ÇIKMAZ SOKAK

PKK
PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi

BURHAN SEMİZ
Ankara (Nisan–2007)

1

ÇIKMAZ SOKAK PKK PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi Global Yayınevi Güvenlik Serisi:1 Yayın No:1 Yazar : Burhan Semiz Kapak Tasarım : Uğur Çakmak Dizgi&Mizanpaj: Baskı : 1.Baskı Nisan–2007 Ankara/Gölbaşı Global Yayınları Sağlık 1. sok. no: 17/13 Yenişehir/ ANKARA TEL: 0 (312) 434 59 50 & FAX: 0 (312) 434 59 54 E-posta: info@ankaraagam.com Web:www.ankaraagam.com Genel Dağıtım
Kitabın tüm yayın hakları Global Yayınevine aittir.

2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR TAKDİM ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM 1 PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAŞANAN GELİŞMELER 16 BÖLÜM 2

6 9 10 11

GERİLLA METODOLOJİSİ VE DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 26 (a) Gerilla Tarzı Çatışma Ve Teorik Altyapısı 28 (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 44 (c) Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi 52

3

(d) Dağ Kadrosunun Stratejik Savunma, Stratejik Denge Ve Stratejik Saldırı Aşamaları Açısından Değerlendirilmesi 58 BÖLÜM 3

PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ(HRK-ARGK-HPG) 71 (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan/ Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) (b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan / Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 80 (c) HPG (Hezen Parestına Gel / Halk Savunma Güçleri) 94 BÖLÜM 4

74

DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri 107 (a1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? (b) Dağ Kadrosunda Yaşamın Ve Yaşananların Değerlendirilmesi 141 (b1) Apoizm ve Dağ Kadrosu 151

105

131

4

(b2) Dağ Kadrosunda Yaşam 158 (b3) Dağ Kadrosunda Yaşananlar ve İtiraflar 176 BÖLÜM 5 PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER 190 ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ 192 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 224 EKLER: Ek–1 :PKK Kronolojisi Ek–2 :Gerilla Nedir? (Alberto Bayo) 261 Ek–3 :Sözde HPG Genel Yönetmeliği 279 HPG (Dağ Kadrosu)Yapılanması 297 Resimlerle Dağ Kadrosu 298 228

5

Katliamlar KAYNAKÇA İNDEKS

307 313 326

KISALTMALAR ABD AGAM A.g.e. A.g.y. AMİT An. :Amerika Birleşik Devletleri :Ankara Global Araştırmalar Merkezi :Adı geçen eser :Adı geçen yayın :İntihar Eylemcileri Yapılanması :Anayasa

6

ARGK ASAM CIA Çev. DEP D.Y.Ç EGM EJAK ERNK FARC FKÖ GKK HADEP HPG HRK IKDP İ.D.B İHEB KADEK KİH KNK KYB M.K. MLN-T

:Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan) :Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi :Merkezi Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency) :Çeviren :Demokratik Emek Partisi :Düşük Yoğunluklu Çatışma :Emniyet Genel Müdürlüğü :Kürdistan Özgür Kadınlar Cephesi :Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) :Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de Columbia :Filistin Kurtuluş Örgütü :Geçici Köy Koruculuğu :Halkın Demokrasi Partisi :Halk Savunma Güçleri (Hezen Parestına Gel) :Kürdistan Kurtuluş Birlikleri (Hezen Rızgariya Kurdistan) :Irak Kürdistan Demokrat Partisi :İstihbarat Daire Başkanlığı :İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi :Kürdistan Özgürlük Ve Demokrasi Kongresi (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) :Kürdistan İslami Hareketi :Kürdistan Ulusal Kongresi (Kongra Netewıya Kürdistan) :Kürdistan Yurtseverler Birliği :Merkez Komite :Tupamaros Ulusal Özgürlük Hareketi (Movimiento De Liberación Nacional Tupamaros)

7

N.PAK PJA PKK PWD SHP T.D. TEMUH THKP-C TKP (ML) TSK USAK YAJK YJA STAR :Kürdistan Özgürlük Partisi (Partiya Azadiya Kürdistan) :Özgür Kadın Partisi (Partiya Jina Azad) :Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkeren Kürdistan) :Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti (Partiya Welatparezen Demokraten Kürdistan) :Sosyal Demokrat Halk Partisi :Türkish Daily News :Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi :Türkiye Halkın Kurtuluşu Partisi/Cephesi :Türkiye Komünist Partisi/MarksistLeninist :Türk Silahlı Kuvvetleri :Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu :Kadınlar Birliği(Yekitiya Jina Azad) :Özgür Kadın Birlikleri 8 .

saygı değer hocam Sayın Doç. Yusuf SEMİZ. Umut KEÇELİ. İdris BAL'a. Ahmet ERDOĞAN. ayrıca kitabın hazırlanması sürecinde yanımdan hiç ayrılmayan ve sürekli yardımlarını gördüğüm ağabeylerim İnan SEMİZ ve Erhan SEMİZ'e ve her türlü desteği bana sunmak için ellerinden geleni yapan değerli dostlarım Mustafa TOPAL.) bünyesindeki çok değerli dostlarıma şükranlarımı sunarım. Burhan SEMİZ TAKDİM Geçmişten günümüze yaşanan terör hadiseleri. Necati ALKAN'a.T. Atilla ALAGÖZ beylere ve "Terör Araştırmaları Topluluğu" (T. Haşim ALAGÜNEY. Süleyman ÖZEREN'e sonsuz teşekkürlerimi sunar. Ebubekir ERENLER. Türkiye 1984 yılından 9 . Süleyman ŞAHİN. Demirhan DEMİR. ve Dr. Dr.A. ülkemizin yıllardır gelişmesinin önündeki en önemli engel olarak görülmektedir. Koray Han YAVUZ. Tunahan ALPASLAN.TEŞEKKÜR Kitabın hazırlanmasında bana maddi ve manevi yardımları dokunan başta annem ve babam olmak üzere. her zaman bana rehberlik eden Sayın Dr.

Öğretim Üyesi A. İdris BAL G. bu terör hadiselerini kimler.F. Zira terörizmle mücadele silahla değil.G. Dr. kalemle yapılması gereken bir mücadeledir.B. Çıkmaz Sokak PKK isimli eser terör ve terörizmle mücadelede toplumun her kesimine ayrı ayrı hitap eden yönleri olması sebebiyle literatüre farklı bir katkı sağlayacaktır. Doç.A.itibaren PKK gerçeği ile tanışmış ve PKK'nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinden her yönüyle etkilenmiştir.M Başkanı ÖNSÖZ 10 . Böyle bir eseri ortaya koyan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder ve terörle mücadelede fikri çalışmalarının aynı hızla devam etmesini dilerim. sorunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi konusunda yeterli görülmemeli ve sürekli yeni çalışmalarla daha zengin hale getirilmelidir. Peki. Ayrıca yıllardır yaşanan PKK terörüne farklı bir bakış açısıyla yazılan bu eserde mevcut sorunlara yönelik çözüm reçeteleri bizlere belli bir bakış açısı kazandırmaktadır. Terör örgütleri ve özellikle PKK konusuyla ilgili olarak literatürdeki kitaplar. ne şekilde ve nasıl yaptı? Hangi şartlarda senaryosunu başkalarının çizdiği bu terörün figüranı oldular? Bu soruların cevabını çıkmaz sokak PKK "PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi" isimli eserde görebilirsiniz.

Zira PKK sadece eli kanlı bir örgüt değil aynı zamanda etnik çatışmayı da körüklemeye çalışan sosyal bir hastalığın sonucudur.D. PKK'nın silahlı birlikleri olarak da ifade edebileceğimiz Dağ Kadrosu. dağ kadrosunda nelerin yaşandığına. PKK silahlı birlikleri 1984 yılından günümüze gelen süreçte “gerilla” yöntemlerini benimseyen bir tarzda hareket etmiş ancak halka yönelik şiddet ve terör eylemlerini saldırı stratejisi içerisinde değerlendirmiş ve böylece terörün ülkemizdeki en önemli unsuru haline gelmiştir. PKK terörünün köklerini çürütmeye yarar bir çıkış noktası olması açısından önem taşımaktadır. örgüt üyelerinin hayat hikâyeleriyle yer verilmiştir.Ülkemizde yaşanan terör olayları arasında PKK’nın yeri ayrı bir önem taşımaktadır. Süleyman ÖZEREN 11 . En ince ayrıntısına kadar değerlendirilmesi gereken bu örgütün öncelikli inceleme alanı silahlı birlikleridir. PKK terörünün değerlendirilmesi ve bu konuda çözüme yönelik açılımların sağlanabilmesi için PKK terör örgütünü her yönüyle tanımak zorundayız. Ph. metodolojik yönü başta olmak üzere. Bu sosyal sorunun her yönüyle incelenmesi. Konuyla ilgili olarak yazılan nadir eserlerden birisi olan bu kitabı hazırlayan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder başarılarının devamını dilerim. "Çıkmaz Sokak PKK" isimli eserde ayrıntılı olarak değerlendirilmiş.

G. 12 . PKK terör örgütü sadece etnik veya ideolojik altyapısı olan bir örgüt olarak değerlendirilmemelidir. PKK’nın terör ve şiddet olmadan ayakta duramayacağı gerçeğidir. ülkemizin terörle olan imtihanında baş aktör olarak ismini aklımıza kazımıştır. PKK’nın dinamizmi veya eylem kabiliyetinin yürütme ayağını oluşturan silahlı birlikler. PKK terörü. şiddet ve terörü kendisine kılavuz olarak görmüştür. bu yapılanmaya karşı alınacak tedbirlerin geliştirilmesi bakımından pusula mahiyeti görecektir. Öğretim Görevlisi GİRİŞ PKK terör örgütü. silahlı kadroları veya birlikleridir.B. Şiddetten doğan ve genetik kodlarına kadar bu gerçekliğe müptela olan PKK. PKK içinde incelenmesi gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Bu bakımdan PKK için daimi surette varlığını koruması gereken birim. toplumsal kırılmaların. PKK’nın yapmış olduğu eylemler değerlendirildiğinde karşımıza çıkan sonuç. geçmişten günümüze yapılan hataların. Eylem potansiyelini sürekli koruyan ve hinterlandı daimi surette var olan bir örgütün silahlı birliklerinin analizinin yapılması. Bu örgütün yıllarca terörün mümessilliğini yapmasında.F. ülkemizin zayıf karınlarının oluşturduğu boşluklar yatmaktadır. PKK kurulduğu günden bugüne sürekli şiddet eylemleri vesilesiyle propaganda yapmakta ve nüfuz alanının diğer örgütlere nazaran geniş olması sebebiyle militan sayısı sürekli kendini korumaktadır.

Birincisi dağ kadrosunun nasıl bir çatışma içine girdiği ve bu çatışmanın veya gayri nizami harbin yol ve yöntemleri. Bu bakımdan PKK dağ kadrosunun iki veçhesi vardır diyebiliriz. yaşadıkları olaylar ve dağ kadrosunun gerçek yüzüdür. mücadele edilen örgütün analizinin yapılması en temel argümandır diyebiliriz. Silahlı eylemlere yol açan unsurları değerlendirdiğimizde. Bunun 13 . insanlıklarından çıkardığı ve savaşan bir makine haline getirdiği gerçekliğidir. PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi isimli kitabımızda vurgulanmak istenen ana tema yukarıda belirttiğimiz hususiyettir. aslında PKK terörünün gerçek yüzünü göstermesi bakımından öncelikli inceleme alanıdır. PKK dağ kadrosu tetkik edildiğinde karşımıza çıkacak olan temel husus terörün insanları. örgütün en işlevsel ve tehlikeli yapılanması olan dağ kadrosunun analizi zaruriyet arz eder. bu faaliyetleri sürecinde ortaya koyduğu düşük yoğunluklu çatışma konseptinin analizi çalışmamızda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yirmi yıl aktif olarak faaliyet yürüten dağ kadrosunun. karşımıza PKK içerisinde örgütlü bir yapılanma olan ve kurumsal olarak 1984 yılından beri devam eden dağ kadrosu çıkmaktadır. PKK’nın değerlendirilmesi sürecinde yeteri kadar ele alınmayan ve ihmal edilen dağ kadrosu. Bu iki alanın birleşmesi bizlere bireylerin savaşan birer makine haline gelmesinin gerçek sebeplerini gösterecektir. ikincisi ise dağ kadrosunda ortaya konulan silahlı eylem ve terör hadiselerinin gerçekleştirilmesi sürecinde teröristlerin dağ kadrosundaki sosyal hayatları.sosyo-psikolojik handikapların bir sonucudur. Terörle mücadele edilirken. Bu bakımdan PKK ile mücadelede. PKK’nın bu minvalde ortaya çıkarttığı en büyük sorun silahlı eylemler ve bu eylemlerin getirdiği bunalımlardır.

Filistin kampları vasıtasıyla dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ve Vietnam Vietkong usulüyle PKK dağ kadrosuna emsal teşkil eden gerilla metodolojisi. İspanya iç savaşıyla başlayan. Ayrıca birinci bölüm bizlere PKK’nın şu an içinde bulunduğu durumu geçmişiyle karşılaştırılabilmesi ve PKK’nın bukalemun misali renk değiştirebildiğini. Çin’de şekillenen. Birinci bölümde PKK’nın silahlı eylemlere yönelişinin kısa bir analizi de yapılmıştır. Kitabımızın birinci bölümünde PKK terör örgütünün fikri altyapısının gelişme süreci ve çekirdek yapılanmasının oluşumu değerlendirilmektedir. Latin Amerika’da teorik alt yapısı güçlenen. İkinci bölümün başında dağ kadrosunda uygulanan gerilla yöntemlerinin teorik ve pratik kaynakları ve temelleri ortaya konulmaktadır. İkinci bölümde PKK dağ kadrosunun silahlı eylemlere yönelişi sürecinde uyguladığı gerilla metodolojisi incelenmektedir. Bu bölümde PKK’nın temellerinin atıldığı dönemin kısmi değerlendirmesini de görebilmekteyiz. PKK’nın kuruluş süreci çerçevesinde gerilla savaşına yönelmesinin başlıca nedenlerini. bu bölümde kısmi olarak görebilmekteyiz. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan gayrı nizami savaşların değerlendirilmesi ve bunların PKK ile karşılaştırılması bulunmaktadır. yani çizgisinin ve renginin dönem dönem revizyona uğradığını göstermesi bakımından öncelikli değerlendirme imkanını sunmaktadır. klasik savaş yöntemlerini boşa çıkarması bakımından ve asimetrik boyutu olması sebebiyle terör örgütlerinin en sık kullandıkları çatışma tarzı 14 .yanında dağ kadrosunun sosyolojik yönü teorik yönünden ziyade yaşanılan olaylar çerçevesinde değerlendirilmiştir.

İkinci bölüm bu açıdan kısmen de olsa emsal teşkil etmektedir. Bu hususu ikinci bölümde ayrıntılı olarak görebilmekteyiz. Üçüncü bölüm değerlendirmesinde ana hatlarıyla ortaya konulan dağ yapılanmasının eğitimi. Ayrıca PKK’nın ve dağ yapılanmasının incelenebilmesi için açık kaynakların gerekliliği ve mevcut durumda sağlıklı değerlendirme için bu hususun sadece istihbari bilgilerde var olması PKK’nın iki üç yıllık değerlendirmesini müphem bırakmaktadır. silahlı birliklerin sistematiği ve en son yapılanmanın önceki yapılanmalarla karşılaştırılması bulunmaktadır. Zira PKK sürekli değişim ve dönüşüm gösteren bir örgüttür. Ancak üçüncü bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli husus PKK’nın ve özelde dağ kadrosunun son dönemde ki gelişmeler ışığında değerlendirilmesine yer verilmemesidir. Bu bölümde özellikle örgütün nasıl bir gelişim süreci gösterdiğini çok net görebilmekteyiz. ikinci bölümde PKK'nın gerilla söylemi ve bunun değerlendirilmesi yapılmaktadır.olmuştur. Bir ay önceki PKK ile şu an ki PKK arasında sistematik farklılıklar oluşabilmektedir. Bu sebeple sağlıklı bir değerlendirmenin yapılması zorlaşmakta ve konunun analizi sadece gündelik haberlere indirgenmektedir. İkinci bölümde ortaya konulan gerilla metodolojisi için en uygun örgüt sisteminin 15 . Sürekli değişim gösteren PKK özellikle silahlı birliklerinde yeni yapılanmalara gidebilmekte ve bunları değiştirebilmektedir. İkinci bölüm kitap içerisinde başlı başına özerk bir alan olarak görülebilir. Maalesef ülkemizde PKK dağ kadrosu üzerine yapılan çalışmalarda bu husus yeterince değerlendirilmemiştir. Kitabın üçüncü bölümünde PKK dağ kadrosunun gelişim süreci ve geçmişten günümüze yapılanması sistematik olarak aktarılmıştır.

genel değerlendirmeler çerçevesinde hususi konulara değinmektedir. Bu çözüm paketi. Çözüm yolunda her fikrin 16 . Bu konuyu okuyucunun tecessüsüne bırakmaktayız. Bu yönüyle konunun sosyolojik boyutu görülebilmektedir. Ayrıca dördüncü bölümde dağ kadrosunda yaşam ve yaşananların değerlendirilmesi ayrı bir başlık altında tetkik edilmiştir. Dördüncü bölümde sosyolojik teoriler açısından değerlendirmelere yer verilmemiştir. Bu bölümde sistematik incelemeden ziyade. Kitabın beşinci bölümünde ilk dört bölümde incelenen konular çerçevesinde PKK terör örgütüne ve özellikle dağ yapılanmasına veya kadrosuna karşı alınması gereken tedbirler ve genelde terör(izm) sorununun özel sebepler ışığında asgari seviyeye indirgenmesi için hazırlanmış bir çözüm paketi önerisi bulunmaktadır. sorunun çözümünde atılması gereken adımlar ve çözüm yollarından ziyade bir şeylerin ivedi şekilde yapılması gerekliliğini ve hastalığa doğru tanı ve teşhisin yapılarak en doğru reçetenin verilmesinin önemini vurgulamaktadır. Dördüncü bölüm ise dağ kadrosunun sosyolojisi ve dağ kadrosunda yaşanan olayları içermektedir. Dördüncü bölümde sosyoloji başlığı altında PKK’ya katlımın sağlanmasının sebepleri yaşanan örnek olaylarla değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde PKK terör örgütünün silahlı yapılanmasının nasıl çarpık bir sosyal ortama sahip olduğu vurgulanmıştır.oluşturulmaya çalışıldığını bu bölümde açıkça görebilmekteyiz. Bu bölümde dağ kadrosuna giren örgüt militanlarının veya pişman olup kaçanların hayat hikâyelerine yer verilmiş ve bu kişilerin örgüte girerken tek bir sebepten ötürü örgüte girmedikleri ortaya konulmuştur. Nihai olarak belli başlı ve birbirlerinden farklılık arz eden hayat hikâyeleri sıralanmıştır.

Ancak içinde bazı hususların ayrıntılı olarak değerlendirilmediği görülebilir. Bu bakımdan eksiklikler ve kısmi değerlendirmeler zaruri olarak ortaya çıkmıştır. Yukarıda genel hatlarıyla özetlediğimiz konular PKK terörüyle mücadele sürecinde bizlere fikri kaynak olması açısından ehemmiyetlidir.ve düşüncenin değerlendirilmesi gerekliliği ilkesi ışığında ortaya konulan bu paket çalışmanın değerlendirmesi ve eklentisi niteliği taşımaktadır. bu hataları mazur görme büyüklüğü okuyucunun takdirine bırakılmıştır. İyi okumalar… TERÖRÜN SADECE TARİH KİTAPLARINDA OKUNMASI ÜMİT VE TEMENNİSİYLE Burhan SEMİZ Ankara 2007 17 . Kitabın içerisindeki hatalar ve kusurlar şahsıma. Zira her bir alt başlık bir tez konusu mahiyeti taşımaktadır.

1970’li yıllardan evvel ülkemizde marjinal gruplar ve fraksiyonlar daha çok sol orijinli olmakla birlikte gençliğin ve kısmen işçi sınıfının öncülüğünde gelişme göstermiştir.BİRİNCİ BÖLÜM PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİ VE SONRASI PKK (Kürdistan İşçi Partisi/Partiya Karkeren Kürdistan) terör örgütünün kuruluş süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Ancak bunun da arkasında belli bir dönem. süreç ve fikri yoğunluk bulunmaktadır. Gençlik hareketleri ise üniversitelerde başlayan boykotlarla 18 . eylem süreci ve ordu tipi yapılanmalar şeklinde gerçekleşmiştir. Fakat bunun fikri altyapısı 1970’li yıllardan önce atıldığı için. partileşme. Terör örgütlerinin altyapısının oluşmasında ideolojik devre birinci aşama olarak düşünülebilir. klasik terör örgütlerinin veya marjinal grupların oluşumundaki gibi belli bir ideolojik devre. özellikle o döneme ışık tutmakta fayda vardır. lider kadro. Ülkemizde terör örgütlerinin ortaya çıkma dönemi daha çok 1970–1980 yılları arasında gösterilebilir.

bu yolu büyük ölçüde tıkamıştır. o dönemin gençliğini amaçları doğrultusunda kullanmış ve gençlerin dinamizmini. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası bu Bölücü–Marksist fikirlerle kurulan bölücü örgüt PKK. Ankara Başbakanlık Basımevi-1982. Ankara-1997 3 Necati Alkan.. kökleri çok daha geriye götürülebilecek bir sorunu tekrar ortaya çıkartmış ancak bu sefer sorunu daha çok illegal alana çekmiştir. TEMUH Yay. Ahmet Taner KIŞLALI bu konuda şu şekilde bir değerlendirme yapmaktadır:1 “Söz konusu öğrenci hareketlerine sağlam teşhis koyabilen hükümetler içinde bulundukları rejimin olanakları ölçüsünde bu hareketlerin –hiç değilse.B.” 1968 gençlik hareketleri ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında etkisini göstermiş olan bir süreçtir. Sol Terör Örgütleri. Gençlik Ve Terörizm . Öğrenci Ayaklanmaları. haklı isteklerini ve fikirlerini istismar etmiştir. s:18 19 .3 Ülkemizde ortaya çıkan gençlik hareketleri anarşi olayları ve bu minvalde filizlenen tedhişçilik. Yay.. Ankara-1974. Türkiye’de ise 12 Mart öncesi dönemine yönelik duygusal tepkiler.. No: 60. Bilgi Yay. ayrıca bkz: Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi .2 MarksistLeninist çizgide başlayan öğrenci örgütlenmeleri. 1984 yılından itibaren silahlı saldırılara başlayan 1 Ahmet Taner KIŞLALI. Ülkemizde üniversitelerden başlayan bu gençlik hareketleri sol orijinli olmakla birlikte Marksist-Leninist çizgide odaklanmıştır. Ankara2002 . İ. ülkemizin temel dinamiklerini sarsmaya çalışmıştır.D. s:57-58. s:11 2 Sol orijinli örgütlerin oluşumu ve yapılanmaları için bkz. Anonim.“isyana” dönüşmemesini önleyici tedbirleri alabilmişlerdir. Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi.ciddiyet kazanmış ve halk arasında “talebe hareketi” olarak ifade edilmiştir.

Ümit Yay. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi. “KÜRTÇÜLÜK” Tekin Yayınevi. Bu Düşük Yoğunluklu Çatışmanın6 ortaya çıkmasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan üniversitelere gelen bir kısım öğrencilerin yaşanan olaylara Marksist bir yaklaşımla yorum getirmesi ve bu yorumların kaotik ortam için zengin bir zemin oluşturması büyük oranda etkili olmuştur. s:21 8 Mehmet Ali Birand. “Özal Döneminde Bölücü Terör.4 PKK’nın fikri temellerinin ortaya çıkışı sol fraksiyonların tesiri ile olmuştur diyebiliriz. Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973-1992). Ancak Öcalan bunu yanlış bir tespit olarak ifade eder.PKK. Apo ve PKK.8 PKK’nın temellerinin atılmasında üç önemli nokta dikkat çeker. Turkish Daily News Yayınları. savaş makinesi bir örgüt olan PKK ülkede “az şiddetli bir iç savaş”5 yaşanmasına yol açmıştır. PKK. s:24-30 7 Dr. Ankara’da görevli üst düzey bir istihbarat yetkilisi . Nihat Ali Özcan. Ankara-1999. 50 değil. Ankara-1993 s:13 5 Nevzat Bölügiray. Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma.. “yüz kişiden on bine…” diyerek özetlemiştir. Milliyet Yayınları. İdeolojisi Ve Yöntemi ASAM Yay. Ankara-1992.7 PKK’nın kuruluşunu belli bir noktadan başlatmak yerinde olmaz. 1970’li yıllar kan ve acı dolu çatışmaların mücadelelerin ve olayların yaşandığı dönem olarak tarihe geçmiştir. 5–6 kişilik bir grupla yola çıkan ve hala devam eden. İstanbul1992 s:84 20 . PKK’nın geldiği noktayı 1993 yılında. s:13 6 Mehmet Ali Kışlalı. İşte bu kaotik ortamda 100 değil. Bunlar. kısa bir sürede bölgede nüfuzunu arttırmaya başlamıştır... Bu süreçte örgütün ilk kez Ankara’nın Tuzluçayır semtinde kurulduğuna yönelik söylentiler bulunmaktadır. 4 İsmet İmset. Bu nedenle PKK’yı bir süreç olarak düşünebiliriz. Ankara-1996.

yalnızca örgütlenmenin gerekliliği konusunda ortak bir görüş…" Ancak biz PKK açısından ilk somut girişim olarak Çubuk Barajı görüşmelerini dikkate alıyoruz. Cemil Bayık ve Şahin Dönmez bulunmuştur. Bu sebeple en küçük toplantı veya görüşme geri planda bırakılmadan aynı dikkat ve değer verilerek incelenmelidir. M." Basına sızdırılan bu bilgilerin yanında PKK'dan ayrılan en önemli itirafçılarından birisi olan Abdülkadir Aygan ise bu toplantıya yedi kişinin katıldığını iddia etmiştir. Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda Nisan 1973’te PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Cemil Bayık. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız. PKK Yapısı. "Batılı uzmanlar hala Çubuk olayını bir toplantıdan (meeting) çok. Ayrıntılı bilgi için bkz.1. Karar alınmıyor. s:25. Musa Erdoğan. Kamer Özkan. Haki Karaer.9 2. Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı.e. Kemal Pir. Bu toplantıda PKK’nın çekirdek kadrosunun bir araya geldiği şeklinde kuvvetli iddialar bulunmaktadır. "Basına sızdırılan bilgilere göre. Hasan Asgar Gürgöze. Yeni Forum. Öcalan.e.Hayri Durmuş.g.g. sayı :190. Mahzum Doğan. 21 . Kemal Pir. Abdülkadir Aygan. Apo’nun dışında Kesire. Üçüncü olarak PKK’nın stratejisinin ve açılımının temelini oluşturan ayrıca gruplaşma çabalarının netice verdiği ilk toplantı olarak da ifade edilen Dikmen toplantısı Ankara’nın Dikmen semtinde öğrencilerin kaldığı bir apartman dairesinde gerçekleştiği ifade edilmektedir. Ortaya çıkan. bir buluşma olarak nitelendiriyorlar. İsmet Kılıç. Haki Karaer ve Haydar Keytan..10 3. Zira bu görüşmelerde PKK’nın fikri alt yapısı oluşmuştur.11 Bu toplantı sonucunda Öcalan’ın Ankara’da kalması uygun 9 Çubuk Barajı girişiminin örgüt için önemi konusunda bazı ihtilaflar söz konusudur. bu toplantıda 11 kişi yer alıyor. İMSET.a. İmset kitabında konuyu şu şekilde ifade etmektedir. Tuzluçayır olayı (1974) Çubuk Barajına göre daha önemli bir görüşmedir. Ankara-1 Ağustos 1987. Aygan’a göre bu toplantıda. 10 A. İkinci toplantı veya görüşme yine Ankara sınırları içerisinde Tuzluçayır semtinde gerçekleşmiştir. s:26. İdeolojisi Ve İşleyişi. Ali Özer.

görülmüş ve bazı kararlar alınmıştır.İddianame. Tunceli’de bir banka soygunu dışında güncel devrimci pratikten geri kalınması ve nihayet ciddi bir politik çizgi olmaması.Örgütün kronolojisinde13 1973 yılından 1976 yılına kadar geçen süreyi ideolojik altyapı ve öncü kadro oluşturma olarak ifade eden Öcalan.10. teoride gördüklerini pratiğe çevirmenin ilk adımını böylece atmışlardır.12 Örgüt için bu toplantının esas ehemmiyeti amatörlükten profesyonel çalışmalara geçilmesidir. a. İ. lider üzerinde belirgin bir baskı yaratıyor… … Dikmen toplantısının belki de en önemli sonucu. İmset. yeni örgütlenmeyi değişik ve pratik bir zemine oturtma kararının alınması.gruba merkezi bir yapı kazandırarak örgütleşmek. Yukarıda sıralanan üç önemli görüşme veya toplantı örgütün çekirdek yapılanmasının ve temelinin atılmasına vesile olmuştur. www.2006. Bu toplantıda bazı karar ve stratejiler benimsenmiş ve örgüt profesyonelleşme aşamasına geçmiştir.Cilt 1973-1979” . aktaran. pratikten hareketle. s:36 12Dikmen toplantısında Öcalan’ın liderliğinde 25 kişilik bir grup bir araya gelmiştir. 1976 yılından itibaren arkadaşlarıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine dağılmışlar.e. Yayınları Ankara-1993 13 Örgütün kronolojisi için bkz: Ek–1 14 Öcalan Davası. Ve bu yapılanmanın da Ankara’nın dar kapsamlı mücadele alanından kopartılarak bölgeye intikal ettirilmesi".com/dava/03.e. ayrıca bkz: Anonim “PKK-1.html erişim tarihi: 14/10/2006 22 .…o güne kadar ortaya çıkan görüşleri bir anlamda formüle etmek..14 11Ayrıntılı bilgi için bkz: Cemil Bayık.B.rojaciwan. Şam-1994 . s:32. ayrıca bkz: Özcan. 20. a. "Toplantının amacı. toparlayıcı yeni ve daha düzenli bir yapı oluşturmak.belgenet. PKK Tarihi.g.g.Bütün toplantı ve eğitim çalışmalarında silahlı mücadeleden bahsedilirken. o güne kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Türk ve Kürt sol örgütlerin geleneksel yapılarından kopulması. silaha sarılınmaması. www.com erişim.D.Öcalan’ın aklında olan.

engel tanımayan özellikleri vardır. Bu açıdan da gençlik kesimi içerisinde çalışma yürütülmesi doğal ve zorunluydu…” Örgüt propaganda faaliyetlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaymaya başladıktan sonra. örgütün temellerinin atılması sürecinde. toplumsal bir kategori olarak gençlik devrimci düşüncelere açık. gençliğin atılgan. 23 .Yukarıda kısaca açıkladığımız. taban oluşturma çalışmalarına aralıksız devam etmiş ve artık partileşme sürecine geçilmesine karar kılmıştır. örgüt faaliyetleri daha çok eleman kazanmaya ve gençler üzerinde tesir oluşturmaya yönelmiştir. Partileşme sürecinde ilk olarak bir kuruluş kongresi yapmıştır.g. Üçüncüsü. a. Hilvan’da gerçekleşen çatışmalar 15 PKK-1.Cilt.e. 15 “Çalışmalar daha çok aydın gençlik kesiminin içerisinde yürütülüyordu. Gençlere yönelik faaliyetlerin ehemmiyeti hakkında Öcalan şunları ifade etmektedir. bilimle en çok temasta bulunan ve devrimci düşünceleri en erkenden özümsemeye yatkın bir kesimi oluşturuyor. onları rahatlıkla benimseyebilen özelliklere sahiptir. Bu sefer. aydın gençlik olması itibariyle bilime açık. Aydın gençliğin kendine özgü karakteri vardır. bilimle açık. Ancak Celal BUCAK’a yönelik eylemden önce. İkincisi. yerel aşiret ağalarından Adalet Partisi Urfa milletvekili Mahmut Celal BUCAK’a yönelik silahlı eylemle ismini duyurmuştur. coşkulu. Partileşme aşamasından sonra PKK silahlı eylemlere başlamış ve ilk olarak Hilvan ve Siverek pratiğinde. Bu kongre Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis (Ziyaret) Köyünde 27–28 Kasım 1978 tarihinde yapılmıştır.

ancak kan davasından da öte de siyasal yanı ağır basıyor sıkıyönetim olaya el koydu…" ayrıca bkz: Birand.g.17 Bu dönemde müttefik bir ülkenin hazırladığı istihbarat raporunda PKK şu şekilde ifade edilmiş ve değerlendirilmiştir. gerçekte sorumlu olmasa da bu örgüte atfedilmesine sebep oluyor.e. Ağustos 1979’da Urfa’nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde Bucak aşiretine karşı düzenlediği saldırılar ile adını duyurdu.. s69 18 İmset. s:93. Valinin beyanlarına bakılırsa devlet olayın içeriğine ve gelişmelere bir hayli yabancı kalmış görünmektedir.” 16 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık. s:70. Siverek’i Türkiye’nin en yoğun şiddet olaylarının rastlandığı bir alana çeviren bu saldırının ilkinde bir Adalet Partisi milletvekili yaralandı. Apocuların artan ünü. a. a. aşiret kavgalarında örgütün oynadığı role bağlı.g.g. belirtilen istihbarat raporu hakkında ayrıntılı bilgi verilmemektedir. s:41 17 Tercüman. 31 Temmuz 1979-1 Ağustos 1979 tarihli gazetelerde Urfa Valisinin olayla ilgili beyanları yer almaktadır. a. Apocular ile Kürt şiddeti aynı anlama geliyor.) bu gerçek bir destekten ziyade.18 “ Apocular ismindeki bu grup. İmset. Milliyet.e. bölgedeki birçok cinayetin. "Olayın mahiyeti anlaşılamadı. Bu dönemde yaşanan olaylar için ayrıca bkz: Özcan. a.e.PKK için önemli bir tecrübe olmuştur. Ancak yer alan ifadeler dönemin değerlendirmesini yapmak açısından kayda değer niteliktedir. s:49–50–51.g.g.16 PKK 29 Temmuz 1979 tarihinde gerçekleştirdiği ve Mahmut Celal BUCAK’ın yaralandığı Siverek eyleminden sonra bildiriler dağıtarak ismini bölgeye ve Türkiye’ye ilan etmiştir. a. Türk basınına göre. 24 . Açıklamada.e. …Apocuların Kürt halkı arasında desteği yok gibi.e. “Bucaklar ve İstihbarat Raporu”. Birçok insan onlarla işbirliği yapıyor görünseler de ( ki aralarında milletvekilleri ve il görevlileri de olduğu iddia ediliyor.

Köln. s:72 21 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” a.e. resmi ve profesyonel ilişkileri esas alan. hazırlanmasına rağmen bir sene bekledikten sonra yayınlanan “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” örgütün çıkışını şu şekilde ifade edilmiştir. a.Baskı 20 İmset.g.Kuruluş Bildirgesinde21. ajan ve ajan-provokatörlere22karşı 19 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi”. PKK’nın tarihi boyunca hep muğlâk bırakılmış somutlaştırılmamıştır. PKK’nın kuruluş bildirgesinde de şiddetin ve terörün öncelikli saldırı yöntemi olduğu görülmektedir. no:25. PKK 1979 yılında. dayanan Partiya Karkeren Kürdistan adı altında bir örgüt oluşturmaya karar verdiler.g. “…PKK. muhalif çizgideki kişilere giydirilen deli gömleği olarak da ifade edilebilir. eskinin gevşek grup ilişkilerinin yerine. örgütsel varlığına musallat olan sivil ve resmi polisle. Weşanen Serxwebun.Ancak bu raporun ifade ettiği hususların bu kadar basit olmadığı kısa sürede anlaşılacaktır. Bu sebeple PKK için öncelikli önemli olan husus silahı kadroların tesisi ve bunların propagandasını yapan cephe örgütlenmesiydi. Aralık–1984. Ülkemizin PKK tecrübesinden çıkartacağı en büyük edinim de bu tip örgütlerin kuruluş aşamaların da. 22 Ajan ve Ajan-Provokatör olarak ifade edilen kavram.20PKK kurulduğu günden itibaren “devrimci şiddet” üzerine inşa edilmiştir. dayanışmalarının temeline.” PKK’nın kuruluş bildirisini hazırlayan Merkez Komite mücadeleyi stratejik ve taktiksel planda şiddetin kullanılması olarak belirlemişlerdir.19 “…Çeşitli bölgeleri temsil eden bir grup yoldaş. 3. strateji ve taktiğe. Birçok örgüt mensubu bu şekilde tasfiye 25 . örgütleri hafife almamaktadır.y. Örgütteki sigorta vazifesi gören bu itham. belli bir program.

g. Seçme Yazılar. Bilimsel Sosyalizmi rehber olarak seçtiklerini ve feodal düzeni yıkmaya kararlı olduğunu ifade eden PKK. amaçlarının ancak MarksistLeninist ve tüm dünyadaki sosyalist güçlerin ittifakı ile gerçekleşebileceğine inanmaktadır. kendi alanlarında hızla kadrolaşma amacıyla propaganda faaliyetlerine başlamışlar. bu ve benzeri söylemlerle dönemin terör örgütlerinin ve sol fraksiyonların misyonunu taklit ederek yola çıkmıştır. gerilla tarzı savaş yöntemini sistem olarak kabul ederken. genellikle destek veren edilmiştir. 23 Abdullah Öcalan.4. Klasik Marksist-Leninist örgütlerden esinlenerek tüm dünya proleterlerine seslenir ve tüm komünistleri sınıfsız bir topluma! ulaşabilmek için kendi saflarında örgütlemeye çağırır. Köln–1984. Cilt. Ülkemizde Mahir Çayan’ın kır yapılanması üzerine düşünceleri.e. PKK. a. Partinin taktiği gerilladır. Savaşı kurmaylık yürütür ve PKK’da savaş kurmayı da partidir. Barışçıl bir ortamda her gün ulus olarak eriyip yok olmaktansa. savaşla ve savaş içinde dirilmeyi bir ülke olarak kabul eder…” PKK’nın silahlı eylemlerine kullandığı metotlar gerilla metotlarına benzerlik göstermektedir. Bunların başında da Mehmet ŞENER gelmektedir. Gerilla çekirdeği parti çekirdeğinin daha da yoğunlaşmış şeklidir.24 PKK’nın ikinci ve üçüncü dairedeki yönetici kadroları bölgelere dağıldıktan sonra. s: 143 24 Ayrıntılı bilgi için bkz: PKK Kuruluş Bildirisi. s:60 26 . Weşanen Serxwebun. Vietnam’da gerçekleştirilen Vietkong Usulü savaş veya Latin Amerika tipi gerilla yöntemlerinde ortaya konan strateji ve teorilerden esinlenen Öcalan uygulanacak olan yöntemi şu şekilde ifade eder23. Çin’de Mao’nun halk savaşı.devrimci terörü vazgeçilmez bir mücadele yöntemi sayar.

PKK. Diktatörlüklerin. eleman temininde aşılanan ideolojiler ve tutunumun nasıl sağlandığını değerlendirmek gerekir. Yine bu dönem içerisinde bölgede faaliyet yürüten ve aktif sayılabilecek örgütlere karşı saldırılar düzenlemiştir. “Apocular” bu dönemde grup olarak kaleşnikof ve başka tür makineli tüfekler ile donatılmışlardır. 1977 yılına kadar kozadaki kelebek gibi çok sessiz şekilde faaliyet yürütmüştür. bir anda kendini göstermiş ve bölgenin en tehlikeli ve aktif grubu haline gelmiştir.e. örgütün metodolojisinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu. 25 PKK’nın silahlı yöntem olarak gerilla metotlarını benimsediğini yukarıda ifade etmiştik. s:76 27 . totaliter rejimlerin ve orta doğunu hâkim kültürünün bir realitesi olan “Zorun Rolü” bu 25 İmset. PKK materyalist bir mantıkla ve Marksist-Leninist ilkeleri benimsemiş veya seçmiş bir örgüt olması bakımından hayatı ve yaşamı “mücadele” temeline oturtmakta ve bu minvalde “ZOR” kullanmayı meşru bir araç olarak görmektedir.g. Bunun yanında 12 Eylül öncesi Urfa yöresindeki nüfuzlu sayılan aşiret reislerine yönelik saldırılarda bulunmuşlardır. PKK’nın “Parti-Cephe-Ordu” sisteminde sac ayaklarından biri olan ordu kavramı da makro planda değerlendirildiğinde ulaşılması hedeflenen yapılanma olarak da ifade edilebilir. “işsizler ve toplum dışı kalanlardan” oluşmuştur. Bunlar PKK tarafından hemen silahlandırılmıştır. PKK’nın ordu yapılanması ve buna ulaşmada bir basamak olan gerillayı incelerken. Gerilla konusunda PKK’nın ilham kaynağı ve çıkış noktasının belirlenmesi gerekir.gruplar. yemek ve para verilmiştir. fikri temelleri. “İstihbarat Raporu” a. Kozasından çıktıktan sonra.

“Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma”. “Kürdistan’da Zorun Rolü” (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra–1983 27 Özcan. a.27 İktidarı elde etmek için zor kullanmayı meşru bir araç olarak kabul eden PKK’nın karşısında iki yol vardı: Bunları birincisi . Vietkong tarzı mücadele ile kendine münhasır bir Düşük yoğunluklu çatışma yöntemi yaratmayı başardı. Yukarıda ifade edilen yönetim biçimlerinin ideolojilerine göre “ZOR” iktidarı elde etmenin ve sürdürmenin yegâne yoludur.e.g. Ankara-1996 28 . Maoist Çin’in FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) ne ilham kaynağı olmasıyla Ortadoğu’ya giriş yapmıştır.26 Kavramsal açıdan “zor” ve “zor kullanma” cebri bir anlam taşımaktadır. ikinci yol olan “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak nitelendirilen ve Güney Amerika’dan esinlenilen yöntemi veya benzer bir gerilla mücadelesi olan Maoist Halk Ayaklanmasından esinlenerek. Bugün 26 Zor kavramının örgüt için önemi konusunda bkz: Abdullah Öcalan. Ümit Yayıncılık. “Hemen Ayaklanmaydı. ne de halk desteği vardı. Ancak PKK’nın ne hemen ayaklanabilecek militan potansiyeli.” Hemen ayaklanma çok büyük bir risk.g.28 PKK gerilla tarzı bir silahlı mücadeleyi yöntem olarak kabul ettiği için bu yöntemin gerektirdiği maddi unsurlara da ihtiyaç duymuştur. s:72 28 “Hemen Ayaklanma” ve “Uzun Süreli Halk Savaşı” kavramları için bkz: Özcan. Bunun farkında olan Öcalan.73-75. ayrıca “ Düşük Yoğunluklu Çatışma” kavramı için bkz: Mehmet Ali Kışlalı. Bunun için gerilla eğitiminin verilebilmesi öncelikli ihtiyaç olmuştur.coğrafyanın insanları için bir hayat tarzı haline gelmiştir veya getirilmiştir.e. ama pozitif sonuç alındığında da köklü bir çözüm yolu olarak görülebilirdi. Gerilla tarzı savaş biçimi. a.

Filistin Kampları olarak bilinen bölgede gerilla tarzı eğitim bu şekilde giriş yapmış ve dünyanın dört bir yanındaki terör örgütü üyelerine bu kamplarda eğitim verilmiştir. Bu açıdan Filistin Kampları bu savaş tarzının yayılım alanı olmuştur. İstanbul-1994 29 . İKİNCİ BÖLÜM 29 Bu konuda bkz: Hasan Cemal “Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım”. “Filistin Meselesi ve Arap – İsrail Savaşı” Türkiye İş Bankası Yayınları.Fahir. İstanbul – 1999. Buradan mezun olan birçok terörist gittikleri coğrafyada gerilla tarzı savaşı başlatmışlar veya geliştirmişlerdir. s:34-56 30Filistin Kamlarının kuruluşu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Armaoğlu. Bu hususa değinmeden evvel gerilla savaşı olarak da adlandırılan bu yöntemin metodolojisi üzerinde durmak gerekir.30 PKK militanları dış bağlantıları vasıtasıyla 1980– 1984 yılları arasında özellikle Bekaa Vadisinde gerilla tarzı eğitim almıştır.29 Filistin Kampları terörün laboratuarı olarak görülebilecek bir eğitim alanıdır.Doğan Yayınları.

Amaca ulaşmak için saldırısabotaj-suikast yöntemleri kullanılır. Halk desteği olmadan çok kısa bir sürede başarısızlığa uğraması kaçınılmazdır. Alberto Bayo gerilla gruplarında veya timlerinde bulunması gereken kişi sayısı hakkında şunları ifade etmektedir.2006 32 Bkz: EK-2. Fakat Küba’da yaşanan devrim sırasında Fidel Castro ile beraber diktatör Batista'ya karşı savaşan Ernesto Guavera (Che) tarafından bir savaş stratejisi olarak kuramsallaştırılmıştır. hareket yeteneği de o kadar fazladır.31Gerilla kelimesi dağ adamı anlamında da kullanılmaktadır.gov. Gerilla tarzı savaş yönteminde savaşçı örgüt halk desteğine ihtiyaç duyar. soru no:6 30 . 32"ideal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır. Buna göre gerilla birlikleri asimetrik saldırı yöntemleriyle karşı tarafı veya düşman gördüğü birliği yıpratmaya çalışır. hafif silahlarla donatılmış topluluk olarak ifade edilmektedir. Örgüt özellikle lojistik desteğini milis güçlerinden ve civar yerleşim bölgelerinden sağladığından halk desteği olmadan yaşayamaz.GERİLLA METODOLOJİSİ VE PKK DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gerilla metodolojisi değerlendirilmeden önce gerilla nedir? sorusuna kısaca cevap vermek gerekir.12. Gerilla etimolojik olarak Fransızcada ‘Guérilla’ olarak bilinmekte ve düzenli bir orduya karşı küçük birlikler hâlinde çatışan. Saldırı gruplarının sayıları değişkenlik gösterebilmektedir." Gruptaki her bir gerillanın kilit bir vazifesi vardır ve bunlar görevlerini eksiksiz yerine getirmek zorundadırlar Genelde sınıflandırmalar düzenli orduların sınıflandırmalarından çok farklıdır.tdk. Kısaca adı “Vur-Kaç” saldırıları da denen bu savaş yönteminde temel amaç düşman birliklerini psikolojik ve maddi olarak yıpratmak ve savaşın 31 http://www. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa. Gerilla tarzı savaş yöntemini genellikle karşısında kendisinden silah gücü ve savaşçı sayısı bakımından daha üstün bir savaş aygıtı bulunan gruplar kullanır.tr/ erişim tarihi:12.

Yukarıda gerillanın genel anlamda tanımlamasını yaparken belirttiğimiz gerilla-eşkıya ayrımı. Gerillanın savaş yöntemi eski eşkıya savaşına benzer niteliktedir.php erişim tarihi:13. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü de gerilla tarzı yöntemleri kullanmıştır.12.latinbilgi. ırza. haraç. 5 Mart 2007 37http://www. genelde dağ ve çevrelerini mesken edinen. İstanbul-1985 31 . 35 Günümüz gerilla tarzı savaş yöntemini kullanan gruplara birkaç örnek verecek olursak. mala saldıran kırda.latinbilgi. yol kesme.Bolivya Günlüğü. 35 http://nedir.net/index. Yar Yayınları. 34Fakat farklı olan şey gerillanın tamamen halkın örgütü oluşudur.38 Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerine Vietnam’da büyük zayiat verdiren Ho-Şi-Min'in örgütü (Vietkong.komünist gerillalar) de diğer bir örnektir.ilerleyen safhalarında düzenli bir ordu sistemine geçmektir. gerilla tarzı yöntemleri (Túpac kullanmaktadır.12.yine bir Latin Amerika ülkesi olan Peru’da MRTA Amaru Devrimci Hareketi/Movimiento 37 Revolucionario Túpac Amaru) örgütü.net/index.12. cana. PKK terör örgütünün bir gerilla örgütü mü. gerilla örgütünün halkın yararına olan büyük bir politik hedefi vardır sırf bu yüzden halk gerilla güçlerine efsane ve kahraman gözüyle bakar ama eşkıya yol kesen. s:70 34 Eşkıya yöntemi olarak ifade ettiğimiz husus. ayrıca bkz: Milliyet gazetesi. 33 Düzenli ordu haline geçmek gerillanın temel hedeflerinden birisidir. Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya’da terör hadiseleri oluşturan ve bu gün Kolombiya’da önemli bir silahlı güç olan FARC(Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColumbiaFARC) örgütü36. bir şefe bağlı yaşayan ve gerilla gibi asimetrik savaşan gruptur halk desteği bulamadığı için fazla yaşam alanı ve zamanı bulamaz.2006 36 http://www.php erişim tarihi:13. Pınar Yayınları. Aralık 1989. yerleşim yerlerine inip soygunlar yapmak suretiyle hayatını devam ettiren başıbozuk yapılanmalardır.2006.antoloji. halktan ayrı ve bağımsız yaşayan. Filistin'in Sorunu.2006 38 Bkz:Edward Said.com/gerilla/ erişim tarihi:14. yoksa eski tabiriyle eşkıya mı 33 Ayrıntılı bilgi için bkz:Ernesto Che Guevara.

bu savaşların farklı koşulları tarafından –bu farklar. Her tarihsel aşamanın kendisine özgü özellikleri olduğu için her tarihsel aşamadaki savaş yasalarının da kendilerine özgü özellikleri vardır ve bunlar. “Selected Military Writing” Foreign Languages Press. karşı devrimci savaşın da kendilerine özgü özellikleri olduğu için.belirlenir. savaşın zamanı. Mao kendi bölgesindeki savaşı anlatırken şu ifadeleri kullanmaktadır. savaş da savaş yönetme yasaları da. “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir. bunlara egemen olan yasaların da 39 Mao Çe-Tung. Peking 1966 yapıtından. Bu sebeple gerilla savaşını incelerken öncelikle Mao’nun yöntemini değerlendirmekte fayda vardır. Savaşın doğası bakımından. devrimci savaşın da. 39 “Farklı Savaşları yönetmek için farklı yasalar. zaman içinde gelişir. Zaman etkeni bakımından. başka bir döneme mekanik olarak uygulanamaz. (a) Gerilla Tarzı Çatışma Yöntemi ve Metodolojik Altyapısı Gerilla tarzı çatışma yöntemi başta İspanya iç savaşında daha sonraki süreçte Mao’nun Japonlara karşı uyguladığı bir yöntem olarak görülmüş daha sonraki süreçte ise Vietnam’da Vietkong usulü ile uygulanmış ve bunların yanında dünyanın dört bir yanında uygulanan bir yöntem olmuştur.olduğunu anlamamız açısından bizlere yol gösterici nitelikte olduğunu görmekteyiz. yeri ve doğasıdır. N. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu yöntemi dünyanın dört bir yanına ihraç eden teorisyen ve aynı zamanda pratiğini de uygulayan kişi Mao'dur. s:12–13 32 . Bu sebeple gerilla savaşı en çok Çin’de uygulanan tarzı ile ithal edilmiştir. Ancak daha önce gerilla tarzı çatışma yöntemlerini inceleyerek konuya açılım kazandıracağız.

s:7 41 Gerilla Savaşı ve ya düşük yoğunluklu çatışmanın ülkemizde anlaşılması ve karşı tedbir alınması konusunda bakınız.41 Klasik Savaş metoduyla galip gelinemeyeceği kesin olan çatışma ortamlarında Mao’nun yukarıda belirttiği gibi farklı yol ve yöntemler belirlenir. Ülkemiz açısından gerilla metodolojisi PKK’dan önce bize yabancı ve hayli uzak bir kavramdı. Bu yeni yöntemlerde farklı kural ve yasalar geçerli olacaktır. yani her iki savaşa da aynı yasalar uygulanamaz.06:22. her ülkenin ya da ulusun. klasik savaş metodunun dışında ve ortama veya şartlara göre savaş metodunu vurgulamaktadır. Eşref Kuşçubaşı ve Selim Sami gibi 40 Sun Tzu.40 'Düşmanı ve kendini tanırsan. “Savaş Sanatı”.kendi özellikleri vardır. İspanya İç Savaşında klasik savaş yerine ani saldırılarda bulunup hızla geri çekilme yöntemleri kullanılarak başlayan “Guerillos”ların mücadelesi farklı tarz ve yöntemlerle dünyanın birçok yerinde uygulana gelmiştir. Örneğin Balkan Harbinde kaybettiğimiz Batı Trakya topraklarını geri alabilmek için Gerilla mücadelesi verilmiştir. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok Ümit Yayıncılık.11.” Mao. O tarihlerde gerilla savaşı adına pek bir şey bilinmiyordu. Yer etkenine gelince. yenilgi tehlikesi olmaksızın yüzlerce savaş verebilirsin' mantığıyla hareket edilmesi gerektiği anlaşılınca PKK ile ona uygun tarzda mücadele geliştirilmeye başlanılmıştır. her ülkeye ya da ulusa ait savaş yasalarının da kendi özellikleri vardır. büyük bir ülke ya da ulusun kendi özellikleri olduğu gibi. Ayrıca bkz: Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12.00 33 . Form Yayınları (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul. Ancak eski Çin’in büyük askeri uzmanı Sun Vu Tzu’nun kitabında ifade ettiği gibi. Osman Pamukoğlu.

e. Bu durum karşısında. Emre Yay. inisiyatifin. s: 188 44A. Osmanlı’nın Son Kahramanları.” Genel anlamda. uzatmalı savaşta çabuk sonuçlu muharebelerin ve iç cephe harekâtında dış cephe harekâtının kullanılması. Ancak engebeli ve sarp bölgelerde düzenli ordudan veya savaştan çok daha etkili ve sonuç alınabilir olduğu daha sonraları öğrenilmiştir. Mao Zedung'un . 42 Özellikle terör örgütleri ve ayrılıkçılar tarafından öğrenilmiştir. s:28 43Gerilla Savaşının Temel Prensiplerini Ve Ana İlkeleri konusunda bkz: 'Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları'. Sol Yay. “Direnme Savaşında (ve bütün öteki devrimci savaşlarda). Mao’nun gerilla savaşı yönteminde belli başlı temel prensipler vardır.. asıl sorun kendimizi koruma. küçük bir kuvvet halindeyken büyük bir kuvvet haline geldiklerine göre... esnekliğin ve planlamanın. Bu bakımdan Mao’nun direnme savaşı olarak adlandırdığı gerilla savaşının temel prensiplerini ve ana ilkelerini şu şekilde sıralamaktadır43. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası. gerilla birlikleri genellikle sıfırdan başlayıp büyüdüklerine. 1976. hem kendilerini korumak ve hem de genişlemek zorundadırlar. ana ilkeler şunlardır:44 1) Savunma içinde saldırıyı yönetirken.gerilla mücadelesini bilen çok az kişi vardı ve gerilla savaşının düzenli ordu karşısında başarılı olabileceğine ihtimal verilmiyordu. Bu hususlar başta PKK olmak üzere birçok terör örgütü ve ayrılıkçı harekete ışık tutmuştur. İstanbul–1996.. genişleme ve düşmanı yok etme hedefine ulaşmadan önce hangi politika ya da ilkelerin benimsenmesi gerektiğidir.g. 42 İsmet Bozdağ. s:189 34 .Askeri Yazılar.

5) Gerilla savaşının hareketli savaş haline gelişmesi.2) Düzenli savaşla koordinasyon. İstanbul–1966 46 A. yani milleti temsil kabiliyetinin olması gerillanın oluşumu için doğal bir engel oluşturur. 46 “…bir hükümet hileli olsun olmasın halka danışarak iktidara gelmişse ve anayasaya göre az çok yasallık görünümünü koruyorsa. çünkü henüz tüm yasal mücadele olanakları ortadan kalkmamıştır. gerilla çekirdeği serpilemez. Gerilla savaşında gizliliğe önem veren Che bu mücadele tarzının gerçekleşebilmesi için şu hususa dikkat çekmektedir.g. “Che” olarak bilinen Ernesto Che GUEVERA. Buna rağmen gerilla mücadelesine girişmek uzun vadede sonuçsuz kalır. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri.e. Yer Yayınları. 4) Stratejik savunma ve stratejik saldırı. ve 6) Doğru bir komuta ilişkisi.” Devletin meşru dayanaklara sahip olması ve egemenliğini bu meşru dayanaklardan alması. 1960 yılında yayınlanan Gerilla Savaşı isimli eserinde. s:32 35 . 3) Üs bölgelerinin kurulması. “Gerilla hareketini kesin gizlilik. Askeri Yazılar. Gerilla savaşı veya çatışması lokal bir olgudur. Mao’nun gerilla tarzı mücadelesine değindikten sonra bir diğer önemli gerilla teorisyeni Che’nin yöntem ve teorilerini incelemek gerekir. Mao. düşmana bilgi sızdırmama temeline dayanmalıdır” 45 demekteydi. kendi ülkesindeki gerilla savaşının temel prensiplerini oluştururken tüm gerilla savaşı süresince stratejiyi en önemli unsur olarak görmüştür. Gerilla savaşını mevcut ülke veya bölge içinde 45Ayrıntılı bilgi için bkz: Ernesto Che Guevera.

bir kitle savaşı. bu çekirdek. gerilla savaşına başvurulmasının nedeni budur. Bundan dolayı birçok teorisyen gerilla savaşını niçin yapıldığı hususuna önem vermektedir. ezici gücün uydusu memur gruplarına güvenebilir.e. 48 “… Savaşanların kimler olduğunu saptamak gerekir. ateş gücü daha düşük olduğu halde dövüştüğü düzenli ordudan sayıca az bir askeri birlik olarak düşünülmemelidir. gücünün kaynağı Halk Kitleleridir. s:34-35 36 .47 Gerilla tarzı mücadelelerde öncelikle amaç saptanmak zorundadır. Gerilla. iyi donatılmış ve disiplinli. Bu sorunun cevabı verilmedikçe gerilla içerisinde ayrılıklar ve akıllarında soru işaretleri mutlaka olacaktır. Bir yanda ezici çekirdek ve onun hizmetinde. Bu durumu saptadıktan sonra değinilmesi gereken önemli bir diğer husus da şudur. Gerilla savaşı klasik savaşın farklı bir varyasyonu ve bir aşaması olarak da görülebilir. Ancak gerilla savaşı özel kuralları da içinde bulunduran bir mücadele şeklidir. Halkın çoğunluğunun desteğine sahip olunduğunda. Gerilla Ordusu. fakat temel yasalar bu tip mücadelelerin hepsi için geçerlidir. “Ne için savaşıyoruz?” sorusuna makul ve akla uygun bir cevap verilmesi gerekir.düşünmek en doğru saptama olacaktır. Gerilla savaşının.g. Her ülkenin coğrafi ve toplumsal koşullarının.g. gerilla savaşının kendini uyduracağı. çoğu durumlarda dışarıdan gelecek desteğe.” 47 A. düzenli ordu. a. halk savaşı olduğunu belirtmek önemlidir. özel biçimleri belirleyeceği açıktır. baskıya karşı savunma için çok daha az miktarda silah olduğu halde. halkın savaşçı öncüsüdür. küçük silahlı grup.e. s:33 48 Che.

onlar adına konuşulması ve eylem yapılması bir meşruiyet aracı olarak gösterilmeye çalışılır. a. s:35-36 37 . Gerilla mücadelesi verdiğini düşünenler kendilerini toplumun öncüsü. öncüsü ve simgesi olarak nitelendirilir.g. tek üs olarak kırsal bölgelerde yerleşen ve yayılan 49 Che.e. 50 1. a.Gerilla.e. 2. Gerilla yerel halkın tam desteğine güvenir. ıslahatçısı olarak görür.Gerilla belli bir topluluğun temsilcisi. Sömürge olsun olmasın. Meşru güçler veya devlet ayrılıkçı hareketlere karşı uzun vadeli çözüm yolları üretmek için bu hareketlerde kendisini gerilla ilan edenlerin beslendiği halk kitlesinin desteğinin nasıl kesilebileceğinin yollarını aramalıdır. 49 “…Halkın kendisini ezenlere karşı. Ernesto Che Guevera Gerilla Savaşını ikiye ayırmaktadır. Yerel halkın desteği gerilla savaşı için su kadar hava kadar önemlidir. Temsil edildiği iddia edilen halkın sözcüsü ve öncüsü rolünü üstlenerek. Büyük düzenli orduların tamamlayıcısı olan mücadele biçimidir. Yukarıda ilk olarak belirttiğimiz “gerilla niçin savaşır” sorusu bu açıdan üzerinde hususiyetle durulması gereken bir konudur.” Gerilla savaşı ulvi bir amaç gibi resmedilmeye veya gösterilmeye çalışılması klasik bir tutumdur. için için kaynayan protestosunun yankısını meydana getirmek için. s:34 50 Che. silahları eline aldığı ve tüm silahsız kardeşlerini rezillik ve yoksulluk içinde tutan toplumsal rejimi değiştirmek amacıyla dövüşür.g. bu kesinlikle aranan bir koşuldur. kurulu iktidara karşı mücadele içinde ilerleyen.

hile ve gece eylemleri temel unsurlardır. meşru gücün yani devletin oluşturduğu boşluğu ve eksiklikleri gerilla veya milisler aracılığıyla örgütler veya ayrılıkçılar dolduruyorsa.52 Gerilla tarzı 51 PKK terör örgütünün dağ kadrosunu sadece gerilla olarak nitelendirmek yanlış bir tespit olacaktır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki ülkemizde PKK’nın ortaya çıkardığı terör (tedhiş) ortamı klasik gerilla tarzından farklılık arz eder.g. s:36–37–38 38 . 52 Ayrıntılı bilgi için bkz: Che a. Oysa halka olan yaklaşım ve suçsuz insanlara yönelik yapılan katliamları gerilla olarak nitelendirmek PKK’yı kahramanlaştırmak olacaktır. Gerilla tarzı çatışan örgütler (ayrılıkçılar vs. Zira metot gerilla tarzı şeklindedir. PKK’da gerilla sadece silahlı eylem metotları için geçerlidir.e. Bir çeşit temsilci pozisyonunda olması veya öyle algılanılıyor olması sebebiyle insanlar gerillaya itaat ve sebat gösterir.silahlı bir grubun mücadelesi… Ülkemizde yıllarca yaşanan ve düşük yoğunluklu çatışma olarak da ifade ettiğimiz PKK terörü ikinci tip gerilla yöntemi içinde ele alınabilir. Ancak dağ kadrosunun uyguladığı yöntemler anlatılırken kerhen de olsa gerilla tabiri kullanılmaktadır. Kırsal bölgenin eğitim ve kültür durumu da o bölge halkının hızla örgüte kaymasında önemli bir faktör olur. Gerilla savaşı klasik mevzi savaş biçiminin embriyonu veya başlangıcı olarak görülebilir veya taslağı olarak kabul edilebilir.51 Kırsal alanda gerilla o bölgenin halkı için üstün bir konum veya mertebe olarak görülür. Dağ kadrosunun uyguladığı çatışma metodu gerilla tipidir. Bu bakımdan Gerilla. savaş düzenbazıdır… Gerilla savaşında şaşırtmaca. muharebe ya da çatışmaya girişmemeyi temel ilke olarak kabul eder.) kesin kazanılmayacak hiçbir çarpışma. bölge halkının gerillaya olan sempatisi artarak devam edecektir ve sempatizanlar milis güçler haline gelecektir.

maddesinde görmekteyiz..g.56 53Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı. Gizlilik içinde doğar ve gelişir.Gerilla savaşının ve savaşçısının niteliklerini ayrıntılı şekilde görmek için bkz: EK–2. burada yer alan gerilla metotları PKK'nın uygulamış olduğu metotlarla bir çok yönden benzerlik göstermesi bakımından ayrıntılı olarak incelenmelidir. Bunun için gerilla tarzı mücadele ve savaş tekniklerinin iyi analiz edilmesi gerekir. 55 Regis Debray. Gerilla Tarzı Çatışmada Uygulanan Klasik Yöntemler54 Gerilla savaşının kendine münhasır bazı özellikleri ve taktikleri vardır. Bu sebepten ötürü gerilla ile mücadele edebilmenin en verimli yolu düşmanı silahıyla vurmaktır. Bu yol yöntem ve taktikler klasik savaş tarzından farklılık arz eder.1980 tarihli PKK-MK İmzalı Talimat. s:22 56 07. Devrim Devrim .BDS Yayınları.g. Tehlikenin ve tehdidin kırsal alanda nereden geleceği belli değildir. 1.mücadelenin en önemli özelliği “asimetrik” olmasıdır. Gerilla savaşının taktik ve tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz.55 Gerilla kuvvetlerinin gizliliği kuralını PKK’nın 7 Ocak 1980 tarihinde bizzat Öcalan tarafından hazırlanan talimatın 1. Yani aynı şekilde mücadeledir. bu hususa binaen Ek-2 de ayrıntılı olarak gerilla tarzı çatışma metotlarına yer verilmiştir. aktaran PKK-2 a.e 54General Alberto Bayo’nun gerilla nedir isimli çalışmasından öncelikli olan kısımların özeti yapılarak bu ölümde yazılmıştır. s:12 39 .e.53Gerilla savaşının asimetrik etkisi ancak asimetrik yol ve yöntemlerle çözülebilir.01. İstanbul1990. a.Gerilla kuvveti gizlidir.

” PKK’nın dağ kadrosunun gelişim gizliliğe verdiği önemi görebilmekteyiz sürecinde 2-Gerilla kuvvetleri takma adlar 57 kullanırlar. sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam olarak bilmelidir.. her düzeydeki görevliler en zor şartlar altında bile mücadeleyi sürdürebilecek olanaklar yaratılmamış. bkz: Bayo’nun a. bunun sonucu olarak çok sayıda arkadaş sömürgecilerce tutuklanmıştır.e. "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla" Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. 59 Necdet Buldan.org erişim tarihi: 29. İstanbul-2004. s:95 60 Alberto Bayo. Doz Yayınları.e.g. s:23 58 Bkz: Bayık.2006.12. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için. Gerilla disiplinli. a. faydalanılarak gerilla savaşındaki temel görevlendirmeler aktarılmıştır. birlikteki en yavaş gerillanın maksimum hızı kadar olmalıdır.58 Bir diğer örnek ise “Büyük Beritan” takma isimli Gülnaz Karataş’dır. Örneğin PKK içerisinde Cemil Bayık için Cuma lakabı kullanılmaktaydı.59 3.g.Madde–1: Birçok defa belirtilmiş olmasına rağmen. çalışmalarda gizlilik yeteri kadar uygulanmamış. “Gerilla Nedir? 150 Preguntas Para Un Guerrillero". A.g. prova edilmesi gerekir. her şeyin önceden planlanıp.Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı. erisyay@kurtuluscephesi. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli 57 Debray.. Ayrıntılı bilgi için bkz: Ek-2 40 .e. PKK’de Kadın Olmak. birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar.60 4-Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için.

b. kendi ilk yardım çantasını.g. tepe. daima güvensizlik. "Bu bölgeye giden yol neresidir?". sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. esneklik ve inisiyatif. 62 6.Birlikteki her gerillanın iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. "Şu dağ. çeşme. Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. bina v.s:91 41 . birliğin varacağı hedefler bölge halkına açıklanmamalıdır. 61 5. silahlı propaganda birliğinin temel niteliği olarak görülmektedir. gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa..Gerilla kuvvetleri kendi güvenliğini sağlamak için daima uyanıklık. Her gerilla. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup. daimi yer değiştirme şeklinde sıralanan 3 altın kuralı uygularlar. a. aş kabını. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır. koruluk. Eğer arazi hakkında.Bir gerilla birliğinin organizasyonu aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi.e.tüfeği de bulunmalıdır. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde bütün görev ve işlerin 61Bkz: Ek-2 62 Bkz: Ek-2 63 Bkz: Ek-2 64Halk Savaşında Silahlı Propaganda Ve Ajitasyon aktaran: Özcan. "Şuraya nasıl gidilir?".63 PKK için de klasik gerilla tarzında olduğu gibi hareketlilik.64 7.

Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. karayollarının. Levazımat. Sağlık ve Propaganda. muhbirler için bir kara liste hazırladığı gibi. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi. köprülerin. İkmal. Bu birimlerin görevlerini Bayo belli bir sistematik altında incelemiştir. Gerilla savaşı işbirliğinin en işlek şekilde uygulanması gereken bir savaş şeklidir. Birisinin kopması zincirin işlevinin yani gerillanın işlevinin zarar görmesine yol açar. gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. Savaşçı Toplama.65Gerilla savaşında organizasyon temel hususlardan bir diğeridir. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma. ormanların. Eğitim. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. Yukarıda isimleri verilen temel hususlar hakkında sistemli bir değerlendirme yapılacak olursak bu sistematik altında incelenen gerilla savaşının görevlendirmesinde şunları aktarabiliriz: 66 Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. Silah.tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar. 8. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar. Yukarıda sıralanan hususlar zincirin halkaları gibidir. Su kaynaklarının.Gerilla tarzı çatışmada belli başlı birimler vardır. nehirlerin. Harekât. Sabotaj. düşmanın gizli ajanlarını ortaya 65 Bkz: Ek-2 66 Bkz: Ek-2 42 . şoselerin.

hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder. yaratıcı. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli. Bu subay. Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır.çıkaran hizmetleri de yürütür. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir. Bu bölüm. tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli 43 . İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar. Bu bölüm. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar. bir harekâta başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. Gerilla Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. Son söz grup kumandanına aittir. Şayet kumandan yaralanır.

hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. (Hangi şartlar altında olursa olsun. gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. Bu mümkün olamazsa. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. Aynı zamanda okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır. propaganda bölümü eldeki bütün olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikâyelerini adeta bir 44 . Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır. Aynı zamanda bölgedeki doktor. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin amaçlarıyla.silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. Ayrıca.

gerillaların manevra yetenekleri. Sağ kolu "doğu"yu. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından. 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir 67 Bkz: Ek–2 45 .Gerilla savaşına yeni başlamış bir yapılanma veya bu yapılanmanın farklı veya yeni bir yerde yapabileceği ilk eylem ve savaş hareketi yine Bayo’nun ifade ettiği hususlar çerçevesinde gerçekleşecektir:67 “Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir. Çünkü. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir.-Mahsun Korkmaz.destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapar. Aynı zamanda. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. Büyük Beritan vd. moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. Diyebiliriz ki. düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir. ) 9. gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. bunun karşıtı "batı"yı. 10. çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır.Gerilla gündüzleri güneşten yararlanarak yön tayin eder. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de.

.g. devam ettirdiği sürece gücü devam eder. Dünyanın sıcak çatışma bölgelerinin birçoğunda söz konusu olan bu yöntem ve savaş tarzı.” Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder. böylece ayaklanma hakikaten –silâhaltına alma şekli ve savaşçıların kökeni açısından. ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur “General Alberto Bayo” Klasik gerilla mücadelesinin temel kriterleri ışığında konuyu özetleyecek olursak. genel olarak 68 Debray. Halkı gerilla ya kaybetmeden önce. Bir harekâtı yürütebilmek için hazırlıkların gizliliği.düşman grubu tarafından kovalanması. Hatta sorumluluğunu yüklendiği sivilleri etkili olarak savunamaz bile…Gerillanın politik amaçları ve hedefleri vardır. Gerilla kuvvetinin karşıt güç üzerindeki avantajlarından. Sivillerin mecburen gerilla yürüyüşüne katılmaları halinde gerilla kuvvetini bütün saldırı yeteneğinden mahrum eder. var olmaları için geçerli sebepler bulunduğuna onları inandırmalı.bir halk savaşı olmalıdır.e. eylemin sürati ve şaşırtma unsuru büyük bir dikkati gerektirir. gezicilik ve esnekliği. 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir. a. 68 Gerilla tarzı çatışma yöntemi ve bu yöntemin çeşitli varyasyonları günümüzde hala kullanılmakta olan ve düzenli askeri birliklere karşı asimetrik etki yaratan bir savaş tarzı olarak devam etmektedir. Halk kitlelerinin ya desteğini kazanır ya da yok olur. s:24–25 46 .

Şehir gerillasının ise politik bir amacı vardır ve sadece iktidara.org. Yoldaşlar İçin Belli başlı Taktik Prensipler. bu kitaplar. Gerilla Harekatı ve Taktikleri. Bunlara bazı örnekler verecek olursak: Peru’da yıllarca terör estiren Sendero Luminoso-Peru Komünist Partisi yani “Aydınlık Yol”. O. silahlı halk kuvvetleriyle birlikte yepyeni bir devrimci sosyal ve politik yapı kurmaktır. Gerilla Harekatları. Brezilya'nın Bazı Sorunları. bunları yıkmaktan korkmaz. Çoğu kez bu zorbalar tarafından yönetilen saldırılar şehir gerillasına mal edilir. genellikle "kanun kaçağı” olarak tanınan zorbalar da faaliyet gösterir. Ancak şehir gerillası. Gerilla Savaşı . Stratejik Sorunlar ve Taktikler Üzerine. Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel Haziran 1969. Özellikle Latin Amerika’da bu tarz çatışmalar ve savaşlar uzun süre yaşanmıştır. O Guerriheiro . askeri diktaya karşı yasa dışı metotlarla savaş veren kişidir. halkın ve özgürlüğün dostudur. Bu amaçla.12. Brezilya'nın büyük şehirleridir. Bu anlayışı kazanmak için yayınlanmış ya da teksir edilmiş belli başlı şu eserleri okumak zorundadır.Brezilya devrimci gruplarının gazetesi.2006. Şehir gerillasının kavga alanı. bir siyasi devrimci ve ateşli bir vatansever. Birincisi şehir gerillası69 ikincisi kır gerillası… Bazı metodolojik farklılıklar barındıran bu iki gerilla savaş yöntemini uygulayan gruplar daha çok ellerindeki kıt imkânlarla güçlü ve imkânları geniş olan karşıt güçlere savaş açarlar. erişim: 12. Büyük şehirlerde aynı zamanda. ülkesinin kurtuluşu uğrunda savaşçı." 47 . politik ve sosyal düzenine zarar vermekten. Örgütsel Sorunlar. "Şehir gerillası.iki şekilde yapılmaktadır.Şehir gerillası en azından belli bir politik anlayışa sahip olmak zorundadır. büyük kapitalistlere ve başta Kuzey Amerikalılar olmak üzere bütün yabancı emperyalistlere saldırır. Haydutlar eylemden kişisel çıkar amaçlarlar ve sömüren ile sömürülen arasında ayrım yapmaksızın. aktaran erisyay@kurtuluscephesi. Bir Teröristin Anıları. bu yüzden kurbanları arasında pek çok halktan kimseler bulunmaktadır. bu haydutlara temelden karşıdır. istisnasız herkese saldırırlar. şehir gerillası konusunda Marighella’nın ifadeleri şu şekildedir. Şehir gerillasının hedefi. Eriş Yay. Brezilya'nın mevcut ekonomik. Latin Amerika’nın en 69 Carlos Marighella.Che Guevara. kır gerillasına destek olmak.

taktik ve gerilla metodolojisi olarak büyük benzerlikler arz eder.blackened.Tupamaros”.başarılı ve en iyi organize gerilla hareketi olarak nitelendirilen Tupamarolar70 bu terör ve gerilla hareketlerine imza atan bir diğer yapılanmadır.html erişim tarihi: 16.06 71 http://www.72 Temel özellikleri şu şekildedir: 73 • Etnik temelle yani Peru’nun yerlisi diye kabul edilen ikinci sınıf vatandaş olarak yaşayan bir halkın kurtarıcısı olarak ortaya çıkarlar. Yukarıda adını belirttiğimiz Uruguay’da büyük terör hadiselerine sebep olan Tupamarolar ise 1965–66 yılları arasında silahlı mücadele kararı almaları ve örgütün yapılanması tamamlanması üzerine 1966 Aralığında “Movimento Liberacion Nacional .net/~anarkom/tupamarolar.htm erişim tarihi: 31.12.g. Ancak PKK ile strateji. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: http://flag.74 70 http://flag. erişim tarihi: 24.ozgurpolitika.2006 72 Ayrıntılı bilgi için bkz: İmset: a. • Sol kimlik içinde bulunsalar da etnik kimlik kavramı üzerinden terör yaparlar.07.11.htm erişim 48 . Peru’da terör hadiselerine yol açan Aydınlık Yol hakkında karşılaştırmalı bir değerlendirme yaptığımızda şunları söyleyebiliriz: Ülkemizdeki TKP (ML) ile kardeş olarak nitelendirebileceğimiz bir yapılanmaya sahiptir71 . Askeri birliklere karsı başlatılan savaşta gözdağı vermek adına sayısız Peru yerlisini de katlederler.org/2001/03/24/hab29.net/~anarkom/tupamarolar. • 80’li yıllarda And dağlarında ilk silahlı eylemlerini yaparlar. s:78 73 Libertarian. Ulusal Kurtuluş Hareketi Tupamarolar adını alırlar.e.2005 74 Tupamaro adı Tupac Amaru dan geliyor.blackened.

Kara Kuv. dünyada Vietnam’dan sonra en başarılı şekilde uygulanan yer olarak nitelendirtmekte ve öne sürülmektedir.. Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler. Ayrıca bkz: “Ordu Belgelerinde PKK Taktikleri”. İstanbul-2000.. s:297.tupamaro erişim tarihi: 01. 2004 75 Atilla Şehirli. Başk.Eylem strateji ve taktikleri 6.12. Burak Yay. Ankara–1986.76 1.Örgüt propagandasının yapılması 8.Eylem ve sonrası 5.sourtimes.2007. http://sozluk.PKK militanlarının yaşayışları ve gizlenmeleri 11.com 76 Gn. s:590–602.01.. ayrıca bkz: Çabuk . Estetize Edilmiş Şiddet.org/show. Genç Mephisto Kitapevi.İstihbarat ve keşif faaliyetleri 7. s:8–17 49 .Sığınaklar tarihi: 31. bölücü terör konusuyla ilgili olarak bkz: www.tatakademi.g.Hedef seçimi 3.75 PKK’nın yıllarca binlerle ifade edilen insanların ölümüne sebebiyet veren dağ kadrosunun taktiklerinde dikkat ettikleri hususları maddeler halinde sıralayacak olursak.PKK’nın baskın örgütlenmesi 10.Hedefe karşı eyleme geçiş 4. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu. ayrıca bkz:Cihan Çabuk.Yukarıda gerilla savaşında temel prensipler ve taktiklere değindikten sonra ülkemizde yıllarca terör ve kaos olaylarının mümessili olan PKK’nın gerilla taktik ve niteliklerine değinmekte fayda vardır. Kur.Planlama ve her kademenin gerektirdiği kadarını bilmesi 2. 2000’e Doğru Dergisi.06. sayı: 33 ( 13 ağustos 1989). Komt.e. PKK’nın güneydoğuda uyguladığı gerilla taktikleri. a.Hareket tarzları ve pusuları 9.

PKK militanlarının sınır geçişleri 18.g. s: 203– 204–205 79 Yukarıda sıralanan hususlar bu konuyla ilgili olarak ortaya konulan tespitlerin ve değerlendirmelerin hepsini kapsayan mahiyette temel başlıklar olarak çıkarılmıştır.e.PKK militanlarının kıyafet ve teçhizatları78 17. 79 Gerilla Savaşının temel prensiplerini ve niteliklerini hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan sonra ülkemizdeki PKK terörünün gerilla veya Düşük Yoğunluklu Çatışma metotları açısından değerlendirmesini yapacak olursak öncelikle PKK’da Gerilla’nın ehemmiyetine değinmek gerekir. 50 . Yukarıda belirttiğimiz ve örneklerle açıkladığımız gerilla savaş metodunu karşılaştırmalı olarak PKK açısından da değerlendirmiş olacağız.g.e.g. İmset.e. (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 77 PKK’da dağ kadrosunun yürüyüşü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 2000’e Doğru Dergisi a.PKK’lıların sorgudaki tutumları 16. a.PKK militanlarının hüviyeti maskeleme tedbirleri. s: 199 78 2000’e Doğru Dergisi.12- PKK’lıların bir yerden başka bir yere taşınma ve yürüyüşleri77 13. kod isimleri ve bunların değiştirilmesi Yukarıdaki maddeler PKK için olmazsa olmaz bir yapı olan dağ kadrosunun temel hususiyetleridir. s: 17. a.e. s:14 ayrıca bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” PKK-Lübnan. a.PKK militanlarının kendi aralarında kullandıkları parola ve şifreler 21. s:246 aktaran: İmset.g.Örgüt içinde bağlantının kurulması 14.PKK’nın siyasi ve silahlı örgütlenmesi 15.PKK örgütünün kuvvetli ve zayıf yanları 20.PKK militanlarının radyoda dinledikleri programlar 19.

Pratikte özgürlük ve halk mücadelesinin var olduğunu ifade edebilmek için PKK'nın halka ne sunduğunu ve onlara yönelik olumlu anlamda neler verdiğine bakmak gerekir.82 Ancak bu ifadeler ve görüşler sadece kitaplarda ve teorilerde kalmıştır.”81 demektedir.(Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra. bizi sevmeyin ve iğrenin. Anadolu Yay.“Bu sefil halk kendi meşru hakkını arayamayacak kadar sersem ve gevşekse ne yapmalı?”80 Halkını sefil ve önünü göremeyen bir yığın olarak nitelendiren Fransız Flora Tristan’ın sorusu ile Abdullah ÖCALAN’ın Kürt halkının geçmişten günümüze kişilik ve kimlik problemi yaşadığını ve bunun Kürtleri köleleştirdiğini öne süren ve “köle kürdün nesini seveceksin” sorusu paralellik arz etmektedir. Kürdistan’da Zorun Rolü. PKK yirmi beş yıla varan silahlı eylemleri sürecinde halkın temsilcisi olma konumuna gelememiştir. Kaynak Yayınları. zarar gören ve acı çeken kesimin bu bölgede 80 Goston Martin.1983 51 . “Halka karşı Halk için” mantığıyla hareket ettiğini iddia edecektir. Bunu anlayabilmek için bölgede yaşanan terör olaylarında en çok ölen. 1848 Devrimi .. Birinci Basım- 1967. “Biz özgür olmadıkça. …benim savaşı böyle tırmandırmamın en önemli nedeni. 17 81 Doğu Perinçek. s. s:32 82 Öcalan'ın halka karşı zor kullanma ve onlara rağmen onlara şekil verme çalışmaları konusunda bkz: Abdullah Öcalan. Öcalan. seven sevilen insanı ortaya çıkarmaktır. Abdullah Öcalan ile görüşmem. Halkı bu mücadeleye çekebilmek için gerekirse . Öcalan’ın burada vurguladığı husus Özgürlük mücadelesi ve bu mücadeleye halkı çekebilmektir.

fedakârlık ruhu getiren ve bir bütün olarak onu çağdaş insan yapan eylem tarzıdır” Yukarıda ki ifadelerden anlaşılan husus gerilla tarzı savaş yönteminin PKK için vazgeçilmez taktik ve strateji olduğudur. s:79 84 Öcalan. yurtseverleştiren. a. Halk ordusu niteliğinin doğrulanabilmesi için PKK'nın halktan destek alıp almadığını değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan gerilla PKK için ne ifade ediyor sorusu kendi kaynaklarında şu şekilde gösterilmektedir.e. PKK terör örgütünün dağ kadrosunu "gerilla". PKK dağ kadrosunun gerilla söyleminin değerlendirilmesi için öncelikle örgütün gerilla ve gerilla tarzı yöntemlere bakışını belirtmemiz gerekir. Şam-1991.yaşayan halk olması ve PKK'nın buna rağmen halka karşı katliamlara girişmesi bu durumun en açık göstergesidir. eylemlerini ise "gerilla mücadelesi" olarak göstermesi.. İnsanlarımızı kendine getiren. 83 “Biz ulus olarak gerilla ile yaratılacağız.s:80 52 . cesaretlendiren. s:9 aktaran Özcan: a.siyasallaştıran. PKK'yı halk ordusu şeklinde göstermeye çalışmasından kaynaklanmaktadır.g. Eğer belli bir seviyede destek almışsa bunun hangi yöntemlerle sağlandığının analizi yapılmalıdır.e.84PKK silahlı eylemlerini “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak kabul etmiş ve bu yöntem çerçevesinde yapılanma çalışmalarına 83 “Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu". Bu konunun analizinden önce PKK'nın gerilla söylemini inceleyeceğiz. s:14– 15 aktaran Özcan. “Kürdistan Devriminin Yolu” Almanya–1984. Gerilla savaş tarzı bizim her şeyimizdir.g.

85 PKK kuruluş sürecinden itibaren "Kürdistan Devrimi" ve "Özgürlük Mücadelesi" olarak adlandırdığı hareketi zor ve şiddet kavramlarıyla geliştirmek suretiyle söylemlerine ters nitelikte hareket etmiştir. s: 27 aktaran: Özcan.g. Halkı ve özellikle gençleri yanlarına çekebilmek için nefret hislerini ve yabancı düşmanlığını körükleyen çalışmalar yapmışlardır.Savaşı kazanmak için düşmanlık duygularını sonuna kadar kamçılamak gerekir." Halkta nefret hislerini oluşturmaya çalışarak onları kendi yanlarına çekmeye çalışan PKK. Latin Amerika’dan.girişmiştir.e. PKK " özgürlük mücadelesi" veya "devrim" gibi söylemleri halka benimsetebilmek için düşman oluşturmaya çalışmış bunun oluşması içinde "öteki" gördükleri" Türkiye Cumhuriyetine yönelik düşüncelere şekil vermeyi amaçlamışlardır. s:78 86 Şemdin Sakık. Düşmanlık duyguları uyandırılmamışsa savaş gelişmez savaşı geliştirmek için bu duygunun olması gerekir. Savaş Taktikleri Üzerine. bunu desteklemek için gerillayı kahramanlaştırmaya çalışmıştır. s:72 53 .e. a. a. baskı yeri yok -1993. Vietnam Vietkong usulünden ve Mao’nun halk savaşından esinlenerek Marksist-Leninist çizgide uzun süreli bir halk savaşının oluşması için "PKK önderliği" olarak ifade edilen ancak bir şahısta 85 Özcan. böylece kitleleri uyanışa geçireceğini hesaplamaktaydı. Sözde “Gerilla Savaşı veya Mücadelesi” PKK için halkı tetikleyici bir unsur olarak da gösterilmek istenmiştir.g. Halkın üzerindeki çaresizliği ve ezilmişliğini gerillanın oluşturduğu şiddetle kırmayı düşünen PKK. Nefretin artmasının önemini vurgulayan Sakık bu hususa şu şekilde değinmiştir:86 “Düşmanlık duygusu savaşın en önemli nedenidir.

Örgüte veya Öcalan'a göre halkın ayaklanmasından kastedilen şudur:87 “…Halkın gösterileri ve halkın düzeni zorlaması da bir şiddet olayıdır ve zoru simgeler. PKK’da "Ordu" kavramının oluşumunda gerilla söylemi vazgeçilmez bir unsurdur.kilitlenen karar alma mekanizması. diğeri de Halkın cephesel çıkışıdır. Bu kullanımın sebebi. Bunlardan biri Gerilla. Halkın cephesel çıkışı olarak ifade ettikleri ve bu çıkışın sağlanması için altyapı çalışmaları ise cephe faaliyetleri olarak görülür. Kurtuluşun sağlanabilmesi için. sadece uyguladıkları metodolojinin gerilla tipi mücadele olması sebebiyle anlamı ve bütünlüğü bozmamak amacıyladır. gerillanın kalıcılığının garantiye alınması ve gerillada ısrar edilmesi şarttır. devrimimizde önemli bir rol oynayacaktır. Gerilla. 89 Politik Rapor-4. PKK örgüt yapısında Parti-Cephe-Ordu üçlemesinin ordu ayağını oluşturmaktadır. PKK teröristlerini gerilla savaşçısı olarak göstermek değil. silahsız olanına da Siyasal Zor diyoruz.88 Gerilla söylemine örgütün verdiği önemi ve değeri yine örgütün raporlarından daha net şekilde anlayabiliriz. s:149 88 Bu bölümde PKK Dağ Kadrosundaki teröristlerle ilgili yerlerde gerilla kavramı sıkça kullanılmaktadır. gelişebiliyor ve bu durum asgari bir uygulamayla kanıtlanabiliyor. Zağros Yayınları İstanbul-1993.” Silahlı çatışma yöntemi. Kürdistan alanlarında yaşayabiliyor. teorikte "Halk Ayaklanmasının" bir ayağını gerilla da görmektedir. s: 155 54 . kongresine sunulan Politik Rapor." 87 PKK 4. Silahlı şiddet kadar siyasal şiddet de. Silahlı olanına Gerilla. 89 “Ulusal kurtuluş mücadelemiz. Kürdistan geneli için ancak gerilla tarzında bir silahlı savaşımın gelişebileceğini kanıtlamıştır.

91 PKK'nın halk ile olan ilişkisi 1986–1990 yılları arasında halka yönelik katliamların yaşanması sonrası belli bir nitelik kazanmıştır. s:49 92 Ayrıntılı bilgi için bkz: www. geriden vurma veya vurup kaçma suretiyle yıpratma PKK’nın gerilla tarzının en belirgin niteliğidir..com 93 Gerillanın belli bir bölgede uzun süre durması ve netice alamaması gerillada sıkıntılara ve iç bunalımlara yol 55 . Gerilla. Kısa süreli baskın. Halk her ne kadar örgüt karşısında duramasa da ona olan yaklaşımı sıcak olduğu söylenemez. 1972. düzensiz veya tam örgütlenmemiş grupların düzenli güçlere karşı giriştikleri yıpratma eylemleri olarak görülebilir.g. Bu yöntemin PKK’ya sağladığı en büyük fayda kısa sürede etkili sonuçlar alabilmektir. No: 1. a. halkın otoritesinin gelişmesine hizmet eden bir eylem anlayışları olduğu ifade edilir ancak PKK dağ kadrosu militanlarının eylem sürecinde klasik gerilla yapılanmalarında var olan açık halk desteğinin var olduğunu söyleyemeyiz. var olan sempatizan kitlesi bir halk savaşı olarak nitelendirilemez. Ancak bu çatışmalar ilerledikçe maddi sıkıntıları arttırmakta ve dağ kadrosunda ülfet ve bıkkınlığa yol açmaktadır. Polis Eğitim Merkezi Yayınları. s:45 91 Perinçek.pkkgerçeği.93 90 Hakkı Kaplan.90 PKK’nın gerilla tarzı yöntemlere dayanan silahlı eylemlerinde haklarını savunduklarını iddia ettikleri halkın onayladığı.Gerilla yöntemlerinin PKK için önemli olmasının esas sebeplerinden biri de devletin güvenlik güçleriyle düzenli harp yöntemleriyle baş edemeyeceğini bilmesinden ötürüdür.92 PKK’nın gerilla tarzının nihai amacı düzenli güçlerle neticeli bir çatışma değildir.e. Gerilla tarzı eylemler daha önce değindiğimiz üzere.

Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi örgüt raporlarında yer almaktadır. gerilla savaşı içinde gelişir”95 açmaktadır. Ayrıntılı Bilgi için bkz: Kaplan.” Yukarıdaki ifadeler gerillanın asimetrik tehdit unsuru olduğunu belirtmektedir. Eğer şiddet ve silahı geri planda tutar ve çatışmalara son verirse çözülme sürecine girecektir ve dönem dönem girmiştir de.Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi PKK’nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinin etkisini arttırmaktadır.g. Genelde gerilla tarihine bakılırsa kendini doğru işleten beş kişilik bir gerilla biriminin. beş kişilik birimin.94 “PKK tarihini biraz değerlendirirsek. hatta onu imhaya dahi götürebileceği kanıtlanmıştır.s:159 95 A. PKK gücünü. Bu teorik altyapıda yukarıda belirttiğimiz asimetrik etki temel hususlardan biridir. PKK temellerini şiddetle kurması sebebiyle var olma ve ayakta kalma gücünü de buradan alacaktır. bir bölgeyi sarsabileceği bu temelde büyük gelişmelere yol açabileceği açıktır.g. bir tabanca ile ne kadar büyük eylem yapılabileceği görülmüştür. beş kişilik düşman gücüyle rahatlıkla savaşabileceği. s:46-47 94 Politik Rapor-4 a.e. s:159 56 . PKK gerilla yöntemlerini geliştirmenin yolunu aktif çatışmada ve “gerilla. PKK gerilla yöntemlerini desteklemenin yanında bunu geliştirecek teorik altyapıyı da oluşturmuştur. Başka ulusların kurtuluş hareketlerinde ve kendi mücadele tarihimizde de. a. otoritesini ve varlığını şiddet üzerine kuran ve bu mantaliteyle gelişen bir örgüt olması nedeniyle gerilla tarzı eylemleri şiddetle desteklemiştir.e.g.e.

Hangi PKK.96 PKK’da gerilla çatışmaları yani dağ kadrosunun faaliyetleri devlet örgütlenmesinin zayıf olduğu bölgelerde başlatılması amaçlanmıştır. Bu ve benzeri sebeplerin hizipleşme ve çözülmelere yol açtığını söyleyebiliriz. Cephe savaşından kasıt olarak halk ayaklanmaları ve isyanları oluşturabilecek provokasyon faaliyetleridir. IQ Yay. s: 74–75 57 . Emin Demirel. halkla olan bağları koparıldığından bölge halkına tesir edemeyecek duruma getirilecektir.. Kamu gücünün ve otoritesinin gevşek olduğu bu gibi ortamlarda halk şiddetin etkisine açıktır.g.e. 97 Özcan.. Terör örgütleri şiddeti veya silahı bırakmaya başladıklarında. 97 96 Ayrıntılı bilgi için bkz: Fikret BİLA. Kurtarılmış kırsal bölgeler dağ kadrosunun etkisiyle kale haline getirilmesi suretiyle "gerilla savaşı" olarak ifade edilen silahlı eylemler cephe savaşına çekilecektir. Bu durum dağ kadrosunun propaganda ve lojistik desteği için "Pazar Bölgelerin" oluşmasına vesile olacaktır. çözülmeye başlarlar. a. Bu gevşeklik oluşurken örgüt içerisinde ki üst düzey yöneticiler silahlı savaş ve çatışmalara devam edilmesi konusunda görüş bildirip kendi nüfuzunu arttırmak isterken bir diğer kanat bunun tersini savunmuş ve iddia etmiştir. PKK Ayaklanması. PKK’nın Abdullah ÖCALAN yakalandıktan sonra izlediği strateji çerçevesinde ateşkes sürecinin örgütün askeri kanadının dinamizmini düşürmesinde ve böylece dağ yapılanmasında gevşekliğin oluşmasında en önemli etken olduğu bilinmektedir. Dağ kadrosu bu boşluktan istifade ederek kırsalı ele geçirmenin yolunu arayacak ve bu sayede devlet büyük yerleşim alanlarına hapsedilecek. ayrıca bakınız . Doğan Yay.mantığıyla sağlamaktadır.

” PKK’nın gerilla yöntemini kendi bünyesine uyarlamaya çalışması ve teoriden pratiğe geçişte çeşitli görüş ve yorumlarla bu hususun ehemmiyeti sürekli vurgulanmaya çalışılmıştır. PKK’nın dağ kadrosunun teorik çizgisini oluşturmaktaydı. Çev: N. Düşman neredeyse cephe oradadır.Erdos). (çev: M. Halk Savaşı.99 “Gerilla savaşı Halk Yığınlarının.Mao’nun Uzun Süreli Halk Savaşı teorisinde silahlı propaganda olarak nitelendirdiği mücadele yöntemi. Giap’a göre. ayrıca gerilla söylemi PKK için sadece silahlı değil ayrıca siyasi bir söylem olarak ta kullanılmaktadır. Ankara–1968. 98 Mao’nun “Uzun Süreli Halk Savaşı” teorisi için bkz: Askeri Yazılar. 2. iktisadi bakımdan geri bir ülkenin geniş kitlelerin savaşıdır. Düşman güçsüz ise ona saldırılır. Baskı. çok daha iyi donatıma ve tekniğe sahip olan saldırgan bir halkın savaşma biçimidir. Bu teorinin icracısı da gerilla olarak gösterilmektedir. Gerilla tarzı yöntemde Öcalan’ın ısrarcı olması ve küçük birliklerle çatışma pratiğini öne sürmesi. Bunun güvenlik kuvvetleri açısından önemi ise mücadele edilecek örgütün yöntem ve tarzının bilinmesi açısındandır. s: 88–91–92 58 .Solukçu. Halk Ordusu. Cephenin sabit yeri yoktur. güçlü bir şekilde donatılmış ve iyi eğitilmiş olan saldırgan bir orduya karşı koyan. Ankara–1976 99 Vo Nguyan GİAP. Gerilla Savaşı. Düşman güçlüyse ondan sakınılır. PKK’nın silahlı çatışmalarının yöntemi açısından nasıl bir tarz uyguladığını gösterir.98 Gerilla yöntemini PKK’nın niçin söylem olarak Giap’ın görüşleriyle karşılaştırma yaptığımızda daha net açıklayabiliriz.

Siyasi söylem olarak gerilla ii.100 ifadelerinden daha net “Kürdistan’da Halk Savaşı herhangi bir ülkede olduğundan daha fazla Gerilla Savaşı biçiminde başlamak ve gelişmek zorundadır.g. Şam–1982. her parti üyesi ise bir gerilla savaşçısı. partizan gibi hareket etmek. Askeri söylem olarak gerilla PKK'nın dağ kadrosunu gerilla olarak ifade etmesi ve bu çerçevede söylemler kullanması.e.Ulusal Kurtuluş Siyaseti.Bunu Öcalan’ın anlayabiliriz. savaş kurmayı gibi. Ulusal Kurtuluş Savaşı. Parti bütün örgütsel ve siyasal çalışmalarını yaparken adeta çeşitli kollara bölünmüş bir gerilla birliği gibi her parti hücresi veya sorumlu organı bir gerilla yöneticisi.290 101 A.” Öcalan'ın ifadeleri çerçevesinde örgütün tüm yapılanmaları dağ kadrosundaki gibi bir stratejiyi örnek almalıdır. böyle bir bilinç taşımak ve çalışmalarını böyle bir espri içinde yapmak zorundadır.101 “…Bizde Partinin örgütsel çalışmalarının bile gerilla mücadelesi temelinde yapılması gerekmektedir. i. Gerilla savaşı Kürdistan’da sadece askeri dengesizliği giderme özelliği değil. s: 291 59 . bununla birlikte halkın siyasal çalışmaları ağırlıklı olarak gerilla mücadelesi temelinde geliştirebileceğiz…” Yukarıdaki ifadelerin yanında gerilla söylemi örgütün vizyonu olarak da gösterilmeye çalışılmaktadır. 100 Öcalan. s:289. Örgütün gerilla söylemi olarak ifade ettiğimiz hususları ikiye ayırabiliriz. Öcalan yukarıdaki ifadeleri şu şekilde desteklemektedir. Kürdistan’da Zorun Rolü.

PKK’nın halk nezdinde kurtarıcı rolü üstlendiği iddiası ise belirsizlik içeren nitelikte çarpık bir söylemdir. Zira PKK’nın 1986’dan 1990’lı yıllara kadar geçen süre içerisinde sözde temsil ettiği halka son derece acımasızca yaklaşmış ve bu durum da halkın doğal olarak tepkisine yol açmıştır. Ancak gerilla yukarıda tanımlamada da belirttiğimiz gibi sadece askeri bir aparat değil aynı zamanda siyasi yönü olan bir unsurdur.temelde siyasi nitelik taşıyan bir yaklaşımdır. PKK’nın Uzun Süreli Halk Savaşı olarak ifade ettiği Gerilla Savaşı ne derece halkın inisiyatifini yansıtmaktadır şeklinde bir soru sorulduğunda PKK'nın iddia ettiği gibi halkın kurtarıcısı veya kürtlerin hamisi niteliğinde sonuçlara ulaşamamaktayız. örgüt üyelerinde "bir halkın kurtarıcısı" rolünü aşılamak ve böylece onlardan kendilerinden fedakarlık konusunda daha fazla istifade etmektir. Bu bakımdan PKK gerilla metodolojisinde sadece askeri yönü itibariyle böyle bir yöntem kullanmaktadır diyebiliriz. örgüt üyeleri ise sözde özgürlük mücadelesinin havariliği imajına bürünmektedirler. kullandığı silahlı yol ve yöntemler açısından gerilla metodolojisine paralellik arz etmektedir. İçe bakan yönü. gerilla söylemi daha çok ezilen ve özgürlük mücadelesi veren halklar için kullanılması sebebiyle PKK'da aynı söylemleri kullanarak kendisini "özgürlük mücadelesinin mimarı" olarak göstermeye çalışmakta. Dışa bakan yönü ise Türkiye içerisinde belli kesimlere ve uluslar arası arenanın aktörlerine "özgürlük savaşı" imajı çizmek suretiyle siyasi alanda koz elde edebilmektir. Dağ kadrosunun askeri söylem olarak gerilla şeklinde ifade edilmesi. Gerilla söyleminin siyasi yönünün örgüt için içe ve dışa bakan yönleri bulunmaktadır. Bu sadece marjinal bir çevrenin söylemi 60 .

PKK gerilla mücadelesinde destek unsurunu dışarıdan ve halka yabancı unsurlardan alması hasebiyle halk savaşı aşaması gerçekleşmemiştir diyebiliriz.103 (c) PKK Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi PKK için gerilla tarzı çatışmanın başlangıcı aşamasında vazgeçilmez unsur. s:389 61 . "Kürt Sorunu" olarak ifade edilen Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki sosyo-ekonomik ve politik sorunun yeniden tartışılmasına sebebiyet vermesi bakımından PKK terörü halk nezdinde ciddiye alınması ve hakim olan korkunun esas kaynağı olmasıdır. Yukarıda gelişmiş gerillanın PKK’nın temel söylemi olduğu hususuna bizzat Öcalan’ın ifadeleriyle yer verdik. Halkın içinde bulunduğu durumun bir sonucudur.e. Ancak bir realite vardır ki o da. 103 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve Kürtçülük Meselesine farklı bir açıdan bakabilmemiz ve çözüme ilişkin fikir sahibi olabilmemiz için Adnan Kahveci’nin “Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez?” isimli çözüm önerisi raporuna bakılabilir.olagelmiştir.g. istenilen süre boyunca dirençli olabilmesi ve ayakta durabilmesi için silahlı propagandanın çok etkili yapılmasını amaç olarak 102 PKK’ya yapılan kitlesel yardımlar. silahlı propaganda dönemidir. Örgüt "Uzun Süreli Halk Savaşının" temeli olarak gördüğü gerilla yönteminin.102 Ancak bunun da temelinde yatan esas saikler Türk ve Kürt unsurlarının asırlardır süregelen kültürel kodlarının benzerliği veya eşliğidir. a. İki ateş arasında kalan halk kerhen de olsa yardım etme veya görmemezlikten gelme durumunda olabilmektedir. Çözüm önerisi için bkz: İmset.

örgütün ayakta kalabilmesi ve dinamizmini devam ettirebilmesi için olmazsa olma ilk unsur olarak ifade edebiliriz. PKK açısından silahlı propaganda ile gerilla birbirini tamamlayan ancak aynı anlama gelmeyen iki bileşkedir. 104 A. Silahlı propaganda." PKK açısından propaganda faaliyetlerini değerlendirdiğimizde.g. 1. 104 "Gerilla savaşı siyasal etkiyi geliştirme yanında askeri olarak da düşman güçlerini adım adım imhayı amaçlar ve faaliyetini bu ikili görevi birlikte yürütmeye göre ayarlarken.görmüştür. dağ kadrosunun aktivasyonunu arttırmak ve diri tutmak için katalizör görevi de görmektedir. Silahlı propagandanın iki veçhesi vardır diyebiliriz. Silahlı propaganda psikolojik harekâtın dağ kadrosuna ve bölge halkına yapılmasını sağlayan dinamik unsurdur. Silahlı propagandayı gelişmiş gerilladan ayıran temel farkı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. Örgütün dağ kadrosunun dinamizmini ayakta tutmak. silahlı propaganda temel olarak siyasal mücadeleyi geliştirmeyi hedefler ve düşmanın askeri güçlerini imha etme tali bir planda kalır. PKK’nın örgütlenmesini ve kitleler içinde "ulusal kurtuluş" olarak ifade ettikleri siyasetin geliştirilmesi için silahlı propaganda olmazsa olmaz bir öncüldür. Aynı zamanda örgütün siyasi ve silahlı söylem ve eylemlerinin büyük çoğunluğunun propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. s: 295 62 . Silahlı propaganda birlikleri hareket kabiliyetleri ve gizlilikleri ile faaliyetlerde öncü olurlar.e.

s: 142 107 A.” Silahlı Propaganda. Öcalan’a göre bu noktalar şunlardır.g.g. a. Silahlı propaganda toplum üzerinde korku kültürünün oluşmasına ve halkın kerhen de olsa tercihini örgütten yana çekmesine zemin oluşturur. Bu açıdan silahlı propagandayı örgüt değerlendirirken bazı noktalarını hususiyetle vurgulamaktadır.205 aktaran: PKK-2.106 “…Biz.” 105 A. s: 207 63 .e.2. Bu bakımdan örgüt silahlı propagandayı şu şekilde dile getirmektedir. ajitasyon. s: 296 106 Öcalan. propaganda ve örgütlenme görevlerinin başarılmasının temel aracının silahlı propaganda olacağını devrimci yapının yaratılmasında.g. 107 “Silahlı propaganda. PKK’nın kırsaldaki gerilla tipi eylemlerine veya bir ayaklanmaya girişmeden önce barışçıl araçları tamamen ortadan kaldırması sebebiyle gerekli olduğunu düşündükleri ortamın oluşmasını sağlayacak olan süreçtir. s:200.e.. temel iskele görevini silahlı propagandanın göreceğini belirtiyoruz.105 Silahlı propaganda eylemlerin başlangıç aşamasını oluşturan bir aşama olarak görülebilir. ulusal kurtuluş mücadelesini böyle gelişmiş savaş düzeyine ulaştırmak için işe silahlı propaganda ile başlanması gerektiğini. Dışarıya biz hala ayaktayız ve aktifiz imajı vermektir. gerilla savaşına ya da silahlı ayaklanmaya ulaşmak için başvurdukları özgün bir biçimdir.e. genel olarak hemen bir ayaklanma yapamayacak kadar zayıf olan ve yine hemen bir gerilla savaşına girişecek kadar gücü olmayan halkların ve partilerin. “Örgütlenme Üzerine” Şam–1982.

siyasal bir gerilik içinde olan halk kitlelerini gelişmiş bir savaş ya da ayaklanma içine de çekmek olanaksızdır.e. Bu çerçevede örgüt silahlı propagandanın esas amacını şu şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle halkın siyasal olarak canlandırılması ve bunu gerçekleştirmek uygun araçların yaratılması gerekmektedir. Halbuki gerilla hareketinin oluşabilmesi için bunun büyük kitleler tarafından benimsenerek eylemselliğe dönüşmesi gerekir. Bunun için örgüt şiddeti ve zoru halkın uyanışa geçmesi için araç olarak kullandı. s. örgüt çizgisinde uyanışa geçmesi gerekmekteydi ve istenmekteydi.Öcalan Kürdistan’da Zorun Rolü adlı kitabında ve Örgütlenme Üzerine yaptığı değerlendirmelerde “Kürtleri nasıl bu gerilla savaşına çekebileceklerinin” temelini oluşturmaya çalışmaktadır. hitap ettiği halkın. s: 208 109 A. 208 64 .g. 108 “İşte bu nedenlerle Parti Örgütlenmesini ancak Silahlı Propaganda yöntemi ile gerçekleştirmek mümkün olacaktır.g. Zira PKK’nın kuruluş aşamasında kitlesel bir destek bulabilmesi için. 109 108 A. Halk kitlelerini “siyasal gerilik” içinde gören Öcalan silahlı propagandanın halk kitlelerini harekete geçirmek için bir formül olduğunu düşünerek şunları da ifadelerine eklemektedir.” Silahlı propaganda her terör örgütü için ne kadar ehemmiyetli ise PKK için en az o ölçüde ehemmiyetlidir. İkinci olarak. Çünkü siyasal ve askeri durum buna el vermemektedir.e.

Özellikle Siverek’te Bucak aşiretine yönelik saldırı (1979) başarısız bir saldırı olarak PKK tarihine geçse de silahlı propaganda açısından önemli bir aşamadır. yani bir kıvılcım oluşumunun diğer adı olarak idrak edilmektedir. kurtuluş güçlerinin kendisini korumak ve faaliyeti önündeki engelleri temizlemek üzere kullandığı bir araçtır.2006 65 .12.g.111 110 Ayrıntılı bilgi için bkz: İsmet a. Bu bakımdan silahlı propaganda faaliyetinde askeri yan talidir.110 Silahlı propagandanın önemini Mustafa Karasungur örgüt içi eğitim faaliyetlerinde verdiği derslerde "Silahlı Mücadele" tarihini anlatırken şu şekilde ifade etmektedir. siyasal çalışmaya hizmet ettiği ve onu koruyup geliştirdiği oranda başvurulur. Silahlı propaganda faaliyetleri Hilvan ve Siverek hareketleriyle başlamıştır diyebiliriz. “Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız” aktaran www.” Silahlı Propaganda Öcalan’ın belirttiği gibi PKK için silahlı savaşın esası değildir. Sadece tali olarak siyasal cephenin oluşumunda buji görevi gören bir yapıdır.hpgonline.org. Silahlı propagandanın ERNK (Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi /Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) açısından önemi de yukarıdaki ifadelerden çıkarılabilir. s: 134 111 Mustafa Karasungur. ikincildir.e. adından da anlaşılacağı üzere politik propaganda ve ajitasyonun silahlı güçlerce yürütülmesidir. erişim tarihi.“Silahlı propaganda.11. Ancak siyasal propaganda için silahlı propaganda bir başlangıç noktası olarak görülmüştür. Silah. Cephe faaliyetinin oluşumu için halk desteği ve siyasal propaganda temel hususiyettir.

bir yandan sözlü propagandaydı. bilinç vermek ve onları örgüte katma rolü oynuyordu. a. Bir yandan silahlı. 66 . Örgütün 11296 1." Yukarıda ifade edildiği gibi PKK’yı PKK yapan ve isminin devletin ve halkın bilincine yerleşmesine vesile olan temel faktör “Silahlı Propaganda” faaliyetleridir. PKK silahlı propagandayı en yaygın bir şekilde 1978–1979– 1980 yıllarında uyguladı. O ajanlaşmış yapılara.Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler. Hiç yazılı olmayan. mülki idari amirlerini. Karşı tarafa darbe vurup zayıflatmaktan çok. bir basını olmayan bir hareketi geliştirdi. s:284. gençlere umut. onun istediği fedakârlıkta bulunmak bile insanları örgütlemede bir bilinç yaratmada büyük bir değer ifade ediyor.g. kişilere karşı eylem tümüyle bir silahlı propaganda eylemiydi. s:8-15. PKK’yı PKK yaptı. belediye başkanlarını. kurumlara. Ankara1984. Konferans ve 2. Eşkıya’nın Kullandığı Taktik.285 ayrıca bakınız: İç İşleri Bakanlığı. milletvekillerini ve siyasi parti başkanlarını. Böylelikle örgüt aktif olarak propaganda yapabilmiş olacaktır. PKK görüşlerinin halka tanıtılmasına ve 1979’dan itibaren halkın büyük bir kesiminin PKK’yı tanıyıp ona umut bağlar hale gelmesine yol açtı. Yöntem olarak silahlı propaganda türü sansasyonel eylemleri benimseyen örgüt. Kongre kararları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Şehirli.Komt.."Kürdistan için silah sıkmaya cesaret etmek. Aslında bütün bu olaylar silahlı propagandaydı. Jan. polis ve askeri bölgeler başta olmak üzere kamu kurumlarına ve bunların yöneticilerine yönelik saldırı ve eylem de bulunma kararı almıştır.. 112 Silahlı propaganda örgütün kuruluşundan itibaren köşe taşı olarak vurgulanmıştır.Gn.e. bu eylemlerde hedef olarak yerel bölgelerin önde gelen isimlerini.

07.06 saat:14:30 114 İç İşleri Bakanlığı.113 “…Bütün bu hareketlerin arkasında güçlü bir silahlı gücümüz mutlaka oluşturulmalıdır. a. Kolektivizm 113 PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları-(1978) www.pkk. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız.e.Komt.g. s:94-97 aktaran: 67 . her zaman yok edileceğimizi. yürüteceğimiz bütün çalışmaların arkasında eğer güçlü bir silahlı kuvvet durmaz ise. bu kazanımların tahrip edilmesini önlemek için şarttır. politik örgütsel inşada silahların gücüyle ayakta tutulacağımızı hiçbir zaman unutmamalıyız. Yani gerek ideolojik.. başlı başına bütün ideolojik-politik kazanımlarımızı korumak.org.” Silahlı propagandanın PKK için ehemmiyetine ve öneminin yanında önem arz eden bir diğer husus da silahlı propaganda birliklerinin çalışma tarzıdır.tr erişim tarihi: 06. Onun için daha ilk andan itibaren bizim silahlı bir güç oluşturmamız.Gn. siyasal gücümüz ne kadar güçlü olursa olsun eğer bu gücü koruyacak. bu gücü çeşitli provokatör örgütler ve kişilerden koruyacak silahlı bir gücü oluşturamazsak bütün bu emekler boşa gidecektir. hiçbir zaman bize yaşam hakkı tanımayacaklarını bilmeliyiz. Jan. salt birkaç hedefi yok etmek açısından değil. bu gücü savunacak. gerek politik alanda örgütsel varlığımızın korunmasında arkamızda her zaman güçlü bir silahlı kuvvet durabilmelidir.kuruluş konuşmasında silahlı propagandanın önemi şu şekilde ifade edilmektedir. Silahlı propaganda birliklerinin faaliyetlerinde dikkat ettikleri ve mutlak manada uydukları prensipler başlıklar halinde şu şekildedir. İdeolojik.114 1. İdeolojik. Toplantılar 2.

Silahlı propaganda yukarıda belirtilen hususiyetler ışığında örgüt için yaşama ve ayakta kalabilme kaynağı olarak görülebilir. 2005. Stratejik Denge ve Stratejik Saldırı 115 Mao Zedung. Özgüç 4. Eriş Yayınları. bütün çalışmalarında yüksek bir moral gücüne sahip olmalı. coşku. 68 . Hareketlilik-Esneklik. Üslenme 7. hangileri sonuçsuz kalmıştır? Bu gibi stratejik soruları gerilla metodolojisinin unsurları olan ve üç aşamalı strateji (3S) olarak ifade edilen teori ile açıklayabiliriz. Eylem 9. Planlama 6. Seçme Eserler–2. azim ve cesaretle her türlü zorluğa rağmen daha fazla çalışma yapma ilkesini hâkim kılmalıdırlar. yılgınlığa. Stratejik Saldırı şeklinde ifade edilebilir.115 1.3. (b-2) Stratejik Savunma. Silahlı Propaganda birlikleri. Stratejik Savunma 2. Stratejik Denge 3. karamsarlığa ve çekingenliğe karşı çıkmalı. Gizlilik 5. Silahlı propaganda ile ajite edilen ve şiddeti sürekli artan eylemlerle gelişen ve ilerleyen “gerilla yöntemleriyle yapılan silahlı eylemler” PKK’da hangi aşamalar ile oluşturulmaya çalışılmıştır? Hangi aşamalar başarılmış. Bu üç aşama. Halkla ilişkiler 10.İnisiyatif 8.

g. Stratejik Saldırı sözünden ise tam tersi durum anlaşılmaktadır. karşıt gücün saldırı durumunu ve örgütün savunma halindeki pozisyonunda benimsenen stratejik durum ve politika anlaşılmaktadır.e. s:97 117 Öcalan. Kürdistan’da Zorun Rolü. stratejik denge ve saldırının zeminini oluşturmayı amaçlamıştır. Şam-1982. Bu aşamayı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. Kürdistan Devrimci savaşında dengesizlikten yavaş yavaş dengeye ulaşıldığı ve stratejik denge aşamasına geçildiği bir aşama olacaktır. biz siyasal yönden tam bir üstünlüğe sahip 116 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mao. Bu açılımın sağlanabilmesi için köklü ve güçlü bir silahlı çatışmayı planlayan PKK.PKK terör örgütünün silahlı kadrosu. a.117 “…böyle bir aşama. Stratejik savunma sözüyle. bu amaçla Mao’nun "Uzun Süreli Halk Savaşı" taktiğinde uyguladığı askeri yöntemlere benzeyen bir usulü benimsemiş ve bu çerçevede eylemlere stratejik saldırı ile başlamış ve ilerleyen dönemlerde de. Ulusal Kurtuluş Savaşı. s: 185 69 .Ulusal Kurtuluş Siyaseti. Stratejik Denge evresinin PKK açısından teoride önemli bir yeri vardır. a.g. Stratejik denge dönemi gerillanın coğrafi yapı içinde yer edinebilmesi ve küçük müdahalelerle yıkılmayacağı bir evre haline gelmesi dönemidir.116 Yukarıda zikredilen iki aşama gerilla merodunun temel taşlarıdır. Bu aşamanın başlangıcında. Yani örgütün nihai saldırıları ve düşmanın kendini savunmaya çekmesi anlaşılır. Ancak bu iki süreç içerisinde yer alan ve saldırı aşamasına zemin oluşturan stratejik denge dönemi vardır. örgütün açılımını sağlayan temel unsurdur. s:305 aktaran: PKK-2.e.. Bu dönem örgütün son aşamaya gelmesi anlamına da gelir.

Yapılan hataların çokluğu bu sürecin uzamasına sebebiyet verecektir. Stratejik Denge döneminde örgüt içinde profesyonel olmayan her türlü yapılanma profesyonel hale getirilmeye çalışılır.” Yukarıda ki ifadelerden anlaşıldığı gibi stratejik denge dönemi bir geçiş aşamasıdır. Zorun Rolü.g. savunma aşamasından. s:185 70 . Bazı bölgelerde stratejik dengenin sağlandığı olmuşsa da bu kaide haline gelmemiştir. Bu dönem içerisinde hata oranı en aza çekilmeye çalışılır.e. PKK kuruluşundan günümüze kadar büyük oranda stratejik savunma aşamasında kalmıştır. PKK’nın güvenlik güçlerine karşı yürüttüğü saldırı taktiği vur-kaç ve pusu şeklinde olması sebebiyle taarruz aşamasının özelliklerini görememekteyiz. saldırıya geçişin riskini en aza indirmek nedeniyledir. Bu eksikliği bilen Öcalan stratejik 118 Öcalan. s:306 aktaran PKK-2.118 “…Çok hata yapılır ve destekler aktif bir biçimde sağlanmaz ise özellikle Türkiye’de ki devrimci mücadele gelişmez ise Kürdistan’da gerilla ve hareketli savaşla sürdürülen denge aşaması daha da uzayacaktır…” Stratejik denge aşamasının ehemmiyeti PKK açısından yukarıda ifade edilen hususun yanında.olacağız ve askeri yönden var olan kısmi dengesizliğimizi dengeye ulaştırmaya çalışacağız. Bu durum PKK’nın yoğun silahlı propagandasının veya stratejik savunma döneminin stratejik denge aşamasına geçemediğini göstermektedir. Bu konuda Öcalan’ın ifadelerine bakarsak. Ancak bu geçiş aşamasının sağlamlığı ve etkili olması stratejik saldırıyı daha kuvvetli hale getirecektir. a.

gerilla savaşı stratejik rol oynayacaktır.” Gerilla savaşı.e. s:5 121 Kışlalı.K. Çin’deki gerilla modelinin Filistin Kurtuluş Örgütü (F.e.121PKK’da bu minvalde teorik olarak bu 119 A. Eriş Yay.g.. Daha önce değindiğimiz gibi "Uzun Süreli Halk Savaşı" ilk olarak Çin’de Mao Tse Tung tarafından başarıyla uygulanmış ve bu başarılı sonuç. Birçok ayaklanmacı Mao’nun stratejisini ya aynen kendi coğrafyasında uygulamaya çalışmış ya da revize ederek uygulamıştır. Ne halkı tam olarak sindirebilmiş ne de onu “öteki” görebilmiş… İki arada kalan PKK. Öcalan: 119 “Kürdistan devrimci savaşında. s:307 aktaran PKK-2. yığın hareketlerinin bir ayaklanma noktasına gerçekten ulaştığı ve iç savaşın büyük girişimleri arasında oldukça geniş bir aralık olduğu bir sıradaki kaçınılmaz savaş biçimidir.g.1906. uzun süreli halk savaşında. s:39–41 71 . ister stratejik saldırı ile zafere ulaşsın her üç aşamada da temel savaş biçimi GERİLLA savaşı olacaktır. Proletari Nr:5. gerilla savaşı olarak ifade ettiği bu dönemde ikinci ve üçüncü aşamayı icra etmekte başarısız olmuştur. Yapmış olduğumuz tahlillerde açıkça gördük ki.e. s:185 120 Vladimir İliç Lenin.g. a.Ö.) aracılığıyla Marksist Leninist ideoloji altında kendine münhasır uygulanış tarzı PKK’nın Dağ Kadrosunun uyguladığı teorik yöntemdir. bu yöntemin dünyanın dört bir yanında kopya edilmesine vesile olmuştur. Gerilla Savaşı..120Bu açıdan PKK’nın uyguladığı askeri yöntemin teorik altyapısı gerilla metodolojisine uygun olarak görülebilir. a. Ulusal Kurtuluş Devrimimiz ister stratejik denge aşamasında.aşamalarda gerilla yöntemlerini şart koşmuş ve olmazsa olmaz koşul olarak görmüştür..

Bu dönem içerisinde temel kural birliklerin kendini savunması ve korunmaya çalışmasıdır. Bu tarihte sadece 5 nüsha çoğaltılmıştır.Stratejik Savunma. Bu aşamanın teorik altyapısını inceleyecek olursak bazı hususları öncelikli olarak belirtmek gerekir. Stratejik savunma aşaması elde olanın korunması aşamasıdır. Kurtuluş Cephesi Dergisi-Kasım-Aralık 1994. Stratejik Savunma.html erişim tarihi 04. Eriş Yayınları – 1995 aktaran: http://www. Yine bu dönem içerisinde cephe faaliyetleri veya siyasi yapılanmanın alt yapısı hazırlanır ve bu alanda örgütlenmeye hız verilir. Stratejik Denge. Stratejik Saldırı…”122 1. Gerilla savaşında elde olanı koruma aşaması olarak da ifade edebileceğimiz stratejik savunma evresinde ikili bir değişim vardır. Bu değişimin birinci devresinde halk savaşı olarak ifade edilen kitlelerin savaşının başlamasıdır. Bu yöntemde yukarıda genel hatlarıyla açıkladığımız gerilla metodolojisinin stratejik yöntemlerini özetleyerek ve sınıflandırma içerisinde sistematik inceleyerek nihayetlendirecek olursak. 1977–78 yılları arasında kaleme alınmış ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi'ne sunulmuştur. direniş savaşı üç aşamadan geçecektir. Eylem Kılavuzudur-III". Hâkim gücün veya devletin silahlı olarak gerillaya veya ayaklanmacılara müdahale etmesine 122 Lin Piao. Düşman olarak gördükleri birliklerin veya ordunun baskısından ve saldırısından kurtulmak ve hayatta kalmak temel hususiyettir.01.com/eris/eylemkl. yani iç savaştır. Mao’nun uzun süreli halk savaşının ilk aşaması stratejik savunma aşamasıdır. “…düşman ile bizim aramızdaki güç dengesinde meydana gelecek değişikliğe uygun olarak.yöntemi uygulamaya çalışmıştır.07 72 . ayrıca bkz: “Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil.kurtuluscephesi. Bu devrede savaş sınıfsal savaş.

14. Farklı bir deyişle iç savaşta ayaklanmacı veya gerillanın stratejik taarruzu kısa sürer ve stratejik savunma (elde olanı koruma) veya stratejik geri çekilmeye dönüşür. ikincisi ise düzenli savaştır.Güçleri Dağıtmak)125 123 Mao. (Güçleri Birleştirmek. s:78 125 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 73 .kadar devam eder.. ani baskınlar şeklinde hareketi yürütmek.06. Bu durumda artık yerli halk bire bir savaşın içindedir. Halk Savaşının Askeri Sanatı. Halk Savaşının Stratejik Aşamaları” s: 341-342 aktaran. 124 Yine bu evrede savaşın temel ilkesini Mao ve Giap kendi güçlerini koruyan gerillanın bu gücü geliştirmesini ve aynı dönem içerisinde düşmanı zayıflatması olarak görmektedir. siyasal kozları son noktaya kadar kullanırlar. geri çekilirken parmaklar gibi açılmak şeklinde formüle eder. Bu sebeple iç savaş olarak ifade edilen durum iki stratejiden oluşur.V. Aralık 1979.com er. Bu da ancak gerilla savaşıyla mümkün olacaktır. Hızlı. zayıf durumdan güçlü duruma geçebilmek için. İkincisinde artık yerli halkın savaşı ve otoritesi söz konusudur. bu aşamada ayrı bir önem taşımaktadır. Bu süreçte stratejik savunma bitmiştir. mümkün olduğu kadar fazla bir gücü yoğunlaştırmak gerekmektedir. Elde olanı koruma aşamasında ayaklananlar maddi eksikliklerin üstesinden gelmek için. Yöntem Yayınları. Bu sebeple başarı kesin olduğunda saldırmak düşmanın nispeten savunmasız ve zayıf olduğu yerde. Birincisi stratejik savunma dönemindeki gerilla savaşı.kurtuluşcephesi.12.tar.. Kurtuluş Ordusu olarak ifade edilir hale gelir. www. Bunu Mao Zedung vururken yumruk olmak.123 Stratejik savunmanın en önemli hususiyeti elde olanı korumaktır. ayrıca bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 124 Giap. Halk Ordusu. “Askeri Yazılar.

a.126 PKK stratejik savunma aşamasını 1984 Eruh. yığınları örgütlemek. Stratejik Savunma aşamasının nihai noktaya gelmesine müteakip.g. Şemdinli baskınından127 önce 1979–1984 yılları arasında.128Nihai analizde "Stratejik Savunmayı" Mao’nun genellemesiyle bitirebiliriz.. Stratejik savunma aşamasında silahlı eylemler daha çok 'Düşük Yoğunluklu Çatışma' şeklinde olur. Eriş Yayınları. s: 25-28 127 “Ayrılıkçılar Saldırdı: 1 şehit. s: 40 129 Mao. Daha önce ifade ettiğimiz gibi 126 Düşük Yoğunluklu Çatışma kavramı için bkz: Kışlalı. devrimci iktidarı ortaya getirsinler diye onlara yardım etmek amacıyla yapılır. ikinci aşama olarak kabul edeceğimiz safha işleve geçer. s: 78 130 Ancak PKK için bu aşamaların kesin çizgilerinin olduğunu söylemek doğru bir tespit olmayacaktır.g. 74 .” Milliyet. 12 yaralı. yığınları silahlandırmak. sadece savaş için savaş yapmaz.Stratejik Denge .130 Gerilla metodolojisinin en uzun aşaması olarak da düşünebileceğimiz bu evrede ayaklananlar belli bir güce ve altyapıya sahip hale gelmişlerdir. “Seçme Eserler” C-1.e. a. Bu aşamaya stratejik denge aşaması da diyebiliriz.” 2. güvenlik güçlerinin ve istihbarat birimlerinin gözleri önünde geçirmiştir.Daha önce belirttiğimiz ve PKK içinde ehemmiyetli bir dönem olan silahlı propaganda dönemi stratejik savunmanın vazgeçilmez bir parçasıdır.129 “ Kızıl Ordu.e. 18 08.1984 128 Kışlalı. bu aşamalar örgütün saha ve eyalet olarak belirlediği kısımlarda değişkenlik göstermektedir. Bu aşamada uygulanan yöntem yine gerilla tarzı olacaktır. savaşı yığınlar arasındaki propagandayı yürütmek.

131 Bu ikinci aşama PKK’nın geçmekte zorlandığı ve netleştiremediği bir evre olmuştur. PKK’nın 131 Bu aşamayı ülkemizde yaşanan terör olaylarının müsebbibi olan PKK açısından tetkik edecek olursak: PKK 1984’ten sonra güvenlik güçleri ve istihbarat kaynaklarının mücadeleye hazırlıksız yakalanmaları dolayısıyla. O dönem içerisinde küçümsenen ve iki buçuk eşkıya olarak nitelendirilen PKK militanları. üstünde özellikle durduğu halk kitlelerinin hareketi ve desteği132 hususunun PKK tarafından hayata geçirilemeyişi yatmaktadır. a.g. Bunların başında. “Seçme Yazılar–2” s: 98–108 133 Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı. gerilla metotlu terör eylemlerine hız vermekte ve 1986’lı yıllardan sonra halk üzerinde korku kültürünün alt yapısını oluşturmuş olarak onlara yön vermektedir. kırgınlığa yol açar. Ayrıca düşük yoğunluklu çatışmanın olduğu bölgede sosyal ve temel hizmetlerin aktarılmasında da büyük sıkıntılar baş gösterir. Bunun da temelinde Mao’nun halk savaşı stratejisinde.e. 132 Mao.stratejik aşamalarda gerilla metotları temel hususiyettir. Bilinçli hareket edemeyen devlet güçleri refleksif hareketlere başvurabilir. Yukarıda ifade edilen hususiyetler çerçevesinde PKK stratejik dengeyi kendi lehinde uzun süre kullanmaya çalışmış ancak bu geçiş dönemini sağlayacak aktivasyonu tabanda bulamamıştır. Bu dönemin teorik altyapısında bazı temel hususlar gerçekleşir.133 Stratejik denge aşaması “geçiş dönemi” olarak ifade edilebilir. Bu durum beraberinde korku ve hareketsizliğe yol açan panik duygusuna sebebiyet verir. bu süreç içerisinde artık karşıt güç ile olan maddi ve teknik güç farkı dengelenmeye başlar. hemen faaliyete girişmiş ve çok uzun bir süre meydanı boş bulup faaliyetlerini sürdürmüştür. Ayaklananların veya gerillanın artan silahlı eylemleri ve propaganda faaliyetleri devlet güçlerinde moral bozukluğuna.. s: 40 75 .

1990–1993 yılları arasında Türk Ordusunun elinde nadiren bulunan veya bulunmayan dürbün silah ve diğer materyallere sahip olması bu açıdan çarpıcı bir örnek olabilir. çatışmanın hedefi karşı tarafın insanlarını ve maddi gücünü yok etmeye yöneliktir.2006 135 Hareketli Savaş için bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi. Bu dönem içerisinde ordu yapılanmasının temeli atılmaya çalışılmış. Bu aşamada düşman olarak nitelendirdikleri güçlere daha fazla ve daha yaygın olarak maddi darbe indirilebilir.e. 136 “ Hareketli Savaş. nispeten savunmasız olduğu yerden vurur.htm erişim tarihi: 10. nispeten büyük kuvvetlerin bir araya toplandığı ve nispeten gelip bir alanda eylemde bulunduğu. Hareketli savaşta düzenli ordu düşmanın insan gücünü yok etmek amacıyla onun.y. imha eylemleri artmaya ve öne geçmeye başlar. Bu durum PKK’nın bu aşamayı belli dönemlerde yaşadığını kısmen göstermektedir. nizami savaş aşamasına geldiği kanısıyla Kuzey 134 Bkz: http://www. Yine bu dönem içerisinde gerilla birlikleri.134Stratejik denge aşamasında belirtilen eylemlerin büyümesi PKK için de benzer şekilde geçerli olmuştur. Bu aşamanın ilerleyen dönemlerinde savaş biçimi evrim geçirmeye başlar ve hareketli savaş biçimini alır. düzenli ordunun savaş biçimidir. Ve bu eylemler daha büyük ve daha düzenli birliklerle yürütülmeye başlar. toplu kuvvetlerin. silahlı yapılanma belli bir sistem dahilinde oluşturulmuştur.10. a.net/tarihten. Bu nedenle.g.pkkgercegi..” Giap.g.135 PKK 1984’te başlattığı eylemlerini 1992’de artık. a. s:25 76 . PKK’nın bazı eylemlerini 100–200 kişilik gruplarla yaptığı bilinmekte ve bu konuyla ilgili eserlerde defalarca geçmektedir. az çok düzenli hale gelmiş ve teknik donanımı güçlenmiştir.V. Mao’nun “hareketli savaş”136 dediği.

siyasi üstünlükle rahatlıkla dengeye ulaşabiliriz.askeri üstünlük anlamında stratejik dengeye ulaşamasak da. Askeri dengeyi ancak siyasi denge sağlayabilir.” Stratejik Dengeyi salt askeri denge olarak görmek eksik kalır.e. Geçiş dönemi olarak değerlendirebileceğimiz "Stratejik Denge" aşaması zeminin sağlamlaşması açısından temel hususiyettir. a. Veya şimdiden ulaştığımızı söyleyebiliriz.137 PKK’nın bu girişimi metot olarak denge aşamasının gereklerini ifa etmek olarak anlaşılabilir. askeri faaliyette bulunmaktır. s: 38 138 Politik Rapor-4. Bu sebeple Öcalan stratejik dengeyi .g. Dolayısıyla gerilla.Irak’ta belirli bir klasik kuvvet karargahı kurmuştu. Askeri Stratejik Denge 137 Kışlalı.e. siyasal üstünlüğü kesin sağlama ve düşmanı siyasal yönden sıfıra doğru tüketme gerçeğini bağrında taşır. s:180 77 . kendi içinde askeri dengeye ulaşmazsa da yarattığı siyasi üstünlükle zaferi belirlemede temel bir rol oynayan savaş biçimidir… Bizde gerillanın siyasal niteliği. gerilla savaşı talidir. s:178 139 A. Stratejik denge hususunu ikiye ayıran Öcalan bu dönemin önemini şu şekilde ifade etmiştir: 138 “…stratejik savunma dönemindeyken -ki dönemler bizim için o kadar belirgin değildir. İç içe yaşanmaktadır.e.139 1. Siyasi denge siyasi üstünlüktür. Gerilla metodolojisinin bu evredeki görevi düzenli ordunun hareketini kolaylaştırmak amacıyla karşı tarafın arka cephesinde.g. Stratejik Denge aşamasında hareketli savaş temel.g. a.

gerillanın hareketli orduya dönüşmesi ve saldırı konumuna geçilmesidir. Stratejik denge konusunu yukarıda teorik ve PKK pratiği açısından değerlendirdikten sonra son aşama olan stratejik saldırı konusuna değinmek ve bu aşamanın metodolojisi ve PKK açısından ne derece önemli olduğu hususuna değinmek gerekmektedir. Halk ordusu olarak nitelendirilen ayaklanmacılar silahlı üstünlük sağlamaya başlarlar ve zaferler kazanırlar. Siyasal dengenin sağlanmasıyla askeri stratejik dengenin sağlanmasına zemin hazırlanmış olur. 3. Bu iki husus birbirini destekler mahiyettedir.Stratejik Saldırı. Siyasal Stratejik Denge olarak ikiye ayırmaktadır. Stratejik Savunma ve Denge döneminin nihai noktaya gelmesine müteakip geçilen bu aşamada esas amaç.2. Bu süreç başlangıcında kurtarılmış bölgeler ve teminatlı üslere yerleşen gerillalar veya ayaklanmacılar halkın da desteğiyle klasik konvansiyonel savaş metoduna geçebilirler. Saldırının etkileri siyasi ve psikolojik olmakla birlikte temelde askeri etkilerden ortaya çıkmaktadır. geniş çapta saldırılara girişirler ve bu saldırılarda orduya 'Halk Ordusu' da denilmektedir. Savunmaya geçen hükümetin öncelikle askeri gücü zafiyete uğrar. Ayrıca hükümet siyasi ve sosyal baskıları 78 . Psikolojik etkilerin devamında siyasal etkiler çığ gibi büyüyerek hükümetin yıkılmasına yol açar. Bu aşamada asiler büyük organize kuvvetlerle. ancak bu aşamada siyasi hususlar ve bu alanda atılacak adımlar denge aşamasına da şekil verecektir. bu durum hükümette ve destekleyen halk kitlelerinde psikolojik yıkıma yol açar. Mao buna Stratejik Saldırı aşaması demektedir.

PKK'nın zayıf karnı ilk iki aşamayı geçebilecek halk desteğine sahip olmama ve örgütsel yapılanma olarak çizgisini sabit ve belirli bir temele oturtamama yatmaktadır.e. s: 40 141 Mao Çe-Tung. ama gerilla birliklerimizin kuvvetli oldukları belirli yerlerde ki küçük düşman birliklerini ve kukla kuvvetleri sistematik olarak ezmek ya da söküp atmak bölgelerimizi 140 Bkz: Kışlalı.dindirebilmek için agresif ve günlük politikalarla baskı gruplarını tatmin etmeye çalışır. Stratejik Saldırı sürecini. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Peking 1966 yapıtından. kültürel ve tarihi unsurlardan dolayı farklılık gösterebilmesidir. PKK’nın stratejisinin oluşumunda da temel pratik metot Mao’nun metodudur. “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir.141 “ Bir düşman saldırısını ezmemizden sonra ve düşman yeni bir saldırıya başlamadan önce düşman stratejik savunma ve biz stratejik saldırı halindeyizdir. Yukarıda genel olarak anlatılan husus Çin’de bu şekliyle gerçekleşmiştir. bu metodun teorisyeni ve pratiğini yapmış biri olarak Mao’dan aktarmak gerekir.g. Bu gibi zamanlarda bizim harekât politikamız savunma mevzilerinde bulunan ve yenmemiz ihtimali az olan düşman kuvvetlerine hücum etmemek. Ancak bu yöntemler kısa vadeli ve popülist içerikli olmaları sebebiyle ayakları yere basan politikalar haline gelemez ve kısa sürede hükümet çıkmaza girer. N.140 ayrıca belirtilmesi gereke önemli hususlardan bir diğeri de Halk ayaklanmasının metodolojisi coğrafi. a. “Selected Military Writing” Foreign Languages Press. Ancak bu stratejinin zayıf karınları PKK ayaklanmasında gün yüzüne çıkmıştır. Mao’ya göre stratejik saldırı süreci . s:220 79 .

kitleleri Japonlara karşı ayaklandırmak. …Bu arada düşmanın muhabere hatları da geniş ölçüde tahrip edilir. PKK’nın "Stratejik Denge" sürecinden.” Yukarıda sistematik olarak ifade edilen stratejik saldırı sürecinde kurtarılmış bölgelerin genişletilmesi ve bunların birleşerek cephe oluşturulması amaçlanmaktadır. "Stratejik Saldırı" sürecine geçmesine en uygun bölge sözde 'Botan Eyaleti' olmuştur.g. Bu özellikleri ile Botan Eyaleti Mao’nun tarifini yaptığı gelecekte üs bölgesi olabilecek niteliklere sahiptir. düşmanı sistemli bir şekilde ezmeye hazırlanmaktadır. Bütün bunlar stratejik saldırının içine giren görevlerdir ve amaç düşmanın savunma halinde bulunmasından yararlanarak. daha da genişletilebilir. ulaşım engellenir ve sefer halinde ki kuvvetlere dolaysız destek sağlanır. bölgenin coğrafi. Bu görevleri yerine getirirken düşman hala savunma halinde ise yani bölgelerimizi. kendi askeri ve kitle gücümüzü yeterli bir şekilde kurmak. düşmanı yıpratmak ve yeniden saldırıya geçtiği anda. zayıf olarak korunan kentlere ve muhabere hatlarına saldırabilir ve buraları. sosyal. s: 102 80 . PKK’nın gerilla için tespit ettiği temel bölgenin Botan olması tesadüfî değil.e. koşullar elverdikçe elimizde tutabiliriz. birliklerimizin saflarındaki boşlukları doldurmak eğitmek ve yeni gerilla birlikleri örgütlemektir. a. PKK’nın eylemleri sonrası stratejik saldırı süreci gerçekleşmemiştir. Stratejik aşamalar açısından PKK’nın sözde Botan eyaletindeki durumunu anlayabilmek için 1990’lı yılların arifesinde bölgenin genel durumunu aktarmak faydalı olacaktır.genişletmek. siyasi ve stratejik konumundan kaynaklanmaktaydı.142 Botan merkez 142 Özcan.

Bu eksikliği Öcalan kendi ifadelerinde de belirtmekte ve eleştiri yapmaktadır. s:107 81 .Büyüyen askeri güç coğrafi imkânlardan faydalanarak. s: 103 144 “Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri” Özcan.e. dağ silsilesini takiben. Öcalan bu temel stratejiden hiçbir zaman vazgeçmedi.” Stratejik saldırıya geçilebilmesi için temelde yapılması gereken iş coğrafi alt yapının oluşturulmasıdır.e. PKK’nın kurtarılacak bölgeleri birleştirebilmek için Botan Eyaletine verdiği önemi bu bölgenin arazi ve jeo-stratejik yapısında aramak gerekir.g. Suriye ve Irak’tan girildiğinde Torosların sırtları takip edilerek Anadolu içlerine kadar gitmek mümkün olacaktı. Tunceli. Yukarıda stratejik saldırıya geçebilmek için oluşturulan eyalet yapılanması ve bunlar arasında sözde Botan eyaletine değindikten sonra. Botan’da yapılacak bir askeri harekâtın gerisine düşerek çembere karşı dış çember oluşturulabilecekti.g.olarak kabul edilirse çevre bölgeler buraya bağlanacaktır. Özcan Botan Eyaletinin önemini şu şekilde vurgulamaktadır. Diyarbakır. a.144 143 A. stratejik saldırı aşamasının PKK’nın nihai amacı olduğunu ancak bir türlü bu aşamaya geçememesinin sebebini incelemek gerekir.143 “Çevre bölgeler Botan’a bağlı olarak gelişme gösterecektir. Cepheleşmiş bir coğrafya ve üs bölgelerin oluşabilmesi için Merkez Bölge ve buna bağlanacak bölgeler olması gerekir. Bitlis ve Adıyaman’a kadar yayılabilirdi. Bingöl. Arazinin bu şekilde değerlendirilmesi oldukça profesyonel nitelik taşıyordu.

gerilla deneyimlerinin aşamalarını ve nihai noktada nereye geldiklerini bilerek sormaktadır. Eylül. Bu koşullar olmaksızın yürütülen silahlı mücadele hiçbir biçimde halk savaşı olarak değerlendirilemez.“Birçok ülke pratiğine bakıyoruz. örgüt-halk ilişkilerinde aramak gerekir. Bunun kaçınılmaz sonucu ise PKK pratiğinde açık bir biçimde görüldüğü gibi kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlamak ve bu güçler aracılığıyla barışa ulaşmak şeklinde ki teslimiyetçiliktir. İki yıl içerisinde on bin kişiye çıkmışlardır. 145 Kurtuluş Cephesi Dergisi. 145 “Halk Savaşı çizgisi maddi ve teknik olarak güçlü bir düşmana karşı politik ve moral üstünlüğüne sahip zayıf halk güçlerinin savaşı olarak.Ekim 1998 sayı:45 82 . nesnel ve öznel koşullara sahiptir. Herhangi bir öznel ya da kişisel tercihle biz halk savaşı veriyoruz demekle halk savaşı verilmez. gerillaya üç yüz kişiyle başlamışlardır. PKK’nın stratejik döneminin son aşamasına bir bütün halinde ve üslerini oluşturarak girememesinin temelinde yatan saikleri örgütün silahlı mücadelesinde değil.Yine PKK pratiğini gösterdiği gibi halk savaşı kişisel ya da öznel bir tercih değildir. Biz de başlangıçta üç yüz kişi ile başladık ama halen bin beş yüz kişiyiz neden?” Öcalan bu soruyu sorarken aslında pratikte uygulanmış.” Sonuç olarak PKK terör örgütünün dağ kadrosu olarak bilinen ve gerilla olarak görülen HRK-ARGKHPG yapılanması Doğu ve Güneydoğuda yıllarca kır terörü olarak da ifade edebileceğimiz tedhiş hadiseleri belli bir teorik altyapı ile oluşturmuştur. "Kurtuluş Cephesi" isimli derginin "Halk Savaşı ve PKK" ile ilgili olarak ortaya koyduğu ifadelere dikkat etmek gerekir.

Che Gueveranın veya Lenin’in gerilla mücadelelerini harmanlayarak kendine münhasır bir gerilla savaşına giren PKK yukarıda ifade edilen temel savaş stratejilerini teorik olarak belirlemiştir. Silahlı güçlerin ilerleyen aşamada Parti-Cephe-Ordu üçlüsünün ordu ayağını oluşturması amaçlanmıştır. Bu 83 . Bu stratejik süreçlerin ülkemiz açısından ne derece uygulanabilir olduğu PKK pratiğinden açıkça ortaya çıkmaktadır. Orta Doğunun stratejik yapısı gereği silahlı gücü kuvvetli olmayan unsurların fazla yaşama veya ayakta kalma şansları yoktur. Ancak PKK’nın belirlemiş olduğu bazı eyaletlerde bu stratejiler yeni yeni filizlenirken bazı eyaletlerinde ise gerçekten Devletin silahlı güçlerini aşan ve zor durumda bırakan silahlı çatışma süreçlerine yol açmıştır. Terörle Mücadele eden ve edecek olan güvenlik güçlerinin bu stratejiyi ve teorik altyapıyı net bir şekilde ortaya koyması ve antitezini bu minvalde üretmesi evleviyetle icra edilmesi gereken bir realitedir. Konferansı (15–26 Temmuz 1981) büyük önem arz etmektedir. PKK’nın silahlı gücünün veya askeri yapılanmasının sistematik hale getirilmesinde çıkış veya başlangıç noktası olarak gösterebileceğimiz PKK 1. Giap’ın. Mao’nun.Bu teorik alt yapı ithal ideolojiler ile oluşturulmuştur. Bu ve diğer birçok hususi nedenden ötürü PKK askeri yapılanmaya öncelikle önem vermektedir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ (HRK-ARGK-HPG) PKK Terör Örgütü için silahlı gücün ne derece önemli olduğunu daha önceki bölümde belirtmiştik.

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde diğer ülkelere kıyasla daha büyük ve önemli bir rol oynayacaktır… Kürdistan’da sabırla ve özenle hazırlanmış bir gerilla mücadelesinin gelişmesi içinde ve onunla birlikte geniş kitlelerin ayaklanması beklenmelidir… Bu durum şimdiden akılda tutulmalı.. siyasi amaçlara ulaşılabileceğini sanmak gülünç olur. gerilla grupları. a. s:102 84 . Mücadelenin bu biçimde tahlil edilmesi. özellikle bu konuda sorumluluk alan arkadaşlar. Konferans veya toplantı ve bu toplantıya sunulan yukarıda adı geçen Politik Rapor ile bir anlamda PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da öngördüğü 146 PKK 1. halk ayaklanmasının hazırlıkları ve sorunları daha şimdiden partinin gündemine getirilmeli.konferansla birlikte silahlı propaganda faaliyetleri sistemli ve organize olmuş stratejik bir gerilla mücadelesinin temelinin atılmasına vesile olmuştur.e.146 “…Gerilla geliştirilmeden Kürdistan koşullarında siyasi sonuçlar alınabileceğini. Bu konferanstan bazı alıntılar yaparak Gerilla ve askeri yapılanmaya yapılan atıfları görelim. küçük silahlı gruplar. Gerilla Kürdistan tarihinde. gerilla ordusu ve giderek halk ordusunun örgütlendirilmesi bu alanda kurulacak örgüt biçimlerindendir…” Askeri örgütlenmenin özellikle vurgulandığı 1. Konferansına sunulan Politik Rapor aktaran PKK-2. bu iş üzerinde düşünmeye ve planlar geliştirmeye çalışmalıdırlar. Kürdistan tarihinde. daha çok askeri nitelikte olacağını vurgular… Askeri örgütlenme açısından.g. 62. örgüt biçimlerinin.

Örgüt uygulanan taktiğin ve silahlı mücadelenin yetersiz olduğundan dem vurmuş Siverek ve Mardin’de ve bazı bölgelerde yapılan plansız eylemlerin eleştirisi yapılmıştır.net/tr/dizi araştırma /indeks.151 2. Kongrede merkez komitesinin belirlediği Parti Görevleri içerisinde askeri hususlara değiniliyor. Kürtler. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu md:3. Bu hususlar şunlardır.e. Bu durum PKK’nın dağ kadrosunun eğitsel faaliyetlerinin hızlanması ve gelişmesi için katalizör görevi görmüştür. 152 1. çev: Mehmet Özsavaş.Vietkong Usulü Uzun Süreli Savaş Stratejisinin147 temelini oluşturan kararlara sahne oldu. a. ayrıca bkz: Vietnam İşçi Partisi Tarihi. a. Yöntem yay. özeleştiriye gidilmiştir. 147 Vietkong tarzı savaş için bkz: Vo Nguyan Giap. Abdullah Öcalan ve PKK.06 85 . s:89 149 Cumhuriyet. Ankara–1974.g..e. s:91. Kiyap Yay. s:225.e s:94.e.150 PKK’nın 1982’de yapılan 2.2.html s:4 erişim tarihi: 18. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. aktaran İmset. İstanbul– 1975 148 İmset.12. Konferansın sonrasında 1982 Haziran ayında gerçekleştirilen ve orta doğuda.90 151 2. 6 Haziran 1982 150 İmset.s:85–86–87 152 Öcalan.e. s: 29 aktaran PKK. Ankara–1992.hpg-online. a.148 1981’de yapılan 1.g.Kürdistan’da Zorun Rolü yazısında incelenen Kürdistan Devrimci Savaşının çizgisini tartışmak. Bu hususlar PKK’nın ilk saldırılarının temelini atıyor. a.g. özellikle Lübnan’da dengelerin değişmesine neden olan İsrail’in Lübnan’ı işgali149 uzun vadede PKK’nın Bekaa Vadisine hâkim olmasına vesile oldu. Kongresinde silahlı birlikler ile ilgili olarak yeni kararlar alınmış. 2.ayrıca bkz: Ahmet Aydın. İmset. a.g.Kongreye Sunulan Çalışma Raporu 1982.g. ayrıca bkz: www.

s.154 Ülkeden kaçan Öcalan Suriye’ye oradan da Lübnan’a geçmiş ve 153 http://www.geliştirmek ve partinin askeri çizgisi olarak benimsemek.e.html. Kongresi aynı zamanda PKK’nın silahlı güçlerinin 1983 yılında önemli bir kısmının Güney ve Doğu Anadolu’ya yerleşmesine vesile oldu.Gerilla Savaşının bazı alanlarda kitle ayaklanmalarına yol açabileceğinin bilincinde olarak şimdiden hazırlıklı olmak ve bu tür gelişmeleri uzun süreli halk savaşına kanalize etmek PKK’nın askeri stratejisinin belirlenmesinde yukarıdaki raporun önemi anlaşılmaktadır. erişim tarihi: 10. İmset. 2.g. Bu tarihten sonra 1984 yılına kadar gerilla birlikleri yerleştikleri bölgede etüt yaparak pratiğe geçmenin alt yapısını oluşturmaktaydı..Bu çizginin pratikte uygulanabilmesi için gereken pratik planlama ve teknik hazırlıkları yapmak 3.67 86 . s: 70-73.153 PKK lideri Öcalan 1979’da Şahin Dönmez’in Elazığ’da yakalanması sonrası tek kurtuluş yolunu yurt dışına çıkmakta görmüş ve ihtilal öncesi ülkeden kaçabilmiştir.Bu askeri çizginin uygun alanlarda adım adım pratik uygulanmasına başlamak ve geliştirmek 6. 20–25 Ağustos 1982 tarihinde gerçekleştirilen PKK 2.Askeri çizgiye uygun olarak örgütsel yapıyı geliştirmek. halk ordusunun temel çekirdeklerini yaratmak ve bunun için gereken politik ilişkileri sağlamak 5.e. a.Pratik askeri önderliği Pratik askeri önderliği.2006 154 Bayık . askeri çizgiye uygun olarak ve bu seviyede uygun olarak ve bu seviyede geliştirip güçlendirmek 4. a.g.com/deneme/gerilla.abdullah–öcalan.12.

e. sistemli bir askeri yapılanma içerisinde pratik sahaya sürebilmek için. (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan – Kürdistan Kurtuluş Birlikleri)156 Lübnan’da 1973 yılının son dönemlerinden itibaren bölük bölük eğitime tabi tutulan ve gerilla tarzı savaş biçimini öğrenen PKK militanlarını. 1.74 156 HRK ismi Vietnam Vietkong usulünden etkilenilerek konulmuştur.14 Temmuz silahlı propaganda Takımı 155 Bayık.21 Mart Silahlı Propaganda Takımı (faaliyet alanı 1984 yılında Hakkâri.157 HRK yapılanması başlangıçta üç takımdan oluşturulmuştur.104 87 . s: 72.g. a.e. s. Bunun için ilk girişim yapılmış ve HRK isminde askeri bir yapılanmaya geçilmiştir. 1984 yılının haziran ayı sonlarında.g.73.. Hakkâri ve Şırnak Bölgesinde bulunan Silahlı Propaganda birlikleri HRK (Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) isminde üst bir askeri yapılanmaya bağlamak suretiyle ilk ordu yapılanması oluşturuldu. Apo’nun direktifleriyle Kuzey Irak’ta. Şemdinli) 2.155 İşte bu militanlar 3–4 sene içerisinde ilk eğitimlerini almış ve sistemli bir askeri bir yapılanmayla mücadele edecek kıvama getirilmişlerdir. Bu üç takım sırasıyla. Bu yöntem uzun süreli halk savaşının vurgulanması açısından vurgu yapan bir üslupla Kürdistan kurtuluş birlikleri ismi konulmuştur. s:101. a. 157 Ayrıntılı bilgi için bkz: Aydın. Bu militanları sistemli halde savaştıracak temel unsurda ordu yapılanmasına geçmekti. İmset.kısa süre içinde Türkiye’de ki örgüt militanlarından öncü 50 kişilik bir grup istemiştir.

Kesire yıldırım’ın Bildiriyi hazırlamamasına 158 Çılgınlıktan Sağduyuya. Elazığ ve Adıyaman)158 Aygan HRK yapılanması yukarıda gösterildiği şekliyle üç takımdan oluşturmaktadır. Bu sorunun sorumlusunu Cemil Bayık. Yeni Forum yay.e. HRK yapılanmasını Aydın ise şu şekilde aktarmaktadır. Hakkâri Bölge Komitesi.139 159 Aydın.18 Mayıs Silahlı Propaganda Takımı (Tunceli.Eruh baskınlarıyla kuruluşunu ilan eden HRK’nın yanında ERNK(Entıya Rızgarıya Netewayı Kürdistan) nın da kuruluşunu ilan etmesi bekleniyordu. a. 1985 yılında ERNK kurulana kadar da cephe faaliyetlerinin işlevlerini de yerine getirmeye çalıştı.” HRK kurulduğu 1984 yılından 1986 yılına kadar geçen sürede ordu yapılanmasının işlevini icra etmeye çalışmıştır. Bu birlikler üçer tane silahlı propaganda grubundan oluşuyordu. diğeri de Eruh-Şırnak Bölge Komitesi sahasında konuşlandırıldı.159 “1984 yılının Haziran ayının sonlarına doğru Apo’nun talimatlarıyla Kuzey Irak’ta 2 tane Silahlı Propaganda Birliği oluşturuldu. Birkaç ay sonra da Van.3.g. Bingöl. Ankara–1987. ancak örgüt içerisinde bazı sorunlar sebebiyle ERNK’nın kuruluşu ilan edilememiş 1985 yılına kalmıştır. 15 Ağustos 1984 Şemdinli.Çatak sahasında bir silahlı propaganda birliği teşkil edildi. s:138. no:3. Ancak daha çok silahlı propaganda faaliyeti yapmıştır. Bu iki silahlı propaganda birliğinin biri. Bu birliklerin üst kuruluşuna HRK adı verildi. İtirafçılar Anlatıyor. s:101 88 . Aydın’a göre.

Bu konseyin üyeleri.e. Ama ERNK ilan edilmedi.161 HRK’nın dağ eksenli savaş stratejisinin ismi olmasının temelinde o dönem içerisinde daha çok Vietnam mücadelesinin inceleniyor olması yatmaktadır.bağlamakta ve etmektedir. Abdülkadir Aygan anlatıyor.s:105 89 .g.. s:139 ve ayrıca bkz: İmset. Nedeni de Fatma (Kesire Yıldırım)’nın Kuruluş Bildirisini hazırlamaması. tam belgenin istendiği an hazırlamadığını söyledi. HRK’yı yönetecek olan askeri konsey 162 bulunmakta idi.g.net/tr/diziaraştırma /index. onun içinde ilan edilemedi… ERNK geciktirildi bu ciddi bir hataydı…” HRK.html erişim tarihi: 18. 12345Duran KALKAN (Abbas) Genel Sekreter Ali ÖMÜRCAN (Cemal) Halil ATAÇ (Ebubekir) Mahsun KORKMAZ (Agit) Konsey Sekreteri Halil KAYA (Kör Cemal) 6.e. a.e.Abdullah EKİNCİ (Eşref. ERNK’nın da ilan edilmesi gerekiyordu. PKK için 1984 yılında ve o dönemin şartları içinde dağ eksenli halk savaşının adı oldu.Şah İsmail AL (Şehmuz) 8.g. a.hpg- online. ERNK’nın kurulamamsı sebebiyle propaganda faaliyetlerini de üstlenmek durumunda kalmıştır.160 bu hatayı şu şekilde ifade “15 Ağustos’la birlikte HRK ilan edildi.2006 162 Çılgınlıktan Sağduyuya. Ki hep hazırladığını söylüyordu. s: 107. a. HRK.Sabri OK (Hasan) 7.Bingöllü Ali) 160 Bayık..108 161 Ayrıntılı bilgi için bkz: www.09.

e. orta ve otomatik silahlar. HRK militanlarında hafif piyade silahları.164 PKK bu şartlar içinde 15 ağustos 1984 günü Siirtin Eruh İlçesindeki Jandarma karakol binasına bir saldırı düzenledi.HRK’nın askeri yapılanmasını Abdülkadir AYGAN şu şekilde özetliyordu. B–7 tipi roketatar silahları en yaygın bulunanlar arasındadır. Ancak ülkeye giriş yapan militanlar iz ve yol konusunda büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşamışlardır. 3 takımda bir bölüğü oluşturmaktadır. tabanca. a.g. s:104 164 İmset.e. 163 PKK silahlı kanadı olan HRK’nın kuruluşunu ilan etmek için ses getirici bir eylem planlamıştır. Bu saldırıdan sonra ise Hakkari Şemdinli’de Jandarma subay gazinosu.g.165 Bu eylemin ciddiyeti kamuoyunda sadece sansasyonel boyutunun ötesine geçememiştir.a. bir astsubay ve bir er hafif yaralandı. 6 er ve 3 sivil yaralandı. HRK iki sene sonra yerini ARGK ya bırakmıştır. Daha çok mevcut olanla yetinme anlayışıyla silahlanmışlardır. Saldırılarda bir er öldü. s:138. İmset. kasatura. subay lojmanları ve ilçe jandarma karakolu tarandı. Bu süreçte ise Aygan’ın ifadelerine göre üye sayısı birkaç yüz kişi olabilmiştir. Günlerce daireler çizip durmuşlardır. Çılgınlıktan Sağduyuya… a. ayrıca bkz. gruplarda pusula. Bir subay. Milliyet 18 Ağustos 1984 90 . HRK’nın askeri teçhizat veya silahlanması belli bir sistem ve standarda sahip olmamıştır. Her militanda el bombası. “Vietnam’daki Vietkong’un kopyası…” yine Aygan’ın tespitlerine göre 3–3 lük bir sistem üzerine oluşturulan HRK yapılanmasında 3 manga bir takımı. patlayıcı ve dürbün bulunmaktadır.12 Eylül’ün kalıntıları olarak 163 Ayrıntılı bilgi için bkz.g. s:110 165 “Eruh ve Şemdinli Baskını” Hürriyet. Bu durum da doğal olarak rasgele bir silahlanma şekli olmuştur.e.

E. Bu çalışmada şu şekilde bir çalışma yapılmıştır.düşünülmüştür. Fakat sorun militarist bir vizyona havale edilmiş ve çözümü kısırlaştırmıştır. Değerlendirme.166 “PKK…1983 başlarından itibaren Türkiye’de sürdürülen hazırlık çalışmalarının hedeflenen düzeye vardığından hareketle 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı eylemleriyle silahlı direnişi başlattığını açıklamıştır.” 15 Ağustos PKK’nın sıçrama noktası olduğunun farkında olan Emniyet yetkilileri veya güvenlik güçleri olayın derinliği ve ayrıntısı konusundaki malumatlara daha sonraki yıllarda ulaşabileceklerdir. aynı tarihte askeri gücü olarak Kürdistan Kurtuluş Birliği (HRK) nin kurulduğu ilan edilmiştir. Ne sıkıyönetim ne de polis güçleri bu alanda kayda değer bir çalışma yapmamıştır. 91 .M. Olaya kısa vadede çözümler üretilmiş ancak orta ve uzun vadede politikalar ortaya konmamıştır. Keza. Ankara- 1984–1986 167 Şahin Dönmez gibi üst düzey örgüt üyesi yakalanmış olsa da PKK’ya verilmesi gereken önem ve alınması gereken tedbirler yeterli ölçüde alınmamıştır. Eruh-Şemdinli eyleminden 2 yıl sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bir çalışmada bu eylemin mahiyeti hakkında bilgi vermiştir. Aslında sorunun bu boyutu diğer kurumları daha çok alakadar etmektedir. Geçmişte yaşanan tecrübeler ise sadece hatıra ve anarşi olayları olarak düşünülmüş ders çıkarılacak yönleri görülmemiştir. Sorunu askeri ve polisiye tedbirler dışında yorumlanmaması sorunun sosyal ve ekonomik boyutunun büyümesine ve bölgenin PKK nın arka bahçesi haline gelmesine yol açmıştır.167 Öcalan HRK’nin kurulması için çıkış noktası olan 15 Ağustos Eruh-Şemdinli eylemi hakkında yaptığı yorumlarda özeleştiri yapmış ve HRK’nin 166 Kürdistan İşçi Partisi.G.

Atılımla birlikte üçer beşer kişilik gruplar temel alınmaya başlandı.tecrübesizliğini ifade etmiştir. Zağros yay. Dağ kadrosunun veya ordu yapılanmasının profesyonelleşmesi için bir sene sonra ARGK isminde (Kürdistan Halk Kurtuluş 168 PKK 4. Kürdistan Halk Kurtuluşu. İstanbul–1993 s:170 169 Ayrıntılı bilgi için bkz. görevlerimiz. Taslağı 1982’de hazırlanmış olan ancak yürürlüğe giremeyen “Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi” ya da orijinal adıyla “Eniya Rızgariya Netewayı Kürdistan” kurularak örgütün propaganda veya cephe faaliyetlerini üstlenmiştir. EGM Terör Dairesi. isyancılık mı olduğu belli değil. 169 HRK 1985 yılında ERNK’nın kurulmasıyla rahatlamış ancak bu profesyonelleştiği anlamına gelmemiştir. kongresine sunulan Politik Rapor. Öcalan’a göre 15 Ağustos eylemi. Bu temelde yaptıklarının gerilla mı.168 “…Bununla savaşımla 15 Ağustos atılımı gerçekleştirildik. Bu bir kez daha ortaya çıkardı ki eğitimimiz. ilerleyen süreçte “Gerileme” dönemine girmiştir. Ankara–1986 92 . yönetimimiz bu işlerde yetersiz kalmıştır. Bunun temelinde yatan esas sebepler yukarıda Öcalan’ın ifade ettiği hususlardır. savaşa hazırlanmamıştı. Etüt: ERNK.” 15 Ağustos eyleminden sonra PKK Çukurca’da 8 erin şehit edilmesi karışmış. Örgütün bu gerileme dönemini atlatabilmesi için cephe faaliyetlerinin ayrılması ve profesyonelleştirilmesi gerekmiş ve bu amaçla 21 Mart 1985’te ERNK kurulmuştur. Öcalan örgütün zafer sarhoşluğuna kapıldığını dile getirmektedir. Tabi ki yol açılırken oradaki silahlı güçlerimiz gerçekten silahlı savaş birlikleri esprisine göre seferber edilmemiş.

06 171A.hpg-online. Her ne kadar profesyonel olmasa da HRK’ nin örgüt için anlamı büyüktür. Örgüt militanlarına göre “çok sayıda isimsiz kahraman HRK komutanlığı ile militanlığını yapmıştır. 170 www. Agit (Mahsun KORKMAZ) arkadaşın şehit düştüğü çatışmada yaralanan Kalender İLHAN adlı arkadaş düşmanın eline geçmemek için 15 Ağustos atılımından sonra bombasını kendisinde patlatan ilk arkadaş oldu. Gerillacılıkta içimizdeki en tecrübeli arkadaşlardan biriydi. Bu açıdan ARGK yakın tarihi gerçeklerin ve olayların ortaya konmasında önemli bir aşama olacaktır. Örneğin 171 “HRK komutanlarından Abdullah EKİNCİ arkadaş Kürdistan Devrimciliğinin örnek bir ismiydi.12. HRK yapılanmasının revize edilmesiyle oluşan ARGK ise daha profesyonel ve konvansiyonel bir yapılanma haline gelecektir ve Güneydoğudaki katliamların mimarı olan yapılanma olacaktır.y. HRK’nın direnme ruhu farklıydı. 93 .html s:4 erişim tarihi: 18.g. Yine örgüt yayınlarında bu husus açıkça görülmektedir.net/tr/dizi araştırma /index.Ordusu) bir örgütlenme ile yeni bir aşamaya geçilmiştir. PKK’nın filizlenme aşamasında oluşmuş bir yapılanma olması sebebiyle hep örgüt için samimi ve “dava adamı” olanların olduğu bir yapılanma olarak görülmüştür.” İşte HRK geçmişten günümüze örgüt için duygusal açıdan önemli bir yere sahip olagelmiştir.”170 HRK.

e.e. ARGK savaşçıları bu komitelerce yönetilecektir.g. GÜNEY-BATI (Urfa-Antep-Adıyaman-Maraş).. a.e.Kebap-Hakkâri-Van). örgüt için silahlı çatışmaların boyut değiştirmesine neden olan esas dönemeçtir. bölge komitelerinin altında ise yerel komiteler olacaktır. Lübnan Bekaa Vadisindeki Helve Kampında yapılan 3.g. 5. a.2. 174 Bu sözde eyaletler sırasıyla.. Askeri mücadelenin genelkurmayı olarak ARGK Konseyi kabul edilecek 3.174 172 Aydın. Helve Kampı adı değiştirilerek Mahsun KORKMAZ Akademisi olacak. MARDİN. a. BOTAN(Siirt-Şirnak-Ulu dereB. GARZAN (Batman-Kurtalan-SasonBitlisin bir bölümü). s:119. Kuvvetli bir tabur çapında tutulacak.301.(b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan – Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 30 Ekim 1986 PKK’nın 3.302 İstanbul– 2000. 4. ORTA EYALETİ (Diyarbakır-Muş-BingölElazığ’ın Bir Bölümü).g. Türkiye Kürdistan’ında faaliyetler 7 eyaletçe yönetilecektir. diğer yandan takım ve gruplar şeklinde 94 . eyaletlerde bir ya da iki hareketli ana birlik kurulacak.g. PKK. SERHAT (Kars-Ağrı).172 3.173 1. a. Kongresi. ARGK’ya askeri siyasi bilgiyle donatılmış komutanlar yetiştirilecektir. Şehirli. s:114 173 Aydın.Kongreden sonra alınan kararlar içerisinde askeri ve cephe yapılanmasındaki değişiklikleri içeren hususlar şunlardır. DERSİM (Tunceli). Kongre geçmişte yapılanların muhasebesi ve bu minvalde yeni dönemde nelerin yapılacağının tespiti ile tertiplenmiştir. s:300. 2. HRK isimli teşkilat kaldırılarak yerine ARGK(Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan) kurulacak.e.”Bu eyaletlerin altında Bölge komiteleri. Bu akademi PKK’ya.

s:119. PKK’nın askeri örgütlenmesinde yeni bir aşama olarak kabul edilebilecek olan ARGK’nın kurulmasının temel sebebi örgütün kabuk değiştiriyor olmasıdır.Asam yay. GKK’larını saldırılarla dağıtma kararının alınması 12. Zorunlu vergilendirme yasasının çıkarılması 11. Devlet hizmetlerine sabotaj kararı alınması 14.html s:4 erişim tarihi: 18. Üçgendeki Tezgah.175 PKK yukarıdaki 3. Şehir faaliyetlerine başlanması 13.net/tr/dizi araştırma /index.”Aydın a. Eyalet yapılanmaları ve bunların ARGK ile bağlantısını sağlamışlar ve ARGK’yı tam teçhizatlı bir ordu haline getirmenin alt yapısını hazırlamışlardır. PKK(Kürdistan İşçi Partisi)Tarihi.hpg-online. s:94 176 www.. Askerlik kanununun çıkarılması 8. öncü kadrolardan Haki KARAER’in öldürülmesinin anısına 1978 yılında partileşerek devam eden ve 15 Ağustos 1984 yılında Eruh-Şemdinli baskınlarıyla silahlı mücadele başlatan Kürt Özgürlük Hareketi 1986 gerilla birlikleri bulunacaktır.06 95 . ERNK’ya bağlı cephe teşkilatların oluşturulması kararı alınmıştır. ayrıca bkz: Dr. ERNK ve ARGK yönetmeliklerinin yayınlanması 7. Her bölgenin bir y da iki gerilla takımı ve grupları her yerelin ise grubu bulunacaktır.12.6.Ocak yay. Bölge halkının örgüte lojistik desteğine ilişkin yükümlülüğün karara bağlanması 10. Nihat Ali Özcan. Kongre kararlarından da anlaşılacağı üzere profesyonelleşmeye başlamıştır.e. Ankara1993. Ankara -1999. İdeolojisi ve Yöntemi. Bu açıdan PKK. Yargılama esasları kanununun çıkarılması 9.176 “1973 yılında grupla başlayıp.g.s:136-159 175 Ahmet Cem Ersever.

s: 120 178 A. daha profesyonel bir yapılanma kurulması zorunluluk halini almıştır.179 177 İmset.g. Duran Kalkan bu hususu bir röportajda şu şekilde aktarmıştır.e. ARGK’nın kuruluşunu Mardin Eski Valisi Ergun GÖKDENİZ şu şekilde yorumlamıştı. Yeni örgütlenmenin adı ise ARGK.” ARGK’nın kuruluşu ve stratejisi konusunda 30 ekim 1986 tarihinde yayımlanan bildiride açıklık getirilmiştir.e. kurulacak bir halk ordusuna doğru son adımdı.g.html s:4 erişim tarihi: 18. Bununla gerilla savaşı arasındaki fark. 177 “ARGK.” HRK yapılanmasına yoğun katılımların olması ve HRK’nın bu katılımlar karşısında amatör kalıyor olmasına karşı. Bir başka anlamda bu.178 Halk ordusu kavramı yukarıda yer alan Ergun Gökdeniz’in ifadeleriyle daha net anlaşılmaktadır. (militanların) bir sorumlu yerine bir komutanın liderliği altında girmesiydi.yılına gelindiğinde yeni bir askeri örgütlenmeye girmek zorunda kaldı. İran’daki mücahidin halk gibi bir milis kuvvetiydi. biçimseldi. Halk ordusu deyimini ise sayılarının artması yüzünden kullanmışlardı. PKK’nın ARGK yapılanmasının oluşmasına ve/veya yeni bir örgütlenmeye gitmek zorunda kalmasının sebebini en net açıklayanlardan birisi de şu an PKK’nın Halk Savunma Komitesi başkanlığını yürüten Duran Kalkan’dır. Bu bildiride silahlı propagandanın gerilla aşamasına geçmesi için taktiksel hareket ve halk ordusunun kurulmasına karar verilmiştir. a. s: 48 179 www. yani Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusuydu.net/tr/dizi araştırma /index.06 96 .hpg-online.12.

Dağlarımız ve halkımız. Görevlere yeterince yaklaşamayan. Bu ordu benzeri yapılanmasının stratejisini Öcalan bir açıklamasında şu şekilde ifade ediyor. yeni bir aşamaya silahlı direnişle geçilmiş oldu. Kongrede değerlendirildi. bir daha hiçbir zaman gitmeye zorlanmadan oraya yerleşmemiz ve tabanımızı geliştirmemiz için uygundur. örgütlü olarak bu yıl gelişti. Bir aşama tamamlanmış. yaklaşımlar zorlayıcı oldu. yurt dışında geçirdiğimiz bu kısa süreçten sonra ülkeye nihai dönüşümüzün koşullarını gerçekleştirdik. bunun hataları eleştirilip özeleştirisi yapılarak düzeltmeye gidildi. a. Yönetmeliğini yeniden hazırlayarak bir ordu yönetmeliğine göre tarz ve taktiğe kavuşturdu.” Duran Kalkan’ın özetlediği ARGK kuruluş sebebinden sonra.e.” 180 İmset. yürütülen tarz. Onun yerine ARGK’ nın kuruluşunu kararlaştırdı. rolünü tamamlamış gördü. Taktik yaratıcılık. askeri gelişme düzeyi değerlendirilerek izlenen taktikler. Bugünden itibaren yurt dışına dönüş olmayacak. Bu sonuçlar 1986 ‘da yapılan 3. Hem mücadelenin siyasi.180 “Evet. askeri bakımdan ustalık göstermek o zaman gerekiyordu. ARGK’nın stratejisine de değinmek gerekir. Devletin saldırıları daha planlı.“1985’e biraz zor girmiştik.g. askerileşemeyen. Kongre gelişmeler açısından HRK’yı dar yetersiz buldu. 85’te kayıplar verdik. s:121 97 . O süreç tabi birçok bakımdan zorlayıcı oldu. hem de silahlı propaganda düzeyinde mücadelenin yeterli bir düzeyde geliştiği tespit edilerek askeri örgütlenmede daha yeni bir aşamanın geliştirilmesi gerektiği kararlaştırıldı.

ARGK ile katılımlar oldu.12. ARGK Bölge güçlerinin üzerinde hesap yapan denge gücü haline geldi. Açılım yapıldı.html erişim tarihi: 18. Bu açılımla büyük eylemler ve katliamlar gerçekleştirilmiş hatta dağ birlikleri sivil ve masum halkı da bu çatışmanın bir parçası olarak görmüş ve onları da öldürmeye başlamıştır.182PKK’nın önemli isimlerinden ve öncü kadrolarından sayabileceğimiz Ramazan Topbaş ARGK’nın etkisinin önemini ve vardığı notayı yapılan bir röportajda şu şekilde özetlemektedir.2006 183 “ARGK ile gerilla yaygınlaştı” www. Ve artarak sürdü.06 98 .12. EK–2:PKK Kronolojisi 182 Özellikle 87–88 yılları sivillere yönelik eylemler yılıdır..pkk-gerçeği.com/tarihten erişim tarihi: 16. Ayrıntılı bilgi için bkz: www. Yurt dışında Avrupa merkezli bir teşhir kampanyası vardı.183 “ARGK’nın etkisiyle geniş halk kitlelerine ulaşıldı.net/tr/dizi araştırma /index.hpg-online. Diplomatik ve siyasal ilişkilerin açılmasını sağladı. büyük silahlı birliklerin oluşmasını sağlamış ve sistematikleştirmiştir.181 ARGK kurulmasından kısa süre sonra etkisini hissettirmeye başlamış.. Bu ARGK ile aşıldı. Keza 1986’dan sonra yaşanan silahlı çatışmalar bunu açıkça ortaya koymuştur.ARGK’nın stratejisini makro planda değerlendiren Öcalan’ın görüşleri ve beyanlarının yanında ARGK’nın amacını savaş örgütlerini birlik düzeyinden çıkarıp ordu düzeyine ulaştırmaya çalışmak şeklinde de yorumlayabiliriz.” ARGK’nın bu derece aktif konuma gelmesi ve genişlemesi beraberinde bazı sorun ve sıkıntıları da 181 1986’dan sonra yaşanan katliamlar için bkz.

THKP.Üstlenmesinden. Faturası da çok ağır oldu. Komuta edilemedi. Bu hususu yine Topbaş şu şekilde yorumlamaktadır. Diriliş devriminin tamamlanmasını sağladı. mevzilenmesi ve savaştırılmasına kadar ciddi problemler çıktı. Öncülük rolü yerine getirilemedi. Ciddi komuta ve öncülük sorunu çıktı. Ancak bu savaşın verilebilmesi içinde halk ile sürekli birlikte ve onun içinde yürütülmesi gerektiğini de hatırlatmaktadır. Bu hususu diğer bölümde inceleyeceğimiz için burada kesiyoruz. Kadının ordudan uzaklaştırılması bu zorlamadan ileri geldi.185 Öcalan’da Mahir Çayan’ın tespitlerini kabullenmekte ve öncü savaş olarak nitelendirdikleri dönemin halkın öz savunmasını ortaya çıkarmanın yol ve yöntemlerinin bulunmasını zorunluluk olarak görmektedir. 185 İhtilalin Yolu Bildirisi. 184 A.y.g. Mahir ÇAYAN. Yaşanan sorun ve zorlamalarına rağmen ARGK müthiş bir direnme savaşı verdi. ARGK örgüt içerisinde halk savaşının adı olarak anılıyordu.1971 99 .184 “…Ancak bu büyümeye güç getirilemedi.getirmiştir. "Halk Savaşı" olarak nitelendirilen yöntemi. Çözüm bulunamayınca bu tür kestirmeci yaklaşımlara gidildi. öncü savaş ve gerilla mücadelesiyle yapılabileceğini vurgulamaktadır. Dağ kadrolarında çok ciddi sosyal ve psikolojik problemlerin yaşandığı yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerce beyan edilmektedir.” Topbaş’ın ARGK birliklerinde yaşanan sıkıntıları kabaca belirtmesi aslında olayın iç yüzünü tam olarak ortaya koyamamaktadır. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi.

Nusaybin ilçesi. 8 Erkek. s:309 187 Katliamların ortaya koyduğu manzarayı daha iyi idrak edebilmek için bkz: Resimler. s:310 188 Bkz: "İki evde 8 ölü” 24 Ocak 1987 Hürriyet Gazetesi 189 Bkz: “PKK uslanmadı” 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi 190 Bkz: “Soykırım İşte Bu” 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi 191 Bkz: “Eşkıya Eruh’ta Köy Bastı: 25 Ölü. a. 13 ölü. (14 Çocuk. 3 Yaralı” 20 Ağustos 1987 Milliyet Gazetesi 100 . sonunda bu eylemlerin mimarı Öcalan tarafından bile eleştirildi.Ömerli ilçesi. Pınarcık köyü katliamı.186 ARGK militanları için halkı. Açıkyol Köyü Katliamı. Ortabağ Köyü Katliamı 188 • 7 Mart 1987.e. 1987 yılından 1989 yılına kadar yaşanan kanlı eylemlerden bir kaçını belirtmek dönemin ve bölgenin vahim durumunu göstermek açısından önem arz etmektedir. 186 Ersever. Şırnak'ta kanlı baskın. ya da “Zorun Rolünü” kullanarak kendi saflarına çekmek rolü düşmüştür. Toplam 24 kişi)191 • 12 Ekim 1987. Öcalan’ın eleştirisinden sonra PKK 4. bu savaşta ya korkutup pasifize etmek.ARGK 1986 yılından itibaren bölgede şiddetli bir çatışmanın başlamasına vesile oldu. Kongresinde (26–31 Aralık 1990 Irak-Haftanin) kitlelere karşı şiddet uygulaması görünüşte terk edildi. Toplam 8 kişi)189 • 20 Haziran 1987. (6 Çocuk.g. s:94 ayrıca bkz: Şehirli.e. 2 Kadın.g. a. Uludere ilçesi. Bu kanlı eylemler öyle bir noktaya geldi ki. Kılıçkaya köyü katliamı. (16 Çocuk. 6 Kadın. Siirt. Toplam 30 190 Kişi) • 20 Ağustos 1987. Özellikle 87–89 yılları arasında masum vatandaşlara yönelik katliamların sorumlusu olan yapılanma olarak tarihe geçti. 10 Erkek.187 • 22 Ocak 1987 Hakkâri.

Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde eşine az rastlanan bir katliama girişerek 16 sı çocuk. Fındıkbucağı Yağızoymak köyü katliamı192 • 24 Kasım 1989. Hürriyet Gazetesi) 192 Bkz: “PKK boğdu” 30 Mart 1988. Yedisi çocuk 10 kişiyi öldürdüler. Milliyet Gazetesi 194 Bkz: “Hain Baskın: 6 Ölü” 28 Şubat 1990. Hakkâri. Hürriyet Gazetesi 101 . 30 yurttaşımızı öldürdüler. el bombası attılar.01.(24.194 Bu dönem içerisinde yaşanan katliamlara ilişkin bazı örnekleri açarak ARGK’nın katliamlarının vahametini ve ciddiyetini ortaya koyabiliriz. • 24. (22. roket ve el bombası atan PKK militanları aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişiyi öldürdü. İkiyaka köyü katliamı193 • 26 Şubat 1990. Milliyet Gazetesi 193 Bkz: “Yine PKK Vahşeti: 21 Şehit” 26 Kasım 1989. Bu katliamda 6 kişi yaralandı.• 28 Mart 1988. (25. Yüksekova ilçesi.1987. Silopi ilçesi.01.06. Milliyet Gazetesi) • Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Güneyce Köyü Çifte Kavak Mezrasını otomatik silahla tarayan. (23. Derebaşı köyü katliamı. Eruh ilçesi. benzin dökerek evleri yaktılar.1987-Hürriyet) • ARGK militanları Ağırman ve Akçay ailelerine ait evleri otomatik silahlarla taradılar.09.1987.01.1987. Milliyet Gazetesi) • ARGK Militanları.1987: ERNK-ARGK Birlikleri Mardin’in Başyurt köyü efeler mezrasına düzenledikleri kanlı bir saldırı ile 18 köylüyü öldürdüler.

Gerillanın. Böylece kendi öz tabanımızı bizden koparacaktır. halk ayaklanmaz. Özel savaşın merhametine terk edilir.ya da göç ettirecektir. evlerini roketatar mermileri ve el bombalarıyla yakıp yıktılar.• 5-Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Neşeiçi Köyü Çobandere mezrasını basan 100 kadar PKK militanı.1987. Onbinlerce kişi göç ettirilmiştir. Bunlar ciddi sorunlardır. s: 185 102 . Hatta ona çok zarar veriyor. özel savaşın etkisine ve pasifikasyonuna terk edilmişlerdir. (12. gerilla bölgesinde korunmaya alınması gerekirken. Öncü örgütlenme yetmedi mi.196 “…Gerilla doğru dürüst halka yaklaşmasını bilmiyor. Nitekim birçok alan şimdi bu durumdadır. Bunlar aslında gerillayla birlikte savaşıma. kongre sürecinde (86–90) yapılan stratejik hataları Öcalan 4. Bu açıdan PKK sözde 3.10. düşman bunları ya ajanlaştıracak-korucu haline getirecek. ARGK’ya ve/veya gerillanın genel durumuna yönelik eleştirilerini aktaracak olursak.195 ARGK’nın halka yönelik katliamlarının hızla artması ve belirlenen çizgiyi aşması bu katliamların birincil sorumlusu Öcalan’ın bu eylemleri ve bu tarzı eleştirmesine yol açmıştır.Milliyet Gazetesi) Yukarıda verilen örnekler ARGK’nın yapmış olduğu katliamlardan bir kaçıdır. 13 yurttaşı öldürüp. 1986 yılında kurulan ARGK’nın katliam kronolojisi 1987 ile 1990 arasında yoğun bir dönem yaşandığı bilinmektedir.g.” 195 Halka yönelik katliamların ulaştığı boyutu anlayabilmek için bkz: EK-1: PKK Kronolojisi 196 Politik Rapor-4. kongresi ile 4. halka yaklaşımı böyle zarar verici oldu mu. bu iş gelişmez. kongreye sunulan politik raporda eleştirmiştir. a.e. Eğer biz halka yardımcı olmaz ve örgütlenmezsek.

e. nasıl ki gelişmemeye mahkûmsa.g. 198 ARGK’nın 1986 yılı ile 1990 sürecinde yaptığı en büyük stratejik hata yukarıda belirttiğimiz halka yönelik katliamları olmuştur. halkı koruyan yaşatan. Gerilla.Öcalan’ın 1987–89 sürecinde halka yönelik katliamların sonucu oluşan tepkilerden ötürü gerillaya yönelik eleştirileri halkın gönlünün kazanılması gerekliliğine ve onları kendi saflarına çekmesi hususunda yapılan eksiklik ve hatalara yönelik olmuştur.e. Gerillanın yaklaşımını düzeltmek. s:173–174–175 103 . Öcalan gerillanın hatalarını ve yapması gerekenleri şu şekilde sıralamaya devam ediyor. halkın malına. Ayrıca ARGK’nın yeni dönemde ki politikasını da belirleyen Öcalan bazı stratejileri ve önerileri öne sürmüştür.e.g.” Öcalan yapılan yanlışlardan sonra 4 yıllık süreçte halkın önemini şu sözlerle ifade ederek gerillaya yol gösteriyor. karşılıksız el koyan tutumları affetmek gerekmektedir.g. halk ayaklanmasından destek almayan bir gerillada yenilmeye mahkûmdur. s:182 199 A. bizim için vazgeçilmez bir görevdir. bizzat korumaya dönüştürmek. Gerilladan destek alamayan bir halk hareketi. s:185 198 A.197 “…Gerilla’nın halka yaklaşımı sağlıklı olmadığı gibi. 197 A. Öcalan’ın temel eleştirileri de bu hususa yöneliktir. canına el uzatan. ona zarar veriyor. onu kendi öz kişiliğine kavuşturan bir gerillayı yaratmak. Bunlardan bazıları şu şekildedir:199 “Halka zarar veren tutumları yerle bir etmek.

Öcalan’ın 4. Planı aşan veya uygulanamaz duruma getiren hususlara dikkat edilmelidir. s:136 201 Her ne kadar PKK halka yönelik tutumlarında eskiye nazaran olumlu hareket veya politika izlemiş olsa da. Kongre’den sonra yaptığı stratejik hamleler amacına ulaşmış ve ARGK’nın 90 yılına kadar 1300 olan militan sayısı 93 yılında 10 bin civarına gelmiştir. bu ve benzeri hususlara değinerek açmıştır. Düşmanın en stratejik. 3 yıl gibi kısa bir sürede bu sayının bir anda artmasında 90 sonrası örgüt dağ kadrosunun halk üzerinde kısmi olumlu ve sempatik politikalar izlemesi de bir etken olarak görülebilir. Planlar.201 200 1988 darbesi hakkında bkz: Bayık. düşmana çok zarar ve kayıp verdireceğimiz hedeflere yöneleceğiz.g. Bir bütün olarak gerilla taktikleri uygulanmalıdır. Zaten PKK halka karşı şiddeti 1990 yılındaki sözde kongrede “görünüşte terk etmiştir. bizim vuruş tarzımız olamaz. a. vuruş tarzı. toplu katliamlar yerine. Rasgele hedeflere yönelmek. daha az ses getirecek katliamlara devam etmiştir. Toplanma-dağılma hareket tarzı.e.. Özellikle korucu köyleri olarak gördükleri köylülere saldırılar devam etmiş. gerçekçi ve ani değişikliklere açık olmalıdır. Özellikle bu politik rapordan sonra ve PKK’nın 1988 Darbesi200 sonrası ARGK tecrübesi artmış halde ve yapılan stratejik hataları da azaltarak silahlı çatışmalara devam etmiş ve 90’lı yıllardan sonra bölgedeki terör olaylarını katlayarak arttırmıştır. bizim en az kayıpla en fazla yarar elde edeceğimiz. üstlenmeler. yine de halkın temel değerlerine zarar vermeye devam etmiştir. pusular ve çok çeşitli vur-kaç taktikleri üzerinde dikkatli ve titizlikle durmak gerekmektedir.halkın her türlü değerine sahip çıkmalı ve karşılıksız hiçbir şey almamalıdır. en can alıcı hedeflerine.” 104 .” Öcalan gerillanın yapması gerekenleri.

g.e. ARGK ile ilgili tüm teorik bilgiler bu kitapta yer alıyor.67 204 İsmet a.e.g. ayrıca bkz: PKK Askerlik Yasası ..205 202 Ayrıntılı bilgi için bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname” PKK. Bu eğitim 20 gün siyasi ve 10 gün askeri olmak üzere toplam 30 günden oluşur. Akademi eğitim programı olarak bilinen ve özellikle Mahsun Korkmaz Akademisinde verilen ve komutan olacak kişiler için yapılan eğitimde ise 2 ay siyasi ve askeri eğitimle de 3 veya 4 aylık bir eğitim gerçekleşir. Lübnan s: 282-283 aktaran İMSET a. PKK MK Kararları. A. ek-f .204 ARGK saflarına katılanlar öncelikli olarak “Gerilla(savaşçı) Adayı Eğitim Programı” adı altında eğitime alınırlar.e. Zorunlu alma (köy baskınlarıyla kaçırılarak) iii. a.g.Buna karşılık güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almada geç kalmıştır. Eğitim orta kademede ise 45 gün siyasi ve 15 gün askeri olmak üzere 2 aydan oluşur. ARGK ile ilgili ayrıntılı ve sağlam kaynak PKK üst kadrolarında bulunan “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” kitabıdır.e. 203 i. İsmet.e. s:57. ERNK’nın diğer örgütlerinden katılım şeklinde girerler. Gönüllü katılım ii. 192 105 . Lübnan aktaran: Özcan a. Bunlar.e.g. 1990 sonrası ARGK’nın değerlendirmesine değinmeden yapılanması ve eğitimi hakkında genel bir değerlendirmede bulunacağız. s:189–191 205 Gerillanın kuruluş esasları…a.g. 203 Bkz. PKK bu dönemde askerlik yasası çıkarmış ve zorla gençleri ARGK saflarına katmıştır.202 Bu talimatnamede örgüte katılım 3 şekilde olmaktadır.g.

Savaşçının özellikleri 6.Yurtseverlik ve Devrimcilik nedir? 5.g. 106 . nasıl ve neyle savaşıyoruz ve nasıl kazanacağız 8.ARGK yönetmeliği 10 Günlük Siyasi Eğitim Programı (B) 1. ayrıca bkz: Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname.Partimiz ne istiyor? 7.Gerillanın temel eylem biçimleri (pusu.Kürdistan Toplumu 3. s:423.Düşmanın askeri taktikleri 4.Düşman kimdir? 3.Yemin İkinci Devrenin 30 Günlük Eğitim Programı 5 Günlük Askeri Eğitim (A) 1.Birlikte bulunan silahların sökülüp takılması 2.Partimiz niçin ortaya çıktı ve gelişti? 6. Savaşçı Adayların Eğitim Programı206 (A) 1.Niçin.Savaşçıların bilinç düzeyini ve durumlarını öğrenmek amacıyla test(güvenlik için) 2.Parti Tarihi 20 Günlük Siyasi Eğitim Programı 206 Özcan.Kürdistan Tarihi 2.Halk Kimdir? 4.Yürüyüş ve konaklamada dikkat edilecek hususlar 3.e. ek-f. a. baskın ve sabotaj) 5.ARGK’nın yeni katılan militan adaylarına verdiği eğitimde ki temel hususları şunlardır.

Komutanın Özellikleri 10.Halk Savaşı 8. Roketatar 3. tugayı ve tümeni biçiminde devam eder.Üslup ve Tavır (B) 1.Türk Burjuvazisinin ve Ordusunun Özellikleri 6. Büyüme. a. ARGK’nın bu yapılanma şekli 207 PKK Askerlik Yasası.Halk Savunma Birlikleri şeklindedir.Bağlama Tuzak Biçimleri 6.207 ARGK’nın pratik sahadaki örgüt yapısı üç ana bölümden oluşur. üç takımdan bir gerilla bölüğü oluşur. Bunlar.Bomba. gerilla taburu. manga esasına göre örgütlenir. Bölge ve Mahalli Komitelerden oluşur. s:58 aktaran İsmet. s:192 107 .e. 1.Gerilla Taktikler 7.4.Silahlar 2. Eyalet.Halk Patlayıcıları 5.Gerilla Savaşı 9. Bu yapılanma Merkez. Üç gerilla mangasından bir takım. Mayın.. PKK-MK Kararları. Lübnan.Patlayıcılar 4. Gerilla birliklerinde örgüt yapısının büyümesinde 3–3 lük bir sistem esas alınır. alayı.g.Hareketli Birlikler 2.Parti Ahlakı ve Kültürü 5.Yerel Birlikler 3.Yemin 10 Günlük Askeri Eğitim ARGK’nın askeri yapılanmasında en küçük gerilla birliği. Bir gerilla mangası koşullara göre 7 ile 11 savaşçıdan oluşur.Özel Savaşın Niteliği Ve Taktikleri 7.

193 209 ARGK Yön. a. 1986’da bir militanda. yani 1986 yılında silahlı propaganda üyesi militanlarda bulunan silahlanma ve donanım 1990’a göre çok daha geriydi. İstanbul.SABOTAJ 4.e.210Bunlar: 1.s:194 211 2000’e Doğru Dergisi.Bir AK–47 tipi Kalaşnikof tüfek ya da piyade tüfeği 2. kitle silahlı kuvvetleridir.bölgedeki halkın örgüte katılımını ve militan sayısının artmasını hızlandırmak amacıylada yapılmıştır. s:17 108 . ARGK yapılanmasına geçtiği süreçte. Başka bir deyişle. 13 ağustos 1989.İki el bombası 208 İmset.g.PUSU 2. Halk Milisi olarak görülen Halk Savunma Birlikleri geniş kitlelerin silahlı örgütlenme biçimidir. a.SUİKAST 5. yerel eylemlere katılan birliklerdir. Bu yapılanma içerisinde yerel birlikler bölge-mıntıka düzeyinde halkı örgütleyen.e.17’ye göre. halk savunma birliklerini ve halk komitelerini koordine biçiminde çalıştıran.208 ARGK Yönetmeliği md.g. PKK. s: 192.211 1..BASKIN 3. Gerilla birlikleri esasına uygun olarak örgütlenirler. ARGK’nın bu yöntemleri de bu açıdan değerlendirilebilir. Md-17 210 İsmet.MAYINLAMA Tüm bu eylem biçimlerinin ortak özelliği asimetrik tehdit olmalarıdır. Terör örgütlerinin ortak özelliklerinden biriside asimetrik şiddet uygulamalarıdır.209 ARGK’nın eylem biçimi beş ana başlık altında toplanır.

Bir Tabanca 3. saldırı ve sis bombası 7. uyku tulumu ve ihtiyaçlar Yukarıda belirtilen materyaller aynı dönem içerisinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin elinde bulunan materyallerle karşılaştırıldığında eş değer hatta daha ileri seviyede olduğu yorumunu yapabiliriz.Albay Erdal SARIZEYBEK Anlatıyor. 30 Ekim Pazartesi saat:21. yöntem.Kasatura 9.Bir Kalaşnikof tüfek (Komutanlarda M–16) 4.Dört veya altı adet. Bu durum PKK’nın ne derece silahlı bir tehdit olduğunu göstermesi bakımından da yeterli bir ölçüttür. 212 1. eğitim.İki hazır tüfek şarjörü 5.100–150 yedek mermi 8. The PKK (İngilizce basımı).Dürbün 10. Jan. Em. 212 İmset. donanım.En az altı dolu yedek şarjör 6. SKY Türk’te yayınlanan belgesel.34567- Altı-Yedi dolu şarjör 100–150 yedek mermi Bir kasatura Dürbün Sırt Çantası.00 109 . teknik ve taktiklerini belirttikten sonra ARGK’nın PKK için 2000 yılına kadar en temel organı olduğunu tekrar belirtmekte fayda vardır.Eğitim ve ordu tipi olmak üzere iki üniforma 2. Yine bu dönemde ARGK militanlarında bulunan roketatarlar. Kan Uykusu. s: 145 213 Bu dönemde karşılıklı ikin tarafın silahlı gücünün ne durumda olduğunu anlayabilmek için bkz.Sırt çantası.213 ARGK’nın temel prensiplerini. uyku tulumu ve ilaç ARGK militanlarının 1990 yılında donanım olarak sahip oldukları materyaller şunlardır. güvenlik kuvvetlerinde bulunmamaktaydı.

(c) HPG (Hezen Parestına Gel-Halk Savunma Güçleri) 2000-Ağustos214 Abdullah Öcalan’ın Şam’dan kaçarak Rusya’da ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde kısa süreli ikametinin ardından.216 Bu dönem içerisinde aşırı şiddetten 214 HPG’nin 2003-2004 yılları itibariyle bölge yapılanması için bkz:EK-3 215 Tuncay Özkan. örgütü uzun süreli bir çıkmaza sokmuştur. Geçmişten Günümüze PKK Ve Ayaklanmalar.1986’dan 2000’e kadar 14 yıl boyunca binlerce insanın ölümüne veya şehit olmasına sebebiyet veren ARGK’nın revize olarak HPG yapılanmasına geçişinin sebepleri nelerdir? Niçin askeri yapılanma strateji değişikliğine gidilmiştir? Yeni kurulan HPG yapılanmasının ARGK’dan farklılıkları nelerdir? bu soruların cevaplanabilmesi için Öcalan’ın yakalandıktan sonraki süreçte örgütün ve partinin strateji değişikliklerine dikkat etmek gerekir. İstanbul-2005.Irak ve İran sınırı bölgelerinde Hınere Kampında gerçekleştirdiği 6.Şubat ayları boyunca K. Öcalan’ın yakalanması ve yargılanması sürecinde örgüt 1999’da 6.. Kenya’nın Başkenti Nairobi de yakalanması süreci215 ve bu sürecin devamında PKK’nın başsız ve öndersiz kalması. s:418. 110 . Kongrede alınan ve ülke genelinde silahlı faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına sınır konuldu. “6. Kongrenin kararları için bkz: Emin Demirel. hizipleşmelerin başlaması ve silahlı çatışmaların asgari düzeye inmesiyle sonuçlanmıştır. IQ yay. Kongrede genel hatlarıyla terör örgütünün 1998 yılı Aralık ayı ve 1999 yılı Ocak. “Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?” Alfa Yayınları-2005 216 6. Öcalan’ın 1999 yılının şubat ayında yakalanmasından itibaren 2004 yılında tekrar çatışmalara başlamasına kadar geçen 5 yıllık süreç örgütün revizyona uğraması.

html. Zira Öcalan örgütün mihenk taşı ve tutunum noktası olagelmiştir. Bu amaçla Bir Halkı Savunmak isimli kitabını temel kaynak olarak gösterebiliriz. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor.hpg-online. Örgüt 2000–2005 yılları arasında sürekli yeniden yapılanma tartışmalarıyla.01.net/tr/kitap/silahlımücadele-tarihi. s: 35 111 . ajanlık suçlamalarıyla uğraşıyor. e-kitap. Duran KALKAN’ın ifadeleriyle durumu şu şekilde aktarabiliriz.” 217 Duran Kalkan. www. “ Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız” aktaran.. tanımlamanın gereğini ortaya çıkardı. Öcalan’ın mahkemede vereceği mesajların değerlendirilmesi yapılmıştır.218 Dağ kadrosunun temel birimi olan ARGK’nın tasfiye edilerek HPG’nin kurulması sürecini değerlendirecek olursak. hizipleşmelerle. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor.e.kaçınıldı. Bu 217 çerçevede politikalar belirlenmeye başlanmıştır.2007 218 A. erişim tarihi: 02. PKK saflarında Öcalan’ın yakalanmış olmasının verdiği sıkıntıları en çok dağ kadrosu hissetmiştir.219 “2000 Ağustosundaki toplantı örgüt açısından da toparlanma gereğini HPG biçiminde yeniden düzenlemenin. Bu amaçla bir halkı savunmak isimli kitabı temel kaynak olarak gösterebiliriz. Ayrıca eyalet sisteminden saha sistemine dönme kararı bu kongrede alınmıştır.” kongre toplantılarında.g. s: 34 219 A.. silahlı faaliyetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri üzerinde durulması hususunda kararlar alınmıştır.e.g.

a. PKK’nın yaşadığı durağan sürecin askeri alandaki çıkış yolu olarak görülebilir.g. 112 . bilinç.” HPG. Kongrede. PKK’nın siyasallaşması sürecinde sıkça tekrar ettiği Demokratik çözüm sürecinin temel unsurlarından biri olarak ifade edilmiştir.221 “HPG’nin demokratik çözüm sürecinin. Bu hususu Kalkan şu şekilde ifade etmektedir. Ama ARGK’da büyük bir direniş gücüydü. Tecrübe.g.Halk Savunma Gücü biçiminde yeniden düzenlenmiştir. HPG sadece gerilla olarak yorumlanmamış içerisinde halkı da kapsayan teorik tanımlamalarla açıklanmaya çalışılmıştır. Hepsinin tecrübesini aldı.y. aslında meşru savunma gücüdür. Demirel.HPG’nin temel stratejisinin önceki yapılanmalardan farklılık arz 220 7. a.. Kongre kararları220 çerçevesinde oluşturulan HPG. etkinlik bakımından HPG hepsinin üstündedir.HPG. HPG kurulduktan sonra ARGK gibi salt saldırı hedefli olmadığını belli etmiş ancak bu ve benzeri sebeplerle değişimlere uğramıştır. Daha etkili bir askeri performansa sahip. Silahlı mücadele örgütü olan ARGK’nın Türkiye’nin sözde demokratik dönüşümüne ve sözde Kürt sorununun çözümüne bağlı olan varlığı HPG.e. s:419 221 Kalkan. PKK’nın 2000’li yılların başında içinde bulundukları kaotik ve belirsiz ortamda en tecrübeli oldukları gerilla yapılanmasının muğlâklığını gidermek amacıyla yapılandırılmıştır. Yani direnişin meşru savunma çizgisine tümüyle oturtulması parti öncülüğünün tümüyle sağlama stratejik ve taktikte daha bilinçli ve düzenli hale gelme rolünü oynadı. yine demokratik siyasal mücadele taktiğinin stratejisinin bir direniş gücü.. PKK’nın sözde 7.

222 “Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak. demokratik. Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması. HPG’nin amacı ve stratejisini iki yönlü değerlendirmek gerekir. Bu fikir bizzat Öcalan tarafından ortaya çıkarılmış 222 Sözde HPG Genel Yönetmeliği. HPG’nin amacı. Genel Hükümler md:3 113 . korumak ve kollamak. Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. Roj Matbaası. İkincisi ise yukarıda ifade edilen siyasallaşma sürecinde popülist gerilla hareketleri olarak da nitelendirebileceğimiz somut gerçeklerdir. farazi ve ütopik kavramlardan örülü bir çıkmazdır. ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek. Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak. siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak. demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak. 2005. meşru savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek.etmesi PKK’nın mevcut konjöktüre ayak uydurma çabasından kaynaklanmaktadır. Birincisi görünen ve HPG yönetmeliğinde geçen şekli.” HPG’nin amacı olarak belirtilen hususlar soyut. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir.

demokratik çözüm yöntemlerinin tartışıldığı. örgütlenme tarzından amaçlarına. yüzyılın koşullarına göre yeniçağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenmedir. HPG’ nin askeri örgütlenmesi hakkında kendi kaynaklarına başvurarak açılım sağlayabiliriz. toplumsal. Bu nedenle HPG. HPG223. “21. HPG 21. yüzyıl dünyasında dünyanın temel çelişkileri değişerek yeni biçimler almıştır.2006 114 . HPG bu şemsiye içerisinde meşru savunma kisvesi altında örgütün dinamizmini koruyabilmek için silahlı çatışmaların mümessilliği vazifesini icra etmek için tertiplenmiştir.ve Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında toplanmıştır. siyasal demokratik mücadelenin önem 223 “HRK’dan HPG’ye” www.hpg-online. Buna paralel olarak mevcut çelişki ve sorunların çözümünde izlenmesi gereken mücadele yol ve yöntemleri de değişmiştir. HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen bu gerçekliğidir. yüzyılda çözüm koşullarının oluştuğu.net/tr/dizi araştırma /index. Dünyadaki yeni siyasal.html erişim tarihi: 18. eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor. Bu yeni fikir örgüt kadrolarına hızla yayıldı ve eğitimlerin bir parçası haline geldi. Ayrıca klasik gerilla savaş tarzı yerine. siyasi yanı ağır basan bir gerilla yapılanmasına kanalize olduğu gözlemlenmektedir.12. HPG’nin makro açıdan değerlendirilmesi yapıldığında ARGK’ya göre esnek bir yapılanma olduğu görülmektedir. Zira 21. ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey modern savaşın yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun temelinde yatan saikler evvelden yaşanan silahlı çatışma tecrübeleridir.

Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir. Gerektiğinde halka yönelik şiddet uygulamalarına meşruiyet tanıyan yapılanmalardı. ARGK ve HRK yapılanmalarında şiddet kavramı ve zorun rolü vazgeçilmez temel unsurlardı. Ancak HPG geçmişten aldığı tecrübelerle halk ile birlikte görülmeye ve hareket etmeye çalışmaktadır. Kürdistan Demokratik Konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür. 2005. HPG.” Örgüt yapılanmasının açıklamasında da geçen Kürdistan Demokratik Konfederalizmi kavramı 224 HPG Genel Yönetmeliği.Bölüm. 2. HPG’ nin Örgüt yapılanmasını inceleyecek olursak. istediği yerde ve istediği zamanda hedefe yönelebilecek bir tarzda kendini mobilize etmiş. HPG tüm saldırılara karşı halkımızın ağır bedellerle kazandığı mevzilerini ve mücadeleyle yarattığı değerlerini koruma ve geliştirme gücüdür.224 “HPG. HPG Yönetmeliği için bkz: EK-3 115 . HPG’ nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur. Roj Matbaası.kazanarak öncelikler arasında yer aldığı bir süreçte ortaya çıkmıştır. HPG mücadele ve hareket kabiliyeti bakımından çok daha sıkı örgütlenmiş. görüş ve siyasetlerini talimat bilir.HPG şiddet ve zor kullanmayı bir sigorta olarak nitelendirmekte ve halkın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için halkın meşru savunmasının adı olarak gösterilmektedir.” HPG’nin temel dinamiklerinin önceki gerilla yapılanmalarından farkları yukarıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır. öz disipline sahip bir gerilla ordusudur. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır.

muğlak ve tanımı belirlisizlik gösteren bir ifadedir. Bu kavram üzerine örgüt içerisinde de yorumlar yapılmış ancak ortak bir kanaate varıldığı söylenemez. Öcalan bu kavramı ortaya koyarken böyle bir kavram kargaşasının yaşanacağını hesap ederek akıllarda soru işareti bırakmak ve kızıl elma hüviyeti taşıyan bir amaç oluşturabilmek için ortaya atmış olabilir. Örgütün yapısını başlıklar halinde sıralayacak olursak;225 1- HPG KONFERANSI 2- HPG MECLİSİ 3- HPG KOMUTA KONSEYİ 4- ANAKARAGAH KOMUTANLIĞI (a) Basın-Yayın (b) Arşiv-Sicil (c) Muhabere-İrtibat (d) Teknik-Araştırma (e) Lojistik ve İstihkam (f) Askeri İstihbarat (g) Sağlık (h) Maliye ve Ekonomi (i) Halkla İlişkiler (j) HPG Yargı Sistemi 5-HPG KOL KOMUTANLIKLARI a. YJA STAR Komutanlığı: b. Özel Kuvvetler Komutanlığı: c. Öz Savunma Güçleri Komutanlığı: d. Akademiler Komutanlığı:

225 A.g.e. ; EK-3

116

6. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: 7.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ 8. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ 9. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı; demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda, Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan, Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan, sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip, enternasyonalist, bilinçli, azimli, mütevazı, yiğit ve dürüst olan, mücadeleye fedaice katılan, her türlü zorluğu göğüsleyebilen, halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir.HPG savaşçısı, Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır.226şeklinde tanımlanmaktadır. HPG’nin örgüt yapılanması PKK’nın ikinci HRK’ sı izlenimini uyandırmaktadır. Yani yeniden örgütü propaganda faaliyetleriyle ayakta tutmak çabası göze çarpmaktadır. Özellikle 2004 den sonraki eylemlerin asimetrik yoğunluğu bizde bu fikri kuvvetlendirmektedir. HPG yapılanmasını da genel hatlarıyla tetkik ettikten sonra HRK ve ARGK’yı da kapsayan bir karşılaştırma yapacak olursak örgütün bu yapılanmalara bakışını değerlendirmemiz gerekecektir. Bu bakımdan HPG Ana karargah Komutanı Dr. Bahoz Erdal bu değerlendirmeyi geniş bir şekilde ele alarak özetle şunları ifade ediyor; 227

226 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, 2.Bölüm, HPG

Yönetmeliği için bkz: EK-3

117

“HRK, ARGK ve HPG arasındaki farklar”

HRK ve ARGK 20. yy. koşullarında ortaya çıkan silahlı örgütlenmelerdi. • ARGK ise onun üzerinde aynı stratejik amaçla kurulmuş halk ordusu olarak nitelendirilen örgütlenmeydi. • HPG ise, 21. yüzyılın koşullarına göre yeni çağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenme olarak ifade edilir. Bu nedenle HPG; örgütlenme tarzından amaçlarına, eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor. • HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen şartlarıdır. Dünyadaki yeni siyasal, toplumsal, ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey farklı yöntemlerin yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. "Stratejik bakımından arasındaki farklar "228 ARGK ile HPG

HPG’nin yürüttüğü modern gerilla savaşı olarak ifade edilmektedir. Bu; ezilen halkların, gücü zayıf olan toplumların büyük ordulara ve büyük devletlere karşı verebileceği bir mücadele biçimidir. • Kendini hedef yapmadan, yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile etkili ve sonuç alıcı vuruş gücünü yakalayan bir savaş stratejisidir. • Bu strateji ile cephe savaşına dayalı ve salt işgalci güçlerle, karşıt tarafın ordusuyla cepheden
227Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportajdan aktarılmıştır.

HRK’dan HPG’ye” www.hpg-online.net/tr/dizi araştırma /index.html erişim tarihi: 18.12.2006, aktarılan kısımdaki görüşler örgüt üyesi Bahoz Erdal’a aittir. 228 A.g.y.

118

savaşı hedefleyen bir stratejiyle değil; karşıt ve saldıran tarafın saldırılarını boşa düşürerek onu çözümsüzlüğe itip sonuçsuz bırakarak yenilmez bir güç olduğunu ortaya koyma esastır. • Karşı tarafın en hassas, en zayıf noktalarını ve yaşam alanlarını hedefleyerek, karşı tarafın güçlü olduğu yönleri zayıflatıp etkisizleştirerek, sistemi zora sokmayı ve işlevsiz kılmayı hedefleyen ve siyasal çözüme zorlayan bir savaş stratejisidir. • HPG’nin izlediği strateji, sözde Meşru Savunma Stratejisi229, olarak gösterilmektedir. • HPG’deki birliklerin örgütlenme biçimi ve hareket tarzları, ona biçilen misyona göre düzenlenmiş ve güçler buna göre eğitilmiştir. ARGK birliklerinin sayısı daha fazla, daha kabarıktı. Birlikler nicel olarak daha kabarık olduğundan hareket tarzının daha açık ve daha ağır olmasına yol açıyordu. Bu da manevra kabiliyetini azaltıyordu. • ARGK bir halk ordusu mantığıyla oluştuğu için nicelik çok daha öndeydi. Bu nedenle nitelik, eğitim ve disiplin düzeyi biraz daha zayıf kalıyordu. • HPG ise profesyonel ve modern bir gerilla gücü olarak ifade edilmektedir. Niceliğe önem verilmekle beraber, daha fazla önem arz eden niteliktir. Çok
229 Örgütün dağ kadrosunun ilk yapılanmalarında uygulanan

stratejik savunma yöntemi, örgütün denge aşamasına geçişi için gerekli zeminin oluşması amacını taşımaktaydı. HPG yapılanmasında dile getirilen meşru savunma konsepti veya stratejisi, aslında gelişen siyasi ve bölgesel olaylar çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir isim değişikliğidir. Meşru savunma stratejisi , örgütün tekrar silahlı propaganda aşamasına geldiğini veya bu aşama sayesinde varlığını uzun vadede devam ettireceği anlamına da gelmektedir. Çalışmamızda meşru savunma stratejisi üzerine değerlendirme yapılmamıştır. Zira bu gibi söylemler net olarak anlaşılamamakta ve geçiş döneminin söylemleri olarak kalmaktadır.

119

daha güçlü bir yaşam ve çalışma disiplinine, bir öz disipline sahiptir. Yine askeri kültür bakımından çok daha birikimlidir. • HPG, şiddet olgusunu askeri, ideolojik ve felsefi açıdan daha fazla incelemiş, kavramış bir yapı gerçekliğine sahiptir. Savaş sanatı, savaş tarihi, savaş kültürü bakımından çok daha güçlü bir birikime sahiptir. • HPG birliklerinin ARGK’ya göre daha mobilize, daha hafif, daha süratli, daha hareketli, daha disiplinli, daha inisiyatifli ve daha yaygın bir biçimde olduğu ifade edilmektedir. • ARGK’da güçlerin harekete geçirilmesi ve askeri faaliyetlerin geliştirilmesinde merkeziyet daha belirgindi. Ama HPG’de birimlerin inisiyatifi daha öndedir. Emir talimat sistemi geçerli olmakla beraber bu yeni örgütleme biçimi, birimlerimizi daha çok etkili ve inisiyatifli kılmaktadır. Bu yüzden özerk bir yapıya sahiptir.” HRK’dan ARGK’ya ARGK’dan da HPG’ ye geçen gayri nizami harp veya gerilla tarzı çatışma yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gösterilmeye çalışılmıştır. PKK’nın dağ kadrosunun temel taşları olan bu yapılanmalar, gelişen ve değişen şartlar içerisinde kendilerini revize etmekte ve hayatta kalabilmenin yolunu aramaktadırlar. PKK’nın ses getirici eylemlerinin çok olması veya artmaya başlaması örgütün çok güçlendiği anlamına gelmez. Hilâfına, örgütün üzerinde ki durağan havayı atabilmek için yapılan propaganda amaçlı eylemlerdir. Bu üç yapılanma içerisinde ARGK’nın 1989-1994 yılları arasındaki şiddet olayları dışında yapılan eylemlerin büyük kısmı silahlı propaganda amaçlı ve örgütün dinamizmini sağlama amaçlıdır. Ayrıca örgüt içerisinde 1

120

Haziran atılımı olarak nitelendirilen süreç hem örgütün ayakta olduğu imajını vermek için, hem de Irak savaşının sonuçlarının oluşturduğu makul ortamın fırsat bilinerek kaçırılmak istenmemesinden kaynaklanmaktadır. Son tahlilde diyebiliriz ki PKK için dağ kadrosu ve dağ kadrosunun örgütlenmiş hali olan bu yapılanmalar, örgütün oksijenidir. Bu yapılanmaların gerilemesi örgütün hayati tehlikeye girmesine sebebiyet verecektir. Bu sebeple örgütü bitirebilmek için dağ kadrosunun yapılanmalarının iyi bir biçimde ve net tahlillerle ortaya konması gerekir. Bu bölümde dağ kadrosunun yapılanmalarının örgütsel açıdan incelemesine yer verdik. Son bölümde ise bu yapılanmaların sosyolojik tetkiki yapılacaktır.

121

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ
“…Gerilla bir kere başlamaya görsün, aynen mantar gibidir, devamlı fışkırır toprak altından. Kısacası kökü kazılamaz bir güçtür gerilla…”230

Düşük yoğunluklu çatışmaları yaşandığı ülkelerde, gerilla yapılanmalarının silahlı birliklerle bastırılabildiği ve durdurulduğu bilinmektedir. Ancak gerilla birlikleri içerisinde öyleleri vardır ki, geniş bir halk yığınını arka bahçesi olarak kullanmaya çalışır ve onları potansiyel gerilla adayı olarak gördüğünden sürekli genç, dinamik ve yenilenen bir silahlı güce sahip olur. Peki, bu gerilla birliklerinin iç dünyası nasıl bir yapılanmaya sahiptir ve hangi sebeplerle sürekli mantar gibi çoğalmaktadır? Ülkemizde yıllarca düşük yoğunluklu bir iç çatışmaya yol açan ve Latin Amerika, Maoist Çin veya Vietnam Vietkong usulünden esinlenen ve bir çeşit gerilla yöntemiyle terör yaratan PKK Dağ
230 ANT Dergisi, 7 Ekim 1969, s:145, “Che Guevera’nın ölüm

yıldönümü münasebetiyle yazılan yazıdan”

122

PKK terör örgütünün silahlı gücü olan dağ kadrosu veya kendi ifadeleriyle gerillalarla mücadele edilirken. PKK Dağ Kadrosunun yıllarca bölgede çatışmaların birincil aktörü olmasında ve bölgeyi kaotik bir ortama sokmasında görev üstlenen militanlar dağa çıkarken ne amaçla çıkmışlar ve ne bulmuşlardır? PKK ile yapılan mücadele yöntemleri makro açıdan tetkik edildiğinde. PKK’nın sosyolojik açıdan değerlendirilmesinin yetersiz kaldığı görülmektedir. Oysaki mücadelenin bir ayağı da önleyici mahiyet içeren tedbirler olmalıydı. Örgütün dağ kadrosunun oluşumu aşamasında.Kadrosu çeyrek asırdır silahlı eylemlerle bölgesel çatışmanın baş aktörü olmuş. salt askeri ve polisiye tedbirlerle olaylara veya soruna yaklaşılmıştır. gerillanın hangi şartlara haiz olması gerektiği tespit edilmiş ve bu açıdan dağ kadrosunun öncelikle 123 . Bunun yanında iktisadi ve eğitim faktörlerinin de bu zaviyeden değerlendirilmesi gerekir. Önleyici tedbirler vatandaşın veya devletin temel dinamiklerinin terörden zarar görmesini önleyici mahiyet arz eden birincil tedbirler alınmasıdır. sorunun toplumsal yönü ikinci hatta üçüncü plana itilmiştir. Ülkemizde yaşanan terör olaylarını açıklarken veya bunlarla mücadele yolları aranırken daha çok refleksif yöntemler kullanılmış. Alınacak tedbirlerin bir diğer yönü ise örgütün silahlı birliği olan dağ kadrosunun çözülmesini sağlayabilmek için dağ kadrosunun sosyolojik veya sosyo-psikolojik çözümlemesinin sağlanarak eleman temininin önüne geçilebilmesidir. Zira böyle bir yaklaşım var olmuş olsaydı terör sorunu bu ölçüde kemikleşmez ve kökleşmezdi. zaman zaman güvenlik güçlerinden büyük darbeler yemiş ancak tekrar militan yetiştirmeye ve savaşa sokmaya devam etmiştir.

Tüm ısrarlarına rağmen gitmiyor ve daha sonra Fuat arkadaş. www. …Arkadaşları lokantaya davet ediyor. a. 04. seni vururdum. Dördüncü gün Muhterem Biçimliyle karşılaşıyorlar. Ben midem için bu hareketin onurunu ayaklar altına alamam” Yukarıda anlatılan örnekte örgüt üyesi Kemal’in örgüte kutsiyet atfeder gibi örgütü yüceltmesi ve bunun için ölmeyi dahi göze alacak kararlılıkta olmasının sebebi nedir? Kemal’i bir terör örgütüne bağlayan nedir? Hangi fikir ve ideolojilerle tutunum sağlamaktadır? Örgütün dağ kadrosunun temelini atan bu insanların kesin inanmışlığının sebebi nedir? Bu soruları yanıtlayabilmek için dağ kadrosunun tutunumunu sağlayan saikler irdelenmelidir. Ben bu hareketin onurunu nasıl bir yemeğe satabilirim? Evet beni tanıyabilir. sevebilirde…Ama yarın bunu başka yerde anlatırsa. Bu hususla ilgili olarak Parti Tarihini anlatan Cemil BAYIK.12. Doğa şartlarının ve örgütün katılığı içerisinde örgüt militanlarının nasıl ve neden örgüt için hayatları pahasına savaştıklarını anlayabilmek 231 Cemil.komaleciwan. Kemal arkadaş. dua etki şu anda yanımda silah yok. Erişim tarihi.g. Bayık PKK Tarihi. bu benim için ölümdür. Kemal arkadaş kendilerinin daha yeni lokantadan çıktığını söylüyor. Sen ölümü hak etmişsin ve onursuzsun.com. kalacak yerleri de yok. neden yaptın bunu? Üstelik açız dört gündür yemek yememişiz.231 “Diyarbakır’da Kemal arkadaşla. Fuat arkadaş üç gün aç kalıyorlar. Eğer olsaydı. PKK tarihi isimli eserinde bir örgüt üyesinin ideal profilini şu örnekle emsal göstermektedir. Hem de kendisi teklif etti.fedakar olması istenmiştir.06 124 .e. Diyarbakır surlarının üzerinde yatıyorlar.75 aktaran. s. Fuat arkadaşa.

bulunduğu söylenmiş. Bu hususla ilgili olarak örgüt içinde 3..için örgüte niçin katılımın sağlandığından başlayarak örgüt içi sosyal ve psikolojik durumlarını inceleyerek bu soruya yanıt verebiliriz. Hatta bazıları dağda otellerde 232 Sami Demirkıran.223 125 . s:222. kimine dağdaki insanların tamamı "Müslüman" diye tanıtılıp bu mücadelenin vatani bir vazife olduğu. Kimi macera yaşamak. kaymakamlık verileceği. Ürperten İtiraflar. Örgüte katılımın gerçekleşmesi sonrası tutunumun nasıl sağlandığının da değerlendirilmesi gerekir. İstanbul- 1996. savaş uçakları vs. Örgüte katılanların çoğunda daha ilk günlerinde pişman oldukları gözlerinden okunabiliyordu.5 yıl faal olarak görev alan Sami DEMİRKIRAN örgüte katılımın ve devamında gerçekleşen hususları şu şekilde ifade etmektedir. kimine ise örgütün kobraları. kimine devlet kurulunca subaylık.232 “…Peki neden örgüte katılım sağlanıyordu? Güneydoğu’da işsizlik yüzünden örgütün eleman topladığı bir dereceye kadar doğru idi. (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri Dağ Kadrosunun sosyolojik açıdan tetkik edilmesi aşamasında öncelikle. Turan yay. kimi gerçekten devlet kuracağına inandığı için PKK’ya katılıyordu. Ezilmişlik ve romantizm bayanları dağa çeken en önemli faktörlerdir.Çünkü kimine örgüte katıldıktan sonra iş verileceği ve ailesine maaş bağlanacağı. örgüte katılanların katılım sebebi ve sorunun başlangıcını değerlendirmek gerekir. Gerilla romantizminin yükseltilmesi de özellikle büyük şehirlerde etkili idi.

a. Asıl gerçeği kavramaya başlamaları ise.g. zamanla örgütün bir parçası veya silahı haline geliyorlar. yaşadıkları dönemin kırık fay hatlarına sahip siyasi bulanıklığının ve içinde bulundukları sosyal karmaşanın sonuçlarından kaynaklanmaktaydı.” Yukarıda belirtildiği şekliyle örgüte katılanlar. Örgüte girmek veya girilen süreç toz pembe ve idealizm kokan yöntemlerle sağlanırken örgütten çıkmak ise ancak ölümle son bulmaktadır.160 126 . 14 Temmuz Yayınları. üstü hamur saç ekmeği konulduğunda gerçekleri kavramaya başlıyorlar.1978 aktaran: Özcan. Bugün de benzer sebeplerle dağa çıkan militanlar bulunmakta ancak örgütün esas yapılanmasını oluşturan ve en şiddetli terör eylemlerine sebebiyet veren teröristler 12 Eylül döneminin çocukları veya gençlerinden oluşmaktadır. s:399. çatışmaya girmelerinde oluyor.233 PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu aşamasında dağa çıkan ve yıllarca silahlı çatışmalarda yer alan eski militanların örgüte giriş sebepleri.e. Apo’nun Ayetleri. oradan da dağ kadrosuna kanalize olmuşlardır? Bu sorunun cevabını yıllarca örgüt içerisinde yer almış ve dağ kadrosunda silahlı 233 Parti Tüzüğü Kuruluş Dönemi. Bu dönem gençleri niçin terör örgütüne.. s:159. Önlerine altı yanmış.kalacaklarını sanıyorlarmış. ayrıca bkz: Selim Çürükkaya. Yanı başında arkadaşları patır patır ölmeye başlayınca umutsuzluk girdabına düşüveriyorlar. Bu durum da ister istemez örgütü tek kapılı bir labirent haline getirmektedir. Özellikle örgütün dağ kadrosunda “kaçmak” kelimesi ölümle eş değer olduğu gibi insani bir ölümün de kesinlikle olmayacağı anlamına da gelir.

Öyle ki bu durumumdan dolayı. Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo. Devrimciydim ama ilişkide olduğum bir örgütüm dahi yoktu. tanıdıklarım. Demokrasinin Sonbaharı 1977-1978. akrabalarım. geçilemeyeceğine Artık. çevremdeki örgütlü arkadaşlarım benimle alay ediyor. Bilgi Yayınevi. s:431.eylemlerde yer almış Can Deniz’in hikâyesinden esinlenerek verelim. İçin için bir örgütüm olmalı diye düşünüyor olsam da. sanki bir şeyleri bekliyor. açıkta kalmıştım. Devrimci olmak bir modaydı sanki.234 hayat “Etrafımda silahlı mücadeleyi savunan hareketler ve bu hareketlerin taraftarı olan insanlar alabildiğine fazlaydı. ilk önceleri bu örgütlerden biriyle ciddi bir temasım olmadı.432 127 . artık kim varsa bir örgüte sahipti. Çocukluk arkadaşlarım. Aksu matbaası. 1980 öncesi dönemde yaşanan anarşi olaylarını Arcayürek şu sözlerle açıklıyor ve çaresizliğin oluşturduğu vahameti resmediyor. Herkes bu modaya ayak uydurmak için çırpınıyordu. İstanbul-1985.” Can Deniz ve onun gibi örgüte katılanların yaşadığı dönemi değerlendirdiğimizde gençlerin teröre alet olmalarının ne derece kolay olduğunu ve içinde bulunulan şartların buna zemin oluşturduğunu görebilmekteyiz. Hemen herkes bir örgüt taraftarı ya da militanıydı.önüne inanmaya 234 Can Deniz. Her gün vuruyordu. Tam olarak ruhunu anlatamayacağım böyle bir ortamda. s:4 235 Arcayürek Cüneyt Açıklıyor-7. belki de arıyordum. Herkes bir örgüte sığınmıştı da sanki ben.. o dönemin yaygın tabiriyle “SUCU” diye gülüyorlardı. Ankara-1996. Ve bulacağımı biliyordum.235 "Dalga dalga vuruyordu.

beni dayanılmaz bir şekilde 236 Deniz. emperyalizm. artı değer gibi daha öncesinde bilmediğim yabancı kavramları yüzeysel planda tanımaya başlamıştım. faşizm. s:5 128 . silahlı terör örgütlerinin içinde bulmuşlardır.236 “…Bu arada kapitalizm. Tüm bu yeni ilgi ve heyecan noktalarına rağmen. bombalar patlıyor. Anarşinin altında yatan gerçekleri öğrenmiş olabilirdik. Karanlık bastıktan sonra kentin sokaklarında caddelerinde kimse yoktu…” Bu kaotik ortamda Can Deniz gibi gençler.e.başlamıştık. aidiyet hislerinin tatmin olabileceği kapılar aramaya itilmiş ve kendilerini. Sağdan soldan gelen darbeler üzerinde siyasal görüş ayrımlarıyla tartışabilirdik. anarşiye karşı devletin gücünün yetersiz kaldığını görüyorduk… Hepimiz kentte açık lokanta bulamadığımız için orduevine gidiyor karnımızı doyuruyorduk.g. Fakat daha anlamlısı. PKK militanlarının dağ kadrosuna giriş sürecinde “silahlı mücadele” kavramı bazı militan adaylarına büyüleyici bir husus gibi görünmekte hatta örgüte girmeden evvel silahla tanışmaya başlamaktadırlar. okulda sokakta işyerinde yaşamı zehrediyordu.. Özellikle bunlar arasında doğu ve güney doğu kökenli gençler “öteki” görülmenin verdiği psikolojik ayrılmışlık ve kimlik karmaşasına kapılmaları sonucu olarak meşru otoriteye ve devlete daha çok uzaklaşmış sonuç olarak potansiyel ayrılıkçı haline gelmiş veya zımnen itilmiştir. a.İnsanlar öldürüyor. Yine Can Deniz’in hatıralarından faydalanarak örgüte girmeden evvel silaha ve şiddete olan tutkusunu şu şekilde betimleyebiliriz.

bunu düşünmek bile kanımı kaynatıyordu. silah taşıyarak güvenini arttırmaya çalışır. elime bir silah almak. Ne yapıp ne edip. gezip-dolaşmaya çalışıyordum. s:154 129 . Altın Kitaplar yayınları. …birkaç saatliğine de olsa. İstanbul-1996. silahlı direniş. Bireysel Ve Toplumsal Şiddet. kuşku.” Yukarıda belirtilen husus özellikle terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu özetlemektedir. Dr.kendine çeke şey silahtı. özgürlük için savaşmak gibi kavramlar büyüleyici gelmekte ve albenisi kuvvetli bir tutunum oluşturmaktadır. Güvensizliğin bir toplumsal hastalık haline geldiği ülkemizde silah ve şiddet bir çıkış yolu ve çözüm olarak görülebilmektedir. ortamlarda silaha sarılır. Silah kullanma ve bunun toplumsal açıdan belli bir değer ve öneme sahip olmasının perde arkasında geçmişten gelen alışkanlıklar olabileceği gibi. İnsanlar Türk toplumunda niçin silaha sarılır? Bu soruya Köknel şu şekilde cevap vermektedir. belimde silahla dolaşmanın heyecanını tadardım” Silahın ve şiddetin bu derece ehemmiyetli görüldüğü bir gençlik için gerilla. Korkunun kuşkunun yarattığı saldırgan davranışlar doğrultusunda anlamsız. esasında toplumsal sorunların dışavurumundan kaynaklanan problemler yatmaktadır. Daha çok onlarla birlikte olmaya. Belinde silah taşıyan arkadaşlarım vardı. silah sahibi olmak şöyle birkaç gün saklamak istiyor. gereksiz durumlarda.). şüphe ve tedirginlik içinde yaşayan insan. Toplumsal 237 Özcan Köknel (Prof.237 “Güvensizlik duygusu ya da bulunduğu çevrenin yarattığı güvensizlik nedeniyle korku.

Ankara-1985 239 Köknel. örgüte katılımın sağlanması ve bu minvalde tutunumun oluşması sadece silah ve şiddete olan temayülün bir neticesinden kaynaklanmamaktadır. kariyer edinmek için ekonomik etken. Meyaş yayınları.). toplumsal adaletsizliğin ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin en sıradan insanın günlük yaşamını kuşatması.. ya da sosyal konumunu yükseltmek. a..e. politikalar veya karşıt görüşlerin varlığı ve bu çerçevedeki diğer etmenler bireyleri teröre iten saiklerdir. Bireylerin örgütlere ve başta PKK’ya(bilhassa dağa çıkmak amacıyla) girmelerinin farlı nedenleri bulunmaktadır. çevre uyumsuzluğu.g. Bu nedenlerin ortak noktası hemen hemen hepsinin belli çıkarlar uğruna yapılıyor olmasıdır. 240 238 Ülkemizdeki sosyal şiddet hakkında bkz: Orhan Türkdoğan (Prof. s.239 Bu durumda yine tek çare ve çıkış yolu olarak silah görülür.e. yapılmış veya yapıldığı düşünülen haksızlıklar karşısında biriken tepkilerin alternatif arayışlara dönüşmesi. s:7-8 130 . öte yandan.güvensizliğin ve sosyal şiddetin238alabildiğine artış gösterdiği ülkemizde başta gençler olmak üzere farklı etnik köken veya kültürden olan yapılanmalar veya kendisini farklı bir kimlikle ifade etmek isteyen bireyler veya gruplar bu güvensizlik ortamında kendilerini korumak ve gerektiğinde saldırılara karşılık verme hissine kapılabilirler. Bunların yanında. insanların geleceğe dönük umutlarını karartmaya yönelik olaylar. Kimisi kız arkadaş için. aile içi sorunlar. a. Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği.g. PKK’nın silahlı eylemlerinin organı olan dağ kadrosunun oluşumunda. Dr. kısaca bir takım tepkiler üzerinde hemen ateşlenip harekete geçirilebilecek duygu faktörleridir. 98-99 240 Deniz.

TürkKürt gibi köken farklılığı için değil.e.Terör örgütleri içerisinde ülkemiz açısından en önemlisi ve ayrı bir yeri olan PKK’nın diğer örgütlerden farklılıkları bulunmakta.241 “Çevremdeki örgütlerin arasında küçük bir grup olarak yer alan Apocular. Bu grup. Zamanla bu gruba duyduğum sempatim arttı. Kendisi PKK’ya yönelişinin sebebini şu sözlerle açıklamakta ve PKK’nın farklı yönlerini kendi yorumlarıyla belirtmektedir. etnik kökeni başta olmak üzere bazı sebeplerden ötürü PKK’ya teveccüh göstermekte ve dağa çıkıp eylem yapmayı arzulamaktaydılar.g. daha yüksek çıkan sesleri. Türk olmama rağmen. daha etki yaratıcı bir imajları vardı. daha etkili ve daha ciddi bir oluşum olarak dikkatimi çekmişti. küçük bir grup olmalarına karşın. devrimcifaşist ayrımındaydı. Sosyalizmin hedeflenmesi yeterliydi. Bu köprüden adım atıp grubun içine girmek pek zor değildi. Bu grubun içinde etkin olan yakın arkadaşlarımda zaten beni kendi içlerine almak için hazırlardı. Can Deniz’in hayat hikayesinde de aynı durum göze çarpmaktadır. dinamik yapısı ve pratik sahadaki gösteriş içerikli ve propaganda düzeyi yüksek eylemleriyle kendine has bir üslup oluşturduğu görülmektedir. Tavırlarına uygun keskin söylemleri. kürt sözcüğüne takılmadım. Bunun içinde silahlı mücadele yolu benimsenmeliydi. daha tutarlı. Bu bakımdan terör örgütlerine eğimli olan gençler ve bireyler. Dolayısıyla Apocu olmam için gerekli köprü de mevcuttu. Hiç 241 A. Bu durumun oluşmasında öncül saik silahlı birlikler ve militanlardır. Ulusal Sorun” gibi ayrı bir kökenin söylemi içindeydi. Yani her şey bana bağlıydı. “Bağımsız Kürdistan”. “Kürtlere Özgürlük”. Aradığım şey buydu. Zaten bu dönem. s:8 131 .

Ayrıca yukarıda Can Deniz’in hayat hikayesinde belirttiği hususlar yalnızca bir militanın hikayesidir ve dogmatik bir bakış açısına yol açmamalıdır. projektörüdür. İdeoloji PKK için. Metropolde kendimizi yetiştirip. Çok farklı sebeplerle örgütün silahlı birimine giren militanlar bulunmaktadır. Zaten nereye götüreceğini düşünemiyordum. örgütün benzinidir.e. karanlıkta ön aydınlatan bir ışığıdır. Beni nereye götüreceği hiç önemli değildi. Romantizm. Can Deniz’in hayat hikayesinde örgüte girdikten sonra “gerilla” olmak ve “dağa çıkmak” şu şekilde algılanılmış ve ifade edilmiştir. “Kişilik.tanımadığım bu şeye. Hem sosyalizm. Artık 242 Anonim. kılavuzudur. Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3” Özgür Halk Dergisi (sayı:119-2001) s:50 243 Deniz. hem de kürt ayrılıkçılığından dem vurarak geniş kitlelere hitap edebilme potansiyeline sahip olmuşlardır. Dağlarda gerilla mücadelesi verecektik. Bu bakımdan PKK bir çok kanaldan militan elde etmenin yollarını ararken ideolojiye büyük önem atfeder. 242 PKK dağ kadrosuna çıkmak örgüte yeni girenler için bir ayrıcalık ve üstünlük vesilesi olarak görülmektedir. a. Benim için önemli olan. Deniz bunlardan sadece birisidir. s:10 132 .243 “…Gerilla olacaktık. bu duygunun peşinden koşmaktı. İdeoloji bağlılığın sağlanabilmesi için öncül faktördür. Örgütün eleman temininde avantaj olarak kullandığı iki yönlü söylem ve propaganda yöntemleri. Kürdistan’a gerilla olarak gidecektik. sosyalizme aşıktım. beynimi esir almıştı sanki!” PKK’yı farklı kılan en önemli husus silahlı militanların aktif olarak şiddet eylemleri yapmasıdır.g. kuruluş aşamasında verimi arttıran önemli bir faktör olarak görülebilir.

Bu durum sadece PKK için geçerli bir husus değildir. sosyalist fikirlerle oluşan terör örgütlerinde dünyayı algılama ne şekilde olmaktaydı? Bu soruya Hasan Cemal şu şekilde cevap vermektedir. Kimse bizi durduramazdı. dağlarında verecektik.244 “…bir zamanlar herkesin dünyaya senin kendi pencerenden bakmasını istedin.bütün hayalimiz buydu. bir kamp eğitimindeymiş gibi davranıyor ve buna göre hareket ediyorduk…Artık PKK’lı idik. İstanbul-1999. PKK’nın yanı sıra 12 Eylül öncesinde bir çok terör örgütüne giren yeni elemanların veya örgüt üyelerinin bakışları da bulanıklaşmış. Kibirliydin. Kürdistan’a gitmek ve gerilla olmak… Asıl mücadeleyi Kürdistan’ın şehirlerinde. Oysa dünyaya herkes farklı bakar. PKK’nın kuruluş veya soğuk savaş öncesi dönemdeki örgüt üyelerinin algılamaları ile sol örgüt üyelerinin algılamaları benzerlik arz eder. Devrimci duygularımız sarhoş olmuştu sanki…Devletin gücü iyice küçülmüştü gözümüzde. Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım. Peki. herkes özgür olacaktı ama herkes torna tezgahından çıkmış gibi tek tip düşünecekti. Öyle sanıyordun. bazıları için gönüllü. s:25 133 . O nedenle bulunduğumuz metropolde. daha çok. bazıları için kerhen de olsa robotlaşma süreci başlamaktadır. Örgütlere girenler ve bilhassa militanlaşanların algılamaları tek tip haline gelmekte. ütopik fikirler gözlerini boyamıştır.” Silahlı birliklere katılmak örgüte yeni girenler için afyon tesiri yapabiliyordu. Ve günün birinde öyle bir düzen kurulacaktı ki. Yalnız senin düşüncendi gerçeğe hakim olan. Kışa düzenine girecekti toplum. Doğan Kitapçılık. Bu yalın 244 Hasan Cemal.

Ancak devlet. dağa çıkışı biraz da abartarak ciddiye aldı. Bu dönemi PKK’nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan kendi fikir ve ideolojileri çerçevesinde şu sözlerle aktarmakta ve gençlerin niçin dağa çıktığını belirtmektedir:245 “Gençler 1960'ların sonunda Türkiye'nin yönetiliş tarzına itiraz ettiler.hpg-online. PKK’nın altyapısının oluşumu bu dönemin kaotik durumunun bir tezahürüdür. okulları. "bağımsız ve demokratik Türkiye" için silaha sarıldıklarını ilan ettiler. genç devrimci insanları acımasızca katletti. Seslerini duymayan ve itirazlarını dinlemeyenlere küserek dağa çıkmış oldular. Aynı gençler. Türkiye'nin ABD'ye bağımlı hale getirildiğini" söylediler. kabullenmen. Bunun için yollara düştüler. bu kez gençlerin sesini fazlasıyla duydu. Türkiye'yi bağımsız ve demokratik yapmak istediklerini söyleyen gençlerin itiraz ve isteklerine bakmaksızın üzerlerine ordusunu sürdü. Ne yaptılarsa seslerini duyuramadılar.” Gençlerin ve başta üniversite öğrencilerinin silaha sarılmaları veya örgütlere yönelmeleri içinde bulunulan dönemin getirdiği etkilerin bir sonucu olarak da görülebilir.. bunun üzerine ve aynı gerekçeyle 1970'lerin başından dağlara çıktılar. Ülkeyi yönetenlere itirazlarını ulaştıramadılar. Seslerini böyle duyurabileceklerine inandılar. kimisini de Diyarbakır zindanında işkencede katletti. baskı ve sömürünün giderek arttığını. meydanları doldurdular. sokaklara döküldüler. üniversiteleri işkal ettiler.gerçeği öğrenmen.acılarla geçen bir zamana mal oldu. Silaha sarılmak zorunda kaldılar. 245 http://www..net/tr/guncel_yazilar/guncel erişim tarihi: 25 Aralık 2006 saat:12:30 134 . Nurhaklarda. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini. Kızıldere'de. Kimisini idam sehpasına çıkarırken.

Bu hisler içinde merak. Belki de militanların bazıları için dağa çıkarken yaşadıkları en büyük acı evinden ayrılmak ve uzaklaşmaktır.Bu bocalayış 1970'li yılların sonunda Kürdistan'da aşıldı. Kamer Yayınları. s:237 Dağ kadrosunda "fiili livata" olaylarının yaşandığı bilinen bir gerçektir. bulunmaktadır.” Örgüt içerisine ilk adım atan üyeler. Onları birer kardeş birer önder olarak görüyordum.246 “Üniversite yıllarında örgüte büyük hayallerle katıldım. Maraş katliamı ile Aralık 1978'den itibaren artarak sürüldü. İhanetler Çemberinden Kurtuluş. Darağaçları ve işkence haneler daha çok çalıştırıldı. Tüm terör örgütlerinde. öğrendikleri teorik bilgiler vs. 1970'lerin başındaki tecrübeyi edinmiş olsalar da. bu kez Kürdistan' da PKK ile dağa çıkışı denediler. bu dağa çıkışta da zorlandılar. Çok utanıyorum…” Örgüte büyük hayallerle giren militanlar dağ kadrosuna çıkarken farklı bir ortama girmenin verdiği farklı hisleri yaşamaktadırlar. kendilerini fildişi kulelerinde görmekte ve ayrıcalıklı olmuş bir insan hissiyatıyla toplumların. 135 . Geçmişte 246 Sami Demirkıran. Tehditle benimle ilişkiye girmişti. silahlı mücadelenin kendisini onore etmesi. Sıkıyönetimleri 12 Eylül askeri darbesi izledi. ülkenin ve hatta dünyanın mühendisliğine soyunabilmektedirler. dağ şartlarının zorluğu. Türkiye' den dağa çıkışı başaramayan gençler. Rençber kod adlı örgüt üyesi hayalleriyle yaşadığı gerçekleri kısaca şu sözlerle özetlemektedir. İstanbul-1998. Bitlis bölgesinde Bilge diye bir komutan vardı. Üzerlerine ordu. örgüte yeni girenler bu hislere sahip olabilmekte ve zamanla bu düşünce veya hayal onun kabusu haline gelebilmektedir.

Kürdistan’a gidip. önü bir militan olmalıydım. Bu sebeple örgütün dağ kadrosuna girecek elemanlar. onların sivil hayatta aranan birisi haline gelmesine ve bu sebeple toplumdan tedricen izole olmasına yol açar. s: 12 136 .e.” 247 Deniz. beni bir anda koparıp ayırıveren bindiğim otobüs değil. Geleceği müphem olan. örgüte giriş yaptıklarından itibaren uygun kıvama gelinceye kadar. aksini düşünmek. Ben.ailemden . yanıldıkları tahayyül etmek bile onları çıkmaza sokar. Yarın ne olacağını hiç bilmiyordum..g. bu eylemlerin amaçlarından birincisi yeni üyenin eylem yapmaya alışmasıdır. Görev ve yapılacak eylem hakkında yorum ve eleştiri getiren üyeler cezalandırılarak törpülenmektedirler.247 “Çocukluğumun geçtiği yerden . ulusal kurtuluş mücadelesi yolunda ayağa kaldıracaktık. o anı yaşıyordum. a. Devamında istenilen görevleri sırasıyla yapmaya başlar.Kürdistan’a gidiyordum. Örgüte ilk giriş yapan üyeler. dağ kadrosuna girmeden evvel. Her hangi bir şey için değil. öncüydük. gerilla mücadelesi vermek için gidiyordum. psikolojik ve teorik yöntemlerle güdümlü hale getirilir. halkı örgütleyip . geçmişi ise lekelenmiş olan genç militan dağa çıktığı süreci şu sözlerle açıklamakta ve zafiyetlerini de kelimeler arasında vermektedir. Örgüte yeni katılan üyelerin ilk eylemlerini yapması. şehirlerde bazı eyaletlere sokulurlar. Zaten bizler. geride bıraktığım olaylardı.yaptıklarından dolayı geleceğinde sadece PKK planları yapmak zorunda olduğunu düşünen yeni militanlar. hayallerini ve ideallerini de bu yöne kanalize ederler. Mücadele içinde her türlü ataklığı gösterip.

s:162 137 . örgüte farklı ortamlardan.248 PKK’ya katılan ve oradan da silahlı birliklere geçen örgüt üyeleri çok çeşitli sebeplerle örgüte 248 Necati Alkan. Bu açıdan durum değerlendirmesi yaptığımızda insanların ihtiyaçlarının. Ankara-2002. PKK’ya yapılan katılımların çok farklı sebeplerden olabildiğini belirtmiştik. örgüte temayül göstermelerinin nedeni sorulur.PKK’nın silahlı birimleri başta olmak üzere giriş yapan üyelerin örgüte girme sebepleri dönem dönem farklılık göstermekte ve üyelerin çok farklı sebeplerle örgüte girebildiği bilinmektedir. arzularının veya isteklerinin karşılanmaması veya eksikliği karşımıza çıkar. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da kazanmayı planladıkları ve militan olarak dağa göndermeyi düşündükleri bireylerle gerekli diyalogu ve samimi ilişkiyi sağlayabilmek için fizyolojik. psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına hitap etmektedirler. farklı sebeplerden dolayı girenlerin hayat öykülerinden kesitlerle PKK’nın ideolojisinin ne derece muğlâk olduğunu göreceğiz. TEMUH Yayınları. Örgüte katılımın sebeplerini sosyopsikolojik açıdan açıklayabilmemiz için örgüte katılacak olan bireylerin. Bu soruya verilecek cevapta. Özellikle gerilla yapılanması olarak gösterilen dağ kadrosuna katılımların gönüllü veya zorla gerçekleştirildiği bilinmektedir. bu kişinin eksik veya zafiyetlerinden dolayı oluşan boşlukların veya eksikliklerin doldurulması yada tatmin edilmesi amacıyla terör örgütüne temayül gösterdiklerini göreceğiz. Can Deniz’in örgüte giriş serüvenini parçalar halinde naklettikten sonra. Gençlik Ve Terörizm.

e. Aktaran .252 249 6. Bunların bir kısmı sonradan pişman olmuş ve yasalardan faydalanarak dağdan inmişlerdir. s:100 251 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık. bir çok Marksist-Leninist örgüt üyesinin veya sempatizanının PKK’ya kanalize olmasını sağlamıştır.Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No’lu Askeri Mahkeme Başkanlığına (Adana) verdiği savunmasından nakledilmiştir. Böyle söyleyen kişi kendi kendini aldatmaktadır.g.e. s:101-102 250 A. Bunlardan birisi olan Abdülkadir AYGAN örgüte giriş sürecini şu sözlerle dile getiriyor ve farklı bir hayat hikayesini de bizlere gösteriyor. Özellikle bunlar arasında doğu ve güneydoğu kökenli olanlar büyük oranda Apoculara yönelmişlerdir.e. s:102 138 . beklentiler ve hayallere kapılmışlardır. a.249 “ …bazıları gibi kandırılarak örgüte girdim demeyi samimiyetle dürüstlükle bağdaştıramıyorum. “Çılgınlıktan Sağduyuya: İtirafçılar Anlatıyor” Forum Yayınları. Farklı sebep ve isteklerle örgüte giren bir çok militan bulunmaktadır.g. s:24-30 252 “Çılgınlıktan Sağduyuya” a.251 Aygan savunmasına şu sözlerle devam ediyor. büyük umutlar.g.katılmışlar. İlerleyen dönemde PKK’nın faaliyetlerine hız vermesi ve kabuğundan çıkması. Ankara-1987. Bu dönemde Apocular göz önünde görünmeyen ve silik bir sol-kürt orjinli örgüt olarak biliniyordu. … … o günkü koşullarda ben sağ kesime duyduğum kin dolayısıyla solcu olarak bilinen grupla birlikte hareket ediyordum.” Abdülkadir Aygan’ın sözünü ettiği bu dönem 1974-1975 yıllarıdır.250 Bu yıllarda doğrudan Apocular olarak bilinen PKK’ya girmemiş olması normaldir.

19. ithal fikir ve ideolojiler 253 Şengün Kılıç. memleketin ahvalindeki kaos ve karmaşanın insanları tarafsız olmaktan uzaklaştırdığı yönündeki ifade.(psikolojik faktörler) 6. (eğitim faktörü) 4. Türkiye’de Etnik Ayrımcılık” Metis Yayınları. Ülkemiz bu dönemlerde “biz ve onlar”253 ayrımına çok keskin bir şekilde maruz kalmış. 1. kendimi boşlukta hissetmem. “Biz Ve Onlar. Geçimini ırgatlık ve amelelik yaparak zar zor sağlayan bir ailenin çocuğu olmam (ekonomik nedenler) 2. Hepimizin müşahede ettiği gibi o tarihlerde arada kalmak bir bakıma daha riskliydi. Yurdumuzun diğer yörelerine nazaran geri kalmış olan ve kendine haz bazı özellikleri bulunan güneydoğulu olmam.”(toplumsal sorunlar) Aygan’ın örgüte girme nedenleri arasında en önemlilerinden biri olarak gösterdiği husus olan. dini ve milli düşünce doğrultusunda eğitim almamış olmam.“Solun yaptığı propagandanın beni etkilemesinin bazı özel nedenleri vardı. Aşırı duygusal ve arkadaşlığa büyük önem veren bir şahsiyete sahip olmam. (etnik yapı faktörü) 3. (fakirlik ve yoksulluk faktörü) 5. Gençlik döneminin başlangıcında karşılaştığım sorunları yoksul aile çocuğu olmam dolayısıyla çözememiş olmam. o dönemin en yalın gerçeğidir. “Tarafsız” insanların sık sık hayatını kaybettiği hepimizce bilinen bir gerçektir. s:13. En önemli nedenlerden birisi de. o dönemde memleketimizin büyük çalkantılara sahne olması ve vatandaşların çeşitli düşman kamplarına bölünmüş olması idi.25 139 . Bunlardan en önemlileri. Çocukluğumdan beri zaman zaman ailemden kopuk yaşamak zorunda kaldığımdan.

254 Aygan. Saat:04:00. propaganda grubun yani cephe faaliyetleri çerçevesinde eleman temini ve PKK’nın reklamını yapan grupların etkisinde kalmıştır.g. EGM. Örgüte giren bir çok militan. 12 Eylül. Söz konusu eğitimi adı geçen şahıslar 254 12 Eylül öncesi ülkenin genel durumu hakkında bilgi edinmek için bkz: Mehmet Ali Birand. İstanbul-1984 255 PKK’da Propaganda konusu için bkz: PKK. Karacan Yayınları . Bu çağdaki bir insan sürekli bir arayış içerisindedir. No:39. Propaganda Grubu. Bu durumdaki bir insan henüz işlenmemiş bir madene benzer” PKK’ya girmeden evvelki genel durumunu ve sol örgütlere eğilimini aktaran Aygan’ın PKK’ya giriş sürecinde örgütün propagandasından255yoğun bir şekilde etkilendiğini ifadelerinden anlıyoruz. Güneydoğulu olmam dolayısıyla Haki KARER’in yaptığı bölücü propagandadan etkilendim ve o zaman söylenildiği gibi “Kürdistan Devrimcisi” ulusalcı (yani Apocu) olmaya karar verdim. Henüz kişilik oturmamıştır. s:102 140 .e. Bilindiği gibi 16-17 yaş dönemi insanların hayatlarının en çalkantılı dönemini kapsar. Aygan. Diyebilirim ki hepsiyle alakadar oluyordum. bir arayış içerisinde olmam. Ankara-1995 256 Çılgınlıktan Sağduyuya. Haki KARER ve Abdullah ÖCALAN’ın kardeşi Osman ÖCALAN üzerimde itina ile durup beni bir süre teorik eğitime tabi tuttular. “Hemen hemen her genç insanda olduğu gibi. a.kardeşi kardeşe düşman edecek hale getirmiş ve ülke hızla kamplaşmaya doğru itilmiştir.256 “1976 yılına kadar henüz sol örgütler içerisinde tercih yapmamıştım. İDB Yayınları. Bu durum 1976 yılında Haki KARER’in benimle tanışması ve ilgilenmesi ile son buldu.

Aygan ifadelerine şu sözlerle devam ediyor.56. Bu durum örgütün teorik altyapısını zımnen "Apoizm" gibi "narsizm" kokan çarpık bir ideolojiye sürüklemeye başladı. Vietnam ve Maoist Çin’deki gerilla teorisyenlerinin eserlerinden oluşmaktaydı. Nizip’te bulunan Apocularla tanışmamı akrabam olan Mustafa Keser sağladı.Aponun Ayetleri.g.78…145 258 Çılgınlıktan Sağduyuya. Apocularla ilişkilerimin gelişip pekişmesinde akrabam olan Mustafa Keser’e o zaman duyduğum saygının ve akrabalık bağının büyük rolü olduğunu söyleyebilirim.” PKK’nın kuruluş sürecinde teorik eğitimlerinde okutulan başucu kitapları genel olarak MarksistLeninist çerçevedeki kitaplar ve Latin Amerika.34. s.tarafından örgüt evlerinde. Çekirdek kadrolar içerisinde Abdullah Öcalan’a mutlak sadakatle bağlı olmayanlar daha çok Marksist-Leninist çizgiyi önemsemişler ve “yoldaşlık” onlar için temel düstur olmuştur. s:102-103 141 . 14 Temmuz Yayınları.e. Burada belirtmekte yarar gördüğüm bir nokta var.258 “1976 yılı sonbaharında Haki Karer ve Osman Öcalan’ın o zaman devam etmekte olduğum Adana Motor Meslek Lisesinden ayrılıp Gaziantep’in Nizip ilçesindeki ailemin yanına gittim. a. Marksist-Leninist kitap ve broşürleri okuyarak gördüm.257 Teorik eğitimin orjini değişmeye ve farklılaşmaya başlaması beraberinde ilk dönem örgüt üyeleriyle sonraki dönemlerdeki örgüt üyeleri arasında örgüte olan tutunumun farklılıklarına yol açmıştır. Ancak 1990’lı yıllardan sonra örgütte teorik eğitimin tek kaynağı Öcalan ve onun eserleri haline gelmeye başladı. Ayrıca örgütün 257 Bu konuyla ilgili olarak bkz: Selim Çürükkaya .

261 259 Asabiyet kavramı için bkz. İstanbul-1999. 261 Çılgınlıktan Sağduyuya. İstanbul 2005(4.e. Mukaddime-1. Aile ve aşiret yapılanmasının bireyler üzerinde önemli derecede sosyo-psikolojik tesirinin ve yönlendiriciliğinin bulunması PKK gibi örgüt üyelerini tek tipleştirmek ve yalnızca kendine bağlamak gibi amacı olan bir örgüte ters düşmektedir. özellikle güneydoğu bölgesinde akrabalık.basım) s:94-96 260 Güneydoğu Aşiret ve Aile yapılanması hakkında sosyolojik bir bakış açısı kazanabilmek için bkz: Ziya Gökalp.Aile. Doğu Ve Güneydoğu Kabile-Aşiret Yapısı. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler.g. ayrıca bkz: Orhan Türkdoğan. Aygan’ın ifade ettiği gibi güneydoğu bölgesinin akraba ve aşiret yapılanmasında ileri derecede asabiyet duygusunun259 mevcut olduğu bilinmektedir. a. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki aile ve aşiret yapılanmasının örgütün eleman temininde olumsuz bir çok yönü de bulunmaktadır. aşiret bağlarıdır. aşiretlik bağı çok kuvvetlidir.260 Aygan örgüte katılım ve silahlı birime yani dağ kadrosuna geçiş dönemini şu sözlerle aktarmaya devam ediyor. Zira bilindiği gibi toplumumuzda. akrabalık ve aşiret yapılanmasındaki aşırı bağlılık duygusu PKK’nın eleman temininde kısmi olarak etkili olmuştur. Süleyman Uludağ. Ancak PKK’nın aile ve aşiret yapılanmasına bakışı çok sıcak değildir. İbn-i Haldun. Dergah Yayınları. Toker Yayınları. IQ Yayınları. İstanbul 2005.” Örgüte yeni giren üyelerin katılımlarının önemli sebeplerinden birisi de akrabalık.lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan ile aile akraba oluşumuz beni bu örgüte daha da yaklaştırdı. s:103 142 . Haz.

Kürdistan proletaryasına ve halkına bağlılık gibi söylemleri kullanmıştır. Marksist-Leninist klasikleri sistemli okumam mümkün olmadı. Kulaktan dolma bilgilerle birkaç kitap okuyarak yola çıktım. iyi niyetli oluşum ve aşırı duygusallığım da beni bölücü terör örgütünün 262 PKK’nın fikri temeli ve ideolojisi için bkz: Abdullah Öcalan. komünist ideolojiye ilgi duymam esas olarak yukarıdaki etkenlere dayanır. ideoloji ve teoriler bulunur. a. s:150-160 263 Çılgınlıktan Sağduyuya.“Bölücü terör örgütüne girişim. Almanya-1982.” Örgüte giren yeni elemanlar içerisinde fikri altyapısı sadece örgütün slogan ve ideolojilerinin temel eserlerini okuyup ve bu çerçevede muhakeme yaptıktan ve bir sonuca ulaşıp “işte doğru örgüt bu” diyerek PKK’ya yönelen militan sayısı çok azdır.262 Aygan örgüte girişinde kendi zafiyet ve hatalarını gösteren özeleştirilerle ifadelerine şu sözlerle devam ediyor. Alternatif düşünceler ise çeşitli suçlamalarla dışlanır. araştıramadım. Aygan bu hususun tipik bir örneğidir.263 “Şurası bir gerçektir ki. s:103 143 . Almanya-1984. Manifesto. Doğal olarak bu durum bireyin ideolojisinin merkezinde örgütün göstermek istediği fikir. Öğrendiğim şeyler bölük pörçük bilgi kırıntılarından öteye gitmemiştir. Kürdistan Devriminin Yolu. Teorik bilgi ve altyapı büyük oranda örgüte katılım yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. ayrıca bkz: Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu. Zaten o kapasitede değildim. PKK ilk dönemlerinde ideoloji olarak Marksist-Leninist. bir çok insan gibi ben de bu yola girerken meseleleri yeterince inceleyemedim. Şunu tüm samimiyetimle belirteyim ki.e.g.

265 Aygan’ın örgüte ve oradan da dağa geçiş sürecinde etnik kimliği veya güneydoğulu olması hususunun örgüt tarafından nasıl kullanıldığını ve örgüte eleman almanın en büyük propagandasının böylece yapıldığını vurgulayan ifadeleri şu 266 şekildedir. (çev: Mustafa Tosun). TEMUH Yay. Bu ideal. amaç ve hedefleri gerçekleştirme de motive edici bir husustur. insanların kardeşçe bir arada yaşadığı. TODAİE Yayınları. her milletin ve her azınlığın kendi kaderini özgür iradesiyle tayin ettiği bir dünyaydı. açlık ve işsizliğin olmadığı. örgüt üyelerine veya üye olmaya aday olan kişilere bir ideal. açlık. Çünkü. Önüme öyle bir ütopya sergileniyordu ki. amaç ve hedef verir. kardeşlik gibi hususlarda yaptıkları vurgu. Örgüt Psikolojisi.e.kucağına iten sebeplerden biri oldu. başta ezilenlerin olmayacağı.g. Ankara-1998 265 Edgar H. işsizlik.” Terör örgütüne giriş sürecinde bireyler üzerinde örgütün yaptığı en önemli psikolojik harekat yöntemi264. Psikolojik Harekat. Aygan’ın ifadelerinde yer verdiği gelecekte vaat edilen ve insana güzel görünen hususlar. teknik ve insan emeğinin birleşerek tabiat üzerinde hakimiyet kurduğu. acı çeken. s:104-105 266 Çılgınlıktan Sağduyuya. Schein. hedef seçilen bireyin etkilenmesi amacıyla örgütün insani bir dava uğruna mücadele verdiğini ve ezilen. gelecekte vaat edilen şey ezen ve ezilenin olmadığı. s:103 144 . muzdarip insanlardan teşekkül etmiş bir grup gibi göstermek ve böylece yeni örgü üyesi adayı duygusal yönden zayıf karınlarını tespit edip etkilemektir. 264 Terör örgütlerinde yapılan psikolojik savaş ve harekat yöntemleri ve bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda bkz: Necati Alkan. hümanist ve duygusal olan bir insanın bundan etkilenmemesi imkansızdı. a. Ankara-1978.

Türk sinemalarında bir klasik olan “Davaro” filminde. kürt sorunu. Olaylar-Belgeler-Hatıralar. Dağ kadrosunun halk arasında korku merkezli sempatik görünüşü beraberinde doğu ve güneydoğuda gençlerin dağa çıkmalarındaki en önemli faktör olmuştur. Kipa Yayınları 145 . gibi isimler altında kronikleşen ve kemikleşen ve bir problem haline gelen bu sosyal kırılma.267 267 Sami Demirkıran. ölen. PKK. giyim kuşamın yöreye haslığını. Silahlı eylemler ile zora başvurarak. Dağ kadrosunun bu alanda en önemli görevi silahlı propaganda yapmak olmuştur. dağa çıkıp eşkıya olan kişiye gösterilen saygı aslında güneydoğudaki sosyolojik gerçekliği kısmen teşbih nezdinde olsa da ortaya koymaktadır. başka yerde mecburi iskana tabi tutulan insanların konumunu abartarak ve kendinden olmayan şeyleri de katarak propaganda yapan Apocular.“Bölücü örgütün en çok istismar ettiği konulardan birisi de güney doğu Anadolu’nun özel durumuydu. örf ve adetlerin değişikliğini geçmişte bu bölgede yerel otoritelerce çıkartılan isyanlarda mağdur olan. konuştukları insanları etkilemede başarılı oluyorlardı" Yıllarca güneydoğu sorunu. PKK’nın en büyük propaganda malzemesi olmuştur. korku ve panik yaratmak suretiyle kendi lehlerine zoraki bir sempati yarattılar. kürtçülük meselesi vs. Bu bölgenin geri kalmışlığının tek sorumlusu olarak Türkiye Cumhuriyetini gösteriyordu. Konuştuğumuz lehçenin farklılığını.

afiş asma gibi eylemler içinde yer aldım. a.g.g.Aygan örgüte giriş sürecinden itibaren dağ kadrosuna geçişinde ne gibi faaliyet ve görevler üstlendiğini şu sözlerle aktarıyor.270 “Düşünce ve duygu boyutu her geçen günle birlikte beslenen bir bireye. s:183 146 .269 PKK’ya yeni girmiş bir üyenin militan kişiliği kazanması için yaşadığı süreci hatıralarıyla ifade eden Aygan’ın yaşadıklarını değerlendirdiğimizde benzer ifadeleri örgüte yeni girmiş bir bireyin ilerleyen süreçte silahlı eylemlere yönelişini Alkan’ın aktardığı ifadelerle açıklayabiliriz. s:180 270 Sempatizan Kazanma Ve Kadro Yetiştirme-1. Bölücü örgütün içerisinde yer almaya başladığım 1977 yılı ilkbaharından itibaren ilk önceleri bildiri dağıttım.197. teyp-video kasetleri ve CD ler aracılığıyla beslenmektedirler. duvarlara yazı yazma. a. eylemlere yerini bıraktı.e. bombalama vb. Alkan. davranış boyutu olan silahlı eylemlere bir hazırlık teşkil etmesi 268 Çılgınlıktan Sağduyuya.e. 1977 yılı sonunda örgüt şeflerinin talimatı üzerine ilk cinayetimi işledim. …suikast. duygusal olarak da örgütsel propagandalar içeren sloganlar. s:105 269 Alkan.268 “…Bir çok terör örgütünün tarihinde görüldüğü gibi eylemler basitten karmaşığa doğru bir rota izledi. s. marşlar.” Örgüte yeni üye olmuş kişiye duygularına hitap edecek şekilde yaklaştıktan sonra zihinsel açıdan “militan kıvamına” gelebilmesi için örgütsel yayınlarla beslenir.e. Masumane istekler ve hak arama temelinde başlatılan propagandalar giderek yerini ufak çapta eylemlere ve daha sonra bir çok insanın hayatına mal olan. a..g. aktaran . müzikler.

Okul hayatımda ve çevremde arkadaş canlısı olarak bilinirdim. Ailemle bir türlü uyumluluk içerinse giremiyor ve birleşemiyordum. yazılama. ideolojik ve felsefi açıdan materyalizme kapılmasının sonucunda bir çok örgüt mensubu gibi 271 Çılgınlıktan Sağduyuya. Aygan.e. Kendime yeni arkadaş çevresi edinmeliydim. beni askeri alanda çalıştırmaya başladılar. gözü dönmüş Apocuları seçtim. Yaratılışımın gereği devamlı zayıflara yardımcı olma. s:105 147 . Bir arayış içerisindeydim. Yaşantımda karşılaştığım olumsuzluklar. Okuldan ayrılınca çok sevdiğim atletizm sporunu da bırakmak zorunda kalmıştım. pullama. pankart asma ve mitinge katılma gibi faaliyetlerde görev verilir. bildiri dağıtma. Ne yazık ki kendime arkadaş çevresi olarak beyni yıkanmış.için. Bölücü propaganda ile Marksist-Leninist teoriyi içeren kitaplar dünya görüşümü. Silahsız olduğumda kendimi çok güçsüz hissediyordum. a. Bu zaafımı bilen arkadaşlarım. haksızlığa tepki duyma gibi özelliklerim vardı.” Terör örgütü PKK’ya girmesine zemin oluşturan hususlara genel hatlarıyla değinen Aygan.g. haksızlıklar beni karamsar ve isyankar yapmıştı. felsefi düşüncelerimi hayli sarsmış ve etkilemişti. kuşlama. içine çekildiği grupla beraber afiş asma. Bu durum bende bir huzursuzluk yaratıyordu.” Aygan’ın ifadelerinde Can Deniz’de olduğu gibi silaha karşı zafiyeti olduğunu belirtiyor ve dağ kadrosuna girmesinde bu zafiyetlerin kullanıldığını açıklıyor.271 “Güneydoğu’da yaşayan bir çok kimse gibi benim de silaha karşı aşırı zaafım vardı.

• • • Özel Nedenler. • 12 Eylül 1980 harekâtından önceki dönemde Devlet otoritesinin zaafa uğraması sonucu yasadışı. örgüt içinde ki durumunu kısaca izah etmeye çalıştım. o dönemde yurdumuzun içinde bulunduğu acı durumu. bölücü-yıkıcı örgütlerin memleketin bir çok yöresinde otorite boşluğundan yararlanıp vatandaşlar üzerinde hâkimiyet kurmuş olması. • Dış mihrakların yurdumuzda anarşiyi ve terörü körükleyip el altından finanse etmesi sonucu örgütlerin güçlenmesi. s:106 273 A.. Genel Nedenler. Ailevi durumum Yaratılışımdan kaynaklanan nedenler Güneydoğulu oluşumdur.e. Yukarıda ki açıklamalarımda da görüleceği gibi yasa dışı örgüte girişimin özel ve genel nedenleri vardı.e. memlekete vatandaşların çeşitli karşıt cephelere bölünmüş olması.272Aygan’ın örgüte girmesine sebebiyet veren hususları özel ve genel sebepler olmak üzere iki başlık altında incelemekte ve ifadelerinde şu şekilde belirtmektedir.g. • Anarşiye karşı alınan tedbirlerin yetersiz kalması.. Özet olarak tekrarlamak gerekirse.273 “Beni yasa dışı Apocu örgüte katılmaya sevk eden nedenleri. Aygan’ın başlıklar halinde verdiği genel ve özel nedenler 12 Eylül öncesi gençliğin teröre 272 A. s:109-110 148 .robotlaştığını belirtmektedir.g. • Bölgeler arası kalkınmadaki dengesizliğin bir kısım vatandaşlarda yarattığı hoşnutsuzluk sonucu bazı vatandaşların kışkırtmalarla iktidara düşman olması.

Bu bakımdan PKK Diyarbakır Bölge Sekreteri Hıdır Akbalık şunları ifade etmektedir. Okullarda da aradığımızı bulamıyorduk. Gençliğimizin bu dönemini çok iyi değerlendiren komünistler.e. Milliyetçi düşünceler yerine enternasyonalizmi.. sosyal ve siyasal meseleleri istismar edip.275 “…Tunceli Lisesi…bir eğitim kurumu değil. milli ahlak yerine proleter ahlaki dedikleri komünist ahlakı yerleştirmeye çalıştılar. s:308 275 A. PKK’da üst düzey görev almış kişilerde benzer nedenleri ifade etmektedirler. s:308 149 . Ankara-1985.g. “Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği” Mayaş yayınları. gençlerin tecrübesizlikleri ve heyecanlarından istifade ederek.temayülünde ki en önemli sebeplerdir. Ailemiz de ve çevremizde öğrendiğimiz şeyler bizi tatmin etmiyordu. gelişmelerin önünde engel olarak gördükleri dini ve milli duyguları zayıflatmak ve giderek yok etmek suretiyle düşünce alanında bir boşluk yarattılar. artık toplumsal meselelere de ilgi duymaya başladık. tek çıkar yolun komünist ideoloji olduğunu kabul ettirdiler. Marksist felsefeye hizmet eden. Bütün bunların yanı sıra ekonomik. komünist ve bölücü örgütlere militan yetiştiren bir enstitü 274 Orhan Türkdoğan. 12 Eylül öncesi ülkemizde eğitimin amacının çarpıklığını ve gençleri örgütlere kanalize edebilecek zeminin nasıl oluştuğunu Merkit’in şu ifadeleriyle daha net anlıyoruz.274 “Çocukluk dönemini geride bırakıp. gençliğe adım attığımız yıllarda.” Hıdır Akbalık’ın ifadeleri ile paralellik arz eden bir diğer ifadede PKK’nın Tunceli sorumluluğunu yapmış olan Yıldırım Merkit tarafından verilmektedir.

Demirkıran dağa çıkmadan evvel ve çıktıktan sonra neler yaşamıştır? Ne şekilde örgüte girmiştir? Bu sorulara hayat hikayesinin içerisinde cevap vererek şunları ifade etmektedir. ayrıca dağ kadrosunda önemli eylemlere katılmış Sami Demirkıran’ın örgüte nasıl. hatta ilkokullar bile Tunceli Lisesinden farksızdı… Öğretmenlerin büyük bir kısmı çocuklara alfabeden önce. s:9-10 150 . herkes gibi bende militanların gerilla kimliğine bürünüp yaptıkları eylemlere merak salmışımdır. Küçük 276 Sami Demirkıran. tanımak ve uğruna savaştıkları davayı öğrenmek istiyordum…” Demirkıran ve onun durumunda bulunanlar daha çocuk yaşlarında PKK’ya merak salmışlar. bu merak ve heyecan çocuk yaştaki bu insanların PKK’ya yönelmesinde girizgah niteliği taşımıştır. hangi şartlar altında ve niçin girdiğini kendi otobiyografisinden istifade ederek nakledecek olursak.haline gelmiştir…diğer orta dereceli okullar. Ama onları görmek.” Yukarıdaki ifadelere yer verdikten sonra PKK’da komutanlık yapmış ve aktif görevler almış. Anlamını bilmedikleri sloganlarla PKK’nın küçük sempatizanları haline gelmişler ve ağızlarından “Biji Serok Apo” sözleri eksilmez olmuştur. Daha orta bölümde iken PKK ismini duymuş. İstanbul-1998.276 “Ben ilk ve orta öğrenimimi Bitlis’in Hizan İlçesine bağlı Hizan Lisesinde yaptım. daha önceki örneklerle paralel olduğunu göreceğiz. Kim olduklarını bilmiyordum. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer Yayınları. bağlı oldukları örgütün sloganlarını öğretmekte idi.

Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili (Ankara:TEMUH..e.. Yaş Grubu 1425YaşGrubunda 26-37 Yaş Sayı 141 90 Yüzde (%) 54 34 277 A. Onbeş yaşında idim. Demirkıran otobiyografisinde şöyle devam ediyor. tutumlarına yön vermekte ve geri dönüşü olmayan bir yola sokmaktadır. Tutuklu PKK mensupları arasında yapılan bir ankette örgüt içerisinde çocuk ve gençlerin oranı. s:113 151 . Psikolojik Harekat Şb.) aktaran. örgüte katılımın merak. Yapılan araştırmada278 aşağıdaki veriler ortaya çıkmıştır.” Örgütün dağ kadrosuna giren bir çok militan daha çocuk yaşta Demirkıran’ın ifade ettiği gibi mücadeleyi ve ideolojiyi dahi bilmiyorlar. heyecan ve çocukluktan kaynaklandığını nicel olarak göstermektedir. bilgisizlik. PKK Terör örgütündeki militanların yaş gruplarına göre dağılımları. Tablo 1. verilerin kısa bir değerlendirilmesi yapıldığında örgüte katılan çocuk ve gençliğe yeni adım atanların niceliği anlaşılacaktır.e. Alkan. s:9 278 Anonim.yaşlarda bilinçaltına yerleşen bu sloganlar çocukların gençlik yaşına geldiklerinde.277 “Bu merakım kısa sürede beni silahlı mücadeleye dek varan kabus dolu maceraya sürükleyeceğinin farkında bile değildim. Müd.g. Mücadeleden ve ideolojiden habersizdim.g. a.

Ancak örgüte sadece sempati ve merak duyarak girilmemektedir. Bu süre içerisinde inanılmayacak derecede Garzan Eyaleti diye nitelendirilen sözde karargahta siyasi-askeri teoriksel eğitimler görerek yürütülen jenosidizme dayalı ütopyalar üzerine kurulu savaşa motive edilmeye çalışıldım. İşte böyle 1990’lı yıllarda PKK’ya devlet arşivlerinde 1992 Temmuzu gösterilmesine karşın örgütün milisleri aracılığı ile 1991 yılında dağ kadrosuna katıldım.279 “…Lakin içimde oluşan merakla küçük yaşıma rağmen örgütün merkezdeki komite elemanı olan Refik Uğur v İrfan Durmaz isimli şahıslarla tanışmayı başardım. Çok farklı durumlarda bulunan. Demirkıran ifadelerine şöyle devam ediyor.e. Bulunduğum ortamda herkes PKK’yı destekliyordu. Ve onlarla kısa sürede sıcak bir ortama girdim.. bireyler farklı sebeplerle örgüte katılmışlar veya katılmak zorunda 279 Demirkıran a. s:9 152 .” Sami Demirkıran’ın örgüte veya dağ kadrosuna giriş süreci güneydoğu ve doğu Anadolu’da bir çok genç veya çocuk yaştaki insanın yaşadığı sürecin tipik bir örneğidir. Bütün bunlar doğal olarak beni de bir PKK sempatizanı yapmıştı. PKK psikolojik savaşı çok iyi yürütüyordu.g. Devletin otorite boşluğu ve yöntem yanlışlığı vardı.Grubunda 38-58 Grubunda Yaş 31 12 Yukarıda ki oranlar değerlendirildiğinde çocuk ve genç yaşta PKK'ya girenlerin oranlarındaki nicelik bizlere durumun önemini yansıtmaktadır.

Öncelikle kendi hayat hikayesini aktaran Dilaram örgüte giriş sürecini şu sözlerle ifade ediyor. yaşadığımız köy. 13 yaşında. (a-1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? Kandil dağında tecavüze uğramış Dilaram kod adlı örgüt üyesi Kandil dağında yaşanan tecavüz olaylarını anlattığı kitabında280 bir çok kadın militan nasıl dağa çıktığını aktarıyor. http://www.kalmışlardır. Siz niçin bize katılmıyorsunuz" dediler. Mutlaka onlarla olmalıydım. PKK’lıları ilk o zaman gördüm. kaderimin değişeceği yer burası. derdi. Tarihini okumuştum ama Kürdistan neresi.html girilen tarih: 22. Önce korktum. bilmiyordum. O an.281 “1991 baharıydı. Kadınlar da vardı. diyorlardı. Bunlar arasında farklı hikayeleri olan örgüt üyelerinin yaşadıklarını kısa kısa naklederek konuyu nihayete erdireceğiz. kıpır kıpırdım. Bir gün ablamla dağa pancar toplamaya gittik.2006 153 . ayrıca bkz. Çünkü köylüler onlar için dağdaki mahkumlar. dedim. 281 “Kandil Dağında Yaşanmış Tecavüz Hikayeleri” Hürriyet Gazetesi. 5 Şubat 2006.pkkgerçeği. Babam. Anneme. PKK’lılar "Kürdistan için savaşıyoruz." Yayın yeri ve tarihi belli değil.04. "Özgürlüğe Kaçış.net/son. Akşam dönüşte düşündüm. dağdaki 280 Anı-roman olarak yazdığı kitabın adı.

Babam zengin ve sözü geçen bir adamdı. diye. kızımı vermezseniz sizi buralarda barındırmam.g. Benimle alay ediyorlardı. Beni amcama teslim ettiler. Welad sonra mayına bastı. Bu durum PKK’nın bölgede sağladığı nüfuzun ve psikolojik etkinin çocuk yaştan itibaren başladığını gösteren güzel bir örnektir. Bir de babamın en güzel kalemlerini. Kamuflaj nedir bilmiyordum ki. dedi.” 15 yaşında bir kızı dağa çıkartan sebep acaba PKK’nın ideolojisi mi? yoksa etnik kökenin çocuk yaştaki insanlarda bilinç altına yerleşmesi mi? Bu soruların cevabı yalnızca sosyolojik etkenlerle veya 282 A. Yüküm ağırdı. en güzel. PKK her ay babamdan 50 milyon alıyordu. Sonra köye gelip bayrak açtılar. Amcamın oğlu Welad’la katıldık. Yaşın küçük. misafir odasının duvarındaki heybeyi ve kardeşimin mekabını(ayakkabı) çalmıştım. İkinci gün elime Kalaşnikof verdiler. Nöbetçi PKK’lıya ben de geliyorum. Sarı pembeli giysilerim kilometrelerce öteden seçiliyordu. rengarenk elbiselerimi.282 “Evden gizlice kaçmıştım. Bu tip örnekler özellikle doğu illerimizdeki köylerde ve kasabalarda sıklıkla yaşanmıştır. Alacakaranlıktan sabahın 5’ine kadar yürüdük. 15 gün sonra babam haber yollamış. O gün kararımı verdim. 154 .y.mahkumlara katılacağımı söyledim. Altınlarımı. dedim. öldü. Muhtarın evinde toplandılar. Dilaram hayat hikayesine şu sözlerle devam ediyor.” Dilaram’ın dağa çıkış sürecinde çocuk yaşta olduğu ve PKK’nın ideolojisi ve amacı nedir? gibi soruları dahi idrak edebilecek yaşta dahi değildir. Heybeye yiyecek doldurmuştum. çoraplarımı yanıma almıştım.

hayatını öğrettiler. Kafamda hayal ettim Öcalan’ı. Köyden çıkmış. Bu iki alanın birleşmesinden olan sosyo-psikolojik bir yaklaşımla sorun değerlendirilmelidir. PKK’nın dağ kadrosunun kendine has bir çok özelliğinden daha önceki bölümlerde bahsetmiştik.psikolojik etkenlerle cevaplandırılamaz. 155 . Dağ kadrosunun önemli bir özelliği de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da insanların silaha ve dağa karşı duydukları hisleri 283 A. altı akrabamı yanıma alıp tekrar dağa gittim. ilkokul mezunu bir kızdım. dedi. amcalarımın oğullarını topladım.y. Babam heder olacaksın dağlarda. Dilaram’ın dağa çıkışında da mevcut bir sorunun veya terör hadiselerinin kendinde oluşturduğu algılamaların etkisi hiç kuşkusuz ilk sırada gelir. Örgüte giren birçok militan gibi Dilaram’da Abdullah Öcalan’ı kutsallaştırıyor.babasına isyanını. Dilaram ailesinin yanına gönderilmesine karşın tekrar dağa kaçıyor ve yıllarını PKK’nın Dağ Kadrosunda geçiriyor. peygamber diye.g. İlk aylarımda kafamda Apo’yu uçan mitolojik bir karakter olarak çizdim. Ancak böyle hayal edebildim. Sonraları ölen bir doktor vardı. İkinci kez dağa çıkışını şu şekilde aktarmaktadır.” Dilaram'ın örgüt içerisinde yaşadıklarına örgüt içindeki sosyal ilişkiler ve yaşam biçimi konularına değinirken aktaracağız.Anlattı şöyle böyle. Kendal başkanın Abdullah Öcalan olduğunu söyledi. Elini uzatsa güneşi tutabiliyordu. ayaklarının dibinde olacaktı. Mantıklı düşünecek yaşta değildim. 13 yıl boyunca hep önderlik gerçeğini yani Apo’nun çocukluğunu.283 “Beyni yıkanmış gibiydim. Ayağa kalktığında dağlar. 15 gün sonra halamın.

İstanbul-1996. Dağa çıkan genç bir kızın dağa çıkışını şu şekilde aktaran Demirkıran ifadeleri arasında örgüte katılımın farklı sebeplerini de ortaya koymaktadır. -Niye? -Çünkü. -Evine dön heval…Bize katılmak istemekle de aşama katettin. Bu bakımdan örgüt sadece ideolojik propagandalar vesilesiyle militan 284 Sami DEMİRKIRAN.kullanması ve bununla bir çok genci dağa çekebilmeyi sağlamasıdır. Demirkıran284 “Batman’dan bir kız gelmişti. evimden kaçarım. destek vereceğim. istemediği adamla evlenmek gibi bir sebebin var olması. Ürperten İtiraflar. Kız ısrar etti: -Eğer evime gönderirseniz. Turan yayıncılık. Demirkıran’ın anılarında özellikle kızların dağa çıkışları hususunda örnek nitelikte hatıraları bulunmaktadır. örgütün çok sayıda eleman kazanması için yeterli alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir.baktım mini etekli… İstanbul’dan gelmiş -Bize niçin katılmak istiyorsun? Dedim -Mücadelenizi beğeniyorum. Bu kız 1995’te hizan bölgesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldü. Örgüte çeşitli sebeplerden katılmak isteyenler arasında kızların oranı azımsanmayacak derecede yüksektir. İnsanların dağa çıkışında tek sebebin ideoloji veya kesin inanmışlık olmadığı bu gibi örneklerden anlaşılmaktadır. babam beni istemediğim bir adama verecek.” Demirkıran’ın yukarıda aktardığı olay derinlemesine değerlendirilmesi gereken bir hadisedir. s:135 156 . Sonunda bize katıldı. Örgüte katılımın bir sebebi olarak.

04.pkkgercegi.htm erişim tarihi: 18. D.net/pkk_teroru_ve_gercekler. isimli örgüt üyesi ifadelerinde dağ kadrosuna katılanların önemli bir kısmının da üniversitelerden geldiğini ifade etmekte ve zımnen eğitim almış olmanın da PKK gibi terör örgütlerine bireylerin girmesine engel olmadığını göstermektedir.” Yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi bu örnekte de dağa çıkan gençlerin ortak yönlerinden birisi de heyecan ve macera yaşama isteğidir. Zafiyeti olan. Çocuğa atılan dayak ve kötü muamele doğu bölgesinde. D.2006 157 .htm erişim tarihi: 18.04. Bu beni oldukça etkilemişti.pkkgercegi.286 285 http://www. Köyümüze gelen örgüt mensuplarına özeniyordum. Köye geldiklerinde yaşlılar dâhil onlar geldiğinde ayağa kalkarlardı. Bu husus özellikle doğu illerimiz için geçerlidir. Bu konuda farklı bir örnek verecek olursak. isimli örgüt üyesi örgüte katılışının sebebini şu sözlerle ifade etmektedir.K. bu çocukların dağa çıkmaları için istinat niteliği taşımıştır. Örgüte katılımın farklı sebeplerini incelerken gençliğin verdiği heyecanla dağa çıkan bir çok militanın olduğunu daha önce vurgulamıştık. ifadesinde.K. içinde bulunduğu zor durumda çıkış bulamayan ve daha bir çok genç özel sebeplerden ötürü dağa kanalize olmaktadır. 1982 doğumlu ve liseden ayrılmış olan D.toplamamaktadır. zor durumda kalan.285 “Örgüte katılmamda öncelikle macera yaşama isteği etkili oldu.K. Bu noktada ailelere büyük görevler düşmektedir.2006 286 http://www.net/pkk_teroru_ve_gercekler.

Onlara hep ütopyalardan bahsediliyor. “eğer gelmezsen hepinizi öldürürüz” dediler. Bana. Üniversite gençliği kişilik arayışı içindedir.” Örgütün dağ kadrosuna yapılan katılımların önemli bir kısmı gönüllü olarak gerçekleşirken. ben gelirim” dedim ve beni götürdüler. Bu telafi yöntemlerinden birisi de hata yapanları dağa kanalize etmektir.” PKK’nın bir dönem özellikle güneydoğu bölgesinde köylerde uyguladığı zorunlu askerlik veya her evden bir kişinin mutlaka dağa çıkacağı yönündeki zorlamalar.287 “Aileden bir kişinin mutlaka örgüte katılması gerektiğini söylüyorlardı. Üniversitede bu tür propagandalara maruz kalan genç de dağdaki örgüt mensubunu tanrı gibi görmeye başlıyor ve dağa geliyor.g.y. bu tür kişilik arayışı içinde ve boşluğa düşmüş gençleri buluyorlar ve örgütteki yaşam tarzını övüyorlar. örgüte girişini şu sözlerle ifade ediyor. dağ kadrosunun eleman temininde bir kaynak niteliği taşımaktaydı. Ben de. Üniversitedeki örgüt elemanları. PKK özellikle örgütle bir şekilde bağlantı kurmuş kişilerin açıklarını veya hatalarını çok iyi tespit etmekte ve bu hatayı farklı yollarla telafi ettirmeye çalışmaktadır. Zorla dağa çıkartılan 1978 Silopi doğumlu C.“Katılımın çoğu üniversite ve metropollerdendi. Bu şekilde dağa çıkan 1978 287 A. göz ardı edilemeyecek sayıda örgüt elemanı da zorla dağa çıkartılmıştır. “aileme bir şey yapmayın. 158 .E. PKK’nın dağ kadrosuna çok faklı sebeplerden girildiğini veya girmek zorunda kalındığını belirtmiştik.

g. parayı ödemem. ifadelerinde nasıl dağ kadrosuna katıldığını şu şekilde ifade etmektedir. Param olmadığını söyleyince. Bunlardan birincisinin. Siyasi bağlantılar ve HADEP ile başlayan ve değişik isimler altında devam eden siyasi partiler özellikle metropollerden bireylerin dağ kadrosuna kanalize olmasında aracı görevi görebilmektedirler.” Siyasi bağlantılarla PKK’ya katılanların sayısı azımsanmayacak 288 A.” PKK sadece silahlı eylemler yapan ve dağ kadrosundan teşekkül edilmiş bir örgüt değildir. Benden eroinin parasını istediler. Cezaevinden çıktıktan sonra Mehmet tarafından.288 “Almanya’da. Bununla ilgili olarak 1970 Hazro doğumlu N. üçüncüsünün de PKK’ya katılmam olduğunu söylediler. Dağ kadrosunun yanında cephe faaliyetlerini yürüten kolları ve dolaylı yollardan siyasi bağlantıları vardır. Yine yakalandım. kendilerine olan borcumu ödemek için tekrar uyuşturucu satma talimatı verildi.y. ifadelerinde şu şekilde beyanda bulunmuştur. üç seçeneğin var dediler.D.289“Metropollerden gelenler genellikle “PKK her şey” diyerek maceracı bir ruhla katılıyorlardı. Ama yakalandım.doğumlu ilkokul mezunu M. ikincisinin öldürülmem. 289 A. PKK adına uyuşturucu ticareti yapan Mehmet ile tanıştım ve onun verdiği eroini satmaya başladım.D.g. 159 . Metropollerden katılım genelde Hadep vasıtasıyla oluyor.y.

g. Bunlardan bir diğeri de Van 1981 doğumlu M.291 “Kan davası nedeniyle. Köylere gittiğimizde.g.” Dağa çıkanlar arasında aile ortamının sorunlu olması veya kişilerin şahsına münhasır sebeplerde bulunmaktadır. neden örgüte katılmadığımı sordu. kitaplar okuttular. köy halkını toplayıp PKK’yı desteklemeleri için konuşmalar yapıyorduk. O da. örgüt mensubu iki kişi ile karşılaştık.Y. Bunlar. bir kağıda mühür vurup veriyorduk. babamla aramın iyi olmaması ve benimle ilgilenmemesi oldu. 160 . “karşı taraftan bir kaç kişiyi vuralım ve kaçıp PKK’ya katılalım” dedik. dir.290 “Hadep İlçe teşkilatında PKK’yı öven dergiler. Para topluyorduk.y.Ş. kendilerine katılırsak bu işi daha kolay halledebileceklerini söyledi..HADEP ilçe teşkilatı görevlilerinin İran’da kurdukları irtibatlar vasıtasıyla PTÖ’ ne katıldım.ölçüdedir. Aslında örgüte katılmamda en etkili olan şey. 291 A. . Ben de bir işimiz olduğunu. Bunlara bir misal verecek olursak. Karşılığında.” 290 A. Ertesi gün dağa götürdüler.T. isimli şahıs ifadesinde dağa çıkışını şu şekilde belirtmektedir.y. halkı inandırıp yardım istiyorduk. Hadep’te Abdullah ÖCALAN ve gerillalar bizim için savaşıyor ve bizimde bunlara yardımcı olmamız gerekir diyorlardı. İfadelerinde kısaca şunları söylemiştir. Bu sırada. 1974 doğumlu Z. Kaldığımız evlerde hayalleri gerçekmiş gibi anlatıyor. onu hallettikten sonra katılacağımızı söyledim.. Hadep’te İnşaatlarda işçilik yaparak kazandığım paradan PKK’ya yardım için para alıyorlardı.

Ülkemizde özellikle doğu illerine doğru gidildikçe aile içi şiddetin arttığı görülmektedir.y. Ben de.Aile içerisinde maruz kaldığı şiddetten dolayı dağa çıkan bir gencin hikayesi. aile kavramının ve aile içinde yaşanan şiddetin insanları nerelere sürüklediğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. tahmin edemeyeceğim kadar kötü bir yaşamdı. Bazı okul arkadaşlarım biz PKK’ya gideceğiz sende gel katıl diyerek beni havaya soktular.g.292 “Ailedeki büyüklerimden dayak yiyordum. Ailenin birey üzerinde bebeklikten. Bu durum doğal bir sonuç olarak bölgede yetişen çocukların bilinç altında şiddet kavramının yerleşmesine yol açmakta ve uzun vadede etkilemektedir.Örgüte yapılan katılımlarda aile faktörü başlı başına incelenmesi gereken bir alandır. Ama benim için bu. Okula da gidiyordum.İran’daki Dambat kampına gönderildim. “PKK’ya katılırım ailem beni daha çok sever kıymetimi daha iyi anlar daha sonra tekrar geri dönerim” düşüncesiyle ve aileme kendi değerimi hissettirmek için örgüte katıldım.” Terör örgütü PKK’daki gençlerin. gençliğe ve gençlikten de olgunluğa kadar büyük tesirleri söz konusudur. Kaçtım. 161 . Bu da benim gururumu incitiyordu. Bu etkiler veya tesirler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. büyük bir kısmının çok çocuklu ailelerden geldiği 292 A. Kaçanların bir kısmı yakalanmadı kurtuldu. bir kısmı yakalanarak çeşitli işkencelerden sonra öldürüldüler. Aile içinde şiddete maruz kalan çocuğun geleceğinde yaşadığı bu şiddetin kodlarından açığa çıkacak olan problemler zuhur edecektir. Ben de evden çıkmak istiyordum.

e. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne başlayan Dağcı.com.g.tr/2000/01/17/kultur/7.S.html.. Daha 23 yaşındaydı ve girdiği üniversite imtihanlarında hayalindeki fakülteyi kazanmıştı. Ayten. a. En samimi olduğu ve yurtta aynı odayı paylaştığı Ayten. Yurt kantininin demir muhafazası içerisindeki TV’nin haber bültenlerinden seyrettiği ve duydukları ile Ayten'in anlattıkları arasında bocalıyordu.. s:146 162 .e. şeytanın darağacına kadar olan dostluğuna en iyi örnekti. Arkadaşlık ilişkisi.1977). Terörde Solan Hayatlar.görülmektedir. Alkan. Annesi de onu bugünler için doğurmamış mıydı? Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Akreple kurulan bu dostluk. Ar-Tu Matbaası. a. s:53-58 295 Turhan Bozkurt ve Orhan Yıldırım. PKK’ya sağlanan katılımlarda önemli faktörlerden bir diğeri de arkadaşlık ilişkileridir. ona sürekli olarak bir şeylerin propagandasını yapıyordu. İstanbul. http://arsiv.. Bu örgüt üyelerinin ailelerinden yeterli sevgiyi ve ilgiyi alamadıkları 293 anlaşılmaktadır. Saliha Dağcı kendi halinde içine kapanık bir öğrenciydi. burada sonradan tanıştığı ve aynı yurdu paylaştığı Ayten isimli PKK sempatizanı ile hayatını nasıl zehir edeceğini bilmeden dostluk kurdu.zaman.Kon. s:125 294 İ. Şükrü Keleş. Toplum ve Gençlik.294PKK’nın silahlı birimlerine arkadaşlık ilişkisi sebebiyle giren Saliha Dağcı’nın hayat hikayesi tüm gençler için ibret alınması gereken bir örnektir. Bir mum ışığı gibi ülkesinin çocuklarını aydınlatabilmek için öğretmen olacaktı.295 “Anadolu'nun şirin bir iline bağlı küçük bir kasabasından İstanbul'a öğretmen olmak için gelmişti Saliha Dağcı. bireyleri ve özellikle gençleri en çok etkileyen ve yönlendiren hususların başında gelir. çev. Oysa Saliha'nın önünde yaşanmamış nice güzel günler ve yağmur kokulu baharlar vardı.g. Ayten ve diğer sempatizan arkadaşlarının 293 Alkan.

dertleşeceği ve sırrını dökeceği bir dostu çevresinde yoktu. bize vermen gereken paranın karşılığında 8 günlük bir İran turumuz var. Param yok dedim. Dağa çıkacak. Lise yıllarında olduğu gibi kendisine günlük tuttu. Benden de istediler. Ve en yakın sırdaşı. Çünkü örgüte katıldıktan sonra kurtuluş ancak ölümdü.D. Ama içini açacağı.2006 163 . Düştüğü sonsuz ve karanlık kuyudan çıkmak istiyordu Saliha. kardeşi bu 'günlük' olmuştu.yalanları ile beyni yıkanan Saliha bir gün kararını verdi. Örgütteki terörist arkadaşlarının da kendisi gibi kandırılıp dağa çıktığını.. ifadelerinde başından geçenleri kısaca şu şekilde aktarmaktadır.” Örgüte kandırılarak katılan bir çok militan bulunmaktadır. O halde.296 “Bükreş’te. ama çıkamıyordu.htm erişim tarihi: 18. PKK için para topluyorlardı. orada sana PKK ile ilgili eğitim 296 http://www. İçinde bulundukları çaresizlik anında veya zaaf noktalarından yakalandıklarında PKK’nın ağına düşmemeleri artık çok zor hale gelmektedir. O ise henüz hayatının baharındaydı. yılında hayallerini. Keşke üniversiteyi kazanmasaydı.04. bu tura katılmanı istiyoruz.. Kandırılarak örgüte giren 1974 doğumlu N. ama artık çok geçti. kardeşçe yaşadığı halkına düşman edildiğini görmüştü. örgüte karışacak. Keşke Ayten'i tanımasaydı. ideallerini ve okulunu geride bırakıp bir kurye aracılığı ile Saliha kanlı örgütün saflarına katıldı.pkkgercegi.net/pkk_teroru_ve_gercekler. Nasıl da inanmıştı çok sevdiği arkadaşı Ayten'in süslü yalanlarına... sevdiklerini. Yaşarken ölmeye mahkum edilmişti artık. Bahar yağmuru gibi düşüyordu yüreği günlüğüne ve kandırılmışlığın soğuğunda üşüyordu usulca. dostu. Dağ kadrosuna verilen Saliha'ya burada örgütün sözde takım komutanı tarafından kendisine 'Hevin-Berivan' kod ismi verildi. kahraman olacak (!) ve istediği gibi özgürce yaşayabilecekti(!) İstanbul'a gelişinin 2. Büyük ve boş bir yalanın kucağına düştüğünü o an anlamıştı Saliha.

8 günün sonunda tekrar uçakla geri geleceksin. Diyarbakır bağlar mahallesinde katılmış olduğum bir düğün sırasında. Benim daha önce PKK’ya olan sempatimden dolayı Arif isimli bir şahsın teklifini düşünmeden ve hiçbir baskıya maruz kalmadan kabul ettim.. Terör sadece ideolojilerin veya sloganların çerçevesinde kalmayan sosyal bir yara ve problemdir. bize de borcun kalmayacak dediler. evlenmeden yaklaşık üç ay kadar önce. Uçakla İran’a hareket ettim. 4-b Dağ Kadrosunda Yaşamın ve Yaşananların Değerlendirilmesi PKK dağ kadrosunun sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirilebilmesi için öncelikle dağ kadrosunda bulunan militanların örgüte girmesinde 297 TEMUH Daire Başkanlığı. bu yöntemle sayısız militan kanmıştır. Bir örgüt mensubunun verdiği ifade bu açıdan kayda değer niteliktedir:297 “1992 yılı sonlarında. Ama dönemedim. PKK adına faaliyet yürüttüğünü. s:156 164 . benim de bir Kürt olarak kendisine yardım etmemi ve PKK saflarına katılarak faaliyette bulunmamı istedi. İran’dan beni geri gönderecekler zannediyorum. Bu sosyal sorunla ancak içtimai reçeteler hazırlanarak tedaviye gidilebilir. a. arif isimli şahısla tanıştım.g. Bana kendisinin PKK’lı olduğunu.” Örgüte kandırılarak girenlerin yanında bilinçli olarak katılanlar ve sonradan pişman olanlarda bulunmaktadır. aktaran: Alkan. Bölücü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivi.verilecek. Özellikle bu hususu etnik kökene vurgu yaparak değerlendiren PKK.” Yukarıda aktarılan ve kısmen incelenen hayat hikayeleri veya katılım sebepleri bir örgütün eleman sayısının artmasının ne derece kolay olabileceğini göstermektedir. Aradan bir hafta kadar sonra arif isimli şahıs tek başına benim oturmakta olduğum eve geldi.e.

Örgüt üyeleri içerisinde bazıları bu işi ekmek kapısı olarak değerlendirebiliyor. Yukarıda bu hususla ilgili verdiğimiz birçok örnek soruna öncelikli yaklaşımımızı oluşturmaktadır. dağa çıktıktan veya çıkarıldıktan sonra bambaşka bir dünyaya geldiklerini fark ediyorlar. Bir insanın susuz. Ancak PKK terörizmi bu farklılıkları tektipleştirmenin yol ve yöntemlerini kullanmakta ve örgüt elemanlarının psikolojik olarak pasifize etmektedir. içindeki makam sevgisini tatmin etmeye çalışıyor. İçlerinde ironik bir sıkıntı ve trajedi yaşayan bu insanlar tek kapılı labirent olarak ifade ettiğimiz girift yaşama girdiklerinde kendi benliklerindeki umut ışığını kaybetmeye başlıyorlar.hangi sosyal faktörlerin etkili olduğunu belirlemek gerekir. Örgüte isteyerek veya istemeyerek katılan bireyler. Dağ kadrosuna katılan örgüt üyesi. Dağ kadrosunda bulunan militanlara bu umut ışığını veren faktör nedir? Bu faktör örgüte katılan militanın kesin inanmışlığının ortaya çıkardığı unsurlardır. Örgüt üyelerinden bazıları yaptıkları değerlendirme ve örgüt propagandasının etkileri sonucu kendilerini kurtarıcı olarak görmeye başlar. kurak ve artı kırk beş derece sıcaklığında bir çölde serap görmesinin sebebi. serin havaya veya ferah bir ortama olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bazıları ise örgüt içerisinde yükselme arzusuyla. Farklılıkları bir arada bulunduran PKK dağ kadrosunda herkesin dağda olmasının veya bulunmasının kendilerince sebepleri var. Aynı şekilde kendisini bile bile örgüt bataklığına sokan 165 . örgüt içerisindeki statüsünü ve konumunu değerlendirmeye tabi tutar. o kişinin suya. PKK içinde yar alan militanlar özellikle bu hususla ilgili olarak kendilerini “Kürdistan’ın yılmaz bekçileri” olarak nitelendirirler.

Birey kitle veya örgüt içerisine girmeye başladığında mevcut olan zekâ ve bilinç düzeyi katıldığı kitlelerin niceliği nispetinde erozyona uğrar. 1996. s:34-39 299 Sigmund Freud. İm yay. Erich Fromm. Hayat Yay. ayrıca bkz: Gustave Le Bon. s:34-62 166 . (çev: Yurdanur Salman. Payel Yayınevi. s:1-2. Aynı zamanda grupla hareket etme ihtiyacı298 zayıflıklarının da dışa vurumudur. İst-1997.299 Bilinç düzeyi veya havsalası gerileyen birey kitle veya örgüt 298 Eric Hoffer.. (çev:Kamuran Şipal) İstanbul-1998.bireyler burada en çok ihtiyaç duyulan unsuru tahayyül etmeye başlarlar. Aşmaya çalıştıkları farazi sorun veya engelleri örgütle geçme ihtiyacı duyarlar. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı. s:12-34-39. Kesin inançlılar.. Nalan İçten) İstanbul-1979.. Cem yayınevi. Kitle Psikolojisi. Kitleler Psikolojisi.

a. iş başarısızlığa uğrayınca. Bu. 3. Menninger’e göre kısaca. 2. insanda çok karmaşık bir ölüm arzusu vardır. İntihar eden kişi bu istekleri açıktan açığa kendine karşı çevirip kendini öldürmeye kalkar. 301. yani intihardan vazgeçme atılımı intihara girişimde bulunmuş olanın bu fikirden vazgeçmiş . Paradoks gibi görünen bu hallerde.g. gayreti.e. Hoffer. 300 İntihar eylemlerinin nedenleri hakkında bkz: http://www.Öldürülme isteği. öldürülme isteği her zaman ölmek istemek anlamına gelmez. İşte bu bakımdan Menninger bazı kimselerin intihara girişimde bulunduktan sonra.23 167 . yani bütün bilinçaltı ile insanın ölümü istemesidir. bütün kitle hareketleri hayatın belirli bölümlerinde güçlü bir faaliyet akışı yaratmaya muktedirler ve körü körüne inanç ve sadakat isterler. intiharda önce adam öldürme istekleri belirir. bütün kitle hareketle i aşırılığı. taraftarlarında ölümü göze almak ve birlikte yürüyüşe geçme duygusu yaratır: Ortaya koydukları program ve telkin ettikleri öğreti ne olursa olsun. Fakat asıl sorun ölme isteği. İntihar eylemleri incelendiğinde intihar eden kişinin içinde bulunduğu durumu Menninger ifade ederken kişinin içinde bulunduğu şiddet ve kendine ve başkalarına zarar verme duygusunu vurgulamaktadır. nasıl bütün gayretleriyle hekime yalvarıp ölümden kurtulma çarelerini aradıklarını açıklar.301 “Bütün kitle hareketleri.panik-atak. Dikkati çeken nokta şudur ki. ya kendisi ya da başkası hakkında açık bir şekil alabilir.03.içerisinde ölümü bile göze almaya başlar. Bu arzu üç elemandan meydana gelmektedir: 1Öldürme isteği. parlak umutları.com/v3/index erişim:10. sorun.” Örgüte körü körüne bağlanan militan zamanla öğrenilmiş çaresizlik hastalığına302 kapılmaya başlar. Zira ancak o zaman intihar tam başarıyla sonuçlanır ve intihar etmek isteyen kişi ölür.300 Kitle psikolojisini Eric Hoffer şu şekilde aktarmaktadır.2007 Menninger'e göre. nefreti ve hoşgörüsüzlüğü körükler. s. olmasından değil de daha esaslı bir olayın kendisine cereyan etmesindendir.Ölme isteği.

html erişim: 19. s.com/kavramlar/ogrenilmiscaresizlik. örgüt üyesinin hayatının her noktasının bundan etkilendiğini görmekteyiz.e. Psikolojik Harekat ve Hiz. 168 .e. Dağ kadrosundaki tutunumun kırılmaması için muhalif örgüt üyelerinin farklı fikir ve görüşlerinin diğer üyelere sirayet etmemesine önem verilir. a. Özel hayat.02. Özellikle dağ kadrosunda militanın grubun zorlamasıyla ya da gruba uymama davranışını göstermesiyle cezalandırma yöntemlerine gidilmekte ve böylece birey-örgüt ilişkisindeki belirginliği arttırmaktadır.Dağ kadrosunu sosyal yapısı bu açıdan bireylerin kronikleşen sorunlarının oluşmasına yol açar. Dağ kadrosunda yaşanan olayların ve propagandanın militanı uyma davranışına itme gücünün fazla olmasına yol açtığı anlaşılmaktadır.2007/17. 3721.psikolojisayfam.304 Dağ yapılanmasında yapılan insan mühendisliğinin temelinde tek tip örgüt üyesi oluşturma düşüncesi yatar.305 Dağ kadrosuna yeni giren örgüt üyesinin zihninde 302Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi inçin bkz: http://www. İDB yay. “önderlik makamının” çizdiği yolda yürüme mecburiyeti ve onun hakaretlerini latife veya iltifat olarak görmek gibi çarpık düşünceler bulunur.. Dağ kadrosunun önemli özelliklerinden birisi de teröristleri kadroya uyma davranışına çekmesidir. yapılan propagandaya muhalif ve aksi fikir ileri sürülmesi engellenir. Yavuz Toker / Sabri Dilmaç 304 A.303Dağ kadrosunun örgüt üyeleri üzerindeki etkisini veya yapmış olduğu psikolojik harekâtı değerlendirdiğinizde.g.67 305 Aydın.00 303 EGM.g. Bu düşünce de örgüt üyesi kendini. nefsini ve tüm hayatını sıfırlamalıdır. şahsiyet ve kendine münhasır olma gibi temel insani hususlara yer verilmemektedir.

PKK’nın totaliter örgüt yapısı ve mevcut katı diktatör yönetim anlayışıdır.307 Dağ kadrosunda militanlar üzerinde hâkim olan korku kültürü ve örgütün karşısında duramamanın temel sebebi. s. Kürdistan Devriminin Yolu. dağ yapılanmasının ve militanın bilinç kodlarının benzerlik göstermesinden 306 Abdullah Öcalan.Korku kültürünün bir sonucu olarak militan uyma davranışı sergilemeye başlar. denizin ortasında dibi delinmiş ve hızla su alan bir gemi misali. Birey örgüte ve oradan da dağa çıktıktan sonra bu hayal kırıklıkları. küskünlüklerini görmüştük. polis. Örgüt üyesinin gösterdiği uyma davranışı. örgüte katılımından önceki yaşamlarında hayal kırıklıklarını. s.178-180 307 Eric Hoffer. doğrulttuğu silahın hangi şahsa yöneldiğiyle ilgilenmez. Dağdaki teröristin hedefi bilinçaltına yerleşen “Türk Sömürgeciliği” olarak öğretilen ve nefret hislerinin oluşmasına vesile olan telkinlerle gösterilen veya dikte edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. o kişiyi örgüt bataklığına çeker ve bu bataklıkta yok olmasına yol açar.24 169 .oluşturulan PKK çizgisi.e. a. Bu zaaflarından faydalanıp etkili bir saptırma ile kolayca eğilim gösterebilirler. asker. 1984).. öğretmen veya sivil ve masum insanlara silah doğrulturken.306 PKK dağ kadrosuna sağlanan katılımları incelerken birçok örgüt üyesinin. Bu kişiler istenilen yönde eğitilir ve o yönde tutsak bir esir haline getirilir. (Almanya: Serxwebun yayınları. yapılan psikolojik harekâtla o kişinin müstakim çizgisi haline getirilmeye çalışılır.g. Dağda silahlı çatışmalara giren örgüt üyeleri. onu ilgilendiren “öteki” olarak gördüğü düşman ve işbirlikçilerdir.

grupla birlikte. Kendi öz değerlerinden uzaklaşmaya başlayan bire zamanla örgütün empoze ettiği kemikleşmiş sloganları tekrar etmeye başlar.stradigma..http:// www. 170 . grup baskısıyla oluşan davranış tekdüzeliğinden farklı. Yasaklamanın psikodinamiği. Doç. Ancak bu komünal sistemde aristokrasi de kısmen geçerlidir. Buna örnek olarak dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri gösterilebilir. 2000. Örgüt bu çelişki ve tezatları. üyeler arsında tek düze bir yaşamı zorunlu kılar.Ancak örgüt içerisindeki yasaklama politikası zımni olarak örgüt üyelerini psikolojik açıdan yasak olana eğilime iter. Gazi Kitabevi. PKK’nın genetik kodlarına baktığımızda dini ve manevi değerlere örf ve ananevi hususlara uzak olduğunu bilmekteyiz. Bu düzende yukarıda belirttiğimiz gibi. benzer davranış gösteren durum olarak kabul edilebilir. s.308Dağ yapılanmasında var olan korku kültürünün oluşumundaki önemli sebeplerden birisi de yasaklar ve buna bağlı cezalardır. Bu çelişki de örgütün sosyal yapıya olan mesafesini gösterir. Örgüt üyesi ait olduğu toplumsal katmanın kendisinde oluşturduğu ahlaki alt yapısı. örgüt üyelerini mevcut ve oluştururken düzende asimile ederek aşmaya çalışmaktadır. (Yrd. Ank.309 Dağ kadrosunun militan ahlakı. Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi).kaynaklanır ve bu durum uyma davranışını pekiştirir. tek düze bir yaşam vardır. Belli bir üst tabaka yani komutan-yönetici tabaka 308 Silah Mehmet. Uyma. örgüt içerisinde farklı bir altyapıyla tezat oluşturabilmekte ve birey yabancılaşmaya başlamaktadır. Dr). Necati Alkan.185 309 Yasaklama kesin bir çözüm yolu değildir.Bkz. Bu yaşam komünal bir hüviyet arz eder.com Ayrıca PKK’ da kadın-erkek ilişkileri hakkında Öcalan’ın mektupları değerlendirilebilir niteliktedir.

davranış ve sözlerini bulaşıcı bir hastalık gibi görmekte ve diğer militanlara sirayet etmeden karantinaya alma benzer bir işlemle izolâsyona başlamaktadır. s. s.e. Özen Yay.313 Dağ yapılanması içerisindeki terör örgütü üyelerinden bazıları içinde bulunduğu şartların değerlendirmesini ve maddi veya manevi olarak kar-zarar hesabı yapıp uymama davranışı gösterebilir.311 Ancak örgüt içerisinde mevcut statükoya her türlü baskı. Örgüt bu tip kişilere ve bunların hal. “uyum sorunu” yaşayan militanı infaza varan cezalarla gruptan izole eder. Aponun Ayetleri.143 313 Bkz.142 312 A. Yani uyma davranışı pekişmeye başlamıştır. s.314Örgüt 310 Silah.312 Bu durumda örgüt. zorlama ve cezaya rağmen karşı çıkanlar olunca. Örgüt üyesi yalnızken sergilediği davranışlar ile grupla birlikteki davranışı paralellik arz ediyor ve benzerlik gösteriyorsa bireyin ahlakı militanlaşmıştır diyebiliriz.g.e. farklı bir biçimde davranmak durumunda kalabilmektedir. Selim Çürükkaya. “Toplumsal Psikoloji”.185 311 Turgut Göksu. Ankara- 2000. Birey yalnızken kendisine özgü bir biçimde davranırken. Uyumsuzluk veya uymama davranışı örgüt üyesinin öznelliğinden kaynaklanır. sisteme olan uyma davranışında düşme yaşanmaktadır. a.e.mevcuttur.... örgüt dağ kadrosunda. girdiği grupla resmi olmasa da bir sözleşme yapmış ve örgüt kurallarınca ant içmiştir.g. Sistemin devam edebilmesi için tekdüzeliğin devamı gerekir. Söz birliği yapılan gruplarda uyma davranışı artmaktadır. a. 314 Göksu.g. grup içinde diğerlerinden etkilenerek değişmekte. 14 Temmuz Yay.310 Ayrıca dağ yapılanmasına giren örgüt üyesi.. 144 171 . tavır.

e.. Marksist felsefe.e. susuzluk gibi temel ihtiyaçların yanında sosyal ve kültürel duyguları da insanın doğal yapısından görüleceği için bu hususlara ters bir unsuru gören bir militan içte uyumsuzluğa başlamaktadır. diğeri de isyan bayraklarını çıkarıp kaçabilmek ya da cezaya katlanmak… Örgüt.a.g. s: 144 317 Çılgınlıktan Sağduyuya. Z.üyesinin örgüte zıt düşmesinde veya uyumsuzluğunda hem duygusal hem de akli yönü vardır. Ayrıca tehdit arttıkça uyumsuzluk da artabilmekte veya tam tersine içe kapanıklık oluşabilmektedir. bireyler üzerindeki nüfuzunu arttırabilmek ve tekel olabilmek için. Militanın örgüte uyumsuzluğunda. Marksist tarih vb. Ayrıca. a.237 316 Göksu. açlık. Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji).. sadece örgüte ait kitap. Marksist sosyoloji. Bunlar genellikle Marksist ekonomi-politik. Barış Yay.g.316 Uyumsuzluk yaşayan militanların iki seçeneği bulunmaktadır. konular olur. Özellikle sol örgütlerde olduğu gibi PKK içinde geçerli olan neşriyatın tekeliyeti zorunluluğunu Taşçı’nın ifadeleriyle ele alıp konuya derinlik katabiliriz. S.Şaban Taşçı. A. hayatın devamına yönelik tehdidin var olup olmaması gibi hususlar bulunmaktadır. Aslan. Bu konularda nasıl bir program izleneceğini ideolojik eğitimle ilgili üst 315 Usal. s. gazete ve dergileri okuması yolunda zorunluluğa tabi tutulur.. komün faaliyeti içinde olan ideolojik eğitim grubunuzdaki eğitim konunuza gerekli olan kitaplar listesinden seçersiniz.. Birincisi silik bir gerilla olarak arka planda kalmak.317 “Okunacak kitabı. İzmir-1995..61-62 172 .315 temel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması.

baskı. tutunum sağlamaları ve örgüt içerisinde yola devam etmeleri için. öğretmenlik mesleklerine kutsiyet atfederek onları yüceltiyorsak.yönetim organı tespit etmiştir. . Nasıl ki askerlik. polislik. Örgüt üyesine günün büyük bölümünde örgütle ilgili işler verilmekte ve örgüt üyesi bu işi meslek veya kutsal bir iş gibi görmektedir. PKK Üzerine Düşünceler. Bu eğitim programında ihtiyaç duyulacak kitapların listesini de ayrı organ çıkarmıştır.. örgüt mensuplarının kesin inanmışlığını arttıran temel faktörlerden bir diğeridir. Örgütün dağ kadrosunda. korkutma ve propaganda faaliyetlerine maruz bırakılırlar. faaliyetlerinden arta kalan zamanda örgüt propagandası yapılmakta. okuyacağınız kitapların bazılarını grup sorumlunuz size dikte ettirdiği konunuzla ilgili kitap listesindekilerden olması gerektiğini bilirsiniz. Özgürlüğün Bedeli. Dağ yapılanmasında örgüt üyeleri çetin dağ şartlarında. militanların çatışma. özellikle önceki bölümde belirttiğimiz örgüt eğitim faaliyetlerindeki sistem dahilinde örgüt üyesine boş zaman bırakılmamaktadır. İst-1994 173 . Bu nefret duyguları dağ kadrosunda harekete geçirilir. Siz bu gruptaki herhangi bir bireyseniz.” Sol örgütlerde olduğu gibi PKK için de geçerli olan tekelci eğitim anlayışı. örgüt üyeleri de yaptıkları işi kendi fikri yapılarınca veya ideolojileri çerçevesinde kutsileştirmektedir. pusu eylem vd. Dağ kadrosunda sistemli bir şekilde nefret duyguları aşılanır.318 Nefretin harekete geçirilmesi 318 İsmail Beşikçi. Harekete geçirilmiş nefret duygusu dağ yapılanmasında kaide hale geçmeye başlar.

Bu yaşamdan nefret ettiğimi dile getirdim..320 Nefret hislerinin oluşumu dağ kadrosunda yalnızca asker polis veya militer güçlere karşı değildir. s. Bu hususun esas amacı dağ kadrosu başta olmak üzere örgüt üyelerinin yabancılaşmalarını sağlayıp. Öcalan’ın şu sözleri bunu açıkça göstermektedir. korkuyu ve paniği öldüren bu insanın bundan sonraki kurşunları artık emperyalistler içindir” demesinde temel ideolojik faktör olduğunu ifade eder. a.59 321 Abdullah Öcalan. unutmayın düşman size hamallık bile vermiyor.g.) Çok tehlikeli çok rezil –kendi sülalem dahilbuluyorum. Bunun yanında sıradan vatandaşa.(Sömürgeciliğin oluşturduğu yaşamdan b.n.53 320 Beşikçi. Şam- 1994.e. Beşikçi ifadelerinde sömürge kavramını örgüt üyesinin “ilk kurşunla birlikte kendi ezik kişiliğini kimliksizliğini. Öcalan nefret hissini başta kendi şahsı ve çevresine oradan da tüm örgüte yaymıştır.konusunda319 PKK’nın kuruluşundan günümüze kadar kullandığı sloganların başında “sömürge psikolojisi” oluşturan sloganlar bulunmaktadır. a. s. tutunumu örgütün eline vermek ve boynuna bağlanan iple istediği 319 Özcan. Temmuz 1994 Çözümlemeleri.g.. sizi çöpçü bile yapmıyor” Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere Öcalan teröristlere nefret hislerini oluştururken kendi ailelerini dahi bu çerçeveye dâhil etmekte ve onları da ötekileştirebilmektedir.77 174 . kadınlara çocuklara hatta hayvanlara dahi beslenebilen bir nefret oluşumu bulunmaktadır. s..321 “Sülaleleriniz sizi zaten beş paralık etmiş bunu çözümlemelerde dile getirdim.e.

2004 323 Öcalan yapılan tasfiyeleri Ulusal Kurtuluş söylemine bürümekte ve bunların birer makul sebebi olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır. http:// www.: “Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine”.322 Örgüt teröristin eline silahı verip eylem yapmasını isterken.323 322 Mehmet Ali Tuğyan. Dağ kadrosundaki teröristlerin yaptığı eylemler ve buna katılımlarının sosyolojik boyutunda yapılacak bir değerlendirme sonucunda teröristin ve örgüt sistemi arasındaki etkileşimi bir unsur olarak gösterebiliriz. Ancak örgüt içerisindeki tasfiyeler zaman zaman örgüte verilen kayıptan daha çok kayıp vermekte ve örgütün kendi kendini tasfiye etmesine yol açmaktaydı.com.stradigma. 1991. evvelinde ona bir misyon yüklemektedir. Bu misyonun beraberinde getirdiği sorumluluklar bulunmaktadır.yere çekilebilen veya ateşe atılmaya hazır teröristler yetiştirmektir. Tasfiyecilik üzerine bkz. Bu misyon örgüt içerisinde ve halk arasında “Devrimci. Bu alt kültür ve örgütün yapısallaştırdığı misyon dağ kadrosu üyesi için dış baskılardır. Ancak örgüt içinde özgürlük çizgisi Öcalan’ın şahsına münhasır bir paradigma olması nedeniyle ve Öcalan’ın psikolojik açıdan kronikleşmiş bir sorunsal olması sebebiyle örgüt üyeleri duracakları müstakim bir çizgi bulamamakta sonuçta ya mankurtlaşmış bir köle ya da tasfiyeciliğin kurbanı haline gelmek durumunda kalmışlardır. Şam. olarak isimlendirilir. gerilla veya Eşkıya” vs.05. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik. update: 19. Diğeri de mutlaka eylem ve terördür… Örgütte sürekli vurgulanan önderlik çizgisi itaat ve sadakatin pusulasıdır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da kalıplaşmış “dağ alt kültürü” bulunmaktadır. 175 . Bu dış baskıların örgüt üyesinden istediği en başta mutlak itaat ve sadakattir. Bu durum örgüt açısından sokratik bir ironi olarak ifade edilebilir.

s.325 ayrıca Özcan.54 325 Özcan. Botan Eyaletine belli bir değer ve prestij katmakta bu durum bölgeler arası şiddet ve terör rekabetini de oluşturmaktadır. Eylem üretmek.53. Şubat 1999.g. Örgüt içindeki tasfiye ve yapılan muameleleri ilerleyen bölümde ayrıntılı örnekleri ile inceleyeceğiz. Bu noktada örgüt içi tasfiyedeki şiddeti Bostancı’nın açıklamasıyla ifade etmek yeterlidir. Örneğin Botan sorumluluğu yapmış ve çocuk kadın demeden öldürdüğü sivillerin sayısıyla Öcalan’ın takdirini kazanmış Kör Cemal ilerleyen süreçte hain ve provokatör ilan edilmiştir. Şam 1991.324 “…Bir başka husus “şiddetin iki tarafı keskin kılıç karakteridir. Ancak örgütün karakteristik özelliği alternatifleri hızla bulabilmesi ve işinin bittiği üyeyi tasfiye etmesidir. baskın.1415 176 .Örgüt. s. Türkiye Günlüğü. sadakatle alakasız hususları bu isim başlığı altında cezalandırma sebebi olarak göstermektedir.. Botan Eyaleti’nde terör hadiselerinin yoğunluğu. pusu.s.53 324 Ayrıntılı bilgi için bkz: Naci Bostancı. Örgütün dinamizmi için bu şart görülebilir. Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi.e. Ne kadar eylem o kadar taltif ve takdir anlamına gelmektedir. Öteki’ne yönelik şiddet yöntemi. uygulayanların kendi iç çelişkilerinde de egemen bir araç haline gelir” Devrim çocuklarını yer/ Tasfiyecilerin tasfiyesi” Örgütün dağ kadrosu militanından istediği diğer husus olan mutlaka eylem ve terör hareketleridir. s. Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz. a. sabotaj yapmak yapan terörist grup için dağ kadrosunda prestij anlamına gelmektedir. militandan mutlak sadakat istemekte ancak.

Örgüt hakkında yaptığımız genel tahlilleri. Öcalan’ın örgütte kendini tanrılaştırması. 4b-1 Apoizm ve Dağ Kadrosu Dağ kadrosunun sosyolojisine bakabilmemiz için. Kanımızla Seninleyiz Eyy Başkan” sözünü 326 söylenmekteydi. nelerin gerçekleştiğini yaşayan insanların ifadelerinden aktarabiliriz.g. Ortadoğu’nun tipik diktatör özelliklerini 326 A.e. aynı şekilde dağ kadrosunu da Öcalan’ın çarpık ideolojisi olmadan açıklayamayız. Bu aktarmaların yanında yapacağımız sosyo-psikolojik tahlillerle değerlendirmelerini genişleteceğiz.. Nasıl ki bir Budist cemaatin sosyolojik açıklaması Budanın öğretileri olmadan açıklanamaz ise. Dağ kadrosunda yaşamın tabii bir parçası da Öcalan ve öğretileridir. ideallerine veya bilinçaltına yerleşen görüşlere bakmak zorundayız. Dağ kadrosunun veya gerillanın PKK için ne derece önemli bir yapılanma olduğunu daha önceki bölümlerde açıkladık. yaşanan olaylar ve dağda yaşam biçimi veya zorluğuyla birlikte ele alarak konuyu derinlemesine inceleyebilir ve Dağda nelerin yaşandığını. Kendisini sıradan bir lider olarak görmekten ziyade ulu bir önder olarak görmektedir. bu topluluğun fikirlerine. Belki de bu sebepten ötürü dağ kadrosunda yemeklerden önce “Canımızla. PKK için bu derece ehemmiyetli bir yapılanmanın Öcalan’ın “sistem ve örgüt mühendisliğinin” dışında kalmasına imkân yoktur. s: 128 177 .

Dağ kadrosunu bir arada tutabilmek için totaliter bir rejim gereklidir.327 “İçimizde böyle bir sürü köylü kurnazlıkları türemiş. Son günlerde duyuyorum. Sen ne yapıyorsun orada be serseri? Şimdi bazılarının moralini bozmak istemiyorum tabi. Bu durum örgüt üyelerinin ve özellikle dağ kadrosunun Öcalan’a kıyam etmelerine yol açar. otoriter ve acımasız diktatörler. Sert.” 327 “Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri” İsimli Broşür. Öcalan’ın çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalardan alıntılar yaparak bu çarpık diktatör felsefesini daha net anlayabiliriz. bu coğrafyada sık sık başa gelmişlerdir. Öcalan’ın felsefesinde veya Apoizm mantığında bireysel hedonizm ve narsizm temel iki unsurdur. Öcalan’ın anlayışında “benden sonra tufan” düşüncesi hâkimdir. Öcalan örgüt içerisinde özellikle dağ kadrosundaki militanlara karşı aşağılayıcı ifadelerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini yaptığı konuşma ve çözümlemelerinden çıkarabiliyoruz. Apoizmi en doğru ve objektif olarak yine Öcalan’ın kendi ifadelerinden çıkarabiliriz. Bu bölgenin toplum yapısı Öcalan profiline uygun liderlere iltifat göstermektedir. silah yollayın diyenler var. para yollayın. Ben merkeziyetçilik bu mantalitenin alt yapısını oluşturur. PKK için aynı durum söz konusudur. Ancak bu durum örgüt üyelerini daha da silik hale getirmektedir. Şam-1992 178 .andırmaktadır. Diktatör yapısı gereği. Oligarşinin tunç yapılanması veya gerçeği PKK için Apo’nun şahsiyetinde tekelleşmiştir. devrilmeyi düşünmek Öcalan’ın zayıf karnıdır. Zira dağ kadrosundaki yaşam şartları tutunumun kesilmesi için yeterli bir sebeptir.

Şam-1991 179 .” “Yemedim yedirdim.“Ben elin körünü. topalını. en değme artistin ulaşamayacağı kadar ulaşıyorum.330 328 Bkz: PKK. 4.. 20 yıldır organize olmamış. Öcalan örgüte yıllarını vermiş dağ kadrosunu oluşturmuş bir çok yönetici veya komutanı çeşitli suçlamalarla tasfiye etmiş. 329 ERSEVER. Bazen bakıyorum. a. Ankara-1993. Bu durumu şu ifadelerinden daha net anlamaktayız. “Üçgendeki Tezgah” Ocak yay. Böyle devrimcilik mi olur? Devrim uğruna ben mi kalkıp gidiyim? Ben mi icat ettim devrim sözcüğünü?. ben merkezli otoritenin altyapısını oluşturmuştur.”329 Yukarıdaki sözler ölümü göze almış teröristler veya dağ kadrosu üyeleri için hakaret niteliğindedir. kongresine sunulan Politik Rapor. ama siz sırtüstü yattınız.Ahmet Cem.. rejisör…yılmaz güney bile karşımda çocuk gibi kalıyor. Yeşilçam’ı da geçiyorum yani. eklem bağlamamış bir devrimcilik! Pat devrilir.e. Ben mecbur muyum sizi sırtımda taşımaya?”328 “Kızlar karşıma çıkıyor. s:59 330 “Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri” isimli PKK yayını. Bu sözlerin perde arkasında Öcalan’ın savunduğu dava olan Kürt halkının özgürlüğü söylemlerinin sadece mugalâtadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. hastasını da PKK’nın sırtında veya kendi sırtımda taşımam. çevresinde kapasiteli kimseyi bırakmamış. giymedim giydirdim.” “Bence can çekişenlere bir tekme de biz vurmalıyız.” “Türkiye devrimciliğinden bahsettik. Bütün değerleri çar-çur ettiniz. Oldum bir baş aktör.. içmedim içirdim.g.

12.pkkgerçeği. Doğru.332 Osman Öcalan’ın abisi 331 “24. Bir İngiliz gazeteciyle mülakat yaparken. ideolojik de. Terörist Osman Öcalan.10.1992 tarihli Lazkiye konuşmalarından. Doğrudur.” “Bazıları benimle dalga geçmek isterler.” Öcalan’ın narsist kişiliğini daha önce belirtmiştik. Abdullah Öcalan hakkında suçlamalarda bulunmuştur. bir numaralı kişidir. Mehmet Şener’in politikasına alet olmuş birinci.. duygusal.“Mustafa Karasu’nun niyeti ne olursa olsun. ağabeyine haber göndererek Suriye'de bulunan servetinden bir kısmını örgüt için harcanmasına izin vermesini istediğini. örgütsel. Erişim tarihi: 02. gazetecinin sorduğu soruya verdiği yanıt bunu gösterir niteliktedir.com. Bazıları bana Bekaa’nın bilmem neyi diyorlar. ben buraya sokulmuşum. 331 “Bir İngiliz gazeteci bana sordu: Kendini tarif eder misin? Senin kapasiten beni anlamaya yetmez dedim. Yani satılmışsınız. çıkamıyorum. konuşmasında. Siyasal. ayıp değil. bin ilişki yıkarım.” “Her gün bin ilişki kurar. www. Öcalan’ı ilk eleştirenlerden biriside öz kardeşi Osman Öcalan’dır. Benim mevziim bu kadar. 180 .2006 332 Terör örgütü PKK'nın Hakurk'da bulunan sözde merkezinde 20 Mayıs 2001 günü bir konuşma yapan sözde başkanlık konseyi üyelerinden Osman Öcalan. * Örgütün maddi sıkıntı çektiğini.” Aktaran. Verilecek en iyi cevaptır aslında.” Öcalan’ın örgüt içerisindeki sarsılmaz ve tartışılmaz yeri yakalandıktan sonra tartışılır olmuş ona çeşitli eleştiriler getirilmiş ve bu eleştiriler örgütteki hizipleşmelerde bir araç haline gelmiştir. Ben ne yapayım? Aklım kabiliyetim buna elveriyor.

örgüte tek bir lider hakimiyetinin gerekli olduğunu. Çürükkaya ayrıca dağ kadrosunda ancak. Nasıl olacak? Kendi de gördü. Halk nasıl bizim yanımızda olur?Çekilin ama silah bırakmayın diyor. ancak.çocuğu. şimdi de devletten vazgeçtik diyor. diye haber gönderiyor. İdama mahkûm edildiğinde kim sokağa çıktı? Şimdi nasıl olacak da halkı sokağa çıkaracağız. Kendisi zamanında kopuk değil miydi? Bize yıllarca emir vererek bizden olmayan çoluk . ancak. Şimdi kimin daha akıllı olduğu anlaşılıyor” 181 . Örgütün Dağ Kadrosuna yıllarını vermiş ve sonra örgütten kaçan Selim Çürükkaya’nın ifadeleriyle Öcalan’ın örgüt içerisindeki yeri ve sarsılmaz konumu başta dağ kadrosu olmak üzere örgüt üyelerinin psikolojilerinde saplantıların oluşmasına yol açmıştır.hakkındaki yorumları apoizmin örgütteki boyutunu göstermektedir. bu şekilde PKK'nın yönetilmesinin mümkün olmadığının anlaşıldığını. devlet kuracağız dedi. halk da “Devlet kurmayacaksanız hala neden silahlısınız" diye sorduğunda cevap veremiyoruz. "Apo. Ben ise buradayım. Ben kendisine "Böyle giderse silahlı mücadeleyi kaybedeceğiz. silahlı mücadeleyi kazanıp devlet de kuracağız. bunu da bu kıza sahip olduğum kadar kolay gerçekleştireceğim" demişti. onun buna kesin olarak itiraz ettiğini. Gündeme girmek için demokratik eylemler istiyor. Yeni strateji izlememiz gerekiyor" dediğimde bana sinirlendi ve yanında bulunan kızı kendisine çekerek. "Senin o kadar aklın olsaydı benim yerimde olurdun" cevabını verdi. halk için önemli olan dine ters düşmemize neden oldu. bunun ise. ağabeyi üzerine bankada bulunan paranın gerçekte partinin parası olduğunu. köylünün evini başına yıktırdı. TC'nin elinde bulunan ağabeyinin olamayacağını dile getirmektedir. Sözlerine şu şekilde devam ediyor. ağabeyinin yakalandıktan sonra çok değiştiğini ve kendisini ziyaret eden akrabalarına göre duygusallaştığını ve çocuklaştığını * "Başkanlık konseyi" uygulamasının ağabeyinin fikri olduğunu. parti ile halk arasındaki kopukluğu gider. ayrı düşüncede olan ve birbirleriyle çok uzaklarda bulunan başkanlık konseyi üyelerinin partiyi yönlendiremediğini. O şimdi düşmanın elinde. 1994 yılında o zaman yaşadığı Şam Cebel Sokakta beraberdik. ağabeyinin bu şekilde davranarak partiyi düşünmediğini ortaya koyduğunu. Ben de emrindeki kıza sahip olmakla devlet kurmak arasındaki ilgiyi anlamadım dediğimde. Ağabeyim belki hatırlayacaktır. kadınları öldürttü.

yavaş yavaş bu insanın elinden kurtarıp her alanda etkili bir mücadele etmek gerekiyor" şeklinde konuşmuştur. Bu bakımdan geçmişte demiştir.2006 333 Çürükkaya. Hepsinin ilham kaynağı veya dayanağı Öcalan’dır. a.pkkgerçeği. "Partiyi yıpratmadan. nitekim konuşuyorlar da. Ama ben derste iken fazla konuşmalarına gerek yoktur. Duran Kalkan veya Dr. Erişim tarihi: 02. Örgüt dağ kadrosu şu an Cemil Bayık. Öcalan örgüt içerisindeyken bu şekilde devam eden eğitimler. Bahoz Erdal’ın Öcalan’a yaptıkları atıflarla eğitimi sürdürmektedir. Bkz: www.Öcalan’ın nasıl kutsallaştırıldığını da aktarmaktadır. Çünkü benim onlara anlattıklarımı tekrar bana anlatacaklar. benim kendilerine anlattıklarımı tekrar bana anlatıyorlar. Öcalan yakalandıktan sonra HPG yapılanması içinde çok farklı olmayan üslupla devam etmektedir. Ben bu tekrarlama özgürlüğünü gelişsinler..g.e. konuşsunlar diye tanıdım.10. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'da yaptığı bir değerlendirmeden alınmıştır. benim söylediklerimi yine benim kelimelerimle tekrarlamayan kişi: PKK üslubuna aykırıdır ne münafıktır demişim. Tereciye tere satmaya gerek var mı? Yoktur herhalde… ” Yukarıdaki ifadeler dağ kadrosunda. Osman Öcalan. Akademideki derslerde bazı kullarım söz hakkı alıp konuşabilir.com. özellikle komutan yetiştirilen Mahsun Korkmaz Akademisi’ndeki eğitimlerin genel mahiyeti hakkında ipuçları vermektedir. Bu hususlarla ilgili olarak örgütteki diktatör yapının anlaşılabilmesi ve örgüte katılanların çizgisinin nasıl olacağını Çürükkaya Apo’nun ifade etmek istediklerini aktararak bizlere göstermektedir:333 “Ben kurallarımı koymuşum. s.24-25 182 .

Böyle daha iyi işler yürüyor mu. Ama kullarım hep birlikte düşüncelerimi tekrarlayınca kolektif uyum oluyor. üçüncü adamları yoktu. yürümüyor mu ? Ben ona bakarım. ‘parti önderliğini taklit ediyor. 5 Aralık 2005. Hatta adamları bile yoktu. İfadelerinde Öcalan hakkında verdiği beyanatları değerlendirdiğimizde apoizmin örgütün kör felsefesi haline geldiğini daha iyi müşahade etmekteyiz. ‘Apocular’ ismiyle ortaya çıkmış ve son ana kadar tek kişinin örgütü olarak kalmıştı.g. Daha açıkçasını söylersem. Ben söylerim onlar tekrarlarlar. Örgüt içinde ikinci adam yoktu.335 “Şefimizin ikinci. Örgüt dağ kadrosu en başta belirttiğimiz belli bir kitle olsa da bu kitlenin tek ve vazgeçilmez kaptanı Öcalan’dır. bir dönem örgütün ikinci adamı olarak adlandırılan şemdin Sakık'ın ifadelerinden aktaracak olursak. hizmetçileri ve dalkavukları vardı. Soytarı ve hizmetçilik görevi kadınlara. böyle bir söylemde bulunmak bile kendi başına bir suçtu.” Abdullah Öcalan'ın örgütteki tekeliyetini. yerine göz dikmiş’ değerlendirmesine ve o kişinin sert biçimde cezalandırılmasına neden oluyordu. Bu durumu Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenen Çürükkaya’nın ifadelerinden daha net anlamaktayız. İşte bu kolektif düşünce oluyor. düşünceyi ben tek başıma üretiyorum. Hatta Öcalan gibi 334 A. Oluşumda ikinci adam olmadığı gibi. dalkavukluk ise erkeklere verilmişti. savunmasını Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.e. 13 Mayıs 1998’de Kuzey Irak’ta düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Diyarbakır Cezaevi’ne konulan Şemdin Sakık.334 “Bana karşı muhalefet oluşmaz. Hatta lider dediğimiz şefe benzer hareketlerde bulunmak.olduğu gibi günümüzde de Tanrılaştırılmış Öcalan disiplini örgüte hâkimdir. Zira mensubu olduğum örgüt. 24 335 Haber Vakti. İkinci adamları yerine soytarıları. 183 .

PKK’da bir kişinin ölmesi gerekiyorsa. bu oluşumun belli kuralları ve yerleşik ilkeleri olmadığını. Sakık şöyle devam etti: “Bu komite kağıt üzerinde etkili. Örgütün bütün önemli kararlarını Abdullah Öcalan ya da örgüt kongreleri verirdi. ama kesinlikle ikinci adam yoktu. PKK’nın militanları tasfiye etme tarzına aşina olanlar. Üst düzey sorumlu olduğum 184 . Örgütte olduğum dönemlerde toplam 5 kongre yapıldı. çiftliği. tümüyle Abdullah Öcalan’ın dudaklarından dökülen çeşitli cümlelerle yönetildiğini. PKK’nın oluşum ve işleyiş tarzından haberdar olanların. Türkiye’nin içlerine doğru savrulan riskli bölgelere gönderilen militanlar ise gözden çıkarılanlardır. Bunların yaklaşık 30 tanesinin dramını ‘Apo’ isimli kitabımda yazdım ve şimdi size soruyorum. Bana hep böyle yapıldı. bunu tespit etmek çok kolaydır.konuşmak. teşkilat modellerinin kağıt üzerinde kaldığını ya da sürekli dağılıp bozulduğunu bildiklerini” belirten Sakık. Bir tane bir ve sayısız sıfırlar vardı. bu görevin neden bana verildiğini bilirler. ona bölge sorumluluğu verilir ve riskli bölgelere gönderilir. aşireti. Bu zat hep ‘ben’ kelimesini kullandığı için bu hitap tarzı militanlara yasaklanmış ve ‘ben’ yerine ‘biz’ demek zorunda bırakılmışlardı. yükseltip sonradan düşürme taktiği derler. çetesi ve mafya şebekesiydi. Kamplardan çıkmayan. yetkili. Örgütün üst düzey sorumlularının kimler olduğunu öğrenmek istiyorsanız. üst düzey ve dolayısıyla yaşatılması gereken militanlardır. hareketlerde bulunmak. ona benzemeye çalışmak bile suçtu. “Yine bilinir ki gelmiş geçmiş örgüt başları arasında en çok arkadaşını öldürten adam ünvanı Abdullah Öcalan’a aittir. yaşamak. tuzaktı. PKK. Böyle bir psikopatın oluşturduğu yönetimi ciddiye almak ne kadar doğru olabilir?” dedi. Bir tanesine katıldım. Kendisini tek adam sanan birisi vardı. Abdullah Öcalan’ın ailesi. 1995-96 kışında bulunduğum Kuzey Irak’ta Merkez Karargah denilen kampın askeri işleriyle görevlendirildim ve iki ay sonra tutuklandım. Türkiye sınırlarını geçmeyen ya da sınıra yakın alanlarda görevlendirilen kadrolar. Buna.Yarım adamlar bile yoktu. Bu bir görev değil. ama pratik olarak Saddam Hüseyin’in meclisinden pek farklı değildi. Yüksekten düşürülen daha çok incinir ve kırılmadık yeri kalmaz.

4b-2. ister ayrı olsun. Dağa çıkan örgüt üyesi yemeğe başlarken ilk psikolojik harekete maruz kalır ve “Kanımla Canımla Seninleyim Eyyy Başkan!” 336 sözleri ağzından dökülür. tekeliyeti altında ezilip ifade hürriyeti yönünden tecavüze uğramakta ve bu eziklik veya psikoloji altında dağ ortamında bir yaşam oluşturmaktadırlar..e. Dağ Kadrosunda Yaşam “Kitleyi meydana getiren bireyler kimler olursa olsun. s. Peki dağ kadrosunda bu zorluklar ve çarpık fikirler içerisinde nasıl bir yaşam sürmektedir? Bu sorunun cevabını örgütte yaşayanların dilinden aktarmak konunun derin analizi açısından faydalı olacaktır. bir an önce tasfiye olmam gerektiği için bölgeden bölgeye dolaştırıldım.g. yaşama biçimleri. diyebiliriz. Artık geriye yalnızca ölene kadar savaşmak kalır. Özellikle dağ kadrosunda yaşam konusuna Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenerek başladık. karakterleri yahut zekâları ister benzer. PKK’da zamanla yerleşen “Öcalan” tekeliyeti dağ kadrosunun da tek tipleştirilmesinde ki önemli bir etkendir. Dağ kadrosunda ve makro planda PKK içerisinde Öcalan’ın veya Apoizmin etkilerini.” Yukarıdaki beyanlar Öcalan hakkında gerçekleri ifade etmesi bakımından önem taşımaktadır. Böylece örgüt üyesine nirvanası da gösterilmiş olunur. 336 A.için değil. Dağda yaşamak öncelikli olarak doğa zorluklarına katlanmayı göze almak demektir. iş-güçleri.98 185 . Örgüt üyeleri dağ kadrosunda önderlik çizgisinin makro düzeyde baskısı. ne duruma geldiğini ve kemikleşmiş bir inanmışlık haline geldiğini gördük.

. toplumun değer yargılarını. rasgele eyleme kalkışma. Hayat yay. Ancak bu hususlar da katı kurallar çerçevesinde işler. gücünü.”337 (Le Bon) Dağ kadrosunda yaşam kitle veya grupların yaşamıdır.338 “Bölücü örgütün faal bir militanı durumuna gelmeme rağmen örgütün katı kuralları bana ters geliyor ve zaman zaman içinde bulunduğum durumdan hoşnutsuzluk duyuyordum. Forum yay.107 186 . Birey örgüte bedenini. PKK içinde 3 Bir itirafçının kaleminden PKK ve Terörün Sosyal Temelleri. İnsanın mekanikleştirildiği savaşan bir makine olarak görüldüğü dağ kadrosunda tabi ihtiyaçların karşılanmasından sonra yapılması gereken tek şey savaş ve örgüt yayınlarını takip etmek veya teorik eğitimi sürdürmektir. alışkanlıklarını dikkate almama. ruhunu da örgüte teslim etmek zorunda bırakılır. s. gibi…” 337 Kitleler Psikolojisi. sıradan insanları bile “ajan-muhbir” ” vs. Çılgınlıktan Sağduyuya.. 1987-s. kuvvetini teslim edip onun gösterdiği yola havale ettiği gibi. suçlamalarla öldürme. kendinden başka tüm örgütleri küçük görme karalama vs. Şahsi yaşam istisna olarak görülebilir. Örneğin her şeyi zora vurarak halletme anlayışı. Dağ kadrosunda yaşamın bir parçası olan silah ve şiddet örgüt üyelerinin hayat anlayışının temel dinamikleri haline gelir. İst-1997. inanç örf ve adetlerini.kalabalık haline gelmiş olmaları onlara bir nevi kolektif ruh aşılar. Aygan örgüte katıldıktan ve aktif bir militan olduktan sonra aklını kurcalayan hususları şu sözlerle aktarmaktadır. Gustavo Le Bon.23 338 Abdülkadir Aygan. Örgütte sosyal yaşam ilkel bir yapı arz etmektedir.

dogmatik-soyut bir takım MarksistLeninist kuralları uyulması gereken kurallar olarak kendi kadroları ve sempatizanlarının önüne koymasaydı. dağa çıkmadan evvel teorik ve ideolojik yoğunlaşma ile meşgul olurken afyon tesiri gösteren ideallerle ayakları yerden kesilmekte ve heyecan duygularını son noktaya kadar yaşamaktadırlar. Bu sebeple dağ kadrosunda yaşamın psikolojik tesiri ehemmiyet bakımından önceliklidir. Özellikle cezaevi kadrolarında eğitim çok daha yoğun olmaktadır. duygusuz ve acımasız olmamızı istiyordu.Aygan.e. psikolojik buhran bir ömür boyu iz bırakabilmektedir. Aygan’ın ifadeleri teşhisimizi kuvvetlendirmesi bakımından dikkate değerdir. örgütte yer alan kişiler bu gibi bunalımlara düşmeyeceklerdi. Örgüt ülke gerçeklerini göz önüne alıp yola çıksaydı.g. Can Deniz’in yarım kalan hikayesine 339 A.Örgüt elemanlarının bunalıma düşmesinde yine örgütün büyük payı vardır.120-121 187 .” Dağ kadrosu örgüt üyeleri için adrenalin arttırıcı yönü olan bir organdır. Örgüt üyelerinde psikolojik travma ve çarpıklığı yine örgütün kendi politikasından kaynaklandığı teşhisini koyabiliriz.s. Örgüt üyeleri.Dağda yaşamın getirdiği zorlukların yanında Aygan’ın ifade ettiği ve gruba uymama davranışını tetikleyen hususlar esas örgüt üyelerindeki huzursuzluk ve zorluğun membaı veya kaynağıdır diyebiliriz. Bir insana bedeni olarak yaratılan zorluk kısa bir sürede ve doğal sürecinde geçmekte iken.339 “Örgütün katı kuralları bizden robot olmamızı. Gerçekler karşısında bu soyut kuralların uygulanabilmesi imkânsızdı. Yapılan iç infazlar ve cezalandırmalar ve yargılamalar bunu göstermektedir.

340 “Vücudum savaş meydanı. Çiğ yanlarım. beynim ise kurmay merkezi gibiydi. bu doğal akışın güzelliği içindeydi. kendisini koruyordu. On yılı geride bırakmıştım..Cepheleşip ordulaşıyordu… Partim gerçekleşen sosyalizmdi. Ortadoğu’nu tek umuduydu… Her şey mükemmel idi. Parti pratiğinden ne kuşkumuz olabilirdi ki!. Bizler. Gözümü hep ileriye dikiyordum.cezaevindeki his ve duygularını ve oradan da dağdaki hislerini karşılaştırarak devam edebiliriz. sadece yürütülen pratiğin merkezinde değildi. Fakat beynim. 1996. vücudumda kayıplarım oluyordu. Partimin ideolojisi netti. İlkeleri ve söylemleri açıktı. PKK’lı olduğuma seviniyordum. kalmadı diyordum. Bir gün olsun cezaevinden çıkabileceğime inanmıyordum. s.25 188 .. Can Deniz Apoculuk davasıyla yargılanıp cezaevine girdikten sonraki süreçte hislerini şu sözlerle aktarmaktadır. Zaten idamlıktım. O nedenle sadece benim değil. Cezaevinde geçen on yıl. “Hani benim gençliğim nerede” diye sormadım hiç kimseye… İyice piştiğimi düşünüyordum. ve sadece Kürt halkının değil. Dönüp ardıma bile bakmıyordum. Mutluydum. Her savaş sonrası. Yaşamım. umutlarımı yeşerten bir kavga vardı.” Cezaevinde 10 yıllık teorik eğitimin kendinde yaşattığı hisleri örgütün eylemlerini duydukça coşkulu bir şekilde yaşadığını aktaran Deniz cezaevinden çıkıp dağ kadrosuna kanalize olmuş ve 340 Can Deniz. Devrimciliğimin Anatomisi. Ya başka bir örgüte girmiş olsaydım! Bunca yılı boşu boşuna yatmış olacaktım… Partim umutlarımı büyütüp çoğaltıyordu. Ankara Matbaası. Sanki burada doğmuştum.Çünkü duvarların hemen ötesinde.

a.342 “ Dağlara doğru bir rota izliyorduk. en önemli noktayı. Ancak. dağılarak gelişigüzel mevzilendik. karşı taraftan gelen Türk askerleri değil. a.35 189 .e. Deniz Bekaa vadisine adımını atıyor ve dağ kadrosuna komutan yetiştiren bu Akademiye nihayet ulaşıyor. Ancak içindeki bu hissi hemen kapatıp tekrar örgüt psikozuna girip Bekaa’ya gitmenin heyecanını yaşıyor. Dağ kadrosuna girmeden evvel idealize edilen örgüt ile 341 Deniz.Beka Vadisine gitmek üzere yola çıkmıştır.g.e.. gerisin geriye. adımlarımızı atıyorduk. İki gruba ayrılmıştık. Köy çıkışında bir gerilla kafilemize katıldı. s.g.341 Yolda yaşadığı olayları aktarırken ilk defa kırsalda bulunmanın vermiş olduğu korku ve heyecanla dağa çıkmanın zorluğunu da kelimeleri arasında itiraf etmekte ve içindeki pişmanlığı yansıtmaktadır.” Deniz dağ kadrosuna adımını attığı bu süreçte ilk pişmanlığı yaşıyor. nasıl bir tehlike ile yüz yüze geldiğimizi anlamaya çalıştık. Fazla geçmeden anladık ki.34 342 Deniz. s. Gecenin sessizliğini bozmadan hareket ederek. Ve hareketsiz kalıp. azı kalmıştı. Deniz dağa çıkış sürecini şöyle ifade etmiştir. beş kişilik bir gerilla grubuymuş… Artık tehlikenin çoğu gitmiş. Bir ara “Acaba Avrupa yolunu mu bekleseydim” diye düşünmekten kendimi alamadım.. Yıldızsız bir geceydi. Birbirimizi adımlarla takip ediyorduk. Önde giden grubun “Kaçın! Türk askerleri geliyor…” diye bağırmasıyla yeni tırmandığımız dağın tepesinden. sınırı daha geçmemiştik.

” 343 Deniz.e. “Kanımız. Deniz. Parti işleyişi açısından. Kamplarda bir klasik haline gelen eğitim formatı ve içeriğini Deniz’in ifadeleriyle aktaracak olursak. Bu süreci şu şekilde aktarmaktadır.dağ yapılanmasındaki örgütün aslında aynı örgüt olmadığını. ailemin hangi adreste ikamet ettiğini vb. Özgeçmişimi yazacaktım. yine. siyasal ve ekonomik durumu.45 190 . ailemin sosyal.s.e.a. burada şartların ve kuralların çok farklı olduğunu anlamaları veya düşünmeleri onları hayal kırıklığına uğratıyor. böyle bir özgeçmiş raporu istenmesini gayet yerinde bulmuştum. sabah ve akşam içtimalarında. canımız Başkanımız Apo’ya feda olsun” temasına yakın sloganlar atar gibi yemin ediyorduk.344 "Günde iki defa. devrimci samimiyetimle. parti için ne tür eylemlere girdiğimi.. kaleme alıp. askeri elbise giyindim. Partiye ne zaman katıldığımı. kadın-erkek ilişkisi ve evlilik kurumu hakkındaki düşüncelerimi. Özgeçmiş raporu vermem söylendi.g. mücadele üzerine önerilerimi.g. raporumu ilgili yere verdim. bir anda aralarında kaybolup gitmiştim. ” Örgüt üyelerinin görüşlerini ve yorumlarını alarak onun genel karakterine varana kadar belli bir çerçeve çizen örgüt “sakıncalı” gördüklerine dikkat etmektedir. Bekaa vadisinde ilk iş olarak kendisini tanıtması amacıyla rapor verilmesi isteniyor.. Artık genel görüntü ile bütünleşmiş. daha bir çok noktayı.43 344 A.343 “Sivil elbiselerimi çıkarıp.s.

e. Bu yürüyüşe. iki kola ayrılıyor ve kamp çevresinde bir iki saat yürüyüş yapıyorduk. Canımı sıkan bir şeyler vardı. 345 Deniz. kendi doğasında eşleşiyordu. belli zamanlarda terk ediyorduk. Kaya diplerinde uyuyorduk. Mantığın dili. Türk uçaklarının olası bir hava saldırısına karşı tedbirler almıştık.s. Kürdistan dağlarındaymışız gibi bir düzen içinde sürdürüyor. bu yapı içindeydi.347 “Sabahları erkenden kalkıp. sessizlik vb. Ne olursa olsun savaş. Çünkü biz. a. öncü. savaşan bir partiydik.. önceden bilinen sabit noktaları.e.Deniz içindeki çelişkiyi bastırmak için kutsallaştırdığı örgütle yaşadıklarına kendi iç dünyasında kılıf bulmaya çalışıyor ve zımnen kendi kendini kandırıyor. Her şeye böyle bir pencereden bakılıyordu. Apo da dahil.48 347 Deniz..g.346 Her şeye rağmen gerilla eğitimlerine devam eden Deniz Akademideki gerilla eğitimini aktarırken Dağ kadrosunu da özetlemektedir.345 “…Her şeyden önce askerdik. çadırlarımızı terk edip araziye çekilmiştik. s.. biçimleri uyguluyorduk. Devrimci duygusallığa fazla yer olmazdı.e. s. Bir hava saldırısı haberinden sonra. olaylar ve yorumlar. artçı. Yoldaşlık.g. sadece savaştı. Böylece.50-51 191 .. Emir-komuta altındaydık.45 346 A.g. Yukarıdaki ifadelere şu şekilde devam ediyor. a. ama ne! Adını bir türlü koyamıyordum ” Yıllarca “zindan direnişçileri” olarak görülen Deniz ve onun gibiler dağ kadrosuna girdikten itibaren Akademi içerisinde aşağılanan bir muamele görmüşlerdir. parola.

gün gün değişiyordu: zeytin.30’da uyandık. Kahvaltımız. Yürüme pratiğe gidecek arkadaşlar için gereklidir diyordu Şahin arkadaş. Sonraları devriye nöbetine çıktım. peynir. kahvaltı için çadırlarımıza dönüyorduk. Türkçe ve Kürtçe. Günler bu genel seyir içinde geçmeye başladı. Yağmur da bize inat yağmaya 348 http://www.02.Spordan sonra. Silahları tanıma ve kullanma.” Örgütün dağ yapılanmasında yaşamın doğa şartları sebebiyle zorlaştığını vurgulamıştık. Ardından öğleye kadar siyasi eğitim başlıyordu. yumurta değişmeyen çeşitlerdi. kendimi bu işe verdim. Bunu örgütün gerilla anılarını aktaranlardan daha net anlamaktayız. pusular. …Öğleden sonraları ise askeri eğitim başlıyordu.komalenciwan. çorba. Hemen temizliğimizi yaptıktan sonra içtima sırasına girdik. teorik ve pratik örnekleriyle konu konu işleniyordu. Apo’nun yaptığı geçmiş konuşmaları içeren çözümlemelerdi. sabit nokta nöbeti tuttum.2007 192 . Eğitim komisyonları oluşturuldu. İki saat boyunca yürüyecektik. tatbikatlar. Ben de Kürdistan ve parti tarihi. iki grupla yapılıyordu. Bu bakımdan eğitim faaliyetlerinde yaşanan zorluk ve sıkıntılar teröristler için sabır ve irade gösterme yeri olarak görülmekte. vur-kaç taktikleri. İlk dönemler. Geceleri iki saat süren nöbetlerimiz vardı.html update: 19. ertesi günün eğitim programı için yapılan hazırlıkla geçiyordu. Konferanstan sonra.348 Sabah 4.com/makale-59. Dağ kadrosunda eğitim faaliyetlerinde dahi büyük sıkıntı ve zorlukların çekildiği düşünüldüğünde pratik sahada çok daha zor ve çetin bir hayat dağ kadrosunun yeni militanlarını bekliyor demekti. Eğitim. O önde bizler arkasında tek sıraya halinde yürüyorduk. Akşamları. Apo’nun önder kişiliği.

hem ıslaklık. Dağı tırmandıkça yağmurun şiddeti artıyordu. hiçbir şey düşünmeden yürüyor olmuştum. Öğleden sonra moral vardı. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay. Ama nafile ne yağmur duruyor. Hem yorgunluk. hiç de hayra alamet değildi. şalvarlarımızın içinden oluk oluk su boşalıyordu. Artık dursan da biraz da açık hava da eğitim yapabilsek. Bir an önce yürüyüşün bitmesini ve moral hazırlıklarına başlanmasını istiyordum.” Dağ kadrosunda gerçek yüzü pratik sahaya çıkıldığında ve yoklukla karşı karşıya gelindiğinde daha iyi anlaşılmaktadır.devam ediyordu. s:17-18 193 . Belki de o yüzden bu kadar sabırsız ve öfkeliydim. Ama bu da bizi daha çok yoruyor. Artık kendimi ayaklarıma bırakmış. İstanbul-1998. Bu kadar yardım yeter diyordum içimden. O kadar ıslanmıştık ki. Ama nafile yağmur git gide şiddetleniyordu. Zirveye yönelmiştik.. elbiselerimiz iyice ağırlaşmıştı. Eğitim alanlarında sadece bunun küçük bir örneği gösterilir. Dağda yaşamanın ne anlama geldiğini Demirkıran’ın anılarından daha iyi anlayabiliriz. içten içe gelişen öfkemizi önümüze çıkan engellere kendimizi vurarak gösteriyorduk. Neden kızıyor. Moralimiz bozulmuştu. Bir yandan böyle bir günde yürüyüşe çıkılmaz diye tepkileniyor. yer yer yaralanmamıza sebep oluyordu. Her tarafımız ıslanmış. Bu kadar kısa zamanda böyle bir moral çöküntü. Ama içine girdiğim öfke seli sağlıklı düşünmemi engelliyordu. ne de yürüyüş bitiyordu. Önümüzde oldukça dik bir dağa tırmanıyorduk.349 349 Sami Demirkıran. öfkeleniyorduk. hem de kayganlaşan zemin bizi çileden çıkarmıştı.

“…Sabah kahvaltısını manga düzeni içerisinde yapmaya başladık. Kahvaltıda her zaman ki yanmış saç ekmeği, çökeleğin bir çeşidi denilen lor ve siyah çaydanlıklarla yapılan çay bulunuyordu… Kahvaltılar yapıldıktan sonra herkes manga düzeni içerisinde ağaçlıkların dibine çekilerek uyudu. …oldukça sıcak bir gündü. Sabit bir şekilde terlemeden yarım saat yatmak mümkün değildi. Kim uzansa beş dakika sonra üzerindeki puşiyi atıyor ve kalkıp ve kalkıp öf diyerek rahatsızlığını dile getiriyordu. İşin komik yanı bu durumdan en çok biti fazla olan militanlar şikayetçi oluyorlardı. Derilerinin üzerinde kabaran kirin içinde tam bir ev yaşamı sürdüren beyaz bitler bile bu kavurucu sıcaktan etkileniyor, enselerine doğru tırmanıp hava almaya çalıştıklarını görmek mümkün oluyordu. …Günlerdir ayağımda tuttuğum ayakkabımı çıkardım. Çoraplarım leş gibi kokuyordu. Elimi hiç sürmeden kir dolu çorabımı ayağımla birlikte suya batırdım. Az önce berrak akan su çorabımın kirinden bulanık olmuştu. Ensemi sallayıp başımı salladım…ne olacak bu işin sonu diye içimden geçirdim.”

Yukarıda ifade edilen kısa bir anı bile dağdaki yaşamın ne derece insanlık dışı bir hayat olduğunu gösterir niteliktedir. Dağ’da yaşamak PKK örgüt üyelerinde yıpratıcı etkiler bırakmaktadır. Özellikle kış aylarında yaşanan zorluk örgütün dağ kadrosunun gerçek yüzünü gösterir. Kış ayının dağ kadrosu için ne derece zor olduğunu “Delil Fırat” kod adlı örgüt üyesinin anılarından aktarabiliriz; 350
“Bizim için kar ve fırtına gibi zorluklar başlı başına ciddi zorlanmak demekti. Sabah olunca
350 Besta'dan Hakkari'ye, 2001 Yılında Besta’dan

Hakkari’ye Gidecek Bir Gurup Arkadaşın Başından Geçen Olay http://www.komalenciwan.com, update: 16.01.2007

194

tekrar yola koyulmak için hazırlık yaptık, diğer yönüyle huzursuzluklar başlamıştı kar tehlikesi çok ciddi bir boyuttaydı ama yinede biz Hakkâri üzeri olan yolda gitme kararı aldık. Karar vermek yapılan yoğun tartışmalar sonucunda oldu, çok tecrübeli olan arkadaş gurubu tabiî ki karın ne kadar ciddi engel yaratığını çok iyi bilmekteydi hem de yeni yağan kar hafif oluşu yani kuru kar olduğundan dolayı hem insan ayağının kangren olması hem de yürümede ciddi engel teşkil ediyordu. Daha önce bu bölgede hem köylü hem de arkadaşların ayakları çok yanmıştı, tedavi ve ilaç imkânlarının olmayışı insana ciddi engel olmaktaydı. 1998 yılının kış aylarında Hakkâri taburunun bu yolda, yaklaşık 30 arkadaşın ayakları kangren olmuştu, bu arkadaşların çoğunun ayak ve parmakları kesilmiş, ilaç ve uyuşturucunun olmayışı doktor arkadaş tarafından tek bir falçata bıçağı ile uyuşturmadan hepsinin ayak parmakları kesilmişti. Parmaklar kesilirken duyulan acı tarif edilemez….”

Dağ kadrosunda kış ayının zorluğunu anılarıyla anlatan bir diğer örgüt üyesi Can Deniz, daha eğitim kampındayken içinde bulundukları kış ortamını anlatırken bile pişmanlık hissi beliren ifadelerde bulunmaktadır. Deniz anılarında Bekaa vadisinde kamp yaparken kışın zorluğunu ve çetin oluşunu şu şekilde aktarmaktadır;351
“…Yoğun bir kış altında, yaşamımız iyice ağırlaşmıştı. Çadırlarımız tamamen kar altında kalmıştı. Tünel kazarak çadırlarımıza ulaşıyorduk. Soğuk ve tipi günümüze hakim olmuştu. Kamp içi ve özellikle, kampa bağlanan yollar kapanmıştı. Bu durum kampın temel
351 Deniz, a.g.e.,s:67

195

ihtiyacı olan ekmek, yakıt vb. sorunları dayanılmaz noktaya getirmişti. Bir yufka ekmeğini üç-dört kişi paylaşıyorduk. Bazen bir tepsi karın üzerine şeker döküp yiyorduk. Mazotlu sobalarımız, mazotun yeterli olmayışından dolayı yanmıyordu. Battaniyelerin altından fazla çıkamıyorduk. Ve katma bitlenmeyen yoktu. Bitlere çete diyorduk. Sabaha kadar çete öldürmeye uğraşıyorduk.”

Dağ kadrosunda yaşam yaz-kış doğal zorluklarla mücadele anlamına gelmektedir. Özellikle PKK’nın kamp bölgeleri çetin doğa şartlarını mecbur kılacak mahiyettedir. Dağdaki bu zorlu yaşam bazı PKK üyeleri için, dağ kadrosundan kaçma için yeterli bir sebepti. Kaçmak dağ kadrosunda ölmekle aynı anlama gelmektedir. Dağ kadrosunun zor doğa şartları, teröristleri zorluklarla mücadele konusunda geliştirmekte ve birer savaş makinesi haline getirmeye başlamaktadır. Zamanla dağ kadrosunda yaşayan ve savaşan teröristler Demirkıran’ın ifadesiyle kendilerini savaşla eş değer görmeye başlamaktadırlar. Demirkıran dağ kadrosundaki militanları şu şekilde ifade etmektedir;352
“…bir süre sonra savaşla yaşayanlar bunu bir meslek olarak görüyor olmuşlardı ki, olaylar zamanla hümanizmi değersiz kılmış ve kan akımı günlük natürel yaşama tekabül eder olmuştur. Profesyonel ölüm makineleri bu sürecin meyveleri konumunda bulunuyordu. Keza, savaşmayı meslek edinen, hatta kurşun sesinden uzakta kalındığında kendilerini boşlukta hisseden dağ damlarına göre; aşkların en güzeli savaşlarda yaşanırdı, hayat savaşlar oldu.”
352 Sami Demirkıran, “PKK, Olaylar-Belgeler-Hatıralar” Kipa

yay., İstanbul-2001, s:403

196

Dağ kadrosunda doğa şartlarına rağmen insanların birer savaş makinesi olmalarının temel sebebi dar kalıplar içerisindeki bir yaşamda ideolojik açıdan kesin inanmışlığa sebebiyet veren örgüt ideolojisinin propagandasının sürekli olarak yapılmasıdır. Ayrıca savaş stratejisine olan inanç bu sabrın sebeplerinden biridir. Silahlı kadrolara yeni giren militanlara ilk aşamalarda müziğin etkileyici propaganda malzemesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Örgüt şarkıları veya müzikleri bu aşamada en hayati propaganda silahı olarak kullanılır.353 Dağ yapılanması içerisinde bazı örgüt üyeleri ERNK’nın PKK lehine yaptığı müzikli ve görsel propagandalarla354katılım yapmış ancak doğa şartlarının zorluğu ve dağ kadrosunun baskısı altında ezilmişlik psikolojisine kapılmışlardır. Dağ kadrosunda yaşam, materyalist ideolojilerin bir sonucu olan “hayat bir mücadeledir” fikri alt yapısıyla oluşur ve gelişir. Dağ kadrosunda ezenler ve ezilenler vardır. Yeni katılım yapanlar içerisinde uyum sağlayamayanlar ezilmeye mahkûmdur. Ayrıca bu kişilerin PKK’ya verebilecekleri en kıymetli varlıkları ölü bedenleridir. PKK dağ kadrosunda ölümün ismi şahadet olarak anılmakta
353 A.g.e., s:432 354 Görsel propaganda konusunda örgütün dağ kadrosunun

internet sitesinde örgüte yeni katılan bireylere izlettikleri dağ kadrosuna ait video görüntüleri bulunmaktadır. Bu görüntüler dağ kadrosunu piknik alanıymış gibi güzel göstermeye çalışan malzemelerle süslenmiştir. Amaç aslında dağ kadrosunun zorluklarını ve yaşanan sıkıntıları sansürlemek ve sempatizanın görmek istediklerini nakletmektir. Ayrıca görüntülerde hiç kan veya ölü görünmemektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz: www.hpg-online.net-video1: Nobedariya Azadiye erişim tarihi: 02.01.2007

197

ve “şehitlere” ayrı bir önem verilmektedir.355 Yaşarken bir hiç olarak görülen militanlar, şehitlikte belli bir kıymet ve önemin var olduğunu anlayınca ölüme gülümseyebilecek noktaya gelebilmektelerdir. Öcalan’ın “siz bir hiçsiniz” dediği dağ kadrosu militanları, öldükten sonra Öcalan’ın latif sözlerine356 mazhar olmaktadırlar. Öcalan burada zımnen “Ölü
355 PKK’da şehitlik kavramına sürekli vurgu yapılmakta ve

özendirilmektedir. PKK için ölmeyi göze alabilecek militan gerekmektedir. Bkz: http://www.ser xwebun.org/index . örgüt kaynakl arında şehitlik şu şekilde vurgulanmaktadır; “Şehitler yaratabilmek özgürlük mücadelesinin en temel gerçeğidir. Şunu iyi biliyoruz ki şehitler veremeyen, şehitler yaratamayan, şehitler öncülüğüne ulaşamayan halklar, en zayıf, en geri, giderek tarihten silinen halklar oluyorlar. Tarihte bunun çok sayıda örneği var. Kürt halkının tarihinde de bu durum oldukça öğretici bir yer tutuyor. Ne zaman ki şehitler vermeyi göze alabilen, yaratabilen bir konuma ulaşıyor ve özellikle onu bilinçli yürüten bir düzeye geliyorsa, Kürt halkı işte o zaman tarihinin en güçlü, en yenilmez en örgütlü ve birlik olan bir konumuna ulaşıyor. Yine ne zaman ki bu tür değerler zayıflıyor, şehitler vermekte zorluklar çıkıyor, onun bilinci kaybediliyor, örgütlenmesi dağılıyor, böyle büyük bir iradeden yoksun kalınıyorsa, işte o zaman tarihinin en zayıf, en geri, en kötürüm dönemini yaşıyor. Kürt halkı işte böyle bir dönemdeyken şehitler günümüz ortaya çıktı. Halk, tarihinin en baş aşağı gidişini yaşıyorken; inkar ve imha siyaseti uygulayan despotik ulus devlet yapılarının soykırımı en ileri düzeyde geliştirmeye çalıştıkları; halkın bilincinin, örgütlülüğünün ve birliğinin büyük ölçüde kaybolduğu bir ortamda bu büyük çıkış, Önder Apo'nun çıkışı, PKK'nin çıkışı ve bu büyük şehadet gerçeği ortaya çıktı. Kürt halk tarihini tersine çeviren ve bu tarihin en temel milatlarından biri olan 18 Mayıs gerçeği, şehitler günümüz gerçeği böyle ortaya çıktı”. 356 “Başkan Apo Kemal Pir'i Değerlendiriyor” www.hpgonline.com/tr/14 Temmuz dosya/1.html erişim tarihi: 16.01.2007,Öcalan yaşarken aşağıladığı örgüt üyeleri hakkında öldükten sonra şu sözleri kullanarak tezatlarına birisini daha eklemektedir;“Kemal Pir büyük arkadaşlardandır.

198

militan en iyi PKK’lıdır” imajı vermektedir. Bu dağ kadrosuna yönelik psikolojik harekatın sadece bir yöntemidir. Bekaa vadisindeki eğitim kampına Mahsun Korkmaz akademisi ismi verilmesi, militan adaylarının bilinç altında belli bir kahraman tipolojisi oluşturmakta ve örgüt üyeleri Mahsun korkmaz imajına bürünmeye çalışmaktadırlar. Cephe ve dağ kadrolarının ortak yaptıkları işlerden birisi de birbirlerine militan kanalize etmektir. Yukarıda ifade ettiğimiz ezilmiş teröristleri ERNK’ ya havale edip, ERNK’dan sağlam yapılı militanlar alınmaktadır.357 Örgüt içerisindeki bu değişimde insanlığı hiçe sayan ve örgütün insanlık dışı yönünü gösteren bir uygulamaya şahit oluyoruz. Yukarıda ifade ettiğimiz, dağ kadrosuna intibak sağlayamayan kişiye şu muamele yapılmaktadır;358 ERNK raporu;

Onun kadar duyarlı yaşayan başka birini bulabilmek çok zordur. Ne kadar yüceltilse, yaşama yansıtılsa bile azdır. Halen tam kavranıp yaşamsal kılındığını sanmıyorum. Kemal bana bir mürit gibi değil, ama yüksek saygıyla, anlayışla bağlıydı. İdeolojik çizgime, örgütsel yürüyüş tarzıma çok güveniyordu, büyük saygı duyuyordu. Yüksek seviyeli, kısa, öz yargıları vardı. Güçlü bir iradeydi. İçeridekiler ve dışarıya çıkanların bu çizgiyi sürdürmesi, Kemal Pir mirasına sahip çıkmaları biricik doğru yoldur. Kemal Pir ve Haki Karer bozulmamış iki Karadeniz çocuğu olarak benim arkadaşlık tarzıma adeta bayılarak bağlanmışlardı. Bana en ufak bir zorluk gelmesin diye en erkenden dilini, töresini bilmedikleri Kürdistan’a hepimizden önce yürümüşlerdi. Bu tercihe başta Kemal Pir ve Haki Karer gibi çok değerli Türk kökenli arkadaşlar derinliğine inanmışlardı. Çıkışımızın soy damarıydılar.”
357 Demirkıran , a.g.e., s:441 358 A.g.e., s:441-442

199

“Bu şahıslar hiçbir işe yarayamadıklarının bilincinde kendilerini ispata koşmaktadırlar. Doğal olarak buda AMİT(intihar eylemcileri yapılanması) görevini üstlenecek gönüllü elemanları doğurmaktadır. Dersim’de, Adana’da ve benzeri illerdeki intiharvari eylemler bu pratiğimiz sonucu oluşturulmuştur.” 359

AMİT, ARGK’ya mensup intihar timlerini simgelemektedir. ARGK içerisinden çıkan militanlardan teşekkül eder. Kuruluş nedeni; dava
359PKK’nın intihar eylemleri hakkında bkz;

www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm, erişim; 12.01.2007 Gerçekleştirilen eylemler şunlardır; 1) 30.06.1996 günü Tunceli'de, bayrak merasimi sırasında, Mehmet-Hanım kızı 1972 Malatya Merkez Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı, Ayten-Gülistan Kod adlı psikolojik rahatsızlığı bulunan PKK militanı Zeynep KINACI'nın hamile kadın kılığında askerlerin arasına girerek, üzerinde sakladığı bombaları patlatması ile meydana gelen olayda (3) astsubay, (5) er şehit olmuş, (29) er de yaralanmış, eylemci parçalanarak ölmüştür. 2) 25.10.1996 günü Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası nizamiye kapısına hamile kadın kılığı ile gelen ve olay yerinde bulunan sağ el parmak izinin yapılan mukayesesi sonucu Yusuf-Fadile kızı 1979 doğumlu Mardin-Kızıltepe doğumlu Revşan kod adlı, Leyla KAPLAN olduğu tespit edilen bir bayan teröristin üzerinde taşıdığı patlayıcı maddeyi infilak ettirmesi sonucu meydana gelen olayda, (3) polis memuru ile Yaşar ÇETİN isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, (9) polis ile (3) vatandaşımız yaralanmış, eylemci bayan terörist olay yerinde parçalanarak ölmüştür. 3) 29.10.1996 günü Sivas’ta, Erzincan yolu Eğri Köprü civarında yapılan yol uygulamasında durdurulan 58 M 0415 plakalı minibüsteki yolcular arasında bulunan ve durumlarından şüphe edilen biri bayan iki kişinin yolcularla beraber Çarşı Karakolu’na götürüldükten sonra, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürülmek için ekip otosuna bindirilen Bermal, Zekiye ve Şükran kod adlarını kullanan, Zeynep KARCI sahte kimlikli, Batman nüfusuna kayıtlı Hasan kızı 1967 doğumlu Güler OTAŞ’ın üzerinde bulunan bombayı patlatması sonucu meydana gelen olayda, görevli (3) polis memuru şehit olmuş, (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (10) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

200

Yusuf-Ayşe oğlu 1972 Hakkari doğumlu Ferhat kod adlı Tacettin ŞAHİN’in taşıdığı patlayıcıları patlatması ile meydana gelen olayda. (3) polis memuru ile olay yerinde bulunan (1) vatandaşımız yaralanmış. korku tedirgin olma. Çınar ilçesi Pıranoğlu köyü nüfusuna kayıtlı Halil İbrahim-Dursune kızı 1975 doğumlu Binevş-Amed kod adlı Hüsniye ORUÇ’un üzerindeki Rus yapımı el bombasını patlatması ile meydana gelen olayda.1998 günü Diyarbakır-Lice ilçesinde Mehmet Cami CAN’ın sahibi olduğu. ellerini her iki yana açmak suretiyle üzerinde bulunan bombayı 201 . (10) kişi yaralanmış. İskenderun ilçesi Kurtuluş mahallesine naklettiren Ferho-Hamdiye kızı 1971 doğumlu ROJBİNAMANOS kod adlı Fatma ÖZEN’in üzerindeki patlayıcıları patlatması sonucu meydana gelen olayda. Başkale ilçesi bölge trafik istasyonu önünde uygulama yapan trafik ekibine. Taksim meydanında çevre emniyetinden sorumlu olarak görev yapan Çevik Kuvvet Şube müdürlüğüne ait otobüsün yanına yaklaşan. Susuz ilçesi Yaylacık köyü nüfusuna kayıtlı Teyfik-Telli kızı 1977 doğumlu Meral MAMYAK’ın şüphelenmesi ve dur ihtarında bulunması üzerine. eylemci parçalanarak ölmüştür. (3) askerimiz ve (2) vatandaşımız yaralanmış.03. 4) 17. gıda maddeleri ile tüp satılan CAN markete gelen. 1977 yılında nüfus kayıtlarını Hatay.1999 günü İstanbul’da.sadakatinin kutsallığını karşıt güçlere olduğu kadar gözlemci gruplara da göstermek amacına 360 yöneliktir. kendilerine yardımcı olan Hasan ATEŞÇİ göz altına alınmıştır. Dağda yaşamanın PKK terör örgütü mensupları Güler OTAŞ ve Malatya nüfusuna kayıtlı. Dağ kadrosundaki yaşam ve yaşamanın zorluğu hem doğa şartları. eylemci parçalanarak ölmüştür. 1994 yılında PKK terör örgütüne katılan Diyarbakır. (2)’si asker. kendini ispatlama güdüsü.12. eylemci parçalanarak ölmüştür. taklitçilik ve içe kapanma gibi sapma davranışlara yol açar. 6) 20.11.1999 günü Van’da. 7) 27.1998 günü Hakkari Yüksekova ilçesi Jandarma Komutanlığı önünde Van iline gitmek üzere bekleyen askeri konvoya yaklaşan PKK terör örgütü mensubu Mardin ili Savur ilçesi Kayatepe köyü nüfusuna kayıtlı iken.03. PKK terör örgütü mensubu. hem de kadronun psikolojik baskısı sebebiyle örgüt militanlarında güvensizlik. Beyoğlu. 5) 01. Kars. Mustafa oğlu 1970 doğumlu Sinan kod adlı Hacı CAN adlı teröristler parçalanarak ölmüşler.

e. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde. vali korumalarının teröristi engellemeleri sonucu vali yara almadan kurtulmuş. (1) bekçi ve (4) vatandaşımız yaralanmış. Dağ kadrosunun gerilla tarzının zarar görmesinde iç yapılanmanın ciddiyetinin bozulması da yatmaktadır.g. eylemci terörist ise parçalanarak ölmüştür.oluşturduğu bu sapma davranışların temelinde mücadele mantığıyla örülü doğa şartlarında zayıf olmanın verdiği eziklik yatmaktadır. eylemci kadın terörist parçalanarak ölmüştür. (12) vatandaşımız yaralanmış. kimliği tespit edilemeyen (1) kadın teröristin üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen olayda.1999 günü Hakkari’de. Makam şoförü Çetin DENİZ yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiş.1999 günü Bingöl’de. (6) polis memuru. Malatya. Vali konağı önünde Bingöl Valisi Süleyman KAMÇI’nın aracından inip vali konağına girdiği sırada. eylemci parçalanarak ölmüştür. 360 A. Seyhan ilçesi eski Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü nizamiyesinde. Alay Komutanı Tahir ÇEBİ. 8) 05. (1) polis memuru ile olay yerinden geçmekte olan (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış.04.07. (2) teknisyen..04. Demirkıran itiraflarında örgütün dağ kadrosunda ki yeni örgüt üyelerinin akıbetini aktarırken dağda yaşamanın ne anlama geleceğin patlatması sonucu meydana gelen olayda.1999 günü Adana’da. eylemci terörist parçalanarak ölmüştür. üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen intihar saldırısında Vali Nihat CANPOLAT hafif şekilde yaralanmış. (1) vatandaşımız ölmüş. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli. 10) 05. Dağ kadrosuna 1990’lı yılların başından itibaren yoğun bir katılımın yaşandığı bilinmektedir. makam şoförü Çetin DENİZ ağır yaralanmış. s. Arguvan ilçesi Alhasuşağı köyü Ballıca mezrası nüfusuna kayıtlı Sabri oğlu 1979 doğumlu BANANŞAHAN kod adlı Baki TATLI’nın üzerinde taşıdığı bombaları patlaması sonucu meydana gelen olayda. PKK terör örgütü mensubu İran uyruklu Ferhat ve Ferhenk kod adlarını kullanan Turab MAHMUDİ’nin Hakkari Valisi Nihat CANPOLAT’ın arabasına yaklaşarak.443 202 . 9) 08. (1) şube müdürü. (8) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmış. (3) polis memuru ile patlama esnasında olay yerinde geçmekte olan.

Aslında bilmediğiniz ve bu yüzde bir macera olarak nitelendirilebilecek bir cehennem ateşine dalıyorsunuz. haşlanmış yumurta. …Eğer i bunu da bulabilirseniz!.. beyaz peynir. PKK kısa süre içerisinde hesabını yapmış ve bence de en doğru yöntemi benimsemişti.s:301-302 203 . tereyağı. o güne dek hiç şiddet yanlısı olmamıştınız!. aklı bir karış havada olan lümpenlerin silahlı amaçsal bir davada ne kadar mesafe kat edebilecekleri aleniyi. a..361 ve olduğunu da “…Dağlara metropollerden bir anlık hevesle öyle yoğun katılımlar gerçekleşiyordu ki… Kürtçe bilenler bile azınlıkta kalmışlardı. Evinizde bal... yıkamak için zaman veya su bulamadığınız zeytine talim ediyorsunuz. kimi kot pantolonlu gencecik kızlarla. PKK’nın Kürtçe okunuşunu dahi telaffuz edemeyen kimi mini etekli. psikolojik savaş çerçevesinde beyin yıkama harekatıydı.. olmadan kahvaltı yapmayan siz. Dağda sürekli ölüm korkusuyla yaşarken. ayrıca yeni ve genç bir militansanız duygusal olarak 361 Demirkıran. Değil bir davaya. artık içi fare pisliğiyle dolu ekmeğe..g. Uygulanan yöntemin adı.ve ne bedele mal olacağını göstermektedir.e. size davayı anlatan militanlara kanıyorsunuz…(bir militanın iç dünyasını yansıtmaktadır) bir anlık hevesle ayağa kalkıyorsunuz. …Son durakta o bir anlık hevesin eğer ki macerasını atlatmışsanız sizi medeniyetin göbeğinden ilkelliğin kol gezdiği dağlara ve beyaz iri bitlerin yaşama kaynağı olan militanların ortamına sürüklendiğini fark ediyorsunuz… Dilini dahi telaffuz edemediğiniz büyük bir davayı sırtlıyorsunuz…Belki de hiç silah görmemiştiniz!.

Örgüt dağ kadrosu üyelerini. 362 A.. PKK’ya katılım sağlayanların %85’lik bir bölümü işte bu çelişkileri yaşıyordu.g. çatışma. her türlü aksi fikri duyabilecekleri ortamlardan uzak tutmuştur. Zamanla şunlar düşünülmeye başlanır.” Yukarıdaki ifadelerle anlatılan iç çelişkileri yaşayan örgüt militanının sosyal hayatla olan baları kopartılır. kiminle yürütüldüğünün dahi bilincinde olmamak.html erişim tarihi: 204 . Teorik eğitim..serxwebun.çöküntüye girmemek için hiçbir neden kalmamıştır. intikal.e. nöbet.303 364 Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.362 “Artık sevgiliniz için her Allah’ın günü ellerimizde tuttuğumuz güller olmayacaktı. eylem.. Bir dönem devletin radyo ve televizyonlar aracılığıyla yaptığı ve dağdan indirmeye teşvik ettiği program ve yayınların..g.com/1999/01/h01.. s:301 363 A.363Dağa çıkarılan haber ve gazeteler yalnızca örgüt lehine bilgi vermekte ve zafer naraları atan başlıklar taşımaktaydı. görev.e. örgüt aleyhine hiçbir bilgi ve haberle temas kurmalarına imkân verilmemektedir. Yanındakilere yoldaşım demek…Fakat aynı lisanı dahi paylaşmamak kısacası güzel ve sade bir yaşamdan koparak koca bir girdaba kapılmak…Hangi davanın. Her bakışınızda size ölümü hatırlatan silahınız ve siz olacaktınız. Acıda olsa PKK’yı tanımayan. s.364 Dağ kadrosundaki örgüt üyeleri pratik ve teorik faaliyetlerin yoğunluğuyla bunalmakta. dağdaki örgüt üyelerini etkilememesi için radyolar kapatılmış ve tecrit havası iyice arttırılmıştır. ancak dağlarda bir PKK militanı gibi yaşayan biri olmak!.

” Dağ kadrosundaki militanların.e. örgüte tutunumlarını sağlayan ve dağdaki zor hayat şartlarında biraz olsun teselli duyabilecekleri husus.com . dibi gözükmeyen uçurumları. Bu haberlere birkaç örnek verecek olursak. http://www.serxwebun. Yaptıkları eylemlerle düşmanı çil yavrusu gibi dağıtıyorlar. kimi zaman gecenin zifiri karanlığıyla boğuşmak durumundaydık.g. s:303 366A. http://www.pkk. örgütün haber kaynaklarından kendilerine yapılan iltifat dolu haberlerdir. 367 “Kahraman ARGK gerillalarımız bir destan daha yazdı. muhakeme kabiliyetlerini kısıtlamakta ve itaate mahkûm bırakmaktadır.gundemimiz..e. http://www. Bu haberler için bkz. www. Demirkıran anılarında bu zor yaşamı şu şekilde dile getirmektedir. Dile kolay gecede en az altı.komalenciwan. Dizleri kıran yokuşları.g. bilemedin yedi saat intikal gerçekleştiriyorduk.net/tr/ 205 . s:304 367 Örgüt yaptığı eylemleri abartılı bir şekilde jurnalleyerek yayınlamaktadır. Düşünce güçlerini yitirmişlerdir. Bu şekilde psikolojik olarak etkide bulunmaya çalışmaktadır. sar kayalıkları birer birer aşmak zorundaydık..365 Örgüt üyeleri üzerindeki bedeni ve psikolojik baskı onları yıpratmakta.366 “Esasen hayatımın PKK’da iken her safhası çok yorucuydu.com. Üstelik kat ettiğimiz yollar öyle kolayca aşılacak türden değildi.derken sürekli yorgun düşürülen militanlar uykuya dahi hasret bırakılıyorlardı.org/tr.com . Gerillalarımız her yerde darbe üstüne 365 A. http://www.hpg-online. Kimi zaman yağmurla. Geçmişte olduğu gibi bugün de örgüt yayınları PKK dağ kadrosunu abartılı eylemlerle dinamik tutmaya çalışmaktadır.

Şunu da söyleyebiliriz: savaşmayı gerçekten de halktan öğrenmeliyiz.”(Serxwebun 2006Mayıs) “Türk ordusunun geliştirdiği operasyonlarda ise. Gerçekten de büyük bir Önderlik Newrozu oldu.”(Serxwebun 2004-Mart) Dağ kadrosu. Bu anlamda 2006 yılının bir Önderlik yılı olduğu kesindir.darbe vuruyor. Ortadoğu halklarına. dünyanın demokratik yurtsever güçlerine sadece direniş ruhu aşılayan değil. Gerçek bir Kürt serhildanı. Artık gerillamız Kürtlerin ve Kürdistanın savaşan yegâne ayak sesi durumunda. 2006 Newrozu'nda böylelikle ortaya çıktı. çocuk düzeyindeki insanlar. Direnişi halktan öğrenmeliyiz. kadınları. Amed ve Dersim'de de benzer şekilde operasyonlara yanıt verilmiştir. Özellikle de Kürt gençliği. ordu birliklerine darbe vurarak ağır kayıplar verdirmiştir. özgürlük ve demokrasi mücadelesinin yaratıcı yöntemlerle nasıl yürütüleceğinin en büyük örneğini verdiler. her hangi bir başarısı olmadığı gibi bir çok alanda güçlerimiz. şahadete giden ve zindana düşen gerçeklikleriyle bin kere.”(Kürdistanın Sesi) “Hepimiz gördük. yüz bin kere hak ettiler. bu konuda eğiten bir konuma ulaştılar. direnişleriyle. Kürt gençliği. terör örgütü PKK içerisinde yaşanan en büyük hayal kırıklıklarının adresidir. demokratik mücadele yöntemlerini aşılayan. 21 asker ve korucu ölürken bir gerillamız şehit düşmüştür. Vurulan bu darbelerle adeta bin yıldır özlemini duyduğumuz özgürlüğümüze kavuşur gibiyiz. Apocu küçük generaller olma ünvanını eylemleriyle. Kürt halkı gerçekten harikalar yarattı. Bu 206 . Örneğin Botan alanına yönelik olarak yapılan operasyonda.

4b-3 Dağ Kadrosunda Yaşananlar Ve İtiraflar PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları. Ancak dağda yaşananlar bu hayalleri birer harabeye çevirmekte ve geride büyük bir yıkıntı bırakmaktadır. dağ kadrosunun gerçek yüzü olan insanlık dışı olaylarla ilgili örneklere de değinmek gerekir. örgüt propagandaları vesilesiyle örgüte yeni giren veya sempatizan olarak örgütle teması olanları büyüleyen bir yapılanmadır. Bu bakımdan yer yer isimleri beyan edilmemiş olan eski örgüt üyelerinin ifadeleri de dahil tüm yaşanmış olaylar. yaşanmış bu olayları aktararak değerlendirmeyi okuyucunun vicdanına bırakıyoruz. 1.Harun kod adlı örgüt üyesinin beyanları. Dağ kadrosunun doğa şartları sebebiyle ne derece zor olduğuyla ilgili örneklerin yanı sıra. burada yaşamış olan örgüt üyelerinden aktarmak konuya bakış açısı kazanmamız için daha faydalı olacaktır. Ancak çözüm olarak çıktığımız dağların sizi daha büyük çözümsüzlükler içine 368 Sami Demirkıran. hatıralar ve anılar teker teker değerlendirilmeye değer niteliktedir. Dağ kadrosunda yaşanan olayları katılım sürecinden itibaren başından bir çok olay geçen örgüt mensuplarının hatıralarıyla aktarmak konunun anlaşılması için daha belirleyici olacaktır. düştüğünüz çelişkilere çözüm aramak tabi ki en doğal hakkımız.. s:236 207 .yapılanma. İstanbul-1998. Dağ kadrosunda yaşam konusunu incelerken esasında yaşanılan veya yaşanılacak durumları da tespit etmiş olduk. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay.368 “Dağdaki kandırılmış arkadaş.

Doğru. Doğruları dile getirmeye çalışanların sesleri silah sesleri arasında eridi. Bu satırları okur okumaz ikinci idam fermanımı çıkaracağından kuşkum yok. Bu beni radikalleştirip intikamdan intikama koşturdu.e.düşürdüğünü biliyorum. Ama eşekçe bir anlama oldu.” 2. a. İstanbul-2004 370 Demirkıran.Süreyya Bulut (Jian kod adlı) hayat hikayesini anlatırken yaptıkları katliamları anlatmakta ve dağ kadrosunun gerçek yüzünü bizlere 370 göstermektedir. Aradan yıllar geçmesine rağmen rüyalarıma giriyor. Seni anlatmak. Onu ben öldürmüşüm gibi acı çektim ve kadınları dağdan indirme kararı aldım. Apo beni anlayın diyordu. şimdi üzgünüm. Zeli kampında Osman Öcalan’ın komutasında 6 ay eğitim gördüm. “Bizi zor kullanarak dağa çıkartanlar önce İran’a ardından da Irak’a götürdüler. Kendisini gecikmeli de olsa tanıdık.Şemdin Sakık’ın kitabında verdiği ifadeler. Kızkardeşim Adife’yi 1984 yılında dağa ben çıkardım. “herkes PKK’lı olamaz” diye bir sloganımız vardı.g. üç yaşındaki bebekleri herkes öldüremez. 3. Kardeşimin cenazesi sahipsiz kaldı ve Diyarbakır’da gömüldü. Ben de sizlerle birlikte kaldım. Ben geçte olsa bunu anladım. Sonraki dönemde Selimiye köyünü bastık ve 9 kişiyi kurşuna dizdik…” 369 Şemdin Sakık. Çok sayıda kişiyi geri gönderdim. Öldürmek caniliktir. yaşamı tehlikeye atmaktır. APO. 3 ay sonra öldürüldü. s:238 208 .369 Yüzbinleri kandırdık Yüzbinlerce insanı kandırarak Apo’ya bağladık. Bebekleri öldüren komutan oluyor.

Bir kısım insanın ‘cani’si. ziyaretçilerimden ve birkaç kez uğrayan avukatlardan ilgi. devlete bağlı köylerin basılması için militanları görevlendiriyorlardı. Bir ara kaçmaya karar verdim ve köye sığındım. Ancak erzak almak için gelen militanlar tarafından yakalandım. Geçmişi ve hafızayı.372 “On sekiz yıllık dağ serüveninin yorgunluğu. geleceği ve hayali. Gurup sorumlusu. 2005-Ağustos 209 . “Tehdit sonucu örgüte katıldım. yetmişlik bir ihtiyar kadar yıpratmıştı. Ancak örgüte yeni katıldığım için bana görev vermediler. İki aylık sorgu süreci ise bitap düşürmüştü. Zira yardımcı olmaya değil.Şemdin Sakık yıllarını verdiği PKK terörünü ve yaşadıklarını şu şekilde özetliyor. “Şemdin Sakık’tan mektuplar” Marduk yayınları. Katılmasaydım beni ve ailemi öldüreceklerdi. örgütü ve on sekiz yıllık emeği. bir kısım insanın ‘hain’i ilân edilmiştim. vatandaşı olduğum devleti. Benimle görüşen yetkililerden. Kadın-çocuk demeden herkesi öldürüyorlardı. moralden. uğruna mücadele verdiğimi sandığım halkı. Yalnızdım. umuttan da olmuştum. Silahımı alıp elimi bağladılar ve işkence yaptılar. Çok ağır ve insafsız siyasi ve kişilik lincine tabi tutulmuştum.g. bir şeyler 371 A.” 371 5. sevgi ve saygı görmedim.. Dahası. Herkesin ya ‘tehlikelidir’ ya da ‘geçmişin intikamını almalıyız’ deyip düşmanca davrandığı bir konumdaydım.4. s:238 372 Şemdin Sakık.Bigar kod adlı örgüt üyesinin beyanlarıyla PKK. zor günlerin sığınağı olması gereken aileyi.e. aynı zamanda düşman da yaratmıştım. Sağlıktan. insanı öldürücü yalnızlıktan kurtaran dostu da yitirmiştim.

Örgüt 23 militanın öldürülmesi ihbarını ağabeyim Mustafa Şahin’in yaptığını öne sürüp onu öldürdü. Öldürme eylemlerini yapmak zorundaydık. a. s:238 374 http://www.dayatmaya kullanmak.com erişim tarihi.” geliyorlardı. Ondan sonra örgütten soğudum.373 “Aile olarak örgüte yardım ediyorduk.. Örgüt her başarısızlığına bir bahane bulup bazılarını cezalandırıyorlardı.Mehmet Şahin (Şerif kod adlı) örgüte katılımını yaşadıklarını ve gördüklerini şu şekilde özetliyor. tabiri caizse emeksiz bir şekilde ülke kaderini belirleyecek kademelere getirilerek.2006 210 .e. tecrübeye sahip olmadan. Hazırlanan bu elit kesim emekle büyümek yerine. kendisini sözde tek erişilmez güç olarak kabul eden kadınlar. Ceza. Yoksa hem ailemizi. kendisi hakkında bir kaç övgü dizip yazabilen. Bir biçimde 7.” 8.. Öcalan´a dayanarak iktidar 373 Demirkıran. 22.rizgari.Örgüt içindeki kadın sorununu dile getiren Zozan kod adlı örgüt üyesi şunları ifade ediyor..04.g. korkunç zorluklara katlanan birçok kadın hiç görülmezken. ölümdü. örgütsel ve askeri alanda hiç bir yetkinliğe.374 Başından sonuna kadar gerillanın içinde olan. Komuta düzeyindekiler. hem de bizi öldürüyorlardı. parti içi korkunç bir kastlaşmaya neden olundu. Ne yazık ki kadın da Öcalan´ın bu yanını fark ettiğinden dolayı korkunç bir çarpıklaşmayı yaşadı. başarısızlıkları sonucunda mutlaka bir kurban buluyorlardı. siyasal.

net/son. dedikodu.Evin isimli bir örgüt üyesinin dağ kadrosunda bir komutan tarafından tecavüze uğraması sonucu intihara varan ölümü Dilaram’ın kitabında şu 376 şekilde aktarılmıştır. Akli dengesini kaybetti.04.pkkgercegi. kariyer uğruna insanları kullanma kalmamıştı. http://www.04. Onun (Abdullah Öcalan) kurduğu sistemde birbirimize o kadar düşmandık ki başka düşmana ihtiyacımız yoktu. Herkes biliyordu. ayak oyunu.” 10. İnsanlar yaşadıkça akıllanıyor. 9. ayrıca bkz. çok güzel. Masmaviydi gözleri. Gece yarısı oldu mu kızcağız çıldırıp kayalara tırmanıyordu.olmayı tercih etmiş ve Öcalan yetmiyormuş gibi bir de onun savunuculuğunu yapan ve bunu parti içi bir kavgaya dönüştüren asalak bir kadın grubu belirmiştir. Bana iyi davranmazsan. “Evin.http://www.htm erişim tarihi:22.375 “Öcalan’a tapmıştım.2006 376 “Özgürlüğe Kaçış” basım yeri yok. Kadınlar arasında yapılmadık hakaret. fakir bir köylü kızıydı. Tecavüzcü. Birbirimizi yok etmek için psikolojik savaş. Yazdığım.2006 211 . hakaretin haddi hesabı yok. Gece yarısı nöbette PKK’lı bir komutan tecavüz etti. aktaran. karşında ateş topu olurum. Irak Kürdü’ydü.Dilaram kod adlı örgüt üyesinin anı-roman olarak hazırladığı “özgürlüğe kaçış” isimli kitabında örgütün içyapısı hakkında önemli bilgiler vermekte ve kadın sorununu tekrar hatırlatmaktadır.htm erişim tarihi:22.net/son.pkkgercegi. elektrik şoku verildi. Çok tedavi gördü. herkesin öyküsü. En sonunda Evin kaçtı ama kaçarken 375 Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006.

İki bacağını kaybetti. Babasına dokunmadılar. Ronahi. Karnında bebeğiyle öldürüldü. Köylüler bulup ailesine teslim ettiler. Açığa çıktı. O doğduktan sonra beni idam edin" dedi. 12 yaşındaydı. Evin.377 “Yedi aylık hamile Ronahi’nin Zele’de infaz edildiğini Osman Öcalan da Cemil Bayık da iyi biliyor. Hevidan’ın eline kazma kürek verip mezarını kazdırdılar. Suriye-Kamışlılı’ydı. Çünkü onlar karar verdi. "Hayır. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 212 .” 11-Ronahi isimli dağ kadrosu militanı yasak ilişki sonucu hamile kalmış ve karnındaki çocuğuyla öldürülmüştür. Temmuz 377 “Ölmeden Önce Son İsteği Çocuğunu Doğurmak Oldu” aktaran. Apo’nun çıkardığı "korucu çocuklarını kaçırıp PKK’lı yapma" kanunuyla kaçırılıp getirilmişti. 1997 Temmuz’unda 16 yaşına basmıştı. Kaçma planları yaptı ama anlaşıldı. Cemil Bayık’a. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 378 “Mardinli Hevidan’a Mezarını Kazdırdılar” aktaran. İnfaz manga komutanı.Dilaramın kitabında dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olaylardan Hevidan isimli küçük bir kıza yapılanlar bu ortamın veya örgütün vahşiliğini göstermektedir378 “Korucu kızı Hevidan. tutuklandı. 1991’den beri arkadaşımdı.de mayına bastı. idam edin" dedi. çok küçüktü. yargılanıp infaz kararı verildikten sonra yapılanlardır. Cemil Bayık. Beni en çok etkileyen. karnını kuşakla bağlıyordu ama büyüyünce gizleyemedi. örgüt içindeki kadının trajik öyküsüdür. biriyle ilişki kurmasıydı.” 12. Suçu. "Çocuğumun hayatını bağışlayın. Baho Ağa’nın aşiretindendi. Ronahi’nin son isteğini söyledi. Son isteğini sordular.

379 “…Bir yerde kadın erkek ilişkilerini yasaklarsanız. o köylü kızı. bunu duygusal bağlamda bile yasaklarsanız.Dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri içtimai yapıyı şekillendiren temel hususların başında gelir.Kadın tek bir erkeği sevemez. İstanbul-2004. Böyle bir ortamı sorgulamaya kalkarsanız lezbiyenlik ve homoseksüellik de ortaya çıkar.” 13. İNTIHARVARİ EYLEMLERDE ÖLÜYORLARDI. başka cinsi sevemez" denir. BÜYÜK BİR UMUTSUZLUĞA KAPILIYOR: BU UMUTSUZLUKLA GERİLLAYA GİDİP ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMALARDA. Bu mantığın uygulamasında ortaya diğer sorunların çıkması olağandır. Son isteği sorulduğunda af dilemedi. EJAK ve YAJK´ın propagandasında "kadın önce kadını sevmeli” denir. Kadınlar başını taşlarla ezerek öldürdüler. s. "Kahrolsun Apo" dedi. Aşk veya sevginin tanımı yapılırken "kendi cinsini sevmeyen.65-66 213 . Hevidan’ı gözünü kırpmadan taradı. elbette ortaya böyle sapmalar çıkar . Bu hususu dağ kadrosunda yaşamış olan Aryen’in ifadeleriyle aktarabiliriz. “PKK’de Kadın Olmak” Doz yayınları. "Ahım sizin boynunuzda kalacak!" İnfaz mangasında tek bacağı protezli Siirtli Rengin.sıcağında çukur açarken söylediği türkü dağlarda yankılanıyordu.” 379 Nejdet Buldan. Ölmüyordu bir türlü. Şam´a gelip Öcalan´ı görüp bu sistemin kimin elinde olduğunun farkına varınca. ruhunda tüm bu kişileri ve kendisini Apo´ya bağlamak zorundadır. birden fazla erkeği sevebilir ama sadece vücuduyla bunlara bağlanabilir özünde. karşı cinsten birini sevmesini yasaklarsanız.

ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim. .net/pkk_teroru_ve_gercekler.....Ş. Örgüte İran. Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var.htm erişim tarihi: 18. Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı.380 “. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım.y..Y. Bizlerin çektiği acılar ve sıkıntılar umurlarında bile değil. Örgüte para Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızdan vergi adı altında zorla toplanıp Suriye. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok.Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım.14- İsmini açıklamayan Ö.. örgüte katılımını ve başına gelenleri şu sözlerle dile getiriyor. İran ve Ermenistan üzerinden geliyor. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok.04.. Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var.381 “Köyümüze gelen tabancalı bir adam babamı ve küçük kardeşimi öldürmekle tehdit ettiği için ben ve amcamın kızı bu adamla birlikte gitmek 380 http://www. . .g.M.pkkgercegi.” 15. 214 . isimli kadın örgüt militanı örgütte yaşadığı olayları anlatırken dağ kadrosunda yaşanan çarpık ilişkileri ve insanlık dışı muameleleri de aktarmaktadır. Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar. Suriye ve Avrupa Devletleri destek veriyor..2006 381 A.

Burada sonradan arkadaşlarımdan deney amaçlı olduğunu öğrendiğim bazı ilaçları iğneyle kafa derimin içine verdiler. İsmini bilmediğim bu adam daha sonra bizi örgüte teslim etti. .Saçlarımın dökülmesinde sonra tedavi olmam için beni İran’ın Urumiye şehrine gönderdiler.’’ 16. isimli örgüt üyesi örgütte yaşadıklarını aktarırken...g. Evin yakınında bir İran askeri birliği vardı ve burada görevli İran askerleri evin etrafında ve kapısında nöbet tutuyorlar hem güvenliğimizi sağlıyorlar hem de yerimizin tespit edilmemesi için çiftlik askeri bir birlikmiş havası yaratıyorlardı. . Saçlarımın dökülmesine başlangıçta üzülmüştüm. sınıftan ayrılan Ş.. . 1996 ve 1997 yılları arasında burada kaldım ve çeşitli ayak işlerine baktım. örgüt içindeki çarpıklıkları ve yapılan muameleyi aktarmaktadır.. Burada 100 kadar örgüt üyesiyle birlikte bir çiftlik evinde kalıyorduk. Bir süre sonra saçlarım tamamen döküldü. Başımızda kaçmamamız için hep nöbetçi vardı.y. 215 .Kaçırıldıktan sonra örgüt bizi devamlı kontrol altında tuttu.Y.zorunda kaldık.1979 doğumlu.Eğitim esnasında bir kaza geçirdim ve başımı kayalara vurdum. Beni tedavi amacıyla Kuneraya götürdüler. ilkokul 4.. Ayrıca kadroda örgüt üyelerinin birbirlerinden korkan bir durumda olduğunu aşağıdaki ifadelerden çıkarabilmekteyiz. Bana buraya tedavi olmam için gönderildiğim söylense de herhangi bir tedavi şekli uygulanmadı. 382 382 A.. Ancak daha sonra kız arkadaşlara yapılan tacizleri görünce saçlarımın dökülmesi ve çirkinleşmem nedeniyle bu tacizlerden kurtulduğumu ve namusumu koruyabildiğimi anlayarak sevindim.

Ama kaçtım ve teslim oldum. 17. O bildirilerde yazanların yalan olmadığını şimdi daha iyi anladım. Radyoda çağrı çıkınca bazen kapatırlardı. kendine önder diyenlerin yalanlarını daha iyi anlıyorum.1977 doğumlu.…Nereye gideceğimizi söylemeden beni örgüte götürdüler. örgüte gittiğini bilmeyerek gelen veya zorla getirilenler. Bana. Yıllarımın boşa geçtiğini düşünüyorum. bazen de kapatmaz küfrederlerdi. 216 . Keşke onlara inanacağıma bildirilere inansaydım. Birbirimizi tanırdık. isimli örgüt üyesinin örgüte girerken yaşadıkları ve örgütün aileye yaklaşımı hakkındaki ifadeleri bizlere dağ kadrosunun ve genel anlamda PKK’nın örgüte nasıl eleman aldığını ve ilerleyen süreçte onların geçmişle olan bağlarını nasıl hiçe saydığını göstermesi bakımından dikkate değer niteliktedir. her yakalananın önce konuşturulacağı sonra da işkence ile öldürüleceği anlatılmıştı. bilirdik ama ayrılmaktan konuşmazdık. suçsuz insanları öldürüyor ama bunların siyasi mücadele için yapıldığı söyleniyordu.Arazide. Fakülte’den ayrılarak örgüte katılan Halit S. Ama sağ. Örgüt. salim buradayım.g. Hiçbir şey örgütün anlattığı gibi değil. Bunların hepsinin bizi kandırmak için çıkarılmış yalanlar olduğunu söylerlerdi. Grup liderleri bunların yalan olduğunu. Aksine. Ailenize dönmenize müsaade etmiyorlar. Çok korkuyordum. yakalananların öldürüleceklerini söylüyorlardı. Herkes birbirinden korkar.y.383 383 A. Keşke yüz defa bu duyurulara inansaydım. İbadet edene rastlamazsınız. Ben de bunlara inandım.Örgüte katılanların çoğu benim gibi katılışının farkına varmadan. bildirilere rastladım. Kafamda hep bu vardı.

“En geç 1994 yılında devlet kurulacak biz de zengin olacağız” diye propaganda yapıyorlardı.1978 doğumlu. Suriye ve İran’dan da haklarımızı alacağız ve bu dört bölgeye oturacağız. Medya TV ve HADEP’in gençlik kolları. isimli örgüt üyesi yaşadığı hayal dünyasını ve kandırılış öyküsünü şu şekilde ifade 384 etmektedir." 18. Yasa hakkında örgüt. PKK’ya eleman temininde etkili 384 A. isteyen para verir” diyorduk. “kadınlar bile savaşıyor. Türkiye’den hakkımızı aldıktan sonra Irak. akıllı militanlara. isteyen katılır. Bana.g. burada kalıp ne yapacaksın” dediklerinde örgüte katılmayı kabul ettim. “…Kan dökmenin anlamsız olduğunu. Açık ve özgür bir üniversite ortamında aykırı düşünceleri savunmayı marifet bildik ve bu örgüte katılmamızda etken oldu. ilkokul mezunu olan Cemşit B. Devletin pişmanlık yasasını duyduk. örgüte katıldıktan sonra ortadan kalkıyor ve yasaklanıyordu. “devlet bizi daha önce dinlemiyordu”. cahil militanlara ise “gidersen öldürülürsün” şeklinde propaganda yaparak kandırıyordu. Örgüt inançsızlık felsefesini fazla dinin üzerine gitmeden gizli gizli yürütürdü.y. kan dökmekle bir yere varılamayacağını.“Üniversitedeyken örgütle ilgili kitaplar okuyorduk ve maceracı duygularımız kabarıyordu. Aileden bahsetmek. “Örgüt başı en doğrusunu bilir” mantığı hakimdi. Bahsedenler ikna edilmeye çalışılıyor. Kaçanları gözden düşürmek için “onlar hain ve korkak” şeklinde propaganda yapılıyor. 217 . ikna edilemezse cezalandırılıyor ve savaşa gönderiliyor. “Biz. örgüt hakkında söylenenlerin yalan olduğunu insan zamanla öğreniyor.

Halkla irtibatımız azalmıştı. Herkes bıkmıştı ama korkudan konuşamıyordu. Silahlı eylemlere katıldım. açlık. Eller. silahlı mücadele ile bir yere varılamayacağı görüşü hakim oldu. “. İş bulmak.Okulda bir grup oluşturduk ve faaliyetlerde bulunduk. fakülte 3. Bu da halkın tepkisine yol açıyordu. Kaçma düşüncesi çoğu kişide var ama birbirine güven duymamaları.y. Örgüt içerisinde. uykusuzluk. Arkadaşlıkların hep menfaate dayanması.Yiyecek ihtiyacımızı. sakıncalı bir yerde ise boğularak infaz edilir.1977. Ö..Y. Herkes Öcalan’ı ilah olarak görüyor ve söylediği her şeyin doğru olduğuna inanıyordu. Örgüt. ailemi ve bunca yılı boşa geçirdiğimi düşündüm. kendimi. Öğrenci arkadaşlardan örgüte katılımlar beni etkiledi. zor kullanarak temin etme yoluna gidiyorduk. aile özlemi insanı ümitsizliğe itiyor. Her aileden çocuk sayısına göre zorunlu katılımlar gerçekleştiriliyordu.“ 20.olmaktadır. Ses getirmeyecek bir yerde ise silahla. sınıftan ayrılmış F. uzun yürüyüşler. Zor yaşam. Ş. çıkarcı tutumlar ve vaad edilenlerle yapılanların tersliği beni hayal kırıklığına uğrattı. geçen zamana yanıyorum.g.. D. 218 . Örgütte yaşadıklarını şu sözlerle ifade 385 etmektedir.’’ 19. Teslim olduktan sonra. örgüt içerisinde bulunduğu süreçte edindiği izlenimleri aktarırken 385 A.Urfa-Suruç Doğumlu. Tabii ki geç kaldık. evlenmek gibi hayallerim var. ölüm korkusu. Örgütte cezalar ağırdır. ayaklar bağlanır ve aç bırakılır. gençliğimizi yok etti. ispiyonlama ve ölüm korkusundan dolayı bahsedilmiyor.1972 doğumlu. bu kadar halkı perişan etti. Hayallerimizi. Artık insan ne diyeceğini bilemiyor. Binlerce insanı boş hayaller uğruna ölüme götüren birini nasıl böyle gördüğüme şaşıyorum.

yaşadıkları ve itirafları bölümünün nihayetinde 10 yıl örgütte yaşamış ve ardından kaçarak bu çıkmaz sokaktan kurtulmuş bir teröristin ifadelerine yer verilecektir. Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı. ifadesinde şunları aktarmaktadır. Örgütten kaçan terörist.M Şubesinde ifadesinden aktarılmaktadır. 386 . 219 . 387 A. Diyarbakır T.. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım.. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok.…Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var.örgütteki gruplaşmaları ve politikaları şu şekilde aktarmaktadır. Dağ kadrosunda yaşayanların anıları. Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var. ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim.y. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok.E. . Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar.g. Örgütün üçte ikisi kaçmak istiyor ama korkudan cesaret edemiyorlar. Bu kişinin örgüte girişinden. yaşadığı olaylara kadar tüm hayat hikayesi. Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım.387 386 A.y.g. teröre meyilli olan gençlerimize ve başta ailelerine ibretlik bir olay olması bakımından emsaldir. Ele aldığımız bu son ifade daha öncekilerini de kısmen kapsayan nitelikte olması bakımından kapsamlı ve dikkat çekicidir.

tüm bunların nedeninin de devletsizlik olduğu. birçok imkandan yoksun bırakıldığı."Ben küçük yaşta koruculardan kötü muamele gördüğüm için ailemin de isteği ile yurt dışına gitmeye karar verdim. yaşadığımız yerdeki kişiler tarafından pek değer verilmemesi. ezildiği. Annem telefonda "ben ölüme bile razıyım ama seni o gerilla elbisesiyle. çevredekiler tarafından ikinci sınıf muamele görmemden dolayı amcamı oğlunun vasıtasıyla PKK-KONGRA/GEL terör örgütünün mitingine götürülüşümden sonra yaşamış olduğum aşağılık kompleksinin etkisiyle içimdeki boşluğu doldurmak çevremdekiler tarafından sahiplenmek. kendimi daha güçlü hissetmek amacıyla örgütün derneğine. ben de büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. elinde silahla görmek istemiyorum" diyerek ağladı. İran istihbarat görevlilerinin bizleri yakalayıp örgüt mensuplarına teslim edip oradan da örgüt mensupları tarafından Urumiye'ye daha sonra Zağros dağına ne olduğunu anlamadan gelişim. yeteri kadar bilinçli olmayışım.Ailemin ekonomik durumunun iyi olmaması. hor görüldüğü. Çünkü örgüt daha biz uçaktan iner inmez. bizlere olan güvensizliği içimizdeki kişilikle harekete edemeyeceğimizi üzerimizdeki paraları ve pasaportları alarak tüm çıplaklığı ile ortada bırakıvermişti. bu nedenle Kürdistan için savaşın kutsal olduğu söylemleriyle binlerce genci dağlara çıkartan 220 . Ben Avrupa'ya gittiğimde orada özellikle bahse konu devletler etrafında Kürtlerin Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş olduğu. yurt dışına çıktığımda çocuk yaşta oluşum. daha sonra da kampına giderek örgüte girdim. çalışmak için iş bulmakta bile zorlanışım.

kadın. Osman Öcalan'ın örgüte katılan bayanların hemen hepsiyle cinsel ilişkiye girdiği. en dinamik ve enerjik olduğu bir çağda kalbimiz bir mermi çekirdeğinin karşısında gezer duruma getirilmişti. Bizlere yıllarca "gemiyi en son kaptan terk eder" şiarı etrafında dersler veren en tepede ki insanların mesela Osman Öcalan'ın yanına sevgilisini de alarak bir çok yönetici ve savaşçı ile Irak'ın daha içlerine kaçarak ayrı bir parti kurması. bizlere yasaklanmış. aşkın. sosyal hayatın kutsallığını savunması "bir daha gelsem PKK terör örgütünde mücadele etmek benim için seçenek dahi olamaz. Şemdin Sakık'ın genç erkeklerle ilişkiye girdiği. bir yerde insan hayatının en heyecanlı. erkeğin o kamptaki sorumlulardan birini 221 . tıpkı kardeşi Abdullah Öcalan gibi onlarca senedir savunduğu değerleri ve örgütün kanunlarını bir anda bırakarak sevginin. ancak olay 1998 yılında Zap alanındaki Metina bölgesinde meydana gelmiş)." gibi röportajları ve benzeri konuşmaları bir kez daha gerçeği görmemi sağladı. Özellikle üç metrelik bir ipi almayı unuttuğu için hayatının en güzel çağındaki gencecik bir insanın verilen emrin eksiksiz olarak yerine getirilmesine örnek olsun diye yüzlerce kişinin gözünün önünde asılması(ismini ve kim olduğunu bilmiyorum. aşk gibi dünyadaki en kutsal değerlerin adına yoz ilişki denilmiş. ailenin. söylemi bile insana batan sevgi gibi. ancak üst kadroların haremler kurduğu.erkek ilişkisinin. 2001 yılında Tinere kampında bir erkekle bir bayanın el ele tutuştuğunun görülmesi üzerine her ikisine de meydan dayağı atılması sonrası bayanın intihar etmesi. yaşamın.anlayış… Alt kadroda ki gerillalara yasaklanan.

bu gencin bir gece Murat Karayılan'ı örgütte faaliyet gösteren bir bayanla cinsel ilişki halinde iken görmesi üzerine Murat Karayılan'ın bu genci sabah cebinden 25000 dolar para çalmakla suçlayarak kuşuna dizdirmesi gibi insanın midesini bulandıran yüzlerce olay insana niye yaşadığını milyonlarca kez sordurmaktadır. 2003 yılında İran Rojhilan'dan örgüte katılan bir gencin Murat Karayılan tarafından koruma olarak alınması.vurarak kaçması. Yukarıda sıralanan tüm hususları kapsayacak mahiyette olması gereken ve çözüm paketi önerisi olarak ifade edebileceğimiz eklentide sorunun analizi ve yapılması gerekenler genel hatlarıyla vurgulanacaktır. PKK’nın tutunum ideolojisinin baskı ve korku temelli olduğu bu yaşanan olaylardan anlaşılmaktadır. PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları ve yaşam şartlarını aktardıktan sonra. 222 . Bir gece gruptaki örgüt mensuplarıyla yiyecek temin için bölgemize yakın bir köye inerek evlerden zorla yiyecek maddesi istemeye başladığımızda benim gittiğim evdeki yaşlı bir kadının kapıyı açarak "evladım ben de senin gibi geçimimi sağlamak için dileniyorum" demesi üzerine her şeyden koparak kaçmaya karar verdim" Dağ kadrosunda ve örgütte yaşanan bu örnek olaylar silsilesi PKK’nın insana ver(me)diği değeri göstermekte ve bir hiç uğruna nasıl binlerce insanın ölüme gittiğini sergilemektedir. makro anlamda PKK ile dar anlamda ise dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için yapılması gerekenleri aktarmak gerekmektedir.

maddesinde yapılan terör tanımı ülkemizdeki silahlı şiddet olaylarının isminin konulması açısından çerçeve bir hüküm taşır. Türk insanına terörle yaşamanın zorluğunu ve acımasızlığını sonuna kadar hissettirmiştir.1’de Terör.388 388 3713 sayılı TMK Md.1 223 . PKK ile aktif mücadele eden Güvenlik Kuvvetleri bu mücadelelerini 1991 yılında çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütmüştür. Terörle Mücadele Kanunu Md.PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER (ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ) Ülkemizde 25 yıldır aktif olarak tedhiş hadiselerinin mümessili olan PKK. Bu kanunun 1.

Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini. yıkmak veya ele geçirmek. Terör sorunu ülkemizde en başta PKK terör örgütünün isminde anlam kazanmaya başlamıştır. devletin iç ve dış güvenliğini. 224 . Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek. cebir ve şiddet. devlet otoritesini zaafa uğratmak.” Ülkemizde kanunlar yürürlüğe girdikten sonra uygulamada algılama farklılığı sonucu farklı yönlere çekilebilmesi sebebiyle çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. siyasi. sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle. yıldırma.“…Baskı. hukuki. ekonomik düzenini değiştirmek.. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak. laik. temel hak ve hürriyetleri yok etmek. Terör sorunu salt askeri ve polisiye tedbirlerle çözülemeyecek veya asgari düzeye çekilemeyecek kadar girift ve karmaşık bir meseledir. sosyal. Bu sorunu çözmek için her türlü askeri-polisiye tedbirler alınmış ancak sorun ülke gündeminden düşmeyecek kadar gücünü korumuştur. Özellikle PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler ülkemizdeki terör sorununu çıkmaz bir hale sokmuştur. kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemleri ifade etmektedir. çözülmesi gereken sorunun sosyolojik açıklamasının veya araştırılmasının yapılmaması ve böylece terör sorununun çözümünün yollarının zihinlerde alt yapısının oluşmamasından kaynaklanmaktadır. korkutma. Özellikle PKK dağ kadrosu gibi gayrı nizami harp usulleriyle terör ve tedhiş yaratan bir yapılanmaya klasik tedbirler ve yöntemler kullanmak sorunu daha da kronikleştirmektedir. Bu husus kanunların eksikliğinden değil.

Sosyolojik sorunlar bulaşıcı hastalık gibidir. Toplumu ilgilendiren ve toplumun içinden beslenen veya büyüyen bir problemle mücadele. Bu mücadele reçetesi.C.PKK terörüne ve özellikle dağ yapılanmasına karşı tedbirler alabilmek için veya bunları asgari tehdit düzeyine çekebilmek için devlerin ve sivil toplum örgütleri de dahil tüm kurum ve kuruluşların ortak bir mücadele konsepti olmalıdır. toplumun tüm dokularına sirayet etmeye başlar. Gerekirse aylarca tartışılıp üzerinde kafa yorulması gereken bu meselede başta devletin sorumlu birimleri olmak üzere tüm T. Vatandaşları hassasiyetini göstermelidir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için de bataklığı kurutmak gerekir. Türkiye’nin Terörle Mücadele el kitabı haline gelmeli ve çıkarılacak terör kanunlarına da rehber olmalıdır. Ülkemizdeki PKK terörü her ne kadar bizim algılamalarımıza göre terör olarak görülse de. Çünkü terör sosyolojik bir problemdir. Olması gereken çok daha kapsamlı ve halkı da bilinçlendirebilecek mahiyette bir konsepttir. Milli Güvenlik Strateji Belgeleri veya bu tarz çalışmalar devletin sadece belli bir kesiminin görüş ve fikirlerinden teşekkül etmiştir. Bu bakımdan ülkemize yıllardır huzur vermeyen PKK terörüne ve özelde PKK dağ yapılanmasına karşı güvenlik kuvvetlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Yani PKK ile Devlet arasında kalmış kitleleri terörün kucağından kurtarmak 225 . toplumu korumakla görevli güvenlik güçlerine düşmektedir. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için dağ kadrosunun oksijeni veya yaşam kaynağı olan militan temininin önüne geçilmesi gerekmektedir. bu kavram örgüt tarafından manipüle edilip büyük bir toplumun direnişi veya intifadası düşüncesi veya fikri haline getirilip Doğu ve Güneydoğu halkına sunulmaktadır.

Sorunun Tanımı Ve Teşhisi PKK dağ kadrosunun yıllarca gerçekleştirdiği ve muhtemelen gerçekleştireceği eylemler uluslar arası ve ulusal ölçekte hukuki planda 226 . Makro anlamda PKK ile mücadelenin en önemli boyutu olan dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için başta Güvenlik Güçleri olmak üzere devletin belli bir yol haritasına veya rehbere ihtiyacı vardır. Bu hususla ilgili ne kadar farklı fikir. Fert fert insan kazanmayı amaç edinerek Doğu ve Güneydoğu’da kardeşlik müessesesinin temin edilmesi gerekmektedir. öneri ve çözüm paketi varsa değerlendirilmeli ve güvenlik vizyonu genişletilmelidir. Bu açıdan soruna yaklaşım ehemmiyet arz etmektedir. PKK’nın Dağ Kadrosunun başını çektiği terör gerçeğinin açıklamasının yapılması ve tanımının konulması çözüm için girizgâh niteliği taşımaktadır.gerekir. BİR ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ Var olan bir soruna çözüm üretebilmek için sorunun teşhisini yapmak gerekir. PKK dağ kadrosuyla mücadele açısından ne yapılmalı. görüş. stratejimiz ne olmalı gibi sorular sorularak önce sorunun tespiti devamında değerlendirilmesi ve analizi nihayetinde ne olmalı şeklinde tasnife ihtiyaç bulunmaktadır. Nihai analizde diyebiliriz ki Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin matruşkalaşan terör sorununa bir yaklaşımı olmalıdır.

s. Önemli olan nokta PKK dağ kadrosunun potansiyel tehlike 389 Şahin Kurt.161 390 “Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele” isimli konferansa ait belge ve zabıtlarda sentez konuşmasından alınmıştır. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat.26.95. Bu durum ceza-adalet sistemi açısından terslik gösterse de gerçeklik yönü olan bir durumdur.389 Dağ kadrosunun eylemlerinin birer terör eylemi olduğu konusunda her hangi bir problem olmadığı gibi. Tepkisel güvenlik anlayışına genetik kodlarına kadar bağımlı kalan Türkiye. Esas sorun mevzuat hükümlerinin değişikliği veya esnekliği değil. sorun terör olaylarının gerçekleşmesinin temel sebeplerinin muğlâk kalmış olmasıdır. Ancak mevcut olan sorunun hukuki yönü sadece vuku bulan olaylara reçete sunacak mahiyettedir. Ancak sorunun hukuki yönünde üzerinde muhakkak durulması gereken nokta DÖNMEZER’in ifade ettiği gibi “Terörle mücadele ederken hukuk kurallarına riayet edilmesi ve bu mecburiyetin her gün vurgulanmasıdır. İst-1996 391 An.14 227 . bu eylemlere katılanların tecziye edilmesi gerekliliği konusunda da sorun bulunmamaktadır.96. Md. Ancak işlenen cürüm terör kapsamında ise ve içinde ideoloji varsa. verilecek cezaların caydırıcılığı aksi yönde tesir gösterebilir. sorunun özünü verilmesi gereken cezalarda görmektedir. Seçkin Yayın Evi. Ceza ve yasaklar adi suç işlemiş suçlular açısından değerlendirildiğinde caydırıcı etkisi mutlak olan bir fenomendir. Aktaran Marmara Üniversitesi ve The British Council. (DGM eski Başkanı).değerlendirilmesi yapıldığında birer terör suçu olarak ifade edilebilir.”390 Sorunun hukuki açıdan devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine391 işlendiğini ve terör suçları kapsamında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Umut Vakfı Yayınları.

belli bir amaç ve ideal uğruna bir araya gelen ve devletin meşru güçlerine karşı. ülkenin belli bir bölümünde Sosyalist çizgide bir Kürt Devleti kurmayı amaç edinmiş. Bunların gözünü karatan ve farkındalıklarını sıfırlayan temel husus şiddet ve terörün bilinç kodlarına yerleşmesi ve onları savaşan birer robot haline getirmesidir. Bu sorun adli boyutu olmayan ancak önlenmesi gereken nitelikte bir mahiyet taşımaktadır. Bu bakımdan bir tanımlama yapacak olursak diyebiliriz ki. gençler veya çocuklardır. ilerleyen süreçte gelişen politik olaylar çerçevesinde bu amacını Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında ekolojik yapılanmayı sürekli vurgulayan ütopik bir amaca kanalize etmiş ve bu çerçevede kendisine düşen silahlı çatışmaların sorumluluğunu üstlenen yapılanma olmuştur. Sorunun hukuki boyutunun yanında görünen ve sosyal yönü olan tarafları da bulunmaktadır.olması ve gelecekte bu durumun devam edebilmesi ihtimalidir. PKK dağ kadrosu. 228 . Bu yapılanmanın oksijeni bu yapılanmanın bilinçsiz ve körelmiş mağdurları olan ancak bunun farkında dahi olmayan veya kurtulamayan dağa çıkmış kadınlar. Nasıl ki doktorlar bir hastalığı tedavi ederken önce hastalığın ilerlemesini durdurup daha sonra yaralı kısımla ilgileniyorlarsa aynı şekilde Terörle Mücadelenin köklü bir çözüme ulaşabilmesi için teröre zemin oluşturan faktörlerin öncelikli olarak karantina altına alınıp minimum seviyeye indirgenmesi gerekir.

“Bu savaşa neden katıldığımızı 229 . Sorunu tanımlarken sorulması gereken soru “Niçin bu gençler çocuklar dağa çıkıyor” sorusudur. Dağ kadrosuna çıkan terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu İspanya iç savaşına katılan bir İngiliz şairin dizelerindeki hissiyatla bütünleştirebiliriz. Sorun “dağ kadrosundaki teröristlerin yaptıkları eylemleri durdurmanın yolları” olarak düşünülmesi kısır bir döngüyü beraberinde getirecektir ve getirmiştir. ölmek haline gelmektedir. Bu sebeple bu kişileri düşman olarak nitelendirmek terminolojik açıdan sakatlık oluşturur. Eğer bu teröristleri düşman olarak görür veya nitelendirirsek onların bağlı oldukları veya aidiyet hissi oluşturan yapılanmayı zımnen tanımış oluruz. Zira PKK terörünün görünen veçhesi dağ kadrosunun eylemlerinden teşekkül etmiştir ve etmektedir. Örgüt militanları özel bir suç türü olan terör suçlusudurlar. Bu noktada diyebiliriz ki ilk hedef devlet’tir. Pişman olup kaçmak ölümle eşdeğer nitelikte olan bir ortamda tek yol düşman gösterilen ve görülen devletle çatışmada. Zira düşman dışta olur. içinde bulundukları ortamın zemin oluşturması yatmaktadır.Dağa çıkan ve eylemlere karışan teröristlerin çoğunluğu bu ülkenin vatandaşıdır. Ancak soruna yaklaşım yaparken hamaset dolu söylem ve girişimler dağ kadrosunun tutunumunu ve asabiyesini kuvvetlendirmektedir. Birincil sorun olan terör olaylarının köklü çözümü için dağa çıkan yolları kapatmak gerekmektedir. Dağ kadrosundaki teröristler. şehit ettikleri asker ve polisleri üzerlerindeki devleti temsil eden elbiseleri ve kimlikleri sebebiyle şehit etmişlerdir. Dağ kadrosundaki birçok teröristin dağa çıkma sebepleri içerisinde.

Bu teröristlerin büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve düşman değil terör suçlusudur. Bunu önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyelerinden daha iyi anlamaktayız. 3. Yukarıdaki tanımlama çerçevesinde PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gereken hususları.Yıldızların altındaki platolara Bizi neyin sürüklediğini soranlara İngiltere’deki dostlara Deyin ki. Yalancılık ve aptallık değil. bu sebep.PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler terör suçudur ve bu eyleme iştirak etmiş örgüt üyeleri de teröristtir. çözüm önerileri halinde konu konu maddeleştirerek sıralayacağız.Sorunun esası dağa çıkan teröristlerin yaptıkları eylemler değil. Şehvet. Sorunu sadece silahlı değil. 2. tüm yönleriyle ele almak durumundayız. niçin dağa çıktıkları. Sorunun tanımlaması ve teşhisi açısından sistematik bir değerlendirme yapacak olursak. neden bu eylemleri yaptıkları ve onları örgütün silahı haline getiren faktörlerdir. 1. intikam ve para da değil Biz buraya başka bir yol GÖREMEDİĞİMİZ İÇİN GELDİK” Gerçekten PKK dağ kadrosundaki birçok terörist bu yola göremediği için girmiştir. PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gerekenler konusunda belli bir çözüm metodolojisinin oluşturulması gerekir. Bu bakımdan ortaya koyacağımız çözüm paketi önerisi belli bir sistematiğe ve ana 230 .

ÇÖZÜM PAKETİ (1) Üç Aşamalı Çözüm Sistematiği Yaklaşımı Dağ kadrosuyla mücadele yolları değerlendirildiğinde temel olarak yapılması ve izlenmesi gereken yol ve yöntemler üç aşamada ve birbirlerine bağımlı olarak gelişmektedir. Sorunun sürekli taze tutulması. Ancak bu “bilinen” gerçeklerin çözümü konusunda cesaretli adımlar atılamamış ve sorun kemikleşmiş bir hale gelmiştir. Ancak bu başlıklara yüzeysel değinmek durumundayız. 1. Çözüm paketini 10 temel başlık altında sunacağız.başlıklara sahip olmalıdır. 231 .Dağ kadrosuna katılımın engellenmesi ve kitle desteğinin kırılması için sosyolojik sorunlarla mücadele Bu üç aşamalı yaklaşım kendi içinde birçok alt başlığı barındırmaktadır. Bu üç aşamayı sıralayacak olursak. Bu hususlar veya başlıklar aslında ülkemizde zaman zaman dile getirilmiş ortaya konulmuş ve bilinen gerçeklerdir. Zira her bir başlık başlı başına bir tez konusudur.Dağ yapılanmasına verilen yurtiçi ve yurtdışı menşeli maddi desteğin kesilmesi 3.Dağ kadrosuyla aktif silahlı ve psikolojik mücadele 2. Çözüm yolları araştırılırken korkularımızla yüz yüze gelmek zorundayız. Bu üç aşama önceliği ve sonralığından ziyade sürekli var olan ve devam eden ancak kısa orta ve uzun vadeye yayılarak sorunun kökünü çürütmeyi amaçlamaktadır. En başta söylediğimiz gibi bir rehber mahiyeti taşıyan çözüm yollarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Ülkemizde ve Uluslar arası arenada PKK’nın terör örgütü olduğunu metodolojik açıdan ortaya koymamız. Terörle mücadelede silah kullanılabilir ancak terörizmle mücadele fikriyatla ve düşünceyle yapılabilir. PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemleri terör eylemleri olarak nitelendirirken. Terörle mücadelede zor kullanmak gereklidir ancak terörizmle mücadelede zor kullanmak aksül amel edip ters etki oluşturur ve sorunun çıkmaza sokar. terör olayları da sinekler gibi değerlendirilebilir ve kesin çözüm terörizmi yok etmektir. Ancak içinde bulunduğumuz küresel realiteler terörizmi yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline getirmeye başlamıştır. PKK dağ kadrosunun ortaya çıkardığı 232 . benzer örnekleri vurgulamamız gerekmektedir. Bu yapılanmayı da terör örgütü olarak nitelendirmekteyiz.yazılı görsel ve işitsel araçlarla kamuoyu oluşturulması soruna çözüm konusunda adımlar atılmasını mecburiyet haline getirecektir ve esasında getirmiştir… (2) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Tanımlamanın Yapılması (Terör ve Terörizm) PKK Dağ Kadrosunun yapmış olduğu eylemleri Terör eylemleri. Bu bakımdan terörizm bataklık. Terörist olarak ifade etmiştik. Bu kaçınılmaz gerçek karşısında terörizmi minimize etmeye çalışmak gerekmektedir. Terör ve terörizmle mücadele birbirinden farklı olan iki temel husustur. Terör olayları ve eylemlerinin vuku bulması terörizmin ortaya koyduğu düşünce ve fikrin fiiliyata geçmesinden kaynaklanmaktadır. bu eylemi gerçekleştirenleri. Dağ kadrosunun Teröre kanalize olması ve bu eylemleri gerçekleştirmesinin fikri ve ideolojik yönü ise terörizm olarak nitelendirilir.

s. (3)PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Hukuki Açıdan Yapılması Gerekenler PKK dağ kadrosuyla meşru güçlerin yani devletin birimlerinin ve organlarının yaptıkları mücadelede meşruiyeti elden bırakmamaları gerekir. İngiltere’nin işlettiği şekilde. İtalya’nın.. Terör mevzuatı konusunda yapılacak ilk iş Demokratik çerçevede oluşturulmuş Terörle Mücadele Kanunu çıkartmak veya revize etmektir. Almanya’nın. Bu açıdan hukuki planda yapılması gereken ilk iş. a. şartlara ve zamana göre değişim gösteren elastiki bir yapıya sahiptir. Ancak dağ kadrosunun fikri yapılanmasının ve alt ideolojisinin köklerini kurutmak ve bununla mücadele etmek öncelikle ülkemizin kalemşorlarına ve öğretmenlerine düşmektedir. Ancak yeni çıkan kanunlar Terörle Mücadele Kanununun işlevini sona erdirmiştir.392 bölücü terörü azaltmanın veya asgariye indirmenin yolu. Zira terör olaylara. Ama bu yasalar ifade hürriyetine yasak koyan ve demokratikleşmeye engel mahiyette olan yasalar 392 İmset. işletmektir. Meşruiyetin kaynağı ve pusulası da hukuk kuralları ve mevzuattır.403 233 .terör eylemleriyle mücadelede öncelikli görev Güvenlik Kuvvetlerine düşmektedir. Ülkemizde terörle mücadelenin yön göstericisi 1991’de çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunudur. 1991’deki mevcut şartları 2007’deki şartlarla eşdeğer görmek soruna çarpık yaklaşmak olur.g. (a) Mevzuat Konusundaki Sorunları Aşmaktır. Bu bakımdan Kahveci’nin üzerinde durduğu ve bizim de vurguladığımız nokta şudur.e. antiterör yasalarını etkin bir şekilde.

İhsan Bal.62 Bu raporun metni için bkz. askerin ve polisin rolü tekrar gözden geçirilmeli. Terörizm. Terörle Mücadele Kanunu 234 . Bir fikrin açıklanması kuşkusuz suç olamaz… Bu. bazı parçaların başka bir devlete verilmesini savunan ve bu hedefi gerçekleştirmek için övücü düşünce açıklamaları yapan kişilerin bu davranışlarına seyirci kalamaz. Terör ve Demokrasi. Editör. Ank-99.. Bilgi yayınevi. Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği. Ank-2006 s:291-346 394 Pulat Y. bu suça girmemiş olanı kesin çizgilerle ayırabilmelidir. maddesinin değiştirilmesi gerekçesi şu hususları vurgulamaktadır. İngiltere’nin Ekim 2005’te çıkardığı Terör Yasası (The Terrorism Bill) sivil-asker ilişkileri açısından örnek 393 alınmalıdır. Düşünce özgürlüğünün bir devletin ülke bütünlüğünü ortadan kaldırıcı bir nitelik kazanmasını savunmak (…) pek mübalağalı bir özgürlük anlayışı teşkil eder.olmamalıdır. Terörle Mücadele ile ilgili çıkarılacak mevzuat içerisinde sivil inisiyatif arttırılmalı. USAK Yay. Taser. İbrahim Pınar. özgürlükçü demokrasi anlayışına aykırıdır. Terör suçu işleyenle. Bir devlet ülkesinin parçalanmasını. s. Hukuk sistemimizde yasaklanan düşünce açıklama şekli suça tahrik olarak isimlendirilmektedir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8. . varlığına yönelecek tehlikelere karşı kendini korumak zorunadır. Terörle mücadele konusunda çıkarılacak mevzuat ve kanunların zayıf karnı ifade hürriyeti kısmında ortaya çıkabilir..” 393 İngiliz Terörle Mücadele Konusunda bkz: Sedat Laçiner. 394 “ Her demokratik rejim.

Türkü ve tüm taraflarıyla Türkiye gemisinin içinde seyahat etmek durumunda ve zorunluluğundadır.Terörle ilgili mevzuat sorununun çözümünde yukarıda bazı bölümlerinden alıntı yapılmış gerekçeli rapor göz önünde bulundurulmalıdır.Güvenlik sarkacında hafakanlar yaşamış olması sebebiyle tecrübelerini çıkaracağı kanunlara yansıtmalıdır. Ülkemiz yıllarca Özgürlük. Bu durum ülkemizin dışa karşı imajına da yön vermektedir. Terör sorunu nihai dönemde ulusal boyutu aşan ve herkesin işin içine girdiği girift bir hal almıştır. “Olağanüstü ne demek”. Terörle ilgili mevzuat uluslar arası açıdan denklik taşımalıdır. Abartılı maddelerle kanunların içleri boşaltılmamalıdır.395 395 Gündüz Aktan. Bu açıdan Aktan’ın ifade ettiği şu hususa dikkat etmek gerekir. Radikal Gazetesi. Terör çıkmazı bu geminin altına konmuş dinamit anlamına gelmektedir. “lakin”lerle tahdit konulması sebebiyle demokrasi ve insan hakları konusunda düzenlemeleri tekrar sıfırdan başlatmak zorunda kaldıysak aynı şekilde çıkarılacak Terörle Mücadele Kanununda da aynı sorunlar tekerrür edebilir. terörle mücadelenin meşruiyetinin miftahı olması sebebiyledir. ÖzgürlükGüvenlik dengesi profesyonelce ortaya çıkarılmalıdır. Çıkarılacak mevzuat hükümetin tasarrufu değil tüm Türkiye’nin ortak kanaatine uygunluk arz etmelidir. Zira ülkemiz sağcısı. Nasıl ki 1960 anayasasının insan hakları ve demokrasiye verdiği ehemmiyet 1982 anayasasında “ama”larla. solcusu. Çıkarılacak mevzuat siyasi çekişmelerin ve güç dengesinin malzemesi olmamalıdır. Kürdü. Terörle Mücadele Mevzuatının esas önemi. 26-02-1999 235 .

236 . zümre veya fert tarafından yok edilmesini güden bir faaliyet girişmeye veya eylemsel olarak bunu işlemeye herhangi bir hak gerektirir şekilde yorumlanamaz” demektedir. Bu md. Bunun gerçekleşmesi için yoğun propaganda eylemleri yapılacaktır. maddesi hatırlatılmalıdır.. Yapılacak düzenlemede bu propaganda faaliyetleri kesin bir kararlılıkla yasaklanmalı ve yapılacak eleştirilere karşı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 30.“… savcılarımız ‘biz mevzuatla bağlıyız. “Bildirgenin hiçbir hükmü. dış dünya bizi ilgilendirmez’ diyebilirler. Bu hususu yine İHEB 10/2 md. Özgürlüklerin yok edilmesini güden faaliyet kapsamına. ancak yaklaşımları ve söylemleri Türk milletini önümüzdeki onlarca yıl olağanüstü etkileyecektir…” (Öcalan’ın yargılanma süreciyle ilgili yazı) PKK dağ kadrosunun yaptığı eylemlerle mücadele konusunda hukuki alt yapı oluşturulurken dağ kadrosuna yadım ve yataklık edenleri ve örgütün cephe faaliyetlerine katılanları da kapsayacak hükümlere de yer verilmelidir. İHEB 30-Md. özgürlüklere yar vermeyen antidemokratik sistemlerin propagandasını yapmak veya kütleleri şiddet eylemlerine yöneltecek. görmekteyiz. toplumda kin ve nefret oluşturan görüşlerin savunuculuğunu yapmak da girer. hükmünde. PKK’nın son yıllarda ortaya koyduğu birisi de “savaşı Türkiye’ye yaymaktır“. içinde ilan olunan hak ve hürriyetlerin bir devlet.

asayişin sağlanması. Hazırlanacak mevzuat ve hukuki hususlar Uluslararası Hukukun realitelerini göz önünde bulundurmalıdır. (b)Eve Dönüş ve Pişmanlık Yasalarının Etkinliği Dağ kadrosuyla mücadelenin hukuki boyutunun tetkikinde değinilmesi gereken bir diğer önemli husus da eve dönüş ve pişmanlık yasalarıdır. örgütün propagandasından bağımsız düşünemeyiz. genel ahlak ve sağlığın gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla kanunla sınırlandırılır. Mevzuat konusundaki sorunları aşabilmek için yapılması gerekenler.“Düşünceyi açıklama ve yayma ve haber alma özgürlükleri ulusal güvenliğin.” Dağ kadrosunun yaptığı terör eylemlerini. 1. Terörle mücadelede mevzuat. kamu güvenliğinin korunması. 2. 11 Haziran 1985’te yürürlüğe giren “Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 237 . suç işlenmesinin önlenmesi. Propaganda önüne geçilmesi gereken temel hususlardan birisidir.. Ancak bu uygulama da ulusal ve uluslar arası mevzuata göre yapılmalıdır. Eve dönüş ve pişmanlık yasalarının etkinliği konusunda terörle mücadele geçmişimize bakmak bize yön gösterecektir. 3. ülkenin toprak bütünlüğünün. tecrübelerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Bunun için ceza-adalet mekanizmasının tüm üniteleri konuya profesyonel şekilde hâkim olmak durumundadır. Mevzuat terörle mücadele edecek sivil-resmi organların dengesi sağlanmalı ve bu konuda çağın gereklerine göre gerçekçi yaklaşılmalıdır.

Abdülkadir Aygan. Bu bakımdan itirafçılığın temelini atan pişmanlık yasası veya eve dönüş yasaları terörle özelde ise dağ kadrosunun çözülmesinde ayrıcalıklı yeri olan bir konudur. Ramazan Işık’ın belirttiği üzere itiraf:396 Teröre karşı alınmış bir tavırdır. Sami Demirkıran ve daha birçok eski terör örgütü üyesi bu yasanın sonucunda hayata kazandırılmışlardır. Pişmanlık kanunu ve onun paralelinde geliştirilen itirafçılık kanunu ülkemizin terörle mücadelesinde yön gösterici rehberlerin kazanılması açısından anlamlı olmuştur. Bu konunun kurumsallaşması açısından ve verimli hale gelmesi bakımından kafa yorulması gerekmektedir. Aksi şekilde yani “bu yasalar tekrar çıkarılmasın” mantığıyla olaya yaklaşmak çözüme gözlerini kapatmakla eş 396 Yeni Forum Dergisi. s. Önemli olan nokta veya eleştirilecek husus şudur: Acaba Pişmanlık ve Eve dönüş yasalarından beklenen verim alınabiliyor mu? Eğer bir aksaklık varsa bu noktada aranmalıdır. 15 Eylül 1986 238 . Ancak bu durum terör örgütlerini ve fraksiyonlarını ciddi biçimde sıkıntıya sokmuştur. Pişmanlık yasası ülkemizde 21–23 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da "Teröristlerin Rehabilitasyonu" adlı uluslar arası sempozyumla gündeme gelmiştir. Toplumsal salahiyeti sağlamakla görevlendirilmiş Güvenlik Kuvvetleri ve suçluları cezalandırmaya çabalayan mahkemelerin dayandıkları belli başlı kurumlardan biri de itirafçılıktır.30. sayı 168. Bu teröristler pişmanlık yasasını bir kapı olarak görebilmektedirler.Dair Kanun” terörist örgütlerin bütünlüğünü ciddi biçimde tehdit etmekteydi. Zira daha önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyeleri örgüt içinde bulunan militanların pişmanlığını göstermesi bakımından rehber olabilecek niteliktedir.

Örgüt içerisindeki bu çatlaklıklar iyi değerlendirildiğinde dağ kadrosunu içte vurabilmek çok daha kolay hale gelecektir. Son dönemde PKK dağ kadrosundaki militanlarda yaşanan serzeniş ve çatlak sesler dışarıya çıkmış durumdadır. Pişmanlık veya Eve Dönüş yasası çıkarmak veya bunun yürürlüğe koymak değil. Özellikle bu amaçla rehabilitasyon merkezleri kurularak örgütten kurtulmuş bireyi gözetim altında tutmak ve değerlendirmek gerekir. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı çatısı altında oluşturulan Psikolojik Harekât Şube Müdürlükleri bu konuyla ilgili ciddi atılımlar ve çalışmalar yapmaktadır. Tekrar belirtmek gerekir ki dağa çıkan gençlerin büyük çoğunluğu bizim toprağımızın insanıdır. bu hususu uygulamada profesyonel şekilde gerçekleştirmektir. Pişman olan kişiye iyi niyetle yaklaşmak temel düsturumuz olmalı ancak onu sürekli takip ve tarassut etmeliyiz. Bu bakımdan onları yabancı görüp düşmanlık beslemek yerine bizden biri gibi görüp tedip etmek en makul davranış olacaktır. zor ve sıkıntılı yönü silahlı mücadeledir. (4)PKK Dağ Kadrosuyla Silahlı Mücadelede Yapılması Gerekenler PKK terör örgütüyle mücadelenin en hassas. Bu merkezlerde kişiye yaklaşım esas önemli noktadır. Bu konuda atılacak en önemli adım da pişmanlık ve eve dönüş yasalarının rehabilitasyon merkezli olmak kaydıyla hızlandırılmasıdır. Değinilmesi gereken esas nokta. Silahlı mücadele özellikle PKK gibi bir terör örgütüyle yapılarken daha zor ve çetin bir mücadeleyi iktiza 239 . Bu çalışmaların diğer kurumlar için de geçerli olması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.anlamlıdır.

PKK dağ kadrosuyla kırsal alanda mücadele eden asker. Silahlı mücadelede yardımcı nitelik taşıyan istihbarat birimlerinin operasyon yapmaları 240 . PKK dağ kadrosuyla silahlı mücadelenin zorluğu ve sıkıntılı olması Tüm Türk Milleti tarafından bilinen bir gerçektir ancak önemli olan bir diğer gerçek de bu mücadelenin meşru çizgide devam etmesi gerekliliğidir. polis veya jandarma birlikleri meşru savunma durumunda silahlı çatışmanın mesuliyetinden sorumlu tutulamazlar. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu bu hususta gerekli düzenlemelere sahipti. Devlete sıkılan kurşun karşısında hukuki açıdan içtihat yapacak kadar vaktimiz olmayacaktır.etmektedir. Yapılması gereken hukuki düzenlemelere de önceki bölümde genel hatlarıyla değinmiştik. PKK Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede ayrı bir önem taşımaktadır. Silahlı mücadelenin hukuki veçhesinde önemli olan husus silahlı mücadelenin hukuk dışı eylemlerle kirlenmemesidir. Devletin silahlı birliklerine güç kullanma yetkisi verilirken bunun hukuki al yapısı oluşturularak verilmektedir ve verilmelidir. Zira terör örgütü üyelerinin hedefinde devlet ve onun meşru güçleri vardır. Devlet kendisine tecavüz eden ayrılıkçı örgüt üyelerinin karşısında gücünü göstermezse terörün zımni amacı gerçekleşmiş olur ve devlet zafiyete düşer. (a)Silahlı Yapmak Mücadeleyi Hukuki Çerçevede Üçüncü madde başlığı altında belirttiğimiz Terörle Mücadelenin meşru çizgide yapılması hususu. Yani terörle mücadele eden veya edecek olan silahlı birlik veya yapılanmaların hukuk kuralları çerçevesinde meşruiyetinin olmasıdır.

Yapılan silahlı mücadelenin denetimini yapmak ve bu hususta yabancıların bizleri zor durumda bırakmalarına engel olmak. Bugün yapılmış olan hukuk dışı bir mücadele yöntemi yıllar sonra uluslar arası arenada karşımıza tazminatlar şeklinde çıkmakta ve bu durum Türkiye’nin silahla düzeltemeyeceği sorunlar yaratmaktadır.Kanunların veya mevzuatın silah kullanma yetkisi verdiği birimler dışındaki yapılanmaların bu vazifeyi ihkak-ı hak olarak görmemesi gerekir. Operasyonel birlikler bu bilgiler ışığında yapılması gerekenleri hukuki prosedür çerçevesinde yapacaklardır. 2. 1. Silahlı bir yapılanmanın yaptığı işlerin geri dönüşü olmaması yani işin içinde öldürmek ve yaralamak gibi hassas hususların bulunması hukuk sisteminin bu konuda daha titiz olmasına yol açmaktadır.Terörle ilgili mevzuat hükümlerine mutlak riayet etmek gerekmektedir.meşruiyet açısından sakatlık oluşturmaktadır. İstihbarat birimlerinin yapması gerekenler önleyici mahiyet taşıyan bilgilendirme görevidir. Zira denetim mekanizması olmayan silahlı birlik ve yapılanmalar ilerleyen süreçte bumerang misali ters etki gösterebilirler ve çizgilerinden çıkabilirler. PKK dağ kadrosuyla yapılan silahlı mücadelede hukuki çerçevede yapılması gerekenleri sıralayacak olursak. Denetimin sivil görevli müfettişler tarafından 365 gün 24 saat yapılabilmesi gerekmektedir. Ülkemiz terörle mücadele serüveninde bu ve benzeri tecrübeleri yaşamıştır. 3. 241 . Devletin zor kullanma gücüne sahip birimleri olan asker ve polis teşkilatlarının hukuki çerçevede kalmaları aslında bu teşkilatlar için zırh mahiyeti taşımaktadır.

ve vermesi gerekmektedir. Ordu birliklerinin bölgedeki çatışmaya müdahil olması dışarıdan farklı algılanmakta ve bir savaş havası estirmektedir.Ç Yöntemlerini Kullanmak PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisini ve yapılanmasını incelerken ayrıntılı olarak belirttiğimiz hususların başında gayrı nizami harp ve düşük yoğunluklu çatışma kavramları gelmekteydi. (c) Silahlı Mücadelede Gayrı Nizami Harp/D. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için Polis ve Jandarmanın alt yapısının yeterli olmaması ve bu durumda kara kuvvetleri sınıfından birliklerin müdahale etmesi içinde bulunulan durumda mecburiyetin gerektirdiği bir durumdur ancak 23 yıldır terörle mücadele eden ülkemiz bu sorunu aşabilmeli ve ordu kuvvetlerini nadiren ülke içinde kullanmalıdır. Zira PKK’nın kullandığı yöntemler klasik savaş yöntemlerinden farklılık arz eden ve asimetrik yönü bulunan gayrı nizami harp veya düşük yoğunluklu çatışmadır.Y. Bu bakımdan PKK dağ kadrosuyla silahlı 242 .(b)Silahlı Mücadelede Polis ve Jandarma Birliklerini Kullanmak ve Profesyonel Yapılanmaya Geçmek Ülke sınırları içerisinde meydana gelen tedhiş olaylarıyla veya düşük yoğunluklu çatışma ile mücadele etmesi gereken birlikler başta polislerden polis teşkilatının kurulmadığı veya kurulamadığı bölgelerde yani kırsalda Jandarma Birlikleri bu mücadeleyi verecektir.) kuvvetlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir. Polis ve jandarma birliklerinin Terörle Silahlı Mücadele konusunda profesyonel ekiplerinin (Özel Harekât Timleri vs. Ordu birliklerinin bu mücadelede yer alması uluslar arası alanda bağımsızlık mücadelesi veriliyormuş imajı oluşturmaktadır.

dağ kadrosunun metodolojisinin çok iyi analiz edilmesi gelmektedir. Bu çatışma ortamında askeri birliklerin niceliği değil –niteliği önemlidir. Gerilla savaşında düşmanı etkisiz hale getirebilmek için onu kendi silahıyla vurmak gerekir. Gayrı nizami harbin yaşandığı Çin. gayrı nizami harp klasik savaşın dışında farklı yöntemleri ve farklı etik kuralları olan bir harptir. Aynı şekilde PKK dağ kadrosu gibi belli bir sistemi olmayan ve her an saldırı potansiyeli olan bir örgütle sistemli ve klasik mevzi savaşı vermek boşa kürek çekmek ve enerji kaybetmek anlamına gelir. Malaya ve buna benzer örnekler göstermektedir ki. Latin Amerika. Bu açıdan hantal askeri birliklerle ve bir hafta evvelden tüm dünyaya duyuru yapılarak operasyona çıkılması sadece psikolojik etkisi olan ancak verimi düşük bir harekât tarzıdır. vur-kaç taktikleriyle karşı tarafı yıpratma yöntemleri ülkemizde 1991–1992 yılına kadar PKK açısından önemli boyutlara varan sonuçlar alınmıştır. Birliğin attığı bir adım teröristlerin kaçabilmesi için yeterli olmaktadır ve olmuştur. PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisi kısmında ayrıntılı olarak değindiğimiz asimetrik şiddet ve.mücadele yapılması gereken temel hususların başında. 243 . Askeri birliklerin büyük gruplar halinde operasyon yapması sürecinde nicelik açısından kabarık olmasından dolayı hantallık kaçınılmaz bir gerçektir. Onbinlerle ifade edilen askeri birliklerin manevra kabiliyeti mücadele verilen dağ yapılanmasının yanında çok zayıftır. Maalesef ülkemizde bu gerçeklik geç anlaşıldığı için silahına mermi dolduramadan şehit olmuş olan onlarca hatta yüzlerce asker ve polisimiz bulunmaktadır. Vietnam.

(2) Polis ve Jandarma birlikleri içerisinde kalifiye elemanlardan oluşturulan özel birliklerin kuvvetlendirilerek. Yukarıda genel hatlarıyla ifade ettiğimiz dağ kadrosuyla silahlı mücadelede yapılması gerekenlerin icra edilmesi esnasında daima 244 . Bu bakımdan o dönemde uygulanmaya başlanan gayrı nizami harp usul ve yöntemlerini dikkate alarak mücadele verilmeli ve bu alt yapısı oluşmuş sistem güçlendirilerek devam etmelidir.Y.gerekli ölçüde genişletilmesini sağlama. PKK dağ kadrosuyla etkin silahlı mücadelenin verilebilmesi için yapılması gerekenleri sıralayacak olursak. açısından) (1)PKK’nın dağ kadrosunun en son kullandığı gerilla yöntemleri ve asimetrik terör yöntemlerini tespit edip yeni reçeteler ortaya koymak.Düşük yoğunluklu çatışmanın yaşandığı ülkemizde (Malaya benzeri) askeri-polisiye birliklerin özellikle 93 yılından itibaren gerilla taktik ve tekniklerini kavramaya başlamasından itibaren yapılan operasyonların verimliliği ve sonuç alınabilirliği artmıştır.Ç.. (4)Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede geceleri karakolların boşaltılıp PKK militanları gibi klasik mevzi sistemi dışında asimetrik yöntemlerle asayişin teminini sağlamak. profesyonel jandarma ve polis başlığı altında değerlendirmek gerekmektedir. tedricen onları bu mücadeleden izole etmek veya kışlaya çekmek ayrıca oluşacak boşluğu profesyonel ordu nitelendirmesi altında değil. askerlik sanatının mantalitesini anlamaya başladığında terhisinin gelmesi sebebiyle. (3)15 aylık askerlerin.(D.

(5) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uygulanması Gereken Psikolojik Yol Ve Yöntemler PKK dağ kadrosuyla mücadelenin görünen yönü daha çok silahlı mücadele olarak algılanmaktadır. kin ve öfke dolu hislerle soruna yaklaşmamalıdır. (a)Dağ Kadrosuyla Mücadelede Psikolojik Harekâtın Uygulanması Ve Yaygınlaştırılması 245 . kamunun güvenliği ve daha çok can yanmasının engellenmesi amacıyladır. Bu açıdan önemli olan ilke şudur. yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmek Güvenlik kuvvetlerinin meşru savunma ve devleti koruma amaçlı PKK Dağ kadrosundaki teröristleri etkisiz hale getirmesi. Zira dağ kadrosunun çözülmesi ve dağdan inmiş insanların hayata kazandırılması psikolojik yol ve yöntemlerle sağlanabilir. Ancak sorunun esas boyutu daha çok sosyolojik ve psikolojik yönündedir. Bu bakımdan soruna hazırlanacak çözüm paketinde psikolojik yöntemleri öncelikli olarak değerlendirmek gerekir. Zira uzun vadede devletin ve ülkenin bekası ve bölünmez bütünlüğü için yaşamaya çalışmak ve yaşatmayı bir ilke kabul etmek gerekir. Psikolojik yol ve yöntemlerin PKK dağ kadrosuyla mücadeledeki fonksiyonunu incelerken psikolojik harekât konusunun önemini ve gereğini şu başlık altında inceleyebiliriz. Ayrıca şehit olmanın kutsiyetinin yanında öncelikle yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmelidirler. Ölmeyi ve Öldürmeye değil. Güvenlik Kuvvetleri bu mücadeleyi sürdürürken etik olarak öldürmek amacıyla.bilinçaltında bulunması gereken kural ve ilke mücadele verilen silahlı örgüt elemanlarının bizim ülkemizin vatandaşları olduğu gerçeğidir.

ayrıca örgütün propagandasını boşa çıkarma amacını gütmektedir.Terörle mücadele sürecinde TEMUH Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Harekât şube müdürlükleri bu mücadele yönteminin başlangıcını yapmışlar. Ancak psikolojik harekât başta MGK genel sekreterliği bünyesinde oluşturulan yapılanma ve TEMUH Dairesi altında oluşturulmuş yapılanmaların yanında farklı isimler altında Türkiye’nin her tarafında. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da silahlı ve siyasal propagandalar yapmak ve dinamizmini korumak veya güçlendirmek amacıyla silahlı elemler. bu sorunla bağlantılı tüm kurumlarda gerektiği ölçüde yapılandırılmalıdır. PKK dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekâtın önemi terör örgütüne girmeye yakın olan veya giren örgüt üyelerinin hayata kazandırılması. (b)Örgütün Silahlı Propagandasının Kontrolü Ve Siyasal Dağ yapılanmasının oluşumu ve gelişimi propaganda faaliyetleri çerçevesinde hayat bulmuştur. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için sivil toplum örgütlerinin psikolojik harekâta önem vermesi ve örgüt propagandasını boşa çıkaracak alternatif yöntemler üretmesi gerekir. Bu konuda TEMUH Daire ve MGK Genel Sekreterliğinin ortak bir çalışması Psikolojik Harekâtın yaygınlaştırılmasında öncü nitelik taşıyacaktır. serhildan eylemleri veya silahlı çıkışlar yapmış ve böylece kitleleri etkilemiştir. Bu propagandalardan etkilenen gençler. örgüte 246 . sorunun mihenk taşı olarak görülebilecek noktasına temas etmişler ve bu mücadeleyi tüm illerimize yaymışlardır.

Sorunun bu noktasında çözüm açısından yaklaşım tarzı bu propaganda faaliyetlerini kontrol altına alabilmek ve anti-propaganda oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmaktır. Bu bakımdan doğu. 1. 2.Propaganda faaliyetlerinin önüne geçebilmek için. propaganda faaliyetlerini meşru güçler vasıtasıyla kontrol etmek ve gerekli teknik hususlarda yardım almak. Böylece örgüt dağ yapılanmasını sürekli taze tutmuş ve çatışma ortamının dinamizmini korumuştur. öncelikle halkın psikolojisini kendi lehimize çevirmek ve kullanmak ve onları bu konuda bilinçlendirerek atılımlar yapmak. güneydoğu ve makro anlamda tüm Türkiye’de insanların zihinlerini “terör ve şiddet” kavramlarının oluşturduğu infialden uzak tutmanın 247 .kanalize olmanın ilk aşaması olan “ilgi duyma” hissine kapılmışlar ve böylece geri dönüşü çok zor olan anafora yakalanmışlardır. Bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken hususları iki madde halinde sıralarsak. Örgütün silahlı ve siyasal propagandasıyla mücadele konusunda halkı bilinçlendirebilecek yöneticilerin ve devlet memurlarının bulunması gerekir.Psikolojik harekat yöntemleriyle. (c) Bölge İnsanını Farklı Konulara Kanalize Etmek Ve Meşguliyetlerini Artırmak Psikolojik yol ve yöntemler toplumun veya belli bir bölgedeki halkın mühendisliğini yapmamak kaydıyla geçerli ve makul bir çözüm yoludur. Devlet görevlilerinin pozitif anlamda psikolojik yöntemlerle halka yaklaşarak bu hareketi başlatmaları ve böylece yapılması muhtemel propagandaları halk için halkla birlikte çözüme kavuşturmaları gerekmektedir.

yolları aranmalıdır. Ayrıca nevruz gibi kucaklayıcı bir günü ulusallaştırmak için devletin tüm kurumlarıyla bugüne iştirak etmelerinin sağlanması farklı bir yaklaşım tarzı olacaktır. Başta ülke içi olmak üzere turistik gezi ve organizasyonları hızlandırılması. Bu hususların altyapı bulmaması için insanları farklı konulara kanalize etmek toplumun salahiyeti ve selameti açısından kat’i surette uygulanmalıdır. gelenek ve göreneklerin benzerliğinden dem vurarak kültürel birlikteliğin hatırlatılması amacıyla dönem dönem ulusal ve uluslar arası faaliyetlerin düzenlenmesi gerekir. Bu başlık altında değerlendirdiğimiz hususu sistemli şekilde sıralayacak olursak. (1) Toplumun kültürel ve sosyal kodlarının analiz edilmesi (2) Toplumun psikolojik açıdan içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi 248 . o kişi veya toplumda oluşturduğu yönlendirici etkidir. o da meşguliyetin ve çalışmanın. Terör daha çok sosyopsikolojik açıdan korku ve paniğe kapılmış ortamlarda ve nefret. İnsanların ve bu açılımla toplumların genetik kodlarında var olan bir gerçek vardır. adet. öfke veya kin soluklayan insan toplulukları içinde yeşermeye namzettir. Ayrıca doğu ve güneydoğuda terörle mücadele verilirken farklı hususlara temas ederek bu bölgede olumlu hususlara da değinilebildiği gösterilmelidir. Bunun için insanların meşgul olabilecekleri sosyal faaliyetlerin arttırılması bir çözüm olarak ortaya konulabilir. Bu etki sayesinde insanların terör veya şiddet hadiselerine iltifat göstermeyeceği toplum psikolojisinin ortaya koyduğu bir gerçektir. bölgenin tarihi dokusunun tüm dünyaya duyurulması.

249 .397 Bu gençlerin dağa çıkmalarını engelleyebilmek için önleyici çalışmalara hız vermek ve bu kapsamda ailelerle irtibat kurmak önem taşımaktadır. Bu konuda yine TEMUH bünyesinde çok önemli çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Terörle mücadele eden başta emniyet ve jandarma teşkilatları terör örgütünün kucağına düşecek olan gençlerimizi bu bataklığa girmeden kazanmanın yolları araştırılmalıdır. insanların içinde bulundukları zafiyetler yatmaktadır. Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak önem taşımaktadır. Dağ kadrosuna katılımların gerçekleşmesini engellemek başta bireylerin sorunlarına yaklaşım tarzının çözümleyici olmasında yatmaktadır. Psikolojik harekatın esas önemi bu tedbirlerin alınması noktasında ortaya çıkmaktadır.(3) İçinde bulunulan durum karşısında halkı bütünleştirici ve kaynaştırıcı konulara ve faaliyetlere kanalize edilmesi gerekmektedir. Dağ kadrosuna katılımların genç kesimlerden gerçekleşmesi konuya yaklaşım açısından adres göstermektedir. a. Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak ve ailesini bilinçlendirmek bu gencin 397 Gençlik ve Terörizm konusu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Alkan. (d)Dağ Kadrosuna Tedbirler Almak Katılımları Engelleyici Dağ kadrosuna katılımların temelinde. Bu durum belli bir kesimin terörün kucağına düşmesine yol açmaktadır. Bu çalışmaların diğer kurum ve kuruluşlara öğretilmesi ve yaygınlaştırılması çözüm için önemli bir adım olacaktır.g.e.

konferans ve sosyal faaliyetleri hızlandırarak gençlerin bilinçlenmesini sağlamak. 1. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirlerden bir diğeri de önceden yaşanmış hayat hikayelerini emsal göstererek.kurtulmasında en önemli adım olacaktır. 3. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler alınması hususunda psikolojik harekat yol ve yöntemlerinin kurumsallaşması ve bu çerçevede TEMUH Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmaların diğer kurumlara anlatılması ve yaygınlaştırılması. 250 . Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusu geniş kapsamlı bir alan olması sebebiyle bu hususu özetleyici mahiyette bir sınıflandırma yapacak olursak. PKK dağ kadrosu binlerce insanımızı işlevsiz hale getirmiş ve beyni yıkanmış eli silahlı teröristleri ortaya çıkarmıştır. 2. örgüte kanalize olabilecek çevredeki insanları bilinçlendirmektir. Özellikle bu konuda annelerin hassas oldukları göz önünde bulundurularak bu kanaldan yaklaşım gösterilmelidir. Gençliğin ve başta üniversite öğrencilerinin bölücü ve ayrılıkçı akımlara kanalize olmaması için bütünleştirici mahiyette faaliyetlere hız vermek ve bu çerçevede seminer. Ayrıca bu hususu tüm Türkiye’de kurumsallaştırarak yazılı ve görsel açıdan genişletmek ve kamuoyu oluşturmak gerekmektedir. Bunlar arasında pişman olup geri dönenler ve bu örgüt anaforundan hayat hikayelerini emsal göstermek ve bu insanları değerlendirmek gerekmektedir.

398 Dağ kadrosundaki militanların anıları ve itirafları için bkz: 4. Bu dağdaki komutanlar da dahil birçok militanın notlarından anılarından anlaşılmaktadır. eylem veya fraksiyon durduramaz. hiçbir ideoloji. (e)Dağ Kadrosundaki Teröristlerin Aileleriyle İrtibat Kurmak Dağ kadrosuna katılımları engelleyici çalışmaların yapılmasının yanında dağa çıkmış ve halen bu çıkmazın içinde yer alan örgüt üyelerinin hayata kazandırılması maksadıyla yapılması gereken faaliyetlerde bulunmaktadır. Aile fertleri ne kadar PKK sempatizanı olsalar da evlatlarının ölümü onlar için inandıkları tüm davalardan daha önemli ve acı vericidir. Bir annenin evladına beslediği sevgi ve evladının annesine olan özlemini. Bölüm 251 . PKK dağ kadrosundaki militanların.398 Dağ kadrosunun içinde bulunduğu bu zayıf nokta. engelleyemez. Bu açıdan en başta değinilmesi gereken husus aile faktörüdür. mücadele yöntemleri açısından değerlendirilmesi gereken stratejik hususların başında gelir. slogan. Ancak özet niteliğindeki bu yüzeysel değerlendirme konunun öneminin anlaşılması açısından kafidir. içinde bulundukları ortamda en çok özlemini ve hasretini çektikleri yer aile ortamı ve evleridir.Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusunda geniş kapsamlı değerlendirme ve analiz yapmak mutlak surette gerekmektedir. Bu bakımdan dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekat yöntemlerini bu hususta kullanmak ve en başta aile fertlerine yaklaşmak gerekmektedir.

Bölge halkı devleti bu görevlilerin davranışlarında ve hareketlerinde görmektedir. bölgenin reel-politik ve sosyolojik durumunun oluşturduğu psikolojik buhran ve bunalım altında kaldıkları bilinmektedir. Doğu bölgemizde görev yapan güvenlik güçleri. 252 . Bu toplumsal psikoloji PKK dağ kadrosunun eleman temininde kullandığı temel argümanların en başında gelmektedir. burada yaşadıkları sıkıntılı ve zor günlerin etkilerini yıllarca üzerinden atamamakta ve bölge halkına olan kin ve nefret hisleri kökleşmiş halde geri dönebilmektedirler. gereken nitelikte olmamaktadır. Ayrıca örgüte katılan bir çok militanın anılarını incelediğimizde devletle ilgili acı bir hatırasını aktarmakta ve özellikle asker ve polisin muamelesinin kendisini dağa çıkaran sebep olduğunu ifade etmektedir. Bu durum bu kişilerin 399 Bu madde başlığı altında bir proje kapsamında yapılacak bir çalışma gerçekten soruna yaklaşım açısından farklı ve etkili bir yöntem ve yol olacaktır.(f) Terörle Mücadele Etmiş Ve Edecek Olan Güvenlik Güçlerine Yönelik İki Aşamalı Rehabilitasyon Merkezlerinin Kurulması 399 PKK ve özellikle dağ yapılanmasıyla psikolojik mücadelenin uygulayıcıları olan başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu görevlilerinin doğu bölgesine hizmet sunarken veya bu bölgeye giderken. Bu ve benzeri hatalar devletin yapmış olduğu olumlu çalışmaları da sıfırlamaktadır. Bu hareketler sebebiyle devlet “ötekileştirilmekte” ve “zorba devlet” ismiyle anılmaktadır. bir aileyi hatta bir mahalleyi dahi devlete düşman edecek kadar etkilidir. Bir polisin veya askerin yapmış olduğu sui muamele. Bu psikoloji içerisinde bölge halkına olan yaklaşım ve hizmetin sunulması.

(1) Doğu bölgemize tayini çıkan personelin makul bir süre içerisinde rehabilitasyon merkezlerine gitmeleri ve burada. kültürel. Sorunun bu iki yönü tetkik edildiğinde çözüm amacıyla yapılması gereken ve maalesef ülkemizde altyapısı oluşturulmamış bir sistem olan rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve acilen faaliyete geçmesi gerekmektedir. kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele yönelik. (3) Doğu bölgemize giden başta güvenlik görevlileri olmak üzere genel olarak kamu görevlilerinin yapacakları bir kötü muamelenin dahi uzun vadede sorunun kökleşmesine çanak tuttuğunun vurgulandırılması ve PKK dağ kadrosunun bu kanaldan eleman topladığının hatırlatılması. Bu yapılanma içerisinde aşamalı eğitimler verilmeli ve personelin intibakı sağlanmalıdır. pedogolog ve sosyologlardan oluşmuş bir yapılanma bünyesinde gerçekleştirilmelidir. (2) Başta güvenlik kuvvetlerinin ve kamu görevlilerinin bilinç altına yerleşen ve dış etkiler sonucu oluşan doğu fobisinin kırılabilmesi amacıyla doğu ile olan tarihi. gidecekleri yerin bizim ülkemizin bir parçası olduğunu ve oradaki insanların da bizim insanımız olduğunun vurgulanması gerekir.çevresindeki insanlara da sirayet etmekte ve sorun içtimai bir boyut kazanmaktadır. Bu açıdan. Yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde kurulması gereken rehabilitasyon merkezleri. psikolog. 253 . dini ve milli bağlarımızı vurgulayarak genel bilinç oluşturmak gerekir.

Bu durum özellikle terörle silahlı mücadele etmiş özel harekât ve jandarma başa olmak üzere askeri birliklerdeki personellerde görülmektedir. batıya geri döndüğünde hayata karşı intibak problemleri yaşamaktadır. Güvenlik görevlileri bu rehabilitasyon merkezlerinde makul süreler içerisinde intibak sağlanması amacıyla rehabilite edilirler. Bu açıdan olayın siyasi yönünün ve nedenlerinin sağlıklı bir analizi ve ardından da ve ardından da cesurca atılacak siyasi adımlarla bu 254 .İki aşamalı rehabilitasyon merkezlerinin ikinci aşaması bu noktada devreye girer.(4) Doğu’da görev yapmış olan güvenlik kuvvetleri burada yaşadıkları olayların vermiş olduğu psikolojik bunalım ve sıkıntı sebebiyle. Bu bakımdan siyasi mücadele konusunu şu şekilde ifade ederek inceleyebiliriz. Zira terör ideolojik boyutu olması sebebiyle siyasi bir problemdir. Bu yöntem özellikle psikolojik sorunları oluşmuş kamu görevlilerine yapılmalıdır. Biz bunu siyasal şiddetin ileri aşaması olarak değerlendirebiliriz. ilgili kişinin sorunlu veya problemli olduğu imajını oluşturmayacak şekilde sunulmalıdır. (6) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Siyasi Açıdan Yapılması Gerekenler PKK sorunu siyasal bir sorun olarak değerlendirilmelidir. Ancak bu rehabilitasyon hizmetinin sunulması. PKK ile mücadelede silahlı ve psikolojik mücadelenin yanında önemli olan bir diğer husus da siyasi açıdan yapılması gerekenlerdir.

problemin ideolojik ve felsefi yönünü kesmek gerekmektedir..e.g. a. Ayrıca sorun siyasilerin çıkarlarının ve hesaplarının malzemesi haline getirilmemelidir.e. 400 İsmet.401 Sorunun siyasi boyutuna kısaca değinilmesi gerektiğinde en önemli husus hükümetlerin PKK dağ kadrosuyla mücadelede devletin tüm birimleriyle müşterek olarak kesin kararlılıkla hem içe hem de dışa karşı politikasını belirleyip mücadele etmesidir. Bu açıdan Kahveci’nin önerileri dikkate değer niteliktedir. s:393 255 . PKK'nın ve özelde dağ kadrosunun eylemlerinin gerçekleştirilmesinde mazeret olarak öne sürdükleri muhatapsız oldukları iddiasını boşa çıkarmak amacıyla bölge halkını teröre değil siyasi alana çekmekte fayda vardır. s:396 401 A.” Tezi ile demokratikleşmeye bakmamamız gerekir.g. PKK’nın demokratikleşme ve insan hakları konusunda ülkemizde yaşanan gelişmeler karşısında dayanak noktalarını ve sloganlarını yitirdiğini görmekteyiz. 400 “Demokratik bir ortamda hiçbir kürdün ayrı bir devlet kurma fikri gerçekçi olmayacaktır. Bu bakımdan “Bakın. bu hakkı da verdik ama terör durmadı. Kahveci. Çare daha fazla demokrasi ve devletin terörle mücadelesinde tek vücut olabilmesidir. demokratikleşmenin olması veya geliştirilmesi ne ölçüde olursa olsun bölücü terörün durmayacağı gerçeğidir.” PKK dağ kadrosuyla mücadele edilirken kabul edilmesi gereken ilk nokta. Zira unutulmaması gerekir ki ayrılıkçı terör dünyanın hiçbir ülkesinde şiddetle ve silahla bastırılmamaktadır.

Dağ kadrosunun son dönemde faaliyetleri ve kampları kuzey ırak çerçevesinde geliştiği ve bu bölgede zemin bulduğu bilinen bir gerçektir. Bu damarın kesilebilmesi ülkemizin dış politikada senaryosunu ortaya koyabilmesine ve bunu kabul ettirebilmesine bağlıdır. Özellikle dağ kadrosunun can damarı dışarıdan beslenmektedir. PKK dağ kadrosu yıllarca bu bölgeden militan yetiştirmiş ve Türkiye sınırlarından geçirmiştir. Dağ kadrosuyla mücadelenin bu bakımdan değerlendirilmesi ve çözüm üretilebilmesi Uluslar arası İlişkiler ve konjöktürün gerektirdiği şekilde hareket etmeye ve politikaya üretmeye bağlıdır. Bu iki husus başlığı altında şunları ifade edebiliriz. (7) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uluslar Arası Alanda Ülkemizin Yapması Gerekenler PKK ile köklü mücadelede. Bu hususun yıllarca gerçekleşmemesinde lobicilik kültürünün oluşmaması yatmaktadır. Bunun içinde yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının veya soydaşının bilinçlendirilmesi için büyükelçilikler ve konsolosluklar vasıtasıyla bilgilendirme seminerleri vb. Bunların birincisi Avrupa merkezli PKK Propagandası. Dağ kadrosuyla mücadelede stratejik öneme sahip iki nokta vardır. içeride ise 256 . ikincisi ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmelerdir. PKK’nın Avrupa merkezli propagandası. PKK’nın dış bağlantılarının önüne geçilmesi gerekmektedir. 1. Sorunun bu noktasında çözüm reçetesinin başına güçlü lobi faaliyetleri yazılabilir. PKK’ya dışarıda uluslar arası güç. Bu bakımdan sorunun uluslar arası boyutunu şu başlık altında değerlendirebiliriz. çalışmalar yapılmalıdır.

1 Mart tezkeresinin reddi sonrası ABD’nin de bölgeyi kürt peşmergelere havale ettiği bilinen bir gerçektir. ülke içindeki bazı sorun ve problemlerin Avrupa birliğinin mazeret ve eleştiri noktası olmaması için devletin tüm kurumlarının hassasiyeti artırılmalı. Avrupa’da yaşayan Türk sivil toplum örgütleri. Ayrıca Avrupa’da sayıca ve etkinlik bakımından kuvvetli olduğumuz ülkelerde. İkinci husus ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmeler ve Irak savaşının sonuçları sebebiyle PKK’nın gerekli imkân ve fırsatlara sahip olması ve böylece dağ kadrosunu yeniden aktifleştirmesidir. istihbarat görevlisi gibi bilgilendirme yapması gerekir.cesaret vermektedir. PKK’nın propagandasını yapan büroların kapatılması için lobi faaliyetleri yapılmalı ve bu hususta kilometrelerce uzakta olsa da her bir Türkiye vatandaşının. PKK dağ kadrosunun silah temini ve gerekli lojistik. ihtiyaçlarının sağlanabilmesi hususunda. PKK’nın bürolarından daha aktif çalışmalı. gerekirse kapı kapı dolaşarak olayların içyüzünü aktaracak anti-propaganda yapmalıdır. Nihai olarak eklenecek hususlardan birisi de Avrupa’da yaşayan doğu kökenli vatandaşlarımızın PKK propagandasının malzemesi olmakta kurtarmak gerekmektedir. 2. barınma vd. Bu noktada yapılması gerekenlerin başında bölgede etkinliğimizi arttıracak siyasi hamlelerde 257 . Kuzey Irak merkezli çalışmalar yaptığı ve bu bölgenin öncü liderlerinin tavizlerinden beslendiği bilinmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla diplomasi trafiğine hız verilmeli. Bu satranç tahtasında maalesef Türkiye’nin bitaraf kalması sorunun kökleşmesine zemin oluşturmuştur.

(8) PKK Dağ Kadrosuyla Eğitim Alanında Mücadelede Yapılması Gerekenler Dağ kadrosuna katılımlar incelendiğinde. emeğini ve hayallerini nasıl hüsrana 258 . Eğitimin sadece okul sıralarında olmadığını. PKK dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olayları okullarda öğretmenler ve rehberler vasıtasıyla anlatmak ve PKK’nın insanların gücünü. 1. Doğu illerimizde eğitim kurumlarının arttırılması ve verilen eğitimlerin terör ve özelde PKK konusunun gerçek yüzünü radikal söylemlere kaçmadan aşama aşama aktarmak ve anlatmak. dernek. bir kesiminin ise başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarında saplandıkları ideolojik bataklıktan dolayı örgüte girdikleri bilinmektedir. katılım yapanların bir kesiminin içinde bulunduğu eğitimsizlik ve cehalet sebebiyle . 4. Bu bakımdan cami. vakıf ve genel olarak sivil toplum örgütlerinin herhangi bir ideolojik amaç gütmeksizin terör ve bölge gerçeklerini masaya yatırması ve halkı sosyal konularda bilinçlendirmesi gerekmektedir. Okulların bölgede uzlaşmanın kapısı olarak görülmesi gerekmektedir. 2.bulunmak ve bu kanaldan girerek bölgede askeri ve istihbari gücümüzü arttırmamız gerekmektedir. 3. insanın yaşadığı her yerde eğitimin olacağını ve devam edeceğini vurgulamak gerekir.Dağ kadrosuyla mücadelede eğitim açısından yapılması gerekenleri genel hatlarıyla sıralayacak olursak.

Kahveci raporunda. s. Ancak sorunun temeli ve esası sadece iktisadi hususlarda değildir. İktisadi hususları kanunun geniş olarak değerlendirilmesi açısından göz önünde bulundurduğumuzda Kahvecinin çözüm paketine atıf yapabiliriz. Bunun için kahvecinin çözüm önerisi pratik sahada uygulanmalıdır. YAP-DEVRETİŞLETTİR şeklinde sıralanır.e. Bu bakımdan doğu bölgemizde iktisadi atılımın yapılabilmesi için devlet ve özel sektörün sırt sırta vererek bu sorunu aşmaları gerekmektedir. İktisadi açıdan alınacak 402 İsmet.g. Bu modelde devlet her şeyini hazırladığı işletmelerin anahtar teslimini yaptıktan sonra takibini sürdürmeli ve gerektiğinde devri başkasına vermelidir. Kahvecinin modeli. Bölgedeki ekonomik geri kalmışlık sosyal hayatı ve insanları her yönüyle etkilemektedir.402 bu sorunun temelindeki problemlerden sadece biri olan kalkınamama hususunu vurgulamış ve bunun sebebini de pazar eksikliğine dayandırmaktadır. a. 5. Dağ kadrosundan kurtulmuş itirafçıları gereli önlemler alınması halinde okullarda konferans ve söyleşiler tertiplenmesi alınacak önlem ve tedbirlerden sadece bir kaçıdır. 397-398 259 . (9) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Alınması Gereken İktisadi Tedbirler Dağ kadrosunun yıllarca ortaya çıkardığı terör olaylarının terör olaylarının temelinde ekonomik sıkıntıların yerinin olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Doğudaki pazarın büyük olmaması sebebiyle yerel sanayinin gelişmesi sıkıntılı bir husustur. Sefaletin olduğu yerde her türlü kötülüğün kök salması mümkündür.uğrattığını yakın tarihi süreci vurgulayarak aktarmak.

Imset dönemin başbakanı Demirel’e 1992 yılında sunduğu nevroz raporunda şu ifadeyi kullanmaktadır. Bölge işadamlarının yatırımlarını devlet desteğiyle doğuya kanalize etmek 3. Dağdaki terörist ise. genellikle bizim çocuklarımız ya da bizim temsilcilerimiz olarak adlandırmaktadır. 2. Bu bakımdan genel olarak yapılması gerekenleri sıralarsak. s:338 260 . (10) DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Gerilla ve terör ikilemi içerisindeki PKK zamanla toplumun bir realitesi haline gelmiştir.403 Bölgede artık hangi yerleşim birimine gidilirse gidilsin PKK’dan gerilla . ölülerinden şehit olarak bahsedilmektedir.e. Devletin yapmış olduğu yatırımların analizini çıkarmak ve eksiklikleri tespit etmek. Bölgedeki kalkınmayı tesis edecek altyapı hazırlıklarının oluşturulması.g.tedbirler doğuda kalkınmanın zeminini oluşturacaktır. Istihdamı sağlayacak bölgesel alternatif iş sahaları açmak ve bunu kurumsallaştırmak. 4. Bu zeminin oluşması teröre giden bazı yolları kapatacaktır. 403 A.. İktisadi açıdan kısacası bu bölgeye “balık tutmayı" öğretmek gerekmektedir. 1.

Biz ve Onlar ayrımının siyasi ve sosyal temelinde bu gerçek yatmaktadır. Bunların başında ise toplumsal ötekileştirme bulunmaktadır. (a) BİZ ve ONLAR Ayrimina Son Vermek. Bu açıdan sorunu değerlendirdiğimizde. Bu durum tanzimattan günümüze sürekli kendini göstermektedir. çevre ise yönetilendir. Ülkemizdeki sosyal ve kültürel kırılmalar. dağ kadrosunun eylemlerinin arka planında sosyolojik kırılmalar ve realiteler yatmaktadır. toplumsal buhranın ve ayrımcılığın başlangıcını oluşturmuştur. Merkez yönetendir. Fransız ihtilali sonrası Osmanlıya sirayet eden Milli Unsuriyet fikri hızla yayılmış ve osmanlının büyük parçalarının ayrılmasına yol açmıştır. Sosyolojik bir değerlendirme yapıldığında çözüm açısından fikir ortaya koyabilmek için bazı hususları özellikle vurgulamak gerekir.Sorunun en köklü yönü yukarıda ifade edilen hususun maalesef bazı bölgelerimizde gerçekliğinin varolmasıdır. merkez ile çevrenin karşı karşıya gelmesi türk siyasasının temelinde yatan en önemli sosyal kopukluktur. Tanzimat femanıyla birlikte markeziyetçiliğin hızla gelişmesi ve türkiye cumhuriyetiyle bu merkeziyetçi anlayışın devam etmesi osmanlıdan geriye kalan etnik yapılanma ve grupları devlete soğutmuş ve Biz ve Onlar ayrımının etnik temelleri atılmaya başlamıştır. Bu açıdan sorunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Şerif Mardin’e göre. Ayrıca milliyetçilik fikri sadece farklı milletleri değil altkültür ve etnik yapılanmalarıda uyanışa geçiren bir ileti göndermiştir. Türkiye cumhuriyeti osmanlıdan kalan merkez ve çevre sistemini devam ettirmiştir. Bu durum 261 . dağ kadrosunun silahlı eylemlerini değerlendirdiğimizde.

Ülkemizdeki etnik ayrımcılık veya suni bölünmeler toplum psikolojisin yönlendirici etkilere sahiptir. Sadece belli bir örgüt ve geniş bir sempatizan ağının oluşturduğu yapılanmanın gerçekleştirdiği tedhiş hareketleri olarak gösterilmelidir. Topluma sirayet etmiş bir çıkmaz olan Biz ve Onlar ayrımı PKK terörüyle birlikte kendini daha fazla göstermeye başlamıştır. Üst değerlerde veya asgari müştereklerde birlik olmak ve bu minvalde toplumsal bir amaç oluşturmak 262 . 2.hakim millet olan Türklerin karşı tepkisine yol açmış ve fikri ayrılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır.Bu ayrımın ülkemize etkilerini değerlendirdiğimizde milli birlik ve bütünlüğün önündeki en temel sosyal hastalık olduğunu görmekteyiz. Biz ve Onlar arımının tarihi ve toplumsal köklerinin sosyolojik açıdan ayrıntılı olarak tespit edilmesi ve bu açıdan reçeteler hazırlanması. Hâlbuki sorun tüm Kürt halkının müdahil olduğu bir sorun olarak görülemez. PKK dağ kadrosunun yaptığı terör eylemleri ve buna karşı verilen tepkiler tedrici olarak toplumsallaşmış ve bilinç altında ayrımcılığın tohumlarını atmıştır. Ülkemizde etnik sosyoloji açısından biz ve onlar ayrımının kökeni makro planda yukarıdaki hususlarda görülebilir. 1. Ayrıca nasıl ki bir aile içerisinde yaşanan sorun ve sıkıntılar dışarıya aktarılmıyor ve aile içerisinde çözülmeye çalışılıyorsa. bu sorunda her ne kadar dışarıdan kışkırtmalar olsa da kendi içimizde çözmemiz gereken ve gerektiğinde dışarıya karşı tavrımızı koyabileceğimiz bir alandır. Bu sorunun çözümünde sosyolojik temelde yapılanması gerekenler şunlardır.

Devlet memurlarının veya kamu görevlilerinin doğu bölgemizde yaşayan insanları farklılaştırmaması ve onlara yaklaşım ve tutumlarında dikkatli davranması gerekmektedir. Büyük şehirlerde ve doğu bölgemizde gettolaşmaların kontrollü şekilde çözülmesi gerekmektedir. 4.3. 263 .

bataklığı kurutmak yerine sineklerin peşinde 30 yıl 264 . Ancak düşünmeyen. bu dönemde "insan asmanın" tedhişçilik ve anarşi ile mücadele reçetesi olduğu fikri hâkimdi." sözü bizlere. fikir üretmeyen ithal ideolojileri kendi malı gibi kullanan toplumlar bugün terörün çıktığı yer ve kaynağı olarak gösterilmektedir. Terörle mücadeleyi salt askeri ve polisiye tedbirler alarak çözmeye çalışan yöneticiler. Düşünce ve fikir havuzlarının olduğu toplumlara ve ülkelere baktığımızda insanların şiddete ve kaosa meyilli olan fıtri özelliklerini absorbe ederek üretime ve terakkiye kanalize ettiklerini görmekteyiz. gençlik hareketlerine. milletler. bölgesel sıkıntılara ve nihai olarak "teröre". Maalesef ülkemizde. "Türk milleti yıllardır ideolojilerin esiri sloganların kölesi olmuştur. terörün laboratuarı olan bir ülkenin toplum yapısının nasıl bir durumda olduğunu göstermesi bakımından manidar ve öğüt vericidir. 68 gençlik hareketleri dünyanın birçok bölgesinde kendini gösterirken batılı düşünürler ve aydınlar oturup "bu gençlerin enerjisini ülkenin geleceği için nasıl kullanabileceğinin" planlarını yapmaktaydılar. devletler ve medeniyetler fikirlerin demokratik ortamlarda paylaşılmasıyla gelişme ve kalkınma sağlamışlardır. yanlış teşhis konulması ve yanlış reçetenin verilmesi ülkemizde tamiri imkânsız yaralar açmıştır. Tarihin hangi döneminde olursa olsun toplumlar. Bir hastanın nasıl yanlış teşhis sonucu reçete verilmesi sebebiyle hastalığı daha kötü hale geliyorsa aynı şekilde ülkemizdeki sosyal sorunlara.SONUÇ VE DEĞERLENDIRME Ünlü Türk mütefekkirlerinden Cemil MERİÇ'in ifadesiyle.

siyaseti. Toplumun dertlerinin sıkıntılarının ve problemlerinin dinlenmediği ortamda ülkemizde terör örgütleri yeşermeye başlamıştır. Ancak bu sağlam kökler 265 . ülkenin ekonomisi. Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça görülen "dış tehdit algılamaları" terörün temel sebebi olarak gösterilmektedir. "üç beş çapulcu" olarak ifade edilen örgüt doğuda karabasan haline gelmiştir. Buna rağmen ülkemiz dünyanın dört bir yanında Ülke yöneticilerine terör dersi vermesi gerekirken terör hakkında uzman olmak için yurt dışına öğrenci gönderiyor. Toplumların temel dinamikleri ne kadar sağlam köklere sahip olursa o ölçüde terör ve şiddetle mücadele edilebilir. Terörün kaynağını sürekli olarak dışarıda göstermeye çalışmak ülke içindeki temel sorunların ve toplumsal problemlerin çözülememesini kamufle etmek amacıyla vurgulanmaktadır.harcadılar. Sağlığına dikkat etmeyen birinin hastalığa müptela olması nasıl mukadderse. Bu durum ülkemiz açısından onur kırıcı bir durumdur. adaleti ve asayişi sıkıntılı bir durum arz ediyorsa o ülkenin de teröre ve şiddete maruz kalması mukadderdir. Hâlbuki ülkenin ve toplumun zayıf karınlarını ve eksikliklerini gidermenin yollarını aramak gerekmektedir. Peki. bu ironik durumun arkasında ne gibi saikler yatmaktadır? Bu sorunun cevabını verebilmek için toplumun yapısını iyi analiz etmek gerekmektedir. Entelektüel fakirlik yaşayan ve sağlam bir mütefekkir sınıfı oluşturamayan ülkemiz topluma rehberlik yapacak insanlardan mahrumdu. Dünyada terörün her çeşidiyle mülaki olmuş bir ülke gösterecek olsanız işe Türkiye'den başlamak zorunda kalırsınız. Bu durum rotası belli olmayan "Türkiye Gemisinin teknokrat kaptanlarla" yüzdürülmesine yol açmıştır. Tabiatın boşluk kabul etmediği realitesi kendini ülkemizde de göstermiş.

Yönetimde bulunan insanların. İkincisi. gerektiğinde soğan ekmek yemeyi bilen. Ülkemizin terörle mücadele de başarılı olabilmesi için kemikleşmiş toplumsal sorunları çözmesi şarttır.beraberinde toplumsal mutabakat ile pekişerek gelişmek zorundadır. Bunların birincisi. Devlet. Üçüncüsü ise. bunları hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdırlar. asgari müştereklerde'' ihata edebilmeli ve asırlarca kardeşçe yaşamış insanlar arasında yeni köprüler inşa etmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdır. ayağı toprağa basan. genç ruhlu ve insanları birleştirici nitelikte ferasetlere sahip olması gerekir. Terörle mücadeleye makro açıdan bakıldığında üç unsur dikkat çekmektedir. tepeden inme değil tepeye tırnaklarıyla çıkan. Terör Örgütü ve üyeleridir. Genel bir değerlendirme yaptığımızda. Devlet terörle ve bölücülükle mücadelede başarılı olabilmesi için toplumun farklı kesimlerini "askeri müşterekler yerine. Şiddet ve terör olaylarıyla uzun vadede mücadele edebilmek için toplumun desteğini almanın kaçınılmaz olduğunun tekrara tekrar üzerinde durulmalı sorunlu ve çatışmalı bölgelere gönderilen yönetici ve memurlar olaya bu perspektiften bakarak halkın kalbini kazanmanın 266 . Toplum. Terör ile mücadelede devletin toplum desteğini alabilmesi için devlet yönetiminde bulunan yöneticilerin halkın farklı kesimleri tarafından takdir edilmesi ve bu yöneticilerin devletin güzel yüzünü bu insanlara göstermesi şarttır. Aristo'nun deyimiyle aristokrat sofralarında oturup şımarmayan. PKK olgusu üzerinde ülke yöneticileri ve entelektüel kesimler kayda değer çalışmalar yapıp. avamın sofrasında oturduğunda ise avamileşmeyen. Yukarıda defeatle üstünde durulduğu üzere devlet ve toplum el ele vererek örgütlerin her türlü kaynağını kurutmak için birlikte hareket etmelidirler.

Dağ kadrosu konusu PKK’nın gerçek yüzünü göstermesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir. Uzun yıllar terörle mücadele eden ülkemizin ve diğer ülkelerin artık birbirlerinin kuyusunu kazmak yerine önce kendi sosyal sorunlarını çözme ve daha sonra uluslar arası bir “Terörle Mücadele Konsepti” oluşturmaları 267 . PKK ve Dağ kadrosu terörün ülkemizde bir korku kültürü oluşmasının müsebbibidirler. Bu konuyla ilgili yapılacak her araştırma ve çalışma soruna farklı bir boyut kandırması ve çözüme kapı aralaması bakımından vizyon oluşturacaktır. Güvenlik Güçleri ve yöneticiler terörle mücadeleye “savaş mantığı” ile değil “suçla mücadele” mantığı ile yaklaşmalıdırlar. Nihai analizde diyebiliriz ki. Terör bir amaç değil araçtır… ancak önemli olan terörle mücadele ederken terörün hangi amaçlar için yapıldığına bakmaktır. Etnik ve ayrılıkçı terör harekeleri ne kadar suni olsalar da diğer terör olaylarından farklılık göstermektedir ve geri dönüşü olmayan yaralar ve küskünlüklere yol açmaktadır. Yıllarca ülkemizde kan ve gözyaşına yol açan bu yapılanmanın iç dünyasını incelemek ve değerlendirmek mutlak surette gerekmektedir. Ülkemizde son yirmi yılda yaşanan terör olaylarının mahiyeti bölücü içerikli olması bakımından terörle mücadele konsepti daha çok bu açıdan düşünülmeli ve ayrılıkçı terörün anatomisi iyi incelenmeli ve analiz edilmelidir. Bunların başında da genel hatlarıyla değerlendirerek yola çıktığımız ve metodolojisine yer verdikten sonra sosyolojik açıdan irdelediğimiz dağ kadrosu gelmektedir. PKK ile mücadele edebilmek için PKK’nın geçmişten günümüze tüm yapılanmalarının incelenmesi gerekmektedir.yollarını aramalıdırlar.

Eğitim Serisi.pkkgerçeği.hpgonline.M.org arşivler. www. www. İ.com. Geleceğe ümitle bakabilmek için Ülkemizde ve yaşadığımız coğrafyada “ihtilaf” değil “ittifak” sağlanmak zorundadır.E. No: 6–2004. PKK/KONGRA-GEL. EKLER Ek–1: PKK KRONOLOJİSİ 4 0 4 404 Yararlanılan kaynaklar: Anonim. 268 .şarttır.

(Bilahare Askeri Liseye Kaydolabilmek İçin Yaş Tashihi İle Doğum Tarihi 1949 Olarak Değiştirilmiştir. Abdullah Öcalan. Türk solundan ideolojik olarak uzaklaşma ve Kürt ulusal sorununa Marksist yorum dönemi" olarak girdi. Kemal Pir. 26 NİSAN 1974 Genel af ilan edildi. * OCAK 1977 Abdullah Öcalan ve grubu tarafından Ankara Mimar ve Mühendisler odasında bir toplantı gerçekleştirildi.Öcalan. toplantının akabinde "Kürdistan'a gezisi" olarak nitelediği Doğu 269 . Mamak Cezaevi'nde 7 ay tutuklu kaldı. Birçok örgüt lideri bu af sonucunda cezaevinde tahliye oldu. * NİSAN 1973 Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi.4 NİSAN 1947 Abdullah ÖCALAN 1947 yılında Urfa İlinin Halfeti İlçesi Ömerli köyünde doğdu. * EKİM 1972 Mamak Askeri Cezaevinden tahliye olan A. Bu dönem örgüt literatürüne "cezaevinde düzenle kopuş süreci. kendisi gibi öğrenci Haki Karer. Cemil Bayık ve diğer örgüt kadrolarıyla tanıştı.) 7 NİSAN 1972 Abdullah Öcalan bildiri dağıtmak suçuyla tutuklanıp Mamak Askeri Cezaevine kondu. Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı.

3 HAZİRAN 1977 Ankara'da Kemal Pir ve Mustafa Karasu güvenlik güçlerince gözaltına alındılar. Cemil Bayık ve Haki Karer yer aldılar.Maraş olayları meydana geldi. 19 MAYIS 1978 19 Mayıs 1978'de örgütün Urfa Bölgesi askeri sorumlularından Halil Çavgun öldürüldü. İlk merkez komitesine. Abdullah Öcalan. Mehmet Karasungur. * MAYIS 1979 PKK-MK üyesi Şahin Dönmez'in yakalanarak önemli itiraflarda bulundu.ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki örgütlenme çalışmalarını kontrol amacıyla bu bölgeye gitti. Mazlum Doğan. Örgüt Hilvan'daki aşiretlerle çatışmalara girdi. Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis köyünde Seyfettin Zuhurlu'nun evinde 1. Şahin Dönmez. 27 KASIM 1978 Abdullah Öcalan liderliğindeki Kürdistan devrimcileri. 18 MAYIS 1977 Haki Karer Gaziantep'te "Sterka Sor" adlı bir örgüt tarafından vuruldu. Örgüt bu dönem sonrasını "Kürdistan'da sıkıyönetim ilanı ve adım adım gelen darbe" olarak niteledi. Elazığ'da 30 TEMMUZ 1979 270 . Hayri Durmuş. Kongreyi gerçekleştirerek örgüt PKK adını aldı. 19 ARALIK 1978 19 Aralık 1978 K.

* EKİM 1980 Mardin/Kızıltepe'de Zeki Palabıyık ve beraberindeki 6 örgüt mensubu güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürüldüler 15–26 TEMMUZ 1981 PKK 1. Mahsun Korkmaz ve M. * HAZİRAN 1982 İsrail Güney Lübnan'ı işgal etti. Konferansı tarihinde Suriye-Lübnan sınırında toplandı. Diğer PKK 271 . Can Yüce olmak üzere PKK mensupları yeniden yurt içine girmeye başladılar. 12 PKK mensubu ölürken bir o kadarı da esir düştü. * NİSAN 1980 Lübnan'daki Filistin kamplarında eğitimlerini tamamlayan başta Kemal Pir.PKK mensuplarınca AP Milletvekili Mehmet Celal Bucak'ın evine saldırı gerçekleştirildi ve örgüt partileştiğini ilan etti. * TEMMUZ 1980 Örgütün tarih itibarıyla önde gelen elemanlarından Kemal Pir ve Mehmet Can Yüce Batman-Kozluk civarında yakalandı. Konferansta gerillayı esas alan uzun süreli halk savaşı'nın başlatılması için yurt dışında asgari bir yıllık hazırlık kararı alındı. Aynı yılın sonlarına doğru 60 civarında PKK mensubu sınırı gizlice geçerek eğitim amacıyla Lübnan'daki Filistin kamplarına götürülmüştür. * HAZİRAN 1979 Abdullah Öcalan'ın Ethem Akcan ile birlikte Suriye'ye geçti.

mensupları Lübnan'daki kampları Suriye'de barınmaya başladılar.

terk

ederek

21–25 AĞUSTOS 1982 PKK II. Kongresi yapıldı. PKK II. Kongresinde yurt içine dönüş kararı alındı. Kongre sonrasında toplanan PKK-MK'nın yayınladığı talimatta, Kuzey Irak'a dayalı olarak yurtiçinde sürdürülecek silahlı mücadele hazırlıklarının azami bir yılda tamamlanması kararlaştırılmıştır. 1 OCAK 1982 PKK I.Konferans kararları gereğince, PKK-MK yayın organı Serxwebun dergisi Almanya'da illegal olarak yayın faaliyetine başladı. 21 MART 1982 Diyarbakır cezaevinde tutuklu bulunan PKK-MK üyesi Mazlum Doğan koşulları protesto etmek amacıyla kendini yakarak intihar etmiştir. 18 MAYIS 1982 Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Mahmut Zengin, Eşref Anyık adlı örgüt mensupları da aynı gerekçelerle kendilerini yakarak intihar ettiler. 14 TEMMUZ 1982 Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülmekte olan PKK ana davası sonrasında ölüm orucu eylemine başlayan Kemal Pir, M. HAYRİ Durmuş, Akif Yılmaz, Ali Çiçek adlı PKK mensupları hayatlarını kaybettiler. 2 NİSAN 1983 KYB ile KDP arasında arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapmak isteyen Mehmet Karasungur

272

ve İbrahim Bilgin isimli örgüt mensupları KYB peşmergelerince öldürüldüler. 6 MAYIS 1983 6 Mayıs 1983'te güvenlik güçleri Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik ilk sınır ötesi harekât gerçekleştirdi. * HAZİRAN 1983 I-KDP ile PKK arasından gerçekleştirilen anlaşma kamuoyuna deklare edildi. gizli

15 AĞUSTOS 1984 PKK'nın ilk askeri aparatı HRK (Hezen Rızgariya Kurdistan-Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) kurularak başına AGİT (K) Mahsun Korkmaz getirildi. 15 AĞUSTOS 1984 HRK'NİN "15 Temmuz Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu Siirt'in Eruh İlçesini, "21 Mart Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine baskın gerçekleştirdi. Aynı gün gerçekleştirilmesi planlanan Van'ın Çatak İlçesi baskını gerçekleşmedi. Bu grubun sorumlusu Terzi Cemal (K) Ali Ömürcan talimatın kendisine ulaşmadığını öne sürdü. Çatak tam bir yıl sonra 15 Ağustos 1985'te Bedran (K) Mehmet Sevgat sorumluluğundaki bir grup tarafından basıldı. 9 KASIM 1984 PKK mensuplarınca, Siirt İli Eruh İlçesinin Karageçit Köyü basılarak ilk kitle katliamı gerçekleştirilmiştir. Olayda 5'i kadın, 4'ü çocuk toplam 9 vatandaşımızı katletmiştir. 1 OCAK 1985

273

ERNK yayın organı olarak Berxwedan isimli dergi Almanya'da yayınlanmaya başlandı. 21 MART 1985 Örgüte müzahir kitleleri çeşitli düzeylerde örgütlemek ve sevk idare etmek amacıyla, ERNK (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan-Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi) kuruldu. ERNK'nın kuruluşu Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilan edildi. 28 ŞUBAT 1986 Mahsun Korkmaz Gabar dağında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. 26–30 EKİM 1986 PKK 3. Kongresi Lübnan Bekaa vadisindeki Helvi Kampında gerçekleştirildi. Kongrede HRK lağvedilip, ARGK (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan-Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) kuruldu. Aynı kongrede Helve kampının Mahsum Korkmaz Askeri Akademisine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. 24 OCAK 1987 Mardin, Midyat, Bayburt köyleri, Efeler Mezrası' nda PKK katliamı…(3) erkek, (1) kadın, (7) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. 7 MART 1987 Mardin, Nusaybin, Açıkyol Köyü' nde PKK katliamı… (6) çocuk, (2) kadının vatandaşımızın öldürülmesi. 20 HAZİRAN 1987 Mardin, Ömerli, Pınarcık Köyü' nde PKK katliamı… (17) çocuk, (6) kadın, (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 9 TEMMUZ 1987

274

Diyarbakır, Hani Kırım Köyü'nde PKK katliamı…Çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 22 TEMMUZ 1987 Hakkâri, Uludere, Taşdelen Köyü'nde PKK katliamı… çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 8 AĞUSTOS 1987 Siirt, Pervari, Sığırkaya köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Güneyce Köyü, Zoviyabermi mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi…

21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Görme Köyü, Gurubilen Mezrası'nda PKK katliamı…(4) çocuk, (5) kadın ve (2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 12 EYLÜL1987 Şırnak, Rezzuk mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 24–25 EKİM 1987 YCK.nın Birinci Kongresi yapılmış ve aynı zamanda bu aparatın kuruluşu ilan edilmiştir. 16 MART 1988 Sekiz yıl boyunca devam eden İran-Irak savaşının hitamında tarihinde ırak ordusu Kuzey Irak Halepçe

275

kasabasına kimyasal bomba attılar. Binlerce sivil öldü. Çoğunluğu IKDP sempatizanı olan kuzey ıraklılar aileleriyle birlikte Türkiye'ye sığındılar. Sığınmacılar için Diyarbakır, Mardin ve Muş'ta geçici iskan sahaları oluşturuldu. 28 MART 1988 Siirt, Eruh, Fındıkbucağı, Yağızoymak köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 MAYIS 1988 Şırnak, dereler köyü, taraklı mezrası' nda PKK katliamı…(4) kadın ve (8) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 10 MAYIS 1988 Mardin, Nusaybin, Bahmini Mezrası' nda PKK katliamı…(6) çocuk, (2) kadın ve (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.

22 EKİM 1988 Binbaşı Esat Oktay Yıldıran' ın terör örgütü mensubu Abdullah Kanat, Hakkı Vural, Ekrem kod Hıdır Sarıkaya, Faik kod Muhittin Ayalp tarafından şehit edilmesi. 5 KASIM 1988 Mardin, Dargeçit, Yazıören Köyü'nde PKK katliamı… (3) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi… 11 HAZİRAN 1989

276

Şırnak, Cizre, Hisar Köyü'nde PKK katliamı…(2) çocuk, (1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 14 TEMMUZ 1989 Şırnak, Eruh, Demiremek Köyü, Benekemer mevkii, karayollarına ait araçların PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 21 AĞUSTOS 1989 Bingöl, Merkez-Aktaş köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 6 EYLÜL 1989 Şırnak, Eruh, Milan Mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak öğretmenlerimizin şehit edilmesi eylemi. 10 EYLÜL 1989 Mardin, Cizre, Hisar ve Çağlayan köylerinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 25 OCAK 1989 Şırnak, Kömür Ocakları' nın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce baskını ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 1 MAYIS 1989 Siirt, Fındıkyolu' nda PKK katliamı…(4) asker, (1) erkek vatandaşımızın şehit edilmesi. * EKİM 1989 Silopi merkezinde ilk Serhildan (kitlesel başkaldırı) provası yapıldı. 1 KASIM 1989

277

Siirt Pervari civarında PKK I.Yurt İçi Konferansı gerçekleştirildi. Konferans sonuçlarını Abdullah Öcalan tarafından geçersiz sayıldı. 2 KASIM 1989 Siirt, Pervari ilçesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 KASIM 1989 Diyarbakır, Lice, Duru Köyü, Gomabekan mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 15 KASIM 1989 Mardin, Midyat, Kılavuz Köyü' nde PKK katliamı…(1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 24 KASIM 1989 Hakkari, Yüksekova, İkiyaka Köyü' nde PKK katliamı…(3) erkek, (6) kadın ve (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 9 OCAK 1990 Siirt, Eruh Düğünyurdu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 26 ŞUBAT 1990 Mardin, Silopi, Derebaşı Köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 13 MART 1990

278

Çevrimli Köyü' nde PKK katliamı…(11) çocuk. Eruh. Ulusal konferansı gerçekleştirildi. Güçlükonak. Pervari Tosuntarla ve Köprüçay köyleri ve örtülü mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 26-31 MAYIS 1990 Lübnan' da bulunan Mahsun Korkmaz askeri akademisinde PKK II. Kalesor mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 3 MAYIS 1990 Diyarbakır. Kulp. 29 TEMMUZ 1990 Şırnak. Öldürülenlerden Kamuran Dündar'ın cenazesinin Nusaybin'e getirilmesi ardından kepenk kapatma ve kitle gösterisi yapıldı. Yaylacık Köyü. 10 HAZİRAN 1990 Şırnak. 279 . legal mevzilerin çoğaltılması gibi hedefler tespit etti ve bu yönlü kararlar aldı. 10 NİSAN 1990 Siirt. Gülburnu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Konferans kitlesel gösterilerin tırmandırılması. (7) kadın ve (9) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 2 AĞUSTOS 1990 Irak birlikleri Kuveyt'e girdiler ve böylece "körfez krizi" dönemi başladı.Mardin'in Savur İlçesinde 13 PKK'lı öldürüldü.

(1) vatandaşımızın öldürülmesi. Ulukaya Köyü'nde PKK katliamı…(2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.Kongresi Kuzey Irak'ta toplandı. PTT aracına saldırılması 21 MART 1991 280 . demiryolunun tahrip edilerek . 4 MART 1991 04. karakol baskınlarının yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.03.10 AĞUSTOS 1990 Muş. yolcu vatandaşlarımızın 15 ŞUBAT 1991 Kahramanmaraş. Merkez. legal örgütlenmelerin geliştirilmesi. İdil. gerilla eylemleriyle kitlesel gösteriler arasında koordinasyon sağlanması. 26 ARALIK 1990 PKK IV. Sallıuşağı Köyü. Kızkapanlı.1991-Şırnak. otobüsünün yakılarak öldürülmesi. Yangın Bucağı. (1) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi. 17 EYLÜL 1990 Kars. Böcüklü Köyü'nde PKK katliamı… ilkokulun yakılması eylemi. 10 EKİM 1990 Yukarı Damlapınar Köyü. Pazarcık. Pazarcık. İlkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Kongrede gerillanın tırmandırılması. 8 OCAK 1991 Kahramanmaraş. Kağızman.

Digor. * MART 1991 Meydana gelen kargaşadan istifade eden PKK mensupları. Akabinde ırak ordusu IKDP ve KYB güçlerini Türkiye ve İran hududuna doğru püskürttü. Hasköy.PKK tarafından 21 Mart 1991 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olmak üzere GKK mensuplarına genel af ilan edildi. Başköy. Mart 1991 tarihiden itibaren Kuzey Irak'ın kuzey şeridinde bir hakimiyet sahası oluşturdu. Erbil ve Dohok vilayetlerinde hakimiyetini tesis etti. ABD'nin önderlik ettiği uluslararası güç duruma müdahale ederek Irak Ordusu için 36. * HAZİRAN 1991 PKK Kuzey Irak'ta kitlesel bir taban elde etmek ve üçüncü bir güç olmak amacıyla. Paralelin kuzeyine geçme yasağı getirdi. 8 TEMMUZ 1991 281 . PAK (Partiya Azadiya Kürdistan) isimli bir paravan örgüt kurdu. IKDP ve KYB Süleymaniye. 27 NİSAN 1991 Kars. 16 NİSAN 1991 Muş. Sazlıkbaşı Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce trenin yakılması eylemi. Yine bu dönemde gerek ırak ordusunun geride bıraktığı gerekse peşmergelerin kaçarken terk ettiği çok sayıda silah ve mühimmat PKK tarafından ele geçirildi. İlkokulun yakılması. * MART 1991 Irak'ın yenilgi durumundan yararlanan IKDP ve KYB liderliğindeki Kürtler Mart 1991 ayında Kuzey Irak'ta egemenliği ele geçirdi. Böylece.

282 . 25 ARALIK 1991 Çetinkaya mağazasının molotoflanarak yakılması eylemi 23-25 OCAK İstanbul-TEM noktasının Mahallesinde taranması 1992 otoyolu k. Perihanlı. Halkalı Naymanlı bulunan kahvehanenin bombalanarak * ŞUBAT 1992 PKK Türkiye' deki Marksist-Leninist çevrelerin desteğini sağlamak amacıyla TDHP (Türkiye Devrimci Halk Partisi) adıyla paravan bir örgüt kurdu. Cenaze törenin PKK mensuplarınca provoke edilmesi sonucu meydana gelen izdihamda 12 kişi öldü. 2 AĞUSTOS 1991 PKK mensuplarınca Samanlı Taburuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. alan.çekmece mevkiinde polis taranması. 20 EKİM 1991 20 Ekim 1991 seçimlerinde. 18 HEP milletvekili SHP listesinden parlamentoya girdi. Üzümlü. Bu saldırıyı Işıkveren.Diyarbakır HEP başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesi 10 TEMMUZ 1991 HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın faili meçhul kişilerce öldürüldü. Bilahare bu örgütün ismi DHP (Devrimci Halk Partisi) olarak değiştirilmiştir. çok sayıda kişi yaralandı. Taşdelen karakol baskınları izledi. Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin yemin töreninde yaptıkları konuşmaların ardından HEP'e yönelik kapatma davası açıldı.

Şeki Köyü' nde PKK katliamı…(7) çocuk. 27 MART 1992 İstanbul-Kartal/Soğanlık karakolunun bombalanması eylemi 30 MART 1992 İstanbul-Silivri kapı karakolu önünde askeri servis otobüsünün taranması eylemi 22 HAZİRAN 1992 Batman. Cizre Merkez' de. * KASIM 1992 PKK'nın toplamayı hedeflediği sözde Kürdistan Ulusal Meclisi'nin Avrupa'daki üye seçimleri gerçekleştirildi. Mutki' de PKK katliamı… 18-19 AĞUSTOS 1992 Şırnak il merkezini işgal etmeyi hedefleyen PKK mensupları şiddetli çatışmalardan sonra kaçmak zorunda kaldı. 15 PKK elemanı sözde kum üyesi seçildi 25 ARALIK 1992 Kanarya karakolunun silahlı saldırı eylemi 283 . Gerçuş. 28 HAZİRAN 1992 Bitlis. (1) kadın. terör örgütüne yardım etmeyi reddettiği için (1) vatandaşımız PKK terör örgütü mensubu teröristlerce öldürülmesi eylemi.19 MART 1992 Şırnak. (2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.

(33 askerin şehit edilmesi) 24 MAYIS 1993 Bingöl. 33 silahsız askeri şehit ettiler. * NİSAN 1993 PKK ile PSK bir işbirliği protokolü imzaladılar.Öcalan. Kazancı köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 26 HAZİRAN 1993 284 . Elazığ karayolunun PKK terör mensubu teröristlerce kesilmesi vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. örgütü 9 HAZİRAN 1993 Iğdır. Bu protokole bilahare PDK-BAKUR örgütü de dahil oldu. * NİSAN 1993 HEP milletvekilleri ile Abdullah Öcalan Lübnan Bekaa vadisinde görüştüler.17 MART 1993 A. Bu olay sonrasında 8 haziran 1993'te abdullah öcalan sözde "ateşkesi" sona erdirdiklerini açıkladı. 23 MAYIS 1993 PKK'LI teröristler Bingöl-Elazığ karayolunu keserek tezkere almış. Lübnan'ın Bar Elias kasabasında düzenlediği basın toplantısında sözde tek taraflı ateşkes ilan etti. örgütü ve 9 HAZİRAN 1993 Iğdır. Yüzbaşılar köyü' nde PKK terör mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması.

* HAZİRAN 1993 PKK ve 11 Kürtçü örgüt kuzey Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi adıyla bir ittifak gerçekleştirdiler. 13 TEMMUZ 1993 Kars. Digor. Kemaliye. Hamzabey Mezrası' nda PKK katliamı…(4) çocuk. (2) kadın vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 23 TEMMUZ 1993 Ağrı. (8) kadın ve (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Sündüz yaylası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (14) çocuk. Bahçesaray. (4) kadın (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. Yalım köyü. Kemaliye. Başbağlar' da PKK terör örgütü mensubu teröristlerce araç yakma.Mardin. Yeşilli. Çatallıpaşa köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce köy yakma eylemi. 29 HAZİRAN 1993 Mardin. 25 TEMMUZ 1993 285 . 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. Başbağlar köyü' nde PKK katliamı…5 kadın ve 27 erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Gülhayran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait minibüsün yakılması eylemi. 18 TEMMUZ 1993 Van. Koyunlu köyü' nde PKK katliamı…(1) çocuk.

Aşağı kopuz Köyü' nde ilkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Gercüş. Merkez. Yoğurtçu Köyü baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 286 . 7 EYLÜL 1993 Iğdır. Polis otosuna PKK terör örgütü mensubu teröristlerce saldırı. 25 EYLÜL 1993 Hakkari. Karacaören köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını. 20 AĞUSTOS 1993 Şanlıurfa. Evci Köyü PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulunun yakılması eylemi. 1 EYLÜL 1993 Ağrı. Tuzluca.Şanlıurfa. Suruç. 25 TEMMUZ 1993 Iğdır. Çakırtaş köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Ayranlı Mevkii baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 24 AĞUSTOS 1993 Batman. Karakoyun mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait traktörün yakılması eylemi. Eleşkirt. 11 EYLÜL 1993 Iğdır.

2 EKİM 1993 Erzurum. Kozluk. Sevdilli Köyü. 7 EKİM 1993 Tunceli. Daltepe Köyü' nde PKK katliamı… (10) çocuk. 287 . Beşkonak köyü. Tepecik köyü' nde PKK katliamı… (1) vatandaşımızın kaçırılarak öldürülmesi. 30 EYLÜL 1993 Diyarbakır. Pertek. Çat. 16 EKİM 1993 Kars. Bismil' de PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Serikan mezrası' nda PKK katliamı…(2) çocuk. (7) kadın. 7 EKİM 1993 Erzincan. Kağızman. Keşişkuran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması. Pınarlar Köyü' nda PKK katliamı…(4) öğretmenin şehit edilmesi. Yavi beldesi' nde PKK katliamı…(40) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. (4) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 4 EKİM 1993 Siirt.29 EYLÜL 1993 Batman. 2 EKİM 1993 Kahramanmaraş. Merkez. (16) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Elbistan. (10) vatandaşımızın öldürülmesi. Ofalar Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce otobüs tarama eylemi sonucu. Şirvan.

19 EKİM 1993 Şanlıurfa. Suruç. Derince mezrası' nda PKK katliamı…(1) erkek. Akyayla köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 25 EKİM 1993 Bingöl. Karakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Çobantaşı. 18 EKİM 1993 Kars. Kağızman. Soğukçesme Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (3) araç yakma ve (1) vatandaşın öldürülmesi 31 EKİM 1993 288 . (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. Kağızman. 18 EKİM 1993 Kars. yolcu otobüsünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması.16 EKİM 1993 Kars. (8) kadın. 19 EKİM 1993 Kars. Akçakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Gülbulak köyü. Baykan. Yağışlı köyü. Kağızman. günindi köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 18 EKİM 1993 Kars. Kağızman. Kuruyaylak köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 22 EKİM 1993 Siirt. Kağızman.

10 KASIM 1993 Erzurum. Ovaközlü köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 1 ARALIK 1993 Diyarbakır. Dokuzdolambaç' ta PKK terör örgütü mensubu teröristlerce minibüslere roketatarlı saldırı 28 ARALIK 1993 Mardin. Hınıs. Varantepe mevkiinde belediyeye ait aracın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Dargeçit. Kılavuz Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını 31 ARALIK 1993 289 . Kömürtaş Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce atamanlar şantiyesinin tahribi. 27 ARALIK 1993 Kahramanmaraş. 17 ARALIK 1993 Iğdır. Sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Merkez. Kalkan köyü. Hakveyiş Köyü.Diyarbakır. Ekinözü. yatılı ilköğretim bölge okulu civarına PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayın döşenmesi sonucu (2) çocuğun hayatını kaybetmesi. Çiftlikköy. 6 KASIM 1993 Şırnak. Ergani. Eğil.

Savur. Ormancık ve Akyürek Köyleri. Kebapçı Köyü. ABD ve AB'nin önde gelen devlet ve hükümet başkanlarına açık bir mektup göndererek yeni bir sözde ateşkes ilan etmek istediğini bildirdi. 2 MART 1994 Parlamentoda dokunulmazlıkları kaldırılan DEP Milletvekilleri tutuklandı. 21 OCAK1994 Mardin. Kağızman. (6) kadın. 12 ŞUBAT 1994 Tuzla tren istasyonunda bomba konularak patlatılması neticesinde (5) yedek subay (6) kişinin şehit edilmesi 16 ŞUBAT 1994 Kars. 8 MART 1994 Mardin. Uludere yolunda terör örgütünce döşenen mayının patlaması sonucu (3) vatandaşımızın öldürülmesi. Aşağı Karagüney Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 24 ŞUBAT 1994 Şırnak. (10) çocuk.PKK elebaşı Abdullah Öcalan. Duraklı yol ayrımı' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce belediye otobüsünün yakılması. Bir kısım milletvekilleri tutuklama kararı çıkmadan yurt dışına çıktı. 17 MART 1994 Leyla Zana ve arkadaşlarının tutuklanması 290 . (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Mazıdağı.

13 MART 1994 PKK' nın güdümünde olmak kaydıyla Belçika’nın başkenti Brüksel'de sözde "ULUSLARARASI KUZEY KÜRDİSTAN KONFERANSI" gerçekleştirildi. kuzey Saha/Cephe komutanlığı (Dersim. Güney Saha/Cephe Komutanlığının da (Gap. Mardin ve Botan) ismiyle (3) saha/cephe komutanlığı oluşturulmuştur. (4) kadın. Orta Saha/Cephe Komutanlığı (Amed ve Garzan). eyalet olarak isimlendirilen çeşitli alanların birleşiminde saha komutanlıkları oluşturulmuştur. Buna göre. Tercan. İlerleyen süreçte. Konferansı yapıldı. (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 26 MAYIS 1994 İstanbul-Ayazağa Köyü Belgrat ormanlık alanının yakılması * MAYIS-HAZİRAN 1994 291 . Erzurum) ve Serhat). 24 NİSAN 1994 İstanbul-Heybeli Ada ormanlık alanının yakılması 15 MAYIS 1994 Erzincan. sözde Güneybatı eyaleti ile Çukurova'nın da ayrı bir saha olarak teşkil edilebileceği kararlaştırıldı. Edebuk Köyü' nde PKK katliamı… (2) çocuk. 15 MART 1994 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında PKK 3. 15 MART 1994 Konferans sonrasında kırsal silahlı faaliyetleri etkili kılmak amacıyla. Konferansta kırsal alanlardaki eleman sayısının artırılması kararlaştırıldı.

Kemah. Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 6 TEMMUZ 1994 İstanbul-Hekimbaşı ormanlık alanının yakılması 21 TEMMUZ 1994 Ağrı. 16 AĞUSTOS 1994 292 . Samsun. Bahçesaray köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Rize. Çatak. * TEMMUZ 1994 Alevi vatandaşlarımızı saflarına kazanmak amacıyla PKK merkezi Avrupa olmak kaydı ile KAB (Kürdistan Aleviler Birliği)'ni kurmuştur. Eleşkirt.Dersim sözde eyaleti üzerinden ve "Kuzeye Açılım Planı" çerçevesinde Gümüşhane. Bayburt. Yayladüzü köyü basıldı * TEMMUZ 1994 Dindar çevreleri PKK saflarına kazanmak masadıyla KİH (Kürdistan İslami Hareketi) ismiyle merkezi Avrupa'da olan bir örgüt oluşturulmuştur. Artvin. 4 HAZİRAN 1994 İşadamı Necdet BULDAN' ın Bolu'da öldürülmesi 5 TEMMUZ 1994 Erzincan. Trabzon. Giresun gibi illere yönelik faaliyetler başlamıştır. Maksutuşağı. 10 AĞUSTOS 1994 Van.

Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. petrol ofisi'ne ait tankerin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Tuzluca. 12 EYLÜL 1994 Iğdır.Van. 293 . Taşburun. PTT dağıtım şebekesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 11 EYLÜL 1994 Tunceli. Tuzluca. Mazgirt. Ziyaretdağı arası PKK terör örgütü mensubu teröristlerce PTT aracının yakılması eylemi. Yemişlik Köyü. 1 EYLÜL 1994 Iğdır. Gevaş. Darıkent Beldesi' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (6) öğretmenin şehit edilmesi. 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Polenezköy-Çavuşbaşı yakılması ormanlık alanının 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Sarıyer Zekeriya köy ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Burgaz adası ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Poyrazköy ormanlık alanının yakılması 27 AĞUSTOS 1994 Iğdır. Karacaören köyü. Şişdağı ve Kızılca.

Yaylak Köyü. Okçular köyü (Selçuk). Akören Köyü. 17 EKİM 1994 Elazığ. Kağızman. 29 EKİM 1994 Bingöl. sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 30 ARALIK 1994 İstanbul-taksim The konulması Marmara oteline bomba 294 . Genç. 17 EKİM 1994 Elazığ. Karakoçan.20 EYLÜL 1994 Kars. Çölköy' de PKK katliamı…(2) çocuk. Karakoçan. 26 EKİM 1994 Elazığ. Karakoçan. Aptalan mezrası ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. (3) kadın. Hamzalı köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 17 EKİM 1994 Elazığ. Kızılca köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Kulundere Köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Karakoçan. Sağlık Ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. (5)erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Merkez. 22 EKİM 1994 Siirt.

Pınardere köyü' nde PKK katliamı… (4) öğretmenin şehit edilmesi. 24 OCAK 1995 İstanbul-Sarıgazi konulması Jandarma karakoluna bomba 22 OCAK 1995 PKK V.5 KASIM 1994 Mardin. 2 ŞUBAT 1995 İstanbul Haliç Köprüsüne bomba konulması 295 . Kulp. 8 KASIM 1994 Şanlıurfa. 27 KASIM 1994 İstanbul-Altunizade konulması Capitol mağazasına bomba 1 OCAK 1995 Diyarbakır. 17 KASIM 1994 Diyarbakır. Kongresi kuzey Irak Haftanin bölgesinde gerçekleştirildi. Çölköy' de PKK katliamı…(1) kadın. Eğil. Hamzalı Köyü'nün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması…(19) vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Savur. Viranşehir. 23 OCAK 1995 PKK V.Kongresinin bir Demokratik Kuruluş Kongresi olduğu belirtilerek ordulaşma ve iktidarlaşma gibi iki temel karar aldı. Pınarlar Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayınlama sonucu bir minibüsün tahribi. (5) erkek vatandaşımızın öldürülmesi.

(3) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. 15 MAYIS 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla. Gürpınar. MED TV adıyla normal yayınına başladı. (3) kadın ve (2) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi.1995 tarihinde test yayınına başladı. 24 TEMMUZ 1995 Van. 4 MAYIS 1995 İstanbul-K. (3) erkek. Atabinen köyü. (6) kadın. 21 NİSAN 1995 İstanbul-Sarayburnu’nda otoya bomba konulması eylemi 19 MART 1995 TSK Kuzey Irak' ta ki PKK kamplarına yönelik "Çelik Harekatı" adıyla bir operasyon gerçekleştirmiştir. * MART-NİSAN 1996 296 .03. 23 HAZİRAN 1996 Diyarbakır otoyolu. 12 NİSAN 1995 PKK' nın güdümünde Hollanda'nın Lahey kentinde sürgünde Kürdistan Parlamentosu kuruldu. MED TV adıyla 30. Altındağ restoran' da PKK katliamı…(3) erkek.30 MART 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla.Çekmece Cennet Mahallesindeki mağazaların molotof kokteyli atılması suretiyle yakılması ve 3 kişinin ölümü.

05. * MART-NİSAN 1996 PKK IV.(3) polis şehit edildi.konferansında alınan bir diğer kararda intihar eylemlerine başvurulması kararı olmuştur. Ekinözü köyü. * EYLÜL 1997 297 . Karataş mezrası. 30 HAZİRAN 1996 PKK mensubu Zilan (k) Zeynep kınacı tarafından Tunceli il merkezinde intihar eylemi gerçekleştirildi.04. 01-15.Toplantısında V. 29 EKİM 1996 Üçüncü intihar eylemi Güler Opaç'ın intihar saldırısı Sivas'ta gerçekleştirildi. * OCAK 1997 PKK elebaşı Abdullah Öcalan 1997 yılını çözüm ve final yılı ilan etti. 25 EKİM 1996 Zeynep KINACI tarafından ilki gerçekleştirilen intihar eylemlerinden ikincisi de Leyla Kaplan tarafından Adana'da gerçekleştirildi. (3) Öğretmenin öldürülmesi.Kongre kararlarının mutlaka hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.Toplantısı ve Merkez Komite III. V. 24 NİSAN 1996 24.1996-Kahramanmaraş.Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen PKK yüksek askeri konsey II.1996 tarihinde Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki örgüt kampında gerçekleştirilen PKK IV. Kongre kararlarının hayata geçirilmesinin ve PKK'nın "Ulusal Kurtuluş Örgütü" olarak tanınmama hususunun aşılması kararlaştırıldı.(3) polis şehit edildi. Konferansında.

Sırasıyla Rusya. Örgüt tarafından bu süreç "Emperyalizmin 9 Ekim Komplosu" olarak nitelendi. 28 KASIM 1997 İstanbul-Ümraniye Dudullu'da otomatik silahlarla taranması barış treni/barış ekip otosunun 15 MART 1998 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki kampında PKK 5. İtalya. 15 ŞUBAT 1999 Terörist başı Kenya' da yapılan bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Konferansı yapıldı. * OCAK 1999 PKK VI. Yunanistan.Öcalan yunan istihbarat elemanlarının kontrolünde Kenya'ya gitti.PKK Avrupa'dan Türkiye'ye şenlikleri organize etti. 9 EKİM 1998 Türkiye'nin Suriye'ye verdiği ültimatom sonrası Abdullah Öcalan Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. Rusya ve Yunanistan arasında dolanan ve bu ülkeler tarafından kabul edilmeyen A. 298 . 9 TEMMUZ 1998 İstanbul-Eminönü mısır girişinde patlama olayı PKK çarşısının balık pazarı 1 EYLÜL 1998 Abdullah Öcalan Med Tv aracılığıyla üçüncü kez tek taraflı sözde ateşkes ilan etti.Kongresi başladı.

sonucu idam 1 EYLÜL 1999 PKK silahlı kadrolarının büyük bölümünü Türkiye sınırları dışına çekmeye çalıştı.15 ŞUBAT 1999 Ocak 1999 tarihinde başlayan PKK VI. yeniden PKK genel başkanı seçildi. 299 .Kongresi Abdullah Öcalan'ın yakalanması nedeniyle sonuçlandı. Bu süreç 2000 yılının başına kadar devam etti. 10 MART 1999 İstanbul-Bakırköy Atrium Mağazası otoparkına bomba konulması eylemi avcılarda parka boru bomba konulması sonucunda bombanın patlayarak (1) vatandaşın öldürülmesi eylemi 13 MART 1999 İstanbul-Göztepe/mavi yakılması eylemi çarşının Molotoflanarak 27 MART 1999 İstanbul-Taksim meydanında canlı bomba eylemi (Meral Mamyak) * MAYIS 1999 Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı'da başlandı. A. Öcalan bu dönemde "Demokratik Cumhuriyet" tezini ileri sürerek PKK'nın kırsal alanlardaki birimlerini yurt dışına çıkarma çağrısı yaptı. 29 HAZİRAN 1999 Abdullah Öcalan yargılanması cezasına çarptırıldı. Kongre'de alınan kararlarla İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan.

23 OCAK 2000 PKK VII. İmralı savunmaları PKK' nın yeni manifestosu olarak kabul edildi. 29 EKİM 1999 2.olağanüstü kongre gerçekleştirilerek. OCAK 2000 Kuzey Irak'ta 7. Barış gurubu teslim oldu.Kongresinde örgüt tüzüğü ve programı ile birlikte stratejisini de değiştirildi. Barış grubu teslim oldu. Yeni stratejik hedef olarak "Demokratik Cumhuriyet Ekseninde Anayasal Vatandaşlık" olarak öngörüldü. 29_07 MAYIS-HAZİRAN 2001 Kuzey Irak'ta PKK Basın-Yayın gerçekleştirildi. Sorumlusu doktor Süleyman kod Sait Çürükkaya… * TEMMUZ 2000 Terör örgütü gerçekleştirdiği sözde parti meclisi toplantısında siyasal Serhildan temel taktik olarak benimsendi. * MAYIS 2000 Bir grup üst düzey PKK mensubu örgütün yeni stratejisini ve Abdullah Öcalan'ın tavrını eleştirerek özgürlük inisiyatifi adıyla yeni bir grup oluşturdular. 21 HAZİRAN 2001 I. Konferansı 300 . 02-23.1 EKİM 1999 1999 sonbaharında biri kırsal alandan diğeri Avrupa'dan olmak üzere PKK mensuplarından sözde "barış grubu" adıyla iki grup Türkiye'ye geldi ve 1.

28_12 HAZİRAN-TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK askeri aparatı HPG I.Kongresinde örgütün ismi KADEK (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) olarak değiştirdi. KADEK'in kuruluş günü olarak 301 .sözde Ulusal Konferansı gerçekleştirildi. 31 AĞUSTOS 2001 Zeynel Durmuş'un Zeytinburnu Hadep Teşkilatının bulunduğu binanın asansör boşluğuna düşerek ölmesi 05_21 AĞUSTOS 2001 Gerçekleştirilen konferansları onaylamak ve yeni dönemin strateji ve taktiğini hayata geçirmek amacıyla. Konferansı gerçekleştirildi. Konferansı yapıldı. Kongresi aynı zamanda KADEK I. 11_12 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kadın örgütlenmesi olan PJA III. 04_10 NİSAN 2002 PKK VIII.PKK mensupları Avrupa çapında "BENDE PKK'LIYIM" ve "Ulusal Kimliğimi İstiyorum" adıyla geniş bir kampanya başlattılar. Konferansı yapıldı. Kongresi olarak isimlendirildi. 11_23 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kültür-sanat ı. Kuzey Irak'ta PKK VI. 15 KASIM 2001 Bir kısım PKK mensupları üniversiteler ve nüfus müdürlükleri nezdinde kimlik bildirim eylemlerinde bulundular. PKK VIII.

KADEK yeni bir tüzük.Taş. 16-26 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2. KADEK Genel başkanlığına getirildi. olduğu 27_06 EKİM-KASIM 2003 KADEK’in yerine Kongra-Gel'in kuruluşu ve KongraGel'in 1.kongresi 1 HAZİRAN 2004 PKK/Kongra-Gel terör örgütü sözde ateşkesi sona erdirdiklerini açıkladılar. Selim Sadak.İlknur Şen. Hatip Dicle. Sakine Cansız ve arkadaşları) kongrede kendilerine gerekli ilginin gösterilmediğini sebep göstererek örgütten ayrılmışlardır.kongresinden sonra reformcu grup (O.kongresi 29 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2. Orhan Doğan tahliye oldu. 9 HAZİRAN 2004 DEP Eski Milletvekilleri. Abdullah Öcalan.aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın doğum gününe de denk gelen 04 nisan 2002 olarak kabul edildi. N. 26 EKİM 2003 KADEK Kandil Dağında yapmış 2.Kongresinde kendini fesih etmiştir. KADEK'in kuruluş bildirgesinde PKK' nın ulusal diriliş olan misyonunu tamamladığı ve KADEK' in de demokratik kurtuluş misyonu ile ortaya çıktığı ifade edildi.Sakine Batman. Öcalan. Leyla Zana. 05_06 HAZİRAN 2004 302 . yeni bir program benimsedi.

Ermeni uyruklu teröristin cenazesi anne ve babası Ordo Avdoyan ve Gozel Mirzoyan'ın resmi işlemleri tamamlamalarının ardından Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınarak. cenaze yıkama aracında İslami usullere göre yıkanıp kefenlendi. 02-05 AĞUSTOS 2004 Reformcu grup tarafından PWD'nin ilanı. 3 ekim’e kadar “eylemsizlik” kararı verdi ve mayınlı suikastlerini durdurdu.Abdullah Öcalan'ın avukat görüşme notlarında Avrupa yapılanması ile ilgili yoğun eleştirileri üzerine KNK olağanüstü kongre yaptı. 2 Aralık 2004 PKK/KONGRA GEL terör örgütünün 5 üst düzey yöneticisi Musul kenti yakınlarında vurularak öldürüldü. KNK başkanı ismet Şerif Vanlı ve arkadaşları görevlerinden istifa ettiler. 16 OCAK 2005 Terör örgütü PKK'da yıllardır çeşitli görevler üstlenen 26 terörist. Teröristin tabuta konulan cesedi. 5 EYLÜL 2005 303 . 24 AĞUSTOS 2005 PKK . morgun önünde. "örgütün Kürtlük'ten uzaklaştığını " öne sürerek örgütten ayrıldı. Batman'da defnedildi. Öldürülenler arasında örgütün yürütme konseyi üyesi ve Kuzey Irak sorumlusu Şilan Kobani kod adlı Meysa Baki’de bulunmakta. 4 EYLÜL 2005 Batman'ın Beşiri İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü PKK üyesi 7 kişiden Ermenistan uyruklu Yusuf Avdoyan. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki mezarlıkta gömüldü.

Örgütün eylemsizlik kararı aldığı 20 Ağustos ve 20 Eylül tarihleri arasında 10 güvenlik görevlisi şehit edilirken. bütün isimleri ve uzantılarıyla birlikte 'terör örgütleri listesi'ne dahil etti. görüş ayrılığı nedeniyle Kandil Dağı'nı terkederek Musul'a yerleşen Osman Öcalan Hakkında "ölüm" kararı aldı.. 16 ARALIK 2005 Avustralya. 6 ŞUBAT 2006 PKK. 13 ŞUBAT 2006 304 . 17 KASIM 2005 Van'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu şehit düşen 3 asker cenazeleri memleketlerine gönderildi. KYB'nin destek çıktığı Öcalan için özel eğitimli suikast timi Musul'a gönderildi. 27 KASIM 2005 Terör örgütü PKK/Kongra-Gel'in yurt içi ve yurt dışı topladığı haraçlardan oluşan 500 bin doları iki terörist çaldı.2 Ağustos 2005 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütüne yönelik çalışmaları sonucu bombalama eyleminde bulunan 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındı.. 27 ARALIK 2005 Van Valisi Niyazi Tanılır ile kentteki üst düzey yöneticilere suikast hazırlığında oldukları öne sürülen ikisi kadın 5 PKK'lı gözaltına alındı. 20 EYLÜL 2005 PKK terör örgütü kendi aldığı eylemsizlik kararına uymadı. 13 güvenlik görevlisi de yaralandı. PKK'yı.

Abdullah Öcalan tarafından hainlikle suçlanan Kani Yılmaz (Faysal Dunlayıcı) önceki gün saat 10:00'da aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü. 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı saldırıyı PKK bağlantılı bir örgüt üstlendi 305 . 14 ŞUBAT 2006 Bahçelievler'de bir süpermarketin emanet bölümüne bırakılan A-4 tipi bomba patladı.

Soruları ve cevapları değerlendirdiğimizde belirtilen yöntemlerin ülkemizde PKK terör örgütünün dağ kadrosu tarafından kullanıldığı açıkça görülecektir. medeni hali. kesinlikle yenilgiye uğrar. oligarşik yönetime vb. hususları açıklayan soruları 405 Bu yazı General Alberto Bayo’nun Gerilla Nedir? isimli eserinden derlenmiştir. Eğer bu koşul yoksa gerilla kuvvetleri yenilgiye uğrayacaktır.Bu kişi.) Özet mahiyeti taşıyan bu bölümde soru ve cevaplar şeklinde belirtilen hususlar aslında kırsalda ortaya çıkarılan şiddet hareketleri açısından metodolojik bir eser niteliğindedir. hareket içinde çalışıp çalışmadığı vb. yukarı da sayılan törel nitelikler dışında daha ne gibi özellikler aranmalıdır? . devrimci hareket içindeki arkadaşlarının adları. çocukları ve ebeveyninin adları. karısı. bu bölüm özet olarak okuyucuya sunulmuştur. herhangi bir mahkumiyeti olup olmadığı. (eser kaynakçada belirtilmiştir. 3° Gerilla grubuna katılmak isteyen kişide. 306 . doğum yeri ve tarihi. İsyan hareketi hiçbir şey elde edemez. fedakar bir ruha.Yalnızca. adı ve soyadı. kişisel cesarete ve sınırsız bir yurt sevgisine sahip olduğunu kanıtlamış idealist gençlerden kurulmalıdır. halk düşmanı mevcut iktidara. 18 yaşından sonra çalıştığı yerler. karşı yürütülen mücadelede haklı olunması gerekir.Ek-2 : GERİLLA NEDİR? 405 1° Bir gerilla savaşının başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan ön koşul nedir? .Gerilla kuvvetlerinin dış kuvvetlerin saldırı ve işgaline ya da aşağılık ve iğrenç bir diktatörlük yönetimine. Ayrıca bu kısımda dağ kadrosunda yaşamın ve yaşamanın ne anlam ifade ettiği net bir şekilde görülmektedir. 2° Bir gerilla grubu kimlerden kurulmalıdır? .

7° Bir çıkarma yaparken gerilla birliğinin hızı ne olmalıdır ve bunu nasıl yapmalıdır? Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı. eğer bu kişi uygun bulunursa gerilla birliğine kabul edilecektir. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için. ama ajanları asla. hareket yeteneği de o kadar fazladır.İdeal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır.Böyle bir kimsenin kimliği ortaya çıktıktan sonra.yanıtlamalıdır. karşı tarafın bir kahramanı bile olsa affı asla düşünülemez. Liste dikkatli bir şekilde incelenip değerlendirilecek. Bu karakterde bir kişi. Bize anlayışımıza göre yanlış düşüncelerle savaşan politik bir düşmanı affedebiliriz. bu kişinin bir ajan ya da ispiyoncu olarak saflarımıza katılmak isteyen bir kimse olduğu anlaşılırsa ne yapılmalıdır? -Böyle bir kimse devrime ihanet suçuyla askeri mahkemede yargılanır. kendisinin siyasi uğraşlarının özeti. 4° Soru listesi incelendiğinde. askeri mahkeme tarafından yargılanır ve acımaksızın ölüme mahkum edilir. Savaşçılar disiplinli. herhangi bir siyasi parti ya da dernekle ilişkisi olup olmadığı konuları da eklenecektir. 6° Gerilla birliği kaç kişiden kurulmalıdır? . Bu listeye ayrıca. her şeyin önceden planlanıp. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa. gerilla saflarına katılmış olursa kendisine ne yapılmalıdır? . sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam 307 . prova edilmesi gerekir. 5° Alınan bütün tedbirlere rağmen böyle iğrenç bir ajan. birlikteki en yavaş savaşçının maksimum hızı kadar olmalıdır.

göreve uygun olan önderlik yetenekleri. Bütün bu işlemler. Daha önceden görevlendirilmiş gruplar.Aynı hız ve tempoda olan savaşçıları içine alan ayrı bir birlik kurulmalıdır. 11° Gerilla taşımalıdırlar? birliği hangi silahları 308 . dikkati ve savaşma arzusu göz önüne alınarak seçilir. Aynı anda da birliğin geri kalan savaşçıları çıkarma araçlarındaki malzemelerini boşaltmalıdır. 10° Bir gerillanın daha yüksek komuta yapısını bilmesi gerekir mi? . 9° Gerilla birliğinin komutanı kim olmalıdır? . Boşalan görev. zekası. yine çıkarma sahasının ön tarafındaki yüksek arazi noktalarına gözetleme postaları gönderilmelidir.olarak bilmelidir. savaşçılar birlik komutasının kimde olduğunu bilmedikleri takdirde kayıplara uğrayacaklarından bu kişiyi bilmeli ve kendisine saygı göstermelidirler. disiplin içinde son süratle yerine getirilmelidir. kişiliği. sanki aralarında işaret yapılması dahi yasaklanmış sağır ve dilsizler grubu tarafından uygulanıyormuşçasına. çıkarma alanının her iki kanadındaki yüksek arazi noktalarına mevzilenmeli.Evet. tam bir sessizlik. tüm alt görevlilerce kabul edilen ve saygı duyulan bir başkası tarafından üstlenilecektir.Komutan. 8° Uzun yürüyüşlere dayanıksız gerillalarla ne yapmalıdır? .

gece yürüyüşleri sırasında birbirlerini kaybetmemeleri için kullanılır.Birlikteki her savaşçının iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır.b. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde 309 . birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar. sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir.. birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. 13° Bir gerilla birliğinin organizasyonu nasıl olmalıdır? -Aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi. Eğer arazi hakkında. kalan kısmı geriden gelen savaşçıya uzatılır. Bu ip. hiç kimse kaybolmaz. gece ne kadar karanlık olursa olsun. bina v. Gerilla. gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. birliğin varacağı hedefler bölge halkına asla açıklanmamalıdır. "Şuraya nasıl gidilir?". "Şu dağ. 2 metre uzunluğunda bir ip de taşımalıdırlar. göğüs etrafında bir kere dolandıktan sonra. aş kabını. koruluk. ayrıca. kendi ilk yardım çantasını. 12° Bir gerilla birliğinin donanımı ne olmalıdır? . tepe.Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli tüfeği de bulunmalıdır. Böylece. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup. Her gerilla. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır. Bu ip. çeşme. bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa. Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. "Bu bölgeye giden yol neresidir?".

Harekât. Bu bölüm. Levazımat. Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. 14° Her bölümün görevleri nelerdir? Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. Silah. Sabotaj.bütün görev ve işlerin tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. Eğitim. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar. şoselerin. ormanların. Su kaynaklarının. bir harekâta 310 . köprülerin. tecrübeli ve güven verici olması gerekir. karayollarının. gerilla birliğinin komutan yardımcısı tarafından yönetilir. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. Haber Alma Bölümü. Bu kişinin son derece zeki. Sağlık ve Propaganda. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar. Savaşçı Toplama. düşmanın gizli ajanlarını ortaya çıkaran hizmetleri de yürütür. gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma. gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar. Savaş Mahkemesi'nin baktığı davalarla ilgili dosya ve kayıtları muhafaza eder. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir. nehirlerin. ispiyoncular için bir kara liste hazırladığı gibi. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar. İkmal.

pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. Aynı zamanda. Bu subay. hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder.başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır. tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. İkinci kategoride. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar. istihkam ve benzeri görevlerde kullanılacak olanları kapsar. 311 . Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. yaratıcı. "macheterosbombarderos". Son söz grup kumandanına aittir. yani "palacı-bomba fırlatıcı"lar yer almaktadır. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli. okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. Şayet kumandan yaralanır. Girişilecek bütün sabotaj hareketlerine en büyük dikkati vermelidir. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar. Üçüncü kategori ise. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. Savaşçı Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. Bu bölüm.

teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır. Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. propaganda bölümü eldeki bütün 312 . Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin savaş amaçlarıyla. hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. Bu mümkün olamazsa. parça değiştirilmesi işlerini yerine getirir. Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur.Silah Bölümü: Birliğin silahlarının bakımından sorumludur. Gerekli olduğunda silahların tamiri. Ayrıca. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır Gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. Şayet bu kişiler kendi istekleriyle gerillaya hizmet etmek istemezlerse zor kullanmak suretiyle kendilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir. [Hangi şartlar altında olursa olsun. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. Aynı zamanda bölgedeki doktor. Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur.

Böyle yapmakla ayakların yerdeki taşlara. 15° Herhangi bir göreve başlamadan önce bir gerilla nasıl bir fiziki eğitiminden geçmelidir? . Şayet pusulası yoksa. yönünü kontrol etmek üzere kutup yıldızından yararlanır. 16° Meskun yerler dışında gece yürüyüşleri nasıl yapılmalıdır? -Geceleri her adım atılışında bacaklar iyice yukarıya kaldırılarak sanki bir bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi yürümek gerekir. Bir gerilla savaşçısı doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek üzere en azından saatte bir defa pusulaya bakmalıdır. Bu yürüyüşlere. ağaç kütüklerine ya da diğer engellere takılması önlenmiş olur. düşmanın moralini bozacaktır.??] Bizim bu askeri yayınlarımız halkın moralini yükseltecek. ağaç gövdelerinden yararlanmasıdır.Azar azar arttırmak suretiyle kendisine uzun yürüyüşler yaptırılır. 17° Gerillalar birbirlerine karşı nasıl davranmalıdır? 313 . her dört saatte bir onar dakikalık kısa molalar verilmek suretiyle on beş saatlik bir yürüyüşü yapabilecek hale getirilinceye kadar devam ettirilir. Genellikle ağaç yosunu ya da diğer küçük asalak bitkiler ağaç gövdelerinin kuzeye bakan yüzlerinde büyürler. Yıldızsız gecelerde kendisine tavsiye edilecek en geçerli usullerden biri de.Bu eğitimler esnasında ayrıca kendisine sekiz saatlik gece yürüyüşleri yaptırılır.olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikayelerini adeta bir destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapmalıdır.

bunun karşıtı "batı"yı. Sağ kolu "doğu"yu.. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir.Güneşten yararlanarak. düşmanın dikkatini çekmemek için hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez. Daha sonra köylüden kendilerine muhbir olarak ya da bir köy gerillası olarak yardım etmesi istenir (Not Köy gerillası fiilen çatışmalara katılmaz. Sonuç olarak da grubun birlik ruhu zayıflar ve zedelenir. diğerleri kulübenin çevresini kuşatırlar. Kızdırıcı ya da tahrik edici şakalar. Kulübe ve civarı yeterli bir şekilde arandıktan sonra geri kalanlar da içeri girebilirler.Savaşçılardan yalnızca ikisi içeri girer. Gerillacıların kurduğu yönetim içinde yaşamayı kabullenir ve onlara erzak yardımında bulunduğu gibi. Savaşçı toplama bölümünün başındaki subay köylü ile konuşur ve kendisinin gerçek duyguları ile gerillalara karşı bağlılık derecesini değerlendirir. İçeri girenler orada bulunanlara kulübenin sarıldığını bildirirler. savaşçıları birbirinden uzaklaştırır ve aralarında düşmanca duygular doğmasına sebep olur. 18° Gerilla gündüzleri yönünü nasıl tayin eder? . Yolları ve düşmanın yaklaşmasına uygun yerleri gözleyebilecek tepelere ya da yüksek yerlere nöbetçiler yerleştirilir. gereğinde bedeni hizmetler de görür.Herkes birbiriyle çok iyi arkadaş olmalı ya da en azından birbiriyle işbirliği yapmalıdır. İçeri girildikten sonra. 19° Kırsal alanda bir eve ya da köylü kulübesine gelindiğinde.) Şayet köylü 314 . içeri girmeden önce gerillaların ilk olarak ne yapmaları gerekir? .

Gerilla birliği bulundukları yerde kendilerine karşı çalışma olasılığı olan kişilerin serbestçe dolaşmasına asal izin veremez. Ben Cabanico mevkiinde Oriente Eyaleti'ne çıkarma yapan Calixto Sanchez'in gerillalarını eğittim. o bölgeyi terk etmek zorundadır. çıkarmada kullanılan motor karaya oturmuştu. üçüncü kategoride de şüpheli kişiler yer alır. Kendisinin bütün malları halk kurtuluş silahlı güçlerinin mülkiyetine geçer. gönüllüleri üç ayrı kategoriye ayırmalıdır. yalnızca. Uygun bulunursa "köy gerillası" olarak eğitilir. Birincide en çok güven verenler. Derslerimde yeni gönüllülerin teker teker ve inceden inceye sorguya çekilmeleri gerektiğini tekrarlamıştım. yalnızca kendilerini desteklediklerini bildirdiler diye gönüllü kabulü yoluna asla gitmemelidir. ikincide vasat bir izlenim bırakanlar.ve geçmişlerini araştırarak devrimci mücadelenin savaşçısı olmaya uygun olup olmadığına bakır. İlk çıkarma tam bir başarı ile sonuçlanmış ve tek bir kurşun dahi boşa harcanmamıştı.düşmanlara sempatisini açıkça göstererek işbirliği yapmayı reddedecek olursa. Batista'nın askerlerinden bir grup üzerlerine sivil elbise 315 . Eğer elde yeter derecede silah varsa ve daha fazla sayıda savaşçıya ihtiyaç duyulursa. Calixto Sanchez bu uyarımı dikkate almadı. yeter derecede eğitimden geçtikten sonra düzenli gerilla olarak görevlendirilir. 20° Gerilla birliğine katılmak isteyen gençlere ne gibi bir işlem uygulanır? -Savaşçı toplama bölümü. kendilerinin kimliklerini . Köylüye o bölgeyi terk etmesi söylenir ve bütün malı mülkü hiçbir ödeme yapılmaksızın elinden alınır. Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı. Bu soruşturmalardan sonra Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı.

ağır malzeme çıkarıldıktan sonra bütün savaşçılar kendilerine en iyi şekilde siper teşkil edecek yüksek arazi parçalarına doğru ilerlemelidirler. Gerilla birliğinin ön cephe ve kanatlarında gözcülük yapmak. Yalnızca Hektor Cornillot'un komutasındaki yedi kişilik öncü grubu kurtulabilmiş ve kendileri daha sonra Sierra'daki gerillalara katılmışlardı.geçirerek "Yaşa Fidel Casto" diye bağırdıklarında bizimkiler kendilerini hemen bağırlarına basmışlardı. 2. üzerlerinde sakladıkları tabancalarını çıkarıp gerilla birliğine. 21° Gerilla birliği çıkarma harekâtından sonra neler yapmalıdır? . İnsan kasabı Albay Cowley. daha sonra 26 Temmuz Hareketi'nin bir savaşçısı tarafından vurularak öldürüldü.Karaya ayak basınca. Şayet düşman tarafından sezilmeden çıkarma yapılabilecek kadar şanslı bir durumla karşılaşılacak olursa.Gönüllülerin yerine getirebilecekleri görevlerden 60 tanesini şöyle sıralayabiliriz : 1. bu çeşit savaş hilelerinin acemisi olduklarından telaşa kapılı hemen teslim olmuşlardı. 316 . 22° Kadın ve erkek gönüllülerin yerine getirebilecekleri çeşitli görevleri sıralar mısınız? . binlerce asker tarafından kuşatıldıklarını söylemişlerdi. bu takdirde ağır malzemeyi daha emniyetli bölgelere ulaştırmak gerekir. Calixto Sanchez ile birlikte bütün savaşçıları kurşundan geçirerek öldürmüştü. Da ha sonra bu askerler. Cowley. Tek tek her gerillaya yardımcı olabilecek çapta destek müfrezeleri kurmak. Bizimkiler de. Bunun sonucunu ise bugün bilmeyen yok.

kalas. 14. yolsuzluk vb.b. kürek. Kadınları hastabakıcı ya da yardımcısı olarak sağlık grubunda görevlendirmek. 15. yazı makinesi v. kazma. 5. aş kabı.3. Su ve malzeme taşıyan gruplar teşkil etmek. 13. 317 . (Bu işlem sık sık tekrarlanmalıdır). 11. Gerilla birliğinin bulunduğu bölgedeki yerli halkın siyasi açıdan bağlılık derecesini araştırmak. Haberci ve ulak olarak hizmet etmek. 10. saldırı. boş şişe ve teneke kutu. Bizim tarafımızdan henüz denetim altına alınmamış şehirlerden bilgi toplamak. Malzeme sağlamak ve bunları korumak. işlerde kullanılırlar). Özellikle kadınlar bu işte son derece etkili olmaktadırlar. Propaganda Bölümü içinde gruplar halinde teksirci olarak ya da baskı işlerinde çalışmak. insan kaçırma. 12. sağlamak. Meydan. 9. harita yapmak. Hırsızlık. 16. Küçük düşman birliklerinin yerlerini bulmak için gerilla birliğinin bulunduğu araziyi iyice taramak üzere müfrezeler kurmak. 4. Bölge halkından ödünç olarak çekiç. savaşçıların hizmet sicillerini tutmak v. toplantı salonları ve benzeri yerlerde toplantılar düzenleyen propaganda grupları kurmak. Değişik kişiler birbirlerinden haberdar olmaksızın aynı bölgeye gönderilmelidir.b. çivi. suçlara engel olmak üzere asayişi sağlamak için içerisinde kadınların da bulunduğu emniyet (polis) müfrezeleri kurmak. Yanlardaki gerillacılarla komuta mevkii arasında temas sağlamak. gazino. Karargah kayıtlarını tutmak. 8. 6. battaniye. Bu yolla elde edilen bilgilerin denetlenmesi daha kolay olur. (Tahsil durumu yüksek olanlar istatistik bilgi toplamak. yiyecek maddeleri.

37. 30. haberleşme hatlarına vb. 27. Düşman arasında korku yaratan gruplar teşkil etmek. (Gerilla yardımcıları gereğinde bildiğimiz çatal sapanları kullandıkları gibi. 35. 32. eğitim görmeyenlerin isabetli atışlar yapması hemen hemen imkansızdır). 25. Yangın bombası atan ve sapan kullanan gruplar içinde hizmet görmek. Giysi dikmek. Aşçı yamaklığı yapmak. ayrıca taş ya da patlayıcı maddeleri fırlatmak üzere elle döndürülen uzun sapanlar da kullanırlar. Haber güvercinleri yetiştiren ve bunları kullanan gruplar teşkil etmek.17. (hızlı daktilo yazanlar tercih edilmelidir). Sapan kullananları eğitmek. Yangın bombası olarak kullanılacak şişeleri yakıt ve yağ ile doldurmak. sabotajlar yapmak. Bulaşıkçılık yapmak. 29. 31. Banyo bakımcısı olarak hizmet görmek. İstatistik tutmak. ağızlarını mantarla tıkayarak ileride kullanılmak üzere hazırlamak. Mutfağa su taşımak. Düşmandan ele geçirilen giysileri cinslerine göre ayırmak ve onarmak. Çamaşır yıkamak. 318 . 21. 28. 33. Evlerde oturanları kayıt etmek (Kadınlar tercih edilmeli). Yazıcı olarak çalışmak. Köpek müfrezelerinde yetiştirici o1arak görev almak. 20. Giysi onarmak. 34. Mutfak için odun toplamak. 23. Hastanelerde çeşitli hizmetler görmek. Aşçılık yapmak. 36. 18. 26. 24. 19. Bu işlem göze kolay görünürse de. Demiryolları ve karayollarına köprülere. 22.

Uçak gözcülüğü yapmak. kesici silahları depolamak ve bakımını yapmak. tel bağlamak için kazık. Çadır direği. 319 . Hainleri araştırıp bulmak.) ve bunları korumak. at bakımı vb. 60. 39. 49. 58. 47. 43. ray parçaları vb. İstihkam hizmetlerinde kullanılmak üzere demir boru. 52. Birlikteki silahların temizlik ve bakımını yapmak. Birlik içindeki yazışma ve emirlerin dağıtımını düzenlemek. 57. toplamak. "Harekât günlüğü" tutmak.38. Demiryolu hizmetlerinde görev almak. Bayrak ve diğer işaret cihazları kullanılan haberleşme birliklerinde görev almak. 51. 48. 59. 50. 53. . Erzak depo ve ambarlarında çalışmak. Bölgedeki köylerden sağlanan binek hayvanları ile kurulan süvari birliklerinde çeşitli hizmet!erde bulunmak (Tımar. 45. Gizli haber alma örgütü kurmak. 44. (Özellikle iniş ye kalkış pistleri. parmaklık. 55. Bıçak. pala. 42. 40. Toprak altında tüneller kazmak. 41. el bombaları için kasa ve kutular yapmak. İstihkam işlerinde çalışmak.). Düşman arazisinden demiryolu raylarını söküp getiren gruplar kurmak. Ufak hava alanları inşa etmek. Çeşitli malzemeler yapmak. Karayolları üzerindeki düşman araçlarına bomba atmak. Ağaç kesmek. yeraltı tünelleri için döşeme. Posta dağıtıcılığı yapmak. süngü vb. Birlikteki alet ve edevatın bakım ve korunmasını sağlamak. 46. 54. Atlar için yem temin etmek. 56.

moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. daha az önemli işleri görecek köylüler yer alır. odun kesmek. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. Aynı zamanda. Gerillaların girişmiş olduğu savaşa tüm kalbiyle bağlı ve kendilerine yardım etmek isteğiyle dolu olan köylülere yangın bombaları ve palalar verilir.23° Yeni kurulmuş bir gerilla birliğinin yerine getireceği ilk savaş görevi ne olmalıdır? Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi.Savaşçı Toplama Bölümü Komutanı. düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir düşman grubu tarafından kovalanması. Çünkü. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından. su taşımak vb. bu köylüleri iki gruba ayırır. İkinci grupta ise. Birinci grupta güven veren ve savaşabilecek durumda olan köylüler yer alır. Bu köylüler de. gerillaların manevra yetenekleri. 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir. 24° Gerilla birliklerine katılmak isteyen köylüler için ne yapılması gerekir? . gerilla 320 . Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de. gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. Diyebiliriz ki.

ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur. Bir gerilla birliği hemen her gün düşman kuvvetleri tarafından tedirgin edilecek olursa. ani baskın. bizlerin "minuet" tekniği olarak adlandırdığımız savaş kuralına başvurmalıdır. 25° Gerilla birliği düşmanla ne zaman çatışmaya girilmelidir? . Şu kural hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve daima uygulanmalıdır: Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder. tuzağa düşürme. İyi bir gerilla için en güvenilir savaş taktikleri. birliğin kumandanı. Bu yüzden kendilerine "macheteros-bombarderos" yani "palacılar-bombacılar" denir. (Minuet: ileri-geri suretiyle yapılan bir nevi dans) Minuet tekniğinde düşman geri çekildiğinde gerillalar geriye çekilir. gerilla savaşı ile ilgili başlıca sorunlardan birisidir.savaşçıları ile birlikte devamlı hareket ederler. Komutası altındaki savaşçıları düşman ateşi altında açıkta bırakmaz ve kamuflaj (araziye uyma) yaptırarak düşmanın gözünden saklar. Mükemmel bir gerilla komutası altında bulunan savaşçıların hayatlarına son derece itina eden ve onların yok yere savaş dışı kalmalarına meydan vermeyen bir kişidir. Böyle bir çekilme sırasında gerillalar düşmana kayıp verdirmekten de geri kalmamalıdırlar. Gerillacılar düşmanla aralarında daima aynı mesafeyi 321 .Bu. Düşman karşı saldırıya geçtiğinde gerilla birliğinin derhal gözden kaybolup daha emniyetli yerlere çekilmesi gerekir. Gerillalar dürbünle gözetlemek suretiyle düşmanı izlemelidirler. ufak çaptaki çatışmalar ve düşmanın kendisinden en emin ve hiçbir saldırı beklemediği anda yapılacak hücumlardır.

Tünelin ağzı açılıp hedefe doğru kazı işi başladığında. Tünelin yüksekliği yaklaşık olarak 1.1000 metre arasında değişir. Sonra karakola saldırı planı hazırlanır. Önce karakola en yakın olan binalar ele geçirilir. bu şekilde kürekçi ve kazmacının devamlı yer değiştirmeleriyle yürütülecektir. Her gece iki-üç keskin nişancı mümkün olduğu kadar düşmana yaklaşmalı ve kendilerini iyice gizleyerek ellerindeki silahlarla düşmanı ateş yağmuruna tutup devamlı şekilde tedirgin etmeli ve yüksek sayıda kayıp verdirilerek düşmanın moral seviyesini düşürmelidir. Başlangıçta iki kişi yan yana kazmaya başlarlar. Bu şekildeki bir 322 . Tünel açmak üzere kazı işine başlandıktan sonra sık sık pusula ile yön kontrolü yapılır. Gerillacılar ele geçirdikleri binalardan hedefin merkezine doğru bir tünel açarlar. Çevredeki binalar ele geçirildikten sonra muhafızların karakol binasından kaçmasına engel olacak yerlere silahlı savaşçılar yerleştirilir. elinde kazma bulunan savaşçı da sağ tarafta kazıya devam edecektir. sol taraf kürekli savaşçı tarafından temizlenirken. Düşmanı mevzilenip yardım beklemeğe zorlamak için bu binalardan devamlı şekilde ateş açmak gerekir. aynı zamanda yeter derecede kazdıktan sonra kenara çekilerek kürekçilerin kazılan toprağı atmasına ya da torbalara doldurmalarına imkan vereceklerdir. Kazmacıların her bir yaklaşık olarak 1 metrekarelik bir sahayı kazacak.5 metre olmalıdır. Bu da gündüzün 800. 26° Bir düşman karakolu ya da içerisinde nöbetçiler bulunan bir düşman binasına ne şekilde saldırır -Eğer karakol yüz yarda genişliğinde ve elli yarda uzunluğunda bir alanın ortasına inşa edilmişse. Bu işlem. kuşatanlar ile bina arasında elli yarda olacaktır.muhafaza etmelidir.

Kürek kullananlar ve kum torbalarını taşıyanlar hızlı bir tempo ile çalışmalıdırlar. Patlamadan sonra dışarıdaki savaşçılar saldırılarını şiddetlendirirler. Fakat yine de. Bunların başındaki sorumlu kişi. Aynı zamanda. hedefi havaya uçurmak için tek dakika bile kaybetmemelidir. Tünel açma işlemi kazma ve küreklerle çalışacak kuvvetli işçilere. hedefin tam altına yerleştirilen tahrip kalıpları ile yapılan patlama başarı ile sonuçlanmayacak olursa. mum ya da diğer ışıklandırma araçlarını kullanacak elemanlara ve tünel kazıldıktan sonra tabanını tesviye edecek işçilere ihtiyaç gösterir. Kuşatılmış bir nöbetçi karakoluna yardımcı kuvvetlerin gelebilmesi çok kereler iki günün üzerinde bir zaman almaktadır. Tünel. diğer tünellerde çalışmakta olan işçilerin gerekli emniyet 323 . kendilerinin yorulup yavaşladığını fark eder etmez derhal bunları yenileriyle değiştirmeli ve böylece çalışma hızındaki yavaşlamanın önüne geçmelidir. Hedefe doğru birden fazla tüneller kazılmalıdır. Bunlardan başka tahrip kalıplarını hazırlayarak bunları hedefin altına yerleştirecek bir tahrip uzmanının hazır bulunması gerekir. Şayet patlama tam hedefin altında olmamışsa. Tahrip kalıpları hedefin altına yerleştirilmeden önce.tünel kazma metodu. Çünkü arazinin bazı kısımlarının kazılması zor. savaşçılar patlama sonunda hedefin yakınına yığılacak olan toprak yığınlarını ve çukurları kendilerine siper yapmak üzere ilerlemeli. içinde çalışanları çok sıkışık ve rahatsız etmeyecek bir genişlikte olmalıdır. hedefe biraz daha yaklaşma yoluna gitmelidirler. kazmacı ve kürekçiye kolaylıkla çalışma imkanı verir. Bütün bu işler yapılırken saldırıyı yapacak olan savaşçılar da hazırda beklerler. bazılarının ise kolay olabilir. açılan ikinci ya da üçüncü tüneller vasıtasıyla yapılan hatalar düzeltilebilir.

Yeni tünellerin de istenilen yönde kazılıp kazılmadığı sık sık pusula ile kontrol edilmelidir. Düşman karakollarını ele geçirmek üzere görevlendirilen gerilla grupları. Bütün bu işler yapılırken. 27° Bir tünelden saldırmadan önce ne gibi işler yapılmalıdır? 324 . tünel kazıcılar kendi aralarında bir istihkam birliği teşkil ederek genel savaşa katılmalıdırlar. Düşmandan ele geçirilecek malzemenin taşınabilmesi için birlik içinde bir ya da daha fazla kişiler görevlendirilmelidir. düşman karakolu ya da nöbetçi binası 24 saat aralıksız şekilde göz altında bulundurulmalıdır. yaralanacak ve ele geçirilecek düşman askerlerinin bakımı için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Bu yüzden. Karakoldan canlı olarak çıkacak her düşman hakkında çok derin bir araştırma yapılmalı ve bunlardan çıkacak sonuca göre. gerek tünel kazmada hizmet gören iç hizmet grupları. yine buna benzer düşman karakollarının ele geçirilmesinde kendilerinin değerli hizmetlerinden yararlanmak üzere. vakit geçirilmeksizin bölgedeki başka yerlere gönderilir. yapmış oldukları bütün faaliyetler hakkında birliğin kurmay heyetine bilgi vermelidirler. gerillaların düşman kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmediklerinden emin olmaları gerekir. Daha önceden patlama esnasında ölecek. Hedef ele geçirildikten sonra gerek saldırıda kullanılan. Şayet bölgedeki bütün karakollar ele geçirilmişse.tedbirleri almalarına özellikle dikkat edilmelidir. başka tüneller kazılmaya devam edilecektir. her birinin akıbeti hakkında karar verilmelidir.Yeryüzündeki bütün büyük cezaevlerinden mahkumların tüneller kazarak kaçtıkları hatırdan çıkarılmamalıdır. Şayet ilk patlamadan sonra karakoldaki askerler teslim olmayacak olursa.

karakolu koruyan düşman askerlerinin eşlerini. gerillaların değerlerinin ortaya çıkarılmasında ve yine kendilerinin terfi etmelerinde büyük etkisi olacağından. Bu hizmet sicilleri. teneke kutu doluncaya kadar yapılır.Şayet sürpriz bir saldırı yapmak olanağı yoksa. köyün önemli kişilerini ve daha önceki çatışmalardan ele geçen esirleri kullanmak suretiyle yoğun bir kampanya yürütülür. Aynı zamanda hizmet sicillerinde çatışma esnasında gerillanın olağanüstü ya da göze çarpan hareketleri olmuşsa. gönüllü olarak hizmet etmek isteyen yerli halk ya da diğer gerilla birliğinin kolları tarafından korunur. bunlar da teker teker belirtilir. çok dikkatli. demir parçalarıyla dinamitin kutu içinde sıkı sıkıya bulunmasına özellikle dikkat edilir. Bu işlem. 29° Gerillaların hizmet sicillerine nasıl tutulur? Savaşçıların hizmet sicilleri. 28° Bir yürüyüş esnasında gerilla birliği ön ve arka cepheleriyle kanatlarını korumak üzere kimleri kullanmalıdır? . 30° Bir el bombası nasıl yapar? .İlk olarak el büyüklüğünde boş bir yuvarlak teneke kutunun içi temizlenir ve kurulanır. her birinin teker teker bulundukları çatışmaların yer ve tarihlerini içine alır. Kutunun geri kalan kısmına küçük demir parçaları ve bir de fünye (detonatör-ateşleyici) konur. Kutunun dip tarafına bir dinamit tabakası yerleştirilir. tahtadan ya da tenekeden yapılmış bir kapakla kapatılır. çocuklarını. Teneke kutu dolduğunda. 325 .. Kapağın ortasında bir delik bulunmalıdır. düzgün ve doğru bir şekilde tutulmalıdır. Bu deliğin iç tarafına bir fitile bağlı diğer bir fünye yerleştirilir.Gerilla birliğinin ön ve arka cepheleriyle kanatları.

32° Zaman ayarlı bomba nasıl yapılır? . Ağzındaki gazete kağıdından yapılan tıpa. Bu ikinci kapağın ortasında bir delik bırakılır. On çorba kaşığı potasyum klorat dört çorba kaşığı toz şekerle karıştırılarak daha geniş ağızlı büyükçe bir şişenin içine konur. Tıpayı tam olarak erittiğinde. Borunun içerisi dinamitle doldurulduktan sonra diğer ucu da bir kapakla örtülür.Kara mayını yapımında kullanılan usul burada da aynen uygulanır. Sülfürik asit zamanla kağıt tıpayı eritmeye başlar. şişenin ağzı gazete kağıdından yapılmış bir tıpa ile sıkıca kapatılır. klorat-şeker 326 .Dirsek şeklinde ya da düz bir demir boru parçasının bir ucu lehimlenmek ya da bir kapak takmak suretiyle kapatılır. Bu deliğin içinden aşağıda açıklanan şekilde bir ateşleyici yerleştirilir. 31° Bir kara mayını nasıl yapar? . Fitil ateşlendiğinde fünyeyi harekete geçirir ve bunun arkasından da dinamit patlar. içinde sülfürik asit bulunan küçük şişe baş aşağı olarak büyük şişenin içine daldırılır. 10 yada 12 saat sonra harekete geçen (ateşlenen) kimyevi bombalar nasıl yapılır? Dar ağızlı küçük bir ilaç şişesi ya da benzeri bir şişe sülfürik asitle doldurulur. fünyenin doğrudan doğruya zil tertibatı sökülmüş bir çalar saate bağlanmış olmasıdır. Aradaki tek ayrıntı. sülfürik asit. potasyum klorat-şeker karışımına değecek şekilde. Dinamit patladığında teneke kutu yarılır ve küçük demir parçaları aynen bir şarapnel gibi etrafa saçılır.Fitilin diğer ucu delikten dışarıya sarkıtılır. Gereğinde bu kağıt tıpa yapışkan kağıtla şişeye iliştirilerek asidin ziyan olması önlenebilir. 33° Bir yere yerleştirildiğinden 6.

uçak personelinin dikkatli hareket etmeleri. içinde asit bulunan küçük bir şişeye daldırılmıştır. kurulduğundan günler. boşalan yay şiddetle kapsüle çarpar ve bombayı patlatır. Asit zamanla teli eriterek yayı boşaltır. 35° Askeri gecikmeli fünyelerin özelliği nedir? . 1943 yılında Hitler'e suikast hazırlayanlar uçağına bu tip bir bomba yerleştirmişlerdir. Sülfürik asit hava ile karışınca hacmi genişler ve damlalar meydana getirir. Bu tip fünyeler modern ordular tarafından kullanılmaktadır. Bu iki maddenin birbirleriyle teması.En uzun gecikme sifon şişe kullanılmak suretiyle elde edilir. Bu tel.karışımı ile temasa geçer ve kimyevi reaksiyon olarak kızgın bir alev yaratır. 327 . sifon şişe ile yapılan bombaların ateşlenmesi (patlatılması). Şayet bu kimyevi yangın bombası bol miktarda kağıt parçalarının ya da çabuk alevlenen başka maddelerin üstüne yerleştirilecek olursa. Ne var ki.Askeri gecikmeli fünye. Bu fünyeler. esas olarak yayla gerilmiş bir tel parçasından oluşur. kuvvetli yangın çıkabilme ihtimali çok yüksek olur. Hitler'in hayatını kurtarmıştır. Bu damlalar. sifonun altındaki bir cam tüp ya da şişe içinde bulunan potasyum klorat -şeker karışımı üzerine düşmeye başlar. haftalar ve hatta aylarca geciktirilebilir.. haftalar ve hatta aylarca sonra patlayabilir. 34° Bir bombanın patlatılmasında en uzun süre nasıl sağlanır? . Bu şekilde. kimyevi bombanın ateşlenmesini sağlar.

2007.01. ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek. yeşil zemin üzerine kızıl yıldız. HPG yönetmeliği. Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması. Mart 2005 aktaran. dağ kadrosunun son durumunun anlaşılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Örgütün Adı: Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Kuvvetleri) Kısa adı HPG’dir. meşru 406 Roj Matbaası. ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek. 2. 3. Amacı: Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek. Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. www. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak.hpg-online. dağ yapılanmasının kendine münhasır yapılanması bir yapılanması olduğunu göstermektedir. 328 . demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak. Ayrıca HPG Yönetmeliği daha önceki yapılanmaların benzeri nitelikler taşıması sebebiyle dağ yapılanmasının sistemini göstermektedir. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. BÖLÜM HPG GENEL YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER 1. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak.net . Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak. Amblemi: Sarı.Ek-3: "SÖZDE" HPG GENEL YÖNETMELİĞİ406 I. Dağ kadrosunun belli bir yönetmeliğinin olması esasında. korumak ve kollamak. erişim tarihi:12.

HPG Genel Komutanı. BÖLÜM ÖRGÜT YAPISI: HPG.savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir. İki konferans arasındaki pratiği değerlendirir. ileriye dönük kararlar alır. demokratik. 2. Komuta Konseyi üyeleri arasından Genel Komutanı ise üçte iki çoğunlukla seçer. HPG. toplanacak konferansın doğal delegeleridir. HPG’nin en yetkili organıdır. Pratiği yürütecek ve sevk-idareyi yapacak 41 üyeden oluşan HPG Meclisi’ni gizli oy açık sayım yöntemiyle seçer. görüş ve siyasetlerini talimat bilir. Demokratik Konfederalizm Önderliği’nin. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak. HPG KONFERANSI: İki yılda bir gerçekleşen HPG Konferansı. HPG MECLİSİ: HPG meclisi. Komuta Konseyi ise Halk Savunma Komitesi’nin onayından 329 . Konferans. yönetmeliği ve doğrultuyu belirler. HPG Meclis üyeleri. HPG’nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur. kendi içinden 13 üyeden oluşan Komuta Konseyi’ni çoğunlukla. HPG’nin tüm çalışma alanlarını temsil edecek düzeyde ve demokratik bir biçimde seçilen delegelerin katılımıyla toplanır. 1. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır. 2. siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. Kürdistan demokratik konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir.

ANAKARARGAH KOMUTANLIĞI : HPG’nin sevk ve idaresinden direkt sorumlu kurumdur. siyasal sürece göre strateji. Genel Komutanlık gerekli gördüğünde bu süreyi kısaltabilir veya koşulların elvermediği olağanüstü durumlarda en fazla üç ay uzatabilir. Meclis’in toplanmadığı dönemlerde yaptığı tayin ve terfileri. Meclis’in yıllık toplantısında onaya sunar. Kendisini. HPG Meclisi’ne karşı sorumludur. Tayin-terfide kişinin ideolojikpolitik formasyonu. Faaliyetleri hakkında HPG Komuta Konseyi’ne sürekli ve düzenli rapor ve bilgi sunar. HPG KOMUTA KONSEYİ: Komuta Konseyi. bağlılığı. Komuta Konseyi. Taktik belirleme ve çalışmalarını denetleme. Meclisin yetkisini pratikte yürüten Komuta Konseyi. en az beş kişilik HPG Meclis üyesinden oluşur. 3. altı ayda bir Genel Komutanlığın denetiminde olağan toplantısını yapar. yürütme ve denetim gücü. çizgide netliği. yılda bir kez toplanarak Komuta Konseyi de dahil HPG’nin tüm tayin. günlük toplantıtekmil düzeni içinde çalışır. HPG Meclis ve Komuta Konseyi’nin 330 . ordunun iç sorunlarını. moral ve vicdan durumu. 4. HPG Meclisi.geçer.Genel Komutan ile birlikte en az üçü Komuta Konseyi üyesi olmak üzere. HPG Meclisi’nin yetkisini pratikte Komuta Konseyi yürütür. Salt çoğunlukla gerçekleştirilen yıllık toplantı ardından. tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır. dürüstlüğü. planlama kabiliyeti. Gerektiğinde Komuta Konseyi’nin üçte iki çoğunluk kararıyla HPG Meclisi zamanından önce de toplanabilir. terfi ve düzenlemelerini. Ana karargah Komutanlığı. HPG’nin bütün çalışma sahalarını ve bölümlerini içerecek bir karargah biçiminde örgütler ve çalışır. taktik ve planlamasını görüşür ve karara bağlar. mücadele azmi.

telli-telsiz araçlar kullanma. Ana karargah Komutanlığı bütün alt karargahlardan rapor alır. inceler ve gerekli talimatları hazırlayarak ilgili karargahlara verir.Basın-yayın malzemelerinin düzenli dağıtımını yapar. yöntemlerle yerine 331 . aşağıdaki bölümler şeklinde kendisini örgütler ve çalışır. yayın çalışmaları yürütür ve yönlendirir. araç. Bu görevleri. İki yılda bir gerçekleştirilen konferansın hazırlıklarını yapar. HPG güçlerinin kültür düzeyinin yükseltilmesi için radyo. Askeri bildiri çıkartır. gerilla mücadelesinin gelişiminden gerçekçi bir biçimde haberdar etmek ve bu ilke ile kitleleri mücadele atmosferine çekmek amacıyla çalışma yürütür. Gerekli görülen hallerde müfettişlik kurumunu örgütler. Ana karargah Komutanlığı. HPG’yi örgütleyen ve komuta eden en üst kurumdur. kararlarını pratikte uygular. Kendi altında kol komutanlıkları ile saha ve eyalet karargahları bulunur. savaş muhabirleri sisteminin çeşitli yöntem ve araçlarını geliştirir. Ana karargah Komutanlığı. gereç vb. A. şifreli yazışma. kurye sistemi vb. dergi vb. CMUHABERE-İRTİBAT: HPG içinde haberleşmenin yöntem.BASIN-YAYIN: Kitleleri. sorunlarını uygun koşullarda çözümleyen ve gerilla gücünün irtibat-haberleşmesini gerçekleştiren bölümdür. her kişiye ait bir dosya oluşturur. B . savunma güçlerinin bütün raporlarını ve resmi örgütsel iç yazışmalarını kayda geçirir.ARŞİV-SİCİL: HPG’nin örgütsel yaşamını ve savaşın gidişatını belgelemek için. karar tasarıları için görüşlerini sunar. düzenli sicillerini tutar. Bütün askeri çalışmaları yürütmekle yetkili ve görevlidir.aldığı kararları uygulama ve takipçisi olma faaliyetlerini yürütür. Düzenli bir arşiv sistemini geliştirir ve bunun örgütsel tedbirlerini alır.

F. Dış istihbarat. düşman tekniği hakkında bilgi toplama. ulaşım. giyecek. bakımı. Haberleşme yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi. teknik araçların kullanımı için gerekli eleman bulma. barınma vb. ihtiyaçlarını karşılayan bölümdür. Bunları halka dayanma. İhtiyaç duyulan bu malzemelerin korunması. yiyecek. DTEKNİK-ARAŞTIRMA: Meşru savunma güçlerinin teknik donanımını belirleme ve temin etme.ASKERİ İSTİHBARAT: Düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütebilmek için. Ülke genelinde yapılan muhaberelerde düşmana bilgi sızmasını önler. Bu bölüm. düşmandan ele geçirme ve olanaklar ölçüsünde uygun üretim faaliyetlerini örgütleyerek temin eder.getirir. yetiştirme ve görevlendirme yapma gibi görevleri yürütür. cephane. istihbaratçıları eğitir. teleferik ve köprüler kurar. askeri-sivil olarak eğittiği güçleri görevlendirir ve yönetir. GSAĞLIK: HPG içinde sağlık sorunlarını çözümleyen. gerekli istihbarat ağını örgütler ve yürütür. gücü oranında bu konuda halka da 332 . depolanması ve kullanımını uygun biçimlerde gerçekleştirir. Çeşitli düşman güçleri hakkında gerekli bilgileri elde ederek düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütmek gibi görevleri yerine getirir. karşı teknik ve tedbirlerin geliştirilmesini sağlama. Bu konuda sıkı denetleme yapar. istihbarat hakkında eğitim ve notlar hazırlar. Örgüt içi istihbarat faaliyeti geliştirmez. Gizli tünel. ELOJİSTİK VE İSTİHKAM: HPG’nin silah. Üs alanlarında yeraltı inşaat çalışmalarını yürütür. İhtiyaçlara göre teknik imkanlar yaratarak teknik eleman ve muhabereci eğitir. sağlıklı ve sistemli kullanılması için çalışır. stratejik ve taktik istihbaratı yürütür.

kurye ve istihbarat çalışmaları bu tabana dayanır. ihtiyaca göre sağlıkçı yetiştirerek savaşçılara ilk yardım konularında gerekli eğitimi aksatmadan verir. 2. geliştirilmesi ve yaratılması görevlerini yürütür. Bölge Askeri Mahkemeleri ve platformlardan oluşur. HPG III.yardımcı olan bir bölümdür. İHALKLA İLİŞKİLER: HPG’nin kitle çalışmalarının temel hedefi. Uygun biçimler ve alanlarda hastane ve tedavi yerlerini kurarak gerekli sağlık görevlisi. HPG’nin kendi ihtiyaçlarının karşılanması. kayıtların üstten alta doğru düzenli olarak tutulması. savaşçı alımı ve aktarımı. merkezi bir bütçenin oluşturulması ve değerlerin korunup gelir kaynaklarının doğru işletilmesi. temin eder. Bunu sürekli geliştirmeye çalışarak sağlık sorunlarının daha yetkin çözümlenmesini esas alır. HPG.MALİYE VE EKONOMİ: Bütün gelir-giderlerin merkezileştirilmesi. H. Konferansı tarafından kabul edilen Yargılama ve 333 . J. HPG Meclisine bağlı olarak yapılandırılan HPG Yüksek Askeri Mahkemesi. Ancak bu tabanı gereken ihtiyaçlar ölçüsünde geliştirir.HPG YARGI SİSTEMİ: 1. Geniş kitleleri ise siyasal mücadeleye. araç-gereç vb. görevli birimlerin merkezden denetlenmesi. serhildan hareketine katılmaya teşvik eder. böyle bir çalışmanın yürütülmesi için diğer siyasal çalışma dışında kendine bir örgütsel taban yaratır. Bu konuda güçlerin asgari eğitimi için çalışır. MADDE: HPG Yargı sistemi. kitleler içinde illegal sivil savunma teşkilatlarını geliştirmektir. MADDE: HPG Yargı sistemi. İç ve dış imkanları kullanarak bunları birliklerin ihtiyacına göre örgütler.

Yüksek Askeri Mahkeme kurumudur. MADDE: HPG Yargı sistemi. MADDE: Bölge Askeri Mahkemeleri’nin idari ilişkilerini yargı yönetmeliği belirler. Pratik uygulamalarda HPG Meclisi’nin pratik uygulayıcısı olan Komuta Konseyi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur. HPG KOL KOMUTANLIKLARI: A. 5. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. HPG Konferansı’nda seçim yöntemiyle belirlenir. 4. HPG Meclisi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur. Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. genel işleyiş ve savaş esasları temelinde HPG ve YJA STAR 334 . 5.Ceza Yönetmeliklerine göre örgütsel ve iç işleyişini düzenleyerek yargılamaları gerçekleştirir. Bölge Askeri Mahkemeleri eyalet konferansları ya da yapının salt çoğunluk onayı ile seçilir. Ceza Yönetmeliği’nde Özel Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan suçların yargılamalarını gerçekleştirir. MADDE: Cezai yaptırımlar. YJA STAR KOMUTANLIĞI: Özgür Kadın Birlikleri (YJA STAR ) HPG saflarındaki kadın gücünün iradesini temsil eder. Bölge Askeri Mahkemeleri’nin aldıkları kararların itiraz organı. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. 3. yargı sisteminin en üst karar ve hukuki denetim organı olarak idari ve hukuki işleyişi düzenler. Ceza Hukuku Yönetmeliği’ndeki esaslara göre uygulanır. 7. 8. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumunun aldığı kararlara itiraz mercii. HPG Meclisi’dir. Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmamızın amaç ve ilkeleri doğrultusunda. 6.

Olağanüstü koşullarda. Görev. HPG Ana karargah Komutanlığı ve alt karargahlar bünyesinde kendisini üçlü yönetimler biçiminde örgütler. yaşamsal faaliyetler. 4. Ana karargah Komutanlığı içinde. Bağlı bulundukları komutanlıkların ve YJA STAR üst komutanlığının onayından geçer.Yönetmeliği çerçevesinde kendini düzenler ve çalışmalarını yürütür. Bu oran. kendisini örgütler ve çalışmalarını yürütür. özgün eğitim ve toplantılar YJA STAR ve ona bağlı komutanlıklarca gerçekleştirilir. 335 . Ana karargah Komutanlığı içinde ve buna bağlı olarak üstten alta kadar tüm savaş sahalarındaki komutanlıklarda yeterli temsilini bulur. 5. YJA STAR. görevden alınmayı gerektiren durumlarda kurmaylıklar tarafından ilgili kadın komutanın görevi dondurularak YJA STAR Komutanlığı’na bildirilir ve onun inisiyatifine bırakılır. özgünlüğünü ve iç işleyiş esaslarını belirleyecek iç yönetmeliğini düzenler. görevden alma hususları üstten alta kadar YJA STAR komutanlıkları tarafından yapılır. 6. 1. YJA STAR. 7. YJA STAR Komutanlığı şeklinde kendisini örgütler. Bölük ve daha üst tayin-terfiler Genel Komutanlığın onayına sunulur. YJA STAR. emir komuta zinciri doğrultusunda hareket eder. 3. 2. kurmaylık örgütlenmelerinde de sürekli esas alınır. Bütün kadın gücünün tayin-terfi. Genel eğitim sürelerinin dışında özün eğitimlere mutlaka yer verilir. Ancak tüm örgütsel. HPG örgütlenmelerinde kadın gücünün bulunduğu alanlarda en az üçte bir oranında temsil gücüne ulaşır. eylem ve hareket konusunda her kadın birliği bağlı bulunduğu karargahın denetim ve perspektifinde.

C. eylem kuvvetleri olarak örgütlendirilirler. yerel güçler olarak örgütlendirilen halkın yerel savaşçı güçleridir. ideolojik.politik alanda yetkinleşmiş. savaş sanatında yetkinleşmiş. bölge komutanlıkları. 10. Önderlik çizgisinde kararlaşmış. gibi çeşitli biçimlerde görevlendirilir. Bu kurum çalışmalarını direkt genel komutana bağlı yürütür ve faaliyetlerinde Komuta Konseyi’ne karşı sorumludur. karma birlik sorumluluğu vb. onların eylemlerine iştirak etme. Ana karargah Komutanlığı’nın onayına sunularak gerçekleştirilir. 9. askeri alanda savunma çizgisini kavrayan. Bu güçler dar ve sıkı örgütlenmiş hücrelerden oluşur. Kadın komutasında var olan tecrübe ve yeteneğin geliştirilmesi için cephe. Kadın gücünün çoğaltılıp azaltılması saha komutanlıklarıyla tartışılıp. genel saha güvenlik sistemi dikkate alınarak gerçekleştirilir. ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI: HPG’de bir kol olarak örgütlenen Özel Kuvvetler. çalışmalarının bir gereği olarak kendi iç yönetmeliğini uygular. yine kendi alanlarındaki düşman 336 . Mücadelemizin ihtiyaç duyduğu tüm askeri çalışmalarda görev yürütür. gizli güç olarak çalışan. suikast ile temel alan kuvvetlerine destek olma. Kadroların yetişmesi için gerekli altyapı. yerleşim alanlarının özelliklerine ve üstlendikleri görevlere uygun. hareket kabiliyeti ve vuruş tarzı yüksek olan kadrolar yetiştirir. Sivil yaşamdan kopmayan. Özel Kuvvetler Komutanlığı. Kadın gücünün üslenmesi. eğitim. uygulayabilen. ÖZ SAVUNMA GÜÇLERİ KOMUTANLIĞI: Öz Savunma Güçleri örgütlenmesi. profesyonel.8. Keşif ve istihbarat . savaş durumunda ise sabotaj. örgütlenme ve istihbaratı hazırlar. B.

komuta kademesini yetkinleştirmek ve kadronun becerilerini ve cins bilincini geliştirmek için her zaman eğitimi yeterli kılar. Kadroların ideolojik. Yeni teknik gelişim ve taktik açılımlar hakkında komuta kademesine dönük zaman zaman seminerler verir. Her alt karargah. Çalışmalarını karargah düzeni ile ana karargaha bağlı olarak yürütür. bildiri araç ve gereçlerini hazırlar. Bütün bunların gerektirdiği kitap. ANAKARARGAHA BAĞLI TEMEL ALT KARARGAHLAR: HPG bütün parçalarda saha. siyasi. Ana 337 . broşür. Alt karargahlar üçer kişilik koordineler halinde ekip tarzında çalışır. Akademiler Komutanlığı.kuvvetlerini vurup yıpratma gibi görevleri gerçekleştirirler. aynı zamanda tüm HPG’de eğitim niteliğinin gelişmesi için dokümanlar hazırlar. takım. Bununla birlikte ihtiyaca ve alanın koşullarına göre sayının belirlendiği geniş bir yönetim oluşturulur. bölük ve Güney sahasında tabur biçiminde örgütler. Her karargah. kendi güçlerini tim. askeri eğitimlerini geliştirmek için askeri ve siyasi okullar açar. kadın akademisi ve ideolojik okullarını açar. eğitim programları hazırlayarak yürürlüğe koyar. Halkın savunma bilincini geliştirmek için çaba harcar. D. 6. tarz ve yöntem hakkında öneriler geliştirir. Bunun için uzmanlaşmanın sağlandığı askeri akademi. üçü koordine olmak üzere en az yedi kişilik karargah yürütmesiyle alan güçlerinin sevk ve idaresini yapar. eyalet ve kol komutanlıkları biçiminde kendisini örgütler ve gücünü mevzilendirir. eğitim programlarını oluşturur ve eğitim niteliğinin gelişmesi için rolünü oynar. AKADEMİLER KOMUTANLIĞI: HPG’nin bütün eğitim faaliyetlerini örgütleyip yürütmekten sorumludur.

hareket alanlarına ve görevlerine göre saha. 7. Bir takım iki veya üç timden oluşur. bölümlere ayrılmış kuvvetlerden oluşur. alan koşulları ve ihtiyaçlara uygun tim. HPG birliklerini. Bu birlikler yapılarına. Koşullara göre bu düzende azaltma veya çoğaltma olabilir. kendi düzeyine göre donanmış. takım. bölük ve tabur biçiminde örgütler. bölgesel ve merkezi düzeyde örgütlenir ve çeşitli büyüklükteki kuvvetlerden oluşur. Tim. 8.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ: Her HPG birliği. suikastçı. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: HPG birlikleri sivil savunma. Bir tim üç ile beş kişiden oluşur. duruma göre orta otomatikçi ve sağlıkçı bulunur. bölük ve tabur sıralamasına göre büyür ve düzenlenir. Gerilla birliklerinin düzeni üç-üç’lük sisteme göre gelişir. Temel gerilla birlikleri olarak en küçük birim üç ile beş kişiden oluşan timdir. eyalet ve kol komutanlıkları emrinde örgütlenir ve faaliyet yürütürler. Birliğin düzeyi büyüdükçe iç örgütlenmesini oluşturan bu bölümler daha açık ve gelişkin bir biçimde örgütlenir ve birlik belirgin bir örgüt düzeni içinde çalışır. görevin niteliğine göre iyi eğitilip örgütlendirilmiş temel savaş birimidir.karargah komutanlığı tarafından verilen talimat ve perspektifleri yerine getirir. Bir takımda sabotajcı. 338 . Taburlar ise ikişer veya üçer bölükten oluşur. Sırasıyla takım. Ana karargah örgütlenme sistemine göre kendi karargahını örgütler ve ihtiyaca göre gerekli kurumlaşmalara gider. Bölükler ikişer veya üçer takımdan oluşur.

inisiyatifli. saygınlığı. Ayrıca bölük eğitmeni de komuta sisteminin üyesidir. Tabur komuta sistemi. Bölük geniş komuta yapısı bütün komutanlar ile bölük eğitmeninden oluşur. Takım komuta sistemi. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ: Komuta düzeni beşli sisteme göre oluşturulur. taktiğe göre planlama ve uygulama gücüne sahip olan. alçak gönüllülüğü. tabur komutanı ve bölük yönetimlerinden oluşur. düzenlenmesi ve uygulanmasının yönetiminden sorumludur. kararlılığı. Birliğin yerine getirmesi gereken görevlerin uygulanmasına bizzat öncülük eder. tabur komutanı. Tabur geniş komuta yapısı. yönetici özellikler taşıyan. Birliğin sevk ve idaresinden sorumludur. Üstün talimatları doğrultusunda birliğin yürüteceği tüm askeri harekatların planlaması.9. savaş sanatından anlayan. politik ve pratik öngörülü. hızlı karar ve emir verme gücüne sahip. demokratik yaşamı esas alan. atak ve yüksek hücum ruhunu taşıyan. bölük komutanı ve takım komutanlarından oluşur. Yönetmelikte belirlenen esasları uygulamayan ve 339 . Tabur komuta sisteminde en az iki YJA STAR yönetim üyesi yer alır. canlılığı. yetenekleri ve çalışkanlığı ile yoldaşlarının ruh ve moral kaynağı olmasını bilen devrimci militan bir kişidir. bir takım komutanı ve tim komutanlarından oluşur. Bölük komuta sistemi. yaratıcı. Birlik komutanı ve yardımcıların özellikleri ve görevleri şunlardır: a. Komutan: Meşru savunma çizgimizi özümseyen. bölük komutanları ve eğitmenden oluşur. Time tim komutanı komuta eder.

Komutan Yardımcısı: Yukarıda komutan için belirlenen özelliklere sahiptir. demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda. Birliğin eğitimini düzenler. disiplinini yerine getirmeyen komutan görevden alınır. mütevazı. 10.birliğinin yaşamını. temel eğitime tabi 340 . eğitimini. Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan. Eğitmen. HPG’YE SAVAŞÇI ALMA VE ÇIKARMA a. Komutanın görev dışı kalması halinde birliğin komutanlığını üstlenir. yürüteceği tüm askeri faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasında komutaya yardımcılık yapar ve görevlerin hayata geçirilmesinde ikinci derecede sorumludur. Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır. demokratik özgür birey ahlaki ölçülerine uygun olan. Birliğin karar alma ve uygulamalarında katılım sağlar ve katkı sunar. enternasyonalist. Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan. HPG savaşçısı. yiğit ve dürüst olan. c. ihtiyaç duyulan birliklerde görevlendirilecektir. sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip. bilinçli. b. sağlık durumu gerillacılık yapmaya elveren kişi. mücadeleye fedaice katılan. her türlü zorluğu göğüsleyebilen. azimli. Birliğin sevk ve idaresinde. Eğitmen: İdeolojik-siyasi faaliyet görevlerini üstlenir. halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir. Savaşçı Alma: Gönüllülük esasına göre olur. Toplum vicdanına. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı. yürütür ve dar yönetimde yer alır. her birlik içinde zorunlu olmayacak.

HPG’den çıkartmalar Ana karargah Komutanlığı’nın onayı ile yapılır. halkıma. ordunun talimatları ve komutanın emirlerini yerine getirmek için tüm gücünü kullanmak. Başkan Apo’ya. askeri çalışmalardan çıkartılır ve imkanlar ölçüsünde mücadelenin değişik alanlarında değerlendirilir. sakatlık vb. Çıkartma: Gerilla hareket tarzını ve temposunu ağırlaştıran. sağlık. Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmekle yükümlüdür. YEMİN: Kürt halkı üzerindeki her türden egemenliğe ve yerli gericiliğe karşı demokratikekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasının yaşamsallaşması amacıyla. HPG yönetmeliğini okumuş ve kabul etmiş demektir. nedenlerden kaynaklı askeri birliklerde kalamayacak durumda olanlar. 341 . bayrağıma ve silahıma bağlı kalacağıma dair insanlık onurum ve şerefim üzerine ant içerim. demokratik bilinç. başarıya inanç ve öz disiplin ile meşru savunma çizgisi temelinde kanımın son damlasına kadar savaşacağıma. HPG’de kalamayacak kadar suç işleyenler atılır. devrim şehitlerine. b. Önderliğimizin geliştirdiği demokratik-ekolojik toplum paradigmasını kavramaya çalışmak.tutularak aşağıdaki yemin ettirildikten sonra ordu saflarına alınır. HPG ÜYELERİNİN GÖREVLERİ: 1. Gerilla saflarına katılan savaşçı. Kürt ulusal sorununun demokratik çözümü. Kürt halkının özgürlüğü ve tüm dünya halklarının kardeşliği için. her türden egemenliğe karşı meşru savunma çizgisi temelinde halkımızın demokratik mücadelesini yürütmek ve ulusal demokratik haklarını savunmak.

çevreyi korumak ve temiz tutmak. 4. 6. Demokratik yaşam. Halkın malını. Askeri bilim ve kültür temelinde gerilla taktiklerini kavramak. Dönem görevlerine ve günlük faaliyetlere aktif olarak katılmak. iyi ilişkiler kurarak halkın güvenini kazanmak. onurunu ve namusunu korumak. kararlı bir yaşam ve mücadele sürdürmek. bütün gelişme ve olaylardan komutanını haberdar etmek. birliğini her türlü düşman tehlikesine karşı korumak. eleştiri-özeleştiriyi uygulamada cesur davranmak. 8. Şehit ve yaralı yoldaşlarına sahip çıkmak. zihniyet ve vicdan devrimini kendisinde geliştirmek. disiplin ve yönetmelik kurallarının eksiksiz uygulayıcısı olmak. Kendisini ideolojik. coşkulu. canın. mücadele kazanımlarının ve yarattığı değerlerin koruyucusu olmak. her türden tahakkümü içeren hiyerarşik zihniyetle mücadele etmek. 7. cesur. eğiterek mücadeleye çekmeyi esas almak. 10. 5. Ekolojik bilinçle yaşamak. halka karşı saygılı olmak. birliğin sırlarını gizli tutmak. 342 . Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasını meşru savunma temelinde yaşamsal kılmak. hatalar karşısında tavizsiz. şehit ve yaralı yoldaşlarını savaş alanında bırakmamak. savaş arkadaşlarına bağlı ve onlara karşı açık olmak. doğaya zarar veren her türden doğa karşıtı faaliyetlere karşı mücadele etmek. disiplinli.2. politik ve askeri olarak eğitmek. zamanını doğru kullanmak. bunu pratiğinde ve eyleminde daha profesyonel olarak temsil etmeye çalışmak. fedakar. İnsanı doğadan koparan. Apocu fedai ruhunu kendisinde yaratmak ve yaşamsal kılmak. 3. halka yardım etmek. 9.

Görevinde başarılı ve yaşamda disiplinli olması halinde ödüllendirilebilir. HPG saflarında tüm komutan ve savaşçılar eşit haklara sahiptir. 2. 3. 11. 343 . görüş. Mücadele içinde daha etkili hizmet sunmak için. Terfi etme ve ordu kademelerinde sorumluluk alma hakkı vardır. Ailesinin ihtiyaçlarının karşılanmasında olanaklar ölçüsünde bağlı bulunduğu karargahtan yardım isteme hakkına sahiptir. birliğin tüm araçlarını çok iyi koruyup kollamak. Silahını temiz tutmak. Eleştiri. 4. görüş ve planlarını birlik ve daha üst komutanlarına iletebilir. 8. Bir savaşçı maruz kalacağı her türden haksızlık karşısında kendisini yargı yönetmeliği çerçevesinde savunma hakkına sahiptir. 7. Kendini ideolojik. Yaralanma vb. bireysel yeteneklerini geliştirme amacıyla mevcut olanaklardan yararlanabilir. 10. 12. ordu imkanlarından yararlanarak yaşamını idame edebilir. politik ve askeri olarak geliştirmek için mevcut eğitim imkanlarından yararlanabilir. Toplantılarda ve eylem planlarının tartışılmasında eleştiri geliştirme. öneri sunma ve kararlarda oy kullanma hakkına sahiptir. Demokratik haklarını kullanma. eleştiri yapma. cephanesini uygun kullanmak. Yoldaşlarına her konuda yardımcı olmak ve moral vermek. 9. durumlarda birlik yaşamı ve savaş dışı kalması halinde. 5.11. 6. HPG ÜYELERİNİN HAKLARI : 1. kendini savunma ve bu hakkı kullanmak üzere ilgili kurumlara baş vurma hakkına sahiptir.

Emir-Talimat Düzeni: HPG’de demokratik merkeziyetçi işleyiş esastır. aldığı emir ve talimatı yerinde ve zamanında mutlaka yerine getirmek zorundadır. Demokratik yanın uygulanma biçimi ise toplantılar. Merkeziyetçiliğin uygulama biçimi emir talimat düzenidir. kendine bağlı güçlerin komuta görevini emir ve talimatlarla yerine getirir. kararın alınmasında her ordu mensubunun katılımını sağlama. Yapılan bir görev veya bir faaliyet hakkında sorumlu komuta kademesine verilen kısa ve öz bilgidir. görevin nasıl yerine getirileceğinin perspektifini içeren buyruktur. Bir komutan. Her düzeydeki komutan. Tekmil Rapor Düzeni: Aşağıdan yukarıya doğru yapılan çalışmalar hakkında komuta kademesini bilgilendirmeyi içerir.3. görüş alışverişi. Her komutan yapılacak görevler hakkında kendine bağlı güçlere yerinde ve zamanında gereken emir ve talimatı vermek zorundadır. her türlü öneri ve eleştiri geliştirme biçiminde olur. Her HPG komutan ve savaşçısı. 344 . Emre itiraz olmaz 2. örgüt ilkelerine uymayan. devrimci yaşam ahlakına. Talimat: Daha geniş ve daha fazla görevi yerine getirmek için. Tekmil: Günlük faaliyetlerin kısa değerlendirmesini yapar. BÖLÜM HPG’NİN İÇ İŞLEYİŞİ : 1. keyfi ve kendine göre talimat geliştiremez. Emir: Herhangi bir görevi yapmak üzere verilen kısa ve öz buyruktur. komutanın seçimi. Bunu yapmayan komutan görevini yapmamış sayılır.

Emir ve tekmiller mümkün olduğunca kayda geçirilmekle birlikte sözlü olarak iletilir. yürütülen çalışmalar hakkında bağlı olunan komutanlığa hem bireysel. rapor hazırlamayan ve gereken yere ulaştırmayan alt örgüt. Rapor ve talimatlar ise mutlaka yazılı olmak veya kayda geçirilmek zorundadır. 345 . Her HPG birliği. HPG’nin tüm komutan ve savaşçıları yılda bir kez HPG Ana karargah komutanlığına rapor yazar. Tüm HPG komutan ve savaşçıları iradeli özgür demokratik birey ve ilişki tarzını esas alır. Belirlenen zamanda düzenli tekmil vermeyen. kendisine verilen her emri yerine getirdikten sonra sonuçları hakkında. birlik yapısının onayından geçirildikten sonra üste sunulur. temel bir görevini yerine getirmemiş sayılır. açık ve geliştirici içerik taşımayan. Her HPG komutan ve savaşçısı. 3.Rapor: Daha geniş bir süreyi kapsayan çalışmalar hakkında ortaya çıkan sonuçların. belli bir yorumla birlikte üst komuta kademesine sunulduğu kapsamlı bilgilendirmedir. Ayrıca belirlenen süreler dahilinde. çalışma tarzı ve yönetim esaslarına göre düzenlemek zorundadır. Ast-Üst İlişkileri: Ast-üst ilişkileri komutan ile savaşçılar ve yine değişik düzeylerdeki komutanlar arasındaki ilişkiyi ifade eder. bağlı bulunduğu komutanlığa. Eğitim. Eğitici olmayan. kendi komutası altındaki komutan ve savaşçılarla yoldaşlık ilişkilerini resmiyet ölçüleri çerçevesinde. Birlik raporları. hem birimsel olarak yazılı rapor sunar. disiplini zayıflatan ve resmiyeti aşındıran ilişki biçimleri suç oluşturur. çalışmaları hakkında tekmil verir. Her komutan. emir veren kuruma mutlaka tekmil verir. toplantı ve yaşamda herkes eşit haklara sahiptir.

Buna riayet etmeyenler suçlu sayılır. HPG’nin disiplini özgür iradeye ve demokratik kuruluşçu inşaya dayanan askeri kuralların bütünüdür. savaş durumlarında her eylem öncesi planlama. Toplantılar demokratik bir işleyişle yapılır. 4. eylemini. örgüt sorunlarının tartışılıp kararların alındığı ve çözümlerin üretildiği platformlardır. savaşım gücünü. Toplantı sistemi. 346 .Komutan kendi astlarının bütün sorunlarına çözüm bulmak ve bunu sağlayan bir ilişki düzeni içinde olmak zorundadır. eylem sonrası değerlendirme toplantısı mutlaka yapılır. 5. Komutan ve savaşçıların. yürütülen faaliyetlerin. HPG. HPG birlikleri ve birlik yönetimlerinin belli aralıklarla veya ihtiyaç duyulan hallerde sistemli bir şekilde bir araya geldikleri. Bu disiplin. özeleştiri geliştirme ve herkesin düşüncesini rahat bir şekilde dile getirme hakkı vardır. Toplantı Sistemi: Toplantılar. Disiplin: Disiplin. yürüttüğü faaliyetler hakkında yapısına faaliyet raporunu sunar. günlük tekmil. birliğin çalışmasını. 15 günlük takım. disiplin kuralları ve yönetmelik ilkelerine eksiksiz uyma yükümlülüğü vardır. yürütülen bütün faaliyetler değerlendirilir. esas olarak sahip olduğu devrimci askeri disiplininden alır. aylık bölük. Bu toplantılarda eleştiri yapma. Toplantılarda. Toplantılarda ileriye yönelik plan ve programlar geliştirilir. 45 günlük tabur sistemine göre yürütülür. ordu iç düzeninin temelidir. haftalık tim. işbirliğini güçlü kılar ve halkın güvenini arttırır. Bu açıdan da toplantıya hazırlıklı gidilir. Savaşı başarılı bir şekilde yürütebilmek için birlik yaşamında askeri disiplinin uygulanması şarttır. Komutan. Ayrıca eğitim ve tartışma toplantıları.

yetmezlik ve geriliklerinin kurtulup gelişmesinin özgür birey iradesinin açığa çıkmasını sağlayarak çizgiye girmesinin ve ordu içi demokrasinin gelişmesinin en etkili yöntemi eleştiri ve özeleştiridir. Toplantıya kabul edilir mazeret göstermediği halde katılmayan üyeler hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır. Eleştiri-Özeleştiri: Bireyin hata. kendi hata ve yetmezliklerine karşı da radikal özeleştiri yapmada cesur davranır.Tayin-Terfi: HPG’de tayin-terfi en önemli çalışmalardandır. 7. alttan üste kadar tüm 347 . Komutanın kendisine yapılan eleştiriye karşı yetkisini kullanarak tepki göstermesi. Her HPG komutan ve savaşçısı eleştiri yapmada olduğu kadar. HPG için gerekli komuta kademesi ihtiyacını karşılama amaçlı. Örgütsel sorunları eleştiri-özeleştiri ile çözmek esastır. Asılsız suçlamalarla kişiyi yıpratmak eleştiri kapsamı dışındadır ve suç teşkil eder. Özeleştiriyi kendini yenilemenin. 6. Toplantılar yönetmelik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir. eğitimi ve kişiyi geliştirmeyi esas alır ve yoldaşlık ilişkilerine uygun olarak yapılır. hatalara ve kayıplara yol açan yanlış anlayış ve alışkanlıklara karşı duyarlı olmak ve hatalara karşı uygun biçimde sorumluluk duygusuyla toplantılarda eleştiri yöntemi ile mücadele etmek zorundadır. Her HPG komutan ve savaşçısı. Eleştiri. Bu nedenle ordu birliklerinin iç işleyişinde eleştiri-özeleştiri vazgeçilmezdir. yaptırımlara gitmesi suçtur.Çeşitli düzeylerdeki ordu birlikleri ve yönetimleri belirlenen sisteme göre toplantılarını aksatmadan yapar ve her toplantının sonucunu yazılı olarak bağlı bulunduğu komutanlığa rapor eder. geliştirmenin en temel yöntemi olarak zamanında ve doğru uygular.

HPG mensupları içerisinde komuta ölçüleri esas alınarak yapılır. Üst tarafından onaylanmayan terfilendirme resmi değildir. bağlılığı. kişileri esas alması gibi yanlış tutumlar suç sayılarak yönetmelik çerçevesinde uygulamalara gidilir. aşiretçi. Bu konuya uymayan yanlış ve yüzeysel yaklaşımlar sonucu. sınıf eğilimlerine hizmet eden ahbap-çavuş. belirlenen ölçüler yerine. dürüstlüğü. bu konuda kolektif değil. Bölük ve üstü atamalar iki Meclis Toplantısı arasında HPG Komuta Konseyi’nin onayına sunulmadan resmileşemez. Profesyonel gerilla anlayışının oturtulmasında tayin-terfi çalışmalarına gerekli ciddiyet ve önemle yaklaşılmalıdır. herkesin kendine göre bir görevlendirmeye gitmesi. 2. çizgide netliği. 3. tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır. Her terfilendirme bir üst kurumun onayından geçmelidir. en 348 . moral ve vicdan durumu. Acil durumlar. Tayin-terfide kişinin ideolojik-politik formasyonu. mahalli. 4. ihtiyaçlar ve boşluklarda atanan komuta ise. Bunun için. ölçülere izin verilmez. 1. Tayin-terfilerde. bireysel ve keyfiyetçi davranması. mücadele azmi. Tayin-terfiler HPG’nin resmi Meclis ve Komuta Konseyi toplantılarında ele alınıp karara bağlanır. Karargah koordineleri ise en az bir. Bu tür aksaklık yaratan uygulamalar karşısında da zamanında uygulama ve tedbirlere gidilmelidir. aileci. planlama kabiliyeti. Tayin-terfilerde kendi ölçülerine göre yaklaşım veya sorunlarını başka alan ve kurumlara devreden yaklaşım içerisine girilmez. bölgeci vb. yürütme ve denetim gücü. Komuta Konseyi’nin onayından geçirilir. Ana karargah Komutanı en fazla 4 yıl görevde kalabilir. 5.

takım komutanı. tecrübe ile desteklenmesi esas alınır. Bu süreleri tamamlayan komutanlar. durumunda somut bir değişiklik tespit edilmedikçe. tim komutanı.fazla dört yıl aynı alanda kalabilir. Yapının onay vermediği komutan görevde kalamaz. Bir HPG gerillası en fazla dört yıl bir alanda çalışabilir. bölük komutan yardımcısı. 6. Görevden alınan komutanın. tabur komutanı. 12. bölük. Tayin-terfilendirmeler. 7. Görevden almak tek çözüm değildir. Tüm komuta (tim. alınma sebebi kendisine ve yapıya gerekçeleri ile açıklanır. Görevden alınan kişi. 8. tabur) yılda bir kez yapının onayından geçirilir. 349 . Bu süreler ihtiyaca göre en fazla bir yıl uzatılabilir. tabur komutan yardımcısı sistemine göre yapılır. Alan yürütmeleri alanın genişletilmiş yönetim toplantısında onaydan geçirilir. ucuz ve yanlış yaklaşımlar göstermekten kaçınılması gerekir. Tayin-terfide yardımcı olması için düzenli sicil sisteminin geliştirilmesi esas alınır. aldığı görevlerde istekli olmalı ve devrimci sorumlulukla yaklaşmalıdır. Sık sık görevden alma ve değiştirmenin yarattığı olumsuz sonuçların bilinci ile bu konuda kolay. Yıllık toplanan HPG Meclisi bütün koordinelerin tayin durumunu gözden geçirme ve yeniden tayin etme inisiyatifine sahiptir. HPG içerisinde savaşçıların çoğunluğunun istemediği komutan görevden çekilir ve durumu değerlendirmeye alınır. 14. 10. yine görevden almanın gerekçelerini gidermedikçe. Kişi. 11. bölük komutanı. tekrar görevlendirilmez. 9. takım. takım komutan yardımcısı. başka karargah koordinelerine tayin edilir. 13.

Eğitim Serisi.M. İ.E. No: 6-2004.Tablo-1 : ÖRGÜTÜN 2003 YILI İÇERİSİNDE HPG 2. Anoni m. s:302 350 .KONFERANSI’ NDA ALMIŞ OLDUĞU KARARLA SON YAPILANMASI407 HPG YAPILANMASI HPG-ÖZEL KUVVETLER YAPILANMASI GÜNEY ALANI KUZEY ALANI BEHDİNAN SAHASI DERSİM SAHASI BOTAN SAHASI KANDİL SAHASI AMED SAHASI BEHDİNA N SAHASI KOÇGİRİ EYALETİ BOTAN EYALETİ AMED EYALETİ SERHAT EYALETİ DERSİM EYALETİ MARDİN EYALETİ ERZURUM EYALETİ AMONO S EYALETİ 407 PKK/KONGRA-GEL.

KARADENİZ EYALETİ RESİMLERLE DAĞ KADROSU HAFTANİN EYALETİ GARZAN EYALETİ 351 .

muhtemelen ölümün soğuk yüzünün yanı başında olduğunun da farkında değil… 352 .Elindeki silahın nice insanların canını alacağını fark edemeyen bu çocuk.

Dağ kadrosunda yaşam. doğa şartlarıyla mücadele anlamına da gelmektedir. 353 .

Dağ kadrosunda sabit bir yerleşkenin oluşturulması imkansızdır.Dağ kadrosunda zorlu yaşamın en çok hissedildiği dönem kış aylarıdır. Bu sebeple 354 .

355 . Bu da teröristler için ayrı bir sorun ve problem olarak görülmektedir.sürekli yeni kalacak yerler yapılmak zorundadır.

356 .

dağ kadrosunda bıkkınlık ve psikolojik sorunların oluşmasında önemli bir faktördür. Nice ümitlerle ve hayallerle girmişti örgüte.Yokluk içerisinde yaşanan yaşama sıkıntısı. 357 . özgürlüğü! ve devrimciliği! yaşayacaktı dağlarda… Oysa şu an sadece hayallerinin.

358 .yalanlarla örülü bir hayatın ta kendisi olduğunu anlamakta. ama ne çare ki bu gayri-insani ortamdan kurtulmak. öldürülmenin bir diğer anlamına gelmekte. böylece kurtuluşun kapıları onun için kapanmış bulunmaktadır.

bilinmez ama içinde bulundukları örgüt bataklığının kendilerini nasıl bir çukura soktuğunu anlıyorlardır muhtemelen… 359 .Kazdıkları çukurun yakın bir gelecekte mezarları olacağının farkındalar mıdır.

360 . ve yukarıdaki durum bunun resmedilmiş halidir.Dağda yaşam çaresizliğin ve yokluğun ta kendisidir.

361 .PKK'da kadın olmak "öteki" görülmekle eş anlama gelmektedir. Hor görülen ve sürekli çalışan kadın militanlar. dağ kadrosuna çıktıktan sonra pişmanlığı en çok yaşayan kesimdir.

DAĞ KADROSUNUN KATLİAMLARI 24. Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka köyüne yapmış oldukları baskının fotoğrafları 362 .11.1989 günü bir grup PKK militanının.

22.00 sıralarında Batman ili Gercüş İlçesi Seki Köyüne uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırı düzenleyen 50-60 kişi 363 .06.1992 günü saat 22.

oldukları tahmin edilen bir grup PKK teröristinin yapmış oldukları katliam 24.1993 günü kalabalık bir silahlı PKK grubunun Bilaloğlu köyü yakınlarındaki Çevrimpınar yol ayrımında Elazığ-Bingöl 364 .05.

365 . durdurdukları araçlarda bulunan yolcuları indirdikten sonra izinden dönen ve kıt’alarına gitmekte olan erbaş ve erlere yönelik yapmış oldukları katliam.karayolunu kestikleri.

Türkiye. Köy meydanında kurşuna dizilen ve evleri ateşe verilen 33 vatandaş hayatını kaybetti. 5 Temmuz 1993' te Başbağlar köyünde yaşanan canice bir terör saldırısıyla sarsıldı. 366 .

1987 Mardin Midyat Bayburt Köyleri Efeler Mezrasında gerçekleştirilen katliam. 367 . dağ kadrosundaki teröristlerin insani vasıfları yitirdiklerini resmetmektedir.10.24.

PKK terörünün halka yönelen yönünü göstermektedir.10.06.1990 Şırnak Güçlükonak Çevrimli Köyünde yaşanan katliam. 368 .

Bilgi Yay. Fahir. İstanbul. Yeni Forum Yay. 1992 Laçiner. Cemil. 2002 Alkan Necati. Necati. İhsan. Ankara. Ankara. 1998 Alkan Necati. TEMUH Yay.2006 Arcayürek. Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği..2006 Bayık. İstanbul.). Cüneyt. Demokrasinin Sonbaharı 1977– 1978.KAYNAKLAR Kitaplar ve Makaleler Alkan.stradigma.. Türkiye İş Bankası Yay. 1985 Armaoğlu. Abdullah Öcalan ve PKK Kiyap Yay. Ankara. Abdülkadir. Sedat Bal..05. Filistin Meselesi ve Arap–İsrail Savaşı. Usak Yay. Yasaklamanın Psikodinamiği. İtirafçılar Anlatıyor. 1994 Aygan. TEMUH Yay. Psikolojik Harekât. PKK Tarihi. no:3 Aydın Ahmet. Ankara. Şam–1994 369 . Kürtler. Gençlik Ve Terörizm.com erişim tarihi:12. yayınlanan internet sitesi: www. Ankara. Çılgınlıktan Sağduyuya. 1987. Terörizm.(Der.

Cihan . İstanbul–1984 Birand. 14 Temmuz Yay. Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi. 12 Eylül..Selim. 2004 Cemal.Bayo..1992 Bostancı. Bozdağ.Doğan Yay. 1992 Bölücü Buldan. İsmet. Mehmet Ali. Karacan Yay.1996 Bölügiray.. Hasan. Apo’nun Ayetleri. 2004 Birand. Şubat 1999. Tekin Yay. İstanbul. 2004 Edilmiş Kendimi Genç Şiddet. Ankara. Mehmet Ali. İsmail. Çürükkaya . 1994. PKK Üzerine Düşünceler Özgürlüğün Bedeli.. "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla) Eriş Yay. Saat:04. 1999 Çabuk. PKK’de Kadın Olmak. Emre Yay. Necdet. İstanbul . İstanbul. Estetize Mephisto Kitapevi..Kürtçülük. Türkiye Günlüğü. Doz Yay.2005 Beşikçi. Doğan Yay. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası. Doz Yay.00. Milliyet Yayınları. Bila Fikret. Özal Döneminde Terör. Alberto Gerilla Nedir? (150 Preguntas Para Un Guerrillero". Naci. Nevzat. Hangi PKK. İstanbul.. Osmanlı’nın Son Kahramanları. Apo ve PKK. 370 . İstanbul. Kimse Kızmasın Yazdım.

Nalân İçten) İstanbul. Aksu matbaası. 2000 Demirel Emin. İstanbul. İletişim Çatışmaları Ve Empati. 1996 Dilaram. PKK Ayaklanması. İhanetler Çemberinden Kurtuluş. Kamer Yay. Ankara... İstanbul. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı. İstanbul. BDS Yayınları. Devrim de Devrim. 1990 Demirkıran Sami. Anı-roman.. Kitle Psikolojisi. 2005 Deniz Can. Demirkıran Sami. Halk Ordusu. Üstün. Vo Nguyan. Ürperten İtiraflar. Halk Savaşı. İstanbul. (yayın yeri ve tarihi yok) Dökmen. Payel Yayınevi.. Ocak Yay. Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo. 1996 Turan Yay.1979 Giap. Özgürlüğe Kaçış. IQ Yay. Regis.Erdos). Üçgendeki Tezgâh. Sıgmund. İstanbul. Kipa Yay. Ankara. Ahmet Cem.1968 371 . Sistem Yay.Debray. (çev: Fromm. İstanbul–1994 Ersever. 1993 Freud. 1998 Demirkıran Sami. (çev: Yurdanur Salman. Erich. Ankara. Kamuran Şipal) İstanbul–1998 Cem Yay. (çev: M.. PKK. Olaylar-Belgeler-Hatıralar.

Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler Toker Yay. 1993 İmset İsmet. İstanbul. Bolivya Günlüğü. Ankara. PKK.. Ankara. Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez? isimli Çözüm Önerisi Raporu. 372 .Giap.. Ankara. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri. İstanbul. Dergâh Süleyman Uludağ. Turkish Daily News Yay. Guevera Ernesto Che. The PKK (İngilizce basımı). çev: Mehmet Özsavaş. 1979 Giap Vo Nguyan. Haz. Duran Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. İsmet. Seçme Eserler. 1993.. 1974 Gökalp Ziya. Mukaddime. Vo Nguyan. İstanbul. Kesin İnançlılar. 2000 Toplumsal Psikoloji. Yar Yay. Özen Yay. 1966 Che Guevara. Yöntem Yayınları. İstanbul.TDN Press. Yer Yayınları. Askeri Yazılar. 2006 Yay. Kalkan. 1999 Göksu Turgut. 2005 Hoffer Eric. İm Yay. Ernesto. İbn-i. Halk Savaşının Askeri Sanatı. 1996 İmset.. Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973– 1992). 1992 Kahveci Adnan.. Umut Vakfı Yay... Aralık. 1989 Haldun.1996 Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele. Ankara.

İstanbul.1974 Kon İ. Gerilla Savaşı. Hayat Yay.. 30 Eylül 1906. 1969 Öcalan. Ar-Tu Matbaası. Kitleler Psikolojisi.. Türkiye’de Etnik Ayrımcılık. Martin Goston. Abdullah. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat. Ahmet Taner. Anadolu Yay. Şengün. 1977 Köknel Özcan. 1996 Le Bon Gustavo..4.1996 Kışlalı. Eriş Yay. Öğrenci Ayaklanmaları. Biz Ve Onlar. Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel . Bireysel Ve Toplumsal Şiddet. İstanbul. 1972 Karasungur.–1967 Marighella Carlos.Kaplan.. 1997 Lenin. Proleteri Nr:5.. Vladimir İliç. İstanbul. Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız. 1996 Kurt Şahin.: Şükrü Keleş). Seçme Yazılar Cilt. 2005 Kılıç. No:1. Weşanen Serxwebun. Mustafa. Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma. Altın Kitaplar Yay. Ümit Yay. Ankara. Polis Eğitim Merkezi Yay. Köln. Mehmet Ali. Ankara. Eriş Yay.. Toplum ve Gençlik (Çev.. 373 . Gerilla. Bilgi Yayınevi. Seçkin Yay.. 1996 Kışlalı.1984. Hakkı..S. 1848 Devrimi. Metis Yay.

1994 Öcalan. Bir Halkı Savunmak. Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?. Nihat Ali. 2004 Öcalan. Almanya.1982 Öcalan. Kürdistan Devriminin Yolu. ASAM Yay. Ümit Yay. Örgütlenme Üzerine. Tuncay. Dr.2003 374 .1999 Özkan. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi.Öcalan. Şam. Ankara. Şam. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok. Londra. Şam. Ankara.. Kürdistan’da Zorun Rolü (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti). Şam. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik.. Abdullah. 2005 Pamukoğlu Osman. 1991 Öcalan. 1982 Öcalan. 1991 Özcan.1984 Öcalan.1989 Öcalan. Temmuz 1994 Çözümlemeleri. Almanya.1983 Öcalan. Alfa Yay. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu.. Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz. Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri. İdeolojisi Ve Yöntemi. Şam.

Perinçek, Doğu; Abdullah ÖCALAN ile görüşmem, Kaynak Yay, Şam,1993 Said Edward, Filistin'in Sorunu, Pınar Yayınları, İstanbul,1985 Sakık, Şemdin; Savaş Taktikleri Üzerine, 1993 Sakık, Şemdin, APO, İstanbul, 2004 Sakık, Şemdin, Şemdin Sakık’tan mektuplar, Marduk Yay., 2005 Şehirli Atilla; Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler, Burak Yay., İstanbul, 2000 Schein, Edgar H.Örgüt Psikolojisi, TODAİE Yay., (çev: Mustafa Tosun), Ankara, 1978 Silah Mehmet, Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi), Gazi Kitabevi, Ankara, 2000 Taser Pulat Y, Terör ve Demokrasi, Bilgi Yay., Ankara, 1999 Toker, Yavuz, Dilmaç Sabri, Psikolojik Harekât, EGM. İDB Yay. Tuğyan, Mehmet Ali, Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine, 2001 Türkdoğan, Orhan, Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği, Meyaş Yay., Ankara,1985 Türkdoğan Orhan , Doğu Ve Güneydoğu KabileAşiret Yapısı, IQ Yay., İstanbul,2005

375

TZU Sun, Savaş Sanatı, Form Yay. (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul,1987 Usal, A., Aslan Z., Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji), Barış Yay, İzmir, 1995 Zedung, Mao, Askeri Yazılar, Eriş Yay., 1966 Zedung, Mao, Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları, Sol Yay., Kasım, 1976, Zedung, Mao, Seçme Eserler–2, Eriş Yay., 1969 Zedung, Mao, Seçme Eserler–1 , Eriş Yayınları, 1965 Zedung Mao., Seçme Yazılar–2, Eriş Yayınları, 1968 Diğer Yayınlar Anonim PKK–1 1973–1979, EGM, İstihbarat Daire Başkanlığı Yayınları Ankara,1993 Anonim, Öcalan Davası- İddianame Anonim, PKK, Propaganda Grubu,İDB Yay., No:39, Ankara, 1995 Anonim, Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi, Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi, Ankara Başbakanlık Basımevi, 1982 Anonim, PKK–2, 1979–1984, İ.D.B.Yayınları. No:63 Anonim, Gn. Kur. Başk. Kara Kuv. Komt. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu, Ankara, 1986

376

Anonim, İç İşleri Bakanlığı, Jan.Gn.Komt., Eşkıya’nın Kullandığı Taktik,Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler, Ankara, 1984 Anonim, Kürdistan İşçi Partisi, Değerlendirme, E.G.M. Yayınları, Ankara,1984–1986 Anonim, PKK/KONGRA-GEL, İ.E.M. Eğitim Serisi, No:6, 2004 Anonim, Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili, Ankara: TEMUH, Psikolojik Harekât Şb. Müd. Anonim, Sol Terör Örgütleri Cilt 1–2, İ.D.B. Yayınları, No: 60 Ankara, 1997 PKK 4. Kongresine sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları İstanbul, 1993 PKK 1. konferansına sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları, İstanbul PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları,1978 PKK 1. Konferansına sunulan Politik Rapor PKK Askerlik Yasası, PKK MK Kararları, Lübnan ARGK Yönetmeliği, Şam–1986 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi, Weşanen Serxwebun, Köln, Aralık–1984, no:25, 3.Baskı Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984

377

Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu, Şam–1991 2. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, Genel Hükümler Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportaj (www.hpgonline.net/tr/dizi araştırma /index.html/18.12.2006) PKK Parti Tüzüğü, Diyarbakır–1978, Kuruluş Dönemi Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri, İsimli Broşür, Şam–1992 Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri, isimli PKK yayını, Şam–1991 Vietnam İşçi Partisi Tarihi, 1975 Yöntem yay. İstanbul– Eylem Genel

Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Kılavuzudur-III, 1977–78 THKP-C/HDÖ Komitesi, Eriş Yayınları – 1995

İhtilalin Yolu Bildirisi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, THKP,1971 Belgeseller Nobedariya Azadiye isimli örgüt eğitim yayını

378

Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12.11.06, saat 22.00 de yayınlanmıştır. Kanunlar 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu -1991 1982 Anayasası. Md.14–2 İHEB Md.10–30 Dergiler ANT Dergisi, 7 Ekim 1969 Yeni Forum Dergisi, 15 Eylül 1986, sayı 168 2000’e Doğru Dergisi, 13 Ağustos 1989 Serxwebun Dergisi Ağustos–1990 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 Kurtuluş Cephesi Dergisi, Eylül- Ekim 1998 sayı:45 Serxwebun Dergisi Ekim–1999 Yeni Forum, 1 Ağustos, sayı: 190. Ankara, 1987 Özgür Halk Dergisi (sayı:119–2001),Kişilik, Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3 Gazeteler Tercüman Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979

379

Milliyet Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979 Cumhuriyet Gazetesi, 6 Haziran1982 Cumhuriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Hürriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 20 Ağustos 1987 Hürriyet Gazetesi, 24 Ocak 1987 Milliyet Gazetesi, 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi, 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi, 30 Mart 1988 Milliyet Gazetesi, 26 Kasım 1989 Hürriyet Gazetesi, 28 Şubat 1990 Radikal Gazetesi, 26 Şubat 1999 Zaman Gazetesi, 17 Ocak 2000 Haber Vakti, 5 Aralık 2005 Hürriyet Gazetesi, 5 Şubat 2006 Milliyet gazetesi, 5 Mart 2007 Kullanılan Web Siteleri http://www.tatakademi.com

380

http://www.rojaciwan.com http://www.belgenet.com http://www.kurtuluscephesi.org http://flag.blackened.net http://www.ozgurpolitika.org http://www.libertarian.com, http://sozluk.sourtimes.org http://www.pkkgerçeği.com http://www.hpgonline.org http://www.abdullah–öcalan.com http://www.komaleciwan.com. http://arsiv.zaman.com.tr http://www.psikolojisayfam.com http://www.stradigma.com http://www.serxwebun.org http://www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm http://www.gundemimiz.com http://www.rizgari.com

381

tr/ http://nedir.latinbilgi.tdk.net 382 .com http://www.gov.antoloji.pkkgercegi.net http://www.com/gerilla http://www.panik-atak.http://www.

115.İNDEKS 1 12 Eylül. 243. 263. 129. 122. 235. 50. 24. 165. 81. 261. 83 Abdullah Öcalan. 140. 98. 17 A Abdullah EKİNCİ. 332 Ahmet Taner KIŞLALI. 162. 160. 249. 157. 6 2 27-28 Kasım 1978. 17. 130. 136. 121. 236. 16 Ali ÖMÜRCAN. 134. 127. 164. 128. 262. 264. 21 383 . 254. 266. 234. 329. 80 Anayasa. 81. 20 29 Temmuz 1979. 265. 324. 135. 152. 77. 325 12 Mart. 188.

80. 25 Flora Tristan. 29 384 . 289. 62. 224. 164. 6. 81. 25 F Filistin Kampları. 90. 275. 73. 29. 108. 276. 76. 20. 18. 328 H Halil ATAÇ. 167 C Can Deniz. 31. 168. 296. 6. 25. 18. 141. 99. 28 Goston MARTİN.Apocular. 264. 30. 35 Güneydoğu Anadolu. 5. 6. 121 Hıdır Akbalık. 176. 239 Eşref Kuşçubaşı. 106. 83. 7 Hasan CEMAL. 117. 166. 235 D Dağ Kadrosu. 5. 119. 304. 63. 4. 109. 301. 164 Ayaklanma. 138. 294. 25. 33. 227 DEP. 27 Gülnaz KARATAŞ. 175 Cemil BAYIK. 46. 29. 36. 288. 34. 47. 99. 269 Gerilla. 178. 51. 31 ERNK. 220. 94. 6. 52. 96. 94. 44 Çin. 23. 49. 223. 235 Gustavo Le Bon. 111. 65. 54. 29. 302. 13. 204. 24. 18. 298. 297. 271. 269. 295. 284. 213 Çubuk Barajı. 21. 21. 46. 23. 114. 107. 116. 98. 75. 293. 163. 133. 305. 111. 7. 299. 7. 29 Batı Trakya. 57. 119. 325. 48. 102. 38. 103. 295. 67. 126. 23. 84 G Geçici Köy Koruculuğu. 205. 135 Hilvan. 7 General Alberto Bayo. 328. 32. 53. 49 Halkın Demokrasi Partisi. 287. 39. 25 Filistin Kurtuluş Örgütü. 303. 65. 140. 105. 332 E Emniyet Genel Müdürlüğü. 40. 80. 104. 53. 50. 69. 35. 25. 34. 159. 291. 280. 210. 27. 274. 128. 76. 115. 113. 327. 124. 25. 213. 41. 292. 6. 272. 164. 107. 290. 106. 92. 35. 121 Düşük Yoğunluklu Çatışma. 42. 112. 63. 270. 25. 132. 93. 85. 332 Gerilla Tarzı Mücadele. 149. 4. 80 Halk Ayaklanması. 3. 79. 5. 226. 105. 218. 210 Ernesto Che GUEVERA. 100. 57. 297. 286. 87. 254. 266 Duran KALKAN. 332 Balkan Harbi. 34. 300. 3. 228. 215. 75. 91. 86. 62. 331. 95. 120. 37. 41. 236 HPG. 80 Halil KAYA. 12. 59. 73. 199. 27 B Bahoz Erdal. 12. 277. 28. 20. 185. 27. 120. 101. 25. 325 Bekaa Vadisi. 62. 112 CIA. 28. 114. 77.

99. 197. 16. 142. 196. 33. 60. 84 Mao. 104. 53. 136. 220. 14. 144. 225. 329. 37. 57. 250. 106. 156. 243. 23. 93. 150. 5. 45. 267. 139. 123. 23 Mahmut Celal BUCAK. 256. 200. 59. 224. 7. 78. 149. 55. 56. 214. 68. 241. 254. 29 Silahlı Propaganda. 113. 7. 94. 269. 21. 4. 120. 218. 65. 54. 182. 238. 189. 292 Özgür Kadın Partisi. 7 Kürdistan Ulusal Kongresi. 54. 257. 204. 332 Kürdistan İslami Hareketi. 23. 20. 316. 34. 190. 29. 8 Kürdistan Yurtseverler Birliği. 124. 20. 244. 27. 322. 242. 146. 24. 57. 19. 35. 213. 202. 49. 81. 268. 266. 221. 160. 248. 184. 152. 22. 163. 203. 251. 264. 78. 195. 61. 318. 29 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi. 8. 110. 174. 227. 43. 324. 29. 209. 317. 249. 148. 237. 207. 114. 137. 80 Şah İsmail AL. 69. 25. 48. 21. 48. 260. 80. 185. 66. 121. 125. 61.İsmet. 175. 179. 213 M Mahir Çayan. 178. 18 Irak Kürdistan Demokrat Partisi. 239 Siverek. 26. 140. 327. 234. 74. 49. 127. 216. 240. 52. 245. 305. 111. 202 İstihbarat Daire Başkanlığı. 183.I İMSET. 134. 147. 73. 42. 66. 28. 96. 235. 253. 319. 126. 17. 167. 82. 246. 72. 261. 60. 69. 265. 30. 211. 21 Mahsun KORKMAZ. 53. 138. 112. 143. 331. 210. 133. 91. 265 Klasik Savaş. 258. 116. 22. 128. 12. 232. 199. 177. 50. 7 İspanya iç savaşı. 180. 129. 239. 3. 65. 7 L Latin Amerika. 77. 135. 81 Sami DEMİRKIRAN. 132. 88. 176. 155. 226. 11. 44. 198. 169. 323. 97. 7. 59. 256 Kürdistan Özgürlük Partisi. 70. 72. 230. 37. 128. 118. 166. 219. 77 P Parti-Cephe-Ordu. 229. 79. 57. 71. 255. 55. 70. 85. 262. 76. 83. 201. 263. 13. 80. 23. 52. 145. 252. 86. 22. 18. 30. 67. 71. 331 Merkez Komite. 13. 77. 130. 64. 43. 205. 24. 186. 332 O Özgür Kadın Birlikleri. 165. 159. 62. 122. 90. 222. 115. 75 385 . 161. 233. 215. 47. 75. 58. 51. 100. 114 Selim Sami. 323 K KADEK. 49. 56. 7 S Sabri OK. 228. 58. 325. 260. 7 Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti. 193. 13. 181. 89. 259. 153. 63. 28. 46. 98. 84. 36. 7. 212. 332 PKK. 223. 326. 162. 247. 63. 7. 236.

73 V Vietnam Vietkong usulü. 60. 3. 63. 43. 332 Tupamaros. 69 Sun Vu Tzu. 65. 231. 13. 232 THKP-C. 3. 63. 49. 53. 65. 204. 69. 112 Y Yıldırım Merkit. 72 Stratejik Savunma. 8 Stratejik Denge. 329 386 .Sosyal Demokrat Halk Partisi. 61. 61. 52. 215. 7. 24. 60. 47. 60. 78. 63. 63. 56. 8 Tuzluçayır. 67. 18 U USAK. 11. 54. 8. 25. 77. 44 Türkish Daily News. 208. 29 T Terörle mücadele. 63. 60. 53. 206 Uzun Süreli Halk Savaşı. 89. 136 Z Zorun Rolü. 206. 200. 218. 8. 68 Stratejik Saldırı. 205. 3.

387 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful