayrı bir önem taşımaktadır. Hızlı. Bu da ancak gerilla savaşıyla mümkün olacaktır.12.kurtuluşcephesi.123 Stratejik savunmanın en önemli hususiyeti elde olanı korumaktır. Bu sebeple başarı kesin olduğunda saldırmak düşmanın nispeten savunmasız ve zayıf olduğu yerde. Elde olanı koruma aşamasında ayaklananlar maddi eksikliklerin üstesinden gelmek için. 124 Yine bu evrede savaşın temel ilkesini Mao ve Giap kendi güçlerini koruyan gerillanın bu gücü geliştirmesini ve aynı dönem içerisinde düşmanı zayıflatması olarak görmektedir. Bunu Mao Zedung vururken yumruk olmak.kadar devam eder.com er. Yöntem Yayınları.

s: 78 130 Ancak PKK için bu aşamaların kesin çizgilerinin olduğunu söylemek doğru bir tespit olmayacaktır.128Nihai analizde "Stratejik Savunmayı" Mao’nun genellemesiyle bitirebiliriz.1984 128 Kışlalı. s: 25-28 127 “Ayrılıkçılar Saldırdı: 1 şehit.129 “ Kızıl Ordu. sadece savaş için savaş yapmaz.130 Gerilla metodolojisinin en uzun aşaması olarak da düşünebileceğimiz bu evrede ayaklananlar belli bir güce ve altyapıya sahip hale gelmişlerdir. devrimci iktidarı ortaya getirsinler diye onlara yardım etmek amacıyla yapılır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi 126 Düşük Yoğunluklu Çatışma kavramı için bkz: Kışlalı. savaşı yığınlar arasındaki propagandayı yürütmek. 12 yaralı. s: 40 129 Mao. Şemdinli baskınından127 önce 1979–1984 yılları arasında.. ikinci aşama olarak kabul edeceğimiz safha işleve geçer. “Seçme Eserler” C-1.e. 18 08. a.Daha önce belirttiğimiz ve PKK içinde ehemmiyetli bir dönem olan silahlı propaganda dönemi stratejik savunmanın vazgeçilmez bir parçasıdır.g. yığınları silahlandırmak.Stratejik Denge . Eriş Yayınları. Stratejik savunma aşamasında silahlı eylemler daha çok 'Düşük Yoğunluklu Çatışma' şeklinde olur. 74 .” Milliyet. Bu aşamaya stratejik denge aşaması da diyebiliriz. yığınları örgütlemek.” 2.126 PKK stratejik savunma aşamasını 1984 Eruh.g. güvenlik güçlerinin ve istihbarat birimlerinin gözleri önünde geçirmiştir.e. Stratejik Savunma aşamasının nihai noktaya gelmesine müteakip. a. bu aşamalar örgütün saha ve eyalet olarak belirlediği kısımlarda değişkenlik göstermektedir. Bu aşamada uygulanan yöntem yine gerilla tarzı olacaktır.

s: 40 75 .133 Stratejik denge aşaması “geçiş dönemi” olarak ifade edilebilir.131 Bu ikinci aşama PKK’nın geçmekte zorlandığı ve netleştiremediği bir evre olmuştur. Bunun da temelinde Mao’nun halk savaşı stratejisinde. 132 Mao. bu süreç içerisinde artık karşıt güç ile olan maddi ve teknik güç farkı dengelenmeye başlar. Yukarıda ifade edilen hususiyetler çerçevesinde PKK stratejik dengeyi kendi lehinde uzun süre kullanmaya çalışmış ancak bu geçiş dönemini sağlayacak aktivasyonu tabanda bulamamıştır. hemen faaliyete girişmiş ve çok uzun bir süre meydanı boş bulup faaliyetlerini sürdürmüştür.stratejik aşamalarda gerilla metotları temel hususiyettir. Ayrıca düşük yoğunluklu çatışmanın olduğu bölgede sosyal ve temel hizmetlerin aktarılmasında da büyük sıkıntılar baş gösterir. O dönem içerisinde küçümsenen ve iki buçuk eşkıya olarak nitelendirilen PKK militanları. Bunların başında. gerilla metotlu terör eylemlerine hız vermekte ve 1986’lı yıllardan sonra halk üzerinde korku kültürünün alt yapısını oluşturmuş olarak onlara yön vermektedir.e. Bilinçli hareket edemeyen devlet güçleri refleksif hareketlere başvurabilir. Ayaklananların veya gerillanın artan silahlı eylemleri ve propaganda faaliyetleri devlet güçlerinde moral bozukluğuna. PKK’nın 131 Bu aşamayı ülkemizde yaşanan terör olaylarının müsebbibi olan PKK açısından tetkik edecek olursak: PKK 1984’ten sonra güvenlik güçleri ve istihbarat kaynaklarının mücadeleye hazırlıksız yakalanmaları dolayısıyla. Bu durum beraberinde korku ve hareketsizliğe yol açan panik duygusuna sebebiyet verir. kırgınlığa yol açar.. üstünde özellikle durduğu halk kitlelerinin hareketi ve desteği132 hususunun PKK tarafından hayata geçirilemeyişi yatmaktadır. “Seçme Yazılar–2” s: 98–108 133 Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı. a.g. Bu dönemin teorik altyapısında bazı temel hususlar gerçekleşir.

çatışmanın hedefi karşı tarafın insanlarını ve maddi gücünü yok etmeye yöneliktir. Mao’nun “hareketli savaş”136 dediği.. düzenli ordunun savaş biçimidir.y. a. toplu kuvvetlerin. az çok düzenli hale gelmiş ve teknik donanımı güçlenmiştir.V. Bu nedenle. a.134Stratejik denge aşamasında belirtilen eylemlerin büyümesi PKK için de benzer şekilde geçerli olmuştur. imha eylemleri artmaya ve öne geçmeye başlar.” Giap. Hareketli savaşta düzenli ordu düşmanın insan gücünü yok etmek amacıyla onun. nispeten büyük kuvvetlerin bir araya toplandığı ve nispeten gelip bir alanda eylemde bulunduğu.g.1990–1993 yılları arasında Türk Ordusunun elinde nadiren bulunan veya bulunmayan dürbün silah ve diğer materyallere sahip olması bu açıdan çarpıcı bir örnek olabilir. Bu dönem içerisinde ordu yapılanmasının temeli atılmaya çalışılmış.htm erişim tarihi: 10.135 PKK 1984’te başlattığı eylemlerini 1992’de artık.e. Yine bu dönem içerisinde gerilla birlikleri. Bu aşamada düşman olarak nitelendirdikleri güçlere daha fazla ve daha yaygın olarak maddi darbe indirilebilir. Bu durum PKK’nın bu aşamayı belli dönemlerde yaşadığını kısmen göstermektedir.2006 135 Hareketli Savaş için bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi. 136 “ Hareketli Savaş. Ve bu eylemler daha büyük ve daha düzenli birliklerle yürütülmeye başlar. silahlı yapılanma belli bir sistem dahilinde oluşturulmuştur. nispeten savunmasız olduğu yerden vurur.net/tarihten. nizami savaş aşamasına geldiği kanısıyla Kuzey 134 Bkz: http://www.10. s:25 76 .pkkgercegi.g. Bu aşamanın ilerleyen dönemlerinde savaş biçimi evrim geçirmeye başlar ve hareketli savaş biçimini alır. PKK’nın bazı eylemlerini 100–200 kişilik gruplarla yaptığı bilinmekte ve bu konuyla ilgili eserlerde defalarca geçmektedir.

askeri faaliyette bulunmaktır. gerilla savaşı talidir.Irak’ta belirli bir klasik kuvvet karargahı kurmuştu. Askeri dengeyi ancak siyasi denge sağlayabilir. s:180 77 .askeri üstünlük anlamında stratejik dengeye ulaşamasak da. Siyasi denge siyasi üstünlüktür. Dolayısıyla gerilla.e. a.g. Geçiş dönemi olarak değerlendirebileceğimiz "Stratejik Denge" aşaması zeminin sağlamlaşması açısından temel hususiyettir. siyasal üstünlüğü kesin sağlama ve düşmanı siyasal yönden sıfıra doğru tüketme gerçeğini bağrında taşır. kendi içinde askeri dengeye ulaşmazsa da yarattığı siyasi üstünlükle zaferi belirlemede temel bir rol oynayan savaş biçimidir… Bizde gerillanın siyasal niteliği.139 1. Askeri Stratejik Denge 137 Kışlalı.” Stratejik Dengeyi salt askeri denge olarak görmek eksik kalır. Bu sebeple Öcalan stratejik dengeyi .g.g. a. Gerilla metodolojisinin bu evredeki görevi düzenli ordunun hareketini kolaylaştırmak amacıyla karşı tarafın arka cephesinde. Veya şimdiden ulaştığımızı söyleyebiliriz. Stratejik denge hususunu ikiye ayıran Öcalan bu dönemin önemini şu şekilde ifade etmiştir: 138 “…stratejik savunma dönemindeyken -ki dönemler bizim için o kadar belirgin değildir. s: 38 138 Politik Rapor-4.137 PKK’nın bu girişimi metot olarak denge aşamasının gereklerini ifa etmek olarak anlaşılabilir.e. İç içe yaşanmaktadır. s:178 139 A.e. siyasi üstünlükle rahatlıkla dengeye ulaşabiliriz. Stratejik Denge aşamasında hareketli savaş temel.

3. Stratejik denge konusunu yukarıda teorik ve PKK pratiği açısından değerlendirdikten sonra son aşama olan stratejik saldırı konusuna değinmek ve bu aşamanın metodolojisi ve PKK açısından ne derece önemli olduğu hususuna değinmek gerekmektedir. Savunmaya geçen hükümetin öncelikle askeri gücü zafiyete uğrar. gerillanın hareketli orduya dönüşmesi ve saldırı konumuna geçilmesidir. Psikolojik etkilerin devamında siyasal etkiler çığ gibi büyüyerek hükümetin yıkılmasına yol açar.2.Stratejik Saldırı. Siyasal Stratejik Denge olarak ikiye ayırmaktadır. Bu aşamada asiler büyük organize kuvvetlerle. Siyasal dengenin sağlanmasıyla askeri stratejik dengenin sağlanmasına zemin hazırlanmış olur. geniş çapta saldırılara girişirler ve bu saldırılarda orduya 'Halk Ordusu' da denilmektedir. ancak bu aşamada siyasi hususlar ve bu alanda atılacak adımlar denge aşamasına da şekil verecektir. Bu iki husus birbirini destekler mahiyettedir. Halk ordusu olarak nitelendirilen ayaklanmacılar silahlı üstünlük sağlamaya başlarlar ve zaferler kazanırlar. Stratejik Savunma ve Denge döneminin nihai noktaya gelmesine müteakip geçilen bu aşamada esas amaç. Mao buna Stratejik Saldırı aşaması demektedir. bu durum hükümette ve destekleyen halk kitlelerinde psikolojik yıkıma yol açar. Bu süreç başlangıcında kurtarılmış bölgeler ve teminatlı üslere yerleşen gerillalar veya ayaklanmacılar halkın da desteğiyle klasik konvansiyonel savaş metoduna geçebilirler. Saldırının etkileri siyasi ve psikolojik olmakla birlikte temelde askeri etkilerden ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hükümet siyasi ve sosyal baskıları 78 .

Mao’ya göre stratejik saldırı süreci .140 ayrıca belirtilmesi gereke önemli hususlardan bir diğeri de Halk ayaklanmasının metodolojisi coğrafi. s: 40 141 Mao Çe-Tung. Stratejik Saldırı sürecini. Peking 1966 yapıtından. PKK’nın stratejisinin oluşumunda da temel pratik metot Mao’nun metodudur. “Selected Military Writing” Foreign Languages Press. ama gerilla birliklerimizin kuvvetli oldukları belirli yerlerde ki küçük düşman birliklerini ve kukla kuvvetleri sistematik olarak ezmek ya da söküp atmak bölgelerimizi 140 Bkz: Kışlalı. s:220 79 . “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir. a.141 “ Bir düşman saldırısını ezmemizden sonra ve düşman yeni bir saldırıya başlamadan önce düşman stratejik savunma ve biz stratejik saldırı halindeyizdir. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. bu metodun teorisyeni ve pratiğini yapmış biri olarak Mao’dan aktarmak gerekir.dindirebilmek için agresif ve günlük politikalarla baskı gruplarını tatmin etmeye çalışır. Ancak bu yöntemler kısa vadeli ve popülist içerikli olmaları sebebiyle ayakları yere basan politikalar haline gelemez ve kısa sürede hükümet çıkmaza girer.g. Ancak bu stratejinin zayıf karınları PKK ayaklanmasında gün yüzüne çıkmıştır. Bu gibi zamanlarda bizim harekât politikamız savunma mevzilerinde bulunan ve yenmemiz ihtimali az olan düşman kuvvetlerine hücum etmemek. PKK'nın zayıf karnı ilk iki aşamayı geçebilecek halk desteğine sahip olmama ve örgütsel yapılanma olarak çizgisini sabit ve belirli bir temele oturtamama yatmaktadır.e. Yukarıda genel olarak anlatılan husus Çin’de bu şekliyle gerçekleşmiştir. kültürel ve tarihi unsurlardan dolayı farklılık gösterebilmesidir. N.

e.genişletmek. …Bu arada düşmanın muhabere hatları da geniş ölçüde tahrip edilir. Stratejik aşamalar açısından PKK’nın sözde Botan eyaletindeki durumunu anlayabilmek için 1990’lı yılların arifesinde bölgenin genel durumunu aktarmak faydalı olacaktır. PKK’nın gerilla için tespit ettiği temel bölgenin Botan olması tesadüfî değil. PKK’nın "Stratejik Denge" sürecinden. Bütün bunlar stratejik saldırının içine giren görevlerdir ve amaç düşmanın savunma halinde bulunmasından yararlanarak.g.142 Botan merkez 142 Özcan. düşmanı sistemli bir şekilde ezmeye hazırlanmaktadır. s: 102 80 . ulaşım engellenir ve sefer halinde ki kuvvetlere dolaysız destek sağlanır. sosyal. "Stratejik Saldırı" sürecine geçmesine en uygun bölge sözde 'Botan Eyaleti' olmuştur. daha da genişletilebilir. düşmanı yıpratmak ve yeniden saldırıya geçtiği anda.” Yukarıda sistematik olarak ifade edilen stratejik saldırı sürecinde kurtarılmış bölgelerin genişletilmesi ve bunların birleşerek cephe oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu özellikleri ile Botan Eyaleti Mao’nun tarifini yaptığı gelecekte üs bölgesi olabilecek niteliklere sahiptir. zayıf olarak korunan kentlere ve muhabere hatlarına saldırabilir ve buraları. koşullar elverdikçe elimizde tutabiliriz. birliklerimizin saflarındaki boşlukları doldurmak eğitmek ve yeni gerilla birlikleri örgütlemektir. bölgenin coğrafi. siyasi ve stratejik konumundan kaynaklanmaktaydı. kitleleri Japonlara karşı ayaklandırmak. Bu görevleri yerine getirirken düşman hala savunma halinde ise yani bölgelerimizi. a. PKK’nın eylemleri sonrası stratejik saldırı süreci gerçekleşmemiştir. kendi askeri ve kitle gücümüzü yeterli bir şekilde kurmak.

143 “Çevre bölgeler Botan’a bağlı olarak gelişme gösterecektir. Bu eksikliği Öcalan kendi ifadelerinde de belirtmekte ve eleştiri yapmaktadır. s: 103 144 “Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri” Özcan.g. dağ silsilesini takiben. PKK’nın kurtarılacak bölgeleri birleştirebilmek için Botan Eyaletine verdiği önemi bu bölgenin arazi ve jeo-stratejik yapısında aramak gerekir. Diyarbakır.g. Bitlis ve Adıyaman’a kadar yayılabilirdi. stratejik saldırı aşamasının PKK’nın nihai amacı olduğunu ancak bir türlü bu aşamaya geçememesinin sebebini incelemek gerekir. Botan’da yapılacak bir askeri harekâtın gerisine düşerek çembere karşı dış çember oluşturulabilecekti.e. Tunceli.e. Özcan Botan Eyaletinin önemini şu şekilde vurgulamaktadır. Suriye ve Irak’tan girildiğinde Torosların sırtları takip edilerek Anadolu içlerine kadar gitmek mümkün olacaktı. Yukarıda stratejik saldırıya geçebilmek için oluşturulan eyalet yapılanması ve bunlar arasında sözde Botan eyaletine değindikten sonra. Cepheleşmiş bir coğrafya ve üs bölgelerin oluşabilmesi için Merkez Bölge ve buna bağlanacak bölgeler olması gerekir.144 143 A. Bingöl.olarak kabul edilirse çevre bölgeler buraya bağlanacaktır.Büyüyen askeri güç coğrafi imkânlardan faydalanarak. a.” Stratejik saldırıya geçilebilmesi için temelde yapılması gereken iş coğrafi alt yapının oluşturulmasıdır. Öcalan bu temel stratejiden hiçbir zaman vazgeçmedi. s:107 81 . Arazinin bu şekilde değerlendirilmesi oldukça profesyonel nitelik taşıyordu.

nesnel ve öznel koşullara sahiptir. örgüt-halk ilişkilerinde aramak gerekir. 145 Kurtuluş Cephesi Dergisi.” Sonuç olarak PKK terör örgütünün dağ kadrosu olarak bilinen ve gerilla olarak görülen HRK-ARGKHPG yapılanması Doğu ve Güneydoğuda yıllarca kır terörü olarak da ifade edebileceğimiz tedhiş hadiseleri belli bir teorik altyapı ile oluşturmuştur. 145 “Halk Savaşı çizgisi maddi ve teknik olarak güçlü bir düşmana karşı politik ve moral üstünlüğüne sahip zayıf halk güçlerinin savaşı olarak. "Kurtuluş Cephesi" isimli derginin "Halk Savaşı ve PKK" ile ilgili olarak ortaya koyduğu ifadelere dikkat etmek gerekir. gerillaya üç yüz kişiyle başlamışlardır. Biz de başlangıçta üç yüz kişi ile başladık ama halen bin beş yüz kişiyiz neden?” Öcalan bu soruyu sorarken aslında pratikte uygulanmış. Herhangi bir öznel ya da kişisel tercihle biz halk savaşı veriyoruz demekle halk savaşı verilmez. Bu koşullar olmaksızın yürütülen silahlı mücadele hiçbir biçimde halk savaşı olarak değerlendirilemez. PKK’nın stratejik döneminin son aşamasına bir bütün halinde ve üslerini oluşturarak girememesinin temelinde yatan saikleri örgütün silahlı mücadelesinde değil. gerilla deneyimlerinin aşamalarını ve nihai noktada nereye geldiklerini bilerek sormaktadır. Eylül. Bunun kaçınılmaz sonucu ise PKK pratiğinde açık bir biçimde görüldüğü gibi kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlamak ve bu güçler aracılığıyla barışa ulaşmak şeklinde ki teslimiyetçiliktir.Ekim 1998 sayı:45 82 . İki yıl içerisinde on bin kişiye çıkmışlardır.“Birçok ülke pratiğine bakıyoruz.Yine PKK pratiğini gösterdiği gibi halk savaşı kişisel ya da öznel bir tercih değildir.

Terörle Mücadele eden ve edecek olan güvenlik güçlerinin bu stratejiyi ve teorik altyapıyı net bir şekilde ortaya koyması ve antitezini bu minvalde üretmesi evleviyetle icra edilmesi gereken bir realitedir. Giap’ın. Bu 83 . PKK’nın silahlı gücünün veya askeri yapılanmasının sistematik hale getirilmesinde çıkış veya başlangıç noktası olarak gösterebileceğimiz PKK 1. Che Gueveranın veya Lenin’in gerilla mücadelelerini harmanlayarak kendine münhasır bir gerilla savaşına giren PKK yukarıda ifade edilen temel savaş stratejilerini teorik olarak belirlemiştir. Orta Doğunun stratejik yapısı gereği silahlı gücü kuvvetli olmayan unsurların fazla yaşama veya ayakta kalma şansları yoktur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ (HRK-ARGK-HPG) PKK Terör Örgütü için silahlı gücün ne derece önemli olduğunu daha önceki bölümde belirtmiştik.Bu teorik alt yapı ithal ideolojiler ile oluşturulmuştur. Ancak PKK’nın belirlemiş olduğu bazı eyaletlerde bu stratejiler yeni yeni filizlenirken bazı eyaletlerinde ise gerçekten Devletin silahlı güçlerini aşan ve zor durumda bırakan silahlı çatışma süreçlerine yol açmıştır. Mao’nun. Konferansı (15–26 Temmuz 1981) büyük önem arz etmektedir. Silahlı güçlerin ilerleyen aşamada Parti-Cephe-Ordu üçlüsünün ordu ayağını oluşturması amaçlanmıştır. Bu ve diğer birçok hususi nedenden ötürü PKK askeri yapılanmaya öncelikle önem vermektedir. Bu stratejik süreçlerin ülkemiz açısından ne derece uygulanabilir olduğu PKK pratiğinden açıkça ortaya çıkmaktadır.

gerilla grupları. a. siyasi amaçlara ulaşılabileceğini sanmak gülünç olur. s:102 84 . bu iş üzerinde düşünmeye ve planlar geliştirmeye çalışmalıdırlar. Konferans veya toplantı ve bu toplantıya sunulan yukarıda adı geçen Politik Rapor ile bir anlamda PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da öngördüğü 146 PKK 1.e. Mücadelenin bu biçimde tahlil edilmesi. daha çok askeri nitelikte olacağını vurgular… Askeri örgütlenme açısından. örgüt biçimlerinin. halk ayaklanmasının hazırlıkları ve sorunları daha şimdiden partinin gündemine getirilmeli. küçük silahlı gruplar.146 “…Gerilla geliştirilmeden Kürdistan koşullarında siyasi sonuçlar alınabileceğini. gerilla ordusu ve giderek halk ordusunun örgütlendirilmesi bu alanda kurulacak örgüt biçimlerindendir…” Askeri örgütlenmenin özellikle vurgulandığı 1. Bu konferanstan bazı alıntılar yaparak Gerilla ve askeri yapılanmaya yapılan atıfları görelim. Gerilla Kürdistan tarihinde.konferansla birlikte silahlı propaganda faaliyetleri sistemli ve organize olmuş stratejik bir gerilla mücadelesinin temelinin atılmasına vesile olmuştur. Kürdistan tarihinde.. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde diğer ülkelere kıyasla daha büyük ve önemli bir rol oynayacaktır… Kürdistan’da sabırla ve özenle hazırlanmış bir gerilla mücadelesinin gelişmesi içinde ve onunla birlikte geniş kitlelerin ayaklanması beklenmelidir… Bu durum şimdiden akılda tutulmalı. 62. özellikle bu konuda sorumluluk alan arkadaşlar. Konferansına sunulan Politik Rapor aktaran PKK-2.g.

150 PKK’nın 1982’de yapılan 2.s:85–86–87 152 Öcalan. ayrıca bkz: Vietnam İşçi Partisi Tarihi. Ankara–1974. Kürtler.html s:4 erişim tarihi: 18.g.net/tr/dizi araştırma /indeks. çev: Mehmet Özsavaş. Bu hususlar şunlardır. Kiyap Yay.g.hpg-online. aktaran İmset.e.ayrıca bkz: Ahmet Aydın.Vietkong Usulü Uzun Süreli Savaş Stratejisinin147 temelini oluşturan kararlara sahne oldu.g. a. Bu hususlar PKK’nın ilk saldırılarının temelini atıyor.06 85 . a. 147 Vietkong tarzı savaş için bkz: Vo Nguyan Giap. a.e. İmset. Kongrede merkez komitesinin belirlediği Parti Görevleri içerisinde askeri hususlara değiniliyor. Yöntem yay. ayrıca bkz: www. Örgüt uygulanan taktiğin ve silahlı mücadelenin yetersiz olduğundan dem vurmuş Siverek ve Mardin’de ve bazı bölgelerde yapılan plansız eylemlerin eleştirisi yapılmıştır.g. a. s:225.Kürdistan’da Zorun Rolü yazısında incelenen Kürdistan Devrimci Savaşının çizgisini tartışmak. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu md:3. a. özeleştiriye gidilmiştir. Konferansın sonrasında 1982 Haziran ayında gerçekleştirilen ve orta doğuda.e. 2. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. özellikle Lübnan’da dengelerin değişmesine neden olan İsrail’in Lübnan’ı işgali149 uzun vadede PKK’nın Bekaa Vadisine hâkim olmasına vesile oldu. s:91. s: 29 aktaran PKK.e s:94.148 1981’de yapılan 1.12. Kongresinde silahlı birlikler ile ilgili olarak yeni kararlar alınmış. 152 1.g.90 151 2. Ankara–1992. Bu durum PKK’nın dağ kadrosunun eğitsel faaliyetlerinin hızlanması ve gelişmesi için katalizör görevi görmüştür. İstanbul– 1975 148 İmset.151 2.2.e. 6 Haziran 1982 150 İmset. s:89 149 Cumhuriyet. Abdullah Öcalan ve PKK.Kongreye Sunulan Çalışma Raporu 1982..

e.154 Ülkeden kaçan Öcalan Suriye’ye oradan da Lübnan’a geçmiş ve 153 http://www.12.Askeri çizgiye uygun olarak örgütsel yapıyı geliştirmek.geliştirmek ve partinin askeri çizgisi olarak benimsemek..67 86 . askeri çizgiye uygun olarak ve bu seviyede uygun olarak ve bu seviyede geliştirip güçlendirmek 4. a.e. 20–25 Ağustos 1982 tarihinde gerçekleştirilen PKK 2. erişim tarihi: 10.Gerilla Savaşının bazı alanlarda kitle ayaklanmalarına yol açabileceğinin bilincinde olarak şimdiden hazırlıklı olmak ve bu tür gelişmeleri uzun süreli halk savaşına kanalize etmek PKK’nın askeri stratejisinin belirlenmesinde yukarıdaki raporun önemi anlaşılmaktadır. s: 70-73. halk ordusunun temel çekirdeklerini yaratmak ve bunun için gereken politik ilişkileri sağlamak 5.Bu çizginin pratikte uygulanabilmesi için gereken pratik planlama ve teknik hazırlıkları yapmak 3.Pratik askeri önderliği Pratik askeri önderliği. s.153 PKK lideri Öcalan 1979’da Şahin Dönmez’in Elazığ’da yakalanması sonrası tek kurtuluş yolunu yurt dışına çıkmakta görmüş ve ihtilal öncesi ülkeden kaçabilmiştir.Bu askeri çizginin uygun alanlarda adım adım pratik uygulanmasına başlamak ve geliştirmek 6. İmset. a. Bu tarihten sonra 1984 yılına kadar gerilla birlikleri yerleştikleri bölgede etüt yaparak pratiğe geçmenin alt yapısını oluşturmaktaydı.g.com/deneme/gerilla. 2.g.abdullah–öcalan.2006 154 Bayık . Kongresi aynı zamanda PKK’nın silahlı güçlerinin 1983 yılında önemli bir kısmının Güney ve Doğu Anadolu’ya yerleşmesine vesile oldu.html.

e. Bu yöntem uzun süreli halk savaşının vurgulanması açısından vurgu yapan bir üslupla Kürdistan kurtuluş birlikleri ismi konulmuştur. Apo’nun direktifleriyle Kuzey Irak’ta.kısa süre içinde Türkiye’de ki örgüt militanlarından öncü 50 kişilik bir grup istemiştir.21 Mart Silahlı Propaganda Takımı (faaliyet alanı 1984 yılında Hakkâri.104 87 .157 HRK yapılanması başlangıçta üç takımdan oluşturulmuştur.g. s: 72. 157 Ayrıntılı bilgi için bkz: Aydın. Bu üç takım sırasıyla.. a. 1. s.e.g. Şemdinli) 2. Bunun için ilk girişim yapılmış ve HRK isminde askeri bir yapılanmaya geçilmiştir. 1984 yılının haziran ayı sonlarında. Bu militanları sistemli halde savaştıracak temel unsurda ordu yapılanmasına geçmekti. sistemli bir askeri yapılanma içerisinde pratik sahaya sürebilmek için.14 Temmuz silahlı propaganda Takımı 155 Bayık. (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan – Kürdistan Kurtuluş Birlikleri)156 Lübnan’da 1973 yılının son dönemlerinden itibaren bölük bölük eğitime tabi tutulan ve gerilla tarzı savaş biçimini öğrenen PKK militanlarını.73. Hakkâri ve Şırnak Bölgesinde bulunan Silahlı Propaganda birlikleri HRK (Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) isminde üst bir askeri yapılanmaya bağlamak suretiyle ilk ordu yapılanması oluşturuldu. s:101. a.74 156 HRK ismi Vietnam Vietkong usulünden etkilenilerek konulmuştur.155 İşte bu militanlar 3–4 sene içerisinde ilk eğitimlerini almış ve sistemli bir askeri bir yapılanmayla mücadele edecek kıvama getirilmişlerdir. İmset.

Bu sorunun sorumlusunu Cemil Bayık. Bu birliklerin üst kuruluşuna HRK adı verildi. Birkaç ay sonra da Van. Ancak daha çok silahlı propaganda faaliyeti yapmıştır. s:101 88 . Aydın’a göre.g. Hakkâri Bölge Komitesi. ancak örgüt içerisinde bazı sorunlar sebebiyle ERNK’nın kuruluşu ilan edilememiş 1985 yılına kalmıştır. Ankara–1987.3. Bu iki silahlı propaganda birliğinin biri. İtirafçılar Anlatıyor. s:138.” HRK kurulduğu 1984 yılından 1986 yılına kadar geçen sürede ordu yapılanmasının işlevini icra etmeye çalışmıştır.e. 15 Ağustos 1984 Şemdinli.Eruh baskınlarıyla kuruluşunu ilan eden HRK’nın yanında ERNK(Entıya Rızgarıya Netewayı Kürdistan) nın da kuruluşunu ilan etmesi bekleniyordu. no:3. 1985 yılında ERNK kurulana kadar da cephe faaliyetlerinin işlevlerini de yerine getirmeye çalıştı. Elazığ ve Adıyaman)158 Aygan HRK yapılanması yukarıda gösterildiği şekliyle üç takımdan oluşturmaktadır.18 Mayıs Silahlı Propaganda Takımı (Tunceli. Bingöl.Çatak sahasında bir silahlı propaganda birliği teşkil edildi. Bu birlikler üçer tane silahlı propaganda grubundan oluşuyordu. a.159 “1984 yılının Haziran ayının sonlarına doğru Apo’nun talimatlarıyla Kuzey Irak’ta 2 tane Silahlı Propaganda Birliği oluşturuldu.139 159 Aydın. Yeni Forum yay. Kesire yıldırım’ın Bildiriyi hazırlamamasına 158 Çılgınlıktan Sağduyuya. HRK yapılanmasını Aydın ise şu şekilde aktarmaktadır. diğeri de Eruh-Şırnak Bölge Komitesi sahasında konuşlandırıldı.

bağlamakta ve etmektedir. ERNK’nın da ilan edilmesi gerekiyordu. Bu konseyin üyeleri.html erişim tarihi: 18.Şah İsmail AL (Şehmuz) 8.161 HRK’nın dağ eksenli savaş stratejisinin ismi olmasının temelinde o dönem içerisinde daha çok Vietnam mücadelesinin inceleniyor olması yatmaktadır. Abdülkadir Aygan anlatıyor.e. HRK.Sabri OK (Hasan) 7. onun içinde ilan edilemedi… ERNK geciktirildi bu ciddi bir hataydı…” HRK. a. tam belgenin istendiği an hazırlamadığını söyledi.s:105 89 .09.g. ERNK’nın kurulamamsı sebebiyle propaganda faaliyetlerini de üstlenmek durumunda kalmıştır.Bingöllü Ali) 160 Bayık.160 bu hatayı şu şekilde ifade “15 Ağustos’la birlikte HRK ilan edildi.g.g. s:139 ve ayrıca bkz: İmset. Nedeni de Fatma (Kesire Yıldırım)’nın Kuruluş Bildirisini hazırlamaması.e. Ama ERNK ilan edilmedi. 12345Duran KALKAN (Abbas) Genel Sekreter Ali ÖMÜRCAN (Cemal) Halil ATAÇ (Ebubekir) Mahsun KORKMAZ (Agit) Konsey Sekreteri Halil KAYA (Kör Cemal) 6. s: 107.net/tr/diziaraştırma /index.hpg- online. HRK’yı yönetecek olan askeri konsey 162 bulunmakta idi.. a.e. PKK için 1984 yılında ve o dönemin şartları içinde dağ eksenli halk savaşının adı oldu.2006 162 Çılgınlıktan Sağduyuya. Ki hep hazırladığını söylüyordu.Abdullah EKİNCİ (Eşref.108 161 Ayrıntılı bilgi için bkz: www.. a.

3 takımda bir bölüğü oluşturmaktadır.HRK’nın askeri yapılanmasını Abdülkadir AYGAN şu şekilde özetliyordu. bir astsubay ve bir er hafif yaralandı. B–7 tipi roketatar silahları en yaygın bulunanlar arasındadır. a. Daha çok mevcut olanla yetinme anlayışıyla silahlanmışlardır. Her militanda el bombası. s:110 165 “Eruh ve Şemdinli Baskını” Hürriyet. HRK iki sene sonra yerini ARGK ya bırakmıştır.165 Bu eylemin ciddiyeti kamuoyunda sadece sansasyonel boyutunun ötesine geçememiştir. Çılgınlıktan Sağduyuya… a. Bu saldırıdan sonra ise Hakkari Şemdinli’de Jandarma subay gazinosu. subay lojmanları ve ilçe jandarma karakolu tarandı. Ancak ülkeye giriş yapan militanlar iz ve yol konusunda büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşamışlardır. Bu durum da doğal olarak rasgele bir silahlanma şekli olmuştur.g. patlayıcı ve dürbün bulunmaktadır. HRK’nın askeri teçhizat veya silahlanması belli bir sistem ve standarda sahip olmamıştır.e.g. tabanca. kasatura. 163 PKK silahlı kanadı olan HRK’nın kuruluşunu ilan etmek için ses getirici bir eylem planlamıştır. “Vietnam’daki Vietkong’un kopyası…” yine Aygan’ın tespitlerine göre 3–3 lük bir sistem üzerine oluşturulan HRK yapılanmasında 3 manga bir takımı. orta ve otomatik silahlar.a. s:104 164 İmset.e. İmset. s:138. ayrıca bkz. Saldırılarda bir er öldü.g. Günlerce daireler çizip durmuşlardır.164 PKK bu şartlar içinde 15 ağustos 1984 günü Siirtin Eruh İlçesindeki Jandarma karakol binasına bir saldırı düzenledi. 6 er ve 3 sivil yaralandı. Milliyet 18 Ağustos 1984 90 .e.12 Eylül’ün kalıntıları olarak 163 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bir subay. Bu süreçte ise Aygan’ın ifadelerine göre üye sayısı birkaç yüz kişi olabilmiştir. gruplarda pusula. HRK militanlarında hafif piyade silahları.

G.167 Öcalan HRK’nin kurulması için çıkış noktası olan 15 Ağustos Eruh-Şemdinli eylemi hakkında yaptığı yorumlarda özeleştiri yapmış ve HRK’nin 166 Kürdistan İşçi Partisi. E. Eruh-Şemdinli eyleminden 2 yıl sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bir çalışmada bu eylemin mahiyeti hakkında bilgi vermiştir. Aslında sorunun bu boyutu diğer kurumları daha çok alakadar etmektedir.” 15 Ağustos PKK’nın sıçrama noktası olduğunun farkında olan Emniyet yetkilileri veya güvenlik güçleri olayın derinliği ve ayrıntısı konusundaki malumatlara daha sonraki yıllarda ulaşabileceklerdir.düşünülmüştür. aynı tarihte askeri gücü olarak Kürdistan Kurtuluş Birliği (HRK) nin kurulduğu ilan edilmiştir. Olaya kısa vadede çözümler üretilmiş ancak orta ve uzun vadede politikalar ortaya konmamıştır. Değerlendirme. 91 . Keza.166 “PKK…1983 başlarından itibaren Türkiye’de sürdürülen hazırlık çalışmalarının hedeflenen düzeye vardığından hareketle 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı eylemleriyle silahlı direnişi başlattığını açıklamıştır. Geçmişte yaşanan tecrübeler ise sadece hatıra ve anarşi olayları olarak düşünülmüş ders çıkarılacak yönleri görülmemiştir. Ankara- 1984–1986 167 Şahin Dönmez gibi üst düzey örgüt üyesi yakalanmış olsa da PKK’ya verilmesi gereken önem ve alınması gereken tedbirler yeterli ölçüde alınmamıştır. Bu çalışmada şu şekilde bir çalışma yapılmıştır. Ne sıkıyönetim ne de polis güçleri bu alanda kayda değer bir çalışma yapmamıştır. Fakat sorun militarist bir vizyona havale edilmiş ve çözümü kısırlaştırmıştır. Sorunu askeri ve polisiye tedbirler dışında yorumlanmaması sorunun sosyal ve ekonomik boyutunun büyümesine ve bölgenin PKK nın arka bahçesi haline gelmesine yol açmıştır.M.

Ankara–1986 92 .tecrübesizliğini ifade etmiştir. Zağros yay. Öcalan örgütün zafer sarhoşluğuna kapıldığını dile getirmektedir. Örgütün bu gerileme dönemini atlatabilmesi için cephe faaliyetlerinin ayrılması ve profesyonelleştirilmesi gerekmiş ve bu amaçla 21 Mart 1985’te ERNK kurulmuştur. görevlerimiz. isyancılık mı olduğu belli değil. Bu bir kez daha ortaya çıkardı ki eğitimimiz.” 15 Ağustos eyleminden sonra PKK Çukurca’da 8 erin şehit edilmesi karışmış. Öcalan’a göre 15 Ağustos eylemi. Atılımla birlikte üçer beşer kişilik gruplar temel alınmaya başlandı. kongresine sunulan Politik Rapor. yönetimimiz bu işlerde yetersiz kalmıştır. Dağ kadrosunun veya ordu yapılanmasının profesyonelleşmesi için bir sene sonra ARGK isminde (Kürdistan Halk Kurtuluş 168 PKK 4. ilerleyen süreçte “Gerileme” dönemine girmiştir. Kürdistan Halk Kurtuluşu. EGM Terör Dairesi. Bunun temelinde yatan esas sebepler yukarıda Öcalan’ın ifade ettiği hususlardır. savaşa hazırlanmamıştı. Bu temelde yaptıklarının gerilla mı. Tabi ki yol açılırken oradaki silahlı güçlerimiz gerçekten silahlı savaş birlikleri esprisine göre seferber edilmemiş. Taslağı 1982’de hazırlanmış olan ancak yürürlüğe giremeyen “Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi” ya da orijinal adıyla “Eniya Rızgariya Netewayı Kürdistan” kurularak örgütün propaganda veya cephe faaliyetlerini üstlenmiştir.168 “…Bununla savaşımla 15 Ağustos atılımı gerçekleştirildik. İstanbul–1993 s:170 169 Ayrıntılı bilgi için bkz. 169 HRK 1985 yılında ERNK’nın kurulmasıyla rahatlamış ancak bu profesyonelleştiği anlamına gelmemiştir. Etüt: ERNK.

net/tr/dizi araştırma /index. 170 www. HRK yapılanmasının revize edilmesiyle oluşan ARGK ise daha profesyonel ve konvansiyonel bir yapılanma haline gelecektir ve Güneydoğudaki katliamların mimarı olan yapılanma olacaktır.y.12. HRK’nın direnme ruhu farklıydı.html s:4 erişim tarihi: 18. 93 .g.”170 HRK.” İşte HRK geçmişten günümüze örgüt için duygusal açıdan önemli bir yere sahip olagelmiştir. Bu açıdan ARGK yakın tarihi gerçeklerin ve olayların ortaya konmasında önemli bir aşama olacaktır. Yine örgüt yayınlarında bu husus açıkça görülmektedir.Ordusu) bir örgütlenme ile yeni bir aşamaya geçilmiştir. Gerillacılıkta içimizdeki en tecrübeli arkadaşlardan biriydi. Her ne kadar profesyonel olmasa da HRK’ nin örgüt için anlamı büyüktür.hpg-online. Agit (Mahsun KORKMAZ) arkadaşın şehit düştüğü çatışmada yaralanan Kalender İLHAN adlı arkadaş düşmanın eline geçmemek için 15 Ağustos atılımından sonra bombasını kendisinde patlatan ilk arkadaş oldu. PKK’nın filizlenme aşamasında oluşmuş bir yapılanma olması sebebiyle hep örgüt için samimi ve “dava adamı” olanların olduğu bir yapılanma olarak görülmüştür. Örneğin 171 “HRK komutanlarından Abdullah EKİNCİ arkadaş Kürdistan Devrimciliğinin örnek bir ismiydi.06 171A. Örgüt militanlarına göre “çok sayıda isimsiz kahraman HRK komutanlığı ile militanlığını yapmıştır.

e. a. SERHAT (Kars-Ağrı). ORTA EYALETİ (Diyarbakır-Muş-BingölElazığ’ın Bir Bölümü)..(b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan – Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 30 Ekim 1986 PKK’nın 3. s:114 173 Aydın.”Bu eyaletlerin altında Bölge komiteleri. PKK.e. Şehirli. Kongre geçmişte yapılanların muhasebesi ve bu minvalde yeni dönemde nelerin yapılacağının tespiti ile tertiplenmiştir.g.174 172 Aydın.172 3. BOTAN(Siirt-Şirnak-Ulu dereB. s:119. a. Kongresi. HRK isimli teşkilat kaldırılarak yerine ARGK(Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan) kurulacak. Askeri mücadelenin genelkurmayı olarak ARGK Konseyi kabul edilecek 3. Türkiye Kürdistan’ında faaliyetler 7 eyaletçe yönetilecektir.e. Kuvvetli bir tabur çapında tutulacak. bölge komitelerinin altında ise yerel komiteler olacaktır. s:300.g. eyaletlerde bir ya da iki hareketli ana birlik kurulacak.e. 4..173 1. 174 Bu sözde eyaletler sırasıyla.Kongreden sonra alınan kararlar içerisinde askeri ve cephe yapılanmasındaki değişiklikleri içeren hususlar şunlardır. 2.g. a. örgüt için silahlı çatışmaların boyut değiştirmesine neden olan esas dönemeçtir. MARDİN. ARGK savaşçıları bu komitelerce yönetilecektir. a. Helve Kampı adı değiştirilerek Mahsun KORKMAZ Akademisi olacak. 5.2. diğer yandan takım ve gruplar şeklinde 94 . DERSİM (Tunceli). GARZAN (Batman-Kurtalan-SasonBitlisin bir bölümü). ARGK’ya askeri siyasi bilgiyle donatılmış komutanlar yetiştirilecektir.302 İstanbul– 2000. Bu akademi PKK’ya. Lübnan Bekaa Vadisindeki Helve Kampında yapılan 3.g.Kebap-Hakkâri-Van). GÜNEY-BATI (Urfa-Antep-Adıyaman-Maraş).301.

ERNK’ya bağlı cephe teşkilatların oluşturulması kararı alınmıştır. Her bölgenin bir y da iki gerilla takımı ve grupları her yerelin ise grubu bulunacaktır.Ocak yay.hpg-online. Ankara -1999. Yargılama esasları kanununun çıkarılması 9. GKK’larını saldırılarla dağıtma kararının alınması 12.6.06 95 . Kongre kararlarından da anlaşılacağı üzere profesyonelleşmeye başlamıştır.s:136-159 175 Ahmet Cem Ersever. s:119.html s:4 erişim tarihi: 18.12. Ankara1993.175 PKK yukarıdaki 3. Nihat Ali Özcan. ayrıca bkz: Dr.. Eyalet yapılanmaları ve bunların ARGK ile bağlantısını sağlamışlar ve ARGK’yı tam teçhizatlı bir ordu haline getirmenin alt yapısını hazırlamışlardır. Devlet hizmetlerine sabotaj kararı alınması 14. ERNK ve ARGK yönetmeliklerinin yayınlanması 7. Zorunlu vergilendirme yasasının çıkarılması 11. PKK’nın askeri örgütlenmesinde yeni bir aşama olarak kabul edilebilecek olan ARGK’nın kurulmasının temel sebebi örgütün kabuk değiştiriyor olmasıdır. s:94 176 www. öncü kadrolardan Haki KARAER’in öldürülmesinin anısına 1978 yılında partileşerek devam eden ve 15 Ağustos 1984 yılında Eruh-Şemdinli baskınlarıyla silahlı mücadele başlatan Kürt Özgürlük Hareketi 1986 gerilla birlikleri bulunacaktır.Asam yay.176 “1973 yılında grupla başlayıp. Bölge halkının örgüte lojistik desteğine ilişkin yükümlülüğün karara bağlanması 10. Üçgendeki Tezgah. İdeolojisi ve Yöntemi. Askerlik kanununun çıkarılması 8.net/tr/dizi araştırma /index. Bu açıdan PKK.e.”Aydın a.g. PKK(Kürdistan İşçi Partisi)Tarihi. Şehir faaliyetlerine başlanması 13.

(militanların) bir sorumlu yerine bir komutanın liderliği altında girmesiydi. biçimseldi.yılına gelindiğinde yeni bir askeri örgütlenmeye girmek zorunda kaldı. Bu bildiride silahlı propagandanın gerilla aşamasına geçmesi için taktiksel hareket ve halk ordusunun kurulmasına karar verilmiştir.g. daha profesyonel bir yapılanma kurulması zorunluluk halini almıştır. Bir başka anlamda bu.hpg-online.06 96 .e.g.178 Halk ordusu kavramı yukarıda yer alan Ergun Gökdeniz’in ifadeleriyle daha net anlaşılmaktadır. Bununla gerilla savaşı arasındaki fark.e.179 177 İmset.net/tr/dizi araştırma /index.12. Duran Kalkan bu hususu bir röportajda şu şekilde aktarmıştır.html s:4 erişim tarihi: 18. 177 “ARGK. a. yani Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusuydu. s: 120 178 A.” ARGK’nın kuruluşu ve stratejisi konusunda 30 ekim 1986 tarihinde yayımlanan bildiride açıklık getirilmiştir. kurulacak bir halk ordusuna doğru son adımdı. Halk ordusu deyimini ise sayılarının artması yüzünden kullanmışlardı. PKK’nın ARGK yapılanmasının oluşmasına ve/veya yeni bir örgütlenmeye gitmek zorunda kalmasının sebebini en net açıklayanlardan birisi de şu an PKK’nın Halk Savunma Komitesi başkanlığını yürüten Duran Kalkan’dır. s: 48 179 www. İran’daki mücahidin halk gibi bir milis kuvvetiydi. ARGK’nın kuruluşunu Mardin Eski Valisi Ergun GÖKDENİZ şu şekilde yorumlamıştı. Yeni örgütlenmenin adı ise ARGK.” HRK yapılanmasına yoğun katılımların olması ve HRK’nın bu katılımlar karşısında amatör kalıyor olmasına karşı.

e. hem de silahlı propaganda düzeyinde mücadelenin yeterli bir düzeyde geliştiği tespit edilerek askeri örgütlenmede daha yeni bir aşamanın geliştirilmesi gerektiği kararlaştırıldı. yürütülen tarz. bunun hataları eleştirilip özeleştirisi yapılarak düzeltmeye gidildi. örgütlü olarak bu yıl gelişti. yurt dışında geçirdiğimiz bu kısa süreçten sonra ülkeye nihai dönüşümüzün koşullarını gerçekleştirdik.“1985’e biraz zor girmiştik. Devletin saldırıları daha planlı. Dağlarımız ve halkımız. askerileşemeyen. Bu sonuçlar 1986 ‘da yapılan 3.180 “Evet. a. Kongre gelişmeler açısından HRK’yı dar yetersiz buldu. askeri gelişme düzeyi değerlendirilerek izlenen taktikler. Bu ordu benzeri yapılanmasının stratejisini Öcalan bir açıklamasında şu şekilde ifade ediyor. Yönetmeliğini yeniden hazırlayarak bir ordu yönetmeliğine göre tarz ve taktiğe kavuşturdu. Bir aşama tamamlanmış. yaklaşımlar zorlayıcı oldu. Görevlere yeterince yaklaşamayan.” Duran Kalkan’ın özetlediği ARGK kuruluş sebebinden sonra. Taktik yaratıcılık. rolünü tamamlamış gördü. s:121 97 . bir daha hiçbir zaman gitmeye zorlanmadan oraya yerleşmemiz ve tabanımızı geliştirmemiz için uygundur. Bugünden itibaren yurt dışına dönüş olmayacak. yeni bir aşamaya silahlı direnişle geçilmiş oldu.” 180 İmset. ARGK’nın stratejisine de değinmek gerekir. Kongrede değerlendirildi. askeri bakımdan ustalık göstermek o zaman gerekiyordu. 85’te kayıplar verdik. Hem mücadelenin siyasi. Onun yerine ARGK’ nın kuruluşunu kararlaştırdı.g. O süreç tabi birçok bakımdan zorlayıcı oldu.

.ARGK’nın stratejisini makro planda değerlendiren Öcalan’ın görüşleri ve beyanlarının yanında ARGK’nın amacını savaş örgütlerini birlik düzeyinden çıkarıp ordu düzeyine ulaştırmaya çalışmak şeklinde de yorumlayabiliriz.06 98 .12. Keza 1986’dan sonra yaşanan silahlı çatışmalar bunu açıkça ortaya koymuştur. EK–2:PKK Kronolojisi 182 Özellikle 87–88 yılları sivillere yönelik eylemler yılıdır.182PKK’nın önemli isimlerinden ve öncü kadrolarından sayabileceğimiz Ramazan Topbaş ARGK’nın etkisinin önemini ve vardığı notayı yapılan bir röportajda şu şekilde özetlemektedir. ARGK Bölge güçlerinin üzerinde hesap yapan denge gücü haline geldi.12.com/tarihten erişim tarihi: 16. Diplomatik ve siyasal ilişkilerin açılmasını sağladı. büyük silahlı birliklerin oluşmasını sağlamış ve sistematikleştirmiştir.pkk-gerçeği. Açılım yapıldı.183 “ARGK’nın etkisiyle geniş halk kitlelerine ulaşıldı. Ve artarak sürdü. Bu açılımla büyük eylemler ve katliamlar gerçekleştirilmiş hatta dağ birlikleri sivil ve masum halkı da bu çatışmanın bir parçası olarak görmüş ve onları da öldürmeye başlamıştır.html erişim tarihi: 18..hpg-online.2006 183 “ARGK ile gerilla yaygınlaştı” www. Yurt dışında Avrupa merkezli bir teşhir kampanyası vardı. ARGK ile katılımlar oldu. Bu ARGK ile aşıldı.181 ARGK kurulmasından kısa süre sonra etkisini hissettirmeye başlamış.net/tr/dizi araştırma /index. Ayrıntılı bilgi için bkz: www.” ARGK’nın bu derece aktif konuma gelmesi ve genişlemesi beraberinde bazı sorun ve sıkıntıları da 181 1986’dan sonra yaşanan katliamlar için bkz.

Yaşanan sorun ve zorlamalarına rağmen ARGK müthiş bir direnme savaşı verdi.185 Öcalan’da Mahir Çayan’ın tespitlerini kabullenmekte ve öncü savaş olarak nitelendirdikleri dönemin halkın öz savunmasını ortaya çıkarmanın yol ve yöntemlerinin bulunmasını zorunluluk olarak görmektedir.184 “…Ancak bu büyümeye güç getirilemedi. öncü savaş ve gerilla mücadelesiyle yapılabileceğini vurgulamaktadır. Dağ kadrolarında çok ciddi sosyal ve psikolojik problemlerin yaşandığı yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerce beyan edilmektedir. "Halk Savaşı" olarak nitelendirilen yöntemi. Öncülük rolü yerine getirilemedi.” Topbaş’ın ARGK birliklerinde yaşanan sıkıntıları kabaca belirtmesi aslında olayın iç yüzünü tam olarak ortaya koyamamaktadır. Bu hususu diğer bölümde inceleyeceğimiz için burada kesiyoruz. 184 A. Faturası da çok ağır oldu. 185 İhtilalin Yolu Bildirisi. ARGK örgüt içerisinde halk savaşının adı olarak anılıyordu. Bu hususu yine Topbaş şu şekilde yorumlamaktadır. Diriliş devriminin tamamlanmasını sağladı. Kadının ordudan uzaklaştırılması bu zorlamadan ileri geldi. THKP. Komuta edilemedi.getirmiştir. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi. Ciddi komuta ve öncülük sorunu çıktı.1971 99 . Ancak bu savaşın verilebilmesi içinde halk ile sürekli birlikte ve onun içinde yürütülmesi gerektiğini de hatırlatmaktadır. Çözüm bulunamayınca bu tür kestirmeci yaklaşımlara gidildi.g.Üstlenmesinden.y. Mahir ÇAYAN. mevzilenmesi ve savaştırılmasına kadar ciddi problemler çıktı.

8 Erkek. Açıkyol Köyü Katliamı. 6 Kadın. Pınarcık köyü katliamı.187 • 22 Ocak 1987 Hakkâri. bu savaşta ya korkutup pasifize etmek. Öcalan’ın eleştirisinden sonra PKK 4. Siirt. 3 Yaralı” 20 Ağustos 1987 Milliyet Gazetesi 100 .g. sonunda bu eylemlerin mimarı Öcalan tarafından bile eleştirildi.ARGK 1986 yılından itibaren bölgede şiddetli bir çatışmanın başlamasına vesile oldu. (14 Çocuk.g.e. 13 ölü. Toplam 24 kişi)191 • 12 Ekim 1987. Ortabağ Köyü Katliamı 188 • 7 Mart 1987. a. Toplam 8 kişi)189 • 20 Haziran 1987. a. ya da “Zorun Rolünü” kullanarak kendi saflarına çekmek rolü düşmüştür. Bu kanlı eylemler öyle bir noktaya geldi ki. Kongresinde (26–31 Aralık 1990 Irak-Haftanin) kitlelere karşı şiddet uygulaması görünüşte terk edildi. Özellikle 87–89 yılları arasında masum vatandaşlara yönelik katliamların sorumlusu olan yapılanma olarak tarihe geçti. 1987 yılından 1989 yılına kadar yaşanan kanlı eylemlerden bir kaçını belirtmek dönemin ve bölgenin vahim durumunu göstermek açısından önem arz etmektedir. s:310 188 Bkz: "İki evde 8 ölü” 24 Ocak 1987 Hürriyet Gazetesi 189 Bkz: “PKK uslanmadı” 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi 190 Bkz: “Soykırım İşte Bu” 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi 191 Bkz: “Eşkıya Eruh’ta Köy Bastı: 25 Ölü. s:309 187 Katliamların ortaya koyduğu manzarayı daha iyi idrak edebilmek için bkz: Resimler. (6 Çocuk. (16 Çocuk. 10 Erkek.186 ARGK militanları için halkı. Toplam 30 190 Kişi) • 20 Ağustos 1987. Uludere ilçesi.e. Şırnak'ta kanlı baskın. 2 Kadın. Kılıçkaya köyü katliamı. 186 Ersever. Nusaybin ilçesi.Ömerli ilçesi. s:94 ayrıca bkz: Şehirli.

(22. Eruh ilçesi.• 28 Mart 1988.01. Milliyet Gazetesi 194 Bkz: “Hain Baskın: 6 Ölü” 28 Şubat 1990. Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde eşine az rastlanan bir katliama girişerek 16 sı çocuk. Hürriyet Gazetesi) 192 Bkz: “PKK boğdu” 30 Mart 1988.1987: ERNK-ARGK Birlikleri Mardin’in Başyurt köyü efeler mezrasına düzenledikleri kanlı bir saldırı ile 18 köylüyü öldürdüler.06.1987. el bombası attılar. benzin dökerek evleri yaktılar. • 24. Hürriyet Gazetesi 101 . Yedisi çocuk 10 kişiyi öldürdüler. (23. Bu katliamda 6 kişi yaralandı. Milliyet Gazetesi 193 Bkz: “Yine PKK Vahşeti: 21 Şehit” 26 Kasım 1989. (25. Hakkâri.1987. Fındıkbucağı Yağızoymak köyü katliamı192 • 24 Kasım 1989. Milliyet Gazetesi) • Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Güneyce Köyü Çifte Kavak Mezrasını otomatik silahla tarayan. İkiyaka köyü katliamı193 • 26 Şubat 1990.01. Derebaşı köyü katliamı.1987-Hürriyet) • ARGK militanları Ağırman ve Akçay ailelerine ait evleri otomatik silahlarla taradılar.01. Silopi ilçesi. Yüksekova ilçesi.194 Bu dönem içerisinde yaşanan katliamlara ilişkin bazı örnekleri açarak ARGK’nın katliamlarının vahametini ve ciddiyetini ortaya koyabiliriz. 30 yurttaşımızı öldürdüler. Milliyet Gazetesi) • ARGK Militanları.09. roket ve el bombası atan PKK militanları aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişiyi öldürdü.(24.1987.

bu iş gelişmez. Gerillanın.Milliyet Gazetesi) Yukarıda verilen örnekler ARGK’nın yapmış olduğu katliamlardan bir kaçıdır. evlerini roketatar mermileri ve el bombalarıyla yakıp yıktılar. düşman bunları ya ajanlaştıracak-korucu haline getirecek. kongre sürecinde (86–90) yapılan stratejik hataları Öcalan 4. Böylece kendi öz tabanımızı bizden koparacaktır. kongreye sunulan politik raporda eleştirmiştir.• 5-Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Neşeiçi Köyü Çobandere mezrasını basan 100 kadar PKK militanı. kongresi ile 4. (12. Nitekim birçok alan şimdi bu durumdadır. Hatta ona çok zarar veriyor.g.195 ARGK’nın halka yönelik katliamlarının hızla artması ve belirlenen çizgiyi aşması bu katliamların birincil sorumlusu Öcalan’ın bu eylemleri ve bu tarzı eleştirmesine yol açmıştır. Onbinlerce kişi göç ettirilmiştir. Bunlar ciddi sorunlardır. s: 185 102 .10. ARGK’ya ve/veya gerillanın genel durumuna yönelik eleştirilerini aktaracak olursak. Öncü örgütlenme yetmedi mi. gerilla bölgesinde korunmaya alınması gerekirken.e. a.196 “…Gerilla doğru dürüst halka yaklaşmasını bilmiyor. Bu açıdan PKK sözde 3.” 195 Halka yönelik katliamların ulaştığı boyutu anlayabilmek için bkz: EK-1: PKK Kronolojisi 196 Politik Rapor-4. halka yaklaşımı böyle zarar verici oldu mu. halk ayaklanmaz.ya da göç ettirecektir. özel savaşın etkisine ve pasifikasyonuna terk edilmişlerdir. Bunlar aslında gerillayla birlikte savaşıma. Eğer biz halka yardımcı olmaz ve örgütlenmezsek.1987. 13 yurttaşı öldürüp. Özel savaşın merhametine terk edilir. 1986 yılında kurulan ARGK’nın katliam kronolojisi 1987 ile 1990 arasında yoğun bir dönem yaşandığı bilinmektedir.

s:173–174–175 103 . Ayrıca ARGK’nın yeni dönemde ki politikasını da belirleyen Öcalan bazı stratejileri ve önerileri öne sürmüştür.g. onu kendi öz kişiliğine kavuşturan bir gerillayı yaratmak. Öcalan’ın temel eleştirileri de bu hususa yöneliktir.Öcalan’ın 1987–89 sürecinde halka yönelik katliamların sonucu oluşan tepkilerden ötürü gerillaya yönelik eleştirileri halkın gönlünün kazanılması gerekliliğine ve onları kendi saflarına çekmesi hususunda yapılan eksiklik ve hatalara yönelik olmuştur. bizim için vazgeçilmez bir görevdir. s:182 199 A. Gerillanın yaklaşımını düzeltmek.” Öcalan yapılan yanlışlardan sonra 4 yıllık süreçte halkın önemini şu sözlerle ifade ederek gerillaya yol gösteriyor.g. nasıl ki gelişmemeye mahkûmsa. Gerilladan destek alamayan bir halk hareketi. s:185 198 A.197 “…Gerilla’nın halka yaklaşımı sağlıklı olmadığı gibi. halkı koruyan yaşatan. Gerilla.e. bizzat korumaya dönüştürmek. 197 A. ona zarar veriyor. halkın malına. Bunlardan bazıları şu şekildedir:199 “Halka zarar veren tutumları yerle bir etmek. Öcalan gerillanın hatalarını ve yapması gerekenleri şu şekilde sıralamaya devam ediyor.e.g. canına el uzatan. karşılıksız el koyan tutumları affetmek gerekmektedir.e. 198 ARGK’nın 1986 yılı ile 1990 sürecinde yaptığı en büyük stratejik hata yukarıda belirttiğimiz halka yönelik katliamları olmuştur. halk ayaklanmasından destek almayan bir gerillada yenilmeye mahkûmdur.

Öcalan’ın 4. Planı aşan veya uygulanamaz duruma getiren hususlara dikkat edilmelidir. gerçekçi ve ani değişikliklere açık olmalıdır. 3 yıl gibi kısa bir sürede bu sayının bir anda artmasında 90 sonrası örgüt dağ kadrosunun halk üzerinde kısmi olumlu ve sempatik politikalar izlemesi de bir etken olarak görülebilir. üstlenmeler. vuruş tarzı. Özellikle bu politik rapordan sonra ve PKK’nın 1988 Darbesi200 sonrası ARGK tecrübesi artmış halde ve yapılan stratejik hataları da azaltarak silahlı çatışmalara devam etmiş ve 90’lı yıllardan sonra bölgedeki terör olaylarını katlayarak arttırmıştır. yine de halkın temel değerlerine zarar vermeye devam etmiştir. Toplanma-dağılma hareket tarzı. Zaten PKK halka karşı şiddeti 1990 yılındaki sözde kongrede “görünüşte terk etmiştir.halkın her türlü değerine sahip çıkmalı ve karşılıksız hiçbir şey almamalıdır. Planlar.e. s:136 201 Her ne kadar PKK halka yönelik tutumlarında eskiye nazaran olumlu hareket veya politika izlemiş olsa da. daha az ses getirecek katliamlara devam etmiştir. bizim en az kayıpla en fazla yarar elde edeceğimiz. bizim vuruş tarzımız olamaz.g. Düşmanın en stratejik. Kongre’den sonra yaptığı stratejik hamleler amacına ulaşmış ve ARGK’nın 90 yılına kadar 1300 olan militan sayısı 93 yılında 10 bin civarına gelmiştir. Rasgele hedeflere yönelmek.. pusular ve çok çeşitli vur-kaç taktikleri üzerinde dikkatli ve titizlikle durmak gerekmektedir. a. toplu katliamlar yerine. bu ve benzeri hususlara değinerek açmıştır.” Öcalan gerillanın yapması gerekenleri.” 104 . en can alıcı hedeflerine.201 200 1988 darbesi hakkında bkz: Bayık. düşmana çok zarar ve kayıp verdireceğimiz hedeflere yöneleceğiz. Bir bütün olarak gerilla taktikleri uygulanmalıdır. Özellikle korucu köyleri olarak gördükleri köylülere saldırılar devam etmiş.

g..e. ARGK ile ilgili tüm teorik bilgiler bu kitapta yer alıyor. PKK MK Kararları.67 204 İsmet a.e. Lübnan s: 282-283 aktaran İMSET a.g. Akademi eğitim programı olarak bilinen ve özellikle Mahsun Korkmaz Akademisinde verilen ve komutan olacak kişiler için yapılan eğitimde ise 2 ay siyasi ve askeri eğitimle de 3 veya 4 aylık bir eğitim gerçekleşir. Bu eğitim 20 gün siyasi ve 10 gün askeri olmak üzere toplam 30 günden oluşur. 1990 sonrası ARGK’nın değerlendirmesine değinmeden yapılanması ve eğitimi hakkında genel bir değerlendirmede bulunacağız. A. Lübnan aktaran: Özcan a. Eğitim orta kademede ise 45 gün siyasi ve 15 gün askeri olmak üzere 2 aydan oluşur.e.204 ARGK saflarına katılanlar öncelikli olarak “Gerilla(savaşçı) Adayı Eğitim Programı” adı altında eğitime alınırlar.g.g. s:189–191 205 Gerillanın kuruluş esasları…a. 203 Bkz. İsmet.e. Bunlar.202 Bu talimatnamede örgüte katılım 3 şekilde olmaktadır. Gönüllü katılım ii. PKK bu dönemde askerlik yasası çıkarmış ve zorla gençleri ARGK saflarına katmıştır. s:57. Zorunlu alma (köy baskınlarıyla kaçırılarak) iii.205 202 Ayrıntılı bilgi için bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname” PKK. 203 i. ayrıca bkz: PKK Askerlik Yasası .e.Buna karşılık güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almada geç kalmıştır. ek-f .e.g. ARGK ile ilgili ayrıntılı ve sağlam kaynak PKK üst kadrolarında bulunan “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” kitabıdır. a.g. ERNK’nın diğer örgütlerinden katılım şeklinde girerler. 192 105 .

ARGK yönetmeliği 10 Günlük Siyasi Eğitim Programı (B) 1.Parti Tarihi 20 Günlük Siyasi Eğitim Programı 206 Özcan.Düşmanın askeri taktikleri 4.g.Savaşçıların bilinç düzeyini ve durumlarını öğrenmek amacıyla test(güvenlik için) 2. baskın ve sabotaj) 5. ayrıca bkz: Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname.Savaşçının özellikleri 6. ek-f. Savaşçı Adayların Eğitim Programı206 (A) 1.e.Birlikte bulunan silahların sökülüp takılması 2.Yurtseverlik ve Devrimcilik nedir? 5.ARGK’nın yeni katılan militan adaylarına verdiği eğitimde ki temel hususları şunlardır.Düşman kimdir? 3.Yürüyüş ve konaklamada dikkat edilecek hususlar 3. s:423.Gerillanın temel eylem biçimleri (pusu. a.Kürdistan Tarihi 2.Halk Kimdir? 4. 106 .Partimiz niçin ortaya çıktı ve gelişti? 6. nasıl ve neyle savaşıyoruz ve nasıl kazanacağız 8.Kürdistan Toplumu 3.Niçin.Yemin İkinci Devrenin 30 Günlük Eğitim Programı 5 Günlük Askeri Eğitim (A) 1.Partimiz ne istiyor? 7.

1.Gerilla Taktikler 7.Parti Ahlakı ve Kültürü 5. s:192 107 . Gerilla birliklerinde örgüt yapısının büyümesinde 3–3 lük bir sistem esas alınır.e. Lübnan. Mayın.Halk Patlayıcıları 5.. Bölge ve Mahalli Komitelerden oluşur.Yemin 10 Günlük Askeri Eğitim ARGK’nın askeri yapılanmasında en küçük gerilla birliği. alayı. gerilla taburu.Hareketli Birlikler 2. Üç gerilla mangasından bir takım. s:58 aktaran İsmet.Halk Savaşı 8.207 ARGK’nın pratik sahadaki örgüt yapısı üç ana bölümden oluşur.Patlayıcılar 4. ARGK’nın bu yapılanma şekli 207 PKK Askerlik Yasası.4.Halk Savunma Birlikleri şeklindedir.g. manga esasına göre örgütlenir. Eyalet. Roketatar 3.Gerilla Savaşı 9. PKK-MK Kararları.Özel Savaşın Niteliği Ve Taktikleri 7.Bomba. Bunlar.Yerel Birlikler 3.Bağlama Tuzak Biçimleri 6.Üslup ve Tavır (B) 1.Türk Burjuvazisinin ve Ordusunun Özellikleri 6. tugayı ve tümeni biçiminde devam eder. Bu yapılanma Merkez. a.Komutanın Özellikleri 10.Silahlar 2. üç takımdan bir gerilla bölüğü oluşur. Büyüme. Bir gerilla mangası koşullara göre 7 ile 11 savaşçıdan oluşur.

a.e.PUSU 2. yerel eylemlere katılan birliklerdir.209 ARGK’nın eylem biçimi beş ana başlık altında toplanır. 13 ağustos 1989. İstanbul.208 ARGK Yönetmeliği md.210Bunlar: 1.bölgedeki halkın örgüte katılımını ve militan sayısının artmasını hızlandırmak amacıylada yapılmıştır. Başka bir deyişle..Bir AK–47 tipi Kalaşnikof tüfek ya da piyade tüfeği 2. ARGK’nın bu yöntemleri de bu açıdan değerlendirilebilir. Md-17 210 İsmet.e.SUİKAST 5.BASKIN 3. 1986’da bir militanda.211 1.MAYINLAMA Tüm bu eylem biçimlerinin ortak özelliği asimetrik tehdit olmalarıdır.g. Terör örgütlerinin ortak özelliklerinden biriside asimetrik şiddet uygulamalarıdır. halk savunma birliklerini ve halk komitelerini koordine biçiminde çalıştıran. s: 192.İki el bombası 208 İmset.g. Halk Milisi olarak görülen Halk Savunma Birlikleri geniş kitlelerin silahlı örgütlenme biçimidir.s:194 211 2000’e Doğru Dergisi.SABOTAJ 4. kitle silahlı kuvvetleridir.193 209 ARGK Yön. s:17 108 . ARGK yapılanmasına geçtiği süreçte. Gerilla birlikleri esasına uygun olarak örgütlenirler. a. PKK. Bu yapılanma içerisinde yerel birlikler bölge-mıntıka düzeyinde halkı örgütleyen.17’ye göre. yani 1986 yılında silahlı propaganda üyesi militanlarda bulunan silahlanma ve donanım 1990’a göre çok daha geriydi.

uyku tulumu ve ihtiyaçlar Yukarıda belirtilen materyaller aynı dönem içerisinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin elinde bulunan materyallerle karşılaştırıldığında eş değer hatta daha ileri seviyede olduğu yorumunu yapabiliriz.100–150 yedek mermi 8.Bir Kalaşnikof tüfek (Komutanlarda M–16) 4.Sırt çantası. yöntem.Dört veya altı adet. Em. saldırı ve sis bombası 7.Eğitim ve ordu tipi olmak üzere iki üniforma 2.En az altı dolu yedek şarjör 6. güvenlik kuvvetlerinde bulunmamaktaydı. Jan. 212 İmset. s: 145 213 Bu dönemde karşılıklı ikin tarafın silahlı gücünün ne durumda olduğunu anlayabilmek için bkz. teknik ve taktiklerini belirttikten sonra ARGK’nın PKK için 2000 yılına kadar en temel organı olduğunu tekrar belirtmekte fayda vardır. Kan Uykusu. eğitim.Albay Erdal SARIZEYBEK Anlatıyor.Bir Tabanca 3. SKY Türk’te yayınlanan belgesel. Yine bu dönemde ARGK militanlarında bulunan roketatarlar. The PKK (İngilizce basımı). Bu durum PKK’nın ne derece silahlı bir tehdit olduğunu göstermesi bakımından da yeterli bir ölçüttür. 212 1. donanım.Kasatura 9.34567- Altı-Yedi dolu şarjör 100–150 yedek mermi Bir kasatura Dürbün Sırt Çantası.Dürbün 10.213 ARGK’nın temel prensiplerini.İki hazır tüfek şarjörü 5. 30 Ekim Pazartesi saat:21.00 109 . uyku tulumu ve ilaç ARGK militanlarının 1990 yılında donanım olarak sahip oldukları materyaller şunlardır.

Geçmişten Günümüze PKK Ve Ayaklanmalar.Şubat ayları boyunca K. Kongrenin kararları için bkz: Emin Demirel. “Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?” Alfa Yayınları-2005 216 6. Kongrede alınan ve ülke genelinde silahlı faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına sınır konuldu.. (c) HPG (Hezen Parestına Gel-Halk Savunma Güçleri) 2000-Ağustos214 Abdullah Öcalan’ın Şam’dan kaçarak Rusya’da ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde kısa süreli ikametinin ardından. hizipleşmelerin başlaması ve silahlı çatışmaların asgari düzeye inmesiyle sonuçlanmıştır. 110 . Kenya’nın Başkenti Nairobi de yakalanması süreci215 ve bu sürecin devamında PKK’nın başsız ve öndersiz kalması. örgütü uzun süreli bir çıkmaza sokmuştur.216 Bu dönem içerisinde aşırı şiddetten 214 HPG’nin 2003-2004 yılları itibariyle bölge yapılanması için bkz:EK-3 215 Tuncay Özkan. Öcalan’ın 1999 yılının şubat ayında yakalanmasından itibaren 2004 yılında tekrar çatışmalara başlamasına kadar geçen 5 yıllık süreç örgütün revizyona uğraması. s:418. Öcalan’ın yakalanması ve yargılanması sürecinde örgüt 1999’da 6. Kongrede genel hatlarıyla terör örgütünün 1998 yılı Aralık ayı ve 1999 yılı Ocak.1986’dan 2000’e kadar 14 yıl boyunca binlerce insanın ölümüne veya şehit olmasına sebebiyet veren ARGK’nın revize olarak HPG yapılanmasına geçişinin sebepleri nelerdir? Niçin askeri yapılanma strateji değişikliğine gidilmiştir? Yeni kurulan HPG yapılanmasının ARGK’dan farklılıkları nelerdir? bu soruların cevaplanabilmesi için Öcalan’ın yakalandıktan sonraki süreçte örgütün ve partinin strateji değişikliklerine dikkat etmek gerekir. IQ yay. İstanbul-2005.Irak ve İran sınırı bölgelerinde Hınere Kampında gerçekleştirdiği 6. “6.

s: 34 219 A. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor. s: 35 111 . Öcalan’ın mahkemede vereceği mesajların değerlendirilmesi yapılmıştır.net/tr/kitap/silahlımücadele-tarihi.” kongre toplantılarında.219 “2000 Ağustosundaki toplantı örgüt açısından da toparlanma gereğini HPG biçiminde yeniden düzenlemenin.g. hizipleşmelerle. Örgüt 2000–2005 yılları arasında sürekli yeniden yapılanma tartışmalarıyla.kaçınıldı.e.hpg-online.218 Dağ kadrosunun temel birimi olan ARGK’nın tasfiye edilerek HPG’nin kurulması sürecini değerlendirecek olursak.e. Bu 217 çerçevede politikalar belirlenmeye başlanmıştır. Zira Öcalan örgütün mihenk taşı ve tutunum noktası olagelmiştir. Bu amaçla bir halkı savunmak isimli kitabı temel kaynak olarak gösterebiliriz.2007 218 A. ajanlık suçlamalarıyla uğraşıyor..g. Duran KALKAN’ın ifadeleriyle durumu şu şekilde aktarabiliriz.” 217 Duran Kalkan. PKK saflarında Öcalan’ın yakalanmış olmasının verdiği sıkıntıları en çok dağ kadrosu hissetmiştir.01. erişim tarihi: 02.html. Bu amaçla Bir Halkı Savunmak isimli kitabını temel kaynak olarak gösterebiliriz. tanımlamanın gereğini ortaya çıkardı. silahlı faaliyetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri üzerinde durulması hususunda kararlar alınmıştır. “ Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız” aktaran. www.. Ayrıca eyalet sisteminden saha sistemine dönme kararı bu kongrede alınmıştır. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor. e-kitap.

. Silahlı mücadele örgütü olan ARGK’nın Türkiye’nin sözde demokratik dönüşümüne ve sözde Kürt sorununun çözümüne bağlı olan varlığı HPG.221 “HPG’nin demokratik çözüm sürecinin. a.HPG’nin temel stratejisinin önceki yapılanmalardan farklılık arz 220 7.HPG. PKK’nın siyasallaşması sürecinde sıkça tekrar ettiği Demokratik çözüm sürecinin temel unsurlarından biri olarak ifade edilmiştir. Ama ARGK’da büyük bir direniş gücüydü. bilinç. PKK’nın 2000’li yılların başında içinde bulundukları kaotik ve belirsiz ortamda en tecrübeli oldukları gerilla yapılanmasının muğlâklığını gidermek amacıyla yapılandırılmıştır. etkinlik bakımından HPG hepsinin üstündedir. aslında meşru savunma gücüdür. Hepsinin tecrübesini aldı. PKK’nın sözde 7. HPG kurulduktan sonra ARGK gibi salt saldırı hedefli olmadığını belli etmiş ancak bu ve benzeri sebeplerle değişimlere uğramıştır.” HPG. PKK’nın yaşadığı durağan sürecin askeri alandaki çıkış yolu olarak görülebilir. yine demokratik siyasal mücadele taktiğinin stratejisinin bir direniş gücü. Demirel.g.y. Kongre kararları220 çerçevesinde oluşturulan HPG. 112 . Daha etkili bir askeri performansa sahip. a.g. s:419 221 Kalkan.e. HPG sadece gerilla olarak yorumlanmamış içerisinde halkı da kapsayan teorik tanımlamalarla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu hususu Kalkan şu şekilde ifade etmektedir. Yani direnişin meşru savunma çizgisine tümüyle oturtulması parti öncülüğünün tümüyle sağlama stratejik ve taktikte daha bilinçli ve düzenli hale gelme rolünü oynadı.Halk Savunma Gücü biçiminde yeniden düzenlenmiştir. Kongrede.. Tecrübe.

Birincisi görünen ve HPG yönetmeliğinde geçen şekli. 2005. 222 “Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek. Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. meşru savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. HPG’nin amacı. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. HPG’nin amacı ve stratejisini iki yönlü değerlendirmek gerekir. Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak.” HPG’nin amacı olarak belirtilen hususlar soyut. İkincisi ise yukarıda ifade edilen siyasallaşma sürecinde popülist gerilla hareketleri olarak da nitelendirebileceğimiz somut gerçeklerdir. ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak. farazi ve ütopik kavramlardan örülü bir çıkmazdır. Roj Matbaası. ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak. korumak ve kollamak. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir. Genel Hükümler md:3 113 . Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması. Bu fikir bizzat Öcalan tarafından ortaya çıkarılmış 222 Sözde HPG Genel Yönetmeliği. demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak.etmesi PKK’nın mevcut konjöktüre ayak uydurma çabasından kaynaklanmaktadır. demokratik.

toplumsal.net/tr/dizi araştırma /index.ve Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında toplanmıştır. Bu yeni fikir örgüt kadrolarına hızla yayıldı ve eğitimlerin bir parçası haline geldi. eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor. yüzyıl dünyasında dünyanın temel çelişkileri değişerek yeni biçimler almıştır.2006 114 . demokratik çözüm yöntemlerinin tartışıldığı. HPG’nin makro açıdan değerlendirilmesi yapıldığında ARGK’ya göre esnek bir yapılanma olduğu görülmektedir.hpg-online. HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen bu gerçekliğidir. Zira 21. “21. Dünyadaki yeni siyasal. HPG223. siyasal demokratik mücadelenin önem 223 “HRK’dan HPG’ye” www. siyasi yanı ağır basan bir gerilla yapılanmasına kanalize olduğu gözlemlenmektedir.12. yüzyılın koşullarına göre yeniçağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenmedir. HPG’ nin askeri örgütlenmesi hakkında kendi kaynaklarına başvurarak açılım sağlayabiliriz. yüzyılda çözüm koşullarının oluştuğu. Ayrıca klasik gerilla savaş tarzı yerine. örgütlenme tarzından amaçlarına. HPG 21.html erişim tarihi: 18. Bu nedenle HPG. HPG bu şemsiye içerisinde meşru savunma kisvesi altında örgütün dinamizmini koruyabilmek için silahlı çatışmaların mümessilliği vazifesini icra etmek için tertiplenmiştir. ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey modern savaşın yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun temelinde yatan saikler evvelden yaşanan silahlı çatışma tecrübeleridir. Buna paralel olarak mevcut çelişki ve sorunların çözümünde izlenmesi gereken mücadele yol ve yöntemleri de değişmiştir.

kazanarak öncelikler arasında yer aldığı bir süreçte ortaya çıkmıştır. HPG’ nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur. Kürdistan Demokratik Konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür. HPG tüm saldırılara karşı halkımızın ağır bedellerle kazandığı mevzilerini ve mücadeleyle yarattığı değerlerini koruma ve geliştirme gücüdür. öz disipline sahip bir gerilla ordusudur.Bölüm.” Örgüt yapılanmasının açıklamasında da geçen Kürdistan Demokratik Konfederalizmi kavramı 224 HPG Genel Yönetmeliği. Roj Matbaası. HPG mücadele ve hareket kabiliyeti bakımından çok daha sıkı örgütlenmiş. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır. görüş ve siyasetlerini talimat bilir. ARGK ve HRK yapılanmalarında şiddet kavramı ve zorun rolü vazgeçilmez temel unsurlardı. Gerektiğinde halka yönelik şiddet uygulamalarına meşruiyet tanıyan yapılanmalardı.” HPG’nin temel dinamiklerinin önceki gerilla yapılanmalarından farkları yukarıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir. 2005. HPG Yönetmeliği için bkz: EK-3 115 . 2. Ancak HPG geçmişten aldığı tecrübelerle halk ile birlikte görülmeye ve hareket etmeye çalışmaktadır. HPG’ nin Örgüt yapılanmasını inceleyecek olursak.HPG şiddet ve zor kullanmayı bir sigorta olarak nitelendirmekte ve halkın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için halkın meşru savunmasının adı olarak gösterilmektedir. istediği yerde ve istediği zamanda hedefe yönelebilecek bir tarzda kendini mobilize etmiş.224 “HPG. HPG.

muğlak ve tanımı belirlisizlik gösteren bir ifadedir. Bu kavram üzerine örgüt içerisinde de yorumlar yapılmış ancak ortak bir kanaate varıldığı söylenemez. Öcalan bu kavramı ortaya koyarken böyle bir kavram kargaşasının yaşanacağını hesap ederek akıllarda soru işareti bırakmak ve kızıl elma hüviyeti taşıyan bir amaç oluşturabilmek için ortaya atmış olabilir. Örgütün yapısını başlıklar halinde sıralayacak olursak;225 1- HPG KONFERANSI 2- HPG MECLİSİ 3- HPG KOMUTA KONSEYİ 4- ANAKARAGAH KOMUTANLIĞI (a) Basın-Yayın (b) Arşiv-Sicil (c) Muhabere-İrtibat (d) Teknik-Araştırma (e) Lojistik ve İstihkam (f) Askeri İstihbarat (g) Sağlık (h) Maliye ve Ekonomi (i) Halkla İlişkiler (j) HPG Yargı Sistemi 5-HPG KOL KOMUTANLIKLARI a. YJA STAR Komutanlığı: b. Özel Kuvvetler Komutanlığı: c. Öz Savunma Güçleri Komutanlığı: d. Akademiler Komutanlığı:

225 A.g.e. ; EK-3

116

6. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: 7.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ 8. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ 9. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı; demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda, Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan, Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan, sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip, enternasyonalist, bilinçli, azimli, mütevazı, yiğit ve dürüst olan, mücadeleye fedaice katılan, her türlü zorluğu göğüsleyebilen, halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir.HPG savaşçısı, Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır.226şeklinde tanımlanmaktadır. HPG’nin örgüt yapılanması PKK’nın ikinci HRK’ sı izlenimini uyandırmaktadır. Yani yeniden örgütü propaganda faaliyetleriyle ayakta tutmak çabası göze çarpmaktadır. Özellikle 2004 den sonraki eylemlerin asimetrik yoğunluğu bizde bu fikri kuvvetlendirmektedir. HPG yapılanmasını da genel hatlarıyla tetkik ettikten sonra HRK ve ARGK’yı da kapsayan bir karşılaştırma yapacak olursak örgütün bu yapılanmalara bakışını değerlendirmemiz gerekecektir. Bu bakımdan HPG Ana karargah Komutanı Dr. Bahoz Erdal bu değerlendirmeyi geniş bir şekilde ele alarak özetle şunları ifade ediyor; 227

226 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, 2.Bölüm, HPG

Yönetmeliği için bkz: EK-3

117

“HRK, ARGK ve HPG arasındaki farklar”

HRK ve ARGK 20. yy. koşullarında ortaya çıkan silahlı örgütlenmelerdi. • ARGK ise onun üzerinde aynı stratejik amaçla kurulmuş halk ordusu olarak nitelendirilen örgütlenmeydi. • HPG ise, 21. yüzyılın koşullarına göre yeni çağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenme olarak ifade edilir. Bu nedenle HPG; örgütlenme tarzından amaçlarına, eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor. • HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen şartlarıdır. Dünyadaki yeni siyasal, toplumsal, ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey farklı yöntemlerin yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. "Stratejik bakımından arasındaki farklar "228 ARGK ile HPG

HPG’nin yürüttüğü modern gerilla savaşı olarak ifade edilmektedir. Bu; ezilen halkların, gücü zayıf olan toplumların büyük ordulara ve büyük devletlere karşı verebileceği bir mücadele biçimidir. • Kendini hedef yapmadan, yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile etkili ve sonuç alıcı vuruş gücünü yakalayan bir savaş stratejisidir. • Bu strateji ile cephe savaşına dayalı ve salt işgalci güçlerle, karşıt tarafın ordusuyla cepheden
227Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportajdan aktarılmıştır.

HRK’dan HPG’ye” www.hpg-online.net/tr/dizi araştırma /index.html erişim tarihi: 18.12.2006, aktarılan kısımdaki görüşler örgüt üyesi Bahoz Erdal’a aittir. 228 A.g.y.

118

savaşı hedefleyen bir stratejiyle değil; karşıt ve saldıran tarafın saldırılarını boşa düşürerek onu çözümsüzlüğe itip sonuçsuz bırakarak yenilmez bir güç olduğunu ortaya koyma esastır. • Karşı tarafın en hassas, en zayıf noktalarını ve yaşam alanlarını hedefleyerek, karşı tarafın güçlü olduğu yönleri zayıflatıp etkisizleştirerek, sistemi zora sokmayı ve işlevsiz kılmayı hedefleyen ve siyasal çözüme zorlayan bir savaş stratejisidir. • HPG’nin izlediği strateji, sözde Meşru Savunma Stratejisi229, olarak gösterilmektedir. • HPG’deki birliklerin örgütlenme biçimi ve hareket tarzları, ona biçilen misyona göre düzenlenmiş ve güçler buna göre eğitilmiştir. ARGK birliklerinin sayısı daha fazla, daha kabarıktı. Birlikler nicel olarak daha kabarık olduğundan hareket tarzının daha açık ve daha ağır olmasına yol açıyordu. Bu da manevra kabiliyetini azaltıyordu. • ARGK bir halk ordusu mantığıyla oluştuğu için nicelik çok daha öndeydi. Bu nedenle nitelik, eğitim ve disiplin düzeyi biraz daha zayıf kalıyordu. • HPG ise profesyonel ve modern bir gerilla gücü olarak ifade edilmektedir. Niceliğe önem verilmekle beraber, daha fazla önem arz eden niteliktir. Çok
229 Örgütün dağ kadrosunun ilk yapılanmalarında uygulanan

stratejik savunma yöntemi, örgütün denge aşamasına geçişi için gerekli zeminin oluşması amacını taşımaktaydı. HPG yapılanmasında dile getirilen meşru savunma konsepti veya stratejisi, aslında gelişen siyasi ve bölgesel olaylar çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir isim değişikliğidir. Meşru savunma stratejisi , örgütün tekrar silahlı propaganda aşamasına geldiğini veya bu aşama sayesinde varlığını uzun vadede devam ettireceği anlamına da gelmektedir. Çalışmamızda meşru savunma stratejisi üzerine değerlendirme yapılmamıştır. Zira bu gibi söylemler net olarak anlaşılamamakta ve geçiş döneminin söylemleri olarak kalmaktadır.

119

daha güçlü bir yaşam ve çalışma disiplinine, bir öz disipline sahiptir. Yine askeri kültür bakımından çok daha birikimlidir. • HPG, şiddet olgusunu askeri, ideolojik ve felsefi açıdan daha fazla incelemiş, kavramış bir yapı gerçekliğine sahiptir. Savaş sanatı, savaş tarihi, savaş kültürü bakımından çok daha güçlü bir birikime sahiptir. • HPG birliklerinin ARGK’ya göre daha mobilize, daha hafif, daha süratli, daha hareketli, daha disiplinli, daha inisiyatifli ve daha yaygın bir biçimde olduğu ifade edilmektedir. • ARGK’da güçlerin harekete geçirilmesi ve askeri faaliyetlerin geliştirilmesinde merkeziyet daha belirgindi. Ama HPG’de birimlerin inisiyatifi daha öndedir. Emir talimat sistemi geçerli olmakla beraber bu yeni örgütleme biçimi, birimlerimizi daha çok etkili ve inisiyatifli kılmaktadır. Bu yüzden özerk bir yapıya sahiptir.” HRK’dan ARGK’ya ARGK’dan da HPG’ ye geçen gayri nizami harp veya gerilla tarzı çatışma yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gösterilmeye çalışılmıştır. PKK’nın dağ kadrosunun temel taşları olan bu yapılanmalar, gelişen ve değişen şartlar içerisinde kendilerini revize etmekte ve hayatta kalabilmenin yolunu aramaktadırlar. PKK’nın ses getirici eylemlerinin çok olması veya artmaya başlaması örgütün çok güçlendiği anlamına gelmez. Hilâfına, örgütün üzerinde ki durağan havayı atabilmek için yapılan propaganda amaçlı eylemlerdir. Bu üç yapılanma içerisinde ARGK’nın 1989-1994 yılları arasındaki şiddet olayları dışında yapılan eylemlerin büyük kısmı silahlı propaganda amaçlı ve örgütün dinamizmini sağlama amaçlıdır. Ayrıca örgüt içerisinde 1

120

Haziran atılımı olarak nitelendirilen süreç hem örgütün ayakta olduğu imajını vermek için, hem de Irak savaşının sonuçlarının oluşturduğu makul ortamın fırsat bilinerek kaçırılmak istenmemesinden kaynaklanmaktadır. Son tahlilde diyebiliriz ki PKK için dağ kadrosu ve dağ kadrosunun örgütlenmiş hali olan bu yapılanmalar, örgütün oksijenidir. Bu yapılanmaların gerilemesi örgütün hayati tehlikeye girmesine sebebiyet verecektir. Bu sebeple örgütü bitirebilmek için dağ kadrosunun yapılanmalarının iyi bir biçimde ve net tahlillerle ortaya konması gerekir. Bu bölümde dağ kadrosunun yapılanmalarının örgütsel açıdan incelemesine yer verdik. Son bölümde ise bu yapılanmaların sosyolojik tetkiki yapılacaktır.

121

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ
“…Gerilla bir kere başlamaya görsün, aynen mantar gibidir, devamlı fışkırır toprak altından. Kısacası kökü kazılamaz bir güçtür gerilla…”230

Düşük yoğunluklu çatışmaları yaşandığı ülkelerde, gerilla yapılanmalarının silahlı birliklerle bastırılabildiği ve durdurulduğu bilinmektedir. Ancak gerilla birlikleri içerisinde öyleleri vardır ki, geniş bir halk yığınını arka bahçesi olarak kullanmaya çalışır ve onları potansiyel gerilla adayı olarak gördüğünden sürekli genç, dinamik ve yenilenen bir silahlı güce sahip olur. Peki, bu gerilla birliklerinin iç dünyası nasıl bir yapılanmaya sahiptir ve hangi sebeplerle sürekli mantar gibi çoğalmaktadır? Ülkemizde yıllarca düşük yoğunluklu bir iç çatışmaya yol açan ve Latin Amerika, Maoist Çin veya Vietnam Vietkong usulünden esinlenen ve bir çeşit gerilla yöntemiyle terör yaratan PKK Dağ
230 ANT Dergisi, 7 Ekim 1969, s:145, “Che Guevera’nın ölüm

yıldönümü münasebetiyle yazılan yazıdan”

122

gerillanın hangi şartlara haiz olması gerektiği tespit edilmiş ve bu açıdan dağ kadrosunun öncelikle 123 . Alınacak tedbirlerin bir diğer yönü ise örgütün silahlı birliği olan dağ kadrosunun çözülmesini sağlayabilmek için dağ kadrosunun sosyolojik veya sosyo-psikolojik çözümlemesinin sağlanarak eleman temininin önüne geçilebilmesidir. PKK terör örgütünün silahlı gücü olan dağ kadrosu veya kendi ifadeleriyle gerillalarla mücadele edilirken. Zira böyle bir yaklaşım var olmuş olsaydı terör sorunu bu ölçüde kemikleşmez ve kökleşmezdi. Ülkemizde yaşanan terör olaylarını açıklarken veya bunlarla mücadele yolları aranırken daha çok refleksif yöntemler kullanılmış. Oysaki mücadelenin bir ayağı da önleyici mahiyet içeren tedbirler olmalıydı. sorunun toplumsal yönü ikinci hatta üçüncü plana itilmiştir. PKK Dağ Kadrosunun yıllarca bölgede çatışmaların birincil aktörü olmasında ve bölgeyi kaotik bir ortama sokmasında görev üstlenen militanlar dağa çıkarken ne amaçla çıkmışlar ve ne bulmuşlardır? PKK ile yapılan mücadele yöntemleri makro açıdan tetkik edildiğinde. salt askeri ve polisiye tedbirlerle olaylara veya soruna yaklaşılmıştır. Önleyici tedbirler vatandaşın veya devletin temel dinamiklerinin terörden zarar görmesini önleyici mahiyet arz eden birincil tedbirler alınmasıdır. Örgütün dağ kadrosunun oluşumu aşamasında.Kadrosu çeyrek asırdır silahlı eylemlerle bölgesel çatışmanın baş aktörü olmuş. Bunun yanında iktisadi ve eğitim faktörlerinin de bu zaviyeden değerlendirilmesi gerekir. PKK’nın sosyolojik açıdan değerlendirilmesinin yetersiz kaldığı görülmektedir. zaman zaman güvenlik güçlerinden büyük darbeler yemiş ancak tekrar militan yetiştirmeye ve savaşa sokmaya devam etmiştir.

dua etki şu anda yanımda silah yok. Fuat arkadaş üç gün aç kalıyorlar.komaleciwan.com. Bayık PKK Tarihi. Ben midem için bu hareketin onurunu ayaklar altına alamam” Yukarıda anlatılan örnekte örgüt üyesi Kemal’in örgüte kutsiyet atfeder gibi örgütü yüceltmesi ve bunun için ölmeyi dahi göze alacak kararlılıkta olmasının sebebi nedir? Kemal’i bir terör örgütüne bağlayan nedir? Hangi fikir ve ideolojilerle tutunum sağlamaktadır? Örgütün dağ kadrosunun temelini atan bu insanların kesin inanmışlığının sebebi nedir? Bu soruları yanıtlayabilmek için dağ kadrosunun tutunumunu sağlayan saikler irdelenmelidir.fedakar olması istenmiştir. Fuat arkadaşa. seni vururdum.12. neden yaptın bunu? Üstelik açız dört gündür yemek yememişiz. Eğer olsaydı. kalacak yerleri de yok.g. Bu hususla ilgili olarak Parti Tarihini anlatan Cemil BAYIK. Doğa şartlarının ve örgütün katılığı içerisinde örgüt militanlarının nasıl ve neden örgüt için hayatları pahasına savaştıklarını anlayabilmek 231 Cemil. 04. Hem de kendisi teklif etti.75 aktaran. www. Erişim tarihi. sevebilirde…Ama yarın bunu başka yerde anlatırsa. s. a. …Arkadaşları lokantaya davet ediyor.06 124 . Dördüncü gün Muhterem Biçimliyle karşılaşıyorlar. Diyarbakır surlarının üzerinde yatıyorlar. PKK tarihi isimli eserinde bir örgüt üyesinin ideal profilini şu örnekle emsal göstermektedir. Kemal arkadaş. Ben bu hareketin onurunu nasıl bir yemeğe satabilirim? Evet beni tanıyabilir. Sen ölümü hak etmişsin ve onursuzsun. bu benim için ölümdür.231 “Diyarbakır’da Kemal arkadaşla.e. Kemal arkadaş kendilerinin daha yeni lokantadan çıktığını söylüyor. Tüm ısrarlarına rağmen gitmiyor ve daha sonra Fuat arkadaş.

s:222.. bulunduğu söylenmiş. Ezilmişlik ve romantizm bayanları dağa çeken en önemli faktörlerdir. kimine ise örgütün kobraları. Ürperten İtiraflar. kimine dağdaki insanların tamamı "Müslüman" diye tanıtılıp bu mücadelenin vatani bir vazife olduğu. Bu hususla ilgili olarak örgüt içinde 3. Gerilla romantizminin yükseltilmesi de özellikle büyük şehirlerde etkili idi. Turan yay. İstanbul- 1996. (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri Dağ Kadrosunun sosyolojik açıdan tetkik edilmesi aşamasında öncelikle. kimine devlet kurulunca subaylık. Örgüte katılanların çoğunda daha ilk günlerinde pişman oldukları gözlerinden okunabiliyordu.232 “…Peki neden örgüte katılım sağlanıyordu? Güneydoğu’da işsizlik yüzünden örgütün eleman topladığı bir dereceye kadar doğru idi. Hatta bazıları dağda otellerde 232 Sami Demirkıran. Kimi macera yaşamak. kimi gerçekten devlet kuracağına inandığı için PKK’ya katılıyordu.5 yıl faal olarak görev alan Sami DEMİRKIRAN örgüte katılımın ve devamında gerçekleşen hususları şu şekilde ifade etmektedir. Örgüte katılımın gerçekleşmesi sonrası tutunumun nasıl sağlandığının da değerlendirilmesi gerekir. savaş uçakları vs.223 125 . kaymakamlık verileceği.için örgüte niçin katılımın sağlandığından başlayarak örgüt içi sosyal ve psikolojik durumlarını inceleyerek bu soruya yanıt verebiliriz. örgüte katılanların katılım sebebi ve sorunun başlangıcını değerlendirmek gerekir.Çünkü kimine örgüte katıldıktan sonra iş verileceği ve ailesine maaş bağlanacağı.

Bu durum da ister istemez örgütü tek kapılı bir labirent haline getirmektedir. Apo’nun Ayetleri. Asıl gerçeği kavramaya başlamaları ise. Yanı başında arkadaşları patır patır ölmeye başlayınca umutsuzluk girdabına düşüveriyorlar.1978 aktaran: Özcan.160 126 .g. yaşadıkları dönemin kırık fay hatlarına sahip siyasi bulanıklığının ve içinde bulundukları sosyal karmaşanın sonuçlarından kaynaklanmaktaydı. Bu dönem gençleri niçin terör örgütüne. Özellikle örgütün dağ kadrosunda “kaçmak” kelimesi ölümle eş değer olduğu gibi insani bir ölümün de kesinlikle olmayacağı anlamına da gelir. zamanla örgütün bir parçası veya silahı haline geliyorlar. Örgüte girmek veya girilen süreç toz pembe ve idealizm kokan yöntemlerle sağlanırken örgütten çıkmak ise ancak ölümle son bulmaktadır. üstü hamur saç ekmeği konulduğunda gerçekleri kavramaya başlıyorlar. s:159. çatışmaya girmelerinde oluyor. a..233 PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu aşamasında dağa çıkan ve yıllarca silahlı çatışmalarda yer alan eski militanların örgüte giriş sebepleri.” Yukarıda belirtildiği şekliyle örgüte katılanlar.e. Önlerine altı yanmış. s:399. Bugün de benzer sebeplerle dağa çıkan militanlar bulunmakta ancak örgütün esas yapılanmasını oluşturan ve en şiddetli terör eylemlerine sebebiyet veren teröristler 12 Eylül döneminin çocukları veya gençlerinden oluşmaktadır. ayrıca bkz: Selim Çürükkaya. oradan da dağ kadrosuna kanalize olmuşlardır? Bu sorunun cevabını yıllarca örgüt içerisinde yer almış ve dağ kadrosunda silahlı 233 Parti Tüzüğü Kuruluş Dönemi. 14 Temmuz Yayınları.kalacaklarını sanıyorlarmış.

tanıdıklarım. Çocukluk arkadaşlarım.eylemlerde yer almış Can Deniz’in hikâyesinden esinlenerek verelim. Hemen herkes bir örgüt taraftarı ya da militanıydı. İçin için bir örgütüm olmalı diye düşünüyor olsam da. Tam olarak ruhunu anlatamayacağım böyle bir ortamda. Demokrasinin Sonbaharı 1977-1978.235 "Dalga dalga vuruyordu. artık kim varsa bir örgüte sahipti. Öyle ki bu durumumdan dolayı. sanki bir şeyleri bekliyor. açıkta kalmıştım. belki de arıyordum.432 127 . Ankara-1996. Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo. ilk önceleri bu örgütlerden biriyle ciddi bir temasım olmadı. Herkes bir örgüte sığınmıştı da sanki ben. Ve bulacağımı biliyordum. İstanbul-1985. Her gün vuruyordu. s:4 235 Arcayürek Cüneyt Açıklıyor-7. Devrimciydim ama ilişkide olduğum bir örgütüm dahi yoktu. 1980 öncesi dönemde yaşanan anarşi olaylarını Arcayürek şu sözlerle açıklıyor ve çaresizliğin oluşturduğu vahameti resmediyor. akrabalarım.234 hayat “Etrafımda silahlı mücadeleyi savunan hareketler ve bu hareketlerin taraftarı olan insanlar alabildiğine fazlaydı. s:431. Bilgi Yayınevi. Herkes bu modaya ayak uydurmak için çırpınıyordu. çevremdeki örgütlü arkadaşlarım benimle alay ediyor. geçilemeyeceğine Artık.” Can Deniz ve onun gibi örgüte katılanların yaşadığı dönemi değerlendirdiğimizde gençlerin teröre alet olmalarının ne derece kolay olduğunu ve içinde bulunulan şartların buna zemin oluşturduğunu görebilmekteyiz.. Devrimci olmak bir modaydı sanki. Aksu matbaası.önüne inanmaya 234 Can Deniz. o dönemin yaygın tabiriyle “SUCU” diye gülüyorlardı.

başlamıştık. aidiyet hislerinin tatmin olabileceği kapılar aramaya itilmiş ve kendilerini.236 “…Bu arada kapitalizm. Anarşinin altında yatan gerçekleri öğrenmiş olabilirdik. a.İnsanlar öldürüyor. bombalar patlıyor. beni dayanılmaz bir şekilde 236 Deniz. anarşiye karşı devletin gücünün yetersiz kaldığını görüyorduk… Hepimiz kentte açık lokanta bulamadığımız için orduevine gidiyor karnımızı doyuruyorduk.g. faşizm.e. artı değer gibi daha öncesinde bilmediğim yabancı kavramları yüzeysel planda tanımaya başlamıştım. okulda sokakta işyerinde yaşamı zehrediyordu. Özellikle bunlar arasında doğu ve güney doğu kökenli gençler “öteki” görülmenin verdiği psikolojik ayrılmışlık ve kimlik karmaşasına kapılmaları sonucu olarak meşru otoriteye ve devlete daha çok uzaklaşmış sonuç olarak potansiyel ayrılıkçı haline gelmiş veya zımnen itilmiştir. PKK militanlarının dağ kadrosuna giriş sürecinde “silahlı mücadele” kavramı bazı militan adaylarına büyüleyici bir husus gibi görünmekte hatta örgüte girmeden evvel silahla tanışmaya başlamaktadırlar. Yine Can Deniz’in hatıralarından faydalanarak örgüte girmeden evvel silaha ve şiddete olan tutkusunu şu şekilde betimleyebiliriz. Tüm bu yeni ilgi ve heyecan noktalarına rağmen. silahlı terör örgütlerinin içinde bulmuşlardır. s:5 128 . Karanlık bastıktan sonra kentin sokaklarında caddelerinde kimse yoktu…” Bu kaotik ortamda Can Deniz gibi gençler. Fakat daha anlamlısı. emperyalizm.. Sağdan soldan gelen darbeler üzerinde siyasal görüş ayrımlarıyla tartışabilirdik.

kendine çeke şey silahtı.). özgürlük için savaşmak gibi kavramlar büyüleyici gelmekte ve albenisi kuvvetli bir tutunum oluşturmaktadır. Korkunun kuşkunun yarattığı saldırgan davranışlar doğrultusunda anlamsız.237 “Güvensizlik duygusu ya da bulunduğu çevrenin yarattığı güvensizlik nedeniyle korku. Güvensizliğin bir toplumsal hastalık haline geldiği ülkemizde silah ve şiddet bir çıkış yolu ve çözüm olarak görülebilmektedir. şüphe ve tedirginlik içinde yaşayan insan. Altın Kitaplar yayınları. belimde silahla dolaşmanın heyecanını tadardım” Silahın ve şiddetin bu derece ehemmiyetli görüldüğü bir gençlik için gerilla. gezip-dolaşmaya çalışıyordum. gereksiz durumlarda. silahlı direniş. ortamlarda silaha sarılır. Daha çok onlarla birlikte olmaya. kuşku. Dr. …birkaç saatliğine de olsa. bunu düşünmek bile kanımı kaynatıyordu. Bireysel Ve Toplumsal Şiddet. İnsanlar Türk toplumunda niçin silaha sarılır? Bu soruya Köknel şu şekilde cevap vermektedir. Toplumsal 237 Özcan Köknel (Prof. Belinde silah taşıyan arkadaşlarım vardı. silah sahibi olmak şöyle birkaç gün saklamak istiyor. s:154 129 . Ne yapıp ne edip. silah taşıyarak güvenini arttırmaya çalışır.” Yukarıda belirtilen husus özellikle terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu özetlemektedir. İstanbul-1996. Silah kullanma ve bunun toplumsal açıdan belli bir değer ve öneme sahip olmasının perde arkasında geçmişten gelen alışkanlıklar olabileceği gibi. esasında toplumsal sorunların dışavurumundan kaynaklanan problemler yatmaktadır. elime bir silah almak.

insanların geleceğe dönük umutlarını karartmaya yönelik olaylar. çevre uyumsuzluğu. yapılmış veya yapıldığı düşünülen haksızlıklar karşısında biriken tepkilerin alternatif arayışlara dönüşmesi.e. Meyaş yayınları. 240 238 Ülkemizdeki sosyal şiddet hakkında bkz: Orhan Türkdoğan (Prof.). Bireylerin örgütlere ve başta PKK’ya(bilhassa dağa çıkmak amacıyla) girmelerinin farlı nedenleri bulunmaktadır. PKK’nın silahlı eylemlerinin organı olan dağ kadrosunun oluşumunda. öte yandan.e. a. politikalar veya karşıt görüşlerin varlığı ve bu çerçevedeki diğer etmenler bireyleri teröre iten saiklerdir. ya da sosyal konumunu yükseltmek. Bu nedenlerin ortak noktası hemen hemen hepsinin belli çıkarlar uğruna yapılıyor olmasıdır. 98-99 240 Deniz. Kimisi kız arkadaş için. Dr. kısaca bir takım tepkiler üzerinde hemen ateşlenip harekete geçirilebilecek duygu faktörleridir.g. örgüte katılımın sağlanması ve bu minvalde tutunumun oluşması sadece silah ve şiddete olan temayülün bir neticesinden kaynaklanmamaktadır. Ankara-1985 239 Köknel. Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği.güvensizliğin ve sosyal şiddetin238alabildiğine artış gösterdiği ülkemizde başta gençler olmak üzere farklı etnik köken veya kültürden olan yapılanmalar veya kendisini farklı bir kimlikle ifade etmek isteyen bireyler veya gruplar bu güvensizlik ortamında kendilerini korumak ve gerektiğinde saldırılara karşılık verme hissine kapılabilirler.g. Bunların yanında. s:7-8 130 .239 Bu durumda yine tek çare ve çıkış yolu olarak silah görülür. toplumsal adaletsizliğin ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin en sıradan insanın günlük yaşamını kuşatması. aile içi sorunlar. a. s.. kariyer edinmek için ekonomik etken..

s:8 131 . Sosyalizmin hedeflenmesi yeterliydi. Zamanla bu gruba duyduğum sempatim arttı. Türk olmama rağmen.241 “Çevremdeki örgütlerin arasında küçük bir grup olarak yer alan Apocular. Dolayısıyla Apocu olmam için gerekli köprü de mevcuttu. “Kürtlere Özgürlük”. daha etki yaratıcı bir imajları vardı. Tavırlarına uygun keskin söylemleri. Bu bakımdan terör örgütlerine eğimli olan gençler ve bireyler. küçük bir grup olmalarına karşın. daha yüksek çıkan sesleri. Bu durumun oluşmasında öncül saik silahlı birlikler ve militanlardır. daha etkili ve daha ciddi bir oluşum olarak dikkatimi çekmişti. daha tutarlı. kürt sözcüğüne takılmadım. Aradığım şey buydu. devrimcifaşist ayrımındaydı. Hiç 241 A. Bu köprüden adım atıp grubun içine girmek pek zor değildi.e. Kendisi PKK’ya yönelişinin sebebini şu sözlerle açıklamakta ve PKK’nın farklı yönlerini kendi yorumlarıyla belirtmektedir. Can Deniz’in hayat hikayesinde de aynı durum göze çarpmaktadır. dinamik yapısı ve pratik sahadaki gösteriş içerikli ve propaganda düzeyi yüksek eylemleriyle kendine has bir üslup oluşturduğu görülmektedir. TürkKürt gibi köken farklılığı için değil.Terör örgütleri içerisinde ülkemiz açısından en önemlisi ve ayrı bir yeri olan PKK’nın diğer örgütlerden farklılıkları bulunmakta. Ulusal Sorun” gibi ayrı bir kökenin söylemi içindeydi. Bu grup. Bu grubun içinde etkin olan yakın arkadaşlarımda zaten beni kendi içlerine almak için hazırlardı. Zaten bu dönem.g. Yani her şey bana bağlıydı. etnik kökeni başta olmak üzere bazı sebeplerden ötürü PKK’ya teveccüh göstermekte ve dağa çıkıp eylem yapmayı arzulamaktaydılar. Bunun içinde silahlı mücadele yolu benimsenmeliydi. “Bağımsız Kürdistan”.

Dağlarda gerilla mücadelesi verecektik. İdeoloji bağlılığın sağlanabilmesi için öncül faktördür. Hem sosyalizm. Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3” Özgür Halk Dergisi (sayı:119-2001) s:50 243 Deniz. Bu bakımdan PKK bir çok kanaldan militan elde etmenin yollarını ararken ideolojiye büyük önem atfeder. “Kişilik.243 “…Gerilla olacaktık. projektörüdür. Deniz bunlardan sadece birisidir. beynimi esir almıştı sanki!” PKK’yı farklı kılan en önemli husus silahlı militanların aktif olarak şiddet eylemleri yapmasıdır. Zaten nereye götüreceğini düşünemiyordum. kılavuzudur. Can Deniz’in hayat hikayesinde örgüte girdikten sonra “gerilla” olmak ve “dağa çıkmak” şu şekilde algılanılmış ve ifade edilmiştir. sosyalizme aşıktım.e. Ayrıca yukarıda Can Deniz’in hayat hikayesinde belirttiği hususlar yalnızca bir militanın hikayesidir ve dogmatik bir bakış açısına yol açmamalıdır. 242 PKK dağ kadrosuna çıkmak örgüte yeni girenler için bir ayrıcalık ve üstünlük vesilesi olarak görülmektedir. İdeoloji PKK için. Romantizm. Çok farklı sebeplerle örgütün silahlı birimine giren militanlar bulunmaktadır. kuruluş aşamasında verimi arttıran önemli bir faktör olarak görülebilir. s:10 132 .g. bu duygunun peşinden koşmaktı. örgütün benzinidir. Metropolde kendimizi yetiştirip.tanımadığım bu şeye. Artık 242 Anonim. Benim için önemli olan. Kürdistan’a gerilla olarak gidecektik. a. Beni nereye götüreceği hiç önemli değildi. Örgütün eleman temininde avantaj olarak kullandığı iki yönlü söylem ve propaganda yöntemleri. karanlıkta ön aydınlatan bir ışığıdır. hem de kürt ayrılıkçılığından dem vurarak geniş kitlelere hitap edebilme potansiyeline sahip olmuşlardır.

Peki. PKK’nın yanı sıra 12 Eylül öncesinde bir çok terör örgütüne giren yeni elemanların veya örgüt üyelerinin bakışları da bulanıklaşmış. sosyalist fikirlerle oluşan terör örgütlerinde dünyayı algılama ne şekilde olmaktaydı? Bu soruya Hasan Cemal şu şekilde cevap vermektedir. Kürdistan’a gitmek ve gerilla olmak… Asıl mücadeleyi Kürdistan’ın şehirlerinde. PKK’nın kuruluş veya soğuk savaş öncesi dönemdeki örgüt üyelerinin algılamaları ile sol örgüt üyelerinin algılamaları benzerlik arz eder.” Silahlı birliklere katılmak örgüte yeni girenler için afyon tesiri yapabiliyordu. Devrimci duygularımız sarhoş olmuştu sanki…Devletin gücü iyice küçülmüştü gözümüzde. Öyle sanıyordun. Bu durum sadece PKK için geçerli bir husus değildir. Kimse bizi durduramazdı. Yalnız senin düşüncendi gerçeğe hakim olan. Kışa düzenine girecekti toplum. dağlarında verecektik. Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım. Bu yalın 244 Hasan Cemal. bazıları için gönüllü. Kibirliydin. ütopik fikirler gözlerini boyamıştır.244 “…bir zamanlar herkesin dünyaya senin kendi pencerenden bakmasını istedin. bir kamp eğitimindeymiş gibi davranıyor ve buna göre hareket ediyorduk…Artık PKK’lı idik. bazıları için kerhen de olsa robotlaşma süreci başlamaktadır. Doğan Kitapçılık. Oysa dünyaya herkes farklı bakar. Örgütlere girenler ve bilhassa militanlaşanların algılamaları tek tip haline gelmekte. daha çok. Ve günün birinde öyle bir düzen kurulacaktı ki. s:25 133 . İstanbul-1999. herkes özgür olacaktı ama herkes torna tezgahından çıkmış gibi tek tip düşünecekti. O nedenle bulunduğumuz metropolde.bütün hayalimiz buydu.

Bu dönemi PKK’nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan kendi fikir ve ideolojileri çerçevesinde şu sözlerle aktarmakta ve gençlerin niçin dağa çıktığını belirtmektedir:245 “Gençler 1960'ların sonunda Türkiye'nin yönetiliş tarzına itiraz ettiler. bu kez gençlerin sesini fazlasıyla duydu. PKK’nın altyapısının oluşumu bu dönemin kaotik durumunun bir tezahürüdür. Ancak devlet. okulları. meydanları doldurdular. Kızıldere'de. kabullenmen. Ülkeyi yönetenlere itirazlarını ulaştıramadılar.” Gençlerin ve başta üniversite öğrencilerinin silaha sarılmaları veya örgütlere yönelmeleri içinde bulunulan dönemin getirdiği etkilerin bir sonucu olarak da görülebilir. sokaklara döküldüler. kimisini de Diyarbakır zindanında işkencede katletti. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini.acılarla geçen bir zamana mal oldu. bunun üzerine ve aynı gerekçeyle 1970'lerin başından dağlara çıktılar. dağa çıkışı biraz da abartarak ciddiye aldı. Türkiye'nin ABD'ye bağımlı hale getirildiğini" söylediler.net/tr/guncel_yazilar/guncel erişim tarihi: 25 Aralık 2006 saat:12:30 134 .hpg-online. Nurhaklarda. Türkiye'yi bağımsız ve demokratik yapmak istediklerini söyleyen gençlerin itiraz ve isteklerine bakmaksızın üzerlerine ordusunu sürdü. Aynı gençler. baskı ve sömürünün giderek arttığını. Seslerini duymayan ve itirazlarını dinlemeyenlere küserek dağa çıkmış oldular.. üniversiteleri işkal ettiler. Kimisini idam sehpasına çıkarırken. Bunun için yollara düştüler.. Seslerini böyle duyurabileceklerine inandılar. Silaha sarılmak zorunda kaldılar. 245 http://www. "bağımsız ve demokratik Türkiye" için silaha sarıldıklarını ilan ettiler. genç devrimci insanları acımasızca katletti. Ne yaptılarsa seslerini duyuramadılar.gerçeği öğrenmen.

Rençber kod adlı örgüt üyesi hayalleriyle yaşadığı gerçekleri kısaca şu sözlerle özetlemektedir. Kamer Yayınları. Bitlis bölgesinde Bilge diye bir komutan vardı. Sıkıyönetimleri 12 Eylül askeri darbesi izledi. kendilerini fildişi kulelerinde görmekte ve ayrıcalıklı olmuş bir insan hissiyatıyla toplumların.Bu bocalayış 1970'li yılların sonunda Kürdistan'da aşıldı.” Örgüt içerisine ilk adım atan üyeler. silahlı mücadelenin kendisini onore etmesi. 1970'lerin başındaki tecrübeyi edinmiş olsalar da. Tehditle benimle ilişkiye girmişti. Türkiye' den dağa çıkışı başaramayan gençler. ülkenin ve hatta dünyanın mühendisliğine soyunabilmektedirler. bulunmaktadır. Maraş katliamı ile Aralık 1978'den itibaren artarak sürüldü. dağ şartlarının zorluğu. Onları birer kardeş birer önder olarak görüyordum. Darağaçları ve işkence haneler daha çok çalıştırıldı. bu dağa çıkışta da zorlandılar. örgüte yeni girenler bu hislere sahip olabilmekte ve zamanla bu düşünce veya hayal onun kabusu haline gelebilmektedir. öğrendikleri teorik bilgiler vs. Üzerlerine ordu. İhanetler Çemberinden Kurtuluş. Geçmişte 246 Sami Demirkıran. Çok utanıyorum…” Örgüte büyük hayallerle giren militanlar dağ kadrosuna çıkarken farklı bir ortama girmenin verdiği farklı hisleri yaşamaktadırlar. Belki de militanların bazıları için dağa çıkarken yaşadıkları en büyük acı evinden ayrılmak ve uzaklaşmaktır. bu kez Kürdistan' da PKK ile dağa çıkışı denediler. 135 . İstanbul-1998. s:237 Dağ kadrosunda "fiili livata" olaylarının yaşandığı bilinen bir gerçektir.246 “Üniversite yıllarında örgüte büyük hayallerle katıldım. Bu hisler içinde merak. Tüm terör örgütlerinde.

Ben. beni bir anda koparıp ayırıveren bindiğim otobüs değil. Görev ve yapılacak eylem hakkında yorum ve eleştiri getiren üyeler cezalandırılarak törpülenmektedirler. ulusal kurtuluş mücadelesi yolunda ayağa kaldıracaktık. bu eylemlerin amaçlarından birincisi yeni üyenin eylem yapmaya alışmasıdır.yaptıklarından dolayı geleceğinde sadece PKK planları yapmak zorunda olduğunu düşünen yeni militanlar. psikolojik ve teorik yöntemlerle güdümlü hale getirilir. Mücadele içinde her türlü ataklığı gösterip. Geleceği müphem olan. aksini düşünmek. geride bıraktığım olaylardı.Kürdistan’a gidiyordum.” 247 Deniz. onların sivil hayatta aranan birisi haline gelmesine ve bu sebeple toplumdan tedricen izole olmasına yol açar. halkı örgütleyip . Zaten bizler. dağ kadrosuna girmeden evvel. o anı yaşıyordum. Örgüte yeni katılan üyelerin ilk eylemlerini yapması.. yanıldıkları tahayyül etmek bile onları çıkmaza sokar. önü bir militan olmalıydım. geçmişi ise lekelenmiş olan genç militan dağa çıktığı süreci şu sözlerle açıklamakta ve zafiyetlerini de kelimeler arasında vermektedir. Kürdistan’a gidip. Yarın ne olacağını hiç bilmiyordum. a. Bu sebeple örgütün dağ kadrosuna girecek elemanlar. hayallerini ve ideallerini de bu yöne kanalize ederler. şehirlerde bazı eyaletlere sokulurlar. s: 12 136 .ailemden .247 “Çocukluğumun geçtiği yerden .e.g. gerilla mücadelesi vermek için gidiyordum. öncüydük. Örgüte ilk giriş yapan üyeler. örgüte giriş yaptıklarından itibaren uygun kıvama gelinceye kadar. Devamında istenilen görevleri sırasıyla yapmaya başlar. Her hangi bir şey için değil.

TEMUH Yayınları. psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına hitap etmektedirler. farklı sebeplerden dolayı girenlerin hayat öykülerinden kesitlerle PKK’nın ideolojisinin ne derece muğlâk olduğunu göreceğiz. bu kişinin eksik veya zafiyetlerinden dolayı oluşan boşlukların veya eksikliklerin doldurulması yada tatmin edilmesi amacıyla terör örgütüne temayül gösterdiklerini göreceğiz. Can Deniz’in örgüte giriş serüvenini parçalar halinde naklettikten sonra. örgüte farklı ortamlardan. Ankara-2002. Bu açıdan durum değerlendirmesi yaptığımızda insanların ihtiyaçlarının. arzularının veya isteklerinin karşılanmaması veya eksikliği karşımıza çıkar. örgüte temayül göstermelerinin nedeni sorulur.PKK’nın silahlı birimleri başta olmak üzere giriş yapan üyelerin örgüte girme sebepleri dönem dönem farklılık göstermekte ve üyelerin çok farklı sebeplerle örgüte girebildiği bilinmektedir. Bu soruya verilecek cevapta. Örgüte katılımın sebeplerini sosyopsikolojik açıdan açıklayabilmemiz için örgüte katılacak olan bireylerin.248 PKK’ya katılan ve oradan da silahlı birliklere geçen örgüt üyeleri çok çeşitli sebeplerle örgüte 248 Necati Alkan. s:162 137 . Gençlik Ve Terörizm. PKK’ya yapılan katılımların çok farklı sebeplerden olabildiğini belirtmiştik. Özellikle gerilla yapılanması olarak gösterilen dağ kadrosuna katılımların gönüllü veya zorla gerçekleştirildiği bilinmektedir. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da kazanmayı planladıkları ve militan olarak dağa göndermeyi düşündükleri bireylerle gerekli diyalogu ve samimi ilişkiyi sağlayabilmek için fizyolojik.

bir çok Marksist-Leninist örgüt üyesinin veya sempatizanının PKK’ya kanalize olmasını sağlamıştır.g.e.250 Bu yıllarda doğrudan Apocular olarak bilinen PKK’ya girmemiş olması normaldir.g.249 “ …bazıları gibi kandırılarak örgüte girdim demeyi samimiyetle dürüstlükle bağdaştıramıyorum.252 249 6.g. Ankara-1987. Bunlardan birisi olan Abdülkadir AYGAN örgüte giriş sürecini şu sözlerle dile getiriyor ve farklı bir hayat hikayesini de bizlere gösteriyor. Böyle söyleyen kişi kendi kendini aldatmaktadır.Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No’lu Askeri Mahkeme Başkanlığına (Adana) verdiği savunmasından nakledilmiştir. s:100 251 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık. Özellikle bunlar arasında doğu ve güneydoğu kökenli olanlar büyük oranda Apoculara yönelmişlerdir.251 Aygan savunmasına şu sözlerle devam ediyor. İlerleyen dönemde PKK’nın faaliyetlerine hız vermesi ve kabuğundan çıkması.” Abdülkadir Aygan’ın sözünü ettiği bu dönem 1974-1975 yıllarıdır. Bu dönemde Apocular göz önünde görünmeyen ve silik bir sol-kürt orjinli örgüt olarak biliniyordu.e. “Çılgınlıktan Sağduyuya: İtirafçılar Anlatıyor” Forum Yayınları. … … o günkü koşullarda ben sağ kesime duyduğum kin dolayısıyla solcu olarak bilinen grupla birlikte hareket ediyordum. a. Aktaran . s:24-30 252 “Çılgınlıktan Sağduyuya” a. beklentiler ve hayallere kapılmışlardır. Farklı sebep ve isteklerle örgüte giren bir çok militan bulunmaktadır.e. s:101-102 250 A. Bunların bir kısmı sonradan pişman olmuş ve yasalardan faydalanarak dağdan inmişlerdir.katılmışlar. s:102 138 . büyük umutlar.

25 139 . (etnik yapı faktörü) 3. o dönemin en yalın gerçeğidir. (eğitim faktörü) 4. s:13. kendimi boşlukta hissetmem. Gençlik döneminin başlangıcında karşılaştığım sorunları yoksul aile çocuğu olmam dolayısıyla çözememiş olmam. o dönemde memleketimizin büyük çalkantılara sahne olması ve vatandaşların çeşitli düşman kamplarına bölünmüş olması idi. Ülkemiz bu dönemlerde “biz ve onlar”253 ayrımına çok keskin bir şekilde maruz kalmış. 1. (fakirlik ve yoksulluk faktörü) 5. dini ve milli düşünce doğrultusunda eğitim almamış olmam. En önemli nedenlerden birisi de.”(toplumsal sorunlar) Aygan’ın örgüte girme nedenleri arasında en önemlilerinden biri olarak gösterdiği husus olan. Çocukluğumdan beri zaman zaman ailemden kopuk yaşamak zorunda kaldığımdan. Yurdumuzun diğer yörelerine nazaran geri kalmış olan ve kendine haz bazı özellikleri bulunan güneydoğulu olmam. memleketin ahvalindeki kaos ve karmaşanın insanları tarafsız olmaktan uzaklaştırdığı yönündeki ifade. Hepimizin müşahede ettiği gibi o tarihlerde arada kalmak bir bakıma daha riskliydi. Bunlardan en önemlileri. Aşırı duygusal ve arkadaşlığa büyük önem veren bir şahsiyete sahip olmam. ithal fikir ve ideolojiler 253 Şengün Kılıç.(psikolojik faktörler) 6. Geçimini ırgatlık ve amelelik yaparak zar zor sağlayan bir ailenin çocuğu olmam (ekonomik nedenler) 2.19.“Solun yaptığı propagandanın beni etkilemesinin bazı özel nedenleri vardı. Türkiye’de Etnik Ayrımcılık” Metis Yayınları. “Tarafsız” insanların sık sık hayatını kaybettiği hepimizce bilinen bir gerçektir. “Biz Ve Onlar.

s:102 140 . 12 Eylül. propaganda grubun yani cephe faaliyetleri çerçevesinde eleman temini ve PKK’nın reklamını yapan grupların etkisinde kalmıştır. Bu çağdaki bir insan sürekli bir arayış içerisindedir. Bilindiği gibi 16-17 yaş dönemi insanların hayatlarının en çalkantılı dönemini kapsar. EGM. Ankara-1995 256 Çılgınlıktan Sağduyuya. Propaganda Grubu. a. Örgüte giren bir çok militan. Henüz kişilik oturmamıştır.kardeşi kardeşe düşman edecek hale getirmiş ve ülke hızla kamplaşmaya doğru itilmiştir.g. Söz konusu eğitimi adı geçen şahıslar 254 12 Eylül öncesi ülkenin genel durumu hakkında bilgi edinmek için bkz: Mehmet Ali Birand. Karacan Yayınları . İstanbul-1984 255 PKK’da Propaganda konusu için bkz: PKK. “Hemen hemen her genç insanda olduğu gibi.256 “1976 yılına kadar henüz sol örgütler içerisinde tercih yapmamıştım. Saat:04:00. Bu durum 1976 yılında Haki KARER’in benimle tanışması ve ilgilenmesi ile son buldu. Bu durumdaki bir insan henüz işlenmemiş bir madene benzer” PKK’ya girmeden evvelki genel durumunu ve sol örgütlere eğilimini aktaran Aygan’ın PKK’ya giriş sürecinde örgütün propagandasından255yoğun bir şekilde etkilendiğini ifadelerinden anlıyoruz. 254 Aygan.e. bir arayış içerisinde olmam. Diyebilirim ki hepsiyle alakadar oluyordum. Aygan. İDB Yayınları. Haki KARER ve Abdullah ÖCALAN’ın kardeşi Osman ÖCALAN üzerimde itina ile durup beni bir süre teorik eğitime tabi tuttular. No:39. Güneydoğulu olmam dolayısıyla Haki KARER’in yaptığı bölücü propagandadan etkilendim ve o zaman söylenildiği gibi “Kürdistan Devrimcisi” ulusalcı (yani Apocu) olmaya karar verdim.

Burada belirtmekte yarar gördüğüm bir nokta var.257 Teorik eğitimin orjini değişmeye ve farklılaşmaya başlaması beraberinde ilk dönem örgüt üyeleriyle sonraki dönemlerdeki örgüt üyeleri arasında örgüte olan tutunumun farklılıklarına yol açmıştır.g.78…145 258 Çılgınlıktan Sağduyuya.56. s.258 “1976 yılı sonbaharında Haki Karer ve Osman Öcalan’ın o zaman devam etmekte olduğum Adana Motor Meslek Lisesinden ayrılıp Gaziantep’in Nizip ilçesindeki ailemin yanına gittim. Aygan ifadelerine şu sözlerle devam ediyor. Çekirdek kadrolar içerisinde Abdullah Öcalan’a mutlak sadakatle bağlı olmayanlar daha çok Marksist-Leninist çizgiyi önemsemişler ve “yoldaşlık” onlar için temel düstur olmuştur.34. 14 Temmuz Yayınları. Bu durum örgütün teorik altyapısını zımnen "Apoizm" gibi "narsizm" kokan çarpık bir ideolojiye sürüklemeye başladı. s:102-103 141 . Apocularla ilişkilerimin gelişip pekişmesinde akrabam olan Mustafa Keser’e o zaman duyduğum saygının ve akrabalık bağının büyük rolü olduğunu söyleyebilirim.” PKK’nın kuruluş sürecinde teorik eğitimlerinde okutulan başucu kitapları genel olarak MarksistLeninist çerçevedeki kitaplar ve Latin Amerika. Ancak 1990’lı yıllardan sonra örgütte teorik eğitimin tek kaynağı Öcalan ve onun eserleri haline gelmeye başladı.e. Ayrıca örgütün 257 Bu konuyla ilgili olarak bkz: Selim Çürükkaya .tarafından örgüt evlerinde. Vietnam ve Maoist Çin’deki gerilla teorisyenlerinin eserlerinden oluşmaktaydı. Nizip’te bulunan Apocularla tanışmamı akrabam olan Mustafa Keser sağladı. Marksist-Leninist kitap ve broşürleri okuyarak gördüm.Aponun Ayetleri. a.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki aile ve aşiret yapılanmasının örgütün eleman temininde olumsuz bir çok yönü de bulunmaktadır. aşiretlik bağı çok kuvvetlidir. Süleyman Uludağ.basım) s:94-96 260 Güneydoğu Aşiret ve Aile yapılanması hakkında sosyolojik bir bakış açısı kazanabilmek için bkz: Ziya Gökalp.e.261 259 Asabiyet kavramı için bkz.lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan ile aile akraba oluşumuz beni bu örgüte daha da yaklaştırdı. Haz. s:103 142 . akrabalık ve aşiret yapılanmasındaki aşırı bağlılık duygusu PKK’nın eleman temininde kısmi olarak etkili olmuştur.260 Aygan örgüte katılım ve silahlı birime yani dağ kadrosuna geçiş dönemini şu sözlerle aktarmaya devam ediyor. Aygan’ın ifade ettiği gibi güneydoğu bölgesinin akraba ve aşiret yapılanmasında ileri derecede asabiyet duygusunun259 mevcut olduğu bilinmektedir. Zira bilindiği gibi toplumumuzda. Aile ve aşiret yapılanmasının bireyler üzerinde önemli derecede sosyo-psikolojik tesirinin ve yönlendiriciliğinin bulunması PKK gibi örgüt üyelerini tek tipleştirmek ve yalnızca kendine bağlamak gibi amacı olan bir örgüte ters düşmektedir.Aile. ayrıca bkz: Orhan Türkdoğan. IQ Yayınları. Ancak PKK’nın aile ve aşiret yapılanmasına bakışı çok sıcak değildir.” Örgüte yeni giren üyelerin katılımlarının önemli sebeplerinden birisi de akrabalık. İstanbul-1999. Mukaddime-1. İstanbul 2005(4. İstanbul 2005. 261 Çılgınlıktan Sağduyuya. a. Toker Yayınları. İbn-i Haldun. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler. özellikle güneydoğu bölgesinde akrabalık. aşiret bağlarıdır.g. Dergah Yayınları. Doğu Ve Güneydoğu Kabile-Aşiret Yapısı.

Kulaktan dolma bilgilerle birkaç kitap okuyarak yola çıktım. Aygan bu hususun tipik bir örneğidir. Manifesto. bir çok insan gibi ben de bu yola girerken meseleleri yeterince inceleyemedim. Doğal olarak bu durum bireyin ideolojisinin merkezinde örgütün göstermek istediği fikir. Marksist-Leninist klasikleri sistemli okumam mümkün olmadı. Kürdistan proletaryasına ve halkına bağlılık gibi söylemleri kullanmıştır. iyi niyetli oluşum ve aşırı duygusallığım da beni bölücü terör örgütünün 262 PKK’nın fikri temeli ve ideolojisi için bkz: Abdullah Öcalan.” Örgüte giren yeni elemanlar içerisinde fikri altyapısı sadece örgütün slogan ve ideolojilerinin temel eserlerini okuyup ve bu çerçevede muhakeme yaptıktan ve bir sonuca ulaşıp “işte doğru örgüt bu” diyerek PKK’ya yönelen militan sayısı çok azdır. Kürdistan Devriminin Yolu. a. Teorik bilgi ve altyapı büyük oranda örgüte katılım yapıldıktan sonra gerçekleştirilir.e.g. komünist ideolojiye ilgi duymam esas olarak yukarıdaki etkenlere dayanır. s:103 143 . s:150-160 263 Çılgınlıktan Sağduyuya. Öğrendiğim şeyler bölük pörçük bilgi kırıntılarından öteye gitmemiştir.“Bölücü terör örgütüne girişim. Almanya-1984.263 “Şurası bir gerçektir ki. Şunu tüm samimiyetimle belirteyim ki. ideoloji ve teoriler bulunur.262 Aygan örgüte girişinde kendi zafiyet ve hatalarını gösteren özeleştirilerle ifadelerine şu sözlerle devam ediyor. Alternatif düşünceler ise çeşitli suçlamalarla dışlanır. Almanya-1982. PKK ilk dönemlerinde ideoloji olarak Marksist-Leninist. ayrıca bkz: Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu. araştıramadım. Zaten o kapasitede değildim.

açlık ve işsizliğin olmadığı. 265 Aygan’ın örgüte ve oradan da dağa geçiş sürecinde etnik kimliği veya güneydoğulu olması hususunun örgüt tarafından nasıl kullanıldığını ve örgüte eleman almanın en büyük propagandasının böylece yapıldığını vurgulayan ifadeleri şu 266 şekildedir. TEMUH Yay.g. teknik ve insan emeğinin birleşerek tabiat üzerinde hakimiyet kurduğu.kucağına iten sebeplerden biri oldu. hedef seçilen bireyin etkilenmesi amacıyla örgütün insani bir dava uğruna mücadele verdiğini ve ezilen. acı çeken. Çünkü. 264 Terör örgütlerinde yapılan psikolojik savaş ve harekat yöntemleri ve bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda bkz: Necati Alkan. Önüme öyle bir ütopya sergileniyordu ki. s:104-105 266 Çılgınlıktan Sağduyuya. açlık.” Terör örgütüne giriş sürecinde bireyler üzerinde örgütün yaptığı en önemli psikolojik harekat yöntemi264. Schein. gelecekte vaat edilen şey ezen ve ezilenin olmadığı.e. her milletin ve her azınlığın kendi kaderini özgür iradesiyle tayin ettiği bir dünyaydı. amaç ve hedef verir. (çev: Mustafa Tosun). Psikolojik Harekat. hümanist ve duygusal olan bir insanın bundan etkilenmemesi imkansızdı. muzdarip insanlardan teşekkül etmiş bir grup gibi göstermek ve böylece yeni örgü üyesi adayı duygusal yönden zayıf karınlarını tespit edip etkilemektir. s:103 144 . örgüt üyelerine veya üye olmaya aday olan kişilere bir ideal. işsizlik. başta ezilenlerin olmayacağı. insanların kardeşçe bir arada yaşadığı. a. kardeşlik gibi hususlarda yaptıkları vurgu. TODAİE Yayınları. Aygan’ın ifadelerinde yer verdiği gelecekte vaat edilen ve insana güzel görünen hususlar. Ankara-1978. amaç ve hedefleri gerçekleştirme de motive edici bir husustur. Örgüt Psikolojisi. Ankara-1998 265 Edgar H. Bu ideal.

giyim kuşamın yöreye haslığını. Dağ kadrosunun halk arasında korku merkezli sempatik görünüşü beraberinde doğu ve güneydoğuda gençlerin dağa çıkmalarındaki en önemli faktör olmuştur. gibi isimler altında kronikleşen ve kemikleşen ve bir problem haline gelen bu sosyal kırılma. konuştukları insanları etkilemede başarılı oluyorlardı" Yıllarca güneydoğu sorunu. dağa çıkıp eşkıya olan kişiye gösterilen saygı aslında güneydoğudaki sosyolojik gerçekliği kısmen teşbih nezdinde olsa da ortaya koymaktadır. ölen. Türk sinemalarında bir klasik olan “Davaro” filminde. Olaylar-Belgeler-Hatıralar. PKK.267 267 Sami Demirkıran. kürt sorunu. kürtçülük meselesi vs. Dağ kadrosunun bu alanda en önemli görevi silahlı propaganda yapmak olmuştur. korku ve panik yaratmak suretiyle kendi lehlerine zoraki bir sempati yarattılar. Kipa Yayınları 145 . PKK’nın en büyük propaganda malzemesi olmuştur. başka yerde mecburi iskana tabi tutulan insanların konumunu abartarak ve kendinden olmayan şeyleri de katarak propaganda yapan Apocular. Konuştuğumuz lehçenin farklılığını. örf ve adetlerin değişikliğini geçmişte bu bölgede yerel otoritelerce çıkartılan isyanlarda mağdur olan.“Bölücü örgütün en çok istismar ettiği konulardan birisi de güney doğu Anadolu’nun özel durumuydu. Bu bölgenin geri kalmışlığının tek sorumlusu olarak Türkiye Cumhuriyetini gösteriyordu. Silahlı eylemler ile zora başvurarak.

e.270 “Düşünce ve duygu boyutu her geçen günle birlikte beslenen bir bireye. teyp-video kasetleri ve CD ler aracılığıyla beslenmektedirler. bombalama vb.269 PKK’ya yeni girmiş bir üyenin militan kişiliği kazanması için yaşadığı süreci hatıralarıyla ifade eden Aygan’ın yaşadıklarını değerlendirdiğimizde benzer ifadeleri örgüte yeni girmiş bir bireyin ilerleyen süreçte silahlı eylemlere yönelişini Alkan’ın aktardığı ifadelerle açıklayabiliriz. marşlar. a. a. a.g. Alkan.e. s:105 269 Alkan.. s:180 270 Sempatizan Kazanma Ve Kadro Yetiştirme-1. müzikler. 1977 yılı sonunda örgüt şeflerinin talimatı üzerine ilk cinayetimi işledim.” Örgüte yeni üye olmuş kişiye duygularına hitap edecek şekilde yaklaştıktan sonra zihinsel açıdan “militan kıvamına” gelebilmesi için örgütsel yayınlarla beslenir. davranış boyutu olan silahlı eylemlere bir hazırlık teşkil etmesi 268 Çılgınlıktan Sağduyuya.Aygan örgüte giriş sürecinden itibaren dağ kadrosuna geçişinde ne gibi faaliyet ve görevler üstlendiğini şu sözlerle aktarıyor. duygusal olarak da örgütsel propagandalar içeren sloganlar. Masumane istekler ve hak arama temelinde başlatılan propagandalar giderek yerini ufak çapta eylemlere ve daha sonra bir çok insanın hayatına mal olan. s:183 146 . duvarlara yazı yazma.268 “…Bir çok terör örgütünün tarihinde görüldüğü gibi eylemler basitten karmaşığa doğru bir rota izledi.g. aktaran . afiş asma gibi eylemler içinde yer aldım.e. s. …suikast.g.197. Bölücü örgütün içerisinde yer almaya başladığım 1977 yılı ilkbaharından itibaren ilk önceleri bildiri dağıttım. eylemlere yerini bıraktı.

” Terör örgütü PKK’ya girmesine zemin oluşturan hususlara genel hatlarıyla değinen Aygan. Ne yazık ki kendime arkadaş çevresi olarak beyni yıkanmış. Kendime yeni arkadaş çevresi edinmeliydim. içine çekildiği grupla beraber afiş asma. a. haksızlığa tepki duyma gibi özelliklerim vardı. Okul hayatımda ve çevremde arkadaş canlısı olarak bilinirdim. s:105 147 . Silahsız olduğumda kendimi çok güçsüz hissediyordum.g. haksızlıklar beni karamsar ve isyankar yapmıştı. bildiri dağıtma. pullama. gözü dönmüş Apocuları seçtim. Bölücü propaganda ile Marksist-Leninist teoriyi içeren kitaplar dünya görüşümü.271 “Güneydoğu’da yaşayan bir çok kimse gibi benim de silaha karşı aşırı zaafım vardı. Ailemle bir türlü uyumluluk içerinse giremiyor ve birleşemiyordum. Bu zaafımı bilen arkadaşlarım. felsefi düşüncelerimi hayli sarsmış ve etkilemişti.” Aygan’ın ifadelerinde Can Deniz’de olduğu gibi silaha karşı zafiyeti olduğunu belirtiyor ve dağ kadrosuna girmesinde bu zafiyetlerin kullanıldığını açıklıyor. Yaratılışımın gereği devamlı zayıflara yardımcı olma. Aygan. beni askeri alanda çalıştırmaya başladılar. Yaşantımda karşılaştığım olumsuzluklar. yazılama. ideolojik ve felsefi açıdan materyalizme kapılmasının sonucunda bir çok örgüt mensubu gibi 271 Çılgınlıktan Sağduyuya.için. Bu durum bende bir huzursuzluk yaratıyordu.e. Okuldan ayrılınca çok sevdiğim atletizm sporunu da bırakmak zorunda kalmıştım. pankart asma ve mitinge katılma gibi faaliyetlerde görev verilir. kuşlama. Bir arayış içerisindeydim.

g. • Bölgeler arası kalkınmadaki dengesizliğin bir kısım vatandaşlarda yarattığı hoşnutsuzluk sonucu bazı vatandaşların kışkırtmalarla iktidara düşman olması. Ailevi durumum Yaratılışımdan kaynaklanan nedenler Güneydoğulu oluşumdur. memlekete vatandaşların çeşitli karşıt cephelere bölünmüş olması. • Anarşiye karşı alınan tedbirlerin yetersiz kalması. • • • Özel Nedenler. Yukarıda ki açıklamalarımda da görüleceği gibi yasa dışı örgüte girişimin özel ve genel nedenleri vardı.g. bölücü-yıkıcı örgütlerin memleketin bir çok yöresinde otorite boşluğundan yararlanıp vatandaşlar üzerinde hâkimiyet kurmuş olması. • 12 Eylül 1980 harekâtından önceki dönemde Devlet otoritesinin zaafa uğraması sonucu yasadışı. • Dış mihrakların yurdumuzda anarşiyi ve terörü körükleyip el altından finanse etmesi sonucu örgütlerin güçlenmesi. s:106 273 A.273 “Beni yasa dışı Apocu örgüte katılmaya sevk eden nedenleri.robotlaştığını belirtmektedir..272Aygan’ın örgüte girmesine sebebiyet veren hususları özel ve genel sebepler olmak üzere iki başlık altında incelemekte ve ifadelerinde şu şekilde belirtmektedir. Özet olarak tekrarlamak gerekirse.e.e. o dönemde yurdumuzun içinde bulunduğu acı durumu.. Aygan’ın başlıklar halinde verdiği genel ve özel nedenler 12 Eylül öncesi gençliğin teröre 272 A. s:109-110 148 . örgüt içinde ki durumunu kısaca izah etmeye çalıştım. Genel Nedenler.

milli ahlak yerine proleter ahlaki dedikleri komünist ahlakı yerleştirmeye çalıştılar. Bütün bunların yanı sıra ekonomik. Okullarda da aradığımızı bulamıyorduk.e. artık toplumsal meselelere de ilgi duymaya başladık. 12 Eylül öncesi ülkemizde eğitimin amacının çarpıklığını ve gençleri örgütlere kanalize edebilecek zeminin nasıl oluştuğunu Merkit’in şu ifadeleriyle daha net anlıyoruz. Milliyetçi düşünceler yerine enternasyonalizmi. s:308 149 .. s:308 275 A. Ankara-1985. Gençliğimizin bu dönemini çok iyi değerlendiren komünistler. “Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği” Mayaş yayınları. Marksist felsefeye hizmet eden. tek çıkar yolun komünist ideoloji olduğunu kabul ettirdiler. sosyal ve siyasal meseleleri istismar edip. gelişmelerin önünde engel olarak gördükleri dini ve milli duyguları zayıflatmak ve giderek yok etmek suretiyle düşünce alanında bir boşluk yarattılar. PKK’da üst düzey görev almış kişilerde benzer nedenleri ifade etmektedirler. gençliğe adım attığımız yıllarda. gençlerin tecrübesizlikleri ve heyecanlarından istifade ederek.275 “…Tunceli Lisesi…bir eğitim kurumu değil.” Hıdır Akbalık’ın ifadeleri ile paralellik arz eden bir diğer ifadede PKK’nın Tunceli sorumluluğunu yapmış olan Yıldırım Merkit tarafından verilmektedir. komünist ve bölücü örgütlere militan yetiştiren bir enstitü 274 Orhan Türkdoğan.temayülünde ki en önemli sebeplerdir.g.274 “Çocukluk dönemini geride bırakıp. Bu bakımdan PKK Diyarbakır Bölge Sekreteri Hıdır Akbalık şunları ifade etmektedir. Ailemiz de ve çevremizde öğrendiğimiz şeyler bizi tatmin etmiyordu.

Demirkıran dağa çıkmadan evvel ve çıktıktan sonra neler yaşamıştır? Ne şekilde örgüte girmiştir? Bu sorulara hayat hikayesinin içerisinde cevap vererek şunları ifade etmektedir. herkes gibi bende militanların gerilla kimliğine bürünüp yaptıkları eylemlere merak salmışımdır. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer Yayınları. tanımak ve uğruna savaştıkları davayı öğrenmek istiyordum…” Demirkıran ve onun durumunda bulunanlar daha çocuk yaşlarında PKK’ya merak salmışlar. hangi şartlar altında ve niçin girdiğini kendi otobiyografisinden istifade ederek nakledecek olursak. Anlamını bilmedikleri sloganlarla PKK’nın küçük sempatizanları haline gelmişler ve ağızlarından “Biji Serok Apo” sözleri eksilmez olmuştur. hatta ilkokullar bile Tunceli Lisesinden farksızdı… Öğretmenlerin büyük bir kısmı çocuklara alfabeden önce. daha önceki örneklerle paralel olduğunu göreceğiz. bağlı oldukları örgütün sloganlarını öğretmekte idi. İstanbul-1998.276 “Ben ilk ve orta öğrenimimi Bitlis’in Hizan İlçesine bağlı Hizan Lisesinde yaptım. Ama onları görmek.” Yukarıdaki ifadelere yer verdikten sonra PKK’da komutanlık yapmış ve aktif görevler almış. s:9-10 150 . Kim olduklarını bilmiyordum. Küçük 276 Sami Demirkıran. ayrıca dağ kadrosunda önemli eylemlere katılmış Sami Demirkıran’ın örgüte nasıl. bu merak ve heyecan çocuk yaştaki bu insanların PKK’ya yönelmesinde girizgah niteliği taşımıştır.haline gelmiştir…diğer orta dereceli okullar. Daha orta bölümde iken PKK ismini duymuş.

yaşlarda bilinçaltına yerleşen bu sloganlar çocukların gençlik yaşına geldiklerinde.. heyecan ve çocukluktan kaynaklandığını nicel olarak göstermektedir. Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili (Ankara:TEMUH. Müd. örgüte katılımın merak. a.g. verilerin kısa bir değerlendirilmesi yapıldığında örgüte katılan çocuk ve gençliğe yeni adım atanların niceliği anlaşılacaktır. bilgisizlik. Onbeş yaşında idim.” Örgütün dağ kadrosuna giren bir çok militan daha çocuk yaşta Demirkıran’ın ifade ettiği gibi mücadeleyi ve ideolojiyi dahi bilmiyorlar. Yaş Grubu 1425YaşGrubunda 26-37 Yaş Sayı 141 90 Yüzde (%) 54 34 277 A. Demirkıran otobiyografisinde şöyle devam ediyor. Tutuklu PKK mensupları arasında yapılan bir ankette örgüt içerisinde çocuk ve gençlerin oranı.g. PKK Terör örgütündeki militanların yaş gruplarına göre dağılımları. tutumlarına yön vermekte ve geri dönüşü olmayan bir yola sokmaktadır.. Mücadeleden ve ideolojiden habersizdim.e.) aktaran. s:113 151 . Alkan. Psikolojik Harekat Şb. Yapılan araştırmada278 aşağıdaki veriler ortaya çıkmıştır.e. Tablo 1.277 “Bu merakım kısa sürede beni silahlı mücadeleye dek varan kabus dolu maceraya sürükleyeceğinin farkında bile değildim. s:9 278 Anonim.

s:9 152 . Bulunduğum ortamda herkes PKK’yı destekliyordu. bireyler farklı sebeplerle örgüte katılmışlar veya katılmak zorunda 279 Demirkıran a.Grubunda 38-58 Grubunda Yaş 31 12 Yukarıda ki oranlar değerlendirildiğinde çocuk ve genç yaşta PKK'ya girenlerin oranlarındaki nicelik bizlere durumun önemini yansıtmaktadır.g. İşte böyle 1990’lı yıllarda PKK’ya devlet arşivlerinde 1992 Temmuzu gösterilmesine karşın örgütün milisleri aracılığı ile 1991 yılında dağ kadrosuna katıldım. Demirkıran ifadelerine şöyle devam ediyor. Ancak örgüte sadece sempati ve merak duyarak girilmemektedir. Bütün bunlar doğal olarak beni de bir PKK sempatizanı yapmıştı.” Sami Demirkıran’ın örgüte veya dağ kadrosuna giriş süreci güneydoğu ve doğu Anadolu’da bir çok genç veya çocuk yaştaki insanın yaşadığı sürecin tipik bir örneğidir.. Çok farklı durumlarda bulunan.e.279 “…Lakin içimde oluşan merakla küçük yaşıma rağmen örgütün merkezdeki komite elemanı olan Refik Uğur v İrfan Durmaz isimli şahıslarla tanışmayı başardım. Bu süre içerisinde inanılmayacak derecede Garzan Eyaleti diye nitelendirilen sözde karargahta siyasi-askeri teoriksel eğitimler görerek yürütülen jenosidizme dayalı ütopyalar üzerine kurulu savaşa motive edilmeye çalışıldım. Ve onlarla kısa sürede sıcak bir ortama girdim. Devletin otorite boşluğu ve yöntem yanlışlığı vardı. PKK psikolojik savaşı çok iyi yürütüyordu.

bilmiyordum. Mutlaka onlarla olmalıydım.kalmışlardır. Öncelikle kendi hayat hikayesini aktaran Dilaram örgüte giriş sürecini şu sözlerle ifade ediyor. Bir gün ablamla dağa pancar toplamaya gittik. Siz niçin bize katılmıyorsunuz" dediler. Bunlar arasında farklı hikayeleri olan örgüt üyelerinin yaşadıklarını kısa kısa naklederek konuyu nihayete erdireceğiz. 281 “Kandil Dağında Yaşanmış Tecavüz Hikayeleri” Hürriyet Gazetesi. 13 yaşında.html girilen tarih: 22. "Özgürlüğe Kaçış. Çünkü köylüler onlar için dağdaki mahkumlar. PKK’lıları ilk o zaman gördüm. yaşadığımız köy. dedim. Kadınlar da vardı. O an. PKK’lılar "Kürdistan için savaşıyoruz.pkkgerçeği. kıpır kıpırdım. dağdaki 280 Anı-roman olarak yazdığı kitabın adı. (a-1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? Kandil dağında tecavüze uğramış Dilaram kod adlı örgüt üyesi Kandil dağında yaşanan tecavüz olaylarını anlattığı kitabında280 bir çok kadın militan nasıl dağa çıktığını aktarıyor. ayrıca bkz. kaderimin değişeceği yer burası. Anneme.2006 153 . diyorlardı. derdi. http://www." Yayın yeri ve tarihi belli değil. 5 Şubat 2006. Tarihini okumuştum ama Kürdistan neresi.281 “1991 baharıydı. Önce korktum.net/son.04. Babam. Akşam dönüşte düşündüm.

Babam zengin ve sözü geçen bir adamdı.mahkumlara katılacağımı söyledim.” Dilaram’ın dağa çıkış sürecinde çocuk yaşta olduğu ve PKK’nın ideolojisi ve amacı nedir? gibi soruları dahi idrak edebilecek yaşta dahi değildir. Altınlarımı. O gün kararımı verdim. Yüküm ağırdı. dedim. Bu durum PKK’nın bölgede sağladığı nüfuzun ve psikolojik etkinin çocuk yaştan itibaren başladığını gösteren güzel bir örnektir. İkinci gün elime Kalaşnikof verdiler. PKK her ay babamdan 50 milyon alıyordu. Amcamın oğlu Welad’la katıldık. Bir de babamın en güzel kalemlerini. kızımı vermezseniz sizi buralarda barındırmam. Bu tip örnekler özellikle doğu illerimizdeki köylerde ve kasabalarda sıklıkla yaşanmıştır. öldü. en güzel. Beni amcama teslim ettiler. Kamuflaj nedir bilmiyordum ki.282 “Evden gizlice kaçmıştım. Sarı pembeli giysilerim kilometrelerce öteden seçiliyordu. dedi. rengarenk elbiselerimi. çoraplarımı yanıma almıştım. Heybeye yiyecek doldurmuştum. Alacakaranlıktan sabahın 5’ine kadar yürüdük. Dilaram hayat hikayesine şu sözlerle devam ediyor. Benimle alay ediyorlardı.y. Nöbetçi PKK’lıya ben de geliyorum. Sonra köye gelip bayrak açtılar.g.” 15 yaşında bir kızı dağa çıkartan sebep acaba PKK’nın ideolojisi mi? yoksa etnik kökenin çocuk yaştaki insanlarda bilinç altına yerleşmesi mi? Bu soruların cevabı yalnızca sosyolojik etkenlerle veya 282 A. diye. Yaşın küçük. 154 . Muhtarın evinde toplandılar. misafir odasının duvarındaki heybeyi ve kardeşimin mekabını(ayakkabı) çalmıştım. Welad sonra mayına bastı. 15 gün sonra babam haber yollamış.

amcalarımın oğullarını topladım. Bu iki alanın birleşmesinden olan sosyo-psikolojik bir yaklaşımla sorun değerlendirilmelidir. Ayağa kalktığında dağlar.g. 13 yıl boyunca hep önderlik gerçeğini yani Apo’nun çocukluğunu. Kendal başkanın Abdullah Öcalan olduğunu söyledi. altı akrabamı yanıma alıp tekrar dağa gittim.” Dilaram'ın örgüt içerisinde yaşadıklarına örgüt içindeki sosyal ilişkiler ve yaşam biçimi konularına değinirken aktaracağız. Dilaram ailesinin yanına gönderilmesine karşın tekrar dağa kaçıyor ve yıllarını PKK’nın Dağ Kadrosunda geçiriyor.Anlattı şöyle böyle. Köyden çıkmış.283 “Beyni yıkanmış gibiydim. 15 gün sonra halamın. Mantıklı düşünecek yaşta değildim. Dilaram’ın dağa çıkışında da mevcut bir sorunun veya terör hadiselerinin kendinde oluşturduğu algılamaların etkisi hiç kuşkusuz ilk sırada gelir. ayaklarının dibinde olacaktı. Örgüte giren birçok militan gibi Dilaram’da Abdullah Öcalan’ı kutsallaştırıyor. Kafamda hayal ettim Öcalan’ı. Dağ kadrosunun önemli bir özelliği de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da insanların silaha ve dağa karşı duydukları hisleri 283 A. İlk aylarımda kafamda Apo’yu uçan mitolojik bir karakter olarak çizdim. Sonraları ölen bir doktor vardı. İkinci kez dağa çıkışını şu şekilde aktarmaktadır. Babam heder olacaksın dağlarda. PKK’nın dağ kadrosunun kendine has bir çok özelliğinden daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Elini uzatsa güneşi tutabiliyordu. 155 . hayatını öğrettiler. ilkokul mezunu bir kızdım.psikolojik etkenlerle cevaplandırılamaz. Ancak böyle hayal edebildim.y.babasına isyanını. peygamber diye. dedi.

Örgüte katılımın bir sebebi olarak.” Demirkıran’ın yukarıda aktardığı olay derinlemesine değerlendirilmesi gereken bir hadisedir. Kız ısrar etti: -Eğer evime gönderirseniz. babam beni istemediğim bir adama verecek. örgütün çok sayıda eleman kazanması için yeterli alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir. evimden kaçarım. s:135 156 . -Evine dön heval…Bize katılmak istemekle de aşama katettin. Turan yayıncılık. İnsanların dağa çıkışında tek sebebin ideoloji veya kesin inanmışlık olmadığı bu gibi örneklerden anlaşılmaktadır. Dağa çıkan genç bir kızın dağa çıkışını şu şekilde aktaran Demirkıran ifadeleri arasında örgüte katılımın farklı sebeplerini de ortaya koymaktadır. Bu kız 1995’te hizan bölgesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldü. istemediği adamla evlenmek gibi bir sebebin var olması. Sonunda bize katıldı. Demirkıran’ın anılarında özellikle kızların dağa çıkışları hususunda örnek nitelikte hatıraları bulunmaktadır. Ürperten İtiraflar. Demirkıran284 “Batman’dan bir kız gelmişti. Bu bakımdan örgüt sadece ideolojik propagandalar vesilesiyle militan 284 Sami DEMİRKIRAN. Örgüte çeşitli sebeplerden katılmak isteyenler arasında kızların oranı azımsanmayacak derecede yüksektir.kullanması ve bununla bir çok genci dağa çekebilmeyi sağlamasıdır. destek vereceğim. İstanbul-1996. -Niye? -Çünkü.baktım mini etekli… İstanbul’dan gelmiş -Bize niçin katılmak istiyorsun? Dedim -Mücadelenizi beğeniyorum.

Zafiyeti olan.” Yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi bu örnekte de dağa çıkan gençlerin ortak yönlerinden birisi de heyecan ve macera yaşama isteğidir.2006 157 .04. Bu konuda farklı bir örnek verecek olursak.toplamamaktadır. Köyümüze gelen örgüt mensuplarına özeniyordum. 1982 doğumlu ve liseden ayrılmış olan D. D.net/pkk_teroru_ve_gercekler.K.htm erişim tarihi: 18.pkkgercegi.K.net/pkk_teroru_ve_gercekler.htm erişim tarihi: 18. Çocuğa atılan dayak ve kötü muamele doğu bölgesinde. Bu husus özellikle doğu illerimiz için geçerlidir. zor durumda kalan.K. ifadesinde.pkkgercegi.04. D. isimli örgüt üyesi örgüte katılışının sebebini şu sözlerle ifade etmektedir. Bu beni oldukça etkilemişti. Örgüte katılımın farklı sebeplerini incelerken gençliğin verdiği heyecanla dağa çıkan bir çok militanın olduğunu daha önce vurgulamıştık.286 285 http://www. içinde bulunduğu zor durumda çıkış bulamayan ve daha bir çok genç özel sebeplerden ötürü dağa kanalize olmaktadır.285 “Örgüte katılmamda öncelikle macera yaşama isteği etkili oldu. Köye geldiklerinde yaşlılar dâhil onlar geldiğinde ayağa kalkarlardı.2006 286 http://www. bu çocukların dağa çıkmaları için istinat niteliği taşımıştır. Bu noktada ailelere büyük görevler düşmektedir. isimli örgüt üyesi ifadelerinde dağ kadrosuna katılanların önemli bir kısmının da üniversitelerden geldiğini ifade etmekte ve zımnen eğitim almış olmanın da PKK gibi terör örgütlerine bireylerin girmesine engel olmadığını göstermektedir.

E. “aileme bir şey yapmayın. Bana. PKK özellikle örgütle bir şekilde bağlantı kurmuş kişilerin açıklarını veya hatalarını çok iyi tespit etmekte ve bu hatayı farklı yollarla telafi ettirmeye çalışmaktadır. PKK’nın dağ kadrosuna çok faklı sebeplerden girildiğini veya girmek zorunda kalındığını belirtmiştik. Üniversitede bu tür propagandalara maruz kalan genç de dağdaki örgüt mensubunu tanrı gibi görmeye başlıyor ve dağa geliyor.287 “Aileden bir kişinin mutlaka örgüte katılması gerektiğini söylüyorlardı. Üniversitedeki örgüt elemanları. 158 . göz ardı edilemeyecek sayıda örgüt elemanı da zorla dağa çıkartılmıştır. dağ kadrosunun eleman temininde bir kaynak niteliği taşımaktaydı.“Katılımın çoğu üniversite ve metropollerdendi. Zorla dağa çıkartılan 1978 Silopi doğumlu C. Onlara hep ütopyalardan bahsediliyor. bu tür kişilik arayışı içinde ve boşluğa düşmüş gençleri buluyorlar ve örgütteki yaşam tarzını övüyorlar. “eğer gelmezsen hepinizi öldürürüz” dediler. Bu şekilde dağa çıkan 1978 287 A. ben gelirim” dedim ve beni götürdüler.y. örgüte girişini şu sözlerle ifade ediyor.g. Ben de.” PKK’nın bir dönem özellikle güneydoğu bölgesinde köylerde uyguladığı zorunlu askerlik veya her evden bir kişinin mutlaka dağa çıkacağı yönündeki zorlamalar.” Örgütün dağ kadrosuna yapılan katılımların önemli bir kısmı gönüllü olarak gerçekleşirken. Üniversite gençliği kişilik arayışı içindedir. Bu telafi yöntemlerinden birisi de hata yapanları dağa kanalize etmektir.

üçüncüsünün de PKK’ya katılmam olduğunu söylediler.y. ifadelerinde şu şekilde beyanda bulunmuştur.” PKK sadece silahlı eylemler yapan ve dağ kadrosundan teşekkül edilmiş bir örgüt değildir.g. Param olmadığını söyleyince. Bunlardan birincisinin. 159 .D. Dağ kadrosunun yanında cephe faaliyetlerini yürüten kolları ve dolaylı yollardan siyasi bağlantıları vardır. Yine yakalandım.doğumlu ilkokul mezunu M. ifadelerinde nasıl dağ kadrosuna katıldığını şu şekilde ifade etmektedir.g.289“Metropollerden gelenler genellikle “PKK her şey” diyerek maceracı bir ruhla katılıyorlardı.D. Metropollerden katılım genelde Hadep vasıtasıyla oluyor. kendilerine olan borcumu ödemek için tekrar uyuşturucu satma talimatı verildi.288 “Almanya’da. Siyasi bağlantılar ve HADEP ile başlayan ve değişik isimler altında devam eden siyasi partiler özellikle metropollerden bireylerin dağ kadrosuna kanalize olmasında aracı görevi görebilmektedirler. Ama yakalandım. Cezaevinden çıktıktan sonra Mehmet tarafından. parayı ödemem.” Siyasi bağlantılarla PKK’ya katılanların sayısı azımsanmayacak 288 A. ikincisinin öldürülmem. 289 A. PKK adına uyuşturucu ticareti yapan Mehmet ile tanıştım ve onun verdiği eroini satmaya başladım. üç seçeneğin var dediler.y. Bununla ilgili olarak 1970 Hazro doğumlu N. Benden eroinin parasını istediler.

HADEP ilçe teşkilatı görevlilerinin İran’da kurdukları irtibatlar vasıtasıyla PTÖ’ ne katıldım. 1974 doğumlu Z. bir kağıda mühür vurup veriyorduk. kitaplar okuttular. Bunlar. 291 A.” 290 A.Y. İfadelerinde kısaca şunları söylemiştir.291 “Kan davası nedeniyle. neden örgüte katılmadığımı sordu. Bunlardan bir diğeri de Van 1981 doğumlu M. Kaldığımız evlerde hayalleri gerçekmiş gibi anlatıyor. Köylere gittiğimizde. Bu sırada.y. halkı inandırıp yardım istiyorduk.y. örgüt mensubu iki kişi ile karşılaştık. köy halkını toplayıp PKK’yı desteklemeleri için konuşmalar yapıyorduk. Ertesi gün dağa götürdüler.. Aslında örgüte katılmamda en etkili olan şey. dir. Para topluyorduk. Bunlara bir misal verecek olursak.g.Ş.. babamla aramın iyi olmaması ve benimle ilgilenmemesi oldu. Hadep’te İnşaatlarda işçilik yaparak kazandığım paradan PKK’ya yardım için para alıyorlardı. . O da.ölçüdedir.T. Karşılığında. 160 . Ben de bir işimiz olduğunu.290 “Hadep İlçe teşkilatında PKK’yı öven dergiler. kendilerine katılırsak bu işi daha kolay halledebileceklerini söyledi. onu hallettikten sonra katılacağımızı söyledim. “karşı taraftan bir kaç kişiyi vuralım ve kaçıp PKK’ya katılalım” dedik. Hadep’te Abdullah ÖCALAN ve gerillalar bizim için savaşıyor ve bizimde bunlara yardımcı olmamız gerekir diyorlardı. isimli şahıs ifadesinde dağa çıkışını şu şekilde belirtmektedir.” Dağa çıkanlar arasında aile ortamının sorunlu olması veya kişilerin şahsına münhasır sebeplerde bulunmaktadır.g.

büyük bir kısmının çok çocuklu ailelerden geldiği 292 A. Okula da gidiyordum. gençliğe ve gençlikten de olgunluğa kadar büyük tesirleri söz konusudur. 161 . Ülkemizde özellikle doğu illerine doğru gidildikçe aile içi şiddetin arttığı görülmektedir. Ama benim için bu. “PKK’ya katılırım ailem beni daha çok sever kıymetimi daha iyi anlar daha sonra tekrar geri dönerim” düşüncesiyle ve aileme kendi değerimi hissettirmek için örgüte katıldım. Bu etkiler veya tesirler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir.” Terör örgütü PKK’daki gençlerin.Örgüte yapılan katılımlarda aile faktörü başlı başına incelenmesi gereken bir alandır. Kaçtım. bir kısmı yakalanarak çeşitli işkencelerden sonra öldürüldüler.y. Bu durum doğal bir sonuç olarak bölgede yetişen çocukların bilinç altında şiddet kavramının yerleşmesine yol açmakta ve uzun vadede etkilemektedir.292 “Ailedeki büyüklerimden dayak yiyordum.g.Aile içerisinde maruz kaldığı şiddetten dolayı dağa çıkan bir gencin hikayesi. Ailenin birey üzerinde bebeklikten. Aile içinde şiddete maruz kalan çocuğun geleceğinde yaşadığı bu şiddetin kodlarından açığa çıkacak olan problemler zuhur edecektir. aile kavramının ve aile içinde yaşanan şiddetin insanları nerelere sürüklediğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Ben de. Ben de evden çıkmak istiyordum. tahmin edemeyeceğim kadar kötü bir yaşamdı.İran’daki Dambat kampına gönderildim. Bu da benim gururumu incitiyordu. Bazı okul arkadaşlarım biz PKK’ya gideceğiz sende gel katıl diyerek beni havaya soktular. Kaçanların bir kısmı yakalanmadı kurtuldu.

Bu örgüt üyelerinin ailelerinden yeterli sevgiyi ve ilgiyi alamadıkları 293 anlaşılmaktadır. a.g. burada sonradan tanıştığı ve aynı yurdu paylaştığı Ayten isimli PKK sempatizanı ile hayatını nasıl zehir edeceğini bilmeden dostluk kurdu. Annesi de onu bugünler için doğurmamış mıydı? Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Toplum ve Gençlik. Yurt kantininin demir muhafazası içerisindeki TV’nin haber bültenlerinden seyrettiği ve duydukları ile Ayten'in anlattıkları arasında bocalıyordu.tr/2000/01/17/kultur/7. Ar-Tu Matbaası.. Ayten.e. http://arsiv.e.S. İstanbul. Arkadaşlık ilişkisi.294PKK’nın silahlı birimlerine arkadaşlık ilişkisi sebebiyle giren Saliha Dağcı’nın hayat hikayesi tüm gençler için ibret alınması gereken bir örnektir. s:53-58 295 Turhan Bozkurt ve Orhan Yıldırım. Alkan. Akreple kurulan bu dostluk. şeytanın darağacına kadar olan dostluğuna en iyi örnekti. çev..Kon.zaman. Ayten ve diğer sempatizan arkadaşlarının 293 Alkan. Daha 23 yaşındaydı ve girdiği üniversite imtihanlarında hayalindeki fakülteyi kazanmıştı. Bir mum ışığı gibi ülkesinin çocuklarını aydınlatabilmek için öğretmen olacaktı.. s:125 294 İ. Oysa Saliha'nın önünde yaşanmamış nice güzel günler ve yağmur kokulu baharlar vardı.com. Saliha Dağcı kendi halinde içine kapanık bir öğrenciydi. a. PKK’ya sağlanan katılımlarda önemli faktörlerden bir diğeri de arkadaşlık ilişkileridir.g. bireyleri ve özellikle gençleri en çok etkileyen ve yönlendiren hususların başında gelir. En samimi olduğu ve yurtta aynı odayı paylaştığı Ayten. Terörde Solan Hayatlar.295 “Anadolu'nun şirin bir iline bağlı küçük bir kasabasından İstanbul'a öğretmen olmak için gelmişti Saliha Dağcı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne başlayan Dağcı. s:146 162 .1977). Şükrü Keleş.görülmektedir. ona sürekli olarak bir şeylerin propagandasını yapıyordu.html.

Dağ kadrosuna verilen Saliha'ya burada örgütün sözde takım komutanı tarafından kendisine 'Hevin-Berivan' kod ismi verildi. Büyük ve boş bir yalanın kucağına düştüğünü o an anlamıştı Saliha.htm erişim tarihi: 18.296 “Bükreş’te. Param yok dedim. orada sana PKK ile ilgili eğitim 296 http://www.. Keşke Ayten'i tanımasaydı.net/pkk_teroru_ve_gercekler.D. Keşke üniversiteyi kazanmasaydı.” Örgüte kandırılarak katılan bir çok militan bulunmaktadır. Ve en yakın sırdaşı. PKK için para topluyorlardı. dertleşeceği ve sırrını dökeceği bir dostu çevresinde yoktu.. örgüte karışacak.2006 163 . O ise henüz hayatının baharındaydı. kardeşçe yaşadığı halkına düşman edildiğini görmüştü. Benden de istediler. yılında hayallerini.yalanları ile beyni yıkanan Saliha bir gün kararını verdi. bu tura katılmanı istiyoruz. ama artık çok geçti. sevdiklerini. Çünkü örgüte katıldıktan sonra kurtuluş ancak ölümdü. Düştüğü sonsuz ve karanlık kuyudan çıkmak istiyordu Saliha.04.pkkgercegi. bize vermen gereken paranın karşılığında 8 günlük bir İran turumuz var.. dostu. Yaşarken ölmeye mahkum edilmişti artık. kardeşi bu 'günlük' olmuştu.. Kandırılarak örgüte giren 1974 doğumlu N. Lise yıllarında olduğu gibi kendisine günlük tuttu. Örgütteki terörist arkadaşlarının da kendisi gibi kandırılıp dağa çıktığını. ideallerini ve okulunu geride bırakıp bir kurye aracılığı ile Saliha kanlı örgütün saflarına katıldı. İçinde bulundukları çaresizlik anında veya zaaf noktalarından yakalandıklarında PKK’nın ağına düşmemeleri artık çok zor hale gelmektedir. O halde. Dağa çıkacak. Ama içini açacağı. Bahar yağmuru gibi düşüyordu yüreği günlüğüne ve kandırılmışlığın soğuğunda üşüyordu usulca. kahraman olacak (!) ve istediği gibi özgürce yaşayabilecekti(!) İstanbul'a gelişinin 2. Nasıl da inanmıştı çok sevdiği arkadaşı Ayten'in süslü yalanlarına. ifadelerinde başından geçenleri kısaca şu şekilde aktarmaktadır. ama çıkamıyordu.

g.” Yukarıda aktarılan ve kısmen incelenen hayat hikayeleri veya katılım sebepleri bir örgütün eleman sayısının artmasının ne derece kolay olabileceğini göstermektedir. Uçakla İran’a hareket ettim. a. 4-b Dağ Kadrosunda Yaşamın ve Yaşananların Değerlendirilmesi PKK dağ kadrosunun sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirilebilmesi için öncelikle dağ kadrosunda bulunan militanların örgüte girmesinde 297 TEMUH Daire Başkanlığı. Diyarbakır bağlar mahallesinde katılmış olduğum bir düğün sırasında. PKK adına faaliyet yürüttüğünü.e. Aradan bir hafta kadar sonra arif isimli şahıs tek başına benim oturmakta olduğum eve geldi. 8 günün sonunda tekrar uçakla geri geleceksin. Bu sosyal sorunla ancak içtimai reçeteler hazırlanarak tedaviye gidilebilir. benim de bir Kürt olarak kendisine yardım etmemi ve PKK saflarına katılarak faaliyette bulunmamı istedi. Benim daha önce PKK’ya olan sempatimden dolayı Arif isimli bir şahsın teklifini düşünmeden ve hiçbir baskıya maruz kalmadan kabul ettim.verilecek. Ama dönemedim. evlenmeden yaklaşık üç ay kadar önce. Bana kendisinin PKK’lı olduğunu. bu yöntemle sayısız militan kanmıştır. İran’dan beni geri gönderecekler zannediyorum. Bölücü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivi. Özellikle bu hususu etnik kökene vurgu yaparak değerlendiren PKK. s:156 164 . aktaran: Alkan.” Örgüte kandırılarak girenlerin yanında bilinçli olarak katılanlar ve sonradan pişman olanlarda bulunmaktadır. bize de borcun kalmayacak dediler. arif isimli şahısla tanıştım.. Bir örgüt mensubunun verdiği ifade bu açıdan kayda değer niteliktedir:297 “1992 yılı sonlarında. Terör sadece ideolojilerin veya sloganların çerçevesinde kalmayan sosyal bir yara ve problemdir.

Örgüt üyelerinden bazıları yaptıkları değerlendirme ve örgüt propagandasının etkileri sonucu kendilerini kurtarıcı olarak görmeye başlar. Farklılıkları bir arada bulunduran PKK dağ kadrosunda herkesin dağda olmasının veya bulunmasının kendilerince sebepleri var. Örgüte isteyerek veya istemeyerek katılan bireyler. dağa çıktıktan veya çıkarıldıktan sonra bambaşka bir dünyaya geldiklerini fark ediyorlar. kurak ve artı kırk beş derece sıcaklığında bir çölde serap görmesinin sebebi. Aynı şekilde kendisini bile bile örgüt bataklığına sokan 165 . Dağ kadrosuna katılan örgüt üyesi. PKK içinde yar alan militanlar özellikle bu hususla ilgili olarak kendilerini “Kürdistan’ın yılmaz bekçileri” olarak nitelendirirler. Ancak PKK terörizmi bu farklılıkları tektipleştirmenin yol ve yöntemlerini kullanmakta ve örgüt elemanlarının psikolojik olarak pasifize etmektedir. İçlerinde ironik bir sıkıntı ve trajedi yaşayan bu insanlar tek kapılı labirent olarak ifade ettiğimiz girift yaşama girdiklerinde kendi benliklerindeki umut ışığını kaybetmeye başlıyorlar. içindeki makam sevgisini tatmin etmeye çalışıyor. Dağ kadrosunda bulunan militanlara bu umut ışığını veren faktör nedir? Bu faktör örgüte katılan militanın kesin inanmışlığının ortaya çıkardığı unsurlardır. Yukarıda bu hususla ilgili verdiğimiz birçok örnek soruna öncelikli yaklaşımımızı oluşturmaktadır. o kişinin suya. Örgüt üyeleri içerisinde bazıları bu işi ekmek kapısı olarak değerlendirebiliyor. serin havaya veya ferah bir ortama olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bazıları ise örgüt içerisinde yükselme arzusuyla. Bir insanın susuz. örgüt içerisindeki statüsünü ve konumunu değerlendirmeye tabi tutar.hangi sosyal faktörlerin etkili olduğunu belirlemek gerekir.

.bireyler burada en çok ihtiyaç duyulan unsuru tahayyül etmeye başlarlar. Aynı zamanda grupla hareket etme ihtiyacı298 zayıflıklarının da dışa vurumudur. Payel Yayınevi.299 Bilinç düzeyi veya havsalası gerileyen birey kitle veya örgüt 298 Eric Hoffer. Kitleler Psikolojisi. Erich Fromm. 1996. s:12-34-39. ayrıca bkz: Gustave Le Bon. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı. (çev: Yurdanur Salman. Kitle Psikolojisi. İm yay. Cem yayınevi. Nalan İçten) İstanbul-1979. Aşmaya çalıştıkları farazi sorun veya engelleri örgütle geçme ihtiyacı duyarlar. İst-1997.. s:34-62 166 . s:34-39 299 Sigmund Freud. (çev:Kamuran Şipal) İstanbul-1998. s:1-2. Kesin inançlılar.. Hayat Yay. Birey kitle veya örgüt içerisine girmeye başladığında mevcut olan zekâ ve bilinç düzeyi katıldığı kitlelerin niceliği nispetinde erozyona uğrar.

s.e. yani intihardan vazgeçme atılımı intihara girişimde bulunmuş olanın bu fikirden vazgeçmiş . iş başarısızlığa uğrayınca. a. gayreti.2007 Menninger'e göre.Öldürülme isteği.Ölme isteği. 2. taraftarlarında ölümü göze almak ve birlikte yürüyüşe geçme duygusu yaratır: Ortaya koydukları program ve telkin ettikleri öğreti ne olursa olsun. ya kendisi ya da başkası hakkında açık bir şekil alabilir. yani bütün bilinçaltı ile insanın ölümü istemesidir. 3. İntihar eylemleri incelendiğinde intihar eden kişinin içinde bulunduğu durumu Menninger ifade ederken kişinin içinde bulunduğu şiddet ve kendine ve başkalarına zarar verme duygusunu vurgulamaktadır. nefreti ve hoşgörüsüzlüğü körükler.” Örgüte körü körüne bağlanan militan zamanla öğrenilmiş çaresizlik hastalığına302 kapılmaya başlar. bütün kitle hareketleri hayatın belirli bölümlerinde güçlü bir faaliyet akışı yaratmaya muktedirler ve körü körüne inanç ve sadakat isterler. 300 İntihar eylemlerinin nedenleri hakkında bkz: http://www.g. nasıl bütün gayretleriyle hekime yalvarıp ölümden kurtulma çarelerini aradıklarını açıklar. parlak umutları. Paradoks gibi görünen bu hallerde.23 167 . Fakat asıl sorun ölme isteği. Bu arzu üç elemandan meydana gelmektedir: 1Öldürme isteği. intiharda önce adam öldürme istekleri belirir. bütün kitle hareketle i aşırılığı. Bu. İşte bu bakımdan Menninger bazı kimselerin intihara girişimde bulunduktan sonra. olmasından değil de daha esaslı bir olayın kendisine cereyan etmesindendir.içerisinde ölümü bile göze almaya başlar. Zira ancak o zaman intihar tam başarıyla sonuçlanır ve intihar etmek isteyen kişi ölür.panik-atak. İntihar eden kişi bu istekleri açıktan açığa kendine karşı çevirip kendini öldürmeye kalkar.301 “Bütün kitle hareketleri. Dikkati çeken nokta şudur ki. insanda çok karmaşık bir ölüm arzusu vardır. 301. öldürülme isteği her zaman ölmek istemek anlamına gelmez. sorun.300 Kitle psikolojisini Eric Hoffer şu şekilde aktarmaktadır. Hoffer. Menninger’e göre kısaca.com/v3/index erişim:10.03.

.02. Özellikle dağ kadrosunda militanın grubun zorlamasıyla ya da gruba uymama davranışını göstermesiyle cezalandırma yöntemlerine gidilmekte ve böylece birey-örgüt ilişkisindeki belirginliği arttırmaktadır.html erişim: 19.g.304 Dağ yapılanmasında yapılan insan mühendisliğinin temelinde tek tip örgüt üyesi oluşturma düşüncesi yatar. İDB yay. s. yapılan propagandaya muhalif ve aksi fikir ileri sürülmesi engellenir. şahsiyet ve kendine münhasır olma gibi temel insani hususlara yer verilmemektedir. Psikolojik Harekat ve Hiz.g. a. Yavuz Toker / Sabri Dilmaç 304 A.67 305 Aydın.com/kavramlar/ogrenilmiscaresizlik. Dağ kadrosunun önemli özelliklerinden birisi de teröristleri kadroya uyma davranışına çekmesidir. Özel hayat.303Dağ kadrosunun örgüt üyeleri üzerindeki etkisini veya yapmış olduğu psikolojik harekâtı değerlendirdiğinizde. Bu düşünce de örgüt üyesi kendini. 3721.e.2007/17. Dağ kadrosundaki tutunumun kırılmaması için muhalif örgüt üyelerinin farklı fikir ve görüşlerinin diğer üyelere sirayet etmemesine önem verilir.e.00 303 EGM. nefsini ve tüm hayatını sıfırlamalıdır. 168 .Dağ kadrosunu sosyal yapısı bu açıdan bireylerin kronikleşen sorunlarının oluşmasına yol açar.psikolojisayfam.305 Dağ kadrosuna yeni giren örgüt üyesinin zihninde 302Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi inçin bkz: http://www. Dağ kadrosunda yaşanan olayların ve propagandanın militanı uyma davranışına itme gücünün fazla olmasına yol açtığı anlaşılmaktadır. örgüt üyesinin hayatının her noktasının bundan etkilendiğini görmekteyiz. “önderlik makamının” çizdiği yolda yürüme mecburiyeti ve onun hakaretlerini latife veya iltifat olarak görmek gibi çarpık düşünceler bulunur.

Dağda silahlı çatışmalara giren örgüt üyeleri. polis.306 PKK dağ kadrosuna sağlanan katılımları incelerken birçok örgüt üyesinin. küskünlüklerini görmüştük.g. Bu kişiler istenilen yönde eğitilir ve o yönde tutsak bir esir haline getirilir. yapılan psikolojik harekâtla o kişinin müstakim çizgisi haline getirilmeye çalışılır.oluşturulan PKK çizgisi. öğretmen veya sivil ve masum insanlara silah doğrulturken. Birey örgüte ve oradan da dağa çıktıktan sonra bu hayal kırıklıkları.307 Dağ kadrosunda militanlar üzerinde hâkim olan korku kültürü ve örgütün karşısında duramamanın temel sebebi. s. doğrulttuğu silahın hangi şahsa yöneldiğiyle ilgilenmez. Dağdaki teröristin hedefi bilinçaltına yerleşen “Türk Sömürgeciliği” olarak öğretilen ve nefret hislerinin oluşmasına vesile olan telkinlerle gösterilen veya dikte edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. o kişiyi örgüt bataklığına çeker ve bu bataklıkta yok olmasına yol açar. 1984). PKK’nın totaliter örgüt yapısı ve mevcut katı diktatör yönetim anlayışıdır..Korku kültürünün bir sonucu olarak militan uyma davranışı sergilemeye başlar.24 169 . asker. Kürdistan Devriminin Yolu.e. onu ilgilendiren “öteki” olarak gördüğü düşman ve işbirlikçilerdir.178-180 307 Eric Hoffer. s. örgüte katılımından önceki yaşamlarında hayal kırıklıklarını. dağ yapılanmasının ve militanın bilinç kodlarının benzerlik göstermesinden 306 Abdullah Öcalan. (Almanya: Serxwebun yayınları. Bu zaaflarından faydalanıp etkili bir saptırma ile kolayca eğilim gösterebilirler. a. denizin ortasında dibi delinmiş ve hızla su alan bir gemi misali. Örgüt üyesinin gösterdiği uyma davranışı.

Örgüt bu çelişki ve tezatları. Buna örnek olarak dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri gösterilebilir. Necati Alkan.com Ayrıca PKK’ da kadın-erkek ilişkileri hakkında Öcalan’ın mektupları değerlendirilebilir niteliktedir. Belli bir üst tabaka yani komutan-yönetici tabaka 308 Silah Mehmet. Bu yaşam komünal bir hüviyet arz eder.308Dağ yapılanmasında var olan korku kültürünün oluşumundaki önemli sebeplerden birisi de yasaklar ve buna bağlı cezalardır. s. örgüt üyelerini mevcut ve oluştururken düzende asimile ederek aşmaya çalışmaktadır. (Yrd. tek düze bir yaşam vardır.stradigma. Bu çelişki de örgütün sosyal yapıya olan mesafesini gösterir. Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi). 170 . benzer davranış gösteren durum olarak kabul edilebilir.. Gazi Kitabevi. Kendi öz değerlerinden uzaklaşmaya başlayan bire zamanla örgütün empoze ettiği kemikleşmiş sloganları tekrar etmeye başlar.Bkz. Dr). Doç. 2000. Bu düzende yukarıda belirttiğimiz gibi. Ank. örgüt içerisinde farklı bir altyapıyla tezat oluşturabilmekte ve birey yabancılaşmaya başlamaktadır. grup baskısıyla oluşan davranış tekdüzeliğinden farklı.http:// www.Ancak örgüt içerisindeki yasaklama politikası zımni olarak örgüt üyelerini psikolojik açıdan yasak olana eğilime iter. Yasaklamanın psikodinamiği. Ancak bu komünal sistemde aristokrasi de kısmen geçerlidir.kaynaklanır ve bu durum uyma davranışını pekiştirir. grupla birlikte.185 309 Yasaklama kesin bir çözüm yolu değildir. üyeler arsında tek düze bir yaşamı zorunlu kılar.309 Dağ kadrosunun militan ahlakı. Örgüt üyesi ait olduğu toplumsal katmanın kendisinde oluşturduğu ahlaki alt yapısı. PKK’nın genetik kodlarına baktığımızda dini ve manevi değerlere örf ve ananevi hususlara uzak olduğunu bilmekteyiz. Uyma.

Uyumsuzluk veya uymama davranışı örgüt üyesinin öznelliğinden kaynaklanır. “Toplumsal Psikoloji”.g. Ankara- 2000.312 Bu durumda örgüt. Yani uyma davranışı pekişmeye başlamıştır.310 Ayrıca dağ yapılanmasına giren örgüt üyesi..e.314Örgüt 310 Silah. girdiği grupla resmi olmasa da bir sözleşme yapmış ve örgüt kurallarınca ant içmiştir. 144 171 . Söz birliği yapılan gruplarda uyma davranışı artmaktadır. s. sisteme olan uyma davranışında düşme yaşanmaktadır. Özen Yay. “uyum sorunu” yaşayan militanı infaza varan cezalarla gruptan izole eder. 14 Temmuz Yay. 314 Göksu.142 312 A. grup içinde diğerlerinden etkilenerek değişmekte.185 311 Turgut Göksu. a. Aponun Ayetleri. zorlama ve cezaya rağmen karşı çıkanlar olunca.e. Selim Çürükkaya.mevcuttur.g. Örgüt bu tip kişilere ve bunların hal. s.. örgüt dağ kadrosunda..313 Dağ yapılanması içerisindeki terör örgütü üyelerinden bazıları içinde bulunduğu şartların değerlendirmesini ve maddi veya manevi olarak kar-zarar hesabı yapıp uymama davranışı gösterebilir. farklı bir biçimde davranmak durumunda kalabilmektedir.e. Sistemin devam edebilmesi için tekdüzeliğin devamı gerekir. Birey yalnızken kendisine özgü bir biçimde davranırken. a. s. Örgüt üyesi yalnızken sergilediği davranışlar ile grupla birlikteki davranışı paralellik arz ediyor ve benzerlik gösteriyorsa bireyin ahlakı militanlaşmıştır diyebiliriz.311 Ancak örgüt içerisinde mevcut statükoya her türlü baskı.. tavır.143 313 Bkz. davranış ve sözlerini bulaşıcı bir hastalık gibi görmekte ve diğer militanlara sirayet etmeden karantinaya alma benzer bir işlemle izolâsyona başlamaktadır.g.

Barış Yay.237 316 Göksu. Ayrıca tehdit arttıkça uyumsuzluk da artabilmekte veya tam tersine içe kapanıklık oluşabilmektedir. s: 144 317 Çılgınlıktan Sağduyuya. Marksist tarih vb. Birincisi silik bir gerilla olarak arka planda kalmak. İzmir-1995. s. komün faaliyeti içinde olan ideolojik eğitim grubunuzdaki eğitim konunuza gerekli olan kitaplar listesinden seçersiniz.g.e.. Bunlar genellikle Marksist ekonomi-politik.317 “Okunacak kitabı. Marksist sosyoloji. Marksist felsefe. Bu konularda nasıl bir program izleneceğini ideolojik eğitimle ilgili üst 315 Usal. S. gazete ve dergileri okuması yolunda zorunluluğa tabi tutulur.. Özellikle sol örgütlerde olduğu gibi PKK içinde geçerli olan neşriyatın tekeliyeti zorunluluğunu Taşçı’nın ifadeleriyle ele alıp konuya derinlik katabiliriz. Z. Militanın örgüte uyumsuzluğunda. A.. konular olur.61-62 172 . hayatın devamına yönelik tehdidin var olup olmaması gibi hususlar bulunmaktadır.. Ayrıca.üyesinin örgüte zıt düşmesinde veya uyumsuzluğunda hem duygusal hem de akli yönü vardır. bireyler üzerindeki nüfuzunu arttırabilmek ve tekel olabilmek için.Şaban Taşçı. diğeri de isyan bayraklarını çıkarıp kaçabilmek ya da cezaya katlanmak… Örgüt.a.g. susuzluk gibi temel ihtiyaçların yanında sosyal ve kültürel duyguları da insanın doğal yapısından görüleceği için bu hususlara ters bir unsuru gören bir militan içte uyumsuzluğa başlamaktadır. Aslan. a. Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji). sadece örgüte ait kitap.316 Uyumsuzluk yaşayan militanların iki seçeneği bulunmaktadır.. açlık.e.315 temel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması.

Örgüt üyesine günün büyük bölümünde örgütle ilgili işler verilmekte ve örgüt üyesi bu işi meslek veya kutsal bir iş gibi görmektedir. faaliyetlerinden arta kalan zamanda örgüt propagandası yapılmakta.” Sol örgütlerde olduğu gibi PKK için de geçerli olan tekelci eğitim anlayışı. . Siz bu gruptaki herhangi bir bireyseniz. örgüt mensuplarının kesin inanmışlığını arttıran temel faktörlerden bir diğeridir. militanların çatışma. pusu eylem vd. korkutma ve propaganda faaliyetlerine maruz bırakılırlar.318 Nefretin harekete geçirilmesi 318 İsmail Beşikçi. okuyacağınız kitapların bazılarını grup sorumlunuz size dikte ettirdiği konunuzla ilgili kitap listesindekilerden olması gerektiğini bilirsiniz. tutunum sağlamaları ve örgüt içerisinde yola devam etmeleri için. Bu eğitim programında ihtiyaç duyulacak kitapların listesini de ayrı organ çıkarmıştır. Harekete geçirilmiş nefret duygusu dağ yapılanmasında kaide hale geçmeye başlar. Dağ kadrosunda sistemli bir şekilde nefret duyguları aşılanır. İst-1994 173 .. baskı. Örgütün dağ kadrosunda. örgüt üyeleri de yaptıkları işi kendi fikri yapılarınca veya ideolojileri çerçevesinde kutsileştirmektedir. öğretmenlik mesleklerine kutsiyet atfederek onları yüceltiyorsak. Dağ yapılanmasında örgüt üyeleri çetin dağ şartlarında. Bu nefret duyguları dağ kadrosunda harekete geçirilir.yönetim organı tespit etmiştir. Özgürlüğün Bedeli. polislik. PKK Üzerine Düşünceler. Nasıl ki askerlik. özellikle önceki bölümde belirttiğimiz örgüt eğitim faaliyetlerindeki sistem dahilinde örgüt üyesine boş zaman bırakılmamaktadır.

. Bu yaşamdan nefret ettiğimi dile getirdim.e. unutmayın düşman size hamallık bile vermiyor.konusunda319 PKK’nın kuruluşundan günümüze kadar kullandığı sloganların başında “sömürge psikolojisi” oluşturan sloganlar bulunmaktadır..g.) Çok tehlikeli çok rezil –kendi sülalem dahilbuluyorum.59 321 Abdullah Öcalan. a.. Bu hususun esas amacı dağ kadrosu başta olmak üzere örgüt üyelerinin yabancılaşmalarını sağlayıp.321 “Sülaleleriniz sizi zaten beş paralık etmiş bunu çözümlemelerde dile getirdim. Öcalan nefret hissini başta kendi şahsı ve çevresine oradan da tüm örgüte yaymıştır.n.(Sömürgeciliğin oluşturduğu yaşamdan b. korkuyu ve paniği öldüren bu insanın bundan sonraki kurşunları artık emperyalistler içindir” demesinde temel ideolojik faktör olduğunu ifade eder. Bunun yanında sıradan vatandaşa.e. a. s. Temmuz 1994 Çözümlemeleri. tutunumu örgütün eline vermek ve boynuna bağlanan iple istediği 319 Özcan. Beşikçi ifadelerinde sömürge kavramını örgüt üyesinin “ilk kurşunla birlikte kendi ezik kişiliğini kimliksizliğini.320 Nefret hislerinin oluşumu dağ kadrosunda yalnızca asker polis veya militer güçlere karşı değildir. Öcalan’ın şu sözleri bunu açıkça göstermektedir. s. sizi çöpçü bile yapmıyor” Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere Öcalan teröristlere nefret hislerini oluştururken kendi ailelerini dahi bu çerçeveye dâhil etmekte ve onları da ötekileştirebilmektedir. kadınlara çocuklara hatta hayvanlara dahi beslenebilen bir nefret oluşumu bulunmaktadır. s.77 174 . Şam- 1994.53 320 Beşikçi.g.

05.: “Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine”. 1991. Ancak örgüt içerisindeki tasfiyeler zaman zaman örgüte verilen kayıptan daha çok kayıp vermekte ve örgütün kendi kendini tasfiye etmesine yol açmaktaydı. Diğeri de mutlaka eylem ve terördür… Örgütte sürekli vurgulanan önderlik çizgisi itaat ve sadakatin pusulasıdır. Bu misyonun beraberinde getirdiği sorumluluklar bulunmaktadır. evvelinde ona bir misyon yüklemektedir. Tasfiyecilik üzerine bkz.com. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da kalıplaşmış “dağ alt kültürü” bulunmaktadır. http:// www. olarak isimlendirilir.322 Örgüt teröristin eline silahı verip eylem yapmasını isterken. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik. update: 19. Bu misyon örgüt içerisinde ve halk arasında “Devrimci.2004 323 Öcalan yapılan tasfiyeleri Ulusal Kurtuluş söylemine bürümekte ve bunların birer makul sebebi olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır. Bu durum örgüt açısından sokratik bir ironi olarak ifade edilebilir.stradigma. Bu dış baskıların örgüt üyesinden istediği en başta mutlak itaat ve sadakattir.yere çekilebilen veya ateşe atılmaya hazır teröristler yetiştirmektir.323 322 Mehmet Ali Tuğyan. Bu alt kültür ve örgütün yapısallaştırdığı misyon dağ kadrosu üyesi için dış baskılardır. Ancak örgüt içinde özgürlük çizgisi Öcalan’ın şahsına münhasır bir paradigma olması nedeniyle ve Öcalan’ın psikolojik açıdan kronikleşmiş bir sorunsal olması sebebiyle örgüt üyeleri duracakları müstakim bir çizgi bulamamakta sonuçta ya mankurtlaşmış bir köle ya da tasfiyeciliğin kurbanı haline gelmek durumunda kalmışlardır. Şam. Dağ kadrosundaki teröristlerin yaptığı eylemler ve buna katılımlarının sosyolojik boyutunda yapılacak bir değerlendirme sonucunda teröristin ve örgüt sistemi arasındaki etkileşimi bir unsur olarak gösterebiliriz. 175 . gerilla veya Eşkıya” vs.

Ne kadar eylem o kadar taltif ve takdir anlamına gelmektedir. a. Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz.325 ayrıca Özcan.Örgüt. s. s. uygulayanların kendi iç çelişkilerinde de egemen bir araç haline gelir” Devrim çocuklarını yer/ Tasfiyecilerin tasfiyesi” Örgütün dağ kadrosu militanından istediği diğer husus olan mutlaka eylem ve terör hareketleridir. sadakatle alakasız hususları bu isim başlığı altında cezalandırma sebebi olarak göstermektedir. Şam 1991. Örgütün dinamizmi için bu şart görülebilir. s. Örgüt içindeki tasfiye ve yapılan muameleleri ilerleyen bölümde ayrıntılı örnekleri ile inceleyeceğiz. baskın.. Örneğin Botan sorumluluğu yapmış ve çocuk kadın demeden öldürdüğü sivillerin sayısıyla Öcalan’ın takdirini kazanmış Kör Cemal ilerleyen süreçte hain ve provokatör ilan edilmiştir. Öteki’ne yönelik şiddet yöntemi.e. Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi.53 324 Ayrıntılı bilgi için bkz: Naci Bostancı.53.s. Botan Eyaleti’nde terör hadiselerinin yoğunluğu. Şubat 1999.g. militandan mutlak sadakat istemekte ancak. Botan Eyaletine belli bir değer ve prestij katmakta bu durum bölgeler arası şiddet ve terör rekabetini de oluşturmaktadır. Bu noktada örgüt içi tasfiyedeki şiddeti Bostancı’nın açıklamasıyla ifade etmek yeterlidir.54 325 Özcan. sabotaj yapmak yapan terörist grup için dağ kadrosunda prestij anlamına gelmektedir. pusu. Eylem üretmek. Ancak örgütün karakteristik özelliği alternatifleri hızla bulabilmesi ve işinin bittiği üyeyi tasfiye etmesidir. Türkiye Günlüğü.324 “…Bir başka husus “şiddetin iki tarafı keskin kılıç karakteridir.1415 176 .

ideallerine veya bilinçaltına yerleşen görüşlere bakmak zorundayız.e. Bu aktarmaların yanında yapacağımız sosyo-psikolojik tahlillerle değerlendirmelerini genişleteceğiz. Kanımızla Seninleyiz Eyy Başkan” sözünü 326 söylenmekteydi. PKK için bu derece ehemmiyetli bir yapılanmanın Öcalan’ın “sistem ve örgüt mühendisliğinin” dışında kalmasına imkân yoktur. Ortadoğu’nun tipik diktatör özelliklerini 326 A. 4b-1 Apoizm ve Dağ Kadrosu Dağ kadrosunun sosyolojisine bakabilmemiz için.g. yaşanan olaylar ve dağda yaşam biçimi veya zorluğuyla birlikte ele alarak konuyu derinlemesine inceleyebilir ve Dağda nelerin yaşandığını.Örgüt hakkında yaptığımız genel tahlilleri. Öcalan’ın örgütte kendini tanrılaştırması. Kendisini sıradan bir lider olarak görmekten ziyade ulu bir önder olarak görmektedir. Nasıl ki bir Budist cemaatin sosyolojik açıklaması Budanın öğretileri olmadan açıklanamaz ise.. aynı şekilde dağ kadrosunu da Öcalan’ın çarpık ideolojisi olmadan açıklayamayız. bu topluluğun fikirlerine. s: 128 177 . nelerin gerçekleştiğini yaşayan insanların ifadelerinden aktarabiliriz. Belki de bu sebepten ötürü dağ kadrosunda yemeklerden önce “Canımızla. Dağ kadrosunda yaşamın tabii bir parçası da Öcalan ve öğretileridir. Dağ kadrosunun veya gerillanın PKK için ne derece önemli bir yapılanma olduğunu daha önceki bölümlerde açıkladık.

” 327 “Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri” İsimli Broşür. Öcalan’ın çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalardan alıntılar yaparak bu çarpık diktatör felsefesini daha net anlayabiliriz. Bu durum örgüt üyelerinin ve özellikle dağ kadrosunun Öcalan’a kıyam etmelerine yol açar.327 “İçimizde böyle bir sürü köylü kurnazlıkları türemiş. Öcalan örgüt içerisinde özellikle dağ kadrosundaki militanlara karşı aşağılayıcı ifadelerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini yaptığı konuşma ve çözümlemelerinden çıkarabiliyoruz. Sen ne yapıyorsun orada be serseri? Şimdi bazılarının moralini bozmak istemiyorum tabi. Öcalan’ın felsefesinde veya Apoizm mantığında bireysel hedonizm ve narsizm temel iki unsurdur. Sert. Öcalan’ın anlayışında “benden sonra tufan” düşüncesi hâkimdir. Şam-1992 178 . otoriter ve acımasız diktatörler. silah yollayın diyenler var. bu coğrafyada sık sık başa gelmişlerdir. Son günlerde duyuyorum. Zira dağ kadrosundaki yaşam şartları tutunumun kesilmesi için yeterli bir sebeptir. Ben merkeziyetçilik bu mantalitenin alt yapısını oluşturur. PKK için aynı durum söz konusudur. Apoizmi en doğru ve objektif olarak yine Öcalan’ın kendi ifadelerinden çıkarabiliriz. Diktatör yapısı gereği. Bu bölgenin toplum yapısı Öcalan profiline uygun liderlere iltifat göstermektedir. devrilmeyi düşünmek Öcalan’ın zayıf karnıdır. Dağ kadrosunu bir arada tutabilmek için totaliter bir rejim gereklidir. Oligarşinin tunç yapılanması veya gerçeği PKK için Apo’nun şahsiyetinde tekelleşmiştir. Ancak bu durum örgüt üyelerini daha da silik hale getirmektedir. para yollayın.andırmaktadır.

eklem bağlamamış bir devrimcilik! Pat devrilir. Bütün değerleri çar-çur ettiniz. 20 yıldır organize olmamış. Ben mecbur muyum sizi sırtımda taşımaya?”328 “Kızlar karşıma çıkıyor. en değme artistin ulaşamayacağı kadar ulaşıyorum. Oldum bir baş aktör. ben merkezli otoritenin altyapısını oluşturmuştur. a.. Bu sözlerin perde arkasında Öcalan’ın savunduğu dava olan Kürt halkının özgürlüğü söylemlerinin sadece mugalâtadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. topalını. Şam-1991 179 . Öcalan örgüte yıllarını vermiş dağ kadrosunu oluşturmuş bir çok yönetici veya komutanı çeşitli suçlamalarla tasfiye etmiş. içmedim içirdim. Ankara-1993. Yeşilçam’ı da geçiyorum yani. 4. Bazen bakıyorum. giymedim giydirdim.” “Bence can çekişenlere bir tekme de biz vurmalıyız. Böyle devrimcilik mi olur? Devrim uğruna ben mi kalkıp gidiyim? Ben mi icat ettim devrim sözcüğünü?.g. kongresine sunulan Politik Rapor.“Ben elin körünü.Ahmet Cem. çevresinde kapasiteli kimseyi bırakmamış. 329 ERSEVER.e. rejisör…yılmaz güney bile karşımda çocuk gibi kalıyor. ama siz sırtüstü yattınız.”329 Yukarıdaki sözler ölümü göze almış teröristler veya dağ kadrosu üyeleri için hakaret niteliğindedir.330 328 Bkz: PKK. “Üçgendeki Tezgah” Ocak yay..” “Türkiye devrimciliğinden bahsettik.. Bu durumu şu ifadelerinden daha net anlamaktayız. hastasını da PKK’nın sırtında veya kendi sırtımda taşımam. s:59 330 “Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri” isimli PKK yayını.” “Yemedim yedirdim.

180 .. Öcalan’ı ilk eleştirenlerden biriside öz kardeşi Osman Öcalan’dır. ben buraya sokulmuşum.1992 tarihli Lazkiye konuşmalarından. çıkamıyorum.10.” Öcalan’ın örgüt içerisindeki sarsılmaz ve tartışılmaz yeri yakalandıktan sonra tartışılır olmuş ona çeşitli eleştiriler getirilmiş ve bu eleştiriler örgütteki hizipleşmelerde bir araç haline gelmiştir. Verilecek en iyi cevaptır aslında. duygusal. Yani satılmışsınız. Erişim tarihi: 02.” “Her gün bin ilişki kurar.“Mustafa Karasu’nun niyeti ne olursa olsun. bir numaralı kişidir. ideolojik de. www. örgütsel. Bir İngiliz gazeteciyle mülakat yaparken. 331 “Bir İngiliz gazeteci bana sordu: Kendini tarif eder misin? Senin kapasiten beni anlamaya yetmez dedim.332 Osman Öcalan’ın abisi 331 “24. Siyasal. Ben ne yapayım? Aklım kabiliyetim buna elveriyor. Doğru.” Öcalan’ın narsist kişiliğini daha önce belirtmiştik. ayıp değil.2006 332 Terör örgütü PKK'nın Hakurk'da bulunan sözde merkezinde 20 Mayıs 2001 günü bir konuşma yapan sözde başkanlık konseyi üyelerinden Osman Öcalan. Benim mevziim bu kadar. Terörist Osman Öcalan. gazetecinin sorduğu soruya verdiği yanıt bunu gösterir niteliktedir. bin ilişki yıkarım.” “Bazıları benimle dalga geçmek isterler. ağabeyine haber göndererek Suriye'de bulunan servetinden bir kısmını örgüt için harcanmasına izin vermesini istediğini.com. konuşmasında. Abdullah Öcalan hakkında suçlamalarda bulunmuştur. Mehmet Şener’in politikasına alet olmuş birinci.” Aktaran. Bazıları bana Bekaa’nın bilmem neyi diyorlar.pkkgerçeği. * Örgütün maddi sıkıntı çektiğini. Doğrudur.12.

devlet kuracağız dedi. Ben de emrindeki kıza sahip olmakla devlet kurmak arasındaki ilgiyi anlamadım dediğimde. ağabeyinin bu şekilde davranarak partiyi düşünmediğini ortaya koyduğunu.çocuğu. ancak. Ben ise buradayım. İdama mahkûm edildiğinde kim sokağa çıktı? Şimdi nasıl olacak da halkı sokağa çıkaracağız. halk da “Devlet kurmayacaksanız hala neden silahlısınız" diye sorduğunda cevap veremiyoruz. diye haber gönderiyor. Halk nasıl bizim yanımızda olur?Çekilin ama silah bırakmayın diyor. Sözlerine şu şekilde devam ediyor. Kendisi zamanında kopuk değil miydi? Bize yıllarca emir vererek bizden olmayan çoluk . onun buna kesin olarak itiraz ettiğini. Örgütün Dağ Kadrosuna yıllarını vermiş ve sonra örgütten kaçan Selim Çürükkaya’nın ifadeleriyle Öcalan’ın örgüt içerisindeki yeri ve sarsılmaz konumu başta dağ kadrosu olmak üzere örgüt üyelerinin psikolojilerinde saplantıların oluşmasına yol açmıştır. ancak. köylünün evini başına yıktırdı. Şimdi kimin daha akıllı olduğu anlaşılıyor” 181 . TC'nin elinde bulunan ağabeyinin olamayacağını dile getirmektedir. Gündeme girmek için demokratik eylemler istiyor. O şimdi düşmanın elinde. bunun ise. Ben kendisine "Böyle giderse silahlı mücadeleyi kaybedeceğiz. Çürükkaya ayrıca dağ kadrosunda ancak. silahlı mücadeleyi kazanıp devlet de kuracağız. bu şekilde PKK'nın yönetilmesinin mümkün olmadığının anlaşıldığını. parti ile halk arasındaki kopukluğu gider. ağabeyi üzerine bankada bulunan paranın gerçekte partinin parası olduğunu. Yeni strateji izlememiz gerekiyor" dediğimde bana sinirlendi ve yanında bulunan kızı kendisine çekerek. şimdi de devletten vazgeçtik diyor. ağabeyinin yakalandıktan sonra çok değiştiğini ve kendisini ziyaret eden akrabalarına göre duygusallaştığını ve çocuklaştığını * "Başkanlık konseyi" uygulamasının ağabeyinin fikri olduğunu. "Senin o kadar aklın olsaydı benim yerimde olurdun" cevabını verdi.hakkındaki yorumları apoizmin örgütteki boyutunu göstermektedir. örgüte tek bir lider hakimiyetinin gerekli olduğunu. bunu da bu kıza sahip olduğum kadar kolay gerçekleştireceğim" demişti. ayrı düşüncede olan ve birbirleriyle çok uzaklarda bulunan başkanlık konseyi üyelerinin partiyi yönlendiremediğini. "Apo. 1994 yılında o zaman yaşadığı Şam Cebel Sokakta beraberdik. halk için önemli olan dine ters düşmemize neden oldu. Ağabeyim belki hatırlayacaktır. kadınları öldürttü. Nasıl olacak? Kendi de gördü.

Ama ben derste iken fazla konuşmalarına gerek yoktur. nitekim konuşuyorlar da. Erişim tarihi: 02.pkkgerçeği.com.24-25 182 . Tereciye tere satmaya gerek var mı? Yoktur herhalde… ” Yukarıdaki ifadeler dağ kadrosunda. yavaş yavaş bu insanın elinden kurtarıp her alanda etkili bir mücadele etmek gerekiyor" şeklinde konuşmuştur. Öcalan örgüt içerisindeyken bu şekilde devam eden eğitimler. a.e. Duran Kalkan veya Dr. Bahoz Erdal’ın Öcalan’a yaptıkları atıflarla eğitimi sürdürmektedir. benim kendilerine anlattıklarımı tekrar bana anlatıyorlar. Çünkü benim onlara anlattıklarımı tekrar bana anlatacaklar. Bkz: www. özellikle komutan yetiştirilen Mahsun Korkmaz Akademisi’ndeki eğitimlerin genel mahiyeti hakkında ipuçları vermektedir. Bu hususlarla ilgili olarak örgütteki diktatör yapının anlaşılabilmesi ve örgüte katılanların çizgisinin nasıl olacağını Çürükkaya Apo’nun ifade etmek istediklerini aktararak bizlere göstermektedir:333 “Ben kurallarımı koymuşum. Osman Öcalan. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'da yaptığı bir değerlendirmeden alınmıştır. Hepsinin ilham kaynağı veya dayanağı Öcalan’dır.10. konuşsunlar diye tanıdım..2006 333 Çürükkaya. "Partiyi yıpratmadan. Ben bu tekrarlama özgürlüğünü gelişsinler. s. benim söylediklerimi yine benim kelimelerimle tekrarlamayan kişi: PKK üslubuna aykırıdır ne münafıktır demişim. Akademideki derslerde bazı kullarım söz hakkı alıp konuşabilir.Öcalan’ın nasıl kutsallaştırıldığını da aktarmaktadır. Örgüt dağ kadrosu şu an Cemil Bayık.g. Öcalan yakalandıktan sonra HPG yapılanması içinde çok farklı olmayan üslupla devam etmektedir. Bu bakımdan geçmişte demiştir.

Oluşumda ikinci adam olmadığı gibi.e. Daha açıkçasını söylersem. dalkavukluk ise erkeklere verilmişti. Ben söylerim onlar tekrarlarlar.335 “Şefimizin ikinci.olduğu gibi günümüzde de Tanrılaştırılmış Öcalan disiplini örgüte hâkimdir. Zira mensubu olduğum örgüt. Bu durumu Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenen Çürükkaya’nın ifadelerinden daha net anlamaktayız. İşte bu kolektif düşünce oluyor.” Abdullah Öcalan'ın örgütteki tekeliyetini. yürümüyor mu ? Ben ona bakarım. Örgüt dağ kadrosu en başta belirttiğimiz belli bir kitle olsa da bu kitlenin tek ve vazgeçilmez kaptanı Öcalan’dır. Hatta lider dediğimiz şefe benzer hareketlerde bulunmak. Hatta adamları bile yoktu. Soytarı ve hizmetçilik görevi kadınlara.g. 13 Mayıs 1998’de Kuzey Irak’ta düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Diyarbakır Cezaevi’ne konulan Şemdin Sakık. İfadelerinde Öcalan hakkında verdiği beyanatları değerlendirdiğimizde apoizmin örgütün kör felsefesi haline geldiğini daha iyi müşahade etmekteyiz.334 “Bana karşı muhalefet oluşmaz. Örgüt içinde ikinci adam yoktu. İkinci adamları yerine soytarıları. ‘parti önderliğini taklit ediyor. Ama kullarım hep birlikte düşüncelerimi tekrarlayınca kolektif uyum oluyor. Böyle daha iyi işler yürüyor mu. böyle bir söylemde bulunmak bile kendi başına bir suçtu. düşünceyi ben tek başıma üretiyorum. ‘Apocular’ ismiyle ortaya çıkmış ve son ana kadar tek kişinin örgütü olarak kalmıştı. üçüncü adamları yoktu. 5 Aralık 2005. 24 335 Haber Vakti. hizmetçileri ve dalkavukları vardı. yerine göz dikmiş’ değerlendirmesine ve o kişinin sert biçimde cezalandırılmasına neden oluyordu. Hatta Öcalan gibi 334 A. savunmasını Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. 183 . bir dönem örgütün ikinci adamı olarak adlandırılan şemdin Sakık'ın ifadelerinden aktaracak olursak.

bu oluşumun belli kuralları ve yerleşik ilkeleri olmadığını. Örgütün bütün önemli kararlarını Abdullah Öcalan ya da örgüt kongreleri verirdi. Türkiye sınırlarını geçmeyen ya da sınıra yakın alanlarda görevlendirilen kadrolar. 1995-96 kışında bulunduğum Kuzey Irak’ta Merkez Karargah denilen kampın askeri işleriyle görevlendirildim ve iki ay sonra tutuklandım. Yüksekten düşürülen daha çok incinir ve kırılmadık yeri kalmaz. Bana hep böyle yapıldı. bu görevin neden bana verildiğini bilirler. ona bölge sorumluluğu verilir ve riskli bölgelere gönderilir. Örgütte olduğum dönemlerde toplam 5 kongre yapıldı. üst düzey ve dolayısıyla yaşatılması gereken militanlardır.Yarım adamlar bile yoktu. ama pratik olarak Saddam Hüseyin’in meclisinden pek farklı değildi. Sakık şöyle devam etti: “Bu komite kağıt üzerinde etkili. ama kesinlikle ikinci adam yoktu. çetesi ve mafya şebekesiydi. Örgütün üst düzey sorumlularının kimler olduğunu öğrenmek istiyorsanız. ona benzemeye çalışmak bile suçtu. Böyle bir psikopatın oluşturduğu yönetimi ciddiye almak ne kadar doğru olabilir?” dedi. yetkili. PKK’nın militanları tasfiye etme tarzına aşina olanlar. tümüyle Abdullah Öcalan’ın dudaklarından dökülen çeşitli cümlelerle yönetildiğini. Bu bir görev değil. Türkiye’nin içlerine doğru savrulan riskli bölgelere gönderilen militanlar ise gözden çıkarılanlardır. PKK. PKK’da bir kişinin ölmesi gerekiyorsa. Bu zat hep ‘ben’ kelimesini kullandığı için bu hitap tarzı militanlara yasaklanmış ve ‘ben’ yerine ‘biz’ demek zorunda bırakılmışlardı. Kendisini tek adam sanan birisi vardı. “Yine bilinir ki gelmiş geçmiş örgüt başları arasında en çok arkadaşını öldürten adam ünvanı Abdullah Öcalan’a aittir. bunu tespit etmek çok kolaydır.konuşmak. Bir tane bir ve sayısız sıfırlar vardı. çiftliği. yaşamak. Kamplardan çıkmayan. Abdullah Öcalan’ın ailesi. aşireti. Üst düzey sorumlu olduğum 184 . hareketlerde bulunmak. tuzaktı. Bunların yaklaşık 30 tanesinin dramını ‘Apo’ isimli kitabımda yazdım ve şimdi size soruyorum. PKK’nın oluşum ve işleyiş tarzından haberdar olanların. Bir tanesine katıldım. teşkilat modellerinin kağıt üzerinde kaldığını ya da sürekli dağılıp bozulduğunu bildiklerini” belirten Sakık. yükseltip sonradan düşürme taktiği derler. Buna.

Özellikle dağ kadrosunda yaşam konusuna Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenerek başladık. diyebiliriz. yaşama biçimleri. s. Artık geriye yalnızca ölene kadar savaşmak kalır. Böylece örgüt üyesine nirvanası da gösterilmiş olunur. ne duruma geldiğini ve kemikleşmiş bir inanmışlık haline geldiğini gördük. Peki dağ kadrosunda bu zorluklar ve çarpık fikirler içerisinde nasıl bir yaşam sürmektedir? Bu sorunun cevabını örgütte yaşayanların dilinden aktarmak konunun derin analizi açısından faydalı olacaktır. Dağ Kadrosunda Yaşam “Kitleyi meydana getiren bireyler kimler olursa olsun. Dağda yaşamak öncelikli olarak doğa zorluklarına katlanmayı göze almak demektir..” Yukarıdaki beyanlar Öcalan hakkında gerçekleri ifade etmesi bakımından önem taşımaktadır. Dağa çıkan örgüt üyesi yemeğe başlarken ilk psikolojik harekete maruz kalır ve “Kanımla Canımla Seninleyim Eyyy Başkan!” 336 sözleri ağzından dökülür. karakterleri yahut zekâları ister benzer. Örgüt üyeleri dağ kadrosunda önderlik çizgisinin makro düzeyde baskısı. tekeliyeti altında ezilip ifade hürriyeti yönünden tecavüze uğramakta ve bu eziklik veya psikoloji altında dağ ortamında bir yaşam oluşturmaktadırlar. iş-güçleri. 336 A. ister ayrı olsun.g. PKK’da zamanla yerleşen “Öcalan” tekeliyeti dağ kadrosunun da tek tipleştirilmesinde ki önemli bir etkendir.için değil.98 185 . bir an önce tasfiye olmam gerektiği için bölgeden bölgeye dolaştırıldım. 4b-2.e. Dağ kadrosunda ve makro planda PKK içerisinde Öcalan’ın veya Apoizmin etkilerini.

Çılgınlıktan Sağduyuya. Birey örgüte bedenini. alışkanlıklarını dikkate almama.338 “Bölücü örgütün faal bir militanı durumuna gelmeme rağmen örgütün katı kuralları bana ters geliyor ve zaman zaman içinde bulunduğum durumdan hoşnutsuzluk duyuyordum. Dağ kadrosunda yaşamın bir parçası olan silah ve şiddet örgüt üyelerinin hayat anlayışının temel dinamikleri haline gelir.kalabalık haline gelmiş olmaları onlara bir nevi kolektif ruh aşılar. s. İst-1997. kuvvetini teslim edip onun gösterdiği yola havale ettiği gibi. inanç örf ve adetlerini. ruhunu da örgüte teslim etmek zorunda bırakılır.23 338 Abdülkadir Aygan. gücünü. PKK içinde 3 Bir itirafçının kaleminden PKK ve Terörün Sosyal Temelleri. kendinden başka tüm örgütleri küçük görme karalama vs. toplumun değer yargılarını. Şahsi yaşam istisna olarak görülebilir.. sıradan insanları bile “ajan-muhbir” ” vs. rasgele eyleme kalkışma.”337 (Le Bon) Dağ kadrosunda yaşam kitle veya grupların yaşamıdır. Forum yay. 1987-s. Aygan örgüte katıldıktan ve aktif bir militan olduktan sonra aklını kurcalayan hususları şu sözlerle aktarmaktadır.107 186 . Gustavo Le Bon. Ancak bu hususlar da katı kurallar çerçevesinde işler. İnsanın mekanikleştirildiği savaşan bir makine olarak görüldüğü dağ kadrosunda tabi ihtiyaçların karşılanmasından sonra yapılması gereken tek şey savaş ve örgüt yayınlarını takip etmek veya teorik eğitimi sürdürmektir. Hayat yay.. suçlamalarla öldürme. Örneğin her şeyi zora vurarak halletme anlayışı. gibi…” 337 Kitleler Psikolojisi. Örgütte sosyal yaşam ilkel bir yapı arz etmektedir.

dogmatik-soyut bir takım MarksistLeninist kuralları uyulması gereken kurallar olarak kendi kadroları ve sempatizanlarının önüne koymasaydı.120-121 187 . Örgüt üyeleri. örgütte yer alan kişiler bu gibi bunalımlara düşmeyeceklerdi. Özellikle cezaevi kadrolarında eğitim çok daha yoğun olmaktadır. Örgüt üyelerinde psikolojik travma ve çarpıklığı yine örgütün kendi politikasından kaynaklandığı teşhisini koyabiliriz.339 “Örgütün katı kuralları bizden robot olmamızı. psikolojik buhran bir ömür boyu iz bırakabilmektedir.Örgüt elemanlarının bunalıma düşmesinde yine örgütün büyük payı vardır. Örgüt ülke gerçeklerini göz önüne alıp yola çıksaydı.g. duygusuz ve acımasız olmamızı istiyordu.” Dağ kadrosu örgüt üyeleri için adrenalin arttırıcı yönü olan bir organdır.Aygan.Dağda yaşamın getirdiği zorlukların yanında Aygan’ın ifade ettiği ve gruba uymama davranışını tetikleyen hususlar esas örgüt üyelerindeki huzursuzluk ve zorluğun membaı veya kaynağıdır diyebiliriz. Bir insana bedeni olarak yaratılan zorluk kısa bir sürede ve doğal sürecinde geçmekte iken.s. Bu sebeple dağ kadrosunda yaşamın psikolojik tesiri ehemmiyet bakımından önceliklidir. Gerçekler karşısında bu soyut kuralların uygulanabilmesi imkânsızdı. dağa çıkmadan evvel teorik ve ideolojik yoğunlaşma ile meşgul olurken afyon tesiri gösteren ideallerle ayakları yerden kesilmekte ve heyecan duygularını son noktaya kadar yaşamaktadırlar. Can Deniz’in yarım kalan hikayesine 339 A. Yapılan iç infazlar ve cezalandırmalar ve yargılamalar bunu göstermektedir.e. Aygan’ın ifadeleri teşhisimizi kuvvetlendirmesi bakımından dikkate değerdir.

Can Deniz Apoculuk davasıyla yargılanıp cezaevine girdikten sonraki süreçte hislerini şu sözlerle aktarmaktadır. Mutluydum. Yaşamım. Bizler. bu doğal akışın güzelliği içindeydi. umutlarımı yeşerten bir kavga vardı.340 “Vücudum savaş meydanı. Bir gün olsun cezaevinden çıkabileceğime inanmıyordum. 1996. s. O nedenle sadece benim değil. Devrimciliğimin Anatomisi. On yılı geride bırakmıştım. Partimin ideolojisi netti. beynim ise kurmay merkezi gibiydi. Ankara Matbaası..Cepheleşip ordulaşıyordu… Partim gerçekleşen sosyalizmdi.” Cezaevinde 10 yıllık teorik eğitimin kendinde yaşattığı hisleri örgütün eylemlerini duydukça coşkulu bir şekilde yaşadığını aktaran Deniz cezaevinden çıkıp dağ kadrosuna kanalize olmuş ve 340 Can Deniz. Her savaş sonrası. Ya başka bir örgüte girmiş olsaydım! Bunca yılı boşu boşuna yatmış olacaktım… Partim umutlarımı büyütüp çoğaltıyordu. Gözümü hep ileriye dikiyordum. PKK’lı olduğuma seviniyordum. Cezaevinde geçen on yıl. kalmadı diyordum. Parti pratiğinden ne kuşkumuz olabilirdi ki!. Çiğ yanlarım. ve sadece Kürt halkının değil. kendisini koruyordu. Dönüp ardıma bile bakmıyordum. vücudumda kayıplarım oluyordu. Ortadoğu’nu tek umuduydu… Her şey mükemmel idi. Sanki burada doğmuştum. Zaten idamlıktım.cezaevindeki his ve duygularını ve oradan da dağdaki hislerini karşılaştırarak devam edebiliriz. İlkeleri ve söylemleri açıktı. sadece yürütülen pratiğin merkezinde değildi. Fakat beynim..Çünkü duvarların hemen ötesinde.25 188 . “Hani benim gençliğim nerede” diye sormadım hiç kimseye… İyice piştiğimi düşünüyordum.

Ancak. Köy çıkışında bir gerilla kafilemize katıldı. Yıldızsız bir geceydi. İki gruba ayrılmıştık. Deniz Bekaa vadisine adımını atıyor ve dağ kadrosuna komutan yetiştiren bu Akademiye nihayet ulaşıyor. gerisin geriye.e. s. Fazla geçmeden anladık ki..Beka Vadisine gitmek üzere yola çıkmıştır.341 Yolda yaşadığı olayları aktarırken ilk defa kırsalda bulunmanın vermiş olduğu korku ve heyecanla dağa çıkmanın zorluğunu da kelimeleri arasında itiraf etmekte ve içindeki pişmanlığı yansıtmaktadır. Ve hareketsiz kalıp. s. a. a. dağılarak gelişigüzel mevzilendik.35 189 . Deniz dağa çıkış sürecini şöyle ifade etmiştir. beş kişilik bir gerilla grubuymuş… Artık tehlikenin çoğu gitmiş. nasıl bir tehlike ile yüz yüze geldiğimizi anlamaya çalıştık.e. Birbirimizi adımlarla takip ediyorduk. Dağ kadrosuna girmeden evvel idealize edilen örgüt ile 341 Deniz. karşı taraftan gelen Türk askerleri değil. Önde giden grubun “Kaçın! Türk askerleri geliyor…” diye bağırmasıyla yeni tırmandığımız dağın tepesinden. Gecenin sessizliğini bozmadan hareket ederek.g.34 342 Deniz.g. Bir ara “Acaba Avrupa yolunu mu bekleseydim” diye düşünmekten kendimi alamadım.” Deniz dağ kadrosuna adımını attığı bu süreçte ilk pişmanlığı yaşıyor. en önemli noktayı. sınırı daha geçmemiştik. adımlarımızı atıyorduk. Ancak içindeki bu hissi hemen kapatıp tekrar örgüt psikozuna girip Bekaa’ya gitmenin heyecanını yaşıyor. azı kalmıştı.342 “ Dağlara doğru bir rota izliyorduk..

Kamplarda bir klasik haline gelen eğitim formatı ve içeriğini Deniz’in ifadeleriyle aktaracak olursak. Bu süreci şu şekilde aktarmaktadır. ailemin hangi adreste ikamet ettiğini vb. bir anda aralarında kaybolup gitmiştim. Artık genel görüntü ile bütünleşmiş.344 "Günde iki defa.g. kadın-erkek ilişkisi ve evlilik kurumu hakkındaki düşüncelerimi.a. kaleme alıp. “Kanımız. raporumu ilgili yere verdim..e. devrimci samimiyetimle.s.43 344 A. siyasal ve ekonomik durumu. Deniz.g. canımız Başkanımız Apo’ya feda olsun” temasına yakın sloganlar atar gibi yemin ediyorduk. yine. ” Örgüt üyelerinin görüşlerini ve yorumlarını alarak onun genel karakterine varana kadar belli bir çerçeve çizen örgüt “sakıncalı” gördüklerine dikkat etmektedir. sabah ve akşam içtimalarında.e. askeri elbise giyindim. ailemin sosyal. mücadele üzerine önerilerimi. böyle bir özgeçmiş raporu istenmesini gayet yerinde bulmuştum.. Özgeçmiş raporu vermem söylendi.s.343 “Sivil elbiselerimi çıkarıp. Partiye ne zaman katıldığımı. parti için ne tür eylemlere girdiğimi.dağ yapılanmasındaki örgütün aslında aynı örgüt olmadığını.45 190 . Özgeçmişimi yazacaktım.” 343 Deniz. daha bir çok noktayı. burada şartların ve kuralların çok farklı olduğunu anlamaları veya düşünmeleri onları hayal kırıklığına uğratıyor. Parti işleyişi açısından. Bekaa vadisinde ilk iş olarak kendisini tanıtması amacıyla rapor verilmesi isteniyor.

.347 “Sabahları erkenden kalkıp. parola. Emir-komuta altındaydık. Bir hava saldırısı haberinden sonra. Apo da dahil.50-51 191 .s. Böylece. bu yapı içindeydi. belli zamanlarda terk ediyorduk.g.. Çünkü biz. s. Ne olursa olsun savaş. iki kola ayrılıyor ve kamp çevresinde bir iki saat yürüyüş yapıyorduk... olaylar ve yorumlar. artçı.e. s.45 346 A. Bu yürüyüşe. kendi doğasında eşleşiyordu. savaşan bir partiydik.g. Kaya diplerinde uyuyorduk. ama ne! Adını bir türlü koyamıyordum ” Yıllarca “zindan direnişçileri” olarak görülen Deniz ve onun gibiler dağ kadrosuna girdikten itibaren Akademi içerisinde aşağılanan bir muamele görmüşlerdir.48 347 Deniz.Deniz içindeki çelişkiyi bastırmak için kutsallaştırdığı örgütle yaşadıklarına kendi iç dünyasında kılıf bulmaya çalışıyor ve zımnen kendi kendini kandırıyor. Mantığın dili. Kürdistan dağlarındaymışız gibi bir düzen içinde sürdürüyor. öncü. Her şeye böyle bir pencereden bakılıyordu. biçimleri uyguluyorduk. 345 Deniz. Yukarıdaki ifadelere şu şekilde devam ediyor. a.e.e. önceden bilinen sabit noktaları. sadece savaştı.g. Yoldaşlık. sessizlik vb.346 Her şeye rağmen gerilla eğitimlerine devam eden Deniz Akademideki gerilla eğitimini aktarırken Dağ kadrosunu da özetlemektedir. Canımı sıkan bir şeyler vardı. Türk uçaklarının olası bir hava saldırısına karşı tedbirler almıştık. çadırlarımızı terk edip araziye çekilmiştik. a.345 “…Her şeyden önce askerdik. Devrimci duygusallığa fazla yer olmazdı.

Eğitim. Eğitim komisyonları oluşturuldu. Bunu örgütün gerilla anılarını aktaranlardan daha net anlamaktayız. Sonraları devriye nöbetine çıktım.Spordan sonra. çorba. Yağmur da bize inat yağmaya 348 http://www. iki grupla yapılıyordu. İki saat boyunca yürüyecektik. teorik ve pratik örnekleriyle konu konu işleniyordu. kendimi bu işe verdim. İlk dönemler. tatbikatlar. Ben de Kürdistan ve parti tarihi. Yürüme pratiğe gidecek arkadaşlar için gereklidir diyordu Şahin arkadaş. kahvaltı için çadırlarımıza dönüyorduk. Apo’nun önder kişiliği. ertesi günün eğitim programı için yapılan hazırlıkla geçiyordu.348 Sabah 4. Konferanstan sonra. O önde bizler arkasında tek sıraya halinde yürüyorduk. pusular. Türkçe ve Kürtçe.html update: 19. peynir. sabit nokta nöbeti tuttum. Kahvaltımız. Silahları tanıma ve kullanma. gün gün değişiyordu: zeytin. …Öğleden sonraları ise askeri eğitim başlıyordu. Apo’nun yaptığı geçmiş konuşmaları içeren çözümlemelerdi.30’da uyandık. Geceleri iki saat süren nöbetlerimiz vardı. Bu bakımdan eğitim faaliyetlerinde yaşanan zorluk ve sıkıntılar teröristler için sabır ve irade gösterme yeri olarak görülmekte.com/makale-59.2007 192 .komalenciwan. Ardından öğleye kadar siyasi eğitim başlıyordu. yumurta değişmeyen çeşitlerdi. Günler bu genel seyir içinde geçmeye başladı. Akşamları. vur-kaç taktikleri.” Örgütün dağ yapılanmasında yaşamın doğa şartları sebebiyle zorlaştığını vurgulamıştık. Hemen temizliğimizi yaptıktan sonra içtima sırasına girdik.02. Dağ kadrosunda eğitim faaliyetlerinde dahi büyük sıkıntı ve zorlukların çekildiği düşünüldüğünde pratik sahada çok daha zor ve çetin bir hayat dağ kadrosunun yeni militanlarını bekliyor demekti.

Bir an önce yürüyüşün bitmesini ve moral hazırlıklarına başlanmasını istiyordum. içten içe gelişen öfkemizi önümüze çıkan engellere kendimizi vurarak gösteriyorduk. hem ıslaklık. şalvarlarımızın içinden oluk oluk su boşalıyordu. Neden kızıyor. Ama nafile yağmur git gide şiddetleniyordu. İstanbul-1998. Dağı tırmandıkça yağmurun şiddeti artıyordu. Zirveye yönelmiştik. Moralimiz bozulmuştu. Öğleden sonra moral vardı. Ama nafile ne yağmur duruyor. hem de kayganlaşan zemin bizi çileden çıkarmıştı. elbiselerimiz iyice ağırlaşmıştı. Ama bu da bizi daha çok yoruyor. yer yer yaralanmamıza sebep oluyordu. Artık dursan da biraz da açık hava da eğitim yapabilsek.” Dağ kadrosunda gerçek yüzü pratik sahaya çıkıldığında ve yoklukla karşı karşıya gelindiğinde daha iyi anlaşılmaktadır.349 349 Sami Demirkıran. hiç de hayra alamet değildi.. Belki de o yüzden bu kadar sabırsız ve öfkeliydim. Eğitim alanlarında sadece bunun küçük bir örneği gösterilir. Ama içine girdiğim öfke seli sağlıklı düşünmemi engelliyordu. Hem yorgunluk. Önümüzde oldukça dik bir dağa tırmanıyorduk. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay. Bu kadar yardım yeter diyordum içimden. O kadar ıslanmıştık ki. Artık kendimi ayaklarıma bırakmış. Bir yandan böyle bir günde yürüyüşe çıkılmaz diye tepkileniyor. Bu kadar kısa zamanda böyle bir moral çöküntü. Her tarafımız ıslanmış. s:17-18 193 .devam ediyordu. ne de yürüyüş bitiyordu. öfkeleniyorduk. hiçbir şey düşünmeden yürüyor olmuştum. Dağda yaşamanın ne anlama geldiğini Demirkıran’ın anılarından daha iyi anlayabiliriz.

“…Sabah kahvaltısını manga düzeni içerisinde yapmaya başladık. Kahvaltıda her zaman ki yanmış saç ekmeği, çökeleğin bir çeşidi denilen lor ve siyah çaydanlıklarla yapılan çay bulunuyordu… Kahvaltılar yapıldıktan sonra herkes manga düzeni içerisinde ağaçlıkların dibine çekilerek uyudu. …oldukça sıcak bir gündü. Sabit bir şekilde terlemeden yarım saat yatmak mümkün değildi. Kim uzansa beş dakika sonra üzerindeki puşiyi atıyor ve kalkıp ve kalkıp öf diyerek rahatsızlığını dile getiriyordu. İşin komik yanı bu durumdan en çok biti fazla olan militanlar şikayetçi oluyorlardı. Derilerinin üzerinde kabaran kirin içinde tam bir ev yaşamı sürdüren beyaz bitler bile bu kavurucu sıcaktan etkileniyor, enselerine doğru tırmanıp hava almaya çalıştıklarını görmek mümkün oluyordu. …Günlerdir ayağımda tuttuğum ayakkabımı çıkardım. Çoraplarım leş gibi kokuyordu. Elimi hiç sürmeden kir dolu çorabımı ayağımla birlikte suya batırdım. Az önce berrak akan su çorabımın kirinden bulanık olmuştu. Ensemi sallayıp başımı salladım…ne olacak bu işin sonu diye içimden geçirdim.”

Yukarıda ifade edilen kısa bir anı bile dağdaki yaşamın ne derece insanlık dışı bir hayat olduğunu gösterir niteliktedir. Dağ’da yaşamak PKK örgüt üyelerinde yıpratıcı etkiler bırakmaktadır. Özellikle kış aylarında yaşanan zorluk örgütün dağ kadrosunun gerçek yüzünü gösterir. Kış ayının dağ kadrosu için ne derece zor olduğunu “Delil Fırat” kod adlı örgüt üyesinin anılarından aktarabiliriz; 350
“Bizim için kar ve fırtına gibi zorluklar başlı başına ciddi zorlanmak demekti. Sabah olunca
350 Besta'dan Hakkari'ye, 2001 Yılında Besta’dan

Hakkari’ye Gidecek Bir Gurup Arkadaşın Başından Geçen Olay http://www.komalenciwan.com, update: 16.01.2007

194

tekrar yola koyulmak için hazırlık yaptık, diğer yönüyle huzursuzluklar başlamıştı kar tehlikesi çok ciddi bir boyuttaydı ama yinede biz Hakkâri üzeri olan yolda gitme kararı aldık. Karar vermek yapılan yoğun tartışmalar sonucunda oldu, çok tecrübeli olan arkadaş gurubu tabiî ki karın ne kadar ciddi engel yaratığını çok iyi bilmekteydi hem de yeni yağan kar hafif oluşu yani kuru kar olduğundan dolayı hem insan ayağının kangren olması hem de yürümede ciddi engel teşkil ediyordu. Daha önce bu bölgede hem köylü hem de arkadaşların ayakları çok yanmıştı, tedavi ve ilaç imkânlarının olmayışı insana ciddi engel olmaktaydı. 1998 yılının kış aylarında Hakkâri taburunun bu yolda, yaklaşık 30 arkadaşın ayakları kangren olmuştu, bu arkadaşların çoğunun ayak ve parmakları kesilmiş, ilaç ve uyuşturucunun olmayışı doktor arkadaş tarafından tek bir falçata bıçağı ile uyuşturmadan hepsinin ayak parmakları kesilmişti. Parmaklar kesilirken duyulan acı tarif edilemez….”

Dağ kadrosunda kış ayının zorluğunu anılarıyla anlatan bir diğer örgüt üyesi Can Deniz, daha eğitim kampındayken içinde bulundukları kış ortamını anlatırken bile pişmanlık hissi beliren ifadelerde bulunmaktadır. Deniz anılarında Bekaa vadisinde kamp yaparken kışın zorluğunu ve çetin oluşunu şu şekilde aktarmaktadır;351
“…Yoğun bir kış altında, yaşamımız iyice ağırlaşmıştı. Çadırlarımız tamamen kar altında kalmıştı. Tünel kazarak çadırlarımıza ulaşıyorduk. Soğuk ve tipi günümüze hakim olmuştu. Kamp içi ve özellikle, kampa bağlanan yollar kapanmıştı. Bu durum kampın temel
351 Deniz, a.g.e.,s:67

195

ihtiyacı olan ekmek, yakıt vb. sorunları dayanılmaz noktaya getirmişti. Bir yufka ekmeğini üç-dört kişi paylaşıyorduk. Bazen bir tepsi karın üzerine şeker döküp yiyorduk. Mazotlu sobalarımız, mazotun yeterli olmayışından dolayı yanmıyordu. Battaniyelerin altından fazla çıkamıyorduk. Ve katma bitlenmeyen yoktu. Bitlere çete diyorduk. Sabaha kadar çete öldürmeye uğraşıyorduk.”

Dağ kadrosunda yaşam yaz-kış doğal zorluklarla mücadele anlamına gelmektedir. Özellikle PKK’nın kamp bölgeleri çetin doğa şartlarını mecbur kılacak mahiyettedir. Dağdaki bu zorlu yaşam bazı PKK üyeleri için, dağ kadrosundan kaçma için yeterli bir sebepti. Kaçmak dağ kadrosunda ölmekle aynı anlama gelmektedir. Dağ kadrosunun zor doğa şartları, teröristleri zorluklarla mücadele konusunda geliştirmekte ve birer savaş makinesi haline getirmeye başlamaktadır. Zamanla dağ kadrosunda yaşayan ve savaşan teröristler Demirkıran’ın ifadesiyle kendilerini savaşla eş değer görmeye başlamaktadırlar. Demirkıran dağ kadrosundaki militanları şu şekilde ifade etmektedir;352
“…bir süre sonra savaşla yaşayanlar bunu bir meslek olarak görüyor olmuşlardı ki, olaylar zamanla hümanizmi değersiz kılmış ve kan akımı günlük natürel yaşama tekabül eder olmuştur. Profesyonel ölüm makineleri bu sürecin meyveleri konumunda bulunuyordu. Keza, savaşmayı meslek edinen, hatta kurşun sesinden uzakta kalındığında kendilerini boşlukta hisseden dağ damlarına göre; aşkların en güzeli savaşlarda yaşanırdı, hayat savaşlar oldu.”
352 Sami Demirkıran, “PKK, Olaylar-Belgeler-Hatıralar” Kipa

yay., İstanbul-2001, s:403

196

Dağ kadrosunda doğa şartlarına rağmen insanların birer savaş makinesi olmalarının temel sebebi dar kalıplar içerisindeki bir yaşamda ideolojik açıdan kesin inanmışlığa sebebiyet veren örgüt ideolojisinin propagandasının sürekli olarak yapılmasıdır. Ayrıca savaş stratejisine olan inanç bu sabrın sebeplerinden biridir. Silahlı kadrolara yeni giren militanlara ilk aşamalarda müziğin etkileyici propaganda malzemesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Örgüt şarkıları veya müzikleri bu aşamada en hayati propaganda silahı olarak kullanılır.353 Dağ yapılanması içerisinde bazı örgüt üyeleri ERNK’nın PKK lehine yaptığı müzikli ve görsel propagandalarla354katılım yapmış ancak doğa şartlarının zorluğu ve dağ kadrosunun baskısı altında ezilmişlik psikolojisine kapılmışlardır. Dağ kadrosunda yaşam, materyalist ideolojilerin bir sonucu olan “hayat bir mücadeledir” fikri alt yapısıyla oluşur ve gelişir. Dağ kadrosunda ezenler ve ezilenler vardır. Yeni katılım yapanlar içerisinde uyum sağlayamayanlar ezilmeye mahkûmdur. Ayrıca bu kişilerin PKK’ya verebilecekleri en kıymetli varlıkları ölü bedenleridir. PKK dağ kadrosunda ölümün ismi şahadet olarak anılmakta
353 A.g.e., s:432 354 Görsel propaganda konusunda örgütün dağ kadrosunun

internet sitesinde örgüte yeni katılan bireylere izlettikleri dağ kadrosuna ait video görüntüleri bulunmaktadır. Bu görüntüler dağ kadrosunu piknik alanıymış gibi güzel göstermeye çalışan malzemelerle süslenmiştir. Amaç aslında dağ kadrosunun zorluklarını ve yaşanan sıkıntıları sansürlemek ve sempatizanın görmek istediklerini nakletmektir. Ayrıca görüntülerde hiç kan veya ölü görünmemektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz: www.hpg-online.net-video1: Nobedariya Azadiye erişim tarihi: 02.01.2007

197

ve “şehitlere” ayrı bir önem verilmektedir.355 Yaşarken bir hiç olarak görülen militanlar, şehitlikte belli bir kıymet ve önemin var olduğunu anlayınca ölüme gülümseyebilecek noktaya gelebilmektelerdir. Öcalan’ın “siz bir hiçsiniz” dediği dağ kadrosu militanları, öldükten sonra Öcalan’ın latif sözlerine356 mazhar olmaktadırlar. Öcalan burada zımnen “Ölü
355 PKK’da şehitlik kavramına sürekli vurgu yapılmakta ve

özendirilmektedir. PKK için ölmeyi göze alabilecek militan gerekmektedir. Bkz: http://www.ser xwebun.org/index . örgüt kaynakl arında şehitlik şu şekilde vurgulanmaktadır; “Şehitler yaratabilmek özgürlük mücadelesinin en temel gerçeğidir. Şunu iyi biliyoruz ki şehitler veremeyen, şehitler yaratamayan, şehitler öncülüğüne ulaşamayan halklar, en zayıf, en geri, giderek tarihten silinen halklar oluyorlar. Tarihte bunun çok sayıda örneği var. Kürt halkının tarihinde de bu durum oldukça öğretici bir yer tutuyor. Ne zaman ki şehitler vermeyi göze alabilen, yaratabilen bir konuma ulaşıyor ve özellikle onu bilinçli yürüten bir düzeye geliyorsa, Kürt halkı işte o zaman tarihinin en güçlü, en yenilmez en örgütlü ve birlik olan bir konumuna ulaşıyor. Yine ne zaman ki bu tür değerler zayıflıyor, şehitler vermekte zorluklar çıkıyor, onun bilinci kaybediliyor, örgütlenmesi dağılıyor, böyle büyük bir iradeden yoksun kalınıyorsa, işte o zaman tarihinin en zayıf, en geri, en kötürüm dönemini yaşıyor. Kürt halkı işte böyle bir dönemdeyken şehitler günümüz ortaya çıktı. Halk, tarihinin en baş aşağı gidişini yaşıyorken; inkar ve imha siyaseti uygulayan despotik ulus devlet yapılarının soykırımı en ileri düzeyde geliştirmeye çalıştıkları; halkın bilincinin, örgütlülüğünün ve birliğinin büyük ölçüde kaybolduğu bir ortamda bu büyük çıkış, Önder Apo'nun çıkışı, PKK'nin çıkışı ve bu büyük şehadet gerçeği ortaya çıktı. Kürt halk tarihini tersine çeviren ve bu tarihin en temel milatlarından biri olan 18 Mayıs gerçeği, şehitler günümüz gerçeği böyle ortaya çıktı”. 356 “Başkan Apo Kemal Pir'i Değerlendiriyor” www.hpgonline.com/tr/14 Temmuz dosya/1.html erişim tarihi: 16.01.2007,Öcalan yaşarken aşağıladığı örgüt üyeleri hakkında öldükten sonra şu sözleri kullanarak tezatlarına birisini daha eklemektedir;“Kemal Pir büyük arkadaşlardandır.

198

militan en iyi PKK’lıdır” imajı vermektedir. Bu dağ kadrosuna yönelik psikolojik harekatın sadece bir yöntemidir. Bekaa vadisindeki eğitim kampına Mahsun Korkmaz akademisi ismi verilmesi, militan adaylarının bilinç altında belli bir kahraman tipolojisi oluşturmakta ve örgüt üyeleri Mahsun korkmaz imajına bürünmeye çalışmaktadırlar. Cephe ve dağ kadrolarının ortak yaptıkları işlerden birisi de birbirlerine militan kanalize etmektir. Yukarıda ifade ettiğimiz ezilmiş teröristleri ERNK’ ya havale edip, ERNK’dan sağlam yapılı militanlar alınmaktadır.357 Örgüt içerisindeki bu değişimde insanlığı hiçe sayan ve örgütün insanlık dışı yönünü gösteren bir uygulamaya şahit oluyoruz. Yukarıda ifade ettiğimiz, dağ kadrosuna intibak sağlayamayan kişiye şu muamele yapılmaktadır;358 ERNK raporu;

Onun kadar duyarlı yaşayan başka birini bulabilmek çok zordur. Ne kadar yüceltilse, yaşama yansıtılsa bile azdır. Halen tam kavranıp yaşamsal kılındığını sanmıyorum. Kemal bana bir mürit gibi değil, ama yüksek saygıyla, anlayışla bağlıydı. İdeolojik çizgime, örgütsel yürüyüş tarzıma çok güveniyordu, büyük saygı duyuyordu. Yüksek seviyeli, kısa, öz yargıları vardı. Güçlü bir iradeydi. İçeridekiler ve dışarıya çıkanların bu çizgiyi sürdürmesi, Kemal Pir mirasına sahip çıkmaları biricik doğru yoldur. Kemal Pir ve Haki Karer bozulmamış iki Karadeniz çocuğu olarak benim arkadaşlık tarzıma adeta bayılarak bağlanmışlardı. Bana en ufak bir zorluk gelmesin diye en erkenden dilini, töresini bilmedikleri Kürdistan’a hepimizden önce yürümüşlerdi. Bu tercihe başta Kemal Pir ve Haki Karer gibi çok değerli Türk kökenli arkadaşlar derinliğine inanmışlardı. Çıkışımızın soy damarıydılar.”
357 Demirkıran , a.g.e., s:441 358 A.g.e., s:441-442

199

“Bu şahıslar hiçbir işe yarayamadıklarının bilincinde kendilerini ispata koşmaktadırlar. Doğal olarak buda AMİT(intihar eylemcileri yapılanması) görevini üstlenecek gönüllü elemanları doğurmaktadır. Dersim’de, Adana’da ve benzeri illerdeki intiharvari eylemler bu pratiğimiz sonucu oluşturulmuştur.” 359

AMİT, ARGK’ya mensup intihar timlerini simgelemektedir. ARGK içerisinden çıkan militanlardan teşekkül eder. Kuruluş nedeni; dava
359PKK’nın intihar eylemleri hakkında bkz;

www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm, erişim; 12.01.2007 Gerçekleştirilen eylemler şunlardır; 1) 30.06.1996 günü Tunceli'de, bayrak merasimi sırasında, Mehmet-Hanım kızı 1972 Malatya Merkez Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı, Ayten-Gülistan Kod adlı psikolojik rahatsızlığı bulunan PKK militanı Zeynep KINACI'nın hamile kadın kılığında askerlerin arasına girerek, üzerinde sakladığı bombaları patlatması ile meydana gelen olayda (3) astsubay, (5) er şehit olmuş, (29) er de yaralanmış, eylemci parçalanarak ölmüştür. 2) 25.10.1996 günü Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası nizamiye kapısına hamile kadın kılığı ile gelen ve olay yerinde bulunan sağ el parmak izinin yapılan mukayesesi sonucu Yusuf-Fadile kızı 1979 doğumlu Mardin-Kızıltepe doğumlu Revşan kod adlı, Leyla KAPLAN olduğu tespit edilen bir bayan teröristin üzerinde taşıdığı patlayıcı maddeyi infilak ettirmesi sonucu meydana gelen olayda, (3) polis memuru ile Yaşar ÇETİN isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, (9) polis ile (3) vatandaşımız yaralanmış, eylemci bayan terörist olay yerinde parçalanarak ölmüştür. 3) 29.10.1996 günü Sivas’ta, Erzincan yolu Eğri Köprü civarında yapılan yol uygulamasında durdurulan 58 M 0415 plakalı minibüsteki yolcular arasında bulunan ve durumlarından şüphe edilen biri bayan iki kişinin yolcularla beraber Çarşı Karakolu’na götürüldükten sonra, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürülmek için ekip otosuna bindirilen Bermal, Zekiye ve Şükran kod adlarını kullanan, Zeynep KARCI sahte kimlikli, Batman nüfusuna kayıtlı Hasan kızı 1967 doğumlu Güler OTAŞ’ın üzerinde bulunan bombayı patlatması sonucu meydana gelen olayda, görevli (3) polis memuru şehit olmuş, (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (10) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

200

1998 günü Hakkari Yüksekova ilçesi Jandarma Komutanlığı önünde Van iline gitmek üzere bekleyen askeri konvoya yaklaşan PKK terör örgütü mensubu Mardin ili Savur ilçesi Kayatepe köyü nüfusuna kayıtlı iken. korku tedirgin olma. 7) 27. (3) askerimiz ve (2) vatandaşımız yaralanmış. eylemci parçalanarak ölmüştür. (2)’si asker. 5) 01. İskenderun ilçesi Kurtuluş mahallesine naklettiren Ferho-Hamdiye kızı 1971 doğumlu ROJBİNAMANOS kod adlı Fatma ÖZEN’in üzerindeki patlayıcıları patlatması sonucu meydana gelen olayda. taklitçilik ve içe kapanma gibi sapma davranışlara yol açar.11. kendini ispatlama güdüsü. eylemci parçalanarak ölmüştür. Yusuf-Ayşe oğlu 1972 Hakkari doğumlu Ferhat kod adlı Tacettin ŞAHİN’in taşıdığı patlayıcıları patlatması ile meydana gelen olayda. Başkale ilçesi bölge trafik istasyonu önünde uygulama yapan trafik ekibine.12. (3) polis memuru ile olay yerinde bulunan (1) vatandaşımız yaralanmış. Mustafa oğlu 1970 doğumlu Sinan kod adlı Hacı CAN adlı teröristler parçalanarak ölmüşler. Dağ kadrosundaki yaşam ve yaşamanın zorluğu hem doğa şartları. Beyoğlu. Kars. gıda maddeleri ile tüp satılan CAN markete gelen. Taksim meydanında çevre emniyetinden sorumlu olarak görev yapan Çevik Kuvvet Şube müdürlüğüne ait otobüsün yanına yaklaşan. eylemci parçalanarak ölmüştür. Çınar ilçesi Pıranoğlu köyü nüfusuna kayıtlı Halil İbrahim-Dursune kızı 1975 doğumlu Binevş-Amed kod adlı Hüsniye ORUÇ’un üzerindeki Rus yapımı el bombasını patlatması ile meydana gelen olayda. 6) 20.03. ellerini her iki yana açmak suretiyle üzerinde bulunan bombayı 201 . Susuz ilçesi Yaylacık köyü nüfusuna kayıtlı Teyfik-Telli kızı 1977 doğumlu Meral MAMYAK’ın şüphelenmesi ve dur ihtarında bulunması üzerine.1999 günü Van’da. PKK terör örgütü mensubu. Dağda yaşamanın PKK terör örgütü mensupları Güler OTAŞ ve Malatya nüfusuna kayıtlı. 1977 yılında nüfus kayıtlarını Hatay.03. hem de kadronun psikolojik baskısı sebebiyle örgüt militanlarında güvensizlik. 4) 17.sadakatinin kutsallığını karşıt güçlere olduğu kadar gözlemci gruplara da göstermek amacına 360 yöneliktir.1998 günü Diyarbakır-Lice ilçesinde Mehmet Cami CAN’ın sahibi olduğu.1999 günü İstanbul’da. (10) kişi yaralanmış. 1994 yılında PKK terör örgütüne katılan Diyarbakır. kendilerine yardımcı olan Hasan ATEŞÇİ göz altına alınmıştır.

s. (12) vatandaşımız yaralanmış. Vali konağı önünde Bingöl Valisi Süleyman KAMÇI’nın aracından inip vali konağına girdiği sırada. (8) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmış. kimliği tespit edilemeyen (1) kadın teröristin üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen olayda. (1) vatandaşımız ölmüş..1999 günü Bingöl’de.04. (6) polis memuru.443 202 .oluşturduğu bu sapma davranışların temelinde mücadele mantığıyla örülü doğa şartlarında zayıf olmanın verdiği eziklik yatmaktadır. Dağ kadrosuna 1990’lı yılların başından itibaren yoğun bir katılımın yaşandığı bilinmektedir. üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen intihar saldırısında Vali Nihat CANPOLAT hafif şekilde yaralanmış. eylemci parçalanarak ölmüştür. 360 A. eylemci terörist parçalanarak ölmüştür. (2) teknisyen. Malatya. (1) polis memuru ile olay yerinden geçmekte olan (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış.g. Dağ kadrosunun gerilla tarzının zarar görmesinde iç yapılanmanın ciddiyetinin bozulması da yatmaktadır. Demirkıran itiraflarında örgütün dağ kadrosunda ki yeni örgüt üyelerinin akıbetini aktarırken dağda yaşamanın ne anlama geleceğin patlatması sonucu meydana gelen olayda. Seyhan ilçesi eski Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü nizamiyesinde. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli. 9) 08.1999 günü Adana’da. vali korumalarının teröristi engellemeleri sonucu vali yara almadan kurtulmuş. 8) 05.1999 günü Hakkari’de. Makam şoförü Çetin DENİZ yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiş. Arguvan ilçesi Alhasuşağı köyü Ballıca mezrası nüfusuna kayıtlı Sabri oğlu 1979 doğumlu BANANŞAHAN kod adlı Baki TATLI’nın üzerinde taşıdığı bombaları patlaması sonucu meydana gelen olayda. (3) polis memuru ile patlama esnasında olay yerinde geçmekte olan.04. (1) şube müdürü. Alay Komutanı Tahir ÇEBİ.e. eylemci kadın terörist parçalanarak ölmüştür. 10) 05. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde. (1) bekçi ve (4) vatandaşımız yaralanmış.07. eylemci terörist ise parçalanarak ölmüştür. makam şoförü Çetin DENİZ ağır yaralanmış. PKK terör örgütü mensubu İran uyruklu Ferhat ve Ferhenk kod adlarını kullanan Turab MAHMUDİ’nin Hakkari Valisi Nihat CANPOLAT’ın arabasına yaklaşarak.

361 ve olduğunu da “…Dağlara metropollerden bir anlık hevesle öyle yoğun katılımlar gerçekleşiyordu ki… Kürtçe bilenler bile azınlıkta kalmışlardı.g.ve ne bedele mal olacağını göstermektedir. ayrıca yeni ve genç bir militansanız duygusal olarak 361 Demirkıran. beyaz peynir. Evinizde bal... size davayı anlatan militanlara kanıyorsunuz…(bir militanın iç dünyasını yansıtmaktadır) bir anlık hevesle ayağa kalkıyorsunuz. Değil bir davaya. aklı bir karış havada olan lümpenlerin silahlı amaçsal bir davada ne kadar mesafe kat edebilecekleri aleniyi. Uygulanan yöntemin adı. haşlanmış yumurta. olmadan kahvaltı yapmayan siz.. o güne dek hiç şiddet yanlısı olmamıştınız!.. Aslında bilmediğiniz ve bu yüzde bir macera olarak nitelendirilebilecek bir cehennem ateşine dalıyorsunuz. psikolojik savaş çerçevesinde beyin yıkama harekatıydı. artık içi fare pisliğiyle dolu ekmeğe. yıkamak için zaman veya su bulamadığınız zeytine talim ediyorsunuz. tereyağı. kimi kot pantolonlu gencecik kızlarla.. …Eğer i bunu da bulabilirseniz!. PKK’nın Kürtçe okunuşunu dahi telaffuz edemeyen kimi mini etekli. PKK kısa süre içerisinde hesabını yapmış ve bence de en doğru yöntemi benimsemişti. …Son durakta o bir anlık hevesin eğer ki macerasını atlatmışsanız sizi medeniyetin göbeğinden ilkelliğin kol gezdiği dağlara ve beyaz iri bitlerin yaşama kaynağı olan militanların ortamına sürüklendiğini fark ediyorsunuz… Dilini dahi telaffuz edemediğiniz büyük bir davayı sırtlıyorsunuz…Belki de hiç silah görmemiştiniz!. a.s:301-302 203 .e. Dağda sürekli ölüm korkusuyla yaşarken..

Örgüt dağ kadrosu üyelerini. örgüt aleyhine hiçbir bilgi ve haberle temas kurmalarına imkân verilmemektedir.. s.363Dağa çıkarılan haber ve gazeteler yalnızca örgüt lehine bilgi vermekte ve zafer naraları atan başlıklar taşımaktaydı.. Acıda olsa PKK’yı tanımayan. çatışma.. ancak dağlarda bir PKK militanı gibi yaşayan biri olmak!.e. görev.g.. nöbet..com/1999/01/h01. Yanındakilere yoldaşım demek…Fakat aynı lisanı dahi paylaşmamak kısacası güzel ve sade bir yaşamdan koparak koca bir girdaba kapılmak…Hangi davanın.362 “Artık sevgiliniz için her Allah’ın günü ellerimizde tuttuğumuz güller olmayacaktı.303 364 Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www. Her bakışınızda size ölümü hatırlatan silahınız ve siz olacaktınız.g. Bir dönem devletin radyo ve televizyonlar aracılığıyla yaptığı ve dağdan indirmeye teşvik ettiği program ve yayınların.364 Dağ kadrosundaki örgüt üyeleri pratik ve teorik faaliyetlerin yoğunluğuyla bunalmakta. kiminle yürütüldüğünün dahi bilincinde olmamak.” Yukarıdaki ifadelerle anlatılan iç çelişkileri yaşayan örgüt militanının sosyal hayatla olan baları kopartılır. Teorik eğitim. eylem. 362 A. dağdaki örgüt üyelerini etkilememesi için radyolar kapatılmış ve tecrit havası iyice arttırılmıştır. PKK’ya katılım sağlayanların %85’lik bir bölümü işte bu çelişkileri yaşıyordu. intikal. s:301 363 A.e.html erişim tarihi: 204 . Zamanla şunlar düşünülmeye başlanır.serxwebun. her türlü aksi fikri duyabilecekleri ortamlardan uzak tutmuştur.çöküntüye girmemek için hiçbir neden kalmamıştır.

örgütün haber kaynaklarından kendilerine yapılan iltifat dolu haberlerdir. Gerillalarımız her yerde darbe üstüne 365 A. Demirkıran anılarında bu zor yaşamı şu şekilde dile getirmektedir. dibi gözükmeyen uçurumları. http://www.derken sürekli yorgun düşürülen militanlar uykuya dahi hasret bırakılıyorlardı.komalenciwan. www. Dile kolay gecede en az altı. örgüte tutunumlarını sağlayan ve dağdaki zor hayat şartlarında biraz olsun teselli duyabilecekleri husus.e. Bu haberler için bkz. muhakeme kabiliyetlerini kısıtlamakta ve itaate mahkûm bırakmaktadır. Düşünce güçlerini yitirmişlerdir. Kimi zaman yağmurla.pkk. Dizleri kıran yokuşları.. Üstelik kat ettiğimiz yollar öyle kolayca aşılacak türden değildi. http://www.g.net/tr/ 205 .365 Örgüt üyeleri üzerindeki bedeni ve psikolojik baskı onları yıpratmakta. s:303 366A.com . kimi zaman gecenin zifiri karanlığıyla boğuşmak durumundaydık.org/tr. Yaptıkları eylemlerle düşmanı çil yavrusu gibi dağıtıyorlar. Bu haberlere birkaç örnek verecek olursak.gundemimiz.g.serxwebun.. Geçmişte olduğu gibi bugün de örgüt yayınları PKK dağ kadrosunu abartılı eylemlerle dinamik tutmaya çalışmaktadır. sar kayalıkları birer birer aşmak zorundaydık.com . http://www.hpg-online. bilemedin yedi saat intikal gerçekleştiriyorduk.366 “Esasen hayatımın PKK’da iken her safhası çok yorucuydu. 367 “Kahraman ARGK gerillalarımız bir destan daha yazdı.” Dağ kadrosundaki militanların. http://www.com.e. Bu şekilde psikolojik olarak etkide bulunmaya çalışmaktadır. s:304 367 Örgüt yaptığı eylemleri abartılı bir şekilde jurnalleyerek yayınlamaktadır.

Kürt halkı gerçekten harikalar yarattı. Örneğin Botan alanına yönelik olarak yapılan operasyonda. Gerçek bir Kürt serhildanı. çocuk düzeyindeki insanlar. her hangi bir başarısı olmadığı gibi bir çok alanda güçlerimiz. Gerçekten de büyük bir Önderlik Newrozu oldu. Özellikle de Kürt gençliği.”(Serxwebun 2004-Mart) Dağ kadrosu. dünyanın demokratik yurtsever güçlerine sadece direniş ruhu aşılayan değil. Ortadoğu halklarına. Artık gerillamız Kürtlerin ve Kürdistanın savaşan yegâne ayak sesi durumunda. bu konuda eğiten bir konuma ulaştılar.”(Serxwebun 2006Mayıs) “Türk ordusunun geliştirdiği operasyonlarda ise.”(Kürdistanın Sesi) “Hepimiz gördük. terör örgütü PKK içerisinde yaşanan en büyük hayal kırıklıklarının adresidir. Bu anlamda 2006 yılının bir Önderlik yılı olduğu kesindir. Kürt gençliği. yüz bin kere hak ettiler. demokratik mücadele yöntemlerini aşılayan. direnişleriyle. Direnişi halktan öğrenmeliyiz. 2006 Newrozu'nda böylelikle ortaya çıktı. şahadete giden ve zindana düşen gerçeklikleriyle bin kere. Amed ve Dersim'de de benzer şekilde operasyonlara yanıt verilmiştir. 21 asker ve korucu ölürken bir gerillamız şehit düşmüştür. ordu birliklerine darbe vurarak ağır kayıplar verdirmiştir. kadınları. özgürlük ve demokrasi mücadelesinin yaratıcı yöntemlerle nasıl yürütüleceğinin en büyük örneğini verdiler.darbe vuruyor. Apocu küçük generaller olma ünvanını eylemleriyle. Şunu da söyleyebiliriz: savaşmayı gerçekten de halktan öğrenmeliyiz. Vurulan bu darbelerle adeta bin yıldır özlemini duyduğumuz özgürlüğümüze kavuşur gibiyiz. Bu 206 .

düştüğünüz çelişkilere çözüm aramak tabi ki en doğal hakkımız. örgüt propagandaları vesilesiyle örgüte yeni giren veya sempatizan olarak örgütle teması olanları büyüleyen bir yapılanmadır. İstanbul-1998. s:236 207 . Dağ kadrosunun doğa şartları sebebiyle ne derece zor olduğuyla ilgili örneklerin yanı sıra. hatıralar ve anılar teker teker değerlendirilmeye değer niteliktedir. Bu bakımdan yer yer isimleri beyan edilmemiş olan eski örgüt üyelerinin ifadeleri de dahil tüm yaşanmış olaylar. 1.Harun kod adlı örgüt üyesinin beyanları. Ancak dağda yaşananlar bu hayalleri birer harabeye çevirmekte ve geride büyük bir yıkıntı bırakmaktadır. dağ kadrosunun gerçek yüzü olan insanlık dışı olaylarla ilgili örneklere de değinmek gerekir.368 “Dağdaki kandırılmış arkadaş.yapılanma. Dağ kadrosunda yaşanan olayları katılım sürecinden itibaren başından bir çok olay geçen örgüt mensuplarının hatıralarıyla aktarmak konunun anlaşılması için daha belirleyici olacaktır. burada yaşamış olan örgüt üyelerinden aktarmak konuya bakış açısı kazanmamız için daha faydalı olacaktır. Ancak çözüm olarak çıktığımız dağların sizi daha büyük çözümsüzlükler içine 368 Sami Demirkıran. Dağ kadrosunda yaşam konusunu incelerken esasında yaşanılan veya yaşanılacak durumları da tespit etmiş olduk. yaşanmış bu olayları aktararak değerlendirmeyi okuyucunun vicdanına bırakıyoruz. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay. 4b-3 Dağ Kadrosunda Yaşananlar Ve İtiraflar PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları..

“herkes PKK’lı olamaz” diye bir sloganımız vardı. Bu satırları okur okumaz ikinci idam fermanımı çıkaracağından kuşkum yok. İstanbul-2004 370 Demirkıran. şimdi üzgünüm. Kardeşimin cenazesi sahipsiz kaldı ve Diyarbakır’da gömüldü. APO. Öldürmek caniliktir. Ben geçte olsa bunu anladım.369 Yüzbinleri kandırdık Yüzbinlerce insanı kandırarak Apo’ya bağladık. “Bizi zor kullanarak dağa çıkartanlar önce İran’a ardından da Irak’a götürdüler. s:238 208 . Çok sayıda kişiyi geri gönderdim.e. Bu beni radikalleştirip intikamdan intikama koşturdu. Ama eşekçe bir anlama oldu. Apo beni anlayın diyordu. Zeli kampında Osman Öcalan’ın komutasında 6 ay eğitim gördüm. Ben de sizlerle birlikte kaldım. 3 ay sonra öldürüldü. a.Süreyya Bulut (Jian kod adlı) hayat hikayesini anlatırken yaptıkları katliamları anlatmakta ve dağ kadrosunun gerçek yüzünü bizlere 370 göstermektedir. 3.düşürdüğünü biliyorum. üç yaşındaki bebekleri herkes öldüremez.Şemdin Sakık’ın kitabında verdiği ifadeler. yaşamı tehlikeye atmaktır. Kızkardeşim Adife’yi 1984 yılında dağa ben çıkardım. Aradan yıllar geçmesine rağmen rüyalarıma giriyor. Sonraki dönemde Selimiye köyünü bastık ve 9 kişiyi kurşuna dizdik…” 369 Şemdin Sakık. Bebekleri öldüren komutan oluyor. Doğruları dile getirmeye çalışanların sesleri silah sesleri arasında eridi.g.” 2. Kendisini gecikmeli de olsa tanıdık. Seni anlatmak. Doğru. Onu ben öldürmüşüm gibi acı çektim ve kadınları dağdan indirme kararı aldım.

. Herkesin ya ‘tehlikelidir’ ya da ‘geçmişin intikamını almalıyız’ deyip düşmanca davrandığı bir konumdaydım.Bigar kod adlı örgüt üyesinin beyanlarıyla PKK. bir kısım insanın ‘hain’i ilân edilmiştim. moralden. Silahımı alıp elimi bağladılar ve işkence yaptılar. Dahası. Katılmasaydım beni ve ailemi öldüreceklerdi. İki aylık sorgu süreci ise bitap düşürmüştü. Ancak örgüte yeni katıldığım için bana görev vermediler. yetmişlik bir ihtiyar kadar yıpratmıştı.372 “On sekiz yıllık dağ serüveninin yorgunluğu. insanı öldürücü yalnızlıktan kurtaran dostu da yitirmiştim. Benimle görüşen yetkililerden. Geçmişi ve hafızayı. vatandaşı olduğum devleti. örgütü ve on sekiz yıllık emeği. zor günlerin sığınağı olması gereken aileyi. s:238 372 Şemdin Sakık. Sağlıktan. Yalnızdım. Zira yardımcı olmaya değil.Şemdin Sakık yıllarını verdiği PKK terörünü ve yaşadıklarını şu şekilde özetliyor. uğruna mücadele verdiğimi sandığım halkı. bir şeyler 371 A.e. umuttan da olmuştum. “Şemdin Sakık’tan mektuplar” Marduk yayınları. Bir kısım insanın ‘cani’si. Gurup sorumlusu. Bir ara kaçmaya karar verdim ve köye sığındım. devlete bağlı köylerin basılması için militanları görevlendiriyorlardı. sevgi ve saygı görmedim. ziyaretçilerimden ve birkaç kez uğrayan avukatlardan ilgi.g. Ancak erzak almak için gelen militanlar tarafından yakalandım. aynı zamanda düşman da yaratmıştım. “Tehdit sonucu örgüte katıldım.4. Kadın-çocuk demeden herkesi öldürüyorlardı.” 371 5. geleceği ve hayali. 2005-Ağustos 209 . Çok ağır ve insafsız siyasi ve kişilik lincine tabi tutulmuştum.

Örgüt 23 militanın öldürülmesi ihbarını ağabeyim Mustafa Şahin’in yaptığını öne sürüp onu öldürdü.04.” 8. Öcalan´a dayanarak iktidar 373 Demirkıran. örgütsel ve askeri alanda hiç bir yetkinliğe. Ondan sonra örgütten soğudum. kendisi hakkında bir kaç övgü dizip yazabilen. tabiri caizse emeksiz bir şekilde ülke kaderini belirleyecek kademelere getirilerek. hem de bizi öldürüyorlardı.2006 210 .Mehmet Şahin (Şerif kod adlı) örgüte katılımını yaşadıklarını ve gördüklerini şu şekilde özetliyor. Yoksa hem ailemizi.Örgüt içindeki kadın sorununu dile getiren Zozan kod adlı örgüt üyesi şunları ifade ediyor. Bir biçimde 7.374 Başından sonuna kadar gerillanın içinde olan. Öldürme eylemlerini yapmak zorundaydık. siyasal.e... Örgüt her başarısızlığına bir bahane bulup bazılarını cezalandırıyorlardı. ölümdü.” geliyorlardı. başarısızlıkları sonucunda mutlaka bir kurban buluyorlardı. kendisini sözde tek erişilmez güç olarak kabul eden kadınlar. Komuta düzeyindekiler. parti içi korkunç bir kastlaşmaya neden olundu. a.g. Ne yazık ki kadın da Öcalan´ın bu yanını fark ettiğinden dolayı korkunç bir çarpıklaşmayı yaşadı.. s:238 374 http://www. Ceza. tecrübeye sahip olmadan.rizgari. 22. korkunç zorluklara katlanan birçok kadın hiç görülmezken. Hazırlanan bu elit kesim emekle büyümek yerine.373 “Aile olarak örgüte yardım ediyorduk.com erişim tarihi.dayatmaya kullanmak.

Gece yarısı oldu mu kızcağız çıldırıp kayalara tırmanıyordu. Kadınlar arasında yapılmadık hakaret. ayrıca bkz. fakir bir köylü kızıydı. herkesin öyküsü.Evin isimli bir örgüt üyesinin dağ kadrosunda bir komutan tarafından tecavüze uğraması sonucu intihara varan ölümü Dilaram’ın kitabında şu 376 şekilde aktarılmıştır. En sonunda Evin kaçtı ama kaçarken 375 Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006.net/son. Akli dengesini kaybetti.04. Masmaviydi gözleri. Bana iyi davranmazsan.375 “Öcalan’a tapmıştım. Herkes biliyordu.2006 376 “Özgürlüğe Kaçış” basım yeri yok. hakaretin haddi hesabı yok. ayak oyunu.net/son.htm erişim tarihi:22. Tecavüzcü.04. Irak Kürdü’ydü.pkkgercegi. Gece yarısı nöbette PKK’lı bir komutan tecavüz etti. karşında ateş topu olurum. elektrik şoku verildi.pkkgercegi. http://www. aktaran.2006 211 . dedikodu. “Evin. Onun (Abdullah Öcalan) kurduğu sistemde birbirimize o kadar düşmandık ki başka düşmana ihtiyacımız yoktu.” 10.htm erişim tarihi:22.http://www. Çok tedavi gördü.Dilaram kod adlı örgüt üyesinin anı-roman olarak hazırladığı “özgürlüğe kaçış” isimli kitabında örgütün içyapısı hakkında önemli bilgiler vermekte ve kadın sorununu tekrar hatırlatmaktadır. İnsanlar yaşadıkça akıllanıyor. Birbirimizi yok etmek için psikolojik savaş.olmayı tercih etmiş ve Öcalan yetmiyormuş gibi bir de onun savunuculuğunu yapan ve bunu parti içi bir kavgaya dönüştüren asalak bir kadın grubu belirmiştir. Yazdığım. 9. kariyer uğruna insanları kullanma kalmamıştı. çok güzel.

örgüt içindeki kadının trajik öyküsüdür. 1997 Temmuz’unda 16 yaşına basmıştı. Hevidan’ın eline kazma kürek verip mezarını kazdırdılar. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 378 “Mardinli Hevidan’a Mezarını Kazdırdılar” aktaran.” 12. biriyle ilişki kurmasıydı. Cemil Bayık’a. 12 yaşındaydı. Cemil Bayık. İnfaz manga komutanı. Son isteğini sordular. Köylüler bulup ailesine teslim ettiler. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 212 . Baho Ağa’nın aşiretindendi. Beni en çok etkileyen. Temmuz 377 “Ölmeden Önce Son İsteği Çocuğunu Doğurmak Oldu” aktaran. Suriye-Kamışlılı’ydı. "Hayır.de mayına bastı. yargılanıp infaz kararı verildikten sonra yapılanlardır. "Çocuğumun hayatını bağışlayın. Karnında bebeğiyle öldürüldü. Ronahi. karnını kuşakla bağlıyordu ama büyüyünce gizleyemedi. 1991’den beri arkadaşımdı. Apo’nun çıkardığı "korucu çocuklarını kaçırıp PKK’lı yapma" kanunuyla kaçırılıp getirilmişti. İki bacağını kaybetti. Kaçma planları yaptı ama anlaşıldı.Dilaramın kitabında dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olaylardan Hevidan isimli küçük bir kıza yapılanlar bu ortamın veya örgütün vahşiliğini göstermektedir378 “Korucu kızı Hevidan. Suçu. O doğduktan sonra beni idam edin" dedi. Babasına dokunmadılar.” 11-Ronahi isimli dağ kadrosu militanı yasak ilişki sonucu hamile kalmış ve karnındaki çocuğuyla öldürülmüştür.377 “Yedi aylık hamile Ronahi’nin Zele’de infaz edildiğini Osman Öcalan da Cemil Bayık da iyi biliyor. Açığa çıktı. tutuklandı. çok küçüktü. Evin. idam edin" dedi. Çünkü onlar karar verdi. Ronahi’nin son isteğini söyledi.

Aşk veya sevginin tanımı yapılırken "kendi cinsini sevmeyen. Ölmüyordu bir türlü. İNTIHARVARİ EYLEMLERDE ÖLÜYORLARDI. Bu mantığın uygulamasında ortaya diğer sorunların çıkması olağandır. Hevidan’ı gözünü kırpmadan taradı.sıcağında çukur açarken söylediği türkü dağlarda yankılanıyordu. birden fazla erkeği sevebilir ama sadece vücuduyla bunlara bağlanabilir özünde. "Kahrolsun Apo" dedi. Son isteği sorulduğunda af dilemedi.65-66 213 . s. başka cinsi sevemez" denir.379 “…Bir yerde kadın erkek ilişkilerini yasaklarsanız.Dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri içtimai yapıyı şekillendiren temel hususların başında gelir. ruhunda tüm bu kişileri ve kendisini Apo´ya bağlamak zorundadır.Kadın tek bir erkeği sevemez. “PKK’de Kadın Olmak” Doz yayınları. Kadınlar başını taşlarla ezerek öldürdüler. "Ahım sizin boynunuzda kalacak!" İnfaz mangasında tek bacağı protezli Siirtli Rengin. BÜYÜK BİR UMUTSUZLUĞA KAPILIYOR: BU UMUTSUZLUKLA GERİLLAYA GİDİP ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMALARDA. EJAK ve YAJK´ın propagandasında "kadın önce kadını sevmeli” denir. o köylü kızı. karşı cinsten birini sevmesini yasaklarsanız. İstanbul-2004.” 379 Nejdet Buldan. Bu hususu dağ kadrosunda yaşamış olan Aryen’in ifadeleriyle aktarabiliriz.” 13. bunu duygusal bağlamda bile yasaklarsanız. Şam´a gelip Öcalan´ı görüp bu sistemin kimin elinde olduğunun farkına varınca. elbette ortaya böyle sapmalar çıkar . Böyle bir ortamı sorgulamaya kalkarsanız lezbiyenlik ve homoseksüellik de ortaya çıkar.

Örgüte para Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızdan vergi adı altında zorla toplanıp Suriye..Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok.pkkgercegi. Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı. isimli kadın örgüt militanı örgütte yaşadığı olayları anlatırken dağ kadrosunda yaşanan çarpık ilişkileri ve insanlık dışı muameleleri de aktarmaktadır. .Y.g. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok.. .04. Bizlerin çektiği acılar ve sıkıntılar umurlarında bile değil.” 15....htm erişim tarihi: 18.2006 381 A. ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim. Suriye ve Avrupa Devletleri destek veriyor.net/pkk_teroru_ve_gercekler.381 “Köyümüze gelen tabancalı bir adam babamı ve küçük kardeşimi öldürmekle tehdit ettiği için ben ve amcamın kızı bu adamla birlikte gitmek 380 http://www.Ş. Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var. Örgüte İran. Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar. İran ve Ermenistan üzerinden geliyor. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım. 214 .M.y..380 “. ..14- İsmini açıklamayan Ö.. Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var. örgüte katılımını ve başına gelenleri şu sözlerle dile getiriyor.

Eğitim esnasında bir kaza geçirdim ve başımı kayalara vurdum. İsmini bilmediğim bu adam daha sonra bizi örgüte teslim etti. Burada 100 kadar örgüt üyesiyle birlikte bir çiftlik evinde kalıyorduk.. . .. Başımızda kaçmamamız için hep nöbetçi vardı. örgüt içindeki çarpıklıkları ve yapılan muameleyi aktarmaktadır.Saçlarımın dökülmesinde sonra tedavi olmam için beni İran’ın Urumiye şehrine gönderdiler..zorunda kaldık. . Bana buraya tedavi olmam için gönderildiğim söylense de herhangi bir tedavi şekli uygulanmadı.’’ 16. Ancak daha sonra kız arkadaşlara yapılan tacizleri görünce saçlarımın dökülmesi ve çirkinleşmem nedeniyle bu tacizlerden kurtulduğumu ve namusumu koruyabildiğimi anlayarak sevindim... Burada sonradan arkadaşlarımdan deney amaçlı olduğunu öğrendiğim bazı ilaçları iğneyle kafa derimin içine verdiler. Saçlarımın dökülmesine başlangıçta üzülmüştüm. ilkokul 4. Evin yakınında bir İran askeri birliği vardı ve burada görevli İran askerleri evin etrafında ve kapısında nöbet tutuyorlar hem güvenliğimizi sağlıyorlar hem de yerimizin tespit edilmemesi için çiftlik askeri bir birlikmiş havası yaratıyorlardı.g.y.. 215 .Kaçırıldıktan sonra örgüt bizi devamlı kontrol altında tuttu. Ayrıca kadroda örgüt üyelerinin birbirlerinden korkan bir durumda olduğunu aşağıdaki ifadelerden çıkarabilmekteyiz.1979 doğumlu. 1996 ve 1997 yılları arasında burada kaldım ve çeşitli ayak işlerine baktım.Y. sınıftan ayrılan Ş. Bir süre sonra saçlarım tamamen döküldü. 382 382 A. Beni tedavi amacıyla Kuneraya götürdüler. isimli örgüt üyesi örgütte yaşadıklarını aktarırken.

Çok korkuyordum.g.383 383 A.y. Fakülte’den ayrılarak örgüte katılan Halit S. Bunların hepsinin bizi kandırmak için çıkarılmış yalanlar olduğunu söylerlerdi. yakalananların öldürüleceklerini söylüyorlardı. İbadet edene rastlamazsınız. Herkes birbirinden korkar. Grup liderleri bunların yalan olduğunu. Ben de bunlara inandım. Ailenize dönmenize müsaade etmiyorlar. Yıllarımın boşa geçtiğini düşünüyorum. 216 . O bildirilerde yazanların yalan olmadığını şimdi daha iyi anladım. suçsuz insanları öldürüyor ama bunların siyasi mücadele için yapıldığı söyleniyordu. 17. bildirilere rastladım.1977 doğumlu. Hiçbir şey örgütün anlattığı gibi değil. Aksine. salim buradayım. Ama kaçtım ve teslim oldum.…Nereye gideceğimizi söylemeden beni örgüte götürdüler. Birbirimizi tanırdık. bazen de kapatmaz küfrederlerdi. Kafamda hep bu vardı. Radyoda çağrı çıkınca bazen kapatırlardı. Keşke onlara inanacağıma bildirilere inansaydım. Örgüt. örgüte gittiğini bilmeyerek gelen veya zorla getirilenler. Bana. her yakalananın önce konuşturulacağı sonra da işkence ile öldürüleceği anlatılmıştı. isimli örgüt üyesinin örgüte girerken yaşadıkları ve örgütün aileye yaklaşımı hakkındaki ifadeleri bizlere dağ kadrosunun ve genel anlamda PKK’nın örgüte nasıl eleman aldığını ve ilerleyen süreçte onların geçmişle olan bağlarını nasıl hiçe saydığını göstermesi bakımından dikkate değer niteliktedir. Ama sağ.Örgüte katılanların çoğu benim gibi katılışının farkına varmadan. Keşke yüz defa bu duyurulara inansaydım. bilirdik ama ayrılmaktan konuşmazdık. kendine önder diyenlerin yalanlarını daha iyi anlıyorum.Arazide.

kan dökmekle bir yere varılamayacağını. ilkokul mezunu olan Cemşit B. isimli örgüt üyesi yaşadığı hayal dünyasını ve kandırılış öyküsünü şu şekilde ifade 384 etmektedir. isteyen para verir” diyorduk. Bahsedenler ikna edilmeye çalışılıyor. Türkiye’den hakkımızı aldıktan sonra Irak. Örgüt inançsızlık felsefesini fazla dinin üzerine gitmeden gizli gizli yürütürdü. burada kalıp ne yapacaksın” dediklerinde örgüte katılmayı kabul ettim. “devlet bizi daha önce dinlemiyordu”. isteyen katılır. “…Kan dökmenin anlamsız olduğunu. “Biz.y.g. Yasa hakkında örgüt. Açık ve özgür bir üniversite ortamında aykırı düşünceleri savunmayı marifet bildik ve bu örgüte katılmamızda etken oldu. cahil militanlara ise “gidersen öldürülürsün” şeklinde propaganda yaparak kandırıyordu. akıllı militanlara. “kadınlar bile savaşıyor. Bana. Suriye ve İran’dan da haklarımızı alacağız ve bu dört bölgeye oturacağız. “Örgüt başı en doğrusunu bilir” mantığı hakimdi. Kaçanları gözden düşürmek için “onlar hain ve korkak” şeklinde propaganda yapılıyor. PKK’ya eleman temininde etkili 384 A. örgüt hakkında söylenenlerin yalan olduğunu insan zamanla öğreniyor.1978 doğumlu. Medya TV ve HADEP’in gençlik kolları. ikna edilemezse cezalandırılıyor ve savaşa gönderiliyor. Aileden bahsetmek. 217 ." 18.“Üniversitedeyken örgütle ilgili kitaplar okuyorduk ve maceracı duygularımız kabarıyordu. “En geç 1994 yılında devlet kurulacak biz de zengin olacağız” diye propaganda yapıyorlardı. Devletin pişmanlık yasasını duyduk. örgüte katıldıktan sonra ortadan kalkıyor ve yasaklanıyordu.

zor kullanarak temin etme yoluna gidiyorduk.’’ 19.1977. Ş. Zor yaşam.“ 20. Öğrenci arkadaşlardan örgüte katılımlar beni etkiledi. Kaçma düşüncesi çoğu kişide var ama birbirine güven duymamaları. silahlı mücadele ile bir yere varılamayacağı görüşü hakim oldu. Her aileden çocuk sayısına göre zorunlu katılımlar gerçekleştiriliyordu. D. açlık. ayaklar bağlanır ve aç bırakılır. sakıncalı bir yerde ise boğularak infaz edilir. sınıftan ayrılmış F.g.1972 doğumlu.Urfa-Suruç Doğumlu. Artık insan ne diyeceğini bilemiyor. ispiyonlama ve ölüm korkusundan dolayı bahsedilmiyor. “. çıkarcı tutumlar ve vaad edilenlerle yapılanların tersliği beni hayal kırıklığına uğrattı. Arkadaşlıkların hep menfaate dayanması. Bu da halkın tepkisine yol açıyordu. Herkes Öcalan’ı ilah olarak görüyor ve söylediği her şeyin doğru olduğuna inanıyordu. geçen zamana yanıyorum. Tabii ki geç kaldık.Yiyecek ihtiyacımızı.Y. Hayallerimizi. Ö. fakülte 3. Silahlı eylemlere katıldım. Eller. Halkla irtibatımız azalmıştı.. Herkes bıkmıştı ama korkudan konuşamıyordu. ailemi ve bunca yılı boşa geçirdiğimi düşündüm. örgüt içerisinde bulunduğu süreçte edindiği izlenimleri aktarırken 385 A. uzun yürüyüşler. evlenmek gibi hayallerim var. 218 . Binlerce insanı boş hayaller uğruna ölüme götüren birini nasıl böyle gördüğüme şaşıyorum.. bu kadar halkı perişan etti. kendimi. ölüm korkusu. Örgütte cezalar ağırdır. Örgüt içerisinde. gençliğimizi yok etti. uykusuzluk. Teslim olduktan sonra. Örgüt.olmaktadır. Ses getirmeyecek bir yerde ise silahla. aile özlemi insanı ümitsizliğe itiyor.y. İş bulmak. Örgütte yaşadıklarını şu sözlerle ifade 385 etmektedir.Okulda bir grup oluşturduk ve faaliyetlerde bulunduk.

ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim.örgütteki gruplaşmaları ve politikaları şu şekilde aktarmaktadır. Örgütten kaçan terörist. Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı. yaşadıkları ve itirafları bölümünün nihayetinde 10 yıl örgütte yaşamış ve ardından kaçarak bu çıkmaz sokaktan kurtulmuş bir teröristin ifadelerine yer verilecektir.. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok.g. Diyarbakır T. 387 A. Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım. Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var. teröre meyilli olan gençlerimize ve başta ailelerine ibretlik bir olay olması bakımından emsaldir. 386 .387 386 A.…Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var. 219 . Bu kişinin örgüte girişinden. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım.y. Örgütün üçte ikisi kaçmak istiyor ama korkudan cesaret edemiyorlar. Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar. . yaşadığı olaylara kadar tüm hayat hikayesi.M Şubesinde ifadesinden aktarılmaktadır.g.E..y. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok. Dağ kadrosunda yaşayanların anıları. Ele aldığımız bu son ifade daha öncekilerini de kısmen kapsayan nitelikte olması bakımından kapsamlı ve dikkat çekicidir. ifadesinde şunları aktarmaktadır.

çevredekiler tarafından ikinci sınıf muamele görmemden dolayı amcamı oğlunun vasıtasıyla PKK-KONGRA/GEL terör örgütünün mitingine götürülüşümden sonra yaşamış olduğum aşağılık kompleksinin etkisiyle içimdeki boşluğu doldurmak çevremdekiler tarafından sahiplenmek. yurt dışına çıktığımda çocuk yaşta oluşum. yeteri kadar bilinçli olmayışım. bu nedenle Kürdistan için savaşın kutsal olduğu söylemleriyle binlerce genci dağlara çıkartan 220 . birçok imkandan yoksun bırakıldığı. kendimi daha güçlü hissetmek amacıyla örgütün derneğine.Ailemin ekonomik durumunun iyi olmaması. bizlere olan güvensizliği içimizdeki kişilikle harekete edemeyeceğimizi üzerimizdeki paraları ve pasaportları alarak tüm çıplaklığı ile ortada bırakıvermişti. daha sonra da kampına giderek örgüte girdim. Annem telefonda "ben ölüme bile razıyım ama seni o gerilla elbisesiyle. İran istihbarat görevlilerinin bizleri yakalayıp örgüt mensuplarına teslim edip oradan da örgüt mensupları tarafından Urumiye'ye daha sonra Zağros dağına ne olduğunu anlamadan gelişim. elinde silahla görmek istemiyorum" diyerek ağladı. tüm bunların nedeninin de devletsizlik olduğu. Ben Avrupa'ya gittiğimde orada özellikle bahse konu devletler etrafında Kürtlerin Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş olduğu. yaşadığımız yerdeki kişiler tarafından pek değer verilmemesi. Çünkü örgüt daha biz uçaktan iner inmez."Ben küçük yaşta koruculardan kötü muamele gördüğüm için ailemin de isteği ile yurt dışına gitmeye karar verdim. ben de büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. hor görüldüğü. ezildiği. çalışmak için iş bulmakta bile zorlanışım.

aşk gibi dünyadaki en kutsal değerlerin adına yoz ilişki denilmiş." gibi röportajları ve benzeri konuşmaları bir kez daha gerçeği görmemi sağladı.anlayış… Alt kadroda ki gerillalara yasaklanan. ailenin. Şemdin Sakık'ın genç erkeklerle ilişkiye girdiği. yaşamın. 2001 yılında Tinere kampında bir erkekle bir bayanın el ele tutuştuğunun görülmesi üzerine her ikisine de meydan dayağı atılması sonrası bayanın intihar etmesi.erkek ilişkisinin. ancak olay 1998 yılında Zap alanındaki Metina bölgesinde meydana gelmiş). Bizlere yıllarca "gemiyi en son kaptan terk eder" şiarı etrafında dersler veren en tepede ki insanların mesela Osman Öcalan'ın yanına sevgilisini de alarak bir çok yönetici ve savaşçı ile Irak'ın daha içlerine kaçarak ayrı bir parti kurması. aşkın. bizlere yasaklanmış. Özellikle üç metrelik bir ipi almayı unuttuğu için hayatının en güzel çağındaki gencecik bir insanın verilen emrin eksiksiz olarak yerine getirilmesine örnek olsun diye yüzlerce kişinin gözünün önünde asılması(ismini ve kim olduğunu bilmiyorum. kadın. sosyal hayatın kutsallığını savunması "bir daha gelsem PKK terör örgütünde mücadele etmek benim için seçenek dahi olamaz. en dinamik ve enerjik olduğu bir çağda kalbimiz bir mermi çekirdeğinin karşısında gezer duruma getirilmişti. Osman Öcalan'ın örgüte katılan bayanların hemen hepsiyle cinsel ilişkiye girdiği. söylemi bile insana batan sevgi gibi. bir yerde insan hayatının en heyecanlı. erkeğin o kamptaki sorumlulardan birini 221 . ancak üst kadroların haremler kurduğu. tıpkı kardeşi Abdullah Öcalan gibi onlarca senedir savunduğu değerleri ve örgütün kanunlarını bir anda bırakarak sevginin.

Bir gece gruptaki örgüt mensuplarıyla yiyecek temin için bölgemize yakın bir köye inerek evlerden zorla yiyecek maddesi istemeye başladığımızda benim gittiğim evdeki yaşlı bir kadının kapıyı açarak "evladım ben de senin gibi geçimimi sağlamak için dileniyorum" demesi üzerine her şeyden koparak kaçmaya karar verdim" Dağ kadrosunda ve örgütte yaşanan bu örnek olaylar silsilesi PKK’nın insana ver(me)diği değeri göstermekte ve bir hiç uğruna nasıl binlerce insanın ölüme gittiğini sergilemektedir. PKK’nın tutunum ideolojisinin baskı ve korku temelli olduğu bu yaşanan olaylardan anlaşılmaktadır. bu gencin bir gece Murat Karayılan'ı örgütte faaliyet gösteren bir bayanla cinsel ilişki halinde iken görmesi üzerine Murat Karayılan'ın bu genci sabah cebinden 25000 dolar para çalmakla suçlayarak kuşuna dizdirmesi gibi insanın midesini bulandıran yüzlerce olay insana niye yaşadığını milyonlarca kez sordurmaktadır. 2003 yılında İran Rojhilan'dan örgüte katılan bir gencin Murat Karayılan tarafından koruma olarak alınması. Yukarıda sıralanan tüm hususları kapsayacak mahiyette olması gereken ve çözüm paketi önerisi olarak ifade edebileceğimiz eklentide sorunun analizi ve yapılması gerekenler genel hatlarıyla vurgulanacaktır. makro anlamda PKK ile dar anlamda ise dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için yapılması gerekenleri aktarmak gerekmektedir.vurarak kaçması. 222 . PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları ve yaşam şartlarını aktardıktan sonra.

PKK ile aktif mücadele eden Güvenlik Kuvvetleri bu mücadelelerini 1991 yılında çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütmüştür. Bu kanunun 1. maddesinde yapılan terör tanımı ülkemizdeki silahlı şiddet olaylarının isminin konulması açısından çerçeve bir hüküm taşır.PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER (ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ) Ülkemizde 25 yıldır aktif olarak tedhiş hadiselerinin mümessili olan PKK.1 223 . Terörle Mücadele Kanunu Md.388 388 3713 sayılı TMK Md. Türk insanına terörle yaşamanın zorluğunu ve acımasızlığını sonuna kadar hissettirmiştir.1’de Terör.

Terör sorunu salt askeri ve polisiye tedbirlerle çözülemeyecek veya asgari düzeye çekilemeyecek kadar girift ve karmaşık bir meseledir. siyasi. yıkmak veya ele geçirmek. Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini. laik.“…Baskı. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak. Özellikle PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler ülkemizdeki terör sorununu çıkmaz bir hale sokmuştur. devlet otoritesini zaafa uğratmak. çözülmesi gereken sorunun sosyolojik açıklamasının veya araştırılmasının yapılmaması ve böylece terör sorununun çözümünün yollarının zihinlerde alt yapısının oluşmamasından kaynaklanmaktadır.. ekonomik düzenini değiştirmek. korkutma. kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemleri ifade etmektedir. sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle. Özellikle PKK dağ kadrosu gibi gayrı nizami harp usulleriyle terör ve tedhiş yaratan bir yapılanmaya klasik tedbirler ve yöntemler kullanmak sorunu daha da kronikleştirmektedir. hukuki. Terör sorunu ülkemizde en başta PKK terör örgütünün isminde anlam kazanmaya başlamıştır. 224 . Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek. yıldırma.” Ülkemizde kanunlar yürürlüğe girdikten sonra uygulamada algılama farklılığı sonucu farklı yönlere çekilebilmesi sebebiyle çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. sosyal. devletin iç ve dış güvenliğini. Bu sorunu çözmek için her türlü askeri-polisiye tedbirler alınmış ancak sorun ülke gündeminden düşmeyecek kadar gücünü korumuştur. temel hak ve hürriyetleri yok etmek. Bu husus kanunların eksikliğinden değil. cebir ve şiddet.

bu kavram örgüt tarafından manipüle edilip büyük bir toplumun direnişi veya intifadası düşüncesi veya fikri haline getirilip Doğu ve Güneydoğu halkına sunulmaktadır. Toplumu ilgilendiren ve toplumun içinden beslenen veya büyüyen bir problemle mücadele. Bu mücadele reçetesi.C. Vatandaşları hassasiyetini göstermelidir. Olması gereken çok daha kapsamlı ve halkı da bilinçlendirebilecek mahiyette bir konsepttir. Sosyolojik sorunlar bulaşıcı hastalık gibidir.PKK terörüne ve özellikle dağ yapılanmasına karşı tedbirler alabilmek için veya bunları asgari tehdit düzeyine çekebilmek için devlerin ve sivil toplum örgütleri de dahil tüm kurum ve kuruluşların ortak bir mücadele konsepti olmalıdır. Ülkemizdeki PKK terörü her ne kadar bizim algılamalarımıza göre terör olarak görülse de. Yani PKK ile Devlet arasında kalmış kitleleri terörün kucağından kurtarmak 225 . Çünkü terör sosyolojik bir problemdir. toplumu korumakla görevli güvenlik güçlerine düşmektedir. Türkiye’nin Terörle Mücadele el kitabı haline gelmeli ve çıkarılacak terör kanunlarına da rehber olmalıdır. Milli Güvenlik Strateji Belgeleri veya bu tarz çalışmalar devletin sadece belli bir kesiminin görüş ve fikirlerinden teşekkül etmiştir. Gerekirse aylarca tartışılıp üzerinde kafa yorulması gereken bu meselede başta devletin sorumlu birimleri olmak üzere tüm T. toplumun tüm dokularına sirayet etmeye başlar. Bu durumun önüne geçilebilmesi için de bataklığı kurutmak gerekir. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için dağ kadrosunun oksijeni veya yaşam kaynağı olan militan temininin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan ülkemize yıllardır huzur vermeyen PKK terörüne ve özelde PKK dağ yapılanmasına karşı güvenlik kuvvetlerine büyük sorumluluklar düşmektedir.

stratejimiz ne olmalı gibi sorular sorularak önce sorunun tespiti devamında değerlendirilmesi ve analizi nihayetinde ne olmalı şeklinde tasnife ihtiyaç bulunmaktadır. Sorunun Tanımı Ve Teşhisi PKK dağ kadrosunun yıllarca gerçekleştirdiği ve muhtemelen gerçekleştireceği eylemler uluslar arası ve ulusal ölçekte hukuki planda 226 . görüş. Fert fert insan kazanmayı amaç edinerek Doğu ve Güneydoğu’da kardeşlik müessesesinin temin edilmesi gerekmektedir. PKK dağ kadrosuyla mücadele açısından ne yapılmalı. PKK’nın Dağ Kadrosunun başını çektiği terör gerçeğinin açıklamasının yapılması ve tanımının konulması çözüm için girizgâh niteliği taşımaktadır. Bu hususla ilgili ne kadar farklı fikir. Makro anlamda PKK ile mücadelenin en önemli boyutu olan dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için başta Güvenlik Güçleri olmak üzere devletin belli bir yol haritasına veya rehbere ihtiyacı vardır. BİR ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ Var olan bir soruna çözüm üretebilmek için sorunun teşhisini yapmak gerekir. Nihai analizde diyebiliriz ki Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin matruşkalaşan terör sorununa bir yaklaşımı olmalıdır.gerekir. Bu açıdan soruna yaklaşım ehemmiyet arz etmektedir. öneri ve çözüm paketi varsa değerlendirilmeli ve güvenlik vizyonu genişletilmelidir.

verilecek cezaların caydırıcılığı aksi yönde tesir gösterebilir.14 227 . Umut Vakfı Yayınları. Aktaran Marmara Üniversitesi ve The British Council. Bu durum ceza-adalet sistemi açısından terslik gösterse de gerçeklik yönü olan bir durumdur. bu eylemlere katılanların tecziye edilmesi gerekliliği konusunda da sorun bulunmamaktadır. Ceza ve yasaklar adi suç işlemiş suçlular açısından değerlendirildiğinde caydırıcı etkisi mutlak olan bir fenomendir. Tepkisel güvenlik anlayışına genetik kodlarına kadar bağımlı kalan Türkiye. sorun terör olaylarının gerçekleşmesinin temel sebeplerinin muğlâk kalmış olmasıdır. s. Seçkin Yayın Evi. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat.389 Dağ kadrosunun eylemlerinin birer terör eylemi olduğu konusunda her hangi bir problem olmadığı gibi. sorunun özünü verilmesi gereken cezalarda görmektedir. (DGM eski Başkanı). Md. Ancak mevcut olan sorunun hukuki yönü sadece vuku bulan olaylara reçete sunacak mahiyettedir.26. İst-1996 391 An. Önemli olan nokta PKK dağ kadrosunun potansiyel tehlike 389 Şahin Kurt.değerlendirilmesi yapıldığında birer terör suçu olarak ifade edilebilir. Ancak sorunun hukuki yönünde üzerinde muhakkak durulması gereken nokta DÖNMEZER’in ifade ettiği gibi “Terörle mücadele ederken hukuk kurallarına riayet edilmesi ve bu mecburiyetin her gün vurgulanmasıdır.161 390 “Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele” isimli konferansa ait belge ve zabıtlarda sentez konuşmasından alınmıştır. Esas sorun mevzuat hükümlerinin değişikliği veya esnekliği değil.95.”390 Sorunun hukuki açıdan devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine391 işlendiğini ve terör suçları kapsamında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Ancak işlenen cürüm terör kapsamında ise ve içinde ideoloji varsa.96.

ilerleyen süreçte gelişen politik olaylar çerçevesinde bu amacını Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında ekolojik yapılanmayı sürekli vurgulayan ütopik bir amaca kanalize etmiş ve bu çerçevede kendisine düşen silahlı çatışmaların sorumluluğunu üstlenen yapılanma olmuştur. PKK dağ kadrosu. Bu yapılanmanın oksijeni bu yapılanmanın bilinçsiz ve körelmiş mağdurları olan ancak bunun farkında dahi olmayan veya kurtulamayan dağa çıkmış kadınlar. Bu bakımdan bir tanımlama yapacak olursak diyebiliriz ki. 228 . gençler veya çocuklardır. belli bir amaç ve ideal uğruna bir araya gelen ve devletin meşru güçlerine karşı. Nasıl ki doktorlar bir hastalığı tedavi ederken önce hastalığın ilerlemesini durdurup daha sonra yaralı kısımla ilgileniyorlarsa aynı şekilde Terörle Mücadelenin köklü bir çözüme ulaşabilmesi için teröre zemin oluşturan faktörlerin öncelikli olarak karantina altına alınıp minimum seviyeye indirgenmesi gerekir. ülkenin belli bir bölümünde Sosyalist çizgide bir Kürt Devleti kurmayı amaç edinmiş. Bunların gözünü karatan ve farkındalıklarını sıfırlayan temel husus şiddet ve terörün bilinç kodlarına yerleşmesi ve onları savaşan birer robot haline getirmesidir. Sorunun hukuki boyutunun yanında görünen ve sosyal yönü olan tarafları da bulunmaktadır.olması ve gelecekte bu durumun devam edebilmesi ihtimalidir. Bu sorun adli boyutu olmayan ancak önlenmesi gereken nitelikte bir mahiyet taşımaktadır.

Eğer bu teröristleri düşman olarak görür veya nitelendirirsek onların bağlı oldukları veya aidiyet hissi oluşturan yapılanmayı zımnen tanımış oluruz. içinde bulundukları ortamın zemin oluşturması yatmaktadır. Sorunu tanımlarken sorulması gereken soru “Niçin bu gençler çocuklar dağa çıkıyor” sorusudur. Ancak soruna yaklaşım yaparken hamaset dolu söylem ve girişimler dağ kadrosunun tutunumunu ve asabiyesini kuvvetlendirmektedir. ölmek haline gelmektedir. “Bu savaşa neden katıldığımızı 229 . Pişman olup kaçmak ölümle eşdeğer nitelikte olan bir ortamda tek yol düşman gösterilen ve görülen devletle çatışmada. şehit ettikleri asker ve polisleri üzerlerindeki devleti temsil eden elbiseleri ve kimlikleri sebebiyle şehit etmişlerdir. Dağ kadrosuna çıkan terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu İspanya iç savaşına katılan bir İngiliz şairin dizelerindeki hissiyatla bütünleştirebiliriz. Birincil sorun olan terör olaylarının köklü çözümü için dağa çıkan yolları kapatmak gerekmektedir. Örgüt militanları özel bir suç türü olan terör suçlusudurlar. Bu sebeple bu kişileri düşman olarak nitelendirmek terminolojik açıdan sakatlık oluşturur. Bu noktada diyebiliriz ki ilk hedef devlet’tir.Dağa çıkan ve eylemlere karışan teröristlerin çoğunluğu bu ülkenin vatandaşıdır. Zira PKK terörünün görünen veçhesi dağ kadrosunun eylemlerinden teşekkül etmiştir ve etmektedir. Sorun “dağ kadrosundaki teröristlerin yaptıkları eylemleri durdurmanın yolları” olarak düşünülmesi kısır bir döngüyü beraberinde getirecektir ve getirmiştir. Zira düşman dışta olur. Dağ kadrosundaki teröristler. Dağ kadrosundaki birçok teröristin dağa çıkma sebepleri içerisinde.

intikam ve para da değil Biz buraya başka bir yol GÖREMEDİĞİMİZ İÇİN GELDİK” Gerçekten PKK dağ kadrosundaki birçok terörist bu yola göremediği için girmiştir.Bu teröristlerin büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve düşman değil terör suçlusudur. Yalancılık ve aptallık değil. Bu bakımdan ortaya koyacağımız çözüm paketi önerisi belli bir sistematiğe ve ana 230 . Sorunun tanımlaması ve teşhisi açısından sistematik bir değerlendirme yapacak olursak. Şehvet. neden bu eylemleri yaptıkları ve onları örgütün silahı haline getiren faktörlerdir. 1.Yıldızların altındaki platolara Bizi neyin sürüklediğini soranlara İngiltere’deki dostlara Deyin ki. Sorunu sadece silahlı değil. 3. bu sebep. çözüm önerileri halinde konu konu maddeleştirerek sıralayacağız. Yukarıdaki tanımlama çerçevesinde PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gereken hususları. PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gerekenler konusunda belli bir çözüm metodolojisinin oluşturulması gerekir. tüm yönleriyle ele almak durumundayız. Bunu önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyelerinden daha iyi anlamaktayız. 2.PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler terör suçudur ve bu eyleme iştirak etmiş örgüt üyeleri de teröristtir.Sorunun esası dağa çıkan teröristlerin yaptıkları eylemler değil. niçin dağa çıktıkları.

Çözüm yolları araştırılırken korkularımızla yüz yüze gelmek zorundayız. Bu üç aşamayı sıralayacak olursak.Dağ yapılanmasına verilen yurtiçi ve yurtdışı menşeli maddi desteğin kesilmesi 3. 1. Bu üç aşama önceliği ve sonralığından ziyade sürekli var olan ve devam eden ancak kısa orta ve uzun vadeye yayılarak sorunun kökünü çürütmeyi amaçlamaktadır. En başta söylediğimiz gibi bir rehber mahiyeti taşıyan çözüm yollarına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu “bilinen” gerçeklerin çözümü konusunda cesaretli adımlar atılamamış ve sorun kemikleşmiş bir hale gelmiştir. ÇÖZÜM PAKETİ (1) Üç Aşamalı Çözüm Sistematiği Yaklaşımı Dağ kadrosuyla mücadele yolları değerlendirildiğinde temel olarak yapılması ve izlenmesi gereken yol ve yöntemler üç aşamada ve birbirlerine bağımlı olarak gelişmektedir. Sorunun sürekli taze tutulması. Bu hususlar veya başlıklar aslında ülkemizde zaman zaman dile getirilmiş ortaya konulmuş ve bilinen gerçeklerdir.başlıklara sahip olmalıdır.Dağ kadrosuna katılımın engellenmesi ve kitle desteğinin kırılması için sosyolojik sorunlarla mücadele Bu üç aşamalı yaklaşım kendi içinde birçok alt başlığı barındırmaktadır. Zira her bir başlık başlı başına bir tez konusudur. Ancak bu başlıklara yüzeysel değinmek durumundayız. Çözüm paketini 10 temel başlık altında sunacağız.Dağ kadrosuyla aktif silahlı ve psikolojik mücadele 2. 231 .

Dağ kadrosunun Teröre kanalize olması ve bu eylemleri gerçekleştirmesinin fikri ve ideolojik yönü ise terörizm olarak nitelendirilir. Bu yapılanmayı da terör örgütü olarak nitelendirmekteyiz. Bu bakımdan terörizm bataklık. Ancak içinde bulunduğumuz küresel realiteler terörizmi yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline getirmeye başlamıştır. PKK dağ kadrosunun ortaya çıkardığı 232 .yazılı görsel ve işitsel araçlarla kamuoyu oluşturulması soruna çözüm konusunda adımlar atılmasını mecburiyet haline getirecektir ve esasında getirmiştir… (2) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Tanımlamanın Yapılması (Terör ve Terörizm) PKK Dağ Kadrosunun yapmış olduğu eylemleri Terör eylemleri. benzer örnekleri vurgulamamız gerekmektedir. Terörle mücadelede zor kullanmak gereklidir ancak terörizmle mücadelede zor kullanmak aksül amel edip ters etki oluşturur ve sorunun çıkmaza sokar. Terör ve terörizmle mücadele birbirinden farklı olan iki temel husustur. Ülkemizde ve Uluslar arası arenada PKK’nın terör örgütü olduğunu metodolojik açıdan ortaya koymamız. PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemleri terör eylemleri olarak nitelendirirken. Bu kaçınılmaz gerçek karşısında terörizmi minimize etmeye çalışmak gerekmektedir. terör olayları da sinekler gibi değerlendirilebilir ve kesin çözüm terörizmi yok etmektir. Terörist olarak ifade etmiştik. bu eylemi gerçekleştirenleri. Terörle mücadelede silah kullanılabilir ancak terörizmle mücadele fikriyatla ve düşünceyle yapılabilir. Terör olayları ve eylemlerinin vuku bulması terörizmin ortaya koyduğu düşünce ve fikrin fiiliyata geçmesinden kaynaklanmaktadır.

şartlara ve zamana göre değişim gösteren elastiki bir yapıya sahiptir.e.. (a) Mevzuat Konusundaki Sorunları Aşmaktır. Meşruiyetin kaynağı ve pusulası da hukuk kuralları ve mevzuattır. antiterör yasalarını etkin bir şekilde. Ancak yeni çıkan kanunlar Terörle Mücadele Kanununun işlevini sona erdirmiştir. 1991’deki mevcut şartları 2007’deki şartlarla eşdeğer görmek soruna çarpık yaklaşmak olur. Almanya’nın.403 233 . a. İtalya’nın. Terör mevzuatı konusunda yapılacak ilk iş Demokratik çerçevede oluşturulmuş Terörle Mücadele Kanunu çıkartmak veya revize etmektir. Bu bakımdan Kahveci’nin üzerinde durduğu ve bizim de vurguladığımız nokta şudur. (3)PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Hukuki Açıdan Yapılması Gerekenler PKK dağ kadrosuyla meşru güçlerin yani devletin birimlerinin ve organlarının yaptıkları mücadelede meşruiyeti elden bırakmamaları gerekir. Ancak dağ kadrosunun fikri yapılanmasının ve alt ideolojisinin köklerini kurutmak ve bununla mücadele etmek öncelikle ülkemizin kalemşorlarına ve öğretmenlerine düşmektedir.392 bölücü terörü azaltmanın veya asgariye indirmenin yolu. Zira terör olaylara.terör eylemleriyle mücadelede öncelikli görev Güvenlik Kuvvetlerine düşmektedir. Ülkemizde terörle mücadelenin yön göstericisi 1991’de çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunudur. İngiltere’nin işlettiği şekilde. s. işletmektir. Ama bu yasalar ifade hürriyetine yasak koyan ve demokratikleşmeye engel mahiyette olan yasalar 392 İmset.g. Bu açıdan hukuki planda yapılması gereken ilk iş.

Terör suçu işleyenle. bu suça girmemiş olanı kesin çizgilerle ayırabilmelidir. askerin ve polisin rolü tekrar gözden geçirilmeli. Terörizm.. İhsan Bal.. .62 Bu raporun metni için bkz. Bir devlet ülkesinin parçalanmasını. İbrahim Pınar. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8. Taser. 394 “ Her demokratik rejim. Terörle mücadele konusunda çıkarılacak mevzuat ve kanunların zayıf karnı ifade hürriyeti kısmında ortaya çıkabilir. Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği. maddesinin değiştirilmesi gerekçesi şu hususları vurgulamaktadır. Terörle Mücadele ile ilgili çıkarılacak mevzuat içerisinde sivil inisiyatif arttırılmalı. özgürlükçü demokrasi anlayışına aykırıdır. s. varlığına yönelecek tehlikelere karşı kendini korumak zorunadır. Terörle Mücadele Kanunu 234 . bazı parçaların başka bir devlete verilmesini savunan ve bu hedefi gerçekleştirmek için övücü düşünce açıklamaları yapan kişilerin bu davranışlarına seyirci kalamaz. Editör. Hukuk sistemimizde yasaklanan düşünce açıklama şekli suça tahrik olarak isimlendirilmektedir. Bir fikrin açıklanması kuşkusuz suç olamaz… Bu. Ank-99. İngiltere’nin Ekim 2005’te çıkardığı Terör Yasası (The Terrorism Bill) sivil-asker ilişkileri açısından örnek 393 alınmalıdır. Ank-2006 s:291-346 394 Pulat Y. Terör ve Demokrasi.olmamalıdır. USAK Yay. Düşünce özgürlüğünün bir devletin ülke bütünlüğünü ortadan kaldırıcı bir nitelik kazanmasını savunmak (…) pek mübalağalı bir özgürlük anlayışı teşkil eder. Bilgi yayınevi.” 393 İngiliz Terörle Mücadele Konusunda bkz: Sedat Laçiner.

Türkü ve tüm taraflarıyla Türkiye gemisinin içinde seyahat etmek durumunda ve zorunluluğundadır. “lakin”lerle tahdit konulması sebebiyle demokrasi ve insan hakları konusunda düzenlemeleri tekrar sıfırdan başlatmak zorunda kaldıysak aynı şekilde çıkarılacak Terörle Mücadele Kanununda da aynı sorunlar tekerrür edebilir. solcusu. terörle mücadelenin meşruiyetinin miftahı olması sebebiyledir. Bu açıdan Aktan’ın ifade ettiği şu hususa dikkat etmek gerekir. Zira ülkemiz sağcısı. Terör sorunu nihai dönemde ulusal boyutu aşan ve herkesin işin içine girdiği girift bir hal almıştır. Radikal Gazetesi.Güvenlik sarkacında hafakanlar yaşamış olması sebebiyle tecrübelerini çıkaracağı kanunlara yansıtmalıdır. Terör çıkmazı bu geminin altına konmuş dinamit anlamına gelmektedir.Terörle ilgili mevzuat sorununun çözümünde yukarıda bazı bölümlerinden alıntı yapılmış gerekçeli rapor göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum ülkemizin dışa karşı imajına da yön vermektedir. Abartılı maddelerle kanunların içleri boşaltılmamalıdır. Ülkemiz yıllarca Özgürlük. 26-02-1999 235 . Çıkarılacak mevzuat siyasi çekişmelerin ve güç dengesinin malzemesi olmamalıdır.395 395 Gündüz Aktan. Terörle ilgili mevzuat uluslar arası açıdan denklik taşımalıdır. Kürdü. Terörle Mücadele Mevzuatının esas önemi. “Olağanüstü ne demek”. Nasıl ki 1960 anayasasının insan hakları ve demokrasiye verdiği ehemmiyet 1982 anayasasında “ama”larla. Çıkarılacak mevzuat hükümetin tasarrufu değil tüm Türkiye’nin ortak kanaatine uygunluk arz etmelidir. ÖzgürlükGüvenlik dengesi profesyonelce ortaya çıkarılmalıdır.

. Bu md. İHEB 30-Md. toplumda kin ve nefret oluşturan görüşlerin savunuculuğunu yapmak da girer. “Bildirgenin hiçbir hükmü. dış dünya bizi ilgilendirmez’ diyebilirler. Yapılacak düzenlemede bu propaganda faaliyetleri kesin bir kararlılıkla yasaklanmalı ve yapılacak eleştirilere karşı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 30. görmekteyiz. Özgürlüklerin yok edilmesini güden faaliyet kapsamına. hükmünde. içinde ilan olunan hak ve hürriyetlerin bir devlet. zümre veya fert tarafından yok edilmesini güden bir faaliyet girişmeye veya eylemsel olarak bunu işlemeye herhangi bir hak gerektirir şekilde yorumlanamaz” demektedir. özgürlüklere yar vermeyen antidemokratik sistemlerin propagandasını yapmak veya kütleleri şiddet eylemlerine yöneltecek. maddesi hatırlatılmalıdır. ancak yaklaşımları ve söylemleri Türk milletini önümüzdeki onlarca yıl olağanüstü etkileyecektir…” (Öcalan’ın yargılanma süreciyle ilgili yazı) PKK dağ kadrosunun yaptığı eylemlerle mücadele konusunda hukuki alt yapı oluşturulurken dağ kadrosuna yadım ve yataklık edenleri ve örgütün cephe faaliyetlerine katılanları da kapsayacak hükümlere de yer verilmelidir. 236 . Bunun gerçekleşmesi için yoğun propaganda eylemleri yapılacaktır. PKK’nın son yıllarda ortaya koyduğu birisi de “savaşı Türkiye’ye yaymaktır“. Bu hususu yine İHEB 10/2 md.“… savcılarımız ‘biz mevzuatla bağlıyız.

ülkenin toprak bütünlüğünün. 11 Haziran 1985’te yürürlüğe giren “Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 237 .” Dağ kadrosunun yaptığı terör eylemlerini. genel ahlak ve sağlığın gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla kanunla sınırlandırılır. 2.“Düşünceyi açıklama ve yayma ve haber alma özgürlükleri ulusal güvenliğin. (b)Eve Dönüş ve Pişmanlık Yasalarının Etkinliği Dağ kadrosuyla mücadelenin hukuki boyutunun tetkikinde değinilmesi gereken bir diğer önemli husus da eve dönüş ve pişmanlık yasalarıdır. asayişin sağlanması. Bunun için ceza-adalet mekanizmasının tüm üniteleri konuya profesyonel şekilde hâkim olmak durumundadır. kamu güvenliğinin korunması. Hazırlanacak mevzuat ve hukuki hususlar Uluslararası Hukukun realitelerini göz önünde bulundurmalıdır. örgütün propagandasından bağımsız düşünemeyiz. Mevzuat terörle mücadele edecek sivil-resmi organların dengesi sağlanmalı ve bu konuda çağın gereklerine göre gerçekçi yaklaşılmalıdır. Mevzuat konusundaki sorunları aşabilmek için yapılması gerekenler. 3. tecrübelerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Ancak bu uygulama da ulusal ve uluslar arası mevzuata göre yapılmalıdır. Propaganda önüne geçilmesi gereken temel hususlardan birisidir. suç işlenmesinin önlenmesi. Eve dönüş ve pişmanlık yasalarının etkinliği konusunda terörle mücadele geçmişimize bakmak bize yön gösterecektir.. 1. Terörle mücadelede mevzuat.

Bu teröristler pişmanlık yasasını bir kapı olarak görebilmektedirler. Abdülkadir Aygan.Dair Kanun” terörist örgütlerin bütünlüğünü ciddi biçimde tehdit etmekteydi. Ancak bu durum terör örgütlerini ve fraksiyonlarını ciddi biçimde sıkıntıya sokmuştur. Pişmanlık kanunu ve onun paralelinde geliştirilen itirafçılık kanunu ülkemizin terörle mücadelesinde yön gösterici rehberlerin kazanılması açısından anlamlı olmuştur. Toplumsal salahiyeti sağlamakla görevlendirilmiş Güvenlik Kuvvetleri ve suçluları cezalandırmaya çabalayan mahkemelerin dayandıkları belli başlı kurumlardan biri de itirafçılıktır. Zira daha önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyeleri örgüt içinde bulunan militanların pişmanlığını göstermesi bakımından rehber olabilecek niteliktedir. Bu bakımdan itirafçılığın temelini atan pişmanlık yasası veya eve dönüş yasaları terörle özelde ise dağ kadrosunun çözülmesinde ayrıcalıklı yeri olan bir konudur. 15 Eylül 1986 238 . Ramazan Işık’ın belirttiği üzere itiraf:396 Teröre karşı alınmış bir tavırdır. Bu konunun kurumsallaşması açısından ve verimli hale gelmesi bakımından kafa yorulması gerekmektedir. s. Önemli olan nokta veya eleştirilecek husus şudur: Acaba Pişmanlık ve Eve dönüş yasalarından beklenen verim alınabiliyor mu? Eğer bir aksaklık varsa bu noktada aranmalıdır. Pişmanlık yasası ülkemizde 21–23 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da "Teröristlerin Rehabilitasyonu" adlı uluslar arası sempozyumla gündeme gelmiştir.30. Sami Demirkıran ve daha birçok eski terör örgütü üyesi bu yasanın sonucunda hayata kazandırılmışlardır. sayı 168. Aksi şekilde yani “bu yasalar tekrar çıkarılmasın” mantığıyla olaya yaklaşmak çözüme gözlerini kapatmakla eş 396 Yeni Forum Dergisi.

zor ve sıkıntılı yönü silahlı mücadeledir. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı çatısı altında oluşturulan Psikolojik Harekât Şube Müdürlükleri bu konuyla ilgili ciddi atılımlar ve çalışmalar yapmaktadır. Örgüt içerisindeki bu çatlaklıklar iyi değerlendirildiğinde dağ kadrosunu içte vurabilmek çok daha kolay hale gelecektir. Özellikle bu amaçla rehabilitasyon merkezleri kurularak örgütten kurtulmuş bireyi gözetim altında tutmak ve değerlendirmek gerekir. Tekrar belirtmek gerekir ki dağa çıkan gençlerin büyük çoğunluğu bizim toprağımızın insanıdır. Değinilmesi gereken esas nokta. Son dönemde PKK dağ kadrosundaki militanlarda yaşanan serzeniş ve çatlak sesler dışarıya çıkmış durumdadır.anlamlıdır. (4)PKK Dağ Kadrosuyla Silahlı Mücadelede Yapılması Gerekenler PKK terör örgütüyle mücadelenin en hassas. Bu merkezlerde kişiye yaklaşım esas önemli noktadır. Bu bakımdan onları yabancı görüp düşmanlık beslemek yerine bizden biri gibi görüp tedip etmek en makul davranış olacaktır. Bu çalışmaların diğer kurumlar için de geçerli olması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Silahlı mücadele özellikle PKK gibi bir terör örgütüyle yapılarken daha zor ve çetin bir mücadeleyi iktiza 239 . bu hususu uygulamada profesyonel şekilde gerçekleştirmektir. Bu konuda atılacak en önemli adım da pişmanlık ve eve dönüş yasalarının rehabilitasyon merkezli olmak kaydıyla hızlandırılmasıdır. Pişman olan kişiye iyi niyetle yaklaşmak temel düsturumuz olmalı ancak onu sürekli takip ve tarassut etmeliyiz. Pişmanlık veya Eve Dönüş yasası çıkarmak veya bunun yürürlüğe koymak değil.

Zira terör örgütü üyelerinin hedefinde devlet ve onun meşru güçleri vardır. Silahlı mücadelede yardımcı nitelik taşıyan istihbarat birimlerinin operasyon yapmaları 240 . PKK Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede ayrı bir önem taşımaktadır. PKK dağ kadrosuyla kırsal alanda mücadele eden asker. Devlet kendisine tecavüz eden ayrılıkçı örgüt üyelerinin karşısında gücünü göstermezse terörün zımni amacı gerçekleşmiş olur ve devlet zafiyete düşer. Devlete sıkılan kurşun karşısında hukuki açıdan içtihat yapacak kadar vaktimiz olmayacaktır. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu bu hususta gerekli düzenlemelere sahipti. Yapılması gereken hukuki düzenlemelere de önceki bölümde genel hatlarıyla değinmiştik. polis veya jandarma birlikleri meşru savunma durumunda silahlı çatışmanın mesuliyetinden sorumlu tutulamazlar. Devletin silahlı birliklerine güç kullanma yetkisi verilirken bunun hukuki al yapısı oluşturularak verilmektedir ve verilmelidir. PKK dağ kadrosuyla silahlı mücadelenin zorluğu ve sıkıntılı olması Tüm Türk Milleti tarafından bilinen bir gerçektir ancak önemli olan bir diğer gerçek de bu mücadelenin meşru çizgide devam etmesi gerekliliğidir. Silahlı mücadelenin hukuki veçhesinde önemli olan husus silahlı mücadelenin hukuk dışı eylemlerle kirlenmemesidir. Yani terörle mücadele eden veya edecek olan silahlı birlik veya yapılanmaların hukuk kuralları çerçevesinde meşruiyetinin olmasıdır. (a)Silahlı Yapmak Mücadeleyi Hukuki Çerçevede Üçüncü madde başlığı altında belirttiğimiz Terörle Mücadelenin meşru çizgide yapılması hususu.etmektedir.

Zira denetim mekanizması olmayan silahlı birlik ve yapılanmalar ilerleyen süreçte bumerang misali ters etki gösterebilirler ve çizgilerinden çıkabilirler.Terörle ilgili mevzuat hükümlerine mutlak riayet etmek gerekmektedir.meşruiyet açısından sakatlık oluşturmaktadır. 2. 3. 241 . Devletin zor kullanma gücüne sahip birimleri olan asker ve polis teşkilatlarının hukuki çerçevede kalmaları aslında bu teşkilatlar için zırh mahiyeti taşımaktadır. 1.Yapılan silahlı mücadelenin denetimini yapmak ve bu hususta yabancıların bizleri zor durumda bırakmalarına engel olmak. İstihbarat birimlerinin yapması gerekenler önleyici mahiyet taşıyan bilgilendirme görevidir. PKK dağ kadrosuyla yapılan silahlı mücadelede hukuki çerçevede yapılması gerekenleri sıralayacak olursak. Denetimin sivil görevli müfettişler tarafından 365 gün 24 saat yapılabilmesi gerekmektedir. Operasyonel birlikler bu bilgiler ışığında yapılması gerekenleri hukuki prosedür çerçevesinde yapacaklardır.Kanunların veya mevzuatın silah kullanma yetkisi verdiği birimler dışındaki yapılanmaların bu vazifeyi ihkak-ı hak olarak görmemesi gerekir. Silahlı bir yapılanmanın yaptığı işlerin geri dönüşü olmaması yani işin içinde öldürmek ve yaralamak gibi hassas hususların bulunması hukuk sisteminin bu konuda daha titiz olmasına yol açmaktadır. Ülkemiz terörle mücadele serüveninde bu ve benzeri tecrübeleri yaşamıştır. Bugün yapılmış olan hukuk dışı bir mücadele yöntemi yıllar sonra uluslar arası arenada karşımıza tazminatlar şeklinde çıkmakta ve bu durum Türkiye’nin silahla düzeltemeyeceği sorunlar yaratmaktadır.

) kuvvetlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir.Ç Yöntemlerini Kullanmak PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisini ve yapılanmasını incelerken ayrıntılı olarak belirttiğimiz hususların başında gayrı nizami harp ve düşük yoğunluklu çatışma kavramları gelmekteydi. Polis ve jandarma birliklerinin Terörle Silahlı Mücadele konusunda profesyonel ekiplerinin (Özel Harekât Timleri vs.(b)Silahlı Mücadelede Polis ve Jandarma Birliklerini Kullanmak ve Profesyonel Yapılanmaya Geçmek Ülke sınırları içerisinde meydana gelen tedhiş olaylarıyla veya düşük yoğunluklu çatışma ile mücadele etmesi gereken birlikler başta polislerden polis teşkilatının kurulmadığı veya kurulamadığı bölgelerde yani kırsalda Jandarma Birlikleri bu mücadeleyi verecektir. Zira PKK’nın kullandığı yöntemler klasik savaş yöntemlerinden farklılık arz eden ve asimetrik yönü bulunan gayrı nizami harp veya düşük yoğunluklu çatışmadır. Bu bakımdan PKK dağ kadrosuyla silahlı 242 . Ordu birliklerinin bu mücadelede yer alması uluslar arası alanda bağımsızlık mücadelesi veriliyormuş imajı oluşturmaktadır. ve vermesi gerekmektedir. (c) Silahlı Mücadelede Gayrı Nizami Harp/D. Ordu birliklerinin bölgedeki çatışmaya müdahil olması dışarıdan farklı algılanmakta ve bir savaş havası estirmektedir.Y. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için Polis ve Jandarmanın alt yapısının yeterli olmaması ve bu durumda kara kuvvetleri sınıfından birliklerin müdahale etmesi içinde bulunulan durumda mecburiyetin gerektirdiği bir durumdur ancak 23 yıldır terörle mücadele eden ülkemiz bu sorunu aşabilmeli ve ordu kuvvetlerini nadiren ülke içinde kullanmalıdır.

gayrı nizami harp klasik savaşın dışında farklı yöntemleri ve farklı etik kuralları olan bir harptir. Maalesef ülkemizde bu gerçeklik geç anlaşıldığı için silahına mermi dolduramadan şehit olmuş olan onlarca hatta yüzlerce asker ve polisimiz bulunmaktadır. Malaya ve buna benzer örnekler göstermektedir ki. 243 . Birliğin attığı bir adım teröristlerin kaçabilmesi için yeterli olmaktadır ve olmuştur. Aynı şekilde PKK dağ kadrosu gibi belli bir sistemi olmayan ve her an saldırı potansiyeli olan bir örgütle sistemli ve klasik mevzi savaşı vermek boşa kürek çekmek ve enerji kaybetmek anlamına gelir. vur-kaç taktikleriyle karşı tarafı yıpratma yöntemleri ülkemizde 1991–1992 yılına kadar PKK açısından önemli boyutlara varan sonuçlar alınmıştır. Askeri birliklerin büyük gruplar halinde operasyon yapması sürecinde nicelik açısından kabarık olmasından dolayı hantallık kaçınılmaz bir gerçektir. Gerilla savaşında düşmanı etkisiz hale getirebilmek için onu kendi silahıyla vurmak gerekir. dağ kadrosunun metodolojisinin çok iyi analiz edilmesi gelmektedir. Gayrı nizami harbin yaşandığı Çin.mücadele yapılması gereken temel hususların başında. Vietnam. Bu açıdan hantal askeri birliklerle ve bir hafta evvelden tüm dünyaya duyuru yapılarak operasyona çıkılması sadece psikolojik etkisi olan ancak verimi düşük bir harekât tarzıdır. Latin Amerika. Onbinlerle ifade edilen askeri birliklerin manevra kabiliyeti mücadele verilen dağ yapılanmasının yanında çok zayıftır. PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisi kısmında ayrıntılı olarak değindiğimiz asimetrik şiddet ve. Bu çatışma ortamında askeri birliklerin niceliği değil –niteliği önemlidir.

.(D. (4)Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede geceleri karakolların boşaltılıp PKK militanları gibi klasik mevzi sistemi dışında asimetrik yöntemlerle asayişin teminini sağlamak. açısından) (1)PKK’nın dağ kadrosunun en son kullandığı gerilla yöntemleri ve asimetrik terör yöntemlerini tespit edip yeni reçeteler ortaya koymak. (2) Polis ve Jandarma birlikleri içerisinde kalifiye elemanlardan oluşturulan özel birliklerin kuvvetlendirilerek.Y. askerlik sanatının mantalitesini anlamaya başladığında terhisinin gelmesi sebebiyle. tedricen onları bu mücadeleden izole etmek veya kışlaya çekmek ayrıca oluşacak boşluğu profesyonel ordu nitelendirmesi altında değil. (3)15 aylık askerlerin. Bu bakımdan o dönemde uygulanmaya başlanan gayrı nizami harp usul ve yöntemlerini dikkate alarak mücadele verilmeli ve bu alt yapısı oluşmuş sistem güçlendirilerek devam etmelidir.gerekli ölçüde genişletilmesini sağlama. Yukarıda genel hatlarıyla ifade ettiğimiz dağ kadrosuyla silahlı mücadelede yapılması gerekenlerin icra edilmesi esnasında daima 244 . profesyonel jandarma ve polis başlığı altında değerlendirmek gerekmektedir.Düşük yoğunluklu çatışmanın yaşandığı ülkemizde (Malaya benzeri) askeri-polisiye birliklerin özellikle 93 yılından itibaren gerilla taktik ve tekniklerini kavramaya başlamasından itibaren yapılan operasyonların verimliliği ve sonuç alınabilirliği artmıştır. PKK dağ kadrosuyla etkin silahlı mücadelenin verilebilmesi için yapılması gerekenleri sıralayacak olursak.Ç.

bilinçaltında bulunması gereken kural ve ilke mücadele verilen silahlı örgüt elemanlarının bizim ülkemizin vatandaşları olduğu gerçeğidir. Bu bakımdan soruna hazırlanacak çözüm paketinde psikolojik yöntemleri öncelikli olarak değerlendirmek gerekir. Ancak sorunun esas boyutu daha çok sosyolojik ve psikolojik yönündedir. Zira dağ kadrosunun çözülmesi ve dağdan inmiş insanların hayata kazandırılması psikolojik yol ve yöntemlerle sağlanabilir. Zira uzun vadede devletin ve ülkenin bekası ve bölünmez bütünlüğü için yaşamaya çalışmak ve yaşatmayı bir ilke kabul etmek gerekir. kin ve öfke dolu hislerle soruna yaklaşmamalıdır. (a)Dağ Kadrosuyla Mücadelede Psikolojik Harekâtın Uygulanması Ve Yaygınlaştırılması 245 . Ölmeyi ve Öldürmeye değil. yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmek Güvenlik kuvvetlerinin meşru savunma ve devleti koruma amaçlı PKK Dağ kadrosundaki teröristleri etkisiz hale getirmesi. (5) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uygulanması Gereken Psikolojik Yol Ve Yöntemler PKK dağ kadrosuyla mücadelenin görünen yönü daha çok silahlı mücadele olarak algılanmaktadır. Bu açıdan önemli olan ilke şudur. Psikolojik yol ve yöntemlerin PKK dağ kadrosuyla mücadeledeki fonksiyonunu incelerken psikolojik harekât konusunun önemini ve gereğini şu başlık altında inceleyebiliriz. Ayrıca şehit olmanın kutsiyetinin yanında öncelikle yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmelidirler. kamunun güvenliği ve daha çok can yanmasının engellenmesi amacıyladır. Güvenlik Kuvvetleri bu mücadeleyi sürdürürken etik olarak öldürmek amacıyla.

PKK dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekâtın önemi terör örgütüne girmeye yakın olan veya giren örgüt üyelerinin hayata kazandırılması. sorunun mihenk taşı olarak görülebilecek noktasına temas etmişler ve bu mücadeleyi tüm illerimize yaymışlardır. örgüte 246 . Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için sivil toplum örgütlerinin psikolojik harekâta önem vermesi ve örgüt propagandasını boşa çıkaracak alternatif yöntemler üretmesi gerekir. ayrıca örgütün propagandasını boşa çıkarma amacını gütmektedir.Terörle mücadele sürecinde TEMUH Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Harekât şube müdürlükleri bu mücadele yönteminin başlangıcını yapmışlar. bu sorunla bağlantılı tüm kurumlarda gerektiği ölçüde yapılandırılmalıdır. Bu propagandalardan etkilenen gençler. Ancak psikolojik harekât başta MGK genel sekreterliği bünyesinde oluşturulan yapılanma ve TEMUH Dairesi altında oluşturulmuş yapılanmaların yanında farklı isimler altında Türkiye’nin her tarafında. serhildan eylemleri veya silahlı çıkışlar yapmış ve böylece kitleleri etkilemiştir. Bu konuda TEMUH Daire ve MGK Genel Sekreterliğinin ortak bir çalışması Psikolojik Harekâtın yaygınlaştırılmasında öncü nitelik taşıyacaktır. (b)Örgütün Silahlı Propagandasının Kontrolü Ve Siyasal Dağ yapılanmasının oluşumu ve gelişimi propaganda faaliyetleri çerçevesinde hayat bulmuştur. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da silahlı ve siyasal propagandalar yapmak ve dinamizmini korumak veya güçlendirmek amacıyla silahlı elemler.

1.kanalize olmanın ilk aşaması olan “ilgi duyma” hissine kapılmışlar ve böylece geri dönüşü çok zor olan anafora yakalanmışlardır. Sorunun bu noktasında çözüm açısından yaklaşım tarzı bu propaganda faaliyetlerini kontrol altına alabilmek ve anti-propaganda oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmaktır. (c) Bölge İnsanını Farklı Konulara Kanalize Etmek Ve Meşguliyetlerini Artırmak Psikolojik yol ve yöntemler toplumun veya belli bir bölgedeki halkın mühendisliğini yapmamak kaydıyla geçerli ve makul bir çözüm yoludur. Böylece örgüt dağ yapılanmasını sürekli taze tutmuş ve çatışma ortamının dinamizmini korumuştur. Devlet görevlilerinin pozitif anlamda psikolojik yöntemlerle halka yaklaşarak bu hareketi başlatmaları ve böylece yapılması muhtemel propagandaları halk için halkla birlikte çözüme kavuşturmaları gerekmektedir. propaganda faaliyetlerini meşru güçler vasıtasıyla kontrol etmek ve gerekli teknik hususlarda yardım almak. öncelikle halkın psikolojisini kendi lehimize çevirmek ve kullanmak ve onları bu konuda bilinçlendirerek atılımlar yapmak.Psikolojik harekat yöntemleriyle. güneydoğu ve makro anlamda tüm Türkiye’de insanların zihinlerini “terör ve şiddet” kavramlarının oluşturduğu infialden uzak tutmanın 247 . Bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken hususları iki madde halinde sıralarsak. Örgütün silahlı ve siyasal propagandasıyla mücadele konusunda halkı bilinçlendirebilecek yöneticilerin ve devlet memurlarının bulunması gerekir. Bu bakımdan doğu.Propaganda faaliyetlerinin önüne geçebilmek için. 2.

yolları aranmalıdır. adet. bölgenin tarihi dokusunun tüm dünyaya duyurulması. gelenek ve göreneklerin benzerliğinden dem vurarak kültürel birlikteliğin hatırlatılması amacıyla dönem dönem ulusal ve uluslar arası faaliyetlerin düzenlenmesi gerekir. öfke veya kin soluklayan insan toplulukları içinde yeşermeye namzettir. (1) Toplumun kültürel ve sosyal kodlarının analiz edilmesi (2) Toplumun psikolojik açıdan içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi 248 . Ayrıca nevruz gibi kucaklayıcı bir günü ulusallaştırmak için devletin tüm kurumlarıyla bugüne iştirak etmelerinin sağlanması farklı bir yaklaşım tarzı olacaktır. o kişi veya toplumda oluşturduğu yönlendirici etkidir. Başta ülke içi olmak üzere turistik gezi ve organizasyonları hızlandırılması. Bu etki sayesinde insanların terör veya şiddet hadiselerine iltifat göstermeyeceği toplum psikolojisinin ortaya koyduğu bir gerçektir. Terör daha çok sosyopsikolojik açıdan korku ve paniğe kapılmış ortamlarda ve nefret. o da meşguliyetin ve çalışmanın. Bu başlık altında değerlendirdiğimiz hususu sistemli şekilde sıralayacak olursak. İnsanların ve bu açılımla toplumların genetik kodlarında var olan bir gerçek vardır. Bunun için insanların meşgul olabilecekleri sosyal faaliyetlerin arttırılması bir çözüm olarak ortaya konulabilir. Bu hususların altyapı bulmaması için insanları farklı konulara kanalize etmek toplumun salahiyeti ve selameti açısından kat’i surette uygulanmalıdır. Ayrıca doğu ve güneydoğuda terörle mücadele verilirken farklı hususlara temas ederek bu bölgede olumlu hususlara da değinilebildiği gösterilmelidir.

e. Psikolojik harekatın esas önemi bu tedbirlerin alınması noktasında ortaya çıkmaktadır.g. Bu konuda yine TEMUH bünyesinde çok önemli çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Bu durum belli bir kesimin terörün kucağına düşmesine yol açmaktadır. Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak önem taşımaktadır. a. 249 . insanların içinde bulundukları zafiyetler yatmaktadır. Dağ kadrosuna katılımların gerçekleşmesini engellemek başta bireylerin sorunlarına yaklaşım tarzının çözümleyici olmasında yatmaktadır.(3) İçinde bulunulan durum karşısında halkı bütünleştirici ve kaynaştırıcı konulara ve faaliyetlere kanalize edilmesi gerekmektedir. Dağ kadrosuna katılımların genç kesimlerden gerçekleşmesi konuya yaklaşım açısından adres göstermektedir. Terörle mücadele eden başta emniyet ve jandarma teşkilatları terör örgütünün kucağına düşecek olan gençlerimizi bu bataklığa girmeden kazanmanın yolları araştırılmalıdır.397 Bu gençlerin dağa çıkmalarını engelleyebilmek için önleyici çalışmalara hız vermek ve bu kapsamda ailelerle irtibat kurmak önem taşımaktadır. Bu çalışmaların diğer kurum ve kuruluşlara öğretilmesi ve yaygınlaştırılması çözüm için önemli bir adım olacaktır. (d)Dağ Kadrosuna Tedbirler Almak Katılımları Engelleyici Dağ kadrosuna katılımların temelinde. Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak ve ailesini bilinçlendirmek bu gencin 397 Gençlik ve Terörizm konusu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Alkan.

Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirlerden bir diğeri de önceden yaşanmış hayat hikayelerini emsal göstererek. 2. 250 . konferans ve sosyal faaliyetleri hızlandırarak gençlerin bilinçlenmesini sağlamak. Bunlar arasında pişman olup geri dönenler ve bu örgüt anaforundan hayat hikayelerini emsal göstermek ve bu insanları değerlendirmek gerekmektedir. örgüte kanalize olabilecek çevredeki insanları bilinçlendirmektir. Özellikle bu konuda annelerin hassas oldukları göz önünde bulundurularak bu kanaldan yaklaşım gösterilmelidir. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler alınması hususunda psikolojik harekat yol ve yöntemlerinin kurumsallaşması ve bu çerçevede TEMUH Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmaların diğer kurumlara anlatılması ve yaygınlaştırılması. 3.kurtulmasında en önemli adım olacaktır. Gençliğin ve başta üniversite öğrencilerinin bölücü ve ayrılıkçı akımlara kanalize olmaması için bütünleştirici mahiyette faaliyetlere hız vermek ve bu çerçevede seminer. 1. PKK dağ kadrosu binlerce insanımızı işlevsiz hale getirmiş ve beyni yıkanmış eli silahlı teröristleri ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bu hususu tüm Türkiye’de kurumsallaştırarak yazılı ve görsel açıdan genişletmek ve kamuoyu oluşturmak gerekmektedir. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusu geniş kapsamlı bir alan olması sebebiyle bu hususu özetleyici mahiyette bir sınıflandırma yapacak olursak.

mücadele yöntemleri açısından değerlendirilmesi gereken stratejik hususların başında gelir. (e)Dağ Kadrosundaki Teröristlerin Aileleriyle İrtibat Kurmak Dağ kadrosuna katılımları engelleyici çalışmaların yapılmasının yanında dağa çıkmış ve halen bu çıkmazın içinde yer alan örgüt üyelerinin hayata kazandırılması maksadıyla yapılması gereken faaliyetlerde bulunmaktadır. Ancak özet niteliğindeki bu yüzeysel değerlendirme konunun öneminin anlaşılması açısından kafidir. slogan. Bir annenin evladına beslediği sevgi ve evladının annesine olan özlemini. içinde bulundukları ortamda en çok özlemini ve hasretini çektikleri yer aile ortamı ve evleridir. Bu bakımdan dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekat yöntemlerini bu hususta kullanmak ve en başta aile fertlerine yaklaşmak gerekmektedir.Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusunda geniş kapsamlı değerlendirme ve analiz yapmak mutlak surette gerekmektedir. 398 Dağ kadrosundaki militanların anıları ve itirafları için bkz: 4. Bu dağdaki komutanlar da dahil birçok militanın notlarından anılarından anlaşılmaktadır. engelleyemez. hiçbir ideoloji. Bu açıdan en başta değinilmesi gereken husus aile faktörüdür.398 Dağ kadrosunun içinde bulunduğu bu zayıf nokta. eylem veya fraksiyon durduramaz. PKK dağ kadrosundaki militanların. Aile fertleri ne kadar PKK sempatizanı olsalar da evlatlarının ölümü onlar için inandıkları tüm davalardan daha önemli ve acı vericidir. Bölüm 251 .

Bölge halkı devleti bu görevlilerin davranışlarında ve hareketlerinde görmektedir. Bu psikoloji içerisinde bölge halkına olan yaklaşım ve hizmetin sunulması. Bu toplumsal psikoloji PKK dağ kadrosunun eleman temininde kullandığı temel argümanların en başında gelmektedir. Bu durum bu kişilerin 399 Bu madde başlığı altında bir proje kapsamında yapılacak bir çalışma gerçekten soruna yaklaşım açısından farklı ve etkili bir yöntem ve yol olacaktır. bir aileyi hatta bir mahalleyi dahi devlete düşman edecek kadar etkilidir. burada yaşadıkları sıkıntılı ve zor günlerin etkilerini yıllarca üzerinden atamamakta ve bölge halkına olan kin ve nefret hisleri kökleşmiş halde geri dönebilmektedirler. Doğu bölgemizde görev yapan güvenlik güçleri. Bir polisin veya askerin yapmış olduğu sui muamele. gereken nitelikte olmamaktadır.(f) Terörle Mücadele Etmiş Ve Edecek Olan Güvenlik Güçlerine Yönelik İki Aşamalı Rehabilitasyon Merkezlerinin Kurulması 399 PKK ve özellikle dağ yapılanmasıyla psikolojik mücadelenin uygulayıcıları olan başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu görevlilerinin doğu bölgesine hizmet sunarken veya bu bölgeye giderken. Ayrıca örgüte katılan bir çok militanın anılarını incelediğimizde devletle ilgili acı bir hatırasını aktarmakta ve özellikle asker ve polisin muamelesinin kendisini dağa çıkaran sebep olduğunu ifade etmektedir. 252 . Bu hareketler sebebiyle devlet “ötekileştirilmekte” ve “zorba devlet” ismiyle anılmaktadır. Bu ve benzeri hatalar devletin yapmış olduğu olumlu çalışmaları da sıfırlamaktadır. bölgenin reel-politik ve sosyolojik durumunun oluşturduğu psikolojik buhran ve bunalım altında kaldıkları bilinmektedir.

kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele yönelik. Bu yapılanma içerisinde aşamalı eğitimler verilmeli ve personelin intibakı sağlanmalıdır. (1) Doğu bölgemize tayini çıkan personelin makul bir süre içerisinde rehabilitasyon merkezlerine gitmeleri ve burada. kültürel. (3) Doğu bölgemize giden başta güvenlik görevlileri olmak üzere genel olarak kamu görevlilerinin yapacakları bir kötü muamelenin dahi uzun vadede sorunun kökleşmesine çanak tuttuğunun vurgulandırılması ve PKK dağ kadrosunun bu kanaldan eleman topladığının hatırlatılması.çevresindeki insanlara da sirayet etmekte ve sorun içtimai bir boyut kazanmaktadır. gidecekleri yerin bizim ülkemizin bir parçası olduğunu ve oradaki insanların da bizim insanımız olduğunun vurgulanması gerekir. 253 . (2) Başta güvenlik kuvvetlerinin ve kamu görevlilerinin bilinç altına yerleşen ve dış etkiler sonucu oluşan doğu fobisinin kırılabilmesi amacıyla doğu ile olan tarihi. psikolog. Yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde kurulması gereken rehabilitasyon merkezleri. pedogolog ve sosyologlardan oluşmuş bir yapılanma bünyesinde gerçekleştirilmelidir. dini ve milli bağlarımızı vurgulayarak genel bilinç oluşturmak gerekir. Bu açıdan. Sorunun bu iki yönü tetkik edildiğinde çözüm amacıyla yapılması gereken ve maalesef ülkemizde altyapısı oluşturulmamış bir sistem olan rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve acilen faaliyete geçmesi gerekmektedir.

(6) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Siyasi Açıdan Yapılması Gerekenler PKK sorunu siyasal bir sorun olarak değerlendirilmelidir. Bu yöntem özellikle psikolojik sorunları oluşmuş kamu görevlilerine yapılmalıdır. PKK ile mücadelede silahlı ve psikolojik mücadelenin yanında önemli olan bir diğer husus da siyasi açıdan yapılması gerekenlerdir. Ancak bu rehabilitasyon hizmetinin sunulması. Bu açıdan olayın siyasi yönünün ve nedenlerinin sağlıklı bir analizi ve ardından da ve ardından da cesurca atılacak siyasi adımlarla bu 254 .İki aşamalı rehabilitasyon merkezlerinin ikinci aşaması bu noktada devreye girer. batıya geri döndüğünde hayata karşı intibak problemleri yaşamaktadır. Bu durum özellikle terörle silahlı mücadele etmiş özel harekât ve jandarma başa olmak üzere askeri birliklerdeki personellerde görülmektedir. ilgili kişinin sorunlu veya problemli olduğu imajını oluşturmayacak şekilde sunulmalıdır. Biz bunu siyasal şiddetin ileri aşaması olarak değerlendirebiliriz. Güvenlik görevlileri bu rehabilitasyon merkezlerinde makul süreler içerisinde intibak sağlanması amacıyla rehabilite edilirler.(4) Doğu’da görev yapmış olan güvenlik kuvvetleri burada yaşadıkları olayların vermiş olduğu psikolojik bunalım ve sıkıntı sebebiyle. Bu bakımdan siyasi mücadele konusunu şu şekilde ifade ederek inceleyebiliriz. Zira terör ideolojik boyutu olması sebebiyle siyasi bir problemdir.

400 İsmet.problemin ideolojik ve felsefi yönünü kesmek gerekmektedir. Zira unutulmaması gerekir ki ayrılıkçı terör dünyanın hiçbir ülkesinde şiddetle ve silahla bastırılmamaktadır. demokratikleşmenin olması veya geliştirilmesi ne ölçüde olursa olsun bölücü terörün durmayacağı gerçeğidir. Çare daha fazla demokrasi ve devletin terörle mücadelesinde tek vücut olabilmesidir.e.g.g. Bu açıdan Kahveci’nin önerileri dikkate değer niteliktedir.. s:393 255 . Kahveci. Ayrıca sorun siyasilerin çıkarlarının ve hesaplarının malzemesi haline getirilmemelidir.401 Sorunun siyasi boyutuna kısaca değinilmesi gerektiğinde en önemli husus hükümetlerin PKK dağ kadrosuyla mücadelede devletin tüm birimleriyle müşterek olarak kesin kararlılıkla hem içe hem de dışa karşı politikasını belirleyip mücadele etmesidir.e. PKK'nın ve özelde dağ kadrosunun eylemlerinin gerçekleştirilmesinde mazeret olarak öne sürdükleri muhatapsız oldukları iddiasını boşa çıkarmak amacıyla bölge halkını teröre değil siyasi alana çekmekte fayda vardır. PKK’nın demokratikleşme ve insan hakları konusunda ülkemizde yaşanan gelişmeler karşısında dayanak noktalarını ve sloganlarını yitirdiğini görmekteyiz.” Tezi ile demokratikleşmeye bakmamamız gerekir. a. bu hakkı da verdik ama terör durmadı.” PKK dağ kadrosuyla mücadele edilirken kabul edilmesi gereken ilk nokta. s:396 401 A. Bu bakımdan “Bakın. 400 “Demokratik bir ortamda hiçbir kürdün ayrı bir devlet kurma fikri gerçekçi olmayacaktır.

ikincisi ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmelerdir. Bunların birincisi Avrupa merkezli PKK Propagandası. 1. PKK dağ kadrosu yıllarca bu bölgeden militan yetiştirmiş ve Türkiye sınırlarından geçirmiştir. Bu bakımdan sorunun uluslar arası boyutunu şu başlık altında değerlendirebiliriz. Bu hususun yıllarca gerçekleşmemesinde lobicilik kültürünün oluşmaması yatmaktadır. PKK’ya dışarıda uluslar arası güç. PKK’nın Avrupa merkezli propagandası. çalışmalar yapılmalıdır. PKK’nın dış bağlantılarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Sorunun bu noktasında çözüm reçetesinin başına güçlü lobi faaliyetleri yazılabilir. Dağ kadrosuyla mücadelenin bu bakımdan değerlendirilmesi ve çözüm üretilebilmesi Uluslar arası İlişkiler ve konjöktürün gerektirdiği şekilde hareket etmeye ve politikaya üretmeye bağlıdır. Bu damarın kesilebilmesi ülkemizin dış politikada senaryosunu ortaya koyabilmesine ve bunu kabul ettirebilmesine bağlıdır. Bu iki husus başlığı altında şunları ifade edebiliriz. içeride ise 256 . (7) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uluslar Arası Alanda Ülkemizin Yapması Gerekenler PKK ile köklü mücadelede.Dağ kadrosunun son dönemde faaliyetleri ve kampları kuzey ırak çerçevesinde geliştiği ve bu bölgede zemin bulduğu bilinen bir gerçektir. Bunun içinde yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının veya soydaşının bilinçlendirilmesi için büyükelçilikler ve konsolosluklar vasıtasıyla bilgilendirme seminerleri vb. Özellikle dağ kadrosunun can damarı dışarıdan beslenmektedir. Dağ kadrosuyla mücadelede stratejik öneme sahip iki nokta vardır.

Ayrıca Avrupa’da sayıca ve etkinlik bakımından kuvvetli olduğumuz ülkelerde. PKK dağ kadrosunun silah temini ve gerekli lojistik. İkinci husus ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmeler ve Irak savaşının sonuçları sebebiyle PKK’nın gerekli imkân ve fırsatlara sahip olması ve böylece dağ kadrosunu yeniden aktifleştirmesidir. PKK’nın bürolarından daha aktif çalışmalı. 2. istihbarat görevlisi gibi bilgilendirme yapması gerekir. ülke içindeki bazı sorun ve problemlerin Avrupa birliğinin mazeret ve eleştiri noktası olmaması için devletin tüm kurumlarının hassasiyeti artırılmalı. barınma vd. Avrupa’da yaşayan Türk sivil toplum örgütleri. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla diplomasi trafiğine hız verilmeli. Bu noktada yapılması gerekenlerin başında bölgede etkinliğimizi arttıracak siyasi hamlelerde 257 . gerekirse kapı kapı dolaşarak olayların içyüzünü aktaracak anti-propaganda yapmalıdır. Bu satranç tahtasında maalesef Türkiye’nin bitaraf kalması sorunun kökleşmesine zemin oluşturmuştur. Nihai olarak eklenecek hususlardan birisi de Avrupa’da yaşayan doğu kökenli vatandaşlarımızın PKK propagandasının malzemesi olmakta kurtarmak gerekmektedir. PKK’nın propagandasını yapan büroların kapatılması için lobi faaliyetleri yapılmalı ve bu hususta kilometrelerce uzakta olsa da her bir Türkiye vatandaşının. 1 Mart tezkeresinin reddi sonrası ABD’nin de bölgeyi kürt peşmergelere havale ettiği bilinen bir gerçektir. Kuzey Irak merkezli çalışmalar yaptığı ve bu bölgenin öncü liderlerinin tavizlerinden beslendiği bilinmektedir. ihtiyaçlarının sağlanabilmesi hususunda.cesaret vermektedir.

3. Okulların bölgede uzlaşmanın kapısı olarak görülmesi gerekmektedir.bulunmak ve bu kanaldan girerek bölgede askeri ve istihbari gücümüzü arttırmamız gerekmektedir. (8) PKK Dağ Kadrosuyla Eğitim Alanında Mücadelede Yapılması Gerekenler Dağ kadrosuna katılımlar incelendiğinde. emeğini ve hayallerini nasıl hüsrana 258 .Dağ kadrosuyla mücadelede eğitim açısından yapılması gerekenleri genel hatlarıyla sıralayacak olursak. 4. PKK dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olayları okullarda öğretmenler ve rehberler vasıtasıyla anlatmak ve PKK’nın insanların gücünü. 1. bir kesiminin ise başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarında saplandıkları ideolojik bataklıktan dolayı örgüte girdikleri bilinmektedir. Bu bakımdan cami. Eğitimin sadece okul sıralarında olmadığını. dernek. 2. Doğu illerimizde eğitim kurumlarının arttırılması ve verilen eğitimlerin terör ve özelde PKK konusunun gerçek yüzünü radikal söylemlere kaçmadan aşama aşama aktarmak ve anlatmak. vakıf ve genel olarak sivil toplum örgütlerinin herhangi bir ideolojik amaç gütmeksizin terör ve bölge gerçeklerini masaya yatırması ve halkı sosyal konularda bilinçlendirmesi gerekmektedir. katılım yapanların bir kesiminin içinde bulunduğu eğitimsizlik ve cehalet sebebiyle . insanın yaşadığı her yerde eğitimin olacağını ve devam edeceğini vurgulamak gerekir.

Ancak sorunun temeli ve esası sadece iktisadi hususlarda değildir. Bölgedeki ekonomik geri kalmışlık sosyal hayatı ve insanları her yönüyle etkilemektedir. Doğudaki pazarın büyük olmaması sebebiyle yerel sanayinin gelişmesi sıkıntılı bir husustur. Dağ kadrosundan kurtulmuş itirafçıları gereli önlemler alınması halinde okullarda konferans ve söyleşiler tertiplenmesi alınacak önlem ve tedbirlerden sadece bir kaçıdır.402 bu sorunun temelindeki problemlerden sadece biri olan kalkınamama hususunu vurgulamış ve bunun sebebini de pazar eksikliğine dayandırmaktadır.e.g. İktisadi hususları kanunun geniş olarak değerlendirilmesi açısından göz önünde bulundurduğumuzda Kahvecinin çözüm paketine atıf yapabiliriz. 5. Bunun için kahvecinin çözüm önerisi pratik sahada uygulanmalıdır. a.uğrattığını yakın tarihi süreci vurgulayarak aktarmak. Bu bakımdan doğu bölgemizde iktisadi atılımın yapılabilmesi için devlet ve özel sektörün sırt sırta vererek bu sorunu aşmaları gerekmektedir. Sefaletin olduğu yerde her türlü kötülüğün kök salması mümkündür. 397-398 259 . Kahvecinin modeli. s. Bu modelde devlet her şeyini hazırladığı işletmelerin anahtar teslimini yaptıktan sonra takibini sürdürmeli ve gerektiğinde devri başkasına vermelidir. (9) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Alınması Gereken İktisadi Tedbirler Dağ kadrosunun yıllarca ortaya çıkardığı terör olaylarının terör olaylarının temelinde ekonomik sıkıntıların yerinin olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.Kahveci raporunda. İktisadi açıdan alınacak 402 İsmet. YAP-DEVRETİŞLETTİR şeklinde sıralanır.

Istihdamı sağlayacak bölgesel alternatif iş sahaları açmak ve bunu kurumsallaştırmak. Devletin yapmış olduğu yatırımların analizini çıkarmak ve eksiklikleri tespit etmek. 4.403 Bölgede artık hangi yerleşim birimine gidilirse gidilsin PKK’dan gerilla .g..tedbirler doğuda kalkınmanın zeminini oluşturacaktır. s:338 260 . Bölgedeki kalkınmayı tesis edecek altyapı hazırlıklarının oluşturulması. (10) DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Gerilla ve terör ikilemi içerisindeki PKK zamanla toplumun bir realitesi haline gelmiştir. Bu bakımdan genel olarak yapılması gerekenleri sıralarsak. genellikle bizim çocuklarımız ya da bizim temsilcilerimiz olarak adlandırmaktadır. 403 A. İktisadi açıdan kısacası bu bölgeye “balık tutmayı" öğretmek gerekmektedir. Dağdaki terörist ise. 1. ölülerinden şehit olarak bahsedilmektedir. Bu zeminin oluşması teröre giden bazı yolları kapatacaktır. Bölge işadamlarının yatırımlarını devlet desteğiyle doğuya kanalize etmek 3.e. Imset dönemin başbakanı Demirel’e 1992 yılında sunduğu nevroz raporunda şu ifadeyi kullanmaktadır. 2.

Fransız ihtilali sonrası Osmanlıya sirayet eden Milli Unsuriyet fikri hızla yayılmış ve osmanlının büyük parçalarının ayrılmasına yol açmıştır. çevre ise yönetilendir. Bu durum 261 . Sosyolojik bir değerlendirme yapıldığında çözüm açısından fikir ortaya koyabilmek için bazı hususları özellikle vurgulamak gerekir.Sorunun en köklü yönü yukarıda ifade edilen hususun maalesef bazı bölgelerimizde gerçekliğinin varolmasıdır. (a) BİZ ve ONLAR Ayrimina Son Vermek. Bu açıdan sorunu şu şekilde değerlendirebiliriz. dağ kadrosunun eylemlerinin arka planında sosyolojik kırılmalar ve realiteler yatmaktadır. dağ kadrosunun silahlı eylemlerini değerlendirdiğimizde. Bu durum tanzimattan günümüze sürekli kendini göstermektedir. Ayrıca milliyetçilik fikri sadece farklı milletleri değil altkültür ve etnik yapılanmalarıda uyanışa geçiren bir ileti göndermiştir. Biz ve Onlar ayrımının siyasi ve sosyal temelinde bu gerçek yatmaktadır. Şerif Mardin’e göre. Bunların başında ise toplumsal ötekileştirme bulunmaktadır. merkez ile çevrenin karşı karşıya gelmesi türk siyasasının temelinde yatan en önemli sosyal kopukluktur. Ülkemizdeki sosyal ve kültürel kırılmalar. Bu açıdan sorunu değerlendirdiğimizde. Tanzimat femanıyla birlikte markeziyetçiliğin hızla gelişmesi ve türkiye cumhuriyetiyle bu merkeziyetçi anlayışın devam etmesi osmanlıdan geriye kalan etnik yapılanma ve grupları devlete soğutmuş ve Biz ve Onlar ayrımının etnik temelleri atılmaya başlamıştır. toplumsal buhranın ve ayrımcılığın başlangıcını oluşturmuştur. Merkez yönetendir. Türkiye cumhuriyeti osmanlıdan kalan merkez ve çevre sistemini devam ettirmiştir.

1. Ayrıca nasıl ki bir aile içerisinde yaşanan sorun ve sıkıntılar dışarıya aktarılmıyor ve aile içerisinde çözülmeye çalışılıyorsa. Biz ve Onlar arımının tarihi ve toplumsal köklerinin sosyolojik açıdan ayrıntılı olarak tespit edilmesi ve bu açıdan reçeteler hazırlanması. Hâlbuki sorun tüm Kürt halkının müdahil olduğu bir sorun olarak görülemez. Üst değerlerde veya asgari müştereklerde birlik olmak ve bu minvalde toplumsal bir amaç oluşturmak 262 . Ülkemizdeki etnik ayrımcılık veya suni bölünmeler toplum psikolojisin yönlendirici etkilere sahiptir. Bu sorunun çözümünde sosyolojik temelde yapılanması gerekenler şunlardır. 2. Sadece belli bir örgüt ve geniş bir sempatizan ağının oluşturduğu yapılanmanın gerçekleştirdiği tedhiş hareketleri olarak gösterilmelidir.Bu ayrımın ülkemize etkilerini değerlendirdiğimizde milli birlik ve bütünlüğün önündeki en temel sosyal hastalık olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde etnik sosyoloji açısından biz ve onlar ayrımının kökeni makro planda yukarıdaki hususlarda görülebilir. Topluma sirayet etmiş bir çıkmaz olan Biz ve Onlar ayrımı PKK terörüyle birlikte kendini daha fazla göstermeye başlamıştır. bu sorunda her ne kadar dışarıdan kışkırtmalar olsa da kendi içimizde çözmemiz gereken ve gerektiğinde dışarıya karşı tavrımızı koyabileceğimiz bir alandır.hakim millet olan Türklerin karşı tepkisine yol açmış ve fikri ayrılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. PKK dağ kadrosunun yaptığı terör eylemleri ve buna karşı verilen tepkiler tedrici olarak toplumsallaşmış ve bilinç altında ayrımcılığın tohumlarını atmıştır.

Büyük şehirlerde ve doğu bölgemizde gettolaşmaların kontrollü şekilde çözülmesi gerekmektedir. Devlet memurlarının veya kamu görevlilerinin doğu bölgemizde yaşayan insanları farklılaştırmaması ve onlara yaklaşım ve tutumlarında dikkatli davranması gerekmektedir.3. 263 . 4.

bataklığı kurutmak yerine sineklerin peşinde 30 yıl 264 . Terörle mücadeleyi salt askeri ve polisiye tedbirler alarak çözmeye çalışan yöneticiler. milletler. devletler ve medeniyetler fikirlerin demokratik ortamlarda paylaşılmasıyla gelişme ve kalkınma sağlamışlardır. 68 gençlik hareketleri dünyanın birçok bölgesinde kendini gösterirken batılı düşünürler ve aydınlar oturup "bu gençlerin enerjisini ülkenin geleceği için nasıl kullanabileceğinin" planlarını yapmaktaydılar.SONUÇ VE DEĞERLENDIRME Ünlü Türk mütefekkirlerinden Cemil MERİÇ'in ifadesiyle. terörün laboratuarı olan bir ülkenin toplum yapısının nasıl bir durumda olduğunu göstermesi bakımından manidar ve öğüt vericidir. Düşünce ve fikir havuzlarının olduğu toplumlara ve ülkelere baktığımızda insanların şiddete ve kaosa meyilli olan fıtri özelliklerini absorbe ederek üretime ve terakkiye kanalize ettiklerini görmekteyiz. "Türk milleti yıllardır ideolojilerin esiri sloganların kölesi olmuştur. fikir üretmeyen ithal ideolojileri kendi malı gibi kullanan toplumlar bugün terörün çıktığı yer ve kaynağı olarak gösterilmektedir. bölgesel sıkıntılara ve nihai olarak "teröre". Tarihin hangi döneminde olursa olsun toplumlar. Maalesef ülkemizde. bu dönemde "insan asmanın" tedhişçilik ve anarşi ile mücadele reçetesi olduğu fikri hâkimdi. Ancak düşünmeyen. yanlış teşhis konulması ve yanlış reçetenin verilmesi ülkemizde tamiri imkânsız yaralar açmıştır. Bir hastanın nasıl yanlış teşhis sonucu reçete verilmesi sebebiyle hastalığı daha kötü hale geliyorsa aynı şekilde ülkemizdeki sosyal sorunlara. gençlik hareketlerine." sözü bizlere.

Buna rağmen ülkemiz dünyanın dört bir yanında Ülke yöneticilerine terör dersi vermesi gerekirken terör hakkında uzman olmak için yurt dışına öğrenci gönderiyor. Sağlığına dikkat etmeyen birinin hastalığa müptela olması nasıl mukadderse. Bu durum ülkemiz açısından onur kırıcı bir durumdur. adaleti ve asayişi sıkıntılı bir durum arz ediyorsa o ülkenin de teröre ve şiddete maruz kalması mukadderdir. Entelektüel fakirlik yaşayan ve sağlam bir mütefekkir sınıfı oluşturamayan ülkemiz topluma rehberlik yapacak insanlardan mahrumdu. Bu durum rotası belli olmayan "Türkiye Gemisinin teknokrat kaptanlarla" yüzdürülmesine yol açmıştır. bu ironik durumun arkasında ne gibi saikler yatmaktadır? Bu sorunun cevabını verebilmek için toplumun yapısını iyi analiz etmek gerekmektedir. Toplumların temel dinamikleri ne kadar sağlam köklere sahip olursa o ölçüde terör ve şiddetle mücadele edilebilir. Peki.harcadılar. Terörün kaynağını sürekli olarak dışarıda göstermeye çalışmak ülke içindeki temel sorunların ve toplumsal problemlerin çözülememesini kamufle etmek amacıyla vurgulanmaktadır. siyaseti. Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça görülen "dış tehdit algılamaları" terörün temel sebebi olarak gösterilmektedir. Ancak bu sağlam kökler 265 . Tabiatın boşluk kabul etmediği realitesi kendini ülkemizde de göstermiş. "üç beş çapulcu" olarak ifade edilen örgüt doğuda karabasan haline gelmiştir. Hâlbuki ülkenin ve toplumun zayıf karınlarını ve eksikliklerini gidermenin yollarını aramak gerekmektedir. Dünyada terörün her çeşidiyle mülaki olmuş bir ülke gösterecek olsanız işe Türkiye'den başlamak zorunda kalırsınız. ülkenin ekonomisi. Toplumun dertlerinin sıkıntılarının ve problemlerinin dinlenmediği ortamda ülkemizde terör örgütleri yeşermeye başlamıştır.

ayağı toprağa basan. asgari müştereklerde'' ihata edebilmeli ve asırlarca kardeşçe yaşamış insanlar arasında yeni köprüler inşa etmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdır. PKK olgusu üzerinde ülke yöneticileri ve entelektüel kesimler kayda değer çalışmalar yapıp. Devlet terörle ve bölücülükle mücadelede başarılı olabilmesi için toplumun farklı kesimlerini "askeri müşterekler yerine. Yukarıda defeatle üstünde durulduğu üzere devlet ve toplum el ele vererek örgütlerin her türlü kaynağını kurutmak için birlikte hareket etmelidirler.beraberinde toplumsal mutabakat ile pekişerek gelişmek zorundadır. Genel bir değerlendirme yaptığımızda. Yönetimde bulunan insanların. Ülkemizin terörle mücadele de başarılı olabilmesi için kemikleşmiş toplumsal sorunları çözmesi şarttır. gerektiğinde soğan ekmek yemeyi bilen. Şiddet ve terör olaylarıyla uzun vadede mücadele edebilmek için toplumun desteğini almanın kaçınılmaz olduğunun tekrara tekrar üzerinde durulmalı sorunlu ve çatışmalı bölgelere gönderilen yönetici ve memurlar olaya bu perspektiften bakarak halkın kalbini kazanmanın 266 . bunları hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdırlar. genç ruhlu ve insanları birleştirici nitelikte ferasetlere sahip olması gerekir. Toplum. tepeden inme değil tepeye tırnaklarıyla çıkan. Üçüncüsü ise. Aristo'nun deyimiyle aristokrat sofralarında oturup şımarmayan. İkincisi. Devlet. Terörle mücadeleye makro açıdan bakıldığında üç unsur dikkat çekmektedir. Terör Örgütü ve üyeleridir. Terör ile mücadelede devletin toplum desteğini alabilmesi için devlet yönetiminde bulunan yöneticilerin halkın farklı kesimleri tarafından takdir edilmesi ve bu yöneticilerin devletin güzel yüzünü bu insanlara göstermesi şarttır. avamın sofrasında oturduğunda ise avamileşmeyen. Bunların birincisi.

PKK ile mücadele edebilmek için PKK’nın geçmişten günümüze tüm yapılanmalarının incelenmesi gerekmektedir. Terör bir amaç değil araçtır… ancak önemli olan terörle mücadele ederken terörün hangi amaçlar için yapıldığına bakmaktır. Etnik ve ayrılıkçı terör harekeleri ne kadar suni olsalar da diğer terör olaylarından farklılık göstermektedir ve geri dönüşü olmayan yaralar ve küskünlüklere yol açmaktadır. PKK ve Dağ kadrosu terörün ülkemizde bir korku kültürü oluşmasının müsebbibidirler. Nihai analizde diyebiliriz ki. Bu konuyla ilgili yapılacak her araştırma ve çalışma soruna farklı bir boyut kandırması ve çözüme kapı aralaması bakımından vizyon oluşturacaktır.yollarını aramalıdırlar. Ülkemizde son yirmi yılda yaşanan terör olaylarının mahiyeti bölücü içerikli olması bakımından terörle mücadele konsepti daha çok bu açıdan düşünülmeli ve ayrılıkçı terörün anatomisi iyi incelenmeli ve analiz edilmelidir. Dağ kadrosu konusu PKK’nın gerçek yüzünü göstermesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir. Güvenlik Güçleri ve yöneticiler terörle mücadeleye “savaş mantığı” ile değil “suçla mücadele” mantığı ile yaklaşmalıdırlar. Uzun yıllar terörle mücadele eden ülkemizin ve diğer ülkelerin artık birbirlerinin kuyusunu kazmak yerine önce kendi sosyal sorunlarını çözme ve daha sonra uluslar arası bir “Terörle Mücadele Konsepti” oluşturmaları 267 . Bunların başında da genel hatlarıyla değerlendirerek yola çıktığımız ve metodolojisine yer verdikten sonra sosyolojik açıdan irdelediğimiz dağ kadrosu gelmektedir. Yıllarca ülkemizde kan ve gözyaşına yol açan bu yapılanmanın iç dünyasını incelemek ve değerlendirmek mutlak surette gerekmektedir.

pkkgerçeği.şarttır. No: 6–2004.com.M.E. 268 . İ. Eğitim Serisi. PKK/KONGRA-GEL.hpgonline. www. EKLER Ek–1: PKK KRONOLOJİSİ 4 0 4 404 Yararlanılan kaynaklar: Anonim.org arşivler. www. Geleceğe ümitle bakabilmek için Ülkemizde ve yaşadığımız coğrafyada “ihtilaf” değil “ittifak” sağlanmak zorundadır.

4 NİSAN 1947 Abdullah ÖCALAN 1947 yılında Urfa İlinin Halfeti İlçesi Ömerli köyünde doğdu. Cemil Bayık ve diğer örgüt kadrolarıyla tanıştı. * OCAK 1977 Abdullah Öcalan ve grubu tarafından Ankara Mimar ve Mühendisler odasında bir toplantı gerçekleştirildi.Öcalan. Mamak Cezaevi'nde 7 ay tutuklu kaldı. * NİSAN 1973 Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. toplantının akabinde "Kürdistan'a gezisi" olarak nitelediği Doğu 269 . (Bilahare Askeri Liseye Kaydolabilmek İçin Yaş Tashihi İle Doğum Tarihi 1949 Olarak Değiştirilmiştir. Kemal Pir. Abdullah Öcalan.) 7 NİSAN 1972 Abdullah Öcalan bildiri dağıtmak suçuyla tutuklanıp Mamak Askeri Cezaevine kondu. * EKİM 1972 Mamak Askeri Cezaevinden tahliye olan A. Türk solundan ideolojik olarak uzaklaşma ve Kürt ulusal sorununa Marksist yorum dönemi" olarak girdi. Birçok örgüt lideri bu af sonucunda cezaevinde tahliye oldu. 26 NİSAN 1974 Genel af ilan edildi. kendisi gibi öğrenci Haki Karer. Bu dönem örgüt literatürüne "cezaevinde düzenle kopuş süreci. Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı.

Mehmet Karasungur. Abdullah Öcalan. Örgüt Hilvan'daki aşiretlerle çatışmalara girdi. Hayri Durmuş.ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki örgütlenme çalışmalarını kontrol amacıyla bu bölgeye gitti. 19 ARALIK 1978 19 Aralık 1978 K. Kongreyi gerçekleştirerek örgüt PKK adını aldı. 18 MAYIS 1977 Haki Karer Gaziantep'te "Sterka Sor" adlı bir örgüt tarafından vuruldu. 27 KASIM 1978 Abdullah Öcalan liderliğindeki Kürdistan devrimcileri. Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis köyünde Seyfettin Zuhurlu'nun evinde 1. Cemil Bayık ve Haki Karer yer aldılar. * MAYIS 1979 PKK-MK üyesi Şahin Dönmez'in yakalanarak önemli itiraflarda bulundu.Maraş olayları meydana geldi. 19 MAYIS 1978 19 Mayıs 1978'de örgütün Urfa Bölgesi askeri sorumlularından Halil Çavgun öldürüldü. Mazlum Doğan. 3 HAZİRAN 1977 Ankara'da Kemal Pir ve Mustafa Karasu güvenlik güçlerince gözaltına alındılar. İlk merkez komitesine. Elazığ'da 30 TEMMUZ 1979 270 . Örgüt bu dönem sonrasını "Kürdistan'da sıkıyönetim ilanı ve adım adım gelen darbe" olarak niteledi. Şahin Dönmez.

* HAZİRAN 1982 İsrail Güney Lübnan'ı işgal etti. Diğer PKK 271 . Mahsun Korkmaz ve M. * EKİM 1980 Mardin/Kızıltepe'de Zeki Palabıyık ve beraberindeki 6 örgüt mensubu güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürüldüler 15–26 TEMMUZ 1981 PKK 1. * NİSAN 1980 Lübnan'daki Filistin kamplarında eğitimlerini tamamlayan başta Kemal Pir. * TEMMUZ 1980 Örgütün tarih itibarıyla önde gelen elemanlarından Kemal Pir ve Mehmet Can Yüce Batman-Kozluk civarında yakalandı.PKK mensuplarınca AP Milletvekili Mehmet Celal Bucak'ın evine saldırı gerçekleştirildi ve örgüt partileştiğini ilan etti. Can Yüce olmak üzere PKK mensupları yeniden yurt içine girmeye başladılar. * HAZİRAN 1979 Abdullah Öcalan'ın Ethem Akcan ile birlikte Suriye'ye geçti. Konferansı tarihinde Suriye-Lübnan sınırında toplandı. Konferansta gerillayı esas alan uzun süreli halk savaşı'nın başlatılması için yurt dışında asgari bir yıllık hazırlık kararı alındı. 12 PKK mensubu ölürken bir o kadarı da esir düştü. Aynı yılın sonlarına doğru 60 civarında PKK mensubu sınırı gizlice geçerek eğitim amacıyla Lübnan'daki Filistin kamplarına götürülmüştür.

mensupları Lübnan'daki kampları Suriye'de barınmaya başladılar.

terk

ederek

21–25 AĞUSTOS 1982 PKK II. Kongresi yapıldı. PKK II. Kongresinde yurt içine dönüş kararı alındı. Kongre sonrasında toplanan PKK-MK'nın yayınladığı talimatta, Kuzey Irak'a dayalı olarak yurtiçinde sürdürülecek silahlı mücadele hazırlıklarının azami bir yılda tamamlanması kararlaştırılmıştır. 1 OCAK 1982 PKK I.Konferans kararları gereğince, PKK-MK yayın organı Serxwebun dergisi Almanya'da illegal olarak yayın faaliyetine başladı. 21 MART 1982 Diyarbakır cezaevinde tutuklu bulunan PKK-MK üyesi Mazlum Doğan koşulları protesto etmek amacıyla kendini yakarak intihar etmiştir. 18 MAYIS 1982 Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Mahmut Zengin, Eşref Anyık adlı örgüt mensupları da aynı gerekçelerle kendilerini yakarak intihar ettiler. 14 TEMMUZ 1982 Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülmekte olan PKK ana davası sonrasında ölüm orucu eylemine başlayan Kemal Pir, M. HAYRİ Durmuş, Akif Yılmaz, Ali Çiçek adlı PKK mensupları hayatlarını kaybettiler. 2 NİSAN 1983 KYB ile KDP arasında arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapmak isteyen Mehmet Karasungur

272

ve İbrahim Bilgin isimli örgüt mensupları KYB peşmergelerince öldürüldüler. 6 MAYIS 1983 6 Mayıs 1983'te güvenlik güçleri Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik ilk sınır ötesi harekât gerçekleştirdi. * HAZİRAN 1983 I-KDP ile PKK arasından gerçekleştirilen anlaşma kamuoyuna deklare edildi. gizli

15 AĞUSTOS 1984 PKK'nın ilk askeri aparatı HRK (Hezen Rızgariya Kurdistan-Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) kurularak başına AGİT (K) Mahsun Korkmaz getirildi. 15 AĞUSTOS 1984 HRK'NİN "15 Temmuz Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu Siirt'in Eruh İlçesini, "21 Mart Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine baskın gerçekleştirdi. Aynı gün gerçekleştirilmesi planlanan Van'ın Çatak İlçesi baskını gerçekleşmedi. Bu grubun sorumlusu Terzi Cemal (K) Ali Ömürcan talimatın kendisine ulaşmadığını öne sürdü. Çatak tam bir yıl sonra 15 Ağustos 1985'te Bedran (K) Mehmet Sevgat sorumluluğundaki bir grup tarafından basıldı. 9 KASIM 1984 PKK mensuplarınca, Siirt İli Eruh İlçesinin Karageçit Köyü basılarak ilk kitle katliamı gerçekleştirilmiştir. Olayda 5'i kadın, 4'ü çocuk toplam 9 vatandaşımızı katletmiştir. 1 OCAK 1985

273

ERNK yayın organı olarak Berxwedan isimli dergi Almanya'da yayınlanmaya başlandı. 21 MART 1985 Örgüte müzahir kitleleri çeşitli düzeylerde örgütlemek ve sevk idare etmek amacıyla, ERNK (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan-Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi) kuruldu. ERNK'nın kuruluşu Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilan edildi. 28 ŞUBAT 1986 Mahsun Korkmaz Gabar dağında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. 26–30 EKİM 1986 PKK 3. Kongresi Lübnan Bekaa vadisindeki Helvi Kampında gerçekleştirildi. Kongrede HRK lağvedilip, ARGK (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan-Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) kuruldu. Aynı kongrede Helve kampının Mahsum Korkmaz Askeri Akademisine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. 24 OCAK 1987 Mardin, Midyat, Bayburt köyleri, Efeler Mezrası' nda PKK katliamı…(3) erkek, (1) kadın, (7) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. 7 MART 1987 Mardin, Nusaybin, Açıkyol Köyü' nde PKK katliamı… (6) çocuk, (2) kadının vatandaşımızın öldürülmesi. 20 HAZİRAN 1987 Mardin, Ömerli, Pınarcık Köyü' nde PKK katliamı… (17) çocuk, (6) kadın, (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 9 TEMMUZ 1987

274

Diyarbakır, Hani Kırım Köyü'nde PKK katliamı…Çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 22 TEMMUZ 1987 Hakkâri, Uludere, Taşdelen Köyü'nde PKK katliamı… çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 8 AĞUSTOS 1987 Siirt, Pervari, Sığırkaya köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Güneyce Köyü, Zoviyabermi mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi…

21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Görme Köyü, Gurubilen Mezrası'nda PKK katliamı…(4) çocuk, (5) kadın ve (2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 12 EYLÜL1987 Şırnak, Rezzuk mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 24–25 EKİM 1987 YCK.nın Birinci Kongresi yapılmış ve aynı zamanda bu aparatın kuruluşu ilan edilmiştir. 16 MART 1988 Sekiz yıl boyunca devam eden İran-Irak savaşının hitamında tarihinde ırak ordusu Kuzey Irak Halepçe

275

kasabasına kimyasal bomba attılar. Binlerce sivil öldü. Çoğunluğu IKDP sempatizanı olan kuzey ıraklılar aileleriyle birlikte Türkiye'ye sığındılar. Sığınmacılar için Diyarbakır, Mardin ve Muş'ta geçici iskan sahaları oluşturuldu. 28 MART 1988 Siirt, Eruh, Fındıkbucağı, Yağızoymak köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 MAYIS 1988 Şırnak, dereler köyü, taraklı mezrası' nda PKK katliamı…(4) kadın ve (8) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 10 MAYIS 1988 Mardin, Nusaybin, Bahmini Mezrası' nda PKK katliamı…(6) çocuk, (2) kadın ve (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.

22 EKİM 1988 Binbaşı Esat Oktay Yıldıran' ın terör örgütü mensubu Abdullah Kanat, Hakkı Vural, Ekrem kod Hıdır Sarıkaya, Faik kod Muhittin Ayalp tarafından şehit edilmesi. 5 KASIM 1988 Mardin, Dargeçit, Yazıören Köyü'nde PKK katliamı… (3) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi… 11 HAZİRAN 1989

276

Şırnak, Cizre, Hisar Köyü'nde PKK katliamı…(2) çocuk, (1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 14 TEMMUZ 1989 Şırnak, Eruh, Demiremek Köyü, Benekemer mevkii, karayollarına ait araçların PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 21 AĞUSTOS 1989 Bingöl, Merkez-Aktaş köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 6 EYLÜL 1989 Şırnak, Eruh, Milan Mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak öğretmenlerimizin şehit edilmesi eylemi. 10 EYLÜL 1989 Mardin, Cizre, Hisar ve Çağlayan köylerinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 25 OCAK 1989 Şırnak, Kömür Ocakları' nın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce baskını ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 1 MAYIS 1989 Siirt, Fındıkyolu' nda PKK katliamı…(4) asker, (1) erkek vatandaşımızın şehit edilmesi. * EKİM 1989 Silopi merkezinde ilk Serhildan (kitlesel başkaldırı) provası yapıldı. 1 KASIM 1989

277

Siirt Pervari civarında PKK I.Yurt İçi Konferansı gerçekleştirildi. Konferans sonuçlarını Abdullah Öcalan tarafından geçersiz sayıldı. 2 KASIM 1989 Siirt, Pervari ilçesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 KASIM 1989 Diyarbakır, Lice, Duru Köyü, Gomabekan mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 15 KASIM 1989 Mardin, Midyat, Kılavuz Köyü' nde PKK katliamı…(1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 24 KASIM 1989 Hakkari, Yüksekova, İkiyaka Köyü' nde PKK katliamı…(3) erkek, (6) kadın ve (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 9 OCAK 1990 Siirt, Eruh Düğünyurdu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 26 ŞUBAT 1990 Mardin, Silopi, Derebaşı Köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 13 MART 1990

278

26-31 MAYIS 1990 Lübnan' da bulunan Mahsun Korkmaz askeri akademisinde PKK II. Yaylacık Köyü.Mardin'in Savur İlçesinde 13 PKK'lı öldürüldü. Eruh. Kalesor mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 29 TEMMUZ 1990 Şırnak. legal mevzilerin çoğaltılması gibi hedefler tespit etti ve bu yönlü kararlar aldı. 10 HAZİRAN 1990 Şırnak. 2 AĞUSTOS 1990 Irak birlikleri Kuveyt'e girdiler ve böylece "körfez krizi" dönemi başladı. Gülburnu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Kulp. Çevrimli Köyü' nde PKK katliamı…(11) çocuk. 279 . Ulusal konferansı gerçekleştirildi. 10 NİSAN 1990 Siirt. Pervari Tosuntarla ve Köprüçay köyleri ve örtülü mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 3 MAYIS 1990 Diyarbakır. (7) kadın ve (9) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Öldürülenlerden Kamuran Dündar'ın cenazesinin Nusaybin'e getirilmesi ardından kepenk kapatma ve kitle gösterisi yapıldı. Konferans kitlesel gösterilerin tırmandırılması. Güçlükonak.

17 EYLÜL 1990 Kars. Sallıuşağı Köyü. Kızkapanlı. İdil. demiryolunun tahrip edilerek . Merkez. Pazarcık. 4 MART 1991 04. 26 ARALIK 1990 PKK IV. PTT aracına saldırılması 21 MART 1991 280 . Yangın Bucağı. Böcüklü Köyü'nde PKK katliamı… ilkokulun yakılması eylemi. 8 OCAK 1991 Kahramanmaraş. (1) vatandaşımızın öldürülmesi. karakol baskınlarının yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. İlkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. otobüsünün yakılarak öldürülmesi.10 AĞUSTOS 1990 Muş.Kongresi Kuzey Irak'ta toplandı. Pazarcık. Ulukaya Köyü'nde PKK katliamı…(2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 10 EKİM 1990 Yukarı Damlapınar Köyü. gerilla eylemleriyle kitlesel gösteriler arasında koordinasyon sağlanması. Kongrede gerillanın tırmandırılması.1991-Şırnak. yolcu vatandaşlarımızın 15 ŞUBAT 1991 Kahramanmaraş.03. Kağızman. legal örgütlenmelerin geliştirilmesi. (1) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi.

PKK tarafından 21 Mart 1991 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olmak üzere GKK mensuplarına genel af ilan edildi. Sazlıkbaşı Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce trenin yakılması eylemi. * MART 1991 Meydana gelen kargaşadan istifade eden PKK mensupları. Digor. ABD'nin önderlik ettiği uluslararası güç duruma müdahale ederek Irak Ordusu için 36. Erbil ve Dohok vilayetlerinde hakimiyetini tesis etti. * HAZİRAN 1991 PKK Kuzey Irak'ta kitlesel bir taban elde etmek ve üçüncü bir güç olmak amacıyla. Yine bu dönemde gerek ırak ordusunun geride bıraktığı gerekse peşmergelerin kaçarken terk ettiği çok sayıda silah ve mühimmat PKK tarafından ele geçirildi. Başköy. PAK (Partiya Azadiya Kürdistan) isimli bir paravan örgüt kurdu. * MART 1991 Irak'ın yenilgi durumundan yararlanan IKDP ve KYB liderliğindeki Kürtler Mart 1991 ayında Kuzey Irak'ta egemenliği ele geçirdi. Hasköy. 16 NİSAN 1991 Muş. Mart 1991 tarihiden itibaren Kuzey Irak'ın kuzey şeridinde bir hakimiyet sahası oluşturdu. IKDP ve KYB Süleymaniye. Paralelin kuzeyine geçme yasağı getirdi. Akabinde ırak ordusu IKDP ve KYB güçlerini Türkiye ve İran hududuna doğru püskürttü. İlkokulun yakılması. 27 NİSAN 1991 Kars. Böylece. 8 TEMMUZ 1991 281 .

2 AĞUSTOS 1991 PKK mensuplarınca Samanlı Taburuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Halkalı Naymanlı bulunan kahvehanenin bombalanarak * ŞUBAT 1992 PKK Türkiye' deki Marksist-Leninist çevrelerin desteğini sağlamak amacıyla TDHP (Türkiye Devrimci Halk Partisi) adıyla paravan bir örgüt kurdu. çok sayıda kişi yaralandı. Perihanlı. Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin yemin töreninde yaptıkları konuşmaların ardından HEP'e yönelik kapatma davası açıldı.Diyarbakır HEP başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesi 10 TEMMUZ 1991 HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın faili meçhul kişilerce öldürüldü.çekmece mevkiinde polis taranması. Üzümlü. 25 ARALIK 1991 Çetinkaya mağazasının molotoflanarak yakılması eylemi 23-25 OCAK İstanbul-TEM noktasının Mahallesinde taranması 1992 otoyolu k. Cenaze törenin PKK mensuplarınca provoke edilmesi sonucu meydana gelen izdihamda 12 kişi öldü. Taşdelen karakol baskınları izledi. 282 . 18 HEP milletvekili SHP listesinden parlamentoya girdi. 20 EKİM 1991 20 Ekim 1991 seçimlerinde. Bilahare bu örgütün ismi DHP (Devrimci Halk Partisi) olarak değiştirilmiştir. Bu saldırıyı Işıkveren. alan.

15 PKK elemanı sözde kum üyesi seçildi 25 ARALIK 1992 Kanarya karakolunun silahlı saldırı eylemi 283 . Cizre Merkez' de.19 MART 1992 Şırnak. Mutki' de PKK katliamı… 18-19 AĞUSTOS 1992 Şırnak il merkezini işgal etmeyi hedefleyen PKK mensupları şiddetli çatışmalardan sonra kaçmak zorunda kaldı. * KASIM 1992 PKK'nın toplamayı hedeflediği sözde Kürdistan Ulusal Meclisi'nin Avrupa'daki üye seçimleri gerçekleştirildi. Şeki Köyü' nde PKK katliamı…(7) çocuk. (2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 27 MART 1992 İstanbul-Kartal/Soğanlık karakolunun bombalanması eylemi 30 MART 1992 İstanbul-Silivri kapı karakolu önünde askeri servis otobüsünün taranması eylemi 22 HAZİRAN 1992 Batman. 28 HAZİRAN 1992 Bitlis. terör örgütüne yardım etmeyi reddettiği için (1) vatandaşımız PKK terör örgütü mensubu teröristlerce öldürülmesi eylemi. Gerçuş. (1) kadın.

23 MAYIS 1993 PKK'LI teröristler Bingöl-Elazığ karayolunu keserek tezkere almış. Lübnan'ın Bar Elias kasabasında düzenlediği basın toplantısında sözde tek taraflı ateşkes ilan etti. * NİSAN 1993 HEP milletvekilleri ile Abdullah Öcalan Lübnan Bekaa vadisinde görüştüler. Elazığ karayolunun PKK terör mensubu teröristlerce kesilmesi vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Bu protokole bilahare PDK-BAKUR örgütü de dahil oldu. örgütü ve 9 HAZİRAN 1993 Iğdır.17 MART 1993 A. * NİSAN 1993 PKK ile PSK bir işbirliği protokolü imzaladılar. örgütü 9 HAZİRAN 1993 Iğdır. Bu olay sonrasında 8 haziran 1993'te abdullah öcalan sözde "ateşkesi" sona erdirdiklerini açıkladı.Öcalan. 33 silahsız askeri şehit ettiler. Yüzbaşılar köyü' nde PKK terör mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması.(33 askerin şehit edilmesi) 24 MAYIS 1993 Bingöl. Kazancı köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 26 HAZİRAN 1993 284 .

(4) kadın (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Kemaliye. 18 TEMMUZ 1993 Van. 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. 13 TEMMUZ 1993 Kars. Koyunlu köyü' nde PKK katliamı…(1) çocuk. Bahçesaray. 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. Yalım köyü. Gülhayran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait minibüsün yakılması eylemi. 25 TEMMUZ 1993 285 . * HAZİRAN 1993 PKK ve 11 Kürtçü örgüt kuzey Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi adıyla bir ittifak gerçekleştirdiler. Digor. (8) kadın ve (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Yeşilli.Mardin. Başbağlar köyü' nde PKK katliamı…5 kadın ve 27 erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Sündüz yaylası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (14) çocuk. Başbağlar' da PKK terör örgütü mensubu teröristlerce araç yakma. Çatallıpaşa köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce köy yakma eylemi. 23 TEMMUZ 1993 Ağrı. 29 HAZİRAN 1993 Mardin. (2) kadın vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Kemaliye. Hamzabey Mezrası' nda PKK katliamı…(4) çocuk.

Eleşkirt. 25 EYLÜL 1993 Hakkari. 24 AĞUSTOS 1993 Batman. Çakırtaş köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Gercüş.Şanlıurfa. Yoğurtçu Köyü baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Ayranlı Mevkii baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 20 AĞUSTOS 1993 Şanlıurfa. 11 EYLÜL 1993 Iğdır. 25 TEMMUZ 1993 Iğdır. Tuzluca. Karakoyun mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait traktörün yakılması eylemi. Evci Köyü PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulunun yakılması eylemi. Karacaören köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını. Merkez. 286 . Polis otosuna PKK terör örgütü mensubu teröristlerce saldırı. Suruç. 1 EYLÜL 1993 Ağrı. 7 EYLÜL 1993 Iğdır. Aşağı kopuz Köyü' nde ilkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi.

Kozluk. 287 . Sevdilli Köyü. (7) kadın. Merkez. 7 EKİM 1993 Tunceli. 2 EKİM 1993 Kahramanmaraş. Pınarlar Köyü' nda PKK katliamı…(4) öğretmenin şehit edilmesi. Yavi beldesi' nde PKK katliamı…(40) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. (16) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Serikan mezrası' nda PKK katliamı…(2) çocuk. Elbistan. Pertek. 4 EKİM 1993 Siirt. Şirvan. 16 EKİM 1993 Kars. Tepecik köyü' nde PKK katliamı… (1) vatandaşımızın kaçırılarak öldürülmesi. Keşişkuran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması. 7 EKİM 1993 Erzincan. Bismil' de PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Ofalar Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce otobüs tarama eylemi sonucu.29 EYLÜL 1993 Batman. (4) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 2 EKİM 1993 Erzurum. Kağızman. 30 EYLÜL 1993 Diyarbakır. Beşkonak köyü. (10) vatandaşımızın öldürülmesi. Daltepe Köyü' nde PKK katliamı… (10) çocuk. Çat.

Yağışlı köyü. 19 EKİM 1993 Şanlıurfa.16 EKİM 1993 Kars. günindi köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 18 EKİM 1993 Kars. Baykan. 25 EKİM 1993 Bingöl. 18 EKİM 1993 Kars. Karakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Kağızman. 18 EKİM 1993 Kars. Akçakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Derince mezrası' nda PKK katliamı…(1) erkek. 19 EKİM 1993 Kars. Suruç. Akyayla köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 22 EKİM 1993 Siirt. yolcu otobüsünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. (8) kadın. (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. Kağızman. Kağızman. Çobantaşı. Gülbulak köyü. Kağızman. Kağızman. Kuruyaylak köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Soğukçesme Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (3) araç yakma ve (1) vatandaşın öldürülmesi 31 EKİM 1993 288 .

10 KASIM 1993 Erzurum. 6 KASIM 1993 Şırnak. 17 ARALIK 1993 Iğdır. Ovaközlü köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 1 ARALIK 1993 Diyarbakır. Kalkan köyü. yatılı ilköğretim bölge okulu civarına PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayın döşenmesi sonucu (2) çocuğun hayatını kaybetmesi.Diyarbakır. Kılavuz Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını 31 ARALIK 1993 289 . 27 ARALIK 1993 Kahramanmaraş. Varantepe mevkiinde belediyeye ait aracın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Kömürtaş Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce atamanlar şantiyesinin tahribi. Hakveyiş Köyü. Dokuzdolambaç' ta PKK terör örgütü mensubu teröristlerce minibüslere roketatarlı saldırı 28 ARALIK 1993 Mardin. Merkez. Hınıs. Ekinözü. Ergani. Eğil. Çiftlikköy. Dargeçit.

Duraklı yol ayrımı' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce belediye otobüsünün yakılması. Savur. Kebapçı Köyü. 12 ŞUBAT 1994 Tuzla tren istasyonunda bomba konularak patlatılması neticesinde (5) yedek subay (6) kişinin şehit edilmesi 16 ŞUBAT 1994 Kars. Mazıdağı.PKK elebaşı Abdullah Öcalan. Ormancık ve Akyürek Köyleri. (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Bir kısım milletvekilleri tutuklama kararı çıkmadan yurt dışına çıktı. Kağızman. Uludere yolunda terör örgütünce döşenen mayının patlaması sonucu (3) vatandaşımızın öldürülmesi. 8 MART 1994 Mardin. 21 OCAK1994 Mardin. (6) kadın. (10) çocuk. 17 MART 1994 Leyla Zana ve arkadaşlarının tutuklanması 290 . 2 MART 1994 Parlamentoda dokunulmazlıkları kaldırılan DEP Milletvekilleri tutuklandı. Aşağı Karagüney Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 24 ŞUBAT 1994 Şırnak. ABD ve AB'nin önde gelen devlet ve hükümet başkanlarına açık bir mektup göndererek yeni bir sözde ateşkes ilan etmek istediğini bildirdi.

Güney Saha/Cephe Komutanlığının da (Gap. 15 MART 1994 Konferans sonrasında kırsal silahlı faaliyetleri etkili kılmak amacıyla. kuzey Saha/Cephe komutanlığı (Dersim. Erzurum) ve Serhat). Orta Saha/Cephe Komutanlığı (Amed ve Garzan). (4) kadın. Konferansı yapıldı. Buna göre. Konferansta kırsal alanlardaki eleman sayısının artırılması kararlaştırıldı. (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Mardin ve Botan) ismiyle (3) saha/cephe komutanlığı oluşturulmuştur.13 MART 1994 PKK' nın güdümünde olmak kaydıyla Belçika’nın başkenti Brüksel'de sözde "ULUSLARARASI KUZEY KÜRDİSTAN KONFERANSI" gerçekleştirildi. 15 MART 1994 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında PKK 3. İlerleyen süreçte. sözde Güneybatı eyaleti ile Çukurova'nın da ayrı bir saha olarak teşkil edilebileceği kararlaştırıldı. eyalet olarak isimlendirilen çeşitli alanların birleşiminde saha komutanlıkları oluşturulmuştur. Tercan. 24 NİSAN 1994 İstanbul-Heybeli Ada ormanlık alanının yakılması 15 MAYIS 1994 Erzincan. Edebuk Köyü' nde PKK katliamı… (2) çocuk. 26 MAYIS 1994 İstanbul-Ayazağa Köyü Belgrat ormanlık alanının yakılması * MAYIS-HAZİRAN 1994 291 .

Çatak. Bahçesaray köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Rize. Giresun gibi illere yönelik faaliyetler başlamıştır. Trabzon. Kemah. Yayladüzü köyü basıldı * TEMMUZ 1994 Dindar çevreleri PKK saflarına kazanmak masadıyla KİH (Kürdistan İslami Hareketi) ismiyle merkezi Avrupa'da olan bir örgüt oluşturulmuştur. 16 AĞUSTOS 1994 292 . 10 AĞUSTOS 1994 Van. 6 TEMMUZ 1994 İstanbul-Hekimbaşı ormanlık alanının yakılması 21 TEMMUZ 1994 Ağrı. Bayburt. 4 HAZİRAN 1994 İşadamı Necdet BULDAN' ın Bolu'da öldürülmesi 5 TEMMUZ 1994 Erzincan.Dersim sözde eyaleti üzerinden ve "Kuzeye Açılım Planı" çerçevesinde Gümüşhane. Maksutuşağı. Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Eleşkirt. Artvin. Samsun. * TEMMUZ 1994 Alevi vatandaşlarımızı saflarına kazanmak amacıyla PKK merkezi Avrupa olmak kaydı ile KAB (Kürdistan Aleviler Birliği)'ni kurmuştur.

petrol ofisi'ne ait tankerin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Şişdağı ve Kızılca. 293 . 11 EYLÜL 1994 Tunceli. 1 EYLÜL 1994 Iğdır. Yemişlik Köyü. 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Polenezköy-Çavuşbaşı yakılması ormanlık alanının 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Sarıyer Zekeriya köy ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Burgaz adası ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Poyrazköy ormanlık alanının yakılması 27 AĞUSTOS 1994 Iğdır. Taşburun. Tuzluca. Gevaş. Karacaören köyü. Tuzluca. 12 EYLÜL 1994 Iğdır. PTT dağıtım şebekesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi.Van. Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Ziyaretdağı arası PKK terör örgütü mensubu teröristlerce PTT aracının yakılması eylemi. Darıkent Beldesi' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (6) öğretmenin şehit edilmesi. Mazgirt.

Karakoçan. Aptalan mezrası ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Akören Köyü. 22 EKİM 1994 Siirt. Hamzalı köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 17 EKİM 1994 Elazığ. 26 EKİM 1994 Elazığ. 17 EKİM 1994 Elazığ. Yaylak Köyü. 29 EKİM 1994 Bingöl. Kulundere Köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması.20 EYLÜL 1994 Kars. Karakoçan. Merkez. 17 EKİM 1994 Elazığ. Kağızman. sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 30 ARALIK 1994 İstanbul-taksim The konulması Marmara oteline bomba 294 . Kızılca köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Genç. Karakoçan. (3) kadın. (5)erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Okçular köyü (Selçuk). Karakoçan. Çölköy' de PKK katliamı…(2) çocuk. Sağlık Ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi.

Çölköy' de PKK katliamı…(1) kadın. (5) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Viranşehir. Eğil. 8 KASIM 1994 Şanlıurfa. 2 ŞUBAT 1995 İstanbul Haliç Köprüsüne bomba konulması 295 . 24 OCAK 1995 İstanbul-Sarıgazi konulması Jandarma karakoluna bomba 22 OCAK 1995 PKK V. Savur. Kulp. 17 KASIM 1994 Diyarbakır.5 KASIM 1994 Mardin. Hamzalı Köyü'nün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması…(19) vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.Kongresinin bir Demokratik Kuruluş Kongresi olduğu belirtilerek ordulaşma ve iktidarlaşma gibi iki temel karar aldı. Kongresi kuzey Irak Haftanin bölgesinde gerçekleştirildi. Pınarlar Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayınlama sonucu bir minibüsün tahribi. 27 KASIM 1994 İstanbul-Altunizade konulması Capitol mağazasına bomba 1 OCAK 1995 Diyarbakır. Pınardere köyü' nde PKK katliamı… (4) öğretmenin şehit edilmesi. 23 OCAK 1995 PKK V.

(6) kadın. 4 MAYIS 1995 İstanbul-K. 12 NİSAN 1995 PKK' nın güdümünde Hollanda'nın Lahey kentinde sürgünde Kürdistan Parlamentosu kuruldu. (3) erkek. 24 TEMMUZ 1995 Van. * MART-NİSAN 1996 296 . (3) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. 15 MAYIS 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla.03.1995 tarihinde test yayınına başladı. MED TV adıyla 30. Gürpınar. MED TV adıyla normal yayınına başladı. 23 HAZİRAN 1996 Diyarbakır otoyolu. Atabinen köyü. Altındağ restoran' da PKK katliamı…(3) erkek. (3) kadın ve (2) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi.Çekmece Cennet Mahallesindeki mağazaların molotof kokteyli atılması suretiyle yakılması ve 3 kişinin ölümü.30 MART 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla. 21 NİSAN 1995 İstanbul-Sarayburnu’nda otoya bomba konulması eylemi 19 MART 1995 TSK Kuzey Irak' ta ki PKK kamplarına yönelik "Çelik Harekatı" adıyla bir operasyon gerçekleştirmiştir.

Kongre kararlarının mutlaka hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.1996 tarihinde Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki örgüt kampında gerçekleştirilen PKK IV.Toplantısında V. (3) Öğretmenin öldürülmesi.Toplantısı ve Merkez Komite III. Kongre kararlarının hayata geçirilmesinin ve PKK'nın "Ulusal Kurtuluş Örgütü" olarak tanınmama hususunun aşılması kararlaştırıldı. V.05. * EYLÜL 1997 297 .konferansında alınan bir diğer kararda intihar eylemlerine başvurulması kararı olmuştur. Karataş mezrası. Ekinözü köyü.(3) polis şehit edildi. * OCAK 1997 PKK elebaşı Abdullah Öcalan 1997 yılını çözüm ve final yılı ilan etti.(3) polis şehit edildi. Konferansında. 25 EKİM 1996 Zeynep KINACI tarafından ilki gerçekleştirilen intihar eylemlerinden ikincisi de Leyla Kaplan tarafından Adana'da gerçekleştirildi. * MART-NİSAN 1996 PKK IV. 01-15.1996-Kahramanmaraş. 24 NİSAN 1996 24.Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen PKK yüksek askeri konsey II.04. 30 HAZİRAN 1996 PKK mensubu Zilan (k) Zeynep kınacı tarafından Tunceli il merkezinde intihar eylemi gerçekleştirildi. 29 EKİM 1996 Üçüncü intihar eylemi Güler Opaç'ın intihar saldırısı Sivas'ta gerçekleştirildi.

* OCAK 1999 PKK VI. 15 ŞUBAT 1999 Terörist başı Kenya' da yapılan bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 28 KASIM 1997 İstanbul-Ümraniye Dudullu'da otomatik silahlarla taranması barış treni/barış ekip otosunun 15 MART 1998 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki kampında PKK 5. İtalya. 9 TEMMUZ 1998 İstanbul-Eminönü mısır girişinde patlama olayı PKK çarşısının balık pazarı 1 EYLÜL 1998 Abdullah Öcalan Med Tv aracılığıyla üçüncü kez tek taraflı sözde ateşkes ilan etti.Öcalan yunan istihbarat elemanlarının kontrolünde Kenya'ya gitti. Örgüt tarafından bu süreç "Emperyalizmin 9 Ekim Komplosu" olarak nitelendi. Rusya ve Yunanistan arasında dolanan ve bu ülkeler tarafından kabul edilmeyen A. 9 EKİM 1998 Türkiye'nin Suriye'ye verdiği ültimatom sonrası Abdullah Öcalan Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. Sırasıyla Rusya. Yunanistan.Kongresi başladı. Konferansı yapıldı. 298 .PKK Avrupa'dan Türkiye'ye şenlikleri organize etti.

yeniden PKK genel başkanı seçildi. sonucu idam 1 EYLÜL 1999 PKK silahlı kadrolarının büyük bölümünü Türkiye sınırları dışına çekmeye çalıştı. 299 .15 ŞUBAT 1999 Ocak 1999 tarihinde başlayan PKK VI. Öcalan bu dönemde "Demokratik Cumhuriyet" tezini ileri sürerek PKK'nın kırsal alanlardaki birimlerini yurt dışına çıkarma çağrısı yaptı. Bu süreç 2000 yılının başına kadar devam etti.Kongresi Abdullah Öcalan'ın yakalanması nedeniyle sonuçlandı. 10 MART 1999 İstanbul-Bakırköy Atrium Mağazası otoparkına bomba konulması eylemi avcılarda parka boru bomba konulması sonucunda bombanın patlayarak (1) vatandaşın öldürülmesi eylemi 13 MART 1999 İstanbul-Göztepe/mavi yakılması eylemi çarşının Molotoflanarak 27 MART 1999 İstanbul-Taksim meydanında canlı bomba eylemi (Meral Mamyak) * MAYIS 1999 Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı'da başlandı. A. Kongre'de alınan kararlarla İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan. 29 HAZİRAN 1999 Abdullah Öcalan yargılanması cezasına çarptırıldı.

Sorumlusu doktor Süleyman kod Sait Çürükkaya… * TEMMUZ 2000 Terör örgütü gerçekleştirdiği sözde parti meclisi toplantısında siyasal Serhildan temel taktik olarak benimsendi. 23 OCAK 2000 PKK VII. Barış grubu teslim oldu.olağanüstü kongre gerçekleştirilerek. 29 EKİM 1999 2. İmralı savunmaları PKK' nın yeni manifestosu olarak kabul edildi. 02-23. * MAYIS 2000 Bir grup üst düzey PKK mensubu örgütün yeni stratejisini ve Abdullah Öcalan'ın tavrını eleştirerek özgürlük inisiyatifi adıyla yeni bir grup oluşturdular.1 EKİM 1999 1999 sonbaharında biri kırsal alandan diğeri Avrupa'dan olmak üzere PKK mensuplarından sözde "barış grubu" adıyla iki grup Türkiye'ye geldi ve 1. 21 HAZİRAN 2001 I. Barış gurubu teslim oldu. OCAK 2000 Kuzey Irak'ta 7. Konferansı 300 .Kongresinde örgüt tüzüğü ve programı ile birlikte stratejisini de değiştirildi. 29_07 MAYIS-HAZİRAN 2001 Kuzey Irak'ta PKK Basın-Yayın gerçekleştirildi. Yeni stratejik hedef olarak "Demokratik Cumhuriyet Ekseninde Anayasal Vatandaşlık" olarak öngörüldü.

Kongresi aynı zamanda KADEK I.sözde Ulusal Konferansı gerçekleştirildi. 15 KASIM 2001 Bir kısım PKK mensupları üniversiteler ve nüfus müdürlükleri nezdinde kimlik bildirim eylemlerinde bulundular.Kongresinde örgütün ismi KADEK (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) olarak değiştirdi. 28_12 HAZİRAN-TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK askeri aparatı HPG I. 11_23 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kültür-sanat ı. 04_10 NİSAN 2002 PKK VIII. Konferansı yapıldı. 31 AĞUSTOS 2001 Zeynel Durmuş'un Zeytinburnu Hadep Teşkilatının bulunduğu binanın asansör boşluğuna düşerek ölmesi 05_21 AĞUSTOS 2001 Gerçekleştirilen konferansları onaylamak ve yeni dönemin strateji ve taktiğini hayata geçirmek amacıyla. KADEK'in kuruluş günü olarak 301 .PKK mensupları Avrupa çapında "BENDE PKK'LIYIM" ve "Ulusal Kimliğimi İstiyorum" adıyla geniş bir kampanya başlattılar. 11_12 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kadın örgütlenmesi olan PJA III. Konferansı gerçekleştirildi. PKK VIII. Konferansı yapıldı. Kuzey Irak'ta PKK VI. Kongresi olarak isimlendirildi.

İlknur Şen. Leyla Zana. Öcalan. KADEK Genel başkanlığına getirildi. KADEK yeni bir tüzük. 26 EKİM 2003 KADEK Kandil Dağında yapmış 2.kongresi 1 HAZİRAN 2004 PKK/Kongra-Gel terör örgütü sözde ateşkesi sona erdirdiklerini açıkladılar.Sakine Batman. 05_06 HAZİRAN 2004 302 .kongresi 29 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2. Sakine Cansız ve arkadaşları) kongrede kendilerine gerekli ilginin gösterilmediğini sebep göstererek örgütten ayrılmışlardır. N. KADEK'in kuruluş bildirgesinde PKK' nın ulusal diriliş olan misyonunu tamamladığı ve KADEK' in de demokratik kurtuluş misyonu ile ortaya çıktığı ifade edildi. Orhan Doğan tahliye oldu. yeni bir program benimsedi.aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın doğum gününe de denk gelen 04 nisan 2002 olarak kabul edildi. Hatip Dicle. 9 HAZİRAN 2004 DEP Eski Milletvekilleri. 16-26 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2. olduğu 27_06 EKİM-KASIM 2003 KADEK’in yerine Kongra-Gel'in kuruluşu ve KongraGel'in 1. Abdullah Öcalan. Selim Sadak.kongresinden sonra reformcu grup (O.Taş.Kongresinde kendini fesih etmiştir.

Teröristin tabuta konulan cesedi. Ermeni uyruklu teröristin cenazesi anne ve babası Ordo Avdoyan ve Gozel Mirzoyan'ın resmi işlemleri tamamlamalarının ardından Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınarak. 3 ekim’e kadar “eylemsizlik” kararı verdi ve mayınlı suikastlerini durdurdu. 2 Aralık 2004 PKK/KONGRA GEL terör örgütünün 5 üst düzey yöneticisi Musul kenti yakınlarında vurularak öldürüldü. Öldürülenler arasında örgütün yürütme konseyi üyesi ve Kuzey Irak sorumlusu Şilan Kobani kod adlı Meysa Baki’de bulunmakta. Batman'da defnedildi. KNK başkanı ismet Şerif Vanlı ve arkadaşları görevlerinden istifa ettiler. 16 OCAK 2005 Terör örgütü PKK'da yıllardır çeşitli görevler üstlenen 26 terörist. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki mezarlıkta gömüldü. 24 AĞUSTOS 2005 PKK . cenaze yıkama aracında İslami usullere göre yıkanıp kefenlendi. 4 EYLÜL 2005 Batman'ın Beşiri İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü PKK üyesi 7 kişiden Ermenistan uyruklu Yusuf Avdoyan. "örgütün Kürtlük'ten uzaklaştığını " öne sürerek örgütten ayrıldı. morgun önünde. 5 EYLÜL 2005 303 .Abdullah Öcalan'ın avukat görüşme notlarında Avrupa yapılanması ile ilgili yoğun eleştirileri üzerine KNK olağanüstü kongre yaptı. 02-05 AĞUSTOS 2004 Reformcu grup tarafından PWD'nin ilanı.

. bütün isimleri ve uzantılarıyla birlikte 'terör örgütleri listesi'ne dahil etti.. 17 KASIM 2005 Van'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu şehit düşen 3 asker cenazeleri memleketlerine gönderildi. 6 ŞUBAT 2006 PKK. 27 ARALIK 2005 Van Valisi Niyazi Tanılır ile kentteki üst düzey yöneticilere suikast hazırlığında oldukları öne sürülen ikisi kadın 5 PKK'lı gözaltına alındı. Örgütün eylemsizlik kararı aldığı 20 Ağustos ve 20 Eylül tarihleri arasında 10 güvenlik görevlisi şehit edilirken. 20 EYLÜL 2005 PKK terör örgütü kendi aldığı eylemsizlik kararına uymadı.2 Ağustos 2005 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütüne yönelik çalışmaları sonucu bombalama eyleminde bulunan 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındı. görüş ayrılığı nedeniyle Kandil Dağı'nı terkederek Musul'a yerleşen Osman Öcalan Hakkında "ölüm" kararı aldı. 13 güvenlik görevlisi de yaralandı. 16 ARALIK 2005 Avustralya. KYB'nin destek çıktığı Öcalan için özel eğitimli suikast timi Musul'a gönderildi. 27 KASIM 2005 Terör örgütü PKK/Kongra-Gel'in yurt içi ve yurt dışı topladığı haraçlardan oluşan 500 bin doları iki terörist çaldı. 13 ŞUBAT 2006 304 . PKK'yı.

2'si ağır 12 kişinin yaralandığı saldırıyı PKK bağlantılı bir örgüt üstlendi 305 . 14 ŞUBAT 2006 Bahçelievler'de bir süpermarketin emanet bölümüne bırakılan A-4 tipi bomba patladı.Abdullah Öcalan tarafından hainlikle suçlanan Kani Yılmaz (Faysal Dunlayıcı) önceki gün saat 10:00'da aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü.

fedakar bir ruha. (eser kaynakçada belirtilmiştir. bu bölüm özet olarak okuyucuya sunulmuştur. hareket içinde çalışıp çalışmadığı vb. doğum yeri ve tarihi.) Özet mahiyeti taşıyan bu bölümde soru ve cevaplar şeklinde belirtilen hususlar aslında kırsalda ortaya çıkarılan şiddet hareketleri açısından metodolojik bir eser niteliğindedir.Ek-2 : GERİLLA NEDİR? 405 1° Bir gerilla savaşının başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan ön koşul nedir? . medeni hali. kişisel cesarete ve sınırsız bir yurt sevgisine sahip olduğunu kanıtlamış idealist gençlerden kurulmalıdır. çocukları ve ebeveyninin adları. halk düşmanı mevcut iktidara. karşı yürütülen mücadelede haklı olunması gerekir.Bu kişi. oligarşik yönetime vb. herhangi bir mahkumiyeti olup olmadığı. devrimci hareket içindeki arkadaşlarının adları.Yalnızca. Ayrıca bu kısımda dağ kadrosunda yaşamın ve yaşamanın ne anlam ifade ettiği net bir şekilde görülmektedir. kesinlikle yenilgiye uğrar. İsyan hareketi hiçbir şey elde edemez. 18 yaşından sonra çalıştığı yerler.Gerilla kuvvetlerinin dış kuvvetlerin saldırı ve işgaline ya da aşağılık ve iğrenç bir diktatörlük yönetimine. adı ve soyadı. hususları açıklayan soruları 405 Bu yazı General Alberto Bayo’nun Gerilla Nedir? isimli eserinden derlenmiştir. Soruları ve cevapları değerlendirdiğimizde belirtilen yöntemlerin ülkemizde PKK terör örgütünün dağ kadrosu tarafından kullanıldığı açıkça görülecektir. Eğer bu koşul yoksa gerilla kuvvetleri yenilgiye uğrayacaktır. 2° Bir gerilla grubu kimlerden kurulmalıdır? . 306 . karısı. yukarı da sayılan törel nitelikler dışında daha ne gibi özellikler aranmalıdır? . 3° Gerilla grubuna katılmak isteyen kişide.

Liste dikkatli bir şekilde incelenip değerlendirilecek.yanıtlamalıdır. kendisinin siyasi uğraşlarının özeti. Savaşçılar disiplinli. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa. hareket yeteneği de o kadar fazladır.Böyle bir kimsenin kimliği ortaya çıktıktan sonra. Bu listeye ayrıca. herhangi bir siyasi parti ya da dernekle ilişkisi olup olmadığı konuları da eklenecektir.İdeal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır. Bu karakterde bir kişi. eğer bu kişi uygun bulunursa gerilla birliğine kabul edilecektir. 6° Gerilla birliği kaç kişiden kurulmalıdır? . Bize anlayışımıza göre yanlış düşüncelerle savaşan politik bir düşmanı affedebiliriz. 4° Soru listesi incelendiğinde. bu kişinin bir ajan ya da ispiyoncu olarak saflarımıza katılmak isteyen bir kimse olduğu anlaşılırsa ne yapılmalıdır? -Böyle bir kimse devrime ihanet suçuyla askeri mahkemede yargılanır. askeri mahkeme tarafından yargılanır ve acımaksızın ölüme mahkum edilir. ama ajanları asla. prova edilmesi gerekir. sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam 307 . karşı tarafın bir kahramanı bile olsa affı asla düşünülemez. her şeyin önceden planlanıp. birlikteki en yavaş savaşçının maksimum hızı kadar olmalıdır. 7° Bir çıkarma yaparken gerilla birliğinin hızı ne olmalıdır ve bunu nasıl yapmalıdır? Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı. 5° Alınan bütün tedbirlere rağmen böyle iğrenç bir ajan. gerilla saflarına katılmış olursa kendisine ne yapılmalıdır? . Başarılı bir çıkartma yapabilmek için.

zekası. tam bir sessizlik.olarak bilmelidir. 8° Uzun yürüyüşlere dayanıksız gerillalarla ne yapmalıdır? . 9° Gerilla birliğinin komutanı kim olmalıdır? . kişiliği. 11° Gerilla taşımalıdırlar? birliği hangi silahları 308 . Aynı anda da birliğin geri kalan savaşçıları çıkarma araçlarındaki malzemelerini boşaltmalıdır.Komutan. sanki aralarında işaret yapılması dahi yasaklanmış sağır ve dilsizler grubu tarafından uygulanıyormuşçasına. Boşalan görev. dikkati ve savaşma arzusu göz önüne alınarak seçilir. 10° Bir gerillanın daha yüksek komuta yapısını bilmesi gerekir mi? . yine çıkarma sahasının ön tarafındaki yüksek arazi noktalarına gözetleme postaları gönderilmelidir. disiplin içinde son süratle yerine getirilmelidir. Bütün bu işlemler. tüm alt görevlilerce kabul edilen ve saygı duyulan bir başkası tarafından üstlenilecektir. çıkarma alanının her iki kanadındaki yüksek arazi noktalarına mevzilenmeli. göreve uygun olan önderlik yetenekleri. savaşçılar birlik komutasının kimde olduğunu bilmedikleri takdirde kayıplara uğrayacaklarından bu kişiyi bilmeli ve kendisine saygı göstermelidirler. Daha önceden görevlendirilmiş gruplar.Aynı hız ve tempoda olan savaşçıları içine alan ayrı bir birlik kurulmalıdır.Evet.

. Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup. birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır. kendi ilk yardım çantasını. "Bu bölgeye giden yol neresidir?".Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için. aş kabını. birliğin varacağı hedefler bölge halkına asla açıklanmamalıdır. 2 metre uzunluğunda bir ip de taşımalıdırlar. Bu ip. sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde 309 . ayrıca. Her gerilla. gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. gece ne kadar karanlık olursa olsun. 12° Bir gerilla birliğinin donanımı ne olmalıdır? . göğüs etrafında bir kere dolandıktan sonra. birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar. kalan kısmı geriden gelen savaşçıya uzatılır. Böylece.b. bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa. tepe. Eğer arazi hakkında. 13° Bir gerilla birliğinin organizasyonu nasıl olmalıdır? -Aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi. "Şuraya nasıl gidilir?". "Şu dağ. koruluk. Bu ip. gece yürüyüşleri sırasında birbirlerini kaybetmemeleri için kullanılır. hiç kimse kaybolmaz. Gerilla. bina v. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli tüfeği de bulunmalıdır.Birlikteki her savaşçının iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. çeşme.

14° Her bölümün görevleri nelerdir? Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir.bütün görev ve işlerin tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. tecrübeli ve güven verici olması gerekir. Haber Alma Bölümü. bir harekâta 310 . gerilla birliğinin komutan yardımcısı tarafından yönetilir. Savaş Mahkemesi'nin baktığı davalarla ilgili dosya ve kayıtları muhafaza eder. Levazımat. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma. Eğitim. düşmanın gizli ajanlarını ortaya çıkaran hizmetleri de yürütür. Bu bölüm. Bu kişinin son derece zeki. Silah. İkmal. şoselerin. gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. Sağlık ve Propaganda. karayollarının. Harekât. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi. Savaşçı Toplama. ormanların. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar. nehirlerin. Su kaynaklarının. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar. köprülerin. Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar. Sabotaj. ispiyoncular için bir kara liste hazırladığı gibi. Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar.

yani "palacı-bomba fırlatıcı"lar yer almaktadır.başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. "macheterosbombarderos". İkinci kategoride. pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. Üçüncü kategori ise. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır. Aynı zamanda. Şayet kumandan yaralanır. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. Savaşçı Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. yaratıcı. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. Girişilecek bütün sabotaj hareketlerine en büyük dikkati vermelidir. 311 . okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. Son söz grup kumandanına aittir. hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder. istihkam ve benzeri görevlerde kullanılacak olanları kapsar. tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar. Bu bölüm. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. Bu subay.

Silah Bölümü: Birliğin silahlarının bakımından sorumludur. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. Aynı zamanda bölgedeki doktor. Ayrıca. Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. Şayet bu kişiler kendi istekleriyle gerillaya hizmet etmek istemezlerse zor kullanmak suretiyle kendilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir. Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır Gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur. propaganda bölümü eldeki bütün 312 . Bu mümkün olamazsa. Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin savaş amaçlarıyla. parça değiştirilmesi işlerini yerine getirir. teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır. hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. [Hangi şartlar altında olursa olsun. Gerekli olduğunda silahların tamiri. gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir.

Bu yürüyüşlere.??] Bizim bu askeri yayınlarımız halkın moralini yükseltecek. düşmanın moralini bozacaktır. 16° Meskun yerler dışında gece yürüyüşleri nasıl yapılmalıdır? -Geceleri her adım atılışında bacaklar iyice yukarıya kaldırılarak sanki bir bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi yürümek gerekir. ağaç kütüklerine ya da diğer engellere takılması önlenmiş olur. Bir gerilla savaşçısı doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek üzere en azından saatte bir defa pusulaya bakmalıdır. ağaç gövdelerinden yararlanmasıdır. her dört saatte bir onar dakikalık kısa molalar verilmek suretiyle on beş saatlik bir yürüyüşü yapabilecek hale getirilinceye kadar devam ettirilir. yönünü kontrol etmek üzere kutup yıldızından yararlanır.Azar azar arttırmak suretiyle kendisine uzun yürüyüşler yaptırılır. Genellikle ağaç yosunu ya da diğer küçük asalak bitkiler ağaç gövdelerinin kuzeye bakan yüzlerinde büyürler.olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikayelerini adeta bir destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapmalıdır.Bu eğitimler esnasında ayrıca kendisine sekiz saatlik gece yürüyüşleri yaptırılır. Böyle yapmakla ayakların yerdeki taşlara. Yıldızsız gecelerde kendisine tavsiye edilecek en geçerli usullerden biri de. 17° Gerillalar birbirlerine karşı nasıl davranmalıdır? 313 . 15° Herhangi bir göreve başlamadan önce bir gerilla nasıl bir fiziki eğitiminden geçmelidir? . Şayet pusulası yoksa.

Yolları ve düşmanın yaklaşmasına uygun yerleri gözleyebilecek tepelere ya da yüksek yerlere nöbetçiler yerleştirilir.. Sonuç olarak da grubun birlik ruhu zayıflar ve zedelenir. Kızdırıcı ya da tahrik edici şakalar.Herkes birbiriyle çok iyi arkadaş olmalı ya da en azından birbiriyle işbirliği yapmalıdır. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir. savaşçıları birbirinden uzaklaştırır ve aralarında düşmanca duygular doğmasına sebep olur. 19° Kırsal alanda bir eve ya da köylü kulübesine gelindiğinde. bunun karşıtı "batı"yı. İçeri girildikten sonra. içeri girmeden önce gerillaların ilk olarak ne yapmaları gerekir? . Kulübe ve civarı yeterli bir şekilde arandıktan sonra geri kalanlar da içeri girebilirler. düşmanın dikkatini çekmemek için hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez.Savaşçılardan yalnızca ikisi içeri girer. diğerleri kulübenin çevresini kuşatırlar.) Şayet köylü 314 . İçeri girenler orada bulunanlara kulübenin sarıldığını bildirirler. Sağ kolu "doğu"yu. Gerillacıların kurduğu yönetim içinde yaşamayı kabullenir ve onlara erzak yardımında bulunduğu gibi. Savaşçı toplama bölümünün başındaki subay köylü ile konuşur ve kendisinin gerçek duyguları ile gerillalara karşı bağlılık derecesini değerlendirir.Güneşten yararlanarak. Daha sonra köylüden kendilerine muhbir olarak ya da bir köy gerillası olarak yardım etmesi istenir (Not Köy gerillası fiilen çatışmalara katılmaz. gereğinde bedeni hizmetler de görür. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir. 18° Gerilla gündüzleri yönünü nasıl tayin eder? .

yalnızca. Köylüye o bölgeyi terk etmesi söylenir ve bütün malı mülkü hiçbir ödeme yapılmaksızın elinden alınır. Derslerimde yeni gönüllülerin teker teker ve inceden inceye sorguya çekilmeleri gerektiğini tekrarlamıştım. Calixto Sanchez bu uyarımı dikkate almadı. Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı. o bölgeyi terk etmek zorundadır. Uygun bulunursa "köy gerillası" olarak eğitilir. yeter derecede eğitimden geçtikten sonra düzenli gerilla olarak görevlendirilir. Gerilla birliği bulundukları yerde kendilerine karşı çalışma olasılığı olan kişilerin serbestçe dolaşmasına asal izin veremez. Batista'nın askerlerinden bir grup üzerlerine sivil elbise 315 . gönüllüleri üç ayrı kategoriye ayırmalıdır. ikincide vasat bir izlenim bırakanlar. çıkarmada kullanılan motor karaya oturmuştu. Birincide en çok güven verenler. kendilerinin kimliklerini .düşmanlara sempatisini açıkça göstererek işbirliği yapmayı reddedecek olursa. yalnızca kendilerini desteklediklerini bildirdiler diye gönüllü kabulü yoluna asla gitmemelidir. Eğer elde yeter derecede silah varsa ve daha fazla sayıda savaşçıya ihtiyaç duyulursa. Kendisinin bütün malları halk kurtuluş silahlı güçlerinin mülkiyetine geçer.ve geçmişlerini araştırarak devrimci mücadelenin savaşçısı olmaya uygun olup olmadığına bakır. 20° Gerilla birliğine katılmak isteyen gençlere ne gibi bir işlem uygulanır? -Savaşçı toplama bölümü. Ben Cabanico mevkiinde Oriente Eyaleti'ne çıkarma yapan Calixto Sanchez'in gerillalarını eğittim. Bu soruşturmalardan sonra Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı. İlk çıkarma tam bir başarı ile sonuçlanmış ve tek bir kurşun dahi boşa harcanmamıştı. üçüncü kategoride de şüpheli kişiler yer alır.

Bizimkiler de. Yalnızca Hektor Cornillot'un komutasındaki yedi kişilik öncü grubu kurtulabilmiş ve kendileri daha sonra Sierra'daki gerillalara katılmışlardı. Cowley. üzerlerinde sakladıkları tabancalarını çıkarıp gerilla birliğine. bu çeşit savaş hilelerinin acemisi olduklarından telaşa kapılı hemen teslim olmuşlardı. bu takdirde ağır malzemeyi daha emniyetli bölgelere ulaştırmak gerekir. Tek tek her gerillaya yardımcı olabilecek çapta destek müfrezeleri kurmak. 22° Kadın ve erkek gönüllülerin yerine getirebilecekleri çeşitli görevleri sıralar mısınız? . 2. Calixto Sanchez ile birlikte bütün savaşçıları kurşundan geçirerek öldürmüştü. binlerce asker tarafından kuşatıldıklarını söylemişlerdi. ağır malzeme çıkarıldıktan sonra bütün savaşçılar kendilerine en iyi şekilde siper teşkil edecek yüksek arazi parçalarına doğru ilerlemelidirler.Karaya ayak basınca. 316 . İnsan kasabı Albay Cowley.geçirerek "Yaşa Fidel Casto" diye bağırdıklarında bizimkiler kendilerini hemen bağırlarına basmışlardı. Şayet düşman tarafından sezilmeden çıkarma yapılabilecek kadar şanslı bir durumla karşılaşılacak olursa. daha sonra 26 Temmuz Hareketi'nin bir savaşçısı tarafından vurularak öldürüldü. Bunun sonucunu ise bugün bilmeyen yok. 21° Gerilla birliği çıkarma harekâtından sonra neler yapmalıdır? .Gönüllülerin yerine getirebilecekleri görevlerden 60 tanesini şöyle sıralayabiliriz : 1. Da ha sonra bu askerler. Gerilla birliğinin ön cephe ve kanatlarında gözcülük yapmak.

Su ve malzeme taşıyan gruplar teşkil etmek. (Tahsil durumu yüksek olanlar istatistik bilgi toplamak. Kadınları hastabakıcı ya da yardımcısı olarak sağlık grubunda görevlendirmek. 8. Hırsızlık. savaşçıların hizmet sicillerini tutmak v. 14. 12. Gerilla birliğinin bulunduğu bölgedeki yerli halkın siyasi açıdan bağlılık derecesini araştırmak. Değişik kişiler birbirlerinden haberdar olmaksızın aynı bölgeye gönderilmelidir. boş şişe ve teneke kutu. Küçük düşman birliklerinin yerlerini bulmak için gerilla birliğinin bulunduğu araziyi iyice taramak üzere müfrezeler kurmak. 10. işlerde kullanılırlar). Haberci ve ulak olarak hizmet etmek. battaniye. kazma. (Bu işlem sık sık tekrarlanmalıdır). Bölge halkından ödünç olarak çekiç. Malzeme sağlamak ve bunları korumak. 6. çivi. 11. harita yapmak. Bizim tarafımızdan henüz denetim altına alınmamış şehirlerden bilgi toplamak. 317 . kürek. gazino. Bu yolla elde edilen bilgilerin denetlenmesi daha kolay olur. Meydan. yiyecek maddeleri. 9.b. 13. saldırı. 4. suçlara engel olmak üzere asayişi sağlamak için içerisinde kadınların da bulunduğu emniyet (polis) müfrezeleri kurmak. aş kabı. Özellikle kadınlar bu işte son derece etkili olmaktadırlar.b.3. 5. 15. sağlamak. toplantı salonları ve benzeri yerlerde toplantılar düzenleyen propaganda grupları kurmak. insan kaçırma. yazı makinesi v. Propaganda Bölümü içinde gruplar halinde teksirci olarak ya da baskı işlerinde çalışmak. 16. kalas. Yanlardaki gerillacılarla komuta mevkii arasında temas sağlamak. Karargah kayıtlarını tutmak. yolsuzluk vb.

35. Evlerde oturanları kayıt etmek (Kadınlar tercih edilmeli). Düşman arasında korku yaratan gruplar teşkil etmek.17. 18. 34. 21. 36. 31. 25. Köpek müfrezelerinde yetiştirici o1arak görev almak. Yangın bombası olarak kullanılacak şişeleri yakıt ve yağ ile doldurmak. İstatistik tutmak. Haber güvercinleri yetiştiren ve bunları kullanan gruplar teşkil etmek. Demiryolları ve karayollarına köprülere. Giysi dikmek. 24. 27. 29. ağızlarını mantarla tıkayarak ileride kullanılmak üzere hazırlamak. Yazıcı olarak çalışmak. 22. Yangın bombası atan ve sapan kullanan gruplar içinde hizmet görmek. Hastanelerde çeşitli hizmetler görmek. 26. Aşçı yamaklığı yapmak. haberleşme hatlarına vb. 28. Aşçılık yapmak. 20. Düşmandan ele geçirilen giysileri cinslerine göre ayırmak ve onarmak. 37. 33. Mutfağa su taşımak. 23. 19. Bu işlem göze kolay görünürse de. 30. Sapan kullananları eğitmek. (Gerilla yardımcıları gereğinde bildiğimiz çatal sapanları kullandıkları gibi. eğitim görmeyenlerin isabetli atışlar yapması hemen hemen imkansızdır). Giysi onarmak. Çamaşır yıkamak. 32. ayrıca taş ya da patlayıcı maddeleri fırlatmak üzere elle döndürülen uzun sapanlar da kullanırlar. (hızlı daktilo yazanlar tercih edilmelidir). 318 . Bulaşıkçılık yapmak. Mutfak için odun toplamak. sabotajlar yapmak. Banyo bakımcısı olarak hizmet görmek.

49. . 52. Ufak hava alanları inşa etmek. 319 . 58. 50. 45. yeraltı tünelleri için döşeme. 47. 54. Birlik içindeki yazışma ve emirlerin dağıtımını düzenlemek.). 43. 59. Bayrak ve diğer işaret cihazları kullanılan haberleşme birliklerinde görev almak. 48.38. Bıçak. Uçak gözcülüğü yapmak. toplamak. 46. tel bağlamak için kazık. Düşman arazisinden demiryolu raylarını söküp getiren gruplar kurmak. 39. 40. Toprak altında tüneller kazmak. ray parçaları vb. 51. Atlar için yem temin etmek. kesici silahları depolamak ve bakımını yapmak. Çeşitli malzemeler yapmak. 56. pala. at bakımı vb. 41. Bölgedeki köylerden sağlanan binek hayvanları ile kurulan süvari birliklerinde çeşitli hizmet!erde bulunmak (Tımar. Ağaç kesmek. 57. (Özellikle iniş ye kalkış pistleri. İstihkam işlerinde çalışmak. el bombaları için kasa ve kutular yapmak. Gizli haber alma örgütü kurmak. 44. Demiryolu hizmetlerinde görev almak. İstihkam hizmetlerinde kullanılmak üzere demir boru. 60. parmaklık. Birlikteki alet ve edevatın bakım ve korunmasını sağlamak. Birlikteki silahların temizlik ve bakımını yapmak. 55. süngü vb.) ve bunları korumak. Çadır direği. Karayolları üzerindeki düşman araçlarına bomba atmak. "Harekât günlüğü" tutmak. 53. 42. Hainleri araştırıp bulmak. Erzak depo ve ambarlarında çalışmak. Posta dağıtıcılığı yapmak.

23° Yeni kurulmuş bir gerilla birliğinin yerine getireceği ilk savaş görevi ne olmalıdır? Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi. gerilla 320 . Gerillaların girişmiş olduğu savaşa tüm kalbiyle bağlı ve kendilerine yardım etmek isteğiyle dolu olan köylülere yangın bombaları ve palalar verilir. Bu köylüler de. Aynı zamanda. su taşımak vb. bu köylüleri iki gruba ayırır. düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir. 24° Gerilla birliklerine katılmak isteyen köylüler için ne yapılması gerekir? . 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir. çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. İkinci grupta ise. odun kesmek. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. gerillaların manevra yetenekleri. Çünkü. daha az önemli işleri görecek köylüler yer alır. gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir.Savaşçı Toplama Bölümü Komutanı. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından. Birinci grupta güven veren ve savaşabilecek durumda olan köylüler yer alır. 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir düşman grubu tarafından kovalanması. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. Diyebiliriz ki. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır.

Mükemmel bir gerilla komutası altında bulunan savaşçıların hayatlarına son derece itina eden ve onların yok yere savaş dışı kalmalarına meydan vermeyen bir kişidir. İyi bir gerilla için en güvenilir savaş taktikleri.savaşçıları ile birlikte devamlı hareket ederler. gerilla savaşı ile ilgili başlıca sorunlardan birisidir. Gerillalar dürbünle gözetlemek suretiyle düşmanı izlemelidirler. ani baskın. Şu kural hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve daima uygulanmalıdır: Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder. ufak çaptaki çatışmalar ve düşmanın kendisinden en emin ve hiçbir saldırı beklemediği anda yapılacak hücumlardır. birliğin kumandanı. Düşman karşı saldırıya geçtiğinde gerilla birliğinin derhal gözden kaybolup daha emniyetli yerlere çekilmesi gerekir. Bir gerilla birliği hemen her gün düşman kuvvetleri tarafından tedirgin edilecek olursa. Gerillacılar düşmanla aralarında daima aynı mesafeyi 321 . Komutası altındaki savaşçıları düşman ateşi altında açıkta bırakmaz ve kamuflaj (araziye uyma) yaptırarak düşmanın gözünden saklar. tuzağa düşürme. ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur. bizlerin "minuet" tekniği olarak adlandırdığımız savaş kuralına başvurmalıdır. Bu yüzden kendilerine "macheteros-bombarderos" yani "palacılar-bombacılar" denir.Bu. Böyle bir çekilme sırasında gerillalar düşmana kayıp verdirmekten de geri kalmamalıdırlar. (Minuet: ileri-geri suretiyle yapılan bir nevi dans) Minuet tekniğinde düşman geri çekildiğinde gerillalar geriye çekilir. 25° Gerilla birliği düşmanla ne zaman çatışmaya girilmelidir? .

Sonra karakola saldırı planı hazırlanır. elinde kazma bulunan savaşçı da sağ tarafta kazıya devam edecektir.muhafaza etmelidir. Bu da gündüzün 800. 26° Bir düşman karakolu ya da içerisinde nöbetçiler bulunan bir düşman binasına ne şekilde saldırır -Eğer karakol yüz yarda genişliğinde ve elli yarda uzunluğunda bir alanın ortasına inşa edilmişse.1000 metre arasında değişir. Önce karakola en yakın olan binalar ele geçirilir. aynı zamanda yeter derecede kazdıktan sonra kenara çekilerek kürekçilerin kazılan toprağı atmasına ya da torbalara doldurmalarına imkan vereceklerdir. bu şekilde kürekçi ve kazmacının devamlı yer değiştirmeleriyle yürütülecektir. Her gece iki-üç keskin nişancı mümkün olduğu kadar düşmana yaklaşmalı ve kendilerini iyice gizleyerek ellerindeki silahlarla düşmanı ateş yağmuruna tutup devamlı şekilde tedirgin etmeli ve yüksek sayıda kayıp verdirilerek düşmanın moral seviyesini düşürmelidir. Başlangıçta iki kişi yan yana kazmaya başlarlar. Tünelin yüksekliği yaklaşık olarak 1. Gerillacılar ele geçirdikleri binalardan hedefin merkezine doğru bir tünel açarlar. Tünelin ağzı açılıp hedefe doğru kazı işi başladığında. Düşmanı mevzilenip yardım beklemeğe zorlamak için bu binalardan devamlı şekilde ateş açmak gerekir. Tünel açmak üzere kazı işine başlandıktan sonra sık sık pusula ile yön kontrolü yapılır. Çevredeki binalar ele geçirildikten sonra muhafızların karakol binasından kaçmasına engel olacak yerlere silahlı savaşçılar yerleştirilir. sol taraf kürekli savaşçı tarafından temizlenirken.5 metre olmalıdır. kuşatanlar ile bina arasında elli yarda olacaktır. Kazmacıların her bir yaklaşık olarak 1 metrekarelik bir sahayı kazacak. Bu işlem. Bu şekildeki bir 322 .

Çünkü arazinin bazı kısımlarının kazılması zor. Aynı zamanda. Şayet patlama tam hedefin altında olmamışsa. Bunların başındaki sorumlu kişi. savaşçılar patlama sonunda hedefin yakınına yığılacak olan toprak yığınlarını ve çukurları kendilerine siper yapmak üzere ilerlemeli. Bütün bu işler yapılırken saldırıyı yapacak olan savaşçılar da hazırda beklerler. bazılarının ise kolay olabilir. Patlamadan sonra dışarıdaki savaşçılar saldırılarını şiddetlendirirler. içinde çalışanları çok sıkışık ve rahatsız etmeyecek bir genişlikte olmalıdır. Hedefe doğru birden fazla tüneller kazılmalıdır. Kürek kullananlar ve kum torbalarını taşıyanlar hızlı bir tempo ile çalışmalıdırlar. Tahrip kalıpları hedefin altına yerleştirilmeden önce. Fakat yine de. hedefe biraz daha yaklaşma yoluna gitmelidirler. Bunlardan başka tahrip kalıplarını hazırlayarak bunları hedefin altına yerleştirecek bir tahrip uzmanının hazır bulunması gerekir. hedefin tam altına yerleştirilen tahrip kalıpları ile yapılan patlama başarı ile sonuçlanmayacak olursa.tünel kazma metodu. açılan ikinci ya da üçüncü tüneller vasıtasıyla yapılan hatalar düzeltilebilir. mum ya da diğer ışıklandırma araçlarını kullanacak elemanlara ve tünel kazıldıktan sonra tabanını tesviye edecek işçilere ihtiyaç gösterir. kendilerinin yorulup yavaşladığını fark eder etmez derhal bunları yenileriyle değiştirmeli ve böylece çalışma hızındaki yavaşlamanın önüne geçmelidir. Kuşatılmış bir nöbetçi karakoluna yardımcı kuvvetlerin gelebilmesi çok kereler iki günün üzerinde bir zaman almaktadır. diğer tünellerde çalışmakta olan işçilerin gerekli emniyet 323 . Tünel açma işlemi kazma ve küreklerle çalışacak kuvvetli işçilere. Tünel. kazmacı ve kürekçiye kolaylıkla çalışma imkanı verir. hedefi havaya uçurmak için tek dakika bile kaybetmemelidir.

yapmış oldukları bütün faaliyetler hakkında birliğin kurmay heyetine bilgi vermelidirler. düşman karakolu ya da nöbetçi binası 24 saat aralıksız şekilde göz altında bulundurulmalıdır. Düşmandan ele geçirilecek malzemenin taşınabilmesi için birlik içinde bir ya da daha fazla kişiler görevlendirilmelidir. yine buna benzer düşman karakollarının ele geçirilmesinde kendilerinin değerli hizmetlerinden yararlanmak üzere. Bütün bu işler yapılırken. gerillaların düşman kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmediklerinden emin olmaları gerekir. her birinin akıbeti hakkında karar verilmelidir. Yeni tünellerin de istenilen yönde kazılıp kazılmadığı sık sık pusula ile kontrol edilmelidir. Şayet ilk patlamadan sonra karakoldaki askerler teslim olmayacak olursa. Daha önceden patlama esnasında ölecek. başka tüneller kazılmaya devam edilecektir. Düşman karakollarını ele geçirmek üzere görevlendirilen gerilla grupları. vakit geçirilmeksizin bölgedeki başka yerlere gönderilir. yaralanacak ve ele geçirilecek düşman askerlerinin bakımı için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. 27° Bir tünelden saldırmadan önce ne gibi işler yapılmalıdır? 324 .Yeryüzündeki bütün büyük cezaevlerinden mahkumların tüneller kazarak kaçtıkları hatırdan çıkarılmamalıdır. tünel kazıcılar kendi aralarında bir istihkam birliği teşkil ederek genel savaşa katılmalıdırlar. gerek tünel kazmada hizmet gören iç hizmet grupları. Şayet bölgedeki bütün karakollar ele geçirilmişse.tedbirleri almalarına özellikle dikkat edilmelidir. Hedef ele geçirildikten sonra gerek saldırıda kullanılan. Karakoldan canlı olarak çıkacak her düşman hakkında çok derin bir araştırma yapılmalı ve bunlardan çıkacak sonuca göre. Bu yüzden.

Aynı zamanda hizmet sicillerinde çatışma esnasında gerillanın olağanüstü ya da göze çarpan hareketleri olmuşsa. demir parçalarıyla dinamitin kutu içinde sıkı sıkıya bulunmasına özellikle dikkat edilir. teneke kutu doluncaya kadar yapılır. gönüllü olarak hizmet etmek isteyen yerli halk ya da diğer gerilla birliğinin kolları tarafından korunur. bunlar da teker teker belirtilir. 29° Gerillaların hizmet sicillerine nasıl tutulur? Savaşçıların hizmet sicilleri.Şayet sürpriz bir saldırı yapmak olanağı yoksa. tahtadan ya da tenekeden yapılmış bir kapakla kapatılır. Bu işlem.İlk olarak el büyüklüğünde boş bir yuvarlak teneke kutunun içi temizlenir ve kurulanır.Gerilla birliğinin ön ve arka cepheleriyle kanatları. köyün önemli kişilerini ve daha önceki çatışmalardan ele geçen esirleri kullanmak suretiyle yoğun bir kampanya yürütülür. 325 . Bu deliğin iç tarafına bir fitile bağlı diğer bir fünye yerleştirilir. Teneke kutu dolduğunda. Kutunun dip tarafına bir dinamit tabakası yerleştirilir. Bu hizmet sicilleri. çok dikkatli. 28° Bir yürüyüş esnasında gerilla birliği ön ve arka cepheleriyle kanatlarını korumak üzere kimleri kullanmalıdır? . karakolu koruyan düşman askerlerinin eşlerini. 30° Bir el bombası nasıl yapar? .. her birinin teker teker bulundukları çatışmaların yer ve tarihlerini içine alır. Kutunun geri kalan kısmına küçük demir parçaları ve bir de fünye (detonatör-ateşleyici) konur. düzgün ve doğru bir şekilde tutulmalıdır. çocuklarını. gerillaların değerlerinin ortaya çıkarılmasında ve yine kendilerinin terfi etmelerinde büyük etkisi olacağından. Kapağın ortasında bir delik bulunmalıdır.

Fitil ateşlendiğinde fünyeyi harekete geçirir ve bunun arkasından da dinamit patlar. Sülfürik asit zamanla kağıt tıpayı eritmeye başlar. Bu deliğin içinden aşağıda açıklanan şekilde bir ateşleyici yerleştirilir. şişenin ağzı gazete kağıdından yapılmış bir tıpa ile sıkıca kapatılır. klorat-şeker 326 . Borunun içerisi dinamitle doldurulduktan sonra diğer ucu da bir kapakla örtülür. 31° Bir kara mayını nasıl yapar? . fünyenin doğrudan doğruya zil tertibatı sökülmüş bir çalar saate bağlanmış olmasıdır. Gereğinde bu kağıt tıpa yapışkan kağıtla şişeye iliştirilerek asidin ziyan olması önlenebilir. Ağzındaki gazete kağıdından yapılan tıpa. potasyum klorat-şeker karışımına değecek şekilde. 10 yada 12 saat sonra harekete geçen (ateşlenen) kimyevi bombalar nasıl yapılır? Dar ağızlı küçük bir ilaç şişesi ya da benzeri bir şişe sülfürik asitle doldurulur.Fitilin diğer ucu delikten dışarıya sarkıtılır.Kara mayını yapımında kullanılan usul burada da aynen uygulanır. Aradaki tek ayrıntı. 32° Zaman ayarlı bomba nasıl yapılır? . Tıpayı tam olarak erittiğinde. On çorba kaşığı potasyum klorat dört çorba kaşığı toz şekerle karıştırılarak daha geniş ağızlı büyükçe bir şişenin içine konur. içinde sülfürik asit bulunan küçük şişe baş aşağı olarak büyük şişenin içine daldırılır.Dirsek şeklinde ya da düz bir demir boru parçasının bir ucu lehimlenmek ya da bir kapak takmak suretiyle kapatılır. Dinamit patladığında teneke kutu yarılır ve küçük demir parçaları aynen bir şarapnel gibi etrafa saçılır. Bu ikinci kapağın ortasında bir delik bırakılır. sülfürik asit. 33° Bir yere yerleştirildiğinden 6.

Askeri gecikmeli fünye. sifon şişe ile yapılan bombaların ateşlenmesi (patlatılması). esas olarak yayla gerilmiş bir tel parçasından oluşur.. Asit zamanla teli eriterek yayı boşaltır. Hitler'in hayatını kurtarmıştır. Bu tip fünyeler modern ordular tarafından kullanılmaktadır. Bu tel. Şayet bu kimyevi yangın bombası bol miktarda kağıt parçalarının ya da çabuk alevlenen başka maddelerin üstüne yerleştirilecek olursa. 327 . Bu iki maddenin birbirleriyle teması. kurulduğundan günler. kuvvetli yangın çıkabilme ihtimali çok yüksek olur. haftalar ve hatta aylarca geciktirilebilir. Bu damlalar. Sülfürik asit hava ile karışınca hacmi genişler ve damlalar meydana getirir. haftalar ve hatta aylarca sonra patlayabilir. 34° Bir bombanın patlatılmasında en uzun süre nasıl sağlanır? .En uzun gecikme sifon şişe kullanılmak suretiyle elde edilir. sifonun altındaki bir cam tüp ya da şişe içinde bulunan potasyum klorat -şeker karışımı üzerine düşmeye başlar. 1943 yılında Hitler'e suikast hazırlayanlar uçağına bu tip bir bomba yerleştirmişlerdir. içinde asit bulunan küçük bir şişeye daldırılmıştır. Bu şekilde. uçak personelinin dikkatli hareket etmeleri. Bu fünyeler.karışımı ile temasa geçer ve kimyevi reaksiyon olarak kızgın bir alev yaratır. 35° Askeri gecikmeli fünyelerin özelliği nedir? . Ne var ki. boşalan yay şiddetle kapsüle çarpar ve bombayı patlatır. kimyevi bombanın ateşlenmesini sağlar.

ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek. 328 . meşru 406 Roj Matbaası. ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. BÖLÜM HPG GENEL YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER 1. demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak. Ayrıca HPG Yönetmeliği daha önceki yapılanmaların benzeri nitelikler taşıması sebebiyle dağ yapılanmasının sistemini göstermektedir.hpg-online. Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması. erişim tarihi:12. Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. 3.01. korumak ve kollamak. Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak. HPG yönetmeliği. www. Amblemi: Sarı. dağ yapılanmasının kendine münhasır yapılanması bir yapılanması olduğunu göstermektedir. yeşil zemin üzerine kızıl yıldız.Ek-3: "SÖZDE" HPG GENEL YÖNETMELİĞİ406 I. Amacı: Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek. 2. dağ kadrosunun son durumunun anlaşılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Mart 2005 aktaran. Dağ kadrosunun belli bir yönetmeliğinin olması esasında.2007.net . Örgütün Adı: Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Kuvvetleri) Kısa adı HPG’dir.

HPG MECLİSİ: HPG meclisi. demokratik. HPG Meclis üyeleri. görüş ve siyasetlerini talimat bilir. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir. Kürdistan demokratik konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür. Komuta Konseyi ise Halk Savunma Komitesi’nin onayından 329 . Komuta Konseyi üyeleri arasından Genel Komutanı ise üçte iki çoğunlukla seçer. 2. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak. 1. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır. HPG Genel Komutanı. HPG’nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur. Pratiği yürütecek ve sevk-idareyi yapacak 41 üyeden oluşan HPG Meclisi’ni gizli oy açık sayım yöntemiyle seçer. kendi içinden 13 üyeden oluşan Komuta Konseyi’ni çoğunlukla. yönetmeliği ve doğrultuyu belirler. HPG KONFERANSI: İki yılda bir gerçekleşen HPG Konferansı. Konferans. ileriye dönük kararlar alır. HPG. siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. HPG’nin en yetkili organıdır. 2. toplanacak konferansın doğal delegeleridir. BÖLÜM ÖRGÜT YAPISI: HPG.savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. Demokratik Konfederalizm Önderliği’nin. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir. İki konferans arasındaki pratiği değerlendirir. HPG’nin tüm çalışma alanlarını temsil edecek düzeyde ve demokratik bir biçimde seçilen delegelerin katılımıyla toplanır.

mücadele azmi. tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır.Genel Komutan ile birlikte en az üçü Komuta Konseyi üyesi olmak üzere. Genel Komutanlık gerekli gördüğünde bu süreyi kısaltabilir veya koşulların elvermediği olağanüstü durumlarda en fazla üç ay uzatabilir. HPG KOMUTA KONSEYİ: Komuta Konseyi. 3.geçer. taktik ve planlamasını görüşür ve karara bağlar. siyasal sürece göre strateji. Komuta Konseyi. moral ve vicdan durumu. HPG Meclis ve Komuta Konseyi’nin 330 . bağlılığı. Faaliyetleri hakkında HPG Komuta Konseyi’ne sürekli ve düzenli rapor ve bilgi sunar. Taktik belirleme ve çalışmalarını denetleme. Gerektiğinde Komuta Konseyi’nin üçte iki çoğunluk kararıyla HPG Meclisi zamanından önce de toplanabilir. Tayin-terfide kişinin ideolojikpolitik formasyonu. ordunun iç sorunlarını. HPG Meclisi. yılda bir kez toplanarak Komuta Konseyi de dahil HPG’nin tüm tayin. yürütme ve denetim gücü. HPG Meclisi’ne karşı sorumludur. HPG’nin bütün çalışma sahalarını ve bölümlerini içerecek bir karargah biçiminde örgütler ve çalışır. Meclisin yetkisini pratikte yürüten Komuta Konseyi. günlük toplantıtekmil düzeni içinde çalışır. Ana karargah Komutanlığı. Salt çoğunlukla gerçekleştirilen yıllık toplantı ardından. çizgide netliği. altı ayda bir Genel Komutanlığın denetiminde olağan toplantısını yapar. Meclis’in yıllık toplantısında onaya sunar. planlama kabiliyeti. en az beş kişilik HPG Meclis üyesinden oluşur. dürüstlüğü. HPG Meclisi’nin yetkisini pratikte Komuta Konseyi yürütür. terfi ve düzenlemelerini. 4. Meclis’in toplanmadığı dönemlerde yaptığı tayin ve terfileri. ANAKARARGAH KOMUTANLIĞI : HPG’nin sevk ve idaresinden direkt sorumlu kurumdur. Kendisini.

BASIN-YAYIN: Kitleleri. İki yılda bir gerçekleştirilen konferansın hazırlıklarını yapar. araç.Basın-yayın malzemelerinin düzenli dağıtımını yapar. kararlarını pratikte uygular. telli-telsiz araçlar kullanma. gerilla mücadelesinin gelişiminden gerçekçi bir biçimde haberdar etmek ve bu ilke ile kitleleri mücadele atmosferine çekmek amacıyla çalışma yürütür. Gerekli görülen hallerde müfettişlik kurumunu örgütler. savunma güçlerinin bütün raporlarını ve resmi örgütsel iç yazışmalarını kayda geçirir. şifreli yazışma. HPG’yi örgütleyen ve komuta eden en üst kurumdur. yayın çalışmaları yürütür ve yönlendirir. HPG güçlerinin kültür düzeyinin yükseltilmesi için radyo. dergi vb. aşağıdaki bölümler şeklinde kendisini örgütler ve çalışır. kurye sistemi vb. B . Düzenli bir arşiv sistemini geliştirir ve bunun örgütsel tedbirlerini alır. karar tasarıları için görüşlerini sunar. CMUHABERE-İRTİBAT: HPG içinde haberleşmenin yöntem. inceler ve gerekli talimatları hazırlayarak ilgili karargahlara verir. Ana karargah Komutanlığı. her kişiye ait bir dosya oluşturur. Ana karargah Komutanlığı bütün alt karargahlardan rapor alır. gereç vb. sorunlarını uygun koşullarda çözümleyen ve gerilla gücünün irtibat-haberleşmesini gerçekleştiren bölümdür. Bütün askeri çalışmaları yürütmekle yetkili ve görevlidir. Askeri bildiri çıkartır. savaş muhabirleri sisteminin çeşitli yöntem ve araçlarını geliştirir. Ana karargah Komutanlığı.ARŞİV-SİCİL: HPG’nin örgütsel yaşamını ve savaşın gidişatını belgelemek için. yöntemlerle yerine 331 .aldığı kararları uygulama ve takipçisi olma faaliyetlerini yürütür. Bu görevleri. A. düzenli sicillerini tutar. Kendi altında kol komutanlıkları ile saha ve eyalet karargahları bulunur.

gerekli istihbarat ağını örgütler ve yürütür. gücü oranında bu konuda halka da 332 . DTEKNİK-ARAŞTIRMA: Meşru savunma güçlerinin teknik donanımını belirleme ve temin etme. bakımı. ELOJİSTİK VE İSTİHKAM: HPG’nin silah. stratejik ve taktik istihbaratı yürütür. barınma vb. giyecek. ihtiyaçlarını karşılayan bölümdür. GSAĞLIK: HPG içinde sağlık sorunlarını çözümleyen. düşman tekniği hakkında bilgi toplama. F. teleferik ve köprüler kurar. düşmandan ele geçirme ve olanaklar ölçüsünde uygun üretim faaliyetlerini örgütleyerek temin eder. depolanması ve kullanımını uygun biçimlerde gerçekleştirir. Gizli tünel. Bunları halka dayanma. istihbarat hakkında eğitim ve notlar hazırlar. Örgüt içi istihbarat faaliyeti geliştirmez. sağlıklı ve sistemli kullanılması için çalışır. yiyecek. teknik araçların kullanımı için gerekli eleman bulma. Bu konuda sıkı denetleme yapar. Haberleşme yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi. İhtiyaçlara göre teknik imkanlar yaratarak teknik eleman ve muhabereci eğitir. cephane. Ülke genelinde yapılan muhaberelerde düşmana bilgi sızmasını önler. karşı teknik ve tedbirlerin geliştirilmesini sağlama. ulaşım. İhtiyaç duyulan bu malzemelerin korunması. Çeşitli düşman güçleri hakkında gerekli bilgileri elde ederek düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütmek gibi görevleri yerine getirir. Üs alanlarında yeraltı inşaat çalışmalarını yürütür. yetiştirme ve görevlendirme yapma gibi görevleri yürütür. Dış istihbarat. Bu bölüm. istihbaratçıları eğitir. askeri-sivil olarak eğittiği güçleri görevlendirir ve yönetir.ASKERİ İSTİHBARAT: Düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütebilmek için.getirir.

serhildan hareketine katılmaya teşvik eder. geliştirilmesi ve yaratılması görevlerini yürütür. HPG’nin kendi ihtiyaçlarının karşılanması. Bölge Askeri Mahkemeleri ve platformlardan oluşur. Ancak bu tabanı gereken ihtiyaçlar ölçüsünde geliştirir.yardımcı olan bir bölümdür. HPG III. Uygun biçimler ve alanlarda hastane ve tedavi yerlerini kurarak gerekli sağlık görevlisi. H.MALİYE VE EKONOMİ: Bütün gelir-giderlerin merkezileştirilmesi. savaşçı alımı ve aktarımı. ihtiyaca göre sağlıkçı yetiştirerek savaşçılara ilk yardım konularında gerekli eğitimi aksatmadan verir. Geniş kitleleri ise siyasal mücadeleye. Bunu sürekli geliştirmeye çalışarak sağlık sorunlarının daha yetkin çözümlenmesini esas alır. J. böyle bir çalışmanın yürütülmesi için diğer siyasal çalışma dışında kendine bir örgütsel taban yaratır. Bu konuda güçlerin asgari eğitimi için çalışır. HPG Meclisine bağlı olarak yapılandırılan HPG Yüksek Askeri Mahkemesi. görevli birimlerin merkezden denetlenmesi. merkezi bir bütçenin oluşturulması ve değerlerin korunup gelir kaynaklarının doğru işletilmesi. araç-gereç vb. İç ve dış imkanları kullanarak bunları birliklerin ihtiyacına göre örgütler. kurye ve istihbarat çalışmaları bu tabana dayanır. MADDE: HPG Yargı sistemi. Konferansı tarafından kabul edilen Yargılama ve 333 .HPG YARGI SİSTEMİ: 1. kayıtların üstten alta doğru düzenli olarak tutulması. İHALKLA İLİŞKİLER: HPG’nin kitle çalışmalarının temel hedefi. MADDE: HPG Yargı sistemi. 2. kitleler içinde illegal sivil savunma teşkilatlarını geliştirmektir. temin eder. HPG.

MADDE: Cezai yaptırımlar. MADDE: Bölge Askeri Mahkemeleri’nin idari ilişkilerini yargı yönetmeliği belirler. yargı sisteminin en üst karar ve hukuki denetim organı olarak idari ve hukuki işleyişi düzenler. Ceza Yönetmeliği’nde Özel Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan suçların yargılamalarını gerçekleştirir. 8. genel işleyiş ve savaş esasları temelinde HPG ve YJA STAR 334 . HPG Konferansı’nda seçim yöntemiyle belirlenir. 6. 5. 3. Pratik uygulamalarda HPG Meclisi’nin pratik uygulayıcısı olan Komuta Konseyi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur. Bölge Askeri Mahkemeleri’nin aldıkları kararların itiraz organı. HPG Meclisi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur. 7. Bölge Askeri Mahkemeleri eyalet konferansları ya da yapının salt çoğunluk onayı ile seçilir. HPG KOL KOMUTANLIKLARI: A. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmamızın amaç ve ilkeleri doğrultusunda. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. Ceza Hukuku Yönetmeliği’ndeki esaslara göre uygulanır. MADDE: HPG Yargı sistemi. Yüksek Askeri Mahkeme kurumudur.Ceza Yönetmeliklerine göre örgütsel ve iç işleyişini düzenleyerek yargılamaları gerçekleştirir. YJA STAR KOMUTANLIĞI: Özgür Kadın Birlikleri (YJA STAR ) HPG saflarındaki kadın gücünün iradesini temsil eder. Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumunun aldığı kararlara itiraz mercii. 4. HPG Meclisi’dir. 5.

Yönetmeliği çerçevesinde kendini düzenler ve çalışmalarını yürütür. özgünlüğünü ve iç işleyiş esaslarını belirleyecek iç yönetmeliğini düzenler. Ancak tüm örgütsel. Genel eğitim sürelerinin dışında özün eğitimlere mutlaka yer verilir. 2. 6. 1. Bütün kadın gücünün tayin-terfi. Bölük ve daha üst tayin-terfiler Genel Komutanlığın onayına sunulur. görevden alma hususları üstten alta kadar YJA STAR komutanlıkları tarafından yapılır. Görev. YJA STAR. eylem ve hareket konusunda her kadın birliği bağlı bulunduğu karargahın denetim ve perspektifinde. görevden alınmayı gerektiren durumlarda kurmaylıklar tarafından ilgili kadın komutanın görevi dondurularak YJA STAR Komutanlığı’na bildirilir ve onun inisiyatifine bırakılır. 7. kurmaylık örgütlenmelerinde de sürekli esas alınır. 335 . Ana karargah Komutanlığı içinde. 5. YJA STAR. emir komuta zinciri doğrultusunda hareket eder. HPG örgütlenmelerinde kadın gücünün bulunduğu alanlarda en az üçte bir oranında temsil gücüne ulaşır. kendisini örgütler ve çalışmalarını yürütür. YJA STAR Komutanlığı şeklinde kendisini örgütler. Bu oran. Bağlı bulundukları komutanlıkların ve YJA STAR üst komutanlığının onayından geçer. yaşamsal faaliyetler. 4. HPG Ana karargah Komutanlığı ve alt karargahlar bünyesinde kendisini üçlü yönetimler biçiminde örgütler. özgün eğitim ve toplantılar YJA STAR ve ona bağlı komutanlıklarca gerçekleştirilir. 3. Ana karargah Komutanlığı içinde ve buna bağlı olarak üstten alta kadar tüm savaş sahalarındaki komutanlıklarda yeterli temsilini bulur. YJA STAR. Olağanüstü koşullarda.

savaş sanatında yetkinleşmiş. askeri alanda savunma çizgisini kavrayan. savaş durumunda ise sabotaj. gibi çeşitli biçimlerde görevlendirilir. Kadın gücünün çoğaltılıp azaltılması saha komutanlıklarıyla tartışılıp. örgütlenme ve istihbaratı hazırlar. yerleşim alanlarının özelliklerine ve üstlendikleri görevlere uygun. eylem kuvvetleri olarak örgütlendirilirler. Bu kurum çalışmalarını direkt genel komutana bağlı yürütür ve faaliyetlerinde Komuta Konseyi’ne karşı sorumludur. Kadroların yetişmesi için gerekli altyapı. yine kendi alanlarındaki düşman 336 . B. bölge komutanlıkları. Bu güçler dar ve sıkı örgütlenmiş hücrelerden oluşur. Ana karargah Komutanlığı’nın onayına sunularak gerçekleştirilir.politik alanda yetkinleşmiş. eğitim. hareket kabiliyeti ve vuruş tarzı yüksek olan kadrolar yetiştirir. Kadın komutasında var olan tecrübe ve yeteneğin geliştirilmesi için cephe. çalışmalarının bir gereği olarak kendi iç yönetmeliğini uygular. genel saha güvenlik sistemi dikkate alınarak gerçekleştirilir. 10. ÖZ SAVUNMA GÜÇLERİ KOMUTANLIĞI: Öz Savunma Güçleri örgütlenmesi. Mücadelemizin ihtiyaç duyduğu tüm askeri çalışmalarda görev yürütür. ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI: HPG’de bir kol olarak örgütlenen Özel Kuvvetler. 9. ideolojik. suikast ile temel alan kuvvetlerine destek olma. uygulayabilen. Keşif ve istihbarat .8. onların eylemlerine iştirak etme. C. Sivil yaşamdan kopmayan. Özel Kuvvetler Komutanlığı. Kadın gücünün üslenmesi. yerel güçler olarak örgütlendirilen halkın yerel savaşçı güçleridir. Önderlik çizgisinde kararlaşmış. profesyonel. karma birlik sorumluluğu vb. gizli güç olarak çalışan.

Kadroların ideolojik. Akademiler Komutanlığı. komuta kademesini yetkinleştirmek ve kadronun becerilerini ve cins bilincini geliştirmek için her zaman eğitimi yeterli kılar. Bunun için uzmanlaşmanın sağlandığı askeri akademi. eyalet ve kol komutanlıkları biçiminde kendisini örgütler ve gücünü mevzilendirir. D. eğitim programlarını oluşturur ve eğitim niteliğinin gelişmesi için rolünü oynar. Çalışmalarını karargah düzeni ile ana karargaha bağlı olarak yürütür. tarz ve yöntem hakkında öneriler geliştirir. üçü koordine olmak üzere en az yedi kişilik karargah yürütmesiyle alan güçlerinin sevk ve idaresini yapar. Alt karargahlar üçer kişilik koordineler halinde ekip tarzında çalışır. 6. AKADEMİLER KOMUTANLIĞI: HPG’nin bütün eğitim faaliyetlerini örgütleyip yürütmekten sorumludur. Bununla birlikte ihtiyaca ve alanın koşullarına göre sayının belirlendiği geniş bir yönetim oluşturulur. siyasi. Bütün bunların gerektirdiği kitap. kadın akademisi ve ideolojik okullarını açar. takım. Her karargah. Yeni teknik gelişim ve taktik açılımlar hakkında komuta kademesine dönük zaman zaman seminerler verir. ANAKARARGAHA BAĞLI TEMEL ALT KARARGAHLAR: HPG bütün parçalarda saha. broşür. askeri eğitimlerini geliştirmek için askeri ve siyasi okullar açar. Ana 337 .kuvvetlerini vurup yıpratma gibi görevleri gerçekleştirirler. Her alt karargah. aynı zamanda tüm HPG’de eğitim niteliğinin gelişmesi için dokümanlar hazırlar. kendi güçlerini tim. eğitim programları hazırlayarak yürürlüğe koyar. bölük ve Güney sahasında tabur biçiminde örgütler. Halkın savunma bilincini geliştirmek için çaba harcar. bildiri araç ve gereçlerini hazırlar.

Sırasıyla takım. Bir takımda sabotajcı. 7. Bir takım iki veya üç timden oluşur. 338 . Bölükler ikişer veya üçer takımdan oluşur. bölük ve tabur biçiminde örgütler. Temel gerilla birlikleri olarak en küçük birim üç ile beş kişiden oluşan timdir. Ana karargah örgütlenme sistemine göre kendi karargahını örgütler ve ihtiyaca göre gerekli kurumlaşmalara gider. eyalet ve kol komutanlıkları emrinde örgütlenir ve faaliyet yürütürler. Gerilla birliklerinin düzeni üç-üç’lük sisteme göre gelişir. Taburlar ise ikişer veya üçer bölükten oluşur. suikastçı. hareket alanlarına ve görevlerine göre saha. bölük ve tabur sıralamasına göre büyür ve düzenlenir.karargah komutanlığı tarafından verilen talimat ve perspektifleri yerine getirir. bölgesel ve merkezi düzeyde örgütlenir ve çeşitli büyüklükteki kuvvetlerden oluşur. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: HPG birlikleri sivil savunma. HPG birliklerini. Birliğin düzeyi büyüdükçe iç örgütlenmesini oluşturan bu bölümler daha açık ve gelişkin bir biçimde örgütlenir ve birlik belirgin bir örgüt düzeni içinde çalışır. görevin niteliğine göre iyi eğitilip örgütlendirilmiş temel savaş birimidir. Tim. 8. duruma göre orta otomatikçi ve sağlıkçı bulunur.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ: Her HPG birliği. takım. Bir tim üç ile beş kişiden oluşur. kendi düzeyine göre donanmış. alan koşulları ve ihtiyaçlara uygun tim. Bu birlikler yapılarına. bölümlere ayrılmış kuvvetlerden oluşur. Koşullara göre bu düzende azaltma veya çoğaltma olabilir.

atak ve yüksek hücum ruhunu taşıyan. yönetici özellikler taşıyan. kararlılığı. Birliğin sevk ve idaresinden sorumludur. Tabur komuta sistemi. canlılığı. demokratik yaşamı esas alan. saygınlığı. Birlik komutanı ve yardımcıların özellikleri ve görevleri şunlardır: a. savaş sanatından anlayan. düzenlenmesi ve uygulanmasının yönetiminden sorumludur. Bölük geniş komuta yapısı bütün komutanlar ile bölük eğitmeninden oluşur. Üstün talimatları doğrultusunda birliğin yürüteceği tüm askeri harekatların planlaması. hızlı karar ve emir verme gücüne sahip. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ: Komuta düzeni beşli sisteme göre oluşturulur. Tabur komuta sisteminde en az iki YJA STAR yönetim üyesi yer alır. inisiyatifli. Takım komuta sistemi. Ayrıca bölük eğitmeni de komuta sisteminin üyesidir. Yönetmelikte belirlenen esasları uygulamayan ve 339 . bölük komutanları ve eğitmenden oluşur. yetenekleri ve çalışkanlığı ile yoldaşlarının ruh ve moral kaynağı olmasını bilen devrimci militan bir kişidir. bir takım komutanı ve tim komutanlarından oluşur. Komutan: Meşru savunma çizgimizi özümseyen.9. tabur komutanı. Time tim komutanı komuta eder. tabur komutanı ve bölük yönetimlerinden oluşur. Bölük komuta sistemi. yaratıcı. taktiğe göre planlama ve uygulama gücüne sahip olan. bölük komutanı ve takım komutanlarından oluşur. politik ve pratik öngörülü. Tabur geniş komuta yapısı. Birliğin yerine getirmesi gereken görevlerin uygulanmasına bizzat öncülük eder. alçak gönüllülüğü.

halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir. her birlik içinde zorunlu olmayacak. demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda. eğitimini. HPG’YE SAVAŞÇI ALMA VE ÇIKARMA a. temel eğitime tabi 340 . Eğitmen: İdeolojik-siyasi faaliyet görevlerini üstlenir. Toplum vicdanına. HPG savaşçısı. Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır. Eğitmen. 10. Birliğin sevk ve idaresinde. bilinçli. Birliğin eğitimini düzenler.birliğinin yaşamını. Birliğin karar alma ve uygulamalarında katılım sağlar ve katkı sunar. demokratik özgür birey ahlaki ölçülerine uygun olan. ihtiyaç duyulan birliklerde görevlendirilecektir. Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan. mücadeleye fedaice katılan. Savaşçı Alma: Gönüllülük esasına göre olur. disiplinini yerine getirmeyen komutan görevden alınır. c. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı. Komutan Yardımcısı: Yukarıda komutan için belirlenen özelliklere sahiptir. yürüteceği tüm askeri faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasında komutaya yardımcılık yapar ve görevlerin hayata geçirilmesinde ikinci derecede sorumludur. Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan. yürütür ve dar yönetimde yer alır. mütevazı. enternasyonalist. her türlü zorluğu göğüsleyebilen. b. azimli. yiğit ve dürüst olan. Komutanın görev dışı kalması halinde birliğin komutanlığını üstlenir. sağlık durumu gerillacılık yapmaya elveren kişi. sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip.

devrim şehitlerine. sağlık. Kürt halkının özgürlüğü ve tüm dünya halklarının kardeşliği için. b. demokratik bilinç. Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmekle yükümlüdür. Çıkartma: Gerilla hareket tarzını ve temposunu ağırlaştıran. askeri çalışmalardan çıkartılır ve imkanlar ölçüsünde mücadelenin değişik alanlarında değerlendirilir. bayrağıma ve silahıma bağlı kalacağıma dair insanlık onurum ve şerefim üzerine ant içerim. Gerilla saflarına katılan savaşçı. sakatlık vb. HPG’de kalamayacak kadar suç işleyenler atılır. halkıma.tutularak aşağıdaki yemin ettirildikten sonra ordu saflarına alınır. her türden egemenliğe karşı meşru savunma çizgisi temelinde halkımızın demokratik mücadelesini yürütmek ve ulusal demokratik haklarını savunmak. nedenlerden kaynaklı askeri birliklerde kalamayacak durumda olanlar. YEMİN: Kürt halkı üzerindeki her türden egemenliğe ve yerli gericiliğe karşı demokratikekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasının yaşamsallaşması amacıyla. Başkan Apo’ya. ordunun talimatları ve komutanın emirlerini yerine getirmek için tüm gücünü kullanmak. HPG yönetmeliğini okumuş ve kabul etmiş demektir. HPG ÜYELERİNİN GÖREVLERİ: 1. HPG’den çıkartmalar Ana karargah Komutanlığı’nın onayı ile yapılır. Önderliğimizin geliştirdiği demokratik-ekolojik toplum paradigmasını kavramaya çalışmak. 341 . Kürt ulusal sorununun demokratik çözümü. başarıya inanç ve öz disiplin ile meşru savunma çizgisi temelinde kanımın son damlasına kadar savaşacağıma.

politik ve askeri olarak eğitmek. Şehit ve yaralı yoldaşlarına sahip çıkmak. 6. birliğin sırlarını gizli tutmak. zihniyet ve vicdan devrimini kendisinde geliştirmek. Demokratik yaşam. bütün gelişme ve olaylardan komutanını haberdar etmek. şehit ve yaralı yoldaşlarını savaş alanında bırakmamak. birliğini her türlü düşman tehlikesine karşı korumak.2. bunu pratiğinde ve eyleminde daha profesyonel olarak temsil etmeye çalışmak. zamanını doğru kullanmak. hatalar karşısında tavizsiz. 8. İnsanı doğadan koparan. 10. onurunu ve namusunu korumak. iyi ilişkiler kurarak halkın güvenini kazanmak. 4. her türden tahakkümü içeren hiyerarşik zihniyetle mücadele etmek. çevreyi korumak ve temiz tutmak. Dönem görevlerine ve günlük faaliyetlere aktif olarak katılmak. doğaya zarar veren her türden doğa karşıtı faaliyetlere karşı mücadele etmek. halka karşı saygılı olmak. fedakar. disiplinli. disiplin ve yönetmelik kurallarının eksiksiz uygulayıcısı olmak. halka yardım etmek. 5. Kendisini ideolojik. eğiterek mücadeleye çekmeyi esas almak. Apocu fedai ruhunu kendisinde yaratmak ve yaşamsal kılmak. 342 . Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasını meşru savunma temelinde yaşamsal kılmak. kararlı bir yaşam ve mücadele sürdürmek. Askeri bilim ve kültür temelinde gerilla taktiklerini kavramak. cesur. coşkulu. 7. canın. savaş arkadaşlarına bağlı ve onlara karşı açık olmak. eleştiri-özeleştiriyi uygulamada cesur davranmak. 9. Ekolojik bilinçle yaşamak. mücadele kazanımlarının ve yarattığı değerlerin koruyucusu olmak. Halkın malını. 3.

Mücadele içinde daha etkili hizmet sunmak için. 3. 5.11. politik ve askeri olarak geliştirmek için mevcut eğitim imkanlarından yararlanabilir. Yoldaşlarına her konuda yardımcı olmak ve moral vermek. Terfi etme ve ordu kademelerinde sorumluluk alma hakkı vardır. 7. birliğin tüm araçlarını çok iyi koruyup kollamak. 11. HPG ÜYELERİNİN HAKLARI : 1. 6. Bir savaşçı maruz kalacağı her türden haksızlık karşısında kendisini yargı yönetmeliği çerçevesinde savunma hakkına sahiptir. durumlarda birlik yaşamı ve savaş dışı kalması halinde. 10. eleştiri yapma. 8. bireysel yeteneklerini geliştirme amacıyla mevcut olanaklardan yararlanabilir. Yaralanma vb. 12. cephanesini uygun kullanmak. 4. Demokratik haklarını kullanma. 343 . Toplantılarda ve eylem planlarının tartışılmasında eleştiri geliştirme. öneri sunma ve kararlarda oy kullanma hakkına sahiptir. 9. Ailesinin ihtiyaçlarının karşılanmasında olanaklar ölçüsünde bağlı bulunduğu karargahtan yardım isteme hakkına sahiptir. Görevinde başarılı ve yaşamda disiplinli olması halinde ödüllendirilebilir. Kendini ideolojik. kendini savunma ve bu hakkı kullanmak üzere ilgili kurumlara baş vurma hakkına sahiptir. görüş ve planlarını birlik ve daha üst komutanlarına iletebilir. Silahını temiz tutmak. ordu imkanlarından yararlanarak yaşamını idame edebilir. 2. görüş. Eleştiri. HPG saflarında tüm komutan ve savaşçılar eşit haklara sahiptir.

Yapılan bir görev veya bir faaliyet hakkında sorumlu komuta kademesine verilen kısa ve öz bilgidir. kendine bağlı güçlerin komuta görevini emir ve talimatlarla yerine getirir.3. görevin nasıl yerine getirileceğinin perspektifini içeren buyruktur. Bunu yapmayan komutan görevini yapmamış sayılır. Emir-Talimat Düzeni: HPG’de demokratik merkeziyetçi işleyiş esastır. kararın alınmasında her ordu mensubunun katılımını sağlama. görüş alışverişi. aldığı emir ve talimatı yerinde ve zamanında mutlaka yerine getirmek zorundadır. devrimci yaşam ahlakına. Tekmil Rapor Düzeni: Aşağıdan yukarıya doğru yapılan çalışmalar hakkında komuta kademesini bilgilendirmeyi içerir. keyfi ve kendine göre talimat geliştiremez. komutanın seçimi. 344 . Her düzeydeki komutan. Emir: Herhangi bir görevi yapmak üzere verilen kısa ve öz buyruktur. BÖLÜM HPG’NİN İÇ İŞLEYİŞİ : 1. Her komutan yapılacak görevler hakkında kendine bağlı güçlere yerinde ve zamanında gereken emir ve talimatı vermek zorundadır. Tekmil: Günlük faaliyetlerin kısa değerlendirmesini yapar. her türlü öneri ve eleştiri geliştirme biçiminde olur. Merkeziyetçiliğin uygulama biçimi emir talimat düzenidir. Talimat: Daha geniş ve daha fazla görevi yerine getirmek için. Her HPG komutan ve savaşçısı. Emre itiraz olmaz 2. örgüt ilkelerine uymayan. Demokratik yanın uygulanma biçimi ise toplantılar. Bir komutan.

temel bir görevini yerine getirmemiş sayılır. kendisine verilen her emri yerine getirdikten sonra sonuçları hakkında. 3. rapor hazırlamayan ve gereken yere ulaştırmayan alt örgüt. kendi komutası altındaki komutan ve savaşçılarla yoldaşlık ilişkilerini resmiyet ölçüleri çerçevesinde. Her HPG birliği. Her komutan. 345 . bağlı bulunduğu komutanlığa. Ast-Üst İlişkileri: Ast-üst ilişkileri komutan ile savaşçılar ve yine değişik düzeylerdeki komutanlar arasındaki ilişkiyi ifade eder. HPG’nin tüm komutan ve savaşçıları yılda bir kez HPG Ana karargah komutanlığına rapor yazar. açık ve geliştirici içerik taşımayan. Tüm HPG komutan ve savaşçıları iradeli özgür demokratik birey ve ilişki tarzını esas alır. yürütülen çalışmalar hakkında bağlı olunan komutanlığa hem bireysel. disiplini zayıflatan ve resmiyeti aşındıran ilişki biçimleri suç oluşturur. hem birimsel olarak yazılı rapor sunar. Emir ve tekmiller mümkün olduğunca kayda geçirilmekle birlikte sözlü olarak iletilir. Rapor ve talimatlar ise mutlaka yazılı olmak veya kayda geçirilmek zorundadır. Birlik raporları. çalışma tarzı ve yönetim esaslarına göre düzenlemek zorundadır.Rapor: Daha geniş bir süreyi kapsayan çalışmalar hakkında ortaya çıkan sonuçların. Eğitim. Eğitici olmayan. belli bir yorumla birlikte üst komuta kademesine sunulduğu kapsamlı bilgilendirmedir. toplantı ve yaşamda herkes eşit haklara sahiptir. birlik yapısının onayından geçirildikten sonra üste sunulur. Belirlenen zamanda düzenli tekmil vermeyen. Her HPG komutan ve savaşçısı. çalışmaları hakkında tekmil verir. emir veren kuruma mutlaka tekmil verir. Ayrıca belirlenen süreler dahilinde.

ordu iç düzeninin temelidir. Komutan ve savaşçıların. HPG’nin disiplini özgür iradeye ve demokratik kuruluşçu inşaya dayanan askeri kuralların bütünüdür. Disiplin: Disiplin. Savaşı başarılı bir şekilde yürütebilmek için birlik yaşamında askeri disiplinin uygulanması şarttır. Bu disiplin. Toplantı Sistemi: Toplantılar. disiplin kuralları ve yönetmelik ilkelerine eksiksiz uyma yükümlülüğü vardır. Bu açıdan da toplantıya hazırlıklı gidilir. özeleştiri geliştirme ve herkesin düşüncesini rahat bir şekilde dile getirme hakkı vardır. 45 günlük tabur sistemine göre yürütülür. işbirliğini güçlü kılar ve halkın güvenini arttırır. 4. yürütülen faaliyetlerin. Toplantılarda ileriye yönelik plan ve programlar geliştirilir. HPG.Komutan kendi astlarının bütün sorunlarına çözüm bulmak ve bunu sağlayan bir ilişki düzeni içinde olmak zorundadır. birliğin çalışmasını. Toplantılar demokratik bir işleyişle yapılır. Bu toplantılarda eleştiri yapma. Toplantı sistemi. HPG birlikleri ve birlik yönetimlerinin belli aralıklarla veya ihtiyaç duyulan hallerde sistemli bir şekilde bir araya geldikleri. esas olarak sahip olduğu devrimci askeri disiplininden alır. 346 . yürütülen bütün faaliyetler değerlendirilir. haftalık tim. Komutan. eylem sonrası değerlendirme toplantısı mutlaka yapılır. 15 günlük takım. Ayrıca eğitim ve tartışma toplantıları. 5. örgüt sorunlarının tartışılıp kararların alındığı ve çözümlerin üretildiği platformlardır. eylemini. günlük tekmil. aylık bölük. Buna riayet etmeyenler suçlu sayılır. Toplantılarda. yürüttüğü faaliyetler hakkında yapısına faaliyet raporunu sunar. savaş durumlarında her eylem öncesi planlama. savaşım gücünü.

kendi hata ve yetmezliklerine karşı da radikal özeleştiri yapmada cesur davranır.Çeşitli düzeylerdeki ordu birlikleri ve yönetimleri belirlenen sisteme göre toplantılarını aksatmadan yapar ve her toplantının sonucunu yazılı olarak bağlı bulunduğu komutanlığa rapor eder. Komutanın kendisine yapılan eleştiriye karşı yetkisini kullanarak tepki göstermesi. Bu nedenle ordu birliklerinin iç işleyişinde eleştiri-özeleştiri vazgeçilmezdir. yetmezlik ve geriliklerinin kurtulup gelişmesinin özgür birey iradesinin açığa çıkmasını sağlayarak çizgiye girmesinin ve ordu içi demokrasinin gelişmesinin en etkili yöntemi eleştiri ve özeleştiridir.Tayin-Terfi: HPG’de tayin-terfi en önemli çalışmalardandır. Her HPG komutan ve savaşçısı eleştiri yapmada olduğu kadar. Her HPG komutan ve savaşçısı. Örgütsel sorunları eleştiri-özeleştiri ile çözmek esastır. Toplantılar yönetmelik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir. yaptırımlara gitmesi suçtur. HPG için gerekli komuta kademesi ihtiyacını karşılama amaçlı. geliştirmenin en temel yöntemi olarak zamanında ve doğru uygular. alttan üste kadar tüm 347 . 7. Eleştiri-Özeleştiri: Bireyin hata. Özeleştiriyi kendini yenilemenin. 6. Eleştiri. Toplantıya kabul edilir mazeret göstermediği halde katılmayan üyeler hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır. eğitimi ve kişiyi geliştirmeyi esas alır ve yoldaşlık ilişkilerine uygun olarak yapılır. Asılsız suçlamalarla kişiyi yıpratmak eleştiri kapsamı dışındadır ve suç teşkil eder. hatalara ve kayıplara yol açan yanlış anlayış ve alışkanlıklara karşı duyarlı olmak ve hatalara karşı uygun biçimde sorumluluk duygusuyla toplantılarda eleştiri yöntemi ile mücadele etmek zorundadır.

5. kişileri esas alması gibi yanlış tutumlar suç sayılarak yönetmelik çerçevesinde uygulamalara gidilir. Bunun için. aşiretçi. Üst tarafından onaylanmayan terfilendirme resmi değildir. Bu konuya uymayan yanlış ve yüzeysel yaklaşımlar sonucu. ölçülere izin verilmez. Tayin-terfide kişinin ideolojik-politik formasyonu. yürütme ve denetim gücü. Her terfilendirme bir üst kurumun onayından geçmelidir. Bölük ve üstü atamalar iki Meclis Toplantısı arasında HPG Komuta Konseyi’nin onayına sunulmadan resmileşemez. aileci. mücadele azmi. 3. Bu tür aksaklık yaratan uygulamalar karşısında da zamanında uygulama ve tedbirlere gidilmelidir. 2. bağlılığı. bireysel ve keyfiyetçi davranması.HPG mensupları içerisinde komuta ölçüleri esas alınarak yapılır. Acil durumlar. çizgide netliği. 4. tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır. belirlenen ölçüler yerine. sınıf eğilimlerine hizmet eden ahbap-çavuş. Tayin-terfilerde kendi ölçülerine göre yaklaşım veya sorunlarını başka alan ve kurumlara devreden yaklaşım içerisine girilmez. Karargah koordineleri ise en az bir. en 348 . Tayin-terfiler HPG’nin resmi Meclis ve Komuta Konseyi toplantılarında ele alınıp karara bağlanır. planlama kabiliyeti. 1. Tayin-terfilerde. mahalli. ihtiyaçlar ve boşluklarda atanan komuta ise. Profesyonel gerilla anlayışının oturtulmasında tayin-terfi çalışmalarına gerekli ciddiyet ve önemle yaklaşılmalıdır. bu konuda kolektif değil. herkesin kendine göre bir görevlendirmeye gitmesi. Komuta Konseyi’nin onayından geçirilir. bölgeci vb. moral ve vicdan durumu. dürüstlüğü. Ana karargah Komutanı en fazla 4 yıl görevde kalabilir.

12. 13. tim komutanı. tekrar görevlendirilmez. tabur komutanı. Alan yürütmeleri alanın genişletilmiş yönetim toplantısında onaydan geçirilir. başka karargah koordinelerine tayin edilir. tabur komutan yardımcısı sistemine göre yapılır. takım komutanı. Bir HPG gerillası en fazla dört yıl bir alanda çalışabilir. 349 . Görevden alınan komutanın. takım. 9. Tüm komuta (tim. bölük komutanı. Bu süreleri tamamlayan komutanlar. 14. 6. tecrübe ile desteklenmesi esas alınır. 7. 11. Tayin-terfilendirmeler. Yapının onay vermediği komutan görevde kalamaz. yine görevden almanın gerekçelerini gidermedikçe. bölük komutan yardımcısı. HPG içerisinde savaşçıların çoğunluğunun istemediği komutan görevden çekilir ve durumu değerlendirmeye alınır. aldığı görevlerde istekli olmalı ve devrimci sorumlulukla yaklaşmalıdır. Tayin-terfide yardımcı olması için düzenli sicil sisteminin geliştirilmesi esas alınır. 10. Bu süreler ihtiyaca göre en fazla bir yıl uzatılabilir. Kişi. ucuz ve yanlış yaklaşımlar göstermekten kaçınılması gerekir. Görevden almak tek çözüm değildir.fazla dört yıl aynı alanda kalabilir. Sık sık görevden alma ve değiştirmenin yarattığı olumsuz sonuçların bilinci ile bu konuda kolay. Yıllık toplanan HPG Meclisi bütün koordinelerin tayin durumunu gözden geçirme ve yeniden tayin etme inisiyatifine sahiptir. alınma sebebi kendisine ve yapıya gerekçeleri ile açıklanır. Görevden alınan kişi. durumunda somut bir değişiklik tespit edilmedikçe. bölük. 8. takım komutan yardımcısı. tabur) yılda bir kez yapının onayından geçirilir.

M.Tablo-1 : ÖRGÜTÜN 2003 YILI İÇERİSİNDE HPG 2. İ. s:302 350 . No: 6-2004. Anoni m.E. Eğitim Serisi.KONFERANSI’ NDA ALMIŞ OLDUĞU KARARLA SON YAPILANMASI407 HPG YAPILANMASI HPG-ÖZEL KUVVETLER YAPILANMASI GÜNEY ALANI KUZEY ALANI BEHDİNAN SAHASI DERSİM SAHASI BOTAN SAHASI KANDİL SAHASI AMED SAHASI BEHDİNA N SAHASI KOÇGİRİ EYALETİ BOTAN EYALETİ AMED EYALETİ SERHAT EYALETİ DERSİM EYALETİ MARDİN EYALETİ ERZURUM EYALETİ AMONO S EYALETİ 407 PKK/KONGRA-GEL.

KARADENİZ EYALETİ RESİMLERLE DAĞ KADROSU HAFTANİN EYALETİ GARZAN EYALETİ 351 .

muhtemelen ölümün soğuk yüzünün yanı başında olduğunun da farkında değil… 352 .Elindeki silahın nice insanların canını alacağını fark edemeyen bu çocuk.

353 . doğa şartlarıyla mücadele anlamına da gelmektedir.Dağ kadrosunda yaşam.

Dağ kadrosunda zorlu yaşamın en çok hissedildiği dönem kış aylarıdır. Dağ kadrosunda sabit bir yerleşkenin oluşturulması imkansızdır. Bu sebeple 354 .

Bu da teröristler için ayrı bir sorun ve problem olarak görülmektedir. 355 .sürekli yeni kalacak yerler yapılmak zorundadır.

356 .

Nice ümitlerle ve hayallerle girmişti örgüte. 357 . dağ kadrosunda bıkkınlık ve psikolojik sorunların oluşmasında önemli bir faktördür.Yokluk içerisinde yaşanan yaşama sıkıntısı. özgürlüğü! ve devrimciliği! yaşayacaktı dağlarda… Oysa şu an sadece hayallerinin.

358 . böylece kurtuluşun kapıları onun için kapanmış bulunmaktadır. öldürülmenin bir diğer anlamına gelmekte. ama ne çare ki bu gayri-insani ortamdan kurtulmak.yalanlarla örülü bir hayatın ta kendisi olduğunu anlamakta.

Kazdıkları çukurun yakın bir gelecekte mezarları olacağının farkındalar mıdır. bilinmez ama içinde bulundukları örgüt bataklığının kendilerini nasıl bir çukura soktuğunu anlıyorlardır muhtemelen… 359 .

Dağda yaşam çaresizliğin ve yokluğun ta kendisidir. ve yukarıdaki durum bunun resmedilmiş halidir. 360 .

dağ kadrosuna çıktıktan sonra pişmanlığı en çok yaşayan kesimdir. Hor görülen ve sürekli çalışan kadın militanlar. 361 .PKK'da kadın olmak "öteki" görülmekle eş anlama gelmektedir.

11.DAĞ KADROSUNUN KATLİAMLARI 24. Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka köyüne yapmış oldukları baskının fotoğrafları 362 .1989 günü bir grup PKK militanının.

06.1992 günü saat 22.00 sıralarında Batman ili Gercüş İlçesi Seki Köyüne uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırı düzenleyen 50-60 kişi 363 .22.

oldukları tahmin edilen bir grup PKK teröristinin yapmış oldukları katliam 24.1993 günü kalabalık bir silahlı PKK grubunun Bilaloğlu köyü yakınlarındaki Çevrimpınar yol ayrımında Elazığ-Bingöl 364 .05.

365 .karayolunu kestikleri. durdurdukları araçlarda bulunan yolcuları indirdikten sonra izinden dönen ve kıt’alarına gitmekte olan erbaş ve erlere yönelik yapmış oldukları katliam.

Türkiye. Köy meydanında kurşuna dizilen ve evleri ateşe verilen 33 vatandaş hayatını kaybetti. 5 Temmuz 1993' te Başbağlar köyünde yaşanan canice bir terör saldırısıyla sarsıldı. 366 .

1987 Mardin Midyat Bayburt Köyleri Efeler Mezrasında gerçekleştirilen katliam.10.24. 367 . dağ kadrosundaki teröristlerin insani vasıfları yitirdiklerini resmetmektedir.

368 .10.06. PKK terörünün halka yönelen yönünü göstermektedir.1990 Şırnak Güçlükonak Çevrimli Köyünde yaşanan katliam.

1992 Laçiner..2006 Arcayürek. İtirafçılar Anlatıyor. Terörizm. Demokrasinin Sonbaharı 1977– 1978. Yasaklamanın Psikodinamiği. Bilgi Yay.).2006 Bayık. İstanbul. Cemil. Ankara. Psikolojik Harekât. 1998 Alkan Necati. 1987. yayınlanan internet sitesi: www.KAYNAKLAR Kitaplar ve Makaleler Alkan. Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği. Çılgınlıktan Sağduyuya. no:3 Aydın Ahmet. Ankara.. İstanbul. Ankara. Türkiye İş Bankası Yay. Ankara.05.com erişim tarihi:12. Şam–1994 369 .(Der. Sedat Bal. Gençlik Ve Terörizm. Filistin Meselesi ve Arap–İsrail Savaşı. Usak Yay. TEMUH Yay. 1985 Armaoğlu. Kürtler. İhsan. TEMUH Yay. 1994 Aygan. Abdullah Öcalan ve PKK Kiyap Yay. Cüneyt. Abdülkadir. Fahir. PKK Tarihi.stradigma. 2002 Alkan Necati. Ankara. Necati. Yeni Forum Yay..

.1992 Bostancı. Doz Yay. İstanbul. Mehmet Ali. Bila Fikret. Şubat 1999. Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi. Osmanlı’nın Son Kahramanları.1996 Bölügiray. 1994. Cihan . İstanbul–1984 Birand.2005 Beşikçi.. Naci. Doz Yay. Karacan Yay. PKK Üzerine Düşünceler Özgürlüğün Bedeli.. Saat:04. Apo’nun Ayetleri. 14 Temmuz Yay. 2004 Birand. 1999 Çabuk. Tekin Yay. Apo ve PKK.Kürtçülük. Türkiye Günlüğü. 1992 Bölücü Buldan. Milliyet Yayınları.. Kimse Kızmasın Yazdım. Doğan Yay. Alberto Gerilla Nedir? (150 Preguntas Para Un Guerrillero". Çürükkaya . Hasan. İstanbul . Estetize Mephisto Kitapevi. PKK’de Kadın Olmak. 2004 Edilmiş Kendimi Genç Şiddet. Ankara. Necdet. İsmail.Selim... İsmet. İstanbul. Emre Yay.Bayo. "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla) Eriş Yay.00. Hangi PKK. 12 Eylül. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası. 370 . Özal Döneminde Terör. İstanbul. Bozdağ. Nevzat.Doğan Yay. Mehmet Ali. İstanbul. 2004 Cemal.

Üstün. Kipa Yay. 1993 Freud.1968 371 . Üçgendeki Tezgâh. Halk Ordusu. Sıgmund. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı. Erich. (çev: Fromm. Kamuran Şipal) İstanbul–1998 Cem Yay. Ahmet Cem. 1996 Dilaram.1979 Giap. Regis. Sistem Yay. Halk Savaşı. Olaylar-Belgeler-Hatıralar. Ankara. İhanetler Çemberinden Kurtuluş. Ankara. (yayın yeri ve tarihi yok) Dökmen. 2000 Demirel Emin. 2005 Deniz Can. Ürperten İtiraflar. İstanbul. PKK. Vo Nguyan. Devrim de Devrim. Demirkıran Sami. PKK Ayaklanması. 1998 Demirkıran Sami. IQ Yay. İstanbul. Kitle Psikolojisi. Aksu matbaası.Debray.Erdos). İstanbul–1994 Ersever. İstanbul. BDS Yayınları. Özgürlüğe Kaçış. 1996 Turan Yay. Kamer Yay. Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo. Ankara. İstanbul. İletişim Çatışmaları Ve Empati. (çev: M. 1990 Demirkıran Sami. Nalân İçten) İstanbul.. (çev: Yurdanur Salman.. Payel Yayınevi. Ocak Yay... Anı-roman.. İstanbul.

Turkish Daily News Yay. çev: Mehmet Özsavaş.. 1989 Haldun. Duran Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız. 1993 İmset İsmet. PKK. Yar Yay. İstanbul. İstanbul. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler Toker Yay. Ankara. İstanbul.. 1974 Gökalp Ziya. 1993. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. 2000 Toplumsal Psikoloji. Vo Nguyan. 1996 İmset.. Yer Yayınları. Dergâh Süleyman Uludağ. Ankara. Yöntem Yayınları. 2006 Yay. 372 . Haz. İbn-i. İstanbul. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri. Ankara. 1979 Giap Vo Nguyan. İm Yay. Aralık.Giap.TDN Press. Kesin İnançlılar.. Seçme Eserler.. The PKK (İngilizce basımı). 1966 Che Guevara.. Halk Savaşının Askeri Sanatı. Özen Yay. Kalkan. Umut Vakfı Yay.. Ankara. Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez? isimli Çözüm Önerisi Raporu. 1999 Göksu Turgut. Mukaddime. Bolivya Günlüğü. Ernesto. Askeri Yazılar. Guevera Ernesto Che. 2005 Hoffer Eric. Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973– 1992). 1992 Kahveci Adnan. İsmet.1996 Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele.

373 .. Abdullah.. Anadolu Yay. Mehmet Ali. Ahmet Taner. Eriş Yay. Ar-Tu Matbaası. 1997 Lenin. Seçkin Yay. İstanbul. Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız. Kitleler Psikolojisi. Seçme Yazılar Cilt.S. Türkiye’de Etnik Ayrımcılık. Vladimir İliç. Altın Kitaplar Yay. Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma. 1969 Öcalan. Proleteri Nr:5. 1996 Le Bon Gustavo. Gerilla Savaşı.1984... Hakkı. 1972 Karasungur.. No:1. İstanbul. Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel . 1848 Devrimi. Hayat Yay. Metis Yay. Öğrenci Ayaklanmaları. 2005 Kılıç.. Şengün.. Köln. 1996 Kurt Şahin. Weşanen Serxwebun. Ümit Yay.. Ankara.4.: Şükrü Keleş). Polis Eğitim Merkezi Yay. İstanbul.. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat. Biz Ve Onlar.1974 Kon İ. 1996 Kışlalı. Bireysel Ve Toplumsal Şiddet.1996 Kışlalı. Eriş Yay. Martin Goston. Ankara.Kaplan. 30 Eylül 1906. Bilgi Yayınevi. Gerilla. Toplum ve Gençlik (Çev. Mustafa. 1977 Köknel Özcan.–1967 Marighella Carlos.

İdeolojisi Ve Yöntemi. Temmuz 1994 Çözümlemeleri. Almanya. ASAM Yay. 2004 Öcalan. Dr. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi. Şam. Nihat Ali. Ankara. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik. Şam. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu.1984 Öcalan.Öcalan. Ankara. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok. Tuncay. Şam. Almanya. 1982 Öcalan. 2005 Pamukoğlu Osman.. Londra. 1991 Özcan. Şam. Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri.1982 Öcalan. Abdullah.1994 Öcalan. 1991 Öcalan.2003 374 . Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz. Örgütlenme Üzerine.1989 Öcalan. Ümit Yay. Bir Halkı Savunmak..1999 Özkan. Şam. Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?.. Alfa Yay.1983 Öcalan. Kürdistan Devriminin Yolu. Kürdistan’da Zorun Rolü (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti).

Perinçek, Doğu; Abdullah ÖCALAN ile görüşmem, Kaynak Yay, Şam,1993 Said Edward, Filistin'in Sorunu, Pınar Yayınları, İstanbul,1985 Sakık, Şemdin; Savaş Taktikleri Üzerine, 1993 Sakık, Şemdin, APO, İstanbul, 2004 Sakık, Şemdin, Şemdin Sakık’tan mektuplar, Marduk Yay., 2005 Şehirli Atilla; Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler, Burak Yay., İstanbul, 2000 Schein, Edgar H.Örgüt Psikolojisi, TODAİE Yay., (çev: Mustafa Tosun), Ankara, 1978 Silah Mehmet, Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi), Gazi Kitabevi, Ankara, 2000 Taser Pulat Y, Terör ve Demokrasi, Bilgi Yay., Ankara, 1999 Toker, Yavuz, Dilmaç Sabri, Psikolojik Harekât, EGM. İDB Yay. Tuğyan, Mehmet Ali, Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine, 2001 Türkdoğan, Orhan, Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği, Meyaş Yay., Ankara,1985 Türkdoğan Orhan , Doğu Ve Güneydoğu KabileAşiret Yapısı, IQ Yay., İstanbul,2005

375

TZU Sun, Savaş Sanatı, Form Yay. (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul,1987 Usal, A., Aslan Z., Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji), Barış Yay, İzmir, 1995 Zedung, Mao, Askeri Yazılar, Eriş Yay., 1966 Zedung, Mao, Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları, Sol Yay., Kasım, 1976, Zedung, Mao, Seçme Eserler–2, Eriş Yay., 1969 Zedung, Mao, Seçme Eserler–1 , Eriş Yayınları, 1965 Zedung Mao., Seçme Yazılar–2, Eriş Yayınları, 1968 Diğer Yayınlar Anonim PKK–1 1973–1979, EGM, İstihbarat Daire Başkanlığı Yayınları Ankara,1993 Anonim, Öcalan Davası- İddianame Anonim, PKK, Propaganda Grubu,İDB Yay., No:39, Ankara, 1995 Anonim, Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi, Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi, Ankara Başbakanlık Basımevi, 1982 Anonim, PKK–2, 1979–1984, İ.D.B.Yayınları. No:63 Anonim, Gn. Kur. Başk. Kara Kuv. Komt. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu, Ankara, 1986

376

Anonim, İç İşleri Bakanlığı, Jan.Gn.Komt., Eşkıya’nın Kullandığı Taktik,Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler, Ankara, 1984 Anonim, Kürdistan İşçi Partisi, Değerlendirme, E.G.M. Yayınları, Ankara,1984–1986 Anonim, PKK/KONGRA-GEL, İ.E.M. Eğitim Serisi, No:6, 2004 Anonim, Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili, Ankara: TEMUH, Psikolojik Harekât Şb. Müd. Anonim, Sol Terör Örgütleri Cilt 1–2, İ.D.B. Yayınları, No: 60 Ankara, 1997 PKK 4. Kongresine sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları İstanbul, 1993 PKK 1. konferansına sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları, İstanbul PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları,1978 PKK 1. Konferansına sunulan Politik Rapor PKK Askerlik Yasası, PKK MK Kararları, Lübnan ARGK Yönetmeliği, Şam–1986 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi, Weşanen Serxwebun, Köln, Aralık–1984, no:25, 3.Baskı Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984

377

Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu, Şam–1991 2. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, Genel Hükümler Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportaj (www.hpgonline.net/tr/dizi araştırma /index.html/18.12.2006) PKK Parti Tüzüğü, Diyarbakır–1978, Kuruluş Dönemi Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri, İsimli Broşür, Şam–1992 Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri, isimli PKK yayını, Şam–1991 Vietnam İşçi Partisi Tarihi, 1975 Yöntem yay. İstanbul– Eylem Genel

Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Kılavuzudur-III, 1977–78 THKP-C/HDÖ Komitesi, Eriş Yayınları – 1995

İhtilalin Yolu Bildirisi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, THKP,1971 Belgeseller Nobedariya Azadiye isimli örgüt eğitim yayını

378

Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12.11.06, saat 22.00 de yayınlanmıştır. Kanunlar 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu -1991 1982 Anayasası. Md.14–2 İHEB Md.10–30 Dergiler ANT Dergisi, 7 Ekim 1969 Yeni Forum Dergisi, 15 Eylül 1986, sayı 168 2000’e Doğru Dergisi, 13 Ağustos 1989 Serxwebun Dergisi Ağustos–1990 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 Kurtuluş Cephesi Dergisi, Eylül- Ekim 1998 sayı:45 Serxwebun Dergisi Ekim–1999 Yeni Forum, 1 Ağustos, sayı: 190. Ankara, 1987 Özgür Halk Dergisi (sayı:119–2001),Kişilik, Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3 Gazeteler Tercüman Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979

379

Milliyet Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979 Cumhuriyet Gazetesi, 6 Haziran1982 Cumhuriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Hürriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 20 Ağustos 1987 Hürriyet Gazetesi, 24 Ocak 1987 Milliyet Gazetesi, 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi, 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi, 30 Mart 1988 Milliyet Gazetesi, 26 Kasım 1989 Hürriyet Gazetesi, 28 Şubat 1990 Radikal Gazetesi, 26 Şubat 1999 Zaman Gazetesi, 17 Ocak 2000 Haber Vakti, 5 Aralık 2005 Hürriyet Gazetesi, 5 Şubat 2006 Milliyet gazetesi, 5 Mart 2007 Kullanılan Web Siteleri http://www.tatakademi.com

380

http://www.rojaciwan.com http://www.belgenet.com http://www.kurtuluscephesi.org http://flag.blackened.net http://www.ozgurpolitika.org http://www.libertarian.com, http://sozluk.sourtimes.org http://www.pkkgerçeği.com http://www.hpgonline.org http://www.abdullah–öcalan.com http://www.komaleciwan.com. http://arsiv.zaman.com.tr http://www.psikolojisayfam.com http://www.stradigma.com http://www.serxwebun.org http://www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm http://www.gundemimiz.com http://www.rizgari.com

381

latinbilgi.tdk.com http://www.net http://www.http://www.net 382 .tr/ http://nedir.gov.panik-atak.com/gerilla http://www.pkkgercegi.antoloji.

263. 243. 325 12 Mart. 152. 249. 127. 264. 77. 135. 234. 157. 265. 188. 165. 235. 162. 17. 324. 129. 81. 6 2 27-28 Kasım 1978. 128. 164. 16 Ali ÖMÜRCAN. 122. 130. 160. 136. 98. 140. 81. 115. 80 Anayasa. 266. 121. 261. 262. 254. 20 29 Temmuz 1979. 24. 83 Abdullah Öcalan. 134. 17 A Abdullah EKİNCİ. 329. 332 Ahmet Taner KIŞLALI. 21 383 . 50.İNDEKS 1 12 Eylül. 236.

99. 290. 51. 80 Halil KAYA. 101. 331. 112 CIA. 124. 84 G Geçici Köy Koruculuğu. 220. 25. 83. 7. 7 Hasan CEMAL. 18. 52. 5. 102. 280. 166. 62. 168. 73. 223. 120. 31. 73. 57. 119. 29 384 . 301. 98. 286. 13. 24. 111. 63. 90. 269. 36. 80. 62. 69. 34. 332 Gerilla Tarzı Mücadele. 99. 20. 254. 235 Gustavo Le Bon. 7 General Alberto Bayo. 29. 274. 121 Düşük Yoğunluklu Çatışma. 46. 76. 25. 27 B Bahoz Erdal. 6. 28 Goston MARTİN. 300. 204. 85. 297. 41. 302. 67. 29 Batı Trakya. 119. 164. 297. 164. 128. 175 Cemil BAYIK. 104. 149. 105. 53. 210 Ernesto Che GUEVERA. 94. 95. 332 E Emniyet Genel Müdürlüğü. 328 H Halil ATAÇ. 23. 25 Filistin Kurtuluş Örgütü. 304. 299. 100. 39. 185. 62. 305. 41. 227 DEP. 63. 138. 35. 164 Ayaklanma. 21. 284. 205. 199. 29. 33. 34. 77. 23. 28. 50. 114. 44 Çin. 325. 159. 94. 140. 6. 325 Bekaa Vadisi. 327. 291. 224. 25. 332 Balkan Harbi. 292. 18. 272. 236 HPG. 116. 107. 293. 103. 6. 57. 277. 178. 133. 25 F Filistin Kampları. 23. 40. 210. 65. 6. 18. 112. 21. 49 Halkın Demokrasi Partisi. 294. 5. 3. 49. 25 Flora Tristan. 295. 295. 93. 113. 20. 4. 213. 106. 288. 96. 65. 25. 75. 115. 108. 86. 27. 132. 29.Apocular. 7. 117. 213 Çubuk Barajı. 75. 296. 31 ERNK. 105. 126. 163. 266 Duran KALKAN. 12. 120. 121 Hıdır Akbalık. 269 Gerilla. 3. 218. 275. 37. 59. 48. 47. 287. 289. 328. 111. 46. 38. 35. 141. 215. 76. 276. 30. 25. 298. 176. 167 C Can Deniz. 53. 270. 35 Güneydoğu Anadolu. 303. 92. 34. 27 Gülnaz KARATAŞ. 226. 4. 91. 25. 12. 54. 79. 6. 109. 107. 106. 28. 228. 114. 32. 135 Hilvan. 81. 87. 271. 235 D Dağ Kadrosu. 80. 27. 264. 5. 42. 239 Eşref Kuşçubaşı. 80 Halk Ayaklanması.

77. 51. 128. 54. 64. 123. 74. 71. 71. 148. 23. 137. 138. 116. 305. 202 İstihbarat Daire Başkanlığı. 219. 57. 7. 155. 104. 18. 36. 12. 7. 48. 327. 248. 75. 211. 81. 111. 28. 326. 129. 23. 247. 176. 59. 235. 76. 239. 244. 160. 210. 317. 54. 73. 27. 115. 216. 99. 268. 13. 29. 44. 260. 56. 325. 11. 323. 58. 21. 236. 243. 149. 22. 78. 34. 259. 221. 14. 263. 150. 199. 180. 202. 7 Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti. 106. 224. 256 Kürdistan Özgürlük Partisi. 37. 42. 186. 251. 253. 7 İspanya iç savaşı. 114. 7. 23.I İMSET. 67. 184. 121. 209. 267. 332 Kürdistan İslami Hareketi. 324. 156. 90. 237. 144. 3. 222. 8. 203. 55. 77. 125. 161. 82. 142. 72. 57. 245. 45. 28. 29 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi. 159. 316. 7. 269. 332 PKK. 331. 78. 265. 112. 88. 223. 130. 143. 96. 58. 166. 169. 24. 98. 127. 225. 49. 77 P Parti-Cephe-Ordu. 113. 292 Özgür Kadın Partisi. 83. 30. 118. 241. 65. 196. 147. 60. 139. 264. 262. 227. 183. 163. 232. 59. 256. 49. 332 O Özgür Kadın Birlikleri. 80. 48. 63. 5. 246. 18 Irak Kürdistan Demokrat Partisi. 220. 29. 175. 250. 37. 233. 167. 26. 145. 213 M Mahir Çayan. 193. 162. 7 L Latin Amerika. 240. 70. 80. 25. 75 385 . 179. 258. 239 Siverek. 178. 200. 146. 69. 136. 93. 79. 126. 70. 49. 33. 260. 174. 319. 19. 134. 85. 266. 24. 122. 205. 13. 62. 234. 322. 124. 72. 218. 165. 23 Mahmut Celal BUCAK. 43. 65. 69. 53. 185. 198. 35. 56. 46. 89. 140. 226. 135. 20. 68. 53. 63. 21 Mahsun KORKMAZ. 201. 242. 61. 249. 195. 50. 97. 22. 228. 110. 29 Silahlı Propaganda. 181. 133. 120. 20. 43. 229. 252. 265 Klasik Savaş. 212. 57. 80 Şah İsmail AL. 52. 84 Mao. 189. 30. 94. 128. 323 K KADEK. 261. 213. 60. 114 Selim Sami. 331 Merkez Komite. 4. 7 S Sabri OK. 215. 13. 66. 81 Sami DEMİRKIRAN. 16. 100. 254. 182. 318. 91. 17. 152. 197. 22. 190. 255. 55. 66. 61. 238. 204. 230. 132. 329. 52. 8 Kürdistan Yurtseverler Birliği. 214.İsmet. 257. 47. 177. 86. 153. 84. 21. 7 Kürdistan Ulusal Kongresi. 207. 7.

7. 231. 8. 3. 52. 63. 60. 53. 8 Tuzluçayır. 60. 215. 8. 53. 60. 56. 8 Stratejik Denge. 24. 3. 69 Sun Vu Tzu. 3. 61. 25. 43. 63. 232 THKP-C. 29 T Terörle mücadele. 69. 63. 136 Z Zorun Rolü. 204. 206 Uzun Süreli Halk Savaşı. 89. 205. 67. 208. 63. 72 Stratejik Savunma. 60. 68 Stratejik Saldırı. 44 Türkish Daily News. 73 V Vietnam Vietkong usulü. 49. 206. 218. 65. 54. 77. 65. 200.Sosyal Demokrat Halk Partisi. 11. 13. 332 Tupamaros. 112 Y Yıldırım Merkit. 329 386 . 61. 78. 63. 18 U USAK. 47.

387 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful