P. 1
_1-ikili

_1-ikili

|Views: 444|Likes:
Yayınlayan: Buse Pak

More info:

Published by: Buse Pak on May 01, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2015

pdf

text

original

tİÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖZET……………………………………………………………………………2 1.GİRİŞ VE AMAÇ…………………………………………………………….3 2.KURAMSAL BİLGİLER…………………………………………………….4 2.1.Distilasyon ve Çeşitleri………………………………………………………4 2.2.Fraksiyonlu Distilasyon ve Prensipleri………………………………………5 2.3.Raoult Yasası………………………………………………………..............6 2.4.Henry Yasası………………………………………………………………...7 2.5.Raoult ve Henry Yasalarıyla Aktiflik Katsayısı Bulunması……………...….8 2.6.Aktiflik Katsayısı İçin Gibbs-Duhem Denklemleri.………………….……....9 2.7.Azeotropik Karışımlar……………………………………………….…….....9 2.8.Refraktometri……………………………………………………………….10 3.DENEYSEL YÖNTEM………………………………………………………11 3.1.Kullanılan Malzemeler…………………………………………………....…11 3.2.Deneyin Yapılışı……………………………………………………………..11 4.DENEYSEL HESAPLAMALAR…………………………………………….12 4.1. Kırma İndisi – Mol Kesri Grafiğinden Metanolün Mol Kesrinin Okunması..12 4.2. Her Karışım İçin Metanolün Buhar Basıncının Hesaplanması……………...12 4.3. Metanolün Sıvı Haldeki Mol Kesirlerinin Hesaplanması………………...…13 4.4. Aktivite Katsayılarının Hesaplanması……………………………………….15 4.5. Kimyasal Potansiyelin Hesaplanması……………………………………….16 5.TARTIŞMA VE YORUM…………………………………………………….17 6.GRAFİKLER………………………………………………………………….18 KAYNAKLAR…………………………………………………………………..19

1

Kaynama esnasında daha önceden oluşturulmuş karışımların fraksiyonlu distilasyon (ayrımsal damıtma) yöntemi ile ayrıştığı gözlemlendi. Distilasyon sonucunda oluşan buharın yoğuşturulması ile elde edilen sıvı ürünün ilk birkaç damlası alındı ve refraktometre aracılığı ile kırılma indisi bulundu. Oluşturulan karışımlar teker teker. ısıtılmaya başlandı. elektrikli ısıtıcı kullanılarak. Buharlaşmayan sıvı kısım ise soğutuldu ve birkaç damla alınarak refraktometre aracılığı ile kırılma indisi bulundu. 2 . Kaynama noktaları ve kırılma indisi kullanılarak kalibrasyon eğrisinden de yararlanılarak deney hesaplamaları yapıldı. Termometrede sıcaklığın artışı gözlendi ve sıcaklığın bir süre sabit kaldığı noktadaki sıcaklık kaynama noktası olarak belirlendi.ÖZET Deneyde. metanol (CH3OH-metil alkol) ve kloroform (CHCl3-metil triklorür) sıvıları kullanıldı ve 5 farklı konsantrasyonda metanol-kloroform karışımları hazırlandı.

sıvı-buhar dengeleri ölçülerek belirlenir.GİRİŞ VE AMAÇ İkili karışımların kaynama noktası diyagramı deneyinde. Kaynama noktası diyagramı çizilmesi için kaynama noktalarının ve kırılma indislerinin ölçülmesi gerekmektedir. Aktiflik katsayısı. -Metanol ve kloroform karışımının kaynama noktası diyagramının çizilmesi. Saf bileşenlerin buhar basınçlarının sıcaklığa bağlılığı ise Antonie eşitliği ile hesaplanılır. Deneyin amaçları: -Saf bileşenleri ve kompozisyonu belli olan 10 farklı karışımın kırılma indisinin belirlenmesi. azeotrop karışımların birbirinde ayrılması için fraksiyonlu distilasyon yöntemi kullanılır. 3 . Bunun için refraktometre ve kalibrasyon eğrisi kullanılır.1. Raoult ve Henry kanunları bunu açıklar.

Kaynama noktasında bulunan bir sıvıya daha fazla ısı verilirse sıvının sıcaklığı artmaz. Buhar ve sıvı faz bileşimleri aynı olursa. ayırma işleminde ek besleme akımı kullanılıp kullanılmamasına göre azeotropik-ekstraktif-tuz katkılı.2. iki veya daha fazla bileşen içeren bir karışımın ısıtılıp. daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesine denir. sıvı faz ise kaynama sıcaklığı daha yüksek olan B bileşenince zenginleşir. özellikle organik bileşiklerin saflaştırılması ve ayrılmasında en çok kullanılan yöntemlerden biridir. distilasyonda yeterli bir ayırma gerçekleşmez. Sıcaklık. besleme akımına göre ikili sistem-çoklu sistem. Diğer bir tanımlama ile. denge durumuna erişmiş buhar-sıvı sisteminde. Distilasyonun gerçekleştirilebilmesi için temel şart. verilen ısı sıvının buhar haline dönüşmesini sağlar. buhar fazın sıvı fazdan farklı bileşime sahip olmasıdır. yüksek oranlarda ayırmaya izin veren bir çeşit ayırma prosesidir. Ayrıca riflaks varlığına göre de sınıflandırma söz konusudur. Çeşitli parametreler göz önüne alınarak distilasyon çeşitlerinin sınıflandırılması mümkündür.1. 4 . tüm bileşenlerinin uçucu olmak zorunda olduğu.KURAMSAL BİLGİLER 2. kolon iç yapısına göre raflı kolon-dolgulu kolon gibi sınıflandırmalar mümkündür. sıvının tamamen buhar halinde uzaklaşmasına kadar sabit kalır. Bu yöntemle buhar basınçları farklı olan sıvılar birbiriniden ayrılabilir. buhar faz daha uçucu olan A bileşeni tarafından zenginleşirken. Damıtma. Çalışma şekline göre sürekli-kesikli. İki veya daha fazla bileşenli sıvı karışımlarının ısıtılıp buhar ve sıvı faz oluşturulması suretiyle. alınan ürün akımının sayısına göre tek akım-çok akım. Fakat yüzde 100 a içeren bir buhar faz elde edilemez. buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesini sağlayan ayırma işlemidir. Distilasyon ve Çeşitleri Damıtma. Distilasyon işlemi sırasında.

Bu yöntemle.  Su buharı distilasyonu: Suda çözünmeyen ve miktarı az olan maddeleri uçucu olmayan karışımlardan ayırmak için özellikle madde 100 distilasyonu kullanılır. (1) 2.Başlangıçtaki karışıma göre en az uçucu bileşence daha zengin olan artık kısım. az uçucunun da sıvı fazda kalması sağlanır.Başlangıçtaki karışıma oranla en fazla uçucu bileşence zengin ilk kısımlar . Normal atmosfer basıncından düşük basınçlarda yapılan distilasyon türü: o C nin üzerinde kaynıyorsa ve kaynama noktasına yakın sıcaklıklarda bozunuyorsa su buharı  Vakum destilasyonu: Kaynama sıcaklıklarının altında bozunabilen maddeler için kullanılır. Eğer ilk kısma tekrar damıtma işlemini uygulanırsa. Çözeltiyi oluşturan sıvıların kaynama noktaları ya da uçuculukları arasındaki farktan yararlanarak yapılan ayırma işlemine Ayrımsal Damıtma (Fraksiyonlu Distilasyon) adı verilir. karışımdaki (diğer madde veya maddelere göre) çok uçucunun buhar fazda. buradan elde edilen buharın sıvısı en uçucu bileşence daha da zenginleştiği görülür ve bu işlem bir kaç kez tekrarlandığında ayrıştırılması istenen sıvı-sıvı karışımının birbirinden yüksek oranda hatta tamamen ayrıştığı gözlenir. Kaynama noktaları birbirine yakın maddelerin  Fraksiyonlu distilasyon: ayrılmasında kullanılır. Fraksiyonlu Distilasyon ve Prensipleri Distilasyon.Normal atmosfer basıncında yapılan distilasyon türleri:  Normal distilasyon: Kaynama sıcaklığına yakın sıcaklıklarda bozunmayan maddelere uygulanır. Distillenen kısım tek bir kapta toplanacağı yerde ardarda bir sıra şişede toplanacak olursa.Başlangıçtaki karışıma göre en fazla uçucu bileşence aynı zenginlikte olan orta kısım . bir karışımdaki bileşenleri birbirinden ayırma işlemidir. İki veya daha fazla sıvıdan oluşmuş sıvı-sıvı karışımlarını ayırmada bu karışımı oluşturan sıvıların kaynama noktalarındaki farktan yararlanılır.2. Fakat bu biçimde yapılan distilasyon 5 . şu hallere rastlanır: .

%98’lik alkol çözeltisinin ayrımsal damıtması %95. çözüneninin. borunun ucundan en uçucu bileşen çıkar ve geriye öteki bileşen ya da bileşenler kalır.sanayide pek uygulanan bir yöntem değildir.740C olan azeotrop %95. Örneğin minimum kaynama noktası gösteren su-etil alkol sisteminde 760mm-Hg basıncında kaynama noktası 78.57 alkol ile su ayrılır. Mutlak alkol elde etmek için ya alkolün suyu. (2) Maksimum ve minimum kaynama noktası gösteren sistemlerin Ayrımsal damıtmasında azeotrop karışımla bir veya öteki saf bileşen ayrılabilir. Bunun yerine sanayide. (3) 2. fraksiyonun yapılacağı sıcaklık aralığı 78. İkili bir sıvı karışımı damıtma üzere alalım. hangi bileşenin öncelikle damıtılabileceği onun buhar basıncına bağlıdır. çözüneni B olan iki bileşenli bir çözelti olduğu varsayıldığında. özellikle ayrımsal damıtma işlemlerinde ortaya çıkar. %95. fabrikalarda ayırma kolonu denilen uzunca bir ayırma kolonuyla işlem tek adımda gerçekleştirilir. Karışım kaynatıldığında buharlar boruda yükselir ve bu esnada soğumaya başlar ve damlalar halinde yoğunlaşır. Düzeneği hazırlarken uzunca bir borudan ayırma kolonuymuş gibi faydalanmak için buharlaşan bileşenlerin gideceği güzergâhlarının bu uzunca borudan geçmesini sağlayalım.80C arasında olup fark çok azdır.57 alkol ile %100 alkole ayrılması. teorik olarak olanaklı ise de.74ºC ile 78. karışımla temas etmeden tekrar buharlaşır. Na2SO4 gibi cisimlerle alınır veya ikili sistem yerine üçlü sistemin (su-alkol-oktan gibi) distilasyonu yapılır. Uçucu sıvıların karışımları damıtma yoluyla ayrılmak istendiğinde. Çünkü. örneğin CaO. Kaynama noktası ve osmotik basınç gibi birçok özellik de buhar basıncıyla ilgilidir. Borunun uzunluğu yeterli ise. Çözücüsü A. bu yöntemle sağlanmış olur.57 alkole karşılıktır. Uçucu bileşence daha zengin buharın bu işlem süresince saf haline çok yakın bir kompozisyona ulaşması.3. İdeal bir çözeltide 6 . Isıtarak kaynattığımız karışıma göre daha düşük kaynama noktasına sahip uçucu sıvının damlaları. pratik olarak olanaksızdır. çözücünün buhar basıncını düşürdüğü gözlenir. Raoult Yasası Çözelti buhar basınçlarının önemi.57 den daha az alkol içeren bir karışımın ayrımsal damıtmasından %95.

İngiliz kimyacı William Henry (1797–1836) bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: Bir gazın çözünürlüğü gaz basıncıyla doğru orantılı olarak artar. sodaya ise CO2 sonradan aktarılır. Basınç kalktığında çözünmüş CO2 uzaklaşır ki.çözücünün buhar basıncı (PA) verilen bir sıcaklıkta saf çözücünün buhar basıncı (PºA) ile çözücünün çözeltideki mol kesrinin. Her hacim birimi başına molekül sayısı. Raoult yasası sadece ideal karışımlar için geçerlidir. sıcaklığın etkisinden çok fazladır.2) Doygun bir çözeltide gaz moleküllerinin çözeltiden buharlaşma hızı ile çözeltiye geçip yoğunlaşma hızı birbirine eşittir. gaz halinde (gaz basıncındaki yükselmeyle) yükseldiği gibi. 2. şişede basınç altında çözünür. çözeltide de hacim birimindeki molekül sayısı (derişimdeki artışla) yükselmelidir. Keskin şaraplarda fermantasyonla oluşan CO2. Raoult tarafından saptanan bu olaya Raoult Yasası denilir. Raoult yasasına uyan karışımlar ideal olduğu gibi. Henry Yasası Bir gazın sıvı içerisindeki çözünürlüğüne basıncın etkisi. moleküllerin hem gaz halinde hem de çözeltide aynı olması (değişmemesi) gerekir.4. Henry yasası yüksek basınçlarda ve gazın suda iyonlaşması ya da suyla tepkimeye girmesi sonucunda geçerliliğini yitirir. (XA) çarpımına eşittir. Henry yasasının uygulanabilmesi için. İçecek kapağını açtığımızda bir miktar gaz çıkışı fark ederiz. bu da köpürme şeklinde görülür. Bu içeceklerde çözünen gaz karbon di oksittir(CO2) ve yüksek gaz basınçlarında sodada daha çok CO2 çözünür. Bu hızların ikisi de birim hacimdeki molekülerin sayısına bağlıdır. Buna Henry Yasası denir ve matematiksel olarak şu şekilde gösterilir: (4) C = k* Pgaz (1. Pi =Pºi * Xi (1. 7 .1) Raoult yasasına uyan her bileşenin kısmi basıncı sıvı fazdaki mol kesri ile doğrusal olarak değişen karışımlar ideal karışımlar denir. Henry yasasının pratik bir uygulaması hafif içkilerde görülür.

fi = f ºi* γ i *xi (1. Sıvı faz yanında buhar fazı da gerçek karışım olan (1. P karışımın toplam buhar basıncı. Buna göre aktiflik: αi = Pi / Pºi = P* yi / Pºi sistemlerdeki bir bileşen için Raoult yasasından. Pi kısmi basıncı. Bu durumda “ Pi = Pºi * αi” eşitliği yazılır. Raoult ve Henry Yasalarıyla Aktiflik Katsayısı Bulunması Gerçek karışımlardaki bileşenlerin buhar basınçları ideal karışımlar için türetilen Raoult ve Henry yasalarından hesaplanan buhar basınçlarından sapma gösterirler. yi ise buhar fazındaki mol kesri olmak üzere Pi = P* yi şeklindeki Dalton yasasından hesaplanabilir. Buhar fazı ideal gaz karışımı gibi davrandığından. buhar fazı ideal sıvı fazı ise gerçek olan karışımlara uygulanabilmesi için Xi derişimi yerine αi aktifliğinin alınması gerekir. Bu sapma aynı moleküller arasındaki itme ya da çekme kuvvetleri ile ayrı moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerinin farklı olmasından kaynaklanır. Buhar ya da sıvı fazları ideal birer karışım olan sistemler için termodinamik yoldan türetilen “Pi =Pºi * Xi” şeklindeki Raoult yasasının.4) 8 .2. Ayrı moleküllerin arasındaki itme kuvvetlerinin aynı moleküller arasındaki itme kuvvetlerinden daha etkin olması. buhar fazına geçen molekül sayısını azaltarak buhar basıncını düşüreceğinden Raoult yasasından eksi sapma ortaya çıkar. Buhar fazları ideal gaz karışımına benzer davranış gösteren sıvı ya da katı karışımlardaki bileşenlerin aktiflik ve aktiflik katsayısı Raoult ve Henry yasalarına dayanılarak farklı yollardan bulunabilir. buhar fazına geçen oleküllerin sayısını arttırarak buhar basıncını yükselteceğinden Raoult yasasından artı sapma ortaya çıkar.5.3) eşitliğinden bulunur. Ayrı moleküllerin arasındaki çekme kuvvetlerinin aynı moleküller arasındaki çekme kuvvetinden daha etkin olması.

Böyle sabit kaynama noktası veren karışımları teşkil eden sıvı çiftlerinin bir listesi incelenirse görülür ki.7) (gerçek) = ∑ xi *dln αi = ∑ xi *dln (γi *xi) (1.eşitliği yazılabilir.6. yani saf bir madde gibi sabit sıcaklıkta kaynar. gerçek Gibbs-Duhem gibi yazılır. karışımlarda ise aktiflik ve aktiflik katsayılarına bağlı olarak sırasıyla aşağıdaki ∑ xi *dμi (ideal) = ∑ xi *dln xi = 0 ∑ xi* dμi (1.5) (1. μ(ideal) = μi + RT * ln (xi) μ(gerçek) = μi + RT * ln (γi *xi) denklemi ideal karışımlarda mol (1. Bu dönüm noktalarında sıvı fazın bileşimine göre çizilen doygun sıvı eğrisi ile buhar fazın bileşimine göre çizilen doygun buhar eğrisi birbirine teğet olmaktadır. minimum kaynama noktası gösterenlerin çoğunda bileşenlerin en az bir tanesi hidroksil gurubuna sahiptir. Buradaki fi ve f ºi sırasıyla i bileşenlerinin karışımdaki kısmi fügasitesi ve saf haldeki fügasitesini γi ve xi ise sırasıyla aktiflik katsayısını ve mol kesrini göstermektedir. Azeotropik karışımın bileşimini veren maksimumun yeri dahi.(5) İdeal karışımlar ve Raoult yasasından az ölçüde sapma gösteren karışımların faz diyagramlarında rastlanmadığı halde Raoult yasasından büyük ölçüde sapma gösteren karışımların faz diyagramlarında A ile simgelenen dönüm noktaları bulunmaktadır. Sıvı ve buhar bileşimleri aynı olan bu A noktalarının temsil 9 . Aktiflik Katsayısı İçin Gibbs-Duhem Denklemleri İdeal ve ideal olmayan karışımlardaki bileşenlerin kimyasal potansiyel adı verilen kısmi molar entalpileri aşağıda verilen eşitlikler şeklinde yazılır. 2.8) 2.7.Azeotropik Karışımlar Buhar basıncı maksimum olan karışım bileşimi değişmeksizin buharlaşır. kaynama noktaları arasındaki bağıntıya tabidir.6) kesirlerine.

Kırma indisi.ettiği sistemlere azeotropik karışım ya da azeotrop adı verilmektedir. Refraktometri Refraktometri kırılma indisinden yararlanarak madde tanıma metotlarından birisidir. kaynama noktası.(7) ve dolayısıyla ışığın dalga (1. Işık demetinin doğrultusundan saptırılması ise ışığın madde içindeki hızının vakumdaki hızından farklı ve küçük olmasının bir sonucudur. Ci saydam ortamdaki hızı. içindeki ışık hızının çarpımı sabittir ve vakumdaki ışık hızına eşittir. yoğunluğu gibi fiziksel özelliklerinden birisidir.(6) 2. Bir maddenin kırma indisiyle.10) boyunun ışığın madde içindeki hızının düşmesinin nedeni. Sistemin üzerindeki basınç değiştirilerek azeotropik karışımın bileşimi değiştirilebilir ya da azeotropik karışım tümüyle ortadan kaldırılabilir. ni . kırma indisi o kadar büyüktür. içinden geçen ışık demetini doğrultusundan saptırma miktarı ile ilgilidir. Damıtma işlemi sıvı ve buhar bileşimlerinin farklı olmasına dayanılarak yapılan bir ayırma işlemi olduğuna göre azeotropik karışımlar damıtma ile bileşenlerine ayrılamazlar. ni=Cv / Ci (1. Azeotropik karışım veren sistemler damıtıldığında bileşenlerden biri ile azeotropik karışım ayrılır. Başka bir deyişle ışığın madde içindeki hızı ne kadar küçükse.9) eşitliği ile verilir. C i = C v bulunan elektronların etkileşmesi değişmesidir. Kırma indisi saydam maddelerde görülen bir özelliktir.8. ışığın elektrik alanıyla maddede 10 . ni ise maddenin kırma indisidir. Cv ışığın vakumdaki hızı. Bu gerçek. maddenin erime noktası. Bir maddenin kırma indisi.

karışım için yapılan işlemler 2-3-4-5 numaralı karışımlar için de tekrar edildi. 11 . 1. Kullanılan Malzemeler               Damlalık Beher Dijital termometre Pipet Puar Çift boğazlı balon joje Elektrikli ısıtıcı Refraktometre Damıtma için cam ceket Erlenmeyer Etüv Plastik tıpa Metanol Kloroform 3. 5 numaralı karışım 25 ml metanol ve 25 ml kloroform kullanılarak hazırlandı. 1 numaralı karışım çift boğazlı balon jojeye aktarıldı ve kaynamaya bırakılmak üzere elektrikli ısıtıcıya konuldu. Yoğunlaştırılan ürün kolonun alt kısmından alındı. DENEYSEL YÖNTEM 3.3. sabit kaldığı noktayı kaydederek kaynama noktası sıcaklığı olarak alındı. 1 numaralı karışım. Bütün ölçümler yapıldıktan sonra veriler kaydedildi. Deneyin Yapılışı Deneyin başlangıç aşamasında kullanılacak olan farklı mol kesirlerinde metanol ve kloroform karışımlarını hazırlandı. 4 numaralı karışım 45 ml metanol ve 5 ml kloroform. yoğuşturuldu.2. 2 numaralı karışım 15 ml metanol ve 35 ml kloroform. 3 numaralı karışım 35 ml metanol ve 15 ml kloroform. Alınan sıvı ürün bir behere aktarıldı ve refraktometre camı üzerine damlatıldı ve kırılma indisi değeri okundu. Bu arada karışımın buharlaşması sırasında sıcaklığın uzun bir süre değişmediği. 5 ml metanol ve 45 ml kloroform.1. Karışım ısıtılarak buharlaştırıldı.

879 = 756.01325 *105 Pa) = 0. Her Karışım İçin Metanolün Buhar Basıncının Hesaplanması log Poi=A-[B/(T+C)] 1) log (Poi) = 8.505 hPa .612 hPa .7467 atm 12 .6131 atm 4) log (Poi) = 8. (100hPa/1hPa) .5602 atm 3) log (Poi) = 8.271/(50.61 0.01325 *105 Pa) = 0.01325 *105 Pa) = 0.7653 =582.418 1. DENEYSEL HESAPLAMALAR 4.726)] Poi = 102.42 4. (100hPa/1hPa) .597 hPa 756. (1atm/1. (100hPa/1hPa) .4.612 hPa 567.20591-[1582.6+239.407 1. (1atm/1.31 0.1 Karışım 1 2 3 4 5 Kırma İndisi 1.20591-[1582.726)] Poi = 102. (1atm/1.271/(57.84 0.271/(51.726)] Poi = 102.01325 *105 Pa) = 0.37 0.754 = 567.2.1+239.5749 atm 2) log (Poi) = 8.4203 1.20591-[1582.179 hPa 621.5+239.1 Kırma İndisi – Mol Kesri Grafiğinden Metanolün Mol Kesrinin Okunması Tablo 1.597 hPa .505 hPa 582.3+239.361 x (metanol-buhar) 0. (1atm/1.7932 = 621.271/(52.726)] Poi = 102.20591-[1582.179 hPa .380 1. (100hPa/1hPa) .

1 50.744 g) / (119.8342 4.3 60 po(metanol) atm 0.4832 g/cm3 1) m(metanol) = ( 0.247 mol n kloroform = (59.957 g) / (32.957 g m (kloroform) = (1.5 52.124+0.4832 g/cm3 ) * ( 40 ml ) = 59.279 hPa 845.124) / (0.7914 g/cm3 ) * ( 10 ml ) = 7.927 = 845.38 g/mol P(kloroform) = 1.38 g/mol) = 0.559) = 0.6 57.328 g n metanol = (7.744 g n metanol = (3.7467 0.2 Karışım 1 2 3 4 5 Kaynama Noktası (°C) 51.914 g) / (32.4832 g/cm3 ) * ( 45 ml ) = 66.8342 atm Tablo 1.38 g/mol) = 0.271/(60+239.5) log (Poi) = 8.3 Metanolün Sıvı Haldeki Mol Kesirlerinin Hesaplanması M metanol = 32. (100hPa/1hPa) .04 g/mol P(metanol) = 0.6131 0.7914 g/cm3 P= m/v N=m/ma m=P*v M kloroform = 119.04 g/mol) = 0.124 mol n kloroform = (66.20591-[1582. (1atm/1.7914 g/cm3 ) * ( 5 ml ) = 3.914 g m (kloroform) = (1.04 g/mol) = 0.5602 0.726)] Poi = 102.182 2) m(metanol) = ( 0.497 mol 13 .279 hPa .328 g) / (119.01325 *105 Pa) = 0.559 mol X metanol = n metanol / n toplam = (0.5749 0.

7914 g/cm3 ) * ( 45 ml ) = 35.08 g) / (119.0621 mol X metanol = n metanol / n toplam = (1.416 g n metanol = (35.112+0.332 3) m(metanol) = ( 0.785 g) / (32.888 0.7914 g/cm3 ) * ( 25 ml ) = 19.497) = 0.3106 mol n kloroform = (37.656 g) / (32.832 g n metanol = (31.04 g/mol) = 0.04 g/mol) = 0.124 mol X metanol = n metanol / n toplam = (0.38 g/mol) = 0.7914 g/cm3 ) * ( 40 ml ) = 31.613 g) / (32.04 g/mol) = 1.38 g/mol) = 0.08g n metanol = (19.X metanol = n metanol / n toplam = (0.124) = 0.613 g m (kloroform) = (1.665 0.3 Karışım 1 2 3 4 5 X metanol (sıvı) 0.247+0.785 g m (kloroform) = (1.0621) = 0.832 g)/ (119.112) / (1.6175 mol X metanol = n metanol / n toplam = (0.4832 g/cm3 ) * ( 25 ml ) = 37.665 4) m(metanol) = ( 0.112 mol n kloroform = (7.6175+0.182 0.38 g/mol) = 0.988) / (0.416 g) / (119.247) / (0.988+0.988 mol n kloroform = (14.888 5) m(metanol) = ( 0.656 g m (kloroform) = (1.4832 g/cm3 ) * ( 10 ml ) = 14.6175) / (0.947 14 .947 Tablo 1.4832 g/cm3 ) * ( 5 ml ) = 7.332 0.3106) = 0.

818 * 1 atm) / (0.828 3) fi = (0.665 * 0.4.888 * 0.5749 atm ) = 2.033 1.6131 atm ) = 1.685* 1 atm ) / (0.947 * 0.580 1.580 2) fi = (0.8342 atm ) = 1.4.033 5) fi = (0.332 * 0.7467 atm ) = 1.4 Karışım 1 2 3 4 5 fi 2.828 1.035 Tablo 1.128 1.035 15 . Aktivite Katsayılarının Hesaplanması fi=(X metanol(buhar) *P(toplam)) / (X metanol(sıvı)* P°(metanol)) fi=( ym * pt ) / (xm * p°m ) 1) fi = (0.34 * 1 atm ) / (0.5602 atm ) = 1.27 * 1 atm ) / (0.128 4) fi = (0.182 * 0.46 * 1 atm ) / (0.

08206 l.08206 L.5 Karışım 1 2 3 4 5 Kimyasal Potansiyel (μi.μio = -20.257 -7.682 L.580)] μi.μio=[(0.K Tablo 1.947 + ln1.K) * (52.μio=[(0.atm/mol.340 -0.08206 l.atm/mol.μio=(RT*ln xi )+ (RT*ln fi) 1) μi.atm/mol.033)] μi.K 3) μi.K 4) μi.μio=[(0.105 L.K) -20.atm/mol.atm/mol.548 16 .128)] μi.atm/mol.μio=[(0.K) * (60+273 K) * (ln0.K 2) μi. Kimyasal Potansiyelin Hesaplanması μi.105 -13.atm/mol.6+273 K) * (ln0.1+273 K) * (ln0.332 + ln1.5+273 K) * (ln0.K) * (51.K) * (57.μio = -13.μio= -7.atm/mol.888 + ln1.5.828)] μi.K 5) μi.μio) (L.08206 l.257 L.6821 -2.182 + ln2.μio= -2.035)] μi.3+273 K) * (ln0.665 + ln1.μio=[(0.340 L.μio= -0.548 L.atm/mol.atm/mol.atm/mol.4.K) * (50.08206 L.

TARTIŞMA VE YORUM Deneyde elde edilen verilere bakıldığında ( Tablo 1.3 de görülmektedir. ortaya çıkan diğer hatalar kırılma indisinin refraktometreden okunması sırasında gözlemciye bağlı hatalardan kaynaklandığı düşünülmüştür.5. Karışımın kaynama noktası belirlenirken ortaya çıkan hatalar oluşan ısı kayıplarından.2 ) görüldüğü gibi karışımda metanol oranı arttıkça karışımın kaynama noktası artmıştır. Karışımdaki metanol yüzdesi arttıkça refraktometreden okunan kırılma indisi değerlerinin düştüğü tablo 1. Bunun sebebi metanolun kaynama noktasının kloroforma göre daha yüksek bir değere sahip olmasıdır. 17 . Bunun sebebi ise metanolun saf durumdaki kırılma indisi değerinin. kloroformun saf haldeki kırılma indisi değerine göre daha düşük bir değere sahip olmasıdır.

GRAFİKLER 6.2 18 .6 Axis Title 0.4 0.6.1.8 1 1. Metanol ve Kloroformun Kaynama Noktası Diyagramı 62 60 58 Axis Title 56 sıvı faz buhar faz 54 52 50 0 0.2 0.

S. İstanbul 19 . W. A. “İnstrümental Analiz” .. T.Berkem. Şirketi Mürettibiye Basımevi. 1993 Çeviri: Uyar T.G.R.Baskı Palme Yayıncılık New York.Harwood W.org/wiki/Dam%C4%B1tma (2) Petrucci R. “Genel Kimya 1” 6.Harwood W. (1954) (6) Sarıkaya.S.. (3) Baykut.baskı “Denel Fizikokimya”. H.KAYNAKLAR (1) http://tr. (5) Palmer. 5.. S. . .6. H.. “Fizikokimya”..baskı (7) Gündüz. “Genel Kimya 1” 6. Y.wikipedia. 1993 Çeviri: Uyar T. “Fizikokimya” İstanbul Üniversitesi yayınları (4) Petrucci R.Baskı Palme Yayıncılık New York.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->