P. 1
Geylani - Sırrul Esrar'dan Alıntılar

Geylani - Sırrul Esrar'dan Alıntılar

|Views: 289|Likes:
Yayınlayan: infosonuc

More info:

Published by: infosonuc on May 02, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

İnsanın Aslî Vatana Dönüşü

İnsan, iki yönden mütalaa edilir: Cismani. ruhanî.. Cismani, yani dış görünüşteki maddi hali demektir. - Bu babda herkes eşittir. Ve umumi bir hüküm alır. Ruhani duruma, bu kalıbın ötesinde saklı duruma gelince orada özel bir hal başlar. Umumi hükümde mütalaa edilen insan; bazı derecelerle asli vatanına dönebilir. O dereceleri almak için, dinimizin zahirdeki emirlerini birer sebep olarak ele alır ve ilerler.. Ve sırası ile, manevi yola; marifet âlemine geçer. Hele marifet çok yücedir. Peygamber S.A. efendimiz onu överken, şöyle buyurur; - «Her şeyi özünde toplayan bir hikmet var ki o, hak marifetidir.» Kulun bunlara erebilmesi için; görsünler, işitsinler diye, iş tutmaması gerekir. Yapılacak işler için dereceleri üç bölüme ayıracağız. ki bunlara cennet tabir edilir: BÎR: Mülk âlemindeki cennet.. Buna MEVA denir. ÎKÎ: Melekut âlemindeki cennet.. Buna NAİM cenneti tabir edilir. ÜÇ : Ceberut âlemindeki cennet.. Buna da FİRDEVS cenneti denir. Bu anlatılanlar, cismani, - bu maddi varlığın tadacağı - nimetlerdir ki bunlara ancak, üç çeşit ilmi benlikte toplamakla erilir: Şeriat, tarikat, marifet... Yeri gelmişken yukarıya yarısı beyan edilen Hadis-i Şerifin tümünü zikredelim. - «Bütün hayırları, hikmeti derleyen şey: Hakka karşı irfan sahibi olmak ve onunla âmil olup, sonra, batılın da ne olduğunu bilmek ve terktir.» Sırası gelmişken Peygamber S.A. efendimizin yaptığı bir duayı da anlatalım: - «Allah’ım, bize hakkı göster ve ona uymayı nasip et; batılı bildir ve ondan kaçmayı kolay eyle.» Keza, Peygamber S.A. efendimizin bu hususta bir Hadis-i Şerifini yine zikredelim: - «Herkim nefsini bilir, onun uygunsuz arzularına muhalif kalırsa, gerçekten Rabbini bilmiş ve ona uymuş olur.» Buraya kadar anlatılan şeyler, umuma şamil olan işlerdir. Bir de üstün istidada sahip insanların hali var ki, onları da aşağıda anlatacağız... Bunlara, HAS İNSAN tabirini kullanıyoruz. Bu insanın vusulü, Hakka tam yakınlıktır. Oluşu sebebine gelince, tek şeyle olur, o da hakikat ilmi ki buna, lahutî olan yakınlık âleminde: TEVHÎD tabir edilir. Bu hal adet olduğu üzere dünya hayatında olur. Bu hale ermek için, uykuda olmakla, ayıklık arasında bir fark yoktur. Belki de esas uykuya dalınca, kalb bir aralık fırsat bulur ve asıl vatana gider. Bu gidiş külli de olur, cüz'i de... Nasıl ki Allah-ü Teala bir ayette şöyle ferman eyler: - «Allah-ü Teala, nefisleri ölüm zamanı gelince öldürür. Bazılarını da uykularında... Hakkında ölüm hükmü olanı tutar. Kalanları, muayyen bir zaman için geri salar.» (Zümer, 42) Buna işaret olarak Peygamber S.A. efendimizin bir Hadis-i Şerifini zikredelim: - «Âlimin uykusu, cahilin ettiği ibadetten hayırlıdır.» Burada kastedilen âlim, tevhid nuru ile içini nur eden; sonra da, harfsiz, sessiz, sır dili ile TEVHÎD ESMASINA devam eden zattır. Asıl insan budur. Bunu anlatan birkaç

tane hadis-i kudsî zikredelim. - «İnsan, sırrımdır; ben de onun...» - «Batın ilmi sırlarımdan bir sırdır; onu, kullarımın kalbine koyarım, benden gayrı o hali bilen olmaz.» - «Kulumun zannına göreyim. Beni aradığı an, onunlayım. İçinden anarsa, zatımda anarım. Bir topluluk içinde anarsa, daha hayırlı bir cemaat içinde anarım...» Bu anlatılanlardan arzu edilen tek şeydir. O da: İnsan varlığında cüzî bir yer işgal eden, TEFEKKÜR İLMÎ... en önemlisi bu... Bu tefekküre dair Peygamber S.A. efendimizin buyurduğu birkaç Hadis-i Şerifi anlatalım: - «Bir anlık Tefekkür, bir yıllık ibadetten hayırlıdır.» - «Bir anlık Tefekkür, yetmiş yıl ibadetten hayırlıdır.» - «Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır.» Her işte başarı, Hakkın zatında saklıdır. Tefekküre dair zikri geçen Hadis-i Şerifler, biraz tefsir ister. Çünkü aynı mevzu üç şekilde anlatılıyor. - Herkim, bazı hikmet taşıyan işleri düşünür. Onun bir parçasından birçok parçalar olduğunu, onlardan dahi nice şeyler husule geldiğini düşünürse ki buna tefekkür denir, yaptığı bu tefekkür bir yıllık ibadete bedel olur. - Herkim, yaptığı ibadeti düşünür ve onların hikmetine karşı irfan duygusu taşırsa, bu tefekkürü yetmiş yıllık ibadete bedel olur. - Herkim, ilahî marifeti düşünür; Allah-ü Teala’ya karşı tam irfan duygusuna sahip olmayı dilerse, bunun yaptığı tefekkür de bin yıllık ibadete bedel olur. Asıl irfan ilmi budur, îrfan ilmi demekle TEVHÎD halini kasd ediyorum. Arif kişi iştiyakını duyduğu zata, mahbubuna bununla erer. Bu halin neticesi ise, ruhânî bir halle; tam yakınlık âlemine uçup gitmek olur.. Abidler, cennete yürür giderler.. Arifler ise, yakınlık âlemine uçar giderler. Aşıkların, kalbine has gözleri var; Onlar görür, bakamaz başka nazırlar. Kanatları bir başka, ne hacet damara; Uçarlar, melekûta, âlemlerin Rabbına.

Bu uçuş, irfan sahibinin iç âleminde olur. Bu hale erene hakikî insan, adı verilir. Allah'ın sevgilisi, mahremi, gelini tabir edilir. Bayezid-i Bistami Hz. şöyle buyurur: - İrfan sahipleri, Allah'ü Teala’nın gelinleridir.

Diğer rivayette ise, şöyle anlatılır: - Evliya zümresi. Allah'ın gelinleridir. Gelinleri ise, ancak sahipleri bilir. Îrfan sahibi olan veli kullar, bu görünen kalıp perdesine bürünmüştür. Allah-ü Teâla bir kudsî hadiste şöyle buyuruyor: -«Velîlerim, kubbelerim altındadır. Benden gayrı onları tanıyan olmaz.» İnsanlar, duvaklı süslü geline bakarken ne görebilir ki?.. Ancak, dıştaki süsünden başka.. Yahya b. Maaz-ı Razı Der ki: -Velî yeryüzünde, Allah-ü Teâla'nın reyhânıdır, onları sıddık zümresi koklayabilir. O kokuyu alır, Rablarına iştiyak duyarlar. Değişik huylarına göre, ibadetleri artar. Bu da varlıklarından soyundukları fena haline göredir. Hakkın zati varlığına yakınlık, maddî varlıktan soyunup, fenâ âlemine geçiş kadardır. Fenâ hali ne kadar artarsa. Hakka yakınlık o kadar artar. Asıl velî, halinde tam yokluğa varan ve Hakkın varlığını müşahedeye dalandır. Onun nefsinde, bir seçme kudreti yoktur. Ve onun benliğinde Hakla beraber ikinci bir varlık, karar kılamaz. O, birçok kerametle teyid edilmiş olmasına rağmen, hepsinden beridir. Hiç biri ile ilgisi yoktur. Orada, hiçbir halin ifşası görülmez. Çünkü RÜBUBÎYET sırrının ifşâsı küfürdür. MÎRSAD adlı eserde şöyle denir: - Keramet sahiplerinin hepsi, hallerinden perdelidir. Keramet gösteren için; keramet hayız hali sayılır. Böyle olmakla beraber bir velînin en az bin makamı vardır; ilki kerametler kapısıdır. Ondan geçen öbürlerine nail olur. Aksi halde hiç birine...

Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. Sırrül Esrar

İnsanın Esfel-i Sâfiline Reddi Allah-ü Teâla; lahut âleminde kudsî ruhu, tam kıvamında yarattıktan sonra, onu aşağılara göndermeyi diledi ve gönderdi. Bundan kasdı; güçlü padişahın katındaki doğruluk otağında, yakınlık bulmak ve ünsiyetin artmasıydı. Ki orası, evliya ve enbiyânın makamıdır. Allah-ü Teâla o kudsi ruhu önce, ceberut âlemine gönderdi. Beraberinde TEVHÎD tohumu bulunuyordu. Uğradığı âlemde onun benliğine nuraniyet hali emânet edildi. Ve orada bir kisve giydi. Oradan mülk âlemine geçti. Orada kendi benliğine has, Hakkın yarattığı kisveyi giydi. O kisvenin giydirilmesindeki murad; bu mülk âleminin yanmamasını temindi... işte bu yoğun ceseddir. Bu kudsi ruha, giydiği ceberut kisvesi dolayısıyla, sultanî ruh, tabir edilir. Melekût âleminden aldığı kisve icabı, ona seyranî ve revani ruh, tabir edilir. Mülk âlemine nisbeti ile ona cismani ruh, tabir edilir. Bu esfel âleme gelmeden maksud, kalb ve kalıp vasıtası ile, yakınlık ve derece kazanmaktır. Bu âleme gelecek, kalb arzına TEVHÎD tohumunu ekecek ve orada

TEVHÎD ağacını bitirecek... "O ağacın aslı, olduğu yerde durur" ve dalları sürür boşluğunu doldurur. Ve orada Allah rızası için, TEVHÎD meyveleri .verir. Ve sonra, kalb arzına, şeriat tohumu ekti. Orada şeriat ağacını büyütmeyi istedi. Ve derecelere ait meyvelerin hâsıl olmasını istiyordu. Allah-ü Teâla ruhlara cesetlere gitmeyi emredince, her birine has yer ayrıldı. Cismanî ruhun yeri etle kan arası oldu. Kudsi ruhun yeri sırda yapıldı. Bu iki ruhtan, her birinin ayrı ayrı yerleri ve bu vücud ülkesinde metaı, kârı ve ticareti vardır. O ticaretler bol ve bereketlidir. Allah-ü Teâla onları anlatırken şöyle buyurdu: - "Gizli ve aşikare bol ve bereketli kâr ümit ederler.." (Fatır, 29) Her insana lâyık olan odur ki, bu vücud âleminde yapacağı işi bile.. anlaya.. Çünkü bu âlemde, boynuna hangi hüküm asılmış ise, o hâsıl olmaktadır. Ama bir Ayet-i Kerimede zikredilen, o hırs ve dünya düşkünü insan için şöyle buyurulur: - "Kabirlerin açılacağı, ve sinelerde olanların ayılıp ortaya atılacağı zamanı düşünmez mi?" (Adiyat, 9-10) - "Biz, insanların yapacağı işin özetini boynuna taktık" (Îsra, 13) Kaynak: Sırrül Esrar Gavsul Azam Şeyh Abdülkadir Geylani

İlimlere Dair

Zahirdeki ilimler, sayı olarak on iki bölüme ayrılır. Kezâ bâtın ilmi de on ikiye bölünmüştür. Bunlar; âvam ve has kullar arasında, herkesin kabiliyetine göre taksim edilmiştir. Biz. burada ilimleri dört bölüme ayırıp anlatmaya çalışacağız. BÎRÎNCÎSİ: Şeriatın; zahirdeki emri, yasağı ve koymuş olduğu diğer hükümler. ÎKÎNCÎSÎ: O ahkâmın iç hükümleri ki, ona bâtın ilmi ve tarikat ilmi, ismini verdim. ÜÇÜNCÜSÜ: Bâtının bizzat kendisi.. buna mârifet ilmi ismini veriyorum. DÖRDÜNCÜSÜ : Bâtından daha bâtın. Buna da hakikat ilmi, adını veriyorum. Bu saydıklarımızı tümden öğrenmek, bilmek ve onlara varan yolları bulmak lazımdır. Peygamber S.A. efendimizin bir Hadis-i Şerifi vardır; onu da yeri gelmişken zikredelim: - "Şeriat bir ağaçtır. Tarikat onun dalları. marifet yaprakları, hakikat ise meyvesidir. Kur'ana gelince, gerek tevil, gerekse tefsir bakımından hepsini câmidir." Mecmâ adlı eserin sahibi der ki: - Tefsir âvam için, tevil ise, havas kullara hastır. Çünkü havas kullar, mânevi ilimde rasihdir. Rasih burada ilim cihetinden sebatlı, kararlı, hüküm çıkarmaya yetki sahibi kimseler, mânasına gelmektedir. Onlar, tıpkı hurma ağacı gibidir. Kökü yerle sabit; dallarına gelince, semaya doğru baş salmıştır.

ceberut ise. bir kavle göre tefsir edilmiştir. melekûta.A. Şeriat dairesinde nefis. Çünkü beşeri sıfatlar. Hatta melekler de giremez. o emir veya yasakları yerine getirmeye memurdur."Îzzetine yemin olsun ki. melekût ârifin şeytanı. Bu da tahsille elde edilmez. Müridi.S." Çünkü.Burada anlatılan rüsuh. hepsini azdıracağım. ihlâs sahibi kulların hariç. şeytanın yolu uğramaz. haremime dahil olmak dilersen. ileride anlatacağımız dört daire içinde nefse muhalif hareketle mükelleftir. yersiz iddia peşinde koşmaya sevk eyler. Allah-ü Teâla onları anlatırken şöyle buyurdu: . ancak cennete götürebilir. Allah-ü Teâla vasıtasız öğretir. Kul bu halinde nefis ve şeytan hasmından âzad olur. Zahirdeki ilimlerle elde edilen mükâfat. Allah'ın katında böyledir.Muhammed'i . 82) Kul. Kul odur ki. Cehaletin ortadan kalkması. Cibril.Eğer bu ayetteki kapı açılaydı. Onunla." Dedi. Tefsir-i Kebir sahibi. Çünkü."Boş arzularını ilah tutanı gördün mü?. şöyle buyurdu: . Bu âleme eren. Allah-ü Teâla şeytanın sözünü hikaye ederek."( Furkan. Sonra kulun haline gelince. Ayetteki VERASİHUNE cümlesi. ceberûta bakma. Diğer peygamberler de ona sonsuz vuslatla müjde verirler. Tarikat dairesinde ise. Orada ancak ilahi sıfatların nuru tecelli eder. batın âleminin kapıları tümden açılırdı. yanarım. Allah-ü Teala. yakınlık âlemine de eremez. İLLALLAH kelimesine atfolunmaktadır."Kulum. Tıpkı Hızır nebiye olduğu gibi. zâhir ve bâtın bilgisi ile çalışır ve anlattığımız âleme kavuşur. Alim. Bir Ayet-i Kerimede Allah-ü Teâla şöyle buyurur: . Rübubiyet davasına yeltenir. bu hali peygamber S. mülk âlimin şeytanı.) Bu ilmi benliğinde bulamayan kimse. o bir uçuş âlemindedir. Allah'tan gayrı her şey orada yanar. uyma emrini verir. muhalefet için vesvese verir. daha başka şeyleri emreder. Bu."Bir karınca adımı ileri geçsem. görür. Kendi katından ilim verir."Onların arkadaşlığı ne iyi oldu. ihlâs sahibi olmayınca hakikata eremez.A." (Nisa. Uçmak için iki kanada ihtiyaç vardır. dergâhtan tard olunmuştur. Allah-ü Teâlanın zatına karşı irfan sahibi olmakla olur. onlar. kalbe yerleşir. gerçeğe vakıf olanın şeytanıdır. 43) Hakikat dairesine gelince. kalbin özüne. . efendimize anlatırken: . Peygamberi . ancak zatî tecelli ile sona erer. Demek istiyorum ki. kudsî ruhları müşahede eder. Halbûki. Dereceleri durur. Marifet dairesinde ise. kudsî bir hadiste şöyle buyuruyor: . Her kim onların biriyle razı olsa.. ihlâsa bürünür. olup-bitenleri baştan sona konuşur. Zat-ı İlahî'ye yakınlık hakkını kaybetmiştir. Onların tek kanadı vardır. mülke. bu âyetin tefsirinde der ki: . Velayet ve nübüvvet davalarını karıştırır. zahiri bilgi ile kudsî hareme giremez. Gizli şirke düşer. Çünkü esas arzu edilecek şeyi istemediler. yakınlık istiyordu. o da verdiği o duygu ile arif olur ve ihsânla da ibadet eder. yine de âlim olamaz. Oraya nefsin. o âleme bu halleri ile eremezler. milyon ciltlik kitap okusa." (Şad. orası başkadır.

Orası kendi varlıklarından fenâ bulan. nefsin nesi kalabilir ki?. Allah-ü Teâlanın cemâlini görmekle.Hak yakınlığına erenler için öyle nimetler vardır ki."Biz insanı karışık sudan halk ettik.. iki defa doğması lazım. ruhanî âleme ere. haddini aşmayan. halk denizinden geçip. şartlarını yerine getirerek BEYT'i ziyarettir. Çünkü Allah-ü Teâlâ onun tamamen edâ edilmesini emreder: « Haccı ve Umreyi Allah için itmam ediniz. Însana layık olan odur ki kadrini bile. Allah-ü Teâlanın zatından gayrı orada yoktur. onu terbiye ede..» (Bakara." Bu kelâmdan murad. Âlemlerin tümü.. harfsiz. onu tecrübe ederiz. Vahdet gözü ile bu böyledir. O.. Allah-ü Teâla bunu anlatmak için şu âyetini inzâl eyledi: . bir sahradır.." İlim sahibine gereken.. Güneşten gözü kamaşan da kendini göremez. insanlığın hakikatini anlaya. yakınlık cennetidir. ruhanî olan. Onun şartlarından biri eksik kalırsa. Orada hûri. Orada bir başka diyar da yoktur. iki suyun bir araya gelmesinden hâsıl olur. 2) Bu mâna hâsıl olduktan sonra.s. Ali der ki: . beşer kalbi adlarını duymadı. Orası sonsuz. İşte bunlar anlaşıldıktan sonradır ki. TEVHÎD esmâsına devamla. Acaip ve garip şeyler görür. diline sahip olan. köşk olmaz. Cismanî âlemden geçip. mâna âleminin doğmasıdır."Kadrini bilen. Şartları tam olduğu takdirde sevâbı hâsıl olur."İnsanın.. bir katredir. Hakkı olmayan şeyi nefsi için iddia etmeye. ki kuşlar da iki defa doğar. Orası sır âlemidir.TIFL-I MAANİ . tevhid ehlinin makâmıdır. Ama. Manalar çocuğu . kendine has fani vücudu kalmaz.adı verilen. onlardan haber vermek mümkün olmaz. Hiç. mânalar çocuğu . kulak işitmedi. sessiz kâinata dağılır. Hz. 196) .. onları hiçbir göz görmedi. Çünkü yavru. melekût âlemine geçmesi için. sevâbı bâtıl olur. Ki o.. emir derinliğine inmek kolay olur. Kaynak: Sırrül Esrar Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hz Şeriatta ve Tarikatta Hac Şeriattaki hac.TIFL-I MAANÎ .. ruhanî ve ledünnî ilimlerin feyzi ve nuru. ömrünü boşa sarf etmeyen kimseye Allah rahmet eylesin. Onun varlığı ve ilgileri şeriat ve hakikat ilminin birleşmesinden doğar. ruh âlemine göre. O da insanın sırrıdır. insanın gerçek kabiliyetinden gelir.orada uçar. der ki: . Îsa Peygamber a. Allah-ü Teâlanın cemal tecellisi önünde." (Însan.

kudsi ruhun nuru ile ihrama girmek gelir. Ve Allah-ü Teala. LA İLAHE İLLALLAH. SIR.Bundan sonra. bu tasfiye işi. beşeri sıfatlardân tırâş edilir. Ve ondan bir şeyler almak. Allah-ü Teâla şöyle buyurur: « İman edip. efendimizin şu Hadis-i Şerifi çok iyi anlatır: «İman ve küfür. Ve onun hitabıdır. Orada üçüncü isim olan HU ile duruş yapılır.kalb . Tâ iç âlem sâfiyetini buluncaya kadar. şekilsiz benzersiz görülür. İbrahim ve İsmail peygambere (a. makamında iki rikât namaz kılmak. on birinci isme burada devam edilir. Daha sonrâ beşinci isim olan HAY. ne bir göz gördü. Bundan sonra. ünsiyet sergisinde itikâfa girilir.» Allah-ü Teala'nın kelâmı harf ve ses vasıtası ile olmaz..Haccın şartlarını şöylece sıralayabiliriz: İhram.. . Altı teferruat ismi ile.. Bundan sonra yakınlık ile şarab içilir. Allah-ü Teala. Arafatta duruş.. Bundan sonra kalbte dirilik hasıl olur. Sonra manasını.» (Alî-İmran. Onun nuru ile ona nazar kılınır. Mekke'ye giriş. Bu sâfiyetten sonra. orada duruş yapılır ve yedinci isim olan KAHHÂR okunarak mutmeinne nefis kurban edilir. O âlemin şekli benzeri yoktur « O âlemi. Mina'da kurban kesmek Hareme gelmek. Daha sonra tavaf başlar. Burada zikirden kasdımız. Bundan sonra AKİF arsasına gidilir. O hac işi esnasında haram olanlar.» Bundan sonra. içten. yarar iş yapan zümre var ya. diğer temizliğe nisbetle ne kadar iyi.s. Burada kadeh on ikinci isimdir. Ve bunlar kulla Rabbi arasında perde sayılırlar Biri siyah öbürü de beyazdır. Batın kâbesinin de Hâkkın nazarı için temiz tutulması icab eder. bir telkin sahibine meyildir.» (İnsan. İlk hazırlık.. Sonra. Bu şekilde yapılan haccın mükâfatı. Bu durumu Peygamber S. işte Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. düşünerek dille zikir. cemal sıfatının nurları ile. Dördüncü isim olan HAK da aynı şekilde devâm edilmesi icab eden isimdir.. Bundan sonra iki harem arasında olan SIR minâsına gidilir.. Bundan sonra. KAHHÂR ismi yokluk kapısını açar ve küfür perdelerini kaldırır. şöyle buyurdu : « Kim oraya girerse kurtulur. Korku hüzün kalmaz. Burada sekizinci isim okunur. bir tavaf daha yapılır ve vatana dönülür.. burada onuncu isme devam edilir. nefsâni hareketlerden azâd hâsıl olur. Allah'ın Hac esnasında haram kıldığı şeyler helâl olur. Cehennem'den azad olmak.. gerekir. 97) Sayılan hareketlerden sonra. Beşer kalbinin inceliğine eremediği zevk.» (Fürkan. haremine girilir.. yedi defa yapılır. oranın yakınlık. Sonra kalb kâbesine girilir. onun yol hazırlığı ye yolda lâzım gelecek eşyaları vardır. İbrahim a. sıfat esmasına devam gerekir. ziyarete gelecek kullar için temiz edilmesi. giriş tavafı. burada dokuzuncu isim okunur..» (Hac 26) Zahirdeki kâbenin. altıncı isim olan KAYYUM arasını birleştirip FÜAD .s. kötü işler iyiliğe döner. anılmaya başlanır. Allah-ü Tealayı görme anındaki zevktir. Allah. 21) Ayet-i Kerimesi bize anlatır. ne de bir beşer kalbi hatırlâmıştır. tekrar yedi defa Kâbeyi tavaf etmek. bize ve size nasib eylesin.müzdelifesine gidilir.A. cümlesidir. münâcaat yeri olan kalb arafâtına gidilir.) şu Ayetle emir verildi: « Beytimi ziyaretçiler için temizleyiniz. sır kâbesinin görünmesi için. Sonra. Tarikattaki hacca gelince. İnsan için bu temizlik ne kadar lâyık ve yapılması ne kadar yerinde olur. ne bir kulak işitti. Kûdsi ruhun başı. Müzdelifede gecelemek. 70) Sonra. Bundan sonra. TEVHİD esmâsının tekrarı ile olur. arşın ötesinde birer makama sahiptirler. Bundan sonra SAMED sıfatının tecellisi.. daha sonra ikinci isim olan ALLAH kelâmına devamla kudüm tavâfı yapılır. Bu şarabı: « Rabları onlara pak temiz olarak içirdi. Bundan sonra baki yüzden perdeler kalkar. zemzem suyu içmek. helâl olur: Bu işler.

zihin ve anlayış.« Ayık olunuz. ayakta durmak. 255) Yine buyurur: « Güzel isimler ona hastır. bütün ilâhi isimlerin tekrarı ile tamamlanır. O asli vatan. ilim hazinesinden bir şey alamazlar..» (Taha. 238) Ayet-i Kerimenin ahkâmına göre malum olmaktadır. kalb namazıdır. sonsuz huzurda kalmasını temindir.A.. 8) En iyi bilen ALLAH'dır.» (Bakara.. zâhirdeki duyguların cismani hareketlerle eda ettiği rükünler. izzet sahibi kimseler inkâr etmezler..» O ilimden bahsedildiği zaman. kuds ve ahsen-i tâkvim âlemindedir. hüzün yoktur. Bir Ayet-i Kerimede şöyle buyurulur. YAKİN âlemi ile ilgili. rükua varmak. keremi. Allah'ın veli kullarına korku.. Sağ.» (Yunus. Sırrül Esrar Şeriatta ve Tarikatta Namaz Şeriattaki namaz: «. Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. üst. alt. on ikinci ismin tekrarı ile olur. secde etmek. çünkü o. İrfan sahibinin bilgisi. saadet ve şekavet arasında bulunur. ilim sahibi yüzden. ilahi ilimlere vakıf olanlardan gayrısı bilemez. İrfan sahibi derinden alır. bu hali ifade eder. 255) Alanlar ise. Ve bu sebepledir ki. Bunların hepsi namaza ait hareketlerdir. nebiler ve velilerdir. Allah. Yukarıda zikri geçen Ayet-i Kerimedeki. cem edatı ile: . Ve asli vatana dönüş başlar. onun bildiğini O'ndan gayrısı bilmez.Namazlara devam ediniz. Yine buyurur: « Allah en gizliyi ve sırrı bilir. bilhassa orta namaza.. Çünkü havsalâ. Bu hikmete işaret olarak Peygamber S. Namazın tarikat âlemindeki manası: Kalbin. ötesini idrâk edemez.» (Bakara. orta namaz anlatmak istediğimizin ta kendisidir. fazlı..» (Bakara.. sol. Bunların .» (Taha. Dinimizin emrine göre kılınan namazdan murad.» Buyurulur . Bu teviller dilin ve aklın döndüğü miktardır. « Onun dilediği miktar dışında.. 62) meâlindeki Ayet-i Kerime. efendimiz şöyle buyurur: « Öyle ilimler vardır ki. Bu iş. Bundan sonra son tavaf başlar. Bu hareketlerin hepsinden bir namaz meydana gelmektedir. sesle lafızları tekrar etmek gibi. bedenin tam ortasındadır. Bundan öte işlerden haber vermek mümkün olmaz. onlar gizli hazine gibi dururlar. Allah-ü Tealâ'nın sırrıdır. 7) Yine buyurur: « Allah'tan başka ilah yok.«Namazlara devam ediniz. Kur'an okumak. Çünkü kalb. cömertliği ile bu halleri cümlemize nasib eylesin.

Ademoğlunun cesedinde bir et parçası bulunur. o et parçası kalbdir. noksan olur. en önemli iş. HAZRET-İ EHADİYET'tir. Uykuda ve ayıkta o böylece vazifesine devam eder. Kalb namazı onun hayatı ile olur. Sırrül Esrar . O büyük kalb. Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Gayb halinden EHADİYET âlemine . yücedir. zahirde abid lâkabını alır. Bir gün ve gece içinde beş vakit olarak kılınır. cismani durumu ile de derecesini bulur. Bir kimse namazda.Bunda irfan sahibinin haline işaret vardır.» Yani. Peygamber S. kalbdir.hepsinde o kalb bir vasat durum arz eder. Bu sözümüzü şu Hadis-i Şerif teyid eder: «-Namaz. ne de uyur.Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz. önder bilerek. ne kıyam. tam olur ve ecri de büyük olur. kabirlerinde de namaz kılarlar. Allah-ü Teâlâ'ya münacaat ederler. Bunu da şu Hadis-i Şeriften anlamaktayız: «. bu namazı kılabilendir. geçer. 5) Âyet-i Kerimesi ile Allah-ü Teâlâ ile konuşur. O subhandır. Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. ne oturmak var. öbür namazı da fesad olur. Orada ne ses. Ayık olunuz. kalbini asıl namazdan gafil kılarsa. Zahirdeki duyguların da namazdan alacakları huzur kaybolur.. Kıblesi. hâli varlık âleminde yakınlık bulamaz. ancak kalb huzuru ile olur. efendimiz şöyle buyurdu: «-Ademoğullarının kalbleri.A. kalb hayatları ile. birçok kudsi hitaba mazhardır. Îmama uymalı. tarikat namazı birleşmediği takdirde.. Bu fesad meydana gelince bütün duyguların namaz huzuru bozulur. böylece namazı eda etmeli.» Şeriat namazı vakitlere bağlıdır. Sünnet olan bu nâmazı gösterişe kapılmadan mescitte cemaatle kılmaktır. o iyilik bulunca. bütün ceset. O istediği yana çevirir» Yukarıda bahsi geçen âyet ve bu hadisten anlaşılacağı gibi.A. iç âlemin dili ile TEVHİD isimlerini okumaya devam eden batıni kuvvetlerdir: İmamı ise. bütün varlık iyiliğini yitirir. kalb namazıdır. kılınan namazın manevi değeri ölür. batında ise ârif ismini. bu ayeti tefsir ederken şöyle der: «. Münacaatın insan varlığındaki yerine gelince. Kazi Hz. O kötü olunca. Onun mescidi kalbdir. efendimizin buyurduğu: «Peygamberler ve veliler hayatlarında evlerinde olduğu gibi. Kalb gafil olunca. Peygamberi S. Kalb ne ölür. Böyle olan kalb ve ruh namazla meşguldür. kalbde bulunan şevktir. «.» Çünkü namaz kılan yaratanı iIe münacaat eder.A. Peygamber S. Bu şekilde bir namaz kılan. Çünkü kalb asıldır. Şeriat namazı ile. Ruhani hali ile yakınlık âleminde yaşar. geri kalan ona tâbi olur.. Asıl hakiki kalb. Ömür boyu devam eder. kıbleye dönıneli. Cemaatıına gelince. Tarikat namazının zamanı sonsuzdur. Her iki namaz birleşirse.» Bir tanesi de. Ecri sadece derece getirir. O..» (Fatiha. Ve samedaniyet cemâlidir. salâha erer. duysunlârı terk etmeli.

Anlattığımız hareketlerin biri yapıldığı takdirde oruç batıl olur.c. Tarikatın orucu. cennetteki nimetleri yemek için oraya girmektir.» Allah (c.. Şeriat ehli bu Hadis-i Şerifi tefsir ederken der ki: . Görüşten murad ise. Bunu. Çünkü. yemeğe başlanmasıdır. duygularını kötülüğe kaymaktan korur.» Diye tarif ettiği oruç budur. Çünkü insan. Şeriat orucu muvakkattir.» Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz.İftardan murad.Şeriatta . Görüşten murad ise. Allah'ın zatından gayrına tapmaktan almaktır. Kalbe.. rağbet edilecek kimse ve matlup bu âlemde olamaz. Onu yeniden kaza etmek gerekir. bize bu orucu ve bu sevinci ihsan eylesin. içmekten beri durmak ve meşru münasebeti terktir. Sırrül Esrar . yalnız açlığı ve susuzluğu yanına kalır.) fazlı. gün battığı zaman. efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurur : « Birçok oruç tutanlar vardır ki.A. cümlemize nasib eylesin. iftar eder ve birçok iftar edenler. sır gözü ile açıktan Allah-ü Teâla'ya nazardır. tarikat orucu ebedidir. Çünkü Peygamber S. ecrini ben veririm. Asıl oruç budur.. ondan gayrına meyli sevmez. Allah-ü Teâla buyurdu: « Oruç benim içindir. tuttuğu orucun. onun için yaratılmıştır. öbürü de görüş anında. Onun için Allah'tan başka sevgili. Allah-ü Teâla'nın: « Oruç benim içindir. Sır âleminde onun sevgisinden gayrını müşahede etmemektir. Allah. o da kalbi. Fakat.Tarikatta Oruç Şeriatın orucu. Kötü. âhirette de olamaz. Bu oruçlardan başka bir de hakikat orucu vardır. gündüz olunca.. Allah.. akla uymayan şeyleri zahirde olduğu gibi batında da terktir. Yani. » Dolayısı ile birçok oruçlular. yemekten. bayram hilâlinin görünmesidir. Amin!. bütün duyguları cümle haramdan korumaktır. o bize haber verir: « İnsan benim sırrım. bu görüşü bize ve size fazlı ve keremi ile ihsan eylesin. keremi ile. ömür boyunca devam eder.» Sır Allah-ü Teâla'dan bir nurdur. de oruçlu durur. hakikat orucu bozulur. Tarikat ehli der ki : . biri iftar anında.İftar'dan maksat.A. diliyle eza etmez.. Allah sevgisinden başkası girince... Bu yüce orucu tutanlar için Peygamber S. Tekrar onun sevgisine dünya ve âhirette ermeyi ve kavuşmayı arzulamaya dönmek icâb eder. gece gündüz. ben de onun sırrıyım. mükâfatını ben veririm.. İnsanlara eliyle. efendimiz de şöyle buyurur: « Oruçlunun iki sevinci vardır.

Hakikaten sen O'nun kulu olmuş olsaydın. İtaat edene itaat olunur.İlahi emirlere kayıtsız ve şartsız uymak. Dostluk ve düşmanlığın nefsinle. kalbin ondan yüz döndürür.. Edep ve terbiyesini güzelleştiren yakınlık görür. Biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz.S) Hazretleri'nden Tüm Müslümanlara Îkazlar Genç kardeşim. dünyalığınla ve nihayet menfaatinle ilgilidir. güzel edep seni Hakk'a yaklaştırır. O'nun mükemmel tasarrufunu tam bir idrak içinde sevip yalnız ve yalnız O'nun için amel edeceksin. sonra başkasına. evin kapısında. Tevazû eden yükselir. Dilin şükreder. Bunun aksini düşünecek olursan akıllı sayılmazsın!. Buna işaretle Cenab-ı Allah (c. Dikkat et ki ömründen ıslah edilmeye muhtaç birkaç günün kalmıştır.. Bu halinle kendini bırakıp başkasına nasıl rehberlik yapabilirsin? Çünkü insanlara ancak kalb gözü (bâsiret) açık olanlar (hakkı hak olarak bilip ona uyan bahtiyârlar) rehberlik edip yol gösterebilir.. Dilin takva şakırır..» Genç kardeşim. Ey Hak yolcusu! Hesaba arz olunmayı.. başkası için değil. küstahlıktır. Evet...Kadere rıza göstermek. ikiliği bırak. Bunun dışında mü'min kula sâir ahvalde üç şey gerekir : 1 . dilin laklakasıyla değil. Senin ise şer ve kötülüğün bana yükselir. Allah'a karşı ibadet ve itaattir.. Nerede. kötü edep ise O'ndan uzaklaştırır. Zira senin her şeyin O'nundur ve her şey. aziz ve celil olan Hakkı bir bil. ayetle buna işaret edilerek buyuruluyor ki : «Hazinesi bizim katımızda olmayan hiçbir şey yoktur. insanları Allah'a ancak Allah'ı bilen kimseler çevirebilir. Allah'ın hazinesinde neler yoktur. tevhid.. Her şey orada mevcuttur.. ve onları günah ve gâflet denizinden ancak iyi yüzmesini becerenler kurtarabilir. Hicr suresi 21. Yakınlık peyda etmeye çalışana yakınlık hâsıl olur. adet senin için aşılır hale getirilir. 2 .... hizmet olunur. önce kendi nefsinle ilgilen. onu bırakıp da başkasına geçme!. Kendini bilemiyor. Unutma ki. bu nifakın (Müslüman görünüp de kafir olmanın) ta kendisidir.» Yazıklar ve yine yazıklar olsun sana! Allah'a kul olduğunu iddia edersin. Bu da ancak kalb ile olur. Gönülden hizmet edene. Allah'ı bilmeyen bedbahtlar bu ulvi işe nasıl delâlet edebilir?. sadece O'nun için düşmanlık yapar ve O'nun için dostluk kurardın. Artık sen Hakk ile olan bu tarz şirki. Kötü edep ise O'na karşı bir çeşit isyandır. kalbin fisk-u fücur çevirir.. Aklını iyice kullan! Allah'ın kendi mülkünde yaptığı tasarrufta sana söz hakkı yoktur. sebep ağını koparıp yırttığın zaman müsebbibe (sebepleri yaradana) ulaşabilirsin. ahiret gelmeden önce şu dünyada nefis muhasebesi yapmakta acele et.. Güzel edep.Abdulkadir-i Geylâni (K. Kendi nefsin pürüzleriyle meşgul olmaya bak. şirk de evin içinde bulunursa. nefsine bırakmak suretiyle geciktirme.. iç âlemini anlayamıyor isen başkasını kurtaramayacağını bilmelisin.. evet sadece birkaç gün.. halbuki başkasına boyun eğersin. Adeti yırtıp attığın vakit. çünkü eşyayı yaradan O'dur.. ona öğüt ver..O'nun yasakladığı her şeyden kaçınmak 3 .c) bir kudsi hadiste buyuruyor ki : «Ey Ademoğlu! Benim hayr-u bereketim sana iner... .. İyilik edene iyilik edilir. yazıklar olsun sana!.. Diğer bir tabirle. Bunu gerçek manasıyla kavrayamadınsa.

..... vurmayı... bu vebalin ağırlığı öylesine zor gelir ki ne kadar dayanmak istersen iste yine de çökersin ve ne kadar rif'at (yücelik ve üstün rütbe) elde etmeye çalışırsan çalış hep yitirirsin. savletsiz bir cevletsin.. ümitsizliğe düşmeyin. savaşa girme ve atılma yollarını. Kılıcın tahta. sıddıklar.. Netice olarak. komşun..... doğru bir söz zâhir olursa sen onun Allah tarafından olduğunu bil ve kemal-i hürmetle al!. şehitler ve sâlihlerle beraber yüce makamlara yükselirsiniz. içinde yaşadığın cemiyete yönel. gurbet ve fakirliğin sert havasıyla terbiye gördüm: Bu bakımdan benden sana. akraba ve taallukatına. Taat üzerine toplanın. Sen sadece kuru laflar eden bir laklakasın. Kardeş olun.. Allah'ı bir bilin. okun kibrittir. Sen bu makama ulaştığının zaman halkı Hakk'ın kapısına bırak!. nefis ile şehvet. Yaradanınıza onları arz edin. gelen darbelerden korunmayı iyice öğren... Birbirinizi sevin. Îmanın sağlamlaşınca artık sen çoluk-çocuğuna. nefsinle ve onun bataklık ve pürüzleriyle ciddi bir şekilde meşgul ol!. Çünkü beni konuşturan O'dur. durumdadır. Gözetleyin (Hakkın lütuf ve inayetini bekleyin). elinde tevhid kılıcı ve kuburluğunda duanın kabul okları bulunmadıkça sakın bunların karşısına çıkma. Dikkat et. en basit ok seni öldürür de kıyametin kopabilir.İtaat edin.. peygamberler. saadete erişirsiniz. yere eğince de yer tabakalarını ve ondaki cinlerin meskenlerini rnüşahede edebilir.. altı yönden hangisine bakacak olursa o yöndeki hicapları delip geçer.. saplamayı. Bu saydıklarımızın tek sebebi. O'nun yüce kapısından ayrılmayın. Bu vaziyette onlara cennet ehlinin amelini emreder. şirke düşmeyin. hurilerle ve çeşitli güzel kokularla.. inad etmeyin.. Ve işte o zaman sana altı yönden ilahi nusret (yardım) gelir. dininizin elden gitmesi dört şeyden dolayıdır. Fakat takva zırhını giyinmedikçe... meşâyihin törpüleyici sözleriyle. Sabredin.. bakiye hurilere nail olursunuz. Darüsselam (selamet yurdu) da üstün nimetlere. Evet. senden bir şey (günah ve isyan) sadır olmasın!. kalbsiz bir dilsin. Ve bu yolda yürürken seni artık. kalbin üstüne iman tolgasını koymadıkça. O halde onun bu hava içinde himmetini kalbine gerekli kılması ve bunu nefsine anlatması. çoluk-çocuğun.. Gece ve gündüz durmadan kusurlarınızı dile getirip. şikayetçi olmayın. dinledikleriyle âmel etmeyen sağırlarla beraber olmayın. bıkkınlık göstermeyin. Mutluluk yolunda ebediyyen yürümek isteyen mü'minler! Vaaz ettiğimde öğüt almayan. İşte kim bu makama ulaşırsa.. Hakk'a daima uyun..... bu vaziyette tevfik atına bin.. Allah'a kavuşur. bir mü'minin yaşayış ve davranışları bu üç halden boş kalmaz. batınsız bir zahir..... halvetsiz bir celvetsin.Evet. nefsinize yazık etmeyin. . Bu lutfa mazhar olduğunda artık halkı şeytanın elinden kurtarıp alabilir.. cehennemden kurtulup cennete yol bulursunuz. sâir ahvalinde de âzasını bu ölçü içinde kullanması en uygun yoldur Genç kardeşim! İmanın zayıflamaya yüz tuttuğu an. böyle yapmayı asla ihmal etmeyin. Rabbinize dosdoğru kulluk ederek kendinizi süsleyin. Çünkü Hakk'ın kapısında bulunmadığın takdirde halkı buraya davet edecek olursan bu sadece bir vebâl olur. onun kalb gözünün üstündeki keşif perdeleri kalkar. aramızda bir düşmanlık yoktur ve seni Allah'ın dininde de yanlış bir yola sevk etmiyorum.. Gözü kulağı açık. Ve bu hal üzere ebediyen kalır. Çünkü iç âlemin sarsıntı geçiriyor.. hakîki îman ve Hakk'a olan mârifettir ve aynı zamanda bu ikisinin hikmetini bilmektir.. sızlanıp sabırsızlık etmeyin. şehirlin ve iklimin meşgul etmesin. Umulur ki merhamet olunur... Ben. cehennem ehlinin işlerinden sakındırırsın. Çünkü sen artık cennet ve cehennemin ne demek olduğunu ve bu ikisinin ehlini idrak edebiliyorsun.. birbirinize düşman olmayın. Günahlardan temizlenin. sırt çevirmeyin. Tevbe edin. kalbi uyanık kimselerle beraber olmaya çalışın. Önce bunu düzeltmen lâzımdır. aziz ve celil olan Hakk'ın kapısına çevirebilirsin.. Unutmayın ki. O'na yönelin... Korkaksın. buğzetmeyin:. Sonra Hakk'ın düşmanlarına karşı hamleye geç. kalbi baş kaldırınca Arşı ve gökleri görebilir. cesaretin yoktur. çekinmeyin. İsteyin. akraban.. Hakkı tasdik edin. dağılmayın ve ayrılmayın. bid'atlere sapmayın. gönül alan nağmelerle mest ve hayran olursunuz. günah ve isyan bataklığına düşüp kirlenmeyin. en güzel vasıtalara biner. îman ve irfana galip gelmiş. Sabit kadem olun. salihlerden yana bir haber bulunmaz. Bu halde artık sende. Bundan önce çok dikkatli ol.

Helal yemek bir nur ise. Oğlu Abdurrezzak'a Vasiyyeti .Bildiğinizle amel etmiyorsunuz: 2 . 3 . 9. çirkin bir cinâyettir). Abdülkaadir Geylâni (K. Ya Rabbi! Bizim gönül evimize hiç çekinmeden gir. Kaynak: Gönül İncileri Abdülkadir Geylani Hz.Bilmediklerinizi öğrenmeğe çalışmıyorsunuz. son derece hassas ol.Halkı da bilmediğiniz şeyleri öğrenmekten alıkoyuyorsunuz (Âdeta engel oluyorsunuz. İnsanı Allah'tan (c. Bütün azm-u gayretin yeme. Dünya denizinde tetik üzere bulun. İnanmayan bir gönül.S) Hazretleri'nden Birkaç Özdeyiş 1. bilgisiz kalıyorsunuz.) Hazretleri'nin. Çünkü. o kapıdan girmek isteyenlere mâni olmak. 6. Dört şey kalbinin düzelmesine medâr olur: 1. Bir günah işlediğin zaman Allah'ın (c. 4.1 . haram yemek boğucu bir karanlıktır. 4.c) rahmetinden ümidini kesme.) 4 . Bizden evvelkilerin güneşleri battı. 3.Bilmediğinizle amel ediyorsunuz. içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer. 5. Çünkü ameller Hatimesiyle (son durumuyla) ölçülür. içme. Çünkü o denizde birçok kimseler boğulup kaybolmuştur. Hiçbir amel ile aldanıp mağrur olma. onun içinde senin derdinden başka kimsecikler yoktur. 10. (Halbuki beşikten mezara kadar ilim tahsil etmekle emrolundunuz. batmayacaktır. Kaynak: Sırrül Esrar Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hz Abdülkadir Geylân-i (K. Üzerine sürülmüş olan günah kirini tevbe suyu ile yıka. 7. İbadet için zaman ayırmak. Haram yemek kalbi öldürür. (İlimsiz amel fayda vermez). İlmin kapısını kapamak.c) alıkoyan şeyleri terk etmek. Bizim güneşimiz ebedi olarak gök yüzünün en yüce yerlerinde kalacak. Çünkü bunlar gaye değil gayeye ulaşmak için vasıtadır. 8. Yenilen lokmaya dikkat etmek. Dilinde olanı kalbin desteklemedikçe hakka doğru bir adım atamazsın. 3. 2. Helal lokma ise gönlü diriltir. giyme ve evlenme gibi basit şeyler olmasın.S. 2. Kerameti muhafaza etmek.

zenginliğin de gerçek manası.S. Güzel ahlak. şefaatçimiz. Sabır. Eyyüb Peygamberin. CÖMERTLİK. sevgilimiz. Bütün ahvalde Allah'a sığın ve ancak O'nunla karar kıl. ihtiyaçlarını yüzüstü bırakma. İshak Peygamberin. Fakirlerle de alçak gönüllülük ile kaynaş. şefkat ve yumuşak huylulukla yararlı olmaya çalış. SABIR. sevgi ve sadakat bulunan kimselere güvenerek. Allah'tan başka hiç bir şey ile zengin olmaz. sâir hususlarda kimseye karşı hasmâne davranmamanı. Zaten TASAVVUF bir mana ve haldır.c) zan altında tutma. Sebepler konusunda Allah'ı (c. göreceğini unutmak. hakkı tavsiye edin. en geniş ve müsamahalı olanıdır. O'na layık-i vechile ibadet etmeni ve Şer'i sınırları korumanı tavsiye ederim. Ayrıca bu binânın temelinde ezâ ve cefâ etmemek. Fakirlik. bilhassa Allah'ın (c. Bilirsin ki. Fakirlere şu üç şey ile hizmette bulun: 1. 3.) ın. sizi de ve bütün Müslümanları da hayra ve iyiliğe muvaffak kılsın. 7. İŞARET. . yine sana denk ve benzer olan kimselerden müstağni [doymuş] kalmandır. Nefsini öldür ki yaşayasın. Rıza (hoşnutluk). Bilirsin ki bu bizim tarikatımız Kitap ve Sünnet üzere ve bir de gönül selâmeti. Allah'tan başkasına iltifat etmemekteki sırra riâyet etmektir. Oğlum! Zenginlerle. el cömertliği ve kalb ayıklığı üzerine kurulmuştur. gelecek olan eziyete katlanmak ve Müslüman kardeşimizin bize karşı vukû bulan bir takım sürçmelerini ve kusurlarını bağışlamak vardır. efendimiz. GURBET. TASAVVUF sekiz güzel haslet üzerine kurulmuştur: 1. Sıyahat (oruçlu bir vaziyette gezip dolaşmak). İsa Peygamberin.c) Peygamberi İbrahim (A. 3. Gurbet. 4. din kardeşlerinle iyi geçinmeni. O halde bir fakir gördüğün zaman evvela ona ilimle faydalı olmayı değil de. Fakirlerle toplanıp birleştiğin zaman birbirinize sabır tavsiye edin. Allah'ın (c. Oğlum. şefkat ve yumuşak davranmak ise ona daha dost görünür. bilirsin ki fakirliğin hakikati. FAKİRLİK. küçük-büyük herkese hayırhah olmanı.S)'ın özeliğindendir. (Daima Allah'a (c. bilerek korkmanı. KABA YÜN HIRKA. 5. Dünyadan sana iki şey yeter: -Fakir ile sohbet. kendi denk ve benzerine muhtaç olmaman. Zekeriyya Peygamberin (*).c) en yakın olan ahlâk.Oğlum! Allah (c.Yine bilirsin ki. izzet ve şerefini koruyarak arkadaşlık ve dostluk et. Unutma ki ihlâs. Tevâzu 2.c) Nebi ve Resulü Muhammed (A. Önce Allah'tan. İslam büyükleri ile ilim adamlarına saygılı olmanı. hakiki fakir. 8. çekişme ve nizâ'ı bırakmanı tavsiye ederim. Yusuf Peygamberin.c) güven ve çalış). dinine dil uzatanlar müstesna. halkın gördüğünü. Yahya Peygamberin. Gönül berraklığı. -Allah dostlarına saygı. Allah'a (c. 2. RIZA. kiyl-ü kâl değildir. 6. Cömertlik.c) bizi de. Amellerin en üstünü. İşaret. yaradan Allah'ın (c. Çünkü ilim ona yabancı gelir. Aramızda hısımlık. SIYAHAT.c) devamlı gördüğünü hatırdan çıkarmamaktır. Kaba yün hırka giyinmek. İhlâstan hiç ayrılma.

Bu şekilde yapılan zikrin nurları zakirlerin kalbine yer eder. ancak bu fâni âlemden. İşte bu benim sana ve müridlerden duyabilenlere olan tavsiyelerimdir. demektir. Kendinden üstün kimselerin üzerine atılmak gurur ve küstahlıktır.«Onlar ilk ölümden sonra. Hamd de Âlemlerin Rabbine olsun. sucûtlu namaz değildir. Hakkın mahremi olur. hiçbir ölüm tadmazlar. ölmezler. efendimiz de Hakkı zikredenleri ve iman sahiplerini şöyle anlatır: .» Yine buyurur: . Mârifet.«Nebiler ve velîler. "Alâmetin.A. 56) Peygamber S. dünyada kılınan rukûlu.S. Peygamberimiz. Uhrevî ve sonsuz hayat kazanırlar. kalbleri o nurlarla hayata kavuşur. efendimiz bizlere şöyle anlatmıştır: . beka âlemine geçerler. yalnız münacaattır. (Al-i İmran 41) Kaynak: Gönül İncileri Abdülkadir Geylani Hz. Efendimiz."» Meâlindeki ayet bu işareti beyan eder. Bu hâli Peygamber S. şefaatçimiz Muhammed (A. Bu hâli. Fakirlikle tasavvuf ikisi de çok ciddi şeylerdir. kulluk vasıflarından bir tanedir. (*) Zekeriyya: «Ya Rabbi! Bana bir alamet ver» dedi. evlerinde namaz kıldıkları gibi.) hürmetine. Bu münacaat ise. Benim bu anlatıp açıkladığım şeyleri anlatmaya ve anlamaya.c) seni ve bizi. Ve yine bilirsin ki. Sesini yüksek çıkarmalı. selef-i salihinin yolunda yürüyenlerden kılsın. Allah-ü Teâla onların hayat kazancını anlatırken şöyle buyurdu: . Allah (c. Bunları ciddi olmayan şeylere sakın karıştırma.c) muvaffak kılar. Bu Hadis-i Şerifte beyan edilen namaz. Yaptığı zikrin cümlelerini söylerken kuvvetle söylemesi icâb eder. Zikrin Şartları Zikre başlayan kimsenin tam abdest üzere olması gerek. seni ve bizi ancak Allah (c. diri kalbi ile Hakka daima münacaat ettiği için bulur. Allah tarafından gelir.A.hiç bir şey onu tatmin etmez. kabirlerinde de kılarlar.» (Duhan. üç gün işaretten başka şekilde insanlarla konuşmamandır.. Çokça salât ve selâm ta kıyamete kadar O'na ve O'na dosdoğru uyanlara ve ashabına olsun. kendinden aşağı olanların üzerine atılmak zayıflıktır.» Bunun manası: Rablarına münacaat ederler.«Müminler. îrfan sahibi o hali bulduktan sonra.

Peygamber S. ölürken cahil ölür. 20) Peygamber S. Çünkü melek. ama bu gün alçaltıcı azapla ceza alacaksınız. arif olarak kalkar. ama.» (Ahkâf. amelin binâsıdır. niyete bağlıdır.«Ameller. uhrevî hayatı kazandıracak kalbi ondan almaktır. mârifet âlemine giremez. ama kabirden âlim ve arif olarak kalkar. telkin ehlini bulup.» Burada iki melekten maksat. efendimiz yukarıdaki mânayı bir Hadis-i Şerifi ile şöyle anlatır: .» Mârifet üzerine şu Hadis-i Şerifi anlatmak da yerinde olur: . kıyamet gününe kadar mârifet ilmini öğretirler. Çünkü dünya âhiretin ekim yeridir. onlar taa.«Ahiret hayatını isteyene veririz ve bu hususta çalışmasındaki bereketi de artırırız. kabrinde Allah iki melek memur eder..«Îlim tahsili içinde ölen kimseye. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. âlim olarak ölür. fasık ve müflis olarak kalkar.«Dünya hayatınızda birçok şeylere zevkle yürüdünüz ve onunla bu âlemde de fayda alacağınızı sandınız. Burada ekim yapamayan. Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. öbür âlemde bir şey toplayamaz.A.«İyi işin. kabirden câhil.» Bu durumu. Dünyayı isteyene de veririz. efendimiz şöyle anlatır: . şu Ayet-i Kerime bize daha iyi anlatır: .A. efendimizin ruhaniyeti ile velâyet nurâniyetidir. Bu hususta bir Hadis-i Şerif yine zikredelim: . fakat ahirette iyilikten yana nasibleri olmaz. âlim. dünyada iken yapmalıdır. vakit kaybetmeden. Bunu da peygamber S. iyi bir şey üzerine yapılması iyi olur.«Gözlerim uyur. Sırrül Esrar Fukara Zümresi .A. Bunu.» Niyet. ama kalbim uyumaz..» Yeri gelmişken bir Ayet-i Kerime daha anlatalım: .«Birçok kimseler. Birçok kimseler de.» (Şura. Fasıkın niyeti amelinden şerlidir. Burada ekim yerinden murad. O kimse. Kötü şeyin kötü şey üzerine yapılması fesad olur. kabrinden kalkerken. afaki ve enfüsî (dışımızdaki ve içimizdeki) varlık olarak anlatılabilir. 20) Gerekli olan.

Sayılan nimetlere bağlanıp kalanlar... akıllar da dört bölümde anlatılır: Maaş -dünyalık. ruhlar da dört bölümdedir: Cismanî ruh.. tecelli ve akla ait bölümlerin mukabili vardır. ruh. İnsanların bir kısmı: Îlim. Hikmeti ne ola?. Marifet ilmi.. Gerçekte âlem dörttür? Mülk âlemi... Kudsî ruh. Meâd aklı -öteleri düşünecek akıl-. Melekût âlemi. Keza. Bunlar. kalblerini dünya sıkıntısından aldılar da ondan. Üçüncü derecede anlatılan kısma bağlı olanlar da üçüncü cennet sayılan FÎRDEVS'de sayılır. Bu kısımda ondan bahsedeceğiz. Keza. Sultanî ruh. Fiillerdeki tecelli. Sıfatlara ait tecelli ve ZAT tecellisi. adı verildi?. ilim de dörttür: Şeriat ilmi.. eşyanın gerçek yüzünü görmekten mahrum . Bazıları diyorlar ki: . Lahût âlemi ki bu... İkinci derecede anlatılan kısma bağlı olanlar NAÎM cennetinde sayılır. hakikat âlemidir. Bazıları der ki: Onlar yün elbise giyer de ondan. Ruhânî akıl ve Külli akıl.aklı. Tarikat ilmi. Yahut. Yahut. yani: Îlim....Bu zümreye neden SOFÎYE. Hakikat ilmi.Onlar kıyamet günü yakınlık âleminin ilk safında dururlar da ondan. ruh. Anlatılan dört bölümün. Keza. Ceberut âlemi.. Ki onun adı ME'VA cennetidir. kalblerini Allahın Zatı'ndan gayri her sıfattan temiz ettiler de ondan. birinci cennette demektir. Nuranî ruh. tecelliler de dört bölümde görülür: Eserlerdeki tecelli. tecelli ve akıl bölümlerinin ilk bölümüne bağlıdır. Keza.

arzıma sığamam.varlıksız olmak . ahiret günü onlarla olur. Bayezid-i Bistamî'nin şu kelâmı zikri geçen kudsî hadisin derin manasını daha iyi açıklar: .» Burada anlatılan fakirlik hali. Böyle olunca Hak o kalbi genişletir. Ama. efendimizin haram kılması. İkimiz de bir yaratıcıya. efendimizin buyurdu: . muhtaçtan nasıl bir talepte bulunur?. kalbini cümle beşeri sıfatlardan temizleyen ve ağyarı oradan atandır. varlığım onların sevgisidir.kaldılar.A. varlığını sığdırır. Allah'ı arayana haramdır.... sahibe muhtacız. Ayrıca Peygamber S. Ve ondan başkası kalbinde yer almaya.. nefsi için hiçbir şey olmaya.. salihler. Hak ehli. Dünya ve ahirete ait bütün nimetleri terk etmektir. nefislerini. Onları sevmenin alameti. ben onunla övünürüm. malum kimseler mânasına gelmez.» . irfan sahibinin kalbindeki köşelerden birine konsa.A.» Emrine uydular. Bu sevgili kulları seven. ben de onlara çok iştiyak duymaktayım.Dünya bir yaratıktır. onlarla sohbettir. şu kudsi hadis önemlidir: . efendimizin de şu Hadis-i Şerifi önemlidir: . Allahın Zatı'nı arzu edenler.övüncemdir.«Dünya ve ahiret. Anlatılan Hadis-i Şerifin asıl manası budur.» Sonra peygamber S. ama mümin kulumun kalbine sığarım. Bunu Allah-u Teâla şu kudsî hadis'te ne kadar güzel ifade eder: . Muhtaç. O büyükler der ki: . yaratanı araya. Bir kudsî hadiste şöyle buyurulur: . onların haram olduğu manasını taşımaz. Allah-ü Teâla'nın: .Arş ve çevresinde olanlar. Şöyle ki: Nefsinde. Asıl mânası Allah-u Teâla'nın zatından gayrı her şeyi terk edip. Allah-u Teâla'ya ihtiyaçlarını arz etmektir.. dünyalık yoksulu olan.«Fakirlik . semama.«Ebrar -iyiler.» Peygamber S. irfan sahibi ve gerçek fakr halini tadanlar hepsinden kaçtı. biz de yaratıldık. Bu anlatılan halden murat. dünyadan bir talepte bulunmaktan ve onun fani varlığına sevgi duymaktan mahrum kılmışlardır. bir ağırlık duymaz.» Burada müminden kasd. Fukara zümresi hakkında. yakınlığı buldular ve Allah-ü Teâla'nın zatından gayrı hiçbir şeyle meşgul olmadılar.A. Allah-ü Teâla'ya içten iştiyaktır. Allah-u Teâla'nın zatında yok olmayı gösterir.«Sevgim. Bu durumda yaratılmışa gerekir ki.«Allah'a kaçınız.zümresinin bana şevki arttı. Hakikat âlemine erdiler.«Ben.

Hak yakınlığına eren kimseler. belâ elbisesidir. Siyah giymek ve siyah sarık sarmak. Ahiret âleminin faydasını yitirene bu yas sonsuz olmalı. Gariplik çeker. şiddet diyarında karalı libas giymek gerek. . Bunun manası: Kendi rengi dışındaki renkleri kabul etmez. oradaki artık tek şey olur: ALLAH...«Îhlas sahipleri büyük tehlikenin ucundadırlar. Aşkı... bu zatların halini anlatır: . ebedî hayatını da bir nevi öldürüyor. Hakkın cemal tecellisine nazar ettikten sonra. Bunlar. insan olmuştur. Güneşin tek rengi vardır. âlemine geçip varlığını yitiren fukara zümresinin vasfıdır. 10-11) Aklın ve ilmin özünü bulanlar için bunda bir işaret var. İnsan bu âlemde. ilahî vechin nurunu kabul eder demektir...A. Peygamber S. Onların gayelerinde. bu yolun yolcularına uygundur Bu libas ve sarık. ömrünü . bazan kırmızı karışımı. Onun nuru renge belenmediği gibi. Bazan beyaz.» Buyurur. Onların yaptığı işe gelince.dır. Peygamber S. iyi ile kötü karışımıdır.. Mihnet. kederle tükenir. gece de.. efendimiz. zindan hayatı yaşar. Peygamber S. Bunlar. Bu belalara uğrayan kimseye ömrü boyunca tâziyet elbisesi giymek düşer. Bu anlatılanlar. bela önce peygamberlere.. Onların sevgilisi. yüzdeki siyah benek. insanın benliğine bir güzellik verir. şiddet ve zulmetle ömür sürer.A.. güneşin perdesidir. Peygamber S. sönüyor. yaratılışındaki hikmeti seze ve onun derinliğindeki manayı bulmaya çalışa. iki şekilde mütalaa edilir.. Orta derecede olanın ise. Her iki cihanda onların hali budur. Bu dünyaya ait bir iştir. rengi. efendimizin buyurduğu gibi.. Sevgi ile başkasına bakamazlar. ömrü gam. efendimizin buyurdu: .O büyük zatların üç çeşit elbisesi vardır. kendine has olan müşahedeyi ve Hakkı görmeyi yitirdiği gibi. Birçok kabiliyetini yitiren kimsenin karalar giymesi gerek. yalnız Onun varlığı bulunur. ki bunu üçüncü bölümde anlattık. sonra velî kullara daha sonra sırası ile. Artık onlar. giydiğinde de renk kabul etmez. Bu yolda son haddini bulan kimsenin. Bu tam bir fenâ âlemine ermenin alametidir. Aynı şekilde.«Fakirlik iki cihanda yüz karasıdır. Bu fakirlik büyüktür. Bir Ayet-i Kerimede şöyle buyurulur: . Bu yola ilk giren ve orta derecede olan. Her iki âlem için yapacağı vazifeleri bile. ilk ve orta dereceli yolcunun halini tariftir.. gündüzü maişet için kıldık. güzelin güzelliğini artırır. Bu SÜVAD -siyahlık. şekli olmaz. efendimiz.onların irfan nuruna perdedir. Hak yakınları bu âlemde. bazan yeşil. Kendini bilsin diye yarattı. musibetlerin en büyüğüdür.A. insanı da Allah-ü Teâla. Sonra. kudsî ruhtan ayrılıyor.. Bu durumda insana gerekir ki.» Bu zulmet.«Geceyi libas eyledik. fenâ.» Bu zatların haline ne kadar güzel uyar....«Dünya müminin zindanıdır. Çünkü uhrevî menfaatlerini kaybediyor. şu Hadis-i Şerifiyle. şevki.» (Neb'e. İlk girenin işi. Belki hiçbir rengi kabul etmeyen SÜVAD -siyah. O güneş ışığı gibidir. yalnız. gözleri onun gayrını artık kabul eylemez. iyilikle doludur. Kocası ölen bir kadının dört ay on gün yas tutması icab ediyor. Vuslat ve yakınlık hali elden gidiyor.A.. Ta ki. Zatına vâsıl ola diye halk etti.. Giydikleri elbise de çeşitlidir.

yahut bir zikir esnasında hasıl olur. Bu hal çok kere. Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerif vardır. 18) . bu hususta güzel kelam etmiştir. der ki: . irade vardır. -«Hak tarafından gelen bir cezbe.» (Zümer. Bu gibi hallere uymak caiz değildir. ilahî tecelli ile karşılaştığında sahibi. Allah-ü Teala buna işaret ederek şöyle buyurdu: . Bu cins vecd tamamen boştur.» (Zümer. nefisten gelir. îrade ve seçme kabiliyeti erir. Ayet-i Kerimeler: .. Buna uymak iyidir. Sonsuz hasrete boğulmaya. Vecd iki kısımdır: Cismanî ve ruhanî. Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz... tüyleri ürperir.. Sırrül Esrar Vecd ve Safa Bu babda. sonra bedenleri yumuşar.» -«Bir vecde sahip olmayanın hayatı yoktur.«Bir kimsenin sinesini Allah açarsa. Ruhanî kuvvetin taşmasından meydana gelir. iç âlemde. iki cihanın işine bedeldir.Vecd. Maddî duyguların tesiri ile olur.. Görsünler. güzel sesle okunan Kur'andan.» (Zümer. Cismanî vecd. o Rabbı tarafından verilen bir nur üzerine yürür..» Cüneyd Hz.«Sözü işitip onun güzelliğine uyan kullarımı müjdele. Ruhî bir haz vermez..boş şeylere harcamaya. 22) Hadis-i Şerifler. Ayrıca birçok büyük velîler de. Ömrünü boş yere tükettiği için nedamet etmeye.«Onlar. veya bir şiirin okunuşundan.. 23) . Bu durumda cismin bir kuvveti kalmaz. Kalbleri Allah'ı anmaya karşı katılaşan kimselere yazıklar olsun. Bu vecd tamamen ruhanîdir. seçme duygusu geçmemiştir. işitsinler diye yapılan işler bu vecdin mahsulüdür.. ya sevinç içindedir. kalbleri ile Allah'ı anlamaya koyulurlar. Çünkü. ya da hüzün. o bir başka hal arz eder. Ruhanî vecde gelince. Ve ölümden sonra pişmanlık duymaya. Rablarından korkarlar.

açıktadır. Davud a.. ud ve onun titreyen sesinden kim zevk almıyorsa mizacı bozuktur. gizliden Allah-ü Teâla'yı anması ve Kur'anı Kerimi .. 26) Duyulan bir vecd. kendi kendine yapamaz. hakiki ve ruhanî sayılır. ruhani kuvvetin galip gelmesi sonunda olursa.ALÎYYÎL . dinî zevki yoktur. Vecd hali. bir cemaat için de bid'attır. O anda olan hareketler irade haricidir. Çünkü onların hemen hepsi. Bu ve benzeri vecd için.Aşıkların inlemesi. insanın bedeninde ağrı. nefse ve şeytana pay çıkmaz.» Gerek olan.«Semağ. yani nefse. hikmetli aşk ve sevgi şiirleri.«İyiler iyileredir. . Aynı şekilde LA HAVLE VELA KUVVETE ÎLLA BÎLLAHÎL . Bir kısmı da gizlidir. Mesela sıtma ateşinin verdiği hararet gibi.A. ki bu meşru sayılmaz. Yani. Rahmani nur âlemine onun sözü geçmez. İhtiyarî tabir edilen arzu ile hareket. bütün hayvanlardan. orada nur olmaz. ruhu o nura erdirmektir. eseri dış hareketlerde görülür. Zulmet zulmete layıktır.» Vecd hali on çeşittir. .«Vecdi olmayanın.A. kuşlar başında saf olurdu.yüce ve azim olan Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. bir cemaat. efendimiz. Vecd ve semağ aşıkların ve irfan sahiplerinin kalbini tahrik eden iki alettir. ve onda okunan şiirlerden.İztirarî hareket. Ruhî sayılan bu vecd hareketi. Şeytan. Biri insanın kendi arzusuna bağlıdır. O ateş basınca insanın tahammülü kolay olmaz. nuru nura kavuşturmaktır. gider. şeytandan ve nefisten gelirse. Allah-ü Teâla bu manada şöyle buyurdu: . Öbürü de irade ve seçme hali ötesindedir. Kuşlardan. yine o şeytan eriyip. Bu hali insan. güzel nağmelerden zevk alır. dış duygulara galiptir. Aynı zamanda sevenlerin gıdası ve Hakkı arayanların güç kaynağıdır. Küfür ve şaşkınlık olur.. sızı ve hastalık olmadan bir vecde tutulmuş gibi hareket etmesidir.AZÎM . Bir kısmı. hatta merkepten bile aşağıdır. için farz. okuduğu zaman. Bunu: . kuşların tatlı sesi. Vecd halinden doğan hareketler ikiye ayrılır..s.«Semağ.» (Nur. nefsin karanlık işlerinde tasarruf eder. bahar ve onun çiçeğinden.» Bu Hadis-i Şerifte anlatılan hastanın ilacı yoktur. Rahmani âlemde. diğer Hadis-i Şerifinde ise şöyle buyurur: . şeytan. Bu vecd halinin önemini şu Hadis-i Şerif beyan eder: .cümlesi okununca.» Peygamber S.» (Nur. kötülere. Meşru olan içten gelen iztirarî harekettir.. dıştan görünmez. 26) Ayet-i açıklar.«Okunan Ayetler.«Kötüler. efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurur: . Orada ruh için bir kuvvet yoktur. hüzün dolu sesler ruha nuranî kuvvet verir. ruhî kuvvetin tesiri ile olur. suda eriyen tuz gibi erir. onun güzel sesini işitmek isterlerdi. Bir Hadis-i Şerifte şöyle anlatılır: . Peygamber S. hep ruhî kuvveti harekete getiren sebepler arasında sayılır. bir cemaat için sünnet.. Kalbin.

elin. bu dinin zahirî emrindeki temizliktir. tazelenir. Şeriatın emrine göre. O. istiğfar eylemek ve bütün bu kötü huylardan sıyrılmakla hasıl olur. dünya ve ahiret ömrüdür. efendimizin buyurduğu şu Hadis-i Şerifler manalıdır: . batın âleminin abdesti ise. Çünkü: Peygamber S. Güne. Ağlamak. Manevî abdesti bozanlar arasında. elem duymak.A. hüzünlü olmak. koğuculuğu. tevbesini tutanlara. yalanı saymak kabildir. dolayısı ile sonsuzdur.» (Kaf. geceye bağlıdır. içten ve dıştan gelen bazı hallerle rengin değişmesi.«İşte bu. gıybeti. nur üstüne nurdur. büyük bir zattan alınacak telkin ve iç temizliği ile olur. burada anlatılacak temizlik iki çeşittir. Bu abdestin yenilenmesi. insandan çıkan bir necis sonunda abdest bozulur. ayağın yaptığı hatalar da bu meyanda sayılabilir. bu hayatın ötesindeki ömrün sonu yoktur. Manevî abdestin bozulduğu da olur. İrfan sahibinin. Zaten. kulağın. Abdesti yenilemek üzerine. kötü işler ve düşük huylarla bozulur. yeniden abdest almak gerekir. Biri.. tevbe. Allah'a talib olmak. Öbürüne gelince. Allah onun iman nurunu parlatır. müfsit hataların hepsini bırakmakla hasıl olur.» Buyurur. bühtan atmayı. suyla hasıl olur. Ayrıca gözün. tevbesini yukarıda sayılan afetlerin istilasına uğramaktan esirgemesi gerekir. Ayrıca manevî yola girmek de icab eder. temizlik manasına gelir. ona iştiyak duymak. vaad olunmuştur.okuması.» . korkmak. büyüklük satmayı. vücudu hararet sarması.«Bu gözler zina eder. yani. bundan hasıl olan hastalık ve keder gibi haller vecd sayılır. tevbe edip. boş günleri için esef ve hayret etmek. kendini beğenmiş olmayı. Peygamber S. Îç âlemin. dış temizliği ki.. buna bir misal olarak verilebilir. 4) Zahirde alınan abdestin zamanı muayyendir. Bu. halis tevbe ile olur. yeniler. efendimiz: .A. Pişman olmak.» Zahirde alınan abdest bozulunca. .«Abdest üzerine abdest. Allah-ü Teâla buyurdu: . Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. ömür boyuncadır. namazı tam olması için. Buradaki ömürden murad. Sırrül Esrar Taharet Beyan Olunur Taharet. Allah-ü Teâla anıldığı an.«Herkim abdestini tazelerse.

«Allah."Sırrı ve en gizliyi muhakkak o bilir. Kalbin zikri. kendi özünde celal ve cemal sıfatının tecellisini duymaktır. Zikir ilk defa dilden olur. içten bir hareket ve duygu ile olur. Bu. yani içten yapılan zikirde. Manası: Allahtan başka ilah yoktur. Allah-ü Teâla'nın celal ve cemal sıfatının nuranî tecellisine ermeyi nasib eder. efendimizin buyurduğu: Bir Hadis-i Şerif'te . nefse geçer.» (Bakara. Buna.. O zikirler ya cehren yapılır. Allah'ın verdiği hidayete göre derecelenir. Zikir makamlarının her birine has ayrı mertebesi vardır.yakîn makâmının hakîkatına ermeyi sağlar.. sır âleminden olur. hafinin daha hafisine.. anlatılan.. benden önce gelen nebilerin yaptığı LA İLAHE ÎLLALLAH'dır.. 7) Bu hal. Gizlinin gizlisi. yahut da kalbden. Dilden edilen zikir kalbden yapılana benzer. Şu iyi bilinmelidir ki. tabir edilen hale Allah-ü Teâla'dan başkası muttali olamaz. 198) Ayet-i Kerimesi ile onu anmak arzusunda olanlara yol gösteriyor. Bu ruhî hal herkeste bulunmaz. Sonra kalbden de ötede olan.. harf olmaz. Sonra ruha geçer.«Zikirlerin en değerlisi. adı verilen zikre gelince.» Hadiş-i Şerifi de en iyi zikri anlatır. Bu zikirler." (Taha. Sonra. kalben Allah'ın unutulmadığı belli olur. o da: Hakk'el . TIFL-I MAANÎ adını da verirler. bütün ruhlardan daha latiftir. EHADÎYET zatından parlayan nurları görmeye götürür. ses işitilmez... ya da hâfi. Bunu şu Ayet-i Kerime bize anlatır: . Bu ayet'in bir manası da: Kendi mertebenize göre zikrediniz. Sır âleminden yapılan zikir. Ancak has kullarda bulunur. Yani.. Nefisten. Dilden zikir ediliyorsa. bütün ilimleri içine alır. doğruluk otağında olan. bu gizlinin gizlisi HAFİYYÜL AHFA.. ben ve. size nasıl hidayet ettiyse onu öyle anınız.Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz.. Daha sonra hafi. Oradan da Allah-ü Teâlanın zatına. yukarıda anlatılan tavırlara varmak için latif bir davetçidir. Peygamber S. Bütün maksadların sonu da oraya varır..A. ilahî sırların murakabesine götürür. sonra. Sonra bu. Sırrül Esrar Zikirleri Beyân Eder Allah-ü Teâla: . Ruhla yapılan zikrin neticesi. ya açık sesle. Sonra kalbe gelir. Bunu şu Ayet-i Kerime ifade eder: . güçlü padişahın katında. Yukarıda anlatılan zikirlerden sonra bir başka ruh hasıl olur. Hafi zikir.

TIFL-I MAANÎ'dir. saâdete . yani: Saâdet veya şekâvet. yani. Allah-ü Teâla'ya vusul oradan olur. cismi doğru yoldan yürütmek gerek.iyiliğe . o kimsenin şekâvet . Allah-ü Teâla'nın zikrine devam icab eder. daha fazla ihsanda bulunur.. . oturarak ve yan gelip istirahat ettiğiniz zaman anınız. Gece gündüz. iyiliğedir. Dünya ve ahiret. yan gelip istirahat ettikleri zaman anarlar..«Bir iyilik getiren on misli sevap alır.kötülük .«Allah'ı ayakta. Bunun gerekli olduğunu şu Ayet-i Kerime bize anlatmaktadır:..» (Nisa.. Allah-ü Teâla'nın zatından gayrına iltifat etmez. ahiret ehline haramdır. Şayet.«O ruhu. şekâvet tarafı. Ahiret. . efendimiz şöyle buyurur: .» (En'am. Allah-ü Teâla'nın zatını arzu edenlere haramdır. Şeriat hükümlerinin muhafazası için.A. Ve bu kimse için mizân kurulur." Bu ruh.» Bu ruh. gizli aşikar. dünya ehline haramdır. Keza bu iki vasıf her insanda bulunur. Bunu şu Ayet-i Kerime bize ifade eder: . kudret âleminde durur. Ve yerin göğün yaratılışındaki hikmeti düşünürler."Dünya.çevrilir.tarafı. saâdet tarafından üstün gelir. 160) Allah-ü Teâla dilerse. emri olarak kullarından dilediği kimsenin kalbine yerleştirir. Sırrül Esrar Saadet ve Şekavet İnsanların iki kısım dışında olmadığını bilesin. Müşahede âleminde yer tutar.«Onlar. bir şahıs iyi olmayan arzularına uyar. Allah'ı ayakta.» (Ali İmran. 191) Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. iş yukarıda anlattığımızın aksine dönerse. oturarak. Bir insanın ihlâsı ve iyilikleri galip gelirse. nefsanî olan duygular ruhanî bir hal alırsa. Peygamber S. Hakikat âleminin de malıdır. 103) Yine buyuruyor: . Her iki taraf eşit olduğu takdirde son ümit. Hak yolu arayanlara daima Allah-ı anmak farzdır. Bu âlemi anlatmak için.

iyilik. ettiği cinayet kadar azap görür. bu dünya evinde. Bunlar. kudretini izhar için yaptığını ve bildiği hikmete binaen olduğunu bilmeli.misal getirilebilir. Mukadder olana gelince. iyi olur.s. saâdet bulur. İleri gidilirse." Bundan sonra.«Saîd olan. bir hikmete mebni oluyor. Her Müslüman için gerekli olan odur ki: Kaderin inceliği üzerinde düşünmeye. Allah-ü Teâla kudretini izhar eder. iyiliğin de yararı olmaz. küfür. Adem a. hem iyilik. hatayı özünde bildi. o kul şöyle dedi: . nebi ile iblis -şeytan.C. hesapsız gelir ve cennete hesap vermeden girer. imanı da varsa cennete girer. şüpheler içinde kalır. zındıklık getirir. O. efendimizin buyurduğu gibi. iyilik ve kötülüktür. kötü de iyi olabilir."Eğer. takdir senin. Böyle bir hale kapılan. ve şekâvet herkesin varlığında gizlidir. Allah'ın C. Her iki vasfa da sahiptir. Bu durum. yani saadet. Sonra. kovuldu. nefsanî halleri ruhâniyete geçen için mîzâna lüzum kalmaz.. kötülüğe.."İlahî. rahmete erdi. kulluğun icabı değildir. kimse için caiz olmaz. sonra o ateşli azaptan kurtulur.A. Şöyle bir hikaye anlatılır: . iyiliğinden fazla olan da şekâvet bulur. Bu hallerde: . 6-7) Hatası. Sonra. yaratanına şöyle münacaat ediyordu: .» Hal böyle olmasına rağmen. Peygamberimiz MUSTAFA' dan S. şu Ayet-i Kerime ile daha iyi îzah edilir: . başkası bu işlere akıl erdiremez. Peygamber S. muttali olamaz. bir hoş geçim içindedir. kötü olur. Her müslümanın.» (Karia. nifak. hem de kötülük.A. kaderi ele hüccet olarak alıp. iyi işleri terk etmeye hakkı yoktur: . Bu hususta Adem a. şâki olan yine anasının karnında şâkidir. bugün yapacağım iyiliğin faydası yoktur. İnsanın. hiç kimsenin." Bunun üzerine şu nidayı içinden duydu: .. Peygamber S.Halbuki. keza kötülerden yazıldımsa. bu bahsi açmaya kimsenin hakkı yoktur. iyi. bir kimsede hali ile kalmaz. o olur.. bu âlemde oluşunu gördüğü işlerin her biri. kurtuldu. Saâdet ve şekâvetten kasdımız. bu dediğin TEVHÎD'in icabıdır. Allah-ü Teâla'nın.. ne zararım olur.. Tevbe edip iyi iş tutan kimsenin şekâvet hali saadete döner.s. kâfir oldu."Ey kulum. HAKÎM olduğuna kani olması gerek. sevabından fazla olan kimse. nebi isyanı. Çünkü bu fasıl kader sırrına taalluk eder. fısk ve benzeri işleri. yeniden ne faydam. İyilikleri çok olan. zındıklık haline kaçması da ihtimal dahilinde olur. kötü olabilir.." Demek. İblis işini kadere havale etti."Eski halim ne ise.İrfan sahiplerinden biri. İnsan. anasının karnında saiddir." Demek yakışmaz. şöyle buyurur: . efendimiz. ezelde iyiler arasında yazıldımsa.. Bunların büyük sırrı var. Kötülükleri.A. teşvişe düşer.«İyilik yönünden tartıları ağır olan kimse. irade senin ve nefsimdeki marifeti de sen halk eyledin. kötülük de iyiliğe çevrilebilir.

"Allah'ı nasıl anladın?" Diye sordular. Su ile ateşi nasıl da bir arada tutuyor. isimlerin zuhur yeridir.. nübüvvet' ve risâleti uhdelerine aldıktan sonra. Bunlar da cebbar sıfatının zuhur yeridir. yaratılışında toplamıştır.. Kahır sıfatından iblis ve tayfası yaratıldı. efendimizin buyurduğu: .. hayat verir.«O size. kötülüğün menbâı olarak nefsini bilirse. ilim getirir.» (Ra'd.. Şer iş ediyorsa. ya da nefislerine zulüm ettikte..«Şâki ve said ana karnında iken bellidir. Lütuf sıfatından melekler yaratıldı.. Ancak peygamberler.. Bu zıdları bir cisimde birleştiren Sübhandır. Çünkü onu Allah-ü Teâla iki eli sayılan kahır ve lütufla halk etti. hem de letafeti. affettim. günah işledim." Her iman sahibine lazım olan odur ki. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki?. Bundan ötürü.. ateşle havaya gelince."Zıdların bir araya gelişinden. Nurla zulmeti bulutta nasıl da birleştiriyor. hakikî yaratıcıdır. Onlar: Sübbüh. Bunlar iman bitirir. iki yönden de ayna olması gerek. 135) Kul. onlar da su ile toprağın aksinedir. Kuddüs isimlerine mazhardır. Hem kesafeti gösterir. insana: "Cem edici varlık ve büyük âlem" adı takılır. Muaz Hz. 12) Bir gün Yahya b. Küçük hatalardan değil. hem de celal sıfatını göstermektedir. Allah'ı hatırlar ve günahlarına bağış talebinde bulunurlar. nebiye secde etmediler. büyüklük sattılar.s.«Allah'ın kulları onlardır ki. Hakkın aynası oluyor. Adem a. İnsan. insan. kurtulur.A.. ikinci defa yine bir ses geldi: . Bunlar yakar ve öldürür. Böyle yaratılınca. İkinci parçada mütalaa edilen. kâr eder.» (Ali-İmran. onu da nefsinin kötü arzusundan olduğunu anlaya."Ben hata ettim. kalbde tevazu doğurur. Peygamber S.» Cümlesi tefsir ister. şöyle anlattı: . insan dışında kalan eşya tek yönlü yaratılmıştır. Allah-ü Teâla'nın şu Ayet-i Kerimede tavsif ettiği kullardan olur: . O dört unsurdan ikisi su ile topraktır. bir hata işledikleri zaman. Bütün kâinatı... diğer eşya hilafına."Ben de seni bağışladım.. gerek enbiya. büyük günahlardan mâsumdur. Ali'ye: . Çünkü o. kainatın ulvî ve süfli özelliklerini benliğinde topladığına göre. Böyle etmek. Evliya . Hakk'ın verdiği başarı ile bile. Böyle yaparsa. korku ve ümitle baktığınız şimşeği gösterir ve ağır yüklü bulutlar yapar. merhamet eyledim. Yine bu hikmete mebni. Kahır sıfatından iblis ve zürriyetini yarattı. ismi Aziz olana isnad etmekten daha hayırlı olur. gerek evliya hatadan beri olamaz. Bir Ayet-i Kerime zikredelim: . nefsime zulmettim. Sonra. bütün.. beşerî kuvveti doğuran dört unsurdur. İnsan." Bu zıd sıfatlar icabıdır ki. Burada anadan murad." Bu itiraftan sonra. yaptığı iyiliği.

«Bütün çocuklar doğarken ÎSLAM fıtratını taşır. az ümitli olmak ve haya sahibi olmak. o vâlinin eli altında bulunan bütün ülkeler o şeyi yapmaya memurdur. saadet ehlinin alametini dört olarak anlatır: .A. saadete terbiye ile çevrilebilir. veya iyidir. tamamen kötüdür. çok ağlamak. Allah-ü Teâla. efendimize değildir.» (Şura.40) İyi bilesin ki: Saadet şekâvete. Biri ile çekişme sırasında söver sayar. Bu sözden başkasını diyen şaşmış sayılır. «Al» demek. Kötülüğü üstün gelen ise aksine olur. Allah-ü Teâla'nın isimlerinden biri ile isim almış olur. «AFV» dır. gibi bir hüküm verilemez. Şu Ayet-i Kerime bize bu mevzuda yol gösterir: . Sonra. Keza. der ki: .«Verilen emanete hıyanet eder. mecusî.» Sonra o şâki kişi.. Bunu Peygamber S. yalnız o zata olsun..«Kendine tevdi edilen emâneti edâ eder. Bir sultan. Bundan ötürü şu.zümresi masum değildir. Bütün MUHAMMED S.. 199) "Affı al" emri. nasrani eder.. Ateşi ise küfür.Saadete alamet beştir: Yumuşak kalb. hatası olmadan da ateşe sokulur. Peygamber s. Peygamber S..» (A'raf. "Affı al" emri üzerine bu FAKÎR şerh vermek ister. saadete erer. büyük günahlardan mahfuzdur. Bu emir. Bu yolda söylenmesi doğru olan şudur: . dünyaya rağbet. şekâvet alameti de beştir: Kalbin katı olması. efendimiz.» Bu Hadis-i Şerif gösteriyor ki. Çünkü Allah-ü Teâla cennetini iyilik ve iman ehli kullarına vaad etti. efendimize affı emir buyurmuştur: . Sonra. dünyaya gönül vermeden zahid yaşamak. şu işi şöyle yap derse. emrini tebliğe memur bir vâlisine. ümit çokluğu ve hayasızlık.. ana babası onu yahudî. efendimizin buyurduğu şu Hadis-i Şeriften anlıyoruz: .. umûmi bir mâna taşır. O isim ise. ÎSLAM esaslarının hilâfınadır. onu daima huy edin. Şakikül-Belhî rh. Verdiği ahdi yerine getirir. herkesin iyiliğe ve kötülüğe kabiliyeti vardır..» Keza şekâvet alametini de dörde ayırır ve şöyle devam eder: .Evliya zümresi. dinî huyların en büyüğüdür. yalnız Peygamber s.a. arkadaşlarının hatasını affetmez. demektir. Bu demek değildir ki. Çünkü af.«Affeden ve ıslâh olan kimsenin mükafatını bizzat Allah verir.A. şirk ve isyan ehline. gözlerin yaşsız olması.«Affı al.. ümmetine şâmildir. insan. amelsiz cennete girer. Her kim.. şekâvet ise. Biri ile çekişme anında sövüp saymaz. Sözüne yalan katar. Verdiği sözü tutmaz. Bilmezlerden kaç. kötülüğünden üstün gelirse. iyilik için emir ver.A..a. tam kemale erdikten sonra. af sıfatı ile huylanırsa. Bir Ayet-i Kerimede şöyle buyurulur: . isterse emir. Derler ki: . Bu inanç.Eğer bu şahsın iyiliği. Sözünde doğru olur.

. Taa TEVHÎD nuru ile kalb hayatı hasıl oluncaya kadar bu mücahede devam etmeli. Sonra sıfat nurları da gözükür. yaptığı ile ceza görür. aslî vatan hatıra gelir. gıybet etmek.«İnsana yalnız yaptığı kadarı kalır... kalb aynasını temiz tutmak icab eder. daha nice kötülükler. Bundan sonradır ki. Bu zulmânî sıfatların bir kaçını şöyle sıralayabiliriz: Kibir. ilahî emrin gerçek yüzünü bilmemektir. yani. TEVHÎD. İnsanı. hased. amel. Bunu açıklayan bir Ayet-i Kerime zikredelim: .«Bugün herkes. 17) Yine buyurur: .«Baş gözleri kör olmaz. sinelerde olan kalb gözleri kör olur. âma'dan. lehine. 15) Yine buyurur.sıfatların istilasına uğramak. Bu cehaletin sebebine gelince.." (Casiye. cimrilik. 46) Kalbin kör olmasına yegâne sebep. söz gezdirmek. Bu kötü hallerin izâlesi için." (Necim.. gaflete dalmak oluyor.» (Îsra. zulmânî . aleyhine.. ve bunlar gibi. kendini beğenmek. kendine. körlükten murad.» (Bakara. kalb gözünün kör olmasıdır. 72) Burada. Ve insan. Sırrül Esrar Nûr ve Zulmet Perdeleri Bir Ayet-i Kerimede şöyle buyurulur: .» (Gafir.» (Hac.«Bu âlemde âma olan. ilim.. yine kendine. 110) Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. içten ve dıştan nefisle yapılan kuvvetli cihadla elde edilir. yalan söylemek. . bugün zulüm yok. teşkil ediyor. hakikî vatana dönmek .«Bir kimse iyilik ederse..«Kendiniz için Hakk'a takdim ettiğinizi onun katında bulacaksınız. Gafletin başlıca sebebi ise.. ahirette de âma olur.karanlık . Bu temizlik. Kötülük ederse. yaratanla olan ahdi unutmak.. kin. 19) Yine buyurur: . aşağıların en aşağısına düşüren de bu kötü sıfatlardır..

ayrılmak. Îşte ona sahib olanı bulup almak icab eder. Suğra ile. Ve ruh gözü ile gören olur. Bu görüş ve müşahede. dereceler âlemine kadar uzar.. Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. önüne sırat köprüsü çıkar. 26) O takva kelimesi La ilahe illallah.küçük . nefsini öbür âlemdeki hesaptan önce hizaya getirirse.» (Fetih. onların hangisi olursa olsun. Allah'ın zatından gayrı şeylerden soyunulan mikdar hâsıl olur. karşılık veya cihet lafı olmaz. bilinmeyişinde saklı.. iyiliği kötülüğü inceden inceye tartılır. ilahî sıfat ve isimlerin tecellileri müşahede edilir. Subhandır o ilah. Zaman gelir. nefsanî şeylerden uzaklaştığı kadar hâsıl olur.«Onları takva kelimesi ilzam etti. Bu oluşta yakınlık. bu nurların perdesi de aralanır. karşısına öbür âlemde ve bu âlemde çıkar. Sonra. Burada ermek işi.. Tövbenin tam olması da şarttır. Her kime dünyada iken anlatmak istediğimiz nura kavuşmak hâsıl olur da. Sırrül Esrar Tevbe ve Telkin Üzerine Buraya kadar bazı meratib izah edildi. cümlesidir. Bilinmesi. Mahşerde güç hesaba uğrar. yakınlık ilinde bulunan haller müşahede edilir. Aksi halde. Kabir âzabı gelir. kurtulmuşlardan olur. Kalbin iki gözü vardır.. tevbe ile elde edilir. Îlahî sıfat isimlerinin nurları ile nura gark olunur. ölmeden önce bu mertebelere erebilmesi için. RAHMAN'ın yardımı ile günü gelince vâsıl olur. Bunu böylece bilesin. nur kalır. Gizlisi zuhurunda olur. bir cismin diğerine ermesine. ilmin maluma bağlanmasına. uzaklık.. birleşmek.. zorluk..iştiyakını duyar.öbürü ise. ilahi zatın nuru kalır. İnsanın. nefsanî sayılan beşeri sıfatlardan arınması icab eder. sıkıntı. Bu karanlık sıfatlar kalkınca. biri suğra . o TEVHÎD ve EHADÎYET nuru sayesinde lahut âleminde olan.. vehmin mevhuma kavuşmasına benzemez. Tecellisi perdelenince açık olur. o yolların telkinini almak gerekir. Buradaki vuslat. Kübra gözüne gelince. Kulun bu âleme erme miktarı... aklın mâkula ermesine. kübra .büyük -. Allah-ü Teâla şöyle buyurdu: . Ayrıca ehli olandan da. . Daha bunların dışında kalan ahiretin nice güç işleri.

Ki bu. hayvani adetlerden de pak olmak icab eder. manen diri bir kalbden TEVHÎD tohumunu alınca hayata kavuşur. sonra senin ve kadın.a.. tövbekârları. bir gün ashaptan birine şöyle diyordu: . aynı cümleyi onlara öğretti. Ve aynı mânayı anlatmak için bir gün.A. yırtıcı hayvani huylardan sayılan. Ali'ye r.» İlahî sevgi. Sonra Peygamber S. efendimizden en yakın. kızmak. Ayrıca söylenenlerin. söyleniş tarzına da dikkat etmeli. Özellikle. şöyle buyurulur: . diğerleri aynı olamaz. efendimizden ilk taleb eden Hz. boş şeylerle meşgul olmaktan. Daha sonra ashaba geldi.A. levvâme ve mülhime derecelerinde olan nefisten temizlenmesi lazımdır. Bundan sonra Hz. vücud düşmanı ölmeyince ele gelmez. yani âvama dairdir. ALLAH.Allahtan başka ilah yoktur. hased etmek. o kalb sahibi tarafından söylenen söz ayırd edilmeli. çok içmek. Şeytanî huylardan sayılan. saldırmak ve benzeri huyları da bırakmalıdır. Kemâle ermeyen tohumdan bir bitki bitmez. kin ve benzeri huyları da bırakmak icab eder. öfkelenmek. Vücudun. efendimiz Cibril'in gelmesini bekledi.a. Peygamber S. 222) .«Şunu bil ki. en değerli ve en kolay yolu belletmesini temenni etmişti. O büyük Peygamber S. ZİKİR TELKİNİ: Bu yolu. kendini beğenmek.Sonra o kelimenin alındığı yerin. Diğer yerde ise. büyüklenmek.A. temiz olmak icab eder. efendimiz aynı şekilde tekrar etti. Bunlardan arınan kimse. Zahirde aynı manayı taşısalar bile. lafza-i celalinden gayrı her şeyden pak ve temiz olması da icab eder. Kur'an-ı Kerimin iki yerinde geçen: LA ÎLAHE İLLALLAH cümlesi. A. Sonra. Resulüllah S. Bunların dışında kalan. . çok yemek. kalbe ve bedene dair afetlerden de korunmak. temizleri sever.. yukarıda zikri geçen TEVHÎD kelimesini telkin etti..» (Bakara. Temiz. çok uyumak. Bunun üzerine Peygamber S. iki kaburga kemiğin arasındaki düşmandır.LA ÎLAHE İLLALLAH . üç defa Peygamberimize S. 19) Bahsettiğimiz telkin bu âyetin delâleti ile olmaktadır. pâk. belletti..» (Saffat. tövbekar kullardan sayılır. pak. Birinde: «LA ÎLAHE İLLALLAH. Kalb.A. havas kullar için buyurulur. büyük cihada geliyoruz. ilk defa emmâre. dövmek. anlatmak istediğimizin esasına işaret eder. O zattan çıkacak kelamla.«Allah. Geldi. . Ali r. Bir Ayet-i Kerimede şöyle buyurulur: . Bilhassa avam halkın ağzından duyulan bütün sözlerle. bâtın itibarı ile tamamen değişiktir.A.«Biz küçük cihaddan döndük. 35) Bu ayet zahirî duruma işaret eder.» Bunu söylerken nefisle edilen cengi murad ediyordu. erkek müminlerin günahına bağış talebinde bulun!» (Muhammed. cümlesi onlara okunduğu zaman büyüklenirler. olmuştur. Ve o tohum tam olur. esasta sayılan hatalardan arınmış olur. şöyle buyurdu. Sonra.«En büyük düşmanın. sever.

Acı ağacı. Yukarıda bahsi geçen tadlar. hata sayılır. efendimiz anlatırken. Efendimize buyurmuştur: . Yapılan telkin kime ise. diğer bir büyük zattan gelen manevî telkin de. bilhassa kötü huyları tam bırakan kimse. .. yalnız dışta görünen kısmını koparıyor.«Ey basiret sahipleri ibret alınız.Zahirde mücerret günahlardan tevbe eden için gereken şudur ki. Bu hale göre. kullarından tevbeyi kabul eder.» (Şura. öncesinden daha çok dal salacaktır. 19) . şöyle buyurur: . ÎNABE.Yakınlık makamına varamayan iyilerin yaptığı iyi iş. Nasıl ki şöyle bir büyük kelâm vardır: -«Vücudun öyle bir günahtır ki. Dıştan tevbe edip.A. O. bir başka durum arz eder. bu yolda umulur. geçilir ve. Dereceler onlar için yok olur. Böylece isyandan taate. aşağıya alınan cümlenin tehdidi altına girmeye. Has kulların tevbesine gelince. bir de has kulların tevbesi.. Allah-ü Teâla'nın zatından gayrı her şeyi bir yana atıp. Peygamber S. cehennemden cennete gidilir.A. kökünü kesmiyor. Cismanî tadları bırakıp.«Günahına bağış talebinde bulun.» Cümlesi biraz mübalağa ile zikrediliyor. Sonra. Bu lezzet. iflahınız ve vuslatınız. bir alet sayılır. Bu hale. Şüphesiz. yakınlık makamına varanlara nazaran. 70) Tevbe iki kısımdır. onunla ünsiyet etmek ve ona yakîn gözü ile nazar eylemektir. ki onu kurutmak kolaydır. o ot ilk halde. onda mevcut olan Hakkın zatından gayrı şeyleri keser atar.. 25) Yine buyuruyor: ...» (Haşr.. Zikirle. o bir daha dallanmaz. ÎNABE. Allah'ın zatından gayrı her şeyden geçip ona dönmektir. tevbenin aslına. kopardığı otu kökten keser. Bundan çıkan mana şudur: Havas kullara has olan tevbe ile tevbe etmiyor. Bu aziz kulları Peygamber S. .» (Muhammed. kötülükten iyiliğe.. ruhanî lezzete ererler. . ilahî yüze nazar eylemektir. Hataları.» (Furkan. tevbekâr olmamıştır.Her ne kadar tevbe ettiyse de. bize tâlim için Peygamber S.. nefsin güç işlere sokulması neticesinde varılır.«Kim tevbe ve iman eder. varlığını silmeyi Allah'tan dile. olur. işin özüne geçmeyen kimse odur ki: Otu keserken. onunla hiçbir günah kıyas edilemez.. iyi işi yaparsa.. kazancı da ona göre. iyi görünen kimselerin iyi hallerinden daha ileride bir mârifet makamındadırlar. bedenin rahatından geçip. Bunu Allah-ü Teâla. Ve onun yakınlık evine girip. hatalardan geçer. Îşte bundandır ki.. ciddî çalışma ile. Bu sökülme ameliyesi yapılırken.«O öyle bir Allah'tır ki. Avam halkın tevbesi. efendimiz günde yüz defa istiğfar ederdi. Onlar.» Bazı büyükler Allah onlara rahmet eylesin şöyle derler: .A. tam yakınlığa varmışlardır. maddi varlığın kazancı sayılır. Avam halkın tevbesi.Yani.. tatlı ağaca eremez. dallanması nadir olur. Allah böyle bir zümrenin kötülüklerini iyiliğe çevirir. Halbuki o maddî varlığın bizzat kendisi hatadır.«Tevbekâr olmamıştır.. tevbeden daha çok. tabir edilir. kökünden kesip geçmeyen kimse. 21) Bir Ayet-i Kerimede şöyle buyurulur: .

Bu anlatılan âlemin bir ismi de müşahededir. din temelindeki güzelliğe halkı devam ettirmeye bakarlar. efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurur: . Peygamber S.«Allah'ın birtakım kulları vardır ki. Velî. Derler ki: . havas kullara gönderilmiştir. cevizin özünü saklayan sert kabuğuna benzer. bu nesebe göre sönük kalır.A.Kendi istiklalini îlan etmeye yeltenen bir velî. dünyada ilahî rüyetin olmayışındandır. bulduğu yerde alır. haberler verirler. efendimiz olmalıdır. yağmur suyu ile. bu hususta der ki: . Yeni bir şeriatla değil. Bunlar kahhar sıfatının mazharıdır. geçmiş zatlar tarafından makbul olan bir zatın telkini lazımdır. ümmetinden ulema güruhunu ÎSRAÎL devri peygamberlerine benzetmiş olması başka mana taşır.A.A. verdiği bilgiye göre. ashab-ı suffe gibi.A. Kalb aynasında ilahî sıfatların tecellisi görülür. mi'rac hadisesini anlatmadan önce. CEMAL sıfatının tecellisine bir aynadır. neseb itibarı ile ona yakın olanlardan da ileridir. kalbleri arş altında. kendisini peygambere benzetmek ister ki. Sonra bunlar. Rabbimin nuru ile gördü. Bunlar.» Onların kalbi arş altında olması. bu âleme gönderilmiş olmalıdır.A. aynı şeriatı takip edip gelmekte idi. emânetindedir. Musa a. ki o manevî neseb itibarı ile en yakındır. onlar. bizzat Peygamber S.» Kalb. emri ve yasağı yeni bir şekilde sunarlar. onların bedeni dünyadadır. Çünkü taşıdığı hal. Peygambere tam varis olan. müminin yitiğidir. Bu anlatılanları dinlerken: Zahiri ilme sahib olan herkesin. Velîler müstakil değildir.A.. mi'racın sırlarından bahsederdi.«Ulema meclisinde oturmalısınız.. efendimiz. peygamberden sonra gelen nebi onun kurduğu dini esas üzerine yürümekte idi.s. Peygamberin S. Bunun hasıl olması için: Ergin.. Bâtın âlimlerine gelince onlar da öz sayılır. kendi işlerinde tam istiklale sahiptir. velâyet haline de sahiptir. Ve dinî nizâmı korurlar.A. Velî zatların kullara gönderilişi özel bir durum arz eder. Rabbimi." ...«Hikmet. Allah'ın emri ile. amelleri talim eyler. Hz. îç âlemi Peygamberin S. Marifet için bir temel yeri olan kalbi temizletirler. Bunların dâveti umuma şâmil değildir. Zahirî bilgi sahipleri ise. peygamberliğin bir cüzüdür. bu hale ereceği akla gelmesin. Bu yüzden peygamberlerle tefrik edilirler. Hakimlerin sözünü dinlemelisiniz. hikmetle de ölü kalbleri ihyâ eder. Taze cevizin yeşil kabuğu misali. Bu gelişte vasıta. Ashab-ı suffe öyle bir hale ermişti ki. peygambere uymak zorundadırlar. Ömer R. Çünkü peygamberler hem havas kullara hem de avama gönderilmiştir. yeri yeşerttiği gibi. Ki. noksan kişilerin eksiğini tamamlamak için. Allah-ü Teâla. bir oğul derecesindedir. Bu zat. Bizim anlattığımız peygamber varisleri. o âleme erdikten sonra. Peygamber S. Zahiri neseb.«Kalbim. efendimiz. Peygamber S. bu isteği onu küfre götürür. Peygamberin S. Bu ümmetin uleması ise. Açık bir şekilde. vuslat âlemini bulmuş.A.» Yine buyurur: . yani peygamberler.. ama.

. Peygamber S. Sırrül Esrar Rûyetullah .FUAD . Farz ibadetlerinin edâsı için gereken fıkıh ilmi gibi. orası ceberut âlemidir. kalb aynası delâletiyle bu âlemde ilahî sıfatların tecellisine ermek.«Mümin müminin aynasıdır.. buradaki yakınlıktan murad. Bu sebeple kalbin dirilmesi için. bu sıfatlar ... Peygamber S.» Burada farz olan ilimden murad.kalb gözüyle görülür. marifet ve Hak yakınlığı ilmidir. 23) Bazı rivayetlere göre. arada vasıta yoktur. Herkim bu âlemde sıfat tecellisine ererse. Hakka vasıl erlerin dilinden akıp gelen cümleler en büyük makamdan coşar.Zatî Tecelliye Ermek ve Görmek Bu görüş iki çeşittir. Ancak yakınlıklara bağlılık.«Söyle. şekilsiz olarak. Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz..A. Geri kalan bilgilerin. Her şey aslına dönecektir.» Burada anılan.«İlim. her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. Bu görüşü Allah-ü Teâla şu Ayet-i Kerime ile bildirmektedir: . Allah'ın sevgili kulları tarafından teyid edilmiştir. LEVH-Ü MAHFUZ'dan iner.. Öbürü de. . bizzat Allah-ü Teâla murad edilmektedir.A. efendimizin buyurduğu şu Hadis-i Şerif de önemlidir: . Cemal nurlarının tecellisi olarak. öbür âlemde vasıtasız olarak CEMAL sıfatının tecellisini görmek. . Derece itibarı ile hesaplanır. .İlahî .Kalbim. sevgi. ikincisinden ise..Âvam halkın dilinde olan kelâm. Derecelerin hiç birine iltifat etmeye. ben yaptığım işe sizden ücret istemiyorum. Allah-ü Teâla bir Ayet-i Kerimede şöyle buyurur: .. Rabbimi gördü.» (Şûrâ. öbür âlemde. efendimizin şu Hadis-i Şerifi buna işaret eder: .A. zatını görür. Rabbimin nûru ile. 11) İlahi tecellilerin görünüşü üzerine. ehl-i telkini arayıp bulmak gerek. der ki. Orası yakınlık ilidir.. Bu farzdır.. Yakınlık âlemine vara.. ancak lüzumu kadarı farzdır.«Kalb. Arz edilen bu kelamlar.FÜAD .» (Necm. Hak yakınlığı bilgisini tâlimdir. birinci müminden murad. Ömer R. Hz.gördüğünü yalanlamadı. Biri. müminin kalbi olup.

A. der ki. Belki o.Bir adım daha geçersem yanarım. 35) Yukarıda arz edilen ayette bahsi geçen pencereden murad.. efendimizi haline terk etti..A. Tecellileridir. Allah-ü Teâla sıfat tecellileri itibarı ile bir misal olarak.. O aydınlık veren madde bir billur içinde durur. Zatı ile kâim olan sıfatlarıdır.» (Nur. ezeli.. . Yeniden doğması veya batması da akla gelmez. KUR'AN-I Azim'i Peygamber S. Ona tam ibadet edilebilmesi için.«O ne şark'a aittir. mübarek zeytin ağacından hâsıl olan şeyle inci gibi yanar ve parlar gibidir. sidre-i müntehâyı geçemedi: . katî olarak bu kitabı.A. efendimiz Cibril Kur'ân'ı getirmeden. orada aydınlık veren madde bulunur. Onun zatının yokluk yeri olmaz. hâlis TEVHÎD halinin telkin ağacıdır. daha önce zikri geçen Ayet-i Kerimede. Ki bu.«O'nun nuruna misal bir penceredir ki.Güneşi gördüm. o ağacı Hak Teâla şöyle tavsif ediyor: . Kur'ân'ın vasıtasız verildiğini şu Ayet-i Kerime. bazı maslahat icabı idi. alacağı yerden vahyini almıştı.. Bu hikmete binaen. vahyi tebliğ ederken. Dese. o nurun kaynağı bir mübarek zeytin ağacından alınıp yakıldığı şeklinde anlatılışı.A. beyan eyler: . O.. imanlı kulun kalbidir.A.» (Nur.. Bu anlatılanların cümlesi. Aslında.Görmediğim Allah'a kulluk etmem. bir vasfı da ebedî'dir. Dedi ve Peygamber S.. pencereye düşen güneşin ışığını görse ve: .» Peygamber S. efendimiz daha önce kalbinde bulurdu.kalbin .özündeki sır olduğu söylenir. Ali R. Allah-ü Teâla'nın bir vasfı. Peygamber S. anlatacağımız şu Ayet-i Kerimeyi inzâl eyledi: . kendi nurlarıdır.» (Taha.. Oradaki lambadan murad ise. Nasıl ki. Bilhassa kâfir ve münafıkların meydana çıkması. 114) Yine bu hikmet icabıdır ki. ki. Bundandır ki şu Âyet-i Kerime nazil oldu: . vasıtasız olarak.«Sen.. ne de garba. efendimiz dilden vasıtasız olarak almıştı.«Vahyi tamam almadan acele ile Kur'ân-ı okumaya başlama. Sonra. bunda umumî bir fayda vardır. Birinci olarak vasfedilen billurdan kasd ise. Cibril'in sonradan getirmesi.. O tam bir nurla kaplandığı için Hak Teala onu inciye benzetti. Bir kimse. ilahi sıfatların müşahedesini anlatır. Cibril. kudsiyet dilinden alınır. 35) Yani. HAKİM ve ALÎM zatın katından aldın. ona bir had ve yokluk tanınmaz. FÜAD'ın . ezeli bir vasıftadır ve daimî kalır. yalan olmaz. Sonra. sıfatları da öyle olmalı değil mi ya? Çünkü o sıfatlar. FÜAD'dır. kalb yönünden perdelerin kalkması . mi'rac gecesi Cibril.Hz. O sır ise bizzat sultanî ruhtur. Ve daha önce okurdu. Peygamberimize. Kur'ânı.

o ulvî pencereden Hakkın sıfatını müşahede ederler.«Rabbımı. ERHAM sıfatı ile tecelli eden. Ki bunlar sıfat âleminde olmaktadır. bu âlemin yaratılışından kasd.» Hazret-i Resul S.. ERHAM -en çok merhamet eden.. Rablerine bakarlar. yüzler vardır. yüzüm nurundan yarattım.. Ruh aynasına öyle tecelli eyledi..gerekir. efendimizin şöyle bir Hadis-i Şerifi vardır: .«İnsan benim sırrımdır. Sûret bir aynadır.A.«Ben gizli bir hazine idim. cismin özellikleri ile tavsif edilmekten münezzehtir. ruha gelince. Bunu anlatan kudsî hadisin zikri yukarıda geçti.. Çünkü o. Görünen ne aynadır. Anla...» Bu TIFL-I MAANİ .» (Kıyamet. Her ne olursa olsun. Suret. ruhun aynası sayılır. Rabbimle anladım.«Ben.. TIFL-I MAANÎ adı ile anılan sır gözü ile bakılacak. zatımı görme işine gelince. ne de gören. Allah'tan.demek olur.«O gün. Hak Teâla sûret ve yemek şekline görülmekten. 107) . o gizli hazinenin keşfidir..» Yeri gelmişken şu kudsî hadisi de zikredelim : . O zaman.. öbür âlemde olacak.» Peygamber S. Halkı da beni bilsinler diye yarattım. Peygamber S. parlar..«Biz seni ancak. Bu mânayı şu Ayet-i Kerime teyit eder: . bilinmek istedim.. Teberrüken zikredelim: . dünyada sıfatlarımı bilsinler.» Yâni onun nuru ile. Bunu da şu kudsî hadis bize anlatır: .» Burada bahsi geçen yüzden murad.» (Maide. 15) .«Rabbimi. mukaddes zattır.A. Zat âlemine gelince. ben de onun sırrı. sır âleminin özleridir. Yoksa.. İnsanın hakikati işte bu nûrun mahremi sayılır. efendimizin şu Hadis-i Şerifi de bu babda önemlidir: . kalb o ilahî nurların feyzini alır. O âlemde olanlar Allah-ü Teâla'nın zatından gayrını duyamazlar. Faydasına binâen bir daha anlatalım: . Hakkın nurudur. Hak Teâla nuru için aşağıdaki ayet ve kudsi hadisleri buyurdu. Ve yaratanın o surette tecellisidir. efendimizin şu Hadis-i Şerifi bize daha iyi anlatır: . gâzabımı geçti. âlemlere rahmet olarak gönderdik» (Enbiya. orada bütün vasıtalar yanar ve mahvolur. güzel bir delikanlı şeklinde gördüm.«Rahmetim.. inşallah..sıfatını şu kudsî hadisle beyan eyler: .«Muhammedi. müminler de bendendir.» Demek oluyor ki. Orada vasıta olmayacak.A. o.«Size Allah'tan nur ve her şeyi beyan eden kitap geldi. Tecelli ile ona mazhar olan arasında bir vasıta olur. Bu hali. O...A. 22) Peygamber S.

SAD. Zahiri tevbe odur ki: Sözde... Bu da ikiye ayrılır: Zahiri tevbe. İkinci bir sebep de. Orta halde olanlar koyun postundan elbise giyer. iyi giyinmeli. TA: Tövbeyi ifade eder. Dış halleri böyle olduğu gibi.... gerekse giymek işlerinde kaba saba şeyler giymek yaraşır. Kötü halin. Tasavvuf kelimesi. dört harften ibarettir.Kalbin tasfiyesi ve zahirî tevbeden bir başka olan.. Tasavvufun son devresine gelenler de eski. bütün dış duygular. Denilebilir. Çünkü onlar. MECMA tefsiri sahibi der ki: . yamalı libasa bürünür. içmek işlerinde de mertebe takib ederler.. insanların uğrak ve durak yerleridir... Sünneti takip etmek onlara gerekir. batıni tevbe. . Sırrül Esrar Tasavvuf Ehline Dair Onların. FA. ilk safta gözükür. TASAVVUF EHLÎ olarak ad almalarına yegâne sebep. Onlar birinci. günahtan ve kötü işlerden beri alınıp taate sevk edile. Mârifet ehli yumuşak ve nârin olmalı.. işte. Batınî tevbeye gelince. gerek yemek. VAV.. iç âlemleri de aynıdır..» (Kudsî hadis) Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. Baş kaldırma bırakılıp. Ona da: . Sonra onlar EHADÎYET makamındadır.«Sen olmasaydın. TA. kibar olmalı. iç âlemlerini TEVHÎD ve marifet nuru ile aydın kıldıkları içindir. iyiye geçmesi ile TA makamı tamam olur. ashab-ı suffe'ye intisapları ilk zamanlarında koyun postu giydikleri için de olabilir. îlk bakanların yoldan şaşmaması için. Yemek. uyarlık hali alınmalı..Zühd ehline. ilk saftakiler. felekleri yaratmazdım. tam muvafakate geçmek.

2) Buradaki titremenin bir mânası da haşyet olur.A. beşeri sıfattan soyunup. saflık ve temizlik çağına eremez.A. bu içten yapılır. dili. gayb âleminden hayır ve şerre dair işlerin sureti kalbine nakşedilir. arif ise. Allah-ü Teâla velâyet halini bulanlar için şöyle buyurur : . SAD makamı da tamam olur.. Kalbin sâfası odur ki: Beşeri kederlerden beri ola. O. temizlenir.SAD: Safa halini ifade eder. VAV: Velâyet hali olarak anlatılır. Ve onun sevgisini kalbe yerleştirmektir. Peygamber S. gözü. Bu hal de tamam olursa. Onlar mahzun da olmazlar. kalpleri titrer. çok uyumak ve çok konuşmak kalbi dünyaya çeker.» Sırrın temizliğine gelince.«İlahî huyları. kulağı. çok içmek. Sonra. efendimiz bu mânada şöyle buyurdu: . kalbin safiyeti. kalbini parlatır aya bakar. Bu hal.«Müminler. Haşyet. Allahın velî kullarına. Bu zikir ilk zamanda cehren yapılmalı.» Allah-ü Teâla’nın zatından gayri şeylerden temiz olunuz. Dünyalık işleri düşünmek onu yorar. parlarsa.» (Yunus. Bu da. TA harfi gibi iki yönden mütalaa edilir. Peygamber S. dünyaya salan şeyler arasında: Çok kazanmak. çok yemek. ehlini ve evladını haddinden fazla sevmek gösterilebilir. hafi zikre geçilir. Bunu Allah-ü Teâla şu kudsi hadisle bize bildirir: .«Alim. Şu Ayet-i Kerime bu makamı daha iyi anlatır: . Kalbin sâfiyeti zikrullah ile olur.» (Enfal. korku yoktur. eli ve ayağı olurum. Benimle işitir. efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurdu: . onlara denir ki: Allah anıldığı zaman. iç âlemin sâfiyeti üzerine düzenlidir. öbürü de sırrın. gaflet uykusundan uyanır..«Onlara dünya ve ahirette müjdeler olsun. Sır dili ile. Allah-ü Teâla bir Ayet-i Kerimede şöyle buyurur: . o da Allah'ın zatından gayri işlerden beri durmaktır. teftiş eder. Benimle tutar ve benimle yürür.. huy edinin.«Ayık olunuz. Benimle konuşur.» (Yunus.. Kalbi yoran.» Bu halde. cinsî ifrat. kalbin ayık hali bulması ile başlar. 64) Velâyet halinin neticesi ilahî huylarla bezenmiş olmaktır. Bu anlatılan şeyler bir kalbde olursa. TEVHÎD esmâsına devamdır. 62) Yine buyurur: . ilahî sıfata bürünmek vardır. Mesela. Biri. Benimle görür.«Bir kulu seversem.

Bu arada. Bu hali bulanların sonsuz lezzetini Allah-ü Teâla şöyle anlatır: .» (Araf. yerini EHADÎYET sıfatı alır. velilerin makâmı olmuştur.» (Fatır.makamıdır. Onun rızasına varır. beka tamam olur. Fani kalb. 66) Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz.olarak adlandırılan hakikî insanlığın hayatını doğurur. Beşeri sıfatlar gidince. bâki sırla varlığa kavuşur. Batıl mutlaka eriyip gitmeye mahkumdur. iyi işler ona yükselir. ona varır. onun varlığına rıza ile gidilir. bir de râzı olunan kalır. İhtimal ki.«Hak geldi. rızâsı gözetilir ve zâtına varılır.«Allah sabredenlerle biledir. şirktir. Sonra.«Cennete gidenler. bir râzı olan. Hak'la ebedî sâfiyet kalır. Allah için yapılmıyorsa. Sırrül Esrar . orada ebedî kalırlar. baki yaratanla beka bulur.. 55) Orası lâhut âleminde olup. 10) Hangi iş olursa olsun. Bu beka yakınlık âlemindedir.. VAV makamı hâsıl olur. . FA: Fena .. 81) Îşte bundan sonra. batıl eridi. Haddi zatında. Îyi amel. 88) Ayet-i Kerimesi. güçlü padişahın katında.«Doğruluk otağında. ne de zeval. Allah-ü Teâla şöyle buyurur: . Onun varlığı için iyi işler görülür.» (İsra. Sahibini helâk eder.. Sonradan olan bir varlık. bu iddiamızın şahididir. Hak Teâla ne fena bulur. manalar çocuğu -TIFL-I MAANÎ .yokluk . Allah doğrularla beraberdir..» (Enfal. ilahi sıfatlar arasında eriyip gitmektir.» (Kamer. nebilerin. Fenâ hali tamam olunca. O âlemi Allah-ü Teâla şöyle anlatır: .» (Kasas. 42) Yine buyurur: ..«Onun vechinden gayrı her şey helâk olur. Fenâ hali hâsıl olunca. ezeli var'la birleşince ona vücud düşünülemez.«Güzel kelâm. Bu olanlar arasında kul.

içkiler ve cennetin diğer nimetleri... Allah-ü Teâla. On iki ilahı isim. sevenlerin kalbini öylece.«Ders. kalb işlerindeki her harfe bir isim verdi. efendimizin bir Hadis-i Şerifi de şöyledir: . Ahiret âleminde ise. Allah-ü Teâla bu hale işaret için şöyle buyurdu: . az zamanda çok yer kat etmek. bu dört isimde de ses. manevî yolculuğa dair olan ilimdir. Diğer on iki isimde olduğu gibi."Allah-ü Teâla'nın doksan dokuz ismi vardır. Dahası var. bir harftir. zata has isim bir tane. Revâni ruhun yeri kalbdir. ibadetin. onlar da. Bu ruhun meşgâlesi Hakkın zatına ait isimlerin ilk dördü iledir.» Anlatmak istediğimiz mevzuu açıklayan Peygamber S. Allah-ü Teâla o emirleri ile. Zahiri duygularla beraberdir. Yapılan ibadetten hasıl olacak velâyet hali. duysunlar diye. Bu haller yer zemininden semâ yüksekliğine kadar böyledir. tekrarı bindir. ilahî isimlerdir. bir'i sever. Îlahî esmaya dair Peygamber S. 110) Yine buyurdu: -«Güzel isimler onundur. cennete girer. hangisini çağırırsanız.. Metaı. Allah'ın emri olan farzlardır.. O da iç âlemine dair olan bilgidir. ama. yapılan ibadetin. uğraşılması gereken esaslı iş. onlarla çağırınız. Ayrıca her âlemin üç ismi vardır. sinedir.. birinci cennet olan meva cennetindedir. harf. çağırınız. Sonra. Onlar da cennet. Çünkü Allah-ü Teâla onun için şöyle buyurdu: .. O ruh farzları eda ederken şirk ehli olmaz. Çünkü bu cümlenin Harfleri on ikidir. keşif ve müşahede hali mülk âlemine aittir. Uzaktan söyleneni duymak ve iç âlemde gizli şeyleri haber vermek gibi şeylerdir. Allah-ü Teâla.» (A'raf. herkim onları ezbere sayarsa.» (Kehf. onun huyuna bürünen sayısız. Sonra. Bunlar. zahirdeki ahkamı düzenlemiştir. güzel isimlerin hepsi onundur. köşkler..«O yaptığı ibadette Rabbına şirk koşmasın. bazı iyilikler bulabilir. . sevgide sabit kıldı. LA İLAHE İLLALLAH cümlesinin esasına dayanır.A.» (İsra. efendimizin şu Hadis-i Şerifi vardır: . Yani. yalnız kendine has olmasını ister.A. Yaptığı iş. huri. yapılmamalı.«İster Allah deyiniz. Onun metaı şeriattır. suda yürümek hava boşluğunda uçmak. Ameller gösterişsiz olmalı. 110) Allah birdir.. bazı bu âleme has KEVNİ keramet tabir edilen. gılman. dünyada iken kârı gözetilmemelidir. 180) Bu âyetlerdeki işaret şudur ki.» Yani. isterse Rahman. Bu bilgiden hâsıl olan mârifete gelince: TEVHÎD esmasının sonucu olduğunu söyleriz.Ruhların Cesettekî Yerleri Cismanî ruhun cesetteki yeri. ruhbanlara ait işler vardır. konuşma olmaz.

Biri. marifettir. dallarına gelince. kalb dili ile vasıta kılınıp yalvarılan ilahî ilimlerin hepsidir.» (Yasin. bir de iç mânası vardır. bir misal olarak şöyle buyurur: . S. ki bu.Bu durumu.. NAÎM cennetidir. dalı semâya uzar. ahiretteki yeri ise.A. Allah-ü Teâla diğer Ayet-i Kerimede şöyle buyurur: . Müşahede ettiği şeylerin bir kısmı.. S. 60) Zahirdeki ilim. kökü yerde. 24) Revâni ruhun yeri. dildeki ilim. Çünkü gerçeğe daha yakındır. kavmi için bizden su talebinde bulundu. Bu durumu. Bir de . Aslı. Her bâtın mânanın bir sonrası daha faydalı ve daha kârlıdır. nebinin. kalb hayatıdır. bu Allah'ın kullarına karşı bir tutanağıdır. temeli olan bir hazinedir. taşa vurup açtığı on iki çeşmeye benzer.. bir nevi Musa a. 33) Allah-ü Teâla bu afakta habbe yarattı. cennetler ve onun ehli. Allah-ü Teâla. Onun da olduğu ve tasarruf ettiği bölge FÜAD'dır.» (İbrahim 27) Ve onlara. Sonra konuşması iç âleme dair olur. hayvâni nefsin kuvvetidir.» (Bakara. ve içinde bulunan meleklerdir.» Bahsettiğimiz. nurları.Taşa sopanla vur. semâ yüksekliğinden taa arşa kadar veya daha yukarı uzar. Bu habbe.«Allah-ü Teâla Kur'an'ı on batında inzâl eyledi. Faydalı olan da budur. Bâtınî ilme gelince. Allah-ü Teâla bize şöyle haber verdi: . içeceği yeri bildi. Ona: . Bunun metaı ise.«O bir pak ağaca benzer.«Kur'an'ın bir dış. İşine gelince.» Yine buyurur: .«Musa. İlahî isimlerin bâtın manasını düşünür.» (İbrahim.A.» Esas yararlı bilgi bu ilmin çerçevesi içindedir. yerin yedinci zemininde sabit olup.«Ölü yer. Peygamber. Peygamber. ünsiyet zevkini ihsan eyledi. Bu ruhun. Dedik. ondan yemektedirler. o zaman on iki göze fışkırdı. Sultani ruha gelince. belki daha aşağıda. Allah-ü Teâla şöyle haber verdi: .«Îlim iki çeşittir.s. efendimiz diğer bir Hadis-i Şerifinde ise şöyle buyurur: .. TEVHÎD ağacını onların kalbine yerleştirdi. Melekût âlemini müşahede eder. Öbürü de kalblerdeki ilimdir. habbe çıkardık.«Allah iman eden kimselerin kalbini dünyada ve ahirette sabit söz üzerine tesbit etti. Oraya can verdik. efendimiz ilmi anlatırken şöyle buyurur: . sessiz ve harfsiz konuşur. geçici yağmur suyuna benzer. on iki ilahi isim. Her cemaat. zahir ilimden daha yararlıdır. onlara kudretimizi bildiren bir delil olmalıdır.

ben de insanın sırrıyım. o da SIR'dır. 23) Bu sultanî ruhun meskeni öbür âlemde. en hâfiyi de bilir. ikinci. Diller tutulur. CEMÂL sıfatının tecellisini seyre dalıp hayrân olmaktır. Allah-ü Teâla murad ediliyor. Bakışı sır gözü iledir.«Însan benim sırrım. sır lisanı ile olur.«Mümin. o gizliyi bildiği gibi. TEVHÎD isimlerine devamdır. Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. Peygamber S. Orada benzeme ve benzetilme yoktur.» Bu ruhun metaı hakikat ilmidir. Bütün rağbetlerini. Sırrül Esrar . Öbürlerinde olduğu gibi. Daha ilerisi ledünnî ilme ereler. Hem celal. Kalbler hayrete dalar.» Birinci müminden imanlı kulun kalbi.» (Necm 11) Bir Hadis-i Şerifte ise.A.«Sözü bağırarak demekte isen. Yaptığı işlere gelince. gıdasıdır. Teveccühlerini daha ötelere aşıralar.«Her kim kırk gününü ihlâs ile sabahlarsa. Anlattığımız halleri inkâra sapmadan. Allah-ü Teâla'nın vechidir. üçüncü cennet sayılan FÎRDEVS cennetidir. oraya yönelteler. efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurur: . bu durum daha başka anlatılır: . O da.«O Mümin ve Müheymindir. Bunu Allah-ü Teâla şöyle haber verdi: . Buradaki devam. gâyesini bulunca. hem de cemal sıfatlarına bakar. Müşahede ettiği ve gördüğü.. bu ilim aynı zamanda TEVHÎD ilmidir.. şu kudsî hadisle anlatılır: . gerçek yüzünü anlamaya bakalar. hikmet kaynakları kalbinden diline akar. burada da zahiri nutuk yoktur: . Bu ruhun kârı. bu hallerden haber vermeye gücü yetmez. Bu ruhun hali. ilim makamlarını anlamaya çalışalar. Daha yükseklere varalar. Kudsî ruhun tasarruf ve durak yerine gelince.enfüsî âleme habbe halk etti. 7) Kudsî ruhun haline Allah-ü Teâla'dan başkası vakıf olamaz.» (Taha. müminden ise. İnsan. O günde yüzler parlak olarak Rablarına bakarlar. Allah-ü Teâla bir sıfatının Mümin olduğunu bize şu ayetiyle bildirdi: . Mümin'in aynasıdır. Anlattığımız bu haberler ilim sahiplerine ulaşınca. zatî olan ehâdiyet makamını bulmaya. irfan sahibi olmaya bakalar. O işitir ve görür. akıl inhisarı altına girer. onlara gerekir ki.» Bu sultanî ruhun kârına gelince. ruhânî ruhların kuvvetidir. Çünkü Allah-ü Teâla görünen misallerden münezzehtir.«FÜAD gördüğünü yalanlamadı.» (Haşr. mâna yavrusunun zuhurudur.

hikmetine bir son ve sınır olmaz. onu mekânla talep etmiş olursun. açık. O'na benzerlik koşanları reddederiz. Böyle olunca da rabıta. O halde müride gereken. Putperestleri reddederek deriz ki: Allah Bir'dir. böylece Hüzeliye Mezhebi mensuplarını reddediyoruz. Benzerlikle kıyas olunmaz. hiç bir şeye muhtaç değildir.) Hazretlerinin Akîdesi Hamd o Allah'a ki. daha münasibdir. karada. O'nu tenzih ederiz. Sonralık da O'na hastır. Bu bakımdan hiç kimse O'ndan bir hak iddia edemez. O'nu zaman kavramıyla kayıtlamış olursun! O'nun hakkında "değil" tabirini kullanırsan. hiçbir şey O'nun önüne geçemez. O'nun hakkında "ne zaman?" dersen. O'nu nitelik ve nicelikle talep etmiş olursun. Allah daha iyisini bilir!. Hiç kimsenin O'nun üzerinde bir hakkı yoktur. Çünkü irşad makamında olan şeyh. sonra da Allah-u Teâla'da fenâ bulmaya vâsıl olma imkânını elde etmektir. içinde feyiz kaynakları artar ve böylece yakın bir zamanda arzusuna erişir. Cisim olmuş olsaydı. Cenab-ı Hakk'a vâsıl olmakta müridi için bir vâsıtadır.Rabıta ve Faydası Rabıta ve onun keyfiyeti. Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. bütün eşya O'na muhtaç bulunuyor. O'nun hakkında "niçin" tabirini kullanacak olursan. Bununla Nezzamiyye Mezhebi mensuplarını reddediyoruz. O'nun koymuş olduğu hukuk vacibdir. Eşlik ve çiftlikle vasıflanmaz ve ayıplanmaz. dersen. O'nu var oluşluktan ta'tîl etmiş olursun. Zaman ve mekânı O yaratıp meydana getirmiş ve kendisi zaman ve mekân kaydından pak kalıp. "Allah nasıldır ve nicedir" dersen. rahmet ve inâyetiyle) her şeyde mevcud olmuş ve fakat zarfiyetten münezzeh ve mukaddes kalmıştır. Zira rabıta. denizde hayır olsun şer olsun hiç bir şey O'nun iradesi dışında hareket edemez. sonralığa ilhak edilemez. kudretiyle. öncelik O'na hastır. Böylece Kaderiyye Mezhebi mensuplarını reddediyoruz. mürîd için zikirden daha faydalı. Gizli. . bir şahıs olmuş olsaydı. Her şeyin yanında hazır olmuş ve fakat bir şeyin yanında mekân tutmaktan çok yüce kalmıştır. şeyhin suretini düşünüp. her şey O'nun yüksek iradesiyle hareket eder. O'nun şanı yücedir. düşünce şeridinden geçirmektir. kemiyyeti bilinmiş olurdu. Delil ve hücceti doruğuna yükselmiştir. Cisimlikle tanıtlanmaz. önce şeyhinde yok olmak.. melekûtiyyet konusunda O'nunla çatışmış olursun. O'nun dengi ve benzeri yoktur. bir takım organlardan meydana gelmiş olurdu. çünkü O SAMED'dir. hiçbir şekil yakınlığıyla nitelenmez. nicelik ve niteliği O nitelemiş ve kendisi nicelik ve nitelikten pak ve münezzeh kalmıştır. (îlmiyle. O'nun yüksek kudreti hiç bir şeye benzemez. Füyüzât-ı Rabbâniye Gâvs-ı Âzam (K. izzet ve şerefle saltanatını kurmuştur. Rabıta zikirden üstündür..S. Mürid şeyhiyle gönül münasebeti kurup arttırdığı nisbette. O'nu tenzih ederiz. eğer O. "Allah nerede"dir.

nasıl olur da kudsî bahçelerde gezip tozmazlar? Oranın yüce yerlerinde eğlenmezler? Oranın susuzluğu giderici sularından içmezler? O günü nasıl tasvîr edelim. canlıları bir araya toplayacağı gün. hem de başkasını görüyor ve O her sesi duyuyor. Dostları da O'nu dolunayı görür gibi görürler. Onun sözünün başka hiç bir yaratıcısı yoktur. Kur'an'ı indirip en güzel konuşanları acze düşürmüş ve böylece Muradiyye Mezhebinin hüccetlerini çürüğe çıkarmıştır. Allah ile ünsiyet müşahedesine erişince nasıl lezzet almazlar? Bir takım gönüller ki. dostlarına (rahmet ve mağfiretle) tecellî eder. Bununla da Ca'feriyye Mezhebini reddediyoruz. Biz inanıyoruz ki. haydi gir kullarımın içine. açıktan kendini gösterecek ve bu davayı O halledip hükme bağlayacaktır. O. sen O'ndan razı. O gün Mevlâsının hitabına mazhar olan. tevbe edenlerin tevbesini kabul buyurur. En gizli hal ve düşünceleri görüyor. mü'minlerin kalblerini bir araya getirip uyumlu kılmıştır. haber verdiği hiç bir şeyde döneklik yapmaz. övgü değer vuslatın hazzını almak için hicret etmişlerdi. Kafirleri de sapıklıklarıyla baş başa bırakıp akl-ı selîm ve iradenin kapısını açık bırakmıştır. "Ey itmi'nane ermiş ruh. haksızlık ve zulümden uzak. günahları bağışlar. Hesap günü insanları ve diğer. Bununla Dehriyye Mezhebini reddediyoruz. geçmişteki günahları (eğer tevbe edip bağışlanmışsa) tekrar dönmez. dön Rabbine. O. Öncesi olmayan bir söz ile konuşucudur. bağışladığı şeyi geri döndürmekten münezzehtir. Ama bir takım kimseler Cennete girmek istemeyecek. 28) Sen cennetlerden huri nîmetiyle hoşnud olacağını mı zannediyorsun? Cennet bahçelerinde sündüsten yapılmış bir giy-siye kanaat getireceğini mi sanıyorsun? Mecnun Leyla'sız nasıl ferah bulup huzura kavuşabilir? Amber kokusunu almadan onu sevenler nasıl eğlenip rahat edebilirler? Bir takım cesetler ki. Bununla Ka'biyye Mezhebini reddediyoruz. ubudiyyet tahkîkinde erimişlerdir. Biz tasdîk ediyoruz ki. Sadık'dır. O. O senden razı olarak. Onlar hayatın lezzetinden ancak. Allah. nasıl olur da Rabbanî şerbetle sulanmazlar? Bir takım ruhlar ki.Allah adil'dir. Mevlâsı da onu Cennet-i Adn'e buyur edecek. o gün perde gerisinde kalmayacak. hem kendini. aşın derecede olan aşk ve şevki nasıl anlatalım? Aşıklar hakimi o gün arz-ı endam edecek. Rabbimiz ayıpları gizler. perde gerisinde durup onları hesap alanında bekletir? Bu hususta O'nun kadim ve ezelî va'dleri vardır. sevgi sütleriyle gıdalanmışlar. Bu yüzden onlara ebedî rahatın kadehini sunucular şerbetler sunacak. beden şehrinde hapsedilmişlerdir. nasıl olur da dostlarına görünmez. Yahudi. Bununla Hişamiyye Mezhebini reddediyoruz. öyle şerbetler ki hem . Hıristiyan ve Ateşperestlerden hayırlıdır. her türlü adaletsizlikten mukaddestir. Rablerinden başkasına bakmayacaklarına and verecekler ve Ondan başkasına niyet bağlamayacaklar. varlık âleminden hiç bir şeye razı olmayacaklar. Ve biz ikrar ediyoruz ki. Mu'tezile'den rü'yeti inkâr edenleri reddediyoruz. O. Bir kişi günahına dönecek olursa. hem onların arzuları aşağı nesneler de olmayacak. Va'dlerini mutlaka yerine getiricidir. bu ümmetin fâsıkları. Allah katında yer almakla nasıl nîmetlenmiş olmazlar? Karanlık gecelerde uykusuz kalmış bir takım gözler. Onları kabir çukurunun karanlığına birer fani olarak çevirmiş ve ilk yarattığı gibi onları tekrar diriltip hayata döndürecektir. gir cennetime!" (Fecr. hükümlerinde asla zulmetmez. tahiyyat ile söze başlayacak. Halkı (yaratıkları) en güzel fıtrat üzere yaratmıştır.

yeni yeni esenliğe her sabah ve her akşam mazhar eyle!. Rabbim. kendi güzelliğinle Sen bütün aşıkları öldürdün. Çünkü bunların. ona nîmet ve bağışlarımı bolca vereyim!" Uyanık olun ki. ardarda.. hem de yumuşak. Benden bir bağış isteyen var mıdır. Kaynak: Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hz. Sana kavuştuğum gün asla umutsuzluktan endişe etmiyorum. evet bu saydıklarımızın hepsi Allah'ın birliğini dile getirip ifade etmektedirler.. Onlar (fena âleminde) bir takım ayrılıkların hasretine sabrettikleri için.katıksızdır. üzerlerinde dinden hiç bir eser görünmemektedir. o ruhların gözlerinden akan yaşların kokusu. Şüphesiz ki. Buna hasret olanlar üzerinde çevrilip. göz ve gönül doldurucu nurlarına doğru heveslerini çekecek. Sana olan aşkları sebebiyle onlarda bir bakiyye kalmadı. Malikî ve Hanbelî mezheplerinin usulü üzere idi. Artık onun için. sabah akşam onları çepçevre kuşatınca. Rabbim. Haberiniz olsun ey muhabbet ehli! Şüphesiz ki Cenab-ı Hak seher vakti tecellî ederek şöyle seslenir: "Tevbe eden kimse var mıdır? onun tevbesini kabul edeyim! Günahının bağışlanmasını arzu eden bir kimse var mıdır? onun bütün hatalarını bağışlayayım. Rabbim ben Senin aşkından yana bir vasiyet üzere bulunuyorum. halkın en şereflisi Muhammed'e ve onun hanedan ve arkadaşlarına indir! Onları saygı ve ta'zîmin en şereflisine has kıl! Onları çokça ve ebediyen. Sırrül Esrar . Semavî işaretler. Amin!. sizi de kendilerine cennette yüksek menziller verilen altlarında ve üstlerinde ilahî füyuzatın eserleri görülen kullarından eylesin! Allah'ım. ruhlar kir ve pastan arınıp safileşince. Yine onların sözlerinin ve haberlerinin sıhhati. bir nice hallerde başına gelen dert ve musibetler eşit bir doğrultuda ona çok kolay gelir. Ayrıca bağ bahçe aralarında kıvrıla kıvrıla akan suların çağlayan sesleri. Ayrılığa düşenler. Şafiî. esen rüzgarların dokunup raks ettirdiği ağaç dallarının sündüs giysilere bürünerek çıkardığı gönül çekici nağmeleri de buna delildir. Senin cemalini görmeyen bir göz herhalde şakiydir (bedbahttır). Cenab-ı Hak beni de. aydınlık verir. rahmet ve afiyetini. şevk ve istekle Sana yönelip eriyorlar. dostlar tabakasında sened ve rivâyet kabul edilir. manevî ufuklarda misk kokusu neşreder. Senin Hakk ismine and olsun ki. Amin!. apaçık sabahlamıştır. yüksek mertebelerdeki vuslata hak kazanmışlardır. dağılan kimselerden korusun. Allah bizi ve sizi dinde ayrılık meydana getirip parçalanan. Hiç şüphe yok ki. Sevgi hediyesi. açıktan açığa takdim edilince. Sana olan gönül arzusu hakkı için senin emrin altında bulunanlara merhamet ve şefkat et! Öyle gönüller ki. onların şadilik ve iştiyaklarını arttıracak. güzel kafiyeler neredesiniz? Onların akidesi. ihtiyaçları yerine getirilir. olanca güzelliğiyle ışık saçar. Onlar sualsiz uçup gittiler. melekler âleminden nefhalar vardır! Bu mesele ve önermenin doğruluğuna delîl. Hanefî. okun hedefi delip geçtiği gibi dinden öylece gelip geçtiler. kuşların ağaçlar üzerinde davudî nağmelerle ötmeleridir. Ya ilahî! Senin atıfetlerin hatalarımızı silsin! Red nasıl olabilir kardeşlerim? Seher vakitlerinde rabbanî anlar ve dakikalar vardır.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->