ÇIKMAZ SOKAK

PKK
PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi

BURHAN SEMİZ
Ankara (Nisan–2007)

1

ÇIKMAZ SOKAK PKK PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi Global Yayınevi Güvenlik Serisi:1 Yayın No:1 Yazar : Burhan Semiz Kapak Tasarım : Uğur Çakmak Dizgi&Mizanpaj: Baskı : 1.Baskı Nisan–2007 Ankara/Gölbaşı Global Yayınları Sağlık 1. sok. no: 17/13 Yenişehir/ ANKARA TEL: 0 (312) 434 59 50 & FAX: 0 (312) 434 59 54 E-posta: info@ankaraagam.com Web:www.ankaraagam.com Genel Dağıtım
Kitabın tüm yayın hakları Global Yayınevine aittir.

2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR TAKDİM ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM 1 PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAŞANAN GELİŞMELER 16 BÖLÜM 2

6 9 10 11

GERİLLA METODOLOJİSİ VE DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 26 (a) Gerilla Tarzı Çatışma Ve Teorik Altyapısı 28 (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 44 (c) Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi 52

3

(d) Dağ Kadrosunun Stratejik Savunma, Stratejik Denge Ve Stratejik Saldırı Aşamaları Açısından Değerlendirilmesi 58 BÖLÜM 3

PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ(HRK-ARGK-HPG) 71 (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan/ Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) (b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan / Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 80 (c) HPG (Hezen Parestına Gel / Halk Savunma Güçleri) 94 BÖLÜM 4

74

DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri 107 (a1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? (b) Dağ Kadrosunda Yaşamın Ve Yaşananların Değerlendirilmesi 141 (b1) Apoizm ve Dağ Kadrosu 151

105

131

4

(b2) Dağ Kadrosunda Yaşam 158 (b3) Dağ Kadrosunda Yaşananlar ve İtiraflar 176 BÖLÜM 5 PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER 190 ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ 192 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 224 EKLER: Ek–1 :PKK Kronolojisi Ek–2 :Gerilla Nedir? (Alberto Bayo) 261 Ek–3 :Sözde HPG Genel Yönetmeliği 279 HPG (Dağ Kadrosu)Yapılanması 297 Resimlerle Dağ Kadrosu 298 228

5

Katliamlar KAYNAKÇA İNDEKS

307 313 326

KISALTMALAR ABD AGAM A.g.e. A.g.y. AMİT An. :Amerika Birleşik Devletleri :Ankara Global Araştırmalar Merkezi :Adı geçen eser :Adı geçen yayın :İntihar Eylemcileri Yapılanması :Anayasa

6

ARGK ASAM CIA Çev. DEP D.Y.Ç EGM EJAK ERNK FARC FKÖ GKK HADEP HPG HRK IKDP İ.D.B İHEB KADEK KİH KNK KYB M.K. MLN-T

:Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan) :Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi :Merkezi Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency) :Çeviren :Demokratik Emek Partisi :Düşük Yoğunluklu Çatışma :Emniyet Genel Müdürlüğü :Kürdistan Özgür Kadınlar Cephesi :Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) :Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de Columbia :Filistin Kurtuluş Örgütü :Geçici Köy Koruculuğu :Halkın Demokrasi Partisi :Halk Savunma Güçleri (Hezen Parestına Gel) :Kürdistan Kurtuluş Birlikleri (Hezen Rızgariya Kurdistan) :Irak Kürdistan Demokrat Partisi :İstihbarat Daire Başkanlığı :İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi :Kürdistan Özgürlük Ve Demokrasi Kongresi (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) :Kürdistan İslami Hareketi :Kürdistan Ulusal Kongresi (Kongra Netewıya Kürdistan) :Kürdistan Yurtseverler Birliği :Merkez Komite :Tupamaros Ulusal Özgürlük Hareketi (Movimiento De Liberación Nacional Tupamaros)

7

TEMUH THKP-C TKP (ML) TSK USAK YAJK YJA STAR :Kürdistan Özgürlük Partisi (Partiya Azadiya Kürdistan) :Özgür Kadın Partisi (Partiya Jina Azad) :Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkeren Kürdistan) :Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti (Partiya Welatparezen Demokraten Kürdistan) :Sosyal Demokrat Halk Partisi :Türkish Daily News :Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi :Türkiye Halkın Kurtuluşu Partisi/Cephesi :Türkiye Komünist Partisi/MarksistLeninist :Türk Silahlı Kuvvetleri :Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu :Kadınlar Birliği(Yekitiya Jina Azad) :Özgür Kadın Birlikleri 8 .PAK PJA PKK PWD SHP T.D.N.

Türkiye 1984 yılından 9 . ve Dr. İdris BAL'a.A. Tunahan ALPASLAN.T.TEŞEKKÜR Kitabın hazırlanmasında bana maddi ve manevi yardımları dokunan başta annem ve babam olmak üzere. her zaman bana rehberlik eden Sayın Dr. Necati ALKAN'a. Umut KEÇELİ. ülkemizin yıllardır gelişmesinin önündeki en önemli engel olarak görülmektedir. Ebubekir ERENLER. Süleyman ÖZEREN'e sonsuz teşekkürlerimi sunar. Haşim ALAGÜNEY. Burhan SEMİZ TAKDİM Geçmişten günümüze yaşanan terör hadiseleri. Süleyman ŞAHİN.) bünyesindeki çok değerli dostlarıma şükranlarımı sunarım. Ahmet ERDOĞAN. Yusuf SEMİZ. Demirhan DEMİR. Koray Han YAVUZ. ayrıca kitabın hazırlanması sürecinde yanımdan hiç ayrılmayan ve sürekli yardımlarını gördüğüm ağabeylerim İnan SEMİZ ve Erhan SEMİZ'e ve her türlü desteği bana sunmak için ellerinden geleni yapan değerli dostlarım Mustafa TOPAL. Dr. Atilla ALAGÖZ beylere ve "Terör Araştırmaları Topluluğu" (T. saygı değer hocam Sayın Doç.

Peki. bu terör hadiselerini kimler.G. Terör örgütleri ve özellikle PKK konusuyla ilgili olarak literatürdeki kitaplar. Öğretim Üyesi A.A. Çıkmaz Sokak PKK isimli eser terör ve terörizmle mücadelede toplumun her kesimine ayrı ayrı hitap eden yönleri olması sebebiyle literatüre farklı bir katkı sağlayacaktır. Dr.itibaren PKK gerçeği ile tanışmış ve PKK'nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinden her yönüyle etkilenmiştir. Doç. Ayrıca yıllardır yaşanan PKK terörüne farklı bir bakış açısıyla yazılan bu eserde mevcut sorunlara yönelik çözüm reçeteleri bizlere belli bir bakış açısı kazandırmaktadır.B. Böyle bir eseri ortaya koyan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder ve terörle mücadelede fikri çalışmalarının aynı hızla devam etmesini dilerim. sorunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi konusunda yeterli görülmemeli ve sürekli yeni çalışmalarla daha zengin hale getirilmelidir.F. kalemle yapılması gereken bir mücadeledir.M Başkanı ÖNSÖZ 10 . İdris BAL G. Zira terörizmle mücadele silahla değil. ne şekilde ve nasıl yaptı? Hangi şartlarda senaryosunu başkalarının çizdiği bu terörün figüranı oldular? Bu soruların cevabını çıkmaz sokak PKK "PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi" isimli eserde görebilirsiniz.

PKK terörünün köklerini çürütmeye yarar bir çıkış noktası olması açısından önem taşımaktadır. PKK'nın silahlı birlikleri olarak da ifade edebileceğimiz Dağ Kadrosu. Bu sosyal sorunun her yönüyle incelenmesi. metodolojik yönü başta olmak üzere. PKK terörünün değerlendirilmesi ve bu konuda çözüme yönelik açılımların sağlanabilmesi için PKK terör örgütünü her yönüyle tanımak zorundayız. dağ kadrosunda nelerin yaşandığına.Ülkemizde yaşanan terör olayları arasında PKK’nın yeri ayrı bir önem taşımaktadır. Ph. "Çıkmaz Sokak PKK" isimli eserde ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. Zira PKK sadece eli kanlı bir örgüt değil aynı zamanda etnik çatışmayı da körüklemeye çalışan sosyal bir hastalığın sonucudur.D. PKK silahlı birlikleri 1984 yılından günümüze gelen süreçte “gerilla” yöntemlerini benimseyen bir tarzda hareket etmiş ancak halka yönelik şiddet ve terör eylemlerini saldırı stratejisi içerisinde değerlendirmiş ve böylece terörün ülkemizdeki en önemli unsuru haline gelmiştir. Süleyman ÖZEREN 11 . En ince ayrıntısına kadar değerlendirilmesi gereken bu örgütün öncelikli inceleme alanı silahlı birlikleridir. Konuyla ilgili olarak yazılan nadir eserlerden birisi olan bu kitabı hazırlayan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder başarılarının devamını dilerim. örgüt üyelerinin hayat hikâyeleriyle yer verilmiştir.

toplumsal kırılmaların. Öğretim Görevlisi GİRİŞ PKK terör örgütü. Eylem potansiyelini sürekli koruyan ve hinterlandı daimi surette var olan bir örgütün silahlı birliklerinin analizinin yapılması. ülkemizin terörle olan imtihanında baş aktör olarak ismini aklımıza kazımıştır. PKK’nın terör ve şiddet olmadan ayakta duramayacağı gerçeğidir. Bu örgütün yıllarca terörün mümessilliğini yapmasında. PKK içinde incelenmesi gereken en önemli konuların başında gelmektedir.G.F. geçmişten günümüze yapılan hataların. bu yapılanmaya karşı alınacak tedbirlerin geliştirilmesi bakımından pusula mahiyeti görecektir. Bu bakımdan PKK için daimi surette varlığını koruması gereken birim. Şiddetten doğan ve genetik kodlarına kadar bu gerçekliğe müptela olan PKK. PKK kurulduğu günden bugüne sürekli şiddet eylemleri vesilesiyle propaganda yapmakta ve nüfuz alanının diğer örgütlere nazaran geniş olması sebebiyle militan sayısı sürekli kendini korumaktadır. silahlı kadroları veya birlikleridir. PKK’nın dinamizmi veya eylem kabiliyetinin yürütme ayağını oluşturan silahlı birlikler. 12 . PKK’nın yapmış olduğu eylemler değerlendirildiğinde karşımıza çıkan sonuç. şiddet ve terörü kendisine kılavuz olarak görmüştür. PKK terörü.B. ülkemizin zayıf karınlarının oluşturduğu boşluklar yatmaktadır. PKK terör örgütü sadece etnik veya ideolojik altyapısı olan bir örgüt olarak değerlendirilmemelidir.

mücadele edilen örgütün analizinin yapılması en temel argümandır diyebiliriz. Bu bakımdan PKK ile mücadelede. Birincisi dağ kadrosunun nasıl bir çatışma içine girdiği ve bu çatışmanın veya gayri nizami harbin yol ve yöntemleri. Bunun 13 .sosyo-psikolojik handikapların bir sonucudur. PKK’nın değerlendirilmesi sürecinde yeteri kadar ele alınmayan ve ihmal edilen dağ kadrosu. PKK dağ kadrosu tetkik edildiğinde karşımıza çıkacak olan temel husus terörün insanları. ikincisi ise dağ kadrosunda ortaya konulan silahlı eylem ve terör hadiselerinin gerçekleştirilmesi sürecinde teröristlerin dağ kadrosundaki sosyal hayatları. aslında PKK terörünün gerçek yüzünü göstermesi bakımından öncelikli inceleme alanıdır. insanlıklarından çıkardığı ve savaşan bir makine haline getirdiği gerçekliğidir. karşımıza PKK içerisinde örgütlü bir yapılanma olan ve kurumsal olarak 1984 yılından beri devam eden dağ kadrosu çıkmaktadır. Bu bakımdan PKK dağ kadrosunun iki veçhesi vardır diyebiliriz. Terörle mücadele edilirken. PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi isimli kitabımızda vurgulanmak istenen ana tema yukarıda belirttiğimiz hususiyettir. PKK’nın bu minvalde ortaya çıkarttığı en büyük sorun silahlı eylemler ve bu eylemlerin getirdiği bunalımlardır. yaşadıkları olaylar ve dağ kadrosunun gerçek yüzüdür. örgütün en işlevsel ve tehlikeli yapılanması olan dağ kadrosunun analizi zaruriyet arz eder. Bu iki alanın birleşmesi bizlere bireylerin savaşan birer makine haline gelmesinin gerçek sebeplerini gösterecektir. Silahlı eylemlere yol açan unsurları değerlendirdiğimizde. bu faaliyetleri sürecinde ortaya koyduğu düşük yoğunluklu çatışma konseptinin analizi çalışmamızda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yirmi yıl aktif olarak faaliyet yürüten dağ kadrosunun.

İkinci bölümde PKK dağ kadrosunun silahlı eylemlere yönelişi sürecinde uyguladığı gerilla metodolojisi incelenmektedir. Bu bölümde PKK’nın temellerinin atıldığı dönemin kısmi değerlendirmesini de görebilmekteyiz. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan gayrı nizami savaşların değerlendirilmesi ve bunların PKK ile karşılaştırılması bulunmaktadır. Çin’de şekillenen. İkinci bölümün başında dağ kadrosunda uygulanan gerilla yöntemlerinin teorik ve pratik kaynakları ve temelleri ortaya konulmaktadır. bu bölümde kısmi olarak görebilmekteyiz.yanında dağ kadrosunun sosyolojik yönü teorik yönünden ziyade yaşanılan olaylar çerçevesinde değerlendirilmiştir. klasik savaş yöntemlerini boşa çıkarması bakımından ve asimetrik boyutu olması sebebiyle terör örgütlerinin en sık kullandıkları çatışma tarzı 14 . Latin Amerika’da teorik alt yapısı güçlenen. Ayrıca birinci bölüm bizlere PKK’nın şu an içinde bulunduğu durumu geçmişiyle karşılaştırılabilmesi ve PKK’nın bukalemun misali renk değiştirebildiğini. Kitabımızın birinci bölümünde PKK terör örgütünün fikri altyapısının gelişme süreci ve çekirdek yapılanmasının oluşumu değerlendirilmektedir. İspanya iç savaşıyla başlayan. Birinci bölümde PKK’nın silahlı eylemlere yönelişinin kısa bir analizi de yapılmıştır. yani çizgisinin ve renginin dönem dönem revizyona uğradığını göstermesi bakımından öncelikli değerlendirme imkanını sunmaktadır. Filistin kampları vasıtasıyla dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ve Vietnam Vietkong usulüyle PKK dağ kadrosuna emsal teşkil eden gerilla metodolojisi. PKK’nın kuruluş süreci çerçevesinde gerilla savaşına yönelmesinin başlıca nedenlerini.

Bir ay önceki PKK ile şu an ki PKK arasında sistematik farklılıklar oluşabilmektedir. İkinci bölümde ortaya konulan gerilla metodolojisi için en uygun örgüt sisteminin 15 . Zira PKK sürekli değişim ve dönüşüm gösteren bir örgüttür. Kitabın üçüncü bölümünde PKK dağ kadrosunun gelişim süreci ve geçmişten günümüze yapılanması sistematik olarak aktarılmıştır. Bu bölümde özellikle örgütün nasıl bir gelişim süreci gösterdiğini çok net görebilmekteyiz. Ancak üçüncü bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli husus PKK’nın ve özelde dağ kadrosunun son dönemde ki gelişmeler ışığında değerlendirilmesine yer verilmemesidir. İkinci bölüm bu açıdan kısmen de olsa emsal teşkil etmektedir. İkinci bölüm kitap içerisinde başlı başına özerk bir alan olarak görülebilir. Maalesef ülkemizde PKK dağ kadrosu üzerine yapılan çalışmalarda bu husus yeterince değerlendirilmemiştir. Bu sebeple sağlıklı bir değerlendirmenin yapılması zorlaşmakta ve konunun analizi sadece gündelik haberlere indirgenmektedir. Bu hususu ikinci bölümde ayrıntılı olarak görebilmekteyiz. Sürekli değişim gösteren PKK özellikle silahlı birliklerinde yeni yapılanmalara gidebilmekte ve bunları değiştirebilmektedir. Ayrıca PKK’nın ve dağ yapılanmasının incelenebilmesi için açık kaynakların gerekliliği ve mevcut durumda sağlıklı değerlendirme için bu hususun sadece istihbari bilgilerde var olması PKK’nın iki üç yıllık değerlendirmesini müphem bırakmaktadır.olmuştur. Üçüncü bölüm değerlendirmesinde ana hatlarıyla ortaya konulan dağ yapılanmasının eğitimi. ikinci bölümde PKK'nın gerilla söylemi ve bunun değerlendirilmesi yapılmaktadır. silahlı birliklerin sistematiği ve en son yapılanmanın önceki yapılanmalarla karşılaştırılması bulunmaktadır.

Bu konuyu okuyucunun tecessüsüne bırakmaktayız. Dördüncü bölümde sosyolojik teoriler açısından değerlendirmelere yer verilmemiştir. Çözüm yolunda her fikrin 16 . Bu çözüm paketi. sorunun çözümünde atılması gereken adımlar ve çözüm yollarından ziyade bir şeylerin ivedi şekilde yapılması gerekliliğini ve hastalığa doğru tanı ve teşhisin yapılarak en doğru reçetenin verilmesinin önemini vurgulamaktadır. Dördüncü bölümde sosyoloji başlığı altında PKK’ya katlımın sağlanmasının sebepleri yaşanan örnek olaylarla değerlendirilmiştir. Kitabın beşinci bölümünde ilk dört bölümde incelenen konular çerçevesinde PKK terör örgütüne ve özellikle dağ yapılanmasına veya kadrosuna karşı alınması gereken tedbirler ve genelde terör(izm) sorununun özel sebepler ışığında asgari seviyeye indirgenmesi için hazırlanmış bir çözüm paketi önerisi bulunmaktadır. Dördüncü bölüm ise dağ kadrosunun sosyolojisi ve dağ kadrosunda yaşanan olayları içermektedir. Bu bölümde sistematik incelemeden ziyade. Dördüncü bölümde PKK terör örgütünün silahlı yapılanmasının nasıl çarpık bir sosyal ortama sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu yönüyle konunun sosyolojik boyutu görülebilmektedir. Nihai olarak belli başlı ve birbirlerinden farklılık arz eden hayat hikâyeleri sıralanmıştır.oluşturulmaya çalışıldığını bu bölümde açıkça görebilmekteyiz. genel değerlendirmeler çerçevesinde hususi konulara değinmektedir. Bu bölümde dağ kadrosuna giren örgüt militanlarının veya pişman olup kaçanların hayat hikâyelerine yer verilmiş ve bu kişilerin örgüte girerken tek bir sebepten ötürü örgüte girmedikleri ortaya konulmuştur. Ayrıca dördüncü bölümde dağ kadrosunda yaşam ve yaşananların değerlendirilmesi ayrı bir başlık altında tetkik edilmiştir.

Zira her bir alt başlık bir tez konusu mahiyeti taşımaktadır.ve düşüncenin değerlendirilmesi gerekliliği ilkesi ışığında ortaya konulan bu paket çalışmanın değerlendirmesi ve eklentisi niteliği taşımaktadır. Kitabın içerisindeki hatalar ve kusurlar şahsıma. Ancak içinde bazı hususların ayrıntılı olarak değerlendirilmediği görülebilir. Bu bakımdan eksiklikler ve kısmi değerlendirmeler zaruri olarak ortaya çıkmıştır. bu hataları mazur görme büyüklüğü okuyucunun takdirine bırakılmıştır. Yukarıda genel hatlarıyla özetlediğimiz konular PKK terörüyle mücadele sürecinde bizlere fikri kaynak olması açısından ehemmiyetlidir. İyi okumalar… TERÖRÜN SADECE TARİH KİTAPLARINDA OKUNMASI ÜMİT VE TEMENNİSİYLE Burhan SEMİZ Ankara 2007 17 .

eylem süreci ve ordu tipi yapılanmalar şeklinde gerçekleşmiştir. Gençlik hareketleri ise üniversitelerde başlayan boykotlarla 18 . Fakat bunun fikri altyapısı 1970’li yıllardan önce atıldığı için. 1970’li yıllardan evvel ülkemizde marjinal gruplar ve fraksiyonlar daha çok sol orijinli olmakla birlikte gençliğin ve kısmen işçi sınıfının öncülüğünde gelişme göstermiştir. partileşme. klasik terör örgütlerinin veya marjinal grupların oluşumundaki gibi belli bir ideolojik devre. Ancak bunun da arkasında belli bir dönem. süreç ve fikri yoğunluk bulunmaktadır.BİRİNCİ BÖLÜM PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİ VE SONRASI PKK (Kürdistan İşçi Partisi/Partiya Karkeren Kürdistan) terör örgütünün kuruluş süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Ülkemizde terör örgütlerinin ortaya çıkma dönemi daha çok 1970–1980 yılları arasında gösterilebilir. lider kadro. Terör örgütlerinin altyapısının oluşmasında ideolojik devre birinci aşama olarak düşünülebilir. özellikle o döneme ışık tutmakta fayda vardır.

Ahmet Taner KIŞLALI bu konuda şu şekilde bir değerlendirme yapmaktadır:1 “Söz konusu öğrenci hareketlerine sağlam teşhis koyabilen hükümetler içinde bulundukları rejimin olanakları ölçüsünde bu hareketlerin –hiç değilse. ülkemizin temel dinamiklerini sarsmaya çalışmıştır. No: 60. Anonim.B. Sol Terör Örgütleri.“isyana” dönüşmemesini önleyici tedbirleri alabilmişlerdir. Ankara2002 . Bilgi Yay. s:18 19 . haklı isteklerini ve fikirlerini istismar etmiştir. o dönemin gençliğini amaçları doğrultusunda kullanmış ve gençlerin dinamizmini. İ. Ankara-1974. Ankara Başbakanlık Basımevi-1982. ayrıca bkz: Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi .3 Ülkemizde ortaya çıkan gençlik hareketleri anarşi olayları ve bu minvalde filizlenen tedhişçilik.. 1984 yılından itibaren silahlı saldırılara başlayan 1 Ahmet Taner KIŞLALI. Ülkemizde üniversitelerden başlayan bu gençlik hareketleri sol orijinli olmakla birlikte Marksist-Leninist çizgide odaklanmıştır. Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi. Yay. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası bu Bölücü–Marksist fikirlerle kurulan bölücü örgüt PKK.D. Gençlik Ve Terörizm .. kökleri çok daha geriye götürülebilecek bir sorunu tekrar ortaya çıkartmış ancak bu sefer sorunu daha çok illegal alana çekmiştir.ciddiyet kazanmış ve halk arasında “talebe hareketi” olarak ifade edilmiştir.” 1968 gençlik hareketleri ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında etkisini göstermiş olan bir süreçtir. s:11 2 Sol orijinli örgütlerin oluşumu ve yapılanmaları için bkz. bu yolu büyük ölçüde tıkamıştır.2 MarksistLeninist çizgide başlayan öğrenci örgütlenmeleri.. Ankara-1997 3 Necati Alkan. Öğrenci Ayaklanmaları. s:57-58. TEMUH Yay. Türkiye’de ise 12 Mart öncesi dönemine yönelik duygusal tepkiler.

“KÜRTÇÜLÜK” Tekin Yayınevi. Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma. İstanbul1992 s:84 20 . Bu nedenle PKK’yı bir süreç olarak düşünebiliriz. Nihat Ali Özcan. Apo ve PKK. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi.4 PKK’nın fikri temellerinin ortaya çıkışı sol fraksiyonların tesiri ile olmuştur diyebiliriz. PKK’nın geldiği noktayı 1993 yılında.. s:13 6 Mehmet Ali Kışlalı.7 PKK’nın kuruluşunu belli bir noktadan başlatmak yerinde olmaz. “Özal Döneminde Bölücü Terör. İşte bu kaotik ortamda 100 değil. Ankara-1996. 5–6 kişilik bir grupla yola çıkan ve hala devam eden. Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973-1992). 1970’li yıllar kan ve acı dolu çatışmaların mücadelelerin ve olayların yaşandığı dönem olarak tarihe geçmiştir. Bu süreçte örgütün ilk kez Ankara’nın Tuzluçayır semtinde kurulduğuna yönelik söylentiler bulunmaktadır.. Ancak Öcalan bunu yanlış bir tespit olarak ifade eder. 4 İsmet İmset. Ankara-1993 s:13 5 Nevzat Bölügiray.8 PKK’nın temellerinin atılmasında üç önemli nokta dikkat çeker. kısa bir sürede bölgede nüfuzunu arttırmaya başlamıştır. Bu Düşük Yoğunluklu Çatışmanın6 ortaya çıkmasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan üniversitelere gelen bir kısım öğrencilerin yaşanan olaylara Marksist bir yaklaşımla yorum getirmesi ve bu yorumların kaotik ortam için zengin bir zemin oluşturması büyük oranda etkili olmuştur. “yüz kişiden on bine…” diyerek özetlemiştir. PKK. Milliyet Yayınları. Ümit Yay. İdeolojisi Ve Yöntemi ASAM Yay.PKK. Bunlar.. s:24-30 7 Dr. Ankara-1992. Ankara’da görevli üst düzey bir istihbarat yetkilisi . s:21 8 Mehmet Ali Birand. Turkish Daily News Yayınları. Ankara-1999. savaş makinesi bir örgüt olan PKK ülkede “az şiddetli bir iç savaş”5 yaşanmasına yol açmıştır. 50 değil.

Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı. M. Bu sebeple en küçük toplantı veya görüşme geri planda bırakılmadan aynı dikkat ve değer verilerek incelenmelidir. "Batılı uzmanlar hala Çubuk olayını bir toplantıdan (meeting) çok. Yeni Forum. Zira bu görüşmelerde PKK’nın fikri alt yapısı oluşmuştur. s:26. bu toplantıda 11 kişi yer alıyor." Basına sızdırılan bu bilgilerin yanında PKK'dan ayrılan en önemli itirafçılarından birisi olan Abdülkadir Aygan ise bu toplantıya yedi kişinin katıldığını iddia etmiştir.a. Kemal Pir.Hayri Durmuş.g. İdeolojisi Ve İşleyişi. Ortaya çıkan. Apo’nun dışında Kesire. Kamer Özkan. Hasan Asgar Gürgöze. Cemil Bayık ve Şahin Dönmez bulunmuştur. Tuzluçayır olayı (1974) Çubuk Barajına göre daha önemli bir görüşmedir. sayı :190. "Basına sızdırılan bilgilere göre.1. İmset kitabında konuyu şu şekilde ifade etmektedir. Öcalan. bir buluşma olarak nitelendiriyorlar. Ayrıntılı bilgi için bkz.9 2. yalnızca örgütlenmenin gerekliliği konusunda ortak bir görüş…" Ancak biz PKK açısından ilk somut girişim olarak Çubuk Barajı görüşmelerini dikkate alıyoruz. Kemal Pir. Cemil Bayık. İkinci toplantı veya görüşme yine Ankara sınırları içerisinde Tuzluçayır semtinde gerçekleşmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız. Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda Nisan 1973’te PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Ali Özer.11 Bu toplantı sonucunda Öcalan’ın Ankara’da kalması uygun 9 Çubuk Barajı girişiminin örgüt için önemi konusunda bazı ihtilaflar söz konusudur. Bu toplantıda PKK’nın çekirdek kadrosunun bir araya geldiği şeklinde kuvvetli iddialar bulunmaktadır. 10 A.10 3. Karar alınmıyor.e. Musa Erdoğan. Üçüncü olarak PKK’nın stratejisinin ve açılımının temelini oluşturan ayrıca gruplaşma çabalarının netice verdiği ilk toplantı olarak da ifade edilen Dikmen toplantısı Ankara’nın Dikmen semtinde öğrencilerin kaldığı bir apartman dairesinde gerçekleştiği ifade edilmektedir. İsmet Kılıç. Mahzum Doğan. Aygan’a göre bu toplantıda.g. Abdülkadir Aygan. Ankara-1 Ağustos 1987. 21 . İMSET.. Haki Karaer. Haki Karaer ve Haydar Keytan.e. s:25. PKK Yapısı.

toparlayıcı yeni ve daha düzenli bir yapı oluşturmak.14 11Ayrıntılı bilgi için bkz: Cemil Bayık.görülmüş ve bazı kararlar alınmıştır. ayrıca bkz: Özcan.10. 20.Öcalan’ın aklında olan.D. İ.com/dava/03.Bütün toplantı ve eğitim çalışmalarında silahlı mücadeleden bahsedilirken..B. İmset.rojaciwan.12 Örgüt için bu toplantının esas ehemmiyeti amatörlükten profesyonel çalışmalara geçilmesidir. Yukarıda sıralanan üç önemli görüşme veya toplantı örgütün çekirdek yapılanmasının ve temelinin atılmasına vesile olmuştur. lider üzerinde belirgin bir baskı yaratıyor… … Dikmen toplantısının belki de en önemli sonucu.Örgütün kronolojisinde13 1973 yılından 1976 yılına kadar geçen süreyi ideolojik altyapı ve öncü kadro oluşturma olarak ifade eden Öcalan. www.g. Tunceli’de bir banka soygunu dışında güncel devrimci pratikten geri kalınması ve nihayet ciddi bir politik çizgi olmaması.gruba merkezi bir yapı kazandırarak örgütleşmek. "Toplantının amacı. a.2006.com erişim.…o güne kadar ortaya çıkan görüşleri bir anlamda formüle etmek. yeni örgütlenmeyi değişik ve pratik bir zemine oturtma kararının alınması. ayrıca bkz: Anonim “PKK-1.html erişim tarihi: 14/10/2006 22 . Şam-1994 . o güne kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Türk ve Kürt sol örgütlerin geleneksel yapılarından kopulması.g. silaha sarılınmaması.e. Ve bu yapılanmanın da Ankara’nın dar kapsamlı mücadele alanından kopartılarak bölgeye intikal ettirilmesi". www.e. s:32.belgenet. 1976 yılından itibaren arkadaşlarıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine dağılmışlar.Cilt 1973-1979” . PKK Tarihi. pratikten hareketle.İddianame. s:36 12Dikmen toplantısında Öcalan’ın liderliğinde 25 kişilik bir grup bir araya gelmiştir. teoride gördüklerini pratiğe çevirmenin ilk adımını böylece atmışlardır. Bu toplantıda bazı karar ve stratejiler benimsenmiş ve örgüt profesyonelleşme aşamasına geçmiştir. a. Yayınları Ankara-1993 13 Örgütün kronolojisi için bkz: Ek–1 14 Öcalan Davası. aktaran.

coşkulu. 23 .g. İkincisi.Yukarıda kısaca açıkladığımız. Bu kongre Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis (Ziyaret) Köyünde 27–28 Kasım 1978 tarihinde yapılmıştır. taban oluşturma çalışmalarına aralıksız devam etmiş ve artık partileşme sürecine geçilmesine karar kılmıştır. örgüt faaliyetleri daha çok eleman kazanmaya ve gençler üzerinde tesir oluşturmaya yönelmiştir. Bu sefer. Partileşme aşamasından sonra PKK silahlı eylemlere başlamış ve ilk olarak Hilvan ve Siverek pratiğinde. Üçüncüsü.e. Bu açıdan da gençlik kesimi içerisinde çalışma yürütülmesi doğal ve zorunluydu…” Örgüt propaganda faaliyetlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaymaya başladıktan sonra. engel tanımayan özellikleri vardır. gençliğin atılgan. aydın gençlik olması itibariyle bilime açık.Cilt. Partileşme sürecinde ilk olarak bir kuruluş kongresi yapmıştır. onları rahatlıkla benimseyebilen özelliklere sahiptir. yerel aşiret ağalarından Adalet Partisi Urfa milletvekili Mahmut Celal BUCAK’a yönelik silahlı eylemle ismini duyurmuştur. toplumsal bir kategori olarak gençlik devrimci düşüncelere açık. Aydın gençliğin kendine özgü karakteri vardır. Ancak Celal BUCAK’a yönelik eylemden önce. Gençlere yönelik faaliyetlerin ehemmiyeti hakkında Öcalan şunları ifade etmektedir. bilimle en çok temasta bulunan ve devrimci düşünceleri en erkenden özümsemeye yatkın bir kesimi oluşturuyor. bilimle açık. 15 “Çalışmalar daha çok aydın gençlik kesiminin içerisinde yürütülüyordu. örgütün temellerinin atılması sürecinde. Hilvan’da gerçekleşen çatışmalar 15 PKK-1. a.

Valinin beyanlarına bakılırsa devlet olayın içeriğine ve gelişmelere bir hayli yabancı kalmış görünmektedir. a.PKK için önemli bir tecrübe olmuştur. 24 . “Bucaklar ve İstihbarat Raporu”.g. s:93.” 16 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık. Türk basınına göre. "Olayın mahiyeti anlaşılamadı.e.g. 31 Temmuz 1979-1 Ağustos 1979 tarihli gazetelerde Urfa Valisinin olayla ilgili beyanları yer almaktadır.18 “ Apocular ismindeki bu grup.) bu gerçek bir destekten ziyade. a. Ağustos 1979’da Urfa’nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde Bucak aşiretine karşı düzenlediği saldırılar ile adını duyurdu.. a.16 PKK 29 Temmuz 1979 tarihinde gerçekleştirdiği ve Mahmut Celal BUCAK’ın yaralandığı Siverek eyleminden sonra bildiriler dağıtarak ismini bölgeye ve Türkiye’ye ilan etmiştir. s:70. Birçok insan onlarla işbirliği yapıyor görünseler de ( ki aralarında milletvekilleri ve il görevlileri de olduğu iddia ediliyor.e. s:49–50–51. s:41 17 Tercüman. a. bölgedeki birçok cinayetin.17 Bu dönemde müttefik bir ülkenin hazırladığı istihbarat raporunda PKK şu şekilde ifade edilmiş ve değerlendirilmiştir.e. Siverek’i Türkiye’nin en yoğun şiddet olaylarının rastlandığı bir alana çeviren bu saldırının ilkinde bir Adalet Partisi milletvekili yaralandı. Apocular ile Kürt şiddeti aynı anlama geliyor.g. Bu dönemde yaşanan olaylar için ayrıca bkz: Özcan. Açıklamada.e. Apocuların artan ünü. Ancak yer alan ifadeler dönemin değerlendirmesini yapmak açısından kayda değer niteliktedir. s69 18 İmset.g. gerçekte sorumlu olmasa da bu örgüte atfedilmesine sebep oluyor. …Apocuların Kürt halkı arasında desteği yok gibi. İmset. aşiret kavgalarında örgütün oynadığı role bağlı. Milliyet.g. a. ancak kan davasından da öte de siyasal yanı ağır basıyor sıkıyönetim olaya el koydu…" ayrıca bkz: Birand.e. belirtilen istihbarat raporu hakkında ayrıntılı bilgi verilmemektedir.

s:72 21 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” a. dayanışmalarının temeline.g. dayanan Partiya Karkeren Kürdistan adı altında bir örgüt oluşturmaya karar verdiler. strateji ve taktiğe. Örgütteki sigorta vazifesi gören bu itham. örgütsel varlığına musallat olan sivil ve resmi polisle. “…PKK. Birçok örgüt mensubu bu şekilde tasfiye 25 .Ancak bu raporun ifade ettiği hususların bu kadar basit olmadığı kısa sürede anlaşılacaktır.Kuruluş Bildirgesinde21.g. muhalif çizgideki kişilere giydirilen deli gömleği olarak da ifade edilebilir.19 “…Çeşitli bölgeleri temsil eden bir grup yoldaş. 22 Ajan ve Ajan-Provokatör olarak ifade edilen kavram. 3. Köln. Bu sebeple PKK için öncelikli önemli olan husus silahı kadroların tesisi ve bunların propagandasını yapan cephe örgütlenmesiydi.” PKK’nın kuruluş bildirisini hazırlayan Merkez Komite mücadeleyi stratejik ve taktiksel planda şiddetin kullanılması olarak belirlemişlerdir. ajan ve ajan-provokatörlere22karşı 19 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi”. PKK 1979 yılında. örgütleri hafife almamaktadır. eskinin gevşek grup ilişkilerinin yerine. Ülkemizin PKK tecrübesinden çıkartacağı en büyük edinim de bu tip örgütlerin kuruluş aşamaların da.e.20PKK kurulduğu günden itibaren “devrimci şiddet” üzerine inşa edilmiştir. Aralık–1984.Baskı 20 İmset. hazırlanmasına rağmen bir sene bekledikten sonra yayınlanan “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” örgütün çıkışını şu şekilde ifade edilmiştir. PKK’nın tarihi boyunca hep muğlâk bırakılmış somutlaştırılmamıştır.y. PKK’nın kuruluş bildirgesinde de şiddetin ve terörün öncelikli saldırı yöntemi olduğu görülmektedir. no:25. a. Weşanen Serxwebun. resmi ve profesyonel ilişkileri esas alan. belli bir program.

gerilla tarzı savaş yöntemini sistem olarak kabul ederken. Seçme Yazılar. Weşanen Serxwebun. bu ve benzeri söylemlerle dönemin terör örgütlerinin ve sol fraksiyonların misyonunu taklit ederek yola çıkmıştır.24 PKK’nın ikinci ve üçüncü dairedeki yönetici kadroları bölgelere dağıldıktan sonra. Savaşı kurmaylık yürütür ve PKK’da savaş kurmayı da partidir. amaçlarının ancak MarksistLeninist ve tüm dünyadaki sosyalist güçlerin ittifakı ile gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Cilt. s:60 26 .e. Partinin taktiği gerilladır. Ülkemizde Mahir Çayan’ın kır yapılanması üzerine düşünceleri. kendi alanlarında hızla kadrolaşma amacıyla propaganda faaliyetlerine başlamışlar. a. Köln–1984. Çin’de Mao’nun halk savaşı.4.g. Barışçıl bir ortamda her gün ulus olarak eriyip yok olmaktansa. genellikle destek veren edilmiştir. Vietnam’da gerçekleştirilen Vietkong Usulü savaş veya Latin Amerika tipi gerilla yöntemlerinde ortaya konan strateji ve teorilerden esinlenen Öcalan uygulanacak olan yöntemi şu şekilde ifade eder23. savaşla ve savaş içinde dirilmeyi bir ülke olarak kabul eder…” PKK’nın silahlı eylemlerine kullandığı metotlar gerilla metotlarına benzerlik göstermektedir. 23 Abdullah Öcalan. PKK.devrimci terörü vazgeçilmez bir mücadele yöntemi sayar. Bunların başında da Mehmet ŞENER gelmektedir. s: 143 24 Ayrıntılı bilgi için bkz: PKK Kuruluş Bildirisi. Gerilla çekirdeği parti çekirdeğinin daha da yoğunlaşmış şeklidir. Klasik Marksist-Leninist örgütlerden esinlenerek tüm dünya proleterlerine seslenir ve tüm komünistleri sınıfsız bir topluma! ulaşabilmek için kendi saflarında örgütlemeye çağırır. Bilimsel Sosyalizmi rehber olarak seçtiklerini ve feodal düzeni yıkmaya kararlı olduğunu ifade eden PKK.

Bunun yanında 12 Eylül öncesi Urfa yöresindeki nüfuzlu sayılan aşiret reislerine yönelik saldırılarda bulunmuşlardır.gruplar. “İstihbarat Raporu” a. PKK. 25 PKK’nın silahlı yöntem olarak gerilla metotlarını benimsediğini yukarıda ifade etmiştik. Gerilla konusunda PKK’nın ilham kaynağı ve çıkış noktasının belirlenmesi gerekir. yemek ve para verilmiştir. fikri temelleri. s:76 27 . “işsizler ve toplum dışı kalanlardan” oluşmuştur. “Apocular” bu dönemde grup olarak kaleşnikof ve başka tür makineli tüfekler ile donatılmışlardır.e. bir anda kendini göstermiş ve bölgenin en tehlikeli ve aktif grubu haline gelmiştir. totaliter rejimlerin ve orta doğunu hâkim kültürünün bir realitesi olan “Zorun Rolü” bu 25 İmset. eleman temininde aşılanan ideolojiler ve tutunumun nasıl sağlandığını değerlendirmek gerekir. PKK’nın ordu yapılanması ve buna ulaşmada bir basamak olan gerillayı incelerken. Kozasından çıktıktan sonra. Yine bu dönem içerisinde bölgede faaliyet yürüten ve aktif sayılabilecek örgütlere karşı saldırılar düzenlemiştir. örgütün metodolojisinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Diktatörlüklerin. PKK materyalist bir mantıkla ve Marksist-Leninist ilkeleri benimsemiş veya seçmiş bir örgüt olması bakımından hayatı ve yaşamı “mücadele” temeline oturtmakta ve bu minvalde “ZOR” kullanmayı meşru bir araç olarak görmektedir.g. 1977 yılına kadar kozadaki kelebek gibi çok sessiz şekilde faaliyet yürütmüştür. PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu. Bunlar PKK tarafından hemen silahlandırılmıştır. PKK’nın “Parti-Cephe-Ordu” sisteminde sac ayaklarından biri olan ordu kavramı da makro planda değerlendirildiğinde ulaşılması hedeflenen yapılanma olarak da ifade edilebilir.

e. “Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma”. Bunun için gerilla eğitiminin verilebilmesi öncelikli ihtiyaç olmuştur.26 Kavramsal açıdan “zor” ve “zor kullanma” cebri bir anlam taşımaktadır. Yukarıda ifade edilen yönetim biçimlerinin ideolojilerine göre “ZOR” iktidarı elde etmenin ve sürdürmenin yegâne yoludur. ama pozitif sonuç alındığında da köklü bir çözüm yolu olarak görülebilirdi. ikinci yol olan “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak nitelendirilen ve Güney Amerika’dan esinlenilen yöntemi veya benzer bir gerilla mücadelesi olan Maoist Halk Ayaklanmasından esinlenerek.g. “Hemen Ayaklanmaydı.coğrafyanın insanları için bir hayat tarzı haline gelmiştir veya getirilmiştir. Bunun farkında olan Öcalan. Vietkong tarzı mücadele ile kendine münhasır bir Düşük yoğunluklu çatışma yöntemi yaratmayı başardı. Ancak PKK’nın ne hemen ayaklanabilecek militan potansiyeli.73-75.” Hemen ayaklanma çok büyük bir risk.g. Gerilla tarzı savaş biçimi. Ankara-1996 28 .28 PKK gerilla tarzı bir silahlı mücadeleyi yöntem olarak kabul ettiği için bu yöntemin gerektirdiği maddi unsurlara da ihtiyaç duymuştur. Maoist Çin’in FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) ne ilham kaynağı olmasıyla Ortadoğu’ya giriş yapmıştır. a.27 İktidarı elde etmek için zor kullanmayı meşru bir araç olarak kabul eden PKK’nın karşısında iki yol vardı: Bunları birincisi .e. “Kürdistan’da Zorun Rolü” (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra–1983 27 Özcan. Bugün 26 Zor kavramının örgüt için önemi konusunda bkz: Abdullah Öcalan. a. Ümit Yayıncılık. ne de halk desteği vardı. ayrıca “ Düşük Yoğunluklu Çatışma” kavramı için bkz: Mehmet Ali Kışlalı. s:72 28 “Hemen Ayaklanma” ve “Uzun Süreli Halk Savaşı” kavramları için bkz: Özcan.

Bu hususa değinmeden evvel gerilla savaşı olarak da adlandırılan bu yöntemin metodolojisi üzerinde durmak gerekir.Filistin Kampları olarak bilinen bölgede gerilla tarzı eğitim bu şekilde giriş yapmış ve dünyanın dört bir yanındaki terör örgütü üyelerine bu kamplarda eğitim verilmiştir. “Filistin Meselesi ve Arap – İsrail Savaşı” Türkiye İş Bankası Yayınları. İstanbul-1994 29 .Fahir. İKİNCİ BÖLÜM 29 Bu konuda bkz: Hasan Cemal “Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım”. Buradan mezun olan birçok terörist gittikleri coğrafyada gerilla tarzı savaşı başlatmışlar veya geliştirmişlerdir.29 Filistin Kampları terörün laboratuarı olarak görülebilecek bir eğitim alanıdır. Bu açıdan Filistin Kampları bu savaş tarzının yayılım alanı olmuştur. İstanbul – 1999.30 PKK militanları dış bağlantıları vasıtasıyla 1980– 1984 yılları arasında özellikle Bekaa Vadisinde gerilla tarzı eğitim almıştır.Doğan Yayınları. s:34-56 30Filistin Kamlarının kuruluşu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Armaoğlu.

Alberto Bayo gerilla gruplarında veya timlerinde bulunması gereken kişi sayısı hakkında şunları ifade etmektedir. Buna göre gerilla birlikleri asimetrik saldırı yöntemleriyle karşı tarafı veya düşman gördüğü birliği yıpratmaya çalışır. 32"ideal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır.tdk. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa. Örgüt özellikle lojistik desteğini milis güçlerinden ve civar yerleşim bölgelerinden sağladığından halk desteği olmadan yaşayamaz. Gerilla tarzı savaş yönteminde savaşçı örgüt halk desteğine ihtiyaç duyar. Gerilla tarzı savaş yöntemini genellikle karşısında kendisinden silah gücü ve savaşçı sayısı bakımından daha üstün bir savaş aygıtı bulunan gruplar kullanır. soru no:6 30 . Saldırı gruplarının sayıları değişkenlik gösterebilmektedir. hafif silahlarla donatılmış topluluk olarak ifade edilmektedir. Kısaca adı “Vur-Kaç” saldırıları da denen bu savaş yönteminde temel amaç düşman birliklerini psikolojik ve maddi olarak yıpratmak ve savaşın 31 http://www.GERİLLA METODOLOJİSİ VE PKK DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gerilla metodolojisi değerlendirilmeden önce gerilla nedir? sorusuna kısaca cevap vermek gerekir. Halk desteği olmadan çok kısa bir sürede başarısızlığa uğraması kaçınılmazdır.12. Fakat Küba’da yaşanan devrim sırasında Fidel Castro ile beraber diktatör Batista'ya karşı savaşan Ernesto Guavera (Che) tarafından bir savaş stratejisi olarak kuramsallaştırılmıştır. Amaca ulaşmak için saldırısabotaj-suikast yöntemleri kullanılır.31Gerilla kelimesi dağ adamı anlamında da kullanılmaktadır.tr/ erişim tarihi:12." Gruptaki her bir gerillanın kilit bir vazifesi vardır ve bunlar görevlerini eksiksiz yerine getirmek zorundadırlar Genelde sınıflandırmalar düzenli orduların sınıflandırmalarından çok farklıdır.gov. Gerilla etimolojik olarak Fransızcada ‘Guérilla’ olarak bilinmekte ve düzenli bir orduya karşı küçük birlikler hâlinde çatışan. hareket yeteneği de o kadar fazladır.2006 32 Bkz: EK-2.

cana.net/index. Gerillanın savaş yöntemi eski eşkıya savaşına benzer niteliktedir.komünist gerillalar) de diğer bir örnektir.com/gerilla/ erişim tarihi:14. s:70 34 Eşkıya yöntemi olarak ifade ettiğimiz husus.latinbilgi. ayrıca bkz: Milliyet gazetesi. Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya’da terör hadiseleri oluşturan ve bu gün Kolombiya’da önemli bir silahlı güç olan FARC(Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColumbiaFARC) örgütü36. 35 http://nedir.antoloji. genelde dağ ve çevrelerini mesken edinen.12. ırza.2006. gerilla örgütünün halkın yararına olan büyük bir politik hedefi vardır sırf bu yüzden halk gerilla güçlerine efsane ve kahraman gözüyle bakar ama eşkıya yol kesen. Yukarıda gerillanın genel anlamda tanımlamasını yaparken belirttiğimiz gerilla-eşkıya ayrımı.ilerleyen safhalarında düzenli bir ordu sistemine geçmektir. yol kesme. 34Fakat farklı olan şey gerillanın tamamen halkın örgütü oluşudur.12.yine bir Latin Amerika ülkesi olan Peru’da MRTA Amaru Devrimci Hareketi/Movimiento 37 Revolucionario Túpac Amaru) örgütü. Aralık 1989. PKK terör örgütünün bir gerilla örgütü mü.12.2006 36 http://www. haraç. yoksa eski tabiriyle eşkıya mı 33 Ayrıntılı bilgi için bkz:Ernesto Che Guevara.38 Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerine Vietnam’da büyük zayiat verdiren Ho-Şi-Min'in örgütü (Vietkong. halktan ayrı ve bağımsız yaşayan.Bolivya Günlüğü. Yar Yayınları. gerilla tarzı yöntemleri (Túpac kullanmaktadır.2006 38 Bkz:Edward Said. mala saldıran kırda.php erişim tarihi:13. 35 Günümüz gerilla tarzı savaş yöntemini kullanan gruplara birkaç örnek verecek olursak. Filistin'in Sorunu. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü de gerilla tarzı yöntemleri kullanmıştır. Pınar Yayınları. yerleşim yerlerine inip soygunlar yapmak suretiyle hayatını devam ettiren başıbozuk yapılanmalardır.net/index.latinbilgi. bir şefe bağlı yaşayan ve gerilla gibi asimetrik savaşan gruptur halk desteği bulamadığı için fazla yaşam alanı ve zamanı bulamaz. 5 Mart 2007 37http://www.php erişim tarihi:13. İstanbul-1985 31 . 33 Düzenli ordu haline geçmek gerillanın temel hedeflerinden birisidir.

devrimci savaşın da. 39 “Farklı Savaşları yönetmek için farklı yasalar. s:12–13 32 .belirlenir. “Selected Military Writing” Foreign Languages Press. Mao kendi bölgesindeki savaşı anlatırken şu ifadeleri kullanmaktadır.olduğunu anlamamız açısından bizlere yol gösterici nitelikte olduğunu görmekteyiz. yeri ve doğasıdır. (a) Gerilla Tarzı Çatışma Yöntemi ve Metodolojik Altyapısı Gerilla tarzı çatışma yöntemi başta İspanya iç savaşında daha sonraki süreçte Mao’nun Japonlara karşı uyguladığı bir yöntem olarak görülmüş daha sonraki süreçte ise Vietnam’da Vietkong usulü ile uygulanmış ve bunların yanında dünyanın dört bir yanında uygulanan bir yöntem olmuştur. Bu yöntemi dünyanın dört bir yanına ihraç eden teorisyen ve aynı zamanda pratiğini de uygulayan kişi Mao'dur. Savaşın doğası bakımından. N. Zaman etkeni bakımından. Bu sebeple gerilla savaşı en çok Çin’de uygulanan tarzı ile ithal edilmiştir. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. savaşın zamanı. Bu sebeple gerilla savaşını incelerken öncelikle Mao’nun yöntemini değerlendirmekte fayda vardır. “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir. karşı devrimci savaşın da kendilerine özgü özellikleri olduğu için. bunlara egemen olan yasaların da 39 Mao Çe-Tung. Ancak daha önce gerilla tarzı çatışma yöntemlerini inceleyerek konuya açılım kazandıracağız. zaman içinde gelişir. Peking 1966 yapıtından. başka bir döneme mekanik olarak uygulanamaz. Her tarihsel aşamanın kendisine özgü özellikleri olduğu için her tarihsel aşamadaki savaş yasalarının da kendilerine özgü özellikleri vardır ve bunlar. bu savaşların farklı koşulları tarafından –bu farklar. savaş da savaş yönetme yasaları da.

Ülkemiz açısından gerilla metodolojisi PKK’dan önce bize yabancı ve hayli uzak bir kavramdı. Osman Pamukoğlu.06:22. Örneğin Balkan Harbinde kaybettiğimiz Batı Trakya topraklarını geri alabilmek için Gerilla mücadelesi verilmiştir. her ülkeye ya da ulusa ait savaş yasalarının da kendi özellikleri vardır. Ayrıca bkz: Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12.” Mao. büyük bir ülke ya da ulusun kendi özellikleri olduğu gibi. her ülkenin ya da ulusun. Ancak eski Çin’in büyük askeri uzmanı Sun Vu Tzu’nun kitabında ifade ettiği gibi.00 33 .kendi özellikleri vardır. O tarihlerde gerilla savaşı adına pek bir şey bilinmiyordu.41 Klasik Savaş metoduyla galip gelinemeyeceği kesin olan çatışma ortamlarında Mao’nun yukarıda belirttiği gibi farklı yol ve yöntemler belirlenir. Yer etkenine gelince. yani her iki savaşa da aynı yasalar uygulanamaz. “Savaş Sanatı”. Bu yeni yöntemlerde farklı kural ve yasalar geçerli olacaktır. yenilgi tehlikesi olmaksızın yüzlerce savaş verebilirsin' mantığıyla hareket edilmesi gerektiği anlaşılınca PKK ile ona uygun tarzda mücadele geliştirilmeye başlanılmıştır. İspanya İç Savaşında klasik savaş yerine ani saldırılarda bulunup hızla geri çekilme yöntemleri kullanılarak başlayan “Guerillos”ların mücadelesi farklı tarz ve yöntemlerle dünyanın birçok yerinde uygulana gelmiştir. klasik savaş metodunun dışında ve ortama veya şartlara göre savaş metodunu vurgulamaktadır. Eşref Kuşçubaşı ve Selim Sami gibi 40 Sun Tzu. s:7 41 Gerilla Savaşı ve ya düşük yoğunluklu çatışmanın ülkemizde anlaşılması ve karşı tedbir alınması konusunda bakınız.40 'Düşmanı ve kendini tanırsan.11. Form Yayınları (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok Ümit Yayıncılık.

Sol Yay.. Emre Yay. Bu bakımdan Mao’nun direnme savaşı olarak adlandırdığı gerilla savaşının temel prensiplerini ve ana ilkelerini şu şekilde sıralamaktadır43. 1976. 42 İsmet Bozdağ. s:189 34 .gerilla mücadelesini bilen çok az kişi vardı ve gerilla savaşının düzenli ordu karşısında başarılı olabileceğine ihtimal verilmiyordu.” Genel anlamda.. s:28 43Gerilla Savaşının Temel Prensiplerini Ve Ana İlkeleri konusunda bkz: 'Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları'. Ancak engebeli ve sarp bölgelerde düzenli ordudan veya savaştan çok daha etkili ve sonuç alınabilir olduğu daha sonraları öğrenilmiştir. İstanbul–1996. s: 188 44A. küçük bir kuvvet halindeyken büyük bir kuvvet haline geldiklerine göre. “Direnme Savaşında (ve bütün öteki devrimci savaşlarda). uzatmalı savaşta çabuk sonuçlu muharebelerin ve iç cephe harekâtında dış cephe harekâtının kullanılması. Mao’nun gerilla savaşı yönteminde belli başlı temel prensipler vardır.. gerilla birlikleri genellikle sıfırdan başlayıp büyüdüklerine.e. esnekliğin ve planlamanın. ana ilkeler şunlardır:44 1) Savunma içinde saldırıyı yönetirken. asıl sorun kendimizi koruma. inisiyatifin.. Osmanlı’nın Son Kahramanları. Bu hususlar başta PKK olmak üzere birçok terör örgütü ve ayrılıkçı harekete ışık tutmuştur. 42 Özellikle terör örgütleri ve ayrılıkçılar tarafından öğrenilmiştir. Mao Zedung'un .g.Askeri Yazılar. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası. Bu durum karşısında. genişleme ve düşmanı yok etme hedefine ulaşmadan önce hangi politika ya da ilkelerin benimsenmesi gerektiğidir. hem kendilerini korumak ve hem de genişlemek zorundadırlar.

g. düşmana bilgi sızdırmama temeline dayanmalıdır” 45 demekteydi. “Gerilla hareketini kesin gizlilik.2) Düzenli savaşla koordinasyon. s:32 35 . 1960 yılında yayınlanan Gerilla Savaşı isimli eserinde.e. Gerilla savaşı veya çatışması lokal bir olgudur. 3) Üs bölgelerinin kurulması. İstanbul–1966 46 A. kendi ülkesindeki gerilla savaşının temel prensiplerini oluştururken tüm gerilla savaşı süresince stratejiyi en önemli unsur olarak görmüştür. Buna rağmen gerilla mücadelesine girişmek uzun vadede sonuçsuz kalır. Yer Yayınları. Mao’nun gerilla tarzı mücadelesine değindikten sonra bir diğer önemli gerilla teorisyeni Che’nin yöntem ve teorilerini incelemek gerekir. 4) Stratejik savunma ve stratejik saldırı. 5) Gerilla savaşının hareketli savaş haline gelişmesi. çünkü henüz tüm yasal mücadele olanakları ortadan kalkmamıştır. Gerilla savaşını mevcut ülke veya bölge içinde 45Ayrıntılı bilgi için bkz: Ernesto Che Guevera. Gerilla savaşında gizliliğe önem veren Che bu mücadele tarzının gerçekleşebilmesi için şu hususa dikkat çekmektedir. Mao. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri. ve 6) Doğru bir komuta ilişkisi. Askeri Yazılar. “Che” olarak bilinen Ernesto Che GUEVERA.” Devletin meşru dayanaklara sahip olması ve egemenliğini bu meşru dayanaklardan alması. gerilla çekirdeği serpilemez. 46 “…bir hükümet hileli olsun olmasın halka danışarak iktidara gelmişse ve anayasaya göre az çok yasallık görünümünü koruyorsa. yani milleti temsil kabiliyetinin olması gerillanın oluşumu için doğal bir engel oluşturur.

Bir yanda ezici çekirdek ve onun hizmetinde. baskıya karşı savunma için çok daha az miktarda silah olduğu halde. iyi donatılmış ve disiplinli. Bu durumu saptadıktan sonra değinilmesi gereken önemli bir diğer husus da şudur. s:33 48 Che. Her ülkenin coğrafi ve toplumsal koşullarının. gerilla savaşına başvurulmasının nedeni budur. fakat temel yasalar bu tip mücadelelerin hepsi için geçerlidir. halkın savaşçı öncüsüdür. küçük silahlı grup. gücünün kaynağı Halk Kitleleridir. gerilla savaşının kendini uyduracağı. Gerilla Ordusu. bir kitle savaşı. Gerilla savaşının. 48 “… Savaşanların kimler olduğunu saptamak gerekir. ateş gücü daha düşük olduğu halde dövüştüğü düzenli ordudan sayıca az bir askeri birlik olarak düşünülmemelidir.47 Gerilla tarzı mücadelelerde öncelikle amaç saptanmak zorundadır. s:34-35 36 . halk savaşı olduğunu belirtmek önemlidir.düşünmek en doğru saptama olacaktır. özel biçimleri belirleyeceği açıktır. bu çekirdek.g. çoğu durumlarda dışarıdan gelecek desteğe. a.g.e. Bu sorunun cevabı verilmedikçe gerilla içerisinde ayrılıklar ve akıllarında soru işaretleri mutlaka olacaktır.e. Gerilla savaşı klasik savaşın farklı bir varyasyonu ve bir aşaması olarak da görülebilir. düzenli ordu. ezici gücün uydusu memur gruplarına güvenebilir. Bundan dolayı birçok teorisyen gerilla savaşını niçin yapıldığı hususuna önem vermektedir. “Ne için savaşıyoruz?” sorusuna makul ve akla uygun bir cevap verilmesi gerekir. Halkın çoğunluğunun desteğine sahip olunduğunda. Gerilla. Ancak gerilla savaşı özel kuralları da içinde bulunduran bir mücadele şeklidir.” 47 A.

Yerel halkın desteği gerilla savaşı için su kadar hava kadar önemlidir. bu kesinlikle aranan bir koşuldur.” Gerilla savaşı ulvi bir amaç gibi resmedilmeye veya gösterilmeye çalışılması klasik bir tutumdur.Gerilla. tek üs olarak kırsal bölgelerde yerleşen ve yayılan 49 Che. Ernesto Che Guevera Gerilla Savaşını ikiye ayırmaktadır. onlar adına konuşulması ve eylem yapılması bir meşruiyet aracı olarak gösterilmeye çalışılır. a. Büyük düzenli orduların tamamlayıcısı olan mücadele biçimidir.e. öncüsü ve simgesi olarak nitelendirilir. s:35-36 37 .e. 49 “…Halkın kendisini ezenlere karşı. kurulu iktidara karşı mücadele içinde ilerleyen. silahları eline aldığı ve tüm silahsız kardeşlerini rezillik ve yoksulluk içinde tutan toplumsal rejimi değiştirmek amacıyla dövüşür.g. 50 1. Sömürge olsun olmasın. için için kaynayan protestosunun yankısını meydana getirmek için. Gerilla mücadelesi verdiğini düşünenler kendilerini toplumun öncüsü. ıslahatçısı olarak görür.Gerilla belli bir topluluğun temsilcisi. Temsil edildiği iddia edilen halkın sözcüsü ve öncüsü rolünü üstlenerek. Gerilla yerel halkın tam desteğine güvenir. a.g. Yukarıda ilk olarak belirttiğimiz “gerilla niçin savaşır” sorusu bu açıdan üzerinde hususiyetle durulması gereken bir konudur. s:34 50 Che. 2. Meşru güçler veya devlet ayrılıkçı hareketlere karşı uzun vadeli çözüm yolları üretmek için bu hareketlerde kendisini gerilla ilan edenlerin beslendiği halk kitlesinin desteğinin nasıl kesilebileceğinin yollarını aramalıdır.

) kesin kazanılmayacak hiçbir çarpışma. Oysa halka olan yaklaşım ve suçsuz insanlara yönelik yapılan katliamları gerilla olarak nitelendirmek PKK’yı kahramanlaştırmak olacaktır.g. PKK’da gerilla sadece silahlı eylem metotları için geçerlidir. Ancak dağ kadrosunun uyguladığı yöntemler anlatılırken kerhen de olsa gerilla tabiri kullanılmaktadır. bölge halkının gerillaya olan sempatisi artarak devam edecektir ve sempatizanlar milis güçler haline gelecektir. Gerilla tarzı çatışan örgütler (ayrılıkçılar vs. 52 Ayrıntılı bilgi için bkz: Che a. Kırsal bölgenin eğitim ve kültür durumu da o bölge halkının hızla örgüte kaymasında önemli bir faktör olur. Zira metot gerilla tarzı şeklindedir.51 Kırsal alanda gerilla o bölgenin halkı için üstün bir konum veya mertebe olarak görülür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki ülkemizde PKK’nın ortaya çıkardığı terör (tedhiş) ortamı klasik gerilla tarzından farklılık arz eder.52 Gerilla tarzı 51 PKK terör örgütünün dağ kadrosunu sadece gerilla olarak nitelendirmek yanlış bir tespit olacaktır. Dağ kadrosunun uyguladığı çatışma metodu gerilla tipidir. meşru gücün yani devletin oluşturduğu boşluğu ve eksiklikleri gerilla veya milisler aracılığıyla örgütler veya ayrılıkçılar dolduruyorsa.e. muharebe ya da çatışmaya girişmemeyi temel ilke olarak kabul eder. Gerilla savaşı klasik mevzi savaş biçiminin embriyonu veya başlangıcı olarak görülebilir veya taslağı olarak kabul edilebilir. hile ve gece eylemleri temel unsurlardır.silahlı bir grubun mücadelesi… Ülkemizde yıllarca yaşanan ve düşük yoğunluklu çatışma olarak da ifade ettiğimiz PKK terörü ikinci tip gerilla yöntemi içinde ele alınabilir. Bir çeşit temsilci pozisyonunda olması veya öyle algılanılıyor olması sebebiyle insanlar gerillaya itaat ve sebat gösterir. s:36–37–38 38 . savaş düzenbazıdır… Gerilla savaşında şaşırtmaca. Bu bakımdan Gerilla.

Gerilla Tarzı Çatışmada Uygulanan Klasik Yöntemler54 Gerilla savaşının kendine münhasır bazı özellikleri ve taktikleri vardır. bu hususa binaen Ek-2 de ayrıntılı olarak gerilla tarzı çatışma metotlarına yer verilmiştir. burada yer alan gerilla metotları PKK'nın uygulamış olduğu metotlarla bir çok yönden benzerlik göstermesi bakımından ayrıntılı olarak incelenmelidir. s:12 39 .56 53Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı..Gerilla kuvveti gizlidir.g.mücadelenin en önemli özelliği “asimetrik” olmasıdır. Bu yol yöntem ve taktikler klasik savaş tarzından farklılık arz eder.55 Gerilla kuvvetlerinin gizliliği kuralını PKK’nın 7 Ocak 1980 tarihinde bizzat Öcalan tarafından hazırlanan talimatın 1.e.BDS Yayınları. 1.53Gerilla savaşının asimetrik etkisi ancak asimetrik yol ve yöntemlerle çözülebilir.e 54General Alberto Bayo’nun gerilla nedir isimli çalışmasından öncelikli olan kısımların özeti yapılarak bu ölümde yazılmıştır. aktaran PKK-2 a. Yani aynı şekilde mücadeledir.1980 tarihli PKK-MK İmzalı Talimat. Bunun için gerilla tarzı mücadele ve savaş tekniklerinin iyi analiz edilmesi gerekir. Tehlikenin ve tehdidin kırsal alanda nereden geleceği belli değildir.Gerilla savaşının ve savaşçısının niteliklerini ayrıntılı şekilde görmek için bkz: EK–2. Devrim Devrim . s:22 56 07. maddesinde görmekteyiz. Bu sebepten ötürü gerilla ile mücadele edebilmenin en verimli yolu düşmanı silahıyla vurmaktır.g. Gerilla savaşının taktik ve tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz.01. 55 Regis Debray. Gizlilik içinde doğar ve gelişir. a. İstanbul1990.

sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam olarak bilmelidir. a. bunun sonucu olarak çok sayıda arkadaş sömürgecilerce tutuklanmıştır.12. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli 57 Debray. erisyay@kurtuluscephesi.Madde–1: Birçok defa belirtilmiş olmasına rağmen. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için. Gerilla disiplinli. Doz Yayınları.g. s:95 60 Alberto Bayo.e. 59 Necdet Buldan.g. faydalanılarak gerilla savaşındaki temel görevlendirmeler aktarılmıştır. birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar. “Gerilla Nedir? 150 Preguntas Para Un Guerrillero".” PKK’nın dağ kadrosunun gelişim gizliliğe verdiği önemi görebilmekteyiz sürecinde 2-Gerilla kuvvetleri takma adlar 57 kullanırlar.60 4-Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için. her şeyin önceden planlanıp. "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla" Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. bkz: Bayo’nun a. Örneğin PKK içerisinde Cemil Bayık için Cuma lakabı kullanılmaktaydı. her düzeydeki görevliler en zor şartlar altında bile mücadeleyi sürdürebilecek olanaklar yaratılmamış. birlikteki en yavaş gerillanın maksimum hızı kadar olmalıdır. çalışmalarda gizlilik yeteri kadar uygulanmamış..2006.org erişim tarihi: 29.Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı. İstanbul-2004.g. PKK’de Kadın Olmak. Ayrıntılı bilgi için bkz: Ek-2 40 ..e.e.58 Bir diğer örnek ise “Büyük Beritan” takma isimli Gülnaz Karataş’dır. prova edilmesi gerekir.59 3. A. s:23 58 Bkz: Bayık.

birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır.Bir gerilla birliğinin organizasyonu aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi. 61 5. a. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde bütün görev ve işlerin 61Bkz: Ek-2 62 Bkz: Ek-2 63 Bkz: Ek-2 64Halk Savaşında Silahlı Propaganda Ve Ajitasyon aktaran: Özcan. 62 6. tepe. Her gerilla.Gerilla kuvvetleri kendi güvenliğini sağlamak için daima uyanıklık. silahlı propaganda birliğinin temel niteliği olarak görülmektedir. "Şuraya nasıl gidilir?". bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa. esneklik ve inisiyatif. Eğer arazi hakkında. çeşme.g.b.s:91 41 . "Bu bölgeye giden yol neresidir?". sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup. kendi ilk yardım çantasını. gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur..e. "Şu dağ.64 7.63 PKK için de klasik gerilla tarzında olduğu gibi hareketlilik.Birlikteki her gerillanın iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. daimi yer değiştirme şeklinde sıralanan 3 altın kuralı uygularlar. aş kabını.tüfeği de bulunmalıdır. bina v. koruluk. daima güvensizlik. birliğin varacağı hedefler bölge halkına açıklanmamalıdır. Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır.

8. Su kaynaklarının. Gerilla savaşı işbirliğinin en işlek şekilde uygulanması gereken bir savaş şeklidir. gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma. gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. muhbirler için bir kara liste hazırladığı gibi. karayollarının. nehirlerin. Savaşçı Toplama. ormanların. köprülerin. Yukarıda isimleri verilen temel hususlar hakkında sistemli bir değerlendirme yapılacak olursak bu sistematik altında incelenen gerilla savaşının görevlendirmesinde şunları aktarabiliriz: 66 Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar. Levazımat. Yukarıda sıralanan hususlar zincirin halkaları gibidir. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. düşmanın gizli ajanlarını ortaya 65 Bkz: Ek-2 66 Bkz: Ek-2 42 . Harekât. İkmal. Birisinin kopması zincirin işlevinin yani gerillanın işlevinin zarar görmesine yol açar. Silah. Eğitim. Sabotaj.65Gerilla savaşında organizasyon temel hususlardan bir diğeridir. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi.Gerilla tarzı çatışmada belli başlı birimler vardır. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar. Bu birimlerin görevlerini Bayo belli bir sistematik altında incelemiştir. Sağlık ve Propaganda.tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. şoselerin.

Şayet kumandan yaralanır. tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. bir harekâta başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. yaratıcı. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar. hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder. Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli. Gerilla Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir.çıkaran hizmetleri de yürütür. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. Bu subay. pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. Bu bölüm. Son söz grup kumandanına aittir. Bu bölüm. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli 43 .

teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır. Bu mümkün olamazsa. Aynı zamanda okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. Aynı zamanda bölgedeki doktor. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar.silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. Ayrıca. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır. gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. (Hangi şartlar altında olursa olsun. Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur. propaganda bölümü eldeki bütün olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikâyelerini adeta bir 44 . Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin amaçlarıyla.

moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. Çünkü. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından.-Mahsun Korkmaz. Sağ kolu "doğu"yu. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir.Gerilla savaşına yeni başlamış bir yapılanma veya bu yapılanmanın farklı veya yeni bir yerde yapabileceği ilk eylem ve savaş hareketi yine Bayo’nun ifade ettiği hususlar çerçevesinde gerçekleşecektir:67 “Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi. bunun karşıtı "batı"yı. çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir. Diyebiliriz ki. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur.Gerilla gündüzleri güneşten yararlanarak yön tayin eder. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. ) 9.destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapar. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir. gerillaların manevra yetenekleri. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir. Büyük Beritan vd. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir 67 Bkz: Ek–2 45 . 10. Aynı zamanda.

Dünyanın sıcak çatışma bölgelerinin birçoğunda söz konusu olan bu yöntem ve savaş tarzı. Halkı gerilla ya kaybetmeden önce. gezicilik ve esnekliği. Halk kitlelerinin ya desteğini kazanır ya da yok olur. genel olarak 68 Debray. a. böylece ayaklanma hakikaten –silâhaltına alma şekli ve savaşçıların kökeni açısından.g. ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur “General Alberto Bayo” Klasik gerilla mücadelesinin temel kriterleri ışığında konuyu özetleyecek olursak. Bir harekâtı yürütebilmek için hazırlıkların gizliliği.e.düşman grubu tarafından kovalanması. 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir.” Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder.bir halk savaşı olmalıdır. eylemin sürati ve şaşırtma unsuru büyük bir dikkati gerektirir. devam ettirdiği sürece gücü devam eder. s:24–25 46 . Gerilla kuvvetinin karşıt güç üzerindeki avantajlarından. var olmaları için geçerli sebepler bulunduğuna onları inandırmalı. 68 Gerilla tarzı çatışma yöntemi ve bu yöntemin çeşitli varyasyonları günümüzde hala kullanılmakta olan ve düzenli askeri birliklere karşı asimetrik etki yaratan bir savaş tarzı olarak devam etmektedir.. Hatta sorumluluğunu yüklendiği sivilleri etkili olarak savunamaz bile…Gerillanın politik amaçları ve hedefleri vardır. Sivillerin mecburen gerilla yürüyüşüne katılmaları halinde gerilla kuvvetini bütün saldırı yeteneğinden mahrum eder.

Büyük şehirlerde aynı zamanda.2006. Gerilla Savaşı . kır gerillasına destek olmak. Bu anlayışı kazanmak için yayınlanmış ya da teksir edilmiş belli başlı şu eserleri okumak zorundadır. ülkesinin kurtuluşu uğrunda savaşçı. erişim: 12. genellikle "kanun kaçağı” olarak tanınan zorbalar da faaliyet gösterir.Şehir gerillası en azından belli bir politik anlayışa sahip olmak zorundadır. bunları yıkmaktan korkmaz.iki şekilde yapılmaktadır. Latin Amerika’nın en 69 Carlos Marighella. istisnasız herkese saldırırlar. bir siyasi devrimci ve ateşli bir vatansever. Yoldaşlar İçin Belli başlı Taktik Prensipler. Brezilya'nın Bazı Sorunları. Haydutlar eylemden kişisel çıkar amaçlarlar ve sömüren ile sömürülen arasında ayrım yapmaksızın. Eriş Yay. aktaran erisyay@kurtuluscephesi. Çoğu kez bu zorbalar tarafından yönetilen saldırılar şehir gerillasına mal edilir. Örgütsel Sorunlar. Özellikle Latin Amerika’da bu tarz çatışmalar ve savaşlar uzun süre yaşanmıştır. Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel Haziran 1969.org.Brezilya devrimci gruplarının gazetesi. O Guerriheiro . bu kitaplar. şehir gerillası konusunda Marighella’nın ifadeleri şu şekildedir. Bu amaçla. silahlı halk kuvvetleriyle birlikte yepyeni bir devrimci sosyal ve politik yapı kurmaktır. O. Birincisi şehir gerillası69 ikincisi kır gerillası… Bazı metodolojik farklılıklar barındıran bu iki gerilla savaş yöntemini uygulayan gruplar daha çok ellerindeki kıt imkânlarla güçlü ve imkânları geniş olan karşıt güçlere savaş açarlar. Ancak şehir gerillası. Şehir gerillasının ise politik bir amacı vardır ve sadece iktidara. askeri diktaya karşı yasa dışı metotlarla savaş veren kişidir. politik ve sosyal düzenine zarar vermekten." 47 .12. Brezilya'nın mevcut ekonomik. halkın ve özgürlüğün dostudur. Gerilla Harekatları.Che Guevara. bu yüzden kurbanları arasında pek çok halktan kimseler bulunmaktadır. Brezilya'nın büyük şehirleridir. Bir Teröristin Anıları. Şehir gerillasının hedefi. Gerilla Harekatı ve Taktikleri. bu haydutlara temelden karşıdır. büyük kapitalistlere ve başta Kuzey Amerikalılar olmak üzere bütün yabancı emperyalistlere saldırır. Stratejik Sorunlar ve Taktikler Üzerine. "Şehir gerillası. Şehir gerillasının kavga alanı. Bunlara bazı örnekler verecek olursak: Peru’da yıllarca terör estiren Sendero Luminoso-Peru Komünist Partisi yani “Aydınlık Yol”.

Yukarıda adını belirttiğimiz Uruguay’da büyük terör hadiselerine sebep olan Tupamarolar ise 1965–66 yılları arasında silahlı mücadele kararı almaları ve örgütün yapılanması tamamlanması üzerine 1966 Aralığında “Movimento Liberacion Nacional . Peru’da terör hadiselerine yol açan Aydınlık Yol hakkında karşılaştırmalı bir değerlendirme yaptığımızda şunları söyleyebiliriz: Ülkemizdeki TKP (ML) ile kardeş olarak nitelendirebileceğimiz bir yapılanmaya sahiptir71 .2005 74 Tupamaro adı Tupac Amaru dan geliyor. Ancak PKK ile strateji.74 70 http://flag. Askeri birliklere karsı başlatılan savaşta gözdağı vermek adına sayısız Peru yerlisini de katlederler.org/2001/03/24/hab29. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: http://flag. erişim tarihi: 24.başarılı ve en iyi organize gerilla hareketi olarak nitelendirilen Tupamarolar70 bu terör ve gerilla hareketlerine imza atan bir diğer yapılanmadır.2006 72 Ayrıntılı bilgi için bkz: İmset: a.07. Ulusal Kurtuluş Hareketi Tupamarolar adını alırlar.e.htm erişim tarihi: 31.Tupamaros”.net/~anarkom/tupamarolar.blackened.06 71 http://www.net/~anarkom/tupamarolar. • Sol kimlik içinde bulunsalar da etnik kimlik kavramı üzerinden terör yaparlar.html erişim tarihi: 16. s:78 73 Libertarian.11.ozgurpolitika.g.blackened.12. • 80’li yıllarda And dağlarında ilk silahlı eylemlerini yaparlar. taktik ve gerilla metodolojisi olarak büyük benzerlikler arz eder.72 Temel özellikleri şu şekildedir: 73 • Etnik temelle yani Peru’nun yerlisi diye kabul edilen ikinci sınıf vatandaş olarak yaşayan bir halkın kurtarıcısı olarak ortaya çıkarlar.htm erişim 48 .

İstanbul-2000. Ankara–1986.12.Hareket tarzları ve pusuları 9.tupamaro erişim tarihi: 01.Hedef seçimi 3. PKK’nın güneydoğuda uyguladığı gerilla taktikleri.2007.Sığınaklar tarihi: 31. s:590–602.. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu. Ayrıca bkz: “Ordu Belgelerinde PKK Taktikleri”. dünyada Vietnam’dan sonra en başarılı şekilde uygulanan yer olarak nitelendirtmekte ve öne sürülmektedir. 2004 75 Atilla Şehirli.com 76 Gn. Kur.sourtimes. Burak Yay.. a.PKK militanlarının yaşayışları ve gizlenmeleri 11. s:297.PKK’nın baskın örgütlenmesi 10.Eylem ve sonrası 5.76 1. Başk. Komt. Estetize Edilmiş Şiddet. 2000’e Doğru Dergisi.01.org/show.. sayı: 33 ( 13 ağustos 1989). ayrıca bkz:Cihan Çabuk. http://sozluk. s:8–17 49 .g. bölücü terör konusuyla ilgili olarak bkz: www.Hedefe karşı eyleme geçiş 4.06. ayrıca bkz: Çabuk . Genç Mephisto Kitapevi. Kara Kuv.Eylem strateji ve taktikleri 6.İstihbarat ve keşif faaliyetleri 7.75 PKK’nın yıllarca binlerle ifade edilen insanların ölümüne sebebiyet veren dağ kadrosunun taktiklerinde dikkat ettikleri hususları maddeler halinde sıralayacak olursak.e.Yukarıda gerilla savaşında temel prensipler ve taktiklere değindikten sonra ülkemizde yıllarca terör ve kaos olaylarının mümessili olan PKK’nın gerilla taktik ve niteliklerine değinmekte fayda vardır.Planlama ve her kademenin gerektirdiği kadarını bilmesi 2.Örgüt propagandasının yapılması 8.tatakademi. Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler.

a.PKK militanlarının radyoda dinledikleri programlar 19.g.g.PKK militanlarının kıyafet ve teçhizatları78 17.PKK militanlarının kendi aralarında kullandıkları parola ve şifreler 21. s:14 ayrıca bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” PKK-Lübnan.PKK örgütünün kuvvetli ve zayıf yanları 20. a. 50 .g. s: 203– 204–205 79 Yukarıda sıralanan hususlar bu konuyla ilgili olarak ortaya konulan tespitlerin ve değerlendirmelerin hepsini kapsayan mahiyette temel başlıklar olarak çıkarılmıştır. 79 Gerilla Savaşının temel prensiplerini ve niteliklerini hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan sonra ülkemizdeki PKK terörünün gerilla veya Düşük Yoğunluklu Çatışma metotları açısından değerlendirmesini yapacak olursak öncelikle PKK’da Gerilla’nın ehemmiyetine değinmek gerekir. a.g.PKK militanlarının hüviyeti maskeleme tedbirleri.e.e.e. kod isimleri ve bunların değiştirilmesi Yukarıdaki maddeler PKK için olmazsa olmaz bir yapı olan dağ kadrosunun temel hususiyetleridir. (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 77 PKK’da dağ kadrosunun yürüyüşü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 2000’e Doğru Dergisi a. s: 199 78 2000’e Doğru Dergisi. İmset.PKK militanlarının sınır geçişleri 18.PKK’lıların sorgudaki tutumları 16. Yukarıda belirttiğimiz ve örneklerle açıkladığımız gerilla savaş metodunu karşılaştırmalı olarak PKK açısından da değerlendirmiş olacağız.Örgüt içinde bağlantının kurulması 14.12- PKK’lıların bir yerden başka bir yere taşınma ve yürüyüşleri77 13. s: 17. s:246 aktaran: İmset.PKK’nın siyasi ve silahlı örgütlenmesi 15.e.

“Halka karşı Halk için” mantığıyla hareket ettiğini iddia edecektir. s:32 82 Öcalan'ın halka karşı zor kullanma ve onlara rağmen onlara şekil verme çalışmaları konusunda bkz: Abdullah Öcalan. bizi sevmeyin ve iğrenin.82 Ancak bu ifadeler ve görüşler sadece kitaplarda ve teorilerde kalmıştır.”81 demektedir. Anadolu Yay. zarar gören ve acı çeken kesimin bu bölgede 80 Goston Martin. PKK yirmi beş yıla varan silahlı eylemleri sürecinde halkın temsilcisi olma konumuna gelememiştir. Pratikte özgürlük ve halk mücadelesinin var olduğunu ifade edebilmek için PKK'nın halka ne sunduğunu ve onlara yönelik olumlu anlamda neler verdiğine bakmak gerekir. Öcalan’ın burada vurguladığı husus Özgürlük mücadelesi ve bu mücadeleye halkı çekebilmektir. Birinci Basım- 1967. Abdullah Öcalan ile görüşmem. s. Bunu anlayabilmek için bölgede yaşanan terör olaylarında en çok ölen.“Bu sefil halk kendi meşru hakkını arayamayacak kadar sersem ve gevşekse ne yapmalı?”80 Halkını sefil ve önünü göremeyen bir yığın olarak nitelendiren Fransız Flora Tristan’ın sorusu ile Abdullah ÖCALAN’ın Kürt halkının geçmişten günümüze kişilik ve kimlik problemi yaşadığını ve bunun Kürtleri köleleştirdiğini öne süren ve “köle kürdün nesini seveceksin” sorusu paralellik arz etmektedir. Öcalan. Kürdistan’da Zorun Rolü.(Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra.1983 51 . Kaynak Yayınları.. Halkı bu mücadeleye çekebilmek için gerekirse . …benim savaşı böyle tırmandırmamın en önemli nedeni. 1848 Devrimi . seven sevilen insanı ortaya çıkarmaktır. “Biz özgür olmadıkça. 17 81 Doğu Perinçek.

yaşayan halk olması ve PKK'nın buna rağmen halka karşı katliamlara girişmesi bu durumun en açık göstergesidir. yurtseverleştiren.g. Halk ordusu niteliğinin doğrulanabilmesi için PKK'nın halktan destek alıp almadığını değerlendirmek gerekir. İnsanlarımızı kendine getiren.siyasallaştıran. s:14– 15 aktaran Özcan. Eğer belli bir seviyede destek almışsa bunun hangi yöntemlerle sağlandığının analizi yapılmalıdır. “Kürdistan Devriminin Yolu” Almanya–1984.s:80 52 .. cesaretlendiren. Şam-1991. s:79 84 Öcalan. PKK terör örgütünün dağ kadrosunu "gerilla". PKK'yı halk ordusu şeklinde göstermeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. eylemlerini ise "gerilla mücadelesi" olarak göstermesi. Bu konunun analizinden önce PKK'nın gerilla söylemini inceleyeceğiz. PKK dağ kadrosunun gerilla söyleminin değerlendirilmesi için öncelikle örgütün gerilla ve gerilla tarzı yöntemlere bakışını belirtmemiz gerekir. 83 “Biz ulus olarak gerilla ile yaratılacağız. Bu bakımdan gerilla PKK için ne ifade ediyor sorusu kendi kaynaklarında şu şekilde gösterilmektedir. a.84PKK silahlı eylemlerini “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak kabul etmiş ve bu yöntem çerçevesinde yapılanma çalışmalarına 83 “Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu".e. fedakârlık ruhu getiren ve bir bütün olarak onu çağdaş insan yapan eylem tarzıdır” Yukarıda ki ifadelerden anlaşılan husus gerilla tarzı savaş yönteminin PKK için vazgeçilmez taktik ve strateji olduğudur.e. Gerilla savaş tarzı bizim her şeyimizdir. s:9 aktaran Özcan: a.g.

Latin Amerika’dan. s: 27 aktaran: Özcan.g. Savaş Taktikleri Üzerine.e.girişmiştir. böylece kitleleri uyanışa geçireceğini hesaplamaktaydı. Vietnam Vietkong usulünden ve Mao’nun halk savaşından esinlenerek Marksist-Leninist çizgide uzun süreli bir halk savaşının oluşması için "PKK önderliği" olarak ifade edilen ancak bir şahısta 85 Özcan. Halkın üzerindeki çaresizliği ve ezilmişliğini gerillanın oluşturduğu şiddetle kırmayı düşünen PKK." Halkta nefret hislerini oluşturmaya çalışarak onları kendi yanlarına çekmeye çalışan PKK. Düşmanlık duyguları uyandırılmamışsa savaş gelişmez savaşı geliştirmek için bu duygunun olması gerekir. s:78 86 Şemdin Sakık.85 PKK kuruluş sürecinden itibaren "Kürdistan Devrimi" ve "Özgürlük Mücadelesi" olarak adlandırdığı hareketi zor ve şiddet kavramlarıyla geliştirmek suretiyle söylemlerine ters nitelikte hareket etmiştir.g. bunu desteklemek için gerillayı kahramanlaştırmaya çalışmıştır. baskı yeri yok -1993. Sözde “Gerilla Savaşı veya Mücadelesi” PKK için halkı tetikleyici bir unsur olarak da gösterilmek istenmiştir. a.e. a. s:72 53 . PKK " özgürlük mücadelesi" veya "devrim" gibi söylemleri halka benimsetebilmek için düşman oluşturmaya çalışmış bunun oluşması içinde "öteki" gördükleri" Türkiye Cumhuriyetine yönelik düşüncelere şekil vermeyi amaçlamışlardır. Nefretin artmasının önemini vurgulayan Sakık bu hususa şu şekilde değinmiştir:86 “Düşmanlık duygusu savaşın en önemli nedenidir.Savaşı kazanmak için düşmanlık duygularını sonuna kadar kamçılamak gerekir. Halkı ve özellikle gençleri yanlarına çekebilmek için nefret hislerini ve yabancı düşmanlığını körükleyen çalışmalar yapmışlardır.

89 “Ulusal kurtuluş mücadelemiz. Kürdistan alanlarında yaşayabiliyor. Bunlardan biri Gerilla. Bu kullanımın sebebi. s: 155 54 ." 87 PKK 4. gelişebiliyor ve bu durum asgari bir uygulamayla kanıtlanabiliyor.kilitlenen karar alma mekanizması. PKK’da "Ordu" kavramının oluşumunda gerilla söylemi vazgeçilmez bir unsurdur. Örgüte veya Öcalan'a göre halkın ayaklanmasından kastedilen şudur:87 “…Halkın gösterileri ve halkın düzeni zorlaması da bir şiddet olayıdır ve zoru simgeler. s:149 88 Bu bölümde PKK Dağ Kadrosundaki teröristlerle ilgili yerlerde gerilla kavramı sıkça kullanılmaktadır. Zağros Yayınları İstanbul-1993. silahsız olanına da Siyasal Zor diyoruz. Kürdistan geneli için ancak gerilla tarzında bir silahlı savaşımın gelişebileceğini kanıtlamıştır. gerillanın kalıcılığının garantiye alınması ve gerillada ısrar edilmesi şarttır.” Silahlı çatışma yöntemi. 89 Politik Rapor-4. PKK örgüt yapısında Parti-Cephe-Ordu üçlemesinin ordu ayağını oluşturmaktadır.88 Gerilla söylemine örgütün verdiği önemi ve değeri yine örgütün raporlarından daha net şekilde anlayabiliriz. teorikte "Halk Ayaklanmasının" bir ayağını gerilla da görmektedir. devrimimizde önemli bir rol oynayacaktır. Halkın cephesel çıkışı olarak ifade ettikleri ve bu çıkışın sağlanması için altyapı çalışmaları ise cephe faaliyetleri olarak görülür. Silahlı şiddet kadar siyasal şiddet de. sadece uyguladıkları metodolojinin gerilla tipi mücadele olması sebebiyle anlamı ve bütünlüğü bozmamak amacıyladır. kongresine sunulan Politik Rapor. Silahlı olanına Gerilla. Kurtuluşun sağlanabilmesi için. PKK teröristlerini gerilla savaşçısı olarak göstermek değil. diğeri de Halkın cephesel çıkışıdır. Gerilla.

halkın otoritesinin gelişmesine hizmet eden bir eylem anlayışları olduğu ifade edilir ancak PKK dağ kadrosu militanlarının eylem sürecinde klasik gerilla yapılanmalarında var olan açık halk desteğinin var olduğunu söyleyemeyiz. Gerilla.91 PKK'nın halk ile olan ilişkisi 1986–1990 yılları arasında halka yönelik katliamların yaşanması sonrası belli bir nitelik kazanmıştır.g. Halk her ne kadar örgüt karşısında duramasa da ona olan yaklaşımı sıcak olduğu söylenemez.e. a.93 90 Hakkı Kaplan. düzensiz veya tam örgütlenmemiş grupların düzenli güçlere karşı giriştikleri yıpratma eylemleri olarak görülebilir.90 PKK’nın gerilla tarzı yöntemlere dayanan silahlı eylemlerinde haklarını savunduklarını iddia ettikleri halkın onayladığı.92 PKK’nın gerilla tarzının nihai amacı düzenli güçlerle neticeli bir çatışma değildir. Gerilla tarzı eylemler daha önce değindiğimiz üzere. s:49 92 Ayrıntılı bilgi için bkz: www. 1972. No: 1.com 93 Gerillanın belli bir bölgede uzun süre durması ve netice alamaması gerillada sıkıntılara ve iç bunalımlara yol 55 . Ancak bu çatışmalar ilerledikçe maddi sıkıntıları arttırmakta ve dağ kadrosunda ülfet ve bıkkınlığa yol açmaktadır. geriden vurma veya vurup kaçma suretiyle yıpratma PKK’nın gerilla tarzının en belirgin niteliğidir. var olan sempatizan kitlesi bir halk savaşı olarak nitelendirilemez.Gerilla yöntemlerinin PKK için önemli olmasının esas sebeplerinden biri de devletin güvenlik güçleriyle düzenli harp yöntemleriyle baş edemeyeceğini bilmesinden ötürüdür. Kısa süreli baskın.pkkgerçeği. Bu yöntemin PKK’ya sağladığı en büyük fayda kısa sürede etkili sonuçlar alabilmektir.. s:45 91 Perinçek. Polis Eğitim Merkezi Yayınları.

gerilla savaşı içinde gelişir”95 açmaktadır. s:46-47 94 Politik Rapor-4 a.” Yukarıdaki ifadeler gerillanın asimetrik tehdit unsuru olduğunu belirtmektedir. Ayrıntılı Bilgi için bkz: Kaplan. Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi örgüt raporlarında yer almaktadır. Başka ulusların kurtuluş hareketlerinde ve kendi mücadele tarihimizde de.e. Bu teorik altyapıda yukarıda belirttiğimiz asimetrik etki temel hususlardan biridir. s:159 56 .94 “PKK tarihini biraz değerlendirirsek. Eğer şiddet ve silahı geri planda tutar ve çatışmalara son verirse çözülme sürecine girecektir ve dönem dönem girmiştir de. a.g.g.g. PKK gücünü.s:159 95 A. bir bölgeyi sarsabileceği bu temelde büyük gelişmelere yol açabileceği açıktır. Genelde gerilla tarihine bakılırsa kendini doğru işleten beş kişilik bir gerilla biriminin. hatta onu imhaya dahi götürebileceği kanıtlanmıştır. beş kişilik düşman gücüyle rahatlıkla savaşabileceği. beş kişilik birimin.Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi PKK’nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinin etkisini arttırmaktadır. otoritesini ve varlığını şiddet üzerine kuran ve bu mantaliteyle gelişen bir örgüt olması nedeniyle gerilla tarzı eylemleri şiddetle desteklemiştir. PKK gerilla yöntemlerini desteklemenin yanında bunu geliştirecek teorik altyapıyı da oluşturmuştur.e. PKK gerilla yöntemlerini geliştirmenin yolunu aktif çatışmada ve “gerilla. PKK temellerini şiddetle kurması sebebiyle var olma ve ayakta kalma gücünü de buradan alacaktır.e. bir tabanca ile ne kadar büyük eylem yapılabileceği görülmüştür.

Cephe savaşından kasıt olarak halk ayaklanmaları ve isyanları oluşturabilecek provokasyon faaliyetleridir.e.96 PKK’da gerilla çatışmaları yani dağ kadrosunun faaliyetleri devlet örgütlenmesinin zayıf olduğu bölgelerde başlatılması amaçlanmıştır. PKK’nın Abdullah ÖCALAN yakalandıktan sonra izlediği strateji çerçevesinde ateşkes sürecinin örgütün askeri kanadının dinamizmini düşürmesinde ve böylece dağ yapılanmasında gevşekliğin oluşmasında en önemli etken olduğu bilinmektedir.mantığıyla sağlamaktadır. 97 96 Ayrıntılı bilgi için bkz: Fikret BİLA. Kurtarılmış kırsal bölgeler dağ kadrosunun etkisiyle kale haline getirilmesi suretiyle "gerilla savaşı" olarak ifade edilen silahlı eylemler cephe savaşına çekilecektir. Hangi PKK. Bu ve benzeri sebeplerin hizipleşme ve çözülmelere yol açtığını söyleyebiliriz. halkla olan bağları koparıldığından bölge halkına tesir edemeyecek duruma getirilecektir. Dağ kadrosu bu boşluktan istifade ederek kırsalı ele geçirmenin yolunu arayacak ve bu sayede devlet büyük yerleşim alanlarına hapsedilecek. Kamu gücünün ve otoritesinin gevşek olduğu bu gibi ortamlarda halk şiddetin etkisine açıktır. Bu durum dağ kadrosunun propaganda ve lojistik desteği için "Pazar Bölgelerin" oluşmasına vesile olacaktır. 97 Özcan.. PKK Ayaklanması. çözülmeye başlarlar. Bu gevşeklik oluşurken örgüt içerisinde ki üst düzey yöneticiler silahlı savaş ve çatışmalara devam edilmesi konusunda görüş bildirip kendi nüfuzunu arttırmak isterken bir diğer kanat bunun tersini savunmuş ve iddia etmiştir.g.. s: 74–75 57 . IQ Yay. Doğan Yay. ayrıca bakınız . a. Emin Demirel. Terör örgütleri şiddeti veya silahı bırakmaya başladıklarında.

Solukçu. 2. iktisadi bakımdan geri bir ülkenin geniş kitlelerin savaşıdır. PKK’nın dağ kadrosunun teorik çizgisini oluşturmaktaydı. Bunun güvenlik kuvvetleri açısından önemi ise mücadele edilecek örgütün yöntem ve tarzının bilinmesi açısındandır. PKK’nın silahlı çatışmalarının yöntemi açısından nasıl bir tarz uyguladığını gösterir. Düşman neredeyse cephe oradadır. Gerilla tarzı yöntemde Öcalan’ın ısrarcı olması ve küçük birliklerle çatışma pratiğini öne sürmesi.Erdos). Cephenin sabit yeri yoktur. güçlü bir şekilde donatılmış ve iyi eğitilmiş olan saldırgan bir orduya karşı koyan. çok daha iyi donatıma ve tekniğe sahip olan saldırgan bir halkın savaşma biçimidir.Mao’nun Uzun Süreli Halk Savaşı teorisinde silahlı propaganda olarak nitelendirdiği mücadele yöntemi. s: 88–91–92 58 .98 Gerilla yöntemini PKK’nın niçin söylem olarak Giap’ın görüşleriyle karşılaştırma yaptığımızda daha net açıklayabiliriz.99 “Gerilla savaşı Halk Yığınlarının. Halk Ordusu. ayrıca gerilla söylemi PKK için sadece silahlı değil ayrıca siyasi bir söylem olarak ta kullanılmaktadır. 98 Mao’nun “Uzun Süreli Halk Savaşı” teorisi için bkz: Askeri Yazılar. Gerilla Savaşı. Çev: N. Ankara–1968. Ankara–1976 99 Vo Nguyan GİAP. Giap’a göre. Bu teorinin icracısı da gerilla olarak gösterilmektedir. (çev: M.” PKK’nın gerilla yöntemini kendi bünyesine uyarlamaya çalışması ve teoriden pratiğe geçişte çeşitli görüş ve yorumlarla bu hususun ehemmiyeti sürekli vurgulanmaya çalışılmıştır. Baskı. Düşman güçlüyse ondan sakınılır. Halk Savaşı. Düşman güçsüz ise ona saldırılır.

g.290 101 A. Askeri söylem olarak gerilla PKK'nın dağ kadrosunu gerilla olarak ifade etmesi ve bu çerçevede söylemler kullanması.e. bununla birlikte halkın siyasal çalışmaları ağırlıklı olarak gerilla mücadelesi temelinde geliştirebileceğiz…” Yukarıdaki ifadelerin yanında gerilla söylemi örgütün vizyonu olarak da gösterilmeye çalışılmaktadır. Şam–1982.100 ifadelerinden daha net “Kürdistan’da Halk Savaşı herhangi bir ülkede olduğundan daha fazla Gerilla Savaşı biçiminde başlamak ve gelişmek zorundadır. partizan gibi hareket etmek. Gerilla savaşı Kürdistan’da sadece askeri dengesizliği giderme özelliği değil. Parti bütün örgütsel ve siyasal çalışmalarını yaparken adeta çeşitli kollara bölünmüş bir gerilla birliği gibi her parti hücresi veya sorumlu organı bir gerilla yöneticisi. her parti üyesi ise bir gerilla savaşçısı. Öcalan yukarıdaki ifadeleri şu şekilde desteklemektedir. savaş kurmayı gibi. Kürdistan’da Zorun Rolü. Örgütün gerilla söylemi olarak ifade ettiğimiz hususları ikiye ayırabiliriz.” Öcalan'ın ifadeleri çerçevesinde örgütün tüm yapılanmaları dağ kadrosundaki gibi bir stratejiyi örnek almalıdır.Bunu Öcalan’ın anlayabiliriz.Ulusal Kurtuluş Siyaseti.101 “…Bizde Partinin örgütsel çalışmalarının bile gerilla mücadelesi temelinde yapılması gerekmektedir. s:289. böyle bir bilinç taşımak ve çalışmalarını böyle bir espri içinde yapmak zorundadır. Siyasi söylem olarak gerilla ii. Ulusal Kurtuluş Savaşı. 100 Öcalan. s: 291 59 . i.

PKK’nın halk nezdinde kurtarıcı rolü üstlendiği iddiası ise belirsizlik içeren nitelikte çarpık bir söylemdir. Dağ kadrosunun askeri söylem olarak gerilla şeklinde ifade edilmesi. Dışa bakan yönü ise Türkiye içerisinde belli kesimlere ve uluslar arası arenanın aktörlerine "özgürlük savaşı" imajı çizmek suretiyle siyasi alanda koz elde edebilmektir. Ancak gerilla yukarıda tanımlamada da belirttiğimiz gibi sadece askeri bir aparat değil aynı zamanda siyasi yönü olan bir unsurdur. Bu sadece marjinal bir çevrenin söylemi 60 .temelde siyasi nitelik taşıyan bir yaklaşımdır. gerilla söylemi daha çok ezilen ve özgürlük mücadelesi veren halklar için kullanılması sebebiyle PKK'da aynı söylemleri kullanarak kendisini "özgürlük mücadelesinin mimarı" olarak göstermeye çalışmakta. Zira PKK’nın 1986’dan 1990’lı yıllara kadar geçen süre içerisinde sözde temsil ettiği halka son derece acımasızca yaklaşmış ve bu durum da halkın doğal olarak tepkisine yol açmıştır. örgüt üyelerinde "bir halkın kurtarıcısı" rolünü aşılamak ve böylece onlardan kendilerinden fedakarlık konusunda daha fazla istifade etmektir. kullandığı silahlı yol ve yöntemler açısından gerilla metodolojisine paralellik arz etmektedir. Bu bakımdan PKK gerilla metodolojisinde sadece askeri yönü itibariyle böyle bir yöntem kullanmaktadır diyebiliriz. örgüt üyeleri ise sözde özgürlük mücadelesinin havariliği imajına bürünmektedirler. İçe bakan yönü. Gerilla söyleminin siyasi yönünün örgüt için içe ve dışa bakan yönleri bulunmaktadır. PKK’nın Uzun Süreli Halk Savaşı olarak ifade ettiği Gerilla Savaşı ne derece halkın inisiyatifini yansıtmaktadır şeklinde bir soru sorulduğunda PKK'nın iddia ettiği gibi halkın kurtarıcısı veya kürtlerin hamisi niteliğinde sonuçlara ulaşamamaktayız.

PKK gerilla mücadelesinde destek unsurunu dışarıdan ve halka yabancı unsurlardan alması hasebiyle halk savaşı aşaması gerçekleşmemiştir diyebiliriz.103 (c) PKK Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi PKK için gerilla tarzı çatışmanın başlangıcı aşamasında vazgeçilmez unsur. İki ateş arasında kalan halk kerhen de olsa yardım etme veya görmemezlikten gelme durumunda olabilmektedir.g. Halkın içinde bulunduğu durumun bir sonucudur. silahlı propaganda dönemidir. a. "Kürt Sorunu" olarak ifade edilen Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki sosyo-ekonomik ve politik sorunun yeniden tartışılmasına sebebiyet vermesi bakımından PKK terörü halk nezdinde ciddiye alınması ve hakim olan korkunun esas kaynağı olmasıdır. Yukarıda gelişmiş gerillanın PKK’nın temel söylemi olduğu hususuna bizzat Öcalan’ın ifadeleriyle yer verdik. Çözüm önerisi için bkz: İmset. 103 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve Kürtçülük Meselesine farklı bir açıdan bakabilmemiz ve çözüme ilişkin fikir sahibi olabilmemiz için Adnan Kahveci’nin “Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez?” isimli çözüm önerisi raporuna bakılabilir.102 Ancak bunun da temelinde yatan esas saikler Türk ve Kürt unsurlarının asırlardır süregelen kültürel kodlarının benzerliği veya eşliğidir. s:389 61 .olagelmiştir. Ancak bir realite vardır ki o da.e. istenilen süre boyunca dirençli olabilmesi ve ayakta durabilmesi için silahlı propagandanın çok etkili yapılmasını amaç olarak 102 PKK’ya yapılan kitlesel yardımlar. Örgüt "Uzun Süreli Halk Savaşının" temeli olarak gördüğü gerilla yönteminin.

PKK açısından silahlı propaganda ile gerilla birbirini tamamlayan ancak aynı anlama gelmeyen iki bileşkedir. Silahlı propagandanın iki veçhesi vardır diyebiliriz. dağ kadrosunun aktivasyonunu arttırmak ve diri tutmak için katalizör görevi de görmektedir. Silahlı propaganda. Silahlı propagandayı gelişmiş gerilladan ayıran temel farkı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. PKK’nın örgütlenmesini ve kitleler içinde "ulusal kurtuluş" olarak ifade ettikleri siyasetin geliştirilmesi için silahlı propaganda olmazsa olmaz bir öncüldür. 104 A. silahlı propaganda temel olarak siyasal mücadeleyi geliştirmeyi hedefler ve düşmanın askeri güçlerini imha etme tali bir planda kalır. Silahlı propaganda psikolojik harekâtın dağ kadrosuna ve bölge halkına yapılmasını sağlayan dinamik unsurdur.e. örgütün ayakta kalabilmesi ve dinamizmini devam ettirebilmesi için olmazsa olma ilk unsur olarak ifade edebiliriz. Silahlı propaganda birlikleri hareket kabiliyetleri ve gizlilikleri ile faaliyetlerde öncü olurlar. s: 295 62 .g. Aynı zamanda örgütün siyasi ve silahlı söylem ve eylemlerinin büyük çoğunluğunun propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. 1. Örgütün dağ kadrosunun dinamizmini ayakta tutmak." PKK açısından propaganda faaliyetlerini değerlendirdiğimizde.görmüştür. 104 "Gerilla savaşı siyasal etkiyi geliştirme yanında askeri olarak da düşman güçlerini adım adım imhayı amaçlar ve faaliyetini bu ikili görevi birlikte yürütmeye göre ayarlarken.

105 Silahlı propaganda eylemlerin başlangıç aşamasını oluşturan bir aşama olarak görülebilir.2. Bu bakımdan örgüt silahlı propagandayı şu şekilde dile getirmektedir. Bu açıdan silahlı propagandayı örgüt değerlendirirken bazı noktalarını hususiyetle vurgulamaktadır. s:200. temel iskele görevini silahlı propagandanın göreceğini belirtiyoruz.g. a. “Örgütlenme Üzerine” Şam–1982. 107 “Silahlı propaganda.g. propaganda ve örgütlenme görevlerinin başarılmasının temel aracının silahlı propaganda olacağını devrimci yapının yaratılmasında. s: 296 106 Öcalan.. Öcalan’a göre bu noktalar şunlardır. s: 207 63 . PKK’nın kırsaldaki gerilla tipi eylemlerine veya bir ayaklanmaya girişmeden önce barışçıl araçları tamamen ortadan kaldırması sebebiyle gerekli olduğunu düşündükleri ortamın oluşmasını sağlayacak olan süreçtir. ajitasyon.” Silahlı Propaganda. ulusal kurtuluş mücadelesini böyle gelişmiş savaş düzeyine ulaştırmak için işe silahlı propaganda ile başlanması gerektiğini.205 aktaran: PKK-2. genel olarak hemen bir ayaklanma yapamayacak kadar zayıf olan ve yine hemen bir gerilla savaşına girişecek kadar gücü olmayan halkların ve partilerin.” 105 A. Dışarıya biz hala ayaktayız ve aktifiz imajı vermektir.e.e.g. s: 142 107 A.106 “…Biz. gerilla savaşına ya da silahlı ayaklanmaya ulaşmak için başvurdukları özgün bir biçimdir. Silahlı propaganda toplum üzerinde korku kültürünün oluşmasına ve halkın kerhen de olsa tercihini örgütten yana çekmesine zemin oluşturur.e.

e. Halbuki gerilla hareketinin oluşabilmesi için bunun büyük kitleler tarafından benimsenerek eylemselliğe dönüşmesi gerekir.e. Bu nedenle halkın siyasal olarak canlandırılması ve bunu gerçekleştirmek uygun araçların yaratılması gerekmektedir. Zira PKK’nın kuruluş aşamasında kitlesel bir destek bulabilmesi için. s. 109 108 A. siyasal bir gerilik içinde olan halk kitlelerini gelişmiş bir savaş ya da ayaklanma içine de çekmek olanaksızdır. örgüt çizgisinde uyanışa geçmesi gerekmekteydi ve istenmekteydi.Öcalan Kürdistan’da Zorun Rolü adlı kitabında ve Örgütlenme Üzerine yaptığı değerlendirmelerde “Kürtleri nasıl bu gerilla savaşına çekebileceklerinin” temelini oluşturmaya çalışmaktadır. 108 “İşte bu nedenlerle Parti Örgütlenmesini ancak Silahlı Propaganda yöntemi ile gerçekleştirmek mümkün olacaktır. s: 208 109 A. Halk kitlelerini “siyasal gerilik” içinde gören Öcalan silahlı propagandanın halk kitlelerini harekete geçirmek için bir formül olduğunu düşünerek şunları da ifadelerine eklemektedir. Çünkü siyasal ve askeri durum buna el vermemektedir.g. İkinci olarak.” Silahlı propaganda her terör örgütü için ne kadar ehemmiyetli ise PKK için en az o ölçüde ehemmiyetlidir.g. 208 64 . hitap ettiği halkın. Bu çerçevede örgüt silahlı propagandanın esas amacını şu şekilde ifade etmektedir. Bunun için örgüt şiddeti ve zoru halkın uyanışa geçmesi için araç olarak kullandı.

Özellikle Siverek’te Bucak aşiretine yönelik saldırı (1979) başarısız bir saldırı olarak PKK tarihine geçse de silahlı propaganda açısından önemli bir aşamadır.org. erişim tarihi. ikincildir. siyasal çalışmaya hizmet ettiği ve onu koruyup geliştirdiği oranda başvurulur. Cephe faaliyetinin oluşumu için halk desteği ve siyasal propaganda temel hususiyettir. Silah. s: 134 111 Mustafa Karasungur.hpgonline.12.“Silahlı propaganda. kurtuluş güçlerinin kendisini korumak ve faaliyeti önündeki engelleri temizlemek üzere kullandığı bir araçtır. Silahlı propagandanın ERNK (Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi /Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) açısından önemi de yukarıdaki ifadelerden çıkarılabilir. adından da anlaşılacağı üzere politik propaganda ve ajitasyonun silahlı güçlerce yürütülmesidir. yani bir kıvılcım oluşumunun diğer adı olarak idrak edilmektedir. Bu bakımdan silahlı propaganda faaliyetinde askeri yan talidir.” Silahlı Propaganda Öcalan’ın belirttiği gibi PKK için silahlı savaşın esası değildir. Silahlı propaganda faaliyetleri Hilvan ve Siverek hareketleriyle başlamıştır diyebiliriz.111 110 Ayrıntılı bilgi için bkz: İsmet a.e.110 Silahlı propagandanın önemini Mustafa Karasungur örgüt içi eğitim faaliyetlerinde verdiği derslerde "Silahlı Mücadele" tarihini anlatırken şu şekilde ifade etmektedir. “Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız” aktaran www.11. Sadece tali olarak siyasal cephenin oluşumunda buji görevi gören bir yapıdır. Ancak siyasal propaganda için silahlı propaganda bir başlangıç noktası olarak görülmüştür.2006 65 .g.

"Kürdistan için silah sıkmaya cesaret etmek.. Eşkıya’nın Kullandığı Taktik. Jan. bu eylemlerde hedef olarak yerel bölgelerin önde gelen isimlerini.Gn. PKK’yı PKK yaptı. PKK görüşlerinin halka tanıtılmasına ve 1979’dan itibaren halkın büyük bir kesiminin PKK’yı tanıyıp ona umut bağlar hale gelmesine yol açtı. PKK silahlı propagandayı en yaygın bir şekilde 1978–1979– 1980 yıllarında uyguladı. bilinç vermek ve onları örgüte katma rolü oynuyordu." Yukarıda ifade edildiği gibi PKK’yı PKK yapan ve isminin devletin ve halkın bilincine yerleşmesine vesile olan temel faktör “Silahlı Propaganda” faaliyetleridir. mülki idari amirlerini. Böylelikle örgüt aktif olarak propaganda yapabilmiş olacaktır. bir yandan sözlü propagandaydı. s:8-15. Ankara1984.285 ayrıca bakınız: İç İşleri Bakanlığı.e. 112 Silahlı propaganda örgütün kuruluşundan itibaren köşe taşı olarak vurgulanmıştır. Yöntem olarak silahlı propaganda türü sansasyonel eylemleri benimseyen örgüt. a. polis ve askeri bölgeler başta olmak üzere kamu kurumlarına ve bunların yöneticilerine yönelik saldırı ve eylem de bulunma kararı almıştır.. s:284. belediye başkanlarını.Komt. milletvekillerini ve siyasi parti başkanlarını. Aslında bütün bu olaylar silahlı propagandaydı. 66 . kurumlara. gençlere umut. Kongre kararları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Şehirli. Karşı tarafa darbe vurup zayıflatmaktan çok. kişilere karşı eylem tümüyle bir silahlı propaganda eylemiydi. onun istediği fedakârlıkta bulunmak bile insanları örgütlemede bir bilinç yaratmada büyük bir değer ifade ediyor. O ajanlaşmış yapılara. Konferans ve 2.g. Örgütün 11296 1. bir basını olmayan bir hareketi geliştirdi.Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler. Bir yandan silahlı. Hiç yazılı olmayan.

Komt. a.” Silahlı propagandanın PKK için ehemmiyetine ve öneminin yanında önem arz eden bir diğer husus da silahlı propaganda birliklerinin çalışma tarzıdır.kuruluş konuşmasında silahlı propagandanın önemi şu şekilde ifade edilmektedir. Yani gerek ideolojik.e. hiçbir zaman bize yaşam hakkı tanımayacaklarını bilmeliyiz. Jan. bu gücü çeşitli provokatör örgütler ve kişilerden koruyacak silahlı bir gücü oluşturamazsak bütün bu emekler boşa gidecektir.Gn..06 saat:14:30 114 İç İşleri Bakanlığı.113 “…Bütün bu hareketlerin arkasında güçlü bir silahlı gücümüz mutlaka oluşturulmalıdır.07. İdeolojik.tr erişim tarihi: 06. politik örgütsel inşada silahların gücüyle ayakta tutulacağımızı hiçbir zaman unutmamalıyız. s:94-97 aktaran: 67 .114 1. Kolektivizm 113 PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları-(1978) www. yürüteceğimiz bütün çalışmaların arkasında eğer güçlü bir silahlı kuvvet durmaz ise.pkk. Onun için daha ilk andan itibaren bizim silahlı bir güç oluşturmamız. bu kazanımların tahrip edilmesini önlemek için şarttır. Silahlı propaganda birliklerinin faaliyetlerinde dikkat ettikleri ve mutlak manada uydukları prensipler başlıklar halinde şu şekildedir. her zaman yok edileceğimizi.g. gerek politik alanda örgütsel varlığımızın korunmasında arkamızda her zaman güçlü bir silahlı kuvvet durabilmelidir.org. başlı başına bütün ideolojik-politik kazanımlarımızı korumak. salt birkaç hedefi yok etmek açısından değil. İdeolojik. siyasal gücümüz ne kadar güçlü olursa olsun eğer bu gücü koruyacak. Toplantılar 2. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. bu gücü savunacak.

Planlama 6. karamsarlığa ve çekingenliğe karşı çıkmalı. Eriş Yayınları. Stratejik Denge 3. Stratejik Saldırı şeklinde ifade edilebilir. 68 . bütün çalışmalarında yüksek bir moral gücüne sahip olmalı. Seçme Eserler–2. 2005.115 1. Stratejik Denge ve Stratejik Saldırı 115 Mao Zedung. azim ve cesaretle her türlü zorluğa rağmen daha fazla çalışma yapma ilkesini hâkim kılmalıdırlar. Özgüç 4. Stratejik Savunma 2. coşku.3. hangileri sonuçsuz kalmıştır? Bu gibi stratejik soruları gerilla metodolojisinin unsurları olan ve üç aşamalı strateji (3S) olarak ifade edilen teori ile açıklayabiliriz. Silahlı propaganda yukarıda belirtilen hususiyetler ışığında örgüt için yaşama ve ayakta kalabilme kaynağı olarak görülebilir. Bu üç aşama. Silahlı propaganda ile ajite edilen ve şiddeti sürekli artan eylemlerle gelişen ve ilerleyen “gerilla yöntemleriyle yapılan silahlı eylemler” PKK’da hangi aşamalar ile oluşturulmaya çalışılmıştır? Hangi aşamalar başarılmış. Halkla ilişkiler 10. Gizlilik 5. yılgınlığa. Silahlı Propaganda birlikleri. Eylem 9.İnisiyatif 8. Hareketlilik-Esneklik. (b-2) Stratejik Savunma. Üslenme 7.

Ulusal Kurtuluş Savaşı. Stratejik savunma sözüyle. stratejik denge ve saldırının zeminini oluşturmayı amaçlamıştır. Stratejik Saldırı sözünden ise tam tersi durum anlaşılmaktadır. örgütün açılımını sağlayan temel unsurdur. Kürdistan’da Zorun Rolü. karşıt gücün saldırı durumunu ve örgütün savunma halindeki pozisyonunda benimsenen stratejik durum ve politika anlaşılmaktadır. a. Yani örgütün nihai saldırıları ve düşmanın kendini savunmaya çekmesi anlaşılır.Ulusal Kurtuluş Siyaseti. Stratejik Denge evresinin PKK açısından teoride önemli bir yeri vardır. Ancak bu iki süreç içerisinde yer alan ve saldırı aşamasına zemin oluşturan stratejik denge dönemi vardır. s: 185 69 .116 Yukarıda zikredilen iki aşama gerilla merodunun temel taşlarıdır.g.PKK terör örgütünün silahlı kadrosu. Şam-1982.117 “…böyle bir aşama. Stratejik denge dönemi gerillanın coğrafi yapı içinde yer edinebilmesi ve küçük müdahalelerle yıkılmayacağı bir evre haline gelmesi dönemidir. s:97 117 Öcalan. s:305 aktaran: PKK-2.e. Bu aşamayı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. Bu aşamanın başlangıcında. Kürdistan Devrimci savaşında dengesizlikten yavaş yavaş dengeye ulaşıldığı ve stratejik denge aşamasına geçildiği bir aşama olacaktır.e.. Bu dönem örgütün son aşamaya gelmesi anlamına da gelir. a. Bu açılımın sağlanabilmesi için köklü ve güçlü bir silahlı çatışmayı planlayan PKK.g. biz siyasal yönden tam bir üstünlüğe sahip 116 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mao. bu amaçla Mao’nun "Uzun Süreli Halk Savaşı" taktiğinde uyguladığı askeri yöntemlere benzeyen bir usulü benimsemiş ve bu çerçevede eylemlere stratejik saldırı ile başlamış ve ilerleyen dönemlerde de.

Stratejik Denge döneminde örgüt içinde profesyonel olmayan her türlü yapılanma profesyonel hale getirilmeye çalışılır. Ancak bu geçiş aşamasının sağlamlığı ve etkili olması stratejik saldırıyı daha kuvvetli hale getirecektir. Bu konuda Öcalan’ın ifadelerine bakarsak. Yapılan hataların çokluğu bu sürecin uzamasına sebebiyet verecektir.olacağız ve askeri yönden var olan kısmi dengesizliğimizi dengeye ulaştırmaya çalışacağız. s:306 aktaran PKK-2. saldırıya geçişin riskini en aza indirmek nedeniyledir. Bazı bölgelerde stratejik dengenin sağlandığı olmuşsa da bu kaide haline gelmemiştir. PKK’nın güvenlik güçlerine karşı yürüttüğü saldırı taktiği vur-kaç ve pusu şeklinde olması sebebiyle taarruz aşamasının özelliklerini görememekteyiz. Bu dönem içerisinde hata oranı en aza çekilmeye çalışılır.118 “…Çok hata yapılır ve destekler aktif bir biçimde sağlanmaz ise özellikle Türkiye’de ki devrimci mücadele gelişmez ise Kürdistan’da gerilla ve hareketli savaşla sürdürülen denge aşaması daha da uzayacaktır…” Stratejik denge aşamasının ehemmiyeti PKK açısından yukarıda ifade edilen hususun yanında. Bu eksikliği bilen Öcalan stratejik 118 Öcalan. PKK kuruluşundan günümüze kadar büyük oranda stratejik savunma aşamasında kalmıştır. savunma aşamasından. a.e.g. Bu durum PKK’nın yoğun silahlı propagandasının veya stratejik savunma döneminin stratejik denge aşamasına geçemediğini göstermektedir. s:185 70 .” Yukarıda ki ifadelerden anlaşıldığı gibi stratejik denge dönemi bir geçiş aşamasıdır. Zorun Rolü.

s:307 aktaran PKK-2. Proletari Nr:5. Öcalan: 119 “Kürdistan devrimci savaşında. bu yöntemin dünyanın dört bir yanında kopya edilmesine vesile olmuştur. s:185 120 Vladimir İliç Lenin.g.g.. Yapmış olduğumuz tahlillerde açıkça gördük ki.e.” Gerilla savaşı.e. Çin’deki gerilla modelinin Filistin Kurtuluş Örgütü (F.1906. gerilla savaşı stratejik rol oynayacaktır. a. gerilla savaşı olarak ifade ettiği bu dönemde ikinci ve üçüncü aşamayı icra etmekte başarısız olmuştur. yığın hareketlerinin bir ayaklanma noktasına gerçekten ulaştığı ve iç savaşın büyük girişimleri arasında oldukça geniş bir aralık olduğu bir sıradaki kaçınılmaz savaş biçimidir. Eriş Yay. s:5 121 Kışlalı.. Daha önce değindiğimiz gibi "Uzun Süreli Halk Savaşı" ilk olarak Çin’de Mao Tse Tung tarafından başarıyla uygulanmış ve bu başarılı sonuç. Gerilla Savaşı.K.121PKK’da bu minvalde teorik olarak bu 119 A.) aracılığıyla Marksist Leninist ideoloji altında kendine münhasır uygulanış tarzı PKK’nın Dağ Kadrosunun uyguladığı teorik yöntemdir.e. Birçok ayaklanmacı Mao’nun stratejisini ya aynen kendi coğrafyasında uygulamaya çalışmış ya da revize ederek uygulamıştır. ister stratejik saldırı ile zafere ulaşsın her üç aşamada da temel savaş biçimi GERİLLA savaşı olacaktır. uzun süreli halk savaşında. s:39–41 71 .aşamalarda gerilla yöntemlerini şart koşmuş ve olmazsa olmaz koşul olarak görmüştür. Ne halkı tam olarak sindirebilmiş ne de onu “öteki” görebilmiş… İki arada kalan PKK. Ulusal Kurtuluş Devrimimiz ister stratejik denge aşamasında..120Bu açıdan PKK’nın uyguladığı askeri yöntemin teorik altyapısı gerilla metodolojisine uygun olarak görülebilir.g.Ö. a.

yani iç savaştır.01. 1977–78 yılları arasında kaleme alınmış ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi'ne sunulmuştur.com/eris/eylemkl.html erişim tarihi 04. Bu aşamanın teorik altyapısını inceleyecek olursak bazı hususları öncelikli olarak belirtmek gerekir. Stratejik Savunma. direniş savaşı üç aşamadan geçecektir. Mao’nun uzun süreli halk savaşının ilk aşaması stratejik savunma aşamasıdır. Gerilla savaşında elde olanı koruma aşaması olarak da ifade edebileceğimiz stratejik savunma evresinde ikili bir değişim vardır. Bu değişimin birinci devresinde halk savaşı olarak ifade edilen kitlelerin savaşının başlamasıdır. Bu devrede savaş sınıfsal savaş.Stratejik Savunma. Düşman olarak gördükleri birliklerin veya ordunun baskısından ve saldırısından kurtulmak ve hayatta kalmak temel hususiyettir. Eylem Kılavuzudur-III". “…düşman ile bizim aramızdaki güç dengesinde meydana gelecek değişikliğe uygun olarak.07 72 . ayrıca bkz: “Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil. Eriş Yayınları – 1995 aktaran: http://www.kurtuluscephesi. Hâkim gücün veya devletin silahlı olarak gerillaya veya ayaklanmacılara müdahale etmesine 122 Lin Piao. Kurtuluş Cephesi Dergisi-Kasım-Aralık 1994. Stratejik Denge. Bu yöntemde yukarıda genel hatlarıyla açıkladığımız gerilla metodolojisinin stratejik yöntemlerini özetleyerek ve sınıflandırma içerisinde sistematik inceleyerek nihayetlendirecek olursak. Yine bu dönem içerisinde cephe faaliyetleri veya siyasi yapılanmanın alt yapısı hazırlanır ve bu alanda örgütlenmeye hız verilir. Bu dönem içerisinde temel kural birliklerin kendini savunması ve korunmaya çalışmasıdır.yöntemi uygulamaya çalışmıştır. Stratejik Saldırı…”122 1. Stratejik savunma aşaması elde olanın korunması aşamasıdır. Bu tarihte sadece 5 nüsha çoğaltılmıştır.

(Güçleri Birleştirmek. ikincisi ise düzenli savaştır.com er. mümkün olduğu kadar fazla bir gücü yoğunlaştırmak gerekmektedir. Bunu Mao Zedung vururken yumruk olmak. geri çekilirken parmaklar gibi açılmak şeklinde formüle eder. 124 Yine bu evrede savaşın temel ilkesini Mao ve Giap kendi güçlerini koruyan gerillanın bu gücü geliştirmesini ve aynı dönem içerisinde düşmanı zayıflatması olarak görmektedir. Elde olanı koruma aşamasında ayaklananlar maddi eksikliklerin üstesinden gelmek için. Bu durumda artık yerli halk bire bir savaşın içindedir. s:78 125 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 73 .12. Kurtuluş Ordusu olarak ifade edilir hale gelir. 14. Halk Savaşının Askeri Sanatı. Bu sebeple iç savaş olarak ifade edilen durum iki stratejiden oluşur.123 Stratejik savunmanın en önemli hususiyeti elde olanı korumaktır..tar. Aralık 1979. İkincisinde artık yerli halkın savaşı ve otoritesi söz konusudur. zayıf durumdan güçlü duruma geçebilmek için. Bu sebeple başarı kesin olduğunda saldırmak düşmanın nispeten savunmasız ve zayıf olduğu yerde.kadar devam eder. www. “Askeri Yazılar.V. siyasal kozları son noktaya kadar kullanırlar.06. Birincisi stratejik savunma dönemindeki gerilla savaşı. Bu da ancak gerilla savaşıyla mümkün olacaktır. ayrıca bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 124 Giap.Güçleri Dağıtmak)125 123 Mao. ani baskınlar şeklinde hareketi yürütmek.kurtuluşcephesi.. Halk Savaşının Stratejik Aşamaları” s: 341-342 aktaran. Halk Ordusu. Farklı bir deyişle iç savaşta ayaklanmacı veya gerillanın stratejik taarruzu kısa sürer ve stratejik savunma (elde olanı koruma) veya stratejik geri çekilmeye dönüşür. Hızlı. Bu süreçte stratejik savunma bitmiştir. bu aşamada ayrı bir önem taşımaktadır. Yöntem Yayınları.

Daha önce belirttiğimiz ve PKK içinde ehemmiyetli bir dönem olan silahlı propaganda dönemi stratejik savunmanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Stratejik Savunma aşamasının nihai noktaya gelmesine müteakip. s: 40 129 Mao. s: 25-28 127 “Ayrılıkçılar Saldırdı: 1 şehit.126 PKK stratejik savunma aşamasını 1984 Eruh.128Nihai analizde "Stratejik Savunmayı" Mao’nun genellemesiyle bitirebiliriz. güvenlik güçlerinin ve istihbarat birimlerinin gözleri önünde geçirmiştir.g. “Seçme Eserler” C-1.130 Gerilla metodolojisinin en uzun aşaması olarak da düşünebileceğimiz bu evrede ayaklananlar belli bir güce ve altyapıya sahip hale gelmişlerdir. 74 .e.g. Eriş Yayınları. Daha önce ifade ettiğimiz gibi 126 Düşük Yoğunluklu Çatışma kavramı için bkz: Kışlalı. Bu aşamaya stratejik denge aşaması da diyebiliriz. Stratejik savunma aşamasında silahlı eylemler daha çok 'Düşük Yoğunluklu Çatışma' şeklinde olur.e. Bu aşamada uygulanan yöntem yine gerilla tarzı olacaktır. savaşı yığınlar arasındaki propagandayı yürütmek. sadece savaş için savaş yapmaz. ikinci aşama olarak kabul edeceğimiz safha işleve geçer. a.129 “ Kızıl Ordu. 18 08.1984 128 Kışlalı. s: 78 130 Ancak PKK için bu aşamaların kesin çizgilerinin olduğunu söylemek doğru bir tespit olmayacaktır.” Milliyet.Stratejik Denge . bu aşamalar örgütün saha ve eyalet olarak belirlediği kısımlarda değişkenlik göstermektedir.. a. 12 yaralı. yığınları örgütlemek. yığınları silahlandırmak.” 2. Şemdinli baskınından127 önce 1979–1984 yılları arasında. devrimci iktidarı ortaya getirsinler diye onlara yardım etmek amacıyla yapılır.

. s: 40 75 .131 Bu ikinci aşama PKK’nın geçmekte zorlandığı ve netleştiremediği bir evre olmuştur. O dönem içerisinde küçümsenen ve iki buçuk eşkıya olarak nitelendirilen PKK militanları. 132 Mao. Bu dönemin teorik altyapısında bazı temel hususlar gerçekleşir. Ayrıca düşük yoğunluklu çatışmanın olduğu bölgede sosyal ve temel hizmetlerin aktarılmasında da büyük sıkıntılar baş gösterir. kırgınlığa yol açar. hemen faaliyete girişmiş ve çok uzun bir süre meydanı boş bulup faaliyetlerini sürdürmüştür. gerilla metotlu terör eylemlerine hız vermekte ve 1986’lı yıllardan sonra halk üzerinde korku kültürünün alt yapısını oluşturmuş olarak onlara yön vermektedir.stratejik aşamalarda gerilla metotları temel hususiyettir. Bu durum beraberinde korku ve hareketsizliğe yol açan panik duygusuna sebebiyet verir. bu süreç içerisinde artık karşıt güç ile olan maddi ve teknik güç farkı dengelenmeye başlar. a. Bilinçli hareket edemeyen devlet güçleri refleksif hareketlere başvurabilir.133 Stratejik denge aşaması “geçiş dönemi” olarak ifade edilebilir.e. Bunların başında. üstünde özellikle durduğu halk kitlelerinin hareketi ve desteği132 hususunun PKK tarafından hayata geçirilemeyişi yatmaktadır. Bunun da temelinde Mao’nun halk savaşı stratejisinde. Ayaklananların veya gerillanın artan silahlı eylemleri ve propaganda faaliyetleri devlet güçlerinde moral bozukluğuna. Yukarıda ifade edilen hususiyetler çerçevesinde PKK stratejik dengeyi kendi lehinde uzun süre kullanmaya çalışmış ancak bu geçiş dönemini sağlayacak aktivasyonu tabanda bulamamıştır. PKK’nın 131 Bu aşamayı ülkemizde yaşanan terör olaylarının müsebbibi olan PKK açısından tetkik edecek olursak: PKK 1984’ten sonra güvenlik güçleri ve istihbarat kaynaklarının mücadeleye hazırlıksız yakalanmaları dolayısıyla.g. “Seçme Yazılar–2” s: 98–108 133 Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı.

V.e. düzenli ordunun savaş biçimidir. imha eylemleri artmaya ve öne geçmeye başlar.htm erişim tarihi: 10. Bu dönem içerisinde ordu yapılanmasının temeli atılmaya çalışılmış.y. nispeten savunmasız olduğu yerden vurur. toplu kuvvetlerin.135 PKK 1984’te başlattığı eylemlerini 1992’de artık. a. çatışmanın hedefi karşı tarafın insanlarını ve maddi gücünü yok etmeye yöneliktir. Ve bu eylemler daha büyük ve daha düzenli birliklerle yürütülmeye başlar.1990–1993 yılları arasında Türk Ordusunun elinde nadiren bulunan veya bulunmayan dürbün silah ve diğer materyallere sahip olması bu açıdan çarpıcı bir örnek olabilir. Bu durum PKK’nın bu aşamayı belli dönemlerde yaşadığını kısmen göstermektedir. az çok düzenli hale gelmiş ve teknik donanımı güçlenmiştir. s:25 76 . PKK’nın bazı eylemlerini 100–200 kişilik gruplarla yaptığı bilinmekte ve bu konuyla ilgili eserlerde defalarca geçmektedir. silahlı yapılanma belli bir sistem dahilinde oluşturulmuştur. Hareketli savaşta düzenli ordu düşmanın insan gücünü yok etmek amacıyla onun.2006 135 Hareketli Savaş için bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi. Bu aşamanın ilerleyen dönemlerinde savaş biçimi evrim geçirmeye başlar ve hareketli savaş biçimini alır. nizami savaş aşamasına geldiği kanısıyla Kuzey 134 Bkz: http://www. Bu nedenle.10.g. Mao’nun “hareketli savaş”136 dediği.net/tarihten. Bu aşamada düşman olarak nitelendirdikleri güçlere daha fazla ve daha yaygın olarak maddi darbe indirilebilir. nispeten büyük kuvvetlerin bir araya toplandığı ve nispeten gelip bir alanda eylemde bulunduğu. 136 “ Hareketli Savaş. a.” Giap.pkkgercegi. Yine bu dönem içerisinde gerilla birlikleri.g..134Stratejik denge aşamasında belirtilen eylemlerin büyümesi PKK için de benzer şekilde geçerli olmuştur.

Stratejik denge hususunu ikiye ayıran Öcalan bu dönemin önemini şu şekilde ifade etmiştir: 138 “…stratejik savunma dönemindeyken -ki dönemler bizim için o kadar belirgin değildir. İç içe yaşanmaktadır. Stratejik Denge aşamasında hareketli savaş temel.e.e.139 1.g.g. a. siyasi üstünlükle rahatlıkla dengeye ulaşabiliriz. Bu sebeple Öcalan stratejik dengeyi . Geçiş dönemi olarak değerlendirebileceğimiz "Stratejik Denge" aşaması zeminin sağlamlaşması açısından temel hususiyettir.137 PKK’nın bu girişimi metot olarak denge aşamasının gereklerini ifa etmek olarak anlaşılabilir. Dolayısıyla gerilla. siyasal üstünlüğü kesin sağlama ve düşmanı siyasal yönden sıfıra doğru tüketme gerçeğini bağrında taşır.Irak’ta belirli bir klasik kuvvet karargahı kurmuştu.” Stratejik Dengeyi salt askeri denge olarak görmek eksik kalır.askeri üstünlük anlamında stratejik dengeye ulaşamasak da. s:178 139 A. Askeri dengeyi ancak siyasi denge sağlayabilir. gerilla savaşı talidir.g. Askeri Stratejik Denge 137 Kışlalı. s: 38 138 Politik Rapor-4. s:180 77 . askeri faaliyette bulunmaktır. a. kendi içinde askeri dengeye ulaşmazsa da yarattığı siyasi üstünlükle zaferi belirlemede temel bir rol oynayan savaş biçimidir… Bizde gerillanın siyasal niteliği.e. Siyasi denge siyasi üstünlüktür. Gerilla metodolojisinin bu evredeki görevi düzenli ordunun hareketini kolaylaştırmak amacıyla karşı tarafın arka cephesinde. Veya şimdiden ulaştığımızı söyleyebiliriz.

Siyasal Stratejik Denge olarak ikiye ayırmaktadır. 3. Bu süreç başlangıcında kurtarılmış bölgeler ve teminatlı üslere yerleşen gerillalar veya ayaklanmacılar halkın da desteğiyle klasik konvansiyonel savaş metoduna geçebilirler. Psikolojik etkilerin devamında siyasal etkiler çığ gibi büyüyerek hükümetin yıkılmasına yol açar. Saldırının etkileri siyasi ve psikolojik olmakla birlikte temelde askeri etkilerden ortaya çıkmaktadır. geniş çapta saldırılara girişirler ve bu saldırılarda orduya 'Halk Ordusu' da denilmektedir.Stratejik Saldırı.2. Bu iki husus birbirini destekler mahiyettedir. bu durum hükümette ve destekleyen halk kitlelerinde psikolojik yıkıma yol açar. Bu aşamada asiler büyük organize kuvvetlerle. Savunmaya geçen hükümetin öncelikle askeri gücü zafiyete uğrar. Siyasal dengenin sağlanmasıyla askeri stratejik dengenin sağlanmasına zemin hazırlanmış olur. Mao buna Stratejik Saldırı aşaması demektedir. Stratejik Savunma ve Denge döneminin nihai noktaya gelmesine müteakip geçilen bu aşamada esas amaç. Stratejik denge konusunu yukarıda teorik ve PKK pratiği açısından değerlendirdikten sonra son aşama olan stratejik saldırı konusuna değinmek ve bu aşamanın metodolojisi ve PKK açısından ne derece önemli olduğu hususuna değinmek gerekmektedir. ancak bu aşamada siyasi hususlar ve bu alanda atılacak adımlar denge aşamasına da şekil verecektir. Halk ordusu olarak nitelendirilen ayaklanmacılar silahlı üstünlük sağlamaya başlarlar ve zaferler kazanırlar. Ayrıca hükümet siyasi ve sosyal baskıları 78 . gerillanın hareketli orduya dönüşmesi ve saldırı konumuna geçilmesidir.

Ancak bu yöntemler kısa vadeli ve popülist içerikli olmaları sebebiyle ayakları yere basan politikalar haline gelemez ve kısa sürede hükümet çıkmaza girer. “Selected Military Writing” Foreign Languages Press. bu metodun teorisyeni ve pratiğini yapmış biri olarak Mao’dan aktarmak gerekir. a. “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir. s: 40 141 Mao Çe-Tung. Bu gibi zamanlarda bizim harekât politikamız savunma mevzilerinde bulunan ve yenmemiz ihtimali az olan düşman kuvvetlerine hücum etmemek. PKK’nın stratejisinin oluşumunda da temel pratik metot Mao’nun metodudur. s:220 79 . Mao’ya göre stratejik saldırı süreci .140 ayrıca belirtilmesi gereke önemli hususlardan bir diğeri de Halk ayaklanmasının metodolojisi coğrafi. Stratejik Saldırı sürecini.dindirebilmek için agresif ve günlük politikalarla baskı gruplarını tatmin etmeye çalışır. kültürel ve tarihi unsurlardan dolayı farklılık gösterebilmesidir. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Ancak bu stratejinin zayıf karınları PKK ayaklanmasında gün yüzüne çıkmıştır. Peking 1966 yapıtından. Yukarıda genel olarak anlatılan husus Çin’de bu şekliyle gerçekleşmiştir. N.e. PKK'nın zayıf karnı ilk iki aşamayı geçebilecek halk desteğine sahip olmama ve örgütsel yapılanma olarak çizgisini sabit ve belirli bir temele oturtamama yatmaktadır.g. ama gerilla birliklerimizin kuvvetli oldukları belirli yerlerde ki küçük düşman birliklerini ve kukla kuvvetleri sistematik olarak ezmek ya da söküp atmak bölgelerimizi 140 Bkz: Kışlalı.141 “ Bir düşman saldırısını ezmemizden sonra ve düşman yeni bir saldırıya başlamadan önce düşman stratejik savunma ve biz stratejik saldırı halindeyizdir.

sosyal. Bu özellikleri ile Botan Eyaleti Mao’nun tarifini yaptığı gelecekte üs bölgesi olabilecek niteliklere sahiptir. kendi askeri ve kitle gücümüzü yeterli bir şekilde kurmak. düşmanı yıpratmak ve yeniden saldırıya geçtiği anda. kitleleri Japonlara karşı ayaklandırmak.genişletmek. PKK’nın gerilla için tespit ettiği temel bölgenin Botan olması tesadüfî değil. PKK’nın "Stratejik Denge" sürecinden. koşullar elverdikçe elimizde tutabiliriz. Stratejik aşamalar açısından PKK’nın sözde Botan eyaletindeki durumunu anlayabilmek için 1990’lı yılların arifesinde bölgenin genel durumunu aktarmak faydalı olacaktır.g. ulaşım engellenir ve sefer halinde ki kuvvetlere dolaysız destek sağlanır. PKK’nın eylemleri sonrası stratejik saldırı süreci gerçekleşmemiştir. birliklerimizin saflarındaki boşlukları doldurmak eğitmek ve yeni gerilla birlikleri örgütlemektir.e. …Bu arada düşmanın muhabere hatları da geniş ölçüde tahrip edilir. a. Bütün bunlar stratejik saldırının içine giren görevlerdir ve amaç düşmanın savunma halinde bulunmasından yararlanarak. "Stratejik Saldırı" sürecine geçmesine en uygun bölge sözde 'Botan Eyaleti' olmuştur. daha da genişletilebilir.” Yukarıda sistematik olarak ifade edilen stratejik saldırı sürecinde kurtarılmış bölgelerin genişletilmesi ve bunların birleşerek cephe oluşturulması amaçlanmaktadır. s: 102 80 . düşmanı sistemli bir şekilde ezmeye hazırlanmaktadır. bölgenin coğrafi. siyasi ve stratejik konumundan kaynaklanmaktaydı. Bu görevleri yerine getirirken düşman hala savunma halinde ise yani bölgelerimizi.142 Botan merkez 142 Özcan. zayıf olarak korunan kentlere ve muhabere hatlarına saldırabilir ve buraları.

PKK’nın kurtarılacak bölgeleri birleştirebilmek için Botan Eyaletine verdiği önemi bu bölgenin arazi ve jeo-stratejik yapısında aramak gerekir. Diyarbakır.Büyüyen askeri güç coğrafi imkânlardan faydalanarak. stratejik saldırı aşamasının PKK’nın nihai amacı olduğunu ancak bir türlü bu aşamaya geçememesinin sebebini incelemek gerekir. Bu eksikliği Öcalan kendi ifadelerinde de belirtmekte ve eleştiri yapmaktadır. Özcan Botan Eyaletinin önemini şu şekilde vurgulamaktadır. Cepheleşmiş bir coğrafya ve üs bölgelerin oluşabilmesi için Merkez Bölge ve buna bağlanacak bölgeler olması gerekir.143 “Çevre bölgeler Botan’a bağlı olarak gelişme gösterecektir. dağ silsilesini takiben. Bitlis ve Adıyaman’a kadar yayılabilirdi.g. Yukarıda stratejik saldırıya geçebilmek için oluşturulan eyalet yapılanması ve bunlar arasında sözde Botan eyaletine değindikten sonra. Arazinin bu şekilde değerlendirilmesi oldukça profesyonel nitelik taşıyordu.e.e. Botan’da yapılacak bir askeri harekâtın gerisine düşerek çembere karşı dış çember oluşturulabilecekti.g. Öcalan bu temel stratejiden hiçbir zaman vazgeçmedi. s: 103 144 “Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri” Özcan. Bingöl. s:107 81 .” Stratejik saldırıya geçilebilmesi için temelde yapılması gereken iş coğrafi alt yapının oluşturulmasıdır. a. Suriye ve Irak’tan girildiğinde Torosların sırtları takip edilerek Anadolu içlerine kadar gitmek mümkün olacaktı. Tunceli.olarak kabul edilirse çevre bölgeler buraya bağlanacaktır.144 143 A.

Bunun kaçınılmaz sonucu ise PKK pratiğinde açık bir biçimde görüldüğü gibi kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlamak ve bu güçler aracılığıyla barışa ulaşmak şeklinde ki teslimiyetçiliktir. Herhangi bir öznel ya da kişisel tercihle biz halk savaşı veriyoruz demekle halk savaşı verilmez. 145 Kurtuluş Cephesi Dergisi. gerilla deneyimlerinin aşamalarını ve nihai noktada nereye geldiklerini bilerek sormaktadır. 145 “Halk Savaşı çizgisi maddi ve teknik olarak güçlü bir düşmana karşı politik ve moral üstünlüğüne sahip zayıf halk güçlerinin savaşı olarak.Ekim 1998 sayı:45 82 . nesnel ve öznel koşullara sahiptir. gerillaya üç yüz kişiyle başlamışlardır.Yine PKK pratiğini gösterdiği gibi halk savaşı kişisel ya da öznel bir tercih değildir. Biz de başlangıçta üç yüz kişi ile başladık ama halen bin beş yüz kişiyiz neden?” Öcalan bu soruyu sorarken aslında pratikte uygulanmış. PKK’nın stratejik döneminin son aşamasına bir bütün halinde ve üslerini oluşturarak girememesinin temelinde yatan saikleri örgütün silahlı mücadelesinde değil.“Birçok ülke pratiğine bakıyoruz. Eylül. örgüt-halk ilişkilerinde aramak gerekir.” Sonuç olarak PKK terör örgütünün dağ kadrosu olarak bilinen ve gerilla olarak görülen HRK-ARGKHPG yapılanması Doğu ve Güneydoğuda yıllarca kır terörü olarak da ifade edebileceğimiz tedhiş hadiseleri belli bir teorik altyapı ile oluşturmuştur. "Kurtuluş Cephesi" isimli derginin "Halk Savaşı ve PKK" ile ilgili olarak ortaya koyduğu ifadelere dikkat etmek gerekir. İki yıl içerisinde on bin kişiye çıkmışlardır. Bu koşullar olmaksızın yürütülen silahlı mücadele hiçbir biçimde halk savaşı olarak değerlendirilemez.

Ancak PKK’nın belirlemiş olduğu bazı eyaletlerde bu stratejiler yeni yeni filizlenirken bazı eyaletlerinde ise gerçekten Devletin silahlı güçlerini aşan ve zor durumda bırakan silahlı çatışma süreçlerine yol açmıştır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ (HRK-ARGK-HPG) PKK Terör Örgütü için silahlı gücün ne derece önemli olduğunu daha önceki bölümde belirtmiştik.Bu teorik alt yapı ithal ideolojiler ile oluşturulmuştur. Terörle Mücadele eden ve edecek olan güvenlik güçlerinin bu stratejiyi ve teorik altyapıyı net bir şekilde ortaya koyması ve antitezini bu minvalde üretmesi evleviyetle icra edilmesi gereken bir realitedir. Konferansı (15–26 Temmuz 1981) büyük önem arz etmektedir. Bu 83 . Mao’nun. Bu ve diğer birçok hususi nedenden ötürü PKK askeri yapılanmaya öncelikle önem vermektedir. Bu stratejik süreçlerin ülkemiz açısından ne derece uygulanabilir olduğu PKK pratiğinden açıkça ortaya çıkmaktadır. Silahlı güçlerin ilerleyen aşamada Parti-Cephe-Ordu üçlüsünün ordu ayağını oluşturması amaçlanmıştır. Orta Doğunun stratejik yapısı gereği silahlı gücü kuvvetli olmayan unsurların fazla yaşama veya ayakta kalma şansları yoktur. PKK’nın silahlı gücünün veya askeri yapılanmasının sistematik hale getirilmesinde çıkış veya başlangıç noktası olarak gösterebileceğimiz PKK 1. Giap’ın. Che Gueveranın veya Lenin’in gerilla mücadelelerini harmanlayarak kendine münhasır bir gerilla savaşına giren PKK yukarıda ifade edilen temel savaş stratejilerini teorik olarak belirlemiştir.

halk ayaklanmasının hazırlıkları ve sorunları daha şimdiden partinin gündemine getirilmeli. bu iş üzerinde düşünmeye ve planlar geliştirmeye çalışmalıdırlar. Konferansına sunulan Politik Rapor aktaran PKK-2. Kürdistan tarihinde.e. daha çok askeri nitelikte olacağını vurgular… Askeri örgütlenme açısından. gerilla grupları. siyasi amaçlara ulaşılabileceğini sanmak gülünç olur. örgüt biçimlerinin. küçük silahlı gruplar. Gerilla Kürdistan tarihinde. s:102 84 . Konferans veya toplantı ve bu toplantıya sunulan yukarıda adı geçen Politik Rapor ile bir anlamda PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da öngördüğü 146 PKK 1.konferansla birlikte silahlı propaganda faaliyetleri sistemli ve organize olmuş stratejik bir gerilla mücadelesinin temelinin atılmasına vesile olmuştur.. 62. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde diğer ülkelere kıyasla daha büyük ve önemli bir rol oynayacaktır… Kürdistan’da sabırla ve özenle hazırlanmış bir gerilla mücadelesinin gelişmesi içinde ve onunla birlikte geniş kitlelerin ayaklanması beklenmelidir… Bu durum şimdiden akılda tutulmalı. Bu konferanstan bazı alıntılar yaparak Gerilla ve askeri yapılanmaya yapılan atıfları görelim. Mücadelenin bu biçimde tahlil edilmesi.g. a.146 “…Gerilla geliştirilmeden Kürdistan koşullarında siyasi sonuçlar alınabileceğini. özellikle bu konuda sorumluluk alan arkadaşlar. gerilla ordusu ve giderek halk ordusunun örgütlendirilmesi bu alanda kurulacak örgüt biçimlerindendir…” Askeri örgütlenmenin özellikle vurgulandığı 1.

. Kürtler.ayrıca bkz: Ahmet Aydın. Bu hususlar PKK’nın ilk saldırılarının temelini atıyor. ayrıca bkz: Vietnam İşçi Partisi Tarihi.06 85 . a. İmset. a.Vietkong Usulü Uzun Süreli Savaş Stratejisinin147 temelini oluşturan kararlara sahne oldu.hpg-online. Kiyap Yay. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. çev: Mehmet Özsavaş. Bu durum PKK’nın dağ kadrosunun eğitsel faaliyetlerinin hızlanması ve gelişmesi için katalizör görevi görmüştür.html s:4 erişim tarihi: 18. 6 Haziran 1982 150 İmset. özellikle Lübnan’da dengelerin değişmesine neden olan İsrail’in Lübnan’ı işgali149 uzun vadede PKK’nın Bekaa Vadisine hâkim olmasına vesile oldu. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu md:3.e s:94. a. 147 Vietkong tarzı savaş için bkz: Vo Nguyan Giap.g. Ankara–1974. s: 29 aktaran PKK.90 151 2. s:91. Abdullah Öcalan ve PKK.g. Örgüt uygulanan taktiğin ve silahlı mücadelenin yetersiz olduğundan dem vurmuş Siverek ve Mardin’de ve bazı bölgelerde yapılan plansız eylemlerin eleştirisi yapılmıştır.s:85–86–87 152 Öcalan.g. özeleştiriye gidilmiştir. aktaran İmset. 152 1. s:89 149 Cumhuriyet.2. 2.net/tr/dizi araştırma /indeks.e.e. a. Kongresinde silahlı birlikler ile ilgili olarak yeni kararlar alınmış.148 1981’de yapılan 1. Yöntem yay.g. Ankara–1992.151 2.12. Kongrede merkez komitesinin belirlediği Parti Görevleri içerisinde askeri hususlara değiniliyor. a. Bu hususlar şunlardır. Konferansın sonrasında 1982 Haziran ayında gerçekleştirilen ve orta doğuda.e. ayrıca bkz: www.Kürdistan’da Zorun Rolü yazısında incelenen Kürdistan Devrimci Savaşının çizgisini tartışmak. İstanbul– 1975 148 İmset.g.Kongreye Sunulan Çalışma Raporu 1982.e. s:225.150 PKK’nın 1982’de yapılan 2.

Pratik askeri önderliği Pratik askeri önderliği.Bu çizginin pratikte uygulanabilmesi için gereken pratik planlama ve teknik hazırlıkları yapmak 3. Bu tarihten sonra 1984 yılına kadar gerilla birlikleri yerleştikleri bölgede etüt yaparak pratiğe geçmenin alt yapısını oluşturmaktaydı.com/deneme/gerilla.html. askeri çizgiye uygun olarak ve bu seviyede uygun olarak ve bu seviyede geliştirip güçlendirmek 4. a.154 Ülkeden kaçan Öcalan Suriye’ye oradan da Lübnan’a geçmiş ve 153 http://www. İmset. 2.geliştirmek ve partinin askeri çizgisi olarak benimsemek.67 86 . erişim tarihi: 10.153 PKK lideri Öcalan 1979’da Şahin Dönmez’in Elazığ’da yakalanması sonrası tek kurtuluş yolunu yurt dışına çıkmakta görmüş ve ihtilal öncesi ülkeden kaçabilmiştir.g.Bu askeri çizginin uygun alanlarda adım adım pratik uygulanmasına başlamak ve geliştirmek 6. 20–25 Ağustos 1982 tarihinde gerçekleştirilen PKK 2.abdullah–öcalan. s: 70-73. a.e. halk ordusunun temel çekirdeklerini yaratmak ve bunun için gereken politik ilişkileri sağlamak 5.. s. Kongresi aynı zamanda PKK’nın silahlı güçlerinin 1983 yılında önemli bir kısmının Güney ve Doğu Anadolu’ya yerleşmesine vesile oldu.12.Askeri çizgiye uygun olarak örgütsel yapıyı geliştirmek.Gerilla Savaşının bazı alanlarda kitle ayaklanmalarına yol açabileceğinin bilincinde olarak şimdiden hazırlıklı olmak ve bu tür gelişmeleri uzun süreli halk savaşına kanalize etmek PKK’nın askeri stratejisinin belirlenmesinde yukarıdaki raporun önemi anlaşılmaktadır.2006 154 Bayık .g.e.

g. a.157 HRK yapılanması başlangıçta üç takımdan oluşturulmuştur.e.104 87 . Hakkâri ve Şırnak Bölgesinde bulunan Silahlı Propaganda birlikleri HRK (Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) isminde üst bir askeri yapılanmaya bağlamak suretiyle ilk ordu yapılanması oluşturuldu.14 Temmuz silahlı propaganda Takımı 155 Bayık. (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan – Kürdistan Kurtuluş Birlikleri)156 Lübnan’da 1973 yılının son dönemlerinden itibaren bölük bölük eğitime tabi tutulan ve gerilla tarzı savaş biçimini öğrenen PKK militanlarını.g.74 156 HRK ismi Vietnam Vietkong usulünden etkilenilerek konulmuştur. s: 72. İmset.73. Bunun için ilk girişim yapılmış ve HRK isminde askeri bir yapılanmaya geçilmiştir.155 İşte bu militanlar 3–4 sene içerisinde ilk eğitimlerini almış ve sistemli bir askeri bir yapılanmayla mücadele edecek kıvama getirilmişlerdir. s:101. Bu militanları sistemli halde savaştıracak temel unsurda ordu yapılanmasına geçmekti.kısa süre içinde Türkiye’de ki örgüt militanlarından öncü 50 kişilik bir grup istemiştir.e. Şemdinli) 2. 1984 yılının haziran ayı sonlarında.. 1. a. 157 Ayrıntılı bilgi için bkz: Aydın. s. Apo’nun direktifleriyle Kuzey Irak’ta.21 Mart Silahlı Propaganda Takımı (faaliyet alanı 1984 yılında Hakkâri. sistemli bir askeri yapılanma içerisinde pratik sahaya sürebilmek için. Bu yöntem uzun süreli halk savaşının vurgulanması açısından vurgu yapan bir üslupla Kürdistan kurtuluş birlikleri ismi konulmuştur. Bu üç takım sırasıyla.

a. Ankara–1987. Kesire yıldırım’ın Bildiriyi hazırlamamasına 158 Çılgınlıktan Sağduyuya.Eruh baskınlarıyla kuruluşunu ilan eden HRK’nın yanında ERNK(Entıya Rızgarıya Netewayı Kürdistan) nın da kuruluşunu ilan etmesi bekleniyordu.” HRK kurulduğu 1984 yılından 1986 yılına kadar geçen sürede ordu yapılanmasının işlevini icra etmeye çalışmıştır.139 159 Aydın.e. Elazığ ve Adıyaman)158 Aygan HRK yapılanması yukarıda gösterildiği şekliyle üç takımdan oluşturmaktadır. HRK yapılanmasını Aydın ise şu şekilde aktarmaktadır. Hakkâri Bölge Komitesi.159 “1984 yılının Haziran ayının sonlarına doğru Apo’nun talimatlarıyla Kuzey Irak’ta 2 tane Silahlı Propaganda Birliği oluşturuldu. Birkaç ay sonra da Van.3. Yeni Forum yay. Bu iki silahlı propaganda birliğinin biri. Bingöl. s:101 88 . ancak örgüt içerisinde bazı sorunlar sebebiyle ERNK’nın kuruluşu ilan edilememiş 1985 yılına kalmıştır.g. Aydın’a göre. Bu birlikler üçer tane silahlı propaganda grubundan oluşuyordu. 1985 yılında ERNK kurulana kadar da cephe faaliyetlerinin işlevlerini de yerine getirmeye çalıştı. İtirafçılar Anlatıyor. Bu sorunun sorumlusunu Cemil Bayık. no:3.Çatak sahasında bir silahlı propaganda birliği teşkil edildi. Ancak daha çok silahlı propaganda faaliyeti yapmıştır. 15 Ağustos 1984 Şemdinli. diğeri de Eruh-Şırnak Bölge Komitesi sahasında konuşlandırıldı. Bu birliklerin üst kuruluşuna HRK adı verildi.18 Mayıs Silahlı Propaganda Takımı (Tunceli. s:138.

Bu konseyin üyeleri. s:139 ve ayrıca bkz: İmset.161 HRK’nın dağ eksenli savaş stratejisinin ismi olmasının temelinde o dönem içerisinde daha çok Vietnam mücadelesinin inceleniyor olması yatmaktadır.e. s: 107.09. ERNK’nın da ilan edilmesi gerekiyordu.hpg- online.html erişim tarihi: 18. tam belgenin istendiği an hazırlamadığını söyledi. 12345Duran KALKAN (Abbas) Genel Sekreter Ali ÖMÜRCAN (Cemal) Halil ATAÇ (Ebubekir) Mahsun KORKMAZ (Agit) Konsey Sekreteri Halil KAYA (Kör Cemal) 6. HRK.g. ERNK’nın kurulamamsı sebebiyle propaganda faaliyetlerini de üstlenmek durumunda kalmıştır. PKK için 1984 yılında ve o dönemin şartları içinde dağ eksenli halk savaşının adı oldu.2006 162 Çılgınlıktan Sağduyuya.net/tr/diziaraştırma /index.g. Ki hep hazırladığını söylüyordu. HRK’yı yönetecek olan askeri konsey 162 bulunmakta idi.Sabri OK (Hasan) 7.bağlamakta ve etmektedir.Şah İsmail AL (Şehmuz) 8.160 bu hatayı şu şekilde ifade “15 Ağustos’la birlikte HRK ilan edildi..108 161 Ayrıntılı bilgi için bkz: www. a.Abdullah EKİNCİ (Eşref. a. Nedeni de Fatma (Kesire Yıldırım)’nın Kuruluş Bildirisini hazırlamaması. Ama ERNK ilan edilmedi. Abdülkadir Aygan anlatıyor.e.g.s:105 89 .e. a..Bingöllü Ali) 160 Bayık. onun içinde ilan edilemedi… ERNK geciktirildi bu ciddi bir hataydı…” HRK.

orta ve otomatik silahlar. Saldırılarda bir er öldü.HRK’nın askeri yapılanmasını Abdülkadir AYGAN şu şekilde özetliyordu. “Vietnam’daki Vietkong’un kopyası…” yine Aygan’ın tespitlerine göre 3–3 lük bir sistem üzerine oluşturulan HRK yapılanmasında 3 manga bir takımı. Günlerce daireler çizip durmuşlardır. Her militanda el bombası. Bu süreçte ise Aygan’ın ifadelerine göre üye sayısı birkaç yüz kişi olabilmiştir. 3 takımda bir bölüğü oluşturmaktadır. a. Ancak ülkeye giriş yapan militanlar iz ve yol konusunda büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşamışlardır. s:104 164 İmset. 6 er ve 3 sivil yaralandı. Bu saldırıdan sonra ise Hakkari Şemdinli’de Jandarma subay gazinosu. patlayıcı ve dürbün bulunmaktadır.12 Eylül’ün kalıntıları olarak 163 Ayrıntılı bilgi için bkz. s:110 165 “Eruh ve Şemdinli Baskını” Hürriyet. B–7 tipi roketatar silahları en yaygın bulunanlar arasındadır. subay lojmanları ve ilçe jandarma karakolu tarandı. kasatura. Milliyet 18 Ağustos 1984 90 . HRK militanlarında hafif piyade silahları.e. s:138.g.e. bir astsubay ve bir er hafif yaralandı. 163 PKK silahlı kanadı olan HRK’nın kuruluşunu ilan etmek için ses getirici bir eylem planlamıştır.g. Çılgınlıktan Sağduyuya… a. Bu durum da doğal olarak rasgele bir silahlanma şekli olmuştur. HRK’nın askeri teçhizat veya silahlanması belli bir sistem ve standarda sahip olmamıştır.164 PKK bu şartlar içinde 15 ağustos 1984 günü Siirtin Eruh İlçesindeki Jandarma karakol binasına bir saldırı düzenledi. HRK iki sene sonra yerini ARGK ya bırakmıştır. Daha çok mevcut olanla yetinme anlayışıyla silahlanmışlardır.e.a. İmset.g. ayrıca bkz. gruplarda pusula.165 Bu eylemin ciddiyeti kamuoyunda sadece sansasyonel boyutunun ötesine geçememiştir. Bir subay. tabanca.

Olaya kısa vadede çözümler üretilmiş ancak orta ve uzun vadede politikalar ortaya konmamıştır.166 “PKK…1983 başlarından itibaren Türkiye’de sürdürülen hazırlık çalışmalarının hedeflenen düzeye vardığından hareketle 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı eylemleriyle silahlı direnişi başlattığını açıklamıştır.M. 91 .G. Bu çalışmada şu şekilde bir çalışma yapılmıştır. Değerlendirme. aynı tarihte askeri gücü olarak Kürdistan Kurtuluş Birliği (HRK) nin kurulduğu ilan edilmiştir. Keza. Ankara- 1984–1986 167 Şahin Dönmez gibi üst düzey örgüt üyesi yakalanmış olsa da PKK’ya verilmesi gereken önem ve alınması gereken tedbirler yeterli ölçüde alınmamıştır. Fakat sorun militarist bir vizyona havale edilmiş ve çözümü kısırlaştırmıştır. Sorunu askeri ve polisiye tedbirler dışında yorumlanmaması sorunun sosyal ve ekonomik boyutunun büyümesine ve bölgenin PKK nın arka bahçesi haline gelmesine yol açmıştır. Ne sıkıyönetim ne de polis güçleri bu alanda kayda değer bir çalışma yapmamıştır.düşünülmüştür.167 Öcalan HRK’nin kurulması için çıkış noktası olan 15 Ağustos Eruh-Şemdinli eylemi hakkında yaptığı yorumlarda özeleştiri yapmış ve HRK’nin 166 Kürdistan İşçi Partisi. E. Eruh-Şemdinli eyleminden 2 yıl sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bir çalışmada bu eylemin mahiyeti hakkında bilgi vermiştir. Geçmişte yaşanan tecrübeler ise sadece hatıra ve anarşi olayları olarak düşünülmüş ders çıkarılacak yönleri görülmemiştir. Aslında sorunun bu boyutu diğer kurumları daha çok alakadar etmektedir.” 15 Ağustos PKK’nın sıçrama noktası olduğunun farkında olan Emniyet yetkilileri veya güvenlik güçleri olayın derinliği ve ayrıntısı konusundaki malumatlara daha sonraki yıllarda ulaşabileceklerdir.

Kürdistan Halk Kurtuluşu. İstanbul–1993 s:170 169 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bu temelde yaptıklarının gerilla mı. görevlerimiz. yönetimimiz bu işlerde yetersiz kalmıştır. ilerleyen süreçte “Gerileme” dönemine girmiştir. Tabi ki yol açılırken oradaki silahlı güçlerimiz gerçekten silahlı savaş birlikleri esprisine göre seferber edilmemiş. isyancılık mı olduğu belli değil. Atılımla birlikte üçer beşer kişilik gruplar temel alınmaya başlandı. Öcalan’a göre 15 Ağustos eylemi. savaşa hazırlanmamıştı. Bu bir kez daha ortaya çıkardı ki eğitimimiz. Dağ kadrosunun veya ordu yapılanmasının profesyonelleşmesi için bir sene sonra ARGK isminde (Kürdistan Halk Kurtuluş 168 PKK 4. kongresine sunulan Politik Rapor. Ankara–1986 92 . Bunun temelinde yatan esas sebepler yukarıda Öcalan’ın ifade ettiği hususlardır. Etüt: ERNK.” 15 Ağustos eyleminden sonra PKK Çukurca’da 8 erin şehit edilmesi karışmış.168 “…Bununla savaşımla 15 Ağustos atılımı gerçekleştirildik.tecrübesizliğini ifade etmiştir. Taslağı 1982’de hazırlanmış olan ancak yürürlüğe giremeyen “Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi” ya da orijinal adıyla “Eniya Rızgariya Netewayı Kürdistan” kurularak örgütün propaganda veya cephe faaliyetlerini üstlenmiştir. 169 HRK 1985 yılında ERNK’nın kurulmasıyla rahatlamış ancak bu profesyonelleştiği anlamına gelmemiştir. Zağros yay. Öcalan örgütün zafer sarhoşluğuna kapıldığını dile getirmektedir. Örgütün bu gerileme dönemini atlatabilmesi için cephe faaliyetlerinin ayrılması ve profesyonelleştirilmesi gerekmiş ve bu amaçla 21 Mart 1985’te ERNK kurulmuştur. EGM Terör Dairesi.

12.hpg-online.g.net/tr/dizi araştırma /index. 93 .y. Yine örgüt yayınlarında bu husus açıkça görülmektedir. Bu açıdan ARGK yakın tarihi gerçeklerin ve olayların ortaya konmasında önemli bir aşama olacaktır. HRK’nın direnme ruhu farklıydı.”170 HRK. PKK’nın filizlenme aşamasında oluşmuş bir yapılanma olması sebebiyle hep örgüt için samimi ve “dava adamı” olanların olduğu bir yapılanma olarak görülmüştür.html s:4 erişim tarihi: 18. 170 www. Agit (Mahsun KORKMAZ) arkadaşın şehit düştüğü çatışmada yaralanan Kalender İLHAN adlı arkadaş düşmanın eline geçmemek için 15 Ağustos atılımından sonra bombasını kendisinde patlatan ilk arkadaş oldu. HRK yapılanmasının revize edilmesiyle oluşan ARGK ise daha profesyonel ve konvansiyonel bir yapılanma haline gelecektir ve Güneydoğudaki katliamların mimarı olan yapılanma olacaktır.06 171A. Her ne kadar profesyonel olmasa da HRK’ nin örgüt için anlamı büyüktür. Örneğin 171 “HRK komutanlarından Abdullah EKİNCİ arkadaş Kürdistan Devrimciliğinin örnek bir ismiydi. Gerillacılıkta içimizdeki en tecrübeli arkadaşlardan biriydi.Ordusu) bir örgütlenme ile yeni bir aşamaya geçilmiştir.” İşte HRK geçmişten günümüze örgüt için duygusal açıdan önemli bir yere sahip olagelmiştir. Örgüt militanlarına göre “çok sayıda isimsiz kahraman HRK komutanlığı ile militanlığını yapmıştır.

Türkiye Kürdistan’ında faaliyetler 7 eyaletçe yönetilecektir.Kebap-Hakkâri-Van). GARZAN (Batman-Kurtalan-SasonBitlisin bir bölümü). MARDİN.2. ARGK savaşçıları bu komitelerce yönetilecektir. bölge komitelerinin altında ise yerel komiteler olacaktır. Kongre geçmişte yapılanların muhasebesi ve bu minvalde yeni dönemde nelerin yapılacağının tespiti ile tertiplenmiştir. ARGK’ya askeri siyasi bilgiyle donatılmış komutanlar yetiştirilecektir. a. Helve Kampı adı değiştirilerek Mahsun KORKMAZ Akademisi olacak. Şehirli. örgüt için silahlı çatışmaların boyut değiştirmesine neden olan esas dönemeçtir. GÜNEY-BATI (Urfa-Antep-Adıyaman-Maraş).e.e.g.. 4.e. Kongresi. Bu akademi PKK’ya. 5.(b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan – Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 30 Ekim 1986 PKK’nın 3.172 3. s:114 173 Aydın. ORTA EYALETİ (Diyarbakır-Muş-BingölElazığ’ın Bir Bölümü). a.174 172 Aydın. SERHAT (Kars-Ağrı). Kuvvetli bir tabur çapında tutulacak. eyaletlerde bir ya da iki hareketli ana birlik kurulacak.”Bu eyaletlerin altında Bölge komiteleri. diğer yandan takım ve gruplar şeklinde 94 . DERSİM (Tunceli). a.g. 2.302 İstanbul– 2000.Kongreden sonra alınan kararlar içerisinde askeri ve cephe yapılanmasındaki değişiklikleri içeren hususlar şunlardır.g. a. HRK isimli teşkilat kaldırılarak yerine ARGK(Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan) kurulacak.173 1. PKK.g.301. Askeri mücadelenin genelkurmayı olarak ARGK Konseyi kabul edilecek 3. s:300. Lübnan Bekaa Vadisindeki Helve Kampında yapılan 3. BOTAN(Siirt-Şirnak-Ulu dereB. s:119. 174 Bu sözde eyaletler sırasıyla.e..

Nihat Ali Özcan. Ankara1993. Üçgendeki Tezgah.175 PKK yukarıdaki 3. ERNK ve ARGK yönetmeliklerinin yayınlanması 7.Ocak yay.e. ERNK’ya bağlı cephe teşkilatların oluşturulması kararı alınmıştır. Şehir faaliyetlerine başlanması 13. öncü kadrolardan Haki KARAER’in öldürülmesinin anısına 1978 yılında partileşerek devam eden ve 15 Ağustos 1984 yılında Eruh-Şemdinli baskınlarıyla silahlı mücadele başlatan Kürt Özgürlük Hareketi 1986 gerilla birlikleri bulunacaktır.Asam yay.s:136-159 175 Ahmet Cem Ersever. PKK(Kürdistan İşçi Partisi)Tarihi. s:119.html s:4 erişim tarihi: 18. Bu açıdan PKK.6. GKK’larını saldırılarla dağıtma kararının alınması 12.”Aydın a. Askerlik kanununun çıkarılması 8. Devlet hizmetlerine sabotaj kararı alınması 14. Kongre kararlarından da anlaşılacağı üzere profesyonelleşmeye başlamıştır. Bölge halkının örgüte lojistik desteğine ilişkin yükümlülüğün karara bağlanması 10. Ankara -1999. s:94 176 www.176 “1973 yılında grupla başlayıp. PKK’nın askeri örgütlenmesinde yeni bir aşama olarak kabul edilebilecek olan ARGK’nın kurulmasının temel sebebi örgütün kabuk değiştiriyor olmasıdır.g. Her bölgenin bir y da iki gerilla takımı ve grupları her yerelin ise grubu bulunacaktır.06 95 .. Yargılama esasları kanununun çıkarılması 9.12.hpg-online.net/tr/dizi araştırma /index. ayrıca bkz: Dr. Zorunlu vergilendirme yasasının çıkarılması 11. Eyalet yapılanmaları ve bunların ARGK ile bağlantısını sağlamışlar ve ARGK’yı tam teçhizatlı bir ordu haline getirmenin alt yapısını hazırlamışlardır. İdeolojisi ve Yöntemi.

daha profesyonel bir yapılanma kurulması zorunluluk halini almıştır.” HRK yapılanmasına yoğun katılımların olması ve HRK’nın bu katılımlar karşısında amatör kalıyor olmasına karşı.06 96 .e.179 177 İmset.hpg-online.e.html s:4 erişim tarihi: 18. Halk ordusu deyimini ise sayılarının artması yüzünden kullanmışlardı. kurulacak bir halk ordusuna doğru son adımdı.12. Bu bildiride silahlı propagandanın gerilla aşamasına geçmesi için taktiksel hareket ve halk ordusunun kurulmasına karar verilmiştir. s: 48 179 www. Yeni örgütlenmenin adı ise ARGK. a. İran’daki mücahidin halk gibi bir milis kuvvetiydi.g.g. Bununla gerilla savaşı arasındaki fark.net/tr/dizi araştırma /index. (militanların) bir sorumlu yerine bir komutanın liderliği altında girmesiydi. Bir başka anlamda bu. Duran Kalkan bu hususu bir röportajda şu şekilde aktarmıştır.” ARGK’nın kuruluşu ve stratejisi konusunda 30 ekim 1986 tarihinde yayımlanan bildiride açıklık getirilmiştir.yılına gelindiğinde yeni bir askeri örgütlenmeye girmek zorunda kaldı. s: 120 178 A.178 Halk ordusu kavramı yukarıda yer alan Ergun Gökdeniz’in ifadeleriyle daha net anlaşılmaktadır. PKK’nın ARGK yapılanmasının oluşmasına ve/veya yeni bir örgütlenmeye gitmek zorunda kalmasının sebebini en net açıklayanlardan birisi de şu an PKK’nın Halk Savunma Komitesi başkanlığını yürüten Duran Kalkan’dır. biçimseldi. 177 “ARGK. yani Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusuydu. ARGK’nın kuruluşunu Mardin Eski Valisi Ergun GÖKDENİZ şu şekilde yorumlamıştı.

g. askerileşemeyen. 85’te kayıplar verdik. hem de silahlı propaganda düzeyinde mücadelenin yeterli bir düzeyde geliştiği tespit edilerek askeri örgütlenmede daha yeni bir aşamanın geliştirilmesi gerektiği kararlaştırıldı. Kongre gelişmeler açısından HRK’yı dar yetersiz buldu. yeni bir aşamaya silahlı direnişle geçilmiş oldu. yurt dışında geçirdiğimiz bu kısa süreçten sonra ülkeye nihai dönüşümüzün koşullarını gerçekleştirdik. Yönetmeliğini yeniden hazırlayarak bir ordu yönetmeliğine göre tarz ve taktiğe kavuşturdu.” 180 İmset. bunun hataları eleştirilip özeleştirisi yapılarak düzeltmeye gidildi. Devletin saldırıları daha planlı. Hem mücadelenin siyasi. ARGK’nın stratejisine de değinmek gerekir. yürütülen tarz. Onun yerine ARGK’ nın kuruluşunu kararlaştırdı. Bugünden itibaren yurt dışına dönüş olmayacak. O süreç tabi birçok bakımdan zorlayıcı oldu.180 “Evet.e. rolünü tamamlamış gördü. a. Dağlarımız ve halkımız. askeri bakımdan ustalık göstermek o zaman gerekiyordu. örgütlü olarak bu yıl gelişti. Bu ordu benzeri yapılanmasının stratejisini Öcalan bir açıklamasında şu şekilde ifade ediyor. Görevlere yeterince yaklaşamayan. yaklaşımlar zorlayıcı oldu. bir daha hiçbir zaman gitmeye zorlanmadan oraya yerleşmemiz ve tabanımızı geliştirmemiz için uygundur. Taktik yaratıcılık.“1985’e biraz zor girmiştik. Bir aşama tamamlanmış. Bu sonuçlar 1986 ‘da yapılan 3. s:121 97 . Kongrede değerlendirildi. askeri gelişme düzeyi değerlendirilerek izlenen taktikler.” Duran Kalkan’ın özetlediği ARGK kuruluş sebebinden sonra.

Yurt dışında Avrupa merkezli bir teşhir kampanyası vardı..pkk-gerçeği.hpg-online.” ARGK’nın bu derece aktif konuma gelmesi ve genişlemesi beraberinde bazı sorun ve sıkıntıları da 181 1986’dan sonra yaşanan katliamlar için bkz. büyük silahlı birliklerin oluşmasını sağlamış ve sistematikleştirmiştir. Bu açılımla büyük eylemler ve katliamlar gerçekleştirilmiş hatta dağ birlikleri sivil ve masum halkı da bu çatışmanın bir parçası olarak görmüş ve onları da öldürmeye başlamıştır. ARGK Bölge güçlerinin üzerinde hesap yapan denge gücü haline geldi.ARGK’nın stratejisini makro planda değerlendiren Öcalan’ın görüşleri ve beyanlarının yanında ARGK’nın amacını savaş örgütlerini birlik düzeyinden çıkarıp ordu düzeyine ulaştırmaya çalışmak şeklinde de yorumlayabiliriz.net/tr/dizi araştırma /index.183 “ARGK’nın etkisiyle geniş halk kitlelerine ulaşıldı.12.2006 183 “ARGK ile gerilla yaygınlaştı” www. ARGK ile katılımlar oldu.. EK–2:PKK Kronolojisi 182 Özellikle 87–88 yılları sivillere yönelik eylemler yılıdır. Bu ARGK ile aşıldı. Ayrıntılı bilgi için bkz: www. Ve artarak sürdü.181 ARGK kurulmasından kısa süre sonra etkisini hissettirmeye başlamış.06 98 .182PKK’nın önemli isimlerinden ve öncü kadrolarından sayabileceğimiz Ramazan Topbaş ARGK’nın etkisinin önemini ve vardığı notayı yapılan bir röportajda şu şekilde özetlemektedir.12.com/tarihten erişim tarihi: 16. Açılım yapıldı. Diplomatik ve siyasal ilişkilerin açılmasını sağladı. Keza 1986’dan sonra yaşanan silahlı çatışmalar bunu açıkça ortaya koymuştur.html erişim tarihi: 18.

Kadının ordudan uzaklaştırılması bu zorlamadan ileri geldi. Mahir ÇAYAN. "Halk Savaşı" olarak nitelendirilen yöntemi. Öncülük rolü yerine getirilemedi. 185 İhtilalin Yolu Bildirisi. 184 A. ARGK örgüt içerisinde halk savaşının adı olarak anılıyordu.y. Bu hususu diğer bölümde inceleyeceğimiz için burada kesiyoruz.g.1971 99 . Çözüm bulunamayınca bu tür kestirmeci yaklaşımlara gidildi. Bu hususu yine Topbaş şu şekilde yorumlamaktadır.Üstlenmesinden. Faturası da çok ağır oldu.184 “…Ancak bu büyümeye güç getirilemedi. Komuta edilemedi. THKP. Dağ kadrolarında çok ciddi sosyal ve psikolojik problemlerin yaşandığı yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerce beyan edilmektedir.” Topbaş’ın ARGK birliklerinde yaşanan sıkıntıları kabaca belirtmesi aslında olayın iç yüzünü tam olarak ortaya koyamamaktadır. mevzilenmesi ve savaştırılmasına kadar ciddi problemler çıktı.getirmiştir. Yaşanan sorun ve zorlamalarına rağmen ARGK müthiş bir direnme savaşı verdi. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi. öncü savaş ve gerilla mücadelesiyle yapılabileceğini vurgulamaktadır. Ciddi komuta ve öncülük sorunu çıktı.185 Öcalan’da Mahir Çayan’ın tespitlerini kabullenmekte ve öncü savaş olarak nitelendirdikleri dönemin halkın öz savunmasını ortaya çıkarmanın yol ve yöntemlerinin bulunmasını zorunluluk olarak görmektedir. Ancak bu savaşın verilebilmesi içinde halk ile sürekli birlikte ve onun içinde yürütülmesi gerektiğini de hatırlatmaktadır. Diriliş devriminin tamamlanmasını sağladı.

ARGK 1986 yılından itibaren bölgede şiddetli bir çatışmanın başlamasına vesile oldu. Toplam 24 kişi)191 • 12 Ekim 1987. Kılıçkaya köyü katliamı. 186 Ersever. Toplam 30 190 Kişi) • 20 Ağustos 1987.187 • 22 Ocak 1987 Hakkâri. Öcalan’ın eleştirisinden sonra PKK 4. Toplam 8 kişi)189 • 20 Haziran 1987. 2 Kadın.e. a. Uludere ilçesi. Kongresinde (26–31 Aralık 1990 Irak-Haftanin) kitlelere karşı şiddet uygulaması görünüşte terk edildi.g. s:94 ayrıca bkz: Şehirli.e. 3 Yaralı” 20 Ağustos 1987 Milliyet Gazetesi 100 . Şırnak'ta kanlı baskın. (16 Çocuk. (14 Çocuk. sonunda bu eylemlerin mimarı Öcalan tarafından bile eleştirildi. 13 ölü. bu savaşta ya korkutup pasifize etmek. ya da “Zorun Rolünü” kullanarak kendi saflarına çekmek rolü düşmüştür. 1987 yılından 1989 yılına kadar yaşanan kanlı eylemlerden bir kaçını belirtmek dönemin ve bölgenin vahim durumunu göstermek açısından önem arz etmektedir. (6 Çocuk. s:310 188 Bkz: "İki evde 8 ölü” 24 Ocak 1987 Hürriyet Gazetesi 189 Bkz: “PKK uslanmadı” 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi 190 Bkz: “Soykırım İşte Bu” 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi 191 Bkz: “Eşkıya Eruh’ta Köy Bastı: 25 Ölü.Ömerli ilçesi. Siirt. Özellikle 87–89 yılları arasında masum vatandaşlara yönelik katliamların sorumlusu olan yapılanma olarak tarihe geçti. a.186 ARGK militanları için halkı. 10 Erkek. Pınarcık köyü katliamı. 6 Kadın. Ortabağ Köyü Katliamı 188 • 7 Mart 1987. Bu kanlı eylemler öyle bir noktaya geldi ki. Nusaybin ilçesi. s:309 187 Katliamların ortaya koyduğu manzarayı daha iyi idrak edebilmek için bkz: Resimler. 8 Erkek. Açıkyol Köyü Katliamı.g.

01. Fındıkbucağı Yağızoymak köyü katliamı192 • 24 Kasım 1989.09. (22. Hakkâri.194 Bu dönem içerisinde yaşanan katliamlara ilişkin bazı örnekleri açarak ARGK’nın katliamlarının vahametini ve ciddiyetini ortaya koyabiliriz.• 28 Mart 1988. el bombası attılar. Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde eşine az rastlanan bir katliama girişerek 16 sı çocuk.06. Milliyet Gazetesi 194 Bkz: “Hain Baskın: 6 Ölü” 28 Şubat 1990. Silopi ilçesi. İkiyaka köyü katliamı193 • 26 Şubat 1990. Hürriyet Gazetesi 101 .1987.01. Milliyet Gazetesi 193 Bkz: “Yine PKK Vahşeti: 21 Şehit” 26 Kasım 1989. Yüksekova ilçesi. (25. Eruh ilçesi.(24.01.1987. • 24.1987-Hürriyet) • ARGK militanları Ağırman ve Akçay ailelerine ait evleri otomatik silahlarla taradılar. Yedisi çocuk 10 kişiyi öldürdüler. roket ve el bombası atan PKK militanları aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişiyi öldürdü. 30 yurttaşımızı öldürdüler. Bu katliamda 6 kişi yaralandı. Milliyet Gazetesi) • Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Güneyce Köyü Çifte Kavak Mezrasını otomatik silahla tarayan. (23. Derebaşı köyü katliamı. Milliyet Gazetesi) • ARGK Militanları.1987. Hürriyet Gazetesi) 192 Bkz: “PKK boğdu” 30 Mart 1988.1987: ERNK-ARGK Birlikleri Mardin’in Başyurt köyü efeler mezrasına düzenledikleri kanlı bir saldırı ile 18 köylüyü öldürdüler. benzin dökerek evleri yaktılar.

Gerillanın. Bunlar aslında gerillayla birlikte savaşıma. Bunlar ciddi sorunlardır.• 5-Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Neşeiçi Köyü Çobandere mezrasını basan 100 kadar PKK militanı.1987.” 195 Halka yönelik katliamların ulaştığı boyutu anlayabilmek için bkz: EK-1: PKK Kronolojisi 196 Politik Rapor-4.10. Bu açıdan PKK sözde 3. Öncü örgütlenme yetmedi mi. evlerini roketatar mermileri ve el bombalarıyla yakıp yıktılar. halka yaklaşımı böyle zarar verici oldu mu. özel savaşın etkisine ve pasifikasyonuna terk edilmişlerdir. kongresi ile 4. Onbinlerce kişi göç ettirilmiştir.195 ARGK’nın halka yönelik katliamlarının hızla artması ve belirlenen çizgiyi aşması bu katliamların birincil sorumlusu Öcalan’ın bu eylemleri ve bu tarzı eleştirmesine yol açmıştır. halk ayaklanmaz. kongreye sunulan politik raporda eleştirmiştir. s: 185 102 .Milliyet Gazetesi) Yukarıda verilen örnekler ARGK’nın yapmış olduğu katliamlardan bir kaçıdır. düşman bunları ya ajanlaştıracak-korucu haline getirecek.e.g. 1986 yılında kurulan ARGK’nın katliam kronolojisi 1987 ile 1990 arasında yoğun bir dönem yaşandığı bilinmektedir.196 “…Gerilla doğru dürüst halka yaklaşmasını bilmiyor. kongre sürecinde (86–90) yapılan stratejik hataları Öcalan 4. a. bu iş gelişmez. ARGK’ya ve/veya gerillanın genel durumuna yönelik eleştirilerini aktaracak olursak. Hatta ona çok zarar veriyor. Böylece kendi öz tabanımızı bizden koparacaktır. (12. Nitekim birçok alan şimdi bu durumdadır. gerilla bölgesinde korunmaya alınması gerekirken.ya da göç ettirecektir. Özel savaşın merhametine terk edilir. 13 yurttaşı öldürüp. Eğer biz halka yardımcı olmaz ve örgütlenmezsek.

s:173–174–175 103 . Gerillanın yaklaşımını düzeltmek. 198 ARGK’nın 1986 yılı ile 1990 sürecinde yaptığı en büyük stratejik hata yukarıda belirttiğimiz halka yönelik katliamları olmuştur. onu kendi öz kişiliğine kavuşturan bir gerillayı yaratmak. s:185 198 A.197 “…Gerilla’nın halka yaklaşımı sağlıklı olmadığı gibi. halk ayaklanmasından destek almayan bir gerillada yenilmeye mahkûmdur.e.” Öcalan yapılan yanlışlardan sonra 4 yıllık süreçte halkın önemini şu sözlerle ifade ederek gerillaya yol gösteriyor. bizzat korumaya dönüştürmek. halkın malına. nasıl ki gelişmemeye mahkûmsa.g. karşılıksız el koyan tutumları affetmek gerekmektedir. Öcalan gerillanın hatalarını ve yapması gerekenleri şu şekilde sıralamaya devam ediyor.g.g. halkı koruyan yaşatan.e. ona zarar veriyor. 197 A. bizim için vazgeçilmez bir görevdir. Gerilla. canına el uzatan. Öcalan’ın temel eleştirileri de bu hususa yöneliktir. Gerilladan destek alamayan bir halk hareketi. s:182 199 A. Bunlardan bazıları şu şekildedir:199 “Halka zarar veren tutumları yerle bir etmek.Öcalan’ın 1987–89 sürecinde halka yönelik katliamların sonucu oluşan tepkilerden ötürü gerillaya yönelik eleştirileri halkın gönlünün kazanılması gerekliliğine ve onları kendi saflarına çekmesi hususunda yapılan eksiklik ve hatalara yönelik olmuştur. Ayrıca ARGK’nın yeni dönemde ki politikasını da belirleyen Öcalan bazı stratejileri ve önerileri öne sürmüştür.e.

s:136 201 Her ne kadar PKK halka yönelik tutumlarında eskiye nazaran olumlu hareket veya politika izlemiş olsa da. vuruş tarzı.g. pusular ve çok çeşitli vur-kaç taktikleri üzerinde dikkatli ve titizlikle durmak gerekmektedir. Öcalan’ın 4. düşmana çok zarar ve kayıp verdireceğimiz hedeflere yöneleceğiz. bizim en az kayıpla en fazla yarar elde edeceğimiz. toplu katliamlar yerine.201 200 1988 darbesi hakkında bkz: Bayık. bizim vuruş tarzımız olamaz.halkın her türlü değerine sahip çıkmalı ve karşılıksız hiçbir şey almamalıdır. 3 yıl gibi kısa bir sürede bu sayının bir anda artmasında 90 sonrası örgüt dağ kadrosunun halk üzerinde kısmi olumlu ve sempatik politikalar izlemesi de bir etken olarak görülebilir. Rasgele hedeflere yönelmek. Zaten PKK halka karşı şiddeti 1990 yılındaki sözde kongrede “görünüşte terk etmiştir. bu ve benzeri hususlara değinerek açmıştır. a. daha az ses getirecek katliamlara devam etmiştir.” Öcalan gerillanın yapması gerekenleri. Özellikle korucu köyleri olarak gördükleri köylülere saldırılar devam etmiş. en can alıcı hedeflerine. Planı aşan veya uygulanamaz duruma getiren hususlara dikkat edilmelidir. Düşmanın en stratejik. Özellikle bu politik rapordan sonra ve PKK’nın 1988 Darbesi200 sonrası ARGK tecrübesi artmış halde ve yapılan stratejik hataları da azaltarak silahlı çatışmalara devam etmiş ve 90’lı yıllardan sonra bölgedeki terör olaylarını katlayarak arttırmıştır.” 104 .e. üstlenmeler. gerçekçi ve ani değişikliklere açık olmalıdır. yine de halkın temel değerlerine zarar vermeye devam etmiştir. Planlar.. Toplanma-dağılma hareket tarzı. Bir bütün olarak gerilla taktikleri uygulanmalıdır. Kongre’den sonra yaptığı stratejik hamleler amacına ulaşmış ve ARGK’nın 90 yılına kadar 1300 olan militan sayısı 93 yılında 10 bin civarına gelmiştir.

ek-f .g.g. A.202 Bu talimatnamede örgüte katılım 3 şekilde olmaktadır. a. İsmet. Akademi eğitim programı olarak bilinen ve özellikle Mahsun Korkmaz Akademisinde verilen ve komutan olacak kişiler için yapılan eğitimde ise 2 ay siyasi ve askeri eğitimle de 3 veya 4 aylık bir eğitim gerçekleşir.g.e. ayrıca bkz: PKK Askerlik Yasası .e. Gönüllü katılım ii.e. 203 i.67 204 İsmet a.204 ARGK saflarına katılanlar öncelikli olarak “Gerilla(savaşçı) Adayı Eğitim Programı” adı altında eğitime alınırlar.g.g. s:57.e. PKK MK Kararları. Zorunlu alma (köy baskınlarıyla kaçırılarak) iii.e.e.. s:189–191 205 Gerillanın kuruluş esasları…a.205 202 Ayrıntılı bilgi için bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname” PKK. Bu eğitim 20 gün siyasi ve 10 gün askeri olmak üzere toplam 30 günden oluşur. ERNK’nın diğer örgütlerinden katılım şeklinde girerler. Lübnan s: 282-283 aktaran İMSET a.g. ARGK ile ilgili tüm teorik bilgiler bu kitapta yer alıyor. Lübnan aktaran: Özcan a. 203 Bkz. Bunlar. ARGK ile ilgili ayrıntılı ve sağlam kaynak PKK üst kadrolarında bulunan “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” kitabıdır. PKK bu dönemde askerlik yasası çıkarmış ve zorla gençleri ARGK saflarına katmıştır. 192 105 . 1990 sonrası ARGK’nın değerlendirmesine değinmeden yapılanması ve eğitimi hakkında genel bir değerlendirmede bulunacağız. Eğitim orta kademede ise 45 gün siyasi ve 15 gün askeri olmak üzere 2 aydan oluşur.Buna karşılık güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almada geç kalmıştır.

Gerillanın temel eylem biçimleri (pusu.Birlikte bulunan silahların sökülüp takılması 2.Niçin. ek-f.e. ayrıca bkz: Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname.Partimiz ne istiyor? 7.Savaşçının özellikleri 6.g.Halk Kimdir? 4. baskın ve sabotaj) 5.Düşmanın askeri taktikleri 4.Savaşçıların bilinç düzeyini ve durumlarını öğrenmek amacıyla test(güvenlik için) 2.Yurtseverlik ve Devrimcilik nedir? 5.Yürüyüş ve konaklamada dikkat edilecek hususlar 3.Kürdistan Toplumu 3.ARGK’nın yeni katılan militan adaylarına verdiği eğitimde ki temel hususları şunlardır.Parti Tarihi 20 Günlük Siyasi Eğitim Programı 206 Özcan. Savaşçı Adayların Eğitim Programı206 (A) 1.Düşman kimdir? 3.ARGK yönetmeliği 10 Günlük Siyasi Eğitim Programı (B) 1.Kürdistan Tarihi 2. nasıl ve neyle savaşıyoruz ve nasıl kazanacağız 8.Partimiz niçin ortaya çıktı ve gelişti? 6. 106 . a.Yemin İkinci Devrenin 30 Günlük Eğitim Programı 5 Günlük Askeri Eğitim (A) 1. s:423.

Mayın.Bomba.Halk Patlayıcıları 5.Parti Ahlakı ve Kültürü 5. Bunlar. PKK-MK Kararları. tugayı ve tümeni biçiminde devam eder. Üç gerilla mangasından bir takım. Bir gerilla mangası koşullara göre 7 ile 11 savaşçıdan oluşur. Roketatar 3.Gerilla Savaşı 9.Özel Savaşın Niteliği Ve Taktikleri 7.Silahlar 2. alayı.Yemin 10 Günlük Askeri Eğitim ARGK’nın askeri yapılanmasında en küçük gerilla birliği.Patlayıcılar 4.4. Gerilla birliklerinde örgüt yapısının büyümesinde 3–3 lük bir sistem esas alınır. s:58 aktaran İsmet. Bu yapılanma Merkez. Bölge ve Mahalli Komitelerden oluşur. Eyalet..g. ARGK’nın bu yapılanma şekli 207 PKK Askerlik Yasası.Komutanın Özellikleri 10. gerilla taburu. 1.Gerilla Taktikler 7. üç takımdan bir gerilla bölüğü oluşur. Lübnan. a. s:192 107 .207 ARGK’nın pratik sahadaki örgüt yapısı üç ana bölümden oluşur. manga esasına göre örgütlenir.Halk Savunma Birlikleri şeklindedir.Yerel Birlikler 3.Türk Burjuvazisinin ve Ordusunun Özellikleri 6.Üslup ve Tavır (B) 1. Büyüme.e.Hareketli Birlikler 2.Bağlama Tuzak Biçimleri 6.Halk Savaşı 8.

s:194 211 2000’e Doğru Dergisi.Bir AK–47 tipi Kalaşnikof tüfek ya da piyade tüfeği 2.208 ARGK Yönetmeliği md. PKK. yani 1986 yılında silahlı propaganda üyesi militanlarda bulunan silahlanma ve donanım 1990’a göre çok daha geriydi.209 ARGK’nın eylem biçimi beş ana başlık altında toplanır. 13 ağustos 1989. Başka bir deyişle. s:17 108 .PUSU 2. s: 192.e..210Bunlar: 1. Gerilla birlikleri esasına uygun olarak örgütlenirler. ARGK yapılanmasına geçtiği süreçte. a.211 1.BASKIN 3. yerel eylemlere katılan birliklerdir. Halk Milisi olarak görülen Halk Savunma Birlikleri geniş kitlelerin silahlı örgütlenme biçimidir. ARGK’nın bu yöntemleri de bu açıdan değerlendirilebilir. 1986’da bir militanda. Md-17 210 İsmet.193 209 ARGK Yön. Terör örgütlerinin ortak özelliklerinden biriside asimetrik şiddet uygulamalarıdır.g.SUİKAST 5. a.e. İstanbul.g.SABOTAJ 4. kitle silahlı kuvvetleridir.bölgedeki halkın örgüte katılımını ve militan sayısının artmasını hızlandırmak amacıylada yapılmıştır. Bu yapılanma içerisinde yerel birlikler bölge-mıntıka düzeyinde halkı örgütleyen.İki el bombası 208 İmset.MAYINLAMA Tüm bu eylem biçimlerinin ortak özelliği asimetrik tehdit olmalarıdır.17’ye göre. halk savunma birliklerini ve halk komitelerini koordine biçiminde çalıştıran.

donanım. Yine bu dönemde ARGK militanlarında bulunan roketatarlar. teknik ve taktiklerini belirttikten sonra ARGK’nın PKK için 2000 yılına kadar en temel organı olduğunu tekrar belirtmekte fayda vardır. Jan.Eğitim ve ordu tipi olmak üzere iki üniforma 2.00 109 .Sırt çantası. eğitim.34567- Altı-Yedi dolu şarjör 100–150 yedek mermi Bir kasatura Dürbün Sırt Çantası. s: 145 213 Bu dönemde karşılıklı ikin tarafın silahlı gücünün ne durumda olduğunu anlayabilmek için bkz.Bir Tabanca 3. Em.Kasatura 9.Dürbün 10. 212 İmset. güvenlik kuvvetlerinde bulunmamaktaydı. saldırı ve sis bombası 7.İki hazır tüfek şarjörü 5. yöntem. Bu durum PKK’nın ne derece silahlı bir tehdit olduğunu göstermesi bakımından da yeterli bir ölçüttür.213 ARGK’nın temel prensiplerini. Kan Uykusu.100–150 yedek mermi 8. uyku tulumu ve ilaç ARGK militanlarının 1990 yılında donanım olarak sahip oldukları materyaller şunlardır.Albay Erdal SARIZEYBEK Anlatıyor.Dört veya altı adet. The PKK (İngilizce basımı). 212 1.En az altı dolu yedek şarjör 6.Bir Kalaşnikof tüfek (Komutanlarda M–16) 4. uyku tulumu ve ihtiyaçlar Yukarıda belirtilen materyaller aynı dönem içerisinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin elinde bulunan materyallerle karşılaştırıldığında eş değer hatta daha ileri seviyede olduğu yorumunu yapabiliriz. SKY Türk’te yayınlanan belgesel. 30 Ekim Pazartesi saat:21.

İstanbul-2005. Kongrede genel hatlarıyla terör örgütünün 1998 yılı Aralık ayı ve 1999 yılı Ocak. Öcalan’ın yakalanması ve yargılanması sürecinde örgüt 1999’da 6. Öcalan’ın 1999 yılının şubat ayında yakalanmasından itibaren 2004 yılında tekrar çatışmalara başlamasına kadar geçen 5 yıllık süreç örgütün revizyona uğraması. Kongrede alınan ve ülke genelinde silahlı faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına sınır konuldu. 110 .216 Bu dönem içerisinde aşırı şiddetten 214 HPG’nin 2003-2004 yılları itibariyle bölge yapılanması için bkz:EK-3 215 Tuncay Özkan.1986’dan 2000’e kadar 14 yıl boyunca binlerce insanın ölümüne veya şehit olmasına sebebiyet veren ARGK’nın revize olarak HPG yapılanmasına geçişinin sebepleri nelerdir? Niçin askeri yapılanma strateji değişikliğine gidilmiştir? Yeni kurulan HPG yapılanmasının ARGK’dan farklılıkları nelerdir? bu soruların cevaplanabilmesi için Öcalan’ın yakalandıktan sonraki süreçte örgütün ve partinin strateji değişikliklerine dikkat etmek gerekir. “Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?” Alfa Yayınları-2005 216 6. hizipleşmelerin başlaması ve silahlı çatışmaların asgari düzeye inmesiyle sonuçlanmıştır. Kenya’nın Başkenti Nairobi de yakalanması süreci215 ve bu sürecin devamında PKK’nın başsız ve öndersiz kalması. Kongrenin kararları için bkz: Emin Demirel. s:418. örgütü uzun süreli bir çıkmaza sokmuştur.. IQ yay. (c) HPG (Hezen Parestına Gel-Halk Savunma Güçleri) 2000-Ağustos214 Abdullah Öcalan’ın Şam’dan kaçarak Rusya’da ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde kısa süreli ikametinin ardından. “6. Geçmişten Günümüze PKK Ve Ayaklanmalar.Şubat ayları boyunca K.Irak ve İran sınırı bölgelerinde Hınere Kampında gerçekleştirdiği 6.

Zira Öcalan örgütün mihenk taşı ve tutunum noktası olagelmiştir.” 217 Duran Kalkan.net/tr/kitap/silahlımücadele-tarihi. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor.e.e. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor. Bu amaçla Bir Halkı Savunmak isimli kitabını temel kaynak olarak gösterebiliriz. Bu 217 çerçevede politikalar belirlenmeye başlanmıştır. erişim tarihi: 02.g.219 “2000 Ağustosundaki toplantı örgüt açısından da toparlanma gereğini HPG biçiminde yeniden düzenlemenin. Duran KALKAN’ın ifadeleriyle durumu şu şekilde aktarabiliriz.. e-kitap. Ayrıca eyalet sisteminden saha sistemine dönme kararı bu kongrede alınmıştır. Bu amaçla bir halkı savunmak isimli kitabı temel kaynak olarak gösterebiliriz.hpg-online. Öcalan’ın mahkemede vereceği mesajların değerlendirilmesi yapılmıştır. Örgüt 2000–2005 yılları arasında sürekli yeniden yapılanma tartışmalarıyla.kaçınıldı. www.g.2007 218 A.218 Dağ kadrosunun temel birimi olan ARGK’nın tasfiye edilerek HPG’nin kurulması sürecini değerlendirecek olursak. PKK saflarında Öcalan’ın yakalanmış olmasının verdiği sıkıntıları en çok dağ kadrosu hissetmiştir. s: 35 111 . s: 34 219 A.html. tanımlamanın gereğini ortaya çıkardı.” kongre toplantılarında. hizipleşmelerle..01. silahlı faaliyetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri üzerinde durulması hususunda kararlar alınmıştır. ajanlık suçlamalarıyla uğraşıyor. “ Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız” aktaran.

. PKK’nın sözde 7. Demirel. Bu hususu Kalkan şu şekilde ifade etmektedir. yine demokratik siyasal mücadele taktiğinin stratejisinin bir direniş gücü.221 “HPG’nin demokratik çözüm sürecinin. PKK’nın yaşadığı durağan sürecin askeri alandaki çıkış yolu olarak görülebilir.g. PKK’nın siyasallaşması sürecinde sıkça tekrar ettiği Demokratik çözüm sürecinin temel unsurlarından biri olarak ifade edilmiştir.. a. s:419 221 Kalkan.HPG’nin temel stratejisinin önceki yapılanmalardan farklılık arz 220 7. Ama ARGK’da büyük bir direniş gücüydü. Yani direnişin meşru savunma çizgisine tümüyle oturtulması parti öncülüğünün tümüyle sağlama stratejik ve taktikte daha bilinçli ve düzenli hale gelme rolünü oynadı.y. Tecrübe. bilinç. 112 .HPG. HPG sadece gerilla olarak yorumlanmamış içerisinde halkı da kapsayan teorik tanımlamalarla açıklanmaya çalışılmıştır. Kongre kararları220 çerçevesinde oluşturulan HPG. Silahlı mücadele örgütü olan ARGK’nın Türkiye’nin sözde demokratik dönüşümüne ve sözde Kürt sorununun çözümüne bağlı olan varlığı HPG.” HPG.g. Hepsinin tecrübesini aldı. Daha etkili bir askeri performansa sahip. Kongrede. etkinlik bakımından HPG hepsinin üstündedir. aslında meşru savunma gücüdür. HPG kurulduktan sonra ARGK gibi salt saldırı hedefli olmadığını belli etmiş ancak bu ve benzeri sebeplerle değişimlere uğramıştır. PKK’nın 2000’li yılların başında içinde bulundukları kaotik ve belirsiz ortamda en tecrübeli oldukları gerilla yapılanmasının muğlâklığını gidermek amacıyla yapılandırılmıştır. a.e.Halk Savunma Gücü biçiminde yeniden düzenlenmiştir.

İkincisi ise yukarıda ifade edilen siyasallaşma sürecinde popülist gerilla hareketleri olarak da nitelendirebileceğimiz somut gerçeklerdir. Genel Hükümler md:3 113 . HPG’nin amacı ve stratejisini iki yönlü değerlendirmek gerekir. Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması. Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak. 2005. Roj Matbaası.etmesi PKK’nın mevcut konjöktüre ayak uydurma çabasından kaynaklanmaktadır. meşru savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek. HPG’nin amacı. korumak ve kollamak. Birincisi görünen ve HPG yönetmeliğinde geçen şekli. farazi ve ütopik kavramlardan örülü bir çıkmazdır. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak.” HPG’nin amacı olarak belirtilen hususlar soyut. demokratik. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak. Bu fikir bizzat Öcalan tarafından ortaya çıkarılmış 222 Sözde HPG Genel Yönetmeliği. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir. 222 “Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak. ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek.

yüzyıl dünyasında dünyanın temel çelişkileri değişerek yeni biçimler almıştır. HPG bu şemsiye içerisinde meşru savunma kisvesi altında örgütün dinamizmini koruyabilmek için silahlı çatışmaların mümessilliği vazifesini icra etmek için tertiplenmiştir. yüzyılda çözüm koşullarının oluştuğu. HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen bu gerçekliğidir. HPG’nin makro açıdan değerlendirilmesi yapıldığında ARGK’ya göre esnek bir yapılanma olduğu görülmektedir. toplumsal. HPG’ nin askeri örgütlenmesi hakkında kendi kaynaklarına başvurarak açılım sağlayabiliriz.12. eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor. Bunun temelinde yatan saikler evvelden yaşanan silahlı çatışma tecrübeleridir.html erişim tarihi: 18. demokratik çözüm yöntemlerinin tartışıldığı. HPG 21. siyasi yanı ağır basan bir gerilla yapılanmasına kanalize olduğu gözlemlenmektedir. “21.hpg-online. Ayrıca klasik gerilla savaş tarzı yerine.ve Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında toplanmıştır. ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey modern savaşın yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu yeni fikir örgüt kadrolarına hızla yayıldı ve eğitimlerin bir parçası haline geldi. örgütlenme tarzından amaçlarına.net/tr/dizi araştırma /index. siyasal demokratik mücadelenin önem 223 “HRK’dan HPG’ye” www. Buna paralel olarak mevcut çelişki ve sorunların çözümünde izlenmesi gereken mücadele yol ve yöntemleri de değişmiştir. Zira 21. yüzyılın koşullarına göre yeniçağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenmedir. Bu nedenle HPG. HPG223.2006 114 . Dünyadaki yeni siyasal.

Roj Matbaası. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır. Gerektiğinde halka yönelik şiddet uygulamalarına meşruiyet tanıyan yapılanmalardı. 2005.224 “HPG. HPG Yönetmeliği için bkz: EK-3 115 .” Örgüt yapılanmasının açıklamasında da geçen Kürdistan Demokratik Konfederalizmi kavramı 224 HPG Genel Yönetmeliği. HPG’ nin Örgüt yapılanmasını inceleyecek olursak. 2. HPG tüm saldırılara karşı halkımızın ağır bedellerle kazandığı mevzilerini ve mücadeleyle yarattığı değerlerini koruma ve geliştirme gücüdür. öz disipline sahip bir gerilla ordusudur.HPG şiddet ve zor kullanmayı bir sigorta olarak nitelendirmekte ve halkın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için halkın meşru savunmasının adı olarak gösterilmektedir. Ancak HPG geçmişten aldığı tecrübelerle halk ile birlikte görülmeye ve hareket etmeye çalışmaktadır. Kürdistan Demokratik Konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür. ARGK ve HRK yapılanmalarında şiddet kavramı ve zorun rolü vazgeçilmez temel unsurlardı.” HPG’nin temel dinamiklerinin önceki gerilla yapılanmalarından farkları yukarıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır. HPG.Bölüm. HPG’ nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur.kazanarak öncelikler arasında yer aldığı bir süreçte ortaya çıkmıştır. HPG mücadele ve hareket kabiliyeti bakımından çok daha sıkı örgütlenmiş. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir. görüş ve siyasetlerini talimat bilir. istediği yerde ve istediği zamanda hedefe yönelebilecek bir tarzda kendini mobilize etmiş.

muğlak ve tanımı belirlisizlik gösteren bir ifadedir. Bu kavram üzerine örgüt içerisinde de yorumlar yapılmış ancak ortak bir kanaate varıldığı söylenemez. Öcalan bu kavramı ortaya koyarken böyle bir kavram kargaşasının yaşanacağını hesap ederek akıllarda soru işareti bırakmak ve kızıl elma hüviyeti taşıyan bir amaç oluşturabilmek için ortaya atmış olabilir. Örgütün yapısını başlıklar halinde sıralayacak olursak;225 1- HPG KONFERANSI 2- HPG MECLİSİ 3- HPG KOMUTA KONSEYİ 4- ANAKARAGAH KOMUTANLIĞI (a) Basın-Yayın (b) Arşiv-Sicil (c) Muhabere-İrtibat (d) Teknik-Araştırma (e) Lojistik ve İstihkam (f) Askeri İstihbarat (g) Sağlık (h) Maliye ve Ekonomi (i) Halkla İlişkiler (j) HPG Yargı Sistemi 5-HPG KOL KOMUTANLIKLARI a. YJA STAR Komutanlığı: b. Özel Kuvvetler Komutanlığı: c. Öz Savunma Güçleri Komutanlığı: d. Akademiler Komutanlığı:

225 A.g.e. ; EK-3

116

6. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: 7.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ 8. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ 9. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı; demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda, Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan, Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan, sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip, enternasyonalist, bilinçli, azimli, mütevazı, yiğit ve dürüst olan, mücadeleye fedaice katılan, her türlü zorluğu göğüsleyebilen, halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir.HPG savaşçısı, Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır.226şeklinde tanımlanmaktadır. HPG’nin örgüt yapılanması PKK’nın ikinci HRK’ sı izlenimini uyandırmaktadır. Yani yeniden örgütü propaganda faaliyetleriyle ayakta tutmak çabası göze çarpmaktadır. Özellikle 2004 den sonraki eylemlerin asimetrik yoğunluğu bizde bu fikri kuvvetlendirmektedir. HPG yapılanmasını da genel hatlarıyla tetkik ettikten sonra HRK ve ARGK’yı da kapsayan bir karşılaştırma yapacak olursak örgütün bu yapılanmalara bakışını değerlendirmemiz gerekecektir. Bu bakımdan HPG Ana karargah Komutanı Dr. Bahoz Erdal bu değerlendirmeyi geniş bir şekilde ele alarak özetle şunları ifade ediyor; 227

226 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, 2.Bölüm, HPG

Yönetmeliği için bkz: EK-3

117

“HRK, ARGK ve HPG arasındaki farklar”

HRK ve ARGK 20. yy. koşullarında ortaya çıkan silahlı örgütlenmelerdi. • ARGK ise onun üzerinde aynı stratejik amaçla kurulmuş halk ordusu olarak nitelendirilen örgütlenmeydi. • HPG ise, 21. yüzyılın koşullarına göre yeni çağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenme olarak ifade edilir. Bu nedenle HPG; örgütlenme tarzından amaçlarına, eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor. • HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen şartlarıdır. Dünyadaki yeni siyasal, toplumsal, ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey farklı yöntemlerin yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. "Stratejik bakımından arasındaki farklar "228 ARGK ile HPG

HPG’nin yürüttüğü modern gerilla savaşı olarak ifade edilmektedir. Bu; ezilen halkların, gücü zayıf olan toplumların büyük ordulara ve büyük devletlere karşı verebileceği bir mücadele biçimidir. • Kendini hedef yapmadan, yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile etkili ve sonuç alıcı vuruş gücünü yakalayan bir savaş stratejisidir. • Bu strateji ile cephe savaşına dayalı ve salt işgalci güçlerle, karşıt tarafın ordusuyla cepheden
227Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportajdan aktarılmıştır.

HRK’dan HPG’ye” www.hpg-online.net/tr/dizi araştırma /index.html erişim tarihi: 18.12.2006, aktarılan kısımdaki görüşler örgüt üyesi Bahoz Erdal’a aittir. 228 A.g.y.

118

savaşı hedefleyen bir stratejiyle değil; karşıt ve saldıran tarafın saldırılarını boşa düşürerek onu çözümsüzlüğe itip sonuçsuz bırakarak yenilmez bir güç olduğunu ortaya koyma esastır. • Karşı tarafın en hassas, en zayıf noktalarını ve yaşam alanlarını hedefleyerek, karşı tarafın güçlü olduğu yönleri zayıflatıp etkisizleştirerek, sistemi zora sokmayı ve işlevsiz kılmayı hedefleyen ve siyasal çözüme zorlayan bir savaş stratejisidir. • HPG’nin izlediği strateji, sözde Meşru Savunma Stratejisi229, olarak gösterilmektedir. • HPG’deki birliklerin örgütlenme biçimi ve hareket tarzları, ona biçilen misyona göre düzenlenmiş ve güçler buna göre eğitilmiştir. ARGK birliklerinin sayısı daha fazla, daha kabarıktı. Birlikler nicel olarak daha kabarık olduğundan hareket tarzının daha açık ve daha ağır olmasına yol açıyordu. Bu da manevra kabiliyetini azaltıyordu. • ARGK bir halk ordusu mantığıyla oluştuğu için nicelik çok daha öndeydi. Bu nedenle nitelik, eğitim ve disiplin düzeyi biraz daha zayıf kalıyordu. • HPG ise profesyonel ve modern bir gerilla gücü olarak ifade edilmektedir. Niceliğe önem verilmekle beraber, daha fazla önem arz eden niteliktir. Çok
229 Örgütün dağ kadrosunun ilk yapılanmalarında uygulanan

stratejik savunma yöntemi, örgütün denge aşamasına geçişi için gerekli zeminin oluşması amacını taşımaktaydı. HPG yapılanmasında dile getirilen meşru savunma konsepti veya stratejisi, aslında gelişen siyasi ve bölgesel olaylar çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir isim değişikliğidir. Meşru savunma stratejisi , örgütün tekrar silahlı propaganda aşamasına geldiğini veya bu aşama sayesinde varlığını uzun vadede devam ettireceği anlamına da gelmektedir. Çalışmamızda meşru savunma stratejisi üzerine değerlendirme yapılmamıştır. Zira bu gibi söylemler net olarak anlaşılamamakta ve geçiş döneminin söylemleri olarak kalmaktadır.

119

daha güçlü bir yaşam ve çalışma disiplinine, bir öz disipline sahiptir. Yine askeri kültür bakımından çok daha birikimlidir. • HPG, şiddet olgusunu askeri, ideolojik ve felsefi açıdan daha fazla incelemiş, kavramış bir yapı gerçekliğine sahiptir. Savaş sanatı, savaş tarihi, savaş kültürü bakımından çok daha güçlü bir birikime sahiptir. • HPG birliklerinin ARGK’ya göre daha mobilize, daha hafif, daha süratli, daha hareketli, daha disiplinli, daha inisiyatifli ve daha yaygın bir biçimde olduğu ifade edilmektedir. • ARGK’da güçlerin harekete geçirilmesi ve askeri faaliyetlerin geliştirilmesinde merkeziyet daha belirgindi. Ama HPG’de birimlerin inisiyatifi daha öndedir. Emir talimat sistemi geçerli olmakla beraber bu yeni örgütleme biçimi, birimlerimizi daha çok etkili ve inisiyatifli kılmaktadır. Bu yüzden özerk bir yapıya sahiptir.” HRK’dan ARGK’ya ARGK’dan da HPG’ ye geçen gayri nizami harp veya gerilla tarzı çatışma yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gösterilmeye çalışılmıştır. PKK’nın dağ kadrosunun temel taşları olan bu yapılanmalar, gelişen ve değişen şartlar içerisinde kendilerini revize etmekte ve hayatta kalabilmenin yolunu aramaktadırlar. PKK’nın ses getirici eylemlerinin çok olması veya artmaya başlaması örgütün çok güçlendiği anlamına gelmez. Hilâfına, örgütün üzerinde ki durağan havayı atabilmek için yapılan propaganda amaçlı eylemlerdir. Bu üç yapılanma içerisinde ARGK’nın 1989-1994 yılları arasındaki şiddet olayları dışında yapılan eylemlerin büyük kısmı silahlı propaganda amaçlı ve örgütün dinamizmini sağlama amaçlıdır. Ayrıca örgüt içerisinde 1

120

Haziran atılımı olarak nitelendirilen süreç hem örgütün ayakta olduğu imajını vermek için, hem de Irak savaşının sonuçlarının oluşturduğu makul ortamın fırsat bilinerek kaçırılmak istenmemesinden kaynaklanmaktadır. Son tahlilde diyebiliriz ki PKK için dağ kadrosu ve dağ kadrosunun örgütlenmiş hali olan bu yapılanmalar, örgütün oksijenidir. Bu yapılanmaların gerilemesi örgütün hayati tehlikeye girmesine sebebiyet verecektir. Bu sebeple örgütü bitirebilmek için dağ kadrosunun yapılanmalarının iyi bir biçimde ve net tahlillerle ortaya konması gerekir. Bu bölümde dağ kadrosunun yapılanmalarının örgütsel açıdan incelemesine yer verdik. Son bölümde ise bu yapılanmaların sosyolojik tetkiki yapılacaktır.

121

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ
“…Gerilla bir kere başlamaya görsün, aynen mantar gibidir, devamlı fışkırır toprak altından. Kısacası kökü kazılamaz bir güçtür gerilla…”230

Düşük yoğunluklu çatışmaları yaşandığı ülkelerde, gerilla yapılanmalarının silahlı birliklerle bastırılabildiği ve durdurulduğu bilinmektedir. Ancak gerilla birlikleri içerisinde öyleleri vardır ki, geniş bir halk yığınını arka bahçesi olarak kullanmaya çalışır ve onları potansiyel gerilla adayı olarak gördüğünden sürekli genç, dinamik ve yenilenen bir silahlı güce sahip olur. Peki, bu gerilla birliklerinin iç dünyası nasıl bir yapılanmaya sahiptir ve hangi sebeplerle sürekli mantar gibi çoğalmaktadır? Ülkemizde yıllarca düşük yoğunluklu bir iç çatışmaya yol açan ve Latin Amerika, Maoist Çin veya Vietnam Vietkong usulünden esinlenen ve bir çeşit gerilla yöntemiyle terör yaratan PKK Dağ
230 ANT Dergisi, 7 Ekim 1969, s:145, “Che Guevera’nın ölüm

yıldönümü münasebetiyle yazılan yazıdan”

122

PKK terör örgütünün silahlı gücü olan dağ kadrosu veya kendi ifadeleriyle gerillalarla mücadele edilirken.Kadrosu çeyrek asırdır silahlı eylemlerle bölgesel çatışmanın baş aktörü olmuş. Örgütün dağ kadrosunun oluşumu aşamasında. PKK Dağ Kadrosunun yıllarca bölgede çatışmaların birincil aktörü olmasında ve bölgeyi kaotik bir ortama sokmasında görev üstlenen militanlar dağa çıkarken ne amaçla çıkmışlar ve ne bulmuşlardır? PKK ile yapılan mücadele yöntemleri makro açıdan tetkik edildiğinde. Önleyici tedbirler vatandaşın veya devletin temel dinamiklerinin terörden zarar görmesini önleyici mahiyet arz eden birincil tedbirler alınmasıdır. Ülkemizde yaşanan terör olaylarını açıklarken veya bunlarla mücadele yolları aranırken daha çok refleksif yöntemler kullanılmış. Oysaki mücadelenin bir ayağı da önleyici mahiyet içeren tedbirler olmalıydı. salt askeri ve polisiye tedbirlerle olaylara veya soruna yaklaşılmıştır. sorunun toplumsal yönü ikinci hatta üçüncü plana itilmiştir. Zira böyle bir yaklaşım var olmuş olsaydı terör sorunu bu ölçüde kemikleşmez ve kökleşmezdi. zaman zaman güvenlik güçlerinden büyük darbeler yemiş ancak tekrar militan yetiştirmeye ve savaşa sokmaya devam etmiştir. PKK’nın sosyolojik açıdan değerlendirilmesinin yetersiz kaldığı görülmektedir. Alınacak tedbirlerin bir diğer yönü ise örgütün silahlı birliği olan dağ kadrosunun çözülmesini sağlayabilmek için dağ kadrosunun sosyolojik veya sosyo-psikolojik çözümlemesinin sağlanarak eleman temininin önüne geçilebilmesidir. gerillanın hangi şartlara haiz olması gerektiği tespit edilmiş ve bu açıdan dağ kadrosunun öncelikle 123 . Bunun yanında iktisadi ve eğitim faktörlerinin de bu zaviyeden değerlendirilmesi gerekir.

Kemal arkadaş. …Arkadaşları lokantaya davet ediyor. dua etki şu anda yanımda silah yok. bu benim için ölümdür. neden yaptın bunu? Üstelik açız dört gündür yemek yememişiz. Ben midem için bu hareketin onurunu ayaklar altına alamam” Yukarıda anlatılan örnekte örgüt üyesi Kemal’in örgüte kutsiyet atfeder gibi örgütü yüceltmesi ve bunun için ölmeyi dahi göze alacak kararlılıkta olmasının sebebi nedir? Kemal’i bir terör örgütüne bağlayan nedir? Hangi fikir ve ideolojilerle tutunum sağlamaktadır? Örgütün dağ kadrosunun temelini atan bu insanların kesin inanmışlığının sebebi nedir? Bu soruları yanıtlayabilmek için dağ kadrosunun tutunumunu sağlayan saikler irdelenmelidir. 04. Fuat arkadaş üç gün aç kalıyorlar. kalacak yerleri de yok.fedakar olması istenmiştir. a. PKK tarihi isimli eserinde bir örgüt üyesinin ideal profilini şu örnekle emsal göstermektedir.komaleciwan. Sen ölümü hak etmişsin ve onursuzsun. Dördüncü gün Muhterem Biçimliyle karşılaşıyorlar. Eğer olsaydı. s. Kemal arkadaş kendilerinin daha yeni lokantadan çıktığını söylüyor.231 “Diyarbakır’da Kemal arkadaşla. Bu hususla ilgili olarak Parti Tarihini anlatan Cemil BAYIK. sevebilirde…Ama yarın bunu başka yerde anlatırsa. Ben bu hareketin onurunu nasıl bir yemeğe satabilirim? Evet beni tanıyabilir. www.06 124 . Bayık PKK Tarihi. Tüm ısrarlarına rağmen gitmiyor ve daha sonra Fuat arkadaş. Erişim tarihi. seni vururdum.g. Doğa şartlarının ve örgütün katılığı içerisinde örgüt militanlarının nasıl ve neden örgüt için hayatları pahasına savaştıklarını anlayabilmek 231 Cemil. Diyarbakır surlarının üzerinde yatıyorlar.75 aktaran.e.12.com. Hem de kendisi teklif etti. Fuat arkadaşa.

Kimi macera yaşamak. Hatta bazıları dağda otellerde 232 Sami Demirkıran. s:222. Örgüte katılımın gerçekleşmesi sonrası tutunumun nasıl sağlandığının da değerlendirilmesi gerekir. Bu hususla ilgili olarak örgüt içinde 3. kimi gerçekten devlet kuracağına inandığı için PKK’ya katılıyordu. kimine ise örgütün kobraları. savaş uçakları vs. (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri Dağ Kadrosunun sosyolojik açıdan tetkik edilmesi aşamasında öncelikle.232 “…Peki neden örgüte katılım sağlanıyordu? Güneydoğu’da işsizlik yüzünden örgütün eleman topladığı bir dereceye kadar doğru idi. Ezilmişlik ve romantizm bayanları dağa çeken en önemli faktörlerdir. kimine dağdaki insanların tamamı "Müslüman" diye tanıtılıp bu mücadelenin vatani bir vazife olduğu. Örgüte katılanların çoğunda daha ilk günlerinde pişman oldukları gözlerinden okunabiliyordu.. kimine devlet kurulunca subaylık. İstanbul- 1996.Çünkü kimine örgüte katıldıktan sonra iş verileceği ve ailesine maaş bağlanacağı.5 yıl faal olarak görev alan Sami DEMİRKIRAN örgüte katılımın ve devamında gerçekleşen hususları şu şekilde ifade etmektedir. bulunduğu söylenmiş. Turan yay. örgüte katılanların katılım sebebi ve sorunun başlangıcını değerlendirmek gerekir. Ürperten İtiraflar.için örgüte niçin katılımın sağlandığından başlayarak örgüt içi sosyal ve psikolojik durumlarını inceleyerek bu soruya yanıt verebiliriz. Gerilla romantizminin yükseltilmesi de özellikle büyük şehirlerde etkili idi.223 125 . kaymakamlık verileceği.

Asıl gerçeği kavramaya başlamaları ise.1978 aktaran: Özcan. Bu durum da ister istemez örgütü tek kapılı bir labirent haline getirmektedir. Önlerine altı yanmış.kalacaklarını sanıyorlarmış. yaşadıkları dönemin kırık fay hatlarına sahip siyasi bulanıklığının ve içinde bulundukları sosyal karmaşanın sonuçlarından kaynaklanmaktaydı.e. Bu dönem gençleri niçin terör örgütüne.g. ayrıca bkz: Selim Çürükkaya. zamanla örgütün bir parçası veya silahı haline geliyorlar. Apo’nun Ayetleri. üstü hamur saç ekmeği konulduğunda gerçekleri kavramaya başlıyorlar. Özellikle örgütün dağ kadrosunda “kaçmak” kelimesi ölümle eş değer olduğu gibi insani bir ölümün de kesinlikle olmayacağı anlamına da gelir..160 126 . 14 Temmuz Yayınları. Örgüte girmek veya girilen süreç toz pembe ve idealizm kokan yöntemlerle sağlanırken örgütten çıkmak ise ancak ölümle son bulmaktadır.” Yukarıda belirtildiği şekliyle örgüte katılanlar. Bugün de benzer sebeplerle dağa çıkan militanlar bulunmakta ancak örgütün esas yapılanmasını oluşturan ve en şiddetli terör eylemlerine sebebiyet veren teröristler 12 Eylül döneminin çocukları veya gençlerinden oluşmaktadır. Yanı başında arkadaşları patır patır ölmeye başlayınca umutsuzluk girdabına düşüveriyorlar. çatışmaya girmelerinde oluyor. oradan da dağ kadrosuna kanalize olmuşlardır? Bu sorunun cevabını yıllarca örgüt içerisinde yer almış ve dağ kadrosunda silahlı 233 Parti Tüzüğü Kuruluş Dönemi. s:159.233 PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu aşamasında dağa çıkan ve yıllarca silahlı çatışmalarda yer alan eski militanların örgüte giriş sebepleri. a. s:399.

Hemen herkes bir örgüt taraftarı ya da militanıydı.. ilk önceleri bu örgütlerden biriyle ciddi bir temasım olmadı. Tam olarak ruhunu anlatamayacağım böyle bir ortamda.432 127 . 1980 öncesi dönemde yaşanan anarşi olaylarını Arcayürek şu sözlerle açıklıyor ve çaresizliğin oluşturduğu vahameti resmediyor. çevremdeki örgütlü arkadaşlarım benimle alay ediyor. Her gün vuruyordu. Herkes bu modaya ayak uydurmak için çırpınıyordu. s:4 235 Arcayürek Cüneyt Açıklıyor-7. Bilgi Yayınevi. İçin için bir örgütüm olmalı diye düşünüyor olsam da. İstanbul-1985. s:431. Aksu matbaası. Devrimciydim ama ilişkide olduğum bir örgütüm dahi yoktu. Herkes bir örgüte sığınmıştı da sanki ben. o dönemin yaygın tabiriyle “SUCU” diye gülüyorlardı. Ve bulacağımı biliyordum. Devrimci olmak bir modaydı sanki. artık kim varsa bir örgüte sahipti. açıkta kalmıştım. belki de arıyordum. sanki bir şeyleri bekliyor. Öyle ki bu durumumdan dolayı. Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo.235 "Dalga dalga vuruyordu. Ankara-1996.234 hayat “Etrafımda silahlı mücadeleyi savunan hareketler ve bu hareketlerin taraftarı olan insanlar alabildiğine fazlaydı. akrabalarım.eylemlerde yer almış Can Deniz’in hikâyesinden esinlenerek verelim. Çocukluk arkadaşlarım.önüne inanmaya 234 Can Deniz.” Can Deniz ve onun gibi örgüte katılanların yaşadığı dönemi değerlendirdiğimizde gençlerin teröre alet olmalarının ne derece kolay olduğunu ve içinde bulunulan şartların buna zemin oluşturduğunu görebilmekteyiz. geçilemeyeceğine Artık. tanıdıklarım. Demokrasinin Sonbaharı 1977-1978.

artı değer gibi daha öncesinde bilmediğim yabancı kavramları yüzeysel planda tanımaya başlamıştım. a..g.İnsanlar öldürüyor. Fakat daha anlamlısı. Özellikle bunlar arasında doğu ve güney doğu kökenli gençler “öteki” görülmenin verdiği psikolojik ayrılmışlık ve kimlik karmaşasına kapılmaları sonucu olarak meşru otoriteye ve devlete daha çok uzaklaşmış sonuç olarak potansiyel ayrılıkçı haline gelmiş veya zımnen itilmiştir. Yine Can Deniz’in hatıralarından faydalanarak örgüte girmeden evvel silaha ve şiddete olan tutkusunu şu şekilde betimleyebiliriz. Anarşinin altında yatan gerçekleri öğrenmiş olabilirdik. silahlı terör örgütlerinin içinde bulmuşlardır. emperyalizm. okulda sokakta işyerinde yaşamı zehrediyordu. faşizm. PKK militanlarının dağ kadrosuna giriş sürecinde “silahlı mücadele” kavramı bazı militan adaylarına büyüleyici bir husus gibi görünmekte hatta örgüte girmeden evvel silahla tanışmaya başlamaktadırlar. Sağdan soldan gelen darbeler üzerinde siyasal görüş ayrımlarıyla tartışabilirdik. bombalar patlıyor.236 “…Bu arada kapitalizm.e. aidiyet hislerinin tatmin olabileceği kapılar aramaya itilmiş ve kendilerini.başlamıştık. Karanlık bastıktan sonra kentin sokaklarında caddelerinde kimse yoktu…” Bu kaotik ortamda Can Deniz gibi gençler. beni dayanılmaz bir şekilde 236 Deniz. s:5 128 . Tüm bu yeni ilgi ve heyecan noktalarına rağmen. anarşiye karşı devletin gücünün yetersiz kaldığını görüyorduk… Hepimiz kentte açık lokanta bulamadığımız için orduevine gidiyor karnımızı doyuruyorduk.

silahlı direniş.” Yukarıda belirtilen husus özellikle terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu özetlemektedir. s:154 129 . Toplumsal 237 Özcan Köknel (Prof. silah sahibi olmak şöyle birkaç gün saklamak istiyor. gezip-dolaşmaya çalışıyordum. Bireysel Ve Toplumsal Şiddet. özgürlük için savaşmak gibi kavramlar büyüleyici gelmekte ve albenisi kuvvetli bir tutunum oluşturmaktadır. elime bir silah almak. Güvensizliğin bir toplumsal hastalık haline geldiği ülkemizde silah ve şiddet bir çıkış yolu ve çözüm olarak görülebilmektedir. esasında toplumsal sorunların dışavurumundan kaynaklanan problemler yatmaktadır. İstanbul-1996. Belinde silah taşıyan arkadaşlarım vardı. Altın Kitaplar yayınları. Daha çok onlarla birlikte olmaya. Dr.kendine çeke şey silahtı.237 “Güvensizlik duygusu ya da bulunduğu çevrenin yarattığı güvensizlik nedeniyle korku. gereksiz durumlarda. İnsanlar Türk toplumunda niçin silaha sarılır? Bu soruya Köknel şu şekilde cevap vermektedir. belimde silahla dolaşmanın heyecanını tadardım” Silahın ve şiddetin bu derece ehemmiyetli görüldüğü bir gençlik için gerilla. silah taşıyarak güvenini arttırmaya çalışır. şüphe ve tedirginlik içinde yaşayan insan.). ortamlarda silaha sarılır. Silah kullanma ve bunun toplumsal açıdan belli bir değer ve öneme sahip olmasının perde arkasında geçmişten gelen alışkanlıklar olabileceği gibi. Korkunun kuşkunun yarattığı saldırgan davranışlar doğrultusunda anlamsız. bunu düşünmek bile kanımı kaynatıyordu. …birkaç saatliğine de olsa. kuşku. Ne yapıp ne edip.

g. kısaca bir takım tepkiler üzerinde hemen ateşlenip harekete geçirilebilecek duygu faktörleridir.e. kariyer edinmek için ekonomik etken. politikalar veya karşıt görüşlerin varlığı ve bu çerçevedeki diğer etmenler bireyleri teröre iten saiklerdir. Dr.g. aile içi sorunlar. 98-99 240 Deniz. s. a. Meyaş yayınları. çevre uyumsuzluğu.). Kimisi kız arkadaş için. toplumsal adaletsizliğin ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin en sıradan insanın günlük yaşamını kuşatması. Bireylerin örgütlere ve başta PKK’ya(bilhassa dağa çıkmak amacıyla) girmelerinin farlı nedenleri bulunmaktadır. PKK’nın silahlı eylemlerinin organı olan dağ kadrosunun oluşumunda. ya da sosyal konumunu yükseltmek. yapılmış veya yapıldığı düşünülen haksızlıklar karşısında biriken tepkilerin alternatif arayışlara dönüşmesi. a.239 Bu durumda yine tek çare ve çıkış yolu olarak silah görülür. insanların geleceğe dönük umutlarını karartmaya yönelik olaylar.. s:7-8 130 . örgüte katılımın sağlanması ve bu minvalde tutunumun oluşması sadece silah ve şiddete olan temayülün bir neticesinden kaynaklanmamaktadır. öte yandan. Bu nedenlerin ortak noktası hemen hemen hepsinin belli çıkarlar uğruna yapılıyor olmasıdır.güvensizliğin ve sosyal şiddetin238alabildiğine artış gösterdiği ülkemizde başta gençler olmak üzere farklı etnik köken veya kültürden olan yapılanmalar veya kendisini farklı bir kimlikle ifade etmek isteyen bireyler veya gruplar bu güvensizlik ortamında kendilerini korumak ve gerektiğinde saldırılara karşılık verme hissine kapılabilirler. Ankara-1985 239 Köknel. Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği. 240 238 Ülkemizdeki sosyal şiddet hakkında bkz: Orhan Türkdoğan (Prof.e. Bunların yanında..

etnik kökeni başta olmak üzere bazı sebeplerden ötürü PKK’ya teveccüh göstermekte ve dağa çıkıp eylem yapmayı arzulamaktaydılar. Zaten bu dönem. dinamik yapısı ve pratik sahadaki gösteriş içerikli ve propaganda düzeyi yüksek eylemleriyle kendine has bir üslup oluşturduğu görülmektedir. Türk olmama rağmen. Bu bakımdan terör örgütlerine eğimli olan gençler ve bireyler. s:8 131 . daha yüksek çıkan sesleri. Bunun içinde silahlı mücadele yolu benimsenmeliydi. Bu köprüden adım atıp grubun içine girmek pek zor değildi. devrimcifaşist ayrımındaydı. TürkKürt gibi köken farklılığı için değil.e. Bu grup. Dolayısıyla Apocu olmam için gerekli köprü de mevcuttu. Bu durumun oluşmasında öncül saik silahlı birlikler ve militanlardır. Ulusal Sorun” gibi ayrı bir kökenin söylemi içindeydi. Tavırlarına uygun keskin söylemleri. “Kürtlere Özgürlük”. Hiç 241 A. daha etkili ve daha ciddi bir oluşum olarak dikkatimi çekmişti. daha etki yaratıcı bir imajları vardı. Can Deniz’in hayat hikayesinde de aynı durum göze çarpmaktadır. “Bağımsız Kürdistan”. daha tutarlı. kürt sözcüğüne takılmadım.241 “Çevremdeki örgütlerin arasında küçük bir grup olarak yer alan Apocular. Aradığım şey buydu.Terör örgütleri içerisinde ülkemiz açısından en önemlisi ve ayrı bir yeri olan PKK’nın diğer örgütlerden farklılıkları bulunmakta. Bu grubun içinde etkin olan yakın arkadaşlarımda zaten beni kendi içlerine almak için hazırlardı. Zamanla bu gruba duyduğum sempatim arttı. Sosyalizmin hedeflenmesi yeterliydi. Yani her şey bana bağlıydı. Kendisi PKK’ya yönelişinin sebebini şu sözlerle açıklamakta ve PKK’nın farklı yönlerini kendi yorumlarıyla belirtmektedir. küçük bir grup olmalarına karşın.g.

Can Deniz’in hayat hikayesinde örgüte girdikten sonra “gerilla” olmak ve “dağa çıkmak” şu şekilde algılanılmış ve ifade edilmiştir.e. Hem sosyalizm. a. Zaten nereye götüreceğini düşünemiyordum.g. Bu bakımdan PKK bir çok kanaldan militan elde etmenin yollarını ararken ideolojiye büyük önem atfeder. sosyalizme aşıktım. kılavuzudur. 242 PKK dağ kadrosuna çıkmak örgüte yeni girenler için bir ayrıcalık ve üstünlük vesilesi olarak görülmektedir. beynimi esir almıştı sanki!” PKK’yı farklı kılan en önemli husus silahlı militanların aktif olarak şiddet eylemleri yapmasıdır. hem de kürt ayrılıkçılığından dem vurarak geniş kitlelere hitap edebilme potansiyeline sahip olmuşlardır. Kürdistan’a gerilla olarak gidecektik.243 “…Gerilla olacaktık. Deniz bunlardan sadece birisidir. örgütün benzinidir. “Kişilik. Artık 242 Anonim. karanlıkta ön aydınlatan bir ışığıdır. Beni nereye götüreceği hiç önemli değildi. Örgütün eleman temininde avantaj olarak kullandığı iki yönlü söylem ve propaganda yöntemleri. s:10 132 . projektörüdür. Ayrıca yukarıda Can Deniz’in hayat hikayesinde belirttiği hususlar yalnızca bir militanın hikayesidir ve dogmatik bir bakış açısına yol açmamalıdır. Benim için önemli olan.tanımadığım bu şeye. kuruluş aşamasında verimi arttıran önemli bir faktör olarak görülebilir. İdeoloji bağlılığın sağlanabilmesi için öncül faktördür. Çok farklı sebeplerle örgütün silahlı birimine giren militanlar bulunmaktadır. Romantizm. Metropolde kendimizi yetiştirip. Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3” Özgür Halk Dergisi (sayı:119-2001) s:50 243 Deniz. Dağlarda gerilla mücadelesi verecektik. İdeoloji PKK için. bu duygunun peşinden koşmaktı.

PKK’nın yanı sıra 12 Eylül öncesinde bir çok terör örgütüne giren yeni elemanların veya örgüt üyelerinin bakışları da bulanıklaşmış. PKK’nın kuruluş veya soğuk savaş öncesi dönemdeki örgüt üyelerinin algılamaları ile sol örgüt üyelerinin algılamaları benzerlik arz eder. sosyalist fikirlerle oluşan terör örgütlerinde dünyayı algılama ne şekilde olmaktaydı? Bu soruya Hasan Cemal şu şekilde cevap vermektedir. Devrimci duygularımız sarhoş olmuştu sanki…Devletin gücü iyice küçülmüştü gözümüzde. s:25 133 . bazıları için kerhen de olsa robotlaşma süreci başlamaktadır. Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım. O nedenle bulunduğumuz metropolde. Örgütlere girenler ve bilhassa militanlaşanların algılamaları tek tip haline gelmekte. bazıları için gönüllü. daha çok. Kimse bizi durduramazdı. Bu durum sadece PKK için geçerli bir husus değildir. Kürdistan’a gitmek ve gerilla olmak… Asıl mücadeleyi Kürdistan’ın şehirlerinde. Kibirliydin. dağlarında verecektik. Ve günün birinde öyle bir düzen kurulacaktı ki. Öyle sanıyordun. Oysa dünyaya herkes farklı bakar.” Silahlı birliklere katılmak örgüte yeni girenler için afyon tesiri yapabiliyordu. Bu yalın 244 Hasan Cemal. Doğan Kitapçılık. bir kamp eğitimindeymiş gibi davranıyor ve buna göre hareket ediyorduk…Artık PKK’lı idik. İstanbul-1999. Peki. Yalnız senin düşüncendi gerçeğe hakim olan. Kışa düzenine girecekti toplum.244 “…bir zamanlar herkesin dünyaya senin kendi pencerenden bakmasını istedin. ütopik fikirler gözlerini boyamıştır. herkes özgür olacaktı ama herkes torna tezgahından çıkmış gibi tek tip düşünecekti.bütün hayalimiz buydu.

. sokaklara döküldüler. "bağımsız ve demokratik Türkiye" için silaha sarıldıklarını ilan ettiler.gerçeği öğrenmen. Kızıldere'de. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini.” Gençlerin ve başta üniversite öğrencilerinin silaha sarılmaları veya örgütlere yönelmeleri içinde bulunulan dönemin getirdiği etkilerin bir sonucu olarak da görülebilir. Ancak devlet. Silaha sarılmak zorunda kaldılar.hpg-online.. baskı ve sömürünün giderek arttığını. Seslerini böyle duyurabileceklerine inandılar. dağa çıkışı biraz da abartarak ciddiye aldı. Ne yaptılarsa seslerini duyuramadılar. kabullenmen. Bunun için yollara düştüler. Bu dönemi PKK’nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan kendi fikir ve ideolojileri çerçevesinde şu sözlerle aktarmakta ve gençlerin niçin dağa çıktığını belirtmektedir:245 “Gençler 1960'ların sonunda Türkiye'nin yönetiliş tarzına itiraz ettiler.acılarla geçen bir zamana mal oldu. 245 http://www. okulları. Seslerini duymayan ve itirazlarını dinlemeyenlere küserek dağa çıkmış oldular. bu kez gençlerin sesini fazlasıyla duydu. Türkiye'nin ABD'ye bağımlı hale getirildiğini" söylediler. Türkiye'yi bağımsız ve demokratik yapmak istediklerini söyleyen gençlerin itiraz ve isteklerine bakmaksızın üzerlerine ordusunu sürdü. Kimisini idam sehpasına çıkarırken. meydanları doldurdular. PKK’nın altyapısının oluşumu bu dönemin kaotik durumunun bir tezahürüdür. Aynı gençler. genç devrimci insanları acımasızca katletti. bunun üzerine ve aynı gerekçeyle 1970'lerin başından dağlara çıktılar. Ülkeyi yönetenlere itirazlarını ulaştıramadılar.net/tr/guncel_yazilar/guncel erişim tarihi: 25 Aralık 2006 saat:12:30 134 . üniversiteleri işkal ettiler. kimisini de Diyarbakır zindanında işkencede katletti. Nurhaklarda.

Üzerlerine ordu. Kamer Yayınları. 135 . İhanetler Çemberinden Kurtuluş. Rençber kod adlı örgüt üyesi hayalleriyle yaşadığı gerçekleri kısaca şu sözlerle özetlemektedir.Bu bocalayış 1970'li yılların sonunda Kürdistan'da aşıldı. Tüm terör örgütlerinde. bulunmaktadır. Darağaçları ve işkence haneler daha çok çalıştırıldı. Türkiye' den dağa çıkışı başaramayan gençler. kendilerini fildişi kulelerinde görmekte ve ayrıcalıklı olmuş bir insan hissiyatıyla toplumların. silahlı mücadelenin kendisini onore etmesi. Bitlis bölgesinde Bilge diye bir komutan vardı. Geçmişte 246 Sami Demirkıran.246 “Üniversite yıllarında örgüte büyük hayallerle katıldım. dağ şartlarının zorluğu. 1970'lerin başındaki tecrübeyi edinmiş olsalar da.” Örgüt içerisine ilk adım atan üyeler. İstanbul-1998. Belki de militanların bazıları için dağa çıkarken yaşadıkları en büyük acı evinden ayrılmak ve uzaklaşmaktır. s:237 Dağ kadrosunda "fiili livata" olaylarının yaşandığı bilinen bir gerçektir. örgüte yeni girenler bu hislere sahip olabilmekte ve zamanla bu düşünce veya hayal onun kabusu haline gelebilmektedir. bu kez Kürdistan' da PKK ile dağa çıkışı denediler. bu dağa çıkışta da zorlandılar. ülkenin ve hatta dünyanın mühendisliğine soyunabilmektedirler. Maraş katliamı ile Aralık 1978'den itibaren artarak sürüldü. Sıkıyönetimleri 12 Eylül askeri darbesi izledi. Bu hisler içinde merak. Onları birer kardeş birer önder olarak görüyordum. Tehditle benimle ilişkiye girmişti. Çok utanıyorum…” Örgüte büyük hayallerle giren militanlar dağ kadrosuna çıkarken farklı bir ortama girmenin verdiği farklı hisleri yaşamaktadırlar. öğrendikleri teorik bilgiler vs.

o anı yaşıyordum. ulusal kurtuluş mücadelesi yolunda ayağa kaldıracaktık. Devamında istenilen görevleri sırasıyla yapmaya başlar. Zaten bizler. geçmişi ise lekelenmiş olan genç militan dağa çıktığı süreci şu sözlerle açıklamakta ve zafiyetlerini de kelimeler arasında vermektedir. hayallerini ve ideallerini de bu yöne kanalize ederler. örgüte giriş yaptıklarından itibaren uygun kıvama gelinceye kadar. yanıldıkları tahayyül etmek bile onları çıkmaza sokar. Yarın ne olacağını hiç bilmiyordum. bu eylemlerin amaçlarından birincisi yeni üyenin eylem yapmaya alışmasıdır. onların sivil hayatta aranan birisi haline gelmesine ve bu sebeple toplumdan tedricen izole olmasına yol açar. geride bıraktığım olaylardı. a. Kürdistan’a gidip. beni bir anda koparıp ayırıveren bindiğim otobüs değil. Örgüte yeni katılan üyelerin ilk eylemlerini yapması.g. Örgüte ilk giriş yapan üyeler. psikolojik ve teorik yöntemlerle güdümlü hale getirilir. Geleceği müphem olan. önü bir militan olmalıydım. şehirlerde bazı eyaletlere sokulurlar. s: 12 136 . Her hangi bir şey için değil.Kürdistan’a gidiyordum. öncüydük.247 “Çocukluğumun geçtiği yerden .ailemden .. Görev ve yapılacak eylem hakkında yorum ve eleştiri getiren üyeler cezalandırılarak törpülenmektedirler. Bu sebeple örgütün dağ kadrosuna girecek elemanlar. halkı örgütleyip .” 247 Deniz. aksini düşünmek. dağ kadrosuna girmeden evvel. Mücadele içinde her türlü ataklığı gösterip.yaptıklarından dolayı geleceğinde sadece PKK planları yapmak zorunda olduğunu düşünen yeni militanlar. Ben.e. gerilla mücadelesi vermek için gidiyordum.

Ankara-2002. psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına hitap etmektedirler. Özellikle gerilla yapılanması olarak gösterilen dağ kadrosuna katılımların gönüllü veya zorla gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu soruya verilecek cevapta. PKK’ya yapılan katılımların çok farklı sebeplerden olabildiğini belirtmiştik. örgüte temayül göstermelerinin nedeni sorulur.PKK’nın silahlı birimleri başta olmak üzere giriş yapan üyelerin örgüte girme sebepleri dönem dönem farklılık göstermekte ve üyelerin çok farklı sebeplerle örgüte girebildiği bilinmektedir. arzularının veya isteklerinin karşılanmaması veya eksikliği karşımıza çıkar. bu kişinin eksik veya zafiyetlerinden dolayı oluşan boşlukların veya eksikliklerin doldurulması yada tatmin edilmesi amacıyla terör örgütüne temayül gösterdiklerini göreceğiz. s:162 137 . Can Deniz’in örgüte giriş serüvenini parçalar halinde naklettikten sonra. TEMUH Yayınları.248 PKK’ya katılan ve oradan da silahlı birliklere geçen örgüt üyeleri çok çeşitli sebeplerle örgüte 248 Necati Alkan. Gençlik Ve Terörizm. Bu açıdan durum değerlendirmesi yaptığımızda insanların ihtiyaçlarının. farklı sebeplerden dolayı girenlerin hayat öykülerinden kesitlerle PKK’nın ideolojisinin ne derece muğlâk olduğunu göreceğiz. Örgüte katılımın sebeplerini sosyopsikolojik açıdan açıklayabilmemiz için örgüte katılacak olan bireylerin. örgüte farklı ortamlardan. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da kazanmayı planladıkları ve militan olarak dağa göndermeyi düşündükleri bireylerle gerekli diyalogu ve samimi ilişkiyi sağlayabilmek için fizyolojik.

Aktaran . Ankara-1987.e. “Çılgınlıktan Sağduyuya: İtirafçılar Anlatıyor” Forum Yayınları. s:100 251 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık.251 Aygan savunmasına şu sözlerle devam ediyor. Bunlardan birisi olan Abdülkadir AYGAN örgüte giriş sürecini şu sözlerle dile getiriyor ve farklı bir hayat hikayesini de bizlere gösteriyor. s:101-102 250 A.e.” Abdülkadir Aygan’ın sözünü ettiği bu dönem 1974-1975 yıllarıdır.250 Bu yıllarda doğrudan Apocular olarak bilinen PKK’ya girmemiş olması normaldir. a.g. Farklı sebep ve isteklerle örgüte giren bir çok militan bulunmaktadır.252 249 6.g.Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No’lu Askeri Mahkeme Başkanlığına (Adana) verdiği savunmasından nakledilmiştir. Özellikle bunlar arasında doğu ve güneydoğu kökenli olanlar büyük oranda Apoculara yönelmişlerdir. Böyle söyleyen kişi kendi kendini aldatmaktadır. Bu dönemde Apocular göz önünde görünmeyen ve silik bir sol-kürt orjinli örgüt olarak biliniyordu. İlerleyen dönemde PKK’nın faaliyetlerine hız vermesi ve kabuğundan çıkması. s:24-30 252 “Çılgınlıktan Sağduyuya” a.katılmışlar. beklentiler ve hayallere kapılmışlardır.g. … … o günkü koşullarda ben sağ kesime duyduğum kin dolayısıyla solcu olarak bilinen grupla birlikte hareket ediyordum. büyük umutlar. s:102 138 .249 “ …bazıları gibi kandırılarak örgüte girdim demeyi samimiyetle dürüstlükle bağdaştıramıyorum.e. Bunların bir kısmı sonradan pişman olmuş ve yasalardan faydalanarak dağdan inmişlerdir. bir çok Marksist-Leninist örgüt üyesinin veya sempatizanının PKK’ya kanalize olmasını sağlamıştır.

Ülkemiz bu dönemlerde “biz ve onlar”253 ayrımına çok keskin bir şekilde maruz kalmış. o dönemin en yalın gerçeğidir. “Biz Ve Onlar. 1.“Solun yaptığı propagandanın beni etkilemesinin bazı özel nedenleri vardı. (eğitim faktörü) 4.25 139 . dini ve milli düşünce doğrultusunda eğitim almamış olmam. memleketin ahvalindeki kaos ve karmaşanın insanları tarafsız olmaktan uzaklaştırdığı yönündeki ifade. Yurdumuzun diğer yörelerine nazaran geri kalmış olan ve kendine haz bazı özellikleri bulunan güneydoğulu olmam. kendimi boşlukta hissetmem. Türkiye’de Etnik Ayrımcılık” Metis Yayınları.”(toplumsal sorunlar) Aygan’ın örgüte girme nedenleri arasında en önemlilerinden biri olarak gösterdiği husus olan. “Tarafsız” insanların sık sık hayatını kaybettiği hepimizce bilinen bir gerçektir. ithal fikir ve ideolojiler 253 Şengün Kılıç. s:13. (etnik yapı faktörü) 3. Aşırı duygusal ve arkadaşlığa büyük önem veren bir şahsiyete sahip olmam. Çocukluğumdan beri zaman zaman ailemden kopuk yaşamak zorunda kaldığımdan. o dönemde memleketimizin büyük çalkantılara sahne olması ve vatandaşların çeşitli düşman kamplarına bölünmüş olması idi. Hepimizin müşahede ettiği gibi o tarihlerde arada kalmak bir bakıma daha riskliydi.19.(psikolojik faktörler) 6. En önemli nedenlerden birisi de. Bunlardan en önemlileri. Gençlik döneminin başlangıcında karşılaştığım sorunları yoksul aile çocuğu olmam dolayısıyla çözememiş olmam. (fakirlik ve yoksulluk faktörü) 5. Geçimini ırgatlık ve amelelik yaparak zar zor sağlayan bir ailenin çocuğu olmam (ekonomik nedenler) 2.

İDB Yayınları. İstanbul-1984 255 PKK’da Propaganda konusu için bkz: PKK. Aygan. Bu durumdaki bir insan henüz işlenmemiş bir madene benzer” PKK’ya girmeden evvelki genel durumunu ve sol örgütlere eğilimini aktaran Aygan’ın PKK’ya giriş sürecinde örgütün propagandasından255yoğun bir şekilde etkilendiğini ifadelerinden anlıyoruz. bir arayış içerisinde olmam. Saat:04:00. Henüz kişilik oturmamıştır. Haki KARER ve Abdullah ÖCALAN’ın kardeşi Osman ÖCALAN üzerimde itina ile durup beni bir süre teorik eğitime tabi tuttular.e.g. Güneydoğulu olmam dolayısıyla Haki KARER’in yaptığı bölücü propagandadan etkilendim ve o zaman söylenildiği gibi “Kürdistan Devrimcisi” ulusalcı (yani Apocu) olmaya karar verdim. Diyebilirim ki hepsiyle alakadar oluyordum. EGM. Bilindiği gibi 16-17 yaş dönemi insanların hayatlarının en çalkantılı dönemini kapsar. a. Bu durum 1976 yılında Haki KARER’in benimle tanışması ve ilgilenmesi ile son buldu. s:102 140 .256 “1976 yılına kadar henüz sol örgütler içerisinde tercih yapmamıştım. 254 Aygan. Propaganda Grubu. “Hemen hemen her genç insanda olduğu gibi.kardeşi kardeşe düşman edecek hale getirmiş ve ülke hızla kamplaşmaya doğru itilmiştir. Bu çağdaki bir insan sürekli bir arayış içerisindedir. Örgüte giren bir çok militan. Söz konusu eğitimi adı geçen şahıslar 254 12 Eylül öncesi ülkenin genel durumu hakkında bilgi edinmek için bkz: Mehmet Ali Birand. Ankara-1995 256 Çılgınlıktan Sağduyuya. propaganda grubun yani cephe faaliyetleri çerçevesinde eleman temini ve PKK’nın reklamını yapan grupların etkisinde kalmıştır. 12 Eylül. No:39. Karacan Yayınları .

Nizip’te bulunan Apocularla tanışmamı akrabam olan Mustafa Keser sağladı. Çekirdek kadrolar içerisinde Abdullah Öcalan’a mutlak sadakatle bağlı olmayanlar daha çok Marksist-Leninist çizgiyi önemsemişler ve “yoldaşlık” onlar için temel düstur olmuştur.e. Ancak 1990’lı yıllardan sonra örgütte teorik eğitimin tek kaynağı Öcalan ve onun eserleri haline gelmeye başladı. Burada belirtmekte yarar gördüğüm bir nokta var. a. Bu durum örgütün teorik altyapısını zımnen "Apoizm" gibi "narsizm" kokan çarpık bir ideolojiye sürüklemeye başladı. Ayrıca örgütün 257 Bu konuyla ilgili olarak bkz: Selim Çürükkaya .34.g. 14 Temmuz Yayınları. Aygan ifadelerine şu sözlerle devam ediyor.258 “1976 yılı sonbaharında Haki Karer ve Osman Öcalan’ın o zaman devam etmekte olduğum Adana Motor Meslek Lisesinden ayrılıp Gaziantep’in Nizip ilçesindeki ailemin yanına gittim.” PKK’nın kuruluş sürecinde teorik eğitimlerinde okutulan başucu kitapları genel olarak MarksistLeninist çerçevedeki kitaplar ve Latin Amerika.tarafından örgüt evlerinde. Marksist-Leninist kitap ve broşürleri okuyarak gördüm.257 Teorik eğitimin orjini değişmeye ve farklılaşmaya başlaması beraberinde ilk dönem örgüt üyeleriyle sonraki dönemlerdeki örgüt üyeleri arasında örgüte olan tutunumun farklılıklarına yol açmıştır.56.Aponun Ayetleri. s. Apocularla ilişkilerimin gelişip pekişmesinde akrabam olan Mustafa Keser’e o zaman duyduğum saygının ve akrabalık bağının büyük rolü olduğunu söyleyebilirim.78…145 258 Çılgınlıktan Sağduyuya. Vietnam ve Maoist Çin’deki gerilla teorisyenlerinin eserlerinden oluşmaktaydı. s:102-103 141 .

IQ Yayınları. aşiretlik bağı çok kuvvetlidir. Mukaddime-1. İstanbul-1999. Haz.” Örgüte yeni giren üyelerin katılımlarının önemli sebeplerinden birisi de akrabalık. ayrıca bkz: Orhan Türkdoğan. Ancak PKK’nın aile ve aşiret yapılanmasına bakışı çok sıcak değildir.lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan ile aile akraba oluşumuz beni bu örgüte daha da yaklaştırdı.basım) s:94-96 260 Güneydoğu Aşiret ve Aile yapılanması hakkında sosyolojik bir bakış açısı kazanabilmek için bkz: Ziya Gökalp. İbn-i Haldun.g. Toker Yayınları.261 259 Asabiyet kavramı için bkz. Aygan’ın ifade ettiği gibi güneydoğu bölgesinin akraba ve aşiret yapılanmasında ileri derecede asabiyet duygusunun259 mevcut olduğu bilinmektedir.Aile. özellikle güneydoğu bölgesinde akrabalık. Zira bilindiği gibi toplumumuzda. İstanbul 2005. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki aile ve aşiret yapılanmasının örgütün eleman temininde olumsuz bir çok yönü de bulunmaktadır.260 Aygan örgüte katılım ve silahlı birime yani dağ kadrosuna geçiş dönemini şu sözlerle aktarmaya devam ediyor. 261 Çılgınlıktan Sağduyuya. akrabalık ve aşiret yapılanmasındaki aşırı bağlılık duygusu PKK’nın eleman temininde kısmi olarak etkili olmuştur.e. İstanbul 2005(4. s:103 142 . a. Süleyman Uludağ. Dergah Yayınları. Aile ve aşiret yapılanmasının bireyler üzerinde önemli derecede sosyo-psikolojik tesirinin ve yönlendiriciliğinin bulunması PKK gibi örgüt üyelerini tek tipleştirmek ve yalnızca kendine bağlamak gibi amacı olan bir örgüte ters düşmektedir. Doğu Ve Güneydoğu Kabile-Aşiret Yapısı. aşiret bağlarıdır.

Kürdistan proletaryasına ve halkına bağlılık gibi söylemleri kullanmıştır. s:103 143 . Marksist-Leninist klasikleri sistemli okumam mümkün olmadı. Aygan bu hususun tipik bir örneğidir. Kürdistan Devriminin Yolu.e. a. PKK ilk dönemlerinde ideoloji olarak Marksist-Leninist. Almanya-1984. Doğal olarak bu durum bireyin ideolojisinin merkezinde örgütün göstermek istediği fikir. iyi niyetli oluşum ve aşırı duygusallığım da beni bölücü terör örgütünün 262 PKK’nın fikri temeli ve ideolojisi için bkz: Abdullah Öcalan.g.” Örgüte giren yeni elemanlar içerisinde fikri altyapısı sadece örgütün slogan ve ideolojilerinin temel eserlerini okuyup ve bu çerçevede muhakeme yaptıktan ve bir sonuca ulaşıp “işte doğru örgüt bu” diyerek PKK’ya yönelen militan sayısı çok azdır. Teorik bilgi ve altyapı büyük oranda örgüte katılım yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Kulaktan dolma bilgilerle birkaç kitap okuyarak yola çıktım.262 Aygan örgüte girişinde kendi zafiyet ve hatalarını gösteren özeleştirilerle ifadelerine şu sözlerle devam ediyor. Öğrendiğim şeyler bölük pörçük bilgi kırıntılarından öteye gitmemiştir. komünist ideolojiye ilgi duymam esas olarak yukarıdaki etkenlere dayanır. Zaten o kapasitede değildim.263 “Şurası bir gerçektir ki. araştıramadım.“Bölücü terör örgütüne girişim. ideoloji ve teoriler bulunur. Almanya-1982. Alternatif düşünceler ise çeşitli suçlamalarla dışlanır. bir çok insan gibi ben de bu yola girerken meseleleri yeterince inceleyemedim. Şunu tüm samimiyetimle belirteyim ki. s:150-160 263 Çılgınlıktan Sağduyuya. Manifesto. ayrıca bkz: Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu.

gelecekte vaat edilen şey ezen ve ezilenin olmadığı. Aygan’ın ifadelerinde yer verdiği gelecekte vaat edilen ve insana güzel görünen hususlar.g. başta ezilenlerin olmayacağı. işsizlik. her milletin ve her azınlığın kendi kaderini özgür iradesiyle tayin ettiği bir dünyaydı. s:103 144 .e. 265 Aygan’ın örgüte ve oradan da dağa geçiş sürecinde etnik kimliği veya güneydoğulu olması hususunun örgüt tarafından nasıl kullanıldığını ve örgüte eleman almanın en büyük propagandasının böylece yapıldığını vurgulayan ifadeleri şu 266 şekildedir. Bu ideal. açlık ve işsizliğin olmadığı. 264 Terör örgütlerinde yapılan psikolojik savaş ve harekat yöntemleri ve bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda bkz: Necati Alkan. teknik ve insan emeğinin birleşerek tabiat üzerinde hakimiyet kurduğu. açlık. Örgüt Psikolojisi. s:104-105 266 Çılgınlıktan Sağduyuya. TEMUH Yay. (çev: Mustafa Tosun). muzdarip insanlardan teşekkül etmiş bir grup gibi göstermek ve böylece yeni örgü üyesi adayı duygusal yönden zayıf karınlarını tespit edip etkilemektir. Psikolojik Harekat. amaç ve hedef verir. Schein. örgüt üyelerine veya üye olmaya aday olan kişilere bir ideal. hedef seçilen bireyin etkilenmesi amacıyla örgütün insani bir dava uğruna mücadele verdiğini ve ezilen. Çünkü. TODAİE Yayınları. a. kardeşlik gibi hususlarda yaptıkları vurgu. amaç ve hedefleri gerçekleştirme de motive edici bir husustur. hümanist ve duygusal olan bir insanın bundan etkilenmemesi imkansızdı. Ankara-1998 265 Edgar H.kucağına iten sebeplerden biri oldu. insanların kardeşçe bir arada yaşadığı. Ankara-1978. Önüme öyle bir ütopya sergileniyordu ki.” Terör örgütüne giriş sürecinde bireyler üzerinde örgütün yaptığı en önemli psikolojik harekat yöntemi264. acı çeken.

“Bölücü örgütün en çok istismar ettiği konulardan birisi de güney doğu Anadolu’nun özel durumuydu. başka yerde mecburi iskana tabi tutulan insanların konumunu abartarak ve kendinden olmayan şeyleri de katarak propaganda yapan Apocular. gibi isimler altında kronikleşen ve kemikleşen ve bir problem haline gelen bu sosyal kırılma. kürtçülük meselesi vs. Dağ kadrosunun halk arasında korku merkezli sempatik görünüşü beraberinde doğu ve güneydoğuda gençlerin dağa çıkmalarındaki en önemli faktör olmuştur.267 267 Sami Demirkıran. Dağ kadrosunun bu alanda en önemli görevi silahlı propaganda yapmak olmuştur. Silahlı eylemler ile zora başvurarak. ölen. PKK’nın en büyük propaganda malzemesi olmuştur. korku ve panik yaratmak suretiyle kendi lehlerine zoraki bir sempati yarattılar. giyim kuşamın yöreye haslığını. kürt sorunu. Türk sinemalarında bir klasik olan “Davaro” filminde. örf ve adetlerin değişikliğini geçmişte bu bölgede yerel otoritelerce çıkartılan isyanlarda mağdur olan. PKK. dağa çıkıp eşkıya olan kişiye gösterilen saygı aslında güneydoğudaki sosyolojik gerçekliği kısmen teşbih nezdinde olsa da ortaya koymaktadır. Konuştuğumuz lehçenin farklılığını. konuştukları insanları etkilemede başarılı oluyorlardı" Yıllarca güneydoğu sorunu. Kipa Yayınları 145 . Bu bölgenin geri kalmışlığının tek sorumlusu olarak Türkiye Cumhuriyetini gösteriyordu. Olaylar-Belgeler-Hatıralar.

g.e. Alkan. aktaran . a.Aygan örgüte giriş sürecinden itibaren dağ kadrosuna geçişinde ne gibi faaliyet ve görevler üstlendiğini şu sözlerle aktarıyor. Masumane istekler ve hak arama temelinde başlatılan propagandalar giderek yerini ufak çapta eylemlere ve daha sonra bir çok insanın hayatına mal olan.e.. s:180 270 Sempatizan Kazanma Ve Kadro Yetiştirme-1. davranış boyutu olan silahlı eylemlere bir hazırlık teşkil etmesi 268 Çılgınlıktan Sağduyuya. Bölücü örgütün içerisinde yer almaya başladığım 1977 yılı ilkbaharından itibaren ilk önceleri bildiri dağıttım. teyp-video kasetleri ve CD ler aracılığıyla beslenmektedirler. s. marşlar.270 “Düşünce ve duygu boyutu her geçen günle birlikte beslenen bir bireye. s:183 146 .197.” Örgüte yeni üye olmuş kişiye duygularına hitap edecek şekilde yaklaştıktan sonra zihinsel açıdan “militan kıvamına” gelebilmesi için örgütsel yayınlarla beslenir.268 “…Bir çok terör örgütünün tarihinde görüldüğü gibi eylemler basitten karmaşığa doğru bir rota izledi.269 PKK’ya yeni girmiş bir üyenin militan kişiliği kazanması için yaşadığı süreci hatıralarıyla ifade eden Aygan’ın yaşadıklarını değerlendirdiğimizde benzer ifadeleri örgüte yeni girmiş bir bireyin ilerleyen süreçte silahlı eylemlere yönelişini Alkan’ın aktardığı ifadelerle açıklayabiliriz. afiş asma gibi eylemler içinde yer aldım. a. bombalama vb. s:105 269 Alkan.e. eylemlere yerini bıraktı. 1977 yılı sonunda örgüt şeflerinin talimatı üzerine ilk cinayetimi işledim.g. …suikast.g. a. duvarlara yazı yazma. müzikler. duygusal olarak da örgütsel propagandalar içeren sloganlar.

Bu zaafımı bilen arkadaşlarım. Okul hayatımda ve çevremde arkadaş canlısı olarak bilinirdim. Kendime yeni arkadaş çevresi edinmeliydim. Yaratılışımın gereği devamlı zayıflara yardımcı olma. kuşlama.e. Silahsız olduğumda kendimi çok güçsüz hissediyordum. Ne yazık ki kendime arkadaş çevresi olarak beyni yıkanmış. Ailemle bir türlü uyumluluk içerinse giremiyor ve birleşemiyordum. a.g. ideolojik ve felsefi açıdan materyalizme kapılmasının sonucunda bir çok örgüt mensubu gibi 271 Çılgınlıktan Sağduyuya. beni askeri alanda çalıştırmaya başladılar. bildiri dağıtma. Aygan. Okuldan ayrılınca çok sevdiğim atletizm sporunu da bırakmak zorunda kalmıştım. Bu durum bende bir huzursuzluk yaratıyordu.” Terör örgütü PKK’ya girmesine zemin oluşturan hususlara genel hatlarıyla değinen Aygan.” Aygan’ın ifadelerinde Can Deniz’de olduğu gibi silaha karşı zafiyeti olduğunu belirtiyor ve dağ kadrosuna girmesinde bu zafiyetlerin kullanıldığını açıklıyor.271 “Güneydoğu’da yaşayan bir çok kimse gibi benim de silaha karşı aşırı zaafım vardı. Bir arayış içerisindeydim. haksızlıklar beni karamsar ve isyankar yapmıştı. haksızlığa tepki duyma gibi özelliklerim vardı. gözü dönmüş Apocuları seçtim. pullama. yazılama. s:105 147 . felsefi düşüncelerimi hayli sarsmış ve etkilemişti. içine çekildiği grupla beraber afiş asma. Yaşantımda karşılaştığım olumsuzluklar. pankart asma ve mitinge katılma gibi faaliyetlerde görev verilir.için. Bölücü propaganda ile Marksist-Leninist teoriyi içeren kitaplar dünya görüşümü.

• Anarşiye karşı alınan tedbirlerin yetersiz kalması. s:109-110 148 .. • Bölgeler arası kalkınmadaki dengesizliğin bir kısım vatandaşlarda yarattığı hoşnutsuzluk sonucu bazı vatandaşların kışkırtmalarla iktidara düşman olması.g.g. Yukarıda ki açıklamalarımda da görüleceği gibi yasa dışı örgüte girişimin özel ve genel nedenleri vardı.robotlaştığını belirtmektedir.e. • Dış mihrakların yurdumuzda anarşiyi ve terörü körükleyip el altından finanse etmesi sonucu örgütlerin güçlenmesi. bölücü-yıkıcı örgütlerin memleketin bir çok yöresinde otorite boşluğundan yararlanıp vatandaşlar üzerinde hâkimiyet kurmuş olması.273 “Beni yasa dışı Apocu örgüte katılmaya sevk eden nedenleri. Genel Nedenler. • 12 Eylül 1980 harekâtından önceki dönemde Devlet otoritesinin zaafa uğraması sonucu yasadışı. örgüt içinde ki durumunu kısaca izah etmeye çalıştım.. Aygan’ın başlıklar halinde verdiği genel ve özel nedenler 12 Eylül öncesi gençliğin teröre 272 A. Özet olarak tekrarlamak gerekirse. s:106 273 A. memlekete vatandaşların çeşitli karşıt cephelere bölünmüş olması. Ailevi durumum Yaratılışımdan kaynaklanan nedenler Güneydoğulu oluşumdur.272Aygan’ın örgüte girmesine sebebiyet veren hususları özel ve genel sebepler olmak üzere iki başlık altında incelemekte ve ifadelerinde şu şekilde belirtmektedir.e. • • • Özel Nedenler. o dönemde yurdumuzun içinde bulunduğu acı durumu.

gençlerin tecrübesizlikleri ve heyecanlarından istifade ederek. Bütün bunların yanı sıra ekonomik. artık toplumsal meselelere de ilgi duymaya başladık.temayülünde ki en önemli sebeplerdir. Ailemiz de ve çevremizde öğrendiğimiz şeyler bizi tatmin etmiyordu. komünist ve bölücü örgütlere militan yetiştiren bir enstitü 274 Orhan Türkdoğan.” Hıdır Akbalık’ın ifadeleri ile paralellik arz eden bir diğer ifadede PKK’nın Tunceli sorumluluğunu yapmış olan Yıldırım Merkit tarafından verilmektedir. sosyal ve siyasal meseleleri istismar edip. milli ahlak yerine proleter ahlaki dedikleri komünist ahlakı yerleştirmeye çalıştılar. gelişmelerin önünde engel olarak gördükleri dini ve milli duyguları zayıflatmak ve giderek yok etmek suretiyle düşünce alanında bir boşluk yarattılar. Milliyetçi düşünceler yerine enternasyonalizmi. s:308 275 A. Okullarda da aradığımızı bulamıyorduk.e.275 “…Tunceli Lisesi…bir eğitim kurumu değil. gençliğe adım attığımız yıllarda. Bu bakımdan PKK Diyarbakır Bölge Sekreteri Hıdır Akbalık şunları ifade etmektedir. tek çıkar yolun komünist ideoloji olduğunu kabul ettirdiler. Marksist felsefeye hizmet eden.274 “Çocukluk dönemini geride bırakıp.. “Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği” Mayaş yayınları. Ankara-1985. PKK’da üst düzey görev almış kişilerde benzer nedenleri ifade etmektedirler. 12 Eylül öncesi ülkemizde eğitimin amacının çarpıklığını ve gençleri örgütlere kanalize edebilecek zeminin nasıl oluştuğunu Merkit’in şu ifadeleriyle daha net anlıyoruz. s:308 149 . Gençliğimizin bu dönemini çok iyi değerlendiren komünistler.g.

tanımak ve uğruna savaştıkları davayı öğrenmek istiyordum…” Demirkıran ve onun durumunda bulunanlar daha çocuk yaşlarında PKK’ya merak salmışlar. Anlamını bilmedikleri sloganlarla PKK’nın küçük sempatizanları haline gelmişler ve ağızlarından “Biji Serok Apo” sözleri eksilmez olmuştur. bağlı oldukları örgütün sloganlarını öğretmekte idi. s:9-10 150 . hangi şartlar altında ve niçin girdiğini kendi otobiyografisinden istifade ederek nakledecek olursak. hatta ilkokullar bile Tunceli Lisesinden farksızdı… Öğretmenlerin büyük bir kısmı çocuklara alfabeden önce. herkes gibi bende militanların gerilla kimliğine bürünüp yaptıkları eylemlere merak salmışımdır. daha önceki örneklerle paralel olduğunu göreceğiz. Kim olduklarını bilmiyordum.” Yukarıdaki ifadelere yer verdikten sonra PKK’da komutanlık yapmış ve aktif görevler almış. Daha orta bölümde iken PKK ismini duymuş. bu merak ve heyecan çocuk yaştaki bu insanların PKK’ya yönelmesinde girizgah niteliği taşımıştır. Küçük 276 Sami Demirkıran.276 “Ben ilk ve orta öğrenimimi Bitlis’in Hizan İlçesine bağlı Hizan Lisesinde yaptım. İstanbul-1998. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer Yayınları.haline gelmiştir…diğer orta dereceli okullar. ayrıca dağ kadrosunda önemli eylemlere katılmış Sami Demirkıran’ın örgüte nasıl. Demirkıran dağa çıkmadan evvel ve çıktıktan sonra neler yaşamıştır? Ne şekilde örgüte girmiştir? Bu sorulara hayat hikayesinin içerisinde cevap vererek şunları ifade etmektedir. Ama onları görmek.

heyecan ve çocukluktan kaynaklandığını nicel olarak göstermektedir.yaşlarda bilinçaltına yerleşen bu sloganlar çocukların gençlik yaşına geldiklerinde. PKK Terör örgütündeki militanların yaş gruplarına göre dağılımları. Tablo 1. Demirkıran otobiyografisinde şöyle devam ediyor. verilerin kısa bir değerlendirilmesi yapıldığında örgüte katılan çocuk ve gençliğe yeni adım atanların niceliği anlaşılacaktır. Mücadeleden ve ideolojiden habersizdim. s:9 278 Anonim.g.. Müd. Tutuklu PKK mensupları arasında yapılan bir ankette örgüt içerisinde çocuk ve gençlerin oranı.. Psikolojik Harekat Şb.) aktaran.e. Yaş Grubu 1425YaşGrubunda 26-37 Yaş Sayı 141 90 Yüzde (%) 54 34 277 A. Onbeş yaşında idim. tutumlarına yön vermekte ve geri dönüşü olmayan bir yola sokmaktadır. a.g. bilgisizlik.” Örgütün dağ kadrosuna giren bir çok militan daha çocuk yaşta Demirkıran’ın ifade ettiği gibi mücadeleyi ve ideolojiyi dahi bilmiyorlar. s:113 151 .e. örgüte katılımın merak. Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili (Ankara:TEMUH.277 “Bu merakım kısa sürede beni silahlı mücadeleye dek varan kabus dolu maceraya sürükleyeceğinin farkında bile değildim. Alkan. Yapılan araştırmada278 aşağıdaki veriler ortaya çıkmıştır.

Devletin otorite boşluğu ve yöntem yanlışlığı vardı. Demirkıran ifadelerine şöyle devam ediyor..” Sami Demirkıran’ın örgüte veya dağ kadrosuna giriş süreci güneydoğu ve doğu Anadolu’da bir çok genç veya çocuk yaştaki insanın yaşadığı sürecin tipik bir örneğidir. Bulunduğum ortamda herkes PKK’yı destekliyordu.Grubunda 38-58 Grubunda Yaş 31 12 Yukarıda ki oranlar değerlendirildiğinde çocuk ve genç yaşta PKK'ya girenlerin oranlarındaki nicelik bizlere durumun önemini yansıtmaktadır.e. Çok farklı durumlarda bulunan. bireyler farklı sebeplerle örgüte katılmışlar veya katılmak zorunda 279 Demirkıran a. Bu süre içerisinde inanılmayacak derecede Garzan Eyaleti diye nitelendirilen sözde karargahta siyasi-askeri teoriksel eğitimler görerek yürütülen jenosidizme dayalı ütopyalar üzerine kurulu savaşa motive edilmeye çalışıldım. İşte böyle 1990’lı yıllarda PKK’ya devlet arşivlerinde 1992 Temmuzu gösterilmesine karşın örgütün milisleri aracılığı ile 1991 yılında dağ kadrosuna katıldım. Ve onlarla kısa sürede sıcak bir ortama girdim. s:9 152 . PKK psikolojik savaşı çok iyi yürütüyordu. Ancak örgüte sadece sempati ve merak duyarak girilmemektedir. Bütün bunlar doğal olarak beni de bir PKK sempatizanı yapmıştı.g.279 “…Lakin içimde oluşan merakla küçük yaşıma rağmen örgütün merkezdeki komite elemanı olan Refik Uğur v İrfan Durmaz isimli şahıslarla tanışmayı başardım.

kalmışlardır. bilmiyordum.04. yaşadığımız köy. ayrıca bkz. Önce korktum. dedim. Anneme.html girilen tarih: 22. Babam. 5 Şubat 2006. Çünkü köylüler onlar için dağdaki mahkumlar. O an. Kadınlar da vardı.2006 153 . Bir gün ablamla dağa pancar toplamaya gittik. Tarihini okumuştum ama Kürdistan neresi. 281 “Kandil Dağında Yaşanmış Tecavüz Hikayeleri” Hürriyet Gazetesi. diyorlardı. kıpır kıpırdım. http://www. Öncelikle kendi hayat hikayesini aktaran Dilaram örgüte giriş sürecini şu sözlerle ifade ediyor. PKK’lıları ilk o zaman gördüm. (a-1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? Kandil dağında tecavüze uğramış Dilaram kod adlı örgüt üyesi Kandil dağında yaşanan tecavüz olaylarını anlattığı kitabında280 bir çok kadın militan nasıl dağa çıktığını aktarıyor. kaderimin değişeceği yer burası. 13 yaşında. Siz niçin bize katılmıyorsunuz" dediler. Mutlaka onlarla olmalıydım. derdi. Akşam dönüşte düşündüm. "Özgürlüğe Kaçış. Bunlar arasında farklı hikayeleri olan örgüt üyelerinin yaşadıklarını kısa kısa naklederek konuyu nihayete erdireceğiz.pkkgerçeği.281 “1991 baharıydı.net/son. dağdaki 280 Anı-roman olarak yazdığı kitabın adı. PKK’lılar "Kürdistan için savaşıyoruz." Yayın yeri ve tarihi belli değil.

en güzel. Benimle alay ediyorlardı. Bu tip örnekler özellikle doğu illerimizdeki köylerde ve kasabalarda sıklıkla yaşanmıştır. İkinci gün elime Kalaşnikof verdiler. 154 . Muhtarın evinde toplandılar.” 15 yaşında bir kızı dağa çıkartan sebep acaba PKK’nın ideolojisi mi? yoksa etnik kökenin çocuk yaştaki insanlarda bilinç altına yerleşmesi mi? Bu soruların cevabı yalnızca sosyolojik etkenlerle veya 282 A. Sonra köye gelip bayrak açtılar. dedi. Welad sonra mayına bastı. çoraplarımı yanıma almıştım.” Dilaram’ın dağa çıkış sürecinde çocuk yaşta olduğu ve PKK’nın ideolojisi ve amacı nedir? gibi soruları dahi idrak edebilecek yaşta dahi değildir. 15 gün sonra babam haber yollamış. Bu durum PKK’nın bölgede sağladığı nüfuzun ve psikolojik etkinin çocuk yaştan itibaren başladığını gösteren güzel bir örnektir. öldü. Bir de babamın en güzel kalemlerini. Yaşın küçük. rengarenk elbiselerimi. Alacakaranlıktan sabahın 5’ine kadar yürüdük.282 “Evden gizlice kaçmıştım. Dilaram hayat hikayesine şu sözlerle devam ediyor. Beni amcama teslim ettiler. misafir odasının duvarındaki heybeyi ve kardeşimin mekabını(ayakkabı) çalmıştım. Altınlarımı. Nöbetçi PKK’lıya ben de geliyorum. dedim. Kamuflaj nedir bilmiyordum ki. PKK her ay babamdan 50 milyon alıyordu. Babam zengin ve sözü geçen bir adamdı. diye. Heybeye yiyecek doldurmuştum.mahkumlara katılacağımı söyledim.g. Yüküm ağırdı. O gün kararımı verdim. Sarı pembeli giysilerim kilometrelerce öteden seçiliyordu.y. Amcamın oğlu Welad’la katıldık. kızımı vermezseniz sizi buralarda barındırmam.

ayaklarının dibinde olacaktı.Anlattı şöyle böyle. Elini uzatsa güneşi tutabiliyordu. altı akrabamı yanıma alıp tekrar dağa gittim. Dilaram ailesinin yanına gönderilmesine karşın tekrar dağa kaçıyor ve yıllarını PKK’nın Dağ Kadrosunda geçiriyor. Ayağa kalktığında dağlar. 15 gün sonra halamın. Köyden çıkmış.283 “Beyni yıkanmış gibiydim. hayatını öğrettiler. Dilaram’ın dağa çıkışında da mevcut bir sorunun veya terör hadiselerinin kendinde oluşturduğu algılamaların etkisi hiç kuşkusuz ilk sırada gelir. peygamber diye.psikolojik etkenlerle cevaplandırılamaz. İkinci kez dağa çıkışını şu şekilde aktarmaktadır. Kendal başkanın Abdullah Öcalan olduğunu söyledi.y. Dağ kadrosunun önemli bir özelliği de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da insanların silaha ve dağa karşı duydukları hisleri 283 A.” Dilaram'ın örgüt içerisinde yaşadıklarına örgüt içindeki sosyal ilişkiler ve yaşam biçimi konularına değinirken aktaracağız. Örgüte giren birçok militan gibi Dilaram’da Abdullah Öcalan’ı kutsallaştırıyor. Babam heder olacaksın dağlarda.g. Kafamda hayal ettim Öcalan’ı. Sonraları ölen bir doktor vardı.babasına isyanını. amcalarımın oğullarını topladım. Ancak böyle hayal edebildim. 155 . Bu iki alanın birleşmesinden olan sosyo-psikolojik bir yaklaşımla sorun değerlendirilmelidir. İlk aylarımda kafamda Apo’yu uçan mitolojik bir karakter olarak çizdim. PKK’nın dağ kadrosunun kendine has bir çok özelliğinden daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Mantıklı düşünecek yaşta değildim. ilkokul mezunu bir kızdım. dedi. 13 yıl boyunca hep önderlik gerçeğini yani Apo’nun çocukluğunu.

Bu kız 1995’te hizan bölgesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldü. İstanbul-1996.baktım mini etekli… İstanbul’dan gelmiş -Bize niçin katılmak istiyorsun? Dedim -Mücadelenizi beğeniyorum. -Niye? -Çünkü. Örgüte çeşitli sebeplerden katılmak isteyenler arasında kızların oranı azımsanmayacak derecede yüksektir. İnsanların dağa çıkışında tek sebebin ideoloji veya kesin inanmışlık olmadığı bu gibi örneklerden anlaşılmaktadır. -Evine dön heval…Bize katılmak istemekle de aşama katettin.” Demirkıran’ın yukarıda aktardığı olay derinlemesine değerlendirilmesi gereken bir hadisedir. Örgüte katılımın bir sebebi olarak. destek vereceğim. Bu bakımdan örgüt sadece ideolojik propagandalar vesilesiyle militan 284 Sami DEMİRKIRAN. Sonunda bize katıldı. Turan yayıncılık. örgütün çok sayıda eleman kazanması için yeterli alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir. babam beni istemediğim bir adama verecek. Demirkıran284 “Batman’dan bir kız gelmişti. Kız ısrar etti: -Eğer evime gönderirseniz. Dağa çıkan genç bir kızın dağa çıkışını şu şekilde aktaran Demirkıran ifadeleri arasında örgüte katılımın farklı sebeplerini de ortaya koymaktadır. istemediği adamla evlenmek gibi bir sebebin var olması. Ürperten İtiraflar. evimden kaçarım. Demirkıran’ın anılarında özellikle kızların dağa çıkışları hususunda örnek nitelikte hatıraları bulunmaktadır.kullanması ve bununla bir çok genci dağa çekebilmeyi sağlamasıdır. s:135 156 .

Bu husus özellikle doğu illerimiz için geçerlidir. içinde bulunduğu zor durumda çıkış bulamayan ve daha bir çok genç özel sebeplerden ötürü dağa kanalize olmaktadır.htm erişim tarihi: 18. isimli örgüt üyesi örgüte katılışının sebebini şu sözlerle ifade etmektedir. isimli örgüt üyesi ifadelerinde dağ kadrosuna katılanların önemli bir kısmının da üniversitelerden geldiğini ifade etmekte ve zımnen eğitim almış olmanın da PKK gibi terör örgütlerine bireylerin girmesine engel olmadığını göstermektedir. Bu konuda farklı bir örnek verecek olursak.286 285 http://www.net/pkk_teroru_ve_gercekler. Bu noktada ailelere büyük görevler düşmektedir.pkkgercegi. Zafiyeti olan.pkkgercegi.K.2006 157 . Köyümüze gelen örgüt mensuplarına özeniyordum.K. 1982 doğumlu ve liseden ayrılmış olan D. zor durumda kalan.” Yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi bu örnekte de dağa çıkan gençlerin ortak yönlerinden birisi de heyecan ve macera yaşama isteğidir. bu çocukların dağa çıkmaları için istinat niteliği taşımıştır.2006 286 http://www. ifadesinde.toplamamaktadır.htm erişim tarihi: 18.net/pkk_teroru_ve_gercekler. Köye geldiklerinde yaşlılar dâhil onlar geldiğinde ayağa kalkarlardı. D.04. Örgüte katılımın farklı sebeplerini incelerken gençliğin verdiği heyecanla dağa çıkan bir çok militanın olduğunu daha önce vurgulamıştık. D.285 “Örgüte katılmamda öncelikle macera yaşama isteği etkili oldu.K. Çocuğa atılan dayak ve kötü muamele doğu bölgesinde.04. Bu beni oldukça etkilemişti.

PKK’nın dağ kadrosuna çok faklı sebeplerden girildiğini veya girmek zorunda kalındığını belirtmiştik. 158 . Üniversitedeki örgüt elemanları. “eğer gelmezsen hepinizi öldürürüz” dediler.“Katılımın çoğu üniversite ve metropollerdendi. Zorla dağa çıkartılan 1978 Silopi doğumlu C.E. Bana. ben gelirim” dedim ve beni götürdüler.” Örgütün dağ kadrosuna yapılan katılımların önemli bir kısmı gönüllü olarak gerçekleşirken.” PKK’nın bir dönem özellikle güneydoğu bölgesinde köylerde uyguladığı zorunlu askerlik veya her evden bir kişinin mutlaka dağa çıkacağı yönündeki zorlamalar.y. PKK özellikle örgütle bir şekilde bağlantı kurmuş kişilerin açıklarını veya hatalarını çok iyi tespit etmekte ve bu hatayı farklı yollarla telafi ettirmeye çalışmaktadır. Ben de. “aileme bir şey yapmayın. bu tür kişilik arayışı içinde ve boşluğa düşmüş gençleri buluyorlar ve örgütteki yaşam tarzını övüyorlar. göz ardı edilemeyecek sayıda örgüt elemanı da zorla dağa çıkartılmıştır. Onlara hep ütopyalardan bahsediliyor.287 “Aileden bir kişinin mutlaka örgüte katılması gerektiğini söylüyorlardı. Bu telafi yöntemlerinden birisi de hata yapanları dağa kanalize etmektir. dağ kadrosunun eleman temininde bir kaynak niteliği taşımaktaydı. Bu şekilde dağa çıkan 1978 287 A. Üniversite gençliği kişilik arayışı içindedir. örgüte girişini şu sözlerle ifade ediyor. Üniversitede bu tür propagandalara maruz kalan genç de dağdaki örgüt mensubunu tanrı gibi görmeye başlıyor ve dağa geliyor.g.

g. 289 A.” PKK sadece silahlı eylemler yapan ve dağ kadrosundan teşekkül edilmiş bir örgüt değildir. 159 . ifadelerinde şu şekilde beyanda bulunmuştur. Yine yakalandım. üç seçeneğin var dediler. Benden eroinin parasını istediler. Ama yakalandım. parayı ödemem.doğumlu ilkokul mezunu M. kendilerine olan borcumu ödemek için tekrar uyuşturucu satma talimatı verildi. Cezaevinden çıktıktan sonra Mehmet tarafından. üçüncüsünün de PKK’ya katılmam olduğunu söylediler.288 “Almanya’da.289“Metropollerden gelenler genellikle “PKK her şey” diyerek maceracı bir ruhla katılıyorlardı. ikincisinin öldürülmem.y. Siyasi bağlantılar ve HADEP ile başlayan ve değişik isimler altında devam eden siyasi partiler özellikle metropollerden bireylerin dağ kadrosuna kanalize olmasında aracı görevi görebilmektedirler. Bununla ilgili olarak 1970 Hazro doğumlu N.g. PKK adına uyuşturucu ticareti yapan Mehmet ile tanıştım ve onun verdiği eroini satmaya başladım. ifadelerinde nasıl dağ kadrosuna katıldığını şu şekilde ifade etmektedir.” Siyasi bağlantılarla PKK’ya katılanların sayısı azımsanmayacak 288 A.D. Metropollerden katılım genelde Hadep vasıtasıyla oluyor. Param olmadığını söyleyince.D. Bunlardan birincisinin. Dağ kadrosunun yanında cephe faaliyetlerini yürüten kolları ve dolaylı yollardan siyasi bağlantıları vardır.y.

O da.g. Bu sırada.ölçüdedir. Hadep’te Abdullah ÖCALAN ve gerillalar bizim için savaşıyor ve bizimde bunlara yardımcı olmamız gerekir diyorlardı. onu hallettikten sonra katılacağımızı söyledim. İfadelerinde kısaca şunları söylemiştir. Bunlara bir misal verecek olursak. Ben de bir işimiz olduğunu. bir kağıda mühür vurup veriyorduk. örgüt mensubu iki kişi ile karşılaştık. neden örgüte katılmadığımı sordu. Aslında örgüte katılmamda en etkili olan şey. . Bunlardan bir diğeri de Van 1981 doğumlu M.290 “Hadep İlçe teşkilatında PKK’yı öven dergiler. “karşı taraftan bir kaç kişiyi vuralım ve kaçıp PKK’ya katılalım” dedik. dir. Karşılığında.T.HADEP ilçe teşkilatı görevlilerinin İran’da kurdukları irtibatlar vasıtasıyla PTÖ’ ne katıldım.Ş. köy halkını toplayıp PKK’yı desteklemeleri için konuşmalar yapıyorduk. 1974 doğumlu Z. Hadep’te İnşaatlarda işçilik yaparak kazandığım paradan PKK’ya yardım için para alıyorlardı. isimli şahıs ifadesinde dağa çıkışını şu şekilde belirtmektedir.y.. 160 .. kitaplar okuttular.y.” 290 A. Bunlar. Kaldığımız evlerde hayalleri gerçekmiş gibi anlatıyor. 291 A. Köylere gittiğimizde.g.Y. halkı inandırıp yardım istiyorduk. babamla aramın iyi olmaması ve benimle ilgilenmemesi oldu. Ertesi gün dağa götürdüler.” Dağa çıkanlar arasında aile ortamının sorunlu olması veya kişilerin şahsına münhasır sebeplerde bulunmaktadır. Para topluyorduk.291 “Kan davası nedeniyle. kendilerine katılırsak bu işi daha kolay halledebileceklerini söyledi.

Bu durum doğal bir sonuç olarak bölgede yetişen çocukların bilinç altında şiddet kavramının yerleşmesine yol açmakta ve uzun vadede etkilemektedir. Aile içinde şiddete maruz kalan çocuğun geleceğinde yaşadığı bu şiddetin kodlarından açığa çıkacak olan problemler zuhur edecektir. Ben de evden çıkmak istiyordum. Okula da gidiyordum. Ailenin birey üzerinde bebeklikten. gençliğe ve gençlikten de olgunluğa kadar büyük tesirleri söz konusudur. Ülkemizde özellikle doğu illerine doğru gidildikçe aile içi şiddetin arttığı görülmektedir. tahmin edemeyeceğim kadar kötü bir yaşamdı. aile kavramının ve aile içinde yaşanan şiddetin insanları nerelere sürüklediğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. “PKK’ya katılırım ailem beni daha çok sever kıymetimi daha iyi anlar daha sonra tekrar geri dönerim” düşüncesiyle ve aileme kendi değerimi hissettirmek için örgüte katıldım. Kaçtım. 161 . büyük bir kısmının çok çocuklu ailelerden geldiği 292 A. Kaçanların bir kısmı yakalanmadı kurtuldu.Aile içerisinde maruz kaldığı şiddetten dolayı dağa çıkan bir gencin hikayesi. Ben de. bir kısmı yakalanarak çeşitli işkencelerden sonra öldürüldüler.g.292 “Ailedeki büyüklerimden dayak yiyordum. Bu da benim gururumu incitiyordu.Örgüte yapılan katılımlarda aile faktörü başlı başına incelenmesi gereken bir alandır.y. Bazı okul arkadaşlarım biz PKK’ya gideceğiz sende gel katıl diyerek beni havaya soktular.İran’daki Dambat kampına gönderildim.” Terör örgütü PKK’daki gençlerin. Ama benim için bu. Bu etkiler veya tesirler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir.

Kon. İstanbul. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne başlayan Dağcı. s:53-58 295 Turhan Bozkurt ve Orhan Yıldırım. Oysa Saliha'nın önünde yaşanmamış nice güzel günler ve yağmur kokulu baharlar vardı. Saliha Dağcı kendi halinde içine kapanık bir öğrenciydi. Şükrü Keleş. Arkadaşlık ilişkisi. Akreple kurulan bu dostluk. Annesi de onu bugünler için doğurmamış mıydı? Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı.g. Bir mum ışığı gibi ülkesinin çocuklarını aydınlatabilmek için öğretmen olacaktı. http://arsiv. çev. s:146 162 . Bu örgüt üyelerinin ailelerinden yeterli sevgiyi ve ilgiyi alamadıkları 293 anlaşılmaktadır.. a. şeytanın darağacına kadar olan dostluğuna en iyi örnekti. ona sürekli olarak bir şeylerin propagandasını yapıyordu. Ayten.zaman.294PKK’nın silahlı birimlerine arkadaşlık ilişkisi sebebiyle giren Saliha Dağcı’nın hayat hikayesi tüm gençler için ibret alınması gereken bir örnektir. a.S. Yurt kantininin demir muhafazası içerisindeki TV’nin haber bültenlerinden seyrettiği ve duydukları ile Ayten'in anlattıkları arasında bocalıyordu.e.tr/2000/01/17/kultur/7. burada sonradan tanıştığı ve aynı yurdu paylaştığı Ayten isimli PKK sempatizanı ile hayatını nasıl zehir edeceğini bilmeden dostluk kurdu.g. s:125 294 İ. Toplum ve Gençlik. PKK’ya sağlanan katılımlarda önemli faktörlerden bir diğeri de arkadaşlık ilişkileridir.html. Daha 23 yaşındaydı ve girdiği üniversite imtihanlarında hayalindeki fakülteyi kazanmıştı. bireyleri ve özellikle gençleri en çok etkileyen ve yönlendiren hususların başında gelir. Ar-Tu Matbaası. En samimi olduğu ve yurtta aynı odayı paylaştığı Ayten. Ayten ve diğer sempatizan arkadaşlarının 293 Alkan. Alkan.görülmektedir.295 “Anadolu'nun şirin bir iline bağlı küçük bir kasabasından İstanbul'a öğretmen olmak için gelmişti Saliha Dağcı.e.. Terörde Solan Hayatlar..1977).com.

” Örgüte kandırılarak katılan bir çok militan bulunmaktadır. orada sana PKK ile ilgili eğitim 296 http://www. O halde.yalanları ile beyni yıkanan Saliha bir gün kararını verdi. bu tura katılmanı istiyoruz. Param yok dedim.2006 163 . Dağ kadrosuna verilen Saliha'ya burada örgütün sözde takım komutanı tarafından kendisine 'Hevin-Berivan' kod ismi verildi. Keşke Ayten'i tanımasaydı. kardeşi bu 'günlük' olmuştu. Lise yıllarında olduğu gibi kendisine günlük tuttu. ama çıkamıyordu. ama artık çok geçti.net/pkk_teroru_ve_gercekler. Örgütteki terörist arkadaşlarının da kendisi gibi kandırılıp dağa çıktığını. İçinde bulundukları çaresizlik anında veya zaaf noktalarından yakalandıklarında PKK’nın ağına düşmemeleri artık çok zor hale gelmektedir.D. Benden de istediler. kahraman olacak (!) ve istediği gibi özgürce yaşayabilecekti(!) İstanbul'a gelişinin 2. bize vermen gereken paranın karşılığında 8 günlük bir İran turumuz var.. ideallerini ve okulunu geride bırakıp bir kurye aracılığı ile Saliha kanlı örgütün saflarına katıldı.04. Keşke üniversiteyi kazanmasaydı. yılında hayallerini. Ama içini açacağı.296 “Bükreş’te. dostu. örgüte karışacak.htm erişim tarihi: 18.. Ve en yakın sırdaşı. kardeşçe yaşadığı halkına düşman edildiğini görmüştü. Yaşarken ölmeye mahkum edilmişti artık.pkkgercegi. PKK için para topluyorlardı. sevdiklerini. ifadelerinde başından geçenleri kısaca şu şekilde aktarmaktadır. Dağa çıkacak. O ise henüz hayatının baharındaydı. Kandırılarak örgüte giren 1974 doğumlu N. Nasıl da inanmıştı çok sevdiği arkadaşı Ayten'in süslü yalanlarına. Düştüğü sonsuz ve karanlık kuyudan çıkmak istiyordu Saliha. dertleşeceği ve sırrını dökeceği bir dostu çevresinde yoktu.. Büyük ve boş bir yalanın kucağına düştüğünü o an anlamıştı Saliha. Bahar yağmuru gibi düşüyordu yüreği günlüğüne ve kandırılmışlığın soğuğunda üşüyordu usulca. Çünkü örgüte katıldıktan sonra kurtuluş ancak ölümdü..

benim de bir Kürt olarak kendisine yardım etmemi ve PKK saflarına katılarak faaliyette bulunmamı istedi. İran’dan beni geri gönderecekler zannediyorum. aktaran: Alkan. Bu sosyal sorunla ancak içtimai reçeteler hazırlanarak tedaviye gidilebilir. Ama dönemedim. s:156 164 . a. 8 günün sonunda tekrar uçakla geri geleceksin. bu yöntemle sayısız militan kanmıştır. arif isimli şahısla tanıştım. Uçakla İran’a hareket ettim.” Örgüte kandırılarak girenlerin yanında bilinçli olarak katılanlar ve sonradan pişman olanlarda bulunmaktadır. Aradan bir hafta kadar sonra arif isimli şahıs tek başına benim oturmakta olduğum eve geldi. Bölücü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivi. Özellikle bu hususu etnik kökene vurgu yaparak değerlendiren PKK. Terör sadece ideolojilerin veya sloganların çerçevesinde kalmayan sosyal bir yara ve problemdir.. bize de borcun kalmayacak dediler. Bir örgüt mensubunun verdiği ifade bu açıdan kayda değer niteliktedir:297 “1992 yılı sonlarında. Benim daha önce PKK’ya olan sempatimden dolayı Arif isimli bir şahsın teklifini düşünmeden ve hiçbir baskıya maruz kalmadan kabul ettim. 4-b Dağ Kadrosunda Yaşamın ve Yaşananların Değerlendirilmesi PKK dağ kadrosunun sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirilebilmesi için öncelikle dağ kadrosunda bulunan militanların örgüte girmesinde 297 TEMUH Daire Başkanlığı.g.verilecek. evlenmeden yaklaşık üç ay kadar önce. Bana kendisinin PKK’lı olduğunu. Diyarbakır bağlar mahallesinde katılmış olduğum bir düğün sırasında. PKK adına faaliyet yürüttüğünü.e.” Yukarıda aktarılan ve kısmen incelenen hayat hikayeleri veya katılım sebepleri bir örgütün eleman sayısının artmasının ne derece kolay olabileceğini göstermektedir.

Dağ kadrosuna katılan örgüt üyesi. PKK içinde yar alan militanlar özellikle bu hususla ilgili olarak kendilerini “Kürdistan’ın yılmaz bekçileri” olarak nitelendirirler. örgüt içerisindeki statüsünü ve konumunu değerlendirmeye tabi tutar. Örgüt üyelerinden bazıları yaptıkları değerlendirme ve örgüt propagandasının etkileri sonucu kendilerini kurtarıcı olarak görmeye başlar. Örgüt üyeleri içerisinde bazıları bu işi ekmek kapısı olarak değerlendirebiliyor. kurak ve artı kırk beş derece sıcaklığında bir çölde serap görmesinin sebebi. dağa çıktıktan veya çıkarıldıktan sonra bambaşka bir dünyaya geldiklerini fark ediyorlar. Örgüte isteyerek veya istemeyerek katılan bireyler. Dağ kadrosunda bulunan militanlara bu umut ışığını veren faktör nedir? Bu faktör örgüte katılan militanın kesin inanmışlığının ortaya çıkardığı unsurlardır. Bir insanın susuz.hangi sosyal faktörlerin etkili olduğunu belirlemek gerekir. Bazıları ise örgüt içerisinde yükselme arzusuyla. İçlerinde ironik bir sıkıntı ve trajedi yaşayan bu insanlar tek kapılı labirent olarak ifade ettiğimiz girift yaşama girdiklerinde kendi benliklerindeki umut ışığını kaybetmeye başlıyorlar. içindeki makam sevgisini tatmin etmeye çalışıyor. Yukarıda bu hususla ilgili verdiğimiz birçok örnek soruna öncelikli yaklaşımımızı oluşturmaktadır. Ancak PKK terörizmi bu farklılıkları tektipleştirmenin yol ve yöntemlerini kullanmakta ve örgüt elemanlarının psikolojik olarak pasifize etmektedir. Aynı şekilde kendisini bile bile örgüt bataklığına sokan 165 . Farklılıkları bir arada bulunduran PKK dağ kadrosunda herkesin dağda olmasının veya bulunmasının kendilerince sebepleri var. o kişinin suya. serin havaya veya ferah bir ortama olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

(çev: Yurdanur Salman. (çev:Kamuran Şipal) İstanbul-1998.299 Bilinç düzeyi veya havsalası gerileyen birey kitle veya örgüt 298 Eric Hoffer. Birey kitle veya örgüt içerisine girmeye başladığında mevcut olan zekâ ve bilinç düzeyi katıldığı kitlelerin niceliği nispetinde erozyona uğrar.. s:34-62 166 . İm yay.. s:1-2. 1996. Cem yayınevi.. s:34-39 299 Sigmund Freud. Payel Yayınevi. Kesin inançlılar.bireyler burada en çok ihtiyaç duyulan unsuru tahayyül etmeye başlarlar. Hayat Yay. İst-1997. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı. s:12-34-39. Nalan İçten) İstanbul-1979. Kitleler Psikolojisi. Kitle Psikolojisi. Aynı zamanda grupla hareket etme ihtiyacı298 zayıflıklarının da dışa vurumudur. ayrıca bkz: Gustave Le Bon. Erich Fromm. Aşmaya çalıştıkları farazi sorun veya engelleri örgütle geçme ihtiyacı duyarlar.

bütün kitle hareketleri hayatın belirli bölümlerinde güçlü bir faaliyet akışı yaratmaya muktedirler ve körü körüne inanç ve sadakat isterler. s. sorun. ya kendisi ya da başkası hakkında açık bir şekil alabilir. öldürülme isteği her zaman ölmek istemek anlamına gelmez.23 167 . parlak umutları.2007 Menninger'e göre.03. nefreti ve hoşgörüsüzlüğü körükler.” Örgüte körü körüne bağlanan militan zamanla öğrenilmiş çaresizlik hastalığına302 kapılmaya başlar. taraftarlarında ölümü göze almak ve birlikte yürüyüşe geçme duygusu yaratır: Ortaya koydukları program ve telkin ettikleri öğreti ne olursa olsun. Fakat asıl sorun ölme isteği. yani bütün bilinçaltı ile insanın ölümü istemesidir. intiharda önce adam öldürme istekleri belirir. Paradoks gibi görünen bu hallerde. Hoffer. 3. Bu arzu üç elemandan meydana gelmektedir: 1Öldürme isteği. yani intihardan vazgeçme atılımı intihara girişimde bulunmuş olanın bu fikirden vazgeçmiş .com/v3/index erişim:10. İntihar eylemleri incelendiğinde intihar eden kişinin içinde bulunduğu durumu Menninger ifade ederken kişinin içinde bulunduğu şiddet ve kendine ve başkalarına zarar verme duygusunu vurgulamaktadır. Menninger’e göre kısaca. nasıl bütün gayretleriyle hekime yalvarıp ölümden kurtulma çarelerini aradıklarını açıklar. olmasından değil de daha esaslı bir olayın kendisine cereyan etmesindendir.Ölme isteği.300 Kitle psikolojisini Eric Hoffer şu şekilde aktarmaktadır. 301.panik-atak. İşte bu bakımdan Menninger bazı kimselerin intihara girişimde bulunduktan sonra. İntihar eden kişi bu istekleri açıktan açığa kendine karşı çevirip kendini öldürmeye kalkar. gayreti.g.Öldürülme isteği.301 “Bütün kitle hareketleri. bütün kitle hareketle i aşırılığı.içerisinde ölümü bile göze almaya başlar. 2.e. Dikkati çeken nokta şudur ki. insanda çok karmaşık bir ölüm arzusu vardır. a. Zira ancak o zaman intihar tam başarıyla sonuçlanır ve intihar etmek isteyen kişi ölür. iş başarısızlığa uğrayınca. 300 İntihar eylemlerinin nedenleri hakkında bkz: http://www. Bu.

Özellikle dağ kadrosunda militanın grubun zorlamasıyla ya da gruba uymama davranışını göstermesiyle cezalandırma yöntemlerine gidilmekte ve böylece birey-örgüt ilişkisindeki belirginliği arttırmaktadır. Bu düşünce de örgüt üyesi kendini.e. Dağ kadrosunda yaşanan olayların ve propagandanın militanı uyma davranışına itme gücünün fazla olmasına yol açtığı anlaşılmaktadır.305 Dağ kadrosuna yeni giren örgüt üyesinin zihninde 302Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi inçin bkz: http://www. 3721.00 303 EGM. a. Özel hayat.02.67 305 Aydın. şahsiyet ve kendine münhasır olma gibi temel insani hususlara yer verilmemektedir..303Dağ kadrosunun örgüt üyeleri üzerindeki etkisini veya yapmış olduğu psikolojik harekâtı değerlendirdiğinizde.g.e. Yavuz Toker / Sabri Dilmaç 304 A. yapılan propagandaya muhalif ve aksi fikir ileri sürülmesi engellenir.2007/17. s. 168 . İDB yay. örgüt üyesinin hayatının her noktasının bundan etkilendiğini görmekteyiz.psikolojisayfam. nefsini ve tüm hayatını sıfırlamalıdır.html erişim: 19. Dağ kadrosundaki tutunumun kırılmaması için muhalif örgüt üyelerinin farklı fikir ve görüşlerinin diğer üyelere sirayet etmemesine önem verilir.g.com/kavramlar/ogrenilmiscaresizlik. Dağ kadrosunun önemli özelliklerinden birisi de teröristleri kadroya uyma davranışına çekmesidir.Dağ kadrosunu sosyal yapısı bu açıdan bireylerin kronikleşen sorunlarının oluşmasına yol açar.304 Dağ yapılanmasında yapılan insan mühendisliğinin temelinde tek tip örgüt üyesi oluşturma düşüncesi yatar. Psikolojik Harekat ve Hiz. “önderlik makamının” çizdiği yolda yürüme mecburiyeti ve onun hakaretlerini latife veya iltifat olarak görmek gibi çarpık düşünceler bulunur.

Dağdaki teröristin hedefi bilinçaltına yerleşen “Türk Sömürgeciliği” olarak öğretilen ve nefret hislerinin oluşmasına vesile olan telkinlerle gösterilen veya dikte edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. doğrulttuğu silahın hangi şahsa yöneldiğiyle ilgilenmez.g.178-180 307 Eric Hoffer. polis. Kürdistan Devriminin Yolu. a.306 PKK dağ kadrosuna sağlanan katılımları incelerken birçok örgüt üyesinin.307 Dağ kadrosunda militanlar üzerinde hâkim olan korku kültürü ve örgütün karşısında duramamanın temel sebebi. PKK’nın totaliter örgüt yapısı ve mevcut katı diktatör yönetim anlayışıdır. öğretmen veya sivil ve masum insanlara silah doğrulturken. Örgüt üyesinin gösterdiği uyma davranışı.24 169 . (Almanya: Serxwebun yayınları. Birey örgüte ve oradan da dağa çıktıktan sonra bu hayal kırıklıkları. o kişiyi örgüt bataklığına çeker ve bu bataklıkta yok olmasına yol açar. denizin ortasında dibi delinmiş ve hızla su alan bir gemi misali. yapılan psikolojik harekâtla o kişinin müstakim çizgisi haline getirilmeye çalışılır. dağ yapılanmasının ve militanın bilinç kodlarının benzerlik göstermesinden 306 Abdullah Öcalan. Bu kişiler istenilen yönde eğitilir ve o yönde tutsak bir esir haline getirilir. s. onu ilgilendiren “öteki” olarak gördüğü düşman ve işbirlikçilerdir.oluşturulan PKK çizgisi. s..Korku kültürünün bir sonucu olarak militan uyma davranışı sergilemeye başlar. küskünlüklerini görmüştük. Dağda silahlı çatışmalara giren örgüt üyeleri. asker. örgüte katılımından önceki yaşamlarında hayal kırıklıklarını. 1984).e. Bu zaaflarından faydalanıp etkili bir saptırma ile kolayca eğilim gösterebilirler.

benzer davranış gösteren durum olarak kabul edilebilir. (Yrd. s.kaynaklanır ve bu durum uyma davranışını pekiştirir.308Dağ yapılanmasında var olan korku kültürünün oluşumundaki önemli sebeplerden birisi de yasaklar ve buna bağlı cezalardır.http:// www. Necati Alkan. grupla birlikte.Ancak örgüt içerisindeki yasaklama politikası zımni olarak örgüt üyelerini psikolojik açıdan yasak olana eğilime iter. Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi). Ank. Örgüt bu çelişki ve tezatları. örgüt üyelerini mevcut ve oluştururken düzende asimile ederek aşmaya çalışmaktadır. Yasaklamanın psikodinamiği. Belli bir üst tabaka yani komutan-yönetici tabaka 308 Silah Mehmet. 170 . 2000. Ancak bu komünal sistemde aristokrasi de kısmen geçerlidir. tek düze bir yaşam vardır.185 309 Yasaklama kesin bir çözüm yolu değildir. üyeler arsında tek düze bir yaşamı zorunlu kılar. Bu çelişki de örgütün sosyal yapıya olan mesafesini gösterir..309 Dağ kadrosunun militan ahlakı.stradigma. Gazi Kitabevi. grup baskısıyla oluşan davranış tekdüzeliğinden farklı. Buna örnek olarak dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri gösterilebilir. Doç. Kendi öz değerlerinden uzaklaşmaya başlayan bire zamanla örgütün empoze ettiği kemikleşmiş sloganları tekrar etmeye başlar.Bkz. Bu düzende yukarıda belirttiğimiz gibi.com Ayrıca PKK’ da kadın-erkek ilişkileri hakkında Öcalan’ın mektupları değerlendirilebilir niteliktedir. Bu yaşam komünal bir hüviyet arz eder. örgüt içerisinde farklı bir altyapıyla tezat oluşturabilmekte ve birey yabancılaşmaya başlamaktadır. Dr). PKK’nın genetik kodlarına baktığımızda dini ve manevi değerlere örf ve ananevi hususlara uzak olduğunu bilmekteyiz. Örgüt üyesi ait olduğu toplumsal katmanın kendisinde oluşturduğu ahlaki alt yapısı. Uyma.

. a.185 311 Turgut Göksu. girdiği grupla resmi olmasa da bir sözleşme yapmış ve örgüt kurallarınca ant içmiştir. s. Aponun Ayetleri..g. Uyumsuzluk veya uymama davranışı örgüt üyesinin öznelliğinden kaynaklanır. “uyum sorunu” yaşayan militanı infaza varan cezalarla gruptan izole eder. grup içinde diğerlerinden etkilenerek değişmekte. Örgüt üyesi yalnızken sergilediği davranışlar ile grupla birlikteki davranışı paralellik arz ediyor ve benzerlik gösteriyorsa bireyin ahlakı militanlaşmıştır diyebiliriz.g. a. s. Selim Çürükkaya. tavır. Birey yalnızken kendisine özgü bir biçimde davranırken. Ankara- 2000. sisteme olan uyma davranışında düşme yaşanmaktadır.314Örgüt 310 Silah. zorlama ve cezaya rağmen karşı çıkanlar olunca. 14 Temmuz Yay.mevcuttur.311 Ancak örgüt içerisinde mevcut statükoya her türlü baskı. Yani uyma davranışı pekişmeye başlamıştır.312 Bu durumda örgüt.. s.e. Örgüt bu tip kişilere ve bunların hal. örgüt dağ kadrosunda.e.e..g. farklı bir biçimde davranmak durumunda kalabilmektedir. “Toplumsal Psikoloji”. 314 Göksu.142 312 A.143 313 Bkz. Söz birliği yapılan gruplarda uyma davranışı artmaktadır. Sistemin devam edebilmesi için tekdüzeliğin devamı gerekir. 144 171 . Özen Yay.310 Ayrıca dağ yapılanmasına giren örgüt üyesi.313 Dağ yapılanması içerisindeki terör örgütü üyelerinden bazıları içinde bulunduğu şartların değerlendirmesini ve maddi veya manevi olarak kar-zarar hesabı yapıp uymama davranışı gösterebilir. davranış ve sözlerini bulaşıcı bir hastalık gibi görmekte ve diğer militanlara sirayet etmeden karantinaya alma benzer bir işlemle izolâsyona başlamaktadır.

gazete ve dergileri okuması yolunda zorunluluğa tabi tutulur. Barış Yay.Şaban Taşçı. açlık. s. konular olur. s: 144 317 Çılgınlıktan Sağduyuya. A. Marksist sosyoloji.237 316 Göksu. Aslan. bireyler üzerindeki nüfuzunu arttırabilmek ve tekel olabilmek için. hayatın devamına yönelik tehdidin var olup olmaması gibi hususlar bulunmaktadır. Militanın örgüte uyumsuzluğunda. a. S. Bunlar genellikle Marksist ekonomi-politik.üyesinin örgüte zıt düşmesinde veya uyumsuzluğunda hem duygusal hem de akli yönü vardır.. diğeri de isyan bayraklarını çıkarıp kaçabilmek ya da cezaya katlanmak… Örgüt. komün faaliyeti içinde olan ideolojik eğitim grubunuzdaki eğitim konunuza gerekli olan kitaplar listesinden seçersiniz....g.e. Bu konularda nasıl bir program izleneceğini ideolojik eğitimle ilgili üst 315 Usal. Ayrıca tehdit arttıkça uyumsuzluk da artabilmekte veya tam tersine içe kapanıklık oluşabilmektedir.315 temel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması. Ayrıca. Birincisi silik bir gerilla olarak arka planda kalmak. İzmir-1995. Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji). sadece örgüte ait kitap.317 “Okunacak kitabı.a. Özellikle sol örgütlerde olduğu gibi PKK içinde geçerli olan neşriyatın tekeliyeti zorunluluğunu Taşçı’nın ifadeleriyle ele alıp konuya derinlik katabiliriz. Z.e.g. Marksist felsefe. Marksist tarih vb.61-62 172 .. susuzluk gibi temel ihtiyaçların yanında sosyal ve kültürel duyguları da insanın doğal yapısından görüleceği için bu hususlara ters bir unsuru gören bir militan içte uyumsuzluğa başlamaktadır.316 Uyumsuzluk yaşayan militanların iki seçeneği bulunmaktadır.

pusu eylem vd. . özellikle önceki bölümde belirttiğimiz örgüt eğitim faaliyetlerindeki sistem dahilinde örgüt üyesine boş zaman bırakılmamaktadır. Örgütün dağ kadrosunda. İst-1994 173 . Dağ kadrosunda sistemli bir şekilde nefret duyguları aşılanır. öğretmenlik mesleklerine kutsiyet atfederek onları yüceltiyorsak. Nasıl ki askerlik. okuyacağınız kitapların bazılarını grup sorumlunuz size dikte ettirdiği konunuzla ilgili kitap listesindekilerden olması gerektiğini bilirsiniz.318 Nefretin harekete geçirilmesi 318 İsmail Beşikçi. Harekete geçirilmiş nefret duygusu dağ yapılanmasında kaide hale geçmeye başlar.” Sol örgütlerde olduğu gibi PKK için de geçerli olan tekelci eğitim anlayışı. Bu nefret duyguları dağ kadrosunda harekete geçirilir.yönetim organı tespit etmiştir. Siz bu gruptaki herhangi bir bireyseniz. polislik. örgüt üyeleri de yaptıkları işi kendi fikri yapılarınca veya ideolojileri çerçevesinde kutsileştirmektedir. örgüt mensuplarının kesin inanmışlığını arttıran temel faktörlerden bir diğeridir.. Bu eğitim programında ihtiyaç duyulacak kitapların listesini de ayrı organ çıkarmıştır. militanların çatışma. korkutma ve propaganda faaliyetlerine maruz bırakılırlar. PKK Üzerine Düşünceler. faaliyetlerinden arta kalan zamanda örgüt propagandası yapılmakta. tutunum sağlamaları ve örgüt içerisinde yola devam etmeleri için. Özgürlüğün Bedeli. Dağ yapılanmasında örgüt üyeleri çetin dağ şartlarında. Örgüt üyesine günün büyük bölümünde örgütle ilgili işler verilmekte ve örgüt üyesi bu işi meslek veya kutsal bir iş gibi görmektedir. baskı.

Temmuz 1994 Çözümlemeleri.) Çok tehlikeli çok rezil –kendi sülalem dahilbuluyorum. Şam- 1994. Beşikçi ifadelerinde sömürge kavramını örgüt üyesinin “ilk kurşunla birlikte kendi ezik kişiliğini kimliksizliğini.konusunda319 PKK’nın kuruluşundan günümüze kadar kullandığı sloganların başında “sömürge psikolojisi” oluşturan sloganlar bulunmaktadır.n. Bu hususun esas amacı dağ kadrosu başta olmak üzere örgüt üyelerinin yabancılaşmalarını sağlayıp.53 320 Beşikçi.321 “Sülaleleriniz sizi zaten beş paralık etmiş bunu çözümlemelerde dile getirdim.. s. Bu yaşamdan nefret ettiğimi dile getirdim.g. Bunun yanında sıradan vatandaşa.(Sömürgeciliğin oluşturduğu yaşamdan b. Öcalan nefret hissini başta kendi şahsı ve çevresine oradan da tüm örgüte yaymıştır.. s. Öcalan’ın şu sözleri bunu açıkça göstermektedir. a.e.77 174 .g. kadınlara çocuklara hatta hayvanlara dahi beslenebilen bir nefret oluşumu bulunmaktadır..320 Nefret hislerinin oluşumu dağ kadrosunda yalnızca asker polis veya militer güçlere karşı değildir. tutunumu örgütün eline vermek ve boynuna bağlanan iple istediği 319 Özcan. sizi çöpçü bile yapmıyor” Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere Öcalan teröristlere nefret hislerini oluştururken kendi ailelerini dahi bu çerçeveye dâhil etmekte ve onları da ötekileştirebilmektedir.e. korkuyu ve paniği öldüren bu insanın bundan sonraki kurşunları artık emperyalistler içindir” demesinde temel ideolojik faktör olduğunu ifade eder. a. unutmayın düşman size hamallık bile vermiyor. s.59 321 Abdullah Öcalan.

stradigma. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da kalıplaşmış “dağ alt kültürü” bulunmaktadır. Ancak örgüt içinde özgürlük çizgisi Öcalan’ın şahsına münhasır bir paradigma olması nedeniyle ve Öcalan’ın psikolojik açıdan kronikleşmiş bir sorunsal olması sebebiyle örgüt üyeleri duracakları müstakim bir çizgi bulamamakta sonuçta ya mankurtlaşmış bir köle ya da tasfiyeciliğin kurbanı haline gelmek durumunda kalmışlardır.323 322 Mehmet Ali Tuğyan.: “Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine”. Ancak örgüt içerisindeki tasfiyeler zaman zaman örgüte verilen kayıptan daha çok kayıp vermekte ve örgütün kendi kendini tasfiye etmesine yol açmaktaydı.05. Bu dış baskıların örgüt üyesinden istediği en başta mutlak itaat ve sadakattir. Bu durum örgüt açısından sokratik bir ironi olarak ifade edilebilir. update: 19. olarak isimlendirilir.com.322 Örgüt teröristin eline silahı verip eylem yapmasını isterken. Bu misyon örgüt içerisinde ve halk arasında “Devrimci. Bu alt kültür ve örgütün yapısallaştırdığı misyon dağ kadrosu üyesi için dış baskılardır. Şam. Tasfiyecilik üzerine bkz. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik. Dağ kadrosundaki teröristlerin yaptığı eylemler ve buna katılımlarının sosyolojik boyutunda yapılacak bir değerlendirme sonucunda teröristin ve örgüt sistemi arasındaki etkileşimi bir unsur olarak gösterebiliriz. http:// www.yere çekilebilen veya ateşe atılmaya hazır teröristler yetiştirmektir. 175 .2004 323 Öcalan yapılan tasfiyeleri Ulusal Kurtuluş söylemine bürümekte ve bunların birer makul sebebi olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır. evvelinde ona bir misyon yüklemektedir. Bu misyonun beraberinde getirdiği sorumluluklar bulunmaktadır. 1991. gerilla veya Eşkıya” vs. Diğeri de mutlaka eylem ve terördür… Örgütte sürekli vurgulanan önderlik çizgisi itaat ve sadakatin pusulasıdır.

uygulayanların kendi iç çelişkilerinde de egemen bir araç haline gelir” Devrim çocuklarını yer/ Tasfiyecilerin tasfiyesi” Örgütün dağ kadrosu militanından istediği diğer husus olan mutlaka eylem ve terör hareketleridir.1415 176 .324 “…Bir başka husus “şiddetin iki tarafı keskin kılıç karakteridir. s. Örneğin Botan sorumluluğu yapmış ve çocuk kadın demeden öldürdüğü sivillerin sayısıyla Öcalan’ın takdirini kazanmış Kör Cemal ilerleyen süreçte hain ve provokatör ilan edilmiştir.54 325 Özcan. Örgütün dinamizmi için bu şart görülebilir.e. baskın.s. sabotaj yapmak yapan terörist grup için dağ kadrosunda prestij anlamına gelmektedir. pusu. s. Botan Eyaleti’nde terör hadiselerinin yoğunluğu. Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz.53 324 Ayrıntılı bilgi için bkz: Naci Bostancı. Botan Eyaletine belli bir değer ve prestij katmakta bu durum bölgeler arası şiddet ve terör rekabetini de oluşturmaktadır.. Türkiye Günlüğü.53. Öteki’ne yönelik şiddet yöntemi. Ancak örgütün karakteristik özelliği alternatifleri hızla bulabilmesi ve işinin bittiği üyeyi tasfiye etmesidir. Ne kadar eylem o kadar taltif ve takdir anlamına gelmektedir. Bu noktada örgüt içi tasfiyedeki şiddeti Bostancı’nın açıklamasıyla ifade etmek yeterlidir. Şam 1991. Şubat 1999.g. Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi.Örgüt.325 ayrıca Özcan. sadakatle alakasız hususları bu isim başlığı altında cezalandırma sebebi olarak göstermektedir. Örgüt içindeki tasfiye ve yapılan muameleleri ilerleyen bölümde ayrıntılı örnekleri ile inceleyeceğiz. a. Eylem üretmek. militandan mutlak sadakat istemekte ancak. s.

s: 128 177 . ideallerine veya bilinçaltına yerleşen görüşlere bakmak zorundayız.. Kendisini sıradan bir lider olarak görmekten ziyade ulu bir önder olarak görmektedir. bu topluluğun fikirlerine. Öcalan’ın örgütte kendini tanrılaştırması. aynı şekilde dağ kadrosunu da Öcalan’ın çarpık ideolojisi olmadan açıklayamayız. Belki de bu sebepten ötürü dağ kadrosunda yemeklerden önce “Canımızla. Nasıl ki bir Budist cemaatin sosyolojik açıklaması Budanın öğretileri olmadan açıklanamaz ise. Dağ kadrosunun veya gerillanın PKK için ne derece önemli bir yapılanma olduğunu daha önceki bölümlerde açıkladık. Ortadoğu’nun tipik diktatör özelliklerini 326 A. nelerin gerçekleştiğini yaşayan insanların ifadelerinden aktarabiliriz. 4b-1 Apoizm ve Dağ Kadrosu Dağ kadrosunun sosyolojisine bakabilmemiz için. Kanımızla Seninleyiz Eyy Başkan” sözünü 326 söylenmekteydi. PKK için bu derece ehemmiyetli bir yapılanmanın Öcalan’ın “sistem ve örgüt mühendisliğinin” dışında kalmasına imkân yoktur.e. Dağ kadrosunda yaşamın tabii bir parçası da Öcalan ve öğretileridir. yaşanan olaylar ve dağda yaşam biçimi veya zorluğuyla birlikte ele alarak konuyu derinlemesine inceleyebilir ve Dağda nelerin yaşandığını. Bu aktarmaların yanında yapacağımız sosyo-psikolojik tahlillerle değerlendirmelerini genişleteceğiz.g.Örgüt hakkında yaptığımız genel tahlilleri.

Öcalan’ın felsefesinde veya Apoizm mantığında bireysel hedonizm ve narsizm temel iki unsurdur. otoriter ve acımasız diktatörler. PKK için aynı durum söz konusudur. Sen ne yapıyorsun orada be serseri? Şimdi bazılarının moralini bozmak istemiyorum tabi. devrilmeyi düşünmek Öcalan’ın zayıf karnıdır. Apoizmi en doğru ve objektif olarak yine Öcalan’ın kendi ifadelerinden çıkarabiliriz. Ancak bu durum örgüt üyelerini daha da silik hale getirmektedir.327 “İçimizde böyle bir sürü köylü kurnazlıkları türemiş. Şam-1992 178 . Öcalan’ın çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalardan alıntılar yaparak bu çarpık diktatör felsefesini daha net anlayabiliriz. Sert. Oligarşinin tunç yapılanması veya gerçeği PKK için Apo’nun şahsiyetinde tekelleşmiştir.” 327 “Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri” İsimli Broşür. para yollayın. Bu bölgenin toplum yapısı Öcalan profiline uygun liderlere iltifat göstermektedir. Öcalan’ın anlayışında “benden sonra tufan” düşüncesi hâkimdir. Ben merkeziyetçilik bu mantalitenin alt yapısını oluşturur. Zira dağ kadrosundaki yaşam şartları tutunumun kesilmesi için yeterli bir sebeptir. Son günlerde duyuyorum. Dağ kadrosunu bir arada tutabilmek için totaliter bir rejim gereklidir. Diktatör yapısı gereği. Bu durum örgüt üyelerinin ve özellikle dağ kadrosunun Öcalan’a kıyam etmelerine yol açar.andırmaktadır. Öcalan örgüt içerisinde özellikle dağ kadrosundaki militanlara karşı aşağılayıcı ifadelerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini yaptığı konuşma ve çözümlemelerinden çıkarabiliyoruz. bu coğrafyada sık sık başa gelmişlerdir. silah yollayın diyenler var.

20 yıldır organize olmamış. 4.e. Bu sözlerin perde arkasında Öcalan’ın savunduğu dava olan Kürt halkının özgürlüğü söylemlerinin sadece mugalâtadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır.. Şam-1991 179 .” “Bence can çekişenlere bir tekme de biz vurmalıyız. topalını.“Ben elin körünü. kongresine sunulan Politik Rapor. rejisör…yılmaz güney bile karşımda çocuk gibi kalıyor. s:59 330 “Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri” isimli PKK yayını. giymedim giydirdim. Ben mecbur muyum sizi sırtımda taşımaya?”328 “Kızlar karşıma çıkıyor.”329 Yukarıdaki sözler ölümü göze almış teröristler veya dağ kadrosu üyeleri için hakaret niteliğindedir. a. içmedim içirdim. Oldum bir baş aktör. ben merkezli otoritenin altyapısını oluşturmuştur. Öcalan örgüte yıllarını vermiş dağ kadrosunu oluşturmuş bir çok yönetici veya komutanı çeşitli suçlamalarla tasfiye etmiş.Ahmet Cem. ama siz sırtüstü yattınız. eklem bağlamamış bir devrimcilik! Pat devrilir. Yeşilçam’ı da geçiyorum yani. hastasını da PKK’nın sırtında veya kendi sırtımda taşımam. Bütün değerleri çar-çur ettiniz. Böyle devrimcilik mi olur? Devrim uğruna ben mi kalkıp gidiyim? Ben mi icat ettim devrim sözcüğünü?.” “Türkiye devrimciliğinden bahsettik.. “Üçgendeki Tezgah” Ocak yay.g.. en değme artistin ulaşamayacağı kadar ulaşıyorum.330 328 Bkz: PKK. çevresinde kapasiteli kimseyi bırakmamış. Bazen bakıyorum.” “Yemedim yedirdim. Bu durumu şu ifadelerinden daha net anlamaktayız. 329 ERSEVER. Ankara-1993.

Mehmet Şener’in politikasına alet olmuş birinci.” Aktaran.10. Benim mevziim bu kadar. Bir İngiliz gazeteciyle mülakat yaparken.pkkgerçeği. Yani satılmışsınız.. ayıp değil. Terörist Osman Öcalan.12. * Örgütün maddi sıkıntı çektiğini. bir numaralı kişidir.1992 tarihli Lazkiye konuşmalarından. ben buraya sokulmuşum. çıkamıyorum. 331 “Bir İngiliz gazeteci bana sordu: Kendini tarif eder misin? Senin kapasiten beni anlamaya yetmez dedim.2006 332 Terör örgütü PKK'nın Hakurk'da bulunan sözde merkezinde 20 Mayıs 2001 günü bir konuşma yapan sözde başkanlık konseyi üyelerinden Osman Öcalan. www. Verilecek en iyi cevaptır aslında.” Öcalan’ın narsist kişiliğini daha önce belirtmiştik. Ben ne yapayım? Aklım kabiliyetim buna elveriyor. Siyasal. Abdullah Öcalan hakkında suçlamalarda bulunmuştur. Bazıları bana Bekaa’nın bilmem neyi diyorlar. konuşmasında.“Mustafa Karasu’nun niyeti ne olursa olsun.” “Her gün bin ilişki kurar.” “Bazıları benimle dalga geçmek isterler.” Öcalan’ın örgüt içerisindeki sarsılmaz ve tartışılmaz yeri yakalandıktan sonra tartışılır olmuş ona çeşitli eleştiriler getirilmiş ve bu eleştiriler örgütteki hizipleşmelerde bir araç haline gelmiştir. duygusal. bin ilişki yıkarım. Erişim tarihi: 02. örgütsel. ağabeyine haber göndererek Suriye'de bulunan servetinden bir kısmını örgüt için harcanmasına izin vermesini istediğini. Doğrudur.com. ideolojik de. Doğru. Öcalan’ı ilk eleştirenlerden biriside öz kardeşi Osman Öcalan’dır. gazetecinin sorduğu soruya verdiği yanıt bunu gösterir niteliktedir. 180 .332 Osman Öcalan’ın abisi 331 “24.

şimdi de devletten vazgeçtik diyor. halk için önemli olan dine ters düşmemize neden oldu. Sözlerine şu şekilde devam ediyor. halk da “Devlet kurmayacaksanız hala neden silahlısınız" diye sorduğunda cevap veremiyoruz. bunun ise. bunu da bu kıza sahip olduğum kadar kolay gerçekleştireceğim" demişti. Gündeme girmek için demokratik eylemler istiyor. Yeni strateji izlememiz gerekiyor" dediğimde bana sinirlendi ve yanında bulunan kızı kendisine çekerek. silahlı mücadeleyi kazanıp devlet de kuracağız. Şimdi kimin daha akıllı olduğu anlaşılıyor” 181 . ancak.çocuğu. devlet kuracağız dedi. "Apo. Nasıl olacak? Kendi de gördü. parti ile halk arasındaki kopukluğu gider. ayrı düşüncede olan ve birbirleriyle çok uzaklarda bulunan başkanlık konseyi üyelerinin partiyi yönlendiremediğini. örgüte tek bir lider hakimiyetinin gerekli olduğunu. Kendisi zamanında kopuk değil miydi? Bize yıllarca emir vererek bizden olmayan çoluk . Çürükkaya ayrıca dağ kadrosunda ancak. TC'nin elinde bulunan ağabeyinin olamayacağını dile getirmektedir. Ben ise buradayım. Ağabeyim belki hatırlayacaktır. İdama mahkûm edildiğinde kim sokağa çıktı? Şimdi nasıl olacak da halkı sokağa çıkaracağız. diye haber gönderiyor. bu şekilde PKK'nın yönetilmesinin mümkün olmadığının anlaşıldığını. 1994 yılında o zaman yaşadığı Şam Cebel Sokakta beraberdik. Örgütün Dağ Kadrosuna yıllarını vermiş ve sonra örgütten kaçan Selim Çürükkaya’nın ifadeleriyle Öcalan’ın örgüt içerisindeki yeri ve sarsılmaz konumu başta dağ kadrosu olmak üzere örgüt üyelerinin psikolojilerinde saplantıların oluşmasına yol açmıştır. köylünün evini başına yıktırdı. ağabeyi üzerine bankada bulunan paranın gerçekte partinin parası olduğunu. ağabeyinin bu şekilde davranarak partiyi düşünmediğini ortaya koyduğunu. "Senin o kadar aklın olsaydı benim yerimde olurdun" cevabını verdi. Halk nasıl bizim yanımızda olur?Çekilin ama silah bırakmayın diyor. onun buna kesin olarak itiraz ettiğini. Ben kendisine "Böyle giderse silahlı mücadeleyi kaybedeceğiz. ağabeyinin yakalandıktan sonra çok değiştiğini ve kendisini ziyaret eden akrabalarına göre duygusallaştığını ve çocuklaştığını * "Başkanlık konseyi" uygulamasının ağabeyinin fikri olduğunu. Ben de emrindeki kıza sahip olmakla devlet kurmak arasındaki ilgiyi anlamadım dediğimde. O şimdi düşmanın elinde.hakkındaki yorumları apoizmin örgütteki boyutunu göstermektedir. kadınları öldürttü. ancak.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'da yaptığı bir değerlendirmeden alınmıştır. özellikle komutan yetiştirilen Mahsun Korkmaz Akademisi’ndeki eğitimlerin genel mahiyeti hakkında ipuçları vermektedir. Bahoz Erdal’ın Öcalan’a yaptıkları atıflarla eğitimi sürdürmektedir. Öcalan örgüt içerisindeyken bu şekilde devam eden eğitimler.Öcalan’ın nasıl kutsallaştırıldığını da aktarmaktadır.com. a. Duran Kalkan veya Dr. Ben bu tekrarlama özgürlüğünü gelişsinler. nitekim konuşuyorlar da.24-25 182 . Akademideki derslerde bazı kullarım söz hakkı alıp konuşabilir. Osman Öcalan. s. benim kendilerine anlattıklarımı tekrar bana anlatıyorlar. Öcalan yakalandıktan sonra HPG yapılanması içinde çok farklı olmayan üslupla devam etmektedir.2006 333 Çürükkaya. Bu bakımdan geçmişte demiştir.10.e. Tereciye tere satmaya gerek var mı? Yoktur herhalde… ” Yukarıdaki ifadeler dağ kadrosunda. Bu hususlarla ilgili olarak örgütteki diktatör yapının anlaşılabilmesi ve örgüte katılanların çizgisinin nasıl olacağını Çürükkaya Apo’nun ifade etmek istediklerini aktararak bizlere göstermektedir:333 “Ben kurallarımı koymuşum.g. yavaş yavaş bu insanın elinden kurtarıp her alanda etkili bir mücadele etmek gerekiyor" şeklinde konuşmuştur. Bkz: www. benim söylediklerimi yine benim kelimelerimle tekrarlamayan kişi: PKK üslubuna aykırıdır ne münafıktır demişim.. Çünkü benim onlara anlattıklarımı tekrar bana anlatacaklar. konuşsunlar diye tanıdım. Hepsinin ilham kaynağı veya dayanağı Öcalan’dır.pkkgerçeği. Ama ben derste iken fazla konuşmalarına gerek yoktur. Örgüt dağ kadrosu şu an Cemil Bayık. "Partiyi yıpratmadan. Erişim tarihi: 02.

savunmasını Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. İşte bu kolektif düşünce oluyor. dalkavukluk ise erkeklere verilmişti. Ama kullarım hep birlikte düşüncelerimi tekrarlayınca kolektif uyum oluyor. Hatta lider dediğimiz şefe benzer hareketlerde bulunmak.” Abdullah Öcalan'ın örgütteki tekeliyetini. düşünceyi ben tek başıma üretiyorum. İfadelerinde Öcalan hakkında verdiği beyanatları değerlendirdiğimizde apoizmin örgütün kör felsefesi haline geldiğini daha iyi müşahade etmekteyiz. Örgüt dağ kadrosu en başta belirttiğimiz belli bir kitle olsa da bu kitlenin tek ve vazgeçilmez kaptanı Öcalan’dır. 24 335 Haber Vakti. Zira mensubu olduğum örgüt. Böyle daha iyi işler yürüyor mu. Daha açıkçasını söylersem.e. böyle bir söylemde bulunmak bile kendi başına bir suçtu. 183 . 13 Mayıs 1998’de Kuzey Irak’ta düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Diyarbakır Cezaevi’ne konulan Şemdin Sakık. Soytarı ve hizmetçilik görevi kadınlara. Bu durumu Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenen Çürükkaya’nın ifadelerinden daha net anlamaktayız. Ben söylerim onlar tekrarlarlar. Hatta adamları bile yoktu. Hatta Öcalan gibi 334 A. yürümüyor mu ? Ben ona bakarım. 5 Aralık 2005. Oluşumda ikinci adam olmadığı gibi. bir dönem örgütün ikinci adamı olarak adlandırılan şemdin Sakık'ın ifadelerinden aktaracak olursak.g.334 “Bana karşı muhalefet oluşmaz. ‘parti önderliğini taklit ediyor. hizmetçileri ve dalkavukları vardı.olduğu gibi günümüzde de Tanrılaştırılmış Öcalan disiplini örgüte hâkimdir. Örgüt içinde ikinci adam yoktu. İkinci adamları yerine soytarıları.335 “Şefimizin ikinci. yerine göz dikmiş’ değerlendirmesine ve o kişinin sert biçimde cezalandırılmasına neden oluyordu. ‘Apocular’ ismiyle ortaya çıkmış ve son ana kadar tek kişinin örgütü olarak kalmıştı. üçüncü adamları yoktu.

Yüksekten düşürülen daha çok incinir ve kırılmadık yeri kalmaz. Türkiye sınırlarını geçmeyen ya da sınıra yakın alanlarda görevlendirilen kadrolar. Buna. yaşamak. bu oluşumun belli kuralları ve yerleşik ilkeleri olmadığını. Kamplardan çıkmayan. Örgütün üst düzey sorumlularının kimler olduğunu öğrenmek istiyorsanız. tuzaktı.Yarım adamlar bile yoktu. çetesi ve mafya şebekesiydi. Bana hep böyle yapıldı. Bir tane bir ve sayısız sıfırlar vardı. Bunların yaklaşık 30 tanesinin dramını ‘Apo’ isimli kitabımda yazdım ve şimdi size soruyorum. PKK’da bir kişinin ölmesi gerekiyorsa. teşkilat modellerinin kağıt üzerinde kaldığını ya da sürekli dağılıp bozulduğunu bildiklerini” belirten Sakık. Sakık şöyle devam etti: “Bu komite kağıt üzerinde etkili. Bir tanesine katıldım. Abdullah Öcalan’ın ailesi. Kendisini tek adam sanan birisi vardı. Örgütte olduğum dönemlerde toplam 5 kongre yapıldı. ona benzemeye çalışmak bile suçtu. yükseltip sonradan düşürme taktiği derler. yetkili. tümüyle Abdullah Öcalan’ın dudaklarından dökülen çeşitli cümlelerle yönetildiğini. bunu tespit etmek çok kolaydır. Üst düzey sorumlu olduğum 184 .konuşmak. Bu bir görev değil. PKK’nın militanları tasfiye etme tarzına aşina olanlar. aşireti. “Yine bilinir ki gelmiş geçmiş örgüt başları arasında en çok arkadaşını öldürten adam ünvanı Abdullah Öcalan’a aittir. PKK’nın oluşum ve işleyiş tarzından haberdar olanların. Bu zat hep ‘ben’ kelimesini kullandığı için bu hitap tarzı militanlara yasaklanmış ve ‘ben’ yerine ‘biz’ demek zorunda bırakılmışlardı. Örgütün bütün önemli kararlarını Abdullah Öcalan ya da örgüt kongreleri verirdi. 1995-96 kışında bulunduğum Kuzey Irak’ta Merkez Karargah denilen kampın askeri işleriyle görevlendirildim ve iki ay sonra tutuklandım. çiftliği. Türkiye’nin içlerine doğru savrulan riskli bölgelere gönderilen militanlar ise gözden çıkarılanlardır. hareketlerde bulunmak. üst düzey ve dolayısıyla yaşatılması gereken militanlardır. ama pratik olarak Saddam Hüseyin’in meclisinden pek farklı değildi. PKK. ama kesinlikle ikinci adam yoktu. ona bölge sorumluluğu verilir ve riskli bölgelere gönderilir. Böyle bir psikopatın oluşturduğu yönetimi ciddiye almak ne kadar doğru olabilir?” dedi. bu görevin neden bana verildiğini bilirler.

4b-2.g. Dağda yaşamak öncelikli olarak doğa zorluklarına katlanmayı göze almak demektir.. 336 A. Artık geriye yalnızca ölene kadar savaşmak kalır. bir an önce tasfiye olmam gerektiği için bölgeden bölgeye dolaştırıldım. Peki dağ kadrosunda bu zorluklar ve çarpık fikirler içerisinde nasıl bir yaşam sürmektedir? Bu sorunun cevabını örgütte yaşayanların dilinden aktarmak konunun derin analizi açısından faydalı olacaktır. Dağ Kadrosunda Yaşam “Kitleyi meydana getiren bireyler kimler olursa olsun. Böylece örgüt üyesine nirvanası da gösterilmiş olunur. Dağ kadrosunda ve makro planda PKK içerisinde Öcalan’ın veya Apoizmin etkilerini. Dağa çıkan örgüt üyesi yemeğe başlarken ilk psikolojik harekete maruz kalır ve “Kanımla Canımla Seninleyim Eyyy Başkan!” 336 sözleri ağzından dökülür. ne duruma geldiğini ve kemikleşmiş bir inanmışlık haline geldiğini gördük. yaşama biçimleri. Örgüt üyeleri dağ kadrosunda önderlik çizgisinin makro düzeyde baskısı. s. diyebiliriz. PKK’da zamanla yerleşen “Öcalan” tekeliyeti dağ kadrosunun da tek tipleştirilmesinde ki önemli bir etkendir. karakterleri yahut zekâları ister benzer.e. Özellikle dağ kadrosunda yaşam konusuna Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenerek başladık.için değil. iş-güçleri. tekeliyeti altında ezilip ifade hürriyeti yönünden tecavüze uğramakta ve bu eziklik veya psikoloji altında dağ ortamında bir yaşam oluşturmaktadırlar.” Yukarıdaki beyanlar Öcalan hakkında gerçekleri ifade etmesi bakımından önem taşımaktadır. ister ayrı olsun.98 185 .

kendinden başka tüm örgütleri küçük görme karalama vs. Örgütte sosyal yaşam ilkel bir yapı arz etmektedir.kalabalık haline gelmiş olmaları onlara bir nevi kolektif ruh aşılar. Dağ kadrosunda yaşamın bir parçası olan silah ve şiddet örgüt üyelerinin hayat anlayışının temel dinamikleri haline gelir. 1987-s. Forum yay. rasgele eyleme kalkışma. suçlamalarla öldürme. alışkanlıklarını dikkate almama.”337 (Le Bon) Dağ kadrosunda yaşam kitle veya grupların yaşamıdır. Şahsi yaşam istisna olarak görülebilir. PKK içinde 3 Bir itirafçının kaleminden PKK ve Terörün Sosyal Temelleri. Birey örgüte bedenini. Ancak bu hususlar da katı kurallar çerçevesinde işler. Hayat yay. İst-1997. toplumun değer yargılarını. ruhunu da örgüte teslim etmek zorunda bırakılır. Örneğin her şeyi zora vurarak halletme anlayışı. gibi…” 337 Kitleler Psikolojisi.. gücünü. inanç örf ve adetlerini.107 186 . Aygan örgüte katıldıktan ve aktif bir militan olduktan sonra aklını kurcalayan hususları şu sözlerle aktarmaktadır. Çılgınlıktan Sağduyuya. s.338 “Bölücü örgütün faal bir militanı durumuna gelmeme rağmen örgütün katı kuralları bana ters geliyor ve zaman zaman içinde bulunduğum durumdan hoşnutsuzluk duyuyordum..23 338 Abdülkadir Aygan. kuvvetini teslim edip onun gösterdiği yola havale ettiği gibi. Gustavo Le Bon. İnsanın mekanikleştirildiği savaşan bir makine olarak görüldüğü dağ kadrosunda tabi ihtiyaçların karşılanmasından sonra yapılması gereken tek şey savaş ve örgüt yayınlarını takip etmek veya teorik eğitimi sürdürmektir. sıradan insanları bile “ajan-muhbir” ” vs.

g. dogmatik-soyut bir takım MarksistLeninist kuralları uyulması gereken kurallar olarak kendi kadroları ve sempatizanlarının önüne koymasaydı. Bu sebeple dağ kadrosunda yaşamın psikolojik tesiri ehemmiyet bakımından önceliklidir. Gerçekler karşısında bu soyut kuralların uygulanabilmesi imkânsızdı.s. Can Deniz’in yarım kalan hikayesine 339 A. duygusuz ve acımasız olmamızı istiyordu.Aygan.Örgüt elemanlarının bunalıma düşmesinde yine örgütün büyük payı vardır. Örgüt üyeleri. örgütte yer alan kişiler bu gibi bunalımlara düşmeyeceklerdi. psikolojik buhran bir ömür boyu iz bırakabilmektedir.Dağda yaşamın getirdiği zorlukların yanında Aygan’ın ifade ettiği ve gruba uymama davranışını tetikleyen hususlar esas örgüt üyelerindeki huzursuzluk ve zorluğun membaı veya kaynağıdır diyebiliriz. Bir insana bedeni olarak yaratılan zorluk kısa bir sürede ve doğal sürecinde geçmekte iken. dağa çıkmadan evvel teorik ve ideolojik yoğunlaşma ile meşgul olurken afyon tesiri gösteren ideallerle ayakları yerden kesilmekte ve heyecan duygularını son noktaya kadar yaşamaktadırlar. Aygan’ın ifadeleri teşhisimizi kuvvetlendirmesi bakımından dikkate değerdir. Özellikle cezaevi kadrolarında eğitim çok daha yoğun olmaktadır.120-121 187 . Örgüt ülke gerçeklerini göz önüne alıp yola çıksaydı.339 “Örgütün katı kuralları bizden robot olmamızı. Yapılan iç infazlar ve cezalandırmalar ve yargılamalar bunu göstermektedir.” Dağ kadrosu örgüt üyeleri için adrenalin arttırıcı yönü olan bir organdır.e. Örgüt üyelerinde psikolojik travma ve çarpıklığı yine örgütün kendi politikasından kaynaklandığı teşhisini koyabiliriz.

“Hani benim gençliğim nerede” diye sormadım hiç kimseye… İyice piştiğimi düşünüyordum. Her savaş sonrası. umutlarımı yeşerten bir kavga vardı. Fakat beynim. Gözümü hep ileriye dikiyordum. vücudumda kayıplarım oluyordu. 1996.. Devrimciliğimin Anatomisi.. kalmadı diyordum. İlkeleri ve söylemleri açıktı. Ortadoğu’nu tek umuduydu… Her şey mükemmel idi. O nedenle sadece benim değil. Bir gün olsun cezaevinden çıkabileceğime inanmıyordum. Bizler.Cepheleşip ordulaşıyordu… Partim gerçekleşen sosyalizmdi. Cezaevinde geçen on yıl. sadece yürütülen pratiğin merkezinde değildi. PKK’lı olduğuma seviniyordum. beynim ise kurmay merkezi gibiydi. Yaşamım. kendisini koruyordu. Sanki burada doğmuştum. On yılı geride bırakmıştım.” Cezaevinde 10 yıllık teorik eğitimin kendinde yaşattığı hisleri örgütün eylemlerini duydukça coşkulu bir şekilde yaşadığını aktaran Deniz cezaevinden çıkıp dağ kadrosuna kanalize olmuş ve 340 Can Deniz. Dönüp ardıma bile bakmıyordum. Zaten idamlıktım.340 “Vücudum savaş meydanı. Mutluydum.cezaevindeki his ve duygularını ve oradan da dağdaki hislerini karşılaştırarak devam edebiliriz. Can Deniz Apoculuk davasıyla yargılanıp cezaevine girdikten sonraki süreçte hislerini şu sözlerle aktarmaktadır. ve sadece Kürt halkının değil. Partimin ideolojisi netti. bu doğal akışın güzelliği içindeydi.25 188 . s. Ankara Matbaası.Çünkü duvarların hemen ötesinde. Parti pratiğinden ne kuşkumuz olabilirdi ki!. Çiğ yanlarım. Ya başka bir örgüte girmiş olsaydım! Bunca yılı boşu boşuna yatmış olacaktım… Partim umutlarımı büyütüp çoğaltıyordu.

.34 342 Deniz. Deniz dağa çıkış sürecini şöyle ifade etmiştir. gerisin geriye.” Deniz dağ kadrosuna adımını attığı bu süreçte ilk pişmanlığı yaşıyor. Gecenin sessizliğini bozmadan hareket ederek. sınırı daha geçmemiştik.e.g.341 Yolda yaşadığı olayları aktarırken ilk defa kırsalda bulunmanın vermiş olduğu korku ve heyecanla dağa çıkmanın zorluğunu da kelimeleri arasında itiraf etmekte ve içindeki pişmanlığı yansıtmaktadır. Deniz Bekaa vadisine adımını atıyor ve dağ kadrosuna komutan yetiştiren bu Akademiye nihayet ulaşıyor.342 “ Dağlara doğru bir rota izliyorduk. s. en önemli noktayı. Dağ kadrosuna girmeden evvel idealize edilen örgüt ile 341 Deniz. Köy çıkışında bir gerilla kafilemize katıldı. azı kalmıştı.35 189 . Birbirimizi adımlarla takip ediyorduk. Önde giden grubun “Kaçın! Türk askerleri geliyor…” diye bağırmasıyla yeni tırmandığımız dağın tepesinden.. nasıl bir tehlike ile yüz yüze geldiğimizi anlamaya çalıştık. a. adımlarımızı atıyorduk.e. dağılarak gelişigüzel mevzilendik. karşı taraftan gelen Türk askerleri değil. s.Beka Vadisine gitmek üzere yola çıkmıştır. Ancak içindeki bu hissi hemen kapatıp tekrar örgüt psikozuna girip Bekaa’ya gitmenin heyecanını yaşıyor.g. beş kişilik bir gerilla grubuymuş… Artık tehlikenin çoğu gitmiş. Fazla geçmeden anladık ki. Yıldızsız bir geceydi. Ve hareketsiz kalıp. Ancak. Bir ara “Acaba Avrupa yolunu mu bekleseydim” diye düşünmekten kendimi alamadım. İki gruba ayrılmıştık. a.

.” 343 Deniz. Partiye ne zaman katıldığımı.s.43 344 A. Bekaa vadisinde ilk iş olarak kendisini tanıtması amacıyla rapor verilmesi isteniyor. burada şartların ve kuralların çok farklı olduğunu anlamaları veya düşünmeleri onları hayal kırıklığına uğratıyor. mücadele üzerine önerilerimi.. ailemin sosyal. Özgeçmiş raporu vermem söylendi. ” Örgüt üyelerinin görüşlerini ve yorumlarını alarak onun genel karakterine varana kadar belli bir çerçeve çizen örgüt “sakıncalı” gördüklerine dikkat etmektedir. yine. bir anda aralarında kaybolup gitmiştim. “Kanımız.a. daha bir çok noktayı.e.g. raporumu ilgili yere verdim. canımız Başkanımız Apo’ya feda olsun” temasına yakın sloganlar atar gibi yemin ediyorduk. siyasal ve ekonomik durumu. Artık genel görüntü ile bütünleşmiş. Özgeçmişimi yazacaktım. böyle bir özgeçmiş raporu istenmesini gayet yerinde bulmuştum. sabah ve akşam içtimalarında.e. Bu süreci şu şekilde aktarmaktadır. Deniz.45 190 . kaleme alıp. ailemin hangi adreste ikamet ettiğini vb. devrimci samimiyetimle.s.dağ yapılanmasındaki örgütün aslında aynı örgüt olmadığını.344 "Günde iki defa. Parti işleyişi açısından. askeri elbise giyindim.g. Kamplarda bir klasik haline gelen eğitim formatı ve içeriğini Deniz’in ifadeleriyle aktaracak olursak.343 “Sivil elbiselerimi çıkarıp. kadın-erkek ilişkisi ve evlilik kurumu hakkındaki düşüncelerimi. parti için ne tür eylemlere girdiğimi.

45 346 A.g. s.s. Mantığın dili.48 347 Deniz.. iki kola ayrılıyor ve kamp çevresinde bir iki saat yürüyüş yapıyorduk. a. artçı. Ne olursa olsun savaş.e. ama ne! Adını bir türlü koyamıyordum ” Yıllarca “zindan direnişçileri” olarak görülen Deniz ve onun gibiler dağ kadrosuna girdikten itibaren Akademi içerisinde aşağılanan bir muamele görmüşlerdir.. bu yapı içindeydi. olaylar ve yorumlar. önceden bilinen sabit noktaları. Yoldaşlık. Çünkü biz. savaşan bir partiydik. s. Türk uçaklarının olası bir hava saldırısına karşı tedbirler almıştık. Bir hava saldırısı haberinden sonra. biçimleri uyguluyorduk. a. Böylece. kendi doğasında eşleşiyordu.346 Her şeye rağmen gerilla eğitimlerine devam eden Deniz Akademideki gerilla eğitimini aktarırken Dağ kadrosunu da özetlemektedir.. Kürdistan dağlarındaymışız gibi bir düzen içinde sürdürüyor. Apo da dahil. sadece savaştı.50-51 191 .347 “Sabahları erkenden kalkıp.. Yukarıdaki ifadelere şu şekilde devam ediyor. Bu yürüyüşe. sessizlik vb. Canımı sıkan bir şeyler vardı. 345 Deniz.345 “…Her şeyden önce askerdik. Her şeye böyle bir pencereden bakılıyordu. öncü. çadırlarımızı terk edip araziye çekilmiştik. Devrimci duygusallığa fazla yer olmazdı.g.g.e. Kaya diplerinde uyuyorduk. Emir-komuta altındaydık.Deniz içindeki çelişkiyi bastırmak için kutsallaştırdığı örgütle yaşadıklarına kendi iç dünyasında kılıf bulmaya çalışıyor ve zımnen kendi kendini kandırıyor.e. parola. belli zamanlarda terk ediyorduk.

İki saat boyunca yürüyecektik. gün gün değişiyordu: zeytin.348 Sabah 4. O önde bizler arkasında tek sıraya halinde yürüyorduk.Spordan sonra.02. çorba. Dağ kadrosunda eğitim faaliyetlerinde dahi büyük sıkıntı ve zorlukların çekildiği düşünüldüğünde pratik sahada çok daha zor ve çetin bir hayat dağ kadrosunun yeni militanlarını bekliyor demekti.2007 192 . Ardından öğleye kadar siyasi eğitim başlıyordu. kendimi bu işe verdim. ertesi günün eğitim programı için yapılan hazırlıkla geçiyordu. vur-kaç taktikleri.” Örgütün dağ yapılanmasında yaşamın doğa şartları sebebiyle zorlaştığını vurgulamıştık. Yağmur da bize inat yağmaya 348 http://www. Bu bakımdan eğitim faaliyetlerinde yaşanan zorluk ve sıkıntılar teröristler için sabır ve irade gösterme yeri olarak görülmekte. …Öğleden sonraları ise askeri eğitim başlıyordu. Eğitim komisyonları oluşturuldu. yumurta değişmeyen çeşitlerdi. Ben de Kürdistan ve parti tarihi. Sonraları devriye nöbetine çıktım.html update: 19. iki grupla yapılıyordu. İlk dönemler. peynir. Günler bu genel seyir içinde geçmeye başladı. Apo’nun yaptığı geçmiş konuşmaları içeren çözümlemelerdi.komalenciwan. tatbikatlar. Konferanstan sonra. Geceleri iki saat süren nöbetlerimiz vardı. Hemen temizliğimizi yaptıktan sonra içtima sırasına girdik. Yürüme pratiğe gidecek arkadaşlar için gereklidir diyordu Şahin arkadaş. sabit nokta nöbeti tuttum. Kahvaltımız.com/makale-59. Bunu örgütün gerilla anılarını aktaranlardan daha net anlamaktayız. Akşamları.30’da uyandık. Silahları tanıma ve kullanma. teorik ve pratik örnekleriyle konu konu işleniyordu. pusular. kahvaltı için çadırlarımıza dönüyorduk. Apo’nun önder kişiliği. Türkçe ve Kürtçe. Eğitim.

Dağı tırmandıkça yağmurun şiddeti artıyordu. Bir yandan böyle bir günde yürüyüşe çıkılmaz diye tepkileniyor. Ama nafile yağmur git gide şiddetleniyordu. Hem yorgunluk.” Dağ kadrosunda gerçek yüzü pratik sahaya çıkıldığında ve yoklukla karşı karşıya gelindiğinde daha iyi anlaşılmaktadır. İstanbul-1998.. içten içe gelişen öfkemizi önümüze çıkan engellere kendimizi vurarak gösteriyorduk. Önümüzde oldukça dik bir dağa tırmanıyorduk.devam ediyordu. Her tarafımız ıslanmış. ne de yürüyüş bitiyordu. öfkeleniyorduk. Moralimiz bozulmuştu. Artık dursan da biraz da açık hava da eğitim yapabilsek. Ama bu da bizi daha çok yoruyor. Bir an önce yürüyüşün bitmesini ve moral hazırlıklarına başlanmasını istiyordum. Zirveye yönelmiştik. Ama içine girdiğim öfke seli sağlıklı düşünmemi engelliyordu. Öğleden sonra moral vardı. Dağda yaşamanın ne anlama geldiğini Demirkıran’ın anılarından daha iyi anlayabiliriz. Ama nafile ne yağmur duruyor. Bu kadar yardım yeter diyordum içimden. Neden kızıyor. hiç de hayra alamet değildi. şalvarlarımızın içinden oluk oluk su boşalıyordu. s:17-18 193 . O kadar ıslanmıştık ki. hem de kayganlaşan zemin bizi çileden çıkarmıştı. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay. Belki de o yüzden bu kadar sabırsız ve öfkeliydim. Artık kendimi ayaklarıma bırakmış. Bu kadar kısa zamanda böyle bir moral çöküntü.349 349 Sami Demirkıran. elbiselerimiz iyice ağırlaşmıştı. hem ıslaklık. hiçbir şey düşünmeden yürüyor olmuştum. Eğitim alanlarında sadece bunun küçük bir örneği gösterilir. yer yer yaralanmamıza sebep oluyordu.

“…Sabah kahvaltısını manga düzeni içerisinde yapmaya başladık. Kahvaltıda her zaman ki yanmış saç ekmeği, çökeleğin bir çeşidi denilen lor ve siyah çaydanlıklarla yapılan çay bulunuyordu… Kahvaltılar yapıldıktan sonra herkes manga düzeni içerisinde ağaçlıkların dibine çekilerek uyudu. …oldukça sıcak bir gündü. Sabit bir şekilde terlemeden yarım saat yatmak mümkün değildi. Kim uzansa beş dakika sonra üzerindeki puşiyi atıyor ve kalkıp ve kalkıp öf diyerek rahatsızlığını dile getiriyordu. İşin komik yanı bu durumdan en çok biti fazla olan militanlar şikayetçi oluyorlardı. Derilerinin üzerinde kabaran kirin içinde tam bir ev yaşamı sürdüren beyaz bitler bile bu kavurucu sıcaktan etkileniyor, enselerine doğru tırmanıp hava almaya çalıştıklarını görmek mümkün oluyordu. …Günlerdir ayağımda tuttuğum ayakkabımı çıkardım. Çoraplarım leş gibi kokuyordu. Elimi hiç sürmeden kir dolu çorabımı ayağımla birlikte suya batırdım. Az önce berrak akan su çorabımın kirinden bulanık olmuştu. Ensemi sallayıp başımı salladım…ne olacak bu işin sonu diye içimden geçirdim.”

Yukarıda ifade edilen kısa bir anı bile dağdaki yaşamın ne derece insanlık dışı bir hayat olduğunu gösterir niteliktedir. Dağ’da yaşamak PKK örgüt üyelerinde yıpratıcı etkiler bırakmaktadır. Özellikle kış aylarında yaşanan zorluk örgütün dağ kadrosunun gerçek yüzünü gösterir. Kış ayının dağ kadrosu için ne derece zor olduğunu “Delil Fırat” kod adlı örgüt üyesinin anılarından aktarabiliriz; 350
“Bizim için kar ve fırtına gibi zorluklar başlı başına ciddi zorlanmak demekti. Sabah olunca
350 Besta'dan Hakkari'ye, 2001 Yılında Besta’dan

Hakkari’ye Gidecek Bir Gurup Arkadaşın Başından Geçen Olay http://www.komalenciwan.com, update: 16.01.2007

194

tekrar yola koyulmak için hazırlık yaptık, diğer yönüyle huzursuzluklar başlamıştı kar tehlikesi çok ciddi bir boyuttaydı ama yinede biz Hakkâri üzeri olan yolda gitme kararı aldık. Karar vermek yapılan yoğun tartışmalar sonucunda oldu, çok tecrübeli olan arkadaş gurubu tabiî ki karın ne kadar ciddi engel yaratığını çok iyi bilmekteydi hem de yeni yağan kar hafif oluşu yani kuru kar olduğundan dolayı hem insan ayağının kangren olması hem de yürümede ciddi engel teşkil ediyordu. Daha önce bu bölgede hem köylü hem de arkadaşların ayakları çok yanmıştı, tedavi ve ilaç imkânlarının olmayışı insana ciddi engel olmaktaydı. 1998 yılının kış aylarında Hakkâri taburunun bu yolda, yaklaşık 30 arkadaşın ayakları kangren olmuştu, bu arkadaşların çoğunun ayak ve parmakları kesilmiş, ilaç ve uyuşturucunun olmayışı doktor arkadaş tarafından tek bir falçata bıçağı ile uyuşturmadan hepsinin ayak parmakları kesilmişti. Parmaklar kesilirken duyulan acı tarif edilemez….”

Dağ kadrosunda kış ayının zorluğunu anılarıyla anlatan bir diğer örgüt üyesi Can Deniz, daha eğitim kampındayken içinde bulundukları kış ortamını anlatırken bile pişmanlık hissi beliren ifadelerde bulunmaktadır. Deniz anılarında Bekaa vadisinde kamp yaparken kışın zorluğunu ve çetin oluşunu şu şekilde aktarmaktadır;351
“…Yoğun bir kış altında, yaşamımız iyice ağırlaşmıştı. Çadırlarımız tamamen kar altında kalmıştı. Tünel kazarak çadırlarımıza ulaşıyorduk. Soğuk ve tipi günümüze hakim olmuştu. Kamp içi ve özellikle, kampa bağlanan yollar kapanmıştı. Bu durum kampın temel
351 Deniz, a.g.e.,s:67

195

ihtiyacı olan ekmek, yakıt vb. sorunları dayanılmaz noktaya getirmişti. Bir yufka ekmeğini üç-dört kişi paylaşıyorduk. Bazen bir tepsi karın üzerine şeker döküp yiyorduk. Mazotlu sobalarımız, mazotun yeterli olmayışından dolayı yanmıyordu. Battaniyelerin altından fazla çıkamıyorduk. Ve katma bitlenmeyen yoktu. Bitlere çete diyorduk. Sabaha kadar çete öldürmeye uğraşıyorduk.”

Dağ kadrosunda yaşam yaz-kış doğal zorluklarla mücadele anlamına gelmektedir. Özellikle PKK’nın kamp bölgeleri çetin doğa şartlarını mecbur kılacak mahiyettedir. Dağdaki bu zorlu yaşam bazı PKK üyeleri için, dağ kadrosundan kaçma için yeterli bir sebepti. Kaçmak dağ kadrosunda ölmekle aynı anlama gelmektedir. Dağ kadrosunun zor doğa şartları, teröristleri zorluklarla mücadele konusunda geliştirmekte ve birer savaş makinesi haline getirmeye başlamaktadır. Zamanla dağ kadrosunda yaşayan ve savaşan teröristler Demirkıran’ın ifadesiyle kendilerini savaşla eş değer görmeye başlamaktadırlar. Demirkıran dağ kadrosundaki militanları şu şekilde ifade etmektedir;352
“…bir süre sonra savaşla yaşayanlar bunu bir meslek olarak görüyor olmuşlardı ki, olaylar zamanla hümanizmi değersiz kılmış ve kan akımı günlük natürel yaşama tekabül eder olmuştur. Profesyonel ölüm makineleri bu sürecin meyveleri konumunda bulunuyordu. Keza, savaşmayı meslek edinen, hatta kurşun sesinden uzakta kalındığında kendilerini boşlukta hisseden dağ damlarına göre; aşkların en güzeli savaşlarda yaşanırdı, hayat savaşlar oldu.”
352 Sami Demirkıran, “PKK, Olaylar-Belgeler-Hatıralar” Kipa

yay., İstanbul-2001, s:403

196

Dağ kadrosunda doğa şartlarına rağmen insanların birer savaş makinesi olmalarının temel sebebi dar kalıplar içerisindeki bir yaşamda ideolojik açıdan kesin inanmışlığa sebebiyet veren örgüt ideolojisinin propagandasının sürekli olarak yapılmasıdır. Ayrıca savaş stratejisine olan inanç bu sabrın sebeplerinden biridir. Silahlı kadrolara yeni giren militanlara ilk aşamalarda müziğin etkileyici propaganda malzemesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Örgüt şarkıları veya müzikleri bu aşamada en hayati propaganda silahı olarak kullanılır.353 Dağ yapılanması içerisinde bazı örgüt üyeleri ERNK’nın PKK lehine yaptığı müzikli ve görsel propagandalarla354katılım yapmış ancak doğa şartlarının zorluğu ve dağ kadrosunun baskısı altında ezilmişlik psikolojisine kapılmışlardır. Dağ kadrosunda yaşam, materyalist ideolojilerin bir sonucu olan “hayat bir mücadeledir” fikri alt yapısıyla oluşur ve gelişir. Dağ kadrosunda ezenler ve ezilenler vardır. Yeni katılım yapanlar içerisinde uyum sağlayamayanlar ezilmeye mahkûmdur. Ayrıca bu kişilerin PKK’ya verebilecekleri en kıymetli varlıkları ölü bedenleridir. PKK dağ kadrosunda ölümün ismi şahadet olarak anılmakta
353 A.g.e., s:432 354 Görsel propaganda konusunda örgütün dağ kadrosunun

internet sitesinde örgüte yeni katılan bireylere izlettikleri dağ kadrosuna ait video görüntüleri bulunmaktadır. Bu görüntüler dağ kadrosunu piknik alanıymış gibi güzel göstermeye çalışan malzemelerle süslenmiştir. Amaç aslında dağ kadrosunun zorluklarını ve yaşanan sıkıntıları sansürlemek ve sempatizanın görmek istediklerini nakletmektir. Ayrıca görüntülerde hiç kan veya ölü görünmemektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz: www.hpg-online.net-video1: Nobedariya Azadiye erişim tarihi: 02.01.2007

197

ve “şehitlere” ayrı bir önem verilmektedir.355 Yaşarken bir hiç olarak görülen militanlar, şehitlikte belli bir kıymet ve önemin var olduğunu anlayınca ölüme gülümseyebilecek noktaya gelebilmektelerdir. Öcalan’ın “siz bir hiçsiniz” dediği dağ kadrosu militanları, öldükten sonra Öcalan’ın latif sözlerine356 mazhar olmaktadırlar. Öcalan burada zımnen “Ölü
355 PKK’da şehitlik kavramına sürekli vurgu yapılmakta ve

özendirilmektedir. PKK için ölmeyi göze alabilecek militan gerekmektedir. Bkz: http://www.ser xwebun.org/index . örgüt kaynakl arında şehitlik şu şekilde vurgulanmaktadır; “Şehitler yaratabilmek özgürlük mücadelesinin en temel gerçeğidir. Şunu iyi biliyoruz ki şehitler veremeyen, şehitler yaratamayan, şehitler öncülüğüne ulaşamayan halklar, en zayıf, en geri, giderek tarihten silinen halklar oluyorlar. Tarihte bunun çok sayıda örneği var. Kürt halkının tarihinde de bu durum oldukça öğretici bir yer tutuyor. Ne zaman ki şehitler vermeyi göze alabilen, yaratabilen bir konuma ulaşıyor ve özellikle onu bilinçli yürüten bir düzeye geliyorsa, Kürt halkı işte o zaman tarihinin en güçlü, en yenilmez en örgütlü ve birlik olan bir konumuna ulaşıyor. Yine ne zaman ki bu tür değerler zayıflıyor, şehitler vermekte zorluklar çıkıyor, onun bilinci kaybediliyor, örgütlenmesi dağılıyor, böyle büyük bir iradeden yoksun kalınıyorsa, işte o zaman tarihinin en zayıf, en geri, en kötürüm dönemini yaşıyor. Kürt halkı işte böyle bir dönemdeyken şehitler günümüz ortaya çıktı. Halk, tarihinin en baş aşağı gidişini yaşıyorken; inkar ve imha siyaseti uygulayan despotik ulus devlet yapılarının soykırımı en ileri düzeyde geliştirmeye çalıştıkları; halkın bilincinin, örgütlülüğünün ve birliğinin büyük ölçüde kaybolduğu bir ortamda bu büyük çıkış, Önder Apo'nun çıkışı, PKK'nin çıkışı ve bu büyük şehadet gerçeği ortaya çıktı. Kürt halk tarihini tersine çeviren ve bu tarihin en temel milatlarından biri olan 18 Mayıs gerçeği, şehitler günümüz gerçeği böyle ortaya çıktı”. 356 “Başkan Apo Kemal Pir'i Değerlendiriyor” www.hpgonline.com/tr/14 Temmuz dosya/1.html erişim tarihi: 16.01.2007,Öcalan yaşarken aşağıladığı örgüt üyeleri hakkında öldükten sonra şu sözleri kullanarak tezatlarına birisini daha eklemektedir;“Kemal Pir büyük arkadaşlardandır.

198

militan en iyi PKK’lıdır” imajı vermektedir. Bu dağ kadrosuna yönelik psikolojik harekatın sadece bir yöntemidir. Bekaa vadisindeki eğitim kampına Mahsun Korkmaz akademisi ismi verilmesi, militan adaylarının bilinç altında belli bir kahraman tipolojisi oluşturmakta ve örgüt üyeleri Mahsun korkmaz imajına bürünmeye çalışmaktadırlar. Cephe ve dağ kadrolarının ortak yaptıkları işlerden birisi de birbirlerine militan kanalize etmektir. Yukarıda ifade ettiğimiz ezilmiş teröristleri ERNK’ ya havale edip, ERNK’dan sağlam yapılı militanlar alınmaktadır.357 Örgüt içerisindeki bu değişimde insanlığı hiçe sayan ve örgütün insanlık dışı yönünü gösteren bir uygulamaya şahit oluyoruz. Yukarıda ifade ettiğimiz, dağ kadrosuna intibak sağlayamayan kişiye şu muamele yapılmaktadır;358 ERNK raporu;

Onun kadar duyarlı yaşayan başka birini bulabilmek çok zordur. Ne kadar yüceltilse, yaşama yansıtılsa bile azdır. Halen tam kavranıp yaşamsal kılındığını sanmıyorum. Kemal bana bir mürit gibi değil, ama yüksek saygıyla, anlayışla bağlıydı. İdeolojik çizgime, örgütsel yürüyüş tarzıma çok güveniyordu, büyük saygı duyuyordu. Yüksek seviyeli, kısa, öz yargıları vardı. Güçlü bir iradeydi. İçeridekiler ve dışarıya çıkanların bu çizgiyi sürdürmesi, Kemal Pir mirasına sahip çıkmaları biricik doğru yoldur. Kemal Pir ve Haki Karer bozulmamış iki Karadeniz çocuğu olarak benim arkadaşlık tarzıma adeta bayılarak bağlanmışlardı. Bana en ufak bir zorluk gelmesin diye en erkenden dilini, töresini bilmedikleri Kürdistan’a hepimizden önce yürümüşlerdi. Bu tercihe başta Kemal Pir ve Haki Karer gibi çok değerli Türk kökenli arkadaşlar derinliğine inanmışlardı. Çıkışımızın soy damarıydılar.”
357 Demirkıran , a.g.e., s:441 358 A.g.e., s:441-442

199

“Bu şahıslar hiçbir işe yarayamadıklarının bilincinde kendilerini ispata koşmaktadırlar. Doğal olarak buda AMİT(intihar eylemcileri yapılanması) görevini üstlenecek gönüllü elemanları doğurmaktadır. Dersim’de, Adana’da ve benzeri illerdeki intiharvari eylemler bu pratiğimiz sonucu oluşturulmuştur.” 359

AMİT, ARGK’ya mensup intihar timlerini simgelemektedir. ARGK içerisinden çıkan militanlardan teşekkül eder. Kuruluş nedeni; dava
359PKK’nın intihar eylemleri hakkında bkz;

www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm, erişim; 12.01.2007 Gerçekleştirilen eylemler şunlardır; 1) 30.06.1996 günü Tunceli'de, bayrak merasimi sırasında, Mehmet-Hanım kızı 1972 Malatya Merkez Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı, Ayten-Gülistan Kod adlı psikolojik rahatsızlığı bulunan PKK militanı Zeynep KINACI'nın hamile kadın kılığında askerlerin arasına girerek, üzerinde sakladığı bombaları patlatması ile meydana gelen olayda (3) astsubay, (5) er şehit olmuş, (29) er de yaralanmış, eylemci parçalanarak ölmüştür. 2) 25.10.1996 günü Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası nizamiye kapısına hamile kadın kılığı ile gelen ve olay yerinde bulunan sağ el parmak izinin yapılan mukayesesi sonucu Yusuf-Fadile kızı 1979 doğumlu Mardin-Kızıltepe doğumlu Revşan kod adlı, Leyla KAPLAN olduğu tespit edilen bir bayan teröristin üzerinde taşıdığı patlayıcı maddeyi infilak ettirmesi sonucu meydana gelen olayda, (3) polis memuru ile Yaşar ÇETİN isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, (9) polis ile (3) vatandaşımız yaralanmış, eylemci bayan terörist olay yerinde parçalanarak ölmüştür. 3) 29.10.1996 günü Sivas’ta, Erzincan yolu Eğri Köprü civarında yapılan yol uygulamasında durdurulan 58 M 0415 plakalı minibüsteki yolcular arasında bulunan ve durumlarından şüphe edilen biri bayan iki kişinin yolcularla beraber Çarşı Karakolu’na götürüldükten sonra, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürülmek için ekip otosuna bindirilen Bermal, Zekiye ve Şükran kod adlarını kullanan, Zeynep KARCI sahte kimlikli, Batman nüfusuna kayıtlı Hasan kızı 1967 doğumlu Güler OTAŞ’ın üzerinde bulunan bombayı patlatması sonucu meydana gelen olayda, görevli (3) polis memuru şehit olmuş, (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (10) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

200

5) 01. Taksim meydanında çevre emniyetinden sorumlu olarak görev yapan Çevik Kuvvet Şube müdürlüğüne ait otobüsün yanına yaklaşan. kendini ispatlama güdüsü.1999 günü İstanbul’da.03. 7) 27.sadakatinin kutsallığını karşıt güçlere olduğu kadar gözlemci gruplara da göstermek amacına 360 yöneliktir.1999 günü Van’da. 1977 yılında nüfus kayıtlarını Hatay. 4) 17. kendilerine yardımcı olan Hasan ATEŞÇİ göz altına alınmıştır. Susuz ilçesi Yaylacık köyü nüfusuna kayıtlı Teyfik-Telli kızı 1977 doğumlu Meral MAMYAK’ın şüphelenmesi ve dur ihtarında bulunması üzerine. korku tedirgin olma. eylemci parçalanarak ölmüştür. (3) polis memuru ile olay yerinde bulunan (1) vatandaşımız yaralanmış. taklitçilik ve içe kapanma gibi sapma davranışlara yol açar. eylemci parçalanarak ölmüştür. PKK terör örgütü mensubu. Dağ kadrosundaki yaşam ve yaşamanın zorluğu hem doğa şartları.1998 günü Hakkari Yüksekova ilçesi Jandarma Komutanlığı önünde Van iline gitmek üzere bekleyen askeri konvoya yaklaşan PKK terör örgütü mensubu Mardin ili Savur ilçesi Kayatepe köyü nüfusuna kayıtlı iken. ellerini her iki yana açmak suretiyle üzerinde bulunan bombayı 201 . Kars. eylemci parçalanarak ölmüştür.11. Çınar ilçesi Pıranoğlu köyü nüfusuna kayıtlı Halil İbrahim-Dursune kızı 1975 doğumlu Binevş-Amed kod adlı Hüsniye ORUÇ’un üzerindeki Rus yapımı el bombasını patlatması ile meydana gelen olayda. İskenderun ilçesi Kurtuluş mahallesine naklettiren Ferho-Hamdiye kızı 1971 doğumlu ROJBİNAMANOS kod adlı Fatma ÖZEN’in üzerindeki patlayıcıları patlatması sonucu meydana gelen olayda. Mustafa oğlu 1970 doğumlu Sinan kod adlı Hacı CAN adlı teröristler parçalanarak ölmüşler. hem de kadronun psikolojik baskısı sebebiyle örgüt militanlarında güvensizlik. Yusuf-Ayşe oğlu 1972 Hakkari doğumlu Ferhat kod adlı Tacettin ŞAHİN’in taşıdığı patlayıcıları patlatması ile meydana gelen olayda. Beyoğlu. 1994 yılında PKK terör örgütüne katılan Diyarbakır. (2)’si asker. (10) kişi yaralanmış. Başkale ilçesi bölge trafik istasyonu önünde uygulama yapan trafik ekibine. 6) 20.12. Dağda yaşamanın PKK terör örgütü mensupları Güler OTAŞ ve Malatya nüfusuna kayıtlı. gıda maddeleri ile tüp satılan CAN markete gelen.1998 günü Diyarbakır-Lice ilçesinde Mehmet Cami CAN’ın sahibi olduğu. (3) askerimiz ve (2) vatandaşımız yaralanmış.03.

(3) polis memuru ile patlama esnasında olay yerinde geçmekte olan. Malatya. 9) 08. Alay Komutanı Tahir ÇEBİ.443 202 . Dağ kadrosunun gerilla tarzının zarar görmesinde iç yapılanmanın ciddiyetinin bozulması da yatmaktadır. Arguvan ilçesi Alhasuşağı köyü Ballıca mezrası nüfusuna kayıtlı Sabri oğlu 1979 doğumlu BANANŞAHAN kod adlı Baki TATLI’nın üzerinde taşıdığı bombaları patlaması sonucu meydana gelen olayda.07. Seyhan ilçesi eski Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü nizamiyesinde. eylemci parçalanarak ölmüştür.1999 günü Adana’da. s. (6) polis memuru.1999 günü Bingöl’de. (12) vatandaşımız yaralanmış. (1) vatandaşımız ölmüş. Dağ kadrosuna 1990’lı yılların başından itibaren yoğun bir katılımın yaşandığı bilinmektedir. üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen intihar saldırısında Vali Nihat CANPOLAT hafif şekilde yaralanmış.1999 günü Hakkari’de.04. Vali konağı önünde Bingöl Valisi Süleyman KAMÇI’nın aracından inip vali konağına girdiği sırada. 8) 05. (2) teknisyen.oluşturduğu bu sapma davranışların temelinde mücadele mantığıyla örülü doğa şartlarında zayıf olmanın verdiği eziklik yatmaktadır. Makam şoförü Çetin DENİZ yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiş.e.04. makam şoförü Çetin DENİZ ağır yaralanmış. (1) bekçi ve (4) vatandaşımız yaralanmış. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde. (8) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmış. kimliği tespit edilemeyen (1) kadın teröristin üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen olayda. eylemci terörist parçalanarak ölmüştür. 360 A. eylemci terörist ise parçalanarak ölmüştür. vali korumalarının teröristi engellemeleri sonucu vali yara almadan kurtulmuş. 10) 05. (1) polis memuru ile olay yerinden geçmekte olan (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış. eylemci kadın terörist parçalanarak ölmüştür. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli.. Demirkıran itiraflarında örgütün dağ kadrosunda ki yeni örgüt üyelerinin akıbetini aktarırken dağda yaşamanın ne anlama geleceğin patlatması sonucu meydana gelen olayda.g. PKK terör örgütü mensubu İran uyruklu Ferhat ve Ferhenk kod adlarını kullanan Turab MAHMUDİ’nin Hakkari Valisi Nihat CANPOLAT’ın arabasına yaklaşarak. (1) şube müdürü.

. Evinizde bal.e. Dağda sürekli ölüm korkusuyla yaşarken. PKK kısa süre içerisinde hesabını yapmış ve bence de en doğru yöntemi benimsemişti. …Son durakta o bir anlık hevesin eğer ki macerasını atlatmışsanız sizi medeniyetin göbeğinden ilkelliğin kol gezdiği dağlara ve beyaz iri bitlerin yaşama kaynağı olan militanların ortamına sürüklendiğini fark ediyorsunuz… Dilini dahi telaffuz edemediğiniz büyük bir davayı sırtlıyorsunuz…Belki de hiç silah görmemiştiniz!. beyaz peynir.. artık içi fare pisliğiyle dolu ekmeğe. Değil bir davaya.361 ve olduğunu da “…Dağlara metropollerden bir anlık hevesle öyle yoğun katılımlar gerçekleşiyordu ki… Kürtçe bilenler bile azınlıkta kalmışlardı.s:301-302 203 .g.ve ne bedele mal olacağını göstermektedir. size davayı anlatan militanlara kanıyorsunuz…(bir militanın iç dünyasını yansıtmaktadır) bir anlık hevesle ayağa kalkıyorsunuz. haşlanmış yumurta. olmadan kahvaltı yapmayan siz. o güne dek hiç şiddet yanlısı olmamıştınız!. Uygulanan yöntemin adı. ayrıca yeni ve genç bir militansanız duygusal olarak 361 Demirkıran. aklı bir karış havada olan lümpenlerin silahlı amaçsal bir davada ne kadar mesafe kat edebilecekleri aleniyi.. yıkamak için zaman veya su bulamadığınız zeytine talim ediyorsunuz. tereyağı.. a.. kimi kot pantolonlu gencecik kızlarla. Aslında bilmediğiniz ve bu yüzde bir macera olarak nitelendirilebilecek bir cehennem ateşine dalıyorsunuz. …Eğer i bunu da bulabilirseniz!. psikolojik savaş çerçevesinde beyin yıkama harekatıydı. PKK’nın Kürtçe okunuşunu dahi telaffuz edemeyen kimi mini etekli..

örgüt aleyhine hiçbir bilgi ve haberle temas kurmalarına imkân verilmemektedir. Her bakışınızda size ölümü hatırlatan silahınız ve siz olacaktınız.g. nöbet.html erişim tarihi: 204 .363Dağa çıkarılan haber ve gazeteler yalnızca örgüt lehine bilgi vermekte ve zafer naraları atan başlıklar taşımaktaydı.g..” Yukarıdaki ifadelerle anlatılan iç çelişkileri yaşayan örgüt militanının sosyal hayatla olan baları kopartılır. dağdaki örgüt üyelerini etkilememesi için radyolar kapatılmış ve tecrit havası iyice arttırılmıştır. Teorik eğitim. Bir dönem devletin radyo ve televizyonlar aracılığıyla yaptığı ve dağdan indirmeye teşvik ettiği program ve yayınların. ancak dağlarda bir PKK militanı gibi yaşayan biri olmak!. PKK’ya katılım sağlayanların %85’lik bir bölümü işte bu çelişkileri yaşıyordu. Zamanla şunlar düşünülmeye başlanır.364 Dağ kadrosundaki örgüt üyeleri pratik ve teorik faaliyetlerin yoğunluğuyla bunalmakta... her türlü aksi fikri duyabilecekleri ortamlardan uzak tutmuştur.çöküntüye girmemek için hiçbir neden kalmamıştır. 362 A. Acıda olsa PKK’yı tanımayan.serxwebun. s.. eylem. çatışma.e. Örgüt dağ kadrosu üyelerini.e..362 “Artık sevgiliniz için her Allah’ın günü ellerimizde tuttuğumuz güller olmayacaktı. kiminle yürütüldüğünün dahi bilincinde olmamak. görev.303 364 Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www. intikal.com/1999/01/h01. Yanındakilere yoldaşım demek…Fakat aynı lisanı dahi paylaşmamak kısacası güzel ve sade bir yaşamdan koparak koca bir girdaba kapılmak…Hangi davanın. s:301 363 A.

.365 Örgüt üyeleri üzerindeki bedeni ve psikolojik baskı onları yıpratmakta. muhakeme kabiliyetlerini kısıtlamakta ve itaate mahkûm bırakmaktadır.derken sürekli yorgun düşürülen militanlar uykuya dahi hasret bırakılıyorlardı. http://www.com. kimi zaman gecenin zifiri karanlığıyla boğuşmak durumundaydık.komalenciwan.gundemimiz.e. Demirkıran anılarında bu zor yaşamı şu şekilde dile getirmektedir. www.” Dağ kadrosundaki militanların.g. sar kayalıkları birer birer aşmak zorundaydık. Gerillalarımız her yerde darbe üstüne 365 A. http://www.serxwebun. Bu haberlere birkaç örnek verecek olursak. Geçmişte olduğu gibi bugün de örgüt yayınları PKK dağ kadrosunu abartılı eylemlerle dinamik tutmaya çalışmaktadır. s:303 366A.366 “Esasen hayatımın PKK’da iken her safhası çok yorucuydu. Yaptıkları eylemlerle düşmanı çil yavrusu gibi dağıtıyorlar. Dile kolay gecede en az altı. örgütün haber kaynaklarından kendilerine yapılan iltifat dolu haberlerdir. s:304 367 Örgüt yaptığı eylemleri abartılı bir şekilde jurnalleyerek yayınlamaktadır. örgüte tutunumlarını sağlayan ve dağdaki zor hayat şartlarında biraz olsun teselli duyabilecekleri husus.com .pkk.org/tr. dibi gözükmeyen uçurumları.hpg-online. http://www. Üstelik kat ettiğimiz yollar öyle kolayca aşılacak türden değildi.net/tr/ 205 .. Bu şekilde psikolojik olarak etkide bulunmaya çalışmaktadır. Kimi zaman yağmurla.g.com . http://www. 367 “Kahraman ARGK gerillalarımız bir destan daha yazdı. Dizleri kıran yokuşları. Bu haberler için bkz. bilemedin yedi saat intikal gerçekleştiriyorduk.e. Düşünce güçlerini yitirmişlerdir.

Bu 206 .”(Serxwebun 2006Mayıs) “Türk ordusunun geliştirdiği operasyonlarda ise. bu konuda eğiten bir konuma ulaştılar. Özellikle de Kürt gençliği. Vurulan bu darbelerle adeta bin yıldır özlemini duyduğumuz özgürlüğümüze kavuşur gibiyiz.”(Kürdistanın Sesi) “Hepimiz gördük. Örneğin Botan alanına yönelik olarak yapılan operasyonda. Apocu küçük generaller olma ünvanını eylemleriyle. demokratik mücadele yöntemlerini aşılayan. Artık gerillamız Kürtlerin ve Kürdistanın savaşan yegâne ayak sesi durumunda. çocuk düzeyindeki insanlar. şahadete giden ve zindana düşen gerçeklikleriyle bin kere. Gerçekten de büyük bir Önderlik Newrozu oldu. Bu anlamda 2006 yılının bir Önderlik yılı olduğu kesindir.”(Serxwebun 2004-Mart) Dağ kadrosu. yüz bin kere hak ettiler. Ortadoğu halklarına. Kürt gençliği. ordu birliklerine darbe vurarak ağır kayıplar verdirmiştir. 21 asker ve korucu ölürken bir gerillamız şehit düşmüştür. terör örgütü PKK içerisinde yaşanan en büyük hayal kırıklıklarının adresidir. Direnişi halktan öğrenmeliyiz. Kürt halkı gerçekten harikalar yarattı. özgürlük ve demokrasi mücadelesinin yaratıcı yöntemlerle nasıl yürütüleceğinin en büyük örneğini verdiler. Amed ve Dersim'de de benzer şekilde operasyonlara yanıt verilmiştir. kadınları. Gerçek bir Kürt serhildanı. direnişleriyle. 2006 Newrozu'nda böylelikle ortaya çıktı. Şunu da söyleyebiliriz: savaşmayı gerçekten de halktan öğrenmeliyiz. her hangi bir başarısı olmadığı gibi bir çok alanda güçlerimiz. dünyanın demokratik yurtsever güçlerine sadece direniş ruhu aşılayan değil.darbe vuruyor.

“İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay.yapılanma. Ancak çözüm olarak çıktığımız dağların sizi daha büyük çözümsüzlükler içine 368 Sami Demirkıran. düştüğünüz çelişkilere çözüm aramak tabi ki en doğal hakkımız. Dağ kadrosunda yaşam konusunu incelerken esasında yaşanılan veya yaşanılacak durumları da tespit etmiş olduk. Ancak dağda yaşananlar bu hayalleri birer harabeye çevirmekte ve geride büyük bir yıkıntı bırakmaktadır. dağ kadrosunun gerçek yüzü olan insanlık dışı olaylarla ilgili örneklere de değinmek gerekir. Dağ kadrosunda yaşanan olayları katılım sürecinden itibaren başından bir çok olay geçen örgüt mensuplarının hatıralarıyla aktarmak konunun anlaşılması için daha belirleyici olacaktır. örgüt propagandaları vesilesiyle örgüte yeni giren veya sempatizan olarak örgütle teması olanları büyüleyen bir yapılanmadır.. yaşanmış bu olayları aktararak değerlendirmeyi okuyucunun vicdanına bırakıyoruz. Dağ kadrosunun doğa şartları sebebiyle ne derece zor olduğuyla ilgili örneklerin yanı sıra. hatıralar ve anılar teker teker değerlendirilmeye değer niteliktedir. 4b-3 Dağ Kadrosunda Yaşananlar Ve İtiraflar PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları.368 “Dağdaki kandırılmış arkadaş. 1.Harun kod adlı örgüt üyesinin beyanları. İstanbul-1998. Bu bakımdan yer yer isimleri beyan edilmemiş olan eski örgüt üyelerinin ifadeleri de dahil tüm yaşanmış olaylar. s:236 207 . burada yaşamış olan örgüt üyelerinden aktarmak konuya bakış açısı kazanmamız için daha faydalı olacaktır.

Sonraki dönemde Selimiye köyünü bastık ve 9 kişiyi kurşuna dizdik…” 369 Şemdin Sakık.” 2. Doğru. 3 ay sonra öldürüldü. Kızkardeşim Adife’yi 1984 yılında dağa ben çıkardım.g. Bebekleri öldüren komutan oluyor. Bu satırları okur okumaz ikinci idam fermanımı çıkaracağından kuşkum yok. Aradan yıllar geçmesine rağmen rüyalarıma giriyor.369 Yüzbinleri kandırdık Yüzbinlerce insanı kandırarak Apo’ya bağladık.düşürdüğünü biliyorum. 3. Doğruları dile getirmeye çalışanların sesleri silah sesleri arasında eridi. “herkes PKK’lı olamaz” diye bir sloganımız vardı. s:238 208 . Öldürmek caniliktir.Süreyya Bulut (Jian kod adlı) hayat hikayesini anlatırken yaptıkları katliamları anlatmakta ve dağ kadrosunun gerçek yüzünü bizlere 370 göstermektedir. Çok sayıda kişiyi geri gönderdim. “Bizi zor kullanarak dağa çıkartanlar önce İran’a ardından da Irak’a götürdüler. İstanbul-2004 370 Demirkıran. Ben de sizlerle birlikte kaldım. şimdi üzgünüm. yaşamı tehlikeye atmaktır. Ama eşekçe bir anlama oldu. üç yaşındaki bebekleri herkes öldüremez. a.Şemdin Sakık’ın kitabında verdiği ifadeler.e. Seni anlatmak. Zeli kampında Osman Öcalan’ın komutasında 6 ay eğitim gördüm. Onu ben öldürmüşüm gibi acı çektim ve kadınları dağdan indirme kararı aldım. Bu beni radikalleştirip intikamdan intikama koşturdu. Ben geçte olsa bunu anladım. Kendisini gecikmeli de olsa tanıdık. Apo beni anlayın diyordu. APO. Kardeşimin cenazesi sahipsiz kaldı ve Diyarbakır’da gömüldü.

Bir kısım insanın ‘cani’si. Çok ağır ve insafsız siyasi ve kişilik lincine tabi tutulmuştum. geleceği ve hayali. 2005-Ağustos 209 . Benimle görüşen yetkililerden. Silahımı alıp elimi bağladılar ve işkence yaptılar. Herkesin ya ‘tehlikelidir’ ya da ‘geçmişin intikamını almalıyız’ deyip düşmanca davrandığı bir konumdaydım. Geçmişi ve hafızayı.Şemdin Sakık yıllarını verdiği PKK terörünü ve yaşadıklarını şu şekilde özetliyor. Dahası. vatandaşı olduğum devleti. örgütü ve on sekiz yıllık emeği. bir şeyler 371 A. Yalnızdım.4.g.Bigar kod adlı örgüt üyesinin beyanlarıyla PKK. “Tehdit sonucu örgüte katıldım. s:238 372 Şemdin Sakık. İki aylık sorgu süreci ise bitap düşürmüştü. Sağlıktan. “Şemdin Sakık’tan mektuplar” Marduk yayınları. aynı zamanda düşman da yaratmıştım. Ancak örgüte yeni katıldığım için bana görev vermediler. uğruna mücadele verdiğimi sandığım halkı.e. bir kısım insanın ‘hain’i ilân edilmiştim. Bir ara kaçmaya karar verdim ve köye sığındım. Kadın-çocuk demeden herkesi öldürüyorlardı. yetmişlik bir ihtiyar kadar yıpratmıştı. insanı öldürücü yalnızlıktan kurtaran dostu da yitirmiştim. sevgi ve saygı görmedim. devlete bağlı köylerin basılması için militanları görevlendiriyorlardı. Zira yardımcı olmaya değil. umuttan da olmuştum. ziyaretçilerimden ve birkaç kez uğrayan avukatlardan ilgi. Katılmasaydım beni ve ailemi öldüreceklerdi. Gurup sorumlusu..” 371 5.372 “On sekiz yıllık dağ serüveninin yorgunluğu. zor günlerin sığınağı olması gereken aileyi. Ancak erzak almak için gelen militanlar tarafından yakalandım. moralden.

Ceza.e.. Örgüt her başarısızlığına bir bahane bulup bazılarını cezalandırıyorlardı. Ondan sonra örgütten soğudum. Öldürme eylemlerini yapmak zorundaydık.. 22.374 Başından sonuna kadar gerillanın içinde olan. Hazırlanan bu elit kesim emekle büyümek yerine. örgütsel ve askeri alanda hiç bir yetkinliğe.dayatmaya kullanmak. Yoksa hem ailemizi. tabiri caizse emeksiz bir şekilde ülke kaderini belirleyecek kademelere getirilerek.” geliyorlardı.” 8. parti içi korkunç bir kastlaşmaya neden olundu. kendisini sözde tek erişilmez güç olarak kabul eden kadınlar. s:238 374 http://www. Ne yazık ki kadın da Öcalan´ın bu yanını fark ettiğinden dolayı korkunç bir çarpıklaşmayı yaşadı.2006 210 . korkunç zorluklara katlanan birçok kadın hiç görülmezken.. Komuta düzeyindekiler.rizgari. ölümdü.com erişim tarihi.04.373 “Aile olarak örgüte yardım ediyorduk. siyasal. Örgüt 23 militanın öldürülmesi ihbarını ağabeyim Mustafa Şahin’in yaptığını öne sürüp onu öldürdü. başarısızlıkları sonucunda mutlaka bir kurban buluyorlardı. Öcalan´a dayanarak iktidar 373 Demirkıran. kendisi hakkında bir kaç övgü dizip yazabilen.Mehmet Şahin (Şerif kod adlı) örgüte katılımını yaşadıklarını ve gördüklerini şu şekilde özetliyor. Bir biçimde 7. tecrübeye sahip olmadan.g. a. hem de bizi öldürüyorlardı.Örgüt içindeki kadın sorununu dile getiren Zozan kod adlı örgüt üyesi şunları ifade ediyor.

dedikodu. karşında ateş topu olurum. Irak Kürdü’ydü.htm erişim tarihi:22.net/son. herkesin öyküsü. aktaran. Kadınlar arasında yapılmadık hakaret. Akli dengesini kaybetti. Bana iyi davranmazsan. 9. Tecavüzcü. Gece yarısı nöbette PKK’lı bir komutan tecavüz etti. Yazdığım. Çok tedavi gördü. En sonunda Evin kaçtı ama kaçarken 375 Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006.net/son.375 “Öcalan’a tapmıştım. ayak oyunu.olmayı tercih etmiş ve Öcalan yetmiyormuş gibi bir de onun savunuculuğunu yapan ve bunu parti içi bir kavgaya dönüştüren asalak bir kadın grubu belirmiştir.2006 376 “Özgürlüğe Kaçış” basım yeri yok. Gece yarısı oldu mu kızcağız çıldırıp kayalara tırmanıyordu. elektrik şoku verildi. Herkes biliyordu.htm erişim tarihi:22. İnsanlar yaşadıkça akıllanıyor.pkkgercegi.04. Onun (Abdullah Öcalan) kurduğu sistemde birbirimize o kadar düşmandık ki başka düşmana ihtiyacımız yoktu. ayrıca bkz. çok güzel. http://www.” 10. fakir bir köylü kızıydı. Birbirimizi yok etmek için psikolojik savaş.pkkgercegi. kariyer uğruna insanları kullanma kalmamıştı.http://www.Dilaram kod adlı örgüt üyesinin anı-roman olarak hazırladığı “özgürlüğe kaçış” isimli kitabında örgütün içyapısı hakkında önemli bilgiler vermekte ve kadın sorununu tekrar hatırlatmaktadır. “Evin. Masmaviydi gözleri. hakaretin haddi hesabı yok.04.Evin isimli bir örgüt üyesinin dağ kadrosunda bir komutan tarafından tecavüze uğraması sonucu intihara varan ölümü Dilaram’ın kitabında şu 376 şekilde aktarılmıştır.2006 211 .

O doğduktan sonra beni idam edin" dedi. 12 yaşındaydı. Suçu. İki bacağını kaybetti. İnfaz manga komutanı. Beni en çok etkileyen. Temmuz 377 “Ölmeden Önce Son İsteği Çocuğunu Doğurmak Oldu” aktaran. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 212 . Son isteğini sordular. Evin. Apo’nun çıkardığı "korucu çocuklarını kaçırıp PKK’lı yapma" kanunuyla kaçırılıp getirilmişti. Ronahi’nin son isteğini söyledi. Baho Ağa’nın aşiretindendi. yargılanıp infaz kararı verildikten sonra yapılanlardır. "Hayır. Suriye-Kamışlılı’ydı. çok küçüktü. 1997 Temmuz’unda 16 yaşına basmıştı.Dilaramın kitabında dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olaylardan Hevidan isimli küçük bir kıza yapılanlar bu ortamın veya örgütün vahşiliğini göstermektedir378 “Korucu kızı Hevidan. Karnında bebeğiyle öldürüldü. Cemil Bayık. biriyle ilişki kurmasıydı. Çünkü onlar karar verdi. örgüt içindeki kadının trajik öyküsüdür. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 378 “Mardinli Hevidan’a Mezarını Kazdırdılar” aktaran.” 12.de mayına bastı. Hevidan’ın eline kazma kürek verip mezarını kazdırdılar. Ronahi.377 “Yedi aylık hamile Ronahi’nin Zele’de infaz edildiğini Osman Öcalan da Cemil Bayık da iyi biliyor. Köylüler bulup ailesine teslim ettiler. Kaçma planları yaptı ama anlaşıldı. idam edin" dedi. Cemil Bayık’a. 1991’den beri arkadaşımdı. Babasına dokunmadılar. Açığa çıktı. karnını kuşakla bağlıyordu ama büyüyünce gizleyemedi. tutuklandı. "Çocuğumun hayatını bağışlayın.” 11-Ronahi isimli dağ kadrosu militanı yasak ilişki sonucu hamile kalmış ve karnındaki çocuğuyla öldürülmüştür.

Bu hususu dağ kadrosunda yaşamış olan Aryen’in ifadeleriyle aktarabiliriz. Son isteği sorulduğunda af dilemedi.Dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri içtimai yapıyı şekillendiren temel hususların başında gelir. Kadınlar başını taşlarla ezerek öldürdüler. ruhunda tüm bu kişileri ve kendisini Apo´ya bağlamak zorundadır. Şam´a gelip Öcalan´ı görüp bu sistemin kimin elinde olduğunun farkına varınca. İstanbul-2004.379 “…Bir yerde kadın erkek ilişkilerini yasaklarsanız.sıcağında çukur açarken söylediği türkü dağlarda yankılanıyordu. BÜYÜK BİR UMUTSUZLUĞA KAPILIYOR: BU UMUTSUZLUKLA GERİLLAYA GİDİP ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMALARDA. Böyle bir ortamı sorgulamaya kalkarsanız lezbiyenlik ve homoseksüellik de ortaya çıkar. başka cinsi sevemez" denir.” 379 Nejdet Buldan.65-66 213 . Ölmüyordu bir türlü. birden fazla erkeği sevebilir ama sadece vücuduyla bunlara bağlanabilir özünde.” 13. EJAK ve YAJK´ın propagandasında "kadın önce kadını sevmeli” denir. Hevidan’ı gözünü kırpmadan taradı. s. "Ahım sizin boynunuzda kalacak!" İnfaz mangasında tek bacağı protezli Siirtli Rengin. Bu mantığın uygulamasında ortaya diğer sorunların çıkması olağandır. “PKK’de Kadın Olmak” Doz yayınları. Aşk veya sevginin tanımı yapılırken "kendi cinsini sevmeyen.Kadın tek bir erkeği sevemez. o köylü kızı. elbette ortaya böyle sapmalar çıkar . bunu duygusal bağlamda bile yasaklarsanız. "Kahrolsun Apo" dedi. karşı cinsten birini sevmesini yasaklarsanız. İNTIHARVARİ EYLEMLERDE ÖLÜYORLARDI.

M. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım.htm erişim tarihi: 18. . Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var. Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar. . Bizlerin çektiği acılar ve sıkıntılar umurlarında bile değil.2006 381 A.380 “... Örgüte İran.g.y.. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok. Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı.14- İsmini açıklamayan Ö. Örgüte para Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızdan vergi adı altında zorla toplanıp Suriye. isimli kadın örgüt militanı örgütte yaşadığı olayları anlatırken dağ kadrosunda yaşanan çarpık ilişkileri ve insanlık dışı muameleleri de aktarmaktadır. .. İran ve Ermenistan üzerinden geliyor.04.” 15.381 “Köyümüze gelen tabancalı bir adam babamı ve küçük kardeşimi öldürmekle tehdit ettiği için ben ve amcamın kızı bu adamla birlikte gitmek 380 http://www..Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım.net/pkk_teroru_ve_gercekler. Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var. örgüte katılımını ve başına gelenleri şu sözlerle dile getiriyor..Ş. Suriye ve Avrupa Devletleri destek veriyor.Y. ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim. 214 .pkkgercegi...

.g.Kaçırıldıktan sonra örgüt bizi devamlı kontrol altında tuttu. 215 . Başımızda kaçmamamız için hep nöbetçi vardı.. 1996 ve 1997 yılları arasında burada kaldım ve çeşitli ayak işlerine baktım. Beni tedavi amacıyla Kuneraya götürdüler.1979 doğumlu.’’ 16.zorunda kaldık. isimli örgüt üyesi örgütte yaşadıklarını aktarırken.. Burada sonradan arkadaşlarımdan deney amaçlı olduğunu öğrendiğim bazı ilaçları iğneyle kafa derimin içine verdiler. İsmini bilmediğim bu adam daha sonra bizi örgüte teslim etti..y.Saçlarımın dökülmesinde sonra tedavi olmam için beni İran’ın Urumiye şehrine gönderdiler.. Saçlarımın dökülmesine başlangıçta üzülmüştüm.Eğitim esnasında bir kaza geçirdim ve başımı kayalara vurdum. . Burada 100 kadar örgüt üyesiyle birlikte bir çiftlik evinde kalıyorduk. örgüt içindeki çarpıklıkları ve yapılan muameleyi aktarmaktadır. . 382 382 A. Ancak daha sonra kız arkadaşlara yapılan tacizleri görünce saçlarımın dökülmesi ve çirkinleşmem nedeniyle bu tacizlerden kurtulduğumu ve namusumu koruyabildiğimi anlayarak sevindim.. Ayrıca kadroda örgüt üyelerinin birbirlerinden korkan bir durumda olduğunu aşağıdaki ifadelerden çıkarabilmekteyiz. sınıftan ayrılan Ş. Evin yakınında bir İran askeri birliği vardı ve burada görevli İran askerleri evin etrafında ve kapısında nöbet tutuyorlar hem güvenliğimizi sağlıyorlar hem de yerimizin tespit edilmemesi için çiftlik askeri bir birlikmiş havası yaratıyorlardı. . Bir süre sonra saçlarım tamamen döküldü. ilkokul 4. Bana buraya tedavi olmam için gönderildiğim söylense de herhangi bir tedavi şekli uygulanmadı.Y.

Herkes birbirinden korkar. Örgüt. Aksine. Bana. Ailenize dönmenize müsaade etmiyorlar. Radyoda çağrı çıkınca bazen kapatırlardı. Hiçbir şey örgütün anlattığı gibi değil. suçsuz insanları öldürüyor ama bunların siyasi mücadele için yapıldığı söyleniyordu. örgüte gittiğini bilmeyerek gelen veya zorla getirilenler. bazen de kapatmaz küfrederlerdi.g. bildirilere rastladım. kendine önder diyenlerin yalanlarını daha iyi anlıyorum. Keşke yüz defa bu duyurulara inansaydım.…Nereye gideceğimizi söylemeden beni örgüte götürdüler. İbadet edene rastlamazsınız. Bunların hepsinin bizi kandırmak için çıkarılmış yalanlar olduğunu söylerlerdi. 17.1977 doğumlu. yakalananların öldürüleceklerini söylüyorlardı. Ben de bunlara inandım. Ama sağ. isimli örgüt üyesinin örgüte girerken yaşadıkları ve örgütün aileye yaklaşımı hakkındaki ifadeleri bizlere dağ kadrosunun ve genel anlamda PKK’nın örgüte nasıl eleman aldığını ve ilerleyen süreçte onların geçmişle olan bağlarını nasıl hiçe saydığını göstermesi bakımından dikkate değer niteliktedir. salim buradayım. her yakalananın önce konuşturulacağı sonra da işkence ile öldürüleceği anlatılmıştı. Ama kaçtım ve teslim oldum. Çok korkuyordum.y.Arazide. Keşke onlara inanacağıma bildirilere inansaydım. 216 . Fakülte’den ayrılarak örgüte katılan Halit S. O bildirilerde yazanların yalan olmadığını şimdi daha iyi anladım. Kafamda hep bu vardı. bilirdik ama ayrılmaktan konuşmazdık. Grup liderleri bunların yalan olduğunu.Örgüte katılanların çoğu benim gibi katılışının farkına varmadan. Birbirimizi tanırdık.383 383 A. Yıllarımın boşa geçtiğini düşünüyorum.

Açık ve özgür bir üniversite ortamında aykırı düşünceleri savunmayı marifet bildik ve bu örgüte katılmamızda etken oldu. Örgüt inançsızlık felsefesini fazla dinin üzerine gitmeden gizli gizli yürütürdü. cahil militanlara ise “gidersen öldürülürsün” şeklinde propaganda yaparak kandırıyordu. akıllı militanlara. örgüte katıldıktan sonra ortadan kalkıyor ve yasaklanıyordu. “kadınlar bile savaşıyor. “Biz. isimli örgüt üyesi yaşadığı hayal dünyasını ve kandırılış öyküsünü şu şekilde ifade 384 etmektedir. ikna edilemezse cezalandırılıyor ve savaşa gönderiliyor. isteyen katılır. “devlet bizi daha önce dinlemiyordu”. “…Kan dökmenin anlamsız olduğunu.“Üniversitedeyken örgütle ilgili kitaplar okuyorduk ve maceracı duygularımız kabarıyordu. isteyen para verir” diyorduk. 217 . Kaçanları gözden düşürmek için “onlar hain ve korkak” şeklinde propaganda yapılıyor. Devletin pişmanlık yasasını duyduk. Suriye ve İran’dan da haklarımızı alacağız ve bu dört bölgeye oturacağız. Medya TV ve HADEP’in gençlik kolları." 18. ilkokul mezunu olan Cemşit B. “En geç 1994 yılında devlet kurulacak biz de zengin olacağız” diye propaganda yapıyorlardı. PKK’ya eleman temininde etkili 384 A. Aileden bahsetmek. Bahsedenler ikna edilmeye çalışılıyor. Yasa hakkında örgüt.g. “Örgüt başı en doğrusunu bilir” mantığı hakimdi. örgüt hakkında söylenenlerin yalan olduğunu insan zamanla öğreniyor. burada kalıp ne yapacaksın” dediklerinde örgüte katılmayı kabul ettim.1978 doğumlu. kan dökmekle bir yere varılamayacağını. Türkiye’den hakkımızı aldıktan sonra Irak.y. Bana.

“ 20. Örgüt içerisinde. evlenmek gibi hayallerim var. sakıncalı bir yerde ise boğularak infaz edilir. uzun yürüyüşler. aile özlemi insanı ümitsizliğe itiyor.Urfa-Suruç Doğumlu. Herkes bıkmıştı ama korkudan konuşamıyordu. Halkla irtibatımız azalmıştı. Bu da halkın tepkisine yol açıyordu.Yiyecek ihtiyacımızı. bu kadar halkı perişan etti. “. Her aileden çocuk sayısına göre zorunlu katılımlar gerçekleştiriliyordu. ölüm korkusu.Okulda bir grup oluşturduk ve faaliyetlerde bulunduk. Binlerce insanı boş hayaller uğruna ölüme götüren birini nasıl böyle gördüğüme şaşıyorum. Örgütte yaşadıklarını şu sözlerle ifade 385 etmektedir.y. Örgüt. D. ispiyonlama ve ölüm korkusundan dolayı bahsedilmiyor. Zor yaşam. Silahlı eylemlere katıldım. kendimi. Ses getirmeyecek bir yerde ise silahla. sınıftan ayrılmış F. İş bulmak. gençliğimizi yok etti.. Kaçma düşüncesi çoğu kişide var ama birbirine güven duymamaları. Tabii ki geç kaldık.. Arkadaşlıkların hep menfaate dayanması.’’ 19. Artık insan ne diyeceğini bilemiyor. çıkarcı tutumlar ve vaad edilenlerle yapılanların tersliği beni hayal kırıklığına uğrattı. Öğrenci arkadaşlardan örgüte katılımlar beni etkiledi. 218 . fakülte 3.olmaktadır. Herkes Öcalan’ı ilah olarak görüyor ve söylediği her şeyin doğru olduğuna inanıyordu. Eller. uykusuzluk.Y.1977. Teslim olduktan sonra. Ö. açlık. silahlı mücadele ile bir yere varılamayacağı görüşü hakim oldu. ailemi ve bunca yılı boşa geçirdiğimi düşündüm. Hayallerimizi. zor kullanarak temin etme yoluna gidiyorduk. geçen zamana yanıyorum. örgüt içerisinde bulunduğu süreçte edindiği izlenimleri aktarırken 385 A.1972 doğumlu.g. Örgütte cezalar ağırdır. Ş. ayaklar bağlanır ve aç bırakılır.

. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok. ifadesinde şunları aktarmaktadır. 386 . Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı. 387 A.. Bu kişinin örgüte girişinden. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok.g. yaşadıkları ve itirafları bölümünün nihayetinde 10 yıl örgütte yaşamış ve ardından kaçarak bu çıkmaz sokaktan kurtulmuş bir teröristin ifadelerine yer verilecektir.M Şubesinde ifadesinden aktarılmaktadır. Örgütten kaçan terörist.y. .387 386 A. ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim. Ele aldığımız bu son ifade daha öncekilerini de kısmen kapsayan nitelikte olması bakımından kapsamlı ve dikkat çekicidir. 219 . Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var. Örgütün üçte ikisi kaçmak istiyor ama korkudan cesaret edemiyorlar. Dağ kadrosunda yaşayanların anıları. yaşadığı olaylara kadar tüm hayat hikayesi. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım.örgütteki gruplaşmaları ve politikaları şu şekilde aktarmaktadır. teröre meyilli olan gençlerimize ve başta ailelerine ibretlik bir olay olması bakımından emsaldir. Diyarbakır T. Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım.g.…Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var.y. Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar.E.

yeteri kadar bilinçli olmayışım. daha sonra da kampına giderek örgüte girdim. birçok imkandan yoksun bırakıldığı. İran istihbarat görevlilerinin bizleri yakalayıp örgüt mensuplarına teslim edip oradan da örgüt mensupları tarafından Urumiye'ye daha sonra Zağros dağına ne olduğunu anlamadan gelişim. çevredekiler tarafından ikinci sınıf muamele görmemden dolayı amcamı oğlunun vasıtasıyla PKK-KONGRA/GEL terör örgütünün mitingine götürülüşümden sonra yaşamış olduğum aşağılık kompleksinin etkisiyle içimdeki boşluğu doldurmak çevremdekiler tarafından sahiplenmek. yurt dışına çıktığımda çocuk yaşta oluşum. bizlere olan güvensizliği içimizdeki kişilikle harekete edemeyeceğimizi üzerimizdeki paraları ve pasaportları alarak tüm çıplaklığı ile ortada bırakıvermişti. tüm bunların nedeninin de devletsizlik olduğu. yaşadığımız yerdeki kişiler tarafından pek değer verilmemesi. hor görüldüğü.Ailemin ekonomik durumunun iyi olmaması. Ben Avrupa'ya gittiğimde orada özellikle bahse konu devletler etrafında Kürtlerin Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş olduğu. bu nedenle Kürdistan için savaşın kutsal olduğu söylemleriyle binlerce genci dağlara çıkartan 220 . Annem telefonda "ben ölüme bile razıyım ama seni o gerilla elbisesiyle. ezildiği. elinde silahla görmek istemiyorum" diyerek ağladı. ben de büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Çünkü örgüt daha biz uçaktan iner inmez. çalışmak için iş bulmakta bile zorlanışım."Ben küçük yaşta koruculardan kötü muamele gördüğüm için ailemin de isteği ile yurt dışına gitmeye karar verdim. kendimi daha güçlü hissetmek amacıyla örgütün derneğine.

anlayış… Alt kadroda ki gerillalara yasaklanan. ancak üst kadroların haremler kurduğu. sosyal hayatın kutsallığını savunması "bir daha gelsem PKK terör örgütünde mücadele etmek benim için seçenek dahi olamaz." gibi röportajları ve benzeri konuşmaları bir kez daha gerçeği görmemi sağladı. ancak olay 1998 yılında Zap alanındaki Metina bölgesinde meydana gelmiş). tıpkı kardeşi Abdullah Öcalan gibi onlarca senedir savunduğu değerleri ve örgütün kanunlarını bir anda bırakarak sevginin. erkeğin o kamptaki sorumlulardan birini 221 . bir yerde insan hayatının en heyecanlı. 2001 yılında Tinere kampında bir erkekle bir bayanın el ele tutuştuğunun görülmesi üzerine her ikisine de meydan dayağı atılması sonrası bayanın intihar etmesi. Şemdin Sakık'ın genç erkeklerle ilişkiye girdiği. aşk gibi dünyadaki en kutsal değerlerin adına yoz ilişki denilmiş. yaşamın. söylemi bile insana batan sevgi gibi. ailenin. aşkın. kadın.erkek ilişkisinin. Özellikle üç metrelik bir ipi almayı unuttuğu için hayatının en güzel çağındaki gencecik bir insanın verilen emrin eksiksiz olarak yerine getirilmesine örnek olsun diye yüzlerce kişinin gözünün önünde asılması(ismini ve kim olduğunu bilmiyorum. Bizlere yıllarca "gemiyi en son kaptan terk eder" şiarı etrafında dersler veren en tepede ki insanların mesela Osman Öcalan'ın yanına sevgilisini de alarak bir çok yönetici ve savaşçı ile Irak'ın daha içlerine kaçarak ayrı bir parti kurması. en dinamik ve enerjik olduğu bir çağda kalbimiz bir mermi çekirdeğinin karşısında gezer duruma getirilmişti. bizlere yasaklanmış. Osman Öcalan'ın örgüte katılan bayanların hemen hepsiyle cinsel ilişkiye girdiği.

222 . bu gencin bir gece Murat Karayılan'ı örgütte faaliyet gösteren bir bayanla cinsel ilişki halinde iken görmesi üzerine Murat Karayılan'ın bu genci sabah cebinden 25000 dolar para çalmakla suçlayarak kuşuna dizdirmesi gibi insanın midesini bulandıran yüzlerce olay insana niye yaşadığını milyonlarca kez sordurmaktadır. Yukarıda sıralanan tüm hususları kapsayacak mahiyette olması gereken ve çözüm paketi önerisi olarak ifade edebileceğimiz eklentide sorunun analizi ve yapılması gerekenler genel hatlarıyla vurgulanacaktır. makro anlamda PKK ile dar anlamda ise dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için yapılması gerekenleri aktarmak gerekmektedir. PKK’nın tutunum ideolojisinin baskı ve korku temelli olduğu bu yaşanan olaylardan anlaşılmaktadır. 2003 yılında İran Rojhilan'dan örgüte katılan bir gencin Murat Karayılan tarafından koruma olarak alınması.vurarak kaçması. Bir gece gruptaki örgüt mensuplarıyla yiyecek temin için bölgemize yakın bir köye inerek evlerden zorla yiyecek maddesi istemeye başladığımızda benim gittiğim evdeki yaşlı bir kadının kapıyı açarak "evladım ben de senin gibi geçimimi sağlamak için dileniyorum" demesi üzerine her şeyden koparak kaçmaya karar verdim" Dağ kadrosunda ve örgütte yaşanan bu örnek olaylar silsilesi PKK’nın insana ver(me)diği değeri göstermekte ve bir hiç uğruna nasıl binlerce insanın ölüme gittiğini sergilemektedir. PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları ve yaşam şartlarını aktardıktan sonra.

Türk insanına terörle yaşamanın zorluğunu ve acımasızlığını sonuna kadar hissettirmiştir. Bu kanunun 1.1’de Terör.1 223 . PKK ile aktif mücadele eden Güvenlik Kuvvetleri bu mücadelelerini 1991 yılında çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütmüştür.388 388 3713 sayılı TMK Md. maddesinde yapılan terör tanımı ülkemizdeki silahlı şiddet olaylarının isminin konulması açısından çerçeve bir hüküm taşır.PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER (ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ) Ülkemizde 25 yıldır aktif olarak tedhiş hadiselerinin mümessili olan PKK. Terörle Mücadele Kanunu Md.

Bu husus kanunların eksikliğinden değil. hukuki.. sosyal. Bu sorunu çözmek için her türlü askeri-polisiye tedbirler alınmış ancak sorun ülke gündeminden düşmeyecek kadar gücünü korumuştur. Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek. Özellikle PKK dağ kadrosu gibi gayrı nizami harp usulleriyle terör ve tedhiş yaratan bir yapılanmaya klasik tedbirler ve yöntemler kullanmak sorunu daha da kronikleştirmektedir. devlet otoritesini zaafa uğratmak. Özellikle PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler ülkemizdeki terör sorununu çıkmaz bir hale sokmuştur. cebir ve şiddet. temel hak ve hürriyetleri yok etmek. yıldırma. siyasi.” Ülkemizde kanunlar yürürlüğe girdikten sonra uygulamada algılama farklılığı sonucu farklı yönlere çekilebilmesi sebebiyle çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. çözülmesi gereken sorunun sosyolojik açıklamasının veya araştırılmasının yapılmaması ve böylece terör sorununun çözümünün yollarının zihinlerde alt yapısının oluşmamasından kaynaklanmaktadır. Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini. Terör sorunu salt askeri ve polisiye tedbirlerle çözülemeyecek veya asgari düzeye çekilemeyecek kadar girift ve karmaşık bir meseledir. kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemleri ifade etmektedir. devletin iç ve dış güvenliğini. Terör sorunu ülkemizde en başta PKK terör örgütünün isminde anlam kazanmaya başlamıştır. yıkmak veya ele geçirmek. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak. sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle. ekonomik düzenini değiştirmek.“…Baskı. korkutma. 224 . laik.

Çünkü terör sosyolojik bir problemdir.PKK terörüne ve özellikle dağ yapılanmasına karşı tedbirler alabilmek için veya bunları asgari tehdit düzeyine çekebilmek için devlerin ve sivil toplum örgütleri de dahil tüm kurum ve kuruluşların ortak bir mücadele konsepti olmalıdır. Vatandaşları hassasiyetini göstermelidir. toplumu korumakla görevli güvenlik güçlerine düşmektedir. bu kavram örgüt tarafından manipüle edilip büyük bir toplumun direnişi veya intifadası düşüncesi veya fikri haline getirilip Doğu ve Güneydoğu halkına sunulmaktadır. toplumun tüm dokularına sirayet etmeye başlar. Toplumu ilgilendiren ve toplumun içinden beslenen veya büyüyen bir problemle mücadele. Olması gereken çok daha kapsamlı ve halkı da bilinçlendirebilecek mahiyette bir konsepttir. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için dağ kadrosunun oksijeni veya yaşam kaynağı olan militan temininin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan ülkemize yıllardır huzur vermeyen PKK terörüne ve özelde PKK dağ yapılanmasına karşı güvenlik kuvvetlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için de bataklığı kurutmak gerekir. Bu mücadele reçetesi. Ülkemizdeki PKK terörü her ne kadar bizim algılamalarımıza göre terör olarak görülse de. Gerekirse aylarca tartışılıp üzerinde kafa yorulması gereken bu meselede başta devletin sorumlu birimleri olmak üzere tüm T. Yani PKK ile Devlet arasında kalmış kitleleri terörün kucağından kurtarmak 225 . Türkiye’nin Terörle Mücadele el kitabı haline gelmeli ve çıkarılacak terör kanunlarına da rehber olmalıdır. Milli Güvenlik Strateji Belgeleri veya bu tarz çalışmalar devletin sadece belli bir kesiminin görüş ve fikirlerinden teşekkül etmiştir. Sosyolojik sorunlar bulaşıcı hastalık gibidir.C.

Bu hususla ilgili ne kadar farklı fikir. BİR ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ Var olan bir soruna çözüm üretebilmek için sorunun teşhisini yapmak gerekir. görüş. Fert fert insan kazanmayı amaç edinerek Doğu ve Güneydoğu’da kardeşlik müessesesinin temin edilmesi gerekmektedir. PKK dağ kadrosuyla mücadele açısından ne yapılmalı. PKK’nın Dağ Kadrosunun başını çektiği terör gerçeğinin açıklamasının yapılması ve tanımının konulması çözüm için girizgâh niteliği taşımaktadır. öneri ve çözüm paketi varsa değerlendirilmeli ve güvenlik vizyonu genişletilmelidir. Sorunun Tanımı Ve Teşhisi PKK dağ kadrosunun yıllarca gerçekleştirdiği ve muhtemelen gerçekleştireceği eylemler uluslar arası ve ulusal ölçekte hukuki planda 226 .gerekir. stratejimiz ne olmalı gibi sorular sorularak önce sorunun tespiti devamında değerlendirilmesi ve analizi nihayetinde ne olmalı şeklinde tasnife ihtiyaç bulunmaktadır. Makro anlamda PKK ile mücadelenin en önemli boyutu olan dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için başta Güvenlik Güçleri olmak üzere devletin belli bir yol haritasına veya rehbere ihtiyacı vardır. Nihai analizde diyebiliriz ki Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin matruşkalaşan terör sorununa bir yaklaşımı olmalıdır. Bu açıdan soruna yaklaşım ehemmiyet arz etmektedir.

bu eylemlere katılanların tecziye edilmesi gerekliliği konusunda da sorun bulunmamaktadır. (DGM eski Başkanı).değerlendirilmesi yapıldığında birer terör suçu olarak ifade edilebilir. Ancak mevcut olan sorunun hukuki yönü sadece vuku bulan olaylara reçete sunacak mahiyettedir.161 390 “Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele” isimli konferansa ait belge ve zabıtlarda sentez konuşmasından alınmıştır. Md. sorunun özünü verilmesi gereken cezalarda görmektedir. s. İst-1996 391 An. Önemli olan nokta PKK dağ kadrosunun potansiyel tehlike 389 Şahin Kurt.”390 Sorunun hukuki açıdan devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine391 işlendiğini ve terör suçları kapsamında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Esas sorun mevzuat hükümlerinin değişikliği veya esnekliği değil.14 227 .96. Aktaran Marmara Üniversitesi ve The British Council. sorun terör olaylarının gerçekleşmesinin temel sebeplerinin muğlâk kalmış olmasıdır. Ancak işlenen cürüm terör kapsamında ise ve içinde ideoloji varsa. verilecek cezaların caydırıcılığı aksi yönde tesir gösterebilir. Tepkisel güvenlik anlayışına genetik kodlarına kadar bağımlı kalan Türkiye. Bu durum ceza-adalet sistemi açısından terslik gösterse de gerçeklik yönü olan bir durumdur.389 Dağ kadrosunun eylemlerinin birer terör eylemi olduğu konusunda her hangi bir problem olmadığı gibi. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat. Ancak sorunun hukuki yönünde üzerinde muhakkak durulması gereken nokta DÖNMEZER’in ifade ettiği gibi “Terörle mücadele ederken hukuk kurallarına riayet edilmesi ve bu mecburiyetin her gün vurgulanmasıdır. Umut Vakfı Yayınları. Ceza ve yasaklar adi suç işlemiş suçlular açısından değerlendirildiğinde caydırıcı etkisi mutlak olan bir fenomendir.95.26. Seçkin Yayın Evi.

Bu bakımdan bir tanımlama yapacak olursak diyebiliriz ki. PKK dağ kadrosu. Sorunun hukuki boyutunun yanında görünen ve sosyal yönü olan tarafları da bulunmaktadır. ülkenin belli bir bölümünde Sosyalist çizgide bir Kürt Devleti kurmayı amaç edinmiş. ilerleyen süreçte gelişen politik olaylar çerçevesinde bu amacını Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında ekolojik yapılanmayı sürekli vurgulayan ütopik bir amaca kanalize etmiş ve bu çerçevede kendisine düşen silahlı çatışmaların sorumluluğunu üstlenen yapılanma olmuştur.olması ve gelecekte bu durumun devam edebilmesi ihtimalidir. gençler veya çocuklardır. belli bir amaç ve ideal uğruna bir araya gelen ve devletin meşru güçlerine karşı. Bu yapılanmanın oksijeni bu yapılanmanın bilinçsiz ve körelmiş mağdurları olan ancak bunun farkında dahi olmayan veya kurtulamayan dağa çıkmış kadınlar. 228 . Bu sorun adli boyutu olmayan ancak önlenmesi gereken nitelikte bir mahiyet taşımaktadır. Bunların gözünü karatan ve farkındalıklarını sıfırlayan temel husus şiddet ve terörün bilinç kodlarına yerleşmesi ve onları savaşan birer robot haline getirmesidir. Nasıl ki doktorlar bir hastalığı tedavi ederken önce hastalığın ilerlemesini durdurup daha sonra yaralı kısımla ilgileniyorlarsa aynı şekilde Terörle Mücadelenin köklü bir çözüme ulaşabilmesi için teröre zemin oluşturan faktörlerin öncelikli olarak karantina altına alınıp minimum seviyeye indirgenmesi gerekir.

ölmek haline gelmektedir. Eğer bu teröristleri düşman olarak görür veya nitelendirirsek onların bağlı oldukları veya aidiyet hissi oluşturan yapılanmayı zımnen tanımış oluruz. Sorun “dağ kadrosundaki teröristlerin yaptıkları eylemleri durdurmanın yolları” olarak düşünülmesi kısır bir döngüyü beraberinde getirecektir ve getirmiştir. Pişman olup kaçmak ölümle eşdeğer nitelikte olan bir ortamda tek yol düşman gösterilen ve görülen devletle çatışmada. “Bu savaşa neden katıldığımızı 229 . Dağ kadrosundaki birçok teröristin dağa çıkma sebepleri içerisinde. Sorunu tanımlarken sorulması gereken soru “Niçin bu gençler çocuklar dağa çıkıyor” sorusudur. içinde bulundukları ortamın zemin oluşturması yatmaktadır. Ancak soruna yaklaşım yaparken hamaset dolu söylem ve girişimler dağ kadrosunun tutunumunu ve asabiyesini kuvvetlendirmektedir. Zira düşman dışta olur. Bu noktada diyebiliriz ki ilk hedef devlet’tir. Zira PKK terörünün görünen veçhesi dağ kadrosunun eylemlerinden teşekkül etmiştir ve etmektedir.Dağa çıkan ve eylemlere karışan teröristlerin çoğunluğu bu ülkenin vatandaşıdır. şehit ettikleri asker ve polisleri üzerlerindeki devleti temsil eden elbiseleri ve kimlikleri sebebiyle şehit etmişlerdir. Birincil sorun olan terör olaylarının köklü çözümü için dağa çıkan yolları kapatmak gerekmektedir. Bu sebeple bu kişileri düşman olarak nitelendirmek terminolojik açıdan sakatlık oluşturur. Örgüt militanları özel bir suç türü olan terör suçlusudurlar. Dağ kadrosuna çıkan terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu İspanya iç savaşına katılan bir İngiliz şairin dizelerindeki hissiyatla bütünleştirebiliriz. Dağ kadrosundaki teröristler.

Bu teröristlerin büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve düşman değil terör suçlusudur. Bunu önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyelerinden daha iyi anlamaktayız. Yalancılık ve aptallık değil. niçin dağa çıktıkları. 1. Sorunu sadece silahlı değil. 2. 3. Şehvet. bu sebep. neden bu eylemleri yaptıkları ve onları örgütün silahı haline getiren faktörlerdir.PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler terör suçudur ve bu eyleme iştirak etmiş örgüt üyeleri de teröristtir. Bu bakımdan ortaya koyacağımız çözüm paketi önerisi belli bir sistematiğe ve ana 230 . intikam ve para da değil Biz buraya başka bir yol GÖREMEDİĞİMİZ İÇİN GELDİK” Gerçekten PKK dağ kadrosundaki birçok terörist bu yola göremediği için girmiştir. tüm yönleriyle ele almak durumundayız.Yıldızların altındaki platolara Bizi neyin sürüklediğini soranlara İngiltere’deki dostlara Deyin ki. Sorunun tanımlaması ve teşhisi açısından sistematik bir değerlendirme yapacak olursak. çözüm önerileri halinde konu konu maddeleştirerek sıralayacağız. Yukarıdaki tanımlama çerçevesinde PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gereken hususları.Sorunun esası dağa çıkan teröristlerin yaptıkları eylemler değil. PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gerekenler konusunda belli bir çözüm metodolojisinin oluşturulması gerekir.

Ancak bu başlıklara yüzeysel değinmek durumundayız.Dağ kadrosuyla aktif silahlı ve psikolojik mücadele 2.Dağ kadrosuna katılımın engellenmesi ve kitle desteğinin kırılması için sosyolojik sorunlarla mücadele Bu üç aşamalı yaklaşım kendi içinde birçok alt başlığı barındırmaktadır. Zira her bir başlık başlı başına bir tez konusudur. 1.Dağ yapılanmasına verilen yurtiçi ve yurtdışı menşeli maddi desteğin kesilmesi 3. En başta söylediğimiz gibi bir rehber mahiyeti taşıyan çözüm yollarına ihtiyaç bulunmaktadır. Sorunun sürekli taze tutulması. ÇÖZÜM PAKETİ (1) Üç Aşamalı Çözüm Sistematiği Yaklaşımı Dağ kadrosuyla mücadele yolları değerlendirildiğinde temel olarak yapılması ve izlenmesi gereken yol ve yöntemler üç aşamada ve birbirlerine bağımlı olarak gelişmektedir. Bu üç aşama önceliği ve sonralığından ziyade sürekli var olan ve devam eden ancak kısa orta ve uzun vadeye yayılarak sorunun kökünü çürütmeyi amaçlamaktadır.başlıklara sahip olmalıdır. Çözüm paketini 10 temel başlık altında sunacağız. Bu hususlar veya başlıklar aslında ülkemizde zaman zaman dile getirilmiş ortaya konulmuş ve bilinen gerçeklerdir. Çözüm yolları araştırılırken korkularımızla yüz yüze gelmek zorundayız. 231 . Ancak bu “bilinen” gerçeklerin çözümü konusunda cesaretli adımlar atılamamış ve sorun kemikleşmiş bir hale gelmiştir. Bu üç aşamayı sıralayacak olursak.

bu eylemi gerçekleştirenleri. Bu kaçınılmaz gerçek karşısında terörizmi minimize etmeye çalışmak gerekmektedir. Terörle mücadelede zor kullanmak gereklidir ancak terörizmle mücadelede zor kullanmak aksül amel edip ters etki oluşturur ve sorunun çıkmaza sokar. PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemleri terör eylemleri olarak nitelendirirken. PKK dağ kadrosunun ortaya çıkardığı 232 . Terör ve terörizmle mücadele birbirinden farklı olan iki temel husustur. Bu bakımdan terörizm bataklık. Terörle mücadelede silah kullanılabilir ancak terörizmle mücadele fikriyatla ve düşünceyle yapılabilir. Terör olayları ve eylemlerinin vuku bulması terörizmin ortaya koyduğu düşünce ve fikrin fiiliyata geçmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yapılanmayı da terör örgütü olarak nitelendirmekteyiz. terör olayları da sinekler gibi değerlendirilebilir ve kesin çözüm terörizmi yok etmektir. Ancak içinde bulunduğumuz küresel realiteler terörizmi yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline getirmeye başlamıştır. Dağ kadrosunun Teröre kanalize olması ve bu eylemleri gerçekleştirmesinin fikri ve ideolojik yönü ise terörizm olarak nitelendirilir. benzer örnekleri vurgulamamız gerekmektedir.yazılı görsel ve işitsel araçlarla kamuoyu oluşturulması soruna çözüm konusunda adımlar atılmasını mecburiyet haline getirecektir ve esasında getirmiştir… (2) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Tanımlamanın Yapılması (Terör ve Terörizm) PKK Dağ Kadrosunun yapmış olduğu eylemleri Terör eylemleri. Ülkemizde ve Uluslar arası arenada PKK’nın terör örgütü olduğunu metodolojik açıdan ortaya koymamız. Terörist olarak ifade etmiştik.

Ama bu yasalar ifade hürriyetine yasak koyan ve demokratikleşmeye engel mahiyette olan yasalar 392 İmset. İtalya’nın.e. antiterör yasalarını etkin bir şekilde. Bu bakımdan Kahveci’nin üzerinde durduğu ve bizim de vurguladığımız nokta şudur. (a) Mevzuat Konusundaki Sorunları Aşmaktır.terör eylemleriyle mücadelede öncelikli görev Güvenlik Kuvvetlerine düşmektedir. (3)PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Hukuki Açıdan Yapılması Gerekenler PKK dağ kadrosuyla meşru güçlerin yani devletin birimlerinin ve organlarının yaptıkları mücadelede meşruiyeti elden bırakmamaları gerekir. Ancak dağ kadrosunun fikri yapılanmasının ve alt ideolojisinin köklerini kurutmak ve bununla mücadele etmek öncelikle ülkemizin kalemşorlarına ve öğretmenlerine düşmektedir. Zira terör olaylara. Terör mevzuatı konusunda yapılacak ilk iş Demokratik çerçevede oluşturulmuş Terörle Mücadele Kanunu çıkartmak veya revize etmektir.g. işletmektir. a. İngiltere’nin işlettiği şekilde. s. Bu açıdan hukuki planda yapılması gereken ilk iş. 1991’deki mevcut şartları 2007’deki şartlarla eşdeğer görmek soruna çarpık yaklaşmak olur. Ancak yeni çıkan kanunlar Terörle Mücadele Kanununun işlevini sona erdirmiştir.403 233 . şartlara ve zamana göre değişim gösteren elastiki bir yapıya sahiptir. Meşruiyetin kaynağı ve pusulası da hukuk kuralları ve mevzuattır. Almanya’nın.392 bölücü terörü azaltmanın veya asgariye indirmenin yolu.. Ülkemizde terörle mücadelenin yön göstericisi 1991’de çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunudur.

Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği. Terörizm. Terörle mücadele konusunda çıkarılacak mevzuat ve kanunların zayıf karnı ifade hürriyeti kısmında ortaya çıkabilir. Düşünce özgürlüğünün bir devletin ülke bütünlüğünü ortadan kaldırıcı bir nitelik kazanmasını savunmak (…) pek mübalağalı bir özgürlük anlayışı teşkil eder. Editör. Terör ve Demokrasi. Terörle Mücadele ile ilgili çıkarılacak mevzuat içerisinde sivil inisiyatif arttırılmalı.” 393 İngiliz Terörle Mücadele Konusunda bkz: Sedat Laçiner. özgürlükçü demokrasi anlayışına aykırıdır.62 Bu raporun metni için bkz. askerin ve polisin rolü tekrar gözden geçirilmeli.olmamalıdır. Ank-99. İbrahim Pınar. USAK Yay. bazı parçaların başka bir devlete verilmesini savunan ve bu hedefi gerçekleştirmek için övücü düşünce açıklamaları yapan kişilerin bu davranışlarına seyirci kalamaz. Hukuk sistemimizde yasaklanan düşünce açıklama şekli suça tahrik olarak isimlendirilmektedir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8. bu suça girmemiş olanı kesin çizgilerle ayırabilmelidir. İngiltere’nin Ekim 2005’te çıkardığı Terör Yasası (The Terrorism Bill) sivil-asker ilişkileri açısından örnek 393 alınmalıdır. Terör suçu işleyenle. maddesinin değiştirilmesi gerekçesi şu hususları vurgulamaktadır. . Bir fikrin açıklanması kuşkusuz suç olamaz… Bu. Bilgi yayınevi.. s. İhsan Bal.. varlığına yönelecek tehlikelere karşı kendini korumak zorunadır. Bir devlet ülkesinin parçalanmasını. 394 “ Her demokratik rejim. Ank-2006 s:291-346 394 Pulat Y. Taser. Terörle Mücadele Kanunu 234 .

Terör sorunu nihai dönemde ulusal boyutu aşan ve herkesin işin içine girdiği girift bir hal almıştır. Türkü ve tüm taraflarıyla Türkiye gemisinin içinde seyahat etmek durumunda ve zorunluluğundadır. 26-02-1999 235 . Abartılı maddelerle kanunların içleri boşaltılmamalıdır.Terörle ilgili mevzuat sorununun çözümünde yukarıda bazı bölümlerinden alıntı yapılmış gerekçeli rapor göz önünde bulundurulmalıdır. Terörle Mücadele Mevzuatının esas önemi.395 395 Gündüz Aktan. Çıkarılacak mevzuat siyasi çekişmelerin ve güç dengesinin malzemesi olmamalıdır. Terörle ilgili mevzuat uluslar arası açıdan denklik taşımalıdır. “Olağanüstü ne demek”. Terör çıkmazı bu geminin altına konmuş dinamit anlamına gelmektedir. terörle mücadelenin meşruiyetinin miftahı olması sebebiyledir. solcusu. Bu açıdan Aktan’ın ifade ettiği şu hususa dikkat etmek gerekir. “lakin”lerle tahdit konulması sebebiyle demokrasi ve insan hakları konusunda düzenlemeleri tekrar sıfırdan başlatmak zorunda kaldıysak aynı şekilde çıkarılacak Terörle Mücadele Kanununda da aynı sorunlar tekerrür edebilir. Bu durum ülkemizin dışa karşı imajına da yön vermektedir. Radikal Gazetesi. Zira ülkemiz sağcısı. Kürdü. Nasıl ki 1960 anayasasının insan hakları ve demokrasiye verdiği ehemmiyet 1982 anayasasında “ama”larla. ÖzgürlükGüvenlik dengesi profesyonelce ortaya çıkarılmalıdır. Ülkemiz yıllarca Özgürlük. Çıkarılacak mevzuat hükümetin tasarrufu değil tüm Türkiye’nin ortak kanaatine uygunluk arz etmelidir.Güvenlik sarkacında hafakanlar yaşamış olması sebebiyle tecrübelerini çıkaracağı kanunlara yansıtmalıdır.

Özgürlüklerin yok edilmesini güden faaliyet kapsamına. “Bildirgenin hiçbir hükmü. 236 . içinde ilan olunan hak ve hürriyetlerin bir devlet. toplumda kin ve nefret oluşturan görüşlerin savunuculuğunu yapmak da girer. PKK’nın son yıllarda ortaya koyduğu birisi de “savaşı Türkiye’ye yaymaktır“. maddesi hatırlatılmalıdır. Bu hususu yine İHEB 10/2 md. ancak yaklaşımları ve söylemleri Türk milletini önümüzdeki onlarca yıl olağanüstü etkileyecektir…” (Öcalan’ın yargılanma süreciyle ilgili yazı) PKK dağ kadrosunun yaptığı eylemlerle mücadele konusunda hukuki alt yapı oluşturulurken dağ kadrosuna yadım ve yataklık edenleri ve örgütün cephe faaliyetlerine katılanları da kapsayacak hükümlere de yer verilmelidir. görmekteyiz. İHEB 30-Md. zümre veya fert tarafından yok edilmesini güden bir faaliyet girişmeye veya eylemsel olarak bunu işlemeye herhangi bir hak gerektirir şekilde yorumlanamaz” demektedir. dış dünya bizi ilgilendirmez’ diyebilirler. hükmünde. Bu md.. Yapılacak düzenlemede bu propaganda faaliyetleri kesin bir kararlılıkla yasaklanmalı ve yapılacak eleştirilere karşı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 30. Bunun gerçekleşmesi için yoğun propaganda eylemleri yapılacaktır.“… savcılarımız ‘biz mevzuatla bağlıyız. özgürlüklere yar vermeyen antidemokratik sistemlerin propagandasını yapmak veya kütleleri şiddet eylemlerine yöneltecek.

3. Terörle mücadelede mevzuat. Hazırlanacak mevzuat ve hukuki hususlar Uluslararası Hukukun realitelerini göz önünde bulundurmalıdır.“Düşünceyi açıklama ve yayma ve haber alma özgürlükleri ulusal güvenliğin. 1. asayişin sağlanması. Mevzuat konusundaki sorunları aşabilmek için yapılması gerekenler. 11 Haziran 1985’te yürürlüğe giren “Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 237 . ülkenin toprak bütünlüğünün. Ancak bu uygulama da ulusal ve uluslar arası mevzuata göre yapılmalıdır. Eve dönüş ve pişmanlık yasalarının etkinliği konusunda terörle mücadele geçmişimize bakmak bize yön gösterecektir. kamu güvenliğinin korunması.” Dağ kadrosunun yaptığı terör eylemlerini.. örgütün propagandasından bağımsız düşünemeyiz. Mevzuat terörle mücadele edecek sivil-resmi organların dengesi sağlanmalı ve bu konuda çağın gereklerine göre gerçekçi yaklaşılmalıdır. 2. Bunun için ceza-adalet mekanizmasının tüm üniteleri konuya profesyonel şekilde hâkim olmak durumundadır. (b)Eve Dönüş ve Pişmanlık Yasalarının Etkinliği Dağ kadrosuyla mücadelenin hukuki boyutunun tetkikinde değinilmesi gereken bir diğer önemli husus da eve dönüş ve pişmanlık yasalarıdır. Propaganda önüne geçilmesi gereken temel hususlardan birisidir. tecrübelerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. genel ahlak ve sağlığın gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla kanunla sınırlandırılır. suç işlenmesinin önlenmesi.

Pişmanlık yasası ülkemizde 21–23 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da "Teröristlerin Rehabilitasyonu" adlı uluslar arası sempozyumla gündeme gelmiştir. 15 Eylül 1986 238 . Bu konunun kurumsallaşması açısından ve verimli hale gelmesi bakımından kafa yorulması gerekmektedir. Toplumsal salahiyeti sağlamakla görevlendirilmiş Güvenlik Kuvvetleri ve suçluları cezalandırmaya çabalayan mahkemelerin dayandıkları belli başlı kurumlardan biri de itirafçılıktır. Sami Demirkıran ve daha birçok eski terör örgütü üyesi bu yasanın sonucunda hayata kazandırılmışlardır. Bu teröristler pişmanlık yasasını bir kapı olarak görebilmektedirler. s.Dair Kanun” terörist örgütlerin bütünlüğünü ciddi biçimde tehdit etmekteydi. Zira daha önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyeleri örgüt içinde bulunan militanların pişmanlığını göstermesi bakımından rehber olabilecek niteliktedir. Ramazan Işık’ın belirttiği üzere itiraf:396 Teröre karşı alınmış bir tavırdır. Abdülkadir Aygan. Ancak bu durum terör örgütlerini ve fraksiyonlarını ciddi biçimde sıkıntıya sokmuştur.30. Aksi şekilde yani “bu yasalar tekrar çıkarılmasın” mantığıyla olaya yaklaşmak çözüme gözlerini kapatmakla eş 396 Yeni Forum Dergisi. sayı 168. Pişmanlık kanunu ve onun paralelinde geliştirilen itirafçılık kanunu ülkemizin terörle mücadelesinde yön gösterici rehberlerin kazanılması açısından anlamlı olmuştur. Önemli olan nokta veya eleştirilecek husus şudur: Acaba Pişmanlık ve Eve dönüş yasalarından beklenen verim alınabiliyor mu? Eğer bir aksaklık varsa bu noktada aranmalıdır. Bu bakımdan itirafçılığın temelini atan pişmanlık yasası veya eve dönüş yasaları terörle özelde ise dağ kadrosunun çözülmesinde ayrıcalıklı yeri olan bir konudur.

Bu konuda atılacak en önemli adım da pişmanlık ve eve dönüş yasalarının rehabilitasyon merkezli olmak kaydıyla hızlandırılmasıdır. bu hususu uygulamada profesyonel şekilde gerçekleştirmektir. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı çatısı altında oluşturulan Psikolojik Harekât Şube Müdürlükleri bu konuyla ilgili ciddi atılımlar ve çalışmalar yapmaktadır.anlamlıdır. Özellikle bu amaçla rehabilitasyon merkezleri kurularak örgütten kurtulmuş bireyi gözetim altında tutmak ve değerlendirmek gerekir. Bu çalışmaların diğer kurumlar için de geçerli olması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Değinilmesi gereken esas nokta. Bu merkezlerde kişiye yaklaşım esas önemli noktadır. Pişmanlık veya Eve Dönüş yasası çıkarmak veya bunun yürürlüğe koymak değil. Silahlı mücadele özellikle PKK gibi bir terör örgütüyle yapılarken daha zor ve çetin bir mücadeleyi iktiza 239 . Bu bakımdan onları yabancı görüp düşmanlık beslemek yerine bizden biri gibi görüp tedip etmek en makul davranış olacaktır. (4)PKK Dağ Kadrosuyla Silahlı Mücadelede Yapılması Gerekenler PKK terör örgütüyle mücadelenin en hassas. Pişman olan kişiye iyi niyetle yaklaşmak temel düsturumuz olmalı ancak onu sürekli takip ve tarassut etmeliyiz. Son dönemde PKK dağ kadrosundaki militanlarda yaşanan serzeniş ve çatlak sesler dışarıya çıkmış durumdadır. zor ve sıkıntılı yönü silahlı mücadeledir. Tekrar belirtmek gerekir ki dağa çıkan gençlerin büyük çoğunluğu bizim toprağımızın insanıdır. Örgüt içerisindeki bu çatlaklıklar iyi değerlendirildiğinde dağ kadrosunu içte vurabilmek çok daha kolay hale gelecektir.

Devletin silahlı birliklerine güç kullanma yetkisi verilirken bunun hukuki al yapısı oluşturularak verilmektedir ve verilmelidir. PKK Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede ayrı bir önem taşımaktadır.etmektedir. Silahlı mücadelede yardımcı nitelik taşıyan istihbarat birimlerinin operasyon yapmaları 240 . Yani terörle mücadele eden veya edecek olan silahlı birlik veya yapılanmaların hukuk kuralları çerçevesinde meşruiyetinin olmasıdır. Zira terör örgütü üyelerinin hedefinde devlet ve onun meşru güçleri vardır. polis veya jandarma birlikleri meşru savunma durumunda silahlı çatışmanın mesuliyetinden sorumlu tutulamazlar. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu bu hususta gerekli düzenlemelere sahipti. Devlet kendisine tecavüz eden ayrılıkçı örgüt üyelerinin karşısında gücünü göstermezse terörün zımni amacı gerçekleşmiş olur ve devlet zafiyete düşer. PKK dağ kadrosuyla kırsal alanda mücadele eden asker. Devlete sıkılan kurşun karşısında hukuki açıdan içtihat yapacak kadar vaktimiz olmayacaktır. Yapılması gereken hukuki düzenlemelere de önceki bölümde genel hatlarıyla değinmiştik. Silahlı mücadelenin hukuki veçhesinde önemli olan husus silahlı mücadelenin hukuk dışı eylemlerle kirlenmemesidir. PKK dağ kadrosuyla silahlı mücadelenin zorluğu ve sıkıntılı olması Tüm Türk Milleti tarafından bilinen bir gerçektir ancak önemli olan bir diğer gerçek de bu mücadelenin meşru çizgide devam etmesi gerekliliğidir. (a)Silahlı Yapmak Mücadeleyi Hukuki Çerçevede Üçüncü madde başlığı altında belirttiğimiz Terörle Mücadelenin meşru çizgide yapılması hususu.

1. PKK dağ kadrosuyla yapılan silahlı mücadelede hukuki çerçevede yapılması gerekenleri sıralayacak olursak. 3. 2. Zira denetim mekanizması olmayan silahlı birlik ve yapılanmalar ilerleyen süreçte bumerang misali ters etki gösterebilirler ve çizgilerinden çıkabilirler.meşruiyet açısından sakatlık oluşturmaktadır.Terörle ilgili mevzuat hükümlerine mutlak riayet etmek gerekmektedir. İstihbarat birimlerinin yapması gerekenler önleyici mahiyet taşıyan bilgilendirme görevidir. Operasyonel birlikler bu bilgiler ışığında yapılması gerekenleri hukuki prosedür çerçevesinde yapacaklardır. Bugün yapılmış olan hukuk dışı bir mücadele yöntemi yıllar sonra uluslar arası arenada karşımıza tazminatlar şeklinde çıkmakta ve bu durum Türkiye’nin silahla düzeltemeyeceği sorunlar yaratmaktadır. Denetimin sivil görevli müfettişler tarafından 365 gün 24 saat yapılabilmesi gerekmektedir. Silahlı bir yapılanmanın yaptığı işlerin geri dönüşü olmaması yani işin içinde öldürmek ve yaralamak gibi hassas hususların bulunması hukuk sisteminin bu konuda daha titiz olmasına yol açmaktadır. 241 .Yapılan silahlı mücadelenin denetimini yapmak ve bu hususta yabancıların bizleri zor durumda bırakmalarına engel olmak.Kanunların veya mevzuatın silah kullanma yetkisi verdiği birimler dışındaki yapılanmaların bu vazifeyi ihkak-ı hak olarak görmemesi gerekir. Devletin zor kullanma gücüne sahip birimleri olan asker ve polis teşkilatlarının hukuki çerçevede kalmaları aslında bu teşkilatlar için zırh mahiyeti taşımaktadır. Ülkemiz terörle mücadele serüveninde bu ve benzeri tecrübeleri yaşamıştır.

Polis ve jandarma birliklerinin Terörle Silahlı Mücadele konusunda profesyonel ekiplerinin (Özel Harekât Timleri vs.Ç Yöntemlerini Kullanmak PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisini ve yapılanmasını incelerken ayrıntılı olarak belirttiğimiz hususların başında gayrı nizami harp ve düşük yoğunluklu çatışma kavramları gelmekteydi. (c) Silahlı Mücadelede Gayrı Nizami Harp/D.(b)Silahlı Mücadelede Polis ve Jandarma Birliklerini Kullanmak ve Profesyonel Yapılanmaya Geçmek Ülke sınırları içerisinde meydana gelen tedhiş olaylarıyla veya düşük yoğunluklu çatışma ile mücadele etmesi gereken birlikler başta polislerden polis teşkilatının kurulmadığı veya kurulamadığı bölgelerde yani kırsalda Jandarma Birlikleri bu mücadeleyi verecektir.Y. ve vermesi gerekmektedir. Bu bakımdan PKK dağ kadrosuyla silahlı 242 .) kuvvetlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir. Ordu birliklerinin bölgedeki çatışmaya müdahil olması dışarıdan farklı algılanmakta ve bir savaş havası estirmektedir. Zira PKK’nın kullandığı yöntemler klasik savaş yöntemlerinden farklılık arz eden ve asimetrik yönü bulunan gayrı nizami harp veya düşük yoğunluklu çatışmadır. Ordu birliklerinin bu mücadelede yer alması uluslar arası alanda bağımsızlık mücadelesi veriliyormuş imajı oluşturmaktadır. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için Polis ve Jandarmanın alt yapısının yeterli olmaması ve bu durumda kara kuvvetleri sınıfından birliklerin müdahale etmesi içinde bulunulan durumda mecburiyetin gerektirdiği bir durumdur ancak 23 yıldır terörle mücadele eden ülkemiz bu sorunu aşabilmeli ve ordu kuvvetlerini nadiren ülke içinde kullanmalıdır.

243 . Askeri birliklerin büyük gruplar halinde operasyon yapması sürecinde nicelik açısından kabarık olmasından dolayı hantallık kaçınılmaz bir gerçektir. Aynı şekilde PKK dağ kadrosu gibi belli bir sistemi olmayan ve her an saldırı potansiyeli olan bir örgütle sistemli ve klasik mevzi savaşı vermek boşa kürek çekmek ve enerji kaybetmek anlamına gelir. vur-kaç taktikleriyle karşı tarafı yıpratma yöntemleri ülkemizde 1991–1992 yılına kadar PKK açısından önemli boyutlara varan sonuçlar alınmıştır. Vietnam.mücadele yapılması gereken temel hususların başında. Onbinlerle ifade edilen askeri birliklerin manevra kabiliyeti mücadele verilen dağ yapılanmasının yanında çok zayıftır. dağ kadrosunun metodolojisinin çok iyi analiz edilmesi gelmektedir. Malaya ve buna benzer örnekler göstermektedir ki. gayrı nizami harp klasik savaşın dışında farklı yöntemleri ve farklı etik kuralları olan bir harptir. Gerilla savaşında düşmanı etkisiz hale getirebilmek için onu kendi silahıyla vurmak gerekir. Maalesef ülkemizde bu gerçeklik geç anlaşıldığı için silahına mermi dolduramadan şehit olmuş olan onlarca hatta yüzlerce asker ve polisimiz bulunmaktadır. Latin Amerika. Birliğin attığı bir adım teröristlerin kaçabilmesi için yeterli olmaktadır ve olmuştur. Bu çatışma ortamında askeri birliklerin niceliği değil –niteliği önemlidir. Bu açıdan hantal askeri birliklerle ve bir hafta evvelden tüm dünyaya duyuru yapılarak operasyona çıkılması sadece psikolojik etkisi olan ancak verimi düşük bir harekât tarzıdır. Gayrı nizami harbin yaşandığı Çin. PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisi kısmında ayrıntılı olarak değindiğimiz asimetrik şiddet ve.

(3)15 aylık askerlerin. açısından) (1)PKK’nın dağ kadrosunun en son kullandığı gerilla yöntemleri ve asimetrik terör yöntemlerini tespit edip yeni reçeteler ortaya koymak.(D.Ç. Bu bakımdan o dönemde uygulanmaya başlanan gayrı nizami harp usul ve yöntemlerini dikkate alarak mücadele verilmeli ve bu alt yapısı oluşmuş sistem güçlendirilerek devam etmelidir. PKK dağ kadrosuyla etkin silahlı mücadelenin verilebilmesi için yapılması gerekenleri sıralayacak olursak. askerlik sanatının mantalitesini anlamaya başladığında terhisinin gelmesi sebebiyle.Y.. (4)Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede geceleri karakolların boşaltılıp PKK militanları gibi klasik mevzi sistemi dışında asimetrik yöntemlerle asayişin teminini sağlamak. profesyonel jandarma ve polis başlığı altında değerlendirmek gerekmektedir. (2) Polis ve Jandarma birlikleri içerisinde kalifiye elemanlardan oluşturulan özel birliklerin kuvvetlendirilerek.Düşük yoğunluklu çatışmanın yaşandığı ülkemizde (Malaya benzeri) askeri-polisiye birliklerin özellikle 93 yılından itibaren gerilla taktik ve tekniklerini kavramaya başlamasından itibaren yapılan operasyonların verimliliği ve sonuç alınabilirliği artmıştır.gerekli ölçüde genişletilmesini sağlama. tedricen onları bu mücadeleden izole etmek veya kışlaya çekmek ayrıca oluşacak boşluğu profesyonel ordu nitelendirmesi altında değil. Yukarıda genel hatlarıyla ifade ettiğimiz dağ kadrosuyla silahlı mücadelede yapılması gerekenlerin icra edilmesi esnasında daima 244 .

Bu açıdan önemli olan ilke şudur. Psikolojik yol ve yöntemlerin PKK dağ kadrosuyla mücadeledeki fonksiyonunu incelerken psikolojik harekât konusunun önemini ve gereğini şu başlık altında inceleyebiliriz. (a)Dağ Kadrosuyla Mücadelede Psikolojik Harekâtın Uygulanması Ve Yaygınlaştırılması 245 . Zira uzun vadede devletin ve ülkenin bekası ve bölünmez bütünlüğü için yaşamaya çalışmak ve yaşatmayı bir ilke kabul etmek gerekir. Güvenlik Kuvvetleri bu mücadeleyi sürdürürken etik olarak öldürmek amacıyla. yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmek Güvenlik kuvvetlerinin meşru savunma ve devleti koruma amaçlı PKK Dağ kadrosundaki teröristleri etkisiz hale getirmesi. kin ve öfke dolu hislerle soruna yaklaşmamalıdır. Zira dağ kadrosunun çözülmesi ve dağdan inmiş insanların hayata kazandırılması psikolojik yol ve yöntemlerle sağlanabilir. Ancak sorunun esas boyutu daha çok sosyolojik ve psikolojik yönündedir. kamunun güvenliği ve daha çok can yanmasının engellenmesi amacıyladır. Ölmeyi ve Öldürmeye değil.bilinçaltında bulunması gereken kural ve ilke mücadele verilen silahlı örgüt elemanlarının bizim ülkemizin vatandaşları olduğu gerçeğidir. Bu bakımdan soruna hazırlanacak çözüm paketinde psikolojik yöntemleri öncelikli olarak değerlendirmek gerekir. (5) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uygulanması Gereken Psikolojik Yol Ve Yöntemler PKK dağ kadrosuyla mücadelenin görünen yönü daha çok silahlı mücadele olarak algılanmaktadır. Ayrıca şehit olmanın kutsiyetinin yanında öncelikle yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmelidirler.

Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için sivil toplum örgütlerinin psikolojik harekâta önem vermesi ve örgüt propagandasını boşa çıkaracak alternatif yöntemler üretmesi gerekir. ayrıca örgütün propagandasını boşa çıkarma amacını gütmektedir. serhildan eylemleri veya silahlı çıkışlar yapmış ve böylece kitleleri etkilemiştir. Bu konuda TEMUH Daire ve MGK Genel Sekreterliğinin ortak bir çalışması Psikolojik Harekâtın yaygınlaştırılmasında öncü nitelik taşıyacaktır. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da silahlı ve siyasal propagandalar yapmak ve dinamizmini korumak veya güçlendirmek amacıyla silahlı elemler. (b)Örgütün Silahlı Propagandasının Kontrolü Ve Siyasal Dağ yapılanmasının oluşumu ve gelişimi propaganda faaliyetleri çerçevesinde hayat bulmuştur. Ancak psikolojik harekât başta MGK genel sekreterliği bünyesinde oluşturulan yapılanma ve TEMUH Dairesi altında oluşturulmuş yapılanmaların yanında farklı isimler altında Türkiye’nin her tarafında. sorunun mihenk taşı olarak görülebilecek noktasına temas etmişler ve bu mücadeleyi tüm illerimize yaymışlardır. örgüte 246 .Terörle mücadele sürecinde TEMUH Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Harekât şube müdürlükleri bu mücadele yönteminin başlangıcını yapmışlar. PKK dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekâtın önemi terör örgütüne girmeye yakın olan veya giren örgüt üyelerinin hayata kazandırılması. Bu propagandalardan etkilenen gençler. bu sorunla bağlantılı tüm kurumlarda gerektiği ölçüde yapılandırılmalıdır.

Bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken hususları iki madde halinde sıralarsak. 2. Örgütün silahlı ve siyasal propagandasıyla mücadele konusunda halkı bilinçlendirebilecek yöneticilerin ve devlet memurlarının bulunması gerekir.Propaganda faaliyetlerinin önüne geçebilmek için. Bu bakımdan doğu. güneydoğu ve makro anlamda tüm Türkiye’de insanların zihinlerini “terör ve şiddet” kavramlarının oluşturduğu infialden uzak tutmanın 247 . Böylece örgüt dağ yapılanmasını sürekli taze tutmuş ve çatışma ortamının dinamizmini korumuştur.kanalize olmanın ilk aşaması olan “ilgi duyma” hissine kapılmışlar ve böylece geri dönüşü çok zor olan anafora yakalanmışlardır. propaganda faaliyetlerini meşru güçler vasıtasıyla kontrol etmek ve gerekli teknik hususlarda yardım almak. Sorunun bu noktasında çözüm açısından yaklaşım tarzı bu propaganda faaliyetlerini kontrol altına alabilmek ve anti-propaganda oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmaktır. Devlet görevlilerinin pozitif anlamda psikolojik yöntemlerle halka yaklaşarak bu hareketi başlatmaları ve böylece yapılması muhtemel propagandaları halk için halkla birlikte çözüme kavuşturmaları gerekmektedir. öncelikle halkın psikolojisini kendi lehimize çevirmek ve kullanmak ve onları bu konuda bilinçlendirerek atılımlar yapmak.Psikolojik harekat yöntemleriyle. 1. (c) Bölge İnsanını Farklı Konulara Kanalize Etmek Ve Meşguliyetlerini Artırmak Psikolojik yol ve yöntemler toplumun veya belli bir bölgedeki halkın mühendisliğini yapmamak kaydıyla geçerli ve makul bir çözüm yoludur.

İnsanların ve bu açılımla toplumların genetik kodlarında var olan bir gerçek vardır. o kişi veya toplumda oluşturduğu yönlendirici etkidir. o da meşguliyetin ve çalışmanın. adet. gelenek ve göreneklerin benzerliğinden dem vurarak kültürel birlikteliğin hatırlatılması amacıyla dönem dönem ulusal ve uluslar arası faaliyetlerin düzenlenmesi gerekir. Ayrıca nevruz gibi kucaklayıcı bir günü ulusallaştırmak için devletin tüm kurumlarıyla bugüne iştirak etmelerinin sağlanması farklı bir yaklaşım tarzı olacaktır. (1) Toplumun kültürel ve sosyal kodlarının analiz edilmesi (2) Toplumun psikolojik açıdan içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi 248 . Bunun için insanların meşgul olabilecekleri sosyal faaliyetlerin arttırılması bir çözüm olarak ortaya konulabilir. Bu başlık altında değerlendirdiğimiz hususu sistemli şekilde sıralayacak olursak. Başta ülke içi olmak üzere turistik gezi ve organizasyonları hızlandırılması. Ayrıca doğu ve güneydoğuda terörle mücadele verilirken farklı hususlara temas ederek bu bölgede olumlu hususlara da değinilebildiği gösterilmelidir. öfke veya kin soluklayan insan toplulukları içinde yeşermeye namzettir. bölgenin tarihi dokusunun tüm dünyaya duyurulması.yolları aranmalıdır. Terör daha çok sosyopsikolojik açıdan korku ve paniğe kapılmış ortamlarda ve nefret. Bu hususların altyapı bulmaması için insanları farklı konulara kanalize etmek toplumun salahiyeti ve selameti açısından kat’i surette uygulanmalıdır. Bu etki sayesinde insanların terör veya şiddet hadiselerine iltifat göstermeyeceği toplum psikolojisinin ortaya koyduğu bir gerçektir.

insanların içinde bulundukları zafiyetler yatmaktadır. Bu durum belli bir kesimin terörün kucağına düşmesine yol açmaktadır. Psikolojik harekatın esas önemi bu tedbirlerin alınması noktasında ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaların diğer kurum ve kuruluşlara öğretilmesi ve yaygınlaştırılması çözüm için önemli bir adım olacaktır. Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak ve ailesini bilinçlendirmek bu gencin 397 Gençlik ve Terörizm konusu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Alkan.397 Bu gençlerin dağa çıkmalarını engelleyebilmek için önleyici çalışmalara hız vermek ve bu kapsamda ailelerle irtibat kurmak önem taşımaktadır.g. a.(3) İçinde bulunulan durum karşısında halkı bütünleştirici ve kaynaştırıcı konulara ve faaliyetlere kanalize edilmesi gerekmektedir. Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak önem taşımaktadır. Dağ kadrosuna katılımların genç kesimlerden gerçekleşmesi konuya yaklaşım açısından adres göstermektedir.e. Terörle mücadele eden başta emniyet ve jandarma teşkilatları terör örgütünün kucağına düşecek olan gençlerimizi bu bataklığa girmeden kazanmanın yolları araştırılmalıdır. 249 . (d)Dağ Kadrosuna Tedbirler Almak Katılımları Engelleyici Dağ kadrosuna katılımların temelinde. Dağ kadrosuna katılımların gerçekleşmesini engellemek başta bireylerin sorunlarına yaklaşım tarzının çözümleyici olmasında yatmaktadır. Bu konuda yine TEMUH bünyesinde çok önemli çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.

2. Bunlar arasında pişman olup geri dönenler ve bu örgüt anaforundan hayat hikayelerini emsal göstermek ve bu insanları değerlendirmek gerekmektedir. 3. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirlerden bir diğeri de önceden yaşanmış hayat hikayelerini emsal göstererek. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusu geniş kapsamlı bir alan olması sebebiyle bu hususu özetleyici mahiyette bir sınıflandırma yapacak olursak.kurtulmasında en önemli adım olacaktır. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler alınması hususunda psikolojik harekat yol ve yöntemlerinin kurumsallaşması ve bu çerçevede TEMUH Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmaların diğer kurumlara anlatılması ve yaygınlaştırılması. örgüte kanalize olabilecek çevredeki insanları bilinçlendirmektir. 250 . PKK dağ kadrosu binlerce insanımızı işlevsiz hale getirmiş ve beyni yıkanmış eli silahlı teröristleri ortaya çıkarmıştır. konferans ve sosyal faaliyetleri hızlandırarak gençlerin bilinçlenmesini sağlamak. Gençliğin ve başta üniversite öğrencilerinin bölücü ve ayrılıkçı akımlara kanalize olmaması için bütünleştirici mahiyette faaliyetlere hız vermek ve bu çerçevede seminer. Özellikle bu konuda annelerin hassas oldukları göz önünde bulundurularak bu kanaldan yaklaşım gösterilmelidir. Ayrıca bu hususu tüm Türkiye’de kurumsallaştırarak yazılı ve görsel açıdan genişletmek ve kamuoyu oluşturmak gerekmektedir. 1.

Ancak özet niteliğindeki bu yüzeysel değerlendirme konunun öneminin anlaşılması açısından kafidir. içinde bulundukları ortamda en çok özlemini ve hasretini çektikleri yer aile ortamı ve evleridir.398 Dağ kadrosunun içinde bulunduğu bu zayıf nokta. Bir annenin evladına beslediği sevgi ve evladının annesine olan özlemini. Bu dağdaki komutanlar da dahil birçok militanın notlarından anılarından anlaşılmaktadır. 398 Dağ kadrosundaki militanların anıları ve itirafları için bkz: 4. Bölüm 251 . hiçbir ideoloji. engelleyemez. Aile fertleri ne kadar PKK sempatizanı olsalar da evlatlarının ölümü onlar için inandıkları tüm davalardan daha önemli ve acı vericidir. slogan. PKK dağ kadrosundaki militanların. mücadele yöntemleri açısından değerlendirilmesi gereken stratejik hususların başında gelir. Bu açıdan en başta değinilmesi gereken husus aile faktörüdür. Bu bakımdan dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekat yöntemlerini bu hususta kullanmak ve en başta aile fertlerine yaklaşmak gerekmektedir. (e)Dağ Kadrosundaki Teröristlerin Aileleriyle İrtibat Kurmak Dağ kadrosuna katılımları engelleyici çalışmaların yapılmasının yanında dağa çıkmış ve halen bu çıkmazın içinde yer alan örgüt üyelerinin hayata kazandırılması maksadıyla yapılması gereken faaliyetlerde bulunmaktadır.Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusunda geniş kapsamlı değerlendirme ve analiz yapmak mutlak surette gerekmektedir. eylem veya fraksiyon durduramaz.

Bölge halkı devleti bu görevlilerin davranışlarında ve hareketlerinde görmektedir.(f) Terörle Mücadele Etmiş Ve Edecek Olan Güvenlik Güçlerine Yönelik İki Aşamalı Rehabilitasyon Merkezlerinin Kurulması 399 PKK ve özellikle dağ yapılanmasıyla psikolojik mücadelenin uygulayıcıları olan başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu görevlilerinin doğu bölgesine hizmet sunarken veya bu bölgeye giderken. Doğu bölgemizde görev yapan güvenlik güçleri. bir aileyi hatta bir mahalleyi dahi devlete düşman edecek kadar etkilidir. Bu ve benzeri hatalar devletin yapmış olduğu olumlu çalışmaları da sıfırlamaktadır. bölgenin reel-politik ve sosyolojik durumunun oluşturduğu psikolojik buhran ve bunalım altında kaldıkları bilinmektedir. Bu durum bu kişilerin 399 Bu madde başlığı altında bir proje kapsamında yapılacak bir çalışma gerçekten soruna yaklaşım açısından farklı ve etkili bir yöntem ve yol olacaktır. 252 . Bir polisin veya askerin yapmış olduğu sui muamele. Bu psikoloji içerisinde bölge halkına olan yaklaşım ve hizmetin sunulması. burada yaşadıkları sıkıntılı ve zor günlerin etkilerini yıllarca üzerinden atamamakta ve bölge halkına olan kin ve nefret hisleri kökleşmiş halde geri dönebilmektedirler. Bu toplumsal psikoloji PKK dağ kadrosunun eleman temininde kullandığı temel argümanların en başında gelmektedir. Ayrıca örgüte katılan bir çok militanın anılarını incelediğimizde devletle ilgili acı bir hatırasını aktarmakta ve özellikle asker ve polisin muamelesinin kendisini dağa çıkaran sebep olduğunu ifade etmektedir. Bu hareketler sebebiyle devlet “ötekileştirilmekte” ve “zorba devlet” ismiyle anılmaktadır. gereken nitelikte olmamaktadır.

(2) Başta güvenlik kuvvetlerinin ve kamu görevlilerinin bilinç altına yerleşen ve dış etkiler sonucu oluşan doğu fobisinin kırılabilmesi amacıyla doğu ile olan tarihi. Bu açıdan. (3) Doğu bölgemize giden başta güvenlik görevlileri olmak üzere genel olarak kamu görevlilerinin yapacakları bir kötü muamelenin dahi uzun vadede sorunun kökleşmesine çanak tuttuğunun vurgulandırılması ve PKK dağ kadrosunun bu kanaldan eleman topladığının hatırlatılması. 253 . kültürel. gidecekleri yerin bizim ülkemizin bir parçası olduğunu ve oradaki insanların da bizim insanımız olduğunun vurgulanması gerekir. Yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde kurulması gereken rehabilitasyon merkezleri. dini ve milli bağlarımızı vurgulayarak genel bilinç oluşturmak gerekir. Sorunun bu iki yönü tetkik edildiğinde çözüm amacıyla yapılması gereken ve maalesef ülkemizde altyapısı oluşturulmamış bir sistem olan rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve acilen faaliyete geçmesi gerekmektedir. psikolog. pedogolog ve sosyologlardan oluşmuş bir yapılanma bünyesinde gerçekleştirilmelidir. Bu yapılanma içerisinde aşamalı eğitimler verilmeli ve personelin intibakı sağlanmalıdır. (1) Doğu bölgemize tayini çıkan personelin makul bir süre içerisinde rehabilitasyon merkezlerine gitmeleri ve burada.çevresindeki insanlara da sirayet etmekte ve sorun içtimai bir boyut kazanmaktadır. kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele yönelik.

(4) Doğu’da görev yapmış olan güvenlik kuvvetleri burada yaşadıkları olayların vermiş olduğu psikolojik bunalım ve sıkıntı sebebiyle. Bu yöntem özellikle psikolojik sorunları oluşmuş kamu görevlilerine yapılmalıdır. Güvenlik görevlileri bu rehabilitasyon merkezlerinde makul süreler içerisinde intibak sağlanması amacıyla rehabilite edilirler. Zira terör ideolojik boyutu olması sebebiyle siyasi bir problemdir. ilgili kişinin sorunlu veya problemli olduğu imajını oluşturmayacak şekilde sunulmalıdır. batıya geri döndüğünde hayata karşı intibak problemleri yaşamaktadır. (6) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Siyasi Açıdan Yapılması Gerekenler PKK sorunu siyasal bir sorun olarak değerlendirilmelidir. Bu bakımdan siyasi mücadele konusunu şu şekilde ifade ederek inceleyebiliriz. Bu açıdan olayın siyasi yönünün ve nedenlerinin sağlıklı bir analizi ve ardından da ve ardından da cesurca atılacak siyasi adımlarla bu 254 . Biz bunu siyasal şiddetin ileri aşaması olarak değerlendirebiliriz. Bu durum özellikle terörle silahlı mücadele etmiş özel harekât ve jandarma başa olmak üzere askeri birliklerdeki personellerde görülmektedir. Ancak bu rehabilitasyon hizmetinin sunulması.İki aşamalı rehabilitasyon merkezlerinin ikinci aşaması bu noktada devreye girer. PKK ile mücadelede silahlı ve psikolojik mücadelenin yanında önemli olan bir diğer husus da siyasi açıdan yapılması gerekenlerdir.

demokratikleşmenin olması veya geliştirilmesi ne ölçüde olursa olsun bölücü terörün durmayacağı gerçeğidir.” Tezi ile demokratikleşmeye bakmamamız gerekir. PKK’nın demokratikleşme ve insan hakları konusunda ülkemizde yaşanan gelişmeler karşısında dayanak noktalarını ve sloganlarını yitirdiğini görmekteyiz. 400 “Demokratik bir ortamda hiçbir kürdün ayrı bir devlet kurma fikri gerçekçi olmayacaktır.problemin ideolojik ve felsefi yönünü kesmek gerekmektedir.e. a. bu hakkı da verdik ama terör durmadı. s:396 401 A. Çare daha fazla demokrasi ve devletin terörle mücadelesinde tek vücut olabilmesidir.g. PKK'nın ve özelde dağ kadrosunun eylemlerinin gerçekleştirilmesinde mazeret olarak öne sürdükleri muhatapsız oldukları iddiasını boşa çıkarmak amacıyla bölge halkını teröre değil siyasi alana çekmekte fayda vardır..401 Sorunun siyasi boyutuna kısaca değinilmesi gerektiğinde en önemli husus hükümetlerin PKK dağ kadrosuyla mücadelede devletin tüm birimleriyle müşterek olarak kesin kararlılıkla hem içe hem de dışa karşı politikasını belirleyip mücadele etmesidir. Bu bakımdan “Bakın. Ayrıca sorun siyasilerin çıkarlarının ve hesaplarının malzemesi haline getirilmemelidir. Kahveci. 400 İsmet.e.” PKK dağ kadrosuyla mücadele edilirken kabul edilmesi gereken ilk nokta. Zira unutulmaması gerekir ki ayrılıkçı terör dünyanın hiçbir ülkesinde şiddetle ve silahla bastırılmamaktadır. Bu açıdan Kahveci’nin önerileri dikkate değer niteliktedir. s:393 255 .g.

PKK’nın Avrupa merkezli propagandası. Bunun içinde yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının veya soydaşının bilinçlendirilmesi için büyükelçilikler ve konsolosluklar vasıtasıyla bilgilendirme seminerleri vb. Özellikle dağ kadrosunun can damarı dışarıdan beslenmektedir. Bu damarın kesilebilmesi ülkemizin dış politikada senaryosunu ortaya koyabilmesine ve bunu kabul ettirebilmesine bağlıdır.Dağ kadrosunun son dönemde faaliyetleri ve kampları kuzey ırak çerçevesinde geliştiği ve bu bölgede zemin bulduğu bilinen bir gerçektir. Bu hususun yıllarca gerçekleşmemesinde lobicilik kültürünün oluşmaması yatmaktadır. (7) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uluslar Arası Alanda Ülkemizin Yapması Gerekenler PKK ile köklü mücadelede. 1. Sorunun bu noktasında çözüm reçetesinin başına güçlü lobi faaliyetleri yazılabilir. PKK dağ kadrosu yıllarca bu bölgeden militan yetiştirmiş ve Türkiye sınırlarından geçirmiştir. ikincisi ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmelerdir. Dağ kadrosuyla mücadelede stratejik öneme sahip iki nokta vardır. Bunların birincisi Avrupa merkezli PKK Propagandası. Bu iki husus başlığı altında şunları ifade edebiliriz. çalışmalar yapılmalıdır. PKK’nın dış bağlantılarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Dağ kadrosuyla mücadelenin bu bakımdan değerlendirilmesi ve çözüm üretilebilmesi Uluslar arası İlişkiler ve konjöktürün gerektirdiği şekilde hareket etmeye ve politikaya üretmeye bağlıdır. PKK’ya dışarıda uluslar arası güç. Bu bakımdan sorunun uluslar arası boyutunu şu başlık altında değerlendirebiliriz. içeride ise 256 .

istihbarat görevlisi gibi bilgilendirme yapması gerekir. gerekirse kapı kapı dolaşarak olayların içyüzünü aktaracak anti-propaganda yapmalıdır. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla diplomasi trafiğine hız verilmeli. Bu noktada yapılması gerekenlerin başında bölgede etkinliğimizi arttıracak siyasi hamlelerde 257 . Nihai olarak eklenecek hususlardan birisi de Avrupa’da yaşayan doğu kökenli vatandaşlarımızın PKK propagandasının malzemesi olmakta kurtarmak gerekmektedir. PKK’nın bürolarından daha aktif çalışmalı. Ayrıca Avrupa’da sayıca ve etkinlik bakımından kuvvetli olduğumuz ülkelerde. barınma vd. ülke içindeki bazı sorun ve problemlerin Avrupa birliğinin mazeret ve eleştiri noktası olmaması için devletin tüm kurumlarının hassasiyeti artırılmalı. 1 Mart tezkeresinin reddi sonrası ABD’nin de bölgeyi kürt peşmergelere havale ettiği bilinen bir gerçektir. Bu satranç tahtasında maalesef Türkiye’nin bitaraf kalması sorunun kökleşmesine zemin oluşturmuştur. İkinci husus ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmeler ve Irak savaşının sonuçları sebebiyle PKK’nın gerekli imkân ve fırsatlara sahip olması ve böylece dağ kadrosunu yeniden aktifleştirmesidir. 2. Kuzey Irak merkezli çalışmalar yaptığı ve bu bölgenin öncü liderlerinin tavizlerinden beslendiği bilinmektedir.cesaret vermektedir. PKK’nın propagandasını yapan büroların kapatılması için lobi faaliyetleri yapılmalı ve bu hususta kilometrelerce uzakta olsa da her bir Türkiye vatandaşının. Avrupa’da yaşayan Türk sivil toplum örgütleri. PKK dağ kadrosunun silah temini ve gerekli lojistik. ihtiyaçlarının sağlanabilmesi hususunda.

3. Bu bakımdan cami. bir kesiminin ise başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarında saplandıkları ideolojik bataklıktan dolayı örgüte girdikleri bilinmektedir. (8) PKK Dağ Kadrosuyla Eğitim Alanında Mücadelede Yapılması Gerekenler Dağ kadrosuna katılımlar incelendiğinde. katılım yapanların bir kesiminin içinde bulunduğu eğitimsizlik ve cehalet sebebiyle . dernek. 2. Eğitimin sadece okul sıralarında olmadığını. emeğini ve hayallerini nasıl hüsrana 258 . 1. vakıf ve genel olarak sivil toplum örgütlerinin herhangi bir ideolojik amaç gütmeksizin terör ve bölge gerçeklerini masaya yatırması ve halkı sosyal konularda bilinçlendirmesi gerekmektedir. insanın yaşadığı her yerde eğitimin olacağını ve devam edeceğini vurgulamak gerekir. PKK dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olayları okullarda öğretmenler ve rehberler vasıtasıyla anlatmak ve PKK’nın insanların gücünü. 4.Dağ kadrosuyla mücadelede eğitim açısından yapılması gerekenleri genel hatlarıyla sıralayacak olursak. Okulların bölgede uzlaşmanın kapısı olarak görülmesi gerekmektedir.bulunmak ve bu kanaldan girerek bölgede askeri ve istihbari gücümüzü arttırmamız gerekmektedir. Doğu illerimizde eğitim kurumlarının arttırılması ve verilen eğitimlerin terör ve özelde PKK konusunun gerçek yüzünü radikal söylemlere kaçmadan aşama aşama aktarmak ve anlatmak.

397-398 259 .g. Bu modelde devlet her şeyini hazırladığı işletmelerin anahtar teslimini yaptıktan sonra takibini sürdürmeli ve gerektiğinde devri başkasına vermelidir. Kahvecinin modeli. YAP-DEVRETİŞLETTİR şeklinde sıralanır.402 bu sorunun temelindeki problemlerden sadece biri olan kalkınamama hususunu vurgulamış ve bunun sebebini de pazar eksikliğine dayandırmaktadır. Sefaletin olduğu yerde her türlü kötülüğün kök salması mümkündür.e. İktisadi açıdan alınacak 402 İsmet. Bunun için kahvecinin çözüm önerisi pratik sahada uygulanmalıdır. İktisadi hususları kanunun geniş olarak değerlendirilmesi açısından göz önünde bulundurduğumuzda Kahvecinin çözüm paketine atıf yapabiliriz. Ancak sorunun temeli ve esası sadece iktisadi hususlarda değildir.uğrattığını yakın tarihi süreci vurgulayarak aktarmak. s.Kahveci raporunda. Doğudaki pazarın büyük olmaması sebebiyle yerel sanayinin gelişmesi sıkıntılı bir husustur. Bölgedeki ekonomik geri kalmışlık sosyal hayatı ve insanları her yönüyle etkilemektedir. a. 5. Dağ kadrosundan kurtulmuş itirafçıları gereli önlemler alınması halinde okullarda konferans ve söyleşiler tertiplenmesi alınacak önlem ve tedbirlerden sadece bir kaçıdır. Bu bakımdan doğu bölgemizde iktisadi atılımın yapılabilmesi için devlet ve özel sektörün sırt sırta vererek bu sorunu aşmaları gerekmektedir. (9) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Alınması Gereken İktisadi Tedbirler Dağ kadrosunun yıllarca ortaya çıkardığı terör olaylarının terör olaylarının temelinde ekonomik sıkıntıların yerinin olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Bu bakımdan genel olarak yapılması gerekenleri sıralarsak. Devletin yapmış olduğu yatırımların analizini çıkarmak ve eksiklikleri tespit etmek.e. 2.403 Bölgede artık hangi yerleşim birimine gidilirse gidilsin PKK’dan gerilla . 1. ölülerinden şehit olarak bahsedilmektedir.. Bölge işadamlarının yatırımlarını devlet desteğiyle doğuya kanalize etmek 3. 403 A.g. İktisadi açıdan kısacası bu bölgeye “balık tutmayı" öğretmek gerekmektedir. Dağdaki terörist ise. genellikle bizim çocuklarımız ya da bizim temsilcilerimiz olarak adlandırmaktadır. (10) DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Gerilla ve terör ikilemi içerisindeki PKK zamanla toplumun bir realitesi haline gelmiştir. Imset dönemin başbakanı Demirel’e 1992 yılında sunduğu nevroz raporunda şu ifadeyi kullanmaktadır. Istihdamı sağlayacak bölgesel alternatif iş sahaları açmak ve bunu kurumsallaştırmak. Bu zeminin oluşması teröre giden bazı yolları kapatacaktır. s:338 260 .tedbirler doğuda kalkınmanın zeminini oluşturacaktır. 4. Bölgedeki kalkınmayı tesis edecek altyapı hazırlıklarının oluşturulması.

Bu açıdan sorunu değerlendirdiğimizde. Şerif Mardin’e göre. Merkez yönetendir. Ülkemizdeki sosyal ve kültürel kırılmalar. Tanzimat femanıyla birlikte markeziyetçiliğin hızla gelişmesi ve türkiye cumhuriyetiyle bu merkeziyetçi anlayışın devam etmesi osmanlıdan geriye kalan etnik yapılanma ve grupları devlete soğutmuş ve Biz ve Onlar ayrımının etnik temelleri atılmaya başlamıştır.Sorunun en köklü yönü yukarıda ifade edilen hususun maalesef bazı bölgelerimizde gerçekliğinin varolmasıdır. Fransız ihtilali sonrası Osmanlıya sirayet eden Milli Unsuriyet fikri hızla yayılmış ve osmanlının büyük parçalarının ayrılmasına yol açmıştır. Bunların başında ise toplumsal ötekileştirme bulunmaktadır. Bu durum 261 . toplumsal buhranın ve ayrımcılığın başlangıcını oluşturmuştur. Bu durum tanzimattan günümüze sürekli kendini göstermektedir. (a) BİZ ve ONLAR Ayrimina Son Vermek. çevre ise yönetilendir. Ayrıca milliyetçilik fikri sadece farklı milletleri değil altkültür ve etnik yapılanmalarıda uyanışa geçiren bir ileti göndermiştir. Sosyolojik bir değerlendirme yapıldığında çözüm açısından fikir ortaya koyabilmek için bazı hususları özellikle vurgulamak gerekir. Biz ve Onlar ayrımının siyasi ve sosyal temelinde bu gerçek yatmaktadır. Türkiye cumhuriyeti osmanlıdan kalan merkez ve çevre sistemini devam ettirmiştir. merkez ile çevrenin karşı karşıya gelmesi türk siyasasının temelinde yatan en önemli sosyal kopukluktur. dağ kadrosunun silahlı eylemlerini değerlendirdiğimizde. dağ kadrosunun eylemlerinin arka planında sosyolojik kırılmalar ve realiteler yatmaktadır. Bu açıdan sorunu şu şekilde değerlendirebiliriz.

Bu ayrımın ülkemize etkilerini değerlendirdiğimizde milli birlik ve bütünlüğün önündeki en temel sosyal hastalık olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde etnik sosyoloji açısından biz ve onlar ayrımının kökeni makro planda yukarıdaki hususlarda görülebilir. Üst değerlerde veya asgari müştereklerde birlik olmak ve bu minvalde toplumsal bir amaç oluşturmak 262 . Biz ve Onlar arımının tarihi ve toplumsal köklerinin sosyolojik açıdan ayrıntılı olarak tespit edilmesi ve bu açıdan reçeteler hazırlanması. 2. bu sorunda her ne kadar dışarıdan kışkırtmalar olsa da kendi içimizde çözmemiz gereken ve gerektiğinde dışarıya karşı tavrımızı koyabileceğimiz bir alandır. Hâlbuki sorun tüm Kürt halkının müdahil olduğu bir sorun olarak görülemez. Bu sorunun çözümünde sosyolojik temelde yapılanması gerekenler şunlardır. 1. PKK dağ kadrosunun yaptığı terör eylemleri ve buna karşı verilen tepkiler tedrici olarak toplumsallaşmış ve bilinç altında ayrımcılığın tohumlarını atmıştır. Ülkemizdeki etnik ayrımcılık veya suni bölünmeler toplum psikolojisin yönlendirici etkilere sahiptir. Ayrıca nasıl ki bir aile içerisinde yaşanan sorun ve sıkıntılar dışarıya aktarılmıyor ve aile içerisinde çözülmeye çalışılıyorsa.hakim millet olan Türklerin karşı tepkisine yol açmış ve fikri ayrılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Sadece belli bir örgüt ve geniş bir sempatizan ağının oluşturduğu yapılanmanın gerçekleştirdiği tedhiş hareketleri olarak gösterilmelidir. Topluma sirayet etmiş bir çıkmaz olan Biz ve Onlar ayrımı PKK terörüyle birlikte kendini daha fazla göstermeye başlamıştır.

3. 4. Büyük şehirlerde ve doğu bölgemizde gettolaşmaların kontrollü şekilde çözülmesi gerekmektedir. 263 . Devlet memurlarının veya kamu görevlilerinin doğu bölgemizde yaşayan insanları farklılaştırmaması ve onlara yaklaşım ve tutumlarında dikkatli davranması gerekmektedir.

"Türk milleti yıllardır ideolojilerin esiri sloganların kölesi olmuştur. Bir hastanın nasıl yanlış teşhis sonucu reçete verilmesi sebebiyle hastalığı daha kötü hale geliyorsa aynı şekilde ülkemizdeki sosyal sorunlara. Ancak düşünmeyen. bölgesel sıkıntılara ve nihai olarak "teröre". bu dönemde "insan asmanın" tedhişçilik ve anarşi ile mücadele reçetesi olduğu fikri hâkimdi.SONUÇ VE DEĞERLENDIRME Ünlü Türk mütefekkirlerinden Cemil MERİÇ'in ifadesiyle. Tarihin hangi döneminde olursa olsun toplumlar. Maalesef ülkemizde. fikir üretmeyen ithal ideolojileri kendi malı gibi kullanan toplumlar bugün terörün çıktığı yer ve kaynağı olarak gösterilmektedir." sözü bizlere. gençlik hareketlerine. 68 gençlik hareketleri dünyanın birçok bölgesinde kendini gösterirken batılı düşünürler ve aydınlar oturup "bu gençlerin enerjisini ülkenin geleceği için nasıl kullanabileceğinin" planlarını yapmaktaydılar. milletler. devletler ve medeniyetler fikirlerin demokratik ortamlarda paylaşılmasıyla gelişme ve kalkınma sağlamışlardır. bataklığı kurutmak yerine sineklerin peşinde 30 yıl 264 . terörün laboratuarı olan bir ülkenin toplum yapısının nasıl bir durumda olduğunu göstermesi bakımından manidar ve öğüt vericidir. Terörle mücadeleyi salt askeri ve polisiye tedbirler alarak çözmeye çalışan yöneticiler. Düşünce ve fikir havuzlarının olduğu toplumlara ve ülkelere baktığımızda insanların şiddete ve kaosa meyilli olan fıtri özelliklerini absorbe ederek üretime ve terakkiye kanalize ettiklerini görmekteyiz. yanlış teşhis konulması ve yanlış reçetenin verilmesi ülkemizde tamiri imkânsız yaralar açmıştır.

Toplumun dertlerinin sıkıntılarının ve problemlerinin dinlenmediği ortamda ülkemizde terör örgütleri yeşermeye başlamıştır. Bu durum rotası belli olmayan "Türkiye Gemisinin teknokrat kaptanlarla" yüzdürülmesine yol açmıştır. Peki. ülkenin ekonomisi. Bu durum ülkemiz açısından onur kırıcı bir durumdur. Tabiatın boşluk kabul etmediği realitesi kendini ülkemizde de göstermiş. Terörün kaynağını sürekli olarak dışarıda göstermeye çalışmak ülke içindeki temel sorunların ve toplumsal problemlerin çözülememesini kamufle etmek amacıyla vurgulanmaktadır. Sağlığına dikkat etmeyen birinin hastalığa müptela olması nasıl mukadderse. siyaseti. Buna rağmen ülkemiz dünyanın dört bir yanında Ülke yöneticilerine terör dersi vermesi gerekirken terör hakkında uzman olmak için yurt dışına öğrenci gönderiyor. adaleti ve asayişi sıkıntılı bir durum arz ediyorsa o ülkenin de teröre ve şiddete maruz kalması mukadderdir. Dünyada terörün her çeşidiyle mülaki olmuş bir ülke gösterecek olsanız işe Türkiye'den başlamak zorunda kalırsınız. Hâlbuki ülkenin ve toplumun zayıf karınlarını ve eksikliklerini gidermenin yollarını aramak gerekmektedir. Entelektüel fakirlik yaşayan ve sağlam bir mütefekkir sınıfı oluşturamayan ülkemiz topluma rehberlik yapacak insanlardan mahrumdu. Ancak bu sağlam kökler 265 . bu ironik durumun arkasında ne gibi saikler yatmaktadır? Bu sorunun cevabını verebilmek için toplumun yapısını iyi analiz etmek gerekmektedir. "üç beş çapulcu" olarak ifade edilen örgüt doğuda karabasan haline gelmiştir. Toplumların temel dinamikleri ne kadar sağlam köklere sahip olursa o ölçüde terör ve şiddetle mücadele edilebilir. Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça görülen "dış tehdit algılamaları" terörün temel sebebi olarak gösterilmektedir.harcadılar.

gerektiğinde soğan ekmek yemeyi bilen. Yönetimde bulunan insanların. bunları hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdırlar. Terörle mücadeleye makro açıdan bakıldığında üç unsur dikkat çekmektedir. asgari müştereklerde'' ihata edebilmeli ve asırlarca kardeşçe yaşamış insanlar arasında yeni köprüler inşa etmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdır. Yukarıda defeatle üstünde durulduğu üzere devlet ve toplum el ele vererek örgütlerin her türlü kaynağını kurutmak için birlikte hareket etmelidirler. avamın sofrasında oturduğunda ise avamileşmeyen. Terör ile mücadelede devletin toplum desteğini alabilmesi için devlet yönetiminde bulunan yöneticilerin halkın farklı kesimleri tarafından takdir edilmesi ve bu yöneticilerin devletin güzel yüzünü bu insanlara göstermesi şarttır. genç ruhlu ve insanları birleştirici nitelikte ferasetlere sahip olması gerekir. Ülkemizin terörle mücadele de başarılı olabilmesi için kemikleşmiş toplumsal sorunları çözmesi şarttır. Aristo'nun deyimiyle aristokrat sofralarında oturup şımarmayan. Toplum. tepeden inme değil tepeye tırnaklarıyla çıkan. Şiddet ve terör olaylarıyla uzun vadede mücadele edebilmek için toplumun desteğini almanın kaçınılmaz olduğunun tekrara tekrar üzerinde durulmalı sorunlu ve çatışmalı bölgelere gönderilen yönetici ve memurlar olaya bu perspektiften bakarak halkın kalbini kazanmanın 266 .beraberinde toplumsal mutabakat ile pekişerek gelişmek zorundadır. Terör Örgütü ve üyeleridir. Devlet. Üçüncüsü ise. Genel bir değerlendirme yaptığımızda. ayağı toprağa basan. İkincisi. PKK olgusu üzerinde ülke yöneticileri ve entelektüel kesimler kayda değer çalışmalar yapıp. Devlet terörle ve bölücülükle mücadelede başarılı olabilmesi için toplumun farklı kesimlerini "askeri müşterekler yerine. Bunların birincisi.

Bunların başında da genel hatlarıyla değerlendirerek yola çıktığımız ve metodolojisine yer verdikten sonra sosyolojik açıdan irdelediğimiz dağ kadrosu gelmektedir. Yıllarca ülkemizde kan ve gözyaşına yol açan bu yapılanmanın iç dünyasını incelemek ve değerlendirmek mutlak surette gerekmektedir. Güvenlik Güçleri ve yöneticiler terörle mücadeleye “savaş mantığı” ile değil “suçla mücadele” mantığı ile yaklaşmalıdırlar. PKK ile mücadele edebilmek için PKK’nın geçmişten günümüze tüm yapılanmalarının incelenmesi gerekmektedir. PKK ve Dağ kadrosu terörün ülkemizde bir korku kültürü oluşmasının müsebbibidirler. Etnik ve ayrılıkçı terör harekeleri ne kadar suni olsalar da diğer terör olaylarından farklılık göstermektedir ve geri dönüşü olmayan yaralar ve küskünlüklere yol açmaktadır. Terör bir amaç değil araçtır… ancak önemli olan terörle mücadele ederken terörün hangi amaçlar için yapıldığına bakmaktır. Uzun yıllar terörle mücadele eden ülkemizin ve diğer ülkelerin artık birbirlerinin kuyusunu kazmak yerine önce kendi sosyal sorunlarını çözme ve daha sonra uluslar arası bir “Terörle Mücadele Konsepti” oluşturmaları 267 . Ülkemizde son yirmi yılda yaşanan terör olaylarının mahiyeti bölücü içerikli olması bakımından terörle mücadele konsepti daha çok bu açıdan düşünülmeli ve ayrılıkçı terörün anatomisi iyi incelenmeli ve analiz edilmelidir. Dağ kadrosu konusu PKK’nın gerçek yüzünü göstermesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir.yollarını aramalıdırlar. Bu konuyla ilgili yapılacak her araştırma ve çalışma soruna farklı bir boyut kandırması ve çözüme kapı aralaması bakımından vizyon oluşturacaktır. Nihai analizde diyebiliriz ki.

E. İ.pkkgerçeği.com.şarttır.org arşivler. www. EKLER Ek–1: PKK KRONOLOJİSİ 4 0 4 404 Yararlanılan kaynaklar: Anonim. 268 . www. PKK/KONGRA-GEL. Eğitim Serisi. No: 6–2004. Geleceğe ümitle bakabilmek için Ülkemizde ve yaşadığımız coğrafyada “ihtilaf” değil “ittifak” sağlanmak zorundadır.M.hpgonline.

Türk solundan ideolojik olarak uzaklaşma ve Kürt ulusal sorununa Marksist yorum dönemi" olarak girdi. * EKİM 1972 Mamak Askeri Cezaevinden tahliye olan A. Kemal Pir. Birçok örgüt lideri bu af sonucunda cezaevinde tahliye oldu. * OCAK 1977 Abdullah Öcalan ve grubu tarafından Ankara Mimar ve Mühendisler odasında bir toplantı gerçekleştirildi. Abdullah Öcalan.4 NİSAN 1947 Abdullah ÖCALAN 1947 yılında Urfa İlinin Halfeti İlçesi Ömerli köyünde doğdu. Mamak Cezaevi'nde 7 ay tutuklu kaldı. (Bilahare Askeri Liseye Kaydolabilmek İçin Yaş Tashihi İle Doğum Tarihi 1949 Olarak Değiştirilmiştir.) 7 NİSAN 1972 Abdullah Öcalan bildiri dağıtmak suçuyla tutuklanıp Mamak Askeri Cezaevine kondu.Öcalan. 26 NİSAN 1974 Genel af ilan edildi. * NİSAN 1973 Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. toplantının akabinde "Kürdistan'a gezisi" olarak nitelediği Doğu 269 . Bu dönem örgüt literatürüne "cezaevinde düzenle kopuş süreci. kendisi gibi öğrenci Haki Karer. Cemil Bayık ve diğer örgüt kadrolarıyla tanıştı. Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı.

İlk merkez komitesine. Kongreyi gerçekleştirerek örgüt PKK adını aldı. * MAYIS 1979 PKK-MK üyesi Şahin Dönmez'in yakalanarak önemli itiraflarda bulundu. Hayri Durmuş. Cemil Bayık ve Haki Karer yer aldılar. Örgüt Hilvan'daki aşiretlerle çatışmalara girdi.ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki örgütlenme çalışmalarını kontrol amacıyla bu bölgeye gitti. Elazığ'da 30 TEMMUZ 1979 270 . Şahin Dönmez. Abdullah Öcalan.Maraş olayları meydana geldi. 19 MAYIS 1978 19 Mayıs 1978'de örgütün Urfa Bölgesi askeri sorumlularından Halil Çavgun öldürüldü. Örgüt bu dönem sonrasını "Kürdistan'da sıkıyönetim ilanı ve adım adım gelen darbe" olarak niteledi. 27 KASIM 1978 Abdullah Öcalan liderliğindeki Kürdistan devrimcileri. 19 ARALIK 1978 19 Aralık 1978 K. 18 MAYIS 1977 Haki Karer Gaziantep'te "Sterka Sor" adlı bir örgüt tarafından vuruldu. Mazlum Doğan. Mehmet Karasungur. Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis köyünde Seyfettin Zuhurlu'nun evinde 1. 3 HAZİRAN 1977 Ankara'da Kemal Pir ve Mustafa Karasu güvenlik güçlerince gözaltına alındılar.

* EKİM 1980 Mardin/Kızıltepe'de Zeki Palabıyık ve beraberindeki 6 örgüt mensubu güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürüldüler 15–26 TEMMUZ 1981 PKK 1. * NİSAN 1980 Lübnan'daki Filistin kamplarında eğitimlerini tamamlayan başta Kemal Pir.PKK mensuplarınca AP Milletvekili Mehmet Celal Bucak'ın evine saldırı gerçekleştirildi ve örgüt partileştiğini ilan etti. Diğer PKK 271 . * TEMMUZ 1980 Örgütün tarih itibarıyla önde gelen elemanlarından Kemal Pir ve Mehmet Can Yüce Batman-Kozluk civarında yakalandı. Mahsun Korkmaz ve M. Can Yüce olmak üzere PKK mensupları yeniden yurt içine girmeye başladılar. Aynı yılın sonlarına doğru 60 civarında PKK mensubu sınırı gizlice geçerek eğitim amacıyla Lübnan'daki Filistin kamplarına götürülmüştür. * HAZİRAN 1979 Abdullah Öcalan'ın Ethem Akcan ile birlikte Suriye'ye geçti. Konferansta gerillayı esas alan uzun süreli halk savaşı'nın başlatılması için yurt dışında asgari bir yıllık hazırlık kararı alındı. Konferansı tarihinde Suriye-Lübnan sınırında toplandı. * HAZİRAN 1982 İsrail Güney Lübnan'ı işgal etti. 12 PKK mensubu ölürken bir o kadarı da esir düştü.

mensupları Lübnan'daki kampları Suriye'de barınmaya başladılar.

terk

ederek

21–25 AĞUSTOS 1982 PKK II. Kongresi yapıldı. PKK II. Kongresinde yurt içine dönüş kararı alındı. Kongre sonrasında toplanan PKK-MK'nın yayınladığı talimatta, Kuzey Irak'a dayalı olarak yurtiçinde sürdürülecek silahlı mücadele hazırlıklarının azami bir yılda tamamlanması kararlaştırılmıştır. 1 OCAK 1982 PKK I.Konferans kararları gereğince, PKK-MK yayın organı Serxwebun dergisi Almanya'da illegal olarak yayın faaliyetine başladı. 21 MART 1982 Diyarbakır cezaevinde tutuklu bulunan PKK-MK üyesi Mazlum Doğan koşulları protesto etmek amacıyla kendini yakarak intihar etmiştir. 18 MAYIS 1982 Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Mahmut Zengin, Eşref Anyık adlı örgüt mensupları da aynı gerekçelerle kendilerini yakarak intihar ettiler. 14 TEMMUZ 1982 Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülmekte olan PKK ana davası sonrasında ölüm orucu eylemine başlayan Kemal Pir, M. HAYRİ Durmuş, Akif Yılmaz, Ali Çiçek adlı PKK mensupları hayatlarını kaybettiler. 2 NİSAN 1983 KYB ile KDP arasında arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapmak isteyen Mehmet Karasungur

272

ve İbrahim Bilgin isimli örgüt mensupları KYB peşmergelerince öldürüldüler. 6 MAYIS 1983 6 Mayıs 1983'te güvenlik güçleri Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik ilk sınır ötesi harekât gerçekleştirdi. * HAZİRAN 1983 I-KDP ile PKK arasından gerçekleştirilen anlaşma kamuoyuna deklare edildi. gizli

15 AĞUSTOS 1984 PKK'nın ilk askeri aparatı HRK (Hezen Rızgariya Kurdistan-Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) kurularak başına AGİT (K) Mahsun Korkmaz getirildi. 15 AĞUSTOS 1984 HRK'NİN "15 Temmuz Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu Siirt'in Eruh İlçesini, "21 Mart Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine baskın gerçekleştirdi. Aynı gün gerçekleştirilmesi planlanan Van'ın Çatak İlçesi baskını gerçekleşmedi. Bu grubun sorumlusu Terzi Cemal (K) Ali Ömürcan talimatın kendisine ulaşmadığını öne sürdü. Çatak tam bir yıl sonra 15 Ağustos 1985'te Bedran (K) Mehmet Sevgat sorumluluğundaki bir grup tarafından basıldı. 9 KASIM 1984 PKK mensuplarınca, Siirt İli Eruh İlçesinin Karageçit Köyü basılarak ilk kitle katliamı gerçekleştirilmiştir. Olayda 5'i kadın, 4'ü çocuk toplam 9 vatandaşımızı katletmiştir. 1 OCAK 1985

273

ERNK yayın organı olarak Berxwedan isimli dergi Almanya'da yayınlanmaya başlandı. 21 MART 1985 Örgüte müzahir kitleleri çeşitli düzeylerde örgütlemek ve sevk idare etmek amacıyla, ERNK (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan-Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi) kuruldu. ERNK'nın kuruluşu Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilan edildi. 28 ŞUBAT 1986 Mahsun Korkmaz Gabar dağında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. 26–30 EKİM 1986 PKK 3. Kongresi Lübnan Bekaa vadisindeki Helvi Kampında gerçekleştirildi. Kongrede HRK lağvedilip, ARGK (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan-Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) kuruldu. Aynı kongrede Helve kampının Mahsum Korkmaz Askeri Akademisine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. 24 OCAK 1987 Mardin, Midyat, Bayburt köyleri, Efeler Mezrası' nda PKK katliamı…(3) erkek, (1) kadın, (7) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. 7 MART 1987 Mardin, Nusaybin, Açıkyol Köyü' nde PKK katliamı… (6) çocuk, (2) kadının vatandaşımızın öldürülmesi. 20 HAZİRAN 1987 Mardin, Ömerli, Pınarcık Köyü' nde PKK katliamı… (17) çocuk, (6) kadın, (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 9 TEMMUZ 1987

274

Diyarbakır, Hani Kırım Köyü'nde PKK katliamı…Çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 22 TEMMUZ 1987 Hakkâri, Uludere, Taşdelen Köyü'nde PKK katliamı… çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 8 AĞUSTOS 1987 Siirt, Pervari, Sığırkaya köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Güneyce Köyü, Zoviyabermi mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi…

21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Görme Köyü, Gurubilen Mezrası'nda PKK katliamı…(4) çocuk, (5) kadın ve (2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 12 EYLÜL1987 Şırnak, Rezzuk mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 24–25 EKİM 1987 YCK.nın Birinci Kongresi yapılmış ve aynı zamanda bu aparatın kuruluşu ilan edilmiştir. 16 MART 1988 Sekiz yıl boyunca devam eden İran-Irak savaşının hitamında tarihinde ırak ordusu Kuzey Irak Halepçe

275

kasabasına kimyasal bomba attılar. Binlerce sivil öldü. Çoğunluğu IKDP sempatizanı olan kuzey ıraklılar aileleriyle birlikte Türkiye'ye sığındılar. Sığınmacılar için Diyarbakır, Mardin ve Muş'ta geçici iskan sahaları oluşturuldu. 28 MART 1988 Siirt, Eruh, Fındıkbucağı, Yağızoymak köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 MAYIS 1988 Şırnak, dereler köyü, taraklı mezrası' nda PKK katliamı…(4) kadın ve (8) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 10 MAYIS 1988 Mardin, Nusaybin, Bahmini Mezrası' nda PKK katliamı…(6) çocuk, (2) kadın ve (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.

22 EKİM 1988 Binbaşı Esat Oktay Yıldıran' ın terör örgütü mensubu Abdullah Kanat, Hakkı Vural, Ekrem kod Hıdır Sarıkaya, Faik kod Muhittin Ayalp tarafından şehit edilmesi. 5 KASIM 1988 Mardin, Dargeçit, Yazıören Köyü'nde PKK katliamı… (3) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi… 11 HAZİRAN 1989

276

Şırnak, Cizre, Hisar Köyü'nde PKK katliamı…(2) çocuk, (1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 14 TEMMUZ 1989 Şırnak, Eruh, Demiremek Köyü, Benekemer mevkii, karayollarına ait araçların PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 21 AĞUSTOS 1989 Bingöl, Merkez-Aktaş köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 6 EYLÜL 1989 Şırnak, Eruh, Milan Mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak öğretmenlerimizin şehit edilmesi eylemi. 10 EYLÜL 1989 Mardin, Cizre, Hisar ve Çağlayan köylerinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 25 OCAK 1989 Şırnak, Kömür Ocakları' nın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce baskını ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 1 MAYIS 1989 Siirt, Fındıkyolu' nda PKK katliamı…(4) asker, (1) erkek vatandaşımızın şehit edilmesi. * EKİM 1989 Silopi merkezinde ilk Serhildan (kitlesel başkaldırı) provası yapıldı. 1 KASIM 1989

277

Siirt Pervari civarında PKK I.Yurt İçi Konferansı gerçekleştirildi. Konferans sonuçlarını Abdullah Öcalan tarafından geçersiz sayıldı. 2 KASIM 1989 Siirt, Pervari ilçesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 KASIM 1989 Diyarbakır, Lice, Duru Köyü, Gomabekan mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 15 KASIM 1989 Mardin, Midyat, Kılavuz Köyü' nde PKK katliamı…(1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 24 KASIM 1989 Hakkari, Yüksekova, İkiyaka Köyü' nde PKK katliamı…(3) erkek, (6) kadın ve (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 9 OCAK 1990 Siirt, Eruh Düğünyurdu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 26 ŞUBAT 1990 Mardin, Silopi, Derebaşı Köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 13 MART 1990

278

Eruh. Kalesor mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 279 . 26-31 MAYIS 1990 Lübnan' da bulunan Mahsun Korkmaz askeri akademisinde PKK II. 10 HAZİRAN 1990 Şırnak. legal mevzilerin çoğaltılması gibi hedefler tespit etti ve bu yönlü kararlar aldı. Yaylacık Köyü. Gülburnu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 2 AĞUSTOS 1990 Irak birlikleri Kuveyt'e girdiler ve böylece "körfez krizi" dönemi başladı. Öldürülenlerden Kamuran Dündar'ın cenazesinin Nusaybin'e getirilmesi ardından kepenk kapatma ve kitle gösterisi yapıldı. Pervari Tosuntarla ve Köprüçay köyleri ve örtülü mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Konferans kitlesel gösterilerin tırmandırılması. Kulp. 3 MAYIS 1990 Diyarbakır. Güçlükonak. (7) kadın ve (9) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Ulusal konferansı gerçekleştirildi. 29 TEMMUZ 1990 Şırnak.Mardin'in Savur İlçesinde 13 PKK'lı öldürüldü. Çevrimli Köyü' nde PKK katliamı…(11) çocuk. 10 NİSAN 1990 Siirt.

10 AĞUSTOS 1990 Muş.03. legal örgütlenmelerin geliştirilmesi. 26 ARALIK 1990 PKK IV. Merkez. Kağızman. 17 EYLÜL 1990 Kars. İlkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 4 MART 1991 04. otobüsünün yakılarak öldürülmesi. karakol baskınlarının yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. PTT aracına saldırılması 21 MART 1991 280 . 10 EKİM 1990 Yukarı Damlapınar Köyü. (1) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi. Yangın Bucağı. Böcüklü Köyü'nde PKK katliamı… ilkokulun yakılması eylemi. Pazarcık. yolcu vatandaşlarımızın 15 ŞUBAT 1991 Kahramanmaraş.Kongresi Kuzey Irak'ta toplandı. İdil. demiryolunun tahrip edilerek . 8 OCAK 1991 Kahramanmaraş. Kongrede gerillanın tırmandırılması.1991-Şırnak. gerilla eylemleriyle kitlesel gösteriler arasında koordinasyon sağlanması. Ulukaya Köyü'nde PKK katliamı…(2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Sallıuşağı Köyü. Pazarcık. (1) vatandaşımızın öldürülmesi. Kızkapanlı.

Yine bu dönemde gerek ırak ordusunun geride bıraktığı gerekse peşmergelerin kaçarken terk ettiği çok sayıda silah ve mühimmat PKK tarafından ele geçirildi. 27 NİSAN 1991 Kars. ABD'nin önderlik ettiği uluslararası güç duruma müdahale ederek Irak Ordusu için 36. 16 NİSAN 1991 Muş. PAK (Partiya Azadiya Kürdistan) isimli bir paravan örgüt kurdu. Paralelin kuzeyine geçme yasağı getirdi. Erbil ve Dohok vilayetlerinde hakimiyetini tesis etti. Digor. Akabinde ırak ordusu IKDP ve KYB güçlerini Türkiye ve İran hududuna doğru püskürttü. * MART 1991 Irak'ın yenilgi durumundan yararlanan IKDP ve KYB liderliğindeki Kürtler Mart 1991 ayında Kuzey Irak'ta egemenliği ele geçirdi. Sazlıkbaşı Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce trenin yakılması eylemi. Böylece. * HAZİRAN 1991 PKK Kuzey Irak'ta kitlesel bir taban elde etmek ve üçüncü bir güç olmak amacıyla. IKDP ve KYB Süleymaniye. Başköy. * MART 1991 Meydana gelen kargaşadan istifade eden PKK mensupları. Mart 1991 tarihiden itibaren Kuzey Irak'ın kuzey şeridinde bir hakimiyet sahası oluşturdu. 8 TEMMUZ 1991 281 . Hasköy.PKK tarafından 21 Mart 1991 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olmak üzere GKK mensuplarına genel af ilan edildi. İlkokulun yakılması.

Perihanlı. Bilahare bu örgütün ismi DHP (Devrimci Halk Partisi) olarak değiştirilmiştir. 25 ARALIK 1991 Çetinkaya mağazasının molotoflanarak yakılması eylemi 23-25 OCAK İstanbul-TEM noktasının Mahallesinde taranması 1992 otoyolu k. 20 EKİM 1991 20 Ekim 1991 seçimlerinde. Taşdelen karakol baskınları izledi. 2 AĞUSTOS 1991 PKK mensuplarınca Samanlı Taburuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. çok sayıda kişi yaralandı. Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin yemin töreninde yaptıkları konuşmaların ardından HEP'e yönelik kapatma davası açıldı. Bu saldırıyı Işıkveren. 18 HEP milletvekili SHP listesinden parlamentoya girdi. 282 .Diyarbakır HEP başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesi 10 TEMMUZ 1991 HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın faili meçhul kişilerce öldürüldü.çekmece mevkiinde polis taranması. alan. Halkalı Naymanlı bulunan kahvehanenin bombalanarak * ŞUBAT 1992 PKK Türkiye' deki Marksist-Leninist çevrelerin desteğini sağlamak amacıyla TDHP (Türkiye Devrimci Halk Partisi) adıyla paravan bir örgüt kurdu. Üzümlü. Cenaze törenin PKK mensuplarınca provoke edilmesi sonucu meydana gelen izdihamda 12 kişi öldü.

28 HAZİRAN 1992 Bitlis. * KASIM 1992 PKK'nın toplamayı hedeflediği sözde Kürdistan Ulusal Meclisi'nin Avrupa'daki üye seçimleri gerçekleştirildi. (2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 27 MART 1992 İstanbul-Kartal/Soğanlık karakolunun bombalanması eylemi 30 MART 1992 İstanbul-Silivri kapı karakolu önünde askeri servis otobüsünün taranması eylemi 22 HAZİRAN 1992 Batman. Şeki Köyü' nde PKK katliamı…(7) çocuk. Gerçuş. (1) kadın. terör örgütüne yardım etmeyi reddettiği için (1) vatandaşımız PKK terör örgütü mensubu teröristlerce öldürülmesi eylemi.19 MART 1992 Şırnak. Mutki' de PKK katliamı… 18-19 AĞUSTOS 1992 Şırnak il merkezini işgal etmeyi hedefleyen PKK mensupları şiddetli çatışmalardan sonra kaçmak zorunda kaldı. 15 PKK elemanı sözde kum üyesi seçildi 25 ARALIK 1992 Kanarya karakolunun silahlı saldırı eylemi 283 . Cizre Merkez' de.

örgütü 9 HAZİRAN 1993 Iğdır.17 MART 1993 A. * NİSAN 1993 HEP milletvekilleri ile Abdullah Öcalan Lübnan Bekaa vadisinde görüştüler.Öcalan. Elazığ karayolunun PKK terör mensubu teröristlerce kesilmesi vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Kazancı köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 26 HAZİRAN 1993 284 . 33 silahsız askeri şehit ettiler.(33 askerin şehit edilmesi) 24 MAYIS 1993 Bingöl. 23 MAYIS 1993 PKK'LI teröristler Bingöl-Elazığ karayolunu keserek tezkere almış. örgütü ve 9 HAZİRAN 1993 Iğdır. Yüzbaşılar köyü' nde PKK terör mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması. Lübnan'ın Bar Elias kasabasında düzenlediği basın toplantısında sözde tek taraflı ateşkes ilan etti. Bu protokole bilahare PDK-BAKUR örgütü de dahil oldu. Bu olay sonrasında 8 haziran 1993'te abdullah öcalan sözde "ateşkesi" sona erdirdiklerini açıkladı. * NİSAN 1993 PKK ile PSK bir işbirliği protokolü imzaladılar.

* HAZİRAN 1993 PKK ve 11 Kürtçü örgüt kuzey Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi adıyla bir ittifak gerçekleştirdiler. 25 TEMMUZ 1993 285 . Yeşilli. Sündüz yaylası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (14) çocuk. Yalım köyü. 13 TEMMUZ 1993 Kars. 29 HAZİRAN 1993 Mardin. 18 TEMMUZ 1993 Van. Hamzabey Mezrası' nda PKK katliamı…(4) çocuk. (4) kadın (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Çatallıpaşa köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce köy yakma eylemi. 23 TEMMUZ 1993 Ağrı. Kemaliye. Gülhayran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait minibüsün yakılması eylemi. Koyunlu köyü' nde PKK katliamı…(1) çocuk. Kemaliye. (2) kadın vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. Bahçesaray. (8) kadın ve (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi.Mardin. Başbağlar köyü' nde PKK katliamı…5 kadın ve 27 erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Digor. Başbağlar' da PKK terör örgütü mensubu teröristlerce araç yakma.

20 AĞUSTOS 1993 Şanlıurfa. 25 TEMMUZ 1993 Iğdır. Karakoyun mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait traktörün yakılması eylemi. 11 EYLÜL 1993 Iğdır. Karacaören köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını. 1 EYLÜL 1993 Ağrı. Polis otosuna PKK terör örgütü mensubu teröristlerce saldırı. Tuzluca.Şanlıurfa. 7 EYLÜL 1993 Iğdır. 286 . Çakırtaş köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Ayranlı Mevkii baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Evci Köyü PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulunun yakılması eylemi. Aşağı kopuz Köyü' nde ilkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 25 EYLÜL 1993 Hakkari. Yoğurtçu Köyü baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Gercüş. Merkez. Eleşkirt. 24 AĞUSTOS 1993 Batman. Suruç.

Tepecik köyü' nde PKK katliamı… (1) vatandaşımızın kaçırılarak öldürülmesi. Yavi beldesi' nde PKK katliamı…(40) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 7 EKİM 1993 Erzincan. 2 EKİM 1993 Erzurum. 4 EKİM 1993 Siirt. Çat. Pınarlar Köyü' nda PKK katliamı…(4) öğretmenin şehit edilmesi. Elbistan. Kağızman. (7) kadın. Ofalar Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce otobüs tarama eylemi sonucu. Beşkonak köyü. Keşişkuran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması. 2 EKİM 1993 Kahramanmaraş. Pertek. 16 EKİM 1993 Kars. Serikan mezrası' nda PKK katliamı…(2) çocuk. 30 EYLÜL 1993 Diyarbakır. 7 EKİM 1993 Tunceli. Sevdilli Köyü. (16) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Şirvan. 287 . Merkez. Daltepe Köyü' nde PKK katliamı… (10) çocuk. (4) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Kozluk. Bismil' de PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.29 EYLÜL 1993 Batman. (10) vatandaşımızın öldürülmesi.

Akyayla köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Karakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Yağışlı köyü. Akçakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Kağızman. Derince mezrası' nda PKK katliamı…(1) erkek. 18 EKİM 1993 Kars. Soğukçesme Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (3) araç yakma ve (1) vatandaşın öldürülmesi 31 EKİM 1993 288 . 19 EKİM 1993 Kars. Kuruyaylak köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 19 EKİM 1993 Şanlıurfa. günindi köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 18 EKİM 1993 Kars. Kağızman. yolcu otobüsünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. Baykan. Suruç. 18 EKİM 1993 Kars. Kağızman. (8) kadın. Gülbulak köyü. Kağızman. Kağızman. 22 EKİM 1993 Siirt.16 EKİM 1993 Kars. Çobantaşı. 25 EKİM 1993 Bingöl.

Varantepe mevkiinde belediyeye ait aracın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Merkez. Sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Ovaközlü köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 1 ARALIK 1993 Diyarbakır. Hakveyiş Köyü. Hınıs. Dargeçit. Dokuzdolambaç' ta PKK terör örgütü mensubu teröristlerce minibüslere roketatarlı saldırı 28 ARALIK 1993 Mardin. Kalkan köyü. 17 ARALIK 1993 Iğdır. Ekinözü. 10 KASIM 1993 Erzurum. Ergani. Kömürtaş Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce atamanlar şantiyesinin tahribi. Çiftlikköy.Diyarbakır. 6 KASIM 1993 Şırnak. yatılı ilköğretim bölge okulu civarına PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayın döşenmesi sonucu (2) çocuğun hayatını kaybetmesi. Kılavuz Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını 31 ARALIK 1993 289 . 27 ARALIK 1993 Kahramanmaraş. Eğil.

17 MART 1994 Leyla Zana ve arkadaşlarının tutuklanması 290 . 12 ŞUBAT 1994 Tuzla tren istasyonunda bomba konularak patlatılması neticesinde (5) yedek subay (6) kişinin şehit edilmesi 16 ŞUBAT 1994 Kars. 8 MART 1994 Mardin. Savur. Ormancık ve Akyürek Köyleri. Kağızman. 2 MART 1994 Parlamentoda dokunulmazlıkları kaldırılan DEP Milletvekilleri tutuklandı. 21 OCAK1994 Mardin. Bir kısım milletvekilleri tutuklama kararı çıkmadan yurt dışına çıktı.PKK elebaşı Abdullah Öcalan. Kebapçı Köyü. (6) kadın. ABD ve AB'nin önde gelen devlet ve hükümet başkanlarına açık bir mektup göndererek yeni bir sözde ateşkes ilan etmek istediğini bildirdi. (10) çocuk. Duraklı yol ayrımı' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce belediye otobüsünün yakılması. Mazıdağı. Aşağı Karagüney Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 24 ŞUBAT 1994 Şırnak. Uludere yolunda terör örgütünce döşenen mayının patlaması sonucu (3) vatandaşımızın öldürülmesi. (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi.

Orta Saha/Cephe Komutanlığı (Amed ve Garzan). (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Güney Saha/Cephe Komutanlığının da (Gap. 15 MART 1994 Konferans sonrasında kırsal silahlı faaliyetleri etkili kılmak amacıyla. (4) kadın. Erzurum) ve Serhat). Edebuk Köyü' nde PKK katliamı… (2) çocuk. Tercan. kuzey Saha/Cephe komutanlığı (Dersim. Buna göre. İlerleyen süreçte.13 MART 1994 PKK' nın güdümünde olmak kaydıyla Belçika’nın başkenti Brüksel'de sözde "ULUSLARARASI KUZEY KÜRDİSTAN KONFERANSI" gerçekleştirildi. Konferansta kırsal alanlardaki eleman sayısının artırılması kararlaştırıldı. Mardin ve Botan) ismiyle (3) saha/cephe komutanlığı oluşturulmuştur. Konferansı yapıldı. 15 MART 1994 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında PKK 3. sözde Güneybatı eyaleti ile Çukurova'nın da ayrı bir saha olarak teşkil edilebileceği kararlaştırıldı. 26 MAYIS 1994 İstanbul-Ayazağa Köyü Belgrat ormanlık alanının yakılması * MAYIS-HAZİRAN 1994 291 . 24 NİSAN 1994 İstanbul-Heybeli Ada ormanlık alanının yakılması 15 MAYIS 1994 Erzincan. eyalet olarak isimlendirilen çeşitli alanların birleşiminde saha komutanlıkları oluşturulmuştur.

Yayladüzü köyü basıldı * TEMMUZ 1994 Dindar çevreleri PKK saflarına kazanmak masadıyla KİH (Kürdistan İslami Hareketi) ismiyle merkezi Avrupa'da olan bir örgüt oluşturulmuştur. Samsun. Bahçesaray köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 10 AĞUSTOS 1994 Van. Trabzon. Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Maksutuşağı. Artvin.Dersim sözde eyaleti üzerinden ve "Kuzeye Açılım Planı" çerçevesinde Gümüşhane. Çatak. Giresun gibi illere yönelik faaliyetler başlamıştır. * TEMMUZ 1994 Alevi vatandaşlarımızı saflarına kazanmak amacıyla PKK merkezi Avrupa olmak kaydı ile KAB (Kürdistan Aleviler Birliği)'ni kurmuştur. 16 AĞUSTOS 1994 292 . Bayburt. Rize. Eleşkirt. 6 TEMMUZ 1994 İstanbul-Hekimbaşı ormanlık alanının yakılması 21 TEMMUZ 1994 Ağrı. Kemah. 4 HAZİRAN 1994 İşadamı Necdet BULDAN' ın Bolu'da öldürülmesi 5 TEMMUZ 1994 Erzincan.

Taşburun. Gevaş. Mazgirt. Ziyaretdağı arası PKK terör örgütü mensubu teröristlerce PTT aracının yakılması eylemi. 1 EYLÜL 1994 Iğdır.Van. Yemişlik Köyü. Darıkent Beldesi' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (6) öğretmenin şehit edilmesi. PTT dağıtım şebekesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Tuzluca. Karacaören köyü. Şişdağı ve Kızılca. 11 EYLÜL 1994 Tunceli. Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 293 . 12 EYLÜL 1994 Iğdır. petrol ofisi'ne ait tankerin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Polenezköy-Çavuşbaşı yakılması ormanlık alanının 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Sarıyer Zekeriya köy ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Burgaz adası ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Poyrazköy ormanlık alanının yakılması 27 AĞUSTOS 1994 Iğdır. Tuzluca.

Yaylak Köyü. 22 EKİM 1994 Siirt. Karakoçan. Çölköy' de PKK katliamı…(2) çocuk. Hamzalı köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 17 EKİM 1994 Elazığ. 29 EKİM 1994 Bingöl. Kulundere Köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Aptalan mezrası ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. (3) kadın. 26 EKİM 1994 Elazığ. 17 EKİM 1994 Elazığ. Karakoçan. Kızılca köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Kağızman. Sağlık Ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 30 ARALIK 1994 İstanbul-taksim The konulması Marmara oteline bomba 294 . Karakoçan. Merkez. Genç. 17 EKİM 1994 Elazığ. Karakoçan. Akören Köyü. Okçular köyü (Selçuk). (5)erkek vatandaşımızın öldürülmesi.20 EYLÜL 1994 Kars.

Hamzalı Köyü'nün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması…(19) vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Viranşehir.Kongresinin bir Demokratik Kuruluş Kongresi olduğu belirtilerek ordulaşma ve iktidarlaşma gibi iki temel karar aldı. 8 KASIM 1994 Şanlıurfa. (5) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Kulp. Pınarlar Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayınlama sonucu bir minibüsün tahribi. Kongresi kuzey Irak Haftanin bölgesinde gerçekleştirildi. 24 OCAK 1995 İstanbul-Sarıgazi konulması Jandarma karakoluna bomba 22 OCAK 1995 PKK V. 17 KASIM 1994 Diyarbakır.5 KASIM 1994 Mardin. Pınardere köyü' nde PKK katliamı… (4) öğretmenin şehit edilmesi. 23 OCAK 1995 PKK V. 27 KASIM 1994 İstanbul-Altunizade konulması Capitol mağazasına bomba 1 OCAK 1995 Diyarbakır. 2 ŞUBAT 1995 İstanbul Haliç Köprüsüne bomba konulması 295 . Çölköy' de PKK katliamı…(1) kadın. Eğil. Savur.

(6) kadın. MED TV adıyla normal yayınına başladı. MED TV adıyla 30. Altındağ restoran' da PKK katliamı…(3) erkek. 15 MAYIS 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla. (3) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi.30 MART 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla.Çekmece Cennet Mahallesindeki mağazaların molotof kokteyli atılması suretiyle yakılması ve 3 kişinin ölümü. 24 TEMMUZ 1995 Van. 21 NİSAN 1995 İstanbul-Sarayburnu’nda otoya bomba konulması eylemi 19 MART 1995 TSK Kuzey Irak' ta ki PKK kamplarına yönelik "Çelik Harekatı" adıyla bir operasyon gerçekleştirmiştir. Atabinen köyü. (3) kadın ve (2) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi.03.1995 tarihinde test yayınına başladı. 23 HAZİRAN 1996 Diyarbakır otoyolu. Gürpınar. * MART-NİSAN 1996 296 . (3) erkek. 12 NİSAN 1995 PKK' nın güdümünde Hollanda'nın Lahey kentinde sürgünde Kürdistan Parlamentosu kuruldu. 4 MAYIS 1995 İstanbul-K.

Konferansında. * OCAK 1997 PKK elebaşı Abdullah Öcalan 1997 yılını çözüm ve final yılı ilan etti.(3) polis şehit edildi. 01-15. 30 HAZİRAN 1996 PKK mensubu Zilan (k) Zeynep kınacı tarafından Tunceli il merkezinde intihar eylemi gerçekleştirildi.1996-Kahramanmaraş. * MART-NİSAN 1996 PKK IV.Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen PKK yüksek askeri konsey II. 24 NİSAN 1996 24.04.Toplantısı ve Merkez Komite III. (3) Öğretmenin öldürülmesi.Toplantısında V.1996 tarihinde Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki örgüt kampında gerçekleştirilen PKK IV. Kongre kararlarının hayata geçirilmesinin ve PKK'nın "Ulusal Kurtuluş Örgütü" olarak tanınmama hususunun aşılması kararlaştırıldı.Kongre kararlarının mutlaka hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.konferansında alınan bir diğer kararda intihar eylemlerine başvurulması kararı olmuştur. V.(3) polis şehit edildi. * EYLÜL 1997 297 . 25 EKİM 1996 Zeynep KINACI tarafından ilki gerçekleştirilen intihar eylemlerinden ikincisi de Leyla Kaplan tarafından Adana'da gerçekleştirildi. 29 EKİM 1996 Üçüncü intihar eylemi Güler Opaç'ın intihar saldırısı Sivas'ta gerçekleştirildi. Karataş mezrası. Ekinözü köyü.05.

Rusya ve Yunanistan arasında dolanan ve bu ülkeler tarafından kabul edilmeyen A. 9 TEMMUZ 1998 İstanbul-Eminönü mısır girişinde patlama olayı PKK çarşısının balık pazarı 1 EYLÜL 1998 Abdullah Öcalan Med Tv aracılığıyla üçüncü kez tek taraflı sözde ateşkes ilan etti. Yunanistan.PKK Avrupa'dan Türkiye'ye şenlikleri organize etti.Öcalan yunan istihbarat elemanlarının kontrolünde Kenya'ya gitti. * OCAK 1999 PKK VI. İtalya. Sırasıyla Rusya. Örgüt tarafından bu süreç "Emperyalizmin 9 Ekim Komplosu" olarak nitelendi. 15 ŞUBAT 1999 Terörist başı Kenya' da yapılan bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 298 . Konferansı yapıldı.Kongresi başladı. 9 EKİM 1998 Türkiye'nin Suriye'ye verdiği ültimatom sonrası Abdullah Öcalan Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. 28 KASIM 1997 İstanbul-Ümraniye Dudullu'da otomatik silahlarla taranması barış treni/barış ekip otosunun 15 MART 1998 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki kampında PKK 5.

Bu süreç 2000 yılının başına kadar devam etti. Öcalan bu dönemde "Demokratik Cumhuriyet" tezini ileri sürerek PKK'nın kırsal alanlardaki birimlerini yurt dışına çıkarma çağrısı yaptı. A. 29 HAZİRAN 1999 Abdullah Öcalan yargılanması cezasına çarptırıldı.Kongresi Abdullah Öcalan'ın yakalanması nedeniyle sonuçlandı. sonucu idam 1 EYLÜL 1999 PKK silahlı kadrolarının büyük bölümünü Türkiye sınırları dışına çekmeye çalıştı. yeniden PKK genel başkanı seçildi.15 ŞUBAT 1999 Ocak 1999 tarihinde başlayan PKK VI. 299 . 10 MART 1999 İstanbul-Bakırköy Atrium Mağazası otoparkına bomba konulması eylemi avcılarda parka boru bomba konulması sonucunda bombanın patlayarak (1) vatandaşın öldürülmesi eylemi 13 MART 1999 İstanbul-Göztepe/mavi yakılması eylemi çarşının Molotoflanarak 27 MART 1999 İstanbul-Taksim meydanında canlı bomba eylemi (Meral Mamyak) * MAYIS 1999 Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı'da başlandı. Kongre'de alınan kararlarla İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan.

1 EKİM 1999 1999 sonbaharında biri kırsal alandan diğeri Avrupa'dan olmak üzere PKK mensuplarından sözde "barış grubu" adıyla iki grup Türkiye'ye geldi ve 1.olağanüstü kongre gerçekleştirilerek.Kongresinde örgüt tüzüğü ve programı ile birlikte stratejisini de değiştirildi. Barış grubu teslim oldu. 29 EKİM 1999 2. Yeni stratejik hedef olarak "Demokratik Cumhuriyet Ekseninde Anayasal Vatandaşlık" olarak öngörüldü. OCAK 2000 Kuzey Irak'ta 7. Barış gurubu teslim oldu. İmralı savunmaları PKK' nın yeni manifestosu olarak kabul edildi. 21 HAZİRAN 2001 I. Konferansı 300 . 23 OCAK 2000 PKK VII. Sorumlusu doktor Süleyman kod Sait Çürükkaya… * TEMMUZ 2000 Terör örgütü gerçekleştirdiği sözde parti meclisi toplantısında siyasal Serhildan temel taktik olarak benimsendi. 29_07 MAYIS-HAZİRAN 2001 Kuzey Irak'ta PKK Basın-Yayın gerçekleştirildi. 02-23. * MAYIS 2000 Bir grup üst düzey PKK mensubu örgütün yeni stratejisini ve Abdullah Öcalan'ın tavrını eleştirerek özgürlük inisiyatifi adıyla yeni bir grup oluşturdular.

11_23 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kültür-sanat ı. Kuzey Irak'ta PKK VI. Konferansı gerçekleştirildi. PKK VIII. Kongresi olarak isimlendirildi.PKK mensupları Avrupa çapında "BENDE PKK'LIYIM" ve "Ulusal Kimliğimi İstiyorum" adıyla geniş bir kampanya başlattılar. Konferansı yapıldı. 15 KASIM 2001 Bir kısım PKK mensupları üniversiteler ve nüfus müdürlükleri nezdinde kimlik bildirim eylemlerinde bulundular. Konferansı yapıldı. 04_10 NİSAN 2002 PKK VIII.sözde Ulusal Konferansı gerçekleştirildi. 11_12 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kadın örgütlenmesi olan PJA III. Kongresi aynı zamanda KADEK I.Kongresinde örgütün ismi KADEK (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) olarak değiştirdi. 28_12 HAZİRAN-TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK askeri aparatı HPG I. KADEK'in kuruluş günü olarak 301 . 31 AĞUSTOS 2001 Zeynel Durmuş'un Zeytinburnu Hadep Teşkilatının bulunduğu binanın asansör boşluğuna düşerek ölmesi 05_21 AĞUSTOS 2001 Gerçekleştirilen konferansları onaylamak ve yeni dönemin strateji ve taktiğini hayata geçirmek amacıyla.

Selim Sadak.aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın doğum gününe de denk gelen 04 nisan 2002 olarak kabul edildi. Orhan Doğan tahliye oldu. KADEK yeni bir tüzük. Leyla Zana.Kongresinde kendini fesih etmiştir. olduğu 27_06 EKİM-KASIM 2003 KADEK’in yerine Kongra-Gel'in kuruluşu ve KongraGel'in 1. 26 EKİM 2003 KADEK Kandil Dağında yapmış 2. yeni bir program benimsedi. 9 HAZİRAN 2004 DEP Eski Milletvekilleri. KADEK'in kuruluş bildirgesinde PKK' nın ulusal diriliş olan misyonunu tamamladığı ve KADEK' in de demokratik kurtuluş misyonu ile ortaya çıktığı ifade edildi.kongresi 29 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2. 05_06 HAZİRAN 2004 302 .Sakine Batman. KADEK Genel başkanlığına getirildi. N.İlknur Şen.Taş. Sakine Cansız ve arkadaşları) kongrede kendilerine gerekli ilginin gösterilmediğini sebep göstererek örgütten ayrılmışlardır. Hatip Dicle.kongresinden sonra reformcu grup (O. Abdullah Öcalan. Öcalan. 16-26 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2.kongresi 1 HAZİRAN 2004 PKK/Kongra-Gel terör örgütü sözde ateşkesi sona erdirdiklerini açıkladılar.

Batman'da defnedildi. cenaze yıkama aracında İslami usullere göre yıkanıp kefenlendi. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki mezarlıkta gömüldü. 4 EYLÜL 2005 Batman'ın Beşiri İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü PKK üyesi 7 kişiden Ermenistan uyruklu Yusuf Avdoyan.Abdullah Öcalan'ın avukat görüşme notlarında Avrupa yapılanması ile ilgili yoğun eleştirileri üzerine KNK olağanüstü kongre yaptı. KNK başkanı ismet Şerif Vanlı ve arkadaşları görevlerinden istifa ettiler. Öldürülenler arasında örgütün yürütme konseyi üyesi ve Kuzey Irak sorumlusu Şilan Kobani kod adlı Meysa Baki’de bulunmakta. 24 AĞUSTOS 2005 PKK . "örgütün Kürtlük'ten uzaklaştığını " öne sürerek örgütten ayrıldı. 5 EYLÜL 2005 303 . Teröristin tabuta konulan cesedi. 2 Aralık 2004 PKK/KONGRA GEL terör örgütünün 5 üst düzey yöneticisi Musul kenti yakınlarında vurularak öldürüldü. 02-05 AĞUSTOS 2004 Reformcu grup tarafından PWD'nin ilanı. 16 OCAK 2005 Terör örgütü PKK'da yıllardır çeşitli görevler üstlenen 26 terörist. 3 ekim’e kadar “eylemsizlik” kararı verdi ve mayınlı suikastlerini durdurdu. morgun önünde. Ermeni uyruklu teröristin cenazesi anne ve babası Ordo Avdoyan ve Gozel Mirzoyan'ın resmi işlemleri tamamlamalarının ardından Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınarak.

27 ARALIK 2005 Van Valisi Niyazi Tanılır ile kentteki üst düzey yöneticilere suikast hazırlığında oldukları öne sürülen ikisi kadın 5 PKK'lı gözaltına alındı. 20 EYLÜL 2005 PKK terör örgütü kendi aldığı eylemsizlik kararına uymadı. PKK'yı. 13 ŞUBAT 2006 304 . 13 güvenlik görevlisi de yaralandı. 27 KASIM 2005 Terör örgütü PKK/Kongra-Gel'in yurt içi ve yurt dışı topladığı haraçlardan oluşan 500 bin doları iki terörist çaldı.2 Ağustos 2005 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütüne yönelik çalışmaları sonucu bombalama eyleminde bulunan 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındı. görüş ayrılığı nedeniyle Kandil Dağı'nı terkederek Musul'a yerleşen Osman Öcalan Hakkında "ölüm" kararı aldı. 17 KASIM 2005 Van'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu şehit düşen 3 asker cenazeleri memleketlerine gönderildi. 6 ŞUBAT 2006 PKK... bütün isimleri ve uzantılarıyla birlikte 'terör örgütleri listesi'ne dahil etti. KYB'nin destek çıktığı Öcalan için özel eğitimli suikast timi Musul'a gönderildi. Örgütün eylemsizlik kararı aldığı 20 Ağustos ve 20 Eylül tarihleri arasında 10 güvenlik görevlisi şehit edilirken. 16 ARALIK 2005 Avustralya.

Abdullah Öcalan tarafından hainlikle suçlanan Kani Yılmaz (Faysal Dunlayıcı) önceki gün saat 10:00'da aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü. 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı saldırıyı PKK bağlantılı bir örgüt üstlendi 305 . 14 ŞUBAT 2006 Bahçelievler'de bir süpermarketin emanet bölümüne bırakılan A-4 tipi bomba patladı.

herhangi bir mahkumiyeti olup olmadığı. İsyan hareketi hiçbir şey elde edemez. medeni hali. hareket içinde çalışıp çalışmadığı vb. karısı. kesinlikle yenilgiye uğrar. Soruları ve cevapları değerlendirdiğimizde belirtilen yöntemlerin ülkemizde PKK terör örgütünün dağ kadrosu tarafından kullanıldığı açıkça görülecektir.Gerilla kuvvetlerinin dış kuvvetlerin saldırı ve işgaline ya da aşağılık ve iğrenç bir diktatörlük yönetimine. karşı yürütülen mücadelede haklı olunması gerekir. oligarşik yönetime vb.Yalnızca. 306 . (eser kaynakçada belirtilmiştir. 2° Bir gerilla grubu kimlerden kurulmalıdır? . kişisel cesarete ve sınırsız bir yurt sevgisine sahip olduğunu kanıtlamış idealist gençlerden kurulmalıdır. 18 yaşından sonra çalıştığı yerler.Bu kişi. yukarı da sayılan törel nitelikler dışında daha ne gibi özellikler aranmalıdır? . halk düşmanı mevcut iktidara. doğum yeri ve tarihi. devrimci hareket içindeki arkadaşlarının adları. adı ve soyadı. çocukları ve ebeveyninin adları. Eğer bu koşul yoksa gerilla kuvvetleri yenilgiye uğrayacaktır. hususları açıklayan soruları 405 Bu yazı General Alberto Bayo’nun Gerilla Nedir? isimli eserinden derlenmiştir.Ek-2 : GERİLLA NEDİR? 405 1° Bir gerilla savaşının başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan ön koşul nedir? . 3° Gerilla grubuna katılmak isteyen kişide.) Özet mahiyeti taşıyan bu bölümde soru ve cevaplar şeklinde belirtilen hususlar aslında kırsalda ortaya çıkarılan şiddet hareketleri açısından metodolojik bir eser niteliğindedir. bu bölüm özet olarak okuyucuya sunulmuştur. Ayrıca bu kısımda dağ kadrosunda yaşamın ve yaşamanın ne anlam ifade ettiği net bir şekilde görülmektedir. fedakar bir ruha.

ama ajanları asla.yanıtlamalıdır. her şeyin önceden planlanıp. Bu karakterde bir kişi. Savaşçılar disiplinli. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa. Liste dikkatli bir şekilde incelenip değerlendirilecek. 5° Alınan bütün tedbirlere rağmen böyle iğrenç bir ajan. askeri mahkeme tarafından yargılanır ve acımaksızın ölüme mahkum edilir. sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam 307 . herhangi bir siyasi parti ya da dernekle ilişkisi olup olmadığı konuları da eklenecektir. 4° Soru listesi incelendiğinde. karşı tarafın bir kahramanı bile olsa affı asla düşünülemez. 6° Gerilla birliği kaç kişiden kurulmalıdır? .Böyle bir kimsenin kimliği ortaya çıktıktan sonra. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için. 7° Bir çıkarma yaparken gerilla birliğinin hızı ne olmalıdır ve bunu nasıl yapmalıdır? Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı. eğer bu kişi uygun bulunursa gerilla birliğine kabul edilecektir. Bu listeye ayrıca.İdeal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır. hareket yeteneği de o kadar fazladır. kendisinin siyasi uğraşlarının özeti. bu kişinin bir ajan ya da ispiyoncu olarak saflarımıza katılmak isteyen bir kimse olduğu anlaşılırsa ne yapılmalıdır? -Böyle bir kimse devrime ihanet suçuyla askeri mahkemede yargılanır. gerilla saflarına katılmış olursa kendisine ne yapılmalıdır? . prova edilmesi gerekir. Bize anlayışımıza göre yanlış düşüncelerle savaşan politik bir düşmanı affedebiliriz. birlikteki en yavaş savaşçının maksimum hızı kadar olmalıdır.

Boşalan görev. tüm alt görevlilerce kabul edilen ve saygı duyulan bir başkası tarafından üstlenilecektir. zekası. Bütün bu işlemler. disiplin içinde son süratle yerine getirilmelidir.Komutan. yine çıkarma sahasının ön tarafındaki yüksek arazi noktalarına gözetleme postaları gönderilmelidir. Daha önceden görevlendirilmiş gruplar. çıkarma alanının her iki kanadındaki yüksek arazi noktalarına mevzilenmeli. Aynı anda da birliğin geri kalan savaşçıları çıkarma araçlarındaki malzemelerini boşaltmalıdır. göreve uygun olan önderlik yetenekleri. 10° Bir gerillanın daha yüksek komuta yapısını bilmesi gerekir mi? . dikkati ve savaşma arzusu göz önüne alınarak seçilir. tam bir sessizlik. 9° Gerilla birliğinin komutanı kim olmalıdır? .Evet.olarak bilmelidir. savaşçılar birlik komutasının kimde olduğunu bilmedikleri takdirde kayıplara uğrayacaklarından bu kişiyi bilmeli ve kendisine saygı göstermelidirler.Aynı hız ve tempoda olan savaşçıları içine alan ayrı bir birlik kurulmalıdır. kişiliği. 8° Uzun yürüyüşlere dayanıksız gerillalarla ne yapmalıdır? . sanki aralarında işaret yapılması dahi yasaklanmış sağır ve dilsizler grubu tarafından uygulanıyormuşçasına. 11° Gerilla taşımalıdırlar? birliği hangi silahları 308 .

ayrıca. birliğin varacağı hedefler bölge halkına asla açıklanmamalıdır. gece ne kadar karanlık olursa olsun. kendi ilk yardım çantasını. Bu ip. Her gerilla. 13° Bir gerilla birliğinin organizasyonu nasıl olmalıdır? -Aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi.Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için. aş kabını. birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar. gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa. Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. Eğer arazi hakkında. tepe. hiç kimse kaybolmaz. sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. çeşme. "Bu bölgeye giden yol neresidir?". nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup. Böylece. 2 metre uzunluğunda bir ip de taşımalıdırlar.b. 12° Bir gerilla birliğinin donanımı ne olmalıdır? . kalan kısmı geriden gelen savaşçıya uzatılır. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır.. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli tüfeği de bulunmalıdır. göğüs etrafında bir kere dolandıktan sonra. Gerilla. koruluk. bina v. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde 309 . birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. "Şu dağ. Bu ip. gece yürüyüşleri sırasında birbirlerini kaybetmemeleri için kullanılır. "Şuraya nasıl gidilir?".Birlikteki her savaşçının iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır.

şoselerin. Haber Alma Bölümü. köprülerin. ormanların. Sabotaj. düşmanın gizli ajanlarını ortaya çıkaran hizmetleri de yürütür. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar.bütün görev ve işlerin tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. Eğitim. ispiyoncular için bir kara liste hazırladığı gibi. Bu kişinin son derece zeki. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi. İkmal. Bu bölüm. gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. karayollarının. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma. nehirlerin. Su kaynaklarının. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. Silah. Harekât. gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. Savaş Mahkemesi'nin baktığı davalarla ilgili dosya ve kayıtları muhafaza eder. bir harekâta 310 . Sağlık ve Propaganda. gerilla birliğinin komutan yardımcısı tarafından yönetilir. tecrübeli ve güven verici olması gerekir. Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar. Levazımat. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. 14° Her bölümün görevleri nelerdir? Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. Savaşçı Toplama. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar.

311 . Savaşçı Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. İkinci kategoride. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. "macheterosbombarderos". hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder. Bu subay. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar. istihkam ve benzeri görevlerde kullanılacak olanları kapsar. yani "palacı-bomba fırlatıcı"lar yer almaktadır. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır. Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. Üçüncü kategori ise. yaratıcı. Son söz grup kumandanına aittir. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar. Girişilecek bütün sabotaj hareketlerine en büyük dikkati vermelidir. tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. Şayet kumandan yaralanır.başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. Bu bölüm. Aynı zamanda. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir.

Ayrıca. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır Gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. parça değiştirilmesi işlerini yerine getirir. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur. Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin savaş amaçlarıyla. Şayet bu kişiler kendi istekleriyle gerillaya hizmet etmek istemezlerse zor kullanmak suretiyle kendilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir.Silah Bölümü: Birliğin silahlarının bakımından sorumludur. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. Gerekli olduğunda silahların tamiri. [Hangi şartlar altında olursa olsun. Bu mümkün olamazsa. Aynı zamanda bölgedeki doktor. propaganda bölümü eldeki bütün 312 . Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır.

her dört saatte bir onar dakikalık kısa molalar verilmek suretiyle on beş saatlik bir yürüyüşü yapabilecek hale getirilinceye kadar devam ettirilir. Yıldızsız gecelerde kendisine tavsiye edilecek en geçerli usullerden biri de. ağaç kütüklerine ya da diğer engellere takılması önlenmiş olur. yönünü kontrol etmek üzere kutup yıldızından yararlanır. Bu yürüyüşlere. Genellikle ağaç yosunu ya da diğer küçük asalak bitkiler ağaç gövdelerinin kuzeye bakan yüzlerinde büyürler.??] Bizim bu askeri yayınlarımız halkın moralini yükseltecek. Bir gerilla savaşçısı doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek üzere en azından saatte bir defa pusulaya bakmalıdır. Böyle yapmakla ayakların yerdeki taşlara. 16° Meskun yerler dışında gece yürüyüşleri nasıl yapılmalıdır? -Geceleri her adım atılışında bacaklar iyice yukarıya kaldırılarak sanki bir bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi yürümek gerekir. Şayet pusulası yoksa. düşmanın moralini bozacaktır. ağaç gövdelerinden yararlanmasıdır.Azar azar arttırmak suretiyle kendisine uzun yürüyüşler yaptırılır. 15° Herhangi bir göreve başlamadan önce bir gerilla nasıl bir fiziki eğitiminden geçmelidir? .olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikayelerini adeta bir destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapmalıdır.Bu eğitimler esnasında ayrıca kendisine sekiz saatlik gece yürüyüşleri yaptırılır. 17° Gerillalar birbirlerine karşı nasıl davranmalıdır? 313 .

bunun karşıtı "batı"yı. diğerleri kulübenin çevresini kuşatırlar. İçeri girenler orada bulunanlara kulübenin sarıldığını bildirirler. Sağ kolu "doğu"yu. savaşçıları birbirinden uzaklaştırır ve aralarında düşmanca duygular doğmasına sebep olur. düşmanın dikkatini çekmemek için hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez.Herkes birbiriyle çok iyi arkadaş olmalı ya da en azından birbiriyle işbirliği yapmalıdır.) Şayet köylü 314 . Kızdırıcı ya da tahrik edici şakalar. 18° Gerilla gündüzleri yönünü nasıl tayin eder? . Savaşçı toplama bölümünün başındaki subay köylü ile konuşur ve kendisinin gerçek duyguları ile gerillalara karşı bağlılık derecesini değerlendirir. Daha sonra köylüden kendilerine muhbir olarak ya da bir köy gerillası olarak yardım etmesi istenir (Not Köy gerillası fiilen çatışmalara katılmaz.Savaşçılardan yalnızca ikisi içeri girer. 19° Kırsal alanda bir eve ya da köylü kulübesine gelindiğinde. Sonuç olarak da grubun birlik ruhu zayıflar ve zedelenir. İçeri girildikten sonra. Gerillacıların kurduğu yönetim içinde yaşamayı kabullenir ve onlara erzak yardımında bulunduğu gibi. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir.Güneşten yararlanarak. gereğinde bedeni hizmetler de görür. Yolları ve düşmanın yaklaşmasına uygun yerleri gözleyebilecek tepelere ya da yüksek yerlere nöbetçiler yerleştirilir.. Kulübe ve civarı yeterli bir şekilde arandıktan sonra geri kalanlar da içeri girebilirler. içeri girmeden önce gerillaların ilk olarak ne yapmaları gerekir? .

Eğer elde yeter derecede silah varsa ve daha fazla sayıda savaşçıya ihtiyaç duyulursa. gönüllüleri üç ayrı kategoriye ayırmalıdır. Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı.ve geçmişlerini araştırarak devrimci mücadelenin savaşçısı olmaya uygun olup olmadığına bakır. Köylüye o bölgeyi terk etmesi söylenir ve bütün malı mülkü hiçbir ödeme yapılmaksızın elinden alınır. Uygun bulunursa "köy gerillası" olarak eğitilir. yalnızca. İlk çıkarma tam bir başarı ile sonuçlanmış ve tek bir kurşun dahi boşa harcanmamıştı. Bu soruşturmalardan sonra Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı. Birincide en çok güven verenler. Ben Cabanico mevkiinde Oriente Eyaleti'ne çıkarma yapan Calixto Sanchez'in gerillalarını eğittim. yeter derecede eğitimden geçtikten sonra düzenli gerilla olarak görevlendirilir.düşmanlara sempatisini açıkça göstererek işbirliği yapmayı reddedecek olursa. 20° Gerilla birliğine katılmak isteyen gençlere ne gibi bir işlem uygulanır? -Savaşçı toplama bölümü. Calixto Sanchez bu uyarımı dikkate almadı. Kendisinin bütün malları halk kurtuluş silahlı güçlerinin mülkiyetine geçer. o bölgeyi terk etmek zorundadır. Derslerimde yeni gönüllülerin teker teker ve inceden inceye sorguya çekilmeleri gerektiğini tekrarlamıştım. Batista'nın askerlerinden bir grup üzerlerine sivil elbise 315 . Gerilla birliği bulundukları yerde kendilerine karşı çalışma olasılığı olan kişilerin serbestçe dolaşmasına asal izin veremez. yalnızca kendilerini desteklediklerini bildirdiler diye gönüllü kabulü yoluna asla gitmemelidir. üçüncü kategoride de şüpheli kişiler yer alır. çıkarmada kullanılan motor karaya oturmuştu. kendilerinin kimliklerini . ikincide vasat bir izlenim bırakanlar.

21° Gerilla birliği çıkarma harekâtından sonra neler yapmalıdır? . Yalnızca Hektor Cornillot'un komutasındaki yedi kişilik öncü grubu kurtulabilmiş ve kendileri daha sonra Sierra'daki gerillalara katılmışlardı. 316 . Bunun sonucunu ise bugün bilmeyen yok. Gerilla birliğinin ön cephe ve kanatlarında gözcülük yapmak. ağır malzeme çıkarıldıktan sonra bütün savaşçılar kendilerine en iyi şekilde siper teşkil edecek yüksek arazi parçalarına doğru ilerlemelidirler.Karaya ayak basınca.geçirerek "Yaşa Fidel Casto" diye bağırdıklarında bizimkiler kendilerini hemen bağırlarına basmışlardı. 2. üzerlerinde sakladıkları tabancalarını çıkarıp gerilla birliğine. Cowley. Da ha sonra bu askerler. daha sonra 26 Temmuz Hareketi'nin bir savaşçısı tarafından vurularak öldürüldü. 22° Kadın ve erkek gönüllülerin yerine getirebilecekleri çeşitli görevleri sıralar mısınız? .Gönüllülerin yerine getirebilecekleri görevlerden 60 tanesini şöyle sıralayabiliriz : 1. bu çeşit savaş hilelerinin acemisi olduklarından telaşa kapılı hemen teslim olmuşlardı. İnsan kasabı Albay Cowley. bu takdirde ağır malzemeyi daha emniyetli bölgelere ulaştırmak gerekir. binlerce asker tarafından kuşatıldıklarını söylemişlerdi. Bizimkiler de. Şayet düşman tarafından sezilmeden çıkarma yapılabilecek kadar şanslı bir durumla karşılaşılacak olursa. Tek tek her gerillaya yardımcı olabilecek çapta destek müfrezeleri kurmak. Calixto Sanchez ile birlikte bütün savaşçıları kurşundan geçirerek öldürmüştü.

Su ve malzeme taşıyan gruplar teşkil etmek. savaşçıların hizmet sicillerini tutmak v. kalas. kürek. (Tahsil durumu yüksek olanlar istatistik bilgi toplamak. aş kabı. 5. insan kaçırma. kazma. Gerilla birliğinin bulunduğu bölgedeki yerli halkın siyasi açıdan bağlılık derecesini araştırmak.b. suçlara engel olmak üzere asayişi sağlamak için içerisinde kadınların da bulunduğu emniyet (polis) müfrezeleri kurmak. 6. Propaganda Bölümü içinde gruplar halinde teksirci olarak ya da baskı işlerinde çalışmak. Yanlardaki gerillacılarla komuta mevkii arasında temas sağlamak. 11. 12. Kadınları hastabakıcı ya da yardımcısı olarak sağlık grubunda görevlendirmek. yazı makinesi v. 13. saldırı. 9. harita yapmak. sağlamak. Haberci ve ulak olarak hizmet etmek.3. Özellikle kadınlar bu işte son derece etkili olmaktadırlar. 4. Meydan. işlerde kullanılırlar). 10. boş şişe ve teneke kutu. Küçük düşman birliklerinin yerlerini bulmak için gerilla birliğinin bulunduğu araziyi iyice taramak üzere müfrezeler kurmak. yiyecek maddeleri. Bizim tarafımızdan henüz denetim altına alınmamış şehirlerden bilgi toplamak. Malzeme sağlamak ve bunları korumak. 15. Bölge halkından ödünç olarak çekiç. çivi. Karargah kayıtlarını tutmak. 14. (Bu işlem sık sık tekrarlanmalıdır). Hırsızlık. 317 . 16. Bu yolla elde edilen bilgilerin denetlenmesi daha kolay olur. battaniye. 8. toplantı salonları ve benzeri yerlerde toplantılar düzenleyen propaganda grupları kurmak. gazino. Değişik kişiler birbirlerinden haberdar olmaksızın aynı bölgeye gönderilmelidir. yolsuzluk vb.b.

sabotajlar yapmak. Mutfağa su taşımak. İstatistik tutmak. 23. eğitim görmeyenlerin isabetli atışlar yapması hemen hemen imkansızdır). 24. 19. Giysi onarmak. Hastanelerde çeşitli hizmetler görmek. haberleşme hatlarına vb. 20. Haber güvercinleri yetiştiren ve bunları kullanan gruplar teşkil etmek. Banyo bakımcısı olarak hizmet görmek. 25. ağızlarını mantarla tıkayarak ileride kullanılmak üzere hazırlamak. Mutfak için odun toplamak. 26. Köpek müfrezelerinde yetiştirici o1arak görev almak. Düşman arasında korku yaratan gruplar teşkil etmek. (Gerilla yardımcıları gereğinde bildiğimiz çatal sapanları kullandıkları gibi. 28. 30. Bu işlem göze kolay görünürse de. Yazıcı olarak çalışmak. 36. 27. Çamaşır yıkamak. ayrıca taş ya da patlayıcı maddeleri fırlatmak üzere elle döndürülen uzun sapanlar da kullanırlar. 18. Bulaşıkçılık yapmak. 37. 21. 35. Aşçı yamaklığı yapmak. Demiryolları ve karayollarına köprülere. 31. 318 . 34. Yangın bombası olarak kullanılacak şişeleri yakıt ve yağ ile doldurmak.17. Giysi dikmek. Aşçılık yapmak. 22. 32. 33. Yangın bombası atan ve sapan kullanan gruplar içinde hizmet görmek. 29. Evlerde oturanları kayıt etmek (Kadınlar tercih edilmeli). Düşmandan ele geçirilen giysileri cinslerine göre ayırmak ve onarmak. Sapan kullananları eğitmek. (hızlı daktilo yazanlar tercih edilmelidir).

47. 49. Ağaç kesmek. ray parçaları vb. pala. 51. İstihkam hizmetlerinde kullanılmak üzere demir boru. Birlikteki silahların temizlik ve bakımını yapmak. 52. 59. 43. "Harekât günlüğü" tutmak. 54. parmaklık. Bölgedeki köylerden sağlanan binek hayvanları ile kurulan süvari birliklerinde çeşitli hizmet!erde bulunmak (Tımar. Erzak depo ve ambarlarında çalışmak. 39. Birlikteki alet ve edevatın bakım ve korunmasını sağlamak. kesici silahları depolamak ve bakımını yapmak. 42. Çadır direği.) ve bunları korumak. 44. 46. 48. Atlar için yem temin etmek. Düşman arazisinden demiryolu raylarını söküp getiren gruplar kurmak. 40. 60. Toprak altında tüneller kazmak. 319 . Ufak hava alanları inşa etmek. süngü vb.38. 56. 58. 45. Hainleri araştırıp bulmak. . Bayrak ve diğer işaret cihazları kullanılan haberleşme birliklerinde görev almak. toplamak. yeraltı tünelleri için döşeme. 41. Çeşitli malzemeler yapmak. Birlik içindeki yazışma ve emirlerin dağıtımını düzenlemek. Karayolları üzerindeki düşman araçlarına bomba atmak. 50. tel bağlamak için kazık. 53. at bakımı vb. İstihkam işlerinde çalışmak.). Uçak gözcülüğü yapmak. 55. 57. Posta dağıtıcılığı yapmak. el bombaları için kasa ve kutular yapmak. Gizli haber alma örgütü kurmak. Demiryolu hizmetlerinde görev almak. (Özellikle iniş ye kalkış pistleri. Bıçak.

15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir düşman grubu tarafından kovalanması. moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. İkinci grupta ise. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de.23° Yeni kurulmuş bir gerilla birliğinin yerine getireceği ilk savaş görevi ne olmalıdır? Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi. Birinci grupta güven veren ve savaşabilecek durumda olan köylüler yer alır. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. Aynı zamanda. 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir. daha az önemli işleri görecek köylüler yer alır. gerillaların manevra yetenekleri. Bu köylüler de. Gerillaların girişmiş olduğu savaşa tüm kalbiyle bağlı ve kendilerine yardım etmek isteğiyle dolu olan köylülere yangın bombaları ve palalar verilir. bu köylüleri iki gruba ayırır. düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir. Çünkü. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. 24° Gerilla birliklerine katılmak isteyen köylüler için ne yapılması gerekir? . su taşımak vb. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. Diyebiliriz ki.Savaşçı Toplama Bölümü Komutanı. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından. odun kesmek. gerilla 320 .

Bir gerilla birliği hemen her gün düşman kuvvetleri tarafından tedirgin edilecek olursa. (Minuet: ileri-geri suretiyle yapılan bir nevi dans) Minuet tekniğinde düşman geri çekildiğinde gerillalar geriye çekilir. gerilla savaşı ile ilgili başlıca sorunlardan birisidir.Bu. İyi bir gerilla için en güvenilir savaş taktikleri.savaşçıları ile birlikte devamlı hareket ederler. ufak çaptaki çatışmalar ve düşmanın kendisinden en emin ve hiçbir saldırı beklemediği anda yapılacak hücumlardır. Mükemmel bir gerilla komutası altında bulunan savaşçıların hayatlarına son derece itina eden ve onların yok yere savaş dışı kalmalarına meydan vermeyen bir kişidir. 25° Gerilla birliği düşmanla ne zaman çatışmaya girilmelidir? . ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur. tuzağa düşürme. Gerillalar dürbünle gözetlemek suretiyle düşmanı izlemelidirler. ani baskın. Komutası altındaki savaşçıları düşman ateşi altında açıkta bırakmaz ve kamuflaj (araziye uyma) yaptırarak düşmanın gözünden saklar. bizlerin "minuet" tekniği olarak adlandırdığımız savaş kuralına başvurmalıdır. Gerillacılar düşmanla aralarında daima aynı mesafeyi 321 . Şu kural hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve daima uygulanmalıdır: Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder. Böyle bir çekilme sırasında gerillalar düşmana kayıp verdirmekten de geri kalmamalıdırlar. Düşman karşı saldırıya geçtiğinde gerilla birliğinin derhal gözden kaybolup daha emniyetli yerlere çekilmesi gerekir. birliğin kumandanı. Bu yüzden kendilerine "macheteros-bombarderos" yani "palacılar-bombacılar" denir.

Sonra karakola saldırı planı hazırlanır. Başlangıçta iki kişi yan yana kazmaya başlarlar. Düşmanı mevzilenip yardım beklemeğe zorlamak için bu binalardan devamlı şekilde ateş açmak gerekir. Bu şekildeki bir 322 . Çevredeki binalar ele geçirildikten sonra muhafızların karakol binasından kaçmasına engel olacak yerlere silahlı savaşçılar yerleştirilir.5 metre olmalıdır. aynı zamanda yeter derecede kazdıktan sonra kenara çekilerek kürekçilerin kazılan toprağı atmasına ya da torbalara doldurmalarına imkan vereceklerdir. Gerillacılar ele geçirdikleri binalardan hedefin merkezine doğru bir tünel açarlar. Tünel açmak üzere kazı işine başlandıktan sonra sık sık pusula ile yön kontrolü yapılır. Bu da gündüzün 800.muhafaza etmelidir. Kazmacıların her bir yaklaşık olarak 1 metrekarelik bir sahayı kazacak. 26° Bir düşman karakolu ya da içerisinde nöbetçiler bulunan bir düşman binasına ne şekilde saldırır -Eğer karakol yüz yarda genişliğinde ve elli yarda uzunluğunda bir alanın ortasına inşa edilmişse. kuşatanlar ile bina arasında elli yarda olacaktır. bu şekilde kürekçi ve kazmacının devamlı yer değiştirmeleriyle yürütülecektir. Bu işlem. sol taraf kürekli savaşçı tarafından temizlenirken. Her gece iki-üç keskin nişancı mümkün olduğu kadar düşmana yaklaşmalı ve kendilerini iyice gizleyerek ellerindeki silahlarla düşmanı ateş yağmuruna tutup devamlı şekilde tedirgin etmeli ve yüksek sayıda kayıp verdirilerek düşmanın moral seviyesini düşürmelidir.1000 metre arasında değişir. Önce karakola en yakın olan binalar ele geçirilir. Tünelin ağzı açılıp hedefe doğru kazı işi başladığında. elinde kazma bulunan savaşçı da sağ tarafta kazıya devam edecektir. Tünelin yüksekliği yaklaşık olarak 1.

Aynı zamanda. hedefe biraz daha yaklaşma yoluna gitmelidirler. savaşçılar patlama sonunda hedefin yakınına yığılacak olan toprak yığınlarını ve çukurları kendilerine siper yapmak üzere ilerlemeli. bazılarının ise kolay olabilir. Bütün bu işler yapılırken saldırıyı yapacak olan savaşçılar da hazırda beklerler. Kuşatılmış bir nöbetçi karakoluna yardımcı kuvvetlerin gelebilmesi çok kereler iki günün üzerinde bir zaman almaktadır. hedefi havaya uçurmak için tek dakika bile kaybetmemelidir. Fakat yine de. Hedefe doğru birden fazla tüneller kazılmalıdır. Patlamadan sonra dışarıdaki savaşçılar saldırılarını şiddetlendirirler. Tünel açma işlemi kazma ve küreklerle çalışacak kuvvetli işçilere. Şayet patlama tam hedefin altında olmamışsa. Bunlardan başka tahrip kalıplarını hazırlayarak bunları hedefin altına yerleştirecek bir tahrip uzmanının hazır bulunması gerekir. Çünkü arazinin bazı kısımlarının kazılması zor. mum ya da diğer ışıklandırma araçlarını kullanacak elemanlara ve tünel kazıldıktan sonra tabanını tesviye edecek işçilere ihtiyaç gösterir. kendilerinin yorulup yavaşladığını fark eder etmez derhal bunları yenileriyle değiştirmeli ve böylece çalışma hızındaki yavaşlamanın önüne geçmelidir. hedefin tam altına yerleştirilen tahrip kalıpları ile yapılan patlama başarı ile sonuçlanmayacak olursa. diğer tünellerde çalışmakta olan işçilerin gerekli emniyet 323 . Bunların başındaki sorumlu kişi.tünel kazma metodu. Kürek kullananlar ve kum torbalarını taşıyanlar hızlı bir tempo ile çalışmalıdırlar. kazmacı ve kürekçiye kolaylıkla çalışma imkanı verir. Tünel. Tahrip kalıpları hedefin altına yerleştirilmeden önce. içinde çalışanları çok sıkışık ve rahatsız etmeyecek bir genişlikte olmalıdır. açılan ikinci ya da üçüncü tüneller vasıtasıyla yapılan hatalar düzeltilebilir.

Karakoldan canlı olarak çıkacak her düşman hakkında çok derin bir araştırma yapılmalı ve bunlardan çıkacak sonuca göre. yine buna benzer düşman karakollarının ele geçirilmesinde kendilerinin değerli hizmetlerinden yararlanmak üzere. vakit geçirilmeksizin bölgedeki başka yerlere gönderilir. yapmış oldukları bütün faaliyetler hakkında birliğin kurmay heyetine bilgi vermelidirler. Hedef ele geçirildikten sonra gerek saldırıda kullanılan. tünel kazıcılar kendi aralarında bir istihkam birliği teşkil ederek genel savaşa katılmalıdırlar. Bu yüzden. Yeni tünellerin de istenilen yönde kazılıp kazılmadığı sık sık pusula ile kontrol edilmelidir.tedbirleri almalarına özellikle dikkat edilmelidir. Bütün bu işler yapılırken. Şayet ilk patlamadan sonra karakoldaki askerler teslim olmayacak olursa. yaralanacak ve ele geçirilecek düşman askerlerinin bakımı için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Düşman karakollarını ele geçirmek üzere görevlendirilen gerilla grupları. gerek tünel kazmada hizmet gören iç hizmet grupları. her birinin akıbeti hakkında karar verilmelidir. Düşmandan ele geçirilecek malzemenin taşınabilmesi için birlik içinde bir ya da daha fazla kişiler görevlendirilmelidir.Yeryüzündeki bütün büyük cezaevlerinden mahkumların tüneller kazarak kaçtıkları hatırdan çıkarılmamalıdır. Daha önceden patlama esnasında ölecek. başka tüneller kazılmaya devam edilecektir. 27° Bir tünelden saldırmadan önce ne gibi işler yapılmalıdır? 324 . gerillaların düşman kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmediklerinden emin olmaları gerekir. Şayet bölgedeki bütün karakollar ele geçirilmişse. düşman karakolu ya da nöbetçi binası 24 saat aralıksız şekilde göz altında bulundurulmalıdır.

gönüllü olarak hizmet etmek isteyen yerli halk ya da diğer gerilla birliğinin kolları tarafından korunur. demir parçalarıyla dinamitin kutu içinde sıkı sıkıya bulunmasına özellikle dikkat edilir.. bunlar da teker teker belirtilir. çocuklarını. Bu işlem. Kutunun dip tarafına bir dinamit tabakası yerleştirilir.İlk olarak el büyüklüğünde boş bir yuvarlak teneke kutunun içi temizlenir ve kurulanır. Aynı zamanda hizmet sicillerinde çatışma esnasında gerillanın olağanüstü ya da göze çarpan hareketleri olmuşsa. teneke kutu doluncaya kadar yapılır. Teneke kutu dolduğunda. Bu deliğin iç tarafına bir fitile bağlı diğer bir fünye yerleştirilir. 325 . çok dikkatli. 29° Gerillaların hizmet sicillerine nasıl tutulur? Savaşçıların hizmet sicilleri. gerillaların değerlerinin ortaya çıkarılmasında ve yine kendilerinin terfi etmelerinde büyük etkisi olacağından. karakolu koruyan düşman askerlerinin eşlerini.Şayet sürpriz bir saldırı yapmak olanağı yoksa. Kapağın ortasında bir delik bulunmalıdır.Gerilla birliğinin ön ve arka cepheleriyle kanatları. 28° Bir yürüyüş esnasında gerilla birliği ön ve arka cepheleriyle kanatlarını korumak üzere kimleri kullanmalıdır? . tahtadan ya da tenekeden yapılmış bir kapakla kapatılır. 30° Bir el bombası nasıl yapar? . Bu hizmet sicilleri. köyün önemli kişilerini ve daha önceki çatışmalardan ele geçen esirleri kullanmak suretiyle yoğun bir kampanya yürütülür. her birinin teker teker bulundukları çatışmaların yer ve tarihlerini içine alır. Kutunun geri kalan kısmına küçük demir parçaları ve bir de fünye (detonatör-ateşleyici) konur. düzgün ve doğru bir şekilde tutulmalıdır.

Dirsek şeklinde ya da düz bir demir boru parçasının bir ucu lehimlenmek ya da bir kapak takmak suretiyle kapatılır. Sülfürik asit zamanla kağıt tıpayı eritmeye başlar. sülfürik asit.Fitilin diğer ucu delikten dışarıya sarkıtılır. On çorba kaşığı potasyum klorat dört çorba kaşığı toz şekerle karıştırılarak daha geniş ağızlı büyükçe bir şişenin içine konur. şişenin ağzı gazete kağıdından yapılmış bir tıpa ile sıkıca kapatılır. potasyum klorat-şeker karışımına değecek şekilde. içinde sülfürik asit bulunan küçük şişe baş aşağı olarak büyük şişenin içine daldırılır. Borunun içerisi dinamitle doldurulduktan sonra diğer ucu da bir kapakla örtülür. Tıpayı tam olarak erittiğinde. klorat-şeker 326 . 33° Bir yere yerleştirildiğinden 6. Dinamit patladığında teneke kutu yarılır ve küçük demir parçaları aynen bir şarapnel gibi etrafa saçılır. Fitil ateşlendiğinde fünyeyi harekete geçirir ve bunun arkasından da dinamit patlar. 32° Zaman ayarlı bomba nasıl yapılır? . 31° Bir kara mayını nasıl yapar? . fünyenin doğrudan doğruya zil tertibatı sökülmüş bir çalar saate bağlanmış olmasıdır. Aradaki tek ayrıntı. 10 yada 12 saat sonra harekete geçen (ateşlenen) kimyevi bombalar nasıl yapılır? Dar ağızlı küçük bir ilaç şişesi ya da benzeri bir şişe sülfürik asitle doldurulur. Bu deliğin içinden aşağıda açıklanan şekilde bir ateşleyici yerleştirilir. Ağzındaki gazete kağıdından yapılan tıpa. Gereğinde bu kağıt tıpa yapışkan kağıtla şişeye iliştirilerek asidin ziyan olması önlenebilir. Bu ikinci kapağın ortasında bir delik bırakılır.Kara mayını yapımında kullanılan usul burada da aynen uygulanır.

Bu damlalar. içinde asit bulunan küçük bir şişeye daldırılmıştır. kuvvetli yangın çıkabilme ihtimali çok yüksek olur. Hitler'in hayatını kurtarmıştır. 1943 yılında Hitler'e suikast hazırlayanlar uçağına bu tip bir bomba yerleştirmişlerdir. Şayet bu kimyevi yangın bombası bol miktarda kağıt parçalarının ya da çabuk alevlenen başka maddelerin üstüne yerleştirilecek olursa. uçak personelinin dikkatli hareket etmeleri. Bu fünyeler. Bu iki maddenin birbirleriyle teması. Bu şekilde. sifon şişe ile yapılan bombaların ateşlenmesi (patlatılması). haftalar ve hatta aylarca geciktirilebilir. Sülfürik asit hava ile karışınca hacmi genişler ve damlalar meydana getirir. kimyevi bombanın ateşlenmesini sağlar.karışımı ile temasa geçer ve kimyevi reaksiyon olarak kızgın bir alev yaratır. 34° Bir bombanın patlatılmasında en uzun süre nasıl sağlanır? . haftalar ve hatta aylarca sonra patlayabilir. Asit zamanla teli eriterek yayı boşaltır.En uzun gecikme sifon şişe kullanılmak suretiyle elde edilir. esas olarak yayla gerilmiş bir tel parçasından oluşur. 35° Askeri gecikmeli fünyelerin özelliği nedir? . Bu tel.Askeri gecikmeli fünye.. Bu tip fünyeler modern ordular tarafından kullanılmaktadır. Ne var ki. sifonun altındaki bir cam tüp ya da şişe içinde bulunan potasyum klorat -şeker karışımı üzerine düşmeye başlar. kurulduğundan günler. 327 . boşalan yay şiddetle kapsüle çarpar ve bombayı patlatır.

Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak. Mart 2005 aktaran. Ayrıca HPG Yönetmeliği daha önceki yapılanmaların benzeri nitelikler taşıması sebebiyle dağ yapılanmasının sistemini göstermektedir. 2. Örgütün Adı: Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Kuvvetleri) Kısa adı HPG’dir. dağ yapılanmasının kendine münhasır yapılanması bir yapılanması olduğunu göstermektedir.net . ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek. Amacı: Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek.01. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak. erişim tarihi:12.Ek-3: "SÖZDE" HPG GENEL YÖNETMELİĞİ406 I. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak. 3.hpg-online. korumak ve kollamak. BÖLÜM HPG GENEL YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER 1. demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak.2007. Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. yeşil zemin üzerine kızıl yıldız. dağ kadrosunun son durumunun anlaşılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması. HPG yönetmeliği. 328 . Amblemi: Sarı. www. ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek. meşru 406 Roj Matbaası. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. Dağ kadrosunun belli bir yönetmeliğinin olması esasında.

Kürdistan demokratik konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür. 1. 2. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak. kendi içinden 13 üyeden oluşan Komuta Konseyi’ni çoğunlukla. Demokratik Konfederalizm Önderliği’nin. HPG. yönetmeliği ve doğrultuyu belirler. HPG Genel Komutanı. HPG’nin en yetkili organıdır. HPG MECLİSİ: HPG meclisi. HPG’nin tüm çalışma alanlarını temsil edecek düzeyde ve demokratik bir biçimde seçilen delegelerin katılımıyla toplanır. 2. siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. demokratik. Komuta Konseyi üyeleri arasından Genel Komutanı ise üçte iki çoğunlukla seçer. HPG’nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur.savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. Konferans. Komuta Konseyi ise Halk Savunma Komitesi’nin onayından 329 . ileriye dönük kararlar alır. BÖLÜM ÖRGÜT YAPISI: HPG. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır. Pratiği yürütecek ve sevk-idareyi yapacak 41 üyeden oluşan HPG Meclisi’ni gizli oy açık sayım yöntemiyle seçer. toplanacak konferansın doğal delegeleridir. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir. görüş ve siyasetlerini talimat bilir. İki konferans arasındaki pratiği değerlendirir. HPG KONFERANSI: İki yılda bir gerçekleşen HPG Konferansı. HPG Meclis üyeleri.

yılda bir kez toplanarak Komuta Konseyi de dahil HPG’nin tüm tayin. günlük toplantıtekmil düzeni içinde çalışır. mücadele azmi.geçer. siyasal sürece göre strateji. tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır. moral ve vicdan durumu. dürüstlüğü. Taktik belirleme ve çalışmalarını denetleme. en az beş kişilik HPG Meclis üyesinden oluşur. taktik ve planlamasını görüşür ve karara bağlar. çizgide netliği. Kendisini. yürütme ve denetim gücü. HPG Meclisi. 3. ANAKARARGAH KOMUTANLIĞI : HPG’nin sevk ve idaresinden direkt sorumlu kurumdur. HPG KOMUTA KONSEYİ: Komuta Konseyi. Genel Komutanlık gerekli gördüğünde bu süreyi kısaltabilir veya koşulların elvermediği olağanüstü durumlarda en fazla üç ay uzatabilir. altı ayda bir Genel Komutanlığın denetiminde olağan toplantısını yapar. HPG Meclis ve Komuta Konseyi’nin 330 . planlama kabiliyeti. Meclisin yetkisini pratikte yürüten Komuta Konseyi. Komuta Konseyi. Faaliyetleri hakkında HPG Komuta Konseyi’ne sürekli ve düzenli rapor ve bilgi sunar. terfi ve düzenlemelerini. Meclis’in toplanmadığı dönemlerde yaptığı tayin ve terfileri. bağlılığı. Salt çoğunlukla gerçekleştirilen yıllık toplantı ardından. ordunun iç sorunlarını. Gerektiğinde Komuta Konseyi’nin üçte iki çoğunluk kararıyla HPG Meclisi zamanından önce de toplanabilir. HPG’nin bütün çalışma sahalarını ve bölümlerini içerecek bir karargah biçiminde örgütler ve çalışır. Ana karargah Komutanlığı.Genel Komutan ile birlikte en az üçü Komuta Konseyi üyesi olmak üzere. 4. HPG Meclisi’ne karşı sorumludur. Tayin-terfide kişinin ideolojikpolitik formasyonu. Meclis’in yıllık toplantısında onaya sunar. HPG Meclisi’nin yetkisini pratikte Komuta Konseyi yürütür.

Ana karargah Komutanlığı.aldığı kararları uygulama ve takipçisi olma faaliyetlerini yürütür. karar tasarıları için görüşlerini sunar. CMUHABERE-İRTİBAT: HPG içinde haberleşmenin yöntem. savunma güçlerinin bütün raporlarını ve resmi örgütsel iç yazışmalarını kayda geçirir. HPG’yi örgütleyen ve komuta eden en üst kurumdur. savaş muhabirleri sisteminin çeşitli yöntem ve araçlarını geliştirir.Basın-yayın malzemelerinin düzenli dağıtımını yapar. her kişiye ait bir dosya oluşturur. yöntemlerle yerine 331 . Bütün askeri çalışmaları yürütmekle yetkili ve görevlidir. sorunlarını uygun koşullarda çözümleyen ve gerilla gücünün irtibat-haberleşmesini gerçekleştiren bölümdür. B . HPG güçlerinin kültür düzeyinin yükseltilmesi için radyo. kurye sistemi vb. şifreli yazışma. Ana karargah Komutanlığı bütün alt karargahlardan rapor alır.ARŞİV-SİCİL: HPG’nin örgütsel yaşamını ve savaşın gidişatını belgelemek için. aşağıdaki bölümler şeklinde kendisini örgütler ve çalışır. gerilla mücadelesinin gelişiminden gerçekçi bir biçimde haberdar etmek ve bu ilke ile kitleleri mücadele atmosferine çekmek amacıyla çalışma yürütür. yayın çalışmaları yürütür ve yönlendirir. Düzenli bir arşiv sistemini geliştirir ve bunun örgütsel tedbirlerini alır. kararlarını pratikte uygular. Kendi altında kol komutanlıkları ile saha ve eyalet karargahları bulunur. düzenli sicillerini tutar. İki yılda bir gerçekleştirilen konferansın hazırlıklarını yapar. inceler ve gerekli talimatları hazırlayarak ilgili karargahlara verir. A. Gerekli görülen hallerde müfettişlik kurumunu örgütler. telli-telsiz araçlar kullanma. Ana karargah Komutanlığı. gereç vb. araç. Askeri bildiri çıkartır.BASIN-YAYIN: Kitleleri. Bu görevleri. dergi vb.

ihtiyaçlarını karşılayan bölümdür. Üs alanlarında yeraltı inşaat çalışmalarını yürütür. Gizli tünel. istihbaratçıları eğitir. karşı teknik ve tedbirlerin geliştirilmesini sağlama. gerekli istihbarat ağını örgütler ve yürütür. Haberleşme yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi. düşmandan ele geçirme ve olanaklar ölçüsünde uygun üretim faaliyetlerini örgütleyerek temin eder. yetiştirme ve görevlendirme yapma gibi görevleri yürütür. gücü oranında bu konuda halka da 332 . ELOJİSTİK VE İSTİHKAM: HPG’nin silah. Bunları halka dayanma. ulaşım. DTEKNİK-ARAŞTIRMA: Meşru savunma güçlerinin teknik donanımını belirleme ve temin etme. F.getirir. askeri-sivil olarak eğittiği güçleri görevlendirir ve yönetir. Dış istihbarat. sağlıklı ve sistemli kullanılması için çalışır. GSAĞLIK: HPG içinde sağlık sorunlarını çözümleyen. istihbarat hakkında eğitim ve notlar hazırlar. cephane. Bu konuda sıkı denetleme yapar. düşman tekniği hakkında bilgi toplama. depolanması ve kullanımını uygun biçimlerde gerçekleştirir. barınma vb. teleferik ve köprüler kurar. teknik araçların kullanımı için gerekli eleman bulma. giyecek.ASKERİ İSTİHBARAT: Düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütebilmek için. stratejik ve taktik istihbaratı yürütür. Bu bölüm. Örgüt içi istihbarat faaliyeti geliştirmez. bakımı. İhtiyaçlara göre teknik imkanlar yaratarak teknik eleman ve muhabereci eğitir. Çeşitli düşman güçleri hakkında gerekli bilgileri elde ederek düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütmek gibi görevleri yerine getirir. İhtiyaç duyulan bu malzemelerin korunması. Ülke genelinde yapılan muhaberelerde düşmana bilgi sızmasını önler. yiyecek.

Uygun biçimler ve alanlarda hastane ve tedavi yerlerini kurarak gerekli sağlık görevlisi. geliştirilmesi ve yaratılması görevlerini yürütür. kayıtların üstten alta doğru düzenli olarak tutulması. HPG Meclisine bağlı olarak yapılandırılan HPG Yüksek Askeri Mahkemesi.MALİYE VE EKONOMİ: Bütün gelir-giderlerin merkezileştirilmesi. 2. Bu konuda güçlerin asgari eğitimi için çalışır. J. ihtiyaca göre sağlıkçı yetiştirerek savaşçılara ilk yardım konularında gerekli eğitimi aksatmadan verir. araç-gereç vb.HPG YARGI SİSTEMİ: 1. kurye ve istihbarat çalışmaları bu tabana dayanır. savaşçı alımı ve aktarımı. HPG III. kitleler içinde illegal sivil savunma teşkilatlarını geliştirmektir.yardımcı olan bir bölümdür. MADDE: HPG Yargı sistemi. Bölge Askeri Mahkemeleri ve platformlardan oluşur. merkezi bir bütçenin oluşturulması ve değerlerin korunup gelir kaynaklarının doğru işletilmesi. serhildan hareketine katılmaya teşvik eder. İç ve dış imkanları kullanarak bunları birliklerin ihtiyacına göre örgütler. H. MADDE: HPG Yargı sistemi. Geniş kitleleri ise siyasal mücadeleye. Ancak bu tabanı gereken ihtiyaçlar ölçüsünde geliştirir. görevli birimlerin merkezden denetlenmesi. İHALKLA İLİŞKİLER: HPG’nin kitle çalışmalarının temel hedefi. Konferansı tarafından kabul edilen Yargılama ve 333 . Bunu sürekli geliştirmeye çalışarak sağlık sorunlarının daha yetkin çözümlenmesini esas alır. HPG’nin kendi ihtiyaçlarının karşılanması. HPG. temin eder. böyle bir çalışmanın yürütülmesi için diğer siyasal çalışma dışında kendine bir örgütsel taban yaratır.

Bölge Askeri Mahkemeleri’nin aldıkları kararların itiraz organı. yargı sisteminin en üst karar ve hukuki denetim organı olarak idari ve hukuki işleyişi düzenler. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmamızın amaç ve ilkeleri doğrultusunda. Yüksek Askeri Mahkeme kurumudur. 5. MADDE: Cezai yaptırımlar. Ceza Hukuku Yönetmeliği’ndeki esaslara göre uygulanır. Ceza Yönetmeliği’nde Özel Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan suçların yargılamalarını gerçekleştirir. 8. 5. YJA STAR KOMUTANLIĞI: Özgür Kadın Birlikleri (YJA STAR ) HPG saflarındaki kadın gücünün iradesini temsil eder. Bölge Askeri Mahkemeleri eyalet konferansları ya da yapının salt çoğunluk onayı ile seçilir. 6. 7. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumunun aldığı kararlara itiraz mercii. HPG KOL KOMUTANLIKLARI: A. HPG Meclisi’dir. Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. genel işleyiş ve savaş esasları temelinde HPG ve YJA STAR 334 . Pratik uygulamalarda HPG Meclisi’nin pratik uygulayıcısı olan Komuta Konseyi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur.Ceza Yönetmeliklerine göre örgütsel ve iç işleyişini düzenleyerek yargılamaları gerçekleştirir. HPG Konferansı’nda seçim yöntemiyle belirlenir. 4. MADDE: Bölge Askeri Mahkemeleri’nin idari ilişkilerini yargı yönetmeliği belirler. 3. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. MADDE: HPG Yargı sistemi. HPG Meclisi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur.

görevden alınmayı gerektiren durumlarda kurmaylıklar tarafından ilgili kadın komutanın görevi dondurularak YJA STAR Komutanlığı’na bildirilir ve onun inisiyatifine bırakılır. Ana karargah Komutanlığı içinde ve buna bağlı olarak üstten alta kadar tüm savaş sahalarındaki komutanlıklarda yeterli temsilini bulur. Görev. 3. 2. YJA STAR. 4. 7. kurmaylık örgütlenmelerinde de sürekli esas alınır. 1. emir komuta zinciri doğrultusunda hareket eder. 5. HPG örgütlenmelerinde kadın gücünün bulunduğu alanlarda en az üçte bir oranında temsil gücüne ulaşır. Ana karargah Komutanlığı içinde. özgün eğitim ve toplantılar YJA STAR ve ona bağlı komutanlıklarca gerçekleştirilir. Bağlı bulundukları komutanlıkların ve YJA STAR üst komutanlığının onayından geçer. Bölük ve daha üst tayin-terfiler Genel Komutanlığın onayına sunulur. özgünlüğünü ve iç işleyiş esaslarını belirleyecek iç yönetmeliğini düzenler. Genel eğitim sürelerinin dışında özün eğitimlere mutlaka yer verilir. Ancak tüm örgütsel. HPG Ana karargah Komutanlığı ve alt karargahlar bünyesinde kendisini üçlü yönetimler biçiminde örgütler. YJA STAR. 6. YJA STAR Komutanlığı şeklinde kendisini örgütler. Bütün kadın gücünün tayin-terfi. eylem ve hareket konusunda her kadın birliği bağlı bulunduğu karargahın denetim ve perspektifinde. Olağanüstü koşullarda. görevden alma hususları üstten alta kadar YJA STAR komutanlıkları tarafından yapılır. YJA STAR. yaşamsal faaliyetler. 335 .Yönetmeliği çerçevesinde kendini düzenler ve çalışmalarını yürütür. Bu oran. kendisini örgütler ve çalışmalarını yürütür.

genel saha güvenlik sistemi dikkate alınarak gerçekleştirilir. Önderlik çizgisinde kararlaşmış. hareket kabiliyeti ve vuruş tarzı yüksek olan kadrolar yetiştirir. yine kendi alanlarındaki düşman 336 . Ana karargah Komutanlığı’nın onayına sunularak gerçekleştirilir. eğitim. Kadın gücünün çoğaltılıp azaltılması saha komutanlıklarıyla tartışılıp. uygulayabilen. onların eylemlerine iştirak etme. savaş durumunda ise sabotaj. bölge komutanlıkları. 10. Kadın komutasında var olan tecrübe ve yeteneğin geliştirilmesi için cephe. Sivil yaşamdan kopmayan. Kadroların yetişmesi için gerekli altyapı. Özel Kuvvetler Komutanlığı. profesyonel. 9.politik alanda yetkinleşmiş.8. karma birlik sorumluluğu vb. yerel güçler olarak örgütlendirilen halkın yerel savaşçı güçleridir. yerleşim alanlarının özelliklerine ve üstlendikleri görevlere uygun. gizli güç olarak çalışan. çalışmalarının bir gereği olarak kendi iç yönetmeliğini uygular. eylem kuvvetleri olarak örgütlendirilirler. Kadın gücünün üslenmesi. suikast ile temel alan kuvvetlerine destek olma. örgütlenme ve istihbaratı hazırlar. Bu kurum çalışmalarını direkt genel komutana bağlı yürütür ve faaliyetlerinde Komuta Konseyi’ne karşı sorumludur. ideolojik. gibi çeşitli biçimlerde görevlendirilir. Bu güçler dar ve sıkı örgütlenmiş hücrelerden oluşur. ÖZ SAVUNMA GÜÇLERİ KOMUTANLIĞI: Öz Savunma Güçleri örgütlenmesi. Mücadelemizin ihtiyaç duyduğu tüm askeri çalışmalarda görev yürütür. B. ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI: HPG’de bir kol olarak örgütlenen Özel Kuvvetler. savaş sanatında yetkinleşmiş. C. Keşif ve istihbarat . askeri alanda savunma çizgisini kavrayan.

bildiri araç ve gereçlerini hazırlar. eğitim programları hazırlayarak yürürlüğe koyar. aynı zamanda tüm HPG’de eğitim niteliğinin gelişmesi için dokümanlar hazırlar. ANAKARARGAHA BAĞLI TEMEL ALT KARARGAHLAR: HPG bütün parçalarda saha. Her karargah. üçü koordine olmak üzere en az yedi kişilik karargah yürütmesiyle alan güçlerinin sevk ve idaresini yapar. kendi güçlerini tim. Bunun için uzmanlaşmanın sağlandığı askeri akademi. Ana 337 . Her alt karargah. Alt karargahlar üçer kişilik koordineler halinde ekip tarzında çalışır. takım. Halkın savunma bilincini geliştirmek için çaba harcar. eğitim programlarını oluşturur ve eğitim niteliğinin gelişmesi için rolünü oynar. bölük ve Güney sahasında tabur biçiminde örgütler. komuta kademesini yetkinleştirmek ve kadronun becerilerini ve cins bilincini geliştirmek için her zaman eğitimi yeterli kılar. Kadroların ideolojik. tarz ve yöntem hakkında öneriler geliştirir. Yeni teknik gelişim ve taktik açılımlar hakkında komuta kademesine dönük zaman zaman seminerler verir. eyalet ve kol komutanlıkları biçiminde kendisini örgütler ve gücünü mevzilendirir. Bununla birlikte ihtiyaca ve alanın koşullarına göre sayının belirlendiği geniş bir yönetim oluşturulur. Çalışmalarını karargah düzeni ile ana karargaha bağlı olarak yürütür. Akademiler Komutanlığı. 6. D. siyasi. AKADEMİLER KOMUTANLIĞI: HPG’nin bütün eğitim faaliyetlerini örgütleyip yürütmekten sorumludur. askeri eğitimlerini geliştirmek için askeri ve siyasi okullar açar. broşür.kuvvetlerini vurup yıpratma gibi görevleri gerçekleştirirler. kadın akademisi ve ideolojik okullarını açar. Bütün bunların gerektirdiği kitap.

karargah komutanlığı tarafından verilen talimat ve perspektifleri yerine getirir. bölük ve tabur sıralamasına göre büyür ve düzenlenir. takım. 338 . Ana karargah örgütlenme sistemine göre kendi karargahını örgütler ve ihtiyaca göre gerekli kurumlaşmalara gider.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ: Her HPG birliği. 8. suikastçı. HPG birliklerini. Taburlar ise ikişer veya üçer bölükten oluşur. Koşullara göre bu düzende azaltma veya çoğaltma olabilir. hareket alanlarına ve görevlerine göre saha. alan koşulları ve ihtiyaçlara uygun tim. Temel gerilla birlikleri olarak en küçük birim üç ile beş kişiden oluşan timdir. Sırasıyla takım. Tim. eyalet ve kol komutanlıkları emrinde örgütlenir ve faaliyet yürütürler. görevin niteliğine göre iyi eğitilip örgütlendirilmiş temel savaş birimidir. Bir tim üç ile beş kişiden oluşur. Birliğin düzeyi büyüdükçe iç örgütlenmesini oluşturan bu bölümler daha açık ve gelişkin bir biçimde örgütlenir ve birlik belirgin bir örgüt düzeni içinde çalışır. bölgesel ve merkezi düzeyde örgütlenir ve çeşitli büyüklükteki kuvvetlerden oluşur. kendi düzeyine göre donanmış. 7. Bölükler ikişer veya üçer takımdan oluşur. Bu birlikler yapılarına. Bir takım iki veya üç timden oluşur. Bir takımda sabotajcı. bölümlere ayrılmış kuvvetlerden oluşur. duruma göre orta otomatikçi ve sağlıkçı bulunur. bölük ve tabur biçiminde örgütler. Gerilla birliklerinin düzeni üç-üç’lük sisteme göre gelişir. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: HPG birlikleri sivil savunma.

politik ve pratik öngörülü. demokratik yaşamı esas alan. tabur komutanı. Tabur komuta sisteminde en az iki YJA STAR yönetim üyesi yer alır. atak ve yüksek hücum ruhunu taşıyan. canlılığı. yetenekleri ve çalışkanlığı ile yoldaşlarının ruh ve moral kaynağı olmasını bilen devrimci militan bir kişidir. taktiğe göre planlama ve uygulama gücüne sahip olan.9. tabur komutanı ve bölük yönetimlerinden oluşur. Birlik komutanı ve yardımcıların özellikleri ve görevleri şunlardır: a. Bölük geniş komuta yapısı bütün komutanlar ile bölük eğitmeninden oluşur. Birliğin sevk ve idaresinden sorumludur. bölük komutanları ve eğitmenden oluşur. alçak gönüllülüğü. Time tim komutanı komuta eder. bölük komutanı ve takım komutanlarından oluşur. hızlı karar ve emir verme gücüne sahip. Tabur geniş komuta yapısı. düzenlenmesi ve uygulanmasının yönetiminden sorumludur. Ayrıca bölük eğitmeni de komuta sisteminin üyesidir. yönetici özellikler taşıyan. savaş sanatından anlayan. Bölük komuta sistemi. Takım komuta sistemi. Birliğin yerine getirmesi gereken görevlerin uygulanmasına bizzat öncülük eder. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ: Komuta düzeni beşli sisteme göre oluşturulur. inisiyatifli. kararlılığı. Komutan: Meşru savunma çizgimizi özümseyen. yaratıcı. Tabur komuta sistemi. Yönetmelikte belirlenen esasları uygulamayan ve 339 . saygınlığı. Üstün talimatları doğrultusunda birliğin yürüteceği tüm askeri harekatların planlaması. bir takım komutanı ve tim komutanlarından oluşur.

Komutanın görev dışı kalması halinde birliğin komutanlığını üstlenir. enternasyonalist. Birliğin karar alma ve uygulamalarında katılım sağlar ve katkı sunar. Eğitmen: İdeolojik-siyasi faaliyet görevlerini üstlenir. Savaşçı Alma: Gönüllülük esasına göre olur. yiğit ve dürüst olan. HPG’YE SAVAŞÇI ALMA VE ÇIKARMA a. HPG savaşçısı. Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır. temel eğitime tabi 340 . yürütür ve dar yönetimde yer alır. Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan.birliğinin yaşamını. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı. ihtiyaç duyulan birliklerde görevlendirilecektir. Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan. mütevazı. eğitimini. bilinçli. 10. Birliğin sevk ve idaresinde. demokratik özgür birey ahlaki ölçülerine uygun olan. Toplum vicdanına. Birliğin eğitimini düzenler. b. c. disiplinini yerine getirmeyen komutan görevden alınır. Komutan Yardımcısı: Yukarıda komutan için belirlenen özelliklere sahiptir. Eğitmen. halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir. her türlü zorluğu göğüsleyebilen. demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda. sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip. yürüteceği tüm askeri faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasında komutaya yardımcılık yapar ve görevlerin hayata geçirilmesinde ikinci derecede sorumludur. sağlık durumu gerillacılık yapmaya elveren kişi. mücadeleye fedaice katılan. azimli. her birlik içinde zorunlu olmayacak.

Kürt halkının özgürlüğü ve tüm dünya halklarının kardeşliği için. halkıma. bayrağıma ve silahıma bağlı kalacağıma dair insanlık onurum ve şerefim üzerine ant içerim. Başkan Apo’ya. demokratik bilinç.tutularak aşağıdaki yemin ettirildikten sonra ordu saflarına alınır. HPG’de kalamayacak kadar suç işleyenler atılır. YEMİN: Kürt halkı üzerindeki her türden egemenliğe ve yerli gericiliğe karşı demokratikekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasının yaşamsallaşması amacıyla. Kürt ulusal sorununun demokratik çözümü. ordunun talimatları ve komutanın emirlerini yerine getirmek için tüm gücünü kullanmak. sağlık. nedenlerden kaynaklı askeri birliklerde kalamayacak durumda olanlar. her türden egemenliğe karşı meşru savunma çizgisi temelinde halkımızın demokratik mücadelesini yürütmek ve ulusal demokratik haklarını savunmak. devrim şehitlerine. 341 . sakatlık vb. Önderliğimizin geliştirdiği demokratik-ekolojik toplum paradigmasını kavramaya çalışmak. HPG yönetmeliğini okumuş ve kabul etmiş demektir. başarıya inanç ve öz disiplin ile meşru savunma çizgisi temelinde kanımın son damlasına kadar savaşacağıma. Gerilla saflarına katılan savaşçı. Çıkartma: Gerilla hareket tarzını ve temposunu ağırlaştıran. askeri çalışmalardan çıkartılır ve imkanlar ölçüsünde mücadelenin değişik alanlarında değerlendirilir. b. HPG ÜYELERİNİN GÖREVLERİ: 1. Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmekle yükümlüdür. HPG’den çıkartmalar Ana karargah Komutanlığı’nın onayı ile yapılır.

her türden tahakkümü içeren hiyerarşik zihniyetle mücadele etmek. bütün gelişme ve olaylardan komutanını haberdar etmek. mücadele kazanımlarının ve yarattığı değerlerin koruyucusu olmak. zihniyet ve vicdan devrimini kendisinde geliştirmek. Apocu fedai ruhunu kendisinde yaratmak ve yaşamsal kılmak.2. zamanını doğru kullanmak. halka yardım etmek. birliğin sırlarını gizli tutmak. disiplinli. 6. 3. cesur. halka karşı saygılı olmak. Halkın malını. 10. 8. Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasını meşru savunma temelinde yaşamsal kılmak. 7. doğaya zarar veren her türden doğa karşıtı faaliyetlere karşı mücadele etmek. canın. 342 . hatalar karşısında tavizsiz. onurunu ve namusunu korumak. Şehit ve yaralı yoldaşlarına sahip çıkmak. 5. Dönem görevlerine ve günlük faaliyetlere aktif olarak katılmak. Demokratik yaşam. coşkulu. disiplin ve yönetmelik kurallarının eksiksiz uygulayıcısı olmak. çevreyi korumak ve temiz tutmak. eleştiri-özeleştiriyi uygulamada cesur davranmak. politik ve askeri olarak eğitmek. Ekolojik bilinçle yaşamak. bunu pratiğinde ve eyleminde daha profesyonel olarak temsil etmeye çalışmak. Askeri bilim ve kültür temelinde gerilla taktiklerini kavramak. şehit ve yaralı yoldaşlarını savaş alanında bırakmamak. 4. 9. eğiterek mücadeleye çekmeyi esas almak. iyi ilişkiler kurarak halkın güvenini kazanmak. Kendisini ideolojik. birliğini her türlü düşman tehlikesine karşı korumak. İnsanı doğadan koparan. fedakar. savaş arkadaşlarına bağlı ve onlara karşı açık olmak. kararlı bir yaşam ve mücadele sürdürmek.

Yaralanma vb. öneri sunma ve kararlarda oy kullanma hakkına sahiptir. HPG ÜYELERİNİN HAKLARI : 1. politik ve askeri olarak geliştirmek için mevcut eğitim imkanlarından yararlanabilir. birliğin tüm araçlarını çok iyi koruyup kollamak. Demokratik haklarını kullanma. HPG saflarında tüm komutan ve savaşçılar eşit haklara sahiptir. 4. Görevinde başarılı ve yaşamda disiplinli olması halinde ödüllendirilebilir. kendini savunma ve bu hakkı kullanmak üzere ilgili kurumlara baş vurma hakkına sahiptir. Mücadele içinde daha etkili hizmet sunmak için. Kendini ideolojik. Silahını temiz tutmak. 6. 343 . Bir savaşçı maruz kalacağı her türden haksızlık karşısında kendisini yargı yönetmeliği çerçevesinde savunma hakkına sahiptir. 7. görüş. bireysel yeteneklerini geliştirme amacıyla mevcut olanaklardan yararlanabilir. Toplantılarda ve eylem planlarının tartışılmasında eleştiri geliştirme. 10. ordu imkanlarından yararlanarak yaşamını idame edebilir. 12. 8. 5. cephanesini uygun kullanmak. 3. Ailesinin ihtiyaçlarının karşılanmasında olanaklar ölçüsünde bağlı bulunduğu karargahtan yardım isteme hakkına sahiptir. Eleştiri. 11. durumlarda birlik yaşamı ve savaş dışı kalması halinde. 9. Yoldaşlarına her konuda yardımcı olmak ve moral vermek. görüş ve planlarını birlik ve daha üst komutanlarına iletebilir. Terfi etme ve ordu kademelerinde sorumluluk alma hakkı vardır. 2.11. eleştiri yapma.

3. Her düzeydeki komutan. Emir: Herhangi bir görevi yapmak üzere verilen kısa ve öz buyruktur. keyfi ve kendine göre talimat geliştiremez. her türlü öneri ve eleştiri geliştirme biçiminde olur. Her komutan yapılacak görevler hakkında kendine bağlı güçlere yerinde ve zamanında gereken emir ve talimatı vermek zorundadır. Merkeziyetçiliğin uygulama biçimi emir talimat düzenidir. Talimat: Daha geniş ve daha fazla görevi yerine getirmek için. kendine bağlı güçlerin komuta görevini emir ve talimatlarla yerine getirir. 344 . aldığı emir ve talimatı yerinde ve zamanında mutlaka yerine getirmek zorundadır. Her HPG komutan ve savaşçısı. komutanın seçimi. Yapılan bir görev veya bir faaliyet hakkında sorumlu komuta kademesine verilen kısa ve öz bilgidir. Bir komutan. Emir-Talimat Düzeni: HPG’de demokratik merkeziyetçi işleyiş esastır. Tekmil Rapor Düzeni: Aşağıdan yukarıya doğru yapılan çalışmalar hakkında komuta kademesini bilgilendirmeyi içerir. örgüt ilkelerine uymayan. görüş alışverişi. görevin nasıl yerine getirileceğinin perspektifini içeren buyruktur. Demokratik yanın uygulanma biçimi ise toplantılar. Tekmil: Günlük faaliyetlerin kısa değerlendirmesini yapar. devrimci yaşam ahlakına. Emre itiraz olmaz 2. Bunu yapmayan komutan görevini yapmamış sayılır. BÖLÜM HPG’NİN İÇ İŞLEYİŞİ : 1. kararın alınmasında her ordu mensubunun katılımını sağlama.

çalışma tarzı ve yönetim esaslarına göre düzenlemek zorundadır. HPG’nin tüm komutan ve savaşçıları yılda bir kez HPG Ana karargah komutanlığına rapor yazar. Emir ve tekmiller mümkün olduğunca kayda geçirilmekle birlikte sözlü olarak iletilir. 345 . bağlı bulunduğu komutanlığa. Ast-Üst İlişkileri: Ast-üst ilişkileri komutan ile savaşçılar ve yine değişik düzeylerdeki komutanlar arasındaki ilişkiyi ifade eder. açık ve geliştirici içerik taşımayan. Eğitici olmayan. Ayrıca belirlenen süreler dahilinde. Her komutan. Eğitim. kendisine verilen her emri yerine getirdikten sonra sonuçları hakkında. hem birimsel olarak yazılı rapor sunar. kendi komutası altındaki komutan ve savaşçılarla yoldaşlık ilişkilerini resmiyet ölçüleri çerçevesinde. temel bir görevini yerine getirmemiş sayılır. Rapor ve talimatlar ise mutlaka yazılı olmak veya kayda geçirilmek zorundadır. belli bir yorumla birlikte üst komuta kademesine sunulduğu kapsamlı bilgilendirmedir.Rapor: Daha geniş bir süreyi kapsayan çalışmalar hakkında ortaya çıkan sonuçların. Tüm HPG komutan ve savaşçıları iradeli özgür demokratik birey ve ilişki tarzını esas alır. Belirlenen zamanda düzenli tekmil vermeyen. rapor hazırlamayan ve gereken yere ulaştırmayan alt örgüt. toplantı ve yaşamda herkes eşit haklara sahiptir. Birlik raporları. emir veren kuruma mutlaka tekmil verir. 3. Her HPG komutan ve savaşçısı. birlik yapısının onayından geçirildikten sonra üste sunulur. çalışmaları hakkında tekmil verir. yürütülen çalışmalar hakkında bağlı olunan komutanlığa hem bireysel. disiplini zayıflatan ve resmiyeti aşındıran ilişki biçimleri suç oluşturur. Her HPG birliği.

Savaşı başarılı bir şekilde yürütebilmek için birlik yaşamında askeri disiplinin uygulanması şarttır. yürüttüğü faaliyetler hakkında yapısına faaliyet raporunu sunar. eylemini. Toplantı Sistemi: Toplantılar. Bu açıdan da toplantıya hazırlıklı gidilir. disiplin kuralları ve yönetmelik ilkelerine eksiksiz uyma yükümlülüğü vardır. 346 . HPG birlikleri ve birlik yönetimlerinin belli aralıklarla veya ihtiyaç duyulan hallerde sistemli bir şekilde bir araya geldikleri. özeleştiri geliştirme ve herkesin düşüncesini rahat bir şekilde dile getirme hakkı vardır. Komutan. savaşım gücünü. yürütülen faaliyetlerin. birliğin çalışmasını. örgüt sorunlarının tartışılıp kararların alındığı ve çözümlerin üretildiği platformlardır. Ayrıca eğitim ve tartışma toplantıları. 5. 4. Bu disiplin. esas olarak sahip olduğu devrimci askeri disiplininden alır. Toplantılarda ileriye yönelik plan ve programlar geliştirilir. yürütülen bütün faaliyetler değerlendirilir. savaş durumlarında her eylem öncesi planlama. Toplantı sistemi. Buna riayet etmeyenler suçlu sayılır. Toplantılarda. HPG’nin disiplini özgür iradeye ve demokratik kuruluşçu inşaya dayanan askeri kuralların bütünüdür. 15 günlük takım. Disiplin: Disiplin. Bu toplantılarda eleştiri yapma. ordu iç düzeninin temelidir. eylem sonrası değerlendirme toplantısı mutlaka yapılır.Komutan kendi astlarının bütün sorunlarına çözüm bulmak ve bunu sağlayan bir ilişki düzeni içinde olmak zorundadır. aylık bölük. HPG. Toplantılar demokratik bir işleyişle yapılır. Komutan ve savaşçıların. 45 günlük tabur sistemine göre yürütülür. işbirliğini güçlü kılar ve halkın güvenini arttırır. günlük tekmil. haftalık tim.

yetmezlik ve geriliklerinin kurtulup gelişmesinin özgür birey iradesinin açığa çıkmasını sağlayarak çizgiye girmesinin ve ordu içi demokrasinin gelişmesinin en etkili yöntemi eleştiri ve özeleştiridir. hatalara ve kayıplara yol açan yanlış anlayış ve alışkanlıklara karşı duyarlı olmak ve hatalara karşı uygun biçimde sorumluluk duygusuyla toplantılarda eleştiri yöntemi ile mücadele etmek zorundadır. Eleştiri-Özeleştiri: Bireyin hata. HPG için gerekli komuta kademesi ihtiyacını karşılama amaçlı. Her HPG komutan ve savaşçısı eleştiri yapmada olduğu kadar. geliştirmenin en temel yöntemi olarak zamanında ve doğru uygular. Toplantıya kabul edilir mazeret göstermediği halde katılmayan üyeler hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır.Çeşitli düzeylerdeki ordu birlikleri ve yönetimleri belirlenen sisteme göre toplantılarını aksatmadan yapar ve her toplantının sonucunu yazılı olarak bağlı bulunduğu komutanlığa rapor eder. kendi hata ve yetmezliklerine karşı da radikal özeleştiri yapmada cesur davranır. Toplantılar yönetmelik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir.Tayin-Terfi: HPG’de tayin-terfi en önemli çalışmalardandır. Asılsız suçlamalarla kişiyi yıpratmak eleştiri kapsamı dışındadır ve suç teşkil eder. alttan üste kadar tüm 347 . 7. Örgütsel sorunları eleştiri-özeleştiri ile çözmek esastır. 6. Eleştiri. yaptırımlara gitmesi suçtur. Her HPG komutan ve savaşçısı. eğitimi ve kişiyi geliştirmeyi esas alır ve yoldaşlık ilişkilerine uygun olarak yapılır. Özeleştiriyi kendini yenilemenin. Bu nedenle ordu birliklerinin iç işleyişinde eleştiri-özeleştiri vazgeçilmezdir. Komutanın kendisine yapılan eleştiriye karşı yetkisini kullanarak tepki göstermesi.

Bu konuya uymayan yanlış ve yüzeysel yaklaşımlar sonucu. moral ve vicdan durumu. 4. dürüstlüğü. bağlılığı. aşiretçi. Acil durumlar. yürütme ve denetim gücü. kişileri esas alması gibi yanlış tutumlar suç sayılarak yönetmelik çerçevesinde uygulamalara gidilir. aileci. Tayin-terfilerde. planlama kabiliyeti. sınıf eğilimlerine hizmet eden ahbap-çavuş. belirlenen ölçüler yerine. çizgide netliği. ihtiyaçlar ve boşluklarda atanan komuta ise. en 348 . Bunun için. Tayin-terfilerde kendi ölçülerine göre yaklaşım veya sorunlarını başka alan ve kurumlara devreden yaklaşım içerisine girilmez. Bu tür aksaklık yaratan uygulamalar karşısında da zamanında uygulama ve tedbirlere gidilmelidir. mücadele azmi. bu konuda kolektif değil.HPG mensupları içerisinde komuta ölçüleri esas alınarak yapılır. Bölük ve üstü atamalar iki Meclis Toplantısı arasında HPG Komuta Konseyi’nin onayına sunulmadan resmileşemez. mahalli. 2. 3. bölgeci vb. Ana karargah Komutanı en fazla 4 yıl görevde kalabilir. Tayin-terfiler HPG’nin resmi Meclis ve Komuta Konseyi toplantılarında ele alınıp karara bağlanır. 1. Her terfilendirme bir üst kurumun onayından geçmelidir. Komuta Konseyi’nin onayından geçirilir. bireysel ve keyfiyetçi davranması. herkesin kendine göre bir görevlendirmeye gitmesi. Üst tarafından onaylanmayan terfilendirme resmi değildir. Tayin-terfide kişinin ideolojik-politik formasyonu. Karargah koordineleri ise en az bir. 5. Profesyonel gerilla anlayışının oturtulmasında tayin-terfi çalışmalarına gerekli ciddiyet ve önemle yaklaşılmalıdır. ölçülere izin verilmez. tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır.

Görevden alınan komutanın.fazla dört yıl aynı alanda kalabilir. tecrübe ile desteklenmesi esas alınır. Tayin-terfide yardımcı olması için düzenli sicil sisteminin geliştirilmesi esas alınır. yine görevden almanın gerekçelerini gidermedikçe. alınma sebebi kendisine ve yapıya gerekçeleri ile açıklanır. bölük. durumunda somut bir değişiklik tespit edilmedikçe. tim komutanı. ucuz ve yanlış yaklaşımlar göstermekten kaçınılması gerekir. Sık sık görevden alma ve değiştirmenin yarattığı olumsuz sonuçların bilinci ile bu konuda kolay. Bu süreleri tamamlayan komutanlar. Görevden almak tek çözüm değildir. Kişi. takım komutanı. 9. 6. HPG içerisinde savaşçıların çoğunluğunun istemediği komutan görevden çekilir ve durumu değerlendirmeye alınır. bölük komutanı. aldığı görevlerde istekli olmalı ve devrimci sorumlulukla yaklaşmalıdır. Tüm komuta (tim. 349 . takım komutan yardımcısı. Yapının onay vermediği komutan görevde kalamaz. Bir HPG gerillası en fazla dört yıl bir alanda çalışabilir. Tayin-terfilendirmeler. 10. tabur komutanı. 8. 11. 14. 7. Bu süreler ihtiyaca göre en fazla bir yıl uzatılabilir. 13. 12. Görevden alınan kişi. tabur) yılda bir kez yapının onayından geçirilir. tekrar görevlendirilmez. Alan yürütmeleri alanın genişletilmiş yönetim toplantısında onaydan geçirilir. bölük komutan yardımcısı. takım. tabur komutan yardımcısı sistemine göre yapılır. Yıllık toplanan HPG Meclisi bütün koordinelerin tayin durumunu gözden geçirme ve yeniden tayin etme inisiyatifine sahiptir. başka karargah koordinelerine tayin edilir.

Eğitim Serisi. Anoni m. s:302 350 .M.E. İ. No: 6-2004.KONFERANSI’ NDA ALMIŞ OLDUĞU KARARLA SON YAPILANMASI407 HPG YAPILANMASI HPG-ÖZEL KUVVETLER YAPILANMASI GÜNEY ALANI KUZEY ALANI BEHDİNAN SAHASI DERSİM SAHASI BOTAN SAHASI KANDİL SAHASI AMED SAHASI BEHDİNA N SAHASI KOÇGİRİ EYALETİ BOTAN EYALETİ AMED EYALETİ SERHAT EYALETİ DERSİM EYALETİ MARDİN EYALETİ ERZURUM EYALETİ AMONO S EYALETİ 407 PKK/KONGRA-GEL.Tablo-1 : ÖRGÜTÜN 2003 YILI İÇERİSİNDE HPG 2.

KARADENİZ EYALETİ RESİMLERLE DAĞ KADROSU HAFTANİN EYALETİ GARZAN EYALETİ 351 .

Elindeki silahın nice insanların canını alacağını fark edemeyen bu çocuk. muhtemelen ölümün soğuk yüzünün yanı başında olduğunun da farkında değil… 352 .

353 .Dağ kadrosunda yaşam. doğa şartlarıyla mücadele anlamına da gelmektedir.

Bu sebeple 354 . Dağ kadrosunda sabit bir yerleşkenin oluşturulması imkansızdır.Dağ kadrosunda zorlu yaşamın en çok hissedildiği dönem kış aylarıdır.

Bu da teröristler için ayrı bir sorun ve problem olarak görülmektedir.sürekli yeni kalacak yerler yapılmak zorundadır. 355 .

356 .

Nice ümitlerle ve hayallerle girmişti örgüte. dağ kadrosunda bıkkınlık ve psikolojik sorunların oluşmasında önemli bir faktördür. 357 .Yokluk içerisinde yaşanan yaşama sıkıntısı. özgürlüğü! ve devrimciliği! yaşayacaktı dağlarda… Oysa şu an sadece hayallerinin.

böylece kurtuluşun kapıları onun için kapanmış bulunmaktadır.yalanlarla örülü bir hayatın ta kendisi olduğunu anlamakta. 358 . ama ne çare ki bu gayri-insani ortamdan kurtulmak. öldürülmenin bir diğer anlamına gelmekte.

bilinmez ama içinde bulundukları örgüt bataklığının kendilerini nasıl bir çukura soktuğunu anlıyorlardır muhtemelen… 359 .Kazdıkları çukurun yakın bir gelecekte mezarları olacağının farkındalar mıdır.

Dağda yaşam çaresizliğin ve yokluğun ta kendisidir. 360 . ve yukarıdaki durum bunun resmedilmiş halidir.

Hor görülen ve sürekli çalışan kadın militanlar. 361 .PKK'da kadın olmak "öteki" görülmekle eş anlama gelmektedir. dağ kadrosuna çıktıktan sonra pişmanlığı en çok yaşayan kesimdir.

1989 günü bir grup PKK militanının. Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka köyüne yapmış oldukları baskının fotoğrafları 362 .DAĞ KADROSUNUN KATLİAMLARI 24.11.

06.22.00 sıralarında Batman ili Gercüş İlçesi Seki Köyüne uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırı düzenleyen 50-60 kişi 363 .1992 günü saat 22.

1993 günü kalabalık bir silahlı PKK grubunun Bilaloğlu köyü yakınlarındaki Çevrimpınar yol ayrımında Elazığ-Bingöl 364 .05.oldukları tahmin edilen bir grup PKK teröristinin yapmış oldukları katliam 24.

durdurdukları araçlarda bulunan yolcuları indirdikten sonra izinden dönen ve kıt’alarına gitmekte olan erbaş ve erlere yönelik yapmış oldukları katliam.karayolunu kestikleri. 365 .

Köy meydanında kurşuna dizilen ve evleri ateşe verilen 33 vatandaş hayatını kaybetti. 366 . 5 Temmuz 1993' te Başbağlar köyünde yaşanan canice bir terör saldırısıyla sarsıldı.Türkiye.

10.24. dağ kadrosundaki teröristlerin insani vasıfları yitirdiklerini resmetmektedir.1987 Mardin Midyat Bayburt Köyleri Efeler Mezrasında gerçekleştirilen katliam. 367 .

PKK terörünün halka yönelen yönünü göstermektedir. 368 .06.1990 Şırnak Güçlükonak Çevrimli Köyünde yaşanan katliam.10.

1985 Armaoğlu. TEMUH Yay. İstanbul. Ankara... 2002 Alkan Necati.stradigma.. 1987. Filistin Meselesi ve Arap–İsrail Savaşı. Abdülkadir. Türkiye İş Bankası Yay. Abdullah Öcalan ve PKK Kiyap Yay. Ankara. Ankara. Cemil. Çılgınlıktan Sağduyuya.KAYNAKLAR Kitaplar ve Makaleler Alkan. Ankara. Ankara. Cüneyt. PKK Tarihi. Fahir. 1998 Alkan Necati. Şam–1994 369 .05. Kürtler.com erişim tarihi:12. Demokrasinin Sonbaharı 1977– 1978. İstanbul.(Der. İtirafçılar Anlatıyor. Sedat Bal. Gençlik Ve Terörizm. Bilgi Yay. 1992 Laçiner. no:3 Aydın Ahmet. Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği. 1994 Aygan.2006 Bayık.). Necati. yayınlanan internet sitesi: www. İhsan. Psikolojik Harekât. TEMUH Yay. Yeni Forum Yay. Usak Yay. Yasaklamanın Psikodinamiği.2006 Arcayürek. Terörizm.

Doğan Yay. PKK’de Kadın Olmak. İstanbul–1984 Birand. "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla) Eriş Yay. 12 Eylül. Apo’nun Ayetleri.. Doz Yay. Tekin Yay. Kimse Kızmasın Yazdım. Hasan. İsmail.1996 Bölügiray. 14 Temmuz Yay. 1994. Ankara. Karacan Yay. Milliyet Yayınları. Doz Yay. 2004 Edilmiş Kendimi Genç Şiddet.Selim.. Mehmet Ali. Osmanlı’nın Son Kahramanları. İstanbul. Cihan .Doğan Yay. Saat:04. Nevzat. Özal Döneminde Terör.. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası. Naci. 2004 Birand. Bila Fikret. Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi. 370 . 2004 Cemal. Alberto Gerilla Nedir? (150 Preguntas Para Un Guerrillero". Mehmet Ali. İsmet. Türkiye Günlüğü.. Hangi PKK.Kürtçülük. Emre Yay. İstanbul. PKK Üzerine Düşünceler Özgürlüğün Bedeli. Şubat 1999. 1992 Bölücü Buldan. Estetize Mephisto Kitapevi.00.2005 Beşikçi. Bozdağ.1992 Bostancı. Necdet. İstanbul. İstanbul . Apo ve PKK..Bayo. Çürükkaya . İstanbul. 1999 Çabuk..

1968 371 . Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo. Ürperten İtiraflar.Erdos). İstanbul. Erich. Üçgendeki Tezgâh. 1996 Turan Yay.. Ankara. 1993 Freud. Kitle Psikolojisi.Debray. Ankara. Regis. Devrim de Devrim. (çev: Yurdanur Salman. İstanbul. Payel Yayınevi. Demirkıran Sami. Nalân İçten) İstanbul. PKK. Sıgmund. Anı-roman.. İstanbul. 1996 Dilaram. 1990 Demirkıran Sami. (çev: Fromm. İstanbul.. Kipa Yay. İhanetler Çemberinden Kurtuluş. İstanbul–1994 Ersever. Halk Ordusu. İstanbul. Vo Nguyan.. Sistem Yay.1979 Giap. 2005 Deniz Can. Üstün. Ankara. Olaylar-Belgeler-Hatıralar. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı.. Ahmet Cem. Ocak Yay. Halk Savaşı. Kamer Yay. Özgürlüğe Kaçış. İletişim Çatışmaları Ve Empati. 1998 Demirkıran Sami. BDS Yayınları. PKK Ayaklanması. IQ Yay. Kamuran Şipal) İstanbul–1998 Cem Yay. (yayın yeri ve tarihi yok) Dökmen. Aksu matbaası. 2000 Demirel Emin. (çev: M.

Vo Nguyan. İsmet. İbn-i. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri.. 1999 Göksu Turgut. Haz. Ankara. Guevera Ernesto Che. İm Yay. 2006 Yay. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler Toker Yay. Askeri Yazılar. İstanbul. Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez? isimli Çözüm Önerisi Raporu. Duran Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız. 372 . 1996 İmset. Halk Savaşının Askeri Sanatı. 1993 İmset İsmet. Ernesto. İstanbul. 2005 Hoffer Eric. Yer Yayınları. 1966 Che Guevara.. Ankara. Bolivya Günlüğü.Giap. Turkish Daily News Yay.. Kalkan. Mukaddime.TDN Press. Dergâh Süleyman Uludağ.1996 Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele. PKK. çev: Mehmet Özsavaş. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. İstanbul.. Umut Vakfı Yay. 2000 Toplumsal Psikoloji.. İstanbul.. Yar Yay. 1992 Kahveci Adnan. The PKK (İngilizce basımı). Ankara. 1979 Giap Vo Nguyan. Kesin İnançlılar. Yöntem Yayınları. Özen Yay. Ankara. 1993.. Seçme Eserler. Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973– 1992). Aralık. 1974 Gökalp Ziya. 1989 Haldun.

Öğrenci Ayaklanmaları.. Proleteri Nr:5.: Şükrü Keleş)..Kaplan. 1848 Devrimi.4. Seçkin Yay. Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma. Gerilla. 1997 Lenin. 30 Eylül 1906. Mustafa. İstanbul. Kitleler Psikolojisi. Vladimir İliç. 2005 Kılıç. Mehmet Ali. Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat. Anadolu Yay. Weşanen Serxwebun. 1996 Le Bon Gustavo.1984. Toplum ve Gençlik (Çev. Martin Goston. 1996 Kışlalı. Köln. 373 ... Gerilla Savaşı. Hayat Yay. Biz Ve Onlar. Bilgi Yayınevi. 1969 Öcalan. Ar-Tu Matbaası. Eriş Yay.. 1972 Karasungur. Türkiye’de Etnik Ayrımcılık. Hakkı.S.. Eriş Yay. Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel . 1977 Köknel Özcan. Abdullah.1996 Kışlalı. Ankara. Altın Kitaplar Yay. Bireysel Ve Toplumsal Şiddet. Ahmet Taner. Ümit Yay.–1967 Marighella Carlos. Seçme Yazılar Cilt. 1996 Kurt Şahin. No:1.1974 Kon İ. İstanbul.. Şengün. Metis Yay.. Ankara. İstanbul.. Polis Eğitim Merkezi Yay.

PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi. 2004 Öcalan. 1982 Öcalan. Kürdistan’da Zorun Rolü (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti). Şam.1999 Özkan. 2005 Pamukoğlu Osman.1989 Öcalan.1982 Öcalan. Temmuz 1994 Çözümlemeleri. Kürdistan Devriminin Yolu.1994 Öcalan. Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?. 1991 Özcan. Nihat Ali. İdeolojisi Ve Yöntemi. 1991 Öcalan. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik. Şam.1983 Öcalan. ASAM Yay. Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri. Londra. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok. Almanya. Ankara.2003 374 . Tuncay. Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz. Abdullah. Örgütlenme Üzerine. Şam. Şam. Bir Halkı Savunmak. Şam. Almanya. Alfa Yay. Dr. Ankara..1984 Öcalan. Ümit Yay.Öcalan.. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu..

Perinçek, Doğu; Abdullah ÖCALAN ile görüşmem, Kaynak Yay, Şam,1993 Said Edward, Filistin'in Sorunu, Pınar Yayınları, İstanbul,1985 Sakık, Şemdin; Savaş Taktikleri Üzerine, 1993 Sakık, Şemdin, APO, İstanbul, 2004 Sakık, Şemdin, Şemdin Sakık’tan mektuplar, Marduk Yay., 2005 Şehirli Atilla; Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler, Burak Yay., İstanbul, 2000 Schein, Edgar H.Örgüt Psikolojisi, TODAİE Yay., (çev: Mustafa Tosun), Ankara, 1978 Silah Mehmet, Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi), Gazi Kitabevi, Ankara, 2000 Taser Pulat Y, Terör ve Demokrasi, Bilgi Yay., Ankara, 1999 Toker, Yavuz, Dilmaç Sabri, Psikolojik Harekât, EGM. İDB Yay. Tuğyan, Mehmet Ali, Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine, 2001 Türkdoğan, Orhan, Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği, Meyaş Yay., Ankara,1985 Türkdoğan Orhan , Doğu Ve Güneydoğu KabileAşiret Yapısı, IQ Yay., İstanbul,2005

375

TZU Sun, Savaş Sanatı, Form Yay. (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul,1987 Usal, A., Aslan Z., Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji), Barış Yay, İzmir, 1995 Zedung, Mao, Askeri Yazılar, Eriş Yay., 1966 Zedung, Mao, Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları, Sol Yay., Kasım, 1976, Zedung, Mao, Seçme Eserler–2, Eriş Yay., 1969 Zedung, Mao, Seçme Eserler–1 , Eriş Yayınları, 1965 Zedung Mao., Seçme Yazılar–2, Eriş Yayınları, 1968 Diğer Yayınlar Anonim PKK–1 1973–1979, EGM, İstihbarat Daire Başkanlığı Yayınları Ankara,1993 Anonim, Öcalan Davası- İddianame Anonim, PKK, Propaganda Grubu,İDB Yay., No:39, Ankara, 1995 Anonim, Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi, Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi, Ankara Başbakanlık Basımevi, 1982 Anonim, PKK–2, 1979–1984, İ.D.B.Yayınları. No:63 Anonim, Gn. Kur. Başk. Kara Kuv. Komt. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu, Ankara, 1986

376

Anonim, İç İşleri Bakanlığı, Jan.Gn.Komt., Eşkıya’nın Kullandığı Taktik,Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler, Ankara, 1984 Anonim, Kürdistan İşçi Partisi, Değerlendirme, E.G.M. Yayınları, Ankara,1984–1986 Anonim, PKK/KONGRA-GEL, İ.E.M. Eğitim Serisi, No:6, 2004 Anonim, Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili, Ankara: TEMUH, Psikolojik Harekât Şb. Müd. Anonim, Sol Terör Örgütleri Cilt 1–2, İ.D.B. Yayınları, No: 60 Ankara, 1997 PKK 4. Kongresine sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları İstanbul, 1993 PKK 1. konferansına sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları, İstanbul PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları,1978 PKK 1. Konferansına sunulan Politik Rapor PKK Askerlik Yasası, PKK MK Kararları, Lübnan ARGK Yönetmeliği, Şam–1986 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi, Weşanen Serxwebun, Köln, Aralık–1984, no:25, 3.Baskı Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984

377

Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu, Şam–1991 2. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, Genel Hükümler Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportaj (www.hpgonline.net/tr/dizi araştırma /index.html/18.12.2006) PKK Parti Tüzüğü, Diyarbakır–1978, Kuruluş Dönemi Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri, İsimli Broşür, Şam–1992 Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri, isimli PKK yayını, Şam–1991 Vietnam İşçi Partisi Tarihi, 1975 Yöntem yay. İstanbul– Eylem Genel

Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Kılavuzudur-III, 1977–78 THKP-C/HDÖ Komitesi, Eriş Yayınları – 1995

İhtilalin Yolu Bildirisi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, THKP,1971 Belgeseller Nobedariya Azadiye isimli örgüt eğitim yayını

378

Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12.11.06, saat 22.00 de yayınlanmıştır. Kanunlar 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu -1991 1982 Anayasası. Md.14–2 İHEB Md.10–30 Dergiler ANT Dergisi, 7 Ekim 1969 Yeni Forum Dergisi, 15 Eylül 1986, sayı 168 2000’e Doğru Dergisi, 13 Ağustos 1989 Serxwebun Dergisi Ağustos–1990 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 Kurtuluş Cephesi Dergisi, Eylül- Ekim 1998 sayı:45 Serxwebun Dergisi Ekim–1999 Yeni Forum, 1 Ağustos, sayı: 190. Ankara, 1987 Özgür Halk Dergisi (sayı:119–2001),Kişilik, Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3 Gazeteler Tercüman Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979

379

Milliyet Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979 Cumhuriyet Gazetesi, 6 Haziran1982 Cumhuriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Hürriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 20 Ağustos 1987 Hürriyet Gazetesi, 24 Ocak 1987 Milliyet Gazetesi, 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi, 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi, 30 Mart 1988 Milliyet Gazetesi, 26 Kasım 1989 Hürriyet Gazetesi, 28 Şubat 1990 Radikal Gazetesi, 26 Şubat 1999 Zaman Gazetesi, 17 Ocak 2000 Haber Vakti, 5 Aralık 2005 Hürriyet Gazetesi, 5 Şubat 2006 Milliyet gazetesi, 5 Mart 2007 Kullanılan Web Siteleri http://www.tatakademi.com

380

http://www.rojaciwan.com http://www.belgenet.com http://www.kurtuluscephesi.org http://flag.blackened.net http://www.ozgurpolitika.org http://www.libertarian.com, http://sozluk.sourtimes.org http://www.pkkgerçeği.com http://www.hpgonline.org http://www.abdullah–öcalan.com http://www.komaleciwan.com. http://arsiv.zaman.com.tr http://www.psikolojisayfam.com http://www.stradigma.com http://www.serxwebun.org http://www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm http://www.gundemimiz.com http://www.rizgari.com

381

com http://www.tdk.pkkgercegi.http://www.com/gerilla http://www.antoloji.net 382 .panik-atak.net http://www.gov.tr/ http://nedir.latinbilgi.

249. 152. 243. 261. 80 Anayasa. 129. 81. 77. 115. 262. 165. 50. 236. 329. 265. 325 12 Mart. 157. 160. 254. 164. 162. 324. 134. 83 Abdullah Öcalan. 234. 264. 17 A Abdullah EKİNCİ. 121. 127. 188. 263. 24. 17. 21 383 . 332 Ahmet Taner KIŞLALI. 130. 81. 140.İNDEKS 1 12 Eylül. 136. 122. 266. 16 Ali ÖMÜRCAN. 98. 6 2 27-28 Kasım 1978. 235. 128. 20 29 Temmuz 1979. 135.

301. 274. 105. 63. 167 C Can Deniz. 213. 49 Halkın Demokrasi Partisi. 65. 96. 108. 53. 94. 105. 38. 5. 29 Batı Trakya. 23. 111. 140. 3. 220. 325. 120. 117. 276. 80. 63. 6. 124. 25. 264. 27. 295. 69. 126. 76. 100. 294. 27 B Bahoz Erdal. 111. 29. 41. 7 Hasan CEMAL. 302. 6. 31 ERNK. 303. 51. 332 E Emniyet Genel Müdürlüğü. 210. 185. 59. 119. 331. 76. 332 Gerilla Tarzı Mücadele. 46. 52. 90. 73. 266 Duran KALKAN. 325 Bekaa Vadisi. 53. 98. 328. 296. 80. 138. 103. 42. 20. 41. 332 Balkan Harbi. 205. 28 Goston MARTİN. 223. 116. 204. 91. 300. 93. 132. 46. 120. 73. 290. 275. 5. 121 Hıdır Akbalık. 304. 164. 39. 164 Ayaklanma. 7. 112. 25 Filistin Kurtuluş Örgütü. 175 Cemil BAYIK. 12. 178. 287. 269. 270. 215. 254. 25. 291. 199. 218. 57. 114. 20. 6. 299. 77. 109. 113. 35. 84 G Geçici Köy Koruculuğu. 224. 107. 269 Gerilla. 79. 83. 62. 277. 21. 80 Halil KAYA. 27 Gülnaz KARATAŞ. 28. 166. 27. 18. 34. 23. 135 Hilvan. 35 Güneydoğu Anadolu. 18. 6. 48. 4. 3. 23. 81. 104. 31. 99. 87. 298. 6. 30. 102. 7 General Alberto Bayo. 49. 163. 271. 21. 149. 86. 95. 25. 50. 297. 37. 32. 5. 213 Çubuk Barajı. 286. 25. 168. 293. 54. 25 F Filistin Kampları. 33. 164. 119. 289. 284. 106. 35. 115. 13. 12. 7. 94. 29. 121 Düşük Yoğunluklu Çatışma. 272. 29. 24. 29 384 . 133. 25. 34. 25. 25 Flora Tristan. 65. 327. 4. 235 Gustavo Le Bon.Apocular. 75. 80 Halk Ayaklanması. 226. 34. 295. 228. 328 H Halil ATAÇ. 141. 67. 62. 36. 114. 62. 107. 280. 239 Eşref Kuşçubaşı. 292. 99. 106. 227 DEP. 92. 210 Ernesto Che GUEVERA. 101. 112 CIA. 235 D Dağ Kadrosu. 288. 128. 75. 44 Çin. 18. 40. 297. 236 HPG. 28. 305. 85. 159. 176. 57. 47.

244. 114 Selim Sami. 116. 28. 174. 52. 133. 247. 72. 56. 7. 263. 148. 81. 124. 129. 322. 213. 43. 178. 24. 81 Sami DEMİRKIRAN. 37. 159. 88. 267. 110. 78. 219. 82. 218. 252. 197. 127. 137. 324. 216. 60. 212.I İMSET. 230. 63. 256. 94. 71. 43. 3. 126. 22. 185. 153. 134.İsmet. 30. 121. 292 Özgür Kadın Partisi. 49. 209. 49. 160. 7 S Sabri OK. 26. 111. 80. 327. 189. 213 M Mahir Çayan. 56. 255. 140. 80. 318. 83. 225. 204. 4. 331 Merkez Komite. 67. 250. 123. 34. 266. 8 Kürdistan Yurtseverler Birliği. 51. 7 Kürdistan Ulusal Kongresi. 23. 135. 261. 132. 125. 18 Irak Kürdistan Demokrat Partisi. 128. 79. 224. 169. 69. 33. 45. 220. 21. 55. 68. 7 L Latin Amerika. 257. 84 Mao. 198. 23. 149. 265 Klasik Savaş. 200. 71. 115. 329. 242. 317. 48. 243. 147. 77. 145. 180. 203. 319. 144. 305. 143. 89. 332 Kürdistan İslami Hareketi. 63. 166. 233. 97. 76. 28. 85. 13. 69. 29. 84. 331. 163. 259. 211. 236. 57. 7. 202 İstihbarat Daire Başkanlığı. 12. 248. 25. 61. 325. 64. 96. 5. 193. 245. 7 İspanya iç savaşı. 70. 61. 161. 265. 237. 316. 152. 46. 58. 260. 66. 234. 118. 70. 52. 73. 106. 13. 184. 100. 75 385 . 175. 98. 207. 146. 14. 130. 228. 75. 167. 47. 113. 20. 210. 57. 215. 229. 260. 80 Şah İsmail AL. 48. 11. 239 Siverek. 74. 150. 323. 235. 65. 156. 269. 196. 21 Mahsun KORKMAZ. 24. 50. 136. 20. 142. 199. 57. 227. 55. 120. 7. 17. 29. 99. 138. 238. 332 PKK. 7. 268. 42. 177. 264. 37. 65. 195. 86. 30. 240. 54. 256 Kürdistan Özgürlük Partisi. 112. 258. 232. 249. 78. 59. 29 Silahlı Propaganda. 72. 22. 36. 183. 21. 114. 165. 7. 66. 53. 8. 155. 23. 332 O Özgür Kadın Birlikleri. 29 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi. 253. 44. 104. 241. 202. 251. 19. 128. 223. 323 K KADEK. 162. 62. 23 Mahmut Celal BUCAK. 221. 54. 239. 222. 182. 190. 186. 77 P Parti-Cephe-Ordu. 122. 201. 13. 139. 7 Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti. 59. 91. 262. 90. 60. 18. 27. 16. 53. 205. 49. 246. 176. 93. 179. 214. 58. 226. 35. 77. 326. 22. 254. 181.

61. 215. 63. 47. 60. 329 386 . 53. 63. 231. 63. 8. 73 V Vietnam Vietkong usulü. 63. 204. 200. 232 THKP-C. 77. 61. 78. 60. 69. 68 Stratejik Saldırı. 18 U USAK. 3. 25. 8. 49. 112 Y Yıldırım Merkit. 43. 3. 3. 29 T Terörle mücadele. 206 Uzun Süreli Halk Savaşı. 11. 8 Stratejik Denge. 332 Tupamaros. 44 Türkish Daily News. 7. 65. 56. 24. 72 Stratejik Savunma. 60. 8 Tuzluçayır.Sosyal Demokrat Halk Partisi. 67. 53. 65. 205. 218. 69 Sun Vu Tzu. 60. 52. 208. 13. 206. 54. 63. 136 Z Zorun Rolü. 89.

387 .