P. 1
AROMATİK BİTKİLER

AROMATİK BİTKİLER

|Views: 329|Likes:
Yayınlayan: Samiye Ağbaht

More info:

Published by: Samiye Ağbaht on May 01, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

TIBB VE AROMAT K B TK LER ÜRET M N N ARTTIRILMASI OLANAKLARI

Emine BAYRAM , Saliha KIRICI , Sezen TANSI , 4 5 6 Güngör YILMAZ , Olcay ARABACI Süleyman KIZIL , sa TELC 7
1 2 3

ÖZET
Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün giderek artmaktadır. Türkiye tıbbi ve aromatik bitkilerin dış satımında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olup, birçok tıbbi bitkinin dış satımını yaparken, aynı zamanda birçok bitkinin de dış alımını gerçekleştirmektedir. Ülkemiz farklı iklim ve ekolojik koşullara sahip olması, floranın çok sayıda bitki türü ve çeşitliliği içermesi bakımından doğadan toplanan ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir. Bazı türlerde doğadan toplama ekonomik olabilir ancak doğadan toplanan bitkilerde kaliteli ve standart ürün elde etmek zordur. Doğadan toplanan bitkilerde kalitenin her zaman istenen düzeyde olmaması, toplama sonrası işleme, depolama ve nakliye koşullarının yeterince karşılanamaması gibi nedenlerle esas olan bu bitkilerin tarımının yaygınlaştırılmasıdır. Gerek iç tüketimde kullanılan gerekse dış satımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerde üretimi arttırmak ve istenen kalitede ürünü elde edebilmek için; doğadan toplamaların sürdürülebilirlik ilkesine dayalı floraya zarar vermeden yapılması, bitki toplayıcıların eğitilmesi, talebi fazla olan bitkilerin kültüre alınması, yetiştirme tekniklerinin her bitkiye ve ekolojik koşullara göre saptanması, yurt dışında geliştirilmiş ve ülkemiz ekolojik koşullarına adapte olabilecek çeşitlerin getirtilerek ülkemiz iklim koşullarında denenmesi, bu bitki grubunun en önemli sorunlardan biri olan tohumluk temini için kurumsal alt yapının oluşturulması, çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarının desteklenmesi, hasat sonrası işlemler, depolama ve nakliyede uygun şartların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar yerine getirildiğinde dünya pazarının istediği kalite ve standartta ürün elde etmemek için bir neden bulunmamaktadır. Anahtar Sözcükler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, üretim ve ticaret, uçucu yağlar, organik tarım

1. G R Ş
Tıbbi ve aromatik bitkiler asırlardan beri gıda, çeşni, ilaç ve şifa vermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle kimyon, haşhaş, anason gibi bazı bitkilerin tarımı tarih öncesi devirlerden beri devam etmektedir. 20. yüzyılın başlarında listelenen ilaçların %40’ından fazlası bitkisel orijinli olmasına rağmen 1970’li yılların ortasında bu oran %5’ ten daha aşağıya düşmüştür. Ancak özellikle 1990’lı yıllardan sonra, tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni kullanım alanlarının bulunması, doğal ürünlere olan talebin artması; bu bitkilerin kullanım hacmini her geçen gün arttırmaktadır. Günümüzde tıbbi bitkiler piyasasının yıllık yaklaşık 60 milyar dolarlık bir rakama sahip olduğu tahmin edilmektedir (Kumar, 2009). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yaklaşık 20.000 bitki tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. Dünyada bitkisel droglar için başlıca ticaret merkezleri Almanya (Hamburg), ABD (New York) ve Hong Kong’dur (Başer, 1997; Lange, 2006). Türkiye coğrafi konumu, iklim ve bitki çeşitliliği, tarımsal potansiyeli, geniş yüzölçümü sayesinde tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinde önde gelen ülkelerden biridir. Türkiye’nin bu önemi; gelişmiş ülkelerdeki yerleşmiş bitkisel ilaç, bitki
1 2 3 4 5 6 7

Prof. Prof. Prof. Prof. Doç. Doç. Doç.

Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

1

kimyasalları, gıda ve katkı maddeleri, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturan pek çok bitkisel ürünü veren bitkilerin ülkemiz florasında bulunmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu bitkiler çoğunlukla doğadan toplanarak pazarlanmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler ağırlıklı olarak Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden toplanmaktadır. Toplanan bitkiler genellikle defne, adaçayı, biberiye, kuşburnu ve ıhlamurdur. Tıbbi ve aromatik bitkilerde sürdürülebilir üretim ve pazar potansiyelini yeterince değerlendirmek için bu ürünlerin istenen miktar ve kalitede olması gerekmektedir. Türkiye’de tıbbi bitkilerin öneminin artmasına paralel olarak tarımsal çalışmalara başlanmış, özellikle son yıllarda bu bitkilerde çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarında artışlar gözlenmiştir. Kekik, anason, kişniş gibi birçok tıbbi ve aromatik bitkide standarta uygun çeşitler geliştirilmiştir. Tüketici ve sanayici taleplerine cevap veren kaliteli ve standart ürün için ıslah edilmiş çeşitlerin geliştirilmesi, uygun ekolojik koşulların belirlenmesi, doğal bitkilerin doğaya zarar vermeden zamanında toplanması, hasat sonrası işlemler ve işleme teknolojisinin belirlenmesi tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim ve pazar olanaklarını arttıracaktır.

2. TIBB VE AROMAT K B TK LER N TANIMI VE KAPSAMI
Tıbbi bitkilerin tanımını tam olarak yapmak mümkün değildir. Günümüzde “tıbbi” ve “aromatik” bitkiler terimi genellikle birlikte kullanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek, sağlığı sürdürmek veya hastalıkları iyileştirmek için ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. Tıbbi bitkiler, beslenme, kozmetik, vücut bakımı, tütsü veya dini törenler gibi alanlarda yer alırken, aromatik bitkiler ise, güzel koku ve tat vermeleri için kullanılmaktadır (Anonim, 2005). Aromatik bitkilerin gıda, kozmetik ve parfümeri sektöründe de geniş kullanım alanı bulunmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler eczacılık ve parfümeride tıbbi ve aromatik amaçlı olarak en eski kullanımı olan bitkilerdir (European Community Biodiversity Clearing-House Mechanism, 2005). Bitkisel ilaçların orijinal materyali genellikle tıbbi bitkiler grubuna dahildir. Bitkisel ilaç, işlenmemiş yada işlenerek bir veya daha fazla bitkiden oluşturulan bileşim maddesi içeren tedavi edici özelliği olan veya diğer insanların sağlığına yararı olan bitkilerden türetilen maddeler veya ürünlerdir. Bu tanımlama altında, bitkisel ilaçların işlenmemiş bitkisel materyal, işlenmiş bitkisel materyal ve tıbbi şifalı ot (herbal) ürünleri olmak üzere 3 çeşidi bulunmaktadır (Van Overwalle, 2007). Ancak bu tanımlama, bir ilaç ürününün kimyasal bileşeni olarak izole edildiği yada sentezlendiği durumlarda ve etkili maddenin tanımlandığı yerleri kapsamamaktadır (WHO, 1998). Tıbbi ve aromatik bitkiler denildiğinde hem bitkiler, hem etken madde yönünden ve hem de tüketim alanları bakımından çok büyük bir alanı kapsamaktadır. Bu bakımdan bugün standart hale gelmiş bir gruplandırılması bulunmamakla birlikte, genellikle familyalarına, içerdikleri etken maddelere, tüketim ve kullanımlarına, yararlanılan organlarına ve farmakolojik etkilerine göre gruplandırılabilirler (Ceylan, 1995). Ancak, en yaygın olarak kullanılanı etken maddelerine göre yapılan gruplandırmadır.

3. GEÇM ŞTEN GÜNÜMÜZE TIBB VE AROMAT K B TK LER ÜRET M VE KULLANIM EĞ L MLER
20. yüzyılda tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim ve kullanımındaki gelişmeler incelendiğinde, yüzyılın başlarında teknolojinin getirdiği yenilikler, sosyal ve politik değişimler, bitkilerin ilaç olarak kullanımının hızla azalmasına neden olmuştur. 1930’lu yıllarda sulfa ilaçlarının ve 1940’lı yıllarda organik kimyasalların sentezi, tıbbi bitkilere ilave olarak sentetik ilaçların üretimini teşvik etmiştir. Dünya Savaşı’nı izleyen ekonomik ve sosyal değişiklikler ile bitkiler ve tedavilerle ilgili yeni tanımlamalar, sentetik kimyasal ilaçların elde edilmesi sonucu endüstriyel ilerlemelerle modernleşen batı ülkelerinde, 1970’li yılların sonuna kadar bitki ekstraktları ile bitkilerin kullanımında azalmaya neden olmuştur (Craker ve ark., 2003). 20. yüzyılın başlarında listelenen ilaçların %40’ından fazlası (çoğunlukla rafine edilmeden elde edilenler) bitkisel kökenli iken, bu durum 1970’li yılların ortalarına gelindiğinde %5’in altına düşmüştür (Craker ve Gardner, 2005). 1980 ve 1990’lı yıllarda tüketicilerin sağlık hakkında daha

2

Bu nedenle. bitkilerin üretimindeki gelişmelere. 2006).fazla bilgilenmeleri. tıbbi ve aromatik bitkilere olan talepler de artacaktır (Gross. Schippman ve ark. Taleplerdeki bu artış. Bitki materyallerinin kalite standartları. 2007) raporları birçok tıbbi bitki içeren diyet katkılarının satışının 2005 yılında %4. Beslenme ile ilgili yayınların (NBJ. Yine aynı yıllarda. süreklilik arz eden (güvenilir ve aynı seviyedeki etkili madde miktarına sahip üretim) ve sertifikalı (kökeni ve tarihçesi için kimliği saptanabilir) ürün talepleriyle artmıştır. Halen tıbbi ve aromatik bitki pazarlarında. kültür. Bu durum gelişmiş ülkelerde bitkisel ilaçlar ile ilgili yasa ve yönetmelikleri yeniden ciddi bir şekilde ele almaya itmiştir (Başer. Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkisel materyale olan talebin önceden belirlenen bir gelecekte sürmesi beklenmektedir (Craker. 1999) aromatik bitki ve/veya bitki özleri içeren mum ve ev kokuları için pazar. ürünün işlenmesi ve alıcıların temiz (fiziksel ve kimyasal kalıntı içermeyen). 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında ticaretin küreselleşmesi ve genetik çeşitliliğin korunması hakkındaki endişeler tıbbi bitkilerin kültürünü etkilemiştir. 2001). Kozmetikçiler. 2007). gelir. Ormanların yok olması ve gelişme nedeniyle gelecekte habitat kaybının devam etmesi hem gelişmekte hem de endüstrileşmiş ülkelerde birçok tıbbi ve aromatik bitki türüne olan tehdidi sürdürmesi beklenmektedir (Shanley ve Luz. sadeliği ve sürdürülebilirliğini sunarak (Hartman Group. reklam. 1980 ve 1990’lı yıllarda tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde başlanan araştırmalar. 2000) kaynak noksanlığı çeken. kilo artışı ve oldukça zengin toplumlarda sık sık ortaya çıkan diğer tıbbi problemlere sahip nüfusun artması sonucu. 2001. Cyperus scariosus.(Unity Marketing Inc. 2006). Schippmann ve ark. cildi canlandırmak ve korumak için Aloe barbadensis. ekonomik olarak geri kalmış bölgelerde sürdürülemeyen aşırı toplama uygulamalarını teşvik etmektedir (ITC. 2006). 2006). 2003.1 bir büyüme ile 2004’te tahmin edilen 8.. 2006) geçmiş beş yılda pazar kazanımlarını yükseltmiştir (Ferrier ve ark.com.. diriliğin umudunu. 2006). hastalık ve diğer insanca koşullar). eğitim ve bilimsel rapor) daha fazla insanı tıbbi ve aromatik bitkisel materyali denemeye ve kullanmaya yöneltmesi olasıdır..3 milyar dolara ulaştığını bildirmektedir. Celastrus paniculatus. bazı bölgelerde özellikle bitkisel materyali korumak için (WWF. yakın gelecekte tıbbi ve aromatik ürünler satışında anahtar pazar kavramı olarak kalması beklenilen gençliğin canlılığını ve gücünü. 2002).. 2005).. 1998). Asya’da gelirin artmasının yerleşik halkın yaşam standardını yükseltmesine paralel olarak yaşlanma. Ginkgo biloba. 2005 yılında tıbbi ve aromatik bitkileri veya bitki ekstraklarını da içeren gıda dışı organik ürünlerin satışları 1/3 oranında artmıştır (OTA. 3 . Organik üretilmiş bitkiler ve droglara olan ilgi ve talep her geçen gün artmaktadır. Myrtus caryophyllus ve Withania somnifera gibi çok sayıda bitki ekstraktını içeren ürünleri formülleştirmişlerdir (L’amar. Bitkilerden türetilen ilaçlar için küresel pazar tahminleri 2005’de 18 milyar dolardır. 2011’de bu değerin 26 milyar dolara ulaşması beklenmektedir (Pharmalicensing. organik ve doğal besinlere olan yönelme beraberinde tıbbi ve aromatik bitkileri tekrar gündeme getirmiştir. 2006). 2005). özellikle gelişmiş ülkelerde bitkisel ilaçlar lehine gözlenen ilgi artışı.4 milyar dolar değere ulaşmıştır. Tıbbi ve aromatik bitki kombinasyonları ve herbal içeceklerin satışları. bioaktif bileşenlerin ekstraksiyonuna ve tıbbi uygulamaların doğrulanmasına önderlik etmiştir (Khan ve ark. sağlık konularındaki toplumsal endişede (hazır olması ve fiyatı). 2005. ABD ve Kanada’da pazar taleplerinin %50’nin üzerine çıkacağı hesaba katıldığında. organik gıdalara olan taleple eşleşen organik ürünlere bir yönelme olmaktadır (Adam. Demografik yapıda (yaş. üretilmiş ve marketlerde satışa sunulmuştur. 2007). Aromatik bitkilerin ve bitki özlerinin çiçek düzenlemelerinde ve parfüm sanayinde kullanımları yaygınlaşmıştır. çok sayıda yeni tıbbi bitki kültüre alınmış. Doğal bitki materyaline olan talep veya kültüre alınmış bitki materyalinin bulunamayışı nedeniyle doğal ve kültürü yapılan bitkiler arasındaki fiyat farkları. doğal ve organik ürünlerin kullanımında (Kroner. 2003 yılından itibaren %14. Hartman Group. bazı bölgelerdeki doğal türler için muhtemelen sürekli bir tehdit oluşturacaktır. mevcut ve gelecekteki değişiklikler ve bitkisel ürünlerle olan benzerliklerin (basın raporları. Aromaterapi ve kokulu mumlara katkıda bulunan (Elson.5 artarak 21. Bu durum tıbbi ve aromatik bitkisel ürün kullanıcılarının mevcut temelinin organik gıdaları satın alanlarla aynı olduğunu ortaya koymaktadır (Hartman.

o ürün en yakın kategori altındaki "diğerleri" başlığı altında işlem görmektedir (Başer. her ürünün özel bir GT P numarası bulunmayabilir.8 milyar dolar arasında (Çizelge 2) değişmiştir.2 milyar dolar ile 23. 4.6 milyar dolar arasında (Çizelge 1). aroma vb. her ürünün gümrük tarifesinde zaman zaman yapılan kısıtlamalar. hem satıcı. içki. meşrubat. şekerleme.9 milyar dolar ile 20. hem de ülke açısından yararlı sonuçlar getirir. çeşni.1. Böylece bu tür tüketiciler organik ve doğal ürünlere yönelik bir hayat stilini seçme ya da sıklıkla ona ve alternatif tedaviyi denemeye yönlenmektedirler (SPINS 2004). 1997. parfüm. bu her durumda mümkün olmayabilir. çiklet. gibi birçok alanda kullanılmaktadır. baharat. soğan-yumru. Dünya bitkisel drog ticareti son beş yılda ortalama 16. Son yıllarda ülkemizde de tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bunlardan elde edilen ürünlerin kullanımında büyük bir artış dikkati çekmektedir. genetik mühendisliği ürünleri. dış alım değeri ise 13. doğal popülasyonların mülkiyet haklarında (Persley. Bu durumda. 4 . bunlardan elde edilen bitki ekstrelerinin ve bu ürünleri işleyen sanayi kollarının büyümesi ve artması beklenmelidir. Ülkemizde de kabul edilen sistem “Customs Cooperation Council Nomenclature” (CCCN)’in Avrupa Birliği’nde kabul edilen şekli “Harmonized Commodity Description and Coding System” (HS)’dir (Başer. Ancak. 2006). 1997) ve yerel pazarın değeri konusunda (Brinckmann.8 milyar dolar ihracat ve 18. Gelecek yıllarda sürekli artan talebi karşılamak. kök ve diğer bitki grupları oluşturmuştur. sağlık ve beslenme hakkında daha çok bilgi sahibi oldukça. pestisitle bulaşmış gıdalar ve benzer konular çevresindeki tartışmalar ve endişelerden daha iyi haberdar olmaktadır. Zira. Zira. tıbbi ve aromatik özellikler de taşıdıklarından ilaç.Dünyada Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi ve Ticareti Baharat veya çeşni sınıfına giren pek çok bitki. 2007). çay-kahve. Ticarette yer alan tıbbi ve aromatik bitki sayısının çok fazla ve bunlardan elde edilen etken madde miktarının çok çeşitli olması nedeniyle.6 milyar dolar ithalat olarak gerçekleşmiştir. esans. Günümüzde tüketiciler gıda. ticaret istatistiklerinde tek bir gruplama söz konusu olamamaktadır. tehlike altındaki türlerin korunmasında (FAO. Bu nedenle. 2003). 1997). HS. tıbbi ve aromatik bitkiler arasına kesin sınırlar koymak imkansızdır. daha kaliteli standart bir ürün elde etmek için tıbbi ve aromatik bitki üretiminin. herbal çay. konulan fon ve kotalar belirtildiği için ürünün doğru GT P numarası ile ithal veya ihraç edilmesi hem alıcı. geleneksel tıp. 2004) tüketici ilgisinin artması büyük olasılıkla devam edecektir. Üretim bakımından en önemli bitki türlerini. Bu durum dış satım cetvellerinde kullanılan Gümrük Tarife statistik Pozisyon (GT P) numaralarında ve sıralamasında da görülmektedir. Bu durum bitkisel kaynakların geçerliliğinin kabulü gereğini ve bazı durumlarda kültür altına alma yönünde tercihi getirecektir (Craker. Tıbbi veya aromatik bitkileri özel olarak sınıflandıran bir sistem yoktur. TIBB VE AROMAT K B TK LER N EKONOM K ÖNEM 4. Beş yıllık dönem içinde Dünyada tıbbi ve aromatik bitkiler dış satım değeri yaklaşık 11.2006). Dünyada en çok dış satımı ve dış alımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler sırasıyla Çizelge 1 ve Çizelge 2’de bulunmaktadır. Dünya Gümrük Organizasyonu (WCO) tarafından geliştirilmiştir ve bugün 177’den fazla ülke ve ekonomide kullanılmaktadır (Lange. getirilen kolaylıklar. 2006). kişisel hijyen ürünleri. Tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünya ticaret hacmi ve değeri konusunda en sağlıklı ve güvenilir veriler Cenevre’deki Uluslararası Ticaret Merkezi (UN Comtrade) bilgi bankasından elde edilebilmektedir. Ürünlerin doğru GT P numarası ile ihraç veya ithal edilmesi önemlidir. Lange. kozmetik.

074 34.911 2007 247.990 237.803 7.257 374.730 20.853 72.716 16.554 38.635 30.335 157.188.273 13.227 19.561 37.525 254.521 140.458 173.269 1.236 181.764 14.031 915.040 218.999 18.525 440.307 4.711 9.648 23.324.500 61.327 202.025 5 .587 14.445 52.857 53.328 21.961 679.247 126.494 17.997 7.262 142.849 42. Dünya’da En Çok Dış Satımı Yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Değer: 1000$) Kod 071490 070320 071130 090111 090210 090300 090411 090420 090500 090620 0907 090810 090820 090830 090910 090920 090930 090940 090950 091010 091020 091030 091040 091050 091091 091099 120730 120740 120750 120760 120791 121110 121120 121190 Ürün Adı Salep.564 1.192 15.600 30.407.392 137.454 100.022.443 20.101 16.231.109 55.375 52.474 9.489 618.805 91.550 2008 249.975 481.399 705.250 Toplam Kaynak: Comtrade.290 246.215 109.428 97.261 51.860 28.521 20.820 3. Ardıç Meyvesi Zencefil Safran Zerdeçal Kekik ve Defne Yaprağı Köri Baharat Karışımları Diğer Baharatlar (Çemen vb) Hintyağı Tohumu Susam Tohumu Hardal Tohumu Aspir Tohumu Haşhaş Tohumu Meyan Kökü Ginseng Kökü laç.535 55. Yenibahar Vanilya Tarçın Karanfil Hindistan Cevizi Küçük Hindistan Cevizi Kakule Anason.647 233.709 23.344.153 29. 2009 11.946 916.299 114.230 61.471 104.219 280.786 341.078 18.576 558.Çizelge 1.100 1.740 57.847 241.080. Arrowroot Sarımsak Kapari Kahve Yeşil Çay Mate Karabiber Kırmızıbiber.384 39.715 62.609 21.455 71.407 22.275 12.685 592.377 367.234 57.628.273 11.653 23.974 216.250 103.514 20.346 40.417 11.273 20.071 76.796 51.645 8.141 250.762 1.080 99.338 6.47 50.430 128.925 1.922 516.311 121.301.192 7.684 7.574.471 86.477 598.457 252.499.089 325.214.470 42.360 1.373 104.058 36.409 821.982 58.820 284.318 121.418 414.886 709.031 594.888.866 8.593 127.945 231.653 1.759 50.534 868.592 84.459 227.301 419.925 5.711 124 1.455 316.398 260.912.538 109.897 461.005 239.771 9.129 24. parfüm ve insektisit olarak kullanılan bitki ve kısımları 2004 167.391 109.011.462 8.417.726 1.198 62.100 140.594 94.503 557.131 2005 207.861.737 101.751 859.385 293.810 299.409 281 11.002 3.330 2006 226. 714 15.939 14.026 111.889 98.871 928.643 490.131 258.603 96.639 12.198 51.498 42.120 186.310 20.881 126. Çin Anasonu Kişniş Kimyon Karaman Kimyonu Rezene.176 1.434 31.

723 298.176.074 255.619 2.204 117.054 48.070 145.485 44.375 7. sarımsak.188 115.249 313.587 113.772 18.408 119.798 114.921 14.890 130.779 52.532 94. 6 .167 253.973 TOPLAM Kaynak: Comtrade.180 83.460 421 1.152 48.917 126.398 57.097 404.532 24.892 14.244 175.806 29.542 1.817 9.062 227.793 6.154 121.001.204 194.509.488 50.572 14 1.921 51.571 749.410 894.882 62. 2009 13.161 2007 269. Dünya’da En Çok Dış Alımı Yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Değer: 1000$) Kod 071490 070320 071130 090111 090210 090300 090411 090420 090500 090620 0907 090810 090820 090830 090910 090920 090930 090940 090950 091010 091020 091030 091040 091050 091091 091099 120730 120740 120750 120760 120791 121110 121120 121190 Ürün Adı Salep.828 121.587 191.626 34.191.479 28.444 23. parfüm ve insektisit olarak kullanılan bitki ve kısımları 2004 224.801.739 639.925 57.454 150.063 113.062 3.796 710.552.031 196.059.209 347.067 32.133 245.084 30.924 74.006 243. karabiber.497.598 29.556 929.695.994 129.675 1.867 606.061 6.778 837.314 1.974 285.629 231.733 132.128 47.149 119.533 2.712 862.909 35.797 45.887 30. kahve.969 2008 310.281.845 117.958 38.044 397.480 26.910 828.846 185.086 305.378 17. zencefil ve yeşil çaydır. yenibahar.279 44.402 34.101 24.300 24. vanilya.941 25.747 796.409 290.030 105.458 21.457 21.651 215. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde gıda katkı maddeleri ve gıda tamamlayıcılarında aromatik bitkilerin kullanımları yaklaşık iki kat artmış olup ABD ve AB gibi en önemli ithalatçılar.623 198.670 216. Çin Anasonu Kişniş Kimyon Karaman Kimyonu Rezene.642 82.791 72.772 2004-2008 yılları arasında en çok ticarete konu olan tıbbi ve aromatik bitkiler.312 13.997 85.825 400.329 1.020 386.437 40.623 359.644 576.874 1.143 14.883 26.896 21.665 128.210 101.786 21. yenibahar Vanilya Tarçın Karanfil Hindistan Cevizi Küçük Hindistan Cevizi Kakule Anason.060.023 55.151 507.769 4.884 29.730 4.995 108.127 12.699 43.573.667 395.446 206.744 1.532 2006 260.278 68.035 29.138 1.492 23.210 16.095 70. Ardıç Meyvesi Zencefil Safran Zerdeçal Kekik ve Defne Yaprağı Köri Baharat Karışımları Diğer Baharatlar (Çemen vb.416 798.690 10.591 22.482 166.655 35.318 58.798 2005 235.141.767.057.043 801. Arrowroot Sarımsak Kapari Kahve Yeşil Çay Mate Karabiber Kırmızı biber.521 115.161 29. Baharat ve çeşni bitkilerinin başlıca kullanıcısı gıda endüstrisi ile perakende satış için baharat paketlemesi yapan firmalardır.296 209.241 98.719 42.192 84.715 4. kırmızı biber.112.166 50.Çizelge 2.780 125.150 312.707 629.225 51.954 152.) Hintyağı Tohumu Susam Tohumu Hardal Tohumu Aspir Tohumu Haşhaş Tohumu Meyan Kökü Ginseng Kökü laç.251 211.993 11.033 74. susam.045 130.567 29.138 14.410 109.381 53.248.836 121.710 15.298 3.430 16.902 66.216.321 222.832 1.

448 38. En büyük uçucu yağ dış satımını yapan ülkeler Çin.324 2005 36.105 131.gelişmekte olan ülkelerden tropik ürünlerin dış alımını gerçekleştirmişlerdir.939 86.030 9.584.535 127. ngiltere.010 13. Hindistan.111 291 769.379 3.970 288.430 110.261.097 169.026 354.894 2007 890 196. ABD. ABD.417 297.156 140 5.453 1. 2009 7 .998 10.6-2.329 85.996 62.137 89.7 milyar dolar (Çizelge 4) olmuştur. Uçucu yağlar ve aromatik ekstreler.988 25 201.794 115.849 5.659 107. Almanya.323 35.933 1. Çin ve Hindistan gibi ülkeler aynı zamanda birçok bitkinin de dış satımını yapan ülkeler arasında yer almaktadır.630 175. koku ve tat endüstrileri tarafından parfüm.205 10. gıda katkıları. nane yağının da bunları izlediği görülmektedir. Çizelgeler incelendiğinde.5 milyar dolar (Çizelge 3) ve tüketimi 1. Fransa.664 10. Dünyada tıbbi ve aromatik bitki dış alımını yapan ülkeler içerisinde ABD.548 1.395 2.118 39.198 437.977 144.760.028 2008 45 201.178 209. kozmetikler ve ilaçların terkibinde. Hollanda.415 84.512 489.870 509.506 251.811 897 223.282 11. Ancak bu rakamlara terementi ürünleri dahil değildir.581 140.307 46.397 157. Son iki yılda da dış satım ve dış alım değerlerinde önemli artışların olduğu da dikkati çekmektedir (Çizelge 3 ve 4). Gelişmiş ülkeler başlıca uçucu yağ ithalatçılarıdırlar.029 274. 1/4'ü gelişmiş ülkelerden ve geri kalanı da Balkan ülkelerinden gerçekleştirilmektedir. uçucu yağ pazarında turunçgil yağlarının (portakal ve limon uçucu yağının) ilk sıralarda yer aldığı. Uçucu yağ üretiminde gelişmekte olan ülkeler büyük bir potansiyele sahiptir.495 604.538. Çizelge 3.643 543.847 87 859. Dünya Uçucu Yağlar Dış Satımı (Değer: 1000$) Kod 330111 330112 330113 330114 330119 330121 330122 330123 330124 330125 330126 330129 330130 330190 Ürünler Bergamut Yağı Portakal Yağı Limon Yağı Misket Limonu Yağı (Lime) Diğer Turunçgil Yağları Geranium Yağı Yasemin Yağı Lavanta Yağı Acı Nane Yağı (Mentha piperita) Diğer Nane Yağları Güve Otu (Vetiver) Yağı Turunçgil Meyveleri Dışındaki Diğer Yağlar Rezinoitler Konkret ve Absoluleri çeren Terpensiz Uçucu Yağlar Toplam 2004 39.651 147.692 71.744 2006 37.940.8-2. AB ve Brezilya’dır.748 109.230 182.246 48.762 19 1. yemeklerde tuz ve yağın azaltılması sonucunda yemeklere tat katması açısından bu grup bitkilerin kullanımını da arttırmıştır (Binici.236 12.394 41.718 154. temizlik ürünleri.528 538 226.485 Kaynak: Comtrade.599 3. aroma kimyasallarının kaynağı olarak. Japonya ve sviçre toplam Dünya ithalatının 3/4'ünü yapmaktadırlar.360 162.692 65. AB. yada doğala özdeş ve yarı-sentetik yararlı aroma kimyasallarının sentez başlangıç maddesi olarak kullanılırlar (Başer. Uçucu yağların Dünya üretimi 2004-2008 yılları arasında 1. 2002). Dünya üretiminin yaklaşık yarısı gelişmekte olan ülkelerden. 1998).967 2. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde değişen sağlık anlayışı.

çemen. adaçayı.297 107. Türkiye’nin iklim ve ekolojik özelliklerinden dolayı birçok tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilebilmekte veya dünyanın birçok yerinde olduğu gibi doğadan toplanmaktadır.124 51.171 13.749 129.Çizelge 4. Ülkemiz 2000-2003 yılları arasında toplam 5.992 2005 26.725 171. Türkiye’nin 1999–2003 yıllarını kapsayan beş yıllık tıbbi bitkilerin dış satım miktarlarının yıllara göre ortalama 44.258 157.429 44. haşhaş alkaloitleri üçüncü sırayı alırken. son yıllarda ise kafein ve tuzlarının üçüncü sırayı aldığı bunu haşhaş alkaloitlerinin takip ettiği belirlenmiştir. Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi ve Ticareti Ülkemizde doğadan toplanarak iç ve dış ticareti yapılan 347 tür bulunmakta ve bunların %30’unun dış ticareti yapılmaktadır (Özhatay ve Koyuncu. bunları haşhaş alkaloitleri.5 milyar dolar arasında değiştiği. Aynı yıllara ait bitkisel glikozitler ve alkaloitlere ilişkin dışalım değerlerinin 1. 4.126 2006 43.087 2.259 44. 2009).097 9.530 16. anason.086 1.360 644.523 1.142 1.776 62..460 683.502.9 milyar dolara yükselmiştir. aynı zamanda bazı bitki türlerinin dış alımını da yapmaktadır. 2009 2004-2008 yılları arasında tüm dünyada bitkisel glikozitler ve alkaloitler dışsatımı 2.797.281 2.981. glikozitler ve tuzları izlemektedir.918 ton dış alım miktarına karşılık 7.993 733.111 452 227.088 Kaynak: Comtrade. tuzları.789 144.847 424.284 2.434.413 48. biberiye.744 902 1.971 157.74.001.491 45. Kimyon. meyan kökü ve ardıç kabukları doğadan toplanmaktadır.585 14.388 dolar döviz girdisi elde edilmiştir.730 157. ıhlamur çiçeği.390 ton ve ülkeye giren dövizin ortalama 66. esterleri ve türevleri yer alıp. Glikozit ve alkaloit ticaretinde ABD. Beş yıllık dönemde ilk yıllarda bitkisel alkaloitler.35 166.866 2.205 185.967 185.529 16.421 1.413 43. yine ilk sırada bitkisel alkaloitler.632 313.000 dolar olduğu ve yaklaşık 20 bitki türünün satışı ile bu paranın ülkeye kazandırıldığı belirtilmektedir (Özgüven ve ark.484 223.164 645 4. Dünya Uçucu Yağlar Dış Alımı (Değer: 1000$) Kod 330111 330112 330113 330114 330119 330121 330122 330123 330124 330125 330126 330129 330130 330190 Ürünler Bergamut Yağı Portakal Yağı Limon Yağı Misket Limonu Yağı (Lime) Diğer Turunçgil Yağları Geranium Yağı Yasemin Yağı Lavanta Yağı Acı Nane Yağı (Mentha piperita) Diğer Nane Yağları Güve Otu (Vetiver) Yağı Turunçgil Meyveleri Dışındaki Diğer Yağlar Rezinoitler Konkret ve Absoluleri çeren Terpensiz Uçucu Yağlar Toplam 2004 26.395 323. tuzları. Birçok tıbbi ve aromatik bitkinin dış satımını yapan Türkiye.887 2008 5.859 164. rezene.2.472 167.204 213.652 193.800 dolar ödeme yapılmıştır.126 ton tıbbi bitki dış satımına karşılık 80.000 dolar döviz yurt dışına çıkmıştır (Bayramoğlu ve ark. 8 .494. esterleri ve türevleri ilk sırayı. glikozitler ve tuzları ikinci sırayı.228..236 123. AB ülkeleri ve Uzakdoğu ülkeleri öne çıktığı bilinmekte olup.179 108.163 56. 2005). nane ve kişnişin tarımı yapılmaktadır (Çizelge 5).283 140.934 11.060 187. kekik. Defne.059 48.395 356.200 2007 3.093 548 1.4 milyar dolardan 4.534 19.399 1.147.220 287.1998).535 ton bitki ithal etmiş ve 6.302 10. Aynı sayıda bitki türünde 2004-2008 yılları arasında ortalama 36.324 15.105 1.827 182.629 47.033 122. 2009).587 416. 2004-2008 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde ise 5.144.473 134.061 273.720. mahlep. ülkemiz haşhaş alkaloitlerinde dışsatım yapan ülke konumdadır (Comtrade.240 43.

Almanya.677 2.1 119.291 11. rezene tohumu. adaçayı ve ıhlamur çiçeğidir (Çizelge 6).400 7.700 5.530 16. Belçika.608 1.300 11. Avrupa Birliği. Kanada. Türkiye’de Üretimi Yapılan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bitki Anason Yıl 2004 2005 2006 2007 2008 Ortalama 2004 2005 2006 2007 2008 Ortalama 2004 2005 2006 2007 2008 Ortalama 2004 2005 2006 2007 2008 Ortalama 2004 2005 2006 2007 2008 Ortalama 2004 2005 2006 2007 2008 Ortalama 2004 2005 2006 2007 2008 Ortalama Ekiliş (ha) 17.9 52.8 122.4 52.885 6.362 1.456 2. talya. sumak.654 12. Bu ülkelerden ABD.000 760 632 36 195 525 6.171 28.000 14. ardıç kabuğu.350 10.6 55.998 9.6 118 95 85 66 104 94 458 506 517 502 548 506 Kimyon Kekik Çemen Nane Dereotu Şerbetçiotu Türkiye dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeye tıbbi ve aromatik bitki dış satımını gerçekleştirmektedir.075 8.6 88.065 850 800 743 55 188 527 240 253 268 284 284 266 Üretim (ton) 11. Yunanistan.1 72.3 64. Brezilya.6 133.500 2. kimyon ve anason ile birlikte. mahlep.250 4. 2009 9 .6 67.154 18.434 5.7 57.006 8.000 9.879 11. Hollanda.7 49.555 1.159 8. Fransa ve Japonya listenin başında yer almaktadırlar.351 22. defne yaprağı. Polonya. çemen.594 9. Latin Amerika.423 1.540 25.500 12.500 8.3 136.280 1.9 48.4 56.880 14.500 7.591 9.100 1.750 9.Çizelge 5.637 2.384 1.413 6.479 8.2 135. biberiye.867 7.327 18.824 8.979 5.000 2.376 9. Vietnam.254 1. Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yapmaktadır. nane.0 65.116 15. Türkiye’nin ihraç ettiği önemli tıbbi ilaç ve baharat bitkileri kekik.082 7.000 6.800 21.384 Verim (kg/da) 62. Dış satımının önemli bir kısmını Kuzey Amerika. Kaynak: Türkiye statistik Kurumu. meyan kökü.

695 4. En önemli pazarı ABD.326 897 139 1.683 6.002 11 482 11 61 497 76. Romanya.425 5. 2008 yılı değerlerine göre ihraç edilen toplam baharatlar içerisindeki payı %7’den fazladır. talya.409 1.166 234 253 505 49 4.69 22.651 3. Denizli ve Antalya’da yapılmaktadır. Hollanda.72 2007 Miktar Değer 11.603 109 45 965 15 249 3 137 33. Halen dış satımı yapılan kekiğin yaklaşık %80’i tarla koşullarında üretilmekte.619 283 782 856 52 5. Japonya ve Avustralya’dır.704 9.165 475 176 453 31 3.221 1478 104 5.125 152 156 1.475 1.633 4.519 1.593 4. Türkiye’nin anason dış satımının %80’i ABD. Polonya.051 160 177 576 1. 2009). Fransa ve srail oluşturmaktadır.231 51 2.202 7. Türkiye’de son beş yıllık veriler anason ekiliş alanı ve üretiminde azalmalar.088 2. Defne yaprağı Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden biridir.264 908 163 1. Türkiye dünya kimyon üretiminde ön sıralarda yer almaktadır. En fazla anason üretimi Burdur.61 39.684 3. 10 .35 381 1 92 126 37.689 2.845 2.71 Kaynak: Dış Ticaret statistikleri. Dış satımın önemli bir kısmı Vietnam.095 3.176 48 266 15 526 91. Türkiye son beş yılda yaklaşık 9-12 bin ton kekik ihraç ederek dünyada lider ülke konumundadır. 2009 Dünya kekik dış ticaret hacmi yaklaşık 12-13 bin ton civarındadır.301 4.618 122 69 971 0.70 17.608 17. Paraguay. Fransa.152 2.832 71 3.494 20.469 19 2. talya ve spanya’ya yapılmaktadır.259 7. Türkiye’nin kekik ihracatı içerisinde %25’lik payla ithalatçı ülkeler içinde ilk sırada yer almaktadır. Filipinler ve Belçika’ya yapılmaktadır. dünyada “Gerçek Defne Yaprağı Türkiye’den Gelir” ifadesi kullanılmaktadır.78 2005 Miktar Değer 10.575 14 1. Hollanda.007 6. en yaygın pazarlama şekli öğütülmemiş meyve olarak yapılanıdır.70 42. Türkiye’de 2008 yılında 8. Brezilya.000 tondur.926 51 121 573 257 3.545 114 857 7 488 13 80 537 64.210 41 1. Polonya.641 9. Türkiye en büyük kimyon üreticisi ülke durumundadır.833 1.558 1.978 7. 2008 yılında kimyon meyvesi ihraç eden ülke sayısı yaklaşık 100’dür.019 505 5.000 tondur.93 16. Kimyon öğütülmüş veya bütün (öğütülmemiş meyve) olarak pazarlanabilmekte. Türkiye’nin 2008 yılı toplam baharat ihracatı içerisinde %42’lik payla ilk sırada yer almaktadır.879 20.336 4.173 5. Rusya Federasyonu.885 1. Değer: 1000 $) Ürünler Kekik Defne Adaçayı Anason Kimyon Kişniş Rezene&Ardıç Kapari Çemen Ihlamur Çiçeği Biberiye Nane Keçiboynuzu Mahlep Çörekotu Sumak Safran Meyan Kökü Zencefil Çöven Diğer baharatlar TOPLAM 2004 Miktar Değer 9.777 8.771 36 431 18 691 101.211 18 1.224 3. Almanya.651 1. Hollanda.802 6. Almanya.730 28 1.710 2.392 1.294 2.733 12. Türkiye’de kimyon ekiliş alanı ve üretiminde son beş yıllık verilere göre azalma meydana gelmiştir. ABD.764 4. Diğer önemli ithalatçı ülkeler sırası ile Almanya.594 4.883 11.753 86 2. Kanada. ABD.777 6.262 1.862 2.933 1. Türkiye. Türkiye’nin yıllık anason üretimi yaklaşık 9. Kekik.581 173 1.367 19 1. Japonya.705 104 37 976 3 418 2 153 168 38.102 113 45 990 0.308 7.559 102 38 1.007 90 1. Türkiye’nin Dış Satımını Yaptığı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Miktar: Ton.879 ton kimyon üretimi gerçekleşmiştir.69 522 2 85 170 38. Belçika. %20’si ise doğadan toplanarak sağlanmaktadır (Akın. Almanya. Bu durumun bir sonucu olarak. Brezilya. Anason üretiminin neredeyse tamamı Ege Bölgesi ve Orta Anadolu Geçit Kuşağı Bölgesi’nde yapılmaktadır.658 2.70 2008 Miktar Değer 9.588 797 4. Brezilya. Dünya anason pazar hacmi yaklaşık 10.003 4.620 10.116 1.481 2.175 2 227 3 140 31.530 2.03 2006 Miktar Değer 12. Peru.767 74 1.913 96 1. Defne 2008 yılı toplam baharat dış satımının %20’sinden fazlasını oluşturmuştur.839 4. dünyada yüksek kaliteli defne yaprağı üreten önemli üretici ülkelerden biridir.480 4.057 55 94 80 432 153 3.269 188 1.Çizelge 6.350 6. verimde ise artış olduğunu göstermektedir.407 89 947 2 415 9 66 474 67.

189 486 44 64 941 84 206 31 1.551.500 kg gül çiçeği işlenmektedir. 1 kg gülyağı elde etmek için. bunun karşılığında ortalama 8.5 62 197 115 317 5. Belçika.Türkiye’nin ardıç ve rezene dış satımının %97’si Almanya. Çizelge 7. 2004-2008 yılları itibari ile ortalama gülyağı dış satımı 3. yaklaşık 3.617 274 8 247 77 7. 11 .254 14 45 215 71 10. zengin bir tıbbi bitki tür çeşitliliğine ve ekolojik olarak bu bitkilerin tarımına elverişli olan ülkemiz. Finlandiya ve sveç’e yapılmaktadır.505 140 5 235 36 6.928 116 613 129 1.416 86 64 25 683 70 68 8 1. Hollanda. Değer: 1000 $) Ürünler Kekik Defne Anason Kimyon Kişniş Rezene& Ardıç Çemen Adaçayı Ihlamur Çiçeği Biberiye Nane Keçiboynuzu 2004 Miktar Değer 2005 Miktar Değer 2006 Miktar Değer 2007 Miktar Değer 2008 Miktar Değer 45 20 13 428 269 41 21 791 24 380 651 311 199 0 3 64 116 40 3. Ülkemiz birçok bitkinin dış satımını yaparken.048 1.131 2. Yunanistan. Bununla birlikte. Türkiye’nin thal Ettiği Baharatlar (Miktar: Ton. son zamanlarda üretilen uçucu yağlar sayısında artış meydana gelmiş ve üretim miktarlarında da artış görülmektedir.044 851 41 82 507 202 266 68 1. Gülyağı üretiminde en önemli maliyet yaklaşık %75-80 pay ile gül çiçeği fiyatlarıdır.981 110 89 324 662 90 350 7 871 1.205 278 385 475 213 28 0. talya. bunların aynı zamanda ihraç ürünümüz olan bitkiler olduğu görülmektedir (Çizelge 7).474 185 23 324 1. halihazırda diğer uçucu yağların üretimi ve ticareti konusunda dünyada önemli bir yere sahip değildir.161 kg. Afyon ve Denizli’de üretilen Rosa damascena Mill. Burdur. sadece aromatik bitki üreticisi durumunda iken.341 12 276 688 304 111 68 564 113 387 7 648 1. Uçucu Yağlar Üretim ve Pazar Durumu Türkiye’de uçucu yağ üretiminin büyük bir kısmını gülyağı oluşturmaktadır. Avusturya.2.166 336 311 24 624 737 7 8 26 182 171 203 7. iklim koşullarına göre değişmekle birlikte.742 4.478 68 34 1. KKTC.155 137 554 77 673 1. Türkiye gülyağı dışında.195 274 121 172 155 11. Türkiye’de ortalama 1.281 36 0. Fransa.456 87 483 1.781 Çörekotu Sumak Safran Meyan Kökü Zencefil Çöven Diğer baharatlar TOPLAM Kaynak: Dış Ticaret statistikleri. 2009 4.018 523 375 38 605 1.1.486 111 248 904 183 386 30 2. Dış alımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler incelendiğinde.5 ton kadar gül yağı ve 7 ton kadar da konkret üretimi yapılmaktadır.22 1 257 486 65 6.534 2.290 155 326 283 175 35 0 33 53 29 95 3.004 3 323 306 84 5. aynı zamanda birçok bitkinin de dış alımını gerçekleştirmektedir. bitkisinden elde edilen gülyağı dünya piyasalarında “Türk Gülyağı” olarak bilinmektedir.270 138 117 17 1. Brezilya.712 159 120 2.000 dolar gelir elde edilmiştir (Çizelge 8).080 320 13 37 587 268 205 307 642 77 426 945 478 168 0. sviçre. Türkiye dünyadaki en büyük gülyağı üreticisidir.

sviçre. kimyon. BAE. gülyağı. Bahreyn. sviçre. Dış alımı yapılan başlıca yağlar nane. Türkmenistan. ABD’nin payı %10 ve sviçre’nin payı %9 olmuştur.132 7.) Diğer Nane Yağları Stearopten Yağı Kekik Yağı Gül Yağı (Konkret dahil) Rezinoitler Itır çiçeği yağı Uçucu Yağların terpeninin alınmasından arta kalan ürünler. 2009 Miktar (kg) 2. su ve çözeltiler Diğer Ürünler TOPLAM Dış Ticaret Müsteşarlığı ( GEME).104 7.161 Değer (1000 $) 7.643 2.905 1. biberiye.375 1. Bahreyn.622 Türkiye’nin 2008 yılı uçucu yağlar dış alımı yaklaşık 14 milyon dolar olmuştur.594 9.737 1. Kuveyt. 2009 2004 6 3 36 12 1 0.159 2.595 168 1. Dış satımı yapılan yağlar.271 9. Dış satımın önemli kısmı AB ülkeleri.Çizelge 8.2 1. 2004-2008 yılları arasındaki dış alım değerleri göz önüne alındığında giderek artan bir dış alım olduğu görülmektedir (Çizelge 10). Uçucu yağlar dış satımının büyük bir kısmı AB ülkelerine yapılmaktadır. Türkiye’nin Son Beş Yıllık Gülyağı Dış Satımı Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 Ort.831 3. limon yağı. ıtır çiçeği yağı. yağı. Almanya Madagaskar. Avustralya. Ülkeler bazında 12 . anason ve oğul otu gibi aromatik bitkilerden uçucu yağ üretimi yapılmaktadır. mersin. Toplam dış satım içinde Fransa’nın payı %53’tür. Manisa. Türkiye’de son yıllarda artan uçucu yağ dış satımının. Özellikle Antalya. ABD.551 Türkiye’nin uçucu yağlar dış ticareti Türkiye’nin 2008 yılı uçucu yağlar dış satımı yaklaşık 25 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.222 2.589 2005 3 1 11 0.310 3. ABD.217 2008 30 11 30 0.959 24.309 19. rlanda.210 258 3. Muğla ve Hatay illerinde kurulu bulunan tesislerde kekik. uçucu yağ tesislerinin sayısında da artışa neden olduğu görülmektedir. 2008 yılı itibariyle dış satım yapılan başlıca ülkeler sırasıyla Fransa.118 1. Türkiye’nin Uçucu Yağlar Dış Satımı (Değer: 1000 $) Ürünler Bergamut Yağı Portakal Yağı Limon Yağı Diğer Narenciye Yağları Geranyum Yağı Lavanta Yağı Acı Nane (M. Çizelge 9. ıtır çiçeği yağı ve kekik yağıdır (Çizelge 9). Toplam gülyağı dış satımı içerisinde Fransa’nın payı %62. AB ülkelerinden yapılmaktadır.6 3.860 4.459 1.4 3. piperita L.580 1. Yunanistan. limon yaprağı.174 7.177 472 14. Dış alımın büyük kısmı. Azerbaycan.7 3.174 316 1.393 7.393 283 737 850 13. defne. stearopten yağı. Kaynak: Dış Ticaret statistikleri.500 768 7.383 231 3. 2008 yılı dış satımı yaklaşık 11 milyon dolardır. ngiltere.584 11.676 1.361 2006 16 2 1 2. Japonya. Kanada ve spanya’dır.383 11. portakal yağı ve yasemin yağıdır. Irak ve KKTC’ye yapılmıştır.331 1.210 8.987 1. Almanya’nın payı %13. Mersin.174 14. Türkiye’de üretilen gülyağının hemen hemen tamamı ihraç edilmektedir. nane.842 2007 11 3 15 0.

Bu tür zenginliği içinde yer alan ve dış satımı yapılan geofit (soğanlı.080 2.276 2. talya. Türkiye’nin Uçucu Yağlar Dış Alımı (Değer: 1000 $) Ürünler Bergamut Yağı Portakal Yağı Limon Yağı Küçük Limon Yağı Diğer Narenciye Yağları Itır çiçeği yağı Yasemin yağı Lavanta yağı Acı nane (Mentha piperita L.) türlerinin Karacadağ yöresi ve Adıyaman’da az da olsa tarımı yapılmaktadır.796 1. Ağlayan gelin doğal yayılış gösterdiği Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 13 .479 2006 440 427 603 2.354 704. Miktar (kg) 343. geriye kalan %10’luk kısmı ise kültürü yapılan türlerden oluşmaktadır. Çizelge 10.ABD.099 1.780.089 2007 688 751 462 3.627 763.478 334.095 Miktar (kg) 545.443 558 827 7.106 747.645 4. Fransa.892 353. 2004-2008 yıllarını kapsayan beş yıllık dönem itibariyle Türkiye’den dış satımı yapılan ortalama çiçek soğanı 332. Aynı yılları kapsayan dış alım miktarı ortalama 677.938 1.000 dolar döviz ödenmiştir (Çizelge 11). Endonezya.197 590 1.554 11.167 8.127 10.925 358 4.246 Dış Alım Değer (1000 $) 1.) ve Adıyaman Lalesi (Fritillaria persica L.869 1.047 679 26 2.370 2008 651 863 920 2.616 kg olup buna karşılık ortalama 2.050 2.582 672 18 2.004 2.103 1. su ve çözeltiler TOPLAM Kaynak: Dış Ticaret statistikleri. yumrulu.000 dolar gelir elde edilmiştir.2.616 Dış Satım Değer (1000 $) 2.2.) yağı Diğer nane yağları Güve otu yağı Turunçgil hariç diğer bitkilerden elde edilen yağlar Rezinoitler Uçucu Yağların terpeninin alınmasından arta kalan ürünler.125 1. rizomlu) bitkileri önemli yer tutmaktadır. 2009 Süs bitkisi olarak değerlendirilmek üzere yurtdışına gönderilen soğan ve yumruların %90’lık kısmı doğadan sökülmekte olup.927 2. Çizelge 11. Hindistan.095.492 1. Almanya.587 1.351 270.224 332 2.021 332.484 2. Mısır ve Çin en fazla dış alım yapılan ülkelerdir.849 13. Türkiye’nin Yıllara Göre Çiçek Soğanı Dış Satımı ve Dış Alımı Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 Ort. 2009 2004 421 485 284 87 103 36 6 213 1.563 1. ngiltere. spanya.780 Kaynak: Dış Ticaret statistikleri.735 2005 263 664 378 57 121 58 11 221 2. Soğanlı ve Yumrulu Bitkiler Türkiye gerek farklı iklimlere sahip olması gerekse üç floristik bölgenin kesişme noktasında bulunması sebebiyle bitki türleri bakımından dünyanın zengin ülkelerinden birisidir.288 1.175 2.336 361. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile özdeşleşmiş bitkilerden olan ve gün geçtikçe popülaritesi artan soğanlı bitkilerden Ağlayan Gelin (Fritillaria imperialis L.496 677.246 kg olup çiçek soğanına karşılık ortalama 1.647 625.448 1.

1994).000 ton civarında olup. istediği miktar ve kalitede sunmamız gerekmektedir. Dünya pazarları ve ilaç sanayii etken madde miktarı ve kalitesi yüksek ve bu yönleriyle “standart” ürün talep etmektedir. tuzcul alanların ıslahı. tarla açma ve aşırı otlatma. Günümüzde yeterli miktarda standart ve kaliteli ürün temini doğal bitkilerin toplanmasıyla mümkün olamamakta. hatta bazı yerlerde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı gözlemlenmiştir. Aynı bölgede Origanum onites ve Laurus nobilis aşırı toplama nedeniyle tehdit altındadır ( Heywood ve Davis.1. Bu tahriplerden tıbbi ve aromatik bitkilerde nasibini almaktadır. Büyük miktardaki dış alımlara karşın. Dış satımı yapılan bitkilerin D E kayıtlarına göre yıllık miktarı 30.000 tondan az olmamaktadır (Anonim. 1997).s. (Anonim.1992. sığla yağı. çıra-çıralı çam kökü ve şimşir ile özel üretim tekniği nedeniyle topraklı ve topraksız fidan ve ağaç alivreli (üretim öncesi) satış yapılarak alıcılarca üretilmektedir yada b) Tarife bedelli satılmaktadır: Üretim programında bulunmayan ve üretimi özel teknik gerektirmeyen her türlü orman ürünü Orman Kanununun 40. bunun parasal değeri ise yaklaşık 50.000. 1989).000-30. kardelen (Galanthus elwesii Hooker fil. Bunlar. Genellikle doğal bitkilerden elde edilen materyalin fiyatı tarımı yapılanlardan daha düşük olmaktadır. birçok tür neslini devam ettirmekte zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu dış satım verileri ile Türkiye. 2004). Özellikle baraj yapımı.). Doğadan toplama özellikle Arnavutluk. Ancak bunu şu ana kadar yapıldığı gibi doğadan toplayarak karşılamamız mümkün değildir. Bölgede yapılan arazi çalışmalarında özellikle Fritillaria imperialis’in yayılış gösterdiği yerlerde yoğun bir toplamayla karşı karşıya olduğu.000 dolardır. ağaçlandırma ve yangınlardır. Ülkemiz florasında yetişen bitkiler çeşitli baskılar altında olup. Benzer şekilde yaklaşık 2400 bitki türünün bulunduğu Amanos dağları ve civarında endemizm oranı %12 olup. Ülkemizde bu bitkiler doğadan toplama ve kısmen de kültürü yapılarak yetiştirilen bitkilerden sağlanmaktadır. 5.Bölgelerinden doğadan kaçak sökümler yapılarak toplanmaktadır. Bitkilerin devamlı olarak doğadan bilinçsizce sökülmesi doğal vejetasyonun bozulmasına. Fritillaria baradjianii. 14 . ıhlamur. turizm. Ildır. ağaçlandırma çalışmaları ve erozyon nedeniyle bitkiler yok olma tehdidi altındadırlar. çeşitli nedenlerle tehdit altında olan bitkilere örnek olarak Alkanna amana. Aynı şekilde soğanlı bitkiler ticari amaçlı sökümler nedeniyle tehdit altındadırlar. Allium karamanoğlu.. kökleri tıbbi olarak hem yöre halkı tarafından kullanılan hem de dış satımı yapılan Gypsophila türü ile adaçayı bulunmaktadır.. maddesi gereği a) Muhammen bedelle satılmaktadır: Üretim programı olan reçine. sumak. Doğu Anadolu Bölgesinde boya bitkisi olarak kullanılan Rubia ve satis türleri. Avrupa’da tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretinde doğadan toplamalar hala önemli bir rol oynamaktadır. 1996. Örneğin Gentiyan (Gentiana lutea L. Macaristan ve spanya’da öne çıkmaktadır. sanayileşme ve şehirleşme.) ve salep (Orchidaceae) türleri florada önemli ölçüde azalmaktadır (Ekim ve ark. Hypericum monadenum. ülkemizde doğadan toplanarak iç ve dış ticareti yapılan 347 tür bulunmaktadır ve bunların yaklaşık %30'unun dış ticareti yapılmaktadır. Ekim ve ark. kekik. Bu olumsuz durumun önlenebilmesi için bu bitkilerin tarımının desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Özhatay ve Koyuncu (1998)’nun bildirdiklerine göre. çiçek soğanları. yurt dışına satış ve yurt içi kullanım. harnup v. doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve ticari amaçlarla doğadan aşırı toplama gibi nedenlerle tehdit altında bulunmaktadır (Anonim. 1998). Origanum brevidens verilebilir. Doğadan Toplama ( Odun Dışı Orman Ürünleri) Tıbbi ve aromatik bitkilerin öneminin ve endüstriyel kullanımlarının her geçen gün arttığı bilinen bir gerçektir. çorak. Ülkemizde doğadan toplamalar Orman Kanununun 37. 1993). birçok Isatis türleri. Türkiye. Hem doğanın korunması ve hem de ekonomik açıdan önem taşıyan bu bitki türlerimizin geleceği. TIBB VE AROMAT K B TK LER N ÜRET M VE SORUNLARI 5. Son yıllarda mevcut durumu korumak ve bu artan pazarda yer almak için piyasaya istediği ürünleri. Gypsophila arsusianum. 20. Dünya tıbbi bitki ticaretinde Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada bulunmaktadır. tarımsal mücadele ve kirlenme. nadir ve endemik bitki türlerinin yok olmasına ve ülkemizde çok önemli bir sorun olan erozyonun artışına neden olmaktadır (Özhatay ve Atay. Avrupa’da doğadan toplanan bitki materyalinin toplam hacmi yıllık olarak. Defne. madde önceliklerine göre orman köylü ve kooperatiflerine satılmaktadır.

Örneğin. çörek otu. Ancak sayı bakımından Avrupa ülkelerine göre çok daha az bitkinin kültürünün yapıldığı görülmektedir. melissa. seleksiyon ve ıslah çalışmalarıyla istenilen niteliklere ulaştırılması gerekmektedir. Sanayileşmiş ülkeler tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımında gelişmiş ıslah ve tarım tekniklerini kullanmaktadır. Bu kapsamda sadece korunmaya alınmış veya nesilleri tükenmekte olan bitkiler söz konusu olmayıp. Vinca alkaloitleri. Doğa tahribatının önlenmesi. pektin. anason. Çeşitli iklim ve toprak özelliklerine sahip ülkemizde birçok tıbbi bitkinin doğal olarak bulunması bu bitkilerin kültüre alınmalarını kolaylaştırmaktadır. heterozitler vb. Bunlar. rezene. digitoksin. Yine ülkemiz florasında bulunduğu halde bazı bitkilerin veya bunların etkili maddeleri (hintyağı. gübreleme. Doğadan bitki toplamalarının alternatifi ise bu bitkilerin kültüre alınarak tarımının yapılmasıdır. saf. Kültürü yapılan bitkilerden bazıları alan bakımından çok fazla yer kaplamaktadır. sulama. fazla tüketilmeleri dolayısıyla doğal ortamlarında azalmaya başlayan bitkiler ve ülke ekonomisine yapacağı katkılarda düşünülmelidir. gül yağı. Doğal zenginliklerimizin sürekliliği ve gelecekteki araştırmalar için gen kaynaklarının korunması da önemlidir. zararlı ve yabancı ot kontrolü (biyolojik kontrol tavsiye edilir). Bu nedenle. toplamaların kontrollü ve bilinçli bir şekilde yapılması ve en önemlisi bu bitkilerin kültüre alınması ile mümkündür. nane yağı. Günümüzde gıda dışı ürün olarak yukarıda bahsedilen ürünlerin ülkemizde üretim 15 . etkili maddeler çoğunlukla ithal edilmektedir. Örneğin defne bitkisinin doğal yayılış gösterdiği alanlarda kontrollü hasadı gibi. ilaç üretiminde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler de yer almaktadır. doğal olarak büyüyen bitkilerin popülasyonlarına zarar vermeden. yüksek verimli. paketlenmesi ve pazarlanması aşamalarında uygulanacak kuralların. alkaloitler. kurutulması. Bu ülkelerde aromaterapötiklerin ticaretinde görülen gelişmelerin bazı uçucu yağlara olan talebin artmasına yol açması beklenmektedir. temiz. bazılarında ise 100’ün üzerindedir. ekim/dikim. bunlardan elde edilen ekstre ve uçucu yağların üretilmesi ile katma değer yaratılabilir. haşhaş. Ülkemizde kültürü yapılan bitkiler arasında kimyon. kafein. kalitesi. kediotu.) ithal edilmektedir. insan sağlığına zararlı herhangi bir bulaşma ve kirlenmeye neden olmayacak şekilde seçilmesi ve uygulanması gerekir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımında diğer bitkilerde olduğu gibi “ yi Tarım Uygulamaları”nın dikkate alınması gerekir. lavanta yağı gibi kozmetikte kullanılan ürünler. çeşitli uçucu yağlar. ürünün hasadı. “Doğa ve Türleri Koruma” yasalarının etkin bir şekilde uygulanamayacağı artık anlaşılmaktadır. kontrollü olarak toplanmasıdır. timol. 5. kırmızı biber. sitronellal. Organik Üretim Organik üretimi yapılan bitkilere ve droglara olan ilgi ve talep her geçen gün artmaktadır. mentol. Böylece.2. anetol. spartein. standartlara uygun etken madde içeren. Kültür Yolu ile Üretim Doğadan bitki toplamalarına alternatifler geliştirilmediği sürece. genetiği ve kalıtımı ile ilgili araştırma sonuçları dikkate alınarak ve öncelikle doğal olarak yetiştiği ekolojik koşullarda gerçekleştirilmelidir.bu bitkilerin düzenli olarak kültürü. nane. alet ve ekipmanlarda herhangi bir bulaşma olasılığı için hijyen koşullarına uyulması. kekik. Bir başka uygun metot da biotopun ve toprakların korunması dikkate alınarak doğal popülasyon dinamiklerinin avantajı da kullanılabilir. Böylece Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin sadece ham drog olarak değil. scopolamin. birim alandan yüksek verim alınacak. atropin. personel. hastalık. bitkilerin özellikleri dikkate alınarak en yüksek verimde ve kaliteli. Bu üretimin alternatif koşullarda desteklenmesini ve floranın korunmasını sağlar. okaliptol. gül kurusu. 5. Dış alımı yapılan bu etkili maddelerden ülkemiz koşullarında üretimi yapılabilecek olanların üretimine başlanması da ülke ekonomimiz açısından önemlidir. kalitesi yüksek ürünleri düşük maliyetle üretebilmektedirler. Afyon alkaloitleri ve gül yağı dışında genellikle ham drog ihraç edilmekte. gül suyu. bitkisel materyal. piretrin. Kültüre alma çalışmaları türlerin sekonder madde içeriği.3. sayabiliriz. toprak. standartlara uygun dolayısıyla getirisi yüksek droglar elde edilecektir. Bazı Avrupa ülkelerinde bu sayı 50-100 arasında. sitral. Gelişmiş ülkelerde bitkisel ilaç pazarı yıllık yaklaşık %10 büyüme hızına sahiptir. mekanizasyon. Ülkemizde gıda dışı organik ürünler arasında pamuk yanında. çemen ve hardal vb.

65 1912.45 116.760 1.80 60.70 136.630 12. 2008 Çizelge 13.15 350.00 2065. Kütahya.65 77.42 332.203 308.570 11.05 2006 1060.22 214. 2008 Yıllara göre değişmekle birlikte.34 411. zmir. Antalya.243.55 420.05 105. biberiye ve rezene gibi tıbbi ve aromatik bitkiler gerek iç pazar gerekse dış pazar için organik olarak üretilmektedir.41 174. bazılarında oğul otu olarak bulunmakta.91 409.37 102.3 Toplam Üretim (Ton) 291.193 175.20 918.54 162.977 Oran (%) 1. Afyon anason ve kimyon. Tarım Bakanlığının son dört yıllık tıbbi ve aromatik bitkiler organik tarımsal üretim verileri Çizelge 12’de verilmiştir.94 0. hem organik üretim materyali ile üretime başlamak ve hem de bu şekilde geçiş sürecini kısaltmak 16 .589 ha olup bu alan içinde tıbbi bitkiler üretim alanı 1. Tıbbi bitkilerin toplam alan içindeki payı ise %1.014 tondur.928 ton. 1.47 382.74 530. Çizelge 12.3 1.0 26.00 2142.190 12.00 1623.107 1. Toplam üretim içinde.1 1.928 Oran (%) 4.60 268.00 2842.80 225. Ülkemizde yirmiye yakın ilde tıbbi ve aromatik bitkiler organik olarak üretilmektedir.527 10.14 558.67 103.5 1. tıbbi ve aromatik bitki üretimi 12.360 147. Aydın.80 140.19 304. payı ise %4.60 173.082 309.56 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Denizli kapari.721 17.4 1.25 60.876 218.5 300.5 4. üretim miktarları bakımından aynı döneme ait ortalama organik ürün üretim miktarı 308. Adana biberiye.388 289.073 162. Türkiye’de 2003-2007 yıllarını kapsayan beş yıllık verilere göre.20 257.0 3.00 2137. 1.682. Aydın ve zmir kekik. Muğla adaçayı üretiminde öne çıkmaktadırlar. organik üretim yapılan alan ortalama 147. herhangi bir tıbbi ve organik bitki türünde organik fide üretimi yapılmadığı görülmektedir. benzer şekilde karahan bitkisi bazı illerde laden olarak tanınmaktadır Yönetmelikte geçen “Organik ürün yetiştiriciliği yaparken organik üretim materyali kullanılması gerekmektedir” hükmünden hareketle ülkemizin mevcut durumu değerlendirildiğinde. bu isimler bölgelere göre değiştiğinde verilerde farklılıklar meydana gelmektedir.05 235. Toplam Alan (ha) 103.45 345.15 283.6 1682.47 347.99 2008 404.131 135. Yıllar tibariyle Türkiye’de Organik Tarım Üretimi ve Tıbbi Bitkiler Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 Ort.17 170. anason.432 2.06 2007 476.91 76. Aynı yıla ait verilerde bazı illerde Melisa yer alırken.67 ton ile biberiye öne çıkmaktadır (Çizelge 13). Bu nedenle.79 449. keçiboynuzu.00 2876.3 8.10 369.5’tir (Çizelge 12).135 2.45 304.3’tür. Türkiye’ de organik tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi 2008 yılı için incelendiğinde. Ancak Tarım Bakanlığının istatistik kayıtlarında tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkçe isimleri yer almaktadır.5 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Muğla ve Yalova illeri bitki çeşitliliği bakımından ilk sıralarda yer alırken. Mersin.014 Tıbbi Bitkiler (Ton) 12.522 431. adaçayı.14 500.99 285.451 2. Türkiye’de Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Organik Üretimi (Ton) Bitkiler Adaçayı Anason Biberiye Ebegümeci Gül Hayıt Isırgan Otu Kantaron Kapari Karahan Keçiboynuzu Kekik Kimyon Melisa Mersin 2005 581. Çanakkale.39 ton ile rezene ve 500.58 328.41 ton ile kekik.81 101.977 ha’dır.9 4.4 881.05 103. Manisa kapari. Isparta gül ve kekik.71 0.12 662.3 1.68 45. Antalya.0 2.190 162.22 287. Benzer şekilde.ve dış satımı büyük miktarlarda olmamakla birlikte devam etmektedir. kekik.589 Tıbbi Bitkiler (ha) 1.

kıl bulaşımı mikroskopiktir).( Phillipson. duyu testleri (renk ve kokunun organoleptik testleri). Ryania. Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğal yayılış alanları göz önüne alındığında.) üretimi ile ilgili çalışma bulunmamaktadır.amacıyla tohumculukta da organik tarım esaslarının uygulanması ve sürdürülmesi gerekmektedir. yeni çeşit geliştirme çalışmalarında kuraklığın hüküm sürdüğü koşullara dayanıklı çeşitlerin ıslah edilmesine önem verilmelidir. nem içeriği. Bu standartlar genişletilerek günün koşullarına uygun hale getirilmelidir. Pyrethrin. belirli bitkileri kapsamaktadır. b) Sel. mikroskopik (parankima. kolenkima. çıplak gözle de görülebilir). Bu husus dikkate alınarak. Bu durum çok 17 . Sabadilla ve bazı bitkisel yağları verebiliriz. mantar. 7. 1993). Dünya ticaretine konu olan organik tarım ürünlerinde Avrupa Birliği özellikle adaçayı. Türk Standartlar Enstitüsü’nün bazı tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Azadrachtin. özellikle Arjantin ise tıbbi bitkilerin büyük bir kısmını üretmektedir. pestisitler ve radyoaktivitedir.fao. Kolombiya. Çeşitli kullanım alanlarına sahip tıbbi ve aromatik bitkilerde kalite tayini yapılarak standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. mikroskopik kirlenme (patojen organizmalar ve mikrobik. erozyon ve diğer doğal afetler: Dünyanın bazı yerlerinde kuraklık tehdidi söz konusu iken. lavanta ve maydanoz gibi tıbbi bitkileri üretmektedir. 1. Bu ülkelerin yanı sıra Brezilya. 6. kül oranı. yüzey karakteri. a) Kuraklık: Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de ortalama sıcaklıklarda yükselme. Mısır ve Hindistan tıbbi bitkiler ve baharat bitkilerini. Rotenone. Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin organik üretimine yönelik herhangi bir organik tohumluk (tohum. Nicotine.miko toksinler. kemirgen bulaşıklığı (atık bulaşması çıplak gözle görülüp makroskopikken. 2005). Bunlar arasında doğru botanik isim. bazı yerlerinde de sel ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği görülmektedir. kimyasal (alkaloit. üretimle ilgili paydaşların ve bu grup bitkilere dayalı sanayinin daha uzun vadeli planlarla organize edilmesi gerekmektedir. buna uygun gen kaynakları ve yeterince varyasyonun var olması bir fırsat olarak algılanabilir. TIBB VE AROMAT K PERSPEKT FLER B TK LER N GELECEĞ YLE LG L BAZI Tıbbi aromatik bitkilerin kullanım alanları çeşitlendikçe. Acı ağaç (Quassine). yaprak epidermisi. kalsiyum oksalat. Uganda ve Zimbabve’de de tıbbi ve aromatik bitkilerin organik olarak üretimi yapılmaktadır (Tarakçıoğlu ve Koç. TIBB VE AROMAT K B TK LERDE KAL TE VE STANDARD ZASYON Gerek iç tüketim de kullanılan gerekse dış satımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerde kalite denilince bazı hususların bilinmesi gerekir. makroskopik (şekil. protein. kaynak ülke veya bölge. Çin. Örnek olarak. Kostarika. Son zamanlarda hayvan yemlerini korumada ve kalite arttırma ile hazmolabilirliğini artırmak içinde tıbbi bitkilerin uçucu yağları veya etken maddeleri kullanılmaktadır. Türkiye. Guetemala. Jamaika.org/climatechange/en/). Yabancı organik madde ve bitki parçalarının limitleri. Temel testlerin yanı sıra spesifik araştırmalarda yapılmaktadır. hasat zamanı. yıllık toplam yağışlarda ve buna bağlı olarak su kaynaklarında ise belirgin bir azalma eğilimine girildiği görülmektedir. Ayrıca yabancı madde testlerinin de uygulanması gerekmektedir. klim değişiklikleriyle ilgili aşağıdaki konular göz önüne alınabilir (http://www.klim Değişiklikleri: Dünya’nın çeşitli coğrafik bölgelerinin iklim koşullarında belirgin değişikliklerin olduğu birtakım verilerden anlaşılmaktadır. kırılma gibi çıplak gözle veya otantik örnek ile yapılabilir). bakteriler). böcek bulaşması (kın kanatlılar ve kene. nişasta. Tıbbi ve aromatik bitkilerin bir özelliği de organik ürün yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlı kontrolünde kullanılabilen bitki kaynaklı organik preparatların etkili maddelerini sağlamalarıdır. Günümüzde kalite standartı giderek önem kazanmaktadır. Bunun için tıbbi aromatik bitkilerin geleceğiyle ilgili aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. Dominik Cumhuriyeti. doku. çelik vb. Ancak bunlar yeterli olmayıp. yağ veya otantik maddelerle örneklerin karşılaştırılması yapılabilir). Bu amaçla ülkemizin önemli organik ürün potansiyeli olan ve dış satımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin organik olarak üretilmesi gerekmektedir. kardiak glikozitler gibi sekonder metabolitleri varlığının araştırılması) ve kromatografik (özellikle TLC) testler bulunmaktadır. ebat. Endonezya. tarımsal çalışmalarda bitki su kullanım etkinliğinin arttırılmasına yönelik araştırmaların yürütülmesine.

Tıbbi aromatik bitkiler grubu oldukça fazla sayıda cins ve türden oluşmaktadır. rezene. gen kaynağı ülkemiz olan bitkilerden çok yönlü yararlanılarak. 3. Şöyle ki. çörekotu. Yakın Doğu ve Akdeniz gen merkezlerinin kesiştiği yerde bulunmaktadır. bu tip alanların taranması. bu gibi olumsuz koşulların etkisini azaltan ve belli ölçüde dayanıklı türlerin belirlenmesi. Kimyon’da 2. Başta nane. kültüre alınması ve ıslah edilmesi faydalı olacaktır. melisa olmak üzere pek çok bitki için çeşit geliştirme potansiyelimiz yüksek düzeydedir. Bunun anlamı halen üretilen bitkisel drogların önemli bir kısmı popülasyon. nitelikli. doğal koşullarda kendiliğinden yetişmesi nedeniyle. sarımsak ve kişniş gibi pek çok tıbbi ve aromatik bitkinin ekonomik getirisinin daha üst düzeylere çıkartılabilmesi mümkün iken. Benzer şekilde ülkemizin değişik ekolojik bölgelerinde üretebileceğimiz kişniş (son iki yılda ortalama 300 ton) ve çörek otu (2007’de 1. Pazar tercihlerini de içeren standartların ortaya konmasıyla üreticiler belli bir hedefe doğru yöneleceklerdir. ardıç. in situ ve ex situ alanlar oluşturulmalıdır. herhangi bir kimyasal veya pestisit kullanılmadan. gen kaynakları ve biyolojik çeşitlilik çok iyi taranarak. son yıllarda ülkemiz aleyhine bazı gelişmeler dikkat çekmektedir. adaçayı. ıhlamur. Ülkemiz 2003 yılında yaklaşık 14 bin ton kimyon tohumu ihraç ederken. adaçayı. Tahrip olan havza veya orman alanlarımızın yeniden tesisinde uyum yeteneği iyi olan aynı zamanda ekonomik yönden de kabul gören tüm türler belli bir disiplin dahilinde sistemin içine alınmalıdır. kimyon Türkiye’nin uzun yıllardan beri ç Anadolu koşullarında ürettiği önemli bitkilerden biridir. Son yıllarda bu konuyla ilgili araştırmaların artış eğilimi göstermesine paralel daha da yoğunlaşarak.Çeşit Geliştirme Çalışmaları: Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çeşit geliştirme çalışmaları son 15 yılda belli bir ivme kazanmıştır. 6. Standartlara uygun. 4. organik tarımın gerektirdiği sertifikasyon sistemine uygun olarak üretilmemiş olsa bile.Pazar Tercihleri ve Talep Eğilimleri: Günümüzde ticaretin dilinin kalite olduğu bilinmektedir. Bir üretici hangi özelliklere talebin fazla ve nelerin daha tercih edilebilir olduğunu algılarsa. Halbuki bu bitkiler ülkemizde üzerinde en 18 .Organik Ürünler: Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğal olarak bulunduğu veya yetiştirildiği alanlarda organik ürün elde edebilme avantajları da çok iyi değerlendirilmelidir. Anason’da 1 ve Kişniş’te 6 çeşidin tescili yapılmıştır (Anonim. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ve gıda güvenliği kapsamında nitelikli ürünlerin ortaya çıkartılabilmesi için. ürün standartlarının arttırılması gerekmektedir.616 ton) bitkilerine ait ithalat rakamları dikkat çekmektedir. Bu kaynaklardan doğrudan veya genitör olarak yararlanmaya yönelik projeler geliştirilmelidir. Bu yüzden talep eğilimleri sürekli güncellenerek. çörek otu. 2009). kekik. Yukarıda verilen çeşit sayıları oldukça az durumdadır. 2. Çemen’de 1. kuşburnu. ona uygun üretim tekniği uygulayarak. Bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesiyle organik bitkisel drogların elde edilmesi ve daha kolay pazar bulabilmesi mümkün olabilmektedir.Gen Kaynağı ve Biyolojik Çeşitlilik: Türkiye. organik ürün niteliğine çok yakın bir konuma gelmektedir. daha homojen bir ürün elde edebilmek için çeşit geliştirme çalışmalarının daha da yoğunlaştırılması gerekmektedir. 2007 yılında bu miktar 4 bin ton seviyelerine düşmüştür (Anonim. Bu olayların dikkate alınarak. ıhlamur. bu gibi alanlardan daha etkin ve çeşitlilik içinde yararlanma yoluna gidilmelidir.Tıbbi Aromatik Bitkilerin Üretimi ve Ticaretiyle lgili Planlamalar: Ülkemizde üretilen. üretim sisteminin belli bir hedefe yönlendirilmesi gerekmektedir. Kekik’te 2.fao. reyhan.değişik iklim bölgelerine sahip olan ülkemiz için de geçerlidir. Bu zenginlikten yararlanma ve ekosistemi dinamik tutmak için. Halen Haşhaş’ta 12. sonuç odaklı çalışmaların sürdürülmesi gereği kaçınılmazdır (http://www. Bunun için “Gıda Ormancılığı” kavramı üzerinde durulmalı. mevcut çeşitliliğin korunması adına gerekli uygulamalar yürürlüğe konmalıdır. amaca uygun ürün elde etme gayreti içinde olacağı açıktır. safran. yerel genotip veya doğadan toplama şeklinde temin edilmektedir. değerlendirilen ve ticarete konu olan kimyon. 2008). 2009). adaçayı. c) Ekosistemin canlılığı ve sürdürülebilir arazi yönetimi: Canlı ve cansız unsurlarıyla ekosistemin bütüncül bir yapı içerisinde sürdürülebilir olması gerekmektedir. kebere ve bazı kekik türleri başta olmak üzere pek çok tıbbi ve aromatik bitkinin yer alabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde halen doğal kaynaklı pek çok bitkisel drog.org. Böyle bir yapılanmada defne. Bu potansiyelin değerlendirilerek çeşit tescili çıktısına dönüştürülmesi tıbbi ve aromatik bitkilerin geleceğiyle ilgili büyük önem taşımaktadır. 5. Buna bağlı olarak biyolojik çeşitlilik ve endemik türlerin sunduğu avantajı da iyi kullanmak. Ülkemizin havza bazında çok önemli bitkilerinin de yer aldığı önemli alanlara sahip olduğu bilinmektedir.

Günümüzde tıbbi ve aromatik bitki tarımını yapmak isteyen üreticilerin en önemli sorunu tohumluk materyali teminidir. Bu bitkilerle ilgili bilgilerin toplanacağı ve ulaşılabileceği veri bankaları oluşturulmalıdır. mutlaka üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. SONUÇ VE ÖNER LER Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok değişik alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine paralel olarak bu bitkilerin dünya pazar hacmi her geçen gün artmaktadır. Bu durumda. hangi bitkiden ne kadarının doğadan toplanarak. Ülkemizde 80’li yıllarda birkaç olan araştırıcı sayısı son yıllarda en az 10 kat artmıştır. üretim tekniklerinin çok iyi uygulanması ve gerekirse desteklerle de düşük maliyetli üretim yolunun açılarak.talep ilişkisi dikkate alınarak üretim yapılmamaktadır. Daha önceki Türkiye Ziraat Mühendisleri Teknik Kongreleri’nde de belirtildiği gibi. etken maddeler ve diğer bitkisel droglara dayalı çeşitli ölçekte işletmeler oluşmaktadır. sürdürülmesi ve değerlendirilmesi için gerekli her türlü yasal düzenlemenin yapılarak hayata geçirilmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir. parfümeri. Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çeşit geliştirme çalışmaları son yıllarda belirli bir ivme kazanmıştır. Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerde iç tüketim ve dış ticaret verileri dikkate alınarak. Konuyla ilgili planlamalar yapılırken. Bunun yanında safran ihracatımızda artış ( 2003’te 650 kg iken. Günümüzde bu alana olan ilgi. Ülkemizde birçok tıbbi ve aromatik bitki doğadan toplanmakta ve bir kısmının da belirli ölçüde tarımı yapılmaktadır. ihracatı da arttırabilecek planlamalar yapmak mümkündür. aynı zamanda ithal ettiğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerden biridir. farklı iklimlere ve geniş yüzölçümüne sahip olması bakımından bu bitkilerin üretilmesinde önemli bir ticari potansiyele sahiptir. bu tip sanayi tesislerinin arttırılması için gerekli organizasyon ve desteklerin ortaya konulması gerekmektedir. Önemli ihraç ürünlerimizden biri olan kekik (2007’de 10 bin ton). 7. Buna karşılık gerek doğal alanlardan temin ve gerekse kontrollü koşullarda üretimle ithalata gerek olmadan. Bu önlemlerden ivedilikle alınması gerekenlerin bir kısmı maddeler halinde aşağıda verilmiştir. kozmetik. Bundan sonra çalışmaların sürdürülebilirliği ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olabilmesi için birlikte sıkı bir işbirliği ve iletişim organizasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.Araştırıcı Envanteri ve şbirliği Platformlarının Oluşturulması: Son yıllarda dikkat çeken bir husus da tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili araştırmalar yapan araştırıcı kitlesindeki büyümedir. Nitekim 2007 yılında yaklaşık 2. 2007’de 15. Bu kadar zengin bir kaynağa sahip ülkemizde halen doğadan toplanan ve üretimi yapılan bitkilerin sayısı çok azdır.300 ton ezilmemiş kekik ithalatı yapılmıştır. 2007). Bu tesislerin varlığı bu tip kaynakların sürdürülebilirliği ve ekonomik anlamda getirisinin de artmasına neden olacaktır. Yetiştiricilerin ihtiyaç duyduğu tohumluğu (her türlü çoğaltım materyali) sağlayacak kurumsal alt yapının mutlaka oluşturulması gerekmektedir. bitkisel çaylar. Fitoterapi. 8. sağlık yaşam kürleri. tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması. tüm pazarlara kolay girebilmenin şartlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu durum adaçayı ve ıhlamur için de benzerdir (Anonim. Bu yüzden kaliteyi ihmal etmeden daha ucuza üretim yapabilmenin tüm yolları çok iyi araştırılmalıdır. Türkiye. ihracat fiyatı bunun 3-4 kat fazlası olabilmektedir. Aksi takdirde küçülen dünya veya sermayenin küreselleşmesine de bağlı olarak. Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin arttırılması. Bu alandaki bilimsel çalışmalar son 25 yılda büyük bir aşama kaydetmiştir.75 dolar/kg iken. Bu işletmeler sayesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değeri de artmaktadır. ithal ettiğimiz kekik 0.4 ton) gözükmektedir. ne kadarının üretilerek temin edileceği belirlenmelidir. daha ucuza bulduğu takdirde yurt dışından temin yoluna gidebilmektedir. üç önemli floristik bölgenin kesiştiği alanda bulunması nedeniyle geniş bir bitki çeşitliliğine. Ancak çok sayıda cins ve türden oluşan bu grup bitkiler için yapılan çalışmalar 19 .Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Dayalı Sanayi: Son yıllarda gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tıbbi ve aromatik bitkilere dayalı sanayi sektöründe gelişmeler ve çeşitlenmeler dikkat çekmektedir. yurt içi ve yurt dışı talepler de dikkate alınarak. bu daldaki birçok sanayi kolunun gelişmesi bazı önlemlerin alınması ile kısa zamanda sağlanabilir. tüketici-sanayici yurt içinde uygun fiyatlara alamayacağı ürünü.çok çalışma yapılan ve üretiminde sorun olmayan bitkilerdir. Bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse. Ancak bunlara ait düzenli istatistiksel veriler bulunmamakta ve arz. 8. aromaterapi.

Başer. M. Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda öncelikleri. Elson.. araştırmacı ve diğer tüm paydaşların koordinasyonunu sağlayacak bir sistem ve araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılması için. Doğal Hayatı Koruma Derneği. 2006. Alexandria.E. Özellikle kaliteli ve doğal ortamına zarar vermeden toplanan ürünler ve yetiştirilen bitkiler için teşvik primleri verilebilir. II. J. HerbalGram 64:56–60. M. 2005. G. Şen. Ceylan. Trade and Conservation A TRAFFIC Species in Danger Report. Ziraat Fakültesi Yayınları III. Baharat Değerlendirme Raporu.Eea.1-37. 2007.. Tıbbi ve aromatik bitkilerde fiyat bu bitkilerin ticareti ile uğraşan firmaların tutumlarına bağlı olarak oluşmaktadır. zmir. 19-21 Şubat 2009. Janick and A. K. HortScience 38:977–983. Anonim.E. E. First Int.. 1903–2003. Anonim. Kişisel Görüşme. 89-98.C. Türkiye Ormanlarında Odun Dışı Ürünler. Gardner. L. Bitkisel üretim deseninde. Medicinal and Aromatic Plants—Future Opportunities Reprinted from: Issues in New Crops and New Uses.. hangilerinin kültüre alınması gerektiği. 2007. 2002. SDÜ-Isparta. 2009. J.com/p/articles/mi_hb4331/is_199902/ai_n15098264.Ü. stanbul Ticaret Odası Yayın No: 39. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin laç ve Alkollü çki Sanayinde Kullanımı. 2005. Craker. T. larslan.H. Koyuncu. Sustaining the Harvest: Challenges in MAP Production and Markets. 1999. 2009. S.[Http://BiodiversityChm. 1995.A. Kütaş Tarım Ürünleri Dış Tic. Ankara. Türkiye'nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitki Türleri. S.C.. Ankara. Gardner. kaliteli ürün ve mamul üretiminin tüm gerekleri yerine getirilmelidir. 20 . 9. Ekim. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi.I. San. Raftery.. 1998.org.M. Ankara. R. KAYNAKLAR Adam. Herbs in American Fields: A Horticultural Perspective of Herb and Medical Plant Production in the United Sates. Binici.attra.. findarticles. 84 s Anonim. s.Eu.). unstats. Başer. 2009. Craker. 2004. 2003. Toksoy. Tıbbi ve aromatik bitkilerde gerek doğrudan kullanım ve gerekse sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri taşıyan çeşitler geliştirilerek tescil edilmelidir. Z. The Medical Plant Supply Chain: Creating Social and Environmental Sustainability. J. Supermarket News.. Türkiye’de Tıbbi Bitki Ticareti. 1999. Symposium on the Conservation of Medicinal Plants in Trade in Europe.23 June 1998. H.. K.. sanayici.stores. Rea. Ankara. AŞ. nt/Nyglossary_Terms/M/Medicinal_And_Aromatic_Plant_Material] Ferrier. Sales of Scented Candles are Lighting up Supermarkets’ Cash Registers. T.yetersizdir.C.net/nbsubure20pr. 8. Bu durum üretici/toplayıcıların mağduriyetine neden olabilmektedir.. 1997. With Aromatherapy Gaining Acceptance as an Aspect of Home Fashion. stanbul. ASHS Press. M. European Community Biodiversity Clearing-House Mechanism. L. D. alternatif ürünler kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilere yer verilmesi bu bitkilerin tarımının gelişmesine yardımcı olacaktır. Etter. nbj. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi. Feb. 2005. Glossary Of Biodiversity Related Terms. Z.K. Thwaites. 1996. Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE)..) Bayramoğlu. Business J. Akın. Brinckmann. L.... Europe's Medicinal and Arom atic Plants: Their Use. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayın No: 18. şletmelerin ihtiyaç duyduğu ürünleri karşılamak ve üretici mağduriyetini belirli ölçüde önlemek için sözleşmeli üretim modeli uygulanmalıdır. Anonim. 22. G. A. Dış ticarette rekabet üstünlüğü için standartlara uygun.. Tarım ve Köy şleri Bakanlığı. 1992..org/unsd/databases. www. Bornova/ zmir Craker. P. Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında faaliyet gösteren üretici. Tıbbi Bitkiler I.un. ihracatçı. Ankara. 2008. 227s. Birleşmiş Milletler statistik Bölümü. Dış Ticaret statistikleri. Basım No:312. A Publication of ATTRA – National Sustainable Agricultural Information Service. Herb Production in Organic Systems. L. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Endüstriyel Kullanımı TAB Bülteni 13-14:19-43. 1998.E. Medicinal and Aromatic Plants Working Group-ECP/GR. Nutr. Soğanlı Bitkiler (Türkiye’den hracatı Yapılan Türlerin Tanıtım ve Üretim Rehberi).C. Online www. T.L. Anonim.html.ncat. Erik. dünya pazarındaki arz-talep durumunu ve fiyatlar konusunda bilgilerin alınabileceği disiplinler arası bir komitenin kurulması yararlı olacaktır. 2009. Orta Anadolu hracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. A. 2005. Başbakanlık. 3-17 Eylül ve 5-10 Ekim 2009 tarihleri itibariyla. Tarım ve Köy şleri Bakanlığı.yahoo. Anonim. araştırıcı-sanayici-üretici arasında bilgi akışını sağlayacak yayım sistemi oluşturulmalıdır. US Consumer Herbal & Herbal Botanical Supplement Sales. VA. Acta Hort. toplayıcı.R. Çevre ve Orman Bakanlığı. Anonim 2004. 676:25–30. Whipkey (eds.

Impact of Cultivation and Gathering of Medicinal Plants on Biodiversity: Global Trends and Issues. Nutrition Business Journal (NBJ). Atay. 2003. 17–20.org/biodiversity/geneticresources/en/..J. www.wpro. www. Plant-Derived Drugs: Products. A. OTA Manufacturing Survey. Medicinal Plants International Trade Forum..harman-group.com/bnh/lamar/skincare. 5. Özhatay.Davis. nbj.html. M. Koç. www. S. 1994. Van Overwalle. Medicinal Plant Trade. 1996. Proceeding of the XI World Forestry Congress 13-22 October 1997 Antalya Vol:3:234-237. Online www. The Progression of the Natural Products Consumer.Food and Agricultural Organization (FAO). VI. Biodiversity and the Ecosystem Approach in Agriculture. U.E. Organik Tarım Ürünlerinde Dış Pazar Araştırması. 2006. New Hope.tradeforum.pacificbridgemedical.cfm. F. Hamilton) Vol:1:324-3. Sekin. S.K.. Rome. U.J. Lange (eds.. Hom e Fragrance and Candle Report. 2007. A. Türkiye'de Doğal Bitkilerin Ticareti.yahoo. Phillipson. V. Finding Key Sales Opportunities in the Natural Products Marketplace.A. A Comparison of Cultivation and Wild Collection of Medicinal and Aromatic Plants Under Sustainability Aspects.. 7 Trends to Watch in 2007. pharmalicensing. 1993.. N. http://www.com/assets/pdf/np.B. www. Pacific Bridge Medical–Asian Medical Publications. In: R. A.products/HB/2006_12_13.J.fao.stores. 12–13. 720. 155-170.. www.D. Lange. Gardner (eds. 2005. 2009. Economic Potential and Improved Varieties of Aromatic Plants of India.worldwildlife.fao.fao. Proc. Luz.html L’amar–Herbal Products. S. Google Trends. Skin Care (advertisement listing ingredients of skin care products).. http://www. D.com. G. 1993.gov. N. 19:512-522. www. Schippmann. Craker. Healthcare Markets and Regulatory Issues in the Region. A. 1998. Manila. V.org/DOCREP/005. Heywood. Sharma. Chapter 9. T. International Trade in Medicinal and Aromatic Plants.. www.coimbatore.).asp?vendorid=642&sortby=p&g=1&categor.com/news.google. B. Bitkisel Ürünler (Doğal Çiçek Soğanları Süs Bitkileri Grubu) Özel htisas Komisyonu. . Kekik in Trade in Turkey.ota. I. www. Journal of Medicinal and Aromatic Plant Sci.hartmangroup. A.A. Medicinal Herbs.marketresearch. SPINS. Özgüven. Wageningen. Teknik Kongresi. Centres of Plant Diversity (ed: S. 75–95.com/vendors/viewvendor. 1998. Singh. S.net/nbsubure20pr. 23. Originated in Forestry Department. Organic Trade Association (OTA). Pharmalicensing.tr/jsp/duyuru/upload/vt/vt. 2007.who. Z. Türkiye Ziraat Mühendisleri VI.H.H.. 2003. 2006. S.. 2005. Yalova. Oct. Quality Assurance of Medicinal Plants Acta Horticulture 333:117-122 Shanley P. Acta Hort. 1997. Western Pacific Series no. The Hartman Group. 2000. WHO Regional Publications. Heywood. N. 2007. The Netherlands. www. H.html. Şekeroğlu. Cunningham. 2006.C. 2004. Impact of Cultivation and Gathering of Medicinal Plants on Biodiversity. TU K. Medicinal and Aromatic Plants. Wildlife Trade.int/publications/pub_9290611243.com.).D. 2005.spins.org/news/fullstory.. Özhatay. NBJs Supplement Business Report 2006.E. Kroner. Nucleus for Strategic Expertise Wageningen University and Research Centre.. 2006.htm.. 2006. Ekren. International Trade Centre (ITC). 2005. Trend History: Medicinal Plants. Kumar. L. Tütün. www.. 2006. Applications. WHO. Bitkisel laç Hammaddeleri Toplantısı 20-22 Mayıs 1998 Özet Kitabı.com. M.. Khan. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. Medicinal and Aromatic Plants. 5 Yıllık Kalkınma Planı. D. p. Guidelines for the Appropriate Use of Herbal Medicines. Consumer Culture and the Future of Organic Usage. Ankara. Kumar. S. Medicinal and Aromatic Plants. Wageningen.pdf.in/feature/feyr2000/fmay2000/f240520006. 2001. ftp://ftp. J. Ayanoğlu. http://pib. A Presentation at Regulatory Affairs Professional Society (RAPS). Cunningham.org/docrep/fao/005/aa010e/AA010E00. Tarakçıoğlu. Hartman. Craker. Technology.D.com trends. The Impacts of Forest Degradation on Medicinal Plant Use and Implications for Health.html.htm) Unity Marketing Inc.nic. 2009. 2002.B.progression_web. Gross.org/tade/faqs_medicinal.pdf. Leaman. Proc..com/products/HB/2006_11_01. BioScience 53(6):573–584.html. 2001. 21 . G.mall. Overview of Asia. S.pdf Schippmann. April 2005. Davis. 9 session of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. part 4. Quality and Safety Issues Related to Botanicals. 251s. Leaman.com/intelligence/reportsearching. FAQs. Inc. Hartman Group.consumer.spins. Smillie.. Plants-based Medicines in India. 2006. L.E. Frontis Workshop on Medicinal and Aromatic Plants. L. A. D. XII. Koyuncu.php/aid/301/Medicinal_Plants. Bogers.php?action=toc&productID=1378188. 2006. S. and D. Sharm a. Ildır. Gürbüz. www. Türkiye statistik Kurumu Verileri. JR. D. FAO. [http://www.htm] World Wildlife Foundation (WWF). 2002.com/pics/documents/short%20overview%20MMS. World Health Organization (WHO). Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi ve Ticareti.B.tuik. Inc.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->