ÇIKMAZ SOKAK

PKK
PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi

BURHAN SEMİZ
Ankara (Nisan–2007)

1

ÇIKMAZ SOKAK PKK PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi Global Yayınevi Güvenlik Serisi:1 Yayın No:1 Yazar : Burhan Semiz Kapak Tasarım : Uğur Çakmak Dizgi&Mizanpaj: Baskı : 1.Baskı Nisan–2007 Ankara/Gölbaşı Global Yayınları Sağlık 1. sok. no: 17/13 Yenişehir/ ANKARA TEL: 0 (312) 434 59 50 & FAX: 0 (312) 434 59 54 E-posta: info@ankaraagam.com Web:www.ankaraagam.com Genel Dağıtım
Kitabın tüm yayın hakları Global Yayınevine aittir.

2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR TAKDİM ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM 1 PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAŞANAN GELİŞMELER 16 BÖLÜM 2

6 9 10 11

GERİLLA METODOLOJİSİ VE DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 26 (a) Gerilla Tarzı Çatışma Ve Teorik Altyapısı 28 (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 44 (c) Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi 52

3

(d) Dağ Kadrosunun Stratejik Savunma, Stratejik Denge Ve Stratejik Saldırı Aşamaları Açısından Değerlendirilmesi 58 BÖLÜM 3

PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ(HRK-ARGK-HPG) 71 (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan/ Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) (b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan / Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 80 (c) HPG (Hezen Parestına Gel / Halk Savunma Güçleri) 94 BÖLÜM 4

74

DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri 107 (a1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? (b) Dağ Kadrosunda Yaşamın Ve Yaşananların Değerlendirilmesi 141 (b1) Apoizm ve Dağ Kadrosu 151

105

131

4

(b2) Dağ Kadrosunda Yaşam 158 (b3) Dağ Kadrosunda Yaşananlar ve İtiraflar 176 BÖLÜM 5 PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER 190 ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ 192 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 224 EKLER: Ek–1 :PKK Kronolojisi Ek–2 :Gerilla Nedir? (Alberto Bayo) 261 Ek–3 :Sözde HPG Genel Yönetmeliği 279 HPG (Dağ Kadrosu)Yapılanması 297 Resimlerle Dağ Kadrosu 298 228

5

Katliamlar KAYNAKÇA İNDEKS

307 313 326

KISALTMALAR ABD AGAM A.g.e. A.g.y. AMİT An. :Amerika Birleşik Devletleri :Ankara Global Araştırmalar Merkezi :Adı geçen eser :Adı geçen yayın :İntihar Eylemcileri Yapılanması :Anayasa

6

ARGK ASAM CIA Çev. DEP D.Y.Ç EGM EJAK ERNK FARC FKÖ GKK HADEP HPG HRK IKDP İ.D.B İHEB KADEK KİH KNK KYB M.K. MLN-T

:Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan) :Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi :Merkezi Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency) :Çeviren :Demokratik Emek Partisi :Düşük Yoğunluklu Çatışma :Emniyet Genel Müdürlüğü :Kürdistan Özgür Kadınlar Cephesi :Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) :Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de Columbia :Filistin Kurtuluş Örgütü :Geçici Köy Koruculuğu :Halkın Demokrasi Partisi :Halk Savunma Güçleri (Hezen Parestına Gel) :Kürdistan Kurtuluş Birlikleri (Hezen Rızgariya Kurdistan) :Irak Kürdistan Demokrat Partisi :İstihbarat Daire Başkanlığı :İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi :Kürdistan Özgürlük Ve Demokrasi Kongresi (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) :Kürdistan İslami Hareketi :Kürdistan Ulusal Kongresi (Kongra Netewıya Kürdistan) :Kürdistan Yurtseverler Birliği :Merkez Komite :Tupamaros Ulusal Özgürlük Hareketi (Movimiento De Liberación Nacional Tupamaros)

7

TEMUH THKP-C TKP (ML) TSK USAK YAJK YJA STAR :Kürdistan Özgürlük Partisi (Partiya Azadiya Kürdistan) :Özgür Kadın Partisi (Partiya Jina Azad) :Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkeren Kürdistan) :Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti (Partiya Welatparezen Demokraten Kürdistan) :Sosyal Demokrat Halk Partisi :Türkish Daily News :Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi :Türkiye Halkın Kurtuluşu Partisi/Cephesi :Türkiye Komünist Partisi/MarksistLeninist :Türk Silahlı Kuvvetleri :Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu :Kadınlar Birliği(Yekitiya Jina Azad) :Özgür Kadın Birlikleri 8 .D.N.PAK PJA PKK PWD SHP T.

Dr. Ebubekir ERENLER. Necati ALKAN'a. Haşim ALAGÜNEY.T. Koray Han YAVUZ. Ahmet ERDOĞAN. Süleyman ÖZEREN'e sonsuz teşekkürlerimi sunar. Burhan SEMİZ TAKDİM Geçmişten günümüze yaşanan terör hadiseleri. ve Dr. ülkemizin yıllardır gelişmesinin önündeki en önemli engel olarak görülmektedir.TEŞEKKÜR Kitabın hazırlanmasında bana maddi ve manevi yardımları dokunan başta annem ve babam olmak üzere. her zaman bana rehberlik eden Sayın Dr. ayrıca kitabın hazırlanması sürecinde yanımdan hiç ayrılmayan ve sürekli yardımlarını gördüğüm ağabeylerim İnan SEMİZ ve Erhan SEMİZ'e ve her türlü desteği bana sunmak için ellerinden geleni yapan değerli dostlarım Mustafa TOPAL.) bünyesindeki çok değerli dostlarıma şükranlarımı sunarım. Yusuf SEMİZ. İdris BAL'a. Tunahan ALPASLAN. Süleyman ŞAHİN.A. saygı değer hocam Sayın Doç. Atilla ALAGÖZ beylere ve "Terör Araştırmaları Topluluğu" (T. Umut KEÇELİ. Türkiye 1984 yılından 9 . Demirhan DEMİR.

Öğretim Üyesi A. Böyle bir eseri ortaya koyan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder ve terörle mücadelede fikri çalışmalarının aynı hızla devam etmesini dilerim.G. Çıkmaz Sokak PKK isimli eser terör ve terörizmle mücadelede toplumun her kesimine ayrı ayrı hitap eden yönleri olması sebebiyle literatüre farklı bir katkı sağlayacaktır. Dr. Terör örgütleri ve özellikle PKK konusuyla ilgili olarak literatürdeki kitaplar. Peki. İdris BAL G.F.B.A. sorunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi konusunda yeterli görülmemeli ve sürekli yeni çalışmalarla daha zengin hale getirilmelidir. Doç. Ayrıca yıllardır yaşanan PKK terörüne farklı bir bakış açısıyla yazılan bu eserde mevcut sorunlara yönelik çözüm reçeteleri bizlere belli bir bakış açısı kazandırmaktadır. bu terör hadiselerini kimler. kalemle yapılması gereken bir mücadeledir. Zira terörizmle mücadele silahla değil. ne şekilde ve nasıl yaptı? Hangi şartlarda senaryosunu başkalarının çizdiği bu terörün figüranı oldular? Bu soruların cevabını çıkmaz sokak PKK "PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi" isimli eserde görebilirsiniz.M Başkanı ÖNSÖZ 10 .itibaren PKK gerçeği ile tanışmış ve PKK'nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinden her yönüyle etkilenmiştir.

metodolojik yönü başta olmak üzere. Ph. PKK terörünün köklerini çürütmeye yarar bir çıkış noktası olması açısından önem taşımaktadır.D. Bu sosyal sorunun her yönüyle incelenmesi.Ülkemizde yaşanan terör olayları arasında PKK’nın yeri ayrı bir önem taşımaktadır. En ince ayrıntısına kadar değerlendirilmesi gereken bu örgütün öncelikli inceleme alanı silahlı birlikleridir. PKK'nın silahlı birlikleri olarak da ifade edebileceğimiz Dağ Kadrosu. "Çıkmaz Sokak PKK" isimli eserde ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. PKK terörünün değerlendirilmesi ve bu konuda çözüme yönelik açılımların sağlanabilmesi için PKK terör örgütünü her yönüyle tanımak zorundayız. PKK silahlı birlikleri 1984 yılından günümüze gelen süreçte “gerilla” yöntemlerini benimseyen bir tarzda hareket etmiş ancak halka yönelik şiddet ve terör eylemlerini saldırı stratejisi içerisinde değerlendirmiş ve böylece terörün ülkemizdeki en önemli unsuru haline gelmiştir. Süleyman ÖZEREN 11 . Zira PKK sadece eli kanlı bir örgüt değil aynı zamanda etnik çatışmayı da körüklemeye çalışan sosyal bir hastalığın sonucudur. Konuyla ilgili olarak yazılan nadir eserlerden birisi olan bu kitabı hazırlayan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder başarılarının devamını dilerim. örgüt üyelerinin hayat hikâyeleriyle yer verilmiştir. dağ kadrosunda nelerin yaşandığına.

Bu bakımdan PKK için daimi surette varlığını koruması gereken birim. ülkemizin terörle olan imtihanında baş aktör olarak ismini aklımıza kazımıştır. Şiddetten doğan ve genetik kodlarına kadar bu gerçekliğe müptela olan PKK. şiddet ve terörü kendisine kılavuz olarak görmüştür.F. PKK içinde incelenmesi gereken en önemli konuların başında gelmektedir. PKK’nın yapmış olduğu eylemler değerlendirildiğinde karşımıza çıkan sonuç. PKK’nın terör ve şiddet olmadan ayakta duramayacağı gerçeğidir. PKK terör örgütü sadece etnik veya ideolojik altyapısı olan bir örgüt olarak değerlendirilmemelidir. bu yapılanmaya karşı alınacak tedbirlerin geliştirilmesi bakımından pusula mahiyeti görecektir. ülkemizin zayıf karınlarının oluşturduğu boşluklar yatmaktadır. geçmişten günümüze yapılan hataların.G. 12 . PKK terörü. Öğretim Görevlisi GİRİŞ PKK terör örgütü. Bu örgütün yıllarca terörün mümessilliğini yapmasında. silahlı kadroları veya birlikleridir. PKK’nın dinamizmi veya eylem kabiliyetinin yürütme ayağını oluşturan silahlı birlikler. Eylem potansiyelini sürekli koruyan ve hinterlandı daimi surette var olan bir örgütün silahlı birliklerinin analizinin yapılması. toplumsal kırılmaların. PKK kurulduğu günden bugüne sürekli şiddet eylemleri vesilesiyle propaganda yapmakta ve nüfuz alanının diğer örgütlere nazaran geniş olması sebebiyle militan sayısı sürekli kendini korumaktadır.B.

Bu bakımdan PKK ile mücadelede. ikincisi ise dağ kadrosunda ortaya konulan silahlı eylem ve terör hadiselerinin gerçekleştirilmesi sürecinde teröristlerin dağ kadrosundaki sosyal hayatları. Bu bakımdan PKK dağ kadrosunun iki veçhesi vardır diyebiliriz. yaşadıkları olaylar ve dağ kadrosunun gerçek yüzüdür. insanlıklarından çıkardığı ve savaşan bir makine haline getirdiği gerçekliğidir. PKK dağ kadrosu tetkik edildiğinde karşımıza çıkacak olan temel husus terörün insanları. örgütün en işlevsel ve tehlikeli yapılanması olan dağ kadrosunun analizi zaruriyet arz eder. Yirmi yıl aktif olarak faaliyet yürüten dağ kadrosunun. Birincisi dağ kadrosunun nasıl bir çatışma içine girdiği ve bu çatışmanın veya gayri nizami harbin yol ve yöntemleri. PKK’nın değerlendirilmesi sürecinde yeteri kadar ele alınmayan ve ihmal edilen dağ kadrosu. Silahlı eylemlere yol açan unsurları değerlendirdiğimizde. karşımıza PKK içerisinde örgütlü bir yapılanma olan ve kurumsal olarak 1984 yılından beri devam eden dağ kadrosu çıkmaktadır. mücadele edilen örgütün analizinin yapılması en temel argümandır diyebiliriz. Bunun 13 . Bu iki alanın birleşmesi bizlere bireylerin savaşan birer makine haline gelmesinin gerçek sebeplerini gösterecektir. PKK’nın bu minvalde ortaya çıkarttığı en büyük sorun silahlı eylemler ve bu eylemlerin getirdiği bunalımlardır. Terörle mücadele edilirken. bu faaliyetleri sürecinde ortaya koyduğu düşük yoğunluklu çatışma konseptinin analizi çalışmamızda ayrıntılı olarak yer almaktadır.sosyo-psikolojik handikapların bir sonucudur. PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi isimli kitabımızda vurgulanmak istenen ana tema yukarıda belirttiğimiz hususiyettir. aslında PKK terörünün gerçek yüzünü göstermesi bakımından öncelikli inceleme alanıdır.

klasik savaş yöntemlerini boşa çıkarması bakımından ve asimetrik boyutu olması sebebiyle terör örgütlerinin en sık kullandıkları çatışma tarzı 14 . İkinci bölümde PKK dağ kadrosunun silahlı eylemlere yönelişi sürecinde uyguladığı gerilla metodolojisi incelenmektedir. İspanya iç savaşıyla başlayan. Filistin kampları vasıtasıyla dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ve Vietnam Vietkong usulüyle PKK dağ kadrosuna emsal teşkil eden gerilla metodolojisi. Birinci bölümde PKK’nın silahlı eylemlere yönelişinin kısa bir analizi de yapılmıştır. Çin’de şekillenen. Kitabımızın birinci bölümünde PKK terör örgütünün fikri altyapısının gelişme süreci ve çekirdek yapılanmasının oluşumu değerlendirilmektedir. Ayrıca birinci bölüm bizlere PKK’nın şu an içinde bulunduğu durumu geçmişiyle karşılaştırılabilmesi ve PKK’nın bukalemun misali renk değiştirebildiğini. Bu bölümde PKK’nın temellerinin atıldığı dönemin kısmi değerlendirmesini de görebilmekteyiz. bu bölümde kısmi olarak görebilmekteyiz.yanında dağ kadrosunun sosyolojik yönü teorik yönünden ziyade yaşanılan olaylar çerçevesinde değerlendirilmiştir. PKK’nın kuruluş süreci çerçevesinde gerilla savaşına yönelmesinin başlıca nedenlerini. yani çizgisinin ve renginin dönem dönem revizyona uğradığını göstermesi bakımından öncelikli değerlendirme imkanını sunmaktadır. Latin Amerika’da teorik alt yapısı güçlenen. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan gayrı nizami savaşların değerlendirilmesi ve bunların PKK ile karşılaştırılması bulunmaktadır. İkinci bölümün başında dağ kadrosunda uygulanan gerilla yöntemlerinin teorik ve pratik kaynakları ve temelleri ortaya konulmaktadır.

Ayrıca PKK’nın ve dağ yapılanmasının incelenebilmesi için açık kaynakların gerekliliği ve mevcut durumda sağlıklı değerlendirme için bu hususun sadece istihbari bilgilerde var olması PKK’nın iki üç yıllık değerlendirmesini müphem bırakmaktadır. ikinci bölümde PKK'nın gerilla söylemi ve bunun değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu hususu ikinci bölümde ayrıntılı olarak görebilmekteyiz. Bu bölümde özellikle örgütün nasıl bir gelişim süreci gösterdiğini çok net görebilmekteyiz. Kitabın üçüncü bölümünde PKK dağ kadrosunun gelişim süreci ve geçmişten günümüze yapılanması sistematik olarak aktarılmıştır. İkinci bölüm bu açıdan kısmen de olsa emsal teşkil etmektedir. Bu sebeple sağlıklı bir değerlendirmenin yapılması zorlaşmakta ve konunun analizi sadece gündelik haberlere indirgenmektedir. Zira PKK sürekli değişim ve dönüşüm gösteren bir örgüttür.olmuştur. Maalesef ülkemizde PKK dağ kadrosu üzerine yapılan çalışmalarda bu husus yeterince değerlendirilmemiştir. Ancak üçüncü bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli husus PKK’nın ve özelde dağ kadrosunun son dönemde ki gelişmeler ışığında değerlendirilmesine yer verilmemesidir. silahlı birliklerin sistematiği ve en son yapılanmanın önceki yapılanmalarla karşılaştırılması bulunmaktadır. İkinci bölümde ortaya konulan gerilla metodolojisi için en uygun örgüt sisteminin 15 . Bir ay önceki PKK ile şu an ki PKK arasında sistematik farklılıklar oluşabilmektedir. Üçüncü bölüm değerlendirmesinde ana hatlarıyla ortaya konulan dağ yapılanmasının eğitimi. Sürekli değişim gösteren PKK özellikle silahlı birliklerinde yeni yapılanmalara gidebilmekte ve bunları değiştirebilmektedir. İkinci bölüm kitap içerisinde başlı başına özerk bir alan olarak görülebilir.

Çözüm yolunda her fikrin 16 . Kitabın beşinci bölümünde ilk dört bölümde incelenen konular çerçevesinde PKK terör örgütüne ve özellikle dağ yapılanmasına veya kadrosuna karşı alınması gereken tedbirler ve genelde terör(izm) sorununun özel sebepler ışığında asgari seviyeye indirgenmesi için hazırlanmış bir çözüm paketi önerisi bulunmaktadır. Dördüncü bölüm ise dağ kadrosunun sosyolojisi ve dağ kadrosunda yaşanan olayları içermektedir. Dördüncü bölümde sosyolojik teoriler açısından değerlendirmelere yer verilmemiştir. Bu yönüyle konunun sosyolojik boyutu görülebilmektedir. genel değerlendirmeler çerçevesinde hususi konulara değinmektedir. Ayrıca dördüncü bölümde dağ kadrosunda yaşam ve yaşananların değerlendirilmesi ayrı bir başlık altında tetkik edilmiştir. Bu konuyu okuyucunun tecessüsüne bırakmaktayız. Bu bölümde dağ kadrosuna giren örgüt militanlarının veya pişman olup kaçanların hayat hikâyelerine yer verilmiş ve bu kişilerin örgüte girerken tek bir sebepten ötürü örgüte girmedikleri ortaya konulmuştur. Dördüncü bölümde sosyoloji başlığı altında PKK’ya katlımın sağlanmasının sebepleri yaşanan örnek olaylarla değerlendirilmiştir. Bu bölümde sistematik incelemeden ziyade. Dördüncü bölümde PKK terör örgütünün silahlı yapılanmasının nasıl çarpık bir sosyal ortama sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu çözüm paketi. sorunun çözümünde atılması gereken adımlar ve çözüm yollarından ziyade bir şeylerin ivedi şekilde yapılması gerekliliğini ve hastalığa doğru tanı ve teşhisin yapılarak en doğru reçetenin verilmesinin önemini vurgulamaktadır. Nihai olarak belli başlı ve birbirlerinden farklılık arz eden hayat hikâyeleri sıralanmıştır.oluşturulmaya çalışıldığını bu bölümde açıkça görebilmekteyiz.

İyi okumalar… TERÖRÜN SADECE TARİH KİTAPLARINDA OKUNMASI ÜMİT VE TEMENNİSİYLE Burhan SEMİZ Ankara 2007 17 . bu hataları mazur görme büyüklüğü okuyucunun takdirine bırakılmıştır. Kitabın içerisindeki hatalar ve kusurlar şahsıma.ve düşüncenin değerlendirilmesi gerekliliği ilkesi ışığında ortaya konulan bu paket çalışmanın değerlendirmesi ve eklentisi niteliği taşımaktadır. Yukarıda genel hatlarıyla özetlediğimiz konular PKK terörüyle mücadele sürecinde bizlere fikri kaynak olması açısından ehemmiyetlidir. Zira her bir alt başlık bir tez konusu mahiyeti taşımaktadır. Bu bakımdan eksiklikler ve kısmi değerlendirmeler zaruri olarak ortaya çıkmıştır. Ancak içinde bazı hususların ayrıntılı olarak değerlendirilmediği görülebilir.

Terör örgütlerinin altyapısının oluşmasında ideolojik devre birinci aşama olarak düşünülebilir. özellikle o döneme ışık tutmakta fayda vardır. Gençlik hareketleri ise üniversitelerde başlayan boykotlarla 18 . Ülkemizde terör örgütlerinin ortaya çıkma dönemi daha çok 1970–1980 yılları arasında gösterilebilir. lider kadro. 1970’li yıllardan evvel ülkemizde marjinal gruplar ve fraksiyonlar daha çok sol orijinli olmakla birlikte gençliğin ve kısmen işçi sınıfının öncülüğünde gelişme göstermiştir. klasik terör örgütlerinin veya marjinal grupların oluşumundaki gibi belli bir ideolojik devre. eylem süreci ve ordu tipi yapılanmalar şeklinde gerçekleşmiştir. Fakat bunun fikri altyapısı 1970’li yıllardan önce atıldığı için. süreç ve fikri yoğunluk bulunmaktadır.BİRİNCİ BÖLÜM PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİ VE SONRASI PKK (Kürdistan İşçi Partisi/Partiya Karkeren Kürdistan) terör örgütünün kuruluş süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler. partileşme. Ancak bunun da arkasında belli bir dönem.

Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi..ciddiyet kazanmış ve halk arasında “talebe hareketi” olarak ifade edilmiştir.” 1968 gençlik hareketleri ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında etkisini göstermiş olan bir süreçtir. s:57-58. Ankara2002 . bu yolu büyük ölçüde tıkamıştır. No: 60. ayrıca bkz: Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi . s:11 2 Sol orijinli örgütlerin oluşumu ve yapılanmaları için bkz.D. TEMUH Yay.3 Ülkemizde ortaya çıkan gençlik hareketleri anarşi olayları ve bu minvalde filizlenen tedhişçilik. Ankara-1997 3 Necati Alkan.. ülkemizin temel dinamiklerini sarsmaya çalışmıştır. Yay. Öğrenci Ayaklanmaları. o dönemin gençliğini amaçları doğrultusunda kullanmış ve gençlerin dinamizmini.. Ankara Başbakanlık Basımevi-1982. s:18 19 . Türkiye’de ise 12 Mart öncesi dönemine yönelik duygusal tepkiler. Anonim. Sol Terör Örgütleri.2 MarksistLeninist çizgide başlayan öğrenci örgütlenmeleri. Ankara-1974. Gençlik Ve Terörizm . Ülkemizde üniversitelerden başlayan bu gençlik hareketleri sol orijinli olmakla birlikte Marksist-Leninist çizgide odaklanmıştır. İ. Ahmet Taner KIŞLALI bu konuda şu şekilde bir değerlendirme yapmaktadır:1 “Söz konusu öğrenci hareketlerine sağlam teşhis koyabilen hükümetler içinde bulundukları rejimin olanakları ölçüsünde bu hareketlerin –hiç değilse. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası bu Bölücü–Marksist fikirlerle kurulan bölücü örgüt PKK. haklı isteklerini ve fikirlerini istismar etmiştir. Bilgi Yay.“isyana” dönüşmemesini önleyici tedbirleri alabilmişlerdir. kökleri çok daha geriye götürülebilecek bir sorunu tekrar ortaya çıkartmış ancak bu sefer sorunu daha çok illegal alana çekmiştir.B. 1984 yılından itibaren silahlı saldırılara başlayan 1 Ahmet Taner KIŞLALI.

İstanbul1992 s:84 20 . “KÜRTÇÜLÜK” Tekin Yayınevi. Bunlar. 50 değil. Bu süreçte örgütün ilk kez Ankara’nın Tuzluçayır semtinde kurulduğuna yönelik söylentiler bulunmaktadır. 4 İsmet İmset. 1970’li yıllar kan ve acı dolu çatışmaların mücadelelerin ve olayların yaşandığı dönem olarak tarihe geçmiştir. Ümit Yay.7 PKK’nın kuruluşunu belli bir noktadan başlatmak yerinde olmaz. İşte bu kaotik ortamda 100 değil. s:13 6 Mehmet Ali Kışlalı. “yüz kişiden on bine…” diyerek özetlemiştir.. Turkish Daily News Yayınları. Bu nedenle PKK’yı bir süreç olarak düşünebiliriz.8 PKK’nın temellerinin atılmasında üç önemli nokta dikkat çeker. PKK. Ancak Öcalan bunu yanlış bir tespit olarak ifade eder. s:21 8 Mehmet Ali Birand. s:24-30 7 Dr. Ankara-1992. savaş makinesi bir örgüt olan PKK ülkede “az şiddetli bir iç savaş”5 yaşanmasına yol açmıştır. Nihat Ali Özcan. Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973-1992). Ankara-1996. PKK’nın geldiği noktayı 1993 yılında..PKK.. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi. Apo ve PKK. Bu Düşük Yoğunluklu Çatışmanın6 ortaya çıkmasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan üniversitelere gelen bir kısım öğrencilerin yaşanan olaylara Marksist bir yaklaşımla yorum getirmesi ve bu yorumların kaotik ortam için zengin bir zemin oluşturması büyük oranda etkili olmuştur.4 PKK’nın fikri temellerinin ortaya çıkışı sol fraksiyonların tesiri ile olmuştur diyebiliriz. Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma. 5–6 kişilik bir grupla yola çıkan ve hala devam eden. Ankara-1999. Milliyet Yayınları. kısa bir sürede bölgede nüfuzunu arttırmaya başlamıştır. “Özal Döneminde Bölücü Terör. Ankara’da görevli üst düzey bir istihbarat yetkilisi . İdeolojisi Ve Yöntemi ASAM Yay. Ankara-1993 s:13 5 Nevzat Bölügiray.

Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı. Ankara-1 Ağustos 1987. Ortaya çıkan. Öcalan. s:26.9 2. 10 A. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız. Ayrıntılı bilgi için bkz. "Batılı uzmanlar hala Çubuk olayını bir toplantıdan (meeting) çok. Tuzluçayır olayı (1974) Çubuk Barajına göre daha önemli bir görüşmedir. Abdülkadir Aygan. Cemil Bayık. bu toplantıda 11 kişi yer alıyor. Ali Özer.Hayri Durmuş. bir buluşma olarak nitelendiriyorlar. Hasan Asgar Gürgöze. s:25. "Basına sızdırılan bilgilere göre. 21 . Yeni Forum. Aygan’a göre bu toplantıda. Kamer Özkan. PKK Yapısı. yalnızca örgütlenmenin gerekliliği konusunda ortak bir görüş…" Ancak biz PKK açısından ilk somut girişim olarak Çubuk Barajı görüşmelerini dikkate alıyoruz.10 3. Haki Karaer. Haki Karaer ve Haydar Keytan. Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda Nisan 1973’te PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Kemal Pir. Kemal Pir. Musa Erdoğan. Üçüncü olarak PKK’nın stratejisinin ve açılımının temelini oluşturan ayrıca gruplaşma çabalarının netice verdiği ilk toplantı olarak da ifade edilen Dikmen toplantısı Ankara’nın Dikmen semtinde öğrencilerin kaldığı bir apartman dairesinde gerçekleştiği ifade edilmektedir.1." Basına sızdırılan bu bilgilerin yanında PKK'dan ayrılan en önemli itirafçılarından birisi olan Abdülkadir Aygan ise bu toplantıya yedi kişinin katıldığını iddia etmiştir. Zira bu görüşmelerde PKK’nın fikri alt yapısı oluşmuştur.e.g.11 Bu toplantı sonucunda Öcalan’ın Ankara’da kalması uygun 9 Çubuk Barajı girişiminin örgüt için önemi konusunda bazı ihtilaflar söz konusudur.g. İsmet Kılıç. Karar alınmıyor. Bu toplantıda PKK’nın çekirdek kadrosunun bir araya geldiği şeklinde kuvvetli iddialar bulunmaktadır. Cemil Bayık ve Şahin Dönmez bulunmuştur. Apo’nun dışında Kesire. İdeolojisi Ve İşleyişi. İMSET. Mahzum Doğan. Bu sebeple en küçük toplantı veya görüşme geri planda bırakılmadan aynı dikkat ve değer verilerek incelenmelidir. M. sayı :190.a. İkinci toplantı veya görüşme yine Ankara sınırları içerisinde Tuzluçayır semtinde gerçekleşmiştir.. İmset kitabında konuyu şu şekilde ifade etmektedir.e.

com erişim.gruba merkezi bir yapı kazandırarak örgütleşmek.com/dava/03. PKK Tarihi. s:32.e. o güne kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Türk ve Kürt sol örgütlerin geleneksel yapılarından kopulması. silaha sarılınmaması. lider üzerinde belirgin bir baskı yaratıyor… … Dikmen toplantısının belki de en önemli sonucu. Yukarıda sıralanan üç önemli görüşme veya toplantı örgütün çekirdek yapılanmasının ve temelinin atılmasına vesile olmuştur. www.Bütün toplantı ve eğitim çalışmalarında silahlı mücadeleden bahsedilirken. 20. s:36 12Dikmen toplantısında Öcalan’ın liderliğinde 25 kişilik bir grup bir araya gelmiştir.. yeni örgütlenmeyi değişik ve pratik bir zemine oturtma kararının alınması. Tunceli’de bir banka soygunu dışında güncel devrimci pratikten geri kalınması ve nihayet ciddi bir politik çizgi olmaması. pratikten hareketle.e.D.İddianame.html erişim tarihi: 14/10/2006 22 . aktaran.belgenet.14 11Ayrıntılı bilgi için bkz: Cemil Bayık.…o güne kadar ortaya çıkan görüşleri bir anlamda formüle etmek.görülmüş ve bazı kararlar alınmıştır.g.Örgütün kronolojisinde13 1973 yılından 1976 yılına kadar geçen süreyi ideolojik altyapı ve öncü kadro oluşturma olarak ifade eden Öcalan.Öcalan’ın aklında olan. Şam-1994 . Ve bu yapılanmanın da Ankara’nın dar kapsamlı mücadele alanından kopartılarak bölgeye intikal ettirilmesi". a. toparlayıcı yeni ve daha düzenli bir yapı oluşturmak. teoride gördüklerini pratiğe çevirmenin ilk adımını böylece atmışlardır.Cilt 1973-1979” .2006.12 Örgüt için bu toplantının esas ehemmiyeti amatörlükten profesyonel çalışmalara geçilmesidir. "Toplantının amacı. Bu toplantıda bazı karar ve stratejiler benimsenmiş ve örgüt profesyonelleşme aşamasına geçmiştir.10. Yayınları Ankara-1993 13 Örgütün kronolojisi için bkz: Ek–1 14 Öcalan Davası.g.B. ayrıca bkz: Anonim “PKK-1. a. İ.rojaciwan. 1976 yılından itibaren arkadaşlarıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine dağılmışlar. İmset. ayrıca bkz: Özcan. www.

15 “Çalışmalar daha çok aydın gençlik kesiminin içerisinde yürütülüyordu. aydın gençlik olması itibariyle bilime açık. Hilvan’da gerçekleşen çatışmalar 15 PKK-1. coşkulu. Partileşme sürecinde ilk olarak bir kuruluş kongresi yapmıştır.e. Bu sefer. Bu kongre Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis (Ziyaret) Köyünde 27–28 Kasım 1978 tarihinde yapılmıştır. örgütün temellerinin atılması sürecinde.g. engel tanımayan özellikleri vardır. İkincisi. örgüt faaliyetleri daha çok eleman kazanmaya ve gençler üzerinde tesir oluşturmaya yönelmiştir. yerel aşiret ağalarından Adalet Partisi Urfa milletvekili Mahmut Celal BUCAK’a yönelik silahlı eylemle ismini duyurmuştur. taban oluşturma çalışmalarına aralıksız devam etmiş ve artık partileşme sürecine geçilmesine karar kılmıştır. toplumsal bir kategori olarak gençlik devrimci düşüncelere açık. Partileşme aşamasından sonra PKK silahlı eylemlere başlamış ve ilk olarak Hilvan ve Siverek pratiğinde. bilimle en çok temasta bulunan ve devrimci düşünceleri en erkenden özümsemeye yatkın bir kesimi oluşturuyor. 23 . Üçüncüsü.Yukarıda kısaca açıkladığımız. Ancak Celal BUCAK’a yönelik eylemden önce. gençliğin atılgan. bilimle açık. Gençlere yönelik faaliyetlerin ehemmiyeti hakkında Öcalan şunları ifade etmektedir.Cilt. onları rahatlıkla benimseyebilen özelliklere sahiptir. a. Aydın gençliğin kendine özgü karakteri vardır. Bu açıdan da gençlik kesimi içerisinde çalışma yürütülmesi doğal ve zorunluydu…” Örgüt propaganda faaliyetlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaymaya başladıktan sonra.

Ağustos 1979’da Urfa’nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde Bucak aşiretine karşı düzenlediği saldırılar ile adını duyurdu.g. aşiret kavgalarında örgütün oynadığı role bağlı.17 Bu dönemde müttefik bir ülkenin hazırladığı istihbarat raporunda PKK şu şekilde ifade edilmiş ve değerlendirilmiştir. Apocular ile Kürt şiddeti aynı anlama geliyor. s:93. ancak kan davasından da öte de siyasal yanı ağır basıyor sıkıyönetim olaya el koydu…" ayrıca bkz: Birand. Türk basınına göre. bölgedeki birçok cinayetin. a.” 16 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık.g. Valinin beyanlarına bakılırsa devlet olayın içeriğine ve gelişmelere bir hayli yabancı kalmış görünmektedir.g.) bu gerçek bir destekten ziyade. a.e. Birçok insan onlarla işbirliği yapıyor görünseler de ( ki aralarında milletvekilleri ve il görevlileri de olduğu iddia ediliyor. “Bucaklar ve İstihbarat Raporu”.e. Milliyet. s:41 17 Tercüman. belirtilen istihbarat raporu hakkında ayrıntılı bilgi verilmemektedir. gerçekte sorumlu olmasa da bu örgüte atfedilmesine sebep oluyor..e.g. 31 Temmuz 1979-1 Ağustos 1979 tarihli gazetelerde Urfa Valisinin olayla ilgili beyanları yer almaktadır.e. "Olayın mahiyeti anlaşılamadı.PKK için önemli bir tecrübe olmuştur. Bu dönemde yaşanan olaylar için ayrıca bkz: Özcan. a. s:49–50–51.16 PKK 29 Temmuz 1979 tarihinde gerçekleştirdiği ve Mahmut Celal BUCAK’ın yaralandığı Siverek eyleminden sonra bildiriler dağıtarak ismini bölgeye ve Türkiye’ye ilan etmiştir. a. Siverek’i Türkiye’nin en yoğun şiddet olaylarının rastlandığı bir alana çeviren bu saldırının ilkinde bir Adalet Partisi milletvekili yaralandı. Açıklamada. 24 .e. s69 18 İmset.18 “ Apocular ismindeki bu grup. a. Apocuların artan ünü. s:70. Ancak yer alan ifadeler dönemin değerlendirmesini yapmak açısından kayda değer niteliktedir. İmset. …Apocuların Kürt halkı arasında desteği yok gibi.g.

muhalif çizgideki kişilere giydirilen deli gömleği olarak da ifade edilebilir. Bu sebeple PKK için öncelikli önemli olan husus silahı kadroların tesisi ve bunların propagandasını yapan cephe örgütlenmesiydi.” PKK’nın kuruluş bildirisini hazırlayan Merkez Komite mücadeleyi stratejik ve taktiksel planda şiddetin kullanılması olarak belirlemişlerdir. dayanan Partiya Karkeren Kürdistan adı altında bir örgüt oluşturmaya karar verdiler. örgütleri hafife almamaktadır. Birçok örgüt mensubu bu şekilde tasfiye 25 . örgütsel varlığına musallat olan sivil ve resmi polisle. 22 Ajan ve Ajan-Provokatör olarak ifade edilen kavram. Örgütteki sigorta vazifesi gören bu itham. a. PKK’nın tarihi boyunca hep muğlâk bırakılmış somutlaştırılmamıştır. PKK’nın kuruluş bildirgesinde de şiddetin ve terörün öncelikli saldırı yöntemi olduğu görülmektedir. resmi ve profesyonel ilişkileri esas alan.y. ajan ve ajan-provokatörlere22karşı 19 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi”. Köln. s:72 21 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” a. belli bir program. hazırlanmasına rağmen bir sene bekledikten sonra yayınlanan “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” örgütün çıkışını şu şekilde ifade edilmiştir.g. “…PKK. PKK 1979 yılında. no:25. Ülkemizin PKK tecrübesinden çıkartacağı en büyük edinim de bu tip örgütlerin kuruluş aşamaların da.e. eskinin gevşek grup ilişkilerinin yerine. Weşanen Serxwebun.Kuruluş Bildirgesinde21.20PKK kurulduğu günden itibaren “devrimci şiddet” üzerine inşa edilmiştir.g.Ancak bu raporun ifade ettiği hususların bu kadar basit olmadığı kısa sürede anlaşılacaktır. strateji ve taktiğe. Aralık–1984. dayanışmalarının temeline. 3.19 “…Çeşitli bölgeleri temsil eden bir grup yoldaş.Baskı 20 İmset.

Köln–1984.g. Klasik Marksist-Leninist örgütlerden esinlenerek tüm dünya proleterlerine seslenir ve tüm komünistleri sınıfsız bir topluma! ulaşabilmek için kendi saflarında örgütlemeye çağırır. 23 Abdullah Öcalan.devrimci terörü vazgeçilmez bir mücadele yöntemi sayar. Seçme Yazılar. genellikle destek veren edilmiştir. a. Gerilla çekirdeği parti çekirdeğinin daha da yoğunlaşmış şeklidir. savaşla ve savaş içinde dirilmeyi bir ülke olarak kabul eder…” PKK’nın silahlı eylemlerine kullandığı metotlar gerilla metotlarına benzerlik göstermektedir. amaçlarının ancak MarksistLeninist ve tüm dünyadaki sosyalist güçlerin ittifakı ile gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Ülkemizde Mahir Çayan’ın kır yapılanması üzerine düşünceleri. Partinin taktiği gerilladır. s: 143 24 Ayrıntılı bilgi için bkz: PKK Kuruluş Bildirisi. PKK. Bunların başında da Mehmet ŞENER gelmektedir. kendi alanlarında hızla kadrolaşma amacıyla propaganda faaliyetlerine başlamışlar. Cilt. s:60 26 .24 PKK’nın ikinci ve üçüncü dairedeki yönetici kadroları bölgelere dağıldıktan sonra. bu ve benzeri söylemlerle dönemin terör örgütlerinin ve sol fraksiyonların misyonunu taklit ederek yola çıkmıştır. Bilimsel Sosyalizmi rehber olarak seçtiklerini ve feodal düzeni yıkmaya kararlı olduğunu ifade eden PKK. Savaşı kurmaylık yürütür ve PKK’da savaş kurmayı da partidir. Vietnam’da gerçekleştirilen Vietkong Usulü savaş veya Latin Amerika tipi gerilla yöntemlerinde ortaya konan strateji ve teorilerden esinlenen Öcalan uygulanacak olan yöntemi şu şekilde ifade eder23. Weşanen Serxwebun.4. Çin’de Mao’nun halk savaşı. gerilla tarzı savaş yöntemini sistem olarak kabul ederken.e. Barışçıl bir ortamda her gün ulus olarak eriyip yok olmaktansa.

totaliter rejimlerin ve orta doğunu hâkim kültürünün bir realitesi olan “Zorun Rolü” bu 25 İmset. PKK’nın ordu yapılanması ve buna ulaşmada bir basamak olan gerillayı incelerken. eleman temininde aşılanan ideolojiler ve tutunumun nasıl sağlandığını değerlendirmek gerekir. s:76 27 . Kozasından çıktıktan sonra. “işsizler ve toplum dışı kalanlardan” oluşmuştur. yemek ve para verilmiştir. PKK’nın “Parti-Cephe-Ordu” sisteminde sac ayaklarından biri olan ordu kavramı da makro planda değerlendirildiğinde ulaşılması hedeflenen yapılanma olarak da ifade edilebilir. fikri temelleri. “İstihbarat Raporu” a. örgütün metodolojisinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Diktatörlüklerin. bir anda kendini göstermiş ve bölgenin en tehlikeli ve aktif grubu haline gelmiştir. Gerilla konusunda PKK’nın ilham kaynağı ve çıkış noktasının belirlenmesi gerekir.gruplar. 25 PKK’nın silahlı yöntem olarak gerilla metotlarını benimsediğini yukarıda ifade etmiştik.g.e. “Apocular” bu dönemde grup olarak kaleşnikof ve başka tür makineli tüfekler ile donatılmışlardır. 1977 yılına kadar kozadaki kelebek gibi çok sessiz şekilde faaliyet yürütmüştür. Yine bu dönem içerisinde bölgede faaliyet yürüten ve aktif sayılabilecek örgütlere karşı saldırılar düzenlemiştir. Bunun yanında 12 Eylül öncesi Urfa yöresindeki nüfuzlu sayılan aşiret reislerine yönelik saldırılarda bulunmuşlardır. PKK. PKK materyalist bir mantıkla ve Marksist-Leninist ilkeleri benimsemiş veya seçmiş bir örgüt olması bakımından hayatı ve yaşamı “mücadele” temeline oturtmakta ve bu minvalde “ZOR” kullanmayı meşru bir araç olarak görmektedir. Bunlar PKK tarafından hemen silahlandırılmıştır. PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu.

27 İktidarı elde etmek için zor kullanmayı meşru bir araç olarak kabul eden PKK’nın karşısında iki yol vardı: Bunları birincisi . Yukarıda ifade edilen yönetim biçimlerinin ideolojilerine göre “ZOR” iktidarı elde etmenin ve sürdürmenin yegâne yoludur. a.g.26 Kavramsal açıdan “zor” ve “zor kullanma” cebri bir anlam taşımaktadır. Ankara-1996 28 .” Hemen ayaklanma çok büyük bir risk. ama pozitif sonuç alındığında da köklü bir çözüm yolu olarak görülebilirdi. “Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma”. “Kürdistan’da Zorun Rolü” (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra–1983 27 Özcan. Bugün 26 Zor kavramının örgüt için önemi konusunda bkz: Abdullah Öcalan. Bunun için gerilla eğitiminin verilebilmesi öncelikli ihtiyaç olmuştur.g. Ancak PKK’nın ne hemen ayaklanabilecek militan potansiyeli. s:72 28 “Hemen Ayaklanma” ve “Uzun Süreli Halk Savaşı” kavramları için bkz: Özcan. Ümit Yayıncılık. ayrıca “ Düşük Yoğunluklu Çatışma” kavramı için bkz: Mehmet Ali Kışlalı.e.28 PKK gerilla tarzı bir silahlı mücadeleyi yöntem olarak kabul ettiği için bu yöntemin gerektirdiği maddi unsurlara da ihtiyaç duymuştur. Bunun farkında olan Öcalan.coğrafyanın insanları için bir hayat tarzı haline gelmiştir veya getirilmiştir. ikinci yol olan “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak nitelendirilen ve Güney Amerika’dan esinlenilen yöntemi veya benzer bir gerilla mücadelesi olan Maoist Halk Ayaklanmasından esinlenerek. Maoist Çin’in FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) ne ilham kaynağı olmasıyla Ortadoğu’ya giriş yapmıştır. ne de halk desteği vardı.73-75. “Hemen Ayaklanmaydı. Gerilla tarzı savaş biçimi.e. a. Vietkong tarzı mücadele ile kendine münhasır bir Düşük yoğunluklu çatışma yöntemi yaratmayı başardı.

İstanbul-1994 29 . Bu açıdan Filistin Kampları bu savaş tarzının yayılım alanı olmuştur.Filistin Kampları olarak bilinen bölgede gerilla tarzı eğitim bu şekilde giriş yapmış ve dünyanın dört bir yanındaki terör örgütü üyelerine bu kamplarda eğitim verilmiştir. “Filistin Meselesi ve Arap – İsrail Savaşı” Türkiye İş Bankası Yayınları.30 PKK militanları dış bağlantıları vasıtasıyla 1980– 1984 yılları arasında özellikle Bekaa Vadisinde gerilla tarzı eğitim almıştır. Bu hususa değinmeden evvel gerilla savaşı olarak da adlandırılan bu yöntemin metodolojisi üzerinde durmak gerekir. Buradan mezun olan birçok terörist gittikleri coğrafyada gerilla tarzı savaşı başlatmışlar veya geliştirmişlerdir. s:34-56 30Filistin Kamlarının kuruluşu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Armaoğlu.Doğan Yayınları. İstanbul – 1999. İKİNCİ BÖLÜM 29 Bu konuda bkz: Hasan Cemal “Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım”.Fahir.29 Filistin Kampları terörün laboratuarı olarak görülebilecek bir eğitim alanıdır.

Saldırı gruplarının sayıları değişkenlik gösterebilmektedir. Alberto Bayo gerilla gruplarında veya timlerinde bulunması gereken kişi sayısı hakkında şunları ifade etmektedir. soru no:6 30 .tr/ erişim tarihi:12. Kısaca adı “Vur-Kaç” saldırıları da denen bu savaş yönteminde temel amaç düşman birliklerini psikolojik ve maddi olarak yıpratmak ve savaşın 31 http://www. Buna göre gerilla birlikleri asimetrik saldırı yöntemleriyle karşı tarafı veya düşman gördüğü birliği yıpratmaya çalışır.GERİLLA METODOLOJİSİ VE PKK DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gerilla metodolojisi değerlendirilmeden önce gerilla nedir? sorusuna kısaca cevap vermek gerekir.12. hareket yeteneği de o kadar fazladır. 32"ideal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır. hafif silahlarla donatılmış topluluk olarak ifade edilmektedir. Gerilla etimolojik olarak Fransızcada ‘Guérilla’ olarak bilinmekte ve düzenli bir orduya karşı küçük birlikler hâlinde çatışan.31Gerilla kelimesi dağ adamı anlamında da kullanılmaktadır. Amaca ulaşmak için saldırısabotaj-suikast yöntemleri kullanılır.2006 32 Bkz: EK-2." Gruptaki her bir gerillanın kilit bir vazifesi vardır ve bunlar görevlerini eksiksiz yerine getirmek zorundadırlar Genelde sınıflandırmalar düzenli orduların sınıflandırmalarından çok farklıdır. Halk desteği olmadan çok kısa bir sürede başarısızlığa uğraması kaçınılmazdır. Gerilla tarzı savaş yönteminde savaşçı örgüt halk desteğine ihtiyaç duyar.tdk. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa.gov. Gerilla tarzı savaş yöntemini genellikle karşısında kendisinden silah gücü ve savaşçı sayısı bakımından daha üstün bir savaş aygıtı bulunan gruplar kullanır. Örgüt özellikle lojistik desteğini milis güçlerinden ve civar yerleşim bölgelerinden sağladığından halk desteği olmadan yaşayamaz. Fakat Küba’da yaşanan devrim sırasında Fidel Castro ile beraber diktatör Batista'ya karşı savaşan Ernesto Guavera (Che) tarafından bir savaş stratejisi olarak kuramsallaştırılmıştır.

PKK terör örgütünün bir gerilla örgütü mü. haraç. İstanbul-1985 31 .latinbilgi. s:70 34 Eşkıya yöntemi olarak ifade ettiğimiz husus.38 Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerine Vietnam’da büyük zayiat verdiren Ho-Şi-Min'in örgütü (Vietkong. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü de gerilla tarzı yöntemleri kullanmıştır.antoloji. Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya’da terör hadiseleri oluşturan ve bu gün Kolombiya’da önemli bir silahlı güç olan FARC(Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColumbiaFARC) örgütü36.ilerleyen safhalarında düzenli bir ordu sistemine geçmektir.12. halktan ayrı ve bağımsız yaşayan. 35 Günümüz gerilla tarzı savaş yöntemini kullanan gruplara birkaç örnek verecek olursak. 5 Mart 2007 37http://www.12. Gerillanın savaş yöntemi eski eşkıya savaşına benzer niteliktedir.2006 38 Bkz:Edward Said. 33 Düzenli ordu haline geçmek gerillanın temel hedeflerinden birisidir. yoksa eski tabiriyle eşkıya mı 33 Ayrıntılı bilgi için bkz:Ernesto Che Guevara.php erişim tarihi:13. yerleşim yerlerine inip soygunlar yapmak suretiyle hayatını devam ettiren başıbozuk yapılanmalardır. genelde dağ ve çevrelerini mesken edinen. 35 http://nedir.12.2006.net/index. gerilla tarzı yöntemleri (Túpac kullanmaktadır.2006 36 http://www. ırza. Pınar Yayınları. gerilla örgütünün halkın yararına olan büyük bir politik hedefi vardır sırf bu yüzden halk gerilla güçlerine efsane ve kahraman gözüyle bakar ama eşkıya yol kesen.Bolivya Günlüğü. Aralık 1989. mala saldıran kırda. Filistin'in Sorunu. cana.com/gerilla/ erişim tarihi:14.yine bir Latin Amerika ülkesi olan Peru’da MRTA Amaru Devrimci Hareketi/Movimiento 37 Revolucionario Túpac Amaru) örgütü.php erişim tarihi:13. Yukarıda gerillanın genel anlamda tanımlamasını yaparken belirttiğimiz gerilla-eşkıya ayrımı.net/index. yol kesme. Yar Yayınları. 34Fakat farklı olan şey gerillanın tamamen halkın örgütü oluşudur. bir şefe bağlı yaşayan ve gerilla gibi asimetrik savaşan gruptur halk desteği bulamadığı için fazla yaşam alanı ve zamanı bulamaz.komünist gerillalar) de diğer bir örnektir. ayrıca bkz: Milliyet gazetesi.latinbilgi.

olduğunu anlamamız açısından bizlere yol gösterici nitelikte olduğunu görmekteyiz. (a) Gerilla Tarzı Çatışma Yöntemi ve Metodolojik Altyapısı Gerilla tarzı çatışma yöntemi başta İspanya iç savaşında daha sonraki süreçte Mao’nun Japonlara karşı uyguladığı bir yöntem olarak görülmüş daha sonraki süreçte ise Vietnam’da Vietkong usulü ile uygulanmış ve bunların yanında dünyanın dört bir yanında uygulanan bir yöntem olmuştur. s:12–13 32 . “Selected Military Writing” Foreign Languages Press. savaşın zamanı. Bu yöntemi dünyanın dört bir yanına ihraç eden teorisyen ve aynı zamanda pratiğini de uygulayan kişi Mao'dur. bunlara egemen olan yasaların da 39 Mao Çe-Tung. Savaşın doğası bakımından. N. Her tarihsel aşamanın kendisine özgü özellikleri olduğu için her tarihsel aşamadaki savaş yasalarının da kendilerine özgü özellikleri vardır ve bunlar. zaman içinde gelişir. karşı devrimci savaşın da kendilerine özgü özellikleri olduğu için. Zaman etkeni bakımından. 39 “Farklı Savaşları yönetmek için farklı yasalar.belirlenir. yeri ve doğasıdır. “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir. devrimci savaşın da. Mao kendi bölgesindeki savaşı anlatırken şu ifadeleri kullanmaktadır. savaş da savaş yönetme yasaları da. Bu sebeple gerilla savaşını incelerken öncelikle Mao’nun yöntemini değerlendirmekte fayda vardır. Peking 1966 yapıtından. Bu sebeple gerilla savaşı en çok Çin’de uygulanan tarzı ile ithal edilmiştir. Ancak daha önce gerilla tarzı çatışma yöntemlerini inceleyerek konuya açılım kazandıracağız. başka bir döneme mekanik olarak uygulanamaz. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. bu savaşların farklı koşulları tarafından –bu farklar.

06:22. Ayrıca bkz: Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12. Osman Pamukoğlu. yani her iki savaşa da aynı yasalar uygulanamaz. s:7 41 Gerilla Savaşı ve ya düşük yoğunluklu çatışmanın ülkemizde anlaşılması ve karşı tedbir alınması konusunda bakınız.11. Ancak eski Çin’in büyük askeri uzmanı Sun Vu Tzu’nun kitabında ifade ettiği gibi. İspanya İç Savaşında klasik savaş yerine ani saldırılarda bulunup hızla geri çekilme yöntemleri kullanılarak başlayan “Guerillos”ların mücadelesi farklı tarz ve yöntemlerle dünyanın birçok yerinde uygulana gelmiştir. yenilgi tehlikesi olmaksızın yüzlerce savaş verebilirsin' mantığıyla hareket edilmesi gerektiği anlaşılınca PKK ile ona uygun tarzda mücadele geliştirilmeye başlanılmıştır. her ülkenin ya da ulusun. “Savaş Sanatı”. Ülkemiz açısından gerilla metodolojisi PKK’dan önce bize yabancı ve hayli uzak bir kavramdı.” Mao. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok Ümit Yayıncılık. büyük bir ülke ya da ulusun kendi özellikleri olduğu gibi.00 33 . O tarihlerde gerilla savaşı adına pek bir şey bilinmiyordu. klasik savaş metodunun dışında ve ortama veya şartlara göre savaş metodunu vurgulamaktadır.41 Klasik Savaş metoduyla galip gelinemeyeceği kesin olan çatışma ortamlarında Mao’nun yukarıda belirttiği gibi farklı yol ve yöntemler belirlenir. Örneğin Balkan Harbinde kaybettiğimiz Batı Trakya topraklarını geri alabilmek için Gerilla mücadelesi verilmiştir. Yer etkenine gelince.kendi özellikleri vardır. her ülkeye ya da ulusa ait savaş yasalarının da kendi özellikleri vardır. Eşref Kuşçubaşı ve Selim Sami gibi 40 Sun Tzu. Form Yayınları (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul. Bu yeni yöntemlerde farklı kural ve yasalar geçerli olacaktır.40 'Düşmanı ve kendini tanırsan.

. uzatmalı savaşta çabuk sonuçlu muharebelerin ve iç cephe harekâtında dış cephe harekâtının kullanılması. gerilla birlikleri genellikle sıfırdan başlayıp büyüdüklerine.e. genişleme ve düşmanı yok etme hedefine ulaşmadan önce hangi politika ya da ilkelerin benimsenmesi gerektiğidir.. 42 Özellikle terör örgütleri ve ayrılıkçılar tarafından öğrenilmiştir. Bu durum karşısında. 42 İsmet Bozdağ. s:189 34 . Bu bakımdan Mao’nun direnme savaşı olarak adlandırdığı gerilla savaşının temel prensiplerini ve ana ilkelerini şu şekilde sıralamaktadır43.Askeri Yazılar. inisiyatifin. Mao’nun gerilla savaşı yönteminde belli başlı temel prensipler vardır. 1976. “Direnme Savaşında (ve bütün öteki devrimci savaşlarda). hem kendilerini korumak ve hem de genişlemek zorundadırlar. İstanbul–1996. s:28 43Gerilla Savaşının Temel Prensiplerini Ve Ana İlkeleri konusunda bkz: 'Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları'. Sol Yay. esnekliğin ve planlamanın. Emre Yay.” Genel anlamda. ana ilkeler şunlardır:44 1) Savunma içinde saldırıyı yönetirken. Bu hususlar başta PKK olmak üzere birçok terör örgütü ve ayrılıkçı harekete ışık tutmuştur. asıl sorun kendimizi koruma. küçük bir kuvvet halindeyken büyük bir kuvvet haline geldiklerine göre. Mao Zedung'un .. s: 188 44A.gerilla mücadelesini bilen çok az kişi vardı ve gerilla savaşının düzenli ordu karşısında başarılı olabileceğine ihtimal verilmiyordu. Ancak engebeli ve sarp bölgelerde düzenli ordudan veya savaştan çok daha etkili ve sonuç alınabilir olduğu daha sonraları öğrenilmiştir. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası..g. Osmanlı’nın Son Kahramanları.

4) Stratejik savunma ve stratejik saldırı. Gerilla savaşında gizliliğe önem veren Che bu mücadele tarzının gerçekleşebilmesi için şu hususa dikkat çekmektedir. Buna rağmen gerilla mücadelesine girişmek uzun vadede sonuçsuz kalır. Askeri Yazılar. 46 “…bir hükümet hileli olsun olmasın halka danışarak iktidara gelmişse ve anayasaya göre az çok yasallık görünümünü koruyorsa. Yer Yayınları. ve 6) Doğru bir komuta ilişkisi. düşmana bilgi sızdırmama temeline dayanmalıdır” 45 demekteydi.e. Mao. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri. 1960 yılında yayınlanan Gerilla Savaşı isimli eserinde. s:32 35 .g. “Gerilla hareketini kesin gizlilik. 5) Gerilla savaşının hareketli savaş haline gelişmesi. gerilla çekirdeği serpilemez. çünkü henüz tüm yasal mücadele olanakları ortadan kalkmamıştır.” Devletin meşru dayanaklara sahip olması ve egemenliğini bu meşru dayanaklardan alması. Gerilla savaşı veya çatışması lokal bir olgudur. 3) Üs bölgelerinin kurulması. “Che” olarak bilinen Ernesto Che GUEVERA.2) Düzenli savaşla koordinasyon. yani milleti temsil kabiliyetinin olması gerillanın oluşumu için doğal bir engel oluşturur. Mao’nun gerilla tarzı mücadelesine değindikten sonra bir diğer önemli gerilla teorisyeni Che’nin yöntem ve teorilerini incelemek gerekir. İstanbul–1966 46 A. Gerilla savaşını mevcut ülke veya bölge içinde 45Ayrıntılı bilgi için bkz: Ernesto Che Guevera. kendi ülkesindeki gerilla savaşının temel prensiplerini oluştururken tüm gerilla savaşı süresince stratejiyi en önemli unsur olarak görmüştür.

fakat temel yasalar bu tip mücadelelerin hepsi için geçerlidir. Bu sorunun cevabı verilmedikçe gerilla içerisinde ayrılıklar ve akıllarında soru işaretleri mutlaka olacaktır. bir kitle savaşı.g. Halkın çoğunluğunun desteğine sahip olunduğunda. halk savaşı olduğunu belirtmek önemlidir.düşünmek en doğru saptama olacaktır. küçük silahlı grup. iyi donatılmış ve disiplinli. gerilla savaşının kendini uyduracağı. baskıya karşı savunma için çok daha az miktarda silah olduğu halde.e. a. s:33 48 Che. ezici gücün uydusu memur gruplarına güvenebilir.e. bu çekirdek. Ancak gerilla savaşı özel kuralları da içinde bulunduran bir mücadele şeklidir. s:34-35 36 . Bir yanda ezici çekirdek ve onun hizmetinde.” 47 A. düzenli ordu. gerilla savaşına başvurulmasının nedeni budur.g. “Ne için savaşıyoruz?” sorusuna makul ve akla uygun bir cevap verilmesi gerekir. Bundan dolayı birçok teorisyen gerilla savaşını niçin yapıldığı hususuna önem vermektedir. Gerilla savaşı klasik savaşın farklı bir varyasyonu ve bir aşaması olarak da görülebilir. Her ülkenin coğrafi ve toplumsal koşullarının. ateş gücü daha düşük olduğu halde dövüştüğü düzenli ordudan sayıca az bir askeri birlik olarak düşünülmemelidir. özel biçimleri belirleyeceği açıktır.47 Gerilla tarzı mücadelelerde öncelikle amaç saptanmak zorundadır. çoğu durumlarda dışarıdan gelecek desteğe. gücünün kaynağı Halk Kitleleridir. Gerilla savaşının. 48 “… Savaşanların kimler olduğunu saptamak gerekir. halkın savaşçı öncüsüdür. Bu durumu saptadıktan sonra değinilmesi gereken önemli bir diğer husus da şudur. Gerilla Ordusu. Gerilla.

Sömürge olsun olmasın. a. onlar adına konuşulması ve eylem yapılması bir meşruiyet aracı olarak gösterilmeye çalışılır. 50 1.e.Gerilla belli bir topluluğun temsilcisi. bu kesinlikle aranan bir koşuldur. öncüsü ve simgesi olarak nitelendirilir. ıslahatçısı olarak görür. Ernesto Che Guevera Gerilla Savaşını ikiye ayırmaktadır. Temsil edildiği iddia edilen halkın sözcüsü ve öncüsü rolünü üstlenerek. silahları eline aldığı ve tüm silahsız kardeşlerini rezillik ve yoksulluk içinde tutan toplumsal rejimi değiştirmek amacıyla dövüşür.g.g. Büyük düzenli orduların tamamlayıcısı olan mücadele biçimidir. Meşru güçler veya devlet ayrılıkçı hareketlere karşı uzun vadeli çözüm yolları üretmek için bu hareketlerde kendisini gerilla ilan edenlerin beslendiği halk kitlesinin desteğinin nasıl kesilebileceğinin yollarını aramalıdır. kurulu iktidara karşı mücadele içinde ilerleyen. a. s:34 50 Che. 49 “…Halkın kendisini ezenlere karşı. s:35-36 37 . tek üs olarak kırsal bölgelerde yerleşen ve yayılan 49 Che. için için kaynayan protestosunun yankısını meydana getirmek için.Gerilla. Yerel halkın desteği gerilla savaşı için su kadar hava kadar önemlidir. Gerilla mücadelesi verdiğini düşünenler kendilerini toplumun öncüsü. Yukarıda ilk olarak belirttiğimiz “gerilla niçin savaşır” sorusu bu açıdan üzerinde hususiyetle durulması gereken bir konudur.e. Gerilla yerel halkın tam desteğine güvenir. 2.” Gerilla savaşı ulvi bir amaç gibi resmedilmeye veya gösterilmeye çalışılması klasik bir tutumdur.

Kırsal bölgenin eğitim ve kültür durumu da o bölge halkının hızla örgüte kaymasında önemli bir faktör olur. 52 Ayrıntılı bilgi için bkz: Che a. PKK’da gerilla sadece silahlı eylem metotları için geçerlidir.e. Gerilla tarzı çatışan örgütler (ayrılıkçılar vs. Ancak önemle belirtmek gerekir ki ülkemizde PKK’nın ortaya çıkardığı terör (tedhiş) ortamı klasik gerilla tarzından farklılık arz eder. hile ve gece eylemleri temel unsurlardır. muharebe ya da çatışmaya girişmemeyi temel ilke olarak kabul eder. Bu bakımdan Gerilla. Oysa halka olan yaklaşım ve suçsuz insanlara yönelik yapılan katliamları gerilla olarak nitelendirmek PKK’yı kahramanlaştırmak olacaktır. savaş düzenbazıdır… Gerilla savaşında şaşırtmaca. Gerilla savaşı klasik mevzi savaş biçiminin embriyonu veya başlangıcı olarak görülebilir veya taslağı olarak kabul edilebilir.g. Ancak dağ kadrosunun uyguladığı yöntemler anlatılırken kerhen de olsa gerilla tabiri kullanılmaktadır. bölge halkının gerillaya olan sempatisi artarak devam edecektir ve sempatizanlar milis güçler haline gelecektir. Zira metot gerilla tarzı şeklindedir. meşru gücün yani devletin oluşturduğu boşluğu ve eksiklikleri gerilla veya milisler aracılığıyla örgütler veya ayrılıkçılar dolduruyorsa.51 Kırsal alanda gerilla o bölgenin halkı için üstün bir konum veya mertebe olarak görülür. s:36–37–38 38 .silahlı bir grubun mücadelesi… Ülkemizde yıllarca yaşanan ve düşük yoğunluklu çatışma olarak da ifade ettiğimiz PKK terörü ikinci tip gerilla yöntemi içinde ele alınabilir.52 Gerilla tarzı 51 PKK terör örgütünün dağ kadrosunu sadece gerilla olarak nitelendirmek yanlış bir tespit olacaktır.) kesin kazanılmayacak hiçbir çarpışma. Bir çeşit temsilci pozisyonunda olması veya öyle algılanılıyor olması sebebiyle insanlar gerillaya itaat ve sebat gösterir. Dağ kadrosunun uyguladığı çatışma metodu gerilla tipidir.

55 Gerilla kuvvetlerinin gizliliği kuralını PKK’nın 7 Ocak 1980 tarihinde bizzat Öcalan tarafından hazırlanan talimatın 1. Gizlilik içinde doğar ve gelişir. a.01. s:12 39 ..53Gerilla savaşının asimetrik etkisi ancak asimetrik yol ve yöntemlerle çözülebilir. Tehlikenin ve tehdidin kırsal alanda nereden geleceği belli değildir. 55 Regis Debray. Bu yol yöntem ve taktikler klasik savaş tarzından farklılık arz eder. maddesinde görmekteyiz.BDS Yayınları. Bunun için gerilla tarzı mücadele ve savaş tekniklerinin iyi analiz edilmesi gerekir. Yani aynı şekilde mücadeledir.Gerilla savaşının ve savaşçısının niteliklerini ayrıntılı şekilde görmek için bkz: EK–2. İstanbul1990.e.Gerilla kuvveti gizlidir. burada yer alan gerilla metotları PKK'nın uygulamış olduğu metotlarla bir çok yönden benzerlik göstermesi bakımından ayrıntılı olarak incelenmelidir. Bu sebepten ötürü gerilla ile mücadele edebilmenin en verimli yolu düşmanı silahıyla vurmaktır. Gerilla Tarzı Çatışmada Uygulanan Klasik Yöntemler54 Gerilla savaşının kendine münhasır bazı özellikleri ve taktikleri vardır. Gerilla savaşının taktik ve tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz.1980 tarihli PKK-MK İmzalı Talimat.56 53Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı. 1. s:22 56 07. bu hususa binaen Ek-2 de ayrıntılı olarak gerilla tarzı çatışma metotlarına yer verilmiştir.g. aktaran PKK-2 a.mücadelenin en önemli özelliği “asimetrik” olmasıdır.g. Devrim Devrim .e 54General Alberto Bayo’nun gerilla nedir isimli çalışmasından öncelikli olan kısımların özeti yapılarak bu ölümde yazılmıştır.

Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı. Ayrıntılı bilgi için bkz: Ek-2 40 . Gerilla disiplinli.org erişim tarihi: 29.g. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için.59 3.12.2006. s:23 58 Bkz: Bayık. bkz: Bayo’nun a. çalışmalarda gizlilik yeteri kadar uygulanmamış.Madde–1: Birçok defa belirtilmiş olmasına rağmen.g.e.. birlikteki en yavaş gerillanın maksimum hızı kadar olmalıdır. s:95 60 Alberto Bayo. Örneğin PKK içerisinde Cemil Bayık için Cuma lakabı kullanılmaktaydı. her düzeydeki görevliler en zor şartlar altında bile mücadeleyi sürdürebilecek olanaklar yaratılmamış.e. her şeyin önceden planlanıp. A. 59 Necdet Buldan.60 4-Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için. erisyay@kurtuluscephesi. İstanbul-2004. bunun sonucu olarak çok sayıda arkadaş sömürgecilerce tutuklanmıştır. birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar. PKK’de Kadın Olmak..g. prova edilmesi gerekir. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli 57 Debray. a. sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam olarak bilmelidir. “Gerilla Nedir? 150 Preguntas Para Un Guerrillero". "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla" Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.58 Bir diğer örnek ise “Büyük Beritan” takma isimli Gülnaz Karataş’dır. Doz Yayınları.e. faydalanılarak gerilla savaşındaki temel görevlendirmeler aktarılmıştır.” PKK’nın dağ kadrosunun gelişim gizliliğe verdiği önemi görebilmekteyiz sürecinde 2-Gerilla kuvvetleri takma adlar 57 kullanırlar.

daima güvensizlik. bina v. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde bütün görev ve işlerin 61Bkz: Ek-2 62 Bkz: Ek-2 63 Bkz: Ek-2 64Halk Savaşında Silahlı Propaganda Ve Ajitasyon aktaran: Özcan. 61 5. tepe.tüfeği de bulunmalıdır. a. 62 6. aş kabını. Her gerilla. Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. "Şuraya nasıl gidilir?". "Bu bölgeye giden yol neresidir?". sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa.g.b. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup.64 7.Gerilla kuvvetleri kendi güvenliğini sağlamak için daima uyanıklık.Bir gerilla birliğinin organizasyonu aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi. esneklik ve inisiyatif. silahlı propaganda birliğinin temel niteliği olarak görülmektedir. "Şu dağ. daimi yer değiştirme şeklinde sıralanan 3 altın kuralı uygularlar.s:91 41 .e. birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. birliğin varacağı hedefler bölge halkına açıklanmamalıdır.. koruluk. çeşme.63 PKK için de klasik gerilla tarzında olduğu gibi hareketlilik.Birlikteki her gerillanın iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. kendi ilk yardım çantasını. Eğer arazi hakkında.

8. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. şoselerin. karayollarının. muhbirler için bir kara liste hazırladığı gibi. düşmanın gizli ajanlarını ortaya 65 Bkz: Ek-2 66 Bkz: Ek-2 42 . Savaşçı Toplama. Sağlık ve Propaganda.Gerilla tarzı çatışmada belli başlı birimler vardır.65Gerilla savaşında organizasyon temel hususlardan bir diğeridir. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi. Yukarıda isimleri verilen temel hususlar hakkında sistemli bir değerlendirme yapılacak olursak bu sistematik altında incelenen gerilla savaşının görevlendirmesinde şunları aktarabiliriz: 66 Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. Silah. Birisinin kopması zincirin işlevinin yani gerillanın işlevinin zarar görmesine yol açar. Eğitim. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma. Harekât. Sabotaj. gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar.tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. Bu birimlerin görevlerini Bayo belli bir sistematik altında incelemiştir. nehirlerin. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar. İkmal. Levazımat. köprülerin. Su kaynaklarının. ormanların. Yukarıda sıralanan hususlar zincirin halkaları gibidir. gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. Gerilla savaşı işbirliğinin en işlek şekilde uygulanması gereken bir savaş şeklidir.

Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. Bu bölüm. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir. Bu subay. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. Bu bölüm. Şayet kumandan yaralanır.çıkaran hizmetleri de yürütür. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli 43 . bir harekâta başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. yaratıcı. Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder. Gerilla Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar. Son söz grup kumandanına aittir. tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar.

gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır. Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur. Bu mümkün olamazsa. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır. Aynı zamanda bölgedeki doktor. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. Ayrıca. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler.silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin amaçlarıyla. Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. (Hangi şartlar altında olursa olsun. propaganda bölümü eldeki bütün olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikâyelerini adeta bir 44 . Aynı zamanda okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar.

çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir. gerillaların manevra yetenekleri. 10.Gerilla gündüzleri güneşten yararlanarak yön tayin eder. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de. 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir 67 Bkz: Ek–2 45 . Büyük Beritan vd. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. Sağ kolu "doğu"yu. Diyebiliriz ki. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. bunun karşıtı "batı"yı. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir. ) 9. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından. Aynı zamanda.destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapar. Çünkü. düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir.-Mahsun Korkmaz. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır.Gerilla savaşına yeni başlamış bir yapılanma veya bu yapılanmanın farklı veya yeni bir yerde yapabileceği ilk eylem ve savaş hareketi yine Bayo’nun ifade ettiği hususlar çerçevesinde gerçekleşecektir:67 “Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi.

g.” Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder. 68 Gerilla tarzı çatışma yöntemi ve bu yöntemin çeşitli varyasyonları günümüzde hala kullanılmakta olan ve düzenli askeri birliklere karşı asimetrik etki yaratan bir savaş tarzı olarak devam etmektedir.düşman grubu tarafından kovalanması. 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir. genel olarak 68 Debray. böylece ayaklanma hakikaten –silâhaltına alma şekli ve savaşçıların kökeni açısından. Halk kitlelerinin ya desteğini kazanır ya da yok olur. var olmaları için geçerli sebepler bulunduğuna onları inandırmalı. Bir harekâtı yürütebilmek için hazırlıkların gizliliği. Gerilla kuvvetinin karşıt güç üzerindeki avantajlarından. eylemin sürati ve şaşırtma unsuru büyük bir dikkati gerektirir.. gezicilik ve esnekliği. ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur “General Alberto Bayo” Klasik gerilla mücadelesinin temel kriterleri ışığında konuyu özetleyecek olursak. Hatta sorumluluğunu yüklendiği sivilleri etkili olarak savunamaz bile…Gerillanın politik amaçları ve hedefleri vardır. s:24–25 46 . Halkı gerilla ya kaybetmeden önce.e.bir halk savaşı olmalıdır. Sivillerin mecburen gerilla yürüyüşüne katılmaları halinde gerilla kuvvetini bütün saldırı yeteneğinden mahrum eder. a. Dünyanın sıcak çatışma bölgelerinin birçoğunda söz konusu olan bu yöntem ve savaş tarzı. devam ettirdiği sürece gücü devam eder.

Bir Teröristin Anıları. silahlı halk kuvvetleriyle birlikte yepyeni bir devrimci sosyal ve politik yapı kurmaktır. Birincisi şehir gerillası69 ikincisi kır gerillası… Bazı metodolojik farklılıklar barındıran bu iki gerilla savaş yöntemini uygulayan gruplar daha çok ellerindeki kıt imkânlarla güçlü ve imkânları geniş olan karşıt güçlere savaş açarlar. Bu amaçla. O Guerriheiro .iki şekilde yapılmaktadır. Gerilla Savaşı . O.Brezilya devrimci gruplarının gazetesi. Brezilya'nın mevcut ekonomik. Örgütsel Sorunlar. Gerilla Harekatları.2006. Bu anlayışı kazanmak için yayınlanmış ya da teksir edilmiş belli başlı şu eserleri okumak zorundadır. bu haydutlara temelden karşıdır. kır gerillasına destek olmak. Brezilya'nın büyük şehirleridir. Gerilla Harekatı ve Taktikleri. halkın ve özgürlüğün dostudur.12. Stratejik Sorunlar ve Taktikler Üzerine. genellikle "kanun kaçağı” olarak tanınan zorbalar da faaliyet gösterir. erişim: 12. Şehir gerillasının kavga alanı. Brezilya'nın Bazı Sorunları. Bunlara bazı örnekler verecek olursak: Peru’da yıllarca terör estiren Sendero Luminoso-Peru Komünist Partisi yani “Aydınlık Yol”. Özellikle Latin Amerika’da bu tarz çatışmalar ve savaşlar uzun süre yaşanmıştır. bu kitaplar. Büyük şehirlerde aynı zamanda. bir siyasi devrimci ve ateşli bir vatansever. Eriş Yay. politik ve sosyal düzenine zarar vermekten. "Şehir gerillası. istisnasız herkese saldırırlar. Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel Haziran 1969. Şehir gerillasının ise politik bir amacı vardır ve sadece iktidara. Şehir gerillasının hedefi. bunları yıkmaktan korkmaz. şehir gerillası konusunda Marighella’nın ifadeleri şu şekildedir. bu yüzden kurbanları arasında pek çok halktan kimseler bulunmaktadır. Haydutlar eylemden kişisel çıkar amaçlarlar ve sömüren ile sömürülen arasında ayrım yapmaksızın." 47 . Latin Amerika’nın en 69 Carlos Marighella. aktaran erisyay@kurtuluscephesi. askeri diktaya karşı yasa dışı metotlarla savaş veren kişidir.org. büyük kapitalistlere ve başta Kuzey Amerikalılar olmak üzere bütün yabancı emperyalistlere saldırır. Yoldaşlar İçin Belli başlı Taktik Prensipler.Şehir gerillası en azından belli bir politik anlayışa sahip olmak zorundadır. Çoğu kez bu zorbalar tarafından yönetilen saldırılar şehir gerillasına mal edilir. Ancak şehir gerillası.Che Guevara. ülkesinin kurtuluşu uğrunda savaşçı.

06 71 http://www.blackened. Ancak PKK ile strateji.11.ozgurpolitika.net/~anarkom/tupamarolar.12.htm erişim 48 .2006 72 Ayrıntılı bilgi için bkz: İmset: a.htm erişim tarihi: 31. erişim tarihi: 24. Yukarıda adını belirttiğimiz Uruguay’da büyük terör hadiselerine sebep olan Tupamarolar ise 1965–66 yılları arasında silahlı mücadele kararı almaları ve örgütün yapılanması tamamlanması üzerine 1966 Aralığında “Movimento Liberacion Nacional . taktik ve gerilla metodolojisi olarak büyük benzerlikler arz eder. Ulusal Kurtuluş Hareketi Tupamarolar adını alırlar.74 70 http://flag. s:78 73 Libertarian.net/~anarkom/tupamarolar.2005 74 Tupamaro adı Tupac Amaru dan geliyor. Peru’da terör hadiselerine yol açan Aydınlık Yol hakkında karşılaştırmalı bir değerlendirme yaptığımızda şunları söyleyebiliriz: Ülkemizdeki TKP (ML) ile kardeş olarak nitelendirebileceğimiz bir yapılanmaya sahiptir71 .72 Temel özellikleri şu şekildedir: 73 • Etnik temelle yani Peru’nun yerlisi diye kabul edilen ikinci sınıf vatandaş olarak yaşayan bir halkın kurtarıcısı olarak ortaya çıkarlar.Tupamaros”.html erişim tarihi: 16.e. • 80’li yıllarda And dağlarında ilk silahlı eylemlerini yaparlar.blackened.07.g.başarılı ve en iyi organize gerilla hareketi olarak nitelendirilen Tupamarolar70 bu terör ve gerilla hareketlerine imza atan bir diğer yapılanmadır.org/2001/03/24/hab29. • Sol kimlik içinde bulunsalar da etnik kimlik kavramı üzerinden terör yaparlar. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: http://flag. Askeri birliklere karsı başlatılan savaşta gözdağı vermek adına sayısız Peru yerlisini de katlederler.

sayı: 33 ( 13 ağustos 1989).Yukarıda gerilla savaşında temel prensipler ve taktiklere değindikten sonra ülkemizde yıllarca terör ve kaos olaylarının mümessili olan PKK’nın gerilla taktik ve niteliklerine değinmekte fayda vardır.g. Başk. Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler. Burak Yay.Örgüt propagandasının yapılması 8.. Ayrıca bkz: “Ordu Belgelerinde PKK Taktikleri”. s:590–602. Genç Mephisto Kitapevi.com 76 Gn.Eylem ve sonrası 5. Estetize Edilmiş Şiddet. a. bölücü terör konusuyla ilgili olarak bkz: www.Hedef seçimi 3.Eylem strateji ve taktikleri 6.12. dünyada Vietnam’dan sonra en başarılı şekilde uygulanan yer olarak nitelendirtmekte ve öne sürülmektedir.2007.PKK militanlarının yaşayışları ve gizlenmeleri 11.Sığınaklar tarihi: 31.Hedefe karşı eyleme geçiş 4. 2004 75 Atilla Şehirli. PKK’nın güneydoğuda uyguladığı gerilla taktikleri.75 PKK’nın yıllarca binlerle ifade edilen insanların ölümüne sebebiyet veren dağ kadrosunun taktiklerinde dikkat ettikleri hususları maddeler halinde sıralayacak olursak. ayrıca bkz: Çabuk . ayrıca bkz:Cihan Çabuk. s:8–17 49 .İstihbarat ve keşif faaliyetleri 7. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu.tatakademi.Hareket tarzları ve pusuları 9..76 1.tupamaro erişim tarihi: 01. Ankara–1986.org/show.. İstanbul-2000.sourtimes. http://sozluk.PKK’nın baskın örgütlenmesi 10.01.Planlama ve her kademenin gerektirdiği kadarını bilmesi 2. 2000’e Doğru Dergisi. Kur. Kara Kuv. Komt.e. s:297.06.

PKK militanlarının kendi aralarında kullandıkları parola ve şifreler 21.Örgüt içinde bağlantının kurulması 14.e.e.g. a. 50 . s:14 ayrıca bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” PKK-Lübnan. İmset.PKK’lıların sorgudaki tutumları 16.PKK örgütünün kuvvetli ve zayıf yanları 20. 79 Gerilla Savaşının temel prensiplerini ve niteliklerini hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan sonra ülkemizdeki PKK terörünün gerilla veya Düşük Yoğunluklu Çatışma metotları açısından değerlendirmesini yapacak olursak öncelikle PKK’da Gerilla’nın ehemmiyetine değinmek gerekir.e.g. s: 203– 204–205 79 Yukarıda sıralanan hususlar bu konuyla ilgili olarak ortaya konulan tespitlerin ve değerlendirmelerin hepsini kapsayan mahiyette temel başlıklar olarak çıkarılmıştır. s:246 aktaran: İmset. s: 199 78 2000’e Doğru Dergisi.e. s: 17. kod isimleri ve bunların değiştirilmesi Yukarıdaki maddeler PKK için olmazsa olmaz bir yapı olan dağ kadrosunun temel hususiyetleridir. a.PKK militanlarının kıyafet ve teçhizatları78 17. (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 77 PKK’da dağ kadrosunun yürüyüşü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 2000’e Doğru Dergisi a.g.PKK militanlarının hüviyeti maskeleme tedbirleri. Yukarıda belirttiğimiz ve örneklerle açıkladığımız gerilla savaş metodunu karşılaştırmalı olarak PKK açısından da değerlendirmiş olacağız.PKK militanlarının radyoda dinledikleri programlar 19.PKK militanlarının sınır geçişleri 18.g. a.PKK’nın siyasi ve silahlı örgütlenmesi 15.12- PKK’lıların bir yerden başka bir yere taşınma ve yürüyüşleri77 13.

Abdullah Öcalan ile görüşmem. “Biz özgür olmadıkça. Anadolu Yay. Kaynak Yayınları. “Halka karşı Halk için” mantığıyla hareket ettiğini iddia edecektir. Pratikte özgürlük ve halk mücadelesinin var olduğunu ifade edebilmek için PKK'nın halka ne sunduğunu ve onlara yönelik olumlu anlamda neler verdiğine bakmak gerekir. Bunu anlayabilmek için bölgede yaşanan terör olaylarında en çok ölen..1983 51 . seven sevilen insanı ortaya çıkarmaktır. Öcalan.“Bu sefil halk kendi meşru hakkını arayamayacak kadar sersem ve gevşekse ne yapmalı?”80 Halkını sefil ve önünü göremeyen bir yığın olarak nitelendiren Fransız Flora Tristan’ın sorusu ile Abdullah ÖCALAN’ın Kürt halkının geçmişten günümüze kişilik ve kimlik problemi yaşadığını ve bunun Kürtleri köleleştirdiğini öne süren ve “köle kürdün nesini seveceksin” sorusu paralellik arz etmektedir. Halkı bu mücadeleye çekebilmek için gerekirse . bizi sevmeyin ve iğrenin. …benim savaşı böyle tırmandırmamın en önemli nedeni. zarar gören ve acı çeken kesimin bu bölgede 80 Goston Martin. s.”81 demektedir. 17 81 Doğu Perinçek.82 Ancak bu ifadeler ve görüşler sadece kitaplarda ve teorilerde kalmıştır. s:32 82 Öcalan'ın halka karşı zor kullanma ve onlara rağmen onlara şekil verme çalışmaları konusunda bkz: Abdullah Öcalan. Öcalan’ın burada vurguladığı husus Özgürlük mücadelesi ve bu mücadeleye halkı çekebilmektir. Birinci Basım- 1967. Kürdistan’da Zorun Rolü.(Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra. 1848 Devrimi . PKK yirmi beş yıla varan silahlı eylemleri sürecinde halkın temsilcisi olma konumuna gelememiştir.

g. İnsanlarımızı kendine getiren.. PKK dağ kadrosunun gerilla söyleminin değerlendirilmesi için öncelikle örgütün gerilla ve gerilla tarzı yöntemlere bakışını belirtmemiz gerekir.g. Halk ordusu niteliğinin doğrulanabilmesi için PKK'nın halktan destek alıp almadığını değerlendirmek gerekir. 83 “Biz ulus olarak gerilla ile yaratılacağız. eylemlerini ise "gerilla mücadelesi" olarak göstermesi. Şam-1991. PKK'yı halk ordusu şeklinde göstermeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. “Kürdistan Devriminin Yolu” Almanya–1984.e. Eğer belli bir seviyede destek almışsa bunun hangi yöntemlerle sağlandığının analizi yapılmalıdır. fedakârlık ruhu getiren ve bir bütün olarak onu çağdaş insan yapan eylem tarzıdır” Yukarıda ki ifadelerden anlaşılan husus gerilla tarzı savaş yönteminin PKK için vazgeçilmez taktik ve strateji olduğudur.s:80 52 . s:9 aktaran Özcan: a. yurtseverleştiren. Bu konunun analizinden önce PKK'nın gerilla söylemini inceleyeceğiz.yaşayan halk olması ve PKK'nın buna rağmen halka karşı katliamlara girişmesi bu durumun en açık göstergesidir. PKK terör örgütünün dağ kadrosunu "gerilla". s:14– 15 aktaran Özcan. Bu bakımdan gerilla PKK için ne ifade ediyor sorusu kendi kaynaklarında şu şekilde gösterilmektedir.84PKK silahlı eylemlerini “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak kabul etmiş ve bu yöntem çerçevesinde yapılanma çalışmalarına 83 “Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu". s:79 84 Öcalan.siyasallaştıran.e. Gerilla savaş tarzı bizim her şeyimizdir. cesaretlendiren. a.

Savaş Taktikleri Üzerine. Latin Amerika’dan. s: 27 aktaran: Özcan." Halkta nefret hislerini oluşturmaya çalışarak onları kendi yanlarına çekmeye çalışan PKK.e. böylece kitleleri uyanışa geçireceğini hesaplamaktaydı. s:78 86 Şemdin Sakık. Halkı ve özellikle gençleri yanlarına çekebilmek için nefret hislerini ve yabancı düşmanlığını körükleyen çalışmalar yapmışlardır.Savaşı kazanmak için düşmanlık duygularını sonuna kadar kamçılamak gerekir.g. Sözde “Gerilla Savaşı veya Mücadelesi” PKK için halkı tetikleyici bir unsur olarak da gösterilmek istenmiştir. Halkın üzerindeki çaresizliği ve ezilmişliğini gerillanın oluşturduğu şiddetle kırmayı düşünen PKK. bunu desteklemek için gerillayı kahramanlaştırmaya çalışmıştır. baskı yeri yok -1993. Vietnam Vietkong usulünden ve Mao’nun halk savaşından esinlenerek Marksist-Leninist çizgide uzun süreli bir halk savaşının oluşması için "PKK önderliği" olarak ifade edilen ancak bir şahısta 85 Özcan. Nefretin artmasının önemini vurgulayan Sakık bu hususa şu şekilde değinmiştir:86 “Düşmanlık duygusu savaşın en önemli nedenidir.g.girişmiştir. PKK " özgürlük mücadelesi" veya "devrim" gibi söylemleri halka benimsetebilmek için düşman oluşturmaya çalışmış bunun oluşması içinde "öteki" gördükleri" Türkiye Cumhuriyetine yönelik düşüncelere şekil vermeyi amaçlamışlardır. Düşmanlık duyguları uyandırılmamışsa savaş gelişmez savaşı geliştirmek için bu duygunun olması gerekir.85 PKK kuruluş sürecinden itibaren "Kürdistan Devrimi" ve "Özgürlük Mücadelesi" olarak adlandırdığı hareketi zor ve şiddet kavramlarıyla geliştirmek suretiyle söylemlerine ters nitelikte hareket etmiştir.e. a. s:72 53 . a.

PKK teröristlerini gerilla savaşçısı olarak göstermek değil.” Silahlı çatışma yöntemi. PKK örgüt yapısında Parti-Cephe-Ordu üçlemesinin ordu ayağını oluşturmaktadır. diğeri de Halkın cephesel çıkışıdır. 89 Politik Rapor-4." 87 PKK 4.88 Gerilla söylemine örgütün verdiği önemi ve değeri yine örgütün raporlarından daha net şekilde anlayabiliriz. Bunlardan biri Gerilla. Kürdistan alanlarında yaşayabiliyor. devrimimizde önemli bir rol oynayacaktır. s: 155 54 . Silahlı şiddet kadar siyasal şiddet de. PKK’da "Ordu" kavramının oluşumunda gerilla söylemi vazgeçilmez bir unsurdur. 89 “Ulusal kurtuluş mücadelemiz. kongresine sunulan Politik Rapor. teorikte "Halk Ayaklanmasının" bir ayağını gerilla da görmektedir. Gerilla. silahsız olanına da Siyasal Zor diyoruz. Halkın cephesel çıkışı olarak ifade ettikleri ve bu çıkışın sağlanması için altyapı çalışmaları ise cephe faaliyetleri olarak görülür.kilitlenen karar alma mekanizması. Kürdistan geneli için ancak gerilla tarzında bir silahlı savaşımın gelişebileceğini kanıtlamıştır. Örgüte veya Öcalan'a göre halkın ayaklanmasından kastedilen şudur:87 “…Halkın gösterileri ve halkın düzeni zorlaması da bir şiddet olayıdır ve zoru simgeler. Zağros Yayınları İstanbul-1993. sadece uyguladıkları metodolojinin gerilla tipi mücadele olması sebebiyle anlamı ve bütünlüğü bozmamak amacıyladır. Bu kullanımın sebebi. gelişebiliyor ve bu durum asgari bir uygulamayla kanıtlanabiliyor. s:149 88 Bu bölümde PKK Dağ Kadrosundaki teröristlerle ilgili yerlerde gerilla kavramı sıkça kullanılmaktadır. Kurtuluşun sağlanabilmesi için. Silahlı olanına Gerilla. gerillanın kalıcılığının garantiye alınması ve gerillada ısrar edilmesi şarttır.

Kısa süreli baskın. geriden vurma veya vurup kaçma suretiyle yıpratma PKK’nın gerilla tarzının en belirgin niteliğidir.93 90 Hakkı Kaplan. 1972. a. Polis Eğitim Merkezi Yayınları. Halk her ne kadar örgüt karşısında duramasa da ona olan yaklaşımı sıcak olduğu söylenemez.Gerilla yöntemlerinin PKK için önemli olmasının esas sebeplerinden biri de devletin güvenlik güçleriyle düzenli harp yöntemleriyle baş edemeyeceğini bilmesinden ötürüdür.com 93 Gerillanın belli bir bölgede uzun süre durması ve netice alamaması gerillada sıkıntılara ve iç bunalımlara yol 55 . Ancak bu çatışmalar ilerledikçe maddi sıkıntıları arttırmakta ve dağ kadrosunda ülfet ve bıkkınlığa yol açmaktadır. s:49 92 Ayrıntılı bilgi için bkz: www. Bu yöntemin PKK’ya sağladığı en büyük fayda kısa sürede etkili sonuçlar alabilmektir. Gerilla tarzı eylemler daha önce değindiğimiz üzere.92 PKK’nın gerilla tarzının nihai amacı düzenli güçlerle neticeli bir çatışma değildir..e.g. No: 1. s:45 91 Perinçek. halkın otoritesinin gelişmesine hizmet eden bir eylem anlayışları olduğu ifade edilir ancak PKK dağ kadrosu militanlarının eylem sürecinde klasik gerilla yapılanmalarında var olan açık halk desteğinin var olduğunu söyleyemeyiz.90 PKK’nın gerilla tarzı yöntemlere dayanan silahlı eylemlerinde haklarını savunduklarını iddia ettikleri halkın onayladığı. Gerilla.pkkgerçeği. düzensiz veya tam örgütlenmemiş grupların düzenli güçlere karşı giriştikleri yıpratma eylemleri olarak görülebilir.91 PKK'nın halk ile olan ilişkisi 1986–1990 yılları arasında halka yönelik katliamların yaşanması sonrası belli bir nitelik kazanmıştır. var olan sempatizan kitlesi bir halk savaşı olarak nitelendirilemez.

bir tabanca ile ne kadar büyük eylem yapılabileceği görülmüştür. hatta onu imhaya dahi götürebileceği kanıtlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi için bkz: Kaplan. bir bölgeyi sarsabileceği bu temelde büyük gelişmelere yol açabileceği açıktır. beş kişilik birimin. Bu teorik altyapıda yukarıda belirttiğimiz asimetrik etki temel hususlardan biridir. s:159 56 .” Yukarıdaki ifadeler gerillanın asimetrik tehdit unsuru olduğunu belirtmektedir. Eğer şiddet ve silahı geri planda tutar ve çatışmalara son verirse çözülme sürecine girecektir ve dönem dönem girmiştir de.g.g. Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi örgüt raporlarında yer almaktadır.g.e. s:46-47 94 Politik Rapor-4 a. PKK temellerini şiddetle kurması sebebiyle var olma ve ayakta kalma gücünü de buradan alacaktır.e.e. gerilla savaşı içinde gelişir”95 açmaktadır. Genelde gerilla tarihine bakılırsa kendini doğru işleten beş kişilik bir gerilla biriminin.94 “PKK tarihini biraz değerlendirirsek. beş kişilik düşman gücüyle rahatlıkla savaşabileceği. PKK gerilla yöntemlerini desteklemenin yanında bunu geliştirecek teorik altyapıyı da oluşturmuştur.Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi PKK’nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinin etkisini arttırmaktadır. PKK gerilla yöntemlerini geliştirmenin yolunu aktif çatışmada ve “gerilla.s:159 95 A. Başka ulusların kurtuluş hareketlerinde ve kendi mücadele tarihimizde de. a. PKK gücünü. otoritesini ve varlığını şiddet üzerine kuran ve bu mantaliteyle gelişen bir örgüt olması nedeniyle gerilla tarzı eylemleri şiddetle desteklemiştir.

çözülmeye başlarlar. ayrıca bakınız . Doğan Yay.mantığıyla sağlamaktadır. s: 74–75 57 .e. Dağ kadrosu bu boşluktan istifade ederek kırsalı ele geçirmenin yolunu arayacak ve bu sayede devlet büyük yerleşim alanlarına hapsedilecek. Hangi PKK.g. Bu gevşeklik oluşurken örgüt içerisinde ki üst düzey yöneticiler silahlı savaş ve çatışmalara devam edilmesi konusunda görüş bildirip kendi nüfuzunu arttırmak isterken bir diğer kanat bunun tersini savunmuş ve iddia etmiştir. IQ Yay. 97 Özcan. Kurtarılmış kırsal bölgeler dağ kadrosunun etkisiyle kale haline getirilmesi suretiyle "gerilla savaşı" olarak ifade edilen silahlı eylemler cephe savaşına çekilecektir. 97 96 Ayrıntılı bilgi için bkz: Fikret BİLA..96 PKK’da gerilla çatışmaları yani dağ kadrosunun faaliyetleri devlet örgütlenmesinin zayıf olduğu bölgelerde başlatılması amaçlanmıştır. Kamu gücünün ve otoritesinin gevşek olduğu bu gibi ortamlarda halk şiddetin etkisine açıktır. Cephe savaşından kasıt olarak halk ayaklanmaları ve isyanları oluşturabilecek provokasyon faaliyetleridir.. a. Terör örgütleri şiddeti veya silahı bırakmaya başladıklarında. PKK Ayaklanması. Emin Demirel. Bu durum dağ kadrosunun propaganda ve lojistik desteği için "Pazar Bölgelerin" oluşmasına vesile olacaktır. PKK’nın Abdullah ÖCALAN yakalandıktan sonra izlediği strateji çerçevesinde ateşkes sürecinin örgütün askeri kanadının dinamizmini düşürmesinde ve böylece dağ yapılanmasında gevşekliğin oluşmasında en önemli etken olduğu bilinmektedir. Bu ve benzeri sebeplerin hizipleşme ve çözülmelere yol açtığını söyleyebiliriz. halkla olan bağları koparıldığından bölge halkına tesir edemeyecek duruma getirilecektir.

Halk Savaşı. Çev: N. Giap’a göre.Mao’nun Uzun Süreli Halk Savaşı teorisinde silahlı propaganda olarak nitelendirdiği mücadele yöntemi. Halk Ordusu. Gerilla tarzı yöntemde Öcalan’ın ısrarcı olması ve küçük birliklerle çatışma pratiğini öne sürmesi. Baskı. Düşman güçsüz ise ona saldırılır.Erdos).99 “Gerilla savaşı Halk Yığınlarının. Ankara–1976 99 Vo Nguyan GİAP. ayrıca gerilla söylemi PKK için sadece silahlı değil ayrıca siyasi bir söylem olarak ta kullanılmaktadır. Düşman güçlüyse ondan sakınılır. s: 88–91–92 58 .Solukçu. Ankara–1968. PKK’nın silahlı çatışmalarının yöntemi açısından nasıl bir tarz uyguladığını gösterir. Cephenin sabit yeri yoktur.98 Gerilla yöntemini PKK’nın niçin söylem olarak Giap’ın görüşleriyle karşılaştırma yaptığımızda daha net açıklayabiliriz. Bu teorinin icracısı da gerilla olarak gösterilmektedir. Gerilla Savaşı.” PKK’nın gerilla yöntemini kendi bünyesine uyarlamaya çalışması ve teoriden pratiğe geçişte çeşitli görüş ve yorumlarla bu hususun ehemmiyeti sürekli vurgulanmaya çalışılmıştır. çok daha iyi donatıma ve tekniğe sahip olan saldırgan bir halkın savaşma biçimidir. güçlü bir şekilde donatılmış ve iyi eğitilmiş olan saldırgan bir orduya karşı koyan. iktisadi bakımdan geri bir ülkenin geniş kitlelerin savaşıdır. Bunun güvenlik kuvvetleri açısından önemi ise mücadele edilecek örgütün yöntem ve tarzının bilinmesi açısındandır. (çev: M. 2. PKK’nın dağ kadrosunun teorik çizgisini oluşturmaktaydı. Düşman neredeyse cephe oradadır. 98 Mao’nun “Uzun Süreli Halk Savaşı” teorisi için bkz: Askeri Yazılar.

290 101 A.Ulusal Kurtuluş Siyaseti. i.Bunu Öcalan’ın anlayabiliriz. Askeri söylem olarak gerilla PKK'nın dağ kadrosunu gerilla olarak ifade etmesi ve bu çerçevede söylemler kullanması.e.101 “…Bizde Partinin örgütsel çalışmalarının bile gerilla mücadelesi temelinde yapılması gerekmektedir. Ulusal Kurtuluş Savaşı. partizan gibi hareket etmek.g. bununla birlikte halkın siyasal çalışmaları ağırlıklı olarak gerilla mücadelesi temelinde geliştirebileceğiz…” Yukarıdaki ifadelerin yanında gerilla söylemi örgütün vizyonu olarak da gösterilmeye çalışılmaktadır. Gerilla savaşı Kürdistan’da sadece askeri dengesizliği giderme özelliği değil. Siyasi söylem olarak gerilla ii. savaş kurmayı gibi. böyle bir bilinç taşımak ve çalışmalarını böyle bir espri içinde yapmak zorundadır. Şam–1982. Öcalan yukarıdaki ifadeleri şu şekilde desteklemektedir. s:289. 100 Öcalan.100 ifadelerinden daha net “Kürdistan’da Halk Savaşı herhangi bir ülkede olduğundan daha fazla Gerilla Savaşı biçiminde başlamak ve gelişmek zorundadır. Parti bütün örgütsel ve siyasal çalışmalarını yaparken adeta çeşitli kollara bölünmüş bir gerilla birliği gibi her parti hücresi veya sorumlu organı bir gerilla yöneticisi. her parti üyesi ise bir gerilla savaşçısı. Örgütün gerilla söylemi olarak ifade ettiğimiz hususları ikiye ayırabiliriz. Kürdistan’da Zorun Rolü.” Öcalan'ın ifadeleri çerçevesinde örgütün tüm yapılanmaları dağ kadrosundaki gibi bir stratejiyi örnek almalıdır. s: 291 59 .

temelde siyasi nitelik taşıyan bir yaklaşımdır. İçe bakan yönü. Ancak gerilla yukarıda tanımlamada da belirttiğimiz gibi sadece askeri bir aparat değil aynı zamanda siyasi yönü olan bir unsurdur. örgüt üyeleri ise sözde özgürlük mücadelesinin havariliği imajına bürünmektedirler. Dışa bakan yönü ise Türkiye içerisinde belli kesimlere ve uluslar arası arenanın aktörlerine "özgürlük savaşı" imajı çizmek suretiyle siyasi alanda koz elde edebilmektir. gerilla söylemi daha çok ezilen ve özgürlük mücadelesi veren halklar için kullanılması sebebiyle PKK'da aynı söylemleri kullanarak kendisini "özgürlük mücadelesinin mimarı" olarak göstermeye çalışmakta. Bu bakımdan PKK gerilla metodolojisinde sadece askeri yönü itibariyle böyle bir yöntem kullanmaktadır diyebiliriz. kullandığı silahlı yol ve yöntemler açısından gerilla metodolojisine paralellik arz etmektedir. Bu sadece marjinal bir çevrenin söylemi 60 . örgüt üyelerinde "bir halkın kurtarıcısı" rolünü aşılamak ve böylece onlardan kendilerinden fedakarlık konusunda daha fazla istifade etmektir. PKK’nın Uzun Süreli Halk Savaşı olarak ifade ettiği Gerilla Savaşı ne derece halkın inisiyatifini yansıtmaktadır şeklinde bir soru sorulduğunda PKK'nın iddia ettiği gibi halkın kurtarıcısı veya kürtlerin hamisi niteliğinde sonuçlara ulaşamamaktayız. Dağ kadrosunun askeri söylem olarak gerilla şeklinde ifade edilmesi. Gerilla söyleminin siyasi yönünün örgüt için içe ve dışa bakan yönleri bulunmaktadır. Zira PKK’nın 1986’dan 1990’lı yıllara kadar geçen süre içerisinde sözde temsil ettiği halka son derece acımasızca yaklaşmış ve bu durum da halkın doğal olarak tepkisine yol açmıştır. PKK’nın halk nezdinde kurtarıcı rolü üstlendiği iddiası ise belirsizlik içeren nitelikte çarpık bir söylemdir.

s:389 61 . İki ateş arasında kalan halk kerhen de olsa yardım etme veya görmemezlikten gelme durumunda olabilmektedir.olagelmiştir. Ancak bir realite vardır ki o da.103 (c) PKK Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi PKK için gerilla tarzı çatışmanın başlangıcı aşamasında vazgeçilmez unsur.e. Çözüm önerisi için bkz: İmset. silahlı propaganda dönemidir. Yukarıda gelişmiş gerillanın PKK’nın temel söylemi olduğu hususuna bizzat Öcalan’ın ifadeleriyle yer verdik.102 Ancak bunun da temelinde yatan esas saikler Türk ve Kürt unsurlarının asırlardır süregelen kültürel kodlarının benzerliği veya eşliğidir. a. 103 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve Kürtçülük Meselesine farklı bir açıdan bakabilmemiz ve çözüme ilişkin fikir sahibi olabilmemiz için Adnan Kahveci’nin “Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez?” isimli çözüm önerisi raporuna bakılabilir.g. Örgüt "Uzun Süreli Halk Savaşının" temeli olarak gördüğü gerilla yönteminin. "Kürt Sorunu" olarak ifade edilen Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki sosyo-ekonomik ve politik sorunun yeniden tartışılmasına sebebiyet vermesi bakımından PKK terörü halk nezdinde ciddiye alınması ve hakim olan korkunun esas kaynağı olmasıdır. istenilen süre boyunca dirençli olabilmesi ve ayakta durabilmesi için silahlı propagandanın çok etkili yapılmasını amaç olarak 102 PKK’ya yapılan kitlesel yardımlar. PKK gerilla mücadelesinde destek unsurunu dışarıdan ve halka yabancı unsurlardan alması hasebiyle halk savaşı aşaması gerçekleşmemiştir diyebiliriz. Halkın içinde bulunduğu durumun bir sonucudur.

Aynı zamanda örgütün siyasi ve silahlı söylem ve eylemlerinin büyük çoğunluğunun propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. PKK’nın örgütlenmesini ve kitleler içinde "ulusal kurtuluş" olarak ifade ettikleri siyasetin geliştirilmesi için silahlı propaganda olmazsa olmaz bir öncüldür." PKK açısından propaganda faaliyetlerini değerlendirdiğimizde. örgütün ayakta kalabilmesi ve dinamizmini devam ettirebilmesi için olmazsa olma ilk unsur olarak ifade edebiliriz. 1. 104 "Gerilla savaşı siyasal etkiyi geliştirme yanında askeri olarak da düşman güçlerini adım adım imhayı amaçlar ve faaliyetini bu ikili görevi birlikte yürütmeye göre ayarlarken. silahlı propaganda temel olarak siyasal mücadeleyi geliştirmeyi hedefler ve düşmanın askeri güçlerini imha etme tali bir planda kalır.görmüştür. s: 295 62 . PKK açısından silahlı propaganda ile gerilla birbirini tamamlayan ancak aynı anlama gelmeyen iki bileşkedir. Örgütün dağ kadrosunun dinamizmini ayakta tutmak. Silahlı propagandayı gelişmiş gerilladan ayıran temel farkı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. Silahlı propagandanın iki veçhesi vardır diyebiliriz.g. Silahlı propaganda. 104 A. Silahlı propaganda psikolojik harekâtın dağ kadrosuna ve bölge halkına yapılmasını sağlayan dinamik unsurdur. Silahlı propaganda birlikleri hareket kabiliyetleri ve gizlilikleri ile faaliyetlerde öncü olurlar.e. dağ kadrosunun aktivasyonunu arttırmak ve diri tutmak için katalizör görevi de görmektedir.

g. s: 207 63 . “Örgütlenme Üzerine” Şam–1982. ulusal kurtuluş mücadelesini böyle gelişmiş savaş düzeyine ulaştırmak için işe silahlı propaganda ile başlanması gerektiğini. Öcalan’a göre bu noktalar şunlardır.106 “…Biz.” Silahlı Propaganda. propaganda ve örgütlenme görevlerinin başarılmasının temel aracının silahlı propaganda olacağını devrimci yapının yaratılmasında.g.” 105 A.105 Silahlı propaganda eylemlerin başlangıç aşamasını oluşturan bir aşama olarak görülebilir.. s: 296 106 Öcalan. s: 142 107 A. gerilla savaşına ya da silahlı ayaklanmaya ulaşmak için başvurdukları özgün bir biçimdir. s:200.e.2. ajitasyon. Silahlı propaganda toplum üzerinde korku kültürünün oluşmasına ve halkın kerhen de olsa tercihini örgütten yana çekmesine zemin oluşturur.205 aktaran: PKK-2. genel olarak hemen bir ayaklanma yapamayacak kadar zayıf olan ve yine hemen bir gerilla savaşına girişecek kadar gücü olmayan halkların ve partilerin. a. 107 “Silahlı propaganda.g. Bu bakımdan örgüt silahlı propagandayı şu şekilde dile getirmektedir. Dışarıya biz hala ayaktayız ve aktifiz imajı vermektir.e. PKK’nın kırsaldaki gerilla tipi eylemlerine veya bir ayaklanmaya girişmeden önce barışçıl araçları tamamen ortadan kaldırması sebebiyle gerekli olduğunu düşündükleri ortamın oluşmasını sağlayacak olan süreçtir.e. Bu açıdan silahlı propagandayı örgüt değerlendirirken bazı noktalarını hususiyetle vurgulamaktadır. temel iskele görevini silahlı propagandanın göreceğini belirtiyoruz.

s. 108 “İşte bu nedenlerle Parti Örgütlenmesini ancak Silahlı Propaganda yöntemi ile gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Bu nedenle halkın siyasal olarak canlandırılması ve bunu gerçekleştirmek uygun araçların yaratılması gerekmektedir. Bu çerçevede örgüt silahlı propagandanın esas amacını şu şekilde ifade etmektedir. hitap ettiği halkın. Halbuki gerilla hareketinin oluşabilmesi için bunun büyük kitleler tarafından benimsenerek eylemselliğe dönüşmesi gerekir.” Silahlı propaganda her terör örgütü için ne kadar ehemmiyetli ise PKK için en az o ölçüde ehemmiyetlidir. Zira PKK’nın kuruluş aşamasında kitlesel bir destek bulabilmesi için.g. İkinci olarak.e. Çünkü siyasal ve askeri durum buna el vermemektedir. siyasal bir gerilik içinde olan halk kitlelerini gelişmiş bir savaş ya da ayaklanma içine de çekmek olanaksızdır. s: 208 109 A. Bunun için örgüt şiddeti ve zoru halkın uyanışa geçmesi için araç olarak kullandı.g. örgüt çizgisinde uyanışa geçmesi gerekmekteydi ve istenmekteydi. 109 108 A. 208 64 .e.Öcalan Kürdistan’da Zorun Rolü adlı kitabında ve Örgütlenme Üzerine yaptığı değerlendirmelerde “Kürtleri nasıl bu gerilla savaşına çekebileceklerinin” temelini oluşturmaya çalışmaktadır. Halk kitlelerini “siyasal gerilik” içinde gören Öcalan silahlı propagandanın halk kitlelerini harekete geçirmek için bir formül olduğunu düşünerek şunları da ifadelerine eklemektedir.

hpgonline.g.e. s: 134 111 Mustafa Karasungur.“Silahlı propaganda.11. ikincildir. Özellikle Siverek’te Bucak aşiretine yönelik saldırı (1979) başarısız bir saldırı olarak PKK tarihine geçse de silahlı propaganda açısından önemli bir aşamadır. “Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız” aktaran www. yani bir kıvılcım oluşumunun diğer adı olarak idrak edilmektedir. Silahlı propaganda faaliyetleri Hilvan ve Siverek hareketleriyle başlamıştır diyebiliriz. Sadece tali olarak siyasal cephenin oluşumunda buji görevi gören bir yapıdır. Bu bakımdan silahlı propaganda faaliyetinde askeri yan talidir.org.” Silahlı Propaganda Öcalan’ın belirttiği gibi PKK için silahlı savaşın esası değildir. siyasal çalışmaya hizmet ettiği ve onu koruyup geliştirdiği oranda başvurulur. Silah. adından da anlaşılacağı üzere politik propaganda ve ajitasyonun silahlı güçlerce yürütülmesidir.111 110 Ayrıntılı bilgi için bkz: İsmet a. kurtuluş güçlerinin kendisini korumak ve faaliyeti önündeki engelleri temizlemek üzere kullandığı bir araçtır.2006 65 . Silahlı propagandanın ERNK (Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi /Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) açısından önemi de yukarıdaki ifadelerden çıkarılabilir.12. erişim tarihi.110 Silahlı propagandanın önemini Mustafa Karasungur örgüt içi eğitim faaliyetlerinde verdiği derslerde "Silahlı Mücadele" tarihini anlatırken şu şekilde ifade etmektedir. Cephe faaliyetinin oluşumu için halk desteği ve siyasal propaganda temel hususiyettir. Ancak siyasal propaganda için silahlı propaganda bir başlangıç noktası olarak görülmüştür.

Böylelikle örgüt aktif olarak propaganda yapabilmiş olacaktır." Yukarıda ifade edildiği gibi PKK’yı PKK yapan ve isminin devletin ve halkın bilincine yerleşmesine vesile olan temel faktör “Silahlı Propaganda” faaliyetleridir. PKK silahlı propagandayı en yaygın bir şekilde 1978–1979– 1980 yıllarında uyguladı. 112 Silahlı propaganda örgütün kuruluşundan itibaren köşe taşı olarak vurgulanmıştır.e. gençlere umut. Yöntem olarak silahlı propaganda türü sansasyonel eylemleri benimseyen örgüt. Örgütün 11296 1. onun istediği fedakârlıkta bulunmak bile insanları örgütlemede bir bilinç yaratmada büyük bir değer ifade ediyor.285 ayrıca bakınız: İç İşleri Bakanlığı. polis ve askeri bölgeler başta olmak üzere kamu kurumlarına ve bunların yöneticilerine yönelik saldırı ve eylem de bulunma kararı almıştır. bir basını olmayan bir hareketi geliştirdi. PKK’yı PKK yaptı. bir yandan sözlü propagandaydı. Jan.Komt.g. Kongre kararları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Şehirli. mülki idari amirlerini. s:8-15. Konferans ve 2. Eşkıya’nın Kullandığı Taktik. kurumlara.. Karşı tarafa darbe vurup zayıflatmaktan çok. O ajanlaşmış yapılara. Hiç yazılı olmayan."Kürdistan için silah sıkmaya cesaret etmek.Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler. Ankara1984. Aslında bütün bu olaylar silahlı propagandaydı. Bir yandan silahlı. kişilere karşı eylem tümüyle bir silahlı propaganda eylemiydi. bilinç vermek ve onları örgüte katma rolü oynuyordu. a. 66 . bu eylemlerde hedef olarak yerel bölgelerin önde gelen isimlerini.. belediye başkanlarını.Gn. milletvekillerini ve siyasi parti başkanlarını. s:284. PKK görüşlerinin halka tanıtılmasına ve 1979’dan itibaren halkın büyük bir kesiminin PKK’yı tanıyıp ona umut bağlar hale gelmesine yol açtı.

e. bu gücü savunacak. İdeolojik. salt birkaç hedefi yok etmek açısından değil. yürüteceğimiz bütün çalışmaların arkasında eğer güçlü bir silahlı kuvvet durmaz ise.114 1.113 “…Bütün bu hareketlerin arkasında güçlü bir silahlı gücümüz mutlaka oluşturulmalıdır.06 saat:14:30 114 İç İşleri Bakanlığı. Kolektivizm 113 PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları-(1978) www. Jan.Komt. s:94-97 aktaran: 67 . İdeolojik. siyasal gücümüz ne kadar güçlü olursa olsun eğer bu gücü koruyacak.07.. gerek politik alanda örgütsel varlığımızın korunmasında arkamızda her zaman güçlü bir silahlı kuvvet durabilmelidir. başlı başına bütün ideolojik-politik kazanımlarımızı korumak. Yani gerek ideolojik.Gn. Silahlı propaganda birliklerinin faaliyetlerinde dikkat ettikleri ve mutlak manada uydukları prensipler başlıklar halinde şu şekildedir.org.g. bu gücü çeşitli provokatör örgütler ve kişilerden koruyacak silahlı bir gücü oluşturamazsak bütün bu emekler boşa gidecektir.kuruluş konuşmasında silahlı propagandanın önemi şu şekilde ifade edilmektedir. a. hiçbir zaman bize yaşam hakkı tanımayacaklarını bilmeliyiz. Toplantılar 2.” Silahlı propagandanın PKK için ehemmiyetine ve öneminin yanında önem arz eden bir diğer husus da silahlı propaganda birliklerinin çalışma tarzıdır.tr erişim tarihi: 06. politik örgütsel inşada silahların gücüyle ayakta tutulacağımızı hiçbir zaman unutmamalıyız. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız.pkk. Onun için daha ilk andan itibaren bizim silahlı bir güç oluşturmamız. bu kazanımların tahrip edilmesini önlemek için şarttır. her zaman yok edileceğimizi.

115 1. Stratejik Saldırı şeklinde ifade edilebilir. Gizlilik 5. azim ve cesaretle her türlü zorluğa rağmen daha fazla çalışma yapma ilkesini hâkim kılmalıdırlar. 68 . Stratejik Denge 3. Stratejik Denge ve Stratejik Saldırı 115 Mao Zedung. Silahlı propaganda yukarıda belirtilen hususiyetler ışığında örgüt için yaşama ve ayakta kalabilme kaynağı olarak görülebilir. Seçme Eserler–2. Silahlı Propaganda birlikleri. Planlama 6. bütün çalışmalarında yüksek bir moral gücüne sahip olmalı. (b-2) Stratejik Savunma. Üslenme 7. Halkla ilişkiler 10. Hareketlilik-Esneklik. Özgüç 4. yılgınlığa. Eriş Yayınları. hangileri sonuçsuz kalmıştır? Bu gibi stratejik soruları gerilla metodolojisinin unsurları olan ve üç aşamalı strateji (3S) olarak ifade edilen teori ile açıklayabiliriz.İnisiyatif 8.3. coşku. karamsarlığa ve çekingenliğe karşı çıkmalı. Stratejik Savunma 2. Eylem 9. Bu üç aşama. 2005. Silahlı propaganda ile ajite edilen ve şiddeti sürekli artan eylemlerle gelişen ve ilerleyen “gerilla yöntemleriyle yapılan silahlı eylemler” PKK’da hangi aşamalar ile oluşturulmaya çalışılmıştır? Hangi aşamalar başarılmış.

. Stratejik savunma sözüyle. Stratejik Saldırı sözünden ise tam tersi durum anlaşılmaktadır. Kürdistan Devrimci savaşında dengesizlikten yavaş yavaş dengeye ulaşıldığı ve stratejik denge aşamasına geçildiği bir aşama olacaktır. Bu aşamanın başlangıcında. Ulusal Kurtuluş Savaşı.PKK terör örgütünün silahlı kadrosu. Stratejik Denge evresinin PKK açısından teoride önemli bir yeri vardır. s:305 aktaran: PKK-2. stratejik denge ve saldırının zeminini oluşturmayı amaçlamıştır.g. Bu dönem örgütün son aşamaya gelmesi anlamına da gelir. s:97 117 Öcalan. a. Stratejik denge dönemi gerillanın coğrafi yapı içinde yer edinebilmesi ve küçük müdahalelerle yıkılmayacağı bir evre haline gelmesi dönemidir. bu amaçla Mao’nun "Uzun Süreli Halk Savaşı" taktiğinde uyguladığı askeri yöntemlere benzeyen bir usulü benimsemiş ve bu çerçevede eylemlere stratejik saldırı ile başlamış ve ilerleyen dönemlerde de.e. Bu açılımın sağlanabilmesi için köklü ve güçlü bir silahlı çatışmayı planlayan PKK. biz siyasal yönden tam bir üstünlüğe sahip 116 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mao.116 Yukarıda zikredilen iki aşama gerilla merodunun temel taşlarıdır. Yani örgütün nihai saldırıları ve düşmanın kendini savunmaya çekmesi anlaşılır. a.g. Ancak bu iki süreç içerisinde yer alan ve saldırı aşamasına zemin oluşturan stratejik denge dönemi vardır. Bu aşamayı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. Şam-1982. s: 185 69 .Ulusal Kurtuluş Siyaseti. örgütün açılımını sağlayan temel unsurdur.e. karşıt gücün saldırı durumunu ve örgütün savunma halindeki pozisyonunda benimsenen stratejik durum ve politika anlaşılmaktadır.117 “…böyle bir aşama. Kürdistan’da Zorun Rolü.

Yapılan hataların çokluğu bu sürecin uzamasına sebebiyet verecektir. Stratejik Denge döneminde örgüt içinde profesyonel olmayan her türlü yapılanma profesyonel hale getirilmeye çalışılır.” Yukarıda ki ifadelerden anlaşıldığı gibi stratejik denge dönemi bir geçiş aşamasıdır.olacağız ve askeri yönden var olan kısmi dengesizliğimizi dengeye ulaştırmaya çalışacağız. PKK’nın güvenlik güçlerine karşı yürüttüğü saldırı taktiği vur-kaç ve pusu şeklinde olması sebebiyle taarruz aşamasının özelliklerini görememekteyiz. s:306 aktaran PKK-2. a.118 “…Çok hata yapılır ve destekler aktif bir biçimde sağlanmaz ise özellikle Türkiye’de ki devrimci mücadele gelişmez ise Kürdistan’da gerilla ve hareketli savaşla sürdürülen denge aşaması daha da uzayacaktır…” Stratejik denge aşamasının ehemmiyeti PKK açısından yukarıda ifade edilen hususun yanında. Bazı bölgelerde stratejik dengenin sağlandığı olmuşsa da bu kaide haline gelmemiştir. Bu dönem içerisinde hata oranı en aza çekilmeye çalışılır. saldırıya geçişin riskini en aza indirmek nedeniyledir. Bu konuda Öcalan’ın ifadelerine bakarsak.g. savunma aşamasından.e. s:185 70 . Ancak bu geçiş aşamasının sağlamlığı ve etkili olması stratejik saldırıyı daha kuvvetli hale getirecektir. Bu eksikliği bilen Öcalan stratejik 118 Öcalan. Bu durum PKK’nın yoğun silahlı propagandasının veya stratejik savunma döneminin stratejik denge aşamasına geçemediğini göstermektedir. PKK kuruluşundan günümüze kadar büyük oranda stratejik savunma aşamasında kalmıştır. Zorun Rolü.

Gerilla Savaşı. gerilla savaşı stratejik rol oynayacaktır.121PKK’da bu minvalde teorik olarak bu 119 A.K.e.e. ister stratejik saldırı ile zafere ulaşsın her üç aşamada da temel savaş biçimi GERİLLA savaşı olacaktır.g.) aracılığıyla Marksist Leninist ideoloji altında kendine münhasır uygulanış tarzı PKK’nın Dağ Kadrosunun uyguladığı teorik yöntemdir. Çin’deki gerilla modelinin Filistin Kurtuluş Örgütü (F. Ne halkı tam olarak sindirebilmiş ne de onu “öteki” görebilmiş… İki arada kalan PKK. Proletari Nr:5. uzun süreli halk savaşında. Daha önce değindiğimiz gibi "Uzun Süreli Halk Savaşı" ilk olarak Çin’de Mao Tse Tung tarafından başarıyla uygulanmış ve bu başarılı sonuç.aşamalarda gerilla yöntemlerini şart koşmuş ve olmazsa olmaz koşul olarak görmüştür. a. Eriş Yay. yığın hareketlerinin bir ayaklanma noktasına gerçekten ulaştığı ve iç savaşın büyük girişimleri arasında oldukça geniş bir aralık olduğu bir sıradaki kaçınılmaz savaş biçimidir. Ulusal Kurtuluş Devrimimiz ister stratejik denge aşamasında. gerilla savaşı olarak ifade ettiği bu dönemde ikinci ve üçüncü aşamayı icra etmekte başarısız olmuştur.120Bu açıdan PKK’nın uyguladığı askeri yöntemin teorik altyapısı gerilla metodolojisine uygun olarak görülebilir. Birçok ayaklanmacı Mao’nun stratejisini ya aynen kendi coğrafyasında uygulamaya çalışmış ya da revize ederek uygulamıştır.g...g. s:307 aktaran PKK-2.1906.” Gerilla savaşı. Yapmış olduğumuz tahlillerde açıkça gördük ki. Öcalan: 119 “Kürdistan devrimci savaşında. s:5 121 Kışlalı.. bu yöntemin dünyanın dört bir yanında kopya edilmesine vesile olmuştur. a. s:185 120 Vladimir İliç Lenin.e.Ö. s:39–41 71 .

07 72 . Stratejik Denge. “…düşman ile bizim aramızdaki güç dengesinde meydana gelecek değişikliğe uygun olarak.01. Eriş Yayınları – 1995 aktaran: http://www.yöntemi uygulamaya çalışmıştır. Hâkim gücün veya devletin silahlı olarak gerillaya veya ayaklanmacılara müdahale etmesine 122 Lin Piao. Bu yöntemde yukarıda genel hatlarıyla açıkladığımız gerilla metodolojisinin stratejik yöntemlerini özetleyerek ve sınıflandırma içerisinde sistematik inceleyerek nihayetlendirecek olursak.Stratejik Savunma. Bu aşamanın teorik altyapısını inceleyecek olursak bazı hususları öncelikli olarak belirtmek gerekir. ayrıca bkz: “Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil. yani iç savaştır.kurtuluscephesi. Bu devrede savaş sınıfsal savaş. Stratejik Saldırı…”122 1. Stratejik Savunma. Bu dönem içerisinde temel kural birliklerin kendini savunması ve korunmaya çalışmasıdır. Eylem Kılavuzudur-III". direniş savaşı üç aşamadan geçecektir. Bu tarihte sadece 5 nüsha çoğaltılmıştır. Kurtuluş Cephesi Dergisi-Kasım-Aralık 1994.com/eris/eylemkl. Bu değişimin birinci devresinde halk savaşı olarak ifade edilen kitlelerin savaşının başlamasıdır. Yine bu dönem içerisinde cephe faaliyetleri veya siyasi yapılanmanın alt yapısı hazırlanır ve bu alanda örgütlenmeye hız verilir. Düşman olarak gördükleri birliklerin veya ordunun baskısından ve saldırısından kurtulmak ve hayatta kalmak temel hususiyettir. Mao’nun uzun süreli halk savaşının ilk aşaması stratejik savunma aşamasıdır. Stratejik savunma aşaması elde olanın korunması aşamasıdır.html erişim tarihi 04. Gerilla savaşında elde olanı koruma aşaması olarak da ifade edebileceğimiz stratejik savunma evresinde ikili bir değişim vardır. 1977–78 yılları arasında kaleme alınmış ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi'ne sunulmuştur.

zayıf durumdan güçlü duruma geçebilmek için. www.. mümkün olduğu kadar fazla bir gücü yoğunlaştırmak gerekmektedir. 124 Yine bu evrede savaşın temel ilkesini Mao ve Giap kendi güçlerini koruyan gerillanın bu gücü geliştirmesini ve aynı dönem içerisinde düşmanı zayıflatması olarak görmektedir. Farklı bir deyişle iç savaşta ayaklanmacı veya gerillanın stratejik taarruzu kısa sürer ve stratejik savunma (elde olanı koruma) veya stratejik geri çekilmeye dönüşür. İkincisinde artık yerli halkın savaşı ve otoritesi söz konusudur. Yöntem Yayınları. ani baskınlar şeklinde hareketi yürütmek.com er..kurtuluşcephesi. Elde olanı koruma aşamasında ayaklananlar maddi eksikliklerin üstesinden gelmek için. “Askeri Yazılar.V.123 Stratejik savunmanın en önemli hususiyeti elde olanı korumaktır. Hızlı.kadar devam eder. Birincisi stratejik savunma dönemindeki gerilla savaşı. Bu süreçte stratejik savunma bitmiştir.tar. Halk Ordusu. ayrıca bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 124 Giap.06. Halk Savaşının Askeri Sanatı. Aralık 1979. ikincisi ise düzenli savaştır. Kurtuluş Ordusu olarak ifade edilir hale gelir. s:78 125 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 73 . 14. Bu sebeple iç savaş olarak ifade edilen durum iki stratejiden oluşur.12. Bu sebeple başarı kesin olduğunda saldırmak düşmanın nispeten savunmasız ve zayıf olduğu yerde.Güçleri Dağıtmak)125 123 Mao. Bunu Mao Zedung vururken yumruk olmak. Bu durumda artık yerli halk bire bir savaşın içindedir. Halk Savaşının Stratejik Aşamaları” s: 341-342 aktaran. Bu da ancak gerilla savaşıyla mümkün olacaktır. (Güçleri Birleştirmek. siyasal kozları son noktaya kadar kullanırlar. geri çekilirken parmaklar gibi açılmak şeklinde formüle eder. bu aşamada ayrı bir önem taşımaktadır.

ikinci aşama olarak kabul edeceğimiz safha işleve geçer.129 “ Kızıl Ordu. yığınları silahlandırmak.e.g. 74 .128Nihai analizde "Stratejik Savunmayı" Mao’nun genellemesiyle bitirebiliriz. Bu aşamada uygulanan yöntem yine gerilla tarzı olacaktır.126 PKK stratejik savunma aşamasını 1984 Eruh. a. 12 yaralı. devrimci iktidarı ortaya getirsinler diye onlara yardım etmek amacıyla yapılır. “Seçme Eserler” C-1.. 18 08.” Milliyet. Stratejik savunma aşamasında silahlı eylemler daha çok 'Düşük Yoğunluklu Çatışma' şeklinde olur. Bu aşamaya stratejik denge aşaması da diyebiliriz. sadece savaş için savaş yapmaz. bu aşamalar örgütün saha ve eyalet olarak belirlediği kısımlarda değişkenlik göstermektedir. a. s: 78 130 Ancak PKK için bu aşamaların kesin çizgilerinin olduğunu söylemek doğru bir tespit olmayacaktır. güvenlik güçlerinin ve istihbarat birimlerinin gözleri önünde geçirmiştir. Şemdinli baskınından127 önce 1979–1984 yılları arasında. yığınları örgütlemek.” 2.1984 128 Kışlalı.Stratejik Denge . savaşı yığınlar arasındaki propagandayı yürütmek.g. s: 40 129 Mao. Daha önce ifade ettiğimiz gibi 126 Düşük Yoğunluklu Çatışma kavramı için bkz: Kışlalı.e. Eriş Yayınları.Daha önce belirttiğimiz ve PKK içinde ehemmiyetli bir dönem olan silahlı propaganda dönemi stratejik savunmanın vazgeçilmez bir parçasıdır.130 Gerilla metodolojisinin en uzun aşaması olarak da düşünebileceğimiz bu evrede ayaklananlar belli bir güce ve altyapıya sahip hale gelmişlerdir. s: 25-28 127 “Ayrılıkçılar Saldırdı: 1 şehit. Stratejik Savunma aşamasının nihai noktaya gelmesine müteakip.

e. hemen faaliyete girişmiş ve çok uzun bir süre meydanı boş bulup faaliyetlerini sürdürmüştür.133 Stratejik denge aşaması “geçiş dönemi” olarak ifade edilebilir. Bilinçli hareket edemeyen devlet güçleri refleksif hareketlere başvurabilir. bu süreç içerisinde artık karşıt güç ile olan maddi ve teknik güç farkı dengelenmeye başlar.131 Bu ikinci aşama PKK’nın geçmekte zorlandığı ve netleştiremediği bir evre olmuştur. “Seçme Yazılar–2” s: 98–108 133 Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı. kırgınlığa yol açar. Yukarıda ifade edilen hususiyetler çerçevesinde PKK stratejik dengeyi kendi lehinde uzun süre kullanmaya çalışmış ancak bu geçiş dönemini sağlayacak aktivasyonu tabanda bulamamıştır.. a. Ayrıca düşük yoğunluklu çatışmanın olduğu bölgede sosyal ve temel hizmetlerin aktarılmasında da büyük sıkıntılar baş gösterir. s: 40 75 . Bu dönemin teorik altyapısında bazı temel hususlar gerçekleşir.g. O dönem içerisinde küçümsenen ve iki buçuk eşkıya olarak nitelendirilen PKK militanları. Bu durum beraberinde korku ve hareketsizliğe yol açan panik duygusuna sebebiyet verir. Bunların başında. Ayaklananların veya gerillanın artan silahlı eylemleri ve propaganda faaliyetleri devlet güçlerinde moral bozukluğuna. PKK’nın 131 Bu aşamayı ülkemizde yaşanan terör olaylarının müsebbibi olan PKK açısından tetkik edecek olursak: PKK 1984’ten sonra güvenlik güçleri ve istihbarat kaynaklarının mücadeleye hazırlıksız yakalanmaları dolayısıyla. gerilla metotlu terör eylemlerine hız vermekte ve 1986’lı yıllardan sonra halk üzerinde korku kültürünün alt yapısını oluşturmuş olarak onlara yön vermektedir.stratejik aşamalarda gerilla metotları temel hususiyettir. üstünde özellikle durduğu halk kitlelerinin hareketi ve desteği132 hususunun PKK tarafından hayata geçirilemeyişi yatmaktadır. Bunun da temelinde Mao’nun halk savaşı stratejisinde. 132 Mao.

çatışmanın hedefi karşı tarafın insanlarını ve maddi gücünü yok etmeye yöneliktir..2006 135 Hareketli Savaş için bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi. nispeten büyük kuvvetlerin bir araya toplandığı ve nispeten gelip bir alanda eylemde bulunduğu. Bu aşamanın ilerleyen dönemlerinde savaş biçimi evrim geçirmeye başlar ve hareketli savaş biçimini alır.y.g.net/tarihten. Bu aşamada düşman olarak nitelendirdikleri güçlere daha fazla ve daha yaygın olarak maddi darbe indirilebilir. a.g.10. 136 “ Hareketli Savaş. silahlı yapılanma belli bir sistem dahilinde oluşturulmuştur.pkkgercegi. nizami savaş aşamasına geldiği kanısıyla Kuzey 134 Bkz: http://www. a. Bu durum PKK’nın bu aşamayı belli dönemlerde yaşadığını kısmen göstermektedir.135 PKK 1984’te başlattığı eylemlerini 1992’de artık.V. PKK’nın bazı eylemlerini 100–200 kişilik gruplarla yaptığı bilinmekte ve bu konuyla ilgili eserlerde defalarca geçmektedir. Bu nedenle. Bu dönem içerisinde ordu yapılanmasının temeli atılmaya çalışılmış. Mao’nun “hareketli savaş”136 dediği. Hareketli savaşta düzenli ordu düşmanın insan gücünü yok etmek amacıyla onun. s:25 76 .” Giap. Ve bu eylemler daha büyük ve daha düzenli birliklerle yürütülmeye başlar. az çok düzenli hale gelmiş ve teknik donanımı güçlenmiştir.htm erişim tarihi: 10.e. imha eylemleri artmaya ve öne geçmeye başlar. düzenli ordunun savaş biçimidir. toplu kuvvetlerin. nispeten savunmasız olduğu yerden vurur.1990–1993 yılları arasında Türk Ordusunun elinde nadiren bulunan veya bulunmayan dürbün silah ve diğer materyallere sahip olması bu açıdan çarpıcı bir örnek olabilir.134Stratejik denge aşamasında belirtilen eylemlerin büyümesi PKK için de benzer şekilde geçerli olmuştur. Yine bu dönem içerisinde gerilla birlikleri.

kendi içinde askeri dengeye ulaşmazsa da yarattığı siyasi üstünlükle zaferi belirlemede temel bir rol oynayan savaş biçimidir… Bizde gerillanın siyasal niteliği. Geçiş dönemi olarak değerlendirebileceğimiz "Stratejik Denge" aşaması zeminin sağlamlaşması açısından temel hususiyettir. gerilla savaşı talidir. Askeri dengeyi ancak siyasi denge sağlayabilir. s: 38 138 Politik Rapor-4. askeri faaliyette bulunmaktır.e. a. Bu sebeple Öcalan stratejik dengeyi .e.e. Gerilla metodolojisinin bu evredeki görevi düzenli ordunun hareketini kolaylaştırmak amacıyla karşı tarafın arka cephesinde. siyasi üstünlükle rahatlıkla dengeye ulaşabiliriz.g.g.137 PKK’nın bu girişimi metot olarak denge aşamasının gereklerini ifa etmek olarak anlaşılabilir. Stratejik denge hususunu ikiye ayıran Öcalan bu dönemin önemini şu şekilde ifade etmiştir: 138 “…stratejik savunma dönemindeyken -ki dönemler bizim için o kadar belirgin değildir.askeri üstünlük anlamında stratejik dengeye ulaşamasak da.” Stratejik Dengeyi salt askeri denge olarak görmek eksik kalır. siyasal üstünlüğü kesin sağlama ve düşmanı siyasal yönden sıfıra doğru tüketme gerçeğini bağrında taşır.Irak’ta belirli bir klasik kuvvet karargahı kurmuştu.g. a. Dolayısıyla gerilla. Veya şimdiden ulaştığımızı söyleyebiliriz. İç içe yaşanmaktadır.139 1. Siyasi denge siyasi üstünlüktür. Askeri Stratejik Denge 137 Kışlalı. s:180 77 . Stratejik Denge aşamasında hareketli savaş temel. s:178 139 A.

Siyasal dengenin sağlanmasıyla askeri stratejik dengenin sağlanmasına zemin hazırlanmış olur. Stratejik denge konusunu yukarıda teorik ve PKK pratiği açısından değerlendirdikten sonra son aşama olan stratejik saldırı konusuna değinmek ve bu aşamanın metodolojisi ve PKK açısından ne derece önemli olduğu hususuna değinmek gerekmektedir. Ayrıca hükümet siyasi ve sosyal baskıları 78 . 3. ancak bu aşamada siyasi hususlar ve bu alanda atılacak adımlar denge aşamasına da şekil verecektir.2.Stratejik Saldırı. Savunmaya geçen hükümetin öncelikle askeri gücü zafiyete uğrar. Bu iki husus birbirini destekler mahiyettedir. Halk ordusu olarak nitelendirilen ayaklanmacılar silahlı üstünlük sağlamaya başlarlar ve zaferler kazanırlar. geniş çapta saldırılara girişirler ve bu saldırılarda orduya 'Halk Ordusu' da denilmektedir. Saldırının etkileri siyasi ve psikolojik olmakla birlikte temelde askeri etkilerden ortaya çıkmaktadır. gerillanın hareketli orduya dönüşmesi ve saldırı konumuna geçilmesidir. Mao buna Stratejik Saldırı aşaması demektedir. Stratejik Savunma ve Denge döneminin nihai noktaya gelmesine müteakip geçilen bu aşamada esas amaç. Psikolojik etkilerin devamında siyasal etkiler çığ gibi büyüyerek hükümetin yıkılmasına yol açar. bu durum hükümette ve destekleyen halk kitlelerinde psikolojik yıkıma yol açar. Bu süreç başlangıcında kurtarılmış bölgeler ve teminatlı üslere yerleşen gerillalar veya ayaklanmacılar halkın da desteğiyle klasik konvansiyonel savaş metoduna geçebilirler. Bu aşamada asiler büyük organize kuvvetlerle. Siyasal Stratejik Denge olarak ikiye ayırmaktadır.

ama gerilla birliklerimizin kuvvetli oldukları belirli yerlerde ki küçük düşman birliklerini ve kukla kuvvetleri sistematik olarak ezmek ya da söküp atmak bölgelerimizi 140 Bkz: Kışlalı.e. “Selected Military Writing” Foreign Languages Press. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Mao’ya göre stratejik saldırı süreci . Bu gibi zamanlarda bizim harekât politikamız savunma mevzilerinde bulunan ve yenmemiz ihtimali az olan düşman kuvvetlerine hücum etmemek. s: 40 141 Mao Çe-Tung.141 “ Bir düşman saldırısını ezmemizden sonra ve düşman yeni bir saldırıya başlamadan önce düşman stratejik savunma ve biz stratejik saldırı halindeyizdir. PKK'nın zayıf karnı ilk iki aşamayı geçebilecek halk desteğine sahip olmama ve örgütsel yapılanma olarak çizgisini sabit ve belirli bir temele oturtamama yatmaktadır.g.140 ayrıca belirtilmesi gereke önemli hususlardan bir diğeri de Halk ayaklanmasının metodolojisi coğrafi. a. s:220 79 . bu metodun teorisyeni ve pratiğini yapmış biri olarak Mao’dan aktarmak gerekir. Ancak bu yöntemler kısa vadeli ve popülist içerikli olmaları sebebiyle ayakları yere basan politikalar haline gelemez ve kısa sürede hükümet çıkmaza girer. Peking 1966 yapıtından. Stratejik Saldırı sürecini.dindirebilmek için agresif ve günlük politikalarla baskı gruplarını tatmin etmeye çalışır. N. “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir. Yukarıda genel olarak anlatılan husus Çin’de bu şekliyle gerçekleşmiştir. kültürel ve tarihi unsurlardan dolayı farklılık gösterebilmesidir. Ancak bu stratejinin zayıf karınları PKK ayaklanmasında gün yüzüne çıkmıştır. PKK’nın stratejisinin oluşumunda da temel pratik metot Mao’nun metodudur.

sosyal. kendi askeri ve kitle gücümüzü yeterli bir şekilde kurmak. a. düşmanı sistemli bir şekilde ezmeye hazırlanmaktadır. s: 102 80 . PKK’nın gerilla için tespit ettiği temel bölgenin Botan olması tesadüfî değil. Bütün bunlar stratejik saldırının içine giren görevlerdir ve amaç düşmanın savunma halinde bulunmasından yararlanarak. PKK’nın eylemleri sonrası stratejik saldırı süreci gerçekleşmemiştir. kitleleri Japonlara karşı ayaklandırmak.142 Botan merkez 142 Özcan. siyasi ve stratejik konumundan kaynaklanmaktaydı.g. daha da genişletilebilir. düşmanı yıpratmak ve yeniden saldırıya geçtiği anda. ulaşım engellenir ve sefer halinde ki kuvvetlere dolaysız destek sağlanır. bölgenin coğrafi. "Stratejik Saldırı" sürecine geçmesine en uygun bölge sözde 'Botan Eyaleti' olmuştur.e. birliklerimizin saflarındaki boşlukları doldurmak eğitmek ve yeni gerilla birlikleri örgütlemektir. PKK’nın "Stratejik Denge" sürecinden. koşullar elverdikçe elimizde tutabiliriz. zayıf olarak korunan kentlere ve muhabere hatlarına saldırabilir ve buraları. Bu özellikleri ile Botan Eyaleti Mao’nun tarifini yaptığı gelecekte üs bölgesi olabilecek niteliklere sahiptir. Bu görevleri yerine getirirken düşman hala savunma halinde ise yani bölgelerimizi. Stratejik aşamalar açısından PKK’nın sözde Botan eyaletindeki durumunu anlayabilmek için 1990’lı yılların arifesinde bölgenin genel durumunu aktarmak faydalı olacaktır.genişletmek. …Bu arada düşmanın muhabere hatları da geniş ölçüde tahrip edilir.” Yukarıda sistematik olarak ifade edilen stratejik saldırı sürecinde kurtarılmış bölgelerin genişletilmesi ve bunların birleşerek cephe oluşturulması amaçlanmaktadır.

Arazinin bu şekilde değerlendirilmesi oldukça profesyonel nitelik taşıyordu.144 143 A.olarak kabul edilirse çevre bölgeler buraya bağlanacaktır. Bingöl.Büyüyen askeri güç coğrafi imkânlardan faydalanarak. a.” Stratejik saldırıya geçilebilmesi için temelde yapılması gereken iş coğrafi alt yapının oluşturulmasıdır.g. Suriye ve Irak’tan girildiğinde Torosların sırtları takip edilerek Anadolu içlerine kadar gitmek mümkün olacaktı.143 “Çevre bölgeler Botan’a bağlı olarak gelişme gösterecektir. Diyarbakır. Bu eksikliği Öcalan kendi ifadelerinde de belirtmekte ve eleştiri yapmaktadır. Bitlis ve Adıyaman’a kadar yayılabilirdi.e.e. s:107 81 .g. Cepheleşmiş bir coğrafya ve üs bölgelerin oluşabilmesi için Merkez Bölge ve buna bağlanacak bölgeler olması gerekir. Öcalan bu temel stratejiden hiçbir zaman vazgeçmedi. stratejik saldırı aşamasının PKK’nın nihai amacı olduğunu ancak bir türlü bu aşamaya geçememesinin sebebini incelemek gerekir. s: 103 144 “Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri” Özcan. Tunceli. Yukarıda stratejik saldırıya geçebilmek için oluşturulan eyalet yapılanması ve bunlar arasında sözde Botan eyaletine değindikten sonra. Özcan Botan Eyaletinin önemini şu şekilde vurgulamaktadır. PKK’nın kurtarılacak bölgeleri birleştirebilmek için Botan Eyaletine verdiği önemi bu bölgenin arazi ve jeo-stratejik yapısında aramak gerekir. Botan’da yapılacak bir askeri harekâtın gerisine düşerek çembere karşı dış çember oluşturulabilecekti. dağ silsilesini takiben.

örgüt-halk ilişkilerinde aramak gerekir. Eylül. İki yıl içerisinde on bin kişiye çıkmışlardır. gerillaya üç yüz kişiyle başlamışlardır. nesnel ve öznel koşullara sahiptir.Yine PKK pratiğini gösterdiği gibi halk savaşı kişisel ya da öznel bir tercih değildir. 145 “Halk Savaşı çizgisi maddi ve teknik olarak güçlü bir düşmana karşı politik ve moral üstünlüğüne sahip zayıf halk güçlerinin savaşı olarak.“Birçok ülke pratiğine bakıyoruz. Biz de başlangıçta üç yüz kişi ile başladık ama halen bin beş yüz kişiyiz neden?” Öcalan bu soruyu sorarken aslında pratikte uygulanmış.” Sonuç olarak PKK terör örgütünün dağ kadrosu olarak bilinen ve gerilla olarak görülen HRK-ARGKHPG yapılanması Doğu ve Güneydoğuda yıllarca kır terörü olarak da ifade edebileceğimiz tedhiş hadiseleri belli bir teorik altyapı ile oluşturmuştur. Bunun kaçınılmaz sonucu ise PKK pratiğinde açık bir biçimde görüldüğü gibi kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlamak ve bu güçler aracılığıyla barışa ulaşmak şeklinde ki teslimiyetçiliktir. Bu koşullar olmaksızın yürütülen silahlı mücadele hiçbir biçimde halk savaşı olarak değerlendirilemez. Herhangi bir öznel ya da kişisel tercihle biz halk savaşı veriyoruz demekle halk savaşı verilmez. gerilla deneyimlerinin aşamalarını ve nihai noktada nereye geldiklerini bilerek sormaktadır. PKK’nın stratejik döneminin son aşamasına bir bütün halinde ve üslerini oluşturarak girememesinin temelinde yatan saikleri örgütün silahlı mücadelesinde değil. "Kurtuluş Cephesi" isimli derginin "Halk Savaşı ve PKK" ile ilgili olarak ortaya koyduğu ifadelere dikkat etmek gerekir. 145 Kurtuluş Cephesi Dergisi.Ekim 1998 sayı:45 82 .

Bu teorik alt yapı ithal ideolojiler ile oluşturulmuştur. Bu stratejik süreçlerin ülkemiz açısından ne derece uygulanabilir olduğu PKK pratiğinden açıkça ortaya çıkmaktadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ (HRK-ARGK-HPG) PKK Terör Örgütü için silahlı gücün ne derece önemli olduğunu daha önceki bölümde belirtmiştik. Mao’nun. Giap’ın. PKK’nın silahlı gücünün veya askeri yapılanmasının sistematik hale getirilmesinde çıkış veya başlangıç noktası olarak gösterebileceğimiz PKK 1. Bu 83 . Che Gueveranın veya Lenin’in gerilla mücadelelerini harmanlayarak kendine münhasır bir gerilla savaşına giren PKK yukarıda ifade edilen temel savaş stratejilerini teorik olarak belirlemiştir. Silahlı güçlerin ilerleyen aşamada Parti-Cephe-Ordu üçlüsünün ordu ayağını oluşturması amaçlanmıştır. Terörle Mücadele eden ve edecek olan güvenlik güçlerinin bu stratejiyi ve teorik altyapıyı net bir şekilde ortaya koyması ve antitezini bu minvalde üretmesi evleviyetle icra edilmesi gereken bir realitedir. Orta Doğunun stratejik yapısı gereği silahlı gücü kuvvetli olmayan unsurların fazla yaşama veya ayakta kalma şansları yoktur. Ancak PKK’nın belirlemiş olduğu bazı eyaletlerde bu stratejiler yeni yeni filizlenirken bazı eyaletlerinde ise gerçekten Devletin silahlı güçlerini aşan ve zor durumda bırakan silahlı çatışma süreçlerine yol açmıştır. Konferansı (15–26 Temmuz 1981) büyük önem arz etmektedir. Bu ve diğer birçok hususi nedenden ötürü PKK askeri yapılanmaya öncelikle önem vermektedir.

g. a. özellikle bu konuda sorumluluk alan arkadaşlar. örgüt biçimlerinin. gerilla ordusu ve giderek halk ordusunun örgütlendirilmesi bu alanda kurulacak örgüt biçimlerindendir…” Askeri örgütlenmenin özellikle vurgulandığı 1. Mücadelenin bu biçimde tahlil edilmesi. bu iş üzerinde düşünmeye ve planlar geliştirmeye çalışmalıdırlar. siyasi amaçlara ulaşılabileceğini sanmak gülünç olur. Konferans veya toplantı ve bu toplantıya sunulan yukarıda adı geçen Politik Rapor ile bir anlamda PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da öngördüğü 146 PKK 1. küçük silahlı gruplar. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde diğer ülkelere kıyasla daha büyük ve önemli bir rol oynayacaktır… Kürdistan’da sabırla ve özenle hazırlanmış bir gerilla mücadelesinin gelişmesi içinde ve onunla birlikte geniş kitlelerin ayaklanması beklenmelidir… Bu durum şimdiden akılda tutulmalı. 62.konferansla birlikte silahlı propaganda faaliyetleri sistemli ve organize olmuş stratejik bir gerilla mücadelesinin temelinin atılmasına vesile olmuştur.e.146 “…Gerilla geliştirilmeden Kürdistan koşullarında siyasi sonuçlar alınabileceğini.. Gerilla Kürdistan tarihinde. Bu konferanstan bazı alıntılar yaparak Gerilla ve askeri yapılanmaya yapılan atıfları görelim. gerilla grupları. daha çok askeri nitelikte olacağını vurgular… Askeri örgütlenme açısından. s:102 84 . Kürdistan tarihinde. halk ayaklanmasının hazırlıkları ve sorunları daha şimdiden partinin gündemine getirilmeli. Konferansına sunulan Politik Rapor aktaran PKK-2.

147 Vietkong tarzı savaş için bkz: Vo Nguyan Giap. çev: Mehmet Özsavaş.g.Vietkong Usulü Uzun Süreli Savaş Stratejisinin147 temelini oluşturan kararlara sahne oldu.g. Ankara–1974.06 85 . 6 Haziran 1982 150 İmset.151 2. 152 1. özeleştiriye gidilmiştir.net/tr/dizi araştırma /indeks.Kürdistan’da Zorun Rolü yazısında incelenen Kürdistan Devrimci Savaşının çizgisini tartışmak. Kiyap Yay.12.hpg-online. Bu durum PKK’nın dağ kadrosunun eğitsel faaliyetlerinin hızlanması ve gelişmesi için katalizör görevi görmüştür.html s:4 erişim tarihi: 18. özellikle Lübnan’da dengelerin değişmesine neden olan İsrail’in Lübnan’ı işgali149 uzun vadede PKK’nın Bekaa Vadisine hâkim olmasına vesile oldu.e. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu md:3.g. İmset. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. İstanbul– 1975 148 İmset. s:89 149 Cumhuriyet. a.150 PKK’nın 1982’de yapılan 2. Bu hususlar şunlardır. a. Ankara–1992.90 151 2.Kongreye Sunulan Çalışma Raporu 1982. Bu hususlar PKK’nın ilk saldırılarının temelini atıyor. a. a. ayrıca bkz: Vietnam İşçi Partisi Tarihi. Konferansın sonrasında 1982 Haziran ayında gerçekleştirilen ve orta doğuda. Kongrede merkez komitesinin belirlediği Parti Görevleri içerisinde askeri hususlara değiniliyor. aktaran İmset.e. s: 29 aktaran PKK.e. Kürtler. s:91. Abdullah Öcalan ve PKK.ayrıca bkz: Ahmet Aydın. s:225.s:85–86–87 152 Öcalan. Örgüt uygulanan taktiğin ve silahlı mücadelenin yetersiz olduğundan dem vurmuş Siverek ve Mardin’de ve bazı bölgelerde yapılan plansız eylemlerin eleştirisi yapılmıştır.148 1981’de yapılan 1. Yöntem yay.g. a. 2.e s:94. ayrıca bkz: www.g. Kongresinde silahlı birlikler ile ilgili olarak yeni kararlar alınmış.2..e.

153 PKK lideri Öcalan 1979’da Şahin Dönmez’in Elazığ’da yakalanması sonrası tek kurtuluş yolunu yurt dışına çıkmakta görmüş ve ihtilal öncesi ülkeden kaçabilmiştir.12. a.154 Ülkeden kaçan Öcalan Suriye’ye oradan da Lübnan’a geçmiş ve 153 http://www.67 86 .Pratik askeri önderliği Pratik askeri önderliği. askeri çizgiye uygun olarak ve bu seviyede uygun olarak ve bu seviyede geliştirip güçlendirmek 4.e.html. s.Gerilla Savaşının bazı alanlarda kitle ayaklanmalarına yol açabileceğinin bilincinde olarak şimdiden hazırlıklı olmak ve bu tür gelişmeleri uzun süreli halk savaşına kanalize etmek PKK’nın askeri stratejisinin belirlenmesinde yukarıdaki raporun önemi anlaşılmaktadır..g.com/deneme/gerilla. İmset.Bu askeri çizginin uygun alanlarda adım adım pratik uygulanmasına başlamak ve geliştirmek 6.2006 154 Bayık . 2. Kongresi aynı zamanda PKK’nın silahlı güçlerinin 1983 yılında önemli bir kısmının Güney ve Doğu Anadolu’ya yerleşmesine vesile oldu. Bu tarihten sonra 1984 yılına kadar gerilla birlikleri yerleştikleri bölgede etüt yaparak pratiğe geçmenin alt yapısını oluşturmaktaydı.geliştirmek ve partinin askeri çizgisi olarak benimsemek.Bu çizginin pratikte uygulanabilmesi için gereken pratik planlama ve teknik hazırlıkları yapmak 3.Askeri çizgiye uygun olarak örgütsel yapıyı geliştirmek.abdullah–öcalan.e. 20–25 Ağustos 1982 tarihinde gerçekleştirilen PKK 2. s: 70-73.g. a. halk ordusunun temel çekirdeklerini yaratmak ve bunun için gereken politik ilişkileri sağlamak 5. erişim tarihi: 10.

74 156 HRK ismi Vietnam Vietkong usulünden etkilenilerek konulmuştur.104 87 . Hakkâri ve Şırnak Bölgesinde bulunan Silahlı Propaganda birlikleri HRK (Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) isminde üst bir askeri yapılanmaya bağlamak suretiyle ilk ordu yapılanması oluşturuldu. Bu üç takım sırasıyla. Bunun için ilk girişim yapılmış ve HRK isminde askeri bir yapılanmaya geçilmiştir. 1984 yılının haziran ayı sonlarında. 157 Ayrıntılı bilgi için bkz: Aydın. Apo’nun direktifleriyle Kuzey Irak’ta. İmset. s..155 İşte bu militanlar 3–4 sene içerisinde ilk eğitimlerini almış ve sistemli bir askeri bir yapılanmayla mücadele edecek kıvama getirilmişlerdir. Bu yöntem uzun süreli halk savaşının vurgulanması açısından vurgu yapan bir üslupla Kürdistan kurtuluş birlikleri ismi konulmuştur. Bu militanları sistemli halde savaştıracak temel unsurda ordu yapılanmasına geçmekti. (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan – Kürdistan Kurtuluş Birlikleri)156 Lübnan’da 1973 yılının son dönemlerinden itibaren bölük bölük eğitime tabi tutulan ve gerilla tarzı savaş biçimini öğrenen PKK militanlarını. sistemli bir askeri yapılanma içerisinde pratik sahaya sürebilmek için.g. 1. a.g.157 HRK yapılanması başlangıçta üç takımdan oluşturulmuştur.e.73. s: 72. a.kısa süre içinde Türkiye’de ki örgüt militanlarından öncü 50 kişilik bir grup istemiştir.21 Mart Silahlı Propaganda Takımı (faaliyet alanı 1984 yılında Hakkâri. Şemdinli) 2.e.14 Temmuz silahlı propaganda Takımı 155 Bayık. s:101.

Hakkâri Bölge Komitesi.18 Mayıs Silahlı Propaganda Takımı (Tunceli. s:138.139 159 Aydın. Bu sorunun sorumlusunu Cemil Bayık. diğeri de Eruh-Şırnak Bölge Komitesi sahasında konuşlandırıldı.g.159 “1984 yılının Haziran ayının sonlarına doğru Apo’nun talimatlarıyla Kuzey Irak’ta 2 tane Silahlı Propaganda Birliği oluşturuldu. Elazığ ve Adıyaman)158 Aygan HRK yapılanması yukarıda gösterildiği şekliyle üç takımdan oluşturmaktadır. İtirafçılar Anlatıyor. s:101 88 . Ankara–1987. Bu birliklerin üst kuruluşuna HRK adı verildi. Bingöl. Bu iki silahlı propaganda birliğinin biri. 1985 yılında ERNK kurulana kadar da cephe faaliyetlerinin işlevlerini de yerine getirmeye çalıştı.3. a. ancak örgüt içerisinde bazı sorunlar sebebiyle ERNK’nın kuruluşu ilan edilememiş 1985 yılına kalmıştır. HRK yapılanmasını Aydın ise şu şekilde aktarmaktadır. Birkaç ay sonra da Van. 15 Ağustos 1984 Şemdinli. Kesire yıldırım’ın Bildiriyi hazırlamamasına 158 Çılgınlıktan Sağduyuya. Bu birlikler üçer tane silahlı propaganda grubundan oluşuyordu.Çatak sahasında bir silahlı propaganda birliği teşkil edildi. Ancak daha çok silahlı propaganda faaliyeti yapmıştır. Yeni Forum yay. Aydın’a göre.e.” HRK kurulduğu 1984 yılından 1986 yılına kadar geçen sürede ordu yapılanmasının işlevini icra etmeye çalışmıştır.Eruh baskınlarıyla kuruluşunu ilan eden HRK’nın yanında ERNK(Entıya Rızgarıya Netewayı Kürdistan) nın da kuruluşunu ilan etmesi bekleniyordu. no:3.

161 HRK’nın dağ eksenli savaş stratejisinin ismi olmasının temelinde o dönem içerisinde daha çok Vietnam mücadelesinin inceleniyor olması yatmaktadır.Bingöllü Ali) 160 Bayık.hpg- online. Bu konseyin üyeleri.e. Abdülkadir Aygan anlatıyor. ERNK’nın kurulamamsı sebebiyle propaganda faaliyetlerini de üstlenmek durumunda kalmıştır.e.2006 162 Çılgınlıktan Sağduyuya.g. HRK’yı yönetecek olan askeri konsey 162 bulunmakta idi.net/tr/diziaraştırma /index.09.g. s: 107.html erişim tarihi: 18.160 bu hatayı şu şekilde ifade “15 Ağustos’la birlikte HRK ilan edildi. ERNK’nın da ilan edilmesi gerekiyordu.Sabri OK (Hasan) 7. HRK. 12345Duran KALKAN (Abbas) Genel Sekreter Ali ÖMÜRCAN (Cemal) Halil ATAÇ (Ebubekir) Mahsun KORKMAZ (Agit) Konsey Sekreteri Halil KAYA (Kör Cemal) 6. a.e. onun içinde ilan edilemedi… ERNK geciktirildi bu ciddi bir hataydı…” HRK.108 161 Ayrıntılı bilgi için bkz: www. Ki hep hazırladığını söylüyordu. Ama ERNK ilan edilmedi.bağlamakta ve etmektedir. s:139 ve ayrıca bkz: İmset.s:105 89 .Abdullah EKİNCİ (Eşref. tam belgenin istendiği an hazırlamadığını söyledi.Şah İsmail AL (Şehmuz) 8.g.. PKK için 1984 yılında ve o dönemin şartları içinde dağ eksenli halk savaşının adı oldu. a. Nedeni de Fatma (Kesire Yıldırım)’nın Kuruluş Bildirisini hazırlamaması. a..

B–7 tipi roketatar silahları en yaygın bulunanlar arasındadır. Bu saldırıdan sonra ise Hakkari Şemdinli’de Jandarma subay gazinosu. İmset.g. 6 er ve 3 sivil yaralandı. subay lojmanları ve ilçe jandarma karakolu tarandı. bir astsubay ve bir er hafif yaralandı. kasatura. s:138. tabanca. orta ve otomatik silahlar. Bir subay. HRK’nın askeri teçhizat veya silahlanması belli bir sistem ve standarda sahip olmamıştır. “Vietnam’daki Vietkong’un kopyası…” yine Aygan’ın tespitlerine göre 3–3 lük bir sistem üzerine oluşturulan HRK yapılanmasında 3 manga bir takımı.164 PKK bu şartlar içinde 15 ağustos 1984 günü Siirtin Eruh İlçesindeki Jandarma karakol binasına bir saldırı düzenledi.e. Bu durum da doğal olarak rasgele bir silahlanma şekli olmuştur. Milliyet 18 Ağustos 1984 90 . patlayıcı ve dürbün bulunmaktadır. Her militanda el bombası.a. Ancak ülkeye giriş yapan militanlar iz ve yol konusunda büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşamışlardır. Daha çok mevcut olanla yetinme anlayışıyla silahlanmışlardır.12 Eylül’ün kalıntıları olarak 163 Ayrıntılı bilgi için bkz. Çılgınlıktan Sağduyuya… a. Saldırılarda bir er öldü.e. gruplarda pusula.g. Bu süreçte ise Aygan’ın ifadelerine göre üye sayısı birkaç yüz kişi olabilmiştir. 3 takımda bir bölüğü oluşturmaktadır. HRK iki sene sonra yerini ARGK ya bırakmıştır. HRK militanlarında hafif piyade silahları.e. 163 PKK silahlı kanadı olan HRK’nın kuruluşunu ilan etmek için ses getirici bir eylem planlamıştır. Günlerce daireler çizip durmuşlardır.HRK’nın askeri yapılanmasını Abdülkadir AYGAN şu şekilde özetliyordu. s:110 165 “Eruh ve Şemdinli Baskını” Hürriyet. ayrıca bkz.165 Bu eylemin ciddiyeti kamuoyunda sadece sansasyonel boyutunun ötesine geçememiştir. a.g. s:104 164 İmset.

91 . Olaya kısa vadede çözümler üretilmiş ancak orta ve uzun vadede politikalar ortaya konmamıştır. Bu çalışmada şu şekilde bir çalışma yapılmıştır. aynı tarihte askeri gücü olarak Kürdistan Kurtuluş Birliği (HRK) nin kurulduğu ilan edilmiştir.G. E. Keza.düşünülmüştür.M. Geçmişte yaşanan tecrübeler ise sadece hatıra ve anarşi olayları olarak düşünülmüş ders çıkarılacak yönleri görülmemiştir. Ankara- 1984–1986 167 Şahin Dönmez gibi üst düzey örgüt üyesi yakalanmış olsa da PKK’ya verilmesi gereken önem ve alınması gereken tedbirler yeterli ölçüde alınmamıştır.167 Öcalan HRK’nin kurulması için çıkış noktası olan 15 Ağustos Eruh-Şemdinli eylemi hakkında yaptığı yorumlarda özeleştiri yapmış ve HRK’nin 166 Kürdistan İşçi Partisi. Eruh-Şemdinli eyleminden 2 yıl sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bir çalışmada bu eylemin mahiyeti hakkında bilgi vermiştir. Sorunu askeri ve polisiye tedbirler dışında yorumlanmaması sorunun sosyal ve ekonomik boyutunun büyümesine ve bölgenin PKK nın arka bahçesi haline gelmesine yol açmıştır. Değerlendirme. Aslında sorunun bu boyutu diğer kurumları daha çok alakadar etmektedir.” 15 Ağustos PKK’nın sıçrama noktası olduğunun farkında olan Emniyet yetkilileri veya güvenlik güçleri olayın derinliği ve ayrıntısı konusundaki malumatlara daha sonraki yıllarda ulaşabileceklerdir. Fakat sorun militarist bir vizyona havale edilmiş ve çözümü kısırlaştırmıştır.166 “PKK…1983 başlarından itibaren Türkiye’de sürdürülen hazırlık çalışmalarının hedeflenen düzeye vardığından hareketle 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı eylemleriyle silahlı direnişi başlattığını açıklamıştır. Ne sıkıyönetim ne de polis güçleri bu alanda kayda değer bir çalışma yapmamıştır.

Bu temelde yaptıklarının gerilla mı. Etüt: ERNK. Taslağı 1982’de hazırlanmış olan ancak yürürlüğe giremeyen “Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi” ya da orijinal adıyla “Eniya Rızgariya Netewayı Kürdistan” kurularak örgütün propaganda veya cephe faaliyetlerini üstlenmiştir. Öcalan’a göre 15 Ağustos eylemi. İstanbul–1993 s:170 169 Ayrıntılı bilgi için bkz.168 “…Bununla savaşımla 15 Ağustos atılımı gerçekleştirildik. Bunun temelinde yatan esas sebepler yukarıda Öcalan’ın ifade ettiği hususlardır. Bu bir kez daha ortaya çıkardı ki eğitimimiz. savaşa hazırlanmamıştı. ilerleyen süreçte “Gerileme” dönemine girmiştir. Öcalan örgütün zafer sarhoşluğuna kapıldığını dile getirmektedir. 169 HRK 1985 yılında ERNK’nın kurulmasıyla rahatlamış ancak bu profesyonelleştiği anlamına gelmemiştir. Kürdistan Halk Kurtuluşu. kongresine sunulan Politik Rapor. Örgütün bu gerileme dönemini atlatabilmesi için cephe faaliyetlerinin ayrılması ve profesyonelleştirilmesi gerekmiş ve bu amaçla 21 Mart 1985’te ERNK kurulmuştur. Zağros yay.tecrübesizliğini ifade etmiştir. Tabi ki yol açılırken oradaki silahlı güçlerimiz gerçekten silahlı savaş birlikleri esprisine göre seferber edilmemiş. isyancılık mı olduğu belli değil. yönetimimiz bu işlerde yetersiz kalmıştır. Ankara–1986 92 . EGM Terör Dairesi. görevlerimiz. Dağ kadrosunun veya ordu yapılanmasının profesyonelleşmesi için bir sene sonra ARGK isminde (Kürdistan Halk Kurtuluş 168 PKK 4.” 15 Ağustos eyleminden sonra PKK Çukurca’da 8 erin şehit edilmesi karışmış. Atılımla birlikte üçer beşer kişilik gruplar temel alınmaya başlandı.

Yine örgüt yayınlarında bu husus açıkça görülmektedir.” İşte HRK geçmişten günümüze örgüt için duygusal açıdan önemli bir yere sahip olagelmiştir. Gerillacılıkta içimizdeki en tecrübeli arkadaşlardan biriydi.06 171A.net/tr/dizi araştırma /index.hpg-online.y. HRK’nın direnme ruhu farklıydı. Agit (Mahsun KORKMAZ) arkadaşın şehit düştüğü çatışmada yaralanan Kalender İLHAN adlı arkadaş düşmanın eline geçmemek için 15 Ağustos atılımından sonra bombasını kendisinde patlatan ilk arkadaş oldu.”170 HRK. Bu açıdan ARGK yakın tarihi gerçeklerin ve olayların ortaya konmasında önemli bir aşama olacaktır.12. Örneğin 171 “HRK komutanlarından Abdullah EKİNCİ arkadaş Kürdistan Devrimciliğinin örnek bir ismiydi. 170 www. Her ne kadar profesyonel olmasa da HRK’ nin örgüt için anlamı büyüktür. Örgüt militanlarına göre “çok sayıda isimsiz kahraman HRK komutanlığı ile militanlığını yapmıştır. HRK yapılanmasının revize edilmesiyle oluşan ARGK ise daha profesyonel ve konvansiyonel bir yapılanma haline gelecektir ve Güneydoğudaki katliamların mimarı olan yapılanma olacaktır. PKK’nın filizlenme aşamasında oluşmuş bir yapılanma olması sebebiyle hep örgüt için samimi ve “dava adamı” olanların olduğu bir yapılanma olarak görülmüştür.g. 93 .Ordusu) bir örgütlenme ile yeni bir aşamaya geçilmiştir.html s:4 erişim tarihi: 18.

Kebap-Hakkâri-Van). a.g. örgüt için silahlı çatışmaların boyut değiştirmesine neden olan esas dönemeçtir.302 İstanbul– 2000. bölge komitelerinin altında ise yerel komiteler olacaktır. BOTAN(Siirt-Şirnak-Ulu dereB.g. Kongresi. diğer yandan takım ve gruplar şeklinde 94 . 4. 2.174 172 Aydın. SERHAT (Kars-Ağrı).Kongreden sonra alınan kararlar içerisinde askeri ve cephe yapılanmasındaki değişiklikleri içeren hususlar şunlardır.”Bu eyaletlerin altında Bölge komiteleri..g. ARGK’ya askeri siyasi bilgiyle donatılmış komutanlar yetiştirilecektir.173 1. Türkiye Kürdistan’ında faaliyetler 7 eyaletçe yönetilecektir. s:114 173 Aydın. Şehirli. ORTA EYALETİ (Diyarbakır-Muş-BingölElazığ’ın Bir Bölümü). Kuvvetli bir tabur çapında tutulacak. GARZAN (Batman-Kurtalan-SasonBitlisin bir bölümü). DERSİM (Tunceli).(b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan – Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 30 Ekim 1986 PKK’nın 3. GÜNEY-BATI (Urfa-Antep-Adıyaman-Maraş). 174 Bu sözde eyaletler sırasıyla. a. eyaletlerde bir ya da iki hareketli ana birlik kurulacak.e. ARGK savaşçıları bu komitelerce yönetilecektir. Helve Kampı adı değiştirilerek Mahsun KORKMAZ Akademisi olacak.e.g.. MARDİN. HRK isimli teşkilat kaldırılarak yerine ARGK(Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan) kurulacak.2.172 3. Lübnan Bekaa Vadisindeki Helve Kampında yapılan 3. s:119. Kongre geçmişte yapılanların muhasebesi ve bu minvalde yeni dönemde nelerin yapılacağının tespiti ile tertiplenmiştir. PKK. a.301.e. Askeri mücadelenin genelkurmayı olarak ARGK Konseyi kabul edilecek 3. Bu akademi PKK’ya. s:300.e. 5. a.

Nihat Ali Özcan.Asam yay.12. Ankara1993. s:119. İdeolojisi ve Yöntemi.176 “1973 yılında grupla başlayıp. Şehir faaliyetlerine başlanması 13. Devlet hizmetlerine sabotaj kararı alınması 14. öncü kadrolardan Haki KARAER’in öldürülmesinin anısına 1978 yılında partileşerek devam eden ve 15 Ağustos 1984 yılında Eruh-Şemdinli baskınlarıyla silahlı mücadele başlatan Kürt Özgürlük Hareketi 1986 gerilla birlikleri bulunacaktır.net/tr/dizi araştırma /index. Bu açıdan PKK. ERNK ve ARGK yönetmeliklerinin yayınlanması 7. Bölge halkının örgüte lojistik desteğine ilişkin yükümlülüğün karara bağlanması 10. Zorunlu vergilendirme yasasının çıkarılması 11. Üçgendeki Tezgah. Yargılama esasları kanununun çıkarılması 9.html s:4 erişim tarihi: 18.e.g. Askerlik kanununun çıkarılması 8. ayrıca bkz: Dr.hpg-online.s:136-159 175 Ahmet Cem Ersever. PKK’nın askeri örgütlenmesinde yeni bir aşama olarak kabul edilebilecek olan ARGK’nın kurulmasının temel sebebi örgütün kabuk değiştiriyor olmasıdır. Ankara -1999.175 PKK yukarıdaki 3.”Aydın a. Eyalet yapılanmaları ve bunların ARGK ile bağlantısını sağlamışlar ve ARGK’yı tam teçhizatlı bir ordu haline getirmenin alt yapısını hazırlamışlardır. Her bölgenin bir y da iki gerilla takımı ve grupları her yerelin ise grubu bulunacaktır. Kongre kararlarından da anlaşılacağı üzere profesyonelleşmeye başlamıştır..06 95 .Ocak yay. s:94 176 www. PKK(Kürdistan İşçi Partisi)Tarihi. ERNK’ya bağlı cephe teşkilatların oluşturulması kararı alınmıştır. GKK’larını saldırılarla dağıtma kararının alınması 12.6.

g. Yeni örgütlenmenin adı ise ARGK.e. Halk ordusu deyimini ise sayılarının artması yüzünden kullanmışlardı. PKK’nın ARGK yapılanmasının oluşmasına ve/veya yeni bir örgütlenmeye gitmek zorunda kalmasının sebebini en net açıklayanlardan birisi de şu an PKK’nın Halk Savunma Komitesi başkanlığını yürüten Duran Kalkan’dır.” ARGK’nın kuruluşu ve stratejisi konusunda 30 ekim 1986 tarihinde yayımlanan bildiride açıklık getirilmiştir. Bu bildiride silahlı propagandanın gerilla aşamasına geçmesi için taktiksel hareket ve halk ordusunun kurulmasına karar verilmiştir.” HRK yapılanmasına yoğun katılımların olması ve HRK’nın bu katılımlar karşısında amatör kalıyor olmasına karşı.html s:4 erişim tarihi: 18. kurulacak bir halk ordusuna doğru son adımdı. ARGK’nın kuruluşunu Mardin Eski Valisi Ergun GÖKDENİZ şu şekilde yorumlamıştı. s: 48 179 www. daha profesyonel bir yapılanma kurulması zorunluluk halini almıştır.06 96 .12.yılına gelindiğinde yeni bir askeri örgütlenmeye girmek zorunda kaldı. yani Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusuydu.hpg-online.178 Halk ordusu kavramı yukarıda yer alan Ergun Gökdeniz’in ifadeleriyle daha net anlaşılmaktadır. Bir başka anlamda bu. biçimseldi.179 177 İmset. s: 120 178 A. 177 “ARGK. Bununla gerilla savaşı arasındaki fark. Duran Kalkan bu hususu bir röportajda şu şekilde aktarmıştır.g. (militanların) bir sorumlu yerine bir komutanın liderliği altında girmesiydi.e.net/tr/dizi araştırma /index. a. İran’daki mücahidin halk gibi bir milis kuvvetiydi.

Bir aşama tamamlanmış. Yönetmeliğini yeniden hazırlayarak bir ordu yönetmeliğine göre tarz ve taktiğe kavuşturdu. yeni bir aşamaya silahlı direnişle geçilmiş oldu. yaklaşımlar zorlayıcı oldu. 85’te kayıplar verdik.“1985’e biraz zor girmiştik. Bu sonuçlar 1986 ‘da yapılan 3. hem de silahlı propaganda düzeyinde mücadelenin yeterli bir düzeyde geliştiği tespit edilerek askeri örgütlenmede daha yeni bir aşamanın geliştirilmesi gerektiği kararlaştırıldı. askerileşemeyen. yürütülen tarz. Bugünden itibaren yurt dışına dönüş olmayacak. O süreç tabi birçok bakımdan zorlayıcı oldu. ARGK’nın stratejisine de değinmek gerekir. Dağlarımız ve halkımız. bunun hataları eleştirilip özeleştirisi yapılarak düzeltmeye gidildi. örgütlü olarak bu yıl gelişti. Onun yerine ARGK’ nın kuruluşunu kararlaştırdı.g. Kongrede değerlendirildi. Hem mücadelenin siyasi.” Duran Kalkan’ın özetlediği ARGK kuruluş sebebinden sonra. Görevlere yeterince yaklaşamayan. rolünü tamamlamış gördü. Taktik yaratıcılık. bir daha hiçbir zaman gitmeye zorlanmadan oraya yerleşmemiz ve tabanımızı geliştirmemiz için uygundur. a.” 180 İmset.e. askeri bakımdan ustalık göstermek o zaman gerekiyordu. yurt dışında geçirdiğimiz bu kısa süreçten sonra ülkeye nihai dönüşümüzün koşullarını gerçekleştirdik. Bu ordu benzeri yapılanmasının stratejisini Öcalan bir açıklamasında şu şekilde ifade ediyor. Kongre gelişmeler açısından HRK’yı dar yetersiz buldu. Devletin saldırıları daha planlı.180 “Evet. askeri gelişme düzeyi değerlendirilerek izlenen taktikler. s:121 97 .

.12.hpg-online.net/tr/dizi araştırma /index.183 “ARGK’nın etkisiyle geniş halk kitlelerine ulaşıldı. Diplomatik ve siyasal ilişkilerin açılmasını sağladı. ARGK Bölge güçlerinin üzerinde hesap yapan denge gücü haline geldi. Keza 1986’dan sonra yaşanan silahlı çatışmalar bunu açıkça ortaya koymuştur. EK–2:PKK Kronolojisi 182 Özellikle 87–88 yılları sivillere yönelik eylemler yılıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz: www.12.. Bu ARGK ile aşıldı. Açılım yapıldı. ARGK ile katılımlar oldu.181 ARGK kurulmasından kısa süre sonra etkisini hissettirmeye başlamış. büyük silahlı birliklerin oluşmasını sağlamış ve sistematikleştirmiştir.06 98 . Yurt dışında Avrupa merkezli bir teşhir kampanyası vardı.com/tarihten erişim tarihi: 16.” ARGK’nın bu derece aktif konuma gelmesi ve genişlemesi beraberinde bazı sorun ve sıkıntıları da 181 1986’dan sonra yaşanan katliamlar için bkz.182PKK’nın önemli isimlerinden ve öncü kadrolarından sayabileceğimiz Ramazan Topbaş ARGK’nın etkisinin önemini ve vardığı notayı yapılan bir röportajda şu şekilde özetlemektedir. Bu açılımla büyük eylemler ve katliamlar gerçekleştirilmiş hatta dağ birlikleri sivil ve masum halkı da bu çatışmanın bir parçası olarak görmüş ve onları da öldürmeye başlamıştır.ARGK’nın stratejisini makro planda değerlendiren Öcalan’ın görüşleri ve beyanlarının yanında ARGK’nın amacını savaş örgütlerini birlik düzeyinden çıkarıp ordu düzeyine ulaştırmaya çalışmak şeklinde de yorumlayabiliriz.2006 183 “ARGK ile gerilla yaygınlaştı” www. Ve artarak sürdü.html erişim tarihi: 18.pkk-gerçeği.

Üstlenmesinden. 185 İhtilalin Yolu Bildirisi. mevzilenmesi ve savaştırılmasına kadar ciddi problemler çıktı. Ciddi komuta ve öncülük sorunu çıktı.184 “…Ancak bu büyümeye güç getirilemedi.getirmiştir. Çözüm bulunamayınca bu tür kestirmeci yaklaşımlara gidildi. Öncülük rolü yerine getirilemedi.y. Komuta edilemedi. Mahir ÇAYAN. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi. Ancak bu savaşın verilebilmesi içinde halk ile sürekli birlikte ve onun içinde yürütülmesi gerektiğini de hatırlatmaktadır.” Topbaş’ın ARGK birliklerinde yaşanan sıkıntıları kabaca belirtmesi aslında olayın iç yüzünü tam olarak ortaya koyamamaktadır. Yaşanan sorun ve zorlamalarına rağmen ARGK müthiş bir direnme savaşı verdi. THKP. Bu hususu diğer bölümde inceleyeceğimiz için burada kesiyoruz. öncü savaş ve gerilla mücadelesiyle yapılabileceğini vurgulamaktadır. Dağ kadrolarında çok ciddi sosyal ve psikolojik problemlerin yaşandığı yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerce beyan edilmektedir.g. ARGK örgüt içerisinde halk savaşının adı olarak anılıyordu. "Halk Savaşı" olarak nitelendirilen yöntemi. Diriliş devriminin tamamlanmasını sağladı.1971 99 . Kadının ordudan uzaklaştırılması bu zorlamadan ileri geldi.185 Öcalan’da Mahir Çayan’ın tespitlerini kabullenmekte ve öncü savaş olarak nitelendirdikleri dönemin halkın öz savunmasını ortaya çıkarmanın yol ve yöntemlerinin bulunmasını zorunluluk olarak görmektedir. Faturası da çok ağır oldu. Bu hususu yine Topbaş şu şekilde yorumlamaktadır. 184 A.

13 ölü.Ömerli ilçesi. Nusaybin ilçesi. (16 Çocuk.187 • 22 Ocak 1987 Hakkâri. 8 Erkek.g.g. Kongresinde (26–31 Aralık 1990 Irak-Haftanin) kitlelere karşı şiddet uygulaması görünüşte terk edildi. 2 Kadın. s:94 ayrıca bkz: Şehirli. Pınarcık köyü katliamı.e.186 ARGK militanları için halkı. s:310 188 Bkz: "İki evde 8 ölü” 24 Ocak 1987 Hürriyet Gazetesi 189 Bkz: “PKK uslanmadı” 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi 190 Bkz: “Soykırım İşte Bu” 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi 191 Bkz: “Eşkıya Eruh’ta Köy Bastı: 25 Ölü. Öcalan’ın eleştirisinden sonra PKK 4. Ortabağ Köyü Katliamı 188 • 7 Mart 1987. sonunda bu eylemlerin mimarı Öcalan tarafından bile eleştirildi. Açıkyol Köyü Katliamı.e. Uludere ilçesi. Bu kanlı eylemler öyle bir noktaya geldi ki.ARGK 1986 yılından itibaren bölgede şiddetli bir çatışmanın başlamasına vesile oldu. bu savaşta ya korkutup pasifize etmek. Toplam 30 190 Kişi) • 20 Ağustos 1987. (14 Çocuk. Özellikle 87–89 yılları arasında masum vatandaşlara yönelik katliamların sorumlusu olan yapılanma olarak tarihe geçti. 3 Yaralı” 20 Ağustos 1987 Milliyet Gazetesi 100 . Kılıçkaya köyü katliamı. ya da “Zorun Rolünü” kullanarak kendi saflarına çekmek rolü düşmüştür. 1987 yılından 1989 yılına kadar yaşanan kanlı eylemlerden bir kaçını belirtmek dönemin ve bölgenin vahim durumunu göstermek açısından önem arz etmektedir. 186 Ersever. Siirt. a. (6 Çocuk. Toplam 8 kişi)189 • 20 Haziran 1987. 6 Kadın. s:309 187 Katliamların ortaya koyduğu manzarayı daha iyi idrak edebilmek için bkz: Resimler. Toplam 24 kişi)191 • 12 Ekim 1987. a. 10 Erkek. Şırnak'ta kanlı baskın.

01. Milliyet Gazetesi) • Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Güneyce Köyü Çifte Kavak Mezrasını otomatik silahla tarayan. (25. Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde eşine az rastlanan bir katliama girişerek 16 sı çocuk.1987.194 Bu dönem içerisinde yaşanan katliamlara ilişkin bazı örnekleri açarak ARGK’nın katliamlarının vahametini ve ciddiyetini ortaya koyabiliriz. roket ve el bombası atan PKK militanları aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişiyi öldürdü.1987.06. Derebaşı köyü katliamı. (22. Hakkâri.1987: ERNK-ARGK Birlikleri Mardin’in Başyurt köyü efeler mezrasına düzenledikleri kanlı bir saldırı ile 18 köylüyü öldürdüler. Eruh ilçesi. Hürriyet Gazetesi 101 .(24. el bombası attılar. (23.1987.01. Silopi ilçesi. Milliyet Gazetesi 193 Bkz: “Yine PKK Vahşeti: 21 Şehit” 26 Kasım 1989. Yedisi çocuk 10 kişiyi öldürdüler.1987-Hürriyet) • ARGK militanları Ağırman ve Akçay ailelerine ait evleri otomatik silahlarla taradılar. Bu katliamda 6 kişi yaralandı. Yüksekova ilçesi.09. • 24. İkiyaka köyü katliamı193 • 26 Şubat 1990. Milliyet Gazetesi) • ARGK Militanları. Fındıkbucağı Yağızoymak köyü katliamı192 • 24 Kasım 1989.• 28 Mart 1988. 30 yurttaşımızı öldürdüler. benzin dökerek evleri yaktılar.01. Milliyet Gazetesi 194 Bkz: “Hain Baskın: 6 Ölü” 28 Şubat 1990. Hürriyet Gazetesi) 192 Bkz: “PKK boğdu” 30 Mart 1988.

1987. Gerillanın. Özel savaşın merhametine terk edilir. halka yaklaşımı böyle zarar verici oldu mu.Milliyet Gazetesi) Yukarıda verilen örnekler ARGK’nın yapmış olduğu katliamlardan bir kaçıdır.ya da göç ettirecektir. Öncü örgütlenme yetmedi mi. Eğer biz halka yardımcı olmaz ve örgütlenmezsek. (12. Onbinlerce kişi göç ettirilmiştir. Nitekim birçok alan şimdi bu durumdadır. s: 185 102 . halk ayaklanmaz.e. kongre sürecinde (86–90) yapılan stratejik hataları Öcalan 4. a. Böylece kendi öz tabanımızı bizden koparacaktır. bu iş gelişmez. 1986 yılında kurulan ARGK’nın katliam kronolojisi 1987 ile 1990 arasında yoğun bir dönem yaşandığı bilinmektedir. Bunlar ciddi sorunlardır. düşman bunları ya ajanlaştıracak-korucu haline getirecek. kongreye sunulan politik raporda eleştirmiştir.10. Hatta ona çok zarar veriyor. özel savaşın etkisine ve pasifikasyonuna terk edilmişlerdir. kongresi ile 4. 13 yurttaşı öldürüp. Bu açıdan PKK sözde 3. gerilla bölgesinde korunmaya alınması gerekirken. Bunlar aslında gerillayla birlikte savaşıma.195 ARGK’nın halka yönelik katliamlarının hızla artması ve belirlenen çizgiyi aşması bu katliamların birincil sorumlusu Öcalan’ın bu eylemleri ve bu tarzı eleştirmesine yol açmıştır. ARGK’ya ve/veya gerillanın genel durumuna yönelik eleştirilerini aktaracak olursak.” 195 Halka yönelik katliamların ulaştığı boyutu anlayabilmek için bkz: EK-1: PKK Kronolojisi 196 Politik Rapor-4. evlerini roketatar mermileri ve el bombalarıyla yakıp yıktılar.196 “…Gerilla doğru dürüst halka yaklaşmasını bilmiyor.• 5-Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Neşeiçi Köyü Çobandere mezrasını basan 100 kadar PKK militanı.g.

nasıl ki gelişmemeye mahkûmsa. Gerillanın yaklaşımını düzeltmek.197 “…Gerilla’nın halka yaklaşımı sağlıklı olmadığı gibi. onu kendi öz kişiliğine kavuşturan bir gerillayı yaratmak. s:173–174–175 103 . s:182 199 A. Ayrıca ARGK’nın yeni dönemde ki politikasını da belirleyen Öcalan bazı stratejileri ve önerileri öne sürmüştür. karşılıksız el koyan tutumları affetmek gerekmektedir. bizzat korumaya dönüştürmek.g. halkın malına.e. Öcalan’ın temel eleştirileri de bu hususa yöneliktir.Öcalan’ın 1987–89 sürecinde halka yönelik katliamların sonucu oluşan tepkilerden ötürü gerillaya yönelik eleştirileri halkın gönlünün kazanılması gerekliliğine ve onları kendi saflarına çekmesi hususunda yapılan eksiklik ve hatalara yönelik olmuştur. s:185 198 A. ona zarar veriyor.g. 197 A. canına el uzatan. bizim için vazgeçilmez bir görevdir. 198 ARGK’nın 1986 yılı ile 1990 sürecinde yaptığı en büyük stratejik hata yukarıda belirttiğimiz halka yönelik katliamları olmuştur. halk ayaklanmasından destek almayan bir gerillada yenilmeye mahkûmdur.g. Bunlardan bazıları şu şekildedir:199 “Halka zarar veren tutumları yerle bir etmek.e. Gerilla. Öcalan gerillanın hatalarını ve yapması gerekenleri şu şekilde sıralamaya devam ediyor. Gerilladan destek alamayan bir halk hareketi.e.” Öcalan yapılan yanlışlardan sonra 4 yıllık süreçte halkın önemini şu sözlerle ifade ederek gerillaya yol gösteriyor. halkı koruyan yaşatan.

en can alıcı hedeflerine. Özellikle bu politik rapordan sonra ve PKK’nın 1988 Darbesi200 sonrası ARGK tecrübesi artmış halde ve yapılan stratejik hataları da azaltarak silahlı çatışmalara devam etmiş ve 90’lı yıllardan sonra bölgedeki terör olaylarını katlayarak arttırmıştır. Planlar. bu ve benzeri hususlara değinerek açmıştır.201 200 1988 darbesi hakkında bkz: Bayık. vuruş tarzı. gerçekçi ve ani değişikliklere açık olmalıdır.g. bizim vuruş tarzımız olamaz. yine de halkın temel değerlerine zarar vermeye devam etmiştir. Düşmanın en stratejik. pusular ve çok çeşitli vur-kaç taktikleri üzerinde dikkatli ve titizlikle durmak gerekmektedir. Toplanma-dağılma hareket tarzı. Rasgele hedeflere yönelmek. Öcalan’ın 4.” 104 . Kongre’den sonra yaptığı stratejik hamleler amacına ulaşmış ve ARGK’nın 90 yılına kadar 1300 olan militan sayısı 93 yılında 10 bin civarına gelmiştir..” Öcalan gerillanın yapması gerekenleri. a. toplu katliamlar yerine. 3 yıl gibi kısa bir sürede bu sayının bir anda artmasında 90 sonrası örgüt dağ kadrosunun halk üzerinde kısmi olumlu ve sempatik politikalar izlemesi de bir etken olarak görülebilir. düşmana çok zarar ve kayıp verdireceğimiz hedeflere yöneleceğiz.e. bizim en az kayıpla en fazla yarar elde edeceğimiz. Planı aşan veya uygulanamaz duruma getiren hususlara dikkat edilmelidir. Özellikle korucu köyleri olarak gördükleri köylülere saldırılar devam etmiş. Bir bütün olarak gerilla taktikleri uygulanmalıdır. daha az ses getirecek katliamlara devam etmiştir. s:136 201 Her ne kadar PKK halka yönelik tutumlarında eskiye nazaran olumlu hareket veya politika izlemiş olsa da.halkın her türlü değerine sahip çıkmalı ve karşılıksız hiçbir şey almamalıdır. üstlenmeler. Zaten PKK halka karşı şiddeti 1990 yılındaki sözde kongrede “görünüşte terk etmiştir.

1990 sonrası ARGK’nın değerlendirmesine değinmeden yapılanması ve eğitimi hakkında genel bir değerlendirmede bulunacağız. Eğitim orta kademede ise 45 gün siyasi ve 15 gün askeri olmak üzere 2 aydan oluşur.e. 203 Bkz.. Bu eğitim 20 gün siyasi ve 10 gün askeri olmak üzere toplam 30 günden oluşur.g.Buna karşılık güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almada geç kalmıştır.e.202 Bu talimatnamede örgüte katılım 3 şekilde olmaktadır.e.g. PKK bu dönemde askerlik yasası çıkarmış ve zorla gençleri ARGK saflarına katmıştır.g. Lübnan s: 282-283 aktaran İMSET a. Bunlar. İsmet. A. ERNK’nın diğer örgütlerinden katılım şeklinde girerler.e. PKK MK Kararları. s:189–191 205 Gerillanın kuruluş esasları…a.g. ARGK ile ilgili tüm teorik bilgiler bu kitapta yer alıyor. a.67 204 İsmet a.g. Lübnan aktaran: Özcan a.e. 192 105 . s:57. Gönüllü katılım ii.g. ayrıca bkz: PKK Askerlik Yasası . Akademi eğitim programı olarak bilinen ve özellikle Mahsun Korkmaz Akademisinde verilen ve komutan olacak kişiler için yapılan eğitimde ise 2 ay siyasi ve askeri eğitimle de 3 veya 4 aylık bir eğitim gerçekleşir.204 ARGK saflarına katılanlar öncelikli olarak “Gerilla(savaşçı) Adayı Eğitim Programı” adı altında eğitime alınırlar.205 202 Ayrıntılı bilgi için bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname” PKK. 203 i. Zorunlu alma (köy baskınlarıyla kaçırılarak) iii.e. ek-f . ARGK ile ilgili ayrıntılı ve sağlam kaynak PKK üst kadrolarında bulunan “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” kitabıdır.

nasıl ve neyle savaşıyoruz ve nasıl kazanacağız 8.Savaşçının özellikleri 6.g. 106 .Niçin. a.Gerillanın temel eylem biçimleri (pusu. ek-f.Halk Kimdir? 4. ayrıca bkz: Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname.Partimiz ne istiyor? 7.Düşman kimdir? 3.Savaşçıların bilinç düzeyini ve durumlarını öğrenmek amacıyla test(güvenlik için) 2.Yemin İkinci Devrenin 30 Günlük Eğitim Programı 5 Günlük Askeri Eğitim (A) 1.e.Parti Tarihi 20 Günlük Siyasi Eğitim Programı 206 Özcan.Düşmanın askeri taktikleri 4. baskın ve sabotaj) 5.ARGK yönetmeliği 10 Günlük Siyasi Eğitim Programı (B) 1. s:423.Partimiz niçin ortaya çıktı ve gelişti? 6. Savaşçı Adayların Eğitim Programı206 (A) 1.Yurtseverlik ve Devrimcilik nedir? 5.Kürdistan Toplumu 3.Birlikte bulunan silahların sökülüp takılması 2.Kürdistan Tarihi 2.Yürüyüş ve konaklamada dikkat edilecek hususlar 3.ARGK’nın yeni katılan militan adaylarına verdiği eğitimde ki temel hususları şunlardır.

Gerilla birliklerinde örgüt yapısının büyümesinde 3–3 lük bir sistem esas alınır. gerilla taburu. a. Lübnan.Türk Burjuvazisinin ve Ordusunun Özellikleri 6.Gerilla Taktikler 7.Silahlar 2. üç takımdan bir gerilla bölüğü oluşur.Gerilla Savaşı 9.Halk Savunma Birlikleri şeklindedir.Patlayıcılar 4. Üç gerilla mangasından bir takım. Bu yapılanma Merkez. 1..Yerel Birlikler 3. tugayı ve tümeni biçiminde devam eder. ARGK’nın bu yapılanma şekli 207 PKK Askerlik Yasası. Eyalet.Özel Savaşın Niteliği Ve Taktikleri 7.Halk Patlayıcıları 5. s:192 107 . Bir gerilla mangası koşullara göre 7 ile 11 savaşçıdan oluşur. s:58 aktaran İsmet.g. Bunlar. manga esasına göre örgütlenir. PKK-MK Kararları.4.Hareketli Birlikler 2.Yemin 10 Günlük Askeri Eğitim ARGK’nın askeri yapılanmasında en küçük gerilla birliği.Bomba. Roketatar 3. Mayın.Parti Ahlakı ve Kültürü 5.Komutanın Özellikleri 10.Bağlama Tuzak Biçimleri 6. alayı.e. Bölge ve Mahalli Komitelerden oluşur. Büyüme.Üslup ve Tavır (B) 1.207 ARGK’nın pratik sahadaki örgüt yapısı üç ana bölümden oluşur.Halk Savaşı 8.

MAYINLAMA Tüm bu eylem biçimlerinin ortak özelliği asimetrik tehdit olmalarıdır. a.e. ARGK’nın bu yöntemleri de bu açıdan değerlendirilebilir.Bir AK–47 tipi Kalaşnikof tüfek ya da piyade tüfeği 2. Halk Milisi olarak görülen Halk Savunma Birlikleri geniş kitlelerin silahlı örgütlenme biçimidir.210Bunlar: 1. a.SUİKAST 5. 1986’da bir militanda.17’ye göre. kitle silahlı kuvvetleridir. ARGK yapılanmasına geçtiği süreçte.PUSU 2. halk savunma birliklerini ve halk komitelerini koordine biçiminde çalıştıran. yerel eylemlere katılan birliklerdir. PKK.211 1.g. s: 192.g.209 ARGK’nın eylem biçimi beş ana başlık altında toplanır. 13 ağustos 1989.s:194 211 2000’e Doğru Dergisi. İstanbul. yani 1986 yılında silahlı propaganda üyesi militanlarda bulunan silahlanma ve donanım 1990’a göre çok daha geriydi..bölgedeki halkın örgüte katılımını ve militan sayısının artmasını hızlandırmak amacıylada yapılmıştır.e.SABOTAJ 4. Başka bir deyişle.İki el bombası 208 İmset. s:17 108 . Gerilla birlikleri esasına uygun olarak örgütlenirler.BASKIN 3. Md-17 210 İsmet. Terör örgütlerinin ortak özelliklerinden biriside asimetrik şiddet uygulamalarıdır. Bu yapılanma içerisinde yerel birlikler bölge-mıntıka düzeyinde halkı örgütleyen.193 209 ARGK Yön.208 ARGK Yönetmeliği md.

yöntem. 30 Ekim Pazartesi saat:21.Bir Tabanca 3. SKY Türk’te yayınlanan belgesel.00 109 . uyku tulumu ve ilaç ARGK militanlarının 1990 yılında donanım olarak sahip oldukları materyaller şunlardır.Sırt çantası. Em. The PKK (İngilizce basımı).100–150 yedek mermi 8. s: 145 213 Bu dönemde karşılıklı ikin tarafın silahlı gücünün ne durumda olduğunu anlayabilmek için bkz. Jan.Kasatura 9. donanım.213 ARGK’nın temel prensiplerini.Dört veya altı adet. saldırı ve sis bombası 7.34567- Altı-Yedi dolu şarjör 100–150 yedek mermi Bir kasatura Dürbün Sırt Çantası. eğitim.Eğitim ve ordu tipi olmak üzere iki üniforma 2. Yine bu dönemde ARGK militanlarında bulunan roketatarlar. uyku tulumu ve ihtiyaçlar Yukarıda belirtilen materyaller aynı dönem içerisinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin elinde bulunan materyallerle karşılaştırıldığında eş değer hatta daha ileri seviyede olduğu yorumunu yapabiliriz. güvenlik kuvvetlerinde bulunmamaktaydı.Bir Kalaşnikof tüfek (Komutanlarda M–16) 4. 212 1.Dürbün 10. teknik ve taktiklerini belirttikten sonra ARGK’nın PKK için 2000 yılına kadar en temel organı olduğunu tekrar belirtmekte fayda vardır. 212 İmset. Kan Uykusu.Albay Erdal SARIZEYBEK Anlatıyor. Bu durum PKK’nın ne derece silahlı bir tehdit olduğunu göstermesi bakımından da yeterli bir ölçüttür.En az altı dolu yedek şarjör 6.İki hazır tüfek şarjörü 5.

216 Bu dönem içerisinde aşırı şiddetten 214 HPG’nin 2003-2004 yılları itibariyle bölge yapılanması için bkz:EK-3 215 Tuncay Özkan. Kongrede alınan ve ülke genelinde silahlı faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına sınır konuldu.1986’dan 2000’e kadar 14 yıl boyunca binlerce insanın ölümüne veya şehit olmasına sebebiyet veren ARGK’nın revize olarak HPG yapılanmasına geçişinin sebepleri nelerdir? Niçin askeri yapılanma strateji değişikliğine gidilmiştir? Yeni kurulan HPG yapılanmasının ARGK’dan farklılıkları nelerdir? bu soruların cevaplanabilmesi için Öcalan’ın yakalandıktan sonraki süreçte örgütün ve partinin strateji değişikliklerine dikkat etmek gerekir. “6. Kenya’nın Başkenti Nairobi de yakalanması süreci215 ve bu sürecin devamında PKK’nın başsız ve öndersiz kalması. “Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?” Alfa Yayınları-2005 216 6. Öcalan’ın 1999 yılının şubat ayında yakalanmasından itibaren 2004 yılında tekrar çatışmalara başlamasına kadar geçen 5 yıllık süreç örgütün revizyona uğraması. örgütü uzun süreli bir çıkmaza sokmuştur. s:418. (c) HPG (Hezen Parestına Gel-Halk Savunma Güçleri) 2000-Ağustos214 Abdullah Öcalan’ın Şam’dan kaçarak Rusya’da ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde kısa süreli ikametinin ardından.. Kongrenin kararları için bkz: Emin Demirel. Öcalan’ın yakalanması ve yargılanması sürecinde örgüt 1999’da 6. IQ yay.Şubat ayları boyunca K. İstanbul-2005. Kongrede genel hatlarıyla terör örgütünün 1998 yılı Aralık ayı ve 1999 yılı Ocak.Irak ve İran sınırı bölgelerinde Hınere Kampında gerçekleştirdiği 6. hizipleşmelerin başlaması ve silahlı çatışmaların asgari düzeye inmesiyle sonuçlanmıştır. 110 . Geçmişten Günümüze PKK Ve Ayaklanmalar.

Bu 217 çerçevede politikalar belirlenmeye başlanmıştır. Öcalan’ın mahkemede vereceği mesajların değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu amaçla Bir Halkı Savunmak isimli kitabını temel kaynak olarak gösterebiliriz. s: 35 111 .g.e. hizipleşmelerle. www. Örgüt 2000–2005 yılları arasında sürekli yeniden yapılanma tartışmalarıyla. Bu amaçla bir halkı savunmak isimli kitabı temel kaynak olarak gösterebiliriz. Duran KALKAN’ın ifadeleriyle durumu şu şekilde aktarabiliriz.net/tr/kitap/silahlımücadele-tarihi.. s: 34 219 A. Zira Öcalan örgütün mihenk taşı ve tutunum noktası olagelmiştir. silahlı faaliyetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri üzerinde durulması hususunda kararlar alınmıştır.” 217 Duran Kalkan.218 Dağ kadrosunun temel birimi olan ARGK’nın tasfiye edilerek HPG’nin kurulması sürecini değerlendirecek olursak.kaçınıldı.01. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor. Ayrıca eyalet sisteminden saha sistemine dönme kararı bu kongrede alınmıştır.2007 218 A.hpg-online. tanımlamanın gereğini ortaya çıkardı.” kongre toplantılarında.g.. erişim tarihi: 02. PKK saflarında Öcalan’ın yakalanmış olmasının verdiği sıkıntıları en çok dağ kadrosu hissetmiştir. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor.219 “2000 Ağustosundaki toplantı örgüt açısından da toparlanma gereğini HPG biçiminde yeniden düzenlemenin. “ Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız” aktaran. e-kitap.e.html. ajanlık suçlamalarıyla uğraşıyor.

Tecrübe. 112 . Bu hususu Kalkan şu şekilde ifade etmektedir. Kongrede. HPG sadece gerilla olarak yorumlanmamış içerisinde halkı da kapsayan teorik tanımlamalarla açıklanmaya çalışılmıştır. Daha etkili bir askeri performansa sahip.g. Yani direnişin meşru savunma çizgisine tümüyle oturtulması parti öncülüğünün tümüyle sağlama stratejik ve taktikte daha bilinçli ve düzenli hale gelme rolünü oynadı. Silahlı mücadele örgütü olan ARGK’nın Türkiye’nin sözde demokratik dönüşümüne ve sözde Kürt sorununun çözümüne bağlı olan varlığı HPG. Hepsinin tecrübesini aldı. aslında meşru savunma gücüdür.Halk Savunma Gücü biçiminde yeniden düzenlenmiştir.. PKK’nın siyasallaşması sürecinde sıkça tekrar ettiği Demokratik çözüm sürecinin temel unsurlarından biri olarak ifade edilmiştir. yine demokratik siyasal mücadele taktiğinin stratejisinin bir direniş gücü.y.. a.e. a. Ama ARGK’da büyük bir direniş gücüydü.” HPG. PKK’nın sözde 7. HPG kurulduktan sonra ARGK gibi salt saldırı hedefli olmadığını belli etmiş ancak bu ve benzeri sebeplerle değişimlere uğramıştır. Kongre kararları220 çerçevesinde oluşturulan HPG. PKK’nın 2000’li yılların başında içinde bulundukları kaotik ve belirsiz ortamda en tecrübeli oldukları gerilla yapılanmasının muğlâklığını gidermek amacıyla yapılandırılmıştır. bilinç. etkinlik bakımından HPG hepsinin üstündedir.HPG.HPG’nin temel stratejisinin önceki yapılanmalardan farklılık arz 220 7. Demirel. PKK’nın yaşadığı durağan sürecin askeri alandaki çıkış yolu olarak görülebilir.g.221 “HPG’nin demokratik çözüm sürecinin. s:419 221 Kalkan.

Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak. Birincisi görünen ve HPG yönetmeliğinde geçen şekli. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak. HPG’nin amacı ve stratejisini iki yönlü değerlendirmek gerekir. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak. Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması. ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek. 222 “Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek. korumak ve kollamak.etmesi PKK’nın mevcut konjöktüre ayak uydurma çabasından kaynaklanmaktadır. meşru savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. farazi ve ütopik kavramlardan örülü bir çıkmazdır. İkincisi ise yukarıda ifade edilen siyasallaşma sürecinde popülist gerilla hareketleri olarak da nitelendirebileceğimiz somut gerçeklerdir. ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek. Genel Hükümler md:3 113 . Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. HPG’nin amacı. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak. 2005.” HPG’nin amacı olarak belirtilen hususlar soyut. demokratik. Roj Matbaası. demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. Bu fikir bizzat Öcalan tarafından ortaya çıkarılmış 222 Sözde HPG Genel Yönetmeliği.

HPG bu şemsiye içerisinde meşru savunma kisvesi altında örgütün dinamizmini koruyabilmek için silahlı çatışmaların mümessilliği vazifesini icra etmek için tertiplenmiştir. siyasal demokratik mücadelenin önem 223 “HRK’dan HPG’ye” www. ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey modern savaşın yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir.html erişim tarihi: 18. Zira 21. Dünyadaki yeni siyasal. demokratik çözüm yöntemlerinin tartışıldığı. yüzyılda çözüm koşullarının oluştuğu. HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen bu gerçekliğidir. Buna paralel olarak mevcut çelişki ve sorunların çözümünde izlenmesi gereken mücadele yol ve yöntemleri de değişmiştir.hpg-online. Bunun temelinde yatan saikler evvelden yaşanan silahlı çatışma tecrübeleridir. eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor.12. Bu nedenle HPG.net/tr/dizi araştırma /index.2006 114 . HPG’nin makro açıdan değerlendirilmesi yapıldığında ARGK’ya göre esnek bir yapılanma olduğu görülmektedir. yüzyıl dünyasında dünyanın temel çelişkileri değişerek yeni biçimler almıştır. toplumsal. örgütlenme tarzından amaçlarına. HPG223. “21. HPG 21. Ayrıca klasik gerilla savaş tarzı yerine. yüzyılın koşullarına göre yeniçağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenmedir. siyasi yanı ağır basan bir gerilla yapılanmasına kanalize olduğu gözlemlenmektedir. Bu yeni fikir örgüt kadrolarına hızla yayıldı ve eğitimlerin bir parçası haline geldi.ve Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında toplanmıştır. HPG’ nin askeri örgütlenmesi hakkında kendi kaynaklarına başvurarak açılım sağlayabiliriz.

Ancak HPG geçmişten aldığı tecrübelerle halk ile birlikte görülmeye ve hareket etmeye çalışmaktadır. 2005. HPG Yönetmeliği için bkz: EK-3 115 . HPG’ nin Örgüt yapılanmasını inceleyecek olursak. Roj Matbaası. 2.” Örgüt yapılanmasının açıklamasında da geçen Kürdistan Demokratik Konfederalizmi kavramı 224 HPG Genel Yönetmeliği. öz disipline sahip bir gerilla ordusudur. HPG tüm saldırılara karşı halkımızın ağır bedellerle kazandığı mevzilerini ve mücadeleyle yarattığı değerlerini koruma ve geliştirme gücüdür.” HPG’nin temel dinamiklerinin önceki gerilla yapılanmalarından farkları yukarıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır. Kürdistan Demokratik Konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür. HPG mücadele ve hareket kabiliyeti bakımından çok daha sıkı örgütlenmiş.Bölüm. istediği yerde ve istediği zamanda hedefe yönelebilecek bir tarzda kendini mobilize etmiş. görüş ve siyasetlerini talimat bilir.kazanarak öncelikler arasında yer aldığı bir süreçte ortaya çıkmıştır. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir. HPG.HPG şiddet ve zor kullanmayı bir sigorta olarak nitelendirmekte ve halkın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için halkın meşru savunmasının adı olarak gösterilmektedir. Gerektiğinde halka yönelik şiddet uygulamalarına meşruiyet tanıyan yapılanmalardı. ARGK ve HRK yapılanmalarında şiddet kavramı ve zorun rolü vazgeçilmez temel unsurlardı. HPG’ nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur.224 “HPG.

muğlak ve tanımı belirlisizlik gösteren bir ifadedir. Bu kavram üzerine örgüt içerisinde de yorumlar yapılmış ancak ortak bir kanaate varıldığı söylenemez. Öcalan bu kavramı ortaya koyarken böyle bir kavram kargaşasının yaşanacağını hesap ederek akıllarda soru işareti bırakmak ve kızıl elma hüviyeti taşıyan bir amaç oluşturabilmek için ortaya atmış olabilir. Örgütün yapısını başlıklar halinde sıralayacak olursak;225 1- HPG KONFERANSI 2- HPG MECLİSİ 3- HPG KOMUTA KONSEYİ 4- ANAKARAGAH KOMUTANLIĞI (a) Basın-Yayın (b) Arşiv-Sicil (c) Muhabere-İrtibat (d) Teknik-Araştırma (e) Lojistik ve İstihkam (f) Askeri İstihbarat (g) Sağlık (h) Maliye ve Ekonomi (i) Halkla İlişkiler (j) HPG Yargı Sistemi 5-HPG KOL KOMUTANLIKLARI a. YJA STAR Komutanlığı: b. Özel Kuvvetler Komutanlığı: c. Öz Savunma Güçleri Komutanlığı: d. Akademiler Komutanlığı:

225 A.g.e. ; EK-3

116

6. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: 7.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ 8. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ 9. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı; demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda, Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan, Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan, sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip, enternasyonalist, bilinçli, azimli, mütevazı, yiğit ve dürüst olan, mücadeleye fedaice katılan, her türlü zorluğu göğüsleyebilen, halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir.HPG savaşçısı, Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır.226şeklinde tanımlanmaktadır. HPG’nin örgüt yapılanması PKK’nın ikinci HRK’ sı izlenimini uyandırmaktadır. Yani yeniden örgütü propaganda faaliyetleriyle ayakta tutmak çabası göze çarpmaktadır. Özellikle 2004 den sonraki eylemlerin asimetrik yoğunluğu bizde bu fikri kuvvetlendirmektedir. HPG yapılanmasını da genel hatlarıyla tetkik ettikten sonra HRK ve ARGK’yı da kapsayan bir karşılaştırma yapacak olursak örgütün bu yapılanmalara bakışını değerlendirmemiz gerekecektir. Bu bakımdan HPG Ana karargah Komutanı Dr. Bahoz Erdal bu değerlendirmeyi geniş bir şekilde ele alarak özetle şunları ifade ediyor; 227

226 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, 2.Bölüm, HPG

Yönetmeliği için bkz: EK-3

117

“HRK, ARGK ve HPG arasındaki farklar”

HRK ve ARGK 20. yy. koşullarında ortaya çıkan silahlı örgütlenmelerdi. • ARGK ise onun üzerinde aynı stratejik amaçla kurulmuş halk ordusu olarak nitelendirilen örgütlenmeydi. • HPG ise, 21. yüzyılın koşullarına göre yeni çağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenme olarak ifade edilir. Bu nedenle HPG; örgütlenme tarzından amaçlarına, eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor. • HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen şartlarıdır. Dünyadaki yeni siyasal, toplumsal, ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey farklı yöntemlerin yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. "Stratejik bakımından arasındaki farklar "228 ARGK ile HPG

HPG’nin yürüttüğü modern gerilla savaşı olarak ifade edilmektedir. Bu; ezilen halkların, gücü zayıf olan toplumların büyük ordulara ve büyük devletlere karşı verebileceği bir mücadele biçimidir. • Kendini hedef yapmadan, yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile etkili ve sonuç alıcı vuruş gücünü yakalayan bir savaş stratejisidir. • Bu strateji ile cephe savaşına dayalı ve salt işgalci güçlerle, karşıt tarafın ordusuyla cepheden
227Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportajdan aktarılmıştır.

HRK’dan HPG’ye” www.hpg-online.net/tr/dizi araştırma /index.html erişim tarihi: 18.12.2006, aktarılan kısımdaki görüşler örgüt üyesi Bahoz Erdal’a aittir. 228 A.g.y.

118

savaşı hedefleyen bir stratejiyle değil; karşıt ve saldıran tarafın saldırılarını boşa düşürerek onu çözümsüzlüğe itip sonuçsuz bırakarak yenilmez bir güç olduğunu ortaya koyma esastır. • Karşı tarafın en hassas, en zayıf noktalarını ve yaşam alanlarını hedefleyerek, karşı tarafın güçlü olduğu yönleri zayıflatıp etkisizleştirerek, sistemi zora sokmayı ve işlevsiz kılmayı hedefleyen ve siyasal çözüme zorlayan bir savaş stratejisidir. • HPG’nin izlediği strateji, sözde Meşru Savunma Stratejisi229, olarak gösterilmektedir. • HPG’deki birliklerin örgütlenme biçimi ve hareket tarzları, ona biçilen misyona göre düzenlenmiş ve güçler buna göre eğitilmiştir. ARGK birliklerinin sayısı daha fazla, daha kabarıktı. Birlikler nicel olarak daha kabarık olduğundan hareket tarzının daha açık ve daha ağır olmasına yol açıyordu. Bu da manevra kabiliyetini azaltıyordu. • ARGK bir halk ordusu mantığıyla oluştuğu için nicelik çok daha öndeydi. Bu nedenle nitelik, eğitim ve disiplin düzeyi biraz daha zayıf kalıyordu. • HPG ise profesyonel ve modern bir gerilla gücü olarak ifade edilmektedir. Niceliğe önem verilmekle beraber, daha fazla önem arz eden niteliktir. Çok
229 Örgütün dağ kadrosunun ilk yapılanmalarında uygulanan

stratejik savunma yöntemi, örgütün denge aşamasına geçişi için gerekli zeminin oluşması amacını taşımaktaydı. HPG yapılanmasında dile getirilen meşru savunma konsepti veya stratejisi, aslında gelişen siyasi ve bölgesel olaylar çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir isim değişikliğidir. Meşru savunma stratejisi , örgütün tekrar silahlı propaganda aşamasına geldiğini veya bu aşama sayesinde varlığını uzun vadede devam ettireceği anlamına da gelmektedir. Çalışmamızda meşru savunma stratejisi üzerine değerlendirme yapılmamıştır. Zira bu gibi söylemler net olarak anlaşılamamakta ve geçiş döneminin söylemleri olarak kalmaktadır.

119

daha güçlü bir yaşam ve çalışma disiplinine, bir öz disipline sahiptir. Yine askeri kültür bakımından çok daha birikimlidir. • HPG, şiddet olgusunu askeri, ideolojik ve felsefi açıdan daha fazla incelemiş, kavramış bir yapı gerçekliğine sahiptir. Savaş sanatı, savaş tarihi, savaş kültürü bakımından çok daha güçlü bir birikime sahiptir. • HPG birliklerinin ARGK’ya göre daha mobilize, daha hafif, daha süratli, daha hareketli, daha disiplinli, daha inisiyatifli ve daha yaygın bir biçimde olduğu ifade edilmektedir. • ARGK’da güçlerin harekete geçirilmesi ve askeri faaliyetlerin geliştirilmesinde merkeziyet daha belirgindi. Ama HPG’de birimlerin inisiyatifi daha öndedir. Emir talimat sistemi geçerli olmakla beraber bu yeni örgütleme biçimi, birimlerimizi daha çok etkili ve inisiyatifli kılmaktadır. Bu yüzden özerk bir yapıya sahiptir.” HRK’dan ARGK’ya ARGK’dan da HPG’ ye geçen gayri nizami harp veya gerilla tarzı çatışma yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gösterilmeye çalışılmıştır. PKK’nın dağ kadrosunun temel taşları olan bu yapılanmalar, gelişen ve değişen şartlar içerisinde kendilerini revize etmekte ve hayatta kalabilmenin yolunu aramaktadırlar. PKK’nın ses getirici eylemlerinin çok olması veya artmaya başlaması örgütün çok güçlendiği anlamına gelmez. Hilâfına, örgütün üzerinde ki durağan havayı atabilmek için yapılan propaganda amaçlı eylemlerdir. Bu üç yapılanma içerisinde ARGK’nın 1989-1994 yılları arasındaki şiddet olayları dışında yapılan eylemlerin büyük kısmı silahlı propaganda amaçlı ve örgütün dinamizmini sağlama amaçlıdır. Ayrıca örgüt içerisinde 1

120

Haziran atılımı olarak nitelendirilen süreç hem örgütün ayakta olduğu imajını vermek için, hem de Irak savaşının sonuçlarının oluşturduğu makul ortamın fırsat bilinerek kaçırılmak istenmemesinden kaynaklanmaktadır. Son tahlilde diyebiliriz ki PKK için dağ kadrosu ve dağ kadrosunun örgütlenmiş hali olan bu yapılanmalar, örgütün oksijenidir. Bu yapılanmaların gerilemesi örgütün hayati tehlikeye girmesine sebebiyet verecektir. Bu sebeple örgütü bitirebilmek için dağ kadrosunun yapılanmalarının iyi bir biçimde ve net tahlillerle ortaya konması gerekir. Bu bölümde dağ kadrosunun yapılanmalarının örgütsel açıdan incelemesine yer verdik. Son bölümde ise bu yapılanmaların sosyolojik tetkiki yapılacaktır.

121

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ
“…Gerilla bir kere başlamaya görsün, aynen mantar gibidir, devamlı fışkırır toprak altından. Kısacası kökü kazılamaz bir güçtür gerilla…”230

Düşük yoğunluklu çatışmaları yaşandığı ülkelerde, gerilla yapılanmalarının silahlı birliklerle bastırılabildiği ve durdurulduğu bilinmektedir. Ancak gerilla birlikleri içerisinde öyleleri vardır ki, geniş bir halk yığınını arka bahçesi olarak kullanmaya çalışır ve onları potansiyel gerilla adayı olarak gördüğünden sürekli genç, dinamik ve yenilenen bir silahlı güce sahip olur. Peki, bu gerilla birliklerinin iç dünyası nasıl bir yapılanmaya sahiptir ve hangi sebeplerle sürekli mantar gibi çoğalmaktadır? Ülkemizde yıllarca düşük yoğunluklu bir iç çatışmaya yol açan ve Latin Amerika, Maoist Çin veya Vietnam Vietkong usulünden esinlenen ve bir çeşit gerilla yöntemiyle terör yaratan PKK Dağ
230 ANT Dergisi, 7 Ekim 1969, s:145, “Che Guevera’nın ölüm

yıldönümü münasebetiyle yazılan yazıdan”

122

PKK terör örgütünün silahlı gücü olan dağ kadrosu veya kendi ifadeleriyle gerillalarla mücadele edilirken. sorunun toplumsal yönü ikinci hatta üçüncü plana itilmiştir. Örgütün dağ kadrosunun oluşumu aşamasında. Zira böyle bir yaklaşım var olmuş olsaydı terör sorunu bu ölçüde kemikleşmez ve kökleşmezdi. Oysaki mücadelenin bir ayağı da önleyici mahiyet içeren tedbirler olmalıydı. PKK’nın sosyolojik açıdan değerlendirilmesinin yetersiz kaldığı görülmektedir. PKK Dağ Kadrosunun yıllarca bölgede çatışmaların birincil aktörü olmasında ve bölgeyi kaotik bir ortama sokmasında görev üstlenen militanlar dağa çıkarken ne amaçla çıkmışlar ve ne bulmuşlardır? PKK ile yapılan mücadele yöntemleri makro açıdan tetkik edildiğinde.Kadrosu çeyrek asırdır silahlı eylemlerle bölgesel çatışmanın baş aktörü olmuş. Alınacak tedbirlerin bir diğer yönü ise örgütün silahlı birliği olan dağ kadrosunun çözülmesini sağlayabilmek için dağ kadrosunun sosyolojik veya sosyo-psikolojik çözümlemesinin sağlanarak eleman temininin önüne geçilebilmesidir. Ülkemizde yaşanan terör olaylarını açıklarken veya bunlarla mücadele yolları aranırken daha çok refleksif yöntemler kullanılmış. Önleyici tedbirler vatandaşın veya devletin temel dinamiklerinin terörden zarar görmesini önleyici mahiyet arz eden birincil tedbirler alınmasıdır. Bunun yanında iktisadi ve eğitim faktörlerinin de bu zaviyeden değerlendirilmesi gerekir. zaman zaman güvenlik güçlerinden büyük darbeler yemiş ancak tekrar militan yetiştirmeye ve savaşa sokmaya devam etmiştir. salt askeri ve polisiye tedbirlerle olaylara veya soruna yaklaşılmıştır. gerillanın hangi şartlara haiz olması gerektiği tespit edilmiş ve bu açıdan dağ kadrosunun öncelikle 123 .

g. Ben bu hareketin onurunu nasıl bir yemeğe satabilirim? Evet beni tanıyabilir. dua etki şu anda yanımda silah yok. Fuat arkadaşa.12. Bayık PKK Tarihi.komaleciwan.06 124 . seni vururdum. Kemal arkadaş kendilerinin daha yeni lokantadan çıktığını söylüyor. Erişim tarihi.fedakar olması istenmiştir. Tüm ısrarlarına rağmen gitmiyor ve daha sonra Fuat arkadaş.e. Diyarbakır surlarının üzerinde yatıyorlar. Hem de kendisi teklif etti. Doğa şartlarının ve örgütün katılığı içerisinde örgüt militanlarının nasıl ve neden örgüt için hayatları pahasına savaştıklarını anlayabilmek 231 Cemil. PKK tarihi isimli eserinde bir örgüt üyesinin ideal profilini şu örnekle emsal göstermektedir. Bu hususla ilgili olarak Parti Tarihini anlatan Cemil BAYIK. Ben midem için bu hareketin onurunu ayaklar altına alamam” Yukarıda anlatılan örnekte örgüt üyesi Kemal’in örgüte kutsiyet atfeder gibi örgütü yüceltmesi ve bunun için ölmeyi dahi göze alacak kararlılıkta olmasının sebebi nedir? Kemal’i bir terör örgütüne bağlayan nedir? Hangi fikir ve ideolojilerle tutunum sağlamaktadır? Örgütün dağ kadrosunun temelini atan bu insanların kesin inanmışlığının sebebi nedir? Bu soruları yanıtlayabilmek için dağ kadrosunun tutunumunu sağlayan saikler irdelenmelidir. Eğer olsaydı.75 aktaran. bu benim için ölümdür. sevebilirde…Ama yarın bunu başka yerde anlatırsa. Fuat arkadaş üç gün aç kalıyorlar. neden yaptın bunu? Üstelik açız dört gündür yemek yememişiz.com.231 “Diyarbakır’da Kemal arkadaşla. s. Sen ölümü hak etmişsin ve onursuzsun. 04. Dördüncü gün Muhterem Biçimliyle karşılaşıyorlar. www. kalacak yerleri de yok. …Arkadaşları lokantaya davet ediyor. a. Kemal arkadaş.

kimine ise örgütün kobraları. Örgüte katılanların çoğunda daha ilk günlerinde pişman oldukları gözlerinden okunabiliyordu. Bu hususla ilgili olarak örgüt içinde 3. kimine devlet kurulunca subaylık. Kimi macera yaşamak. İstanbul- 1996. bulunduğu söylenmiş. kaymakamlık verileceği.Çünkü kimine örgüte katıldıktan sonra iş verileceği ve ailesine maaş bağlanacağı.için örgüte niçin katılımın sağlandığından başlayarak örgüt içi sosyal ve psikolojik durumlarını inceleyerek bu soruya yanıt verebiliriz. örgüte katılanların katılım sebebi ve sorunun başlangıcını değerlendirmek gerekir..223 125 . kimine dağdaki insanların tamamı "Müslüman" diye tanıtılıp bu mücadelenin vatani bir vazife olduğu. s:222. Ürperten İtiraflar.232 “…Peki neden örgüte katılım sağlanıyordu? Güneydoğu’da işsizlik yüzünden örgütün eleman topladığı bir dereceye kadar doğru idi. (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri Dağ Kadrosunun sosyolojik açıdan tetkik edilmesi aşamasında öncelikle. kimi gerçekten devlet kuracağına inandığı için PKK’ya katılıyordu. Örgüte katılımın gerçekleşmesi sonrası tutunumun nasıl sağlandığının da değerlendirilmesi gerekir. Ezilmişlik ve romantizm bayanları dağa çeken en önemli faktörlerdir. Gerilla romantizminin yükseltilmesi de özellikle büyük şehirlerde etkili idi. Turan yay. Hatta bazıları dağda otellerde 232 Sami Demirkıran.5 yıl faal olarak görev alan Sami DEMİRKIRAN örgüte katılımın ve devamında gerçekleşen hususları şu şekilde ifade etmektedir. savaş uçakları vs.

Apo’nun Ayetleri.g. oradan da dağ kadrosuna kanalize olmuşlardır? Bu sorunun cevabını yıllarca örgüt içerisinde yer almış ve dağ kadrosunda silahlı 233 Parti Tüzüğü Kuruluş Dönemi.233 PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu aşamasında dağa çıkan ve yıllarca silahlı çatışmalarda yer alan eski militanların örgüte giriş sebepleri. yaşadıkları dönemin kırık fay hatlarına sahip siyasi bulanıklığının ve içinde bulundukları sosyal karmaşanın sonuçlarından kaynaklanmaktaydı.1978 aktaran: Özcan. s:399.160 126 . Asıl gerçeği kavramaya başlamaları ise. Bu dönem gençleri niçin terör örgütüne. ayrıca bkz: Selim Çürükkaya. Örgüte girmek veya girilen süreç toz pembe ve idealizm kokan yöntemlerle sağlanırken örgütten çıkmak ise ancak ölümle son bulmaktadır. a.” Yukarıda belirtildiği şekliyle örgüte katılanlar. zamanla örgütün bir parçası veya silahı haline geliyorlar. Önlerine altı yanmış. 14 Temmuz Yayınları..kalacaklarını sanıyorlarmış.e. Bugün de benzer sebeplerle dağa çıkan militanlar bulunmakta ancak örgütün esas yapılanmasını oluşturan ve en şiddetli terör eylemlerine sebebiyet veren teröristler 12 Eylül döneminin çocukları veya gençlerinden oluşmaktadır. üstü hamur saç ekmeği konulduğunda gerçekleri kavramaya başlıyorlar. s:159. Yanı başında arkadaşları patır patır ölmeye başlayınca umutsuzluk girdabına düşüveriyorlar. çatışmaya girmelerinde oluyor. Bu durum da ister istemez örgütü tek kapılı bir labirent haline getirmektedir. Özellikle örgütün dağ kadrosunda “kaçmak” kelimesi ölümle eş değer olduğu gibi insani bir ölümün de kesinlikle olmayacağı anlamına da gelir.

çevremdeki örgütlü arkadaşlarım benimle alay ediyor. akrabalarım. ilk önceleri bu örgütlerden biriyle ciddi bir temasım olmadı. tanıdıklarım. Ve bulacağımı biliyordum.432 127 . Devrimci olmak bir modaydı sanki. İstanbul-1985.235 "Dalga dalga vuruyordu. Herkes bu modaya ayak uydurmak için çırpınıyordu. Öyle ki bu durumumdan dolayı. Tam olarak ruhunu anlatamayacağım böyle bir ortamda. geçilemeyeceğine Artık. s:431. artık kim varsa bir örgüte sahipti. Her gün vuruyordu. belki de arıyordum. Demokrasinin Sonbaharı 1977-1978. Hemen herkes bir örgüt taraftarı ya da militanıydı. Devrimciydim ama ilişkide olduğum bir örgütüm dahi yoktu.” Can Deniz ve onun gibi örgüte katılanların yaşadığı dönemi değerlendirdiğimizde gençlerin teröre alet olmalarının ne derece kolay olduğunu ve içinde bulunulan şartların buna zemin oluşturduğunu görebilmekteyiz. s:4 235 Arcayürek Cüneyt Açıklıyor-7. sanki bir şeyleri bekliyor.eylemlerde yer almış Can Deniz’in hikâyesinden esinlenerek verelim.önüne inanmaya 234 Can Deniz. Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo. Çocukluk arkadaşlarım. İçin için bir örgütüm olmalı diye düşünüyor olsam da. 1980 öncesi dönemde yaşanan anarşi olaylarını Arcayürek şu sözlerle açıklıyor ve çaresizliğin oluşturduğu vahameti resmediyor. Ankara-1996..234 hayat “Etrafımda silahlı mücadeleyi savunan hareketler ve bu hareketlerin taraftarı olan insanlar alabildiğine fazlaydı. Bilgi Yayınevi. Aksu matbaası. Herkes bir örgüte sığınmıştı da sanki ben. açıkta kalmıştım. o dönemin yaygın tabiriyle “SUCU” diye gülüyorlardı.

okulda sokakta işyerinde yaşamı zehrediyordu. artı değer gibi daha öncesinde bilmediğim yabancı kavramları yüzeysel planda tanımaya başlamıştım. Sağdan soldan gelen darbeler üzerinde siyasal görüş ayrımlarıyla tartışabilirdik. Karanlık bastıktan sonra kentin sokaklarında caddelerinde kimse yoktu…” Bu kaotik ortamda Can Deniz gibi gençler.. faşizm. Anarşinin altında yatan gerçekleri öğrenmiş olabilirdik. PKK militanlarının dağ kadrosuna giriş sürecinde “silahlı mücadele” kavramı bazı militan adaylarına büyüleyici bir husus gibi görünmekte hatta örgüte girmeden evvel silahla tanışmaya başlamaktadırlar.başlamıştık. a.236 “…Bu arada kapitalizm. s:5 128 .e. emperyalizm.İnsanlar öldürüyor. Tüm bu yeni ilgi ve heyecan noktalarına rağmen. Yine Can Deniz’in hatıralarından faydalanarak örgüte girmeden evvel silaha ve şiddete olan tutkusunu şu şekilde betimleyebiliriz. beni dayanılmaz bir şekilde 236 Deniz.g. anarşiye karşı devletin gücünün yetersiz kaldığını görüyorduk… Hepimiz kentte açık lokanta bulamadığımız için orduevine gidiyor karnımızı doyuruyorduk. silahlı terör örgütlerinin içinde bulmuşlardır. Özellikle bunlar arasında doğu ve güney doğu kökenli gençler “öteki” görülmenin verdiği psikolojik ayrılmışlık ve kimlik karmaşasına kapılmaları sonucu olarak meşru otoriteye ve devlete daha çok uzaklaşmış sonuç olarak potansiyel ayrılıkçı haline gelmiş veya zımnen itilmiştir. aidiyet hislerinin tatmin olabileceği kapılar aramaya itilmiş ve kendilerini. Fakat daha anlamlısı. bombalar patlıyor.

özgürlük için savaşmak gibi kavramlar büyüleyici gelmekte ve albenisi kuvvetli bir tutunum oluşturmaktadır. Ne yapıp ne edip. ortamlarda silaha sarılır. gereksiz durumlarda. Belinde silah taşıyan arkadaşlarım vardı. belimde silahla dolaşmanın heyecanını tadardım” Silahın ve şiddetin bu derece ehemmiyetli görüldüğü bir gençlik için gerilla. Toplumsal 237 Özcan Köknel (Prof. gezip-dolaşmaya çalışıyordum. esasında toplumsal sorunların dışavurumundan kaynaklanan problemler yatmaktadır. bunu düşünmek bile kanımı kaynatıyordu. şüphe ve tedirginlik içinde yaşayan insan. silah taşıyarak güvenini arttırmaya çalışır. İstanbul-1996. Silah kullanma ve bunun toplumsal açıdan belli bir değer ve öneme sahip olmasının perde arkasında geçmişten gelen alışkanlıklar olabileceği gibi. Güvensizliğin bir toplumsal hastalık haline geldiği ülkemizde silah ve şiddet bir çıkış yolu ve çözüm olarak görülebilmektedir. Bireysel Ve Toplumsal Şiddet.237 “Güvensizlik duygusu ya da bulunduğu çevrenin yarattığı güvensizlik nedeniyle korku. silahlı direniş.kendine çeke şey silahtı. Korkunun kuşkunun yarattığı saldırgan davranışlar doğrultusunda anlamsız. Daha çok onlarla birlikte olmaya. silah sahibi olmak şöyle birkaç gün saklamak istiyor. İnsanlar Türk toplumunda niçin silaha sarılır? Bu soruya Köknel şu şekilde cevap vermektedir. elime bir silah almak.” Yukarıda belirtilen husus özellikle terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu özetlemektedir.). s:154 129 . kuşku. Altın Kitaplar yayınları. Dr. …birkaç saatliğine de olsa.

politikalar veya karşıt görüşlerin varlığı ve bu çerçevedeki diğer etmenler bireyleri teröre iten saiklerdir. çevre uyumsuzluğu.g.. örgüte katılımın sağlanması ve bu minvalde tutunumun oluşması sadece silah ve şiddete olan temayülün bir neticesinden kaynaklanmamaktadır. kariyer edinmek için ekonomik etken.239 Bu durumda yine tek çare ve çıkış yolu olarak silah görülür. a.e. a. toplumsal adaletsizliğin ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin en sıradan insanın günlük yaşamını kuşatması. Bireylerin örgütlere ve başta PKK’ya(bilhassa dağa çıkmak amacıyla) girmelerinin farlı nedenleri bulunmaktadır. ya da sosyal konumunu yükseltmek. yapılmış veya yapıldığı düşünülen haksızlıklar karşısında biriken tepkilerin alternatif arayışlara dönüşmesi. Bunların yanında.g. Kimisi kız arkadaş için. 240 238 Ülkemizdeki sosyal şiddet hakkında bkz: Orhan Türkdoğan (Prof. Bu nedenlerin ortak noktası hemen hemen hepsinin belli çıkarlar uğruna yapılıyor olmasıdır. öte yandan. s:7-8 130 . s. Ankara-1985 239 Köknel. PKK’nın silahlı eylemlerinin organı olan dağ kadrosunun oluşumunda. Dr. Meyaş yayınları.güvensizliğin ve sosyal şiddetin238alabildiğine artış gösterdiği ülkemizde başta gençler olmak üzere farklı etnik köken veya kültürden olan yapılanmalar veya kendisini farklı bir kimlikle ifade etmek isteyen bireyler veya gruplar bu güvensizlik ortamında kendilerini korumak ve gerektiğinde saldırılara karşılık verme hissine kapılabilirler.e. Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği. kısaca bir takım tepkiler üzerinde hemen ateşlenip harekete geçirilebilecek duygu faktörleridir.. insanların geleceğe dönük umutlarını karartmaya yönelik olaylar. 98-99 240 Deniz.). aile içi sorunlar.

s:8 131 . Türk olmama rağmen. daha tutarlı.241 “Çevremdeki örgütlerin arasında küçük bir grup olarak yer alan Apocular. Zaten bu dönem. TürkKürt gibi köken farklılığı için değil. “Bağımsız Kürdistan”. Aradığım şey buydu. Bu grup. Hiç 241 A. Bu köprüden adım atıp grubun içine girmek pek zor değildi. Yani her şey bana bağlıydı.g. daha etki yaratıcı bir imajları vardı.Terör örgütleri içerisinde ülkemiz açısından en önemlisi ve ayrı bir yeri olan PKK’nın diğer örgütlerden farklılıkları bulunmakta. Kendisi PKK’ya yönelişinin sebebini şu sözlerle açıklamakta ve PKK’nın farklı yönlerini kendi yorumlarıyla belirtmektedir. kürt sözcüğüne takılmadım. “Kürtlere Özgürlük”. Bunun içinde silahlı mücadele yolu benimsenmeliydi. dinamik yapısı ve pratik sahadaki gösteriş içerikli ve propaganda düzeyi yüksek eylemleriyle kendine has bir üslup oluşturduğu görülmektedir.e. küçük bir grup olmalarına karşın. Bu grubun içinde etkin olan yakın arkadaşlarımda zaten beni kendi içlerine almak için hazırlardı. Dolayısıyla Apocu olmam için gerekli köprü de mevcuttu. daha etkili ve daha ciddi bir oluşum olarak dikkatimi çekmişti. Bu durumun oluşmasında öncül saik silahlı birlikler ve militanlardır. Ulusal Sorun” gibi ayrı bir kökenin söylemi içindeydi. daha yüksek çıkan sesleri. devrimcifaşist ayrımındaydı. Bu bakımdan terör örgütlerine eğimli olan gençler ve bireyler. Zamanla bu gruba duyduğum sempatim arttı. etnik kökeni başta olmak üzere bazı sebeplerden ötürü PKK’ya teveccüh göstermekte ve dağa çıkıp eylem yapmayı arzulamaktaydılar. Can Deniz’in hayat hikayesinde de aynı durum göze çarpmaktadır. Sosyalizmin hedeflenmesi yeterliydi. Tavırlarına uygun keskin söylemleri.

243 “…Gerilla olacaktık. İdeoloji PKK için. kuruluş aşamasında verimi arttıran önemli bir faktör olarak görülebilir. bu duygunun peşinden koşmaktı. karanlıkta ön aydınlatan bir ışığıdır. örgütün benzinidir. Bu bakımdan PKK bir çok kanaldan militan elde etmenin yollarını ararken ideolojiye büyük önem atfeder. Metropolde kendimizi yetiştirip. Can Deniz’in hayat hikayesinde örgüte girdikten sonra “gerilla” olmak ve “dağa çıkmak” şu şekilde algılanılmış ve ifade edilmiştir. Artık 242 Anonim. Örgütün eleman temininde avantaj olarak kullandığı iki yönlü söylem ve propaganda yöntemleri. Beni nereye götüreceği hiç önemli değildi. Çok farklı sebeplerle örgütün silahlı birimine giren militanlar bulunmaktadır.e. Romantizm. 242 PKK dağ kadrosuna çıkmak örgüte yeni girenler için bir ayrıcalık ve üstünlük vesilesi olarak görülmektedir.tanımadığım bu şeye. Benim için önemli olan. “Kişilik. Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3” Özgür Halk Dergisi (sayı:119-2001) s:50 243 Deniz. Ayrıca yukarıda Can Deniz’in hayat hikayesinde belirttiği hususlar yalnızca bir militanın hikayesidir ve dogmatik bir bakış açısına yol açmamalıdır. beynimi esir almıştı sanki!” PKK’yı farklı kılan en önemli husus silahlı militanların aktif olarak şiddet eylemleri yapmasıdır. Hem sosyalizm. a. Dağlarda gerilla mücadelesi verecektik. kılavuzudur. hem de kürt ayrılıkçılığından dem vurarak geniş kitlelere hitap edebilme potansiyeline sahip olmuşlardır. Zaten nereye götüreceğini düşünemiyordum. Deniz bunlardan sadece birisidir.g. sosyalizme aşıktım. projektörüdür. İdeoloji bağlılığın sağlanabilmesi için öncül faktördür. Kürdistan’a gerilla olarak gidecektik. s:10 132 .

Devrimci duygularımız sarhoş olmuştu sanki…Devletin gücü iyice küçülmüştü gözümüzde. Öyle sanıyordun. daha çok. Örgütlere girenler ve bilhassa militanlaşanların algılamaları tek tip haline gelmekte. Peki. Bu durum sadece PKK için geçerli bir husus değildir.bütün hayalimiz buydu. herkes özgür olacaktı ama herkes torna tezgahından çıkmış gibi tek tip düşünecekti. Yalnız senin düşüncendi gerçeğe hakim olan. s:25 133 . Oysa dünyaya herkes farklı bakar. Ve günün birinde öyle bir düzen kurulacaktı ki. Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım. Kibirliydin.244 “…bir zamanlar herkesin dünyaya senin kendi pencerenden bakmasını istedin. dağlarında verecektik. O nedenle bulunduğumuz metropolde. Kışa düzenine girecekti toplum. sosyalist fikirlerle oluşan terör örgütlerinde dünyayı algılama ne şekilde olmaktaydı? Bu soruya Hasan Cemal şu şekilde cevap vermektedir. PKK’nın yanı sıra 12 Eylül öncesinde bir çok terör örgütüne giren yeni elemanların veya örgüt üyelerinin bakışları da bulanıklaşmış. bazıları için kerhen de olsa robotlaşma süreci başlamaktadır.” Silahlı birliklere katılmak örgüte yeni girenler için afyon tesiri yapabiliyordu. Doğan Kitapçılık. Kürdistan’a gitmek ve gerilla olmak… Asıl mücadeleyi Kürdistan’ın şehirlerinde. Kimse bizi durduramazdı. İstanbul-1999. Bu yalın 244 Hasan Cemal. ütopik fikirler gözlerini boyamıştır. bir kamp eğitimindeymiş gibi davranıyor ve buna göre hareket ediyorduk…Artık PKK’lı idik. bazıları için gönüllü. PKK’nın kuruluş veya soğuk savaş öncesi dönemdeki örgüt üyelerinin algılamaları ile sol örgüt üyelerinin algılamaları benzerlik arz eder.

Kimisini idam sehpasına çıkarırken. Ne yaptılarsa seslerini duyuramadılar. PKK’nın altyapısının oluşumu bu dönemin kaotik durumunun bir tezahürüdür. Aynı gençler. Bu dönemi PKK’nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan kendi fikir ve ideolojileri çerçevesinde şu sözlerle aktarmakta ve gençlerin niçin dağa çıktığını belirtmektedir:245 “Gençler 1960'ların sonunda Türkiye'nin yönetiliş tarzına itiraz ettiler. Seslerini böyle duyurabileceklerine inandılar.” Gençlerin ve başta üniversite öğrencilerinin silaha sarılmaları veya örgütlere yönelmeleri içinde bulunulan dönemin getirdiği etkilerin bir sonucu olarak da görülebilir. 245 http://www. Türkiye'nin ABD'ye bağımlı hale getirildiğini" söylediler.hpg-online. meydanları doldurdular. Nurhaklarda.gerçeği öğrenmen.net/tr/guncel_yazilar/guncel erişim tarihi: 25 Aralık 2006 saat:12:30 134 . "bağımsız ve demokratik Türkiye" için silaha sarıldıklarını ilan ettiler. kimisini de Diyarbakır zindanında işkencede katletti.. bu kez gençlerin sesini fazlasıyla duydu. dağa çıkışı biraz da abartarak ciddiye aldı. Silaha sarılmak zorunda kaldılar.acılarla geçen bir zamana mal oldu. Kızıldere'de. baskı ve sömürünün giderek arttığını. Bunun için yollara düştüler. üniversiteleri işkal ettiler. Türkiye'yi bağımsız ve demokratik yapmak istediklerini söyleyen gençlerin itiraz ve isteklerine bakmaksızın üzerlerine ordusunu sürdü. bunun üzerine ve aynı gerekçeyle 1970'lerin başından dağlara çıktılar. Ancak devlet. Ülkeyi yönetenlere itirazlarını ulaştıramadılar.. okulları. Seslerini duymayan ve itirazlarını dinlemeyenlere küserek dağa çıkmış oldular. genç devrimci insanları acımasızca katletti. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini. kabullenmen. sokaklara döküldüler.

Bu hisler içinde merak. Üzerlerine ordu. 1970'lerin başındaki tecrübeyi edinmiş olsalar da. bu dağa çıkışta da zorlandılar. Geçmişte 246 Sami Demirkıran. 135 . silahlı mücadelenin kendisini onore etmesi. Bitlis bölgesinde Bilge diye bir komutan vardı. Darağaçları ve işkence haneler daha çok çalıştırıldı. Çok utanıyorum…” Örgüte büyük hayallerle giren militanlar dağ kadrosuna çıkarken farklı bir ortama girmenin verdiği farklı hisleri yaşamaktadırlar. Sıkıyönetimleri 12 Eylül askeri darbesi izledi. Türkiye' den dağa çıkışı başaramayan gençler. Tüm terör örgütlerinde. Tehditle benimle ilişkiye girmişti. Maraş katliamı ile Aralık 1978'den itibaren artarak sürüldü. İhanetler Çemberinden Kurtuluş. öğrendikleri teorik bilgiler vs. İstanbul-1998. s:237 Dağ kadrosunda "fiili livata" olaylarının yaşandığı bilinen bir gerçektir. kendilerini fildişi kulelerinde görmekte ve ayrıcalıklı olmuş bir insan hissiyatıyla toplumların. Kamer Yayınları. dağ şartlarının zorluğu. bu kez Kürdistan' da PKK ile dağa çıkışı denediler.Bu bocalayış 1970'li yılların sonunda Kürdistan'da aşıldı. ülkenin ve hatta dünyanın mühendisliğine soyunabilmektedirler. Onları birer kardeş birer önder olarak görüyordum. Belki de militanların bazıları için dağa çıkarken yaşadıkları en büyük acı evinden ayrılmak ve uzaklaşmaktır. bulunmaktadır.246 “Üniversite yıllarında örgüte büyük hayallerle katıldım. örgüte yeni girenler bu hislere sahip olabilmekte ve zamanla bu düşünce veya hayal onun kabusu haline gelebilmektedir.” Örgüt içerisine ilk adım atan üyeler. Rençber kod adlı örgüt üyesi hayalleriyle yaşadığı gerçekleri kısaca şu sözlerle özetlemektedir.

Kürdistan’a gidip.ailemden . örgüte giriş yaptıklarından itibaren uygun kıvama gelinceye kadar. öncüydük. o anı yaşıyordum. ulusal kurtuluş mücadelesi yolunda ayağa kaldıracaktık. s: 12 136 .247 “Çocukluğumun geçtiği yerden . beni bir anda koparıp ayırıveren bindiğim otobüs değil. halkı örgütleyip .yaptıklarından dolayı geleceğinde sadece PKK planları yapmak zorunda olduğunu düşünen yeni militanlar. önü bir militan olmalıydım.. yanıldıkları tahayyül etmek bile onları çıkmaza sokar. Görev ve yapılacak eylem hakkında yorum ve eleştiri getiren üyeler cezalandırılarak törpülenmektedirler. Bu sebeple örgütün dağ kadrosuna girecek elemanlar. hayallerini ve ideallerini de bu yöne kanalize ederler. Yarın ne olacağını hiç bilmiyordum. gerilla mücadelesi vermek için gidiyordum. Örgüte ilk giriş yapan üyeler. Geleceği müphem olan.Kürdistan’a gidiyordum. şehirlerde bazı eyaletlere sokulurlar. Her hangi bir şey için değil.g. Zaten bizler. a. geçmişi ise lekelenmiş olan genç militan dağa çıktığı süreci şu sözlerle açıklamakta ve zafiyetlerini de kelimeler arasında vermektedir. Örgüte yeni katılan üyelerin ilk eylemlerini yapması.” 247 Deniz. geride bıraktığım olaylardı. dağ kadrosuna girmeden evvel. aksini düşünmek. psikolojik ve teorik yöntemlerle güdümlü hale getirilir. Mücadele içinde her türlü ataklığı gösterip. onların sivil hayatta aranan birisi haline gelmesine ve bu sebeple toplumdan tedricen izole olmasına yol açar.e. Ben. bu eylemlerin amaçlarından birincisi yeni üyenin eylem yapmaya alışmasıdır. Devamında istenilen görevleri sırasıyla yapmaya başlar.

Gençlik Ve Terörizm. Özellikle gerilla yapılanması olarak gösterilen dağ kadrosuna katılımların gönüllü veya zorla gerçekleştirildiği bilinmektedir. s:162 137 .248 PKK’ya katılan ve oradan da silahlı birliklere geçen örgüt üyeleri çok çeşitli sebeplerle örgüte 248 Necati Alkan. TEMUH Yayınları.PKK’nın silahlı birimleri başta olmak üzere giriş yapan üyelerin örgüte girme sebepleri dönem dönem farklılık göstermekte ve üyelerin çok farklı sebeplerle örgüte girebildiği bilinmektedir. arzularının veya isteklerinin karşılanmaması veya eksikliği karşımıza çıkar. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da kazanmayı planladıkları ve militan olarak dağa göndermeyi düşündükleri bireylerle gerekli diyalogu ve samimi ilişkiyi sağlayabilmek için fizyolojik. örgüte temayül göstermelerinin nedeni sorulur. bu kişinin eksik veya zafiyetlerinden dolayı oluşan boşlukların veya eksikliklerin doldurulması yada tatmin edilmesi amacıyla terör örgütüne temayül gösterdiklerini göreceğiz. PKK’ya yapılan katılımların çok farklı sebeplerden olabildiğini belirtmiştik. Can Deniz’in örgüte giriş serüvenini parçalar halinde naklettikten sonra. Ankara-2002. Bu soruya verilecek cevapta. örgüte farklı ortamlardan. Bu açıdan durum değerlendirmesi yaptığımızda insanların ihtiyaçlarının. psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına hitap etmektedirler. Örgüte katılımın sebeplerini sosyopsikolojik açıdan açıklayabilmemiz için örgüte katılacak olan bireylerin. farklı sebeplerden dolayı girenlerin hayat öykülerinden kesitlerle PKK’nın ideolojisinin ne derece muğlâk olduğunu göreceğiz.

” Abdülkadir Aygan’ın sözünü ettiği bu dönem 1974-1975 yıllarıdır. a. Özellikle bunlar arasında doğu ve güneydoğu kökenli olanlar büyük oranda Apoculara yönelmişlerdir. s:102 138 .e. beklentiler ve hayallere kapılmışlardır.g. İlerleyen dönemde PKK’nın faaliyetlerine hız vermesi ve kabuğundan çıkması.Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No’lu Askeri Mahkeme Başkanlığına (Adana) verdiği savunmasından nakledilmiştir. s:101-102 250 A.e. Farklı sebep ve isteklerle örgüte giren bir çok militan bulunmaktadır. s:24-30 252 “Çılgınlıktan Sağduyuya” a. bir çok Marksist-Leninist örgüt üyesinin veya sempatizanının PKK’ya kanalize olmasını sağlamıştır.251 Aygan savunmasına şu sözlerle devam ediyor. Ankara-1987. Bunların bir kısmı sonradan pişman olmuş ve yasalardan faydalanarak dağdan inmişlerdir.g. Böyle söyleyen kişi kendi kendini aldatmaktadır. “Çılgınlıktan Sağduyuya: İtirafçılar Anlatıyor” Forum Yayınları.katılmışlar. … … o günkü koşullarda ben sağ kesime duyduğum kin dolayısıyla solcu olarak bilinen grupla birlikte hareket ediyordum. Aktaran .252 249 6. Bunlardan birisi olan Abdülkadir AYGAN örgüte giriş sürecini şu sözlerle dile getiriyor ve farklı bir hayat hikayesini de bizlere gösteriyor.e. s:100 251 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık.249 “ …bazıları gibi kandırılarak örgüte girdim demeyi samimiyetle dürüstlükle bağdaştıramıyorum.g. Bu dönemde Apocular göz önünde görünmeyen ve silik bir sol-kürt orjinli örgüt olarak biliniyordu. büyük umutlar.250 Bu yıllarda doğrudan Apocular olarak bilinen PKK’ya girmemiş olması normaldir.

o dönemde memleketimizin büyük çalkantılara sahne olması ve vatandaşların çeşitli düşman kamplarına bölünmüş olması idi. “Tarafsız” insanların sık sık hayatını kaybettiği hepimizce bilinen bir gerçektir. dini ve milli düşünce doğrultusunda eğitim almamış olmam. Çocukluğumdan beri zaman zaman ailemden kopuk yaşamak zorunda kaldığımdan.(psikolojik faktörler) 6. o dönemin en yalın gerçeğidir.“Solun yaptığı propagandanın beni etkilemesinin bazı özel nedenleri vardı. Ülkemiz bu dönemlerde “biz ve onlar”253 ayrımına çok keskin bir şekilde maruz kalmış. Aşırı duygusal ve arkadaşlığa büyük önem veren bir şahsiyete sahip olmam. Geçimini ırgatlık ve amelelik yaparak zar zor sağlayan bir ailenin çocuğu olmam (ekonomik nedenler) 2.25 139 . “Biz Ve Onlar. Bunlardan en önemlileri. (fakirlik ve yoksulluk faktörü) 5. memleketin ahvalindeki kaos ve karmaşanın insanları tarafsız olmaktan uzaklaştırdığı yönündeki ifade. (eğitim faktörü) 4.19. (etnik yapı faktörü) 3. Yurdumuzun diğer yörelerine nazaran geri kalmış olan ve kendine haz bazı özellikleri bulunan güneydoğulu olmam. 1.”(toplumsal sorunlar) Aygan’ın örgüte girme nedenleri arasında en önemlilerinden biri olarak gösterdiği husus olan. Türkiye’de Etnik Ayrımcılık” Metis Yayınları. En önemli nedenlerden birisi de. Gençlik döneminin başlangıcında karşılaştığım sorunları yoksul aile çocuğu olmam dolayısıyla çözememiş olmam. kendimi boşlukta hissetmem. Hepimizin müşahede ettiği gibi o tarihlerde arada kalmak bir bakıma daha riskliydi. ithal fikir ve ideolojiler 253 Şengün Kılıç. s:13.

Aygan. “Hemen hemen her genç insanda olduğu gibi. propaganda grubun yani cephe faaliyetleri çerçevesinde eleman temini ve PKK’nın reklamını yapan grupların etkisinde kalmıştır. Söz konusu eğitimi adı geçen şahıslar 254 12 Eylül öncesi ülkenin genel durumu hakkında bilgi edinmek için bkz: Mehmet Ali Birand. 12 Eylül. Bilindiği gibi 16-17 yaş dönemi insanların hayatlarının en çalkantılı dönemini kapsar. Örgüte giren bir çok militan. Saat:04:00.g. Güneydoğulu olmam dolayısıyla Haki KARER’in yaptığı bölücü propagandadan etkilendim ve o zaman söylenildiği gibi “Kürdistan Devrimcisi” ulusalcı (yani Apocu) olmaya karar verdim. 254 Aygan. a. Karacan Yayınları .kardeşi kardeşe düşman edecek hale getirmiş ve ülke hızla kamplaşmaya doğru itilmiştir. Propaganda Grubu. Henüz kişilik oturmamıştır.256 “1976 yılına kadar henüz sol örgütler içerisinde tercih yapmamıştım. Bu çağdaki bir insan sürekli bir arayış içerisindedir. Haki KARER ve Abdullah ÖCALAN’ın kardeşi Osman ÖCALAN üzerimde itina ile durup beni bir süre teorik eğitime tabi tuttular. EGM. Ankara-1995 256 Çılgınlıktan Sağduyuya. s:102 140 . İDB Yayınları. Bu durum 1976 yılında Haki KARER’in benimle tanışması ve ilgilenmesi ile son buldu. bir arayış içerisinde olmam. Diyebilirim ki hepsiyle alakadar oluyordum. No:39. Bu durumdaki bir insan henüz işlenmemiş bir madene benzer” PKK’ya girmeden evvelki genel durumunu ve sol örgütlere eğilimini aktaran Aygan’ın PKK’ya giriş sürecinde örgütün propagandasından255yoğun bir şekilde etkilendiğini ifadelerinden anlıyoruz.e. İstanbul-1984 255 PKK’da Propaganda konusu için bkz: PKK.

Marksist-Leninist kitap ve broşürleri okuyarak gördüm. 14 Temmuz Yayınları.tarafından örgüt evlerinde. Ayrıca örgütün 257 Bu konuyla ilgili olarak bkz: Selim Çürükkaya .Aponun Ayetleri. Nizip’te bulunan Apocularla tanışmamı akrabam olan Mustafa Keser sağladı. Bu durum örgütün teorik altyapısını zımnen "Apoizm" gibi "narsizm" kokan çarpık bir ideolojiye sürüklemeye başladı. Vietnam ve Maoist Çin’deki gerilla teorisyenlerinin eserlerinden oluşmaktaydı.56. s. Burada belirtmekte yarar gördüğüm bir nokta var. Çekirdek kadrolar içerisinde Abdullah Öcalan’a mutlak sadakatle bağlı olmayanlar daha çok Marksist-Leninist çizgiyi önemsemişler ve “yoldaşlık” onlar için temel düstur olmuştur. Ancak 1990’lı yıllardan sonra örgütte teorik eğitimin tek kaynağı Öcalan ve onun eserleri haline gelmeye başladı. Apocularla ilişkilerimin gelişip pekişmesinde akrabam olan Mustafa Keser’e o zaman duyduğum saygının ve akrabalık bağının büyük rolü olduğunu söyleyebilirim. a.78…145 258 Çılgınlıktan Sağduyuya.e. Aygan ifadelerine şu sözlerle devam ediyor.258 “1976 yılı sonbaharında Haki Karer ve Osman Öcalan’ın o zaman devam etmekte olduğum Adana Motor Meslek Lisesinden ayrılıp Gaziantep’in Nizip ilçesindeki ailemin yanına gittim.34. s:102-103 141 .257 Teorik eğitimin orjini değişmeye ve farklılaşmaya başlaması beraberinde ilk dönem örgüt üyeleriyle sonraki dönemlerdeki örgüt üyeleri arasında örgüte olan tutunumun farklılıklarına yol açmıştır.g.” PKK’nın kuruluş sürecinde teorik eğitimlerinde okutulan başucu kitapları genel olarak MarksistLeninist çerçevedeki kitaplar ve Latin Amerika.

IQ Yayınları. aşiret bağlarıdır. Aygan’ın ifade ettiği gibi güneydoğu bölgesinin akraba ve aşiret yapılanmasında ileri derecede asabiyet duygusunun259 mevcut olduğu bilinmektedir. İstanbul 2005(4. Zira bilindiği gibi toplumumuzda. İbn-i Haldun. ayrıca bkz: Orhan Türkdoğan.Aile.g. Dergah Yayınları. özellikle güneydoğu bölgesinde akrabalık. Haz. İstanbul-1999. Doğu Ve Güneydoğu Kabile-Aşiret Yapısı.basım) s:94-96 260 Güneydoğu Aşiret ve Aile yapılanması hakkında sosyolojik bir bakış açısı kazanabilmek için bkz: Ziya Gökalp.” Örgüte yeni giren üyelerin katılımlarının önemli sebeplerinden birisi de akrabalık. Süleyman Uludağ. Mukaddime-1. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki aile ve aşiret yapılanmasının örgütün eleman temininde olumsuz bir çok yönü de bulunmaktadır. İstanbul 2005. a. s:103 142 .260 Aygan örgüte katılım ve silahlı birime yani dağ kadrosuna geçiş dönemini şu sözlerle aktarmaya devam ediyor. aşiretlik bağı çok kuvvetlidir.e. 261 Çılgınlıktan Sağduyuya. Toker Yayınları. Ancak PKK’nın aile ve aşiret yapılanmasına bakışı çok sıcak değildir.261 259 Asabiyet kavramı için bkz. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler. Aile ve aşiret yapılanmasının bireyler üzerinde önemli derecede sosyo-psikolojik tesirinin ve yönlendiriciliğinin bulunması PKK gibi örgüt üyelerini tek tipleştirmek ve yalnızca kendine bağlamak gibi amacı olan bir örgüte ters düşmektedir. akrabalık ve aşiret yapılanmasındaki aşırı bağlılık duygusu PKK’nın eleman temininde kısmi olarak etkili olmuştur.lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan ile aile akraba oluşumuz beni bu örgüte daha da yaklaştırdı.

Şunu tüm samimiyetimle belirteyim ki. Zaten o kapasitede değildim. Kürdistan Devriminin Yolu. s:150-160 263 Çılgınlıktan Sağduyuya. komünist ideolojiye ilgi duymam esas olarak yukarıdaki etkenlere dayanır. Öğrendiğim şeyler bölük pörçük bilgi kırıntılarından öteye gitmemiştir. ideoloji ve teoriler bulunur. Marksist-Leninist klasikleri sistemli okumam mümkün olmadı.e. Alternatif düşünceler ise çeşitli suçlamalarla dışlanır. iyi niyetli oluşum ve aşırı duygusallığım da beni bölücü terör örgütünün 262 PKK’nın fikri temeli ve ideolojisi için bkz: Abdullah Öcalan. bir çok insan gibi ben de bu yola girerken meseleleri yeterince inceleyemedim.g. Kürdistan proletaryasına ve halkına bağlılık gibi söylemleri kullanmıştır. Aygan bu hususun tipik bir örneğidir. a. PKK ilk dönemlerinde ideoloji olarak Marksist-Leninist.263 “Şurası bir gerçektir ki.262 Aygan örgüte girişinde kendi zafiyet ve hatalarını gösteren özeleştirilerle ifadelerine şu sözlerle devam ediyor. ayrıca bkz: Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu. Manifesto.” Örgüte giren yeni elemanlar içerisinde fikri altyapısı sadece örgütün slogan ve ideolojilerinin temel eserlerini okuyup ve bu çerçevede muhakeme yaptıktan ve bir sonuca ulaşıp “işte doğru örgüt bu” diyerek PKK’ya yönelen militan sayısı çok azdır. Kulaktan dolma bilgilerle birkaç kitap okuyarak yola çıktım. Almanya-1982.“Bölücü terör örgütüne girişim. Teorik bilgi ve altyapı büyük oranda örgüte katılım yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. araştıramadım. s:103 143 . Almanya-1984. Doğal olarak bu durum bireyin ideolojisinin merkezinde örgütün göstermek istediği fikir.

(çev: Mustafa Tosun). insanların kardeşçe bir arada yaşadığı. a. Schein. başta ezilenlerin olmayacağı. Aygan’ın ifadelerinde yer verdiği gelecekte vaat edilen ve insana güzel görünen hususlar. s:103 144 . s:104-105 266 Çılgınlıktan Sağduyuya. acı çeken. 265 Aygan’ın örgüte ve oradan da dağa geçiş sürecinde etnik kimliği veya güneydoğulu olması hususunun örgüt tarafından nasıl kullanıldığını ve örgüte eleman almanın en büyük propagandasının böylece yapıldığını vurgulayan ifadeleri şu 266 şekildedir. örgüt üyelerine veya üye olmaya aday olan kişilere bir ideal. Örgüt Psikolojisi. her milletin ve her azınlığın kendi kaderini özgür iradesiyle tayin ettiği bir dünyaydı. hedef seçilen bireyin etkilenmesi amacıyla örgütün insani bir dava uğruna mücadele verdiğini ve ezilen. Önüme öyle bir ütopya sergileniyordu ki. açlık ve işsizliğin olmadığı. teknik ve insan emeğinin birleşerek tabiat üzerinde hakimiyet kurduğu. amaç ve hedef verir. kardeşlik gibi hususlarda yaptıkları vurgu. amaç ve hedefleri gerçekleştirme de motive edici bir husustur. Bu ideal. 264 Terör örgütlerinde yapılan psikolojik savaş ve harekat yöntemleri ve bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda bkz: Necati Alkan.kucağına iten sebeplerden biri oldu. hümanist ve duygusal olan bir insanın bundan etkilenmemesi imkansızdı. Ankara-1998 265 Edgar H.g. TODAİE Yayınları.e. muzdarip insanlardan teşekkül etmiş bir grup gibi göstermek ve böylece yeni örgü üyesi adayı duygusal yönden zayıf karınlarını tespit edip etkilemektir. Psikolojik Harekat.” Terör örgütüne giriş sürecinde bireyler üzerinde örgütün yaptığı en önemli psikolojik harekat yöntemi264. gelecekte vaat edilen şey ezen ve ezilenin olmadığı. Çünkü. Ankara-1978. açlık. işsizlik. TEMUH Yay.

kürtçülük meselesi vs. örf ve adetlerin değişikliğini geçmişte bu bölgede yerel otoritelerce çıkartılan isyanlarda mağdur olan. başka yerde mecburi iskana tabi tutulan insanların konumunu abartarak ve kendinden olmayan şeyleri de katarak propaganda yapan Apocular. PKK. korku ve panik yaratmak suretiyle kendi lehlerine zoraki bir sempati yarattılar. Kipa Yayınları 145 . Dağ kadrosunun bu alanda en önemli görevi silahlı propaganda yapmak olmuştur. Konuştuğumuz lehçenin farklılığını. Olaylar-Belgeler-Hatıralar.“Bölücü örgütün en çok istismar ettiği konulardan birisi de güney doğu Anadolu’nun özel durumuydu. Bu bölgenin geri kalmışlığının tek sorumlusu olarak Türkiye Cumhuriyetini gösteriyordu. dağa çıkıp eşkıya olan kişiye gösterilen saygı aslında güneydoğudaki sosyolojik gerçekliği kısmen teşbih nezdinde olsa da ortaya koymaktadır. konuştukları insanları etkilemede başarılı oluyorlardı" Yıllarca güneydoğu sorunu. gibi isimler altında kronikleşen ve kemikleşen ve bir problem haline gelen bu sosyal kırılma. kürt sorunu. ölen. Silahlı eylemler ile zora başvurarak. giyim kuşamın yöreye haslığını. Dağ kadrosunun halk arasında korku merkezli sempatik görünüşü beraberinde doğu ve güneydoğuda gençlerin dağa çıkmalarındaki en önemli faktör olmuştur.267 267 Sami Demirkıran. PKK’nın en büyük propaganda malzemesi olmuştur. Türk sinemalarında bir klasik olan “Davaro” filminde.

g. Bölücü örgütün içerisinde yer almaya başladığım 1977 yılı ilkbaharından itibaren ilk önceleri bildiri dağıttım. davranış boyutu olan silahlı eylemlere bir hazırlık teşkil etmesi 268 Çılgınlıktan Sağduyuya. s.” Örgüte yeni üye olmuş kişiye duygularına hitap edecek şekilde yaklaştıktan sonra zihinsel açıdan “militan kıvamına” gelebilmesi için örgütsel yayınlarla beslenir.e. bombalama vb. s:105 269 Alkan.g. duvarlara yazı yazma. a. afiş asma gibi eylemler içinde yer aldım. Alkan. eylemlere yerini bıraktı.270 “Düşünce ve duygu boyutu her geçen günle birlikte beslenen bir bireye. …suikast. s:183 146 .268 “…Bir çok terör örgütünün tarihinde görüldüğü gibi eylemler basitten karmaşığa doğru bir rota izledi. duygusal olarak da örgütsel propagandalar içeren sloganlar. a.e. teyp-video kasetleri ve CD ler aracılığıyla beslenmektedirler. s:180 270 Sempatizan Kazanma Ve Kadro Yetiştirme-1..g.Aygan örgüte giriş sürecinden itibaren dağ kadrosuna geçişinde ne gibi faaliyet ve görevler üstlendiğini şu sözlerle aktarıyor. aktaran . a. Masumane istekler ve hak arama temelinde başlatılan propagandalar giderek yerini ufak çapta eylemlere ve daha sonra bir çok insanın hayatına mal olan.269 PKK’ya yeni girmiş bir üyenin militan kişiliği kazanması için yaşadığı süreci hatıralarıyla ifade eden Aygan’ın yaşadıklarını değerlendirdiğimizde benzer ifadeleri örgüte yeni girmiş bir bireyin ilerleyen süreçte silahlı eylemlere yönelişini Alkan’ın aktardığı ifadelerle açıklayabiliriz. 1977 yılı sonunda örgüt şeflerinin talimatı üzerine ilk cinayetimi işledim. müzikler.197. marşlar.e.

” Aygan’ın ifadelerinde Can Deniz’de olduğu gibi silaha karşı zafiyeti olduğunu belirtiyor ve dağ kadrosuna girmesinde bu zafiyetlerin kullanıldığını açıklıyor. Yaratılışımın gereği devamlı zayıflara yardımcı olma. Bu durum bende bir huzursuzluk yaratıyordu. Bu zaafımı bilen arkadaşlarım. pullama. gözü dönmüş Apocuları seçtim. Ne yazık ki kendime arkadaş çevresi olarak beyni yıkanmış. Bir arayış içerisindeydim.e.için.” Terör örgütü PKK’ya girmesine zemin oluşturan hususlara genel hatlarıyla değinen Aygan. kuşlama. Yaşantımda karşılaştığım olumsuzluklar. pankart asma ve mitinge katılma gibi faaliyetlerde görev verilir.g. bildiri dağıtma. Aygan. içine çekildiği grupla beraber afiş asma. Silahsız olduğumda kendimi çok güçsüz hissediyordum. yazılama. Kendime yeni arkadaş çevresi edinmeliydim. Ailemle bir türlü uyumluluk içerinse giremiyor ve birleşemiyordum. Okul hayatımda ve çevremde arkadaş canlısı olarak bilinirdim. s:105 147 . felsefi düşüncelerimi hayli sarsmış ve etkilemişti. haksızlıklar beni karamsar ve isyankar yapmıştı. Okuldan ayrılınca çok sevdiğim atletizm sporunu da bırakmak zorunda kalmıştım. beni askeri alanda çalıştırmaya başladılar. haksızlığa tepki duyma gibi özelliklerim vardı.271 “Güneydoğu’da yaşayan bir çok kimse gibi benim de silaha karşı aşırı zaafım vardı. a. Bölücü propaganda ile Marksist-Leninist teoriyi içeren kitaplar dünya görüşümü. ideolojik ve felsefi açıdan materyalizme kapılmasının sonucunda bir çok örgüt mensubu gibi 271 Çılgınlıktan Sağduyuya.

o dönemde yurdumuzun içinde bulunduğu acı durumu. memlekete vatandaşların çeşitli karşıt cephelere bölünmüş olması. bölücü-yıkıcı örgütlerin memleketin bir çok yöresinde otorite boşluğundan yararlanıp vatandaşlar üzerinde hâkimiyet kurmuş olması. örgüt içinde ki durumunu kısaca izah etmeye çalıştım. s:109-110 148 . Genel Nedenler. • • • Özel Nedenler.e. Yukarıda ki açıklamalarımda da görüleceği gibi yasa dışı örgüte girişimin özel ve genel nedenleri vardı.273 “Beni yasa dışı Apocu örgüte katılmaya sevk eden nedenleri...g. Özet olarak tekrarlamak gerekirse. • 12 Eylül 1980 harekâtından önceki dönemde Devlet otoritesinin zaafa uğraması sonucu yasadışı.e. • Bölgeler arası kalkınmadaki dengesizliğin bir kısım vatandaşlarda yarattığı hoşnutsuzluk sonucu bazı vatandaşların kışkırtmalarla iktidara düşman olması. Ailevi durumum Yaratılışımdan kaynaklanan nedenler Güneydoğulu oluşumdur. s:106 273 A.robotlaştığını belirtmektedir. • Anarşiye karşı alınan tedbirlerin yetersiz kalması. Aygan’ın başlıklar halinde verdiği genel ve özel nedenler 12 Eylül öncesi gençliğin teröre 272 A.g.272Aygan’ın örgüte girmesine sebebiyet veren hususları özel ve genel sebepler olmak üzere iki başlık altında incelemekte ve ifadelerinde şu şekilde belirtmektedir. • Dış mihrakların yurdumuzda anarşiyi ve terörü körükleyip el altından finanse etmesi sonucu örgütlerin güçlenmesi.

e. tek çıkar yolun komünist ideoloji olduğunu kabul ettirdiler. Milliyetçi düşünceler yerine enternasyonalizmi. Gençliğimizin bu dönemini çok iyi değerlendiren komünistler.” Hıdır Akbalık’ın ifadeleri ile paralellik arz eden bir diğer ifadede PKK’nın Tunceli sorumluluğunu yapmış olan Yıldırım Merkit tarafından verilmektedir. gençlerin tecrübesizlikleri ve heyecanlarından istifade ederek. PKK’da üst düzey görev almış kişilerde benzer nedenleri ifade etmektedirler. artık toplumsal meselelere de ilgi duymaya başladık. s:308 275 A. s:308 149 .g. “Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği” Mayaş yayınları.temayülünde ki en önemli sebeplerdir. Okullarda da aradığımızı bulamıyorduk. 12 Eylül öncesi ülkemizde eğitimin amacının çarpıklığını ve gençleri örgütlere kanalize edebilecek zeminin nasıl oluştuğunu Merkit’in şu ifadeleriyle daha net anlıyoruz. Ankara-1985. milli ahlak yerine proleter ahlaki dedikleri komünist ahlakı yerleştirmeye çalıştılar.. gelişmelerin önünde engel olarak gördükleri dini ve milli duyguları zayıflatmak ve giderek yok etmek suretiyle düşünce alanında bir boşluk yarattılar. sosyal ve siyasal meseleleri istismar edip. Bütün bunların yanı sıra ekonomik. Bu bakımdan PKK Diyarbakır Bölge Sekreteri Hıdır Akbalık şunları ifade etmektedir. komünist ve bölücü örgütlere militan yetiştiren bir enstitü 274 Orhan Türkdoğan. gençliğe adım attığımız yıllarda.274 “Çocukluk dönemini geride bırakıp.275 “…Tunceli Lisesi…bir eğitim kurumu değil. Ailemiz de ve çevremizde öğrendiğimiz şeyler bizi tatmin etmiyordu. Marksist felsefeye hizmet eden.

ayrıca dağ kadrosunda önemli eylemlere katılmış Sami Demirkıran’ın örgüte nasıl. İstanbul-1998.276 “Ben ilk ve orta öğrenimimi Bitlis’in Hizan İlçesine bağlı Hizan Lisesinde yaptım. s:9-10 150 . Anlamını bilmedikleri sloganlarla PKK’nın küçük sempatizanları haline gelmişler ve ağızlarından “Biji Serok Apo” sözleri eksilmez olmuştur. Kim olduklarını bilmiyordum. bu merak ve heyecan çocuk yaştaki bu insanların PKK’ya yönelmesinde girizgah niteliği taşımıştır. Demirkıran dağa çıkmadan evvel ve çıktıktan sonra neler yaşamıştır? Ne şekilde örgüte girmiştir? Bu sorulara hayat hikayesinin içerisinde cevap vererek şunları ifade etmektedir. daha önceki örneklerle paralel olduğunu göreceğiz. tanımak ve uğruna savaştıkları davayı öğrenmek istiyordum…” Demirkıran ve onun durumunda bulunanlar daha çocuk yaşlarında PKK’ya merak salmışlar.haline gelmiştir…diğer orta dereceli okullar. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer Yayınları. hangi şartlar altında ve niçin girdiğini kendi otobiyografisinden istifade ederek nakledecek olursak. Daha orta bölümde iken PKK ismini duymuş. bağlı oldukları örgütün sloganlarını öğretmekte idi. Küçük 276 Sami Demirkıran. herkes gibi bende militanların gerilla kimliğine bürünüp yaptıkları eylemlere merak salmışımdır.” Yukarıdaki ifadelere yer verdikten sonra PKK’da komutanlık yapmış ve aktif görevler almış. Ama onları görmek. hatta ilkokullar bile Tunceli Lisesinden farksızdı… Öğretmenlerin büyük bir kısmı çocuklara alfabeden önce.

tutumlarına yön vermekte ve geri dönüşü olmayan bir yola sokmaktadır..) aktaran. heyecan ve çocukluktan kaynaklandığını nicel olarak göstermektedir..g. Yapılan araştırmada278 aşağıdaki veriler ortaya çıkmıştır. Alkan. Psikolojik Harekat Şb.e.yaşlarda bilinçaltına yerleşen bu sloganlar çocukların gençlik yaşına geldiklerinde. PKK Terör örgütündeki militanların yaş gruplarına göre dağılımları.” Örgütün dağ kadrosuna giren bir çok militan daha çocuk yaşta Demirkıran’ın ifade ettiği gibi mücadeleyi ve ideolojiyi dahi bilmiyorlar. bilgisizlik. Onbeş yaşında idim.277 “Bu merakım kısa sürede beni silahlı mücadeleye dek varan kabus dolu maceraya sürükleyeceğinin farkında bile değildim. Mücadeleden ve ideolojiden habersizdim. Müd. Tablo 1.g. s:113 151 . s:9 278 Anonim. Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili (Ankara:TEMUH. Demirkıran otobiyografisinde şöyle devam ediyor. Tutuklu PKK mensupları arasında yapılan bir ankette örgüt içerisinde çocuk ve gençlerin oranı. a.e. örgüte katılımın merak. verilerin kısa bir değerlendirilmesi yapıldığında örgüte katılan çocuk ve gençliğe yeni adım atanların niceliği anlaşılacaktır. Yaş Grubu 1425YaşGrubunda 26-37 Yaş Sayı 141 90 Yüzde (%) 54 34 277 A.

e. Çok farklı durumlarda bulunan. Ve onlarla kısa sürede sıcak bir ortama girdim. s:9 152 .Grubunda 38-58 Grubunda Yaş 31 12 Yukarıda ki oranlar değerlendirildiğinde çocuk ve genç yaşta PKK'ya girenlerin oranlarındaki nicelik bizlere durumun önemini yansıtmaktadır.g. Demirkıran ifadelerine şöyle devam ediyor. İşte böyle 1990’lı yıllarda PKK’ya devlet arşivlerinde 1992 Temmuzu gösterilmesine karşın örgütün milisleri aracılığı ile 1991 yılında dağ kadrosuna katıldım. bireyler farklı sebeplerle örgüte katılmışlar veya katılmak zorunda 279 Demirkıran a. Bütün bunlar doğal olarak beni de bir PKK sempatizanı yapmıştı. PKK psikolojik savaşı çok iyi yürütüyordu. Ancak örgüte sadece sempati ve merak duyarak girilmemektedir. Devletin otorite boşluğu ve yöntem yanlışlığı vardı..279 “…Lakin içimde oluşan merakla küçük yaşıma rağmen örgütün merkezdeki komite elemanı olan Refik Uğur v İrfan Durmaz isimli şahıslarla tanışmayı başardım. Bulunduğum ortamda herkes PKK’yı destekliyordu. Bu süre içerisinde inanılmayacak derecede Garzan Eyaleti diye nitelendirilen sözde karargahta siyasi-askeri teoriksel eğitimler görerek yürütülen jenosidizme dayalı ütopyalar üzerine kurulu savaşa motive edilmeye çalışıldım.” Sami Demirkıran’ın örgüte veya dağ kadrosuna giriş süreci güneydoğu ve doğu Anadolu’da bir çok genç veya çocuk yaştaki insanın yaşadığı sürecin tipik bir örneğidir.

html girilen tarih: 22. Bunlar arasında farklı hikayeleri olan örgüt üyelerinin yaşadıklarını kısa kısa naklederek konuyu nihayete erdireceğiz.2006 153 . 5 Şubat 2006. O an.04. PKK’lılar "Kürdistan için savaşıyoruz. derdi. 13 yaşında. Bir gün ablamla dağa pancar toplamaya gittik." Yayın yeri ve tarihi belli değil. Anneme. yaşadığımız köy. 281 “Kandil Dağında Yaşanmış Tecavüz Hikayeleri” Hürriyet Gazetesi. Kadınlar da vardı. Öncelikle kendi hayat hikayesini aktaran Dilaram örgüte giriş sürecini şu sözlerle ifade ediyor. (a-1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? Kandil dağında tecavüze uğramış Dilaram kod adlı örgüt üyesi Kandil dağında yaşanan tecavüz olaylarını anlattığı kitabında280 bir çok kadın militan nasıl dağa çıktığını aktarıyor. Tarihini okumuştum ama Kürdistan neresi. kıpır kıpırdım. Siz niçin bize katılmıyorsunuz" dediler.kalmışlardır. Mutlaka onlarla olmalıydım.281 “1991 baharıydı. Önce korktum. PKK’lıları ilk o zaman gördüm. Akşam dönüşte düşündüm. "Özgürlüğe Kaçış.pkkgerçeği.net/son. kaderimin değişeceği yer burası. ayrıca bkz. Çünkü köylüler onlar için dağdaki mahkumlar. Babam. diyorlardı. http://www. dağdaki 280 Anı-roman olarak yazdığı kitabın adı. dedim. bilmiyordum.

mahkumlara katılacağımı söyledim. çoraplarımı yanıma almıştım. Dilaram hayat hikayesine şu sözlerle devam ediyor.y.” 15 yaşında bir kızı dağa çıkartan sebep acaba PKK’nın ideolojisi mi? yoksa etnik kökenin çocuk yaştaki insanlarda bilinç altına yerleşmesi mi? Bu soruların cevabı yalnızca sosyolojik etkenlerle veya 282 A. dedi. Yaşın küçük. 154 . Bir de babamın en güzel kalemlerini. rengarenk elbiselerimi. 15 gün sonra babam haber yollamış. Welad sonra mayına bastı. PKK her ay babamdan 50 milyon alıyordu. kızımı vermezseniz sizi buralarda barındırmam. en güzel. Benimle alay ediyorlardı. Sarı pembeli giysilerim kilometrelerce öteden seçiliyordu. Amcamın oğlu Welad’la katıldık. Kamuflaj nedir bilmiyordum ki. Yüküm ağırdı. Muhtarın evinde toplandılar.” Dilaram’ın dağa çıkış sürecinde çocuk yaşta olduğu ve PKK’nın ideolojisi ve amacı nedir? gibi soruları dahi idrak edebilecek yaşta dahi değildir. Heybeye yiyecek doldurmuştum. Bu tip örnekler özellikle doğu illerimizdeki köylerde ve kasabalarda sıklıkla yaşanmıştır.g. Bu durum PKK’nın bölgede sağladığı nüfuzun ve psikolojik etkinin çocuk yaştan itibaren başladığını gösteren güzel bir örnektir. Babam zengin ve sözü geçen bir adamdı. Nöbetçi PKK’lıya ben de geliyorum.282 “Evden gizlice kaçmıştım. misafir odasının duvarındaki heybeyi ve kardeşimin mekabını(ayakkabı) çalmıştım. diye. Altınlarımı. O gün kararımı verdim. Beni amcama teslim ettiler. İkinci gün elime Kalaşnikof verdiler. Alacakaranlıktan sabahın 5’ine kadar yürüdük. dedim. öldü. Sonra köye gelip bayrak açtılar.

Mantıklı düşünecek yaşta değildim. Bu iki alanın birleşmesinden olan sosyo-psikolojik bir yaklaşımla sorun değerlendirilmelidir. altı akrabamı yanıma alıp tekrar dağa gittim. Dağ kadrosunun önemli bir özelliği de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da insanların silaha ve dağa karşı duydukları hisleri 283 A.y. Ayağa kalktığında dağlar. ayaklarının dibinde olacaktı. Kendal başkanın Abdullah Öcalan olduğunu söyledi. Ancak böyle hayal edebildim. hayatını öğrettiler. Köyden çıkmış.283 “Beyni yıkanmış gibiydim. Örgüte giren birçok militan gibi Dilaram’da Abdullah Öcalan’ı kutsallaştırıyor.” Dilaram'ın örgüt içerisinde yaşadıklarına örgüt içindeki sosyal ilişkiler ve yaşam biçimi konularına değinirken aktaracağız. Babam heder olacaksın dağlarda.psikolojik etkenlerle cevaplandırılamaz. peygamber diye. Kafamda hayal ettim Öcalan’ı. Sonraları ölen bir doktor vardı.babasına isyanını. Elini uzatsa güneşi tutabiliyordu. 15 gün sonra halamın.g. ilkokul mezunu bir kızdım. PKK’nın dağ kadrosunun kendine has bir çok özelliğinden daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Dilaram ailesinin yanına gönderilmesine karşın tekrar dağa kaçıyor ve yıllarını PKK’nın Dağ Kadrosunda geçiriyor. İkinci kez dağa çıkışını şu şekilde aktarmaktadır. amcalarımın oğullarını topladım. 155 . İlk aylarımda kafamda Apo’yu uçan mitolojik bir karakter olarak çizdim. dedi. 13 yıl boyunca hep önderlik gerçeğini yani Apo’nun çocukluğunu. Dilaram’ın dağa çıkışında da mevcut bir sorunun veya terör hadiselerinin kendinde oluşturduğu algılamaların etkisi hiç kuşkusuz ilk sırada gelir.Anlattı şöyle böyle.

Sonunda bize katıldı. Turan yayıncılık. Dağa çıkan genç bir kızın dağa çıkışını şu şekilde aktaran Demirkıran ifadeleri arasında örgüte katılımın farklı sebeplerini de ortaya koymaktadır. Ürperten İtiraflar. Kız ısrar etti: -Eğer evime gönderirseniz. -Niye? -Çünkü. babam beni istemediğim bir adama verecek. istemediği adamla evlenmek gibi bir sebebin var olması. evimden kaçarım. destek vereceğim. Demirkıran284 “Batman’dan bir kız gelmişti.” Demirkıran’ın yukarıda aktardığı olay derinlemesine değerlendirilmesi gereken bir hadisedir. Örgüte katılımın bir sebebi olarak. -Evine dön heval…Bize katılmak istemekle de aşama katettin. İnsanların dağa çıkışında tek sebebin ideoloji veya kesin inanmışlık olmadığı bu gibi örneklerden anlaşılmaktadır. örgütün çok sayıda eleman kazanması için yeterli alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Örgüte çeşitli sebeplerden katılmak isteyenler arasında kızların oranı azımsanmayacak derecede yüksektir. Bu kız 1995’te hizan bölgesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldü.kullanması ve bununla bir çok genci dağa çekebilmeyi sağlamasıdır.baktım mini etekli… İstanbul’dan gelmiş -Bize niçin katılmak istiyorsun? Dedim -Mücadelenizi beğeniyorum. İstanbul-1996. Bu bakımdan örgüt sadece ideolojik propagandalar vesilesiyle militan 284 Sami DEMİRKIRAN. s:135 156 . Demirkıran’ın anılarında özellikle kızların dağa çıkışları hususunda örnek nitelikte hatıraları bulunmaktadır.

K. D. isimli örgüt üyesi örgüte katılışının sebebini şu sözlerle ifade etmektedir. Bu konuda farklı bir örnek verecek olursak. Bu husus özellikle doğu illerimiz için geçerlidir.K.net/pkk_teroru_ve_gercekler.286 285 http://www. Bu beni oldukça etkilemişti. isimli örgüt üyesi ifadelerinde dağ kadrosuna katılanların önemli bir kısmının da üniversitelerden geldiğini ifade etmekte ve zımnen eğitim almış olmanın da PKK gibi terör örgütlerine bireylerin girmesine engel olmadığını göstermektedir.K. 1982 doğumlu ve liseden ayrılmış olan D. Köyümüze gelen örgüt mensuplarına özeniyordum. Zafiyeti olan. zor durumda kalan. Köye geldiklerinde yaşlılar dâhil onlar geldiğinde ayağa kalkarlardı.pkkgercegi.htm erişim tarihi: 18.htm erişim tarihi: 18. Bu noktada ailelere büyük görevler düşmektedir. bu çocukların dağa çıkmaları için istinat niteliği taşımıştır.04.pkkgercegi.net/pkk_teroru_ve_gercekler. ifadesinde. D.285 “Örgüte katılmamda öncelikle macera yaşama isteği etkili oldu. Çocuğa atılan dayak ve kötü muamele doğu bölgesinde. içinde bulunduğu zor durumda çıkış bulamayan ve daha bir çok genç özel sebeplerden ötürü dağa kanalize olmaktadır.toplamamaktadır. Örgüte katılımın farklı sebeplerini incelerken gençliğin verdiği heyecanla dağa çıkan bir çok militanın olduğunu daha önce vurgulamıştık.04.2006 286 http://www.2006 157 .” Yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi bu örnekte de dağa çıkan gençlerin ortak yönlerinden birisi de heyecan ve macera yaşama isteğidir.

“aileme bir şey yapmayın. Bana.287 “Aileden bir kişinin mutlaka örgüte katılması gerektiğini söylüyorlardı.“Katılımın çoğu üniversite ve metropollerdendi. Ben de. Zorla dağa çıkartılan 1978 Silopi doğumlu C. Bu telafi yöntemlerinden birisi de hata yapanları dağa kanalize etmektir. Üniversitedeki örgüt elemanları. 158 . Onlara hep ütopyalardan bahsediliyor.” PKK’nın bir dönem özellikle güneydoğu bölgesinde köylerde uyguladığı zorunlu askerlik veya her evden bir kişinin mutlaka dağa çıkacağı yönündeki zorlamalar.y. dağ kadrosunun eleman temininde bir kaynak niteliği taşımaktaydı. PKK özellikle örgütle bir şekilde bağlantı kurmuş kişilerin açıklarını veya hatalarını çok iyi tespit etmekte ve bu hatayı farklı yollarla telafi ettirmeye çalışmaktadır.” Örgütün dağ kadrosuna yapılan katılımların önemli bir kısmı gönüllü olarak gerçekleşirken. ben gelirim” dedim ve beni götürdüler.E.g. Üniversite gençliği kişilik arayışı içindedir. Bu şekilde dağa çıkan 1978 287 A. örgüte girişini şu sözlerle ifade ediyor. PKK’nın dağ kadrosuna çok faklı sebeplerden girildiğini veya girmek zorunda kalındığını belirtmiştik. göz ardı edilemeyecek sayıda örgüt elemanı da zorla dağa çıkartılmıştır. “eğer gelmezsen hepinizi öldürürüz” dediler. bu tür kişilik arayışı içinde ve boşluğa düşmüş gençleri buluyorlar ve örgütteki yaşam tarzını övüyorlar. Üniversitede bu tür propagandalara maruz kalan genç de dağdaki örgüt mensubunu tanrı gibi görmeye başlıyor ve dağa geliyor.

y. Bununla ilgili olarak 1970 Hazro doğumlu N. Ama yakalandım. Param olmadığını söyleyince. 289 A. Benden eroinin parasını istediler.D. kendilerine olan borcumu ödemek için tekrar uyuşturucu satma talimatı verildi. parayı ödemem.288 “Almanya’da.g. Yine yakalandım. Cezaevinden çıktıktan sonra Mehmet tarafından.y. PKK adına uyuşturucu ticareti yapan Mehmet ile tanıştım ve onun verdiği eroini satmaya başladım.D. ifadelerinde şu şekilde beyanda bulunmuştur. üç seçeneğin var dediler. 159 . üçüncüsünün de PKK’ya katılmam olduğunu söylediler. Metropollerden katılım genelde Hadep vasıtasıyla oluyor. ifadelerinde nasıl dağ kadrosuna katıldığını şu şekilde ifade etmektedir. Siyasi bağlantılar ve HADEP ile başlayan ve değişik isimler altında devam eden siyasi partiler özellikle metropollerden bireylerin dağ kadrosuna kanalize olmasında aracı görevi görebilmektedirler. Bunlardan birincisinin.” PKK sadece silahlı eylemler yapan ve dağ kadrosundan teşekkül edilmiş bir örgüt değildir.doğumlu ilkokul mezunu M. ikincisinin öldürülmem. Dağ kadrosunun yanında cephe faaliyetlerini yürüten kolları ve dolaylı yollardan siyasi bağlantıları vardır.” Siyasi bağlantılarla PKK’ya katılanların sayısı azımsanmayacak 288 A.g.289“Metropollerden gelenler genellikle “PKK her şey” diyerek maceracı bir ruhla katılıyorlardı.

Ben de bir işimiz olduğunu. Hadep’te İnşaatlarda işçilik yaparak kazandığım paradan PKK’ya yardım için para alıyorlardı.HADEP ilçe teşkilatı görevlilerinin İran’da kurdukları irtibatlar vasıtasıyla PTÖ’ ne katıldım. kendilerine katılırsak bu işi daha kolay halledebileceklerini söyledi. halkı inandırıp yardım istiyorduk. örgüt mensubu iki kişi ile karşılaştık. 160 . Ertesi gün dağa götürdüler.291 “Kan davası nedeniyle. O da... Hadep’te Abdullah ÖCALAN ve gerillalar bizim için savaşıyor ve bizimde bunlara yardımcı olmamız gerekir diyorlardı.g. neden örgüte katılmadığımı sordu. 291 A. Aslında örgüte katılmamda en etkili olan şey.ölçüdedir. bir kağıda mühür vurup veriyorduk. kitaplar okuttular. Kaldığımız evlerde hayalleri gerçekmiş gibi anlatıyor.Y. onu hallettikten sonra katılacağımızı söyledim.y. babamla aramın iyi olmaması ve benimle ilgilenmemesi oldu.g. Bunlara bir misal verecek olursak.y. Bunlardan bir diğeri de Van 1981 doğumlu M. 1974 doğumlu Z.Ş.” 290 A. Bunlar. Köylere gittiğimizde.290 “Hadep İlçe teşkilatında PKK’yı öven dergiler. dir. isimli şahıs ifadesinde dağa çıkışını şu şekilde belirtmektedir.T. . Karşılığında. İfadelerinde kısaca şunları söylemiştir. Bu sırada. “karşı taraftan bir kaç kişiyi vuralım ve kaçıp PKK’ya katılalım” dedik. Para topluyorduk.” Dağa çıkanlar arasında aile ortamının sorunlu olması veya kişilerin şahsına münhasır sebeplerde bulunmaktadır. köy halkını toplayıp PKK’yı desteklemeleri için konuşmalar yapıyorduk.

Bu etkiler veya tesirler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. büyük bir kısmının çok çocuklu ailelerden geldiği 292 A. Bazı okul arkadaşlarım biz PKK’ya gideceğiz sende gel katıl diyerek beni havaya soktular. Aile içinde şiddete maruz kalan çocuğun geleceğinde yaşadığı bu şiddetin kodlarından açığa çıkacak olan problemler zuhur edecektir. “PKK’ya katılırım ailem beni daha çok sever kıymetimi daha iyi anlar daha sonra tekrar geri dönerim” düşüncesiyle ve aileme kendi değerimi hissettirmek için örgüte katıldım. Ailenin birey üzerinde bebeklikten. Ben de evden çıkmak istiyordum.İran’daki Dambat kampına gönderildim. aile kavramının ve aile içinde yaşanan şiddetin insanları nerelere sürüklediğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. gençliğe ve gençlikten de olgunluğa kadar büyük tesirleri söz konusudur.Aile içerisinde maruz kaldığı şiddetten dolayı dağa çıkan bir gencin hikayesi. Kaçtım. tahmin edemeyeceğim kadar kötü bir yaşamdı.292 “Ailedeki büyüklerimden dayak yiyordum. Ben de. Okula da gidiyordum. Kaçanların bir kısmı yakalanmadı kurtuldu.” Terör örgütü PKK’daki gençlerin.g. Bu da benim gururumu incitiyordu.Örgüte yapılan katılımlarda aile faktörü başlı başına incelenmesi gereken bir alandır. Bu durum doğal bir sonuç olarak bölgede yetişen çocukların bilinç altında şiddet kavramının yerleşmesine yol açmakta ve uzun vadede etkilemektedir. Ama benim için bu. Ülkemizde özellikle doğu illerine doğru gidildikçe aile içi şiddetin arttığı görülmektedir. 161 . bir kısmı yakalanarak çeşitli işkencelerden sonra öldürüldüler.y.

Daha 23 yaşındaydı ve girdiği üniversite imtihanlarında hayalindeki fakülteyi kazanmıştı. Ayten. bireyleri ve özellikle gençleri en çok etkileyen ve yönlendiren hususların başında gelir. Oysa Saliha'nın önünde yaşanmamış nice güzel günler ve yağmur kokulu baharlar vardı. Şükrü Keleş. a. Bir mum ışığı gibi ülkesinin çocuklarını aydınlatabilmek için öğretmen olacaktı. Arkadaşlık ilişkisi. s:146 162 . Saliha Dağcı kendi halinde içine kapanık bir öğrenciydi.e.tr/2000/01/17/kultur/7. burada sonradan tanıştığı ve aynı yurdu paylaştığı Ayten isimli PKK sempatizanı ile hayatını nasıl zehir edeceğini bilmeden dostluk kurdu. s:53-58 295 Turhan Bozkurt ve Orhan Yıldırım. http://arsiv. Ayten ve diğer sempatizan arkadaşlarının 293 Alkan.e.Kon. PKK’ya sağlanan katılımlarda önemli faktörlerden bir diğeri de arkadaşlık ilişkileridir. s:125 294 İ. a. İstanbul. şeytanın darağacına kadar olan dostluğuna en iyi örnekti.295 “Anadolu'nun şirin bir iline bağlı küçük bir kasabasından İstanbul'a öğretmen olmak için gelmişti Saliha Dağcı. Alkan. Yurt kantininin demir muhafazası içerisindeki TV’nin haber bültenlerinden seyrettiği ve duydukları ile Ayten'in anlattıkları arasında bocalıyordu. Ar-Tu Matbaası.. çev.g. Bu örgüt üyelerinin ailelerinden yeterli sevgiyi ve ilgiyi alamadıkları 293 anlaşılmaktadır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne başlayan Dağcı. Annesi de onu bugünler için doğurmamış mıydı? Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. ona sürekli olarak bir şeylerin propagandasını yapıyordu. Toplum ve Gençlik. Akreple kurulan bu dostluk..com.S.1977).g..görülmektedir.294PKK’nın silahlı birimlerine arkadaşlık ilişkisi sebebiyle giren Saliha Dağcı’nın hayat hikayesi tüm gençler için ibret alınması gereken bir örnektir.html.zaman. En samimi olduğu ve yurtta aynı odayı paylaştığı Ayten. Terörde Solan Hayatlar.

Kandırılarak örgüte giren 1974 doğumlu N. Yaşarken ölmeye mahkum edilmişti artık. Örgütteki terörist arkadaşlarının da kendisi gibi kandırılıp dağa çıktığını. Dağa çıkacak. Çünkü örgüte katıldıktan sonra kurtuluş ancak ölümdü. kardeşi bu 'günlük' olmuştu. orada sana PKK ile ilgili eğitim 296 http://www...net/pkk_teroru_ve_gercekler.htm erişim tarihi: 18. Dağ kadrosuna verilen Saliha'ya burada örgütün sözde takım komutanı tarafından kendisine 'Hevin-Berivan' kod ismi verildi.. kardeşçe yaşadığı halkına düşman edildiğini görmüştü. kahraman olacak (!) ve istediği gibi özgürce yaşayabilecekti(!) İstanbul'a gelişinin 2. Benden de istediler.04. Nasıl da inanmıştı çok sevdiği arkadaşı Ayten'in süslü yalanlarına. Lise yıllarında olduğu gibi kendisine günlük tuttu. Ve en yakın sırdaşı. Düştüğü sonsuz ve karanlık kuyudan çıkmak istiyordu Saliha. Param yok dedim. örgüte karışacak.296 “Bükreş’te. Büyük ve boş bir yalanın kucağına düştüğünü o an anlamıştı Saliha. ama çıkamıyordu. dertleşeceği ve sırrını dökeceği bir dostu çevresinde yoktu. PKK için para topluyorlardı.yalanları ile beyni yıkanan Saliha bir gün kararını verdi. sevdiklerini. yılında hayallerini. Bahar yağmuru gibi düşüyordu yüreği günlüğüne ve kandırılmışlığın soğuğunda üşüyordu usulca.. Keşke üniversiteyi kazanmasaydı. dostu.D. O halde. O ise henüz hayatının baharındaydı.pkkgercegi. Ama içini açacağı.2006 163 . bize vermen gereken paranın karşılığında 8 günlük bir İran turumuz var. bu tura katılmanı istiyoruz.” Örgüte kandırılarak katılan bir çok militan bulunmaktadır. ifadelerinde başından geçenleri kısaca şu şekilde aktarmaktadır. ama artık çok geçti. Keşke Ayten'i tanımasaydı. İçinde bulundukları çaresizlik anında veya zaaf noktalarından yakalandıklarında PKK’nın ağına düşmemeleri artık çok zor hale gelmektedir. ideallerini ve okulunu geride bırakıp bir kurye aracılığı ile Saliha kanlı örgütün saflarına katıldı.

” Örgüte kandırılarak girenlerin yanında bilinçli olarak katılanlar ve sonradan pişman olanlarda bulunmaktadır. Diyarbakır bağlar mahallesinde katılmış olduğum bir düğün sırasında.g. Bir örgüt mensubunun verdiği ifade bu açıdan kayda değer niteliktedir:297 “1992 yılı sonlarında. İran’dan beni geri gönderecekler zannediyorum. benim de bir Kürt olarak kendisine yardım etmemi ve PKK saflarına katılarak faaliyette bulunmamı istedi. arif isimli şahısla tanıştım. Bana kendisinin PKK’lı olduğunu.verilecek. Aradan bir hafta kadar sonra arif isimli şahıs tek başına benim oturmakta olduğum eve geldi. Terör sadece ideolojilerin veya sloganların çerçevesinde kalmayan sosyal bir yara ve problemdir. bize de borcun kalmayacak dediler.. PKK adına faaliyet yürüttüğünü. evlenmeden yaklaşık üç ay kadar önce. a.” Yukarıda aktarılan ve kısmen incelenen hayat hikayeleri veya katılım sebepleri bir örgütün eleman sayısının artmasının ne derece kolay olabileceğini göstermektedir. 8 günün sonunda tekrar uçakla geri geleceksin. bu yöntemle sayısız militan kanmıştır. Benim daha önce PKK’ya olan sempatimden dolayı Arif isimli bir şahsın teklifini düşünmeden ve hiçbir baskıya maruz kalmadan kabul ettim. Ama dönemedim.e. Özellikle bu hususu etnik kökene vurgu yaparak değerlendiren PKK. s:156 164 . Bölücü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivi. aktaran: Alkan. 4-b Dağ Kadrosunda Yaşamın ve Yaşananların Değerlendirilmesi PKK dağ kadrosunun sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirilebilmesi için öncelikle dağ kadrosunda bulunan militanların örgüte girmesinde 297 TEMUH Daire Başkanlığı. Uçakla İran’a hareket ettim. Bu sosyal sorunla ancak içtimai reçeteler hazırlanarak tedaviye gidilebilir.

Dağ kadrosunda bulunan militanlara bu umut ışığını veren faktör nedir? Bu faktör örgüte katılan militanın kesin inanmışlığının ortaya çıkardığı unsurlardır. Örgüt üyeleri içerisinde bazıları bu işi ekmek kapısı olarak değerlendirebiliyor. Ancak PKK terörizmi bu farklılıkları tektipleştirmenin yol ve yöntemlerini kullanmakta ve örgüt elemanlarının psikolojik olarak pasifize etmektedir. Aynı şekilde kendisini bile bile örgüt bataklığına sokan 165 . o kişinin suya. dağa çıktıktan veya çıkarıldıktan sonra bambaşka bir dünyaya geldiklerini fark ediyorlar. PKK içinde yar alan militanlar özellikle bu hususla ilgili olarak kendilerini “Kürdistan’ın yılmaz bekçileri” olarak nitelendirirler. Örgüt üyelerinden bazıları yaptıkları değerlendirme ve örgüt propagandasının etkileri sonucu kendilerini kurtarıcı olarak görmeye başlar. İçlerinde ironik bir sıkıntı ve trajedi yaşayan bu insanlar tek kapılı labirent olarak ifade ettiğimiz girift yaşama girdiklerinde kendi benliklerindeki umut ışığını kaybetmeye başlıyorlar. örgüt içerisindeki statüsünü ve konumunu değerlendirmeye tabi tutar. serin havaya veya ferah bir ortama olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Yukarıda bu hususla ilgili verdiğimiz birçok örnek soruna öncelikli yaklaşımımızı oluşturmaktadır. Bazıları ise örgüt içerisinde yükselme arzusuyla. Dağ kadrosuna katılan örgüt üyesi. kurak ve artı kırk beş derece sıcaklığında bir çölde serap görmesinin sebebi. Örgüte isteyerek veya istemeyerek katılan bireyler.hangi sosyal faktörlerin etkili olduğunu belirlemek gerekir. Farklılıkları bir arada bulunduran PKK dağ kadrosunda herkesin dağda olmasının veya bulunmasının kendilerince sebepleri var. Bir insanın susuz. içindeki makam sevgisini tatmin etmeye çalışıyor.

Aynı zamanda grupla hareket etme ihtiyacı298 zayıflıklarının da dışa vurumudur.299 Bilinç düzeyi veya havsalası gerileyen birey kitle veya örgüt 298 Eric Hoffer. Hayat Yay. İst-1997. 1996. (çev: Yurdanur Salman. Cem yayınevi. s:34-39 299 Sigmund Freud.bireyler burada en çok ihtiyaç duyulan unsuru tahayyül etmeye başlarlar. Erich Fromm. Kesin inançlılar.. Birey kitle veya örgüt içerisine girmeye başladığında mevcut olan zekâ ve bilinç düzeyi katıldığı kitlelerin niceliği nispetinde erozyona uğrar. Kitleler Psikolojisi. Kitle Psikolojisi. Payel Yayınevi. İm yay. (çev:Kamuran Şipal) İstanbul-1998.. s:1-2. s:34-62 166 . Nalan İçten) İstanbul-1979. ayrıca bkz: Gustave Le Bon. Aşmaya çalıştıkları farazi sorun veya engelleri örgütle geçme ihtiyacı duyarlar.. s:12-34-39. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı.

yani bütün bilinçaltı ile insanın ölümü istemesidir.Öldürülme isteği. nasıl bütün gayretleriyle hekime yalvarıp ölümden kurtulma çarelerini aradıklarını açıklar.” Örgüte körü körüne bağlanan militan zamanla öğrenilmiş çaresizlik hastalığına302 kapılmaya başlar. s.03.e. yani intihardan vazgeçme atılımı intihara girişimde bulunmuş olanın bu fikirden vazgeçmiş . 2. öldürülme isteği her zaman ölmek istemek anlamına gelmez. 3. Menninger’e göre kısaca. Hoffer. Paradoks gibi görünen bu hallerde. insanda çok karmaşık bir ölüm arzusu vardır. ya kendisi ya da başkası hakkında açık bir şekil alabilir. parlak umutları.300 Kitle psikolojisini Eric Hoffer şu şekilde aktarmaktadır.Ölme isteği.23 167 .301 “Bütün kitle hareketleri.2007 Menninger'e göre. Fakat asıl sorun ölme isteği. gayreti. İntihar eden kişi bu istekleri açıktan açığa kendine karşı çevirip kendini öldürmeye kalkar.g. sorun. İşte bu bakımdan Menninger bazı kimselerin intihara girişimde bulunduktan sonra. Bu. bütün kitle hareketle i aşırılığı. a. Dikkati çeken nokta şudur ki.panik-atak. iş başarısızlığa uğrayınca. Zira ancak o zaman intihar tam başarıyla sonuçlanır ve intihar etmek isteyen kişi ölür. İntihar eylemleri incelendiğinde intihar eden kişinin içinde bulunduğu durumu Menninger ifade ederken kişinin içinde bulunduğu şiddet ve kendine ve başkalarına zarar verme duygusunu vurgulamaktadır. olmasından değil de daha esaslı bir olayın kendisine cereyan etmesindendir. taraftarlarında ölümü göze almak ve birlikte yürüyüşe geçme duygusu yaratır: Ortaya koydukları program ve telkin ettikleri öğreti ne olursa olsun.içerisinde ölümü bile göze almaya başlar. bütün kitle hareketleri hayatın belirli bölümlerinde güçlü bir faaliyet akışı yaratmaya muktedirler ve körü körüne inanç ve sadakat isterler. 300 İntihar eylemlerinin nedenleri hakkında bkz: http://www. 301. nefreti ve hoşgörüsüzlüğü körükler.com/v3/index erişim:10. Bu arzu üç elemandan meydana gelmektedir: 1Öldürme isteği. intiharda önce adam öldürme istekleri belirir.

şahsiyet ve kendine münhasır olma gibi temel insani hususlara yer verilmemektedir.303Dağ kadrosunun örgüt üyeleri üzerindeki etkisini veya yapmış olduğu psikolojik harekâtı değerlendirdiğinizde.com/kavramlar/ogrenilmiscaresizlik.e. Özellikle dağ kadrosunda militanın grubun zorlamasıyla ya da gruba uymama davranışını göstermesiyle cezalandırma yöntemlerine gidilmekte ve böylece birey-örgüt ilişkisindeki belirginliği arttırmaktadır.html erişim: 19. Dağ kadrosunda yaşanan olayların ve propagandanın militanı uyma davranışına itme gücünün fazla olmasına yol açtığı anlaşılmaktadır.g.305 Dağ kadrosuna yeni giren örgüt üyesinin zihninde 302Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi inçin bkz: http://www. s. örgüt üyesinin hayatının her noktasının bundan etkilendiğini görmekteyiz. 168 . “önderlik makamının” çizdiği yolda yürüme mecburiyeti ve onun hakaretlerini latife veya iltifat olarak görmek gibi çarpık düşünceler bulunur. Yavuz Toker / Sabri Dilmaç 304 A..e. Psikolojik Harekat ve Hiz.02. Bu düşünce de örgüt üyesi kendini.67 305 Aydın.304 Dağ yapılanmasında yapılan insan mühendisliğinin temelinde tek tip örgüt üyesi oluşturma düşüncesi yatar.Dağ kadrosunu sosyal yapısı bu açıdan bireylerin kronikleşen sorunlarının oluşmasına yol açar. İDB yay.psikolojisayfam. Özel hayat. yapılan propagandaya muhalif ve aksi fikir ileri sürülmesi engellenir.2007/17. a. Dağ kadrosundaki tutunumun kırılmaması için muhalif örgüt üyelerinin farklı fikir ve görüşlerinin diğer üyelere sirayet etmemesine önem verilir. Dağ kadrosunun önemli özelliklerinden birisi de teröristleri kadroya uyma davranışına çekmesidir.g. 3721. nefsini ve tüm hayatını sıfırlamalıdır.00 303 EGM.

24 169 .Korku kültürünün bir sonucu olarak militan uyma davranışı sergilemeye başlar.g. dağ yapılanmasının ve militanın bilinç kodlarının benzerlik göstermesinden 306 Abdullah Öcalan. küskünlüklerini görmüştük.e. örgüte katılımından önceki yaşamlarında hayal kırıklıklarını. Bu zaaflarından faydalanıp etkili bir saptırma ile kolayca eğilim gösterebilirler. Bu kişiler istenilen yönde eğitilir ve o yönde tutsak bir esir haline getirilir. öğretmen veya sivil ve masum insanlara silah doğrulturken. Dağdaki teröristin hedefi bilinçaltına yerleşen “Türk Sömürgeciliği” olarak öğretilen ve nefret hislerinin oluşmasına vesile olan telkinlerle gösterilen veya dikte edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. yapılan psikolojik harekâtla o kişinin müstakim çizgisi haline getirilmeye çalışılır.oluşturulan PKK çizgisi. Örgüt üyesinin gösterdiği uyma davranışı. onu ilgilendiren “öteki” olarak gördüğü düşman ve işbirlikçilerdir.. asker. polis. o kişiyi örgüt bataklığına çeker ve bu bataklıkta yok olmasına yol açar. a. denizin ortasında dibi delinmiş ve hızla su alan bir gemi misali. 1984). doğrulttuğu silahın hangi şahsa yöneldiğiyle ilgilenmez.178-180 307 Eric Hoffer. Kürdistan Devriminin Yolu. PKK’nın totaliter örgüt yapısı ve mevcut katı diktatör yönetim anlayışıdır. Dağda silahlı çatışmalara giren örgüt üyeleri. s. (Almanya: Serxwebun yayınları. Birey örgüte ve oradan da dağa çıktıktan sonra bu hayal kırıklıkları.306 PKK dağ kadrosuna sağlanan katılımları incelerken birçok örgüt üyesinin. s.307 Dağ kadrosunda militanlar üzerinde hâkim olan korku kültürü ve örgütün karşısında duramamanın temel sebebi.

Kendi öz değerlerinden uzaklaşmaya başlayan bire zamanla örgütün empoze ettiği kemikleşmiş sloganları tekrar etmeye başlar.Bkz. 2000. Bu yaşam komünal bir hüviyet arz eder. örgüt üyelerini mevcut ve oluştururken düzende asimile ederek aşmaya çalışmaktadır. üyeler arsında tek düze bir yaşamı zorunlu kılar.stradigma.com Ayrıca PKK’ da kadın-erkek ilişkileri hakkında Öcalan’ın mektupları değerlendirilebilir niteliktedir. Bu düzende yukarıda belirttiğimiz gibi. Yasaklamanın psikodinamiği. Ank. benzer davranış gösteren durum olarak kabul edilebilir. Necati Alkan.. tek düze bir yaşam vardır. (Yrd. Gazi Kitabevi. örgüt içerisinde farklı bir altyapıyla tezat oluşturabilmekte ve birey yabancılaşmaya başlamaktadır.185 309 Yasaklama kesin bir çözüm yolu değildir. grup baskısıyla oluşan davranış tekdüzeliğinden farklı. Örgüt bu çelişki ve tezatları. Belli bir üst tabaka yani komutan-yönetici tabaka 308 Silah Mehmet. Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi).kaynaklanır ve bu durum uyma davranışını pekiştirir. s.http:// www. Doç. Örgüt üyesi ait olduğu toplumsal katmanın kendisinde oluşturduğu ahlaki alt yapısı. 170 . Dr). Uyma. grupla birlikte.Ancak örgüt içerisindeki yasaklama politikası zımni olarak örgüt üyelerini psikolojik açıdan yasak olana eğilime iter. Bu çelişki de örgütün sosyal yapıya olan mesafesini gösterir. PKK’nın genetik kodlarına baktığımızda dini ve manevi değerlere örf ve ananevi hususlara uzak olduğunu bilmekteyiz. Ancak bu komünal sistemde aristokrasi de kısmen geçerlidir.308Dağ yapılanmasında var olan korku kültürünün oluşumundaki önemli sebeplerden birisi de yasaklar ve buna bağlı cezalardır.309 Dağ kadrosunun militan ahlakı. Buna örnek olarak dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri gösterilebilir.

Örgüt bu tip kişilere ve bunların hal.g.311 Ancak örgüt içerisinde mevcut statükoya her türlü baskı. tavır. s. 144 171 ..310 Ayrıca dağ yapılanmasına giren örgüt üyesi.e. Aponun Ayetleri.g. grup içinde diğerlerinden etkilenerek değişmekte. a. “uyum sorunu” yaşayan militanı infaza varan cezalarla gruptan izole eder. Söz birliği yapılan gruplarda uyma davranışı artmaktadır. Örgüt üyesi yalnızken sergilediği davranışlar ile grupla birlikteki davranışı paralellik arz ediyor ve benzerlik gösteriyorsa bireyin ahlakı militanlaşmıştır diyebiliriz. Birey yalnızken kendisine özgü bir biçimde davranırken. 314 Göksu. s.314Örgüt 310 Silah.e. Sistemin devam edebilmesi için tekdüzeliğin devamı gerekir.313 Dağ yapılanması içerisindeki terör örgütü üyelerinden bazıları içinde bulunduğu şartların değerlendirmesini ve maddi veya manevi olarak kar-zarar hesabı yapıp uymama davranışı gösterebilir. sisteme olan uyma davranışında düşme yaşanmaktadır.142 312 A..185 311 Turgut Göksu. davranış ve sözlerini bulaşıcı bir hastalık gibi görmekte ve diğer militanlara sirayet etmeden karantinaya alma benzer bir işlemle izolâsyona başlamaktadır. farklı bir biçimde davranmak durumunda kalabilmektedir. a.. 14 Temmuz Yay.143 313 Bkz. Selim Çürükkaya.312 Bu durumda örgüt. s.e. Yani uyma davranışı pekişmeye başlamıştır. örgüt dağ kadrosunda. Özen Yay.mevcuttur.g. Uyumsuzluk veya uymama davranışı örgüt üyesinin öznelliğinden kaynaklanır. zorlama ve cezaya rağmen karşı çıkanlar olunca.. “Toplumsal Psikoloji”. Ankara- 2000. girdiği grupla resmi olmasa da bir sözleşme yapmış ve örgüt kurallarınca ant içmiştir.

316 Uyumsuzluk yaşayan militanların iki seçeneği bulunmaktadır. hayatın devamına yönelik tehdidin var olup olmaması gibi hususlar bulunmaktadır. Barış Yay. Z. konular olur. sadece örgüte ait kitap. Marksist felsefe. S. Aslan.g. açlık. Militanın örgüte uyumsuzluğunda. Bu konularda nasıl bir program izleneceğini ideolojik eğitimle ilgili üst 315 Usal. bireyler üzerindeki nüfuzunu arttırabilmek ve tekel olabilmek için. komün faaliyeti içinde olan ideolojik eğitim grubunuzdaki eğitim konunuza gerekli olan kitaplar listesinden seçersiniz.61-62 172 . Birincisi silik bir gerilla olarak arka planda kalmak. Ayrıca tehdit arttıkça uyumsuzluk da artabilmekte veya tam tersine içe kapanıklık oluşabilmektedir.a. s.315 temel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması.üyesinin örgüte zıt düşmesinde veya uyumsuzluğunda hem duygusal hem de akli yönü vardır.e. Marksist tarih vb. s: 144 317 Çılgınlıktan Sağduyuya. a.317 “Okunacak kitabı. Özellikle sol örgütlerde olduğu gibi PKK içinde geçerli olan neşriyatın tekeliyeti zorunluluğunu Taşçı’nın ifadeleriyle ele alıp konuya derinlik katabiliriz... Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji).237 316 Göksu..e. gazete ve dergileri okuması yolunda zorunluluğa tabi tutulur. diğeri de isyan bayraklarını çıkarıp kaçabilmek ya da cezaya katlanmak… Örgüt.g. İzmir-1995.. susuzluk gibi temel ihtiyaçların yanında sosyal ve kültürel duyguları da insanın doğal yapısından görüleceği için bu hususlara ters bir unsuru gören bir militan içte uyumsuzluğa başlamaktadır.Şaban Taşçı. Bunlar genellikle Marksist ekonomi-politik.. A. Marksist sosyoloji. Ayrıca.

Dağ kadrosunda sistemli bir şekilde nefret duyguları aşılanır. özellikle önceki bölümde belirttiğimiz örgüt eğitim faaliyetlerindeki sistem dahilinde örgüt üyesine boş zaman bırakılmamaktadır. Siz bu gruptaki herhangi bir bireyseniz.. Örgütün dağ kadrosunda. İst-1994 173 . Bu nefret duyguları dağ kadrosunda harekete geçirilir. Nasıl ki askerlik.yönetim organı tespit etmiştir. Özgürlüğün Bedeli. PKK Üzerine Düşünceler. faaliyetlerinden arta kalan zamanda örgüt propagandası yapılmakta. korkutma ve propaganda faaliyetlerine maruz bırakılırlar.318 Nefretin harekete geçirilmesi 318 İsmail Beşikçi. baskı. örgüt üyeleri de yaptıkları işi kendi fikri yapılarınca veya ideolojileri çerçevesinde kutsileştirmektedir. militanların çatışma. . örgüt mensuplarının kesin inanmışlığını arttıran temel faktörlerden bir diğeridir. Dağ yapılanmasında örgüt üyeleri çetin dağ şartlarında. polislik. Örgüt üyesine günün büyük bölümünde örgütle ilgili işler verilmekte ve örgüt üyesi bu işi meslek veya kutsal bir iş gibi görmektedir. pusu eylem vd. okuyacağınız kitapların bazılarını grup sorumlunuz size dikte ettirdiği konunuzla ilgili kitap listesindekilerden olması gerektiğini bilirsiniz. Bu eğitim programında ihtiyaç duyulacak kitapların listesini de ayrı organ çıkarmıştır. Harekete geçirilmiş nefret duygusu dağ yapılanmasında kaide hale geçmeye başlar.” Sol örgütlerde olduğu gibi PKK için de geçerli olan tekelci eğitim anlayışı. tutunum sağlamaları ve örgüt içerisinde yola devam etmeleri için. öğretmenlik mesleklerine kutsiyet atfederek onları yüceltiyorsak.

kadınlara çocuklara hatta hayvanlara dahi beslenebilen bir nefret oluşumu bulunmaktadır.. s. Öcalan’ın şu sözleri bunu açıkça göstermektedir.53 320 Beşikçi.. a. tutunumu örgütün eline vermek ve boynuna bağlanan iple istediği 319 Özcan.77 174 . Bu hususun esas amacı dağ kadrosu başta olmak üzere örgüt üyelerinin yabancılaşmalarını sağlayıp. sizi çöpçü bile yapmıyor” Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere Öcalan teröristlere nefret hislerini oluştururken kendi ailelerini dahi bu çerçeveye dâhil etmekte ve onları da ötekileştirebilmektedir.e.320 Nefret hislerinin oluşumu dağ kadrosunda yalnızca asker polis veya militer güçlere karşı değildir.. Beşikçi ifadelerinde sömürge kavramını örgüt üyesinin “ilk kurşunla birlikte kendi ezik kişiliğini kimliksizliğini.g. s.) Çok tehlikeli çok rezil –kendi sülalem dahilbuluyorum.59 321 Abdullah Öcalan.g.(Sömürgeciliğin oluşturduğu yaşamdan b. korkuyu ve paniği öldüren bu insanın bundan sonraki kurşunları artık emperyalistler içindir” demesinde temel ideolojik faktör olduğunu ifade eder. unutmayın düşman size hamallık bile vermiyor.konusunda319 PKK’nın kuruluşundan günümüze kadar kullandığı sloganların başında “sömürge psikolojisi” oluşturan sloganlar bulunmaktadır.e. Şam- 1994. Bu yaşamdan nefret ettiğimi dile getirdim. Öcalan nefret hissini başta kendi şahsı ve çevresine oradan da tüm örgüte yaymıştır. s. a. Temmuz 1994 Çözümlemeleri.321 “Sülaleleriniz sizi zaten beş paralık etmiş bunu çözümlemelerde dile getirdim. Bunun yanında sıradan vatandaşa.n.

Dağ kadrosundaki teröristlerin yaptığı eylemler ve buna katılımlarının sosyolojik boyutunda yapılacak bir değerlendirme sonucunda teröristin ve örgüt sistemi arasındaki etkileşimi bir unsur olarak gösterebiliriz. Tasfiyecilik üzerine bkz. update: 19. Ancak örgüt içerisindeki tasfiyeler zaman zaman örgüte verilen kayıptan daha çok kayıp vermekte ve örgütün kendi kendini tasfiye etmesine yol açmaktaydı. evvelinde ona bir misyon yüklemektedir.2004 323 Öcalan yapılan tasfiyeleri Ulusal Kurtuluş söylemine bürümekte ve bunların birer makul sebebi olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır. Diğeri de mutlaka eylem ve terördür… Örgütte sürekli vurgulanan önderlik çizgisi itaat ve sadakatin pusulasıdır.: “Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine”. gerilla veya Eşkıya” vs.323 322 Mehmet Ali Tuğyan. Bu durum örgüt açısından sokratik bir ironi olarak ifade edilebilir.stradigma. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da kalıplaşmış “dağ alt kültürü” bulunmaktadır. olarak isimlendirilir. 1991. Bu misyonun beraberinde getirdiği sorumluluklar bulunmaktadır. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik. http:// www.yere çekilebilen veya ateşe atılmaya hazır teröristler yetiştirmektir.com. Bu alt kültür ve örgütün yapısallaştırdığı misyon dağ kadrosu üyesi için dış baskılardır. Bu misyon örgüt içerisinde ve halk arasında “Devrimci.322 Örgüt teröristin eline silahı verip eylem yapmasını isterken. Bu dış baskıların örgüt üyesinden istediği en başta mutlak itaat ve sadakattir.05. Ancak örgüt içinde özgürlük çizgisi Öcalan’ın şahsına münhasır bir paradigma olması nedeniyle ve Öcalan’ın psikolojik açıdan kronikleşmiş bir sorunsal olması sebebiyle örgüt üyeleri duracakları müstakim bir çizgi bulamamakta sonuçta ya mankurtlaşmış bir köle ya da tasfiyeciliğin kurbanı haline gelmek durumunda kalmışlardır. Şam. 175 .

Örgütün dinamizmi için bu şart görülebilir. Örgüt içindeki tasfiye ve yapılan muameleleri ilerleyen bölümde ayrıntılı örnekleri ile inceleyeceğiz. pusu.s. uygulayanların kendi iç çelişkilerinde de egemen bir araç haline gelir” Devrim çocuklarını yer/ Tasfiyecilerin tasfiyesi” Örgütün dağ kadrosu militanından istediği diğer husus olan mutlaka eylem ve terör hareketleridir.325 ayrıca Özcan. baskın.53 324 Ayrıntılı bilgi için bkz: Naci Bostancı. militandan mutlak sadakat istemekte ancak. Şam 1991.e.324 “…Bir başka husus “şiddetin iki tarafı keskin kılıç karakteridir. Ne kadar eylem o kadar taltif ve takdir anlamına gelmektedir. Şubat 1999. Botan Eyaletine belli bir değer ve prestij katmakta bu durum bölgeler arası şiddet ve terör rekabetini de oluşturmaktadır.1415 176 . s.Örgüt. sadakatle alakasız hususları bu isim başlığı altında cezalandırma sebebi olarak göstermektedir. Ancak örgütün karakteristik özelliği alternatifleri hızla bulabilmesi ve işinin bittiği üyeyi tasfiye etmesidir. Bu noktada örgüt içi tasfiyedeki şiddeti Bostancı’nın açıklamasıyla ifade etmek yeterlidir. a. Türkiye Günlüğü. Eylem üretmek.53. Örneğin Botan sorumluluğu yapmış ve çocuk kadın demeden öldürdüğü sivillerin sayısıyla Öcalan’ın takdirini kazanmış Kör Cemal ilerleyen süreçte hain ve provokatör ilan edilmiştir. Botan Eyaleti’nde terör hadiselerinin yoğunluğu. s. sabotaj yapmak yapan terörist grup için dağ kadrosunda prestij anlamına gelmektedir.. Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi.54 325 Özcan. s. Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz. Öteki’ne yönelik şiddet yöntemi.g.

PKK için bu derece ehemmiyetli bir yapılanmanın Öcalan’ın “sistem ve örgüt mühendisliğinin” dışında kalmasına imkân yoktur.Örgüt hakkında yaptığımız genel tahlilleri. Dağ kadrosunun veya gerillanın PKK için ne derece önemli bir yapılanma olduğunu daha önceki bölümlerde açıkladık.. 4b-1 Apoizm ve Dağ Kadrosu Dağ kadrosunun sosyolojisine bakabilmemiz için. Nasıl ki bir Budist cemaatin sosyolojik açıklaması Budanın öğretileri olmadan açıklanamaz ise. bu topluluğun fikirlerine. Bu aktarmaların yanında yapacağımız sosyo-psikolojik tahlillerle değerlendirmelerini genişleteceğiz. nelerin gerçekleştiğini yaşayan insanların ifadelerinden aktarabiliriz.e. aynı şekilde dağ kadrosunu da Öcalan’ın çarpık ideolojisi olmadan açıklayamayız. Kanımızla Seninleyiz Eyy Başkan” sözünü 326 söylenmekteydi. Belki de bu sebepten ötürü dağ kadrosunda yemeklerden önce “Canımızla.g. Dağ kadrosunda yaşamın tabii bir parçası da Öcalan ve öğretileridir. Öcalan’ın örgütte kendini tanrılaştırması. Ortadoğu’nun tipik diktatör özelliklerini 326 A. s: 128 177 . Kendisini sıradan bir lider olarak görmekten ziyade ulu bir önder olarak görmektedir. ideallerine veya bilinçaltına yerleşen görüşlere bakmak zorundayız. yaşanan olaylar ve dağda yaşam biçimi veya zorluğuyla birlikte ele alarak konuyu derinlemesine inceleyebilir ve Dağda nelerin yaşandığını.

Apoizmi en doğru ve objektif olarak yine Öcalan’ın kendi ifadelerinden çıkarabiliriz. Dağ kadrosunu bir arada tutabilmek için totaliter bir rejim gereklidir.” 327 “Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri” İsimli Broşür. Öcalan örgüt içerisinde özellikle dağ kadrosundaki militanlara karşı aşağılayıcı ifadelerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini yaptığı konuşma ve çözümlemelerinden çıkarabiliyoruz. Sen ne yapıyorsun orada be serseri? Şimdi bazılarının moralini bozmak istemiyorum tabi.327 “İçimizde böyle bir sürü köylü kurnazlıkları türemiş. Oligarşinin tunç yapılanması veya gerçeği PKK için Apo’nun şahsiyetinde tekelleşmiştir. devrilmeyi düşünmek Öcalan’ın zayıf karnıdır. Bu durum örgüt üyelerinin ve özellikle dağ kadrosunun Öcalan’a kıyam etmelerine yol açar. Öcalan’ın felsefesinde veya Apoizm mantığında bireysel hedonizm ve narsizm temel iki unsurdur. Öcalan’ın anlayışında “benden sonra tufan” düşüncesi hâkimdir. Bu bölgenin toplum yapısı Öcalan profiline uygun liderlere iltifat göstermektedir. Sert. Öcalan’ın çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalardan alıntılar yaparak bu çarpık diktatör felsefesini daha net anlayabiliriz. Son günlerde duyuyorum. bu coğrafyada sık sık başa gelmişlerdir.andırmaktadır. silah yollayın diyenler var. Ben merkeziyetçilik bu mantalitenin alt yapısını oluşturur. PKK için aynı durum söz konusudur. Ancak bu durum örgüt üyelerini daha da silik hale getirmektedir. para yollayın. Şam-1992 178 . otoriter ve acımasız diktatörler. Diktatör yapısı gereği. Zira dağ kadrosundaki yaşam şartları tutunumun kesilmesi için yeterli bir sebeptir.

g. çevresinde kapasiteli kimseyi bırakmamış.. Ben mecbur muyum sizi sırtımda taşımaya?”328 “Kızlar karşıma çıkıyor.Ahmet Cem. Oldum bir baş aktör.“Ben elin körünü. a.. Öcalan örgüte yıllarını vermiş dağ kadrosunu oluşturmuş bir çok yönetici veya komutanı çeşitli suçlamalarla tasfiye etmiş. Bu sözlerin perde arkasında Öcalan’ın savunduğu dava olan Kürt halkının özgürlüğü söylemlerinin sadece mugalâtadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. hastasını da PKK’nın sırtında veya kendi sırtımda taşımam. Bazen bakıyorum.. içmedim içirdim. Şam-1991 179 . kongresine sunulan Politik Rapor. Böyle devrimcilik mi olur? Devrim uğruna ben mi kalkıp gidiyim? Ben mi icat ettim devrim sözcüğünü?.330 328 Bkz: PKK. 329 ERSEVER.e. giymedim giydirdim. Bu durumu şu ifadelerinden daha net anlamaktayız. “Üçgendeki Tezgah” Ocak yay. Ankara-1993.” “Bence can çekişenlere bir tekme de biz vurmalıyız. en değme artistin ulaşamayacağı kadar ulaşıyorum. Yeşilçam’ı da geçiyorum yani.”329 Yukarıdaki sözler ölümü göze almış teröristler veya dağ kadrosu üyeleri için hakaret niteliğindedir. Bütün değerleri çar-çur ettiniz. eklem bağlamamış bir devrimcilik! Pat devrilir. 20 yıldır organize olmamış. ama siz sırtüstü yattınız. topalını. s:59 330 “Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri” isimli PKK yayını.” “Türkiye devrimciliğinden bahsettik.” “Yemedim yedirdim. 4. ben merkezli otoritenin altyapısını oluşturmuştur. rejisör…yılmaz güney bile karşımda çocuk gibi kalıyor.

Verilecek en iyi cevaptır aslında.332 Osman Öcalan’ın abisi 331 “24. Erişim tarihi: 02.com. * Örgütün maddi sıkıntı çektiğini. Öcalan’ı ilk eleştirenlerden biriside öz kardeşi Osman Öcalan’dır. duygusal.10.” “Her gün bin ilişki kurar. 331 “Bir İngiliz gazeteci bana sordu: Kendini tarif eder misin? Senin kapasiten beni anlamaya yetmez dedim.. Siyasal.” “Bazıları benimle dalga geçmek isterler. Benim mevziim bu kadar. örgütsel.2006 332 Terör örgütü PKK'nın Hakurk'da bulunan sözde merkezinde 20 Mayıs 2001 günü bir konuşma yapan sözde başkanlık konseyi üyelerinden Osman Öcalan. ideolojik de. Doğrudur.“Mustafa Karasu’nun niyeti ne olursa olsun. Yani satılmışsınız. ağabeyine haber göndererek Suriye'de bulunan servetinden bir kısmını örgüt için harcanmasına izin vermesini istediğini.” Öcalan’ın örgüt içerisindeki sarsılmaz ve tartışılmaz yeri yakalandıktan sonra tartışılır olmuş ona çeşitli eleştiriler getirilmiş ve bu eleştiriler örgütteki hizipleşmelerde bir araç haline gelmiştir. bin ilişki yıkarım. konuşmasında. ben buraya sokulmuşum. Ben ne yapayım? Aklım kabiliyetim buna elveriyor. Bir İngiliz gazeteciyle mülakat yaparken.1992 tarihli Lazkiye konuşmalarından. Mehmet Şener’in politikasına alet olmuş birinci. bir numaralı kişidir. Bazıları bana Bekaa’nın bilmem neyi diyorlar. ayıp değil.pkkgerçeği. Doğru. Terörist Osman Öcalan.” Öcalan’ın narsist kişiliğini daha önce belirtmiştik.12. gazetecinin sorduğu soruya verdiği yanıt bunu gösterir niteliktedir. www. 180 . Abdullah Öcalan hakkında suçlamalarda bulunmuştur.” Aktaran. çıkamıyorum.

Yeni strateji izlememiz gerekiyor" dediğimde bana sinirlendi ve yanında bulunan kızı kendisine çekerek. ağabeyinin bu şekilde davranarak partiyi düşünmediğini ortaya koyduğunu. "Senin o kadar aklın olsaydı benim yerimde olurdun" cevabını verdi. O şimdi düşmanın elinde. Şimdi kimin daha akıllı olduğu anlaşılıyor” 181 . kadınları öldürttü. Ben de emrindeki kıza sahip olmakla devlet kurmak arasındaki ilgiyi anlamadım dediğimde. Gündeme girmek için demokratik eylemler istiyor. bu şekilde PKK'nın yönetilmesinin mümkün olmadığının anlaşıldığını. ancak. silahlı mücadeleyi kazanıp devlet de kuracağız. Çürükkaya ayrıca dağ kadrosunda ancak. Kendisi zamanında kopuk değil miydi? Bize yıllarca emir vererek bizden olmayan çoluk . halk da “Devlet kurmayacaksanız hala neden silahlısınız" diye sorduğunda cevap veremiyoruz. "Apo.çocuğu. bunu da bu kıza sahip olduğum kadar kolay gerçekleştireceğim" demişti. Ağabeyim belki hatırlayacaktır. köylünün evini başına yıktırdı. İdama mahkûm edildiğinde kim sokağa çıktı? Şimdi nasıl olacak da halkı sokağa çıkaracağız. halk için önemli olan dine ters düşmemize neden oldu. diye haber gönderiyor. ağabeyinin yakalandıktan sonra çok değiştiğini ve kendisini ziyaret eden akrabalarına göre duygusallaştığını ve çocuklaştığını * "Başkanlık konseyi" uygulamasının ağabeyinin fikri olduğunu. Örgütün Dağ Kadrosuna yıllarını vermiş ve sonra örgütten kaçan Selim Çürükkaya’nın ifadeleriyle Öcalan’ın örgüt içerisindeki yeri ve sarsılmaz konumu başta dağ kadrosu olmak üzere örgüt üyelerinin psikolojilerinde saplantıların oluşmasına yol açmıştır. parti ile halk arasındaki kopukluğu gider. ancak. devlet kuracağız dedi. Halk nasıl bizim yanımızda olur?Çekilin ama silah bırakmayın diyor. şimdi de devletten vazgeçtik diyor. ağabeyi üzerine bankada bulunan paranın gerçekte partinin parası olduğunu. bunun ise. ayrı düşüncede olan ve birbirleriyle çok uzaklarda bulunan başkanlık konseyi üyelerinin partiyi yönlendiremediğini. Nasıl olacak? Kendi de gördü. 1994 yılında o zaman yaşadığı Şam Cebel Sokakta beraberdik. TC'nin elinde bulunan ağabeyinin olamayacağını dile getirmektedir. Sözlerine şu şekilde devam ediyor.hakkındaki yorumları apoizmin örgütteki boyutunu göstermektedir. onun buna kesin olarak itiraz ettiğini. Ben ise buradayım. Ben kendisine "Böyle giderse silahlı mücadeleyi kaybedeceğiz. örgüte tek bir lider hakimiyetinin gerekli olduğunu.

nitekim konuşuyorlar da. Çünkü benim onlara anlattıklarımı tekrar bana anlatacaklar.10. Ben bu tekrarlama özgürlüğünü gelişsinler. yavaş yavaş bu insanın elinden kurtarıp her alanda etkili bir mücadele etmek gerekiyor" şeklinde konuşmuştur.e. konuşsunlar diye tanıdım. Tereciye tere satmaya gerek var mı? Yoktur herhalde… ” Yukarıdaki ifadeler dağ kadrosunda. Bu bakımdan geçmişte demiştir. Duran Kalkan veya Dr. s. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'da yaptığı bir değerlendirmeden alınmıştır. Ama ben derste iken fazla konuşmalarına gerek yoktur.2006 333 Çürükkaya. Hepsinin ilham kaynağı veya dayanağı Öcalan’dır. a.com. "Partiyi yıpratmadan. Osman Öcalan.g.. Öcalan örgüt içerisindeyken bu şekilde devam eden eğitimler. Örgüt dağ kadrosu şu an Cemil Bayık.24-25 182 . Bahoz Erdal’ın Öcalan’a yaptıkları atıflarla eğitimi sürdürmektedir. benim söylediklerimi yine benim kelimelerimle tekrarlamayan kişi: PKK üslubuna aykırıdır ne münafıktır demişim.Öcalan’ın nasıl kutsallaştırıldığını da aktarmaktadır. Bkz: www. özellikle komutan yetiştirilen Mahsun Korkmaz Akademisi’ndeki eğitimlerin genel mahiyeti hakkında ipuçları vermektedir. Bu hususlarla ilgili olarak örgütteki diktatör yapının anlaşılabilmesi ve örgüte katılanların çizgisinin nasıl olacağını Çürükkaya Apo’nun ifade etmek istediklerini aktararak bizlere göstermektedir:333 “Ben kurallarımı koymuşum. Erişim tarihi: 02. Öcalan yakalandıktan sonra HPG yapılanması içinde çok farklı olmayan üslupla devam etmektedir.pkkgerçeği. benim kendilerine anlattıklarımı tekrar bana anlatıyorlar. Akademideki derslerde bazı kullarım söz hakkı alıp konuşabilir.

dalkavukluk ise erkeklere verilmişti. 183 . Bu durumu Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenen Çürükkaya’nın ifadelerinden daha net anlamaktayız. bir dönem örgütün ikinci adamı olarak adlandırılan şemdin Sakık'ın ifadelerinden aktaracak olursak. Zira mensubu olduğum örgüt. Hatta lider dediğimiz şefe benzer hareketlerde bulunmak. yürümüyor mu ? Ben ona bakarım. Oluşumda ikinci adam olmadığı gibi. Hatta Öcalan gibi 334 A. düşünceyi ben tek başıma üretiyorum.e.” Abdullah Öcalan'ın örgütteki tekeliyetini. Böyle daha iyi işler yürüyor mu. Ama kullarım hep birlikte düşüncelerimi tekrarlayınca kolektif uyum oluyor. Hatta adamları bile yoktu. yerine göz dikmiş’ değerlendirmesine ve o kişinin sert biçimde cezalandırılmasına neden oluyordu. Örgüt içinde ikinci adam yoktu. 13 Mayıs 1998’de Kuzey Irak’ta düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Diyarbakır Cezaevi’ne konulan Şemdin Sakık. böyle bir söylemde bulunmak bile kendi başına bir suçtu. Örgüt dağ kadrosu en başta belirttiğimiz belli bir kitle olsa da bu kitlenin tek ve vazgeçilmez kaptanı Öcalan’dır. İkinci adamları yerine soytarıları.g.334 “Bana karşı muhalefet oluşmaz. Ben söylerim onlar tekrarlarlar. hizmetçileri ve dalkavukları vardı. İfadelerinde Öcalan hakkında verdiği beyanatları değerlendirdiğimizde apoizmin örgütün kör felsefesi haline geldiğini daha iyi müşahade etmekteyiz. ‘Apocular’ ismiyle ortaya çıkmış ve son ana kadar tek kişinin örgütü olarak kalmıştı.335 “Şefimizin ikinci. İşte bu kolektif düşünce oluyor. Daha açıkçasını söylersem. ‘parti önderliğini taklit ediyor. üçüncü adamları yoktu. Soytarı ve hizmetçilik görevi kadınlara. 5 Aralık 2005. savunmasını Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.olduğu gibi günümüzde de Tanrılaştırılmış Öcalan disiplini örgüte hâkimdir. 24 335 Haber Vakti.

yaşamak. Bir tanesine katıldım.konuşmak. Böyle bir psikopatın oluşturduğu yönetimi ciddiye almak ne kadar doğru olabilir?” dedi. Bu bir görev değil.Yarım adamlar bile yoktu. ona benzemeye çalışmak bile suçtu. bu oluşumun belli kuralları ve yerleşik ilkeleri olmadığını. “Yine bilinir ki gelmiş geçmiş örgüt başları arasında en çok arkadaşını öldürten adam ünvanı Abdullah Öcalan’a aittir. Üst düzey sorumlu olduğum 184 . çiftliği. ama pratik olarak Saddam Hüseyin’in meclisinden pek farklı değildi. tümüyle Abdullah Öcalan’ın dudaklarından dökülen çeşitli cümlelerle yönetildiğini. Bu zat hep ‘ben’ kelimesini kullandığı için bu hitap tarzı militanlara yasaklanmış ve ‘ben’ yerine ‘biz’ demek zorunda bırakılmışlardı. hareketlerde bulunmak. yükseltip sonradan düşürme taktiği derler. Türkiye’nin içlerine doğru savrulan riskli bölgelere gönderilen militanlar ise gözden çıkarılanlardır. 1995-96 kışında bulunduğum Kuzey Irak’ta Merkez Karargah denilen kampın askeri işleriyle görevlendirildim ve iki ay sonra tutuklandım. Türkiye sınırlarını geçmeyen ya da sınıra yakın alanlarda görevlendirilen kadrolar. Örgütte olduğum dönemlerde toplam 5 kongre yapıldı. Örgütün üst düzey sorumlularının kimler olduğunu öğrenmek istiyorsanız. Yüksekten düşürülen daha çok incinir ve kırılmadık yeri kalmaz. Sakık şöyle devam etti: “Bu komite kağıt üzerinde etkili. üst düzey ve dolayısıyla yaşatılması gereken militanlardır. Bana hep böyle yapıldı. ona bölge sorumluluğu verilir ve riskli bölgelere gönderilir. PKK’nın oluşum ve işleyiş tarzından haberdar olanların. teşkilat modellerinin kağıt üzerinde kaldığını ya da sürekli dağılıp bozulduğunu bildiklerini” belirten Sakık. bu görevin neden bana verildiğini bilirler. yetkili. aşireti. Bunların yaklaşık 30 tanesinin dramını ‘Apo’ isimli kitabımda yazdım ve şimdi size soruyorum. PKK’da bir kişinin ölmesi gerekiyorsa. Buna. Abdullah Öcalan’ın ailesi. Bir tane bir ve sayısız sıfırlar vardı. bunu tespit etmek çok kolaydır. PKK’nın militanları tasfiye etme tarzına aşina olanlar. Kendisini tek adam sanan birisi vardı. tuzaktı. PKK. ama kesinlikle ikinci adam yoktu. Örgütün bütün önemli kararlarını Abdullah Öcalan ya da örgüt kongreleri verirdi. çetesi ve mafya şebekesiydi. Kamplardan çıkmayan.

98 185 . yaşama biçimleri.e. bir an önce tasfiye olmam gerektiği için bölgeden bölgeye dolaştırıldım.” Yukarıdaki beyanlar Öcalan hakkında gerçekleri ifade etmesi bakımından önem taşımaktadır. Dağda yaşamak öncelikli olarak doğa zorluklarına katlanmayı göze almak demektir. tekeliyeti altında ezilip ifade hürriyeti yönünden tecavüze uğramakta ve bu eziklik veya psikoloji altında dağ ortamında bir yaşam oluşturmaktadırlar. Böylece örgüt üyesine nirvanası da gösterilmiş olunur. Özellikle dağ kadrosunda yaşam konusuna Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenerek başladık. Örgüt üyeleri dağ kadrosunda önderlik çizgisinin makro düzeyde baskısı. Dağ kadrosunda ve makro planda PKK içerisinde Öcalan’ın veya Apoizmin etkilerini..için değil. Dağ Kadrosunda Yaşam “Kitleyi meydana getiren bireyler kimler olursa olsun. ne duruma geldiğini ve kemikleşmiş bir inanmışlık haline geldiğini gördük. karakterleri yahut zekâları ister benzer. Dağa çıkan örgüt üyesi yemeğe başlarken ilk psikolojik harekete maruz kalır ve “Kanımla Canımla Seninleyim Eyyy Başkan!” 336 sözleri ağzından dökülür. 4b-2. s.g. PKK’da zamanla yerleşen “Öcalan” tekeliyeti dağ kadrosunun da tek tipleştirilmesinde ki önemli bir etkendir. iş-güçleri. ister ayrı olsun. Artık geriye yalnızca ölene kadar savaşmak kalır. diyebiliriz. 336 A. Peki dağ kadrosunda bu zorluklar ve çarpık fikirler içerisinde nasıl bir yaşam sürmektedir? Bu sorunun cevabını örgütte yaşayanların dilinden aktarmak konunun derin analizi açısından faydalı olacaktır.

Gustavo Le Bon. kuvvetini teslim edip onun gösterdiği yola havale ettiği gibi. PKK içinde 3 Bir itirafçının kaleminden PKK ve Terörün Sosyal Temelleri.107 186 . Aygan örgüte katıldıktan ve aktif bir militan olduktan sonra aklını kurcalayan hususları şu sözlerle aktarmaktadır. Hayat yay.kalabalık haline gelmiş olmaları onlara bir nevi kolektif ruh aşılar. Ancak bu hususlar da katı kurallar çerçevesinde işler. toplumun değer yargılarını. Birey örgüte bedenini. 1987-s.. Örgütte sosyal yaşam ilkel bir yapı arz etmektedir. sıradan insanları bile “ajan-muhbir” ” vs.338 “Bölücü örgütün faal bir militanı durumuna gelmeme rağmen örgütün katı kuralları bana ters geliyor ve zaman zaman içinde bulunduğum durumdan hoşnutsuzluk duyuyordum.23 338 Abdülkadir Aygan. inanç örf ve adetlerini. alışkanlıklarını dikkate almama. İst-1997. gücünü. Forum yay. Örneğin her şeyi zora vurarak halletme anlayışı. s. Şahsi yaşam istisna olarak görülebilir. gibi…” 337 Kitleler Psikolojisi. kendinden başka tüm örgütleri küçük görme karalama vs. Dağ kadrosunda yaşamın bir parçası olan silah ve şiddet örgüt üyelerinin hayat anlayışının temel dinamikleri haline gelir.. suçlamalarla öldürme. rasgele eyleme kalkışma.”337 (Le Bon) Dağ kadrosunda yaşam kitle veya grupların yaşamıdır. ruhunu da örgüte teslim etmek zorunda bırakılır. Çılgınlıktan Sağduyuya. İnsanın mekanikleştirildiği savaşan bir makine olarak görüldüğü dağ kadrosunda tabi ihtiyaçların karşılanmasından sonra yapılması gereken tek şey savaş ve örgüt yayınlarını takip etmek veya teorik eğitimi sürdürmektir.

Örgüt ülke gerçeklerini göz önüne alıp yola çıksaydı.Dağda yaşamın getirdiği zorlukların yanında Aygan’ın ifade ettiği ve gruba uymama davranışını tetikleyen hususlar esas örgüt üyelerindeki huzursuzluk ve zorluğun membaı veya kaynağıdır diyebiliriz.e.Örgüt elemanlarının bunalıma düşmesinde yine örgütün büyük payı vardır. duygusuz ve acımasız olmamızı istiyordu. Yapılan iç infazlar ve cezalandırmalar ve yargılamalar bunu göstermektedir. Örgüt üyelerinde psikolojik travma ve çarpıklığı yine örgütün kendi politikasından kaynaklandığı teşhisini koyabiliriz. Can Deniz’in yarım kalan hikayesine 339 A.” Dağ kadrosu örgüt üyeleri için adrenalin arttırıcı yönü olan bir organdır. örgütte yer alan kişiler bu gibi bunalımlara düşmeyeceklerdi. Bir insana bedeni olarak yaratılan zorluk kısa bir sürede ve doğal sürecinde geçmekte iken. psikolojik buhran bir ömür boyu iz bırakabilmektedir. dağa çıkmadan evvel teorik ve ideolojik yoğunlaşma ile meşgul olurken afyon tesiri gösteren ideallerle ayakları yerden kesilmekte ve heyecan duygularını son noktaya kadar yaşamaktadırlar. Örgüt üyeleri.s. Aygan’ın ifadeleri teşhisimizi kuvvetlendirmesi bakımından dikkate değerdir.g. Özellikle cezaevi kadrolarında eğitim çok daha yoğun olmaktadır. dogmatik-soyut bir takım MarksistLeninist kuralları uyulması gereken kurallar olarak kendi kadroları ve sempatizanlarının önüne koymasaydı. Gerçekler karşısında bu soyut kuralların uygulanabilmesi imkânsızdı. Bu sebeple dağ kadrosunda yaşamın psikolojik tesiri ehemmiyet bakımından önceliklidir.Aygan.120-121 187 .339 “Örgütün katı kuralları bizden robot olmamızı.

bu doğal akışın güzelliği içindeydi. sadece yürütülen pratiğin merkezinde değildi. 1996. Yaşamım. Zaten idamlıktım. Her savaş sonrası. İlkeleri ve söylemleri açıktı. Dönüp ardıma bile bakmıyordum. Parti pratiğinden ne kuşkumuz olabilirdi ki!. Gözümü hep ileriye dikiyordum.25 188 . “Hani benim gençliğim nerede” diye sormadım hiç kimseye… İyice piştiğimi düşünüyordum. On yılı geride bırakmıştım. Fakat beynim. Ankara Matbaası.Cepheleşip ordulaşıyordu… Partim gerçekleşen sosyalizmdi. Sanki burada doğmuştum. kendisini koruyordu. Mutluydum. Ya başka bir örgüte girmiş olsaydım! Bunca yılı boşu boşuna yatmış olacaktım… Partim umutlarımı büyütüp çoğaltıyordu. Bir gün olsun cezaevinden çıkabileceğime inanmıyordum. Bizler. beynim ise kurmay merkezi gibiydi.cezaevindeki his ve duygularını ve oradan da dağdaki hislerini karşılaştırarak devam edebiliriz. umutlarımı yeşerten bir kavga vardı. Çiğ yanlarım.Çünkü duvarların hemen ötesinde. ve sadece Kürt halkının değil. Ortadoğu’nu tek umuduydu… Her şey mükemmel idi. s.. Cezaevinde geçen on yıl. O nedenle sadece benim değil. kalmadı diyordum.” Cezaevinde 10 yıllık teorik eğitimin kendinde yaşattığı hisleri örgütün eylemlerini duydukça coşkulu bir şekilde yaşadığını aktaran Deniz cezaevinden çıkıp dağ kadrosuna kanalize olmuş ve 340 Can Deniz.. PKK’lı olduğuma seviniyordum. vücudumda kayıplarım oluyordu. Partimin ideolojisi netti.340 “Vücudum savaş meydanı. Can Deniz Apoculuk davasıyla yargılanıp cezaevine girdikten sonraki süreçte hislerini şu sözlerle aktarmaktadır. Devrimciliğimin Anatomisi.

. adımlarımızı atıyorduk.” Deniz dağ kadrosuna adımını attığı bu süreçte ilk pişmanlığı yaşıyor. Gecenin sessizliğini bozmadan hareket ederek. azı kalmıştı. a.34 342 Deniz. nasıl bir tehlike ile yüz yüze geldiğimizi anlamaya çalıştık. Bir ara “Acaba Avrupa yolunu mu bekleseydim” diye düşünmekten kendimi alamadım.. s.e. s. Birbirimizi adımlarla takip ediyorduk. karşı taraftan gelen Türk askerleri değil. Dağ kadrosuna girmeden evvel idealize edilen örgüt ile 341 Deniz. Köy çıkışında bir gerilla kafilemize katıldı. Yıldızsız bir geceydi. İki gruba ayrılmıştık. dağılarak gelişigüzel mevzilendik. Önde giden grubun “Kaçın! Türk askerleri geliyor…” diye bağırmasıyla yeni tırmandığımız dağın tepesinden. Ancak. en önemli noktayı. Ancak içindeki bu hissi hemen kapatıp tekrar örgüt psikozuna girip Bekaa’ya gitmenin heyecanını yaşıyor.e. Deniz Bekaa vadisine adımını atıyor ve dağ kadrosuna komutan yetiştiren bu Akademiye nihayet ulaşıyor. sınırı daha geçmemiştik. beş kişilik bir gerilla grubuymuş… Artık tehlikenin çoğu gitmiş.g. gerisin geriye.g. a.341 Yolda yaşadığı olayları aktarırken ilk defa kırsalda bulunmanın vermiş olduğu korku ve heyecanla dağa çıkmanın zorluğunu da kelimeleri arasında itiraf etmekte ve içindeki pişmanlığı yansıtmaktadır.Beka Vadisine gitmek üzere yola çıkmıştır.35 189 . Ve hareketsiz kalıp. Fazla geçmeden anladık ki.342 “ Dağlara doğru bir rota izliyorduk. Deniz dağa çıkış sürecini şöyle ifade etmiştir.

devrimci samimiyetimle.e.g. ailemin sosyal. Özgeçmişimi yazacaktım. yine.344 "Günde iki defa. kadın-erkek ilişkisi ve evlilik kurumu hakkındaki düşüncelerimi. daha bir çok noktayı. Kamplarda bir klasik haline gelen eğitim formatı ve içeriğini Deniz’in ifadeleriyle aktaracak olursak. sabah ve akşam içtimalarında.. siyasal ve ekonomik durumu. Artık genel görüntü ile bütünleşmiş.e. ailemin hangi adreste ikamet ettiğini vb.. Özgeçmiş raporu vermem söylendi. bir anda aralarında kaybolup gitmiştim. Bu süreci şu şekilde aktarmaktadır. Bekaa vadisinde ilk iş olarak kendisini tanıtması amacıyla rapor verilmesi isteniyor.g. böyle bir özgeçmiş raporu istenmesini gayet yerinde bulmuştum.343 “Sivil elbiselerimi çıkarıp.a. Parti işleyişi açısından.” 343 Deniz. canımız Başkanımız Apo’ya feda olsun” temasına yakın sloganlar atar gibi yemin ediyorduk. mücadele üzerine önerilerimi.s. burada şartların ve kuralların çok farklı olduğunu anlamaları veya düşünmeleri onları hayal kırıklığına uğratıyor. raporumu ilgili yere verdim. Partiye ne zaman katıldığımı.s. “Kanımız. kaleme alıp. ” Örgüt üyelerinin görüşlerini ve yorumlarını alarak onun genel karakterine varana kadar belli bir çerçeve çizen örgüt “sakıncalı” gördüklerine dikkat etmektedir.43 344 A. askeri elbise giyindim.45 190 . Deniz.dağ yapılanmasındaki örgütün aslında aynı örgüt olmadığını. parti için ne tür eylemlere girdiğimi.

bu yapı içindeydi. belli zamanlarda terk ediyorduk.345 “…Her şeyden önce askerdik.50-51 191 . sessizlik vb. Çünkü biz. a. Devrimci duygusallığa fazla yer olmazdı. parola. Böylece. Kürdistan dağlarındaymışız gibi bir düzen içinde sürdürüyor. s.. Apo da dahil. Yoldaşlık. iki kola ayrılıyor ve kamp çevresinde bir iki saat yürüyüş yapıyorduk. Her şeye böyle bir pencereden bakılıyordu.e. 345 Deniz. olaylar ve yorumlar. Yukarıdaki ifadelere şu şekilde devam ediyor.e.g. kendi doğasında eşleşiyordu. Mantığın dili. a.e. önceden bilinen sabit noktaları. Bu yürüyüşe. Ne olursa olsun savaş.48 347 Deniz. artçı...s.45 346 A.346 Her şeye rağmen gerilla eğitimlerine devam eden Deniz Akademideki gerilla eğitimini aktarırken Dağ kadrosunu da özetlemektedir.347 “Sabahları erkenden kalkıp. Canımı sıkan bir şeyler vardı.g. Türk uçaklarının olası bir hava saldırısına karşı tedbirler almıştık. Bir hava saldırısı haberinden sonra.Deniz içindeki çelişkiyi bastırmak için kutsallaştırdığı örgütle yaşadıklarına kendi iç dünyasında kılıf bulmaya çalışıyor ve zımnen kendi kendini kandırıyor. Kaya diplerinde uyuyorduk. öncü. ama ne! Adını bir türlü koyamıyordum ” Yıllarca “zindan direnişçileri” olarak görülen Deniz ve onun gibiler dağ kadrosuna girdikten itibaren Akademi içerisinde aşağılanan bir muamele görmüşlerdir.g. s. savaşan bir partiydik.. çadırlarımızı terk edip araziye çekilmiştik. sadece savaştı. Emir-komuta altındaydık. biçimleri uyguluyorduk.

02. Bu bakımdan eğitim faaliyetlerinde yaşanan zorluk ve sıkıntılar teröristler için sabır ve irade gösterme yeri olarak görülmekte.komalenciwan. Geceleri iki saat süren nöbetlerimiz vardı. İlk dönemler. Bunu örgütün gerilla anılarını aktaranlardan daha net anlamaktayız. Eğitim. Apo’nun yaptığı geçmiş konuşmaları içeren çözümlemelerdi. Kahvaltımız. sabit nokta nöbeti tuttum. İki saat boyunca yürüyecektik.com/makale-59. Silahları tanıma ve kullanma. Eğitim komisyonları oluşturuldu. Yağmur da bize inat yağmaya 348 http://www. Ben de Kürdistan ve parti tarihi. gün gün değişiyordu: zeytin. Hemen temizliğimizi yaptıktan sonra içtima sırasına girdik. Akşamları. Yürüme pratiğe gidecek arkadaşlar için gereklidir diyordu Şahin arkadaş. kahvaltı için çadırlarımıza dönüyorduk. Türkçe ve Kürtçe. kendimi bu işe verdim. Konferanstan sonra. O önde bizler arkasında tek sıraya halinde yürüyorduk. peynir.2007 192 . yumurta değişmeyen çeşitlerdi. teorik ve pratik örnekleriyle konu konu işleniyordu. ertesi günün eğitim programı için yapılan hazırlıkla geçiyordu. Sonraları devriye nöbetine çıktım. …Öğleden sonraları ise askeri eğitim başlıyordu.348 Sabah 4. çorba.” Örgütün dağ yapılanmasında yaşamın doğa şartları sebebiyle zorlaştığını vurgulamıştık.html update: 19. Dağ kadrosunda eğitim faaliyetlerinde dahi büyük sıkıntı ve zorlukların çekildiği düşünüldüğünde pratik sahada çok daha zor ve çetin bir hayat dağ kadrosunun yeni militanlarını bekliyor demekti. pusular. iki grupla yapılıyordu. Ardından öğleye kadar siyasi eğitim başlıyordu.30’da uyandık.Spordan sonra. Apo’nun önder kişiliği. Günler bu genel seyir içinde geçmeye başladı. vur-kaç taktikleri. tatbikatlar.

Ama içine girdiğim öfke seli sağlıklı düşünmemi engelliyordu.. Ama nafile ne yağmur duruyor. Artık kendimi ayaklarıma bırakmış. Eğitim alanlarında sadece bunun küçük bir örneği gösterilir. içten içe gelişen öfkemizi önümüze çıkan engellere kendimizi vurarak gösteriyorduk. Dağda yaşamanın ne anlama geldiğini Demirkıran’ın anılarından daha iyi anlayabiliriz. Her tarafımız ıslanmış. O kadar ıslanmıştık ki. Bir yandan böyle bir günde yürüyüşe çıkılmaz diye tepkileniyor. hiç de hayra alamet değildi. Dağı tırmandıkça yağmurun şiddeti artıyordu. yer yer yaralanmamıza sebep oluyordu.” Dağ kadrosunda gerçek yüzü pratik sahaya çıkıldığında ve yoklukla karşı karşıya gelindiğinde daha iyi anlaşılmaktadır. s:17-18 193 . hem de kayganlaşan zemin bizi çileden çıkarmıştı. Hem yorgunluk. Belki de o yüzden bu kadar sabırsız ve öfkeliydim. Moralimiz bozulmuştu. hiçbir şey düşünmeden yürüyor olmuştum.devam ediyordu. Öğleden sonra moral vardı. Neden kızıyor. Önümüzde oldukça dik bir dağa tırmanıyorduk. elbiselerimiz iyice ağırlaşmıştı. Zirveye yönelmiştik. öfkeleniyorduk. Bir an önce yürüyüşün bitmesini ve moral hazırlıklarına başlanmasını istiyordum. şalvarlarımızın içinden oluk oluk su boşalıyordu. Bu kadar yardım yeter diyordum içimden. ne de yürüyüş bitiyordu. Artık dursan da biraz da açık hava da eğitim yapabilsek. Bu kadar kısa zamanda böyle bir moral çöküntü. Ama bu da bizi daha çok yoruyor. İstanbul-1998. hem ıslaklık. Ama nafile yağmur git gide şiddetleniyordu. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay.349 349 Sami Demirkıran.

“…Sabah kahvaltısını manga düzeni içerisinde yapmaya başladık. Kahvaltıda her zaman ki yanmış saç ekmeği, çökeleğin bir çeşidi denilen lor ve siyah çaydanlıklarla yapılan çay bulunuyordu… Kahvaltılar yapıldıktan sonra herkes manga düzeni içerisinde ağaçlıkların dibine çekilerek uyudu. …oldukça sıcak bir gündü. Sabit bir şekilde terlemeden yarım saat yatmak mümkün değildi. Kim uzansa beş dakika sonra üzerindeki puşiyi atıyor ve kalkıp ve kalkıp öf diyerek rahatsızlığını dile getiriyordu. İşin komik yanı bu durumdan en çok biti fazla olan militanlar şikayetçi oluyorlardı. Derilerinin üzerinde kabaran kirin içinde tam bir ev yaşamı sürdüren beyaz bitler bile bu kavurucu sıcaktan etkileniyor, enselerine doğru tırmanıp hava almaya çalıştıklarını görmek mümkün oluyordu. …Günlerdir ayağımda tuttuğum ayakkabımı çıkardım. Çoraplarım leş gibi kokuyordu. Elimi hiç sürmeden kir dolu çorabımı ayağımla birlikte suya batırdım. Az önce berrak akan su çorabımın kirinden bulanık olmuştu. Ensemi sallayıp başımı salladım…ne olacak bu işin sonu diye içimden geçirdim.”

Yukarıda ifade edilen kısa bir anı bile dağdaki yaşamın ne derece insanlık dışı bir hayat olduğunu gösterir niteliktedir. Dağ’da yaşamak PKK örgüt üyelerinde yıpratıcı etkiler bırakmaktadır. Özellikle kış aylarında yaşanan zorluk örgütün dağ kadrosunun gerçek yüzünü gösterir. Kış ayının dağ kadrosu için ne derece zor olduğunu “Delil Fırat” kod adlı örgüt üyesinin anılarından aktarabiliriz; 350
“Bizim için kar ve fırtına gibi zorluklar başlı başına ciddi zorlanmak demekti. Sabah olunca
350 Besta'dan Hakkari'ye, 2001 Yılında Besta’dan

Hakkari’ye Gidecek Bir Gurup Arkadaşın Başından Geçen Olay http://www.komalenciwan.com, update: 16.01.2007

194

tekrar yola koyulmak için hazırlık yaptık, diğer yönüyle huzursuzluklar başlamıştı kar tehlikesi çok ciddi bir boyuttaydı ama yinede biz Hakkâri üzeri olan yolda gitme kararı aldık. Karar vermek yapılan yoğun tartışmalar sonucunda oldu, çok tecrübeli olan arkadaş gurubu tabiî ki karın ne kadar ciddi engel yaratığını çok iyi bilmekteydi hem de yeni yağan kar hafif oluşu yani kuru kar olduğundan dolayı hem insan ayağının kangren olması hem de yürümede ciddi engel teşkil ediyordu. Daha önce bu bölgede hem köylü hem de arkadaşların ayakları çok yanmıştı, tedavi ve ilaç imkânlarının olmayışı insana ciddi engel olmaktaydı. 1998 yılının kış aylarında Hakkâri taburunun bu yolda, yaklaşık 30 arkadaşın ayakları kangren olmuştu, bu arkadaşların çoğunun ayak ve parmakları kesilmiş, ilaç ve uyuşturucunun olmayışı doktor arkadaş tarafından tek bir falçata bıçağı ile uyuşturmadan hepsinin ayak parmakları kesilmişti. Parmaklar kesilirken duyulan acı tarif edilemez….”

Dağ kadrosunda kış ayının zorluğunu anılarıyla anlatan bir diğer örgüt üyesi Can Deniz, daha eğitim kampındayken içinde bulundukları kış ortamını anlatırken bile pişmanlık hissi beliren ifadelerde bulunmaktadır. Deniz anılarında Bekaa vadisinde kamp yaparken kışın zorluğunu ve çetin oluşunu şu şekilde aktarmaktadır;351
“…Yoğun bir kış altında, yaşamımız iyice ağırlaşmıştı. Çadırlarımız tamamen kar altında kalmıştı. Tünel kazarak çadırlarımıza ulaşıyorduk. Soğuk ve tipi günümüze hakim olmuştu. Kamp içi ve özellikle, kampa bağlanan yollar kapanmıştı. Bu durum kampın temel
351 Deniz, a.g.e.,s:67

195

ihtiyacı olan ekmek, yakıt vb. sorunları dayanılmaz noktaya getirmişti. Bir yufka ekmeğini üç-dört kişi paylaşıyorduk. Bazen bir tepsi karın üzerine şeker döküp yiyorduk. Mazotlu sobalarımız, mazotun yeterli olmayışından dolayı yanmıyordu. Battaniyelerin altından fazla çıkamıyorduk. Ve katma bitlenmeyen yoktu. Bitlere çete diyorduk. Sabaha kadar çete öldürmeye uğraşıyorduk.”

Dağ kadrosunda yaşam yaz-kış doğal zorluklarla mücadele anlamına gelmektedir. Özellikle PKK’nın kamp bölgeleri çetin doğa şartlarını mecbur kılacak mahiyettedir. Dağdaki bu zorlu yaşam bazı PKK üyeleri için, dağ kadrosundan kaçma için yeterli bir sebepti. Kaçmak dağ kadrosunda ölmekle aynı anlama gelmektedir. Dağ kadrosunun zor doğa şartları, teröristleri zorluklarla mücadele konusunda geliştirmekte ve birer savaş makinesi haline getirmeye başlamaktadır. Zamanla dağ kadrosunda yaşayan ve savaşan teröristler Demirkıran’ın ifadesiyle kendilerini savaşla eş değer görmeye başlamaktadırlar. Demirkıran dağ kadrosundaki militanları şu şekilde ifade etmektedir;352
“…bir süre sonra savaşla yaşayanlar bunu bir meslek olarak görüyor olmuşlardı ki, olaylar zamanla hümanizmi değersiz kılmış ve kan akımı günlük natürel yaşama tekabül eder olmuştur. Profesyonel ölüm makineleri bu sürecin meyveleri konumunda bulunuyordu. Keza, savaşmayı meslek edinen, hatta kurşun sesinden uzakta kalındığında kendilerini boşlukta hisseden dağ damlarına göre; aşkların en güzeli savaşlarda yaşanırdı, hayat savaşlar oldu.”
352 Sami Demirkıran, “PKK, Olaylar-Belgeler-Hatıralar” Kipa

yay., İstanbul-2001, s:403

196

Dağ kadrosunda doğa şartlarına rağmen insanların birer savaş makinesi olmalarının temel sebebi dar kalıplar içerisindeki bir yaşamda ideolojik açıdan kesin inanmışlığa sebebiyet veren örgüt ideolojisinin propagandasının sürekli olarak yapılmasıdır. Ayrıca savaş stratejisine olan inanç bu sabrın sebeplerinden biridir. Silahlı kadrolara yeni giren militanlara ilk aşamalarda müziğin etkileyici propaganda malzemesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Örgüt şarkıları veya müzikleri bu aşamada en hayati propaganda silahı olarak kullanılır.353 Dağ yapılanması içerisinde bazı örgüt üyeleri ERNK’nın PKK lehine yaptığı müzikli ve görsel propagandalarla354katılım yapmış ancak doğa şartlarının zorluğu ve dağ kadrosunun baskısı altında ezilmişlik psikolojisine kapılmışlardır. Dağ kadrosunda yaşam, materyalist ideolojilerin bir sonucu olan “hayat bir mücadeledir” fikri alt yapısıyla oluşur ve gelişir. Dağ kadrosunda ezenler ve ezilenler vardır. Yeni katılım yapanlar içerisinde uyum sağlayamayanlar ezilmeye mahkûmdur. Ayrıca bu kişilerin PKK’ya verebilecekleri en kıymetli varlıkları ölü bedenleridir. PKK dağ kadrosunda ölümün ismi şahadet olarak anılmakta
353 A.g.e., s:432 354 Görsel propaganda konusunda örgütün dağ kadrosunun

internet sitesinde örgüte yeni katılan bireylere izlettikleri dağ kadrosuna ait video görüntüleri bulunmaktadır. Bu görüntüler dağ kadrosunu piknik alanıymış gibi güzel göstermeye çalışan malzemelerle süslenmiştir. Amaç aslında dağ kadrosunun zorluklarını ve yaşanan sıkıntıları sansürlemek ve sempatizanın görmek istediklerini nakletmektir. Ayrıca görüntülerde hiç kan veya ölü görünmemektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz: www.hpg-online.net-video1: Nobedariya Azadiye erişim tarihi: 02.01.2007

197

ve “şehitlere” ayrı bir önem verilmektedir.355 Yaşarken bir hiç olarak görülen militanlar, şehitlikte belli bir kıymet ve önemin var olduğunu anlayınca ölüme gülümseyebilecek noktaya gelebilmektelerdir. Öcalan’ın “siz bir hiçsiniz” dediği dağ kadrosu militanları, öldükten sonra Öcalan’ın latif sözlerine356 mazhar olmaktadırlar. Öcalan burada zımnen “Ölü
355 PKK’da şehitlik kavramına sürekli vurgu yapılmakta ve

özendirilmektedir. PKK için ölmeyi göze alabilecek militan gerekmektedir. Bkz: http://www.ser xwebun.org/index . örgüt kaynakl arında şehitlik şu şekilde vurgulanmaktadır; “Şehitler yaratabilmek özgürlük mücadelesinin en temel gerçeğidir. Şunu iyi biliyoruz ki şehitler veremeyen, şehitler yaratamayan, şehitler öncülüğüne ulaşamayan halklar, en zayıf, en geri, giderek tarihten silinen halklar oluyorlar. Tarihte bunun çok sayıda örneği var. Kürt halkının tarihinde de bu durum oldukça öğretici bir yer tutuyor. Ne zaman ki şehitler vermeyi göze alabilen, yaratabilen bir konuma ulaşıyor ve özellikle onu bilinçli yürüten bir düzeye geliyorsa, Kürt halkı işte o zaman tarihinin en güçlü, en yenilmez en örgütlü ve birlik olan bir konumuna ulaşıyor. Yine ne zaman ki bu tür değerler zayıflıyor, şehitler vermekte zorluklar çıkıyor, onun bilinci kaybediliyor, örgütlenmesi dağılıyor, böyle büyük bir iradeden yoksun kalınıyorsa, işte o zaman tarihinin en zayıf, en geri, en kötürüm dönemini yaşıyor. Kürt halkı işte böyle bir dönemdeyken şehitler günümüz ortaya çıktı. Halk, tarihinin en baş aşağı gidişini yaşıyorken; inkar ve imha siyaseti uygulayan despotik ulus devlet yapılarının soykırımı en ileri düzeyde geliştirmeye çalıştıkları; halkın bilincinin, örgütlülüğünün ve birliğinin büyük ölçüde kaybolduğu bir ortamda bu büyük çıkış, Önder Apo'nun çıkışı, PKK'nin çıkışı ve bu büyük şehadet gerçeği ortaya çıktı. Kürt halk tarihini tersine çeviren ve bu tarihin en temel milatlarından biri olan 18 Mayıs gerçeği, şehitler günümüz gerçeği böyle ortaya çıktı”. 356 “Başkan Apo Kemal Pir'i Değerlendiriyor” www.hpgonline.com/tr/14 Temmuz dosya/1.html erişim tarihi: 16.01.2007,Öcalan yaşarken aşağıladığı örgüt üyeleri hakkında öldükten sonra şu sözleri kullanarak tezatlarına birisini daha eklemektedir;“Kemal Pir büyük arkadaşlardandır.

198

militan en iyi PKK’lıdır” imajı vermektedir. Bu dağ kadrosuna yönelik psikolojik harekatın sadece bir yöntemidir. Bekaa vadisindeki eğitim kampına Mahsun Korkmaz akademisi ismi verilmesi, militan adaylarının bilinç altında belli bir kahraman tipolojisi oluşturmakta ve örgüt üyeleri Mahsun korkmaz imajına bürünmeye çalışmaktadırlar. Cephe ve dağ kadrolarının ortak yaptıkları işlerden birisi de birbirlerine militan kanalize etmektir. Yukarıda ifade ettiğimiz ezilmiş teröristleri ERNK’ ya havale edip, ERNK’dan sağlam yapılı militanlar alınmaktadır.357 Örgüt içerisindeki bu değişimde insanlığı hiçe sayan ve örgütün insanlık dışı yönünü gösteren bir uygulamaya şahit oluyoruz. Yukarıda ifade ettiğimiz, dağ kadrosuna intibak sağlayamayan kişiye şu muamele yapılmaktadır;358 ERNK raporu;

Onun kadar duyarlı yaşayan başka birini bulabilmek çok zordur. Ne kadar yüceltilse, yaşama yansıtılsa bile azdır. Halen tam kavranıp yaşamsal kılındığını sanmıyorum. Kemal bana bir mürit gibi değil, ama yüksek saygıyla, anlayışla bağlıydı. İdeolojik çizgime, örgütsel yürüyüş tarzıma çok güveniyordu, büyük saygı duyuyordu. Yüksek seviyeli, kısa, öz yargıları vardı. Güçlü bir iradeydi. İçeridekiler ve dışarıya çıkanların bu çizgiyi sürdürmesi, Kemal Pir mirasına sahip çıkmaları biricik doğru yoldur. Kemal Pir ve Haki Karer bozulmamış iki Karadeniz çocuğu olarak benim arkadaşlık tarzıma adeta bayılarak bağlanmışlardı. Bana en ufak bir zorluk gelmesin diye en erkenden dilini, töresini bilmedikleri Kürdistan’a hepimizden önce yürümüşlerdi. Bu tercihe başta Kemal Pir ve Haki Karer gibi çok değerli Türk kökenli arkadaşlar derinliğine inanmışlardı. Çıkışımızın soy damarıydılar.”
357 Demirkıran , a.g.e., s:441 358 A.g.e., s:441-442

199

“Bu şahıslar hiçbir işe yarayamadıklarının bilincinde kendilerini ispata koşmaktadırlar. Doğal olarak buda AMİT(intihar eylemcileri yapılanması) görevini üstlenecek gönüllü elemanları doğurmaktadır. Dersim’de, Adana’da ve benzeri illerdeki intiharvari eylemler bu pratiğimiz sonucu oluşturulmuştur.” 359

AMİT, ARGK’ya mensup intihar timlerini simgelemektedir. ARGK içerisinden çıkan militanlardan teşekkül eder. Kuruluş nedeni; dava
359PKK’nın intihar eylemleri hakkında bkz;

www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm, erişim; 12.01.2007 Gerçekleştirilen eylemler şunlardır; 1) 30.06.1996 günü Tunceli'de, bayrak merasimi sırasında, Mehmet-Hanım kızı 1972 Malatya Merkez Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı, Ayten-Gülistan Kod adlı psikolojik rahatsızlığı bulunan PKK militanı Zeynep KINACI'nın hamile kadın kılığında askerlerin arasına girerek, üzerinde sakladığı bombaları patlatması ile meydana gelen olayda (3) astsubay, (5) er şehit olmuş, (29) er de yaralanmış, eylemci parçalanarak ölmüştür. 2) 25.10.1996 günü Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası nizamiye kapısına hamile kadın kılığı ile gelen ve olay yerinde bulunan sağ el parmak izinin yapılan mukayesesi sonucu Yusuf-Fadile kızı 1979 doğumlu Mardin-Kızıltepe doğumlu Revşan kod adlı, Leyla KAPLAN olduğu tespit edilen bir bayan teröristin üzerinde taşıdığı patlayıcı maddeyi infilak ettirmesi sonucu meydana gelen olayda, (3) polis memuru ile Yaşar ÇETİN isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, (9) polis ile (3) vatandaşımız yaralanmış, eylemci bayan terörist olay yerinde parçalanarak ölmüştür. 3) 29.10.1996 günü Sivas’ta, Erzincan yolu Eğri Köprü civarında yapılan yol uygulamasında durdurulan 58 M 0415 plakalı minibüsteki yolcular arasında bulunan ve durumlarından şüphe edilen biri bayan iki kişinin yolcularla beraber Çarşı Karakolu’na götürüldükten sonra, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürülmek için ekip otosuna bindirilen Bermal, Zekiye ve Şükran kod adlarını kullanan, Zeynep KARCI sahte kimlikli, Batman nüfusuna kayıtlı Hasan kızı 1967 doğumlu Güler OTAŞ’ın üzerinde bulunan bombayı patlatması sonucu meydana gelen olayda, görevli (3) polis memuru şehit olmuş, (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (10) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

200

Yusuf-Ayşe oğlu 1972 Hakkari doğumlu Ferhat kod adlı Tacettin ŞAHİN’in taşıdığı patlayıcıları patlatması ile meydana gelen olayda.03. taklitçilik ve içe kapanma gibi sapma davranışlara yol açar.1998 günü Diyarbakır-Lice ilçesinde Mehmet Cami CAN’ın sahibi olduğu. kendilerine yardımcı olan Hasan ATEŞÇİ göz altına alınmıştır. Başkale ilçesi bölge trafik istasyonu önünde uygulama yapan trafik ekibine. 1994 yılında PKK terör örgütüne katılan Diyarbakır.12. Çınar ilçesi Pıranoğlu köyü nüfusuna kayıtlı Halil İbrahim-Dursune kızı 1975 doğumlu Binevş-Amed kod adlı Hüsniye ORUÇ’un üzerindeki Rus yapımı el bombasını patlatması ile meydana gelen olayda. 6) 20. ellerini her iki yana açmak suretiyle üzerinde bulunan bombayı 201 .1999 günü Van’da. (10) kişi yaralanmış. hem de kadronun psikolojik baskısı sebebiyle örgüt militanlarında güvensizlik. korku tedirgin olma. Dağda yaşamanın PKK terör örgütü mensupları Güler OTAŞ ve Malatya nüfusuna kayıtlı. Taksim meydanında çevre emniyetinden sorumlu olarak görev yapan Çevik Kuvvet Şube müdürlüğüne ait otobüsün yanına yaklaşan.03. Beyoğlu. (3) polis memuru ile olay yerinde bulunan (1) vatandaşımız yaralanmış. Susuz ilçesi Yaylacık köyü nüfusuna kayıtlı Teyfik-Telli kızı 1977 doğumlu Meral MAMYAK’ın şüphelenmesi ve dur ihtarında bulunması üzerine.sadakatinin kutsallığını karşıt güçlere olduğu kadar gözlemci gruplara da göstermek amacına 360 yöneliktir. eylemci parçalanarak ölmüştür. 7) 27. (2)’si asker. kendini ispatlama güdüsü. eylemci parçalanarak ölmüştür. gıda maddeleri ile tüp satılan CAN markete gelen. Dağ kadrosundaki yaşam ve yaşamanın zorluğu hem doğa şartları. eylemci parçalanarak ölmüştür.1998 günü Hakkari Yüksekova ilçesi Jandarma Komutanlığı önünde Van iline gitmek üzere bekleyen askeri konvoya yaklaşan PKK terör örgütü mensubu Mardin ili Savur ilçesi Kayatepe köyü nüfusuna kayıtlı iken. 4) 17. PKK terör örgütü mensubu. 1977 yılında nüfus kayıtlarını Hatay.11. İskenderun ilçesi Kurtuluş mahallesine naklettiren Ferho-Hamdiye kızı 1971 doğumlu ROJBİNAMANOS kod adlı Fatma ÖZEN’in üzerindeki patlayıcıları patlatması sonucu meydana gelen olayda.1999 günü İstanbul’da. 5) 01. Mustafa oğlu 1970 doğumlu Sinan kod adlı Hacı CAN adlı teröristler parçalanarak ölmüşler. (3) askerimiz ve (2) vatandaşımız yaralanmış. Kars.

1999 günü Adana’da. (3) polis memuru ile patlama esnasında olay yerinde geçmekte olan.g.1999 günü Hakkari’de. eylemci terörist ise parçalanarak ölmüştür. 10) 05. üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen intihar saldırısında Vali Nihat CANPOLAT hafif şekilde yaralanmış. Dağ kadrosunun gerilla tarzının zarar görmesinde iç yapılanmanın ciddiyetinin bozulması da yatmaktadır. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde. Vali konağı önünde Bingöl Valisi Süleyman KAMÇI’nın aracından inip vali konağına girdiği sırada. PKK terör örgütü mensubu İran uyruklu Ferhat ve Ferhenk kod adlarını kullanan Turab MAHMUDİ’nin Hakkari Valisi Nihat CANPOLAT’ın arabasına yaklaşarak. 360 A. Dağ kadrosuna 1990’lı yılların başından itibaren yoğun bir katılımın yaşandığı bilinmektedir. Makam şoförü Çetin DENİZ yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiş. (1) vatandaşımız ölmüş. (1) bekçi ve (4) vatandaşımız yaralanmış. s. Malatya. (2) teknisyen.04. eylemci terörist parçalanarak ölmüştür. 8) 05. Arguvan ilçesi Alhasuşağı köyü Ballıca mezrası nüfusuna kayıtlı Sabri oğlu 1979 doğumlu BANANŞAHAN kod adlı Baki TATLI’nın üzerinde taşıdığı bombaları patlaması sonucu meydana gelen olayda.443 202 . (1) polis memuru ile olay yerinden geçmekte olan (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış.e.oluşturduğu bu sapma davranışların temelinde mücadele mantığıyla örülü doğa şartlarında zayıf olmanın verdiği eziklik yatmaktadır.1999 günü Bingöl’de. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli. (1) şube müdürü. makam şoförü Çetin DENİZ ağır yaralanmış. Demirkıran itiraflarında örgütün dağ kadrosunda ki yeni örgüt üyelerinin akıbetini aktarırken dağda yaşamanın ne anlama geleceğin patlatması sonucu meydana gelen olayda. Seyhan ilçesi eski Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü nizamiyesinde. Alay Komutanı Tahir ÇEBİ.. eylemci kadın terörist parçalanarak ölmüştür. (12) vatandaşımız yaralanmış. 9) 08. (8) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmış. (6) polis memuru.07. eylemci parçalanarak ölmüştür.04. kimliği tespit edilemeyen (1) kadın teröristin üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen olayda. vali korumalarının teröristi engellemeleri sonucu vali yara almadan kurtulmuş.

. tereyağı. …Son durakta o bir anlık hevesin eğer ki macerasını atlatmışsanız sizi medeniyetin göbeğinden ilkelliğin kol gezdiği dağlara ve beyaz iri bitlerin yaşama kaynağı olan militanların ortamına sürüklendiğini fark ediyorsunuz… Dilini dahi telaffuz edemediğiniz büyük bir davayı sırtlıyorsunuz…Belki de hiç silah görmemiştiniz!. yıkamak için zaman veya su bulamadığınız zeytine talim ediyorsunuz.ve ne bedele mal olacağını göstermektedir. aklı bir karış havada olan lümpenlerin silahlı amaçsal bir davada ne kadar mesafe kat edebilecekleri aleniyi. beyaz peynir.s:301-302 203 . kimi kot pantolonlu gencecik kızlarla.g.e.. a. Dağda sürekli ölüm korkusuyla yaşarken... ayrıca yeni ve genç bir militansanız duygusal olarak 361 Demirkıran. PKK kısa süre içerisinde hesabını yapmış ve bence de en doğru yöntemi benimsemişti.361 ve olduğunu da “…Dağlara metropollerden bir anlık hevesle öyle yoğun katılımlar gerçekleşiyordu ki… Kürtçe bilenler bile azınlıkta kalmışlardı. Uygulanan yöntemin adı. Aslında bilmediğiniz ve bu yüzde bir macera olarak nitelendirilebilecek bir cehennem ateşine dalıyorsunuz.. olmadan kahvaltı yapmayan siz. artık içi fare pisliğiyle dolu ekmeğe. Evinizde bal. haşlanmış yumurta. PKK’nın Kürtçe okunuşunu dahi telaffuz edemeyen kimi mini etekli. psikolojik savaş çerçevesinde beyin yıkama harekatıydı. o güne dek hiç şiddet yanlısı olmamıştınız!. …Eğer i bunu da bulabilirseniz!. Değil bir davaya. size davayı anlatan militanlara kanıyorsunuz…(bir militanın iç dünyasını yansıtmaktadır) bir anlık hevesle ayağa kalkıyorsunuz..

Teorik eğitim..363Dağa çıkarılan haber ve gazeteler yalnızca örgüt lehine bilgi vermekte ve zafer naraları atan başlıklar taşımaktaydı.e. görev.html erişim tarihi: 204 . s:301 363 A. her türlü aksi fikri duyabilecekleri ortamlardan uzak tutmuştur. ancak dağlarda bir PKK militanı gibi yaşayan biri olmak!.g.303 364 Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www. Örgüt dağ kadrosu üyelerini.. kiminle yürütüldüğünün dahi bilincinde olmamak.g.serxwebun.. Zamanla şunlar düşünülmeye başlanır. örgüt aleyhine hiçbir bilgi ve haberle temas kurmalarına imkân verilmemektedir.com/1999/01/h01.. intikal. s.” Yukarıdaki ifadelerle anlatılan iç çelişkileri yaşayan örgüt militanının sosyal hayatla olan baları kopartılır. nöbet..çöküntüye girmemek için hiçbir neden kalmamıştır. Acıda olsa PKK’yı tanımayan. çatışma. eylem. Her bakışınızda size ölümü hatırlatan silahınız ve siz olacaktınız.e.364 Dağ kadrosundaki örgüt üyeleri pratik ve teorik faaliyetlerin yoğunluğuyla bunalmakta. PKK’ya katılım sağlayanların %85’lik bir bölümü işte bu çelişkileri yaşıyordu. dağdaki örgüt üyelerini etkilememesi için radyolar kapatılmış ve tecrit havası iyice arttırılmıştır. Yanındakilere yoldaşım demek…Fakat aynı lisanı dahi paylaşmamak kısacası güzel ve sade bir yaşamdan koparak koca bir girdaba kapılmak…Hangi davanın. 362 A. Bir dönem devletin radyo ve televizyonlar aracılığıyla yaptığı ve dağdan indirmeye teşvik ettiği program ve yayınların.362 “Artık sevgiliniz için her Allah’ın günü ellerimizde tuttuğumuz güller olmayacaktı.

Yaptıkları eylemlerle düşmanı çil yavrusu gibi dağıtıyorlar. Kimi zaman yağmurla. Dile kolay gecede en az altı.366 “Esasen hayatımın PKK’da iken her safhası çok yorucuydu. www.hpg-online.365 Örgüt üyeleri üzerindeki bedeni ve psikolojik baskı onları yıpratmakta. sar kayalıkları birer birer aşmak zorundaydık. Düşünce güçlerini yitirmişlerdir.. muhakeme kabiliyetlerini kısıtlamakta ve itaate mahkûm bırakmaktadır.org/tr.e. s:303 366A..pkk. http://www. bilemedin yedi saat intikal gerçekleştiriyorduk. Gerillalarımız her yerde darbe üstüne 365 A. Bu haberler için bkz. Dizleri kıran yokuşları.net/tr/ 205 . Üstelik kat ettiğimiz yollar öyle kolayca aşılacak türden değildi.g.” Dağ kadrosundaki militanların. Bu şekilde psikolojik olarak etkide bulunmaya çalışmaktadır. s:304 367 Örgüt yaptığı eylemleri abartılı bir şekilde jurnalleyerek yayınlamaktadır.komalenciwan. kimi zaman gecenin zifiri karanlığıyla boğuşmak durumundaydık. http://www. dibi gözükmeyen uçurumları.com . örgüte tutunumlarını sağlayan ve dağdaki zor hayat şartlarında biraz olsun teselli duyabilecekleri husus. http://www.serxwebun.gundemimiz.g.e. http://www.derken sürekli yorgun düşürülen militanlar uykuya dahi hasret bırakılıyorlardı. örgütün haber kaynaklarından kendilerine yapılan iltifat dolu haberlerdir. Demirkıran anılarında bu zor yaşamı şu şekilde dile getirmektedir.com. Bu haberlere birkaç örnek verecek olursak.com . Geçmişte olduğu gibi bugün de örgüt yayınları PKK dağ kadrosunu abartılı eylemlerle dinamik tutmaya çalışmaktadır. 367 “Kahraman ARGK gerillalarımız bir destan daha yazdı.

dünyanın demokratik yurtsever güçlerine sadece direniş ruhu aşılayan değil. terör örgütü PKK içerisinde yaşanan en büyük hayal kırıklıklarının adresidir. Direnişi halktan öğrenmeliyiz. ordu birliklerine darbe vurarak ağır kayıplar verdirmiştir. direnişleriyle.”(Kürdistanın Sesi) “Hepimiz gördük. çocuk düzeyindeki insanlar. Apocu küçük generaller olma ünvanını eylemleriyle. Vurulan bu darbelerle adeta bin yıldır özlemini duyduğumuz özgürlüğümüze kavuşur gibiyiz. 21 asker ve korucu ölürken bir gerillamız şehit düşmüştür. Ortadoğu halklarına. kadınları. Gerçek bir Kürt serhildanı. Gerçekten de büyük bir Önderlik Newrozu oldu. Şunu da söyleyebiliriz: savaşmayı gerçekten de halktan öğrenmeliyiz. yüz bin kere hak ettiler. Kürt gençliği. şahadete giden ve zindana düşen gerçeklikleriyle bin kere. Örneğin Botan alanına yönelik olarak yapılan operasyonda. Özellikle de Kürt gençliği. Artık gerillamız Kürtlerin ve Kürdistanın savaşan yegâne ayak sesi durumunda. bu konuda eğiten bir konuma ulaştılar. demokratik mücadele yöntemlerini aşılayan. Bu anlamda 2006 yılının bir Önderlik yılı olduğu kesindir.darbe vuruyor. 2006 Newrozu'nda böylelikle ortaya çıktı. özgürlük ve demokrasi mücadelesinin yaratıcı yöntemlerle nasıl yürütüleceğinin en büyük örneğini verdiler.”(Serxwebun 2004-Mart) Dağ kadrosu. her hangi bir başarısı olmadığı gibi bir çok alanda güçlerimiz. Bu 206 .”(Serxwebun 2006Mayıs) “Türk ordusunun geliştirdiği operasyonlarda ise. Kürt halkı gerçekten harikalar yarattı. Amed ve Dersim'de de benzer şekilde operasyonlara yanıt verilmiştir.

burada yaşamış olan örgüt üyelerinden aktarmak konuya bakış açısı kazanmamız için daha faydalı olacaktır. yaşanmış bu olayları aktararak değerlendirmeyi okuyucunun vicdanına bırakıyoruz. İstanbul-1998. örgüt propagandaları vesilesiyle örgüte yeni giren veya sempatizan olarak örgütle teması olanları büyüleyen bir yapılanmadır. Ancak dağda yaşananlar bu hayalleri birer harabeye çevirmekte ve geride büyük bir yıkıntı bırakmaktadır. 1. Dağ kadrosunda yaşam konusunu incelerken esasında yaşanılan veya yaşanılacak durumları da tespit etmiş olduk.368 “Dağdaki kandırılmış arkadaş. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay..Harun kod adlı örgüt üyesinin beyanları. düştüğünüz çelişkilere çözüm aramak tabi ki en doğal hakkımız. Dağ kadrosunun doğa şartları sebebiyle ne derece zor olduğuyla ilgili örneklerin yanı sıra. Dağ kadrosunda yaşanan olayları katılım sürecinden itibaren başından bir çok olay geçen örgüt mensuplarının hatıralarıyla aktarmak konunun anlaşılması için daha belirleyici olacaktır. dağ kadrosunun gerçek yüzü olan insanlık dışı olaylarla ilgili örneklere de değinmek gerekir. 4b-3 Dağ Kadrosunda Yaşananlar Ve İtiraflar PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları.yapılanma. Ancak çözüm olarak çıktığımız dağların sizi daha büyük çözümsüzlükler içine 368 Sami Demirkıran. hatıralar ve anılar teker teker değerlendirilmeye değer niteliktedir. s:236 207 . Bu bakımdan yer yer isimleri beyan edilmemiş olan eski örgüt üyelerinin ifadeleri de dahil tüm yaşanmış olaylar.

Süreyya Bulut (Jian kod adlı) hayat hikayesini anlatırken yaptıkları katliamları anlatmakta ve dağ kadrosunun gerçek yüzünü bizlere 370 göstermektedir. Sonraki dönemde Selimiye köyünü bastık ve 9 kişiyi kurşuna dizdik…” 369 Şemdin Sakık. İstanbul-2004 370 Demirkıran. Kendisini gecikmeli de olsa tanıdık. Apo beni anlayın diyordu. Bu satırları okur okumaz ikinci idam fermanımı çıkaracağından kuşkum yok. 3. Bebekleri öldüren komutan oluyor. Bu beni radikalleştirip intikamdan intikama koşturdu. Aradan yıllar geçmesine rağmen rüyalarıma giriyor. Zeli kampında Osman Öcalan’ın komutasında 6 ay eğitim gördüm. şimdi üzgünüm.” 2. Ben de sizlerle birlikte kaldım. yaşamı tehlikeye atmaktır. Çok sayıda kişiyi geri gönderdim.Şemdin Sakık’ın kitabında verdiği ifadeler. “Bizi zor kullanarak dağa çıkartanlar önce İran’a ardından da Irak’a götürdüler. Doğru. APO.düşürdüğünü biliyorum. Kardeşimin cenazesi sahipsiz kaldı ve Diyarbakır’da gömüldü. Ben geçte olsa bunu anladım. üç yaşındaki bebekleri herkes öldüremez. Kızkardeşim Adife’yi 1984 yılında dağa ben çıkardım. 3 ay sonra öldürüldü. s:238 208 .g. Doğruları dile getirmeye çalışanların sesleri silah sesleri arasında eridi. Öldürmek caniliktir.e. “herkes PKK’lı olamaz” diye bir sloganımız vardı. a.369 Yüzbinleri kandırdık Yüzbinlerce insanı kandırarak Apo’ya bağladık. Onu ben öldürmüşüm gibi acı çektim ve kadınları dağdan indirme kararı aldım. Ama eşekçe bir anlama oldu. Seni anlatmak.

Geçmişi ve hafızayı. bir kısım insanın ‘hain’i ilân edilmiştim.g. Bir kısım insanın ‘cani’si. yetmişlik bir ihtiyar kadar yıpratmıştı. Kadın-çocuk demeden herkesi öldürüyorlardı. Yalnızdım. Dahası. vatandaşı olduğum devleti. “Tehdit sonucu örgüte katıldım. İki aylık sorgu süreci ise bitap düşürmüştü. Çok ağır ve insafsız siyasi ve kişilik lincine tabi tutulmuştum. geleceği ve hayali.. zor günlerin sığınağı olması gereken aileyi.4.Bigar kod adlı örgüt üyesinin beyanlarıyla PKK. Ancak örgüte yeni katıldığım için bana görev vermediler. Benimle görüşen yetkililerden. Herkesin ya ‘tehlikelidir’ ya da ‘geçmişin intikamını almalıyız’ deyip düşmanca davrandığı bir konumdaydım. örgütü ve on sekiz yıllık emeği. bir şeyler 371 A. devlete bağlı köylerin basılması için militanları görevlendiriyorlardı. Ancak erzak almak için gelen militanlar tarafından yakalandım. Bir ara kaçmaya karar verdim ve köye sığındım. uğruna mücadele verdiğimi sandığım halkı. sevgi ve saygı görmedim. insanı öldürücü yalnızlıktan kurtaran dostu da yitirmiştim. aynı zamanda düşman da yaratmıştım. Katılmasaydım beni ve ailemi öldüreceklerdi.e. s:238 372 Şemdin Sakık.Şemdin Sakık yıllarını verdiği PKK terörünü ve yaşadıklarını şu şekilde özetliyor. Sağlıktan. Silahımı alıp elimi bağladılar ve işkence yaptılar. 2005-Ağustos 209 .” 371 5. Gurup sorumlusu. “Şemdin Sakık’tan mektuplar” Marduk yayınları. moralden. ziyaretçilerimden ve birkaç kez uğrayan avukatlardan ilgi. umuttan da olmuştum.372 “On sekiz yıllık dağ serüveninin yorgunluğu. Zira yardımcı olmaya değil.

Yoksa hem ailemizi.04.” geliyorlardı. Ceza. parti içi korkunç bir kastlaşmaya neden olundu.g. siyasal. tecrübeye sahip olmadan. hem de bizi öldürüyorlardı.dayatmaya kullanmak. kendisini sözde tek erişilmez güç olarak kabul eden kadınlar. Öldürme eylemlerini yapmak zorundaydık. Hazırlanan bu elit kesim emekle büyümek yerine.Örgüt içindeki kadın sorununu dile getiren Zozan kod adlı örgüt üyesi şunları ifade ediyor. Ne yazık ki kadın da Öcalan´ın bu yanını fark ettiğinden dolayı korkunç bir çarpıklaşmayı yaşadı. Örgüt her başarısızlığına bir bahane bulup bazılarını cezalandırıyorlardı.374 Başından sonuna kadar gerillanın içinde olan. Bir biçimde 7. örgütsel ve askeri alanda hiç bir yetkinliğe. Komuta düzeyindekiler. tabiri caizse emeksiz bir şekilde ülke kaderini belirleyecek kademelere getirilerek. başarısızlıkları sonucunda mutlaka bir kurban buluyorlardı... Öcalan´a dayanarak iktidar 373 Demirkıran. kendisi hakkında bir kaç övgü dizip yazabilen.Mehmet Şahin (Şerif kod adlı) örgüte katılımını yaşadıklarını ve gördüklerini şu şekilde özetliyor.rizgari.e. Ondan sonra örgütten soğudum.373 “Aile olarak örgüte yardım ediyorduk.. korkunç zorluklara katlanan birçok kadın hiç görülmezken.com erişim tarihi.2006 210 . 22.” 8. s:238 374 http://www. Örgüt 23 militanın öldürülmesi ihbarını ağabeyim Mustafa Şahin’in yaptığını öne sürüp onu öldürdü. a. ölümdü.

Yazdığım. kariyer uğruna insanları kullanma kalmamıştı.olmayı tercih etmiş ve Öcalan yetmiyormuş gibi bir de onun savunuculuğunu yapan ve bunu parti içi bir kavgaya dönüştüren asalak bir kadın grubu belirmiştir.” 10. Akli dengesini kaybetti. http://www. 9. Onun (Abdullah Öcalan) kurduğu sistemde birbirimize o kadar düşmandık ki başka düşmana ihtiyacımız yoktu.2006 211 .Dilaram kod adlı örgüt üyesinin anı-roman olarak hazırladığı “özgürlüğe kaçış” isimli kitabında örgütün içyapısı hakkında önemli bilgiler vermekte ve kadın sorununu tekrar hatırlatmaktadır. herkesin öyküsü.Evin isimli bir örgüt üyesinin dağ kadrosunda bir komutan tarafından tecavüze uğraması sonucu intihara varan ölümü Dilaram’ın kitabında şu 376 şekilde aktarılmıştır.375 “Öcalan’a tapmıştım. Bana iyi davranmazsan.pkkgercegi. Masmaviydi gözleri. İnsanlar yaşadıkça akıllanıyor. elektrik şoku verildi. Birbirimizi yok etmek için psikolojik savaş. Kadınlar arasında yapılmadık hakaret. Herkes biliyordu.htm erişim tarihi:22.2006 376 “Özgürlüğe Kaçış” basım yeri yok.pkkgercegi. dedikodu. hakaretin haddi hesabı yok.net/son.04. Çok tedavi gördü. çok güzel. Tecavüzcü.04. fakir bir köylü kızıydı.net/son. Gece yarısı oldu mu kızcağız çıldırıp kayalara tırmanıyordu. “Evin. karşında ateş topu olurum.http://www. ayrıca bkz. ayak oyunu. En sonunda Evin kaçtı ama kaçarken 375 Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006. aktaran. Gece yarısı nöbette PKK’lı bir komutan tecavüz etti.htm erişim tarihi:22. Irak Kürdü’ydü.

1997 Temmuz’unda 16 yaşına basmıştı. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 212 . çok küçüktü. Evin. tutuklandı. O doğduktan sonra beni idam edin" dedi. 1991’den beri arkadaşımdı. Babasına dokunmadılar. Son isteğini sordular. idam edin" dedi. Beni en çok etkileyen. karnını kuşakla bağlıyordu ama büyüyünce gizleyemedi. Köylüler bulup ailesine teslim ettiler. Suçu. yargılanıp infaz kararı verildikten sonra yapılanlardır. Kaçma planları yaptı ama anlaşıldı. 12 yaşındaydı. İki bacağını kaybetti. biriyle ilişki kurmasıydı. Cemil Bayık.377 “Yedi aylık hamile Ronahi’nin Zele’de infaz edildiğini Osman Öcalan da Cemil Bayık da iyi biliyor. Ronahi. Karnında bebeğiyle öldürüldü. Apo’nun çıkardığı "korucu çocuklarını kaçırıp PKK’lı yapma" kanunuyla kaçırılıp getirilmişti. Suriye-Kamışlılı’ydı.de mayına bastı. Ronahi’nin son isteğini söyledi. Temmuz 377 “Ölmeden Önce Son İsteği Çocuğunu Doğurmak Oldu” aktaran. Cemil Bayık’a.” 12. Açığa çıktı. Çünkü onlar karar verdi. "Çocuğumun hayatını bağışlayın.” 11-Ronahi isimli dağ kadrosu militanı yasak ilişki sonucu hamile kalmış ve karnındaki çocuğuyla öldürülmüştür. Hevidan’ın eline kazma kürek verip mezarını kazdırdılar. Baho Ağa’nın aşiretindendi. İnfaz manga komutanı.Dilaramın kitabında dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olaylardan Hevidan isimli küçük bir kıza yapılanlar bu ortamın veya örgütün vahşiliğini göstermektedir378 “Korucu kızı Hevidan. örgüt içindeki kadının trajik öyküsüdür. "Hayır. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 378 “Mardinli Hevidan’a Mezarını Kazdırdılar” aktaran.

EJAK ve YAJK´ın propagandasında "kadın önce kadını sevmeli” denir. Kadınlar başını taşlarla ezerek öldürdüler. o köylü kızı.sıcağında çukur açarken söylediği türkü dağlarda yankılanıyordu. başka cinsi sevemez" denir. karşı cinsten birini sevmesini yasaklarsanız. birden fazla erkeği sevebilir ama sadece vücuduyla bunlara bağlanabilir özünde.Dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri içtimai yapıyı şekillendiren temel hususların başında gelir. "Ahım sizin boynunuzda kalacak!" İnfaz mangasında tek bacağı protezli Siirtli Rengin. Böyle bir ortamı sorgulamaya kalkarsanız lezbiyenlik ve homoseksüellik de ortaya çıkar.379 “…Bir yerde kadın erkek ilişkilerini yasaklarsanız.65-66 213 . Aşk veya sevginin tanımı yapılırken "kendi cinsini sevmeyen. Son isteği sorulduğunda af dilemedi. Bu hususu dağ kadrosunda yaşamış olan Aryen’in ifadeleriyle aktarabiliriz. "Kahrolsun Apo" dedi. Bu mantığın uygulamasında ortaya diğer sorunların çıkması olağandır. İstanbul-2004. “PKK’de Kadın Olmak” Doz yayınları. elbette ortaya böyle sapmalar çıkar . İNTIHARVARİ EYLEMLERDE ÖLÜYORLARDI. bunu duygusal bağlamda bile yasaklarsanız. Ölmüyordu bir türlü. s.” 379 Nejdet Buldan. ruhunda tüm bu kişileri ve kendisini Apo´ya bağlamak zorundadır. Hevidan’ı gözünü kırpmadan taradı.Kadın tek bir erkeği sevemez. Şam´a gelip Öcalan´ı görüp bu sistemin kimin elinde olduğunun farkına varınca.” 13. BÜYÜK BİR UMUTSUZLUĞA KAPILIYOR: BU UMUTSUZLUKLA GERİLLAYA GİDİP ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMALARDA.

. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok.04. isimli kadın örgüt militanı örgütte yaşadığı olayları anlatırken dağ kadrosunda yaşanan çarpık ilişkileri ve insanlık dışı muameleleri de aktarmaktadır. örgüte katılımını ve başına gelenleri şu sözlerle dile getiriyor..htm erişim tarihi: 18.pkkgercegi.380 “..2006 381 A. Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı..Y. ..M. Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var. Bizlerin çektiği acılar ve sıkıntılar umurlarında bile değil.Ş.net/pkk_teroru_ve_gercekler. ..” 15.g. ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim. Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar.Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım. .. İran ve Ermenistan üzerinden geliyor.y. Örgüte para Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızdan vergi adı altında zorla toplanıp Suriye. Örgüte İran.14- İsmini açıklamayan Ö. 214 .. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım. Suriye ve Avrupa Devletleri destek veriyor. Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var.381 “Köyümüze gelen tabancalı bir adam babamı ve küçük kardeşimi öldürmekle tehdit ettiği için ben ve amcamın kızı bu adamla birlikte gitmek 380 http://www.

1996 ve 1997 yılları arasında burada kaldım ve çeşitli ayak işlerine baktım. Saçlarımın dökülmesine başlangıçta üzülmüştüm. isimli örgüt üyesi örgütte yaşadıklarını aktarırken. Evin yakınında bir İran askeri birliği vardı ve burada görevli İran askerleri evin etrafında ve kapısında nöbet tutuyorlar hem güvenliğimizi sağlıyorlar hem de yerimizin tespit edilmemesi için çiftlik askeri bir birlikmiş havası yaratıyorlardı.’’ 16..Y. örgüt içindeki çarpıklıkları ve yapılan muameleyi aktarmaktadır. . İsmini bilmediğim bu adam daha sonra bizi örgüte teslim etti.. 215 . Burada sonradan arkadaşlarımdan deney amaçlı olduğunu öğrendiğim bazı ilaçları iğneyle kafa derimin içine verdiler.. ilkokul 4.Saçlarımın dökülmesinde sonra tedavi olmam için beni İran’ın Urumiye şehrine gönderdiler.1979 doğumlu.Eğitim esnasında bir kaza geçirdim ve başımı kayalara vurdum. sınıftan ayrılan Ş.zorunda kaldık. 382 382 A. Beni tedavi amacıyla Kuneraya götürdüler.. Bir süre sonra saçlarım tamamen döküldü.y.Kaçırıldıktan sonra örgüt bizi devamlı kontrol altında tuttu. . Burada 100 kadar örgüt üyesiyle birlikte bir çiftlik evinde kalıyorduk.g. Ayrıca kadroda örgüt üyelerinin birbirlerinden korkan bir durumda olduğunu aşağıdaki ifadelerden çıkarabilmekteyiz. Bana buraya tedavi olmam için gönderildiğim söylense de herhangi bir tedavi şekli uygulanmadı. ... Başımızda kaçmamamız için hep nöbetçi vardı. Ancak daha sonra kız arkadaşlara yapılan tacizleri görünce saçlarımın dökülmesi ve çirkinleşmem nedeniyle bu tacizlerden kurtulduğumu ve namusumu koruyabildiğimi anlayarak sevindim.

bazen de kapatmaz küfrederlerdi. Birbirimizi tanırdık. Ben de bunlara inandım. Radyoda çağrı çıkınca bazen kapatırlardı. Bunların hepsinin bizi kandırmak için çıkarılmış yalanlar olduğunu söylerlerdi.g. Ailenize dönmenize müsaade etmiyorlar. bilirdik ama ayrılmaktan konuşmazdık.383 383 A. Çok korkuyordum. Hiçbir şey örgütün anlattığı gibi değil. 216 .…Nereye gideceğimizi söylemeden beni örgüte götürdüler.Örgüte katılanların çoğu benim gibi katılışının farkına varmadan. O bildirilerde yazanların yalan olmadığını şimdi daha iyi anladım. 17.1977 doğumlu. Kafamda hep bu vardı. Fakülte’den ayrılarak örgüte katılan Halit S. bildirilere rastladım.Arazide. örgüte gittiğini bilmeyerek gelen veya zorla getirilenler. Keşke yüz defa bu duyurulara inansaydım. suçsuz insanları öldürüyor ama bunların siyasi mücadele için yapıldığı söyleniyordu. yakalananların öldürüleceklerini söylüyorlardı. İbadet edene rastlamazsınız. salim buradayım. Örgüt.y. Aksine. her yakalananın önce konuşturulacağı sonra da işkence ile öldürüleceği anlatılmıştı. Yıllarımın boşa geçtiğini düşünüyorum. isimli örgüt üyesinin örgüte girerken yaşadıkları ve örgütün aileye yaklaşımı hakkındaki ifadeleri bizlere dağ kadrosunun ve genel anlamda PKK’nın örgüte nasıl eleman aldığını ve ilerleyen süreçte onların geçmişle olan bağlarını nasıl hiçe saydığını göstermesi bakımından dikkate değer niteliktedir. Ama kaçtım ve teslim oldum. Herkes birbirinden korkar. Keşke onlara inanacağıma bildirilere inansaydım. kendine önder diyenlerin yalanlarını daha iyi anlıyorum. Ama sağ. Bana. Grup liderleri bunların yalan olduğunu.

Örgüt inançsızlık felsefesini fazla dinin üzerine gitmeden gizli gizli yürütürdü. ikna edilemezse cezalandırılıyor ve savaşa gönderiliyor. isteyen katılır.“Üniversitedeyken örgütle ilgili kitaplar okuyorduk ve maceracı duygularımız kabarıyordu. Yasa hakkında örgüt. “Biz. isimli örgüt üyesi yaşadığı hayal dünyasını ve kandırılış öyküsünü şu şekilde ifade 384 etmektedir. kan dökmekle bir yere varılamayacağını. Suriye ve İran’dan da haklarımızı alacağız ve bu dört bölgeye oturacağız. “devlet bizi daha önce dinlemiyordu”. isteyen para verir” diyorduk. burada kalıp ne yapacaksın” dediklerinde örgüte katılmayı kabul ettim.y. örgüt hakkında söylenenlerin yalan olduğunu insan zamanla öğreniyor.g. “En geç 1994 yılında devlet kurulacak biz de zengin olacağız” diye propaganda yapıyorlardı. Açık ve özgür bir üniversite ortamında aykırı düşünceleri savunmayı marifet bildik ve bu örgüte katılmamızda etken oldu. cahil militanlara ise “gidersen öldürülürsün” şeklinde propaganda yaparak kandırıyordu." 18. Aileden bahsetmek. örgüte katıldıktan sonra ortadan kalkıyor ve yasaklanıyordu. “…Kan dökmenin anlamsız olduğunu. Devletin pişmanlık yasasını duyduk. “kadınlar bile savaşıyor. Bana.1978 doğumlu. “Örgüt başı en doğrusunu bilir” mantığı hakimdi. 217 . Medya TV ve HADEP’in gençlik kolları. akıllı militanlara. ilkokul mezunu olan Cemşit B. Kaçanları gözden düşürmek için “onlar hain ve korkak” şeklinde propaganda yapılıyor. Türkiye’den hakkımızı aldıktan sonra Irak. Bahsedenler ikna edilmeye çalışılıyor. PKK’ya eleman temininde etkili 384 A.

uzun yürüyüşler. örgüt içerisinde bulunduğu süreçte edindiği izlenimleri aktarırken 385 A. aile özlemi insanı ümitsizliğe itiyor. Örgüt. ayaklar bağlanır ve aç bırakılır. Tabii ki geç kaldık. 218 . Örgütte yaşadıklarını şu sözlerle ifade 385 etmektedir. D. kendimi.1972 doğumlu.“ 20. Her aileden çocuk sayısına göre zorunlu katılımlar gerçekleştiriliyordu. Artık insan ne diyeceğini bilemiyor. Ş. silahlı mücadele ile bir yere varılamayacağı görüşü hakim oldu. fakülte 3. ailemi ve bunca yılı boşa geçirdiğimi düşündüm.Okulda bir grup oluşturduk ve faaliyetlerde bulunduk.Urfa-Suruç Doğumlu. Hayallerimizi.Yiyecek ihtiyacımızı. Silahlı eylemlere katıldım. İş bulmak. ölüm korkusu. Halkla irtibatımız azalmıştı. gençliğimizi yok etti. sakıncalı bir yerde ise boğularak infaz edilir. Zor yaşam. Ö. Kaçma düşüncesi çoğu kişide var ama birbirine güven duymamaları. Öğrenci arkadaşlardan örgüte katılımlar beni etkiledi.’’ 19. Binlerce insanı boş hayaller uğruna ölüme götüren birini nasıl böyle gördüğüme şaşıyorum. Örgüt içerisinde. Teslim olduktan sonra. evlenmek gibi hayallerim var. Herkes bıkmıştı ama korkudan konuşamıyordu.g. sınıftan ayrılmış F.. ispiyonlama ve ölüm korkusundan dolayı bahsedilmiyor. Bu da halkın tepkisine yol açıyordu. Arkadaşlıkların hep menfaate dayanması.1977. çıkarcı tutumlar ve vaad edilenlerle yapılanların tersliği beni hayal kırıklığına uğrattı.y. zor kullanarak temin etme yoluna gidiyorduk.olmaktadır. geçen zamana yanıyorum. Örgütte cezalar ağırdır..Y. açlık. “. Eller. Herkes Öcalan’ı ilah olarak görüyor ve söylediği her şeyin doğru olduğuna inanıyordu. uykusuzluk. bu kadar halkı perişan etti. Ses getirmeyecek bir yerde ise silahla.

Diyarbakır T.. ifadesinde şunları aktarmaktadır.…Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var. 387 A. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok.y.387 386 A. yaşadıkları ve itirafları bölümünün nihayetinde 10 yıl örgütte yaşamış ve ardından kaçarak bu çıkmaz sokaktan kurtulmuş bir teröristin ifadelerine yer verilecektir. Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım. 386 . Dağ kadrosunda yaşayanların anıları. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım. Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı. . ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim.E. 219 . Örgütten kaçan terörist. Bu kişinin örgüte girişinden. Ele aldığımız bu son ifade daha öncekilerini de kısmen kapsayan nitelikte olması bakımından kapsamlı ve dikkat çekicidir.y. Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar. yaşadığı olaylara kadar tüm hayat hikayesi. teröre meyilli olan gençlerimize ve başta ailelerine ibretlik bir olay olması bakımından emsaldir. Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var.g. Örgütün üçte ikisi kaçmak istiyor ama korkudan cesaret edemiyorlar. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok..g.M Şubesinde ifadesinden aktarılmaktadır.örgütteki gruplaşmaları ve politikaları şu şekilde aktarmaktadır.

ben de büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. bizlere olan güvensizliği içimizdeki kişilikle harekete edemeyeceğimizi üzerimizdeki paraları ve pasaportları alarak tüm çıplaklığı ile ortada bırakıvermişti. hor görüldüğü. Ben Avrupa'ya gittiğimde orada özellikle bahse konu devletler etrafında Kürtlerin Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş olduğu. birçok imkandan yoksun bırakıldığı. yurt dışına çıktığımda çocuk yaşta oluşum. Annem telefonda "ben ölüme bile razıyım ama seni o gerilla elbisesiyle. çalışmak için iş bulmakta bile zorlanışım. tüm bunların nedeninin de devletsizlik olduğu. İran istihbarat görevlilerinin bizleri yakalayıp örgüt mensuplarına teslim edip oradan da örgüt mensupları tarafından Urumiye'ye daha sonra Zağros dağına ne olduğunu anlamadan gelişim. daha sonra da kampına giderek örgüte girdim. yeteri kadar bilinçli olmayışım. yaşadığımız yerdeki kişiler tarafından pek değer verilmemesi. Çünkü örgüt daha biz uçaktan iner inmez. bu nedenle Kürdistan için savaşın kutsal olduğu söylemleriyle binlerce genci dağlara çıkartan 220 . çevredekiler tarafından ikinci sınıf muamele görmemden dolayı amcamı oğlunun vasıtasıyla PKK-KONGRA/GEL terör örgütünün mitingine götürülüşümden sonra yaşamış olduğum aşağılık kompleksinin etkisiyle içimdeki boşluğu doldurmak çevremdekiler tarafından sahiplenmek."Ben küçük yaşta koruculardan kötü muamele gördüğüm için ailemin de isteği ile yurt dışına gitmeye karar verdim.Ailemin ekonomik durumunun iyi olmaması. ezildiği. elinde silahla görmek istemiyorum" diyerek ağladı. kendimi daha güçlü hissetmek amacıyla örgütün derneğine.

Bizlere yıllarca "gemiyi en son kaptan terk eder" şiarı etrafında dersler veren en tepede ki insanların mesela Osman Öcalan'ın yanına sevgilisini de alarak bir çok yönetici ve savaşçı ile Irak'ın daha içlerine kaçarak ayrı bir parti kurması. Osman Öcalan'ın örgüte katılan bayanların hemen hepsiyle cinsel ilişkiye girdiği." gibi röportajları ve benzeri konuşmaları bir kez daha gerçeği görmemi sağladı. yaşamın. ancak üst kadroların haremler kurduğu. Özellikle üç metrelik bir ipi almayı unuttuğu için hayatının en güzel çağındaki gencecik bir insanın verilen emrin eksiksiz olarak yerine getirilmesine örnek olsun diye yüzlerce kişinin gözünün önünde asılması(ismini ve kim olduğunu bilmiyorum.anlayış… Alt kadroda ki gerillalara yasaklanan. tıpkı kardeşi Abdullah Öcalan gibi onlarca senedir savunduğu değerleri ve örgütün kanunlarını bir anda bırakarak sevginin. Şemdin Sakık'ın genç erkeklerle ilişkiye girdiği. sosyal hayatın kutsallığını savunması "bir daha gelsem PKK terör örgütünde mücadele etmek benim için seçenek dahi olamaz. bir yerde insan hayatının en heyecanlı. 2001 yılında Tinere kampında bir erkekle bir bayanın el ele tutuştuğunun görülmesi üzerine her ikisine de meydan dayağı atılması sonrası bayanın intihar etmesi. söylemi bile insana batan sevgi gibi. ailenin. aşk gibi dünyadaki en kutsal değerlerin adına yoz ilişki denilmiş. ancak olay 1998 yılında Zap alanındaki Metina bölgesinde meydana gelmiş). en dinamik ve enerjik olduğu bir çağda kalbimiz bir mermi çekirdeğinin karşısında gezer duruma getirilmişti.erkek ilişkisinin. bizlere yasaklanmış. kadın. erkeğin o kamptaki sorumlulardan birini 221 . aşkın.

2003 yılında İran Rojhilan'dan örgüte katılan bir gencin Murat Karayılan tarafından koruma olarak alınması. bu gencin bir gece Murat Karayılan'ı örgütte faaliyet gösteren bir bayanla cinsel ilişki halinde iken görmesi üzerine Murat Karayılan'ın bu genci sabah cebinden 25000 dolar para çalmakla suçlayarak kuşuna dizdirmesi gibi insanın midesini bulandıran yüzlerce olay insana niye yaşadığını milyonlarca kez sordurmaktadır.vurarak kaçması. Yukarıda sıralanan tüm hususları kapsayacak mahiyette olması gereken ve çözüm paketi önerisi olarak ifade edebileceğimiz eklentide sorunun analizi ve yapılması gerekenler genel hatlarıyla vurgulanacaktır. makro anlamda PKK ile dar anlamda ise dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için yapılması gerekenleri aktarmak gerekmektedir. 222 . Bir gece gruptaki örgüt mensuplarıyla yiyecek temin için bölgemize yakın bir köye inerek evlerden zorla yiyecek maddesi istemeye başladığımızda benim gittiğim evdeki yaşlı bir kadının kapıyı açarak "evladım ben de senin gibi geçimimi sağlamak için dileniyorum" demesi üzerine her şeyden koparak kaçmaya karar verdim" Dağ kadrosunda ve örgütte yaşanan bu örnek olaylar silsilesi PKK’nın insana ver(me)diği değeri göstermekte ve bir hiç uğruna nasıl binlerce insanın ölüme gittiğini sergilemektedir. PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları ve yaşam şartlarını aktardıktan sonra. PKK’nın tutunum ideolojisinin baskı ve korku temelli olduğu bu yaşanan olaylardan anlaşılmaktadır.

1’de Terör.PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER (ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ) Ülkemizde 25 yıldır aktif olarak tedhiş hadiselerinin mümessili olan PKK. Terörle Mücadele Kanunu Md. PKK ile aktif mücadele eden Güvenlik Kuvvetleri bu mücadelelerini 1991 yılında çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütmüştür. Türk insanına terörle yaşamanın zorluğunu ve acımasızlığını sonuna kadar hissettirmiştir. maddesinde yapılan terör tanımı ülkemizdeki silahlı şiddet olaylarının isminin konulması açısından çerçeve bir hüküm taşır.388 388 3713 sayılı TMK Md.1 223 . Bu kanunun 1.

Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini. Bu husus kanunların eksikliğinden değil. cebir ve şiddet. yıldırma. çözülmesi gereken sorunun sosyolojik açıklamasının veya araştırılmasının yapılmaması ve böylece terör sorununun çözümünün yollarının zihinlerde alt yapısının oluşmamasından kaynaklanmaktadır. korkutma. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak. Bu sorunu çözmek için her türlü askeri-polisiye tedbirler alınmış ancak sorun ülke gündeminden düşmeyecek kadar gücünü korumuştur. 224 .” Ülkemizde kanunlar yürürlüğe girdikten sonra uygulamada algılama farklılığı sonucu farklı yönlere çekilebilmesi sebebiyle çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır..“…Baskı. hukuki. yıkmak veya ele geçirmek. Özellikle PKK dağ kadrosu gibi gayrı nizami harp usulleriyle terör ve tedhiş yaratan bir yapılanmaya klasik tedbirler ve yöntemler kullanmak sorunu daha da kronikleştirmektedir. Özellikle PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler ülkemizdeki terör sorununu çıkmaz bir hale sokmuştur. ekonomik düzenini değiştirmek. kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemleri ifade etmektedir. Terör sorunu salt askeri ve polisiye tedbirlerle çözülemeyecek veya asgari düzeye çekilemeyecek kadar girift ve karmaşık bir meseledir. temel hak ve hürriyetleri yok etmek. sosyal. laik. devletin iç ve dış güvenliğini. Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek. devlet otoritesini zaafa uğratmak. sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle. siyasi. Terör sorunu ülkemizde en başta PKK terör örgütünün isminde anlam kazanmaya başlamıştır.

Ülkemizdeki PKK terörü her ne kadar bizim algılamalarımıza göre terör olarak görülse de. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için dağ kadrosunun oksijeni veya yaşam kaynağı olan militan temininin önüne geçilmesi gerekmektedir. Olması gereken çok daha kapsamlı ve halkı da bilinçlendirebilecek mahiyette bir konsepttir. Sosyolojik sorunlar bulaşıcı hastalık gibidir. Toplumu ilgilendiren ve toplumun içinden beslenen veya büyüyen bir problemle mücadele. Vatandaşları hassasiyetini göstermelidir.PKK terörüne ve özellikle dağ yapılanmasına karşı tedbirler alabilmek için veya bunları asgari tehdit düzeyine çekebilmek için devlerin ve sivil toplum örgütleri de dahil tüm kurum ve kuruluşların ortak bir mücadele konsepti olmalıdır. Bu bakımdan ülkemize yıllardır huzur vermeyen PKK terörüne ve özelde PKK dağ yapılanmasına karşı güvenlik kuvvetlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye’nin Terörle Mücadele el kitabı haline gelmeli ve çıkarılacak terör kanunlarına da rehber olmalıdır. toplumun tüm dokularına sirayet etmeye başlar.C. Bu durumun önüne geçilebilmesi için de bataklığı kurutmak gerekir. Yani PKK ile Devlet arasında kalmış kitleleri terörün kucağından kurtarmak 225 . Gerekirse aylarca tartışılıp üzerinde kafa yorulması gereken bu meselede başta devletin sorumlu birimleri olmak üzere tüm T. Bu mücadele reçetesi. Milli Güvenlik Strateji Belgeleri veya bu tarz çalışmalar devletin sadece belli bir kesiminin görüş ve fikirlerinden teşekkül etmiştir. bu kavram örgüt tarafından manipüle edilip büyük bir toplumun direnişi veya intifadası düşüncesi veya fikri haline getirilip Doğu ve Güneydoğu halkına sunulmaktadır. toplumu korumakla görevli güvenlik güçlerine düşmektedir. Çünkü terör sosyolojik bir problemdir.

PKK dağ kadrosuyla mücadele açısından ne yapılmalı. Bu açıdan soruna yaklaşım ehemmiyet arz etmektedir. stratejimiz ne olmalı gibi sorular sorularak önce sorunun tespiti devamında değerlendirilmesi ve analizi nihayetinde ne olmalı şeklinde tasnife ihtiyaç bulunmaktadır. PKK’nın Dağ Kadrosunun başını çektiği terör gerçeğinin açıklamasının yapılması ve tanımının konulması çözüm için girizgâh niteliği taşımaktadır. görüş. Nihai analizde diyebiliriz ki Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin matruşkalaşan terör sorununa bir yaklaşımı olmalıdır.gerekir. Bu hususla ilgili ne kadar farklı fikir. öneri ve çözüm paketi varsa değerlendirilmeli ve güvenlik vizyonu genişletilmelidir. Sorunun Tanımı Ve Teşhisi PKK dağ kadrosunun yıllarca gerçekleştirdiği ve muhtemelen gerçekleştireceği eylemler uluslar arası ve ulusal ölçekte hukuki planda 226 . Fert fert insan kazanmayı amaç edinerek Doğu ve Güneydoğu’da kardeşlik müessesesinin temin edilmesi gerekmektedir. Makro anlamda PKK ile mücadelenin en önemli boyutu olan dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için başta Güvenlik Güçleri olmak üzere devletin belli bir yol haritasına veya rehbere ihtiyacı vardır. BİR ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ Var olan bir soruna çözüm üretebilmek için sorunun teşhisini yapmak gerekir.

14 227 .değerlendirilmesi yapıldığında birer terör suçu olarak ifade edilebilir.26. Md. Önemli olan nokta PKK dağ kadrosunun potansiyel tehlike 389 Şahin Kurt.161 390 “Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele” isimli konferansa ait belge ve zabıtlarda sentez konuşmasından alınmıştır.389 Dağ kadrosunun eylemlerinin birer terör eylemi olduğu konusunda her hangi bir problem olmadığı gibi. Umut Vakfı Yayınları. verilecek cezaların caydırıcılığı aksi yönde tesir gösterebilir. sorunun özünü verilmesi gereken cezalarda görmektedir. Ancak işlenen cürüm terör kapsamında ise ve içinde ideoloji varsa. (DGM eski Başkanı). Ancak sorunun hukuki yönünde üzerinde muhakkak durulması gereken nokta DÖNMEZER’in ifade ettiği gibi “Terörle mücadele ederken hukuk kurallarına riayet edilmesi ve bu mecburiyetin her gün vurgulanmasıdır. Seçkin Yayın Evi.95. Tepkisel güvenlik anlayışına genetik kodlarına kadar bağımlı kalan Türkiye.96. Esas sorun mevzuat hükümlerinin değişikliği veya esnekliği değil.”390 Sorunun hukuki açıdan devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine391 işlendiğini ve terör suçları kapsamında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Ancak mevcut olan sorunun hukuki yönü sadece vuku bulan olaylara reçete sunacak mahiyettedir. Aktaran Marmara Üniversitesi ve The British Council. s. Bu durum ceza-adalet sistemi açısından terslik gösterse de gerçeklik yönü olan bir durumdur. bu eylemlere katılanların tecziye edilmesi gerekliliği konusunda da sorun bulunmamaktadır. sorun terör olaylarının gerçekleşmesinin temel sebeplerinin muğlâk kalmış olmasıdır. İst-1996 391 An. Ceza ve yasaklar adi suç işlemiş suçlular açısından değerlendirildiğinde caydırıcı etkisi mutlak olan bir fenomendir. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat.

Nasıl ki doktorlar bir hastalığı tedavi ederken önce hastalığın ilerlemesini durdurup daha sonra yaralı kısımla ilgileniyorlarsa aynı şekilde Terörle Mücadelenin köklü bir çözüme ulaşabilmesi için teröre zemin oluşturan faktörlerin öncelikli olarak karantina altına alınıp minimum seviyeye indirgenmesi gerekir. gençler veya çocuklardır. Bu bakımdan bir tanımlama yapacak olursak diyebiliriz ki. Bu sorun adli boyutu olmayan ancak önlenmesi gereken nitelikte bir mahiyet taşımaktadır. Bu yapılanmanın oksijeni bu yapılanmanın bilinçsiz ve körelmiş mağdurları olan ancak bunun farkında dahi olmayan veya kurtulamayan dağa çıkmış kadınlar. ilerleyen süreçte gelişen politik olaylar çerçevesinde bu amacını Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında ekolojik yapılanmayı sürekli vurgulayan ütopik bir amaca kanalize etmiş ve bu çerçevede kendisine düşen silahlı çatışmaların sorumluluğunu üstlenen yapılanma olmuştur. Bunların gözünü karatan ve farkındalıklarını sıfırlayan temel husus şiddet ve terörün bilinç kodlarına yerleşmesi ve onları savaşan birer robot haline getirmesidir. PKK dağ kadrosu. 228 . Sorunun hukuki boyutunun yanında görünen ve sosyal yönü olan tarafları da bulunmaktadır. belli bir amaç ve ideal uğruna bir araya gelen ve devletin meşru güçlerine karşı. ülkenin belli bir bölümünde Sosyalist çizgide bir Kürt Devleti kurmayı amaç edinmiş.olması ve gelecekte bu durumun devam edebilmesi ihtimalidir.

Dağ kadrosundaki birçok teröristin dağa çıkma sebepleri içerisinde. Dağ kadrosundaki teröristler. Pişman olup kaçmak ölümle eşdeğer nitelikte olan bir ortamda tek yol düşman gösterilen ve görülen devletle çatışmada.Dağa çıkan ve eylemlere karışan teröristlerin çoğunluğu bu ülkenin vatandaşıdır. içinde bulundukları ortamın zemin oluşturması yatmaktadır. Sorun “dağ kadrosundaki teröristlerin yaptıkları eylemleri durdurmanın yolları” olarak düşünülmesi kısır bir döngüyü beraberinde getirecektir ve getirmiştir. “Bu savaşa neden katıldığımızı 229 . Ancak soruna yaklaşım yaparken hamaset dolu söylem ve girişimler dağ kadrosunun tutunumunu ve asabiyesini kuvvetlendirmektedir. Bu noktada diyebiliriz ki ilk hedef devlet’tir. Bu sebeple bu kişileri düşman olarak nitelendirmek terminolojik açıdan sakatlık oluşturur. Zira PKK terörünün görünen veçhesi dağ kadrosunun eylemlerinden teşekkül etmiştir ve etmektedir. Eğer bu teröristleri düşman olarak görür veya nitelendirirsek onların bağlı oldukları veya aidiyet hissi oluşturan yapılanmayı zımnen tanımış oluruz. Örgüt militanları özel bir suç türü olan terör suçlusudurlar. şehit ettikleri asker ve polisleri üzerlerindeki devleti temsil eden elbiseleri ve kimlikleri sebebiyle şehit etmişlerdir. Zira düşman dışta olur. Sorunu tanımlarken sorulması gereken soru “Niçin bu gençler çocuklar dağa çıkıyor” sorusudur. Birincil sorun olan terör olaylarının köklü çözümü için dağa çıkan yolları kapatmak gerekmektedir. Dağ kadrosuna çıkan terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu İspanya iç savaşına katılan bir İngiliz şairin dizelerindeki hissiyatla bütünleştirebiliriz. ölmek haline gelmektedir.

Sorunu sadece silahlı değil. Yalancılık ve aptallık değil. tüm yönleriyle ele almak durumundayız. 3. 1. niçin dağa çıktıkları. Şehvet. Bu bakımdan ortaya koyacağımız çözüm paketi önerisi belli bir sistematiğe ve ana 230 .PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler terör suçudur ve bu eyleme iştirak etmiş örgüt üyeleri de teröristtir. çözüm önerileri halinde konu konu maddeleştirerek sıralayacağız.Sorunun esası dağa çıkan teröristlerin yaptıkları eylemler değil.Bu teröristlerin büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve düşman değil terör suçlusudur.Yıldızların altındaki platolara Bizi neyin sürüklediğini soranlara İngiltere’deki dostlara Deyin ki. neden bu eylemleri yaptıkları ve onları örgütün silahı haline getiren faktörlerdir. Sorunun tanımlaması ve teşhisi açısından sistematik bir değerlendirme yapacak olursak. Yukarıdaki tanımlama çerçevesinde PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gereken hususları. intikam ve para da değil Biz buraya başka bir yol GÖREMEDİĞİMİZ İÇİN GELDİK” Gerçekten PKK dağ kadrosundaki birçok terörist bu yola göremediği için girmiştir. bu sebep. 2. Bunu önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyelerinden daha iyi anlamaktayız. PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gerekenler konusunda belli bir çözüm metodolojisinin oluşturulması gerekir.

1.Dağ kadrosuna katılımın engellenmesi ve kitle desteğinin kırılması için sosyolojik sorunlarla mücadele Bu üç aşamalı yaklaşım kendi içinde birçok alt başlığı barındırmaktadır. Ancak bu başlıklara yüzeysel değinmek durumundayız.Dağ yapılanmasına verilen yurtiçi ve yurtdışı menşeli maddi desteğin kesilmesi 3. Bu üç aşama önceliği ve sonralığından ziyade sürekli var olan ve devam eden ancak kısa orta ve uzun vadeye yayılarak sorunun kökünü çürütmeyi amaçlamaktadır. 231 . En başta söylediğimiz gibi bir rehber mahiyeti taşıyan çözüm yollarına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu “bilinen” gerçeklerin çözümü konusunda cesaretli adımlar atılamamış ve sorun kemikleşmiş bir hale gelmiştir. Bu hususlar veya başlıklar aslında ülkemizde zaman zaman dile getirilmiş ortaya konulmuş ve bilinen gerçeklerdir. Zira her bir başlık başlı başına bir tez konusudur. Çözüm paketini 10 temel başlık altında sunacağız.Dağ kadrosuyla aktif silahlı ve psikolojik mücadele 2. Çözüm yolları araştırılırken korkularımızla yüz yüze gelmek zorundayız. Bu üç aşamayı sıralayacak olursak. ÇÖZÜM PAKETİ (1) Üç Aşamalı Çözüm Sistematiği Yaklaşımı Dağ kadrosuyla mücadele yolları değerlendirildiğinde temel olarak yapılması ve izlenmesi gereken yol ve yöntemler üç aşamada ve birbirlerine bağımlı olarak gelişmektedir.başlıklara sahip olmalıdır. Sorunun sürekli taze tutulması.

terör olayları da sinekler gibi değerlendirilebilir ve kesin çözüm terörizmi yok etmektir. Terör ve terörizmle mücadele birbirinden farklı olan iki temel husustur.yazılı görsel ve işitsel araçlarla kamuoyu oluşturulması soruna çözüm konusunda adımlar atılmasını mecburiyet haline getirecektir ve esasında getirmiştir… (2) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Tanımlamanın Yapılması (Terör ve Terörizm) PKK Dağ Kadrosunun yapmış olduğu eylemleri Terör eylemleri. Dağ kadrosunun Teröre kanalize olması ve bu eylemleri gerçekleştirmesinin fikri ve ideolojik yönü ise terörizm olarak nitelendirilir. PKK dağ kadrosunun ortaya çıkardığı 232 . Ancak içinde bulunduğumuz küresel realiteler terörizmi yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline getirmeye başlamıştır. Bu kaçınılmaz gerçek karşısında terörizmi minimize etmeye çalışmak gerekmektedir. benzer örnekleri vurgulamamız gerekmektedir. Terörle mücadelede zor kullanmak gereklidir ancak terörizmle mücadelede zor kullanmak aksül amel edip ters etki oluşturur ve sorunun çıkmaza sokar. bu eylemi gerçekleştirenleri. Bu yapılanmayı da terör örgütü olarak nitelendirmekteyiz. Terörist olarak ifade etmiştik. PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemleri terör eylemleri olarak nitelendirirken. Terör olayları ve eylemlerinin vuku bulması terörizmin ortaya koyduğu düşünce ve fikrin fiiliyata geçmesinden kaynaklanmaktadır. Terörle mücadelede silah kullanılabilir ancak terörizmle mücadele fikriyatla ve düşünceyle yapılabilir. Ülkemizde ve Uluslar arası arenada PKK’nın terör örgütü olduğunu metodolojik açıdan ortaya koymamız. Bu bakımdan terörizm bataklık.

işletmektir. a.403 233 . Meşruiyetin kaynağı ve pusulası da hukuk kuralları ve mevzuattır. İngiltere’nin işlettiği şekilde. İtalya’nın.e. Zira terör olaylara. Ancak yeni çıkan kanunlar Terörle Mücadele Kanununun işlevini sona erdirmiştir.392 bölücü terörü azaltmanın veya asgariye indirmenin yolu. Ama bu yasalar ifade hürriyetine yasak koyan ve demokratikleşmeye engel mahiyette olan yasalar 392 İmset. (a) Mevzuat Konusundaki Sorunları Aşmaktır.. Terör mevzuatı konusunda yapılacak ilk iş Demokratik çerçevede oluşturulmuş Terörle Mücadele Kanunu çıkartmak veya revize etmektir. Bu açıdan hukuki planda yapılması gereken ilk iş. 1991’deki mevcut şartları 2007’deki şartlarla eşdeğer görmek soruna çarpık yaklaşmak olur. şartlara ve zamana göre değişim gösteren elastiki bir yapıya sahiptir. Ülkemizde terörle mücadelenin yön göstericisi 1991’de çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunudur. s. antiterör yasalarını etkin bir şekilde.g. (3)PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Hukuki Açıdan Yapılması Gerekenler PKK dağ kadrosuyla meşru güçlerin yani devletin birimlerinin ve organlarının yaptıkları mücadelede meşruiyeti elden bırakmamaları gerekir. Ancak dağ kadrosunun fikri yapılanmasının ve alt ideolojisinin köklerini kurutmak ve bununla mücadele etmek öncelikle ülkemizin kalemşorlarına ve öğretmenlerine düşmektedir. Almanya’nın.terör eylemleriyle mücadelede öncelikli görev Güvenlik Kuvvetlerine düşmektedir. Bu bakımdan Kahveci’nin üzerinde durduğu ve bizim de vurguladığımız nokta şudur.

Ank-2006 s:291-346 394 Pulat Y. Terörle mücadele konusunda çıkarılacak mevzuat ve kanunların zayıf karnı ifade hürriyeti kısmında ortaya çıkabilir. İngiltere’nin Ekim 2005’te çıkardığı Terör Yasası (The Terrorism Bill) sivil-asker ilişkileri açısından örnek 393 alınmalıdır. maddesinin değiştirilmesi gerekçesi şu hususları vurgulamaktadır.. 394 “ Her demokratik rejim. Terörle Mücadele Kanunu 234 ..” 393 İngiliz Terörle Mücadele Konusunda bkz: Sedat Laçiner. Bir devlet ülkesinin parçalanmasını. özgürlükçü demokrasi anlayışına aykırıdır. varlığına yönelecek tehlikelere karşı kendini korumak zorunadır. Editör. Ank-99. Terörizm. Taser.olmamalıdır. . Düşünce özgürlüğünün bir devletin ülke bütünlüğünü ortadan kaldırıcı bir nitelik kazanmasını savunmak (…) pek mübalağalı bir özgürlük anlayışı teşkil eder. bazı parçaların başka bir devlete verilmesini savunan ve bu hedefi gerçekleştirmek için övücü düşünce açıklamaları yapan kişilerin bu davranışlarına seyirci kalamaz. Terörle Mücadele ile ilgili çıkarılacak mevzuat içerisinde sivil inisiyatif arttırılmalı. İbrahim Pınar. Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği. Bir fikrin açıklanması kuşkusuz suç olamaz… Bu. İhsan Bal. USAK Yay. bu suça girmemiş olanı kesin çizgilerle ayırabilmelidir.62 Bu raporun metni için bkz. Hukuk sistemimizde yasaklanan düşünce açıklama şekli suça tahrik olarak isimlendirilmektedir. s. Bilgi yayınevi. askerin ve polisin rolü tekrar gözden geçirilmeli. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8. Terör ve Demokrasi. Terör suçu işleyenle.

Terör çıkmazı bu geminin altına konmuş dinamit anlamına gelmektedir. terörle mücadelenin meşruiyetinin miftahı olması sebebiyledir. Terörle Mücadele Mevzuatının esas önemi. ÖzgürlükGüvenlik dengesi profesyonelce ortaya çıkarılmalıdır. Terörle ilgili mevzuat uluslar arası açıdan denklik taşımalıdır. “Olağanüstü ne demek”. Terör sorunu nihai dönemde ulusal boyutu aşan ve herkesin işin içine girdiği girift bir hal almıştır. 26-02-1999 235 .Terörle ilgili mevzuat sorununun çözümünde yukarıda bazı bölümlerinden alıntı yapılmış gerekçeli rapor göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum ülkemizin dışa karşı imajına da yön vermektedir. Ülkemiz yıllarca Özgürlük.395 395 Gündüz Aktan. Çıkarılacak mevzuat siyasi çekişmelerin ve güç dengesinin malzemesi olmamalıdır. Kürdü. “lakin”lerle tahdit konulması sebebiyle demokrasi ve insan hakları konusunda düzenlemeleri tekrar sıfırdan başlatmak zorunda kaldıysak aynı şekilde çıkarılacak Terörle Mücadele Kanununda da aynı sorunlar tekerrür edebilir. Türkü ve tüm taraflarıyla Türkiye gemisinin içinde seyahat etmek durumunda ve zorunluluğundadır. solcusu.Güvenlik sarkacında hafakanlar yaşamış olması sebebiyle tecrübelerini çıkaracağı kanunlara yansıtmalıdır. Bu açıdan Aktan’ın ifade ettiği şu hususa dikkat etmek gerekir. Nasıl ki 1960 anayasasının insan hakları ve demokrasiye verdiği ehemmiyet 1982 anayasasında “ama”larla. Radikal Gazetesi. Çıkarılacak mevzuat hükümetin tasarrufu değil tüm Türkiye’nin ortak kanaatine uygunluk arz etmelidir. Zira ülkemiz sağcısı. Abartılı maddelerle kanunların içleri boşaltılmamalıdır.

Bu hususu yine İHEB 10/2 md. zümre veya fert tarafından yok edilmesini güden bir faaliyet girişmeye veya eylemsel olarak bunu işlemeye herhangi bir hak gerektirir şekilde yorumlanamaz” demektedir. Yapılacak düzenlemede bu propaganda faaliyetleri kesin bir kararlılıkla yasaklanmalı ve yapılacak eleştirilere karşı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 30. görmekteyiz. “Bildirgenin hiçbir hükmü. maddesi hatırlatılmalıdır. İHEB 30-Md. Bunun gerçekleşmesi için yoğun propaganda eylemleri yapılacaktır. özgürlüklere yar vermeyen antidemokratik sistemlerin propagandasını yapmak veya kütleleri şiddet eylemlerine yöneltecek. PKK’nın son yıllarda ortaya koyduğu birisi de “savaşı Türkiye’ye yaymaktır“. dış dünya bizi ilgilendirmez’ diyebilirler.“… savcılarımız ‘biz mevzuatla bağlıyız. toplumda kin ve nefret oluşturan görüşlerin savunuculuğunu yapmak da girer. Bu md. Özgürlüklerin yok edilmesini güden faaliyet kapsamına.. içinde ilan olunan hak ve hürriyetlerin bir devlet. hükmünde. 236 . ancak yaklaşımları ve söylemleri Türk milletini önümüzdeki onlarca yıl olağanüstü etkileyecektir…” (Öcalan’ın yargılanma süreciyle ilgili yazı) PKK dağ kadrosunun yaptığı eylemlerle mücadele konusunda hukuki alt yapı oluşturulurken dağ kadrosuna yadım ve yataklık edenleri ve örgütün cephe faaliyetlerine katılanları da kapsayacak hükümlere de yer verilmelidir.

Hazırlanacak mevzuat ve hukuki hususlar Uluslararası Hukukun realitelerini göz önünde bulundurmalıdır. 11 Haziran 1985’te yürürlüğe giren “Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 237 . tecrübelerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Mevzuat konusundaki sorunları aşabilmek için yapılması gerekenler. örgütün propagandasından bağımsız düşünemeyiz. (b)Eve Dönüş ve Pişmanlık Yasalarının Etkinliği Dağ kadrosuyla mücadelenin hukuki boyutunun tetkikinde değinilmesi gereken bir diğer önemli husus da eve dönüş ve pişmanlık yasalarıdır.“Düşünceyi açıklama ve yayma ve haber alma özgürlükleri ulusal güvenliğin. Mevzuat terörle mücadele edecek sivil-resmi organların dengesi sağlanmalı ve bu konuda çağın gereklerine göre gerçekçi yaklaşılmalıdır.. Propaganda önüne geçilmesi gereken temel hususlardan birisidir. 2. ülkenin toprak bütünlüğünün. 1. asayişin sağlanması. Terörle mücadelede mevzuat. Eve dönüş ve pişmanlık yasalarının etkinliği konusunda terörle mücadele geçmişimize bakmak bize yön gösterecektir. suç işlenmesinin önlenmesi. Bunun için ceza-adalet mekanizmasının tüm üniteleri konuya profesyonel şekilde hâkim olmak durumundadır.” Dağ kadrosunun yaptığı terör eylemlerini. Ancak bu uygulama da ulusal ve uluslar arası mevzuata göre yapılmalıdır. genel ahlak ve sağlığın gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla kanunla sınırlandırılır. kamu güvenliğinin korunması. 3.

sayı 168. Bu konunun kurumsallaşması açısından ve verimli hale gelmesi bakımından kafa yorulması gerekmektedir.30. 15 Eylül 1986 238 . Aksi şekilde yani “bu yasalar tekrar çıkarılmasın” mantığıyla olaya yaklaşmak çözüme gözlerini kapatmakla eş 396 Yeni Forum Dergisi. Ancak bu durum terör örgütlerini ve fraksiyonlarını ciddi biçimde sıkıntıya sokmuştur. Zira daha önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyeleri örgüt içinde bulunan militanların pişmanlığını göstermesi bakımından rehber olabilecek niteliktedir. Önemli olan nokta veya eleştirilecek husus şudur: Acaba Pişmanlık ve Eve dönüş yasalarından beklenen verim alınabiliyor mu? Eğer bir aksaklık varsa bu noktada aranmalıdır. Sami Demirkıran ve daha birçok eski terör örgütü üyesi bu yasanın sonucunda hayata kazandırılmışlardır.Dair Kanun” terörist örgütlerin bütünlüğünü ciddi biçimde tehdit etmekteydi. Bu bakımdan itirafçılığın temelini atan pişmanlık yasası veya eve dönüş yasaları terörle özelde ise dağ kadrosunun çözülmesinde ayrıcalıklı yeri olan bir konudur. Ramazan Işık’ın belirttiği üzere itiraf:396 Teröre karşı alınmış bir tavırdır. Pişmanlık yasası ülkemizde 21–23 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da "Teröristlerin Rehabilitasyonu" adlı uluslar arası sempozyumla gündeme gelmiştir. Toplumsal salahiyeti sağlamakla görevlendirilmiş Güvenlik Kuvvetleri ve suçluları cezalandırmaya çabalayan mahkemelerin dayandıkları belli başlı kurumlardan biri de itirafçılıktır. Pişmanlık kanunu ve onun paralelinde geliştirilen itirafçılık kanunu ülkemizin terörle mücadelesinde yön gösterici rehberlerin kazanılması açısından anlamlı olmuştur. Bu teröristler pişmanlık yasasını bir kapı olarak görebilmektedirler. Abdülkadir Aygan. s.

Bu merkezlerde kişiye yaklaşım esas önemli noktadır. Pişman olan kişiye iyi niyetle yaklaşmak temel düsturumuz olmalı ancak onu sürekli takip ve tarassut etmeliyiz. (4)PKK Dağ Kadrosuyla Silahlı Mücadelede Yapılması Gerekenler PKK terör örgütüyle mücadelenin en hassas. Pişmanlık veya Eve Dönüş yasası çıkarmak veya bunun yürürlüğe koymak değil. Bu bakımdan onları yabancı görüp düşmanlık beslemek yerine bizden biri gibi görüp tedip etmek en makul davranış olacaktır. Bu konuda atılacak en önemli adım da pişmanlık ve eve dönüş yasalarının rehabilitasyon merkezli olmak kaydıyla hızlandırılmasıdır. Değinilmesi gereken esas nokta. Özellikle bu amaçla rehabilitasyon merkezleri kurularak örgütten kurtulmuş bireyi gözetim altında tutmak ve değerlendirmek gerekir. bu hususu uygulamada profesyonel şekilde gerçekleştirmektir. Son dönemde PKK dağ kadrosundaki militanlarda yaşanan serzeniş ve çatlak sesler dışarıya çıkmış durumdadır. zor ve sıkıntılı yönü silahlı mücadeledir. Bu çalışmaların diğer kurumlar için de geçerli olması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı çatısı altında oluşturulan Psikolojik Harekât Şube Müdürlükleri bu konuyla ilgili ciddi atılımlar ve çalışmalar yapmaktadır.anlamlıdır. Silahlı mücadele özellikle PKK gibi bir terör örgütüyle yapılarken daha zor ve çetin bir mücadeleyi iktiza 239 . Örgüt içerisindeki bu çatlaklıklar iyi değerlendirildiğinde dağ kadrosunu içte vurabilmek çok daha kolay hale gelecektir. Tekrar belirtmek gerekir ki dağa çıkan gençlerin büyük çoğunluğu bizim toprağımızın insanıdır.

PKK Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede ayrı bir önem taşımaktadır. PKK dağ kadrosuyla silahlı mücadelenin zorluğu ve sıkıntılı olması Tüm Türk Milleti tarafından bilinen bir gerçektir ancak önemli olan bir diğer gerçek de bu mücadelenin meşru çizgide devam etmesi gerekliliğidir. Yani terörle mücadele eden veya edecek olan silahlı birlik veya yapılanmaların hukuk kuralları çerçevesinde meşruiyetinin olmasıdır. Zira terör örgütü üyelerinin hedefinde devlet ve onun meşru güçleri vardır. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu bu hususta gerekli düzenlemelere sahipti. Devletin silahlı birliklerine güç kullanma yetkisi verilirken bunun hukuki al yapısı oluşturularak verilmektedir ve verilmelidir. Yapılması gereken hukuki düzenlemelere de önceki bölümde genel hatlarıyla değinmiştik. (a)Silahlı Yapmak Mücadeleyi Hukuki Çerçevede Üçüncü madde başlığı altında belirttiğimiz Terörle Mücadelenin meşru çizgide yapılması hususu. Devlet kendisine tecavüz eden ayrılıkçı örgüt üyelerinin karşısında gücünü göstermezse terörün zımni amacı gerçekleşmiş olur ve devlet zafiyete düşer. Silahlı mücadelenin hukuki veçhesinde önemli olan husus silahlı mücadelenin hukuk dışı eylemlerle kirlenmemesidir. polis veya jandarma birlikleri meşru savunma durumunda silahlı çatışmanın mesuliyetinden sorumlu tutulamazlar. PKK dağ kadrosuyla kırsal alanda mücadele eden asker. Silahlı mücadelede yardımcı nitelik taşıyan istihbarat birimlerinin operasyon yapmaları 240 . Devlete sıkılan kurşun karşısında hukuki açıdan içtihat yapacak kadar vaktimiz olmayacaktır.etmektedir.

Zira denetim mekanizması olmayan silahlı birlik ve yapılanmalar ilerleyen süreçte bumerang misali ters etki gösterebilirler ve çizgilerinden çıkabilirler.Terörle ilgili mevzuat hükümlerine mutlak riayet etmek gerekmektedir. 3.Kanunların veya mevzuatın silah kullanma yetkisi verdiği birimler dışındaki yapılanmaların bu vazifeyi ihkak-ı hak olarak görmemesi gerekir. İstihbarat birimlerinin yapması gerekenler önleyici mahiyet taşıyan bilgilendirme görevidir. Devletin zor kullanma gücüne sahip birimleri olan asker ve polis teşkilatlarının hukuki çerçevede kalmaları aslında bu teşkilatlar için zırh mahiyeti taşımaktadır. 1. PKK dağ kadrosuyla yapılan silahlı mücadelede hukuki çerçevede yapılması gerekenleri sıralayacak olursak. 241 . Ülkemiz terörle mücadele serüveninde bu ve benzeri tecrübeleri yaşamıştır. 2.Yapılan silahlı mücadelenin denetimini yapmak ve bu hususta yabancıların bizleri zor durumda bırakmalarına engel olmak.meşruiyet açısından sakatlık oluşturmaktadır. Denetimin sivil görevli müfettişler tarafından 365 gün 24 saat yapılabilmesi gerekmektedir. Operasyonel birlikler bu bilgiler ışığında yapılması gerekenleri hukuki prosedür çerçevesinde yapacaklardır. Silahlı bir yapılanmanın yaptığı işlerin geri dönüşü olmaması yani işin içinde öldürmek ve yaralamak gibi hassas hususların bulunması hukuk sisteminin bu konuda daha titiz olmasına yol açmaktadır. Bugün yapılmış olan hukuk dışı bir mücadele yöntemi yıllar sonra uluslar arası arenada karşımıza tazminatlar şeklinde çıkmakta ve bu durum Türkiye’nin silahla düzeltemeyeceği sorunlar yaratmaktadır.

Polis ve jandarma birliklerinin Terörle Silahlı Mücadele konusunda profesyonel ekiplerinin (Özel Harekât Timleri vs.Y. (c) Silahlı Mücadelede Gayrı Nizami Harp/D.(b)Silahlı Mücadelede Polis ve Jandarma Birliklerini Kullanmak ve Profesyonel Yapılanmaya Geçmek Ülke sınırları içerisinde meydana gelen tedhiş olaylarıyla veya düşük yoğunluklu çatışma ile mücadele etmesi gereken birlikler başta polislerden polis teşkilatının kurulmadığı veya kurulamadığı bölgelerde yani kırsalda Jandarma Birlikleri bu mücadeleyi verecektir. Bu bakımdan PKK dağ kadrosuyla silahlı 242 . Ordu birliklerinin bölgedeki çatışmaya müdahil olması dışarıdan farklı algılanmakta ve bir savaş havası estirmektedir.) kuvvetlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir. ve vermesi gerekmektedir.Ç Yöntemlerini Kullanmak PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisini ve yapılanmasını incelerken ayrıntılı olarak belirttiğimiz hususların başında gayrı nizami harp ve düşük yoğunluklu çatışma kavramları gelmekteydi. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için Polis ve Jandarmanın alt yapısının yeterli olmaması ve bu durumda kara kuvvetleri sınıfından birliklerin müdahale etmesi içinde bulunulan durumda mecburiyetin gerektirdiği bir durumdur ancak 23 yıldır terörle mücadele eden ülkemiz bu sorunu aşabilmeli ve ordu kuvvetlerini nadiren ülke içinde kullanmalıdır. Zira PKK’nın kullandığı yöntemler klasik savaş yöntemlerinden farklılık arz eden ve asimetrik yönü bulunan gayrı nizami harp veya düşük yoğunluklu çatışmadır. Ordu birliklerinin bu mücadelede yer alması uluslar arası alanda bağımsızlık mücadelesi veriliyormuş imajı oluşturmaktadır.

gayrı nizami harp klasik savaşın dışında farklı yöntemleri ve farklı etik kuralları olan bir harptir.mücadele yapılması gereken temel hususların başında. Askeri birliklerin büyük gruplar halinde operasyon yapması sürecinde nicelik açısından kabarık olmasından dolayı hantallık kaçınılmaz bir gerçektir. Aynı şekilde PKK dağ kadrosu gibi belli bir sistemi olmayan ve her an saldırı potansiyeli olan bir örgütle sistemli ve klasik mevzi savaşı vermek boşa kürek çekmek ve enerji kaybetmek anlamına gelir. Bu açıdan hantal askeri birliklerle ve bir hafta evvelden tüm dünyaya duyuru yapılarak operasyona çıkılması sadece psikolojik etkisi olan ancak verimi düşük bir harekât tarzıdır. Maalesef ülkemizde bu gerçeklik geç anlaşıldığı için silahına mermi dolduramadan şehit olmuş olan onlarca hatta yüzlerce asker ve polisimiz bulunmaktadır. PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisi kısmında ayrıntılı olarak değindiğimiz asimetrik şiddet ve. Gerilla savaşında düşmanı etkisiz hale getirebilmek için onu kendi silahıyla vurmak gerekir. vur-kaç taktikleriyle karşı tarafı yıpratma yöntemleri ülkemizde 1991–1992 yılına kadar PKK açısından önemli boyutlara varan sonuçlar alınmıştır. dağ kadrosunun metodolojisinin çok iyi analiz edilmesi gelmektedir. Vietnam. 243 . Bu çatışma ortamında askeri birliklerin niceliği değil –niteliği önemlidir. Gayrı nizami harbin yaşandığı Çin. Latin Amerika. Birliğin attığı bir adım teröristlerin kaçabilmesi için yeterli olmaktadır ve olmuştur. Malaya ve buna benzer örnekler göstermektedir ki. Onbinlerle ifade edilen askeri birliklerin manevra kabiliyeti mücadele verilen dağ yapılanmasının yanında çok zayıftır.

profesyonel jandarma ve polis başlığı altında değerlendirmek gerekmektedir. (3)15 aylık askerlerin.Ç.(D. askerlik sanatının mantalitesini anlamaya başladığında terhisinin gelmesi sebebiyle. Yukarıda genel hatlarıyla ifade ettiğimiz dağ kadrosuyla silahlı mücadelede yapılması gerekenlerin icra edilmesi esnasında daima 244 .gerekli ölçüde genişletilmesini sağlama.Y. tedricen onları bu mücadeleden izole etmek veya kışlaya çekmek ayrıca oluşacak boşluğu profesyonel ordu nitelendirmesi altında değil.. (2) Polis ve Jandarma birlikleri içerisinde kalifiye elemanlardan oluşturulan özel birliklerin kuvvetlendirilerek. Bu bakımdan o dönemde uygulanmaya başlanan gayrı nizami harp usul ve yöntemlerini dikkate alarak mücadele verilmeli ve bu alt yapısı oluşmuş sistem güçlendirilerek devam etmelidir. (4)Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede geceleri karakolların boşaltılıp PKK militanları gibi klasik mevzi sistemi dışında asimetrik yöntemlerle asayişin teminini sağlamak. PKK dağ kadrosuyla etkin silahlı mücadelenin verilebilmesi için yapılması gerekenleri sıralayacak olursak.Düşük yoğunluklu çatışmanın yaşandığı ülkemizde (Malaya benzeri) askeri-polisiye birliklerin özellikle 93 yılından itibaren gerilla taktik ve tekniklerini kavramaya başlamasından itibaren yapılan operasyonların verimliliği ve sonuç alınabilirliği artmıştır. açısından) (1)PKK’nın dağ kadrosunun en son kullandığı gerilla yöntemleri ve asimetrik terör yöntemlerini tespit edip yeni reçeteler ortaya koymak.

Zira uzun vadede devletin ve ülkenin bekası ve bölünmez bütünlüğü için yaşamaya çalışmak ve yaşatmayı bir ilke kabul etmek gerekir. Psikolojik yol ve yöntemlerin PKK dağ kadrosuyla mücadeledeki fonksiyonunu incelerken psikolojik harekât konusunun önemini ve gereğini şu başlık altında inceleyebiliriz. (5) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uygulanması Gereken Psikolojik Yol Ve Yöntemler PKK dağ kadrosuyla mücadelenin görünen yönü daha çok silahlı mücadele olarak algılanmaktadır. yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmek Güvenlik kuvvetlerinin meşru savunma ve devleti koruma amaçlı PKK Dağ kadrosundaki teröristleri etkisiz hale getirmesi. kamunun güvenliği ve daha çok can yanmasının engellenmesi amacıyladır. kin ve öfke dolu hislerle soruna yaklaşmamalıdır. (a)Dağ Kadrosuyla Mücadelede Psikolojik Harekâtın Uygulanması Ve Yaygınlaştırılması 245 . Ayrıca şehit olmanın kutsiyetinin yanında öncelikle yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmelidirler. Güvenlik Kuvvetleri bu mücadeleyi sürdürürken etik olarak öldürmek amacıyla. Bu bakımdan soruna hazırlanacak çözüm paketinde psikolojik yöntemleri öncelikli olarak değerlendirmek gerekir. Ölmeyi ve Öldürmeye değil. Zira dağ kadrosunun çözülmesi ve dağdan inmiş insanların hayata kazandırılması psikolojik yol ve yöntemlerle sağlanabilir. Bu açıdan önemli olan ilke şudur. Ancak sorunun esas boyutu daha çok sosyolojik ve psikolojik yönündedir.bilinçaltında bulunması gereken kural ve ilke mücadele verilen silahlı örgüt elemanlarının bizim ülkemizin vatandaşları olduğu gerçeğidir.

ayrıca örgütün propagandasını boşa çıkarma amacını gütmektedir. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da silahlı ve siyasal propagandalar yapmak ve dinamizmini korumak veya güçlendirmek amacıyla silahlı elemler. sorunun mihenk taşı olarak görülebilecek noktasına temas etmişler ve bu mücadeleyi tüm illerimize yaymışlardır. örgüte 246 . PKK dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekâtın önemi terör örgütüne girmeye yakın olan veya giren örgüt üyelerinin hayata kazandırılması. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için sivil toplum örgütlerinin psikolojik harekâta önem vermesi ve örgüt propagandasını boşa çıkaracak alternatif yöntemler üretmesi gerekir. (b)Örgütün Silahlı Propagandasının Kontrolü Ve Siyasal Dağ yapılanmasının oluşumu ve gelişimi propaganda faaliyetleri çerçevesinde hayat bulmuştur. Ancak psikolojik harekât başta MGK genel sekreterliği bünyesinde oluşturulan yapılanma ve TEMUH Dairesi altında oluşturulmuş yapılanmaların yanında farklı isimler altında Türkiye’nin her tarafında. Bu propagandalardan etkilenen gençler. bu sorunla bağlantılı tüm kurumlarda gerektiği ölçüde yapılandırılmalıdır. Bu konuda TEMUH Daire ve MGK Genel Sekreterliğinin ortak bir çalışması Psikolojik Harekâtın yaygınlaştırılmasında öncü nitelik taşıyacaktır.Terörle mücadele sürecinde TEMUH Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Harekât şube müdürlükleri bu mücadele yönteminin başlangıcını yapmışlar. serhildan eylemleri veya silahlı çıkışlar yapmış ve böylece kitleleri etkilemiştir.

Devlet görevlilerinin pozitif anlamda psikolojik yöntemlerle halka yaklaşarak bu hareketi başlatmaları ve böylece yapılması muhtemel propagandaları halk için halkla birlikte çözüme kavuşturmaları gerekmektedir. öncelikle halkın psikolojisini kendi lehimize çevirmek ve kullanmak ve onları bu konuda bilinçlendirerek atılımlar yapmak. Örgütün silahlı ve siyasal propagandasıyla mücadele konusunda halkı bilinçlendirebilecek yöneticilerin ve devlet memurlarının bulunması gerekir. (c) Bölge İnsanını Farklı Konulara Kanalize Etmek Ve Meşguliyetlerini Artırmak Psikolojik yol ve yöntemler toplumun veya belli bir bölgedeki halkın mühendisliğini yapmamak kaydıyla geçerli ve makul bir çözüm yoludur.Psikolojik harekat yöntemleriyle.kanalize olmanın ilk aşaması olan “ilgi duyma” hissine kapılmışlar ve böylece geri dönüşü çok zor olan anafora yakalanmışlardır. Sorunun bu noktasında çözüm açısından yaklaşım tarzı bu propaganda faaliyetlerini kontrol altına alabilmek ve anti-propaganda oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmaktır. güneydoğu ve makro anlamda tüm Türkiye’de insanların zihinlerini “terör ve şiddet” kavramlarının oluşturduğu infialden uzak tutmanın 247 . propaganda faaliyetlerini meşru güçler vasıtasıyla kontrol etmek ve gerekli teknik hususlarda yardım almak. Bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken hususları iki madde halinde sıralarsak. Bu bakımdan doğu. 1. 2.Propaganda faaliyetlerinin önüne geçebilmek için. Böylece örgüt dağ yapılanmasını sürekli taze tutmuş ve çatışma ortamının dinamizmini korumuştur.

öfke veya kin soluklayan insan toplulukları içinde yeşermeye namzettir. bölgenin tarihi dokusunun tüm dünyaya duyurulması. adet. İnsanların ve bu açılımla toplumların genetik kodlarında var olan bir gerçek vardır. Bunun için insanların meşgul olabilecekleri sosyal faaliyetlerin arttırılması bir çözüm olarak ortaya konulabilir. Terör daha çok sosyopsikolojik açıdan korku ve paniğe kapılmış ortamlarda ve nefret. gelenek ve göreneklerin benzerliğinden dem vurarak kültürel birlikteliğin hatırlatılması amacıyla dönem dönem ulusal ve uluslar arası faaliyetlerin düzenlenmesi gerekir. Bu hususların altyapı bulmaması için insanları farklı konulara kanalize etmek toplumun salahiyeti ve selameti açısından kat’i surette uygulanmalıdır. Bu başlık altında değerlendirdiğimiz hususu sistemli şekilde sıralayacak olursak. (1) Toplumun kültürel ve sosyal kodlarının analiz edilmesi (2) Toplumun psikolojik açıdan içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi 248 . Ayrıca doğu ve güneydoğuda terörle mücadele verilirken farklı hususlara temas ederek bu bölgede olumlu hususlara da değinilebildiği gösterilmelidir. Başta ülke içi olmak üzere turistik gezi ve organizasyonları hızlandırılması. o kişi veya toplumda oluşturduğu yönlendirici etkidir. Bu etki sayesinde insanların terör veya şiddet hadiselerine iltifat göstermeyeceği toplum psikolojisinin ortaya koyduğu bir gerçektir. o da meşguliyetin ve çalışmanın. Ayrıca nevruz gibi kucaklayıcı bir günü ulusallaştırmak için devletin tüm kurumlarıyla bugüne iştirak etmelerinin sağlanması farklı bir yaklaşım tarzı olacaktır.yolları aranmalıdır.

Bu durum belli bir kesimin terörün kucağına düşmesine yol açmaktadır. (d)Dağ Kadrosuna Tedbirler Almak Katılımları Engelleyici Dağ kadrosuna katılımların temelinde. insanların içinde bulundukları zafiyetler yatmaktadır.397 Bu gençlerin dağa çıkmalarını engelleyebilmek için önleyici çalışmalara hız vermek ve bu kapsamda ailelerle irtibat kurmak önem taşımaktadır. 249 .(3) İçinde bulunulan durum karşısında halkı bütünleştirici ve kaynaştırıcı konulara ve faaliyetlere kanalize edilmesi gerekmektedir. Bu konuda yine TEMUH bünyesinde çok önemli çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.g.e. Bu çalışmaların diğer kurum ve kuruluşlara öğretilmesi ve yaygınlaştırılması çözüm için önemli bir adım olacaktır. Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak önem taşımaktadır. Psikolojik harekatın esas önemi bu tedbirlerin alınması noktasında ortaya çıkmaktadır. Dağ kadrosuna katılımların gerçekleşmesini engellemek başta bireylerin sorunlarına yaklaşım tarzının çözümleyici olmasında yatmaktadır. a. Terörle mücadele eden başta emniyet ve jandarma teşkilatları terör örgütünün kucağına düşecek olan gençlerimizi bu bataklığa girmeden kazanmanın yolları araştırılmalıdır. Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak ve ailesini bilinçlendirmek bu gencin 397 Gençlik ve Terörizm konusu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Alkan. Dağ kadrosuna katılımların genç kesimlerden gerçekleşmesi konuya yaklaşım açısından adres göstermektedir.

2. Bunlar arasında pişman olup geri dönenler ve bu örgüt anaforundan hayat hikayelerini emsal göstermek ve bu insanları değerlendirmek gerekmektedir. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirlerden bir diğeri de önceden yaşanmış hayat hikayelerini emsal göstererek. 3. Ayrıca bu hususu tüm Türkiye’de kurumsallaştırarak yazılı ve görsel açıdan genişletmek ve kamuoyu oluşturmak gerekmektedir. 250 . PKK dağ kadrosu binlerce insanımızı işlevsiz hale getirmiş ve beyni yıkanmış eli silahlı teröristleri ortaya çıkarmıştır. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusu geniş kapsamlı bir alan olması sebebiyle bu hususu özetleyici mahiyette bir sınıflandırma yapacak olursak.kurtulmasında en önemli adım olacaktır. Gençliğin ve başta üniversite öğrencilerinin bölücü ve ayrılıkçı akımlara kanalize olmaması için bütünleştirici mahiyette faaliyetlere hız vermek ve bu çerçevede seminer. Özellikle bu konuda annelerin hassas oldukları göz önünde bulundurularak bu kanaldan yaklaşım gösterilmelidir. 1. örgüte kanalize olabilecek çevredeki insanları bilinçlendirmektir. konferans ve sosyal faaliyetleri hızlandırarak gençlerin bilinçlenmesini sağlamak. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler alınması hususunda psikolojik harekat yol ve yöntemlerinin kurumsallaşması ve bu çerçevede TEMUH Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmaların diğer kurumlara anlatılması ve yaygınlaştırılması.

398 Dağ kadrosundaki militanların anıları ve itirafları için bkz: 4. hiçbir ideoloji. Bir annenin evladına beslediği sevgi ve evladının annesine olan özlemini. slogan. Ancak özet niteliğindeki bu yüzeysel değerlendirme konunun öneminin anlaşılması açısından kafidir. PKK dağ kadrosundaki militanların.Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusunda geniş kapsamlı değerlendirme ve analiz yapmak mutlak surette gerekmektedir. engelleyemez.398 Dağ kadrosunun içinde bulunduğu bu zayıf nokta. Bu açıdan en başta değinilmesi gereken husus aile faktörüdür. eylem veya fraksiyon durduramaz. Bu dağdaki komutanlar da dahil birçok militanın notlarından anılarından anlaşılmaktadır. Bölüm 251 . içinde bulundukları ortamda en çok özlemini ve hasretini çektikleri yer aile ortamı ve evleridir. Aile fertleri ne kadar PKK sempatizanı olsalar da evlatlarının ölümü onlar için inandıkları tüm davalardan daha önemli ve acı vericidir. (e)Dağ Kadrosundaki Teröristlerin Aileleriyle İrtibat Kurmak Dağ kadrosuna katılımları engelleyici çalışmaların yapılmasının yanında dağa çıkmış ve halen bu çıkmazın içinde yer alan örgüt üyelerinin hayata kazandırılması maksadıyla yapılması gereken faaliyetlerde bulunmaktadır. mücadele yöntemleri açısından değerlendirilmesi gereken stratejik hususların başında gelir. Bu bakımdan dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekat yöntemlerini bu hususta kullanmak ve en başta aile fertlerine yaklaşmak gerekmektedir.

Bu ve benzeri hatalar devletin yapmış olduğu olumlu çalışmaları da sıfırlamaktadır. bir aileyi hatta bir mahalleyi dahi devlete düşman edecek kadar etkilidir. Bu durum bu kişilerin 399 Bu madde başlığı altında bir proje kapsamında yapılacak bir çalışma gerçekten soruna yaklaşım açısından farklı ve etkili bir yöntem ve yol olacaktır. Bölge halkı devleti bu görevlilerin davranışlarında ve hareketlerinde görmektedir. Doğu bölgemizde görev yapan güvenlik güçleri. Bu hareketler sebebiyle devlet “ötekileştirilmekte” ve “zorba devlet” ismiyle anılmaktadır. Bu psikoloji içerisinde bölge halkına olan yaklaşım ve hizmetin sunulması. Ayrıca örgüte katılan bir çok militanın anılarını incelediğimizde devletle ilgili acı bir hatırasını aktarmakta ve özellikle asker ve polisin muamelesinin kendisini dağa çıkaran sebep olduğunu ifade etmektedir. gereken nitelikte olmamaktadır. 252 .(f) Terörle Mücadele Etmiş Ve Edecek Olan Güvenlik Güçlerine Yönelik İki Aşamalı Rehabilitasyon Merkezlerinin Kurulması 399 PKK ve özellikle dağ yapılanmasıyla psikolojik mücadelenin uygulayıcıları olan başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu görevlilerinin doğu bölgesine hizmet sunarken veya bu bölgeye giderken. burada yaşadıkları sıkıntılı ve zor günlerin etkilerini yıllarca üzerinden atamamakta ve bölge halkına olan kin ve nefret hisleri kökleşmiş halde geri dönebilmektedirler. Bir polisin veya askerin yapmış olduğu sui muamele. bölgenin reel-politik ve sosyolojik durumunun oluşturduğu psikolojik buhran ve bunalım altında kaldıkları bilinmektedir. Bu toplumsal psikoloji PKK dağ kadrosunun eleman temininde kullandığı temel argümanların en başında gelmektedir.

pedogolog ve sosyologlardan oluşmuş bir yapılanma bünyesinde gerçekleştirilmelidir.çevresindeki insanlara da sirayet etmekte ve sorun içtimai bir boyut kazanmaktadır. 253 . Yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde kurulması gereken rehabilitasyon merkezleri. kültürel. (2) Başta güvenlik kuvvetlerinin ve kamu görevlilerinin bilinç altına yerleşen ve dış etkiler sonucu oluşan doğu fobisinin kırılabilmesi amacıyla doğu ile olan tarihi. (1) Doğu bölgemize tayini çıkan personelin makul bir süre içerisinde rehabilitasyon merkezlerine gitmeleri ve burada. Sorunun bu iki yönü tetkik edildiğinde çözüm amacıyla yapılması gereken ve maalesef ülkemizde altyapısı oluşturulmamış bir sistem olan rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve acilen faaliyete geçmesi gerekmektedir. (3) Doğu bölgemize giden başta güvenlik görevlileri olmak üzere genel olarak kamu görevlilerinin yapacakları bir kötü muamelenin dahi uzun vadede sorunun kökleşmesine çanak tuttuğunun vurgulandırılması ve PKK dağ kadrosunun bu kanaldan eleman topladığının hatırlatılması. gidecekleri yerin bizim ülkemizin bir parçası olduğunu ve oradaki insanların da bizim insanımız olduğunun vurgulanması gerekir. psikolog. Bu açıdan. dini ve milli bağlarımızı vurgulayarak genel bilinç oluşturmak gerekir. kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele yönelik. Bu yapılanma içerisinde aşamalı eğitimler verilmeli ve personelin intibakı sağlanmalıdır.

(4) Doğu’da görev yapmış olan güvenlik kuvvetleri burada yaşadıkları olayların vermiş olduğu psikolojik bunalım ve sıkıntı sebebiyle. Ancak bu rehabilitasyon hizmetinin sunulması. Bu yöntem özellikle psikolojik sorunları oluşmuş kamu görevlilerine yapılmalıdır. Güvenlik görevlileri bu rehabilitasyon merkezlerinde makul süreler içerisinde intibak sağlanması amacıyla rehabilite edilirler. Zira terör ideolojik boyutu olması sebebiyle siyasi bir problemdir. (6) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Siyasi Açıdan Yapılması Gerekenler PKK sorunu siyasal bir sorun olarak değerlendirilmelidir. batıya geri döndüğünde hayata karşı intibak problemleri yaşamaktadır. PKK ile mücadelede silahlı ve psikolojik mücadelenin yanında önemli olan bir diğer husus da siyasi açıdan yapılması gerekenlerdir. Bu durum özellikle terörle silahlı mücadele etmiş özel harekât ve jandarma başa olmak üzere askeri birliklerdeki personellerde görülmektedir. Bu açıdan olayın siyasi yönünün ve nedenlerinin sağlıklı bir analizi ve ardından da ve ardından da cesurca atılacak siyasi adımlarla bu 254 . Bu bakımdan siyasi mücadele konusunu şu şekilde ifade ederek inceleyebiliriz. Biz bunu siyasal şiddetin ileri aşaması olarak değerlendirebiliriz.İki aşamalı rehabilitasyon merkezlerinin ikinci aşaması bu noktada devreye girer. ilgili kişinin sorunlu veya problemli olduğu imajını oluşturmayacak şekilde sunulmalıdır.

a. Zira unutulmaması gerekir ki ayrılıkçı terör dünyanın hiçbir ülkesinde şiddetle ve silahla bastırılmamaktadır. s:393 255 . s:396 401 A. PKK'nın ve özelde dağ kadrosunun eylemlerinin gerçekleştirilmesinde mazeret olarak öne sürdükleri muhatapsız oldukları iddiasını boşa çıkarmak amacıyla bölge halkını teröre değil siyasi alana çekmekte fayda vardır.g. 400 İsmet. Çare daha fazla demokrasi ve devletin terörle mücadelesinde tek vücut olabilmesidir.401 Sorunun siyasi boyutuna kısaca değinilmesi gerektiğinde en önemli husus hükümetlerin PKK dağ kadrosuyla mücadelede devletin tüm birimleriyle müşterek olarak kesin kararlılıkla hem içe hem de dışa karşı politikasını belirleyip mücadele etmesidir.g..” Tezi ile demokratikleşmeye bakmamamız gerekir. Ayrıca sorun siyasilerin çıkarlarının ve hesaplarının malzemesi haline getirilmemelidir. 400 “Demokratik bir ortamda hiçbir kürdün ayrı bir devlet kurma fikri gerçekçi olmayacaktır.e.problemin ideolojik ve felsefi yönünü kesmek gerekmektedir.” PKK dağ kadrosuyla mücadele edilirken kabul edilmesi gereken ilk nokta. Kahveci. demokratikleşmenin olması veya geliştirilmesi ne ölçüde olursa olsun bölücü terörün durmayacağı gerçeğidir. Bu bakımdan “Bakın. bu hakkı da verdik ama terör durmadı.e. PKK’nın demokratikleşme ve insan hakları konusunda ülkemizde yaşanan gelişmeler karşısında dayanak noktalarını ve sloganlarını yitirdiğini görmekteyiz. Bu açıdan Kahveci’nin önerileri dikkate değer niteliktedir.

çalışmalar yapılmalıdır. 1. PKK’nın dış bağlantılarının önüne geçilmesi gerekmektedir.Dağ kadrosunun son dönemde faaliyetleri ve kampları kuzey ırak çerçevesinde geliştiği ve bu bölgede zemin bulduğu bilinen bir gerçektir. (7) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uluslar Arası Alanda Ülkemizin Yapması Gerekenler PKK ile köklü mücadelede. içeride ise 256 . Dağ kadrosuyla mücadelenin bu bakımdan değerlendirilmesi ve çözüm üretilebilmesi Uluslar arası İlişkiler ve konjöktürün gerektirdiği şekilde hareket etmeye ve politikaya üretmeye bağlıdır. Bu hususun yıllarca gerçekleşmemesinde lobicilik kültürünün oluşmaması yatmaktadır. ikincisi ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmelerdir. Bu damarın kesilebilmesi ülkemizin dış politikada senaryosunu ortaya koyabilmesine ve bunu kabul ettirebilmesine bağlıdır. Dağ kadrosuyla mücadelede stratejik öneme sahip iki nokta vardır. Bunun içinde yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının veya soydaşının bilinçlendirilmesi için büyükelçilikler ve konsolosluklar vasıtasıyla bilgilendirme seminerleri vb. PKK’nın Avrupa merkezli propagandası. Bu bakımdan sorunun uluslar arası boyutunu şu başlık altında değerlendirebiliriz. PKK dağ kadrosu yıllarca bu bölgeden militan yetiştirmiş ve Türkiye sınırlarından geçirmiştir. PKK’ya dışarıda uluslar arası güç. Bunların birincisi Avrupa merkezli PKK Propagandası. Özellikle dağ kadrosunun can damarı dışarıdan beslenmektedir. Sorunun bu noktasında çözüm reçetesinin başına güçlü lobi faaliyetleri yazılabilir. Bu iki husus başlığı altında şunları ifade edebiliriz.

ülke içindeki bazı sorun ve problemlerin Avrupa birliğinin mazeret ve eleştiri noktası olmaması için devletin tüm kurumlarının hassasiyeti artırılmalı. barınma vd. PKK’nın propagandasını yapan büroların kapatılması için lobi faaliyetleri yapılmalı ve bu hususta kilometrelerce uzakta olsa da her bir Türkiye vatandaşının. 1 Mart tezkeresinin reddi sonrası ABD’nin de bölgeyi kürt peşmergelere havale ettiği bilinen bir gerçektir. 2. Bu noktada yapılması gerekenlerin başında bölgede etkinliğimizi arttıracak siyasi hamlelerde 257 . Kuzey Irak merkezli çalışmalar yaptığı ve bu bölgenin öncü liderlerinin tavizlerinden beslendiği bilinmektedir. Ayrıca Avrupa’da sayıca ve etkinlik bakımından kuvvetli olduğumuz ülkelerde. Avrupa’da yaşayan Türk sivil toplum örgütleri. PKK dağ kadrosunun silah temini ve gerekli lojistik. istihbarat görevlisi gibi bilgilendirme yapması gerekir. gerekirse kapı kapı dolaşarak olayların içyüzünü aktaracak anti-propaganda yapmalıdır. Nihai olarak eklenecek hususlardan birisi de Avrupa’da yaşayan doğu kökenli vatandaşlarımızın PKK propagandasının malzemesi olmakta kurtarmak gerekmektedir.cesaret vermektedir. PKK’nın bürolarından daha aktif çalışmalı. Bu satranç tahtasında maalesef Türkiye’nin bitaraf kalması sorunun kökleşmesine zemin oluşturmuştur. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla diplomasi trafiğine hız verilmeli. İkinci husus ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmeler ve Irak savaşının sonuçları sebebiyle PKK’nın gerekli imkân ve fırsatlara sahip olması ve böylece dağ kadrosunu yeniden aktifleştirmesidir. ihtiyaçlarının sağlanabilmesi hususunda.

4. 2. vakıf ve genel olarak sivil toplum örgütlerinin herhangi bir ideolojik amaç gütmeksizin terör ve bölge gerçeklerini masaya yatırması ve halkı sosyal konularda bilinçlendirmesi gerekmektedir. Okulların bölgede uzlaşmanın kapısı olarak görülmesi gerekmektedir.bulunmak ve bu kanaldan girerek bölgede askeri ve istihbari gücümüzü arttırmamız gerekmektedir. PKK dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olayları okullarda öğretmenler ve rehberler vasıtasıyla anlatmak ve PKK’nın insanların gücünü. emeğini ve hayallerini nasıl hüsrana 258 . Bu bakımdan cami. Eğitimin sadece okul sıralarında olmadığını.Dağ kadrosuyla mücadelede eğitim açısından yapılması gerekenleri genel hatlarıyla sıralayacak olursak. dernek. 1. insanın yaşadığı her yerde eğitimin olacağını ve devam edeceğini vurgulamak gerekir. bir kesiminin ise başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarında saplandıkları ideolojik bataklıktan dolayı örgüte girdikleri bilinmektedir. katılım yapanların bir kesiminin içinde bulunduğu eğitimsizlik ve cehalet sebebiyle . (8) PKK Dağ Kadrosuyla Eğitim Alanında Mücadelede Yapılması Gerekenler Dağ kadrosuna katılımlar incelendiğinde. 3. Doğu illerimizde eğitim kurumlarının arttırılması ve verilen eğitimlerin terör ve özelde PKK konusunun gerçek yüzünü radikal söylemlere kaçmadan aşama aşama aktarmak ve anlatmak.

(9) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Alınması Gereken İktisadi Tedbirler Dağ kadrosunun yıllarca ortaya çıkardığı terör olaylarının terör olaylarının temelinde ekonomik sıkıntıların yerinin olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Sefaletin olduğu yerde her türlü kötülüğün kök salması mümkündür.402 bu sorunun temelindeki problemlerden sadece biri olan kalkınamama hususunu vurgulamış ve bunun sebebini de pazar eksikliğine dayandırmaktadır. Bu modelde devlet her şeyini hazırladığı işletmelerin anahtar teslimini yaptıktan sonra takibini sürdürmeli ve gerektiğinde devri başkasına vermelidir.g. a. 397-398 259 . Bölgedeki ekonomik geri kalmışlık sosyal hayatı ve insanları her yönüyle etkilemektedir.e.Kahveci raporunda. İktisadi açıdan alınacak 402 İsmet.uğrattığını yakın tarihi süreci vurgulayarak aktarmak. s. İktisadi hususları kanunun geniş olarak değerlendirilmesi açısından göz önünde bulundurduğumuzda Kahvecinin çözüm paketine atıf yapabiliriz. Ancak sorunun temeli ve esası sadece iktisadi hususlarda değildir. 5. Dağ kadrosundan kurtulmuş itirafçıları gereli önlemler alınması halinde okullarda konferans ve söyleşiler tertiplenmesi alınacak önlem ve tedbirlerden sadece bir kaçıdır. Bu bakımdan doğu bölgemizde iktisadi atılımın yapılabilmesi için devlet ve özel sektörün sırt sırta vererek bu sorunu aşmaları gerekmektedir. YAP-DEVRETİŞLETTİR şeklinde sıralanır. Doğudaki pazarın büyük olmaması sebebiyle yerel sanayinin gelişmesi sıkıntılı bir husustur. Kahvecinin modeli. Bunun için kahvecinin çözüm önerisi pratik sahada uygulanmalıdır.

g. ölülerinden şehit olarak bahsedilmektedir. 2. Bölgedeki kalkınmayı tesis edecek altyapı hazırlıklarının oluşturulması. s:338 260 . genellikle bizim çocuklarımız ya da bizim temsilcilerimiz olarak adlandırmaktadır. Devletin yapmış olduğu yatırımların analizini çıkarmak ve eksiklikleri tespit etmek. 4. İktisadi açıdan kısacası bu bölgeye “balık tutmayı" öğretmek gerekmektedir.403 Bölgede artık hangi yerleşim birimine gidilirse gidilsin PKK’dan gerilla .tedbirler doğuda kalkınmanın zeminini oluşturacaktır. 403 A. Istihdamı sağlayacak bölgesel alternatif iş sahaları açmak ve bunu kurumsallaştırmak.. Bölge işadamlarının yatırımlarını devlet desteğiyle doğuya kanalize etmek 3. Imset dönemin başbakanı Demirel’e 1992 yılında sunduğu nevroz raporunda şu ifadeyi kullanmaktadır.e. 1. Bu bakımdan genel olarak yapılması gerekenleri sıralarsak. (10) DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Gerilla ve terör ikilemi içerisindeki PKK zamanla toplumun bir realitesi haline gelmiştir. Dağdaki terörist ise. Bu zeminin oluşması teröre giden bazı yolları kapatacaktır.

Bu durum 261 . Biz ve Onlar ayrımının siyasi ve sosyal temelinde bu gerçek yatmaktadır. çevre ise yönetilendir.Sorunun en köklü yönü yukarıda ifade edilen hususun maalesef bazı bölgelerimizde gerçekliğinin varolmasıdır. Bu açıdan sorunu değerlendirdiğimizde. Fransız ihtilali sonrası Osmanlıya sirayet eden Milli Unsuriyet fikri hızla yayılmış ve osmanlının büyük parçalarının ayrılmasına yol açmıştır. merkez ile çevrenin karşı karşıya gelmesi türk siyasasının temelinde yatan en önemli sosyal kopukluktur. (a) BİZ ve ONLAR Ayrimina Son Vermek. dağ kadrosunun eylemlerinin arka planında sosyolojik kırılmalar ve realiteler yatmaktadır. Sosyolojik bir değerlendirme yapıldığında çözüm açısından fikir ortaya koyabilmek için bazı hususları özellikle vurgulamak gerekir. Şerif Mardin’e göre. toplumsal buhranın ve ayrımcılığın başlangıcını oluşturmuştur. Bu açıdan sorunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Ülkemizdeki sosyal ve kültürel kırılmalar. Ayrıca milliyetçilik fikri sadece farklı milletleri değil altkültür ve etnik yapılanmalarıda uyanışa geçiren bir ileti göndermiştir. Merkez yönetendir. dağ kadrosunun silahlı eylemlerini değerlendirdiğimizde. Bu durum tanzimattan günümüze sürekli kendini göstermektedir. Türkiye cumhuriyeti osmanlıdan kalan merkez ve çevre sistemini devam ettirmiştir. Tanzimat femanıyla birlikte markeziyetçiliğin hızla gelişmesi ve türkiye cumhuriyetiyle bu merkeziyetçi anlayışın devam etmesi osmanlıdan geriye kalan etnik yapılanma ve grupları devlete soğutmuş ve Biz ve Onlar ayrımının etnik temelleri atılmaya başlamıştır. Bunların başında ise toplumsal ötekileştirme bulunmaktadır.

hakim millet olan Türklerin karşı tepkisine yol açmış ve fikri ayrılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Sadece belli bir örgüt ve geniş bir sempatizan ağının oluşturduğu yapılanmanın gerçekleştirdiği tedhiş hareketleri olarak gösterilmelidir. 1. Hâlbuki sorun tüm Kürt halkının müdahil olduğu bir sorun olarak görülemez. PKK dağ kadrosunun yaptığı terör eylemleri ve buna karşı verilen tepkiler tedrici olarak toplumsallaşmış ve bilinç altında ayrımcılığın tohumlarını atmıştır. Ülkemizde etnik sosyoloji açısından biz ve onlar ayrımının kökeni makro planda yukarıdaki hususlarda görülebilir.Bu ayrımın ülkemize etkilerini değerlendirdiğimizde milli birlik ve bütünlüğün önündeki en temel sosyal hastalık olduğunu görmekteyiz. Ülkemizdeki etnik ayrımcılık veya suni bölünmeler toplum psikolojisin yönlendirici etkilere sahiptir. Biz ve Onlar arımının tarihi ve toplumsal köklerinin sosyolojik açıdan ayrıntılı olarak tespit edilmesi ve bu açıdan reçeteler hazırlanması. Üst değerlerde veya asgari müştereklerde birlik olmak ve bu minvalde toplumsal bir amaç oluşturmak 262 . bu sorunda her ne kadar dışarıdan kışkırtmalar olsa da kendi içimizde çözmemiz gereken ve gerektiğinde dışarıya karşı tavrımızı koyabileceğimiz bir alandır. 2. Topluma sirayet etmiş bir çıkmaz olan Biz ve Onlar ayrımı PKK terörüyle birlikte kendini daha fazla göstermeye başlamıştır. Bu sorunun çözümünde sosyolojik temelde yapılanması gerekenler şunlardır. Ayrıca nasıl ki bir aile içerisinde yaşanan sorun ve sıkıntılar dışarıya aktarılmıyor ve aile içerisinde çözülmeye çalışılıyorsa.

Büyük şehirlerde ve doğu bölgemizde gettolaşmaların kontrollü şekilde çözülmesi gerekmektedir. Devlet memurlarının veya kamu görevlilerinin doğu bölgemizde yaşayan insanları farklılaştırmaması ve onlara yaklaşım ve tutumlarında dikkatli davranması gerekmektedir.3. 4. 263 .

" sözü bizlere.SONUÇ VE DEĞERLENDIRME Ünlü Türk mütefekkirlerinden Cemil MERİÇ'in ifadesiyle. milletler. yanlış teşhis konulması ve yanlış reçetenin verilmesi ülkemizde tamiri imkânsız yaralar açmıştır. devletler ve medeniyetler fikirlerin demokratik ortamlarda paylaşılmasıyla gelişme ve kalkınma sağlamışlardır. 68 gençlik hareketleri dünyanın birçok bölgesinde kendini gösterirken batılı düşünürler ve aydınlar oturup "bu gençlerin enerjisini ülkenin geleceği için nasıl kullanabileceğinin" planlarını yapmaktaydılar. gençlik hareketlerine. Düşünce ve fikir havuzlarının olduğu toplumlara ve ülkelere baktığımızda insanların şiddete ve kaosa meyilli olan fıtri özelliklerini absorbe ederek üretime ve terakkiye kanalize ettiklerini görmekteyiz. bu dönemde "insan asmanın" tedhişçilik ve anarşi ile mücadele reçetesi olduğu fikri hâkimdi. Tarihin hangi döneminde olursa olsun toplumlar. bataklığı kurutmak yerine sineklerin peşinde 30 yıl 264 . terörün laboratuarı olan bir ülkenin toplum yapısının nasıl bir durumda olduğunu göstermesi bakımından manidar ve öğüt vericidir. "Türk milleti yıllardır ideolojilerin esiri sloganların kölesi olmuştur. bölgesel sıkıntılara ve nihai olarak "teröre". Terörle mücadeleyi salt askeri ve polisiye tedbirler alarak çözmeye çalışan yöneticiler. Bir hastanın nasıl yanlış teşhis sonucu reçete verilmesi sebebiyle hastalığı daha kötü hale geliyorsa aynı şekilde ülkemizdeki sosyal sorunlara. fikir üretmeyen ithal ideolojileri kendi malı gibi kullanan toplumlar bugün terörün çıktığı yer ve kaynağı olarak gösterilmektedir. Maalesef ülkemizde. Ancak düşünmeyen.

Entelektüel fakirlik yaşayan ve sağlam bir mütefekkir sınıfı oluşturamayan ülkemiz topluma rehberlik yapacak insanlardan mahrumdu. Dünyada terörün her çeşidiyle mülaki olmuş bir ülke gösterecek olsanız işe Türkiye'den başlamak zorunda kalırsınız. Peki. Buna rağmen ülkemiz dünyanın dört bir yanında Ülke yöneticilerine terör dersi vermesi gerekirken terör hakkında uzman olmak için yurt dışına öğrenci gönderiyor. bu ironik durumun arkasında ne gibi saikler yatmaktadır? Bu sorunun cevabını verebilmek için toplumun yapısını iyi analiz etmek gerekmektedir. Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça görülen "dış tehdit algılamaları" terörün temel sebebi olarak gösterilmektedir.harcadılar. Sağlığına dikkat etmeyen birinin hastalığa müptela olması nasıl mukadderse. adaleti ve asayişi sıkıntılı bir durum arz ediyorsa o ülkenin de teröre ve şiddete maruz kalması mukadderdir. Tabiatın boşluk kabul etmediği realitesi kendini ülkemizde de göstermiş. Bu durum rotası belli olmayan "Türkiye Gemisinin teknokrat kaptanlarla" yüzdürülmesine yol açmıştır. Toplumların temel dinamikleri ne kadar sağlam köklere sahip olursa o ölçüde terör ve şiddetle mücadele edilebilir. Bu durum ülkemiz açısından onur kırıcı bir durumdur. siyaseti. "üç beş çapulcu" olarak ifade edilen örgüt doğuda karabasan haline gelmiştir. Terörün kaynağını sürekli olarak dışarıda göstermeye çalışmak ülke içindeki temel sorunların ve toplumsal problemlerin çözülememesini kamufle etmek amacıyla vurgulanmaktadır. Ancak bu sağlam kökler 265 . Hâlbuki ülkenin ve toplumun zayıf karınlarını ve eksikliklerini gidermenin yollarını aramak gerekmektedir. Toplumun dertlerinin sıkıntılarının ve problemlerinin dinlenmediği ortamda ülkemizde terör örgütleri yeşermeye başlamıştır. ülkenin ekonomisi.

Şiddet ve terör olaylarıyla uzun vadede mücadele edebilmek için toplumun desteğini almanın kaçınılmaz olduğunun tekrara tekrar üzerinde durulmalı sorunlu ve çatışmalı bölgelere gönderilen yönetici ve memurlar olaya bu perspektiften bakarak halkın kalbini kazanmanın 266 .beraberinde toplumsal mutabakat ile pekişerek gelişmek zorundadır. Terör Örgütü ve üyeleridir. Toplum. Üçüncüsü ise. Terörle mücadeleye makro açıdan bakıldığında üç unsur dikkat çekmektedir. Aristo'nun deyimiyle aristokrat sofralarında oturup şımarmayan. Devlet. Yukarıda defeatle üstünde durulduğu üzere devlet ve toplum el ele vererek örgütlerin her türlü kaynağını kurutmak için birlikte hareket etmelidirler. avamın sofrasında oturduğunda ise avamileşmeyen. İkincisi. tepeden inme değil tepeye tırnaklarıyla çıkan. ayağı toprağa basan. Yönetimde bulunan insanların. Terör ile mücadelede devletin toplum desteğini alabilmesi için devlet yönetiminde bulunan yöneticilerin halkın farklı kesimleri tarafından takdir edilmesi ve bu yöneticilerin devletin güzel yüzünü bu insanlara göstermesi şarttır. bunları hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdırlar. asgari müştereklerde'' ihata edebilmeli ve asırlarca kardeşçe yaşamış insanlar arasında yeni köprüler inşa etmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdır. Devlet terörle ve bölücülükle mücadelede başarılı olabilmesi için toplumun farklı kesimlerini "askeri müşterekler yerine. Genel bir değerlendirme yaptığımızda. genç ruhlu ve insanları birleştirici nitelikte ferasetlere sahip olması gerekir. Bunların birincisi. gerektiğinde soğan ekmek yemeyi bilen. Ülkemizin terörle mücadele de başarılı olabilmesi için kemikleşmiş toplumsal sorunları çözmesi şarttır. PKK olgusu üzerinde ülke yöneticileri ve entelektüel kesimler kayda değer çalışmalar yapıp.

PKK ile mücadele edebilmek için PKK’nın geçmişten günümüze tüm yapılanmalarının incelenmesi gerekmektedir. Yıllarca ülkemizde kan ve gözyaşına yol açan bu yapılanmanın iç dünyasını incelemek ve değerlendirmek mutlak surette gerekmektedir. Bunların başında da genel hatlarıyla değerlendirerek yola çıktığımız ve metodolojisine yer verdikten sonra sosyolojik açıdan irdelediğimiz dağ kadrosu gelmektedir. Etnik ve ayrılıkçı terör harekeleri ne kadar suni olsalar da diğer terör olaylarından farklılık göstermektedir ve geri dönüşü olmayan yaralar ve küskünlüklere yol açmaktadır. Uzun yıllar terörle mücadele eden ülkemizin ve diğer ülkelerin artık birbirlerinin kuyusunu kazmak yerine önce kendi sosyal sorunlarını çözme ve daha sonra uluslar arası bir “Terörle Mücadele Konsepti” oluşturmaları 267 . Bu konuyla ilgili yapılacak her araştırma ve çalışma soruna farklı bir boyut kandırması ve çözüme kapı aralaması bakımından vizyon oluşturacaktır. Ülkemizde son yirmi yılda yaşanan terör olaylarının mahiyeti bölücü içerikli olması bakımından terörle mücadele konsepti daha çok bu açıdan düşünülmeli ve ayrılıkçı terörün anatomisi iyi incelenmeli ve analiz edilmelidir. Güvenlik Güçleri ve yöneticiler terörle mücadeleye “savaş mantığı” ile değil “suçla mücadele” mantığı ile yaklaşmalıdırlar. PKK ve Dağ kadrosu terörün ülkemizde bir korku kültürü oluşmasının müsebbibidirler. Dağ kadrosu konusu PKK’nın gerçek yüzünü göstermesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir.yollarını aramalıdırlar. Nihai analizde diyebiliriz ki. Terör bir amaç değil araçtır… ancak önemli olan terörle mücadele ederken terörün hangi amaçlar için yapıldığına bakmaktır.

com. EKLER Ek–1: PKK KRONOLOJİSİ 4 0 4 404 Yararlanılan kaynaklar: Anonim. PKK/KONGRA-GEL.hpgonline. No: 6–2004.E. İ. www. 268 . Geleceğe ümitle bakabilmek için Ülkemizde ve yaşadığımız coğrafyada “ihtilaf” değil “ittifak” sağlanmak zorundadır.M.pkkgerçeği. www. Eğitim Serisi.org arşivler.şarttır.

4 NİSAN 1947 Abdullah ÖCALAN 1947 yılında Urfa İlinin Halfeti İlçesi Ömerli köyünde doğdu. 26 NİSAN 1974 Genel af ilan edildi. Türk solundan ideolojik olarak uzaklaşma ve Kürt ulusal sorununa Marksist yorum dönemi" olarak girdi.) 7 NİSAN 1972 Abdullah Öcalan bildiri dağıtmak suçuyla tutuklanıp Mamak Askeri Cezaevine kondu. Bu dönem örgüt literatürüne "cezaevinde düzenle kopuş süreci. kendisi gibi öğrenci Haki Karer. Mamak Cezaevi'nde 7 ay tutuklu kaldı. * EKİM 1972 Mamak Askeri Cezaevinden tahliye olan A. (Bilahare Askeri Liseye Kaydolabilmek İçin Yaş Tashihi İle Doğum Tarihi 1949 Olarak Değiştirilmiştir. toplantının akabinde "Kürdistan'a gezisi" olarak nitelediği Doğu 269 . Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı. Abdullah Öcalan. * NİSAN 1973 Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi.Öcalan. Kemal Pir. Cemil Bayık ve diğer örgüt kadrolarıyla tanıştı. Birçok örgüt lideri bu af sonucunda cezaevinde tahliye oldu. * OCAK 1977 Abdullah Öcalan ve grubu tarafından Ankara Mimar ve Mühendisler odasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis köyünde Seyfettin Zuhurlu'nun evinde 1. 19 MAYIS 1978 19 Mayıs 1978'de örgütün Urfa Bölgesi askeri sorumlularından Halil Çavgun öldürüldü. Elazığ'da 30 TEMMUZ 1979 270 .ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki örgütlenme çalışmalarını kontrol amacıyla bu bölgeye gitti. Mazlum Doğan. Cemil Bayık ve Haki Karer yer aldılar. 19 ARALIK 1978 19 Aralık 1978 K. Örgüt bu dönem sonrasını "Kürdistan'da sıkıyönetim ilanı ve adım adım gelen darbe" olarak niteledi. 18 MAYIS 1977 Haki Karer Gaziantep'te "Sterka Sor" adlı bir örgüt tarafından vuruldu. Mehmet Karasungur. Kongreyi gerçekleştirerek örgüt PKK adını aldı.Maraş olayları meydana geldi. * MAYIS 1979 PKK-MK üyesi Şahin Dönmez'in yakalanarak önemli itiraflarda bulundu. Şahin Dönmez. İlk merkez komitesine. Abdullah Öcalan. Örgüt Hilvan'daki aşiretlerle çatışmalara girdi. 27 KASIM 1978 Abdullah Öcalan liderliğindeki Kürdistan devrimcileri. Hayri Durmuş. 3 HAZİRAN 1977 Ankara'da Kemal Pir ve Mustafa Karasu güvenlik güçlerince gözaltına alındılar.

Mahsun Korkmaz ve M. * HAZİRAN 1979 Abdullah Öcalan'ın Ethem Akcan ile birlikte Suriye'ye geçti.PKK mensuplarınca AP Milletvekili Mehmet Celal Bucak'ın evine saldırı gerçekleştirildi ve örgüt partileştiğini ilan etti. 12 PKK mensubu ölürken bir o kadarı da esir düştü. * HAZİRAN 1982 İsrail Güney Lübnan'ı işgal etti. Can Yüce olmak üzere PKK mensupları yeniden yurt içine girmeye başladılar. Konferansta gerillayı esas alan uzun süreli halk savaşı'nın başlatılması için yurt dışında asgari bir yıllık hazırlık kararı alındı. * EKİM 1980 Mardin/Kızıltepe'de Zeki Palabıyık ve beraberindeki 6 örgüt mensubu güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürüldüler 15–26 TEMMUZ 1981 PKK 1. * NİSAN 1980 Lübnan'daki Filistin kamplarında eğitimlerini tamamlayan başta Kemal Pir. * TEMMUZ 1980 Örgütün tarih itibarıyla önde gelen elemanlarından Kemal Pir ve Mehmet Can Yüce Batman-Kozluk civarında yakalandı. Konferansı tarihinde Suriye-Lübnan sınırında toplandı. Diğer PKK 271 . Aynı yılın sonlarına doğru 60 civarında PKK mensubu sınırı gizlice geçerek eğitim amacıyla Lübnan'daki Filistin kamplarına götürülmüştür.

mensupları Lübnan'daki kampları Suriye'de barınmaya başladılar.

terk

ederek

21–25 AĞUSTOS 1982 PKK II. Kongresi yapıldı. PKK II. Kongresinde yurt içine dönüş kararı alındı. Kongre sonrasında toplanan PKK-MK'nın yayınladığı talimatta, Kuzey Irak'a dayalı olarak yurtiçinde sürdürülecek silahlı mücadele hazırlıklarının azami bir yılda tamamlanması kararlaştırılmıştır. 1 OCAK 1982 PKK I.Konferans kararları gereğince, PKK-MK yayın organı Serxwebun dergisi Almanya'da illegal olarak yayın faaliyetine başladı. 21 MART 1982 Diyarbakır cezaevinde tutuklu bulunan PKK-MK üyesi Mazlum Doğan koşulları protesto etmek amacıyla kendini yakarak intihar etmiştir. 18 MAYIS 1982 Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Mahmut Zengin, Eşref Anyık adlı örgüt mensupları da aynı gerekçelerle kendilerini yakarak intihar ettiler. 14 TEMMUZ 1982 Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülmekte olan PKK ana davası sonrasında ölüm orucu eylemine başlayan Kemal Pir, M. HAYRİ Durmuş, Akif Yılmaz, Ali Çiçek adlı PKK mensupları hayatlarını kaybettiler. 2 NİSAN 1983 KYB ile KDP arasında arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapmak isteyen Mehmet Karasungur

272

ve İbrahim Bilgin isimli örgüt mensupları KYB peşmergelerince öldürüldüler. 6 MAYIS 1983 6 Mayıs 1983'te güvenlik güçleri Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik ilk sınır ötesi harekât gerçekleştirdi. * HAZİRAN 1983 I-KDP ile PKK arasından gerçekleştirilen anlaşma kamuoyuna deklare edildi. gizli

15 AĞUSTOS 1984 PKK'nın ilk askeri aparatı HRK (Hezen Rızgariya Kurdistan-Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) kurularak başına AGİT (K) Mahsun Korkmaz getirildi. 15 AĞUSTOS 1984 HRK'NİN "15 Temmuz Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu Siirt'in Eruh İlçesini, "21 Mart Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine baskın gerçekleştirdi. Aynı gün gerçekleştirilmesi planlanan Van'ın Çatak İlçesi baskını gerçekleşmedi. Bu grubun sorumlusu Terzi Cemal (K) Ali Ömürcan talimatın kendisine ulaşmadığını öne sürdü. Çatak tam bir yıl sonra 15 Ağustos 1985'te Bedran (K) Mehmet Sevgat sorumluluğundaki bir grup tarafından basıldı. 9 KASIM 1984 PKK mensuplarınca, Siirt İli Eruh İlçesinin Karageçit Köyü basılarak ilk kitle katliamı gerçekleştirilmiştir. Olayda 5'i kadın, 4'ü çocuk toplam 9 vatandaşımızı katletmiştir. 1 OCAK 1985

273

ERNK yayın organı olarak Berxwedan isimli dergi Almanya'da yayınlanmaya başlandı. 21 MART 1985 Örgüte müzahir kitleleri çeşitli düzeylerde örgütlemek ve sevk idare etmek amacıyla, ERNK (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan-Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi) kuruldu. ERNK'nın kuruluşu Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilan edildi. 28 ŞUBAT 1986 Mahsun Korkmaz Gabar dağında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. 26–30 EKİM 1986 PKK 3. Kongresi Lübnan Bekaa vadisindeki Helvi Kampında gerçekleştirildi. Kongrede HRK lağvedilip, ARGK (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan-Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) kuruldu. Aynı kongrede Helve kampının Mahsum Korkmaz Askeri Akademisine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. 24 OCAK 1987 Mardin, Midyat, Bayburt köyleri, Efeler Mezrası' nda PKK katliamı…(3) erkek, (1) kadın, (7) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. 7 MART 1987 Mardin, Nusaybin, Açıkyol Köyü' nde PKK katliamı… (6) çocuk, (2) kadının vatandaşımızın öldürülmesi. 20 HAZİRAN 1987 Mardin, Ömerli, Pınarcık Köyü' nde PKK katliamı… (17) çocuk, (6) kadın, (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 9 TEMMUZ 1987

274

Diyarbakır, Hani Kırım Köyü'nde PKK katliamı…Çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 22 TEMMUZ 1987 Hakkâri, Uludere, Taşdelen Köyü'nde PKK katliamı… çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 8 AĞUSTOS 1987 Siirt, Pervari, Sığırkaya köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Güneyce Köyü, Zoviyabermi mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi…

21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Görme Köyü, Gurubilen Mezrası'nda PKK katliamı…(4) çocuk, (5) kadın ve (2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 12 EYLÜL1987 Şırnak, Rezzuk mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 24–25 EKİM 1987 YCK.nın Birinci Kongresi yapılmış ve aynı zamanda bu aparatın kuruluşu ilan edilmiştir. 16 MART 1988 Sekiz yıl boyunca devam eden İran-Irak savaşının hitamında tarihinde ırak ordusu Kuzey Irak Halepçe

275

kasabasına kimyasal bomba attılar. Binlerce sivil öldü. Çoğunluğu IKDP sempatizanı olan kuzey ıraklılar aileleriyle birlikte Türkiye'ye sığındılar. Sığınmacılar için Diyarbakır, Mardin ve Muş'ta geçici iskan sahaları oluşturuldu. 28 MART 1988 Siirt, Eruh, Fındıkbucağı, Yağızoymak köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 MAYIS 1988 Şırnak, dereler köyü, taraklı mezrası' nda PKK katliamı…(4) kadın ve (8) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 10 MAYIS 1988 Mardin, Nusaybin, Bahmini Mezrası' nda PKK katliamı…(6) çocuk, (2) kadın ve (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.

22 EKİM 1988 Binbaşı Esat Oktay Yıldıran' ın terör örgütü mensubu Abdullah Kanat, Hakkı Vural, Ekrem kod Hıdır Sarıkaya, Faik kod Muhittin Ayalp tarafından şehit edilmesi. 5 KASIM 1988 Mardin, Dargeçit, Yazıören Köyü'nde PKK katliamı… (3) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi… 11 HAZİRAN 1989

276

Şırnak, Cizre, Hisar Köyü'nde PKK katliamı…(2) çocuk, (1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 14 TEMMUZ 1989 Şırnak, Eruh, Demiremek Köyü, Benekemer mevkii, karayollarına ait araçların PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 21 AĞUSTOS 1989 Bingöl, Merkez-Aktaş köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 6 EYLÜL 1989 Şırnak, Eruh, Milan Mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak öğretmenlerimizin şehit edilmesi eylemi. 10 EYLÜL 1989 Mardin, Cizre, Hisar ve Çağlayan köylerinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 25 OCAK 1989 Şırnak, Kömür Ocakları' nın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce baskını ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 1 MAYIS 1989 Siirt, Fındıkyolu' nda PKK katliamı…(4) asker, (1) erkek vatandaşımızın şehit edilmesi. * EKİM 1989 Silopi merkezinde ilk Serhildan (kitlesel başkaldırı) provası yapıldı. 1 KASIM 1989

277

Siirt Pervari civarında PKK I.Yurt İçi Konferansı gerçekleştirildi. Konferans sonuçlarını Abdullah Öcalan tarafından geçersiz sayıldı. 2 KASIM 1989 Siirt, Pervari ilçesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 KASIM 1989 Diyarbakır, Lice, Duru Köyü, Gomabekan mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 15 KASIM 1989 Mardin, Midyat, Kılavuz Köyü' nde PKK katliamı…(1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 24 KASIM 1989 Hakkari, Yüksekova, İkiyaka Köyü' nde PKK katliamı…(3) erkek, (6) kadın ve (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 9 OCAK 1990 Siirt, Eruh Düğünyurdu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 26 ŞUBAT 1990 Mardin, Silopi, Derebaşı Köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 13 MART 1990

278

Güçlükonak. 29 TEMMUZ 1990 Şırnak. 279 . (7) kadın ve (9) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 26-31 MAYIS 1990 Lübnan' da bulunan Mahsun Korkmaz askeri akademisinde PKK II. Kulp. Gülburnu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Eruh. Pervari Tosuntarla ve Köprüçay köyleri ve örtülü mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi.Mardin'in Savur İlçesinde 13 PKK'lı öldürüldü. Kalesor mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 2 AĞUSTOS 1990 Irak birlikleri Kuveyt'e girdiler ve böylece "körfez krizi" dönemi başladı. legal mevzilerin çoğaltılması gibi hedefler tespit etti ve bu yönlü kararlar aldı. 3 MAYIS 1990 Diyarbakır. 10 HAZİRAN 1990 Şırnak. Ulusal konferansı gerçekleştirildi. Yaylacık Köyü. 10 NİSAN 1990 Siirt. Konferans kitlesel gösterilerin tırmandırılması. Çevrimli Köyü' nde PKK katliamı…(11) çocuk. Öldürülenlerden Kamuran Dündar'ın cenazesinin Nusaybin'e getirilmesi ardından kepenk kapatma ve kitle gösterisi yapıldı.

karakol baskınlarının yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. İlkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Sallıuşağı Köyü.03. (1) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi. Kongrede gerillanın tırmandırılması. Kızkapanlı. legal örgütlenmelerin geliştirilmesi. 8 OCAK 1991 Kahramanmaraş. demiryolunun tahrip edilerek . 4 MART 1991 04.10 AĞUSTOS 1990 Muş.1991-Şırnak. Yangın Bucağı. 10 EKİM 1990 Yukarı Damlapınar Köyü. otobüsünün yakılarak öldürülmesi. gerilla eylemleriyle kitlesel gösteriler arasında koordinasyon sağlanması. Ulukaya Köyü'nde PKK katliamı…(2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Pazarcık. PTT aracına saldırılması 21 MART 1991 280 . Pazarcık. Kağızman. 17 EYLÜL 1990 Kars. İdil. Merkez. 26 ARALIK 1990 PKK IV. (1) vatandaşımızın öldürülmesi. yolcu vatandaşlarımızın 15 ŞUBAT 1991 Kahramanmaraş. Böcüklü Köyü'nde PKK katliamı… ilkokulun yakılması eylemi.Kongresi Kuzey Irak'ta toplandı.

Erbil ve Dohok vilayetlerinde hakimiyetini tesis etti. Sazlıkbaşı Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce trenin yakılması eylemi. PAK (Partiya Azadiya Kürdistan) isimli bir paravan örgüt kurdu. ABD'nin önderlik ettiği uluslararası güç duruma müdahale ederek Irak Ordusu için 36. Hasköy. 27 NİSAN 1991 Kars. 16 NİSAN 1991 Muş. * MART 1991 Irak'ın yenilgi durumundan yararlanan IKDP ve KYB liderliğindeki Kürtler Mart 1991 ayında Kuzey Irak'ta egemenliği ele geçirdi. * HAZİRAN 1991 PKK Kuzey Irak'ta kitlesel bir taban elde etmek ve üçüncü bir güç olmak amacıyla. Akabinde ırak ordusu IKDP ve KYB güçlerini Türkiye ve İran hududuna doğru püskürttü. * MART 1991 Meydana gelen kargaşadan istifade eden PKK mensupları. Digor. Yine bu dönemde gerek ırak ordusunun geride bıraktığı gerekse peşmergelerin kaçarken terk ettiği çok sayıda silah ve mühimmat PKK tarafından ele geçirildi. IKDP ve KYB Süleymaniye. İlkokulun yakılması. Paralelin kuzeyine geçme yasağı getirdi. Böylece.PKK tarafından 21 Mart 1991 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olmak üzere GKK mensuplarına genel af ilan edildi. Mart 1991 tarihiden itibaren Kuzey Irak'ın kuzey şeridinde bir hakimiyet sahası oluşturdu. 8 TEMMUZ 1991 281 . Başköy.

çok sayıda kişi yaralandı. Bilahare bu örgütün ismi DHP (Devrimci Halk Partisi) olarak değiştirilmiştir.Diyarbakır HEP başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesi 10 TEMMUZ 1991 HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın faili meçhul kişilerce öldürüldü. Halkalı Naymanlı bulunan kahvehanenin bombalanarak * ŞUBAT 1992 PKK Türkiye' deki Marksist-Leninist çevrelerin desteğini sağlamak amacıyla TDHP (Türkiye Devrimci Halk Partisi) adıyla paravan bir örgüt kurdu. Üzümlü. Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin yemin töreninde yaptıkları konuşmaların ardından HEP'e yönelik kapatma davası açıldı. 20 EKİM 1991 20 Ekim 1991 seçimlerinde. Perihanlı.çekmece mevkiinde polis taranması. 282 . 2 AĞUSTOS 1991 PKK mensuplarınca Samanlı Taburuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Cenaze törenin PKK mensuplarınca provoke edilmesi sonucu meydana gelen izdihamda 12 kişi öldü. 25 ARALIK 1991 Çetinkaya mağazasının molotoflanarak yakılması eylemi 23-25 OCAK İstanbul-TEM noktasının Mahallesinde taranması 1992 otoyolu k. alan. Taşdelen karakol baskınları izledi. 18 HEP milletvekili SHP listesinden parlamentoya girdi. Bu saldırıyı Işıkveren.

(1) kadın. 15 PKK elemanı sözde kum üyesi seçildi 25 ARALIK 1992 Kanarya karakolunun silahlı saldırı eylemi 283 . terör örgütüne yardım etmeyi reddettiği için (1) vatandaşımız PKK terör örgütü mensubu teröristlerce öldürülmesi eylemi. Şeki Köyü' nde PKK katliamı…(7) çocuk.19 MART 1992 Şırnak. * KASIM 1992 PKK'nın toplamayı hedeflediği sözde Kürdistan Ulusal Meclisi'nin Avrupa'daki üye seçimleri gerçekleştirildi. Cizre Merkez' de. Gerçuş. Mutki' de PKK katliamı… 18-19 AĞUSTOS 1992 Şırnak il merkezini işgal etmeyi hedefleyen PKK mensupları şiddetli çatışmalardan sonra kaçmak zorunda kaldı. 28 HAZİRAN 1992 Bitlis. (2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 27 MART 1992 İstanbul-Kartal/Soğanlık karakolunun bombalanması eylemi 30 MART 1992 İstanbul-Silivri kapı karakolu önünde askeri servis otobüsünün taranması eylemi 22 HAZİRAN 1992 Batman.

örgütü ve 9 HAZİRAN 1993 Iğdır. Yüzbaşılar köyü' nde PKK terör mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması. Elazığ karayolunun PKK terör mensubu teröristlerce kesilmesi vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi.(33 askerin şehit edilmesi) 24 MAYIS 1993 Bingöl. örgütü 9 HAZİRAN 1993 Iğdır. Bu olay sonrasında 8 haziran 1993'te abdullah öcalan sözde "ateşkesi" sona erdirdiklerini açıkladı. Kazancı köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 26 HAZİRAN 1993 284 . Bu protokole bilahare PDK-BAKUR örgütü de dahil oldu.Öcalan. 33 silahsız askeri şehit ettiler. Lübnan'ın Bar Elias kasabasında düzenlediği basın toplantısında sözde tek taraflı ateşkes ilan etti. * NİSAN 1993 PKK ile PSK bir işbirliği protokolü imzaladılar.17 MART 1993 A. * NİSAN 1993 HEP milletvekilleri ile Abdullah Öcalan Lübnan Bekaa vadisinde görüştüler. 23 MAYIS 1993 PKK'LI teröristler Bingöl-Elazığ karayolunu keserek tezkere almış.

Kemaliye. Gülhayran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait minibüsün yakılması eylemi. Koyunlu köyü' nde PKK katliamı…(1) çocuk. Yalım köyü. 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. Kemaliye. 29 HAZİRAN 1993 Mardin.Mardin. Bahçesaray. 13 TEMMUZ 1993 Kars. 18 TEMMUZ 1993 Van. Başbağlar köyü' nde PKK katliamı…5 kadın ve 27 erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Hamzabey Mezrası' nda PKK katliamı…(4) çocuk. 23 TEMMUZ 1993 Ağrı. (2) kadın vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. (4) kadın (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 25 TEMMUZ 1993 285 . Yeşilli. 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. Digor. (8) kadın ve (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Sündüz yaylası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (14) çocuk. * HAZİRAN 1993 PKK ve 11 Kürtçü örgüt kuzey Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi adıyla bir ittifak gerçekleştirdiler. Başbağlar' da PKK terör örgütü mensubu teröristlerce araç yakma. Çatallıpaşa köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce köy yakma eylemi.

Tuzluca. Evci Köyü PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulunun yakılması eylemi. 25 EYLÜL 1993 Hakkari. 24 AĞUSTOS 1993 Batman. 25 TEMMUZ 1993 Iğdır. 286 . Aşağı kopuz Köyü' nde ilkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi.Şanlıurfa. Eleşkirt. Polis otosuna PKK terör örgütü mensubu teröristlerce saldırı. 7 EYLÜL 1993 Iğdır. Çakırtaş köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 1 EYLÜL 1993 Ağrı. Gercüş. Yoğurtçu Köyü baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Ayranlı Mevkii baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Karakoyun mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait traktörün yakılması eylemi. 11 EYLÜL 1993 Iğdır. 20 AĞUSTOS 1993 Şanlıurfa. Suruç. Merkez. Karacaören köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını.

Sevdilli Köyü. Tepecik köyü' nde PKK katliamı… (1) vatandaşımızın kaçırılarak öldürülmesi. 16 EKİM 1993 Kars. Keşişkuran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması. 30 EYLÜL 1993 Diyarbakır. Beşkonak köyü. 7 EKİM 1993 Erzincan. Pınarlar Köyü' nda PKK katliamı…(4) öğretmenin şehit edilmesi. Merkez. Pertek. (10) vatandaşımızın öldürülmesi. 287 .29 EYLÜL 1993 Batman. Serikan mezrası' nda PKK katliamı…(2) çocuk. Şirvan. Daltepe Köyü' nde PKK katliamı… (10) çocuk. Ofalar Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce otobüs tarama eylemi sonucu. 7 EKİM 1993 Tunceli. 2 EKİM 1993 Erzurum. Elbistan. (16) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. (7) kadın. Bismil' de PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Yavi beldesi' nde PKK katliamı…(40) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 4 EKİM 1993 Siirt. Kağızman. (4) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Çat. Kozluk. 2 EKİM 1993 Kahramanmaraş.

19 EKİM 1993 Kars. Gülbulak köyü.16 EKİM 1993 Kars. Kağızman. Kağızman. Akyayla köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Kağızman. Kuruyaylak köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Baykan. (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. Yağışlı köyü. (8) kadın. Kağızman. 22 EKİM 1993 Siirt. günindi köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 18 EKİM 1993 Kars. Soğukçesme Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (3) araç yakma ve (1) vatandaşın öldürülmesi 31 EKİM 1993 288 . Karakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Çobantaşı. 18 EKİM 1993 Kars. Kağızman. 19 EKİM 1993 Şanlıurfa. 18 EKİM 1993 Kars. Derince mezrası' nda PKK katliamı…(1) erkek. Suruç. Akçakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. yolcu otobüsünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 25 EKİM 1993 Bingöl.

27 ARALIK 1993 Kahramanmaraş. yatılı ilköğretim bölge okulu civarına PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayın döşenmesi sonucu (2) çocuğun hayatını kaybetmesi. Ovaközlü köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 1 ARALIK 1993 Diyarbakır. Varantepe mevkiinde belediyeye ait aracın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 6 KASIM 1993 Şırnak. Kılavuz Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını 31 ARALIK 1993 289 . Ergani. 10 KASIM 1993 Erzurum. Kalkan köyü. Çiftlikköy. Merkez. Sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Eğil. 17 ARALIK 1993 Iğdır. Ekinözü. Dargeçit. Dokuzdolambaç' ta PKK terör örgütü mensubu teröristlerce minibüslere roketatarlı saldırı 28 ARALIK 1993 Mardin. Kömürtaş Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce atamanlar şantiyesinin tahribi.Diyarbakır. Hakveyiş Köyü. Hınıs.

Mazıdağı. Kağızman. Aşağı Karagüney Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 24 ŞUBAT 1994 Şırnak.PKK elebaşı Abdullah Öcalan. (6) kadın. ABD ve AB'nin önde gelen devlet ve hükümet başkanlarına açık bir mektup göndererek yeni bir sözde ateşkes ilan etmek istediğini bildirdi. 12 ŞUBAT 1994 Tuzla tren istasyonunda bomba konularak patlatılması neticesinde (5) yedek subay (6) kişinin şehit edilmesi 16 ŞUBAT 1994 Kars. 2 MART 1994 Parlamentoda dokunulmazlıkları kaldırılan DEP Milletvekilleri tutuklandı. Uludere yolunda terör örgütünce döşenen mayının patlaması sonucu (3) vatandaşımızın öldürülmesi. Duraklı yol ayrımı' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce belediye otobüsünün yakılması. 21 OCAK1994 Mardin. (10) çocuk. Bir kısım milletvekilleri tutuklama kararı çıkmadan yurt dışına çıktı. Savur. Kebapçı Köyü. 8 MART 1994 Mardin. (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Ormancık ve Akyürek Köyleri. 17 MART 1994 Leyla Zana ve arkadaşlarının tutuklanması 290 .

Orta Saha/Cephe Komutanlığı (Amed ve Garzan). Erzurum) ve Serhat). Tercan. 24 NİSAN 1994 İstanbul-Heybeli Ada ormanlık alanının yakılması 15 MAYIS 1994 Erzincan. sözde Güneybatı eyaleti ile Çukurova'nın da ayrı bir saha olarak teşkil edilebileceği kararlaştırıldı.13 MART 1994 PKK' nın güdümünde olmak kaydıyla Belçika’nın başkenti Brüksel'de sözde "ULUSLARARASI KUZEY KÜRDİSTAN KONFERANSI" gerçekleştirildi. Konferansta kırsal alanlardaki eleman sayısının artırılması kararlaştırıldı. (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Konferansı yapıldı. 15 MART 1994 Konferans sonrasında kırsal silahlı faaliyetleri etkili kılmak amacıyla. 15 MART 1994 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında PKK 3. (4) kadın. Edebuk Köyü' nde PKK katliamı… (2) çocuk. İlerleyen süreçte. Mardin ve Botan) ismiyle (3) saha/cephe komutanlığı oluşturulmuştur. Güney Saha/Cephe Komutanlığının da (Gap. kuzey Saha/Cephe komutanlığı (Dersim. 26 MAYIS 1994 İstanbul-Ayazağa Köyü Belgrat ormanlık alanının yakılması * MAYIS-HAZİRAN 1994 291 . Buna göre. eyalet olarak isimlendirilen çeşitli alanların birleşiminde saha komutanlıkları oluşturulmuştur.

Bahçesaray köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Eleşkirt. 4 HAZİRAN 1994 İşadamı Necdet BULDAN' ın Bolu'da öldürülmesi 5 TEMMUZ 1994 Erzincan. * TEMMUZ 1994 Alevi vatandaşlarımızı saflarına kazanmak amacıyla PKK merkezi Avrupa olmak kaydı ile KAB (Kürdistan Aleviler Birliği)'ni kurmuştur. Maksutuşağı.Dersim sözde eyaleti üzerinden ve "Kuzeye Açılım Planı" çerçevesinde Gümüşhane. Rize. Kemah. Çatak. Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Trabzon. Yayladüzü köyü basıldı * TEMMUZ 1994 Dindar çevreleri PKK saflarına kazanmak masadıyla KİH (Kürdistan İslami Hareketi) ismiyle merkezi Avrupa'da olan bir örgüt oluşturulmuştur. 10 AĞUSTOS 1994 Van. Giresun gibi illere yönelik faaliyetler başlamıştır. Samsun. Artvin. Bayburt. 16 AĞUSTOS 1994 292 . 6 TEMMUZ 1994 İstanbul-Hekimbaşı ormanlık alanının yakılması 21 TEMMUZ 1994 Ağrı.

PTT dağıtım şebekesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 1 EYLÜL 1994 Iğdır. Gevaş. Yemişlik Köyü. Darıkent Beldesi' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (6) öğretmenin şehit edilmesi.Van. Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. petrol ofisi'ne ait tankerin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 293 . 11 EYLÜL 1994 Tunceli. 12 EYLÜL 1994 Iğdır. Karacaören köyü. Ziyaretdağı arası PKK terör örgütü mensubu teröristlerce PTT aracının yakılması eylemi. Tuzluca. Taşburun. Tuzluca. 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Polenezköy-Çavuşbaşı yakılması ormanlık alanının 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Sarıyer Zekeriya köy ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Burgaz adası ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Poyrazköy ormanlık alanının yakılması 27 AĞUSTOS 1994 Iğdır. Mazgirt. Şişdağı ve Kızılca.

Karakoçan. Kulundere Köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Okçular köyü (Selçuk). Karakoçan. Genç. Akören Köyü. Karakoçan. 29 EKİM 1994 Bingöl. Çölköy' de PKK katliamı…(2) çocuk. Hamzalı köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 17 EKİM 1994 Elazığ. sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 30 ARALIK 1994 İstanbul-taksim The konulması Marmara oteline bomba 294 . 17 EKİM 1994 Elazığ. Sağlık Ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Merkez. Kağızman. Karakoçan. Aptalan mezrası ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. (5)erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Yaylak Köyü. 26 EKİM 1994 Elazığ. 17 EKİM 1994 Elazığ.20 EYLÜL 1994 Kars. 22 EKİM 1994 Siirt. Kızılca köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. (3) kadın.

Hamzalı Köyü'nün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması…(19) vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Pınardere köyü' nde PKK katliamı… (4) öğretmenin şehit edilmesi. 2 ŞUBAT 1995 İstanbul Haliç Köprüsüne bomba konulması 295 . Savur. 27 KASIM 1994 İstanbul-Altunizade konulması Capitol mağazasına bomba 1 OCAK 1995 Diyarbakır. Kongresi kuzey Irak Haftanin bölgesinde gerçekleştirildi. Viranşehir. Pınarlar Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayınlama sonucu bir minibüsün tahribi. 8 KASIM 1994 Şanlıurfa. Çölköy' de PKK katliamı…(1) kadın. 23 OCAK 1995 PKK V.5 KASIM 1994 Mardin. (5) erkek vatandaşımızın öldürülmesi.Kongresinin bir Demokratik Kuruluş Kongresi olduğu belirtilerek ordulaşma ve iktidarlaşma gibi iki temel karar aldı. 17 KASIM 1994 Diyarbakır. Eğil. Kulp. 24 OCAK 1995 İstanbul-Sarıgazi konulması Jandarma karakoluna bomba 22 OCAK 1995 PKK V.

(3) erkek. 4 MAYIS 1995 İstanbul-K. 21 NİSAN 1995 İstanbul-Sarayburnu’nda otoya bomba konulması eylemi 19 MART 1995 TSK Kuzey Irak' ta ki PKK kamplarına yönelik "Çelik Harekatı" adıyla bir operasyon gerçekleştirmiştir. 24 TEMMUZ 1995 Van. MED TV adıyla 30. 15 MAYIS 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla. 23 HAZİRAN 1996 Diyarbakır otoyolu.30 MART 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla.03. 12 NİSAN 1995 PKK' nın güdümünde Hollanda'nın Lahey kentinde sürgünde Kürdistan Parlamentosu kuruldu. (3) kadın ve (2) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. (6) kadın. Atabinen köyü.1995 tarihinde test yayınına başladı. MED TV adıyla normal yayınına başladı. Gürpınar. Altındağ restoran' da PKK katliamı…(3) erkek. (3) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi.Çekmece Cennet Mahallesindeki mağazaların molotof kokteyli atılması suretiyle yakılması ve 3 kişinin ölümü. * MART-NİSAN 1996 296 .

30 HAZİRAN 1996 PKK mensubu Zilan (k) Zeynep kınacı tarafından Tunceli il merkezinde intihar eylemi gerçekleştirildi.konferansında alınan bir diğer kararda intihar eylemlerine başvurulması kararı olmuştur. Karataş mezrası. 01-15.1996 tarihinde Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki örgüt kampında gerçekleştirilen PKK IV. Konferansında.04. V. * MART-NİSAN 1996 PKK IV.Toplantısı ve Merkez Komite III. Ekinözü köyü.Toplantısında V.1996-Kahramanmaraş. 25 EKİM 1996 Zeynep KINACI tarafından ilki gerçekleştirilen intihar eylemlerinden ikincisi de Leyla Kaplan tarafından Adana'da gerçekleştirildi.Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen PKK yüksek askeri konsey II. Kongre kararlarının hayata geçirilmesinin ve PKK'nın "Ulusal Kurtuluş Örgütü" olarak tanınmama hususunun aşılması kararlaştırıldı. * OCAK 1997 PKK elebaşı Abdullah Öcalan 1997 yılını çözüm ve final yılı ilan etti.05.(3) polis şehit edildi. * EYLÜL 1997 297 . 29 EKİM 1996 Üçüncü intihar eylemi Güler Opaç'ın intihar saldırısı Sivas'ta gerçekleştirildi. 24 NİSAN 1996 24.(3) polis şehit edildi. (3) Öğretmenin öldürülmesi.Kongre kararlarının mutlaka hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Sırasıyla Rusya. 28 KASIM 1997 İstanbul-Ümraniye Dudullu'da otomatik silahlarla taranması barış treni/barış ekip otosunun 15 MART 1998 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki kampında PKK 5.Öcalan yunan istihbarat elemanlarının kontrolünde Kenya'ya gitti. 298 . İtalya. Konferansı yapıldı. Örgüt tarafından bu süreç "Emperyalizmin 9 Ekim Komplosu" olarak nitelendi. * OCAK 1999 PKK VI. 9 EKİM 1998 Türkiye'nin Suriye'ye verdiği ültimatom sonrası Abdullah Öcalan Suriye'den kaçmak zorunda kaldı.Kongresi başladı. Yunanistan. 15 ŞUBAT 1999 Terörist başı Kenya' da yapılan bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 9 TEMMUZ 1998 İstanbul-Eminönü mısır girişinde patlama olayı PKK çarşısının balık pazarı 1 EYLÜL 1998 Abdullah Öcalan Med Tv aracılığıyla üçüncü kez tek taraflı sözde ateşkes ilan etti. Rusya ve Yunanistan arasında dolanan ve bu ülkeler tarafından kabul edilmeyen A.PKK Avrupa'dan Türkiye'ye şenlikleri organize etti.

Kongresi Abdullah Öcalan'ın yakalanması nedeniyle sonuçlandı.15 ŞUBAT 1999 Ocak 1999 tarihinde başlayan PKK VI. 299 . Bu süreç 2000 yılının başına kadar devam etti. Öcalan bu dönemde "Demokratik Cumhuriyet" tezini ileri sürerek PKK'nın kırsal alanlardaki birimlerini yurt dışına çıkarma çağrısı yaptı. Kongre'de alınan kararlarla İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan. 29 HAZİRAN 1999 Abdullah Öcalan yargılanması cezasına çarptırıldı. 10 MART 1999 İstanbul-Bakırköy Atrium Mağazası otoparkına bomba konulması eylemi avcılarda parka boru bomba konulması sonucunda bombanın patlayarak (1) vatandaşın öldürülmesi eylemi 13 MART 1999 İstanbul-Göztepe/mavi yakılması eylemi çarşının Molotoflanarak 27 MART 1999 İstanbul-Taksim meydanında canlı bomba eylemi (Meral Mamyak) * MAYIS 1999 Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı'da başlandı. A. sonucu idam 1 EYLÜL 1999 PKK silahlı kadrolarının büyük bölümünü Türkiye sınırları dışına çekmeye çalıştı. yeniden PKK genel başkanı seçildi.

İmralı savunmaları PKK' nın yeni manifestosu olarak kabul edildi. Barış grubu teslim oldu. * MAYIS 2000 Bir grup üst düzey PKK mensubu örgütün yeni stratejisini ve Abdullah Öcalan'ın tavrını eleştirerek özgürlük inisiyatifi adıyla yeni bir grup oluşturdular. Sorumlusu doktor Süleyman kod Sait Çürükkaya… * TEMMUZ 2000 Terör örgütü gerçekleştirdiği sözde parti meclisi toplantısında siyasal Serhildan temel taktik olarak benimsendi. 23 OCAK 2000 PKK VII. Yeni stratejik hedef olarak "Demokratik Cumhuriyet Ekseninde Anayasal Vatandaşlık" olarak öngörüldü. Barış gurubu teslim oldu. Konferansı 300 . 29 EKİM 1999 2.1 EKİM 1999 1999 sonbaharında biri kırsal alandan diğeri Avrupa'dan olmak üzere PKK mensuplarından sözde "barış grubu" adıyla iki grup Türkiye'ye geldi ve 1.Kongresinde örgüt tüzüğü ve programı ile birlikte stratejisini de değiştirildi. OCAK 2000 Kuzey Irak'ta 7.olağanüstü kongre gerçekleştirilerek. 29_07 MAYIS-HAZİRAN 2001 Kuzey Irak'ta PKK Basın-Yayın gerçekleştirildi. 21 HAZİRAN 2001 I. 02-23.

PKK mensupları Avrupa çapında "BENDE PKK'LIYIM" ve "Ulusal Kimliğimi İstiyorum" adıyla geniş bir kampanya başlattılar. 28_12 HAZİRAN-TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK askeri aparatı HPG I. Kuzey Irak'ta PKK VI. KADEK'in kuruluş günü olarak 301 . PKK VIII. Kongresi olarak isimlendirildi. Kongresi aynı zamanda KADEK I. Konferansı yapıldı.sözde Ulusal Konferansı gerçekleştirildi. 11_23 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kültür-sanat ı.Kongresinde örgütün ismi KADEK (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) olarak değiştirdi. 31 AĞUSTOS 2001 Zeynel Durmuş'un Zeytinburnu Hadep Teşkilatının bulunduğu binanın asansör boşluğuna düşerek ölmesi 05_21 AĞUSTOS 2001 Gerçekleştirilen konferansları onaylamak ve yeni dönemin strateji ve taktiğini hayata geçirmek amacıyla. Konferansı gerçekleştirildi. 11_12 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kadın örgütlenmesi olan PJA III. 15 KASIM 2001 Bir kısım PKK mensupları üniversiteler ve nüfus müdürlükleri nezdinde kimlik bildirim eylemlerinde bulundular. 04_10 NİSAN 2002 PKK VIII. Konferansı yapıldı.

Leyla Zana. KADEK Genel başkanlığına getirildi. KADEK yeni bir tüzük.kongresi 29 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2. Abdullah Öcalan.kongresi 1 HAZİRAN 2004 PKK/Kongra-Gel terör örgütü sözde ateşkesi sona erdirdiklerini açıkladılar. 05_06 HAZİRAN 2004 302 .aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın doğum gününe de denk gelen 04 nisan 2002 olarak kabul edildi. KADEK'in kuruluş bildirgesinde PKK' nın ulusal diriliş olan misyonunu tamamladığı ve KADEK' in de demokratik kurtuluş misyonu ile ortaya çıktığı ifade edildi.Sakine Batman. N. olduğu 27_06 EKİM-KASIM 2003 KADEK’in yerine Kongra-Gel'in kuruluşu ve KongraGel'in 1.Taş.İlknur Şen. 9 HAZİRAN 2004 DEP Eski Milletvekilleri. Orhan Doğan tahliye oldu. Selim Sadak. yeni bir program benimsedi. 26 EKİM 2003 KADEK Kandil Dağında yapmış 2. Sakine Cansız ve arkadaşları) kongrede kendilerine gerekli ilginin gösterilmediğini sebep göstererek örgütten ayrılmışlardır. 16-26 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2.Kongresinde kendini fesih etmiştir.kongresinden sonra reformcu grup (O. Hatip Dicle. Öcalan.

KNK başkanı ismet Şerif Vanlı ve arkadaşları görevlerinden istifa ettiler. Batman'da defnedildi. 2 Aralık 2004 PKK/KONGRA GEL terör örgütünün 5 üst düzey yöneticisi Musul kenti yakınlarında vurularak öldürüldü. morgun önünde. Ermeni uyruklu teröristin cenazesi anne ve babası Ordo Avdoyan ve Gozel Mirzoyan'ın resmi işlemleri tamamlamalarının ardından Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınarak. 4 EYLÜL 2005 Batman'ın Beşiri İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü PKK üyesi 7 kişiden Ermenistan uyruklu Yusuf Avdoyan. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki mezarlıkta gömüldü. 02-05 AĞUSTOS 2004 Reformcu grup tarafından PWD'nin ilanı. 24 AĞUSTOS 2005 PKK . 5 EYLÜL 2005 303 . 3 ekim’e kadar “eylemsizlik” kararı verdi ve mayınlı suikastlerini durdurdu. Öldürülenler arasında örgütün yürütme konseyi üyesi ve Kuzey Irak sorumlusu Şilan Kobani kod adlı Meysa Baki’de bulunmakta. Teröristin tabuta konulan cesedi. "örgütün Kürtlük'ten uzaklaştığını " öne sürerek örgütten ayrıldı. 16 OCAK 2005 Terör örgütü PKK'da yıllardır çeşitli görevler üstlenen 26 terörist. cenaze yıkama aracında İslami usullere göre yıkanıp kefenlendi.Abdullah Öcalan'ın avukat görüşme notlarında Avrupa yapılanması ile ilgili yoğun eleştirileri üzerine KNK olağanüstü kongre yaptı.

görüş ayrılığı nedeniyle Kandil Dağı'nı terkederek Musul'a yerleşen Osman Öcalan Hakkında "ölüm" kararı aldı. 13 ŞUBAT 2006 304 . KYB'nin destek çıktığı Öcalan için özel eğitimli suikast timi Musul'a gönderildi.2 Ağustos 2005 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütüne yönelik çalışmaları sonucu bombalama eyleminde bulunan 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındı.. 27 KASIM 2005 Terör örgütü PKK/Kongra-Gel'in yurt içi ve yurt dışı topladığı haraçlardan oluşan 500 bin doları iki terörist çaldı. 27 ARALIK 2005 Van Valisi Niyazi Tanılır ile kentteki üst düzey yöneticilere suikast hazırlığında oldukları öne sürülen ikisi kadın 5 PKK'lı gözaltına alındı.. 16 ARALIK 2005 Avustralya. Örgütün eylemsizlik kararı aldığı 20 Ağustos ve 20 Eylül tarihleri arasında 10 güvenlik görevlisi şehit edilirken. 20 EYLÜL 2005 PKK terör örgütü kendi aldığı eylemsizlik kararına uymadı. PKK'yı. 6 ŞUBAT 2006 PKK. 13 güvenlik görevlisi de yaralandı. 17 KASIM 2005 Van'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu şehit düşen 3 asker cenazeleri memleketlerine gönderildi. bütün isimleri ve uzantılarıyla birlikte 'terör örgütleri listesi'ne dahil etti.

2'si ağır 12 kişinin yaralandığı saldırıyı PKK bağlantılı bir örgüt üstlendi 305 .Abdullah Öcalan tarafından hainlikle suçlanan Kani Yılmaz (Faysal Dunlayıcı) önceki gün saat 10:00'da aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü. 14 ŞUBAT 2006 Bahçelievler'de bir süpermarketin emanet bölümüne bırakılan A-4 tipi bomba patladı.

karşı yürütülen mücadelede haklı olunması gerekir. 306 . doğum yeri ve tarihi.Yalnızca.Bu kişi. Ayrıca bu kısımda dağ kadrosunda yaşamın ve yaşamanın ne anlam ifade ettiği net bir şekilde görülmektedir. herhangi bir mahkumiyeti olup olmadığı. İsyan hareketi hiçbir şey elde edemez. 2° Bir gerilla grubu kimlerden kurulmalıdır? . kesinlikle yenilgiye uğrar.Ek-2 : GERİLLA NEDİR? 405 1° Bir gerilla savaşının başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan ön koşul nedir? . hareket içinde çalışıp çalışmadığı vb. oligarşik yönetime vb. çocukları ve ebeveyninin adları. karısı. halk düşmanı mevcut iktidara. medeni hali. hususları açıklayan soruları 405 Bu yazı General Alberto Bayo’nun Gerilla Nedir? isimli eserinden derlenmiştir. 3° Gerilla grubuna katılmak isteyen kişide. fedakar bir ruha. devrimci hareket içindeki arkadaşlarının adları. yukarı da sayılan törel nitelikler dışında daha ne gibi özellikler aranmalıdır? .) Özet mahiyeti taşıyan bu bölümde soru ve cevaplar şeklinde belirtilen hususlar aslında kırsalda ortaya çıkarılan şiddet hareketleri açısından metodolojik bir eser niteliğindedir. Soruları ve cevapları değerlendirdiğimizde belirtilen yöntemlerin ülkemizde PKK terör örgütünün dağ kadrosu tarafından kullanıldığı açıkça görülecektir. kişisel cesarete ve sınırsız bir yurt sevgisine sahip olduğunu kanıtlamış idealist gençlerden kurulmalıdır. (eser kaynakçada belirtilmiştir. 18 yaşından sonra çalıştığı yerler. Eğer bu koşul yoksa gerilla kuvvetleri yenilgiye uğrayacaktır.Gerilla kuvvetlerinin dış kuvvetlerin saldırı ve işgaline ya da aşağılık ve iğrenç bir diktatörlük yönetimine. adı ve soyadı. bu bölüm özet olarak okuyucuya sunulmuştur.

herhangi bir siyasi parti ya da dernekle ilişkisi olup olmadığı konuları da eklenecektir. 7° Bir çıkarma yaparken gerilla birliğinin hızı ne olmalıdır ve bunu nasıl yapmalıdır? Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı.yanıtlamalıdır.Böyle bir kimsenin kimliği ortaya çıktıktan sonra. prova edilmesi gerekir. Bu karakterde bir kişi. bu kişinin bir ajan ya da ispiyoncu olarak saflarımıza katılmak isteyen bir kimse olduğu anlaşılırsa ne yapılmalıdır? -Böyle bir kimse devrime ihanet suçuyla askeri mahkemede yargılanır. kendisinin siyasi uğraşlarının özeti. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için. birlikteki en yavaş savaşçının maksimum hızı kadar olmalıdır. 6° Gerilla birliği kaç kişiden kurulmalıdır? . Bu listeye ayrıca. Bize anlayışımıza göre yanlış düşüncelerle savaşan politik bir düşmanı affedebiliriz. her şeyin önceden planlanıp. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa.İdeal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır. Liste dikkatli bir şekilde incelenip değerlendirilecek. karşı tarafın bir kahramanı bile olsa affı asla düşünülemez. ama ajanları asla. sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam 307 . hareket yeteneği de o kadar fazladır. askeri mahkeme tarafından yargılanır ve acımaksızın ölüme mahkum edilir. 4° Soru listesi incelendiğinde. 5° Alınan bütün tedbirlere rağmen böyle iğrenç bir ajan. eğer bu kişi uygun bulunursa gerilla birliğine kabul edilecektir. gerilla saflarına katılmış olursa kendisine ne yapılmalıdır? . Savaşçılar disiplinli.

Bütün bu işlemler. 10° Bir gerillanın daha yüksek komuta yapısını bilmesi gerekir mi? .Komutan. Daha önceden görevlendirilmiş gruplar. disiplin içinde son süratle yerine getirilmelidir. kişiliği. tüm alt görevlilerce kabul edilen ve saygı duyulan bir başkası tarafından üstlenilecektir.Aynı hız ve tempoda olan savaşçıları içine alan ayrı bir birlik kurulmalıdır. Aynı anda da birliğin geri kalan savaşçıları çıkarma araçlarındaki malzemelerini boşaltmalıdır.olarak bilmelidir. savaşçılar birlik komutasının kimde olduğunu bilmedikleri takdirde kayıplara uğrayacaklarından bu kişiyi bilmeli ve kendisine saygı göstermelidirler. 11° Gerilla taşımalıdırlar? birliği hangi silahları 308 . çıkarma alanının her iki kanadındaki yüksek arazi noktalarına mevzilenmeli. zekası. 9° Gerilla birliğinin komutanı kim olmalıdır? . sanki aralarında işaret yapılması dahi yasaklanmış sağır ve dilsizler grubu tarafından uygulanıyormuşçasına. dikkati ve savaşma arzusu göz önüne alınarak seçilir. 8° Uzun yürüyüşlere dayanıksız gerillalarla ne yapmalıdır? . Boşalan görev. yine çıkarma sahasının ön tarafındaki yüksek arazi noktalarına gözetleme postaları gönderilmelidir. göreve uygun olan önderlik yetenekleri.Evet. tam bir sessizlik.

Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için. "Bu bölgeye giden yol neresidir?". Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup. 13° Bir gerilla birliğinin organizasyonu nasıl olmalıdır? -Aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi. Eğer arazi hakkında.Birlikteki her savaşçının iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. Her gerilla. 12° Bir gerilla birliğinin donanımı ne olmalıdır? . Bu ip. birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. aş kabını. kendi ilk yardım çantasını. göğüs etrafında bir kere dolandıktan sonra. birliğin varacağı hedefler bölge halkına asla açıklanmamalıdır. çeşme. "Şuraya nasıl gidilir?". gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli tüfeği de bulunmalıdır. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır. kalan kısmı geriden gelen savaşçıya uzatılır.. Gerilla. "Şu dağ. birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar. bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa. Böylece. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde 309 . gece yürüyüşleri sırasında birbirlerini kaybetmemeleri için kullanılır. bina v. Bu ip. koruluk. gece ne kadar karanlık olursa olsun. hiç kimse kaybolmaz.b. 2 metre uzunluğunda bir ip de taşımalıdırlar. ayrıca. tepe.

Savaş Mahkemesi'nin baktığı davalarla ilgili dosya ve kayıtları muhafaza eder. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar. Bu kişinin son derece zeki. Bu bölüm. Su kaynaklarının. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler.bütün görev ve işlerin tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. Eğitim. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma. Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. Sabotaj. Harekât. ispiyoncular için bir kara liste hazırladığı gibi. tecrübeli ve güven verici olması gerekir. İkmal. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar. gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi. köprülerin. gerilla birliğinin komutan yardımcısı tarafından yönetilir. ormanların. Haber Alma Bölümü. Sağlık ve Propaganda. nehirlerin. 14° Her bölümün görevleri nelerdir? Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar. düşmanın gizli ajanlarını ortaya çıkaran hizmetleri de yürütür. şoselerin. Savaşçı Toplama. Silah. karayollarının. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar. Levazımat. bir harekâta 310 . Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir.

okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. Aynı zamanda. Bu subay. Üçüncü kategori ise. pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. Son söz grup kumandanına aittir. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli. tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. İkinci kategoride. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar. Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. "macheterosbombarderos". yani "palacı-bomba fırlatıcı"lar yer almaktadır. hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder.başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. 311 . Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar. yaratıcı. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır. Girişilecek bütün sabotaj hareketlerine en büyük dikkati vermelidir. Savaşçı Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. Bu bölüm. istihkam ve benzeri görevlerde kullanılacak olanları kapsar. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. Şayet kumandan yaralanır. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar.

propaganda bölümü eldeki bütün 312 . Aynı zamanda bölgedeki doktor. gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur. Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. Gerekli olduğunda silahların tamiri. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. parça değiştirilmesi işlerini yerine getirir.Silah Bölümü: Birliğin silahlarının bakımından sorumludur. Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. Şayet bu kişiler kendi istekleriyle gerillaya hizmet etmek istemezlerse zor kullanmak suretiyle kendilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır Gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. Bu mümkün olamazsa. [Hangi şartlar altında olursa olsun. hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin savaş amaçlarıyla. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. Ayrıca. teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır.

her dört saatte bir onar dakikalık kısa molalar verilmek suretiyle on beş saatlik bir yürüyüşü yapabilecek hale getirilinceye kadar devam ettirilir.Bu eğitimler esnasında ayrıca kendisine sekiz saatlik gece yürüyüşleri yaptırılır. 17° Gerillalar birbirlerine karşı nasıl davranmalıdır? 313 . Bir gerilla savaşçısı doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek üzere en azından saatte bir defa pusulaya bakmalıdır. Genellikle ağaç yosunu ya da diğer küçük asalak bitkiler ağaç gövdelerinin kuzeye bakan yüzlerinde büyürler. 15° Herhangi bir göreve başlamadan önce bir gerilla nasıl bir fiziki eğitiminden geçmelidir? . Böyle yapmakla ayakların yerdeki taşlara.??] Bizim bu askeri yayınlarımız halkın moralini yükseltecek. Yıldızsız gecelerde kendisine tavsiye edilecek en geçerli usullerden biri de.olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikayelerini adeta bir destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapmalıdır. Şayet pusulası yoksa. Bu yürüyüşlere. ağaç kütüklerine ya da diğer engellere takılması önlenmiş olur. 16° Meskun yerler dışında gece yürüyüşleri nasıl yapılmalıdır? -Geceleri her adım atılışında bacaklar iyice yukarıya kaldırılarak sanki bir bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi yürümek gerekir. yönünü kontrol etmek üzere kutup yıldızından yararlanır. ağaç gövdelerinden yararlanmasıdır. düşmanın moralini bozacaktır.Azar azar arttırmak suretiyle kendisine uzun yürüyüşler yaptırılır.

18° Gerilla gündüzleri yönünü nasıl tayin eder? . Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir. Daha sonra köylüden kendilerine muhbir olarak ya da bir köy gerillası olarak yardım etmesi istenir (Not Köy gerillası fiilen çatışmalara katılmaz.Herkes birbiriyle çok iyi arkadaş olmalı ya da en azından birbiriyle işbirliği yapmalıdır. Kızdırıcı ya da tahrik edici şakalar. Gerillacıların kurduğu yönetim içinde yaşamayı kabullenir ve onlara erzak yardımında bulunduğu gibi. Kulübe ve civarı yeterli bir şekilde arandıktan sonra geri kalanlar da içeri girebilirler. savaşçıları birbirinden uzaklaştırır ve aralarında düşmanca duygular doğmasına sebep olur.Güneşten yararlanarak. diğerleri kulübenin çevresini kuşatırlar.Savaşçılardan yalnızca ikisi içeri girer. içeri girmeden önce gerillaların ilk olarak ne yapmaları gerekir? .. bunun karşıtı "batı"yı. İçeri girenler orada bulunanlara kulübenin sarıldığını bildirirler. gereğinde bedeni hizmetler de görür. 19° Kırsal alanda bir eve ya da köylü kulübesine gelindiğinde. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir. İçeri girildikten sonra. düşmanın dikkatini çekmemek için hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez. Sağ kolu "doğu"yu. Sonuç olarak da grubun birlik ruhu zayıflar ve zedelenir. Yolları ve düşmanın yaklaşmasına uygun yerleri gözleyebilecek tepelere ya da yüksek yerlere nöbetçiler yerleştirilir. Savaşçı toplama bölümünün başındaki subay köylü ile konuşur ve kendisinin gerçek duyguları ile gerillalara karşı bağlılık derecesini değerlendirir.) Şayet köylü 314 .

çıkarmada kullanılan motor karaya oturmuştu. Calixto Sanchez bu uyarımı dikkate almadı. Uygun bulunursa "köy gerillası" olarak eğitilir. kendilerinin kimliklerini . Derslerimde yeni gönüllülerin teker teker ve inceden inceye sorguya çekilmeleri gerektiğini tekrarlamıştım. Kendisinin bütün malları halk kurtuluş silahlı güçlerinin mülkiyetine geçer. Birincide en çok güven verenler. Köylüye o bölgeyi terk etmesi söylenir ve bütün malı mülkü hiçbir ödeme yapılmaksızın elinden alınır. yalnızca kendilerini desteklediklerini bildirdiler diye gönüllü kabulü yoluna asla gitmemelidir.ve geçmişlerini araştırarak devrimci mücadelenin savaşçısı olmaya uygun olup olmadığına bakır. Gerilla birliği bulundukları yerde kendilerine karşı çalışma olasılığı olan kişilerin serbestçe dolaşmasına asal izin veremez. Ben Cabanico mevkiinde Oriente Eyaleti'ne çıkarma yapan Calixto Sanchez'in gerillalarını eğittim. 20° Gerilla birliğine katılmak isteyen gençlere ne gibi bir işlem uygulanır? -Savaşçı toplama bölümü.düşmanlara sempatisini açıkça göstererek işbirliği yapmayı reddedecek olursa. Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı. Eğer elde yeter derecede silah varsa ve daha fazla sayıda savaşçıya ihtiyaç duyulursa. o bölgeyi terk etmek zorundadır. yalnızca. ikincide vasat bir izlenim bırakanlar. İlk çıkarma tam bir başarı ile sonuçlanmış ve tek bir kurşun dahi boşa harcanmamıştı. gönüllüleri üç ayrı kategoriye ayırmalıdır. yeter derecede eğitimden geçtikten sonra düzenli gerilla olarak görevlendirilir. üçüncü kategoride de şüpheli kişiler yer alır. Bu soruşturmalardan sonra Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı. Batista'nın askerlerinden bir grup üzerlerine sivil elbise 315 .

bu çeşit savaş hilelerinin acemisi olduklarından telaşa kapılı hemen teslim olmuşlardı.Gönüllülerin yerine getirebilecekleri görevlerden 60 tanesini şöyle sıralayabiliriz : 1. Tek tek her gerillaya yardımcı olabilecek çapta destek müfrezeleri kurmak. İnsan kasabı Albay Cowley. Gerilla birliğinin ön cephe ve kanatlarında gözcülük yapmak. üzerlerinde sakladıkları tabancalarını çıkarıp gerilla birliğine. Yalnızca Hektor Cornillot'un komutasındaki yedi kişilik öncü grubu kurtulabilmiş ve kendileri daha sonra Sierra'daki gerillalara katılmışlardı. ağır malzeme çıkarıldıktan sonra bütün savaşçılar kendilerine en iyi şekilde siper teşkil edecek yüksek arazi parçalarına doğru ilerlemelidirler. 21° Gerilla birliği çıkarma harekâtından sonra neler yapmalıdır? . Şayet düşman tarafından sezilmeden çıkarma yapılabilecek kadar şanslı bir durumla karşılaşılacak olursa. binlerce asker tarafından kuşatıldıklarını söylemişlerdi. Cowley.Karaya ayak basınca. Calixto Sanchez ile birlikte bütün savaşçıları kurşundan geçirerek öldürmüştü. Bizimkiler de.geçirerek "Yaşa Fidel Casto" diye bağırdıklarında bizimkiler kendilerini hemen bağırlarına basmışlardı. bu takdirde ağır malzemeyi daha emniyetli bölgelere ulaştırmak gerekir. 316 . 22° Kadın ve erkek gönüllülerin yerine getirebilecekleri çeşitli görevleri sıralar mısınız? . daha sonra 26 Temmuz Hareketi'nin bir savaşçısı tarafından vurularak öldürüldü. 2. Da ha sonra bu askerler. Bunun sonucunu ise bugün bilmeyen yok.

12. boş şişe ve teneke kutu. 10. 15. işlerde kullanılırlar). Bizim tarafımızdan henüz denetim altına alınmamış şehirlerden bilgi toplamak. Gerilla birliğinin bulunduğu bölgedeki yerli halkın siyasi açıdan bağlılık derecesini araştırmak. harita yapmak. 4. 14. 16. 6. Değişik kişiler birbirlerinden haberdar olmaksızın aynı bölgeye gönderilmelidir. 13. kalas. suçlara engel olmak üzere asayişi sağlamak için içerisinde kadınların da bulunduğu emniyet (polis) müfrezeleri kurmak.3. sağlamak.b. Su ve malzeme taşıyan gruplar teşkil etmek. aş kabı. Küçük düşman birliklerinin yerlerini bulmak için gerilla birliğinin bulunduğu araziyi iyice taramak üzere müfrezeler kurmak. Hırsızlık. gazino. 317 . insan kaçırma. saldırı. battaniye.b. (Bu işlem sık sık tekrarlanmalıdır). Yanlardaki gerillacılarla komuta mevkii arasında temas sağlamak. Meydan. yolsuzluk vb. Bölge halkından ödünç olarak çekiç. 8. kürek. Kadınları hastabakıcı ya da yardımcısı olarak sağlık grubunda görevlendirmek. Haberci ve ulak olarak hizmet etmek. kazma. 11. (Tahsil durumu yüksek olanlar istatistik bilgi toplamak. yazı makinesi v. savaşçıların hizmet sicillerini tutmak v. Propaganda Bölümü içinde gruplar halinde teksirci olarak ya da baskı işlerinde çalışmak. toplantı salonları ve benzeri yerlerde toplantılar düzenleyen propaganda grupları kurmak. Malzeme sağlamak ve bunları korumak. Karargah kayıtlarını tutmak. çivi. 5. Özellikle kadınlar bu işte son derece etkili olmaktadırlar. Bu yolla elde edilen bilgilerin denetlenmesi daha kolay olur. 9. yiyecek maddeleri.

eğitim görmeyenlerin isabetli atışlar yapması hemen hemen imkansızdır). Aşçılık yapmak. ağızlarını mantarla tıkayarak ileride kullanılmak üzere hazırlamak. 30. Yangın bombası atan ve sapan kullanan gruplar içinde hizmet görmek. Hastanelerde çeşitli hizmetler görmek. Banyo bakımcısı olarak hizmet görmek. Yazıcı olarak çalışmak. 31. Köpek müfrezelerinde yetiştirici o1arak görev almak. 35. Yangın bombası olarak kullanılacak şişeleri yakıt ve yağ ile doldurmak. (Gerilla yardımcıları gereğinde bildiğimiz çatal sapanları kullandıkları gibi. 18. 26. Düşman arasında korku yaratan gruplar teşkil etmek. Mutfağa su taşımak. Mutfak için odun toplamak. 20. 28. Aşçı yamaklığı yapmak. Evlerde oturanları kayıt etmek (Kadınlar tercih edilmeli). Demiryolları ve karayollarına köprülere. 24. 21. Bu işlem göze kolay görünürse de. 32. haberleşme hatlarına vb. Haber güvercinleri yetiştiren ve bunları kullanan gruplar teşkil etmek. 19. 318 . 34. 27. (hızlı daktilo yazanlar tercih edilmelidir). ayrıca taş ya da patlayıcı maddeleri fırlatmak üzere elle döndürülen uzun sapanlar da kullanırlar. Sapan kullananları eğitmek. Düşmandan ele geçirilen giysileri cinslerine göre ayırmak ve onarmak. İstatistik tutmak.17. 36. 29. 22. 23. Giysi dikmek. Bulaşıkçılık yapmak. sabotajlar yapmak. 25. 37. Giysi onarmak. Çamaşır yıkamak. 33.

) ve bunları korumak. İstihkam işlerinde çalışmak. Ağaç kesmek. ray parçaları vb. Birlikteki silahların temizlik ve bakımını yapmak. 51. 56. 43. yeraltı tünelleri için döşeme. 52. Uçak gözcülüğü yapmak. el bombaları için kasa ve kutular yapmak. 46.). Çadır direği. Düşman arazisinden demiryolu raylarını söküp getiren gruplar kurmak. tel bağlamak için kazık. Demiryolu hizmetlerinde görev almak. 40. (Özellikle iniş ye kalkış pistleri. parmaklık. 58. 50. 39. Atlar için yem temin etmek. at bakımı vb. Posta dağıtıcılığı yapmak. Ufak hava alanları inşa etmek. süngü vb. Erzak depo ve ambarlarında çalışmak. 42. kesici silahları depolamak ve bakımını yapmak. İstihkam hizmetlerinde kullanılmak üzere demir boru. 44. toplamak. Çeşitli malzemeler yapmak. Bölgedeki köylerden sağlanan binek hayvanları ile kurulan süvari birliklerinde çeşitli hizmet!erde bulunmak (Tımar. Bıçak. 55. 60. Bayrak ve diğer işaret cihazları kullanılan haberleşme birliklerinde görev almak. 41. Birlikteki alet ve edevatın bakım ve korunmasını sağlamak. 53. 47. "Harekât günlüğü" tutmak. pala. 49. Toprak altında tüneller kazmak. . 45. 54. Gizli haber alma örgütü kurmak. 319 . 57. 48.38. Birlik içindeki yazışma ve emirlerin dağıtımını düzenlemek. 59. Karayolları üzerindeki düşman araçlarına bomba atmak. Hainleri araştırıp bulmak.

gerilla 320 . 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir düşman grubu tarafından kovalanması. Bu köylüler de.Savaşçı Toplama Bölümü Komutanı. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. odun kesmek. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. su taşımak vb. Birinci grupta güven veren ve savaşabilecek durumda olan köylüler yer alır. gerillaların manevra yetenekleri. moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de. Çünkü. daha az önemli işleri görecek köylüler yer alır. İkinci grupta ise. Aynı zamanda. bu köylüleri iki gruba ayırır. Diyebiliriz ki. 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir. 24° Gerilla birliklerine katılmak isteyen köylüler için ne yapılması gerekir? . Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. Gerillaların girişmiş olduğu savaşa tüm kalbiyle bağlı ve kendilerine yardım etmek isteğiyle dolu olan köylülere yangın bombaları ve palalar verilir. düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir.23° Yeni kurulmuş bir gerilla birliğinin yerine getireceği ilk savaş görevi ne olmalıdır? Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi.

Böyle bir çekilme sırasında gerillalar düşmana kayıp verdirmekten de geri kalmamalıdırlar. birliğin kumandanı. 25° Gerilla birliği düşmanla ne zaman çatışmaya girilmelidir? . Komutası altındaki savaşçıları düşman ateşi altında açıkta bırakmaz ve kamuflaj (araziye uyma) yaptırarak düşmanın gözünden saklar.savaşçıları ile birlikte devamlı hareket ederler. (Minuet: ileri-geri suretiyle yapılan bir nevi dans) Minuet tekniğinde düşman geri çekildiğinde gerillalar geriye çekilir. ani baskın. Bu yüzden kendilerine "macheteros-bombarderos" yani "palacılar-bombacılar" denir. Şu kural hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve daima uygulanmalıdır: Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder.Bu. ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur. Düşman karşı saldırıya geçtiğinde gerilla birliğinin derhal gözden kaybolup daha emniyetli yerlere çekilmesi gerekir. ufak çaptaki çatışmalar ve düşmanın kendisinden en emin ve hiçbir saldırı beklemediği anda yapılacak hücumlardır. bizlerin "minuet" tekniği olarak adlandırdığımız savaş kuralına başvurmalıdır. İyi bir gerilla için en güvenilir savaş taktikleri. Gerillalar dürbünle gözetlemek suretiyle düşmanı izlemelidirler. Mükemmel bir gerilla komutası altında bulunan savaşçıların hayatlarına son derece itina eden ve onların yok yere savaş dışı kalmalarına meydan vermeyen bir kişidir. tuzağa düşürme. gerilla savaşı ile ilgili başlıca sorunlardan birisidir. Gerillacılar düşmanla aralarında daima aynı mesafeyi 321 . Bir gerilla birliği hemen her gün düşman kuvvetleri tarafından tedirgin edilecek olursa.

Tünel açmak üzere kazı işine başlandıktan sonra sık sık pusula ile yön kontrolü yapılır. Tünelin yüksekliği yaklaşık olarak 1. Çevredeki binalar ele geçirildikten sonra muhafızların karakol binasından kaçmasına engel olacak yerlere silahlı savaşçılar yerleştirilir. Başlangıçta iki kişi yan yana kazmaya başlarlar. kuşatanlar ile bina arasında elli yarda olacaktır. Bu şekildeki bir 322 . Sonra karakola saldırı planı hazırlanır. aynı zamanda yeter derecede kazdıktan sonra kenara çekilerek kürekçilerin kazılan toprağı atmasına ya da torbalara doldurmalarına imkan vereceklerdir. Kazmacıların her bir yaklaşık olarak 1 metrekarelik bir sahayı kazacak.1000 metre arasında değişir. elinde kazma bulunan savaşçı da sağ tarafta kazıya devam edecektir. 26° Bir düşman karakolu ya da içerisinde nöbetçiler bulunan bir düşman binasına ne şekilde saldırır -Eğer karakol yüz yarda genişliğinde ve elli yarda uzunluğunda bir alanın ortasına inşa edilmişse. Gerillacılar ele geçirdikleri binalardan hedefin merkezine doğru bir tünel açarlar. Düşmanı mevzilenip yardım beklemeğe zorlamak için bu binalardan devamlı şekilde ateş açmak gerekir. sol taraf kürekli savaşçı tarafından temizlenirken. Tünelin ağzı açılıp hedefe doğru kazı işi başladığında.muhafaza etmelidir. Her gece iki-üç keskin nişancı mümkün olduğu kadar düşmana yaklaşmalı ve kendilerini iyice gizleyerek ellerindeki silahlarla düşmanı ateş yağmuruna tutup devamlı şekilde tedirgin etmeli ve yüksek sayıda kayıp verdirilerek düşmanın moral seviyesini düşürmelidir. Bu işlem.5 metre olmalıdır. Bu da gündüzün 800. bu şekilde kürekçi ve kazmacının devamlı yer değiştirmeleriyle yürütülecektir. Önce karakola en yakın olan binalar ele geçirilir.

hedefe biraz daha yaklaşma yoluna gitmelidirler. Bütün bu işler yapılırken saldırıyı yapacak olan savaşçılar da hazırda beklerler. Bunların başındaki sorumlu kişi. Kürek kullananlar ve kum torbalarını taşıyanlar hızlı bir tempo ile çalışmalıdırlar. kazmacı ve kürekçiye kolaylıkla çalışma imkanı verir. Tünel. kendilerinin yorulup yavaşladığını fark eder etmez derhal bunları yenileriyle değiştirmeli ve böylece çalışma hızındaki yavaşlamanın önüne geçmelidir. Bunlardan başka tahrip kalıplarını hazırlayarak bunları hedefin altına yerleştirecek bir tahrip uzmanının hazır bulunması gerekir. savaşçılar patlama sonunda hedefin yakınına yığılacak olan toprak yığınlarını ve çukurları kendilerine siper yapmak üzere ilerlemeli. Kuşatılmış bir nöbetçi karakoluna yardımcı kuvvetlerin gelebilmesi çok kereler iki günün üzerinde bir zaman almaktadır. Patlamadan sonra dışarıdaki savaşçılar saldırılarını şiddetlendirirler. içinde çalışanları çok sıkışık ve rahatsız etmeyecek bir genişlikte olmalıdır. diğer tünellerde çalışmakta olan işçilerin gerekli emniyet 323 . mum ya da diğer ışıklandırma araçlarını kullanacak elemanlara ve tünel kazıldıktan sonra tabanını tesviye edecek işçilere ihtiyaç gösterir. Şayet patlama tam hedefin altında olmamışsa. Aynı zamanda. Hedefe doğru birden fazla tüneller kazılmalıdır. hedefi havaya uçurmak için tek dakika bile kaybetmemelidir. Fakat yine de. Tahrip kalıpları hedefin altına yerleştirilmeden önce. Tünel açma işlemi kazma ve küreklerle çalışacak kuvvetli işçilere.tünel kazma metodu. hedefin tam altına yerleştirilen tahrip kalıpları ile yapılan patlama başarı ile sonuçlanmayacak olursa. Çünkü arazinin bazı kısımlarının kazılması zor. bazılarının ise kolay olabilir. açılan ikinci ya da üçüncü tüneller vasıtasıyla yapılan hatalar düzeltilebilir.

yine buna benzer düşman karakollarının ele geçirilmesinde kendilerinin değerli hizmetlerinden yararlanmak üzere. düşman karakolu ya da nöbetçi binası 24 saat aralıksız şekilde göz altında bulundurulmalıdır. yapmış oldukları bütün faaliyetler hakkında birliğin kurmay heyetine bilgi vermelidirler. 27° Bir tünelden saldırmadan önce ne gibi işler yapılmalıdır? 324 . her birinin akıbeti hakkında karar verilmelidir. başka tüneller kazılmaya devam edilecektir. gerek tünel kazmada hizmet gören iç hizmet grupları. tünel kazıcılar kendi aralarında bir istihkam birliği teşkil ederek genel savaşa katılmalıdırlar. Daha önceden patlama esnasında ölecek. gerillaların düşman kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmediklerinden emin olmaları gerekir. Hedef ele geçirildikten sonra gerek saldırıda kullanılan. vakit geçirilmeksizin bölgedeki başka yerlere gönderilir. Karakoldan canlı olarak çıkacak her düşman hakkında çok derin bir araştırma yapılmalı ve bunlardan çıkacak sonuca göre. Yeni tünellerin de istenilen yönde kazılıp kazılmadığı sık sık pusula ile kontrol edilmelidir. Bütün bu işler yapılırken.Yeryüzündeki bütün büyük cezaevlerinden mahkumların tüneller kazarak kaçtıkları hatırdan çıkarılmamalıdır. Düşmandan ele geçirilecek malzemenin taşınabilmesi için birlik içinde bir ya da daha fazla kişiler görevlendirilmelidir. Şayet ilk patlamadan sonra karakoldaki askerler teslim olmayacak olursa.tedbirleri almalarına özellikle dikkat edilmelidir. yaralanacak ve ele geçirilecek düşman askerlerinin bakımı için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Düşman karakollarını ele geçirmek üzere görevlendirilen gerilla grupları. Şayet bölgedeki bütün karakollar ele geçirilmişse. Bu yüzden.

28° Bir yürüyüş esnasında gerilla birliği ön ve arka cepheleriyle kanatlarını korumak üzere kimleri kullanmalıdır? . düzgün ve doğru bir şekilde tutulmalıdır. Bu işlem. her birinin teker teker bulundukları çatışmaların yer ve tarihlerini içine alır. çocuklarını.Şayet sürpriz bir saldırı yapmak olanağı yoksa.İlk olarak el büyüklüğünde boş bir yuvarlak teneke kutunun içi temizlenir ve kurulanır. karakolu koruyan düşman askerlerinin eşlerini. 29° Gerillaların hizmet sicillerine nasıl tutulur? Savaşçıların hizmet sicilleri. 30° Bir el bombası nasıl yapar? . teneke kutu doluncaya kadar yapılır. gönüllü olarak hizmet etmek isteyen yerli halk ya da diğer gerilla birliğinin kolları tarafından korunur. Bu deliğin iç tarafına bir fitile bağlı diğer bir fünye yerleştirilir.Gerilla birliğinin ön ve arka cepheleriyle kanatları. Teneke kutu dolduğunda. Bu hizmet sicilleri. tahtadan ya da tenekeden yapılmış bir kapakla kapatılır. Kapağın ortasında bir delik bulunmalıdır. köyün önemli kişilerini ve daha önceki çatışmalardan ele geçen esirleri kullanmak suretiyle yoğun bir kampanya yürütülür. demir parçalarıyla dinamitin kutu içinde sıkı sıkıya bulunmasına özellikle dikkat edilir. Aynı zamanda hizmet sicillerinde çatışma esnasında gerillanın olağanüstü ya da göze çarpan hareketleri olmuşsa. gerillaların değerlerinin ortaya çıkarılmasında ve yine kendilerinin terfi etmelerinde büyük etkisi olacağından. Kutunun dip tarafına bir dinamit tabakası yerleştirilir.. çok dikkatli. Kutunun geri kalan kısmına küçük demir parçaları ve bir de fünye (detonatör-ateşleyici) konur. 325 . bunlar da teker teker belirtilir.

Dinamit patladığında teneke kutu yarılır ve küçük demir parçaları aynen bir şarapnel gibi etrafa saçılır. 31° Bir kara mayını nasıl yapar? . Sülfürik asit zamanla kağıt tıpayı eritmeye başlar. Gereğinde bu kağıt tıpa yapışkan kağıtla şişeye iliştirilerek asidin ziyan olması önlenebilir. Tıpayı tam olarak erittiğinde. Borunun içerisi dinamitle doldurulduktan sonra diğer ucu da bir kapakla örtülür. 10 yada 12 saat sonra harekete geçen (ateşlenen) kimyevi bombalar nasıl yapılır? Dar ağızlı küçük bir ilaç şişesi ya da benzeri bir şişe sülfürik asitle doldurulur. fünyenin doğrudan doğruya zil tertibatı sökülmüş bir çalar saate bağlanmış olmasıdır. şişenin ağzı gazete kağıdından yapılmış bir tıpa ile sıkıca kapatılır. Bu deliğin içinden aşağıda açıklanan şekilde bir ateşleyici yerleştirilir. içinde sülfürik asit bulunan küçük şişe baş aşağı olarak büyük şişenin içine daldırılır. Fitil ateşlendiğinde fünyeyi harekete geçirir ve bunun arkasından da dinamit patlar.Kara mayını yapımında kullanılan usul burada da aynen uygulanır.Fitilin diğer ucu delikten dışarıya sarkıtılır. klorat-şeker 326 . Bu ikinci kapağın ortasında bir delik bırakılır. potasyum klorat-şeker karışımına değecek şekilde. 33° Bir yere yerleştirildiğinden 6. Aradaki tek ayrıntı.Dirsek şeklinde ya da düz bir demir boru parçasının bir ucu lehimlenmek ya da bir kapak takmak suretiyle kapatılır. sülfürik asit. 32° Zaman ayarlı bomba nasıl yapılır? . Ağzındaki gazete kağıdından yapılan tıpa. On çorba kaşığı potasyum klorat dört çorba kaşığı toz şekerle karıştırılarak daha geniş ağızlı büyükçe bir şişenin içine konur.

kurulduğundan günler. Bu fünyeler. 1943 yılında Hitler'e suikast hazırlayanlar uçağına bu tip bir bomba yerleştirmişlerdir.Askeri gecikmeli fünye. sifon şişe ile yapılan bombaların ateşlenmesi (patlatılması). Sülfürik asit hava ile karışınca hacmi genişler ve damlalar meydana getirir. 327 . kimyevi bombanın ateşlenmesini sağlar. Bu tip fünyeler modern ordular tarafından kullanılmaktadır. Asit zamanla teli eriterek yayı boşaltır. 34° Bir bombanın patlatılmasında en uzun süre nasıl sağlanır? . haftalar ve hatta aylarca geciktirilebilir. Bu iki maddenin birbirleriyle teması. boşalan yay şiddetle kapsüle çarpar ve bombayı patlatır. 35° Askeri gecikmeli fünyelerin özelliği nedir? .karışımı ile temasa geçer ve kimyevi reaksiyon olarak kızgın bir alev yaratır. sifonun altındaki bir cam tüp ya da şişe içinde bulunan potasyum klorat -şeker karışımı üzerine düşmeye başlar. haftalar ve hatta aylarca sonra patlayabilir. Bu tel. içinde asit bulunan küçük bir şişeye daldırılmıştır. esas olarak yayla gerilmiş bir tel parçasından oluşur. Şayet bu kimyevi yangın bombası bol miktarda kağıt parçalarının ya da çabuk alevlenen başka maddelerin üstüne yerleştirilecek olursa. kuvvetli yangın çıkabilme ihtimali çok yüksek olur. Bu şekilde. Bu damlalar. Hitler'in hayatını kurtarmıştır. Ne var ki.En uzun gecikme sifon şişe kullanılmak suretiyle elde edilir. uçak personelinin dikkatli hareket etmeleri..

3. www. Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması. BÖLÜM HPG GENEL YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER 1. erişim tarihi:12. Amblemi: Sarı. Dağ kadrosunun belli bir yönetmeliğinin olması esasında.hpg-online. HPG yönetmeliği. Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak. Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. 2. Amacı: Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak. Örgütün Adı: Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Kuvvetleri) Kısa adı HPG’dir. ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek. meşru 406 Roj Matbaası. ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek.2007.01. dağ kadrosunun son durumunun anlaşılabilmesi açısından önem arz etmektedir. 328 . korumak ve kollamak. dağ yapılanmasının kendine münhasır yapılanması bir yapılanması olduğunu göstermektedir. Ayrıca HPG Yönetmeliği daha önceki yapılanmaların benzeri nitelikler taşıması sebebiyle dağ yapılanmasının sistemini göstermektedir.net . demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak.Ek-3: "SÖZDE" HPG GENEL YÖNETMELİĞİ406 I. yeşil zemin üzerine kızıl yıldız. Mart 2005 aktaran.

demokratik. Pratiği yürütecek ve sevk-idareyi yapacak 41 üyeden oluşan HPG Meclisi’ni gizli oy açık sayım yöntemiyle seçer. 2. Komuta Konseyi ise Halk Savunma Komitesi’nin onayından 329 . toplanacak konferansın doğal delegeleridir. İki konferans arasındaki pratiği değerlendirir. Kürdistan demokratik konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür. ileriye dönük kararlar alır. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir. HPG’nin en yetkili organıdır. görüş ve siyasetlerini talimat bilir. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir. HPG MECLİSİ: HPG meclisi. HPG Meclis üyeleri. siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. HPG KONFERANSI: İki yılda bir gerçekleşen HPG Konferansı. Komuta Konseyi üyeleri arasından Genel Komutanı ise üçte iki çoğunlukla seçer. Konferans. Demokratik Konfederalizm Önderliği’nin. HPG’nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur. kendi içinden 13 üyeden oluşan Komuta Konseyi’ni çoğunlukla. BÖLÜM ÖRGÜT YAPISI: HPG.savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. HPG. yönetmeliği ve doğrultuyu belirler. HPG’nin tüm çalışma alanlarını temsil edecek düzeyde ve demokratik bir biçimde seçilen delegelerin katılımıyla toplanır. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır. 2. HPG Genel Komutanı. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak. 1.

tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır. Meclisin yetkisini pratikte yürüten Komuta Konseyi. HPG’nin bütün çalışma sahalarını ve bölümlerini içerecek bir karargah biçiminde örgütler ve çalışır. Komuta Konseyi. günlük toplantıtekmil düzeni içinde çalışır. Tayin-terfide kişinin ideolojikpolitik formasyonu. yürütme ve denetim gücü. HPG Meclis ve Komuta Konseyi’nin 330 . HPG KOMUTA KONSEYİ: Komuta Konseyi. terfi ve düzenlemelerini. Kendisini. 3.Genel Komutan ile birlikte en az üçü Komuta Konseyi üyesi olmak üzere. ordunun iç sorunlarını. çizgide netliği. yılda bir kez toplanarak Komuta Konseyi de dahil HPG’nin tüm tayin. moral ve vicdan durumu. HPG Meclisi’nin yetkisini pratikte Komuta Konseyi yürütür. siyasal sürece göre strateji. Faaliyetleri hakkında HPG Komuta Konseyi’ne sürekli ve düzenli rapor ve bilgi sunar. 4. altı ayda bir Genel Komutanlığın denetiminde olağan toplantısını yapar. Salt çoğunlukla gerçekleştirilen yıllık toplantı ardından. Genel Komutanlık gerekli gördüğünde bu süreyi kısaltabilir veya koşulların elvermediği olağanüstü durumlarda en fazla üç ay uzatabilir.geçer. HPG Meclisi’ne karşı sorumludur. Meclis’in yıllık toplantısında onaya sunar. Ana karargah Komutanlığı. bağlılığı. dürüstlüğü. HPG Meclisi. taktik ve planlamasını görüşür ve karara bağlar. Meclis’in toplanmadığı dönemlerde yaptığı tayin ve terfileri. Taktik belirleme ve çalışmalarını denetleme. ANAKARARGAH KOMUTANLIĞI : HPG’nin sevk ve idaresinden direkt sorumlu kurumdur. planlama kabiliyeti. mücadele azmi. Gerektiğinde Komuta Konseyi’nin üçte iki çoğunluk kararıyla HPG Meclisi zamanından önce de toplanabilir. en az beş kişilik HPG Meclis üyesinden oluşur.

Ana karargah Komutanlığı bütün alt karargahlardan rapor alır. Bu görevleri. şifreli yazışma. Düzenli bir arşiv sistemini geliştirir ve bunun örgütsel tedbirlerini alır. A. dergi vb. düzenli sicillerini tutar. her kişiye ait bir dosya oluşturur. kurye sistemi vb. HPG güçlerinin kültür düzeyinin yükseltilmesi için radyo.Basın-yayın malzemelerinin düzenli dağıtımını yapar. Gerekli görülen hallerde müfettişlik kurumunu örgütler. savaş muhabirleri sisteminin çeşitli yöntem ve araçlarını geliştirir. telli-telsiz araçlar kullanma. B . yayın çalışmaları yürütür ve yönlendirir. aşağıdaki bölümler şeklinde kendisini örgütler ve çalışır. kararlarını pratikte uygular. gereç vb. karar tasarıları için görüşlerini sunar. İki yılda bir gerçekleştirilen konferansın hazırlıklarını yapar. Ana karargah Komutanlığı. savunma güçlerinin bütün raporlarını ve resmi örgütsel iç yazışmalarını kayda geçirir. gerilla mücadelesinin gelişiminden gerçekçi bir biçimde haberdar etmek ve bu ilke ile kitleleri mücadele atmosferine çekmek amacıyla çalışma yürütür.BASIN-YAYIN: Kitleleri.ARŞİV-SİCİL: HPG’nin örgütsel yaşamını ve savaşın gidişatını belgelemek için. araç. yöntemlerle yerine 331 . CMUHABERE-İRTİBAT: HPG içinde haberleşmenin yöntem.aldığı kararları uygulama ve takipçisi olma faaliyetlerini yürütür. sorunlarını uygun koşullarda çözümleyen ve gerilla gücünün irtibat-haberleşmesini gerçekleştiren bölümdür. Bütün askeri çalışmaları yürütmekle yetkili ve görevlidir. Askeri bildiri çıkartır. HPG’yi örgütleyen ve komuta eden en üst kurumdur. inceler ve gerekli talimatları hazırlayarak ilgili karargahlara verir. Kendi altında kol komutanlıkları ile saha ve eyalet karargahları bulunur. Ana karargah Komutanlığı.

teleferik ve köprüler kurar. giyecek. İhtiyaç duyulan bu malzemelerin korunması. F. Bunları halka dayanma. Dış istihbarat. İhtiyaçlara göre teknik imkanlar yaratarak teknik eleman ve muhabereci eğitir.getirir. karşı teknik ve tedbirlerin geliştirilmesini sağlama. Gizli tünel. ELOJİSTİK VE İSTİHKAM: HPG’nin silah. cephane.ASKERİ İSTİHBARAT: Düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütebilmek için. Çeşitli düşman güçleri hakkında gerekli bilgileri elde ederek düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütmek gibi görevleri yerine getirir. DTEKNİK-ARAŞTIRMA: Meşru savunma güçlerinin teknik donanımını belirleme ve temin etme. düşmandan ele geçirme ve olanaklar ölçüsünde uygun üretim faaliyetlerini örgütleyerek temin eder. Bu bölüm. ihtiyaçlarını karşılayan bölümdür. bakımı. teknik araçların kullanımı için gerekli eleman bulma. Üs alanlarında yeraltı inşaat çalışmalarını yürütür. Haberleşme yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi. yiyecek. askeri-sivil olarak eğittiği güçleri görevlendirir ve yönetir. gücü oranında bu konuda halka da 332 . barınma vb. depolanması ve kullanımını uygun biçimlerde gerçekleştirir. istihbaratçıları eğitir. Ülke genelinde yapılan muhaberelerde düşmana bilgi sızmasını önler. ulaşım. GSAĞLIK: HPG içinde sağlık sorunlarını çözümleyen. stratejik ve taktik istihbaratı yürütür. Bu konuda sıkı denetleme yapar. Örgüt içi istihbarat faaliyeti geliştirmez. gerekli istihbarat ağını örgütler ve yürütür. düşman tekniği hakkında bilgi toplama. istihbarat hakkında eğitim ve notlar hazırlar. yetiştirme ve görevlendirme yapma gibi görevleri yürütür. sağlıklı ve sistemli kullanılması için çalışır.

böyle bir çalışmanın yürütülmesi için diğer siyasal çalışma dışında kendine bir örgütsel taban yaratır. Uygun biçimler ve alanlarda hastane ve tedavi yerlerini kurarak gerekli sağlık görevlisi. görevli birimlerin merkezden denetlenmesi. HPG III.yardımcı olan bir bölümdür. merkezi bir bütçenin oluşturulması ve değerlerin korunup gelir kaynaklarının doğru işletilmesi. kayıtların üstten alta doğru düzenli olarak tutulması. HPG. İHALKLA İLİŞKİLER: HPG’nin kitle çalışmalarının temel hedefi. Ancak bu tabanı gereken ihtiyaçlar ölçüsünde geliştirir. MADDE: HPG Yargı sistemi. Bunu sürekli geliştirmeye çalışarak sağlık sorunlarının daha yetkin çözümlenmesini esas alır.HPG YARGI SİSTEMİ: 1. temin eder. HPG Meclisine bağlı olarak yapılandırılan HPG Yüksek Askeri Mahkemesi. İç ve dış imkanları kullanarak bunları birliklerin ihtiyacına göre örgütler. Bu konuda güçlerin asgari eğitimi için çalışır. Konferansı tarafından kabul edilen Yargılama ve 333 . 2. Bölge Askeri Mahkemeleri ve platformlardan oluşur. HPG’nin kendi ihtiyaçlarının karşılanması. serhildan hareketine katılmaya teşvik eder. J. geliştirilmesi ve yaratılması görevlerini yürütür. MADDE: HPG Yargı sistemi. araç-gereç vb.MALİYE VE EKONOMİ: Bütün gelir-giderlerin merkezileştirilmesi. Geniş kitleleri ise siyasal mücadeleye. H. kitleler içinde illegal sivil savunma teşkilatlarını geliştirmektir. savaşçı alımı ve aktarımı. kurye ve istihbarat çalışmaları bu tabana dayanır. ihtiyaca göre sağlıkçı yetiştirerek savaşçılara ilk yardım konularında gerekli eğitimi aksatmadan verir.

Ceza Yönetmeliği’nde Özel Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan suçların yargılamalarını gerçekleştirir.Ceza Yönetmeliklerine göre örgütsel ve iç işleyişini düzenleyerek yargılamaları gerçekleştirir. MADDE: Cezai yaptırımlar. Pratik uygulamalarda HPG Meclisi’nin pratik uygulayıcısı olan Komuta Konseyi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumunun aldığı kararlara itiraz mercii. genel işleyiş ve savaş esasları temelinde HPG ve YJA STAR 334 . 7. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. Yüksek Askeri Mahkeme kurumudur. 8. 3. HPG Meclisi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur. Ceza Hukuku Yönetmeliği’ndeki esaslara göre uygulanır. Bölge Askeri Mahkemeleri eyalet konferansları ya da yapının salt çoğunluk onayı ile seçilir. HPG Meclisi’dir. 5. HPG KOL KOMUTANLIKLARI: A. HPG Konferansı’nda seçim yöntemiyle belirlenir. YJA STAR KOMUTANLIĞI: Özgür Kadın Birlikleri (YJA STAR ) HPG saflarındaki kadın gücünün iradesini temsil eder. MADDE: Bölge Askeri Mahkemeleri’nin idari ilişkilerini yargı yönetmeliği belirler. yargı sisteminin en üst karar ve hukuki denetim organı olarak idari ve hukuki işleyişi düzenler. Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. 6. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. Bölge Askeri Mahkemeleri’nin aldıkları kararların itiraz organı. Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmamızın amaç ve ilkeleri doğrultusunda. MADDE: HPG Yargı sistemi. 5. 4.

YJA STAR.Yönetmeliği çerçevesinde kendini düzenler ve çalışmalarını yürütür. 2. Görev. 5. Ana karargah Komutanlığı içinde. HPG Ana karargah Komutanlığı ve alt karargahlar bünyesinde kendisini üçlü yönetimler biçiminde örgütler. görevden alınmayı gerektiren durumlarda kurmaylıklar tarafından ilgili kadın komutanın görevi dondurularak YJA STAR Komutanlığı’na bildirilir ve onun inisiyatifine bırakılır. Ancak tüm örgütsel. Bu oran. kendisini örgütler ve çalışmalarını yürütür. kurmaylık örgütlenmelerinde de sürekli esas alınır. Bağlı bulundukları komutanlıkların ve YJA STAR üst komutanlığının onayından geçer. Bütün kadın gücünün tayin-terfi. 6. eylem ve hareket konusunda her kadın birliği bağlı bulunduğu karargahın denetim ve perspektifinde. özgün eğitim ve toplantılar YJA STAR ve ona bağlı komutanlıklarca gerçekleştirilir. görevden alma hususları üstten alta kadar YJA STAR komutanlıkları tarafından yapılır. YJA STAR. 4. 1. yaşamsal faaliyetler. YJA STAR Komutanlığı şeklinde kendisini örgütler. 335 . Ana karargah Komutanlığı içinde ve buna bağlı olarak üstten alta kadar tüm savaş sahalarındaki komutanlıklarda yeterli temsilini bulur. Genel eğitim sürelerinin dışında özün eğitimlere mutlaka yer verilir. HPG örgütlenmelerinde kadın gücünün bulunduğu alanlarda en az üçte bir oranında temsil gücüne ulaşır. Olağanüstü koşullarda. 3. 7. YJA STAR. emir komuta zinciri doğrultusunda hareket eder. Bölük ve daha üst tayin-terfiler Genel Komutanlığın onayına sunulur. özgünlüğünü ve iç işleyiş esaslarını belirleyecek iç yönetmeliğini düzenler.

Bu kurum çalışmalarını direkt genel komutana bağlı yürütür ve faaliyetlerinde Komuta Konseyi’ne karşı sorumludur. ideolojik. C.politik alanda yetkinleşmiş. Kadın gücünün üslenmesi. yerel güçler olarak örgütlendirilen halkın yerel savaşçı güçleridir. ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI: HPG’de bir kol olarak örgütlenen Özel Kuvvetler. gibi çeşitli biçimlerde görevlendirilir. hareket kabiliyeti ve vuruş tarzı yüksek olan kadrolar yetiştirir. Kadın komutasında var olan tecrübe ve yeteneğin geliştirilmesi için cephe. Kadın gücünün çoğaltılıp azaltılması saha komutanlıklarıyla tartışılıp. savaş sanatında yetkinleşmiş. Mücadelemizin ihtiyaç duyduğu tüm askeri çalışmalarda görev yürütür. Önderlik çizgisinde kararlaşmış. Sivil yaşamdan kopmayan. 9. 10. karma birlik sorumluluğu vb. askeri alanda savunma çizgisini kavrayan. genel saha güvenlik sistemi dikkate alınarak gerçekleştirilir. profesyonel. eylem kuvvetleri olarak örgütlendirilirler. savaş durumunda ise sabotaj. B. ÖZ SAVUNMA GÜÇLERİ KOMUTANLIĞI: Öz Savunma Güçleri örgütlenmesi. Keşif ve istihbarat . Kadroların yetişmesi için gerekli altyapı. örgütlenme ve istihbaratı hazırlar. Özel Kuvvetler Komutanlığı. yine kendi alanlarındaki düşman 336 . suikast ile temel alan kuvvetlerine destek olma. gizli güç olarak çalışan. uygulayabilen. Bu güçler dar ve sıkı örgütlenmiş hücrelerden oluşur. Ana karargah Komutanlığı’nın onayına sunularak gerçekleştirilir. eğitim. yerleşim alanlarının özelliklerine ve üstlendikleri görevlere uygun.8. onların eylemlerine iştirak etme. çalışmalarının bir gereği olarak kendi iç yönetmeliğini uygular. bölge komutanlıkları.

tarz ve yöntem hakkında öneriler geliştirir. kendi güçlerini tim. komuta kademesini yetkinleştirmek ve kadronun becerilerini ve cins bilincini geliştirmek için her zaman eğitimi yeterli kılar. üçü koordine olmak üzere en az yedi kişilik karargah yürütmesiyle alan güçlerinin sevk ve idaresini yapar. Kadroların ideolojik. bildiri araç ve gereçlerini hazırlar. takım. Akademiler Komutanlığı. Her karargah. ANAKARARGAHA BAĞLI TEMEL ALT KARARGAHLAR: HPG bütün parçalarda saha. AKADEMİLER KOMUTANLIĞI: HPG’nin bütün eğitim faaliyetlerini örgütleyip yürütmekten sorumludur. Yeni teknik gelişim ve taktik açılımlar hakkında komuta kademesine dönük zaman zaman seminerler verir. Bununla birlikte ihtiyaca ve alanın koşullarına göre sayının belirlendiği geniş bir yönetim oluşturulur. aynı zamanda tüm HPG’de eğitim niteliğinin gelişmesi için dokümanlar hazırlar. Halkın savunma bilincini geliştirmek için çaba harcar. Alt karargahlar üçer kişilik koordineler halinde ekip tarzında çalışır. kadın akademisi ve ideolojik okullarını açar. eğitim programlarını oluşturur ve eğitim niteliğinin gelişmesi için rolünü oynar. eyalet ve kol komutanlıkları biçiminde kendisini örgütler ve gücünü mevzilendirir. askeri eğitimlerini geliştirmek için askeri ve siyasi okullar açar. eğitim programları hazırlayarak yürürlüğe koyar. Her alt karargah.kuvvetlerini vurup yıpratma gibi görevleri gerçekleştirirler. Bunun için uzmanlaşmanın sağlandığı askeri akademi. Çalışmalarını karargah düzeni ile ana karargaha bağlı olarak yürütür. broşür. bölük ve Güney sahasında tabur biçiminde örgütler. Ana 337 . 6. Bütün bunların gerektirdiği kitap. siyasi. D.

Sırasıyla takım. hareket alanlarına ve görevlerine göre saha. 7. bölgesel ve merkezi düzeyde örgütlenir ve çeşitli büyüklükteki kuvvetlerden oluşur. bölümlere ayrılmış kuvvetlerden oluşur. görevin niteliğine göre iyi eğitilip örgütlendirilmiş temel savaş birimidir. Taburlar ise ikişer veya üçer bölükten oluşur. HPG birliklerini. kendi düzeyine göre donanmış. Ana karargah örgütlenme sistemine göre kendi karargahını örgütler ve ihtiyaca göre gerekli kurumlaşmalara gider. alan koşulları ve ihtiyaçlara uygun tim. 338 . Bu birlikler yapılarına. Temel gerilla birlikleri olarak en küçük birim üç ile beş kişiden oluşan timdir. Bir takımda sabotajcı. Bir takım iki veya üç timden oluşur.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ: Her HPG birliği. 8. Birliğin düzeyi büyüdükçe iç örgütlenmesini oluşturan bu bölümler daha açık ve gelişkin bir biçimde örgütlenir ve birlik belirgin bir örgüt düzeni içinde çalışır. Gerilla birliklerinin düzeni üç-üç’lük sisteme göre gelişir. bölük ve tabur biçiminde örgütler. duruma göre orta otomatikçi ve sağlıkçı bulunur. Bir tim üç ile beş kişiden oluşur. Koşullara göre bu düzende azaltma veya çoğaltma olabilir. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: HPG birlikleri sivil savunma. suikastçı. bölük ve tabur sıralamasına göre büyür ve düzenlenir. takım.karargah komutanlığı tarafından verilen talimat ve perspektifleri yerine getirir. Tim. eyalet ve kol komutanlıkları emrinde örgütlenir ve faaliyet yürütürler. Bölükler ikişer veya üçer takımdan oluşur.

Takım komuta sistemi. taktiğe göre planlama ve uygulama gücüne sahip olan. Komutan: Meşru savunma çizgimizi özümseyen. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ: Komuta düzeni beşli sisteme göre oluşturulur. Tabur geniş komuta yapısı. atak ve yüksek hücum ruhunu taşıyan. saygınlığı. Bölük geniş komuta yapısı bütün komutanlar ile bölük eğitmeninden oluşur.9. yetenekleri ve çalışkanlığı ile yoldaşlarının ruh ve moral kaynağı olmasını bilen devrimci militan bir kişidir. Ayrıca bölük eğitmeni de komuta sisteminin üyesidir. alçak gönüllülüğü. bir takım komutanı ve tim komutanlarından oluşur. düzenlenmesi ve uygulanmasının yönetiminden sorumludur. tabur komutanı ve bölük yönetimlerinden oluşur. Birlik komutanı ve yardımcıların özellikleri ve görevleri şunlardır: a. politik ve pratik öngörülü. Tabur komuta sistemi. canlılığı. Yönetmelikte belirlenen esasları uygulamayan ve 339 . Birliğin yerine getirmesi gereken görevlerin uygulanmasına bizzat öncülük eder. Time tim komutanı komuta eder. Bölük komuta sistemi. yönetici özellikler taşıyan. tabur komutanı. bölük komutanları ve eğitmenden oluşur. inisiyatifli. demokratik yaşamı esas alan. savaş sanatından anlayan. yaratıcı. bölük komutanı ve takım komutanlarından oluşur. hızlı karar ve emir verme gücüne sahip. Tabur komuta sisteminde en az iki YJA STAR yönetim üyesi yer alır. Birliğin sevk ve idaresinden sorumludur. kararlılığı. Üstün talimatları doğrultusunda birliğin yürüteceği tüm askeri harekatların planlaması.

Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan. Savaşçı Alma: Gönüllülük esasına göre olur. Eğitmen: İdeolojik-siyasi faaliyet görevlerini üstlenir. eğitimini. mütevazı. Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır. enternasyonalist. azimli. her türlü zorluğu göğüsleyebilen. demokratik özgür birey ahlaki ölçülerine uygun olan. c. yürüteceği tüm askeri faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasında komutaya yardımcılık yapar ve görevlerin hayata geçirilmesinde ikinci derecede sorumludur. yiğit ve dürüst olan. Toplum vicdanına. Komutan Yardımcısı: Yukarıda komutan için belirlenen özelliklere sahiptir. HPG savaşçısı. temel eğitime tabi 340 . Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan. yürütür ve dar yönetimde yer alır. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı. HPG’YE SAVAŞÇI ALMA VE ÇIKARMA a. halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir. Komutanın görev dışı kalması halinde birliğin komutanlığını üstlenir. ihtiyaç duyulan birliklerde görevlendirilecektir. b.birliğinin yaşamını. mücadeleye fedaice katılan. Birliğin karar alma ve uygulamalarında katılım sağlar ve katkı sunar. sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip. bilinçli. sağlık durumu gerillacılık yapmaya elveren kişi. Eğitmen. Birliğin sevk ve idaresinde. 10. disiplinini yerine getirmeyen komutan görevden alınır. Birliğin eğitimini düzenler. demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda. her birlik içinde zorunlu olmayacak.

devrim şehitlerine. sağlık. halkıma. Kürt ulusal sorununun demokratik çözümü. Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmekle yükümlüdür. başarıya inanç ve öz disiplin ile meşru savunma çizgisi temelinde kanımın son damlasına kadar savaşacağıma. Önderliğimizin geliştirdiği demokratik-ekolojik toplum paradigmasını kavramaya çalışmak. nedenlerden kaynaklı askeri birliklerde kalamayacak durumda olanlar. Kürt halkının özgürlüğü ve tüm dünya halklarının kardeşliği için. sakatlık vb. Başkan Apo’ya. Gerilla saflarına katılan savaşçı. ordunun talimatları ve komutanın emirlerini yerine getirmek için tüm gücünü kullanmak.tutularak aşağıdaki yemin ettirildikten sonra ordu saflarına alınır. HPG’den çıkartmalar Ana karargah Komutanlığı’nın onayı ile yapılır. askeri çalışmalardan çıkartılır ve imkanlar ölçüsünde mücadelenin değişik alanlarında değerlendirilir. HPG yönetmeliğini okumuş ve kabul etmiş demektir. HPG’de kalamayacak kadar suç işleyenler atılır. YEMİN: Kürt halkı üzerindeki her türden egemenliğe ve yerli gericiliğe karşı demokratikekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasının yaşamsallaşması amacıyla. HPG ÜYELERİNİN GÖREVLERİ: 1. 341 . her türden egemenliğe karşı meşru savunma çizgisi temelinde halkımızın demokratik mücadelesini yürütmek ve ulusal demokratik haklarını savunmak. demokratik bilinç. b. Çıkartma: Gerilla hareket tarzını ve temposunu ağırlaştıran. bayrağıma ve silahıma bağlı kalacağıma dair insanlık onurum ve şerefim üzerine ant içerim.

politik ve askeri olarak eğitmek. çevreyi korumak ve temiz tutmak. Şehit ve yaralı yoldaşlarına sahip çıkmak. 10. halka karşı saygılı olmak. disiplinli. 7. Apocu fedai ruhunu kendisinde yaratmak ve yaşamsal kılmak. Askeri bilim ve kültür temelinde gerilla taktiklerini kavramak. 6. 5. onurunu ve namusunu korumak. 3. fedakar. Dönem görevlerine ve günlük faaliyetlere aktif olarak katılmak. Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasını meşru savunma temelinde yaşamsal kılmak. zamanını doğru kullanmak. eleştiri-özeleştiriyi uygulamada cesur davranmak. bunu pratiğinde ve eyleminde daha profesyonel olarak temsil etmeye çalışmak. savaş arkadaşlarına bağlı ve onlara karşı açık olmak. 4. Kendisini ideolojik. her türden tahakkümü içeren hiyerarşik zihniyetle mücadele etmek. Ekolojik bilinçle yaşamak. birliğini her türlü düşman tehlikesine karşı korumak. şehit ve yaralı yoldaşlarını savaş alanında bırakmamak. canın. 8. disiplin ve yönetmelik kurallarının eksiksiz uygulayıcısı olmak. zihniyet ve vicdan devrimini kendisinde geliştirmek. mücadele kazanımlarının ve yarattığı değerlerin koruyucusu olmak. halka yardım etmek. eğiterek mücadeleye çekmeyi esas almak. coşkulu. 9. 342 . birliğin sırlarını gizli tutmak. iyi ilişkiler kurarak halkın güvenini kazanmak. İnsanı doğadan koparan. hatalar karşısında tavizsiz. cesur.2. bütün gelişme ve olaylardan komutanını haberdar etmek. kararlı bir yaşam ve mücadele sürdürmek. doğaya zarar veren her türden doğa karşıtı faaliyetlere karşı mücadele etmek. Demokratik yaşam. Halkın malını.

7. 12. Yaralanma vb. ordu imkanlarından yararlanarak yaşamını idame edebilir. cephanesini uygun kullanmak. Görevinde başarılı ve yaşamda disiplinli olması halinde ödüllendirilebilir. 343 . 5. Bir savaşçı maruz kalacağı her türden haksızlık karşısında kendisini yargı yönetmeliği çerçevesinde savunma hakkına sahiptir. Ailesinin ihtiyaçlarının karşılanmasında olanaklar ölçüsünde bağlı bulunduğu karargahtan yardım isteme hakkına sahiptir. kendini savunma ve bu hakkı kullanmak üzere ilgili kurumlara baş vurma hakkına sahiptir. görüş ve planlarını birlik ve daha üst komutanlarına iletebilir. Kendini ideolojik. Yoldaşlarına her konuda yardımcı olmak ve moral vermek. HPG saflarında tüm komutan ve savaşçılar eşit haklara sahiptir. eleştiri yapma. öneri sunma ve kararlarda oy kullanma hakkına sahiptir.11. bireysel yeteneklerini geliştirme amacıyla mevcut olanaklardan yararlanabilir. görüş. 3. 8. 4. 6. Mücadele içinde daha etkili hizmet sunmak için. birliğin tüm araçlarını çok iyi koruyup kollamak. Toplantılarda ve eylem planlarının tartışılmasında eleştiri geliştirme. 10. 11. Demokratik haklarını kullanma. 9. Silahını temiz tutmak. HPG ÜYELERİNİN HAKLARI : 1. 2. politik ve askeri olarak geliştirmek için mevcut eğitim imkanlarından yararlanabilir. Eleştiri. Terfi etme ve ordu kademelerinde sorumluluk alma hakkı vardır. durumlarda birlik yaşamı ve savaş dışı kalması halinde.

görüş alışverişi. Her HPG komutan ve savaşçısı. Bir komutan. kararın alınmasında her ordu mensubunun katılımını sağlama. Tekmil Rapor Düzeni: Aşağıdan yukarıya doğru yapılan çalışmalar hakkında komuta kademesini bilgilendirmeyi içerir. Emir-Talimat Düzeni: HPG’de demokratik merkeziyetçi işleyiş esastır.3. BÖLÜM HPG’NİN İÇ İŞLEYİŞİ : 1. Emir: Herhangi bir görevi yapmak üzere verilen kısa ve öz buyruktur. komutanın seçimi. Emre itiraz olmaz 2. Demokratik yanın uygulanma biçimi ise toplantılar. 344 . Yapılan bir görev veya bir faaliyet hakkında sorumlu komuta kademesine verilen kısa ve öz bilgidir. devrimci yaşam ahlakına. aldığı emir ve talimatı yerinde ve zamanında mutlaka yerine getirmek zorundadır. örgüt ilkelerine uymayan. Merkeziyetçiliğin uygulama biçimi emir talimat düzenidir. Bunu yapmayan komutan görevini yapmamış sayılır. her türlü öneri ve eleştiri geliştirme biçiminde olur. Talimat: Daha geniş ve daha fazla görevi yerine getirmek için. kendine bağlı güçlerin komuta görevini emir ve talimatlarla yerine getirir. görevin nasıl yerine getirileceğinin perspektifini içeren buyruktur. keyfi ve kendine göre talimat geliştiremez. Her komutan yapılacak görevler hakkında kendine bağlı güçlere yerinde ve zamanında gereken emir ve talimatı vermek zorundadır. Her düzeydeki komutan. Tekmil: Günlük faaliyetlerin kısa değerlendirmesini yapar.

Her HPG komutan ve savaşçısı. HPG’nin tüm komutan ve savaşçıları yılda bir kez HPG Ana karargah komutanlığına rapor yazar. yürütülen çalışmalar hakkında bağlı olunan komutanlığa hem bireysel. 345 . Ayrıca belirlenen süreler dahilinde. rapor hazırlamayan ve gereken yere ulaştırmayan alt örgüt. Eğitici olmayan. Eğitim. emir veren kuruma mutlaka tekmil verir. kendi komutası altındaki komutan ve savaşçılarla yoldaşlık ilişkilerini resmiyet ölçüleri çerçevesinde. Her komutan.Rapor: Daha geniş bir süreyi kapsayan çalışmalar hakkında ortaya çıkan sonuçların. çalışma tarzı ve yönetim esaslarına göre düzenlemek zorundadır. Her HPG birliği. birlik yapısının onayından geçirildikten sonra üste sunulur. Tüm HPG komutan ve savaşçıları iradeli özgür demokratik birey ve ilişki tarzını esas alır. toplantı ve yaşamda herkes eşit haklara sahiptir. Rapor ve talimatlar ise mutlaka yazılı olmak veya kayda geçirilmek zorundadır. Belirlenen zamanda düzenli tekmil vermeyen. Birlik raporları. Ast-Üst İlişkileri: Ast-üst ilişkileri komutan ile savaşçılar ve yine değişik düzeylerdeki komutanlar arasındaki ilişkiyi ifade eder. çalışmaları hakkında tekmil verir. belli bir yorumla birlikte üst komuta kademesine sunulduğu kapsamlı bilgilendirmedir. bağlı bulunduğu komutanlığa. açık ve geliştirici içerik taşımayan. disiplini zayıflatan ve resmiyeti aşındıran ilişki biçimleri suç oluşturur. hem birimsel olarak yazılı rapor sunar. 3. temel bir görevini yerine getirmemiş sayılır. kendisine verilen her emri yerine getirdikten sonra sonuçları hakkında. Emir ve tekmiller mümkün olduğunca kayda geçirilmekle birlikte sözlü olarak iletilir.

Disiplin: Disiplin. eylemini. ordu iç düzeninin temelidir. Bu disiplin. Komutan. Toplantılarda ileriye yönelik plan ve programlar geliştirilir. Bu toplantılarda eleştiri yapma. yürütülen faaliyetlerin. 4. Bu açıdan da toplantıya hazırlıklı gidilir. esas olarak sahip olduğu devrimci askeri disiplininden alır. örgüt sorunlarının tartışılıp kararların alındığı ve çözümlerin üretildiği platformlardır. Buna riayet etmeyenler suçlu sayılır. HPG birlikleri ve birlik yönetimlerinin belli aralıklarla veya ihtiyaç duyulan hallerde sistemli bir şekilde bir araya geldikleri. Toplantılar demokratik bir işleyişle yapılır. savaşım gücünü. yürütülen bütün faaliyetler değerlendirilir. aylık bölük. birliğin çalışmasını. 45 günlük tabur sistemine göre yürütülür. özeleştiri geliştirme ve herkesin düşüncesini rahat bir şekilde dile getirme hakkı vardır. Komutan ve savaşçıların. Toplantı sistemi.Komutan kendi astlarının bütün sorunlarına çözüm bulmak ve bunu sağlayan bir ilişki düzeni içinde olmak zorundadır. haftalık tim. 15 günlük takım. disiplin kuralları ve yönetmelik ilkelerine eksiksiz uyma yükümlülüğü vardır. eylem sonrası değerlendirme toplantısı mutlaka yapılır. savaş durumlarında her eylem öncesi planlama. yürüttüğü faaliyetler hakkında yapısına faaliyet raporunu sunar. HPG’nin disiplini özgür iradeye ve demokratik kuruluşçu inşaya dayanan askeri kuralların bütünüdür. günlük tekmil. Ayrıca eğitim ve tartışma toplantıları. Toplantı Sistemi: Toplantılar. işbirliğini güçlü kılar ve halkın güvenini arttırır. 5. Toplantılarda. Savaşı başarılı bir şekilde yürütebilmek için birlik yaşamında askeri disiplinin uygulanması şarttır. HPG. 346 .

eğitimi ve kişiyi geliştirmeyi esas alır ve yoldaşlık ilişkilerine uygun olarak yapılır. Asılsız suçlamalarla kişiyi yıpratmak eleştiri kapsamı dışındadır ve suç teşkil eder. Bu nedenle ordu birliklerinin iç işleyişinde eleştiri-özeleştiri vazgeçilmezdir. Komutanın kendisine yapılan eleştiriye karşı yetkisini kullanarak tepki göstermesi. hatalara ve kayıplara yol açan yanlış anlayış ve alışkanlıklara karşı duyarlı olmak ve hatalara karşı uygun biçimde sorumluluk duygusuyla toplantılarda eleştiri yöntemi ile mücadele etmek zorundadır. yaptırımlara gitmesi suçtur. alttan üste kadar tüm 347 .Çeşitli düzeylerdeki ordu birlikleri ve yönetimleri belirlenen sisteme göre toplantılarını aksatmadan yapar ve her toplantının sonucunu yazılı olarak bağlı bulunduğu komutanlığa rapor eder. 7. HPG için gerekli komuta kademesi ihtiyacını karşılama amaçlı. Toplantılar yönetmelik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir. geliştirmenin en temel yöntemi olarak zamanında ve doğru uygular. kendi hata ve yetmezliklerine karşı da radikal özeleştiri yapmada cesur davranır. yetmezlik ve geriliklerinin kurtulup gelişmesinin özgür birey iradesinin açığa çıkmasını sağlayarak çizgiye girmesinin ve ordu içi demokrasinin gelişmesinin en etkili yöntemi eleştiri ve özeleştiridir. 6. Örgütsel sorunları eleştiri-özeleştiri ile çözmek esastır. Toplantıya kabul edilir mazeret göstermediği halde katılmayan üyeler hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır. Her HPG komutan ve savaşçısı. Eleştiri-Özeleştiri: Bireyin hata. Her HPG komutan ve savaşçısı eleştiri yapmada olduğu kadar.Tayin-Terfi: HPG’de tayin-terfi en önemli çalışmalardandır. Eleştiri. Özeleştiriyi kendini yenilemenin.

4. Tayin-terfilerde. Acil durumlar. Bunun için. moral ve vicdan durumu. çizgide netliği. Tayin-terfiler HPG’nin resmi Meclis ve Komuta Konseyi toplantılarında ele alınıp karara bağlanır. Üst tarafından onaylanmayan terfilendirme resmi değildir. ölçülere izin verilmez. Profesyonel gerilla anlayışının oturtulmasında tayin-terfi çalışmalarına gerekli ciddiyet ve önemle yaklaşılmalıdır. 5. Bölük ve üstü atamalar iki Meclis Toplantısı arasında HPG Komuta Konseyi’nin onayına sunulmadan resmileşemez. bireysel ve keyfiyetçi davranması. aşiretçi. Ana karargah Komutanı en fazla 4 yıl görevde kalabilir. mahalli. aileci. bu konuda kolektif değil. Bu tür aksaklık yaratan uygulamalar karşısında da zamanında uygulama ve tedbirlere gidilmelidir. 2. belirlenen ölçüler yerine. planlama kabiliyeti. tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır. Bu konuya uymayan yanlış ve yüzeysel yaklaşımlar sonucu. sınıf eğilimlerine hizmet eden ahbap-çavuş. Tayin-terfilerde kendi ölçülerine göre yaklaşım veya sorunlarını başka alan ve kurumlara devreden yaklaşım içerisine girilmez. Tayin-terfide kişinin ideolojik-politik formasyonu.HPG mensupları içerisinde komuta ölçüleri esas alınarak yapılır. Her terfilendirme bir üst kurumun onayından geçmelidir. 1. yürütme ve denetim gücü. mücadele azmi. 3. bağlılığı. herkesin kendine göre bir görevlendirmeye gitmesi. bölgeci vb. dürüstlüğü. ihtiyaçlar ve boşluklarda atanan komuta ise. Komuta Konseyi’nin onayından geçirilir. kişileri esas alması gibi yanlış tutumlar suç sayılarak yönetmelik çerçevesinde uygulamalara gidilir. en 348 . Karargah koordineleri ise en az bir.

tabur komutanı. bölük. yine görevden almanın gerekçelerini gidermedikçe. HPG içerisinde savaşçıların çoğunluğunun istemediği komutan görevden çekilir ve durumu değerlendirmeye alınır.fazla dört yıl aynı alanda kalabilir. Görevden alınan kişi. bölük komutan yardımcısı. takım komutanı. Tüm komuta (tim. Tayin-terfilendirmeler. bölük komutanı. takım komutan yardımcısı. tabur) yılda bir kez yapının onayından geçirilir. 10. Görevden almak tek çözüm değildir. Bir HPG gerillası en fazla dört yıl bir alanda çalışabilir. 9. tekrar görevlendirilmez. tecrübe ile desteklenmesi esas alınır. Sık sık görevden alma ve değiştirmenin yarattığı olumsuz sonuçların bilinci ile bu konuda kolay. Alan yürütmeleri alanın genişletilmiş yönetim toplantısında onaydan geçirilir. Görevden alınan komutanın. aldığı görevlerde istekli olmalı ve devrimci sorumlulukla yaklaşmalıdır. başka karargah koordinelerine tayin edilir. 349 . 7. Kişi. 12. alınma sebebi kendisine ve yapıya gerekçeleri ile açıklanır. Tayin-terfide yardımcı olması için düzenli sicil sisteminin geliştirilmesi esas alınır. ucuz ve yanlış yaklaşımlar göstermekten kaçınılması gerekir. takım. durumunda somut bir değişiklik tespit edilmedikçe. 6. 13. Bu süreler ihtiyaca göre en fazla bir yıl uzatılabilir. 8. Bu süreleri tamamlayan komutanlar. tabur komutan yardımcısı sistemine göre yapılır. 14. tim komutanı. Yıllık toplanan HPG Meclisi bütün koordinelerin tayin durumunu gözden geçirme ve yeniden tayin etme inisiyatifine sahiptir. 11. Yapının onay vermediği komutan görevde kalamaz.

E. No: 6-2004.Tablo-1 : ÖRGÜTÜN 2003 YILI İÇERİSİNDE HPG 2. İ. s:302 350 .KONFERANSI’ NDA ALMIŞ OLDUĞU KARARLA SON YAPILANMASI407 HPG YAPILANMASI HPG-ÖZEL KUVVETLER YAPILANMASI GÜNEY ALANI KUZEY ALANI BEHDİNAN SAHASI DERSİM SAHASI BOTAN SAHASI KANDİL SAHASI AMED SAHASI BEHDİNA N SAHASI KOÇGİRİ EYALETİ BOTAN EYALETİ AMED EYALETİ SERHAT EYALETİ DERSİM EYALETİ MARDİN EYALETİ ERZURUM EYALETİ AMONO S EYALETİ 407 PKK/KONGRA-GEL. Anoni m. Eğitim Serisi.M.

KARADENİZ EYALETİ RESİMLERLE DAĞ KADROSU HAFTANİN EYALETİ GARZAN EYALETİ 351 .

Elindeki silahın nice insanların canını alacağını fark edemeyen bu çocuk. muhtemelen ölümün soğuk yüzünün yanı başında olduğunun da farkında değil… 352 .

doğa şartlarıyla mücadele anlamına da gelmektedir. 353 .Dağ kadrosunda yaşam.

Dağ kadrosunda sabit bir yerleşkenin oluşturulması imkansızdır. Bu sebeple 354 .Dağ kadrosunda zorlu yaşamın en çok hissedildiği dönem kış aylarıdır.

sürekli yeni kalacak yerler yapılmak zorundadır. 355 . Bu da teröristler için ayrı bir sorun ve problem olarak görülmektedir.

356 .

Nice ümitlerle ve hayallerle girmişti örgüte. dağ kadrosunda bıkkınlık ve psikolojik sorunların oluşmasında önemli bir faktördür. özgürlüğü! ve devrimciliği! yaşayacaktı dağlarda… Oysa şu an sadece hayallerinin.Yokluk içerisinde yaşanan yaşama sıkıntısı. 357 .

yalanlarla örülü bir hayatın ta kendisi olduğunu anlamakta. öldürülmenin bir diğer anlamına gelmekte. ama ne çare ki bu gayri-insani ortamdan kurtulmak. 358 . böylece kurtuluşun kapıları onun için kapanmış bulunmaktadır.

bilinmez ama içinde bulundukları örgüt bataklığının kendilerini nasıl bir çukura soktuğunu anlıyorlardır muhtemelen… 359 .Kazdıkları çukurun yakın bir gelecekte mezarları olacağının farkındalar mıdır.

ve yukarıdaki durum bunun resmedilmiş halidir. 360 .Dağda yaşam çaresizliğin ve yokluğun ta kendisidir.

Hor görülen ve sürekli çalışan kadın militanlar. dağ kadrosuna çıktıktan sonra pişmanlığı en çok yaşayan kesimdir.PKK'da kadın olmak "öteki" görülmekle eş anlama gelmektedir. 361 .

11.1989 günü bir grup PKK militanının.DAĞ KADROSUNUN KATLİAMLARI 24. Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka köyüne yapmış oldukları baskının fotoğrafları 362 .

22.00 sıralarında Batman ili Gercüş İlçesi Seki Köyüne uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırı düzenleyen 50-60 kişi 363 .06.1992 günü saat 22.

05.oldukları tahmin edilen bir grup PKK teröristinin yapmış oldukları katliam 24.1993 günü kalabalık bir silahlı PKK grubunun Bilaloğlu köyü yakınlarındaki Çevrimpınar yol ayrımında Elazığ-Bingöl 364 .

durdurdukları araçlarda bulunan yolcuları indirdikten sonra izinden dönen ve kıt’alarına gitmekte olan erbaş ve erlere yönelik yapmış oldukları katliam. 365 .karayolunu kestikleri.

366 .Türkiye. 5 Temmuz 1993' te Başbağlar köyünde yaşanan canice bir terör saldırısıyla sarsıldı. Köy meydanında kurşuna dizilen ve evleri ateşe verilen 33 vatandaş hayatını kaybetti.

367 .1987 Mardin Midyat Bayburt Köyleri Efeler Mezrasında gerçekleştirilen katliam. dağ kadrosundaki teröristlerin insani vasıfları yitirdiklerini resmetmektedir.10.24.

1990 Şırnak Güçlükonak Çevrimli Köyünde yaşanan katliam.06. PKK terörünün halka yönelen yönünü göstermektedir. 368 .10.

no:3 Aydın Ahmet.05. Filistin Meselesi ve Arap–İsrail Savaşı. Çılgınlıktan Sağduyuya. 1987. 1992 Laçiner. İhsan. 1985 Armaoğlu. 2002 Alkan Necati. Ankara. Ankara. Fahir. Ankara. Kürtler. Yasaklamanın Psikodinamiği. TEMUH Yay. Psikolojik Harekât. Ankara.KAYNAKLAR Kitaplar ve Makaleler Alkan. Bilgi Yay. Yeni Forum Yay. Necati. İstanbul.. Cüneyt. Abdullah Öcalan ve PKK Kiyap Yay. Abdülkadir. TEMUH Yay..2006 Bayık. 1994 Aygan. Usak Yay.stradigma. Cemil. Türkiye İş Bankası Yay. 1998 Alkan Necati. İstanbul. Sedat Bal. yayınlanan internet sitesi: www.com erişim tarihi:12.. Ankara. PKK Tarihi.). Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği. İtirafçılar Anlatıyor. Demokrasinin Sonbaharı 1977– 1978. Gençlik Ve Terörizm.2006 Arcayürek. Terörizm. Şam–1994 369 .(Der.

Cihan .Bayo. Nevzat.00. Şubat 1999. Emre Yay. "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla) Eriş Yay. İstanbul–1984 Birand.Selim.Kürtçülük. 14 Temmuz Yay. 1994.. Doğan Yay. Bila Fikret. İstanbul. Osmanlı’nın Son Kahramanları. Ankara. 2004 Edilmiş Kendimi Genç Şiddet.. Kimse Kızmasın Yazdım. Saat:04. Milliyet Yayınları. Hangi PKK. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası. İsmet. Bozdağ.Doğan Yay. PKK Üzerine Düşünceler Özgürlüğün Bedeli. Mehmet Ali.2005 Beşikçi. 1992 Bölücü Buldan. Apo’nun Ayetleri.1992 Bostancı. 12 Eylül. Tekin Yay. Doz Yay..1996 Bölügiray. İstanbul. Necdet. Çürükkaya . 1999 Çabuk. PKK’de Kadın Olmak. İstanbul . İstanbul. Özal Döneminde Terör. Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi. İsmail.. Mehmet Ali. İstanbul.. Estetize Mephisto Kitapevi.. 370 . Apo ve PKK. Naci. Alberto Gerilla Nedir? (150 Preguntas Para Un Guerrillero". 2004 Birand. Karacan Yay. Doz Yay. 2004 Cemal. Hasan. Türkiye Günlüğü.

BDS Yayınları. Ankara. 2000 Demirel Emin. Ahmet Cem. İhanetler Çemberinden Kurtuluş. Devrim de Devrim. Üstün.1968 371 . 1993 Freud.1979 Giap.. Halk Ordusu. PKK. Erich.Debray. İstanbul. Aksu matbaası. Kitle Psikolojisi. İstanbul–1994 Ersever. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı. Demirkıran Sami. Kamer Yay. Vo Nguyan. Nalân İçten) İstanbul. 1996 Dilaram. İstanbul. Regis. (yayın yeri ve tarihi yok) Dökmen. İstanbul. Sistem Yay. Olaylar-Belgeler-Hatıralar. Sıgmund.. Ankara. 1998 Demirkıran Sami. Halk Savaşı. Üçgendeki Tezgâh. (çev: M.. (çev: Yurdanur Salman.Erdos). İletişim Çatışmaları Ve Empati. 1990 Demirkıran Sami. 1996 Turan Yay. İstanbul.. Kipa Yay. 2005 Deniz Can. Ankara. Kamuran Şipal) İstanbul–1998 Cem Yay. PKK Ayaklanması. Payel Yayınevi. Özgürlüğe Kaçış. IQ Yay. (çev: Fromm. Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo. Ocak Yay. Ürperten İtiraflar.. İstanbul. Anı-roman.

Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973– 1992). Haz. Yar Yay. Halk Savaşının Askeri Sanatı. Özen Yay. Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez? isimli Çözüm Önerisi Raporu. Yöntem Yayınları. 1993. Guevera Ernesto Che... çev: Mehmet Özsavaş. 2005 Hoffer Eric. 1996 İmset. Aralık. Vo Nguyan. PKK.TDN Press. Dergâh Süleyman Uludağ.. Kesin İnançlılar. Ankara. İstanbul. 1989 Haldun. Kalkan. The PKK (İngilizce basımı). 1992 Kahveci Adnan. Yer Yayınları. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. Turkish Daily News Yay. Ankara. Bolivya Günlüğü. İstanbul. 1979 Giap Vo Nguyan. 1966 Che Guevara. İstanbul. İm Yay. 2006 Yay.. Mukaddime. Duran Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız. Ernesto. İstanbul.Giap. Askeri Yazılar.. Umut Vakfı Yay. 1999 Göksu Turgut. İbn-i.1996 Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele. 372 . Ankara. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler Toker Yay. 1993 İmset İsmet. 2000 Toplumsal Psikoloji. Seçme Eserler.. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri. İsmet.. 1974 Gökalp Ziya. Ankara.

Biz Ve Onlar. Hayat Yay. Seçme Yazılar Cilt. Şengün. 1996 Kurt Şahin. 1997 Lenin. 1996 Kışlalı. No:1. Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma..S. Anadolu Yay.1996 Kışlalı. 373 .: Şükrü Keleş). 1969 Öcalan. Köln. Hakkı. Ahmet Taner.4. İstanbul.. 1972 Karasungur. Eriş Yay. Türkiye’de Etnik Ayrımcılık. İstanbul..Kaplan.1984. 2005 Kılıç. Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel .–1967 Marighella Carlos. Eriş Yay. Ar-Tu Matbaası. 30 Eylül 1906. Polis Eğitim Merkezi Yay. Gerilla. Ümit Yay.. 1977 Köknel Özcan. Bilgi Yayınevi. Metis Yay. Mustafa. Altın Kitaplar Yay. 1996 Le Bon Gustavo. Ankara.. Toplum ve Gençlik (Çev. İstanbul.. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat. Seçkin Yay. Kitleler Psikolojisi... Abdullah.1974 Kon İ. Gerilla Savaşı. Bireysel Ve Toplumsal Şiddet. 1848 Devrimi. Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız. Martin Goston. Weşanen Serxwebun. Öğrenci Ayaklanmaları. Ankara.. Mehmet Ali. Proleteri Nr:5. Vladimir İliç.

Kürdistan Devriminin Yolu. 1982 Öcalan.1999 Özkan. Ankara. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu. ASAM Yay. 1991 Öcalan.1983 Öcalan. Şam. Şam. Ankara.. Tuncay. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok. İdeolojisi Ve Yöntemi. Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz. 2005 Pamukoğlu Osman. Şam. Abdullah. Dr. Londra.1994 Öcalan. Almanya. 2004 Öcalan. Nihat Ali. Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?.Öcalan. Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri. Şam. Bir Halkı Savunmak. Ümit Yay. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik. Şam. Kürdistan’da Zorun Rolü (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti). Temmuz 1994 Çözümlemeleri. Almanya.. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi. Alfa Yay.1982 Öcalan.1984 Öcalan. Örgütlenme Üzerine. 1991 Özcan..2003 374 .1989 Öcalan.

Perinçek, Doğu; Abdullah ÖCALAN ile görüşmem, Kaynak Yay, Şam,1993 Said Edward, Filistin'in Sorunu, Pınar Yayınları, İstanbul,1985 Sakık, Şemdin; Savaş Taktikleri Üzerine, 1993 Sakık, Şemdin, APO, İstanbul, 2004 Sakık, Şemdin, Şemdin Sakık’tan mektuplar, Marduk Yay., 2005 Şehirli Atilla; Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler, Burak Yay., İstanbul, 2000 Schein, Edgar H.Örgüt Psikolojisi, TODAİE Yay., (çev: Mustafa Tosun), Ankara, 1978 Silah Mehmet, Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi), Gazi Kitabevi, Ankara, 2000 Taser Pulat Y, Terör ve Demokrasi, Bilgi Yay., Ankara, 1999 Toker, Yavuz, Dilmaç Sabri, Psikolojik Harekât, EGM. İDB Yay. Tuğyan, Mehmet Ali, Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine, 2001 Türkdoğan, Orhan, Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği, Meyaş Yay., Ankara,1985 Türkdoğan Orhan , Doğu Ve Güneydoğu KabileAşiret Yapısı, IQ Yay., İstanbul,2005

375

TZU Sun, Savaş Sanatı, Form Yay. (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul,1987 Usal, A., Aslan Z., Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji), Barış Yay, İzmir, 1995 Zedung, Mao, Askeri Yazılar, Eriş Yay., 1966 Zedung, Mao, Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları, Sol Yay., Kasım, 1976, Zedung, Mao, Seçme Eserler–2, Eriş Yay., 1969 Zedung, Mao, Seçme Eserler–1 , Eriş Yayınları, 1965 Zedung Mao., Seçme Yazılar–2, Eriş Yayınları, 1968 Diğer Yayınlar Anonim PKK–1 1973–1979, EGM, İstihbarat Daire Başkanlığı Yayınları Ankara,1993 Anonim, Öcalan Davası- İddianame Anonim, PKK, Propaganda Grubu,İDB Yay., No:39, Ankara, 1995 Anonim, Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi, Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi, Ankara Başbakanlık Basımevi, 1982 Anonim, PKK–2, 1979–1984, İ.D.B.Yayınları. No:63 Anonim, Gn. Kur. Başk. Kara Kuv. Komt. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu, Ankara, 1986

376

Anonim, İç İşleri Bakanlığı, Jan.Gn.Komt., Eşkıya’nın Kullandığı Taktik,Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler, Ankara, 1984 Anonim, Kürdistan İşçi Partisi, Değerlendirme, E.G.M. Yayınları, Ankara,1984–1986 Anonim, PKK/KONGRA-GEL, İ.E.M. Eğitim Serisi, No:6, 2004 Anonim, Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili, Ankara: TEMUH, Psikolojik Harekât Şb. Müd. Anonim, Sol Terör Örgütleri Cilt 1–2, İ.D.B. Yayınları, No: 60 Ankara, 1997 PKK 4. Kongresine sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları İstanbul, 1993 PKK 1. konferansına sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları, İstanbul PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları,1978 PKK 1. Konferansına sunulan Politik Rapor PKK Askerlik Yasası, PKK MK Kararları, Lübnan ARGK Yönetmeliği, Şam–1986 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi, Weşanen Serxwebun, Köln, Aralık–1984, no:25, 3.Baskı Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984

377

Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu, Şam–1991 2. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, Genel Hükümler Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportaj (www.hpgonline.net/tr/dizi araştırma /index.html/18.12.2006) PKK Parti Tüzüğü, Diyarbakır–1978, Kuruluş Dönemi Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri, İsimli Broşür, Şam–1992 Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri, isimli PKK yayını, Şam–1991 Vietnam İşçi Partisi Tarihi, 1975 Yöntem yay. İstanbul– Eylem Genel

Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Kılavuzudur-III, 1977–78 THKP-C/HDÖ Komitesi, Eriş Yayınları – 1995

İhtilalin Yolu Bildirisi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, THKP,1971 Belgeseller Nobedariya Azadiye isimli örgüt eğitim yayını

378

Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12.11.06, saat 22.00 de yayınlanmıştır. Kanunlar 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu -1991 1982 Anayasası. Md.14–2 İHEB Md.10–30 Dergiler ANT Dergisi, 7 Ekim 1969 Yeni Forum Dergisi, 15 Eylül 1986, sayı 168 2000’e Doğru Dergisi, 13 Ağustos 1989 Serxwebun Dergisi Ağustos–1990 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 Kurtuluş Cephesi Dergisi, Eylül- Ekim 1998 sayı:45 Serxwebun Dergisi Ekim–1999 Yeni Forum, 1 Ağustos, sayı: 190. Ankara, 1987 Özgür Halk Dergisi (sayı:119–2001),Kişilik, Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3 Gazeteler Tercüman Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979

379

Milliyet Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979 Cumhuriyet Gazetesi, 6 Haziran1982 Cumhuriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Hürriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 20 Ağustos 1987 Hürriyet Gazetesi, 24 Ocak 1987 Milliyet Gazetesi, 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi, 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi, 30 Mart 1988 Milliyet Gazetesi, 26 Kasım 1989 Hürriyet Gazetesi, 28 Şubat 1990 Radikal Gazetesi, 26 Şubat 1999 Zaman Gazetesi, 17 Ocak 2000 Haber Vakti, 5 Aralık 2005 Hürriyet Gazetesi, 5 Şubat 2006 Milliyet gazetesi, 5 Mart 2007 Kullanılan Web Siteleri http://www.tatakademi.com

380

http://www.rojaciwan.com http://www.belgenet.com http://www.kurtuluscephesi.org http://flag.blackened.net http://www.ozgurpolitika.org http://www.libertarian.com, http://sozluk.sourtimes.org http://www.pkkgerçeği.com http://www.hpgonline.org http://www.abdullah–öcalan.com http://www.komaleciwan.com. http://arsiv.zaman.com.tr http://www.psikolojisayfam.com http://www.stradigma.com http://www.serxwebun.org http://www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm http://www.gundemimiz.com http://www.rizgari.com

381

net 382 .antoloji.pkkgercegi.tdk.latinbilgi.panik-atak.http://www.com/gerilla http://www.net http://www.gov.tr/ http://nedir.com http://www.

122. 81. 135. 50. 6 2 27-28 Kasım 1978. 16 Ali ÖMÜRCAN. 121. 162. 77. 83 Abdullah Öcalan. 188. 261. 17 A Abdullah EKİNCİ. 324. 262. 160. 130. 152. 136. 165. 17. 129. 140. 236. 266. 263. 127. 128. 24. 157. 134. 235. 325 12 Mart. 20 29 Temmuz 1979. 81. 332 Ahmet Taner KIŞLALI. 264. 234. 21 383 . 329. 164. 265.İNDEKS 1 12 Eylül. 98. 80 Anayasa. 249. 115. 243. 254.

325 Bekaa Vadisi. 12. 49 Halkın Demokrasi Partisi. 159. 86. 37. 42. 47. 5. 6. 83. 213 Çubuk Barajı. 291. 297. 36. 62. 7. 6. 77. 65. 105. 126. 121 Düşük Yoğunluklu Çatışma. 94. 215. 299. 116. 224. 62. 18. 104. 46. 75. 73. 28 Goston MARTİN. 80. 175 Cemil BAYIK. 117. 114. 62. 23. 41. 132. 29. 295. 7 General Alberto Bayo. 32. 27 Gülnaz KARATAŞ. 44 Çin. 87. 235 Gustavo Le Bon. 34. 67. 21. 80 Halil KAYA. 297. 73. 274. 25. 28. 41. 18. 266 Duran KALKAN. 286. 27 B Bahoz Erdal. 112. 277. 102. 6. 269. 6. 53. 298. 121 Hıdır Akbalık. 80 Halk Ayaklanması. 30. 120. 119. 39. 290. 99. 95. 25 F Filistin Kampları. 65. 93. 23. 133. 239 Eşref Kuşçubaşı. 332 E Emniyet Genel Müdürlüğü. 295. 4. 185. 76. 220. 138. 35. 176. 108. 29 384 . 96. 80. 20. 91. 6. 35 Güneydoğu Anadolu. 304. 84 G Geçici Köy Koruculuğu. 46. 85. 112 CIA. 228. 31. 12. 20. 140. 100. 25. 303. 163. 5. 128. 53. 213. 23. 29 Batı Trakya. 210 Ernesto Che GUEVERA. 79. 52. 54. 98. 210. 199. 114. 59. 38. 57. 3. 24. 69. 29. 111. 34. 167 C Can Deniz. 287. 103. 227 DEP. 107. 51. 271. 124. 49. 25. 305. 101. 149. 115. 92. 294. 21. 25. 166. 205. 164 Ayaklanma. 328. 99. 25 Flora Tristan. 106. 292. 76. 3. 34. 107. 236 HPG.Apocular. 276. 29. 105. 109. 275. 327. 90. 223. 178. 18. 331. 325. 328 H Halil ATAÇ. 25. 164. 13. 168. 141. 57. 226. 135 Hilvan. 270. 280. 264. 111. 119. 296. 94. 5. 204. 81. 300. 302. 50. 120. 332 Gerilla Tarzı Mücadele. 7. 254. 289. 48. 35. 106. 28. 293. 272. 33. 75. 288. 235 D Dağ Kadrosu. 25 Filistin Kurtuluş Örgütü. 7 Hasan CEMAL. 25. 332 Balkan Harbi. 284. 218. 27. 63. 4. 40. 301. 164. 269 Gerilla. 63. 31 ERNK. 27. 113.

207. 118. 136. 58. 326. 11. 140. 8 Kürdistan Yurtseverler Birliği. 255. 47. 33. 19. 149. 78. 16. 214. 20. 14. 204. 199. 253. 65. 23. 7 Kürdistan Ulusal Kongresi. 265 Klasik Savaş. 66. 36. 21. 54. 176. 69. 124. 166. 82. 48. 242. 260. 97. 233. 73. 67. 332 PKK. 72. 116. 37. 327. 104. 42. 114. 179. 265. 83. 71.İsmet. 88. 113. 266. 49. 49. 180. 322. 85. 241. 331 Merkez Komite. 155. 213. 22. 209. 17. 65. 77. 30. 318. 62. 13. 74. 37. 195. 23. 182. 120. 145. 45. 181. 216. 22. 144. 248. 146. 18. 259. 268. 100. 193. 292 Özgür Kadın Partisi. 189. 152. 61. 219. 3. 18 Irak Kürdistan Demokrat Partisi. 263. 7. 50. 161. 197. 7. 80 Şah İsmail AL. 250. 212. 52. 81 Sami DEMİRKIRAN. 160. 162. 23. 205. 84 Mao. 150. 26. 77 P Parti-Cephe-Ordu. 128. 125. 262. 63. 223. 12. 174. 70. 13. 186. 252. 56. 71. 249. 200. 84. 165. 51. 211. 224. 134. 75 385 . 20. 143. 260. 68. 49. 7. 89. 24. 257. 121. 59. 60. 46. 60. 29. 123. 21 Mahsun KORKMAZ. 183. 332 Kürdistan İslami Hareketi. 48. 185. 238. 329. 91. 245. 220. 59. 226. 196. 137. 316. 126. 331. 34. 43. 7 L Latin Amerika. 169. 142. 210. 332 O Özgür Kadın Birlikleri. 81. 269. 128. 222. 246. 24. 133. 7 İspanya iç savaşı. 76. 28. 57. 228. 106. 111. 75. 96. 129. 72. 86. 261. 153. 202 İstihbarat Daire Başkanlığı. 7 S Sabri OK. 227. 240. 213 M Mahir Çayan. 21. 305. 258. 235. 127. 54. 178. 94. 202. 43. 236. 159.I İMSET. 64. 198. 239 Siverek. 99. 66. 30. 229. 130. 44. 22. 57. 58. 218. 80. 80. 55. 232. 7 Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti. 163. 323. 28. 190. 8. 234. 63. 55. 53. 230. 90. 317. 239. 247. 25. 79. 175. 177. 23 Mahmut Celal BUCAK. 215. 139. 256. 147. 132. 57. 135. 29. 29 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi. 184. 114 Selim Sami. 325. 112. 69. 156. 35. 319. 122. 29 Silahlı Propaganda. 221. 243. 27. 52. 7. 77. 148. 115. 53. 251. 56. 93. 244. 5. 98. 7. 254. 323 K KADEK. 324. 267. 78. 264. 70. 110. 4. 237. 138. 201. 225. 13. 256 Kürdistan Özgürlük Partisi. 203. 167. 61.

61. 232 THKP-C. 24. 8 Stratejik Denge. 60. 89. 205. 49. 54. 63. 72 Stratejik Savunma. 329 386 . 206. 43. 8. 60. 29 T Terörle mücadele. 65. 73 V Vietnam Vietkong usulü. 78. 52. 3. 63. 11. 61. 65. 69 Sun Vu Tzu. 53. 67. 204. 60. 18 U USAK. 63. 63. 218. 136 Z Zorun Rolü. 208. 60. 47. 77. 200. 3. 231. 44 Türkish Daily News. 206 Uzun Süreli Halk Savaşı. 7. 56. 332 Tupamaros. 63. 13. 69. 3. 68 Stratejik Saldırı. 215. 53. 8 Tuzluçayır.Sosyal Demokrat Halk Partisi. 25. 8. 112 Y Yıldırım Merkit.

387 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful