ÇIKMAZ SOKAK

PKK
PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi

BURHAN SEMİZ
Ankara (Nisan–2007)

1

ÇIKMAZ SOKAK PKK PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi Global Yayınevi Güvenlik Serisi:1 Yayın No:1 Yazar : Burhan Semiz Kapak Tasarım : Uğur Çakmak Dizgi&Mizanpaj: Baskı : 1.Baskı Nisan–2007 Ankara/Gölbaşı Global Yayınları Sağlık 1. sok. no: 17/13 Yenişehir/ ANKARA TEL: 0 (312) 434 59 50 & FAX: 0 (312) 434 59 54 E-posta: info@ankaraagam.com Web:www.ankaraagam.com Genel Dağıtım
Kitabın tüm yayın hakları Global Yayınevine aittir.

2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR TAKDİM ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM 1 PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAŞANAN GELİŞMELER 16 BÖLÜM 2

6 9 10 11

GERİLLA METODOLOJİSİ VE DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 26 (a) Gerilla Tarzı Çatışma Ve Teorik Altyapısı 28 (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 44 (c) Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi 52

3

(d) Dağ Kadrosunun Stratejik Savunma, Stratejik Denge Ve Stratejik Saldırı Aşamaları Açısından Değerlendirilmesi 58 BÖLÜM 3

PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ(HRK-ARGK-HPG) 71 (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan/ Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) (b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan / Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 80 (c) HPG (Hezen Parestına Gel / Halk Savunma Güçleri) 94 BÖLÜM 4

74

DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri 107 (a1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? (b) Dağ Kadrosunda Yaşamın Ve Yaşananların Değerlendirilmesi 141 (b1) Apoizm ve Dağ Kadrosu 151

105

131

4

(b2) Dağ Kadrosunda Yaşam 158 (b3) Dağ Kadrosunda Yaşananlar ve İtiraflar 176 BÖLÜM 5 PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER 190 ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ 192 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 224 EKLER: Ek–1 :PKK Kronolojisi Ek–2 :Gerilla Nedir? (Alberto Bayo) 261 Ek–3 :Sözde HPG Genel Yönetmeliği 279 HPG (Dağ Kadrosu)Yapılanması 297 Resimlerle Dağ Kadrosu 298 228

5

Katliamlar KAYNAKÇA İNDEKS

307 313 326

KISALTMALAR ABD AGAM A.g.e. A.g.y. AMİT An. :Amerika Birleşik Devletleri :Ankara Global Araştırmalar Merkezi :Adı geçen eser :Adı geçen yayın :İntihar Eylemcileri Yapılanması :Anayasa

6

ARGK ASAM CIA Çev. DEP D.Y.Ç EGM EJAK ERNK FARC FKÖ GKK HADEP HPG HRK IKDP İ.D.B İHEB KADEK KİH KNK KYB M.K. MLN-T

:Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan) :Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi :Merkezi Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency) :Çeviren :Demokratik Emek Partisi :Düşük Yoğunluklu Çatışma :Emniyet Genel Müdürlüğü :Kürdistan Özgür Kadınlar Cephesi :Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) :Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de Columbia :Filistin Kurtuluş Örgütü :Geçici Köy Koruculuğu :Halkın Demokrasi Partisi :Halk Savunma Güçleri (Hezen Parestına Gel) :Kürdistan Kurtuluş Birlikleri (Hezen Rızgariya Kurdistan) :Irak Kürdistan Demokrat Partisi :İstihbarat Daire Başkanlığı :İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi :Kürdistan Özgürlük Ve Demokrasi Kongresi (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) :Kürdistan İslami Hareketi :Kürdistan Ulusal Kongresi (Kongra Netewıya Kürdistan) :Kürdistan Yurtseverler Birliği :Merkez Komite :Tupamaros Ulusal Özgürlük Hareketi (Movimiento De Liberación Nacional Tupamaros)

7

PAK PJA PKK PWD SHP T.D. TEMUH THKP-C TKP (ML) TSK USAK YAJK YJA STAR :Kürdistan Özgürlük Partisi (Partiya Azadiya Kürdistan) :Özgür Kadın Partisi (Partiya Jina Azad) :Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkeren Kürdistan) :Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti (Partiya Welatparezen Demokraten Kürdistan) :Sosyal Demokrat Halk Partisi :Türkish Daily News :Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi :Türkiye Halkın Kurtuluşu Partisi/Cephesi :Türkiye Komünist Partisi/MarksistLeninist :Türk Silahlı Kuvvetleri :Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu :Kadınlar Birliği(Yekitiya Jina Azad) :Özgür Kadın Birlikleri 8 .N.

Atilla ALAGÖZ beylere ve "Terör Araştırmaları Topluluğu" (T. Dr.TEŞEKKÜR Kitabın hazırlanmasında bana maddi ve manevi yardımları dokunan başta annem ve babam olmak üzere. Necati ALKAN'a. Ahmet ERDOĞAN. Burhan SEMİZ TAKDİM Geçmişten günümüze yaşanan terör hadiseleri. Ebubekir ERENLER.) bünyesindeki çok değerli dostlarıma şükranlarımı sunarım. İdris BAL'a. Türkiye 1984 yılından 9 . Süleyman ŞAHİN. saygı değer hocam Sayın Doç. ayrıca kitabın hazırlanması sürecinde yanımdan hiç ayrılmayan ve sürekli yardımlarını gördüğüm ağabeylerim İnan SEMİZ ve Erhan SEMİZ'e ve her türlü desteği bana sunmak için ellerinden geleni yapan değerli dostlarım Mustafa TOPAL.T. Süleyman ÖZEREN'e sonsuz teşekkürlerimi sunar. her zaman bana rehberlik eden Sayın Dr. Umut KEÇELİ. Yusuf SEMİZ.A. Demirhan DEMİR. ve Dr. Tunahan ALPASLAN. ülkemizin yıllardır gelişmesinin önündeki en önemli engel olarak görülmektedir. Koray Han YAVUZ. Haşim ALAGÜNEY.

ne şekilde ve nasıl yaptı? Hangi şartlarda senaryosunu başkalarının çizdiği bu terörün figüranı oldular? Bu soruların cevabını çıkmaz sokak PKK "PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi" isimli eserde görebilirsiniz. Zira terörizmle mücadele silahla değil. Öğretim Üyesi A.G. Çıkmaz Sokak PKK isimli eser terör ve terörizmle mücadelede toplumun her kesimine ayrı ayrı hitap eden yönleri olması sebebiyle literatüre farklı bir katkı sağlayacaktır.itibaren PKK gerçeği ile tanışmış ve PKK'nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinden her yönüyle etkilenmiştir. kalemle yapılması gereken bir mücadeledir. Doç. Böyle bir eseri ortaya koyan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder ve terörle mücadelede fikri çalışmalarının aynı hızla devam etmesini dilerim. Ayrıca yıllardır yaşanan PKK terörüne farklı bir bakış açısıyla yazılan bu eserde mevcut sorunlara yönelik çözüm reçeteleri bizlere belli bir bakış açısı kazandırmaktadır.M Başkanı ÖNSÖZ 10 . sorunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi konusunda yeterli görülmemeli ve sürekli yeni çalışmalarla daha zengin hale getirilmelidir.A. Dr. bu terör hadiselerini kimler. Peki.B. İdris BAL G.F. Terör örgütleri ve özellikle PKK konusuyla ilgili olarak literatürdeki kitaplar.

Bu sosyal sorunun her yönüyle incelenmesi. dağ kadrosunda nelerin yaşandığına. "Çıkmaz Sokak PKK" isimli eserde ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. En ince ayrıntısına kadar değerlendirilmesi gereken bu örgütün öncelikli inceleme alanı silahlı birlikleridir. metodolojik yönü başta olmak üzere. örgüt üyelerinin hayat hikâyeleriyle yer verilmiştir.D.Ülkemizde yaşanan terör olayları arasında PKK’nın yeri ayrı bir önem taşımaktadır. Konuyla ilgili olarak yazılan nadir eserlerden birisi olan bu kitabı hazırlayan öğrencim Burhan SEMİZ'i tebrik eder başarılarının devamını dilerim. PKK silahlı birlikleri 1984 yılından günümüze gelen süreçte “gerilla” yöntemlerini benimseyen bir tarzda hareket etmiş ancak halka yönelik şiddet ve terör eylemlerini saldırı stratejisi içerisinde değerlendirmiş ve böylece terörün ülkemizdeki en önemli unsuru haline gelmiştir. Süleyman ÖZEREN 11 . PKK'nın silahlı birlikleri olarak da ifade edebileceğimiz Dağ Kadrosu. PKK terörünün değerlendirilmesi ve bu konuda çözüme yönelik açılımların sağlanabilmesi için PKK terör örgütünü her yönüyle tanımak zorundayız. PKK terörünün köklerini çürütmeye yarar bir çıkış noktası olması açısından önem taşımaktadır. Ph. Zira PKK sadece eli kanlı bir örgüt değil aynı zamanda etnik çatışmayı da körüklemeye çalışan sosyal bir hastalığın sonucudur.

toplumsal kırılmaların. PKK’nın terör ve şiddet olmadan ayakta duramayacağı gerçeğidir.B. PKK’nın dinamizmi veya eylem kabiliyetinin yürütme ayağını oluşturan silahlı birlikler. PKK’nın yapmış olduğu eylemler değerlendirildiğinde karşımıza çıkan sonuç. Eylem potansiyelini sürekli koruyan ve hinterlandı daimi surette var olan bir örgütün silahlı birliklerinin analizinin yapılması. ülkemizin zayıf karınlarının oluşturduğu boşluklar yatmaktadır. geçmişten günümüze yapılan hataların. şiddet ve terörü kendisine kılavuz olarak görmüştür. 12 . ülkemizin terörle olan imtihanında baş aktör olarak ismini aklımıza kazımıştır. Şiddetten doğan ve genetik kodlarına kadar bu gerçekliğe müptela olan PKK. Öğretim Görevlisi GİRİŞ PKK terör örgütü. bu yapılanmaya karşı alınacak tedbirlerin geliştirilmesi bakımından pusula mahiyeti görecektir. PKK içinde incelenmesi gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Bu örgütün yıllarca terörün mümessilliğini yapmasında. Bu bakımdan PKK için daimi surette varlığını koruması gereken birim. silahlı kadroları veya birlikleridir. PKK terörü. PKK terör örgütü sadece etnik veya ideolojik altyapısı olan bir örgüt olarak değerlendirilmemelidir.G.F. PKK kurulduğu günden bugüne sürekli şiddet eylemleri vesilesiyle propaganda yapmakta ve nüfuz alanının diğer örgütlere nazaran geniş olması sebebiyle militan sayısı sürekli kendini korumaktadır.

PKK dağ kadrosu tetkik edildiğinde karşımıza çıkacak olan temel husus terörün insanları. PKK’nın değerlendirilmesi sürecinde yeteri kadar ele alınmayan ve ihmal edilen dağ kadrosu. ikincisi ise dağ kadrosunda ortaya konulan silahlı eylem ve terör hadiselerinin gerçekleştirilmesi sürecinde teröristlerin dağ kadrosundaki sosyal hayatları. Terörle mücadele edilirken. aslında PKK terörünün gerçek yüzünü göstermesi bakımından öncelikli inceleme alanıdır. PKK Dağ Kadrosunun Metodolojisi ve Sosyolojisi isimli kitabımızda vurgulanmak istenen ana tema yukarıda belirttiğimiz hususiyettir. Birincisi dağ kadrosunun nasıl bir çatışma içine girdiği ve bu çatışmanın veya gayri nizami harbin yol ve yöntemleri. PKK’nın bu minvalde ortaya çıkarttığı en büyük sorun silahlı eylemler ve bu eylemlerin getirdiği bunalımlardır. karşımıza PKK içerisinde örgütlü bir yapılanma olan ve kurumsal olarak 1984 yılından beri devam eden dağ kadrosu çıkmaktadır. bu faaliyetleri sürecinde ortaya koyduğu düşük yoğunluklu çatışma konseptinin analizi çalışmamızda ayrıntılı olarak yer almaktadır. yaşadıkları olaylar ve dağ kadrosunun gerçek yüzüdür. Bu bakımdan PKK dağ kadrosunun iki veçhesi vardır diyebiliriz.sosyo-psikolojik handikapların bir sonucudur. Silahlı eylemlere yol açan unsurları değerlendirdiğimizde. Bu bakımdan PKK ile mücadelede. Bu iki alanın birleşmesi bizlere bireylerin savaşan birer makine haline gelmesinin gerçek sebeplerini gösterecektir. Bunun 13 . Yirmi yıl aktif olarak faaliyet yürüten dağ kadrosunun. örgütün en işlevsel ve tehlikeli yapılanması olan dağ kadrosunun analizi zaruriyet arz eder. mücadele edilen örgütün analizinin yapılması en temel argümandır diyebiliriz. insanlıklarından çıkardığı ve savaşan bir makine haline getirdiği gerçekliğidir.

Ayrıca birinci bölüm bizlere PKK’nın şu an içinde bulunduğu durumu geçmişiyle karşılaştırılabilmesi ve PKK’nın bukalemun misali renk değiştirebildiğini. Çin’de şekillenen. İkinci bölümün başında dağ kadrosunda uygulanan gerilla yöntemlerinin teorik ve pratik kaynakları ve temelleri ortaya konulmaktadır. Filistin kampları vasıtasıyla dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ve Vietnam Vietkong usulüyle PKK dağ kadrosuna emsal teşkil eden gerilla metodolojisi. PKK’nın kuruluş süreci çerçevesinde gerilla savaşına yönelmesinin başlıca nedenlerini. Birinci bölümde PKK’nın silahlı eylemlere yönelişinin kısa bir analizi de yapılmıştır. klasik savaş yöntemlerini boşa çıkarması bakımından ve asimetrik boyutu olması sebebiyle terör örgütlerinin en sık kullandıkları çatışma tarzı 14 . Latin Amerika’da teorik alt yapısı güçlenen. yani çizgisinin ve renginin dönem dönem revizyona uğradığını göstermesi bakımından öncelikli değerlendirme imkanını sunmaktadır. Bu bölümde PKK’nın temellerinin atıldığı dönemin kısmi değerlendirmesini de görebilmekteyiz. bu bölümde kısmi olarak görebilmekteyiz. İkinci bölümde PKK dağ kadrosunun silahlı eylemlere yönelişi sürecinde uyguladığı gerilla metodolojisi incelenmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan gayrı nizami savaşların değerlendirilmesi ve bunların PKK ile karşılaştırılması bulunmaktadır.yanında dağ kadrosunun sosyolojik yönü teorik yönünden ziyade yaşanılan olaylar çerçevesinde değerlendirilmiştir. İspanya iç savaşıyla başlayan. Kitabımızın birinci bölümünde PKK terör örgütünün fikri altyapısının gelişme süreci ve çekirdek yapılanmasının oluşumu değerlendirilmektedir.

Bu bölümde özellikle örgütün nasıl bir gelişim süreci gösterdiğini çok net görebilmekteyiz. Ancak üçüncü bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli husus PKK’nın ve özelde dağ kadrosunun son dönemde ki gelişmeler ışığında değerlendirilmesine yer verilmemesidir. Maalesef ülkemizde PKK dağ kadrosu üzerine yapılan çalışmalarda bu husus yeterince değerlendirilmemiştir. İkinci bölümde ortaya konulan gerilla metodolojisi için en uygun örgüt sisteminin 15 . İkinci bölüm bu açıdan kısmen de olsa emsal teşkil etmektedir. Bu sebeple sağlıklı bir değerlendirmenin yapılması zorlaşmakta ve konunun analizi sadece gündelik haberlere indirgenmektedir.olmuştur. Bir ay önceki PKK ile şu an ki PKK arasında sistematik farklılıklar oluşabilmektedir. İkinci bölüm kitap içerisinde başlı başına özerk bir alan olarak görülebilir. silahlı birliklerin sistematiği ve en son yapılanmanın önceki yapılanmalarla karşılaştırılması bulunmaktadır. Sürekli değişim gösteren PKK özellikle silahlı birliklerinde yeni yapılanmalara gidebilmekte ve bunları değiştirebilmektedir. Bu hususu ikinci bölümde ayrıntılı olarak görebilmekteyiz. Kitabın üçüncü bölümünde PKK dağ kadrosunun gelişim süreci ve geçmişten günümüze yapılanması sistematik olarak aktarılmıştır. ikinci bölümde PKK'nın gerilla söylemi ve bunun değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca PKK’nın ve dağ yapılanmasının incelenebilmesi için açık kaynakların gerekliliği ve mevcut durumda sağlıklı değerlendirme için bu hususun sadece istihbari bilgilerde var olması PKK’nın iki üç yıllık değerlendirmesini müphem bırakmaktadır. Üçüncü bölüm değerlendirmesinde ana hatlarıyla ortaya konulan dağ yapılanmasının eğitimi. Zira PKK sürekli değişim ve dönüşüm gösteren bir örgüttür.

Nihai olarak belli başlı ve birbirlerinden farklılık arz eden hayat hikâyeleri sıralanmıştır. Dördüncü bölümde PKK terör örgütünün silahlı yapılanmasının nasıl çarpık bir sosyal ortama sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu yönüyle konunun sosyolojik boyutu görülebilmektedir. Çözüm yolunda her fikrin 16 . Bu bölümde sistematik incelemeden ziyade. Dördüncü bölüm ise dağ kadrosunun sosyolojisi ve dağ kadrosunda yaşanan olayları içermektedir. genel değerlendirmeler çerçevesinde hususi konulara değinmektedir. Bu bölümde dağ kadrosuna giren örgüt militanlarının veya pişman olup kaçanların hayat hikâyelerine yer verilmiş ve bu kişilerin örgüte girerken tek bir sebepten ötürü örgüte girmedikleri ortaya konulmuştur. Bu çözüm paketi. Kitabın beşinci bölümünde ilk dört bölümde incelenen konular çerçevesinde PKK terör örgütüne ve özellikle dağ yapılanmasına veya kadrosuna karşı alınması gereken tedbirler ve genelde terör(izm) sorununun özel sebepler ışığında asgari seviyeye indirgenmesi için hazırlanmış bir çözüm paketi önerisi bulunmaktadır. Dördüncü bölümde sosyolojik teoriler açısından değerlendirmelere yer verilmemiştir. Ayrıca dördüncü bölümde dağ kadrosunda yaşam ve yaşananların değerlendirilmesi ayrı bir başlık altında tetkik edilmiştir.oluşturulmaya çalışıldığını bu bölümde açıkça görebilmekteyiz. Bu konuyu okuyucunun tecessüsüne bırakmaktayız. Dördüncü bölümde sosyoloji başlığı altında PKK’ya katlımın sağlanmasının sebepleri yaşanan örnek olaylarla değerlendirilmiştir. sorunun çözümünde atılması gereken adımlar ve çözüm yollarından ziyade bir şeylerin ivedi şekilde yapılması gerekliliğini ve hastalığa doğru tanı ve teşhisin yapılarak en doğru reçetenin verilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Yukarıda genel hatlarıyla özetlediğimiz konular PKK terörüyle mücadele sürecinde bizlere fikri kaynak olması açısından ehemmiyetlidir. Ancak içinde bazı hususların ayrıntılı olarak değerlendirilmediği görülebilir.ve düşüncenin değerlendirilmesi gerekliliği ilkesi ışığında ortaya konulan bu paket çalışmanın değerlendirmesi ve eklentisi niteliği taşımaktadır. Zira her bir alt başlık bir tez konusu mahiyeti taşımaktadır. bu hataları mazur görme büyüklüğü okuyucunun takdirine bırakılmıştır. İyi okumalar… TERÖRÜN SADECE TARİH KİTAPLARINDA OKUNMASI ÜMİT VE TEMENNİSİYLE Burhan SEMİZ Ankara 2007 17 . Bu bakımdan eksiklikler ve kısmi değerlendirmeler zaruri olarak ortaya çıkmıştır. Kitabın içerisindeki hatalar ve kusurlar şahsıma.

1970’li yıllardan evvel ülkemizde marjinal gruplar ve fraksiyonlar daha çok sol orijinli olmakla birlikte gençliğin ve kısmen işçi sınıfının öncülüğünde gelişme göstermiştir. özellikle o döneme ışık tutmakta fayda vardır. Gençlik hareketleri ise üniversitelerde başlayan boykotlarla 18 . Fakat bunun fikri altyapısı 1970’li yıllardan önce atıldığı için. Terör örgütlerinin altyapısının oluşmasında ideolojik devre birinci aşama olarak düşünülebilir.BİRİNCİ BÖLÜM PKK’NIN KURULUŞU ÖNCESİ VE SONRASI PKK (Kürdistan İşçi Partisi/Partiya Karkeren Kürdistan) terör örgütünün kuruluş süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler. klasik terör örgütlerinin veya marjinal grupların oluşumundaki gibi belli bir ideolojik devre. lider kadro. süreç ve fikri yoğunluk bulunmaktadır. partileşme. eylem süreci ve ordu tipi yapılanmalar şeklinde gerçekleşmiştir. Ancak bunun da arkasında belli bir dönem. Ülkemizde terör örgütlerinin ortaya çıkma dönemi daha çok 1970–1980 yılları arasında gösterilebilir.

Gençlik Ve Terörizm .ciddiyet kazanmış ve halk arasında “talebe hareketi” olarak ifade edilmiştir. s:18 19 . Yay. Anonim.D. Türkiye’de ise 12 Mart öncesi dönemine yönelik duygusal tepkiler. İ. ülkemizin temel dinamiklerini sarsmaya çalışmıştır. Sol Terör Örgütleri.B. s:57-58.. Bilgi Yay. o dönemin gençliğini amaçları doğrultusunda kullanmış ve gençlerin dinamizmini. Ankara2002 . Ülkemizde üniversitelerden başlayan bu gençlik hareketleri sol orijinli olmakla birlikte Marksist-Leninist çizgide odaklanmıştır. ayrıca bkz: Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi . Ahmet Taner KIŞLALI bu konuda şu şekilde bir değerlendirme yapmaktadır:1 “Söz konusu öğrenci hareketlerine sağlam teşhis koyabilen hükümetler içinde bulundukları rejimin olanakları ölçüsünde bu hareketlerin –hiç değilse. Ankara-1997 3 Necati Alkan. No: 60.“isyana” dönüşmemesini önleyici tedbirleri alabilmişlerdir. kökleri çok daha geriye götürülebilecek bir sorunu tekrar ortaya çıkartmış ancak bu sefer sorunu daha çok illegal alana çekmiştir. Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi. haklı isteklerini ve fikirlerini istismar etmiştir..” 1968 gençlik hareketleri ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında etkisini göstermiş olan bir süreçtir. 1984 yılından itibaren silahlı saldırılara başlayan 1 Ahmet Taner KIŞLALI. Ankara-1974.2 MarksistLeninist çizgide başlayan öğrenci örgütlenmeleri. bu yolu büyük ölçüde tıkamıştır. Öğrenci Ayaklanmaları. Ankara Başbakanlık Basımevi-1982.3 Ülkemizde ortaya çıkan gençlik hareketleri anarşi olayları ve bu minvalde filizlenen tedhişçilik.. TEMUH Yay. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası bu Bölücü–Marksist fikirlerle kurulan bölücü örgüt PKK. s:11 2 Sol orijinli örgütlerin oluşumu ve yapılanmaları için bkz.

İstanbul1992 s:84 20 . “KÜRTÇÜLÜK” Tekin Yayınevi. 50 değil.8 PKK’nın temellerinin atılmasında üç önemli nokta dikkat çeker.. Ankara’da görevli üst düzey bir istihbarat yetkilisi . Milliyet Yayınları. Bu nedenle PKK’yı bir süreç olarak düşünebiliriz.4 PKK’nın fikri temellerinin ortaya çıkışı sol fraksiyonların tesiri ile olmuştur diyebiliriz. 4 İsmet İmset. Ankara-1992. Ancak Öcalan bunu yanlış bir tespit olarak ifade eder. Ankara-1999.. “yüz kişiden on bine…” diyerek özetlemiştir. Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma. kısa bir sürede bölgede nüfuzunu arttırmaya başlamıştır. Ümit Yay. Turkish Daily News Yayınları. s:24-30 7 Dr. Bu Düşük Yoğunluklu Çatışmanın6 ortaya çıkmasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan üniversitelere gelen bir kısım öğrencilerin yaşanan olaylara Marksist bir yaklaşımla yorum getirmesi ve bu yorumların kaotik ortam için zengin bir zemin oluşturması büyük oranda etkili olmuştur. Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973-1992). s:13 6 Mehmet Ali Kışlalı.PKK. “Özal Döneminde Bölücü Terör. İşte bu kaotik ortamda 100 değil. PKK’nın geldiği noktayı 1993 yılında. Ankara-1993 s:13 5 Nevzat Bölügiray. Bu süreçte örgütün ilk kez Ankara’nın Tuzluçayır semtinde kurulduğuna yönelik söylentiler bulunmaktadır. PKK.7 PKK’nın kuruluşunu belli bir noktadan başlatmak yerinde olmaz. savaş makinesi bir örgüt olan PKK ülkede “az şiddetli bir iç savaş”5 yaşanmasına yol açmıştır. Nihat Ali Özcan. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi. Apo ve PKK. Ankara-1996. İdeolojisi Ve Yöntemi ASAM Yay. Bunlar. s:21 8 Mehmet Ali Birand. 5–6 kişilik bir grupla yola çıkan ve hala devam eden. 1970’li yıllar kan ve acı dolu çatışmaların mücadelelerin ve olayların yaşandığı dönem olarak tarihe geçmiştir..

İMSET. Tuzluçayır olayı (1974) Çubuk Barajına göre daha önemli bir görüşmedir.a. Apo’nun dışında Kesire. Haki Karaer.. Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda Nisan 1973’te PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Haki Karaer ve Haydar Keytan. Kemal Pir. Aygan’a göre bu toplantıda. İmset kitabında konuyu şu şekilde ifade etmektedir.1. Cemil Bayık. bir buluşma olarak nitelendiriyorlar.11 Bu toplantı sonucunda Öcalan’ın Ankara’da kalması uygun 9 Çubuk Barajı girişiminin örgüt için önemi konusunda bazı ihtilaflar söz konusudur. Bu sebeple en küçük toplantı veya görüşme geri planda bırakılmadan aynı dikkat ve değer verilerek incelenmelidir.g. Musa Erdoğan. yalnızca örgütlenmenin gerekliliği konusunda ortak bir görüş…" Ancak biz PKK açısından ilk somut girişim olarak Çubuk Barajı görüşmelerini dikkate alıyoruz. Ali Özer. s:25. M. sayı :190. Hasan Asgar Gürgöze. İsmet Kılıç. Ankara-1 Ağustos 1987.Hayri Durmuş. Zira bu görüşmelerde PKK’nın fikri alt yapısı oluşmuştur. İkinci toplantı veya görüşme yine Ankara sınırları içerisinde Tuzluçayır semtinde gerçekleşmiştir. Üçüncü olarak PKK’nın stratejisinin ve açılımının temelini oluşturan ayrıca gruplaşma çabalarının netice verdiği ilk toplantı olarak da ifade edilen Dikmen toplantısı Ankara’nın Dikmen semtinde öğrencilerin kaldığı bir apartman dairesinde gerçekleştiği ifade edilmektedir.9 2. 21 . 10 A. Kamer Özkan. Yeni Forum. Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı. s:26. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız. Kemal Pir. Cemil Bayık ve Şahin Dönmez bulunmuştur. PKK Yapısı.e. Öcalan.e. "Batılı uzmanlar hala Çubuk olayını bir toplantıdan (meeting) çok. Ortaya çıkan. Karar alınmıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz. İdeolojisi Ve İşleyişi. "Basına sızdırılan bilgilere göre. Abdülkadir Aygan. bu toplantıda 11 kişi yer alıyor." Basına sızdırılan bu bilgilerin yanında PKK'dan ayrılan en önemli itirafçılarından birisi olan Abdülkadir Aygan ise bu toplantıya yedi kişinin katıldığını iddia etmiştir. Mahzum Doğan.g. Bu toplantıda PKK’nın çekirdek kadrosunun bir araya geldiği şeklinde kuvvetli iddialar bulunmaktadır.10 3.

com erişim. toparlayıcı yeni ve daha düzenli bir yapı oluşturmak.Örgütün kronolojisinde13 1973 yılından 1976 yılına kadar geçen süreyi ideolojik altyapı ve öncü kadro oluşturma olarak ifade eden Öcalan. Ve bu yapılanmanın da Ankara’nın dar kapsamlı mücadele alanından kopartılarak bölgeye intikal ettirilmesi".e.e. Şam-1994 . 1976 yılından itibaren arkadaşlarıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine dağılmışlar.D. teoride gördüklerini pratiğe çevirmenin ilk adımını böylece atmışlardır.rojaciwan. www. ayrıca bkz: Anonim “PKK-1. silaha sarılınmaması.Cilt 1973-1979” . Yukarıda sıralanan üç önemli görüşme veya toplantı örgütün çekirdek yapılanmasının ve temelinin atılmasına vesile olmuştur.Öcalan’ın aklında olan.…o güne kadar ortaya çıkan görüşleri bir anlamda formüle etmek. aktaran.gruba merkezi bir yapı kazandırarak örgütleşmek. 20.g. PKK Tarihi.g.2006.14 11Ayrıntılı bilgi için bkz: Cemil Bayık. ayrıca bkz: Özcan.12 Örgüt için bu toplantının esas ehemmiyeti amatörlükten profesyonel çalışmalara geçilmesidir.görülmüş ve bazı kararlar alınmıştır.html erişim tarihi: 14/10/2006 22 .. pratikten hareketle. a. Yayınları Ankara-1993 13 Örgütün kronolojisi için bkz: Ek–1 14 Öcalan Davası.Bütün toplantı ve eğitim çalışmalarında silahlı mücadeleden bahsedilirken.com/dava/03. www. lider üzerinde belirgin bir baskı yaratıyor… … Dikmen toplantısının belki de en önemli sonucu. o güne kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Türk ve Kürt sol örgütlerin geleneksel yapılarından kopulması. "Toplantının amacı.B. yeni örgütlenmeyi değişik ve pratik bir zemine oturtma kararının alınması. Bu toplantıda bazı karar ve stratejiler benimsenmiş ve örgüt profesyonelleşme aşamasına geçmiştir. s:32. s:36 12Dikmen toplantısında Öcalan’ın liderliğinde 25 kişilik bir grup bir araya gelmiştir.belgenet. Tunceli’de bir banka soygunu dışında güncel devrimci pratikten geri kalınması ve nihayet ciddi bir politik çizgi olmaması. İ.10.İddianame. a. İmset.

Ancak Celal BUCAK’a yönelik eylemden önce. 23 . coşkulu.Yukarıda kısaca açıkladığımız. Partileşme aşamasından sonra PKK silahlı eylemlere başlamış ve ilk olarak Hilvan ve Siverek pratiğinde. gençliğin atılgan. Aydın gençliğin kendine özgü karakteri vardır. Üçüncüsü. bilimle açık.Cilt. Bu sefer. Bu açıdan da gençlik kesimi içerisinde çalışma yürütülmesi doğal ve zorunluydu…” Örgüt propaganda faaliyetlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaymaya başladıktan sonra.e. engel tanımayan özellikleri vardır. bilimle en çok temasta bulunan ve devrimci düşünceleri en erkenden özümsemeye yatkın bir kesimi oluşturuyor. aydın gençlik olması itibariyle bilime açık. Partileşme sürecinde ilk olarak bir kuruluş kongresi yapmıştır. Bu kongre Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis (Ziyaret) Köyünde 27–28 Kasım 1978 tarihinde yapılmıştır. 15 “Çalışmalar daha çok aydın gençlik kesiminin içerisinde yürütülüyordu. toplumsal bir kategori olarak gençlik devrimci düşüncelere açık. yerel aşiret ağalarından Adalet Partisi Urfa milletvekili Mahmut Celal BUCAK’a yönelik silahlı eylemle ismini duyurmuştur. örgüt faaliyetleri daha çok eleman kazanmaya ve gençler üzerinde tesir oluşturmaya yönelmiştir. a. Gençlere yönelik faaliyetlerin ehemmiyeti hakkında Öcalan şunları ifade etmektedir.g. taban oluşturma çalışmalarına aralıksız devam etmiş ve artık partileşme sürecine geçilmesine karar kılmıştır. örgütün temellerinin atılması sürecinde. Hilvan’da gerçekleşen çatışmalar 15 PKK-1. onları rahatlıkla benimseyebilen özelliklere sahiptir. İkincisi.

e.e.g. “Bucaklar ve İstihbarat Raporu”. Açıklamada.e.18 “ Apocular ismindeki bu grup. 31 Temmuz 1979-1 Ağustos 1979 tarihli gazetelerde Urfa Valisinin olayla ilgili beyanları yer almaktadır. 24 .) bu gerçek bir destekten ziyade. s:49–50–51. aşiret kavgalarında örgütün oynadığı role bağlı.g. …Apocuların Kürt halkı arasında desteği yok gibi. a. Valinin beyanlarına bakılırsa devlet olayın içeriğine ve gelişmelere bir hayli yabancı kalmış görünmektedir.17 Bu dönemde müttefik bir ülkenin hazırladığı istihbarat raporunda PKK şu şekilde ifade edilmiş ve değerlendirilmiştir. s:41 17 Tercüman. bölgedeki birçok cinayetin.e.. Bu dönemde yaşanan olaylar için ayrıca bkz: Özcan.16 PKK 29 Temmuz 1979 tarihinde gerçekleştirdiği ve Mahmut Celal BUCAK’ın yaralandığı Siverek eyleminden sonra bildiriler dağıtarak ismini bölgeye ve Türkiye’ye ilan etmiştir. Apocular ile Kürt şiddeti aynı anlama geliyor. gerçekte sorumlu olmasa da bu örgüte atfedilmesine sebep oluyor. s69 18 İmset.g. "Olayın mahiyeti anlaşılamadı. a. Türk basınına göre. Milliyet. Ağustos 1979’da Urfa’nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde Bucak aşiretine karşı düzenlediği saldırılar ile adını duyurdu. İmset.e. s:93. ancak kan davasından da öte de siyasal yanı ağır basıyor sıkıyönetim olaya el koydu…" ayrıca bkz: Birand. a. Apocuların artan ünü. a.g. Birçok insan onlarla işbirliği yapıyor görünseler de ( ki aralarında milletvekilleri ve il görevlileri de olduğu iddia ediliyor. belirtilen istihbarat raporu hakkında ayrıntılı bilgi verilmemektedir. a. Ancak yer alan ifadeler dönemin değerlendirmesini yapmak açısından kayda değer niteliktedir. s:70. Siverek’i Türkiye’nin en yoğun şiddet olaylarının rastlandığı bir alana çeviren bu saldırının ilkinde bir Adalet Partisi milletvekili yaralandı.PKK için önemli bir tecrübe olmuştur.” 16 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık.g.

ajan ve ajan-provokatörlere22karşı 19 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi”. dayanışmalarının temeline. Weşanen Serxwebun. 22 Ajan ve Ajan-Provokatör olarak ifade edilen kavram.Baskı 20 İmset. eskinin gevşek grup ilişkilerinin yerine. PKK’nın kuruluş bildirgesinde de şiddetin ve terörün öncelikli saldırı yöntemi olduğu görülmektedir. Birçok örgüt mensubu bu şekilde tasfiye 25 . s:72 21 “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” a. Köln. no:25.” PKK’nın kuruluş bildirisini hazırlayan Merkez Komite mücadeleyi stratejik ve taktiksel planda şiddetin kullanılması olarak belirlemişlerdir. “…PKK.e. dayanan Partiya Karkeren Kürdistan adı altında bir örgüt oluşturmaya karar verdiler.g. hazırlanmasına rağmen bir sene bekledikten sonra yayınlanan “Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi” örgütün çıkışını şu şekilde ifade edilmiştir. örgütleri hafife almamaktadır. muhalif çizgideki kişilere giydirilen deli gömleği olarak da ifade edilebilir. PKK’nın tarihi boyunca hep muğlâk bırakılmış somutlaştırılmamıştır.Kuruluş Bildirgesinde21. Ülkemizin PKK tecrübesinden çıkartacağı en büyük edinim de bu tip örgütlerin kuruluş aşamaların da.Ancak bu raporun ifade ettiği hususların bu kadar basit olmadığı kısa sürede anlaşılacaktır. Bu sebeple PKK için öncelikli önemli olan husus silahı kadroların tesisi ve bunların propagandasını yapan cephe örgütlenmesiydi. Örgütteki sigorta vazifesi gören bu itham.19 “…Çeşitli bölgeleri temsil eden bir grup yoldaş. resmi ve profesyonel ilişkileri esas alan. örgütsel varlığına musallat olan sivil ve resmi polisle. 3. PKK 1979 yılında. a. strateji ve taktiğe. belli bir program.20PKK kurulduğu günden itibaren “devrimci şiddet” üzerine inşa edilmiştir. Aralık–1984.g.y.

Vietnam’da gerçekleştirilen Vietkong Usulü savaş veya Latin Amerika tipi gerilla yöntemlerinde ortaya konan strateji ve teorilerden esinlenen Öcalan uygulanacak olan yöntemi şu şekilde ifade eder23.e.g. PKK. Gerilla çekirdeği parti çekirdeğinin daha da yoğunlaşmış şeklidir. genellikle destek veren edilmiştir. Savaşı kurmaylık yürütür ve PKK’da savaş kurmayı da partidir.24 PKK’nın ikinci ve üçüncü dairedeki yönetici kadroları bölgelere dağıldıktan sonra. Klasik Marksist-Leninist örgütlerden esinlenerek tüm dünya proleterlerine seslenir ve tüm komünistleri sınıfsız bir topluma! ulaşabilmek için kendi saflarında örgütlemeye çağırır. Ülkemizde Mahir Çayan’ın kır yapılanması üzerine düşünceleri. Seçme Yazılar. Bilimsel Sosyalizmi rehber olarak seçtiklerini ve feodal düzeni yıkmaya kararlı olduğunu ifade eden PKK. 23 Abdullah Öcalan.4. s: 143 24 Ayrıntılı bilgi için bkz: PKK Kuruluş Bildirisi. bu ve benzeri söylemlerle dönemin terör örgütlerinin ve sol fraksiyonların misyonunu taklit ederek yola çıkmıştır. Partinin taktiği gerilladır.devrimci terörü vazgeçilmez bir mücadele yöntemi sayar. Köln–1984. gerilla tarzı savaş yöntemini sistem olarak kabul ederken. a. Çin’de Mao’nun halk savaşı. amaçlarının ancak MarksistLeninist ve tüm dünyadaki sosyalist güçlerin ittifakı ile gerçekleşebileceğine inanmaktadır. s:60 26 . Barışçıl bir ortamda her gün ulus olarak eriyip yok olmaktansa. savaşla ve savaş içinde dirilmeyi bir ülke olarak kabul eder…” PKK’nın silahlı eylemlerine kullandığı metotlar gerilla metotlarına benzerlik göstermektedir. Weşanen Serxwebun. Bunların başında da Mehmet ŞENER gelmektedir. kendi alanlarında hızla kadrolaşma amacıyla propaganda faaliyetlerine başlamışlar. Cilt.

g. 25 PKK’nın silahlı yöntem olarak gerilla metotlarını benimsediğini yukarıda ifade etmiştik. Bunlar PKK tarafından hemen silahlandırılmıştır.gruplar. Kozasından çıktıktan sonra. PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu. Yine bu dönem içerisinde bölgede faaliyet yürüten ve aktif sayılabilecek örgütlere karşı saldırılar düzenlemiştir. PKK’nın ordu yapılanması ve buna ulaşmada bir basamak olan gerillayı incelerken. Gerilla konusunda PKK’nın ilham kaynağı ve çıkış noktasının belirlenmesi gerekir. Bunun yanında 12 Eylül öncesi Urfa yöresindeki nüfuzlu sayılan aşiret reislerine yönelik saldırılarda bulunmuşlardır. PKK’nın “Parti-Cephe-Ordu” sisteminde sac ayaklarından biri olan ordu kavramı da makro planda değerlendirildiğinde ulaşılması hedeflenen yapılanma olarak da ifade edilebilir. fikri temelleri. örgütün metodolojisinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir.e. 1977 yılına kadar kozadaki kelebek gibi çok sessiz şekilde faaliyet yürütmüştür. totaliter rejimlerin ve orta doğunu hâkim kültürünün bir realitesi olan “Zorun Rolü” bu 25 İmset. eleman temininde aşılanan ideolojiler ve tutunumun nasıl sağlandığını değerlendirmek gerekir. yemek ve para verilmiştir. bir anda kendini göstermiş ve bölgenin en tehlikeli ve aktif grubu haline gelmiştir. “işsizler ve toplum dışı kalanlardan” oluşmuştur. “İstihbarat Raporu” a. “Apocular” bu dönemde grup olarak kaleşnikof ve başka tür makineli tüfekler ile donatılmışlardır. Diktatörlüklerin. s:76 27 . PKK materyalist bir mantıkla ve Marksist-Leninist ilkeleri benimsemiş veya seçmiş bir örgüt olması bakımından hayatı ve yaşamı “mücadele” temeline oturtmakta ve bu minvalde “ZOR” kullanmayı meşru bir araç olarak görmektedir. PKK.

g. Ancak PKK’nın ne hemen ayaklanabilecek militan potansiyeli. a.73-75. Ankara-1996 28 .26 Kavramsal açıdan “zor” ve “zor kullanma” cebri bir anlam taşımaktadır.” Hemen ayaklanma çok büyük bir risk. Vietkong tarzı mücadele ile kendine münhasır bir Düşük yoğunluklu çatışma yöntemi yaratmayı başardı. Bugün 26 Zor kavramının örgüt için önemi konusunda bkz: Abdullah Öcalan. Bunun için gerilla eğitiminin verilebilmesi öncelikli ihtiyaç olmuştur. ikinci yol olan “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak nitelendirilen ve Güney Amerika’dan esinlenilen yöntemi veya benzer bir gerilla mücadelesi olan Maoist Halk Ayaklanmasından esinlenerek. “Kürdistan’da Zorun Rolü” (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra–1983 27 Özcan. Yukarıda ifade edilen yönetim biçimlerinin ideolojilerine göre “ZOR” iktidarı elde etmenin ve sürdürmenin yegâne yoludur. ayrıca “ Düşük Yoğunluklu Çatışma” kavramı için bkz: Mehmet Ali Kışlalı. Maoist Çin’in FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) ne ilham kaynağı olmasıyla Ortadoğu’ya giriş yapmıştır. s:72 28 “Hemen Ayaklanma” ve “Uzun Süreli Halk Savaşı” kavramları için bkz: Özcan.coğrafyanın insanları için bir hayat tarzı haline gelmiştir veya getirilmiştir.g. Gerilla tarzı savaş biçimi.27 İktidarı elde etmek için zor kullanmayı meşru bir araç olarak kabul eden PKK’nın karşısında iki yol vardı: Bunları birincisi . “Hemen Ayaklanmaydı.e. Bunun farkında olan Öcalan. ama pozitif sonuç alındığında da köklü bir çözüm yolu olarak görülebilirdi.28 PKK gerilla tarzı bir silahlı mücadeleyi yöntem olarak kabul ettiği için bu yöntemin gerektirdiği maddi unsurlara da ihtiyaç duymuştur. ne de halk desteği vardı. “Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma”. a.e. Ümit Yayıncılık.

İstanbul-1994 29 . “Filistin Meselesi ve Arap – İsrail Savaşı” Türkiye İş Bankası Yayınları.30 PKK militanları dış bağlantıları vasıtasıyla 1980– 1984 yılları arasında özellikle Bekaa Vadisinde gerilla tarzı eğitim almıştır. İstanbul – 1999.Doğan Yayınları. Bu hususa değinmeden evvel gerilla savaşı olarak da adlandırılan bu yöntemin metodolojisi üzerinde durmak gerekir. Buradan mezun olan birçok terörist gittikleri coğrafyada gerilla tarzı savaşı başlatmışlar veya geliştirmişlerdir. s:34-56 30Filistin Kamlarının kuruluşu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Armaoğlu.29 Filistin Kampları terörün laboratuarı olarak görülebilecek bir eğitim alanıdır.Filistin Kampları olarak bilinen bölgede gerilla tarzı eğitim bu şekilde giriş yapmış ve dünyanın dört bir yanındaki terör örgütü üyelerine bu kamplarda eğitim verilmiştir.Fahir. Bu açıdan Filistin Kampları bu savaş tarzının yayılım alanı olmuştur. İKİNCİ BÖLÜM 29 Bu konuda bkz: Hasan Cemal “Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım”.

Örgüt özellikle lojistik desteğini milis güçlerinden ve civar yerleşim bölgelerinden sağladığından halk desteği olmadan yaşayamaz. Gerilla tarzı savaş yönteminde savaşçı örgüt halk desteğine ihtiyaç duyar. Halk desteği olmadan çok kısa bir sürede başarısızlığa uğraması kaçınılmazdır.gov. hareket yeteneği de o kadar fazladır.tdk.12. soru no:6 30 . 32"ideal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır.31Gerilla kelimesi dağ adamı anlamında da kullanılmaktadır. Amaca ulaşmak için saldırısabotaj-suikast yöntemleri kullanılır." Gruptaki her bir gerillanın kilit bir vazifesi vardır ve bunlar görevlerini eksiksiz yerine getirmek zorundadırlar Genelde sınıflandırmalar düzenli orduların sınıflandırmalarından çok farklıdır. Saldırı gruplarının sayıları değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat Küba’da yaşanan devrim sırasında Fidel Castro ile beraber diktatör Batista'ya karşı savaşan Ernesto Guavera (Che) tarafından bir savaş stratejisi olarak kuramsallaştırılmıştır. Alberto Bayo gerilla gruplarında veya timlerinde bulunması gereken kişi sayısı hakkında şunları ifade etmektedir. Buna göre gerilla birlikleri asimetrik saldırı yöntemleriyle karşı tarafı veya düşman gördüğü birliği yıpratmaya çalışır. Gerilla tarzı savaş yöntemini genellikle karşısında kendisinden silah gücü ve savaşçı sayısı bakımından daha üstün bir savaş aygıtı bulunan gruplar kullanır. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa. Gerilla etimolojik olarak Fransızcada ‘Guérilla’ olarak bilinmekte ve düzenli bir orduya karşı küçük birlikler hâlinde çatışan.2006 32 Bkz: EK-2. Kısaca adı “Vur-Kaç” saldırıları da denen bu savaş yönteminde temel amaç düşman birliklerini psikolojik ve maddi olarak yıpratmak ve savaşın 31 http://www.tr/ erişim tarihi:12.GERİLLA METODOLOJİSİ VE PKK DAĞ KADROSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gerilla metodolojisi değerlendirilmeden önce gerilla nedir? sorusuna kısaca cevap vermek gerekir. hafif silahlarla donatılmış topluluk olarak ifade edilmektedir.

komünist gerillalar) de diğer bir örnektir.latinbilgi. gerilla örgütünün halkın yararına olan büyük bir politik hedefi vardır sırf bu yüzden halk gerilla güçlerine efsane ve kahraman gözüyle bakar ama eşkıya yol kesen. Yukarıda gerillanın genel anlamda tanımlamasını yaparken belirttiğimiz gerilla-eşkıya ayrımı.Bolivya Günlüğü.php erişim tarihi:13. Yar Yayınları. 5 Mart 2007 37http://www.net/index. s:70 34 Eşkıya yöntemi olarak ifade ettiğimiz husus. 34Fakat farklı olan şey gerillanın tamamen halkın örgütü oluşudur. gerilla tarzı yöntemleri (Túpac kullanmaktadır. 33 Düzenli ordu haline geçmek gerillanın temel hedeflerinden birisidir. mala saldıran kırda. haraç. Filistin'in Sorunu.2006. ırza. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü de gerilla tarzı yöntemleri kullanmıştır.antoloji.net/index. İstanbul-1985 31 . ayrıca bkz: Milliyet gazetesi. halktan ayrı ve bağımsız yaşayan. Pınar Yayınları. genelde dağ ve çevrelerini mesken edinen. 35 Günümüz gerilla tarzı savaş yöntemini kullanan gruplara birkaç örnek verecek olursak.yine bir Latin Amerika ülkesi olan Peru’da MRTA Amaru Devrimci Hareketi/Movimiento 37 Revolucionario Túpac Amaru) örgütü. Gerillanın savaş yöntemi eski eşkıya savaşına benzer niteliktedir.com/gerilla/ erişim tarihi:14.38 Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerine Vietnam’da büyük zayiat verdiren Ho-Şi-Min'in örgütü (Vietkong.12.12. bir şefe bağlı yaşayan ve gerilla gibi asimetrik savaşan gruptur halk desteği bulamadığı için fazla yaşam alanı ve zamanı bulamaz.2006 38 Bkz:Edward Said. yol kesme. PKK terör örgütünün bir gerilla örgütü mü.2006 36 http://www. 35 http://nedir. yerleşim yerlerine inip soygunlar yapmak suretiyle hayatını devam ettiren başıbozuk yapılanmalardır.php erişim tarihi:13. Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya’da terör hadiseleri oluşturan ve bu gün Kolombiya’da önemli bir silahlı güç olan FARC(Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri / Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColumbiaFARC) örgütü36.12. cana. yoksa eski tabiriyle eşkıya mı 33 Ayrıntılı bilgi için bkz:Ernesto Che Guevara. Aralık 1989.ilerleyen safhalarında düzenli bir ordu sistemine geçmektir.latinbilgi.

Savaşın doğası bakımından. Peking 1966 yapıtından. bunlara egemen olan yasaların da 39 Mao Çe-Tung. “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir. yeri ve doğasıdır.olduğunu anlamamız açısından bizlere yol gösterici nitelikte olduğunu görmekteyiz. savaş da savaş yönetme yasaları da. “Selected Military Writing” Foreign Languages Press. N. karşı devrimci savaşın da kendilerine özgü özellikleri olduğu için. bu savaşların farklı koşulları tarafından –bu farklar. s:12–13 32 . Mao kendi bölgesindeki savaşı anlatırken şu ifadeleri kullanmaktadır. başka bir döneme mekanik olarak uygulanamaz. Bu yöntemi dünyanın dört bir yanına ihraç eden teorisyen ve aynı zamanda pratiğini de uygulayan kişi Mao'dur. Bu sebeple gerilla savaşını incelerken öncelikle Mao’nun yöntemini değerlendirmekte fayda vardır. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Her tarihsel aşamanın kendisine özgü özellikleri olduğu için her tarihsel aşamadaki savaş yasalarının da kendilerine özgü özellikleri vardır ve bunlar. savaşın zamanı.belirlenir. (a) Gerilla Tarzı Çatışma Yöntemi ve Metodolojik Altyapısı Gerilla tarzı çatışma yöntemi başta İspanya iç savaşında daha sonraki süreçte Mao’nun Japonlara karşı uyguladığı bir yöntem olarak görülmüş daha sonraki süreçte ise Vietnam’da Vietkong usulü ile uygulanmış ve bunların yanında dünyanın dört bir yanında uygulanan bir yöntem olmuştur. Zaman etkeni bakımından. Ancak daha önce gerilla tarzı çatışma yöntemlerini inceleyerek konuya açılım kazandıracağız. devrimci savaşın da. zaman içinde gelişir. 39 “Farklı Savaşları yönetmek için farklı yasalar. Bu sebeple gerilla savaşı en çok Çin’de uygulanan tarzı ile ithal edilmiştir.

Osman Pamukoğlu. İspanya İç Savaşında klasik savaş yerine ani saldırılarda bulunup hızla geri çekilme yöntemleri kullanılarak başlayan “Guerillos”ların mücadelesi farklı tarz ve yöntemlerle dünyanın birçok yerinde uygulana gelmiştir. her ülkeye ya da ulusa ait savaş yasalarının da kendi özellikleri vardır.11. Form Yayınları (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul. Ancak eski Çin’in büyük askeri uzmanı Sun Vu Tzu’nun kitabında ifade ettiği gibi. s:7 41 Gerilla Savaşı ve ya düşük yoğunluklu çatışmanın ülkemizde anlaşılması ve karşı tedbir alınması konusunda bakınız. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok Ümit Yayıncılık. yani her iki savaşa da aynı yasalar uygulanamaz. Örneğin Balkan Harbinde kaybettiğimiz Batı Trakya topraklarını geri alabilmek için Gerilla mücadelesi verilmiştir. O tarihlerde gerilla savaşı adına pek bir şey bilinmiyordu. büyük bir ülke ya da ulusun kendi özellikleri olduğu gibi. Bu yeni yöntemlerde farklı kural ve yasalar geçerli olacaktır. klasik savaş metodunun dışında ve ortama veya şartlara göre savaş metodunu vurgulamaktadır.” Mao.00 33 . her ülkenin ya da ulusun.kendi özellikleri vardır. Ülkemiz açısından gerilla metodolojisi PKK’dan önce bize yabancı ve hayli uzak bir kavramdı. yenilgi tehlikesi olmaksızın yüzlerce savaş verebilirsin' mantığıyla hareket edilmesi gerektiği anlaşılınca PKK ile ona uygun tarzda mücadele geliştirilmeye başlanılmıştır. Ayrıca bkz: Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12. Eşref Kuşçubaşı ve Selim Sami gibi 40 Sun Tzu. Yer etkenine gelince.40 'Düşmanı ve kendini tanırsan.41 Klasik Savaş metoduyla galip gelinemeyeceği kesin olan çatışma ortamlarında Mao’nun yukarıda belirttiği gibi farklı yol ve yöntemler belirlenir.06:22. “Savaş Sanatı”.

Emre Yay.. Ancak engebeli ve sarp bölgelerde düzenli ordudan veya savaştan çok daha etkili ve sonuç alınabilir olduğu daha sonraları öğrenilmiştir.. hem kendilerini korumak ve hem de genişlemek zorundadırlar. Mao’nun gerilla savaşı yönteminde belli başlı temel prensipler vardır. s:189 34 . esnekliğin ve planlamanın. 42 Özellikle terör örgütleri ve ayrılıkçılar tarafından öğrenilmiştir. Sol Yay. Bu bakımdan Mao’nun direnme savaşı olarak adlandırdığı gerilla savaşının temel prensiplerini ve ana ilkelerini şu şekilde sıralamaktadır43.Askeri Yazılar. s: 188 44A. asıl sorun kendimizi koruma.e.” Genel anlamda.g. Osmanlı’nın Son Kahramanları. İstanbul–1996. ana ilkeler şunlardır:44 1) Savunma içinde saldırıyı yönetirken.. s:28 43Gerilla Savaşının Temel Prensiplerini Ve Ana İlkeleri konusunda bkz: 'Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları'. Mao Zedung'un .. 42 İsmet Bozdağ. genişleme ve düşmanı yok etme hedefine ulaşmadan önce hangi politika ya da ilkelerin benimsenmesi gerektiğidir. uzatmalı savaşta çabuk sonuçlu muharebelerin ve iç cephe harekâtında dış cephe harekâtının kullanılması. “Direnme Savaşında (ve bütün öteki devrimci savaşlarda). inisiyatifin. Bu durum karşısında. gerilla birlikleri genellikle sıfırdan başlayıp büyüdüklerine. küçük bir kuvvet halindeyken büyük bir kuvvet haline geldiklerine göre. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası.gerilla mücadelesini bilen çok az kişi vardı ve gerilla savaşının düzenli ordu karşısında başarılı olabileceğine ihtimal verilmiyordu. 1976. Bu hususlar başta PKK olmak üzere birçok terör örgütü ve ayrılıkçı harekete ışık tutmuştur.

gerilla çekirdeği serpilemez. “Che” olarak bilinen Ernesto Che GUEVERA. s:32 35 . Buna rağmen gerilla mücadelesine girişmek uzun vadede sonuçsuz kalır.e. “Gerilla hareketini kesin gizlilik.g. Askeri Yazılar. Gerilla savaşı veya çatışması lokal bir olgudur. ve 6) Doğru bir komuta ilişkisi. 4) Stratejik savunma ve stratejik saldırı.2) Düzenli savaşla koordinasyon. 5) Gerilla savaşının hareketli savaş haline gelişmesi. 3) Üs bölgelerinin kurulması. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri. düşmana bilgi sızdırmama temeline dayanmalıdır” 45 demekteydi. kendi ülkesindeki gerilla savaşının temel prensiplerini oluştururken tüm gerilla savaşı süresince stratejiyi en önemli unsur olarak görmüştür. Mao’nun gerilla tarzı mücadelesine değindikten sonra bir diğer önemli gerilla teorisyeni Che’nin yöntem ve teorilerini incelemek gerekir. Gerilla savaşını mevcut ülke veya bölge içinde 45Ayrıntılı bilgi için bkz: Ernesto Che Guevera. Gerilla savaşında gizliliğe önem veren Che bu mücadele tarzının gerçekleşebilmesi için şu hususa dikkat çekmektedir. 1960 yılında yayınlanan Gerilla Savaşı isimli eserinde.” Devletin meşru dayanaklara sahip olması ve egemenliğini bu meşru dayanaklardan alması. yani milleti temsil kabiliyetinin olması gerillanın oluşumu için doğal bir engel oluşturur. 46 “…bir hükümet hileli olsun olmasın halka danışarak iktidara gelmişse ve anayasaya göre az çok yasallık görünümünü koruyorsa. İstanbul–1966 46 A. çünkü henüz tüm yasal mücadele olanakları ortadan kalkmamıştır. Mao. Yer Yayınları.

Her ülkenin coğrafi ve toplumsal koşullarının.” 47 A. “Ne için savaşıyoruz?” sorusuna makul ve akla uygun bir cevap verilmesi gerekir. ezici gücün uydusu memur gruplarına güvenebilir. bu çekirdek. Gerilla savaşının. özel biçimleri belirleyeceği açıktır. Gerilla Ordusu. düzenli ordu. halk savaşı olduğunu belirtmek önemlidir.e. küçük silahlı grup. Bu sorunun cevabı verilmedikçe gerilla içerisinde ayrılıklar ve akıllarında soru işaretleri mutlaka olacaktır. Ancak gerilla savaşı özel kuralları da içinde bulunduran bir mücadele şeklidir. baskıya karşı savunma için çok daha az miktarda silah olduğu halde. iyi donatılmış ve disiplinli. gerilla savaşının kendini uyduracağı. Gerilla savaşı klasik savaşın farklı bir varyasyonu ve bir aşaması olarak da görülebilir. 48 “… Savaşanların kimler olduğunu saptamak gerekir.47 Gerilla tarzı mücadelelerde öncelikle amaç saptanmak zorundadır. Bu durumu saptadıktan sonra değinilmesi gereken önemli bir diğer husus da şudur. bir kitle savaşı. a.g. gücünün kaynağı Halk Kitleleridir. Halkın çoğunluğunun desteğine sahip olunduğunda.düşünmek en doğru saptama olacaktır. fakat temel yasalar bu tip mücadelelerin hepsi için geçerlidir. halkın savaşçı öncüsüdür. çoğu durumlarda dışarıdan gelecek desteğe. Gerilla. s:33 48 Che.g. gerilla savaşına başvurulmasının nedeni budur.e. ateş gücü daha düşük olduğu halde dövüştüğü düzenli ordudan sayıca az bir askeri birlik olarak düşünülmemelidir. Bundan dolayı birçok teorisyen gerilla savaşını niçin yapıldığı hususuna önem vermektedir. Bir yanda ezici çekirdek ve onun hizmetinde. s:34-35 36 .

Gerilla mücadelesi verdiğini düşünenler kendilerini toplumun öncüsü.” Gerilla savaşı ulvi bir amaç gibi resmedilmeye veya gösterilmeye çalışılması klasik bir tutumdur. Büyük düzenli orduların tamamlayıcısı olan mücadele biçimidir.e. tek üs olarak kırsal bölgelerde yerleşen ve yayılan 49 Che. silahları eline aldığı ve tüm silahsız kardeşlerini rezillik ve yoksulluk içinde tutan toplumsal rejimi değiştirmek amacıyla dövüşür. kurulu iktidara karşı mücadele içinde ilerleyen. Ernesto Che Guevera Gerilla Savaşını ikiye ayırmaktadır. Gerilla yerel halkın tam desteğine güvenir.g. Sömürge olsun olmasın. 49 “…Halkın kendisini ezenlere karşı. s:34 50 Che. ıslahatçısı olarak görür. bu kesinlikle aranan bir koşuldur.e. için için kaynayan protestosunun yankısını meydana getirmek için. Temsil edildiği iddia edilen halkın sözcüsü ve öncüsü rolünü üstlenerek.Gerilla belli bir topluluğun temsilcisi. a. öncüsü ve simgesi olarak nitelendirilir. Yukarıda ilk olarak belirttiğimiz “gerilla niçin savaşır” sorusu bu açıdan üzerinde hususiyetle durulması gereken bir konudur. Yerel halkın desteği gerilla savaşı için su kadar hava kadar önemlidir. Meşru güçler veya devlet ayrılıkçı hareketlere karşı uzun vadeli çözüm yolları üretmek için bu hareketlerde kendisini gerilla ilan edenlerin beslendiği halk kitlesinin desteğinin nasıl kesilebileceğinin yollarını aramalıdır. onlar adına konuşulması ve eylem yapılması bir meşruiyet aracı olarak gösterilmeye çalışılır. 2.Gerilla.g. 50 1. a. s:35-36 37 .

Kırsal bölgenin eğitim ve kültür durumu da o bölge halkının hızla örgüte kaymasında önemli bir faktör olur.g. bölge halkının gerillaya olan sempatisi artarak devam edecektir ve sempatizanlar milis güçler haline gelecektir. meşru gücün yani devletin oluşturduğu boşluğu ve eksiklikleri gerilla veya milisler aracılığıyla örgütler veya ayrılıkçılar dolduruyorsa. savaş düzenbazıdır… Gerilla savaşında şaşırtmaca. hile ve gece eylemleri temel unsurlardır. Bir çeşit temsilci pozisyonunda olması veya öyle algılanılıyor olması sebebiyle insanlar gerillaya itaat ve sebat gösterir. muharebe ya da çatışmaya girişmemeyi temel ilke olarak kabul eder. PKK’da gerilla sadece silahlı eylem metotları için geçerlidir.e. s:36–37–38 38 . Bu bakımdan Gerilla. Gerilla savaşı klasik mevzi savaş biçiminin embriyonu veya başlangıcı olarak görülebilir veya taslağı olarak kabul edilebilir. Ancak dağ kadrosunun uyguladığı yöntemler anlatılırken kerhen de olsa gerilla tabiri kullanılmaktadır. Gerilla tarzı çatışan örgütler (ayrılıkçılar vs. Dağ kadrosunun uyguladığı çatışma metodu gerilla tipidir.51 Kırsal alanda gerilla o bölgenin halkı için üstün bir konum veya mertebe olarak görülür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki ülkemizde PKK’nın ortaya çıkardığı terör (tedhiş) ortamı klasik gerilla tarzından farklılık arz eder. 52 Ayrıntılı bilgi için bkz: Che a.) kesin kazanılmayacak hiçbir çarpışma.silahlı bir grubun mücadelesi… Ülkemizde yıllarca yaşanan ve düşük yoğunluklu çatışma olarak da ifade ettiğimiz PKK terörü ikinci tip gerilla yöntemi içinde ele alınabilir.52 Gerilla tarzı 51 PKK terör örgütünün dağ kadrosunu sadece gerilla olarak nitelendirmek yanlış bir tespit olacaktır. Oysa halka olan yaklaşım ve suçsuz insanlara yönelik yapılan katliamları gerilla olarak nitelendirmek PKK’yı kahramanlaştırmak olacaktır. Zira metot gerilla tarzı şeklindedir.

s:12 39 . Gerilla savaşının taktik ve tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz.BDS Yayınları. a. burada yer alan gerilla metotları PKK'nın uygulamış olduğu metotlarla bir çok yönden benzerlik göstermesi bakımından ayrıntılı olarak incelenmelidir.01. Bu yol yöntem ve taktikler klasik savaş tarzından farklılık arz eder. Gizlilik içinde doğar ve gelişir. 55 Regis Debray. Gerilla Tarzı Çatışmada Uygulanan Klasik Yöntemler54 Gerilla savaşının kendine münhasır bazı özellikleri ve taktikleri vardır.. s:22 56 07. Bu sebepten ötürü gerilla ile mücadele edebilmenin en verimli yolu düşmanı silahıyla vurmaktır.e 54General Alberto Bayo’nun gerilla nedir isimli çalışmasından öncelikli olan kısımların özeti yapılarak bu ölümde yazılmıştır.55 Gerilla kuvvetlerinin gizliliği kuralını PKK’nın 7 Ocak 1980 tarihinde bizzat Öcalan tarafından hazırlanan talimatın 1. İstanbul1990.e.g. maddesinde görmekteyiz.56 53Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı.1980 tarihli PKK-MK İmzalı Talimat.g. aktaran PKK-2 a.Gerilla kuvveti gizlidir. Yani aynı şekilde mücadeledir. bu hususa binaen Ek-2 de ayrıntılı olarak gerilla tarzı çatışma metotlarına yer verilmiştir. 1.mücadelenin en önemli özelliği “asimetrik” olmasıdır.Gerilla savaşının ve savaşçısının niteliklerini ayrıntılı şekilde görmek için bkz: EK–2. Devrim Devrim .53Gerilla savaşının asimetrik etkisi ancak asimetrik yol ve yöntemlerle çözülebilir. Tehlikenin ve tehdidin kırsal alanda nereden geleceği belli değildir. Bunun için gerilla tarzı mücadele ve savaş tekniklerinin iyi analiz edilmesi gerekir.

A.59 3.org erişim tarihi: 29. Gerilla disiplinli. Örneğin PKK içerisinde Cemil Bayık için Cuma lakabı kullanılmaktaydı.58 Bir diğer örnek ise “Büyük Beritan” takma isimli Gülnaz Karataş’dır. birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar. sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam olarak bilmelidir. s:23 58 Bkz: Bayık. erisyay@kurtuluscephesi. birlikteki en yavaş gerillanın maksimum hızı kadar olmalıdır. prova edilmesi gerekir.. faydalanılarak gerilla savaşındaki temel görevlendirmeler aktarılmıştır. İstanbul-2004. her şeyin önceden planlanıp.2006.e. bkz: Bayo’nun a. “Gerilla Nedir? 150 Preguntas Para Un Guerrillero".e..60 4-Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için. PKK’de Kadın Olmak.” PKK’nın dağ kadrosunun gelişim gizliliğe verdiği önemi görebilmekteyiz sürecinde 2-Gerilla kuvvetleri takma adlar 57 kullanırlar. 59 Necdet Buldan. "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla" Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.e. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli 57 Debray.Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı. çalışmalarda gizlilik yeteri kadar uygulanmamış. a. Ayrıntılı bilgi için bkz: Ek-2 40 .g. bunun sonucu olarak çok sayıda arkadaş sömürgecilerce tutuklanmıştır. Doz Yayınları.12.Madde–1: Birçok defa belirtilmiş olmasına rağmen. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için. s:95 60 Alberto Bayo.g. her düzeydeki görevliler en zor şartlar altında bile mücadeleyi sürdürebilecek olanaklar yaratılmamış.g.

Gerilla kuvvetleri kendi güvenliğini sağlamak için daima uyanıklık. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde bütün görev ve işlerin 61Bkz: Ek-2 62 Bkz: Ek-2 63 Bkz: Ek-2 64Halk Savaşında Silahlı Propaganda Ve Ajitasyon aktaran: Özcan. tepe. bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa.b.s:91 41 . Her gerilla. çeşme. gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. a. birliğin varacağı hedefler bölge halkına açıklanmamalıdır. "Şuraya nasıl gidilir?".g. 62 6.Birlikteki her gerillanın iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup. Eğer arazi hakkında. "Bu bölgeye giden yol neresidir?". aş kabını. bina v. sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir.Bir gerilla birliğinin organizasyonu aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi.. silahlı propaganda birliğinin temel niteliği olarak görülmektedir.63 PKK için de klasik gerilla tarzında olduğu gibi hareketlilik. daima güvensizlik.e. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır. koruluk. daimi yer değiştirme şeklinde sıralanan 3 altın kuralı uygularlar. esneklik ve inisiyatif. kendi ilk yardım çantasını. "Şu dağ. Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. 61 5.tüfeği de bulunmalıdır.64 7.

tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur.Gerilla tarzı çatışmada belli başlı birimler vardır. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. düşmanın gizli ajanlarını ortaya 65 Bkz: Ek-2 66 Bkz: Ek-2 42 . Yukarıda sıralanan hususlar zincirin halkaları gibidir. köprülerin. Sabotaj. ormanların. gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. karayollarının. Birisinin kopması zincirin işlevinin yani gerillanın işlevinin zarar görmesine yol açar. Sağlık ve Propaganda. Bu birimlerin görevlerini Bayo belli bir sistematik altında incelemiştir. Silah. İkmal. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar.65Gerilla savaşında organizasyon temel hususlardan bir diğeridir. Eğitim. muhbirler için bir kara liste hazırladığı gibi. Yukarıda isimleri verilen temel hususlar hakkında sistemli bir değerlendirme yapılacak olursak bu sistematik altında incelenen gerilla savaşının görevlendirmesinde şunları aktarabiliriz: 66 Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. Gerilla savaşı işbirliğinin en işlek şekilde uygulanması gereken bir savaş şeklidir. Levazımat. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi. Harekât. nehirlerin. 8. Su kaynaklarının. gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. Savaşçı Toplama. şoselerin. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma.

Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. Bu bölüm. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar. pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli 43 . bir harekâta başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. yaratıcı. Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. Bu bölüm.çıkaran hizmetleri de yürütür. Bu subay. Şayet kumandan yaralanır. Gerilla Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar. hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. Son söz grup kumandanına aittir.

propaganda bölümü eldeki bütün olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikâyelerini adeta bir 44 . Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. Ayrıca. Aynı zamanda bölgedeki doktor. Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır. Aynı zamanda okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin amaçlarıyla.silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. (Hangi şartlar altında olursa olsun. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. Bu mümkün olamazsa. Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur. hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz.

düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir.destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapar.-Mahsun Korkmaz. bunun karşıtı "batı"yı. Sağ kolu "doğu"yu. ) 9. çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. Çünkü. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. Diyebiliriz ki. Büyük Beritan vd. moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından.Gerilla savaşına yeni başlamış bir yapılanma veya bu yapılanmanın farklı veya yeni bir yerde yapabileceği ilk eylem ve savaş hareketi yine Bayo’nun ifade ettiği hususlar çerçevesinde gerçekleşecektir:67 “Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi. 10. 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir 67 Bkz: Ek–2 45 . gerillaların manevra yetenekleri.Gerilla gündüzleri güneşten yararlanarak yön tayin eder. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de. Aynı zamanda. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir.

68 Gerilla tarzı çatışma yöntemi ve bu yöntemin çeşitli varyasyonları günümüzde hala kullanılmakta olan ve düzenli askeri birliklere karşı asimetrik etki yaratan bir savaş tarzı olarak devam etmektedir. a.” Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder.g. devam ettirdiği sürece gücü devam eder. genel olarak 68 Debray. Sivillerin mecburen gerilla yürüyüşüne katılmaları halinde gerilla kuvvetini bütün saldırı yeteneğinden mahrum eder. gezicilik ve esnekliği. 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir. Bir harekâtı yürütebilmek için hazırlıkların gizliliği. eylemin sürati ve şaşırtma unsuru büyük bir dikkati gerektirir. Halk kitlelerinin ya desteğini kazanır ya da yok olur. Gerilla kuvvetinin karşıt güç üzerindeki avantajlarından. böylece ayaklanma hakikaten –silâhaltına alma şekli ve savaşçıların kökeni açısından.. Hatta sorumluluğunu yüklendiği sivilleri etkili olarak savunamaz bile…Gerillanın politik amaçları ve hedefleri vardır.e.düşman grubu tarafından kovalanması.bir halk savaşı olmalıdır. s:24–25 46 . Halkı gerilla ya kaybetmeden önce. Dünyanın sıcak çatışma bölgelerinin birçoğunda söz konusu olan bu yöntem ve savaş tarzı. var olmaları için geçerli sebepler bulunduğuna onları inandırmalı. ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur “General Alberto Bayo” Klasik gerilla mücadelesinin temel kriterleri ışığında konuyu özetleyecek olursak.

Brezilya'nın mevcut ekonomik.Che Guevara. Gerilla Harekatları. Ancak şehir gerillası. O. Şehir gerillasının ise politik bir amacı vardır ve sadece iktidara. Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel Haziran 1969. bir siyasi devrimci ve ateşli bir vatansever. kır gerillasına destek olmak. Birincisi şehir gerillası69 ikincisi kır gerillası… Bazı metodolojik farklılıklar barındıran bu iki gerilla savaş yöntemini uygulayan gruplar daha çok ellerindeki kıt imkânlarla güçlü ve imkânları geniş olan karşıt güçlere savaş açarlar.iki şekilde yapılmaktadır. askeri diktaya karşı yasa dışı metotlarla savaş veren kişidir. bunları yıkmaktan korkmaz. Örgütsel Sorunlar. büyük kapitalistlere ve başta Kuzey Amerikalılar olmak üzere bütün yabancı emperyalistlere saldırır. Bu amaçla. bu yüzden kurbanları arasında pek çok halktan kimseler bulunmaktadır. erişim: 12. Özellikle Latin Amerika’da bu tarz çatışmalar ve savaşlar uzun süre yaşanmıştır. Yoldaşlar İçin Belli başlı Taktik Prensipler. Stratejik Sorunlar ve Taktikler Üzerine. Latin Amerika’nın en 69 Carlos Marighella. silahlı halk kuvvetleriyle birlikte yepyeni bir devrimci sosyal ve politik yapı kurmaktır. Bir Teröristin Anıları. genellikle "kanun kaçağı” olarak tanınan zorbalar da faaliyet gösterir. Şehir gerillasının hedefi. Bunlara bazı örnekler verecek olursak: Peru’da yıllarca terör estiren Sendero Luminoso-Peru Komünist Partisi yani “Aydınlık Yol”. Eriş Yay. Şehir gerillasının kavga alanı.Şehir gerillası en azından belli bir politik anlayışa sahip olmak zorundadır. Gerilla Harekatı ve Taktikleri.12. Gerilla Savaşı . Haydutlar eylemden kişisel çıkar amaçlarlar ve sömüren ile sömürülen arasında ayrım yapmaksızın. şehir gerillası konusunda Marighella’nın ifadeleri şu şekildedir. "Şehir gerillası." 47 . ülkesinin kurtuluşu uğrunda savaşçı.org. halkın ve özgürlüğün dostudur. O Guerriheiro . istisnasız herkese saldırırlar. bu haydutlara temelden karşıdır. Brezilya'nın Bazı Sorunları. bu kitaplar. Brezilya'nın büyük şehirleridir.Brezilya devrimci gruplarının gazetesi.2006. politik ve sosyal düzenine zarar vermekten. Çoğu kez bu zorbalar tarafından yönetilen saldırılar şehir gerillasına mal edilir. Bu anlayışı kazanmak için yayınlanmış ya da teksir edilmiş belli başlı şu eserleri okumak zorundadır. Büyük şehirlerde aynı zamanda. aktaran erisyay@kurtuluscephesi.

Ancak PKK ile strateji.htm erişim 48 .html erişim tarihi: 16.org/2001/03/24/hab29.Tupamaros”.12.ozgurpolitika. Askeri birliklere karsı başlatılan savaşta gözdağı vermek adına sayısız Peru yerlisini de katlederler.başarılı ve en iyi organize gerilla hareketi olarak nitelendirilen Tupamarolar70 bu terör ve gerilla hareketlerine imza atan bir diğer yapılanmadır. • Sol kimlik içinde bulunsalar da etnik kimlik kavramı üzerinden terör yaparlar. Peru’da terör hadiselerine yol açan Aydınlık Yol hakkında karşılaştırmalı bir değerlendirme yaptığımızda şunları söyleyebiliriz: Ülkemizdeki TKP (ML) ile kardeş olarak nitelendirebileceğimiz bir yapılanmaya sahiptir71 .g. erişim tarihi: 24. s:78 73 Libertarian.2005 74 Tupamaro adı Tupac Amaru dan geliyor.blackened. Ulusal Kurtuluş Hareketi Tupamarolar adını alırlar.07. Yukarıda adını belirttiğimiz Uruguay’da büyük terör hadiselerine sebep olan Tupamarolar ise 1965–66 yılları arasında silahlı mücadele kararı almaları ve örgütün yapılanması tamamlanması üzerine 1966 Aralığında “Movimento Liberacion Nacional .74 70 http://flag.blackened.06 71 http://www.2006 72 Ayrıntılı bilgi için bkz: İmset: a.72 Temel özellikleri şu şekildedir: 73 • Etnik temelle yani Peru’nun yerlisi diye kabul edilen ikinci sınıf vatandaş olarak yaşayan bir halkın kurtarıcısı olarak ortaya çıkarlar.net/~anarkom/tupamarolar.11. • 80’li yıllarda And dağlarında ilk silahlı eylemlerini yaparlar.net/~anarkom/tupamarolar.e. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: http://flag.htm erişim tarihi: 31. taktik ve gerilla metodolojisi olarak büyük benzerlikler arz eder.

sayı: 33 ( 13 ağustos 1989).Sığınaklar tarihi: 31.PKK militanlarının yaşayışları ve gizlenmeleri 11.e..Hareket tarzları ve pusuları 9. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu. 2000’e Doğru Dergisi. Başk. Genç Mephisto Kitapevi.Planlama ve her kademenin gerektirdiği kadarını bilmesi 2. ayrıca bkz:Cihan Çabuk.Eylem strateji ve taktikleri 6. bölücü terör konusuyla ilgili olarak bkz: www. PKK’nın güneydoğuda uyguladığı gerilla taktikleri.İstihbarat ve keşif faaliyetleri 7.. Ayrıca bkz: “Ordu Belgelerinde PKK Taktikleri”.Hedefe karşı eyleme geçiş 4.01.Yukarıda gerilla savaşında temel prensipler ve taktiklere değindikten sonra ülkemizde yıllarca terör ve kaos olaylarının mümessili olan PKK’nın gerilla taktik ve niteliklerine değinmekte fayda vardır. Komt.76 1.12. Ankara–1986. a.PKK’nın baskın örgütlenmesi 10.com 76 Gn. ayrıca bkz: Çabuk . dünyada Vietnam’dan sonra en başarılı şekilde uygulanan yer olarak nitelendirtmekte ve öne sürülmektedir. İstanbul-2000. Kara Kuv.sourtimes. 2004 75 Atilla Şehirli.. s:8–17 49 . http://sozluk.2007.Eylem ve sonrası 5. s:590–602.75 PKK’nın yıllarca binlerle ifade edilen insanların ölümüne sebebiyet veren dağ kadrosunun taktiklerinde dikkat ettikleri hususları maddeler halinde sıralayacak olursak.org/show. Kur.06. Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler. s:297.tatakademi.Hedef seçimi 3. Burak Yay.g. Estetize Edilmiş Şiddet.tupamaro erişim tarihi: 01.Örgüt propagandasının yapılması 8.

12- PKK’lıların bir yerden başka bir yere taşınma ve yürüyüşleri77 13.g. İmset.PKK örgütünün kuvvetli ve zayıf yanları 20.PKK militanlarının hüviyeti maskeleme tedbirleri.e.e. s:14 ayrıca bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” PKK-Lübnan. s:246 aktaran: İmset. 50 .Örgüt içinde bağlantının kurulması 14.e.g. a.g.PKK militanlarının sınır geçişleri 18. 79 Gerilla Savaşının temel prensiplerini ve niteliklerini hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan sonra ülkemizdeki PKK terörünün gerilla veya Düşük Yoğunluklu Çatışma metotları açısından değerlendirmesini yapacak olursak öncelikle PKK’da Gerilla’nın ehemmiyetine değinmek gerekir. s: 17.PKK’lıların sorgudaki tutumları 16.PKK militanlarının kendi aralarında kullandıkları parola ve şifreler 21. kod isimleri ve bunların değiştirilmesi Yukarıdaki maddeler PKK için olmazsa olmaz bir yapı olan dağ kadrosunun temel hususiyetleridir. (b) PKK Terör Örgütünün Gerilla Söylemi 77 PKK’da dağ kadrosunun yürüyüşü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 2000’e Doğru Dergisi a. Yukarıda belirttiğimiz ve örneklerle açıkladığımız gerilla savaş metodunu karşılaştırmalı olarak PKK açısından da değerlendirmiş olacağız.g. a. a.PKK’nın siyasi ve silahlı örgütlenmesi 15. s: 199 78 2000’e Doğru Dergisi.e. s: 203– 204–205 79 Yukarıda sıralanan hususlar bu konuyla ilgili olarak ortaya konulan tespitlerin ve değerlendirmelerin hepsini kapsayan mahiyette temel başlıklar olarak çıkarılmıştır.PKK militanlarının kıyafet ve teçhizatları78 17.PKK militanlarının radyoda dinledikleri programlar 19.

(Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti) Londra. Halkı bu mücadeleye çekebilmek için gerekirse .. Birinci Basım- 1967.”81 demektedir. Öcalan’ın burada vurguladığı husus Özgürlük mücadelesi ve bu mücadeleye halkı çekebilmektir. Abdullah Öcalan ile görüşmem. Öcalan. Pratikte özgürlük ve halk mücadelesinin var olduğunu ifade edebilmek için PKK'nın halka ne sunduğunu ve onlara yönelik olumlu anlamda neler verdiğine bakmak gerekir. Kürdistan’da Zorun Rolü.1983 51 .82 Ancak bu ifadeler ve görüşler sadece kitaplarda ve teorilerde kalmıştır. Bunu anlayabilmek için bölgede yaşanan terör olaylarında en çok ölen. s:32 82 Öcalan'ın halka karşı zor kullanma ve onlara rağmen onlara şekil verme çalışmaları konusunda bkz: Abdullah Öcalan. s. seven sevilen insanı ortaya çıkarmaktır. “Biz özgür olmadıkça. bizi sevmeyin ve iğrenin. zarar gören ve acı çeken kesimin bu bölgede 80 Goston Martin. PKK yirmi beş yıla varan silahlı eylemleri sürecinde halkın temsilcisi olma konumuna gelememiştir. …benim savaşı böyle tırmandırmamın en önemli nedeni. “Halka karşı Halk için” mantığıyla hareket ettiğini iddia edecektir. Kaynak Yayınları. 17 81 Doğu Perinçek. 1848 Devrimi .“Bu sefil halk kendi meşru hakkını arayamayacak kadar sersem ve gevşekse ne yapmalı?”80 Halkını sefil ve önünü göremeyen bir yığın olarak nitelendiren Fransız Flora Tristan’ın sorusu ile Abdullah ÖCALAN’ın Kürt halkının geçmişten günümüze kişilik ve kimlik problemi yaşadığını ve bunun Kürtleri köleleştirdiğini öne süren ve “köle kürdün nesini seveceksin” sorusu paralellik arz etmektedir. Anadolu Yay.

s:9 aktaran Özcan: a. İnsanlarımızı kendine getiren. eylemlerini ise "gerilla mücadelesi" olarak göstermesi.84PKK silahlı eylemlerini “Uzun Süreli Halk Savaşı” olarak kabul etmiş ve bu yöntem çerçevesinde yapılanma çalışmalarına 83 “Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu". PKK dağ kadrosunun gerilla söyleminin değerlendirilmesi için öncelikle örgütün gerilla ve gerilla tarzı yöntemlere bakışını belirtmemiz gerekir. s:14– 15 aktaran Özcan.g.e. 83 “Biz ulus olarak gerilla ile yaratılacağız. Halk ordusu niteliğinin doğrulanabilmesi için PKK'nın halktan destek alıp almadığını değerlendirmek gerekir. “Kürdistan Devriminin Yolu” Almanya–1984. yurtseverleştiren. Bu konunun analizinden önce PKK'nın gerilla söylemini inceleyeceğiz. PKK'yı halk ordusu şeklinde göstermeye çalışmasından kaynaklanmaktadır.e. cesaretlendiren. Eğer belli bir seviyede destek almışsa bunun hangi yöntemlerle sağlandığının analizi yapılmalıdır. a. s:79 84 Öcalan.s:80 52 . PKK terör örgütünün dağ kadrosunu "gerilla".g. fedakârlık ruhu getiren ve bir bütün olarak onu çağdaş insan yapan eylem tarzıdır” Yukarıda ki ifadelerden anlaşılan husus gerilla tarzı savaş yönteminin PKK için vazgeçilmez taktik ve strateji olduğudur. Gerilla savaş tarzı bizim her şeyimizdir.siyasallaştıran. Şam-1991.yaşayan halk olması ve PKK'nın buna rağmen halka karşı katliamlara girişmesi bu durumun en açık göstergesidir. Bu bakımdan gerilla PKK için ne ifade ediyor sorusu kendi kaynaklarında şu şekilde gösterilmektedir..

Halkın üzerindeki çaresizliği ve ezilmişliğini gerillanın oluşturduğu şiddetle kırmayı düşünen PKK. Sözde “Gerilla Savaşı veya Mücadelesi” PKK için halkı tetikleyici bir unsur olarak da gösterilmek istenmiştir. s:72 53 . Düşmanlık duyguları uyandırılmamışsa savaş gelişmez savaşı geliştirmek için bu duygunun olması gerekir. böylece kitleleri uyanışa geçireceğini hesaplamaktaydı. Nefretin artmasının önemini vurgulayan Sakık bu hususa şu şekilde değinmiştir:86 “Düşmanlık duygusu savaşın en önemli nedenidir.e. Latin Amerika’dan. baskı yeri yok -1993.girişmiştir.g. a. Halkı ve özellikle gençleri yanlarına çekebilmek için nefret hislerini ve yabancı düşmanlığını körükleyen çalışmalar yapmışlardır. Savaş Taktikleri Üzerine. PKK " özgürlük mücadelesi" veya "devrim" gibi söylemleri halka benimsetebilmek için düşman oluşturmaya çalışmış bunun oluşması içinde "öteki" gördükleri" Türkiye Cumhuriyetine yönelik düşüncelere şekil vermeyi amaçlamışlardır. s: 27 aktaran: Özcan. bunu desteklemek için gerillayı kahramanlaştırmaya çalışmıştır." Halkta nefret hislerini oluşturmaya çalışarak onları kendi yanlarına çekmeye çalışan PKK.85 PKK kuruluş sürecinden itibaren "Kürdistan Devrimi" ve "Özgürlük Mücadelesi" olarak adlandırdığı hareketi zor ve şiddet kavramlarıyla geliştirmek suretiyle söylemlerine ters nitelikte hareket etmiştir.g.e.Savaşı kazanmak için düşmanlık duygularını sonuna kadar kamçılamak gerekir. Vietnam Vietkong usulünden ve Mao’nun halk savaşından esinlenerek Marksist-Leninist çizgide uzun süreli bir halk savaşının oluşması için "PKK önderliği" olarak ifade edilen ancak bir şahısta 85 Özcan. s:78 86 Şemdin Sakık. a.

kilitlenen karar alma mekanizması. Kürdistan geneli için ancak gerilla tarzında bir silahlı savaşımın gelişebileceğini kanıtlamıştır. Bunlardan biri Gerilla. Kürdistan alanlarında yaşayabiliyor. gerillanın kalıcılığının garantiye alınması ve gerillada ısrar edilmesi şarttır. Bu kullanımın sebebi. s: 155 54 . gelişebiliyor ve bu durum asgari bir uygulamayla kanıtlanabiliyor. sadece uyguladıkları metodolojinin gerilla tipi mücadele olması sebebiyle anlamı ve bütünlüğü bozmamak amacıyladır. Gerilla. Halkın cephesel çıkışı olarak ifade ettikleri ve bu çıkışın sağlanması için altyapı çalışmaları ise cephe faaliyetleri olarak görülür. 89 Politik Rapor-4. PKK’da "Ordu" kavramının oluşumunda gerilla söylemi vazgeçilmez bir unsurdur. kongresine sunulan Politik Rapor. teorikte "Halk Ayaklanmasının" bir ayağını gerilla da görmektedir. diğeri de Halkın cephesel çıkışıdır. silahsız olanına da Siyasal Zor diyoruz. devrimimizde önemli bir rol oynayacaktır. Kurtuluşun sağlanabilmesi için. Örgüte veya Öcalan'a göre halkın ayaklanmasından kastedilen şudur:87 “…Halkın gösterileri ve halkın düzeni zorlaması da bir şiddet olayıdır ve zoru simgeler. PKK örgüt yapısında Parti-Cephe-Ordu üçlemesinin ordu ayağını oluşturmaktadır." 87 PKK 4. Zağros Yayınları İstanbul-1993. 89 “Ulusal kurtuluş mücadelemiz. PKK teröristlerini gerilla savaşçısı olarak göstermek değil.” Silahlı çatışma yöntemi. s:149 88 Bu bölümde PKK Dağ Kadrosundaki teröristlerle ilgili yerlerde gerilla kavramı sıkça kullanılmaktadır. Silahlı şiddet kadar siyasal şiddet de. Silahlı olanına Gerilla.88 Gerilla söylemine örgütün verdiği önemi ve değeri yine örgütün raporlarından daha net şekilde anlayabiliriz.

g. var olan sempatizan kitlesi bir halk savaşı olarak nitelendirilemez.com 93 Gerillanın belli bir bölgede uzun süre durması ve netice alamaması gerillada sıkıntılara ve iç bunalımlara yol 55 .e.91 PKK'nın halk ile olan ilişkisi 1986–1990 yılları arasında halka yönelik katliamların yaşanması sonrası belli bir nitelik kazanmıştır. s:49 92 Ayrıntılı bilgi için bkz: www. halkın otoritesinin gelişmesine hizmet eden bir eylem anlayışları olduğu ifade edilir ancak PKK dağ kadrosu militanlarının eylem sürecinde klasik gerilla yapılanmalarında var olan açık halk desteğinin var olduğunu söyleyemeyiz. s:45 91 Perinçek. düzensiz veya tam örgütlenmemiş grupların düzenli güçlere karşı giriştikleri yıpratma eylemleri olarak görülebilir. Ancak bu çatışmalar ilerledikçe maddi sıkıntıları arttırmakta ve dağ kadrosunda ülfet ve bıkkınlığa yol açmaktadır.Gerilla yöntemlerinin PKK için önemli olmasının esas sebeplerinden biri de devletin güvenlik güçleriyle düzenli harp yöntemleriyle baş edemeyeceğini bilmesinden ötürüdür. Polis Eğitim Merkezi Yayınları.92 PKK’nın gerilla tarzının nihai amacı düzenli güçlerle neticeli bir çatışma değildir.. a. Kısa süreli baskın. Gerilla. Bu yöntemin PKK’ya sağladığı en büyük fayda kısa sürede etkili sonuçlar alabilmektir. No: 1. geriden vurma veya vurup kaçma suretiyle yıpratma PKK’nın gerilla tarzının en belirgin niteliğidir. Gerilla tarzı eylemler daha önce değindiğimiz üzere.90 PKK’nın gerilla tarzı yöntemlere dayanan silahlı eylemlerinde haklarını savunduklarını iddia ettikleri halkın onayladığı. Halk her ne kadar örgüt karşısında duramasa da ona olan yaklaşımı sıcak olduğu söylenemez. 1972.93 90 Hakkı Kaplan.pkkgerçeği.

PKK gerilla yöntemlerini geliştirmenin yolunu aktif çatışmada ve “gerilla.g. Eğer şiddet ve silahı geri planda tutar ve çatışmalara son verirse çözülme sürecine girecektir ve dönem dönem girmiştir de. Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi örgüt raporlarında yer almaktadır. s:159 56 . Başka ulusların kurtuluş hareketlerinde ve kendi mücadele tarihimizde de. hatta onu imhaya dahi götürebileceği kanıtlanmıştır. s:46-47 94 Politik Rapor-4 a. Bu teorik altyapıda yukarıda belirttiğimiz asimetrik etki temel hususlardan biridir. Ayrıntılı Bilgi için bkz: Kaplan. a. otoritesini ve varlığını şiddet üzerine kuran ve bu mantaliteyle gelişen bir örgüt olması nedeniyle gerilla tarzı eylemleri şiddetle desteklemiştir.” Yukarıdaki ifadeler gerillanın asimetrik tehdit unsuru olduğunu belirtmektedir. gerilla savaşı içinde gelişir”95 açmaktadır. bir tabanca ile ne kadar büyük eylem yapılabileceği görülmüştür. PKK gerilla yöntemlerini desteklemenin yanında bunu geliştirecek teorik altyapıyı da oluşturmuştur. PKK gücünü.e. beş kişilik birimin.g. bir bölgeyi sarsabileceği bu temelde büyük gelişmelere yol açabileceği açıktır.s:159 95 A.Gerilla çatışmalarının asimetrik etkisi PKK’nın ortaya çıkardığı terör hadiselerinin etkisini arttırmaktadır.94 “PKK tarihini biraz değerlendirirsek.e. Genelde gerilla tarihine bakılırsa kendini doğru işleten beş kişilik bir gerilla biriminin.g.e. beş kişilik düşman gücüyle rahatlıkla savaşabileceği. PKK temellerini şiddetle kurması sebebiyle var olma ve ayakta kalma gücünü de buradan alacaktır.

Kurtarılmış kırsal bölgeler dağ kadrosunun etkisiyle kale haline getirilmesi suretiyle "gerilla savaşı" olarak ifade edilen silahlı eylemler cephe savaşına çekilecektir. Doğan Yay. Emin Demirel. Bu gevşeklik oluşurken örgüt içerisinde ki üst düzey yöneticiler silahlı savaş ve çatışmalara devam edilmesi konusunda görüş bildirip kendi nüfuzunu arttırmak isterken bir diğer kanat bunun tersini savunmuş ve iddia etmiştir. çözülmeye başlarlar. Bu ve benzeri sebeplerin hizipleşme ve çözülmelere yol açtığını söyleyebiliriz. Bu durum dağ kadrosunun propaganda ve lojistik desteği için "Pazar Bölgelerin" oluşmasına vesile olacaktır.. Hangi PKK. Cephe savaşından kasıt olarak halk ayaklanmaları ve isyanları oluşturabilecek provokasyon faaliyetleridir. s: 74–75 57 . Terör örgütleri şiddeti veya silahı bırakmaya başladıklarında. 97 96 Ayrıntılı bilgi için bkz: Fikret BİLA.mantığıyla sağlamaktadır. a. IQ Yay. ayrıca bakınız .96 PKK’da gerilla çatışmaları yani dağ kadrosunun faaliyetleri devlet örgütlenmesinin zayıf olduğu bölgelerde başlatılması amaçlanmıştır. Dağ kadrosu bu boşluktan istifade ederek kırsalı ele geçirmenin yolunu arayacak ve bu sayede devlet büyük yerleşim alanlarına hapsedilecek. Kamu gücünün ve otoritesinin gevşek olduğu bu gibi ortamlarda halk şiddetin etkisine açıktır. halkla olan bağları koparıldığından bölge halkına tesir edemeyecek duruma getirilecektir. PKK’nın Abdullah ÖCALAN yakalandıktan sonra izlediği strateji çerçevesinde ateşkes sürecinin örgütün askeri kanadının dinamizmini düşürmesinde ve böylece dağ yapılanmasında gevşekliğin oluşmasında en önemli etken olduğu bilinmektedir.g.. PKK Ayaklanması. 97 Özcan.e.

iktisadi bakımdan geri bir ülkenin geniş kitlelerin savaşıdır. çok daha iyi donatıma ve tekniğe sahip olan saldırgan bir halkın savaşma biçimidir. Çev: N.99 “Gerilla savaşı Halk Yığınlarının. ayrıca gerilla söylemi PKK için sadece silahlı değil ayrıca siyasi bir söylem olarak ta kullanılmaktadır. Halk Ordusu. Halk Savaşı.” PKK’nın gerilla yöntemini kendi bünyesine uyarlamaya çalışması ve teoriden pratiğe geçişte çeşitli görüş ve yorumlarla bu hususun ehemmiyeti sürekli vurgulanmaya çalışılmıştır.Mao’nun Uzun Süreli Halk Savaşı teorisinde silahlı propaganda olarak nitelendirdiği mücadele yöntemi. Cephenin sabit yeri yoktur. PKK’nın dağ kadrosunun teorik çizgisini oluşturmaktaydı. Bunun güvenlik kuvvetleri açısından önemi ise mücadele edilecek örgütün yöntem ve tarzının bilinmesi açısındandır. 2. Giap’a göre. Baskı. Düşman güçsüz ise ona saldırılır. Bu teorinin icracısı da gerilla olarak gösterilmektedir. Gerilla Savaşı. 98 Mao’nun “Uzun Süreli Halk Savaşı” teorisi için bkz: Askeri Yazılar. Düşman neredeyse cephe oradadır.Solukçu. PKK’nın silahlı çatışmalarının yöntemi açısından nasıl bir tarz uyguladığını gösterir. (çev: M.98 Gerilla yöntemini PKK’nın niçin söylem olarak Giap’ın görüşleriyle karşılaştırma yaptığımızda daha net açıklayabiliriz. Ankara–1976 99 Vo Nguyan GİAP. Düşman güçlüyse ondan sakınılır.Erdos). s: 88–91–92 58 . Ankara–1968. güçlü bir şekilde donatılmış ve iyi eğitilmiş olan saldırgan bir orduya karşı koyan. Gerilla tarzı yöntemde Öcalan’ın ısrarcı olması ve küçük birliklerle çatışma pratiğini öne sürmesi.

Şam–1982.Bunu Öcalan’ın anlayabiliriz. s: 291 59 . savaş kurmayı gibi.290 101 A.100 ifadelerinden daha net “Kürdistan’da Halk Savaşı herhangi bir ülkede olduğundan daha fazla Gerilla Savaşı biçiminde başlamak ve gelişmek zorundadır.101 “…Bizde Partinin örgütsel çalışmalarının bile gerilla mücadelesi temelinde yapılması gerekmektedir. Siyasi söylem olarak gerilla ii. her parti üyesi ise bir gerilla savaşçısı. böyle bir bilinç taşımak ve çalışmalarını böyle bir espri içinde yapmak zorundadır. bununla birlikte halkın siyasal çalışmaları ağırlıklı olarak gerilla mücadelesi temelinde geliştirebileceğiz…” Yukarıdaki ifadelerin yanında gerilla söylemi örgütün vizyonu olarak da gösterilmeye çalışılmaktadır. Gerilla savaşı Kürdistan’da sadece askeri dengesizliği giderme özelliği değil. 100 Öcalan. Ulusal Kurtuluş Savaşı.Ulusal Kurtuluş Siyaseti. Öcalan yukarıdaki ifadeleri şu şekilde desteklemektedir.e. i. Örgütün gerilla söylemi olarak ifade ettiğimiz hususları ikiye ayırabiliriz. Kürdistan’da Zorun Rolü. s:289.” Öcalan'ın ifadeleri çerçevesinde örgütün tüm yapılanmaları dağ kadrosundaki gibi bir stratejiyi örnek almalıdır. Askeri söylem olarak gerilla PKK'nın dağ kadrosunu gerilla olarak ifade etmesi ve bu çerçevede söylemler kullanması. Parti bütün örgütsel ve siyasal çalışmalarını yaparken adeta çeşitli kollara bölünmüş bir gerilla birliği gibi her parti hücresi veya sorumlu organı bir gerilla yöneticisi.g. partizan gibi hareket etmek.

Bu bakımdan PKK gerilla metodolojisinde sadece askeri yönü itibariyle böyle bir yöntem kullanmaktadır diyebiliriz. İçe bakan yönü. Dağ kadrosunun askeri söylem olarak gerilla şeklinde ifade edilmesi. Ancak gerilla yukarıda tanımlamada da belirttiğimiz gibi sadece askeri bir aparat değil aynı zamanda siyasi yönü olan bir unsurdur. gerilla söylemi daha çok ezilen ve özgürlük mücadelesi veren halklar için kullanılması sebebiyle PKK'da aynı söylemleri kullanarak kendisini "özgürlük mücadelesinin mimarı" olarak göstermeye çalışmakta.temelde siyasi nitelik taşıyan bir yaklaşımdır. örgüt üyeleri ise sözde özgürlük mücadelesinin havariliği imajına bürünmektedirler. Gerilla söyleminin siyasi yönünün örgüt için içe ve dışa bakan yönleri bulunmaktadır. Zira PKK’nın 1986’dan 1990’lı yıllara kadar geçen süre içerisinde sözde temsil ettiği halka son derece acımasızca yaklaşmış ve bu durum da halkın doğal olarak tepkisine yol açmıştır. kullandığı silahlı yol ve yöntemler açısından gerilla metodolojisine paralellik arz etmektedir. PKK’nın Uzun Süreli Halk Savaşı olarak ifade ettiği Gerilla Savaşı ne derece halkın inisiyatifini yansıtmaktadır şeklinde bir soru sorulduğunda PKK'nın iddia ettiği gibi halkın kurtarıcısı veya kürtlerin hamisi niteliğinde sonuçlara ulaşamamaktayız. Bu sadece marjinal bir çevrenin söylemi 60 . PKK’nın halk nezdinde kurtarıcı rolü üstlendiği iddiası ise belirsizlik içeren nitelikte çarpık bir söylemdir. Dışa bakan yönü ise Türkiye içerisinde belli kesimlere ve uluslar arası arenanın aktörlerine "özgürlük savaşı" imajı çizmek suretiyle siyasi alanda koz elde edebilmektir. örgüt üyelerinde "bir halkın kurtarıcısı" rolünü aşılamak ve böylece onlardan kendilerinden fedakarlık konusunda daha fazla istifade etmektir.

103 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve Kürtçülük Meselesine farklı bir açıdan bakabilmemiz ve çözüme ilişkin fikir sahibi olabilmemiz için Adnan Kahveci’nin “Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez?” isimli çözüm önerisi raporuna bakılabilir. Halkın içinde bulunduğu durumun bir sonucudur.olagelmiştir. Ancak bir realite vardır ki o da. Örgüt "Uzun Süreli Halk Savaşının" temeli olarak gördüğü gerilla yönteminin. Çözüm önerisi için bkz: İmset. istenilen süre boyunca dirençli olabilmesi ve ayakta durabilmesi için silahlı propagandanın çok etkili yapılmasını amaç olarak 102 PKK’ya yapılan kitlesel yardımlar. silahlı propaganda dönemidir. PKK gerilla mücadelesinde destek unsurunu dışarıdan ve halka yabancı unsurlardan alması hasebiyle halk savaşı aşaması gerçekleşmemiştir diyebiliriz. a. s:389 61 .e. İki ateş arasında kalan halk kerhen de olsa yardım etme veya görmemezlikten gelme durumunda olabilmektedir.102 Ancak bunun da temelinde yatan esas saikler Türk ve Kürt unsurlarının asırlardır süregelen kültürel kodlarının benzerliği veya eşliğidir.g. Yukarıda gelişmiş gerillanın PKK’nın temel söylemi olduğu hususuna bizzat Öcalan’ın ifadeleriyle yer verdik. "Kürt Sorunu" olarak ifade edilen Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki sosyo-ekonomik ve politik sorunun yeniden tartışılmasına sebebiyet vermesi bakımından PKK terörü halk nezdinde ciddiye alınması ve hakim olan korkunun esas kaynağı olmasıdır.103 (c) PKK Dağ Kadrosunda Silahlı Propagandanın Önemi PKK için gerilla tarzı çatışmanın başlangıcı aşamasında vazgeçilmez unsur.

Örgütün dağ kadrosunun dinamizmini ayakta tutmak.g. 104 A.e. silahlı propaganda temel olarak siyasal mücadeleyi geliştirmeyi hedefler ve düşmanın askeri güçlerini imha etme tali bir planda kalır. 104 "Gerilla savaşı siyasal etkiyi geliştirme yanında askeri olarak da düşman güçlerini adım adım imhayı amaçlar ve faaliyetini bu ikili görevi birlikte yürütmeye göre ayarlarken. dağ kadrosunun aktivasyonunu arttırmak ve diri tutmak için katalizör görevi de görmektedir. Silahlı propagandayı gelişmiş gerilladan ayıran temel farkı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir. PKK’nın örgütlenmesini ve kitleler içinde "ulusal kurtuluş" olarak ifade ettikleri siyasetin geliştirilmesi için silahlı propaganda olmazsa olmaz bir öncüldür. Silahlı propaganda birlikleri hareket kabiliyetleri ve gizlilikleri ile faaliyetlerde öncü olurlar. Silahlı propagandanın iki veçhesi vardır diyebiliriz. Aynı zamanda örgütün siyasi ve silahlı söylem ve eylemlerinin büyük çoğunluğunun propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. s: 295 62 .görmüştür. 1. Silahlı propaganda psikolojik harekâtın dağ kadrosuna ve bölge halkına yapılmasını sağlayan dinamik unsurdur. Silahlı propaganda." PKK açısından propaganda faaliyetlerini değerlendirdiğimizde. örgütün ayakta kalabilmesi ve dinamizmini devam ettirebilmesi için olmazsa olma ilk unsur olarak ifade edebiliriz. PKK açısından silahlı propaganda ile gerilla birbirini tamamlayan ancak aynı anlama gelmeyen iki bileşkedir.

g. ulusal kurtuluş mücadelesini böyle gelişmiş savaş düzeyine ulaştırmak için işe silahlı propaganda ile başlanması gerektiğini. s: 296 106 Öcalan. s: 142 107 A. Öcalan’a göre bu noktalar şunlardır.2. s:200. genel olarak hemen bir ayaklanma yapamayacak kadar zayıf olan ve yine hemen bir gerilla savaşına girişecek kadar gücü olmayan halkların ve partilerin.. 107 “Silahlı propaganda.e. temel iskele görevini silahlı propagandanın göreceğini belirtiyoruz.e.” Silahlı Propaganda. ajitasyon. Bu bakımdan örgüt silahlı propagandayı şu şekilde dile getirmektedir. s: 207 63 . a.g.g. Dışarıya biz hala ayaktayız ve aktifiz imajı vermektir.106 “…Biz. Bu açıdan silahlı propagandayı örgüt değerlendirirken bazı noktalarını hususiyetle vurgulamaktadır. propaganda ve örgütlenme görevlerinin başarılmasının temel aracının silahlı propaganda olacağını devrimci yapının yaratılmasında. Silahlı propaganda toplum üzerinde korku kültürünün oluşmasına ve halkın kerhen de olsa tercihini örgütten yana çekmesine zemin oluşturur.105 Silahlı propaganda eylemlerin başlangıç aşamasını oluşturan bir aşama olarak görülebilir. “Örgütlenme Üzerine” Şam–1982.205 aktaran: PKK-2.” 105 A.e. PKK’nın kırsaldaki gerilla tipi eylemlerine veya bir ayaklanmaya girişmeden önce barışçıl araçları tamamen ortadan kaldırması sebebiyle gerekli olduğunu düşündükleri ortamın oluşmasını sağlayacak olan süreçtir. gerilla savaşına ya da silahlı ayaklanmaya ulaşmak için başvurdukları özgün bir biçimdir.

Bunun için örgüt şiddeti ve zoru halkın uyanışa geçmesi için araç olarak kullandı. siyasal bir gerilik içinde olan halk kitlelerini gelişmiş bir savaş ya da ayaklanma içine de çekmek olanaksızdır. İkinci olarak. 208 64 . Çünkü siyasal ve askeri durum buna el vermemektedir.” Silahlı propaganda her terör örgütü için ne kadar ehemmiyetli ise PKK için en az o ölçüde ehemmiyetlidir.e. Halbuki gerilla hareketinin oluşabilmesi için bunun büyük kitleler tarafından benimsenerek eylemselliğe dönüşmesi gerekir.g. s: 208 109 A. s.g. 109 108 A. hitap ettiği halkın. Bu çerçevede örgüt silahlı propagandanın esas amacını şu şekilde ifade etmektedir.e. Bu nedenle halkın siyasal olarak canlandırılması ve bunu gerçekleştirmek uygun araçların yaratılması gerekmektedir. Zira PKK’nın kuruluş aşamasında kitlesel bir destek bulabilmesi için. Halk kitlelerini “siyasal gerilik” içinde gören Öcalan silahlı propagandanın halk kitlelerini harekete geçirmek için bir formül olduğunu düşünerek şunları da ifadelerine eklemektedir.Öcalan Kürdistan’da Zorun Rolü adlı kitabında ve Örgütlenme Üzerine yaptığı değerlendirmelerde “Kürtleri nasıl bu gerilla savaşına çekebileceklerinin” temelini oluşturmaya çalışmaktadır. 108 “İşte bu nedenlerle Parti Örgütlenmesini ancak Silahlı Propaganda yöntemi ile gerçekleştirmek mümkün olacaktır. örgüt çizgisinde uyanışa geçmesi gerekmekteydi ve istenmekteydi.

kurtuluş güçlerinin kendisini korumak ve faaliyeti önündeki engelleri temizlemek üzere kullandığı bir araçtır. siyasal çalışmaya hizmet ettiği ve onu koruyup geliştirdiği oranda başvurulur.hpgonline.111 110 Ayrıntılı bilgi için bkz: İsmet a.2006 65 . adından da anlaşılacağı üzere politik propaganda ve ajitasyonun silahlı güçlerce yürütülmesidir. Cephe faaliyetinin oluşumu için halk desteği ve siyasal propaganda temel hususiyettir. Silah.g. Sadece tali olarak siyasal cephenin oluşumunda buji görevi gören bir yapıdır.12. Bu bakımdan silahlı propaganda faaliyetinde askeri yan talidir. yani bir kıvılcım oluşumunun diğer adı olarak idrak edilmektedir.” Silahlı Propaganda Öcalan’ın belirttiği gibi PKK için silahlı savaşın esası değildir. s: 134 111 Mustafa Karasungur.org. “Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız” aktaran www. erişim tarihi. Ancak siyasal propaganda için silahlı propaganda bir başlangıç noktası olarak görülmüştür.e. Silahlı propagandanın ERNK (Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi /Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan) açısından önemi de yukarıdaki ifadelerden çıkarılabilir.110 Silahlı propagandanın önemini Mustafa Karasungur örgüt içi eğitim faaliyetlerinde verdiği derslerde "Silahlı Mücadele" tarihini anlatırken şu şekilde ifade etmektedir. ikincildir. Silahlı propaganda faaliyetleri Hilvan ve Siverek hareketleriyle başlamıştır diyebiliriz.“Silahlı propaganda.11. Özellikle Siverek’te Bucak aşiretine yönelik saldırı (1979) başarısız bir saldırı olarak PKK tarihine geçse de silahlı propaganda açısından önemli bir aşamadır.

s:8-15. Jan. Kongre kararları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Şehirli.285 ayrıca bakınız: İç İşleri Bakanlığı. bilinç vermek ve onları örgüte katma rolü oynuyordu. PKK silahlı propagandayı en yaygın bir şekilde 1978–1979– 1980 yıllarında uyguladı. polis ve askeri bölgeler başta olmak üzere kamu kurumlarına ve bunların yöneticilerine yönelik saldırı ve eylem de bulunma kararı almıştır. milletvekillerini ve siyasi parti başkanlarını. Eşkıya’nın Kullandığı Taktik. Böylelikle örgüt aktif olarak propaganda yapabilmiş olacaktır. onun istediği fedakârlıkta bulunmak bile insanları örgütlemede bir bilinç yaratmada büyük bir değer ifade ediyor.e. Bir yandan silahlı. Örgütün 11296 1. bir yandan sözlü propagandaydı.g. PKK’yı PKK yaptı. mülki idari amirlerini. kişilere karşı eylem tümüyle bir silahlı propaganda eylemiydi.Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler. Konferans ve 2.Gn. Aslında bütün bu olaylar silahlı propagandaydı. PKK görüşlerinin halka tanıtılmasına ve 1979’dan itibaren halkın büyük bir kesiminin PKK’yı tanıyıp ona umut bağlar hale gelmesine yol açtı. gençlere umut." Yukarıda ifade edildiği gibi PKK’yı PKK yapan ve isminin devletin ve halkın bilincine yerleşmesine vesile olan temel faktör “Silahlı Propaganda” faaliyetleridir.. bir basını olmayan bir hareketi geliştirdi. bu eylemlerde hedef olarak yerel bölgelerin önde gelen isimlerini. Karşı tarafa darbe vurup zayıflatmaktan çok. Yöntem olarak silahlı propaganda türü sansasyonel eylemleri benimseyen örgüt.. belediye başkanlarını. 66 ."Kürdistan için silah sıkmaya cesaret etmek.Komt. s:284. a. kurumlara. 112 Silahlı propaganda örgütün kuruluşundan itibaren köşe taşı olarak vurgulanmıştır. O ajanlaşmış yapılara. Hiç yazılı olmayan. Ankara1984.

İdeolojik. Kolektivizm 113 PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları-(1978) www.g.113 “…Bütün bu hareketlerin arkasında güçlü bir silahlı gücümüz mutlaka oluşturulmalıdır.tr erişim tarihi: 06.114 1. bu gücü savunacak. Jan. siyasal gücümüz ne kadar güçlü olursa olsun eğer bu gücü koruyacak.. salt birkaç hedefi yok etmek açısından değil.07.Gn.pkk. s:94-97 aktaran: 67 . Toplantılar 2. a. gerek politik alanda örgütsel varlığımızın korunmasında arkamızda her zaman güçlü bir silahlı kuvvet durabilmelidir.” Silahlı propagandanın PKK için ehemmiyetine ve öneminin yanında önem arz eden bir diğer husus da silahlı propaganda birliklerinin çalışma tarzıdır. bu kazanımların tahrip edilmesini önlemek için şarttır. İdeolojik. Silahlı propaganda birliklerinin faaliyetlerinde dikkat ettikleri ve mutlak manada uydukları prensipler başlıklar halinde şu şekildedir. yürüteceğimiz bütün çalışmaların arkasında eğer güçlü bir silahlı kuvvet durmaz ise.e.Komt. Onun için daha ilk andan itibaren bizim silahlı bir güç oluşturmamız.org. her zaman yok edileceğimizi.06 saat:14:30 114 İç İşleri Bakanlığı.kuruluş konuşmasında silahlı propagandanın önemi şu şekilde ifade edilmektedir. hiçbir zaman bize yaşam hakkı tanımayacaklarını bilmeliyiz. Yani gerek ideolojik. politik örgütsel inşada silahların gücüyle ayakta tutulacağımızı hiçbir zaman unutmamalıyız. başlı başına bütün ideolojik-politik kazanımlarımızı korumak. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. bu gücü çeşitli provokatör örgütler ve kişilerden koruyacak silahlı bir gücü oluşturamazsak bütün bu emekler boşa gidecektir.

Silahlı propaganda ile ajite edilen ve şiddeti sürekli artan eylemlerle gelişen ve ilerleyen “gerilla yöntemleriyle yapılan silahlı eylemler” PKK’da hangi aşamalar ile oluşturulmaya çalışılmıştır? Hangi aşamalar başarılmış. Bu üç aşama. Silahlı Propaganda birlikleri. Halkla ilişkiler 10. Stratejik Denge 3. Planlama 6. Eriş Yayınları.3. Hareketlilik-Esneklik. yılgınlığa. Stratejik Savunma 2. Gizlilik 5. 2005. hangileri sonuçsuz kalmıştır? Bu gibi stratejik soruları gerilla metodolojisinin unsurları olan ve üç aşamalı strateji (3S) olarak ifade edilen teori ile açıklayabiliriz.İnisiyatif 8. Özgüç 4. Stratejik Denge ve Stratejik Saldırı 115 Mao Zedung. Üslenme 7. (b-2) Stratejik Savunma. Silahlı propaganda yukarıda belirtilen hususiyetler ışığında örgüt için yaşama ve ayakta kalabilme kaynağı olarak görülebilir. coşku. Eylem 9. azim ve cesaretle her türlü zorluğa rağmen daha fazla çalışma yapma ilkesini hâkim kılmalıdırlar. Seçme Eserler–2. 68 . karamsarlığa ve çekingenliğe karşı çıkmalı. bütün çalışmalarında yüksek bir moral gücüne sahip olmalı.115 1. Stratejik Saldırı şeklinde ifade edilebilir.

Stratejik savunma sözüyle.g. Bu aşamayı Öcalan şu şekilde ifade etmektedir.e. örgütün açılımını sağlayan temel unsurdur.117 “…böyle bir aşama.. Stratejik Saldırı sözünden ise tam tersi durum anlaşılmaktadır. s:305 aktaran: PKK-2. stratejik denge ve saldırının zeminini oluşturmayı amaçlamıştır. Şam-1982. s:97 117 Öcalan.e. Stratejik Denge evresinin PKK açısından teoride önemli bir yeri vardır. Bu açılımın sağlanabilmesi için köklü ve güçlü bir silahlı çatışmayı planlayan PKK.Ulusal Kurtuluş Siyaseti. a. Kürdistan’da Zorun Rolü. biz siyasal yönden tam bir üstünlüğe sahip 116 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mao. karşıt gücün saldırı durumunu ve örgütün savunma halindeki pozisyonunda benimsenen stratejik durum ve politika anlaşılmaktadır.PKK terör örgütünün silahlı kadrosu. Yani örgütün nihai saldırıları ve düşmanın kendini savunmaya çekmesi anlaşılır. Bu dönem örgütün son aşamaya gelmesi anlamına da gelir.116 Yukarıda zikredilen iki aşama gerilla merodunun temel taşlarıdır. Stratejik denge dönemi gerillanın coğrafi yapı içinde yer edinebilmesi ve küçük müdahalelerle yıkılmayacağı bir evre haline gelmesi dönemidir. Ancak bu iki süreç içerisinde yer alan ve saldırı aşamasına zemin oluşturan stratejik denge dönemi vardır.g. bu amaçla Mao’nun "Uzun Süreli Halk Savaşı" taktiğinde uyguladığı askeri yöntemlere benzeyen bir usulü benimsemiş ve bu çerçevede eylemlere stratejik saldırı ile başlamış ve ilerleyen dönemlerde de. s: 185 69 . Ulusal Kurtuluş Savaşı. a. Kürdistan Devrimci savaşında dengesizlikten yavaş yavaş dengeye ulaşıldığı ve stratejik denge aşamasına geçildiği bir aşama olacaktır. Bu aşamanın başlangıcında.

savunma aşamasından. Bu eksikliği bilen Öcalan stratejik 118 Öcalan.118 “…Çok hata yapılır ve destekler aktif bir biçimde sağlanmaz ise özellikle Türkiye’de ki devrimci mücadele gelişmez ise Kürdistan’da gerilla ve hareketli savaşla sürdürülen denge aşaması daha da uzayacaktır…” Stratejik denge aşamasının ehemmiyeti PKK açısından yukarıda ifade edilen hususun yanında.e. Bazı bölgelerde stratejik dengenin sağlandığı olmuşsa da bu kaide haline gelmemiştir. Zorun Rolü. saldırıya geçişin riskini en aza indirmek nedeniyledir. Bu konuda Öcalan’ın ifadelerine bakarsak. Bu durum PKK’nın yoğun silahlı propagandasının veya stratejik savunma döneminin stratejik denge aşamasına geçemediğini göstermektedir. a.g. Yapılan hataların çokluğu bu sürecin uzamasına sebebiyet verecektir. s:306 aktaran PKK-2. Stratejik Denge döneminde örgüt içinde profesyonel olmayan her türlü yapılanma profesyonel hale getirilmeye çalışılır. PKK’nın güvenlik güçlerine karşı yürüttüğü saldırı taktiği vur-kaç ve pusu şeklinde olması sebebiyle taarruz aşamasının özelliklerini görememekteyiz. Ancak bu geçiş aşamasının sağlamlığı ve etkili olması stratejik saldırıyı daha kuvvetli hale getirecektir.olacağız ve askeri yönden var olan kısmi dengesizliğimizi dengeye ulaştırmaya çalışacağız. Bu dönem içerisinde hata oranı en aza çekilmeye çalışılır.” Yukarıda ki ifadelerden anlaşıldığı gibi stratejik denge dönemi bir geçiş aşamasıdır. s:185 70 . PKK kuruluşundan günümüze kadar büyük oranda stratejik savunma aşamasında kalmıştır.

Daha önce değindiğimiz gibi "Uzun Süreli Halk Savaşı" ilk olarak Çin’de Mao Tse Tung tarafından başarıyla uygulanmış ve bu başarılı sonuç. gerilla savaşı stratejik rol oynayacaktır. bu yöntemin dünyanın dört bir yanında kopya edilmesine vesile olmuştur. yığın hareketlerinin bir ayaklanma noktasına gerçekten ulaştığı ve iç savaşın büyük girişimleri arasında oldukça geniş bir aralık olduğu bir sıradaki kaçınılmaz savaş biçimidir. Ulusal Kurtuluş Devrimimiz ister stratejik denge aşamasında.g. Öcalan: 119 “Kürdistan devrimci savaşında. Yapmış olduğumuz tahlillerde açıkça gördük ki.. ister stratejik saldırı ile zafere ulaşsın her üç aşamada da temel savaş biçimi GERİLLA savaşı olacaktır. s:5 121 Kışlalı. gerilla savaşı olarak ifade ettiği bu dönemde ikinci ve üçüncü aşamayı icra etmekte başarısız olmuştur. Birçok ayaklanmacı Mao’nun stratejisini ya aynen kendi coğrafyasında uygulamaya çalışmış ya da revize ederek uygulamıştır. a. Proletari Nr:5. s:39–41 71 .e. s:185 120 Vladimir İliç Lenin.aşamalarda gerilla yöntemlerini şart koşmuş ve olmazsa olmaz koşul olarak görmüştür. Çin’deki gerilla modelinin Filistin Kurtuluş Örgütü (F.” Gerilla savaşı.K.e. Gerilla Savaşı.) aracılığıyla Marksist Leninist ideoloji altında kendine münhasır uygulanış tarzı PKK’nın Dağ Kadrosunun uyguladığı teorik yöntemdir.120Bu açıdan PKK’nın uyguladığı askeri yöntemin teorik altyapısı gerilla metodolojisine uygun olarak görülebilir.. Eriş Yay.e.g. Ne halkı tam olarak sindirebilmiş ne de onu “öteki” görebilmiş… İki arada kalan PKK. a. uzun süreli halk savaşında.121PKK’da bu minvalde teorik olarak bu 119 A. s:307 aktaran PKK-2..1906.Ö.g.

Yine bu dönem içerisinde cephe faaliyetleri veya siyasi yapılanmanın alt yapısı hazırlanır ve bu alanda örgütlenmeye hız verilir.kurtuluscephesi. Gerilla savaşında elde olanı koruma aşaması olarak da ifade edebileceğimiz stratejik savunma evresinde ikili bir değişim vardır. Stratejik Savunma. Bu aşamanın teorik altyapısını inceleyecek olursak bazı hususları öncelikli olarak belirtmek gerekir. Stratejik savunma aşaması elde olanın korunması aşamasıdır.html erişim tarihi 04. 1977–78 yılları arasında kaleme alınmış ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi'ne sunulmuştur. Eylem Kılavuzudur-III". Mao’nun uzun süreli halk savaşının ilk aşaması stratejik savunma aşamasıdır. yani iç savaştır.Stratejik Savunma. Stratejik Saldırı…”122 1. Bu yöntemde yukarıda genel hatlarıyla açıkladığımız gerilla metodolojisinin stratejik yöntemlerini özetleyerek ve sınıflandırma içerisinde sistematik inceleyerek nihayetlendirecek olursak. Bu değişimin birinci devresinde halk savaşı olarak ifade edilen kitlelerin savaşının başlamasıdır. Bu dönem içerisinde temel kural birliklerin kendini savunması ve korunmaya çalışmasıdır.01. “…düşman ile bizim aramızdaki güç dengesinde meydana gelecek değişikliğe uygun olarak. Kurtuluş Cephesi Dergisi-Kasım-Aralık 1994. Bu tarihte sadece 5 nüsha çoğaltılmıştır.07 72 . Stratejik Denge. Eriş Yayınları – 1995 aktaran: http://www. Düşman olarak gördükleri birliklerin veya ordunun baskısından ve saldırısından kurtulmak ve hayatta kalmak temel hususiyettir.com/eris/eylemkl. direniş savaşı üç aşamadan geçecektir. Hâkim gücün veya devletin silahlı olarak gerillaya veya ayaklanmacılara müdahale etmesine 122 Lin Piao. ayrıca bkz: “Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil. Bu devrede savaş sınıfsal savaş.yöntemi uygulamaya çalışmıştır.

Bu süreçte stratejik savunma bitmiştir. Birincisi stratejik savunma dönemindeki gerilla savaşı.tar. Hızlı. geri çekilirken parmaklar gibi açılmak şeklinde formüle eder.kadar devam eder.12. Halk Ordusu. Halk Savaşının Stratejik Aşamaları” s: 341-342 aktaran. mümkün olduğu kadar fazla bir gücü yoğunlaştırmak gerekmektedir. Aralık 1979. Farklı bir deyişle iç savaşta ayaklanmacı veya gerillanın stratejik taarruzu kısa sürer ve stratejik savunma (elde olanı koruma) veya stratejik geri çekilmeye dönüşür. bu aşamada ayrı bir önem taşımaktadır. 124 Yine bu evrede savaşın temel ilkesini Mao ve Giap kendi güçlerini koruyan gerillanın bu gücü geliştirmesini ve aynı dönem içerisinde düşmanı zayıflatması olarak görmektedir. Bunu Mao Zedung vururken yumruk olmak. www. zayıf durumdan güçlü duruma geçebilmek için.V. Bu da ancak gerilla savaşıyla mümkün olacaktır. ani baskınlar şeklinde hareketi yürütmek. Bu sebeple başarı kesin olduğunda saldırmak düşmanın nispeten savunmasız ve zayıf olduğu yerde. ayrıca bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 124 Giap.kurtuluşcephesi.com er. İkincisinde artık yerli halkın savaşı ve otoritesi söz konusudur. Kurtuluş Ordusu olarak ifade edilir hale gelir.. “Askeri Yazılar. siyasal kozları son noktaya kadar kullanırlar. ikincisi ise düzenli savaştır. Yöntem Yayınları. Elde olanı koruma aşamasında ayaklananlar maddi eksikliklerin üstesinden gelmek için. Bu sebeple iç savaş olarak ifade edilen durum iki stratejiden oluşur.Güçleri Dağıtmak)125 123 Mao.. Halk Savaşının Askeri Sanatı.123 Stratejik savunmanın en önemli hususiyeti elde olanı korumaktır. 14. s:78 125 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 73 .06. (Güçleri Birleştirmek. Bu durumda artık yerli halk bire bir savaşın içindedir.

e. 18 08. savaşı yığınlar arasındaki propagandayı yürütmek.130 Gerilla metodolojisinin en uzun aşaması olarak da düşünebileceğimiz bu evrede ayaklananlar belli bir güce ve altyapıya sahip hale gelmişlerdir.Daha önce belirttiğimiz ve PKK içinde ehemmiyetli bir dönem olan silahlı propaganda dönemi stratejik savunmanın vazgeçilmez bir parçasıdır.” Milliyet. ikinci aşama olarak kabul edeceğimiz safha işleve geçer. devrimci iktidarı ortaya getirsinler diye onlara yardım etmek amacıyla yapılır. yığınları silahlandırmak. sadece savaş için savaş yapmaz. s: 78 130 Ancak PKK için bu aşamaların kesin çizgilerinin olduğunu söylemek doğru bir tespit olmayacaktır. güvenlik güçlerinin ve istihbarat birimlerinin gözleri önünde geçirmiştir. Stratejik savunma aşamasında silahlı eylemler daha çok 'Düşük Yoğunluklu Çatışma' şeklinde olur. “Seçme Eserler” C-1. s: 25-28 127 “Ayrılıkçılar Saldırdı: 1 şehit. yığınları örgütlemek..126 PKK stratejik savunma aşamasını 1984 Eruh. Bu aşamaya stratejik denge aşaması da diyebiliriz. bu aşamalar örgütün saha ve eyalet olarak belirlediği kısımlarda değişkenlik göstermektedir.g.1984 128 Kışlalı.” 2.129 “ Kızıl Ordu. 74 .128Nihai analizde "Stratejik Savunmayı" Mao’nun genellemesiyle bitirebiliriz. Şemdinli baskınından127 önce 1979–1984 yılları arasında. Eriş Yayınları. Daha önce ifade ettiğimiz gibi 126 Düşük Yoğunluklu Çatışma kavramı için bkz: Kışlalı.Stratejik Denge . 12 yaralı. s: 40 129 Mao. Stratejik Savunma aşamasının nihai noktaya gelmesine müteakip. a.g. a. Bu aşamada uygulanan yöntem yine gerilla tarzı olacaktır.e.

Yukarıda ifade edilen hususiyetler çerçevesinde PKK stratejik dengeyi kendi lehinde uzun süre kullanmaya çalışmış ancak bu geçiş dönemini sağlayacak aktivasyonu tabanda bulamamıştır. Bunun da temelinde Mao’nun halk savaşı stratejisinde. Ayrıca düşük yoğunluklu çatışmanın olduğu bölgede sosyal ve temel hizmetlerin aktarılmasında da büyük sıkıntılar baş gösterir. Bu dönemin teorik altyapısında bazı temel hususlar gerçekleşir. Ayaklananların veya gerillanın artan silahlı eylemleri ve propaganda faaliyetleri devlet güçlerinde moral bozukluğuna. kırgınlığa yol açar. Bunların başında.stratejik aşamalarda gerilla metotları temel hususiyettir. bu süreç içerisinde artık karşıt güç ile olan maddi ve teknik güç farkı dengelenmeye başlar. “Seçme Yazılar–2” s: 98–108 133 Ayrıntılı bilgi için bkz: Kışlalı.g. a. gerilla metotlu terör eylemlerine hız vermekte ve 1986’lı yıllardan sonra halk üzerinde korku kültürünün alt yapısını oluşturmuş olarak onlara yön vermektedir. O dönem içerisinde küçümsenen ve iki buçuk eşkıya olarak nitelendirilen PKK militanları.e. üstünde özellikle durduğu halk kitlelerinin hareketi ve desteği132 hususunun PKK tarafından hayata geçirilemeyişi yatmaktadır. 132 Mao.131 Bu ikinci aşama PKK’nın geçmekte zorlandığı ve netleştiremediği bir evre olmuştur. s: 40 75 .. Bu durum beraberinde korku ve hareketsizliğe yol açan panik duygusuna sebebiyet verir. Bilinçli hareket edemeyen devlet güçleri refleksif hareketlere başvurabilir. hemen faaliyete girişmiş ve çok uzun bir süre meydanı boş bulup faaliyetlerini sürdürmüştür. PKK’nın 131 Bu aşamayı ülkemizde yaşanan terör olaylarının müsebbibi olan PKK açısından tetkik edecek olursak: PKK 1984’ten sonra güvenlik güçleri ve istihbarat kaynaklarının mücadeleye hazırlıksız yakalanmaları dolayısıyla.133 Stratejik denge aşaması “geçiş dönemi” olarak ifade edilebilir.

net/tarihten. az çok düzenli hale gelmiş ve teknik donanımı güçlenmiştir. PKK’nın bazı eylemlerini 100–200 kişilik gruplarla yaptığı bilinmekte ve bu konuyla ilgili eserlerde defalarca geçmektedir.pkkgercegi. çatışmanın hedefi karşı tarafın insanlarını ve maddi gücünü yok etmeye yöneliktir. silahlı yapılanma belli bir sistem dahilinde oluşturulmuştur. Ve bu eylemler daha büyük ve daha düzenli birliklerle yürütülmeye başlar.y. Bu dönem içerisinde ordu yapılanmasının temeli atılmaya çalışılmış.1990–1993 yılları arasında Türk Ordusunun elinde nadiren bulunan veya bulunmayan dürbün silah ve diğer materyallere sahip olması bu açıdan çarpıcı bir örnek olabilir.V.2006 135 Hareketli Savaş için bkz: Kurtuluş Cephesi Dergisi.10.e.135 PKK 1984’te başlattığı eylemlerini 1992’de artık. Bu aşamada düşman olarak nitelendirdikleri güçlere daha fazla ve daha yaygın olarak maddi darbe indirilebilir. Bu nedenle. imha eylemleri artmaya ve öne geçmeye başlar. a. Bu aşamanın ilerleyen dönemlerinde savaş biçimi evrim geçirmeye başlar ve hareketli savaş biçimini alır. s:25 76 .htm erişim tarihi: 10. Mao’nun “hareketli savaş”136 dediği. toplu kuvvetlerin. a. nispeten büyük kuvvetlerin bir araya toplandığı ve nispeten gelip bir alanda eylemde bulunduğu.134Stratejik denge aşamasında belirtilen eylemlerin büyümesi PKK için de benzer şekilde geçerli olmuştur. düzenli ordunun savaş biçimidir. 136 “ Hareketli Savaş. Bu durum PKK’nın bu aşamayı belli dönemlerde yaşadığını kısmen göstermektedir. Hareketli savaşta düzenli ordu düşmanın insan gücünü yok etmek amacıyla onun. Yine bu dönem içerisinde gerilla birlikleri.” Giap. nizami savaş aşamasına geldiği kanısıyla Kuzey 134 Bkz: http://www. nispeten savunmasız olduğu yerden vurur.g.g..

s:180 77 .e. Stratejik Denge aşamasında hareketli savaş temel. Gerilla metodolojisinin bu evredeki görevi düzenli ordunun hareketini kolaylaştırmak amacıyla karşı tarafın arka cephesinde.g. Geçiş dönemi olarak değerlendirebileceğimiz "Stratejik Denge" aşaması zeminin sağlamlaşması açısından temel hususiyettir.139 1.e. siyasi üstünlükle rahatlıkla dengeye ulaşabiliriz. a. s:178 139 A. siyasal üstünlüğü kesin sağlama ve düşmanı siyasal yönden sıfıra doğru tüketme gerçeğini bağrında taşır. İç içe yaşanmaktadır. kendi içinde askeri dengeye ulaşmazsa da yarattığı siyasi üstünlükle zaferi belirlemede temel bir rol oynayan savaş biçimidir… Bizde gerillanın siyasal niteliği. Bu sebeple Öcalan stratejik dengeyi . s: 38 138 Politik Rapor-4. Stratejik denge hususunu ikiye ayıran Öcalan bu dönemin önemini şu şekilde ifade etmiştir: 138 “…stratejik savunma dönemindeyken -ki dönemler bizim için o kadar belirgin değildir.Irak’ta belirli bir klasik kuvvet karargahı kurmuştu.137 PKK’nın bu girişimi metot olarak denge aşamasının gereklerini ifa etmek olarak anlaşılabilir.g. Siyasi denge siyasi üstünlüktür.” Stratejik Dengeyi salt askeri denge olarak görmek eksik kalır. gerilla savaşı talidir. askeri faaliyette bulunmaktır. a.askeri üstünlük anlamında stratejik dengeye ulaşamasak da. Veya şimdiden ulaştığımızı söyleyebiliriz. Askeri Stratejik Denge 137 Kışlalı. Askeri dengeyi ancak siyasi denge sağlayabilir.e. Dolayısıyla gerilla.g.

Siyasal Stratejik Denge olarak ikiye ayırmaktadır. Halk ordusu olarak nitelendirilen ayaklanmacılar silahlı üstünlük sağlamaya başlarlar ve zaferler kazanırlar.Stratejik Saldırı. bu durum hükümette ve destekleyen halk kitlelerinde psikolojik yıkıma yol açar. gerillanın hareketli orduya dönüşmesi ve saldırı konumuna geçilmesidir. geniş çapta saldırılara girişirler ve bu saldırılarda orduya 'Halk Ordusu' da denilmektedir. Bu iki husus birbirini destekler mahiyettedir. Saldırının etkileri siyasi ve psikolojik olmakla birlikte temelde askeri etkilerden ortaya çıkmaktadır.2. Mao buna Stratejik Saldırı aşaması demektedir. Siyasal dengenin sağlanmasıyla askeri stratejik dengenin sağlanmasına zemin hazırlanmış olur. Bu aşamada asiler büyük organize kuvvetlerle. Psikolojik etkilerin devamında siyasal etkiler çığ gibi büyüyerek hükümetin yıkılmasına yol açar. Savunmaya geçen hükümetin öncelikle askeri gücü zafiyete uğrar. 3. Ayrıca hükümet siyasi ve sosyal baskıları 78 . Stratejik denge konusunu yukarıda teorik ve PKK pratiği açısından değerlendirdikten sonra son aşama olan stratejik saldırı konusuna değinmek ve bu aşamanın metodolojisi ve PKK açısından ne derece önemli olduğu hususuna değinmek gerekmektedir. Bu süreç başlangıcında kurtarılmış bölgeler ve teminatlı üslere yerleşen gerillalar veya ayaklanmacılar halkın da desteğiyle klasik konvansiyonel savaş metoduna geçebilirler. ancak bu aşamada siyasi hususlar ve bu alanda atılacak adımlar denge aşamasına da şekil verecektir. Stratejik Savunma ve Denge döneminin nihai noktaya gelmesine müteakip geçilen bu aşamada esas amaç.

ama gerilla birliklerimizin kuvvetli oldukları belirli yerlerde ki küçük düşman birliklerini ve kukla kuvvetleri sistematik olarak ezmek ya da söküp atmak bölgelerimizi 140 Bkz: Kışlalı. Solukça tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. PKK’nın stratejisinin oluşumunda da temel pratik metot Mao’nun metodudur. Stratejik Saldırı sürecini. a. Ancak bu stratejinin zayıf karınları PKK ayaklanmasında gün yüzüne çıkmıştır.140 ayrıca belirtilmesi gereke önemli hususlardan bir diğeri de Halk ayaklanmasının metodolojisi coğrafi.141 “ Bir düşman saldırısını ezmemizden sonra ve düşman yeni bir saldırıya başlamadan önce düşman stratejik savunma ve biz stratejik saldırı halindeyizdir. PKK'nın zayıf karnı ilk iki aşamayı geçebilecek halk desteğine sahip olmama ve örgütsel yapılanma olarak çizgisini sabit ve belirli bir temele oturtamama yatmaktadır.g. s: 40 141 Mao Çe-Tung. kültürel ve tarihi unsurlardan dolayı farklılık gösterebilmesidir. Peking 1966 yapıtından. N. “Selected Military Writing” Foreign Languages Press.e. bu metodun teorisyeni ve pratiğini yapmış biri olarak Mao’dan aktarmak gerekir. Ancak bu yöntemler kısa vadeli ve popülist içerikli olmaları sebebiyle ayakları yere basan politikalar haline gelemez ve kısa sürede hükümet çıkmaza girer. Mao’ya göre stratejik saldırı süreci . Bu gibi zamanlarda bizim harekât politikamız savunma mevzilerinde bulunan ve yenmemiz ihtimali az olan düşman kuvvetlerine hücum etmemek.dindirebilmek için agresif ve günlük politikalarla baskı gruplarını tatmin etmeye çalışır. “Askeri Yazılar” Eriş Yayınları tarafından (2003)düzenlenmiştir. s:220 79 . Yukarıda genel olarak anlatılan husus Çin’de bu şekliyle gerçekleşmiştir.

Stratejik aşamalar açısından PKK’nın sözde Botan eyaletindeki durumunu anlayabilmek için 1990’lı yılların arifesinde bölgenin genel durumunu aktarmak faydalı olacaktır. koşullar elverdikçe elimizde tutabiliriz. PKK’nın gerilla için tespit ettiği temel bölgenin Botan olması tesadüfî değil. Bu özellikleri ile Botan Eyaleti Mao’nun tarifini yaptığı gelecekte üs bölgesi olabilecek niteliklere sahiptir. a. daha da genişletilebilir.g. PKK’nın "Stratejik Denge" sürecinden. siyasi ve stratejik konumundan kaynaklanmaktaydı. sosyal. Bu görevleri yerine getirirken düşman hala savunma halinde ise yani bölgelerimizi. bölgenin coğrafi. düşmanı yıpratmak ve yeniden saldırıya geçtiği anda.142 Botan merkez 142 Özcan.genişletmek. düşmanı sistemli bir şekilde ezmeye hazırlanmaktadır. PKK’nın eylemleri sonrası stratejik saldırı süreci gerçekleşmemiştir. kitleleri Japonlara karşı ayaklandırmak. …Bu arada düşmanın muhabere hatları da geniş ölçüde tahrip edilir.” Yukarıda sistematik olarak ifade edilen stratejik saldırı sürecinde kurtarılmış bölgelerin genişletilmesi ve bunların birleşerek cephe oluşturulması amaçlanmaktadır. kendi askeri ve kitle gücümüzü yeterli bir şekilde kurmak. ulaşım engellenir ve sefer halinde ki kuvvetlere dolaysız destek sağlanır. birliklerimizin saflarındaki boşlukları doldurmak eğitmek ve yeni gerilla birlikleri örgütlemektir. s: 102 80 .e. Bütün bunlar stratejik saldırının içine giren görevlerdir ve amaç düşmanın savunma halinde bulunmasından yararlanarak. zayıf olarak korunan kentlere ve muhabere hatlarına saldırabilir ve buraları. "Stratejik Saldırı" sürecine geçmesine en uygun bölge sözde 'Botan Eyaleti' olmuştur.

Bingöl. s:107 81 .Büyüyen askeri güç coğrafi imkânlardan faydalanarak. stratejik saldırı aşamasının PKK’nın nihai amacı olduğunu ancak bir türlü bu aşamaya geçememesinin sebebini incelemek gerekir.olarak kabul edilirse çevre bölgeler buraya bağlanacaktır.” Stratejik saldırıya geçilebilmesi için temelde yapılması gereken iş coğrafi alt yapının oluşturulmasıdır. a.144 143 A.g. Yukarıda stratejik saldırıya geçebilmek için oluşturulan eyalet yapılanması ve bunlar arasında sözde Botan eyaletine değindikten sonra. Bu eksikliği Öcalan kendi ifadelerinde de belirtmekte ve eleştiri yapmaktadır. Özcan Botan Eyaletinin önemini şu şekilde vurgulamaktadır. dağ silsilesini takiben.e. Tunceli. Diyarbakır. Bitlis ve Adıyaman’a kadar yayılabilirdi. PKK’nın kurtarılacak bölgeleri birleştirebilmek için Botan Eyaletine verdiği önemi bu bölgenin arazi ve jeo-stratejik yapısında aramak gerekir. Suriye ve Irak’tan girildiğinde Torosların sırtları takip edilerek Anadolu içlerine kadar gitmek mümkün olacaktı.143 “Çevre bölgeler Botan’a bağlı olarak gelişme gösterecektir.g. s: 103 144 “Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri” Özcan. Botan’da yapılacak bir askeri harekâtın gerisine düşerek çembere karşı dış çember oluşturulabilecekti. Öcalan bu temel stratejiden hiçbir zaman vazgeçmedi. Arazinin bu şekilde değerlendirilmesi oldukça profesyonel nitelik taşıyordu. Cepheleşmiş bir coğrafya ve üs bölgelerin oluşabilmesi için Merkez Bölge ve buna bağlanacak bölgeler olması gerekir.e.

Eylül. PKK’nın stratejik döneminin son aşamasına bir bütün halinde ve üslerini oluşturarak girememesinin temelinde yatan saikleri örgütün silahlı mücadelesinde değil. 145 “Halk Savaşı çizgisi maddi ve teknik olarak güçlü bir düşmana karşı politik ve moral üstünlüğüne sahip zayıf halk güçlerinin savaşı olarak. İki yıl içerisinde on bin kişiye çıkmışlardır. 145 Kurtuluş Cephesi Dergisi. gerilla deneyimlerinin aşamalarını ve nihai noktada nereye geldiklerini bilerek sormaktadır. "Kurtuluş Cephesi" isimli derginin "Halk Savaşı ve PKK" ile ilgili olarak ortaya koyduğu ifadelere dikkat etmek gerekir. gerillaya üç yüz kişiyle başlamışlardır. nesnel ve öznel koşullara sahiptir.Ekim 1998 sayı:45 82 . Bu koşullar olmaksızın yürütülen silahlı mücadele hiçbir biçimde halk savaşı olarak değerlendirilemez. örgüt-halk ilişkilerinde aramak gerekir. Biz de başlangıçta üç yüz kişi ile başladık ama halen bin beş yüz kişiyiz neden?” Öcalan bu soruyu sorarken aslında pratikte uygulanmış. Bunun kaçınılmaz sonucu ise PKK pratiğinde açık bir biçimde görüldüğü gibi kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlamak ve bu güçler aracılığıyla barışa ulaşmak şeklinde ki teslimiyetçiliktir.“Birçok ülke pratiğine bakıyoruz.” Sonuç olarak PKK terör örgütünün dağ kadrosu olarak bilinen ve gerilla olarak görülen HRK-ARGKHPG yapılanması Doğu ve Güneydoğuda yıllarca kır terörü olarak da ifade edebileceğimiz tedhiş hadiseleri belli bir teorik altyapı ile oluşturmuştur. Herhangi bir öznel ya da kişisel tercihle biz halk savaşı veriyoruz demekle halk savaşı verilmez.Yine PKK pratiğini gösterdiği gibi halk savaşı kişisel ya da öznel bir tercih değildir.

Mao’nun. Che Gueveranın veya Lenin’in gerilla mücadelelerini harmanlayarak kendine münhasır bir gerilla savaşına giren PKK yukarıda ifade edilen temel savaş stratejilerini teorik olarak belirlemiştir. Terörle Mücadele eden ve edecek olan güvenlik güçlerinin bu stratejiyi ve teorik altyapıyı net bir şekilde ortaya koyması ve antitezini bu minvalde üretmesi evleviyetle icra edilmesi gereken bir realitedir. Giap’ın. Bu stratejik süreçlerin ülkemiz açısından ne derece uygulanabilir olduğu PKK pratiğinden açıkça ortaya çıkmaktadır.Bu teorik alt yapı ithal ideolojiler ile oluşturulmuştur. Bu ve diğer birçok hususi nedenden ötürü PKK askeri yapılanmaya öncelikle önem vermektedir. Orta Doğunun stratejik yapısı gereği silahlı gücü kuvvetli olmayan unsurların fazla yaşama veya ayakta kalma şansları yoktur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PKK DAĞ KADROSUNUN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ (HRK-ARGK-HPG) PKK Terör Örgütü için silahlı gücün ne derece önemli olduğunu daha önceki bölümde belirtmiştik. Bu 83 . Silahlı güçlerin ilerleyen aşamada Parti-Cephe-Ordu üçlüsünün ordu ayağını oluşturması amaçlanmıştır. Ancak PKK’nın belirlemiş olduğu bazı eyaletlerde bu stratejiler yeni yeni filizlenirken bazı eyaletlerinde ise gerçekten Devletin silahlı güçlerini aşan ve zor durumda bırakan silahlı çatışma süreçlerine yol açmıştır. PKK’nın silahlı gücünün veya askeri yapılanmasının sistematik hale getirilmesinde çıkış veya başlangıç noktası olarak gösterebileceğimiz PKK 1. Konferansı (15–26 Temmuz 1981) büyük önem arz etmektedir.

özellikle bu konuda sorumluluk alan arkadaşlar. a. s:102 84 . Bu konferanstan bazı alıntılar yaparak Gerilla ve askeri yapılanmaya yapılan atıfları görelim. küçük silahlı gruplar.. bu iş üzerinde düşünmeye ve planlar geliştirmeye çalışmalıdırlar. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde diğer ülkelere kıyasla daha büyük ve önemli bir rol oynayacaktır… Kürdistan’da sabırla ve özenle hazırlanmış bir gerilla mücadelesinin gelişmesi içinde ve onunla birlikte geniş kitlelerin ayaklanması beklenmelidir… Bu durum şimdiden akılda tutulmalı. Konferansına sunulan Politik Rapor aktaran PKK-2. örgüt biçimlerinin. halk ayaklanmasının hazırlıkları ve sorunları daha şimdiden partinin gündemine getirilmeli. Kürdistan tarihinde.konferansla birlikte silahlı propaganda faaliyetleri sistemli ve organize olmuş stratejik bir gerilla mücadelesinin temelinin atılmasına vesile olmuştur. 62.e. Konferans veya toplantı ve bu toplantıya sunulan yukarıda adı geçen Politik Rapor ile bir anlamda PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da öngördüğü 146 PKK 1.g. gerilla ordusu ve giderek halk ordusunun örgütlendirilmesi bu alanda kurulacak örgüt biçimlerindendir…” Askeri örgütlenmenin özellikle vurgulandığı 1. gerilla grupları. Mücadelenin bu biçimde tahlil edilmesi. Gerilla Kürdistan tarihinde. daha çok askeri nitelikte olacağını vurgular… Askeri örgütlenme açısından. siyasi amaçlara ulaşılabileceğini sanmak gülünç olur.146 “…Gerilla geliştirilmeden Kürdistan koşullarında siyasi sonuçlar alınabileceğini.

ayrıca bkz: Vietnam İşçi Partisi Tarihi.150 PKK’nın 1982’de yapılan 2.2. ayrıca bkz: www.g. 152 1.e. 2. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu md:3. s:91.html s:4 erişim tarihi: 18. Abdullah Öcalan ve PKK. Ankara–1992. Ankara–1974. özeleştiriye gidilmiştir.e. Konferansın sonrasında 1982 Haziran ayında gerçekleştirilen ve orta doğuda.Vietkong Usulü Uzun Süreli Savaş Stratejisinin147 temelini oluşturan kararlara sahne oldu.90 151 2. Bu hususlar şunlardır.. aktaran İmset.Kongreye Sunulan Çalışma Raporu 1982. Kongrede merkez komitesinin belirlediği Parti Görevleri içerisinde askeri hususlara değiniliyor.g. 147 Vietkong tarzı savaş için bkz: Vo Nguyan Giap. a.ayrıca bkz: Ahmet Aydın. s:225. Bu durum PKK’nın dağ kadrosunun eğitsel faaliyetlerinin hızlanması ve gelişmesi için katalizör görevi görmüştür. Yöntem yay. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı. Bu hususlar PKK’nın ilk saldırılarının temelini atıyor. Kongresinde silahlı birlikler ile ilgili olarak yeni kararlar alınmış. İstanbul– 1975 148 İmset.g.06 85 . s:89 149 Cumhuriyet. Örgüt uygulanan taktiğin ve silahlı mücadelenin yetersiz olduğundan dem vurmuş Siverek ve Mardin’de ve bazı bölgelerde yapılan plansız eylemlerin eleştirisi yapılmıştır.e. 6 Haziran 1982 150 İmset.hpg-online. a.g.net/tr/dizi araştırma /indeks. Kiyap Yay.e. a.Kürdistan’da Zorun Rolü yazısında incelenen Kürdistan Devrimci Savaşının çizgisini tartışmak.12.g. a. İmset.148 1981’de yapılan 1.151 2. Kürtler.s:85–86–87 152 Öcalan. çev: Mehmet Özsavaş. s: 29 aktaran PKK. özellikle Lübnan’da dengelerin değişmesine neden olan İsrail’in Lübnan’ı işgali149 uzun vadede PKK’nın Bekaa Vadisine hâkim olmasına vesile oldu.e s:94. a.

2. Kongresi aynı zamanda PKK’nın silahlı güçlerinin 1983 yılında önemli bir kısmının Güney ve Doğu Anadolu’ya yerleşmesine vesile oldu. erişim tarihi: 10. 20–25 Ağustos 1982 tarihinde gerçekleştirilen PKK 2.e.geliştirmek ve partinin askeri çizgisi olarak benimsemek. İmset.153 PKK lideri Öcalan 1979’da Şahin Dönmez’in Elazığ’da yakalanması sonrası tek kurtuluş yolunu yurt dışına çıkmakta görmüş ve ihtilal öncesi ülkeden kaçabilmiştir.154 Ülkeden kaçan Öcalan Suriye’ye oradan da Lübnan’a geçmiş ve 153 http://www.Bu çizginin pratikte uygulanabilmesi için gereken pratik planlama ve teknik hazırlıkları yapmak 3.html. s.Bu askeri çizginin uygun alanlarda adım adım pratik uygulanmasına başlamak ve geliştirmek 6.. s: 70-73.abdullah–öcalan. askeri çizgiye uygun olarak ve bu seviyede uygun olarak ve bu seviyede geliştirip güçlendirmek 4.Gerilla Savaşının bazı alanlarda kitle ayaklanmalarına yol açabileceğinin bilincinde olarak şimdiden hazırlıklı olmak ve bu tür gelişmeleri uzun süreli halk savaşına kanalize etmek PKK’nın askeri stratejisinin belirlenmesinde yukarıdaki raporun önemi anlaşılmaktadır.com/deneme/gerilla.67 86 .e. a.Pratik askeri önderliği Pratik askeri önderliği.Askeri çizgiye uygun olarak örgütsel yapıyı geliştirmek.g. halk ordusunun temel çekirdeklerini yaratmak ve bunun için gereken politik ilişkileri sağlamak 5.2006 154 Bayık .g. Bu tarihten sonra 1984 yılına kadar gerilla birlikleri yerleştikleri bölgede etüt yaparak pratiğe geçmenin alt yapısını oluşturmaktaydı. a.12.

Şemdinli) 2.. Hakkâri ve Şırnak Bölgesinde bulunan Silahlı Propaganda birlikleri HRK (Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) isminde üst bir askeri yapılanmaya bağlamak suretiyle ilk ordu yapılanması oluşturuldu.e. 157 Ayrıntılı bilgi için bkz: Aydın. s. Bu yöntem uzun süreli halk savaşının vurgulanması açısından vurgu yapan bir üslupla Kürdistan kurtuluş birlikleri ismi konulmuştur.104 87 . Bu militanları sistemli halde savaştıracak temel unsurda ordu yapılanmasına geçmekti.157 HRK yapılanması başlangıçta üç takımdan oluşturulmuştur. (a) HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan – Kürdistan Kurtuluş Birlikleri)156 Lübnan’da 1973 yılının son dönemlerinden itibaren bölük bölük eğitime tabi tutulan ve gerilla tarzı savaş biçimini öğrenen PKK militanlarını.kısa süre içinde Türkiye’de ki örgüt militanlarından öncü 50 kişilik bir grup istemiştir. Bunun için ilk girişim yapılmış ve HRK isminde askeri bir yapılanmaya geçilmiştir.74 156 HRK ismi Vietnam Vietkong usulünden etkilenilerek konulmuştur.21 Mart Silahlı Propaganda Takımı (faaliyet alanı 1984 yılında Hakkâri.155 İşte bu militanlar 3–4 sene içerisinde ilk eğitimlerini almış ve sistemli bir askeri bir yapılanmayla mücadele edecek kıvama getirilmişlerdir.g.73. s: 72. 1. a. a. 1984 yılının haziran ayı sonlarında.14 Temmuz silahlı propaganda Takımı 155 Bayık.e. Apo’nun direktifleriyle Kuzey Irak’ta. İmset. Bu üç takım sırasıyla. sistemli bir askeri yapılanma içerisinde pratik sahaya sürebilmek için. s:101.g.

” HRK kurulduğu 1984 yılından 1986 yılına kadar geçen sürede ordu yapılanmasının işlevini icra etmeye çalışmıştır. 15 Ağustos 1984 Şemdinli. Bu iki silahlı propaganda birliğinin biri. a.3. Ankara–1987.Eruh baskınlarıyla kuruluşunu ilan eden HRK’nın yanında ERNK(Entıya Rızgarıya Netewayı Kürdistan) nın da kuruluşunu ilan etmesi bekleniyordu. s:138. 1985 yılında ERNK kurulana kadar da cephe faaliyetlerinin işlevlerini de yerine getirmeye çalıştı. Yeni Forum yay. Kesire yıldırım’ın Bildiriyi hazırlamamasına 158 Çılgınlıktan Sağduyuya. Bu sorunun sorumlusunu Cemil Bayık. ancak örgüt içerisinde bazı sorunlar sebebiyle ERNK’nın kuruluşu ilan edilememiş 1985 yılına kalmıştır. diğeri de Eruh-Şırnak Bölge Komitesi sahasında konuşlandırıldı. s:101 88 . Bingöl. no:3.Çatak sahasında bir silahlı propaganda birliği teşkil edildi. Bu birliklerin üst kuruluşuna HRK adı verildi. Elazığ ve Adıyaman)158 Aygan HRK yapılanması yukarıda gösterildiği şekliyle üç takımdan oluşturmaktadır. Hakkâri Bölge Komitesi. İtirafçılar Anlatıyor. Bu birlikler üçer tane silahlı propaganda grubundan oluşuyordu.159 “1984 yılının Haziran ayının sonlarına doğru Apo’nun talimatlarıyla Kuzey Irak’ta 2 tane Silahlı Propaganda Birliği oluşturuldu. Aydın’a göre.18 Mayıs Silahlı Propaganda Takımı (Tunceli.139 159 Aydın. Birkaç ay sonra da Van. HRK yapılanmasını Aydın ise şu şekilde aktarmaktadır.g.e. Ancak daha çok silahlı propaganda faaliyeti yapmıştır.

a. s: 107. Nedeni de Fatma (Kesire Yıldırım)’nın Kuruluş Bildirisini hazırlamaması..Sabri OK (Hasan) 7.108 161 Ayrıntılı bilgi için bkz: www.e.Şah İsmail AL (Şehmuz) 8.s:105 89 . Ama ERNK ilan edilmedi. Ki hep hazırladığını söylüyordu. tam belgenin istendiği an hazırlamadığını söyledi.g. a. ERNK’nın da ilan edilmesi gerekiyordu.161 HRK’nın dağ eksenli savaş stratejisinin ismi olmasının temelinde o dönem içerisinde daha çok Vietnam mücadelesinin inceleniyor olması yatmaktadır. 12345Duran KALKAN (Abbas) Genel Sekreter Ali ÖMÜRCAN (Cemal) Halil ATAÇ (Ebubekir) Mahsun KORKMAZ (Agit) Konsey Sekreteri Halil KAYA (Kör Cemal) 6.e. ERNK’nın kurulamamsı sebebiyle propaganda faaliyetlerini de üstlenmek durumunda kalmıştır.g. HRK.html erişim tarihi: 18. s:139 ve ayrıca bkz: İmset.hpg- online.Bingöllü Ali) 160 Bayık. Abdülkadir Aygan anlatıyor.160 bu hatayı şu şekilde ifade “15 Ağustos’la birlikte HRK ilan edildi. PKK için 1984 yılında ve o dönemin şartları içinde dağ eksenli halk savaşının adı oldu..09. HRK’yı yönetecek olan askeri konsey 162 bulunmakta idi. onun içinde ilan edilemedi… ERNK geciktirildi bu ciddi bir hataydı…” HRK.e. Bu konseyin üyeleri. a.g.bağlamakta ve etmektedir.net/tr/diziaraştırma /index.Abdullah EKİNCİ (Eşref.2006 162 Çılgınlıktan Sağduyuya.

3 takımda bir bölüğü oluşturmaktadır. kasatura. Günlerce daireler çizip durmuşlardır. s:104 164 İmset. İmset. s:110 165 “Eruh ve Şemdinli Baskını” Hürriyet.164 PKK bu şartlar içinde 15 ağustos 1984 günü Siirtin Eruh İlçesindeki Jandarma karakol binasına bir saldırı düzenledi. B–7 tipi roketatar silahları en yaygın bulunanlar arasındadır. a. HRK’nın askeri teçhizat veya silahlanması belli bir sistem ve standarda sahip olmamıştır. 6 er ve 3 sivil yaralandı. Her militanda el bombası. gruplarda pusula. Bu durum da doğal olarak rasgele bir silahlanma şekli olmuştur. tabanca. Milliyet 18 Ağustos 1984 90 . Bir subay. HRK militanlarında hafif piyade silahları. s:138.12 Eylül’ün kalıntıları olarak 163 Ayrıntılı bilgi için bkz. orta ve otomatik silahlar. Çılgınlıktan Sağduyuya… a. 163 PKK silahlı kanadı olan HRK’nın kuruluşunu ilan etmek için ses getirici bir eylem planlamıştır.g.g. “Vietnam’daki Vietkong’un kopyası…” yine Aygan’ın tespitlerine göre 3–3 lük bir sistem üzerine oluşturulan HRK yapılanmasında 3 manga bir takımı. Daha çok mevcut olanla yetinme anlayışıyla silahlanmışlardır.e. HRK iki sene sonra yerini ARGK ya bırakmıştır. bir astsubay ve bir er hafif yaralandı. Bu saldırıdan sonra ise Hakkari Şemdinli’de Jandarma subay gazinosu.165 Bu eylemin ciddiyeti kamuoyunda sadece sansasyonel boyutunun ötesine geçememiştir.g.e.a.HRK’nın askeri yapılanmasını Abdülkadir AYGAN şu şekilde özetliyordu. patlayıcı ve dürbün bulunmaktadır. Saldırılarda bir er öldü. Bu süreçte ise Aygan’ın ifadelerine göre üye sayısı birkaç yüz kişi olabilmiştir. subay lojmanları ve ilçe jandarma karakolu tarandı.e. Ancak ülkeye giriş yapan militanlar iz ve yol konusunda büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşamışlardır. ayrıca bkz.

Aslında sorunun bu boyutu diğer kurumları daha çok alakadar etmektedir.G. Sorunu askeri ve polisiye tedbirler dışında yorumlanmaması sorunun sosyal ve ekonomik boyutunun büyümesine ve bölgenin PKK nın arka bahçesi haline gelmesine yol açmıştır. Keza. Bu çalışmada şu şekilde bir çalışma yapılmıştır. Fakat sorun militarist bir vizyona havale edilmiş ve çözümü kısırlaştırmıştır. Geçmişte yaşanan tecrübeler ise sadece hatıra ve anarşi olayları olarak düşünülmüş ders çıkarılacak yönleri görülmemiştir. 91 .166 “PKK…1983 başlarından itibaren Türkiye’de sürdürülen hazırlık çalışmalarının hedeflenen düzeye vardığından hareketle 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı eylemleriyle silahlı direnişi başlattığını açıklamıştır.M. Değerlendirme.167 Öcalan HRK’nin kurulması için çıkış noktası olan 15 Ağustos Eruh-Şemdinli eylemi hakkında yaptığı yorumlarda özeleştiri yapmış ve HRK’nin 166 Kürdistan İşçi Partisi.düşünülmüştür. Ne sıkıyönetim ne de polis güçleri bu alanda kayda değer bir çalışma yapmamıştır. Olaya kısa vadede çözümler üretilmiş ancak orta ve uzun vadede politikalar ortaya konmamıştır.” 15 Ağustos PKK’nın sıçrama noktası olduğunun farkında olan Emniyet yetkilileri veya güvenlik güçleri olayın derinliği ve ayrıntısı konusundaki malumatlara daha sonraki yıllarda ulaşabileceklerdir. E. Eruh-Şemdinli eyleminden 2 yıl sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bir çalışmada bu eylemin mahiyeti hakkında bilgi vermiştir. Ankara- 1984–1986 167 Şahin Dönmez gibi üst düzey örgüt üyesi yakalanmış olsa da PKK’ya verilmesi gereken önem ve alınması gereken tedbirler yeterli ölçüde alınmamıştır. aynı tarihte askeri gücü olarak Kürdistan Kurtuluş Birliği (HRK) nin kurulduğu ilan edilmiştir.

Bu bir kez daha ortaya çıkardı ki eğitimimiz. yönetimimiz bu işlerde yetersiz kalmıştır. Taslağı 1982’de hazırlanmış olan ancak yürürlüğe giremeyen “Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi” ya da orijinal adıyla “Eniya Rızgariya Netewayı Kürdistan” kurularak örgütün propaganda veya cephe faaliyetlerini üstlenmiştir. Dağ kadrosunun veya ordu yapılanmasının profesyonelleşmesi için bir sene sonra ARGK isminde (Kürdistan Halk Kurtuluş 168 PKK 4. Tabi ki yol açılırken oradaki silahlı güçlerimiz gerçekten silahlı savaş birlikleri esprisine göre seferber edilmemiş. Atılımla birlikte üçer beşer kişilik gruplar temel alınmaya başlandı. ilerleyen süreçte “Gerileme” dönemine girmiştir. İstanbul–1993 s:170 169 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ankara–1986 92 . Örgütün bu gerileme dönemini atlatabilmesi için cephe faaliyetlerinin ayrılması ve profesyonelleştirilmesi gerekmiş ve bu amaçla 21 Mart 1985’te ERNK kurulmuştur.” 15 Ağustos eyleminden sonra PKK Çukurca’da 8 erin şehit edilmesi karışmış. savaşa hazırlanmamıştı.tecrübesizliğini ifade etmiştir. Öcalan örgütün zafer sarhoşluğuna kapıldığını dile getirmektedir. EGM Terör Dairesi. kongresine sunulan Politik Rapor. 169 HRK 1985 yılında ERNK’nın kurulmasıyla rahatlamış ancak bu profesyonelleştiği anlamına gelmemiştir. Zağros yay. Bunun temelinde yatan esas sebepler yukarıda Öcalan’ın ifade ettiği hususlardır. görevlerimiz.168 “…Bununla savaşımla 15 Ağustos atılımı gerçekleştirildik. Bu temelde yaptıklarının gerilla mı. Öcalan’a göre 15 Ağustos eylemi. isyancılık mı olduğu belli değil. Kürdistan Halk Kurtuluşu. Etüt: ERNK.

12. PKK’nın filizlenme aşamasında oluşmuş bir yapılanma olması sebebiyle hep örgüt için samimi ve “dava adamı” olanların olduğu bir yapılanma olarak görülmüştür.hpg-online. Yine örgüt yayınlarında bu husus açıkça görülmektedir.Ordusu) bir örgütlenme ile yeni bir aşamaya geçilmiştir. 170 www.html s:4 erişim tarihi: 18.net/tr/dizi araştırma /index. Örgüt militanlarına göre “çok sayıda isimsiz kahraman HRK komutanlığı ile militanlığını yapmıştır.” İşte HRK geçmişten günümüze örgüt için duygusal açıdan önemli bir yere sahip olagelmiştir. Gerillacılıkta içimizdeki en tecrübeli arkadaşlardan biriydi.g. Bu açıdan ARGK yakın tarihi gerçeklerin ve olayların ortaya konmasında önemli bir aşama olacaktır. 93 . Agit (Mahsun KORKMAZ) arkadaşın şehit düştüğü çatışmada yaralanan Kalender İLHAN adlı arkadaş düşmanın eline geçmemek için 15 Ağustos atılımından sonra bombasını kendisinde patlatan ilk arkadaş oldu. Her ne kadar profesyonel olmasa da HRK’ nin örgüt için anlamı büyüktür.”170 HRK.y.06 171A. HRK yapılanmasının revize edilmesiyle oluşan ARGK ise daha profesyonel ve konvansiyonel bir yapılanma haline gelecektir ve Güneydoğudaki katliamların mimarı olan yapılanma olacaktır. Örneğin 171 “HRK komutanlarından Abdullah EKİNCİ arkadaş Kürdistan Devrimciliğinin örnek bir ismiydi. HRK’nın direnme ruhu farklıydı.

174 172 Aydın. 2.g.g. BOTAN(Siirt-Şirnak-Ulu dereB. 5.e.. DERSİM (Tunceli). Lübnan Bekaa Vadisindeki Helve Kampında yapılan 3.e.”Bu eyaletlerin altında Bölge komiteleri. a. örgüt için silahlı çatışmaların boyut değiştirmesine neden olan esas dönemeçtir. PKK. ARGK’ya askeri siyasi bilgiyle donatılmış komutanlar yetiştirilecektir.(b) ARGK (Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan – Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) 30 Ekim 1986 PKK’nın 3.g. a. Şehirli.e. Kuvvetli bir tabur çapında tutulacak.173 1.. 4.Kebap-Hakkâri-Van). GARZAN (Batman-Kurtalan-SasonBitlisin bir bölümü). s:119. Helve Kampı adı değiştirilerek Mahsun KORKMAZ Akademisi olacak.Kongreden sonra alınan kararlar içerisinde askeri ve cephe yapılanmasındaki değişiklikleri içeren hususlar şunlardır. Türkiye Kürdistan’ında faaliyetler 7 eyaletçe yönetilecektir.g.2. SERHAT (Kars-Ağrı). GÜNEY-BATI (Urfa-Antep-Adıyaman-Maraş). ARGK savaşçıları bu komitelerce yönetilecektir. bölge komitelerinin altında ise yerel komiteler olacaktır.e. ORTA EYALETİ (Diyarbakır-Muş-BingölElazığ’ın Bir Bölümü).302 İstanbul– 2000. Kongresi. a. 174 Bu sözde eyaletler sırasıyla. MARDİN. s:300.172 3. Bu akademi PKK’ya. HRK isimli teşkilat kaldırılarak yerine ARGK(Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan) kurulacak. Kongre geçmişte yapılanların muhasebesi ve bu minvalde yeni dönemde nelerin yapılacağının tespiti ile tertiplenmiştir. Askeri mücadelenin genelkurmayı olarak ARGK Konseyi kabul edilecek 3. diğer yandan takım ve gruplar şeklinde 94 .301. eyaletlerde bir ya da iki hareketli ana birlik kurulacak. s:114 173 Aydın. a.

PKK(Kürdistan İşçi Partisi)Tarihi.e.6.net/tr/dizi araştırma /index.Asam yay.hpg-online.html s:4 erişim tarihi: 18. s:94 176 www. Ankara -1999. Ankara1993. Eyalet yapılanmaları ve bunların ARGK ile bağlantısını sağlamışlar ve ARGK’yı tam teçhizatlı bir ordu haline getirmenin alt yapısını hazırlamışlardır. Üçgendeki Tezgah. ERNK ve ARGK yönetmeliklerinin yayınlanması 7. PKK’nın askeri örgütlenmesinde yeni bir aşama olarak kabul edilebilecek olan ARGK’nın kurulmasının temel sebebi örgütün kabuk değiştiriyor olmasıdır.176 “1973 yılında grupla başlayıp. Bu açıdan PKK. ERNK’ya bağlı cephe teşkilatların oluşturulması kararı alınmıştır. Nihat Ali Özcan.Ocak yay. Kongre kararlarından da anlaşılacağı üzere profesyonelleşmeye başlamıştır.”Aydın a.12.175 PKK yukarıdaki 3. ayrıca bkz: Dr. Bölge halkının örgüte lojistik desteğine ilişkin yükümlülüğün karara bağlanması 10. Zorunlu vergilendirme yasasının çıkarılması 11.g. Askerlik kanununun çıkarılması 8. öncü kadrolardan Haki KARAER’in öldürülmesinin anısına 1978 yılında partileşerek devam eden ve 15 Ağustos 1984 yılında Eruh-Şemdinli baskınlarıyla silahlı mücadele başlatan Kürt Özgürlük Hareketi 1986 gerilla birlikleri bulunacaktır. Devlet hizmetlerine sabotaj kararı alınması 14. s:119.. GKK’larını saldırılarla dağıtma kararının alınması 12. Her bölgenin bir y da iki gerilla takımı ve grupları her yerelin ise grubu bulunacaktır. İdeolojisi ve Yöntemi.06 95 . Yargılama esasları kanununun çıkarılması 9. Şehir faaliyetlerine başlanması 13.s:136-159 175 Ahmet Cem Ersever.

hpg-online. s: 120 178 A. Yeni örgütlenmenin adı ise ARGK. Bu bildiride silahlı propagandanın gerilla aşamasına geçmesi için taktiksel hareket ve halk ordusunun kurulmasına karar verilmiştir. İran’daki mücahidin halk gibi bir milis kuvvetiydi.179 177 İmset. Halk ordusu deyimini ise sayılarının artması yüzünden kullanmışlardı.178 Halk ordusu kavramı yukarıda yer alan Ergun Gökdeniz’in ifadeleriyle daha net anlaşılmaktadır. (militanların) bir sorumlu yerine bir komutanın liderliği altında girmesiydi. ARGK’nın kuruluşunu Mardin Eski Valisi Ergun GÖKDENİZ şu şekilde yorumlamıştı. 177 “ARGK.12. s: 48 179 www.net/tr/dizi araştırma /index. a.” ARGK’nın kuruluşu ve stratejisi konusunda 30 ekim 1986 tarihinde yayımlanan bildiride açıklık getirilmiştir.g. yani Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusuydu.e.g. Bununla gerilla savaşı arasındaki fark.” HRK yapılanmasına yoğun katılımların olması ve HRK’nın bu katılımlar karşısında amatör kalıyor olmasına karşı.html s:4 erişim tarihi: 18. Duran Kalkan bu hususu bir röportajda şu şekilde aktarmıştır. daha profesyonel bir yapılanma kurulması zorunluluk halini almıştır. Bir başka anlamda bu.06 96 .e.yılına gelindiğinde yeni bir askeri örgütlenmeye girmek zorunda kaldı. biçimseldi. kurulacak bir halk ordusuna doğru son adımdı. PKK’nın ARGK yapılanmasının oluşmasına ve/veya yeni bir örgütlenmeye gitmek zorunda kalmasının sebebini en net açıklayanlardan birisi de şu an PKK’nın Halk Savunma Komitesi başkanlığını yürüten Duran Kalkan’dır.

Taktik yaratıcılık. askeri gelişme düzeyi değerlendirilerek izlenen taktikler.” Duran Kalkan’ın özetlediği ARGK kuruluş sebebinden sonra. Kongrede değerlendirildi. bunun hataları eleştirilip özeleştirisi yapılarak düzeltmeye gidildi. Kongre gelişmeler açısından HRK’yı dar yetersiz buldu. yaklaşımlar zorlayıcı oldu.g. örgütlü olarak bu yıl gelişti. askeri bakımdan ustalık göstermek o zaman gerekiyordu. bir daha hiçbir zaman gitmeye zorlanmadan oraya yerleşmemiz ve tabanımızı geliştirmemiz için uygundur. Bugünden itibaren yurt dışına dönüş olmayacak. 85’te kayıplar verdik.e. O süreç tabi birçok bakımdan zorlayıcı oldu. ARGK’nın stratejisine de değinmek gerekir. yurt dışında geçirdiğimiz bu kısa süreçten sonra ülkeye nihai dönüşümüzün koşullarını gerçekleştirdik.180 “Evet. Yönetmeliğini yeniden hazırlayarak bir ordu yönetmeliğine göre tarz ve taktiğe kavuşturdu. Hem mücadelenin siyasi.“1985’e biraz zor girmiştik. a.” 180 İmset. Bir aşama tamamlanmış. Bu ordu benzeri yapılanmasının stratejisini Öcalan bir açıklamasında şu şekilde ifade ediyor. yeni bir aşamaya silahlı direnişle geçilmiş oldu. Dağlarımız ve halkımız. yürütülen tarz. Bu sonuçlar 1986 ‘da yapılan 3. Onun yerine ARGK’ nın kuruluşunu kararlaştırdı. askerileşemeyen. hem de silahlı propaganda düzeyinde mücadelenin yeterli bir düzeyde geliştiği tespit edilerek askeri örgütlenmede daha yeni bir aşamanın geliştirilmesi gerektiği kararlaştırıldı. Devletin saldırıları daha planlı. s:121 97 . Görevlere yeterince yaklaşamayan. rolünü tamamlamış gördü.

183 “ARGK’nın etkisiyle geniş halk kitlelerine ulaşıldı.ARGK’nın stratejisini makro planda değerlendiren Öcalan’ın görüşleri ve beyanlarının yanında ARGK’nın amacını savaş örgütlerini birlik düzeyinden çıkarıp ordu düzeyine ulaştırmaya çalışmak şeklinde de yorumlayabiliriz.. Diplomatik ve siyasal ilişkilerin açılmasını sağladı. Yurt dışında Avrupa merkezli bir teşhir kampanyası vardı. Keza 1986’dan sonra yaşanan silahlı çatışmalar bunu açıkça ortaya koymuştur. Açılım yapıldı. Bu ARGK ile aşıldı.12. EK–2:PKK Kronolojisi 182 Özellikle 87–88 yılları sivillere yönelik eylemler yılıdır.net/tr/dizi araştırma /index.” ARGK’nın bu derece aktif konuma gelmesi ve genişlemesi beraberinde bazı sorun ve sıkıntıları da 181 1986’dan sonra yaşanan katliamlar için bkz. ARGK Bölge güçlerinin üzerinde hesap yapan denge gücü haline geldi. Ayrıntılı bilgi için bkz: www.12.182PKK’nın önemli isimlerinden ve öncü kadrolarından sayabileceğimiz Ramazan Topbaş ARGK’nın etkisinin önemini ve vardığı notayı yapılan bir röportajda şu şekilde özetlemektedir. ARGK ile katılımlar oldu.com/tarihten erişim tarihi: 16. Bu açılımla büyük eylemler ve katliamlar gerçekleştirilmiş hatta dağ birlikleri sivil ve masum halkı da bu çatışmanın bir parçası olarak görmüş ve onları da öldürmeye başlamıştır.html erişim tarihi: 18.06 98 ..pkk-gerçeği. büyük silahlı birliklerin oluşmasını sağlamış ve sistematikleştirmiştir. Ve artarak sürdü.181 ARGK kurulmasından kısa süre sonra etkisini hissettirmeye başlamış.2006 183 “ARGK ile gerilla yaygınlaştı” www.hpg-online.

Faturası da çok ağır oldu. Öncülük rolü yerine getirilemedi. Ancak bu savaşın verilebilmesi içinde halk ile sürekli birlikte ve onun içinde yürütülmesi gerektiğini de hatırlatmaktadır.getirmiştir. Mahir ÇAYAN.” Topbaş’ın ARGK birliklerinde yaşanan sıkıntıları kabaca belirtmesi aslında olayın iç yüzünü tam olarak ortaya koyamamaktadır. Bu hususu diğer bölümde inceleyeceğimiz için burada kesiyoruz. Diriliş devriminin tamamlanmasını sağladı. Ciddi komuta ve öncülük sorunu çıktı.g. Komuta edilemedi. 184 A. THKP. Çözüm bulunamayınca bu tür kestirmeci yaklaşımlara gidildi.1971 99 .185 Öcalan’da Mahir Çayan’ın tespitlerini kabullenmekte ve öncü savaş olarak nitelendirdikleri dönemin halkın öz savunmasını ortaya çıkarmanın yol ve yöntemlerinin bulunmasını zorunluluk olarak görmektedir. 185 İhtilalin Yolu Bildirisi. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi. ARGK örgüt içerisinde halk savaşının adı olarak anılıyordu. Dağ kadrolarında çok ciddi sosyal ve psikolojik problemlerin yaşandığı yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerce beyan edilmektedir. öncü savaş ve gerilla mücadelesiyle yapılabileceğini vurgulamaktadır.y.Üstlenmesinden. "Halk Savaşı" olarak nitelendirilen yöntemi. Yaşanan sorun ve zorlamalarına rağmen ARGK müthiş bir direnme savaşı verdi. mevzilenmesi ve savaştırılmasına kadar ciddi problemler çıktı. Kadının ordudan uzaklaştırılması bu zorlamadan ileri geldi. Bu hususu yine Topbaş şu şekilde yorumlamaktadır.184 “…Ancak bu büyümeye güç getirilemedi.

ya da “Zorun Rolünü” kullanarak kendi saflarına çekmek rolü düşmüştür. Açıkyol Köyü Katliamı. (16 Çocuk. 3 Yaralı” 20 Ağustos 1987 Milliyet Gazetesi 100 . Toplam 24 kişi)191 • 12 Ekim 1987. 6 Kadın. 2 Kadın. (14 Çocuk.g.e.e. Kılıçkaya köyü katliamı. 13 ölü. Siirt. Şırnak'ta kanlı baskın. Nusaybin ilçesi. a. s:94 ayrıca bkz: Şehirli. Toplam 30 190 Kişi) • 20 Ağustos 1987.Ömerli ilçesi. 186 Ersever. Toplam 8 kişi)189 • 20 Haziran 1987. Uludere ilçesi. Özellikle 87–89 yılları arasında masum vatandaşlara yönelik katliamların sorumlusu olan yapılanma olarak tarihe geçti. Ortabağ Köyü Katliamı 188 • 7 Mart 1987. Bu kanlı eylemler öyle bir noktaya geldi ki. 10 Erkek. s:309 187 Katliamların ortaya koyduğu manzarayı daha iyi idrak edebilmek için bkz: Resimler. Öcalan’ın eleştirisinden sonra PKK 4. sonunda bu eylemlerin mimarı Öcalan tarafından bile eleştirildi. bu savaşta ya korkutup pasifize etmek. (6 Çocuk. 8 Erkek. Kongresinde (26–31 Aralık 1990 Irak-Haftanin) kitlelere karşı şiddet uygulaması görünüşte terk edildi.ARGK 1986 yılından itibaren bölgede şiddetli bir çatışmanın başlamasına vesile oldu. Pınarcık köyü katliamı. a. s:310 188 Bkz: "İki evde 8 ölü” 24 Ocak 1987 Hürriyet Gazetesi 189 Bkz: “PKK uslanmadı” 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi 190 Bkz: “Soykırım İşte Bu” 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi 191 Bkz: “Eşkıya Eruh’ta Köy Bastı: 25 Ölü.186 ARGK militanları için halkı.187 • 22 Ocak 1987 Hakkâri. 1987 yılından 1989 yılına kadar yaşanan kanlı eylemlerden bir kaçını belirtmek dönemin ve bölgenin vahim durumunu göstermek açısından önem arz etmektedir.g.

Yedisi çocuk 10 kişiyi öldürdüler. Hürriyet Gazetesi) 192 Bkz: “PKK boğdu” 30 Mart 1988. (25. el bombası attılar. roket ve el bombası atan PKK militanları aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişiyi öldürdü. Hürriyet Gazetesi 101 . Bu katliamda 6 kişi yaralandı. Yüksekova ilçesi.194 Bu dönem içerisinde yaşanan katliamlara ilişkin bazı örnekleri açarak ARGK’nın katliamlarının vahametini ve ciddiyetini ortaya koyabiliriz.06. Eruh ilçesi. benzin dökerek evleri yaktılar.1987: ERNK-ARGK Birlikleri Mardin’in Başyurt köyü efeler mezrasına düzenledikleri kanlı bir saldırı ile 18 köylüyü öldürdüler.01.01. (23. Milliyet Gazetesi 194 Bkz: “Hain Baskın: 6 Ölü” 28 Şubat 1990. Fındıkbucağı Yağızoymak köyü katliamı192 • 24 Kasım 1989. Milliyet Gazetesi) • Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Güneyce Köyü Çifte Kavak Mezrasını otomatik silahla tarayan. Silopi ilçesi. Hakkâri.1987.09. • 24.1987.01.1987-Hürriyet) • ARGK militanları Ağırman ve Akçay ailelerine ait evleri otomatik silahlarla taradılar. Derebaşı köyü katliamı.1987.• 28 Mart 1988. Milliyet Gazetesi) • ARGK Militanları. (22. Milliyet Gazetesi 193 Bkz: “Yine PKK Vahşeti: 21 Şehit” 26 Kasım 1989. Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde eşine az rastlanan bir katliama girişerek 16 sı çocuk. 30 yurttaşımızı öldürdüler.(24. İkiyaka köyü katliamı193 • 26 Şubat 1990.

Milliyet Gazetesi) Yukarıda verilen örnekler ARGK’nın yapmış olduğu katliamlardan bir kaçıdır. Eğer biz halka yardımcı olmaz ve örgütlenmezsek. gerilla bölgesinde korunmaya alınması gerekirken.” 195 Halka yönelik katliamların ulaştığı boyutu anlayabilmek için bkz: EK-1: PKK Kronolojisi 196 Politik Rapor-4. a. kongreye sunulan politik raporda eleştirmiştir. Böylece kendi öz tabanımızı bizden koparacaktır. Hatta ona çok zarar veriyor.1987. ARGK’ya ve/veya gerillanın genel durumuna yönelik eleştirilerini aktaracak olursak. düşman bunları ya ajanlaştıracak-korucu haline getirecek. Özel savaşın merhametine terk edilir.10. Bu açıdan PKK sözde 3. Onbinlerce kişi göç ettirilmiştir. s: 185 102 .196 “…Gerilla doğru dürüst halka yaklaşmasını bilmiyor. halka yaklaşımı böyle zarar verici oldu mu. kongre sürecinde (86–90) yapılan stratejik hataları Öcalan 4. (12. Gerillanın. Bunlar aslında gerillayla birlikte savaşıma.• 5-Siirt’in Şırnak İlçesine bağlı Neşeiçi Köyü Çobandere mezrasını basan 100 kadar PKK militanı. 1986 yılında kurulan ARGK’nın katliam kronolojisi 1987 ile 1990 arasında yoğun bir dönem yaşandığı bilinmektedir. halk ayaklanmaz. Öncü örgütlenme yetmedi mi.g. Nitekim birçok alan şimdi bu durumdadır. evlerini roketatar mermileri ve el bombalarıyla yakıp yıktılar.e. kongresi ile 4. Bunlar ciddi sorunlardır. 13 yurttaşı öldürüp.195 ARGK’nın halka yönelik katliamlarının hızla artması ve belirlenen çizgiyi aşması bu katliamların birincil sorumlusu Öcalan’ın bu eylemleri ve bu tarzı eleştirmesine yol açmıştır.ya da göç ettirecektir. bu iş gelişmez. özel savaşın etkisine ve pasifikasyonuna terk edilmişlerdir.

e. Öcalan gerillanın hatalarını ve yapması gerekenleri şu şekilde sıralamaya devam ediyor.g. s:182 199 A. Gerilladan destek alamayan bir halk hareketi. nasıl ki gelişmemeye mahkûmsa.” Öcalan yapılan yanlışlardan sonra 4 yıllık süreçte halkın önemini şu sözlerle ifade ederek gerillaya yol gösteriyor.e. halk ayaklanmasından destek almayan bir gerillada yenilmeye mahkûmdur. 198 ARGK’nın 1986 yılı ile 1990 sürecinde yaptığı en büyük stratejik hata yukarıda belirttiğimiz halka yönelik katliamları olmuştur. ona zarar veriyor. s:173–174–175 103 . canına el uzatan.Öcalan’ın 1987–89 sürecinde halka yönelik katliamların sonucu oluşan tepkilerden ötürü gerillaya yönelik eleştirileri halkın gönlünün kazanılması gerekliliğine ve onları kendi saflarına çekmesi hususunda yapılan eksiklik ve hatalara yönelik olmuştur. Gerillanın yaklaşımını düzeltmek. bizzat korumaya dönüştürmek. bizim için vazgeçilmez bir görevdir.e.197 “…Gerilla’nın halka yaklaşımı sağlıklı olmadığı gibi.g. onu kendi öz kişiliğine kavuşturan bir gerillayı yaratmak. 197 A. Ayrıca ARGK’nın yeni dönemde ki politikasını da belirleyen Öcalan bazı stratejileri ve önerileri öne sürmüştür. Bunlardan bazıları şu şekildedir:199 “Halka zarar veren tutumları yerle bir etmek. halkı koruyan yaşatan. halkın malına. Öcalan’ın temel eleştirileri de bu hususa yöneliktir.g. s:185 198 A. Gerilla. karşılıksız el koyan tutumları affetmek gerekmektedir.

Planı aşan veya uygulanamaz duruma getiren hususlara dikkat edilmelidir. 3 yıl gibi kısa bir sürede bu sayının bir anda artmasında 90 sonrası örgüt dağ kadrosunun halk üzerinde kısmi olumlu ve sempatik politikalar izlemesi de bir etken olarak görülebilir. Özellikle bu politik rapordan sonra ve PKK’nın 1988 Darbesi200 sonrası ARGK tecrübesi artmış halde ve yapılan stratejik hataları da azaltarak silahlı çatışmalara devam etmiş ve 90’lı yıllardan sonra bölgedeki terör olaylarını katlayarak arttırmıştır. pusular ve çok çeşitli vur-kaç taktikleri üzerinde dikkatli ve titizlikle durmak gerekmektedir. üstlenmeler. yine de halkın temel değerlerine zarar vermeye devam etmiştir. Toplanma-dağılma hareket tarzı. Planlar. bizim vuruş tarzımız olamaz. a. Zaten PKK halka karşı şiddeti 1990 yılındaki sözde kongrede “görünüşte terk etmiştir. Özellikle korucu köyleri olarak gördükleri köylülere saldırılar devam etmiş.201 200 1988 darbesi hakkında bkz: Bayık. düşmana çok zarar ve kayıp verdireceğimiz hedeflere yöneleceğiz. en can alıcı hedeflerine.g.halkın her türlü değerine sahip çıkmalı ve karşılıksız hiçbir şey almamalıdır. gerçekçi ve ani değişikliklere açık olmalıdır.” 104 . s:136 201 Her ne kadar PKK halka yönelik tutumlarında eskiye nazaran olumlu hareket veya politika izlemiş olsa da. Düşmanın en stratejik. vuruş tarzı. Rasgele hedeflere yönelmek. Kongre’den sonra yaptığı stratejik hamleler amacına ulaşmış ve ARGK’nın 90 yılına kadar 1300 olan militan sayısı 93 yılında 10 bin civarına gelmiştir. daha az ses getirecek katliamlara devam etmiştir.” Öcalan gerillanın yapması gerekenleri. bizim en az kayıpla en fazla yarar elde edeceğimiz. bu ve benzeri hususlara değinerek açmıştır. Öcalan’ın 4. Bir bütün olarak gerilla taktikleri uygulanmalıdır..e. toplu katliamlar yerine.

205 202 Ayrıntılı bilgi için bkz: “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname” PKK. Eğitim orta kademede ise 45 gün siyasi ve 15 gün askeri olmak üzere 2 aydan oluşur.e. ERNK’nın diğer örgütlerinden katılım şeklinde girerler.g.e.Buna karşılık güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almada geç kalmıştır.204 ARGK saflarına katılanlar öncelikli olarak “Gerilla(savaşçı) Adayı Eğitim Programı” adı altında eğitime alınırlar. Akademi eğitim programı olarak bilinen ve özellikle Mahsun Korkmaz Akademisinde verilen ve komutan olacak kişiler için yapılan eğitimde ise 2 ay siyasi ve askeri eğitimle de 3 veya 4 aylık bir eğitim gerçekleşir.e. 1990 sonrası ARGK’nın değerlendirmesine değinmeden yapılanması ve eğitimi hakkında genel bir değerlendirmede bulunacağız. Zorunlu alma (köy baskınlarıyla kaçırılarak) iii. a. 203 i. PKK MK Kararları.e.g. ayrıca bkz: PKK Askerlik Yasası . Lübnan aktaran: Özcan a.g.67 204 İsmet a.. s:57.g. A.g. ARGK ile ilgili ayrıntılı ve sağlam kaynak PKK üst kadrolarında bulunan “Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname” kitabıdır.202 Bu talimatnamede örgüte katılım 3 şekilde olmaktadır. PKK bu dönemde askerlik yasası çıkarmış ve zorla gençleri ARGK saflarına katmıştır. Bu eğitim 20 gün siyasi ve 10 gün askeri olmak üzere toplam 30 günden oluşur.e.e. ek-f . Gönüllü katılım ii. ARGK ile ilgili tüm teorik bilgiler bu kitapta yer alıyor. 203 Bkz. s:189–191 205 Gerillanın kuruluş esasları…a.g. 192 105 . Lübnan s: 282-283 aktaran İMSET a. Bunlar. İsmet.

Yurtseverlik ve Devrimcilik nedir? 5. 106 . ek-f. baskın ve sabotaj) 5.e.Partimiz ne istiyor? 7.Halk Kimdir? 4.Kürdistan Toplumu 3.ARGK’nın yeni katılan militan adaylarına verdiği eğitimde ki temel hususları şunlardır.Düşman kimdir? 3. a.Niçin.g.Yürüyüş ve konaklamada dikkat edilecek hususlar 3.Parti Tarihi 20 Günlük Siyasi Eğitim Programı 206 Özcan.Gerillanın temel eylem biçimleri (pusu.ARGK yönetmeliği 10 Günlük Siyasi Eğitim Programı (B) 1. Savaşçı Adayların Eğitim Programı206 (A) 1.Yemin İkinci Devrenin 30 Günlük Eğitim Programı 5 Günlük Askeri Eğitim (A) 1.Savaşçının özellikleri 6.Düşmanın askeri taktikleri 4. s:423. ayrıca bkz: Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname.Savaşçıların bilinç düzeyini ve durumlarını öğrenmek amacıyla test(güvenlik için) 2. nasıl ve neyle savaşıyoruz ve nasıl kazanacağız 8.Birlikte bulunan silahların sökülüp takılması 2.Kürdistan Tarihi 2.Partimiz niçin ortaya çıktı ve gelişti? 6.

Eyalet.Bomba.Yerel Birlikler 3. manga esasına göre örgütlenir. Bu yapılanma Merkez.Bağlama Tuzak Biçimleri 6.e.Halk Savaşı 8.Üslup ve Tavır (B) 1. tugayı ve tümeni biçiminde devam eder.. 1. Bunlar.g. alayı.Komutanın Özellikleri 10. Lübnan. Üç gerilla mangasından bir takım.207 ARGK’nın pratik sahadaki örgüt yapısı üç ana bölümden oluşur. Gerilla birliklerinde örgüt yapısının büyümesinde 3–3 lük bir sistem esas alınır. a.Patlayıcılar 4. Bölge ve Mahalli Komitelerden oluşur. PKK-MK Kararları.Gerilla Savaşı 9. Büyüme. gerilla taburu.Gerilla Taktikler 7.Parti Ahlakı ve Kültürü 5. Mayın. üç takımdan bir gerilla bölüğü oluşur. Bir gerilla mangası koşullara göre 7 ile 11 savaşçıdan oluşur.Türk Burjuvazisinin ve Ordusunun Özellikleri 6. s:58 aktaran İsmet.Hareketli Birlikler 2.Halk Patlayıcıları 5.Silahlar 2. s:192 107 .4.Özel Savaşın Niteliği Ve Taktikleri 7.Halk Savunma Birlikleri şeklindedir.Yemin 10 Günlük Askeri Eğitim ARGK’nın askeri yapılanmasında en küçük gerilla birliği. Roketatar 3. ARGK’nın bu yapılanma şekli 207 PKK Askerlik Yasası.

208 ARGK Yönetmeliği md.e. Gerilla birlikleri esasına uygun olarak örgütlenirler.MAYINLAMA Tüm bu eylem biçimlerinin ortak özelliği asimetrik tehdit olmalarıdır. s: 192. 13 ağustos 1989. Terör örgütlerinin ortak özelliklerinden biriside asimetrik şiddet uygulamalarıdır.210Bunlar: 1.bölgedeki halkın örgüte katılımını ve militan sayısının artmasını hızlandırmak amacıylada yapılmıştır.BASKIN 3.e.Bir AK–47 tipi Kalaşnikof tüfek ya da piyade tüfeği 2. 1986’da bir militanda. ARGK yapılanmasına geçtiği süreçte.17’ye göre.211 1.İki el bombası 208 İmset.g. Bu yapılanma içerisinde yerel birlikler bölge-mıntıka düzeyinde halkı örgütleyen. Başka bir deyişle.s:194 211 2000’e Doğru Dergisi.209 ARGK’nın eylem biçimi beş ana başlık altında toplanır. yani 1986 yılında silahlı propaganda üyesi militanlarda bulunan silahlanma ve donanım 1990’a göre çok daha geriydi. s:17 108 .SABOTAJ 4.193 209 ARGK Yön. ARGK’nın bu yöntemleri de bu açıdan değerlendirilebilir.PUSU 2.. İstanbul. a. PKK. Halk Milisi olarak görülen Halk Savunma Birlikleri geniş kitlelerin silahlı örgütlenme biçimidir.g. a. Md-17 210 İsmet.SUİKAST 5. kitle silahlı kuvvetleridir. halk savunma birliklerini ve halk komitelerini koordine biçiminde çalıştıran. yerel eylemlere katılan birliklerdir.

00 109 .34567- Altı-Yedi dolu şarjör 100–150 yedek mermi Bir kasatura Dürbün Sırt Çantası. eğitim. teknik ve taktiklerini belirttikten sonra ARGK’nın PKK için 2000 yılına kadar en temel organı olduğunu tekrar belirtmekte fayda vardır. SKY Türk’te yayınlanan belgesel. 30 Ekim Pazartesi saat:21. yöntem.İki hazır tüfek şarjörü 5. uyku tulumu ve ilaç ARGK militanlarının 1990 yılında donanım olarak sahip oldukları materyaller şunlardır. Yine bu dönemde ARGK militanlarında bulunan roketatarlar.Sırt çantası. s: 145 213 Bu dönemde karşılıklı ikin tarafın silahlı gücünün ne durumda olduğunu anlayabilmek için bkz. Kan Uykusu.Kasatura 9.213 ARGK’nın temel prensiplerini. donanım.Dört veya altı adet.En az altı dolu yedek şarjör 6. güvenlik kuvvetlerinde bulunmamaktaydı. Bu durum PKK’nın ne derece silahlı bir tehdit olduğunu göstermesi bakımından da yeterli bir ölçüttür. uyku tulumu ve ihtiyaçlar Yukarıda belirtilen materyaller aynı dönem içerisinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin elinde bulunan materyallerle karşılaştırıldığında eş değer hatta daha ileri seviyede olduğu yorumunu yapabiliriz. saldırı ve sis bombası 7. 212 1. 212 İmset.Eğitim ve ordu tipi olmak üzere iki üniforma 2.Bir Kalaşnikof tüfek (Komutanlarda M–16) 4.Bir Tabanca 3. The PKK (İngilizce basımı).Dürbün 10. Jan. Em.100–150 yedek mermi 8.Albay Erdal SARIZEYBEK Anlatıyor.

Kongrenin kararları için bkz: Emin Demirel. Öcalan’ın yakalanması ve yargılanması sürecinde örgüt 1999’da 6. IQ yay.1986’dan 2000’e kadar 14 yıl boyunca binlerce insanın ölümüne veya şehit olmasına sebebiyet veren ARGK’nın revize olarak HPG yapılanmasına geçişinin sebepleri nelerdir? Niçin askeri yapılanma strateji değişikliğine gidilmiştir? Yeni kurulan HPG yapılanmasının ARGK’dan farklılıkları nelerdir? bu soruların cevaplanabilmesi için Öcalan’ın yakalandıktan sonraki süreçte örgütün ve partinin strateji değişikliklerine dikkat etmek gerekir. Kenya’nın Başkenti Nairobi de yakalanması süreci215 ve bu sürecin devamında PKK’nın başsız ve öndersiz kalması. s:418. örgütü uzun süreli bir çıkmaza sokmuştur.Irak ve İran sınırı bölgelerinde Hınere Kampında gerçekleştirdiği 6. İstanbul-2005. (c) HPG (Hezen Parestına Gel-Halk Savunma Güçleri) 2000-Ağustos214 Abdullah Öcalan’ın Şam’dan kaçarak Rusya’da ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde kısa süreli ikametinin ardından. “6. “Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?” Alfa Yayınları-2005 216 6. 110 .. Öcalan’ın 1999 yılının şubat ayında yakalanmasından itibaren 2004 yılında tekrar çatışmalara başlamasına kadar geçen 5 yıllık süreç örgütün revizyona uğraması. hizipleşmelerin başlaması ve silahlı çatışmaların asgari düzeye inmesiyle sonuçlanmıştır.Şubat ayları boyunca K. Kongrede genel hatlarıyla terör örgütünün 1998 yılı Aralık ayı ve 1999 yılı Ocak.216 Bu dönem içerisinde aşırı şiddetten 214 HPG’nin 2003-2004 yılları itibariyle bölge yapılanması için bkz:EK-3 215 Tuncay Özkan. Geçmişten Günümüze PKK Ve Ayaklanmalar. Kongrede alınan ve ülke genelinde silahlı faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına sınır konuldu.

kaçınıldı. Zira Öcalan örgütün mihenk taşı ve tutunum noktası olagelmiştir. Örgüt 2000–2005 yılları arasında sürekli yeniden yapılanma tartışmalarıyla. Ayrıca eyalet sisteminden saha sistemine dönme kararı bu kongrede alınmıştır.g. silahlı faaliyetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri üzerinde durulması hususunda kararlar alınmıştır. Öcalan’ın mahkemede vereceği mesajların değerlendirilmesi yapılmıştır.” kongre toplantılarında. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor. Bu 217 çerçevede politikalar belirlenmeye başlanmıştır. PKK saflarında Öcalan’ın yakalanmış olmasının verdiği sıkıntıları en çok dağ kadrosu hissetmiştir. Duran KALKAN’ın ifadeleriyle durumu şu şekilde aktarabiliriz.hpg-online. Bu amaçla Bir Halkı Savunmak isimli kitabını temel kaynak olarak gösterebiliriz. hizipleşmelerle. s: 35 111 . tanımlamanın gereğini ortaya çıkardı. e-kitap. www. ajanlık suçlamalarıyla uğraşıyor.net/tr/kitap/silahlımücadele-tarihi..01.218 Dağ kadrosunun temel birimi olan ARGK’nın tasfiye edilerek HPG’nin kurulması sürecini değerlendirecek olursak. Bu amaçla bir halkı savunmak isimli kitabı temel kaynak olarak gösterebiliriz..e.g.” 217 Duran Kalkan. Bu durumun önemini çok iyi bilen Öcalan örgütün yeniden tasarımını ve mühendisliğini yapıyor. erişim tarihi: 02.2007 218 A. s: 34 219 A.219 “2000 Ağustosundaki toplantı örgüt açısından da toparlanma gereğini HPG biçiminde yeniden düzenlemenin.e. “ Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız” aktaran.html.

a. 112 . Tecrübe. Kongrede.. etkinlik bakımından HPG hepsinin üstündedir. PKK’nın sözde 7.e. HPG sadece gerilla olarak yorumlanmamış içerisinde halkı da kapsayan teorik tanımlamalarla açıklanmaya çalışılmıştır.y. Hepsinin tecrübesini aldı. Bu hususu Kalkan şu şekilde ifade etmektedir.221 “HPG’nin demokratik çözüm sürecinin. aslında meşru savunma gücüdür. Silahlı mücadele örgütü olan ARGK’nın Türkiye’nin sözde demokratik dönüşümüne ve sözde Kürt sorununun çözümüne bağlı olan varlığı HPG.HPG. Demirel. PKK’nın yaşadığı durağan sürecin askeri alandaki çıkış yolu olarak görülebilir. Ama ARGK’da büyük bir direniş gücüydü. Kongre kararları220 çerçevesinde oluşturulan HPG. Yani direnişin meşru savunma çizgisine tümüyle oturtulması parti öncülüğünün tümüyle sağlama stratejik ve taktikte daha bilinçli ve düzenli hale gelme rolünü oynadı. bilinç. s:419 221 Kalkan.Halk Savunma Gücü biçiminde yeniden düzenlenmiştir. Daha etkili bir askeri performansa sahip.HPG’nin temel stratejisinin önceki yapılanmalardan farklılık arz 220 7. a. PKK’nın 2000’li yılların başında içinde bulundukları kaotik ve belirsiz ortamda en tecrübeli oldukları gerilla yapılanmasının muğlâklığını gidermek amacıyla yapılandırılmıştır.g.. yine demokratik siyasal mücadele taktiğinin stratejisinin bir direniş gücü. PKK’nın siyasallaşması sürecinde sıkça tekrar ettiği Demokratik çözüm sürecinin temel unsurlarından biri olarak ifade edilmiştir.g. HPG kurulduktan sonra ARGK gibi salt saldırı hedefli olmadığını belli etmiş ancak bu ve benzeri sebeplerle değişimlere uğramıştır.” HPG.

HPG’nin amacı ve stratejisini iki yönlü değerlendirmek gerekir. farazi ve ütopik kavramlardan örülü bir çıkmazdır. ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek. Genel Hükümler md:3 113 . demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak. meşru savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. Bu fikir bizzat Öcalan tarafından ortaya çıkarılmış 222 Sözde HPG Genel Yönetmeliği. korumak ve kollamak. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak. ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak.etmesi PKK’nın mevcut konjöktüre ayak uydurma çabasından kaynaklanmaktadır. HPG’nin amacı. Roj Matbaası. İkincisi ise yukarıda ifade edilen siyasallaşma sürecinde popülist gerilla hareketleri olarak da nitelendirebileceğimiz somut gerçeklerdir. Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak. Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak. 2005. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir. Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması.” HPG’nin amacı olarak belirtilen hususlar soyut. 222 “Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek. demokratik. Birincisi görünen ve HPG yönetmeliğinde geçen şekli.

yüzyıl dünyasında dünyanın temel çelişkileri değişerek yeni biçimler almıştır. toplumsal. HPG223. Bu nedenle HPG. yüzyılın koşullarına göre yeniçağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenmedir.hpg-online.net/tr/dizi araştırma /index.2006 114 . HPG bu şemsiye içerisinde meşru savunma kisvesi altında örgütün dinamizmini koruyabilmek için silahlı çatışmaların mümessilliği vazifesini icra etmek için tertiplenmiştir.12.html erişim tarihi: 18. “21. Zira 21. eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor. HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen bu gerçekliğidir. siyasi yanı ağır basan bir gerilla yapılanmasına kanalize olduğu gözlemlenmektedir. Bu yeni fikir örgüt kadrolarına hızla yayıldı ve eğitimlerin bir parçası haline geldi. siyasal demokratik mücadelenin önem 223 “HRK’dan HPG’ye” www. HPG’nin makro açıdan değerlendirilmesi yapıldığında ARGK’ya göre esnek bir yapılanma olduğu görülmektedir. örgütlenme tarzından amaçlarına. HPG’ nin askeri örgütlenmesi hakkında kendi kaynaklarına başvurarak açılım sağlayabiliriz. yüzyılda çözüm koşullarının oluştuğu.ve Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında toplanmıştır. demokratik çözüm yöntemlerinin tartışıldığı. Ayrıca klasik gerilla savaş tarzı yerine. HPG 21. Dünyadaki yeni siyasal. ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey modern savaşın yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun temelinde yatan saikler evvelden yaşanan silahlı çatışma tecrübeleridir. Buna paralel olarak mevcut çelişki ve sorunların çözümünde izlenmesi gereken mücadele yol ve yöntemleri de değişmiştir.

HPG’ nin Örgüt yapılanmasını inceleyecek olursak. HPG mücadele ve hareket kabiliyeti bakımından çok daha sıkı örgütlenmiş. 2005. Kürdistan Demokratik Konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür. öz disipline sahip bir gerilla ordusudur. görüş ve siyasetlerini talimat bilir. Ancak HPG geçmişten aldığı tecrübelerle halk ile birlikte görülmeye ve hareket etmeye çalışmaktadır. 2. HPG Yönetmeliği için bkz: EK-3 115 . HPG’ nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur. HPG. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır.” Örgüt yapılanmasının açıklamasında da geçen Kürdistan Demokratik Konfederalizmi kavramı 224 HPG Genel Yönetmeliği. ARGK ve HRK yapılanmalarında şiddet kavramı ve zorun rolü vazgeçilmez temel unsurlardı. Roj Matbaası. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir.Bölüm.224 “HPG.kazanarak öncelikler arasında yer aldığı bir süreçte ortaya çıkmıştır.HPG şiddet ve zor kullanmayı bir sigorta olarak nitelendirmekte ve halkın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için halkın meşru savunmasının adı olarak gösterilmektedir. Gerektiğinde halka yönelik şiddet uygulamalarına meşruiyet tanıyan yapılanmalardı.” HPG’nin temel dinamiklerinin önceki gerilla yapılanmalarından farkları yukarıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır. HPG tüm saldırılara karşı halkımızın ağır bedellerle kazandığı mevzilerini ve mücadeleyle yarattığı değerlerini koruma ve geliştirme gücüdür. istediği yerde ve istediği zamanda hedefe yönelebilecek bir tarzda kendini mobilize etmiş.

muğlak ve tanımı belirlisizlik gösteren bir ifadedir. Bu kavram üzerine örgüt içerisinde de yorumlar yapılmış ancak ortak bir kanaate varıldığı söylenemez. Öcalan bu kavramı ortaya koyarken böyle bir kavram kargaşasının yaşanacağını hesap ederek akıllarda soru işareti bırakmak ve kızıl elma hüviyeti taşıyan bir amaç oluşturabilmek için ortaya atmış olabilir. Örgütün yapısını başlıklar halinde sıralayacak olursak;225 1- HPG KONFERANSI 2- HPG MECLİSİ 3- HPG KOMUTA KONSEYİ 4- ANAKARAGAH KOMUTANLIĞI (a) Basın-Yayın (b) Arşiv-Sicil (c) Muhabere-İrtibat (d) Teknik-Araştırma (e) Lojistik ve İstihkam (f) Askeri İstihbarat (g) Sağlık (h) Maliye ve Ekonomi (i) Halkla İlişkiler (j) HPG Yargı Sistemi 5-HPG KOL KOMUTANLIKLARI a. YJA STAR Komutanlığı: b. Özel Kuvvetler Komutanlığı: c. Öz Savunma Güçleri Komutanlığı: d. Akademiler Komutanlığı:

225 A.g.e. ; EK-3

116

6. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: 7.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ 8. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ 9. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı; demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda, Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan, Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan, sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip, enternasyonalist, bilinçli, azimli, mütevazı, yiğit ve dürüst olan, mücadeleye fedaice katılan, her türlü zorluğu göğüsleyebilen, halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir.HPG savaşçısı, Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır.226şeklinde tanımlanmaktadır. HPG’nin örgüt yapılanması PKK’nın ikinci HRK’ sı izlenimini uyandırmaktadır. Yani yeniden örgütü propaganda faaliyetleriyle ayakta tutmak çabası göze çarpmaktadır. Özellikle 2004 den sonraki eylemlerin asimetrik yoğunluğu bizde bu fikri kuvvetlendirmektedir. HPG yapılanmasını da genel hatlarıyla tetkik ettikten sonra HRK ve ARGK’yı da kapsayan bir karşılaştırma yapacak olursak örgütün bu yapılanmalara bakışını değerlendirmemiz gerekecektir. Bu bakımdan HPG Ana karargah Komutanı Dr. Bahoz Erdal bu değerlendirmeyi geniş bir şekilde ele alarak özetle şunları ifade ediyor; 227

226 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, 2.Bölüm, HPG

Yönetmeliği için bkz: EK-3

117

“HRK, ARGK ve HPG arasındaki farklar”

HRK ve ARGK 20. yy. koşullarında ortaya çıkan silahlı örgütlenmelerdi. • ARGK ise onun üzerinde aynı stratejik amaçla kurulmuş halk ordusu olarak nitelendirilen örgütlenmeydi. • HPG ise, 21. yüzyılın koşullarına göre yeni çağın mücadele anlayışı ve yöntemine dayalı olarak geliştirilen bir askeri örgütlenme olarak ifade edilir. Bu nedenle HPG; örgütlenme tarzından amaçlarına, eylem biçimlerinden mücadele yöntemlerine kadar birçok bakımdan yenilikler ve farklılıklar içeriyor. • HPG inşasının gündeme girmesinin temel nedeni çağın değişen şartlarıdır. Dünyadaki yeni siyasal, toplumsal, ekonomik koşullarla birlikte gelişen bilimsel-teknik düzey farklı yöntemlerin yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. "Stratejik bakımından arasındaki farklar "228 ARGK ile HPG

HPG’nin yürüttüğü modern gerilla savaşı olarak ifade edilmektedir. Bu; ezilen halkların, gücü zayıf olan toplumların büyük ordulara ve büyük devletlere karşı verebileceği bir mücadele biçimidir. • Kendini hedef yapmadan, yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile etkili ve sonuç alıcı vuruş gücünü yakalayan bir savaş stratejisidir. • Bu strateji ile cephe savaşına dayalı ve salt işgalci güçlerle, karşıt tarafın ordusuyla cepheden
227Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportajdan aktarılmıştır.

HRK’dan HPG’ye” www.hpg-online.net/tr/dizi araştırma /index.html erişim tarihi: 18.12.2006, aktarılan kısımdaki görüşler örgüt üyesi Bahoz Erdal’a aittir. 228 A.g.y.

118

savaşı hedefleyen bir stratejiyle değil; karşıt ve saldıran tarafın saldırılarını boşa düşürerek onu çözümsüzlüğe itip sonuçsuz bırakarak yenilmez bir güç olduğunu ortaya koyma esastır. • Karşı tarafın en hassas, en zayıf noktalarını ve yaşam alanlarını hedefleyerek, karşı tarafın güçlü olduğu yönleri zayıflatıp etkisizleştirerek, sistemi zora sokmayı ve işlevsiz kılmayı hedefleyen ve siyasal çözüme zorlayan bir savaş stratejisidir. • HPG’nin izlediği strateji, sözde Meşru Savunma Stratejisi229, olarak gösterilmektedir. • HPG’deki birliklerin örgütlenme biçimi ve hareket tarzları, ona biçilen misyona göre düzenlenmiş ve güçler buna göre eğitilmiştir. ARGK birliklerinin sayısı daha fazla, daha kabarıktı. Birlikler nicel olarak daha kabarık olduğundan hareket tarzının daha açık ve daha ağır olmasına yol açıyordu. Bu da manevra kabiliyetini azaltıyordu. • ARGK bir halk ordusu mantığıyla oluştuğu için nicelik çok daha öndeydi. Bu nedenle nitelik, eğitim ve disiplin düzeyi biraz daha zayıf kalıyordu. • HPG ise profesyonel ve modern bir gerilla gücü olarak ifade edilmektedir. Niceliğe önem verilmekle beraber, daha fazla önem arz eden niteliktir. Çok
229 Örgütün dağ kadrosunun ilk yapılanmalarında uygulanan

stratejik savunma yöntemi, örgütün denge aşamasına geçişi için gerekli zeminin oluşması amacını taşımaktaydı. HPG yapılanmasında dile getirilen meşru savunma konsepti veya stratejisi, aslında gelişen siyasi ve bölgesel olaylar çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir isim değişikliğidir. Meşru savunma stratejisi , örgütün tekrar silahlı propaganda aşamasına geldiğini veya bu aşama sayesinde varlığını uzun vadede devam ettireceği anlamına da gelmektedir. Çalışmamızda meşru savunma stratejisi üzerine değerlendirme yapılmamıştır. Zira bu gibi söylemler net olarak anlaşılamamakta ve geçiş döneminin söylemleri olarak kalmaktadır.

119

daha güçlü bir yaşam ve çalışma disiplinine, bir öz disipline sahiptir. Yine askeri kültür bakımından çok daha birikimlidir. • HPG, şiddet olgusunu askeri, ideolojik ve felsefi açıdan daha fazla incelemiş, kavramış bir yapı gerçekliğine sahiptir. Savaş sanatı, savaş tarihi, savaş kültürü bakımından çok daha güçlü bir birikime sahiptir. • HPG birliklerinin ARGK’ya göre daha mobilize, daha hafif, daha süratli, daha hareketli, daha disiplinli, daha inisiyatifli ve daha yaygın bir biçimde olduğu ifade edilmektedir. • ARGK’da güçlerin harekete geçirilmesi ve askeri faaliyetlerin geliştirilmesinde merkeziyet daha belirgindi. Ama HPG’de birimlerin inisiyatifi daha öndedir. Emir talimat sistemi geçerli olmakla beraber bu yeni örgütleme biçimi, birimlerimizi daha çok etkili ve inisiyatifli kılmaktadır. Bu yüzden özerk bir yapıya sahiptir.” HRK’dan ARGK’ya ARGK’dan da HPG’ ye geçen gayri nizami harp veya gerilla tarzı çatışma yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gösterilmeye çalışılmıştır. PKK’nın dağ kadrosunun temel taşları olan bu yapılanmalar, gelişen ve değişen şartlar içerisinde kendilerini revize etmekte ve hayatta kalabilmenin yolunu aramaktadırlar. PKK’nın ses getirici eylemlerinin çok olması veya artmaya başlaması örgütün çok güçlendiği anlamına gelmez. Hilâfına, örgütün üzerinde ki durağan havayı atabilmek için yapılan propaganda amaçlı eylemlerdir. Bu üç yapılanma içerisinde ARGK’nın 1989-1994 yılları arasındaki şiddet olayları dışında yapılan eylemlerin büyük kısmı silahlı propaganda amaçlı ve örgütün dinamizmini sağlama amaçlıdır. Ayrıca örgüt içerisinde 1

120

Haziran atılımı olarak nitelendirilen süreç hem örgütün ayakta olduğu imajını vermek için, hem de Irak savaşının sonuçlarının oluşturduğu makul ortamın fırsat bilinerek kaçırılmak istenmemesinden kaynaklanmaktadır. Son tahlilde diyebiliriz ki PKK için dağ kadrosu ve dağ kadrosunun örgütlenmiş hali olan bu yapılanmalar, örgütün oksijenidir. Bu yapılanmaların gerilemesi örgütün hayati tehlikeye girmesine sebebiyet verecektir. Bu sebeple örgütü bitirebilmek için dağ kadrosunun yapılanmalarının iyi bir biçimde ve net tahlillerle ortaya konması gerekir. Bu bölümde dağ kadrosunun yapılanmalarının örgütsel açıdan incelemesine yer verdik. Son bölümde ise bu yapılanmaların sosyolojik tetkiki yapılacaktır.

121

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DAĞ KADROSUNUN SOSYOLOJİSİ
“…Gerilla bir kere başlamaya görsün, aynen mantar gibidir, devamlı fışkırır toprak altından. Kısacası kökü kazılamaz bir güçtür gerilla…”230

Düşük yoğunluklu çatışmaları yaşandığı ülkelerde, gerilla yapılanmalarının silahlı birliklerle bastırılabildiği ve durdurulduğu bilinmektedir. Ancak gerilla birlikleri içerisinde öyleleri vardır ki, geniş bir halk yığınını arka bahçesi olarak kullanmaya çalışır ve onları potansiyel gerilla adayı olarak gördüğünden sürekli genç, dinamik ve yenilenen bir silahlı güce sahip olur. Peki, bu gerilla birliklerinin iç dünyası nasıl bir yapılanmaya sahiptir ve hangi sebeplerle sürekli mantar gibi çoğalmaktadır? Ülkemizde yıllarca düşük yoğunluklu bir iç çatışmaya yol açan ve Latin Amerika, Maoist Çin veya Vietnam Vietkong usulünden esinlenen ve bir çeşit gerilla yöntemiyle terör yaratan PKK Dağ
230 ANT Dergisi, 7 Ekim 1969, s:145, “Che Guevera’nın ölüm

yıldönümü münasebetiyle yazılan yazıdan”

122

Önleyici tedbirler vatandaşın veya devletin temel dinamiklerinin terörden zarar görmesini önleyici mahiyet arz eden birincil tedbirler alınmasıdır. PKK’nın sosyolojik açıdan değerlendirilmesinin yetersiz kaldığı görülmektedir. salt askeri ve polisiye tedbirlerle olaylara veya soruna yaklaşılmıştır. gerillanın hangi şartlara haiz olması gerektiği tespit edilmiş ve bu açıdan dağ kadrosunun öncelikle 123 . Alınacak tedbirlerin bir diğer yönü ise örgütün silahlı birliği olan dağ kadrosunun çözülmesini sağlayabilmek için dağ kadrosunun sosyolojik veya sosyo-psikolojik çözümlemesinin sağlanarak eleman temininin önüne geçilebilmesidir. Oysaki mücadelenin bir ayağı da önleyici mahiyet içeren tedbirler olmalıydı. Ülkemizde yaşanan terör olaylarını açıklarken veya bunlarla mücadele yolları aranırken daha çok refleksif yöntemler kullanılmış.Kadrosu çeyrek asırdır silahlı eylemlerle bölgesel çatışmanın baş aktörü olmuş. sorunun toplumsal yönü ikinci hatta üçüncü plana itilmiştir. Zira böyle bir yaklaşım var olmuş olsaydı terör sorunu bu ölçüde kemikleşmez ve kökleşmezdi. Bunun yanında iktisadi ve eğitim faktörlerinin de bu zaviyeden değerlendirilmesi gerekir. zaman zaman güvenlik güçlerinden büyük darbeler yemiş ancak tekrar militan yetiştirmeye ve savaşa sokmaya devam etmiştir. Örgütün dağ kadrosunun oluşumu aşamasında. PKK terör örgütünün silahlı gücü olan dağ kadrosu veya kendi ifadeleriyle gerillalarla mücadele edilirken. PKK Dağ Kadrosunun yıllarca bölgede çatışmaların birincil aktörü olmasında ve bölgeyi kaotik bir ortama sokmasında görev üstlenen militanlar dağa çıkarken ne amaçla çıkmışlar ve ne bulmuşlardır? PKK ile yapılan mücadele yöntemleri makro açıdan tetkik edildiğinde.

bu benim için ölümdür. Bayık PKK Tarihi.komaleciwan. Erişim tarihi. Kemal arkadaş kendilerinin daha yeni lokantadan çıktığını söylüyor. Kemal arkadaş. Fuat arkadaşa. Tüm ısrarlarına rağmen gitmiyor ve daha sonra Fuat arkadaş. 04. Sen ölümü hak etmişsin ve onursuzsun. Ben bu hareketin onurunu nasıl bir yemeğe satabilirim? Evet beni tanıyabilir.fedakar olması istenmiştir. Fuat arkadaş üç gün aç kalıyorlar. s. Eğer olsaydı. dua etki şu anda yanımda silah yok. sevebilirde…Ama yarın bunu başka yerde anlatırsa. neden yaptın bunu? Üstelik açız dört gündür yemek yememişiz.231 “Diyarbakır’da Kemal arkadaşla. …Arkadaşları lokantaya davet ediyor. Dördüncü gün Muhterem Biçimliyle karşılaşıyorlar. Doğa şartlarının ve örgütün katılığı içerisinde örgüt militanlarının nasıl ve neden örgüt için hayatları pahasına savaştıklarını anlayabilmek 231 Cemil. Diyarbakır surlarının üzerinde yatıyorlar. kalacak yerleri de yok.com. Bu hususla ilgili olarak Parti Tarihini anlatan Cemil BAYIK. PKK tarihi isimli eserinde bir örgüt üyesinin ideal profilini şu örnekle emsal göstermektedir.12.06 124 . seni vururdum.75 aktaran. a. www.e. Hem de kendisi teklif etti.g. Ben midem için bu hareketin onurunu ayaklar altına alamam” Yukarıda anlatılan örnekte örgüt üyesi Kemal’in örgüte kutsiyet atfeder gibi örgütü yüceltmesi ve bunun için ölmeyi dahi göze alacak kararlılıkta olmasının sebebi nedir? Kemal’i bir terör örgütüne bağlayan nedir? Hangi fikir ve ideolojilerle tutunum sağlamaktadır? Örgütün dağ kadrosunun temelini atan bu insanların kesin inanmışlığının sebebi nedir? Bu soruları yanıtlayabilmek için dağ kadrosunun tutunumunu sağlayan saikler irdelenmelidir.

s:222. kimine dağdaki insanların tamamı "Müslüman" diye tanıtılıp bu mücadelenin vatani bir vazife olduğu. örgüte katılanların katılım sebebi ve sorunun başlangıcını değerlendirmek gerekir. Örgüte katılımın gerçekleşmesi sonrası tutunumun nasıl sağlandığının da değerlendirilmesi gerekir.. bulunduğu söylenmiş. kimine ise örgütün kobraları. savaş uçakları vs.5 yıl faal olarak görev alan Sami DEMİRKIRAN örgüte katılımın ve devamında gerçekleşen hususları şu şekilde ifade etmektedir. Gerilla romantizminin yükseltilmesi de özellikle büyük şehirlerde etkili idi. (a) PKK Militanlarının Dağ Kadrosuna Girmelerinin Nedenleri Dağ Kadrosunun sosyolojik açıdan tetkik edilmesi aşamasında öncelikle.Çünkü kimine örgüte katıldıktan sonra iş verileceği ve ailesine maaş bağlanacağı. Örgüte katılanların çoğunda daha ilk günlerinde pişman oldukları gözlerinden okunabiliyordu. Bu hususla ilgili olarak örgüt içinde 3. kimine devlet kurulunca subaylık. Kimi macera yaşamak. Turan yay. İstanbul- 1996.232 “…Peki neden örgüte katılım sağlanıyordu? Güneydoğu’da işsizlik yüzünden örgütün eleman topladığı bir dereceye kadar doğru idi. kimi gerçekten devlet kuracağına inandığı için PKK’ya katılıyordu. Ezilmişlik ve romantizm bayanları dağa çeken en önemli faktörlerdir. Hatta bazıları dağda otellerde 232 Sami Demirkıran. Ürperten İtiraflar. kaymakamlık verileceği.223 125 .için örgüte niçin katılımın sağlandığından başlayarak örgüt içi sosyal ve psikolojik durumlarını inceleyerek bu soruya yanıt verebiliriz.

s:399.kalacaklarını sanıyorlarmış. s:159. Yanı başında arkadaşları patır patır ölmeye başlayınca umutsuzluk girdabına düşüveriyorlar.160 126 . üstü hamur saç ekmeği konulduğunda gerçekleri kavramaya başlıyorlar. Önlerine altı yanmış. 14 Temmuz Yayınları. yaşadıkları dönemin kırık fay hatlarına sahip siyasi bulanıklığının ve içinde bulundukları sosyal karmaşanın sonuçlarından kaynaklanmaktaydı. oradan da dağ kadrosuna kanalize olmuşlardır? Bu sorunun cevabını yıllarca örgüt içerisinde yer almış ve dağ kadrosunda silahlı 233 Parti Tüzüğü Kuruluş Dönemi. Örgüte girmek veya girilen süreç toz pembe ve idealizm kokan yöntemlerle sağlanırken örgütten çıkmak ise ancak ölümle son bulmaktadır.233 PKK’nın dağ kadrosunun oluşumu aşamasında dağa çıkan ve yıllarca silahlı çatışmalarda yer alan eski militanların örgüte giriş sebepleri. Bu durum da ister istemez örgütü tek kapılı bir labirent haline getirmektedir.e.. Özellikle örgütün dağ kadrosunda “kaçmak” kelimesi ölümle eş değer olduğu gibi insani bir ölümün de kesinlikle olmayacağı anlamına da gelir. Bugün de benzer sebeplerle dağa çıkan militanlar bulunmakta ancak örgütün esas yapılanmasını oluşturan ve en şiddetli terör eylemlerine sebebiyet veren teröristler 12 Eylül döneminin çocukları veya gençlerinden oluşmaktadır.” Yukarıda belirtildiği şekliyle örgüte katılanlar. çatışmaya girmelerinde oluyor.1978 aktaran: Özcan. ayrıca bkz: Selim Çürükkaya. Asıl gerçeği kavramaya başlamaları ise.g. a. zamanla örgütün bir parçası veya silahı haline geliyorlar. Apo’nun Ayetleri. Bu dönem gençleri niçin terör örgütüne.

Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo. 1980 öncesi dönemde yaşanan anarşi olaylarını Arcayürek şu sözlerle açıklıyor ve çaresizliğin oluşturduğu vahameti resmediyor.432 127 . belki de arıyordum. Bilgi Yayınevi. o dönemin yaygın tabiriyle “SUCU” diye gülüyorlardı. İstanbul-1985. Hemen herkes bir örgüt taraftarı ya da militanıydı.eylemlerde yer almış Can Deniz’in hikâyesinden esinlenerek verelim. Tam olarak ruhunu anlatamayacağım böyle bir ortamda. s:4 235 Arcayürek Cüneyt Açıklıyor-7. tanıdıklarım.. Ankara-1996.önüne inanmaya 234 Can Deniz. Aksu matbaası. artık kim varsa bir örgüte sahipti. Devrimciydim ama ilişkide olduğum bir örgütüm dahi yoktu. Devrimci olmak bir modaydı sanki. çevremdeki örgütlü arkadaşlarım benimle alay ediyor.” Can Deniz ve onun gibi örgüte katılanların yaşadığı dönemi değerlendirdiğimizde gençlerin teröre alet olmalarının ne derece kolay olduğunu ve içinde bulunulan şartların buna zemin oluşturduğunu görebilmekteyiz. Herkes bir örgüte sığınmıştı da sanki ben. Her gün vuruyordu. Herkes bu modaya ayak uydurmak için çırpınıyordu. akrabalarım. ilk önceleri bu örgütlerden biriyle ciddi bir temasım olmadı. İçin için bir örgütüm olmalı diye düşünüyor olsam da. s:431. sanki bir şeyleri bekliyor.234 hayat “Etrafımda silahlı mücadeleyi savunan hareketler ve bu hareketlerin taraftarı olan insanlar alabildiğine fazlaydı. Öyle ki bu durumumdan dolayı. Çocukluk arkadaşlarım. açıkta kalmıştım.235 "Dalga dalga vuruyordu. Demokrasinin Sonbaharı 1977-1978. Ve bulacağımı biliyordum. geçilemeyeceğine Artık.

aidiyet hislerinin tatmin olabileceği kapılar aramaya itilmiş ve kendilerini.İnsanlar öldürüyor.236 “…Bu arada kapitalizm. a. silahlı terör örgütlerinin içinde bulmuşlardır. s:5 128 . Anarşinin altında yatan gerçekleri öğrenmiş olabilirdik. PKK militanlarının dağ kadrosuna giriş sürecinde “silahlı mücadele” kavramı bazı militan adaylarına büyüleyici bir husus gibi görünmekte hatta örgüte girmeden evvel silahla tanışmaya başlamaktadırlar.g. Karanlık bastıktan sonra kentin sokaklarında caddelerinde kimse yoktu…” Bu kaotik ortamda Can Deniz gibi gençler. Fakat daha anlamlısı.başlamıştık. Tüm bu yeni ilgi ve heyecan noktalarına rağmen. beni dayanılmaz bir şekilde 236 Deniz. Yine Can Deniz’in hatıralarından faydalanarak örgüte girmeden evvel silaha ve şiddete olan tutkusunu şu şekilde betimleyebiliriz. Özellikle bunlar arasında doğu ve güney doğu kökenli gençler “öteki” görülmenin verdiği psikolojik ayrılmışlık ve kimlik karmaşasına kapılmaları sonucu olarak meşru otoriteye ve devlete daha çok uzaklaşmış sonuç olarak potansiyel ayrılıkçı haline gelmiş veya zımnen itilmiştir. Sağdan soldan gelen darbeler üzerinde siyasal görüş ayrımlarıyla tartışabilirdik. emperyalizm.. okulda sokakta işyerinde yaşamı zehrediyordu. artı değer gibi daha öncesinde bilmediğim yabancı kavramları yüzeysel planda tanımaya başlamıştım. anarşiye karşı devletin gücünün yetersiz kaldığını görüyorduk… Hepimiz kentte açık lokanta bulamadığımız için orduevine gidiyor karnımızı doyuruyorduk. faşizm.e. bombalar patlıyor.

Güvensizliğin bir toplumsal hastalık haline geldiği ülkemizde silah ve şiddet bir çıkış yolu ve çözüm olarak görülebilmektedir.237 “Güvensizlik duygusu ya da bulunduğu çevrenin yarattığı güvensizlik nedeniyle korku. Belinde silah taşıyan arkadaşlarım vardı. Toplumsal 237 Özcan Köknel (Prof. belimde silahla dolaşmanın heyecanını tadardım” Silahın ve şiddetin bu derece ehemmiyetli görüldüğü bir gençlik için gerilla. gezip-dolaşmaya çalışıyordum. silah sahibi olmak şöyle birkaç gün saklamak istiyor.” Yukarıda belirtilen husus özellikle terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu özetlemektedir.).kendine çeke şey silahtı. s:154 129 . ortamlarda silaha sarılır. bunu düşünmek bile kanımı kaynatıyordu. gereksiz durumlarda. Korkunun kuşkunun yarattığı saldırgan davranışlar doğrultusunda anlamsız. kuşku. Ne yapıp ne edip. …birkaç saatliğine de olsa. esasında toplumsal sorunların dışavurumundan kaynaklanan problemler yatmaktadır. silahlı direniş. şüphe ve tedirginlik içinde yaşayan insan. Dr. özgürlük için savaşmak gibi kavramlar büyüleyici gelmekte ve albenisi kuvvetli bir tutunum oluşturmaktadır. İstanbul-1996. Bireysel Ve Toplumsal Şiddet. İnsanlar Türk toplumunda niçin silaha sarılır? Bu soruya Köknel şu şekilde cevap vermektedir. Daha çok onlarla birlikte olmaya. Silah kullanma ve bunun toplumsal açıdan belli bir değer ve öneme sahip olmasının perde arkasında geçmişten gelen alışkanlıklar olabileceği gibi. Altın Kitaplar yayınları. silah taşıyarak güvenini arttırmaya çalışır. elime bir silah almak.

aile içi sorunlar. Dr. politikalar veya karşıt görüşlerin varlığı ve bu çerçevedeki diğer etmenler bireyleri teröre iten saiklerdir. s. a.g. ya da sosyal konumunu yükseltmek. PKK’nın silahlı eylemlerinin organı olan dağ kadrosunun oluşumunda. Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği. kısaca bir takım tepkiler üzerinde hemen ateşlenip harekete geçirilebilecek duygu faktörleridir. yapılmış veya yapıldığı düşünülen haksızlıklar karşısında biriken tepkilerin alternatif arayışlara dönüşmesi.e.. 240 238 Ülkemizdeki sosyal şiddet hakkında bkz: Orhan Türkdoğan (Prof. insanların geleceğe dönük umutlarını karartmaya yönelik olaylar. Ankara-1985 239 Köknel.e. toplumsal adaletsizliğin ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin en sıradan insanın günlük yaşamını kuşatması. Bu nedenlerin ortak noktası hemen hemen hepsinin belli çıkarlar uğruna yapılıyor olmasıdır. çevre uyumsuzluğu. s:7-8 130 . öte yandan.g.239 Bu durumda yine tek çare ve çıkış yolu olarak silah görülür. Kimisi kız arkadaş için. Bireylerin örgütlere ve başta PKK’ya(bilhassa dağa çıkmak amacıyla) girmelerinin farlı nedenleri bulunmaktadır. 98-99 240 Deniz.güvensizliğin ve sosyal şiddetin238alabildiğine artış gösterdiği ülkemizde başta gençler olmak üzere farklı etnik köken veya kültürden olan yapılanmalar veya kendisini farklı bir kimlikle ifade etmek isteyen bireyler veya gruplar bu güvensizlik ortamında kendilerini korumak ve gerektiğinde saldırılara karşılık verme hissine kapılabilirler. kariyer edinmek için ekonomik etken. Meyaş yayınları.). a. Bunların yanında. örgüte katılımın sağlanması ve bu minvalde tutunumun oluşması sadece silah ve şiddete olan temayülün bir neticesinden kaynaklanmamaktadır..

daha yüksek çıkan sesleri.g. Sosyalizmin hedeflenmesi yeterliydi. Bu bakımdan terör örgütlerine eğimli olan gençler ve bireyler. Kendisi PKK’ya yönelişinin sebebini şu sözlerle açıklamakta ve PKK’nın farklı yönlerini kendi yorumlarıyla belirtmektedir. Can Deniz’in hayat hikayesinde de aynı durum göze çarpmaktadır.e. devrimcifaşist ayrımındaydı. Bu grubun içinde etkin olan yakın arkadaşlarımda zaten beni kendi içlerine almak için hazırlardı.241 “Çevremdeki örgütlerin arasında küçük bir grup olarak yer alan Apocular. Bu grup. Tavırlarına uygun keskin söylemleri. Hiç 241 A. Yani her şey bana bağlıydı. Zamanla bu gruba duyduğum sempatim arttı. s:8 131 . küçük bir grup olmalarına karşın. kürt sözcüğüne takılmadım. Dolayısıyla Apocu olmam için gerekli köprü de mevcuttu. Ulusal Sorun” gibi ayrı bir kökenin söylemi içindeydi. Zaten bu dönem. Bu durumun oluşmasında öncül saik silahlı birlikler ve militanlardır. TürkKürt gibi köken farklılığı için değil.Terör örgütleri içerisinde ülkemiz açısından en önemlisi ve ayrı bir yeri olan PKK’nın diğer örgütlerden farklılıkları bulunmakta. etnik kökeni başta olmak üzere bazı sebeplerden ötürü PKK’ya teveccüh göstermekte ve dağa çıkıp eylem yapmayı arzulamaktaydılar. Bunun içinde silahlı mücadele yolu benimsenmeliydi. Aradığım şey buydu. Bu köprüden adım atıp grubun içine girmek pek zor değildi. dinamik yapısı ve pratik sahadaki gösteriş içerikli ve propaganda düzeyi yüksek eylemleriyle kendine has bir üslup oluşturduğu görülmektedir. “Kürtlere Özgürlük”. daha etki yaratıcı bir imajları vardı. “Bağımsız Kürdistan”. Türk olmama rağmen. daha tutarlı. daha etkili ve daha ciddi bir oluşum olarak dikkatimi çekmişti.

tanımadığım bu şeye. Deniz bunlardan sadece birisidir. karanlıkta ön aydınlatan bir ışığıdır. s:10 132 . Örgütün eleman temininde avantaj olarak kullandığı iki yönlü söylem ve propaganda yöntemleri. hem de kürt ayrılıkçılığından dem vurarak geniş kitlelere hitap edebilme potansiyeline sahip olmuşlardır. İdeoloji PKK için. kuruluş aşamasında verimi arttıran önemli bir faktör olarak görülebilir. sosyalizme aşıktım. Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3” Özgür Halk Dergisi (sayı:119-2001) s:50 243 Deniz. Romantizm.g. a. İdeoloji bağlılığın sağlanabilmesi için öncül faktördür. Bu bakımdan PKK bir çok kanaldan militan elde etmenin yollarını ararken ideolojiye büyük önem atfeder. örgütün benzinidir. projektörüdür. Zaten nereye götüreceğini düşünemiyordum.e. Dağlarda gerilla mücadelesi verecektik. Beni nereye götüreceği hiç önemli değildi. Metropolde kendimizi yetiştirip. Artık 242 Anonim. kılavuzudur. Ayrıca yukarıda Can Deniz’in hayat hikayesinde belirttiği hususlar yalnızca bir militanın hikayesidir ve dogmatik bir bakış açısına yol açmamalıdır. Can Deniz’in hayat hikayesinde örgüte girdikten sonra “gerilla” olmak ve “dağa çıkmak” şu şekilde algılanılmış ve ifade edilmiştir. 242 PKK dağ kadrosuna çıkmak örgüte yeni girenler için bir ayrıcalık ve üstünlük vesilesi olarak görülmektedir. Kürdistan’a gerilla olarak gidecektik.243 “…Gerilla olacaktık. Çok farklı sebeplerle örgütün silahlı birimine giren militanlar bulunmaktadır. Benim için önemli olan. “Kişilik. Hem sosyalizm. bu duygunun peşinden koşmaktı. beynimi esir almıştı sanki!” PKK’yı farklı kılan en önemli husus silahlı militanların aktif olarak şiddet eylemleri yapmasıdır.

bazıları için kerhen de olsa robotlaşma süreci başlamaktadır. Peki. Örgütlere girenler ve bilhassa militanlaşanların algılamaları tek tip haline gelmekte. Yalnız senin düşüncendi gerçeğe hakim olan. PKK’nın kuruluş veya soğuk savaş öncesi dönemdeki örgüt üyelerinin algılamaları ile sol örgüt üyelerinin algılamaları benzerlik arz eder. O nedenle bulunduğumuz metropolde. Oysa dünyaya herkes farklı bakar. Bu durum sadece PKK için geçerli bir husus değildir. sosyalist fikirlerle oluşan terör örgütlerinde dünyayı algılama ne şekilde olmaktaydı? Bu soruya Hasan Cemal şu şekilde cevap vermektedir. İstanbul-1999. bazıları için gönüllü. Devrimci duygularımız sarhoş olmuştu sanki…Devletin gücü iyice küçülmüştü gözümüzde. Kürdistan’a gitmek ve gerilla olmak… Asıl mücadeleyi Kürdistan’ın şehirlerinde. Bu yalın 244 Hasan Cemal. ütopik fikirler gözlerini boyamıştır.” Silahlı birliklere katılmak örgüte yeni girenler için afyon tesiri yapabiliyordu. s:25 133 . Doğan Kitapçılık. Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım. herkes özgür olacaktı ama herkes torna tezgahından çıkmış gibi tek tip düşünecekti. Kışa düzenine girecekti toplum.bütün hayalimiz buydu. Ve günün birinde öyle bir düzen kurulacaktı ki. Kimse bizi durduramazdı. Öyle sanıyordun.244 “…bir zamanlar herkesin dünyaya senin kendi pencerenden bakmasını istedin. dağlarında verecektik. Kibirliydin. daha çok. PKK’nın yanı sıra 12 Eylül öncesinde bir çok terör örgütüne giren yeni elemanların veya örgüt üyelerinin bakışları da bulanıklaşmış. bir kamp eğitimindeymiş gibi davranıyor ve buna göre hareket ediyorduk…Artık PKK’lı idik.

Türkiye'nin ABD'ye bağımlı hale getirildiğini" söylediler. kabullenmen. Bunun için yollara düştüler. Bu dönemi PKK’nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan kendi fikir ve ideolojileri çerçevesinde şu sözlerle aktarmakta ve gençlerin niçin dağa çıktığını belirtmektedir:245 “Gençler 1960'ların sonunda Türkiye'nin yönetiliş tarzına itiraz ettiler. 245 http://www. PKK’nın altyapısının oluşumu bu dönemin kaotik durumunun bir tezahürüdür. Nurhaklarda. Ancak devlet. okulları. Seslerini böyle duyurabileceklerine inandılar.” Gençlerin ve başta üniversite öğrencilerinin silaha sarılmaları veya örgütlere yönelmeleri içinde bulunulan dönemin getirdiği etkilerin bir sonucu olarak da görülebilir. Ülkeyi yönetenlere itirazlarını ulaştıramadılar.acılarla geçen bir zamana mal oldu. Seslerini duymayan ve itirazlarını dinlemeyenlere küserek dağa çıkmış oldular. genç devrimci insanları acımasızca katletti. bu kez gençlerin sesini fazlasıyla duydu. Türkiye'yi bağımsız ve demokratik yapmak istediklerini söyleyen gençlerin itiraz ve isteklerine bakmaksızın üzerlerine ordusunu sürdü. Kızıldere'de. üniversiteleri işkal ettiler. sokaklara döküldüler. kimisini de Diyarbakır zindanında işkencede katletti.gerçeği öğrenmen..hpg-online. Ne yaptılarsa seslerini duyuramadılar. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini.net/tr/guncel_yazilar/guncel erişim tarihi: 25 Aralık 2006 saat:12:30 134 . Aynı gençler. "bağımsız ve demokratik Türkiye" için silaha sarıldıklarını ilan ettiler. meydanları doldurdular. Kimisini idam sehpasına çıkarırken. baskı ve sömürünün giderek arttığını.. dağa çıkışı biraz da abartarak ciddiye aldı. Silaha sarılmak zorunda kaldılar. bunun üzerine ve aynı gerekçeyle 1970'lerin başından dağlara çıktılar.

dağ şartlarının zorluğu. s:237 Dağ kadrosunda "fiili livata" olaylarının yaşandığı bilinen bir gerçektir. Belki de militanların bazıları için dağa çıkarken yaşadıkları en büyük acı evinden ayrılmak ve uzaklaşmaktır. Bu hisler içinde merak. Tehditle benimle ilişkiye girmişti. Kamer Yayınları. kendilerini fildişi kulelerinde görmekte ve ayrıcalıklı olmuş bir insan hissiyatıyla toplumların. ülkenin ve hatta dünyanın mühendisliğine soyunabilmektedirler. Geçmişte 246 Sami Demirkıran. 135 . Rençber kod adlı örgüt üyesi hayalleriyle yaşadığı gerçekleri kısaca şu sözlerle özetlemektedir. Maraş katliamı ile Aralık 1978'den itibaren artarak sürüldü. öğrendikleri teorik bilgiler vs. bu dağa çıkışta da zorlandılar. örgüte yeni girenler bu hislere sahip olabilmekte ve zamanla bu düşünce veya hayal onun kabusu haline gelebilmektedir.” Örgüt içerisine ilk adım atan üyeler. silahlı mücadelenin kendisini onore etmesi.Bu bocalayış 1970'li yılların sonunda Kürdistan'da aşıldı. Üzerlerine ordu. Çok utanıyorum…” Örgüte büyük hayallerle giren militanlar dağ kadrosuna çıkarken farklı bir ortama girmenin verdiği farklı hisleri yaşamaktadırlar. Sıkıyönetimleri 12 Eylül askeri darbesi izledi. Bitlis bölgesinde Bilge diye bir komutan vardı. İhanetler Çemberinden Kurtuluş. 1970'lerin başındaki tecrübeyi edinmiş olsalar da. İstanbul-1998.246 “Üniversite yıllarında örgüte büyük hayallerle katıldım. bulunmaktadır. Tüm terör örgütlerinde. bu kez Kürdistan' da PKK ile dağa çıkışı denediler. Onları birer kardeş birer önder olarak görüyordum. Darağaçları ve işkence haneler daha çok çalıştırıldı. Türkiye' den dağa çıkışı başaramayan gençler.

Örgüte ilk giriş yapan üyeler. Her hangi bir şey için değil. beni bir anda koparıp ayırıveren bindiğim otobüs değil. önü bir militan olmalıydım. a. Ben.” 247 Deniz. Bu sebeple örgütün dağ kadrosuna girecek elemanlar. hayallerini ve ideallerini de bu yöne kanalize ederler. halkı örgütleyip . Görev ve yapılacak eylem hakkında yorum ve eleştiri getiren üyeler cezalandırılarak törpülenmektedirler. Kürdistan’a gidip. ulusal kurtuluş mücadelesi yolunda ayağa kaldıracaktık. gerilla mücadelesi vermek için gidiyordum. öncüydük.Kürdistan’a gidiyordum. yanıldıkları tahayyül etmek bile onları çıkmaza sokar.yaptıklarından dolayı geleceğinde sadece PKK planları yapmak zorunda olduğunu düşünen yeni militanlar. Zaten bizler. Geleceği müphem olan. geride bıraktığım olaylardı. Örgüte yeni katılan üyelerin ilk eylemlerini yapması.ailemden . s: 12 136 . Mücadele içinde her türlü ataklığı gösterip. geçmişi ise lekelenmiş olan genç militan dağa çıktığı süreci şu sözlerle açıklamakta ve zafiyetlerini de kelimeler arasında vermektedir.247 “Çocukluğumun geçtiği yerden . Yarın ne olacağını hiç bilmiyordum. psikolojik ve teorik yöntemlerle güdümlü hale getirilir.g.e. şehirlerde bazı eyaletlere sokulurlar.. onların sivil hayatta aranan birisi haline gelmesine ve bu sebeple toplumdan tedricen izole olmasına yol açar. dağ kadrosuna girmeden evvel. örgüte giriş yaptıklarından itibaren uygun kıvama gelinceye kadar. o anı yaşıyordum. aksini düşünmek. bu eylemlerin amaçlarından birincisi yeni üyenin eylem yapmaya alışmasıdır. Devamında istenilen görevleri sırasıyla yapmaya başlar.

PKK’nın silahlı birimleri başta olmak üzere giriş yapan üyelerin örgüte girme sebepleri dönem dönem farklılık göstermekte ve üyelerin çok farklı sebeplerle örgüte girebildiği bilinmektedir. Bu soruya verilecek cevapta.248 PKK’ya katılan ve oradan da silahlı birliklere geçen örgüt üyeleri çok çeşitli sebeplerle örgüte 248 Necati Alkan. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da kazanmayı planladıkları ve militan olarak dağa göndermeyi düşündükleri bireylerle gerekli diyalogu ve samimi ilişkiyi sağlayabilmek için fizyolojik. Ankara-2002. Gençlik Ve Terörizm. farklı sebeplerden dolayı girenlerin hayat öykülerinden kesitlerle PKK’nın ideolojisinin ne derece muğlâk olduğunu göreceğiz. arzularının veya isteklerinin karşılanmaması veya eksikliği karşımıza çıkar. s:162 137 . Bu açıdan durum değerlendirmesi yaptığımızda insanların ihtiyaçlarının. PKK’ya yapılan katılımların çok farklı sebeplerden olabildiğini belirtmiştik. Örgüte katılımın sebeplerini sosyopsikolojik açıdan açıklayabilmemiz için örgüte katılacak olan bireylerin. örgüte farklı ortamlardan. TEMUH Yayınları. psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına hitap etmektedirler. örgüte temayül göstermelerinin nedeni sorulur. Özellikle gerilla yapılanması olarak gösterilen dağ kadrosuna katılımların gönüllü veya zorla gerçekleştirildiği bilinmektedir. Can Deniz’in örgüte giriş serüvenini parçalar halinde naklettikten sonra. bu kişinin eksik veya zafiyetlerinden dolayı oluşan boşlukların veya eksikliklerin doldurulması yada tatmin edilmesi amacıyla terör örgütüne temayül gösterdiklerini göreceğiz.

Bu dönemde Apocular göz önünde görünmeyen ve silik bir sol-kürt orjinli örgüt olarak biliniyordu.Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No’lu Askeri Mahkeme Başkanlığına (Adana) verdiği savunmasından nakledilmiştir.e. s:24-30 252 “Çılgınlıktan Sağduyuya” a. Ankara-1987. Farklı sebep ve isteklerle örgüte giren bir çok militan bulunmaktadır. Böyle söyleyen kişi kendi kendini aldatmaktadır. Özellikle bunlar arasında doğu ve güneydoğu kökenli olanlar büyük oranda Apoculara yönelmişlerdir. büyük umutlar. bir çok Marksist-Leninist örgüt üyesinin veya sempatizanının PKK’ya kanalize olmasını sağlamıştır.katılmışlar.g.g. … … o günkü koşullarda ben sağ kesime duyduğum kin dolayısıyla solcu olarak bilinen grupla birlikte hareket ediyordum.251 Aygan savunmasına şu sözlerle devam ediyor.250 Bu yıllarda doğrudan Apocular olarak bilinen PKK’ya girmemiş olması normaldir.252 249 6. a. Bunlardan birisi olan Abdülkadir AYGAN örgüte giriş sürecini şu sözlerle dile getiriyor ve farklı bir hayat hikayesini de bizlere gösteriyor.e. beklentiler ve hayallere kapılmışlardır. Bunların bir kısmı sonradan pişman olmuş ve yasalardan faydalanarak dağdan inmişlerdir. Aktaran . “Çılgınlıktan Sağduyuya: İtirafçılar Anlatıyor” Forum Yayınları.249 “ …bazıları gibi kandırılarak örgüte girdim demeyi samimiyetle dürüstlükle bağdaştıramıyorum. s:100 251 Ayrıntılı bilgi için bkz: Bayık. s:101-102 250 A.” Abdülkadir Aygan’ın sözünü ettiği bu dönem 1974-1975 yıllarıdır.g. İlerleyen dönemde PKK’nın faaliyetlerine hız vermesi ve kabuğundan çıkması. s:102 138 .e.

1. (etnik yapı faktörü) 3.25 139 . memleketin ahvalindeki kaos ve karmaşanın insanları tarafsız olmaktan uzaklaştırdığı yönündeki ifade. (fakirlik ve yoksulluk faktörü) 5. “Tarafsız” insanların sık sık hayatını kaybettiği hepimizce bilinen bir gerçektir. Aşırı duygusal ve arkadaşlığa büyük önem veren bir şahsiyete sahip olmam. kendimi boşlukta hissetmem. dini ve milli düşünce doğrultusunda eğitim almamış olmam. En önemli nedenlerden birisi de.”(toplumsal sorunlar) Aygan’ın örgüte girme nedenleri arasında en önemlilerinden biri olarak gösterdiği husus olan. Geçimini ırgatlık ve amelelik yaparak zar zor sağlayan bir ailenin çocuğu olmam (ekonomik nedenler) 2. (eğitim faktörü) 4. ithal fikir ve ideolojiler 253 Şengün Kılıç.(psikolojik faktörler) 6.“Solun yaptığı propagandanın beni etkilemesinin bazı özel nedenleri vardı. o dönemde memleketimizin büyük çalkantılara sahne olması ve vatandaşların çeşitli düşman kamplarına bölünmüş olması idi. “Biz Ve Onlar. Türkiye’de Etnik Ayrımcılık” Metis Yayınları.19. Hepimizin müşahede ettiği gibi o tarihlerde arada kalmak bir bakıma daha riskliydi. s:13. Çocukluğumdan beri zaman zaman ailemden kopuk yaşamak zorunda kaldığımdan. o dönemin en yalın gerçeğidir. Yurdumuzun diğer yörelerine nazaran geri kalmış olan ve kendine haz bazı özellikleri bulunan güneydoğulu olmam. Ülkemiz bu dönemlerde “biz ve onlar”253 ayrımına çok keskin bir şekilde maruz kalmış. Bunlardan en önemlileri. Gençlik döneminin başlangıcında karşılaştığım sorunları yoksul aile çocuğu olmam dolayısıyla çözememiş olmam.

Ankara-1995 256 Çılgınlıktan Sağduyuya. Bu durum 1976 yılında Haki KARER’in benimle tanışması ve ilgilenmesi ile son buldu. Bu durumdaki bir insan henüz işlenmemiş bir madene benzer” PKK’ya girmeden evvelki genel durumunu ve sol örgütlere eğilimini aktaran Aygan’ın PKK’ya giriş sürecinde örgütün propagandasından255yoğun bir şekilde etkilendiğini ifadelerinden anlıyoruz. Bu çağdaki bir insan sürekli bir arayış içerisindedir. Aygan. İDB Yayınları. a. No:39. Saat:04:00. EGM. Güneydoğulu olmam dolayısıyla Haki KARER’in yaptığı bölücü propagandadan etkilendim ve o zaman söylenildiği gibi “Kürdistan Devrimcisi” ulusalcı (yani Apocu) olmaya karar verdim. Söz konusu eğitimi adı geçen şahıslar 254 12 Eylül öncesi ülkenin genel durumu hakkında bilgi edinmek için bkz: Mehmet Ali Birand. Karacan Yayınları . 254 Aygan.g. 12 Eylül.kardeşi kardeşe düşman edecek hale getirmiş ve ülke hızla kamplaşmaya doğru itilmiştir. propaganda grubun yani cephe faaliyetleri çerçevesinde eleman temini ve PKK’nın reklamını yapan grupların etkisinde kalmıştır. İstanbul-1984 255 PKK’da Propaganda konusu için bkz: PKK. Örgüte giren bir çok militan. Haki KARER ve Abdullah ÖCALAN’ın kardeşi Osman ÖCALAN üzerimde itina ile durup beni bir süre teorik eğitime tabi tuttular.e. s:102 140 . Propaganda Grubu. “Hemen hemen her genç insanda olduğu gibi.256 “1976 yılına kadar henüz sol örgütler içerisinde tercih yapmamıştım. Henüz kişilik oturmamıştır. Bilindiği gibi 16-17 yaş dönemi insanların hayatlarının en çalkantılı dönemini kapsar. Diyebilirim ki hepsiyle alakadar oluyordum. bir arayış içerisinde olmam.

a. Ancak 1990’lı yıllardan sonra örgütte teorik eğitimin tek kaynağı Öcalan ve onun eserleri haline gelmeye başladı.g. s.e.257 Teorik eğitimin orjini değişmeye ve farklılaşmaya başlaması beraberinde ilk dönem örgüt üyeleriyle sonraki dönemlerdeki örgüt üyeleri arasında örgüte olan tutunumun farklılıklarına yol açmıştır. Marksist-Leninist kitap ve broşürleri okuyarak gördüm. Ayrıca örgütün 257 Bu konuyla ilgili olarak bkz: Selim Çürükkaya .56.” PKK’nın kuruluş sürecinde teorik eğitimlerinde okutulan başucu kitapları genel olarak MarksistLeninist çerçevedeki kitaplar ve Latin Amerika. 14 Temmuz Yayınları. Nizip’te bulunan Apocularla tanışmamı akrabam olan Mustafa Keser sağladı. Vietnam ve Maoist Çin’deki gerilla teorisyenlerinin eserlerinden oluşmaktaydı.Aponun Ayetleri. Aygan ifadelerine şu sözlerle devam ediyor. s:102-103 141 . Çekirdek kadrolar içerisinde Abdullah Öcalan’a mutlak sadakatle bağlı olmayanlar daha çok Marksist-Leninist çizgiyi önemsemişler ve “yoldaşlık” onlar için temel düstur olmuştur. Burada belirtmekte yarar gördüğüm bir nokta var. Apocularla ilişkilerimin gelişip pekişmesinde akrabam olan Mustafa Keser’e o zaman duyduğum saygının ve akrabalık bağının büyük rolü olduğunu söyleyebilirim.34. Bu durum örgütün teorik altyapısını zımnen "Apoizm" gibi "narsizm" kokan çarpık bir ideolojiye sürüklemeye başladı.258 “1976 yılı sonbaharında Haki Karer ve Osman Öcalan’ın o zaman devam etmekte olduğum Adana Motor Meslek Lisesinden ayrılıp Gaziantep’in Nizip ilçesindeki ailemin yanına gittim.tarafından örgüt evlerinde.78…145 258 Çılgınlıktan Sağduyuya.

” Örgüte yeni giren üyelerin katılımlarının önemli sebeplerinden birisi de akrabalık.g.260 Aygan örgüte katılım ve silahlı birime yani dağ kadrosuna geçiş dönemini şu sözlerle aktarmaya devam ediyor. 261 Çılgınlıktan Sağduyuya. a. Zira bilindiği gibi toplumumuzda. Aile ve aşiret yapılanmasının bireyler üzerinde önemli derecede sosyo-psikolojik tesirinin ve yönlendiriciliğinin bulunması PKK gibi örgüt üyelerini tek tipleştirmek ve yalnızca kendine bağlamak gibi amacı olan bir örgüte ters düşmektedir. Doğu Ve Güneydoğu Kabile-Aşiret Yapısı. akrabalık ve aşiret yapılanmasındaki aşırı bağlılık duygusu PKK’nın eleman temininde kısmi olarak etkili olmuştur. IQ Yayınları. aşiretlik bağı çok kuvvetlidir. Haz.e. Süleyman Uludağ. Dergah Yayınları. İbn-i Haldun. Mukaddime-1. Aygan’ın ifade ettiği gibi güneydoğu bölgesinin akraba ve aşiret yapılanmasında ileri derecede asabiyet duygusunun259 mevcut olduğu bilinmektedir. Toker Yayınları. İstanbul 2005. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler. İstanbul-1999. ayrıca bkz: Orhan Türkdoğan.261 259 Asabiyet kavramı için bkz. Ancak PKK’nın aile ve aşiret yapılanmasına bakışı çok sıcak değildir. s:103 142 .basım) s:94-96 260 Güneydoğu Aşiret ve Aile yapılanması hakkında sosyolojik bir bakış açısı kazanabilmek için bkz: Ziya Gökalp.Aile. aşiret bağlarıdır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki aile ve aşiret yapılanmasının örgütün eleman temininde olumsuz bir çok yönü de bulunmaktadır.lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan ile aile akraba oluşumuz beni bu örgüte daha da yaklaştırdı. özellikle güneydoğu bölgesinde akrabalık. İstanbul 2005(4.

bir çok insan gibi ben de bu yola girerken meseleleri yeterince inceleyemedim. Almanya-1982. Zaten o kapasitede değildim. iyi niyetli oluşum ve aşırı duygusallığım da beni bölücü terör örgütünün 262 PKK’nın fikri temeli ve ideolojisi için bkz: Abdullah Öcalan. ayrıca bkz: Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu. Teorik bilgi ve altyapı büyük oranda örgüte katılım yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. araştıramadım. s:150-160 263 Çılgınlıktan Sağduyuya. Kürdistan proletaryasına ve halkına bağlılık gibi söylemleri kullanmıştır. Aygan bu hususun tipik bir örneğidir.“Bölücü terör örgütüne girişim. a. ideoloji ve teoriler bulunur. Almanya-1984.e. Kulaktan dolma bilgilerle birkaç kitap okuyarak yola çıktım. Doğal olarak bu durum bireyin ideolojisinin merkezinde örgütün göstermek istediği fikir. Öğrendiğim şeyler bölük pörçük bilgi kırıntılarından öteye gitmemiştir. komünist ideolojiye ilgi duymam esas olarak yukarıdaki etkenlere dayanır. Manifesto.” Örgüte giren yeni elemanlar içerisinde fikri altyapısı sadece örgütün slogan ve ideolojilerinin temel eserlerini okuyup ve bu çerçevede muhakeme yaptıktan ve bir sonuca ulaşıp “işte doğru örgüt bu” diyerek PKK’ya yönelen militan sayısı çok azdır. PKK ilk dönemlerinde ideoloji olarak Marksist-Leninist.262 Aygan örgüte girişinde kendi zafiyet ve hatalarını gösteren özeleştirilerle ifadelerine şu sözlerle devam ediyor.g. Şunu tüm samimiyetimle belirteyim ki. Marksist-Leninist klasikleri sistemli okumam mümkün olmadı. Kürdistan Devriminin Yolu. s:103 143 .263 “Şurası bir gerçektir ki. Alternatif düşünceler ise çeşitli suçlamalarla dışlanır.

muzdarip insanlardan teşekkül etmiş bir grup gibi göstermek ve böylece yeni örgü üyesi adayı duygusal yönden zayıf karınlarını tespit edip etkilemektir. Ankara-1998 265 Edgar H. insanların kardeşçe bir arada yaşadığı. başta ezilenlerin olmayacağı. Çünkü. açlık. hümanist ve duygusal olan bir insanın bundan etkilenmemesi imkansızdı. Örgüt Psikolojisi. s:104-105 266 Çılgınlıktan Sağduyuya. amaç ve hedefleri gerçekleştirme de motive edici bir husustur. kardeşlik gibi hususlarda yaptıkları vurgu.e. teknik ve insan emeğinin birleşerek tabiat üzerinde hakimiyet kurduğu.g. Psikolojik Harekat. s:103 144 . açlık ve işsizliğin olmadığı. amaç ve hedef verir. Bu ideal. her milletin ve her azınlığın kendi kaderini özgür iradesiyle tayin ettiği bir dünyaydı. (çev: Mustafa Tosun). TEMUH Yay. TODAİE Yayınları. Ankara-1978. 264 Terör örgütlerinde yapılan psikolojik savaş ve harekat yöntemleri ve bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda bkz: Necati Alkan. gelecekte vaat edilen şey ezen ve ezilenin olmadığı. işsizlik. 265 Aygan’ın örgüte ve oradan da dağa geçiş sürecinde etnik kimliği veya güneydoğulu olması hususunun örgüt tarafından nasıl kullanıldığını ve örgüte eleman almanın en büyük propagandasının böylece yapıldığını vurgulayan ifadeleri şu 266 şekildedir. hedef seçilen bireyin etkilenmesi amacıyla örgütün insani bir dava uğruna mücadele verdiğini ve ezilen. örgüt üyelerine veya üye olmaya aday olan kişilere bir ideal. Aygan’ın ifadelerinde yer verdiği gelecekte vaat edilen ve insana güzel görünen hususlar. Schein. acı çeken. a.” Terör örgütüne giriş sürecinde bireyler üzerinde örgütün yaptığı en önemli psikolojik harekat yöntemi264.kucağına iten sebeplerden biri oldu. Önüme öyle bir ütopya sergileniyordu ki.

Türk sinemalarında bir klasik olan “Davaro” filminde. Silahlı eylemler ile zora başvurarak. Bu bölgenin geri kalmışlığının tek sorumlusu olarak Türkiye Cumhuriyetini gösteriyordu. Olaylar-Belgeler-Hatıralar. PKK. konuştukları insanları etkilemede başarılı oluyorlardı" Yıllarca güneydoğu sorunu. gibi isimler altında kronikleşen ve kemikleşen ve bir problem haline gelen bu sosyal kırılma. dağa çıkıp eşkıya olan kişiye gösterilen saygı aslında güneydoğudaki sosyolojik gerçekliği kısmen teşbih nezdinde olsa da ortaya koymaktadır. Dağ kadrosunun bu alanda en önemli görevi silahlı propaganda yapmak olmuştur.“Bölücü örgütün en çok istismar ettiği konulardan birisi de güney doğu Anadolu’nun özel durumuydu.267 267 Sami Demirkıran. giyim kuşamın yöreye haslığını. başka yerde mecburi iskana tabi tutulan insanların konumunu abartarak ve kendinden olmayan şeyleri de katarak propaganda yapan Apocular. ölen. PKK’nın en büyük propaganda malzemesi olmuştur. Kipa Yayınları 145 . Konuştuğumuz lehçenin farklılığını. kürtçülük meselesi vs. kürt sorunu. korku ve panik yaratmak suretiyle kendi lehlerine zoraki bir sempati yarattılar. Dağ kadrosunun halk arasında korku merkezli sempatik görünüşü beraberinde doğu ve güneydoğuda gençlerin dağa çıkmalarındaki en önemli faktör olmuştur. örf ve adetlerin değişikliğini geçmişte bu bölgede yerel otoritelerce çıkartılan isyanlarda mağdur olan.

s:180 270 Sempatizan Kazanma Ve Kadro Yetiştirme-1.270 “Düşünce ve duygu boyutu her geçen günle birlikte beslenen bir bireye. Alkan. müzikler. a. duygusal olarak da örgütsel propagandalar içeren sloganlar.e. s:183 146 . bombalama vb. Bölücü örgütün içerisinde yer almaya başladığım 1977 yılı ilkbaharından itibaren ilk önceleri bildiri dağıttım.Aygan örgüte giriş sürecinden itibaren dağ kadrosuna geçişinde ne gibi faaliyet ve görevler üstlendiğini şu sözlerle aktarıyor.g. a.268 “…Bir çok terör örgütünün tarihinde görüldüğü gibi eylemler basitten karmaşığa doğru bir rota izledi.e.” Örgüte yeni üye olmuş kişiye duygularına hitap edecek şekilde yaklaştıktan sonra zihinsel açıdan “militan kıvamına” gelebilmesi için örgütsel yayınlarla beslenir. …suikast.197. marşlar.e. s:105 269 Alkan.g. aktaran . s. eylemlere yerini bıraktı. Masumane istekler ve hak arama temelinde başlatılan propagandalar giderek yerini ufak çapta eylemlere ve daha sonra bir çok insanın hayatına mal olan. a. duvarlara yazı yazma..269 PKK’ya yeni girmiş bir üyenin militan kişiliği kazanması için yaşadığı süreci hatıralarıyla ifade eden Aygan’ın yaşadıklarını değerlendirdiğimizde benzer ifadeleri örgüte yeni girmiş bir bireyin ilerleyen süreçte silahlı eylemlere yönelişini Alkan’ın aktardığı ifadelerle açıklayabiliriz. afiş asma gibi eylemler içinde yer aldım. 1977 yılı sonunda örgüt şeflerinin talimatı üzerine ilk cinayetimi işledim. davranış boyutu olan silahlı eylemlere bir hazırlık teşkil etmesi 268 Çılgınlıktan Sağduyuya. teyp-video kasetleri ve CD ler aracılığıyla beslenmektedirler.g.

beni askeri alanda çalıştırmaya başladılar. bildiri dağıtma. haksızlığa tepki duyma gibi özelliklerim vardı. Bu zaafımı bilen arkadaşlarım. Okuldan ayrılınca çok sevdiğim atletizm sporunu da bırakmak zorunda kalmıştım. Yaşantımda karşılaştığım olumsuzluklar. Bir arayış içerisindeydim. Bölücü propaganda ile Marksist-Leninist teoriyi içeren kitaplar dünya görüşümü. pullama.271 “Güneydoğu’da yaşayan bir çok kimse gibi benim de silaha karşı aşırı zaafım vardı. Kendime yeni arkadaş çevresi edinmeliydim. Okul hayatımda ve çevremde arkadaş canlısı olarak bilinirdim. Silahsız olduğumda kendimi çok güçsüz hissediyordum. yazılama.” Aygan’ın ifadelerinde Can Deniz’de olduğu gibi silaha karşı zafiyeti olduğunu belirtiyor ve dağ kadrosuna girmesinde bu zafiyetlerin kullanıldığını açıklıyor. gözü dönmüş Apocuları seçtim. içine çekildiği grupla beraber afiş asma.” Terör örgütü PKK’ya girmesine zemin oluşturan hususlara genel hatlarıyla değinen Aygan. Ne yazık ki kendime arkadaş çevresi olarak beyni yıkanmış. Bu durum bende bir huzursuzluk yaratıyordu.e. felsefi düşüncelerimi hayli sarsmış ve etkilemişti.g. pankart asma ve mitinge katılma gibi faaliyetlerde görev verilir. ideolojik ve felsefi açıdan materyalizme kapılmasının sonucunda bir çok örgüt mensubu gibi 271 Çılgınlıktan Sağduyuya. kuşlama.için. Ailemle bir türlü uyumluluk içerinse giremiyor ve birleşemiyordum. a. Yaratılışımın gereği devamlı zayıflara yardımcı olma. s:105 147 . haksızlıklar beni karamsar ve isyankar yapmıştı. Aygan.

bölücü-yıkıcı örgütlerin memleketin bir çok yöresinde otorite boşluğundan yararlanıp vatandaşlar üzerinde hâkimiyet kurmuş olması. • Anarşiye karşı alınan tedbirlerin yetersiz kalması. s:109-110 148 . Yukarıda ki açıklamalarımda da görüleceği gibi yasa dışı örgüte girişimin özel ve genel nedenleri vardı.273 “Beni yasa dışı Apocu örgüte katılmaya sevk eden nedenleri. • Dış mihrakların yurdumuzda anarşiyi ve terörü körükleyip el altından finanse etmesi sonucu örgütlerin güçlenmesi.272Aygan’ın örgüte girmesine sebebiyet veren hususları özel ve genel sebepler olmak üzere iki başlık altında incelemekte ve ifadelerinde şu şekilde belirtmektedir. memlekete vatandaşların çeşitli karşıt cephelere bölünmüş olması. s:106 273 A.e.g. • • • Özel Nedenler. • 12 Eylül 1980 harekâtından önceki dönemde Devlet otoritesinin zaafa uğraması sonucu yasadışı. Aygan’ın başlıklar halinde verdiği genel ve özel nedenler 12 Eylül öncesi gençliğin teröre 272 A.e..robotlaştığını belirtmektedir.g. Genel Nedenler. • Bölgeler arası kalkınmadaki dengesizliğin bir kısım vatandaşlarda yarattığı hoşnutsuzluk sonucu bazı vatandaşların kışkırtmalarla iktidara düşman olması.. Ailevi durumum Yaratılışımdan kaynaklanan nedenler Güneydoğulu oluşumdur. örgüt içinde ki durumunu kısaca izah etmeye çalıştım. o dönemde yurdumuzun içinde bulunduğu acı durumu. Özet olarak tekrarlamak gerekirse.

Marksist felsefeye hizmet eden. Bu bakımdan PKK Diyarbakır Bölge Sekreteri Hıdır Akbalık şunları ifade etmektedir. Okullarda da aradığımızı bulamıyorduk.” Hıdır Akbalık’ın ifadeleri ile paralellik arz eden bir diğer ifadede PKK’nın Tunceli sorumluluğunu yapmış olan Yıldırım Merkit tarafından verilmektedir. 12 Eylül öncesi ülkemizde eğitimin amacının çarpıklığını ve gençleri örgütlere kanalize edebilecek zeminin nasıl oluştuğunu Merkit’in şu ifadeleriyle daha net anlıyoruz. gençlerin tecrübesizlikleri ve heyecanlarından istifade ederek. Bütün bunların yanı sıra ekonomik. artık toplumsal meselelere de ilgi duymaya başladık.e. “Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği” Mayaş yayınları. s:308 275 A.275 “…Tunceli Lisesi…bir eğitim kurumu değil..274 “Çocukluk dönemini geride bırakıp. Ankara-1985. gelişmelerin önünde engel olarak gördükleri dini ve milli duyguları zayıflatmak ve giderek yok etmek suretiyle düşünce alanında bir boşluk yarattılar. tek çıkar yolun komünist ideoloji olduğunu kabul ettirdiler.g. Ailemiz de ve çevremizde öğrendiğimiz şeyler bizi tatmin etmiyordu. milli ahlak yerine proleter ahlaki dedikleri komünist ahlakı yerleştirmeye çalıştılar. Gençliğimizin bu dönemini çok iyi değerlendiren komünistler. sosyal ve siyasal meseleleri istismar edip. gençliğe adım attığımız yıllarda. komünist ve bölücü örgütlere militan yetiştiren bir enstitü 274 Orhan Türkdoğan. Milliyetçi düşünceler yerine enternasyonalizmi. PKK’da üst düzey görev almış kişilerde benzer nedenleri ifade etmektedirler. s:308 149 .temayülünde ki en önemli sebeplerdir.

276 “Ben ilk ve orta öğrenimimi Bitlis’in Hizan İlçesine bağlı Hizan Lisesinde yaptım. hangi şartlar altında ve niçin girdiğini kendi otobiyografisinden istifade ederek nakledecek olursak. Kim olduklarını bilmiyordum. bağlı oldukları örgütün sloganlarını öğretmekte idi. tanımak ve uğruna savaştıkları davayı öğrenmek istiyordum…” Demirkıran ve onun durumunda bulunanlar daha çocuk yaşlarında PKK’ya merak salmışlar. Daha orta bölümde iken PKK ismini duymuş. İstanbul-1998. ayrıca dağ kadrosunda önemli eylemlere katılmış Sami Demirkıran’ın örgüte nasıl.haline gelmiştir…diğer orta dereceli okullar. Demirkıran dağa çıkmadan evvel ve çıktıktan sonra neler yaşamıştır? Ne şekilde örgüte girmiştir? Bu sorulara hayat hikayesinin içerisinde cevap vererek şunları ifade etmektedir. Anlamını bilmedikleri sloganlarla PKK’nın küçük sempatizanları haline gelmişler ve ağızlarından “Biji Serok Apo” sözleri eksilmez olmuştur. s:9-10 150 .” Yukarıdaki ifadelere yer verdikten sonra PKK’da komutanlık yapmış ve aktif görevler almış. daha önceki örneklerle paralel olduğunu göreceğiz. Ama onları görmek. herkes gibi bende militanların gerilla kimliğine bürünüp yaptıkları eylemlere merak salmışımdır. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer Yayınları. bu merak ve heyecan çocuk yaştaki bu insanların PKK’ya yönelmesinde girizgah niteliği taşımıştır. Küçük 276 Sami Demirkıran. hatta ilkokullar bile Tunceli Lisesinden farksızdı… Öğretmenlerin büyük bir kısmı çocuklara alfabeden önce.

verilerin kısa bir değerlendirilmesi yapıldığında örgüte katılan çocuk ve gençliğe yeni adım atanların niceliği anlaşılacaktır.yaşlarda bilinçaltına yerleşen bu sloganlar çocukların gençlik yaşına geldiklerinde.e. PKK Terör örgütündeki militanların yaş gruplarına göre dağılımları. Tutuklu PKK mensupları arasında yapılan bir ankette örgüt içerisinde çocuk ve gençlerin oranı.) aktaran.g.” Örgütün dağ kadrosuna giren bir çok militan daha çocuk yaşta Demirkıran’ın ifade ettiği gibi mücadeleyi ve ideolojiyi dahi bilmiyorlar. s:113 151 . Mücadeleden ve ideolojiden habersizdim.277 “Bu merakım kısa sürede beni silahlı mücadeleye dek varan kabus dolu maceraya sürükleyeceğinin farkında bile değildim.. bilgisizlik. Yaş Grubu 1425YaşGrubunda 26-37 Yaş Sayı 141 90 Yüzde (%) 54 34 277 A. a.g. Psikolojik Harekat Şb. tutumlarına yön vermekte ve geri dönüşü olmayan bir yola sokmaktadır. Onbeş yaşında idim. örgüte katılımın merak. heyecan ve çocukluktan kaynaklandığını nicel olarak göstermektedir. Alkan. Tablo 1.. Yapılan araştırmada278 aşağıdaki veriler ortaya çıkmıştır. Demirkıran otobiyografisinde şöyle devam ediyor. s:9 278 Anonim.e. Müd. Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili (Ankara:TEMUH.

g. Devletin otorite boşluğu ve yöntem yanlışlığı vardı. Bulunduğum ortamda herkes PKK’yı destekliyordu.” Sami Demirkıran’ın örgüte veya dağ kadrosuna giriş süreci güneydoğu ve doğu Anadolu’da bir çok genç veya çocuk yaştaki insanın yaşadığı sürecin tipik bir örneğidir. Bu süre içerisinde inanılmayacak derecede Garzan Eyaleti diye nitelendirilen sözde karargahta siyasi-askeri teoriksel eğitimler görerek yürütülen jenosidizme dayalı ütopyalar üzerine kurulu savaşa motive edilmeye çalışıldım. Bütün bunlar doğal olarak beni de bir PKK sempatizanı yapmıştı. Demirkıran ifadelerine şöyle devam ediyor.e. PKK psikolojik savaşı çok iyi yürütüyordu..279 “…Lakin içimde oluşan merakla küçük yaşıma rağmen örgütün merkezdeki komite elemanı olan Refik Uğur v İrfan Durmaz isimli şahıslarla tanışmayı başardım. İşte böyle 1990’lı yıllarda PKK’ya devlet arşivlerinde 1992 Temmuzu gösterilmesine karşın örgütün milisleri aracılığı ile 1991 yılında dağ kadrosuna katıldım. Ancak örgüte sadece sempati ve merak duyarak girilmemektedir. bireyler farklı sebeplerle örgüte katılmışlar veya katılmak zorunda 279 Demirkıran a.Grubunda 38-58 Grubunda Yaş 31 12 Yukarıda ki oranlar değerlendirildiğinde çocuk ve genç yaşta PKK'ya girenlerin oranlarındaki nicelik bizlere durumun önemini yansıtmaktadır. Çok farklı durumlarda bulunan. Ve onlarla kısa sürede sıcak bir ortama girdim. s:9 152 .

Mutlaka onlarla olmalıydım. Siz niçin bize katılmıyorsunuz" dediler. 5 Şubat 2006. http://www. kıpır kıpırdım.html girilen tarih: 22. Tarihini okumuştum ama Kürdistan neresi. Kadınlar da vardı. (a-1) Niçin PKK’ya ve Dağ Kadrosuna Katıldılar? Kandil dağında tecavüze uğramış Dilaram kod adlı örgüt üyesi Kandil dağında yaşanan tecavüz olaylarını anlattığı kitabında280 bir çok kadın militan nasıl dağa çıktığını aktarıyor.281 “1991 baharıydı. Öncelikle kendi hayat hikayesini aktaran Dilaram örgüte giriş sürecini şu sözlerle ifade ediyor. 13 yaşında. dedim.pkkgerçeği.2006 153 . bilmiyordum. Önce korktum." Yayın yeri ve tarihi belli değil. 281 “Kandil Dağında Yaşanmış Tecavüz Hikayeleri” Hürriyet Gazetesi. Akşam dönüşte düşündüm. PKK’lılar "Kürdistan için savaşıyoruz.kalmışlardır. Çünkü köylüler onlar için dağdaki mahkumlar. diyorlardı. derdi. "Özgürlüğe Kaçış. Bunlar arasında farklı hikayeleri olan örgüt üyelerinin yaşadıklarını kısa kısa naklederek konuyu nihayete erdireceğiz. Anneme. dağdaki 280 Anı-roman olarak yazdığı kitabın adı. O an.net/son. Babam.04. kaderimin değişeceği yer burası. Bir gün ablamla dağa pancar toplamaya gittik. yaşadığımız köy. PKK’lıları ilk o zaman gördüm. ayrıca bkz.

Bir de babamın en güzel kalemlerini. Muhtarın evinde toplandılar. rengarenk elbiselerimi.” Dilaram’ın dağa çıkış sürecinde çocuk yaşta olduğu ve PKK’nın ideolojisi ve amacı nedir? gibi soruları dahi idrak edebilecek yaşta dahi değildir. Dilaram hayat hikayesine şu sözlerle devam ediyor. Yüküm ağırdı. en güzel. İkinci gün elime Kalaşnikof verdiler.282 “Evden gizlice kaçmıştım. kızımı vermezseniz sizi buralarda barındırmam. O gün kararımı verdim. Yaşın küçük.mahkumlara katılacağımı söyledim. Nöbetçi PKK’lıya ben de geliyorum.g. öldü. Sonra köye gelip bayrak açtılar. Kamuflaj nedir bilmiyordum ki. Benimle alay ediyorlardı.y. misafir odasının duvarındaki heybeyi ve kardeşimin mekabını(ayakkabı) çalmıştım. 154 . Altınlarımı. Alacakaranlıktan sabahın 5’ine kadar yürüdük. Sarı pembeli giysilerim kilometrelerce öteden seçiliyordu. Heybeye yiyecek doldurmuştum. dedi. PKK her ay babamdan 50 milyon alıyordu. Beni amcama teslim ettiler. Welad sonra mayına bastı.” 15 yaşında bir kızı dağa çıkartan sebep acaba PKK’nın ideolojisi mi? yoksa etnik kökenin çocuk yaştaki insanlarda bilinç altına yerleşmesi mi? Bu soruların cevabı yalnızca sosyolojik etkenlerle veya 282 A. Babam zengin ve sözü geçen bir adamdı. diye. Amcamın oğlu Welad’la katıldık. Bu tip örnekler özellikle doğu illerimizdeki köylerde ve kasabalarda sıklıkla yaşanmıştır. 15 gün sonra babam haber yollamış. çoraplarımı yanıma almıştım. Bu durum PKK’nın bölgede sağladığı nüfuzun ve psikolojik etkinin çocuk yaştan itibaren başladığını gösteren güzel bir örnektir. dedim.

Sonraları ölen bir doktor vardı. Ayağa kalktığında dağlar. dedi.” Dilaram'ın örgüt içerisinde yaşadıklarına örgüt içindeki sosyal ilişkiler ve yaşam biçimi konularına değinirken aktaracağız. 13 yıl boyunca hep önderlik gerçeğini yani Apo’nun çocukluğunu.g. amcalarımın oğullarını topladım. 155 . Örgüte giren birçok militan gibi Dilaram’da Abdullah Öcalan’ı kutsallaştırıyor.psikolojik etkenlerle cevaplandırılamaz. Köyden çıkmış. Ancak böyle hayal edebildim. Elini uzatsa güneşi tutabiliyordu.283 “Beyni yıkanmış gibiydim. İkinci kez dağa çıkışını şu şekilde aktarmaktadır.Anlattı şöyle böyle. 15 gün sonra halamın. hayatını öğrettiler. altı akrabamı yanıma alıp tekrar dağa gittim. Bu iki alanın birleşmesinden olan sosyo-psikolojik bir yaklaşımla sorun değerlendirilmelidir. ilkokul mezunu bir kızdım. Mantıklı düşünecek yaşta değildim. Babam heder olacaksın dağlarda. Kafamda hayal ettim Öcalan’ı. Dağ kadrosunun önemli bir özelliği de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da insanların silaha ve dağa karşı duydukları hisleri 283 A. Dilaram’ın dağa çıkışında da mevcut bir sorunun veya terör hadiselerinin kendinde oluşturduğu algılamaların etkisi hiç kuşkusuz ilk sırada gelir. İlk aylarımda kafamda Apo’yu uçan mitolojik bir karakter olarak çizdim. Kendal başkanın Abdullah Öcalan olduğunu söyledi.babasına isyanını.y. peygamber diye. PKK’nın dağ kadrosunun kendine has bir çok özelliğinden daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. ayaklarının dibinde olacaktı. Dilaram ailesinin yanına gönderilmesine karşın tekrar dağa kaçıyor ve yıllarını PKK’nın Dağ Kadrosunda geçiriyor.

s:135 156 . Sonunda bize katıldı. -Niye? -Çünkü. Kız ısrar etti: -Eğer evime gönderirseniz. Örgüte çeşitli sebeplerden katılmak isteyenler arasında kızların oranı azımsanmayacak derecede yüksektir. Örgüte katılımın bir sebebi olarak. Bu bakımdan örgüt sadece ideolojik propagandalar vesilesiyle militan 284 Sami DEMİRKIRAN.” Demirkıran’ın yukarıda aktardığı olay derinlemesine değerlendirilmesi gereken bir hadisedir. evimden kaçarım. destek vereceğim. Bu kız 1995’te hizan bölgesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldü.kullanması ve bununla bir çok genci dağa çekebilmeyi sağlamasıdır. Demirkıran284 “Batman’dan bir kız gelmişti. örgütün çok sayıda eleman kazanması için yeterli alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Dağa çıkan genç bir kızın dağa çıkışını şu şekilde aktaran Demirkıran ifadeleri arasında örgüte katılımın farklı sebeplerini de ortaya koymaktadır. istemediği adamla evlenmek gibi bir sebebin var olması. Turan yayıncılık. İnsanların dağa çıkışında tek sebebin ideoloji veya kesin inanmışlık olmadığı bu gibi örneklerden anlaşılmaktadır. Demirkıran’ın anılarında özellikle kızların dağa çıkışları hususunda örnek nitelikte hatıraları bulunmaktadır.baktım mini etekli… İstanbul’dan gelmiş -Bize niçin katılmak istiyorsun? Dedim -Mücadelenizi beğeniyorum. İstanbul-1996. -Evine dön heval…Bize katılmak istemekle de aşama katettin. babam beni istemediğim bir adama verecek. Ürperten İtiraflar.

” Yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi bu örnekte de dağa çıkan gençlerin ortak yönlerinden birisi de heyecan ve macera yaşama isteğidir.K. Köyümüze gelen örgüt mensuplarına özeniyordum. Bu beni oldukça etkilemişti. 1982 doğumlu ve liseden ayrılmış olan D.286 285 http://www. Bu noktada ailelere büyük görevler düşmektedir.K.toplamamaktadır.htm erişim tarihi: 18. zor durumda kalan.04.htm erişim tarihi: 18.net/pkk_teroru_ve_gercekler. Çocuğa atılan dayak ve kötü muamele doğu bölgesinde. ifadesinde.2006 157 . bu çocukların dağa çıkmaları için istinat niteliği taşımıştır. D. Örgüte katılımın farklı sebeplerini incelerken gençliğin verdiği heyecanla dağa çıkan bir çok militanın olduğunu daha önce vurgulamıştık. Köye geldiklerinde yaşlılar dâhil onlar geldiğinde ayağa kalkarlardı. Bu husus özellikle doğu illerimiz için geçerlidir.net/pkk_teroru_ve_gercekler. içinde bulunduğu zor durumda çıkış bulamayan ve daha bir çok genç özel sebeplerden ötürü dağa kanalize olmaktadır.04.pkkgercegi. Zafiyeti olan.pkkgercegi. Bu konuda farklı bir örnek verecek olursak. isimli örgüt üyesi örgüte katılışının sebebini şu sözlerle ifade etmektedir.K. D. isimli örgüt üyesi ifadelerinde dağ kadrosuna katılanların önemli bir kısmının da üniversitelerden geldiğini ifade etmekte ve zımnen eğitim almış olmanın da PKK gibi terör örgütlerine bireylerin girmesine engel olmadığını göstermektedir.285 “Örgüte katılmamda öncelikle macera yaşama isteği etkili oldu.2006 286 http://www.

bu tür kişilik arayışı içinde ve boşluğa düşmüş gençleri buluyorlar ve örgütteki yaşam tarzını övüyorlar. Ben de. Zorla dağa çıkartılan 1978 Silopi doğumlu C.y. ben gelirim” dedim ve beni götürdüler. göz ardı edilemeyecek sayıda örgüt elemanı da zorla dağa çıkartılmıştır.” PKK’nın bir dönem özellikle güneydoğu bölgesinde köylerde uyguladığı zorunlu askerlik veya her evden bir kişinin mutlaka dağa çıkacağı yönündeki zorlamalar. Onlara hep ütopyalardan bahsediliyor. Bana.E.“Katılımın çoğu üniversite ve metropollerdendi. “aileme bir şey yapmayın.287 “Aileden bir kişinin mutlaka örgüte katılması gerektiğini söylüyorlardı. Üniversitedeki örgüt elemanları. PKK özellikle örgütle bir şekilde bağlantı kurmuş kişilerin açıklarını veya hatalarını çok iyi tespit etmekte ve bu hatayı farklı yollarla telafi ettirmeye çalışmaktadır. PKK’nın dağ kadrosuna çok faklı sebeplerden girildiğini veya girmek zorunda kalındığını belirtmiştik. örgüte girişini şu sözlerle ifade ediyor. Bu telafi yöntemlerinden birisi de hata yapanları dağa kanalize etmektir. Üniversite gençliği kişilik arayışı içindedir. Üniversitede bu tür propagandalara maruz kalan genç de dağdaki örgüt mensubunu tanrı gibi görmeye başlıyor ve dağa geliyor. “eğer gelmezsen hepinizi öldürürüz” dediler.g. Bu şekilde dağa çıkan 1978 287 A. dağ kadrosunun eleman temininde bir kaynak niteliği taşımaktaydı.” Örgütün dağ kadrosuna yapılan katılımların önemli bir kısmı gönüllü olarak gerçekleşirken. 158 .

Yine yakalandım.” Siyasi bağlantılarla PKK’ya katılanların sayısı azımsanmayacak 288 A.doğumlu ilkokul mezunu M.g. PKK adına uyuşturucu ticareti yapan Mehmet ile tanıştım ve onun verdiği eroini satmaya başladım.y. üç seçeneğin var dediler.288 “Almanya’da. 159 .g. Metropollerden katılım genelde Hadep vasıtasıyla oluyor.D. üçüncüsünün de PKK’ya katılmam olduğunu söylediler. Ama yakalandım. Bunlardan birincisinin. Bununla ilgili olarak 1970 Hazro doğumlu N. kendilerine olan borcumu ödemek için tekrar uyuşturucu satma talimatı verildi. ikincisinin öldürülmem. Siyasi bağlantılar ve HADEP ile başlayan ve değişik isimler altında devam eden siyasi partiler özellikle metropollerden bireylerin dağ kadrosuna kanalize olmasında aracı görevi görebilmektedirler. Cezaevinden çıktıktan sonra Mehmet tarafından. ifadelerinde şu şekilde beyanda bulunmuştur.” PKK sadece silahlı eylemler yapan ve dağ kadrosundan teşekkül edilmiş bir örgüt değildir. Param olmadığını söyleyince.D.289“Metropollerden gelenler genellikle “PKK her şey” diyerek maceracı bir ruhla katılıyorlardı. 289 A. Dağ kadrosunun yanında cephe faaliyetlerini yürüten kolları ve dolaylı yollardan siyasi bağlantıları vardır.y. parayı ödemem. Benden eroinin parasını istediler. ifadelerinde nasıl dağ kadrosuna katıldığını şu şekilde ifade etmektedir.

y. isimli şahıs ifadesinde dağa çıkışını şu şekilde belirtmektedir. İfadelerinde kısaca şunları söylemiştir. Karşılığında. . bir kağıda mühür vurup veriyorduk..g. 160 . neden örgüte katılmadığımı sordu. babamla aramın iyi olmaması ve benimle ilgilenmemesi oldu.Y.290 “Hadep İlçe teşkilatında PKK’yı öven dergiler.T.. köy halkını toplayıp PKK’yı desteklemeleri için konuşmalar yapıyorduk.g.” Dağa çıkanlar arasında aile ortamının sorunlu olması veya kişilerin şahsına münhasır sebeplerde bulunmaktadır. Ertesi gün dağa götürdüler. Hadep’te İnşaatlarda işçilik yaparak kazandığım paradan PKK’ya yardım için para alıyorlardı. Kaldığımız evlerde hayalleri gerçekmiş gibi anlatıyor. Bunlardan bir diğeri de Van 1981 doğumlu M. kitaplar okuttular. Ben de bir işimiz olduğunu. Köylere gittiğimizde. Para topluyorduk.y. 291 A.291 “Kan davası nedeniyle. dir.ölçüdedir. kendilerine katılırsak bu işi daha kolay halledebileceklerini söyledi. Bunlara bir misal verecek olursak.HADEP ilçe teşkilatı görevlilerinin İran’da kurdukları irtibatlar vasıtasıyla PTÖ’ ne katıldım. 1974 doğumlu Z. Bunlar. örgüt mensubu iki kişi ile karşılaştık.” 290 A.Ş. onu hallettikten sonra katılacağımızı söyledim. Bu sırada. halkı inandırıp yardım istiyorduk. Aslında örgüte katılmamda en etkili olan şey. Hadep’te Abdullah ÖCALAN ve gerillalar bizim için savaşıyor ve bizimde bunlara yardımcı olmamız gerekir diyorlardı. O da. “karşı taraftan bir kaç kişiyi vuralım ve kaçıp PKK’ya katılalım” dedik.

Ülkemizde özellikle doğu illerine doğru gidildikçe aile içi şiddetin arttığı görülmektedir. Bazı okul arkadaşlarım biz PKK’ya gideceğiz sende gel katıl diyerek beni havaya soktular. büyük bir kısmının çok çocuklu ailelerden geldiği 292 A. Ama benim için bu. Ben de evden çıkmak istiyordum.Örgüte yapılan katılımlarda aile faktörü başlı başına incelenmesi gereken bir alandır. Ailenin birey üzerinde bebeklikten.Aile içerisinde maruz kaldığı şiddetten dolayı dağa çıkan bir gencin hikayesi. Bu durum doğal bir sonuç olarak bölgede yetişen çocukların bilinç altında şiddet kavramının yerleşmesine yol açmakta ve uzun vadede etkilemektedir. aile kavramının ve aile içinde yaşanan şiddetin insanları nerelere sürüklediğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. gençliğe ve gençlikten de olgunluğa kadar büyük tesirleri söz konusudur.İran’daki Dambat kampına gönderildim. 161 .g. Bu etkiler veya tesirler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. tahmin edemeyeceğim kadar kötü bir yaşamdı. bir kısmı yakalanarak çeşitli işkencelerden sonra öldürüldüler. Ben de. Okula da gidiyordum.292 “Ailedeki büyüklerimden dayak yiyordum.y. “PKK’ya katılırım ailem beni daha çok sever kıymetimi daha iyi anlar daha sonra tekrar geri dönerim” düşüncesiyle ve aileme kendi değerimi hissettirmek için örgüte katıldım.” Terör örgütü PKK’daki gençlerin. Aile içinde şiddete maruz kalan çocuğun geleceğinde yaşadığı bu şiddetin kodlarından açığa çıkacak olan problemler zuhur edecektir. Bu da benim gururumu incitiyordu. Kaçanların bir kısmı yakalanmadı kurtuldu. Kaçtım.

g.html. Şükrü Keleş. bireyleri ve özellikle gençleri en çok etkileyen ve yönlendiren hususların başında gelir.com. s:53-58 295 Turhan Bozkurt ve Orhan Yıldırım. s:125 294 İ. Akreple kurulan bu dostluk. PKK’ya sağlanan katılımlarda önemli faktörlerden bir diğeri de arkadaşlık ilişkileridir. En samimi olduğu ve yurtta aynı odayı paylaştığı Ayten. ona sürekli olarak bir şeylerin propagandasını yapıyordu. şeytanın darağacına kadar olan dostluğuna en iyi örnekti. Ayten ve diğer sempatizan arkadaşlarının 293 Alkan. Terörde Solan Hayatlar. Ar-Tu Matbaası. a. s:146 162 ..294PKK’nın silahlı birimlerine arkadaşlık ilişkisi sebebiyle giren Saliha Dağcı’nın hayat hikayesi tüm gençler için ibret alınması gereken bir örnektir.görülmektedir. Ayten.1977). Toplum ve Gençlik. Oysa Saliha'nın önünde yaşanmamış nice güzel günler ve yağmur kokulu baharlar vardı. Bir mum ışığı gibi ülkesinin çocuklarını aydınlatabilmek için öğretmen olacaktı. a.S. İstanbul.. burada sonradan tanıştığı ve aynı yurdu paylaştığı Ayten isimli PKK sempatizanı ile hayatını nasıl zehir edeceğini bilmeden dostluk kurdu. Annesi de onu bugünler için doğurmamış mıydı? Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı.e. Arkadaşlık ilişkisi. http://arsiv.g. Alkan.Kon.295 “Anadolu'nun şirin bir iline bağlı küçük bir kasabasından İstanbul'a öğretmen olmak için gelmişti Saliha Dağcı. Bu örgüt üyelerinin ailelerinden yeterli sevgiyi ve ilgiyi alamadıkları 293 anlaşılmaktadır. Saliha Dağcı kendi halinde içine kapanık bir öğrenciydi.e.. Daha 23 yaşındaydı ve girdiği üniversite imtihanlarında hayalindeki fakülteyi kazanmıştı. çev. Yurt kantininin demir muhafazası içerisindeki TV’nin haber bültenlerinden seyrettiği ve duydukları ile Ayten'in anlattıkları arasında bocalıyordu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne başlayan Dağcı.zaman.tr/2000/01/17/kultur/7.

bize vermen gereken paranın karşılığında 8 günlük bir İran turumuz var..D. dostu. Keşke üniversiteyi kazanmasaydı. Yaşarken ölmeye mahkum edilmişti artık. sevdiklerini. Lise yıllarında olduğu gibi kendisine günlük tuttu. Kandırılarak örgüte giren 1974 doğumlu N.htm erişim tarihi: 18. ama çıkamıyordu.. dertleşeceği ve sırrını dökeceği bir dostu çevresinde yoktu. ama artık çok geçti. O halde.04. yılında hayallerini.. kardeşçe yaşadığı halkına düşman edildiğini görmüştü.net/pkk_teroru_ve_gercekler. Dağa çıkacak.pkkgercegi.296 “Bükreş’te. Param yok dedim. Keşke Ayten'i tanımasaydı. ideallerini ve okulunu geride bırakıp bir kurye aracılığı ile Saliha kanlı örgütün saflarına katıldı. Ve en yakın sırdaşı. Çünkü örgüte katıldıktan sonra kurtuluş ancak ölümdü. Benden de istediler. Örgütteki terörist arkadaşlarının da kendisi gibi kandırılıp dağa çıktığını. İçinde bulundukları çaresizlik anında veya zaaf noktalarından yakalandıklarında PKK’nın ağına düşmemeleri artık çok zor hale gelmektedir.” Örgüte kandırılarak katılan bir çok militan bulunmaktadır. kardeşi bu 'günlük' olmuştu.2006 163 . Düştüğü sonsuz ve karanlık kuyudan çıkmak istiyordu Saliha. Ama içini açacağı. Büyük ve boş bir yalanın kucağına düştüğünü o an anlamıştı Saliha. PKK için para topluyorlardı.yalanları ile beyni yıkanan Saliha bir gün kararını verdi. kahraman olacak (!) ve istediği gibi özgürce yaşayabilecekti(!) İstanbul'a gelişinin 2. Bahar yağmuru gibi düşüyordu yüreği günlüğüne ve kandırılmışlığın soğuğunda üşüyordu usulca. ifadelerinde başından geçenleri kısaca şu şekilde aktarmaktadır. Nasıl da inanmıştı çok sevdiği arkadaşı Ayten'in süslü yalanlarına. orada sana PKK ile ilgili eğitim 296 http://www.. Dağ kadrosuna verilen Saliha'ya burada örgütün sözde takım komutanı tarafından kendisine 'Hevin-Berivan' kod ismi verildi. bu tura katılmanı istiyoruz. O ise henüz hayatının baharındaydı. örgüte karışacak.

g. Özellikle bu hususu etnik kökene vurgu yaparak değerlendiren PKK. İran’dan beni geri gönderecekler zannediyorum. Aradan bir hafta kadar sonra arif isimli şahıs tek başına benim oturmakta olduğum eve geldi. Ama dönemedim. Bir örgüt mensubunun verdiği ifade bu açıdan kayda değer niteliktedir:297 “1992 yılı sonlarında.. bu yöntemle sayısız militan kanmıştır.verilecek. s:156 164 . evlenmeden yaklaşık üç ay kadar önce.” Yukarıda aktarılan ve kısmen incelenen hayat hikayeleri veya katılım sebepleri bir örgütün eleman sayısının artmasının ne derece kolay olabileceğini göstermektedir. arif isimli şahısla tanıştım. PKK adına faaliyet yürüttüğünü. Benim daha önce PKK’ya olan sempatimden dolayı Arif isimli bir şahsın teklifini düşünmeden ve hiçbir baskıya maruz kalmadan kabul ettim. Diyarbakır bağlar mahallesinde katılmış olduğum bir düğün sırasında. 8 günün sonunda tekrar uçakla geri geleceksin. Bana kendisinin PKK’lı olduğunu. 4-b Dağ Kadrosunda Yaşamın ve Yaşananların Değerlendirilmesi PKK dağ kadrosunun sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirilebilmesi için öncelikle dağ kadrosunda bulunan militanların örgüte girmesinde 297 TEMUH Daire Başkanlığı. Bölücü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivi. a. aktaran: Alkan.e. bize de borcun kalmayacak dediler. Uçakla İran’a hareket ettim. benim de bir Kürt olarak kendisine yardım etmemi ve PKK saflarına katılarak faaliyette bulunmamı istedi. Bu sosyal sorunla ancak içtimai reçeteler hazırlanarak tedaviye gidilebilir. Terör sadece ideolojilerin veya sloganların çerçevesinde kalmayan sosyal bir yara ve problemdir.” Örgüte kandırılarak girenlerin yanında bilinçli olarak katılanlar ve sonradan pişman olanlarda bulunmaktadır.

Örgüte isteyerek veya istemeyerek katılan bireyler.hangi sosyal faktörlerin etkili olduğunu belirlemek gerekir. Aynı şekilde kendisini bile bile örgüt bataklığına sokan 165 . Örgüt üyelerinden bazıları yaptıkları değerlendirme ve örgüt propagandasının etkileri sonucu kendilerini kurtarıcı olarak görmeye başlar. Bir insanın susuz. Bazıları ise örgüt içerisinde yükselme arzusuyla. o kişinin suya. serin havaya veya ferah bir ortama olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır. örgüt içerisindeki statüsünü ve konumunu değerlendirmeye tabi tutar. kurak ve artı kırk beş derece sıcaklığında bir çölde serap görmesinin sebebi. PKK içinde yar alan militanlar özellikle bu hususla ilgili olarak kendilerini “Kürdistan’ın yılmaz bekçileri” olarak nitelendirirler. Farklılıkları bir arada bulunduran PKK dağ kadrosunda herkesin dağda olmasının veya bulunmasının kendilerince sebepleri var. içindeki makam sevgisini tatmin etmeye çalışıyor. Yukarıda bu hususla ilgili verdiğimiz birçok örnek soruna öncelikli yaklaşımımızı oluşturmaktadır. dağa çıktıktan veya çıkarıldıktan sonra bambaşka bir dünyaya geldiklerini fark ediyorlar. Dağ kadrosunda bulunan militanlara bu umut ışığını veren faktör nedir? Bu faktör örgüte katılan militanın kesin inanmışlığının ortaya çıkardığı unsurlardır. Örgüt üyeleri içerisinde bazıları bu işi ekmek kapısı olarak değerlendirebiliyor. Ancak PKK terörizmi bu farklılıkları tektipleştirmenin yol ve yöntemlerini kullanmakta ve örgüt elemanlarının psikolojik olarak pasifize etmektedir. Dağ kadrosuna katılan örgüt üyesi. İçlerinde ironik bir sıkıntı ve trajedi yaşayan bu insanlar tek kapılı labirent olarak ifade ettiğimiz girift yaşama girdiklerinde kendi benliklerindeki umut ışığını kaybetmeye başlıyorlar.

Aşmaya çalıştıkları farazi sorun veya engelleri örgütle geçme ihtiyacı duyarlar. s:34-39 299 Sigmund Freud. Nalan İçten) İstanbul-1979. s:1-2. Payel Yayınevi... İst-1997. Kesin inançlılar. (çev: Yurdanur Salman. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı. Hayat Yay. (çev:Kamuran Şipal) İstanbul-1998. Erich Fromm. Birey kitle veya örgüt içerisine girmeye başladığında mevcut olan zekâ ve bilinç düzeyi katıldığı kitlelerin niceliği nispetinde erozyona uğrar. Cem yayınevi. Kitle Psikolojisi. Kitleler Psikolojisi. 1996. İm yay. Aynı zamanda grupla hareket etme ihtiyacı298 zayıflıklarının da dışa vurumudur. s:12-34-39.299 Bilinç düzeyi veya havsalası gerileyen birey kitle veya örgüt 298 Eric Hoffer. s:34-62 166 .bireyler burada en çok ihtiyaç duyulan unsuru tahayyül etmeye başlarlar.. ayrıca bkz: Gustave Le Bon.

parlak umutları.23 167 .panik-atak. Bu arzu üç elemandan meydana gelmektedir: 1Öldürme isteği.içerisinde ölümü bile göze almaya başlar. Paradoks gibi görünen bu hallerde. intiharda önce adam öldürme istekleri belirir. Dikkati çeken nokta şudur ki. 300 İntihar eylemlerinin nedenleri hakkında bkz: http://www. yani intihardan vazgeçme atılımı intihara girişimde bulunmuş olanın bu fikirden vazgeçmiş . öldürülme isteği her zaman ölmek istemek anlamına gelmez. olmasından değil de daha esaslı bir olayın kendisine cereyan etmesindendir.com/v3/index erişim:10.300 Kitle psikolojisini Eric Hoffer şu şekilde aktarmaktadır.Öldürülme isteği. 2. bütün kitle hareketleri hayatın belirli bölümlerinde güçlü bir faaliyet akışı yaratmaya muktedirler ve körü körüne inanç ve sadakat isterler. İntihar eden kişi bu istekleri açıktan açığa kendine karşı çevirip kendini öldürmeye kalkar. Menninger’e göre kısaca. Fakat asıl sorun ölme isteği.g. İntihar eylemleri incelendiğinde intihar eden kişinin içinde bulunduğu durumu Menninger ifade ederken kişinin içinde bulunduğu şiddet ve kendine ve başkalarına zarar verme duygusunu vurgulamaktadır. bütün kitle hareketle i aşırılığı.03.e. gayreti. iş başarısızlığa uğrayınca. s. 301. Bu. İşte bu bakımdan Menninger bazı kimselerin intihara girişimde bulunduktan sonra. insanda çok karmaşık bir ölüm arzusu vardır. ya kendisi ya da başkası hakkında açık bir şekil alabilir. 3. sorun. nefreti ve hoşgörüsüzlüğü körükler. a. nasıl bütün gayretleriyle hekime yalvarıp ölümden kurtulma çarelerini aradıklarını açıklar. Hoffer. yani bütün bilinçaltı ile insanın ölümü istemesidir.” Örgüte körü körüne bağlanan militan zamanla öğrenilmiş çaresizlik hastalığına302 kapılmaya başlar.301 “Bütün kitle hareketleri.Ölme isteği. taraftarlarında ölümü göze almak ve birlikte yürüyüşe geçme duygusu yaratır: Ortaya koydukları program ve telkin ettikleri öğreti ne olursa olsun. Zira ancak o zaman intihar tam başarıyla sonuçlanır ve intihar etmek isteyen kişi ölür.2007 Menninger'e göre.

Dağ kadrosunda yaşanan olayların ve propagandanın militanı uyma davranışına itme gücünün fazla olmasına yol açtığı anlaşılmaktadır.00 303 EGM.g.67 305 Aydın.Dağ kadrosunu sosyal yapısı bu açıdan bireylerin kronikleşen sorunlarının oluşmasına yol açar. nefsini ve tüm hayatını sıfırlamalıdır.psikolojisayfam.com/kavramlar/ogrenilmiscaresizlik. Dağ kadrosundaki tutunumun kırılmaması için muhalif örgüt üyelerinin farklı fikir ve görüşlerinin diğer üyelere sirayet etmemesine önem verilir. yapılan propagandaya muhalif ve aksi fikir ileri sürülmesi engellenir. 168 .html erişim: 19. İDB yay.2007/17.303Dağ kadrosunun örgüt üyeleri üzerindeki etkisini veya yapmış olduğu psikolojik harekâtı değerlendirdiğinizde. a.e. Dağ kadrosunun önemli özelliklerinden birisi de teröristleri kadroya uyma davranışına çekmesidir.305 Dağ kadrosuna yeni giren örgüt üyesinin zihninde 302Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi inçin bkz: http://www. s.. 3721.02.304 Dağ yapılanmasında yapılan insan mühendisliğinin temelinde tek tip örgüt üyesi oluşturma düşüncesi yatar. Bu düşünce de örgüt üyesi kendini.g. “önderlik makamının” çizdiği yolda yürüme mecburiyeti ve onun hakaretlerini latife veya iltifat olarak görmek gibi çarpık düşünceler bulunur. Yavuz Toker / Sabri Dilmaç 304 A. örgüt üyesinin hayatının her noktasının bundan etkilendiğini görmekteyiz. Özellikle dağ kadrosunda militanın grubun zorlamasıyla ya da gruba uymama davranışını göstermesiyle cezalandırma yöntemlerine gidilmekte ve böylece birey-örgüt ilişkisindeki belirginliği arttırmaktadır. Psikolojik Harekat ve Hiz. şahsiyet ve kendine münhasır olma gibi temel insani hususlara yer verilmemektedir. Özel hayat.e.

asker.oluşturulan PKK çizgisi. Bu zaaflarından faydalanıp etkili bir saptırma ile kolayca eğilim gösterebilirler. a. 1984). Örgüt üyesinin gösterdiği uyma davranışı. dağ yapılanmasının ve militanın bilinç kodlarının benzerlik göstermesinden 306 Abdullah Öcalan.24 169 .307 Dağ kadrosunda militanlar üzerinde hâkim olan korku kültürü ve örgütün karşısında duramamanın temel sebebi.178-180 307 Eric Hoffer. Dağdaki teröristin hedefi bilinçaltına yerleşen “Türk Sömürgeciliği” olarak öğretilen ve nefret hislerinin oluşmasına vesile olan telkinlerle gösterilen veya dikte edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Kürdistan Devriminin Yolu. (Almanya: Serxwebun yayınları. denizin ortasında dibi delinmiş ve hızla su alan bir gemi misali. küskünlüklerini görmüştük. PKK’nın totaliter örgüt yapısı ve mevcut katı diktatör yönetim anlayışıdır.g. Bu kişiler istenilen yönde eğitilir ve o yönde tutsak bir esir haline getirilir. yapılan psikolojik harekâtla o kişinin müstakim çizgisi haline getirilmeye çalışılır. s.306 PKK dağ kadrosuna sağlanan katılımları incelerken birçok örgüt üyesinin.e. onu ilgilendiren “öteki” olarak gördüğü düşman ve işbirlikçilerdir. s..Korku kültürünün bir sonucu olarak militan uyma davranışı sergilemeye başlar. Dağda silahlı çatışmalara giren örgüt üyeleri. örgüte katılımından önceki yaşamlarında hayal kırıklıklarını. öğretmen veya sivil ve masum insanlara silah doğrulturken. o kişiyi örgüt bataklığına çeker ve bu bataklıkta yok olmasına yol açar. Birey örgüte ve oradan da dağa çıktıktan sonra bu hayal kırıklıkları. polis. doğrulttuğu silahın hangi şahsa yöneldiğiyle ilgilenmez.

. Örgüt üyesi ait olduğu toplumsal katmanın kendisinde oluşturduğu ahlaki alt yapısı. tek düze bir yaşam vardır. Necati Alkan.com Ayrıca PKK’ da kadın-erkek ilişkileri hakkında Öcalan’ın mektupları değerlendirilebilir niteliktedir.308Dağ yapılanmasında var olan korku kültürünün oluşumundaki önemli sebeplerden birisi de yasaklar ve buna bağlı cezalardır. Buna örnek olarak dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri gösterilebilir.185 309 Yasaklama kesin bir çözüm yolu değildir. Gazi Kitabevi. Yasaklamanın psikodinamiği.309 Dağ kadrosunun militan ahlakı. benzer davranış gösteren durum olarak kabul edilebilir. grupla birlikte. Dr). Bu çelişki de örgütün sosyal yapıya olan mesafesini gösterir. Örgüt bu çelişki ve tezatları. Ancak bu komünal sistemde aristokrasi de kısmen geçerlidir. üyeler arsında tek düze bir yaşamı zorunlu kılar.Bkz.Ancak örgüt içerisindeki yasaklama politikası zımni olarak örgüt üyelerini psikolojik açıdan yasak olana eğilime iter. Bu düzende yukarıda belirttiğimiz gibi.kaynaklanır ve bu durum uyma davranışını pekiştirir. s.stradigma. örgüt üyelerini mevcut ve oluştururken düzende asimile ederek aşmaya çalışmaktadır. 170 . Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi). 2000. grup baskısıyla oluşan davranış tekdüzeliğinden farklı. Uyma. Ank. Bu yaşam komünal bir hüviyet arz eder.http:// www. PKK’nın genetik kodlarına baktığımızda dini ve manevi değerlere örf ve ananevi hususlara uzak olduğunu bilmekteyiz. Doç. (Yrd. Kendi öz değerlerinden uzaklaşmaya başlayan bire zamanla örgütün empoze ettiği kemikleşmiş sloganları tekrar etmeye başlar. örgüt içerisinde farklı bir altyapıyla tezat oluşturabilmekte ve birey yabancılaşmaya başlamaktadır. Belli bir üst tabaka yani komutan-yönetici tabaka 308 Silah Mehmet.

. s.185 311 Turgut Göksu. grup içinde diğerlerinden etkilenerek değişmekte. s.. sisteme olan uyma davranışında düşme yaşanmaktadır. “Toplumsal Psikoloji”.g.312 Bu durumda örgüt. Ankara- 2000.mevcuttur. 14 Temmuz Yay.142 312 A.313 Dağ yapılanması içerisindeki terör örgütü üyelerinden bazıları içinde bulunduğu şartların değerlendirmesini ve maddi veya manevi olarak kar-zarar hesabı yapıp uymama davranışı gösterebilir.e. Uyumsuzluk veya uymama davranışı örgüt üyesinin öznelliğinden kaynaklanır. “uyum sorunu” yaşayan militanı infaza varan cezalarla gruptan izole eder.310 Ayrıca dağ yapılanmasına giren örgüt üyesi.e.g. Söz birliği yapılan gruplarda uyma davranışı artmaktadır. Özen Yay.e. Sistemin devam edebilmesi için tekdüzeliğin devamı gerekir. Örgüt bu tip kişilere ve bunların hal.314Örgüt 310 Silah. Örgüt üyesi yalnızken sergilediği davranışlar ile grupla birlikteki davranışı paralellik arz ediyor ve benzerlik gösteriyorsa bireyin ahlakı militanlaşmıştır diyebiliriz.. 314 Göksu. tavır. Aponun Ayetleri. farklı bir biçimde davranmak durumunda kalabilmektedir. girdiği grupla resmi olmasa da bir sözleşme yapmış ve örgüt kurallarınca ant içmiştir.143 313 Bkz. davranış ve sözlerini bulaşıcı bir hastalık gibi görmekte ve diğer militanlara sirayet etmeden karantinaya alma benzer bir işlemle izolâsyona başlamaktadır.. 144 171 .311 Ancak örgüt içerisinde mevcut statükoya her türlü baskı. a.g. Birey yalnızken kendisine özgü bir biçimde davranırken. zorlama ve cezaya rağmen karşı çıkanlar olunca. a. Yani uyma davranışı pekişmeye başlamıştır. Selim Çürükkaya. örgüt dağ kadrosunda. s.

S. Marksist tarih vb..g.e.61-62 172 . Aslan.. Marksist sosyoloji.g. s.317 “Okunacak kitabı.237 316 Göksu.316 Uyumsuzluk yaşayan militanların iki seçeneği bulunmaktadır. A. Militanın örgüte uyumsuzluğunda. Marksist felsefe. sadece örgüte ait kitap. a.a.üyesinin örgüte zıt düşmesinde veya uyumsuzluğunda hem duygusal hem de akli yönü vardır. s: 144 317 Çılgınlıktan Sağduyuya. Ayrıca. Z.. Bunlar genellikle Marksist ekonomi-politik.315 temel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması. komün faaliyeti içinde olan ideolojik eğitim grubunuzdaki eğitim konunuza gerekli olan kitaplar listesinden seçersiniz.. hayatın devamına yönelik tehdidin var olup olmaması gibi hususlar bulunmaktadır. açlık. Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji). diğeri de isyan bayraklarını çıkarıp kaçabilmek ya da cezaya katlanmak… Örgüt. Özellikle sol örgütlerde olduğu gibi PKK içinde geçerli olan neşriyatın tekeliyeti zorunluluğunu Taşçı’nın ifadeleriyle ele alıp konuya derinlik katabiliriz.Şaban Taşçı. gazete ve dergileri okuması yolunda zorunluluğa tabi tutulur. susuzluk gibi temel ihtiyaçların yanında sosyal ve kültürel duyguları da insanın doğal yapısından görüleceği için bu hususlara ters bir unsuru gören bir militan içte uyumsuzluğa başlamaktadır. konular olur. bireyler üzerindeki nüfuzunu arttırabilmek ve tekel olabilmek için. İzmir-1995. Barış Yay. Ayrıca tehdit arttıkça uyumsuzluk da artabilmekte veya tam tersine içe kapanıklık oluşabilmektedir. Bu konularda nasıl bir program izleneceğini ideolojik eğitimle ilgili üst 315 Usal.. Birincisi silik bir gerilla olarak arka planda kalmak.e.

militanların çatışma.” Sol örgütlerde olduğu gibi PKK için de geçerli olan tekelci eğitim anlayışı. . pusu eylem vd. Özgürlüğün Bedeli. Nasıl ki askerlik.318 Nefretin harekete geçirilmesi 318 İsmail Beşikçi. Bu nefret duyguları dağ kadrosunda harekete geçirilir. Örgüt üyesine günün büyük bölümünde örgütle ilgili işler verilmekte ve örgüt üyesi bu işi meslek veya kutsal bir iş gibi görmektedir.yönetim organı tespit etmiştir.. polislik. tutunum sağlamaları ve örgüt içerisinde yola devam etmeleri için. PKK Üzerine Düşünceler. öğretmenlik mesleklerine kutsiyet atfederek onları yüceltiyorsak. Siz bu gruptaki herhangi bir bireyseniz. Dağ yapılanmasında örgüt üyeleri çetin dağ şartlarında. örgüt üyeleri de yaptıkları işi kendi fikri yapılarınca veya ideolojileri çerçevesinde kutsileştirmektedir. okuyacağınız kitapların bazılarını grup sorumlunuz size dikte ettirdiği konunuzla ilgili kitap listesindekilerden olması gerektiğini bilirsiniz. Harekete geçirilmiş nefret duygusu dağ yapılanmasında kaide hale geçmeye başlar. Bu eğitim programında ihtiyaç duyulacak kitapların listesini de ayrı organ çıkarmıştır. özellikle önceki bölümde belirttiğimiz örgüt eğitim faaliyetlerindeki sistem dahilinde örgüt üyesine boş zaman bırakılmamaktadır. korkutma ve propaganda faaliyetlerine maruz bırakılırlar. örgüt mensuplarının kesin inanmışlığını arttıran temel faktörlerden bir diğeridir. Dağ kadrosunda sistemli bir şekilde nefret duyguları aşılanır. baskı. faaliyetlerinden arta kalan zamanda örgüt propagandası yapılmakta. Örgütün dağ kadrosunda. İst-1994 173 .

(Sömürgeciliğin oluşturduğu yaşamdan b.e. kadınlara çocuklara hatta hayvanlara dahi beslenebilen bir nefret oluşumu bulunmaktadır. Temmuz 1994 Çözümlemeleri.53 320 Beşikçi.59 321 Abdullah Öcalan. unutmayın düşman size hamallık bile vermiyor. Öcalan nefret hissini başta kendi şahsı ve çevresine oradan da tüm örgüte yaymıştır. Beşikçi ifadelerinde sömürge kavramını örgüt üyesinin “ilk kurşunla birlikte kendi ezik kişiliğini kimliksizliğini.g. a.g. sizi çöpçü bile yapmıyor” Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere Öcalan teröristlere nefret hislerini oluştururken kendi ailelerini dahi bu çerçeveye dâhil etmekte ve onları da ötekileştirebilmektedir. Bunun yanında sıradan vatandaşa. Şam- 1994.. s. Bu yaşamdan nefret ettiğimi dile getirdim.n.) Çok tehlikeli çok rezil –kendi sülalem dahilbuluyorum. Bu hususun esas amacı dağ kadrosu başta olmak üzere örgüt üyelerinin yabancılaşmalarını sağlayıp. s.320 Nefret hislerinin oluşumu dağ kadrosunda yalnızca asker polis veya militer güçlere karşı değildir. a... tutunumu örgütün eline vermek ve boynuna bağlanan iple istediği 319 Özcan. korkuyu ve paniği öldüren bu insanın bundan sonraki kurşunları artık emperyalistler içindir” demesinde temel ideolojik faktör olduğunu ifade eder.321 “Sülaleleriniz sizi zaten beş paralık etmiş bunu çözümlemelerde dile getirdim. s. Öcalan’ın şu sözleri bunu açıkça göstermektedir.77 174 .konusunda319 PKK’nın kuruluşundan günümüze kadar kullandığı sloganların başında “sömürge psikolojisi” oluşturan sloganlar bulunmaktadır.e.

Bu durum örgüt açısından sokratik bir ironi olarak ifade edilebilir. Ancak örgüt içinde özgürlük çizgisi Öcalan’ın şahsına münhasır bir paradigma olması nedeniyle ve Öcalan’ın psikolojik açıdan kronikleşmiş bir sorunsal olması sebebiyle örgüt üyeleri duracakları müstakim bir çizgi bulamamakta sonuçta ya mankurtlaşmış bir köle ya da tasfiyeciliğin kurbanı haline gelmek durumunda kalmışlardır. http:// www. gerilla veya Eşkıya” vs.com.: “Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine”. evvelinde ona bir misyon yüklemektedir. Diğeri de mutlaka eylem ve terördür… Örgütte sürekli vurgulanan önderlik çizgisi itaat ve sadakatin pusulasıdır.yere çekilebilen veya ateşe atılmaya hazır teröristler yetiştirmektir.stradigma. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik. Bu misyon örgüt içerisinde ve halk arasında “Devrimci. Bu alt kültür ve örgütün yapısallaştırdığı misyon dağ kadrosu üyesi için dış baskılardır. update: 19.322 Örgüt teröristin eline silahı verip eylem yapmasını isterken.05. 1991.323 322 Mehmet Ali Tuğyan. 175 . olarak isimlendirilir. Ancak örgüt içerisindeki tasfiyeler zaman zaman örgüte verilen kayıptan daha çok kayıp vermekte ve örgütün kendi kendini tasfiye etmesine yol açmaktaydı.2004 323 Öcalan yapılan tasfiyeleri Ulusal Kurtuluş söylemine bürümekte ve bunların birer makul sebebi olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır. Dağ kadrosundaki teröristlerin yaptığı eylemler ve buna katılımlarının sosyolojik boyutunda yapılacak bir değerlendirme sonucunda teröristin ve örgüt sistemi arasındaki etkileşimi bir unsur olarak gösterebiliriz. Tasfiyecilik üzerine bkz. Bu misyonun beraberinde getirdiği sorumluluklar bulunmaktadır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da kalıplaşmış “dağ alt kültürü” bulunmaktadır. Bu dış baskıların örgüt üyesinden istediği en başta mutlak itaat ve sadakattir. Şam.

Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz. militandan mutlak sadakat istemekte ancak. uygulayanların kendi iç çelişkilerinde de egemen bir araç haline gelir” Devrim çocuklarını yer/ Tasfiyecilerin tasfiyesi” Örgütün dağ kadrosu militanından istediği diğer husus olan mutlaka eylem ve terör hareketleridir. a. Botan Eyaletine belli bir değer ve prestij katmakta bu durum bölgeler arası şiddet ve terör rekabetini de oluşturmaktadır.g.324 “…Bir başka husus “şiddetin iki tarafı keskin kılıç karakteridir.s. s.Örgüt. Örneğin Botan sorumluluğu yapmış ve çocuk kadın demeden öldürdüğü sivillerin sayısıyla Öcalan’ın takdirini kazanmış Kör Cemal ilerleyen süreçte hain ve provokatör ilan edilmiştir. sadakatle alakasız hususları bu isim başlığı altında cezalandırma sebebi olarak göstermektedir. Öteki’ne yönelik şiddet yöntemi.e. Şubat 1999.325 ayrıca Özcan.53 324 Ayrıntılı bilgi için bkz: Naci Bostancı. baskın. Eylem üretmek. Bu noktada örgüt içi tasfiyedeki şiddeti Bostancı’nın açıklamasıyla ifade etmek yeterlidir. Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi. Şam 1991. Ne kadar eylem o kadar taltif ve takdir anlamına gelmektedir. Örgüt içindeki tasfiye ve yapılan muameleleri ilerleyen bölümde ayrıntılı örnekleri ile inceleyeceğiz. pusu.. s. Örgütün dinamizmi için bu şart görülebilir.53.1415 176 . Türkiye Günlüğü.54 325 Özcan. s. sabotaj yapmak yapan terörist grup için dağ kadrosunda prestij anlamına gelmektedir. Ancak örgütün karakteristik özelliği alternatifleri hızla bulabilmesi ve işinin bittiği üyeyi tasfiye etmesidir. Botan Eyaleti’nde terör hadiselerinin yoğunluğu.

4b-1 Apoizm ve Dağ Kadrosu Dağ kadrosunun sosyolojisine bakabilmemiz için. Ortadoğu’nun tipik diktatör özelliklerini 326 A.. Öcalan’ın örgütte kendini tanrılaştırması. bu topluluğun fikirlerine. s: 128 177 . Nasıl ki bir Budist cemaatin sosyolojik açıklaması Budanın öğretileri olmadan açıklanamaz ise. ideallerine veya bilinçaltına yerleşen görüşlere bakmak zorundayız. nelerin gerçekleştiğini yaşayan insanların ifadelerinden aktarabiliriz. Bu aktarmaların yanında yapacağımız sosyo-psikolojik tahlillerle değerlendirmelerini genişleteceğiz. yaşanan olaylar ve dağda yaşam biçimi veya zorluğuyla birlikte ele alarak konuyu derinlemesine inceleyebilir ve Dağda nelerin yaşandığını. Kendisini sıradan bir lider olarak görmekten ziyade ulu bir önder olarak görmektedir. Dağ kadrosunda yaşamın tabii bir parçası da Öcalan ve öğretileridir. Belki de bu sebepten ötürü dağ kadrosunda yemeklerden önce “Canımızla.Örgüt hakkında yaptığımız genel tahlilleri. aynı şekilde dağ kadrosunu da Öcalan’ın çarpık ideolojisi olmadan açıklayamayız.g. Kanımızla Seninleyiz Eyy Başkan” sözünü 326 söylenmekteydi.e. PKK için bu derece ehemmiyetli bir yapılanmanın Öcalan’ın “sistem ve örgüt mühendisliğinin” dışında kalmasına imkân yoktur. Dağ kadrosunun veya gerillanın PKK için ne derece önemli bir yapılanma olduğunu daha önceki bölümlerde açıkladık.

silah yollayın diyenler var. Öcalan’ın çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalardan alıntılar yaparak bu çarpık diktatör felsefesini daha net anlayabiliriz. Öcalan’ın felsefesinde veya Apoizm mantığında bireysel hedonizm ve narsizm temel iki unsurdur. Son günlerde duyuyorum. PKK için aynı durum söz konusudur. Bu bölgenin toplum yapısı Öcalan profiline uygun liderlere iltifat göstermektedir. Zira dağ kadrosundaki yaşam şartları tutunumun kesilmesi için yeterli bir sebeptir. Apoizmi en doğru ve objektif olarak yine Öcalan’ın kendi ifadelerinden çıkarabiliriz. Bu durum örgüt üyelerinin ve özellikle dağ kadrosunun Öcalan’a kıyam etmelerine yol açar. Ben merkeziyetçilik bu mantalitenin alt yapısını oluşturur.andırmaktadır. Sen ne yapıyorsun orada be serseri? Şimdi bazılarının moralini bozmak istemiyorum tabi. para yollayın. Dağ kadrosunu bir arada tutabilmek için totaliter bir rejim gereklidir. Öcalan örgüt içerisinde özellikle dağ kadrosundaki militanlara karşı aşağılayıcı ifadelerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini yaptığı konuşma ve çözümlemelerinden çıkarabiliyoruz. Ancak bu durum örgüt üyelerini daha da silik hale getirmektedir. devrilmeyi düşünmek Öcalan’ın zayıf karnıdır. Şam-1992 178 . otoriter ve acımasız diktatörler. bu coğrafyada sık sık başa gelmişlerdir. Oligarşinin tunç yapılanması veya gerçeği PKK için Apo’nun şahsiyetinde tekelleşmiştir. Öcalan’ın anlayışında “benden sonra tufan” düşüncesi hâkimdir. Diktatör yapısı gereği. Sert.327 “İçimizde böyle bir sürü köylü kurnazlıkları türemiş.” 327 “Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri” İsimli Broşür.

330 328 Bkz: PKK.“Ben elin körünü.” “Yemedim yedirdim. Öcalan örgüte yıllarını vermiş dağ kadrosunu oluşturmuş bir çok yönetici veya komutanı çeşitli suçlamalarla tasfiye etmiş. rejisör…yılmaz güney bile karşımda çocuk gibi kalıyor.. 4. Ankara-1993.” “Türkiye devrimciliğinden bahsettik. Böyle devrimcilik mi olur? Devrim uğruna ben mi kalkıp gidiyim? Ben mi icat ettim devrim sözcüğünü?. Bu durumu şu ifadelerinden daha net anlamaktayız.e. çevresinde kapasiteli kimseyi bırakmamış. Bu sözlerin perde arkasında Öcalan’ın savunduğu dava olan Kürt halkının özgürlüğü söylemlerinin sadece mugalâtadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. kongresine sunulan Politik Rapor. a. “Üçgendeki Tezgah” Ocak yay. Bütün değerleri çar-çur ettiniz.. Yeşilçam’ı da geçiyorum yani. hastasını da PKK’nın sırtında veya kendi sırtımda taşımam. s:59 330 “Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri” isimli PKK yayını. ama siz sırtüstü yattınız. Oldum bir baş aktör.Ahmet Cem.. Bazen bakıyorum.”329 Yukarıdaki sözler ölümü göze almış teröristler veya dağ kadrosu üyeleri için hakaret niteliğindedir. eklem bağlamamış bir devrimcilik! Pat devrilir. Şam-1991 179 . en değme artistin ulaşamayacağı kadar ulaşıyorum. Ben mecbur muyum sizi sırtımda taşımaya?”328 “Kızlar karşıma çıkıyor. topalını.” “Bence can çekişenlere bir tekme de biz vurmalıyız. içmedim içirdim. 329 ERSEVER. giymedim giydirdim. 20 yıldır organize olmamış.g. ben merkezli otoritenin altyapısını oluşturmuştur.

331 “Bir İngiliz gazeteci bana sordu: Kendini tarif eder misin? Senin kapasiten beni anlamaya yetmez dedim.2006 332 Terör örgütü PKK'nın Hakurk'da bulunan sözde merkezinde 20 Mayıs 2001 günü bir konuşma yapan sözde başkanlık konseyi üyelerinden Osman Öcalan. * Örgütün maddi sıkıntı çektiğini.” Öcalan’ın örgüt içerisindeki sarsılmaz ve tartışılmaz yeri yakalandıktan sonra tartışılır olmuş ona çeşitli eleştiriler getirilmiş ve bu eleştiriler örgütteki hizipleşmelerde bir araç haline gelmiştir.” Aktaran. Siyasal. ağabeyine haber göndererek Suriye'de bulunan servetinden bir kısmını örgüt için harcanmasına izin vermesini istediğini.332 Osman Öcalan’ın abisi 331 “24. ayıp değil.” Öcalan’ın narsist kişiliğini daha önce belirtmiştik. Ben ne yapayım? Aklım kabiliyetim buna elveriyor.“Mustafa Karasu’nun niyeti ne olursa olsun.12. bin ilişki yıkarım. çıkamıyorum. Bir İngiliz gazeteciyle mülakat yaparken. Öcalan’ı ilk eleştirenlerden biriside öz kardeşi Osman Öcalan’dır. Yani satılmışsınız.10.1992 tarihli Lazkiye konuşmalarından. Abdullah Öcalan hakkında suçlamalarda bulunmuştur.com. örgütsel. gazetecinin sorduğu soruya verdiği yanıt bunu gösterir niteliktedir. Doğrudur. ben buraya sokulmuşum. Terörist Osman Öcalan. Mehmet Şener’in politikasına alet olmuş birinci. duygusal. ideolojik de. Verilecek en iyi cevaptır aslında.” “Bazıları benimle dalga geçmek isterler.” “Her gün bin ilişki kurar. Bazıları bana Bekaa’nın bilmem neyi diyorlar.pkkgerçeği. Doğru. www. konuşmasında. 180 .. Benim mevziim bu kadar. bir numaralı kişidir. Erişim tarihi: 02.

silahlı mücadeleyi kazanıp devlet de kuracağız. Sözlerine şu şekilde devam ediyor. Ağabeyim belki hatırlayacaktır. Nasıl olacak? Kendi de gördü. ağabeyinin bu şekilde davranarak partiyi düşünmediğini ortaya koyduğunu. İdama mahkûm edildiğinde kim sokağa çıktı? Şimdi nasıl olacak da halkı sokağa çıkaracağız. köylünün evini başına yıktırdı. Ben ise buradayım.çocuğu. halk için önemli olan dine ters düşmemize neden oldu. ancak. "Apo. ağabeyi üzerine bankada bulunan paranın gerçekte partinin parası olduğunu. bunu da bu kıza sahip olduğum kadar kolay gerçekleştireceğim" demişti. Halk nasıl bizim yanımızda olur?Çekilin ama silah bırakmayın diyor. Şimdi kimin daha akıllı olduğu anlaşılıyor” 181 . diye haber gönderiyor. örgüte tek bir lider hakimiyetinin gerekli olduğunu. onun buna kesin olarak itiraz ettiğini. halk da “Devlet kurmayacaksanız hala neden silahlısınız" diye sorduğunda cevap veremiyoruz. Kendisi zamanında kopuk değil miydi? Bize yıllarca emir vererek bizden olmayan çoluk . "Senin o kadar aklın olsaydı benim yerimde olurdun" cevabını verdi. Örgütün Dağ Kadrosuna yıllarını vermiş ve sonra örgütten kaçan Selim Çürükkaya’nın ifadeleriyle Öcalan’ın örgüt içerisindeki yeri ve sarsılmaz konumu başta dağ kadrosu olmak üzere örgüt üyelerinin psikolojilerinde saplantıların oluşmasına yol açmıştır. şimdi de devletten vazgeçtik diyor. ancak. 1994 yılında o zaman yaşadığı Şam Cebel Sokakta beraberdik. Gündeme girmek için demokratik eylemler istiyor. bunun ise. kadınları öldürttü. parti ile halk arasındaki kopukluğu gider. ayrı düşüncede olan ve birbirleriyle çok uzaklarda bulunan başkanlık konseyi üyelerinin partiyi yönlendiremediğini. O şimdi düşmanın elinde. Ben kendisine "Böyle giderse silahlı mücadeleyi kaybedeceğiz. Çürükkaya ayrıca dağ kadrosunda ancak. TC'nin elinde bulunan ağabeyinin olamayacağını dile getirmektedir. devlet kuracağız dedi. Ben de emrindeki kıza sahip olmakla devlet kurmak arasındaki ilgiyi anlamadım dediğimde. ağabeyinin yakalandıktan sonra çok değiştiğini ve kendisini ziyaret eden akrabalarına göre duygusallaştığını ve çocuklaştığını * "Başkanlık konseyi" uygulamasının ağabeyinin fikri olduğunu. bu şekilde PKK'nın yönetilmesinin mümkün olmadığının anlaşıldığını.hakkındaki yorumları apoizmin örgütteki boyutunu göstermektedir. Yeni strateji izlememiz gerekiyor" dediğimde bana sinirlendi ve yanında bulunan kızı kendisine çekerek.

. konuşsunlar diye tanıdım. Öcalan yakalandıktan sonra HPG yapılanması içinde çok farklı olmayan üslupla devam etmektedir.com. özellikle komutan yetiştirilen Mahsun Korkmaz Akademisi’ndeki eğitimlerin genel mahiyeti hakkında ipuçları vermektedir. Öcalan örgüt içerisindeyken bu şekilde devam eden eğitimler. Erişim tarihi: 02.10. Bkz: www. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'da yaptığı bir değerlendirmeden alınmıştır. Duran Kalkan veya Dr. benim kendilerine anlattıklarımı tekrar bana anlatıyorlar. a. yavaş yavaş bu insanın elinden kurtarıp her alanda etkili bir mücadele etmek gerekiyor" şeklinde konuşmuştur. Ben bu tekrarlama özgürlüğünü gelişsinler. "Partiyi yıpratmadan. benim söylediklerimi yine benim kelimelerimle tekrarlamayan kişi: PKK üslubuna aykırıdır ne münafıktır demişim. Hepsinin ilham kaynağı veya dayanağı Öcalan’dır.24-25 182 .g. Ama ben derste iken fazla konuşmalarına gerek yoktur.e. nitekim konuşuyorlar da. s. Osman Öcalan. Akademideki derslerde bazı kullarım söz hakkı alıp konuşabilir. Çünkü benim onlara anlattıklarımı tekrar bana anlatacaklar.pkkgerçeği. Bu bakımdan geçmişte demiştir.Öcalan’ın nasıl kutsallaştırıldığını da aktarmaktadır. Örgüt dağ kadrosu şu an Cemil Bayık. Bu hususlarla ilgili olarak örgütteki diktatör yapının anlaşılabilmesi ve örgüte katılanların çizgisinin nasıl olacağını Çürükkaya Apo’nun ifade etmek istediklerini aktararak bizlere göstermektedir:333 “Ben kurallarımı koymuşum. Tereciye tere satmaya gerek var mı? Yoktur herhalde… ” Yukarıdaki ifadeler dağ kadrosunda.2006 333 Çürükkaya. Bahoz Erdal’ın Öcalan’a yaptıkları atıflarla eğitimi sürdürmektedir.

Örgüt dağ kadrosu en başta belirttiğimiz belli bir kitle olsa da bu kitlenin tek ve vazgeçilmez kaptanı Öcalan’dır. düşünceyi ben tek başıma üretiyorum. Oluşumda ikinci adam olmadığı gibi. Bu durumu Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenen Çürükkaya’nın ifadelerinden daha net anlamaktayız. üçüncü adamları yoktu.334 “Bana karşı muhalefet oluşmaz. Ben söylerim onlar tekrarlarlar. ‘Apocular’ ismiyle ortaya çıkmış ve son ana kadar tek kişinin örgütü olarak kalmıştı. Ama kullarım hep birlikte düşüncelerimi tekrarlayınca kolektif uyum oluyor. İfadelerinde Öcalan hakkında verdiği beyanatları değerlendirdiğimizde apoizmin örgütün kör felsefesi haline geldiğini daha iyi müşahade etmekteyiz. 13 Mayıs 1998’de Kuzey Irak’ta düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Diyarbakır Cezaevi’ne konulan Şemdin Sakık. Hatta lider dediğimiz şefe benzer hareketlerde bulunmak. İkinci adamları yerine soytarıları. 24 335 Haber Vakti.e. Böyle daha iyi işler yürüyor mu.335 “Şefimizin ikinci. 5 Aralık 2005. Daha açıkçasını söylersem. Hatta adamları bile yoktu.” Abdullah Öcalan'ın örgütteki tekeliyetini. Örgüt içinde ikinci adam yoktu.g.olduğu gibi günümüzde de Tanrılaştırılmış Öcalan disiplini örgüte hâkimdir. 183 . ‘parti önderliğini taklit ediyor. Hatta Öcalan gibi 334 A. böyle bir söylemde bulunmak bile kendi başına bir suçtu. savunmasını Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. hizmetçileri ve dalkavukları vardı. bir dönem örgütün ikinci adamı olarak adlandırılan şemdin Sakık'ın ifadelerinden aktaracak olursak. Soytarı ve hizmetçilik görevi kadınlara. İşte bu kolektif düşünce oluyor. Zira mensubu olduğum örgüt. yürümüyor mu ? Ben ona bakarım. dalkavukluk ise erkeklere verilmişti. yerine göz dikmiş’ değerlendirmesine ve o kişinin sert biçimde cezalandırılmasına neden oluyordu.

Sakık şöyle devam etti: “Bu komite kağıt üzerinde etkili. çiftliği. ama pratik olarak Saddam Hüseyin’in meclisinden pek farklı değildi. üst düzey ve dolayısıyla yaşatılması gereken militanlardır. “Yine bilinir ki gelmiş geçmiş örgüt başları arasında en çok arkadaşını öldürten adam ünvanı Abdullah Öcalan’a aittir. yetkili. Türkiye’nin içlerine doğru savrulan riskli bölgelere gönderilen militanlar ise gözden çıkarılanlardır. Kamplardan çıkmayan. Türkiye sınırlarını geçmeyen ya da sınıra yakın alanlarda görevlendirilen kadrolar. Bir tanesine katıldım.konuşmak. Üst düzey sorumlu olduğum 184 . Böyle bir psikopatın oluşturduğu yönetimi ciddiye almak ne kadar doğru olabilir?” dedi. 1995-96 kışında bulunduğum Kuzey Irak’ta Merkez Karargah denilen kampın askeri işleriyle görevlendirildim ve iki ay sonra tutuklandım. Yüksekten düşürülen daha çok incinir ve kırılmadık yeri kalmaz. Örgütün üst düzey sorumlularının kimler olduğunu öğrenmek istiyorsanız. ama kesinlikle ikinci adam yoktu. yükseltip sonradan düşürme taktiği derler. bu oluşumun belli kuralları ve yerleşik ilkeleri olmadığını. Kendisini tek adam sanan birisi vardı. ona bölge sorumluluğu verilir ve riskli bölgelere gönderilir. çetesi ve mafya şebekesiydi. Bana hep böyle yapıldı. Bir tane bir ve sayısız sıfırlar vardı. aşireti. PKK. bunu tespit etmek çok kolaydır. tuzaktı. Örgütte olduğum dönemlerde toplam 5 kongre yapıldı. ona benzemeye çalışmak bile suçtu. Abdullah Öcalan’ın ailesi. Örgütün bütün önemli kararlarını Abdullah Öcalan ya da örgüt kongreleri verirdi. PKK’da bir kişinin ölmesi gerekiyorsa. yaşamak. teşkilat modellerinin kağıt üzerinde kaldığını ya da sürekli dağılıp bozulduğunu bildiklerini” belirten Sakık. Bu bir görev değil. Bu zat hep ‘ben’ kelimesini kullandığı için bu hitap tarzı militanlara yasaklanmış ve ‘ben’ yerine ‘biz’ demek zorunda bırakılmışlardı. Buna. PKK’nın militanları tasfiye etme tarzına aşina olanlar. PKK’nın oluşum ve işleyiş tarzından haberdar olanların.Yarım adamlar bile yoktu. bu görevin neden bana verildiğini bilirler. tümüyle Abdullah Öcalan’ın dudaklarından dökülen çeşitli cümlelerle yönetildiğini. Bunların yaklaşık 30 tanesinin dramını ‘Apo’ isimli kitabımda yazdım ve şimdi size soruyorum. hareketlerde bulunmak.

Dağ Kadrosunda Yaşam “Kitleyi meydana getiren bireyler kimler olursa olsun.e.g. tekeliyeti altında ezilip ifade hürriyeti yönünden tecavüze uğramakta ve bu eziklik veya psikoloji altında dağ ortamında bir yaşam oluşturmaktadırlar. PKK’da zamanla yerleşen “Öcalan” tekeliyeti dağ kadrosunun da tek tipleştirilmesinde ki önemli bir etkendir. diyebiliriz.. Peki dağ kadrosunda bu zorluklar ve çarpık fikirler içerisinde nasıl bir yaşam sürmektedir? Bu sorunun cevabını örgütte yaşayanların dilinden aktarmak konunun derin analizi açısından faydalı olacaktır. iş-güçleri. karakterleri yahut zekâları ister benzer. Böylece örgüt üyesine nirvanası da gösterilmiş olunur.” Yukarıdaki beyanlar Öcalan hakkında gerçekleri ifade etmesi bakımından önem taşımaktadır. 336 A.98 185 .için değil. Özellikle dağ kadrosunda yaşam konusuna Öcalan’ın düşünce dünyasından esinlenerek başladık. 4b-2. Dağda yaşamak öncelikli olarak doğa zorluklarına katlanmayı göze almak demektir. bir an önce tasfiye olmam gerektiği için bölgeden bölgeye dolaştırıldım. Örgüt üyeleri dağ kadrosunda önderlik çizgisinin makro düzeyde baskısı. yaşama biçimleri. ister ayrı olsun. ne duruma geldiğini ve kemikleşmiş bir inanmışlık haline geldiğini gördük. s. Dağa çıkan örgüt üyesi yemeğe başlarken ilk psikolojik harekete maruz kalır ve “Kanımla Canımla Seninleyim Eyyy Başkan!” 336 sözleri ağzından dökülür. Artık geriye yalnızca ölene kadar savaşmak kalır. Dağ kadrosunda ve makro planda PKK içerisinde Öcalan’ın veya Apoizmin etkilerini.

Örgütte sosyal yaşam ilkel bir yapı arz etmektedir.. rasgele eyleme kalkışma. s. toplumun değer yargılarını.338 “Bölücü örgütün faal bir militanı durumuna gelmeme rağmen örgütün katı kuralları bana ters geliyor ve zaman zaman içinde bulunduğum durumdan hoşnutsuzluk duyuyordum. Dağ kadrosunda yaşamın bir parçası olan silah ve şiddet örgüt üyelerinin hayat anlayışının temel dinamikleri haline gelir. suçlamalarla öldürme. Gustavo Le Bon. Birey örgüte bedenini.”337 (Le Bon) Dağ kadrosunda yaşam kitle veya grupların yaşamıdır. PKK içinde 3 Bir itirafçının kaleminden PKK ve Terörün Sosyal Temelleri. sıradan insanları bile “ajan-muhbir” ” vs. 1987-s. gibi…” 337 Kitleler Psikolojisi..107 186 . Forum yay.kalabalık haline gelmiş olmaları onlara bir nevi kolektif ruh aşılar. Hayat yay.23 338 Abdülkadir Aygan. İnsanın mekanikleştirildiği savaşan bir makine olarak görüldüğü dağ kadrosunda tabi ihtiyaçların karşılanmasından sonra yapılması gereken tek şey savaş ve örgüt yayınlarını takip etmek veya teorik eğitimi sürdürmektir. kendinden başka tüm örgütleri küçük görme karalama vs. Şahsi yaşam istisna olarak görülebilir. ruhunu da örgüte teslim etmek zorunda bırakılır. Örneğin her şeyi zora vurarak halletme anlayışı. Aygan örgüte katıldıktan ve aktif bir militan olduktan sonra aklını kurcalayan hususları şu sözlerle aktarmaktadır. İst-1997. kuvvetini teslim edip onun gösterdiği yola havale ettiği gibi. gücünü. Çılgınlıktan Sağduyuya. Ancak bu hususlar da katı kurallar çerçevesinde işler. alışkanlıklarını dikkate almama. inanç örf ve adetlerini.

339 “Örgütün katı kuralları bizden robot olmamızı.g. dogmatik-soyut bir takım MarksistLeninist kuralları uyulması gereken kurallar olarak kendi kadroları ve sempatizanlarının önüne koymasaydı.Aygan. Gerçekler karşısında bu soyut kuralların uygulanabilmesi imkânsızdı. Örgüt üyelerinde psikolojik travma ve çarpıklığı yine örgütün kendi politikasından kaynaklandığı teşhisini koyabiliriz. Yapılan iç infazlar ve cezalandırmalar ve yargılamalar bunu göstermektedir. örgütte yer alan kişiler bu gibi bunalımlara düşmeyeceklerdi. Örgüt üyeleri. Özellikle cezaevi kadrolarında eğitim çok daha yoğun olmaktadır.Dağda yaşamın getirdiği zorlukların yanında Aygan’ın ifade ettiği ve gruba uymama davranışını tetikleyen hususlar esas örgüt üyelerindeki huzursuzluk ve zorluğun membaı veya kaynağıdır diyebiliriz. dağa çıkmadan evvel teorik ve ideolojik yoğunlaşma ile meşgul olurken afyon tesiri gösteren ideallerle ayakları yerden kesilmekte ve heyecan duygularını son noktaya kadar yaşamaktadırlar. Bir insana bedeni olarak yaratılan zorluk kısa bir sürede ve doğal sürecinde geçmekte iken.120-121 187 .s. duygusuz ve acımasız olmamızı istiyordu.e. Bu sebeple dağ kadrosunda yaşamın psikolojik tesiri ehemmiyet bakımından önceliklidir. Aygan’ın ifadeleri teşhisimizi kuvvetlendirmesi bakımından dikkate değerdir. Can Deniz’in yarım kalan hikayesine 339 A. psikolojik buhran bir ömür boyu iz bırakabilmektedir. Örgüt ülke gerçeklerini göz önüne alıp yola çıksaydı.” Dağ kadrosu örgüt üyeleri için adrenalin arttırıcı yönü olan bir organdır.Örgüt elemanlarının bunalıma düşmesinde yine örgütün büyük payı vardır.

Cezaevinde geçen on yıl. Yaşamım. bu doğal akışın güzelliği içindeydi. On yılı geride bırakmıştım. 1996. Parti pratiğinden ne kuşkumuz olabilirdi ki!. O nedenle sadece benim değil.cezaevindeki his ve duygularını ve oradan da dağdaki hislerini karşılaştırarak devam edebiliriz. Ortadoğu’nu tek umuduydu… Her şey mükemmel idi. s. Dönüp ardıma bile bakmıyordum. Bir gün olsun cezaevinden çıkabileceğime inanmıyordum.Çünkü duvarların hemen ötesinde. Zaten idamlıktım.Cepheleşip ordulaşıyordu… Partim gerçekleşen sosyalizmdi. PKK’lı olduğuma seviniyordum.25 188 . beynim ise kurmay merkezi gibiydi. Her savaş sonrası. Devrimciliğimin Anatomisi. Çiğ yanlarım. Gözümü hep ileriye dikiyordum. Partimin ideolojisi netti.. sadece yürütülen pratiğin merkezinde değildi. Ya başka bir örgüte girmiş olsaydım! Bunca yılı boşu boşuna yatmış olacaktım… Partim umutlarımı büyütüp çoğaltıyordu. İlkeleri ve söylemleri açıktı. “Hani benim gençliğim nerede” diye sormadım hiç kimseye… İyice piştiğimi düşünüyordum. ve sadece Kürt halkının değil. Mutluydum. Can Deniz Apoculuk davasıyla yargılanıp cezaevine girdikten sonraki süreçte hislerini şu sözlerle aktarmaktadır. Fakat beynim. kendisini koruyordu. Ankara Matbaası.. Bizler. umutlarımı yeşerten bir kavga vardı. vücudumda kayıplarım oluyordu.340 “Vücudum savaş meydanı. Sanki burada doğmuştum.” Cezaevinde 10 yıllık teorik eğitimin kendinde yaşattığı hisleri örgütün eylemlerini duydukça coşkulu bir şekilde yaşadığını aktaran Deniz cezaevinden çıkıp dağ kadrosuna kanalize olmuş ve 340 Can Deniz. kalmadı diyordum.

Deniz Bekaa vadisine adımını atıyor ve dağ kadrosuna komutan yetiştiren bu Akademiye nihayet ulaşıyor. a. Yıldızsız bir geceydi.35 189 . azı kalmıştı. Dağ kadrosuna girmeden evvel idealize edilen örgüt ile 341 Deniz.. karşı taraftan gelen Türk askerleri değil. Köy çıkışında bir gerilla kafilemize katıldı. İki gruba ayrılmıştık. Ve hareketsiz kalıp. Ancak içindeki bu hissi hemen kapatıp tekrar örgüt psikozuna girip Bekaa’ya gitmenin heyecanını yaşıyor. en önemli noktayı.g. Birbirimizi adımlarla takip ediyorduk.g. dağılarak gelişigüzel mevzilendik. Fazla geçmeden anladık ki. Deniz dağa çıkış sürecini şöyle ifade etmiştir.341 Yolda yaşadığı olayları aktarırken ilk defa kırsalda bulunmanın vermiş olduğu korku ve heyecanla dağa çıkmanın zorluğunu da kelimeleri arasında itiraf etmekte ve içindeki pişmanlığı yansıtmaktadır. nasıl bir tehlike ile yüz yüze geldiğimizi anlamaya çalıştık..e. gerisin geriye. sınırı daha geçmemiştik. beş kişilik bir gerilla grubuymuş… Artık tehlikenin çoğu gitmiş. a. Gecenin sessizliğini bozmadan hareket ederek.342 “ Dağlara doğru bir rota izliyorduk. Ancak. s. Bir ara “Acaba Avrupa yolunu mu bekleseydim” diye düşünmekten kendimi alamadım.34 342 Deniz. Önde giden grubun “Kaçın! Türk askerleri geliyor…” diye bağırmasıyla yeni tırmandığımız dağın tepesinden.Beka Vadisine gitmek üzere yola çıkmıştır.e. adımlarımızı atıyorduk. s.” Deniz dağ kadrosuna adımını attığı bu süreçte ilk pişmanlığı yaşıyor.

ailemin hangi adreste ikamet ettiğini vb. kadın-erkek ilişkisi ve evlilik kurumu hakkındaki düşüncelerimi. ailemin sosyal.e. Özgeçmişimi yazacaktım. sabah ve akşam içtimalarında.343 “Sivil elbiselerimi çıkarıp.344 "Günde iki defa. mücadele üzerine önerilerimi. canımız Başkanımız Apo’ya feda olsun” temasına yakın sloganlar atar gibi yemin ediyorduk. böyle bir özgeçmiş raporu istenmesini gayet yerinde bulmuştum.dağ yapılanmasındaki örgütün aslında aynı örgüt olmadığını. Partiye ne zaman katıldığımı. devrimci samimiyetimle. Bu süreci şu şekilde aktarmaktadır.45 190 . “Kanımız. raporumu ilgili yere verdim. Artık genel görüntü ile bütünleşmiş. Kamplarda bir klasik haline gelen eğitim formatı ve içeriğini Deniz’in ifadeleriyle aktaracak olursak. bir anda aralarında kaybolup gitmiştim. askeri elbise giyindim.s..g. burada şartların ve kuralların çok farklı olduğunu anlamaları veya düşünmeleri onları hayal kırıklığına uğratıyor. ” Örgüt üyelerinin görüşlerini ve yorumlarını alarak onun genel karakterine varana kadar belli bir çerçeve çizen örgüt “sakıncalı” gördüklerine dikkat etmektedir.a. kaleme alıp.e. Bekaa vadisinde ilk iş olarak kendisini tanıtması amacıyla rapor verilmesi isteniyor. parti için ne tür eylemlere girdiğimi. yine. daha bir çok noktayı.” 343 Deniz..s. Özgeçmiş raporu vermem söylendi. Parti işleyişi açısından. siyasal ve ekonomik durumu. Deniz.g.43 344 A.

Yoldaşlık.g. Mantığın dili. öncü.345 “…Her şeyden önce askerdik.50-51 191 . savaşan bir partiydik.g. çadırlarımızı terk edip araziye çekilmiştik. Böylece. Bir hava saldırısı haberinden sonra.e. artçı. olaylar ve yorumlar. Her şeye böyle bir pencereden bakılıyordu. Ne olursa olsun savaş.. belli zamanlarda terk ediyorduk.. a. Bu yürüyüşe. Emir-komuta altındaydık. ama ne! Adını bir türlü koyamıyordum ” Yıllarca “zindan direnişçileri” olarak görülen Deniz ve onun gibiler dağ kadrosuna girdikten itibaren Akademi içerisinde aşağılanan bir muamele görmüşlerdir.346 Her şeye rağmen gerilla eğitimlerine devam eden Deniz Akademideki gerilla eğitimini aktarırken Dağ kadrosunu da özetlemektedir.45 346 A. a. Canımı sıkan bir şeyler vardı. biçimleri uyguluyorduk. Apo da dahil.s. s... Yukarıdaki ifadelere şu şekilde devam ediyor. bu yapı içindeydi.g. Çünkü biz. önceden bilinen sabit noktaları. kendi doğasında eşleşiyordu.e.347 “Sabahları erkenden kalkıp.Deniz içindeki çelişkiyi bastırmak için kutsallaştırdığı örgütle yaşadıklarına kendi iç dünyasında kılıf bulmaya çalışıyor ve zımnen kendi kendini kandırıyor. 345 Deniz. Türk uçaklarının olası bir hava saldırısına karşı tedbirler almıştık. Kürdistan dağlarındaymışız gibi bir düzen içinde sürdürüyor. iki kola ayrılıyor ve kamp çevresinde bir iki saat yürüyüş yapıyorduk. parola. Devrimci duygusallığa fazla yer olmazdı. sadece savaştı. sessizlik vb. s. Kaya diplerinde uyuyorduk.e.48 347 Deniz.

İki saat boyunca yürüyecektik.30’da uyandık. Konferanstan sonra. Silahları tanıma ve kullanma. sabit nokta nöbeti tuttum.html update: 19. Yürüme pratiğe gidecek arkadaşlar için gereklidir diyordu Şahin arkadaş. Günler bu genel seyir içinde geçmeye başladı. Apo’nun yaptığı geçmiş konuşmaları içeren çözümlemelerdi. Bunu örgütün gerilla anılarını aktaranlardan daha net anlamaktayız. gün gün değişiyordu: zeytin. peynir. iki grupla yapılıyordu.” Örgütün dağ yapılanmasında yaşamın doğa şartları sebebiyle zorlaştığını vurgulamıştık. pusular. Akşamları. Yağmur da bize inat yağmaya 348 http://www. tatbikatlar. Eğitim.komalenciwan.com/makale-59. İlk dönemler. Ben de Kürdistan ve parti tarihi. kahvaltı için çadırlarımıza dönüyorduk. Dağ kadrosunda eğitim faaliyetlerinde dahi büyük sıkıntı ve zorlukların çekildiği düşünüldüğünde pratik sahada çok daha zor ve çetin bir hayat dağ kadrosunun yeni militanlarını bekliyor demekti. çorba. Kahvaltımız. Sonraları devriye nöbetine çıktım. Türkçe ve Kürtçe. Bu bakımdan eğitim faaliyetlerinde yaşanan zorluk ve sıkıntılar teröristler için sabır ve irade gösterme yeri olarak görülmekte. teorik ve pratik örnekleriyle konu konu işleniyordu.2007 192 . …Öğleden sonraları ise askeri eğitim başlıyordu. Geceleri iki saat süren nöbetlerimiz vardı.02. ertesi günün eğitim programı için yapılan hazırlıkla geçiyordu. Apo’nun önder kişiliği.348 Sabah 4. vur-kaç taktikleri.Spordan sonra. Ardından öğleye kadar siyasi eğitim başlıyordu. O önde bizler arkasında tek sıraya halinde yürüyorduk. yumurta değişmeyen çeşitlerdi. kendimi bu işe verdim. Eğitim komisyonları oluşturuldu. Hemen temizliğimizi yaptıktan sonra içtima sırasına girdik.

Önümüzde oldukça dik bir dağa tırmanıyorduk. Bu kadar yardım yeter diyordum içimden. Belki de o yüzden bu kadar sabırsız ve öfkeliydim. Zirveye yönelmiştik. hem ıslaklık. Öğleden sonra moral vardı. içten içe gelişen öfkemizi önümüze çıkan engellere kendimizi vurarak gösteriyorduk. O kadar ıslanmıştık ki.. hem de kayganlaşan zemin bizi çileden çıkarmıştı. şalvarlarımızın içinden oluk oluk su boşalıyordu. hiç de hayra alamet değildi. Bir yandan böyle bir günde yürüyüşe çıkılmaz diye tepkileniyor. Ama nafile ne yağmur duruyor. Neden kızıyor. Dağda yaşamanın ne anlama geldiğini Demirkıran’ın anılarından daha iyi anlayabiliriz. Hem yorgunluk. Moralimiz bozulmuştu. Artık kendimi ayaklarıma bırakmış. hiçbir şey düşünmeden yürüyor olmuştum. Ama içine girdiğim öfke seli sağlıklı düşünmemi engelliyordu. s:17-18 193 . Eğitim alanlarında sadece bunun küçük bir örneği gösterilir.349 349 Sami Demirkıran. Artık dursan da biraz da açık hava da eğitim yapabilsek. Her tarafımız ıslanmış. Dağı tırmandıkça yağmurun şiddeti artıyordu. Ama nafile yağmur git gide şiddetleniyordu. yer yer yaralanmamıza sebep oluyordu. Bir an önce yürüyüşün bitmesini ve moral hazırlıklarına başlanmasını istiyordum. İstanbul-1998. elbiselerimiz iyice ağırlaşmıştı. öfkeleniyorduk. ne de yürüyüş bitiyordu. Ama bu da bizi daha çok yoruyor. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay.devam ediyordu.” Dağ kadrosunda gerçek yüzü pratik sahaya çıkıldığında ve yoklukla karşı karşıya gelindiğinde daha iyi anlaşılmaktadır. Bu kadar kısa zamanda böyle bir moral çöküntü.

“…Sabah kahvaltısını manga düzeni içerisinde yapmaya başladık. Kahvaltıda her zaman ki yanmış saç ekmeği, çökeleğin bir çeşidi denilen lor ve siyah çaydanlıklarla yapılan çay bulunuyordu… Kahvaltılar yapıldıktan sonra herkes manga düzeni içerisinde ağaçlıkların dibine çekilerek uyudu. …oldukça sıcak bir gündü. Sabit bir şekilde terlemeden yarım saat yatmak mümkün değildi. Kim uzansa beş dakika sonra üzerindeki puşiyi atıyor ve kalkıp ve kalkıp öf diyerek rahatsızlığını dile getiriyordu. İşin komik yanı bu durumdan en çok biti fazla olan militanlar şikayetçi oluyorlardı. Derilerinin üzerinde kabaran kirin içinde tam bir ev yaşamı sürdüren beyaz bitler bile bu kavurucu sıcaktan etkileniyor, enselerine doğru tırmanıp hava almaya çalıştıklarını görmek mümkün oluyordu. …Günlerdir ayağımda tuttuğum ayakkabımı çıkardım. Çoraplarım leş gibi kokuyordu. Elimi hiç sürmeden kir dolu çorabımı ayağımla birlikte suya batırdım. Az önce berrak akan su çorabımın kirinden bulanık olmuştu. Ensemi sallayıp başımı salladım…ne olacak bu işin sonu diye içimden geçirdim.”

Yukarıda ifade edilen kısa bir anı bile dağdaki yaşamın ne derece insanlık dışı bir hayat olduğunu gösterir niteliktedir. Dağ’da yaşamak PKK örgüt üyelerinde yıpratıcı etkiler bırakmaktadır. Özellikle kış aylarında yaşanan zorluk örgütün dağ kadrosunun gerçek yüzünü gösterir. Kış ayının dağ kadrosu için ne derece zor olduğunu “Delil Fırat” kod adlı örgüt üyesinin anılarından aktarabiliriz; 350
“Bizim için kar ve fırtına gibi zorluklar başlı başına ciddi zorlanmak demekti. Sabah olunca
350 Besta'dan Hakkari'ye, 2001 Yılında Besta’dan

Hakkari’ye Gidecek Bir Gurup Arkadaşın Başından Geçen Olay http://www.komalenciwan.com, update: 16.01.2007

194

tekrar yola koyulmak için hazırlık yaptık, diğer yönüyle huzursuzluklar başlamıştı kar tehlikesi çok ciddi bir boyuttaydı ama yinede biz Hakkâri üzeri olan yolda gitme kararı aldık. Karar vermek yapılan yoğun tartışmalar sonucunda oldu, çok tecrübeli olan arkadaş gurubu tabiî ki karın ne kadar ciddi engel yaratığını çok iyi bilmekteydi hem de yeni yağan kar hafif oluşu yani kuru kar olduğundan dolayı hem insan ayağının kangren olması hem de yürümede ciddi engel teşkil ediyordu. Daha önce bu bölgede hem köylü hem de arkadaşların ayakları çok yanmıştı, tedavi ve ilaç imkânlarının olmayışı insana ciddi engel olmaktaydı. 1998 yılının kış aylarında Hakkâri taburunun bu yolda, yaklaşık 30 arkadaşın ayakları kangren olmuştu, bu arkadaşların çoğunun ayak ve parmakları kesilmiş, ilaç ve uyuşturucunun olmayışı doktor arkadaş tarafından tek bir falçata bıçağı ile uyuşturmadan hepsinin ayak parmakları kesilmişti. Parmaklar kesilirken duyulan acı tarif edilemez….”

Dağ kadrosunda kış ayının zorluğunu anılarıyla anlatan bir diğer örgüt üyesi Can Deniz, daha eğitim kampındayken içinde bulundukları kış ortamını anlatırken bile pişmanlık hissi beliren ifadelerde bulunmaktadır. Deniz anılarında Bekaa vadisinde kamp yaparken kışın zorluğunu ve çetin oluşunu şu şekilde aktarmaktadır;351
“…Yoğun bir kış altında, yaşamımız iyice ağırlaşmıştı. Çadırlarımız tamamen kar altında kalmıştı. Tünel kazarak çadırlarımıza ulaşıyorduk. Soğuk ve tipi günümüze hakim olmuştu. Kamp içi ve özellikle, kampa bağlanan yollar kapanmıştı. Bu durum kampın temel
351 Deniz, a.g.e.,s:67

195

ihtiyacı olan ekmek, yakıt vb. sorunları dayanılmaz noktaya getirmişti. Bir yufka ekmeğini üç-dört kişi paylaşıyorduk. Bazen bir tepsi karın üzerine şeker döküp yiyorduk. Mazotlu sobalarımız, mazotun yeterli olmayışından dolayı yanmıyordu. Battaniyelerin altından fazla çıkamıyorduk. Ve katma bitlenmeyen yoktu. Bitlere çete diyorduk. Sabaha kadar çete öldürmeye uğraşıyorduk.”

Dağ kadrosunda yaşam yaz-kış doğal zorluklarla mücadele anlamına gelmektedir. Özellikle PKK’nın kamp bölgeleri çetin doğa şartlarını mecbur kılacak mahiyettedir. Dağdaki bu zorlu yaşam bazı PKK üyeleri için, dağ kadrosundan kaçma için yeterli bir sebepti. Kaçmak dağ kadrosunda ölmekle aynı anlama gelmektedir. Dağ kadrosunun zor doğa şartları, teröristleri zorluklarla mücadele konusunda geliştirmekte ve birer savaş makinesi haline getirmeye başlamaktadır. Zamanla dağ kadrosunda yaşayan ve savaşan teröristler Demirkıran’ın ifadesiyle kendilerini savaşla eş değer görmeye başlamaktadırlar. Demirkıran dağ kadrosundaki militanları şu şekilde ifade etmektedir;352
“…bir süre sonra savaşla yaşayanlar bunu bir meslek olarak görüyor olmuşlardı ki, olaylar zamanla hümanizmi değersiz kılmış ve kan akımı günlük natürel yaşama tekabül eder olmuştur. Profesyonel ölüm makineleri bu sürecin meyveleri konumunda bulunuyordu. Keza, savaşmayı meslek edinen, hatta kurşun sesinden uzakta kalındığında kendilerini boşlukta hisseden dağ damlarına göre; aşkların en güzeli savaşlarda yaşanırdı, hayat savaşlar oldu.”
352 Sami Demirkıran, “PKK, Olaylar-Belgeler-Hatıralar” Kipa

yay., İstanbul-2001, s:403

196

Dağ kadrosunda doğa şartlarına rağmen insanların birer savaş makinesi olmalarının temel sebebi dar kalıplar içerisindeki bir yaşamda ideolojik açıdan kesin inanmışlığa sebebiyet veren örgüt ideolojisinin propagandasının sürekli olarak yapılmasıdır. Ayrıca savaş stratejisine olan inanç bu sabrın sebeplerinden biridir. Silahlı kadrolara yeni giren militanlara ilk aşamalarda müziğin etkileyici propaganda malzemesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Örgüt şarkıları veya müzikleri bu aşamada en hayati propaganda silahı olarak kullanılır.353 Dağ yapılanması içerisinde bazı örgüt üyeleri ERNK’nın PKK lehine yaptığı müzikli ve görsel propagandalarla354katılım yapmış ancak doğa şartlarının zorluğu ve dağ kadrosunun baskısı altında ezilmişlik psikolojisine kapılmışlardır. Dağ kadrosunda yaşam, materyalist ideolojilerin bir sonucu olan “hayat bir mücadeledir” fikri alt yapısıyla oluşur ve gelişir. Dağ kadrosunda ezenler ve ezilenler vardır. Yeni katılım yapanlar içerisinde uyum sağlayamayanlar ezilmeye mahkûmdur. Ayrıca bu kişilerin PKK’ya verebilecekleri en kıymetli varlıkları ölü bedenleridir. PKK dağ kadrosunda ölümün ismi şahadet olarak anılmakta
353 A.g.e., s:432 354 Görsel propaganda konusunda örgütün dağ kadrosunun

internet sitesinde örgüte yeni katılan bireylere izlettikleri dağ kadrosuna ait video görüntüleri bulunmaktadır. Bu görüntüler dağ kadrosunu piknik alanıymış gibi güzel göstermeye çalışan malzemelerle süslenmiştir. Amaç aslında dağ kadrosunun zorluklarını ve yaşanan sıkıntıları sansürlemek ve sempatizanın görmek istediklerini nakletmektir. Ayrıca görüntülerde hiç kan veya ölü görünmemektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz: www.hpg-online.net-video1: Nobedariya Azadiye erişim tarihi: 02.01.2007

197

ve “şehitlere” ayrı bir önem verilmektedir.355 Yaşarken bir hiç olarak görülen militanlar, şehitlikte belli bir kıymet ve önemin var olduğunu anlayınca ölüme gülümseyebilecek noktaya gelebilmektelerdir. Öcalan’ın “siz bir hiçsiniz” dediği dağ kadrosu militanları, öldükten sonra Öcalan’ın latif sözlerine356 mazhar olmaktadırlar. Öcalan burada zımnen “Ölü
355 PKK’da şehitlik kavramına sürekli vurgu yapılmakta ve

özendirilmektedir. PKK için ölmeyi göze alabilecek militan gerekmektedir. Bkz: http://www.ser xwebun.org/index . örgüt kaynakl arında şehitlik şu şekilde vurgulanmaktadır; “Şehitler yaratabilmek özgürlük mücadelesinin en temel gerçeğidir. Şunu iyi biliyoruz ki şehitler veremeyen, şehitler yaratamayan, şehitler öncülüğüne ulaşamayan halklar, en zayıf, en geri, giderek tarihten silinen halklar oluyorlar. Tarihte bunun çok sayıda örneği var. Kürt halkının tarihinde de bu durum oldukça öğretici bir yer tutuyor. Ne zaman ki şehitler vermeyi göze alabilen, yaratabilen bir konuma ulaşıyor ve özellikle onu bilinçli yürüten bir düzeye geliyorsa, Kürt halkı işte o zaman tarihinin en güçlü, en yenilmez en örgütlü ve birlik olan bir konumuna ulaşıyor. Yine ne zaman ki bu tür değerler zayıflıyor, şehitler vermekte zorluklar çıkıyor, onun bilinci kaybediliyor, örgütlenmesi dağılıyor, böyle büyük bir iradeden yoksun kalınıyorsa, işte o zaman tarihinin en zayıf, en geri, en kötürüm dönemini yaşıyor. Kürt halkı işte böyle bir dönemdeyken şehitler günümüz ortaya çıktı. Halk, tarihinin en baş aşağı gidişini yaşıyorken; inkar ve imha siyaseti uygulayan despotik ulus devlet yapılarının soykırımı en ileri düzeyde geliştirmeye çalıştıkları; halkın bilincinin, örgütlülüğünün ve birliğinin büyük ölçüde kaybolduğu bir ortamda bu büyük çıkış, Önder Apo'nun çıkışı, PKK'nin çıkışı ve bu büyük şehadet gerçeği ortaya çıktı. Kürt halk tarihini tersine çeviren ve bu tarihin en temel milatlarından biri olan 18 Mayıs gerçeği, şehitler günümüz gerçeği böyle ortaya çıktı”. 356 “Başkan Apo Kemal Pir'i Değerlendiriyor” www.hpgonline.com/tr/14 Temmuz dosya/1.html erişim tarihi: 16.01.2007,Öcalan yaşarken aşağıladığı örgüt üyeleri hakkında öldükten sonra şu sözleri kullanarak tezatlarına birisini daha eklemektedir;“Kemal Pir büyük arkadaşlardandır.

198

militan en iyi PKK’lıdır” imajı vermektedir. Bu dağ kadrosuna yönelik psikolojik harekatın sadece bir yöntemidir. Bekaa vadisindeki eğitim kampına Mahsun Korkmaz akademisi ismi verilmesi, militan adaylarının bilinç altında belli bir kahraman tipolojisi oluşturmakta ve örgüt üyeleri Mahsun korkmaz imajına bürünmeye çalışmaktadırlar. Cephe ve dağ kadrolarının ortak yaptıkları işlerden birisi de birbirlerine militan kanalize etmektir. Yukarıda ifade ettiğimiz ezilmiş teröristleri ERNK’ ya havale edip, ERNK’dan sağlam yapılı militanlar alınmaktadır.357 Örgüt içerisindeki bu değişimde insanlığı hiçe sayan ve örgütün insanlık dışı yönünü gösteren bir uygulamaya şahit oluyoruz. Yukarıda ifade ettiğimiz, dağ kadrosuna intibak sağlayamayan kişiye şu muamele yapılmaktadır;358 ERNK raporu;

Onun kadar duyarlı yaşayan başka birini bulabilmek çok zordur. Ne kadar yüceltilse, yaşama yansıtılsa bile azdır. Halen tam kavranıp yaşamsal kılındığını sanmıyorum. Kemal bana bir mürit gibi değil, ama yüksek saygıyla, anlayışla bağlıydı. İdeolojik çizgime, örgütsel yürüyüş tarzıma çok güveniyordu, büyük saygı duyuyordu. Yüksek seviyeli, kısa, öz yargıları vardı. Güçlü bir iradeydi. İçeridekiler ve dışarıya çıkanların bu çizgiyi sürdürmesi, Kemal Pir mirasına sahip çıkmaları biricik doğru yoldur. Kemal Pir ve Haki Karer bozulmamış iki Karadeniz çocuğu olarak benim arkadaşlık tarzıma adeta bayılarak bağlanmışlardı. Bana en ufak bir zorluk gelmesin diye en erkenden dilini, töresini bilmedikleri Kürdistan’a hepimizden önce yürümüşlerdi. Bu tercihe başta Kemal Pir ve Haki Karer gibi çok değerli Türk kökenli arkadaşlar derinliğine inanmışlardı. Çıkışımızın soy damarıydılar.”
357 Demirkıran , a.g.e., s:441 358 A.g.e., s:441-442

199

“Bu şahıslar hiçbir işe yarayamadıklarının bilincinde kendilerini ispata koşmaktadırlar. Doğal olarak buda AMİT(intihar eylemcileri yapılanması) görevini üstlenecek gönüllü elemanları doğurmaktadır. Dersim’de, Adana’da ve benzeri illerdeki intiharvari eylemler bu pratiğimiz sonucu oluşturulmuştur.” 359

AMİT, ARGK’ya mensup intihar timlerini simgelemektedir. ARGK içerisinden çıkan militanlardan teşekkül eder. Kuruluş nedeni; dava
359PKK’nın intihar eylemleri hakkında bkz;

www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm, erişim; 12.01.2007 Gerçekleştirilen eylemler şunlardır; 1) 30.06.1996 günü Tunceli'de, bayrak merasimi sırasında, Mehmet-Hanım kızı 1972 Malatya Merkez Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı, Ayten-Gülistan Kod adlı psikolojik rahatsızlığı bulunan PKK militanı Zeynep KINACI'nın hamile kadın kılığında askerlerin arasına girerek, üzerinde sakladığı bombaları patlatması ile meydana gelen olayda (3) astsubay, (5) er şehit olmuş, (29) er de yaralanmış, eylemci parçalanarak ölmüştür. 2) 25.10.1996 günü Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası nizamiye kapısına hamile kadın kılığı ile gelen ve olay yerinde bulunan sağ el parmak izinin yapılan mukayesesi sonucu Yusuf-Fadile kızı 1979 doğumlu Mardin-Kızıltepe doğumlu Revşan kod adlı, Leyla KAPLAN olduğu tespit edilen bir bayan teröristin üzerinde taşıdığı patlayıcı maddeyi infilak ettirmesi sonucu meydana gelen olayda, (3) polis memuru ile Yaşar ÇETİN isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, (9) polis ile (3) vatandaşımız yaralanmış, eylemci bayan terörist olay yerinde parçalanarak ölmüştür. 3) 29.10.1996 günü Sivas’ta, Erzincan yolu Eğri Köprü civarında yapılan yol uygulamasında durdurulan 58 M 0415 plakalı minibüsteki yolcular arasında bulunan ve durumlarından şüphe edilen biri bayan iki kişinin yolcularla beraber Çarşı Karakolu’na götürüldükten sonra, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürülmek için ekip otosuna bindirilen Bermal, Zekiye ve Şükran kod adlarını kullanan, Zeynep KARCI sahte kimlikli, Batman nüfusuna kayıtlı Hasan kızı 1967 doğumlu Güler OTAŞ’ın üzerinde bulunan bombayı patlatması sonucu meydana gelen olayda, görevli (3) polis memuru şehit olmuş, (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (10) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

200

hem de kadronun psikolojik baskısı sebebiyle örgüt militanlarında güvensizlik. taklitçilik ve içe kapanma gibi sapma davranışlara yol açar. 7) 27.11. Susuz ilçesi Yaylacık köyü nüfusuna kayıtlı Teyfik-Telli kızı 1977 doğumlu Meral MAMYAK’ın şüphelenmesi ve dur ihtarında bulunması üzerine. Dağ kadrosundaki yaşam ve yaşamanın zorluğu hem doğa şartları. 5) 01.1999 günü İstanbul’da. eylemci parçalanarak ölmüştür.1999 günü Van’da. (3) polis memuru ile olay yerinde bulunan (1) vatandaşımız yaralanmış. İskenderun ilçesi Kurtuluş mahallesine naklettiren Ferho-Hamdiye kızı 1971 doğumlu ROJBİNAMANOS kod adlı Fatma ÖZEN’in üzerindeki patlayıcıları patlatması sonucu meydana gelen olayda.sadakatinin kutsallığını karşıt güçlere olduğu kadar gözlemci gruplara da göstermek amacına 360 yöneliktir. kendini ispatlama güdüsü. korku tedirgin olma. 1994 yılında PKK terör örgütüne katılan Diyarbakır.03. (10) kişi yaralanmış. Mustafa oğlu 1970 doğumlu Sinan kod adlı Hacı CAN adlı teröristler parçalanarak ölmüşler. eylemci parçalanarak ölmüştür.1998 günü Hakkari Yüksekova ilçesi Jandarma Komutanlığı önünde Van iline gitmek üzere bekleyen askeri konvoya yaklaşan PKK terör örgütü mensubu Mardin ili Savur ilçesi Kayatepe köyü nüfusuna kayıtlı iken. gıda maddeleri ile tüp satılan CAN markete gelen. eylemci parçalanarak ölmüştür. (2)’si asker. (3) askerimiz ve (2) vatandaşımız yaralanmış. ellerini her iki yana açmak suretiyle üzerinde bulunan bombayı 201 . 4) 17. Kars. Beyoğlu. Çınar ilçesi Pıranoğlu köyü nüfusuna kayıtlı Halil İbrahim-Dursune kızı 1975 doğumlu Binevş-Amed kod adlı Hüsniye ORUÇ’un üzerindeki Rus yapımı el bombasını patlatması ile meydana gelen olayda. Dağda yaşamanın PKK terör örgütü mensupları Güler OTAŞ ve Malatya nüfusuna kayıtlı.1998 günü Diyarbakır-Lice ilçesinde Mehmet Cami CAN’ın sahibi olduğu. kendilerine yardımcı olan Hasan ATEŞÇİ göz altına alınmıştır.03.12. Taksim meydanında çevre emniyetinden sorumlu olarak görev yapan Çevik Kuvvet Şube müdürlüğüne ait otobüsün yanına yaklaşan. Yusuf-Ayşe oğlu 1972 Hakkari doğumlu Ferhat kod adlı Tacettin ŞAHİN’in taşıdığı patlayıcıları patlatması ile meydana gelen olayda. Başkale ilçesi bölge trafik istasyonu önünde uygulama yapan trafik ekibine. PKK terör örgütü mensubu. 1977 yılında nüfus kayıtlarını Hatay. 6) 20.

1999 günü Bingöl’de. Demirkıran itiraflarında örgütün dağ kadrosunda ki yeni örgüt üyelerinin akıbetini aktarırken dağda yaşamanın ne anlama geleceğin patlatması sonucu meydana gelen olayda. (1) vatandaşımız ölmüş.. 8) 05.443 202 . eylemci terörist ise parçalanarak ölmüştür. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde. eylemci parçalanarak ölmüştür.1999 günü Adana’da. eylemci terörist parçalanarak ölmüştür. Makam şoförü Çetin DENİZ yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiş.04. Vali konağı önünde Bingöl Valisi Süleyman KAMÇI’nın aracından inip vali konağına girdiği sırada. Alay Komutanı Tahir ÇEBİ.04. PKK terör örgütü mensubu İran uyruklu Ferhat ve Ferhenk kod adlarını kullanan Turab MAHMUDİ’nin Hakkari Valisi Nihat CANPOLAT’ın arabasına yaklaşarak. (8) vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmış. (2) teknisyen.1999 günü Hakkari’de. (1) şube müdürü. 9) 08. (6) polis memuru. vali korumalarının teröristi engellemeleri sonucu vali yara almadan kurtulmuş. Seyhan ilçesi eski Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü nizamiyesinde. eylemci kadın terörist parçalanarak ölmüştür. kimliği tespit edilemeyen (1) kadın teröristin üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen olayda. Dağ kadrosunun gerilla tarzının zarar görmesinde iç yapılanmanın ciddiyetinin bozulması da yatmaktadır. (3) polis memuru ile patlama esnasında olay yerinde geçmekte olan. s.oluşturduğu bu sapma davranışların temelinde mücadele mantığıyla örülü doğa şartlarında zayıf olmanın verdiği eziklik yatmaktadır. 10) 05. Malatya. Arguvan ilçesi Alhasuşağı köyü Ballıca mezrası nüfusuna kayıtlı Sabri oğlu 1979 doğumlu BANANŞAHAN kod adlı Baki TATLI’nın üzerinde taşıdığı bombaları patlaması sonucu meydana gelen olayda. Dağ kadrosuna 1990’lı yılların başından itibaren yoğun bir katılımın yaşandığı bilinmektedir.07. (1) polis memuru ile olay yerinden geçmekte olan (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış. makam şoförü Çetin DENİZ ağır yaralanmış. (1) bekçi ve (4) vatandaşımız yaralanmış. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli. 360 A. üzerinde taşıdığı bombaları patlatması sonucu meydana gelen intihar saldırısında Vali Nihat CANPOLAT hafif şekilde yaralanmış.g.e. (12) vatandaşımız yaralanmış.

…Eğer i bunu da bulabilirseniz!.. ayrıca yeni ve genç bir militansanız duygusal olarak 361 Demirkıran. Dağda sürekli ölüm korkusuyla yaşarken. tereyağı. haşlanmış yumurta. yıkamak için zaman veya su bulamadığınız zeytine talim ediyorsunuz.ve ne bedele mal olacağını göstermektedir.s:301-302 203 . …Son durakta o bir anlık hevesin eğer ki macerasını atlatmışsanız sizi medeniyetin göbeğinden ilkelliğin kol gezdiği dağlara ve beyaz iri bitlerin yaşama kaynağı olan militanların ortamına sürüklendiğini fark ediyorsunuz… Dilini dahi telaffuz edemediğiniz büyük bir davayı sırtlıyorsunuz…Belki de hiç silah görmemiştiniz!. olmadan kahvaltı yapmayan siz. psikolojik savaş çerçevesinde beyin yıkama harekatıydı. PKK’nın Kürtçe okunuşunu dahi telaffuz edemeyen kimi mini etekli. size davayı anlatan militanlara kanıyorsunuz…(bir militanın iç dünyasını yansıtmaktadır) bir anlık hevesle ayağa kalkıyorsunuz. Evinizde bal. artık içi fare pisliğiyle dolu ekmeğe...e. aklı bir karış havada olan lümpenlerin silahlı amaçsal bir davada ne kadar mesafe kat edebilecekleri aleniyi. kimi kot pantolonlu gencecik kızlarla.g.. Uygulanan yöntemin adı. a.. Değil bir davaya. beyaz peynir.361 ve olduğunu da “…Dağlara metropollerden bir anlık hevesle öyle yoğun katılımlar gerçekleşiyordu ki… Kürtçe bilenler bile azınlıkta kalmışlardı. o güne dek hiç şiddet yanlısı olmamıştınız!. PKK kısa süre içerisinde hesabını yapmış ve bence de en doğru yöntemi benimsemişti.. Aslında bilmediğiniz ve bu yüzde bir macera olarak nitelendirilebilecek bir cehennem ateşine dalıyorsunuz.

. her türlü aksi fikri duyabilecekleri ortamlardan uzak tutmuştur. dağdaki örgüt üyelerini etkilememesi için radyolar kapatılmış ve tecrit havası iyice arttırılmıştır. 362 A. nöbet.362 “Artık sevgiliniz için her Allah’ın günü ellerimizde tuttuğumuz güller olmayacaktı. Örgüt dağ kadrosu üyelerini. Zamanla şunlar düşünülmeye başlanır. Bir dönem devletin radyo ve televizyonlar aracılığıyla yaptığı ve dağdan indirmeye teşvik ettiği program ve yayınların. Her bakışınızda size ölümü hatırlatan silahınız ve siz olacaktınız... kiminle yürütüldüğünün dahi bilincinde olmamak.e.g. eylem. s.364 Dağ kadrosundaki örgüt üyeleri pratik ve teorik faaliyetlerin yoğunluğuyla bunalmakta. çatışma.303 364 Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www. Acıda olsa PKK’yı tanımayan. örgüt aleyhine hiçbir bilgi ve haberle temas kurmalarına imkân verilmemektedir.e.363Dağa çıkarılan haber ve gazeteler yalnızca örgüt lehine bilgi vermekte ve zafer naraları atan başlıklar taşımaktaydı.g.serxwebun. görev. PKK’ya katılım sağlayanların %85’lik bir bölümü işte bu çelişkileri yaşıyordu.. intikal. Yanındakilere yoldaşım demek…Fakat aynı lisanı dahi paylaşmamak kısacası güzel ve sade bir yaşamdan koparak koca bir girdaba kapılmak…Hangi davanın. s:301 363 A. ancak dağlarda bir PKK militanı gibi yaşayan biri olmak!..html erişim tarihi: 204 .çöküntüye girmemek için hiçbir neden kalmamıştır.” Yukarıdaki ifadelerle anlatılan iç çelişkileri yaşayan örgüt militanının sosyal hayatla olan baları kopartılır. Teorik eğitim.com/1999/01/h01.

gundemimiz.g. www.pkk. dibi gözükmeyen uçurumları. http://www.hpg-online. sar kayalıkları birer birer aşmak zorundaydık.com . muhakeme kabiliyetlerini kısıtlamakta ve itaate mahkûm bırakmaktadır. Bu haberler için bkz.. Bu şekilde psikolojik olarak etkide bulunmaya çalışmaktadır.derken sürekli yorgun düşürülen militanlar uykuya dahi hasret bırakılıyorlardı.com. Yaptıkları eylemlerle düşmanı çil yavrusu gibi dağıtıyorlar. Üstelik kat ettiğimiz yollar öyle kolayca aşılacak türden değildi. Bu haberlere birkaç örnek verecek olursak. http://www.e. örgütün haber kaynaklarından kendilerine yapılan iltifat dolu haberlerdir.365 Örgüt üyeleri üzerindeki bedeni ve psikolojik baskı onları yıpratmakta. s:303 366A. 367 “Kahraman ARGK gerillalarımız bir destan daha yazdı.org/tr. örgüte tutunumlarını sağlayan ve dağdaki zor hayat şartlarında biraz olsun teselli duyabilecekleri husus..komalenciwan. http://www. http://www.com .g. bilemedin yedi saat intikal gerçekleştiriyorduk.net/tr/ 205 . Geçmişte olduğu gibi bugün de örgüt yayınları PKK dağ kadrosunu abartılı eylemlerle dinamik tutmaya çalışmaktadır. Demirkıran anılarında bu zor yaşamı şu şekilde dile getirmektedir. Dizleri kıran yokuşları. Gerillalarımız her yerde darbe üstüne 365 A. Kimi zaman yağmurla. Düşünce güçlerini yitirmişlerdir. kimi zaman gecenin zifiri karanlığıyla boğuşmak durumundaydık.serxwebun.e. Dile kolay gecede en az altı.366 “Esasen hayatımın PKK’da iken her safhası çok yorucuydu.” Dağ kadrosundaki militanların. s:304 367 Örgüt yaptığı eylemleri abartılı bir şekilde jurnalleyerek yayınlamaktadır.

Ortadoğu halklarına. Özellikle de Kürt gençliği. dünyanın demokratik yurtsever güçlerine sadece direniş ruhu aşılayan değil. demokratik mücadele yöntemlerini aşılayan. Direnişi halktan öğrenmeliyiz. kadınları. ordu birliklerine darbe vurarak ağır kayıplar verdirmiştir. 21 asker ve korucu ölürken bir gerillamız şehit düşmüştür. Gerçekten de büyük bir Önderlik Newrozu oldu. her hangi bir başarısı olmadığı gibi bir çok alanda güçlerimiz. Gerçek bir Kürt serhildanı. 2006 Newrozu'nda böylelikle ortaya çıktı. Kürt halkı gerçekten harikalar yarattı. Kürt gençliği. Apocu küçük generaller olma ünvanını eylemleriyle. çocuk düzeyindeki insanlar. Artık gerillamız Kürtlerin ve Kürdistanın savaşan yegâne ayak sesi durumunda. Vurulan bu darbelerle adeta bin yıldır özlemini duyduğumuz özgürlüğümüze kavuşur gibiyiz. özgürlük ve demokrasi mücadelesinin yaratıcı yöntemlerle nasıl yürütüleceğinin en büyük örneğini verdiler. terör örgütü PKK içerisinde yaşanan en büyük hayal kırıklıklarının adresidir. şahadete giden ve zindana düşen gerçeklikleriyle bin kere. Şunu da söyleyebiliriz: savaşmayı gerçekten de halktan öğrenmeliyiz. yüz bin kere hak ettiler. bu konuda eğiten bir konuma ulaştılar. Örneğin Botan alanına yönelik olarak yapılan operasyonda. Amed ve Dersim'de de benzer şekilde operasyonlara yanıt verilmiştir.”(Serxwebun 2006Mayıs) “Türk ordusunun geliştirdiği operasyonlarda ise. Bu 206 . Bu anlamda 2006 yılının bir Önderlik yılı olduğu kesindir.”(Serxwebun 2004-Mart) Dağ kadrosu.”(Kürdistanın Sesi) “Hepimiz gördük. direnişleriyle.darbe vuruyor.

Bu bakımdan yer yer isimleri beyan edilmemiş olan eski örgüt üyelerinin ifadeleri de dahil tüm yaşanmış olaylar. Ancak çözüm olarak çıktığımız dağların sizi daha büyük çözümsüzlükler içine 368 Sami Demirkıran.yapılanma. Dağ kadrosunda yaşam konusunu incelerken esasında yaşanılan veya yaşanılacak durumları da tespit etmiş olduk. Ancak dağda yaşananlar bu hayalleri birer harabeye çevirmekte ve geride büyük bir yıkıntı bırakmaktadır. dağ kadrosunun gerçek yüzü olan insanlık dışı olaylarla ilgili örneklere de değinmek gerekir.368 “Dağdaki kandırılmış arkadaş.. İstanbul-1998. s:236 207 . Dağ kadrosunda yaşanan olayları katılım sürecinden itibaren başından bir çok olay geçen örgüt mensuplarının hatıralarıyla aktarmak konunun anlaşılması için daha belirleyici olacaktır. yaşanmış bu olayları aktararak değerlendirmeyi okuyucunun vicdanına bırakıyoruz. örgüt propagandaları vesilesiyle örgüte yeni giren veya sempatizan olarak örgütle teması olanları büyüleyen bir yapılanmadır. Dağ kadrosunun doğa şartları sebebiyle ne derece zor olduğuyla ilgili örneklerin yanı sıra. hatıralar ve anılar teker teker değerlendirilmeye değer niteliktedir. “İhanetler Çemberinden Kurtuluş” Kamer yay. burada yaşamış olan örgüt üyelerinden aktarmak konuya bakış açısı kazanmamız için daha faydalı olacaktır. 4b-3 Dağ Kadrosunda Yaşananlar Ve İtiraflar PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları.Harun kod adlı örgüt üyesinin beyanları. 1. düştüğünüz çelişkilere çözüm aramak tabi ki en doğal hakkımız.

Bu beni radikalleştirip intikamdan intikama koşturdu. Sonraki dönemde Selimiye köyünü bastık ve 9 kişiyi kurşuna dizdik…” 369 Şemdin Sakık. Bu satırları okur okumaz ikinci idam fermanımı çıkaracağından kuşkum yok. Seni anlatmak. Apo beni anlayın diyordu. Aradan yıllar geçmesine rağmen rüyalarıma giriyor. Bebekleri öldüren komutan oluyor. Kendisini gecikmeli de olsa tanıdık. Öldürmek caniliktir.” 2. Doğruları dile getirmeye çalışanların sesleri silah sesleri arasında eridi.e. 3 ay sonra öldürüldü. Doğru. Zeli kampında Osman Öcalan’ın komutasında 6 ay eğitim gördüm. Çok sayıda kişiyi geri gönderdim. APO.369 Yüzbinleri kandırdık Yüzbinlerce insanı kandırarak Apo’ya bağladık. Ben geçte olsa bunu anladım. a. “herkes PKK’lı olamaz” diye bir sloganımız vardı.Süreyya Bulut (Jian kod adlı) hayat hikayesini anlatırken yaptıkları katliamları anlatmakta ve dağ kadrosunun gerçek yüzünü bizlere 370 göstermektedir.g. Kardeşimin cenazesi sahipsiz kaldı ve Diyarbakır’da gömüldü. Kızkardeşim Adife’yi 1984 yılında dağa ben çıkardım. “Bizi zor kullanarak dağa çıkartanlar önce İran’a ardından da Irak’a götürdüler. İstanbul-2004 370 Demirkıran. Ben de sizlerle birlikte kaldım.Şemdin Sakık’ın kitabında verdiği ifadeler. yaşamı tehlikeye atmaktır. şimdi üzgünüm. Ama eşekçe bir anlama oldu. s:238 208 .düşürdüğünü biliyorum. üç yaşındaki bebekleri herkes öldüremez. Onu ben öldürmüşüm gibi acı çektim ve kadınları dağdan indirme kararı aldım. 3.

Dahası. Bir ara kaçmaya karar verdim ve köye sığındım. örgütü ve on sekiz yıllık emeği. “Tehdit sonucu örgüte katıldım. yetmişlik bir ihtiyar kadar yıpratmıştı. aynı zamanda düşman da yaratmıştım. zor günlerin sığınağı olması gereken aileyi. insanı öldürücü yalnızlıktan kurtaran dostu da yitirmiştim.Bigar kod adlı örgüt üyesinin beyanlarıyla PKK. uğruna mücadele verdiğimi sandığım halkı. umuttan da olmuştum. Ancak erzak almak için gelen militanlar tarafından yakalandım. s:238 372 Şemdin Sakık. moralden. İki aylık sorgu süreci ise bitap düşürmüştü. Bir kısım insanın ‘cani’si. Çok ağır ve insafsız siyasi ve kişilik lincine tabi tutulmuştum.g. Benimle görüşen yetkililerden. bir kısım insanın ‘hain’i ilân edilmiştim.Şemdin Sakık yıllarını verdiği PKK terörünü ve yaşadıklarını şu şekilde özetliyor.. Sağlıktan. vatandaşı olduğum devleti. devlete bağlı köylerin basılması için militanları görevlendiriyorlardı. “Şemdin Sakık’tan mektuplar” Marduk yayınları.4.372 “On sekiz yıllık dağ serüveninin yorgunluğu. Silahımı alıp elimi bağladılar ve işkence yaptılar. Katılmasaydım beni ve ailemi öldüreceklerdi. geleceği ve hayali. Ancak örgüte yeni katıldığım için bana görev vermediler.e. Herkesin ya ‘tehlikelidir’ ya da ‘geçmişin intikamını almalıyız’ deyip düşmanca davrandığı bir konumdaydım. Kadın-çocuk demeden herkesi öldürüyorlardı. Zira yardımcı olmaya değil. bir şeyler 371 A.” 371 5. 2005-Ağustos 209 . ziyaretçilerimden ve birkaç kez uğrayan avukatlardan ilgi. Geçmişi ve hafızayı. Gurup sorumlusu. sevgi ve saygı görmedim. Yalnızdım.

Bir biçimde 7. Ondan sonra örgütten soğudum. parti içi korkunç bir kastlaşmaya neden olundu.. 22.Örgüt içindeki kadın sorununu dile getiren Zozan kod adlı örgüt üyesi şunları ifade ediyor. Öldürme eylemlerini yapmak zorundaydık. Yoksa hem ailemizi.” geliyorlardı. Hazırlanan bu elit kesim emekle büyümek yerine. Örgüt her başarısızlığına bir bahane bulup bazılarını cezalandırıyorlardı.373 “Aile olarak örgüte yardım ediyorduk.e.g.04.374 Başından sonuna kadar gerillanın içinde olan. Ceza.” 8. kendisini sözde tek erişilmez güç olarak kabul eden kadınlar. Öcalan´a dayanarak iktidar 373 Demirkıran. kendisi hakkında bir kaç övgü dizip yazabilen. tabiri caizse emeksiz bir şekilde ülke kaderini belirleyecek kademelere getirilerek.com erişim tarihi. siyasal. Örgüt 23 militanın öldürülmesi ihbarını ağabeyim Mustafa Şahin’in yaptığını öne sürüp onu öldürdü. Komuta düzeyindekiler.2006 210 . ölümdü. Ne yazık ki kadın da Öcalan´ın bu yanını fark ettiğinden dolayı korkunç bir çarpıklaşmayı yaşadı. tecrübeye sahip olmadan. s:238 374 http://www. başarısızlıkları sonucunda mutlaka bir kurban buluyorlardı.rizgari.dayatmaya kullanmak. örgütsel ve askeri alanda hiç bir yetkinliğe.. hem de bizi öldürüyorlardı.. korkunç zorluklara katlanan birçok kadın hiç görülmezken. a.Mehmet Şahin (Şerif kod adlı) örgüte katılımını yaşadıklarını ve gördüklerini şu şekilde özetliyor.

Bana iyi davranmazsan. ayrıca bkz.Dilaram kod adlı örgüt üyesinin anı-roman olarak hazırladığı “özgürlüğe kaçış” isimli kitabında örgütün içyapısı hakkında önemli bilgiler vermekte ve kadın sorununu tekrar hatırlatmaktadır.04. aktaran. Herkes biliyordu. İnsanlar yaşadıkça akıllanıyor. Tecavüzcü. Onun (Abdullah Öcalan) kurduğu sistemde birbirimize o kadar düşmandık ki başka düşmana ihtiyacımız yoktu.Evin isimli bir örgüt üyesinin dağ kadrosunda bir komutan tarafından tecavüze uğraması sonucu intihara varan ölümü Dilaram’ın kitabında şu 376 şekilde aktarılmıştır.net/son.olmayı tercih etmiş ve Öcalan yetmiyormuş gibi bir de onun savunuculuğunu yapan ve bunu parti içi bir kavgaya dönüştüren asalak bir kadın grubu belirmiştir. ayak oyunu. Yazdığım. herkesin öyküsü.04. 9. En sonunda Evin kaçtı ama kaçarken 375 Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006.htm erişim tarihi:22. Gece yarısı nöbette PKK’lı bir komutan tecavüz etti.htm erişim tarihi:22. elektrik şoku verildi. Birbirimizi yok etmek için psikolojik savaş.2006 376 “Özgürlüğe Kaçış” basım yeri yok.2006 211 . Irak Kürdü’ydü. kariyer uğruna insanları kullanma kalmamıştı. fakir bir köylü kızıydı. http://www. hakaretin haddi hesabı yok. Kadınlar arasında yapılmadık hakaret.http://www. karşında ateş topu olurum. çok güzel. “Evin. Çok tedavi gördü. Akli dengesini kaybetti.net/son. dedikodu. Masmaviydi gözleri.375 “Öcalan’a tapmıştım. Gece yarısı oldu mu kızcağız çıldırıp kayalara tırmanıyordu.pkkgercegi.” 10.pkkgercegi.

Evin. İnfaz manga komutanı. yargılanıp infaz kararı verildikten sonra yapılanlardır.Dilaramın kitabında dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olaylardan Hevidan isimli küçük bir kıza yapılanlar bu ortamın veya örgütün vahşiliğini göstermektedir378 “Korucu kızı Hevidan.377 “Yedi aylık hamile Ronahi’nin Zele’de infaz edildiğini Osman Öcalan da Cemil Bayık da iyi biliyor. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 378 “Mardinli Hevidan’a Mezarını Kazdırdılar” aktaran. Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2006 212 . biriyle ilişki kurmasıydı. çok küçüktü. Açığa çıktı.” 11-Ronahi isimli dağ kadrosu militanı yasak ilişki sonucu hamile kalmış ve karnındaki çocuğuyla öldürülmüştür. "Hayır. 1991’den beri arkadaşımdı. Babasına dokunmadılar. Apo’nun çıkardığı "korucu çocuklarını kaçırıp PKK’lı yapma" kanunuyla kaçırılıp getirilmişti. Köylüler bulup ailesine teslim ettiler. 12 yaşındaydı. Kaçma planları yaptı ama anlaşıldı. Suriye-Kamışlılı’ydı. Son isteğini sordular. Suçu. Ronahi.” 12. İki bacağını kaybetti.de mayına bastı. idam edin" dedi. O doğduktan sonra beni idam edin" dedi. karnını kuşakla bağlıyordu ama büyüyünce gizleyemedi. Hevidan’ın eline kazma kürek verip mezarını kazdırdılar. Karnında bebeğiyle öldürüldü. "Çocuğumun hayatını bağışlayın. örgüt içindeki kadının trajik öyküsüdür. 1997 Temmuz’unda 16 yaşına basmıştı. Cemil Bayık. Temmuz 377 “Ölmeden Önce Son İsteği Çocuğunu Doğurmak Oldu” aktaran. tutuklandı. Cemil Bayık’a. Baho Ağa’nın aşiretindendi. Çünkü onlar karar verdi. Beni en çok etkileyen. Ronahi’nin son isteğini söyledi.

birden fazla erkeği sevebilir ama sadece vücuduyla bunlara bağlanabilir özünde. o köylü kızı. Bu hususu dağ kadrosunda yaşamış olan Aryen’in ifadeleriyle aktarabiliriz.sıcağında çukur açarken söylediği türkü dağlarda yankılanıyordu. Kadınlar başını taşlarla ezerek öldürdüler. İNTIHARVARİ EYLEMLERDE ÖLÜYORLARDI. Şam´a gelip Öcalan´ı görüp bu sistemin kimin elinde olduğunun farkına varınca. s. "Ahım sizin boynunuzda kalacak!" İnfaz mangasında tek bacağı protezli Siirtli Rengin.Dağ kadrosunda kadın-erkek ilişkileri içtimai yapıyı şekillendiren temel hususların başında gelir. Bu mantığın uygulamasında ortaya diğer sorunların çıkması olağandır.65-66 213 .” 13. BÜYÜK BİR UMUTSUZLUĞA KAPILIYOR: BU UMUTSUZLUKLA GERİLLAYA GİDİP ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMALARDA.Kadın tek bir erkeği sevemez. Ölmüyordu bir türlü. karşı cinsten birini sevmesini yasaklarsanız. Aşk veya sevginin tanımı yapılırken "kendi cinsini sevmeyen. başka cinsi sevemez" denir.379 “…Bir yerde kadın erkek ilişkilerini yasaklarsanız. Son isteği sorulduğunda af dilemedi. “PKK’de Kadın Olmak” Doz yayınları. Böyle bir ortamı sorgulamaya kalkarsanız lezbiyenlik ve homoseksüellik de ortaya çıkar.” 379 Nejdet Buldan. Hevidan’ı gözünü kırpmadan taradı. "Kahrolsun Apo" dedi. İstanbul-2004. ruhunda tüm bu kişileri ve kendisini Apo´ya bağlamak zorundadır. elbette ortaya böyle sapmalar çıkar . EJAK ve YAJK´ın propagandasında "kadın önce kadını sevmeli” denir. bunu duygusal bağlamda bile yasaklarsanız.

g. Örgüte İran. isimli kadın örgüt militanı örgütte yaşadığı olayları anlatırken dağ kadrosunda yaşanan çarpık ilişkileri ve insanlık dışı muameleleri de aktarmaktadır.Ş. Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar.pkkgercegi.net/pkk_teroru_ve_gercekler. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok.381 “Köyümüze gelen tabancalı bir adam babamı ve küçük kardeşimi öldürmekle tehdit ettiği için ben ve amcamın kızı bu adamla birlikte gitmek 380 http://www. Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var.04. .. 214 .htm erişim tarihi: 18. Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı. .... ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim.” 15. Bizlerin çektiği acılar ve sıkıntılar umurlarında bile değil.M...380 “. Suriye ve Avrupa Devletleri destek veriyor. .y. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım. örgüte katılımını ve başına gelenleri şu sözlerle dile getiriyor...Y.14- İsmini açıklamayan Ö. Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var.Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım.2006 381 A. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok. İran ve Ermenistan üzerinden geliyor. Örgüte para Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızdan vergi adı altında zorla toplanıp Suriye.

örgüt içindeki çarpıklıkları ve yapılan muameleyi aktarmaktadır.g. Saçlarımın dökülmesine başlangıçta üzülmüştüm. Burada sonradan arkadaşlarımdan deney amaçlı olduğunu öğrendiğim bazı ilaçları iğneyle kafa derimin içine verdiler. isimli örgüt üyesi örgütte yaşadıklarını aktarırken. Ayrıca kadroda örgüt üyelerinin birbirlerinden korkan bir durumda olduğunu aşağıdaki ifadelerden çıkarabilmekteyiz. Başımızda kaçmamamız için hep nöbetçi vardı. Beni tedavi amacıyla Kuneraya götürdüler.Saçlarımın dökülmesinde sonra tedavi olmam için beni İran’ın Urumiye şehrine gönderdiler. Bana buraya tedavi olmam için gönderildiğim söylense de herhangi bir tedavi şekli uygulanmadı. 382 382 A. ....1979 doğumlu..Kaçırıldıktan sonra örgüt bizi devamlı kontrol altında tuttu. İsmini bilmediğim bu adam daha sonra bizi örgüte teslim etti.. Ancak daha sonra kız arkadaşlara yapılan tacizleri görünce saçlarımın dökülmesi ve çirkinleşmem nedeniyle bu tacizlerden kurtulduğumu ve namusumu koruyabildiğimi anlayarak sevindim.y. Burada 100 kadar örgüt üyesiyle birlikte bir çiftlik evinde kalıyorduk. 1996 ve 1997 yılları arasında burada kaldım ve çeşitli ayak işlerine baktım. Bir süre sonra saçlarım tamamen döküldü. ilkokul 4.Eğitim esnasında bir kaza geçirdim ve başımı kayalara vurdum. .Y.’’ 16. sınıftan ayrılan Ş. . Evin yakınında bir İran askeri birliği vardı ve burada görevli İran askerleri evin etrafında ve kapısında nöbet tutuyorlar hem güvenliğimizi sağlıyorlar hem de yerimizin tespit edilmemesi için çiftlik askeri bir birlikmiş havası yaratıyorlardı.zorunda kaldık.. 215 .

Birbirimizi tanırdık. O bildirilerde yazanların yalan olmadığını şimdi daha iyi anladım. Ama sağ. Fakülte’den ayrılarak örgüte katılan Halit S. Herkes birbirinden korkar. isimli örgüt üyesinin örgüte girerken yaşadıkları ve örgütün aileye yaklaşımı hakkındaki ifadeleri bizlere dağ kadrosunun ve genel anlamda PKK’nın örgüte nasıl eleman aldığını ve ilerleyen süreçte onların geçmişle olan bağlarını nasıl hiçe saydığını göstermesi bakımından dikkate değer niteliktedir. Hiçbir şey örgütün anlattığı gibi değil. kendine önder diyenlerin yalanlarını daha iyi anlıyorum.y. Ailenize dönmenize müsaade etmiyorlar.Arazide. Çok korkuyordum. Keşke yüz defa bu duyurulara inansaydım. örgüte gittiğini bilmeyerek gelen veya zorla getirilenler. bazen de kapatmaz küfrederlerdi.383 383 A. Örgüt. suçsuz insanları öldürüyor ama bunların siyasi mücadele için yapıldığı söyleniyordu. Grup liderleri bunların yalan olduğunu. Bana. Keşke onlara inanacağıma bildirilere inansaydım. salim buradayım. Ben de bunlara inandım. bilirdik ama ayrılmaktan konuşmazdık. bildirilere rastladım.Örgüte katılanların çoğu benim gibi katılışının farkına varmadan. Bunların hepsinin bizi kandırmak için çıkarılmış yalanlar olduğunu söylerlerdi. Kafamda hep bu vardı. Ama kaçtım ve teslim oldum.1977 doğumlu. yakalananların öldürüleceklerini söylüyorlardı. Yıllarımın boşa geçtiğini düşünüyorum. Aksine.…Nereye gideceğimizi söylemeden beni örgüte götürdüler. İbadet edene rastlamazsınız. Radyoda çağrı çıkınca bazen kapatırlardı. 216 . her yakalananın önce konuşturulacağı sonra da işkence ile öldürüleceği anlatılmıştı. 17.g.

1978 doğumlu. Örgüt inançsızlık felsefesini fazla dinin üzerine gitmeden gizli gizli yürütürdü. “Örgüt başı en doğrusunu bilir” mantığı hakimdi.y. “Biz.“Üniversitedeyken örgütle ilgili kitaplar okuyorduk ve maceracı duygularımız kabarıyordu. Devletin pişmanlık yasasını duyduk. “…Kan dökmenin anlamsız olduğunu. isteyen para verir” diyorduk. isimli örgüt üyesi yaşadığı hayal dünyasını ve kandırılış öyküsünü şu şekilde ifade 384 etmektedir. ikna edilemezse cezalandırılıyor ve savaşa gönderiliyor. Aileden bahsetmek. Medya TV ve HADEP’in gençlik kolları. 217 . burada kalıp ne yapacaksın” dediklerinde örgüte katılmayı kabul ettim. örgüt hakkında söylenenlerin yalan olduğunu insan zamanla öğreniyor. Bahsedenler ikna edilmeye çalışılıyor. isteyen katılır.g. kan dökmekle bir yere varılamayacağını." 18. Yasa hakkında örgüt. “En geç 1994 yılında devlet kurulacak biz de zengin olacağız” diye propaganda yapıyorlardı. akıllı militanlara. Suriye ve İran’dan da haklarımızı alacağız ve bu dört bölgeye oturacağız. ilkokul mezunu olan Cemşit B. Türkiye’den hakkımızı aldıktan sonra Irak. Açık ve özgür bir üniversite ortamında aykırı düşünceleri savunmayı marifet bildik ve bu örgüte katılmamızda etken oldu. PKK’ya eleman temininde etkili 384 A. örgüte katıldıktan sonra ortadan kalkıyor ve yasaklanıyordu. “devlet bizi daha önce dinlemiyordu”. Bana. cahil militanlara ise “gidersen öldürülürsün” şeklinde propaganda yaparak kandırıyordu. “kadınlar bile savaşıyor. Kaçanları gözden düşürmek için “onlar hain ve korkak” şeklinde propaganda yapılıyor.

g. sınıftan ayrılmış F.olmaktadır. ayaklar bağlanır ve aç bırakılır. açlık. fakülte 3. Örgüt içerisinde.“ 20. Hayallerimizi. Teslim olduktan sonra. Bu da halkın tepkisine yol açıyordu. Örgütte cezalar ağırdır. kendimi.y. D. sakıncalı bir yerde ise boğularak infaz edilir.Okulda bir grup oluşturduk ve faaliyetlerde bulunduk. evlenmek gibi hayallerim var. “. geçen zamana yanıyorum. Tabii ki geç kaldık.’’ 19.. Ş. Eller. Her aileden çocuk sayısına göre zorunlu katılımlar gerçekleştiriliyordu. ölüm korkusu. 218 . Herkes bıkmıştı ama korkudan konuşamıyordu. çıkarcı tutumlar ve vaad edilenlerle yapılanların tersliği beni hayal kırıklığına uğrattı. bu kadar halkı perişan etti.. ailemi ve bunca yılı boşa geçirdiğimi düşündüm. aile özlemi insanı ümitsizliğe itiyor. Halkla irtibatımız azalmıştı. uzun yürüyüşler. İş bulmak. uykusuzluk. Arkadaşlıkların hep menfaate dayanması. Kaçma düşüncesi çoğu kişide var ama birbirine güven duymamaları. Silahlı eylemlere katıldım.Y. ispiyonlama ve ölüm korkusundan dolayı bahsedilmiyor. örgüt içerisinde bulunduğu süreçte edindiği izlenimleri aktarırken 385 A. zor kullanarak temin etme yoluna gidiyorduk. Zor yaşam. Herkes Öcalan’ı ilah olarak görüyor ve söylediği her şeyin doğru olduğuna inanıyordu.Urfa-Suruç Doğumlu.1972 doğumlu. Artık insan ne diyeceğini bilemiyor.1977. gençliğimizi yok etti. Öğrenci arkadaşlardan örgüte katılımlar beni etkiledi. silahlı mücadele ile bir yere varılamayacağı görüşü hakim oldu.Yiyecek ihtiyacımızı. Ses getirmeyecek bir yerde ise silahla. Binlerce insanı boş hayaller uğruna ölüme götüren birini nasıl böyle gördüğüme şaşıyorum. Örgütte yaşadıklarını şu sözlerle ifade 385 etmektedir. Örgüt. Ö.

Bu kişinin örgüte girişinden. Ele aldığımız bu son ifade daha öncekilerini de kısmen kapsayan nitelikte olması bakımından kapsamlı ve dikkat çekicidir.. Kendisi katılan arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı. Örgüt yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı bırakmaya niyetleri yok.g.387 386 A. ailelerine para yardımı yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim. 387 A. 219 . . 386 .y. Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar.örgütteki gruplaşmaları ve politikaları şu şekilde aktarmaktadır. Örgütten kaçan terörist. Örgütün üçte ikisi kaçmak istiyor ama korkudan cesaret edemiyorlar. Herkes kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye niyetleri yok. teröre meyilli olan gençlerimize ve başta ailelerine ibretlik bir olay olması bakımından emsaldir..…Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var. Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yakalandım.E. Dağ kadrosunda yaşayanların anıları. yaşadıkları ve itirafları bölümünün nihayetinde 10 yıl örgütte yaşamış ve ardından kaçarak bu çıkmaz sokaktan kurtulmuş bir teröristin ifadelerine yer verilecektir.M Şubesinde ifadesinden aktarılmaktadır. Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uygulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var. Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım. Diyarbakır T. yaşadığı olaylara kadar tüm hayat hikayesi. ifadesinde şunları aktarmaktadır.y.g.

yurt dışına çıktığımda çocuk yaşta oluşum. Ben Avrupa'ya gittiğimde orada özellikle bahse konu devletler etrafında Kürtlerin Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş olduğu. daha sonra da kampına giderek örgüte girdim. bu nedenle Kürdistan için savaşın kutsal olduğu söylemleriyle binlerce genci dağlara çıkartan 220 . çalışmak için iş bulmakta bile zorlanışım. birçok imkandan yoksun bırakıldığı. Çünkü örgüt daha biz uçaktan iner inmez. elinde silahla görmek istemiyorum" diyerek ağladı. ezildiği. kendimi daha güçlü hissetmek amacıyla örgütün derneğine."Ben küçük yaşta koruculardan kötü muamele gördüğüm için ailemin de isteği ile yurt dışına gitmeye karar verdim. yaşadığımız yerdeki kişiler tarafından pek değer verilmemesi. çevredekiler tarafından ikinci sınıf muamele görmemden dolayı amcamı oğlunun vasıtasıyla PKK-KONGRA/GEL terör örgütünün mitingine götürülüşümden sonra yaşamış olduğum aşağılık kompleksinin etkisiyle içimdeki boşluğu doldurmak çevremdekiler tarafından sahiplenmek. bizlere olan güvensizliği içimizdeki kişilikle harekete edemeyeceğimizi üzerimizdeki paraları ve pasaportları alarak tüm çıplaklığı ile ortada bırakıvermişti.Ailemin ekonomik durumunun iyi olmaması. tüm bunların nedeninin de devletsizlik olduğu. Annem telefonda "ben ölüme bile razıyım ama seni o gerilla elbisesiyle. hor görüldüğü. yeteri kadar bilinçli olmayışım. ben de büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. İran istihbarat görevlilerinin bizleri yakalayıp örgüt mensuplarına teslim edip oradan da örgüt mensupları tarafından Urumiye'ye daha sonra Zağros dağına ne olduğunu anlamadan gelişim.

en dinamik ve enerjik olduğu bir çağda kalbimiz bir mermi çekirdeğinin karşısında gezer duruma getirilmişti. aşkın. Osman Öcalan'ın örgüte katılan bayanların hemen hepsiyle cinsel ilişkiye girdiği.anlayış… Alt kadroda ki gerillalara yasaklanan. tıpkı kardeşi Abdullah Öcalan gibi onlarca senedir savunduğu değerleri ve örgütün kanunlarını bir anda bırakarak sevginin." gibi röportajları ve benzeri konuşmaları bir kez daha gerçeği görmemi sağladı.erkek ilişkisinin. söylemi bile insana batan sevgi gibi. Bizlere yıllarca "gemiyi en son kaptan terk eder" şiarı etrafında dersler veren en tepede ki insanların mesela Osman Öcalan'ın yanına sevgilisini de alarak bir çok yönetici ve savaşçı ile Irak'ın daha içlerine kaçarak ayrı bir parti kurması. erkeğin o kamptaki sorumlulardan birini 221 . bir yerde insan hayatının en heyecanlı. yaşamın. 2001 yılında Tinere kampında bir erkekle bir bayanın el ele tutuştuğunun görülmesi üzerine her ikisine de meydan dayağı atılması sonrası bayanın intihar etmesi. ancak üst kadroların haremler kurduğu. bizlere yasaklanmış. kadın. aşk gibi dünyadaki en kutsal değerlerin adına yoz ilişki denilmiş. ailenin. Şemdin Sakık'ın genç erkeklerle ilişkiye girdiği. ancak olay 1998 yılında Zap alanındaki Metina bölgesinde meydana gelmiş). Özellikle üç metrelik bir ipi almayı unuttuğu için hayatının en güzel çağındaki gencecik bir insanın verilen emrin eksiksiz olarak yerine getirilmesine örnek olsun diye yüzlerce kişinin gözünün önünde asılması(ismini ve kim olduğunu bilmiyorum. sosyal hayatın kutsallığını savunması "bir daha gelsem PKK terör örgütünde mücadele etmek benim için seçenek dahi olamaz.

2003 yılında İran Rojhilan'dan örgüte katılan bir gencin Murat Karayılan tarafından koruma olarak alınması. 222 . Bir gece gruptaki örgüt mensuplarıyla yiyecek temin için bölgemize yakın bir köye inerek evlerden zorla yiyecek maddesi istemeye başladığımızda benim gittiğim evdeki yaşlı bir kadının kapıyı açarak "evladım ben de senin gibi geçimimi sağlamak için dileniyorum" demesi üzerine her şeyden koparak kaçmaya karar verdim" Dağ kadrosunda ve örgütte yaşanan bu örnek olaylar silsilesi PKK’nın insana ver(me)diği değeri göstermekte ve bir hiç uğruna nasıl binlerce insanın ölüme gittiğini sergilemektedir. bu gencin bir gece Murat Karayılan'ı örgütte faaliyet gösteren bir bayanla cinsel ilişki halinde iken görmesi üzerine Murat Karayılan'ın bu genci sabah cebinden 25000 dolar para çalmakla suçlayarak kuşuna dizdirmesi gibi insanın midesini bulandıran yüzlerce olay insana niye yaşadığını milyonlarca kez sordurmaktadır. PKK dağ kadrosunda yaşanan olayları ve yaşam şartlarını aktardıktan sonra.vurarak kaçması. Yukarıda sıralanan tüm hususları kapsayacak mahiyette olması gereken ve çözüm paketi önerisi olarak ifade edebileceğimiz eklentide sorunun analizi ve yapılması gerekenler genel hatlarıyla vurgulanacaktır. makro anlamda PKK ile dar anlamda ise dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için yapılması gerekenleri aktarmak gerekmektedir. PKK’nın tutunum ideolojisinin baskı ve korku temelli olduğu bu yaşanan olaylardan anlaşılmaktadır.

maddesinde yapılan terör tanımı ülkemizdeki silahlı şiddet olaylarının isminin konulması açısından çerçeve bir hüküm taşır. Terörle Mücadele Kanunu Md. PKK ile aktif mücadele eden Güvenlik Kuvvetleri bu mücadelelerini 1991 yılında çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütmüştür.388 388 3713 sayılı TMK Md. Türk insanına terörle yaşamanın zorluğunu ve acımasızlığını sonuna kadar hissettirmiştir.PKK DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE YÖNTEMLER (ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ) Ülkemizde 25 yıldır aktif olarak tedhiş hadiselerinin mümessili olan PKK. Bu kanunun 1.1 223 .1’de Terör.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak. kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemleri ifade etmektedir. Bu husus kanunların eksikliğinden değil. Terör sorunu salt askeri ve polisiye tedbirlerle çözülemeyecek veya asgari düzeye çekilemeyecek kadar girift ve karmaşık bir meseledir. 224 . siyasi. Bu sorunu çözmek için her türlü askeri-polisiye tedbirler alınmış ancak sorun ülke gündeminden düşmeyecek kadar gücünü korumuştur.“…Baskı. sosyal. yıkmak veya ele geçirmek. yıldırma. cebir ve şiddet. ekonomik düzenini değiştirmek. Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini. Terör sorunu ülkemizde en başta PKK terör örgütünün isminde anlam kazanmaya başlamıştır. çözülmesi gereken sorunun sosyolojik açıklamasının veya araştırılmasının yapılmaması ve böylece terör sorununun çözümünün yollarının zihinlerde alt yapısının oluşmamasından kaynaklanmaktadır. hukuki. temel hak ve hürriyetleri yok etmek.” Ülkemizde kanunlar yürürlüğe girdikten sonra uygulamada algılama farklılığı sonucu farklı yönlere çekilebilmesi sebebiyle çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır.. Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek. laik. devlet otoritesini zaafa uğratmak. korkutma. Özellikle PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler ülkemizdeki terör sorununu çıkmaz bir hale sokmuştur. sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle. devletin iç ve dış güvenliğini. Özellikle PKK dağ kadrosu gibi gayrı nizami harp usulleriyle terör ve tedhiş yaratan bir yapılanmaya klasik tedbirler ve yöntemler kullanmak sorunu daha da kronikleştirmektedir.

toplumu korumakla görevli güvenlik güçlerine düşmektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için de bataklığı kurutmak gerekir. Sosyolojik sorunlar bulaşıcı hastalık gibidir. Bu bakımdan ülkemize yıllardır huzur vermeyen PKK terörüne ve özelde PKK dağ yapılanmasına karşı güvenlik kuvvetlerine büyük sorumluluklar düşmektedir.C. Vatandaşları hassasiyetini göstermelidir.PKK terörüne ve özellikle dağ yapılanmasına karşı tedbirler alabilmek için veya bunları asgari tehdit düzeyine çekebilmek için devlerin ve sivil toplum örgütleri de dahil tüm kurum ve kuruluşların ortak bir mücadele konsepti olmalıdır. Yani PKK ile Devlet arasında kalmış kitleleri terörün kucağından kurtarmak 225 . Milli Güvenlik Strateji Belgeleri veya bu tarz çalışmalar devletin sadece belli bir kesiminin görüş ve fikirlerinden teşekkül etmiştir. Türkiye’nin Terörle Mücadele el kitabı haline gelmeli ve çıkarılacak terör kanunlarına da rehber olmalıdır. toplumun tüm dokularına sirayet etmeye başlar. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için dağ kadrosunun oksijeni veya yaşam kaynağı olan militan temininin önüne geçilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki PKK terörü her ne kadar bizim algılamalarımıza göre terör olarak görülse de. Çünkü terör sosyolojik bir problemdir. Olması gereken çok daha kapsamlı ve halkı da bilinçlendirebilecek mahiyette bir konsepttir. Toplumu ilgilendiren ve toplumun içinden beslenen veya büyüyen bir problemle mücadele. bu kavram örgüt tarafından manipüle edilip büyük bir toplumun direnişi veya intifadası düşüncesi veya fikri haline getirilip Doğu ve Güneydoğu halkına sunulmaktadır. Gerekirse aylarca tartışılıp üzerinde kafa yorulması gereken bu meselede başta devletin sorumlu birimleri olmak üzere tüm T. Bu mücadele reçetesi.

gerekir. PKK’nın Dağ Kadrosunun başını çektiği terör gerçeğinin açıklamasının yapılması ve tanımının konulması çözüm için girizgâh niteliği taşımaktadır. stratejimiz ne olmalı gibi sorular sorularak önce sorunun tespiti devamında değerlendirilmesi ve analizi nihayetinde ne olmalı şeklinde tasnife ihtiyaç bulunmaktadır. Bu hususla ilgili ne kadar farklı fikir. Bu açıdan soruna yaklaşım ehemmiyet arz etmektedir. Makro anlamda PKK ile mücadelenin en önemli boyutu olan dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için başta Güvenlik Güçleri olmak üzere devletin belli bir yol haritasına veya rehbere ihtiyacı vardır. görüş. PKK dağ kadrosuyla mücadele açısından ne yapılmalı. Sorunun Tanımı Ve Teşhisi PKK dağ kadrosunun yıllarca gerçekleştirdiği ve muhtemelen gerçekleştireceği eylemler uluslar arası ve ulusal ölçekte hukuki planda 226 . öneri ve çözüm paketi varsa değerlendirilmeli ve güvenlik vizyonu genişletilmelidir. Fert fert insan kazanmayı amaç edinerek Doğu ve Güneydoğu’da kardeşlik müessesesinin temin edilmesi gerekmektedir. Nihai analizde diyebiliriz ki Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin matruşkalaşan terör sorununa bir yaklaşımı olmalıdır. BİR ÇÖZÜM PAKETİ ÖNERİSİ Var olan bir soruna çözüm üretebilmek için sorunun teşhisini yapmak gerekir.

Esas sorun mevzuat hükümlerinin değişikliği veya esnekliği değil. Bu durum ceza-adalet sistemi açısından terslik gösterse de gerçeklik yönü olan bir durumdur. Önemli olan nokta PKK dağ kadrosunun potansiyel tehlike 389 Şahin Kurt.96. Aktaran Marmara Üniversitesi ve The British Council. bu eylemlere katılanların tecziye edilmesi gerekliliği konusunda da sorun bulunmamaktadır.26. Ancak mevcut olan sorunun hukuki yönü sadece vuku bulan olaylara reçete sunacak mahiyettedir.389 Dağ kadrosunun eylemlerinin birer terör eylemi olduğu konusunda her hangi bir problem olmadığı gibi. Ceza ve yasaklar adi suç işlemiş suçlular açısından değerlendirildiğinde caydırıcı etkisi mutlak olan bir fenomendir. sorun terör olaylarının gerçekleşmesinin temel sebeplerinin muğlâk kalmış olmasıdır. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat. Ancak işlenen cürüm terör kapsamında ise ve içinde ideoloji varsa. sorunun özünü verilmesi gereken cezalarda görmektedir. İst-1996 391 An. verilecek cezaların caydırıcılığı aksi yönde tesir gösterebilir. Ancak sorunun hukuki yönünde üzerinde muhakkak durulması gereken nokta DÖNMEZER’in ifade ettiği gibi “Terörle mücadele ederken hukuk kurallarına riayet edilmesi ve bu mecburiyetin her gün vurgulanmasıdır.95. Umut Vakfı Yayınları. Md.161 390 “Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele” isimli konferansa ait belge ve zabıtlarda sentez konuşmasından alınmıştır.14 227 . s.”390 Sorunun hukuki açıdan devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine391 işlendiğini ve terör suçları kapsamında değerlendirildiğini söyleyebiliriz.değerlendirilmesi yapıldığında birer terör suçu olarak ifade edilebilir. Seçkin Yayın Evi. Tepkisel güvenlik anlayışına genetik kodlarına kadar bağımlı kalan Türkiye. (DGM eski Başkanı).

olması ve gelecekte bu durumun devam edebilmesi ihtimalidir. belli bir amaç ve ideal uğruna bir araya gelen ve devletin meşru güçlerine karşı. 228 . Bu bakımdan bir tanımlama yapacak olursak diyebiliriz ki. ülkenin belli bir bölümünde Sosyalist çizgide bir Kürt Devleti kurmayı amaç edinmiş. Bunların gözünü karatan ve farkındalıklarını sıfırlayan temel husus şiddet ve terörün bilinç kodlarına yerleşmesi ve onları savaşan birer robot haline getirmesidir. Bu yapılanmanın oksijeni bu yapılanmanın bilinçsiz ve körelmiş mağdurları olan ancak bunun farkında dahi olmayan veya kurtulamayan dağa çıkmış kadınlar. ilerleyen süreçte gelişen politik olaylar çerçevesinde bu amacını Kürdistan Demokratik Konfederalizmi şemsiyesi altında ekolojik yapılanmayı sürekli vurgulayan ütopik bir amaca kanalize etmiş ve bu çerçevede kendisine düşen silahlı çatışmaların sorumluluğunu üstlenen yapılanma olmuştur. Bu sorun adli boyutu olmayan ancak önlenmesi gereken nitelikte bir mahiyet taşımaktadır. Nasıl ki doktorlar bir hastalığı tedavi ederken önce hastalığın ilerlemesini durdurup daha sonra yaralı kısımla ilgileniyorlarsa aynı şekilde Terörle Mücadelenin köklü bir çözüme ulaşabilmesi için teröre zemin oluşturan faktörlerin öncelikli olarak karantina altına alınıp minimum seviyeye indirgenmesi gerekir. gençler veya çocuklardır. PKK dağ kadrosu. Sorunun hukuki boyutunun yanında görünen ve sosyal yönü olan tarafları da bulunmaktadır.

Bu sebeple bu kişileri düşman olarak nitelendirmek terminolojik açıdan sakatlık oluşturur. ölmek haline gelmektedir. Eğer bu teröristleri düşman olarak görür veya nitelendirirsek onların bağlı oldukları veya aidiyet hissi oluşturan yapılanmayı zımnen tanımış oluruz. şehit ettikleri asker ve polisleri üzerlerindeki devleti temsil eden elbiseleri ve kimlikleri sebebiyle şehit etmişlerdir. Pişman olup kaçmak ölümle eşdeğer nitelikte olan bir ortamda tek yol düşman gösterilen ve görülen devletle çatışmada. Ancak soruna yaklaşım yaparken hamaset dolu söylem ve girişimler dağ kadrosunun tutunumunu ve asabiyesini kuvvetlendirmektedir. Örgüt militanları özel bir suç türü olan terör suçlusudurlar. Dağ kadrosundaki birçok teröristin dağa çıkma sebepleri içerisinde. Dağ kadrosundaki teröristler. Bu noktada diyebiliriz ki ilk hedef devlet’tir. “Bu savaşa neden katıldığımızı 229 . Dağ kadrosuna çıkan terör örgütü üyelerinin içinde bulundukları durumu İspanya iç savaşına katılan bir İngiliz şairin dizelerindeki hissiyatla bütünleştirebiliriz. Sorun “dağ kadrosundaki teröristlerin yaptıkları eylemleri durdurmanın yolları” olarak düşünülmesi kısır bir döngüyü beraberinde getirecektir ve getirmiştir. içinde bulundukları ortamın zemin oluşturması yatmaktadır. Zira PKK terörünün görünen veçhesi dağ kadrosunun eylemlerinden teşekkül etmiştir ve etmektedir.Dağa çıkan ve eylemlere karışan teröristlerin çoğunluğu bu ülkenin vatandaşıdır. Sorunu tanımlarken sorulması gereken soru “Niçin bu gençler çocuklar dağa çıkıyor” sorusudur. Birincil sorun olan terör olaylarının köklü çözümü için dağa çıkan yolları kapatmak gerekmektedir. Zira düşman dışta olur.

niçin dağa çıktıkları. PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gerekenler konusunda belli bir çözüm metodolojisinin oluşturulması gerekir. neden bu eylemleri yaptıkları ve onları örgütün silahı haline getiren faktörlerdir. Sorunu sadece silahlı değil. Şehvet. çözüm önerileri halinde konu konu maddeleştirerek sıralayacağız. intikam ve para da değil Biz buraya başka bir yol GÖREMEDİĞİMİZ İÇİN GELDİK” Gerçekten PKK dağ kadrosundaki birçok terörist bu yola göremediği için girmiştir. 1. Bu bakımdan ortaya koyacağımız çözüm paketi önerisi belli bir sistematiğe ve ana 230 .Sorunun esası dağa çıkan teröristlerin yaptıkları eylemler değil.Yıldızların altındaki platolara Bizi neyin sürüklediğini soranlara İngiltere’deki dostlara Deyin ki.PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemler terör suçudur ve bu eyleme iştirak etmiş örgüt üyeleri de teröristtir. 2. tüm yönleriyle ele almak durumundayız. Yalancılık ve aptallık değil. bu sebep. Yukarıdaki tanımlama çerçevesinde PKK dağ kadrosuyla mücadelede yapılması gereken hususları. 3. Bunu önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyelerinden daha iyi anlamaktayız. Sorunun tanımlaması ve teşhisi açısından sistematik bir değerlendirme yapacak olursak.Bu teröristlerin büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve düşman değil terör suçlusudur.

Ancak bu “bilinen” gerçeklerin çözümü konusunda cesaretli adımlar atılamamış ve sorun kemikleşmiş bir hale gelmiştir. Bu üç aşama önceliği ve sonralığından ziyade sürekli var olan ve devam eden ancak kısa orta ve uzun vadeye yayılarak sorunun kökünü çürütmeyi amaçlamaktadır. Sorunun sürekli taze tutulması. En başta söylediğimiz gibi bir rehber mahiyeti taşıyan çözüm yollarına ihtiyaç bulunmaktadır. ÇÖZÜM PAKETİ (1) Üç Aşamalı Çözüm Sistematiği Yaklaşımı Dağ kadrosuyla mücadele yolları değerlendirildiğinde temel olarak yapılması ve izlenmesi gereken yol ve yöntemler üç aşamada ve birbirlerine bağımlı olarak gelişmektedir.başlıklara sahip olmalıdır. 231 . Çözüm yolları araştırılırken korkularımızla yüz yüze gelmek zorundayız. Zira her bir başlık başlı başına bir tez konusudur. Bu hususlar veya başlıklar aslında ülkemizde zaman zaman dile getirilmiş ortaya konulmuş ve bilinen gerçeklerdir. Ancak bu başlıklara yüzeysel değinmek durumundayız.Dağ yapılanmasına verilen yurtiçi ve yurtdışı menşeli maddi desteğin kesilmesi 3. Bu üç aşamayı sıralayacak olursak. Çözüm paketini 10 temel başlık altında sunacağız.Dağ kadrosuna katılımın engellenmesi ve kitle desteğinin kırılması için sosyolojik sorunlarla mücadele Bu üç aşamalı yaklaşım kendi içinde birçok alt başlığı barındırmaktadır.Dağ kadrosuyla aktif silahlı ve psikolojik mücadele 2. 1.

Terör olayları ve eylemlerinin vuku bulması terörizmin ortaya koyduğu düşünce ve fikrin fiiliyata geçmesinden kaynaklanmaktadır.yazılı görsel ve işitsel araçlarla kamuoyu oluşturulması soruna çözüm konusunda adımlar atılmasını mecburiyet haline getirecektir ve esasında getirmiştir… (2) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Tanımlamanın Yapılması (Terör ve Terörizm) PKK Dağ Kadrosunun yapmış olduğu eylemleri Terör eylemleri. bu eylemi gerçekleştirenleri. Bu bakımdan terörizm bataklık. Bu kaçınılmaz gerçek karşısında terörizmi minimize etmeye çalışmak gerekmektedir. Bu yapılanmayı da terör örgütü olarak nitelendirmekteyiz. Terör ve terörizmle mücadele birbirinden farklı olan iki temel husustur. terör olayları da sinekler gibi değerlendirilebilir ve kesin çözüm terörizmi yok etmektir. PKK dağ kadrosunun yapmış olduğu eylemleri terör eylemleri olarak nitelendirirken. Terörist olarak ifade etmiştik. Terörle mücadelede silah kullanılabilir ancak terörizmle mücadele fikriyatla ve düşünceyle yapılabilir. Terörle mücadelede zor kullanmak gereklidir ancak terörizmle mücadelede zor kullanmak aksül amel edip ters etki oluşturur ve sorunun çıkmaza sokar. PKK dağ kadrosunun ortaya çıkardığı 232 . benzer örnekleri vurgulamamız gerekmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz küresel realiteler terörizmi yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline getirmeye başlamıştır. Dağ kadrosunun Teröre kanalize olması ve bu eylemleri gerçekleştirmesinin fikri ve ideolojik yönü ise terörizm olarak nitelendirilir. Ülkemizde ve Uluslar arası arenada PKK’nın terör örgütü olduğunu metodolojik açıdan ortaya koymamız.

şartlara ve zamana göre değişim gösteren elastiki bir yapıya sahiptir.e. antiterör yasalarını etkin bir şekilde. İngiltere’nin işlettiği şekilde.g. s.403 233 .. Terör mevzuatı konusunda yapılacak ilk iş Demokratik çerçevede oluşturulmuş Terörle Mücadele Kanunu çıkartmak veya revize etmektir.terör eylemleriyle mücadelede öncelikli görev Güvenlik Kuvvetlerine düşmektedir. Meşruiyetin kaynağı ve pusulası da hukuk kuralları ve mevzuattır. işletmektir. Ama bu yasalar ifade hürriyetine yasak koyan ve demokratikleşmeye engel mahiyette olan yasalar 392 İmset. Ancak dağ kadrosunun fikri yapılanmasının ve alt ideolojisinin köklerini kurutmak ve bununla mücadele etmek öncelikle ülkemizin kalemşorlarına ve öğretmenlerine düşmektedir. Bu açıdan hukuki planda yapılması gereken ilk iş. (a) Mevzuat Konusundaki Sorunları Aşmaktır. Ancak yeni çıkan kanunlar Terörle Mücadele Kanununun işlevini sona erdirmiştir. İtalya’nın. a. (3)PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Hukuki Açıdan Yapılması Gerekenler PKK dağ kadrosuyla meşru güçlerin yani devletin birimlerinin ve organlarının yaptıkları mücadelede meşruiyeti elden bırakmamaları gerekir. Ülkemizde terörle mücadelenin yön göstericisi 1991’de çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunudur. Zira terör olaylara.392 bölücü terörü azaltmanın veya asgariye indirmenin yolu. Almanya’nın. Bu bakımdan Kahveci’nin üzerinde durduğu ve bizim de vurguladığımız nokta şudur. 1991’deki mevcut şartları 2007’deki şartlarla eşdeğer görmek soruna çarpık yaklaşmak olur.

özgürlükçü demokrasi anlayışına aykırıdır. Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği. Terör suçu işleyenle. Terörle Mücadele ile ilgili çıkarılacak mevzuat içerisinde sivil inisiyatif arttırılmalı. Bir fikrin açıklanması kuşkusuz suç olamaz… Bu.. maddesinin değiştirilmesi gerekçesi şu hususları vurgulamaktadır. Editör. s. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8. . Düşünce özgürlüğünün bir devletin ülke bütünlüğünü ortadan kaldırıcı bir nitelik kazanmasını savunmak (…) pek mübalağalı bir özgürlük anlayışı teşkil eder. Terörle mücadele konusunda çıkarılacak mevzuat ve kanunların zayıf karnı ifade hürriyeti kısmında ortaya çıkabilir. Bilgi yayınevi. askerin ve polisin rolü tekrar gözden geçirilmeli. İngiltere’nin Ekim 2005’te çıkardığı Terör Yasası (The Terrorism Bill) sivil-asker ilişkileri açısından örnek 393 alınmalıdır.. USAK Yay. Terörle Mücadele Kanunu 234 . bazı parçaların başka bir devlete verilmesini savunan ve bu hedefi gerçekleştirmek için övücü düşünce açıklamaları yapan kişilerin bu davranışlarına seyirci kalamaz. İbrahim Pınar. varlığına yönelecek tehlikelere karşı kendini korumak zorunadır. Ank-99. 394 “ Her demokratik rejim.62 Bu raporun metni için bkz. Bir devlet ülkesinin parçalanmasını. Terör ve Demokrasi. Ank-2006 s:291-346 394 Pulat Y. İhsan Bal. Terörizm.” 393 İngiliz Terörle Mücadele Konusunda bkz: Sedat Laçiner. Hukuk sistemimizde yasaklanan düşünce açıklama şekli suça tahrik olarak isimlendirilmektedir.olmamalıdır. bu suça girmemiş olanı kesin çizgilerle ayırabilmelidir. Taser.

Radikal Gazetesi. Abartılı maddelerle kanunların içleri boşaltılmamalıdır.395 395 Gündüz Aktan. Zira ülkemiz sağcısı. Nasıl ki 1960 anayasasının insan hakları ve demokrasiye verdiği ehemmiyet 1982 anayasasında “ama”larla.Güvenlik sarkacında hafakanlar yaşamış olması sebebiyle tecrübelerini çıkaracağı kanunlara yansıtmalıdır. Terör sorunu nihai dönemde ulusal boyutu aşan ve herkesin işin içine girdiği girift bir hal almıştır. Terör çıkmazı bu geminin altına konmuş dinamit anlamına gelmektedir. ÖzgürlükGüvenlik dengesi profesyonelce ortaya çıkarılmalıdır. 26-02-1999 235 . Türkü ve tüm taraflarıyla Türkiye gemisinin içinde seyahat etmek durumunda ve zorunluluğundadır. Bu durum ülkemizin dışa karşı imajına da yön vermektedir. “lakin”lerle tahdit konulması sebebiyle demokrasi ve insan hakları konusunda düzenlemeleri tekrar sıfırdan başlatmak zorunda kaldıysak aynı şekilde çıkarılacak Terörle Mücadele Kanununda da aynı sorunlar tekerrür edebilir. “Olağanüstü ne demek”. Terörle Mücadele Mevzuatının esas önemi. Bu açıdan Aktan’ın ifade ettiği şu hususa dikkat etmek gerekir.Terörle ilgili mevzuat sorununun çözümünde yukarıda bazı bölümlerinden alıntı yapılmış gerekçeli rapor göz önünde bulundurulmalıdır. Terörle ilgili mevzuat uluslar arası açıdan denklik taşımalıdır. Kürdü. Çıkarılacak mevzuat siyasi çekişmelerin ve güç dengesinin malzemesi olmamalıdır. Çıkarılacak mevzuat hükümetin tasarrufu değil tüm Türkiye’nin ortak kanaatine uygunluk arz etmelidir. solcusu. Ülkemiz yıllarca Özgürlük. terörle mücadelenin meşruiyetinin miftahı olması sebebiyledir.

. ancak yaklaşımları ve söylemleri Türk milletini önümüzdeki onlarca yıl olağanüstü etkileyecektir…” (Öcalan’ın yargılanma süreciyle ilgili yazı) PKK dağ kadrosunun yaptığı eylemlerle mücadele konusunda hukuki alt yapı oluşturulurken dağ kadrosuna yadım ve yataklık edenleri ve örgütün cephe faaliyetlerine katılanları da kapsayacak hükümlere de yer verilmelidir. Yapılacak düzenlemede bu propaganda faaliyetleri kesin bir kararlılıkla yasaklanmalı ve yapılacak eleştirilere karşı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 30. özgürlüklere yar vermeyen antidemokratik sistemlerin propagandasını yapmak veya kütleleri şiddet eylemlerine yöneltecek. 236 . “Bildirgenin hiçbir hükmü. zümre veya fert tarafından yok edilmesini güden bir faaliyet girişmeye veya eylemsel olarak bunu işlemeye herhangi bir hak gerektirir şekilde yorumlanamaz” demektedir.“… savcılarımız ‘biz mevzuatla bağlıyız. maddesi hatırlatılmalıdır. PKK’nın son yıllarda ortaya koyduğu birisi de “savaşı Türkiye’ye yaymaktır“. Özgürlüklerin yok edilmesini güden faaliyet kapsamına. dış dünya bizi ilgilendirmez’ diyebilirler. Bunun gerçekleşmesi için yoğun propaganda eylemleri yapılacaktır. Bu hususu yine İHEB 10/2 md. İHEB 30-Md. görmekteyiz. hükmünde. Bu md. toplumda kin ve nefret oluşturan görüşlerin savunuculuğunu yapmak da girer. içinde ilan olunan hak ve hürriyetlerin bir devlet.

Ancak bu uygulama da ulusal ve uluslar arası mevzuata göre yapılmalıdır. tecrübelerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. kamu güvenliğinin korunması. Bunun için ceza-adalet mekanizmasının tüm üniteleri konuya profesyonel şekilde hâkim olmak durumundadır. Mevzuat terörle mücadele edecek sivil-resmi organların dengesi sağlanmalı ve bu konuda çağın gereklerine göre gerçekçi yaklaşılmalıdır. asayişin sağlanması.“Düşünceyi açıklama ve yayma ve haber alma özgürlükleri ulusal güvenliğin. suç işlenmesinin önlenmesi. (b)Eve Dönüş ve Pişmanlık Yasalarının Etkinliği Dağ kadrosuyla mücadelenin hukuki boyutunun tetkikinde değinilmesi gereken bir diğer önemli husus da eve dönüş ve pişmanlık yasalarıdır. Terörle mücadelede mevzuat. örgütün propagandasından bağımsız düşünemeyiz. 2.. ülkenin toprak bütünlüğünün. 11 Haziran 1985’te yürürlüğe giren “Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 237 .” Dağ kadrosunun yaptığı terör eylemlerini. Eve dönüş ve pişmanlık yasalarının etkinliği konusunda terörle mücadele geçmişimize bakmak bize yön gösterecektir. Hazırlanacak mevzuat ve hukuki hususlar Uluslararası Hukukun realitelerini göz önünde bulundurmalıdır. Propaganda önüne geçilmesi gereken temel hususlardan birisidir. Mevzuat konusundaki sorunları aşabilmek için yapılması gerekenler. 3. 1. genel ahlak ve sağlığın gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla kanunla sınırlandırılır.

Sami Demirkıran ve daha birçok eski terör örgütü üyesi bu yasanın sonucunda hayata kazandırılmışlardır.Dair Kanun” terörist örgütlerin bütünlüğünü ciddi biçimde tehdit etmekteydi. Pişmanlık yasası ülkemizde 21–23 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da "Teröristlerin Rehabilitasyonu" adlı uluslar arası sempozyumla gündeme gelmiştir. s. Zira daha önceki bölümlerde verdiğimiz hayat hikâyeleri örgüt içinde bulunan militanların pişmanlığını göstermesi bakımından rehber olabilecek niteliktedir. Bu konunun kurumsallaşması açısından ve verimli hale gelmesi bakımından kafa yorulması gerekmektedir. sayı 168. Toplumsal salahiyeti sağlamakla görevlendirilmiş Güvenlik Kuvvetleri ve suçluları cezalandırmaya çabalayan mahkemelerin dayandıkları belli başlı kurumlardan biri de itirafçılıktır. Önemli olan nokta veya eleştirilecek husus şudur: Acaba Pişmanlık ve Eve dönüş yasalarından beklenen verim alınabiliyor mu? Eğer bir aksaklık varsa bu noktada aranmalıdır. Pişmanlık kanunu ve onun paralelinde geliştirilen itirafçılık kanunu ülkemizin terörle mücadelesinde yön gösterici rehberlerin kazanılması açısından anlamlı olmuştur. Ancak bu durum terör örgütlerini ve fraksiyonlarını ciddi biçimde sıkıntıya sokmuştur.30. Aksi şekilde yani “bu yasalar tekrar çıkarılmasın” mantığıyla olaya yaklaşmak çözüme gözlerini kapatmakla eş 396 Yeni Forum Dergisi. Ramazan Işık’ın belirttiği üzere itiraf:396 Teröre karşı alınmış bir tavırdır. 15 Eylül 1986 238 . Bu bakımdan itirafçılığın temelini atan pişmanlık yasası veya eve dönüş yasaları terörle özelde ise dağ kadrosunun çözülmesinde ayrıcalıklı yeri olan bir konudur. Bu teröristler pişmanlık yasasını bir kapı olarak görebilmektedirler. Abdülkadir Aygan.

anlamlıdır. Son dönemde PKK dağ kadrosundaki militanlarda yaşanan serzeniş ve çatlak sesler dışarıya çıkmış durumdadır. bu hususu uygulamada profesyonel şekilde gerçekleştirmektir. Silahlı mücadele özellikle PKK gibi bir terör örgütüyle yapılarken daha zor ve çetin bir mücadeleyi iktiza 239 . Örgüt içerisindeki bu çatlaklıklar iyi değerlendirildiğinde dağ kadrosunu içte vurabilmek çok daha kolay hale gelecektir. Değinilmesi gereken esas nokta. Pişmanlık veya Eve Dönüş yasası çıkarmak veya bunun yürürlüğe koymak değil. Bu bakımdan onları yabancı görüp düşmanlık beslemek yerine bizden biri gibi görüp tedip etmek en makul davranış olacaktır. (4)PKK Dağ Kadrosuyla Silahlı Mücadelede Yapılması Gerekenler PKK terör örgütüyle mücadelenin en hassas. Özellikle bu amaçla rehabilitasyon merkezleri kurularak örgütten kurtulmuş bireyi gözetim altında tutmak ve değerlendirmek gerekir. zor ve sıkıntılı yönü silahlı mücadeledir. Bu konuda atılacak en önemli adım da pişmanlık ve eve dönüş yasalarının rehabilitasyon merkezli olmak kaydıyla hızlandırılmasıdır. Bu merkezlerde kişiye yaklaşım esas önemli noktadır. Pişman olan kişiye iyi niyetle yaklaşmak temel düsturumuz olmalı ancak onu sürekli takip ve tarassut etmeliyiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı çatısı altında oluşturulan Psikolojik Harekât Şube Müdürlükleri bu konuyla ilgili ciddi atılımlar ve çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların diğer kurumlar için de geçerli olması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Tekrar belirtmek gerekir ki dağa çıkan gençlerin büyük çoğunluğu bizim toprağımızın insanıdır.

Silahlı mücadelenin hukuki veçhesinde önemli olan husus silahlı mücadelenin hukuk dışı eylemlerle kirlenmemesidir. PKK dağ kadrosuyla kırsal alanda mücadele eden asker. Zira terör örgütü üyelerinin hedefinde devlet ve onun meşru güçleri vardır. polis veya jandarma birlikleri meşru savunma durumunda silahlı çatışmanın mesuliyetinden sorumlu tutulamazlar. Devlete sıkılan kurşun karşısında hukuki açıdan içtihat yapacak kadar vaktimiz olmayacaktır. PKK Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede ayrı bir önem taşımaktadır. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu bu hususta gerekli düzenlemelere sahipti. Yani terörle mücadele eden veya edecek olan silahlı birlik veya yapılanmaların hukuk kuralları çerçevesinde meşruiyetinin olmasıdır.etmektedir. Devlet kendisine tecavüz eden ayrılıkçı örgüt üyelerinin karşısında gücünü göstermezse terörün zımni amacı gerçekleşmiş olur ve devlet zafiyete düşer. PKK dağ kadrosuyla silahlı mücadelenin zorluğu ve sıkıntılı olması Tüm Türk Milleti tarafından bilinen bir gerçektir ancak önemli olan bir diğer gerçek de bu mücadelenin meşru çizgide devam etmesi gerekliliğidir. Devletin silahlı birliklerine güç kullanma yetkisi verilirken bunun hukuki al yapısı oluşturularak verilmektedir ve verilmelidir. Silahlı mücadelede yardımcı nitelik taşıyan istihbarat birimlerinin operasyon yapmaları 240 . Yapılması gereken hukuki düzenlemelere de önceki bölümde genel hatlarıyla değinmiştik. (a)Silahlı Yapmak Mücadeleyi Hukuki Çerçevede Üçüncü madde başlığı altında belirttiğimiz Terörle Mücadelenin meşru çizgide yapılması hususu.

241 .meşruiyet açısından sakatlık oluşturmaktadır. 2. Ülkemiz terörle mücadele serüveninde bu ve benzeri tecrübeleri yaşamıştır. Silahlı bir yapılanmanın yaptığı işlerin geri dönüşü olmaması yani işin içinde öldürmek ve yaralamak gibi hassas hususların bulunması hukuk sisteminin bu konuda daha titiz olmasına yol açmaktadır. 1. Zira denetim mekanizması olmayan silahlı birlik ve yapılanmalar ilerleyen süreçte bumerang misali ters etki gösterebilirler ve çizgilerinden çıkabilirler. PKK dağ kadrosuyla yapılan silahlı mücadelede hukuki çerçevede yapılması gerekenleri sıralayacak olursak. 3. Operasyonel birlikler bu bilgiler ışığında yapılması gerekenleri hukuki prosedür çerçevesinde yapacaklardır. Denetimin sivil görevli müfettişler tarafından 365 gün 24 saat yapılabilmesi gerekmektedir. Bugün yapılmış olan hukuk dışı bir mücadele yöntemi yıllar sonra uluslar arası arenada karşımıza tazminatlar şeklinde çıkmakta ve bu durum Türkiye’nin silahla düzeltemeyeceği sorunlar yaratmaktadır.Terörle ilgili mevzuat hükümlerine mutlak riayet etmek gerekmektedir.Kanunların veya mevzuatın silah kullanma yetkisi verdiği birimler dışındaki yapılanmaların bu vazifeyi ihkak-ı hak olarak görmemesi gerekir. İstihbarat birimlerinin yapması gerekenler önleyici mahiyet taşıyan bilgilendirme görevidir. Devletin zor kullanma gücüne sahip birimleri olan asker ve polis teşkilatlarının hukuki çerçevede kalmaları aslında bu teşkilatlar için zırh mahiyeti taşımaktadır.Yapılan silahlı mücadelenin denetimini yapmak ve bu hususta yabancıların bizleri zor durumda bırakmalarına engel olmak.

(c) Silahlı Mücadelede Gayrı Nizami Harp/D. Zira PKK’nın kullandığı yöntemler klasik savaş yöntemlerinden farklılık arz eden ve asimetrik yönü bulunan gayrı nizami harp veya düşük yoğunluklu çatışmadır. Polis ve jandarma birliklerinin Terörle Silahlı Mücadele konusunda profesyonel ekiplerinin (Özel Harekât Timleri vs. Ordu birliklerinin bölgedeki çatışmaya müdahil olması dışarıdan farklı algılanmakta ve bir savaş havası estirmektedir. Ordu birliklerinin bu mücadelede yer alması uluslar arası alanda bağımsızlık mücadelesi veriliyormuş imajı oluşturmaktadır. PKK dağ kadrosuyla mücadele edebilmek için Polis ve Jandarmanın alt yapısının yeterli olmaması ve bu durumda kara kuvvetleri sınıfından birliklerin müdahale etmesi içinde bulunulan durumda mecburiyetin gerektirdiği bir durumdur ancak 23 yıldır terörle mücadele eden ülkemiz bu sorunu aşabilmeli ve ordu kuvvetlerini nadiren ülke içinde kullanmalıdır. ve vermesi gerekmektedir.Ç Yöntemlerini Kullanmak PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisini ve yapılanmasını incelerken ayrıntılı olarak belirttiğimiz hususların başında gayrı nizami harp ve düşük yoğunluklu çatışma kavramları gelmekteydi.(b)Silahlı Mücadelede Polis ve Jandarma Birliklerini Kullanmak ve Profesyonel Yapılanmaya Geçmek Ülke sınırları içerisinde meydana gelen tedhiş olaylarıyla veya düşük yoğunluklu çatışma ile mücadele etmesi gereken birlikler başta polislerden polis teşkilatının kurulmadığı veya kurulamadığı bölgelerde yani kırsalda Jandarma Birlikleri bu mücadeleyi verecektir.) kuvvetlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir.Y. Bu bakımdan PKK dağ kadrosuyla silahlı 242 .

Askeri birliklerin büyük gruplar halinde operasyon yapması sürecinde nicelik açısından kabarık olmasından dolayı hantallık kaçınılmaz bir gerçektir. Gerilla savaşında düşmanı etkisiz hale getirebilmek için onu kendi silahıyla vurmak gerekir. Bu çatışma ortamında askeri birliklerin niceliği değil –niteliği önemlidir. Latin Amerika. dağ kadrosunun metodolojisinin çok iyi analiz edilmesi gelmektedir. Onbinlerle ifade edilen askeri birliklerin manevra kabiliyeti mücadele verilen dağ yapılanmasının yanında çok zayıftır. vur-kaç taktikleriyle karşı tarafı yıpratma yöntemleri ülkemizde 1991–1992 yılına kadar PKK açısından önemli boyutlara varan sonuçlar alınmıştır.mücadele yapılması gereken temel hususların başında. gayrı nizami harp klasik savaşın dışında farklı yöntemleri ve farklı etik kuralları olan bir harptir. Aynı şekilde PKK dağ kadrosu gibi belli bir sistemi olmayan ve her an saldırı potansiyeli olan bir örgütle sistemli ve klasik mevzi savaşı vermek boşa kürek çekmek ve enerji kaybetmek anlamına gelir. Gayrı nizami harbin yaşandığı Çin. Maalesef ülkemizde bu gerçeklik geç anlaşıldığı için silahına mermi dolduramadan şehit olmuş olan onlarca hatta yüzlerce asker ve polisimiz bulunmaktadır. 243 . Birliğin attığı bir adım teröristlerin kaçabilmesi için yeterli olmaktadır ve olmuştur. Vietnam. Bu açıdan hantal askeri birliklerle ve bir hafta evvelden tüm dünyaya duyuru yapılarak operasyona çıkılması sadece psikolojik etkisi olan ancak verimi düşük bir harekât tarzıdır. Malaya ve buna benzer örnekler göstermektedir ki. PKK dağ kadrosunun gerilla metodolojisi kısmında ayrıntılı olarak değindiğimiz asimetrik şiddet ve.

(4)Dağ kadrosuyla silahlı mücadelede geceleri karakolların boşaltılıp PKK militanları gibi klasik mevzi sistemi dışında asimetrik yöntemlerle asayişin teminini sağlamak. tedricen onları bu mücadeleden izole etmek veya kışlaya çekmek ayrıca oluşacak boşluğu profesyonel ordu nitelendirmesi altında değil. Yukarıda genel hatlarıyla ifade ettiğimiz dağ kadrosuyla silahlı mücadelede yapılması gerekenlerin icra edilmesi esnasında daima 244 .Düşük yoğunluklu çatışmanın yaşandığı ülkemizde (Malaya benzeri) askeri-polisiye birliklerin özellikle 93 yılından itibaren gerilla taktik ve tekniklerini kavramaya başlamasından itibaren yapılan operasyonların verimliliği ve sonuç alınabilirliği artmıştır.. (3)15 aylık askerlerin.gerekli ölçüde genişletilmesini sağlama. açısından) (1)PKK’nın dağ kadrosunun en son kullandığı gerilla yöntemleri ve asimetrik terör yöntemlerini tespit edip yeni reçeteler ortaya koymak. Bu bakımdan o dönemde uygulanmaya başlanan gayrı nizami harp usul ve yöntemlerini dikkate alarak mücadele verilmeli ve bu alt yapısı oluşmuş sistem güçlendirilerek devam etmelidir. (2) Polis ve Jandarma birlikleri içerisinde kalifiye elemanlardan oluşturulan özel birliklerin kuvvetlendirilerek.Y.Ç.(D. PKK dağ kadrosuyla etkin silahlı mücadelenin verilebilmesi için yapılması gerekenleri sıralayacak olursak. askerlik sanatının mantalitesini anlamaya başladığında terhisinin gelmesi sebebiyle. profesyonel jandarma ve polis başlığı altında değerlendirmek gerekmektedir.

bilinçaltında bulunması gereken kural ve ilke mücadele verilen silahlı örgüt elemanlarının bizim ülkemizin vatandaşları olduğu gerçeğidir. Zira dağ kadrosunun çözülmesi ve dağdan inmiş insanların hayata kazandırılması psikolojik yol ve yöntemlerle sağlanabilir. Psikolojik yol ve yöntemlerin PKK dağ kadrosuyla mücadeledeki fonksiyonunu incelerken psikolojik harekât konusunun önemini ve gereğini şu başlık altında inceleyebiliriz. Güvenlik Kuvvetleri bu mücadeleyi sürdürürken etik olarak öldürmek amacıyla. Ancak sorunun esas boyutu daha çok sosyolojik ve psikolojik yönündedir. Bu bakımdan soruna hazırlanacak çözüm paketinde psikolojik yöntemleri öncelikli olarak değerlendirmek gerekir. kin ve öfke dolu hislerle soruna yaklaşmamalıdır. (a)Dağ Kadrosuyla Mücadelede Psikolojik Harekâtın Uygulanması Ve Yaygınlaştırılması 245 . kamunun güvenliği ve daha çok can yanmasının engellenmesi amacıyladır. yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmek Güvenlik kuvvetlerinin meşru savunma ve devleti koruma amaçlı PKK Dağ kadrosundaki teröristleri etkisiz hale getirmesi. (5) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uygulanması Gereken Psikolojik Yol Ve Yöntemler PKK dağ kadrosuyla mücadelenin görünen yönü daha çok silahlı mücadele olarak algılanmaktadır. Ölmeyi ve Öldürmeye değil. Ayrıca şehit olmanın kutsiyetinin yanında öncelikle yaşamayı ve yaşatmayı amaç edinmelidirler. Bu açıdan önemli olan ilke şudur. Zira uzun vadede devletin ve ülkenin bekası ve bölünmez bütünlüğü için yaşamaya çalışmak ve yaşatmayı bir ilke kabul etmek gerekir.

örgüte 246 . serhildan eylemleri veya silahlı çıkışlar yapmış ve böylece kitleleri etkilemiştir. ayrıca örgütün propagandasını boşa çıkarma amacını gütmektedir.Terörle mücadele sürecinde TEMUH Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Harekât şube müdürlükleri bu mücadele yönteminin başlangıcını yapmışlar. Tüm terör örgütlerinde olduğu gibi PKK’da silahlı ve siyasal propagandalar yapmak ve dinamizmini korumak veya güçlendirmek amacıyla silahlı elemler. Bu konuda TEMUH Daire ve MGK Genel Sekreterliğinin ortak bir çalışması Psikolojik Harekâtın yaygınlaştırılmasında öncü nitelik taşıyacaktır. Bu propagandalardan etkilenen gençler. bu sorunla bağlantılı tüm kurumlarda gerektiği ölçüde yapılandırılmalıdır. Ancak psikolojik harekât başta MGK genel sekreterliği bünyesinde oluşturulan yapılanma ve TEMUH Dairesi altında oluşturulmuş yapılanmaların yanında farklı isimler altında Türkiye’nin her tarafında. sorunun mihenk taşı olarak görülebilecek noktasına temas etmişler ve bu mücadeleyi tüm illerimize yaymışlardır. PKK dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekâtın önemi terör örgütüne girmeye yakın olan veya giren örgüt üyelerinin hayata kazandırılması. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için sivil toplum örgütlerinin psikolojik harekâta önem vermesi ve örgüt propagandasını boşa çıkaracak alternatif yöntemler üretmesi gerekir. (b)Örgütün Silahlı Propagandasının Kontrolü Ve Siyasal Dağ yapılanmasının oluşumu ve gelişimi propaganda faaliyetleri çerçevesinde hayat bulmuştur.

Devlet görevlilerinin pozitif anlamda psikolojik yöntemlerle halka yaklaşarak bu hareketi başlatmaları ve böylece yapılması muhtemel propagandaları halk için halkla birlikte çözüme kavuşturmaları gerekmektedir.Propaganda faaliyetlerinin önüne geçebilmek için. öncelikle halkın psikolojisini kendi lehimize çevirmek ve kullanmak ve onları bu konuda bilinçlendirerek atılımlar yapmak. propaganda faaliyetlerini meşru güçler vasıtasıyla kontrol etmek ve gerekli teknik hususlarda yardım almak. Örgütün silahlı ve siyasal propagandasıyla mücadele konusunda halkı bilinçlendirebilecek yöneticilerin ve devlet memurlarının bulunması gerekir. (c) Bölge İnsanını Farklı Konulara Kanalize Etmek Ve Meşguliyetlerini Artırmak Psikolojik yol ve yöntemler toplumun veya belli bir bölgedeki halkın mühendisliğini yapmamak kaydıyla geçerli ve makul bir çözüm yoludur. 1. 2. güneydoğu ve makro anlamda tüm Türkiye’de insanların zihinlerini “terör ve şiddet” kavramlarının oluşturduğu infialden uzak tutmanın 247 . Sorunun bu noktasında çözüm açısından yaklaşım tarzı bu propaganda faaliyetlerini kontrol altına alabilmek ve anti-propaganda oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmaktır. Bu bakımdan doğu.kanalize olmanın ilk aşaması olan “ilgi duyma” hissine kapılmışlar ve böylece geri dönüşü çok zor olan anafora yakalanmışlardır. Bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken hususları iki madde halinde sıralarsak. Böylece örgüt dağ yapılanmasını sürekli taze tutmuş ve çatışma ortamının dinamizmini korumuştur.Psikolojik harekat yöntemleriyle.

Bu hususların altyapı bulmaması için insanları farklı konulara kanalize etmek toplumun salahiyeti ve selameti açısından kat’i surette uygulanmalıdır. Bu etki sayesinde insanların terör veya şiddet hadiselerine iltifat göstermeyeceği toplum psikolojisinin ortaya koyduğu bir gerçektir. Başta ülke içi olmak üzere turistik gezi ve organizasyonları hızlandırılması. Ayrıca nevruz gibi kucaklayıcı bir günü ulusallaştırmak için devletin tüm kurumlarıyla bugüne iştirak etmelerinin sağlanması farklı bir yaklaşım tarzı olacaktır. o kişi veya toplumda oluşturduğu yönlendirici etkidir. bölgenin tarihi dokusunun tüm dünyaya duyurulması. İnsanların ve bu açılımla toplumların genetik kodlarında var olan bir gerçek vardır.yolları aranmalıdır. Bu başlık altında değerlendirdiğimiz hususu sistemli şekilde sıralayacak olursak. Bunun için insanların meşgul olabilecekleri sosyal faaliyetlerin arttırılması bir çözüm olarak ortaya konulabilir. gelenek ve göreneklerin benzerliğinden dem vurarak kültürel birlikteliğin hatırlatılması amacıyla dönem dönem ulusal ve uluslar arası faaliyetlerin düzenlenmesi gerekir. Terör daha çok sosyopsikolojik açıdan korku ve paniğe kapılmış ortamlarda ve nefret. Ayrıca doğu ve güneydoğuda terörle mücadele verilirken farklı hususlara temas ederek bu bölgede olumlu hususlara da değinilebildiği gösterilmelidir. (1) Toplumun kültürel ve sosyal kodlarının analiz edilmesi (2) Toplumun psikolojik açıdan içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi 248 . adet. o da meşguliyetin ve çalışmanın. öfke veya kin soluklayan insan toplulukları içinde yeşermeye namzettir.

g. Bu durum belli bir kesimin terörün kucağına düşmesine yol açmaktadır. Dağ kadrosuna katılımların gerçekleşmesini engellemek başta bireylerin sorunlarına yaklaşım tarzının çözümleyici olmasında yatmaktadır. Terörle mücadele eden başta emniyet ve jandarma teşkilatları terör örgütünün kucağına düşecek olan gençlerimizi bu bataklığa girmeden kazanmanın yolları araştırılmalıdır. Bu çalışmaların diğer kurum ve kuruluşlara öğretilmesi ve yaygınlaştırılması çözüm için önemli bir adım olacaktır. a. 249 . Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak önem taşımaktadır. Bu konuda yine TEMUH bünyesinde çok önemli çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.397 Bu gençlerin dağa çıkmalarını engelleyebilmek için önleyici çalışmalara hız vermek ve bu kapsamda ailelerle irtibat kurmak önem taşımaktadır. Dağ kadrosuna katılımların genç kesimlerden gerçekleşmesi konuya yaklaşım açısından adres göstermektedir. Psikolojik harekatın esas önemi bu tedbirlerin alınması noktasında ortaya çıkmaktadır.e. insanların içinde bulundukları zafiyetler yatmaktadır.(3) İçinde bulunulan durum karşısında halkı bütünleştirici ve kaynaştırıcı konulara ve faaliyetlere kanalize edilmesi gerekmektedir. (d)Dağ Kadrosuna Tedbirler Almak Katılımları Engelleyici Dağ kadrosuna katılımların temelinde. Örgüte kanalize olmuş bir gencin ailesiyle irtibat kurmak ve ailesini bilinçlendirmek bu gencin 397 Gençlik ve Terörizm konusu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Alkan.

konferans ve sosyal faaliyetleri hızlandırarak gençlerin bilinçlenmesini sağlamak. örgüte kanalize olabilecek çevredeki insanları bilinçlendirmektir. 250 .kurtulmasında en önemli adım olacaktır. Özellikle bu konuda annelerin hassas oldukları göz önünde bulundurularak bu kanaldan yaklaşım gösterilmelidir. Gençliğin ve başta üniversite öğrencilerinin bölücü ve ayrılıkçı akımlara kanalize olmaması için bütünleştirici mahiyette faaliyetlere hız vermek ve bu çerçevede seminer. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirlerden bir diğeri de önceden yaşanmış hayat hikayelerini emsal göstererek. 1. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler alınması hususunda psikolojik harekat yol ve yöntemlerinin kurumsallaşması ve bu çerçevede TEMUH Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmaların diğer kurumlara anlatılması ve yaygınlaştırılması. PKK dağ kadrosu binlerce insanımızı işlevsiz hale getirmiş ve beyni yıkanmış eli silahlı teröristleri ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bu hususu tüm Türkiye’de kurumsallaştırarak yazılı ve görsel açıdan genişletmek ve kamuoyu oluşturmak gerekmektedir. Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusu geniş kapsamlı bir alan olması sebebiyle bu hususu özetleyici mahiyette bir sınıflandırma yapacak olursak. Bunlar arasında pişman olup geri dönenler ve bu örgüt anaforundan hayat hikayelerini emsal göstermek ve bu insanları değerlendirmek gerekmektedir. 2. 3.

Bu dağdaki komutanlar da dahil birçok militanın notlarından anılarından anlaşılmaktadır. Ancak özet niteliğindeki bu yüzeysel değerlendirme konunun öneminin anlaşılması açısından kafidir.398 Dağ kadrosunun içinde bulunduğu bu zayıf nokta. Bir annenin evladına beslediği sevgi ve evladının annesine olan özlemini. (e)Dağ Kadrosundaki Teröristlerin Aileleriyle İrtibat Kurmak Dağ kadrosuna katılımları engelleyici çalışmaların yapılmasının yanında dağa çıkmış ve halen bu çıkmazın içinde yer alan örgüt üyelerinin hayata kazandırılması maksadıyla yapılması gereken faaliyetlerde bulunmaktadır. 398 Dağ kadrosundaki militanların anıları ve itirafları için bkz: 4. Bu açıdan en başta değinilmesi gereken husus aile faktörüdür. hiçbir ideoloji. PKK dağ kadrosundaki militanların. Bu bakımdan dağ kadrosuyla mücadelede psikolojik harekat yöntemlerini bu hususta kullanmak ve en başta aile fertlerine yaklaşmak gerekmektedir. Bölüm 251 . mücadele yöntemleri açısından değerlendirilmesi gereken stratejik hususların başında gelir. engelleyemez. Aile fertleri ne kadar PKK sempatizanı olsalar da evlatlarının ölümü onlar için inandıkları tüm davalardan daha önemli ve acı vericidir. eylem veya fraksiyon durduramaz. slogan.Dağ kadrosuna katılımları engelleyici tedbirler konusunda geniş kapsamlı değerlendirme ve analiz yapmak mutlak surette gerekmektedir. içinde bulundukları ortamda en çok özlemini ve hasretini çektikleri yer aile ortamı ve evleridir.

Bu durum bu kişilerin 399 Bu madde başlığı altında bir proje kapsamında yapılacak bir çalışma gerçekten soruna yaklaşım açısından farklı ve etkili bir yöntem ve yol olacaktır. Bir polisin veya askerin yapmış olduğu sui muamele. Bu toplumsal psikoloji PKK dağ kadrosunun eleman temininde kullandığı temel argümanların en başında gelmektedir. Bu ve benzeri hatalar devletin yapmış olduğu olumlu çalışmaları da sıfırlamaktadır.(f) Terörle Mücadele Etmiş Ve Edecek Olan Güvenlik Güçlerine Yönelik İki Aşamalı Rehabilitasyon Merkezlerinin Kurulması 399 PKK ve özellikle dağ yapılanmasıyla psikolojik mücadelenin uygulayıcıları olan başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu görevlilerinin doğu bölgesine hizmet sunarken veya bu bölgeye giderken. Ayrıca örgüte katılan bir çok militanın anılarını incelediğimizde devletle ilgili acı bir hatırasını aktarmakta ve özellikle asker ve polisin muamelesinin kendisini dağa çıkaran sebep olduğunu ifade etmektedir. Bu psikoloji içerisinde bölge halkına olan yaklaşım ve hizmetin sunulması. Bu hareketler sebebiyle devlet “ötekileştirilmekte” ve “zorba devlet” ismiyle anılmaktadır. bölgenin reel-politik ve sosyolojik durumunun oluşturduğu psikolojik buhran ve bunalım altında kaldıkları bilinmektedir. Doğu bölgemizde görev yapan güvenlik güçleri. bir aileyi hatta bir mahalleyi dahi devlete düşman edecek kadar etkilidir. Bölge halkı devleti bu görevlilerin davranışlarında ve hareketlerinde görmektedir. burada yaşadıkları sıkıntılı ve zor günlerin etkilerini yıllarca üzerinden atamamakta ve bölge halkına olan kin ve nefret hisleri kökleşmiş halde geri dönebilmektedirler. 252 . gereken nitelikte olmamaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde kurulması gereken rehabilitasyon merkezleri. (3) Doğu bölgemize giden başta güvenlik görevlileri olmak üzere genel olarak kamu görevlilerinin yapacakları bir kötü muamelenin dahi uzun vadede sorunun kökleşmesine çanak tuttuğunun vurgulandırılması ve PKK dağ kadrosunun bu kanaldan eleman topladığının hatırlatılması. dini ve milli bağlarımızı vurgulayarak genel bilinç oluşturmak gerekir. 253 . kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele yönelik. Sorunun bu iki yönü tetkik edildiğinde çözüm amacıyla yapılması gereken ve maalesef ülkemizde altyapısı oluşturulmamış bir sistem olan rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve acilen faaliyete geçmesi gerekmektedir.çevresindeki insanlara da sirayet etmekte ve sorun içtimai bir boyut kazanmaktadır. psikolog. Bu yapılanma içerisinde aşamalı eğitimler verilmeli ve personelin intibakı sağlanmalıdır. Bu açıdan. (1) Doğu bölgemize tayini çıkan personelin makul bir süre içerisinde rehabilitasyon merkezlerine gitmeleri ve burada. gidecekleri yerin bizim ülkemizin bir parçası olduğunu ve oradaki insanların da bizim insanımız olduğunun vurgulanması gerekir. kültürel. (2) Başta güvenlik kuvvetlerinin ve kamu görevlilerinin bilinç altına yerleşen ve dış etkiler sonucu oluşan doğu fobisinin kırılabilmesi amacıyla doğu ile olan tarihi. pedogolog ve sosyologlardan oluşmuş bir yapılanma bünyesinde gerçekleştirilmelidir.

batıya geri döndüğünde hayata karşı intibak problemleri yaşamaktadır. PKK ile mücadelede silahlı ve psikolojik mücadelenin yanında önemli olan bir diğer husus da siyasi açıdan yapılması gerekenlerdir. Zira terör ideolojik boyutu olması sebebiyle siyasi bir problemdir. (6) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Siyasi Açıdan Yapılması Gerekenler PKK sorunu siyasal bir sorun olarak değerlendirilmelidir.(4) Doğu’da görev yapmış olan güvenlik kuvvetleri burada yaşadıkları olayların vermiş olduğu psikolojik bunalım ve sıkıntı sebebiyle.İki aşamalı rehabilitasyon merkezlerinin ikinci aşaması bu noktada devreye girer. Biz bunu siyasal şiddetin ileri aşaması olarak değerlendirebiliriz. ilgili kişinin sorunlu veya problemli olduğu imajını oluşturmayacak şekilde sunulmalıdır. Ancak bu rehabilitasyon hizmetinin sunulması. Bu yöntem özellikle psikolojik sorunları oluşmuş kamu görevlilerine yapılmalıdır. Güvenlik görevlileri bu rehabilitasyon merkezlerinde makul süreler içerisinde intibak sağlanması amacıyla rehabilite edilirler. Bu açıdan olayın siyasi yönünün ve nedenlerinin sağlıklı bir analizi ve ardından da ve ardından da cesurca atılacak siyasi adımlarla bu 254 . Bu durum özellikle terörle silahlı mücadele etmiş özel harekât ve jandarma başa olmak üzere askeri birliklerdeki personellerde görülmektedir. Bu bakımdan siyasi mücadele konusunu şu şekilde ifade ederek inceleyebiliriz.

Çare daha fazla demokrasi ve devletin terörle mücadelesinde tek vücut olabilmesidir. Kahveci.e.g. Bu açıdan Kahveci’nin önerileri dikkate değer niteliktedir.. demokratikleşmenin olması veya geliştirilmesi ne ölçüde olursa olsun bölücü terörün durmayacağı gerçeğidir.g. Ayrıca sorun siyasilerin çıkarlarının ve hesaplarının malzemesi haline getirilmemelidir. 400 “Demokratik bir ortamda hiçbir kürdün ayrı bir devlet kurma fikri gerçekçi olmayacaktır.problemin ideolojik ve felsefi yönünü kesmek gerekmektedir.” PKK dağ kadrosuyla mücadele edilirken kabul edilmesi gereken ilk nokta. a. PKK’nın demokratikleşme ve insan hakları konusunda ülkemizde yaşanan gelişmeler karşısında dayanak noktalarını ve sloganlarını yitirdiğini görmekteyiz. Bu bakımdan “Bakın.” Tezi ile demokratikleşmeye bakmamamız gerekir.401 Sorunun siyasi boyutuna kısaca değinilmesi gerektiğinde en önemli husus hükümetlerin PKK dağ kadrosuyla mücadelede devletin tüm birimleriyle müşterek olarak kesin kararlılıkla hem içe hem de dışa karşı politikasını belirleyip mücadele etmesidir. bu hakkı da verdik ama terör durmadı. Zira unutulmaması gerekir ki ayrılıkçı terör dünyanın hiçbir ülkesinde şiddetle ve silahla bastırılmamaktadır. PKK'nın ve özelde dağ kadrosunun eylemlerinin gerçekleştirilmesinde mazeret olarak öne sürdükleri muhatapsız oldukları iddiasını boşa çıkarmak amacıyla bölge halkını teröre değil siyasi alana çekmekte fayda vardır. 400 İsmet.e. s:396 401 A. s:393 255 .

PKK dağ kadrosu yıllarca bu bölgeden militan yetiştirmiş ve Türkiye sınırlarından geçirmiştir. Bu hususun yıllarca gerçekleşmemesinde lobicilik kültürünün oluşmaması yatmaktadır. PKK’ya dışarıda uluslar arası güç. Sorunun bu noktasında çözüm reçetesinin başına güçlü lobi faaliyetleri yazılabilir. Dağ kadrosuyla mücadelede stratejik öneme sahip iki nokta vardır. Dağ kadrosuyla mücadelenin bu bakımdan değerlendirilmesi ve çözüm üretilebilmesi Uluslar arası İlişkiler ve konjöktürün gerektirdiği şekilde hareket etmeye ve politikaya üretmeye bağlıdır. Bu bakımdan sorunun uluslar arası boyutunu şu başlık altında değerlendirebiliriz. ikincisi ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmelerdir. çalışmalar yapılmalıdır. Bu damarın kesilebilmesi ülkemizin dış politikada senaryosunu ortaya koyabilmesine ve bunu kabul ettirebilmesine bağlıdır. PKK’nın Avrupa merkezli propagandası. Bunların birincisi Avrupa merkezli PKK Propagandası. 1. (7) Dağ Kadrosuyla Mücadelede Uluslar Arası Alanda Ülkemizin Yapması Gerekenler PKK ile köklü mücadelede. Bu iki husus başlığı altında şunları ifade edebiliriz. içeride ise 256 . Bunun içinde yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının veya soydaşının bilinçlendirilmesi için büyükelçilikler ve konsolosluklar vasıtasıyla bilgilendirme seminerleri vb.Dağ kadrosunun son dönemde faaliyetleri ve kampları kuzey ırak çerçevesinde geliştiği ve bu bölgede zemin bulduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle dağ kadrosunun can damarı dışarıdan beslenmektedir. PKK’nın dış bağlantılarının önüne geçilmesi gerekmektedir.

ihtiyaçlarının sağlanabilmesi hususunda. gerekirse kapı kapı dolaşarak olayların içyüzünü aktaracak anti-propaganda yapmalıdır. 1 Mart tezkeresinin reddi sonrası ABD’nin de bölgeyi kürt peşmergelere havale ettiği bilinen bir gerçektir. PKK’nın propagandasını yapan büroların kapatılması için lobi faaliyetleri yapılmalı ve bu hususta kilometrelerce uzakta olsa da her bir Türkiye vatandaşının. PKK dağ kadrosunun silah temini ve gerekli lojistik. Nihai olarak eklenecek hususlardan birisi de Avrupa’da yaşayan doğu kökenli vatandaşlarımızın PKK propagandasının malzemesi olmakta kurtarmak gerekmektedir. Bu noktada yapılması gerekenlerin başında bölgede etkinliğimizi arttıracak siyasi hamlelerde 257 . 2. Bu satranç tahtasında maalesef Türkiye’nin bitaraf kalması sorunun kökleşmesine zemin oluşturmuştur. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla diplomasi trafiğine hız verilmeli. İkinci husus ise Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmeler ve Irak savaşının sonuçları sebebiyle PKK’nın gerekli imkân ve fırsatlara sahip olması ve böylece dağ kadrosunu yeniden aktifleştirmesidir. Ayrıca Avrupa’da sayıca ve etkinlik bakımından kuvvetli olduğumuz ülkelerde. PKK’nın bürolarından daha aktif çalışmalı. Kuzey Irak merkezli çalışmalar yaptığı ve bu bölgenin öncü liderlerinin tavizlerinden beslendiği bilinmektedir. Avrupa’da yaşayan Türk sivil toplum örgütleri. istihbarat görevlisi gibi bilgilendirme yapması gerekir. ülke içindeki bazı sorun ve problemlerin Avrupa birliğinin mazeret ve eleştiri noktası olmaması için devletin tüm kurumlarının hassasiyeti artırılmalı.cesaret vermektedir. barınma vd.

3. emeğini ve hayallerini nasıl hüsrana 258 . bir kesiminin ise başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarında saplandıkları ideolojik bataklıktan dolayı örgüte girdikleri bilinmektedir. 4.Dağ kadrosuyla mücadelede eğitim açısından yapılması gerekenleri genel hatlarıyla sıralayacak olursak. Bu bakımdan cami. Eğitimin sadece okul sıralarında olmadığını. (8) PKK Dağ Kadrosuyla Eğitim Alanında Mücadelede Yapılması Gerekenler Dağ kadrosuna katılımlar incelendiğinde. Doğu illerimizde eğitim kurumlarının arttırılması ve verilen eğitimlerin terör ve özelde PKK konusunun gerçek yüzünü radikal söylemlere kaçmadan aşama aşama aktarmak ve anlatmak.bulunmak ve bu kanaldan girerek bölgede askeri ve istihbari gücümüzü arttırmamız gerekmektedir. PKK dağ kadrosunda yaşanan ibretlik olayları okullarda öğretmenler ve rehberler vasıtasıyla anlatmak ve PKK’nın insanların gücünü. insanın yaşadığı her yerde eğitimin olacağını ve devam edeceğini vurgulamak gerekir. vakıf ve genel olarak sivil toplum örgütlerinin herhangi bir ideolojik amaç gütmeksizin terör ve bölge gerçeklerini masaya yatırması ve halkı sosyal konularda bilinçlendirmesi gerekmektedir. 1. katılım yapanların bir kesiminin içinde bulunduğu eğitimsizlik ve cehalet sebebiyle . Okulların bölgede uzlaşmanın kapısı olarak görülmesi gerekmektedir. 2. dernek.

Doğudaki pazarın büyük olmaması sebebiyle yerel sanayinin gelişmesi sıkıntılı bir husustur.e. Bölgedeki ekonomik geri kalmışlık sosyal hayatı ve insanları her yönüyle etkilemektedir. s.Kahveci raporunda. (9) PKK Dağ Kadrosuyla Mücadelede Alınması Gereken İktisadi Tedbirler Dağ kadrosunun yıllarca ortaya çıkardığı terör olaylarının terör olaylarının temelinde ekonomik sıkıntıların yerinin olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Dağ kadrosundan kurtulmuş itirafçıları gereli önlemler alınması halinde okullarda konferans ve söyleşiler tertiplenmesi alınacak önlem ve tedbirlerden sadece bir kaçıdır. İktisadi açıdan alınacak 402 İsmet. Bunun için kahvecinin çözüm önerisi pratik sahada uygulanmalıdır.uğrattığını yakın tarihi süreci vurgulayarak aktarmak. Bu modelde devlet her şeyini hazırladığı işletmelerin anahtar teslimini yaptıktan sonra takibini sürdürmeli ve gerektiğinde devri başkasına vermelidir. İktisadi hususları kanunun geniş olarak değerlendirilmesi açısından göz önünde bulundurduğumuzda Kahvecinin çözüm paketine atıf yapabiliriz. Sefaletin olduğu yerde her türlü kötülüğün kök salması mümkündür. 5. a.g. Bu bakımdan doğu bölgemizde iktisadi atılımın yapılabilmesi için devlet ve özel sektörün sırt sırta vererek bu sorunu aşmaları gerekmektedir. YAP-DEVRETİŞLETTİR şeklinde sıralanır. Kahvecinin modeli.402 bu sorunun temelindeki problemlerden sadece biri olan kalkınamama hususunu vurgulamış ve bunun sebebini de pazar eksikliğine dayandırmaktadır. 397-398 259 . Ancak sorunun temeli ve esası sadece iktisadi hususlarda değildir.

Bu zeminin oluşması teröre giden bazı yolları kapatacaktır. 2. Bölgedeki kalkınmayı tesis edecek altyapı hazırlıklarının oluşturulması. genellikle bizim çocuklarımız ya da bizim temsilcilerimiz olarak adlandırmaktadır. (10) DAĞ KADROSUYLA MÜCADELEDE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Gerilla ve terör ikilemi içerisindeki PKK zamanla toplumun bir realitesi haline gelmiştir. İktisadi açıdan kısacası bu bölgeye “balık tutmayı" öğretmek gerekmektedir. Bu bakımdan genel olarak yapılması gerekenleri sıralarsak. 403 A. 4. Dağdaki terörist ise.403 Bölgede artık hangi yerleşim birimine gidilirse gidilsin PKK’dan gerilla .g. Bölge işadamlarının yatırımlarını devlet desteğiyle doğuya kanalize etmek 3. s:338 260 . Istihdamı sağlayacak bölgesel alternatif iş sahaları açmak ve bunu kurumsallaştırmak.. ölülerinden şehit olarak bahsedilmektedir. 1. Imset dönemin başbakanı Demirel’e 1992 yılında sunduğu nevroz raporunda şu ifadeyi kullanmaktadır.tedbirler doğuda kalkınmanın zeminini oluşturacaktır. Devletin yapmış olduğu yatırımların analizini çıkarmak ve eksiklikleri tespit etmek.e.

Şerif Mardin’e göre.Sorunun en köklü yönü yukarıda ifade edilen hususun maalesef bazı bölgelerimizde gerçekliğinin varolmasıdır. Sosyolojik bir değerlendirme yapıldığında çözüm açısından fikir ortaya koyabilmek için bazı hususları özellikle vurgulamak gerekir. Ayrıca milliyetçilik fikri sadece farklı milletleri değil altkültür ve etnik yapılanmalarıda uyanışa geçiren bir ileti göndermiştir. Türkiye cumhuriyeti osmanlıdan kalan merkez ve çevre sistemini devam ettirmiştir. (a) BİZ ve ONLAR Ayrimina Son Vermek. Merkez yönetendir. Bu açıdan sorunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Bunların başında ise toplumsal ötekileştirme bulunmaktadır. Tanzimat femanıyla birlikte markeziyetçiliğin hızla gelişmesi ve türkiye cumhuriyetiyle bu merkeziyetçi anlayışın devam etmesi osmanlıdan geriye kalan etnik yapılanma ve grupları devlete soğutmuş ve Biz ve Onlar ayrımının etnik temelleri atılmaya başlamıştır. çevre ise yönetilendir. toplumsal buhranın ve ayrımcılığın başlangıcını oluşturmuştur. merkez ile çevrenin karşı karşıya gelmesi türk siyasasının temelinde yatan en önemli sosyal kopukluktur. Biz ve Onlar ayrımının siyasi ve sosyal temelinde bu gerçek yatmaktadır. dağ kadrosunun eylemlerinin arka planında sosyolojik kırılmalar ve realiteler yatmaktadır. Bu durum 261 . Fransız ihtilali sonrası Osmanlıya sirayet eden Milli Unsuriyet fikri hızla yayılmış ve osmanlının büyük parçalarının ayrılmasına yol açmıştır. dağ kadrosunun silahlı eylemlerini değerlendirdiğimizde. Ülkemizdeki sosyal ve kültürel kırılmalar. Bu açıdan sorunu değerlendirdiğimizde. Bu durum tanzimattan günümüze sürekli kendini göstermektedir.

Bu ayrımın ülkemize etkilerini değerlendirdiğimizde milli birlik ve bütünlüğün önündeki en temel sosyal hastalık olduğunu görmekteyiz. Ayrıca nasıl ki bir aile içerisinde yaşanan sorun ve sıkıntılar dışarıya aktarılmıyor ve aile içerisinde çözülmeye çalışılıyorsa.hakim millet olan Türklerin karşı tepkisine yol açmış ve fikri ayrılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Üst değerlerde veya asgari müştereklerde birlik olmak ve bu minvalde toplumsal bir amaç oluşturmak 262 . Sadece belli bir örgüt ve geniş bir sempatizan ağının oluşturduğu yapılanmanın gerçekleştirdiği tedhiş hareketleri olarak gösterilmelidir. Ülkemizde etnik sosyoloji açısından biz ve onlar ayrımının kökeni makro planda yukarıdaki hususlarda görülebilir. Topluma sirayet etmiş bir çıkmaz olan Biz ve Onlar ayrımı PKK terörüyle birlikte kendini daha fazla göstermeye başlamıştır. PKK dağ kadrosunun yaptığı terör eylemleri ve buna karşı verilen tepkiler tedrici olarak toplumsallaşmış ve bilinç altında ayrımcılığın tohumlarını atmıştır. Bu sorunun çözümünde sosyolojik temelde yapılanması gerekenler şunlardır. Hâlbuki sorun tüm Kürt halkının müdahil olduğu bir sorun olarak görülemez. 2. Biz ve Onlar arımının tarihi ve toplumsal köklerinin sosyolojik açıdan ayrıntılı olarak tespit edilmesi ve bu açıdan reçeteler hazırlanması. bu sorunda her ne kadar dışarıdan kışkırtmalar olsa da kendi içimizde çözmemiz gereken ve gerektiğinde dışarıya karşı tavrımızı koyabileceğimiz bir alandır. Ülkemizdeki etnik ayrımcılık veya suni bölünmeler toplum psikolojisin yönlendirici etkilere sahiptir. 1.

4.3. Büyük şehirlerde ve doğu bölgemizde gettolaşmaların kontrollü şekilde çözülmesi gerekmektedir. 263 . Devlet memurlarının veya kamu görevlilerinin doğu bölgemizde yaşayan insanları farklılaştırmaması ve onlara yaklaşım ve tutumlarında dikkatli davranması gerekmektedir.

bataklığı kurutmak yerine sineklerin peşinde 30 yıl 264 . yanlış teşhis konulması ve yanlış reçetenin verilmesi ülkemizde tamiri imkânsız yaralar açmıştır. Ancak düşünmeyen. gençlik hareketlerine. Tarihin hangi döneminde olursa olsun toplumlar. Bir hastanın nasıl yanlış teşhis sonucu reçete verilmesi sebebiyle hastalığı daha kötü hale geliyorsa aynı şekilde ülkemizdeki sosyal sorunlara. bu dönemde "insan asmanın" tedhişçilik ve anarşi ile mücadele reçetesi olduğu fikri hâkimdi. milletler. fikir üretmeyen ithal ideolojileri kendi malı gibi kullanan toplumlar bugün terörün çıktığı yer ve kaynağı olarak gösterilmektedir. 68 gençlik hareketleri dünyanın birçok bölgesinde kendini gösterirken batılı düşünürler ve aydınlar oturup "bu gençlerin enerjisini ülkenin geleceği için nasıl kullanabileceğinin" planlarını yapmaktaydılar.SONUÇ VE DEĞERLENDIRME Ünlü Türk mütefekkirlerinden Cemil MERİÇ'in ifadesiyle. Terörle mücadeleyi salt askeri ve polisiye tedbirler alarak çözmeye çalışan yöneticiler. bölgesel sıkıntılara ve nihai olarak "teröre". "Türk milleti yıllardır ideolojilerin esiri sloganların kölesi olmuştur. devletler ve medeniyetler fikirlerin demokratik ortamlarda paylaşılmasıyla gelişme ve kalkınma sağlamışlardır. terörün laboratuarı olan bir ülkenin toplum yapısının nasıl bir durumda olduğunu göstermesi bakımından manidar ve öğüt vericidir. Maalesef ülkemizde." sözü bizlere. Düşünce ve fikir havuzlarının olduğu toplumlara ve ülkelere baktığımızda insanların şiddete ve kaosa meyilli olan fıtri özelliklerini absorbe ederek üretime ve terakkiye kanalize ettiklerini görmekteyiz.

siyaseti. Tabiatın boşluk kabul etmediği realitesi kendini ülkemizde de göstermiş. Entelektüel fakirlik yaşayan ve sağlam bir mütefekkir sınıfı oluşturamayan ülkemiz topluma rehberlik yapacak insanlardan mahrumdu. Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça görülen "dış tehdit algılamaları" terörün temel sebebi olarak gösterilmektedir. ülkenin ekonomisi. Bu durum ülkemiz açısından onur kırıcı bir durumdur. Dünyada terörün her çeşidiyle mülaki olmuş bir ülke gösterecek olsanız işe Türkiye'den başlamak zorunda kalırsınız. adaleti ve asayişi sıkıntılı bir durum arz ediyorsa o ülkenin de teröre ve şiddete maruz kalması mukadderdir. Ancak bu sağlam kökler 265 . "üç beş çapulcu" olarak ifade edilen örgüt doğuda karabasan haline gelmiştir. Hâlbuki ülkenin ve toplumun zayıf karınlarını ve eksikliklerini gidermenin yollarını aramak gerekmektedir.harcadılar. Peki. Sağlığına dikkat etmeyen birinin hastalığa müptela olması nasıl mukadderse. Buna rağmen ülkemiz dünyanın dört bir yanında Ülke yöneticilerine terör dersi vermesi gerekirken terör hakkında uzman olmak için yurt dışına öğrenci gönderiyor. Terörün kaynağını sürekli olarak dışarıda göstermeye çalışmak ülke içindeki temel sorunların ve toplumsal problemlerin çözülememesini kamufle etmek amacıyla vurgulanmaktadır. Toplumların temel dinamikleri ne kadar sağlam köklere sahip olursa o ölçüde terör ve şiddetle mücadele edilebilir. bu ironik durumun arkasında ne gibi saikler yatmaktadır? Bu sorunun cevabını verebilmek için toplumun yapısını iyi analiz etmek gerekmektedir. Bu durum rotası belli olmayan "Türkiye Gemisinin teknokrat kaptanlarla" yüzdürülmesine yol açmıştır. Toplumun dertlerinin sıkıntılarının ve problemlerinin dinlenmediği ortamda ülkemizde terör örgütleri yeşermeye başlamıştır.

Ülkemizin terörle mücadele de başarılı olabilmesi için kemikleşmiş toplumsal sorunları çözmesi şarttır. Terör ile mücadelede devletin toplum desteğini alabilmesi için devlet yönetiminde bulunan yöneticilerin halkın farklı kesimleri tarafından takdir edilmesi ve bu yöneticilerin devletin güzel yüzünü bu insanlara göstermesi şarttır. gerektiğinde soğan ekmek yemeyi bilen. bunları hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdırlar. tepeden inme değil tepeye tırnaklarıyla çıkan. İkincisi. Terörle mücadeleye makro açıdan bakıldığında üç unsur dikkat çekmektedir. Terör Örgütü ve üyeleridir. Genel bir değerlendirme yaptığımızda. Devlet. Yönetimde bulunan insanların. avamın sofrasında oturduğunda ise avamileşmeyen. asgari müştereklerde'' ihata edebilmeli ve asırlarca kardeşçe yaşamış insanlar arasında yeni köprüler inşa etmenin yol ve yöntemlerini araştırmalıdır. Devlet terörle ve bölücülükle mücadelede başarılı olabilmesi için toplumun farklı kesimlerini "askeri müşterekler yerine. Şiddet ve terör olaylarıyla uzun vadede mücadele edebilmek için toplumun desteğini almanın kaçınılmaz olduğunun tekrara tekrar üzerinde durulmalı sorunlu ve çatışmalı bölgelere gönderilen yönetici ve memurlar olaya bu perspektiften bakarak halkın kalbini kazanmanın 266 . Aristo'nun deyimiyle aristokrat sofralarında oturup şımarmayan.beraberinde toplumsal mutabakat ile pekişerek gelişmek zorundadır. Üçüncüsü ise. Yukarıda defeatle üstünde durulduğu üzere devlet ve toplum el ele vererek örgütlerin her türlü kaynağını kurutmak için birlikte hareket etmelidirler. genç ruhlu ve insanları birleştirici nitelikte ferasetlere sahip olması gerekir. PKK olgusu üzerinde ülke yöneticileri ve entelektüel kesimler kayda değer çalışmalar yapıp. ayağı toprağa basan. Toplum. Bunların birincisi.

Etnik ve ayrılıkçı terör harekeleri ne kadar suni olsalar da diğer terör olaylarından farklılık göstermektedir ve geri dönüşü olmayan yaralar ve küskünlüklere yol açmaktadır. Nihai analizde diyebiliriz ki. Bu konuyla ilgili yapılacak her araştırma ve çalışma soruna farklı bir boyut kandırması ve çözüme kapı aralaması bakımından vizyon oluşturacaktır. PKK ve Dağ kadrosu terörün ülkemizde bir korku kültürü oluşmasının müsebbibidirler. Ülkemizde son yirmi yılda yaşanan terör olaylarının mahiyeti bölücü içerikli olması bakımından terörle mücadele konsepti daha çok bu açıdan düşünülmeli ve ayrılıkçı terörün anatomisi iyi incelenmeli ve analiz edilmelidir. Dağ kadrosu konusu PKK’nın gerçek yüzünü göstermesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir. Yıllarca ülkemizde kan ve gözyaşına yol açan bu yapılanmanın iç dünyasını incelemek ve değerlendirmek mutlak surette gerekmektedir. Uzun yıllar terörle mücadele eden ülkemizin ve diğer ülkelerin artık birbirlerinin kuyusunu kazmak yerine önce kendi sosyal sorunlarını çözme ve daha sonra uluslar arası bir “Terörle Mücadele Konsepti” oluşturmaları 267 .yollarını aramalıdırlar. PKK ile mücadele edebilmek için PKK’nın geçmişten günümüze tüm yapılanmalarının incelenmesi gerekmektedir. Güvenlik Güçleri ve yöneticiler terörle mücadeleye “savaş mantığı” ile değil “suçla mücadele” mantığı ile yaklaşmalıdırlar. Terör bir amaç değil araçtır… ancak önemli olan terörle mücadele ederken terörün hangi amaçlar için yapıldığına bakmaktır. Bunların başında da genel hatlarıyla değerlendirerek yola çıktığımız ve metodolojisine yer verdikten sonra sosyolojik açıdan irdelediğimiz dağ kadrosu gelmektedir.

org arşivler.M. EKLER Ek–1: PKK KRONOLOJİSİ 4 0 4 404 Yararlanılan kaynaklar: Anonim. Eğitim Serisi. No: 6–2004.hpgonline.E. Geleceğe ümitle bakabilmek için Ülkemizde ve yaşadığımız coğrafyada “ihtilaf” değil “ittifak” sağlanmak zorundadır.pkkgerçeği. İ. www. PKK/KONGRA-GEL.şarttır. 268 .com. www.

26 NİSAN 1974 Genel af ilan edildi. Abdullah Öcalan. Türk solundan ideolojik olarak uzaklaşma ve Kürt ulusal sorununa Marksist yorum dönemi" olarak girdi. Birçok örgüt lideri bu af sonucunda cezaevinde tahliye oldu. Cemil Bayık ve diğer örgüt kadrolarıyla tanıştı. * OCAK 1977 Abdullah Öcalan ve grubu tarafından Ankara Mimar ve Mühendisler odasında bir toplantı gerçekleştirildi. * EKİM 1972 Mamak Askeri Cezaevinden tahliye olan A. * NİSAN 1973 Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı'nda PKK'nın çekirdek kadrolarının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Kemal Pir.) 7 NİSAN 1972 Abdullah Öcalan bildiri dağıtmak suçuyla tutuklanıp Mamak Askeri Cezaevine kondu. kendisi gibi öğrenci Haki Karer. Toplantıda Kürdistanın sömürge olduğu tezi ortaya atıldı. Mamak Cezaevi'nde 7 ay tutuklu kaldı. toplantının akabinde "Kürdistan'a gezisi" olarak nitelediği Doğu 269 .4 NİSAN 1947 Abdullah ÖCALAN 1947 yılında Urfa İlinin Halfeti İlçesi Ömerli köyünde doğdu. Bu dönem örgüt literatürüne "cezaevinde düzenle kopuş süreci.Öcalan. (Bilahare Askeri Liseye Kaydolabilmek İçin Yaş Tashihi İle Doğum Tarihi 1949 Olarak Değiştirilmiştir.

Elazığ'da 30 TEMMUZ 1979 270 . * MAYIS 1979 PKK-MK üyesi Şahin Dönmez'in yakalanarak önemli itiraflarda bulundu. İlk merkez komitesine. Mazlum Doğan. Hayri Durmuş. Abdullah Öcalan. Kongreyi gerçekleştirerek örgüt PKK adını aldı.ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki örgütlenme çalışmalarını kontrol amacıyla bu bölgeye gitti. 19 MAYIS 1978 19 Mayıs 1978'de örgütün Urfa Bölgesi askeri sorumlularından Halil Çavgun öldürüldü. Örgüt bu dönem sonrasını "Kürdistan'da sıkıyönetim ilanı ve adım adım gelen darbe" olarak niteledi. Mehmet Karasungur. Şahin Dönmez. Cemil Bayık ve Haki Karer yer aldılar. 18 MAYIS 1977 Haki Karer Gaziantep'te "Sterka Sor" adlı bir örgüt tarafından vuruldu. Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis köyünde Seyfettin Zuhurlu'nun evinde 1. 3 HAZİRAN 1977 Ankara'da Kemal Pir ve Mustafa Karasu güvenlik güçlerince gözaltına alındılar. Örgüt Hilvan'daki aşiretlerle çatışmalara girdi.Maraş olayları meydana geldi. 27 KASIM 1978 Abdullah Öcalan liderliğindeki Kürdistan devrimcileri. 19 ARALIK 1978 19 Aralık 1978 K.

Aynı yılın sonlarına doğru 60 civarında PKK mensubu sınırı gizlice geçerek eğitim amacıyla Lübnan'daki Filistin kamplarına götürülmüştür. Konferansı tarihinde Suriye-Lübnan sınırında toplandı. * HAZİRAN 1979 Abdullah Öcalan'ın Ethem Akcan ile birlikte Suriye'ye geçti.PKK mensuplarınca AP Milletvekili Mehmet Celal Bucak'ın evine saldırı gerçekleştirildi ve örgüt partileştiğini ilan etti. * HAZİRAN 1982 İsrail Güney Lübnan'ı işgal etti. * EKİM 1980 Mardin/Kızıltepe'de Zeki Palabıyık ve beraberindeki 6 örgüt mensubu güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürüldüler 15–26 TEMMUZ 1981 PKK 1. Diğer PKK 271 . Can Yüce olmak üzere PKK mensupları yeniden yurt içine girmeye başladılar. * NİSAN 1980 Lübnan'daki Filistin kamplarında eğitimlerini tamamlayan başta Kemal Pir. Konferansta gerillayı esas alan uzun süreli halk savaşı'nın başlatılması için yurt dışında asgari bir yıllık hazırlık kararı alındı. Mahsun Korkmaz ve M. 12 PKK mensubu ölürken bir o kadarı da esir düştü. * TEMMUZ 1980 Örgütün tarih itibarıyla önde gelen elemanlarından Kemal Pir ve Mehmet Can Yüce Batman-Kozluk civarında yakalandı.

mensupları Lübnan'daki kampları Suriye'de barınmaya başladılar.

terk

ederek

21–25 AĞUSTOS 1982 PKK II. Kongresi yapıldı. PKK II. Kongresinde yurt içine dönüş kararı alındı. Kongre sonrasında toplanan PKK-MK'nın yayınladığı talimatta, Kuzey Irak'a dayalı olarak yurtiçinde sürdürülecek silahlı mücadele hazırlıklarının azami bir yılda tamamlanması kararlaştırılmıştır. 1 OCAK 1982 PKK I.Konferans kararları gereğince, PKK-MK yayın organı Serxwebun dergisi Almanya'da illegal olarak yayın faaliyetine başladı. 21 MART 1982 Diyarbakır cezaevinde tutuklu bulunan PKK-MK üyesi Mazlum Doğan koşulları protesto etmek amacıyla kendini yakarak intihar etmiştir. 18 MAYIS 1982 Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Mahmut Zengin, Eşref Anyık adlı örgüt mensupları da aynı gerekçelerle kendilerini yakarak intihar ettiler. 14 TEMMUZ 1982 Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülmekte olan PKK ana davası sonrasında ölüm orucu eylemine başlayan Kemal Pir, M. HAYRİ Durmuş, Akif Yılmaz, Ali Çiçek adlı PKK mensupları hayatlarını kaybettiler. 2 NİSAN 1983 KYB ile KDP arasında arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapmak isteyen Mehmet Karasungur

272

ve İbrahim Bilgin isimli örgüt mensupları KYB peşmergelerince öldürüldüler. 6 MAYIS 1983 6 Mayıs 1983'te güvenlik güçleri Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik ilk sınır ötesi harekât gerçekleştirdi. * HAZİRAN 1983 I-KDP ile PKK arasından gerçekleştirilen anlaşma kamuoyuna deklare edildi. gizli

15 AĞUSTOS 1984 PKK'nın ilk askeri aparatı HRK (Hezen Rızgariya Kurdistan-Kürdistan Kurtuluş Birlikleri) kurularak başına AGİT (K) Mahsun Korkmaz getirildi. 15 AĞUSTOS 1984 HRK'NİN "15 Temmuz Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu Siirt'in Eruh İlçesini, "21 Mart Silahlı Propaganda Takımı" adlı grubu da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine baskın gerçekleştirdi. Aynı gün gerçekleştirilmesi planlanan Van'ın Çatak İlçesi baskını gerçekleşmedi. Bu grubun sorumlusu Terzi Cemal (K) Ali Ömürcan talimatın kendisine ulaşmadığını öne sürdü. Çatak tam bir yıl sonra 15 Ağustos 1985'te Bedran (K) Mehmet Sevgat sorumluluğundaki bir grup tarafından basıldı. 9 KASIM 1984 PKK mensuplarınca, Siirt İli Eruh İlçesinin Karageçit Köyü basılarak ilk kitle katliamı gerçekleştirilmiştir. Olayda 5'i kadın, 4'ü çocuk toplam 9 vatandaşımızı katletmiştir. 1 OCAK 1985

273

ERNK yayın organı olarak Berxwedan isimli dergi Almanya'da yayınlanmaya başlandı. 21 MART 1985 Örgüte müzahir kitleleri çeşitli düzeylerde örgütlemek ve sevk idare etmek amacıyla, ERNK (Eniya Rızgariya Netewa Kurdıstan-Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi) kuruldu. ERNK'nın kuruluşu Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilan edildi. 28 ŞUBAT 1986 Mahsun Korkmaz Gabar dağında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. 26–30 EKİM 1986 PKK 3. Kongresi Lübnan Bekaa vadisindeki Helvi Kampında gerçekleştirildi. Kongrede HRK lağvedilip, ARGK (Arteşe Rızgariya Gelle Kurdıstan-Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) kuruldu. Aynı kongrede Helve kampının Mahsum Korkmaz Askeri Akademisine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. 24 OCAK 1987 Mardin, Midyat, Bayburt köyleri, Efeler Mezrası' nda PKK katliamı…(3) erkek, (1) kadın, (7) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. 7 MART 1987 Mardin, Nusaybin, Açıkyol Köyü' nde PKK katliamı… (6) çocuk, (2) kadının vatandaşımızın öldürülmesi. 20 HAZİRAN 1987 Mardin, Ömerli, Pınarcık Köyü' nde PKK katliamı… (17) çocuk, (6) kadın, (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 9 TEMMUZ 1987

274

Diyarbakır, Hani Kırım Köyü'nde PKK katliamı…Çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 22 TEMMUZ 1987 Hakkâri, Uludere, Taşdelen Köyü'nde PKK katliamı… çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi. 8 AĞUSTOS 1987 Siirt, Pervari, Sığırkaya köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Güneyce Köyü, Zoviyabermi mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi…

21 AĞUSTOS 1987 Şırnak, Görme Köyü, Gurubilen Mezrası'nda PKK katliamı…(4) çocuk, (5) kadın ve (2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 12 EYLÜL1987 Şırnak, Rezzuk mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi… 24–25 EKİM 1987 YCK.nın Birinci Kongresi yapılmış ve aynı zamanda bu aparatın kuruluşu ilan edilmiştir. 16 MART 1988 Sekiz yıl boyunca devam eden İran-Irak savaşının hitamında tarihinde ırak ordusu Kuzey Irak Halepçe

275

kasabasına kimyasal bomba attılar. Binlerce sivil öldü. Çoğunluğu IKDP sempatizanı olan kuzey ıraklılar aileleriyle birlikte Türkiye'ye sığındılar. Sığınmacılar için Diyarbakır, Mardin ve Muş'ta geçici iskan sahaları oluşturuldu. 28 MART 1988 Siirt, Eruh, Fındıkbucağı, Yağızoymak köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 MAYIS 1988 Şırnak, dereler köyü, taraklı mezrası' nda PKK katliamı…(4) kadın ve (8) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 10 MAYIS 1988 Mardin, Nusaybin, Bahmini Mezrası' nda PKK katliamı…(6) çocuk, (2) kadın ve (7) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.

22 EKİM 1988 Binbaşı Esat Oktay Yıldıran' ın terör örgütü mensubu Abdullah Kanat, Hakkı Vural, Ekrem kod Hıdır Sarıkaya, Faik kod Muhittin Ayalp tarafından şehit edilmesi. 5 KASIM 1988 Mardin, Dargeçit, Yazıören Köyü'nde PKK katliamı… (3) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi… 11 HAZİRAN 1989

276

Şırnak, Cizre, Hisar Köyü'nde PKK katliamı…(2) çocuk, (1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 14 TEMMUZ 1989 Şırnak, Eruh, Demiremek Köyü, Benekemer mevkii, karayollarına ait araçların PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 21 AĞUSTOS 1989 Bingöl, Merkez-Aktaş köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 6 EYLÜL 1989 Şırnak, Eruh, Milan Mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak öğretmenlerimizin şehit edilmesi eylemi. 10 EYLÜL 1989 Mardin, Cizre, Hisar ve Çağlayan köylerinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 25 OCAK 1989 Şırnak, Kömür Ocakları' nın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce baskını ve vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 1 MAYIS 1989 Siirt, Fındıkyolu' nda PKK katliamı…(4) asker, (1) erkek vatandaşımızın şehit edilmesi. * EKİM 1989 Silopi merkezinde ilk Serhildan (kitlesel başkaldırı) provası yapıldı. 1 KASIM 1989

277

Siirt Pervari civarında PKK I.Yurt İçi Konferansı gerçekleştirildi. Konferans sonuçlarını Abdullah Öcalan tarafından geçersiz sayıldı. 2 KASIM 1989 Siirt, Pervari ilçesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 9 KASIM 1989 Diyarbakır, Lice, Duru Köyü, Gomabekan mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 15 KASIM 1989 Mardin, Midyat, Kılavuz Köyü' nde PKK katliamı…(1) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 24 KASIM 1989 Hakkari, Yüksekova, İkiyaka Köyü' nde PKK katliamı…(3) erkek, (6) kadın ve (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 9 OCAK 1990 Siirt, Eruh Düğünyurdu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 26 ŞUBAT 1990 Mardin, Silopi, Derebaşı Köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak çok sayıda vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 13 MART 1990

278

legal mevzilerin çoğaltılması gibi hedefler tespit etti ve bu yönlü kararlar aldı.Mardin'in Savur İlçesinde 13 PKK'lı öldürüldü. Ulusal konferansı gerçekleştirildi. 10 HAZİRAN 1990 Şırnak. Öldürülenlerden Kamuran Dündar'ın cenazesinin Nusaybin'e getirilmesi ardından kepenk kapatma ve kitle gösterisi yapıldı. Kulp. 2 AĞUSTOS 1990 Irak birlikleri Kuveyt'e girdiler ve böylece "körfez krizi" dönemi başladı. Konferans kitlesel gösterilerin tırmandırılması. 3 MAYIS 1990 Diyarbakır. 279 . 26-31 MAYIS 1990 Lübnan' da bulunan Mahsun Korkmaz askeri akademisinde PKK II. Kalesor mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. (7) kadın ve (9) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Gülburnu köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 10 NİSAN 1990 Siirt. Yaylacık Köyü. 29 TEMMUZ 1990 Şırnak. Çevrimli Köyü' nde PKK katliamı…(11) çocuk. Pervari Tosuntarla ve Köprüçay köyleri ve örtülü mezrasının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılarak vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. Güçlükonak. Eruh.

legal örgütlenmelerin geliştirilmesi. (1) vatandaşımızın öldürülmesi. Pazarcık. Sallıuşağı Köyü.Kongresi Kuzey Irak'ta toplandı. 10 EKİM 1990 Yukarı Damlapınar Köyü. otobüsünün yakılarak öldürülmesi. Yangın Bucağı. Kongrede gerillanın tırmandırılması. (1) öğretmenimizin şehit edilmesi eylemi. demiryolunun tahrip edilerek .10 AĞUSTOS 1990 Muş. İdil. Böcüklü Köyü'nde PKK katliamı… ilkokulun yakılması eylemi. karakol baskınlarının yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Kağızman. Ulukaya Köyü'nde PKK katliamı…(2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. yolcu vatandaşlarımızın 15 ŞUBAT 1991 Kahramanmaraş. gerilla eylemleriyle kitlesel gösteriler arasında koordinasyon sağlanması. Kızkapanlı. 17 EYLÜL 1990 Kars. Pazarcık. İlkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. PTT aracına saldırılması 21 MART 1991 280 .03. 26 ARALIK 1990 PKK IV. Merkez.1991-Şırnak. 4 MART 1991 04. 8 OCAK 1991 Kahramanmaraş.

Yine bu dönemde gerek ırak ordusunun geride bıraktığı gerekse peşmergelerin kaçarken terk ettiği çok sayıda silah ve mühimmat PKK tarafından ele geçirildi. PAK (Partiya Azadiya Kürdistan) isimli bir paravan örgüt kurdu. Hasköy. Paralelin kuzeyine geçme yasağı getirdi. * MART 1991 Irak'ın yenilgi durumundan yararlanan IKDP ve KYB liderliğindeki Kürtler Mart 1991 ayında Kuzey Irak'ta egemenliği ele geçirdi. Böylece. Erbil ve Dohok vilayetlerinde hakimiyetini tesis etti. 8 TEMMUZ 1991 281 . * MART 1991 Meydana gelen kargaşadan istifade eden PKK mensupları. Mart 1991 tarihiden itibaren Kuzey Irak'ın kuzey şeridinde bir hakimiyet sahası oluşturdu. ABD'nin önderlik ettiği uluslararası güç duruma müdahale ederek Irak Ordusu için 36. IKDP ve KYB Süleymaniye. 27 NİSAN 1991 Kars. İlkokulun yakılması.PKK tarafından 21 Mart 1991 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olmak üzere GKK mensuplarına genel af ilan edildi. * HAZİRAN 1991 PKK Kuzey Irak'ta kitlesel bir taban elde etmek ve üçüncü bir güç olmak amacıyla. Başköy. 16 NİSAN 1991 Muş. Digor. Sazlıkbaşı Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce trenin yakılması eylemi. Akabinde ırak ordusu IKDP ve KYB güçlerini Türkiye ve İran hududuna doğru püskürttü.

çekmece mevkiinde polis taranması. Cenaze törenin PKK mensuplarınca provoke edilmesi sonucu meydana gelen izdihamda 12 kişi öldü. 282 .Diyarbakır HEP başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesi 10 TEMMUZ 1991 HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın faili meçhul kişilerce öldürüldü. 25 ARALIK 1991 Çetinkaya mağazasının molotoflanarak yakılması eylemi 23-25 OCAK İstanbul-TEM noktasının Mahallesinde taranması 1992 otoyolu k. Perihanlı. alan. Taşdelen karakol baskınları izledi. Bilahare bu örgütün ismi DHP (Devrimci Halk Partisi) olarak değiştirilmiştir. Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin yemin töreninde yaptıkları konuşmaların ardından HEP'e yönelik kapatma davası açıldı. 20 EKİM 1991 20 Ekim 1991 seçimlerinde. 18 HEP milletvekili SHP listesinden parlamentoya girdi. Halkalı Naymanlı bulunan kahvehanenin bombalanarak * ŞUBAT 1992 PKK Türkiye' deki Marksist-Leninist çevrelerin desteğini sağlamak amacıyla TDHP (Türkiye Devrimci Halk Partisi) adıyla paravan bir örgüt kurdu. Üzümlü. 2 AĞUSTOS 1991 PKK mensuplarınca Samanlı Taburuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı Işıkveren. çok sayıda kişi yaralandı.

(2) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. (1) kadın. 15 PKK elemanı sözde kum üyesi seçildi 25 ARALIK 1992 Kanarya karakolunun silahlı saldırı eylemi 283 . terör örgütüne yardım etmeyi reddettiği için (1) vatandaşımız PKK terör örgütü mensubu teröristlerce öldürülmesi eylemi. Cizre Merkez' de. Şeki Köyü' nde PKK katliamı…(7) çocuk.19 MART 1992 Şırnak. 27 MART 1992 İstanbul-Kartal/Soğanlık karakolunun bombalanması eylemi 30 MART 1992 İstanbul-Silivri kapı karakolu önünde askeri servis otobüsünün taranması eylemi 22 HAZİRAN 1992 Batman. 28 HAZİRAN 1992 Bitlis. Mutki' de PKK katliamı… 18-19 AĞUSTOS 1992 Şırnak il merkezini işgal etmeyi hedefleyen PKK mensupları şiddetli çatışmalardan sonra kaçmak zorunda kaldı. * KASIM 1992 PKK'nın toplamayı hedeflediği sözde Kürdistan Ulusal Meclisi'nin Avrupa'daki üye seçimleri gerçekleştirildi. Gerçuş.

örgütü ve 9 HAZİRAN 1993 Iğdır.(33 askerin şehit edilmesi) 24 MAYIS 1993 Bingöl. Yüzbaşılar köyü' nde PKK terör mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması. Bu olay sonrasında 8 haziran 1993'te abdullah öcalan sözde "ateşkesi" sona erdirdiklerini açıkladı. * NİSAN 1993 PKK ile PSK bir işbirliği protokolü imzaladılar. Lübnan'ın Bar Elias kasabasında düzenlediği basın toplantısında sözde tek taraflı ateşkes ilan etti. Elazığ karayolunun PKK terör mensubu teröristlerce kesilmesi vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 23 MAYIS 1993 PKK'LI teröristler Bingöl-Elazığ karayolunu keserek tezkere almış. örgütü 9 HAZİRAN 1993 Iğdır.17 MART 1993 A. Kazancı köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 26 HAZİRAN 1993 284 . 33 silahsız askeri şehit ettiler. Bu protokole bilahare PDK-BAKUR örgütü de dahil oldu.Öcalan. * NİSAN 1993 HEP milletvekilleri ile Abdullah Öcalan Lübnan Bekaa vadisinde görüştüler.

29 HAZİRAN 1993 Mardin. Gülhayran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait minibüsün yakılması eylemi. 18 TEMMUZ 1993 Van. 23 TEMMUZ 1993 Ağrı. Koyunlu köyü' nde PKK katliamı…(1) çocuk. Digor. Yeşilli. Kemaliye. 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. Sündüz yaylası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (14) çocuk. Kemaliye. * HAZİRAN 1993 PKK ve 11 Kürtçü örgüt kuzey Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi adıyla bir ittifak gerçekleştirdiler. Hamzabey Mezrası' nda PKK katliamı…(4) çocuk. 25 TEMMUZ 1993 285 .Mardin. Başbağlar köyü' nde PKK katliamı…5 kadın ve 27 erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 13 TEMMUZ 1993 Kars. Çatallıpaşa köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce köy yakma eylemi. Başbağlar' da PKK terör örgütü mensubu teröristlerce araç yakma. 5 TEMMUZ 1993 Erzincan. Yalım köyü. (8) kadın ve (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. (2) kadın vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. Bahçesaray. (4) kadın (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.

Aşağı kopuz Köyü' nde ilkokulun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 20 AĞUSTOS 1993 Şanlıurfa. Suruç. Merkez. Çakırtaş köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Eleşkirt. Karakoyun mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşa ait traktörün yakılması eylemi. Ayranlı Mevkii baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 25 TEMMUZ 1993 Iğdır. Yoğurtçu Köyü baskını ve PKK terör örgütü mensubu teröristlerce vatandaşlarımızın öldürülmesi eylemi. 25 EYLÜL 1993 Hakkari. Karacaören köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını. Polis otosuna PKK terör örgütü mensubu teröristlerce saldırı. 286 . 24 AĞUSTOS 1993 Batman. Evci Köyü PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulunun yakılması eylemi. 11 EYLÜL 1993 Iğdır. Tuzluca. 1 EYLÜL 1993 Ağrı. Gercüş.Şanlıurfa. 7 EYLÜL 1993 Iğdır.

Keşişkuran Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması. Beşkonak köyü. (10) vatandaşımızın öldürülmesi. Pertek. Kozluk. 16 EKİM 1993 Kars. Daltepe Köyü' nde PKK katliamı… (10) çocuk. Tepecik köyü' nde PKK katliamı… (1) vatandaşımızın kaçırılarak öldürülmesi. Çat. Ofalar Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce otobüs tarama eylemi sonucu. Yavi beldesi' nde PKK katliamı…(40) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. (4) kadın ve (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Bismil' de PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (1) erkek vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.29 EYLÜL 1993 Batman. Elbistan. 2 EKİM 1993 Erzurum. Pınarlar Köyü' nda PKK katliamı…(4) öğretmenin şehit edilmesi. Kağızman. Şirvan. (16) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 2 EKİM 1993 Kahramanmaraş. 30 EYLÜL 1993 Diyarbakır. (7) kadın. Merkez. 287 . 7 EKİM 1993 Tunceli. Sevdilli Köyü. 7 EKİM 1993 Erzincan. Serikan mezrası' nda PKK katliamı…(2) çocuk. 4 EKİM 1993 Siirt.

16 EKİM 1993 Kars. Akçakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Kağızman. 19 EKİM 1993 Kars. 22 EKİM 1993 Siirt. (8) kadın. Derince mezrası' nda PKK katliamı…(1) erkek. Kağızman. Çobantaşı. 18 EKİM 1993 Kars. Kuruyaylak köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Gülbulak köyü. (13) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. Soğukçesme Mezrası' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (3) araç yakma ve (1) vatandaşın öldürülmesi 31 EKİM 1993 288 . yolcu otobüsünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 25 EKİM 1993 Bingöl. Yağışlı köyü. Baykan. 18 EKİM 1993 Kars. Kağızman. günindi köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 18 EKİM 1993 Kars. 19 EKİM 1993 Şanlıurfa. Kağızman. Kağızman. Karakale köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Akyayla köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Suruç.

Çiftlikköy. Dokuzdolambaç' ta PKK terör örgütü mensubu teröristlerce minibüslere roketatarlı saldırı 28 ARALIK 1993 Mardin. Kömürtaş Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce atamanlar şantiyesinin tahribi. Kılavuz Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce karakol baskını 31 ARALIK 1993 289 . Hakveyiş Köyü. Sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Kalkan köyü. Dargeçit. Varantepe mevkiinde belediyeye ait aracın PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 10 KASIM 1993 Erzurum. Ekinözü. Merkez. Ergani. Hınıs. yatılı ilköğretim bölge okulu civarına PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayın döşenmesi sonucu (2) çocuğun hayatını kaybetmesi. 6 KASIM 1993 Şırnak. 17 ARALIK 1993 Iğdır. 27 ARALIK 1993 Kahramanmaraş. Eğil.Diyarbakır. Ovaközlü köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 1 ARALIK 1993 Diyarbakır.

8 MART 1994 Mardin. 21 OCAK1994 Mardin. Ormancık ve Akyürek Köyleri. Duraklı yol ayrımı' nda PKK terör örgütü mensubu teröristlerce belediye otobüsünün yakılması. 17 MART 1994 Leyla Zana ve arkadaşlarının tutuklanması 290 . Kebapçı Köyü. Aşağı Karagüney Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce ilkokulun yakılması 24 ŞUBAT 1994 Şırnak. Uludere yolunda terör örgütünce döşenen mayının patlaması sonucu (3) vatandaşımızın öldürülmesi. 2 MART 1994 Parlamentoda dokunulmazlıkları kaldırılan DEP Milletvekilleri tutuklandı. ABD ve AB'nin önde gelen devlet ve hükümet başkanlarına açık bir mektup göndererek yeni bir sözde ateşkes ilan etmek istediğini bildirdi. Mazıdağı.PKK elebaşı Abdullah Öcalan. Kağızman. (10) çocuk. (6) kadın. Bir kısım milletvekilleri tutuklama kararı çıkmadan yurt dışına çıktı. (4) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Savur. 12 ŞUBAT 1994 Tuzla tren istasyonunda bomba konularak patlatılması neticesinde (5) yedek subay (6) kişinin şehit edilmesi 16 ŞUBAT 1994 Kars.

Buna göre. Edebuk Köyü' nde PKK katliamı… (2) çocuk. Erzurum) ve Serhat). 15 MART 1994 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında PKK 3. (4) kadın.13 MART 1994 PKK' nın güdümünde olmak kaydıyla Belçika’nın başkenti Brüksel'de sözde "ULUSLARARASI KUZEY KÜRDİSTAN KONFERANSI" gerçekleştirildi. Tercan. kuzey Saha/Cephe komutanlığı (Dersim. İlerleyen süreçte. eyalet olarak isimlendirilen çeşitli alanların birleşiminde saha komutanlıkları oluşturulmuştur. 24 NİSAN 1994 İstanbul-Heybeli Ada ormanlık alanının yakılması 15 MAYIS 1994 Erzincan. Konferansta kırsal alanlardaki eleman sayısının artırılması kararlaştırıldı. Konferansı yapıldı. (3) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. 15 MART 1994 Konferans sonrasında kırsal silahlı faaliyetleri etkili kılmak amacıyla. Orta Saha/Cephe Komutanlığı (Amed ve Garzan). Güney Saha/Cephe Komutanlığının da (Gap. 26 MAYIS 1994 İstanbul-Ayazağa Köyü Belgrat ormanlık alanının yakılması * MAYIS-HAZİRAN 1994 291 . Mardin ve Botan) ismiyle (3) saha/cephe komutanlığı oluşturulmuştur. sözde Güneybatı eyaleti ile Çukurova'nın da ayrı bir saha olarak teşkil edilebileceği kararlaştırıldı.

10 AĞUSTOS 1994 Van. Artvin. Samsun. * TEMMUZ 1994 Alevi vatandaşlarımızı saflarına kazanmak amacıyla PKK merkezi Avrupa olmak kaydı ile KAB (Kürdistan Aleviler Birliği)'ni kurmuştur. Yayladüzü köyü basıldı * TEMMUZ 1994 Dindar çevreleri PKK saflarına kazanmak masadıyla KİH (Kürdistan İslami Hareketi) ismiyle merkezi Avrupa'da olan bir örgüt oluşturulmuştur. Rize. Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Eleşkirt. 6 TEMMUZ 1994 İstanbul-Hekimbaşı ormanlık alanının yakılması 21 TEMMUZ 1994 Ağrı. Bayburt. 16 AĞUSTOS 1994 292 . Maksutuşağı. Çatak.Dersim sözde eyaleti üzerinden ve "Kuzeye Açılım Planı" çerçevesinde Gümüşhane. Giresun gibi illere yönelik faaliyetler başlamıştır. Trabzon. Bahçesaray köyünün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması ve vatandaşımızın öldürülmesi eylemi. 4 HAZİRAN 1994 İşadamı Necdet BULDAN' ın Bolu'da öldürülmesi 5 TEMMUZ 1994 Erzincan. Kemah.

293 . Taşburun. Yemişlik Köyü. Tuzluca. Köy Hizmetleri araçlarının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Gevaş. Karacaören köyü. PTT dağıtım şebekesinin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 1 EYLÜL 1994 Iğdır. Tuzluca. Ziyaretdağı arası PKK terör örgütü mensubu teröristlerce PTT aracının yakılması eylemi. petrol ofisi'ne ait tankerin PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. Darıkent Beldesi' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce (6) öğretmenin şehit edilmesi. 11 EYLÜL 1994 Tunceli. Mazgirt.Van. 12 EYLÜL 1994 Iğdır. 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Polenezköy-Çavuşbaşı yakılması ormanlık alanının 21 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Sarıyer Zekeriya köy ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Burgaz adası ormanlık alanının yakılması 26 AĞUSTOS 1994 İstanbul-Poyrazköy ormanlık alanının yakılması 27 AĞUSTOS 1994 Iğdır. Şişdağı ve Kızılca.

Karakoçan. Kağızman. Karakoçan. Okçular köyü (Selçuk). 17 EKİM 1994 Elazığ.20 EYLÜL 1994 Kars. Karakoçan. Karakoçan. Kızılca köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. 26 EKİM 1994 Elazığ. Hamzalı köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 17 EKİM 1994 Elazığ. Akören Köyü. Aptalan mezrası ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. Kulundere Köyü ilkokulunun PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması. (5)erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Sağlık Ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması eylemi. 29 EKİM 1994 Bingöl. Yaylak Köyü. sağlık ocağının PKK terör örgütü mensubu teröristlerce yakılması 30 ARALIK 1994 İstanbul-taksim The konulması Marmara oteline bomba 294 . Çölköy' de PKK katliamı…(2) çocuk. 17 EKİM 1994 Elazığ. 22 EKİM 1994 Siirt. Merkez. (3) kadın. Genç.

17 KASIM 1994 Diyarbakır. Kulp. Kongresi kuzey Irak Haftanin bölgesinde gerçekleştirildi. 2 ŞUBAT 1995 İstanbul Haliç Köprüsüne bomba konulması 295 . Viranşehir. 23 OCAK 1995 PKK V. Pınardere köyü' nde PKK katliamı… (4) öğretmenin şehit edilmesi. 24 OCAK 1995 İstanbul-Sarıgazi konulması Jandarma karakoluna bomba 22 OCAK 1995 PKK V.5 KASIM 1994 Mardin. Eğil. 8 KASIM 1994 Şanlıurfa. Hamzalı Köyü'nün PKK terör örgütü mensubu teröristlerce basılması…(19) vatandaşımızın öldürülmesi eylemi.Kongresinin bir Demokratik Kuruluş Kongresi olduğu belirtilerek ordulaşma ve iktidarlaşma gibi iki temel karar aldı. (5) erkek vatandaşımızın öldürülmesi. Çölköy' de PKK katliamı…(1) kadın. Savur. 27 KASIM 1994 İstanbul-Altunizade konulması Capitol mağazasına bomba 1 OCAK 1995 Diyarbakır. Pınarlar Köyü' nde PKK terör örgütü mensubu teröristlerce mayınlama sonucu bir minibüsün tahribi.

Gürpınar. 24 TEMMUZ 1995 Van. * MART-NİSAN 1996 296 . (3) kadın ve (2) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi. 15 MAYIS 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla. 4 MAYIS 1995 İstanbul-K. 23 HAZİRAN 1996 Diyarbakır otoyolu. MED TV adıyla 30. (6) kadın. (3) erkek. Altındağ restoran' da PKK katliamı…(3) erkek. 12 NİSAN 1995 PKK' nın güdümünde Hollanda'nın Lahey kentinde sürgünde Kürdistan Parlamentosu kuruldu.30 MART 1995 PKK geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla. (3) çocuk vatandaşımızın öldürülmesi.Çekmece Cennet Mahallesindeki mağazaların molotof kokteyli atılması suretiyle yakılması ve 3 kişinin ölümü.1995 tarihinde test yayınına başladı. 21 NİSAN 1995 İstanbul-Sarayburnu’nda otoya bomba konulması eylemi 19 MART 1995 TSK Kuzey Irak' ta ki PKK kamplarına yönelik "Çelik Harekatı" adıyla bir operasyon gerçekleştirmiştir. Atabinen köyü.03. MED TV adıyla normal yayınına başladı.

Karataş mezrası.05. V.(3) polis şehit edildi. Kongre kararlarının hayata geçirilmesinin ve PKK'nın "Ulusal Kurtuluş Örgütü" olarak tanınmama hususunun aşılması kararlaştırıldı.Kongre kararlarının mutlaka hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.Toplantısında V. 25 EKİM 1996 Zeynep KINACI tarafından ilki gerçekleştirilen intihar eylemlerinden ikincisi de Leyla Kaplan tarafından Adana'da gerçekleştirildi.04. (3) Öğretmenin öldürülmesi. * EYLÜL 1997 297 .konferansında alınan bir diğer kararda intihar eylemlerine başvurulması kararı olmuştur.1996-Kahramanmaraş. * MART-NİSAN 1996 PKK IV. 01-15.Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen PKK yüksek askeri konsey II.(3) polis şehit edildi. * OCAK 1997 PKK elebaşı Abdullah Öcalan 1997 yılını çözüm ve final yılı ilan etti. 24 NİSAN 1996 24.Toplantısı ve Merkez Komite III. 29 EKİM 1996 Üçüncü intihar eylemi Güler Opaç'ın intihar saldırısı Sivas'ta gerçekleştirildi.1996 tarihinde Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki örgüt kampında gerçekleştirilen PKK IV. Ekinözü köyü. 30 HAZİRAN 1996 PKK mensubu Zilan (k) Zeynep kınacı tarafından Tunceli il merkezinde intihar eylemi gerçekleştirildi. Konferansında.

9 EKİM 1998 Türkiye'nin Suriye'ye verdiği ültimatom sonrası Abdullah Öcalan Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. 9 TEMMUZ 1998 İstanbul-Eminönü mısır girişinde patlama olayı PKK çarşısının balık pazarı 1 EYLÜL 1998 Abdullah Öcalan Med Tv aracılığıyla üçüncü kez tek taraflı sözde ateşkes ilan etti.PKK Avrupa'dan Türkiye'ye şenlikleri organize etti. 298 .Kongresi başladı. Yunanistan. İtalya. Sırasıyla Rusya. Örgüt tarafından bu süreç "Emperyalizmin 9 Ekim Komplosu" olarak nitelendi.Öcalan yunan istihbarat elemanlarının kontrolünde Kenya'ya gitti. * OCAK 1999 PKK VI. 28 KASIM 1997 İstanbul-Ümraniye Dudullu'da otomatik silahlarla taranması barış treni/barış ekip otosunun 15 MART 1998 Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki kampında PKK 5. 15 ŞUBAT 1999 Terörist başı Kenya' da yapılan bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Konferansı yapıldı. Rusya ve Yunanistan arasında dolanan ve bu ülkeler tarafından kabul edilmeyen A.

sonucu idam 1 EYLÜL 1999 PKK silahlı kadrolarının büyük bölümünü Türkiye sınırları dışına çekmeye çalıştı. Öcalan bu dönemde "Demokratik Cumhuriyet" tezini ileri sürerek PKK'nın kırsal alanlardaki birimlerini yurt dışına çıkarma çağrısı yaptı. 299 . yeniden PKK genel başkanı seçildi.15 ŞUBAT 1999 Ocak 1999 tarihinde başlayan PKK VI. A.Kongresi Abdullah Öcalan'ın yakalanması nedeniyle sonuçlandı. Bu süreç 2000 yılının başına kadar devam etti. Kongre'de alınan kararlarla İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan. 29 HAZİRAN 1999 Abdullah Öcalan yargılanması cezasına çarptırıldı. 10 MART 1999 İstanbul-Bakırköy Atrium Mağazası otoparkına bomba konulması eylemi avcılarda parka boru bomba konulması sonucunda bombanın patlayarak (1) vatandaşın öldürülmesi eylemi 13 MART 1999 İstanbul-Göztepe/mavi yakılması eylemi çarşının Molotoflanarak 27 MART 1999 İstanbul-Taksim meydanında canlı bomba eylemi (Meral Mamyak) * MAYIS 1999 Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı'da başlandı.

Sorumlusu doktor Süleyman kod Sait Çürükkaya… * TEMMUZ 2000 Terör örgütü gerçekleştirdiği sözde parti meclisi toplantısında siyasal Serhildan temel taktik olarak benimsendi. 02-23. Yeni stratejik hedef olarak "Demokratik Cumhuriyet Ekseninde Anayasal Vatandaşlık" olarak öngörüldü. İmralı savunmaları PKK' nın yeni manifestosu olarak kabul edildi. 21 HAZİRAN 2001 I. 23 OCAK 2000 PKK VII. Barış gurubu teslim oldu. 29_07 MAYIS-HAZİRAN 2001 Kuzey Irak'ta PKK Basın-Yayın gerçekleştirildi.Kongresinde örgüt tüzüğü ve programı ile birlikte stratejisini de değiştirildi. OCAK 2000 Kuzey Irak'ta 7.1 EKİM 1999 1999 sonbaharında biri kırsal alandan diğeri Avrupa'dan olmak üzere PKK mensuplarından sözde "barış grubu" adıyla iki grup Türkiye'ye geldi ve 1. * MAYIS 2000 Bir grup üst düzey PKK mensubu örgütün yeni stratejisini ve Abdullah Öcalan'ın tavrını eleştirerek özgürlük inisiyatifi adıyla yeni bir grup oluşturdular.olağanüstü kongre gerçekleştirilerek. Barış grubu teslim oldu. 29 EKİM 1999 2. Konferansı 300 .

15 KASIM 2001 Bir kısım PKK mensupları üniversiteler ve nüfus müdürlükleri nezdinde kimlik bildirim eylemlerinde bulundular. 31 AĞUSTOS 2001 Zeynel Durmuş'un Zeytinburnu Hadep Teşkilatının bulunduğu binanın asansör boşluğuna düşerek ölmesi 05_21 AĞUSTOS 2001 Gerçekleştirilen konferansları onaylamak ve yeni dönemin strateji ve taktiğini hayata geçirmek amacıyla. 11_12 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kadın örgütlenmesi olan PJA III. Konferansı yapıldı. Konferansı yapıldı.sözde Ulusal Konferansı gerçekleştirildi. 11_23 TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK kültür-sanat ı.PKK mensupları Avrupa çapında "BENDE PKK'LIYIM" ve "Ulusal Kimliğimi İstiyorum" adıyla geniş bir kampanya başlattılar. 04_10 NİSAN 2002 PKK VIII. Kongresi olarak isimlendirildi. Konferansı gerçekleştirildi. Kuzey Irak'ta PKK VI. 28_12 HAZİRAN-TEMMUZ 2001 Kuzey Irak'ta PKK askeri aparatı HPG I. KADEK'in kuruluş günü olarak 301 . PKK VIII. Kongresi aynı zamanda KADEK I.Kongresinde örgütün ismi KADEK (Kongra Azadiya Demokratika Kürdistan) olarak değiştirdi.

Kongresinde kendini fesih etmiştir. 05_06 HAZİRAN 2004 302 .kongresinden sonra reformcu grup (O. yeni bir program benimsedi. Öcalan. Leyla Zana. 9 HAZİRAN 2004 DEP Eski Milletvekilleri. Orhan Doğan tahliye oldu.kongresi 29 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2. Hatip Dicle. Abdullah Öcalan.Taş.aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın doğum gününe de denk gelen 04 nisan 2002 olarak kabul edildi. Selim Sadak. N.Sakine Batman.kongresi 1 HAZİRAN 2004 PKK/Kongra-Gel terör örgütü sözde ateşkesi sona erdirdiklerini açıkladılar. KADEK'in kuruluş bildirgesinde PKK' nın ulusal diriliş olan misyonunu tamamladığı ve KADEK' in de demokratik kurtuluş misyonu ile ortaya çıktığı ifade edildi. KADEK yeni bir tüzük.İlknur Şen. olduğu 27_06 EKİM-KASIM 2003 KADEK’in yerine Kongra-Gel'in kuruluşu ve KongraGel'in 1. 16-26 MAYIS 2004 Kongra-Gel'in 2. KADEK Genel başkanlığına getirildi. 26 EKİM 2003 KADEK Kandil Dağında yapmış 2. Sakine Cansız ve arkadaşları) kongrede kendilerine gerekli ilginin gösterilmediğini sebep göstererek örgütten ayrılmışlardır.

"örgütün Kürtlük'ten uzaklaştığını " öne sürerek örgütten ayrıldı. 2 Aralık 2004 PKK/KONGRA GEL terör örgütünün 5 üst düzey yöneticisi Musul kenti yakınlarında vurularak öldürüldü. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki mezarlıkta gömüldü. morgun önünde. Teröristin tabuta konulan cesedi. Batman'da defnedildi. Ermeni uyruklu teröristin cenazesi anne ve babası Ordo Avdoyan ve Gozel Mirzoyan'ın resmi işlemleri tamamlamalarının ardından Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınarak. KNK başkanı ismet Şerif Vanlı ve arkadaşları görevlerinden istifa ettiler. 02-05 AĞUSTOS 2004 Reformcu grup tarafından PWD'nin ilanı. 16 OCAK 2005 Terör örgütü PKK'da yıllardır çeşitli görevler üstlenen 26 terörist. 5 EYLÜL 2005 303 . 24 AĞUSTOS 2005 PKK . Öldürülenler arasında örgütün yürütme konseyi üyesi ve Kuzey Irak sorumlusu Şilan Kobani kod adlı Meysa Baki’de bulunmakta. cenaze yıkama aracında İslami usullere göre yıkanıp kefenlendi. 4 EYLÜL 2005 Batman'ın Beşiri İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü PKK üyesi 7 kişiden Ermenistan uyruklu Yusuf Avdoyan. 3 ekim’e kadar “eylemsizlik” kararı verdi ve mayınlı suikastlerini durdurdu.Abdullah Öcalan'ın avukat görüşme notlarında Avrupa yapılanması ile ilgili yoğun eleştirileri üzerine KNK olağanüstü kongre yaptı.

16 ARALIK 2005 Avustralya.. 17 KASIM 2005 Van'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu şehit düşen 3 asker cenazeleri memleketlerine gönderildi. 20 EYLÜL 2005 PKK terör örgütü kendi aldığı eylemsizlik kararına uymadı. görüş ayrılığı nedeniyle Kandil Dağı'nı terkederek Musul'a yerleşen Osman Öcalan Hakkında "ölüm" kararı aldı. bütün isimleri ve uzantılarıyla birlikte 'terör örgütleri listesi'ne dahil etti.. 27 KASIM 2005 Terör örgütü PKK/Kongra-Gel'in yurt içi ve yurt dışı topladığı haraçlardan oluşan 500 bin doları iki terörist çaldı. 13 ŞUBAT 2006 304 . 13 güvenlik görevlisi de yaralandı. PKK'yı. 6 ŞUBAT 2006 PKK.2 Ağustos 2005 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütüne yönelik çalışmaları sonucu bombalama eyleminde bulunan 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün eylemsizlik kararı aldığı 20 Ağustos ve 20 Eylül tarihleri arasında 10 güvenlik görevlisi şehit edilirken. 27 ARALIK 2005 Van Valisi Niyazi Tanılır ile kentteki üst düzey yöneticilere suikast hazırlığında oldukları öne sürülen ikisi kadın 5 PKK'lı gözaltına alındı. KYB'nin destek çıktığı Öcalan için özel eğitimli suikast timi Musul'a gönderildi.

14 ŞUBAT 2006 Bahçelievler'de bir süpermarketin emanet bölümüne bırakılan A-4 tipi bomba patladı.Abdullah Öcalan tarafından hainlikle suçlanan Kani Yılmaz (Faysal Dunlayıcı) önceki gün saat 10:00'da aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü. 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı saldırıyı PKK bağlantılı bir örgüt üstlendi 305 .

3° Gerilla grubuna katılmak isteyen kişide. Ayrıca bu kısımda dağ kadrosunda yaşamın ve yaşamanın ne anlam ifade ettiği net bir şekilde görülmektedir. devrimci hareket içindeki arkadaşlarının adları. hareket içinde çalışıp çalışmadığı vb. hususları açıklayan soruları 405 Bu yazı General Alberto Bayo’nun Gerilla Nedir? isimli eserinden derlenmiştir. oligarşik yönetime vb. doğum yeri ve tarihi.Yalnızca. karşı yürütülen mücadelede haklı olunması gerekir. medeni hali. Eğer bu koşul yoksa gerilla kuvvetleri yenilgiye uğrayacaktır. yukarı da sayılan törel nitelikler dışında daha ne gibi özellikler aranmalıdır? . 306 .) Özet mahiyeti taşıyan bu bölümde soru ve cevaplar şeklinde belirtilen hususlar aslında kırsalda ortaya çıkarılan şiddet hareketleri açısından metodolojik bir eser niteliğindedir. herhangi bir mahkumiyeti olup olmadığı. kesinlikle yenilgiye uğrar.Gerilla kuvvetlerinin dış kuvvetlerin saldırı ve işgaline ya da aşağılık ve iğrenç bir diktatörlük yönetimine. karısı.Ek-2 : GERİLLA NEDİR? 405 1° Bir gerilla savaşının başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan ön koşul nedir? . çocukları ve ebeveyninin adları. fedakar bir ruha. İsyan hareketi hiçbir şey elde edemez. 18 yaşından sonra çalıştığı yerler. adı ve soyadı. Soruları ve cevapları değerlendirdiğimizde belirtilen yöntemlerin ülkemizde PKK terör örgütünün dağ kadrosu tarafından kullanıldığı açıkça görülecektir. (eser kaynakçada belirtilmiştir. 2° Bir gerilla grubu kimlerden kurulmalıdır? . halk düşmanı mevcut iktidara. kişisel cesarete ve sınırsız bir yurt sevgisine sahip olduğunu kanıtlamış idealist gençlerden kurulmalıdır. bu bölüm özet olarak okuyucuya sunulmuştur.Bu kişi.

Bize anlayışımıza göre yanlış düşüncelerle savaşan politik bir düşmanı affedebiliriz. Bu listeye ayrıca. 5° Alınan bütün tedbirlere rağmen böyle iğrenç bir ajan. Bu karakterde bir kişi. eğer bu kişi uygun bulunursa gerilla birliğine kabul edilecektir.Böyle bir kimsenin kimliği ortaya çıktıktan sonra. ama ajanları asla. 7° Bir çıkarma yaparken gerilla birliğinin hızı ne olmalıdır ve bunu nasıl yapmalıdır? Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa. hareket yeteneği de o kadar fazladır.yanıtlamalıdır. prova edilmesi gerekir. askeri mahkeme tarafından yargılanır ve acımaksızın ölüme mahkum edilir. birlikteki en yavaş savaşçının maksimum hızı kadar olmalıdır.İdeal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır. herhangi bir siyasi parti ya da dernekle ilişkisi olup olmadığı konuları da eklenecektir. 4° Soru listesi incelendiğinde. karşı tarafın bir kahramanı bile olsa affı asla düşünülemez. her şeyin önceden planlanıp. gerilla saflarına katılmış olursa kendisine ne yapılmalıdır? . Liste dikkatli bir şekilde incelenip değerlendirilecek. sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam 307 . 6° Gerilla birliği kaç kişiden kurulmalıdır? . Savaşçılar disiplinli. kendisinin siyasi uğraşlarının özeti. bu kişinin bir ajan ya da ispiyoncu olarak saflarımıza katılmak isteyen bir kimse olduğu anlaşılırsa ne yapılmalıdır? -Böyle bir kimse devrime ihanet suçuyla askeri mahkemede yargılanır.

Boşalan görev. savaşçılar birlik komutasının kimde olduğunu bilmedikleri takdirde kayıplara uğrayacaklarından bu kişiyi bilmeli ve kendisine saygı göstermelidirler. tam bir sessizlik. 8° Uzun yürüyüşlere dayanıksız gerillalarla ne yapmalıdır? .Aynı hız ve tempoda olan savaşçıları içine alan ayrı bir birlik kurulmalıdır. zekası.Evet. 10° Bir gerillanın daha yüksek komuta yapısını bilmesi gerekir mi? . kişiliği. Daha önceden görevlendirilmiş gruplar. 9° Gerilla birliğinin komutanı kim olmalıdır? . sanki aralarında işaret yapılması dahi yasaklanmış sağır ve dilsizler grubu tarafından uygulanıyormuşçasına. Aynı anda da birliğin geri kalan savaşçıları çıkarma araçlarındaki malzemelerini boşaltmalıdır. dikkati ve savaşma arzusu göz önüne alınarak seçilir.Komutan. Bütün bu işlemler. göreve uygun olan önderlik yetenekleri. yine çıkarma sahasının ön tarafındaki yüksek arazi noktalarına gözetleme postaları gönderilmelidir. tüm alt görevlilerce kabul edilen ve saygı duyulan bir başkası tarafından üstlenilecektir. çıkarma alanının her iki kanadındaki yüksek arazi noktalarına mevzilenmeli. 11° Gerilla taşımalıdırlar? birliği hangi silahları 308 .olarak bilmelidir. disiplin içinde son süratle yerine getirilmelidir.

Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makineli tüfeği de bulunmalıdır. kendi ilk yardım çantasını. Böylece. birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar. Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. "Şu dağ. bina v. Eğer arazi hakkında. Her gerilla. 2 metre uzunluğunda bir ip de taşımalıdırlar. 13° Bir gerilla birliğinin organizasyonu nasıl olmalıdır? -Aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi. gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. aş kabını. Bu ip. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır.Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için. Gerilla. tepe. koruluk. çeşme. ayrıca.. Bu ip. göğüs etrafında bir kere dolandıktan sonra.b. gece ne kadar karanlık olursa olsun. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup. bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa. sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. 12° Bir gerilla birliğinin donanımı ne olmalıdır? . Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde 309 . hiç kimse kaybolmaz. birliğin varacağı hedefler bölge halkına asla açıklanmamalıdır.Birlikteki her savaşçının iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. "Şuraya nasıl gidilir?". gece yürüyüşleri sırasında birbirlerini kaybetmemeleri için kullanılır. kalan kısmı geriden gelen savaşçıya uzatılır. birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. "Bu bölgeye giden yol neresidir?".

Savaş Mahkemesi'nin baktığı davalarla ilgili dosya ve kayıtları muhafaza eder. Harekât. Su kaynaklarının. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma. gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. bir harekâta 310 . gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız. Bu kişinin son derece zeki.bütün görev ve işlerin tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. nehirlerin. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir. Levazımat. Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar. Savaşçı Toplama. köprülerin. düşmanın gizli ajanlarını ortaya çıkaran hizmetleri de yürütür. ispiyoncular için bir kara liste hazırladığı gibi. tecrübeli ve güven verici olması gerekir. Eğitim. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. ormanların. İkmal. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi. Sağlık ve Propaganda. Silah. gerilla birliğinin komutan yardımcısı tarafından yönetilir. Sabotaj. Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar. şoselerin. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar. 14° Her bölümün görevleri nelerdir? Haber alma (istihbarat): Bu bölüm. karayollarının. Haber Alma Bölümü. Bu bölüm. su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder.

Aynı zamanda. gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. Girişilecek bütün sabotaj hareketlerine en büyük dikkati vermelidir. 311 . pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. yani "palacı-bomba fırlatıcı"lar yer almaktadır. Bu subay. gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. Savaşçı Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. Üçüncü kategori ise. Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay. Şayet kumandan yaralanır. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar. Sabotaj bölümü: Bu bölüm son derece hareketli.başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. istihkam ve benzeri görevlerde kullanılacak olanları kapsar. tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. yaratıcı. İkinci kategoride. Son söz grup kumandanına aittir. hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder. "macheterosbombarderos". Bu bölüm. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir.

Bu mümkün olamazsa. birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. Ayrıca. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır. Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de. Şayet bu kişiler kendi istekleriyle gerillaya hizmet etmek istemezlerse zor kullanmak suretiyle kendilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir. Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin savaş amaçlarıyla. Gerekli olduğunda silahların tamiri. parça değiştirilmesi işlerini yerine getirir. birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur. hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. [Hangi şartlar altında olursa olsun. Aynı zamanda bölgedeki doktor. Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur.Silah Bölümü: Birliğin silahlarının bakımından sorumludur. Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır Gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. propaganda bölümü eldeki bütün 312 . Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur.

15° Herhangi bir göreve başlamadan önce bir gerilla nasıl bir fiziki eğitiminden geçmelidir? . ağaç gövdelerinden yararlanmasıdır. her dört saatte bir onar dakikalık kısa molalar verilmek suretiyle on beş saatlik bir yürüyüşü yapabilecek hale getirilinceye kadar devam ettirilir. yönünü kontrol etmek üzere kutup yıldızından yararlanır. düşmanın moralini bozacaktır. 16° Meskun yerler dışında gece yürüyüşleri nasıl yapılmalıdır? -Geceleri her adım atılışında bacaklar iyice yukarıya kaldırılarak sanki bir bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi yürümek gerekir.??] Bizim bu askeri yayınlarımız halkın moralini yükseltecek.Bu eğitimler esnasında ayrıca kendisine sekiz saatlik gece yürüyüşleri yaptırılır. Böyle yapmakla ayakların yerdeki taşlara. Yıldızsız gecelerde kendisine tavsiye edilecek en geçerli usullerden biri de. Bu yürüyüşlere. Genellikle ağaç yosunu ya da diğer küçük asalak bitkiler ağaç gövdelerinin kuzeye bakan yüzlerinde büyürler. Şayet pusulası yoksa. Bir gerilla savaşçısı doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek üzere en azından saatte bir defa pusulaya bakmalıdır. ağaç kütüklerine ya da diğer engellere takılması önlenmiş olur.olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikayelerini adeta bir destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapmalıdır.Azar azar arttırmak suretiyle kendisine uzun yürüyüşler yaptırılır. 17° Gerillalar birbirlerine karşı nasıl davranmalıdır? 313 .

18° Gerilla gündüzleri yönünü nasıl tayin eder? . Kulübe ve civarı yeterli bir şekilde arandıktan sonra geri kalanlar da içeri girebilirler.) Şayet köylü 314 . Daha sonra köylüden kendilerine muhbir olarak ya da bir köy gerillası olarak yardım etmesi istenir (Not Köy gerillası fiilen çatışmalara katılmaz. İçeri girenler orada bulunanlara kulübenin sarıldığını bildirirler. bunun karşıtı "batı"yı. içeri girmeden önce gerillaların ilk olarak ne yapmaları gerekir? . gereğinde bedeni hizmetler de görür. Sağ kolu "doğu"yu..Herkes birbiriyle çok iyi arkadaş olmalı ya da en azından birbiriyle işbirliği yapmalıdır. Gerillacıların kurduğu yönetim içinde yaşamayı kabullenir ve onlara erzak yardımında bulunduğu gibi. 19° Kırsal alanda bir eve ya da köylü kulübesine gelindiğinde. Sonuç olarak da grubun birlik ruhu zayıflar ve zedelenir.Güneşten yararlanarak.Savaşçılardan yalnızca ikisi içeri girer. İçeri girildikten sonra. Kızdırıcı ya da tahrik edici şakalar. diğerleri kulübenin çevresini kuşatırlar. Savaşçı toplama bölümünün başındaki subay köylü ile konuşur ve kendisinin gerçek duyguları ile gerillalara karşı bağlılık derecesini değerlendirir. düşmanın dikkatini çekmemek için hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez. savaşçıları birbirinden uzaklaştırır ve aralarında düşmanca duygular doğmasına sebep olur. ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir. Yolları ve düşmanın yaklaşmasına uygun yerleri gözleyebilecek tepelere ya da yüksek yerlere nöbetçiler yerleştirilir. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir.

Derslerimde yeni gönüllülerin teker teker ve inceden inceye sorguya çekilmeleri gerektiğini tekrarlamıştım. üçüncü kategoride de şüpheli kişiler yer alır. Batista'nın askerlerinden bir grup üzerlerine sivil elbise 315 . Bu soruşturmalardan sonra Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı. Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı. Eğer elde yeter derecede silah varsa ve daha fazla sayıda savaşçıya ihtiyaç duyulursa.ve geçmişlerini araştırarak devrimci mücadelenin savaşçısı olmaya uygun olup olmadığına bakır. 20° Gerilla birliğine katılmak isteyen gençlere ne gibi bir işlem uygulanır? -Savaşçı toplama bölümü.düşmanlara sempatisini açıkça göstererek işbirliği yapmayı reddedecek olursa. o bölgeyi terk etmek zorundadır. çıkarmada kullanılan motor karaya oturmuştu. Uygun bulunursa "köy gerillası" olarak eğitilir. yalnızca. kendilerinin kimliklerini . Köylüye o bölgeyi terk etmesi söylenir ve bütün malı mülkü hiçbir ödeme yapılmaksızın elinden alınır. Gerilla birliği bulundukları yerde kendilerine karşı çalışma olasılığı olan kişilerin serbestçe dolaşmasına asal izin veremez. İlk çıkarma tam bir başarı ile sonuçlanmış ve tek bir kurşun dahi boşa harcanmamıştı. gönüllüleri üç ayrı kategoriye ayırmalıdır. Birincide en çok güven verenler. yeter derecede eğitimden geçtikten sonra düzenli gerilla olarak görevlendirilir. ikincide vasat bir izlenim bırakanlar. Ben Cabanico mevkiinde Oriente Eyaleti'ne çıkarma yapan Calixto Sanchez'in gerillalarını eğittim. Kendisinin bütün malları halk kurtuluş silahlı güçlerinin mülkiyetine geçer. yalnızca kendilerini desteklediklerini bildirdiler diye gönüllü kabulü yoluna asla gitmemelidir. Calixto Sanchez bu uyarımı dikkate almadı.

Tek tek her gerillaya yardımcı olabilecek çapta destek müfrezeleri kurmak.Karaya ayak basınca. Da ha sonra bu askerler. Bunun sonucunu ise bugün bilmeyen yok. binlerce asker tarafından kuşatıldıklarını söylemişlerdi. Cowley. 21° Gerilla birliği çıkarma harekâtından sonra neler yapmalıdır? . bu çeşit savaş hilelerinin acemisi olduklarından telaşa kapılı hemen teslim olmuşlardı. Bizimkiler de. Gerilla birliğinin ön cephe ve kanatlarında gözcülük yapmak. daha sonra 26 Temmuz Hareketi'nin bir savaşçısı tarafından vurularak öldürüldü.Gönüllülerin yerine getirebilecekleri görevlerden 60 tanesini şöyle sıralayabiliriz : 1. üzerlerinde sakladıkları tabancalarını çıkarıp gerilla birliğine. 2. bu takdirde ağır malzemeyi daha emniyetli bölgelere ulaştırmak gerekir. 316 . Şayet düşman tarafından sezilmeden çıkarma yapılabilecek kadar şanslı bir durumla karşılaşılacak olursa.geçirerek "Yaşa Fidel Casto" diye bağırdıklarında bizimkiler kendilerini hemen bağırlarına basmışlardı. Calixto Sanchez ile birlikte bütün savaşçıları kurşundan geçirerek öldürmüştü. 22° Kadın ve erkek gönüllülerin yerine getirebilecekleri çeşitli görevleri sıralar mısınız? . ağır malzeme çıkarıldıktan sonra bütün savaşçılar kendilerine en iyi şekilde siper teşkil edecek yüksek arazi parçalarına doğru ilerlemelidirler. İnsan kasabı Albay Cowley. Yalnızca Hektor Cornillot'un komutasındaki yedi kişilik öncü grubu kurtulabilmiş ve kendileri daha sonra Sierra'daki gerillalara katılmışlardı.

b. 8. Küçük düşman birliklerinin yerlerini bulmak için gerilla birliğinin bulunduğu araziyi iyice taramak üzere müfrezeler kurmak. 14. 10. Hırsızlık. (Bu işlem sık sık tekrarlanmalıdır). yolsuzluk vb. kalas. Bizim tarafımızdan henüz denetim altına alınmamış şehirlerden bilgi toplamak. toplantı salonları ve benzeri yerlerde toplantılar düzenleyen propaganda grupları kurmak. 16. (Tahsil durumu yüksek olanlar istatistik bilgi toplamak. suçlara engel olmak üzere asayişi sağlamak için içerisinde kadınların da bulunduğu emniyet (polis) müfrezeleri kurmak. yazı makinesi v. harita yapmak. insan kaçırma. yiyecek maddeleri. kürek. saldırı. savaşçıların hizmet sicillerini tutmak v. 15. 5. boş şişe ve teneke kutu. Propaganda Bölümü içinde gruplar halinde teksirci olarak ya da baskı işlerinde çalışmak. sağlamak. Değişik kişiler birbirlerinden haberdar olmaksızın aynı bölgeye gönderilmelidir. 11. Su ve malzeme taşıyan gruplar teşkil etmek. 4. Bölge halkından ödünç olarak çekiç. Haberci ve ulak olarak hizmet etmek. Yanlardaki gerillacılarla komuta mevkii arasında temas sağlamak. Karargah kayıtlarını tutmak. 317 . aş kabı. Meydan. Malzeme sağlamak ve bunları korumak. kazma. Özellikle kadınlar bu işte son derece etkili olmaktadırlar. Bu yolla elde edilen bilgilerin denetlenmesi daha kolay olur. Kadınları hastabakıcı ya da yardımcısı olarak sağlık grubunda görevlendirmek. 9. Gerilla birliğinin bulunduğu bölgedeki yerli halkın siyasi açıdan bağlılık derecesini araştırmak.3.b. battaniye. 12. çivi. 13. gazino. 6. işlerde kullanılırlar).

37. Yazıcı olarak çalışmak. Mutfağa su taşımak. Aşçı yamaklığı yapmak.17. Düşman arasında korku yaratan gruplar teşkil etmek. Yangın bombası olarak kullanılacak şişeleri yakıt ve yağ ile doldurmak. haberleşme hatlarına vb. Mutfak için odun toplamak. 19. 34. 32. 33. Köpek müfrezelerinde yetiştirici o1arak görev almak. 18. sabotajlar yapmak. 25. Bulaşıkçılık yapmak. 22. eğitim görmeyenlerin isabetli atışlar yapması hemen hemen imkansızdır). Giysi onarmak. Giysi dikmek. 20. İstatistik tutmak. 31. Sapan kullananları eğitmek. (Gerilla yardımcıları gereğinde bildiğimiz çatal sapanları kullandıkları gibi. 35. Demiryolları ve karayollarına köprülere. ayrıca taş ya da patlayıcı maddeleri fırlatmak üzere elle döndürülen uzun sapanlar da kullanırlar. Yangın bombası atan ve sapan kullanan gruplar içinde hizmet görmek. 21. Düşmandan ele geçirilen giysileri cinslerine göre ayırmak ve onarmak. Hastanelerde çeşitli hizmetler görmek. ağızlarını mantarla tıkayarak ileride kullanılmak üzere hazırlamak. Aşçılık yapmak. Haber güvercinleri yetiştiren ve bunları kullanan gruplar teşkil etmek. 27. 29. Banyo bakımcısı olarak hizmet görmek. 28. Bu işlem göze kolay görünürse de. 30. 36. Evlerde oturanları kayıt etmek (Kadınlar tercih edilmeli). 23. 318 . 24. Çamaşır yıkamak. 26. (hızlı daktilo yazanlar tercih edilmelidir).

Bayrak ve diğer işaret cihazları kullanılan haberleşme birliklerinde görev almak. pala. 59. Birlikteki silahların temizlik ve bakımını yapmak. 56. 41. 57. yeraltı tünelleri için döşeme. Ağaç kesmek. 55. Bıçak. tel bağlamak için kazık. Demiryolu hizmetlerinde görev almak. İstihkam işlerinde çalışmak. Hainleri araştırıp bulmak. Posta dağıtıcılığı yapmak. 44. 42. Gizli haber alma örgütü kurmak. 43. Birlik içindeki yazışma ve emirlerin dağıtımını düzenlemek. 51. ray parçaları vb.). 49. 319 . toplamak. Uçak gözcülüğü yapmak. (Özellikle iniş ye kalkış pistleri. "Harekât günlüğü" tutmak. 60. Toprak altında tüneller kazmak. 39. Karayolları üzerindeki düşman araçlarına bomba atmak. 48. 58. kesici silahları depolamak ve bakımını yapmak. el bombaları için kasa ve kutular yapmak. Çeşitli malzemeler yapmak. 50. Atlar için yem temin etmek. 54. 45. İstihkam hizmetlerinde kullanılmak üzere demir boru. 47.) ve bunları korumak. Ufak hava alanları inşa etmek. Bölgedeki köylerden sağlanan binek hayvanları ile kurulan süvari birliklerinde çeşitli hizmet!erde bulunmak (Tımar. at bakımı vb. 40. Düşman arazisinden demiryolu raylarını söküp getiren gruplar kurmak. . Çadır direği. 52. Erzak depo ve ambarlarında çalışmak. süngü vb.38. Birlikteki alet ve edevatın bakım ve korunmasını sağlamak. 53. 46. parmaklık.

gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. odun kesmek. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından. düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir.Savaşçı Toplama Bölümü Komutanı. gerilla 320 . Aynı zamanda. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. gerillaların manevra yetenekleri. su taşımak vb. daha az önemli işleri görecek köylüler yer alır. hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir düşman grubu tarafından kovalanması.23° Yeni kurulmuş bir gerilla birliğinin yerine getireceği ilk savaş görevi ne olmalıdır? Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi. 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir. İkinci grupta ise. Bu köylüler de. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek. bu köylüleri iki gruba ayırır. Çünkü. Birinci grupta güven veren ve savaşabilecek durumda olan köylüler yer alır. 24° Gerilla birliklerine katılmak isteyen köylüler için ne yapılması gerekir? . Gerillaların girişmiş olduğu savaşa tüm kalbiyle bağlı ve kendilerine yardım etmek isteğiyle dolu olan köylülere yangın bombaları ve palalar verilir. Diyebiliriz ki. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de. çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır.

Komutası altındaki savaşçıları düşman ateşi altında açıkta bırakmaz ve kamuflaj (araziye uyma) yaptırarak düşmanın gözünden saklar. ne de düşmanın kendi şartları içinde savaşa tutuşur. 25° Gerilla birliği düşmanla ne zaman çatışmaya girilmelidir? .savaşçıları ile birlikte devamlı hareket ederler. Gerillalar dürbünle gözetlemek suretiyle düşmanı izlemelidirler. birliğin kumandanı. Gerillacılar düşmanla aralarında daima aynı mesafeyi 321 . Böyle bir çekilme sırasında gerillalar düşmana kayıp verdirmekten de geri kalmamalıdırlar. ani baskın. İyi bir gerilla için en güvenilir savaş taktikleri. Bu yüzden kendilerine "macheteros-bombarderos" yani "palacılar-bombacılar" denir. (Minuet: ileri-geri suretiyle yapılan bir nevi dans) Minuet tekniğinde düşman geri çekildiğinde gerillalar geriye çekilir. Düşman karşı saldırıya geçtiğinde gerilla birliğinin derhal gözden kaybolup daha emniyetli yerlere çekilmesi gerekir. tuzağa düşürme. Şu kural hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve daima uygulanmalıdır: Mükemmel bir gerilla ne düşmanı savaşa davet eder. Mükemmel bir gerilla komutası altında bulunan savaşçıların hayatlarına son derece itina eden ve onların yok yere savaş dışı kalmalarına meydan vermeyen bir kişidir. gerilla savaşı ile ilgili başlıca sorunlardan birisidir. Bir gerilla birliği hemen her gün düşman kuvvetleri tarafından tedirgin edilecek olursa. ufak çaptaki çatışmalar ve düşmanın kendisinden en emin ve hiçbir saldırı beklemediği anda yapılacak hücumlardır.Bu. bizlerin "minuet" tekniği olarak adlandırdığımız savaş kuralına başvurmalıdır.

Bu şekildeki bir 322 . elinde kazma bulunan savaşçı da sağ tarafta kazıya devam edecektir. Gerillacılar ele geçirdikleri binalardan hedefin merkezine doğru bir tünel açarlar.1000 metre arasında değişir. Tünel açmak üzere kazı işine başlandıktan sonra sık sık pusula ile yön kontrolü yapılır. Tünelin yüksekliği yaklaşık olarak 1. Bu da gündüzün 800. Önce karakola en yakın olan binalar ele geçirilir. Düşmanı mevzilenip yardım beklemeğe zorlamak için bu binalardan devamlı şekilde ateş açmak gerekir. Tünelin ağzı açılıp hedefe doğru kazı işi başladığında. Çevredeki binalar ele geçirildikten sonra muhafızların karakol binasından kaçmasına engel olacak yerlere silahlı savaşçılar yerleştirilir. Kazmacıların her bir yaklaşık olarak 1 metrekarelik bir sahayı kazacak.muhafaza etmelidir. Başlangıçta iki kişi yan yana kazmaya başlarlar. Her gece iki-üç keskin nişancı mümkün olduğu kadar düşmana yaklaşmalı ve kendilerini iyice gizleyerek ellerindeki silahlarla düşmanı ateş yağmuruna tutup devamlı şekilde tedirgin etmeli ve yüksek sayıda kayıp verdirilerek düşmanın moral seviyesini düşürmelidir. sol taraf kürekli savaşçı tarafından temizlenirken. bu şekilde kürekçi ve kazmacının devamlı yer değiştirmeleriyle yürütülecektir.5 metre olmalıdır. Sonra karakola saldırı planı hazırlanır. Bu işlem. aynı zamanda yeter derecede kazdıktan sonra kenara çekilerek kürekçilerin kazılan toprağı atmasına ya da torbalara doldurmalarına imkan vereceklerdir. 26° Bir düşman karakolu ya da içerisinde nöbetçiler bulunan bir düşman binasına ne şekilde saldırır -Eğer karakol yüz yarda genişliğinde ve elli yarda uzunluğunda bir alanın ortasına inşa edilmişse. kuşatanlar ile bina arasında elli yarda olacaktır.

Fakat yine de. Tünel açma işlemi kazma ve küreklerle çalışacak kuvvetli işçilere.tünel kazma metodu. Tünel. Bunların başındaki sorumlu kişi. Kuşatılmış bir nöbetçi karakoluna yardımcı kuvvetlerin gelebilmesi çok kereler iki günün üzerinde bir zaman almaktadır. Tahrip kalıpları hedefin altına yerleştirilmeden önce. Kürek kullananlar ve kum torbalarını taşıyanlar hızlı bir tempo ile çalışmalıdırlar. diğer tünellerde çalışmakta olan işçilerin gerekli emniyet 323 . savaşçılar patlama sonunda hedefin yakınına yığılacak olan toprak yığınlarını ve çukurları kendilerine siper yapmak üzere ilerlemeli. içinde çalışanları çok sıkışık ve rahatsız etmeyecek bir genişlikte olmalıdır. Aynı zamanda. Bütün bu işler yapılırken saldırıyı yapacak olan savaşçılar da hazırda beklerler. kazmacı ve kürekçiye kolaylıkla çalışma imkanı verir. Şayet patlama tam hedefin altında olmamışsa. hedefe biraz daha yaklaşma yoluna gitmelidirler. açılan ikinci ya da üçüncü tüneller vasıtasıyla yapılan hatalar düzeltilebilir. hedefi havaya uçurmak için tek dakika bile kaybetmemelidir. bazılarının ise kolay olabilir. Bunlardan başka tahrip kalıplarını hazırlayarak bunları hedefin altına yerleştirecek bir tahrip uzmanının hazır bulunması gerekir. Hedefe doğru birden fazla tüneller kazılmalıdır. Patlamadan sonra dışarıdaki savaşçılar saldırılarını şiddetlendirirler. kendilerinin yorulup yavaşladığını fark eder etmez derhal bunları yenileriyle değiştirmeli ve böylece çalışma hızındaki yavaşlamanın önüne geçmelidir. hedefin tam altına yerleştirilen tahrip kalıpları ile yapılan patlama başarı ile sonuçlanmayacak olursa. mum ya da diğer ışıklandırma araçlarını kullanacak elemanlara ve tünel kazıldıktan sonra tabanını tesviye edecek işçilere ihtiyaç gösterir. Çünkü arazinin bazı kısımlarının kazılması zor.

yaralanacak ve ele geçirilecek düşman askerlerinin bakımı için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Düşman karakollarını ele geçirmek üzere görevlendirilen gerilla grupları. gerillaların düşman kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmediklerinden emin olmaları gerekir.tedbirleri almalarına özellikle dikkat edilmelidir. Daha önceden patlama esnasında ölecek. Bütün bu işler yapılırken. Düşmandan ele geçirilecek malzemenin taşınabilmesi için birlik içinde bir ya da daha fazla kişiler görevlendirilmelidir. Şayet ilk patlamadan sonra karakoldaki askerler teslim olmayacak olursa. başka tüneller kazılmaya devam edilecektir. Karakoldan canlı olarak çıkacak her düşman hakkında çok derin bir araştırma yapılmalı ve bunlardan çıkacak sonuca göre.Yeryüzündeki bütün büyük cezaevlerinden mahkumların tüneller kazarak kaçtıkları hatırdan çıkarılmamalıdır. her birinin akıbeti hakkında karar verilmelidir. düşman karakolu ya da nöbetçi binası 24 saat aralıksız şekilde göz altında bulundurulmalıdır. Hedef ele geçirildikten sonra gerek saldırıda kullanılan. Şayet bölgedeki bütün karakollar ele geçirilmişse. yine buna benzer düşman karakollarının ele geçirilmesinde kendilerinin değerli hizmetlerinden yararlanmak üzere. 27° Bir tünelden saldırmadan önce ne gibi işler yapılmalıdır? 324 . tünel kazıcılar kendi aralarında bir istihkam birliği teşkil ederek genel savaşa katılmalıdırlar. gerek tünel kazmada hizmet gören iç hizmet grupları. vakit geçirilmeksizin bölgedeki başka yerlere gönderilir. Bu yüzden. Yeni tünellerin de istenilen yönde kazılıp kazılmadığı sık sık pusula ile kontrol edilmelidir. yapmış oldukları bütün faaliyetler hakkında birliğin kurmay heyetine bilgi vermelidirler.

İlk olarak el büyüklüğünde boş bir yuvarlak teneke kutunun içi temizlenir ve kurulanır. her birinin teker teker bulundukları çatışmaların yer ve tarihlerini içine alır..Gerilla birliğinin ön ve arka cepheleriyle kanatları. 325 . 28° Bir yürüyüş esnasında gerilla birliği ön ve arka cepheleriyle kanatlarını korumak üzere kimleri kullanmalıdır? . bunlar da teker teker belirtilir. demir parçalarıyla dinamitin kutu içinde sıkı sıkıya bulunmasına özellikle dikkat edilir. Kutunun dip tarafına bir dinamit tabakası yerleştirilir. Teneke kutu dolduğunda. çocuklarını. çok dikkatli. Bu deliğin iç tarafına bir fitile bağlı diğer bir fünye yerleştirilir. tahtadan ya da tenekeden yapılmış bir kapakla kapatılır. Kapağın ortasında bir delik bulunmalıdır. Kutunun geri kalan kısmına küçük demir parçaları ve bir de fünye (detonatör-ateşleyici) konur. Aynı zamanda hizmet sicillerinde çatışma esnasında gerillanın olağanüstü ya da göze çarpan hareketleri olmuşsa. gönüllü olarak hizmet etmek isteyen yerli halk ya da diğer gerilla birliğinin kolları tarafından korunur. 29° Gerillaların hizmet sicillerine nasıl tutulur? Savaşçıların hizmet sicilleri. köyün önemli kişilerini ve daha önceki çatışmalardan ele geçen esirleri kullanmak suretiyle yoğun bir kampanya yürütülür. düzgün ve doğru bir şekilde tutulmalıdır. 30° Bir el bombası nasıl yapar? . teneke kutu doluncaya kadar yapılır. gerillaların değerlerinin ortaya çıkarılmasında ve yine kendilerinin terfi etmelerinde büyük etkisi olacağından. Bu işlem. Bu hizmet sicilleri. karakolu koruyan düşman askerlerinin eşlerini.Şayet sürpriz bir saldırı yapmak olanağı yoksa.

32° Zaman ayarlı bomba nasıl yapılır? . içinde sülfürik asit bulunan küçük şişe baş aşağı olarak büyük şişenin içine daldırılır.Fitilin diğer ucu delikten dışarıya sarkıtılır. Bu deliğin içinden aşağıda açıklanan şekilde bir ateşleyici yerleştirilir. 31° Bir kara mayını nasıl yapar? . Fitil ateşlendiğinde fünyeyi harekete geçirir ve bunun arkasından da dinamit patlar. klorat-şeker 326 . Borunun içerisi dinamitle doldurulduktan sonra diğer ucu da bir kapakla örtülür. Ağzındaki gazete kağıdından yapılan tıpa. Tıpayı tam olarak erittiğinde. potasyum klorat-şeker karışımına değecek şekilde. Gereğinde bu kağıt tıpa yapışkan kağıtla şişeye iliştirilerek asidin ziyan olması önlenebilir. sülfürik asit. On çorba kaşığı potasyum klorat dört çorba kaşığı toz şekerle karıştırılarak daha geniş ağızlı büyükçe bir şişenin içine konur. şişenin ağzı gazete kağıdından yapılmış bir tıpa ile sıkıca kapatılır. fünyenin doğrudan doğruya zil tertibatı sökülmüş bir çalar saate bağlanmış olmasıdır. Aradaki tek ayrıntı. Dinamit patladığında teneke kutu yarılır ve küçük demir parçaları aynen bir şarapnel gibi etrafa saçılır.Dirsek şeklinde ya da düz bir demir boru parçasının bir ucu lehimlenmek ya da bir kapak takmak suretiyle kapatılır. 33° Bir yere yerleştirildiğinden 6. Bu ikinci kapağın ortasında bir delik bırakılır.Kara mayını yapımında kullanılan usul burada da aynen uygulanır. Sülfürik asit zamanla kağıt tıpayı eritmeye başlar. 10 yada 12 saat sonra harekete geçen (ateşlenen) kimyevi bombalar nasıl yapılır? Dar ağızlı küçük bir ilaç şişesi ya da benzeri bir şişe sülfürik asitle doldurulur.

haftalar ve hatta aylarca sonra patlayabilir. boşalan yay şiddetle kapsüle çarpar ve bombayı patlatır. kuvvetli yangın çıkabilme ihtimali çok yüksek olur. Hitler'in hayatını kurtarmıştır. Bu tip fünyeler modern ordular tarafından kullanılmaktadır. sifonun altındaki bir cam tüp ya da şişe içinde bulunan potasyum klorat -şeker karışımı üzerine düşmeye başlar. Bu şekilde. 1943 yılında Hitler'e suikast hazırlayanlar uçağına bu tip bir bomba yerleştirmişlerdir. esas olarak yayla gerilmiş bir tel parçasından oluşur. Ne var ki. Bu fünyeler. 327 . Bu damlalar. 34° Bir bombanın patlatılmasında en uzun süre nasıl sağlanır? . Bu tel.Askeri gecikmeli fünye.karışımı ile temasa geçer ve kimyevi reaksiyon olarak kızgın bir alev yaratır. Bu iki maddenin birbirleriyle teması.En uzun gecikme sifon şişe kullanılmak suretiyle elde edilir. kurulduğundan günler. Şayet bu kimyevi yangın bombası bol miktarda kağıt parçalarının ya da çabuk alevlenen başka maddelerin üstüne yerleştirilecek olursa. kimyevi bombanın ateşlenmesini sağlar. uçak personelinin dikkatli hareket etmeleri.. sifon şişe ile yapılan bombaların ateşlenmesi (patlatılması). haftalar ve hatta aylarca geciktirilebilir. 35° Askeri gecikmeli fünyelerin özelliği nedir? . içinde asit bulunan küçük bir şişeye daldırılmıştır. Sülfürik asit hava ile karışınca hacmi genişler ve damlalar meydana getirir. Asit zamanla teli eriterek yayı boşaltır.

328 . korumak ve kollamak. Kürt ve Ortadoğu halklarının özgür demokratik birlik ve beraberliğini esas almak. ulusal birliği demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde geliştirmek.01. Amblemi: Sarı. www.2007. Kürt sorununun çözümünde demokratik barışçıl yöntemlerin tıkanması. HPG yönetmeliği. yeşil zemin üzerine kızıl yıldız. 3. Dağ kadrosunun belli bir yönetmeliğinin olması esasında. 2. Ayrıca HPG Yönetmeliği daha önceki yapılanmaların benzeri nitelikler taşıması sebebiyle dağ yapılanmasının sistemini göstermektedir. ulusal inkar ve imha siyasetinin dayatılması durumunda. Örgütün Adı: Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Kuvvetleri) Kısa adı HPG’dir. Kürt ulusal sorununun bütün parçalardaki çözümünde üstüne düşen rolü oynamak. dağ yapılanmasının kendine münhasır yapılanması bir yapılanması olduğunu göstermektedir.net . demokratik uzlaşıyı yaratıncaya kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumak. dağ kadrosunun son durumunun anlaşılabilmesi açısından önem arz etmektedir. erişim tarihi:12.Ek-3: "SÖZDE" HPG GENEL YÖNETMELİĞİ406 I. Mart 2005 aktaran. Amacı: Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine son vermek.hpg-online. Başkan Apo’nun özgürlüğünü hedeflemek. ilerici insanlığın bir parçası olarak demokrasiyi geliştirmek. halkımızı ve mücadelemizin kazanımlarını korumak. meşru 406 Roj Matbaası. BÖLÜM HPG GENEL YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER 1.

siyasal çözümün başarıya ulaşması için savunma rolünü oynamak. yönetmeliği ve doğrultuyu belirler. eşitlikçi ve özgür toplumu yaratmak için üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmektir. HPG’nin tüm çalışma alanlarını temsil edecek düzeyde ve demokratik bir biçimde seçilen delegelerin katılımıyla toplanır. HPG KONFERANSI: İki yılda bir gerçekleşen HPG Konferansı. HPG. 2. Kongra Gel ve Yürütme Konseyi’ni siyasi irade olarak tanır. HPG Meclis üyeleri. Kürt ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını korumak. 1. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini hayata geçirir. 2. toplanacak konferansın doğal delegeleridir. Kürdistan demokratik konfederalizmi içerisinde özerk bir gerilla örgütüdür. HPG’nin en yetkili organıdır. kendi içinden 13 üyeden oluşan Komuta Konseyi’ni çoğunlukla. İki konferans arasındaki pratiği değerlendirir. ileriye dönük kararlar alır. HPG MECLİSİ: HPG meclisi. demokratik. görüş ve siyasetlerini talimat bilir. Pratiği yürütecek ve sevk-idareyi yapacak 41 üyeden oluşan HPG Meclisi’ni gizli oy açık sayım yöntemiyle seçer. Konferans. HPG Genel Komutanı. BÖLÜM ÖRGÜT YAPISI: HPG.savunma çizgisi temelinde savunma savaşını yürütmek. Komuta Konseyi üyeleri arasından Genel Komutanı ise üçte iki çoğunlukla seçer. Demokratik Konfederalizm Önderliği’nin. Komuta Konseyi ise Halk Savunma Komitesi’nin onayından 329 . HPG’nin Kongra Gel ve Yürütme Konseyi ile ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur.

Genel Komutan ile birlikte en az üçü Komuta Konseyi üyesi olmak üzere. çizgide netliği. HPG Meclisi’ne karşı sorumludur. yılda bir kez toplanarak Komuta Konseyi de dahil HPG’nin tüm tayin.geçer. moral ve vicdan durumu. Meclis’in toplanmadığı dönemlerde yaptığı tayin ve terfileri. Gerektiğinde Komuta Konseyi’nin üçte iki çoğunluk kararıyla HPG Meclisi zamanından önce de toplanabilir. Taktik belirleme ve çalışmalarını denetleme. siyasal sürece göre strateji. Genel Komutanlık gerekli gördüğünde bu süreyi kısaltabilir veya koşulların elvermediği olağanüstü durumlarda en fazla üç ay uzatabilir. bağlılığı. Meclisin yetkisini pratikte yürüten Komuta Konseyi. HPG Meclisi. yürütme ve denetim gücü. dürüstlüğü. en az beş kişilik HPG Meclis üyesinden oluşur. günlük toplantıtekmil düzeni içinde çalışır. Faaliyetleri hakkında HPG Komuta Konseyi’ne sürekli ve düzenli rapor ve bilgi sunar. Ana karargah Komutanlığı. tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır. 3. HPG KOMUTA KONSEYİ: Komuta Konseyi. Tayin-terfide kişinin ideolojikpolitik formasyonu. 4. HPG’nin bütün çalışma sahalarını ve bölümlerini içerecek bir karargah biçiminde örgütler ve çalışır. terfi ve düzenlemelerini. ordunun iç sorunlarını. altı ayda bir Genel Komutanlığın denetiminde olağan toplantısını yapar. Kendisini. HPG Meclisi’nin yetkisini pratikte Komuta Konseyi yürütür. Meclis’in yıllık toplantısında onaya sunar. ANAKARARGAH KOMUTANLIĞI : HPG’nin sevk ve idaresinden direkt sorumlu kurumdur. planlama kabiliyeti. mücadele azmi. Salt çoğunlukla gerçekleştirilen yıllık toplantı ardından. HPG Meclis ve Komuta Konseyi’nin 330 . taktik ve planlamasını görüşür ve karara bağlar. Komuta Konseyi.

yöntemlerle yerine 331 . Düzenli bir arşiv sistemini geliştirir ve bunun örgütsel tedbirlerini alır. telli-telsiz araçlar kullanma. karar tasarıları için görüşlerini sunar. HPG güçlerinin kültür düzeyinin yükseltilmesi için radyo. gereç vb. savaş muhabirleri sisteminin çeşitli yöntem ve araçlarını geliştirir. düzenli sicillerini tutar. Kendi altında kol komutanlıkları ile saha ve eyalet karargahları bulunur. A.BASIN-YAYIN: Kitleleri. araç.aldığı kararları uygulama ve takipçisi olma faaliyetlerini yürütür. aşağıdaki bölümler şeklinde kendisini örgütler ve çalışır. her kişiye ait bir dosya oluşturur. Bütün askeri çalışmaları yürütmekle yetkili ve görevlidir. Ana karargah Komutanlığı. gerilla mücadelesinin gelişiminden gerçekçi bir biçimde haberdar etmek ve bu ilke ile kitleleri mücadele atmosferine çekmek amacıyla çalışma yürütür. HPG’yi örgütleyen ve komuta eden en üst kurumdur. Ana karargah Komutanlığı bütün alt karargahlardan rapor alır. Bu görevleri. yayın çalışmaları yürütür ve yönlendirir. kararlarını pratikte uygular. CMUHABERE-İRTİBAT: HPG içinde haberleşmenin yöntem. sorunlarını uygun koşullarda çözümleyen ve gerilla gücünün irtibat-haberleşmesini gerçekleştiren bölümdür. Ana karargah Komutanlığı.ARŞİV-SİCİL: HPG’nin örgütsel yaşamını ve savaşın gidişatını belgelemek için. savunma güçlerinin bütün raporlarını ve resmi örgütsel iç yazışmalarını kayda geçirir. İki yılda bir gerçekleştirilen konferansın hazırlıklarını yapar. şifreli yazışma. dergi vb. B . Askeri bildiri çıkartır. Gerekli görülen hallerde müfettişlik kurumunu örgütler. inceler ve gerekli talimatları hazırlayarak ilgili karargahlara verir.Basın-yayın malzemelerinin düzenli dağıtımını yapar. kurye sistemi vb.

yetiştirme ve görevlendirme yapma gibi görevleri yürütür. istihbarat hakkında eğitim ve notlar hazırlar. sağlıklı ve sistemli kullanılması için çalışır. GSAĞLIK: HPG içinde sağlık sorunlarını çözümleyen. barınma vb. Haberleşme yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi. gerekli istihbarat ağını örgütler ve yürütür. askeri-sivil olarak eğittiği güçleri görevlendirir ve yönetir. yiyecek. Örgüt içi istihbarat faaliyeti geliştirmez. Ülke genelinde yapılan muhaberelerde düşmana bilgi sızmasını önler. Bunları halka dayanma. F. düşmandan ele geçirme ve olanaklar ölçüsünde uygun üretim faaliyetlerini örgütleyerek temin eder.ASKERİ İSTİHBARAT: Düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütebilmek için. karşı teknik ve tedbirlerin geliştirilmesini sağlama. düşman tekniği hakkında bilgi toplama. teknik araçların kullanımı için gerekli eleman bulma. Üs alanlarında yeraltı inşaat çalışmalarını yürütür. ulaşım. stratejik ve taktik istihbaratı yürütür. depolanması ve kullanımını uygun biçimlerde gerçekleştirir. teleferik ve köprüler kurar. Bu konuda sıkı denetleme yapar. Çeşitli düşman güçleri hakkında gerekli bilgileri elde ederek düşmana karşı başarılı ve etkin mücadele yürütmek gibi görevleri yerine getirir. İhtiyaç duyulan bu malzemelerin korunması. ihtiyaçlarını karşılayan bölümdür. giyecek. İhtiyaçlara göre teknik imkanlar yaratarak teknik eleman ve muhabereci eğitir. bakımı. istihbaratçıları eğitir. Dış istihbarat. cephane. gücü oranında bu konuda halka da 332 . DTEKNİK-ARAŞTIRMA: Meşru savunma güçlerinin teknik donanımını belirleme ve temin etme. Gizli tünel.getirir. Bu bölüm. ELOJİSTİK VE İSTİHKAM: HPG’nin silah.

serhildan hareketine katılmaya teşvik eder. ihtiyaca göre sağlıkçı yetiştirerek savaşçılara ilk yardım konularında gerekli eğitimi aksatmadan verir. görevli birimlerin merkezden denetlenmesi. Konferansı tarafından kabul edilen Yargılama ve 333 . Geniş kitleleri ise siyasal mücadeleye. İHALKLA İLİŞKİLER: HPG’nin kitle çalışmalarının temel hedefi. Uygun biçimler ve alanlarda hastane ve tedavi yerlerini kurarak gerekli sağlık görevlisi. HPG’nin kendi ihtiyaçlarının karşılanması. Ancak bu tabanı gereken ihtiyaçlar ölçüsünde geliştirir. MADDE: HPG Yargı sistemi.MALİYE VE EKONOMİ: Bütün gelir-giderlerin merkezileştirilmesi. Bölge Askeri Mahkemeleri ve platformlardan oluşur. kurye ve istihbarat çalışmaları bu tabana dayanır. HPG.yardımcı olan bir bölümdür. böyle bir çalışmanın yürütülmesi için diğer siyasal çalışma dışında kendine bir örgütsel taban yaratır. H. J. merkezi bir bütçenin oluşturulması ve değerlerin korunup gelir kaynaklarının doğru işletilmesi. HPG III. Bu konuda güçlerin asgari eğitimi için çalışır. savaşçı alımı ve aktarımı. kitleler içinde illegal sivil savunma teşkilatlarını geliştirmektir. HPG Meclisine bağlı olarak yapılandırılan HPG Yüksek Askeri Mahkemesi. kayıtların üstten alta doğru düzenli olarak tutulması. Bunu sürekli geliştirmeye çalışarak sağlık sorunlarının daha yetkin çözümlenmesini esas alır. 2. MADDE: HPG Yargı sistemi. temin eder.HPG YARGI SİSTEMİ: 1. geliştirilmesi ve yaratılması görevlerini yürütür. araç-gereç vb. İç ve dış imkanları kullanarak bunları birliklerin ihtiyacına göre örgütler.

Ceza Yönetmeliklerine göre örgütsel ve iç işleyişini düzenleyerek yargılamaları gerçekleştirir. HPG Konferansı’nda seçim yöntemiyle belirlenir. HPG KOL KOMUTANLIKLARI: A. genel işleyiş ve savaş esasları temelinde HPG ve YJA STAR 334 . YJA STAR KOMUTANLIĞI: Özgür Kadın Birlikleri (YJA STAR ) HPG saflarındaki kadın gücünün iradesini temsil eder. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. 5. Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmamızın amaç ve ilkeleri doğrultusunda. 7. MADDE: Cezai yaptırımlar. Bölge Askeri Mahkemeleri eyalet konferansları ya da yapının salt çoğunluk onayı ile seçilir. Pratik uygulamalarda HPG Meclisi’nin pratik uygulayıcısı olan Komuta Konseyi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur. 5. yargı sisteminin en üst karar ve hukuki denetim organı olarak idari ve hukuki işleyişi düzenler. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumunun aldığı kararlara itiraz mercii. MADDE: HPG Yargı sistemi. 3. HPG Meclisi’dir. Bölge Askeri Mahkemeleri’nin aldıkları kararların itiraz organı. Ceza Hukuku Yönetmeliği’ndeki esaslara göre uygulanır. 4. Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. Ceza Yönetmeliği’nde Özel Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan suçların yargılamalarını gerçekleştirir. 6. MADDE: Yüksek Askeri Mahkeme kurumu. Yüksek Askeri Mahkeme kurumudur. 8. MADDE: Bölge Askeri Mahkemeleri’nin idari ilişkilerini yargı yönetmeliği belirler. HPG Meclisi’ne bağlı ve ona karşı sorumludur.

Görev. YJA STAR. Ana karargah Komutanlığı içinde ve buna bağlı olarak üstten alta kadar tüm savaş sahalarındaki komutanlıklarda yeterli temsilini bulur. 335 . Bu oran. 5. Bölük ve daha üst tayin-terfiler Genel Komutanlığın onayına sunulur. Bağlı bulundukları komutanlıkların ve YJA STAR üst komutanlığının onayından geçer. Ancak tüm örgütsel. kurmaylık örgütlenmelerinde de sürekli esas alınır. HPG örgütlenmelerinde kadın gücünün bulunduğu alanlarda en az üçte bir oranında temsil gücüne ulaşır. YJA STAR Komutanlığı şeklinde kendisini örgütler. görevden alınmayı gerektiren durumlarda kurmaylıklar tarafından ilgili kadın komutanın görevi dondurularak YJA STAR Komutanlığı’na bildirilir ve onun inisiyatifine bırakılır. Bütün kadın gücünün tayin-terfi. 3. emir komuta zinciri doğrultusunda hareket eder.Yönetmeliği çerçevesinde kendini düzenler ve çalışmalarını yürütür. YJA STAR. HPG Ana karargah Komutanlığı ve alt karargahlar bünyesinde kendisini üçlü yönetimler biçiminde örgütler. yaşamsal faaliyetler. özgünlüğünü ve iç işleyiş esaslarını belirleyecek iç yönetmeliğini düzenler. Ana karargah Komutanlığı içinde. görevden alma hususları üstten alta kadar YJA STAR komutanlıkları tarafından yapılır. 2. 4. 1. eylem ve hareket konusunda her kadın birliği bağlı bulunduğu karargahın denetim ve perspektifinde. kendisini örgütler ve çalışmalarını yürütür. 6. Genel eğitim sürelerinin dışında özün eğitimlere mutlaka yer verilir. 7. Olağanüstü koşullarda. özgün eğitim ve toplantılar YJA STAR ve ona bağlı komutanlıklarca gerçekleştirilir. YJA STAR.

9. bölge komutanlıkları. gizli güç olarak çalışan. Sivil yaşamdan kopmayan. ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI: HPG’de bir kol olarak örgütlenen Özel Kuvvetler.8. yine kendi alanlarındaki düşman 336 . eğitim. Kadın gücünün çoğaltılıp azaltılması saha komutanlıklarıyla tartışılıp. genel saha güvenlik sistemi dikkate alınarak gerçekleştirilir. Kadroların yetişmesi için gerekli altyapı. Mücadelemizin ihtiyaç duyduğu tüm askeri çalışmalarda görev yürütür. 10. örgütlenme ve istihbaratı hazırlar. C. yerel güçler olarak örgütlendirilen halkın yerel savaşçı güçleridir. Bu kurum çalışmalarını direkt genel komutana bağlı yürütür ve faaliyetlerinde Komuta Konseyi’ne karşı sorumludur. savaş sanatında yetkinleşmiş. onların eylemlerine iştirak etme. karma birlik sorumluluğu vb. Ana karargah Komutanlığı’nın onayına sunularak gerçekleştirilir. Kadın komutasında var olan tecrübe ve yeteneğin geliştirilmesi için cephe. B. askeri alanda savunma çizgisini kavrayan. ÖZ SAVUNMA GÜÇLERİ KOMUTANLIĞI: Öz Savunma Güçleri örgütlenmesi. savaş durumunda ise sabotaj. Bu güçler dar ve sıkı örgütlenmiş hücrelerden oluşur. Kadın gücünün üslenmesi. Özel Kuvvetler Komutanlığı. profesyonel. suikast ile temel alan kuvvetlerine destek olma. ideolojik. yerleşim alanlarının özelliklerine ve üstlendikleri görevlere uygun.politik alanda yetkinleşmiş. uygulayabilen. çalışmalarının bir gereği olarak kendi iç yönetmeliğini uygular. gibi çeşitli biçimlerde görevlendirilir. Keşif ve istihbarat . hareket kabiliyeti ve vuruş tarzı yüksek olan kadrolar yetiştirir. eylem kuvvetleri olarak örgütlendirilirler. Önderlik çizgisinde kararlaşmış.

kuvvetlerini vurup yıpratma gibi görevleri gerçekleştirirler. Ana 337 . eyalet ve kol komutanlıkları biçiminde kendisini örgütler ve gücünü mevzilendirir. siyasi. broşür. Çalışmalarını karargah düzeni ile ana karargaha bağlı olarak yürütür. bildiri araç ve gereçlerini hazırlar. Bunun için uzmanlaşmanın sağlandığı askeri akademi. Alt karargahlar üçer kişilik koordineler halinde ekip tarzında çalışır. bölük ve Güney sahasında tabur biçiminde örgütler. takım. Her alt karargah. Bütün bunların gerektirdiği kitap. ANAKARARGAHA BAĞLI TEMEL ALT KARARGAHLAR: HPG bütün parçalarda saha. kendi güçlerini tim. Halkın savunma bilincini geliştirmek için çaba harcar. komuta kademesini yetkinleştirmek ve kadronun becerilerini ve cins bilincini geliştirmek için her zaman eğitimi yeterli kılar. AKADEMİLER KOMUTANLIĞI: HPG’nin bütün eğitim faaliyetlerini örgütleyip yürütmekten sorumludur. Her karargah. Kadroların ideolojik. eğitim programlarını oluşturur ve eğitim niteliğinin gelişmesi için rolünü oynar. D. kadın akademisi ve ideolojik okullarını açar. tarz ve yöntem hakkında öneriler geliştirir. Bununla birlikte ihtiyaca ve alanın koşullarına göre sayının belirlendiği geniş bir yönetim oluşturulur. Akademiler Komutanlığı. 6. eğitim programları hazırlayarak yürürlüğe koyar. Yeni teknik gelişim ve taktik açılımlar hakkında komuta kademesine dönük zaman zaman seminerler verir. aynı zamanda tüm HPG’de eğitim niteliğinin gelişmesi için dokümanlar hazırlar. üçü koordine olmak üzere en az yedi kişilik karargah yürütmesiyle alan güçlerinin sevk ve idaresini yapar. askeri eğitimlerini geliştirmek için askeri ve siyasi okullar açar.

alan koşulları ve ihtiyaçlara uygun tim.karargah komutanlığı tarafından verilen talimat ve perspektifleri yerine getirir. bölük ve tabur biçiminde örgütler. Bu birlikler yapılarına. takım. görevin niteliğine göre iyi eğitilip örgütlendirilmiş temel savaş birimidir. Gerilla birliklerinin düzeni üç-üç’lük sisteme göre gelişir. Taburlar ise ikişer veya üçer bölükten oluşur. eyalet ve kol komutanlıkları emrinde örgütlenir ve faaliyet yürütürler. Birliğin düzeyi büyüdükçe iç örgütlenmesini oluşturan bu bölümler daha açık ve gelişkin bir biçimde örgütlenir ve birlik belirgin bir örgüt düzeni içinde çalışır. HPG birliklerini. Bir takımda sabotajcı. Ana karargah örgütlenme sistemine göre kendi karargahını örgütler ve ihtiyaca göre gerekli kurumlaşmalara gider. Tim. kendi düzeyine göre donanmış. Sırasıyla takım. duruma göre orta otomatikçi ve sağlıkçı bulunur.HPG BİRLİKLERİNİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ: Her HPG birliği. HPG BİRLIKLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ: HPG birlikleri sivil savunma. 7. bölük ve tabur sıralamasına göre büyür ve düzenlenir. suikastçı. 338 . bölgesel ve merkezi düzeyde örgütlenir ve çeşitli büyüklükteki kuvvetlerden oluşur. bölümlere ayrılmış kuvvetlerden oluşur. Bölükler ikişer veya üçer takımdan oluşur. hareket alanlarına ve görevlerine göre saha. Temel gerilla birlikleri olarak en küçük birim üç ile beş kişiden oluşan timdir. Bir takım iki veya üç timden oluşur. 8. Koşullara göre bu düzende azaltma veya çoğaltma olabilir. Bir tim üç ile beş kişiden oluşur.

Tabur komuta sistemi. Yönetmelikte belirlenen esasları uygulamayan ve 339 . Komutan: Meşru savunma çizgimizi özümseyen. inisiyatifli. Üstün talimatları doğrultusunda birliğin yürüteceği tüm askeri harekatların planlaması.9. yönetici özellikler taşıyan. Birlik komutanı ve yardımcıların özellikleri ve görevleri şunlardır: a. HPG BİRLİKLERİNİN KOMUTA SİSTEMİ: Komuta düzeni beşli sisteme göre oluşturulur. tabur komutanı ve bölük yönetimlerinden oluşur. Tabur komuta sisteminde en az iki YJA STAR yönetim üyesi yer alır. Ayrıca bölük eğitmeni de komuta sisteminin üyesidir. bir takım komutanı ve tim komutanlarından oluşur. hızlı karar ve emir verme gücüne sahip. alçak gönüllülüğü. taktiğe göre planlama ve uygulama gücüne sahip olan. düzenlenmesi ve uygulanmasının yönetiminden sorumludur. kararlılığı. yaratıcı. savaş sanatından anlayan. bölük komutanı ve takım komutanlarından oluşur. bölük komutanları ve eğitmenden oluşur. Birliğin sevk ve idaresinden sorumludur. atak ve yüksek hücum ruhunu taşıyan. saygınlığı. Takım komuta sistemi. tabur komutanı. Tabur geniş komuta yapısı. yetenekleri ve çalışkanlığı ile yoldaşlarının ruh ve moral kaynağı olmasını bilen devrimci militan bir kişidir. Bölük komuta sistemi. canlılığı. Bölük geniş komuta yapısı bütün komutanlar ile bölük eğitmeninden oluşur. demokratik yaşamı esas alan. Time tim komutanı komuta eder. Birliğin yerine getirmesi gereken görevlerin uygulanmasına bizzat öncülük eder. politik ve pratik öngörülü.

HPG’YE SAVAŞÇI ALMA VE ÇIKARMA a. Eğitmen: İdeolojik-siyasi faaliyet görevlerini üstlenir. sarsılmaz bir yurtseverliğe ve devrimci sorumluluğa sahip. HPG SAVAŞÇISI: Savaşçı. c. Kürt halkının demokratik kuruluş mücadelesinin bir gerillasıdır. HPG savaşçısı.birliğinin yaşamını. Komutan Yardımcısı: Yukarıda komutan için belirlenen özelliklere sahiptir. temel eğitime tabi 340 . ihtiyaç duyulan birliklerde görevlendirilecektir. mütevazı. disiplinini yerine getirmeyen komutan görevden alınır. bilinçli. azimli. Birliğin karar alma ve uygulamalarında katılım sağlar ve katkı sunar. mücadeleye fedaice katılan. b. her birlik içinde zorunlu olmayacak. sağlık durumu gerillacılık yapmaya elveren kişi. eğitimini. enternasyonalist. Birliğin sevk ve idaresinde. Komutanın görev dışı kalması halinde birliğin komutanlığını üstlenir. halka karşı saygılı ve mücadelenin ihtiyaç duyduğu tüm çalışma alanlarında görev almaya hazır olan kişidir. Ortadoğu’da halkların özgür demokratik birliğini esas alan. demokratik özgür birey ahlaki ölçülerine uygun olan. Kürt halkı üzerindeki her türlü egemenliğe karşı gönüllü olarak savaşan. Birliğin eğitimini düzenler. Savaşçı Alma: Gönüllülük esasına göre olur. Toplum vicdanına. Eğitmen. yiğit ve dürüst olan. her türlü zorluğu göğüsleyebilen. 10. demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması doğrultusunda. yürüteceği tüm askeri faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasında komutaya yardımcılık yapar ve görevlerin hayata geçirilmesinde ikinci derecede sorumludur. yürütür ve dar yönetimde yer alır.

Çıkartma: Gerilla hareket tarzını ve temposunu ağırlaştıran. HPG yönetmeliğini okumuş ve kabul etmiş demektir. b. Önderliğimizin geliştirdiği demokratik-ekolojik toplum paradigmasını kavramaya çalışmak. HPG’de kalamayacak kadar suç işleyenler atılır. sağlık. Kürt halkının özgürlüğü ve tüm dünya halklarının kardeşliği için. Kürt ulusal sorununun demokratik çözümü. nedenlerden kaynaklı askeri birliklerde kalamayacak durumda olanlar. Başkan Apo’ya. devrim şehitlerine. HPG ÜYELERİNİN GÖREVLERİ: 1.tutularak aşağıdaki yemin ettirildikten sonra ordu saflarına alınır. askeri çalışmalardan çıkartılır ve imkanlar ölçüsünde mücadelenin değişik alanlarında değerlendirilir. 341 . bayrağıma ve silahıma bağlı kalacağıma dair insanlık onurum ve şerefim üzerine ant içerim. başarıya inanç ve öz disiplin ile meşru savunma çizgisi temelinde kanımın son damlasına kadar savaşacağıma. halkıma. YEMİN: Kürt halkı üzerindeki her türden egemenliğe ve yerli gericiliğe karşı demokratikekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasının yaşamsallaşması amacıyla. her türden egemenliğe karşı meşru savunma çizgisi temelinde halkımızın demokratik mücadelesini yürütmek ve ulusal demokratik haklarını savunmak. ordunun talimatları ve komutanın emirlerini yerine getirmek için tüm gücünü kullanmak. Gerilla saflarına katılan savaşçı. demokratik bilinç. sakatlık vb. Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmekle yükümlüdür. HPG’den çıkartmalar Ana karargah Komutanlığı’nın onayı ile yapılır.

kararlı bir yaşam ve mücadele sürdürmek. fedakar. 10. disiplinli. Demokratik yaşam. şehit ve yaralı yoldaşlarını savaş alanında bırakmamak. Apocu fedai ruhunu kendisinde yaratmak ve yaşamsal kılmak. doğaya zarar veren her türden doğa karşıtı faaliyetlere karşı mücadele etmek. çevreyi korumak ve temiz tutmak. Dönem görevlerine ve günlük faaliyetlere aktif olarak katılmak. 4. zamanını doğru kullanmak. Halkın malını. politik ve askeri olarak eğitmek. disiplin ve yönetmelik kurallarının eksiksiz uygulayıcısı olmak. Demokratik-ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasını meşru savunma temelinde yaşamsal kılmak. her türden tahakkümü içeren hiyerarşik zihniyetle mücadele etmek. eğiterek mücadeleye çekmeyi esas almak. savaş arkadaşlarına bağlı ve onlara karşı açık olmak. onurunu ve namusunu korumak. bunu pratiğinde ve eyleminde daha profesyonel olarak temsil etmeye çalışmak. İnsanı doğadan koparan. Şehit ve yaralı yoldaşlarına sahip çıkmak. birliğin sırlarını gizli tutmak. 342 .2. canın. 6. iyi ilişkiler kurarak halkın güvenini kazanmak. coşkulu. halka karşı saygılı olmak. 9. 7. birliğini her türlü düşman tehlikesine karşı korumak. hatalar karşısında tavizsiz. Kendisini ideolojik. eleştiri-özeleştiriyi uygulamada cesur davranmak. 5. mücadele kazanımlarının ve yarattığı değerlerin koruyucusu olmak. Ekolojik bilinçle yaşamak. halka yardım etmek. cesur. 8. Askeri bilim ve kültür temelinde gerilla taktiklerini kavramak. 3. bütün gelişme ve olaylardan komutanını haberdar etmek. zihniyet ve vicdan devrimini kendisinde geliştirmek.

7. 3. 9. bireysel yeteneklerini geliştirme amacıyla mevcut olanaklardan yararlanabilir.11. görüş. Yaralanma vb. 11. eleştiri yapma. 8. 10. görüş ve planlarını birlik ve daha üst komutanlarına iletebilir. 2. Terfi etme ve ordu kademelerinde sorumluluk alma hakkı vardır. HPG ÜYELERİNİN HAKLARI : 1. Bir savaşçı maruz kalacağı her türden haksızlık karşısında kendisini yargı yönetmeliği çerçevesinde savunma hakkına sahiptir. birliğin tüm araçlarını çok iyi koruyup kollamak. kendini savunma ve bu hakkı kullanmak üzere ilgili kurumlara baş vurma hakkına sahiptir. Silahını temiz tutmak. Demokratik haklarını kullanma. Eleştiri. Görevinde başarılı ve yaşamda disiplinli olması halinde ödüllendirilebilir. politik ve askeri olarak geliştirmek için mevcut eğitim imkanlarından yararlanabilir. öneri sunma ve kararlarda oy kullanma hakkına sahiptir. HPG saflarında tüm komutan ve savaşçılar eşit haklara sahiptir. Ailesinin ihtiyaçlarının karşılanmasında olanaklar ölçüsünde bağlı bulunduğu karargahtan yardım isteme hakkına sahiptir. Yoldaşlarına her konuda yardımcı olmak ve moral vermek. 343 . Kendini ideolojik. 6. cephanesini uygun kullanmak. ordu imkanlarından yararlanarak yaşamını idame edebilir. 5. durumlarda birlik yaşamı ve savaş dışı kalması halinde. 4. Mücadele içinde daha etkili hizmet sunmak için. 12. Toplantılarda ve eylem planlarının tartışılmasında eleştiri geliştirme.

3. görüş alışverişi. keyfi ve kendine göre talimat geliştiremez. Her HPG komutan ve savaşçısı. Emir-Talimat Düzeni: HPG’de demokratik merkeziyetçi işleyiş esastır. aldığı emir ve talimatı yerinde ve zamanında mutlaka yerine getirmek zorundadır. Yapılan bir görev veya bir faaliyet hakkında sorumlu komuta kademesine verilen kısa ve öz bilgidir. Her düzeydeki komutan. Bunu yapmayan komutan görevini yapmamış sayılır. her türlü öneri ve eleştiri geliştirme biçiminde olur. kararın alınmasında her ordu mensubunun katılımını sağlama. Merkeziyetçiliğin uygulama biçimi emir talimat düzenidir. Her komutan yapılacak görevler hakkında kendine bağlı güçlere yerinde ve zamanında gereken emir ve talimatı vermek zorundadır. BÖLÜM HPG’NİN İÇ İŞLEYİŞİ : 1. kendine bağlı güçlerin komuta görevini emir ve talimatlarla yerine getirir. Demokratik yanın uygulanma biçimi ise toplantılar. komutanın seçimi. görevin nasıl yerine getirileceğinin perspektifini içeren buyruktur. Emir: Herhangi bir görevi yapmak üzere verilen kısa ve öz buyruktur. Bir komutan. 344 . devrimci yaşam ahlakına. Emre itiraz olmaz 2. örgüt ilkelerine uymayan. Talimat: Daha geniş ve daha fazla görevi yerine getirmek için. Tekmil Rapor Düzeni: Aşağıdan yukarıya doğru yapılan çalışmalar hakkında komuta kademesini bilgilendirmeyi içerir. Tekmil: Günlük faaliyetlerin kısa değerlendirmesini yapar.

Her HPG birliği. Belirlenen zamanda düzenli tekmil vermeyen. disiplini zayıflatan ve resmiyeti aşındıran ilişki biçimleri suç oluşturur. birlik yapısının onayından geçirildikten sonra üste sunulur. Eğitim. kendi komutası altındaki komutan ve savaşçılarla yoldaşlık ilişkilerini resmiyet ölçüleri çerçevesinde. bağlı bulunduğu komutanlığa. Birlik raporları. Ast-Üst İlişkileri: Ast-üst ilişkileri komutan ile savaşçılar ve yine değişik düzeylerdeki komutanlar arasındaki ilişkiyi ifade eder. rapor hazırlamayan ve gereken yere ulaştırmayan alt örgüt. Her komutan. temel bir görevini yerine getirmemiş sayılır. emir veren kuruma mutlaka tekmil verir. Her HPG komutan ve savaşçısı. Tüm HPG komutan ve savaşçıları iradeli özgür demokratik birey ve ilişki tarzını esas alır. Eğitici olmayan. Emir ve tekmiller mümkün olduğunca kayda geçirilmekle birlikte sözlü olarak iletilir. HPG’nin tüm komutan ve savaşçıları yılda bir kez HPG Ana karargah komutanlığına rapor yazar. 345 . belli bir yorumla birlikte üst komuta kademesine sunulduğu kapsamlı bilgilendirmedir. 3. yürütülen çalışmalar hakkında bağlı olunan komutanlığa hem bireysel. açık ve geliştirici içerik taşımayan. hem birimsel olarak yazılı rapor sunar. kendisine verilen her emri yerine getirdikten sonra sonuçları hakkında.Rapor: Daha geniş bir süreyi kapsayan çalışmalar hakkında ortaya çıkan sonuçların. Rapor ve talimatlar ise mutlaka yazılı olmak veya kayda geçirilmek zorundadır. çalışma tarzı ve yönetim esaslarına göre düzenlemek zorundadır. çalışmaları hakkında tekmil verir. toplantı ve yaşamda herkes eşit haklara sahiptir. Ayrıca belirlenen süreler dahilinde.

15 günlük takım. Toplantılarda. esas olarak sahip olduğu devrimci askeri disiplininden alır. HPG birlikleri ve birlik yönetimlerinin belli aralıklarla veya ihtiyaç duyulan hallerde sistemli bir şekilde bir araya geldikleri. Bu açıdan da toplantıya hazırlıklı gidilir. Savaşı başarılı bir şekilde yürütebilmek için birlik yaşamında askeri disiplinin uygulanması şarttır. Toplantılar demokratik bir işleyişle yapılır. Bu disiplin. savaşım gücünü. HPG’nin disiplini özgür iradeye ve demokratik kuruluşçu inşaya dayanan askeri kuralların bütünüdür. özeleştiri geliştirme ve herkesin düşüncesini rahat bir şekilde dile getirme hakkı vardır. Toplantı Sistemi: Toplantılar. Toplantı sistemi. Komutan ve savaşçıların. birliğin çalışmasını. Disiplin: Disiplin. yürütülen faaliyetlerin. yürüttüğü faaliyetler hakkında yapısına faaliyet raporunu sunar. 346 . yürütülen bütün faaliyetler değerlendirilir. Bu toplantılarda eleştiri yapma. Toplantılarda ileriye yönelik plan ve programlar geliştirilir. haftalık tim. aylık bölük. Buna riayet etmeyenler suçlu sayılır. savaş durumlarında her eylem öncesi planlama. örgüt sorunlarının tartışılıp kararların alındığı ve çözümlerin üretildiği platformlardır. 4. eylemini. eylem sonrası değerlendirme toplantısı mutlaka yapılır. ordu iç düzeninin temelidir. 5. işbirliğini güçlü kılar ve halkın güvenini arttırır. Ayrıca eğitim ve tartışma toplantıları. 45 günlük tabur sistemine göre yürütülür. disiplin kuralları ve yönetmelik ilkelerine eksiksiz uyma yükümlülüğü vardır. HPG. Komutan. günlük tekmil.Komutan kendi astlarının bütün sorunlarına çözüm bulmak ve bunu sağlayan bir ilişki düzeni içinde olmak zorundadır.

Toplantılar yönetmelik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir. 7. yetmezlik ve geriliklerinin kurtulup gelişmesinin özgür birey iradesinin açığa çıkmasını sağlayarak çizgiye girmesinin ve ordu içi demokrasinin gelişmesinin en etkili yöntemi eleştiri ve özeleştiridir. yaptırımlara gitmesi suçtur. kendi hata ve yetmezliklerine karşı da radikal özeleştiri yapmada cesur davranır. Özeleştiriyi kendini yenilemenin. geliştirmenin en temel yöntemi olarak zamanında ve doğru uygular. Örgütsel sorunları eleştiri-özeleştiri ile çözmek esastır. Toplantıya kabul edilir mazeret göstermediği halde katılmayan üyeler hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu nedenle ordu birliklerinin iç işleyişinde eleştiri-özeleştiri vazgeçilmezdir. Asılsız suçlamalarla kişiyi yıpratmak eleştiri kapsamı dışındadır ve suç teşkil eder. Eleştiri-Özeleştiri: Bireyin hata. Her HPG komutan ve savaşçısı eleştiri yapmada olduğu kadar. Komutanın kendisine yapılan eleştiriye karşı yetkisini kullanarak tepki göstermesi. eğitimi ve kişiyi geliştirmeyi esas alır ve yoldaşlık ilişkilerine uygun olarak yapılır. Her HPG komutan ve savaşçısı.Çeşitli düzeylerdeki ordu birlikleri ve yönetimleri belirlenen sisteme göre toplantılarını aksatmadan yapar ve her toplantının sonucunu yazılı olarak bağlı bulunduğu komutanlığa rapor eder. Eleştiri.Tayin-Terfi: HPG’de tayin-terfi en önemli çalışmalardandır. hatalara ve kayıplara yol açan yanlış anlayış ve alışkanlıklara karşı duyarlı olmak ve hatalara karşı uygun biçimde sorumluluk duygusuyla toplantılarda eleştiri yöntemi ile mücadele etmek zorundadır. 6. alttan üste kadar tüm 347 . HPG için gerekli komuta kademesi ihtiyacını karşılama amaçlı.

dürüstlüğü. çizgide netliği. aileci. bireysel ve keyfiyetçi davranması. Bölük ve üstü atamalar iki Meclis Toplantısı arasında HPG Komuta Konseyi’nin onayına sunulmadan resmileşemez. Bu konuya uymayan yanlış ve yüzeysel yaklaşımlar sonucu. en 348 . ihtiyaçlar ve boşluklarda atanan komuta ise. 5. Bunun için. mücadele azmi. aşiretçi. Her terfilendirme bir üst kurumun onayından geçmelidir. bölgeci vb. belirlenen ölçüler yerine. Tayin-terfilerde. Tayin-terfide kişinin ideolojik-politik formasyonu. Tayin-terfilerde kendi ölçülerine göre yaklaşım veya sorunlarını başka alan ve kurumlara devreden yaklaşım içerisine girilmez. 2. tecrübe ve askerlik bilinci esas alınır. kişileri esas alması gibi yanlış tutumlar suç sayılarak yönetmelik çerçevesinde uygulamalara gidilir. Ana karargah Komutanı en fazla 4 yıl görevde kalabilir. Bu tür aksaklık yaratan uygulamalar karşısında da zamanında uygulama ve tedbirlere gidilmelidir. bağlılığı. yürütme ve denetim gücü. moral ve vicdan durumu. Tayin-terfiler HPG’nin resmi Meclis ve Komuta Konseyi toplantılarında ele alınıp karara bağlanır. sınıf eğilimlerine hizmet eden ahbap-çavuş. 1. bu konuda kolektif değil. 4. herkesin kendine göre bir görevlendirmeye gitmesi. Komuta Konseyi’nin onayından geçirilir. Karargah koordineleri ise en az bir. Acil durumlar. planlama kabiliyeti.HPG mensupları içerisinde komuta ölçüleri esas alınarak yapılır. mahalli. 3. ölçülere izin verilmez. Profesyonel gerilla anlayışının oturtulmasında tayin-terfi çalışmalarına gerekli ciddiyet ve önemle yaklaşılmalıdır. Üst tarafından onaylanmayan terfilendirme resmi değildir.

HPG içerisinde savaşçıların çoğunluğunun istemediği komutan görevden çekilir ve durumu değerlendirmeye alınır. 7. aldığı görevlerde istekli olmalı ve devrimci sorumlulukla yaklaşmalıdır. 8. Alan yürütmeleri alanın genişletilmiş yönetim toplantısında onaydan geçirilir. bölük. Görevden almak tek çözüm değildir. tabur) yılda bir kez yapının onayından geçirilir. 6. başka karargah koordinelerine tayin edilir. tabur komutan yardımcısı sistemine göre yapılır. bölük komutanı. 349 . 10. 11. 9. Yapının onay vermediği komutan görevde kalamaz. tabur komutanı. tecrübe ile desteklenmesi esas alınır. yine görevden almanın gerekçelerini gidermedikçe. Tüm komuta (tim. Yıllık toplanan HPG Meclisi bütün koordinelerin tayin durumunu gözden geçirme ve yeniden tayin etme inisiyatifine sahiptir. bölük komutan yardımcısı. Bu süreleri tamamlayan komutanlar. takım komutan yardımcısı. tekrar görevlendirilmez. takım. Görevden alınan kişi. Kişi. Bu süreler ihtiyaca göre en fazla bir yıl uzatılabilir. tim komutanı. Sık sık görevden alma ve değiştirmenin yarattığı olumsuz sonuçların bilinci ile bu konuda kolay.fazla dört yıl aynı alanda kalabilir. Bir HPG gerillası en fazla dört yıl bir alanda çalışabilir. Tayin-terfide yardımcı olması için düzenli sicil sisteminin geliştirilmesi esas alınır. alınma sebebi kendisine ve yapıya gerekçeleri ile açıklanır. ucuz ve yanlış yaklaşımlar göstermekten kaçınılması gerekir. Tayin-terfilendirmeler. Görevden alınan komutanın. 14. durumunda somut bir değişiklik tespit edilmedikçe. 12. takım komutanı. 13.

Anoni m.KONFERANSI’ NDA ALMIŞ OLDUĞU KARARLA SON YAPILANMASI407 HPG YAPILANMASI HPG-ÖZEL KUVVETLER YAPILANMASI GÜNEY ALANI KUZEY ALANI BEHDİNAN SAHASI DERSİM SAHASI BOTAN SAHASI KANDİL SAHASI AMED SAHASI BEHDİNA N SAHASI KOÇGİRİ EYALETİ BOTAN EYALETİ AMED EYALETİ SERHAT EYALETİ DERSİM EYALETİ MARDİN EYALETİ ERZURUM EYALETİ AMONO S EYALETİ 407 PKK/KONGRA-GEL. No: 6-2004. s:302 350 .Tablo-1 : ÖRGÜTÜN 2003 YILI İÇERİSİNDE HPG 2. Eğitim Serisi.M. İ.E.

KARADENİZ EYALETİ RESİMLERLE DAĞ KADROSU HAFTANİN EYALETİ GARZAN EYALETİ 351 .

Elindeki silahın nice insanların canını alacağını fark edemeyen bu çocuk. muhtemelen ölümün soğuk yüzünün yanı başında olduğunun da farkında değil… 352 .

353 .Dağ kadrosunda yaşam. doğa şartlarıyla mücadele anlamına da gelmektedir.

Bu sebeple 354 . Dağ kadrosunda sabit bir yerleşkenin oluşturulması imkansızdır.Dağ kadrosunda zorlu yaşamın en çok hissedildiği dönem kış aylarıdır.

sürekli yeni kalacak yerler yapılmak zorundadır. Bu da teröristler için ayrı bir sorun ve problem olarak görülmektedir. 355 .

356 .

dağ kadrosunda bıkkınlık ve psikolojik sorunların oluşmasında önemli bir faktördür.Yokluk içerisinde yaşanan yaşama sıkıntısı. 357 . Nice ümitlerle ve hayallerle girmişti örgüte. özgürlüğü! ve devrimciliği! yaşayacaktı dağlarda… Oysa şu an sadece hayallerinin.

yalanlarla örülü bir hayatın ta kendisi olduğunu anlamakta. böylece kurtuluşun kapıları onun için kapanmış bulunmaktadır. öldürülmenin bir diğer anlamına gelmekte. ama ne çare ki bu gayri-insani ortamdan kurtulmak. 358 .

Kazdıkları çukurun yakın bir gelecekte mezarları olacağının farkındalar mıdır. bilinmez ama içinde bulundukları örgüt bataklığının kendilerini nasıl bir çukura soktuğunu anlıyorlardır muhtemelen… 359 .

360 . ve yukarıdaki durum bunun resmedilmiş halidir.Dağda yaşam çaresizliğin ve yokluğun ta kendisidir.

361 . dağ kadrosuna çıktıktan sonra pişmanlığı en çok yaşayan kesimdir.PKK'da kadın olmak "öteki" görülmekle eş anlama gelmektedir. Hor görülen ve sürekli çalışan kadın militanlar.

1989 günü bir grup PKK militanının. Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka köyüne yapmış oldukları baskının fotoğrafları 362 .DAĞ KADROSUNUN KATLİAMLARI 24.11.

1992 günü saat 22.06.00 sıralarında Batman ili Gercüş İlçesi Seki Köyüne uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırı düzenleyen 50-60 kişi 363 .22.

1993 günü kalabalık bir silahlı PKK grubunun Bilaloğlu köyü yakınlarındaki Çevrimpınar yol ayrımında Elazığ-Bingöl 364 .05.oldukları tahmin edilen bir grup PKK teröristinin yapmış oldukları katliam 24.

durdurdukları araçlarda bulunan yolcuları indirdikten sonra izinden dönen ve kıt’alarına gitmekte olan erbaş ve erlere yönelik yapmış oldukları katliam.karayolunu kestikleri. 365 .

Köy meydanında kurşuna dizilen ve evleri ateşe verilen 33 vatandaş hayatını kaybetti. 366 . 5 Temmuz 1993' te Başbağlar köyünde yaşanan canice bir terör saldırısıyla sarsıldı.Türkiye.

10.1987 Mardin Midyat Bayburt Köyleri Efeler Mezrasında gerçekleştirilen katliam. 367 .24. dağ kadrosundaki teröristlerin insani vasıfları yitirdiklerini resmetmektedir.

1990 Şırnak Güçlükonak Çevrimli Köyünde yaşanan katliam. 368 . PKK terörünün halka yönelen yönünü göstermektedir.06.10.

İstanbul. Ankara. İhsan..).com erişim tarihi:12. Gençlik Ve Terörizm. Fahir.(Der.2006 Bayık.stradigma. Yasaklamanın Psikodinamiği. İtirafçılar Anlatıyor. Cemil. Abdullah Öcalan ve PKK Kiyap Yay. 1994 Aygan. Çılgınlıktan Sağduyuya. Şam–1994 369 . PKK Tarihi. Yeni Forum Yay. Demokrasinin Sonbaharı 1977– 1978. no:3 Aydın Ahmet.. yayınlanan internet sitesi: www. Abdülkadir. 1992 Laçiner. 1987.2006 Arcayürek. 1985 Armaoğlu. İstanbul. 1998 Alkan Necati.KAYNAKLAR Kitaplar ve Makaleler Alkan. Cüneyt. Bilgi Yay. Psikolojik Harekât. Ankara. Kürtler. Ankara. Ankara.. Terörle Mücadelede Yasal Önlemler İngiltere Örneği. Necati. 2002 Alkan Necati. TEMUH Yay. Sedat Bal. Terörizm. Filistin Meselesi ve Arap–İsrail Savaşı.05. Ankara. TEMUH Yay. Usak Yay. Türkiye İş Bankası Yay.

İstanbul–1984 Birand. Özal Döneminde Terör.. Milliyet Yayınları.2005 Beşikçi.Selim.. Saat:04.1992 Bostancı. İstanbul.Kürtçülük.1996 Bölügiray. Hasan. Doz Yay. "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla) Eriş Yay. Osmanlı’nın Son Kahramanları. Emre Yay. 12 Eylül. İsmet. 2004 Birand. İstanbul. Necdet. 370 .. Apo ve PKK. İstanbul. İstanbul . Mehmet Ali. Hangi PKK. Estetize Mephisto Kitapevi. İsmail. Doğan Yay.. Türkiye Günlüğü.. Bila Fikret. Apo’nun Ayetleri. 2004 Edilmiş Kendimi Genç Şiddet. Naci. PKK Üzerine Düşünceler Özgürlüğün Bedeli.Doğan Yay.Bayo. Tekin Yay. 14 Temmuz Yay. Karacan Yay. Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi.00. Ankara. 1999 Çabuk. Kimse Kızmasın Yazdım. İstanbul. Bozdağ. Nevzat. Şubat 1999. Çürükkaya . PKK’de Kadın Olmak. Mehmet Ali. Batı Trakya Türkleri ve Medine Müdafaası. Alberto Gerilla Nedir? (150 Preguntas Para Un Guerrillero". Doz Yay.. 2004 Cemal. Cihan . 1992 Bölücü Buldan. 1994.

(çev: Yurdanur Salman. İstanbul.. Erich. İstanbul. Halk Ordusu. Özgürlüğe Kaçış. Kamer Yay. 1993 Freud. Ankara. IQ Yay. İletişim Çatışmaları Ve Empati. İstanbul–1994 Ersever.1979 Giap. (çev: Fromm. PKK Ayaklanması.Debray. Nalân İçten) İstanbul. Kitle Psikolojisi. Payel Yayınevi.. Ocak Yay. Ankara. Olaylar-Belgeler-Hatıralar. Üçgendeki Tezgâh.Erdos). PKK. Sistem Yay. Halk Savaşı. 1998 Demirkıran Sami. Ahmet Cem. İstanbul. 2000 Demirel Emin. İhanetler Çemberinden Kurtuluş.. Demirkıran Sami. (yayın yeri ve tarihi yok) Dökmen. İstanbul. Regis. Sıgmund. BDS Yayınları.. Kamuran Şipal) İstanbul–1998 Cem Yay.. Ürperten İtiraflar.1968 371 . Üstün. Ankara. Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı. 1996 Turan Yay. 1996 Dilaram. (çev: M. Kipa Yay. Aksu matbaası. 2005 Deniz Can. Devrimciliğimin Anatomisi Ve Tanrımız Apo. İstanbul. Anı-roman. Devrim de Devrim. Vo Nguyan. 1990 Demirkıran Sami.

. Turkish Daily News Yay. 1974 Gökalp Ziya. Kesin İnançlılar. Ankara. Umut Vakfı Yay. 1999 Göksu Turgut.. Seçme Eserler. Halk Savaşının Askeri Sanatı. 1993. İstanbul. The PKK (İngilizce basımı). 372 . İstanbul. 1989 Haldun. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler Toker Yay. İsmet. İbn-i.. 1992 Kahveci Adnan. 2000 Toplumsal Psikoloji. Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı(1973– 1992).TDN Press.. 2006 Yay. PKK. Vo Nguyan. 2005 Hoffer Eric. Ankara. Kürt Sorunu Nasıl Çözülmez? isimli Çözüm Önerisi Raporu. Mukaddime. 1966 Che Guevara.1996 Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele. Yar Yay. Yer Yayınları. çev: Mehmet Özsavaş. Gerilla Savaşının Genel İlkeleri. Kalkan. Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı.Giap. Guevera Ernesto Che... İm Yay. Ankara. Ankara. Yöntem Yayınları. 1996 İmset. Duran Silahlı Mücadele Tarihimiz Ve Komuta Sorunlarımız. 1979 Giap Vo Nguyan. İstanbul. İstanbul. Aralık.. Özen Yay. Ernesto. 1993 İmset İsmet. Askeri Yazılar. Bolivya Günlüğü. Dergâh Süleyman Uludağ. Haz.

Eriş Yay. İstanbul. Bireysel Ve Toplumsal Şiddet. 1996 Le Bon Gustavo. Seçme Yazılar Cilt. Bilgi Yayınevi. Martin Goston. Seçkin Yay. Proleteri Nr:5. Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat.: Şükrü Keleş). Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma. Mustafa. Ankara. 1977 Köknel Özcan. Kitleler Psikolojisi. 1997 Lenin.. Ümit Yay. Şengün. Metis Yay. 1969 Öcalan. 2005 Kılıç. Biz Ve Onlar.4.1984. Öğrenci Ayaklanmaları. Silahlı Mücadele Tarihimiz ve Komuta Sorunlarımız. No:1. Gerilla Savaşı. Polis Eğitim Merkezi Yay. Vladimir İliç. 1996 Kurt Şahin. 373 . Türkiye’de Etnik Ayrımcılık.Kaplan... 1996 Kışlalı. Hayat Yay.... Ahmet Taner. Abdullah. 1848 Devrimi. Toplum ve Gençlik (Çev. Altın Kitaplar Yay. Ar-Tu Matbaası.. Şehir Gerillasının Elkitabı/Mini Manuel . Anadolu Yay. Köln.1974 Kon İ. Weşanen Serxwebun.1996 Kışlalı. Hakkı. 1972 Karasungur. Eriş Yay. Ankara.–1967 Marighella Carlos.S. İstanbul. Gerilla. İstanbul... 30 Eylül 1906. Mehmet Ali.

Almanya. Ankara. Dr. Almanya. Parti Önderliğinin Ocak Çözümlemeleri.. 1991 Özcan.. Abdullah. Bir Halkı Savunmak. Unutulanlar Dışında Bir Şey Yok.1983 Öcalan.2003 374 .. ASAM Yay. 1991 Öcalan. Ankara. 2004 Öcalan. Örgütlenme Üzerine. Saflarımızda Ortaya Çıkan Düşman Faaliyetlerine Karşı Partiyi Koruma Görevimiz. Şam.1982 Öcalan. Kürdistan’da Zorun Rolü (Ulusal Kurtuluş Savaşı/Ulusal Kurtuluş Siyaseti). Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak?.1989 Öcalan. Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Saflarında Yaşanan Tasfiyecilik. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi.1984 Öcalan. Şam. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Problemi Ve Çözüm Yolu.Öcalan. Temmuz 1994 Çözümlemeleri. Şam. Şam. Şam. 2005 Pamukoğlu Osman. Ümit Yay.1994 Öcalan. Tuncay.1999 Özkan. Kürdistan Devriminin Yolu. Nihat Ali. 1982 Öcalan. İdeolojisi Ve Yöntemi. Londra. Alfa Yay.

Perinçek, Doğu; Abdullah ÖCALAN ile görüşmem, Kaynak Yay, Şam,1993 Said Edward, Filistin'in Sorunu, Pınar Yayınları, İstanbul,1985 Sakık, Şemdin; Savaş Taktikleri Üzerine, 1993 Sakık, Şemdin, APO, İstanbul, 2004 Sakık, Şemdin, Şemdin Sakık’tan mektuplar, Marduk Yay., 2005 Şehirli Atilla; Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler, Burak Yay., İstanbul, 2000 Schein, Edgar H.Örgüt Psikolojisi, TODAİE Yay., (çev: Mustafa Tosun), Ankara, 1978 Silah Mehmet, Sosyal Psikoloji(Davranış bilimi), Gazi Kitabevi, Ankara, 2000 Taser Pulat Y, Terör ve Demokrasi, Bilgi Yay., Ankara, 1999 Toker, Yavuz, Dilmaç Sabri, Psikolojik Harekât, EGM. İDB Yay. Tuğyan, Mehmet Ali, Terörün Sistematik Kökenleri Üzerine, 2001 Türkdoğan, Orhan, Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği, Meyaş Yay., Ankara,1985 Türkdoğan Orhan , Doğu Ve Güneydoğu KabileAşiret Yapısı, IQ Yay., İstanbul,2005

375

TZU Sun, Savaş Sanatı, Form Yay. (çev: Şule Kılıçaslan) İstanbul,1987 Usal, A., Aslan Z., Davranış Bilimleri(Sosyal Psikoloji), Barış Yay, İzmir, 1995 Zedung, Mao, Askeri Yazılar, Eriş Yay., 1966 Zedung, Mao, Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları, Sol Yay., Kasım, 1976, Zedung, Mao, Seçme Eserler–2, Eriş Yay., 1969 Zedung, Mao, Seçme Eserler–1 , Eriş Yayınları, 1965 Zedung Mao., Seçme Yazılar–2, Eriş Yayınları, 1968 Diğer Yayınlar Anonim PKK–1 1973–1979, EGM, İstihbarat Daire Başkanlığı Yayınları Ankara,1993 Anonim, Öcalan Davası- İddianame Anonim, PKK, Propaganda Grubu,İDB Yay., No:39, Ankara, 1995 Anonim, Türkiye’de Anarşi Ve Terörün Gelişmesi, Sonuçları Ve Güvenlik Kuvvetleriyle Önlenmesi, Ankara Başbakanlık Basımevi, 1982 Anonim, PKK–2, 1979–1984, İ.D.B.Yayınları. No:63 Anonim, Gn. Kur. Başk. Kara Kuv. Komt. İç Güvenlik Eğitim Kılavuzu, Ankara, 1986

376

Anonim, İç İşleri Bakanlığı, Jan.Gn.Komt., Eşkıya’nın Kullandığı Taktik,Teknik ve Yöntemler ile Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler, Ankara, 1984 Anonim, Kürdistan İşçi Partisi, Değerlendirme, E.G.M. Yayınları, Ankara,1984–1986 Anonim, PKK/KONGRA-GEL, İ.E.M. Eğitim Serisi, No:6, 2004 Anonim, Terör Örgütü PKK’daki Militanların Profili, Ankara: TEMUH, Psikolojik Harekât Şb. Müd. Anonim, Sol Terör Örgütleri Cilt 1–2, İ.D.B. Yayınları, No: 60 Ankara, 1997 PKK 4. Kongresine sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları İstanbul, 1993 PKK 1. konferansına sunulan Politik Rapor, Zağros Yayınları, İstanbul PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları,1978 PKK 1. Konferansına sunulan Politik Rapor PKK Askerlik Yasası, PKK MK Kararları, Lübnan ARGK Yönetmeliği, Şam–1986 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi, Weşanen Serxwebun, Köln, Aralık–1984, no:25, 3.Baskı Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Perspektifler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984

377

Kürdistan’da Gerilla Gerçekliği Hareket ve Çalışma Kılavuzu, Şam–1991 2. Kongreye sunulan Temmuz 1982 tarihli PKK Merkez Komitesi Çalışma Raporu Gerillanın Kuruluş Esaslarına İlişkin Temel Prensipler Ve Talimatname, PKK, Lübnan–1984 HPG Genel Yönetmeliği, Roj Matbaası, 2005, Genel Hükümler Dr. Bahoz Erdal ile yapılan röportaj (www.hpgonline.net/tr/dizi araştırma /index.html/18.12.2006) PKK Parti Tüzüğü, Diyarbakır–1978, Kuruluş Dönemi Abdullah Öcalan Ocak 1992 Çözümlemeleri, İsimli Broşür, Şam–1992 Parti Önderliğinin Kasım–1991 Çözümlemeleri, isimli PKK yayını, Şam–1991 Vietnam İşçi Partisi Tarihi, 1975 Yöntem yay. İstanbul– Eylem Genel

Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Kılavuzudur-III, 1977–78 THKP-C/HDÖ Komitesi, Eriş Yayınları – 1995

İhtilalin Yolu Bildirisi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, THKP,1971 Belgeseller Nobedariya Azadiye isimli örgüt eğitim yayını

378

Belgesel: “Kan Uykusu” Sky Türk 12.11.06, saat 22.00 de yayınlanmıştır. Kanunlar 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu -1991 1982 Anayasası. Md.14–2 İHEB Md.10–30 Dergiler ANT Dergisi, 7 Ekim 1969 Yeni Forum Dergisi, 15 Eylül 1986, sayı 168 2000’e Doğru Dergisi, 13 Ağustos 1989 Serxwebun Dergisi Ağustos–1990 Kurtuluş Cephesi Dergisi Kasım-Aralık 1994 Kurtuluş Cephesi Dergisi, Eylül- Ekim 1998 sayı:45 Serxwebun Dergisi Ekim–1999 Yeni Forum, 1 Ağustos, sayı: 190. Ankara, 1987 Özgür Halk Dergisi (sayı:119–2001),Kişilik, Dönüşümü Üzerine Kimi Vurgular 3 Gazeteler Tercüman Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979

379

Milliyet Gazetesi, 31 Temmuz 1979 -1 Ağustos 1979 Cumhuriyet Gazetesi, 6 Haziran1982 Cumhuriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Hürriyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 18 Ağustos 1984 Milliyet Gazetesi, 20 Ağustos 1987 Hürriyet Gazetesi, 24 Ocak 1987 Milliyet Gazetesi, 9 Mart 1987 Milliyet Gazetesi, 22 Haziran 1987 Milliyet Gazetesi, 30 Mart 1988 Milliyet Gazetesi, 26 Kasım 1989 Hürriyet Gazetesi, 28 Şubat 1990 Radikal Gazetesi, 26 Şubat 1999 Zaman Gazetesi, 17 Ocak 2000 Haber Vakti, 5 Aralık 2005 Hürriyet Gazetesi, 5 Şubat 2006 Milliyet gazetesi, 5 Mart 2007 Kullanılan Web Siteleri http://www.tatakademi.com

380

http://www.rojaciwan.com http://www.belgenet.com http://www.kurtuluscephesi.org http://flag.blackened.net http://www.ozgurpolitika.org http://www.libertarian.com, http://sozluk.sourtimes.org http://www.pkkgerçeği.com http://www.hpgonline.org http://www.abdullah–öcalan.com http://www.komaleciwan.com. http://arsiv.zaman.com.tr http://www.psikolojisayfam.com http://www.stradigma.com http://www.serxwebun.org http://www.egm.gov.tr/temuh/mucadele4.htm http://www.gundemimiz.com http://www.rizgari.com

381

antoloji.pkkgercegi.net 382 .net http://www.latinbilgi.gov.com/gerilla http://www.panik-atak.tr/ http://nedir.tdk.http://www.com http://www.

17 A Abdullah EKİNCİ. 129. 127. 81. 164. 16 Ali ÖMÜRCAN. 325 12 Mart. 130. 264. 243. 152. 249. 261. 20 29 Temmuz 1979. 6 2 27-28 Kasım 1978. 324. 81. 77. 263. 235. 188. 254. 162. 265. 121. 135. 50. 134. 17. 80 Anayasa. 83 Abdullah Öcalan. 262. 266. 98. 115. 157. 128. 234. 332 Ahmet Taner KIŞLALI. 236. 136.İNDEKS 1 12 Eylül. 160. 122. 21 383 . 165. 140. 24. 329.

75. 59. 254. 284. 20. 175 Cemil BAYIK. 48. 293.Apocular. 325 Bekaa Vadisi. 176. 6. 80. 25. 38. 227 DEP. 116. 218. 65. 30. 21. 28 Goston MARTİN. 21. 269 Gerilla. 41. 327. 167 C Can Deniz. 291. 62. 6. 28. 235 Gustavo Le Bon. 297. 50. 25. 305. 6. 228. 5. 5. 135 Hilvan. 47. 126. 166. 49. 103. 99. 95. 271. 105. 51. 101. 109. 332 E Emniyet Genel Müdürlüğü. 27. 12. 295. 332 Gerilla Tarzı Mücadele. 31. 133. 18. 298. 132. 288. 81. 106. 111. 108. 80 Halk Ayaklanması. 49 Halkın Demokrasi Partisi. 53. 25. 37. 63. 117. 302. 124. 41. 31 ERNK. 23. 25. 113. 92. 32. 53. 29 384 . 25. 80 Halil KAYA. 301. 290. 23. 36. 76. 99. 65. 112. 29 Batı Trakya. 164. 40. 119. 121 Hıdır Akbalık. 5. 4. 299. 205. 269. 98. 25 Flora Tristan. 25 Filistin Kurtuluş Örgütü. 34. 84 G Geçici Köy Koruculuğu. 107. 112 CIA. 23. 86. 57. 287. 77. 25. 29. 332 Balkan Harbi. 226. 159. 164. 69. 168. 276. 114. 34. 328 H Halil ATAÇ. 331. 7 General Alberto Bayo. 104. 274. 239 Eşref Kuşçubaşı. 93. 90. 163. 12. 85. 128. 76. 213. 220. 295. 105. 35. 100. 297. 199. 6. 289. 213 Çubuk Barajı. 4. 94. 39. 277. 304. 35 Güneydoğu Anadolu. 114. 107. 73. 28. 57. 292. 185. 7. 7 Hasan CEMAL. 215. 149. 178. 266 Duran KALKAN. 224. 27 B Bahoz Erdal. 18. 75. 79. 13. 96. 3. 87. 73. 46. 296. 286. 264. 235 D Dağ Kadrosu. 300. 80. 91. 29. 120. 102. 83. 325. 303. 34. 236 HPG. 18. 270. 94. 67. 27 Gülnaz KARATAŞ. 54. 106. 141. 204. 3. 164 Ayaklanma. 63. 272. 42. 294. 52. 44 Çin. 20. 275. 120. 24. 62. 280. 6. 223. 210 Ernesto Che GUEVERA. 33. 121 Düşük Yoğunluklu Çatışma. 119. 46. 328. 35. 25 F Filistin Kampları. 7. 210. 111. 62. 115. 140. 29. 138. 27.

8 Kürdistan Yurtseverler Birliği. 49. 114 Selim Sami. 322. 89. 7 Kürdistan Ulusal Kongresi. 252. 5. 44. 133. 63. 90. 132. 213. 84. 256. 323 K KADEK. 243. 21 Mahsun KORKMAZ. 16. 203. 66. 55. 85. 30. 7. 129. 61. 323. 48. 48. 73. 253. 54. 246. 59. 49. 24. 27. 142. 218. 113. 136. 212. 106. 292 Özgür Kadın Partisi. 166. 20. 319. 184. 52. 220. 317. 52. 21. 265 Klasik Savaş. 159. 34. 53. 134. 124. 198. 49. 326. 80 Şah İsmail AL. 37. 50. 13. 79. 21. 86. 180. 66. 331. 78. 174. 82. 36. 54. 202. 266. 205. 179. 71. 324. 264. 247. 115. 197. 29. 57. 241. 65. 33. 209. 29 Silahlı Propaganda. 128. 234. 135. 257. 7. 77. 22. 126. 97. 260. 165. 70. 71. 118. 331 Merkez Komite. 249. 83. 214. 144. 51. 332 O Özgür Kadın Birlikleri. 7 Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti. 161. 160. 183. 7 S Sabri OK. 67. 80. 23. 100. 53. 148. 258. 255. 77 P Parti-Cephe-Ordu. 56. 76. 137. 147. 43. 332 Kürdistan İslami Hareketi. 13. 116. 232. 138. 28. 162. 329. 81. 22. 68. 72. 248. 219. 156. 204. 153. 259. 181. 74. 70. 193. 20. 77. 254.I İMSET. 201. 230. 262. 224. 112. 199. 29 Kürdistan İşçi Partisi Kuruluş Bildirisi. 23. 236. 229. 175. 60. 7 İspanya iç savaşı. 245. 213 M Mahir Çayan. 235. 140. 122. 239. 8. 80. 75 385 . 65. 121. 23. 226. 84 Mao. 202 İstihbarat Daire Başkanlığı. 29. 93. 125. 3. 57. 43. 110. 185. 196. 238. 145. 59. 28. 7. 216. 261. 251. 265. 221. 189. 98. 222. 155. 176. 177. 57. 63. 72. 47. 190. 81 Sami DEMİRKIRAN. 88. 260. 332 PKK. 7 L Latin Amerika. 60. 46. 150. 75. 14. 263.İsmet. 128. 130. 195. 149. 207. 111. 7. 58. 244. 316. 225. 11. 242. 78. 19. 178. 62. 99. 37. 69. 163. 42. 91. 227. 23 Mahmut Celal BUCAK. 55. 327. 210. 96. 215. 182. 45. 64. 24. 318. 12. 61. 228. 7. 169. 69. 186. 18 Irak Kürdistan Demokrat Partisi. 35. 139. 305. 4. 269. 223. 167. 237. 250. 240. 325. 267. 146. 143. 18. 120. 127. 200. 152. 239 Siverek. 211. 256 Kürdistan Özgürlük Partisi. 30. 13. 56. 26. 58. 268. 233. 25. 104. 123. 114. 22. 17. 94.

49. 69. 208. 329 386 . 29 T Terörle mücadele. 232 THKP-C. 77. 43. 60. 3. 8. 61. 206. 13. 69 Sun Vu Tzu. 24. 218. 200. 67. 63. 8. 54. 3. 332 Tupamaros. 47. 63. 61. 44 Türkish Daily News. 25. 112 Y Yıldırım Merkit. 18 U USAK. 63. 73 V Vietnam Vietkong usulü. 231. 60. 11.Sosyal Demokrat Halk Partisi. 63. 3. 53. 204. 65. 52. 206 Uzun Süreli Halk Savaşı. 7. 72 Stratejik Savunma. 89. 60. 60. 215. 8 Tuzluçayır. 63. 53. 136 Z Zorun Rolü. 78. 205. 56. 68 Stratejik Saldırı. 65. 8 Stratejik Denge.

387 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful