ÇIKMAZ SOKAK

PKK
PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi

BURHAN SEMİZ
Ankara (Nisan–2007)

1

ÇIKMAZ SOKAK PKK PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi Global Yayınevi Güvenlik Serisi:1 Yayın No:1 Yazar : Burhan Semiz Kapak Tasarım : Uğur Çakmak Dizgi&Mizanpaj: Baskı : 1.Baskı Nisan–2007 Ankara/Gölbaşı Global Yayınları Sağlık 1. sok. no: 17/13 Yenişehir/ ANKARA TEL: 0 (312) 434 59 50 & FAX: 0 (312) 434 59 54 E-posta: info@ankaraagam.com Web:www.ankaraagam.com Genel Dağıtım
Kitabın tüm yayın hakları Global Yayınevine aittir.

2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR TAKDİM ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM 1 PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAŞANAN GELİŞMELER 16 BÖLÜM 2

6 9 10 11

GERİLLA METODOLOJİSİ VE DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 26 (a) Gerilla Tarzı Çatışma Ve Teorik Altyapısı 28 (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 44 (c) Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi 52

3

(d) Dağ Kadrosunun Stratejik Savunma, Stratejik Denge Ve Stratejik Saldırı Aşamaları Açısından Değerlendirilmesi 58 BÖLÜM 3

PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ(HRK-ARGK-HPG) 71 (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan/ Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) (b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan / Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 80 (c) HPG (Hezen Parestına Gel / Halk Savunma Güçleri) 94 BÖLÜM 4

74

DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri 107 (a1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? (b) Dağ Kadrosunda Yaşamın Ve Yaşananların Değerlendirilmesi 141 (b1) Apoizm ve Dağ Kadrosu 151

105

131

4

(b2) Dağ Kadrosunda Yaşam 158 (b3) Dağ Kadrosunda Yaşananlar ve İtiraflar 176 BÖLÜM 5 PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER 190 ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ 192 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 224 EKLER: Ek–1 :PKK Kronolojisi Ek–2 :Gerilla Nedir? (Alberto Bayo) 261 Ek–3 :Sözde HPG Genel Yönetmeliği 279 HPG (Dağ Kadrosu)Yapılanması 297 Resimlerle Dağ Kadrosu 298 228

5

Katliamlar KAYNAKÇA İNDEKS

307 313 326

KISALTMALAR ABD AGAM A.g.e. A.g.y. AMİT An. :Amerika Birleşik Devletleri :Ankara Global Araştırmalar Merkezi :Adı geçen eser :Adı geçen yayın :İntihar Eylemcileri Yapılanması :Anayasa

6

ARGK ASAM CIA Çev. DEP D.Y.Ç EGM EJAK ERNK FARC FKÖ GKK HADEP HPG HRK IKDP İ.D.B İHEB KADEK KİH KNK KYB M.K. MLN-T

:Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan) :Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi :Merkezi Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency) :Çeviren :Demokratik Emek Partisi :Düşük Yoğunluklu Çatışma :Emniyet Genel Müdürlüğü :Kürdistan Özgür Kadınlar Cephesi :Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) :Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de Columbia :Filistin Kurtuluş Örgütü :Geçici Köy Koruculuğu :Halkın Demokrasi Partisi :Halk Savunma Güçleri (Hezen Parestına Gel) :Kürdistan Kurtuluş Birlikleri (Hezen Rızgariya Kurdistan) :Irak Kürdistan Demokrat Partisi :İstihbarat Daire Başkanlığı :İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi :Kürdistan Özgürlük Ve Demokrasi Kongresi (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) :Kürdistan İslami Hareketi :Kürdistan Ulusal Kongresi (Kongra Netewıya Kürdistan) :Kürdistan Yurtseverler Birliği :Merkez Komite :Tupamaros Ulusal Özgürlük Hareketi (Movimiento De Liberación Nacional Tupamaros)

7

N. TEMUH THKP-C TKP (ML) TSK USAK YAJK YJA STAR :Kürdistan Özgürlük Partisi (Partiya Azadiya Kürdistan) :Özgür Kadın Partisi (Partiya Jina Azad) :Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkeren Kürdistan) :Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti (Partiya Welatparezen Demokraten Kürdistan) :Sosyal Demokrat Halk Partisi :Türkish Daily News :Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi :Türkiye Halkın Kurtuluşu Partisi/Cephesi :Türkiye Komünist Partisi/MarksistLeninist :Türk Silahlı Kuvvetleri :Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu :Kadınlar Birliği(Yekitiya Jina Azad) :Özgür Kadın Birlikleri 8 .PAK PJA PKK PWD SHP T.D.

her zaman bana rehberlik eden Sayın Dr. Ahmet ERDOĞAN. Süleyman ŞAHİN. Tunahan ALPASLAN. Demirhan DEMİR. İdris BAL'a. Ebubekir ERENLER. Burhan SEMİZ TAKDİM Geçmişten günümüze yaşanan terör hadiseleri. saygı değer hocam Sayın Doç. Umut KEÇELİ.) bünyesindeki çok değerli dostlarıma şükranlarımı sunarım. Dr. Koray Han YAVUZ. Necati ALKAN'a. ayrıca kitabın hazırlanması sürecinde yanımdan hiç ayrılmayan ve sürekli yardımlarını gördüğüm ağabeylerim İnan SEMİZ ve Erhan SEMİZ'e ve her türlü desteği bana sunmak için ellerinden geleni yapan değerli dostlarım Mustafa TOPAL. Süleyman ÖZEREN'e sonsuz teşekkürlerimi sunar.TEŞEKKÜR Kitabın hazırlanmasında bana maddi ve manevi yardımları dokunan başta annem ve babam olmak üzere. ülkemizin yıllardır gelişmesinin önündeki en önemli engel olarak görülmektedir.A.T. Atilla ALAGÖZ beylere ve "Terör Araştırmaları Topluluğu" (T. Haşim ALAGÜNEY. ve Dr. Yusuf SEMİZ. Türkiye 1984 yılından 9 .

Zira terörizmle mücadele silahla değil. sorunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi konusunda yeterli görülmemeli ve sürekli yeni çalışmalarla daha zengin hale getirilmelidir. bu terör hadiselerini kimler. İdris BAL G. kalemle yapılması gereken bir mücadeledir.F. Doç.G. Dr. Çıkmaz Sokak PKK isimli eser terör ve terörizmle mücadelede toplumun her kesimine ayrı ayrı hitap eden yönleri olması sebebiyle literatüre farklı bir katkı sağlayacaktır.M Başkanı ÖNSÖZ 10 . Terör örgütleri ve özellikle PKK konusuyla ilgili olarak literatürdeki kitaplar. Öğretim Üyesi A. ne şekilde ve nasıl yaptı? Hangi şartlarda senaryosunu başkalarının çizdiği bu terörün figüranı oldular? Bu soruların cevabını çıkmaz sokak PKK "PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi" isimli eserde görebilirsiniz. Böyle bir eseri ortaya koyan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder ve terörle mücadelede fikri çalışmalarının aynı hızla devam etmesini dilerim. Ayrıca yıllardır yaşanan PKK terörüne farklı bir bakış açısıyla yazılan bu eserde mevcut sorunlara yönelik çözüm reçeteleri bizlere belli bir bakış açısı kazandırmaktadır.A.itibaren PKK gerçeği ile tanışmış ve PKK'nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinden her yönüyle etkilenmiştir.B. Peki.

dağ kadrosunda nelerin yaşandığına. Konuyla ilgili olarak yazılan nadir eserlerden birisi olan bu kitabı hazırlayan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder başarılarının devamını dilerim. örgüt üyelerinin hayat hikâyeleriyle yer verilmiştir. Süleyman ÖZEREN 11 . Ph. Bu sosyal sorunun her yönüyle incelenmesi. PKK terörünün değerlendirilmesi ve bu konuda çözüme yönelik açılımların sağlanabilmesi için PKK terör örgütünü her yönüyle tanımak zorundayız. En ince ayrıntısına kadar değerlendirilmesi gereken bu örgütün öncelikli inceleme alanı silahlı birlikleridir. PKK silahlı birlikleri 1984 yılından günümüze gelen süreçte “gerilla” yöntemlerini benimseyen bir tarzda hareket etmiş ancak halka yönelik şiddet ve terör eylemlerini saldırı stratejisi içerisinde değerlendirmiş ve böylece terörün ülkemizdeki en önemli unsuru haline gelmiştir.D. metodolojik yönü başta olmak üzere. PKK terörünün köklerini çürütmeye yarar bir çıkış noktası olması açısından önem taşımaktadır. PKK'nın silahlı birlikleri olarak da ifade edebileceğimiz Dağ Kadrosu. Zira PKK sadece eli kanlı bir örgüt değil aynı zamanda etnik çatışmayı da körüklemeye çalışan sosyal bir hastalığın sonucudur. "Çıkmaz Sokak PKK" isimli eserde ayrıntılı olarak değerlendirilmiş.Ülkemizde yaşanan terör olayları arasında PKK’nın yeri ayrı bir önem taşımaktadır.

PKK’nın dinamizmi veya eylem kabiliyetinin yürütme ayağını oluşturan silahlı birlikler. Bu bakımdan PKK için daimi surette varlığını koruması gereken birim. PKK terör örgütü sadece etnik veya ideolojik altyapısı olan bir örgüt olarak değerlendirilmemelidir. silahlı kadroları veya birlikleridir. ülkemizin zayıf karınlarının oluşturduğu boşluklar yatmaktadır. PKK’nın terör ve şiddet olmadan ayakta duramayacağı gerçeğidir. bu yapılanmaya karşı alınacak tedbirlerin geliştirilmesi bakımından pusula mahiyeti görecektir. PKK terörü.F. toplumsal kırılmaların. Öğretim Görevlisi GİRİŞ PKK terör örgütü. şiddet ve terörü kendisine kılavuz olarak görmüştür.B. Şiddetten doğan ve genetik kodlarına kadar bu gerçekliğe müptela olan PKK. PKK kurulduğu günden bugüne sürekli şiddet eylemleri vesilesiyle propaganda yapmakta ve nüfuz alanının diğer örgütlere nazaran geniş olması sebebiyle militan sayısı sürekli kendini korumaktadır. PKK’nın yapmış olduğu eylemler değerlendirildiğinde karşımıza çıkan sonuç. PKK içinde incelenmesi gereken en önemli konuların başında gelmektedir. 12 . Eylem potansiyelini sürekli koruyan ve hinterlandı daimi surette var olan bir örgütün silahlı birliklerinin analizinin yapılması.G. ülkemizin terörle olan imtihanında baş aktör olarak ismini aklımıza kazımıştır. Bu örgütün yıllarca terörün mümessilliğini yapmasında. geçmişten günümüze yapılan hataların.

karşımıza PKK içerisinde örgütlü bir yapılanma olan ve kurumsal olarak 1984 yılından beri devam eden dağ kadrosu çıkmaktadır. PKK’nın bu minvalde ortaya çıkarttığı en büyük sorun silahlı eylemler ve bu eylemlerin getirdiği bunalımlardır. Bu bakımdan PKK ile mücadelede. Yirmi yıl aktif olarak faaliyet yürüten dağ kadrosunun.sosyo-psikolojik handikapların bir sonucudur. PKK’nın değerlendirilmesi sürecinde yeteri kadar ele alınmayan ve ihmal edilen dağ kadrosu. Bu iki alanın birleşmesi bizlere bireylerin savaşan birer makine haline gelmesinin gerçek sebeplerini gösterecektir. örgütün en işlevsel ve tehlikeli yapılanması olan dağ kadrosunun analizi zaruriyet arz eder. aslında PKK terörünün gerçek yüzünü göstermesi bakımından öncelikli inceleme alanıdır. Bu bakımdan PKK dağ kadrosunun iki veçhesi vardır diyebiliriz. Silahlı eylemlere yol açan unsurları değerlendirdiğimizde. ikincisi ise dağ kadrosunda ortaya konulan silahlı eylem ve terör hadiselerinin gerçekleştirilmesi sürecinde teröristlerin dağ kadrosundaki sosyal hayatları. bu faaliyetleri sürecinde ortaya koyduğu düşük yoğunluklu çatışma konseptinin analizi çalışmamızda ayrıntılı olarak yer almaktadır. mücadele edilen örgütün analizinin yapılması en temel argümandır diyebiliriz. Birincisi dağ kadrosunun nasıl bir çatışma içine girdiği ve bu çatışmanın veya gayri nizami harbin yol ve yöntemleri. Terörle mücadele edilirken. insanlıklarından çıkardığı ve savaşan bir makine haline getirdiği gerçekliğidir. PKK dağ kadrosu tetkik edildiğinde karşımıza çıkacak olan temel husus terörün insanları. PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi isimli kitabımızda vurgulanmak istenen ana tema yukarıda belirttiğimiz hususiyettir. yaşadıkları olaylar ve dağ kadrosunun gerçek yüzüdür. Bunun 13 .

Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan gayrı nizami savaşların değerlendirilmesi ve bunların PKK ile karşılaştırılması bulunmaktadır. Birinci bölümde PKK’nın silahlı eylemlere yönelişinin kısa bir analizi de yapılmıştır. Kitabımızın birinci bölümünde PKK terör örgütünün fikri altyapısının gelişme süreci ve çekirdek yapılanmasının oluşumu değerlendirilmektedir. İkinci bölümde PKK dağ kadrosunun silahlı eylemlere yönelişi sürecinde uyguladığı gerilla metodolojisi incelenmektedir. PKK’nın kuruluş süreci çerçevesinde gerilla savaşına yönelmesinin başlıca nedenlerini. Çin’de şekillenen. Latin Amerika’da teorik alt yapısı güçlenen. klasik savaş yöntemlerini boşa çıkarması bakımından ve asimetrik boyutu olması sebebiyle terör örgütlerinin en sık kullandıkları çatışma tarzı 14 . yani çizgisinin ve renginin dönem dönem revizyona uğradığını göstermesi bakımından öncelikli değerlendirme imkanını sunmaktadır. İkinci bölümün başında dağ kadrosunda uygulanan gerilla yöntemlerinin teorik ve pratik kaynakları ve temelleri ortaya konulmaktadır.yanında dağ kadrosunun sosyolojik yönü teorik yönünden ziyade yaşanılan olaylar çerçevesinde değerlendirilmiştir. bu bölümde kısmi olarak görebilmekteyiz. Ayrıca birinci bölüm bizlere PKK’nın şu an içinde bulunduğu durumu geçmişiyle karşılaştırılabilmesi ve PKK’nın bukalemun misali renk değiştirebildiğini. Filistin kampları vasıtasıyla dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ve Vietnam Vietkong usulüyle PKK dağ kadrosuna emsal teşkil eden gerilla metodolojisi. İspanya iç savaşıyla başlayan. Bu bölümde PKK’nın temellerinin atıldığı dönemin kısmi değerlendirmesini de görebilmekteyiz.

Bu bölümde özellikle örgütün nasıl bir gelişim süreci gösterdiğini çok net görebilmekteyiz. İkinci bölüm kitap içerisinde başlı başına özerk bir alan olarak görülebilir. Bu sebeple sağlıklı bir değerlendirmenin yapılması zorlaşmakta ve konunun analizi sadece gündelik haberlere indirgenmektedir. ikinci bölümde PKK'nın gerilla söylemi ve bunun değerlendirilmesi yapılmaktadır. silahlı birliklerin sistematiği ve en son yapılanmanın önceki yapılanmalarla karşılaştırılması bulunmaktadır. İkinci bölüm bu açıdan kısmen de olsa emsal teşkil etmektedir. İkinci bölümde ortaya konulan gerilla metodolojisi için en uygun örgüt sisteminin 15 . Zira PKK sürekli değişim ve dönüşüm gösteren bir örgüttür. Ayrıca PKK’nın ve dağ yapılanmasının incelenebilmesi için açık kaynakların gerekliliği ve mevcut durumda sağlıklı değerlendirme için bu hususun sadece istihbari bilgilerde var olması PKK’nın iki üç yıllık değerlendirmesini müphem bırakmaktadır. Üçüncü bölüm değerlendirmesinde ana hatlarıyla ortaya konulan dağ yapılanmasının eğitimi. Kitabın üçüncü bölümünde PKK dağ kadrosunun gelişim süreci ve geçmişten günümüze yapılanması sistematik olarak aktarılmıştır. Ancak üçüncü bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli husus PKK’nın ve özelde dağ kadrosunun son dönemde ki gelişmeler ışığında değerlendirilmesine yer verilmemesidir. Bu hususu ikinci bölümde ayrıntılı olarak görebilmekteyiz. Sürekli değişim gösteren PKK özellikle silahlı birliklerinde yeni yapılanmalara gidebilmekte ve bunları değiştirebilmektedir.olmuştur. Maalesef ülkemizde PKK dağ kadrosu üzerine yapılan çalışmalarda bu husus yeterince değerlendirilmemiştir. Bir ay önceki PKK ile şu an ki PKK arasında sistematik farklılıklar oluşabilmektedir.

Kitabın beşinci bölümünde ilk dört bölümde incelenen konular çerçevesinde PKK terör örgütüne ve özellikle dağ yapılanmasına veya kadrosuna karşı alınması gereken tedbirler ve genelde terör(izm) sorununun özel sebepler ışığında asgari seviyeye indirgenmesi için hazırlanmış bir çözüm paketi önerisi bulunmaktadır.oluşturulmaya çalışıldığını bu bölümde açıkça görebilmekteyiz. Bu çözüm paketi. Bu bölümde dağ kadrosuna giren örgüt militanlarının veya pişman olup kaçanların hayat hikâyelerine yer verilmiş ve bu kişilerin örgüte girerken tek bir sebepten ötürü örgüte girmedikleri ortaya konulmuştur. sorunun çözümünde atılması gereken adımlar ve çözüm yollarından ziyade bir şeylerin ivedi şekilde yapılması gerekliliğini ve hastalığa doğru tanı ve teşhisin yapılarak en doğru reçetenin verilmesinin önemini vurgulamaktadır. Nihai olarak belli başlı ve birbirlerinden farklılık arz eden hayat hikâyeleri sıralanmıştır. Dördüncü bölümde sosyoloji başlığı altında PKK’ya katlımın sağlanmasının sebepleri yaşanan örnek olaylarla değerlendirilmiştir. genel değerlendirmeler çerçevesinde hususi konulara değinmektedir. Ayrıca dördüncü bölümde dağ kadrosunda yaşam ve yaşananların değerlendirilmesi ayrı bir başlık altında tetkik edilmiştir. Bu bölümde sistematik incelemeden ziyade. Dördüncü bölümde sosyolojik teoriler açısından değerlendirmelere yer verilmemiştir. Çözüm yolunda her fikrin 16 . Bu yönüyle konunun sosyolojik boyutu görülebilmektedir. Dördüncü bölümde PKK terör örgütünün silahlı yapılanmasının nasıl çarpık bir sosyal ortama sahip olduğu vurgulanmıştır. Dördüncü bölüm ise dağ kadrosunun sosyolojisi ve dağ kadrosunda yaşanan olayları içermektedir. Bu konuyu okuyucunun tecessüsüne bırakmaktayız.

Ancak içinde bazı hususların ayrıntılı olarak değerlendirilmediği görülebilir. Yukarıda genel hatlarıyla özetlediğimiz konular PKK terörüyle mücadele sürecinde bizlere fikri kaynak olması açısından ehemmiyetlidir. Bu bakımdan eksiklikler ve kısmi değerlendirmeler zaruri olarak ortaya çıkmıştır. Zira her bir alt başlık bir tez konusu mahiyeti taşımaktadır. Kitabın içerisindeki hatalar ve kusurlar şahsıma. bu hataları mazur görme büyüklüğü okuyucunun takdirine bırakılmıştır. İyi okumalar… TERÖRÜN SADECE TARİH KİTAPLARINDA OKUNMASI ÜMİT VE TEMENNİSİYLE Burhan SEMİZ Ankara 2007 17 .ve düşüncenin değerlendirilmesi gerekliliği ilkesi ışığında ortaya konulan bu paket çalışmanın değerlendirmesi ve eklentisi niteliği taşımaktadır.

özellikle o döneme ışık tutmakta fayda vardır. Gençlik hareketleri ise üniversitelerde başlayan boykotlarla 18 . süreç ve fikri yoğunluk bulunmaktadır. 1970’li yıllardan evvel ülkemizde marjinal gruplar ve fraksiyonlar daha çok sol orijinli olmakla birlikte gençliğin ve kısmen işçi sınıfının öncülüğünde gelişme göstermiştir. eylem süreci ve ordu tipi yapılanmalar şeklinde gerçekleşmiştir.BİRİNCİ BÖLÜM PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİ VE SONRASI PKK (Kürdistan İşçi Partisi/Partiya Karkeren Kürdistan) terör örgütünün kuruluş süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Ancak bunun da arkasında belli bir dönem. lider kadro. partileşme. Terör örgütlerinin altyapısının oluşmasında ideolojik devre birinci aşama olarak düşünülebilir. klasik terör örgütlerinin veya marjinal grupların oluşumundaki gibi belli bir ideolojik devre. Ülkemizde terör örgütlerinin ortaya çıkma dönemi daha çok 1970–1980 yılları arasında gösterilebilir. Fakat bunun fikri altyapısı 1970’li yıllardan önce atıldığı için.

Ankara2002 . ülkemizin temel dinamiklerini sarsmaya çalışmıştır. bu yolu büyük ölçüde tıkamıştır.ciddiyet kazanmış ve halk arasında “talebe hareketi” olarak ifade edilmiştir.D. Ankara Başbakanlık Basımevi-1982. Sol Terör Örgütleri. s:11 2 Sol orijinli örgütlerin oluşumu ve yapılanmaları için bkz.B. Yay..2 MarksistLeninist çizgide başlayan öğrenci örgütlenmeleri..“isyana” dönüşmemesini önleyici tedbirleri alabilmişlerdir. İ. Bilgi Yay. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası bu Bölücü–Marksist fikirlerle kurulan bölücü örgüt PKK. Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi.. Ahmet Taner KIŞLALI bu konuda şu şekilde bir değerlendirme yapmaktadır:1 “Söz konusu öğrenci hareketlerine sağlam teşhis koyabilen hükümetler içinde bulundukları rejimin olanakları ölçüsünde bu hareketlerin –hiç değilse.” 1968 gençlik hareketleri ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında etkisini göstermiş olan bir süreçtir. haklı isteklerini ve fikirlerini istismar etmiştir. s:57-58. Gençlik Ve Terörizm . TEMUH Yay. Ankara-1974. ayrıca bkz: Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi . s:18 19 . Anonim. Ülkemizde üniversitelerden başlayan bu gençlik hareketleri sol orijinli olmakla birlikte Marksist-Leninist çizgide odaklanmıştır. kökleri çok daha geriye götürülebilecek bir sorunu tekrar ortaya çıkartmış ancak bu sefer sorunu daha çok illegal alana çekmiştir.3 Ülkemizde ortaya çıkan gençlik hareketleri anarşi olayları ve bu minvalde filizlenen tedhişçilik. o dönemin gençliğini amaçları doğrultusunda kullanmış ve gençlerin dinamizmini. No: 60. Öğrenci Ayaklanmaları. Ankara-1997 3 Necati Alkan. Türkiye’de ise 12 Mart öncesi dönemine yönelik duygusal tepkiler. 1984 yılından itibaren silahlı saldırılara başlayan 1 Ahmet Taner KIŞLALI.

Ankara’da görevli üst düzey bir istihbarat yetkilisi . 4 İsmet İmset. PKK’nın geldiği noktayı 1993 yılında. s:13 6 Mehmet Ali Kışlalı. s:24-30 7 Dr. Apo ve PKK. 1970’li yıllar kan ve acı dolu çatışmaların mücadelelerin ve olayların yaşandığı dönem olarak tarihe geçmiştir. Bu süreçte örgütün ilk kez Ankara’nın Tuzluçayır semtinde kurulduğuna yönelik söylentiler bulunmaktadır. 5–6 kişilik bir grupla yola çıkan ve hala devam eden. kısa bir sürede bölgede nüfuzunu arttırmaya başlamıştır. Ankara-1993 s:13 5 Nevzat Bölügiray.7 PKK’nın kuruluşunu belli bir noktadan başlatmak yerinde olmaz.PKK. 50 değil. Ankara-1992. PKK. “Özal Döneminde Bölücü Terör. s:21 8 Mehmet Ali Birand.4 PKK’nın fikri temellerinin ortaya çıkışı sol fraksiyonların tesiri ile olmuştur diyebiliriz. İşte bu kaotik ortamda 100 değil. “KÜRTÇÜLÜK” Tekin Yayınevi. Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma. “yüz kişiden on bine…” diyerek özetlemiştir. Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973-1992). Bu nedenle PKK’yı bir süreç olarak düşünebiliriz. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi.8 PKK’nın temellerinin atılmasında üç önemli nokta dikkat çeker. savaş makinesi bir örgüt olan PKK ülkede “az şiddetli bir iç savaş”5 yaşanmasına yol açmıştır.. Turkish Daily News Yayınları. Bu Düşük Yoğunluklu Çatışmanın6 ortaya çıkmasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan üniversitelere gelen bir kısım öğrencilerin yaşanan olaylara Marksist bir yaklaşımla yorum getirmesi ve bu yorumların kaotik ortam için zengin bir zemin oluşturması büyük oranda etkili olmuştur. Nihat Ali Özcan. Ümit Yay. İdeolojisi Ve Yöntemi ASAM Yay. Ankara-1999. Ancak Öcalan bunu yanlış bir tespit olarak ifade eder. Bunlar. Milliyet Yayınları. Ankara-1996... İstanbul1992 s:84 20 .

Haki Karaer. s:25. Yeni Forum.g. bu toplantıda 11 kişi yer alıyor. Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda Nisan 1973’te PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. İkinci toplantı veya görüşme yine Ankara sınırları içerisinde Tuzluçayır semtinde gerçekleşmiştir. Aygan’a göre bu toplantıda. Cemil Bayık. Zira bu görüşmelerde PKK’nın fikri alt yapısı oluşmuştur. yalnızca örgütlenmenin gerekliliği konusunda ortak bir görüş…" Ancak biz PKK açısından ilk somut girişim olarak Çubuk Barajı görüşmelerini dikkate alıyoruz. Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı. İdeolojisi Ve İşleyişi. 10 A. M. bir buluşma olarak nitelendiriyorlar. Abdülkadir Aygan.Hayri Durmuş. Hasan Asgar Gürgöze. 21 ." Basına sızdırılan bu bilgilerin yanında PKK'dan ayrılan en önemli itirafçılarından birisi olan Abdülkadir Aygan ise bu toplantıya yedi kişinin katıldığını iddia etmiştir. Cemil Bayık ve Şahin Dönmez bulunmuştur. PKK Yapısı. Kamer Özkan. Musa Erdoğan. Ankara-1 Ağustos 1987.11 Bu toplantı sonucunda Öcalan’ın Ankara’da kalması uygun 9 Çubuk Barajı girişiminin örgüt için önemi konusunda bazı ihtilaflar söz konusudur. Kemal Pir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Özer. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız. "Basına sızdırılan bilgilere göre.. İMSET. sayı :190. Tuzluçayır olayı (1974) Çubuk Barajına göre daha önemli bir görüşmedir.e.10 3. Ortaya çıkan. "Batılı uzmanlar hala Çubuk olayını bir toplantıdan (meeting) çok. İmset kitabında konuyu şu şekilde ifade etmektedir. Bu toplantıda PKK’nın çekirdek kadrosunun bir araya geldiği şeklinde kuvvetli iddialar bulunmaktadır.e. Bu sebeple en küçük toplantı veya görüşme geri planda bırakılmadan aynı dikkat ve değer verilerek incelenmelidir.9 2. Mahzum Doğan. s:26. Kemal Pir.g. Haki Karaer ve Haydar Keytan. İsmet Kılıç. Karar alınmıyor. Üçüncü olarak PKK’nın stratejisinin ve açılımının temelini oluşturan ayrıca gruplaşma çabalarının netice verdiği ilk toplantı olarak da ifade edilen Dikmen toplantısı Ankara’nın Dikmen semtinde öğrencilerin kaldığı bir apartman dairesinde gerçekleştiği ifade edilmektedir.a. Öcalan.1. Apo’nun dışında Kesire.

lider üzerinde belirgin bir baskı yaratıyor… … Dikmen toplantısının belki de en önemli sonucu.Cilt 1973-1979” .12 Örgüt için bu toplantının esas ehemmiyeti amatörlükten profesyonel çalışmalara geçilmesidir. 20.html erişim tarihi: 14/10/2006 22 . Bu toplantıda bazı karar ve stratejiler benimsenmiş ve örgüt profesyonelleşme aşamasına geçmiştir. Ve bu yapılanmanın da Ankara’nın dar kapsamlı mücadele alanından kopartılarak bölgeye intikal ettirilmesi".…o güne kadar ortaya çıkan görüşleri bir anlamda formüle etmek.g.e.com erişim.Öcalan’ın aklında olan. o güne kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Türk ve Kürt sol örgütlerin geleneksel yapılarından kopulması.Örgütün kronolojisinde13 1973 yılından 1976 yılına kadar geçen süreyi ideolojik altyapı ve öncü kadro oluşturma olarak ifade eden Öcalan.gruba merkezi bir yapı kazandırarak örgütleşmek. teoride gördüklerini pratiğe çevirmenin ilk adımını böylece atmışlardır. silaha sarılınmaması.e. 1976 yılından itibaren arkadaşlarıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine dağılmışlar. İmset. a. Tunceli’de bir banka soygunu dışında güncel devrimci pratikten geri kalınması ve nihayet ciddi bir politik çizgi olmaması. PKK Tarihi. s:36 12Dikmen toplantısında Öcalan’ın liderliğinde 25 kişilik bir grup bir araya gelmiştir.. İ.D.14 11Ayrıntılı bilgi için bkz: Cemil Bayık. pratikten hareketle.rojaciwan.Bütün toplantı ve eğitim çalışmalarında silahlı mücadeleden bahsedilirken.İddianame. www.g. a. "Toplantının amacı. ayrıca bkz: Özcan. Yukarıda sıralanan üç önemli görüşme veya toplantı örgütün çekirdek yapılanmasının ve temelinin atılmasına vesile olmuştur.10.B. ayrıca bkz: Anonim “PKK-1.belgenet. yeni örgütlenmeyi değişik ve pratik bir zemine oturtma kararının alınması. toparlayıcı yeni ve daha düzenli bir yapı oluşturmak.com/dava/03. aktaran. Şam-1994 . Yayınları Ankara-1993 13 Örgütün kronolojisi için bkz: Ek–1 14 Öcalan Davası. www.2006. s:32.görülmüş ve bazı kararlar alınmıştır.

e. 15 “Çalışmalar daha çok aydın gençlik kesiminin içerisinde yürütülüyordu. Bu açıdan da gençlik kesimi içerisinde çalışma yürütülmesi doğal ve zorunluydu…” Örgüt propaganda faaliyetlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaymaya başladıktan sonra. yerel aşiret ağalarından Adalet Partisi Urfa milletvekili Mahmut Celal BUCAK’a yönelik silahlı eylemle ismini duyurmuştur. a. Ancak Celal BUCAK’a yönelik eylemden önce. Üçüncüsü. Bu sefer. Partileşme aşamasından sonra PKK silahlı eylemlere başlamış ve ilk olarak Hilvan ve Siverek pratiğinde. coşkulu.g. Gençlere yönelik faaliyetlerin ehemmiyeti hakkında Öcalan şunları ifade etmektedir. bilimle en çok temasta bulunan ve devrimci düşünceleri en erkenden özümsemeye yatkın bir kesimi oluşturuyor. engel tanımayan özellikleri vardır. Partileşme sürecinde ilk olarak bir kuruluş kongresi yapmıştır. Hilvan’da gerçekleşen çatışmalar 15 PKK-1. taban oluşturma çalışmalarına aralıksız devam etmiş ve artık partileşme sürecine geçilmesine karar kılmıştır. örgütün temellerinin atılması sürecinde. onları rahatlıkla benimseyebilen özelliklere sahiptir.Cilt. bilimle açık.Yukarıda kısaca açıkladığımız. Bu kongre Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis (Ziyaret) Köyünde 27–28 Kasım 1978 tarihinde yapılmıştır. aydın gençlik olması itibariyle bilime açık. İkincisi. 23 . toplumsal bir kategori olarak gençlik devrimci düşüncelere açık. Aydın gençliğin kendine özgü karakteri vardır. örgüt faaliyetleri daha çok eleman kazanmaya ve gençler üzerinde tesir oluşturmaya yönelmiştir. gençliğin atılgan.

İmset. Siverek’i Türkiye’nin en yoğun şiddet olaylarının rastlandığı bir alana çeviren bu saldırının ilkinde bir Adalet Partisi milletvekili yaralandı.g. “Bucaklar ve İstihbarat Raporu”. a. a. 24 . belirtilen istihbarat raporu hakkında ayrıntılı bilgi verilmemektedir.” 16 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık. s69 18 İmset. a. Bu dönemde yaşanan olaylar için ayrıca bkz: Özcan.g. Türk basınına göre.e.g.e. Valinin beyanlarına bakılırsa devlet olayın içeriğine ve gelişmelere bir hayli yabancı kalmış görünmektedir. …Apocuların Kürt halkı arasında desteği yok gibi. aşiret kavgalarında örgütün oynadığı role bağlı.g. Milliyet.e. bölgedeki birçok cinayetin.) bu gerçek bir destekten ziyade.e. "Olayın mahiyeti anlaşılamadı. a. Apocular ile Kürt şiddeti aynı anlama geliyor. ancak kan davasından da öte de siyasal yanı ağır basıyor sıkıyönetim olaya el koydu…" ayrıca bkz: Birand. s:41 17 Tercüman.. a. s:70. Ağustos 1979’da Urfa’nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde Bucak aşiretine karşı düzenlediği saldırılar ile adını duyurdu. 31 Temmuz 1979-1 Ağustos 1979 tarihli gazetelerde Urfa Valisinin olayla ilgili beyanları yer almaktadır. Birçok insan onlarla işbirliği yapıyor görünseler de ( ki aralarında milletvekilleri ve il görevlileri de olduğu iddia ediliyor.16 PKK 29 Temmuz 1979 tarihinde gerçekleştirdiği ve Mahmut Celal BUCAK’ın yaralandığı Siverek eyleminden sonra bildiriler dağıtarak ismini bölgeye ve Türkiye’ye ilan etmiştir.17 Bu dönemde müttefik bir ülkenin hazırladığı istihbarat raporunda PKK şu şekilde ifade edilmiş ve değerlendirilmiştir. gerçekte sorumlu olmasa da bu örgüte atfedilmesine sebep oluyor. Ancak yer alan ifadeler dönemin değerlendirmesini yapmak açısından kayda değer niteliktedir.18 “ Apocular ismindeki bu grup. s:49–50–51. Apocuların artan ünü.e.PKK için önemli bir tecrübe olmuştur. Açıklamada. s:93.g.

dayanışmalarının temeline. PKK’nın kuruluş bildirgesinde de şiddetin ve terörün öncelikli saldırı yöntemi olduğu görülmektedir.Baskı 20 İmset. Weşanen Serxwebun. muhalif çizgideki kişilere giydirilen deli gömleği olarak da ifade edilebilir. no:25. resmi ve profesyonel ilişkileri esas alan. belli bir program. ajan ve ajan-provokatörlere22karşı 19 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi”. 22 Ajan ve Ajan-Provokatör olarak ifade edilen kavram. Örgütteki sigorta vazifesi gören bu itham. PKK’nın tarihi boyunca hep muğlâk bırakılmış somutlaştırılmamıştır.Kuruluş Bildirgesinde21. Aralık–1984.Ancak bu raporun ifade ettiği hususların bu kadar basit olmadığı kısa sürede anlaşılacaktır.” PKK’nın kuruluş bildirisini hazırlayan Merkez Komite mücadeleyi stratejik ve taktiksel planda şiddetin kullanılması olarak belirlemişlerdir. PKK 1979 yılında. Bu sebeple PKK için öncelikli önemli olan husus silahı kadroların tesisi ve bunların propagandasını yapan cephe örgütlenmesiydi.g. 3. Köln.20PKK kurulduğu günden itibaren “devrimci şiddet” üzerine inşa edilmiştir. eskinin gevşek grup ilişkilerinin yerine.y. strateji ve taktiğe. a. örgütleri hafife almamaktadır. örgütsel varlığına musallat olan sivil ve resmi polisle.19 “…Çeşitli bölgeleri temsil eden bir grup yoldaş. dayanan Partiya Karkeren Kürdistan adı altında bir örgüt oluşturmaya karar verdiler. Birçok örgüt mensubu bu şekilde tasfiye 25 . s:72 21 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” a. “…PKK.g. Ülkemizin PKK tecrübesinden çıkartacağı en büyük edinim de bu tip örgütlerin kuruluş aşamaların da. hazırlanmasına rağmen bir sene bekledikten sonra yayınlanan “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” örgütün çıkışını şu şekilde ifade edilmiştir.e.

Köln–1984. Bilimsel Sosyalizmi rehber olarak seçtiklerini ve feodal düzeni yıkmaya kararlı olduğunu ifade eden PKK. Bunların başında da Mehmet ŞENER gelmektedir. Seçme Yazılar.24 PKK’nın ikinci ve üçüncü dairedeki yönetici kadroları bölgelere dağıldıktan sonra. Çin’de Mao’nun halk savaşı. Savaşı kurmaylık yürütür ve PKK’da savaş kurmayı da partidir.devrimci terörü vazgeçilmez bir mücadele yöntemi sayar. Gerilla çekirdeği parti çekirdeğinin daha da yoğunlaşmış şeklidir. Klasik Marksist-Leninist örgütlerden esinlenerek tüm dünya proleterlerine seslenir ve tüm komünistleri sınıfsız bir topluma! ulaşabilmek için kendi saflarında örgütlemeye çağırır. Barışçıl bir ortamda her gün ulus olarak eriyip yok olmaktansa. savaşla ve savaş içinde dirilmeyi bir ülke olarak kabul eder…” PKK’nın silahlı eylemlerine kullandığı metotlar gerilla metotlarına benzerlik göstermektedir. s:60 26 . gerilla tarzı savaş yöntemini sistem olarak kabul ederken. Weşanen Serxwebun. s: 143 24 Ayrıntılı bilgi için bkz: PKK Kuruluş Bildirisi. PKK. bu ve benzeri söylemlerle dönemin terör örgütlerinin ve sol fraksiyonların misyonunu taklit ederek yola çıkmıştır. genellikle destek veren edilmiştir.4.e. Ülkemizde Mahir Çayan’ın kır yapılanması üzerine düşünceleri. a.g. Vietnam’da gerçekleştirilen Vietkong Usulü savaş veya Latin Amerika tipi gerilla yöntemlerinde ortaya konan strateji ve teorilerden esinlenen Öcalan uygulanacak olan yöntemi şu şekilde ifade eder23. kendi alanlarında hızla kadrolaşma amacıyla propaganda faaliyetlerine başlamışlar. 23 Abdullah Öcalan. Cilt. Partinin taktiği gerilladır. amaçlarının ancak MarksistLeninist ve tüm dünyadaki sosyalist güçlerin ittifakı ile gerçekleşebileceğine inanmaktadır.

PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu.g. Bunlar PKK tarafından hemen silahlandırılmıştır. Yine bu dönem içerisinde bölgede faaliyet yürüten ve aktif sayılabilecek örgütlere karşı saldırılar düzenlemiştir. bir anda kendini göstermiş ve bölgenin en tehlikeli ve aktif grubu haline gelmiştir.e. “İstihbarat Raporu” a. “işsizler ve toplum dışı kalanlardan” oluşmuştur. Diktatörlüklerin. PKK.gruplar. Bunun yanında 12 Eylül öncesi Urfa yöresindeki nüfuzlu sayılan aşiret reislerine yönelik saldırılarda bulunmuşlardır. yemek ve para verilmiştir. 1977 yılına kadar kozadaki kelebek gibi çok sessiz şekilde faaliyet yürütmüştür. “Apocular” bu dönemde grup olarak kaleşnikof ve başka tür makineli tüfekler ile donatılmışlardır. PKK’nın “Parti-Cephe-Ordu” sisteminde sac ayaklarından biri olan ordu kavramı da makro planda değerlendirildiğinde ulaşılması hedeflenen yapılanma olarak da ifade edilebilir. Kozasından çıktıktan sonra. Gerilla konusunda PKK’nın ilham kaynağı ve çıkış noktasının belirlenmesi gerekir. PKK materyalist bir mantıkla ve Marksist-Leninist ilkeleri benimsemiş veya seçmiş bir örgüt olması bakımından hayatı ve yaşamı “mücadele” temeline oturtmakta ve bu minvalde “ZOR” kullanmayı meşru bir araç olarak görmektedir. PKK’nın ordu yapılanması ve buna ulaşmada bir basamak olan gerillayı incelerken. 25 PKK’nın silahlı yöntem olarak gerilla metotlarını benimsediğini yukarıda ifade etmiştik. eleman temininde aşılanan ideolojiler ve tutunumun nasıl sağlandığını değerlendirmek gerekir. örgütün metodolojisinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. s:76 27 . totaliter rejimlerin ve orta doğunu hâkim kültürünün bir realitesi olan “Zorun Rolü” bu 25 İmset. fikri temelleri.

ikinci yol olan “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak nitelendirilen ve Güney Amerika’dan esinlenilen yöntemi veya benzer bir gerilla mücadelesi olan Maoist Halk Ayaklanmasından esinlenerek. s:72 28 “Hemen Ayaklanma” ve “Uzun Süreli Halk Savaşı” kavramları için bkz: Özcan. ayrıca “ Düşük Yoğunluklu Çatışma” kavramı için bkz: Mehmet Ali Kışlalı.g. Gerilla tarzı savaş biçimi. Bunun için gerilla eğitiminin verilebilmesi öncelikli ihtiyaç olmuştur. ne de halk desteği vardı. “Kürdistan’da Zorun Rolü” (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra–1983 27 Özcan. “Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma”. Ankara-1996 28 .g. “Hemen Ayaklanmaydı.” Hemen ayaklanma çok büyük bir risk.27 İktidarı elde etmek için zor kullanmayı meşru bir araç olarak kabul eden PKK’nın karşısında iki yol vardı: Bunları birincisi .28 PKK gerilla tarzı bir silahlı mücadeleyi yöntem olarak kabul ettiği için bu yöntemin gerektirdiği maddi unsurlara da ihtiyaç duymuştur.26 Kavramsal açıdan “zor” ve “zor kullanma” cebri bir anlam taşımaktadır. Yukarıda ifade edilen yönetim biçimlerinin ideolojilerine göre “ZOR” iktidarı elde etmenin ve sürdürmenin yegâne yoludur. Ümit Yayıncılık.73-75.e. Ancak PKK’nın ne hemen ayaklanabilecek militan potansiyeli. Bunun farkında olan Öcalan. Bugün 26 Zor kavramının örgüt için önemi konusunda bkz: Abdullah Öcalan. ama pozitif sonuç alındığında da köklü bir çözüm yolu olarak görülebilirdi. Maoist Çin’in FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) ne ilham kaynağı olmasıyla Ortadoğu’ya giriş yapmıştır.coğrafyanın insanları için bir hayat tarzı haline gelmiştir veya getirilmiştir.e. a. Vietkong tarzı mücadele ile kendine münhasır bir Düşük yoğunluklu çatışma yöntemi yaratmayı başardı. a.

Filistin Kampları olarak bilinen bölgede gerilla tarzı eğitim bu şekilde giriş yapmış ve dünyanın dört bir yanındaki terör örgütü üyelerine bu kamplarda eğitim verilmiştir.29 Filistin Kampları terörün laboratuarı olarak görülebilecek bir eğitim alanıdır. Bu hususa değinmeden evvel gerilla savaşı olarak da adlandırılan bu yöntemin metodolojisi üzerinde durmak gerekir.Fahir. s:34-56 30Filistin Kamlarının kuruluşu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Armaoğlu. “Filistin Meselesi ve Arap – İsrail Savaşı” Türkiye İş Bankası Yayınları.30 PKK militanları dış bağlantıları vasıtasıyla 1980– 1984 yılları arasında özellikle Bekaa Vadisinde gerilla tarzı eğitim almıştır. İstanbul-1994 29 .Doğan Yayınları. İstanbul – 1999. Buradan mezun olan birçok terörist gittikleri coğrafyada gerilla tarzı savaşı başlatmışlar veya geliştirmişlerdir. Bu açıdan Filistin Kampları bu savaş tarzının yayılım alanı olmuştur. İKİNCİ BÖLÜM 29 Bu konuda bkz: Hasan Cemal “Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım”.

2006 32 Bkz: EK-2. Amaca ulaşmak için saldırısabotaj-suikast yöntemleri kullanılır.GERİLLA METODOLOJİSİ VE PKK DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gerilla metodolojisi değerlendirilmeden önce gerilla nedir? sorusuna kısaca cevap vermek gerekir. Halk desteği olmadan çok kısa bir sürede başarısızlığa uğraması kaçınılmazdır. Gerilla etimolojik olarak Fransızcada ‘Guérilla’ olarak bilinmekte ve düzenli bir orduya karşı küçük birlikler hâlinde çatışan. Alberto Bayo gerilla gruplarında veya timlerinde bulunması gereken kişi sayısı hakkında şunları ifade etmektedir.tdk.12. Buna göre gerilla birlikleri asimetrik saldırı yöntemleriyle karşı tarafı veya düşman gördüğü birliği yıpratmaya çalışır.gov. Örgüt özellikle lojistik desteğini milis güçlerinden ve civar yerleşim bölgelerinden sağladığından halk desteği olmadan yaşayamaz. Kısaca adı “Vur-Kaç” saldırıları da denen bu savaş yönteminde temel amaç düşman birliklerini psikolojik ve maddi olarak yıpratmak ve savaşın 31 http://www." Gruptaki her bir gerillanın kilit bir vazifesi vardır ve bunlar görevlerini eksiksiz yerine getirmek zorundadırlar Genelde sınıflandırmalar düzenli orduların sınıflandırmalarından çok farklıdır. hafif silahlarla donatılmış topluluk olarak ifade edilmektedir.31Gerilla kelimesi dağ adamı anlamında da kullanılmaktadır. hareket yeteneği de o kadar fazladır. Fakat Küba’da yaşanan devrim sırasında Fidel Castro ile beraber diktatör Batista'ya karşı savaşan Ernesto Guavera (Che) tarafından bir savaş stratejisi olarak kuramsallaştırılmıştır. Gerilla tarzı savaş yöntemini genellikle karşısında kendisinden silah gücü ve savaşçı sayısı bakımından daha üstün bir savaş aygıtı bulunan gruplar kullanır. Gerilla tarzı savaş yönteminde savaşçı örgüt halk desteğine ihtiyaç duyar. Saldırı gruplarının sayıları değişkenlik gösterebilmektedir. 32"ideal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır. soru no:6 30 . Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa.tr/ erişim tarihi:12.

komünist gerillalar) de diğer bir örnektir.latinbilgi. cana.2006 38 Bkz:Edward Said. Yukarıda gerillanın genel anlamda tanımlamasını yaparken belirttiğimiz gerilla-eşkıya ayrımı. PKK terör örgütünün bir gerilla örgütü mü. haraç.12. yoksa eski tabiriyle eşkıya mı 33 Ayrıntılı bilgi için bkz:Ernesto Che Guevara. halktan ayrı ve bağımsız yaşayan.com/gerilla/ erişim tarihi:14.2006. Pınar Yayınları. yerleşim yerlerine inip soygunlar yapmak suretiyle hayatını devam ettiren başıbozuk yapılanmalardır. 35 http://nedir.12.net/index. genelde dağ ve çevrelerini mesken edinen. mala saldıran kırda.php erişim tarihi:13.latinbilgi.ilerleyen safhalarında düzenli bir ordu sistemine geçmektir. gerilla örgütünün halkın yararına olan büyük bir politik hedefi vardır sırf bu yüzden halk gerilla güçlerine efsane ve kahraman gözüyle bakar ama eşkıya yol kesen. s:70 34 Eşkıya yöntemi olarak ifade ettiğimiz husus.php erişim tarihi:13. bir şefe bağlı yaşayan ve gerilla gibi asimetrik savaşan gruptur halk desteği bulamadığı için fazla yaşam alanı ve zamanı bulamaz. ayrıca bkz: Milliyet gazetesi. 35 Günümüz gerilla tarzı savaş yöntemini kullanan gruplara birkaç örnek verecek olursak.antoloji.yine bir Latin Amerika ülkesi olan Peru’da MRTA Amaru Devrimci Hareketi/Movimiento 37 Revolucionario Túpac Amaru) örgütü. Aralık 1989. Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya’da terör hadiseleri oluşturan ve bu gün Kolombiya’da önemli bir silahlı güç olan FARC(Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColumbiaFARC) örgütü36.12.net/index. 5 Mart 2007 37http://www. 34Fakat farklı olan şey gerillanın tamamen halkın örgütü oluşudur. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü de gerilla tarzı yöntemleri kullanmıştır. ırza. İstanbul-1985 31 . gerilla tarzı yöntemleri (Túpac kullanmaktadır. Filistin'in Sorunu. Yar Yayınları.38 Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerine Vietnam’da büyük zayiat verdiren Ho-Şi-Min'in örgütü (Vietkong. Gerillanın savaş yöntemi eski eşkıya savaşına benzer niteliktedir. yol kesme.Bolivya Günlüğü.2006 36 http://www. 33 Düzenli ordu haline geçmek gerillanın temel hedeflerinden birisidir.

Bu sebeple gerilla savaşını incelerken öncelikle Mao’nun yöntemini değerlendirmekte fayda vardır. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Her tarihsel aşamanın kendisine özgü özellikleri olduğu için her tarihsel aşamadaki savaş yasalarının da kendilerine özgü özellikleri vardır ve bunlar. zaman içinde gelişir. Peking 1966 yapıtından. Bu yöntemi dünyanın dört bir yanına ihraç eden teorisyen ve aynı zamanda pratiğini de uygulayan kişi Mao'dur. bunlara egemen olan yasaların da 39 Mao Çe-Tung. yeri ve doğasıdır. Bu sebeple gerilla savaşı en çok Çin’de uygulanan tarzı ile ithal edilmiştir. Savaşın doğası bakımından. 39 “Farklı Savaşları yönetmek için farklı yasalar. (a) Gerilla Tarzı Çatışma Yöntemi ve Metodolojik Altyapısı Gerilla tarzı çatışma yöntemi başta İspanya iç savaşında daha sonraki süreçte Mao’nun Japonlara karşı uyguladığı bir yöntem olarak görülmüş daha sonraki süreçte ise Vietnam’da Vietkong usulü ile uygulanmış ve bunların yanında dünyanın dört bir yanında uygulanan bir yöntem olmuştur. karşı devrimci savaşın da kendilerine özgü özellikleri olduğu için. Zaman etkeni bakımından. savaşın zamanı. N. s:12–13 32 . devrimci savaşın da. savaş da savaş yönetme yasaları da. başka bir döneme mekanik olarak uygulanamaz. Mao kendi bölgesindeki savaşı anlatırken şu ifadeleri kullanmaktadır. bu savaşların farklı koşulları tarafından –bu farklar.belirlenir. “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir. Ancak daha önce gerilla tarzı çatışma yöntemlerini inceleyerek konuya açılım kazandıracağız.olduğunu anlamamız açısından bizlere yol gösterici nitelikte olduğunu görmekteyiz. “Selected Military Writing” Foreign Languages Press.

Ayrıca bkz: Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12.41 Klasik Savaş metoduyla galip gelinemeyeceği kesin olan çatışma ortamlarında Mao’nun yukarıda belirttiği gibi farklı yol ve yöntemler belirlenir. Form Yayınları (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul. s:7 41 Gerilla Savaşı ve ya düşük yoğunluklu çatışmanın ülkemizde anlaşılması ve karşı tedbir alınması konusunda bakınız.06:22. İspanya İç Savaşında klasik savaş yerine ani saldırılarda bulunup hızla geri çekilme yöntemleri kullanılarak başlayan “Guerillos”ların mücadelesi farklı tarz ve yöntemlerle dünyanın birçok yerinde uygulana gelmiştir. büyük bir ülke ya da ulusun kendi özellikleri olduğu gibi.11. Örneğin Balkan Harbinde kaybettiğimiz Batı Trakya topraklarını geri alabilmek için Gerilla mücadelesi verilmiştir. yani her iki savaşa da aynı yasalar uygulanamaz. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok Ümit Yayıncılık. klasik savaş metodunun dışında ve ortama veya şartlara göre savaş metodunu vurgulamaktadır. yenilgi tehlikesi olmaksızın yüzlerce savaş verebilirsin' mantığıyla hareket edilmesi gerektiği anlaşılınca PKK ile ona uygun tarzda mücadele geliştirilmeye başlanılmıştır. Eşref Kuşçubaşı ve Selim Sami gibi 40 Sun Tzu.40 'Düşmanı ve kendini tanırsan. her ülkeye ya da ulusa ait savaş yasalarının da kendi özellikleri vardır. O tarihlerde gerilla savaşı adına pek bir şey bilinmiyordu.kendi özellikleri vardır.” Mao. Ülkemiz açısından gerilla metodolojisi PKK’dan önce bize yabancı ve hayli uzak bir kavramdı. Bu yeni yöntemlerde farklı kural ve yasalar geçerli olacaktır. her ülkenin ya da ulusun. Ancak eski Çin’in büyük askeri uzmanı Sun Vu Tzu’nun kitabında ifade ettiği gibi. “Savaş Sanatı”.00 33 . Yer etkenine gelince. Osman Pamukoğlu.

esnekliğin ve planlamanın.. asıl sorun kendimizi koruma. s: 188 44A. Bu durum karşısında. 42 İsmet Bozdağ. s:28 43Gerilla Savaşının Temel Prensiplerini Ve Ana İlkeleri konusunda bkz: 'Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları'. 1976. Emre Yay... Ancak engebeli ve sarp bölgelerde düzenli ordudan veya savaştan çok daha etkili ve sonuç alınabilir olduğu daha sonraları öğrenilmiştir.e. Mao’nun gerilla savaşı yönteminde belli başlı temel prensipler vardır. Bu hususlar başta PKK olmak üzere birçok terör örgütü ve ayrılıkçı harekete ışık tutmuştur.. Bu bakımdan Mao’nun direnme savaşı olarak adlandırdığı gerilla savaşının temel prensiplerini ve ana ilkelerini şu şekilde sıralamaktadır43. genişleme ve düşmanı yok etme hedefine ulaşmadan önce hangi politika ya da ilkelerin benimsenmesi gerektiğidir.Askeri Yazılar. küçük bir kuvvet halindeyken büyük bir kuvvet haline geldiklerine göre. uzatmalı savaşta çabuk sonuçlu muharebelerin ve iç cephe harekâtında dış cephe harekâtının kullanılması. Osmanlı’nın Son Kahramanları. Sol Yay. s:189 34 . inisiyatifin. “Direnme Savaşında (ve bütün öteki devrimci savaşlarda). Mao Zedung'un .gerilla mücadelesini bilen çok az kişi vardı ve gerilla savaşının düzenli ordu karşısında başarılı olabileceğine ihtimal verilmiyordu. hem kendilerini korumak ve hem de genişlemek zorundadırlar.g. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası. 42 Özellikle terör örgütleri ve ayrılıkçılar tarafından öğrenilmiştir. gerilla birlikleri genellikle sıfırdan başlayıp büyüdüklerine. İstanbul–1996.” Genel anlamda. ana ilkeler şunlardır:44 1) Savunma içinde saldırıyı yönetirken.

yani milleti temsil kabiliyetinin olması gerillanın oluşumu için doğal bir engel oluşturur.g. 5) Gerilla savaşının hareketli savaş haline gelişmesi. “Che” olarak bilinen Ernesto Che GUEVERA. İstanbul–1966 46 A. “Gerilla hareketini kesin gizlilik. Gerilla savaşını mevcut ülke veya bölge içinde 45Ayrıntılı bilgi için bkz: Ernesto Che Guevera. ve 6) Doğru bir komuta ilişkisi.e.2) Düzenli savaşla koordinasyon. s:32 35 . Askeri Yazılar. Mao. Mao’nun gerilla tarzı mücadelesine değindikten sonra bir diğer önemli gerilla teorisyeni Che’nin yöntem ve teorilerini incelemek gerekir. Gerilla savaşı veya çatışması lokal bir olgudur. gerilla çekirdeği serpilemez. düşmana bilgi sızdırmama temeline dayanmalıdır” 45 demekteydi. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri. Yer Yayınları. 3) Üs bölgelerinin kurulması. çünkü henüz tüm yasal mücadele olanakları ortadan kalkmamıştır. 4) Stratejik savunma ve stratejik saldırı. Gerilla savaşında gizliliğe önem veren Che bu mücadele tarzının gerçekleşebilmesi için şu hususa dikkat çekmektedir.” Devletin meşru dayanaklara sahip olması ve egemenliğini bu meşru dayanaklardan alması. Buna rağmen gerilla mücadelesine girişmek uzun vadede sonuçsuz kalır. kendi ülkesindeki gerilla savaşının temel prensiplerini oluştururken tüm gerilla savaşı süresince stratejiyi en önemli unsur olarak görmüştür. 1960 yılında yayınlanan Gerilla Savaşı isimli eserinde. 46 “…bir hükümet hileli olsun olmasın halka danışarak iktidara gelmişse ve anayasaya göre az çok yasallık görünümünü koruyorsa.

ateş gücü daha düşük olduğu halde dövüştüğü düzenli ordudan sayıca az bir askeri birlik olarak düşünülmemelidir. Ancak gerilla savaşı özel kuralları da içinde bulunduran bir mücadele şeklidir. özel biçimleri belirleyeceği açıktır. s:33 48 Che. halkın savaşçı öncüsüdür. Bu durumu saptadıktan sonra değinilmesi gereken önemli bir diğer husus da şudur. bu çekirdek. çoğu durumlarda dışarıdan gelecek desteğe. Gerilla savaşı klasik savaşın farklı bir varyasyonu ve bir aşaması olarak da görülebilir. Bu sorunun cevabı verilmedikçe gerilla içerisinde ayrılıklar ve akıllarında soru işaretleri mutlaka olacaktır.47 Gerilla tarzı mücadelelerde öncelikle amaç saptanmak zorundadır. ezici gücün uydusu memur gruplarına güvenebilir. iyi donatılmış ve disiplinli. Gerilla Ordusu. küçük silahlı grup. fakat temel yasalar bu tip mücadelelerin hepsi için geçerlidir.e.e. gerilla savaşının kendini uyduracağı. Bir yanda ezici çekirdek ve onun hizmetinde. düzenli ordu. Her ülkenin coğrafi ve toplumsal koşullarının. “Ne için savaşıyoruz?” sorusuna makul ve akla uygun bir cevap verilmesi gerekir. Gerilla. gücünün kaynağı Halk Kitleleridir. 48 “… Savaşanların kimler olduğunu saptamak gerekir. bir kitle savaşı. Gerilla savaşının. a. gerilla savaşına başvurulmasının nedeni budur. Bundan dolayı birçok teorisyen gerilla savaşını niçin yapıldığı hususuna önem vermektedir.g.” 47 A.düşünmek en doğru saptama olacaktır. halk savaşı olduğunu belirtmek önemlidir. Halkın çoğunluğunun desteğine sahip olunduğunda. baskıya karşı savunma için çok daha az miktarda silah olduğu halde. s:34-35 36 .g.

Yerel halkın desteği gerilla savaşı için su kadar hava kadar önemlidir.Gerilla belli bir topluluğun temsilcisi.e. 2. Ernesto Che Guevera Gerilla Savaşını ikiye ayırmaktadır. öncüsü ve simgesi olarak nitelendirilir.g. tek üs olarak kırsal bölgelerde yerleşen ve yayılan 49 Che.e. onlar adına konuşulması ve eylem yapılması bir meşruiyet aracı olarak gösterilmeye çalışılır. Gerilla yerel halkın tam desteğine güvenir. a.Gerilla.” Gerilla savaşı ulvi bir amaç gibi resmedilmeye veya gösterilmeye çalışılması klasik bir tutumdur. Gerilla mücadelesi verdiğini düşünenler kendilerini toplumun öncüsü. Sömürge olsun olmasın. s:34 50 Che. için için kaynayan protestosunun yankısını meydana getirmek için. Meşru güçler veya devlet ayrılıkçı hareketlere karşı uzun vadeli çözüm yolları üretmek için bu hareketlerde kendisini gerilla ilan edenlerin beslendiği halk kitlesinin desteğinin nasıl kesilebileceğinin yollarını aramalıdır. Yukarıda ilk olarak belirttiğimiz “gerilla niçin savaşır” sorusu bu açıdan üzerinde hususiyetle durulması gereken bir konudur. Büyük düzenli orduların tamamlayıcısı olan mücadele biçimidir. s:35-36 37 . kurulu iktidara karşı mücadele içinde ilerleyen. silahları eline aldığı ve tüm silahsız kardeşlerini rezillik ve yoksulluk içinde tutan toplumsal rejimi değiştirmek amacıyla dövüşür. Temsil edildiği iddia edilen halkın sözcüsü ve öncüsü rolünü üstlenerek. a. ıslahatçısı olarak görür. bu kesinlikle aranan bir koşuldur. 50 1.g. 49 “…Halkın kendisini ezenlere karşı.

e.51 Kırsal alanda gerilla o bölgenin halkı için üstün bir konum veya mertebe olarak görülür.52 Gerilla tarzı 51 PKK terör örgütünün dağ kadrosunu sadece gerilla olarak nitelendirmek yanlış bir tespit olacaktır.silahlı bir grubun mücadelesi… Ülkemizde yıllarca yaşanan ve düşük yoğunluklu çatışma olarak da ifade ettiğimiz PKK terörü ikinci tip gerilla yöntemi içinde ele alınabilir. Bir çeşit temsilci pozisyonunda olması veya öyle algılanılıyor olması sebebiyle insanlar gerillaya itaat ve sebat gösterir. hile ve gece eylemleri temel unsurlardır. Gerilla savaşı klasik mevzi savaş biçiminin embriyonu veya başlangıcı olarak görülebilir veya taslağı olarak kabul edilebilir. s:36–37–38 38 . savaş düzenbazıdır… Gerilla savaşında şaşırtmaca. Gerilla tarzı çatışan örgütler (ayrılıkçılar vs. bölge halkının gerillaya olan sempatisi artarak devam edecektir ve sempatizanlar milis güçler haline gelecektir.) kesin kazanılmayacak hiçbir çarpışma. Ancak dağ kadrosunun uyguladığı yöntemler anlatılırken kerhen de olsa gerilla tabiri kullanılmaktadır. PKK’da gerilla sadece silahlı eylem metotları için geçerlidir.g. Ancak önemle belirtmek gerekir ki ülkemizde PKK’nın ortaya çıkardığı terör (tedhiş) ortamı klasik gerilla tarzından farklılık arz eder. meşru gücün yani devletin oluşturduğu boşluğu ve eksiklikleri gerilla veya milisler aracılığıyla örgütler veya ayrılıkçılar dolduruyorsa. Bu bakımdan Gerilla. Oysa halka olan yaklaşım ve suçsuz insanlara yönelik yapılan katliamları gerilla olarak nitelendirmek PKK’yı kahramanlaştırmak olacaktır. Zira metot gerilla tarzı şeklindedir. Dağ kadrosunun uyguladığı çatışma metodu gerilla tipidir. muharebe ya da çatışmaya girişmemeyi temel ilke olarak kabul eder. Kırsal bölgenin eğitim ve kültür durumu da o bölge halkının hızla örgüte kaymasında önemli bir faktör olur. 52 Ayrıntılı bilgi için bkz: Che a.

Gerilla kuvveti gizlidir.g.e.g. a. 1.BDS Yayınları. 55 Regis Debray. maddesinde görmekteyiz. s:12 39 .e 54General Alberto Bayo’nun gerilla nedir isimli çalışmasından öncelikli olan kısımların özeti yapılarak bu ölümde yazılmıştır..53Gerilla savaşının asimetrik etkisi ancak asimetrik yol ve yöntemlerle çözülebilir.01.1980 tarihli PKK-MK İmzalı Talimat. Gizlilik içinde doğar ve gelişir. Devrim Devrim .56 53Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı. Bu yol yöntem ve taktikler klasik savaş tarzından farklılık arz eder. İstanbul1990. Yani aynı şekilde mücadeledir. aktaran PKK-2 a. Tehlikenin ve tehdidin kırsal alanda nereden geleceği belli değildir. Bunun için gerilla tarzı mücadele ve savaş tekniklerinin iyi analiz edilmesi gerekir.mücadelenin en önemli özelliği “asimetrik” olmasıdır.Gerilla savaşının ve savaşçısının niteliklerini ayrıntılı şekilde görmek için bkz: EK–2. Gerilla savaşının taktik ve tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Gerilla Tarzı Çatışmada Uygulanan Klasik Yöntemler54 Gerilla savaşının kendine münhasır bazı özellikleri ve taktikleri vardır.55 Gerilla kuvvetlerinin gizliliği kuralını PKK’nın 7 Ocak 1980 tarihinde bizzat Öcalan tarafından hazırlanan talimatın 1. s:22 56 07. bu hususa binaen Ek-2 de ayrıntılı olarak gerilla tarzı çatışma metotlarına yer verilmiştir. burada yer alan gerilla metotları PKK'nın uygulamış olduğu metotlarla bir çok yönden benzerlik göstermesi bakımından ayrıntılı olarak incelenmelidir. Bu sebepten ötürü gerilla ile mücadele edebilmenin en verimli yolu düşmanı silahıyla vurmaktır.

” PKK’nın dağ kadrosunun gelişim gizliliğe verdiği önemi görebilmekteyiz sürecinde 2-Gerilla kuvvetleri takma adlar 57 kullanırlar.. Ayrıntılı bilgi için bkz: Ek-2 40 .org erişim tarihi: 29.. her şeyin önceden planlanıp.e.12. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli 57 Debray. birlikteki en yavaş gerillanın maksimum hızı kadar olmalıdır. PKK’de Kadın Olmak.e.59 3. her düzeydeki görevliler en zor şartlar altında bile mücadeleyi sürdürebilecek olanaklar yaratılmamış. a. bunun sonucu olarak çok sayıda arkadaş sömürgecilerce tutuklanmıştır. s:23 58 Bkz: Bayık.Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı.g. 59 Necdet Buldan. faydalanılarak gerilla savaşındaki temel görevlendirmeler aktarılmıştır.g.g.e. s:95 60 Alberto Bayo.2006. "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla" Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. çalışmalarda gizlilik yeteri kadar uygulanmamış. A.58 Bir diğer örnek ise “Büyük Beritan” takma isimli Gülnaz Karataş’dır. erisyay@kurtuluscephesi. birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar. Doz Yayınları.60 4-Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için. “Gerilla Nedir? 150 Preguntas Para Un Guerrillero". sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam olarak bilmelidir. İstanbul-2004.Madde–1: Birçok defa belirtilmiş olmasına rağmen. Gerilla disiplinli. prova edilmesi gerekir. bkz: Bayo’nun a. Örneğin PKK içerisinde Cemil Bayık için Cuma lakabı kullanılmaktaydı. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için.

64 7. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup. "Şuraya nasıl gidilir?". bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa. 61 5. tepe.e. kendi ilk yardım çantasını.Gerilla kuvvetleri kendi güvenliğini sağlamak için daima uyanıklık.. daimi yer değiştirme şeklinde sıralanan 3 altın kuralı uygularlar.s:91 41 . çeşme. daima güvensizlik.63 PKK için de klasik gerilla tarzında olduğu gibi hareketlilik. a. 62 6. silahlı propaganda birliğinin temel niteliği olarak görülmektedir. Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. "Bu bölgeye giden yol neresidir?". gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur.g. Eğer arazi hakkında.b. koruluk. Her gerilla.Birlikteki her gerillanın iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. aş kabını. "Şu dağ. bina v. esneklik ve inisiyatif.Bir gerilla birliğinin organizasyonu aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır. birliğin varacağı hedefler bölge halkına açıklanmamalıdır.tüfeği de bulunmalıdır. sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde bütün görev ve işlerin 61Bkz: Ek-2 62 Bkz: Ek-2 63 Bkz: Ek-2 64Halk Savaşında Silahlı Propaganda Ve Ajitasyon aktaran: Özcan.

65Gerilla savaşında organizasyon temel hususlardan bir diğeridir. karayollarının. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. Yukarıda isimleri verilen temel hususlar hakkında sistemli bir değerlendirme yapılacak olursak bu sistematik altında incelenen gerilla savaşının görevlendirmesinde şunları aktarabiliriz: 66 Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. Levazımat. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma. düşmanın gizli ajanlarını ortaya 65 Bkz: Ek-2 66 Bkz: Ek-2 42 . Harekât. ormanların. köprülerin. Gerilla savaşı işbirliğinin en işlek şekilde uygulanması gereken bir savaş şeklidir. 8. Birisinin kopması zincirin işlevinin yani gerillanın işlevinin zarar görmesine yol açar. Bu birimlerin görevlerini Bayo belli bir sistematik altında incelemiştir. Su kaynaklarının. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. muhbirler için bir kara liste hazırladığı gibi. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar. Sabotaj.Gerilla tarzı çatışmada belli başlı birimler vardır. Savaşçı Toplama. nehirlerin. Yukarıda sıralanan hususlar zincirin halkaları gibidir. Eğitim. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi. şoselerin.tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. Silah. Sağlık ve Propaganda. gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar. İkmal.

Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli 43 . hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder. yaratıcı. Gerilla Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. bir harekâta başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar. Son söz grup kumandanına aittir. Bu bölüm. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar.çıkaran hizmetleri de yürütür. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. Bu subay. tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. Şayet kumandan yaralanır. Bu bölüm. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar.

hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır. Ayrıca. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. (Hangi şartlar altında olursa olsun.silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin amaçlarıyla. Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. Aynı zamanda bölgedeki doktor. teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır. propaganda bölümü eldeki bütün olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikâyelerini adeta bir 44 . gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. Aynı zamanda okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur. Bu mümkün olamazsa.

bunun karşıtı "batı"yı. Aynı zamanda. Çünkü. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de. Diyebiliriz ki. 10. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. Büyük Beritan vd. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir.destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapar. gerillaların manevra yetenekleri. 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir 67 Bkz: Ek–2 45 . Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. Sağ kolu "doğu"yu.Gerilla gündüzleri güneşten yararlanarak yön tayin eder. moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından. ) 9. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir. çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir.Gerilla savaşına yeni başlamış bir yapılanma veya bu yapılanmanın farklı veya yeni bir yerde yapabileceği ilk eylem ve savaş hareketi yine Bayo’nun ifade ettiği hususlar çerçevesinde gerçekleşecektir:67 “Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir.-Mahsun Korkmaz.

Halkı gerilla ya kaybetmeden önce. ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur “General Alberto Bayo” Klasik gerilla mücadelesinin temel kriterleri ışığında konuyu özetleyecek olursak. Sivillerin mecburen gerilla yürüyüşüne katılmaları halinde gerilla kuvvetini bütün saldırı yeteneğinden mahrum eder. 68 Gerilla tarzı çatışma yöntemi ve bu yöntemin çeşitli varyasyonları günümüzde hala kullanılmakta olan ve düzenli askeri birliklere karşı asimetrik etki yaratan bir savaş tarzı olarak devam etmektedir. böylece ayaklanma hakikaten –silâhaltına alma şekli ve savaşçıların kökeni açısından. Halk kitlelerinin ya desteğini kazanır ya da yok olur.. var olmaları için geçerli sebepler bulunduğuna onları inandırmalı.g. gezicilik ve esnekliği. eylemin sürati ve şaşırtma unsuru büyük bir dikkati gerektirir. devam ettirdiği sürece gücü devam eder.düşman grubu tarafından kovalanması.bir halk savaşı olmalıdır. Bir harekâtı yürütebilmek için hazırlıkların gizliliği. 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir. Dünyanın sıcak çatışma bölgelerinin birçoğunda söz konusu olan bu yöntem ve savaş tarzı. s:24–25 46 . Gerilla kuvvetinin karşıt güç üzerindeki avantajlarından.” Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder.e. Hatta sorumluluğunu yüklendiği sivilleri etkili olarak savunamaz bile…Gerillanın politik amaçları ve hedefleri vardır. a. genel olarak 68 Debray.

bir siyasi devrimci ve ateşli bir vatansever. Brezilya'nın Bazı Sorunları. kır gerillasına destek olmak.Şehir gerillası en azından belli bir politik anlayışa sahip olmak zorundadır. Birincisi şehir gerillası69 ikincisi kır gerillası… Bazı metodolojik farklılıklar barındıran bu iki gerilla savaş yöntemini uygulayan gruplar daha çok ellerindeki kıt imkânlarla güçlü ve imkânları geniş olan karşıt güçlere savaş açarlar. bu haydutlara temelden karşıdır. O. istisnasız herkese saldırırlar. halkın ve özgürlüğün dostudur. Çoğu kez bu zorbalar tarafından yönetilen saldırılar şehir gerillasına mal edilir. bunları yıkmaktan korkmaz." 47 .Brezilya devrimci gruplarının gazetesi. Bunlara bazı örnekler verecek olursak: Peru’da yıllarca terör estiren Sendero Luminoso-Peru Komünist Partisi yani “Aydınlık Yol”. "Şehir gerillası.12. bu yüzden kurbanları arasında pek çok halktan kimseler bulunmaktadır. ülkesinin kurtuluşu uğrunda savaşçı. Brezilya'nın mevcut ekonomik. Özellikle Latin Amerika’da bu tarz çatışmalar ve savaşlar uzun süre yaşanmıştır. Şehir gerillasının ise politik bir amacı vardır ve sadece iktidara.2006. askeri diktaya karşı yasa dışı metotlarla savaş veren kişidir. silahlı halk kuvvetleriyle birlikte yepyeni bir devrimci sosyal ve politik yapı kurmaktır. erişim: 12.Che Guevara. Gerilla Harekatı ve Taktikleri. Ancak şehir gerillası. Örgütsel Sorunlar. bu kitaplar. Gerilla Savaşı . Yoldaşlar İçin Belli başlı Taktik Prensipler. büyük kapitalistlere ve başta Kuzey Amerikalılar olmak üzere bütün yabancı emperyalistlere saldırır. Şehir gerillasının kavga alanı. Büyük şehirlerde aynı zamanda. aktaran erisyay@kurtuluscephesi. Haydutlar eylemden kişisel çıkar amaçlarlar ve sömüren ile sömürülen arasında ayrım yapmaksızın. Şehir gerillasının hedefi. O Guerriheiro . Eriş Yay. Bir Teröristin Anıları. Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel Haziran 1969.iki şekilde yapılmaktadır. Bu anlayışı kazanmak için yayınlanmış ya da teksir edilmiş belli başlı şu eserleri okumak zorundadır. politik ve sosyal düzenine zarar vermekten. şehir gerillası konusunda Marighella’nın ifadeleri şu şekildedir. Latin Amerika’nın en 69 Carlos Marighella. Stratejik Sorunlar ve Taktikler Üzerine. Gerilla Harekatları.org. Brezilya'nın büyük şehirleridir. Bu amaçla. genellikle "kanun kaçağı” olarak tanınan zorbalar da faaliyet gösterir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: http://flag.html erişim tarihi: 16.net/~anarkom/tupamarolar.72 Temel özellikleri şu şekildedir: 73 • Etnik temelle yani Peru’nun yerlisi diye kabul edilen ikinci sınıf vatandaş olarak yaşayan bir halkın kurtarıcısı olarak ortaya çıkarlar. s:78 73 Libertarian. erişim tarihi: 24.Tupamaros”.07.blackened.htm erişim 48 . Yukarıda adını belirttiğimiz Uruguay’da büyük terör hadiselerine sebep olan Tupamarolar ise 1965–66 yılları arasında silahlı mücadele kararı almaları ve örgütün yapılanması tamamlanması üzerine 1966 Aralığında “Movimento Liberacion Nacional .74 70 http://flag.org/2001/03/24/hab29. Ulusal Kurtuluş Hareketi Tupamarolar adını alırlar.blackened. Askeri birliklere karsı başlatılan savaşta gözdağı vermek adına sayısız Peru yerlisini de katlederler.11.2006 72 Ayrıntılı bilgi için bkz: İmset: a.g. • Sol kimlik içinde bulunsalar da etnik kimlik kavramı üzerinden terör yaparlar.başarılı ve en iyi organize gerilla hareketi olarak nitelendirilen Tupamarolar70 bu terör ve gerilla hareketlerine imza atan bir diğer yapılanmadır.06 71 http://www.e.htm erişim tarihi: 31. Ancak PKK ile strateji. Peru’da terör hadiselerine yol açan Aydınlık Yol hakkında karşılaştırmalı bir değerlendirme yaptığımızda şunları söyleyebiliriz: Ülkemizdeki TKP (ML) ile kardeş olarak nitelendirebileceğimiz bir yapılanmaya sahiptir71 . • 80’li yıllarda And dağlarında ilk silahlı eylemlerini yaparlar.net/~anarkom/tupamarolar.ozgurpolitika.12.2005 74 Tupamaro adı Tupac Amaru dan geliyor. taktik ve gerilla metodolojisi olarak büyük benzerlikler arz eder.

Genç Mephisto Kitapevi. bölücü terör konusuyla ilgili olarak bkz: www. Kara Kuv.Örgüt propagandasının yapılması 8. http://sozluk. Ankara–1986.tatakademi. 2000’e Doğru Dergisi.PKK’nın baskın örgütlenmesi 10.Eylem ve sonrası 5. ayrıca bkz:Cihan Çabuk. Ayrıca bkz: “Ordu Belgelerinde PKK Taktikleri”. s:297...Sığınaklar tarihi: 31.01. a.sourtimes.Hedefe karşı eyleme geçiş 4.2007.Eylem strateji ve taktikleri 6. Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler. Burak Yay.PKK militanlarının yaşayışları ve gizlenmeleri 11. PKK’nın güneydoğuda uyguladığı gerilla taktikleri. Komt. Başk.Yukarıda gerilla savaşında temel prensipler ve taktiklere değindikten sonra ülkemizde yıllarca terör ve kaos olaylarının mümessili olan PKK’nın gerilla taktik ve niteliklerine değinmekte fayda vardır. ayrıca bkz: Çabuk .. s:590–602. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu. s:8–17 49 . İstanbul-2000.g.06.Hareket tarzları ve pusuları 9.76 1.Planlama ve her kademenin gerektirdiği kadarını bilmesi 2.org/show. Kur.e.İstihbarat ve keşif faaliyetleri 7.75 PKK’nın yıllarca binlerle ifade edilen insanların ölümüne sebebiyet veren dağ kadrosunun taktiklerinde dikkat ettikleri hususları maddeler halinde sıralayacak olursak. Estetize Edilmiş Şiddet. 2004 75 Atilla Şehirli.tupamaro erişim tarihi: 01.com 76 Gn.Hedef seçimi 3.12. sayı: 33 ( 13 ağustos 1989). dünyada Vietnam’dan sonra en başarılı şekilde uygulanan yer olarak nitelendirtmekte ve öne sürülmektedir.

12- PKK’lıların bir yerden başka bir yere taşınma ve yürüyüşleri77 13.PKK’nın siyasi ve silahlı örgütlenmesi 15. İmset.e.PKK örgütünün kuvvetli ve zayıf yanları 20. Yukarıda belirttiğimiz ve örneklerle açıkladığımız gerilla savaş metodunu karşılaştırmalı olarak PKK açısından da değerlendirmiş olacağız.PKK militanlarının sınır geçişleri 18. s: 203– 204–205 79 Yukarıda sıralanan hususlar bu konuyla ilgili olarak ortaya konulan tespitlerin ve değerlendirmelerin hepsini kapsayan mahiyette temel başlıklar olarak çıkarılmıştır. s: 199 78 2000’e Doğru Dergisi.g.PKK militanlarının kıyafet ve teçhizatları78 17. a.e. a. 50 . (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 77 PKK’da dağ kadrosunun yürüyüşü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 2000’e Doğru Dergisi a. a. s: 17. s:246 aktaran: İmset.PKK militanlarının hüviyeti maskeleme tedbirleri.e. kod isimleri ve bunların değiştirilmesi Yukarıdaki maddeler PKK için olmazsa olmaz bir yapı olan dağ kadrosunun temel hususiyetleridir. 79 Gerilla Savaşının temel prensiplerini ve niteliklerini hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan sonra ülkemizdeki PKK terörünün gerilla veya Düşük Yoğunluklu Çatışma metotları açısından değerlendirmesini yapacak olursak öncelikle PKK’da Gerilla’nın ehemmiyetine değinmek gerekir.g.PKK’lıların sorgudaki tutumları 16. s:14 ayrıca bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” PKK-Lübnan.PKK militanlarının radyoda dinledikleri programlar 19.g.Örgüt içinde bağlantının kurulması 14.g.e.PKK militanlarının kendi aralarında kullandıkları parola ve şifreler 21.

Bunu anlayabilmek için bölgede yaşanan terör olaylarında en çok ölen. s:32 82 Öcalan'ın halka karşı zor kullanma ve onlara rağmen onlara şekil verme çalışmaları konusunda bkz: Abdullah Öcalan. s. Pratikte özgürlük ve halk mücadelesinin var olduğunu ifade edebilmek için PKK'nın halka ne sunduğunu ve onlara yönelik olumlu anlamda neler verdiğine bakmak gerekir. Halkı bu mücadeleye çekebilmek için gerekirse . Abdullah Öcalan ile görüşmem. bizi sevmeyin ve iğrenin. Öcalan.”81 demektedir. Öcalan’ın burada vurguladığı husus Özgürlük mücadelesi ve bu mücadeleye halkı çekebilmektir. 17 81 Doğu Perinçek.. Anadolu Yay. “Biz özgür olmadıkça.“Bu sefil halk kendi meşru hakkını arayamayacak kadar sersem ve gevşekse ne yapmalı?”80 Halkını sefil ve önünü göremeyen bir yığın olarak nitelendiren Fransız Flora Tristan’ın sorusu ile Abdullah ÖCALAN’ın Kürt halkının geçmişten günümüze kişilik ve kimlik problemi yaşadığını ve bunun Kürtleri köleleştirdiğini öne süren ve “köle kürdün nesini seveceksin” sorusu paralellik arz etmektedir.(Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra. “Halka karşı Halk için” mantığıyla hareket ettiğini iddia edecektir. …benim savaşı böyle tırmandırmamın en önemli nedeni.82 Ancak bu ifadeler ve görüşler sadece kitaplarda ve teorilerde kalmıştır. Birinci Basım- 1967. Kürdistan’da Zorun Rolü. Kaynak Yayınları. seven sevilen insanı ortaya çıkarmaktır.1983 51 . 1848 Devrimi . zarar gören ve acı çeken kesimin bu bölgede 80 Goston Martin. PKK yirmi beş yıla varan silahlı eylemleri sürecinde halkın temsilcisi olma konumuna gelememiştir.

s:14– 15 aktaran Özcan.84PKK silahlı eylemlerini “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak kabul etmiş ve bu yöntem çerçevesinde yapılanma çalışmalarına 83 “Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu".. Eğer belli bir seviyede destek almışsa bunun hangi yöntemlerle sağlandığının analizi yapılmalıdır. Gerilla savaş tarzı bizim her şeyimizdir. fedakârlık ruhu getiren ve bir bütün olarak onu çağdaş insan yapan eylem tarzıdır” Yukarıda ki ifadelerden anlaşılan husus gerilla tarzı savaş yönteminin PKK için vazgeçilmez taktik ve strateji olduğudur.yaşayan halk olması ve PKK'nın buna rağmen halka karşı katliamlara girişmesi bu durumun en açık göstergesidir. yurtseverleştiren. Bu konunun analizinden önce PKK'nın gerilla söylemini inceleyeceğiz. s:9 aktaran Özcan: a.e. Şam-1991. PKK terör örgütünün dağ kadrosunu "gerilla".s:80 52 . “Kürdistan Devriminin Yolu” Almanya–1984. Halk ordusu niteliğinin doğrulanabilmesi için PKK'nın halktan destek alıp almadığını değerlendirmek gerekir.g.g. 83 “Biz ulus olarak gerilla ile yaratılacağız. PKK dağ kadrosunun gerilla söyleminin değerlendirilmesi için öncelikle örgütün gerilla ve gerilla tarzı yöntemlere bakışını belirtmemiz gerekir. a. eylemlerini ise "gerilla mücadelesi" olarak göstermesi. İnsanlarımızı kendine getiren. PKK'yı halk ordusu şeklinde göstermeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. cesaretlendiren. s:79 84 Öcalan. Bu bakımdan gerilla PKK için ne ifade ediyor sorusu kendi kaynaklarında şu şekilde gösterilmektedir.e.siyasallaştıran.

e.g.g. Sözde “Gerilla Savaşı veya Mücadelesi” PKK için halkı tetikleyici bir unsur olarak da gösterilmek istenmiştir. Halkı ve özellikle gençleri yanlarına çekebilmek için nefret hislerini ve yabancı düşmanlığını körükleyen çalışmalar yapmışlardır. Vietnam Vietkong usulünden ve Mao’nun halk savaşından esinlenerek Marksist-Leninist çizgide uzun süreli bir halk savaşının oluşması için "PKK önderliği" olarak ifade edilen ancak bir şahısta 85 Özcan.Savaşı kazanmak için düşmanlık duygularını sonuna kadar kamçılamak gerekir.85 PKK kuruluş sürecinden itibaren "Kürdistan Devrimi" ve "Özgürlük Mücadelesi" olarak adlandırdığı hareketi zor ve şiddet kavramlarıyla geliştirmek suretiyle söylemlerine ters nitelikte hareket etmiştir. Savaş Taktikleri Üzerine. Latin Amerika’dan. a.e. PKK " özgürlük mücadelesi" veya "devrim" gibi söylemleri halka benimsetebilmek için düşman oluşturmaya çalışmış bunun oluşması içinde "öteki" gördükleri" Türkiye Cumhuriyetine yönelik düşüncelere şekil vermeyi amaçlamışlardır. bunu desteklemek için gerillayı kahramanlaştırmaya çalışmıştır. Halkın üzerindeki çaresizliği ve ezilmişliğini gerillanın oluşturduğu şiddetle kırmayı düşünen PKK. Düşmanlık duyguları uyandırılmamışsa savaş gelişmez savaşı geliştirmek için bu duygunun olması gerekir. baskı yeri yok -1993. s: 27 aktaran: Özcan." Halkta nefret hislerini oluşturmaya çalışarak onları kendi yanlarına çekmeye çalışan PKK. a.girişmiştir. s:78 86 Şemdin Sakık. böylece kitleleri uyanışa geçireceğini hesaplamaktaydı. s:72 53 . Nefretin artmasının önemini vurgulayan Sakık bu hususa şu şekilde değinmiştir:86 “Düşmanlık duygusu savaşın en önemli nedenidir.

s:149 88 Bu bölümde PKK Dağ Kadrosundaki teröristlerle ilgili yerlerde gerilla kavramı sıkça kullanılmaktadır." 87 PKK 4. Kürdistan alanlarında yaşayabiliyor.” Silahlı çatışma yöntemi. PKK örgüt yapısında Parti-Cephe-Ordu üçlemesinin ordu ayağını oluşturmaktadır.kilitlenen karar alma mekanizması. Kürdistan geneli için ancak gerilla tarzında bir silahlı savaşımın gelişebileceğini kanıtlamıştır. Bunlardan biri Gerilla. kongresine sunulan Politik Rapor. Halkın cephesel çıkışı olarak ifade ettikleri ve bu çıkışın sağlanması için altyapı çalışmaları ise cephe faaliyetleri olarak görülür. Zağros Yayınları İstanbul-1993. gerillanın kalıcılığının garantiye alınması ve gerillada ısrar edilmesi şarttır. Örgüte veya Öcalan'a göre halkın ayaklanmasından kastedilen şudur:87 “…Halkın gösterileri ve halkın düzeni zorlaması da bir şiddet olayıdır ve zoru simgeler. devrimimizde önemli bir rol oynayacaktır. Kurtuluşun sağlanabilmesi için. 89 Politik Rapor-4. silahsız olanına da Siyasal Zor diyoruz. gelişebiliyor ve bu durum asgari bir uygulamayla kanıtlanabiliyor. PKK’da "Ordu" kavramının oluşumunda gerilla söylemi vazgeçilmez bir unsurdur. Bu kullanımın sebebi. Silahlı olanına Gerilla. Silahlı şiddet kadar siyasal şiddet de. teorikte "Halk Ayaklanmasının" bir ayağını gerilla da görmektedir. s: 155 54 .88 Gerilla söylemine örgütün verdiği önemi ve değeri yine örgütün raporlarından daha net şekilde anlayabiliriz. PKK teröristlerini gerilla savaşçısı olarak göstermek değil. Gerilla. sadece uyguladıkları metodolojinin gerilla tipi mücadele olması sebebiyle anlamı ve bütünlüğü bozmamak amacıyladır. diğeri de Halkın cephesel çıkışıdır. 89 “Ulusal kurtuluş mücadelemiz.

Gerilla yöntemlerinin PKK için önemli olmasının esas sebeplerinden biri de devletin güvenlik güçleriyle düzenli harp yöntemleriyle baş edemeyeceğini bilmesinden ötürüdür.. s:49 92 Ayrıntılı bilgi için bkz: www. Halk her ne kadar örgüt karşısında duramasa da ona olan yaklaşımı sıcak olduğu söylenemez.e.91 PKK'nın halk ile olan ilişkisi 1986–1990 yılları arasında halka yönelik katliamların yaşanması sonrası belli bir nitelik kazanmıştır.90 PKK’nın gerilla tarzı yöntemlere dayanan silahlı eylemlerinde haklarını savunduklarını iddia ettikleri halkın onayladığı. Kısa süreli baskın. Polis Eğitim Merkezi Yayınları. geriden vurma veya vurup kaçma suretiyle yıpratma PKK’nın gerilla tarzının en belirgin niteliğidir. Gerilla tarzı eylemler daha önce değindiğimiz üzere.g. a. 1972.92 PKK’nın gerilla tarzının nihai amacı düzenli güçlerle neticeli bir çatışma değildir.pkkgerçeği. Ancak bu çatışmalar ilerledikçe maddi sıkıntıları arttırmakta ve dağ kadrosunda ülfet ve bıkkınlığa yol açmaktadır. Bu yöntemin PKK’ya sağladığı en büyük fayda kısa sürede etkili sonuçlar alabilmektir.com 93 Gerillanın belli bir bölgede uzun süre durması ve netice alamaması gerillada sıkıntılara ve iç bunalımlara yol 55 . No: 1. Gerilla. halkın otoritesinin gelişmesine hizmet eden bir eylem anlayışları olduğu ifade edilir ancak PKK dağ kadrosu militanlarının eylem sürecinde klasik gerilla yapılanmalarında var olan açık halk desteğinin var olduğunu söyleyemeyiz.93 90 Hakkı Kaplan. var olan sempatizan kitlesi bir halk savaşı olarak nitelendirilemez. s:45 91 Perinçek. düzensiz veya tam örgütlenmemiş grupların düzenli güçlere karşı giriştikleri yıpratma eylemleri olarak görülebilir.

beş kişilik düşman gücüyle rahatlıkla savaşabileceği.e. beş kişilik birimin.” Yukarıdaki ifadeler gerillanın asimetrik tehdit unsuru olduğunu belirtmektedir.e. Başka ulusların kurtuluş hareketlerinde ve kendi mücadele tarihimizde de. bir bölgeyi sarsabileceği bu temelde büyük gelişmelere yol açabileceği açıktır. PKK temellerini şiddetle kurması sebebiyle var olma ve ayakta kalma gücünü de buradan alacaktır.e. hatta onu imhaya dahi götürebileceği kanıtlanmıştır.Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi PKK’nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinin etkisini arttırmaktadır. PKK gerilla yöntemlerini desteklemenin yanında bunu geliştirecek teorik altyapıyı da oluşturmuştur.g. a. bir tabanca ile ne kadar büyük eylem yapılabileceği görülmüştür. Eğer şiddet ve silahı geri planda tutar ve çatışmalara son verirse çözülme sürecine girecektir ve dönem dönem girmiştir de. s:159 56 .s:159 95 A. gerilla savaşı içinde gelişir”95 açmaktadır.g. Bu teorik altyapıda yukarıda belirttiğimiz asimetrik etki temel hususlardan biridir. s:46-47 94 Politik Rapor-4 a.g. Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi örgüt raporlarında yer almaktadır. Genelde gerilla tarihine bakılırsa kendini doğru işleten beş kişilik bir gerilla biriminin. otoritesini ve varlığını şiddet üzerine kuran ve bu mantaliteyle gelişen bir örgüt olması nedeniyle gerilla tarzı eylemleri şiddetle desteklemiştir. Ayrıntılı Bilgi için bkz: Kaplan. PKK gerilla yöntemlerini geliştirmenin yolunu aktif çatışmada ve “gerilla.94 “PKK tarihini biraz değerlendirirsek. PKK gücünü.

Bu durum dağ kadrosunun propaganda ve lojistik desteği için "Pazar Bölgelerin" oluşmasına vesile olacaktır. Dağ kadrosu bu boşluktan istifade ederek kırsalı ele geçirmenin yolunu arayacak ve bu sayede devlet büyük yerleşim alanlarına hapsedilecek. halkla olan bağları koparıldığından bölge halkına tesir edemeyecek duruma getirilecektir. çözülmeye başlarlar. PKK’nın Abdullah ÖCALAN yakalandıktan sonra izlediği strateji çerçevesinde ateşkes sürecinin örgütün askeri kanadının dinamizmini düşürmesinde ve böylece dağ yapılanmasında gevşekliğin oluşmasında en önemli etken olduğu bilinmektedir. Bu ve benzeri sebeplerin hizipleşme ve çözülmelere yol açtığını söyleyebiliriz. 97 96 Ayrıntılı bilgi için bkz: Fikret BİLA. a. IQ Yay.. PKK Ayaklanması.. 97 Özcan. Cephe savaşından kasıt olarak halk ayaklanmaları ve isyanları oluşturabilecek provokasyon faaliyetleridir. Kamu gücünün ve otoritesinin gevşek olduğu bu gibi ortamlarda halk şiddetin etkisine açıktır. Emin Demirel. Doğan Yay.mantığıyla sağlamaktadır.96 PKK’da gerilla çatışmaları yani dağ kadrosunun faaliyetleri devlet örgütlenmesinin zayıf olduğu bölgelerde başlatılması amaçlanmıştır. s: 74–75 57 . Bu gevşeklik oluşurken örgüt içerisinde ki üst düzey yöneticiler silahlı savaş ve çatışmalara devam edilmesi konusunda görüş bildirip kendi nüfuzunu arttırmak isterken bir diğer kanat bunun tersini savunmuş ve iddia etmiştir.e. ayrıca bakınız . Hangi PKK. Kurtarılmış kırsal bölgeler dağ kadrosunun etkisiyle kale haline getirilmesi suretiyle "gerilla savaşı" olarak ifade edilen silahlı eylemler cephe savaşına çekilecektir.g. Terör örgütleri şiddeti veya silahı bırakmaya başladıklarında.

iktisadi bakımdan geri bir ülkenin geniş kitlelerin savaşıdır. Giap’a göre. Gerilla Savaşı.Erdos). Çev: N.Solukçu. 2. güçlü bir şekilde donatılmış ve iyi eğitilmiş olan saldırgan bir orduya karşı koyan. Ankara–1976 99 Vo Nguyan GİAP.99 “Gerilla savaşı Halk Yığınlarının. Düşman güçsüz ise ona saldırılır. 98 Mao’nun “Uzun Süreli Halk Savaşı” teorisi için bkz: Askeri Yazılar. Bunun güvenlik kuvvetleri açısından önemi ise mücadele edilecek örgütün yöntem ve tarzının bilinmesi açısındandır. Gerilla tarzı yöntemde Öcalan’ın ısrarcı olması ve küçük birliklerle çatışma pratiğini öne sürmesi. PKK’nın dağ kadrosunun teorik çizgisini oluşturmaktaydı. Halk Ordusu. PKK’nın silahlı çatışmalarının yöntemi açısından nasıl bir tarz uyguladığını gösterir. s: 88–91–92 58 . Cephenin sabit yeri yoktur. Düşman güçlüyse ondan sakınılır. Bu teorinin icracısı da gerilla olarak gösterilmektedir.” PKK’nın gerilla yöntemini kendi bünyesine uyarlamaya çalışması ve teoriden pratiğe geçişte çeşitli görüş ve yorumlarla bu hususun ehemmiyeti sürekli vurgulanmaya çalışılmıştır. (çev: M. ayrıca gerilla söylemi PKK için sadece silahlı değil ayrıca siyasi bir söylem olarak ta kullanılmaktadır. çok daha iyi donatıma ve tekniğe sahip olan saldırgan bir halkın savaşma biçimidir. Ankara–1968. Düşman neredeyse cephe oradadır.98 Gerilla yöntemini PKK’nın niçin söylem olarak Giap’ın görüşleriyle karşılaştırma yaptığımızda daha net açıklayabiliriz. Halk Savaşı. Baskı.Mao’nun Uzun Süreli Halk Savaşı teorisinde silahlı propaganda olarak nitelendirdiği mücadele yöntemi.

her parti üyesi ise bir gerilla savaşçısı. Gerilla savaşı Kürdistan’da sadece askeri dengesizliği giderme özelliği değil.290 101 A.g. Örgütün gerilla söylemi olarak ifade ettiğimiz hususları ikiye ayırabiliriz. s:289. Ulusal Kurtuluş Savaşı. Parti bütün örgütsel ve siyasal çalışmalarını yaparken adeta çeşitli kollara bölünmüş bir gerilla birliği gibi her parti hücresi veya sorumlu organı bir gerilla yöneticisi. Askeri söylem olarak gerilla PKK'nın dağ kadrosunu gerilla olarak ifade etmesi ve bu çerçevede söylemler kullanması.101 “…Bizde Partinin örgütsel çalışmalarının bile gerilla mücadelesi temelinde yapılması gerekmektedir.” Öcalan'ın ifadeleri çerçevesinde örgütün tüm yapılanmaları dağ kadrosundaki gibi bir stratejiyi örnek almalıdır. savaş kurmayı gibi. Siyasi söylem olarak gerilla ii. böyle bir bilinç taşımak ve çalışmalarını böyle bir espri içinde yapmak zorundadır. Şam–1982. Kürdistan’da Zorun Rolü.Ulusal Kurtuluş Siyaseti. 100 Öcalan.e. Öcalan yukarıdaki ifadeleri şu şekilde desteklemektedir. i.100 ifadelerinden daha net “Kürdistan’da Halk Savaşı herhangi bir ülkede olduğundan daha fazla Gerilla Savaşı biçiminde başlamak ve gelişmek zorundadır. partizan gibi hareket etmek. s: 291 59 .Bunu Öcalan’ın anlayabiliriz. bununla birlikte halkın siyasal çalışmaları ağırlıklı olarak gerilla mücadelesi temelinde geliştirebileceğiz…” Yukarıdaki ifadelerin yanında gerilla söylemi örgütün vizyonu olarak da gösterilmeye çalışılmaktadır.

örgüt üyeleri ise sözde özgürlük mücadelesinin havariliği imajına bürünmektedirler.temelde siyasi nitelik taşıyan bir yaklaşımdır. Dağ kadrosunun askeri söylem olarak gerilla şeklinde ifade edilmesi. gerilla söylemi daha çok ezilen ve özgürlük mücadelesi veren halklar için kullanılması sebebiyle PKK'da aynı söylemleri kullanarak kendisini "özgürlük mücadelesinin mimarı" olarak göstermeye çalışmakta. Zira PKK’nın 1986’dan 1990’lı yıllara kadar geçen süre içerisinde sözde temsil ettiği halka son derece acımasızca yaklaşmış ve bu durum da halkın doğal olarak tepkisine yol açmıştır. Gerilla söyleminin siyasi yönünün örgüt için içe ve dışa bakan yönleri bulunmaktadır. örgüt üyelerinde "bir halkın kurtarıcısı" rolünü aşılamak ve böylece onlardan kendilerinden fedakarlık konusunda daha fazla istifade etmektir. PKK’nın halk nezdinde kurtarıcı rolü üstlendiği iddiası ise belirsizlik içeren nitelikte çarpık bir söylemdir. Bu bakımdan PKK gerilla metodolojisinde sadece askeri yönü itibariyle böyle bir yöntem kullanmaktadır diyebiliriz. PKK’nın Uzun Süreli Halk Savaşı olarak ifade ettiği Gerilla Savaşı ne derece halkın inisiyatifini yansıtmaktadır şeklinde bir soru sorulduğunda PKK'nın iddia ettiği gibi halkın kurtarıcısı veya kürtlerin hamisi niteliğinde sonuçlara ulaşamamaktayız. İçe bakan yönü. Ancak gerilla yukarıda tanımlamada da belirttiğimiz gibi sadece askeri bir aparat değil aynı zamanda siyasi yönü olan bir unsurdur. kullandığı silahlı yol ve yöntemler açısından gerilla metodolojisine paralellik arz etmektedir. Bu sadece marjinal bir çevrenin söylemi 60 . Dışa bakan yönü ise Türkiye içerisinde belli kesimlere ve uluslar arası arenanın aktörlerine "özgürlük savaşı" imajı çizmek suretiyle siyasi alanda koz elde edebilmektir.

silahlı propaganda dönemidir.g. istenilen süre boyunca dirençli olabilmesi ve ayakta durabilmesi için silahlı propagandanın çok etkili yapılmasını amaç olarak 102 PKK’ya yapılan kitlesel yardımlar. Yukarıda gelişmiş gerillanın PKK’nın temel söylemi olduğu hususuna bizzat Öcalan’ın ifadeleriyle yer verdik. 103 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve Kürtçülük Meselesine farklı bir açıdan bakabilmemiz ve çözüme ilişkin fikir sahibi olabilmemiz için Adnan Kahveci’nin “Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez?” isimli çözüm önerisi raporuna bakılabilir.103 (c) PKK Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi PKK için gerilla tarzı çatışmanın başlangıcı aşamasında vazgeçilmez unsur. Örgüt "Uzun Süreli Halk Savaşının" temeli olarak gördüğü gerilla yönteminin. İki ateş arasında kalan halk kerhen de olsa yardım etme veya görmemezlikten gelme durumunda olabilmektedir. Halkın içinde bulunduğu durumun bir sonucudur. s:389 61 . PKK gerilla mücadelesinde destek unsurunu dışarıdan ve halka yabancı unsurlardan alması hasebiyle halk savaşı aşaması gerçekleşmemiştir diyebiliriz.102 Ancak bunun da temelinde yatan esas saikler Türk ve Kürt unsurlarının asırlardır süregelen kültürel kodlarının benzerliği veya eşliğidir.olagelmiştir. Ancak bir realite vardır ki o da. Çözüm önerisi için bkz: İmset. "Kürt Sorunu" olarak ifade edilen Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki sosyo-ekonomik ve politik sorunun yeniden tartışılmasına sebebiyet vermesi bakımından PKK terörü halk nezdinde ciddiye alınması ve hakim olan korkunun esas kaynağı olmasıdır.e. a.

Aynı zamanda örgütün siyasi ve silahlı söylem ve eylemlerinin büyük çoğunluğunun propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. 1.g.e.görmüştür. 104 "Gerilla savaşı siyasal etkiyi geliştirme yanında askeri olarak da düşman güçlerini adım adım imhayı amaçlar ve faaliyetini bu ikili görevi birlikte yürütmeye göre ayarlarken. PKK’nın örgütlenmesini ve kitleler içinde "ulusal kurtuluş" olarak ifade ettikleri siyasetin geliştirilmesi için silahlı propaganda olmazsa olmaz bir öncüldür. Silahlı propaganda." PKK açısından propaganda faaliyetlerini değerlendirdiğimizde. Silahlı propaganda psikolojik harekâtın dağ kadrosuna ve bölge halkına yapılmasını sağlayan dinamik unsurdur. Silahlı propagandayı gelişmiş gerilladan ayıran temel farkı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. Silahlı propaganda birlikleri hareket kabiliyetleri ve gizlilikleri ile faaliyetlerde öncü olurlar. Silahlı propagandanın iki veçhesi vardır diyebiliriz. PKK açısından silahlı propaganda ile gerilla birbirini tamamlayan ancak aynı anlama gelmeyen iki bileşkedir. Örgütün dağ kadrosunun dinamizmini ayakta tutmak. örgütün ayakta kalabilmesi ve dinamizmini devam ettirebilmesi için olmazsa olma ilk unsur olarak ifade edebiliriz. silahlı propaganda temel olarak siyasal mücadeleyi geliştirmeyi hedefler ve düşmanın askeri güçlerini imha etme tali bir planda kalır. 104 A. s: 295 62 . dağ kadrosunun aktivasyonunu arttırmak ve diri tutmak için katalizör görevi de görmektedir.

e.g. ajitasyon. Bu açıdan silahlı propagandayı örgüt değerlendirirken bazı noktalarını hususiyetle vurgulamaktadır. Bu bakımdan örgüt silahlı propagandayı şu şekilde dile getirmektedir. s: 207 63 .g. ulusal kurtuluş mücadelesini böyle gelişmiş savaş düzeyine ulaştırmak için işe silahlı propaganda ile başlanması gerektiğini.e. temel iskele görevini silahlı propagandanın göreceğini belirtiyoruz. propaganda ve örgütlenme görevlerinin başarılmasının temel aracının silahlı propaganda olacağını devrimci yapının yaratılmasında.105 Silahlı propaganda eylemlerin başlangıç aşamasını oluşturan bir aşama olarak görülebilir.” 105 A. Öcalan’a göre bu noktalar şunlardır..205 aktaran: PKK-2.e. Silahlı propaganda toplum üzerinde korku kültürünün oluşmasına ve halkın kerhen de olsa tercihini örgütten yana çekmesine zemin oluşturur.2. s: 142 107 A.106 “…Biz. gerilla savaşına ya da silahlı ayaklanmaya ulaşmak için başvurdukları özgün bir biçimdir. Dışarıya biz hala ayaktayız ve aktifiz imajı vermektir. PKK’nın kırsaldaki gerilla tipi eylemlerine veya bir ayaklanmaya girişmeden önce barışçıl araçları tamamen ortadan kaldırması sebebiyle gerekli olduğunu düşündükleri ortamın oluşmasını sağlayacak olan süreçtir.” Silahlı Propaganda. a.g. 107 “Silahlı propaganda. s: 296 106 Öcalan. s:200. genel olarak hemen bir ayaklanma yapamayacak kadar zayıf olan ve yine hemen bir gerilla savaşına girişecek kadar gücü olmayan halkların ve partilerin. “Örgütlenme Üzerine” Şam–1982.

Zira PKK’nın kuruluş aşamasında kitlesel bir destek bulabilmesi için. 109 108 A. s: 208 109 A. 108 “İşte bu nedenlerle Parti Örgütlenmesini ancak Silahlı Propaganda yöntemi ile gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Bu çerçevede örgüt silahlı propagandanın esas amacını şu şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle halkın siyasal olarak canlandırılması ve bunu gerçekleştirmek uygun araçların yaratılması gerekmektedir.g.” Silahlı propaganda her terör örgütü için ne kadar ehemmiyetli ise PKK için en az o ölçüde ehemmiyetlidir. Bunun için örgüt şiddeti ve zoru halkın uyanışa geçmesi için araç olarak kullandı. 208 64 . siyasal bir gerilik içinde olan halk kitlelerini gelişmiş bir savaş ya da ayaklanma içine de çekmek olanaksızdır. s.Öcalan Kürdistan’da Zorun Rolü adlı kitabında ve Örgütlenme Üzerine yaptığı değerlendirmelerde “Kürtleri nasıl bu gerilla savaşına çekebileceklerinin” temelini oluşturmaya çalışmaktadır. örgüt çizgisinde uyanışa geçmesi gerekmekteydi ve istenmekteydi. hitap ettiği halkın. İkinci olarak.e.e. Çünkü siyasal ve askeri durum buna el vermemektedir. Halbuki gerilla hareketinin oluşabilmesi için bunun büyük kitleler tarafından benimsenerek eylemselliğe dönüşmesi gerekir.g. Halk kitlelerini “siyasal gerilik” içinde gören Öcalan silahlı propagandanın halk kitlelerini harekete geçirmek için bir formül olduğunu düşünerek şunları da ifadelerine eklemektedir.

12.“Silahlı propaganda. Sadece tali olarak siyasal cephenin oluşumunda buji görevi gören bir yapıdır. ikincildir. Özellikle Siverek’te Bucak aşiretine yönelik saldırı (1979) başarısız bir saldırı olarak PKK tarihine geçse de silahlı propaganda açısından önemli bir aşamadır.g. Cephe faaliyetinin oluşumu için halk desteği ve siyasal propaganda temel hususiyettir.11. yani bir kıvılcım oluşumunun diğer adı olarak idrak edilmektedir.110 Silahlı propagandanın önemini Mustafa Karasungur örgüt içi eğitim faaliyetlerinde verdiği derslerde "Silahlı Mücadele" tarihini anlatırken şu şekilde ifade etmektedir. “Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız” aktaran www.2006 65 . Ancak siyasal propaganda için silahlı propaganda bir başlangıç noktası olarak görülmüştür.e. s: 134 111 Mustafa Karasungur.” Silahlı Propaganda Öcalan’ın belirttiği gibi PKK için silahlı savaşın esası değildir. Silahlı propagandanın ERNK (Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi /Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) açısından önemi de yukarıdaki ifadelerden çıkarılabilir.111 110 Ayrıntılı bilgi için bkz: İsmet a. Silahlı propaganda faaliyetleri Hilvan ve Siverek hareketleriyle başlamıştır diyebiliriz.hpgonline. Silah. kurtuluş güçlerinin kendisini korumak ve faaliyeti önündeki engelleri temizlemek üzere kullandığı bir araçtır. Bu bakımdan silahlı propaganda faaliyetinde askeri yan talidir.org. erişim tarihi. adından da anlaşılacağı üzere politik propaganda ve ajitasyonun silahlı güçlerce yürütülmesidir. siyasal çalışmaya hizmet ettiği ve onu koruyup geliştirdiği oranda başvurulur.

112 Silahlı propaganda örgütün kuruluşundan itibaren köşe taşı olarak vurgulanmıştır. Eşkıya’nın Kullandığı Taktik. PKK görüşlerinin halka tanıtılmasına ve 1979’dan itibaren halkın büyük bir kesiminin PKK’yı tanıyıp ona umut bağlar hale gelmesine yol açtı. Konferans ve 2. belediye başkanlarını. onun istediği fedakârlıkta bulunmak bile insanları örgütlemede bir bilinç yaratmada büyük bir değer ifade ediyor..Komt. a. PKK silahlı propagandayı en yaygın bir şekilde 1978–1979– 1980 yıllarında uyguladı. bilinç vermek ve onları örgüte katma rolü oynuyordu. gençlere umut." Yukarıda ifade edildiği gibi PKK’yı PKK yapan ve isminin devletin ve halkın bilincine yerleşmesine vesile olan temel faktör “Silahlı Propaganda” faaliyetleridir. Aslında bütün bu olaylar silahlı propagandaydı. bir basını olmayan bir hareketi geliştirdi. 66 . kişilere karşı eylem tümüyle bir silahlı propaganda eylemiydi. O ajanlaşmış yapılara. kurumlara. milletvekillerini ve siyasi parti başkanlarını. Bir yandan silahlı. Ankara1984. s:8-15. s:284. polis ve askeri bölgeler başta olmak üzere kamu kurumlarına ve bunların yöneticilerine yönelik saldırı ve eylem de bulunma kararı almıştır. mülki idari amirlerini.Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler. bir yandan sözlü propagandaydı.. Yöntem olarak silahlı propaganda türü sansasyonel eylemleri benimseyen örgüt. Örgütün 11296 1. Jan.g. Kongre kararları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Şehirli.285 ayrıca bakınız: İç İşleri Bakanlığı. Böylelikle örgüt aktif olarak propaganda yapabilmiş olacaktır. Karşı tarafa darbe vurup zayıflatmaktan çok. Hiç yazılı olmayan. PKK’yı PKK yaptı.Gn."Kürdistan için silah sıkmaya cesaret etmek. bu eylemlerde hedef olarak yerel bölgelerin önde gelen isimlerini.e.

bu gücü çeşitli provokatör örgütler ve kişilerden koruyacak silahlı bir gücü oluşturamazsak bütün bu emekler boşa gidecektir. Yani gerek ideolojik. salt birkaç hedefi yok etmek açısından değil. İdeolojik. bu kazanımların tahrip edilmesini önlemek için şarttır. siyasal gücümüz ne kadar güçlü olursa olsun eğer bu gücü koruyacak. yürüteceğimiz bütün çalışmaların arkasında eğer güçlü bir silahlı kuvvet durmaz ise.Gn.114 1.pkk. politik örgütsel inşada silahların gücüyle ayakta tutulacağımızı hiçbir zaman unutmamalıyız..org. başlı başına bütün ideolojik-politik kazanımlarımızı korumak. bu gücü savunacak. hiçbir zaman bize yaşam hakkı tanımayacaklarını bilmeliyiz.” Silahlı propagandanın PKK için ehemmiyetine ve öneminin yanında önem arz eden bir diğer husus da silahlı propaganda birliklerinin çalışma tarzıdır.e. Kolektivizm 113 PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları-(1978) www. her zaman yok edileceğimizi.kuruluş konuşmasında silahlı propagandanın önemi şu şekilde ifade edilmektedir. gerek politik alanda örgütsel varlığımızın korunmasında arkamızda her zaman güçlü bir silahlı kuvvet durabilmelidir.Komt. Toplantılar 2. İdeolojik.113 “…Bütün bu hareketlerin arkasında güçlü bir silahlı gücümüz mutlaka oluşturulmalıdır.tr erişim tarihi: 06. Onun için daha ilk andan itibaren bizim silahlı bir güç oluşturmamız. a. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız.g. Silahlı propaganda birliklerinin faaliyetlerinde dikkat ettikleri ve mutlak manada uydukları prensipler başlıklar halinde şu şekildedir. Jan. s:94-97 aktaran: 67 .06 saat:14:30 114 İç İşleri Bakanlığı.07.

hangileri sonuçsuz kalmıştır? Bu gibi stratejik soruları gerilla metodolojisinin unsurları olan ve üç aşamalı strateji (3S) olarak ifade edilen teori ile açıklayabiliriz. Silahlı propaganda ile ajite edilen ve şiddeti sürekli artan eylemlerle gelişen ve ilerleyen “gerilla yöntemleriyle yapılan silahlı eylemler” PKK’da hangi aşamalar ile oluşturulmaya çalışılmıştır? Hangi aşamalar başarılmış. Hareketlilik-Esneklik. Eylem 9. Stratejik Denge ve Stratejik Saldırı 115 Mao Zedung. Halkla ilişkiler 10. 2005. 68 . karamsarlığa ve çekingenliğe karşı çıkmalı. bütün çalışmalarında yüksek bir moral gücüne sahip olmalı. coşku. Özgüç 4. Silahlı Propaganda birlikleri. Seçme Eserler–2. Stratejik Savunma 2. Bu üç aşama. Stratejik Denge 3. Planlama 6. Eriş Yayınları. Üslenme 7.3. Stratejik Saldırı şeklinde ifade edilebilir. yılgınlığa. azim ve cesaretle her türlü zorluğa rağmen daha fazla çalışma yapma ilkesini hâkim kılmalıdırlar.115 1. Silahlı propaganda yukarıda belirtilen hususiyetler ışığında örgüt için yaşama ve ayakta kalabilme kaynağı olarak görülebilir. (b-2) Stratejik Savunma. Gizlilik 5.İnisiyatif 8.

Bu açılımın sağlanabilmesi için köklü ve güçlü bir silahlı çatışmayı planlayan PKK.. Stratejik Saldırı sözünden ise tam tersi durum anlaşılmaktadır.e. Şam-1982. Bu aşamayı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. stratejik denge ve saldırının zeminini oluşturmayı amaçlamıştır. Kürdistan Devrimci savaşında dengesizlikten yavaş yavaş dengeye ulaşıldığı ve stratejik denge aşamasına geçildiği bir aşama olacaktır. karşıt gücün saldırı durumunu ve örgütün savunma halindeki pozisyonunda benimsenen stratejik durum ve politika anlaşılmaktadır. Ancak bu iki süreç içerisinde yer alan ve saldırı aşamasına zemin oluşturan stratejik denge dönemi vardır.g. Stratejik Denge evresinin PKK açısından teoride önemli bir yeri vardır. Bu aşamanın başlangıcında. Yani örgütün nihai saldırıları ve düşmanın kendini savunmaya çekmesi anlaşılır.g. Ulusal Kurtuluş Savaşı.Ulusal Kurtuluş Siyaseti. Stratejik denge dönemi gerillanın coğrafi yapı içinde yer edinebilmesi ve küçük müdahalelerle yıkılmayacağı bir evre haline gelmesi dönemidir.e.PKK terör örgütünün silahlı kadrosu. Kürdistan’da Zorun Rolü. s:305 aktaran: PKK-2. a. biz siyasal yönden tam bir üstünlüğe sahip 116 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mao. s:97 117 Öcalan. a. Stratejik savunma sözüyle. örgütün açılımını sağlayan temel unsurdur.116 Yukarıda zikredilen iki aşama gerilla merodunun temel taşlarıdır. s: 185 69 . bu amaçla Mao’nun "Uzun Süreli Halk Savaşı" taktiğinde uyguladığı askeri yöntemlere benzeyen bir usulü benimsemiş ve bu çerçevede eylemlere stratejik saldırı ile başlamış ve ilerleyen dönemlerde de.117 “…böyle bir aşama. Bu dönem örgütün son aşamaya gelmesi anlamına da gelir.

g.118 “…Çok hata yapılır ve destekler aktif bir biçimde sağlanmaz ise özellikle Türkiye’de ki devrimci mücadele gelişmez ise Kürdistan’da gerilla ve hareketli savaşla sürdürülen denge aşaması daha da uzayacaktır…” Stratejik denge aşamasının ehemmiyeti PKK açısından yukarıda ifade edilen hususun yanında. Ancak bu geçiş aşamasının sağlamlığı ve etkili olması stratejik saldırıyı daha kuvvetli hale getirecektir. Bu durum PKK’nın yoğun silahlı propagandasının veya stratejik savunma döneminin stratejik denge aşamasına geçemediğini göstermektedir. Bu dönem içerisinde hata oranı en aza çekilmeye çalışılır. s:185 70 . Yapılan hataların çokluğu bu sürecin uzamasına sebebiyet verecektir. saldırıya geçişin riskini en aza indirmek nedeniyledir. a. PKK’nın güvenlik güçlerine karşı yürüttüğü saldırı taktiği vur-kaç ve pusu şeklinde olması sebebiyle taarruz aşamasının özelliklerini görememekteyiz.olacağız ve askeri yönden var olan kısmi dengesizliğimizi dengeye ulaştırmaya çalışacağız. savunma aşamasından. s:306 aktaran PKK-2. PKK kuruluşundan günümüze kadar büyük oranda stratejik savunma aşamasında kalmıştır. Bu konuda Öcalan’ın ifadelerine bakarsak. Stratejik Denge döneminde örgüt içinde profesyonel olmayan her türlü yapılanma profesyonel hale getirilmeye çalışılır. Zorun Rolü.” Yukarıda ki ifadelerden anlaşıldığı gibi stratejik denge dönemi bir geçiş aşamasıdır. Bazı bölgelerde stratejik dengenin sağlandığı olmuşsa da bu kaide haline gelmemiştir.e. Bu eksikliği bilen Öcalan stratejik 118 Öcalan.

120Bu açıdan PKK’nın uyguladığı askeri yöntemin teorik altyapısı gerilla metodolojisine uygun olarak görülebilir. Eriş Yay.Ö. bu yöntemin dünyanın dört bir yanında kopya edilmesine vesile olmuştur. a. s:185 120 Vladimir İliç Lenin..aşamalarda gerilla yöntemlerini şart koşmuş ve olmazsa olmaz koşul olarak görmüştür. Proletari Nr:5. Yapmış olduğumuz tahlillerde açıkça gördük ki. Çin’deki gerilla modelinin Filistin Kurtuluş Örgütü (F.) aracılığıyla Marksist Leninist ideoloji altında kendine münhasır uygulanış tarzı PKK’nın Dağ Kadrosunun uyguladığı teorik yöntemdir. yığın hareketlerinin bir ayaklanma noktasına gerçekten ulaştığı ve iç savaşın büyük girişimleri arasında oldukça geniş bir aralık olduğu bir sıradaki kaçınılmaz savaş biçimidir. Gerilla Savaşı. gerilla savaşı stratejik rol oynayacaktır. gerilla savaşı olarak ifade ettiği bu dönemde ikinci ve üçüncü aşamayı icra etmekte başarısız olmuştur. Öcalan: 119 “Kürdistan devrimci savaşında.e. s:39–41 71 .g. Daha önce değindiğimiz gibi "Uzun Süreli Halk Savaşı" ilk olarak Çin’de Mao Tse Tung tarafından başarıyla uygulanmış ve bu başarılı sonuç.121PKK’da bu minvalde teorik olarak bu 119 A.” Gerilla savaşı.1906. ister stratejik saldırı ile zafere ulaşsın her üç aşamada da temel savaş biçimi GERİLLA savaşı olacaktır.K.e.. Birçok ayaklanmacı Mao’nun stratejisini ya aynen kendi coğrafyasında uygulamaya çalışmış ya da revize ederek uygulamıştır. s:5 121 Kışlalı. Ulusal Kurtuluş Devrimimiz ister stratejik denge aşamasında. a. s:307 aktaran PKK-2. uzun süreli halk savaşında.g..e.g. Ne halkı tam olarak sindirebilmiş ne de onu “öteki” görebilmiş… İki arada kalan PKK.

direniş savaşı üç aşamadan geçecektir. Bu dönem içerisinde temel kural birliklerin kendini savunması ve korunmaya çalışmasıdır. Stratejik Denge. 1977–78 yılları arasında kaleme alınmış ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi'ne sunulmuştur.com/eris/eylemkl. Yine bu dönem içerisinde cephe faaliyetleri veya siyasi yapılanmanın alt yapısı hazırlanır ve bu alanda örgütlenmeye hız verilir. Bu devrede savaş sınıfsal savaş. Eylem Kılavuzudur-III".01. Hâkim gücün veya devletin silahlı olarak gerillaya veya ayaklanmacılara müdahale etmesine 122 Lin Piao. Eriş Yayınları – 1995 aktaran: http://www. Mao’nun uzun süreli halk savaşının ilk aşaması stratejik savunma aşamasıdır.html erişim tarihi 04.kurtuluscephesi. Bu yöntemde yukarıda genel hatlarıyla açıkladığımız gerilla metodolojisinin stratejik yöntemlerini özetleyerek ve sınıflandırma içerisinde sistematik inceleyerek nihayetlendirecek olursak.07 72 . Gerilla savaşında elde olanı koruma aşaması olarak da ifade edebileceğimiz stratejik savunma evresinde ikili bir değişim vardır. yani iç savaştır.Stratejik Savunma. “…düşman ile bizim aramızdaki güç dengesinde meydana gelecek değişikliğe uygun olarak. Bu tarihte sadece 5 nüsha çoğaltılmıştır.yöntemi uygulamaya çalışmıştır. Stratejik savunma aşaması elde olanın korunması aşamasıdır. Stratejik Saldırı…”122 1. Bu değişimin birinci devresinde halk savaşı olarak ifade edilen kitlelerin savaşının başlamasıdır. Stratejik Savunma. Kurtuluş Cephesi Dergisi-Kasım-Aralık 1994. Düşman olarak gördükleri birliklerin veya ordunun baskısından ve saldırısından kurtulmak ve hayatta kalmak temel hususiyettir. Bu aşamanın teorik altyapısını inceleyecek olursak bazı hususları öncelikli olarak belirtmek gerekir. ayrıca bkz: “Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil.

. siyasal kozları son noktaya kadar kullanırlar. Aralık 1979. ani baskınlar şeklinde hareketi yürütmek. Halk Ordusu. Bu durumda artık yerli halk bire bir savaşın içindedir.kadar devam eder.123 Stratejik savunmanın en önemli hususiyeti elde olanı korumaktır. Bu sebeple başarı kesin olduğunda saldırmak düşmanın nispeten savunmasız ve zayıf olduğu yerde. Elde olanı koruma aşamasında ayaklananlar maddi eksikliklerin üstesinden gelmek için.12. Birincisi stratejik savunma dönemindeki gerilla savaşı. s:78 125 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 73 . “Askeri Yazılar.. (Güçleri Birleştirmek. Kurtuluş Ordusu olarak ifade edilir hale gelir. www. Yöntem Yayınları. mümkün olduğu kadar fazla bir gücü yoğunlaştırmak gerekmektedir. geri çekilirken parmaklar gibi açılmak şeklinde formüle eder. Halk Savaşının Stratejik Aşamaları” s: 341-342 aktaran. Halk Savaşının Askeri Sanatı.com er.Güçleri Dağıtmak)125 123 Mao.06. Bu sebeple iç savaş olarak ifade edilen durum iki stratejiden oluşur.tar. ikincisi ise düzenli savaştır. ayrıca bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 124 Giap. 14. Bunu Mao Zedung vururken yumruk olmak. bu aşamada ayrı bir önem taşımaktadır. Bu süreçte stratejik savunma bitmiştir. zayıf durumdan güçlü duruma geçebilmek için.kurtuluşcephesi.V. İkincisinde artık yerli halkın savaşı ve otoritesi söz konusudur. 124 Yine bu evrede savaşın temel ilkesini Mao ve Giap kendi güçlerini koruyan gerillanın bu gücü geliştirmesini ve aynı dönem içerisinde düşmanı zayıflatması olarak görmektedir. Farklı bir deyişle iç savaşta ayaklanmacı veya gerillanın stratejik taarruzu kısa sürer ve stratejik savunma (elde olanı koruma) veya stratejik geri çekilmeye dönüşür. Bu da ancak gerilla savaşıyla mümkün olacaktır. Hızlı.

Daha önce ifade ettiğimiz gibi 126 Düşük Yoğunluklu Çatışma kavramı için bkz: Kışlalı. a. a. Bu aşamaya stratejik denge aşaması da diyebiliriz. s: 25-28 127 “Ayrılıkçılar Saldırdı: 1 şehit. s: 78 130 Ancak PKK için bu aşamaların kesin çizgilerinin olduğunu söylemek doğru bir tespit olmayacaktır. savaşı yığınlar arasındaki propagandayı yürütmek. Bu aşamada uygulanan yöntem yine gerilla tarzı olacaktır. yığınları örgütlemek. 12 yaralı. sadece savaş için savaş yapmaz. yığınları silahlandırmak..126 PKK stratejik savunma aşamasını 1984 Eruh.129 “ Kızıl Ordu. bu aşamalar örgütün saha ve eyalet olarak belirlediği kısımlarda değişkenlik göstermektedir. Şemdinli baskınından127 önce 1979–1984 yılları arasında.” 2.1984 128 Kışlalı.Stratejik Denge . “Seçme Eserler” C-1. güvenlik güçlerinin ve istihbarat birimlerinin gözleri önünde geçirmiştir.128Nihai analizde "Stratejik Savunmayı" Mao’nun genellemesiyle bitirebiliriz.” Milliyet. Stratejik Savunma aşamasının nihai noktaya gelmesine müteakip. 18 08.130 Gerilla metodolojisinin en uzun aşaması olarak da düşünebileceğimiz bu evrede ayaklananlar belli bir güce ve altyapıya sahip hale gelmişlerdir.e. ikinci aşama olarak kabul edeceğimiz safha işleve geçer. Stratejik savunma aşamasında silahlı eylemler daha çok 'Düşük Yoğunluklu Çatışma' şeklinde olur.g. 74 .Daha önce belirttiğimiz ve PKK içinde ehemmiyetli bir dönem olan silahlı propaganda dönemi stratejik savunmanın vazgeçilmez bir parçasıdır. s: 40 129 Mao. Eriş Yayınları.g. devrimci iktidarı ortaya getirsinler diye onlara yardım etmek amacıyla yapılır.e.

Bu dönemin teorik altyapısında bazı temel hususlar gerçekleşir.133 Stratejik denge aşaması “geçiş dönemi” olarak ifade edilebilir.. Ayrıca düşük yoğunluklu çatışmanın olduğu bölgede sosyal ve temel hizmetlerin aktarılmasında da büyük sıkıntılar baş gösterir. “Seçme Yazılar–2” s: 98–108 133 Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı. kırgınlığa yol açar. O dönem içerisinde küçümsenen ve iki buçuk eşkıya olarak nitelendirilen PKK militanları.e.g. gerilla metotlu terör eylemlerine hız vermekte ve 1986’lı yıllardan sonra halk üzerinde korku kültürünün alt yapısını oluşturmuş olarak onlara yön vermektedir. 132 Mao. PKK’nın 131 Bu aşamayı ülkemizde yaşanan terör olaylarının müsebbibi olan PKK açısından tetkik edecek olursak: PKK 1984’ten sonra güvenlik güçleri ve istihbarat kaynaklarının mücadeleye hazırlıksız yakalanmaları dolayısıyla. Bunların başında. Ayaklananların veya gerillanın artan silahlı eylemleri ve propaganda faaliyetleri devlet güçlerinde moral bozukluğuna. üstünde özellikle durduğu halk kitlelerinin hareketi ve desteği132 hususunun PKK tarafından hayata geçirilemeyişi yatmaktadır. Bu durum beraberinde korku ve hareketsizliğe yol açan panik duygusuna sebebiyet verir.131 Bu ikinci aşama PKK’nın geçmekte zorlandığı ve netleştiremediği bir evre olmuştur. bu süreç içerisinde artık karşıt güç ile olan maddi ve teknik güç farkı dengelenmeye başlar. Bilinçli hareket edemeyen devlet güçleri refleksif hareketlere başvurabilir. Bunun da temelinde Mao’nun halk savaşı stratejisinde. a. hemen faaliyete girişmiş ve çok uzun bir süre meydanı boş bulup faaliyetlerini sürdürmüştür. Yukarıda ifade edilen hususiyetler çerçevesinde PKK stratejik dengeyi kendi lehinde uzun süre kullanmaya çalışmış ancak bu geçiş dönemini sağlayacak aktivasyonu tabanda bulamamıştır. s: 40 75 .stratejik aşamalarda gerilla metotları temel hususiyettir.

g. çatışmanın hedefi karşı tarafın insanlarını ve maddi gücünü yok etmeye yöneliktir. a. Bu aşamada düşman olarak nitelendirdikleri güçlere daha fazla ve daha yaygın olarak maddi darbe indirilebilir. Bu nedenle. Bu dönem içerisinde ordu yapılanmasının temeli atılmaya çalışılmış. s:25 76 . 136 “ Hareketli Savaş.1990–1993 yılları arasında Türk Ordusunun elinde nadiren bulunan veya bulunmayan dürbün silah ve diğer materyallere sahip olması bu açıdan çarpıcı bir örnek olabilir. Bu aşamanın ilerleyen dönemlerinde savaş biçimi evrim geçirmeye başlar ve hareketli savaş biçimini alır. Hareketli savaşta düzenli ordu düşmanın insan gücünü yok etmek amacıyla onun.pkkgercegi. toplu kuvvetlerin. Bu durum PKK’nın bu aşamayı belli dönemlerde yaşadığını kısmen göstermektedir.” Giap. imha eylemleri artmaya ve öne geçmeye başlar.V.y.. düzenli ordunun savaş biçimidir.134Stratejik denge aşamasında belirtilen eylemlerin büyümesi PKK için de benzer şekilde geçerli olmuştur.2006 135 Hareketli Savaş için bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi. Yine bu dönem içerisinde gerilla birlikleri. nizami savaş aşamasına geldiği kanısıyla Kuzey 134 Bkz: http://www.10. Ve bu eylemler daha büyük ve daha düzenli birliklerle yürütülmeye başlar.g. a. silahlı yapılanma belli bir sistem dahilinde oluşturulmuştur. nispeten büyük kuvvetlerin bir araya toplandığı ve nispeten gelip bir alanda eylemde bulunduğu.135 PKK 1984’te başlattığı eylemlerini 1992’de artık. Mao’nun “hareketli savaş”136 dediği. nispeten savunmasız olduğu yerden vurur.net/tarihten. az çok düzenli hale gelmiş ve teknik donanımı güçlenmiştir.htm erişim tarihi: 10.e. PKK’nın bazı eylemlerini 100–200 kişilik gruplarla yaptığı bilinmekte ve bu konuyla ilgili eserlerde defalarca geçmektedir.

Veya şimdiden ulaştığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla gerilla. Geçiş dönemi olarak değerlendirebileceğimiz "Stratejik Denge" aşaması zeminin sağlamlaşması açısından temel hususiyettir. Askeri Stratejik Denge 137 Kışlalı. siyasi üstünlükle rahatlıkla dengeye ulaşabiliriz.e.139 1. Gerilla metodolojisinin bu evredeki görevi düzenli ordunun hareketini kolaylaştırmak amacıyla karşı tarafın arka cephesinde.g.g.askeri üstünlük anlamında stratejik dengeye ulaşamasak da. s: 38 138 Politik Rapor-4. Bu sebeple Öcalan stratejik dengeyi . Askeri dengeyi ancak siyasi denge sağlayabilir. Siyasi denge siyasi üstünlüktür. s:180 77 . s:178 139 A.e. İç içe yaşanmaktadır. a. Stratejik Denge aşamasında hareketli savaş temel.” Stratejik Dengeyi salt askeri denge olarak görmek eksik kalır. siyasal üstünlüğü kesin sağlama ve düşmanı siyasal yönden sıfıra doğru tüketme gerçeğini bağrında taşır. askeri faaliyette bulunmaktır.137 PKK’nın bu girişimi metot olarak denge aşamasının gereklerini ifa etmek olarak anlaşılabilir. kendi içinde askeri dengeye ulaşmazsa da yarattığı siyasi üstünlükle zaferi belirlemede temel bir rol oynayan savaş biçimidir… Bizde gerillanın siyasal niteliği.Irak’ta belirli bir klasik kuvvet karargahı kurmuştu.g. Stratejik denge hususunu ikiye ayıran Öcalan bu dönemin önemini şu şekilde ifade etmiştir: 138 “…stratejik savunma dönemindeyken -ki dönemler bizim için o kadar belirgin değildir.e. a. gerilla savaşı talidir.

Stratejik Savunma ve Denge döneminin nihai noktaya gelmesine müteakip geçilen bu aşamada esas amaç. gerillanın hareketli orduya dönüşmesi ve saldırı konumuna geçilmesidir. Stratejik denge konusunu yukarıda teorik ve PKK pratiği açısından değerlendirdikten sonra son aşama olan stratejik saldırı konusuna değinmek ve bu aşamanın metodolojisi ve PKK açısından ne derece önemli olduğu hususuna değinmek gerekmektedir.Stratejik Saldırı. Savunmaya geçen hükümetin öncelikle askeri gücü zafiyete uğrar. Ayrıca hükümet siyasi ve sosyal baskıları 78 . Siyasal dengenin sağlanmasıyla askeri stratejik dengenin sağlanmasına zemin hazırlanmış olur. Saldırının etkileri siyasi ve psikolojik olmakla birlikte temelde askeri etkilerden ortaya çıkmaktadır. Psikolojik etkilerin devamında siyasal etkiler çığ gibi büyüyerek hükümetin yıkılmasına yol açar. Mao buna Stratejik Saldırı aşaması demektedir. Siyasal Stratejik Denge olarak ikiye ayırmaktadır. 3. bu durum hükümette ve destekleyen halk kitlelerinde psikolojik yıkıma yol açar. geniş çapta saldırılara girişirler ve bu saldırılarda orduya 'Halk Ordusu' da denilmektedir. Bu iki husus birbirini destekler mahiyettedir.2. ancak bu aşamada siyasi hususlar ve bu alanda atılacak adımlar denge aşamasına da şekil verecektir. Halk ordusu olarak nitelendirilen ayaklanmacılar silahlı üstünlük sağlamaya başlarlar ve zaferler kazanırlar. Bu aşamada asiler büyük organize kuvvetlerle. Bu süreç başlangıcında kurtarılmış bölgeler ve teminatlı üslere yerleşen gerillalar veya ayaklanmacılar halkın da desteğiyle klasik konvansiyonel savaş metoduna geçebilirler.

Ancak bu stratejinin zayıf karınları PKK ayaklanmasında gün yüzüne çıkmıştır. Bu gibi zamanlarda bizim harekât politikamız savunma mevzilerinde bulunan ve yenmemiz ihtimali az olan düşman kuvvetlerine hücum etmemek. Mao’ya göre stratejik saldırı süreci . kültürel ve tarihi unsurlardan dolayı farklılık gösterebilmesidir. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Stratejik Saldırı sürecini.e. PKK’nın stratejisinin oluşumunda da temel pratik metot Mao’nun metodudur.dindirebilmek için agresif ve günlük politikalarla baskı gruplarını tatmin etmeye çalışır.141 “ Bir düşman saldırısını ezmemizden sonra ve düşman yeni bir saldırıya başlamadan önce düşman stratejik savunma ve biz stratejik saldırı halindeyizdir. Peking 1966 yapıtından. Yukarıda genel olarak anlatılan husus Çin’de bu şekliyle gerçekleşmiştir. Ancak bu yöntemler kısa vadeli ve popülist içerikli olmaları sebebiyle ayakları yere basan politikalar haline gelemez ve kısa sürede hükümet çıkmaza girer. “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir. ama gerilla birliklerimizin kuvvetli oldukları belirli yerlerde ki küçük düşman birliklerini ve kukla kuvvetleri sistematik olarak ezmek ya da söküp atmak bölgelerimizi 140 Bkz: Kışlalı. a. bu metodun teorisyeni ve pratiğini yapmış biri olarak Mao’dan aktarmak gerekir. s:220 79 . “Selected Military Writing” Foreign Languages Press. s: 40 141 Mao Çe-Tung.140 ayrıca belirtilmesi gereke önemli hususlardan bir diğeri de Halk ayaklanmasının metodolojisi coğrafi. N. PKK'nın zayıf karnı ilk iki aşamayı geçebilecek halk desteğine sahip olmama ve örgütsel yapılanma olarak çizgisini sabit ve belirli bir temele oturtamama yatmaktadır.g.

kendi askeri ve kitle gücümüzü yeterli bir şekilde kurmak. ulaşım engellenir ve sefer halinde ki kuvvetlere dolaysız destek sağlanır. …Bu arada düşmanın muhabere hatları da geniş ölçüde tahrip edilir.e. Bu özellikleri ile Botan Eyaleti Mao’nun tarifini yaptığı gelecekte üs bölgesi olabilecek niteliklere sahiptir. düşmanı yıpratmak ve yeniden saldırıya geçtiği anda. sosyal. "Stratejik Saldırı" sürecine geçmesine en uygun bölge sözde 'Botan Eyaleti' olmuştur. bölgenin coğrafi. kitleleri Japonlara karşı ayaklandırmak. PKK’nın "Stratejik Denge" sürecinden. düşmanı sistemli bir şekilde ezmeye hazırlanmaktadır. koşullar elverdikçe elimizde tutabiliriz. birliklerimizin saflarındaki boşlukları doldurmak eğitmek ve yeni gerilla birlikleri örgütlemektir. daha da genişletilebilir.genişletmek. siyasi ve stratejik konumundan kaynaklanmaktaydı.142 Botan merkez 142 Özcan. a. PKK’nın eylemleri sonrası stratejik saldırı süreci gerçekleşmemiştir. zayıf olarak korunan kentlere ve muhabere hatlarına saldırabilir ve buraları. PKK’nın gerilla için tespit ettiği temel bölgenin Botan olması tesadüfî değil.” Yukarıda sistematik olarak ifade edilen stratejik saldırı sürecinde kurtarılmış bölgelerin genişletilmesi ve bunların birleşerek cephe oluşturulması amaçlanmaktadır.g. Stratejik aşamalar açısından PKK’nın sözde Botan eyaletindeki durumunu anlayabilmek için 1990’lı yılların arifesinde bölgenin genel durumunu aktarmak faydalı olacaktır. Bütün bunlar stratejik saldırının içine giren görevlerdir ve amaç düşmanın savunma halinde bulunmasından yararlanarak. Bu görevleri yerine getirirken düşman hala savunma halinde ise yani bölgelerimizi. s: 102 80 .

PKK’nın kurtarılacak bölgeleri birleştirebilmek için Botan Eyaletine verdiği önemi bu bölgenin arazi ve jeo-stratejik yapısında aramak gerekir. Öcalan bu temel stratejiden hiçbir zaman vazgeçmedi.olarak kabul edilirse çevre bölgeler buraya bağlanacaktır. Bitlis ve Adıyaman’a kadar yayılabilirdi. s:107 81 . stratejik saldırı aşamasının PKK’nın nihai amacı olduğunu ancak bir türlü bu aşamaya geçememesinin sebebini incelemek gerekir.143 “Çevre bölgeler Botan’a bağlı olarak gelişme gösterecektir.144 143 A. Botan’da yapılacak bir askeri harekâtın gerisine düşerek çembere karşı dış çember oluşturulabilecekti. Diyarbakır. Bu eksikliği Öcalan kendi ifadelerinde de belirtmekte ve eleştiri yapmaktadır.g. Yukarıda stratejik saldırıya geçebilmek için oluşturulan eyalet yapılanması ve bunlar arasında sözde Botan eyaletine değindikten sonra. Özcan Botan Eyaletinin önemini şu şekilde vurgulamaktadır. Arazinin bu şekilde değerlendirilmesi oldukça profesyonel nitelik taşıyordu.g. a. s: 103 144 “Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri” Özcan. Bingöl.” Stratejik saldırıya geçilebilmesi için temelde yapılması gereken iş coğrafi alt yapının oluşturulmasıdır.e. dağ silsilesini takiben.e.Büyüyen askeri güç coğrafi imkânlardan faydalanarak. Cepheleşmiş bir coğrafya ve üs bölgelerin oluşabilmesi için Merkez Bölge ve buna bağlanacak bölgeler olması gerekir. Suriye ve Irak’tan girildiğinde Torosların sırtları takip edilerek Anadolu içlerine kadar gitmek mümkün olacaktı. Tunceli.

PKK’nın stratejik döneminin son aşamasına bir bütün halinde ve üslerini oluşturarak girememesinin temelinde yatan saikleri örgütün silahlı mücadelesinde değil. "Kurtuluş Cephesi" isimli derginin "Halk Savaşı ve PKK" ile ilgili olarak ortaya koyduğu ifadelere dikkat etmek gerekir. 145 “Halk Savaşı çizgisi maddi ve teknik olarak güçlü bir düşmana karşı politik ve moral üstünlüğüne sahip zayıf halk güçlerinin savaşı olarak. örgüt-halk ilişkilerinde aramak gerekir.” Sonuç olarak PKK terör örgütünün dağ kadrosu olarak bilinen ve gerilla olarak görülen HRK-ARGKHPG yapılanması Doğu ve Güneydoğuda yıllarca kır terörü olarak da ifade edebileceğimiz tedhiş hadiseleri belli bir teorik altyapı ile oluşturmuştur. Bunun kaçınılmaz sonucu ise PKK pratiğinde açık bir biçimde görüldüğü gibi kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlamak ve bu güçler aracılığıyla barışa ulaşmak şeklinde ki teslimiyetçiliktir.“Birçok ülke pratiğine bakıyoruz. Biz de başlangıçta üç yüz kişi ile başladık ama halen bin beş yüz kişiyiz neden?” Öcalan bu soruyu sorarken aslında pratikte uygulanmış. Herhangi bir öznel ya da kişisel tercihle biz halk savaşı veriyoruz demekle halk savaşı verilmez. Bu koşullar olmaksızın yürütülen silahlı mücadele hiçbir biçimde halk savaşı olarak değerlendirilemez. İki yıl içerisinde on bin kişiye çıkmışlardır. gerilla deneyimlerinin aşamalarını ve nihai noktada nereye geldiklerini bilerek sormaktadır.Ekim 1998 sayı:45 82 . 145 Kurtuluş Cephesi Dergisi. gerillaya üç yüz kişiyle başlamışlardır. Eylül.Yine PKK pratiğini gösterdiği gibi halk savaşı kişisel ya da öznel bir tercih değildir. nesnel ve öznel koşullara sahiptir.

Bu 83 . Orta Doğunun stratejik yapısı gereği silahlı gücü kuvvetli olmayan unsurların fazla yaşama veya ayakta kalma şansları yoktur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ (HRK-ARGK-HPG) PKK Terör Örgütü için silahlı gücün ne derece önemli olduğunu daha önceki bölümde belirtmiştik. Terörle Mücadele eden ve edecek olan güvenlik güçlerinin bu stratejiyi ve teorik altyapıyı net bir şekilde ortaya koyması ve antitezini bu minvalde üretmesi evleviyetle icra edilmesi gereken bir realitedir.Bu teorik alt yapı ithal ideolojiler ile oluşturulmuştur. Ancak PKK’nın belirlemiş olduğu bazı eyaletlerde bu stratejiler yeni yeni filizlenirken bazı eyaletlerinde ise gerçekten Devletin silahlı güçlerini aşan ve zor durumda bırakan silahlı çatışma süreçlerine yol açmıştır. Bu stratejik süreçlerin ülkemiz açısından ne derece uygulanabilir olduğu PKK pratiğinden açıkça ortaya çıkmaktadır. Konferansı (15–26 Temmuz 1981) büyük önem arz etmektedir. Bu ve diğer birçok hususi nedenden ötürü PKK askeri yapılanmaya öncelikle önem vermektedir. PKK’nın silahlı gücünün veya askeri yapılanmasının sistematik hale getirilmesinde çıkış veya başlangıç noktası olarak gösterebileceğimiz PKK 1. Giap’ın. Silahlı güçlerin ilerleyen aşamada Parti-Cephe-Ordu üçlüsünün ordu ayağını oluşturması amaçlanmıştır. Che Gueveranın veya Lenin’in gerilla mücadelelerini harmanlayarak kendine münhasır bir gerilla savaşına giren PKK yukarıda ifade edilen temel savaş stratejilerini teorik olarak belirlemiştir. Mao’nun.

Gerilla Kürdistan tarihinde. Mücadelenin bu biçimde tahlil edilmesi. s:102 84 .146 “…Gerilla geliştirilmeden Kürdistan koşullarında siyasi sonuçlar alınabileceğini. gerilla grupları. halk ayaklanmasının hazırlıkları ve sorunları daha şimdiden partinin gündemine getirilmeli..konferansla birlikte silahlı propaganda faaliyetleri sistemli ve organize olmuş stratejik bir gerilla mücadelesinin temelinin atılmasına vesile olmuştur. Bu konferanstan bazı alıntılar yaparak Gerilla ve askeri yapılanmaya yapılan atıfları görelim.g.e. gerilla ordusu ve giderek halk ordusunun örgütlendirilmesi bu alanda kurulacak örgüt biçimlerindendir…” Askeri örgütlenmenin özellikle vurgulandığı 1. küçük silahlı gruplar. Kürdistan tarihinde. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde diğer ülkelere kıyasla daha büyük ve önemli bir rol oynayacaktır… Kürdistan’da sabırla ve özenle hazırlanmış bir gerilla mücadelesinin gelişmesi içinde ve onunla birlikte geniş kitlelerin ayaklanması beklenmelidir… Bu durum şimdiden akılda tutulmalı. örgüt biçimlerinin. a. özellikle bu konuda sorumluluk alan arkadaşlar. 62. siyasi amaçlara ulaşılabileceğini sanmak gülünç olur. daha çok askeri nitelikte olacağını vurgular… Askeri örgütlenme açısından. bu iş üzerinde düşünmeye ve planlar geliştirmeye çalışmalıdırlar. Konferans veya toplantı ve bu toplantıya sunulan yukarıda adı geçen Politik Rapor ile bir anlamda PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da öngördüğü 146 PKK 1. Konferansına sunulan Politik Rapor aktaran PKK-2.

. a.e.g. özellikle Lübnan’da dengelerin değişmesine neden olan İsrail’in Lübnan’ı işgali149 uzun vadede PKK’nın Bekaa Vadisine hâkim olmasına vesile oldu.hpg-online.html s:4 erişim tarihi: 18. s: 29 aktaran PKK.Kürdistan’da Zorun Rolü yazısında incelenen Kürdistan Devrimci Savaşının çizgisini tartışmak.g. a. 147 Vietkong tarzı savaş için bkz: Vo Nguyan Giap. Kürtler. aktaran İmset. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. s:91. İmset.151 2. ayrıca bkz: www. Bu hususlar şunlardır. Kongrede merkez komitesinin belirlediği Parti Görevleri içerisinde askeri hususlara değiniliyor.e.g. çev: Mehmet Özsavaş.Vietkong Usulü Uzun Süreli Savaş Stratejisinin147 temelini oluşturan kararlara sahne oldu.net/tr/dizi araştırma /indeks. Bu hususlar PKK’nın ilk saldırılarının temelini atıyor.Kongreye Sunulan Çalışma Raporu 1982. Konferansın sonrasında 1982 Haziran ayında gerçekleştirilen ve orta doğuda.148 1981’de yapılan 1. Kongresinde silahlı birlikler ile ilgili olarak yeni kararlar alınmış. a.90 151 2.g.e s:94.ayrıca bkz: Ahmet Aydın. s:89 149 Cumhuriyet. Örgüt uygulanan taktiğin ve silahlı mücadelenin yetersiz olduğundan dem vurmuş Siverek ve Mardin’de ve bazı bölgelerde yapılan plansız eylemlerin eleştirisi yapılmıştır.s:85–86–87 152 Öcalan. özeleştiriye gidilmiştir. Yöntem yay.12. Ankara–1992. Bu durum PKK’nın dağ kadrosunun eğitsel faaliyetlerinin hızlanması ve gelişmesi için katalizör görevi görmüştür.2.150 PKK’nın 1982’de yapılan 2. 6 Haziran 1982 150 İmset. ayrıca bkz: Vietnam İşçi Partisi Tarihi. Abdullah Öcalan ve PKK.e. Kiyap Yay. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu md:3.06 85 . 152 1. Ankara–1974. a. İstanbul– 1975 148 İmset.g. s:225. a.e. 2.

Kongresi aynı zamanda PKK’nın silahlı güçlerinin 1983 yılında önemli bir kısmının Güney ve Doğu Anadolu’ya yerleşmesine vesile oldu. Bu tarihten sonra 1984 yılına kadar gerilla birlikleri yerleştikleri bölgede etüt yaparak pratiğe geçmenin alt yapısını oluşturmaktaydı.abdullah–öcalan. İmset.154 Ülkeden kaçan Öcalan Suriye’ye oradan da Lübnan’a geçmiş ve 153 http://www.Gerilla Savaşının bazı alanlarda kitle ayaklanmalarına yol açabileceğinin bilincinde olarak şimdiden hazırlıklı olmak ve bu tür gelişmeleri uzun süreli halk savaşına kanalize etmek PKK’nın askeri stratejisinin belirlenmesinde yukarıdaki raporun önemi anlaşılmaktadır. halk ordusunun temel çekirdeklerini yaratmak ve bunun için gereken politik ilişkileri sağlamak 5. 20–25 Ağustos 1982 tarihinde gerçekleştirilen PKK 2.Pratik askeri önderliği Pratik askeri önderliği.. askeri çizgiye uygun olarak ve bu seviyede uygun olarak ve bu seviyede geliştirip güçlendirmek 4.e.Askeri çizgiye uygun olarak örgütsel yapıyı geliştirmek.2006 154 Bayık .67 86 .153 PKK lideri Öcalan 1979’da Şahin Dönmez’in Elazığ’da yakalanması sonrası tek kurtuluş yolunu yurt dışına çıkmakta görmüş ve ihtilal öncesi ülkeden kaçabilmiştir.12. s: 70-73.Bu askeri çizginin uygun alanlarda adım adım pratik uygulanmasına başlamak ve geliştirmek 6. 2. a.g.html. erişim tarihi: 10. s.com/deneme/gerilla.e.Bu çizginin pratikte uygulanabilmesi için gereken pratik planlama ve teknik hazırlıkları yapmak 3.geliştirmek ve partinin askeri çizgisi olarak benimsemek. a.g.

Bu üç takım sırasıyla.e.14 Temmuz silahlı propaganda Takımı 155 Bayık.g. (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan – Kürdistan Kurtuluş Birlikleri)156 Lübnan’da 1973 yılının son dönemlerinden itibaren bölük bölük eğitime tabi tutulan ve gerilla tarzı savaş biçimini öğrenen PKK militanlarını. s:101.21 Mart Silahlı Propaganda Takımı (faaliyet alanı 1984 yılında Hakkâri. Apo’nun direktifleriyle Kuzey Irak’ta.157 HRK yapılanması başlangıçta üç takımdan oluşturulmuştur. a. 157 Ayrıntılı bilgi için bkz: Aydın.104 87 .. Bu yöntem uzun süreli halk savaşının vurgulanması açısından vurgu yapan bir üslupla Kürdistan kurtuluş birlikleri ismi konulmuştur. 1984 yılının haziran ayı sonlarında. Bu militanları sistemli halde savaştıracak temel unsurda ordu yapılanmasına geçmekti. Şemdinli) 2.e. sistemli bir askeri yapılanma içerisinde pratik sahaya sürebilmek için.g.74 156 HRK ismi Vietnam Vietkong usulünden etkilenilerek konulmuştur. 1. a.73.kısa süre içinde Türkiye’de ki örgüt militanlarından öncü 50 kişilik bir grup istemiştir.155 İşte bu militanlar 3–4 sene içerisinde ilk eğitimlerini almış ve sistemli bir askeri bir yapılanmayla mücadele edecek kıvama getirilmişlerdir. Bunun için ilk girişim yapılmış ve HRK isminde askeri bir yapılanmaya geçilmiştir. İmset. s: 72. s. Hakkâri ve Şırnak Bölgesinde bulunan Silahlı Propaganda birlikleri HRK (Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) isminde üst bir askeri yapılanmaya bağlamak suretiyle ilk ordu yapılanması oluşturuldu.

Hakkâri Bölge Komitesi. Kesire yıldırım’ın Bildiriyi hazırlamamasına 158 Çılgınlıktan Sağduyuya. 15 Ağustos 1984 Şemdinli. 1985 yılında ERNK kurulana kadar da cephe faaliyetlerinin işlevlerini de yerine getirmeye çalıştı. Elazığ ve Adıyaman)158 Aygan HRK yapılanması yukarıda gösterildiği şekliyle üç takımdan oluşturmaktadır. İtirafçılar Anlatıyor. ancak örgüt içerisinde bazı sorunlar sebebiyle ERNK’nın kuruluşu ilan edilememiş 1985 yılına kalmıştır. Aydın’a göre. s:101 88 . Bingöl.e.” HRK kurulduğu 1984 yılından 1986 yılına kadar geçen sürede ordu yapılanmasının işlevini icra etmeye çalışmıştır. a.Eruh baskınlarıyla kuruluşunu ilan eden HRK’nın yanında ERNK(Entıya Rızgarıya Netewayı Kürdistan) nın da kuruluşunu ilan etmesi bekleniyordu. Bu iki silahlı propaganda birliğinin biri. HRK yapılanmasını Aydın ise şu şekilde aktarmaktadır. Bu birlikler üçer tane silahlı propaganda grubundan oluşuyordu.18 Mayıs Silahlı Propaganda Takımı (Tunceli. Ancak daha çok silahlı propaganda faaliyeti yapmıştır.Çatak sahasında bir silahlı propaganda birliği teşkil edildi. Ankara–1987.g. no:3. diğeri de Eruh-Şırnak Bölge Komitesi sahasında konuşlandırıldı.159 “1984 yılının Haziran ayının sonlarına doğru Apo’nun talimatlarıyla Kuzey Irak’ta 2 tane Silahlı Propaganda Birliği oluşturuldu.3.139 159 Aydın. Bu birliklerin üst kuruluşuna HRK adı verildi. Bu sorunun sorumlusunu Cemil Bayık. Birkaç ay sonra da Van. Yeni Forum yay. s:138.

ERNK’nın da ilan edilmesi gerekiyordu.2006 162 Çılgınlıktan Sağduyuya. Ki hep hazırladığını söylüyordu.09.s:105 89 . a.Abdullah EKİNCİ (Eşref.Şah İsmail AL (Şehmuz) 8. a. HRK.Bingöllü Ali) 160 Bayık. onun içinde ilan edilemedi… ERNK geciktirildi bu ciddi bir hataydı…” HRK.g. Nedeni de Fatma (Kesire Yıldırım)’nın Kuruluş Bildirisini hazırlamaması.net/tr/diziaraştırma /index.g.e. HRK’yı yönetecek olan askeri konsey 162 bulunmakta idi..108 161 Ayrıntılı bilgi için bkz: www. Bu konseyin üyeleri.g.html erişim tarihi: 18.. PKK için 1984 yılında ve o dönemin şartları içinde dağ eksenli halk savaşının adı oldu.bağlamakta ve etmektedir.161 HRK’nın dağ eksenli savaş stratejisinin ismi olmasının temelinde o dönem içerisinde daha çok Vietnam mücadelesinin inceleniyor olması yatmaktadır. Ama ERNK ilan edilmedi.e.160 bu hatayı şu şekilde ifade “15 Ağustos’la birlikte HRK ilan edildi. Abdülkadir Aygan anlatıyor. s: 107. ERNK’nın kurulamamsı sebebiyle propaganda faaliyetlerini de üstlenmek durumunda kalmıştır.e. s:139 ve ayrıca bkz: İmset. tam belgenin istendiği an hazırlamadığını söyledi. 12345Duran KALKAN (Abbas) Genel Sekreter Ali ÖMÜRCAN (Cemal) Halil ATAÇ (Ebubekir) Mahsun KORKMAZ (Agit) Konsey Sekreteri Halil KAYA (Kör Cemal) 6. a.Sabri OK (Hasan) 7.hpg- online.

6 er ve 3 sivil yaralandı. B–7 tipi roketatar silahları en yaygın bulunanlar arasındadır. Saldırılarda bir er öldü.a. Daha çok mevcut olanla yetinme anlayışıyla silahlanmışlardır. s:104 164 İmset.164 PKK bu şartlar içinde 15 ağustos 1984 günü Siirtin Eruh İlçesindeki Jandarma karakol binasına bir saldırı düzenledi. gruplarda pusula. Çılgınlıktan Sağduyuya… a. “Vietnam’daki Vietkong’un kopyası…” yine Aygan’ın tespitlerine göre 3–3 lük bir sistem üzerine oluşturulan HRK yapılanmasında 3 manga bir takımı. 163 PKK silahlı kanadı olan HRK’nın kuruluşunu ilan etmek için ses getirici bir eylem planlamıştır. Ancak ülkeye giriş yapan militanlar iz ve yol konusunda büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşamışlardır.g.e. Milliyet 18 Ağustos 1984 90 .HRK’nın askeri yapılanmasını Abdülkadir AYGAN şu şekilde özetliyordu. Bir subay.g. HRK militanlarında hafif piyade silahları. subay lojmanları ve ilçe jandarma karakolu tarandı. Bu durum da doğal olarak rasgele bir silahlanma şekli olmuştur.165 Bu eylemin ciddiyeti kamuoyunda sadece sansasyonel boyutunun ötesine geçememiştir. ayrıca bkz. kasatura. s:110 165 “Eruh ve Şemdinli Baskını” Hürriyet.e. Günlerce daireler çizip durmuşlardır. İmset. HRK’nın askeri teçhizat veya silahlanması belli bir sistem ve standarda sahip olmamıştır. 3 takımda bir bölüğü oluşturmaktadır.g. patlayıcı ve dürbün bulunmaktadır. Bu saldırıdan sonra ise Hakkari Şemdinli’de Jandarma subay gazinosu. tabanca.12 Eylül’ün kalıntıları olarak 163 Ayrıntılı bilgi için bkz. s:138. bir astsubay ve bir er hafif yaralandı. Bu süreçte ise Aygan’ın ifadelerine göre üye sayısı birkaç yüz kişi olabilmiştir.e. orta ve otomatik silahlar. a. Her militanda el bombası. HRK iki sene sonra yerini ARGK ya bırakmıştır.

Olaya kısa vadede çözümler üretilmiş ancak orta ve uzun vadede politikalar ortaya konmamıştır. Geçmişte yaşanan tecrübeler ise sadece hatıra ve anarşi olayları olarak düşünülmüş ders çıkarılacak yönleri görülmemiştir. Değerlendirme. Ne sıkıyönetim ne de polis güçleri bu alanda kayda değer bir çalışma yapmamıştır.” 15 Ağustos PKK’nın sıçrama noktası olduğunun farkında olan Emniyet yetkilileri veya güvenlik güçleri olayın derinliği ve ayrıntısı konusundaki malumatlara daha sonraki yıllarda ulaşabileceklerdir. aynı tarihte askeri gücü olarak Kürdistan Kurtuluş Birliği (HRK) nin kurulduğu ilan edilmiştir.M. Eruh-Şemdinli eyleminden 2 yıl sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bir çalışmada bu eylemin mahiyeti hakkında bilgi vermiştir.G.166 “PKK…1983 başlarından itibaren Türkiye’de sürdürülen hazırlık çalışmalarının hedeflenen düzeye vardığından hareketle 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı eylemleriyle silahlı direnişi başlattığını açıklamıştır. Bu çalışmada şu şekilde bir çalışma yapılmıştır.167 Öcalan HRK’nin kurulması için çıkış noktası olan 15 Ağustos Eruh-Şemdinli eylemi hakkında yaptığı yorumlarda özeleştiri yapmış ve HRK’nin 166 Kürdistan İşçi Partisi. Fakat sorun militarist bir vizyona havale edilmiş ve çözümü kısırlaştırmıştır. Keza. 91 . Aslında sorunun bu boyutu diğer kurumları daha çok alakadar etmektedir.düşünülmüştür. E. Ankara- 1984–1986 167 Şahin Dönmez gibi üst düzey örgüt üyesi yakalanmış olsa da PKK’ya verilmesi gereken önem ve alınması gereken tedbirler yeterli ölçüde alınmamıştır. Sorunu askeri ve polisiye tedbirler dışında yorumlanmaması sorunun sosyal ve ekonomik boyutunun büyümesine ve bölgenin PKK nın arka bahçesi haline gelmesine yol açmıştır.

Etüt: ERNK. kongresine sunulan Politik Rapor.168 “…Bununla savaşımla 15 Ağustos atılımı gerçekleştirildik. 169 HRK 1985 yılında ERNK’nın kurulmasıyla rahatlamış ancak bu profesyonelleştiği anlamına gelmemiştir. Örgütün bu gerileme dönemini atlatabilmesi için cephe faaliyetlerinin ayrılması ve profesyonelleştirilmesi gerekmiş ve bu amaçla 21 Mart 1985’te ERNK kurulmuştur. savaşa hazırlanmamıştı.” 15 Ağustos eyleminden sonra PKK Çukurca’da 8 erin şehit edilmesi karışmış.tecrübesizliğini ifade etmiştir. Kürdistan Halk Kurtuluşu. Öcalan’a göre 15 Ağustos eylemi. ilerleyen süreçte “Gerileme” dönemine girmiştir. İstanbul–1993 s:170 169 Ayrıntılı bilgi için bkz. EGM Terör Dairesi. Bu temelde yaptıklarının gerilla mı. Ankara–1986 92 . Tabi ki yol açılırken oradaki silahlı güçlerimiz gerçekten silahlı savaş birlikleri esprisine göre seferber edilmemiş. Bu bir kez daha ortaya çıkardı ki eğitimimiz. isyancılık mı olduğu belli değil. Dağ kadrosunun veya ordu yapılanmasının profesyonelleşmesi için bir sene sonra ARGK isminde (Kürdistan Halk Kurtuluş 168 PKK 4. yönetimimiz bu işlerde yetersiz kalmıştır. görevlerimiz. Atılımla birlikte üçer beşer kişilik gruplar temel alınmaya başlandı. Bunun temelinde yatan esas sebepler yukarıda Öcalan’ın ifade ettiği hususlardır. Taslağı 1982’de hazırlanmış olan ancak yürürlüğe giremeyen “Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi” ya da orijinal adıyla “Eniya Rızgariya Netewayı Kürdistan” kurularak örgütün propaganda veya cephe faaliyetlerini üstlenmiştir. Öcalan örgütün zafer sarhoşluğuna kapıldığını dile getirmektedir. Zağros yay.

Yine örgüt yayınlarında bu husus açıkça görülmektedir.html s:4 erişim tarihi: 18. Bu açıdan ARGK yakın tarihi gerçeklerin ve olayların ortaya konmasında önemli bir aşama olacaktır.”170 HRK.12. HRK’nın direnme ruhu farklıydı. Örneğin 171 “HRK komutanlarından Abdullah EKİNCİ arkadaş Kürdistan Devrimciliğinin örnek bir ismiydi. Gerillacılıkta içimizdeki en tecrübeli arkadaşlardan biriydi.net/tr/dizi araştırma /index. 93 . Her ne kadar profesyonel olmasa da HRK’ nin örgüt için anlamı büyüktür. 170 www. Agit (Mahsun KORKMAZ) arkadaşın şehit düştüğü çatışmada yaralanan Kalender İLHAN adlı arkadaş düşmanın eline geçmemek için 15 Ağustos atılımından sonra bombasını kendisinde patlatan ilk arkadaş oldu.Ordusu) bir örgütlenme ile yeni bir aşamaya geçilmiştir. Örgüt militanlarına göre “çok sayıda isimsiz kahraman HRK komutanlığı ile militanlığını yapmıştır.hpg-online.06 171A.y.g. PKK’nın filizlenme aşamasında oluşmuş bir yapılanma olması sebebiyle hep örgüt için samimi ve “dava adamı” olanların olduğu bir yapılanma olarak görülmüştür.” İşte HRK geçmişten günümüze örgüt için duygusal açıdan önemli bir yere sahip olagelmiştir. HRK yapılanmasının revize edilmesiyle oluşan ARGK ise daha profesyonel ve konvansiyonel bir yapılanma haline gelecektir ve Güneydoğudaki katliamların mimarı olan yapılanma olacaktır.

PKK.g. ORTA EYALETİ (Diyarbakır-Muş-BingölElazığ’ın Bir Bölümü).e.. 2. s:119. a.g. 4.e. GARZAN (Batman-Kurtalan-SasonBitlisin bir bölümü). Helve Kampı adı değiştirilerek Mahsun KORKMAZ Akademisi olacak. eyaletlerde bir ya da iki hareketli ana birlik kurulacak. s:300. diğer yandan takım ve gruplar şeklinde 94 .”Bu eyaletlerin altında Bölge komiteleri.Kebap-Hakkâri-Van). Türkiye Kürdistan’ında faaliyetler 7 eyaletçe yönetilecektir.Kongreden sonra alınan kararlar içerisinde askeri ve cephe yapılanmasındaki değişiklikleri içeren hususlar şunlardır.172 3. Lübnan Bekaa Vadisindeki Helve Kampında yapılan 3.173 1. a. Bu akademi PKK’ya.(b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan – Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 30 Ekim 1986 PKK’nın 3. Askeri mücadelenin genelkurmayı olarak ARGK Konseyi kabul edilecek 3. 174 Bu sözde eyaletler sırasıyla.174 172 Aydın. Şehirli. DERSİM (Tunceli).302 İstanbul– 2000. HRK isimli teşkilat kaldırılarak yerine ARGK(Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan) kurulacak. a. örgüt için silahlı çatışmaların boyut değiştirmesine neden olan esas dönemeçtir. bölge komitelerinin altında ise yerel komiteler olacaktır. MARDİN. s:114 173 Aydın.e. Kongresi.g. ARGK’ya askeri siyasi bilgiyle donatılmış komutanlar yetiştirilecektir. Kuvvetli bir tabur çapında tutulacak. BOTAN(Siirt-Şirnak-Ulu dereB. Kongre geçmişte yapılanların muhasebesi ve bu minvalde yeni dönemde nelerin yapılacağının tespiti ile tertiplenmiştir.g. ARGK savaşçıları bu komitelerce yönetilecektir. GÜNEY-BATI (Urfa-Antep-Adıyaman-Maraş).. a.e. 5. SERHAT (Kars-Ağrı).301.2.

Bu açıdan PKK. s:94 176 www.hpg-online.s:136-159 175 Ahmet Cem Ersever. ERNK’ya bağlı cephe teşkilatların oluşturulması kararı alınmıştır. İdeolojisi ve Yöntemi. Yargılama esasları kanununun çıkarılması 9.176 “1973 yılında grupla başlayıp.6. Devlet hizmetlerine sabotaj kararı alınması 14. GKK’larını saldırılarla dağıtma kararının alınması 12. Askerlik kanununun çıkarılması 8. PKK(Kürdistan İşçi Partisi)Tarihi. Eyalet yapılanmaları ve bunların ARGK ile bağlantısını sağlamışlar ve ARGK’yı tam teçhizatlı bir ordu haline getirmenin alt yapısını hazırlamışlardır.e. Bölge halkının örgüte lojistik desteğine ilişkin yükümlülüğün karara bağlanması 10. Ankara -1999. Şehir faaliyetlerine başlanması 13.html s:4 erişim tarihi: 18. Zorunlu vergilendirme yasasının çıkarılması 11. Nihat Ali Özcan. PKK’nın askeri örgütlenmesinde yeni bir aşama olarak kabul edilebilecek olan ARGK’nın kurulmasının temel sebebi örgütün kabuk değiştiriyor olmasıdır.12.g. ayrıca bkz: Dr.06 95 . Her bölgenin bir y da iki gerilla takımı ve grupları her yerelin ise grubu bulunacaktır.Asam yay. Üçgendeki Tezgah. Ankara1993..Ocak yay. ERNK ve ARGK yönetmeliklerinin yayınlanması 7. öncü kadrolardan Haki KARAER’in öldürülmesinin anısına 1978 yılında partileşerek devam eden ve 15 Ağustos 1984 yılında Eruh-Şemdinli baskınlarıyla silahlı mücadele başlatan Kürt Özgürlük Hareketi 1986 gerilla birlikleri bulunacaktır.175 PKK yukarıdaki 3. Kongre kararlarından da anlaşılacağı üzere profesyonelleşmeye başlamıştır. s:119.”Aydın a.net/tr/dizi araştırma /index.

yani Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusuydu. Halk ordusu deyimini ise sayılarının artması yüzünden kullanmışlardı.178 Halk ordusu kavramı yukarıda yer alan Ergun Gökdeniz’in ifadeleriyle daha net anlaşılmaktadır.yılına gelindiğinde yeni bir askeri örgütlenmeye girmek zorunda kaldı. PKK’nın ARGK yapılanmasının oluşmasına ve/veya yeni bir örgütlenmeye gitmek zorunda kalmasının sebebini en net açıklayanlardan birisi de şu an PKK’nın Halk Savunma Komitesi başkanlığını yürüten Duran Kalkan’dır. Bir başka anlamda bu. kurulacak bir halk ordusuna doğru son adımdı. İran’daki mücahidin halk gibi bir milis kuvvetiydi.html s:4 erişim tarihi: 18.179 177 İmset.e. Duran Kalkan bu hususu bir röportajda şu şekilde aktarmıştır. s: 48 179 www. (militanların) bir sorumlu yerine bir komutanın liderliği altında girmesiydi. ARGK’nın kuruluşunu Mardin Eski Valisi Ergun GÖKDENİZ şu şekilde yorumlamıştı.06 96 .e.g.net/tr/dizi araştırma /index.g. s: 120 178 A.hpg-online. a. daha profesyonel bir yapılanma kurulması zorunluluk halini almıştır.” HRK yapılanmasına yoğun katılımların olması ve HRK’nın bu katılımlar karşısında amatör kalıyor olmasına karşı. Bununla gerilla savaşı arasındaki fark.12. 177 “ARGK. Bu bildiride silahlı propagandanın gerilla aşamasına geçmesi için taktiksel hareket ve halk ordusunun kurulmasına karar verilmiştir. biçimseldi.” ARGK’nın kuruluşu ve stratejisi konusunda 30 ekim 1986 tarihinde yayımlanan bildiride açıklık getirilmiştir. Yeni örgütlenmenin adı ise ARGK.

g. rolünü tamamlamış gördü. ARGK’nın stratejisine de değinmek gerekir. Bir aşama tamamlanmış. yaklaşımlar zorlayıcı oldu. Bu sonuçlar 1986 ‘da yapılan 3.e. Kongre gelişmeler açısından HRK’yı dar yetersiz buldu. hem de silahlı propaganda düzeyinde mücadelenin yeterli bir düzeyde geliştiği tespit edilerek askeri örgütlenmede daha yeni bir aşamanın geliştirilmesi gerektiği kararlaştırıldı. yürütülen tarz. askerileşemeyen. yeni bir aşamaya silahlı direnişle geçilmiş oldu. a. Devletin saldırıları daha planlı. bunun hataları eleştirilip özeleştirisi yapılarak düzeltmeye gidildi.“1985’e biraz zor girmiştik. 85’te kayıplar verdik. Hem mücadelenin siyasi. Onun yerine ARGK’ nın kuruluşunu kararlaştırdı. yurt dışında geçirdiğimiz bu kısa süreçten sonra ülkeye nihai dönüşümüzün koşullarını gerçekleştirdik. Bugünden itibaren yurt dışına dönüş olmayacak. Kongrede değerlendirildi. Bu ordu benzeri yapılanmasının stratejisini Öcalan bir açıklamasında şu şekilde ifade ediyor. O süreç tabi birçok bakımdan zorlayıcı oldu. askeri bakımdan ustalık göstermek o zaman gerekiyordu. bir daha hiçbir zaman gitmeye zorlanmadan oraya yerleşmemiz ve tabanımızı geliştirmemiz için uygundur. s:121 97 . Görevlere yeterince yaklaşamayan. Dağlarımız ve halkımız. örgütlü olarak bu yıl gelişti. askeri gelişme düzeyi değerlendirilerek izlenen taktikler.” Duran Kalkan’ın özetlediği ARGK kuruluş sebebinden sonra.180 “Evet. Yönetmeliğini yeniden hazırlayarak bir ordu yönetmeliğine göre tarz ve taktiğe kavuşturdu. Taktik yaratıcılık.” 180 İmset.

2006 183 “ARGK ile gerilla yaygınlaştı” www. Açılım yapıldı. büyük silahlı birliklerin oluşmasını sağlamış ve sistematikleştirmiştir.ARGK’nın stratejisini makro planda değerlendiren Öcalan’ın görüşleri ve beyanlarının yanında ARGK’nın amacını savaş örgütlerini birlik düzeyinden çıkarıp ordu düzeyine ulaştırmaya çalışmak şeklinde de yorumlayabiliriz.. Bu açılımla büyük eylemler ve katliamlar gerçekleştirilmiş hatta dağ birlikleri sivil ve masum halkı da bu çatışmanın bir parçası olarak görmüş ve onları da öldürmeye başlamıştır.net/tr/dizi araştırma /index. Yurt dışında Avrupa merkezli bir teşhir kampanyası vardı. EK–2:PKK Kronolojisi 182 Özellikle 87–88 yılları sivillere yönelik eylemler yılıdır. ARGK Bölge güçlerinin üzerinde hesap yapan denge gücü haline geldi.12. Bu ARGK ile aşıldı. ARGK ile katılımlar oldu.” ARGK’nın bu derece aktif konuma gelmesi ve genişlemesi beraberinde bazı sorun ve sıkıntıları da 181 1986’dan sonra yaşanan katliamlar için bkz.183 “ARGK’nın etkisiyle geniş halk kitlelerine ulaşıldı.182PKK’nın önemli isimlerinden ve öncü kadrolarından sayabileceğimiz Ramazan Topbaş ARGK’nın etkisinin önemini ve vardığı notayı yapılan bir röportajda şu şekilde özetlemektedir.hpg-online.com/tarihten erişim tarihi: 16.06 98 . Keza 1986’dan sonra yaşanan silahlı çatışmalar bunu açıkça ortaya koymuştur. Ve artarak sürdü. Ayrıntılı bilgi için bkz: www.181 ARGK kurulmasından kısa süre sonra etkisini hissettirmeye başlamış.12.html erişim tarihi: 18..pkk-gerçeği. Diplomatik ve siyasal ilişkilerin açılmasını sağladı.

Ciddi komuta ve öncülük sorunu çıktı. Komuta edilemedi. THKP.Üstlenmesinden. Diriliş devriminin tamamlanmasını sağladı. Bu hususu diğer bölümde inceleyeceğimiz için burada kesiyoruz. Bu hususu yine Topbaş şu şekilde yorumlamaktadır. öncü savaş ve gerilla mücadelesiyle yapılabileceğini vurgulamaktadır.185 Öcalan’da Mahir Çayan’ın tespitlerini kabullenmekte ve öncü savaş olarak nitelendirdikleri dönemin halkın öz savunmasını ortaya çıkarmanın yol ve yöntemlerinin bulunmasını zorunluluk olarak görmektedir.g. mevzilenmesi ve savaştırılmasına kadar ciddi problemler çıktı.y.184 “…Ancak bu büyümeye güç getirilemedi. Kadının ordudan uzaklaştırılması bu zorlamadan ileri geldi.1971 99 . Faturası da çok ağır oldu. "Halk Savaşı" olarak nitelendirilen yöntemi.getirmiştir. Ancak bu savaşın verilebilmesi içinde halk ile sürekli birlikte ve onun içinde yürütülmesi gerektiğini de hatırlatmaktadır. Dağ kadrolarında çok ciddi sosyal ve psikolojik problemlerin yaşandığı yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerce beyan edilmektedir. Yaşanan sorun ve zorlamalarına rağmen ARGK müthiş bir direnme savaşı verdi. 184 A. 185 İhtilalin Yolu Bildirisi. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi. Öncülük rolü yerine getirilemedi. ARGK örgüt içerisinde halk savaşının adı olarak anılıyordu. Mahir ÇAYAN.” Topbaş’ın ARGK birliklerinde yaşanan sıkıntıları kabaca belirtmesi aslında olayın iç yüzünü tam olarak ortaya koyamamaktadır. Çözüm bulunamayınca bu tür kestirmeci yaklaşımlara gidildi.

Öcalan’ın eleştirisinden sonra PKK 4. 1987 yılından 1989 yılına kadar yaşanan kanlı eylemlerden bir kaçını belirtmek dönemin ve bölgenin vahim durumunu göstermek açısından önem arz etmektedir.g.e. 10 Erkek. (16 Çocuk. Toplam 30 190 Kişi) • 20 Ağustos 1987. Pınarcık köyü katliamı. Bu kanlı eylemler öyle bir noktaya geldi ki. bu savaşta ya korkutup pasifize etmek. a. Şırnak'ta kanlı baskın. Toplam 8 kişi)189 • 20 Haziran 1987. 2 Kadın.e. ya da “Zorun Rolünü” kullanarak kendi saflarına çekmek rolü düşmüştür. Uludere ilçesi. Özellikle 87–89 yılları arasında masum vatandaşlara yönelik katliamların sorumlusu olan yapılanma olarak tarihe geçti.186 ARGK militanları için halkı.187 • 22 Ocak 1987 Hakkâri. (14 Çocuk. 186 Ersever. Nusaybin ilçesi. 13 ölü. 3 Yaralı” 20 Ağustos 1987 Milliyet Gazetesi 100 . Ortabağ Köyü Katliamı 188 • 7 Mart 1987. Toplam 24 kişi)191 • 12 Ekim 1987. s:309 187 Katliamların ortaya koyduğu manzarayı daha iyi idrak edebilmek için bkz: Resimler. Kongresinde (26–31 Aralık 1990 Irak-Haftanin) kitlelere karşı şiddet uygulaması görünüşte terk edildi. s:94 ayrıca bkz: Şehirli. s:310 188 Bkz: "İki evde 8 ölü” 24 Ocak 1987 Hürriyet Gazetesi 189 Bkz: “PKK uslanmadı” 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi 190 Bkz: “Soykırım İşte Bu” 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi 191 Bkz: “Eşkıya Eruh’ta Köy Bastı: 25 Ölü. sonunda bu eylemlerin mimarı Öcalan tarafından bile eleştirildi. Siirt. Açıkyol Köyü Katliamı. 8 Erkek. (6 Çocuk.Ömerli ilçesi.ARGK 1986 yılından itibaren bölgede şiddetli bir çatışmanın başlamasına vesile oldu. 6 Kadın. a. Kılıçkaya köyü katliamı.g.

Milliyet Gazetesi) • Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Güneyce Köyü Çifte Kavak Mezrasını otomatik silahla tarayan. Fındıkbucağı Yağızoymak köyü katliamı192 • 24 Kasım 1989. Derebaşı köyü katliamı.06. Eruh ilçesi.1987. (22.• 28 Mart 1988. (25. Milliyet Gazetesi 193 Bkz: “Yine PKK Vahşeti: 21 Şehit” 26 Kasım 1989. Yüksekova ilçesi.(24. Milliyet Gazetesi) • ARGK Militanları. benzin dökerek evleri yaktılar. Milliyet Gazetesi 194 Bkz: “Hain Baskın: 6 Ölü” 28 Şubat 1990. Hürriyet Gazetesi) 192 Bkz: “PKK boğdu” 30 Mart 1988. (23. el bombası attılar.194 Bu dönem içerisinde yaşanan katliamlara ilişkin bazı örnekleri açarak ARGK’nın katliamlarının vahametini ve ciddiyetini ortaya koyabiliriz.1987-Hürriyet) • ARGK militanları Ağırman ve Akçay ailelerine ait evleri otomatik silahlarla taradılar. Yedisi çocuk 10 kişiyi öldürdüler. Bu katliamda 6 kişi yaralandı.1987: ERNK-ARGK Birlikleri Mardin’in Başyurt köyü efeler mezrasına düzenledikleri kanlı bir saldırı ile 18 köylüyü öldürdüler. Hürriyet Gazetesi 101 .01. Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde eşine az rastlanan bir katliama girişerek 16 sı çocuk. 30 yurttaşımızı öldürdüler.1987.09. Silopi ilçesi.01.1987. roket ve el bombası atan PKK militanları aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişiyi öldürdü. • 24. İkiyaka köyü katliamı193 • 26 Şubat 1990.01. Hakkâri.

Öncü örgütlenme yetmedi mi. Hatta ona çok zarar veriyor. a. Bunlar aslında gerillayla birlikte savaşıma. Bu açıdan PKK sözde 3.195 ARGK’nın halka yönelik katliamlarının hızla artması ve belirlenen çizgiyi aşması bu katliamların birincil sorumlusu Öcalan’ın bu eylemleri ve bu tarzı eleştirmesine yol açmıştır. 1986 yılında kurulan ARGK’nın katliam kronolojisi 1987 ile 1990 arasında yoğun bir dönem yaşandığı bilinmektedir. ARGK’ya ve/veya gerillanın genel durumuna yönelik eleştirilerini aktaracak olursak. s: 185 102 .• 5-Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Neşeiçi Köyü Çobandere mezrasını basan 100 kadar PKK militanı. evlerini roketatar mermileri ve el bombalarıyla yakıp yıktılar. gerilla bölgesinde korunmaya alınması gerekirken. 13 yurttaşı öldürüp.e. düşman bunları ya ajanlaştıracak-korucu haline getirecek. Bunlar ciddi sorunlardır. Gerillanın. kongre sürecinde (86–90) yapılan stratejik hataları Öcalan 4.196 “…Gerilla doğru dürüst halka yaklaşmasını bilmiyor. kongresi ile 4. halka yaklaşımı böyle zarar verici oldu mu.ya da göç ettirecektir. (12. Böylece kendi öz tabanımızı bizden koparacaktır. Nitekim birçok alan şimdi bu durumdadır. bu iş gelişmez. özel savaşın etkisine ve pasifikasyonuna terk edilmişlerdir.1987.” 195 Halka yönelik katliamların ulaştığı boyutu anlayabilmek için bkz: EK-1: PKK Kronolojisi 196 Politik Rapor-4.Milliyet Gazetesi) Yukarıda verilen örnekler ARGK’nın yapmış olduğu katliamlardan bir kaçıdır. Onbinlerce kişi göç ettirilmiştir. kongreye sunulan politik raporda eleştirmiştir.10. Eğer biz halka yardımcı olmaz ve örgütlenmezsek. halk ayaklanmaz.g. Özel savaşın merhametine terk edilir.

Ayrıca ARGK’nın yeni dönemde ki politikasını da belirleyen Öcalan bazı stratejileri ve önerileri öne sürmüştür. Öcalan gerillanın hatalarını ve yapması gerekenleri şu şekilde sıralamaya devam ediyor. 197 A. Gerilladan destek alamayan bir halk hareketi. s:173–174–175 103 . Gerillanın yaklaşımını düzeltmek.e. halkı koruyan yaşatan.e. Gerilla. karşılıksız el koyan tutumları affetmek gerekmektedir. bizzat korumaya dönüştürmek.Öcalan’ın 1987–89 sürecinde halka yönelik katliamların sonucu oluşan tepkilerden ötürü gerillaya yönelik eleştirileri halkın gönlünün kazanılması gerekliliğine ve onları kendi saflarına çekmesi hususunda yapılan eksiklik ve hatalara yönelik olmuştur. 198 ARGK’nın 1986 yılı ile 1990 sürecinde yaptığı en büyük stratejik hata yukarıda belirttiğimiz halka yönelik katliamları olmuştur. s:185 198 A. halk ayaklanmasından destek almayan bir gerillada yenilmeye mahkûmdur.g.” Öcalan yapılan yanlışlardan sonra 4 yıllık süreçte halkın önemini şu sözlerle ifade ederek gerillaya yol gösteriyor.197 “…Gerilla’nın halka yaklaşımı sağlıklı olmadığı gibi. halkın malına. ona zarar veriyor.g. onu kendi öz kişiliğine kavuşturan bir gerillayı yaratmak. canına el uzatan. s:182 199 A. Bunlardan bazıları şu şekildedir:199 “Halka zarar veren tutumları yerle bir etmek. Öcalan’ın temel eleştirileri de bu hususa yöneliktir.e. bizim için vazgeçilmez bir görevdir.g. nasıl ki gelişmemeye mahkûmsa.

Öcalan’ın 4. Özellikle bu politik rapordan sonra ve PKK’nın 1988 Darbesi200 sonrası ARGK tecrübesi artmış halde ve yapılan stratejik hataları da azaltarak silahlı çatışmalara devam etmiş ve 90’lı yıllardan sonra bölgedeki terör olaylarını katlayarak arttırmıştır. daha az ses getirecek katliamlara devam etmiştir. vuruş tarzı. düşmana çok zarar ve kayıp verdireceğimiz hedeflere yöneleceğiz. Rasgele hedeflere yönelmek.201 200 1988 darbesi hakkında bkz: Bayık. Bir bütün olarak gerilla taktikleri uygulanmalıdır. Planı aşan veya uygulanamaz duruma getiren hususlara dikkat edilmelidir.g. Kongre’den sonra yaptığı stratejik hamleler amacına ulaşmış ve ARGK’nın 90 yılına kadar 1300 olan militan sayısı 93 yılında 10 bin civarına gelmiştir. bizim en az kayıpla en fazla yarar elde edeceğimiz. s:136 201 Her ne kadar PKK halka yönelik tutumlarında eskiye nazaran olumlu hareket veya politika izlemiş olsa da.” 104 .e.. en can alıcı hedeflerine. 3 yıl gibi kısa bir sürede bu sayının bir anda artmasında 90 sonrası örgüt dağ kadrosunun halk üzerinde kısmi olumlu ve sempatik politikalar izlemesi de bir etken olarak görülebilir. Zaten PKK halka karşı şiddeti 1990 yılındaki sözde kongrede “görünüşte terk etmiştir. bu ve benzeri hususlara değinerek açmıştır.halkın her türlü değerine sahip çıkmalı ve karşılıksız hiçbir şey almamalıdır. Toplanma-dağılma hareket tarzı. toplu katliamlar yerine. Düşmanın en stratejik. pusular ve çok çeşitli vur-kaç taktikleri üzerinde dikkatli ve titizlikle durmak gerekmektedir. Planlar. Özellikle korucu köyleri olarak gördükleri köylülere saldırılar devam etmiş.” Öcalan gerillanın yapması gerekenleri. bizim vuruş tarzımız olamaz. üstlenmeler. gerçekçi ve ani değişikliklere açık olmalıdır. yine de halkın temel değerlerine zarar vermeye devam etmiştir. a.

g.67 204 İsmet a. A. 203 Bkz.g. Zorunlu alma (köy baskınlarıyla kaçırılarak) iii.e. PKK bu dönemde askerlik yasası çıkarmış ve zorla gençleri ARGK saflarına katmıştır.205 202 Ayrıntılı bilgi için bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname” PKK. s:189–191 205 Gerillanın kuruluş esasları…a.202 Bu talimatnamede örgüte katılım 3 şekilde olmaktadır.e.g.g. 203 i. ARGK ile ilgili ayrıntılı ve sağlam kaynak PKK üst kadrolarında bulunan “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” kitabıdır. İsmet. Eğitim orta kademede ise 45 gün siyasi ve 15 gün askeri olmak üzere 2 aydan oluşur. PKK MK Kararları.204 ARGK saflarına katılanlar öncelikli olarak “Gerilla(savaşçı) Adayı Eğitim Programı” adı altında eğitime alınırlar.g.e. s:57.Buna karşılık güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almada geç kalmıştır.g. Lübnan aktaran: Özcan a.e. ERNK’nın diğer örgütlerinden katılım şeklinde girerler. Bunlar.. 192 105 . Bu eğitim 20 gün siyasi ve 10 gün askeri olmak üzere toplam 30 günden oluşur.e. ayrıca bkz: PKK Askerlik Yasası . a. Gönüllü katılım ii. ek-f . 1990 sonrası ARGK’nın değerlendirmesine değinmeden yapılanması ve eğitimi hakkında genel bir değerlendirmede bulunacağız.e. Akademi eğitim programı olarak bilinen ve özellikle Mahsun Korkmaz Akademisinde verilen ve komutan olacak kişiler için yapılan eğitimde ise 2 ay siyasi ve askeri eğitimle de 3 veya 4 aylık bir eğitim gerçekleşir. ARGK ile ilgili tüm teorik bilgiler bu kitapta yer alıyor. Lübnan s: 282-283 aktaran İMSET a.

Düşmanın askeri taktikleri 4.Partimiz ne istiyor? 7.ARGK yönetmeliği 10 Günlük Siyasi Eğitim Programı (B) 1.ARGK’nın yeni katılan militan adaylarına verdiği eğitimde ki temel hususları şunlardır.Gerillanın temel eylem biçimleri (pusu. nasıl ve neyle savaşıyoruz ve nasıl kazanacağız 8.Niçin. Savaşçı Adayların Eğitim Programı206 (A) 1.Yemin İkinci Devrenin 30 Günlük Eğitim Programı 5 Günlük Askeri Eğitim (A) 1.Savaşçının özellikleri 6.Partimiz niçin ortaya çıktı ve gelişti? 6.Savaşçıların bilinç düzeyini ve durumlarını öğrenmek amacıyla test(güvenlik için) 2.Kürdistan Toplumu 3. s:423.Birlikte bulunan silahların sökülüp takılması 2. ek-f.Halk Kimdir? 4.Yurtseverlik ve Devrimcilik nedir? 5. 106 .Yürüyüş ve konaklamada dikkat edilecek hususlar 3.g.Parti Tarihi 20 Günlük Siyasi Eğitim Programı 206 Özcan.Kürdistan Tarihi 2.Düşman kimdir? 3. a. ayrıca bkz: Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname.e. baskın ve sabotaj) 5.

Gerilla Savaşı 9. Mayın. alayı. Eyalet.Parti Ahlakı ve Kültürü 5. s:192 107 .Patlayıcılar 4.4.Üslup ve Tavır (B) 1.Halk Savaşı 8.Komutanın Özellikleri 10. Gerilla birliklerinde örgüt yapısının büyümesinde 3–3 lük bir sistem esas alınır. Büyüme. a. Bir gerilla mangası koşullara göre 7 ile 11 savaşçıdan oluşur. Bunlar.Yemin 10 Günlük Askeri Eğitim ARGK’nın askeri yapılanmasında en küçük gerilla birliği.. tugayı ve tümeni biçiminde devam eder.Özel Savaşın Niteliği Ve Taktikleri 7. Lübnan.Silahlar 2. gerilla taburu.Halk Patlayıcıları 5.g.Bomba. Roketatar 3.Hareketli Birlikler 2.Halk Savunma Birlikleri şeklindedir.Gerilla Taktikler 7. Bu yapılanma Merkez. s:58 aktaran İsmet. ARGK’nın bu yapılanma şekli 207 PKK Askerlik Yasası. PKK-MK Kararları. Üç gerilla mangasından bir takım.207 ARGK’nın pratik sahadaki örgüt yapısı üç ana bölümden oluşur. üç takımdan bir gerilla bölüğü oluşur.Bağlama Tuzak Biçimleri 6.e. Bölge ve Mahalli Komitelerden oluşur.Yerel Birlikler 3. 1. manga esasına göre örgütlenir.Türk Burjuvazisinin ve Ordusunun Özellikleri 6.

e. ARGK yapılanmasına geçtiği süreçte.g.MAYINLAMA Tüm bu eylem biçimlerinin ortak özelliği asimetrik tehdit olmalarıdır.208 ARGK Yönetmeliği md.PUSU 2.g. Terör örgütlerinin ortak özelliklerinden biriside asimetrik şiddet uygulamalarıdır. Halk Milisi olarak görülen Halk Savunma Birlikleri geniş kitlelerin silahlı örgütlenme biçimidir.193 209 ARGK Yön.SABOTAJ 4..İki el bombası 208 İmset. yani 1986 yılında silahlı propaganda üyesi militanlarda bulunan silahlanma ve donanım 1990’a göre çok daha geriydi. Bu yapılanma içerisinde yerel birlikler bölge-mıntıka düzeyinde halkı örgütleyen.17’ye göre.211 1. 1986’da bir militanda. Başka bir deyişle.210Bunlar: 1. kitle silahlı kuvvetleridir. ARGK’nın bu yöntemleri de bu açıdan değerlendirilebilir. Md-17 210 İsmet. a.bölgedeki halkın örgüte katılımını ve militan sayısının artmasını hızlandırmak amacıylada yapılmıştır. halk savunma birliklerini ve halk komitelerini koordine biçiminde çalıştıran. Gerilla birlikleri esasına uygun olarak örgütlenirler. İstanbul.Bir AK–47 tipi Kalaşnikof tüfek ya da piyade tüfeği 2. yerel eylemlere katılan birliklerdir.209 ARGK’nın eylem biçimi beş ana başlık altında toplanır.BASKIN 3. a. 13 ağustos 1989. PKK. s:17 108 . s: 192.e.SUİKAST 5.s:194 211 2000’e Doğru Dergisi.

212 İmset.Kasatura 9.En az altı dolu yedek şarjör 6. Em. uyku tulumu ve ihtiyaçlar Yukarıda belirtilen materyaller aynı dönem içerisinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin elinde bulunan materyallerle karşılaştırıldığında eş değer hatta daha ileri seviyede olduğu yorumunu yapabiliriz. uyku tulumu ve ilaç ARGK militanlarının 1990 yılında donanım olarak sahip oldukları materyaller şunlardır. Bu durum PKK’nın ne derece silahlı bir tehdit olduğunu göstermesi bakımından da yeterli bir ölçüttür. Jan. SKY Türk’te yayınlanan belgesel.Albay Erdal SARIZEYBEK Anlatıyor.Sırt çantası.Eğitim ve ordu tipi olmak üzere iki üniforma 2. The PKK (İngilizce basımı).00 109 .Bir Tabanca 3. 30 Ekim Pazartesi saat:21. Kan Uykusu.İki hazır tüfek şarjörü 5. teknik ve taktiklerini belirttikten sonra ARGK’nın PKK için 2000 yılına kadar en temel organı olduğunu tekrar belirtmekte fayda vardır.213 ARGK’nın temel prensiplerini.Bir Kalaşnikof tüfek (Komutanlarda M–16) 4.Dürbün 10.100–150 yedek mermi 8.34567- Altı-Yedi dolu şarjör 100–150 yedek mermi Bir kasatura Dürbün Sırt Çantası. yöntem. donanım. güvenlik kuvvetlerinde bulunmamaktaydı. eğitim.Dört veya altı adet. 212 1. s: 145 213 Bu dönemde karşılıklı ikin tarafın silahlı gücünün ne durumda olduğunu anlayabilmek için bkz. saldırı ve sis bombası 7. Yine bu dönemde ARGK militanlarında bulunan roketatarlar.

İstanbul-2005. IQ yay..1986’dan 2000’e kadar 14 yıl boyunca binlerce insanın ölümüne veya şehit olmasına sebebiyet veren ARGK’nın revize olarak HPG yapılanmasına geçişinin sebepleri nelerdir? Niçin askeri yapılanma strateji değişikliğine gidilmiştir? Yeni kurulan HPG yapılanmasının ARGK’dan farklılıkları nelerdir? bu soruların cevaplanabilmesi için Öcalan’ın yakalandıktan sonraki süreçte örgütün ve partinin strateji değişikliklerine dikkat etmek gerekir. “6. Kongrede alınan ve ülke genelinde silahlı faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına sınır konuldu. Öcalan’ın 1999 yılının şubat ayında yakalanmasından itibaren 2004 yılında tekrar çatışmalara başlamasına kadar geçen 5 yıllık süreç örgütün revizyona uğraması.Irak ve İran sınırı bölgelerinde Hınere Kampında gerçekleştirdiği 6. Kongrede genel hatlarıyla terör örgütünün 1998 yılı Aralık ayı ve 1999 yılı Ocak. örgütü uzun süreli bir çıkmaza sokmuştur. Kongrenin kararları için bkz: Emin Demirel. hizipleşmelerin başlaması ve silahlı çatışmaların asgari düzeye inmesiyle sonuçlanmıştır. Geçmişten Günümüze PKK Ve Ayaklanmalar. Öcalan’ın yakalanması ve yargılanması sürecinde örgüt 1999’da 6.216 Bu dönem içerisinde aşırı şiddetten 214 HPG’nin 2003-2004 yılları itibariyle bölge yapılanması için bkz:EK-3 215 Tuncay Özkan.Şubat ayları boyunca K. “Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?” Alfa Yayınları-2005 216 6. Kenya’nın Başkenti Nairobi de yakalanması süreci215 ve bu sürecin devamında PKK’nın başsız ve öndersiz kalması. (c) HPG (Hezen Parestına Gel-Halk Savunma Güçleri) 2000-Ağustos214 Abdullah Öcalan’ın Şam’dan kaçarak Rusya’da ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde kısa süreli ikametinin ardından. 110 . s:418.

“ Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız” aktaran.hpg-online.” kongre toplantılarında. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor. Bu amaçla bir halkı savunmak isimli kitabı temel kaynak olarak gösterebiliriz. s: 35 111 .219 “2000 Ağustosundaki toplantı örgüt açısından da toparlanma gereğini HPG biçiminde yeniden düzenlemenin. Duran KALKAN’ın ifadeleriyle durumu şu şekilde aktarabiliriz.net/tr/kitap/silahlımücadele-tarihi.kaçınıldı.e. tanımlamanın gereğini ortaya çıkardı. Bu amaçla Bir Halkı Savunmak isimli kitabını temel kaynak olarak gösterebiliriz.01. Öcalan’ın mahkemede vereceği mesajların değerlendirilmesi yapılmıştır.e. www. silahlı faaliyetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri üzerinde durulması hususunda kararlar alınmıştır. erişim tarihi: 02. Ayrıca eyalet sisteminden saha sistemine dönme kararı bu kongrede alınmıştır.218 Dağ kadrosunun temel birimi olan ARGK’nın tasfiye edilerek HPG’nin kurulması sürecini değerlendirecek olursak.g.. hizipleşmelerle. ajanlık suçlamalarıyla uğraşıyor. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor.html. s: 34 219 A. Örgüt 2000–2005 yılları arasında sürekli yeniden yapılanma tartışmalarıyla. e-kitap.g. Bu 217 çerçevede politikalar belirlenmeye başlanmıştır. Zira Öcalan örgütün mihenk taşı ve tutunum noktası olagelmiştir..2007 218 A. PKK saflarında Öcalan’ın yakalanmış olmasının verdiği sıkıntıları en çok dağ kadrosu hissetmiştir.” 217 Duran Kalkan.

PKK’nın sözde 7. 112 . PKK’nın 2000’li yılların başında içinde bulundukları kaotik ve belirsiz ortamda en tecrübeli oldukları gerilla yapılanmasının muğlâklığını gidermek amacıyla yapılandırılmıştır..y.” HPG. HPG sadece gerilla olarak yorumlanmamış içerisinde halkı da kapsayan teorik tanımlamalarla açıklanmaya çalışılmıştır. aslında meşru savunma gücüdür. etkinlik bakımından HPG hepsinin üstündedir. Yani direnişin meşru savunma çizgisine tümüyle oturtulması parti öncülüğünün tümüyle sağlama stratejik ve taktikte daha bilinçli ve düzenli hale gelme rolünü oynadı. PKK’nın siyasallaşması sürecinde sıkça tekrar ettiği Demokratik çözüm sürecinin temel unsurlarından biri olarak ifade edilmiştir. Ama ARGK’da büyük bir direniş gücüydü.e. Demirel.HPG’nin temel stratejisinin önceki yapılanmalardan farklılık arz 220 7.HPG. a.Halk Savunma Gücü biçiminde yeniden düzenlenmiştir. bilinç. s:419 221 Kalkan.. Silahlı mücadele örgütü olan ARGK’nın Türkiye’nin sözde demokratik dönüşümüne ve sözde Kürt sorununun çözümüne bağlı olan varlığı HPG. Kongrede. Daha etkili bir askeri performansa sahip.g. yine demokratik siyasal mücadele taktiğinin stratejisinin bir direniş gücü. Bu hususu Kalkan şu şekilde ifade etmektedir. Kongre kararları220 çerçevesinde oluşturulan HPG. HPG kurulduktan sonra ARGK gibi salt saldırı hedefli olmadığını belli etmiş ancak bu ve benzeri sebeplerle değişimlere uğramıştır. Tecrübe. PKK’nın yaşadığı durağan sürecin askeri alandaki çıkış yolu olarak görülebilir.g.221 “HPG’nin demokratik çözüm sürecinin. Hepsinin tecrübesini aldı. a.

demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak.etmesi PKK’nın mevcut konjöktüre ayak uydurma çabasından kaynaklanmaktadır. HPG’nin amacı ve stratejisini iki yönlü değerlendirmek gerekir. Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. demokratik. 2005. Bu fikir bizzat Öcalan tarafından ortaya çıkarılmış 222 Sözde HPG Genel Yönetmeliği. 222 “Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek. Roj Matbaası.” HPG’nin amacı olarak belirtilen hususlar soyut. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak. İkincisi ise yukarıda ifade edilen siyasallaşma sürecinde popülist gerilla hareketleri olarak da nitelendirebileceğimiz somut gerçeklerdir. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak. ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek. ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek. Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak. Birincisi görünen ve HPG yönetmeliğinde geçen şekli. Genel Hükümler md:3 113 . siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. meşru savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir. farazi ve ütopik kavramlardan örülü bir çıkmazdır. korumak ve kollamak. Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması. HPG’nin amacı.

HPG’ nin askeri örgütlenmesi hakkında kendi kaynaklarına başvurarak açılım sağlayabiliriz.ve Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında toplanmıştır.2006 114 .html erişim tarihi: 18.12. Ayrıca klasik gerilla savaş tarzı yerine.net/tr/dizi araştırma /index. “21. ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey modern savaşın yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. toplumsal. siyasi yanı ağır basan bir gerilla yapılanmasına kanalize olduğu gözlemlenmektedir. demokratik çözüm yöntemlerinin tartışıldığı. HPG 21. Buna paralel olarak mevcut çelişki ve sorunların çözümünde izlenmesi gereken mücadele yol ve yöntemleri de değişmiştir. Bu yeni fikir örgüt kadrolarına hızla yayıldı ve eğitimlerin bir parçası haline geldi. eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor. Dünyadaki yeni siyasal. HPG223. yüzyılın koşullarına göre yeniçağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenmedir. Bu nedenle HPG. yüzyılda çözüm koşullarının oluştuğu. HPG bu şemsiye içerisinde meşru savunma kisvesi altında örgütün dinamizmini koruyabilmek için silahlı çatışmaların mümessilliği vazifesini icra etmek için tertiplenmiştir. örgütlenme tarzından amaçlarına. Zira 21.hpg-online. HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen bu gerçekliğidir. Bunun temelinde yatan saikler evvelden yaşanan silahlı çatışma tecrübeleridir. siyasal demokratik mücadelenin önem 223 “HRK’dan HPG’ye” www. HPG’nin makro açıdan değerlendirilmesi yapıldığında ARGK’ya göre esnek bir yapılanma olduğu görülmektedir. yüzyıl dünyasında dünyanın temel çelişkileri değişerek yeni biçimler almıştır.

2005. Kürdistan Demokratik Konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür. görüş ve siyasetlerini talimat bilir. Gerektiğinde halka yönelik şiddet uygulamalarına meşruiyet tanıyan yapılanmalardı.224 “HPG. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır. Ancak HPG geçmişten aldığı tecrübelerle halk ile birlikte görülmeye ve hareket etmeye çalışmaktadır. istediği yerde ve istediği zamanda hedefe yönelebilecek bir tarzda kendini mobilize etmiş. HPG’ nin Örgüt yapılanmasını inceleyecek olursak. HPG tüm saldırılara karşı halkımızın ağır bedellerle kazandığı mevzilerini ve mücadeleyle yarattığı değerlerini koruma ve geliştirme gücüdür.” Örgüt yapılanmasının açıklamasında da geçen Kürdistan Demokratik Konfederalizmi kavramı 224 HPG Genel Yönetmeliği.HPG şiddet ve zor kullanmayı bir sigorta olarak nitelendirmekte ve halkın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için halkın meşru savunmasının adı olarak gösterilmektedir. Roj Matbaası. HPG Yönetmeliği için bkz: EK-3 115 . 2.” HPG’nin temel dinamiklerinin önceki gerilla yapılanmalarından farkları yukarıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır. öz disipline sahip bir gerilla ordusudur. HPG. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir.Bölüm. HPG mücadele ve hareket kabiliyeti bakımından çok daha sıkı örgütlenmiş. HPG’ nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur. ARGK ve HRK yapılanmalarında şiddet kavramı ve zorun rolü vazgeçilmez temel unsurlardı.kazanarak öncelikler arasında yer aldığı bir süreçte ortaya çıkmıştır.

muğlak ve tanımı belirlisizlik gösteren bir ifadedir. Bu kavram üzerine örgüt içerisinde de yorumlar yapılmış ancak ortak bir kanaate varıldığı söylenemez. Öcalan bu kavramı ortaya koyarken böyle bir kavram kargaşasının yaşanacağını hesap ederek akıllarda soru işareti bırakmak ve kızıl elma hüviyeti taşıyan bir amaç oluşturabilmek için ortaya atmış olabilir. Örgütün yapısını başlıklar halinde sıralayacak olursak;225 1- HPG KONFERANSI 2- HPG MECLİSİ 3- HPG KOMUTA KONSEYİ 4- ANAKARAGAH KOMUTANLIĞI (a) Basın-Yayın (b) Arşiv-Sicil (c) Muhabere-İrtibat (d) Teknik-Araştırma (e) Lojistik ve İstihkam (f) Askeri İstihbarat (g) Sağlık (h) Maliye ve Ekonomi (i) Halkla İlişkiler (j) HPG Yargı Sistemi 5-HPG KOL KOMUTANLIKLARI a. YJA STAR Komutanlığı: b. Özel Kuvvetler Komutanlığı: c. Öz Savunma Güçleri Komutanlığı: d. Akademiler Komutanlığı:

225 A.g.e. ; EK-3

116

6. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: 7.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ 8. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ 9. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı; demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda, Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan, Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan, sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip, enternasyonalist, bilinçli, azimli, mütevazı, yiğit ve dürüst olan, mücadeleye fedaice katılan, her türlü zorluğu göğüsleyebilen, halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir.HPG savaşçısı, Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır.226şeklinde tanımlanmaktadır. HPG’nin örgüt yapılanması PKK’nın ikinci HRK’ sı izlenimini uyandırmaktadır. Yani yeniden örgütü propaganda faaliyetleriyle ayakta tutmak çabası göze çarpmaktadır. Özellikle 2004 den sonraki eylemlerin asimetrik yoğunluğu bizde bu fikri kuvvetlendirmektedir. HPG yapılanmasını da genel hatlarıyla tetkik ettikten sonra HRK ve ARGK’yı da kapsayan bir karşılaştırma yapacak olursak örgütün bu yapılanmalara bakışını değerlendirmemiz gerekecektir. Bu bakımdan HPG Ana karargah Komutanı Dr. Bahoz Erdal bu değerlendirmeyi geniş bir şekilde ele alarak özetle şunları ifade ediyor; 227

226 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, 2.Bölüm, HPG

Yönetmeliği için bkz: EK-3

117

“HRK, ARGK ve HPG arasındaki farklar”

HRK ve ARGK 20. yy. koşullarında ortaya çıkan silahlı örgütlenmelerdi. • ARGK ise onun üzerinde aynı stratejik amaçla kurulmuş halk ordusu olarak nitelendirilen örgütlenmeydi. • HPG ise, 21. yüzyılın koşullarına göre yeni çağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenme olarak ifade edilir. Bu nedenle HPG; örgütlenme tarzından amaçlarına, eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor. • HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen şartlarıdır. Dünyadaki yeni siyasal, toplumsal, ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey farklı yöntemlerin yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. "Stratejik bakımından arasındaki farklar "228 ARGK ile HPG

HPG’nin yürüttüğü modern gerilla savaşı olarak ifade edilmektedir. Bu; ezilen halkların, gücü zayıf olan toplumların büyük ordulara ve büyük devletlere karşı verebileceği bir mücadele biçimidir. • Kendini hedef yapmadan, yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile etkili ve sonuç alıcı vuruş gücünü yakalayan bir savaş stratejisidir. • Bu strateji ile cephe savaşına dayalı ve salt işgalci güçlerle, karşıt tarafın ordusuyla cepheden
227Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportajdan aktarılmıştır.

HRK’dan HPG’ye” www.hpg-online.net/tr/dizi araştırma /index.html erişim tarihi: 18.12.2006, aktarılan kısımdaki görüşler örgüt üyesi Bahoz Erdal’a aittir. 228 A.g.y.

118

savaşı hedefleyen bir stratejiyle değil; karşıt ve saldıran tarafın saldırılarını boşa düşürerek onu çözümsüzlüğe itip sonuçsuz bırakarak yenilmez bir güç olduğunu ortaya koyma esastır. • Karşı tarafın en hassas, en zayıf noktalarını ve yaşam alanlarını hedefleyerek, karşı tarafın güçlü olduğu yönleri zayıflatıp etkisizleştirerek, sistemi zora sokmayı ve işlevsiz kılmayı hedefleyen ve siyasal çözüme zorlayan bir savaş stratejisidir. • HPG’nin izlediği strateji, sözde Meşru Savunma Stratejisi229, olarak gösterilmektedir. • HPG’deki birliklerin örgütlenme biçimi ve hareket tarzları, ona biçilen misyona göre düzenlenmiş ve güçler buna göre eğitilmiştir. ARGK birliklerinin sayısı daha fazla, daha kabarıktı. Birlikler nicel olarak daha kabarık olduğundan hareket tarzının daha açık ve daha ağır olmasına yol açıyordu. Bu da manevra kabiliyetini azaltıyordu. • ARGK bir halk ordusu mantığıyla oluştuğu için nicelik çok daha öndeydi. Bu nedenle nitelik, eğitim ve disiplin düzeyi biraz daha zayıf kalıyordu. • HPG ise profesyonel ve modern bir gerilla gücü olarak ifade edilmektedir. Niceliğe önem verilmekle beraber, daha fazla önem arz eden niteliktir. Çok
229 Örgütün dağ kadrosunun ilk yapılanmalarında uygulanan

stratejik savunma yöntemi, örgütün denge aşamasına geçişi için gerekli zeminin oluşması amacını taşımaktaydı. HPG yapılanmasında dile getirilen meşru savunma konsepti veya stratejisi, aslında gelişen siyasi ve bölgesel olaylar çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir isim değişikliğidir. Meşru savunma stratejisi , örgütün tekrar silahlı propaganda aşamasına geldiğini veya bu aşama sayesinde varlığını uzun vadede devam ettireceği anlamına da gelmektedir. Çalışmamızda meşru savunma stratejisi üzerine değerlendirme yapılmamıştır. Zira bu gibi söylemler net olarak anlaşılamamakta ve geçiş döneminin söylemleri olarak kalmaktadır.

119

daha güçlü bir yaşam ve çalışma disiplinine, bir öz disipline sahiptir. Yine askeri kültür bakımından çok daha birikimlidir. • HPG, şiddet olgusunu askeri, ideolojik ve felsefi açıdan daha fazla incelemiş, kavramış bir yapı gerçekliğine sahiptir. Savaş sanatı, savaş tarihi, savaş kültürü bakımından çok daha güçlü bir birikime sahiptir. • HPG birliklerinin ARGK’ya göre daha mobilize, daha hafif, daha süratli, daha hareketli, daha disiplinli, daha inisiyatifli ve daha yaygın bir biçimde olduğu ifade edilmektedir. • ARGK’da güçlerin harekete geçirilmesi ve askeri faaliyetlerin geliştirilmesinde merkeziyet daha belirgindi. Ama HPG’de birimlerin inisiyatifi daha öndedir. Emir talimat sistemi geçerli olmakla beraber bu yeni örgütleme biçimi, birimlerimizi daha çok etkili ve inisiyatifli kılmaktadır. Bu yüzden özerk bir yapıya sahiptir.” HRK’dan ARGK’ya ARGK’dan da HPG’ ye geçen gayri nizami harp veya gerilla tarzı çatışma yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gösterilmeye çalışılmıştır. PKK’nın dağ kadrosunun temel taşları olan bu yapılanmalar, gelişen ve değişen şartlar içerisinde kendilerini revize etmekte ve hayatta kalabilmenin yolunu aramaktadırlar. PKK’nın ses getirici eylemlerinin çok olması veya artmaya başlaması örgütün çok güçlendiği anlamına gelmez. Hilâfına, örgütün üzerinde ki durağan havayı atabilmek için yapılan propaganda amaçlı eylemlerdir. Bu üç yapılanma içerisinde ARGK’nın 1989-1994 yılları arasındaki şiddet olayları dışında yapılan eylemlerin büyük kısmı silahlı propaganda amaçlı ve örgütün dinamizmini sağlama amaçlıdır. Ayrıca örgüt içerisinde 1

120

Haziran atılımı olarak nitelendirilen süreç hem örgütün ayakta olduğu imajını vermek için, hem de Irak savaşının sonuçlarının oluşturduğu makul ortamın fırsat bilinerek kaçırılmak istenmemesinden kaynaklanmaktadır. Son tahlilde diyebiliriz ki PKK için dağ kadrosu ve dağ kadrosunun örgütlenmiş hali olan bu yapılanmalar, örgütün oksijenidir. Bu yapılanmaların gerilemesi örgütün hayati tehlikeye girmesine sebebiyet verecektir. Bu sebeple örgütü bitirebilmek için dağ kadrosunun yapılanmalarının iyi bir biçimde ve net tahlillerle ortaya konması gerekir. Bu bölümde dağ kadrosunun yapılanmalarının örgütsel açıdan incelemesine yer verdik. Son bölümde ise bu yapılanmaların sosyolojik tetkiki yapılacaktır.

121

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ
“…Gerilla bir kere başlamaya görsün, aynen mantar gibidir, devamlı fışkırır toprak altından. Kısacası kökü kazılamaz bir güçtür gerilla…”230

Düşük yoğunluklu çatışmaları yaşandığı ülkelerde, gerilla yapılanmalarının silahlı birliklerle bastırılabildiği ve durdurulduğu bilinmektedir. Ancak gerilla birlikleri içerisinde öyleleri vardır ki, geniş bir halk yığınını arka bahçesi olarak kullanmaya çalışır ve onları potansiyel gerilla adayı olarak gördüğünden sürekli genç, dinamik ve yenilenen bir silahlı güce sahip olur. Peki, bu gerilla birliklerinin iç dünyası nasıl bir yapılanmaya sahiptir ve hangi sebeplerle sürekli mantar gibi çoğalmaktadır? Ülkemizde yıllarca düşük yoğunluklu bir iç çatışmaya yol açan ve Latin Amerika, Maoist Çin veya Vietnam Vietkong usulünden esinlenen ve bir çeşit gerilla yöntemiyle terör yaratan PKK Dağ
230 ANT Dergisi, 7 Ekim 1969, s:145, “Che Guevera’nın ölüm

yıldönümü münasebetiyle yazılan yazıdan”

122

Alınacak tedbirlerin bir diğer yönü ise örgütün silahlı birliği olan dağ kadrosunun çözülmesini sağlayabilmek için dağ kadrosunun sosyolojik veya sosyo-psikolojik çözümlemesinin sağlanarak eleman temininin önüne geçilebilmesidir. PKK’nın sosyolojik açıdan değerlendirilmesinin yetersiz kaldığı görülmektedir. Oysaki mücadelenin bir ayağı da önleyici mahiyet içeren tedbirler olmalıydı. PKK Dağ Kadrosunun yıllarca bölgede çatışmaların birincil aktörü olmasında ve bölgeyi kaotik bir ortama sokmasında görev üstlenen militanlar dağa çıkarken ne amaçla çıkmışlar ve ne bulmuşlardır? PKK ile yapılan mücadele yöntemleri makro açıdan tetkik edildiğinde. salt askeri ve polisiye tedbirlerle olaylara veya soruna yaklaşılmıştır. Ülkemizde yaşanan terör olaylarını açıklarken veya bunlarla mücadele yolları aranırken daha çok refleksif yöntemler kullanılmış. gerillanın hangi şartlara haiz olması gerektiği tespit edilmiş ve bu açıdan dağ kadrosunun öncelikle 123 . Bunun yanında iktisadi ve eğitim faktörlerinin de bu zaviyeden değerlendirilmesi gerekir. Örgütün dağ kadrosunun oluşumu aşamasında. Önleyici tedbirler vatandaşın veya devletin temel dinamiklerinin terörden zarar görmesini önleyici mahiyet arz eden birincil tedbirler alınmasıdır. zaman zaman güvenlik güçlerinden büyük darbeler yemiş ancak tekrar militan yetiştirmeye ve savaşa sokmaya devam etmiştir.Kadrosu çeyrek asırdır silahlı eylemlerle bölgesel çatışmanın baş aktörü olmuş. Zira böyle bir yaklaşım var olmuş olsaydı terör sorunu bu ölçüde kemikleşmez ve kökleşmezdi. sorunun toplumsal yönü ikinci hatta üçüncü plana itilmiştir. PKK terör örgütünün silahlı gücü olan dağ kadrosu veya kendi ifadeleriyle gerillalarla mücadele edilirken.

neden yaptın bunu? Üstelik açız dört gündür yemek yememişiz. Bu hususla ilgili olarak Parti Tarihini anlatan Cemil BAYIK. Eğer olsaydı. kalacak yerleri de yok.komaleciwan. Dördüncü gün Muhterem Biçimliyle karşılaşıyorlar. www. s. 04. Fuat arkadaşa. Hem de kendisi teklif etti.12.75 aktaran. a. sevebilirde…Ama yarın bunu başka yerde anlatırsa. Doğa şartlarının ve örgütün katılığı içerisinde örgüt militanlarının nasıl ve neden örgüt için hayatları pahasına savaştıklarını anlayabilmek 231 Cemil. Diyarbakır surlarının üzerinde yatıyorlar. Tüm ısrarlarına rağmen gitmiyor ve daha sonra Fuat arkadaş.com.fedakar olması istenmiştir. Kemal arkadaş kendilerinin daha yeni lokantadan çıktığını söylüyor.231 “Diyarbakır’da Kemal arkadaşla. PKK tarihi isimli eserinde bir örgüt üyesinin ideal profilini şu örnekle emsal göstermektedir. dua etki şu anda yanımda silah yok. …Arkadaşları lokantaya davet ediyor. Sen ölümü hak etmişsin ve onursuzsun. seni vururdum. Ben bu hareketin onurunu nasıl bir yemeğe satabilirim? Evet beni tanıyabilir. Erişim tarihi. Bayık PKK Tarihi.e. Ben midem için bu hareketin onurunu ayaklar altına alamam” Yukarıda anlatılan örnekte örgüt üyesi Kemal’in örgüte kutsiyet atfeder gibi örgütü yüceltmesi ve bunun için ölmeyi dahi göze alacak kararlılıkta olmasının sebebi nedir? Kemal’i bir terör örgütüne bağlayan nedir? Hangi fikir ve ideolojilerle tutunum sağlamaktadır? Örgütün dağ kadrosunun temelini atan bu insanların kesin inanmışlığının sebebi nedir? Bu soruları yanıtlayabilmek için dağ kadrosunun tutunumunu sağlayan saikler irdelenmelidir.g.06 124 . bu benim için ölümdür. Kemal arkadaş. Fuat arkadaş üç gün aç kalıyorlar.

kaymakamlık verileceği.223 125 . Hatta bazıları dağda otellerde 232 Sami Demirkıran. kimine ise örgütün kobraları. Ürperten İtiraflar.için örgüte niçin katılımın sağlandığından başlayarak örgüt içi sosyal ve psikolojik durumlarını inceleyerek bu soruya yanıt verebiliriz. savaş uçakları vs. Bu hususla ilgili olarak örgüt içinde 3.. Kimi macera yaşamak. örgüte katılanların katılım sebebi ve sorunun başlangıcını değerlendirmek gerekir. Gerilla romantizminin yükseltilmesi de özellikle büyük şehirlerde etkili idi. (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri Dağ Kadrosunun sosyolojik açıdan tetkik edilmesi aşamasında öncelikle. Örgüte katılanların çoğunda daha ilk günlerinde pişman oldukları gözlerinden okunabiliyordu. kimi gerçekten devlet kuracağına inandığı için PKK’ya katılıyordu. kimine devlet kurulunca subaylık.232 “…Peki neden örgüte katılım sağlanıyordu? Güneydoğu’da işsizlik yüzünden örgütün eleman topladığı bir dereceye kadar doğru idi. Örgüte katılımın gerçekleşmesi sonrası tutunumun nasıl sağlandığının da değerlendirilmesi gerekir.5 yıl faal olarak görev alan Sami DEMİRKIRAN örgüte katılımın ve devamında gerçekleşen hususları şu şekilde ifade etmektedir. bulunduğu söylenmiş. s:222. Turan yay. Ezilmişlik ve romantizm bayanları dağa çeken en önemli faktörlerdir.Çünkü kimine örgüte katıldıktan sonra iş verileceği ve ailesine maaş bağlanacağı. İstanbul- 1996. kimine dağdaki insanların tamamı "Müslüman" diye tanıtılıp bu mücadelenin vatani bir vazife olduğu.

Yanı başında arkadaşları patır patır ölmeye başlayınca umutsuzluk girdabına düşüveriyorlar. yaşadıkları dönemin kırık fay hatlarına sahip siyasi bulanıklığının ve içinde bulundukları sosyal karmaşanın sonuçlarından kaynaklanmaktaydı. s:159. ayrıca bkz: Selim Çürükkaya..” Yukarıda belirtildiği şekliyle örgüte katılanlar. Bu durum da ister istemez örgütü tek kapılı bir labirent haline getirmektedir. Örgüte girmek veya girilen süreç toz pembe ve idealizm kokan yöntemlerle sağlanırken örgütten çıkmak ise ancak ölümle son bulmaktadır.e. çatışmaya girmelerinde oluyor. Apo’nun Ayetleri. Önlerine altı yanmış. s:399.1978 aktaran: Özcan.160 126 . Özellikle örgütün dağ kadrosunda “kaçmak” kelimesi ölümle eş değer olduğu gibi insani bir ölümün de kesinlikle olmayacağı anlamına da gelir.233 PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu aşamasında dağa çıkan ve yıllarca silahlı çatışmalarda yer alan eski militanların örgüte giriş sebepleri.g. zamanla örgütün bir parçası veya silahı haline geliyorlar. Bu dönem gençleri niçin terör örgütüne. Asıl gerçeği kavramaya başlamaları ise. Bugün de benzer sebeplerle dağa çıkan militanlar bulunmakta ancak örgütün esas yapılanmasını oluşturan ve en şiddetli terör eylemlerine sebebiyet veren teröristler 12 Eylül döneminin çocukları veya gençlerinden oluşmaktadır. üstü hamur saç ekmeği konulduğunda gerçekleri kavramaya başlıyorlar. 14 Temmuz Yayınları. a. oradan da dağ kadrosuna kanalize olmuşlardır? Bu sorunun cevabını yıllarca örgüt içerisinde yer almış ve dağ kadrosunda silahlı 233 Parti Tüzüğü Kuruluş Dönemi.kalacaklarını sanıyorlarmış.

s:4 235 Arcayürek Cüneyt Açıklıyor-7. İçin için bir örgütüm olmalı diye düşünüyor olsam da.432 127 . Devrimci olmak bir modaydı sanki.eylemlerde yer almış Can Deniz’in hikâyesinden esinlenerek verelim. artık kim varsa bir örgüte sahipti. Herkes bir örgüte sığınmıştı da sanki ben. Ankara-1996.önüne inanmaya 234 Can Deniz. Demokrasinin Sonbaharı 1977-1978. o dönemin yaygın tabiriyle “SUCU” diye gülüyorlardı. akrabalarım. ilk önceleri bu örgütlerden biriyle ciddi bir temasım olmadı. Herkes bu modaya ayak uydurmak için çırpınıyordu.235 "Dalga dalga vuruyordu. Her gün vuruyordu. Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo. Tam olarak ruhunu anlatamayacağım böyle bir ortamda. çevremdeki örgütlü arkadaşlarım benimle alay ediyor.234 hayat “Etrafımda silahlı mücadeleyi savunan hareketler ve bu hareketlerin taraftarı olan insanlar alabildiğine fazlaydı. belki de arıyordum. Bilgi Yayınevi. İstanbul-1985. açıkta kalmıştım. sanki bir şeyleri bekliyor. Hemen herkes bir örgüt taraftarı ya da militanıydı. Ve bulacağımı biliyordum. 1980 öncesi dönemde yaşanan anarşi olaylarını Arcayürek şu sözlerle açıklıyor ve çaresizliğin oluşturduğu vahameti resmediyor.” Can Deniz ve onun gibi örgüte katılanların yaşadığı dönemi değerlendirdiğimizde gençlerin teröre alet olmalarının ne derece kolay olduğunu ve içinde bulunulan şartların buna zemin oluşturduğunu görebilmekteyiz. Aksu matbaası. tanıdıklarım. Öyle ki bu durumumdan dolayı. s:431. Devrimciydim ama ilişkide olduğum bir örgütüm dahi yoktu. Çocukluk arkadaşlarım.. geçilemeyeceğine Artık.

anarşiye karşı devletin gücünün yetersiz kaldığını görüyorduk… Hepimiz kentte açık lokanta bulamadığımız için orduevine gidiyor karnımızı doyuruyorduk. Anarşinin altında yatan gerçekleri öğrenmiş olabilirdik. a. beni dayanılmaz bir şekilde 236 Deniz.başlamıştık. Sağdan soldan gelen darbeler üzerinde siyasal görüş ayrımlarıyla tartışabilirdik..g.İnsanlar öldürüyor. bombalar patlıyor. PKK militanlarının dağ kadrosuna giriş sürecinde “silahlı mücadele” kavramı bazı militan adaylarına büyüleyici bir husus gibi görünmekte hatta örgüte girmeden evvel silahla tanışmaya başlamaktadırlar. Karanlık bastıktan sonra kentin sokaklarında caddelerinde kimse yoktu…” Bu kaotik ortamda Can Deniz gibi gençler. silahlı terör örgütlerinin içinde bulmuşlardır. emperyalizm. faşizm. s:5 128 .e. Fakat daha anlamlısı.236 “…Bu arada kapitalizm. Özellikle bunlar arasında doğu ve güney doğu kökenli gençler “öteki” görülmenin verdiği psikolojik ayrılmışlık ve kimlik karmaşasına kapılmaları sonucu olarak meşru otoriteye ve devlete daha çok uzaklaşmış sonuç olarak potansiyel ayrılıkçı haline gelmiş veya zımnen itilmiştir. aidiyet hislerinin tatmin olabileceği kapılar aramaya itilmiş ve kendilerini. okulda sokakta işyerinde yaşamı zehrediyordu. artı değer gibi daha öncesinde bilmediğim yabancı kavramları yüzeysel planda tanımaya başlamıştım. Tüm bu yeni ilgi ve heyecan noktalarına rağmen. Yine Can Deniz’in hatıralarından faydalanarak örgüte girmeden evvel silaha ve şiddete olan tutkusunu şu şekilde betimleyebiliriz.

İnsanlar Türk toplumunda niçin silaha sarılır? Bu soruya Köknel şu şekilde cevap vermektedir. Ne yapıp ne edip. …birkaç saatliğine de olsa. esasında toplumsal sorunların dışavurumundan kaynaklanan problemler yatmaktadır. s:154 129 . silah taşıyarak güvenini arttırmaya çalışır. elime bir silah almak. silahlı direniş. Toplumsal 237 Özcan Köknel (Prof.237 “Güvensizlik duygusu ya da bulunduğu çevrenin yarattığı güvensizlik nedeniyle korku. Belinde silah taşıyan arkadaşlarım vardı. kuşku. Korkunun kuşkunun yarattığı saldırgan davranışlar doğrultusunda anlamsız. İstanbul-1996.kendine çeke şey silahtı. Bireysel Ve Toplumsal Şiddet. silah sahibi olmak şöyle birkaç gün saklamak istiyor.). bunu düşünmek bile kanımı kaynatıyordu. gezip-dolaşmaya çalışıyordum. özgürlük için savaşmak gibi kavramlar büyüleyici gelmekte ve albenisi kuvvetli bir tutunum oluşturmaktadır. Altın Kitaplar yayınları. gereksiz durumlarda. Güvensizliğin bir toplumsal hastalık haline geldiği ülkemizde silah ve şiddet bir çıkış yolu ve çözüm olarak görülebilmektedir. şüphe ve tedirginlik içinde yaşayan insan. Silah kullanma ve bunun toplumsal açıdan belli bir değer ve öneme sahip olmasının perde arkasında geçmişten gelen alışkanlıklar olabileceği gibi.” Yukarıda belirtilen husus özellikle terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu özetlemektedir. Daha çok onlarla birlikte olmaya. Dr. belimde silahla dolaşmanın heyecanını tadardım” Silahın ve şiddetin bu derece ehemmiyetli görüldüğü bir gençlik için gerilla. ortamlarda silaha sarılır.

kariyer edinmek için ekonomik etken.e. Kimisi kız arkadaş için. ya da sosyal konumunu yükseltmek.239 Bu durumda yine tek çare ve çıkış yolu olarak silah görülür. toplumsal adaletsizliğin ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin en sıradan insanın günlük yaşamını kuşatması. çevre uyumsuzluğu. politikalar veya karşıt görüşlerin varlığı ve bu çerçevedeki diğer etmenler bireyleri teröre iten saiklerdir. aile içi sorunlar. s. s:7-8 130 . örgüte katılımın sağlanması ve bu minvalde tutunumun oluşması sadece silah ve şiddete olan temayülün bir neticesinden kaynaklanmamaktadır. Bunların yanında. 98-99 240 Deniz.. a.g.). 240 238 Ülkemizdeki sosyal şiddet hakkında bkz: Orhan Türkdoğan (Prof..e. Dr. kısaca bir takım tepkiler üzerinde hemen ateşlenip harekete geçirilebilecek duygu faktörleridir. Meyaş yayınları.güvensizliğin ve sosyal şiddetin238alabildiğine artış gösterdiği ülkemizde başta gençler olmak üzere farklı etnik köken veya kültürden olan yapılanmalar veya kendisini farklı bir kimlikle ifade etmek isteyen bireyler veya gruplar bu güvensizlik ortamında kendilerini korumak ve gerektiğinde saldırılara karşılık verme hissine kapılabilirler. Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği. PKK’nın silahlı eylemlerinin organı olan dağ kadrosunun oluşumunda. insanların geleceğe dönük umutlarını karartmaya yönelik olaylar. a.g. Bu nedenlerin ortak noktası hemen hemen hepsinin belli çıkarlar uğruna yapılıyor olmasıdır. Ankara-1985 239 Köknel. yapılmış veya yapıldığı düşünülen haksızlıklar karşısında biriken tepkilerin alternatif arayışlara dönüşmesi. Bireylerin örgütlere ve başta PKK’ya(bilhassa dağa çıkmak amacıyla) girmelerinin farlı nedenleri bulunmaktadır. öte yandan.

küçük bir grup olmalarına karşın. “Kürtlere Özgürlük”.241 “Çevremdeki örgütlerin arasında küçük bir grup olarak yer alan Apocular. Yani her şey bana bağlıydı.g. dinamik yapısı ve pratik sahadaki gösteriş içerikli ve propaganda düzeyi yüksek eylemleriyle kendine has bir üslup oluşturduğu görülmektedir. Hiç 241 A. Bu köprüden adım atıp grubun içine girmek pek zor değildi.Terör örgütleri içerisinde ülkemiz açısından en önemlisi ve ayrı bir yeri olan PKK’nın diğer örgütlerden farklılıkları bulunmakta.e. TürkKürt gibi köken farklılığı için değil. Dolayısıyla Apocu olmam için gerekli köprü de mevcuttu. daha yüksek çıkan sesleri. Tavırlarına uygun keskin söylemleri. Ulusal Sorun” gibi ayrı bir kökenin söylemi içindeydi. Zaten bu dönem. Türk olmama rağmen. Sosyalizmin hedeflenmesi yeterliydi. Bunun içinde silahlı mücadele yolu benimsenmeliydi. s:8 131 . daha etki yaratıcı bir imajları vardı. Kendisi PKK’ya yönelişinin sebebini şu sözlerle açıklamakta ve PKK’nın farklı yönlerini kendi yorumlarıyla belirtmektedir. Aradığım şey buydu. etnik kökeni başta olmak üzere bazı sebeplerden ötürü PKK’ya teveccüh göstermekte ve dağa çıkıp eylem yapmayı arzulamaktaydılar. Bu grubun içinde etkin olan yakın arkadaşlarımda zaten beni kendi içlerine almak için hazırlardı. devrimcifaşist ayrımındaydı. Bu grup. “Bağımsız Kürdistan”. Bu bakımdan terör örgütlerine eğimli olan gençler ve bireyler. daha tutarlı. Bu durumun oluşmasında öncül saik silahlı birlikler ve militanlardır. Zamanla bu gruba duyduğum sempatim arttı. daha etkili ve daha ciddi bir oluşum olarak dikkatimi çekmişti. Can Deniz’in hayat hikayesinde de aynı durum göze çarpmaktadır. kürt sözcüğüne takılmadım.

Deniz bunlardan sadece birisidir. Ayrıca yukarıda Can Deniz’in hayat hikayesinde belirttiği hususlar yalnızca bir militanın hikayesidir ve dogmatik bir bakış açısına yol açmamalıdır. bu duygunun peşinden koşmaktı. örgütün benzinidir. kuruluş aşamasında verimi arttıran önemli bir faktör olarak görülebilir. Örgütün eleman temininde avantaj olarak kullandığı iki yönlü söylem ve propaganda yöntemleri. Beni nereye götüreceği hiç önemli değildi. 242 PKK dağ kadrosuna çıkmak örgüte yeni girenler için bir ayrıcalık ve üstünlük vesilesi olarak görülmektedir. a. İdeoloji PKK için.g. Benim için önemli olan. Can Deniz’in hayat hikayesinde örgüte girdikten sonra “gerilla” olmak ve “dağa çıkmak” şu şekilde algılanılmış ve ifade edilmiştir. s:10 132 . Dağlarda gerilla mücadelesi verecektik.e. Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3” Özgür Halk Dergisi (sayı:119-2001) s:50 243 Deniz. sosyalizme aşıktım. hem de kürt ayrılıkçılığından dem vurarak geniş kitlelere hitap edebilme potansiyeline sahip olmuşlardır.243 “…Gerilla olacaktık. Romantizm. “Kişilik. projektörüdür. Artık 242 Anonim. kılavuzudur. Bu bakımdan PKK bir çok kanaldan militan elde etmenin yollarını ararken ideolojiye büyük önem atfeder.tanımadığım bu şeye. İdeoloji bağlılığın sağlanabilmesi için öncül faktördür. Çok farklı sebeplerle örgütün silahlı birimine giren militanlar bulunmaktadır. Zaten nereye götüreceğini düşünemiyordum. Kürdistan’a gerilla olarak gidecektik. karanlıkta ön aydınlatan bir ışığıdır. Metropolde kendimizi yetiştirip. Hem sosyalizm. beynimi esir almıştı sanki!” PKK’yı farklı kılan en önemli husus silahlı militanların aktif olarak şiddet eylemleri yapmasıdır.

bir kamp eğitimindeymiş gibi davranıyor ve buna göre hareket ediyorduk…Artık PKK’lı idik. herkes özgür olacaktı ama herkes torna tezgahından çıkmış gibi tek tip düşünecekti. Bu yalın 244 Hasan Cemal.” Silahlı birliklere katılmak örgüte yeni girenler için afyon tesiri yapabiliyordu.244 “…bir zamanlar herkesin dünyaya senin kendi pencerenden bakmasını istedin. Kimse bizi durduramazdı. PKK’nın kuruluş veya soğuk savaş öncesi dönemdeki örgüt üyelerinin algılamaları ile sol örgüt üyelerinin algılamaları benzerlik arz eder. Devrimci duygularımız sarhoş olmuştu sanki…Devletin gücü iyice küçülmüştü gözümüzde. Öyle sanıyordun. sosyalist fikirlerle oluşan terör örgütlerinde dünyayı algılama ne şekilde olmaktaydı? Bu soruya Hasan Cemal şu şekilde cevap vermektedir. bazıları için gönüllü. dağlarında verecektik. s:25 133 . Oysa dünyaya herkes farklı bakar. Bu durum sadece PKK için geçerli bir husus değildir. bazıları için kerhen de olsa robotlaşma süreci başlamaktadır. Kibirliydin. Kışa düzenine girecekti toplum. ütopik fikirler gözlerini boyamıştır. Ve günün birinde öyle bir düzen kurulacaktı ki. daha çok. Peki. Yalnız senin düşüncendi gerçeğe hakim olan. İstanbul-1999. Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım. Örgütlere girenler ve bilhassa militanlaşanların algılamaları tek tip haline gelmekte. Doğan Kitapçılık. O nedenle bulunduğumuz metropolde.bütün hayalimiz buydu. Kürdistan’a gitmek ve gerilla olmak… Asıl mücadeleyi Kürdistan’ın şehirlerinde. PKK’nın yanı sıra 12 Eylül öncesinde bir çok terör örgütüne giren yeni elemanların veya örgüt üyelerinin bakışları da bulanıklaşmış.

Seslerini böyle duyurabileceklerine inandılar. Bunun için yollara düştüler. Silaha sarılmak zorunda kaldılar. Türkiye'nin ABD'ye bağımlı hale getirildiğini" söylediler. Aynı gençler. Türkiye'yi bağımsız ve demokratik yapmak istediklerini söyleyen gençlerin itiraz ve isteklerine bakmaksızın üzerlerine ordusunu sürdü.gerçeği öğrenmen. "bağımsız ve demokratik Türkiye" için silaha sarıldıklarını ilan ettiler. Ülkeyi yönetenlere itirazlarını ulaştıramadılar.net/tr/guncel_yazilar/guncel erişim tarihi: 25 Aralık 2006 saat:12:30 134 . Nurhaklarda. Bu dönemi PKK’nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan kendi fikir ve ideolojileri çerçevesinde şu sözlerle aktarmakta ve gençlerin niçin dağa çıktığını belirtmektedir:245 “Gençler 1960'ların sonunda Türkiye'nin yönetiliş tarzına itiraz ettiler. kimisini de Diyarbakır zindanında işkencede katletti. PKK’nın altyapısının oluşumu bu dönemin kaotik durumunun bir tezahürüdür. bu kez gençlerin sesini fazlasıyla duydu. genç devrimci insanları acımasızca katletti. Seslerini duymayan ve itirazlarını dinlemeyenlere küserek dağa çıkmış oldular. sokaklara döküldüler. kabullenmen. okulları. Kızıldere'de.acılarla geçen bir zamana mal oldu. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini. bunun üzerine ve aynı gerekçeyle 1970'lerin başından dağlara çıktılar. üniversiteleri işkal ettiler..” Gençlerin ve başta üniversite öğrencilerinin silaha sarılmaları veya örgütlere yönelmeleri içinde bulunulan dönemin getirdiği etkilerin bir sonucu olarak da görülebilir.. 245 http://www. dağa çıkışı biraz da abartarak ciddiye aldı. Ancak devlet. baskı ve sömürünün giderek arttığını. Kimisini idam sehpasına çıkarırken. Ne yaptılarsa seslerini duyuramadılar. meydanları doldurdular.hpg-online.

Sıkıyönetimleri 12 Eylül askeri darbesi izledi. Bu hisler içinde merak. 135 . İstanbul-1998. İhanetler Çemberinden Kurtuluş. Bitlis bölgesinde Bilge diye bir komutan vardı. Rençber kod adlı örgüt üyesi hayalleriyle yaşadığı gerçekleri kısaca şu sözlerle özetlemektedir. Geçmişte 246 Sami Demirkıran. öğrendikleri teorik bilgiler vs. Darağaçları ve işkence haneler daha çok çalıştırıldı. örgüte yeni girenler bu hislere sahip olabilmekte ve zamanla bu düşünce veya hayal onun kabusu haline gelebilmektedir. Çok utanıyorum…” Örgüte büyük hayallerle giren militanlar dağ kadrosuna çıkarken farklı bir ortama girmenin verdiği farklı hisleri yaşamaktadırlar. Onları birer kardeş birer önder olarak görüyordum. dağ şartlarının zorluğu. 1970'lerin başındaki tecrübeyi edinmiş olsalar da. Kamer Yayınları.246 “Üniversite yıllarında örgüte büyük hayallerle katıldım. silahlı mücadelenin kendisini onore etmesi. Tehditle benimle ilişkiye girmişti. bu kez Kürdistan' da PKK ile dağa çıkışı denediler. Türkiye' den dağa çıkışı başaramayan gençler. Maraş katliamı ile Aralık 1978'den itibaren artarak sürüldü. bulunmaktadır. ülkenin ve hatta dünyanın mühendisliğine soyunabilmektedirler. s:237 Dağ kadrosunda "fiili livata" olaylarının yaşandığı bilinen bir gerçektir. bu dağa çıkışta da zorlandılar.” Örgüt içerisine ilk adım atan üyeler.Bu bocalayış 1970'li yılların sonunda Kürdistan'da aşıldı. kendilerini fildişi kulelerinde görmekte ve ayrıcalıklı olmuş bir insan hissiyatıyla toplumların. Belki de militanların bazıları için dağa çıkarken yaşadıkları en büyük acı evinden ayrılmak ve uzaklaşmaktır. Tüm terör örgütlerinde. Üzerlerine ordu.

örgüte giriş yaptıklarından itibaren uygun kıvama gelinceye kadar. Mücadele içinde her türlü ataklığı gösterip.ailemden .247 “Çocukluğumun geçtiği yerden . geçmişi ise lekelenmiş olan genç militan dağa çıktığı süreci şu sözlerle açıklamakta ve zafiyetlerini de kelimeler arasında vermektedir. Bu sebeple örgütün dağ kadrosuna girecek elemanlar. a. gerilla mücadelesi vermek için gidiyordum. onların sivil hayatta aranan birisi haline gelmesine ve bu sebeple toplumdan tedricen izole olmasına yol açar. Zaten bizler. hayallerini ve ideallerini de bu yöne kanalize ederler.yaptıklarından dolayı geleceğinde sadece PKK planları yapmak zorunda olduğunu düşünen yeni militanlar. Örgüte ilk giriş yapan üyeler. Geleceği müphem olan.. Örgüte yeni katılan üyelerin ilk eylemlerini yapması. öncüydük. Devamında istenilen görevleri sırasıyla yapmaya başlar. Kürdistan’a gidip. beni bir anda koparıp ayırıveren bindiğim otobüs değil. Yarın ne olacağını hiç bilmiyordum. önü bir militan olmalıydım. yanıldıkları tahayyül etmek bile onları çıkmaza sokar. Görev ve yapılacak eylem hakkında yorum ve eleştiri getiren üyeler cezalandırılarak törpülenmektedirler. ulusal kurtuluş mücadelesi yolunda ayağa kaldıracaktık. halkı örgütleyip . dağ kadrosuna girmeden evvel.” 247 Deniz. psikolojik ve teorik yöntemlerle güdümlü hale getirilir.e. aksini düşünmek. şehirlerde bazı eyaletlere sokulurlar. Ben. Her hangi bir şey için değil. bu eylemlerin amaçlarından birincisi yeni üyenin eylem yapmaya alışmasıdır.Kürdistan’a gidiyordum. o anı yaşıyordum. geride bıraktığım olaylardı. s: 12 136 .g.

bu kişinin eksik veya zafiyetlerinden dolayı oluşan boşlukların veya eksikliklerin doldurulması yada tatmin edilmesi amacıyla terör örgütüne temayül gösterdiklerini göreceğiz. psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına hitap etmektedirler. Ankara-2002. Bu açıdan durum değerlendirmesi yaptığımızda insanların ihtiyaçlarının. örgüte farklı ortamlardan. Örgüte katılımın sebeplerini sosyopsikolojik açıdan açıklayabilmemiz için örgüte katılacak olan bireylerin.248 PKK’ya katılan ve oradan da silahlı birliklere geçen örgüt üyeleri çok çeşitli sebeplerle örgüte 248 Necati Alkan.PKK’nın silahlı birimleri başta olmak üzere giriş yapan üyelerin örgüte girme sebepleri dönem dönem farklılık göstermekte ve üyelerin çok farklı sebeplerle örgüte girebildiği bilinmektedir. arzularının veya isteklerinin karşılanmaması veya eksikliği karşımıza çıkar. Gençlik Ve Terörizm. Can Deniz’in örgüte giriş serüvenini parçalar halinde naklettikten sonra. s:162 137 . Bu soruya verilecek cevapta. Özellikle gerilla yapılanması olarak gösterilen dağ kadrosuna katılımların gönüllü veya zorla gerçekleştirildiği bilinmektedir. PKK’ya yapılan katılımların çok farklı sebeplerden olabildiğini belirtmiştik. örgüte temayül göstermelerinin nedeni sorulur. farklı sebeplerden dolayı girenlerin hayat öykülerinden kesitlerle PKK’nın ideolojisinin ne derece muğlâk olduğunu göreceğiz. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da kazanmayı planladıkları ve militan olarak dağa göndermeyi düşündükleri bireylerle gerekli diyalogu ve samimi ilişkiyi sağlayabilmek için fizyolojik. TEMUH Yayınları.

g.g.251 Aygan savunmasına şu sözlerle devam ediyor. büyük umutlar. Özellikle bunlar arasında doğu ve güneydoğu kökenli olanlar büyük oranda Apoculara yönelmişlerdir. s:100 251 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık.250 Bu yıllarda doğrudan Apocular olarak bilinen PKK’ya girmemiş olması normaldir.e.e. Farklı sebep ve isteklerle örgüte giren bir çok militan bulunmaktadır. Aktaran .Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No’lu Askeri Mahkeme Başkanlığına (Adana) verdiği savunmasından nakledilmiştir. s:24-30 252 “Çılgınlıktan Sağduyuya” a.katılmışlar.e. “Çılgınlıktan Sağduyuya: İtirafçılar Anlatıyor” Forum Yayınları. İlerleyen dönemde PKK’nın faaliyetlerine hız vermesi ve kabuğundan çıkması. bir çok Marksist-Leninist örgüt üyesinin veya sempatizanının PKK’ya kanalize olmasını sağlamıştır. s:102 138 .252 249 6. Böyle söyleyen kişi kendi kendini aldatmaktadır. beklentiler ve hayallere kapılmışlardır. Bunların bir kısmı sonradan pişman olmuş ve yasalardan faydalanarak dağdan inmişlerdir. Ankara-1987. … … o günkü koşullarda ben sağ kesime duyduğum kin dolayısıyla solcu olarak bilinen grupla birlikte hareket ediyordum. Bu dönemde Apocular göz önünde görünmeyen ve silik bir sol-kürt orjinli örgüt olarak biliniyordu.249 “ …bazıları gibi kandırılarak örgüte girdim demeyi samimiyetle dürüstlükle bağdaştıramıyorum. Bunlardan birisi olan Abdülkadir AYGAN örgüte giriş sürecini şu sözlerle dile getiriyor ve farklı bir hayat hikayesini de bizlere gösteriyor. a. s:101-102 250 A.g.” Abdülkadir Aygan’ın sözünü ettiği bu dönem 1974-1975 yıllarıdır.

dini ve milli düşünce doğrultusunda eğitim almamış olmam. Ülkemiz bu dönemlerde “biz ve onlar”253 ayrımına çok keskin bir şekilde maruz kalmış. kendimi boşlukta hissetmem. s:13.19. ithal fikir ve ideolojiler 253 Şengün Kılıç. “Tarafsız” insanların sık sık hayatını kaybettiği hepimizce bilinen bir gerçektir.(psikolojik faktörler) 6. 1.”(toplumsal sorunlar) Aygan’ın örgüte girme nedenleri arasında en önemlilerinden biri olarak gösterdiği husus olan. Çocukluğumdan beri zaman zaman ailemden kopuk yaşamak zorunda kaldığımdan.“Solun yaptığı propagandanın beni etkilemesinin bazı özel nedenleri vardı. Aşırı duygusal ve arkadaşlığa büyük önem veren bir şahsiyete sahip olmam. En önemli nedenlerden birisi de. o dönemde memleketimizin büyük çalkantılara sahne olması ve vatandaşların çeşitli düşman kamplarına bölünmüş olması idi. (etnik yapı faktörü) 3. memleketin ahvalindeki kaos ve karmaşanın insanları tarafsız olmaktan uzaklaştırdığı yönündeki ifade. Geçimini ırgatlık ve amelelik yaparak zar zor sağlayan bir ailenin çocuğu olmam (ekonomik nedenler) 2. Türkiye’de Etnik Ayrımcılık” Metis Yayınları. Yurdumuzun diğer yörelerine nazaran geri kalmış olan ve kendine haz bazı özellikleri bulunan güneydoğulu olmam. Bunlardan en önemlileri. (fakirlik ve yoksulluk faktörü) 5. Gençlik döneminin başlangıcında karşılaştığım sorunları yoksul aile çocuğu olmam dolayısıyla çözememiş olmam. (eğitim faktörü) 4. Hepimizin müşahede ettiği gibi o tarihlerde arada kalmak bir bakıma daha riskliydi. o dönemin en yalın gerçeğidir. “Biz Ve Onlar.25 139 .

Saat:04:00. 254 Aygan. Karacan Yayınları . “Hemen hemen her genç insanda olduğu gibi.e. İDB Yayınları. Diyebilirim ki hepsiyle alakadar oluyordum.256 “1976 yılına kadar henüz sol örgütler içerisinde tercih yapmamıştım. propaganda grubun yani cephe faaliyetleri çerçevesinde eleman temini ve PKK’nın reklamını yapan grupların etkisinde kalmıştır. Henüz kişilik oturmamıştır. s:102 140 .g. Bu durum 1976 yılında Haki KARER’in benimle tanışması ve ilgilenmesi ile son buldu. Örgüte giren bir çok militan. 12 Eylül. Bilindiği gibi 16-17 yaş dönemi insanların hayatlarının en çalkantılı dönemini kapsar. Güneydoğulu olmam dolayısıyla Haki KARER’in yaptığı bölücü propagandadan etkilendim ve o zaman söylenildiği gibi “Kürdistan Devrimcisi” ulusalcı (yani Apocu) olmaya karar verdim. Ankara-1995 256 Çılgınlıktan Sağduyuya. Haki KARER ve Abdullah ÖCALAN’ın kardeşi Osman ÖCALAN üzerimde itina ile durup beni bir süre teorik eğitime tabi tuttular. Aygan. No:39. İstanbul-1984 255 PKK’da Propaganda konusu için bkz: PKK. EGM. Bu durumdaki bir insan henüz işlenmemiş bir madene benzer” PKK’ya girmeden evvelki genel durumunu ve sol örgütlere eğilimini aktaran Aygan’ın PKK’ya giriş sürecinde örgütün propagandasından255yoğun bir şekilde etkilendiğini ifadelerinden anlıyoruz. Söz konusu eğitimi adı geçen şahıslar 254 12 Eylül öncesi ülkenin genel durumu hakkında bilgi edinmek için bkz: Mehmet Ali Birand. Propaganda Grubu. Bu çağdaki bir insan sürekli bir arayış içerisindedir. a.kardeşi kardeşe düşman edecek hale getirmiş ve ülke hızla kamplaşmaya doğru itilmiştir. bir arayış içerisinde olmam.

” PKK’nın kuruluş sürecinde teorik eğitimlerinde okutulan başucu kitapları genel olarak MarksistLeninist çerçevedeki kitaplar ve Latin Amerika. Bu durum örgütün teorik altyapısını zımnen "Apoizm" gibi "narsizm" kokan çarpık bir ideolojiye sürüklemeye başladı.g.78…145 258 Çılgınlıktan Sağduyuya. 14 Temmuz Yayınları. Apocularla ilişkilerimin gelişip pekişmesinde akrabam olan Mustafa Keser’e o zaman duyduğum saygının ve akrabalık bağının büyük rolü olduğunu söyleyebilirim.56. a. Vietnam ve Maoist Çin’deki gerilla teorisyenlerinin eserlerinden oluşmaktaydı. Marksist-Leninist kitap ve broşürleri okuyarak gördüm.257 Teorik eğitimin orjini değişmeye ve farklılaşmaya başlaması beraberinde ilk dönem örgüt üyeleriyle sonraki dönemlerdeki örgüt üyeleri arasında örgüte olan tutunumun farklılıklarına yol açmıştır. Burada belirtmekte yarar gördüğüm bir nokta var.tarafından örgüt evlerinde. Ayrıca örgütün 257 Bu konuyla ilgili olarak bkz: Selim Çürükkaya . Ancak 1990’lı yıllardan sonra örgütte teorik eğitimin tek kaynağı Öcalan ve onun eserleri haline gelmeye başladı.e. s.258 “1976 yılı sonbaharında Haki Karer ve Osman Öcalan’ın o zaman devam etmekte olduğum Adana Motor Meslek Lisesinden ayrılıp Gaziantep’in Nizip ilçesindeki ailemin yanına gittim.34. s:102-103 141 . Nizip’te bulunan Apocularla tanışmamı akrabam olan Mustafa Keser sağladı. Aygan ifadelerine şu sözlerle devam ediyor.Aponun Ayetleri. Çekirdek kadrolar içerisinde Abdullah Öcalan’a mutlak sadakatle bağlı olmayanlar daha çok Marksist-Leninist çizgiyi önemsemişler ve “yoldaşlık” onlar için temel düstur olmuştur.

Mukaddime-1. Dergah Yayınları.260 Aygan örgüte katılım ve silahlı birime yani dağ kadrosuna geçiş dönemini şu sözlerle aktarmaya devam ediyor. aşiret bağlarıdır. İstanbul 2005(4.261 259 Asabiyet kavramı için bkz. a. aşiretlik bağı çok kuvvetlidir. Süleyman Uludağ.” Örgüte yeni giren üyelerin katılımlarının önemli sebeplerinden birisi de akrabalık. Zira bilindiği gibi toplumumuzda. özellikle güneydoğu bölgesinde akrabalık. Toker Yayınları.lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan ile aile akraba oluşumuz beni bu örgüte daha da yaklaştırdı.e. IQ Yayınları. s:103 142 . Aygan’ın ifade ettiği gibi güneydoğu bölgesinin akraba ve aşiret yapılanmasında ileri derecede asabiyet duygusunun259 mevcut olduğu bilinmektedir. Aile ve aşiret yapılanmasının bireyler üzerinde önemli derecede sosyo-psikolojik tesirinin ve yönlendiriciliğinin bulunması PKK gibi örgüt üyelerini tek tipleştirmek ve yalnızca kendine bağlamak gibi amacı olan bir örgüte ters düşmektedir. İstanbul 2005. Haz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki aile ve aşiret yapılanmasının örgütün eleman temininde olumsuz bir çok yönü de bulunmaktadır. İbn-i Haldun.Aile. ayrıca bkz: Orhan Türkdoğan.basım) s:94-96 260 Güneydoğu Aşiret ve Aile yapılanması hakkında sosyolojik bir bakış açısı kazanabilmek için bkz: Ziya Gökalp. Doğu Ve Güneydoğu Kabile-Aşiret Yapısı. akrabalık ve aşiret yapılanmasındaki aşırı bağlılık duygusu PKK’nın eleman temininde kısmi olarak etkili olmuştur. Ancak PKK’nın aile ve aşiret yapılanmasına bakışı çok sıcak değildir. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler. 261 Çılgınlıktan Sağduyuya. İstanbul-1999.g.

Teorik bilgi ve altyapı büyük oranda örgüte katılım yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Almanya-1982. Öğrendiğim şeyler bölük pörçük bilgi kırıntılarından öteye gitmemiştir.e. s:103 143 . Kürdistan proletaryasına ve halkına bağlılık gibi söylemleri kullanmıştır. Şunu tüm samimiyetimle belirteyim ki. Kürdistan Devriminin Yolu. iyi niyetli oluşum ve aşırı duygusallığım da beni bölücü terör örgütünün 262 PKK’nın fikri temeli ve ideolojisi için bkz: Abdullah Öcalan.g. araştıramadım.262 Aygan örgüte girişinde kendi zafiyet ve hatalarını gösteren özeleştirilerle ifadelerine şu sözlerle devam ediyor. Kulaktan dolma bilgilerle birkaç kitap okuyarak yola çıktım. bir çok insan gibi ben de bu yola girerken meseleleri yeterince inceleyemedim. Alternatif düşünceler ise çeşitli suçlamalarla dışlanır. ayrıca bkz: Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu.263 “Şurası bir gerçektir ki. ideoloji ve teoriler bulunur. a. PKK ilk dönemlerinde ideoloji olarak Marksist-Leninist. Aygan bu hususun tipik bir örneğidir.“Bölücü terör örgütüne girişim. Marksist-Leninist klasikleri sistemli okumam mümkün olmadı. Zaten o kapasitede değildim. s:150-160 263 Çılgınlıktan Sağduyuya. Manifesto.” Örgüte giren yeni elemanlar içerisinde fikri altyapısı sadece örgütün slogan ve ideolojilerinin temel eserlerini okuyup ve bu çerçevede muhakeme yaptıktan ve bir sonuca ulaşıp “işte doğru örgüt bu” diyerek PKK’ya yönelen militan sayısı çok azdır. Almanya-1984. Doğal olarak bu durum bireyin ideolojisinin merkezinde örgütün göstermek istediği fikir. komünist ideolojiye ilgi duymam esas olarak yukarıdaki etkenlere dayanır.

örgüt üyelerine veya üye olmaya aday olan kişilere bir ideal. (çev: Mustafa Tosun). s:104-105 266 Çılgınlıktan Sağduyuya. Ankara-1978. hedef seçilen bireyin etkilenmesi amacıyla örgütün insani bir dava uğruna mücadele verdiğini ve ezilen. başta ezilenlerin olmayacağı. Aygan’ın ifadelerinde yer verdiği gelecekte vaat edilen ve insana güzel görünen hususlar.g. Schein. acı çeken. işsizlik. Önüme öyle bir ütopya sergileniyordu ki. Çünkü. s:103 144 . a. insanların kardeşçe bir arada yaşadığı.kucağına iten sebeplerden biri oldu. her milletin ve her azınlığın kendi kaderini özgür iradesiyle tayin ettiği bir dünyaydı. 265 Aygan’ın örgüte ve oradan da dağa geçiş sürecinde etnik kimliği veya güneydoğulu olması hususunun örgüt tarafından nasıl kullanıldığını ve örgüte eleman almanın en büyük propagandasının böylece yapıldığını vurgulayan ifadeleri şu 266 şekildedir. amaç ve hedef verir. Ankara-1998 265 Edgar H. teknik ve insan emeğinin birleşerek tabiat üzerinde hakimiyet kurduğu. açlık. Psikolojik Harekat. Bu ideal. muzdarip insanlardan teşekkül etmiş bir grup gibi göstermek ve böylece yeni örgü üyesi adayı duygusal yönden zayıf karınlarını tespit edip etkilemektir. kardeşlik gibi hususlarda yaptıkları vurgu. açlık ve işsizliğin olmadığı. Örgüt Psikolojisi. 264 Terör örgütlerinde yapılan psikolojik savaş ve harekat yöntemleri ve bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda bkz: Necati Alkan. amaç ve hedefleri gerçekleştirme de motive edici bir husustur.” Terör örgütüne giriş sürecinde bireyler üzerinde örgütün yaptığı en önemli psikolojik harekat yöntemi264. gelecekte vaat edilen şey ezen ve ezilenin olmadığı. hümanist ve duygusal olan bir insanın bundan etkilenmemesi imkansızdı.e. TEMUH Yay. TODAİE Yayınları.

dağa çıkıp eşkıya olan kişiye gösterilen saygı aslında güneydoğudaki sosyolojik gerçekliği kısmen teşbih nezdinde olsa da ortaya koymaktadır.“Bölücü örgütün en çok istismar ettiği konulardan birisi de güney doğu Anadolu’nun özel durumuydu. kürtçülük meselesi vs. Kipa Yayınları 145 . Silahlı eylemler ile zora başvurarak. PKK. örf ve adetlerin değişikliğini geçmişte bu bölgede yerel otoritelerce çıkartılan isyanlarda mağdur olan. korku ve panik yaratmak suretiyle kendi lehlerine zoraki bir sempati yarattılar. Bu bölgenin geri kalmışlığının tek sorumlusu olarak Türkiye Cumhuriyetini gösteriyordu. Konuştuğumuz lehçenin farklılığını. Olaylar-Belgeler-Hatıralar. konuştukları insanları etkilemede başarılı oluyorlardı" Yıllarca güneydoğu sorunu. başka yerde mecburi iskana tabi tutulan insanların konumunu abartarak ve kendinden olmayan şeyleri de katarak propaganda yapan Apocular. Türk sinemalarında bir klasik olan “Davaro” filminde. kürt sorunu.267 267 Sami Demirkıran. giyim kuşamın yöreye haslığını. Dağ kadrosunun halk arasında korku merkezli sempatik görünüşü beraberinde doğu ve güneydoğuda gençlerin dağa çıkmalarındaki en önemli faktör olmuştur. gibi isimler altında kronikleşen ve kemikleşen ve bir problem haline gelen bu sosyal kırılma. PKK’nın en büyük propaganda malzemesi olmuştur. ölen. Dağ kadrosunun bu alanda en önemli görevi silahlı propaganda yapmak olmuştur.

Masumane istekler ve hak arama temelinde başlatılan propagandalar giderek yerini ufak çapta eylemlere ve daha sonra bir çok insanın hayatına mal olan. müzikler. …suikast. s:183 146 . s:180 270 Sempatizan Kazanma Ve Kadro Yetiştirme-1. Alkan. Bölücü örgütün içerisinde yer almaya başladığım 1977 yılı ilkbaharından itibaren ilk önceleri bildiri dağıttım.197.e. aktaran . s:105 269 Alkan.270 “Düşünce ve duygu boyutu her geçen günle birlikte beslenen bir bireye.g. s. a.g. duygusal olarak da örgütsel propagandalar içeren sloganlar.e. bombalama vb. afiş asma gibi eylemler içinde yer aldım. eylemlere yerini bıraktı.269 PKK’ya yeni girmiş bir üyenin militan kişiliği kazanması için yaşadığı süreci hatıralarıyla ifade eden Aygan’ın yaşadıklarını değerlendirdiğimizde benzer ifadeleri örgüte yeni girmiş bir bireyin ilerleyen süreçte silahlı eylemlere yönelişini Alkan’ın aktardığı ifadelerle açıklayabiliriz.Aygan örgüte giriş sürecinden itibaren dağ kadrosuna geçişinde ne gibi faaliyet ve görevler üstlendiğini şu sözlerle aktarıyor. a.268 “…Bir çok terör örgütünün tarihinde görüldüğü gibi eylemler basitten karmaşığa doğru bir rota izledi.” Örgüte yeni üye olmuş kişiye duygularına hitap edecek şekilde yaklaştıktan sonra zihinsel açıdan “militan kıvamına” gelebilmesi için örgütsel yayınlarla beslenir.e. duvarlara yazı yazma. teyp-video kasetleri ve CD ler aracılığıyla beslenmektedirler. a.g. marşlar.. davranış boyutu olan silahlı eylemlere bir hazırlık teşkil etmesi 268 Çılgınlıktan Sağduyuya. 1977 yılı sonunda örgüt şeflerinin talimatı üzerine ilk cinayetimi işledim.

” Terör örgütü PKK’ya girmesine zemin oluşturan hususlara genel hatlarıyla değinen Aygan.g.” Aygan’ın ifadelerinde Can Deniz’de olduğu gibi silaha karşı zafiyeti olduğunu belirtiyor ve dağ kadrosuna girmesinde bu zafiyetlerin kullanıldığını açıklıyor. Bir arayış içerisindeydim. gözü dönmüş Apocuları seçtim. Yaşantımda karşılaştığım olumsuzluklar. Ailemle bir türlü uyumluluk içerinse giremiyor ve birleşemiyordum. pankart asma ve mitinge katılma gibi faaliyetlerde görev verilir. Okuldan ayrılınca çok sevdiğim atletizm sporunu da bırakmak zorunda kalmıştım. Bu durum bende bir huzursuzluk yaratıyordu. Kendime yeni arkadaş çevresi edinmeliydim. Bölücü propaganda ile Marksist-Leninist teoriyi içeren kitaplar dünya görüşümü. Yaratılışımın gereği devamlı zayıflara yardımcı olma. Bu zaafımı bilen arkadaşlarım. bildiri dağıtma. içine çekildiği grupla beraber afiş asma. Okul hayatımda ve çevremde arkadaş canlısı olarak bilinirdim.için. beni askeri alanda çalıştırmaya başladılar. s:105 147 . ideolojik ve felsefi açıdan materyalizme kapılmasının sonucunda bir çok örgüt mensubu gibi 271 Çılgınlıktan Sağduyuya.e. yazılama. kuşlama. Silahsız olduğumda kendimi çok güçsüz hissediyordum. haksızlığa tepki duyma gibi özelliklerim vardı. Ne yazık ki kendime arkadaş çevresi olarak beyni yıkanmış. Aygan.271 “Güneydoğu’da yaşayan bir çok kimse gibi benim de silaha karşı aşırı zaafım vardı. haksızlıklar beni karamsar ve isyankar yapmıştı. a. felsefi düşüncelerimi hayli sarsmış ve etkilemişti. pullama.

• 12 Eylül 1980 harekâtından önceki dönemde Devlet otoritesinin zaafa uğraması sonucu yasadışı. Aygan’ın başlıklar halinde verdiği genel ve özel nedenler 12 Eylül öncesi gençliğin teröre 272 A. memlekete vatandaşların çeşitli karşıt cephelere bölünmüş olması.g. Yukarıda ki açıklamalarımda da görüleceği gibi yasa dışı örgüte girişimin özel ve genel nedenleri vardı. • Anarşiye karşı alınan tedbirlerin yetersiz kalması. • Dış mihrakların yurdumuzda anarşiyi ve terörü körükleyip el altından finanse etmesi sonucu örgütlerin güçlenmesi. Genel Nedenler. Özet olarak tekrarlamak gerekirse.. bölücü-yıkıcı örgütlerin memleketin bir çok yöresinde otorite boşluğundan yararlanıp vatandaşlar üzerinde hâkimiyet kurmuş olması.robotlaştığını belirtmektedir.g.e. örgüt içinde ki durumunu kısaca izah etmeye çalıştım. o dönemde yurdumuzun içinde bulunduğu acı durumu. • Bölgeler arası kalkınmadaki dengesizliğin bir kısım vatandaşlarda yarattığı hoşnutsuzluk sonucu bazı vatandaşların kışkırtmalarla iktidara düşman olması. s:109-110 148 .e. s:106 273 A. Ailevi durumum Yaratılışımdan kaynaklanan nedenler Güneydoğulu oluşumdur. • • • Özel Nedenler.272Aygan’ın örgüte girmesine sebebiyet veren hususları özel ve genel sebepler olmak üzere iki başlık altında incelemekte ve ifadelerinde şu şekilde belirtmektedir.273 “Beni yasa dışı Apocu örgüte katılmaya sevk eden nedenleri..

gençliğe adım attığımız yıllarda. s:308 275 A.” Hıdır Akbalık’ın ifadeleri ile paralellik arz eden bir diğer ifadede PKK’nın Tunceli sorumluluğunu yapmış olan Yıldırım Merkit tarafından verilmektedir. 12 Eylül öncesi ülkemizde eğitimin amacının çarpıklığını ve gençleri örgütlere kanalize edebilecek zeminin nasıl oluştuğunu Merkit’in şu ifadeleriyle daha net anlıyoruz.temayülünde ki en önemli sebeplerdir. Marksist felsefeye hizmet eden. Milliyetçi düşünceler yerine enternasyonalizmi. PKK’da üst düzey görev almış kişilerde benzer nedenleri ifade etmektedirler. Okullarda da aradığımızı bulamıyorduk.e. Ailemiz de ve çevremizde öğrendiğimiz şeyler bizi tatmin etmiyordu. s:308 149 . Bu bakımdan PKK Diyarbakır Bölge Sekreteri Hıdır Akbalık şunları ifade etmektedir.. gençlerin tecrübesizlikleri ve heyecanlarından istifade ederek. tek çıkar yolun komünist ideoloji olduğunu kabul ettirdiler.274 “Çocukluk dönemini geride bırakıp. sosyal ve siyasal meseleleri istismar edip. Bütün bunların yanı sıra ekonomik. artık toplumsal meselelere de ilgi duymaya başladık.g. komünist ve bölücü örgütlere militan yetiştiren bir enstitü 274 Orhan Türkdoğan. gelişmelerin önünde engel olarak gördükleri dini ve milli duyguları zayıflatmak ve giderek yok etmek suretiyle düşünce alanında bir boşluk yarattılar.275 “…Tunceli Lisesi…bir eğitim kurumu değil. “Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği” Mayaş yayınları. Gençliğimizin bu dönemini çok iyi değerlendiren komünistler. Ankara-1985. milli ahlak yerine proleter ahlaki dedikleri komünist ahlakı yerleştirmeye çalıştılar.

Daha orta bölümde iken PKK ismini duymuş. s:9-10 150 . hatta ilkokullar bile Tunceli Lisesinden farksızdı… Öğretmenlerin büyük bir kısmı çocuklara alfabeden önce. Kim olduklarını bilmiyordum. bağlı oldukları örgütün sloganlarını öğretmekte idi.” Yukarıdaki ifadelere yer verdikten sonra PKK’da komutanlık yapmış ve aktif görevler almış. bu merak ve heyecan çocuk yaştaki bu insanların PKK’ya yönelmesinde girizgah niteliği taşımıştır. Ama onları görmek. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer Yayınları.276 “Ben ilk ve orta öğrenimimi Bitlis’in Hizan İlçesine bağlı Hizan Lisesinde yaptım. hangi şartlar altında ve niçin girdiğini kendi otobiyografisinden istifade ederek nakledecek olursak. daha önceki örneklerle paralel olduğunu göreceğiz.haline gelmiştir…diğer orta dereceli okullar. ayrıca dağ kadrosunda önemli eylemlere katılmış Sami Demirkıran’ın örgüte nasıl. Anlamını bilmedikleri sloganlarla PKK’nın küçük sempatizanları haline gelmişler ve ağızlarından “Biji Serok Apo” sözleri eksilmez olmuştur. tanımak ve uğruna savaştıkları davayı öğrenmek istiyordum…” Demirkıran ve onun durumunda bulunanlar daha çocuk yaşlarında PKK’ya merak salmışlar. İstanbul-1998. Küçük 276 Sami Demirkıran. Demirkıran dağa çıkmadan evvel ve çıktıktan sonra neler yaşamıştır? Ne şekilde örgüte girmiştir? Bu sorulara hayat hikayesinin içerisinde cevap vererek şunları ifade etmektedir. herkes gibi bende militanların gerilla kimliğine bürünüp yaptıkları eylemlere merak salmışımdır.

g.g.yaşlarda bilinçaltına yerleşen bu sloganlar çocukların gençlik yaşına geldiklerinde. Psikolojik Harekat Şb. s:9 278 Anonim. Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili (Ankara:TEMUH. PKK Terör örgütündeki militanların yaş gruplarına göre dağılımları. Mücadeleden ve ideolojiden habersizdim. Onbeş yaşında idim. Tutuklu PKK mensupları arasında yapılan bir ankette örgüt içerisinde çocuk ve gençlerin oranı.e.) aktaran. Yapılan araştırmada278 aşağıdaki veriler ortaya çıkmıştır. bilgisizlik. Demirkıran otobiyografisinde şöyle devam ediyor. a.. tutumlarına yön vermekte ve geri dönüşü olmayan bir yola sokmaktadır..e. s:113 151 . örgüte katılımın merak.277 “Bu merakım kısa sürede beni silahlı mücadeleye dek varan kabus dolu maceraya sürükleyeceğinin farkında bile değildim. Tablo 1.” Örgütün dağ kadrosuna giren bir çok militan daha çocuk yaşta Demirkıran’ın ifade ettiği gibi mücadeleyi ve ideolojiyi dahi bilmiyorlar. Müd. Alkan. verilerin kısa bir değerlendirilmesi yapıldığında örgüte katılan çocuk ve gençliğe yeni adım atanların niceliği anlaşılacaktır. Yaş Grubu 1425YaşGrubunda 26-37 Yaş Sayı 141 90 Yüzde (%) 54 34 277 A. heyecan ve çocukluktan kaynaklandığını nicel olarak göstermektedir.

PKK psikolojik savaşı çok iyi yürütüyordu. Devletin otorite boşluğu ve yöntem yanlışlığı vardı.Grubunda 38-58 Grubunda Yaş 31 12 Yukarıda ki oranlar değerlendirildiğinde çocuk ve genç yaşta PKK'ya girenlerin oranlarındaki nicelik bizlere durumun önemini yansıtmaktadır. Çok farklı durumlarda bulunan. Ancak örgüte sadece sempati ve merak duyarak girilmemektedir. Demirkıran ifadelerine şöyle devam ediyor. İşte böyle 1990’lı yıllarda PKK’ya devlet arşivlerinde 1992 Temmuzu gösterilmesine karşın örgütün milisleri aracılığı ile 1991 yılında dağ kadrosuna katıldım. s:9 152 . Bütün bunlar doğal olarak beni de bir PKK sempatizanı yapmıştı. Bulunduğum ortamda herkes PKK’yı destekliyordu.” Sami Demirkıran’ın örgüte veya dağ kadrosuna giriş süreci güneydoğu ve doğu Anadolu’da bir çok genç veya çocuk yaştaki insanın yaşadığı sürecin tipik bir örneğidir. Ve onlarla kısa sürede sıcak bir ortama girdim. bireyler farklı sebeplerle örgüte katılmışlar veya katılmak zorunda 279 Demirkıran a. Bu süre içerisinde inanılmayacak derecede Garzan Eyaleti diye nitelendirilen sözde karargahta siyasi-askeri teoriksel eğitimler görerek yürütülen jenosidizme dayalı ütopyalar üzerine kurulu savaşa motive edilmeye çalışıldım.279 “…Lakin içimde oluşan merakla küçük yaşıma rağmen örgütün merkezdeki komite elemanı olan Refik Uğur v İrfan Durmaz isimli şahıslarla tanışmayı başardım.e..g.

Siz niçin bize katılmıyorsunuz" dediler. kaderimin değişeceği yer burası. Babam. Bir gün ablamla dağa pancar toplamaya gittik. 13 yaşında.281 “1991 baharıydı.pkkgerçeği. derdi. ayrıca bkz. Anneme. kıpır kıpırdım.kalmışlardır. dedim. Bunlar arasında farklı hikayeleri olan örgüt üyelerinin yaşadıklarını kısa kısa naklederek konuyu nihayete erdireceğiz. Önce korktum. (a-1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? Kandil dağında tecavüze uğramış Dilaram kod adlı örgüt üyesi Kandil dağında yaşanan tecavüz olaylarını anlattığı kitabında280 bir çok kadın militan nasıl dağa çıktığını aktarıyor.04." Yayın yeri ve tarihi belli değil. http://www. Tarihini okumuştum ama Kürdistan neresi. yaşadığımız köy. Öncelikle kendi hayat hikayesini aktaran Dilaram örgüte giriş sürecini şu sözlerle ifade ediyor. Akşam dönüşte düşündüm. Çünkü köylüler onlar için dağdaki mahkumlar.2006 153 .net/son. 5 Şubat 2006. PKK’lılar "Kürdistan için savaşıyoruz. bilmiyordum. "Özgürlüğe Kaçış. Mutlaka onlarla olmalıydım. 281 “Kandil Dağında Yaşanmış Tecavüz Hikayeleri” Hürriyet Gazetesi. PKK’lıları ilk o zaman gördüm. Kadınlar da vardı. O an. dağdaki 280 Anı-roman olarak yazdığı kitabın adı.html girilen tarih: 22. diyorlardı.

g.” 15 yaşında bir kızı dağa çıkartan sebep acaba PKK’nın ideolojisi mi? yoksa etnik kökenin çocuk yaştaki insanlarda bilinç altına yerleşmesi mi? Bu soruların cevabı yalnızca sosyolojik etkenlerle veya 282 A. 15 gün sonra babam haber yollamış. PKK her ay babamdan 50 milyon alıyordu. kızımı vermezseniz sizi buralarda barındırmam. Muhtarın evinde toplandılar. Altınlarımı. Dilaram hayat hikayesine şu sözlerle devam ediyor.282 “Evden gizlice kaçmıştım. Sarı pembeli giysilerim kilometrelerce öteden seçiliyordu. Bu tip örnekler özellikle doğu illerimizdeki köylerde ve kasabalarda sıklıkla yaşanmıştır.mahkumlara katılacağımı söyledim. Kamuflaj nedir bilmiyordum ki. Yaşın küçük.y. Benimle alay ediyorlardı. çoraplarımı yanıma almıştım. Alacakaranlıktan sabahın 5’ine kadar yürüdük. dedim. Heybeye yiyecek doldurmuştum. O gün kararımı verdim. misafir odasının duvarındaki heybeyi ve kardeşimin mekabını(ayakkabı) çalmıştım.” Dilaram’ın dağa çıkış sürecinde çocuk yaşta olduğu ve PKK’nın ideolojisi ve amacı nedir? gibi soruları dahi idrak edebilecek yaşta dahi değildir. Amcamın oğlu Welad’la katıldık. İkinci gün elime Kalaşnikof verdiler. Nöbetçi PKK’lıya ben de geliyorum. rengarenk elbiselerimi. öldü. Babam zengin ve sözü geçen bir adamdı. Beni amcama teslim ettiler. Yüküm ağırdı. Sonra köye gelip bayrak açtılar. Bir de babamın en güzel kalemlerini. en güzel. Bu durum PKK’nın bölgede sağladığı nüfuzun ve psikolojik etkinin çocuk yaştan itibaren başladığını gösteren güzel bir örnektir. diye. Welad sonra mayına bastı. dedi. 154 .

Bu iki alanın birleşmesinden olan sosyo-psikolojik bir yaklaşımla sorun değerlendirilmelidir. 155 . Sonraları ölen bir doktor vardı. 13 yıl boyunca hep önderlik gerçeğini yani Apo’nun çocukluğunu. Mantıklı düşünecek yaşta değildim.y. Elini uzatsa güneşi tutabiliyordu. Dağ kadrosunun önemli bir özelliği de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da insanların silaha ve dağa karşı duydukları hisleri 283 A. ayaklarının dibinde olacaktı. Babam heder olacaksın dağlarda. Kafamda hayal ettim Öcalan’ı. Dilaram ailesinin yanına gönderilmesine karşın tekrar dağa kaçıyor ve yıllarını PKK’nın Dağ Kadrosunda geçiriyor. hayatını öğrettiler. PKK’nın dağ kadrosunun kendine has bir çok özelliğinden daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. 15 gün sonra halamın. Ancak böyle hayal edebildim. dedi. Örgüte giren birçok militan gibi Dilaram’da Abdullah Öcalan’ı kutsallaştırıyor. Köyden çıkmış. Kendal başkanın Abdullah Öcalan olduğunu söyledi.g.Anlattı şöyle böyle. ilkokul mezunu bir kızdım. Ayağa kalktığında dağlar.283 “Beyni yıkanmış gibiydim. İkinci kez dağa çıkışını şu şekilde aktarmaktadır. İlk aylarımda kafamda Apo’yu uçan mitolojik bir karakter olarak çizdim.psikolojik etkenlerle cevaplandırılamaz. amcalarımın oğullarını topladım. Dilaram’ın dağa çıkışında da mevcut bir sorunun veya terör hadiselerinin kendinde oluşturduğu algılamaların etkisi hiç kuşkusuz ilk sırada gelir.” Dilaram'ın örgüt içerisinde yaşadıklarına örgüt içindeki sosyal ilişkiler ve yaşam biçimi konularına değinirken aktaracağız.babasına isyanını. peygamber diye. altı akrabamı yanıma alıp tekrar dağa gittim.

istemediği adamla evlenmek gibi bir sebebin var olması. Dağa çıkan genç bir kızın dağa çıkışını şu şekilde aktaran Demirkıran ifadeleri arasında örgüte katılımın farklı sebeplerini de ortaya koymaktadır. evimden kaçarım. Bu kız 1995’te hizan bölgesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldü. babam beni istemediğim bir adama verecek. Demirkıran’ın anılarında özellikle kızların dağa çıkışları hususunda örnek nitelikte hatıraları bulunmaktadır. -Evine dön heval…Bize katılmak istemekle de aşama katettin. İnsanların dağa çıkışında tek sebebin ideoloji veya kesin inanmışlık olmadığı bu gibi örneklerden anlaşılmaktadır.” Demirkıran’ın yukarıda aktardığı olay derinlemesine değerlendirilmesi gereken bir hadisedir. Ürperten İtiraflar. destek vereceğim. Örgüte çeşitli sebeplerden katılmak isteyenler arasında kızların oranı azımsanmayacak derecede yüksektir. Turan yayıncılık.baktım mini etekli… İstanbul’dan gelmiş -Bize niçin katılmak istiyorsun? Dedim -Mücadelenizi beğeniyorum. Sonunda bize katıldı. -Niye? -Çünkü. Bu bakımdan örgüt sadece ideolojik propagandalar vesilesiyle militan 284 Sami DEMİRKIRAN. Demirkıran284 “Batman’dan bir kız gelmişti. Kız ısrar etti: -Eğer evime gönderirseniz. Örgüte katılımın bir sebebi olarak. s:135 156 . örgütün çok sayıda eleman kazanması için yeterli alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir. İstanbul-1996.kullanması ve bununla bir çok genci dağa çekebilmeyi sağlamasıdır.

Zafiyeti olan. Çocuğa atılan dayak ve kötü muamele doğu bölgesinde.2006 157 . içinde bulunduğu zor durumda çıkış bulamayan ve daha bir çok genç özel sebeplerden ötürü dağa kanalize olmaktadır. 1982 doğumlu ve liseden ayrılmış olan D.htm erişim tarihi: 18. D.K.K. ifadesinde. Köye geldiklerinde yaşlılar dâhil onlar geldiğinde ayağa kalkarlardı. Bu noktada ailelere büyük görevler düşmektedir.pkkgercegi.net/pkk_teroru_ve_gercekler. isimli örgüt üyesi ifadelerinde dağ kadrosuna katılanların önemli bir kısmının da üniversitelerden geldiğini ifade etmekte ve zımnen eğitim almış olmanın da PKK gibi terör örgütlerine bireylerin girmesine engel olmadığını göstermektedir. Köyümüze gelen örgüt mensuplarına özeniyordum.K.285 “Örgüte katılmamda öncelikle macera yaşama isteği etkili oldu.htm erişim tarihi: 18. Bu beni oldukça etkilemişti. isimli örgüt üyesi örgüte katılışının sebebini şu sözlerle ifade etmektedir.net/pkk_teroru_ve_gercekler.286 285 http://www. Örgüte katılımın farklı sebeplerini incelerken gençliğin verdiği heyecanla dağa çıkan bir çok militanın olduğunu daha önce vurgulamıştık. Bu husus özellikle doğu illerimiz için geçerlidir.2006 286 http://www. D. Bu konuda farklı bir örnek verecek olursak.04.toplamamaktadır.” Yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi bu örnekte de dağa çıkan gençlerin ortak yönlerinden birisi de heyecan ve macera yaşama isteğidir. zor durumda kalan. bu çocukların dağa çıkmaları için istinat niteliği taşımıştır.pkkgercegi.04.

“eğer gelmezsen hepinizi öldürürüz” dediler.E. Bu şekilde dağa çıkan 1978 287 A. Üniversitede bu tür propagandalara maruz kalan genç de dağdaki örgüt mensubunu tanrı gibi görmeye başlıyor ve dağa geliyor.” PKK’nın bir dönem özellikle güneydoğu bölgesinde köylerde uyguladığı zorunlu askerlik veya her evden bir kişinin mutlaka dağa çıkacağı yönündeki zorlamalar. Bu telafi yöntemlerinden birisi de hata yapanları dağa kanalize etmektir.287 “Aileden bir kişinin mutlaka örgüte katılması gerektiğini söylüyorlardı.” Örgütün dağ kadrosuna yapılan katılımların önemli bir kısmı gönüllü olarak gerçekleşirken. örgüte girişini şu sözlerle ifade ediyor. Üniversitedeki örgüt elemanları.g. Üniversite gençliği kişilik arayışı içindedir. Onlara hep ütopyalardan bahsediliyor. göz ardı edilemeyecek sayıda örgüt elemanı da zorla dağa çıkartılmıştır.“Katılımın çoğu üniversite ve metropollerdendi.y. Bana. dağ kadrosunun eleman temininde bir kaynak niteliği taşımaktaydı. PKK özellikle örgütle bir şekilde bağlantı kurmuş kişilerin açıklarını veya hatalarını çok iyi tespit etmekte ve bu hatayı farklı yollarla telafi ettirmeye çalışmaktadır. “aileme bir şey yapmayın. ben gelirim” dedim ve beni götürdüler. 158 . PKK’nın dağ kadrosuna çok faklı sebeplerden girildiğini veya girmek zorunda kalındığını belirtmiştik. Zorla dağa çıkartılan 1978 Silopi doğumlu C. bu tür kişilik arayışı içinde ve boşluğa düşmüş gençleri buluyorlar ve örgütteki yaşam tarzını övüyorlar. Ben de.

ikincisinin öldürülmem.D. PKK adına uyuşturucu ticareti yapan Mehmet ile tanıştım ve onun verdiği eroini satmaya başladım.D.y. ifadelerinde nasıl dağ kadrosuna katıldığını şu şekilde ifade etmektedir. Ama yakalandım.g. üç seçeneğin var dediler. Benden eroinin parasını istediler. Siyasi bağlantılar ve HADEP ile başlayan ve değişik isimler altında devam eden siyasi partiler özellikle metropollerden bireylerin dağ kadrosuna kanalize olmasında aracı görevi görebilmektedirler.289“Metropollerden gelenler genellikle “PKK her şey” diyerek maceracı bir ruhla katılıyorlardı. Bununla ilgili olarak 1970 Hazro doğumlu N. ifadelerinde şu şekilde beyanda bulunmuştur.g. Bunlardan birincisinin. Metropollerden katılım genelde Hadep vasıtasıyla oluyor. Yine yakalandım. Cezaevinden çıktıktan sonra Mehmet tarafından. üçüncüsünün de PKK’ya katılmam olduğunu söylediler.” Siyasi bağlantılarla PKK’ya katılanların sayısı azımsanmayacak 288 A. kendilerine olan borcumu ödemek için tekrar uyuşturucu satma talimatı verildi. Dağ kadrosunun yanında cephe faaliyetlerini yürüten kolları ve dolaylı yollardan siyasi bağlantıları vardır.288 “Almanya’da.” PKK sadece silahlı eylemler yapan ve dağ kadrosundan teşekkül edilmiş bir örgüt değildir.y.doğumlu ilkokul mezunu M. 159 . Param olmadığını söyleyince. 289 A. parayı ödemem.

y. Bunlara bir misal verecek olursak. Bunlardan bir diğeri de Van 1981 doğumlu M. bir kağıda mühür vurup veriyorduk. babamla aramın iyi olmaması ve benimle ilgilenmemesi oldu. örgüt mensubu iki kişi ile karşılaştık. Aslında örgüte katılmamda en etkili olan şey. Ben de bir işimiz olduğunu. Para topluyorduk.g.HADEP ilçe teşkilatı görevlilerinin İran’da kurdukları irtibatlar vasıtasıyla PTÖ’ ne katıldım. İfadelerinde kısaca şunları söylemiştir.” 290 A.y. Karşılığında. Hadep’te İnşaatlarda işçilik yaparak kazandığım paradan PKK’ya yardım için para alıyorlardı.291 “Kan davası nedeniyle. Bunlar. neden örgüte katılmadığımı sordu. Bu sırada.Ş. isimli şahıs ifadesinde dağa çıkışını şu şekilde belirtmektedir.” Dağa çıkanlar arasında aile ortamının sorunlu olması veya kişilerin şahsına münhasır sebeplerde bulunmaktadır.. . 291 A. köy halkını toplayıp PKK’yı desteklemeleri için konuşmalar yapıyorduk. Hadep’te Abdullah ÖCALAN ve gerillalar bizim için savaşıyor ve bizimde bunlara yardımcı olmamız gerekir diyorlardı. Kaldığımız evlerde hayalleri gerçekmiş gibi anlatıyor. dir.ölçüdedir. Ertesi gün dağa götürdüler. “karşı taraftan bir kaç kişiyi vuralım ve kaçıp PKK’ya katılalım” dedik. Köylere gittiğimizde. O da. onu hallettikten sonra katılacağımızı söyledim. halkı inandırıp yardım istiyorduk.T. 1974 doğumlu Z. 160 ..290 “Hadep İlçe teşkilatında PKK’yı öven dergiler.Y. kendilerine katılırsak bu işi daha kolay halledebileceklerini söyledi. kitaplar okuttular.g.

Ama benim için bu.y. Ben de. Ben de evden çıkmak istiyordum.İran’daki Dambat kampına gönderildim. bir kısmı yakalanarak çeşitli işkencelerden sonra öldürüldüler.Aile içerisinde maruz kaldığı şiddetten dolayı dağa çıkan bir gencin hikayesi. Ailenin birey üzerinde bebeklikten. Bu durum doğal bir sonuç olarak bölgede yetişen çocukların bilinç altında şiddet kavramının yerleşmesine yol açmakta ve uzun vadede etkilemektedir.” Terör örgütü PKK’daki gençlerin.Örgüte yapılan katılımlarda aile faktörü başlı başına incelenmesi gereken bir alandır.g. Okula da gidiyordum. Bazı okul arkadaşlarım biz PKK’ya gideceğiz sende gel katıl diyerek beni havaya soktular. “PKK’ya katılırım ailem beni daha çok sever kıymetimi daha iyi anlar daha sonra tekrar geri dönerim” düşüncesiyle ve aileme kendi değerimi hissettirmek için örgüte katıldım. Ülkemizde özellikle doğu illerine doğru gidildikçe aile içi şiddetin arttığı görülmektedir. 161 .292 “Ailedeki büyüklerimden dayak yiyordum. aile kavramının ve aile içinde yaşanan şiddetin insanları nerelere sürüklediğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Bu etkiler veya tesirler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. gençliğe ve gençlikten de olgunluğa kadar büyük tesirleri söz konusudur. tahmin edemeyeceğim kadar kötü bir yaşamdı. Kaçanların bir kısmı yakalanmadı kurtuldu. büyük bir kısmının çok çocuklu ailelerden geldiği 292 A. Kaçtım. Aile içinde şiddete maruz kalan çocuğun geleceğinde yaşadığı bu şiddetin kodlarından açığa çıkacak olan problemler zuhur edecektir. Bu da benim gururumu incitiyordu.

bireyleri ve özellikle gençleri en çok etkileyen ve yönlendiren hususların başında gelir.görülmektedir.295 “Anadolu'nun şirin bir iline bağlı küçük bir kasabasından İstanbul'a öğretmen olmak için gelmişti Saliha Dağcı. Daha 23 yaşındaydı ve girdiği üniversite imtihanlarında hayalindeki fakülteyi kazanmıştı.Kon. Yurt kantininin demir muhafazası içerisindeki TV’nin haber bültenlerinden seyrettiği ve duydukları ile Ayten'in anlattıkları arasında bocalıyordu. s:125 294 İ. çev.g. İstanbul.com. Bu örgüt üyelerinin ailelerinden yeterli sevgiyi ve ilgiyi alamadıkları 293 anlaşılmaktadır. Ar-Tu Matbaası.1977). Oysa Saliha'nın önünde yaşanmamış nice güzel günler ve yağmur kokulu baharlar vardı. Şükrü Keleş. Alkan.e. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne başlayan Dağcı.S. Ayten. s:146 162 . Toplum ve Gençlik. şeytanın darağacına kadar olan dostluğuna en iyi örnekti. burada sonradan tanıştığı ve aynı yurdu paylaştığı Ayten isimli PKK sempatizanı ile hayatını nasıl zehir edeceğini bilmeden dostluk kurdu.html. Arkadaşlık ilişkisi. Saliha Dağcı kendi halinde içine kapanık bir öğrenciydi. s:53-58 295 Turhan Bozkurt ve Orhan Yıldırım.e.. Bir mum ışığı gibi ülkesinin çocuklarını aydınlatabilmek için öğretmen olacaktı. http://arsiv.g. a.zaman.tr/2000/01/17/kultur/7. a. ona sürekli olarak bir şeylerin propagandasını yapıyordu. Ayten ve diğer sempatizan arkadaşlarının 293 Alkan. PKK’ya sağlanan katılımlarda önemli faktörlerden bir diğeri de arkadaşlık ilişkileridir.294PKK’nın silahlı birimlerine arkadaşlık ilişkisi sebebiyle giren Saliha Dağcı’nın hayat hikayesi tüm gençler için ibret alınması gereken bir örnektir. En samimi olduğu ve yurtta aynı odayı paylaştığı Ayten. Terörde Solan Hayatlar. Akreple kurulan bu dostluk. Annesi de onu bugünler için doğurmamış mıydı? Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı...

.. orada sana PKK ile ilgili eğitim 296 http://www.htm erişim tarihi: 18.yalanları ile beyni yıkanan Saliha bir gün kararını verdi. örgüte karışacak. Benden de istediler. Ve en yakın sırdaşı..” Örgüte kandırılarak katılan bir çok militan bulunmaktadır. O ise henüz hayatının baharındaydı. Keşke Ayten'i tanımasaydı. bize vermen gereken paranın karşılığında 8 günlük bir İran turumuz var.04. Dağa çıkacak. Kandırılarak örgüte giren 1974 doğumlu N. yılında hayallerini. dostu. Lise yıllarında olduğu gibi kendisine günlük tuttu.. Örgütteki terörist arkadaşlarının da kendisi gibi kandırılıp dağa çıktığını.296 “Bükreş’te. dertleşeceği ve sırrını dökeceği bir dostu çevresinde yoktu.2006 163 . Büyük ve boş bir yalanın kucağına düştüğünü o an anlamıştı Saliha. PKK için para topluyorlardı. O halde. Bahar yağmuru gibi düşüyordu yüreği günlüğüne ve kandırılmışlığın soğuğunda üşüyordu usulca.net/pkk_teroru_ve_gercekler. Yaşarken ölmeye mahkum edilmişti artık. Param yok dedim.D. sevdiklerini. kardeşi bu 'günlük' olmuştu. ifadelerinde başından geçenleri kısaca şu şekilde aktarmaktadır. Keşke üniversiteyi kazanmasaydı. ama çıkamıyordu. Dağ kadrosuna verilen Saliha'ya burada örgütün sözde takım komutanı tarafından kendisine 'Hevin-Berivan' kod ismi verildi. ama artık çok geçti. Nasıl da inanmıştı çok sevdiği arkadaşı Ayten'in süslü yalanlarına. bu tura katılmanı istiyoruz. kardeşçe yaşadığı halkına düşman edildiğini görmüştü. Çünkü örgüte katıldıktan sonra kurtuluş ancak ölümdü. Ama içini açacağı. Düştüğü sonsuz ve karanlık kuyudan çıkmak istiyordu Saliha. kahraman olacak (!) ve istediği gibi özgürce yaşayabilecekti(!) İstanbul'a gelişinin 2. İçinde bulundukları çaresizlik anında veya zaaf noktalarından yakalandıklarında PKK’nın ağına düşmemeleri artık çok zor hale gelmektedir.pkkgercegi. ideallerini ve okulunu geride bırakıp bir kurye aracılığı ile Saliha kanlı örgütün saflarına katıldı.

s:156 164 . İran’dan beni geri gönderecekler zannediyorum.verilecek. Uçakla İran’a hareket ettim. benim de bir Kürt olarak kendisine yardım etmemi ve PKK saflarına katılarak faaliyette bulunmamı istedi. evlenmeden yaklaşık üç ay kadar önce. Bana kendisinin PKK’lı olduğunu. a. Aradan bir hafta kadar sonra arif isimli şahıs tek başına benim oturmakta olduğum eve geldi. Benim daha önce PKK’ya olan sempatimden dolayı Arif isimli bir şahsın teklifini düşünmeden ve hiçbir baskıya maruz kalmadan kabul ettim. Bu sosyal sorunla ancak içtimai reçeteler hazırlanarak tedaviye gidilebilir. arif isimli şahısla tanıştım. Bölücü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivi.. bize de borcun kalmayacak dediler.e. aktaran: Alkan. bu yöntemle sayısız militan kanmıştır. PKK adına faaliyet yürüttüğünü. Özellikle bu hususu etnik kökene vurgu yaparak değerlendiren PKK. Diyarbakır bağlar mahallesinde katılmış olduğum bir düğün sırasında.” Yukarıda aktarılan ve kısmen incelenen hayat hikayeleri veya katılım sebepleri bir örgütün eleman sayısının artmasının ne derece kolay olabileceğini göstermektedir.g. 8 günün sonunda tekrar uçakla geri geleceksin.” Örgüte kandırılarak girenlerin yanında bilinçli olarak katılanlar ve sonradan pişman olanlarda bulunmaktadır. Bir örgüt mensubunun verdiği ifade bu açıdan kayda değer niteliktedir:297 “1992 yılı sonlarında. 4-b Dağ Kadrosunda Yaşamın ve Yaşananların Değerlendirilmesi PKK dağ kadrosunun sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirilebilmesi için öncelikle dağ kadrosunda bulunan militanların örgüte girmesinde 297 TEMUH Daire Başkanlığı. Ama dönemedim. Terör sadece ideolojilerin veya sloganların çerçevesinde kalmayan sosyal bir yara ve problemdir.

Örgüt üyeleri içerisinde bazıları bu işi ekmek kapısı olarak değerlendirebiliyor. Ancak PKK terörizmi bu farklılıkları tektipleştirmenin yol ve yöntemlerini kullanmakta ve örgüt elemanlarının psikolojik olarak pasifize etmektedir. içindeki makam sevgisini tatmin etmeye çalışıyor.hangi sosyal faktörlerin etkili olduğunu belirlemek gerekir. kurak ve artı kırk beş derece sıcaklığında bir çölde serap görmesinin sebebi. Dağ kadrosunda bulunan militanlara bu umut ışığını veren faktör nedir? Bu faktör örgüte katılan militanın kesin inanmışlığının ortaya çıkardığı unsurlardır. PKK içinde yar alan militanlar özellikle bu hususla ilgili olarak kendilerini “Kürdistan’ın yılmaz bekçileri” olarak nitelendirirler. İçlerinde ironik bir sıkıntı ve trajedi yaşayan bu insanlar tek kapılı labirent olarak ifade ettiğimiz girift yaşama girdiklerinde kendi benliklerindeki umut ışığını kaybetmeye başlıyorlar. serin havaya veya ferah bir ortama olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Dağ kadrosuna katılan örgüt üyesi. Bazıları ise örgüt içerisinde yükselme arzusuyla. Örgüt üyelerinden bazıları yaptıkları değerlendirme ve örgüt propagandasının etkileri sonucu kendilerini kurtarıcı olarak görmeye başlar. Farklılıkları bir arada bulunduran PKK dağ kadrosunda herkesin dağda olmasının veya bulunmasının kendilerince sebepleri var. örgüt içerisindeki statüsünü ve konumunu değerlendirmeye tabi tutar. dağa çıktıktan veya çıkarıldıktan sonra bambaşka bir dünyaya geldiklerini fark ediyorlar. Bir insanın susuz. o kişinin suya. Örgüte isteyerek veya istemeyerek katılan bireyler. Yukarıda bu hususla ilgili verdiğimiz birçok örnek soruna öncelikli yaklaşımımızı oluşturmaktadır. Aynı şekilde kendisini bile bile örgüt bataklığına sokan 165 .

İm yay. (çev: Yurdanur Salman. Hayat Yay. s:12-34-39. ayrıca bkz: Gustave Le Bon. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı. 1996.299 Bilinç düzeyi veya havsalası gerileyen birey kitle veya örgüt 298 Eric Hoffer.. Nalan İçten) İstanbul-1979. (çev:Kamuran Şipal) İstanbul-1998. Kitleler Psikolojisi. Aşmaya çalıştıkları farazi sorun veya engelleri örgütle geçme ihtiyacı duyarlar. Kitle Psikolojisi. s:34-62 166 .. Birey kitle veya örgüt içerisine girmeye başladığında mevcut olan zekâ ve bilinç düzeyi katıldığı kitlelerin niceliği nispetinde erozyona uğrar.. Aynı zamanda grupla hareket etme ihtiyacı298 zayıflıklarının da dışa vurumudur. s:1-2. Cem yayınevi. Erich Fromm. İst-1997. Payel Yayınevi.bireyler burada en çok ihtiyaç duyulan unsuru tahayyül etmeye başlarlar. s:34-39 299 Sigmund Freud. Kesin inançlılar.

İntihar eden kişi bu istekleri açıktan açığa kendine karşı çevirip kendini öldürmeye kalkar. Bu. 300 İntihar eylemlerinin nedenleri hakkında bkz: http://www.panik-atak. yani bütün bilinçaltı ile insanın ölümü istemesidir. 3.Öldürülme isteği. Zira ancak o zaman intihar tam başarıyla sonuçlanır ve intihar etmek isteyen kişi ölür. nasıl bütün gayretleriyle hekime yalvarıp ölümden kurtulma çarelerini aradıklarını açıklar.içerisinde ölümü bile göze almaya başlar. Fakat asıl sorun ölme isteği.Ölme isteği. olmasından değil de daha esaslı bir olayın kendisine cereyan etmesindendir. Hoffer. bütün kitle hareketle i aşırılığı. 301. Dikkati çeken nokta şudur ki.e. intiharda önce adam öldürme istekleri belirir.2007 Menninger'e göre. taraftarlarında ölümü göze almak ve birlikte yürüyüşe geçme duygusu yaratır: Ortaya koydukları program ve telkin ettikleri öğreti ne olursa olsun. iş başarısızlığa uğrayınca. Paradoks gibi görünen bu hallerde. parlak umutları. nefreti ve hoşgörüsüzlüğü körükler. Menninger’e göre kısaca. Bu arzu üç elemandan meydana gelmektedir: 1Öldürme isteği. 2. İntihar eylemleri incelendiğinde intihar eden kişinin içinde bulunduğu durumu Menninger ifade ederken kişinin içinde bulunduğu şiddet ve kendine ve başkalarına zarar verme duygusunu vurgulamaktadır. yani intihardan vazgeçme atılımı intihara girişimde bulunmuş olanın bu fikirden vazgeçmiş .03. a. gayreti. İşte bu bakımdan Menninger bazı kimselerin intihara girişimde bulunduktan sonra.g.com/v3/index erişim:10.23 167 .301 “Bütün kitle hareketleri. insanda çok karmaşık bir ölüm arzusu vardır.” Örgüte körü körüne bağlanan militan zamanla öğrenilmiş çaresizlik hastalığına302 kapılmaya başlar. ya kendisi ya da başkası hakkında açık bir şekil alabilir.300 Kitle psikolojisini Eric Hoffer şu şekilde aktarmaktadır. öldürülme isteği her zaman ölmek istemek anlamına gelmez. s. bütün kitle hareketleri hayatın belirli bölümlerinde güçlü bir faaliyet akışı yaratmaya muktedirler ve körü körüne inanç ve sadakat isterler. sorun.

Dağ kadrosundaki tutunumun kırılmaması için muhalif örgüt üyelerinin farklı fikir ve görüşlerinin diğer üyelere sirayet etmemesine önem verilir.html erişim: 19. Bu düşünce de örgüt üyesi kendini.e. şahsiyet ve kendine münhasır olma gibi temel insani hususlara yer verilmemektedir. 168 . 3721. a. “önderlik makamının” çizdiği yolda yürüme mecburiyeti ve onun hakaretlerini latife veya iltifat olarak görmek gibi çarpık düşünceler bulunur. Dağ kadrosunda yaşanan olayların ve propagandanın militanı uyma davranışına itme gücünün fazla olmasına yol açtığı anlaşılmaktadır.g.305 Dağ kadrosuna yeni giren örgüt üyesinin zihninde 302Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi inçin bkz: http://www. örgüt üyesinin hayatının her noktasının bundan etkilendiğini görmekteyiz.02.com/kavramlar/ogrenilmiscaresizlik. Özellikle dağ kadrosunda militanın grubun zorlamasıyla ya da gruba uymama davranışını göstermesiyle cezalandırma yöntemlerine gidilmekte ve böylece birey-örgüt ilişkisindeki belirginliği arttırmaktadır. yapılan propagandaya muhalif ve aksi fikir ileri sürülmesi engellenir.e.303Dağ kadrosunun örgüt üyeleri üzerindeki etkisini veya yapmış olduğu psikolojik harekâtı değerlendirdiğinizde.g. nefsini ve tüm hayatını sıfırlamalıdır.Dağ kadrosunu sosyal yapısı bu açıdan bireylerin kronikleşen sorunlarının oluşmasına yol açar..psikolojisayfam. Dağ kadrosunun önemli özelliklerinden birisi de teröristleri kadroya uyma davranışına çekmesidir. Psikolojik Harekat ve Hiz. Yavuz Toker / Sabri Dilmaç 304 A.00 303 EGM.2007/17.304 Dağ yapılanmasında yapılan insan mühendisliğinin temelinde tek tip örgüt üyesi oluşturma düşüncesi yatar.67 305 Aydın. İDB yay. Özel hayat. s.

PKK’nın totaliter örgüt yapısı ve mevcut katı diktatör yönetim anlayışıdır. Kürdistan Devriminin Yolu. asker. o kişiyi örgüt bataklığına çeker ve bu bataklıkta yok olmasına yol açar. Birey örgüte ve oradan da dağa çıktıktan sonra bu hayal kırıklıkları.oluşturulan PKK çizgisi. denizin ortasında dibi delinmiş ve hızla su alan bir gemi misali. Örgüt üyesinin gösterdiği uyma davranışı. öğretmen veya sivil ve masum insanlara silah doğrulturken. a. s.307 Dağ kadrosunda militanlar üzerinde hâkim olan korku kültürü ve örgütün karşısında duramamanın temel sebebi. Bu zaaflarından faydalanıp etkili bir saptırma ile kolayca eğilim gösterebilirler. 1984). doğrulttuğu silahın hangi şahsa yöneldiğiyle ilgilenmez. dağ yapılanmasının ve militanın bilinç kodlarının benzerlik göstermesinden 306 Abdullah Öcalan.e. s.. küskünlüklerini görmüştük. Dağda silahlı çatışmalara giren örgüt üyeleri. onu ilgilendiren “öteki” olarak gördüğü düşman ve işbirlikçilerdir.g.Korku kültürünün bir sonucu olarak militan uyma davranışı sergilemeye başlar. (Almanya: Serxwebun yayınları. örgüte katılımından önceki yaşamlarında hayal kırıklıklarını.306 PKK dağ kadrosuna sağlanan katılımları incelerken birçok örgüt üyesinin. Dağdaki teröristin hedefi bilinçaltına yerleşen “Türk Sömürgeciliği” olarak öğretilen ve nefret hislerinin oluşmasına vesile olan telkinlerle gösterilen veya dikte edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bu kişiler istenilen yönde eğitilir ve o yönde tutsak bir esir haline getirilir. polis. yapılan psikolojik harekâtla o kişinin müstakim çizgisi haline getirilmeye çalışılır.24 169 .178-180 307 Eric Hoffer.

benzer davranış gösteren durum olarak kabul edilebilir. Ancak bu komünal sistemde aristokrasi de kısmen geçerlidir.. grupla birlikte. Gazi Kitabevi.com Ayrıca PKK’ da kadın-erkek ilişkileri hakkında Öcalan’ın mektupları değerlendirilebilir niteliktedir. Bu yaşam komünal bir hüviyet arz eder. s. üyeler arsında tek düze bir yaşamı zorunlu kılar.308Dağ yapılanmasında var olan korku kültürünün oluşumundaki önemli sebeplerden birisi de yasaklar ve buna bağlı cezalardır. Bu çelişki de örgütün sosyal yapıya olan mesafesini gösterir. Bu düzende yukarıda belirttiğimiz gibi. Doç. Yasaklamanın psikodinamiği. örgüt üyelerini mevcut ve oluştururken düzende asimile ederek aşmaya çalışmaktadır. PKK’nın genetik kodlarına baktığımızda dini ve manevi değerlere örf ve ananevi hususlara uzak olduğunu bilmekteyiz. Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi).http:// www. Dr). 2000. Belli bir üst tabaka yani komutan-yönetici tabaka 308 Silah Mehmet. 170 . örgüt içerisinde farklı bir altyapıyla tezat oluşturabilmekte ve birey yabancılaşmaya başlamaktadır. Uyma.kaynaklanır ve bu durum uyma davranışını pekiştirir. (Yrd. Necati Alkan. Kendi öz değerlerinden uzaklaşmaya başlayan bire zamanla örgütün empoze ettiği kemikleşmiş sloganları tekrar etmeye başlar.stradigma.Ancak örgüt içerisindeki yasaklama politikası zımni olarak örgüt üyelerini psikolojik açıdan yasak olana eğilime iter. grup baskısıyla oluşan davranış tekdüzeliğinden farklı.309 Dağ kadrosunun militan ahlakı.185 309 Yasaklama kesin bir çözüm yolu değildir. Buna örnek olarak dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri gösterilebilir. Ank. Örgüt üyesi ait olduğu toplumsal katmanın kendisinde oluşturduğu ahlaki alt yapısı. Örgüt bu çelişki ve tezatları.Bkz. tek düze bir yaşam vardır.

14 Temmuz Yay. grup içinde diğerlerinden etkilenerek değişmekte. Özen Yay. zorlama ve cezaya rağmen karşı çıkanlar olunca.313 Dağ yapılanması içerisindeki terör örgütü üyelerinden bazıları içinde bulunduğu şartların değerlendirmesini ve maddi veya manevi olarak kar-zarar hesabı yapıp uymama davranışı gösterebilir. “Toplumsal Psikoloji”. “uyum sorunu” yaşayan militanı infaza varan cezalarla gruptan izole eder. 314 Göksu.143 313 Bkz.g.314Örgüt 310 Silah. Selim Çürükkaya.312 Bu durumda örgüt.185 311 Turgut Göksu. sisteme olan uyma davranışında düşme yaşanmaktadır. Örgüt bu tip kişilere ve bunların hal. girdiği grupla resmi olmasa da bir sözleşme yapmış ve örgüt kurallarınca ant içmiştir.e. Örgüt üyesi yalnızken sergilediği davranışlar ile grupla birlikteki davranışı paralellik arz ediyor ve benzerlik gösteriyorsa bireyin ahlakı militanlaşmıştır diyebiliriz. Yani uyma davranışı pekişmeye başlamıştır. Söz birliği yapılan gruplarda uyma davranışı artmaktadır. s. 144 171 . Uyumsuzluk veya uymama davranışı örgüt üyesinin öznelliğinden kaynaklanır. Sistemin devam edebilmesi için tekdüzeliğin devamı gerekir. s. Aponun Ayetleri. a. tavır.g..g..142 312 A.310 Ayrıca dağ yapılanmasına giren örgüt üyesi. a.e.e. Birey yalnızken kendisine özgü bir biçimde davranırken. davranış ve sözlerini bulaşıcı bir hastalık gibi görmekte ve diğer militanlara sirayet etmeden karantinaya alma benzer bir işlemle izolâsyona başlamaktadır... farklı bir biçimde davranmak durumunda kalabilmektedir. s.311 Ancak örgüt içerisinde mevcut statükoya her türlü baskı. örgüt dağ kadrosunda.mevcuttur. Ankara- 2000.

susuzluk gibi temel ihtiyaçların yanında sosyal ve kültürel duyguları da insanın doğal yapısından görüleceği için bu hususlara ters bir unsuru gören bir militan içte uyumsuzluğa başlamaktadır. Marksist sosyoloji.üyesinin örgüte zıt düşmesinde veya uyumsuzluğunda hem duygusal hem de akli yönü vardır.237 316 Göksu.316 Uyumsuzluk yaşayan militanların iki seçeneği bulunmaktadır. konular olur. Ayrıca tehdit arttıkça uyumsuzluk da artabilmekte veya tam tersine içe kapanıklık oluşabilmektedir. Bunlar genellikle Marksist ekonomi-politik.. A. komün faaliyeti içinde olan ideolojik eğitim grubunuzdaki eğitim konunuza gerekli olan kitaplar listesinden seçersiniz. Özellikle sol örgütlerde olduğu gibi PKK içinde geçerli olan neşriyatın tekeliyeti zorunluluğunu Taşçı’nın ifadeleriyle ele alıp konuya derinlik katabiliriz.e. Z. Marksist felsefe. Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji). s.317 “Okunacak kitabı. Bu konularda nasıl bir program izleneceğini ideolojik eğitimle ilgili üst 315 Usal. Militanın örgüte uyumsuzluğunda.315 temel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması. Ayrıca.g.e.. a. S. hayatın devamına yönelik tehdidin var olup olmaması gibi hususlar bulunmaktadır. Barış Yay.. bireyler üzerindeki nüfuzunu arttırabilmek ve tekel olabilmek için. İzmir-1995. Marksist tarih vb... Aslan. sadece örgüte ait kitap.g. açlık. diğeri de isyan bayraklarını çıkarıp kaçabilmek ya da cezaya katlanmak… Örgüt.61-62 172 .a. s: 144 317 Çılgınlıktan Sağduyuya. gazete ve dergileri okuması yolunda zorunluluğa tabi tutulur.Şaban Taşçı. Birincisi silik bir gerilla olarak arka planda kalmak.

Dağ yapılanmasında örgüt üyeleri çetin dağ şartlarında. Örgütün dağ kadrosunda. okuyacağınız kitapların bazılarını grup sorumlunuz size dikte ettirdiği konunuzla ilgili kitap listesindekilerden olması gerektiğini bilirsiniz. polislik. örgüt mensuplarının kesin inanmışlığını arttıran temel faktörlerden bir diğeridir.. örgüt üyeleri de yaptıkları işi kendi fikri yapılarınca veya ideolojileri çerçevesinde kutsileştirmektedir. Dağ kadrosunda sistemli bir şekilde nefret duyguları aşılanır. militanların çatışma.yönetim organı tespit etmiştir. Siz bu gruptaki herhangi bir bireyseniz. . Özgürlüğün Bedeli. tutunum sağlamaları ve örgüt içerisinde yola devam etmeleri için.318 Nefretin harekete geçirilmesi 318 İsmail Beşikçi. Örgüt üyesine günün büyük bölümünde örgütle ilgili işler verilmekte ve örgüt üyesi bu işi meslek veya kutsal bir iş gibi görmektedir. Nasıl ki askerlik. PKK Üzerine Düşünceler. pusu eylem vd.” Sol örgütlerde olduğu gibi PKK için de geçerli olan tekelci eğitim anlayışı. faaliyetlerinden arta kalan zamanda örgüt propagandası yapılmakta. özellikle önceki bölümde belirttiğimiz örgüt eğitim faaliyetlerindeki sistem dahilinde örgüt üyesine boş zaman bırakılmamaktadır. Bu nefret duyguları dağ kadrosunda harekete geçirilir. Bu eğitim programında ihtiyaç duyulacak kitapların listesini de ayrı organ çıkarmıştır. öğretmenlik mesleklerine kutsiyet atfederek onları yüceltiyorsak. Harekete geçirilmiş nefret duygusu dağ yapılanmasında kaide hale geçmeye başlar. baskı. İst-1994 173 . korkutma ve propaganda faaliyetlerine maruz bırakılırlar.

g.321 “Sülaleleriniz sizi zaten beş paralık etmiş bunu çözümlemelerde dile getirdim.g.59 321 Abdullah Öcalan.. s. Öcalan’ın şu sözleri bunu açıkça göstermektedir..77 174 . a. Beşikçi ifadelerinde sömürge kavramını örgüt üyesinin “ilk kurşunla birlikte kendi ezik kişiliğini kimliksizliğini. s. Bu hususun esas amacı dağ kadrosu başta olmak üzere örgüt üyelerinin yabancılaşmalarını sağlayıp. Şam- 1994.konusunda319 PKK’nın kuruluşundan günümüze kadar kullandığı sloganların başında “sömürge psikolojisi” oluşturan sloganlar bulunmaktadır. korkuyu ve paniği öldüren bu insanın bundan sonraki kurşunları artık emperyalistler içindir” demesinde temel ideolojik faktör olduğunu ifade eder. unutmayın düşman size hamallık bile vermiyor.n. Öcalan nefret hissini başta kendi şahsı ve çevresine oradan da tüm örgüte yaymıştır. Bu yaşamdan nefret ettiğimi dile getirdim.) Çok tehlikeli çok rezil –kendi sülalem dahilbuluyorum. a. Temmuz 1994 Çözümlemeleri.320 Nefret hislerinin oluşumu dağ kadrosunda yalnızca asker polis veya militer güçlere karşı değildir.e. Bunun yanında sıradan vatandaşa. tutunumu örgütün eline vermek ve boynuna bağlanan iple istediği 319 Özcan. sizi çöpçü bile yapmıyor” Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere Öcalan teröristlere nefret hislerini oluştururken kendi ailelerini dahi bu çerçeveye dâhil etmekte ve onları da ötekileştirebilmektedir.53 320 Beşikçi. kadınlara çocuklara hatta hayvanlara dahi beslenebilen bir nefret oluşumu bulunmaktadır.e.(Sömürgeciliğin oluşturduğu yaşamdan b.. s.

Bu durum örgüt açısından sokratik bir ironi olarak ifade edilebilir. Tasfiyecilik üzerine bkz. update: 19. gerilla veya Eşkıya” vs. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da kalıplaşmış “dağ alt kültürü” bulunmaktadır. olarak isimlendirilir. Bu dış baskıların örgüt üyesinden istediği en başta mutlak itaat ve sadakattir. 175 .322 Örgüt teröristin eline silahı verip eylem yapmasını isterken. 1991. evvelinde ona bir misyon yüklemektedir. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik. Dağ kadrosundaki teröristlerin yaptığı eylemler ve buna katılımlarının sosyolojik boyutunda yapılacak bir değerlendirme sonucunda teröristin ve örgüt sistemi arasındaki etkileşimi bir unsur olarak gösterebiliriz. http:// www.: “Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine”. Bu misyonun beraberinde getirdiği sorumluluklar bulunmaktadır.stradigma. Ancak örgüt içinde özgürlük çizgisi Öcalan’ın şahsına münhasır bir paradigma olması nedeniyle ve Öcalan’ın psikolojik açıdan kronikleşmiş bir sorunsal olması sebebiyle örgüt üyeleri duracakları müstakim bir çizgi bulamamakta sonuçta ya mankurtlaşmış bir köle ya da tasfiyeciliğin kurbanı haline gelmek durumunda kalmışlardır.2004 323 Öcalan yapılan tasfiyeleri Ulusal Kurtuluş söylemine bürümekte ve bunların birer makul sebebi olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır. Diğeri de mutlaka eylem ve terördür… Örgütte sürekli vurgulanan önderlik çizgisi itaat ve sadakatin pusulasıdır. Şam.323 322 Mehmet Ali Tuğyan. Bu misyon örgüt içerisinde ve halk arasında “Devrimci.05. Ancak örgüt içerisindeki tasfiyeler zaman zaman örgüte verilen kayıptan daha çok kayıp vermekte ve örgütün kendi kendini tasfiye etmesine yol açmaktaydı.com.yere çekilebilen veya ateşe atılmaya hazır teröristler yetiştirmektir. Bu alt kültür ve örgütün yapısallaştırdığı misyon dağ kadrosu üyesi için dış baskılardır.

s. Botan Eyaleti’nde terör hadiselerinin yoğunluğu.e. Şam 1991. sabotaj yapmak yapan terörist grup için dağ kadrosunda prestij anlamına gelmektedir.Örgüt. baskın. Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi. uygulayanların kendi iç çelişkilerinde de egemen bir araç haline gelir” Devrim çocuklarını yer/ Tasfiyecilerin tasfiyesi” Örgütün dağ kadrosu militanından istediği diğer husus olan mutlaka eylem ve terör hareketleridir. Örneğin Botan sorumluluğu yapmış ve çocuk kadın demeden öldürdüğü sivillerin sayısıyla Öcalan’ın takdirini kazanmış Kör Cemal ilerleyen süreçte hain ve provokatör ilan edilmiştir. Ancak örgütün karakteristik özelliği alternatifleri hızla bulabilmesi ve işinin bittiği üyeyi tasfiye etmesidir. Bu noktada örgüt içi tasfiyedeki şiddeti Bostancı’nın açıklamasıyla ifade etmek yeterlidir. Eylem üretmek. Örgüt içindeki tasfiye ve yapılan muameleleri ilerleyen bölümde ayrıntılı örnekleri ile inceleyeceğiz. Ne kadar eylem o kadar taltif ve takdir anlamına gelmektedir.s.324 “…Bir başka husus “şiddetin iki tarafı keskin kılıç karakteridir.53.g. s. sadakatle alakasız hususları bu isim başlığı altında cezalandırma sebebi olarak göstermektedir. Şubat 1999. militandan mutlak sadakat istemekte ancak.1415 176 .325 ayrıca Özcan. Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz.54 325 Özcan. a. Örgütün dinamizmi için bu şart görülebilir. Türkiye Günlüğü. pusu. s..53 324 Ayrıntılı bilgi için bkz: Naci Bostancı. Botan Eyaletine belli bir değer ve prestij katmakta bu durum bölgeler arası şiddet ve terör rekabetini de oluşturmaktadır. Öteki’ne yönelik şiddet yöntemi.

Nasıl ki bir Budist cemaatin sosyolojik açıklaması Budanın öğretileri olmadan açıklanamaz ise. s: 128 177 . Bu aktarmaların yanında yapacağımız sosyo-psikolojik tahlillerle değerlendirmelerini genişleteceğiz. Belki de bu sebepten ötürü dağ kadrosunda yemeklerden önce “Canımızla. 4b-1 Apoizm ve Dağ Kadrosu Dağ kadrosunun sosyolojisine bakabilmemiz için. Öcalan’ın örgütte kendini tanrılaştırması. PKK için bu derece ehemmiyetli bir yapılanmanın Öcalan’ın “sistem ve örgüt mühendisliğinin” dışında kalmasına imkân yoktur. Kanımızla Seninleyiz Eyy Başkan” sözünü 326 söylenmekteydi. bu topluluğun fikirlerine. Ortadoğu’nun tipik diktatör özelliklerini 326 A. Dağ kadrosunda yaşamın tabii bir parçası da Öcalan ve öğretileridir. aynı şekilde dağ kadrosunu da Öcalan’ın çarpık ideolojisi olmadan açıklayamayız.. ideallerine veya bilinçaltına yerleşen görüşlere bakmak zorundayız.e.Örgüt hakkında yaptığımız genel tahlilleri. Dağ kadrosunun veya gerillanın PKK için ne derece önemli bir yapılanma olduğunu daha önceki bölümlerde açıkladık. nelerin gerçekleştiğini yaşayan insanların ifadelerinden aktarabiliriz. yaşanan olaylar ve dağda yaşam biçimi veya zorluğuyla birlikte ele alarak konuyu derinlemesine inceleyebilir ve Dağda nelerin yaşandığını.g. Kendisini sıradan bir lider olarak görmekten ziyade ulu bir önder olarak görmektedir.

Sen ne yapıyorsun orada be serseri? Şimdi bazılarının moralini bozmak istemiyorum tabi. Şam-1992 178 . Öcalan örgüt içerisinde özellikle dağ kadrosundaki militanlara karşı aşağılayıcı ifadelerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini yaptığı konuşma ve çözümlemelerinden çıkarabiliyoruz. Öcalan’ın anlayışında “benden sonra tufan” düşüncesi hâkimdir. Öcalan’ın çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalardan alıntılar yaparak bu çarpık diktatör felsefesini daha net anlayabiliriz. Bu bölgenin toplum yapısı Öcalan profiline uygun liderlere iltifat göstermektedir.andırmaktadır. Zira dağ kadrosundaki yaşam şartları tutunumun kesilmesi için yeterli bir sebeptir.327 “İçimizde böyle bir sürü köylü kurnazlıkları türemiş. PKK için aynı durum söz konusudur. bu coğrafyada sık sık başa gelmişlerdir.” 327 “Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri” İsimli Broşür. Oligarşinin tunç yapılanması veya gerçeği PKK için Apo’nun şahsiyetinde tekelleşmiştir. Son günlerde duyuyorum. otoriter ve acımasız diktatörler. Dağ kadrosunu bir arada tutabilmek için totaliter bir rejim gereklidir. para yollayın. Diktatör yapısı gereği. Ancak bu durum örgüt üyelerini daha da silik hale getirmektedir. Sert. Bu durum örgüt üyelerinin ve özellikle dağ kadrosunun Öcalan’a kıyam etmelerine yol açar. silah yollayın diyenler var. Apoizmi en doğru ve objektif olarak yine Öcalan’ın kendi ifadelerinden çıkarabiliriz. Öcalan’ın felsefesinde veya Apoizm mantığında bireysel hedonizm ve narsizm temel iki unsurdur. devrilmeyi düşünmek Öcalan’ın zayıf karnıdır. Ben merkeziyetçilik bu mantalitenin alt yapısını oluşturur.

rejisör…yılmaz güney bile karşımda çocuk gibi kalıyor.. s:59 330 “Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri” isimli PKK yayını.” “Yemedim yedirdim. Bu sözlerin perde arkasında Öcalan’ın savunduğu dava olan Kürt halkının özgürlüğü söylemlerinin sadece mugalâtadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Ben mecbur muyum sizi sırtımda taşımaya?”328 “Kızlar karşıma çıkıyor.. eklem bağlamamış bir devrimcilik! Pat devrilir.“Ben elin körünü. hastasını da PKK’nın sırtında veya kendi sırtımda taşımam. a. “Üçgendeki Tezgah” Ocak yay. 20 yıldır organize olmamış.g.e. 329 ERSEVER. çevresinde kapasiteli kimseyi bırakmamış. 4. Bu durumu şu ifadelerinden daha net anlamaktayız. en değme artistin ulaşamayacağı kadar ulaşıyorum. Oldum bir baş aktör.” “Bence can çekişenlere bir tekme de biz vurmalıyız. Bütün değerleri çar-çur ettiniz. Şam-1991 179 . Bazen bakıyorum.”329 Yukarıdaki sözler ölümü göze almış teröristler veya dağ kadrosu üyeleri için hakaret niteliğindedir.Ahmet Cem. Böyle devrimcilik mi olur? Devrim uğruna ben mi kalkıp gidiyim? Ben mi icat ettim devrim sözcüğünü?. Ankara-1993. ben merkezli otoritenin altyapısını oluşturmuştur. topalını. kongresine sunulan Politik Rapor. ama siz sırtüstü yattınız.” “Türkiye devrimciliğinden bahsettik.. Yeşilçam’ı da geçiyorum yani. Öcalan örgüte yıllarını vermiş dağ kadrosunu oluşturmuş bir çok yönetici veya komutanı çeşitli suçlamalarla tasfiye etmiş.330 328 Bkz: PKK. giymedim giydirdim. içmedim içirdim.

12. Doğru. Abdullah Öcalan hakkında suçlamalarda bulunmuştur.” Öcalan’ın narsist kişiliğini daha önce belirtmiştik.2006 332 Terör örgütü PKK'nın Hakurk'da bulunan sözde merkezinde 20 Mayıs 2001 günü bir konuşma yapan sözde başkanlık konseyi üyelerinden Osman Öcalan. duygusal. Bazıları bana Bekaa’nın bilmem neyi diyorlar. bin ilişki yıkarım. www. Verilecek en iyi cevaptır aslında. Ben ne yapayım? Aklım kabiliyetim buna elveriyor. Doğrudur. 331 “Bir İngiliz gazeteci bana sordu: Kendini tarif eder misin? Senin kapasiten beni anlamaya yetmez dedim.10.” Aktaran.” “Her gün bin ilişki kurar. Öcalan’ı ilk eleştirenlerden biriside öz kardeşi Osman Öcalan’dır.” “Bazıları benimle dalga geçmek isterler.” Öcalan’ın örgüt içerisindeki sarsılmaz ve tartışılmaz yeri yakalandıktan sonra tartışılır olmuş ona çeşitli eleştiriler getirilmiş ve bu eleştiriler örgütteki hizipleşmelerde bir araç haline gelmiştir. * Örgütün maddi sıkıntı çektiğini.332 Osman Öcalan’ın abisi 331 “24. Mehmet Şener’in politikasına alet olmuş birinci.1992 tarihli Lazkiye konuşmalarından. ayıp değil. örgütsel. 180 . çıkamıyorum. konuşmasında. Yani satılmışsınız.“Mustafa Karasu’nun niyeti ne olursa olsun.. Bir İngiliz gazeteciyle mülakat yaparken. bir numaralı kişidir. ben buraya sokulmuşum. ideolojik de.com. gazetecinin sorduğu soruya verdiği yanıt bunu gösterir niteliktedir. Terörist Osman Öcalan. Benim mevziim bu kadar. Siyasal. Erişim tarihi: 02.pkkgerçeği. ağabeyine haber göndererek Suriye'de bulunan servetinden bir kısmını örgüt için harcanmasına izin vermesini istediğini.

Gündeme girmek için demokratik eylemler istiyor. 1994 yılında o zaman yaşadığı Şam Cebel Sokakta beraberdik. Örgütün Dağ Kadrosuna yıllarını vermiş ve sonra örgütten kaçan Selim Çürükkaya’nın ifadeleriyle Öcalan’ın örgüt içerisindeki yeri ve sarsılmaz konumu başta dağ kadrosu olmak üzere örgüt üyelerinin psikolojilerinde saplantıların oluşmasına yol açmıştır. Kendisi zamanında kopuk değil miydi? Bize yıllarca emir vererek bizden olmayan çoluk .hakkındaki yorumları apoizmin örgütteki boyutunu göstermektedir. örgüte tek bir lider hakimiyetinin gerekli olduğunu. Çürükkaya ayrıca dağ kadrosunda ancak. bunu da bu kıza sahip olduğum kadar kolay gerçekleştireceğim" demişti. Şimdi kimin daha akıllı olduğu anlaşılıyor” 181 . devlet kuracağız dedi. Ben kendisine "Böyle giderse silahlı mücadeleyi kaybedeceğiz. İdama mahkûm edildiğinde kim sokağa çıktı? Şimdi nasıl olacak da halkı sokağa çıkaracağız. Ben de emrindeki kıza sahip olmakla devlet kurmak arasındaki ilgiyi anlamadım dediğimde. kadınları öldürttü. ancak. "Apo. ağabeyinin bu şekilde davranarak partiyi düşünmediğini ortaya koyduğunu. diye haber gönderiyor. Yeni strateji izlememiz gerekiyor" dediğimde bana sinirlendi ve yanında bulunan kızı kendisine çekerek. ağabeyi üzerine bankada bulunan paranın gerçekte partinin parası olduğunu. şimdi de devletten vazgeçtik diyor. "Senin o kadar aklın olsaydı benim yerimde olurdun" cevabını verdi. Sözlerine şu şekilde devam ediyor. Halk nasıl bizim yanımızda olur?Çekilin ama silah bırakmayın diyor. bu şekilde PKK'nın yönetilmesinin mümkün olmadığının anlaşıldığını. Ağabeyim belki hatırlayacaktır. bunun ise. TC'nin elinde bulunan ağabeyinin olamayacağını dile getirmektedir. ancak. onun buna kesin olarak itiraz ettiğini.çocuğu. halk da “Devlet kurmayacaksanız hala neden silahlısınız" diye sorduğunda cevap veremiyoruz. Nasıl olacak? Kendi de gördü. köylünün evini başına yıktırdı. silahlı mücadeleyi kazanıp devlet de kuracağız. parti ile halk arasındaki kopukluğu gider. Ben ise buradayım. halk için önemli olan dine ters düşmemize neden oldu. ayrı düşüncede olan ve birbirleriyle çok uzaklarda bulunan başkanlık konseyi üyelerinin partiyi yönlendiremediğini. ağabeyinin yakalandıktan sonra çok değiştiğini ve kendisini ziyaret eden akrabalarına göre duygusallaştığını ve çocuklaştığını * "Başkanlık konseyi" uygulamasının ağabeyinin fikri olduğunu. O şimdi düşmanın elinde.

2006 333 Çürükkaya.com. özellikle komutan yetiştirilen Mahsun Korkmaz Akademisi’ndeki eğitimlerin genel mahiyeti hakkında ipuçları vermektedir. Bkz: www. benim kendilerine anlattıklarımı tekrar bana anlatıyorlar. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'da yaptığı bir değerlendirmeden alınmıştır. Ben bu tekrarlama özgürlüğünü gelişsinler. "Partiyi yıpratmadan. Bahoz Erdal’ın Öcalan’a yaptıkları atıflarla eğitimi sürdürmektedir. benim söylediklerimi yine benim kelimelerimle tekrarlamayan kişi: PKK üslubuna aykırıdır ne münafıktır demişim. Öcalan örgüt içerisindeyken bu şekilde devam eden eğitimler. konuşsunlar diye tanıdım. yavaş yavaş bu insanın elinden kurtarıp her alanda etkili bir mücadele etmek gerekiyor" şeklinde konuşmuştur.Öcalan’ın nasıl kutsallaştırıldığını da aktarmaktadır.10. Çünkü benim onlara anlattıklarımı tekrar bana anlatacaklar. Tereciye tere satmaya gerek var mı? Yoktur herhalde… ” Yukarıdaki ifadeler dağ kadrosunda.e. s. Ama ben derste iken fazla konuşmalarına gerek yoktur. Öcalan yakalandıktan sonra HPG yapılanması içinde çok farklı olmayan üslupla devam etmektedir. Örgüt dağ kadrosu şu an Cemil Bayık. nitekim konuşuyorlar da. a.24-25 182 .g. Hepsinin ilham kaynağı veya dayanağı Öcalan’dır.. Akademideki derslerde bazı kullarım söz hakkı alıp konuşabilir. Duran Kalkan veya Dr. Erişim tarihi: 02. Osman Öcalan. Bu bakımdan geçmişte demiştir. Bu hususlarla ilgili olarak örgütteki diktatör yapının anlaşılabilmesi ve örgüte katılanların çizgisinin nasıl olacağını Çürükkaya Apo’nun ifade etmek istediklerini aktararak bizlere göstermektedir:333 “Ben kurallarımı koymuşum.pkkgerçeği.

yürümüyor mu ? Ben ona bakarım. Böyle daha iyi işler yürüyor mu. Örgüt içinde ikinci adam yoktu. Ben söylerim onlar tekrarlarlar.335 “Şefimizin ikinci. hizmetçileri ve dalkavukları vardı. 5 Aralık 2005. Bu durumu Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenen Çürükkaya’nın ifadelerinden daha net anlamaktayız. Hatta lider dediğimiz şefe benzer hareketlerde bulunmak.334 “Bana karşı muhalefet oluşmaz. düşünceyi ben tek başıma üretiyorum. Hatta Öcalan gibi 334 A. Örgüt dağ kadrosu en başta belirttiğimiz belli bir kitle olsa da bu kitlenin tek ve vazgeçilmez kaptanı Öcalan’dır. 183 .e. İfadelerinde Öcalan hakkında verdiği beyanatları değerlendirdiğimizde apoizmin örgütün kör felsefesi haline geldiğini daha iyi müşahade etmekteyiz. üçüncü adamları yoktu.olduğu gibi günümüzde de Tanrılaştırılmış Öcalan disiplini örgüte hâkimdir. 24 335 Haber Vakti. İşte bu kolektif düşünce oluyor. Daha açıkçasını söylersem. ‘Apocular’ ismiyle ortaya çıkmış ve son ana kadar tek kişinin örgütü olarak kalmıştı. Hatta adamları bile yoktu.g. Soytarı ve hizmetçilik görevi kadınlara. 13 Mayıs 1998’de Kuzey Irak’ta düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Diyarbakır Cezaevi’ne konulan Şemdin Sakık. ‘parti önderliğini taklit ediyor. dalkavukluk ise erkeklere verilmişti. bir dönem örgütün ikinci adamı olarak adlandırılan şemdin Sakık'ın ifadelerinden aktaracak olursak. Ama kullarım hep birlikte düşüncelerimi tekrarlayınca kolektif uyum oluyor. böyle bir söylemde bulunmak bile kendi başına bir suçtu.” Abdullah Öcalan'ın örgütteki tekeliyetini. Oluşumda ikinci adam olmadığı gibi. yerine göz dikmiş’ değerlendirmesine ve o kişinin sert biçimde cezalandırılmasına neden oluyordu. savunmasını Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. İkinci adamları yerine soytarıları. Zira mensubu olduğum örgüt.

bunu tespit etmek çok kolaydır. hareketlerde bulunmak. Kendisini tek adam sanan birisi vardı. Türkiye’nin içlerine doğru savrulan riskli bölgelere gönderilen militanlar ise gözden çıkarılanlardır. tümüyle Abdullah Öcalan’ın dudaklarından dökülen çeşitli cümlelerle yönetildiğini. yetkili. Böyle bir psikopatın oluşturduğu yönetimi ciddiye almak ne kadar doğru olabilir?” dedi. yükseltip sonradan düşürme taktiği derler. Türkiye sınırlarını geçmeyen ya da sınıra yakın alanlarda görevlendirilen kadrolar.Yarım adamlar bile yoktu. yaşamak. Üst düzey sorumlu olduğum 184 . bu görevin neden bana verildiğini bilirler. Abdullah Öcalan’ın ailesi. bu oluşumun belli kuralları ve yerleşik ilkeleri olmadığını. Bana hep böyle yapıldı. PKK. Bir tanesine katıldım. Sakık şöyle devam etti: “Bu komite kağıt üzerinde etkili. ama kesinlikle ikinci adam yoktu. aşireti. teşkilat modellerinin kağıt üzerinde kaldığını ya da sürekli dağılıp bozulduğunu bildiklerini” belirten Sakık. PKK’nın oluşum ve işleyiş tarzından haberdar olanların. ona benzemeye çalışmak bile suçtu. çiftliği. 1995-96 kışında bulunduğum Kuzey Irak’ta Merkez Karargah denilen kampın askeri işleriyle görevlendirildim ve iki ay sonra tutuklandım. Yüksekten düşürülen daha çok incinir ve kırılmadık yeri kalmaz.konuşmak. PKK’da bir kişinin ölmesi gerekiyorsa. Örgütte olduğum dönemlerde toplam 5 kongre yapıldı. tuzaktı. “Yine bilinir ki gelmiş geçmiş örgüt başları arasında en çok arkadaşını öldürten adam ünvanı Abdullah Öcalan’a aittir. PKK’nın militanları tasfiye etme tarzına aşina olanlar. çetesi ve mafya şebekesiydi. ona bölge sorumluluğu verilir ve riskli bölgelere gönderilir. Bunların yaklaşık 30 tanesinin dramını ‘Apo’ isimli kitabımda yazdım ve şimdi size soruyorum. ama pratik olarak Saddam Hüseyin’in meclisinden pek farklı değildi. Örgütün bütün önemli kararlarını Abdullah Öcalan ya da örgüt kongreleri verirdi. Bu bir görev değil. üst düzey ve dolayısıyla yaşatılması gereken militanlardır. Buna. Bir tane bir ve sayısız sıfırlar vardı. Bu zat hep ‘ben’ kelimesini kullandığı için bu hitap tarzı militanlara yasaklanmış ve ‘ben’ yerine ‘biz’ demek zorunda bırakılmışlardı. Örgütün üst düzey sorumlularının kimler olduğunu öğrenmek istiyorsanız. Kamplardan çıkmayan.

Böylece örgüt üyesine nirvanası da gösterilmiş olunur.e. PKK’da zamanla yerleşen “Öcalan” tekeliyeti dağ kadrosunun da tek tipleştirilmesinde ki önemli bir etkendir.için değil. karakterleri yahut zekâları ister benzer..” Yukarıdaki beyanlar Öcalan hakkında gerçekleri ifade etmesi bakımından önem taşımaktadır. Dağ Kadrosunda Yaşam “Kitleyi meydana getiren bireyler kimler olursa olsun. Dağ kadrosunda ve makro planda PKK içerisinde Öcalan’ın veya Apoizmin etkilerini. iş-güçleri. 336 A. diyebiliriz. Dağa çıkan örgüt üyesi yemeğe başlarken ilk psikolojik harekete maruz kalır ve “Kanımla Canımla Seninleyim Eyyy Başkan!” 336 sözleri ağzından dökülür. Peki dağ kadrosunda bu zorluklar ve çarpık fikirler içerisinde nasıl bir yaşam sürmektedir? Bu sorunun cevabını örgütte yaşayanların dilinden aktarmak konunun derin analizi açısından faydalı olacaktır. ne duruma geldiğini ve kemikleşmiş bir inanmışlık haline geldiğini gördük. s. Artık geriye yalnızca ölene kadar savaşmak kalır. ister ayrı olsun.98 185 . Özellikle dağ kadrosunda yaşam konusuna Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenerek başladık. bir an önce tasfiye olmam gerektiği için bölgeden bölgeye dolaştırıldım. Dağda yaşamak öncelikli olarak doğa zorluklarına katlanmayı göze almak demektir. Örgüt üyeleri dağ kadrosunda önderlik çizgisinin makro düzeyde baskısı.g. tekeliyeti altında ezilip ifade hürriyeti yönünden tecavüze uğramakta ve bu eziklik veya psikoloji altında dağ ortamında bir yaşam oluşturmaktadırlar. yaşama biçimleri. 4b-2.

”337 (Le Bon) Dağ kadrosunda yaşam kitle veya grupların yaşamıdır. ruhunu da örgüte teslim etmek zorunda bırakılır. Hayat yay. 1987-s. suçlamalarla öldürme. kendinden başka tüm örgütleri küçük görme karalama vs. kuvvetini teslim edip onun gösterdiği yola havale ettiği gibi. sıradan insanları bile “ajan-muhbir” ” vs. s. Forum yay.kalabalık haline gelmiş olmaları onlara bir nevi kolektif ruh aşılar.. gibi…” 337 Kitleler Psikolojisi. Örneğin her şeyi zora vurarak halletme anlayışı.338 “Bölücü örgütün faal bir militanı durumuna gelmeme rağmen örgütün katı kuralları bana ters geliyor ve zaman zaman içinde bulunduğum durumdan hoşnutsuzluk duyuyordum. rasgele eyleme kalkışma. Ancak bu hususlar da katı kurallar çerçevesinde işler.23 338 Abdülkadir Aygan. alışkanlıklarını dikkate almama. Çılgınlıktan Sağduyuya. PKK içinde 3 Bir itirafçının kaleminden PKK ve Terörün Sosyal Temelleri. Birey örgüte bedenini. gücünü. İnsanın mekanikleştirildiği savaşan bir makine olarak görüldüğü dağ kadrosunda tabi ihtiyaçların karşılanmasından sonra yapılması gereken tek şey savaş ve örgüt yayınlarını takip etmek veya teorik eğitimi sürdürmektir. Dağ kadrosunda yaşamın bir parçası olan silah ve şiddet örgüt üyelerinin hayat anlayışının temel dinamikleri haline gelir. Gustavo Le Bon.107 186 . inanç örf ve adetlerini. Aygan örgüte katıldıktan ve aktif bir militan olduktan sonra aklını kurcalayan hususları şu sözlerle aktarmaktadır.. Şahsi yaşam istisna olarak görülebilir. İst-1997. Örgütte sosyal yaşam ilkel bir yapı arz etmektedir. toplumun değer yargılarını.

Özellikle cezaevi kadrolarında eğitim çok daha yoğun olmaktadır. Can Deniz’in yarım kalan hikayesine 339 A. Yapılan iç infazlar ve cezalandırmalar ve yargılamalar bunu göstermektedir.120-121 187 .Dağda yaşamın getirdiği zorlukların yanında Aygan’ın ifade ettiği ve gruba uymama davranışını tetikleyen hususlar esas örgüt üyelerindeki huzursuzluk ve zorluğun membaı veya kaynağıdır diyebiliriz.Aygan.” Dağ kadrosu örgüt üyeleri için adrenalin arttırıcı yönü olan bir organdır.e.Örgüt elemanlarının bunalıma düşmesinde yine örgütün büyük payı vardır.s. psikolojik buhran bir ömür boyu iz bırakabilmektedir.339 “Örgütün katı kuralları bizden robot olmamızı. dağa çıkmadan evvel teorik ve ideolojik yoğunlaşma ile meşgul olurken afyon tesiri gösteren ideallerle ayakları yerden kesilmekte ve heyecan duygularını son noktaya kadar yaşamaktadırlar. Örgüt üyeleri. Örgüt üyelerinde psikolojik travma ve çarpıklığı yine örgütün kendi politikasından kaynaklandığı teşhisini koyabiliriz.g. Örgüt ülke gerçeklerini göz önüne alıp yola çıksaydı. Aygan’ın ifadeleri teşhisimizi kuvvetlendirmesi bakımından dikkate değerdir. örgütte yer alan kişiler bu gibi bunalımlara düşmeyeceklerdi. Gerçekler karşısında bu soyut kuralların uygulanabilmesi imkânsızdı. duygusuz ve acımasız olmamızı istiyordu. Bir insana bedeni olarak yaratılan zorluk kısa bir sürede ve doğal sürecinde geçmekte iken. Bu sebeple dağ kadrosunda yaşamın psikolojik tesiri ehemmiyet bakımından önceliklidir. dogmatik-soyut bir takım MarksistLeninist kuralları uyulması gereken kurallar olarak kendi kadroları ve sempatizanlarının önüne koymasaydı.

kendisini koruyordu.cezaevindeki his ve duygularını ve oradan da dağdaki hislerini karşılaştırarak devam edebiliriz. Devrimciliğimin Anatomisi. Bir gün olsun cezaevinden çıkabileceğime inanmıyordum.. Gözümü hep ileriye dikiyordum. Fakat beynim. s.Cepheleşip ordulaşıyordu… Partim gerçekleşen sosyalizmdi. kalmadı diyordum.Çünkü duvarların hemen ötesinde. İlkeleri ve söylemleri açıktı. Ya başka bir örgüte girmiş olsaydım! Bunca yılı boşu boşuna yatmış olacaktım… Partim umutlarımı büyütüp çoğaltıyordu.340 “Vücudum savaş meydanı. O nedenle sadece benim değil. “Hani benim gençliğim nerede” diye sormadım hiç kimseye… İyice piştiğimi düşünüyordum.. Bizler. umutlarımı yeşerten bir kavga vardı. Sanki burada doğmuştum. vücudumda kayıplarım oluyordu. Her savaş sonrası. 1996. Yaşamım. Dönüp ardıma bile bakmıyordum. Parti pratiğinden ne kuşkumuz olabilirdi ki!. Can Deniz Apoculuk davasıyla yargılanıp cezaevine girdikten sonraki süreçte hislerini şu sözlerle aktarmaktadır. Mutluydum. Cezaevinde geçen on yıl. Zaten idamlıktım. Partimin ideolojisi netti. bu doğal akışın güzelliği içindeydi. On yılı geride bırakmıştım.25 188 . sadece yürütülen pratiğin merkezinde değildi. Ortadoğu’nu tek umuduydu… Her şey mükemmel idi. ve sadece Kürt halkının değil.” Cezaevinde 10 yıllık teorik eğitimin kendinde yaşattığı hisleri örgütün eylemlerini duydukça coşkulu bir şekilde yaşadığını aktaran Deniz cezaevinden çıkıp dağ kadrosuna kanalize olmuş ve 340 Can Deniz. beynim ise kurmay merkezi gibiydi. Ankara Matbaası. PKK’lı olduğuma seviniyordum. Çiğ yanlarım.

Ve hareketsiz kalıp. Ancak içindeki bu hissi hemen kapatıp tekrar örgüt psikozuna girip Bekaa’ya gitmenin heyecanını yaşıyor. Yıldızsız bir geceydi. Gecenin sessizliğini bozmadan hareket ederek. Ancak. Köy çıkışında bir gerilla kafilemize katıldı.341 Yolda yaşadığı olayları aktarırken ilk defa kırsalda bulunmanın vermiş olduğu korku ve heyecanla dağa çıkmanın zorluğunu da kelimeleri arasında itiraf etmekte ve içindeki pişmanlığı yansıtmaktadır.e.35 189 . a. en önemli noktayı.g. Bir ara “Acaba Avrupa yolunu mu bekleseydim” diye düşünmekten kendimi alamadım.. beş kişilik bir gerilla grubuymuş… Artık tehlikenin çoğu gitmiş.g.e. s. İki gruba ayrılmıştık. Önde giden grubun “Kaçın! Türk askerleri geliyor…” diye bağırmasıyla yeni tırmandığımız dağın tepesinden. a. azı kalmıştı.” Deniz dağ kadrosuna adımını attığı bu süreçte ilk pişmanlığı yaşıyor. s. sınırı daha geçmemiştik. Deniz dağa çıkış sürecini şöyle ifade etmiştir. dağılarak gelişigüzel mevzilendik.34 342 Deniz. Dağ kadrosuna girmeden evvel idealize edilen örgüt ile 341 Deniz.342 “ Dağlara doğru bir rota izliyorduk. Fazla geçmeden anladık ki. adımlarımızı atıyorduk. Birbirimizi adımlarla takip ediyorduk. gerisin geriye.Beka Vadisine gitmek üzere yola çıkmıştır. nasıl bir tehlike ile yüz yüze geldiğimizi anlamaya çalıştık. Deniz Bekaa vadisine adımını atıyor ve dağ kadrosuna komutan yetiştiren bu Akademiye nihayet ulaşıyor. karşı taraftan gelen Türk askerleri değil..

Partiye ne zaman katıldığımı. böyle bir özgeçmiş raporu istenmesini gayet yerinde bulmuştum. daha bir çok noktayı. burada şartların ve kuralların çok farklı olduğunu anlamaları veya düşünmeleri onları hayal kırıklığına uğratıyor. Özgeçmiş raporu vermem söylendi. Artık genel görüntü ile bütünleşmiş.dağ yapılanmasındaki örgütün aslında aynı örgüt olmadığını. Bu süreci şu şekilde aktarmaktadır. ailemin hangi adreste ikamet ettiğini vb. ailemin sosyal.g. devrimci samimiyetimle.s. “Kanımız. askeri elbise giyindim. parti için ne tür eylemlere girdiğimi. canımız Başkanımız Apo’ya feda olsun” temasına yakın sloganlar atar gibi yemin ediyorduk. bir anda aralarında kaybolup gitmiştim. ” Örgüt üyelerinin görüşlerini ve yorumlarını alarak onun genel karakterine varana kadar belli bir çerçeve çizen örgüt “sakıncalı” gördüklerine dikkat etmektedir. kaleme alıp.343 “Sivil elbiselerimi çıkarıp. raporumu ilgili yere verdim.. Parti işleyişi açısından. Bekaa vadisinde ilk iş olarak kendisini tanıtması amacıyla rapor verilmesi isteniyor. Kamplarda bir klasik haline gelen eğitim formatı ve içeriğini Deniz’in ifadeleriyle aktaracak olursak.” 343 Deniz. yine.43 344 A.e. mücadele üzerine önerilerimi.s. Özgeçmişimi yazacaktım. Deniz.344 "Günde iki defa.. siyasal ve ekonomik durumu.a. kadın-erkek ilişkisi ve evlilik kurumu hakkındaki düşüncelerimi.45 190 . sabah ve akşam içtimalarında.e.g.

.e. Mantığın dili.48 347 Deniz.g. s..s. iki kola ayrılıyor ve kamp çevresinde bir iki saat yürüyüş yapıyorduk. Her şeye böyle bir pencereden bakılıyordu. Çünkü biz. çadırlarımızı terk edip araziye çekilmiştik. savaşan bir partiydik. parola.347 “Sabahları erkenden kalkıp.. Canımı sıkan bir şeyler vardı. ama ne! Adını bir türlü koyamıyordum ” Yıllarca “zindan direnişçileri” olarak görülen Deniz ve onun gibiler dağ kadrosuna girdikten itibaren Akademi içerisinde aşağılanan bir muamele görmüşlerdir..e. Ne olursa olsun savaş. olaylar ve yorumlar. öncü. bu yapı içindeydi. Yoldaşlık. 345 Deniz. kendi doğasında eşleşiyordu. belli zamanlarda terk ediyorduk.45 346 A.345 “…Her şeyden önce askerdik. s. a. önceden bilinen sabit noktaları.50-51 191 . sessizlik vb.346 Her şeye rağmen gerilla eğitimlerine devam eden Deniz Akademideki gerilla eğitimini aktarırken Dağ kadrosunu da özetlemektedir.Deniz içindeki çelişkiyi bastırmak için kutsallaştırdığı örgütle yaşadıklarına kendi iç dünyasında kılıf bulmaya çalışıyor ve zımnen kendi kendini kandırıyor. Böylece. Bu yürüyüşe. Emir-komuta altındaydık. Türk uçaklarının olası bir hava saldırısına karşı tedbirler almıştık. Kaya diplerinde uyuyorduk. Kürdistan dağlarındaymışız gibi bir düzen içinde sürdürüyor. biçimleri uyguluyorduk. Bir hava saldırısı haberinden sonra. Yukarıdaki ifadelere şu şekilde devam ediyor. a.g. sadece savaştı. artçı. Devrimci duygusallığa fazla yer olmazdı. Apo da dahil.g.e.

Bu bakımdan eğitim faaliyetlerinde yaşanan zorluk ve sıkıntılar teröristler için sabır ve irade gösterme yeri olarak görülmekte. İki saat boyunca yürüyecektik.Spordan sonra. tatbikatlar.2007 192 . pusular. kendimi bu işe verdim. Yağmur da bize inat yağmaya 348 http://www. teorik ve pratik örnekleriyle konu konu işleniyordu. Türkçe ve Kürtçe. Dağ kadrosunda eğitim faaliyetlerinde dahi büyük sıkıntı ve zorlukların çekildiği düşünüldüğünde pratik sahada çok daha zor ve çetin bir hayat dağ kadrosunun yeni militanlarını bekliyor demekti. yumurta değişmeyen çeşitlerdi.02. Ardından öğleye kadar siyasi eğitim başlıyordu.com/makale-59. Akşamları. peynir. …Öğleden sonraları ise askeri eğitim başlıyordu. Sonraları devriye nöbetine çıktım.html update: 19. Ben de Kürdistan ve parti tarihi. Eğitim. Yürüme pratiğe gidecek arkadaşlar için gereklidir diyordu Şahin arkadaş.30’da uyandık. Kahvaltımız. Apo’nun yaptığı geçmiş konuşmaları içeren çözümlemelerdi. İlk dönemler. vur-kaç taktikleri. Silahları tanıma ve kullanma. Eğitim komisyonları oluşturuldu. kahvaltı için çadırlarımıza dönüyorduk. Apo’nun önder kişiliği. Günler bu genel seyir içinde geçmeye başladı. çorba. Hemen temizliğimizi yaptıktan sonra içtima sırasına girdik. gün gün değişiyordu: zeytin.” Örgütün dağ yapılanmasında yaşamın doğa şartları sebebiyle zorlaştığını vurgulamıştık. iki grupla yapılıyordu. sabit nokta nöbeti tuttum.348 Sabah 4. Bunu örgütün gerilla anılarını aktaranlardan daha net anlamaktayız. ertesi günün eğitim programı için yapılan hazırlıkla geçiyordu. O önde bizler arkasında tek sıraya halinde yürüyorduk. Konferanstan sonra. Geceleri iki saat süren nöbetlerimiz vardı.komalenciwan.

Ama bu da bizi daha çok yoruyor. ne de yürüyüş bitiyordu.” Dağ kadrosunda gerçek yüzü pratik sahaya çıkıldığında ve yoklukla karşı karşıya gelindiğinde daha iyi anlaşılmaktadır. Bu kadar yardım yeter diyordum içimden. Dağda yaşamanın ne anlama geldiğini Demirkıran’ın anılarından daha iyi anlayabiliriz. Belki de o yüzden bu kadar sabırsız ve öfkeliydim. Dağı tırmandıkça yağmurun şiddeti artıyordu. Bir an önce yürüyüşün bitmesini ve moral hazırlıklarına başlanmasını istiyordum.349 349 Sami Demirkıran. Artık kendimi ayaklarıma bırakmış. Moralimiz bozulmuştu. Hem yorgunluk. Eğitim alanlarında sadece bunun küçük bir örneği gösterilir. Zirveye yönelmiştik. içten içe gelişen öfkemizi önümüze çıkan engellere kendimizi vurarak gösteriyorduk.devam ediyordu. hem de kayganlaşan zemin bizi çileden çıkarmıştı. s:17-18 193 . Öğleden sonra moral vardı. hiç de hayra alamet değildi. Neden kızıyor. hem ıslaklık. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay. Bu kadar kısa zamanda böyle bir moral çöküntü. elbiselerimiz iyice ağırlaşmıştı. hiçbir şey düşünmeden yürüyor olmuştum. şalvarlarımızın içinden oluk oluk su boşalıyordu. O kadar ıslanmıştık ki. Önümüzde oldukça dik bir dağa tırmanıyorduk.. yer yer yaralanmamıza sebep oluyordu. Ama nafile ne yağmur duruyor. Ama içine girdiğim öfke seli sağlıklı düşünmemi engelliyordu. İstanbul-1998. öfkeleniyorduk. Artık dursan da biraz da açık hava da eğitim yapabilsek. Bir yandan böyle bir günde yürüyüşe çıkılmaz diye tepkileniyor. Her tarafımız ıslanmış. Ama nafile yağmur git gide şiddetleniyordu.

“…Sabah kahvaltısını manga düzeni içerisinde yapmaya başladık. Kahvaltıda her zaman ki yanmış saç ekmeği, çökeleğin bir çeşidi denilen lor ve siyah çaydanlıklarla yapılan çay bulunuyordu… Kahvaltılar yapıldıktan sonra herkes manga düzeni içerisinde ağaçlıkların dibine çekilerek uyudu. …oldukça sıcak bir gündü. Sabit bir şekilde terlemeden yarım saat yatmak mümkün değildi. Kim uzansa beş dakika sonra üzerindeki puşiyi atıyor ve kalkıp ve kalkıp öf diyerek rahatsızlığını dile getiriyordu. İşin komik yanı bu durumdan en çok biti fazla olan militanlar şikayetçi oluyorlardı. Derilerinin üzerinde kabaran kirin içinde tam bir ev yaşamı sürdüren beyaz bitler bile bu kavurucu sıcaktan etkileniyor, enselerine doğru tırmanıp hava almaya çalıştıklarını görmek mümkün oluyordu. …Günlerdir ayağımda tuttuğum ayakkabımı çıkardım. Çoraplarım leş gibi kokuyordu. Elimi hiç sürmeden kir dolu çorabımı ayağımla birlikte suya batırdım. Az önce berrak akan su çorabımın kirinden bulanık olmuştu. Ensemi sallayıp başımı salladım…ne olacak bu işin sonu diye içimden geçirdim.”

Yukarıda ifade edilen kısa bir anı bile dağdaki yaşamın ne derece insanlık dışı bir hayat olduğunu gösterir niteliktedir. Dağ’da yaşamak PKK örgüt üyelerinde yıpratıcı etkiler bırakmaktadır. Özellikle kış aylarında yaşanan zorluk örgütün dağ kadrosunun gerçek yüzünü gösterir. Kış ayının dağ kadrosu için ne derece zor olduğunu “Delil Fırat” kod adlı örgüt üyesinin anılarından aktarabiliriz; 350
“Bizim için kar ve fırtına gibi zorluklar başlı başına ciddi zorlanmak demekti. Sabah olunca
350 Besta'dan Hakkari'ye, 2001 Yılında Besta’dan

Hakkari’ye Gidecek Bir Gurup Arkadaşın Başından Geçen Olay http://www.komalenciwan.com, update: 16.01.2007

194

tekrar yola koyulmak için hazırlık yaptık, diğer yönüyle huzursuzluklar başlamıştı kar tehlikesi çok ciddi bir boyuttaydı ama yinede biz Hakkâri üzeri olan yolda gitme kararı aldık. Karar vermek yapılan yoğun tartışmalar sonucunda oldu, çok tecrübeli olan arkadaş gurubu tabiî ki karın ne kadar ciddi engel yaratığını çok iyi bilmekteydi hem de yeni yağan kar hafif oluşu yani kuru kar olduğundan dolayı hem insan ayağının kangren olması hem de yürümede ciddi engel teşkil ediyordu. Daha önce bu bölgede hem köylü hem de arkadaşların ayakları çok yanmıştı, tedavi ve ilaç imkânlarının olmayışı insana ciddi engel olmaktaydı. 1998 yılının kış aylarında Hakkâri taburunun bu yolda, yaklaşık 30 arkadaşın ayakları kangren olmuştu, bu arkadaşların çoğunun ayak ve parmakları kesilmiş, ilaç ve uyuşturucunun olmayışı doktor arkadaş tarafından tek bir falçata bıçağı ile uyuşturmadan hepsinin ayak parmakları kesilmişti. Parmaklar kesilirken duyulan acı tarif edilemez….”

Dağ kadrosunda kış ayının zorluğunu anılarıyla anlatan bir diğer örgüt üyesi Can Deniz, daha eğitim kampındayken içinde bulundukları kış ortamını anlatırken bile pişmanlık hissi beliren ifadelerde bulunmaktadır. Deniz anılarında Bekaa vadisinde kamp yaparken kışın zorluğunu ve çetin oluşunu şu şekilde aktarmaktadır;351
“…Yoğun bir kış altında, yaşamımız iyice ağırlaşmıştı. Çadırlarımız tamamen kar altında kalmıştı. Tünel kazarak çadırlarımıza ulaşıyorduk. Soğuk ve tipi günümüze hakim olmuştu. Kamp içi ve özellikle, kampa bağlanan yollar kapanmıştı. Bu durum kampın temel
351 Deniz, a.g.e.,s:67

195

ihtiyacı olan ekmek, yakıt vb. sorunları dayanılmaz noktaya getirmişti. Bir yufka ekmeğini üç-dört kişi paylaşıyorduk. Bazen bir tepsi karın üzerine şeker döküp yiyorduk. Mazotlu sobalarımız, mazotun yeterli olmayışından dolayı yanmıyordu. Battaniyelerin altından fazla çıkamıyorduk. Ve katma bitlenmeyen yoktu. Bitlere çete diyorduk. Sabaha kadar çete öldürmeye uğraşıyorduk.”

Dağ kadrosunda yaşam yaz-kış doğal zorluklarla mücadele anlamına gelmektedir. Özellikle PKK’nın kamp bölgeleri çetin doğa şartlarını mecbur kılacak mahiyettedir. Dağdaki bu zorlu yaşam bazı PKK üyeleri için, dağ kadrosundan kaçma için yeterli bir sebepti. Kaçmak dağ kadrosunda ölmekle aynı anlama gelmektedir. Dağ kadrosunun zor doğa şartları, teröristleri zorluklarla mücadele konusunda geliştirmekte ve birer savaş makinesi haline getirmeye başlamaktadır. Zamanla dağ kadrosunda yaşayan ve savaşan teröristler Demirkıran’ın ifadesiyle kendilerini savaşla eş değer görmeye başlamaktadırlar. Demirkıran dağ kadrosundaki militanları şu şekilde ifade etmektedir;352
“…bir süre sonra savaşla yaşayanlar bunu bir meslek olarak görüyor olmuşlardı ki, olaylar zamanla hümanizmi değersiz kılmış ve kan akımı günlük natürel yaşama tekabül eder olmuştur. Profesyonel ölüm makineleri bu sürecin meyveleri konumunda bulunuyordu. Keza, savaşmayı meslek edinen, hatta kurşun sesinden uzakta kalındığında kendilerini boşlukta hisseden dağ damlarına göre; aşkların en güzeli savaşlarda yaşanırdı, hayat savaşlar oldu.”
352 Sami Demirkıran, “PKK, Olaylar-Belgeler-Hatıralar” Kipa

yay., İstanbul-2001, s:403

196

Dağ kadrosunda doğa şartlarına rağmen insanların birer savaş makinesi olmalarının temel sebebi dar kalıplar içerisindeki bir yaşamda ideolojik açıdan kesin inanmışlığa sebebiyet veren örgüt ideolojisinin propagandasının sürekli olarak yapılmasıdır. Ayrıca savaş stratejisine olan inanç bu sabrın sebeplerinden biridir. Silahlı kadrolara yeni giren militanlara ilk aşamalarda müziğin etkileyici propaganda malzemesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Örgüt şarkıları veya müzikleri bu aşamada en hayati propaganda silahı olarak kullanılır.353 Dağ yapılanması içerisinde bazı örgüt üyeleri ERNK’nın PKK lehine yaptığı müzikli ve görsel propagandalarla354katılım yapmış ancak doğa şartlarının zorluğu ve dağ kadrosunun baskısı altında ezilmişlik psikolojisine kapılmışlardır. Dağ kadrosunda yaşam, materyalist ideolojilerin bir sonucu olan “hayat bir mücadeledir” fikri alt yapısıyla oluşur ve gelişir. Dağ kadrosunda ezenler ve ezilenler vardır. Yeni katılım yapanlar içerisinde uyum sağlayamayanlar ezilmeye mahkûmdur. Ayrıca bu kişilerin PKK’ya verebilecekleri en kıymetli varlıkları ölü bedenleridir. PKK dağ kadrosunda ölümün ismi şahadet olarak anılmakta
353 A.g.e., s:432 354 Görsel propaganda konusunda örgütün dağ kadrosunun

internet sitesinde örgüte yeni katılan bireylere izlettikleri dağ kadrosuna ait video görüntüleri bulunmaktadır. Bu görüntüler dağ kadrosunu piknik alanıymış gibi güzel göstermeye çalışan malzemelerle süslenmiştir. Amaç aslında dağ kadrosunun zorluklarını ve yaşanan sıkıntıları sansürlemek ve sempatizanın görmek istediklerini nakletmektir. Ayrıca görüntülerde hiç kan veya ölü görünmemektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz: www.hpg-online.net-video1: Nobedariya Azadiye erişim tarihi: 02.01.2007

197

ve “şehitlere” ayrı bir önem verilmektedir.355 Yaşarken bir hiç olarak görülen militanlar, şehitlikte belli bir kıymet ve önemin var olduğunu anlayınca ölüme gülümseyebilecek noktaya gelebilmektelerdir. Öcalan’ın “siz bir hiçsiniz” dediği dağ kadrosu militanları, öldükten sonra Öcalan’ın latif sözlerine356 mazhar olmaktadırlar. Öcalan burada zımnen “Ölü
355 PKK’da şehitlik kavramına sürekli vurgu yapılmakta ve

özendirilmektedir. PKK için ölmeyi göze alabilecek militan gerekmektedir. Bkz: http://www.ser xwebun.org/index . örgüt kaynakl arında şehitlik şu şekilde vurgulanmaktadır; “Şehitler yaratabilmek özgürlük mücadelesinin en temel gerçeğidir. Şunu iyi biliyoruz ki şehitler veremeyen, şehitler yaratamayan, şehitler öncülüğüne ulaşamayan halklar, en zayıf, en geri, giderek tarihten silinen halklar oluyorlar. Tarihte bunun çok sayıda örneği var. Kürt halkının tarihinde de bu durum oldukça öğretici bir yer tutuyor. Ne zaman ki şehitler vermeyi göze alabilen, yaratabilen bir konuma ulaşıyor ve özellikle onu bilinçli yürüten bir düzeye geliyorsa, Kürt halkı işte o zaman tarihinin en güçlü, en yenilmez en örgütlü ve birlik olan bir konumuna ulaşıyor. Yine ne zaman ki bu tür değerler zayıflıyor, şehitler vermekte zorluklar çıkıyor, onun bilinci kaybediliyor, örgütlenmesi dağılıyor, böyle büyük bir iradeden yoksun kalınıyorsa, işte o zaman tarihinin en zayıf, en geri, en kötürüm dönemini yaşıyor. Kürt halkı işte böyle bir dönemdeyken şehitler günümüz ortaya çıktı. Halk, tarihinin en baş aşağı gidişini yaşıyorken; inkar ve imha siyaseti uygulayan despotik ulus devlet yapılarının soykırımı en ileri düzeyde geliştirmeye çalıştıkları; halkın bilincinin, örgütlülüğünün ve birliğinin büyük ölçüde kaybolduğu bir ortamda bu büyük çıkış, Önder Apo'nun çıkışı, PKK'nin çıkışı ve bu büyük şehadet gerçeği ortaya çıktı. Kürt halk tarihini tersine çeviren ve bu tarihin en temel milatlarından biri olan 18 Mayıs gerçeği, şehitler günümüz gerçeği böyle ortaya çıktı”. 356 “Başkan Apo Kemal Pir'i Değerlendiriyor” www.hpgonline.com/tr/14 Temmuz dosya/1.html erişim tarihi: 16.01.2007,Öcalan yaşarken aşağıladığı örgüt üyeleri hakkında öldükten sonra şu sözleri kullanarak tezatlarına birisini daha eklemektedir;“Kemal Pir büyük arkadaşlardandır.

198

militan en iyi PKK’lıdır” imajı vermektedir. Bu dağ kadrosuna yönelik psikolojik harekatın sadece bir yöntemidir. Bekaa vadisindeki eğitim kampına Mahsun Korkmaz akademisi ismi verilmesi, militan adaylarının bilinç altında belli bir kahraman tipolojisi oluşturmakta ve örgüt üyeleri Mahsun korkmaz imajına bürünmeye çalışmaktadırlar. Cephe ve dağ kadrolarının ortak yaptıkları işlerden birisi de birbirlerine militan kanalize etmektir. Yukarıda ifade ettiğimiz ezilmiş teröristleri ERNK’ ya havale edip, ERNK’dan sağlam yapılı militanlar alınmaktadır.357 Örgüt içerisindeki bu değişimde insanlığı hiçe sayan ve örgütün insanlık dışı yönünü gösteren bir uygulamaya şahit oluyoruz. Yukarıda ifade ettiğimiz, dağ kadrosuna intibak sağlayamayan kişiye şu muamele yapılmaktadır;358 ERNK raporu;

Onun kadar duyarlı yaşayan başka birini bulabilmek çok zordur. Ne kadar yüceltilse, yaşama yansıtılsa bile azdır. Halen tam kavranıp yaşamsal kılındığını sanmıyorum. Kemal bana bir mürit gibi değil, ama yüksek saygıyla, anlayışla bağlıydı. İdeolojik çizgime, örgütsel yürüyüş tarzıma çok güveniyordu, büyük saygı duyuyordu. Yüksek seviyeli, kısa, öz yargıları vardı. Güçlü bir iradeydi. İçeridekiler ve dışarıya çıkanların bu çizgiyi sürdürmesi, Kemal Pir mirasına sahip çıkmaları biricik doğru yoldur. Kemal Pir ve Haki Karer bozulmamış iki Karadeniz çocuğu olarak benim arkadaşlık tarzıma adeta bayılarak bağlanmışlardı. Bana en ufak bir zorluk gelmesin diye en erkenden dilini, töresini bilmedikleri Kürdistan’a hepimizden önce yürümüşlerdi. Bu tercihe başta Kemal Pir ve Haki Karer gibi çok değerli Türk kökenli arkadaşlar derinliğine inanmışlardı. Çıkışımızın soy damarıydılar.”
357 Demirkıran , a.g.e., s:441 358 A.g.e., s:441-442

199

“Bu şahıslar hiçbir işe yarayamadıklarının bilincinde kendilerini ispata koşmaktadırlar. Doğal olarak buda AMİT(intihar eylemcileri yapılanması) görevini üstlenecek gönüllü elemanları doğurmaktadır. Dersim’de, Adana’da ve benzeri illerdeki intiharvari eylemler bu pratiğimiz sonucu oluşturulmuştur.” 359

AMİT, ARGK’ya mensup intihar timlerini simgelemektedir. ARGK içerisinden çıkan militanlardan teşekkül eder. Kuruluş nedeni; dava
359PKK’nın intihar eylemleri hakkında bkz;

www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm, erişim; 12.01.2007 Gerçekleştirilen eylemler şunlardır; 1) 30.06.1996 günü Tunceli'de, bayrak merasimi sırasında, Mehmet-Hanım kızı 1972 Malatya Merkez Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı, Ayten-Gülistan Kod adlı psikolojik rahatsızlığı bulunan PKK militanı Zeynep KINACI'nın hamile kadın kılığında askerlerin arasına girerek, üzerinde sakladığı bombaları patlatması ile meydana gelen olayda (3) astsubay, (5) er şehit olmuş, (29) er de yaralanmış, eylemci parçalanarak ölmüştür. 2) 25.10.1996 günü Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası nizamiye kapısına hamile kadın kılığı ile gelen ve olay yerinde bulunan sağ el parmak izinin yapılan mukayesesi sonucu Yusuf-Fadile kızı 1979 doğumlu Mardin-Kızıltepe doğumlu Revşan kod adlı, Leyla KAPLAN olduğu tespit edilen bir bayan teröristin üzerinde taşıdığı patlayıcı maddeyi infilak ettirmesi sonucu meydana gelen olayda, (3) polis memuru ile Yaşar ÇETİN isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, (9) polis ile (3) vatandaşımız yaralanmış, eylemci bayan terörist olay yerinde parçalanarak ölmüştür. 3) 29.10.1996 günü Sivas’ta, Erzincan yolu Eğri Köprü civarında yapılan yol uygulamasında durdurulan 58 M 0415 plakalı minibüsteki yolcular arasında bulunan ve durumlarından şüphe edilen biri bayan iki kişinin yolcularla beraber Çarşı Karakolu’na götürüldükten sonra, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürülmek için ekip otosuna bindirilen Bermal, Zekiye ve Şükran kod adlarını kullanan, Zeynep KARCI sahte kimlikli, Batman nüfusuna kayıtlı Hasan kızı 1967 doğumlu Güler OTAŞ’ın üzerinde bulunan bombayı patlatması sonucu meydana gelen olayda, görevli (3) polis memuru şehit olmuş, (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (10) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

200

(3) polis memuru ile olay yerinde bulunan (1) vatandaşımız yaralanmış. eylemci parçalanarak ölmüştür. ellerini her iki yana açmak suretiyle üzerinde bulunan bombayı 201 . Taksim meydanında çevre emniyetinden sorumlu olarak görev yapan Çevik Kuvvet Şube müdürlüğüne ait otobüsün yanına yaklaşan. gıda maddeleri ile tüp satılan CAN markete gelen. Susuz ilçesi Yaylacık köyü nüfusuna kayıtlı Teyfik-Telli kızı 1977 doğumlu Meral MAMYAK’ın şüphelenmesi ve dur ihtarında bulunması üzerine. kendini ispatlama güdüsü.11.sadakatinin kutsallığını karşıt güçlere olduğu kadar gözlemci gruplara da göstermek amacına 360 yöneliktir. eylemci parçalanarak ölmüştür. Başkale ilçesi bölge trafik istasyonu önünde uygulama yapan trafik ekibine. Dağ kadrosundaki yaşam ve yaşamanın zorluğu hem doğa şartları. Beyoğlu. Mustafa oğlu 1970 doğumlu Sinan kod adlı Hacı CAN adlı teröristler parçalanarak ölmüşler. 7) 27. İskenderun ilçesi Kurtuluş mahallesine naklettiren Ferho-Hamdiye kızı 1971 doğumlu ROJBİNAMANOS kod adlı Fatma ÖZEN’in üzerindeki patlayıcıları patlatması sonucu meydana gelen olayda. Kars. Yusuf-Ayşe oğlu 1972 Hakkari doğumlu Ferhat kod adlı Tacettin ŞAHİN’in taşıdığı patlayıcıları patlatması ile meydana gelen olayda.1998 günü Diyarbakır-Lice ilçesinde Mehmet Cami CAN’ın sahibi olduğu. (2)’si asker.1998 günü Hakkari Yüksekova ilçesi Jandarma Komutanlığı önünde Van iline gitmek üzere bekleyen askeri konvoya yaklaşan PKK terör örgütü mensubu Mardin ili Savur ilçesi Kayatepe köyü nüfusuna kayıtlı iken. PKK terör örgütü mensubu.1999 günü İstanbul’da. (3) askerimiz ve (2) vatandaşımız yaralanmış.12. korku tedirgin olma.1999 günü Van’da. (10) kişi yaralanmış. hem de kadronun psikolojik baskısı sebebiyle örgüt militanlarında güvensizlik. 5) 01. Çınar ilçesi Pıranoğlu köyü nüfusuna kayıtlı Halil İbrahim-Dursune kızı 1975 doğumlu Binevş-Amed kod adlı Hüsniye ORUÇ’un üzerindeki Rus yapımı el bombasını patlatması ile meydana gelen olayda. taklitçilik ve içe kapanma gibi sapma davranışlara yol açar. Dağda yaşamanın PKK terör örgütü mensupları Güler OTAŞ ve Malatya nüfusuna kayıtlı. 1977 yılında nüfus kayıtlarını Hatay.03.03. 4) 17. 1994 yılında PKK terör örgütüne katılan Diyarbakır. 6) 20. kendilerine yardımcı olan Hasan ATEŞÇİ göz altına alınmıştır. eylemci parçalanarak ölmüştür.

Makam şoförü Çetin DENİZ yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiş. 10) 05. Alay Komutanı Tahir ÇEBİ.1999 günü Bingöl’de.1999 günü Adana’da. 360 A. (1) bekçi ve (4) vatandaşımız yaralanmış. (1) vatandaşımız ölmüş. (8) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmış. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli.07.g. eylemci terörist ise parçalanarak ölmüştür. s. (1) şube müdürü.oluşturduğu bu sapma davranışların temelinde mücadele mantığıyla örülü doğa şartlarında zayıf olmanın verdiği eziklik yatmaktadır. (1) polis memuru ile olay yerinden geçmekte olan (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış. Demirkıran itiraflarında örgütün dağ kadrosunda ki yeni örgüt üyelerinin akıbetini aktarırken dağda yaşamanın ne anlama geleceğin patlatması sonucu meydana gelen olayda. (2) teknisyen.04. PKK terör örgütü mensubu İran uyruklu Ferhat ve Ferhenk kod adlarını kullanan Turab MAHMUDİ’nin Hakkari Valisi Nihat CANPOLAT’ın arabasına yaklaşarak. (12) vatandaşımız yaralanmış. Vali konağı önünde Bingöl Valisi Süleyman KAMÇI’nın aracından inip vali konağına girdiği sırada. kimliği tespit edilemeyen (1) kadın teröristin üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen olayda.443 202 . eylemci kadın terörist parçalanarak ölmüştür. Malatya. (3) polis memuru ile patlama esnasında olay yerinde geçmekte olan. 9) 08. üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen intihar saldırısında Vali Nihat CANPOLAT hafif şekilde yaralanmış.04. Dağ kadrosunun gerilla tarzının zarar görmesinde iç yapılanmanın ciddiyetinin bozulması da yatmaktadır.. eylemci parçalanarak ölmüştür. Arguvan ilçesi Alhasuşağı köyü Ballıca mezrası nüfusuna kayıtlı Sabri oğlu 1979 doğumlu BANANŞAHAN kod adlı Baki TATLI’nın üzerinde taşıdığı bombaları patlaması sonucu meydana gelen olayda. makam şoförü Çetin DENİZ ağır yaralanmış. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde. (6) polis memuru. eylemci terörist parçalanarak ölmüştür. Seyhan ilçesi eski Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü nizamiyesinde. 8) 05. Dağ kadrosuna 1990’lı yılların başından itibaren yoğun bir katılımın yaşandığı bilinmektedir.e.1999 günü Hakkari’de. vali korumalarının teröristi engellemeleri sonucu vali yara almadan kurtulmuş.

tereyağı. o güne dek hiç şiddet yanlısı olmamıştınız!. Aslında bilmediğiniz ve bu yüzde bir macera olarak nitelendirilebilecek bir cehennem ateşine dalıyorsunuz. Uygulanan yöntemin adı. …Eğer i bunu da bulabilirseniz!..g. Değil bir davaya. ayrıca yeni ve genç bir militansanız duygusal olarak 361 Demirkıran. psikolojik savaş çerçevesinde beyin yıkama harekatıydı. olmadan kahvaltı yapmayan siz. Evinizde bal. …Son durakta o bir anlık hevesin eğer ki macerasını atlatmışsanız sizi medeniyetin göbeğinden ilkelliğin kol gezdiği dağlara ve beyaz iri bitlerin yaşama kaynağı olan militanların ortamına sürüklendiğini fark ediyorsunuz… Dilini dahi telaffuz edemediğiniz büyük bir davayı sırtlıyorsunuz…Belki de hiç silah görmemiştiniz!.. Dağda sürekli ölüm korkusuyla yaşarken. aklı bir karış havada olan lümpenlerin silahlı amaçsal bir davada ne kadar mesafe kat edebilecekleri aleniyi. artık içi fare pisliğiyle dolu ekmeğe. kimi kot pantolonlu gencecik kızlarla... haşlanmış yumurta.s:301-302 203 . a..ve ne bedele mal olacağını göstermektedir. size davayı anlatan militanlara kanıyorsunuz…(bir militanın iç dünyasını yansıtmaktadır) bir anlık hevesle ayağa kalkıyorsunuz. beyaz peynir.e. PKK’nın Kürtçe okunuşunu dahi telaffuz edemeyen kimi mini etekli.. PKK kısa süre içerisinde hesabını yapmış ve bence de en doğru yöntemi benimsemişti. yıkamak için zaman veya su bulamadığınız zeytine talim ediyorsunuz.361 ve olduğunu da “…Dağlara metropollerden bir anlık hevesle öyle yoğun katılımlar gerçekleşiyordu ki… Kürtçe bilenler bile azınlıkta kalmışlardı.

Zamanla şunlar düşünülmeye başlanır. PKK’ya katılım sağlayanların %85’lik bir bölümü işte bu çelişkileri yaşıyordu. örgüt aleyhine hiçbir bilgi ve haberle temas kurmalarına imkân verilmemektedir.serxwebun. her türlü aksi fikri duyabilecekleri ortamlardan uzak tutmuştur. eylem.e.e. Teorik eğitim.364 Dağ kadrosundaki örgüt üyeleri pratik ve teorik faaliyetlerin yoğunluğuyla bunalmakta..362 “Artık sevgiliniz için her Allah’ın günü ellerimizde tuttuğumuz güller olmayacaktı.” Yukarıdaki ifadelerle anlatılan iç çelişkileri yaşayan örgüt militanının sosyal hayatla olan baları kopartılır..g. nöbet. Örgüt dağ kadrosu üyelerini. Acıda olsa PKK’yı tanımayan. s. görev.303 364 Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www..çöküntüye girmemek için hiçbir neden kalmamıştır.html erişim tarihi: 204 . Yanındakilere yoldaşım demek…Fakat aynı lisanı dahi paylaşmamak kısacası güzel ve sade bir yaşamdan koparak koca bir girdaba kapılmak…Hangi davanın..com/1999/01/h01. Bir dönem devletin radyo ve televizyonlar aracılığıyla yaptığı ve dağdan indirmeye teşvik ettiği program ve yayınların.g.. ancak dağlarda bir PKK militanı gibi yaşayan biri olmak!.363Dağa çıkarılan haber ve gazeteler yalnızca örgüt lehine bilgi vermekte ve zafer naraları atan başlıklar taşımaktaydı. Her bakışınızda size ölümü hatırlatan silahınız ve siz olacaktınız. çatışma. 362 A. s:301 363 A. intikal. kiminle yürütüldüğünün dahi bilincinde olmamak. dağdaki örgüt üyelerini etkilememesi için radyolar kapatılmış ve tecrit havası iyice arttırılmıştır.

Dizleri kıran yokuşları. Dile kolay gecede en az altı. kimi zaman gecenin zifiri karanlığıyla boğuşmak durumundaydık. Yaptıkları eylemlerle düşmanı çil yavrusu gibi dağıtıyorlar.com .net/tr/ 205 . örgüte tutunumlarını sağlayan ve dağdaki zor hayat şartlarında biraz olsun teselli duyabilecekleri husus. Geçmişte olduğu gibi bugün de örgüt yayınları PKK dağ kadrosunu abartılı eylemlerle dinamik tutmaya çalışmaktadır. Gerillalarımız her yerde darbe üstüne 365 A. bilemedin yedi saat intikal gerçekleştiriyorduk.hpg-online.org/tr. http://www. s:304 367 Örgüt yaptığı eylemleri abartılı bir şekilde jurnalleyerek yayınlamaktadır. http://www. örgütün haber kaynaklarından kendilerine yapılan iltifat dolu haberlerdir. Kimi zaman yağmurla.komalenciwan.g. Bu haberler için bkz. Bu şekilde psikolojik olarak etkide bulunmaya çalışmaktadır.366 “Esasen hayatımın PKK’da iken her safhası çok yorucuydu.pkk.serxwebun..g. http://www.365 Örgüt üyeleri üzerindeki bedeni ve psikolojik baskı onları yıpratmakta. Bu haberlere birkaç örnek verecek olursak. www.gundemimiz. dibi gözükmeyen uçurumları. http://www. Üstelik kat ettiğimiz yollar öyle kolayca aşılacak türden değildi.e. Demirkıran anılarında bu zor yaşamı şu şekilde dile getirmektedir. muhakeme kabiliyetlerini kısıtlamakta ve itaate mahkûm bırakmaktadır.derken sürekli yorgun düşürülen militanlar uykuya dahi hasret bırakılıyorlardı. s:303 366A.com .” Dağ kadrosundaki militanların. sar kayalıkları birer birer aşmak zorundaydık. 367 “Kahraman ARGK gerillalarımız bir destan daha yazdı.e.com.. Düşünce güçlerini yitirmişlerdir.

ordu birliklerine darbe vurarak ağır kayıplar verdirmiştir. Bu 206 . demokratik mücadele yöntemlerini aşılayan. Kürt gençliği. dünyanın demokratik yurtsever güçlerine sadece direniş ruhu aşılayan değil. Örneğin Botan alanına yönelik olarak yapılan operasyonda.”(Kürdistanın Sesi) “Hepimiz gördük. Amed ve Dersim'de de benzer şekilde operasyonlara yanıt verilmiştir. Direnişi halktan öğrenmeliyiz. Şunu da söyleyebiliriz: savaşmayı gerçekten de halktan öğrenmeliyiz. özgürlük ve demokrasi mücadelesinin yaratıcı yöntemlerle nasıl yürütüleceğinin en büyük örneğini verdiler. 2006 Newrozu'nda böylelikle ortaya çıktı.”(Serxwebun 2004-Mart) Dağ kadrosu. çocuk düzeyindeki insanlar. Ortadoğu halklarına. Bu anlamda 2006 yılının bir Önderlik yılı olduğu kesindir.darbe vuruyor. terör örgütü PKK içerisinde yaşanan en büyük hayal kırıklıklarının adresidir. bu konuda eğiten bir konuma ulaştılar. Vurulan bu darbelerle adeta bin yıldır özlemini duyduğumuz özgürlüğümüze kavuşur gibiyiz. her hangi bir başarısı olmadığı gibi bir çok alanda güçlerimiz. Gerçekten de büyük bir Önderlik Newrozu oldu. Apocu küçük generaller olma ünvanını eylemleriyle. direnişleriyle. 21 asker ve korucu ölürken bir gerillamız şehit düşmüştür. yüz bin kere hak ettiler. Kürt halkı gerçekten harikalar yarattı.”(Serxwebun 2006Mayıs) “Türk ordusunun geliştirdiği operasyonlarda ise. Artık gerillamız Kürtlerin ve Kürdistanın savaşan yegâne ayak sesi durumunda. Özellikle de Kürt gençliği. şahadete giden ve zindana düşen gerçeklikleriyle bin kere. kadınları. Gerçek bir Kürt serhildanı.

Bu bakımdan yer yer isimleri beyan edilmemiş olan eski örgüt üyelerinin ifadeleri de dahil tüm yaşanmış olaylar. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay. hatıralar ve anılar teker teker değerlendirilmeye değer niteliktedir. burada yaşamış olan örgüt üyelerinden aktarmak konuya bakış açısı kazanmamız için daha faydalı olacaktır.Harun kod adlı örgüt üyesinin beyanları.368 “Dağdaki kandırılmış arkadaş. Ancak çözüm olarak çıktığımız dağların sizi daha büyük çözümsüzlükler içine 368 Sami Demirkıran. 4b-3 Dağ Kadrosunda Yaşananlar Ve İtiraflar PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları. dağ kadrosunun gerçek yüzü olan insanlık dışı olaylarla ilgili örneklere de değinmek gerekir. Dağ kadrosunun doğa şartları sebebiyle ne derece zor olduğuyla ilgili örneklerin yanı sıra. örgüt propagandaları vesilesiyle örgüte yeni giren veya sempatizan olarak örgütle teması olanları büyüleyen bir yapılanmadır. s:236 207 .yapılanma. Dağ kadrosunda yaşam konusunu incelerken esasında yaşanılan veya yaşanılacak durumları da tespit etmiş olduk. İstanbul-1998. düştüğünüz çelişkilere çözüm aramak tabi ki en doğal hakkımız.. Dağ kadrosunda yaşanan olayları katılım sürecinden itibaren başından bir çok olay geçen örgüt mensuplarının hatıralarıyla aktarmak konunun anlaşılması için daha belirleyici olacaktır. yaşanmış bu olayları aktararak değerlendirmeyi okuyucunun vicdanına bırakıyoruz. 1. Ancak dağda yaşananlar bu hayalleri birer harabeye çevirmekte ve geride büyük bir yıkıntı bırakmaktadır.

Kızkardeşim Adife’yi 1984 yılında dağa ben çıkardım. yaşamı tehlikeye atmaktır. “herkes PKK’lı olamaz” diye bir sloganımız vardı. şimdi üzgünüm. Zeli kampında Osman Öcalan’ın komutasında 6 ay eğitim gördüm. Aradan yıllar geçmesine rağmen rüyalarıma giriyor. Çok sayıda kişiyi geri gönderdim. Ben geçte olsa bunu anladım.Süreyya Bulut (Jian kod adlı) hayat hikayesini anlatırken yaptıkları katliamları anlatmakta ve dağ kadrosunun gerçek yüzünü bizlere 370 göstermektedir. Öldürmek caniliktir.369 Yüzbinleri kandırdık Yüzbinlerce insanı kandırarak Apo’ya bağladık. Kendisini gecikmeli de olsa tanıdık. Bebekleri öldüren komutan oluyor. “Bizi zor kullanarak dağa çıkartanlar önce İran’a ardından da Irak’a götürdüler. Sonraki dönemde Selimiye köyünü bastık ve 9 kişiyi kurşuna dizdik…” 369 Şemdin Sakık. APO. Kardeşimin cenazesi sahipsiz kaldı ve Diyarbakır’da gömüldü. a.Şemdin Sakık’ın kitabında verdiği ifadeler. İstanbul-2004 370 Demirkıran. Doğruları dile getirmeye çalışanların sesleri silah sesleri arasında eridi.düşürdüğünü biliyorum. Doğru. Ama eşekçe bir anlama oldu. Ben de sizlerle birlikte kaldım.” 2. Seni anlatmak. Apo beni anlayın diyordu. s:238 208 . Bu satırları okur okumaz ikinci idam fermanımı çıkaracağından kuşkum yok.g. Onu ben öldürmüşüm gibi acı çektim ve kadınları dağdan indirme kararı aldım.e. 3. üç yaşındaki bebekleri herkes öldüremez. Bu beni radikalleştirip intikamdan intikama koşturdu. 3 ay sonra öldürüldü.

ziyaretçilerimden ve birkaç kez uğrayan avukatlardan ilgi.Bigar kod adlı örgüt üyesinin beyanlarıyla PKK. Bir kısım insanın ‘cani’si. Bir ara kaçmaya karar verdim ve köye sığındım. Yalnızdım. “Tehdit sonucu örgüte katıldım.g. Ancak erzak almak için gelen militanlar tarafından yakalandım. moralden. zor günlerin sığınağı olması gereken aileyi.372 “On sekiz yıllık dağ serüveninin yorgunluğu.e. Geçmişi ve hafızayı. Sağlıktan. İki aylık sorgu süreci ise bitap düşürmüştü. Ancak örgüte yeni katıldığım için bana görev vermediler. Çok ağır ve insafsız siyasi ve kişilik lincine tabi tutulmuştum. 2005-Ağustos 209 . Benimle görüşen yetkililerden. Zira yardımcı olmaya değil. vatandaşı olduğum devleti. insanı öldürücü yalnızlıktan kurtaran dostu da yitirmiştim. bir şeyler 371 A. Katılmasaydım beni ve ailemi öldüreceklerdi. s:238 372 Şemdin Sakık. aynı zamanda düşman da yaratmıştım. umuttan da olmuştum. Kadın-çocuk demeden herkesi öldürüyorlardı. “Şemdin Sakık’tan mektuplar” Marduk yayınları. sevgi ve saygı görmedim.” 371 5. Gurup sorumlusu.4. geleceği ve hayali. örgütü ve on sekiz yıllık emeği. Dahası. devlete bağlı köylerin basılması için militanları görevlendiriyorlardı. Silahımı alıp elimi bağladılar ve işkence yaptılar. uğruna mücadele verdiğimi sandığım halkı.Şemdin Sakık yıllarını verdiği PKK terörünü ve yaşadıklarını şu şekilde özetliyor. yetmişlik bir ihtiyar kadar yıpratmıştı.. bir kısım insanın ‘hain’i ilân edilmiştim. Herkesin ya ‘tehlikelidir’ ya da ‘geçmişin intikamını almalıyız’ deyip düşmanca davrandığı bir konumdaydım.

Ondan sonra örgütten soğudum. korkunç zorluklara katlanan birçok kadın hiç görülmezken. Ceza. Örgüt 23 militanın öldürülmesi ihbarını ağabeyim Mustafa Şahin’in yaptığını öne sürüp onu öldürdü.com erişim tarihi. tecrübeye sahip olmadan.Örgüt içindeki kadın sorununu dile getiren Zozan kod adlı örgüt üyesi şunları ifade ediyor. s:238 374 http://www. Yoksa hem ailemizi. 22. Öldürme eylemlerini yapmak zorundaydık.373 “Aile olarak örgüte yardım ediyorduk. ölümdü.g. siyasal.. Komuta düzeyindekiler.374 Başından sonuna kadar gerillanın içinde olan.” geliyorlardı. tabiri caizse emeksiz bir şekilde ülke kaderini belirleyecek kademelere getirilerek. hem de bizi öldürüyorlardı..Mehmet Şahin (Şerif kod adlı) örgüte katılımını yaşadıklarını ve gördüklerini şu şekilde özetliyor. başarısızlıkları sonucunda mutlaka bir kurban buluyorlardı..04.dayatmaya kullanmak. Bir biçimde 7. Hazırlanan bu elit kesim emekle büyümek yerine. Öcalan´a dayanarak iktidar 373 Demirkıran.2006 210 . kendisini sözde tek erişilmez güç olarak kabul eden kadınlar. a.” 8. parti içi korkunç bir kastlaşmaya neden olundu.rizgari. kendisi hakkında bir kaç övgü dizip yazabilen. örgütsel ve askeri alanda hiç bir yetkinliğe.e. Ne yazık ki kadın da Öcalan´ın bu yanını fark ettiğinden dolayı korkunç bir çarpıklaşmayı yaşadı. Örgüt her başarısızlığına bir bahane bulup bazılarını cezalandırıyorlardı.

Evin isimli bir örgüt üyesinin dağ kadrosunda bir komutan tarafından tecavüze uğraması sonucu intihara varan ölümü Dilaram’ın kitabında şu 376 şekilde aktarılmıştır. ayrıca bkz. karşında ateş topu olurum.http://www. kariyer uğruna insanları kullanma kalmamıştı. Onun (Abdullah Öcalan) kurduğu sistemde birbirimize o kadar düşmandık ki başka düşmana ihtiyacımız yoktu. 9.pkkgercegi. Çok tedavi gördü. ayak oyunu.net/son. fakir bir köylü kızıydı.2006 376 “Özgürlüğe Kaçış” basım yeri yok. elektrik şoku verildi. Yazdığım. Irak Kürdü’ydü. dedikodu. Herkes biliyordu.375 “Öcalan’a tapmıştım. En sonunda Evin kaçtı ama kaçarken 375 Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006. Gece yarısı nöbette PKK’lı bir komutan tecavüz etti. http://www. Gece yarısı oldu mu kızcağız çıldırıp kayalara tırmanıyordu.net/son.04. İnsanlar yaşadıkça akıllanıyor.04.pkkgercegi. çok güzel. Bana iyi davranmazsan. Masmaviydi gözleri. aktaran. herkesin öyküsü.” 10. Kadınlar arasında yapılmadık hakaret.Dilaram kod adlı örgüt üyesinin anı-roman olarak hazırladığı “özgürlüğe kaçış” isimli kitabında örgütün içyapısı hakkında önemli bilgiler vermekte ve kadın sorununu tekrar hatırlatmaktadır. Birbirimizi yok etmek için psikolojik savaş. “Evin.htm erişim tarihi:22. Tecavüzcü.htm erişim tarihi:22. Akli dengesini kaybetti. hakaretin haddi hesabı yok.2006 211 .olmayı tercih etmiş ve Öcalan yetmiyormuş gibi bir de onun savunuculuğunu yapan ve bunu parti içi bir kavgaya dönüştüren asalak bir kadın grubu belirmiştir.

İnfaz manga komutanı.377 “Yedi aylık hamile Ronahi’nin Zele’de infaz edildiğini Osman Öcalan da Cemil Bayık da iyi biliyor. Kaçma planları yaptı ama anlaşıldı. Karnında bebeğiyle öldürüldü. Açığa çıktı. Cemil Bayık. karnını kuşakla bağlıyordu ama büyüyünce gizleyemedi. çok küçüktü. Babasına dokunmadılar. Evin.Dilaramın kitabında dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olaylardan Hevidan isimli küçük bir kıza yapılanlar bu ortamın veya örgütün vahşiliğini göstermektedir378 “Korucu kızı Hevidan. 1991’den beri arkadaşımdı. örgüt içindeki kadının trajik öyküsüdür. yargılanıp infaz kararı verildikten sonra yapılanlardır. İki bacağını kaybetti. 12 yaşındaydı. O doğduktan sonra beni idam edin" dedi. Hevidan’ın eline kazma kürek verip mezarını kazdırdılar.” 12. "Hayır. Beni en çok etkileyen. "Çocuğumun hayatını bağışlayın.de mayına bastı. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 378 “Mardinli Hevidan’a Mezarını Kazdırdılar” aktaran. biriyle ilişki kurmasıydı. Cemil Bayık’a. Çünkü onlar karar verdi. Temmuz 377 “Ölmeden Önce Son İsteği Çocuğunu Doğurmak Oldu” aktaran. Baho Ağa’nın aşiretindendi. Suriye-Kamışlılı’ydı. tutuklandı. Suçu. Köylüler bulup ailesine teslim ettiler. 1997 Temmuz’unda 16 yaşına basmıştı. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 212 . Apo’nun çıkardığı "korucu çocuklarını kaçırıp PKK’lı yapma" kanunuyla kaçırılıp getirilmişti. Ronahi. idam edin" dedi.” 11-Ronahi isimli dağ kadrosu militanı yasak ilişki sonucu hamile kalmış ve karnındaki çocuğuyla öldürülmüştür. Son isteğini sordular. Ronahi’nin son isteğini söyledi.

Böyle bir ortamı sorgulamaya kalkarsanız lezbiyenlik ve homoseksüellik de ortaya çıkar. elbette ortaya böyle sapmalar çıkar . Ölmüyordu bir türlü. "Kahrolsun Apo" dedi. EJAK ve YAJK´ın propagandasında "kadın önce kadını sevmeli” denir.Kadın tek bir erkeği sevemez. Bu mantığın uygulamasında ortaya diğer sorunların çıkması olağandır. Son isteği sorulduğunda af dilemedi. karşı cinsten birini sevmesini yasaklarsanız. birden fazla erkeği sevebilir ama sadece vücuduyla bunlara bağlanabilir özünde.65-66 213 . bunu duygusal bağlamda bile yasaklarsanız.” 13. ruhunda tüm bu kişileri ve kendisini Apo´ya bağlamak zorundadır.Dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri içtimai yapıyı şekillendiren temel hususların başında gelir. Aşk veya sevginin tanımı yapılırken "kendi cinsini sevmeyen. s. Bu hususu dağ kadrosunda yaşamış olan Aryen’in ifadeleriyle aktarabiliriz. Şam´a gelip Öcalan´ı görüp bu sistemin kimin elinde olduğunun farkına varınca. İNTIHARVARİ EYLEMLERDE ÖLÜYORLARDI.sıcağında çukur açarken söylediği türkü dağlarda yankılanıyordu. Hevidan’ı gözünü kırpmadan taradı.379 “…Bir yerde kadın erkek ilişkilerini yasaklarsanız. “PKK’de Kadın Olmak” Doz yayınları. BÜYÜK BİR UMUTSUZLUĞA KAPILIYOR: BU UMUTSUZLUKLA GERİLLAYA GİDİP ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMALARDA. başka cinsi sevemez" denir. Kadınlar başını taşlarla ezerek öldürdüler.” 379 Nejdet Buldan. "Ahım sizin boynunuzda kalacak!" İnfaz mangasında tek bacağı protezli Siirtli Rengin. İstanbul-2004. o köylü kızı.

Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar. Bizlerin çektiği acılar ve sıkıntılar umurlarında bile değil. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok.pkkgercegi. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok.y.381 “Köyümüze gelen tabancalı bir adam babamı ve küçük kardeşimi öldürmekle tehdit ettiği için ben ve amcamın kızı bu adamla birlikte gitmek 380 http://www.Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım. Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var.. .M. Örgüte para Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızdan vergi adı altında zorla toplanıp Suriye. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım.14- İsmini açıklamayan Ö. ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim.Ş.htm erişim tarihi: 18..g. Suriye ve Avrupa Devletleri destek veriyor.Y. Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı.. Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var. İran ve Ermenistan üzerinden geliyor.. isimli kadın örgüt militanı örgütte yaşadığı olayları anlatırken dağ kadrosunda yaşanan çarpık ilişkileri ve insanlık dışı muameleleri de aktarmaktadır. örgüte katılımını ve başına gelenleri şu sözlerle dile getiriyor...04.. . 214 ..net/pkk_teroru_ve_gercekler. Örgüte İran. .” 15.2006 381 A.380 “.

Bana buraya tedavi olmam için gönderildiğim söylense de herhangi bir tedavi şekli uygulanmadı.g.zorunda kaldık. .. örgüt içindeki çarpıklıkları ve yapılan muameleyi aktarmaktadır.. ilkokul 4.Saçlarımın dökülmesinde sonra tedavi olmam için beni İran’ın Urumiye şehrine gönderdiler. 382 382 A. 1996 ve 1997 yılları arasında burada kaldım ve çeşitli ayak işlerine baktım..Kaçırıldıktan sonra örgüt bizi devamlı kontrol altında tuttu.Eğitim esnasında bir kaza geçirdim ve başımı kayalara vurdum.’’ 16. . 215 . Ayrıca kadroda örgüt üyelerinin birbirlerinden korkan bir durumda olduğunu aşağıdaki ifadelerden çıkarabilmekteyiz.. Ancak daha sonra kız arkadaşlara yapılan tacizleri görünce saçlarımın dökülmesi ve çirkinleşmem nedeniyle bu tacizlerden kurtulduğumu ve namusumu koruyabildiğimi anlayarak sevindim.. isimli örgüt üyesi örgütte yaşadıklarını aktarırken. Evin yakınında bir İran askeri birliği vardı ve burada görevli İran askerleri evin etrafında ve kapısında nöbet tutuyorlar hem güvenliğimizi sağlıyorlar hem de yerimizin tespit edilmemesi için çiftlik askeri bir birlikmiş havası yaratıyorlardı. İsmini bilmediğim bu adam daha sonra bizi örgüte teslim etti. Burada sonradan arkadaşlarımdan deney amaçlı olduğunu öğrendiğim bazı ilaçları iğneyle kafa derimin içine verdiler.Y.y. Bir süre sonra saçlarım tamamen döküldü.. . sınıftan ayrılan Ş.1979 doğumlu. Saçlarımın dökülmesine başlangıçta üzülmüştüm. Burada 100 kadar örgüt üyesiyle birlikte bir çiftlik evinde kalıyorduk. Başımızda kaçmamamız için hep nöbetçi vardı. Beni tedavi amacıyla Kuneraya götürdüler.

Yıllarımın boşa geçtiğini düşünüyorum. suçsuz insanları öldürüyor ama bunların siyasi mücadele için yapıldığı söyleniyordu. Ama kaçtım ve teslim oldum. Keşke onlara inanacağıma bildirilere inansaydım.y. Kafamda hep bu vardı. Radyoda çağrı çıkınca bazen kapatırlardı. yakalananların öldürüleceklerini söylüyorlardı. bildirilere rastladım.1977 doğumlu. Aksine. isimli örgüt üyesinin örgüte girerken yaşadıkları ve örgütün aileye yaklaşımı hakkındaki ifadeleri bizlere dağ kadrosunun ve genel anlamda PKK’nın örgüte nasıl eleman aldığını ve ilerleyen süreçte onların geçmişle olan bağlarını nasıl hiçe saydığını göstermesi bakımından dikkate değer niteliktedir. Fakülte’den ayrılarak örgüte katılan Halit S. Keşke yüz defa bu duyurulara inansaydım. örgüte gittiğini bilmeyerek gelen veya zorla getirilenler.…Nereye gideceğimizi söylemeden beni örgüte götürdüler. Çok korkuyordum. O bildirilerde yazanların yalan olmadığını şimdi daha iyi anladım. Bunların hepsinin bizi kandırmak için çıkarılmış yalanlar olduğunu söylerlerdi. Hiçbir şey örgütün anlattığı gibi değil. kendine önder diyenlerin yalanlarını daha iyi anlıyorum. Ama sağ. 216 .g. 17. Örgüt. bazen de kapatmaz küfrederlerdi.Arazide. salim buradayım. Bana. Grup liderleri bunların yalan olduğunu. bilirdik ama ayrılmaktan konuşmazdık. Birbirimizi tanırdık. Herkes birbirinden korkar. İbadet edene rastlamazsınız. Ben de bunlara inandım. Ailenize dönmenize müsaade etmiyorlar. her yakalananın önce konuşturulacağı sonra da işkence ile öldürüleceği anlatılmıştı.Örgüte katılanların çoğu benim gibi katılışının farkına varmadan.383 383 A.

“En geç 1994 yılında devlet kurulacak biz de zengin olacağız” diye propaganda yapıyorlardı. “Örgüt başı en doğrusunu bilir” mantığı hakimdi. Bahsedenler ikna edilmeye çalışılıyor." 18. ilkokul mezunu olan Cemşit B. “…Kan dökmenin anlamsız olduğunu. “kadınlar bile savaşıyor. Türkiye’den hakkımızı aldıktan sonra Irak. örgüt hakkında söylenenlerin yalan olduğunu insan zamanla öğreniyor. ikna edilemezse cezalandırılıyor ve savaşa gönderiliyor.y.1978 doğumlu. örgüte katıldıktan sonra ortadan kalkıyor ve yasaklanıyordu. Kaçanları gözden düşürmek için “onlar hain ve korkak” şeklinde propaganda yapılıyor. isimli örgüt üyesi yaşadığı hayal dünyasını ve kandırılış öyküsünü şu şekilde ifade 384 etmektedir. PKK’ya eleman temininde etkili 384 A. Bana. Medya TV ve HADEP’in gençlik kolları. “Biz.g. Suriye ve İran’dan da haklarımızı alacağız ve bu dört bölgeye oturacağız. kan dökmekle bir yere varılamayacağını. akıllı militanlara. burada kalıp ne yapacaksın” dediklerinde örgüte katılmayı kabul ettim. Devletin pişmanlık yasasını duyduk. 217 . “devlet bizi daha önce dinlemiyordu”. Yasa hakkında örgüt. Aileden bahsetmek. cahil militanlara ise “gidersen öldürülürsün” şeklinde propaganda yaparak kandırıyordu.“Üniversitedeyken örgütle ilgili kitaplar okuyorduk ve maceracı duygularımız kabarıyordu. Açık ve özgür bir üniversite ortamında aykırı düşünceleri savunmayı marifet bildik ve bu örgüte katılmamızda etken oldu. isteyen para verir” diyorduk. Örgüt inançsızlık felsefesini fazla dinin üzerine gitmeden gizli gizli yürütürdü. isteyen katılır.

Zor yaşam. Ses getirmeyecek bir yerde ise silahla.Okulda bir grup oluşturduk ve faaliyetlerde bulunduk.1977. Ş. Silahlı eylemlere katıldım. “. kendimi.Urfa-Suruç Doğumlu. gençliğimizi yok etti. ayaklar bağlanır ve aç bırakılır. Ö. Teslim olduktan sonra..Yiyecek ihtiyacımızı. açlık. Herkes Öcalan’ı ilah olarak görüyor ve söylediği her şeyin doğru olduğuna inanıyordu. sakıncalı bir yerde ise boğularak infaz edilir. Kaçma düşüncesi çoğu kişide var ama birbirine güven duymamaları. sınıftan ayrılmış F.1972 doğumlu. Herkes bıkmıştı ama korkudan konuşamıyordu. D. 218 . Örgüt. Bu da halkın tepkisine yol açıyordu.Y. uykusuzluk. örgüt içerisinde bulunduğu süreçte edindiği izlenimleri aktarırken 385 A.’’ 19. bu kadar halkı perişan etti. Öğrenci arkadaşlardan örgüte katılımlar beni etkiledi.“ 20. zor kullanarak temin etme yoluna gidiyorduk. Her aileden çocuk sayısına göre zorunlu katılımlar gerçekleştiriliyordu. ailemi ve bunca yılı boşa geçirdiğimi düşündüm. uzun yürüyüşler. aile özlemi insanı ümitsizliğe itiyor. İş bulmak. Binlerce insanı boş hayaller uğruna ölüme götüren birini nasıl böyle gördüğüme şaşıyorum. Örgütte cezalar ağırdır. silahlı mücadele ile bir yere varılamayacağı görüşü hakim oldu.g. Halkla irtibatımız azalmıştı. Örgüt içerisinde. ölüm korkusu.. ispiyonlama ve ölüm korkusundan dolayı bahsedilmiyor. Eller. Tabii ki geç kaldık.olmaktadır. çıkarcı tutumlar ve vaad edilenlerle yapılanların tersliği beni hayal kırıklığına uğrattı. Arkadaşlıkların hep menfaate dayanması.y. fakülte 3. Artık insan ne diyeceğini bilemiyor. Örgütte yaşadıklarını şu sözlerle ifade 385 etmektedir. geçen zamana yanıyorum. Hayallerimizi. evlenmek gibi hayallerim var.

yaşadığı olaylara kadar tüm hayat hikayesi. 387 A. Bu kişinin örgüte girişinden. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok. Dağ kadrosunda yaşayanların anıları.M Şubesinde ifadesinden aktarılmaktadır.387 386 A.g. . 219 . Ele aldığımız bu son ifade daha öncekilerini de kısmen kapsayan nitelikte olması bakımından kapsamlı ve dikkat çekicidir. Örgütün üçte ikisi kaçmak istiyor ama korkudan cesaret edemiyorlar.. Örgütten kaçan terörist. ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim.y. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım.…Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var. ifadesinde şunları aktarmaktadır. yaşadıkları ve itirafları bölümünün nihayetinde 10 yıl örgütte yaşamış ve ardından kaçarak bu çıkmaz sokaktan kurtulmuş bir teröristin ifadelerine yer verilecektir.y.g.E. Diyarbakır T. Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar.. Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı.örgütteki gruplaşmaları ve politikaları şu şekilde aktarmaktadır. Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var. Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok. teröre meyilli olan gençlerimize ve başta ailelerine ibretlik bir olay olması bakımından emsaldir. 386 .

bizlere olan güvensizliği içimizdeki kişilikle harekete edemeyeceğimizi üzerimizdeki paraları ve pasaportları alarak tüm çıplaklığı ile ortada bırakıvermişti. İran istihbarat görevlilerinin bizleri yakalayıp örgüt mensuplarına teslim edip oradan da örgüt mensupları tarafından Urumiye'ye daha sonra Zağros dağına ne olduğunu anlamadan gelişim. yaşadığımız yerdeki kişiler tarafından pek değer verilmemesi. elinde silahla görmek istemiyorum" diyerek ağladı. yeteri kadar bilinçli olmayışım."Ben küçük yaşta koruculardan kötü muamele gördüğüm için ailemin de isteği ile yurt dışına gitmeye karar verdim. Annem telefonda "ben ölüme bile razıyım ama seni o gerilla elbisesiyle. ben de büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. yurt dışına çıktığımda çocuk yaşta oluşum. Ben Avrupa'ya gittiğimde orada özellikle bahse konu devletler etrafında Kürtlerin Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş olduğu. çevredekiler tarafından ikinci sınıf muamele görmemden dolayı amcamı oğlunun vasıtasıyla PKK-KONGRA/GEL terör örgütünün mitingine götürülüşümden sonra yaşamış olduğum aşağılık kompleksinin etkisiyle içimdeki boşluğu doldurmak çevremdekiler tarafından sahiplenmek. hor görüldüğü. tüm bunların nedeninin de devletsizlik olduğu. çalışmak için iş bulmakta bile zorlanışım. ezildiği. daha sonra da kampına giderek örgüte girdim. bu nedenle Kürdistan için savaşın kutsal olduğu söylemleriyle binlerce genci dağlara çıkartan 220 . kendimi daha güçlü hissetmek amacıyla örgütün derneğine. Çünkü örgüt daha biz uçaktan iner inmez. birçok imkandan yoksun bırakıldığı.Ailemin ekonomik durumunun iyi olmaması.

en dinamik ve enerjik olduğu bir çağda kalbimiz bir mermi çekirdeğinin karşısında gezer duruma getirilmişti. söylemi bile insana batan sevgi gibi. Şemdin Sakık'ın genç erkeklerle ilişkiye girdiği. bir yerde insan hayatının en heyecanlı. 2001 yılında Tinere kampında bir erkekle bir bayanın el ele tutuştuğunun görülmesi üzerine her ikisine de meydan dayağı atılması sonrası bayanın intihar etmesi." gibi röportajları ve benzeri konuşmaları bir kez daha gerçeği görmemi sağladı. sosyal hayatın kutsallığını savunması "bir daha gelsem PKK terör örgütünde mücadele etmek benim için seçenek dahi olamaz. yaşamın. tıpkı kardeşi Abdullah Öcalan gibi onlarca senedir savunduğu değerleri ve örgütün kanunlarını bir anda bırakarak sevginin. ancak üst kadroların haremler kurduğu.erkek ilişkisinin. Özellikle üç metrelik bir ipi almayı unuttuğu için hayatının en güzel çağındaki gencecik bir insanın verilen emrin eksiksiz olarak yerine getirilmesine örnek olsun diye yüzlerce kişinin gözünün önünde asılması(ismini ve kim olduğunu bilmiyorum. Bizlere yıllarca "gemiyi en son kaptan terk eder" şiarı etrafında dersler veren en tepede ki insanların mesela Osman Öcalan'ın yanına sevgilisini de alarak bir çok yönetici ve savaşçı ile Irak'ın daha içlerine kaçarak ayrı bir parti kurması. erkeğin o kamptaki sorumlulardan birini 221 . bizlere yasaklanmış. aşkın.anlayış… Alt kadroda ki gerillalara yasaklanan. ailenin. kadın. ancak olay 1998 yılında Zap alanındaki Metina bölgesinde meydana gelmiş). aşk gibi dünyadaki en kutsal değerlerin adına yoz ilişki denilmiş. Osman Öcalan'ın örgüte katılan bayanların hemen hepsiyle cinsel ilişkiye girdiği.

bu gencin bir gece Murat Karayılan'ı örgütte faaliyet gösteren bir bayanla cinsel ilişki halinde iken görmesi üzerine Murat Karayılan'ın bu genci sabah cebinden 25000 dolar para çalmakla suçlayarak kuşuna dizdirmesi gibi insanın midesini bulandıran yüzlerce olay insana niye yaşadığını milyonlarca kez sordurmaktadır. 2003 yılında İran Rojhilan'dan örgüte katılan bir gencin Murat Karayılan tarafından koruma olarak alınması. Bir gece gruptaki örgüt mensuplarıyla yiyecek temin için bölgemize yakın bir köye inerek evlerden zorla yiyecek maddesi istemeye başladığımızda benim gittiğim evdeki yaşlı bir kadının kapıyı açarak "evladım ben de senin gibi geçimimi sağlamak için dileniyorum" demesi üzerine her şeyden koparak kaçmaya karar verdim" Dağ kadrosunda ve örgütte yaşanan bu örnek olaylar silsilesi PKK’nın insana ver(me)diği değeri göstermekte ve bir hiç uğruna nasıl binlerce insanın ölüme gittiğini sergilemektedir.vurarak kaçması. Yukarıda sıralanan tüm hususları kapsayacak mahiyette olması gereken ve çözüm paketi önerisi olarak ifade edebileceğimiz eklentide sorunun analizi ve yapılması gerekenler genel hatlarıyla vurgulanacaktır. PKK’nın tutunum ideolojisinin baskı ve korku temelli olduğu bu yaşanan olaylardan anlaşılmaktadır. makro anlamda PKK ile dar anlamda ise dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için yapılması gerekenleri aktarmak gerekmektedir. 222 . PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları ve yaşam şartlarını aktardıktan sonra.

PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER (ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ) Ülkemizde 25 yıldır aktif olarak tedhiş hadiselerinin mümessili olan PKK.388 388 3713 sayılı TMK Md. Bu kanunun 1. maddesinde yapılan terör tanımı ülkemizdeki silahlı şiddet olaylarının isminin konulması açısından çerçeve bir hüküm taşır. PKK ile aktif mücadele eden Güvenlik Kuvvetleri bu mücadelelerini 1991 yılında çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütmüştür.1 223 . Türk insanına terörle yaşamanın zorluğunu ve acımasızlığını sonuna kadar hissettirmiştir.1’de Terör. Terörle Mücadele Kanunu Md.

devletin iç ve dış güvenliğini. cebir ve şiddet. kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemleri ifade etmektedir. sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle. ekonomik düzenini değiştirmek. yıkmak veya ele geçirmek. Bu sorunu çözmek için her türlü askeri-polisiye tedbirler alınmış ancak sorun ülke gündeminden düşmeyecek kadar gücünü korumuştur.” Ülkemizde kanunlar yürürlüğe girdikten sonra uygulamada algılama farklılığı sonucu farklı yönlere çekilebilmesi sebebiyle çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle PKK dağ kadrosu gibi gayrı nizami harp usulleriyle terör ve tedhiş yaratan bir yapılanmaya klasik tedbirler ve yöntemler kullanmak sorunu daha da kronikleştirmektedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak. Terör sorunu salt askeri ve polisiye tedbirlerle çözülemeyecek veya asgari düzeye çekilemeyecek kadar girift ve karmaşık bir meseledir. siyasi. Bu husus kanunların eksikliğinden değil. Terör sorunu ülkemizde en başta PKK terör örgütünün isminde anlam kazanmaya başlamıştır. 224 .. hukuki. Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini. Özellikle PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler ülkemizdeki terör sorununu çıkmaz bir hale sokmuştur. temel hak ve hürriyetleri yok etmek. laik. sosyal. çözülmesi gereken sorunun sosyolojik açıklamasının veya araştırılmasının yapılmaması ve böylece terör sorununun çözümünün yollarının zihinlerde alt yapısının oluşmamasından kaynaklanmaktadır. korkutma. devlet otoritesini zaafa uğratmak. Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek.“…Baskı. yıldırma.

bu kavram örgüt tarafından manipüle edilip büyük bir toplumun direnişi veya intifadası düşüncesi veya fikri haline getirilip Doğu ve Güneydoğu halkına sunulmaktadır. Olması gereken çok daha kapsamlı ve halkı da bilinçlendirebilecek mahiyette bir konsepttir.C. Bu durumun önüne geçilebilmesi için de bataklığı kurutmak gerekir. Bu mücadele reçetesi. Vatandaşları hassasiyetini göstermelidir. Yani PKK ile Devlet arasında kalmış kitleleri terörün kucağından kurtarmak 225 . toplumun tüm dokularına sirayet etmeye başlar. Bu bakımdan ülkemize yıllardır huzur vermeyen PKK terörüne ve özelde PKK dağ yapılanmasına karşı güvenlik kuvvetlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için dağ kadrosunun oksijeni veya yaşam kaynağı olan militan temininin önüne geçilmesi gerekmektedir. Milli Güvenlik Strateji Belgeleri veya bu tarz çalışmalar devletin sadece belli bir kesiminin görüş ve fikirlerinden teşekkül etmiştir. Ülkemizdeki PKK terörü her ne kadar bizim algılamalarımıza göre terör olarak görülse de. Sosyolojik sorunlar bulaşıcı hastalık gibidir. Türkiye’nin Terörle Mücadele el kitabı haline gelmeli ve çıkarılacak terör kanunlarına da rehber olmalıdır. Çünkü terör sosyolojik bir problemdir.PKK terörüne ve özellikle dağ yapılanmasına karşı tedbirler alabilmek için veya bunları asgari tehdit düzeyine çekebilmek için devlerin ve sivil toplum örgütleri de dahil tüm kurum ve kuruluşların ortak bir mücadele konsepti olmalıdır. toplumu korumakla görevli güvenlik güçlerine düşmektedir. Gerekirse aylarca tartışılıp üzerinde kafa yorulması gereken bu meselede başta devletin sorumlu birimleri olmak üzere tüm T. Toplumu ilgilendiren ve toplumun içinden beslenen veya büyüyen bir problemle mücadele.

öneri ve çözüm paketi varsa değerlendirilmeli ve güvenlik vizyonu genişletilmelidir. Nihai analizde diyebiliriz ki Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin matruşkalaşan terör sorununa bir yaklaşımı olmalıdır. görüş. Bu açıdan soruna yaklaşım ehemmiyet arz etmektedir. Sorunun Tanımı Ve Teşhisi PKK dağ kadrosunun yıllarca gerçekleştirdiği ve muhtemelen gerçekleştireceği eylemler uluslar arası ve ulusal ölçekte hukuki planda 226 . BİR ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ Var olan bir soruna çözüm üretebilmek için sorunun teşhisini yapmak gerekir. Fert fert insan kazanmayı amaç edinerek Doğu ve Güneydoğu’da kardeşlik müessesesinin temin edilmesi gerekmektedir. PKK dağ kadrosuyla mücadele açısından ne yapılmalı. stratejimiz ne olmalı gibi sorular sorularak önce sorunun tespiti devamında değerlendirilmesi ve analizi nihayetinde ne olmalı şeklinde tasnife ihtiyaç bulunmaktadır. Makro anlamda PKK ile mücadelenin en önemli boyutu olan dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için başta Güvenlik Güçleri olmak üzere devletin belli bir yol haritasına veya rehbere ihtiyacı vardır. PKK’nın Dağ Kadrosunun başını çektiği terör gerçeğinin açıklamasının yapılması ve tanımının konulması çözüm için girizgâh niteliği taşımaktadır. Bu hususla ilgili ne kadar farklı fikir.gerekir.

96. Esas sorun mevzuat hükümlerinin değişikliği veya esnekliği değil.26. Seçkin Yayın Evi. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat. Tepkisel güvenlik anlayışına genetik kodlarına kadar bağımlı kalan Türkiye. s. bu eylemlere katılanların tecziye edilmesi gerekliliği konusunda da sorun bulunmamaktadır.389 Dağ kadrosunun eylemlerinin birer terör eylemi olduğu konusunda her hangi bir problem olmadığı gibi.”390 Sorunun hukuki açıdan devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine391 işlendiğini ve terör suçları kapsamında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. sorunun özünü verilmesi gereken cezalarda görmektedir. (DGM eski Başkanı).95.161 390 “Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele” isimli konferansa ait belge ve zabıtlarda sentez konuşmasından alınmıştır. İst-1996 391 An.değerlendirilmesi yapıldığında birer terör suçu olarak ifade edilebilir. sorun terör olaylarının gerçekleşmesinin temel sebeplerinin muğlâk kalmış olmasıdır. Bu durum ceza-adalet sistemi açısından terslik gösterse de gerçeklik yönü olan bir durumdur. Ancak sorunun hukuki yönünde üzerinde muhakkak durulması gereken nokta DÖNMEZER’in ifade ettiği gibi “Terörle mücadele ederken hukuk kurallarına riayet edilmesi ve bu mecburiyetin her gün vurgulanmasıdır.14 227 . Aktaran Marmara Üniversitesi ve The British Council. Md. Umut Vakfı Yayınları. Önemli olan nokta PKK dağ kadrosunun potansiyel tehlike 389 Şahin Kurt. verilecek cezaların caydırıcılığı aksi yönde tesir gösterebilir. Ceza ve yasaklar adi suç işlemiş suçlular açısından değerlendirildiğinde caydırıcı etkisi mutlak olan bir fenomendir. Ancak işlenen cürüm terör kapsamında ise ve içinde ideoloji varsa. Ancak mevcut olan sorunun hukuki yönü sadece vuku bulan olaylara reçete sunacak mahiyettedir.

Nasıl ki doktorlar bir hastalığı tedavi ederken önce hastalığın ilerlemesini durdurup daha sonra yaralı kısımla ilgileniyorlarsa aynı şekilde Terörle Mücadelenin köklü bir çözüme ulaşabilmesi için teröre zemin oluşturan faktörlerin öncelikli olarak karantina altına alınıp minimum seviyeye indirgenmesi gerekir. Bu yapılanmanın oksijeni bu yapılanmanın bilinçsiz ve körelmiş mağdurları olan ancak bunun farkında dahi olmayan veya kurtulamayan dağa çıkmış kadınlar. PKK dağ kadrosu.olması ve gelecekte bu durumun devam edebilmesi ihtimalidir. belli bir amaç ve ideal uğruna bir araya gelen ve devletin meşru güçlerine karşı. ülkenin belli bir bölümünde Sosyalist çizgide bir Kürt Devleti kurmayı amaç edinmiş. Bu sorun adli boyutu olmayan ancak önlenmesi gereken nitelikte bir mahiyet taşımaktadır. Bunların gözünü karatan ve farkındalıklarını sıfırlayan temel husus şiddet ve terörün bilinç kodlarına yerleşmesi ve onları savaşan birer robot haline getirmesidir. Bu bakımdan bir tanımlama yapacak olursak diyebiliriz ki. gençler veya çocuklardır. 228 . Sorunun hukuki boyutunun yanında görünen ve sosyal yönü olan tarafları da bulunmaktadır. ilerleyen süreçte gelişen politik olaylar çerçevesinde bu amacını Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında ekolojik yapılanmayı sürekli vurgulayan ütopik bir amaca kanalize etmiş ve bu çerçevede kendisine düşen silahlı çatışmaların sorumluluğunu üstlenen yapılanma olmuştur.

Dağ kadrosundaki teröristler. Sorunu tanımlarken sorulması gereken soru “Niçin bu gençler çocuklar dağa çıkıyor” sorusudur. Sorun “dağ kadrosundaki teröristlerin yaptıkları eylemleri durdurmanın yolları” olarak düşünülmesi kısır bir döngüyü beraberinde getirecektir ve getirmiştir. Bu sebeple bu kişileri düşman olarak nitelendirmek terminolojik açıdan sakatlık oluşturur. ölmek haline gelmektedir. Eğer bu teröristleri düşman olarak görür veya nitelendirirsek onların bağlı oldukları veya aidiyet hissi oluşturan yapılanmayı zımnen tanımış oluruz. Birincil sorun olan terör olaylarının köklü çözümü için dağa çıkan yolları kapatmak gerekmektedir. Dağ kadrosuna çıkan terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu İspanya iç savaşına katılan bir İngiliz şairin dizelerindeki hissiyatla bütünleştirebiliriz. “Bu savaşa neden katıldığımızı 229 .Dağa çıkan ve eylemlere karışan teröristlerin çoğunluğu bu ülkenin vatandaşıdır. Zira düşman dışta olur. Bu noktada diyebiliriz ki ilk hedef devlet’tir. içinde bulundukları ortamın zemin oluşturması yatmaktadır. Örgüt militanları özel bir suç türü olan terör suçlusudurlar. şehit ettikleri asker ve polisleri üzerlerindeki devleti temsil eden elbiseleri ve kimlikleri sebebiyle şehit etmişlerdir. Ancak soruna yaklaşım yaparken hamaset dolu söylem ve girişimler dağ kadrosunun tutunumunu ve asabiyesini kuvvetlendirmektedir. Dağ kadrosundaki birçok teröristin dağa çıkma sebepleri içerisinde. Zira PKK terörünün görünen veçhesi dağ kadrosunun eylemlerinden teşekkül etmiştir ve etmektedir. Pişman olup kaçmak ölümle eşdeğer nitelikte olan bir ortamda tek yol düşman gösterilen ve görülen devletle çatışmada.

2. niçin dağa çıktıkları. çözüm önerileri halinde konu konu maddeleştirerek sıralayacağız. Yukarıdaki tanımlama çerçevesinde PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gereken hususları. bu sebep. 1. Sorunun tanımlaması ve teşhisi açısından sistematik bir değerlendirme yapacak olursak. Yalancılık ve aptallık değil. Bunu önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyelerinden daha iyi anlamaktayız. intikam ve para da değil Biz buraya başka bir yol GÖREMEDİĞİMİZ İÇİN GELDİK” Gerçekten PKK dağ kadrosundaki birçok terörist bu yola göremediği için girmiştir.Bu teröristlerin büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve düşman değil terör suçlusudur.Yıldızların altındaki platolara Bizi neyin sürüklediğini soranlara İngiltere’deki dostlara Deyin ki. 3. PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gerekenler konusunda belli bir çözüm metodolojisinin oluşturulması gerekir. Bu bakımdan ortaya koyacağımız çözüm paketi önerisi belli bir sistematiğe ve ana 230 . Sorunu sadece silahlı değil.Sorunun esası dağa çıkan teröristlerin yaptıkları eylemler değil. Şehvet. tüm yönleriyle ele almak durumundayız.PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler terör suçudur ve bu eyleme iştirak etmiş örgüt üyeleri de teröristtir. neden bu eylemleri yaptıkları ve onları örgütün silahı haline getiren faktörlerdir.

Dağ kadrosuyla aktif silahlı ve psikolojik mücadele 2. Çözüm paketini 10 temel başlık altında sunacağız. 231 .Dağ yapılanmasına verilen yurtiçi ve yurtdışı menşeli maddi desteğin kesilmesi 3. Zira her bir başlık başlı başına bir tez konusudur. Çözüm yolları araştırılırken korkularımızla yüz yüze gelmek zorundayız. Bu hususlar veya başlıklar aslında ülkemizde zaman zaman dile getirilmiş ortaya konulmuş ve bilinen gerçeklerdir. ÇÖZÜM PAKETİ (1) Üç Aşamalı Çözüm Sistematiği Yaklaşımı Dağ kadrosuyla mücadele yolları değerlendirildiğinde temel olarak yapılması ve izlenmesi gereken yol ve yöntemler üç aşamada ve birbirlerine bağımlı olarak gelişmektedir.Dağ kadrosuna katılımın engellenmesi ve kitle desteğinin kırılması için sosyolojik sorunlarla mücadele Bu üç aşamalı yaklaşım kendi içinde birçok alt başlığı barındırmaktadır. Ancak bu başlıklara yüzeysel değinmek durumundayız. En başta söylediğimiz gibi bir rehber mahiyeti taşıyan çözüm yollarına ihtiyaç bulunmaktadır. Sorunun sürekli taze tutulması. 1. Bu üç aşamayı sıralayacak olursak. Ancak bu “bilinen” gerçeklerin çözümü konusunda cesaretli adımlar atılamamış ve sorun kemikleşmiş bir hale gelmiştir. Bu üç aşama önceliği ve sonralığından ziyade sürekli var olan ve devam eden ancak kısa orta ve uzun vadeye yayılarak sorunun kökünü çürütmeyi amaçlamaktadır.başlıklara sahip olmalıdır.

bu eylemi gerçekleştirenleri. Terörle mücadelede zor kullanmak gereklidir ancak terörizmle mücadelede zor kullanmak aksül amel edip ters etki oluşturur ve sorunun çıkmaza sokar. Terör olayları ve eylemlerinin vuku bulması terörizmin ortaya koyduğu düşünce ve fikrin fiiliyata geçmesinden kaynaklanmaktadır. Bu kaçınılmaz gerçek karşısında terörizmi minimize etmeye çalışmak gerekmektedir. Bu yapılanmayı da terör örgütü olarak nitelendirmekteyiz. Terör ve terörizmle mücadele birbirinden farklı olan iki temel husustur. Terörle mücadelede silah kullanılabilir ancak terörizmle mücadele fikriyatla ve düşünceyle yapılabilir. Dağ kadrosunun Teröre kanalize olması ve bu eylemleri gerçekleştirmesinin fikri ve ideolojik yönü ise terörizm olarak nitelendirilir. Bu bakımdan terörizm bataklık. terör olayları da sinekler gibi değerlendirilebilir ve kesin çözüm terörizmi yok etmektir.yazılı görsel ve işitsel araçlarla kamuoyu oluşturulması soruna çözüm konusunda adımlar atılmasını mecburiyet haline getirecektir ve esasında getirmiştir… (2) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Tanımlamanın Yapılması (Terör ve Terörizm) PKK Dağ Kadrosunun yapmış olduğu eylemleri Terör eylemleri. PKK dağ kadrosunun ortaya çıkardığı 232 . benzer örnekleri vurgulamamız gerekmektedir. Terörist olarak ifade etmiştik. Ülkemizde ve Uluslar arası arenada PKK’nın terör örgütü olduğunu metodolojik açıdan ortaya koymamız. PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemleri terör eylemleri olarak nitelendirirken. Ancak içinde bulunduğumuz küresel realiteler terörizmi yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline getirmeye başlamıştır.

. Bu bakımdan Kahveci’nin üzerinde durduğu ve bizim de vurguladığımız nokta şudur.392 bölücü terörü azaltmanın veya asgariye indirmenin yolu.403 233 .terör eylemleriyle mücadelede öncelikli görev Güvenlik Kuvvetlerine düşmektedir.g. Terör mevzuatı konusunda yapılacak ilk iş Demokratik çerçevede oluşturulmuş Terörle Mücadele Kanunu çıkartmak veya revize etmektir. (3)PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Hukuki Açıdan Yapılması Gerekenler PKK dağ kadrosuyla meşru güçlerin yani devletin birimlerinin ve organlarının yaptıkları mücadelede meşruiyeti elden bırakmamaları gerekir. İtalya’nın. Almanya’nın. Meşruiyetin kaynağı ve pusulası da hukuk kuralları ve mevzuattır. Zira terör olaylara. Bu açıdan hukuki planda yapılması gereken ilk iş. Ancak yeni çıkan kanunlar Terörle Mücadele Kanununun işlevini sona erdirmiştir. İngiltere’nin işlettiği şekilde. Ancak dağ kadrosunun fikri yapılanmasının ve alt ideolojisinin köklerini kurutmak ve bununla mücadele etmek öncelikle ülkemizin kalemşorlarına ve öğretmenlerine düşmektedir. Ülkemizde terörle mücadelenin yön göstericisi 1991’de çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunudur. s.e. 1991’deki mevcut şartları 2007’deki şartlarla eşdeğer görmek soruna çarpık yaklaşmak olur. Ama bu yasalar ifade hürriyetine yasak koyan ve demokratikleşmeye engel mahiyette olan yasalar 392 İmset. şartlara ve zamana göre değişim gösteren elastiki bir yapıya sahiptir. antiterör yasalarını etkin bir şekilde. işletmektir. (a) Mevzuat Konusundaki Sorunları Aşmaktır. a.

Terörle Mücadele Kanunu 234 . Bir devlet ülkesinin parçalanmasını. Ank-2006 s:291-346 394 Pulat Y. Terörle Mücadele ile ilgili çıkarılacak mevzuat içerisinde sivil inisiyatif arttırılmalı. maddesinin değiştirilmesi gerekçesi şu hususları vurgulamaktadır. Bir fikrin açıklanması kuşkusuz suç olamaz… Bu.olmamalıdır.. Terörle mücadele konusunda çıkarılacak mevzuat ve kanunların zayıf karnı ifade hürriyeti kısmında ortaya çıkabilir. İhsan Bal.62 Bu raporun metni için bkz. askerin ve polisin rolü tekrar gözden geçirilmeli. İngiltere’nin Ekim 2005’te çıkardığı Terör Yasası (The Terrorism Bill) sivil-asker ilişkileri açısından örnek 393 alınmalıdır. Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği. 394 “ Her demokratik rejim. Düşünce özgürlüğünün bir devletin ülke bütünlüğünü ortadan kaldırıcı bir nitelik kazanmasını savunmak (…) pek mübalağalı bir özgürlük anlayışı teşkil eder. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8.” 393 İngiliz Terörle Mücadele Konusunda bkz: Sedat Laçiner. bu suça girmemiş olanı kesin çizgilerle ayırabilmelidir. . varlığına yönelecek tehlikelere karşı kendini korumak zorunadır. Taser. Hukuk sistemimizde yasaklanan düşünce açıklama şekli suça tahrik olarak isimlendirilmektedir. s. İbrahim Pınar. Terör suçu işleyenle. Ank-99.. USAK Yay. Terör ve Demokrasi. bazı parçaların başka bir devlete verilmesini savunan ve bu hedefi gerçekleştirmek için övücü düşünce açıklamaları yapan kişilerin bu davranışlarına seyirci kalamaz. Terörizm. özgürlükçü demokrasi anlayışına aykırıdır. Editör. Bilgi yayınevi.

Çıkarılacak mevzuat hükümetin tasarrufu değil tüm Türkiye’nin ortak kanaatine uygunluk arz etmelidir. Terör çıkmazı bu geminin altına konmuş dinamit anlamına gelmektedir. Türkü ve tüm taraflarıyla Türkiye gemisinin içinde seyahat etmek durumunda ve zorunluluğundadır. “Olağanüstü ne demek”. Terörle ilgili mevzuat uluslar arası açıdan denklik taşımalıdır. 26-02-1999 235 .Terörle ilgili mevzuat sorununun çözümünde yukarıda bazı bölümlerinden alıntı yapılmış gerekçeli rapor göz önünde bulundurulmalıdır. Kürdü. terörle mücadelenin meşruiyetinin miftahı olması sebebiyledir.Güvenlik sarkacında hafakanlar yaşamış olması sebebiyle tecrübelerini çıkaracağı kanunlara yansıtmalıdır. Zira ülkemiz sağcısı. Çıkarılacak mevzuat siyasi çekişmelerin ve güç dengesinin malzemesi olmamalıdır. Bu açıdan Aktan’ın ifade ettiği şu hususa dikkat etmek gerekir. Radikal Gazetesi. Terörle Mücadele Mevzuatının esas önemi. Ülkemiz yıllarca Özgürlük. ÖzgürlükGüvenlik dengesi profesyonelce ortaya çıkarılmalıdır. “lakin”lerle tahdit konulması sebebiyle demokrasi ve insan hakları konusunda düzenlemeleri tekrar sıfırdan başlatmak zorunda kaldıysak aynı şekilde çıkarılacak Terörle Mücadele Kanununda da aynı sorunlar tekerrür edebilir. Abartılı maddelerle kanunların içleri boşaltılmamalıdır. solcusu. Bu durum ülkemizin dışa karşı imajına da yön vermektedir. Terör sorunu nihai dönemde ulusal boyutu aşan ve herkesin işin içine girdiği girift bir hal almıştır. Nasıl ki 1960 anayasasının insan hakları ve demokrasiye verdiği ehemmiyet 1982 anayasasında “ama”larla.395 395 Gündüz Aktan.

“… savcılarımız ‘biz mevzuatla bağlıyız. Yapılacak düzenlemede bu propaganda faaliyetleri kesin bir kararlılıkla yasaklanmalı ve yapılacak eleştirilere karşı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 30. “Bildirgenin hiçbir hükmü. hükmünde. Özgürlüklerin yok edilmesini güden faaliyet kapsamına. zümre veya fert tarafından yok edilmesini güden bir faaliyet girişmeye veya eylemsel olarak bunu işlemeye herhangi bir hak gerektirir şekilde yorumlanamaz” demektedir. maddesi hatırlatılmalıdır. İHEB 30-Md. Bunun gerçekleşmesi için yoğun propaganda eylemleri yapılacaktır. 236 . görmekteyiz.. toplumda kin ve nefret oluşturan görüşlerin savunuculuğunu yapmak da girer. içinde ilan olunan hak ve hürriyetlerin bir devlet. dış dünya bizi ilgilendirmez’ diyebilirler. ancak yaklaşımları ve söylemleri Türk milletini önümüzdeki onlarca yıl olağanüstü etkileyecektir…” (Öcalan’ın yargılanma süreciyle ilgili yazı) PKK dağ kadrosunun yaptığı eylemlerle mücadele konusunda hukuki alt yapı oluşturulurken dağ kadrosuna yadım ve yataklık edenleri ve örgütün cephe faaliyetlerine katılanları da kapsayacak hükümlere de yer verilmelidir. Bu hususu yine İHEB 10/2 md. PKK’nın son yıllarda ortaya koyduğu birisi de “savaşı Türkiye’ye yaymaktır“. Bu md. özgürlüklere yar vermeyen antidemokratik sistemlerin propagandasını yapmak veya kütleleri şiddet eylemlerine yöneltecek.

“Düşünceyi açıklama ve yayma ve haber alma özgürlükleri ulusal güvenliğin. Terörle mücadelede mevzuat. Eve dönüş ve pişmanlık yasalarının etkinliği konusunda terörle mücadele geçmişimize bakmak bize yön gösterecektir. 3. 11 Haziran 1985’te yürürlüğe giren “Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 237 . ülkenin toprak bütünlüğünün. (b)Eve Dönüş ve Pişmanlık Yasalarının Etkinliği Dağ kadrosuyla mücadelenin hukuki boyutunun tetkikinde değinilmesi gereken bir diğer önemli husus da eve dönüş ve pişmanlık yasalarıdır. Hazırlanacak mevzuat ve hukuki hususlar Uluslararası Hukukun realitelerini göz önünde bulundurmalıdır. asayişin sağlanması. Mevzuat terörle mücadele edecek sivil-resmi organların dengesi sağlanmalı ve bu konuda çağın gereklerine göre gerçekçi yaklaşılmalıdır. 1. tecrübelerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Mevzuat konusundaki sorunları aşabilmek için yapılması gerekenler. örgütün propagandasından bağımsız düşünemeyiz. genel ahlak ve sağlığın gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla kanunla sınırlandırılır. suç işlenmesinin önlenmesi. Ancak bu uygulama da ulusal ve uluslar arası mevzuata göre yapılmalıdır. kamu güvenliğinin korunması. 2. Bunun için ceza-adalet mekanizmasının tüm üniteleri konuya profesyonel şekilde hâkim olmak durumundadır. Propaganda önüne geçilmesi gereken temel hususlardan birisidir.” Dağ kadrosunun yaptığı terör eylemlerini..

30. Ancak bu durum terör örgütlerini ve fraksiyonlarını ciddi biçimde sıkıntıya sokmuştur. Bu teröristler pişmanlık yasasını bir kapı olarak görebilmektedirler. sayı 168. Bu konunun kurumsallaşması açısından ve verimli hale gelmesi bakımından kafa yorulması gerekmektedir. Bu bakımdan itirafçılığın temelini atan pişmanlık yasası veya eve dönüş yasaları terörle özelde ise dağ kadrosunun çözülmesinde ayrıcalıklı yeri olan bir konudur. Toplumsal salahiyeti sağlamakla görevlendirilmiş Güvenlik Kuvvetleri ve suçluları cezalandırmaya çabalayan mahkemelerin dayandıkları belli başlı kurumlardan biri de itirafçılıktır. Abdülkadir Aygan. Pişmanlık kanunu ve onun paralelinde geliştirilen itirafçılık kanunu ülkemizin terörle mücadelesinde yön gösterici rehberlerin kazanılması açısından anlamlı olmuştur. s. Pişmanlık yasası ülkemizde 21–23 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da "Teröristlerin Rehabilitasyonu" adlı uluslar arası sempozyumla gündeme gelmiştir. 15 Eylül 1986 238 . Sami Demirkıran ve daha birçok eski terör örgütü üyesi bu yasanın sonucunda hayata kazandırılmışlardır. Ramazan Işık’ın belirttiği üzere itiraf:396 Teröre karşı alınmış bir tavırdır. Zira daha önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyeleri örgüt içinde bulunan militanların pişmanlığını göstermesi bakımından rehber olabilecek niteliktedir. Aksi şekilde yani “bu yasalar tekrar çıkarılmasın” mantığıyla olaya yaklaşmak çözüme gözlerini kapatmakla eş 396 Yeni Forum Dergisi.Dair Kanun” terörist örgütlerin bütünlüğünü ciddi biçimde tehdit etmekteydi. Önemli olan nokta veya eleştirilecek husus şudur: Acaba Pişmanlık ve Eve dönüş yasalarından beklenen verim alınabiliyor mu? Eğer bir aksaklık varsa bu noktada aranmalıdır.

Tekrar belirtmek gerekir ki dağa çıkan gençlerin büyük çoğunluğu bizim toprağımızın insanıdır. Örgüt içerisindeki bu çatlaklıklar iyi değerlendirildiğinde dağ kadrosunu içte vurabilmek çok daha kolay hale gelecektir. (4)PKK Dağ Kadrosuyla Silahlı Mücadelede Yapılması Gerekenler PKK terör örgütüyle mücadelenin en hassas. zor ve sıkıntılı yönü silahlı mücadeledir. Son dönemde PKK dağ kadrosundaki militanlarda yaşanan serzeniş ve çatlak sesler dışarıya çıkmış durumdadır.anlamlıdır. bu hususu uygulamada profesyonel şekilde gerçekleştirmektir. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı çatısı altında oluşturulan Psikolojik Harekât Şube Müdürlükleri bu konuyla ilgili ciddi atılımlar ve çalışmalar yapmaktadır. Özellikle bu amaçla rehabilitasyon merkezleri kurularak örgütten kurtulmuş bireyi gözetim altında tutmak ve değerlendirmek gerekir. Bu konuda atılacak en önemli adım da pişmanlık ve eve dönüş yasalarının rehabilitasyon merkezli olmak kaydıyla hızlandırılmasıdır. Pişmanlık veya Eve Dönüş yasası çıkarmak veya bunun yürürlüğe koymak değil. Pişman olan kişiye iyi niyetle yaklaşmak temel düsturumuz olmalı ancak onu sürekli takip ve tarassut etmeliyiz. Silahlı mücadele özellikle PKK gibi bir terör örgütüyle yapılarken daha zor ve çetin bir mücadeleyi iktiza 239 . Değinilmesi gereken esas nokta. Bu çalışmaların diğer kurumlar için de geçerli olması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu merkezlerde kişiye yaklaşım esas önemli noktadır. Bu bakımdan onları yabancı görüp düşmanlık beslemek yerine bizden biri gibi görüp tedip etmek en makul davranış olacaktır.

Yapılması gereken hukuki düzenlemelere de önceki bölümde genel hatlarıyla değinmiştik. (a)Silahlı Yapmak Mücadeleyi Hukuki Çerçevede Üçüncü madde başlığı altında belirttiğimiz Terörle Mücadelenin meşru çizgide yapılması hususu. Silahlı mücadelede yardımcı nitelik taşıyan istihbarat birimlerinin operasyon yapmaları 240 . Zira terör örgütü üyelerinin hedefinde devlet ve onun meşru güçleri vardır. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu bu hususta gerekli düzenlemelere sahipti. Devlet kendisine tecavüz eden ayrılıkçı örgüt üyelerinin karşısında gücünü göstermezse terörün zımni amacı gerçekleşmiş olur ve devlet zafiyete düşer. Silahlı mücadelenin hukuki veçhesinde önemli olan husus silahlı mücadelenin hukuk dışı eylemlerle kirlenmemesidir. PKK dağ kadrosuyla silahlı mücadelenin zorluğu ve sıkıntılı olması Tüm Türk Milleti tarafından bilinen bir gerçektir ancak önemli olan bir diğer gerçek de bu mücadelenin meşru çizgide devam etmesi gerekliliğidir. polis veya jandarma birlikleri meşru savunma durumunda silahlı çatışmanın mesuliyetinden sorumlu tutulamazlar. PKK dağ kadrosuyla kırsal alanda mücadele eden asker. Yani terörle mücadele eden veya edecek olan silahlı birlik veya yapılanmaların hukuk kuralları çerçevesinde meşruiyetinin olmasıdır. PKK Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede ayrı bir önem taşımaktadır. Devlete sıkılan kurşun karşısında hukuki açıdan içtihat yapacak kadar vaktimiz olmayacaktır. Devletin silahlı birliklerine güç kullanma yetkisi verilirken bunun hukuki al yapısı oluşturularak verilmektedir ve verilmelidir.etmektedir.

Terörle ilgili mevzuat hükümlerine mutlak riayet etmek gerekmektedir.Yapılan silahlı mücadelenin denetimini yapmak ve bu hususta yabancıların bizleri zor durumda bırakmalarına engel olmak. Denetimin sivil görevli müfettişler tarafından 365 gün 24 saat yapılabilmesi gerekmektedir. 1. Silahlı bir yapılanmanın yaptığı işlerin geri dönüşü olmaması yani işin içinde öldürmek ve yaralamak gibi hassas hususların bulunması hukuk sisteminin bu konuda daha titiz olmasına yol açmaktadır. Zira denetim mekanizması olmayan silahlı birlik ve yapılanmalar ilerleyen süreçte bumerang misali ters etki gösterebilirler ve çizgilerinden çıkabilirler. 241 .meşruiyet açısından sakatlık oluşturmaktadır.Kanunların veya mevzuatın silah kullanma yetkisi verdiği birimler dışındaki yapılanmaların bu vazifeyi ihkak-ı hak olarak görmemesi gerekir. İstihbarat birimlerinin yapması gerekenler önleyici mahiyet taşıyan bilgilendirme görevidir. 3. Operasyonel birlikler bu bilgiler ışığında yapılması gerekenleri hukuki prosedür çerçevesinde yapacaklardır. Ülkemiz terörle mücadele serüveninde bu ve benzeri tecrübeleri yaşamıştır. 2. Devletin zor kullanma gücüne sahip birimleri olan asker ve polis teşkilatlarının hukuki çerçevede kalmaları aslında bu teşkilatlar için zırh mahiyeti taşımaktadır. Bugün yapılmış olan hukuk dışı bir mücadele yöntemi yıllar sonra uluslar arası arenada karşımıza tazminatlar şeklinde çıkmakta ve bu durum Türkiye’nin silahla düzeltemeyeceği sorunlar yaratmaktadır. PKK dağ kadrosuyla yapılan silahlı mücadelede hukuki çerçevede yapılması gerekenleri sıralayacak olursak.

(b)Silahlı Mücadelede Polis ve Jandarma Birliklerini Kullanmak ve Profesyonel Yapılanmaya Geçmek Ülke sınırları içerisinde meydana gelen tedhiş olaylarıyla veya düşük yoğunluklu çatışma ile mücadele etmesi gereken birlikler başta polislerden polis teşkilatının kurulmadığı veya kurulamadığı bölgelerde yani kırsalda Jandarma Birlikleri bu mücadeleyi verecektir.) kuvvetlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir.Y. Zira PKK’nın kullandığı yöntemler klasik savaş yöntemlerinden farklılık arz eden ve asimetrik yönü bulunan gayrı nizami harp veya düşük yoğunluklu çatışmadır. Ordu birliklerinin bu mücadelede yer alması uluslar arası alanda bağımsızlık mücadelesi veriliyormuş imajı oluşturmaktadır. Ordu birliklerinin bölgedeki çatışmaya müdahil olması dışarıdan farklı algılanmakta ve bir savaş havası estirmektedir. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için Polis ve Jandarmanın alt yapısının yeterli olmaması ve bu durumda kara kuvvetleri sınıfından birliklerin müdahale etmesi içinde bulunulan durumda mecburiyetin gerektirdiği bir durumdur ancak 23 yıldır terörle mücadele eden ülkemiz bu sorunu aşabilmeli ve ordu kuvvetlerini nadiren ülke içinde kullanmalıdır. Polis ve jandarma birliklerinin Terörle Silahlı Mücadele konusunda profesyonel ekiplerinin (Özel Harekât Timleri vs.Ç Yöntemlerini Kullanmak PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisini ve yapılanmasını incelerken ayrıntılı olarak belirttiğimiz hususların başında gayrı nizami harp ve düşük yoğunluklu çatışma kavramları gelmekteydi. (c) Silahlı Mücadelede Gayrı Nizami Harp/D. Bu bakımdan PKK dağ kadrosuyla silahlı 242 . ve vermesi gerekmektedir.

Vietnam. Bu çatışma ortamında askeri birliklerin niceliği değil –niteliği önemlidir. 243 . Aynı şekilde PKK dağ kadrosu gibi belli bir sistemi olmayan ve her an saldırı potansiyeli olan bir örgütle sistemli ve klasik mevzi savaşı vermek boşa kürek çekmek ve enerji kaybetmek anlamına gelir. PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisi kısmında ayrıntılı olarak değindiğimiz asimetrik şiddet ve. Gayrı nizami harbin yaşandığı Çin. Gerilla savaşında düşmanı etkisiz hale getirebilmek için onu kendi silahıyla vurmak gerekir. gayrı nizami harp klasik savaşın dışında farklı yöntemleri ve farklı etik kuralları olan bir harptir. vur-kaç taktikleriyle karşı tarafı yıpratma yöntemleri ülkemizde 1991–1992 yılına kadar PKK açısından önemli boyutlara varan sonuçlar alınmıştır. Malaya ve buna benzer örnekler göstermektedir ki. Birliğin attığı bir adım teröristlerin kaçabilmesi için yeterli olmaktadır ve olmuştur. Askeri birliklerin büyük gruplar halinde operasyon yapması sürecinde nicelik açısından kabarık olmasından dolayı hantallık kaçınılmaz bir gerçektir. Onbinlerle ifade edilen askeri birliklerin manevra kabiliyeti mücadele verilen dağ yapılanmasının yanında çok zayıftır. Maalesef ülkemizde bu gerçeklik geç anlaşıldığı için silahına mermi dolduramadan şehit olmuş olan onlarca hatta yüzlerce asker ve polisimiz bulunmaktadır. Latin Amerika. dağ kadrosunun metodolojisinin çok iyi analiz edilmesi gelmektedir. Bu açıdan hantal askeri birliklerle ve bir hafta evvelden tüm dünyaya duyuru yapılarak operasyona çıkılması sadece psikolojik etkisi olan ancak verimi düşük bir harekât tarzıdır.mücadele yapılması gereken temel hususların başında.

askerlik sanatının mantalitesini anlamaya başladığında terhisinin gelmesi sebebiyle. (4)Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede geceleri karakolların boşaltılıp PKK militanları gibi klasik mevzi sistemi dışında asimetrik yöntemlerle asayişin teminini sağlamak. Bu bakımdan o dönemde uygulanmaya başlanan gayrı nizami harp usul ve yöntemlerini dikkate alarak mücadele verilmeli ve bu alt yapısı oluşmuş sistem güçlendirilerek devam etmelidir.Ç. (2) Polis ve Jandarma birlikleri içerisinde kalifiye elemanlardan oluşturulan özel birliklerin kuvvetlendirilerek.gerekli ölçüde genişletilmesini sağlama. tedricen onları bu mücadeleden izole etmek veya kışlaya çekmek ayrıca oluşacak boşluğu profesyonel ordu nitelendirmesi altında değil.(D. Yukarıda genel hatlarıyla ifade ettiğimiz dağ kadrosuyla silahlı mücadelede yapılması gerekenlerin icra edilmesi esnasında daima 244 . açısından) (1)PKK’nın dağ kadrosunun en son kullandığı gerilla yöntemleri ve asimetrik terör yöntemlerini tespit edip yeni reçeteler ortaya koymak.Y. PKK dağ kadrosuyla etkin silahlı mücadelenin verilebilmesi için yapılması gerekenleri sıralayacak olursak.Düşük yoğunluklu çatışmanın yaşandığı ülkemizde (Malaya benzeri) askeri-polisiye birliklerin özellikle 93 yılından itibaren gerilla taktik ve tekniklerini kavramaya başlamasından itibaren yapılan operasyonların verimliliği ve sonuç alınabilirliği artmıştır.. profesyonel jandarma ve polis başlığı altında değerlendirmek gerekmektedir. (3)15 aylık askerlerin.

Ayrıca şehit olmanın kutsiyetinin yanında öncelikle yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmelidirler. Ölmeyi ve Öldürmeye değil. Güvenlik Kuvvetleri bu mücadeleyi sürdürürken etik olarak öldürmek amacıyla. Ancak sorunun esas boyutu daha çok sosyolojik ve psikolojik yönündedir. Bu açıdan önemli olan ilke şudur. kin ve öfke dolu hislerle soruna yaklaşmamalıdır. Zira dağ kadrosunun çözülmesi ve dağdan inmiş insanların hayata kazandırılması psikolojik yol ve yöntemlerle sağlanabilir. Zira uzun vadede devletin ve ülkenin bekası ve bölünmez bütünlüğü için yaşamaya çalışmak ve yaşatmayı bir ilke kabul etmek gerekir. (5) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uygulanması Gereken Psikolojik Yol Ve Yöntemler PKK dağ kadrosuyla mücadelenin görünen yönü daha çok silahlı mücadele olarak algılanmaktadır.bilinçaltında bulunması gereken kural ve ilke mücadele verilen silahlı örgüt elemanlarının bizim ülkemizin vatandaşları olduğu gerçeğidir. yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmek Güvenlik kuvvetlerinin meşru savunma ve devleti koruma amaçlı PKK Dağ kadrosundaki teröristleri etkisiz hale getirmesi. Bu bakımdan soruna hazırlanacak çözüm paketinde psikolojik yöntemleri öncelikli olarak değerlendirmek gerekir. kamunun güvenliği ve daha çok can yanmasının engellenmesi amacıyladır. (a)Dağ Kadrosuyla Mücadelede Psikolojik Harekâtın Uygulanması Ve Yaygınlaştırılması 245 . Psikolojik yol ve yöntemlerin PKK dağ kadrosuyla mücadeledeki fonksiyonunu incelerken psikolojik harekât konusunun önemini ve gereğini şu başlık altında inceleyebiliriz.

bu sorunla bağlantılı tüm kurumlarda gerektiği ölçüde yapılandırılmalıdır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için sivil toplum örgütlerinin psikolojik harekâta önem vermesi ve örgüt propagandasını boşa çıkaracak alternatif yöntemler üretmesi gerekir.Terörle mücadele sürecinde TEMUH Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Harekât şube müdürlükleri bu mücadele yönteminin başlangıcını yapmışlar. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da silahlı ve siyasal propagandalar yapmak ve dinamizmini korumak veya güçlendirmek amacıyla silahlı elemler. sorunun mihenk taşı olarak görülebilecek noktasına temas etmişler ve bu mücadeleyi tüm illerimize yaymışlardır. Bu konuda TEMUH Daire ve MGK Genel Sekreterliğinin ortak bir çalışması Psikolojik Harekâtın yaygınlaştırılmasında öncü nitelik taşıyacaktır. serhildan eylemleri veya silahlı çıkışlar yapmış ve böylece kitleleri etkilemiştir. (b)Örgütün Silahlı Propagandasının Kontrolü Ve Siyasal Dağ yapılanmasının oluşumu ve gelişimi propaganda faaliyetleri çerçevesinde hayat bulmuştur. ayrıca örgütün propagandasını boşa çıkarma amacını gütmektedir. Bu propagandalardan etkilenen gençler. PKK dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekâtın önemi terör örgütüne girmeye yakın olan veya giren örgüt üyelerinin hayata kazandırılması. örgüte 246 . Ancak psikolojik harekât başta MGK genel sekreterliği bünyesinde oluşturulan yapılanma ve TEMUH Dairesi altında oluşturulmuş yapılanmaların yanında farklı isimler altında Türkiye’nin her tarafında.

propaganda faaliyetlerini meşru güçler vasıtasıyla kontrol etmek ve gerekli teknik hususlarda yardım almak. 2.Propaganda faaliyetlerinin önüne geçebilmek için.kanalize olmanın ilk aşaması olan “ilgi duyma” hissine kapılmışlar ve böylece geri dönüşü çok zor olan anafora yakalanmışlardır. öncelikle halkın psikolojisini kendi lehimize çevirmek ve kullanmak ve onları bu konuda bilinçlendirerek atılımlar yapmak. güneydoğu ve makro anlamda tüm Türkiye’de insanların zihinlerini “terör ve şiddet” kavramlarının oluşturduğu infialden uzak tutmanın 247 . 1. Devlet görevlilerinin pozitif anlamda psikolojik yöntemlerle halka yaklaşarak bu hareketi başlatmaları ve böylece yapılması muhtemel propagandaları halk için halkla birlikte çözüme kavuşturmaları gerekmektedir. (c) Bölge İnsanını Farklı Konulara Kanalize Etmek Ve Meşguliyetlerini Artırmak Psikolojik yol ve yöntemler toplumun veya belli bir bölgedeki halkın mühendisliğini yapmamak kaydıyla geçerli ve makul bir çözüm yoludur.Psikolojik harekat yöntemleriyle. Sorunun bu noktasında çözüm açısından yaklaşım tarzı bu propaganda faaliyetlerini kontrol altına alabilmek ve anti-propaganda oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmaktır. Örgütün silahlı ve siyasal propagandasıyla mücadele konusunda halkı bilinçlendirebilecek yöneticilerin ve devlet memurlarının bulunması gerekir. Böylece örgüt dağ yapılanmasını sürekli taze tutmuş ve çatışma ortamının dinamizmini korumuştur. Bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken hususları iki madde halinde sıralarsak. Bu bakımdan doğu.

o kişi veya toplumda oluşturduğu yönlendirici etkidir. bölgenin tarihi dokusunun tüm dünyaya duyurulması. adet. (1) Toplumun kültürel ve sosyal kodlarının analiz edilmesi (2) Toplumun psikolojik açıdan içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi 248 . Bu başlık altında değerlendirdiğimiz hususu sistemli şekilde sıralayacak olursak. öfke veya kin soluklayan insan toplulukları içinde yeşermeye namzettir. Ayrıca nevruz gibi kucaklayıcı bir günü ulusallaştırmak için devletin tüm kurumlarıyla bugüne iştirak etmelerinin sağlanması farklı bir yaklaşım tarzı olacaktır. Ayrıca doğu ve güneydoğuda terörle mücadele verilirken farklı hususlara temas ederek bu bölgede olumlu hususlara da değinilebildiği gösterilmelidir.yolları aranmalıdır. İnsanların ve bu açılımla toplumların genetik kodlarında var olan bir gerçek vardır. Bu hususların altyapı bulmaması için insanları farklı konulara kanalize etmek toplumun salahiyeti ve selameti açısından kat’i surette uygulanmalıdır. Bunun için insanların meşgul olabilecekleri sosyal faaliyetlerin arttırılması bir çözüm olarak ortaya konulabilir. Bu etki sayesinde insanların terör veya şiddet hadiselerine iltifat göstermeyeceği toplum psikolojisinin ortaya koyduğu bir gerçektir. o da meşguliyetin ve çalışmanın. Terör daha çok sosyopsikolojik açıdan korku ve paniğe kapılmış ortamlarda ve nefret. gelenek ve göreneklerin benzerliğinden dem vurarak kültürel birlikteliğin hatırlatılması amacıyla dönem dönem ulusal ve uluslar arası faaliyetlerin düzenlenmesi gerekir. Başta ülke içi olmak üzere turistik gezi ve organizasyonları hızlandırılması.

insanların içinde bulundukları zafiyetler yatmaktadır. (d)Dağ Kadrosuna Tedbirler Almak Katılımları Engelleyici Dağ kadrosuna katılımların temelinde. Bu konuda yine TEMUH bünyesinde çok önemli çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.e.g. Psikolojik harekatın esas önemi bu tedbirlerin alınması noktasında ortaya çıkmaktadır. Dağ kadrosuna katılımların genç kesimlerden gerçekleşmesi konuya yaklaşım açısından adres göstermektedir. Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak ve ailesini bilinçlendirmek bu gencin 397 Gençlik ve Terörizm konusu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Alkan. Dağ kadrosuna katılımların gerçekleşmesini engellemek başta bireylerin sorunlarına yaklaşım tarzının çözümleyici olmasında yatmaktadır. Bu çalışmaların diğer kurum ve kuruluşlara öğretilmesi ve yaygınlaştırılması çözüm için önemli bir adım olacaktır. Terörle mücadele eden başta emniyet ve jandarma teşkilatları terör örgütünün kucağına düşecek olan gençlerimizi bu bataklığa girmeden kazanmanın yolları araştırılmalıdır. Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak önem taşımaktadır. a. 249 .(3) İçinde bulunulan durum karşısında halkı bütünleştirici ve kaynaştırıcı konulara ve faaliyetlere kanalize edilmesi gerekmektedir.397 Bu gençlerin dağa çıkmalarını engelleyebilmek için önleyici çalışmalara hız vermek ve bu kapsamda ailelerle irtibat kurmak önem taşımaktadır. Bu durum belli bir kesimin terörün kucağına düşmesine yol açmaktadır.

örgüte kanalize olabilecek çevredeki insanları bilinçlendirmektir. 2. Bunlar arasında pişman olup geri dönenler ve bu örgüt anaforundan hayat hikayelerini emsal göstermek ve bu insanları değerlendirmek gerekmektedir. Gençliğin ve başta üniversite öğrencilerinin bölücü ve ayrılıkçı akımlara kanalize olmaması için bütünleştirici mahiyette faaliyetlere hız vermek ve bu çerçevede seminer. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusu geniş kapsamlı bir alan olması sebebiyle bu hususu özetleyici mahiyette bir sınıflandırma yapacak olursak. 3. konferans ve sosyal faaliyetleri hızlandırarak gençlerin bilinçlenmesini sağlamak. PKK dağ kadrosu binlerce insanımızı işlevsiz hale getirmiş ve beyni yıkanmış eli silahlı teröristleri ortaya çıkarmıştır. 250 . 1. Ayrıca bu hususu tüm Türkiye’de kurumsallaştırarak yazılı ve görsel açıdan genişletmek ve kamuoyu oluşturmak gerekmektedir.kurtulmasında en önemli adım olacaktır. Özellikle bu konuda annelerin hassas oldukları göz önünde bulundurularak bu kanaldan yaklaşım gösterilmelidir. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler alınması hususunda psikolojik harekat yol ve yöntemlerinin kurumsallaşması ve bu çerçevede TEMUH Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmaların diğer kurumlara anlatılması ve yaygınlaştırılması. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirlerden bir diğeri de önceden yaşanmış hayat hikayelerini emsal göstererek.

Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusunda geniş kapsamlı değerlendirme ve analiz yapmak mutlak surette gerekmektedir. Bir annenin evladına beslediği sevgi ve evladının annesine olan özlemini. Aile fertleri ne kadar PKK sempatizanı olsalar da evlatlarının ölümü onlar için inandıkları tüm davalardan daha önemli ve acı vericidir. Bu açıdan en başta değinilmesi gereken husus aile faktörüdür. Bölüm 251 . eylem veya fraksiyon durduramaz. içinde bulundukları ortamda en çok özlemini ve hasretini çektikleri yer aile ortamı ve evleridir. Bu dağdaki komutanlar da dahil birçok militanın notlarından anılarından anlaşılmaktadır. Bu bakımdan dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekat yöntemlerini bu hususta kullanmak ve en başta aile fertlerine yaklaşmak gerekmektedir. engelleyemez. slogan. 398 Dağ kadrosundaki militanların anıları ve itirafları için bkz: 4. mücadele yöntemleri açısından değerlendirilmesi gereken stratejik hususların başında gelir. Ancak özet niteliğindeki bu yüzeysel değerlendirme konunun öneminin anlaşılması açısından kafidir. (e)Dağ Kadrosundaki Teröristlerin Aileleriyle İrtibat Kurmak Dağ kadrosuna katılımları engelleyici çalışmaların yapılmasının yanında dağa çıkmış ve halen bu çıkmazın içinde yer alan örgüt üyelerinin hayata kazandırılması maksadıyla yapılması gereken faaliyetlerde bulunmaktadır. PKK dağ kadrosundaki militanların. hiçbir ideoloji.398 Dağ kadrosunun içinde bulunduğu bu zayıf nokta.

Doğu bölgemizde görev yapan güvenlik güçleri. Bölge halkı devleti bu görevlilerin davranışlarında ve hareketlerinde görmektedir. Bu toplumsal psikoloji PKK dağ kadrosunun eleman temininde kullandığı temel argümanların en başında gelmektedir. Bu psikoloji içerisinde bölge halkına olan yaklaşım ve hizmetin sunulması. gereken nitelikte olmamaktadır. Bu ve benzeri hatalar devletin yapmış olduğu olumlu çalışmaları da sıfırlamaktadır. Ayrıca örgüte katılan bir çok militanın anılarını incelediğimizde devletle ilgili acı bir hatırasını aktarmakta ve özellikle asker ve polisin muamelesinin kendisini dağa çıkaran sebep olduğunu ifade etmektedir. Bu durum bu kişilerin 399 Bu madde başlığı altında bir proje kapsamında yapılacak bir çalışma gerçekten soruna yaklaşım açısından farklı ve etkili bir yöntem ve yol olacaktır. Bir polisin veya askerin yapmış olduğu sui muamele. 252 . burada yaşadıkları sıkıntılı ve zor günlerin etkilerini yıllarca üzerinden atamamakta ve bölge halkına olan kin ve nefret hisleri kökleşmiş halde geri dönebilmektedirler.(f) Terörle Mücadele Etmiş Ve Edecek Olan Güvenlik Güçlerine Yönelik İki Aşamalı Rehabilitasyon Merkezlerinin Kurulması 399 PKK ve özellikle dağ yapılanmasıyla psikolojik mücadelenin uygulayıcıları olan başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu görevlilerinin doğu bölgesine hizmet sunarken veya bu bölgeye giderken. Bu hareketler sebebiyle devlet “ötekileştirilmekte” ve “zorba devlet” ismiyle anılmaktadır. bölgenin reel-politik ve sosyolojik durumunun oluşturduğu psikolojik buhran ve bunalım altında kaldıkları bilinmektedir. bir aileyi hatta bir mahalleyi dahi devlete düşman edecek kadar etkilidir.

pedogolog ve sosyologlardan oluşmuş bir yapılanma bünyesinde gerçekleştirilmelidir. (3) Doğu bölgemize giden başta güvenlik görevlileri olmak üzere genel olarak kamu görevlilerinin yapacakları bir kötü muamelenin dahi uzun vadede sorunun kökleşmesine çanak tuttuğunun vurgulandırılması ve PKK dağ kadrosunun bu kanaldan eleman topladığının hatırlatılması. kültürel. Sorunun bu iki yönü tetkik edildiğinde çözüm amacıyla yapılması gereken ve maalesef ülkemizde altyapısı oluşturulmamış bir sistem olan rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve acilen faaliyete geçmesi gerekmektedir. Bu yapılanma içerisinde aşamalı eğitimler verilmeli ve personelin intibakı sağlanmalıdır. Yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde kurulması gereken rehabilitasyon merkezleri. Bu açıdan. gidecekleri yerin bizim ülkemizin bir parçası olduğunu ve oradaki insanların da bizim insanımız olduğunun vurgulanması gerekir.çevresindeki insanlara da sirayet etmekte ve sorun içtimai bir boyut kazanmaktadır. (2) Başta güvenlik kuvvetlerinin ve kamu görevlilerinin bilinç altına yerleşen ve dış etkiler sonucu oluşan doğu fobisinin kırılabilmesi amacıyla doğu ile olan tarihi. (1) Doğu bölgemize tayini çıkan personelin makul bir süre içerisinde rehabilitasyon merkezlerine gitmeleri ve burada. kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele yönelik. dini ve milli bağlarımızı vurgulayarak genel bilinç oluşturmak gerekir. psikolog. 253 .

(6) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Siyasi Açıdan Yapılması Gerekenler PKK sorunu siyasal bir sorun olarak değerlendirilmelidir.(4) Doğu’da görev yapmış olan güvenlik kuvvetleri burada yaşadıkları olayların vermiş olduğu psikolojik bunalım ve sıkıntı sebebiyle. batıya geri döndüğünde hayata karşı intibak problemleri yaşamaktadır. PKK ile mücadelede silahlı ve psikolojik mücadelenin yanında önemli olan bir diğer husus da siyasi açıdan yapılması gerekenlerdir. Bu açıdan olayın siyasi yönünün ve nedenlerinin sağlıklı bir analizi ve ardından da ve ardından da cesurca atılacak siyasi adımlarla bu 254 . ilgili kişinin sorunlu veya problemli olduğu imajını oluşturmayacak şekilde sunulmalıdır. Biz bunu siyasal şiddetin ileri aşaması olarak değerlendirebiliriz. Ancak bu rehabilitasyon hizmetinin sunulması. Zira terör ideolojik boyutu olması sebebiyle siyasi bir problemdir. Bu durum özellikle terörle silahlı mücadele etmiş özel harekât ve jandarma başa olmak üzere askeri birliklerdeki personellerde görülmektedir. Bu bakımdan siyasi mücadele konusunu şu şekilde ifade ederek inceleyebiliriz.İki aşamalı rehabilitasyon merkezlerinin ikinci aşaması bu noktada devreye girer. Güvenlik görevlileri bu rehabilitasyon merkezlerinde makul süreler içerisinde intibak sağlanması amacıyla rehabilite edilirler. Bu yöntem özellikle psikolojik sorunları oluşmuş kamu görevlilerine yapılmalıdır.

PKK'nın ve özelde dağ kadrosunun eylemlerinin gerçekleştirilmesinde mazeret olarak öne sürdükleri muhatapsız oldukları iddiasını boşa çıkarmak amacıyla bölge halkını teröre değil siyasi alana çekmekte fayda vardır. PKK’nın demokratikleşme ve insan hakları konusunda ülkemizde yaşanan gelişmeler karşısında dayanak noktalarını ve sloganlarını yitirdiğini görmekteyiz.problemin ideolojik ve felsefi yönünü kesmek gerekmektedir.” PKK dağ kadrosuyla mücadele edilirken kabul edilmesi gereken ilk nokta. Bu açıdan Kahveci’nin önerileri dikkate değer niteliktedir.e.g. s:393 255 . Bu bakımdan “Bakın. 400 “Demokratik bir ortamda hiçbir kürdün ayrı bir devlet kurma fikri gerçekçi olmayacaktır. a. Çare daha fazla demokrasi ve devletin terörle mücadelesinde tek vücut olabilmesidir. Zira unutulmaması gerekir ki ayrılıkçı terör dünyanın hiçbir ülkesinde şiddetle ve silahla bastırılmamaktadır.. Kahveci. 400 İsmet.401 Sorunun siyasi boyutuna kısaca değinilmesi gerektiğinde en önemli husus hükümetlerin PKK dağ kadrosuyla mücadelede devletin tüm birimleriyle müşterek olarak kesin kararlılıkla hem içe hem de dışa karşı politikasını belirleyip mücadele etmesidir.e.” Tezi ile demokratikleşmeye bakmamamız gerekir. s:396 401 A. bu hakkı da verdik ama terör durmadı.g. Ayrıca sorun siyasilerin çıkarlarının ve hesaplarının malzemesi haline getirilmemelidir. demokratikleşmenin olması veya geliştirilmesi ne ölçüde olursa olsun bölücü terörün durmayacağı gerçeğidir.

Bu iki husus başlığı altında şunları ifade edebiliriz. Bu damarın kesilebilmesi ülkemizin dış politikada senaryosunu ortaya koyabilmesine ve bunu kabul ettirebilmesine bağlıdır. Bunun içinde yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının veya soydaşının bilinçlendirilmesi için büyükelçilikler ve konsolosluklar vasıtasıyla bilgilendirme seminerleri vb. (7) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uluslar Arası Alanda Ülkemizin Yapması Gerekenler PKK ile köklü mücadelede. ikincisi ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmelerdir. Bu hususun yıllarca gerçekleşmemesinde lobicilik kültürünün oluşmaması yatmaktadır. Dağ kadrosuyla mücadelenin bu bakımdan değerlendirilmesi ve çözüm üretilebilmesi Uluslar arası İlişkiler ve konjöktürün gerektirdiği şekilde hareket etmeye ve politikaya üretmeye bağlıdır. PKK’ya dışarıda uluslar arası güç.Dağ kadrosunun son dönemde faaliyetleri ve kampları kuzey ırak çerçevesinde geliştiği ve bu bölgede zemin bulduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle dağ kadrosunun can damarı dışarıdan beslenmektedir. 1. Bunların birincisi Avrupa merkezli PKK Propagandası. PKK dağ kadrosu yıllarca bu bölgeden militan yetiştirmiş ve Türkiye sınırlarından geçirmiştir. Dağ kadrosuyla mücadelede stratejik öneme sahip iki nokta vardır. PKK’nın dış bağlantılarının önüne geçilmesi gerekmektedir. PKK’nın Avrupa merkezli propagandası. çalışmalar yapılmalıdır. içeride ise 256 . Sorunun bu noktasında çözüm reçetesinin başına güçlü lobi faaliyetleri yazılabilir. Bu bakımdan sorunun uluslar arası boyutunu şu başlık altında değerlendirebiliriz.

Ayrıca Avrupa’da sayıca ve etkinlik bakımından kuvvetli olduğumuz ülkelerde. 2. 1 Mart tezkeresinin reddi sonrası ABD’nin de bölgeyi kürt peşmergelere havale ettiği bilinen bir gerçektir. Bu satranç tahtasında maalesef Türkiye’nin bitaraf kalması sorunun kökleşmesine zemin oluşturmuştur. İkinci husus ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmeler ve Irak savaşının sonuçları sebebiyle PKK’nın gerekli imkân ve fırsatlara sahip olması ve böylece dağ kadrosunu yeniden aktifleştirmesidir. istihbarat görevlisi gibi bilgilendirme yapması gerekir. Kuzey Irak merkezli çalışmalar yaptığı ve bu bölgenin öncü liderlerinin tavizlerinden beslendiği bilinmektedir. barınma vd. ülke içindeki bazı sorun ve problemlerin Avrupa birliğinin mazeret ve eleştiri noktası olmaması için devletin tüm kurumlarının hassasiyeti artırılmalı. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla diplomasi trafiğine hız verilmeli. Nihai olarak eklenecek hususlardan birisi de Avrupa’da yaşayan doğu kökenli vatandaşlarımızın PKK propagandasının malzemesi olmakta kurtarmak gerekmektedir. PKK dağ kadrosunun silah temini ve gerekli lojistik. ihtiyaçlarının sağlanabilmesi hususunda. PKK’nın bürolarından daha aktif çalışmalı.cesaret vermektedir. Avrupa’da yaşayan Türk sivil toplum örgütleri. gerekirse kapı kapı dolaşarak olayların içyüzünü aktaracak anti-propaganda yapmalıdır. PKK’nın propagandasını yapan büroların kapatılması için lobi faaliyetleri yapılmalı ve bu hususta kilometrelerce uzakta olsa da her bir Türkiye vatandaşının. Bu noktada yapılması gerekenlerin başında bölgede etkinliğimizi arttıracak siyasi hamlelerde 257 .

1. PKK dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olayları okullarda öğretmenler ve rehberler vasıtasıyla anlatmak ve PKK’nın insanların gücünü. 4. Eğitimin sadece okul sıralarında olmadığını. insanın yaşadığı her yerde eğitimin olacağını ve devam edeceğini vurgulamak gerekir. bir kesiminin ise başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarında saplandıkları ideolojik bataklıktan dolayı örgüte girdikleri bilinmektedir. (8) PKK Dağ Kadrosuyla Eğitim Alanında Mücadelede Yapılması Gerekenler Dağ kadrosuna katılımlar incelendiğinde. 3. Bu bakımdan cami.Dağ kadrosuyla mücadelede eğitim açısından yapılması gerekenleri genel hatlarıyla sıralayacak olursak. 2. katılım yapanların bir kesiminin içinde bulunduğu eğitimsizlik ve cehalet sebebiyle . Doğu illerimizde eğitim kurumlarının arttırılması ve verilen eğitimlerin terör ve özelde PKK konusunun gerçek yüzünü radikal söylemlere kaçmadan aşama aşama aktarmak ve anlatmak. dernek.bulunmak ve bu kanaldan girerek bölgede askeri ve istihbari gücümüzü arttırmamız gerekmektedir. Okulların bölgede uzlaşmanın kapısı olarak görülmesi gerekmektedir. vakıf ve genel olarak sivil toplum örgütlerinin herhangi bir ideolojik amaç gütmeksizin terör ve bölge gerçeklerini masaya yatırması ve halkı sosyal konularda bilinçlendirmesi gerekmektedir. emeğini ve hayallerini nasıl hüsrana 258 .

s.Kahveci raporunda. YAP-DEVRETİŞLETTİR şeklinde sıralanır.uğrattığını yakın tarihi süreci vurgulayarak aktarmak.e. 397-398 259 . Bunun için kahvecinin çözüm önerisi pratik sahada uygulanmalıdır. Dağ kadrosundan kurtulmuş itirafçıları gereli önlemler alınması halinde okullarda konferans ve söyleşiler tertiplenmesi alınacak önlem ve tedbirlerden sadece bir kaçıdır. İktisadi açıdan alınacak 402 İsmet. Doğudaki pazarın büyük olmaması sebebiyle yerel sanayinin gelişmesi sıkıntılı bir husustur.g. (9) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Alınması Gereken İktisadi Tedbirler Dağ kadrosunun yıllarca ortaya çıkardığı terör olaylarının terör olaylarının temelinde ekonomik sıkıntıların yerinin olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu bakımdan doğu bölgemizde iktisadi atılımın yapılabilmesi için devlet ve özel sektörün sırt sırta vererek bu sorunu aşmaları gerekmektedir. Ancak sorunun temeli ve esası sadece iktisadi hususlarda değildir. İktisadi hususları kanunun geniş olarak değerlendirilmesi açısından göz önünde bulundurduğumuzda Kahvecinin çözüm paketine atıf yapabiliriz. Kahvecinin modeli. 5. Sefaletin olduğu yerde her türlü kötülüğün kök salması mümkündür. Bu modelde devlet her şeyini hazırladığı işletmelerin anahtar teslimini yaptıktan sonra takibini sürdürmeli ve gerektiğinde devri başkasına vermelidir.402 bu sorunun temelindeki problemlerden sadece biri olan kalkınamama hususunu vurgulamış ve bunun sebebini de pazar eksikliğine dayandırmaktadır. Bölgedeki ekonomik geri kalmışlık sosyal hayatı ve insanları her yönüyle etkilemektedir. a.

Imset dönemin başbakanı Demirel’e 1992 yılında sunduğu nevroz raporunda şu ifadeyi kullanmaktadır.. ölülerinden şehit olarak bahsedilmektedir.tedbirler doğuda kalkınmanın zeminini oluşturacaktır.403 Bölgede artık hangi yerleşim birimine gidilirse gidilsin PKK’dan gerilla . Istihdamı sağlayacak bölgesel alternatif iş sahaları açmak ve bunu kurumsallaştırmak. 1. s:338 260 . 2. Bölgedeki kalkınmayı tesis edecek altyapı hazırlıklarının oluşturulması. Devletin yapmış olduğu yatırımların analizini çıkarmak ve eksiklikleri tespit etmek. 403 A. Bu bakımdan genel olarak yapılması gerekenleri sıralarsak. İktisadi açıdan kısacası bu bölgeye “balık tutmayı" öğretmek gerekmektedir. Dağdaki terörist ise.e. 4. genellikle bizim çocuklarımız ya da bizim temsilcilerimiz olarak adlandırmaktadır. Bu zeminin oluşması teröre giden bazı yolları kapatacaktır.g. (10) DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Gerilla ve terör ikilemi içerisindeki PKK zamanla toplumun bir realitesi haline gelmiştir. Bölge işadamlarının yatırımlarını devlet desteğiyle doğuya kanalize etmek 3.

merkez ile çevrenin karşı karşıya gelmesi türk siyasasının temelinde yatan en önemli sosyal kopukluktur. Sosyolojik bir değerlendirme yapıldığında çözüm açısından fikir ortaya koyabilmek için bazı hususları özellikle vurgulamak gerekir. dağ kadrosunun eylemlerinin arka planında sosyolojik kırılmalar ve realiteler yatmaktadır. çevre ise yönetilendir. Şerif Mardin’e göre. Bu durum tanzimattan günümüze sürekli kendini göstermektedir. Merkez yönetendir. toplumsal buhranın ve ayrımcılığın başlangıcını oluşturmuştur. Türkiye cumhuriyeti osmanlıdan kalan merkez ve çevre sistemini devam ettirmiştir. Bu açıdan sorunu değerlendirdiğimizde. Bu durum 261 . Bu açıdan sorunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Ayrıca milliyetçilik fikri sadece farklı milletleri değil altkültür ve etnik yapılanmalarıda uyanışa geçiren bir ileti göndermiştir. Biz ve Onlar ayrımının siyasi ve sosyal temelinde bu gerçek yatmaktadır. Bunların başında ise toplumsal ötekileştirme bulunmaktadır. Ülkemizdeki sosyal ve kültürel kırılmalar. Tanzimat femanıyla birlikte markeziyetçiliğin hızla gelişmesi ve türkiye cumhuriyetiyle bu merkeziyetçi anlayışın devam etmesi osmanlıdan geriye kalan etnik yapılanma ve grupları devlete soğutmuş ve Biz ve Onlar ayrımının etnik temelleri atılmaya başlamıştır. dağ kadrosunun silahlı eylemlerini değerlendirdiğimizde. Fransız ihtilali sonrası Osmanlıya sirayet eden Milli Unsuriyet fikri hızla yayılmış ve osmanlının büyük parçalarının ayrılmasına yol açmıştır. (a) BİZ ve ONLAR Ayrimina Son Vermek.Sorunun en köklü yönü yukarıda ifade edilen hususun maalesef bazı bölgelerimizde gerçekliğinin varolmasıdır.

Bu ayrımın ülkemize etkilerini değerlendirdiğimizde milli birlik ve bütünlüğün önündeki en temel sosyal hastalık olduğunu görmekteyiz.hakim millet olan Türklerin karşı tepkisine yol açmış ve fikri ayrılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. PKK dağ kadrosunun yaptığı terör eylemleri ve buna karşı verilen tepkiler tedrici olarak toplumsallaşmış ve bilinç altında ayrımcılığın tohumlarını atmıştır. Üst değerlerde veya asgari müştereklerde birlik olmak ve bu minvalde toplumsal bir amaç oluşturmak 262 . Ayrıca nasıl ki bir aile içerisinde yaşanan sorun ve sıkıntılar dışarıya aktarılmıyor ve aile içerisinde çözülmeye çalışılıyorsa. Sadece belli bir örgüt ve geniş bir sempatizan ağının oluşturduğu yapılanmanın gerçekleştirdiği tedhiş hareketleri olarak gösterilmelidir. 2. Biz ve Onlar arımının tarihi ve toplumsal köklerinin sosyolojik açıdan ayrıntılı olarak tespit edilmesi ve bu açıdan reçeteler hazırlanması. 1. Ülkemizdeki etnik ayrımcılık veya suni bölünmeler toplum psikolojisin yönlendirici etkilere sahiptir. Bu sorunun çözümünde sosyolojik temelde yapılanması gerekenler şunlardır. Hâlbuki sorun tüm Kürt halkının müdahil olduğu bir sorun olarak görülemez. Ülkemizde etnik sosyoloji açısından biz ve onlar ayrımının kökeni makro planda yukarıdaki hususlarda görülebilir. Topluma sirayet etmiş bir çıkmaz olan Biz ve Onlar ayrımı PKK terörüyle birlikte kendini daha fazla göstermeye başlamıştır. bu sorunda her ne kadar dışarıdan kışkırtmalar olsa da kendi içimizde çözmemiz gereken ve gerektiğinde dışarıya karşı tavrımızı koyabileceğimiz bir alandır.

263 .3. Büyük şehirlerde ve doğu bölgemizde gettolaşmaların kontrollü şekilde çözülmesi gerekmektedir. 4. Devlet memurlarının veya kamu görevlilerinin doğu bölgemizde yaşayan insanları farklılaştırmaması ve onlara yaklaşım ve tutumlarında dikkatli davranması gerekmektedir.

devletler ve medeniyetler fikirlerin demokratik ortamlarda paylaşılmasıyla gelişme ve kalkınma sağlamışlardır. yanlış teşhis konulması ve yanlış reçetenin verilmesi ülkemizde tamiri imkânsız yaralar açmıştır. 68 gençlik hareketleri dünyanın birçok bölgesinde kendini gösterirken batılı düşünürler ve aydınlar oturup "bu gençlerin enerjisini ülkenin geleceği için nasıl kullanabileceğinin" planlarını yapmaktaydılar. "Türk milleti yıllardır ideolojilerin esiri sloganların kölesi olmuştur." sözü bizlere. gençlik hareketlerine. Terörle mücadeleyi salt askeri ve polisiye tedbirler alarak çözmeye çalışan yöneticiler. Düşünce ve fikir havuzlarının olduğu toplumlara ve ülkelere baktığımızda insanların şiddete ve kaosa meyilli olan fıtri özelliklerini absorbe ederek üretime ve terakkiye kanalize ettiklerini görmekteyiz. Ancak düşünmeyen. fikir üretmeyen ithal ideolojileri kendi malı gibi kullanan toplumlar bugün terörün çıktığı yer ve kaynağı olarak gösterilmektedir. Maalesef ülkemizde. bu dönemde "insan asmanın" tedhişçilik ve anarşi ile mücadele reçetesi olduğu fikri hâkimdi.SONUÇ VE DEĞERLENDIRME Ünlü Türk mütefekkirlerinden Cemil MERİÇ'in ifadesiyle. Tarihin hangi döneminde olursa olsun toplumlar. bölgesel sıkıntılara ve nihai olarak "teröre". terörün laboratuarı olan bir ülkenin toplum yapısının nasıl bir durumda olduğunu göstermesi bakımından manidar ve öğüt vericidir. milletler. bataklığı kurutmak yerine sineklerin peşinde 30 yıl 264 . Bir hastanın nasıl yanlış teşhis sonucu reçete verilmesi sebebiyle hastalığı daha kötü hale geliyorsa aynı şekilde ülkemizdeki sosyal sorunlara.

siyaseti. Sağlığına dikkat etmeyen birinin hastalığa müptela olması nasıl mukadderse. adaleti ve asayişi sıkıntılı bir durum arz ediyorsa o ülkenin de teröre ve şiddete maruz kalması mukadderdir. Dünyada terörün her çeşidiyle mülaki olmuş bir ülke gösterecek olsanız işe Türkiye'den başlamak zorunda kalırsınız. ülkenin ekonomisi. Toplumun dertlerinin sıkıntılarının ve problemlerinin dinlenmediği ortamda ülkemizde terör örgütleri yeşermeye başlamıştır.harcadılar. Ancak bu sağlam kökler 265 . Terörün kaynağını sürekli olarak dışarıda göstermeye çalışmak ülke içindeki temel sorunların ve toplumsal problemlerin çözülememesini kamufle etmek amacıyla vurgulanmaktadır. Hâlbuki ülkenin ve toplumun zayıf karınlarını ve eksikliklerini gidermenin yollarını aramak gerekmektedir. Bu durum ülkemiz açısından onur kırıcı bir durumdur. Buna rağmen ülkemiz dünyanın dört bir yanında Ülke yöneticilerine terör dersi vermesi gerekirken terör hakkında uzman olmak için yurt dışına öğrenci gönderiyor. Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça görülen "dış tehdit algılamaları" terörün temel sebebi olarak gösterilmektedir. "üç beş çapulcu" olarak ifade edilen örgüt doğuda karabasan haline gelmiştir. bu ironik durumun arkasında ne gibi saikler yatmaktadır? Bu sorunun cevabını verebilmek için toplumun yapısını iyi analiz etmek gerekmektedir. Toplumların temel dinamikleri ne kadar sağlam köklere sahip olursa o ölçüde terör ve şiddetle mücadele edilebilir. Tabiatın boşluk kabul etmediği realitesi kendini ülkemizde de göstermiş. Entelektüel fakirlik yaşayan ve sağlam bir mütefekkir sınıfı oluşturamayan ülkemiz topluma rehberlik yapacak insanlardan mahrumdu. Peki. Bu durum rotası belli olmayan "Türkiye Gemisinin teknokrat kaptanlarla" yüzdürülmesine yol açmıştır.

beraberinde toplumsal mutabakat ile pekişerek gelişmek zorundadır. Genel bir değerlendirme yaptığımızda. İkincisi. Terör ile mücadelede devletin toplum desteğini alabilmesi için devlet yönetiminde bulunan yöneticilerin halkın farklı kesimleri tarafından takdir edilmesi ve bu yöneticilerin devletin güzel yüzünü bu insanlara göstermesi şarttır. avamın sofrasında oturduğunda ise avamileşmeyen. genç ruhlu ve insanları birleştirici nitelikte ferasetlere sahip olması gerekir. bunları hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdırlar. Üçüncüsü ise. Ülkemizin terörle mücadele de başarılı olabilmesi için kemikleşmiş toplumsal sorunları çözmesi şarttır. ayağı toprağa basan. Bunların birincisi. Şiddet ve terör olaylarıyla uzun vadede mücadele edebilmek için toplumun desteğini almanın kaçınılmaz olduğunun tekrara tekrar üzerinde durulmalı sorunlu ve çatışmalı bölgelere gönderilen yönetici ve memurlar olaya bu perspektiften bakarak halkın kalbini kazanmanın 266 . tepeden inme değil tepeye tırnaklarıyla çıkan. Aristo'nun deyimiyle aristokrat sofralarında oturup şımarmayan. PKK olgusu üzerinde ülke yöneticileri ve entelektüel kesimler kayda değer çalışmalar yapıp. Toplum. Terör Örgütü ve üyeleridir. asgari müştereklerde'' ihata edebilmeli ve asırlarca kardeşçe yaşamış insanlar arasında yeni köprüler inşa etmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdır. Yönetimde bulunan insanların. gerektiğinde soğan ekmek yemeyi bilen. Devlet terörle ve bölücülükle mücadelede başarılı olabilmesi için toplumun farklı kesimlerini "askeri müşterekler yerine. Devlet. Yukarıda defeatle üstünde durulduğu üzere devlet ve toplum el ele vererek örgütlerin her türlü kaynağını kurutmak için birlikte hareket etmelidirler. Terörle mücadeleye makro açıdan bakıldığında üç unsur dikkat çekmektedir.

Güvenlik Güçleri ve yöneticiler terörle mücadeleye “savaş mantığı” ile değil “suçla mücadele” mantığı ile yaklaşmalıdırlar. PKK ve Dağ kadrosu terörün ülkemizde bir korku kültürü oluşmasının müsebbibidirler. Bunların başında da genel hatlarıyla değerlendirerek yola çıktığımız ve metodolojisine yer verdikten sonra sosyolojik açıdan irdelediğimiz dağ kadrosu gelmektedir.yollarını aramalıdırlar. PKK ile mücadele edebilmek için PKK’nın geçmişten günümüze tüm yapılanmalarının incelenmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili yapılacak her araştırma ve çalışma soruna farklı bir boyut kandırması ve çözüme kapı aralaması bakımından vizyon oluşturacaktır. Etnik ve ayrılıkçı terör harekeleri ne kadar suni olsalar da diğer terör olaylarından farklılık göstermektedir ve geri dönüşü olmayan yaralar ve küskünlüklere yol açmaktadır. Nihai analizde diyebiliriz ki. Dağ kadrosu konusu PKK’nın gerçek yüzünü göstermesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir. Terör bir amaç değil araçtır… ancak önemli olan terörle mücadele ederken terörün hangi amaçlar için yapıldığına bakmaktır. Yıllarca ülkemizde kan ve gözyaşına yol açan bu yapılanmanın iç dünyasını incelemek ve değerlendirmek mutlak surette gerekmektedir. Ülkemizde son yirmi yılda yaşanan terör olaylarının mahiyeti bölücü içerikli olması bakımından terörle mücadele konsepti daha çok bu açıdan düşünülmeli ve ayrılıkçı terörün anatomisi iyi incelenmeli ve analiz edilmelidir. Uzun yıllar terörle mücadele eden ülkemizin ve diğer ülkelerin artık birbirlerinin kuyusunu kazmak yerine önce kendi sosyal sorunlarını çözme ve daha sonra uluslar arası bir “Terörle Mücadele Konsepti” oluşturmaları 267 .

EKLER Ek–1: PKK KRONOLOJİSİ 4 0 4 404 Yararlanılan kaynaklar: Anonim. www. 268 . PKK/KONGRA-GEL.hpgonline.şarttır.M. No: 6–2004.E. Geleceğe ümitle bakabilmek için Ülkemizde ve yaşadığımız coğrafyada “ihtilaf” değil “ittifak” sağlanmak zorundadır.pkkgerçeği. Eğitim Serisi. www. İ.org arşivler.com.

Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı. Cemil Bayık ve diğer örgüt kadrolarıyla tanıştı. Türk solundan ideolojik olarak uzaklaşma ve Kürt ulusal sorununa Marksist yorum dönemi" olarak girdi. Mamak Cezaevi'nde 7 ay tutuklu kaldı. Kemal Pir. * OCAK 1977 Abdullah Öcalan ve grubu tarafından Ankara Mimar ve Mühendisler odasında bir toplantı gerçekleştirildi. (Bilahare Askeri Liseye Kaydolabilmek İçin Yaş Tashihi İle Doğum Tarihi 1949 Olarak Değiştirilmiştir. 26 NİSAN 1974 Genel af ilan edildi. kendisi gibi öğrenci Haki Karer.Öcalan. toplantının akabinde "Kürdistan'a gezisi" olarak nitelediği Doğu 269 . * EKİM 1972 Mamak Askeri Cezaevinden tahliye olan A.4 NİSAN 1947 Abdullah ÖCALAN 1947 yılında Urfa İlinin Halfeti İlçesi Ömerli köyünde doğdu. * NİSAN 1973 Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Abdullah Öcalan. Birçok örgüt lideri bu af sonucunda cezaevinde tahliye oldu. Bu dönem örgüt literatürüne "cezaevinde düzenle kopuş süreci.) 7 NİSAN 1972 Abdullah Öcalan bildiri dağıtmak suçuyla tutuklanıp Mamak Askeri Cezaevine kondu.

Hayri Durmuş. 19 MAYIS 1978 19 Mayıs 1978'de örgütün Urfa Bölgesi askeri sorumlularından Halil Çavgun öldürüldü. Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis köyünde Seyfettin Zuhurlu'nun evinde 1. Şahin Dönmez. Cemil Bayık ve Haki Karer yer aldılar. Abdullah Öcalan. Mazlum Doğan. Kongreyi gerçekleştirerek örgüt PKK adını aldı.Maraş olayları meydana geldi. 3 HAZİRAN 1977 Ankara'da Kemal Pir ve Mustafa Karasu güvenlik güçlerince gözaltına alındılar. Elazığ'da 30 TEMMUZ 1979 270 . Mehmet Karasungur. 19 ARALIK 1978 19 Aralık 1978 K. Örgüt Hilvan'daki aşiretlerle çatışmalara girdi. İlk merkez komitesine. Örgüt bu dönem sonrasını "Kürdistan'da sıkıyönetim ilanı ve adım adım gelen darbe" olarak niteledi.ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki örgütlenme çalışmalarını kontrol amacıyla bu bölgeye gitti. * MAYIS 1979 PKK-MK üyesi Şahin Dönmez'in yakalanarak önemli itiraflarda bulundu. 27 KASIM 1978 Abdullah Öcalan liderliğindeki Kürdistan devrimcileri. 18 MAYIS 1977 Haki Karer Gaziantep'te "Sterka Sor" adlı bir örgüt tarafından vuruldu.

Aynı yılın sonlarına doğru 60 civarında PKK mensubu sınırı gizlice geçerek eğitim amacıyla Lübnan'daki Filistin kamplarına götürülmüştür. * TEMMUZ 1980 Örgütün tarih itibarıyla önde gelen elemanlarından Kemal Pir ve Mehmet Can Yüce Batman-Kozluk civarında yakalandı. * HAZİRAN 1982 İsrail Güney Lübnan'ı işgal etti. * NİSAN 1980 Lübnan'daki Filistin kamplarında eğitimlerini tamamlayan başta Kemal Pir. Mahsun Korkmaz ve M. * EKİM 1980 Mardin/Kızıltepe'de Zeki Palabıyık ve beraberindeki 6 örgüt mensubu güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürüldüler 15–26 TEMMUZ 1981 PKK 1. 12 PKK mensubu ölürken bir o kadarı da esir düştü.PKK mensuplarınca AP Milletvekili Mehmet Celal Bucak'ın evine saldırı gerçekleştirildi ve örgüt partileştiğini ilan etti. Konferansta gerillayı esas alan uzun süreli halk savaşı'nın başlatılması için yurt dışında asgari bir yıllık hazırlık kararı alındı. * HAZİRAN 1979 Abdullah Öcalan'ın Ethem Akcan ile birlikte Suriye'ye geçti. Konferansı tarihinde Suriye-Lübnan sınırında toplandı. Diğer PKK 271 . Can Yüce olmak üzere PKK mensupları yeniden yurt içine girmeye başladılar.

mensupları Lübnan'daki kampları Suriye'de barınmaya başladılar.

terk

ederek

21–25 AĞUSTOS 1982 PKK II. Kongresi yapıldı. PKK II. Kongresinde yurt içine dönüş kararı alındı. Kongre sonrasında toplanan PKK-MK'nın yayınladığı talimatta, Kuzey Irak'a dayalı olarak yurtiçinde sürdürülecek silahlı mücadele hazırlıklarının azami bir yılda tamamlanması kararlaştırılmıştır. 1 OCAK 1982 PKK I.Konferans kararları gereğince, PKK-MK yayın organı Serxwebun dergisi Almanya'da illegal olarak yayın faaliyetine başladı. 21 MART 1982 Diyarbakır cezaevinde tutuklu bulunan PKK-MK üyesi Mazlum Doğan koşulları protesto etmek amacıyla kendini yakarak intihar etmiştir. 18 MAYIS 1982 Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Mahmut Zengin, Eşref Anyık adlı örgüt mensupları da aynı gerekçelerle kendilerini yakarak intihar ettiler. 14 TEMMUZ 1982 Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülmekte olan PKK ana davası sonrasında ölüm orucu eylemine başlayan Kemal Pir, M. HAYRİ Durmuş, Akif Yılmaz, Ali Çiçek adlı PKK mensupları hayatlarını kaybettiler. 2 NİSAN 1983 KYB ile KDP arasında arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapmak isteyen Mehmet Karasungur

272

ve İbrahim Bilgin isimli örgüt mensupları KYB peşmergelerince öldürüldüler. 6 MAYIS 1983 6 Mayıs 1983'te güvenlik güçleri Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik ilk sınır ötesi harekât gerçekleştirdi. * HAZİRAN 1983 I-KDP ile PKK arasından gerçekleştirilen anlaşma kamuoyuna deklare edildi. gizli

15 AĞUSTOS 1984 PKK'nın ilk askeri aparatı HRK (Hezen Rızgariya Kurdistan-Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) kurularak başına AGİT (K) Mahsun Korkmaz getirildi. 15 AĞUSTOS 1984 HRK'NİN "15 Temmuz Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu Siirt'in Eruh İlçesini, "21 Mart Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine baskın gerçekleştirdi. Aynı gün gerçekleştirilmesi planlanan Van'ın Çatak İlçesi baskını gerçekleşmedi. Bu grubun sorumlusu Terzi Cemal (K) Ali Ömürcan talimatın kendisine ulaşmadığını öne sürdü. Çatak tam bir yıl sonra 15 Ağustos 1985'te Bedran (K) Mehmet Sevgat sorumluluğundaki bir grup tarafından basıldı. 9 KASIM 1984 PKK mensuplarınca, Siirt İli Eruh İlçesinin Karageçit Köyü basılarak ilk kitle katliamı gerçekleştirilmiştir. Olayda 5'i kadın, 4'ü çocuk toplam 9 vatandaşımızı katletmiştir. 1 OCAK 1985

273

ERNK yayın organı olarak Berxwedan isimli dergi Almanya'da yayınlanmaya başlandı. 21 MART 1985 Örgüte müzahir kitleleri çeşitli düzeylerde örgütlemek ve sevk idare etmek amacıyla, ERNK (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan-Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi) kuruldu. ERNK'nın kuruluşu Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilan edildi. 28 ŞUBAT 1986 Mahsun Korkmaz Gabar dağında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. 26–30 EKİM 1986 PKK 3. Kongresi Lübnan Bekaa vadisindeki Helvi Kampında gerçekleştirildi. Kongrede HRK lağvedilip, ARGK (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan-Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) kuruldu. Aynı kongrede Helve kampının Mahsum Korkmaz Askeri Akademisine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. 24 OCAK 1987 Mardin, Midyat, Bayburt köyleri, Efeler Mezrası' nda PKK katliamı…(3) erkek, (1) kadın, (7) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. 7 MART 1987 Mardin, Nusaybin, Açıkyol Köyü' nde PKK katliamı… (6) çocuk, (2) kadının vatandaşımızın öldürülmesi. 20 HAZİRAN 1987 Mardin, Ömerli, Pınarcık Köyü' nde PKK katliamı… (17) çocuk, (6) kadın, (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 9 TEMMUZ 1987

274

Diyarbakır, Hani Kırım Köyü'nde PKK katliamı…Çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 22 TEMMUZ 1987 Hakkâri, Uludere, Taşdelen Köyü'nde PKK katliamı… çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 8 AĞUSTOS 1987 Siirt, Pervari, Sığırkaya köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Güneyce Köyü, Zoviyabermi mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi…

21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Görme Köyü, Gurubilen Mezrası'nda PKK katliamı…(4) çocuk, (5) kadın ve (2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 12 EYLÜL1987 Şırnak, Rezzuk mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 24–25 EKİM 1987 YCK.nın Birinci Kongresi yapılmış ve aynı zamanda bu aparatın kuruluşu ilan edilmiştir. 16 MART 1988 Sekiz yıl boyunca devam eden İran-Irak savaşının hitamında tarihinde ırak ordusu Kuzey Irak Halepçe

275

kasabasına kimyasal bomba attılar. Binlerce sivil öldü. Çoğunluğu IKDP sempatizanı olan kuzey ıraklılar aileleriyle birlikte Türkiye'ye sığındılar. Sığınmacılar için Diyarbakır, Mardin ve Muş'ta geçici iskan sahaları oluşturuldu. 28 MART 1988 Siirt, Eruh, Fındıkbucağı, Yağızoymak köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 MAYIS 1988 Şırnak, dereler köyü, taraklı mezrası' nda PKK katliamı…(4) kadın ve (8) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 10 MAYIS 1988 Mardin, Nusaybin, Bahmini Mezrası' nda PKK katliamı…(6) çocuk, (2) kadın ve (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.

22 EKİM 1988 Binbaşı Esat Oktay Yıldıran' ın terör örgütü mensubu Abdullah Kanat, Hakkı Vural, Ekrem kod Hıdır Sarıkaya, Faik kod Muhittin Ayalp tarafından şehit edilmesi. 5 KASIM 1988 Mardin, Dargeçit, Yazıören Köyü'nde PKK katliamı… (3) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi… 11 HAZİRAN 1989

276

Şırnak, Cizre, Hisar Köyü'nde PKK katliamı…(2) çocuk, (1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 14 TEMMUZ 1989 Şırnak, Eruh, Demiremek Köyü, Benekemer mevkii, karayollarına ait araçların PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 21 AĞUSTOS 1989 Bingöl, Merkez-Aktaş köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 6 EYLÜL 1989 Şırnak, Eruh, Milan Mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak öğretmenlerimizin şehit edilmesi eylemi. 10 EYLÜL 1989 Mardin, Cizre, Hisar ve Çağlayan köylerinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 25 OCAK 1989 Şırnak, Kömür Ocakları' nın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce baskını ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 1 MAYIS 1989 Siirt, Fındıkyolu' nda PKK katliamı…(4) asker, (1) erkek vatandaşımızın şehit edilmesi. * EKİM 1989 Silopi merkezinde ilk Serhildan (kitlesel başkaldırı) provası yapıldı. 1 KASIM 1989

277

Siirt Pervari civarında PKK I.Yurt İçi Konferansı gerçekleştirildi. Konferans sonuçlarını Abdullah Öcalan tarafından geçersiz sayıldı. 2 KASIM 1989 Siirt, Pervari ilçesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 KASIM 1989 Diyarbakır, Lice, Duru Köyü, Gomabekan mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 15 KASIM 1989 Mardin, Midyat, Kılavuz Köyü' nde PKK katliamı…(1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 24 KASIM 1989 Hakkari, Yüksekova, İkiyaka Köyü' nde PKK katliamı…(3) erkek, (6) kadın ve (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 9 OCAK 1990 Siirt, Eruh Düğünyurdu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 26 ŞUBAT 1990 Mardin, Silopi, Derebaşı Köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 13 MART 1990

278

10 NİSAN 1990 Siirt. legal mevzilerin çoğaltılması gibi hedefler tespit etti ve bu yönlü kararlar aldı. Eruh. Pervari Tosuntarla ve Köprüçay köyleri ve örtülü mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Kulp. Kalesor mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 29 TEMMUZ 1990 Şırnak. Öldürülenlerden Kamuran Dündar'ın cenazesinin Nusaybin'e getirilmesi ardından kepenk kapatma ve kitle gösterisi yapıldı. 10 HAZİRAN 1990 Şırnak. Yaylacık Köyü. 26-31 MAYIS 1990 Lübnan' da bulunan Mahsun Korkmaz askeri akademisinde PKK II. (7) kadın ve (9) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Çevrimli Köyü' nde PKK katliamı…(11) çocuk. Güçlükonak. Ulusal konferansı gerçekleştirildi. 3 MAYIS 1990 Diyarbakır. Konferans kitlesel gösterilerin tırmandırılması. 2 AĞUSTOS 1990 Irak birlikleri Kuveyt'e girdiler ve böylece "körfez krizi" dönemi başladı.Mardin'in Savur İlçesinde 13 PKK'lı öldürüldü. 279 . Gülburnu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi.

gerilla eylemleriyle kitlesel gösteriler arasında koordinasyon sağlanması. legal örgütlenmelerin geliştirilmesi. Pazarcık. Yangın Bucağı. karakol baskınlarının yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Ulukaya Köyü'nde PKK katliamı…(2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Kongrede gerillanın tırmandırılması. 10 EKİM 1990 Yukarı Damlapınar Köyü. Kızkapanlı. (1) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi. (1) vatandaşımızın öldürülmesi. otobüsünün yakılarak öldürülmesi. demiryolunun tahrip edilerek . İlkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 4 MART 1991 04. Merkez. Böcüklü Köyü'nde PKK katliamı… ilkokulun yakılması eylemi. Kağızman. 17 EYLÜL 1990 Kars. 8 OCAK 1991 Kahramanmaraş.1991-Şırnak. Pazarcık.10 AĞUSTOS 1990 Muş. 26 ARALIK 1990 PKK IV. İdil. Sallıuşağı Köyü.Kongresi Kuzey Irak'ta toplandı. yolcu vatandaşlarımızın 15 ŞUBAT 1991 Kahramanmaraş. PTT aracına saldırılması 21 MART 1991 280 .03.

Hasköy. Mart 1991 tarihiden itibaren Kuzey Irak'ın kuzey şeridinde bir hakimiyet sahası oluşturdu. Sazlıkbaşı Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce trenin yakılması eylemi. * HAZİRAN 1991 PKK Kuzey Irak'ta kitlesel bir taban elde etmek ve üçüncü bir güç olmak amacıyla. 27 NİSAN 1991 Kars. 8 TEMMUZ 1991 281 .PKK tarafından 21 Mart 1991 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olmak üzere GKK mensuplarına genel af ilan edildi. PAK (Partiya Azadiya Kürdistan) isimli bir paravan örgüt kurdu. ABD'nin önderlik ettiği uluslararası güç duruma müdahale ederek Irak Ordusu için 36. 16 NİSAN 1991 Muş. Paralelin kuzeyine geçme yasağı getirdi. Yine bu dönemde gerek ırak ordusunun geride bıraktığı gerekse peşmergelerin kaçarken terk ettiği çok sayıda silah ve mühimmat PKK tarafından ele geçirildi. IKDP ve KYB Süleymaniye. * MART 1991 Irak'ın yenilgi durumundan yararlanan IKDP ve KYB liderliğindeki Kürtler Mart 1991 ayında Kuzey Irak'ta egemenliği ele geçirdi. İlkokulun yakılması. Böylece. Erbil ve Dohok vilayetlerinde hakimiyetini tesis etti. Başköy. Akabinde ırak ordusu IKDP ve KYB güçlerini Türkiye ve İran hududuna doğru püskürttü. Digor. * MART 1991 Meydana gelen kargaşadan istifade eden PKK mensupları.

20 EKİM 1991 20 Ekim 1991 seçimlerinde. Bu saldırıyı Işıkveren. 282 . 2 AĞUSTOS 1991 PKK mensuplarınca Samanlı Taburuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin yemin töreninde yaptıkları konuşmaların ardından HEP'e yönelik kapatma davası açıldı.Diyarbakır HEP başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesi 10 TEMMUZ 1991 HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın faili meçhul kişilerce öldürüldü. Taşdelen karakol baskınları izledi. alan. çok sayıda kişi yaralandı. 18 HEP milletvekili SHP listesinden parlamentoya girdi. Üzümlü. Bilahare bu örgütün ismi DHP (Devrimci Halk Partisi) olarak değiştirilmiştir. Cenaze törenin PKK mensuplarınca provoke edilmesi sonucu meydana gelen izdihamda 12 kişi öldü. Halkalı Naymanlı bulunan kahvehanenin bombalanarak * ŞUBAT 1992 PKK Türkiye' deki Marksist-Leninist çevrelerin desteğini sağlamak amacıyla TDHP (Türkiye Devrimci Halk Partisi) adıyla paravan bir örgüt kurdu.çekmece mevkiinde polis taranması. 25 ARALIK 1991 Çetinkaya mağazasının molotoflanarak yakılması eylemi 23-25 OCAK İstanbul-TEM noktasının Mahallesinde taranması 1992 otoyolu k. Perihanlı.

* KASIM 1992 PKK'nın toplamayı hedeflediği sözde Kürdistan Ulusal Meclisi'nin Avrupa'daki üye seçimleri gerçekleştirildi.19 MART 1992 Şırnak. terör örgütüne yardım etmeyi reddettiği için (1) vatandaşımız PKK terör örgütü mensubu teröristlerce öldürülmesi eylemi. 15 PKK elemanı sözde kum üyesi seçildi 25 ARALIK 1992 Kanarya karakolunun silahlı saldırı eylemi 283 . Şeki Köyü' nde PKK katliamı…(7) çocuk. (1) kadın. 27 MART 1992 İstanbul-Kartal/Soğanlık karakolunun bombalanması eylemi 30 MART 1992 İstanbul-Silivri kapı karakolu önünde askeri servis otobüsünün taranması eylemi 22 HAZİRAN 1992 Batman. Gerçuş. Mutki' de PKK katliamı… 18-19 AĞUSTOS 1992 Şırnak il merkezini işgal etmeyi hedefleyen PKK mensupları şiddetli çatışmalardan sonra kaçmak zorunda kaldı. (2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Cizre Merkez' de. 28 HAZİRAN 1992 Bitlis.

Elazığ karayolunun PKK terör mensubu teröristlerce kesilmesi vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 23 MAYIS 1993 PKK'LI teröristler Bingöl-Elazığ karayolunu keserek tezkere almış.(33 askerin şehit edilmesi) 24 MAYIS 1993 Bingöl. * NİSAN 1993 HEP milletvekilleri ile Abdullah Öcalan Lübnan Bekaa vadisinde görüştüler.Öcalan. Bu protokole bilahare PDK-BAKUR örgütü de dahil oldu. örgütü ve 9 HAZİRAN 1993 Iğdır. Bu olay sonrasında 8 haziran 1993'te abdullah öcalan sözde "ateşkesi" sona erdirdiklerini açıkladı. Yüzbaşılar köyü' nde PKK terör mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması. örgütü 9 HAZİRAN 1993 Iğdır. Kazancı köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 26 HAZİRAN 1993 284 . Lübnan'ın Bar Elias kasabasında düzenlediği basın toplantısında sözde tek taraflı ateşkes ilan etti. 33 silahsız askeri şehit ettiler. * NİSAN 1993 PKK ile PSK bir işbirliği protokolü imzaladılar.17 MART 1993 A.

29 HAZİRAN 1993 Mardin. Başbağlar köyü' nde PKK katliamı…5 kadın ve 27 erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 25 TEMMUZ 1993 285 . (2) kadın vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Digor. Gülhayran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait minibüsün yakılması eylemi. Kemaliye. Başbağlar' da PKK terör örgütü mensubu teröristlerce araç yakma. * HAZİRAN 1993 PKK ve 11 Kürtçü örgüt kuzey Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi adıyla bir ittifak gerçekleştirdiler. Hamzabey Mezrası' nda PKK katliamı…(4) çocuk. Yeşilli. 18 TEMMUZ 1993 Van. (4) kadın (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Bahçesaray. (8) kadın ve (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Çatallıpaşa köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce köy yakma eylemi. Kemaliye. 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. 23 TEMMUZ 1993 Ağrı.Mardin. Yalım köyü. 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. Sündüz yaylası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (14) çocuk. 13 TEMMUZ 1993 Kars. Koyunlu köyü' nde PKK katliamı…(1) çocuk.

Merkez. Çakırtaş köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 24 AĞUSTOS 1993 Batman. Suruç. 20 AĞUSTOS 1993 Şanlıurfa. 286 . 25 EYLÜL 1993 Hakkari. Polis otosuna PKK terör örgütü mensubu teröristlerce saldırı. Eleşkirt. 11 EYLÜL 1993 Iğdır. Ayranlı Mevkii baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi.Şanlıurfa. Karacaören köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını. 7 EYLÜL 1993 Iğdır. 1 EYLÜL 1993 Ağrı. Aşağı kopuz Köyü' nde ilkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Tuzluca. 25 TEMMUZ 1993 Iğdır. Evci Köyü PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulunun yakılması eylemi. Gercüş. Yoğurtçu Köyü baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Karakoyun mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait traktörün yakılması eylemi.

Şirvan. Pınarlar Köyü' nda PKK katliamı…(4) öğretmenin şehit edilmesi. 4 EKİM 1993 Siirt. Ofalar Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce otobüs tarama eylemi sonucu. 2 EKİM 1993 Kahramanmaraş. Merkez. 7 EKİM 1993 Erzincan. 16 EKİM 1993 Kars. (7) kadın. Keşişkuran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması.29 EYLÜL 1993 Batman. Bismil' de PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Tepecik köyü' nde PKK katliamı… (1) vatandaşımızın kaçırılarak öldürülmesi. 7 EKİM 1993 Tunceli. 30 EYLÜL 1993 Diyarbakır. (16) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Daltepe Köyü' nde PKK katliamı… (10) çocuk. Kozluk. Çat. (4) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Sevdilli Köyü. Pertek. Kağızman. Serikan mezrası' nda PKK katliamı…(2) çocuk. 2 EKİM 1993 Erzurum. Yavi beldesi' nde PKK katliamı…(40) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. (10) vatandaşımızın öldürülmesi. Elbistan. Beşkonak köyü. 287 .

yolcu otobüsünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Suruç. Kağızman. Yağışlı köyü. 19 EKİM 1993 Kars. Kağızman. Baykan. Derince mezrası' nda PKK katliamı…(1) erkek. Kağızman. Karakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Akyayla köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. 18 EKİM 1993 Kars. 25 EKİM 1993 Bingöl. (8) kadın. Çobantaşı. Kuruyaylak köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. günindi köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 18 EKİM 1993 Kars. Kağızman.16 EKİM 1993 Kars. 19 EKİM 1993 Şanlıurfa. Soğukçesme Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (3) araç yakma ve (1) vatandaşın öldürülmesi 31 EKİM 1993 288 . 18 EKİM 1993 Kars. Gülbulak köyü. Akçakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Kağızman. 22 EKİM 1993 Siirt.

Çiftlikköy. Dargeçit. Sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 27 ARALIK 1993 Kahramanmaraş. Ergani. yatılı ilköğretim bölge okulu civarına PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayın döşenmesi sonucu (2) çocuğun hayatını kaybetmesi. Eğil. Hınıs. 10 KASIM 1993 Erzurum.Diyarbakır. Dokuzdolambaç' ta PKK terör örgütü mensubu teröristlerce minibüslere roketatarlı saldırı 28 ARALIK 1993 Mardin. Hakveyiş Köyü. Ovaközlü köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 1 ARALIK 1993 Diyarbakır. Kömürtaş Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce atamanlar şantiyesinin tahribi. Varantepe mevkiinde belediyeye ait aracın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Merkez. Kalkan köyü. Kılavuz Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını 31 ARALIK 1993 289 . Ekinözü. 6 KASIM 1993 Şırnak. 17 ARALIK 1993 Iğdır.

(10) çocuk. ABD ve AB'nin önde gelen devlet ve hükümet başkanlarına açık bir mektup göndererek yeni bir sözde ateşkes ilan etmek istediğini bildirdi. Bir kısım milletvekilleri tutuklama kararı çıkmadan yurt dışına çıktı. 12 ŞUBAT 1994 Tuzla tren istasyonunda bomba konularak patlatılması neticesinde (5) yedek subay (6) kişinin şehit edilmesi 16 ŞUBAT 1994 Kars. (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Kebapçı Köyü. 17 MART 1994 Leyla Zana ve arkadaşlarının tutuklanması 290 . 21 OCAK1994 Mardin. 2 MART 1994 Parlamentoda dokunulmazlıkları kaldırılan DEP Milletvekilleri tutuklandı. Mazıdağı. 8 MART 1994 Mardin. Duraklı yol ayrımı' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce belediye otobüsünün yakılması. Kağızman. (6) kadın.PKK elebaşı Abdullah Öcalan. Aşağı Karagüney Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 24 ŞUBAT 1994 Şırnak. Savur. Uludere yolunda terör örgütünce döşenen mayının patlaması sonucu (3) vatandaşımızın öldürülmesi. Ormancık ve Akyürek Köyleri.

Konferansı yapıldı.13 MART 1994 PKK' nın güdümünde olmak kaydıyla Belçika’nın başkenti Brüksel'de sözde "ULUSLARARASI KUZEY KÜRDİSTAN KONFERANSI" gerçekleştirildi. Orta Saha/Cephe Komutanlığı (Amed ve Garzan). Buna göre. sözde Güneybatı eyaleti ile Çukurova'nın da ayrı bir saha olarak teşkil edilebileceği kararlaştırıldı. Edebuk Köyü' nde PKK katliamı… (2) çocuk. eyalet olarak isimlendirilen çeşitli alanların birleşiminde saha komutanlıkları oluşturulmuştur. 24 NİSAN 1994 İstanbul-Heybeli Ada ormanlık alanının yakılması 15 MAYIS 1994 Erzincan. Tercan. 15 MART 1994 Konferans sonrasında kırsal silahlı faaliyetleri etkili kılmak amacıyla. (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 15 MART 1994 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında PKK 3. Güney Saha/Cephe Komutanlığının da (Gap. (4) kadın. Erzurum) ve Serhat). 26 MAYIS 1994 İstanbul-Ayazağa Köyü Belgrat ormanlık alanının yakılması * MAYIS-HAZİRAN 1994 291 . kuzey Saha/Cephe komutanlığı (Dersim. Konferansta kırsal alanlardaki eleman sayısının artırılması kararlaştırıldı. İlerleyen süreçte. Mardin ve Botan) ismiyle (3) saha/cephe komutanlığı oluşturulmuştur.

Samsun. Yayladüzü köyü basıldı * TEMMUZ 1994 Dindar çevreleri PKK saflarına kazanmak masadıyla KİH (Kürdistan İslami Hareketi) ismiyle merkezi Avrupa'da olan bir örgüt oluşturulmuştur. Kemah. Eleşkirt. Çatak. * TEMMUZ 1994 Alevi vatandaşlarımızı saflarına kazanmak amacıyla PKK merkezi Avrupa olmak kaydı ile KAB (Kürdistan Aleviler Birliği)'ni kurmuştur. 10 AĞUSTOS 1994 Van. Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Bayburt. Bahçesaray köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 16 AĞUSTOS 1994 292 .Dersim sözde eyaleti üzerinden ve "Kuzeye Açılım Planı" çerçevesinde Gümüşhane. Maksutuşağı. Rize. Trabzon. Artvin. 6 TEMMUZ 1994 İstanbul-Hekimbaşı ormanlık alanının yakılması 21 TEMMUZ 1994 Ağrı. Giresun gibi illere yönelik faaliyetler başlamıştır. 4 HAZİRAN 1994 İşadamı Necdet BULDAN' ın Bolu'da öldürülmesi 5 TEMMUZ 1994 Erzincan.

Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Polenezköy-Çavuşbaşı yakılması ormanlık alanının 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Sarıyer Zekeriya köy ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Burgaz adası ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Poyrazköy ormanlık alanının yakılması 27 AĞUSTOS 1994 Iğdır. 11 EYLÜL 1994 Tunceli. 293 . 12 EYLÜL 1994 Iğdır. Yemişlik Köyü. PTT dağıtım şebekesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Taşburun. Tuzluca.Van. petrol ofisi'ne ait tankerin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Darıkent Beldesi' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (6) öğretmenin şehit edilmesi. Tuzluca. Şişdağı ve Kızılca. Mazgirt. Gevaş. Karacaören köyü. 1 EYLÜL 1994 Iğdır. Ziyaretdağı arası PKK terör örgütü mensubu teröristlerce PTT aracının yakılması eylemi.

Kızılca köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. (3) kadın. Karakoçan. 26 EKİM 1994 Elazığ. Karakoçan. Aptalan mezrası ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 29 EKİM 1994 Bingöl. Kulundere Köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Okçular köyü (Selçuk). Yaylak Köyü. Sağlık Ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Merkez. Karakoçan. Genç. 17 EKİM 1994 Elazığ. Akören Köyü. Hamzalı köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 17 EKİM 1994 Elazığ. (5)erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Kağızman. Çölköy' de PKK katliamı…(2) çocuk. sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 30 ARALIK 1994 İstanbul-taksim The konulması Marmara oteline bomba 294 . 22 EKİM 1994 Siirt.20 EYLÜL 1994 Kars. Karakoçan. 17 EKİM 1994 Elazığ.

Savur. 24 OCAK 1995 İstanbul-Sarıgazi konulması Jandarma karakoluna bomba 22 OCAK 1995 PKK V. 8 KASIM 1994 Şanlıurfa.Kongresinin bir Demokratik Kuruluş Kongresi olduğu belirtilerek ordulaşma ve iktidarlaşma gibi iki temel karar aldı. Pınarlar Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayınlama sonucu bir minibüsün tahribi. Çölköy' de PKK katliamı…(1) kadın. Hamzalı Köyü'nün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması…(19) vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.5 KASIM 1994 Mardin. (5) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 2 ŞUBAT 1995 İstanbul Haliç Köprüsüne bomba konulması 295 . 23 OCAK 1995 PKK V. Eğil. Kulp. Pınardere köyü' nde PKK katliamı… (4) öğretmenin şehit edilmesi. Viranşehir. Kongresi kuzey Irak Haftanin bölgesinde gerçekleştirildi. 27 KASIM 1994 İstanbul-Altunizade konulması Capitol mağazasına bomba 1 OCAK 1995 Diyarbakır. 17 KASIM 1994 Diyarbakır.

24 TEMMUZ 1995 Van. MED TV adıyla normal yayınına başladı. (3) kadın ve (2) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. 15 MAYIS 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla. 21 NİSAN 1995 İstanbul-Sarayburnu’nda otoya bomba konulması eylemi 19 MART 1995 TSK Kuzey Irak' ta ki PKK kamplarına yönelik "Çelik Harekatı" adıyla bir operasyon gerçekleştirmiştir. (6) kadın.Çekmece Cennet Mahallesindeki mağazaların molotof kokteyli atılması suretiyle yakılması ve 3 kişinin ölümü. MED TV adıyla 30. Gürpınar. (3) erkek.1995 tarihinde test yayınına başladı. (3) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. Atabinen köyü. 12 NİSAN 1995 PKK' nın güdümünde Hollanda'nın Lahey kentinde sürgünde Kürdistan Parlamentosu kuruldu. Altındağ restoran' da PKK katliamı…(3) erkek.03. 23 HAZİRAN 1996 Diyarbakır otoyolu. 4 MAYIS 1995 İstanbul-K.30 MART 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla. * MART-NİSAN 1996 296 .

* EYLÜL 1997 297 .(3) polis şehit edildi.1996-Kahramanmaraş. Ekinözü köyü.Toplantısında V.Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen PKK yüksek askeri konsey II.konferansında alınan bir diğer kararda intihar eylemlerine başvurulması kararı olmuştur.1996 tarihinde Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki örgüt kampında gerçekleştirilen PKK IV. 24 NİSAN 1996 24. (3) Öğretmenin öldürülmesi. 25 EKİM 1996 Zeynep KINACI tarafından ilki gerçekleştirilen intihar eylemlerinden ikincisi de Leyla Kaplan tarafından Adana'da gerçekleştirildi. 30 HAZİRAN 1996 PKK mensubu Zilan (k) Zeynep kınacı tarafından Tunceli il merkezinde intihar eylemi gerçekleştirildi. 29 EKİM 1996 Üçüncü intihar eylemi Güler Opaç'ın intihar saldırısı Sivas'ta gerçekleştirildi. Karataş mezrası.(3) polis şehit edildi.04. * MART-NİSAN 1996 PKK IV.05.Toplantısı ve Merkez Komite III. V. 01-15. Konferansında.Kongre kararlarının mutlaka hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. * OCAK 1997 PKK elebaşı Abdullah Öcalan 1997 yılını çözüm ve final yılı ilan etti. Kongre kararlarının hayata geçirilmesinin ve PKK'nın "Ulusal Kurtuluş Örgütü" olarak tanınmama hususunun aşılması kararlaştırıldı.

9 TEMMUZ 1998 İstanbul-Eminönü mısır girişinde patlama olayı PKK çarşısının balık pazarı 1 EYLÜL 1998 Abdullah Öcalan Med Tv aracılığıyla üçüncü kez tek taraflı sözde ateşkes ilan etti. 28 KASIM 1997 İstanbul-Ümraniye Dudullu'da otomatik silahlarla taranması barış treni/barış ekip otosunun 15 MART 1998 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki kampında PKK 5. 15 ŞUBAT 1999 Terörist başı Kenya' da yapılan bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.Öcalan yunan istihbarat elemanlarının kontrolünde Kenya'ya gitti. Sırasıyla Rusya. Konferansı yapıldı. İtalya. 298 . * OCAK 1999 PKK VI.Kongresi başladı. Rusya ve Yunanistan arasında dolanan ve bu ülkeler tarafından kabul edilmeyen A. 9 EKİM 1998 Türkiye'nin Suriye'ye verdiği ültimatom sonrası Abdullah Öcalan Suriye'den kaçmak zorunda kaldı.PKK Avrupa'dan Türkiye'ye şenlikleri organize etti. Yunanistan. Örgüt tarafından bu süreç "Emperyalizmin 9 Ekim Komplosu" olarak nitelendi.

10 MART 1999 İstanbul-Bakırköy Atrium Mağazası otoparkına bomba konulması eylemi avcılarda parka boru bomba konulması sonucunda bombanın patlayarak (1) vatandaşın öldürülmesi eylemi 13 MART 1999 İstanbul-Göztepe/mavi yakılması eylemi çarşının Molotoflanarak 27 MART 1999 İstanbul-Taksim meydanında canlı bomba eylemi (Meral Mamyak) * MAYIS 1999 Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı'da başlandı. Bu süreç 2000 yılının başına kadar devam etti.Kongresi Abdullah Öcalan'ın yakalanması nedeniyle sonuçlandı. 299 . Kongre'de alınan kararlarla İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan. yeniden PKK genel başkanı seçildi. Öcalan bu dönemde "Demokratik Cumhuriyet" tezini ileri sürerek PKK'nın kırsal alanlardaki birimlerini yurt dışına çıkarma çağrısı yaptı. sonucu idam 1 EYLÜL 1999 PKK silahlı kadrolarının büyük bölümünü Türkiye sınırları dışına çekmeye çalıştı. A.15 ŞUBAT 1999 Ocak 1999 tarihinde başlayan PKK VI. 29 HAZİRAN 1999 Abdullah Öcalan yargılanması cezasına çarptırıldı.

29_07 MAYIS-HAZİRAN 2001 Kuzey Irak'ta PKK Basın-Yayın gerçekleştirildi. Sorumlusu doktor Süleyman kod Sait Çürükkaya… * TEMMUZ 2000 Terör örgütü gerçekleştirdiği sözde parti meclisi toplantısında siyasal Serhildan temel taktik olarak benimsendi.Kongresinde örgüt tüzüğü ve programı ile birlikte stratejisini de değiştirildi. Barış gurubu teslim oldu. İmralı savunmaları PKK' nın yeni manifestosu olarak kabul edildi. Barış grubu teslim oldu. Yeni stratejik hedef olarak "Demokratik Cumhuriyet Ekseninde Anayasal Vatandaşlık" olarak öngörüldü. * MAYIS 2000 Bir grup üst düzey PKK mensubu örgütün yeni stratejisini ve Abdullah Öcalan'ın tavrını eleştirerek özgürlük inisiyatifi adıyla yeni bir grup oluşturdular. 02-23. Konferansı 300 . 21 HAZİRAN 2001 I. 23 OCAK 2000 PKK VII.olağanüstü kongre gerçekleştirilerek. 29 EKİM 1999 2. OCAK 2000 Kuzey Irak'ta 7.1 EKİM 1999 1999 sonbaharında biri kırsal alandan diğeri Avrupa'dan olmak üzere PKK mensuplarından sözde "barış grubu" adıyla iki grup Türkiye'ye geldi ve 1.

KADEK'in kuruluş günü olarak 301 . 11_23 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kültür-sanat ı.sözde Ulusal Konferansı gerçekleştirildi. Konferansı yapıldı. 11_12 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kadın örgütlenmesi olan PJA III. 28_12 HAZİRAN-TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK askeri aparatı HPG I. 15 KASIM 2001 Bir kısım PKK mensupları üniversiteler ve nüfus müdürlükleri nezdinde kimlik bildirim eylemlerinde bulundular. 04_10 NİSAN 2002 PKK VIII. Kongresi aynı zamanda KADEK I. Kuzey Irak'ta PKK VI.Kongresinde örgütün ismi KADEK (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) olarak değiştirdi. 31 AĞUSTOS 2001 Zeynel Durmuş'un Zeytinburnu Hadep Teşkilatının bulunduğu binanın asansör boşluğuna düşerek ölmesi 05_21 AĞUSTOS 2001 Gerçekleştirilen konferansları onaylamak ve yeni dönemin strateji ve taktiğini hayata geçirmek amacıyla. PKK VIII. Kongresi olarak isimlendirildi.PKK mensupları Avrupa çapında "BENDE PKK'LIYIM" ve "Ulusal Kimliğimi İstiyorum" adıyla geniş bir kampanya başlattılar. Konferansı gerçekleştirildi. Konferansı yapıldı.

olduğu 27_06 EKİM-KASIM 2003 KADEK’in yerine Kongra-Gel'in kuruluşu ve KongraGel'in 1.Kongresinde kendini fesih etmiştir.kongresi 29 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2.kongresi 1 HAZİRAN 2004 PKK/Kongra-Gel terör örgütü sözde ateşkesi sona erdirdiklerini açıkladılar. 26 EKİM 2003 KADEK Kandil Dağında yapmış 2. KADEK yeni bir tüzük.Sakine Batman. 05_06 HAZİRAN 2004 302 . KADEK Genel başkanlığına getirildi. N. Öcalan. Selim Sadak. yeni bir program benimsedi. Leyla Zana. 9 HAZİRAN 2004 DEP Eski Milletvekilleri.İlknur Şen. 16-26 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2. KADEK'in kuruluş bildirgesinde PKK' nın ulusal diriliş olan misyonunu tamamladığı ve KADEK' in de demokratik kurtuluş misyonu ile ortaya çıktığı ifade edildi.kongresinden sonra reformcu grup (O. Hatip Dicle.aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın doğum gününe de denk gelen 04 nisan 2002 olarak kabul edildi. Orhan Doğan tahliye oldu. Sakine Cansız ve arkadaşları) kongrede kendilerine gerekli ilginin gösterilmediğini sebep göstererek örgütten ayrılmışlardır.Taş. Abdullah Öcalan.

"örgütün Kürtlük'ten uzaklaştığını " öne sürerek örgütten ayrıldı. cenaze yıkama aracında İslami usullere göre yıkanıp kefenlendi. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki mezarlıkta gömüldü. KNK başkanı ismet Şerif Vanlı ve arkadaşları görevlerinden istifa ettiler. 5 EYLÜL 2005 303 .Abdullah Öcalan'ın avukat görüşme notlarında Avrupa yapılanması ile ilgili yoğun eleştirileri üzerine KNK olağanüstü kongre yaptı. 02-05 AĞUSTOS 2004 Reformcu grup tarafından PWD'nin ilanı. 24 AĞUSTOS 2005 PKK . Teröristin tabuta konulan cesedi. 3 ekim’e kadar “eylemsizlik” kararı verdi ve mayınlı suikastlerini durdurdu. morgun önünde. Öldürülenler arasında örgütün yürütme konseyi üyesi ve Kuzey Irak sorumlusu Şilan Kobani kod adlı Meysa Baki’de bulunmakta. Batman'da defnedildi. Ermeni uyruklu teröristin cenazesi anne ve babası Ordo Avdoyan ve Gozel Mirzoyan'ın resmi işlemleri tamamlamalarının ardından Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınarak. 2 Aralık 2004 PKK/KONGRA GEL terör örgütünün 5 üst düzey yöneticisi Musul kenti yakınlarında vurularak öldürüldü. 16 OCAK 2005 Terör örgütü PKK'da yıllardır çeşitli görevler üstlenen 26 terörist. 4 EYLÜL 2005 Batman'ın Beşiri İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü PKK üyesi 7 kişiden Ermenistan uyruklu Yusuf Avdoyan.

6 ŞUBAT 2006 PKK. 16 ARALIK 2005 Avustralya. 27 KASIM 2005 Terör örgütü PKK/Kongra-Gel'in yurt içi ve yurt dışı topladığı haraçlardan oluşan 500 bin doları iki terörist çaldı. 13 ŞUBAT 2006 304 .. 13 güvenlik görevlisi de yaralandı.. PKK'yı. 20 EYLÜL 2005 PKK terör örgütü kendi aldığı eylemsizlik kararına uymadı. bütün isimleri ve uzantılarıyla birlikte 'terör örgütleri listesi'ne dahil etti. 17 KASIM 2005 Van'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu şehit düşen 3 asker cenazeleri memleketlerine gönderildi. 27 ARALIK 2005 Van Valisi Niyazi Tanılır ile kentteki üst düzey yöneticilere suikast hazırlığında oldukları öne sürülen ikisi kadın 5 PKK'lı gözaltına alındı.2 Ağustos 2005 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütüne yönelik çalışmaları sonucu bombalama eyleminde bulunan 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün eylemsizlik kararı aldığı 20 Ağustos ve 20 Eylül tarihleri arasında 10 güvenlik görevlisi şehit edilirken. KYB'nin destek çıktığı Öcalan için özel eğitimli suikast timi Musul'a gönderildi. görüş ayrılığı nedeniyle Kandil Dağı'nı terkederek Musul'a yerleşen Osman Öcalan Hakkında "ölüm" kararı aldı.

14 ŞUBAT 2006 Bahçelievler'de bir süpermarketin emanet bölümüne bırakılan A-4 tipi bomba patladı.Abdullah Öcalan tarafından hainlikle suçlanan Kani Yılmaz (Faysal Dunlayıcı) önceki gün saat 10:00'da aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü. 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı saldırıyı PKK bağlantılı bir örgüt üstlendi 305 .

kesinlikle yenilgiye uğrar. oligarşik yönetime vb. fedakar bir ruha. medeni hali. hususları açıklayan soruları 405 Bu yazı General Alberto Bayo’nun Gerilla Nedir? isimli eserinden derlenmiştir.Bu kişi. herhangi bir mahkumiyeti olup olmadığı. (eser kaynakçada belirtilmiştir.) Özet mahiyeti taşıyan bu bölümde soru ve cevaplar şeklinde belirtilen hususlar aslında kırsalda ortaya çıkarılan şiddet hareketleri açısından metodolojik bir eser niteliğindedir. karşı yürütülen mücadelede haklı olunması gerekir. 2° Bir gerilla grubu kimlerden kurulmalıdır? . doğum yeri ve tarihi. 18 yaşından sonra çalıştığı yerler. Eğer bu koşul yoksa gerilla kuvvetleri yenilgiye uğrayacaktır. adı ve soyadı.Gerilla kuvvetlerinin dış kuvvetlerin saldırı ve işgaline ya da aşağılık ve iğrenç bir diktatörlük yönetimine.Yalnızca. devrimci hareket içindeki arkadaşlarının adları. kişisel cesarete ve sınırsız bir yurt sevgisine sahip olduğunu kanıtlamış idealist gençlerden kurulmalıdır. karısı. çocukları ve ebeveyninin adları. İsyan hareketi hiçbir şey elde edemez. 306 . halk düşmanı mevcut iktidara. Soruları ve cevapları değerlendirdiğimizde belirtilen yöntemlerin ülkemizde PKK terör örgütünün dağ kadrosu tarafından kullanıldığı açıkça görülecektir. hareket içinde çalışıp çalışmadığı vb. 3° Gerilla grubuna katılmak isteyen kişide.Ek-2 : GERİLLA NEDİR? 405 1° Bir gerilla savaşının başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan ön koşul nedir? . yukarı da sayılan törel nitelikler dışında daha ne gibi özellikler aranmalıdır? . bu bölüm özet olarak okuyucuya sunulmuştur. Ayrıca bu kısımda dağ kadrosunda yaşamın ve yaşamanın ne anlam ifade ettiği net bir şekilde görülmektedir.

4° Soru listesi incelendiğinde. herhangi bir siyasi parti ya da dernekle ilişkisi olup olmadığı konuları da eklenecektir. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa. birlikteki en yavaş savaşçının maksimum hızı kadar olmalıdır. her şeyin önceden planlanıp. bu kişinin bir ajan ya da ispiyoncu olarak saflarımıza katılmak isteyen bir kimse olduğu anlaşılırsa ne yapılmalıdır? -Böyle bir kimse devrime ihanet suçuyla askeri mahkemede yargılanır. eğer bu kişi uygun bulunursa gerilla birliğine kabul edilecektir. prova edilmesi gerekir. Bu karakterde bir kişi. Liste dikkatli bir şekilde incelenip değerlendirilecek. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için. sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam 307 . Savaşçılar disiplinli.yanıtlamalıdır. kendisinin siyasi uğraşlarının özeti. 5° Alınan bütün tedbirlere rağmen böyle iğrenç bir ajan. ama ajanları asla. Bu listeye ayrıca.Böyle bir kimsenin kimliği ortaya çıktıktan sonra. askeri mahkeme tarafından yargılanır ve acımaksızın ölüme mahkum edilir. 6° Gerilla birliği kaç kişiden kurulmalıdır? . Bize anlayışımıza göre yanlış düşüncelerle savaşan politik bir düşmanı affedebiliriz. hareket yeteneği de o kadar fazladır.İdeal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır. gerilla saflarına katılmış olursa kendisine ne yapılmalıdır? . karşı tarafın bir kahramanı bile olsa affı asla düşünülemez. 7° Bir çıkarma yaparken gerilla birliğinin hızı ne olmalıdır ve bunu nasıl yapmalıdır? Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı.

11° Gerilla taşımalıdırlar? birliği hangi silahları 308 . 10° Bir gerillanın daha yüksek komuta yapısını bilmesi gerekir mi? . dikkati ve savaşma arzusu göz önüne alınarak seçilir. sanki aralarında işaret yapılması dahi yasaklanmış sağır ve dilsizler grubu tarafından uygulanıyormuşçasına. kişiliği.Aynı hız ve tempoda olan savaşçıları içine alan ayrı bir birlik kurulmalıdır. Boşalan görev. zekası. savaşçılar birlik komutasının kimde olduğunu bilmedikleri takdirde kayıplara uğrayacaklarından bu kişiyi bilmeli ve kendisine saygı göstermelidirler. Aynı anda da birliğin geri kalan savaşçıları çıkarma araçlarındaki malzemelerini boşaltmalıdır.olarak bilmelidir. Bütün bu işlemler. 9° Gerilla birliğinin komutanı kim olmalıdır? .Evet. tüm alt görevlilerce kabul edilen ve saygı duyulan bir başkası tarafından üstlenilecektir. 8° Uzun yürüyüşlere dayanıksız gerillalarla ne yapmalıdır? .Komutan. disiplin içinde son süratle yerine getirilmelidir. çıkarma alanının her iki kanadındaki yüksek arazi noktalarına mevzilenmeli. tam bir sessizlik. göreve uygun olan önderlik yetenekleri. Daha önceden görevlendirilmiş gruplar. yine çıkarma sahasının ön tarafındaki yüksek arazi noktalarına gözetleme postaları gönderilmelidir.

Bu ip. gece ne kadar karanlık olursa olsun. kendi ilk yardım çantasını. aş kabını. göğüs etrafında bir kere dolandıktan sonra. bina v. "Şu dağ. "Bu bölgeye giden yol neresidir?". tepe. 13° Bir gerilla birliğinin organizasyonu nasıl olmalıdır? -Aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi. birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır.. Bu ip. "Şuraya nasıl gidilir?".Birlikteki her savaşçının iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa. birliğin varacağı hedefler bölge halkına asla açıklanmamalıdır. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup.b. Her gerilla. 12° Bir gerilla birliğinin donanımı ne olmalıdır? . Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. koruluk. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde 309 . hiç kimse kaybolmaz.Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için. çeşme. Gerilla. gece yürüyüşleri sırasında birbirlerini kaybetmemeleri için kullanılır. sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. Eğer arazi hakkında. gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar. 2 metre uzunluğunda bir ip de taşımalıdırlar. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli tüfeği de bulunmalıdır. Böylece. kalan kısmı geriden gelen savaşçıya uzatılır. ayrıca.

Bu kişinin son derece zeki. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi. Silah. ispiyoncular için bir kara liste hazırladığı gibi. Savaşçı Toplama. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar. Harekât. Levazımat. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. şoselerin. ormanların. Savaş Mahkemesi'nin baktığı davalarla ilgili dosya ve kayıtları muhafaza eder. İkmal. tecrübeli ve güven verici olması gerekir.bütün görev ve işlerin tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. köprülerin. Sağlık ve Propaganda. bir harekâta 310 . düşmanın gizli ajanlarını ortaya çıkaran hizmetleri de yürütür. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma. karayollarının. 14° Her bölümün görevleri nelerdir? Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. Bu bölüm. Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar. Sabotaj. Su kaynaklarının. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir. nehirlerin. gerilla birliğinin komutan yardımcısı tarafından yönetilir. Haber Alma Bölümü. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar. Eğitim. gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar.

Bu bölüm. yaratıcı. Girişilecek bütün sabotaj hareketlerine en büyük dikkati vermelidir. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. Aynı zamanda. Bu subay. 311 . Savaşçı Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. "macheterosbombarderos". İkinci kategoride. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar. hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder. istihkam ve benzeri görevlerde kullanılacak olanları kapsar. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli. yani "palacı-bomba fırlatıcı"lar yer almaktadır. Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır. Şayet kumandan yaralanır. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. Üçüncü kategori ise. pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir.başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. Son söz grup kumandanına aittir. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar.

Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır Gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. [Hangi şartlar altında olursa olsun. Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. Gerekli olduğunda silahların tamiri. Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. Aynı zamanda bölgedeki doktor. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur.Silah Bölümü: Birliğin silahlarının bakımından sorumludur. Bu mümkün olamazsa. hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. propaganda bölümü eldeki bütün 312 . parça değiştirilmesi işlerini yerine getirir. Şayet bu kişiler kendi istekleriyle gerillaya hizmet etmek istemezlerse zor kullanmak suretiyle kendilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir. Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin savaş amaçlarıyla. gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. Ayrıca.

15° Herhangi bir göreve başlamadan önce bir gerilla nasıl bir fiziki eğitiminden geçmelidir? . Genellikle ağaç yosunu ya da diğer küçük asalak bitkiler ağaç gövdelerinin kuzeye bakan yüzlerinde büyürler. 16° Meskun yerler dışında gece yürüyüşleri nasıl yapılmalıdır? -Geceleri her adım atılışında bacaklar iyice yukarıya kaldırılarak sanki bir bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi yürümek gerekir. düşmanın moralini bozacaktır.olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikayelerini adeta bir destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapmalıdır.??] Bizim bu askeri yayınlarımız halkın moralini yükseltecek. Böyle yapmakla ayakların yerdeki taşlara.Bu eğitimler esnasında ayrıca kendisine sekiz saatlik gece yürüyüşleri yaptırılır. 17° Gerillalar birbirlerine karşı nasıl davranmalıdır? 313 . ağaç kütüklerine ya da diğer engellere takılması önlenmiş olur.Azar azar arttırmak suretiyle kendisine uzun yürüyüşler yaptırılır. Bir gerilla savaşçısı doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek üzere en azından saatte bir defa pusulaya bakmalıdır. her dört saatte bir onar dakikalık kısa molalar verilmek suretiyle on beş saatlik bir yürüyüşü yapabilecek hale getirilinceye kadar devam ettirilir. yönünü kontrol etmek üzere kutup yıldızından yararlanır. ağaç gövdelerinden yararlanmasıdır. Bu yürüyüşlere. Şayet pusulası yoksa. Yıldızsız gecelerde kendisine tavsiye edilecek en geçerli usullerden biri de.

savaşçıları birbirinden uzaklaştırır ve aralarında düşmanca duygular doğmasına sebep olur.Güneşten yararlanarak. Gerillacıların kurduğu yönetim içinde yaşamayı kabullenir ve onlara erzak yardımında bulunduğu gibi. Sağ kolu "doğu"yu. Kulübe ve civarı yeterli bir şekilde arandıktan sonra geri kalanlar da içeri girebilirler. Savaşçı toplama bölümünün başındaki subay köylü ile konuşur ve kendisinin gerçek duyguları ile gerillalara karşı bağlılık derecesini değerlendirir. İçeri girenler orada bulunanlara kulübenin sarıldığını bildirirler.) Şayet köylü 314 .. 18° Gerilla gündüzleri yönünü nasıl tayin eder? . bunun karşıtı "batı"yı. içeri girmeden önce gerillaların ilk olarak ne yapmaları gerekir? . 19° Kırsal alanda bir eve ya da köylü kulübesine gelindiğinde. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir. Kızdırıcı ya da tahrik edici şakalar. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir. Yolları ve düşmanın yaklaşmasına uygun yerleri gözleyebilecek tepelere ya da yüksek yerlere nöbetçiler yerleştirilir. düşmanın dikkatini çekmemek için hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez. gereğinde bedeni hizmetler de görür. Daha sonra köylüden kendilerine muhbir olarak ya da bir köy gerillası olarak yardım etmesi istenir (Not Köy gerillası fiilen çatışmalara katılmaz.Savaşçılardan yalnızca ikisi içeri girer.Herkes birbiriyle çok iyi arkadaş olmalı ya da en azından birbiriyle işbirliği yapmalıdır. diğerleri kulübenin çevresini kuşatırlar. İçeri girildikten sonra. Sonuç olarak da grubun birlik ruhu zayıflar ve zedelenir.

o bölgeyi terk etmek zorundadır. Gerilla birliği bulundukları yerde kendilerine karşı çalışma olasılığı olan kişilerin serbestçe dolaşmasına asal izin veremez. Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı. yeter derecede eğitimden geçtikten sonra düzenli gerilla olarak görevlendirilir. Kendisinin bütün malları halk kurtuluş silahlı güçlerinin mülkiyetine geçer. yalnızca kendilerini desteklediklerini bildirdiler diye gönüllü kabulü yoluna asla gitmemelidir.ve geçmişlerini araştırarak devrimci mücadelenin savaşçısı olmaya uygun olup olmadığına bakır. gönüllüleri üç ayrı kategoriye ayırmalıdır. kendilerinin kimliklerini . yalnızca. İlk çıkarma tam bir başarı ile sonuçlanmış ve tek bir kurşun dahi boşa harcanmamıştı. üçüncü kategoride de şüpheli kişiler yer alır. Batista'nın askerlerinden bir grup üzerlerine sivil elbise 315 . Birincide en çok güven verenler. Bu soruşturmalardan sonra Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı. 20° Gerilla birliğine katılmak isteyen gençlere ne gibi bir işlem uygulanır? -Savaşçı toplama bölümü. Ben Cabanico mevkiinde Oriente Eyaleti'ne çıkarma yapan Calixto Sanchez'in gerillalarını eğittim. çıkarmada kullanılan motor karaya oturmuştu. ikincide vasat bir izlenim bırakanlar. Uygun bulunursa "köy gerillası" olarak eğitilir.düşmanlara sempatisini açıkça göstererek işbirliği yapmayı reddedecek olursa. Derslerimde yeni gönüllülerin teker teker ve inceden inceye sorguya çekilmeleri gerektiğini tekrarlamıştım. Eğer elde yeter derecede silah varsa ve daha fazla sayıda savaşçıya ihtiyaç duyulursa. Köylüye o bölgeyi terk etmesi söylenir ve bütün malı mülkü hiçbir ödeme yapılmaksızın elinden alınır. Calixto Sanchez bu uyarımı dikkate almadı.

ağır malzeme çıkarıldıktan sonra bütün savaşçılar kendilerine en iyi şekilde siper teşkil edecek yüksek arazi parçalarına doğru ilerlemelidirler. Gerilla birliğinin ön cephe ve kanatlarında gözcülük yapmak. 2. Bunun sonucunu ise bugün bilmeyen yok. Yalnızca Hektor Cornillot'un komutasındaki yedi kişilik öncü grubu kurtulabilmiş ve kendileri daha sonra Sierra'daki gerillalara katılmışlardı. Calixto Sanchez ile birlikte bütün savaşçıları kurşundan geçirerek öldürmüştü. bu çeşit savaş hilelerinin acemisi olduklarından telaşa kapılı hemen teslim olmuşlardı. 22° Kadın ve erkek gönüllülerin yerine getirebilecekleri çeşitli görevleri sıralar mısınız? . Tek tek her gerillaya yardımcı olabilecek çapta destek müfrezeleri kurmak. 316 . Şayet düşman tarafından sezilmeden çıkarma yapılabilecek kadar şanslı bir durumla karşılaşılacak olursa. Cowley. Da ha sonra bu askerler. İnsan kasabı Albay Cowley. binlerce asker tarafından kuşatıldıklarını söylemişlerdi. üzerlerinde sakladıkları tabancalarını çıkarıp gerilla birliğine. 21° Gerilla birliği çıkarma harekâtından sonra neler yapmalıdır? .Karaya ayak basınca. daha sonra 26 Temmuz Hareketi'nin bir savaşçısı tarafından vurularak öldürüldü.geçirerek "Yaşa Fidel Casto" diye bağırdıklarında bizimkiler kendilerini hemen bağırlarına basmışlardı. Bizimkiler de.Gönüllülerin yerine getirebilecekleri görevlerden 60 tanesini şöyle sıralayabiliriz : 1. bu takdirde ağır malzemeyi daha emniyetli bölgelere ulaştırmak gerekir.

Propaganda Bölümü içinde gruplar halinde teksirci olarak ya da baskı işlerinde çalışmak. Küçük düşman birliklerinin yerlerini bulmak için gerilla birliğinin bulunduğu araziyi iyice taramak üzere müfrezeler kurmak. insan kaçırma. Yanlardaki gerillacılarla komuta mevkii arasında temas sağlamak. saldırı. Bu yolla elde edilen bilgilerin denetlenmesi daha kolay olur. Malzeme sağlamak ve bunları korumak. 14. Su ve malzeme taşıyan gruplar teşkil etmek.3. işlerde kullanılırlar). Gerilla birliğinin bulunduğu bölgedeki yerli halkın siyasi açıdan bağlılık derecesini araştırmak. toplantı salonları ve benzeri yerlerde toplantılar düzenleyen propaganda grupları kurmak. Bizim tarafımızdan henüz denetim altına alınmamış şehirlerden bilgi toplamak. Bölge halkından ödünç olarak çekiç. Özellikle kadınlar bu işte son derece etkili olmaktadırlar. 4.b. 11. Kadınları hastabakıcı ya da yardımcısı olarak sağlık grubunda görevlendirmek. Hırsızlık. (Bu işlem sık sık tekrarlanmalıdır). 5. 9. kalas. yiyecek maddeleri. aş kabı. Karargah kayıtlarını tutmak. sağlamak. 12. 317 . 8. çivi. yolsuzluk vb. yazı makinesi v. (Tahsil durumu yüksek olanlar istatistik bilgi toplamak. 15. harita yapmak.b. Değişik kişiler birbirlerinden haberdar olmaksızın aynı bölgeye gönderilmelidir. Haberci ve ulak olarak hizmet etmek. gazino. savaşçıların hizmet sicillerini tutmak v. boş şişe ve teneke kutu. 6. suçlara engel olmak üzere asayişi sağlamak için içerisinde kadınların da bulunduğu emniyet (polis) müfrezeleri kurmak. Meydan. kazma. battaniye. 10. kürek. 16. 13.

Aşçılık yapmak. 37. Banyo bakımcısı olarak hizmet görmek. Mutfağa su taşımak. Düşman arasında korku yaratan gruplar teşkil etmek. eğitim görmeyenlerin isabetli atışlar yapması hemen hemen imkansızdır). Bu işlem göze kolay görünürse de. 19. 30. İstatistik tutmak. 25. Köpek müfrezelerinde yetiştirici o1arak görev almak. haberleşme hatlarına vb. Bulaşıkçılık yapmak. Demiryolları ve karayollarına köprülere. (hızlı daktilo yazanlar tercih edilmelidir). 18. 36. ayrıca taş ya da patlayıcı maddeleri fırlatmak üzere elle döndürülen uzun sapanlar da kullanırlar. Haber güvercinleri yetiştiren ve bunları kullanan gruplar teşkil etmek. Aşçı yamaklığı yapmak. 22. Giysi onarmak. Yazıcı olarak çalışmak. ağızlarını mantarla tıkayarak ileride kullanılmak üzere hazırlamak. 28. sabotajlar yapmak. 35. Mutfak için odun toplamak. (Gerilla yardımcıları gereğinde bildiğimiz çatal sapanları kullandıkları gibi. 24. 29. Sapan kullananları eğitmek. 21. 32. 20. Evlerde oturanları kayıt etmek (Kadınlar tercih edilmeli). Çamaşır yıkamak. Hastanelerde çeşitli hizmetler görmek. Yangın bombası atan ve sapan kullanan gruplar içinde hizmet görmek. Düşmandan ele geçirilen giysileri cinslerine göre ayırmak ve onarmak. 318 . Yangın bombası olarak kullanılacak şişeleri yakıt ve yağ ile doldurmak. 34. 31. 26. 27. Giysi dikmek.17. 23. 33.

52. İstihkam hizmetlerinde kullanılmak üzere demir boru. İstihkam işlerinde çalışmak. Erzak depo ve ambarlarında çalışmak. 58. 49. 319 . 54.).38. tel bağlamak için kazık. at bakımı vb. Çeşitli malzemeler yapmak. Ufak hava alanları inşa etmek. 46. Toprak altında tüneller kazmak.) ve bunları korumak. 53. Birlikteki alet ve edevatın bakım ve korunmasını sağlamak. Posta dağıtıcılığı yapmak. yeraltı tünelleri için döşeme. Bayrak ve diğer işaret cihazları kullanılan haberleşme birliklerinde görev almak. parmaklık. (Özellikle iniş ye kalkış pistleri. pala. Ağaç kesmek. 39. 60. 47. el bombaları için kasa ve kutular yapmak. toplamak. "Harekât günlüğü" tutmak. kesici silahları depolamak ve bakımını yapmak. 51. 43. 59. Gizli haber alma örgütü kurmak. ray parçaları vb. Demiryolu hizmetlerinde görev almak. 55. Karayolları üzerindeki düşman araçlarına bomba atmak. Düşman arazisinden demiryolu raylarını söküp getiren gruplar kurmak. Çadır direği. Atlar için yem temin etmek. 42. süngü vb. Bıçak. Birlik içindeki yazışma ve emirlerin dağıtımını düzenlemek. 44. . Bölgedeki köylerden sağlanan binek hayvanları ile kurulan süvari birliklerinde çeşitli hizmet!erde bulunmak (Tımar. 41. Uçak gözcülüğü yapmak. 40. 48. 56. 45. 57. 50. Birlikteki silahların temizlik ve bakımını yapmak. Hainleri araştırıp bulmak.

moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır.Savaşçı Toplama Bölümü Komutanı. Diyebiliriz ki. su taşımak vb. İkinci grupta ise. daha az önemli işleri görecek köylüler yer alır. bu köylüleri iki gruba ayırır. Aynı zamanda. çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. Bu köylüler de. odun kesmek. Çünkü. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. gerilla 320 . gerillaların manevra yetenekleri. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından.23° Yeni kurulmuş bir gerilla birliğinin yerine getireceği ilk savaş görevi ne olmalıdır? Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi. Birinci grupta güven veren ve savaşabilecek durumda olan köylüler yer alır. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir düşman grubu tarafından kovalanması. 24° Gerilla birliklerine katılmak isteyen köylüler için ne yapılması gerekir? . Gerillaların girişmiş olduğu savaşa tüm kalbiyle bağlı ve kendilerine yardım etmek isteğiyle dolu olan köylülere yangın bombaları ve palalar verilir. 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir.

Böyle bir çekilme sırasında gerillalar düşmana kayıp verdirmekten de geri kalmamalıdırlar. Bir gerilla birliği hemen her gün düşman kuvvetleri tarafından tedirgin edilecek olursa. Şu kural hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve daima uygulanmalıdır: Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder. Bu yüzden kendilerine "macheteros-bombarderos" yani "palacılar-bombacılar" denir. ani baskın. gerilla savaşı ile ilgili başlıca sorunlardan birisidir. (Minuet: ileri-geri suretiyle yapılan bir nevi dans) Minuet tekniğinde düşman geri çekildiğinde gerillalar geriye çekilir. bizlerin "minuet" tekniği olarak adlandırdığımız savaş kuralına başvurmalıdır. tuzağa düşürme. Mükemmel bir gerilla komutası altında bulunan savaşçıların hayatlarına son derece itina eden ve onların yok yere savaş dışı kalmalarına meydan vermeyen bir kişidir. Komutası altındaki savaşçıları düşman ateşi altında açıkta bırakmaz ve kamuflaj (araziye uyma) yaptırarak düşmanın gözünden saklar. ufak çaptaki çatışmalar ve düşmanın kendisinden en emin ve hiçbir saldırı beklemediği anda yapılacak hücumlardır.Bu.savaşçıları ile birlikte devamlı hareket ederler. 25° Gerilla birliği düşmanla ne zaman çatışmaya girilmelidir? . Düşman karşı saldırıya geçtiğinde gerilla birliğinin derhal gözden kaybolup daha emniyetli yerlere çekilmesi gerekir. Gerillalar dürbünle gözetlemek suretiyle düşmanı izlemelidirler. Gerillacılar düşmanla aralarında daima aynı mesafeyi 321 . birliğin kumandanı. ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur. İyi bir gerilla için en güvenilir savaş taktikleri.

Çevredeki binalar ele geçirildikten sonra muhafızların karakol binasından kaçmasına engel olacak yerlere silahlı savaşçılar yerleştirilir. Tünel açmak üzere kazı işine başlandıktan sonra sık sık pusula ile yön kontrolü yapılır. Tünelin ağzı açılıp hedefe doğru kazı işi başladığında. kuşatanlar ile bina arasında elli yarda olacaktır. Düşmanı mevzilenip yardım beklemeğe zorlamak için bu binalardan devamlı şekilde ateş açmak gerekir. aynı zamanda yeter derecede kazdıktan sonra kenara çekilerek kürekçilerin kazılan toprağı atmasına ya da torbalara doldurmalarına imkan vereceklerdir. Her gece iki-üç keskin nişancı mümkün olduğu kadar düşmana yaklaşmalı ve kendilerini iyice gizleyerek ellerindeki silahlarla düşmanı ateş yağmuruna tutup devamlı şekilde tedirgin etmeli ve yüksek sayıda kayıp verdirilerek düşmanın moral seviyesini düşürmelidir. Kazmacıların her bir yaklaşık olarak 1 metrekarelik bir sahayı kazacak.5 metre olmalıdır. elinde kazma bulunan savaşçı da sağ tarafta kazıya devam edecektir. Sonra karakola saldırı planı hazırlanır. 26° Bir düşman karakolu ya da içerisinde nöbetçiler bulunan bir düşman binasına ne şekilde saldırır -Eğer karakol yüz yarda genişliğinde ve elli yarda uzunluğunda bir alanın ortasına inşa edilmişse. Bu şekildeki bir 322 .muhafaza etmelidir. Bu da gündüzün 800. Bu işlem. Başlangıçta iki kişi yan yana kazmaya başlarlar. Önce karakola en yakın olan binalar ele geçirilir. sol taraf kürekli savaşçı tarafından temizlenirken. Gerillacılar ele geçirdikleri binalardan hedefin merkezine doğru bir tünel açarlar. Tünelin yüksekliği yaklaşık olarak 1.1000 metre arasında değişir. bu şekilde kürekçi ve kazmacının devamlı yer değiştirmeleriyle yürütülecektir.

Şayet patlama tam hedefin altında olmamışsa. kendilerinin yorulup yavaşladığını fark eder etmez derhal bunları yenileriyle değiştirmeli ve böylece çalışma hızındaki yavaşlamanın önüne geçmelidir. savaşçılar patlama sonunda hedefin yakınına yığılacak olan toprak yığınlarını ve çukurları kendilerine siper yapmak üzere ilerlemeli. diğer tünellerde çalışmakta olan işçilerin gerekli emniyet 323 . Kuşatılmış bir nöbetçi karakoluna yardımcı kuvvetlerin gelebilmesi çok kereler iki günün üzerinde bir zaman almaktadır. Tünel. açılan ikinci ya da üçüncü tüneller vasıtasıyla yapılan hatalar düzeltilebilir. Bunlardan başka tahrip kalıplarını hazırlayarak bunları hedefin altına yerleştirecek bir tahrip uzmanının hazır bulunması gerekir. Bunların başındaki sorumlu kişi. hedefe biraz daha yaklaşma yoluna gitmelidirler. Bütün bu işler yapılırken saldırıyı yapacak olan savaşçılar da hazırda beklerler. bazılarının ise kolay olabilir. Patlamadan sonra dışarıdaki savaşçılar saldırılarını şiddetlendirirler. Çünkü arazinin bazı kısımlarının kazılması zor.tünel kazma metodu. kazmacı ve kürekçiye kolaylıkla çalışma imkanı verir. Tünel açma işlemi kazma ve küreklerle çalışacak kuvvetli işçilere. Tahrip kalıpları hedefin altına yerleştirilmeden önce. mum ya da diğer ışıklandırma araçlarını kullanacak elemanlara ve tünel kazıldıktan sonra tabanını tesviye edecek işçilere ihtiyaç gösterir. Aynı zamanda. Fakat yine de. hedefi havaya uçurmak için tek dakika bile kaybetmemelidir. içinde çalışanları çok sıkışık ve rahatsız etmeyecek bir genişlikte olmalıdır. hedefin tam altına yerleştirilen tahrip kalıpları ile yapılan patlama başarı ile sonuçlanmayacak olursa. Hedefe doğru birden fazla tüneller kazılmalıdır. Kürek kullananlar ve kum torbalarını taşıyanlar hızlı bir tempo ile çalışmalıdırlar.

tedbirleri almalarına özellikle dikkat edilmelidir. gerek tünel kazmada hizmet gören iç hizmet grupları. gerillaların düşman kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmediklerinden emin olmaları gerekir. yapmış oldukları bütün faaliyetler hakkında birliğin kurmay heyetine bilgi vermelidirler. düşman karakolu ya da nöbetçi binası 24 saat aralıksız şekilde göz altında bulundurulmalıdır. Yeni tünellerin de istenilen yönde kazılıp kazılmadığı sık sık pusula ile kontrol edilmelidir. Şayet ilk patlamadan sonra karakoldaki askerler teslim olmayacak olursa. Düşman karakollarını ele geçirmek üzere görevlendirilen gerilla grupları. vakit geçirilmeksizin bölgedeki başka yerlere gönderilir.Yeryüzündeki bütün büyük cezaevlerinden mahkumların tüneller kazarak kaçtıkları hatırdan çıkarılmamalıdır. Karakoldan canlı olarak çıkacak her düşman hakkında çok derin bir araştırma yapılmalı ve bunlardan çıkacak sonuca göre. her birinin akıbeti hakkında karar verilmelidir. Hedef ele geçirildikten sonra gerek saldırıda kullanılan. Düşmandan ele geçirilecek malzemenin taşınabilmesi için birlik içinde bir ya da daha fazla kişiler görevlendirilmelidir. tünel kazıcılar kendi aralarında bir istihkam birliği teşkil ederek genel savaşa katılmalıdırlar. Bütün bu işler yapılırken. Bu yüzden. yine buna benzer düşman karakollarının ele geçirilmesinde kendilerinin değerli hizmetlerinden yararlanmak üzere. başka tüneller kazılmaya devam edilecektir. Şayet bölgedeki bütün karakollar ele geçirilmişse. yaralanacak ve ele geçirilecek düşman askerlerinin bakımı için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. 27° Bir tünelden saldırmadan önce ne gibi işler yapılmalıdır? 324 . Daha önceden patlama esnasında ölecek.

gönüllü olarak hizmet etmek isteyen yerli halk ya da diğer gerilla birliğinin kolları tarafından korunur. köyün önemli kişilerini ve daha önceki çatışmalardan ele geçen esirleri kullanmak suretiyle yoğun bir kampanya yürütülür. 29° Gerillaların hizmet sicillerine nasıl tutulur? Savaşçıların hizmet sicilleri. çok dikkatli. düzgün ve doğru bir şekilde tutulmalıdır.. 30° Bir el bombası nasıl yapar? . Bu işlem. Bu deliğin iç tarafına bir fitile bağlı diğer bir fünye yerleştirilir. karakolu koruyan düşman askerlerinin eşlerini. 28° Bir yürüyüş esnasında gerilla birliği ön ve arka cepheleriyle kanatlarını korumak üzere kimleri kullanmalıdır? . tahtadan ya da tenekeden yapılmış bir kapakla kapatılır. demir parçalarıyla dinamitin kutu içinde sıkı sıkıya bulunmasına özellikle dikkat edilir. 325 . bunlar da teker teker belirtilir. çocuklarını.Gerilla birliğinin ön ve arka cepheleriyle kanatları. gerillaların değerlerinin ortaya çıkarılmasında ve yine kendilerinin terfi etmelerinde büyük etkisi olacağından. Kutunun dip tarafına bir dinamit tabakası yerleştirilir.İlk olarak el büyüklüğünde boş bir yuvarlak teneke kutunun içi temizlenir ve kurulanır.Şayet sürpriz bir saldırı yapmak olanağı yoksa. teneke kutu doluncaya kadar yapılır. Kapağın ortasında bir delik bulunmalıdır. Aynı zamanda hizmet sicillerinde çatışma esnasında gerillanın olağanüstü ya da göze çarpan hareketleri olmuşsa. her birinin teker teker bulundukları çatışmaların yer ve tarihlerini içine alır. Bu hizmet sicilleri. Kutunun geri kalan kısmına küçük demir parçaları ve bir de fünye (detonatör-ateşleyici) konur. Teneke kutu dolduğunda.

Sülfürik asit zamanla kağıt tıpayı eritmeye başlar. On çorba kaşığı potasyum klorat dört çorba kaşığı toz şekerle karıştırılarak daha geniş ağızlı büyükçe bir şişenin içine konur. 31° Bir kara mayını nasıl yapar? . Ağzındaki gazete kağıdından yapılan tıpa. Aradaki tek ayrıntı. 10 yada 12 saat sonra harekete geçen (ateşlenen) kimyevi bombalar nasıl yapılır? Dar ağızlı küçük bir ilaç şişesi ya da benzeri bir şişe sülfürik asitle doldurulur. Bu ikinci kapağın ortasında bir delik bırakılır. Tıpayı tam olarak erittiğinde. 33° Bir yere yerleştirildiğinden 6.Fitilin diğer ucu delikten dışarıya sarkıtılır.Dirsek şeklinde ya da düz bir demir boru parçasının bir ucu lehimlenmek ya da bir kapak takmak suretiyle kapatılır. içinde sülfürik asit bulunan küçük şişe baş aşağı olarak büyük şişenin içine daldırılır.Kara mayını yapımında kullanılan usul burada da aynen uygulanır. sülfürik asit. fünyenin doğrudan doğruya zil tertibatı sökülmüş bir çalar saate bağlanmış olmasıdır. Bu deliğin içinden aşağıda açıklanan şekilde bir ateşleyici yerleştirilir. potasyum klorat-şeker karışımına değecek şekilde. şişenin ağzı gazete kağıdından yapılmış bir tıpa ile sıkıca kapatılır. 32° Zaman ayarlı bomba nasıl yapılır? . Gereğinde bu kağıt tıpa yapışkan kağıtla şişeye iliştirilerek asidin ziyan olması önlenebilir. Borunun içerisi dinamitle doldurulduktan sonra diğer ucu da bir kapakla örtülür. Dinamit patladığında teneke kutu yarılır ve küçük demir parçaları aynen bir şarapnel gibi etrafa saçılır. Fitil ateşlendiğinde fünyeyi harekete geçirir ve bunun arkasından da dinamit patlar. klorat-şeker 326 .

kimyevi bombanın ateşlenmesini sağlar. haftalar ve hatta aylarca geciktirilebilir. Ne var ki. 34° Bir bombanın patlatılmasında en uzun süre nasıl sağlanır? . esas olarak yayla gerilmiş bir tel parçasından oluşur. Bu fünyeler. 35° Askeri gecikmeli fünyelerin özelliği nedir? . haftalar ve hatta aylarca sonra patlayabilir. içinde asit bulunan küçük bir şişeye daldırılmıştır. Bu tip fünyeler modern ordular tarafından kullanılmaktadır. Bu tel. Bu damlalar. sifon şişe ile yapılan bombaların ateşlenmesi (patlatılması). Sülfürik asit hava ile karışınca hacmi genişler ve damlalar meydana getirir.Askeri gecikmeli fünye. uçak personelinin dikkatli hareket etmeleri.. Şayet bu kimyevi yangın bombası bol miktarda kağıt parçalarının ya da çabuk alevlenen başka maddelerin üstüne yerleştirilecek olursa. kurulduğundan günler. Hitler'in hayatını kurtarmıştır. 327 . boşalan yay şiddetle kapsüle çarpar ve bombayı patlatır. Bu iki maddenin birbirleriyle teması. sifonun altındaki bir cam tüp ya da şişe içinde bulunan potasyum klorat -şeker karışımı üzerine düşmeye başlar. Asit zamanla teli eriterek yayı boşaltır. Bu şekilde.En uzun gecikme sifon şişe kullanılmak suretiyle elde edilir. 1943 yılında Hitler'e suikast hazırlayanlar uçağına bu tip bir bomba yerleştirmişlerdir.karışımı ile temasa geçer ve kimyevi reaksiyon olarak kızgın bir alev yaratır. kuvvetli yangın çıkabilme ihtimali çok yüksek olur.

Mart 2005 aktaran. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak.net . Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. 328 . dağ kadrosunun son durumunun anlaşılabilmesi açısından önem arz etmektedir. www. yeşil zemin üzerine kızıl yıldız. Örgütün Adı: Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Kuvvetleri) Kısa adı HPG’dir. Dağ kadrosunun belli bir yönetmeliğinin olması esasında. Amacı: Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek. Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması. 2. Amblemi: Sarı. ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek. erişim tarihi:12.01. Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak. Ayrıca HPG Yönetmeliği daha önceki yapılanmaların benzeri nitelikler taşıması sebebiyle dağ yapılanmasının sistemini göstermektedir. demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak.2007.Ek-3: "SÖZDE" HPG GENEL YÖNETMELİĞİ406 I. ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek.hpg-online. HPG yönetmeliği. 3. dağ yapılanmasının kendine münhasır yapılanması bir yapılanması olduğunu göstermektedir. BÖLÜM HPG GENEL YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER 1. meşru 406 Roj Matbaası. korumak ve kollamak.

kendi içinden 13 üyeden oluşan Komuta Konseyi’ni çoğunlukla. siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. HPG MECLİSİ: HPG meclisi. HPG Meclis üyeleri. görüş ve siyasetlerini talimat bilir. BÖLÜM ÖRGÜT YAPISI: HPG. HPG KONFERANSI: İki yılda bir gerçekleşen HPG Konferansı. Komuta Konseyi üyeleri arasından Genel Komutanı ise üçte iki çoğunlukla seçer. HPG’nin tüm çalışma alanlarını temsil edecek düzeyde ve demokratik bir biçimde seçilen delegelerin katılımıyla toplanır. Pratiği yürütecek ve sevk-idareyi yapacak 41 üyeden oluşan HPG Meclisi’ni gizli oy açık sayım yöntemiyle seçer. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır. Demokratik Konfederalizm Önderliği’nin. Komuta Konseyi ise Halk Savunma Komitesi’nin onayından 329 . ileriye dönük kararlar alır. HPG’nin en yetkili organıdır. Konferans.savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir. HPG Genel Komutanı. toplanacak konferansın doğal delegeleridir. İki konferans arasındaki pratiği değerlendirir. 1. yönetmeliği ve doğrultuyu belirler. HPG’nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak. 2. HPG. demokratik. 2. Kürdistan demokratik konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür.

terfi ve düzenlemelerini. dürüstlüğü. HPG Meclisi. siyasal sürece göre strateji. Meclisin yetkisini pratikte yürüten Komuta Konseyi. Kendisini.geçer. HPG KOMUTA KONSEYİ: Komuta Konseyi. ANAKARARGAH KOMUTANLIĞI : HPG’nin sevk ve idaresinden direkt sorumlu kurumdur. HPG Meclisi’nin yetkisini pratikte Komuta Konseyi yürütür. Ana karargah Komutanlığı. günlük toplantıtekmil düzeni içinde çalışır. Gerektiğinde Komuta Konseyi’nin üçte iki çoğunluk kararıyla HPG Meclisi zamanından önce de toplanabilir. yılda bir kez toplanarak Komuta Konseyi de dahil HPG’nin tüm tayin. Salt çoğunlukla gerçekleştirilen yıllık toplantı ardından. altı ayda bir Genel Komutanlığın denetiminde olağan toplantısını yapar. Tayin-terfide kişinin ideolojikpolitik formasyonu. HPG Meclis ve Komuta Konseyi’nin 330 . Taktik belirleme ve çalışmalarını denetleme. Komuta Konseyi. 3. Meclis’in yıllık toplantısında onaya sunar. taktik ve planlamasını görüşür ve karara bağlar. moral ve vicdan durumu. yürütme ve denetim gücü. en az beş kişilik HPG Meclis üyesinden oluşur. ordunun iç sorunlarını. HPG’nin bütün çalışma sahalarını ve bölümlerini içerecek bir karargah biçiminde örgütler ve çalışır. mücadele azmi. HPG Meclisi’ne karşı sorumludur. 4. Meclis’in toplanmadığı dönemlerde yaptığı tayin ve terfileri. Faaliyetleri hakkında HPG Komuta Konseyi’ne sürekli ve düzenli rapor ve bilgi sunar. çizgide netliği.Genel Komutan ile birlikte en az üçü Komuta Konseyi üyesi olmak üzere. bağlılığı. planlama kabiliyeti. tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır. Genel Komutanlık gerekli gördüğünde bu süreyi kısaltabilir veya koşulların elvermediği olağanüstü durumlarda en fazla üç ay uzatabilir.

Ana karargah Komutanlığı bütün alt karargahlardan rapor alır. Düzenli bir arşiv sistemini geliştirir ve bunun örgütsel tedbirlerini alır.Basın-yayın malzemelerinin düzenli dağıtımını yapar. CMUHABERE-İRTİBAT: HPG içinde haberleşmenin yöntem. dergi vb. Gerekli görülen hallerde müfettişlik kurumunu örgütler. Bütün askeri çalışmaları yürütmekle yetkili ve görevlidir. inceler ve gerekli talimatları hazırlayarak ilgili karargahlara verir. yöntemlerle yerine 331 . Kendi altında kol komutanlıkları ile saha ve eyalet karargahları bulunur.aldığı kararları uygulama ve takipçisi olma faaliyetlerini yürütür. HPG güçlerinin kültür düzeyinin yükseltilmesi için radyo. savunma güçlerinin bütün raporlarını ve resmi örgütsel iç yazışmalarını kayda geçirir. yayın çalışmaları yürütür ve yönlendirir. B . A. savaş muhabirleri sisteminin çeşitli yöntem ve araçlarını geliştirir. Askeri bildiri çıkartır. araç. kurye sistemi vb. kararlarını pratikte uygular. aşağıdaki bölümler şeklinde kendisini örgütler ve çalışır. Ana karargah Komutanlığı. Ana karargah Komutanlığı. gerilla mücadelesinin gelişiminden gerçekçi bir biçimde haberdar etmek ve bu ilke ile kitleleri mücadele atmosferine çekmek amacıyla çalışma yürütür. şifreli yazışma. gereç vb. düzenli sicillerini tutar.ARŞİV-SİCİL: HPG’nin örgütsel yaşamını ve savaşın gidişatını belgelemek için.BASIN-YAYIN: Kitleleri. sorunlarını uygun koşullarda çözümleyen ve gerilla gücünün irtibat-haberleşmesini gerçekleştiren bölümdür. karar tasarıları için görüşlerini sunar. her kişiye ait bir dosya oluşturur. telli-telsiz araçlar kullanma. HPG’yi örgütleyen ve komuta eden en üst kurumdur. Bu görevleri. İki yılda bir gerçekleştirilen konferansın hazırlıklarını yapar.

ELOJİSTİK VE İSTİHKAM: HPG’nin silah. Bu bölüm. DTEKNİK-ARAŞTIRMA: Meşru savunma güçlerinin teknik donanımını belirleme ve temin etme. düşmandan ele geçirme ve olanaklar ölçüsünde uygun üretim faaliyetlerini örgütleyerek temin eder. Ülke genelinde yapılan muhaberelerde düşmana bilgi sızmasını önler. Çeşitli düşman güçleri hakkında gerekli bilgileri elde ederek düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütmek gibi görevleri yerine getirir. Gizli tünel. sağlıklı ve sistemli kullanılması için çalışır. Bu konuda sıkı denetleme yapar. Örgüt içi istihbarat faaliyeti geliştirmez. gücü oranında bu konuda halka da 332 . stratejik ve taktik istihbaratı yürütür. giyecek. yetiştirme ve görevlendirme yapma gibi görevleri yürütür. İhtiyaç duyulan bu malzemelerin korunması. cephane. F. karşı teknik ve tedbirlerin geliştirilmesini sağlama. teknik araçların kullanımı için gerekli eleman bulma. bakımı. teleferik ve köprüler kurar. istihbarat hakkında eğitim ve notlar hazırlar. Haberleşme yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi. istihbaratçıları eğitir. Üs alanlarında yeraltı inşaat çalışmalarını yürütür. Dış istihbarat. Bunları halka dayanma. barınma vb. GSAĞLIK: HPG içinde sağlık sorunlarını çözümleyen. ulaşım. gerekli istihbarat ağını örgütler ve yürütür.getirir. düşman tekniği hakkında bilgi toplama.ASKERİ İSTİHBARAT: Düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütebilmek için. depolanması ve kullanımını uygun biçimlerde gerçekleştirir. ihtiyaçlarını karşılayan bölümdür. yiyecek. askeri-sivil olarak eğittiği güçleri görevlendirir ve yönetir. İhtiyaçlara göre teknik imkanlar yaratarak teknik eleman ve muhabereci eğitir.

HPG Meclisine bağlı olarak yapılandırılan HPG Yüksek Askeri Mahkemesi.yardımcı olan bir bölümdür. merkezi bir bütçenin oluşturulması ve değerlerin korunup gelir kaynaklarının doğru işletilmesi. Bu konuda güçlerin asgari eğitimi için çalışır. İHALKLA İLİŞKİLER: HPG’nin kitle çalışmalarının temel hedefi. HPG III. Bölge Askeri Mahkemeleri ve platformlardan oluşur. MADDE: HPG Yargı sistemi. HPG’nin kendi ihtiyaçlarının karşılanması. Ancak bu tabanı gereken ihtiyaçlar ölçüsünde geliştirir. kayıtların üstten alta doğru düzenli olarak tutulması. görevli birimlerin merkezden denetlenmesi. kitleler içinde illegal sivil savunma teşkilatlarını geliştirmektir. J. araç-gereç vb. ihtiyaca göre sağlıkçı yetiştirerek savaşçılara ilk yardım konularında gerekli eğitimi aksatmadan verir. HPG. serhildan hareketine katılmaya teşvik eder.HPG YARGI SİSTEMİ: 1. savaşçı alımı ve aktarımı. böyle bir çalışmanın yürütülmesi için diğer siyasal çalışma dışında kendine bir örgütsel taban yaratır.MALİYE VE EKONOMİ: Bütün gelir-giderlerin merkezileştirilmesi. Bunu sürekli geliştirmeye çalışarak sağlık sorunlarının daha yetkin çözümlenmesini esas alır. kurye ve istihbarat çalışmaları bu tabana dayanır. 2. H. geliştirilmesi ve yaratılması görevlerini yürütür. Konferansı tarafından kabul edilen Yargılama ve 333 . İç ve dış imkanları kullanarak bunları birliklerin ihtiyacına göre örgütler. Geniş kitleleri ise siyasal mücadeleye. MADDE: HPG Yargı sistemi. Uygun biçimler ve alanlarda hastane ve tedavi yerlerini kurarak gerekli sağlık görevlisi. temin eder.

3. 4. Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmamızın amaç ve ilkeleri doğrultusunda. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. 5. Bölge Askeri Mahkemeleri eyalet konferansları ya da yapının salt çoğunluk onayı ile seçilir. 6. 5. Pratik uygulamalarda HPG Meclisi’nin pratik uygulayıcısı olan Komuta Konseyi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumunun aldığı kararlara itiraz mercii. HPG Meclisi’dir. Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. 7. Bölge Askeri Mahkemeleri’nin aldıkları kararların itiraz organı. yargı sisteminin en üst karar ve hukuki denetim organı olarak idari ve hukuki işleyişi düzenler. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. Ceza Yönetmeliği’nde Özel Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan suçların yargılamalarını gerçekleştirir. HPG KOL KOMUTANLIKLARI: A. MADDE: HPG Yargı sistemi. 8. HPG Konferansı’nda seçim yöntemiyle belirlenir. genel işleyiş ve savaş esasları temelinde HPG ve YJA STAR 334 .Ceza Yönetmeliklerine göre örgütsel ve iç işleyişini düzenleyerek yargılamaları gerçekleştirir. YJA STAR KOMUTANLIĞI: Özgür Kadın Birlikleri (YJA STAR ) HPG saflarındaki kadın gücünün iradesini temsil eder. Ceza Hukuku Yönetmeliği’ndeki esaslara göre uygulanır. MADDE: Cezai yaptırımlar. MADDE: Bölge Askeri Mahkemeleri’nin idari ilişkilerini yargı yönetmeliği belirler. Yüksek Askeri Mahkeme kurumudur. HPG Meclisi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur.

özgünlüğünü ve iç işleyiş esaslarını belirleyecek iç yönetmeliğini düzenler.Yönetmeliği çerçevesinde kendini düzenler ve çalışmalarını yürütür. Bağlı bulundukları komutanlıkların ve YJA STAR üst komutanlığının onayından geçer. HPG Ana karargah Komutanlığı ve alt karargahlar bünyesinde kendisini üçlü yönetimler biçiminde örgütler. 7. emir komuta zinciri doğrultusunda hareket eder. Olağanüstü koşullarda. YJA STAR. 4. YJA STAR. 3. 1. Ana karargah Komutanlığı içinde. yaşamsal faaliyetler. HPG örgütlenmelerinde kadın gücünün bulunduğu alanlarda en az üçte bir oranında temsil gücüne ulaşır. Ancak tüm örgütsel. eylem ve hareket konusunda her kadın birliği bağlı bulunduğu karargahın denetim ve perspektifinde. 5. 335 . Ana karargah Komutanlığı içinde ve buna bağlı olarak üstten alta kadar tüm savaş sahalarındaki komutanlıklarda yeterli temsilini bulur. 6. Görev. görevden alınmayı gerektiren durumlarda kurmaylıklar tarafından ilgili kadın komutanın görevi dondurularak YJA STAR Komutanlığı’na bildirilir ve onun inisiyatifine bırakılır. Genel eğitim sürelerinin dışında özün eğitimlere mutlaka yer verilir. 2. kurmaylık örgütlenmelerinde de sürekli esas alınır. YJA STAR Komutanlığı şeklinde kendisini örgütler. Bölük ve daha üst tayin-terfiler Genel Komutanlığın onayına sunulur. YJA STAR. Bu oran. Bütün kadın gücünün tayin-terfi. görevden alma hususları üstten alta kadar YJA STAR komutanlıkları tarafından yapılır. kendisini örgütler ve çalışmalarını yürütür. özgün eğitim ve toplantılar YJA STAR ve ona bağlı komutanlıklarca gerçekleştirilir.

9. Sivil yaşamdan kopmayan. örgütlenme ve istihbaratı hazırlar. eğitim. yine kendi alanlarındaki düşman 336 .politik alanda yetkinleşmiş. Ana karargah Komutanlığı’nın onayına sunularak gerçekleştirilir. Mücadelemizin ihtiyaç duyduğu tüm askeri çalışmalarda görev yürütür. ÖZ SAVUNMA GÜÇLERİ KOMUTANLIĞI: Öz Savunma Güçleri örgütlenmesi. Kadın gücünün çoğaltılıp azaltılması saha komutanlıklarıyla tartışılıp. Önderlik çizgisinde kararlaşmış. profesyonel. eylem kuvvetleri olarak örgütlendirilirler. ideolojik. ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI: HPG’de bir kol olarak örgütlenen Özel Kuvvetler. savaş durumunda ise sabotaj. karma birlik sorumluluğu vb. savaş sanatında yetkinleşmiş. bölge komutanlıkları. Kadın komutasında var olan tecrübe ve yeteneğin geliştirilmesi için cephe. askeri alanda savunma çizgisini kavrayan. yerleşim alanlarının özelliklerine ve üstlendikleri görevlere uygun. hareket kabiliyeti ve vuruş tarzı yüksek olan kadrolar yetiştirir. Kadın gücünün üslenmesi.8. Keşif ve istihbarat . 10. Özel Kuvvetler Komutanlığı. Kadroların yetişmesi için gerekli altyapı. çalışmalarının bir gereği olarak kendi iç yönetmeliğini uygular. gibi çeşitli biçimlerde görevlendirilir. suikast ile temel alan kuvvetlerine destek olma. onların eylemlerine iştirak etme. genel saha güvenlik sistemi dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu kurum çalışmalarını direkt genel komutana bağlı yürütür ve faaliyetlerinde Komuta Konseyi’ne karşı sorumludur. gizli güç olarak çalışan. B. uygulayabilen. yerel güçler olarak örgütlendirilen halkın yerel savaşçı güçleridir. C. Bu güçler dar ve sıkı örgütlenmiş hücrelerden oluşur.

askeri eğitimlerini geliştirmek için askeri ve siyasi okullar açar. tarz ve yöntem hakkında öneriler geliştirir. 6. Her karargah. Çalışmalarını karargah düzeni ile ana karargaha bağlı olarak yürütür. Akademiler Komutanlığı. komuta kademesini yetkinleştirmek ve kadronun becerilerini ve cins bilincini geliştirmek için her zaman eğitimi yeterli kılar. takım. Bütün bunların gerektirdiği kitap. eğitim programları hazırlayarak yürürlüğe koyar. Bununla birlikte ihtiyaca ve alanın koşullarına göre sayının belirlendiği geniş bir yönetim oluşturulur. broşür. Yeni teknik gelişim ve taktik açılımlar hakkında komuta kademesine dönük zaman zaman seminerler verir. Bunun için uzmanlaşmanın sağlandığı askeri akademi. ANAKARARGAHA BAĞLI TEMEL ALT KARARGAHLAR: HPG bütün parçalarda saha. Alt karargahlar üçer kişilik koordineler halinde ekip tarzında çalışır. siyasi. bölük ve Güney sahasında tabur biçiminde örgütler. Her alt karargah. kadın akademisi ve ideolojik okullarını açar. kendi güçlerini tim. Kadroların ideolojik. aynı zamanda tüm HPG’de eğitim niteliğinin gelişmesi için dokümanlar hazırlar. bildiri araç ve gereçlerini hazırlar. D. eğitim programlarını oluşturur ve eğitim niteliğinin gelişmesi için rolünü oynar.kuvvetlerini vurup yıpratma gibi görevleri gerçekleştirirler. Halkın savunma bilincini geliştirmek için çaba harcar. üçü koordine olmak üzere en az yedi kişilik karargah yürütmesiyle alan güçlerinin sevk ve idaresini yapar. eyalet ve kol komutanlıkları biçiminde kendisini örgütler ve gücünü mevzilendirir. AKADEMİLER KOMUTANLIĞI: HPG’nin bütün eğitim faaliyetlerini örgütleyip yürütmekten sorumludur. Ana 337 .

Taburlar ise ikişer veya üçer bölükten oluşur. 7. HPG birliklerini. Bir takımda sabotajcı. suikastçı. Bu birlikler yapılarına. Temel gerilla birlikleri olarak en küçük birim üç ile beş kişiden oluşan timdir. Bir tim üç ile beş kişiden oluşur. hareket alanlarına ve görevlerine göre saha. duruma göre orta otomatikçi ve sağlıkçı bulunur. takım. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: HPG birlikleri sivil savunma. 8. bölük ve tabur biçiminde örgütler. Bölükler ikişer veya üçer takımdan oluşur. Bir takım iki veya üç timden oluşur. bölük ve tabur sıralamasına göre büyür ve düzenlenir. bölümlere ayrılmış kuvvetlerden oluşur. Birliğin düzeyi büyüdükçe iç örgütlenmesini oluşturan bu bölümler daha açık ve gelişkin bir biçimde örgütlenir ve birlik belirgin bir örgüt düzeni içinde çalışır. Koşullara göre bu düzende azaltma veya çoğaltma olabilir. görevin niteliğine göre iyi eğitilip örgütlendirilmiş temel savaş birimidir. bölgesel ve merkezi düzeyde örgütlenir ve çeşitli büyüklükteki kuvvetlerden oluşur. Tim.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ: Her HPG birliği. Sırasıyla takım. Gerilla birliklerinin düzeni üç-üç’lük sisteme göre gelişir.karargah komutanlığı tarafından verilen talimat ve perspektifleri yerine getirir. alan koşulları ve ihtiyaçlara uygun tim. Ana karargah örgütlenme sistemine göre kendi karargahını örgütler ve ihtiyaca göre gerekli kurumlaşmalara gider. eyalet ve kol komutanlıkları emrinde örgütlenir ve faaliyet yürütürler. 338 . kendi düzeyine göre donanmış.

Tabur komuta sistemi. Komutan: Meşru savunma çizgimizi özümseyen. Tabur komuta sisteminde en az iki YJA STAR yönetim üyesi yer alır.9. bölük komutanları ve eğitmenden oluşur. Takım komuta sistemi. yetenekleri ve çalışkanlığı ile yoldaşlarının ruh ve moral kaynağı olmasını bilen devrimci militan bir kişidir. Bölük komuta sistemi. yönetici özellikler taşıyan. tabur komutanı ve bölük yönetimlerinden oluşur. taktiğe göre planlama ve uygulama gücüne sahip olan. Yönetmelikte belirlenen esasları uygulamayan ve 339 . politik ve pratik öngörülü. düzenlenmesi ve uygulanmasının yönetiminden sorumludur. inisiyatifli. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ: Komuta düzeni beşli sisteme göre oluşturulur. Üstün talimatları doğrultusunda birliğin yürüteceği tüm askeri harekatların planlaması. Birliğin sevk ve idaresinden sorumludur. bölük komutanı ve takım komutanlarından oluşur. Bölük geniş komuta yapısı bütün komutanlar ile bölük eğitmeninden oluşur. bir takım komutanı ve tim komutanlarından oluşur. kararlılığı. savaş sanatından anlayan. hızlı karar ve emir verme gücüne sahip. saygınlığı. alçak gönüllülüğü. Birlik komutanı ve yardımcıların özellikleri ve görevleri şunlardır: a. Tabur geniş komuta yapısı. tabur komutanı. Ayrıca bölük eğitmeni de komuta sisteminin üyesidir. yaratıcı. Time tim komutanı komuta eder. demokratik yaşamı esas alan. canlılığı. Birliğin yerine getirmesi gereken görevlerin uygulanmasına bizzat öncülük eder. atak ve yüksek hücum ruhunu taşıyan.

yürüteceği tüm askeri faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasında komutaya yardımcılık yapar ve görevlerin hayata geçirilmesinde ikinci derecede sorumludur. yürütür ve dar yönetimde yer alır. Komutan Yardımcısı: Yukarıda komutan için belirlenen özelliklere sahiptir. Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan. Savaşçı Alma: Gönüllülük esasına göre olur. HPG savaşçısı. ihtiyaç duyulan birliklerde görevlendirilecektir. demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda. enternasyonalist. halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir. eğitimini. Komutanın görev dışı kalması halinde birliğin komutanlığını üstlenir. her birlik içinde zorunlu olmayacak. b. Birliğin sevk ve idaresinde. Birliğin karar alma ve uygulamalarında katılım sağlar ve katkı sunar. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı. Birliğin eğitimini düzenler. sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip. disiplinini yerine getirmeyen komutan görevden alınır. c. azimli. yiğit ve dürüst olan. Eğitmen. Toplum vicdanına. temel eğitime tabi 340 . her türlü zorluğu göğüsleyebilen. HPG’YE SAVAŞÇI ALMA VE ÇIKARMA a. 10. Eğitmen: İdeolojik-siyasi faaliyet görevlerini üstlenir. Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır. bilinçli. mütevazı. sağlık durumu gerillacılık yapmaya elveren kişi. demokratik özgür birey ahlaki ölçülerine uygun olan. mücadeleye fedaice katılan.birliğinin yaşamını. Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan.

Önderliğimizin geliştirdiği demokratik-ekolojik toplum paradigmasını kavramaya çalışmak. Gerilla saflarına katılan savaşçı. Kürt halkının özgürlüğü ve tüm dünya halklarının kardeşliği için. halkıma. HPG ÜYELERİNİN GÖREVLERİ: 1. demokratik bilinç. ordunun talimatları ve komutanın emirlerini yerine getirmek için tüm gücünü kullanmak. devrim şehitlerine. bayrağıma ve silahıma bağlı kalacağıma dair insanlık onurum ve şerefim üzerine ant içerim. HPG yönetmeliğini okumuş ve kabul etmiş demektir. Başkan Apo’ya. Kürt ulusal sorununun demokratik çözümü. sakatlık vb. YEMİN: Kürt halkı üzerindeki her türden egemenliğe ve yerli gericiliğe karşı demokratikekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasının yaşamsallaşması amacıyla. b. sağlık. HPG’den çıkartmalar Ana karargah Komutanlığı’nın onayı ile yapılır. askeri çalışmalardan çıkartılır ve imkanlar ölçüsünde mücadelenin değişik alanlarında değerlendirilir.tutularak aşağıdaki yemin ettirildikten sonra ordu saflarına alınır. her türden egemenliğe karşı meşru savunma çizgisi temelinde halkımızın demokratik mücadelesini yürütmek ve ulusal demokratik haklarını savunmak. HPG’de kalamayacak kadar suç işleyenler atılır. 341 . Çıkartma: Gerilla hareket tarzını ve temposunu ağırlaştıran. Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmekle yükümlüdür. başarıya inanç ve öz disiplin ile meşru savunma çizgisi temelinde kanımın son damlasına kadar savaşacağıma. nedenlerden kaynaklı askeri birliklerde kalamayacak durumda olanlar.

çevreyi korumak ve temiz tutmak. onurunu ve namusunu korumak. bütün gelişme ve olaylardan komutanını haberdar etmek. fedakar. iyi ilişkiler kurarak halkın güvenini kazanmak. Apocu fedai ruhunu kendisinde yaratmak ve yaşamsal kılmak. coşkulu. her türden tahakkümü içeren hiyerarşik zihniyetle mücadele etmek. 6. disiplin ve yönetmelik kurallarının eksiksiz uygulayıcısı olmak. kararlı bir yaşam ve mücadele sürdürmek. Şehit ve yaralı yoldaşlarına sahip çıkmak. cesur. 342 . halka karşı saygılı olmak. savaş arkadaşlarına bağlı ve onlara karşı açık olmak. Kendisini ideolojik. hatalar karşısında tavizsiz. Demokratik yaşam. 10. disiplinli. 4. politik ve askeri olarak eğitmek. İnsanı doğadan koparan. Ekolojik bilinçle yaşamak. eleştiri-özeleştiriyi uygulamada cesur davranmak. halka yardım etmek. 9. canın.2. şehit ve yaralı yoldaşlarını savaş alanında bırakmamak. 3. Dönem görevlerine ve günlük faaliyetlere aktif olarak katılmak. birliğini her türlü düşman tehlikesine karşı korumak. zamanını doğru kullanmak. zihniyet ve vicdan devrimini kendisinde geliştirmek. birliğin sırlarını gizli tutmak. mücadele kazanımlarının ve yarattığı değerlerin koruyucusu olmak. Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasını meşru savunma temelinde yaşamsal kılmak. 5. Halkın malını. eğiterek mücadeleye çekmeyi esas almak. bunu pratiğinde ve eyleminde daha profesyonel olarak temsil etmeye çalışmak. 8. 7. doğaya zarar veren her türden doğa karşıtı faaliyetlere karşı mücadele etmek. Askeri bilim ve kültür temelinde gerilla taktiklerini kavramak.

Yaralanma vb. Ailesinin ihtiyaçlarının karşılanmasında olanaklar ölçüsünde bağlı bulunduğu karargahtan yardım isteme hakkına sahiptir. 8. Eleştiri.11. Görevinde başarılı ve yaşamda disiplinli olması halinde ödüllendirilebilir. 11. cephanesini uygun kullanmak. kendini savunma ve bu hakkı kullanmak üzere ilgili kurumlara baş vurma hakkına sahiptir. Silahını temiz tutmak. 3. Toplantılarda ve eylem planlarının tartışılmasında eleştiri geliştirme. 9. 4. Terfi etme ve ordu kademelerinde sorumluluk alma hakkı vardır. 2. öneri sunma ve kararlarda oy kullanma hakkına sahiptir. bireysel yeteneklerini geliştirme amacıyla mevcut olanaklardan yararlanabilir. HPG ÜYELERİNİN HAKLARI : 1. 7. görüş ve planlarını birlik ve daha üst komutanlarına iletebilir. 12. HPG saflarında tüm komutan ve savaşçılar eşit haklara sahiptir. Bir savaşçı maruz kalacağı her türden haksızlık karşısında kendisini yargı yönetmeliği çerçevesinde savunma hakkına sahiptir. eleştiri yapma. 10. Demokratik haklarını kullanma. birliğin tüm araçlarını çok iyi koruyup kollamak. Kendini ideolojik. ordu imkanlarından yararlanarak yaşamını idame edebilir. 6. 343 . Yoldaşlarına her konuda yardımcı olmak ve moral vermek. Mücadele içinde daha etkili hizmet sunmak için. durumlarda birlik yaşamı ve savaş dışı kalması halinde. politik ve askeri olarak geliştirmek için mevcut eğitim imkanlarından yararlanabilir. 5. görüş.

Her komutan yapılacak görevler hakkında kendine bağlı güçlere yerinde ve zamanında gereken emir ve talimatı vermek zorundadır. Emir-Talimat Düzeni: HPG’de demokratik merkeziyetçi işleyiş esastır. kendine bağlı güçlerin komuta görevini emir ve talimatlarla yerine getirir. Demokratik yanın uygulanma biçimi ise toplantılar. Her HPG komutan ve savaşçısı. Emre itiraz olmaz 2. Talimat: Daha geniş ve daha fazla görevi yerine getirmek için. Merkeziyetçiliğin uygulama biçimi emir talimat düzenidir. kararın alınmasında her ordu mensubunun katılımını sağlama. Her düzeydeki komutan. Bunu yapmayan komutan görevini yapmamış sayılır. Emir: Herhangi bir görevi yapmak üzere verilen kısa ve öz buyruktur. Tekmil: Günlük faaliyetlerin kısa değerlendirmesini yapar. görüş alışverişi. görevin nasıl yerine getirileceğinin perspektifini içeren buyruktur. keyfi ve kendine göre talimat geliştiremez. komutanın seçimi. devrimci yaşam ahlakına.3. Tekmil Rapor Düzeni: Aşağıdan yukarıya doğru yapılan çalışmalar hakkında komuta kademesini bilgilendirmeyi içerir. 344 . BÖLÜM HPG’NİN İÇ İŞLEYİŞİ : 1. Bir komutan. Yapılan bir görev veya bir faaliyet hakkında sorumlu komuta kademesine verilen kısa ve öz bilgidir. aldığı emir ve talimatı yerinde ve zamanında mutlaka yerine getirmek zorundadır. örgüt ilkelerine uymayan. her türlü öneri ve eleştiri geliştirme biçiminde olur.

Rapor: Daha geniş bir süreyi kapsayan çalışmalar hakkında ortaya çıkan sonuçların. hem birimsel olarak yazılı rapor sunar. Emir ve tekmiller mümkün olduğunca kayda geçirilmekle birlikte sözlü olarak iletilir. kendi komutası altındaki komutan ve savaşçılarla yoldaşlık ilişkilerini resmiyet ölçüleri çerçevesinde. Ayrıca belirlenen süreler dahilinde. Birlik raporları. çalışmaları hakkında tekmil verir. birlik yapısının onayından geçirildikten sonra üste sunulur. Her komutan. Tüm HPG komutan ve savaşçıları iradeli özgür demokratik birey ve ilişki tarzını esas alır. yürütülen çalışmalar hakkında bağlı olunan komutanlığa hem bireysel. Her HPG birliği. emir veren kuruma mutlaka tekmil verir. kendisine verilen her emri yerine getirdikten sonra sonuçları hakkında. temel bir görevini yerine getirmemiş sayılır. rapor hazırlamayan ve gereken yere ulaştırmayan alt örgüt. 345 . Ast-Üst İlişkileri: Ast-üst ilişkileri komutan ile savaşçılar ve yine değişik düzeylerdeki komutanlar arasındaki ilişkiyi ifade eder. Eğitici olmayan. Belirlenen zamanda düzenli tekmil vermeyen. çalışma tarzı ve yönetim esaslarına göre düzenlemek zorundadır. disiplini zayıflatan ve resmiyeti aşındıran ilişki biçimleri suç oluşturur. HPG’nin tüm komutan ve savaşçıları yılda bir kez HPG Ana karargah komutanlığına rapor yazar. toplantı ve yaşamda herkes eşit haklara sahiptir. belli bir yorumla birlikte üst komuta kademesine sunulduğu kapsamlı bilgilendirmedir. 3. Rapor ve talimatlar ise mutlaka yazılı olmak veya kayda geçirilmek zorundadır. Eğitim. bağlı bulunduğu komutanlığa. açık ve geliştirici içerik taşımayan. Her HPG komutan ve savaşçısı.

özeleştiri geliştirme ve herkesin düşüncesini rahat bir şekilde dile getirme hakkı vardır. 45 günlük tabur sistemine göre yürütülür. Bu disiplin. yürütülen bütün faaliyetler değerlendirilir. örgüt sorunlarının tartışılıp kararların alındığı ve çözümlerin üretildiği platformlardır. Toplantı Sistemi: Toplantılar. Disiplin: Disiplin. yürütülen faaliyetlerin. Toplantılar demokratik bir işleyişle yapılır. Buna riayet etmeyenler suçlu sayılır. Komutan ve savaşçıların. Bu toplantılarda eleştiri yapma. HPG birlikleri ve birlik yönetimlerinin belli aralıklarla veya ihtiyaç duyulan hallerde sistemli bir şekilde bir araya geldikleri. yürüttüğü faaliyetler hakkında yapısına faaliyet raporunu sunar. Toplantı sistemi. esas olarak sahip olduğu devrimci askeri disiplininden alır. disiplin kuralları ve yönetmelik ilkelerine eksiksiz uyma yükümlülüğü vardır. Savaşı başarılı bir şekilde yürütebilmek için birlik yaşamında askeri disiplinin uygulanması şarttır. ordu iç düzeninin temelidir. işbirliğini güçlü kılar ve halkın güvenini arttırır. Toplantılarda ileriye yönelik plan ve programlar geliştirilir. haftalık tim. eylemini. savaşım gücünü. Komutan. 346 .Komutan kendi astlarının bütün sorunlarına çözüm bulmak ve bunu sağlayan bir ilişki düzeni içinde olmak zorundadır. Ayrıca eğitim ve tartışma toplantıları. birliğin çalışmasını. Toplantılarda. 15 günlük takım. aylık bölük. HPG’nin disiplini özgür iradeye ve demokratik kuruluşçu inşaya dayanan askeri kuralların bütünüdür. eylem sonrası değerlendirme toplantısı mutlaka yapılır. Bu açıdan da toplantıya hazırlıklı gidilir. 4. HPG. günlük tekmil. 5. savaş durumlarında her eylem öncesi planlama.

Eleştiri. 7. Komutanın kendisine yapılan eleştiriye karşı yetkisini kullanarak tepki göstermesi. alttan üste kadar tüm 347 . geliştirmenin en temel yöntemi olarak zamanında ve doğru uygular. eğitimi ve kişiyi geliştirmeyi esas alır ve yoldaşlık ilişkilerine uygun olarak yapılır. Her HPG komutan ve savaşçısı eleştiri yapmada olduğu kadar. hatalara ve kayıplara yol açan yanlış anlayış ve alışkanlıklara karşı duyarlı olmak ve hatalara karşı uygun biçimde sorumluluk duygusuyla toplantılarda eleştiri yöntemi ile mücadele etmek zorundadır. yetmezlik ve geriliklerinin kurtulup gelişmesinin özgür birey iradesinin açığa çıkmasını sağlayarak çizgiye girmesinin ve ordu içi demokrasinin gelişmesinin en etkili yöntemi eleştiri ve özeleştiridir. Özeleştiriyi kendini yenilemenin. Örgütsel sorunları eleştiri-özeleştiri ile çözmek esastır. Toplantıya kabul edilir mazeret göstermediği halde katılmayan üyeler hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır. yaptırımlara gitmesi suçtur. Eleştiri-Özeleştiri: Bireyin hata. 6. Her HPG komutan ve savaşçısı. HPG için gerekli komuta kademesi ihtiyacını karşılama amaçlı.Çeşitli düzeylerdeki ordu birlikleri ve yönetimleri belirlenen sisteme göre toplantılarını aksatmadan yapar ve her toplantının sonucunu yazılı olarak bağlı bulunduğu komutanlığa rapor eder. kendi hata ve yetmezliklerine karşı da radikal özeleştiri yapmada cesur davranır. Asılsız suçlamalarla kişiyi yıpratmak eleştiri kapsamı dışındadır ve suç teşkil eder. Toplantılar yönetmelik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir.Tayin-Terfi: HPG’de tayin-terfi en önemli çalışmalardandır. Bu nedenle ordu birliklerinin iç işleyişinde eleştiri-özeleştiri vazgeçilmezdir.

yürütme ve denetim gücü. çizgide netliği. Bunun için. moral ve vicdan durumu. Komuta Konseyi’nin onayından geçirilir. sınıf eğilimlerine hizmet eden ahbap-çavuş. tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır. aşiretçi. Acil durumlar. Bu konuya uymayan yanlış ve yüzeysel yaklaşımlar sonucu. 5. Tayin-terfilerde. bölgeci vb. kişileri esas alması gibi yanlış tutumlar suç sayılarak yönetmelik çerçevesinde uygulamalara gidilir. Üst tarafından onaylanmayan terfilendirme resmi değildir. Karargah koordineleri ise en az bir. Bölük ve üstü atamalar iki Meclis Toplantısı arasında HPG Komuta Konseyi’nin onayına sunulmadan resmileşemez.HPG mensupları içerisinde komuta ölçüleri esas alınarak yapılır. dürüstlüğü. 3. mücadele azmi. Ana karargah Komutanı en fazla 4 yıl görevde kalabilir. Bu tür aksaklık yaratan uygulamalar karşısında da zamanında uygulama ve tedbirlere gidilmelidir. Tayin-terfide kişinin ideolojik-politik formasyonu. 2. Profesyonel gerilla anlayışının oturtulmasında tayin-terfi çalışmalarına gerekli ciddiyet ve önemle yaklaşılmalıdır. mahalli. bireysel ve keyfiyetçi davranması. 1. 4. bağlılığı. aileci. herkesin kendine göre bir görevlendirmeye gitmesi. ölçülere izin verilmez. Tayin-terfilerde kendi ölçülerine göre yaklaşım veya sorunlarını başka alan ve kurumlara devreden yaklaşım içerisine girilmez. en 348 . Her terfilendirme bir üst kurumun onayından geçmelidir. ihtiyaçlar ve boşluklarda atanan komuta ise. planlama kabiliyeti. bu konuda kolektif değil. Tayin-terfiler HPG’nin resmi Meclis ve Komuta Konseyi toplantılarında ele alınıp karara bağlanır. belirlenen ölçüler yerine.

başka karargah koordinelerine tayin edilir. Görevden alınan komutanın. Bu süreleri tamamlayan komutanlar. takım komutanı. aldığı görevlerde istekli olmalı ve devrimci sorumlulukla yaklaşmalıdır. alınma sebebi kendisine ve yapıya gerekçeleri ile açıklanır. ucuz ve yanlış yaklaşımlar göstermekten kaçınılması gerekir. tabur komutan yardımcısı sistemine göre yapılır. takım. Sık sık görevden alma ve değiştirmenin yarattığı olumsuz sonuçların bilinci ile bu konuda kolay. Yıllık toplanan HPG Meclisi bütün koordinelerin tayin durumunu gözden geçirme ve yeniden tayin etme inisiyatifine sahiptir. 13. 8. bölük komutan yardımcısı. bölük. yine görevden almanın gerekçelerini gidermedikçe. Bir HPG gerillası en fazla dört yıl bir alanda çalışabilir. 349 . 7. 14. tabur) yılda bir kez yapının onayından geçirilir. Görevden almak tek çözüm değildir. 12. takım komutan yardımcısı. bölük komutanı. Yapının onay vermediği komutan görevde kalamaz. Alan yürütmeleri alanın genişletilmiş yönetim toplantısında onaydan geçirilir. Tayin-terfilendirmeler.fazla dört yıl aynı alanda kalabilir. HPG içerisinde savaşçıların çoğunluğunun istemediği komutan görevden çekilir ve durumu değerlendirmeye alınır. tekrar görevlendirilmez. 6. 9. 11. Bu süreler ihtiyaca göre en fazla bir yıl uzatılabilir. Tayin-terfide yardımcı olması için düzenli sicil sisteminin geliştirilmesi esas alınır. 10. Görevden alınan kişi. durumunda somut bir değişiklik tespit edilmedikçe. Kişi. tecrübe ile desteklenmesi esas alınır. tim komutanı. Tüm komuta (tim. tabur komutanı.

Tablo-1 : ÖRGÜTÜN 2003 YILI İÇERİSİNDE HPG 2.M.KONFERANSI’ NDA ALMIŞ OLDUĞU KARARLA SON YAPILANMASI407 HPG YAPILANMASI HPG-ÖZEL KUVVETLER YAPILANMASI GÜNEY ALANI KUZEY ALANI BEHDİNAN SAHASI DERSİM SAHASI BOTAN SAHASI KANDİL SAHASI AMED SAHASI BEHDİNA N SAHASI KOÇGİRİ EYALETİ BOTAN EYALETİ AMED EYALETİ SERHAT EYALETİ DERSİM EYALETİ MARDİN EYALETİ ERZURUM EYALETİ AMONO S EYALETİ 407 PKK/KONGRA-GEL. Anoni m. İ. Eğitim Serisi. s:302 350 .E. No: 6-2004.

KARADENİZ EYALETİ RESİMLERLE DAĞ KADROSU HAFTANİN EYALETİ GARZAN EYALETİ 351 .

Elindeki silahın nice insanların canını alacağını fark edemeyen bu çocuk. muhtemelen ölümün soğuk yüzünün yanı başında olduğunun da farkında değil… 352 .

Dağ kadrosunda yaşam. 353 . doğa şartlarıyla mücadele anlamına da gelmektedir.

Dağ kadrosunda zorlu yaşamın en çok hissedildiği dönem kış aylarıdır. Bu sebeple 354 . Dağ kadrosunda sabit bir yerleşkenin oluşturulması imkansızdır.

sürekli yeni kalacak yerler yapılmak zorundadır. Bu da teröristler için ayrı bir sorun ve problem olarak görülmektedir. 355 .

356 .

dağ kadrosunda bıkkınlık ve psikolojik sorunların oluşmasında önemli bir faktördür.Yokluk içerisinde yaşanan yaşama sıkıntısı. 357 . Nice ümitlerle ve hayallerle girmişti örgüte. özgürlüğü! ve devrimciliği! yaşayacaktı dağlarda… Oysa şu an sadece hayallerinin.

yalanlarla örülü bir hayatın ta kendisi olduğunu anlamakta. 358 . ama ne çare ki bu gayri-insani ortamdan kurtulmak. öldürülmenin bir diğer anlamına gelmekte. böylece kurtuluşun kapıları onun için kapanmış bulunmaktadır.

bilinmez ama içinde bulundukları örgüt bataklığının kendilerini nasıl bir çukura soktuğunu anlıyorlardır muhtemelen… 359 .Kazdıkları çukurun yakın bir gelecekte mezarları olacağının farkındalar mıdır.

360 . ve yukarıdaki durum bunun resmedilmiş halidir.Dağda yaşam çaresizliğin ve yokluğun ta kendisidir.

dağ kadrosuna çıktıktan sonra pişmanlığı en çok yaşayan kesimdir.PKK'da kadın olmak "öteki" görülmekle eş anlama gelmektedir. Hor görülen ve sürekli çalışan kadın militanlar. 361 .

Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka köyüne yapmış oldukları baskının fotoğrafları 362 .DAĞ KADROSUNUN KATLİAMLARI 24.11.1989 günü bir grup PKK militanının.

1992 günü saat 22.22.06.00 sıralarında Batman ili Gercüş İlçesi Seki Köyüne uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırı düzenleyen 50-60 kişi 363 .

05.oldukları tahmin edilen bir grup PKK teröristinin yapmış oldukları katliam 24.1993 günü kalabalık bir silahlı PKK grubunun Bilaloğlu köyü yakınlarındaki Çevrimpınar yol ayrımında Elazığ-Bingöl 364 .

karayolunu kestikleri. durdurdukları araçlarda bulunan yolcuları indirdikten sonra izinden dönen ve kıt’alarına gitmekte olan erbaş ve erlere yönelik yapmış oldukları katliam. 365 .

Köy meydanında kurşuna dizilen ve evleri ateşe verilen 33 vatandaş hayatını kaybetti. 5 Temmuz 1993' te Başbağlar köyünde yaşanan canice bir terör saldırısıyla sarsıldı. 366 .Türkiye.

dağ kadrosundaki teröristlerin insani vasıfları yitirdiklerini resmetmektedir.24.10.1987 Mardin Midyat Bayburt Köyleri Efeler Mezrasında gerçekleştirilen katliam. 367 .

10.1990 Şırnak Güçlükonak Çevrimli Köyünde yaşanan katliam.06. PKK terörünün halka yönelen yönünü göstermektedir. 368 .

Terörizm. 2002 Alkan Necati. Şam–1994 369 . 1987. Usak Yay. Yeni Forum Yay. Ankara. Sedat Bal.2006 Bayık. Bilgi Yay. no:3 Aydın Ahmet. 1992 Laçiner. İstanbul. Türkiye İş Bankası Yay.. Psikolojik Harekât. İhsan.05. Ankara. TEMUH Yay.). PKK Tarihi.. Ankara. Çılgınlıktan Sağduyuya. Ankara. İtirafçılar Anlatıyor. Filistin Meselesi ve Arap–İsrail Savaşı. Demokrasinin Sonbaharı 1977– 1978. Abdülkadir.com erişim tarihi:12. Yasaklamanın Psikodinamiği. Abdullah Öcalan ve PKK Kiyap Yay. Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği.2006 Arcayürek. Ankara. TEMUH Yay. İstanbul. yayınlanan internet sitesi: www.KAYNAKLAR Kitaplar ve Makaleler Alkan. Gençlik Ve Terörizm. Kürtler.(Der.. Cüneyt.stradigma. Fahir. 1985 Armaoğlu. Cemil. Necati. 1994 Aygan. 1998 Alkan Necati.

Karacan Yay. Türkiye Günlüğü. 1992 Bölücü Buldan. 12 Eylül. Emre Yay. Şubat 1999.. Alberto Gerilla Nedir? (150 Preguntas Para Un Guerrillero". Nevzat. İsmet. Tekin Yay. İstanbul.. Özal Döneminde Terör. İstanbul. Mehmet Ali. Saat:04.1996 Bölügiray..Bayo. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası. PKK’de Kadın Olmak. Apo ve PKK. Doğan Yay. 14 Temmuz Yay. PKK Üzerine Düşünceler Özgürlüğün Bedeli. Apo’nun Ayetleri. Necdet. Hangi PKK. 1999 Çabuk.. 2004 Edilmiş Kendimi Genç Şiddet. 370 . Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi. Naci. Cihan . Doz Yay.1992 Bostancı.Kürtçülük. Mehmet Ali. Hasan. Kimse Kızmasın Yazdım..2005 Beşikçi.00. Bozdağ. Estetize Mephisto Kitapevi. İstanbul. Çürükkaya .Selim..Doğan Yay. İstanbul . Ankara. İstanbul–1984 Birand. İstanbul. 2004 Birand. Osmanlı’nın Son Kahramanları. 1994. 2004 Cemal. "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla) Eriş Yay. Milliyet Yayınları. İsmail. Doz Yay. Bila Fikret.

Anı-roman.. Vo Nguyan. Erich. Ocak Yay.. Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo. (çev: M. Sıgmund. Halk Ordusu. Özgürlüğe Kaçış. (yayın yeri ve tarihi yok) Dökmen. BDS Yayınları. IQ Yay. İstanbul. Kitle Psikolojisi. Devrim de Devrim. 2000 Demirel Emin. Ankara. Nalân İçten) İstanbul. İletişim Çatışmaları Ve Empati.1979 Giap. İstanbul. 1990 Demirkıran Sami.1968 371 . (çev: Yurdanur Salman. (çev: Fromm. Ankara.Erdos). Olaylar-Belgeler-Hatıralar. Kamuran Şipal) İstanbul–1998 Cem Yay. Ahmet Cem. 1998 Demirkıran Sami. İstanbul–1994 Ersever. İhanetler Çemberinden Kurtuluş. Demirkıran Sami. Kamer Yay. 1996 Turan Yay. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı. Üçgendeki Tezgâh. PKK Ayaklanması.. İstanbul. Payel Yayınevi. İstanbul. 2005 Deniz Can.Debray.. Regis. 1996 Dilaram. Sistem Yay.. PKK. İstanbul. Aksu matbaası. Kipa Yay. Ürperten İtiraflar. Halk Savaşı. Ankara. 1993 Freud. Üstün.

1979 Giap Vo Nguyan. The PKK (İngilizce basımı). Umut Vakfı Yay. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler Toker Yay. Mukaddime. 1999 Göksu Turgut. İstanbul. Ernesto. Bolivya Günlüğü. Kalkan.. Guevera Ernesto Che. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri. Duran Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız. İstanbul.. Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez? isimli Çözüm Önerisi Raporu. İstanbul. 372 .. Özen Yay. 1966 Che Guevara... Halk Savaşının Askeri Sanatı.Giap.1996 Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele. Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973– 1992). 2005 Hoffer Eric.. İstanbul. Ankara. Seçme Eserler. çev: Mehmet Özsavaş.TDN Press. Ankara. 1992 Kahveci Adnan. Ankara. İm Yay. PKK. Yar Yay. 2006 Yay. 2000 Toplumsal Psikoloji. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. Turkish Daily News Yay. 1996 İmset. Vo Nguyan. Askeri Yazılar. 1989 Haldun. İbn-i. İsmet. Ankara. Dergâh Süleyman Uludağ. 1993. Aralık. Haz. Yöntem Yayınları. 1974 Gökalp Ziya. Kesin İnançlılar.. 1993 İmset İsmet. Yer Yayınları.

Vladimir İliç. 1996 Le Bon Gustavo. Eriş Yay. 1977 Köknel Özcan. 1997 Lenin. Toplum ve Gençlik (Çev. Polis Eğitim Merkezi Yay. 1996 Kurt Şahin. Metis Yay. 1969 Öcalan. Şengün. Altın Kitaplar Yay. Ahmet Taner.. Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız. Ümit Yay.4. Türkiye’de Etnik Ayrımcılık.–1967 Marighella Carlos. Seçme Yazılar Cilt.S. Hakkı. Abdullah. Hayat Yay... Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel . Mustafa. Bireysel Ve Toplumsal Şiddet. İstanbul..: Şükrü Keleş).. Ankara. 1972 Karasungur. Eriş Yay. İstanbul. 30 Eylül 1906.1996 Kışlalı. Kitleler Psikolojisi. Weşanen Serxwebun.Kaplan.1984. 1996 Kışlalı.. Ankara. Bilgi Yayınevi. Mehmet Ali. Gerilla. İstanbul. 373 . 1848 Devrimi. Öğrenci Ayaklanmaları. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat. Martin Goston. Ar-Tu Matbaası. Biz Ve Onlar. No:1.. 2005 Kılıç. Köln. Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma. Seçkin Yay. Proleteri Nr:5..1974 Kon İ. Gerilla Savaşı. Anadolu Yay..

1983 Öcalan.1999 Özkan. Kürdistan’da Zorun Rolü (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti). Kürdistan Devriminin Yolu. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu. Nihat Ali. Almanya. Londra. Şam. 1982 Öcalan. Bir Halkı Savunmak. Şam... Şam. Almanya.1989 Öcalan. Alfa Yay. Temmuz 1994 Çözümlemeleri. Örgütlenme Üzerine.1984 Öcalan. Ankara. Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz. Ankara.Öcalan. 1991 Öcalan.2003 374 . Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri. Ümit Yay. Şam. Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi.. 2004 Öcalan. ASAM Yay. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik. Dr. İdeolojisi Ve Yöntemi. Tuncay.1982 Öcalan. 2005 Pamukoğlu Osman. 1991 Özcan. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok. Şam. Abdullah.1994 Öcalan.

Perinçek, Doğu; Abdullah ÖCALAN ile görüşmem, Kaynak Yay, Şam,1993 Said Edward, Filistin'in Sorunu, Pınar Yayınları, İstanbul,1985 Sakık, Şemdin; Savaş Taktikleri Üzerine, 1993 Sakık, Şemdin, APO, İstanbul, 2004 Sakık, Şemdin, Şemdin Sakık’tan mektuplar, Marduk Yay., 2005 Şehirli Atilla; Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler, Burak Yay., İstanbul, 2000 Schein, Edgar H.Örgüt Psikolojisi, TODAİE Yay., (çev: Mustafa Tosun), Ankara, 1978 Silah Mehmet, Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi), Gazi Kitabevi, Ankara, 2000 Taser Pulat Y, Terör ve Demokrasi, Bilgi Yay., Ankara, 1999 Toker, Yavuz, Dilmaç Sabri, Psikolojik Harekât, EGM. İDB Yay. Tuğyan, Mehmet Ali, Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine, 2001 Türkdoğan, Orhan, Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği, Meyaş Yay., Ankara,1985 Türkdoğan Orhan , Doğu Ve Güneydoğu KabileAşiret Yapısı, IQ Yay., İstanbul,2005

375

TZU Sun, Savaş Sanatı, Form Yay. (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul,1987 Usal, A., Aslan Z., Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji), Barış Yay, İzmir, 1995 Zedung, Mao, Askeri Yazılar, Eriş Yay., 1966 Zedung, Mao, Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları, Sol Yay., Kasım, 1976, Zedung, Mao, Seçme Eserler–2, Eriş Yay., 1969 Zedung, Mao, Seçme Eserler–1 , Eriş Yayınları, 1965 Zedung Mao., Seçme Yazılar–2, Eriş Yayınları, 1968 Diğer Yayınlar Anonim PKK–1 1973–1979, EGM, İstihbarat Daire Başkanlığı Yayınları Ankara,1993 Anonim, Öcalan Davası- İddianame Anonim, PKK, Propaganda Grubu,İDB Yay., No:39, Ankara, 1995 Anonim, Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi, Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi, Ankara Başbakanlık Basımevi, 1982 Anonim, PKK–2, 1979–1984, İ.D.B.Yayınları. No:63 Anonim, Gn. Kur. Başk. Kara Kuv. Komt. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu, Ankara, 1986

376

Anonim, İç İşleri Bakanlığı, Jan.Gn.Komt., Eşkıya’nın Kullandığı Taktik,Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler, Ankara, 1984 Anonim, Kürdistan İşçi Partisi, Değerlendirme, E.G.M. Yayınları, Ankara,1984–1986 Anonim, PKK/KONGRA-GEL, İ.E.M. Eğitim Serisi, No:6, 2004 Anonim, Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili, Ankara: TEMUH, Psikolojik Harekât Şb. Müd. Anonim, Sol Terör Örgütleri Cilt 1–2, İ.D.B. Yayınları, No: 60 Ankara, 1997 PKK 4. Kongresine sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları İstanbul, 1993 PKK 1. konferansına sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları, İstanbul PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları,1978 PKK 1. Konferansına sunulan Politik Rapor PKK Askerlik Yasası, PKK MK Kararları, Lübnan ARGK Yönetmeliği, Şam–1986 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi, Weşanen Serxwebun, Köln, Aralık–1984, no:25, 3.Baskı Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984

377

Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu, Şam–1991 2. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, Genel Hükümler Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportaj (www.hpgonline.net/tr/dizi araştırma /index.html/18.12.2006) PKK Parti Tüzüğü, Diyarbakır–1978, Kuruluş Dönemi Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri, İsimli Broşür, Şam–1992 Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri, isimli PKK yayını, Şam–1991 Vietnam İşçi Partisi Tarihi, 1975 Yöntem yay. İstanbul– Eylem Genel

Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Kılavuzudur-III, 1977–78 THKP-C/HDÖ Komitesi, Eriş Yayınları – 1995

İhtilalin Yolu Bildirisi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, THKP,1971 Belgeseller Nobedariya Azadiye isimli örgüt eğitim yayını

378

Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12.11.06, saat 22.00 de yayınlanmıştır. Kanunlar 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu -1991 1982 Anayasası. Md.14–2 İHEB Md.10–30 Dergiler ANT Dergisi, 7 Ekim 1969 Yeni Forum Dergisi, 15 Eylül 1986, sayı 168 2000’e Doğru Dergisi, 13 Ağustos 1989 Serxwebun Dergisi Ağustos–1990 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 Kurtuluş Cephesi Dergisi, Eylül- Ekim 1998 sayı:45 Serxwebun Dergisi Ekim–1999 Yeni Forum, 1 Ağustos, sayı: 190. Ankara, 1987 Özgür Halk Dergisi (sayı:119–2001),Kişilik, Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3 Gazeteler Tercüman Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979

379

Milliyet Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979 Cumhuriyet Gazetesi, 6 Haziran1982 Cumhuriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Hürriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 20 Ağustos 1987 Hürriyet Gazetesi, 24 Ocak 1987 Milliyet Gazetesi, 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi, 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi, 30 Mart 1988 Milliyet Gazetesi, 26 Kasım 1989 Hürriyet Gazetesi, 28 Şubat 1990 Radikal Gazetesi, 26 Şubat 1999 Zaman Gazetesi, 17 Ocak 2000 Haber Vakti, 5 Aralık 2005 Hürriyet Gazetesi, 5 Şubat 2006 Milliyet gazetesi, 5 Mart 2007 Kullanılan Web Siteleri http://www.tatakademi.com

380

http://www.rojaciwan.com http://www.belgenet.com http://www.kurtuluscephesi.org http://flag.blackened.net http://www.ozgurpolitika.org http://www.libertarian.com, http://sozluk.sourtimes.org http://www.pkkgerçeği.com http://www.hpgonline.org http://www.abdullah–öcalan.com http://www.komaleciwan.com. http://arsiv.zaman.com.tr http://www.psikolojisayfam.com http://www.stradigma.com http://www.serxwebun.org http://www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm http://www.gundemimiz.com http://www.rizgari.com

381

panik-atak.http://www.gov.tdk.com/gerilla http://www.com http://www.net 382 .net http://www.pkkgercegi.antoloji.tr/ http://nedir.latinbilgi.

122. 243. 329. 16 Ali ÖMÜRCAN. 332 Ahmet Taner KIŞLALI. 162. 81. 115. 128. 160. 265. 17. 50. 325 12 Mart. 324. 263. 127. 129. 121. 235. 135. 264.İNDEKS 1 12 Eylül. 21 383 . 164. 234. 249. 80 Anayasa. 83 Abdullah Öcalan. 188. 6 2 27-28 Kasım 1978. 24. 152. 157. 81. 98. 130. 254. 262. 17 A Abdullah EKİNCİ. 134. 20 29 Temmuz 1979. 236. 136. 77. 261. 165. 266. 140.

65. 80 Halil KAYA. 29. 292. 57. 325 Bekaa Vadisi. 100. 13. 303. 12. 63. 25. 107. 178. 99. 93. 236 HPG. 27. 27. 80. 228. 75. 31. 57. 239 Eşref Kuşçubaşı. 35. 140. 59. 106. 34. 6. 6. 293. 163. 164 Ayaklanma. 295. 25 Flora Tristan. 29 Batı Trakya. 99. 23. 164. 54. 305. 166. 135 Hilvan. 264. 36. 103. 87. 67. 7 General Alberto Bayo. 7 Hasan CEMAL. 167 C Can Deniz. 235 D Dağ Kadrosu. 69. 296. 328. 213. 204. 47. 124. 101. 274. 126. 49 Halkın Demokrasi Partisi. 35. 80 Halk Ayaklanması. 32. 105. 104. 114. 24. 37. 62. 5. 35 Güneydoğu Anadolu. 115. 304. 108. 112 CIA. 50. 98. 290. 205. 94. 133. 288. 21. 111. 86. 109. 114. 269 Gerilla. 33. 62. 85. 25. 7. 12. 84 G Geçici Köy Koruculuğu. 38. 76. 295. 199. 25. 291. 132. 138. 113. 106. 300. 270. 5. 299. 90. 121 Düşük Yoğunluklu Çatışma. 176. 28 Goston MARTİN. 51. 117. 280. 164. 4. 34. 276. 332 Gerilla Tarzı Mücadele. 30. 23. 20. 210 Ernesto Che GUEVERA. 159. 52. 297.Apocular. 96. 27 Gülnaz KARATAŞ. 210. 81. 332 E Emniyet Genel Müdürlüğü. 39. 277. 266 Duran KALKAN. 73. 4. 119. 332 Balkan Harbi. 29. 119. 272. 220. 94. 269. 44 Çin. 6. 5. 42. 235 Gustavo Le Bon. 34. 120. 28. 215. 80. 102. 25. 327. 325. 18. 213 Çubuk Barajı. 121 Hıdır Akbalık. 328 H Halil ATAÇ. 29. 149. 95. 6. 271. 141. 41. 301. 224. 275. 25. 29 384 . 302. 226. 25 F Filistin Kampları. 286. 48. 185. 75. 62. 21. 287. 168. 65. 46. 46. 112. 53. 53. 227 DEP. 111. 218. 18. 76. 28. 128. 297. 294. 7. 91. 18. 105. 20. 6. 79. 175 Cemil BAYIK. 284. 331. 73. 40. 107. 3. 120. 27 B Bahoz Erdal. 41. 25 Filistin Kurtuluş Örgütü. 3. 254. 83. 23. 77. 25. 223. 63. 289. 116. 31 ERNK. 298. 49. 92.

255. 152. 153. 318. 24. 36. 50. 225. 21 Mahsun KORKMAZ. 180. 7. 13. 137. 247. 19. 235. 182. 62. 28. 267. 23. 7 Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti. 319. 245. 226. 332 PKK. 47. 126. 60. 176. 94. 23. 175. 100. 209. 189. 331. 30. 178. 327. 133. 52. 37. 254. 33. 332 O Özgür Kadın Birlikleri. 29 Silahlı Propaganda. 184. 34. 27. 145. 20. 228. 23. 55. 16. 146. 98. 8 Kürdistan Yurtseverler Birliği. 83. 72. 79. 23 Mahmut Celal BUCAK. 76. 78. 202 İstihbarat Daire Başkanlığı. 13.I İMSET. 207. 265. 229. 183. 211. 128. 7 S Sabri OK. 162. 323. 22. 69. 292 Özgür Kadın Partisi. 160. 120. 48. 264. 20. 17. 265 Klasik Savaş. 181. 256. 261. 66. 7. 26. 81. 70. 214. 35. 7. 135. 61. 60. 58. 113. 96. 177. 25. 186. 253. 248. 129. 138. 169. 239. 70. 140. 167. 106.İsmet. 51. 71. 84. 80. 8. 52. 66. 80. 118. 53. 24. 12. 251. 224. 18. 221. 54. 213 M Mahir Çayan. 246. 238. 260. 86. 57. 45. 55. 67. 54. 258. 134. 233. 69. 263. 197. 82. 200. 326. 28. 99. 236. 174. 239 Siverek. 21. 3. 198. 165. 18 Irak Kürdistan Demokrat Partisi. 37. 4. 72. 123. 58. 215. 201. 203. 199. 43. 57. 65. 122. 252. 57. 266. 64. 84 Mao. 46. 161. 74. 90. 196. 112. 218. 223. 49. 155. 195. 48. 241. 11. 29. 317. 61. 71. 144. 5. 73. 148. 147. 240. 65. 93. 222. 81 Sami DEMİRKIRAN. 262. 53. 97. 331 Merkez Komite. 132. 232. 325. 49. 190. 56. 127. 43. 234. 268. 230. 205. 7 L Latin Amerika. 250. 56. 332 Kürdistan İslami Hareketi. 63. 85. 193. 139. 77. 29. 116. 136. 78. 77. 80 Şah İsmail AL. 179. 22. 142. 42. 91. 59. 115. 7 Kürdistan Ulusal Kongresi. 59. 110. 202. 316. 242. 77 P Parti-Cephe-Ordu. 124. 243. 256 Kürdistan Özgürlük Partisi. 44. 29 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi. 7 İspanya iç savaşı. 259. 210. 49. 75. 220. 14. 121. 219. 166. 88. 21. 213. 125. 22. 30. 68. 75 385 . 260. 130. 63. 227. 216. 322. 104. 269. 7. 185. 7. 257. 244. 204. 150. 143. 237. 114. 159. 13. 329. 149. 156. 249. 114 Selim Sami. 212. 324. 128. 111. 323 K KADEK. 89. 305. 163.

200. 25. 112 Y Yıldırım Merkit. 63. 78. 60. 73 V Vietnam Vietkong usulü. 72 Stratejik Savunma. 69 Sun Vu Tzu. 232 THKP-C. 63. 231. 49. 65. 63. 136 Z Zorun Rolü. 68 Stratejik Saldırı. 3. 18 U USAK. 63. 77. 65. 332 Tupamaros. 60. 215. 29 T Terörle mücadele. 206 Uzun Süreli Halk Savaşı. 11. 67. 52. 205. 208. 8 Tuzluçayır. 63. 61. 206. 204. 8. 61. 7. 3. 13. 53. 329 386 . 24. 60. 60. 69. 56.Sosyal Demokrat Halk Partisi. 53. 8 Stratejik Denge. 44 Türkish Daily News. 47. 54. 43. 218. 89. 3. 8.

387 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful