P. 1
_1-ikili

_1-ikili

|Views: 444|Likes:
Yayınlayan: Buse Pak

More info:

Published by: Buse Pak on May 01, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2015

pdf

text

original

tİÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖZET……………………………………………………………………………2 1.GİRİŞ VE AMAÇ…………………………………………………………….3 2.KURAMSAL BİLGİLER…………………………………………………….4 2.1.Distilasyon ve Çeşitleri………………………………………………………4 2.2.Fraksiyonlu Distilasyon ve Prensipleri………………………………………5 2.3.Raoult Yasası………………………………………………………..............6 2.4.Henry Yasası………………………………………………………………...7 2.5.Raoult ve Henry Yasalarıyla Aktiflik Katsayısı Bulunması……………...….8 2.6.Aktiflik Katsayısı İçin Gibbs-Duhem Denklemleri.………………….……....9 2.7.Azeotropik Karışımlar……………………………………………….…….....9 2.8.Refraktometri……………………………………………………………….10 3.DENEYSEL YÖNTEM………………………………………………………11 3.1.Kullanılan Malzemeler…………………………………………………....…11 3.2.Deneyin Yapılışı……………………………………………………………..11 4.DENEYSEL HESAPLAMALAR…………………………………………….12 4.1. Kırma İndisi – Mol Kesri Grafiğinden Metanolün Mol Kesrinin Okunması..12 4.2. Her Karışım İçin Metanolün Buhar Basıncının Hesaplanması……………...12 4.3. Metanolün Sıvı Haldeki Mol Kesirlerinin Hesaplanması………………...…13 4.4. Aktivite Katsayılarının Hesaplanması……………………………………….15 4.5. Kimyasal Potansiyelin Hesaplanması……………………………………….16 5.TARTIŞMA VE YORUM…………………………………………………….17 6.GRAFİKLER………………………………………………………………….18 KAYNAKLAR…………………………………………………………………..19

1

Buharlaşmayan sıvı kısım ise soğutuldu ve birkaç damla alınarak refraktometre aracılığı ile kırılma indisi bulundu. Oluşturulan karışımlar teker teker. Kaynama noktaları ve kırılma indisi kullanılarak kalibrasyon eğrisinden de yararlanılarak deney hesaplamaları yapıldı. 2 . Distilasyon sonucunda oluşan buharın yoğuşturulması ile elde edilen sıvı ürünün ilk birkaç damlası alındı ve refraktometre aracılığı ile kırılma indisi bulundu. ısıtılmaya başlandı. Kaynama esnasında daha önceden oluşturulmuş karışımların fraksiyonlu distilasyon (ayrımsal damıtma) yöntemi ile ayrıştığı gözlemlendi. Termometrede sıcaklığın artışı gözlendi ve sıcaklığın bir süre sabit kaldığı noktadaki sıcaklık kaynama noktası olarak belirlendi. elektrikli ısıtıcı kullanılarak.ÖZET Deneyde. metanol (CH3OH-metil alkol) ve kloroform (CHCl3-metil triklorür) sıvıları kullanıldı ve 5 farklı konsantrasyonda metanol-kloroform karışımları hazırlandı.

Aktiflik katsayısı.GİRİŞ VE AMAÇ İkili karışımların kaynama noktası diyagramı deneyinde. -Metanol ve kloroform karışımının kaynama noktası diyagramının çizilmesi. azeotrop karışımların birbirinde ayrılması için fraksiyonlu distilasyon yöntemi kullanılır. sıvı-buhar dengeleri ölçülerek belirlenir. Kaynama noktası diyagramı çizilmesi için kaynama noktalarının ve kırılma indislerinin ölçülmesi gerekmektedir. 3 . Bunun için refraktometre ve kalibrasyon eğrisi kullanılır. Saf bileşenlerin buhar basınçlarının sıcaklığa bağlılığı ise Antonie eşitliği ile hesaplanılır.1. Deneyin amaçları: -Saf bileşenleri ve kompozisyonu belli olan 10 farklı karışımın kırılma indisinin belirlenmesi. Raoult ve Henry kanunları bunu açıklar.

Kaynama noktasında bulunan bir sıvıya daha fazla ısı verilirse sıvının sıcaklığı artmaz. besleme akımına göre ikili sistem-çoklu sistem. kolon iç yapısına göre raflı kolon-dolgulu kolon gibi sınıflandırmalar mümkündür.2. yüksek oranlarda ayırmaya izin veren bir çeşit ayırma prosesidir. iki veya daha fazla bileşen içeren bir karışımın ısıtılıp. Sıcaklık.1. özellikle organik bileşiklerin saflaştırılması ve ayrılmasında en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Distilasyon ve Çeşitleri Damıtma. buhar fazın sıvı fazdan farklı bileşime sahip olmasıdır.KURAMSAL BİLGİLER 2. 4 . Çeşitli parametreler göz önüne alınarak distilasyon çeşitlerinin sınıflandırılması mümkündür. Damıtma. Bu yöntemle buhar basınçları farklı olan sıvılar birbiriniden ayrılabilir. daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesine denir. alınan ürün akımının sayısına göre tek akım-çok akım. ayırma işleminde ek besleme akımı kullanılıp kullanılmamasına göre azeotropik-ekstraktif-tuz katkılı. buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesini sağlayan ayırma işlemidir. Ayrıca riflaks varlığına göre de sınıflandırma söz konusudur. sıvının tamamen buhar halinde uzaklaşmasına kadar sabit kalır. distilasyonda yeterli bir ayırma gerçekleşmez. Buhar ve sıvı faz bileşimleri aynı olursa. Distilasyon işlemi sırasında. buhar faz daha uçucu olan A bileşeni tarafından zenginleşirken. sıvı faz ise kaynama sıcaklığı daha yüksek olan B bileşenince zenginleşir. İki veya daha fazla bileşenli sıvı karışımlarının ısıtılıp buhar ve sıvı faz oluşturulması suretiyle. Distilasyonun gerçekleştirilebilmesi için temel şart. Çalışma şekline göre sürekli-kesikli. Diğer bir tanımlama ile. denge durumuna erişmiş buhar-sıvı sisteminde. Fakat yüzde 100 a içeren bir buhar faz elde edilemez. verilen ısı sıvının buhar haline dönüşmesini sağlar. tüm bileşenlerinin uçucu olmak zorunda olduğu.

buradan elde edilen buharın sıvısı en uçucu bileşence daha da zenginleştiği görülür ve bu işlem bir kaç kez tekrarlandığında ayrıştırılması istenen sıvı-sıvı karışımının birbirinden yüksek oranda hatta tamamen ayrıştığı gözlenir. Kaynama noktaları birbirine yakın maddelerin  Fraksiyonlu distilasyon: ayrılmasında kullanılır. Fraksiyonlu Distilasyon ve Prensipleri Distilasyon.Başlangıçtaki karışıma oranla en fazla uçucu bileşence zengin ilk kısımlar . Eğer ilk kısma tekrar damıtma işlemini uygulanırsa. İki veya daha fazla sıvıdan oluşmuş sıvı-sıvı karışımlarını ayırmada bu karışımı oluşturan sıvıların kaynama noktalarındaki farktan yararlanılır. (1) 2. karışımdaki (diğer madde veya maddelere göre) çok uçucunun buhar fazda.  Su buharı distilasyonu: Suda çözünmeyen ve miktarı az olan maddeleri uçucu olmayan karışımlardan ayırmak için özellikle madde 100 distilasyonu kullanılır. az uçucunun da sıvı fazda kalması sağlanır. Distillenen kısım tek bir kapta toplanacağı yerde ardarda bir sıra şişede toplanacak olursa. Normal atmosfer basıncından düşük basınçlarda yapılan distilasyon türü: o C nin üzerinde kaynıyorsa ve kaynama noktasına yakın sıcaklıklarda bozunuyorsa su buharı  Vakum destilasyonu: Kaynama sıcaklıklarının altında bozunabilen maddeler için kullanılır.Başlangıçtaki karışıma göre en fazla uçucu bileşence aynı zenginlikte olan orta kısım . bir karışımdaki bileşenleri birbirinden ayırma işlemidir. Fakat bu biçimde yapılan distilasyon 5 . Çözeltiyi oluşturan sıvıların kaynama noktaları ya da uçuculukları arasındaki farktan yararlanarak yapılan ayırma işlemine Ayrımsal Damıtma (Fraksiyonlu Distilasyon) adı verilir. Bu yöntemle. şu hallere rastlanır: .Normal atmosfer basıncında yapılan distilasyon türleri:  Normal distilasyon: Kaynama sıcaklığına yakın sıcaklıklarda bozunmayan maddelere uygulanır.Başlangıçtaki karışıma göre en az uçucu bileşence daha zengin olan artık kısım.2.

57 alkole karşılıktır. %98’lik alkol çözeltisinin ayrımsal damıtması %95.57 den daha az alkol içeren bir karışımın ayrımsal damıtmasından %95. hangi bileşenin öncelikle damıtılabileceği onun buhar basıncına bağlıdır. İdeal bir çözeltide 6 .57 alkol ile su ayrılır. özellikle ayrımsal damıtma işlemlerinde ortaya çıkar. Isıtarak kaynattığımız karışıma göre daha düşük kaynama noktasına sahip uçucu sıvının damlaları. (2) Maksimum ve minimum kaynama noktası gösteren sistemlerin Ayrımsal damıtmasında azeotrop karışımla bir veya öteki saf bileşen ayrılabilir. Mutlak alkol elde etmek için ya alkolün suyu. borunun ucundan en uçucu bileşen çıkar ve geriye öteki bileşen ya da bileşenler kalır. çözüneninin. çözücünün buhar basıncını düşürdüğü gözlenir. Bunun yerine sanayide.57 alkol ile %100 alkole ayrılması. karışımla temas etmeden tekrar buharlaşır. Örneğin minimum kaynama noktası gösteren su-etil alkol sisteminde 760mm-Hg basıncında kaynama noktası 78. Raoult Yasası Çözelti buhar basınçlarının önemi.740C olan azeotrop %95. İkili bir sıvı karışımı damıtma üzere alalım. çözüneni B olan iki bileşenli bir çözelti olduğu varsayıldığında. fabrikalarda ayırma kolonu denilen uzunca bir ayırma kolonuyla işlem tek adımda gerçekleştirilir. %95.74ºC ile 78.sanayide pek uygulanan bir yöntem değildir. Çünkü.80C arasında olup fark çok azdır. Uçucu bileşence daha zengin buharın bu işlem süresince saf haline çok yakın bir kompozisyona ulaşması. (3) 2.3. pratik olarak olanaksızdır. teorik olarak olanaklı ise de. Karışım kaynatıldığında buharlar boruda yükselir ve bu esnada soğumaya başlar ve damlalar halinde yoğunlaşır. bu yöntemle sağlanmış olur. fraksiyonun yapılacağı sıcaklık aralığı 78. Çözücüsü A. Düzeneği hazırlarken uzunca bir borudan ayırma kolonuymuş gibi faydalanmak için buharlaşan bileşenlerin gideceği güzergâhlarının bu uzunca borudan geçmesini sağlayalım. Kaynama noktası ve osmotik basınç gibi birçok özellik de buhar basıncıyla ilgilidir. Na2SO4 gibi cisimlerle alınır veya ikili sistem yerine üçlü sistemin (su-alkol-oktan gibi) distilasyonu yapılır. örneğin CaO. Borunun uzunluğu yeterli ise. Uçucu sıvıların karışımları damıtma yoluyla ayrılmak istendiğinde.

Henry yasası yüksek basınçlarda ve gazın suda iyonlaşması ya da suyla tepkimeye girmesi sonucunda geçerliliğini yitirir. sıcaklığın etkisinden çok fazladır. İçecek kapağını açtığımızda bir miktar gaz çıkışı fark ederiz. Bu içeceklerde çözünen gaz karbon di oksittir(CO2) ve yüksek gaz basınçlarında sodada daha çok CO2 çözünür. Buna Henry Yasası denir ve matematiksel olarak şu şekilde gösterilir: (4) C = k* Pgaz (1. İngiliz kimyacı William Henry (1797–1836) bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: Bir gazın çözünürlüğü gaz basıncıyla doğru orantılı olarak artar.4. Henry Yasası Bir gazın sıvı içerisindeki çözünürlüğüne basıncın etkisi. Henry yasasının pratik bir uygulaması hafif içkilerde görülür. 7 . Her hacim birimi başına molekül sayısı.1) Raoult yasasına uyan her bileşenin kısmi basıncı sıvı fazdaki mol kesri ile doğrusal olarak değişen karışımlar ideal karışımlar denir. Henry yasasının uygulanabilmesi için. Raoult yasası sadece ideal karışımlar için geçerlidir. Pi =Pºi * Xi (1. çözeltide de hacim birimindeki molekül sayısı (derişimdeki artışla) yükselmelidir. Keskin şaraplarda fermantasyonla oluşan CO2. Basınç kalktığında çözünmüş CO2 uzaklaşır ki. bu da köpürme şeklinde görülür. (XA) çarpımına eşittir. Raoult yasasına uyan karışımlar ideal olduğu gibi. Raoult tarafından saptanan bu olaya Raoult Yasası denilir. şişede basınç altında çözünür. moleküllerin hem gaz halinde hem de çözeltide aynı olması (değişmemesi) gerekir. Bu hızların ikisi de birim hacimdeki molekülerin sayısına bağlıdır.çözücünün buhar basıncı (PA) verilen bir sıcaklıkta saf çözücünün buhar basıncı (PºA) ile çözücünün çözeltideki mol kesrinin.2) Doygun bir çözeltide gaz moleküllerinin çözeltiden buharlaşma hızı ile çözeltiye geçip yoğunlaşma hızı birbirine eşittir. gaz halinde (gaz basıncındaki yükselmeyle) yükseldiği gibi. sodaya ise CO2 sonradan aktarılır. 2.

Ayrı moleküllerin arasındaki itme kuvvetlerinin aynı moleküller arasındaki itme kuvvetlerinden daha etkin olması. Raoult ve Henry Yasalarıyla Aktiflik Katsayısı Bulunması Gerçek karışımlardaki bileşenlerin buhar basınçları ideal karışımlar için türetilen Raoult ve Henry yasalarından hesaplanan buhar basınçlarından sapma gösterirler. Ayrı moleküllerin arasındaki çekme kuvvetlerinin aynı moleküller arasındaki çekme kuvvetinden daha etkin olması. Buhar ya da sıvı fazları ideal birer karışım olan sistemler için termodinamik yoldan türetilen “Pi =Pºi * Xi” şeklindeki Raoult yasasının.5. Sıvı faz yanında buhar fazı da gerçek karışım olan (1. fi = f ºi* γ i *xi (1. P karışımın toplam buhar basıncı. Bu sapma aynı moleküller arasındaki itme ya da çekme kuvvetleri ile ayrı moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerinin farklı olmasından kaynaklanır. Buna göre aktiflik: αi = Pi / Pºi = P* yi / Pºi sistemlerdeki bir bileşen için Raoult yasasından. Buhar fazları ideal gaz karışımına benzer davranış gösteren sıvı ya da katı karışımlardaki bileşenlerin aktiflik ve aktiflik katsayısı Raoult ve Henry yasalarına dayanılarak farklı yollardan bulunabilir.4) 8 . Buhar fazı ideal gaz karışımı gibi davrandığından. Bu durumda “ Pi = Pºi * αi” eşitliği yazılır.2. buhar fazı ideal sıvı fazı ise gerçek olan karışımlara uygulanabilmesi için Xi derişimi yerine αi aktifliğinin alınması gerekir. buhar fazına geçen oleküllerin sayısını arttırarak buhar basıncını yükselteceğinden Raoult yasasından artı sapma ortaya çıkar. Pi kısmi basıncı.3) eşitliğinden bulunur. yi ise buhar fazındaki mol kesri olmak üzere Pi = P* yi şeklindeki Dalton yasasından hesaplanabilir. buhar fazına geçen molekül sayısını azaltarak buhar basıncını düşüreceğinden Raoult yasasından eksi sapma ortaya çıkar.

Bu dönüm noktalarında sıvı fazın bileşimine göre çizilen doygun sıvı eğrisi ile buhar fazın bileşimine göre çizilen doygun buhar eğrisi birbirine teğet olmaktadır.Azeotropik Karışımlar Buhar basıncı maksimum olan karışım bileşimi değişmeksizin buharlaşır. μ(ideal) = μi + RT * ln (xi) μ(gerçek) = μi + RT * ln (γi *xi) denklemi ideal karışımlarda mol (1. gerçek Gibbs-Duhem gibi yazılır.8) 2.(5) İdeal karışımlar ve Raoult yasasından az ölçüde sapma gösteren karışımların faz diyagramlarında rastlanmadığı halde Raoult yasasından büyük ölçüde sapma gösteren karışımların faz diyagramlarında A ile simgelenen dönüm noktaları bulunmaktadır.5) (1.7) (gerçek) = ∑ xi *dln αi = ∑ xi *dln (γi *xi) (1. Buradaki fi ve f ºi sırasıyla i bileşenlerinin karışımdaki kısmi fügasitesi ve saf haldeki fügasitesini γi ve xi ise sırasıyla aktiflik katsayısını ve mol kesrini göstermektedir. Sıvı ve buhar bileşimleri aynı olan bu A noktalarının temsil 9 . 2. karışımlarda ise aktiflik ve aktiflik katsayılarına bağlı olarak sırasıyla aşağıdaki ∑ xi *dμi (ideal) = ∑ xi *dln xi = 0 ∑ xi* dμi (1. kaynama noktaları arasındaki bağıntıya tabidir.6) kesirlerine. Böyle sabit kaynama noktası veren karışımları teşkil eden sıvı çiftlerinin bir listesi incelenirse görülür ki.7.eşitliği yazılabilir.6. minimum kaynama noktası gösterenlerin çoğunda bileşenlerin en az bir tanesi hidroksil gurubuna sahiptir. yani saf bir madde gibi sabit sıcaklıkta kaynar. Aktiflik Katsayısı İçin Gibbs-Duhem Denklemleri İdeal ve ideal olmayan karışımlardaki bileşenlerin kimyasal potansiyel adı verilen kısmi molar entalpileri aşağıda verilen eşitlikler şeklinde yazılır. Azeotropik karışımın bileşimini veren maksimumun yeri dahi.

Sistemin üzerindeki basınç değiştirilerek azeotropik karışımın bileşimi değiştirilebilir ya da azeotropik karışım tümüyle ortadan kaldırılabilir. ni ise maddenin kırma indisidir. kaynama noktası. içinden geçen ışık demetini doğrultusundan saptırma miktarı ile ilgilidir. Kırma indisi saydam maddelerde görülen bir özelliktir. Azeotropik karışım veren sistemler damıtıldığında bileşenlerden biri ile azeotropik karışım ayrılır. ni=Cv / Ci (1. yoğunluğu gibi fiziksel özelliklerinden birisidir.(7) ve dolayısıyla ışığın dalga (1. Bir maddenin kırma indisi. Bu gerçek. kırma indisi o kadar büyüktür.9) eşitliği ile verilir. Işık demetinin doğrultusundan saptırılması ise ışığın madde içindeki hızının vakumdaki hızından farklı ve küçük olmasının bir sonucudur. Refraktometri Refraktometri kırılma indisinden yararlanarak madde tanıma metotlarından birisidir. ışığın elektrik alanıyla maddede 10 .8. Ci saydam ortamdaki hızı. Başka bir deyişle ışığın madde içindeki hızı ne kadar küçükse. Cv ışığın vakumdaki hızı. içindeki ışık hızının çarpımı sabittir ve vakumdaki ışık hızına eşittir. Damıtma işlemi sıvı ve buhar bileşimlerinin farklı olmasına dayanılarak yapılan bir ayırma işlemi olduğuna göre azeotropik karışımlar damıtma ile bileşenlerine ayrılamazlar.10) boyunun ışığın madde içindeki hızının düşmesinin nedeni. Kırma indisi. maddenin erime noktası.(6) 2. ni . C i = C v bulunan elektronların etkileşmesi değişmesidir.ettiği sistemlere azeotropik karışım ya da azeotrop adı verilmektedir. Bir maddenin kırma indisiyle.

Deneyin Yapılışı Deneyin başlangıç aşamasında kullanılacak olan farklı mol kesirlerinde metanol ve kloroform karışımlarını hazırlandı. Bu arada karışımın buharlaşması sırasında sıcaklığın uzun bir süre değişmediği. karışım için yapılan işlemler 2-3-4-5 numaralı karışımlar için de tekrar edildi. 4 numaralı karışım 45 ml metanol ve 5 ml kloroform. Karışım ısıtılarak buharlaştırıldı. Yoğunlaştırılan ürün kolonun alt kısmından alındı. 2 numaralı karışım 15 ml metanol ve 35 ml kloroform. 5 ml metanol ve 45 ml kloroform. yoğuşturuldu. 1 numaralı karışım çift boğazlı balon jojeye aktarıldı ve kaynamaya bırakılmak üzere elektrikli ısıtıcıya konuldu. Kullanılan Malzemeler               Damlalık Beher Dijital termometre Pipet Puar Çift boğazlı balon joje Elektrikli ısıtıcı Refraktometre Damıtma için cam ceket Erlenmeyer Etüv Plastik tıpa Metanol Kloroform 3.2. 1 numaralı karışım.1. DENEYSEL YÖNTEM 3. 5 numaralı karışım 25 ml metanol ve 25 ml kloroform kullanılarak hazırlandı. sabit kaldığı noktayı kaydederek kaynama noktası sıcaklığı olarak alındı. 3 numaralı karışım 35 ml metanol ve 15 ml kloroform. Alınan sıvı ürün bir behere aktarıldı ve refraktometre camı üzerine damlatıldı ve kırılma indisi değeri okundu. 11 . 1. Bütün ölçümler yapıldıktan sonra veriler kaydedildi.3.

505 hPa 582.01325 *105 Pa) = 0.271/(51.879 = 756. DENEYSEL HESAPLAMALAR 4.42 4. (1atm/1.5602 atm 3) log (Poi) = 8.612 hPa 567.2.4.726)] Poi = 102.1+239.726)] Poi = 102.01325 *105 Pa) = 0. (100hPa/1hPa) .7653 =582.505 hPa .6131 atm 4) log (Poi) = 8.1 Karışım 1 2 3 4 5 Kırma İndisi 1.01325 *105 Pa) = 0.6+239. (1atm/1.84 0. (100hPa/1hPa) . (1atm/1. (100hPa/1hPa) .3+239.612 hPa .179 hPa .1 Kırma İndisi – Mol Kesri Grafiğinden Metanolün Mol Kesrinin Okunması Tablo 1.271/(57.61 0. (100hPa/1hPa) .754 = 567.407 1.01325 *105 Pa) = 0.380 1.7932 = 621. (1atm/1.37 0.179 hPa 621.361 x (metanol-buhar) 0.5+239.271/(50.597 hPa .726)] Poi = 102.20591-[1582.20591-[1582.5749 atm 2) log (Poi) = 8.20591-[1582.7467 atm 12 .726)] Poi = 102.20591-[1582. Her Karışım İçin Metanolün Buhar Basıncının Hesaplanması log Poi=A-[B/(T+C)] 1) log (Poi) = 8.4203 1.31 0.271/(52.597 hPa 756.418 1.

5 52.7914 g/cm3 ) * ( 10 ml ) = 7.8342 4.271/(60+239.38 g/mol P(kloroform) = 1.559) = 0.7914 g/cm3 ) * ( 5 ml ) = 3.04 g/mol) = 0.328 g) / (119.4832 g/cm3 ) * ( 40 ml ) = 59.559 mol X metanol = n metanol / n toplam = (0.3 Metanolün Sıvı Haldeki Mol Kesirlerinin Hesaplanması M metanol = 32.957 g) / (32.726)] Poi = 102.4832 g/cm3 1) m(metanol) = ( 0.6131 0. (100hPa/1hPa) .247 mol n kloroform = (59.927 = 845.279 hPa .5602 0.38 g/mol) = 0.20591-[1582.124+0.279 hPa 845.2 Karışım 1 2 3 4 5 Kaynama Noktası (°C) 51.124 mol n kloroform = (66.38 g/mol) = 0.6 57.328 g n metanol = (7.5749 0.914 g m (kloroform) = (1.5) log (Poi) = 8.4832 g/cm3 ) * ( 45 ml ) = 66.01325 *105 Pa) = 0.04 g/mol P(metanol) = 0.497 mol 13 .04 g/mol) = 0.7914 g/cm3 P= m/v N=m/ma m=P*v M kloroform = 119.8342 atm Tablo 1.744 g n metanol = (3.1 50.182 2) m(metanol) = ( 0.744 g) / (119.7467 0.957 g m (kloroform) = (1.914 g) / (32.124) / (0.3 60 po(metanol) atm 0. (1atm/1.

832 g)/ (119.4832 g/cm3 ) * ( 25 ml ) = 37.6175) / (0.124 mol X metanol = n metanol / n toplam = (0.785 g m (kloroform) = (1.656 g m (kloroform) = (1.3106) = 0.785 g) / (32.613 g) / (32.4832 g/cm3 ) * ( 5 ml ) = 7.6175 mol X metanol = n metanol / n toplam = (0.613 g m (kloroform) = (1.247) / (0.888 0.416 g n metanol = (35.6175+0.988) / (0.0621 mol X metanol = n metanol / n toplam = (1.665 4) m(metanol) = ( 0.988+0.08g n metanol = (19.247+0.04 g/mol) = 1.497) = 0.947 Tablo 1.888 5) m(metanol) = ( 0.04 g/mol) = 0.832 g n metanol = (31.3 Karışım 1 2 3 4 5 X metanol (sıvı) 0.124) = 0.08 g) / (119.04 g/mol) = 0.7914 g/cm3 ) * ( 40 ml ) = 31.332 0.665 0.38 g/mol) = 0.3106 mol n kloroform = (37.X metanol = n metanol / n toplam = (0.38 g/mol) = 0.332 3) m(metanol) = ( 0.112+0.656 g) / (32.988 mol n kloroform = (14.4832 g/cm3 ) * ( 10 ml ) = 14.7914 g/cm3 ) * ( 25 ml ) = 19.112) / (1.7914 g/cm3 ) * ( 45 ml ) = 35.38 g/mol) = 0.0621) = 0.182 0.416 g) / (119.947 14 .112 mol n kloroform = (7.

46 * 1 atm ) / (0.27 * 1 atm ) / (0.580 1.580 2) fi = (0.685* 1 atm ) / (0.4.033 1.7467 atm ) = 1.128 4) fi = (0.818 * 1 atm) / (0.8342 atm ) = 1.332 * 0.34 * 1 atm ) / (0.6131 atm ) = 1.035 15 .665 * 0. Aktivite Katsayılarının Hesaplanması fi=(X metanol(buhar) *P(toplam)) / (X metanol(sıvı)* P°(metanol)) fi=( ym * pt ) / (xm * p°m ) 1) fi = (0.4 Karışım 1 2 3 4 5 fi 2.5602 atm ) = 1.828 1.888 * 0.182 * 0.033 5) fi = (0.035 Tablo 1.947 * 0.828 3) fi = (0.4.128 1.5749 atm ) = 2.

340 -0.08206 l.atm/mol.μio=[(0.atm/mol.μio=[(0.1+273 K) * (ln0.033)] μi.μio=[(0.K) -20.μio=[(0.atm/mol.K) * (57.atm/mol.828)] μi.μio = -13.888 + ln1.μio= -2.332 + ln1.665 + ln1.K 4) μi.5.μio=(RT*ln xi )+ (RT*ln fi) 1) μi.08206 l.μio=[(0.548 L.08206 l.K) * (60+273 K) * (ln0.182 + ln2.K 2) μi.105 L.3+273 K) * (ln0.548 16 .atm/mol.580)] μi.257 -7.4.257 L.μio = -20.atm/mol.5+273 K) * (ln0.6821 -2.5 Karışım 1 2 3 4 5 Kimyasal Potansiyel (μi.atm/mol.K) * (50.035)] μi.K 3) μi.105 -13.340 L.08206 L.6+273 K) * (ln0.μio= -0.K) * (52.μio) (L.128)] μi.atm/mol.08206 L.atm/mol. Kimyasal Potansiyelin Hesaplanması μi.K) * (51.K 5) μi.μio= -7.682 L.atm/mol.atm/mol.947 + ln1.K Tablo 1.

kloroformun saf haldeki kırılma indisi değerine göre daha düşük bir değere sahip olmasıdır. ortaya çıkan diğer hatalar kırılma indisinin refraktometreden okunması sırasında gözlemciye bağlı hatalardan kaynaklandığı düşünülmüştür. Karışımın kaynama noktası belirlenirken ortaya çıkan hatalar oluşan ısı kayıplarından.2 ) görüldüğü gibi karışımda metanol oranı arttıkça karışımın kaynama noktası artmıştır.5. 17 . Bunun sebebi metanolun kaynama noktasının kloroforma göre daha yüksek bir değere sahip olmasıdır.3 de görülmektedir. Karışımdaki metanol yüzdesi arttıkça refraktometreden okunan kırılma indisi değerlerinin düştüğü tablo 1. Bunun sebebi ise metanolun saf durumdaki kırılma indisi değerinin. TARTIŞMA VE YORUM Deneyde elde edilen verilere bakıldığında ( Tablo 1.

GRAFİKLER 6.2 0. Metanol ve Kloroformun Kaynama Noktası Diyagramı 62 60 58 Axis Title 56 sıvı faz buhar faz 54 52 50 0 0.6 Axis Title 0.6.2 18 .1.4 0.8 1 1.

“Genel Kimya 1” 6. W. İstanbul 19 .baskı (7) Gündüz. . (3) Baykut.S.wikipedia.KAYNAKLAR (1) http://tr. “Fizikokimya” İstanbul Üniversitesi yayınları (4) Petrucci R. H.R.baskı “Denel Fizikokimya”... 1993 Çeviri: Uyar T. (5) Palmer. (1954) (6) Sarıkaya. 1993 Çeviri: Uyar T..S.. 5. “Genel Kimya 1” 6. “Fizikokimya”. “İnstrümental Analiz” . H. A.org/wiki/Dam%C4%B1tma (2) Petrucci R. T. Şirketi Mürettibiye Basımevi.Harwood W. .Baskı Palme Yayıncılık New York. Y. S.6..Baskı Palme Yayıncılık New York.G.Harwood W.Berkem.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->