DERS: FEN BİLGİSİ ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET ADI SOYADI:…………………………………………………..

ÇALIŞMA TESTLERİ 1 D) Kuvvet hareketli cisimleri yavaşlatabilir. 5. Aşağıdaki olayların hangilerinde sürtünme kuvvetinin etkisi vardır? I. Zincir takılan arabanın buzlu yolda kaymaması II. Ağaçtaki olgunlaşan elmanın düşmesi III. Araçların dönemeci güvenli bir şekilde alması 1. Yukarıdaki konumların hangisinde mıknatıslar birbirini çeker? A) I - II C) II - III B) I - III D) I - II A) I - II C) II - III B) I - III D) I - II

6. Hava direnci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hava direnci bir sürtünme kuvveti çeşididir. B) Hava direnci paraşütlerin uçmasını sağlar. C) Hava direnci yalnızca havadaki araçlara etki eder. D) Hava direncinin yönü hareketlinin yönüne zıttır. 7. Su yüzeyinde hareket eden kayığa aşağıdakilerden hangileri etki eder? I. II. III. Hava direnci Su direnci Temas gerektiren kuvvet B) I – III D) I – II - III

2. ve 3. sorular yukarıdaki şekle göre cevaplandırılacaktır. 2. II ve IV numaralar sırasıyla hangi yönleri gösterir? A) doğu - batı C) batı - doğu B) kuzey - güney D) güney - kuzey

A) I - II C) II - III

3. I ve III numaralar sırasıyla hangi yönleri gösterir? A) doğu - batı C) batı - doğu B) kuzey - güney D) güney - kuzey

8. Mıknatıs aşağıda verilen maddelerden hangisini çeker? A) B) C) D) demir bilye - alüminyum çatal demir bilye - plastik top demir tencere - nikel kaşık altın kaşık - alüminyum çatal

4. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir. B) Kuvvet duran bir cismi harekete geçirebilir. C) Kuvvet ve itme farklı kavramlardır.

9. Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen kuvvet vardır? A) B) C) Havada asılı bayrağın dalgalanması Futbolcunun topu kaleye atması Paraşütle Ali'nin uçması

D) Terzinin mıknatısla toplu iğneleri toplaması 10. I, II ve III yaylarına sırasıyla demir, kurşun ve alüminyum levhalar asılmıştır. Bu levhaların altlarına şekildeki gibi mıknatıslar yaklaştırılırsa I, II ve III nolu yaylardaki uzamalar nasıl değişir?

A-B-C-C-B-C-D-C-D-A-A-D-B-C-D-D-A-C-B

14. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sürtünme kuvveti pürüzlü yüzeylerde daha fazladır. B) Sürtünme kuvveti cismin ağırlığına bağlıdır. C) Hava direnci, su direncinden büyüktür. D) Sürtünme kuvveti hareketi durdurabilir. 15. Mıknatıs aşağıdakilerin hangisini her zaman çeker? A) mıknatıs C) cam B) mika D) demir

16. Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme daha azdır? A) B) C) D) I artar artar değişmez azalır II değişmez artar azalır artar III değişmez değişmez artar değişmez A) asfalt yol C) karlı alan B) mermer yüzey D) buzlu yüzey

17. Aşağıdaki mıknatısı ortadan ikiye bölersek K ve L'nin işareti sırayla ne olur?

11. Aşağıdaki cümlelerden hangileri doğrudur? I. Mıknatısların zıt kutupları birbirini çeker. II. Mıknatısların aynı kutupları birbirini çeker. III. Mıknatıs plastiği iter. A) yalnız I C) I ve II B) yalnız II D) I. II. III K N S N S L S S N N

A) B) C) D)

12. Mıknatıs aşağıdakilerin hangisini itebilir? A) demir C) cam B) nikel D) mıknatıs

18. Aşağıdakilerden hangisi cisim ile yüzey arasındaki sürtünmeyi arttırır? A) B) C) D) Çakıllı yolları asfaltlamak Kapıların menteşelerini yağlamak Toprak yollara çakıl taşı dökmek Arabalara tekerlek takmak

13. Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuvvet uygulanmıştır? A) Marangozun çiviyi tahtaya çakması B) Pusulanın “S” kutbunun güneyi göstermesi C) Futbolcunun kaleye gol atması D) Kalemin yazı yazması

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hava direnci, sürtünme kuvveti çeşididir. B) Su direnci, sürtünme kuvveti değildir. C) Mıknatısın çekim kuvveti, temas gerektirmeyen kuvvettir. D) Kuşların uçmasında hava direncinin önemi büyüktür.

DERS: FEN BİLGİSİ HAREKET ADI SOYADI:………………………………………………….. 2 1. Aşağıdaki iki mıknatıs birbirini çektiğine göre I ve I! numaralı kutupların işaretleri sırasıyla ne olmalıdır?

ÜNİTE: KUVVET VE ÇALIŞMA TESTLERİ -

6. Aşağıdaki olayların hangisinde cisme herhangi bir kuvvet uygulanmamıştır? A) Ahmet'in basketbol topunu potaya atması olayında B) Veli'nin taşı yukarıya doğru atması olayında C) Hasan'ın yüksekten elmayı aşağıya doğru bırakması olayında D) Mehmet'in suyu ısıtarak hacmini değiştirmesi olayında 7. Pusulanın “N” kutbu hangi yönü gösterir? A) doğu C) kuzey B) batı D) güney

A) N – N C) N – S

B) S - S D) S - N

2. Mehmet oyuncağını aşağıdaki zeminlerin hangisinde daha kolay hareket ettirebilir? A) halı C) beton B) tahta D) buz

3. Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çeker? A) plastik bardak C) toplu iğne B) silgi D) kâğıt

4. Veli cisimleri ok yönlerinde çekiyor. Bu cisimlere uygulanan sürtünme kuvveti hangisinde batı yönündedir?

ŞEKİL I

ŞEKİL II

8. Şekil II'deki gibi asılı bir mıknatısa başka bir mıknatıs yaklaştırıldığında görünümü şekil II'deki gibi oluyor. Buna göre bu mıknatısın I ve II numaralı kutuplarının işareti sırası ile nasıldır? A) S – N C) S – S B) N - S D) N - N

5. Sürtünme kuvveti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? A) B) C) D) Cismin ağırlığına Sürtünen yüzeyin alanına Yüzeyin pürüzlü oluşuna Yüzeyin kaygan oluşuna

9. Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? I. Cismin şeklini değiştirebilir. II. Hareketin doğrultusunu değiştirebilir.

III. Cisme sadece itme şeklinde uygulanabilir. A) I - II C) I – III B) II - III D) I - II - III

10. Duran bir cisme uygulanan kuvvet, sürtünme kuvvetinden küçükse, cismin hareketi için ne söylenebilir? A) Hızlanır. B) Yavaşlar. C) Sabit hızla gider. D) Durmaya devam eder. 11, Aşağıdakilerden hangisinde manyetik bir kuvvet vardır? A) Paraşütün uçması B) Mıknatısın toplu iğneyi çekmesi C) Balığın yüzmesi D) Ağaçtaki elmanın yere düşmesi 12. Ağırlığın birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gram C) Newton B) Kilogram D) Joule

B-D-C-A-B-D-C-B-A-D-B-C-A-B-A-D-A-D 15. "Mıknatıs çevresinde bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan içerisindeki demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çeker. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu manyetik alandan olumsuz etkilenir? A) televizyon C) buzdolabı B) ütü D) fiş

1. Masa tenisi oynayan oyuncunun raketle topa vurarak topun yönünü ve hızını değiştirmesi 2. Sıkıştırılan yayın ya da süngerin şeklinin değişmesi 3. Mıknatısın toplu iğnelerin yerini değiştirmesi 4. Saça sürtülen tükenmez kalemin küçük kağıt parçalarının yerini değiştirmesi 16. Yukarıdaki bilgilere göre hangileri temas gerektirmeyen kuvvetlere örnek gösterilir? A) C) 1 ve 3 1 ve 4 B) 2 ve 4 D) 3 ve 4

13. Sürtünme kuvvetinin, sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı olduğunu kanıtlamak isteyen bir öğrenci, aşağıdaki deneylerden hangisini yapmalıdır? A) Bir sandığı önce mermer zeminde, sonra tahta zeminde itmelidir. B) Bir sandığı önce mermer zeminde, sonra üzerine yük koyup itmeye devam etmelidir. C) Bir sandığı tahta zeminde önce kendisi itmeli, daha sonra bir arkadaşı ile birlikte itmelidir. D) Bir sandığı mermer zeminde önce itmeli, sonra çekmelidir. 14. Sürtünme kuvveti için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Fiziksel temas gerektiren kuvvettir. II. Fiziksel temas gerektirmeyen kuvvettir. III. Hareketi engelleyici bir kuvvettir. A) I - II C) II - III B) I - III D) I - II - III

17. Kuvvet cisimlerin hareket durumlarında meydana gelen değişmenin nedenidir. Temas gerektiren kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? A) Basketbol oyuncusunun topu potaya fırlatması B) Dökülen toplu iğneleri toplayan terzi C) Şişirilerek saça sürtülen balonun duvara yapışması D) Saçımızı tararken tarağın saçı çekmesi 1. 2. 3. 4. 5. Kuvvet; Duran cismi hareket ettirir. Hareket hâlindeki cismi durdurur. Hareket hâlindeki cismin hızını artırır. Cismin şeklini değiştirir. Cismin hareket yönünü değiştirir.

18. Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi temas gerektirmeyen kuvvet tarafından gerçekleştirilir?

A)

1

B)

2

C) 3

D) 4 ÜNİTE: KUVVET VE ÇALIŞMA TESTLERİ -

DERS: FEN BİLGİSİ HAREKET ADI SOYADI:………………………………………………….. 3

1. Duran bir miskete hareketli bir misket çarparsa duran misket harekete geçer. Bu kuvvet temas gerektiren kuvvettir. Yukarıdaki bilgi doğru ise (D) seçeneğini, yanlış ise (Y) seçeneğini işaretleyiniz. Doğru ( ) Yanlış ( )

6. Yukarıya doğru hızla fırlatılan taşın hızı gittikçe yavaşlar, bir süre sonra da yere doğru düşmeye başlar. Bu olay aşağıdaki durumların hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) Havanın sürtünme kuvveti Temas ettiren kuvvet Yerin çekim kuvveti Taşın hareketi

2. Su içerisinde hareket etmemiz, özellikle yürümemiz karadaki yürümemize göre daha zordur. Bunun sebebi su direncinin cisimlerin hareketini etkilemesidir. Yukarıdaki bilgi doğru mudur, yanlış mıdır? İşaretleyiniz. Doğru ( ) Yanlış ( )

7. Aynı özelliklere sahip üç tane oyuncak araba eğimleri aynı olan cam, tahta ve seramik yüzeylerden aynı yumuşaklıkta bırakılıyor. En uzağa hangi yüzeyden bırakılan araba gider? A) B) C) D) Hepsi aynı uzaklıkta durur. Cam üzerinde kayan araba Tahta üzerinde kayan araba Seramik üzerinde kayan araba

3. Rüzgârlı havalarda rahat yürüyemeyiz; çünkü rüzgâr arkadan gelirse hızımızı yavaşlatır. Rüzgâra karşı yürürken de hızımız artar. Yukarıdaki bilgi doğru mudur, yanlış mıdır? İşaretleyiniz. Doğru ( ) Yanlış ( )

8. İçerisi kitaplarla dolu ağır bir kutuyu daha az bir kuvvetle taşımak isteyen bir çocuk ne yapmalı? A) Kitapları teker teker taşımalı. B) Arkadaşlardan yardım istemeli. C) Kutunun alt kısmına silindir şeklinde sopalar yerleştirmeli. D) Kutuya ip bağlayıp çekmeli.

4. Sporcuların ayaklarının altındaki çıkıntılar sürtünmeyi artırarak onların yere daha güvenli basmalarını sağlar. Yukarıdaki bilgi doğru mudur, yanlış mıdır? İşaretleyiniz. Doğru ( ) Yanlış ( )

5. Kuvvet, bir cisim üzerine etki ederek cismin şeklini değiştirir. Kuvvetin etkisi kalktığında cisim tekrar eski şekline dönebilir. Bu cisim aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) C) Cam çubuk Tebeşir B) Sarmal yay D) Toplu iğne

10. Yerde duran topa ilk hız vererek ittiğimizde top bir süre sonra yavaşlayarak durur. Bu durmanın sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Yer çekim; kuvvetidir. Sürtünme kuvvetidir. Topun ağırlığıdır. Topun hızının artmamasıdır.

13. Yukarıdaki tabloda Z ve Y ile gösterilen yerlere ne yazabiliriz? A) B) C) D) 11. Şekildeki araçların tavanlarına asılı topların hareketini inceleyen bir öğrenci aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşabilir? I. Araçtaki top hareket etmediğine göre araç duruyor. II. Araçtaki top geriye doğru hareket ettiğine göre aracın ileriye doğru hızlandığını gösterir. III. Araçtaki top ileriye doğru hareket ettiğine göre aracın hızının azaldığını gösterir. A) C) Yalnız I I ve III B) I ve II D) I, II ve III Y Faydaları Zararları Faydaları Etkileri Z Zararları Faydaları Etkileri Zararları

14. Mehmet'in uzaktan kumandalı bir arabası var. Mehmet pilli olan bu arabayla evin hangi bölümünde oynarsa pili daha çabuk biter? A) Parkelerin üzerinde B) Fayansların üzerinde C) Halının üzerinde D) Mermerin üzerinde 15. Kışın yollar buz tutar. Buzlu yollarda hem araçlar hem de insanlar hareket etmekte zorluk çekerler. Bazen de kazalara neden olurlar. Şoförler arabaların tekerleklerine zincir takar veya kar lastiklerini kullanırlar. İnsanlar da kışlık ayakkabılarını giyerler. Bu değişikliklerin yapılmasının nedeni ne olamaz? A) B) C) D) Sürtünme küvetini azaltmak Sürtünme kuvvetini artırmak Arabaların kaymasını önlemek İnsanların düşmesini önlemek

Sürtünme kuvvetinin hareketi engelleyici olması günlük yaşamda faydalar sağladığı gibi zararları da olabilir. Bunu bir tabloda gösterelim. SÜRTÜNME KUVVETİ Y 1. Sürtünme kuvveti sayesinde cisimler bıraktığımız yerde durur. 3. Yürüyebilmeyi sağlar. 5. Teknolojinin başlangıcı sayılan tekerleğin hareket etmesi Z 2. Buzlu yollarda sürtünme kuvveti azdır. Kışın insanların yürümesi ve taşıtların hareketi zorlaşır. 4. Hareketi zorlaştırır. 6. Hareketli parçaların ısınması ve parçalanması

12. Yukarıdaki bilgilerden hangileri sürtünme kuvvetinin yararlarıdır? A) 4 C) 6 1,2 ve 3 1,3 ve 5 B) D) 1,3 ve 2, 4 ve

16. Sürtünme kuvveti azaldıkça harcanan kuvvet de azalır. Sürtünme kuvvetini azaltmak için aşağıdakilerden hangilerini yapmalıyız? 1. Bisikletin zincirlerini yağlamak 2. Kapıların menteşelerini yağlamak 3. Bisikletin frenlerini sıkıştırmak 4. El arabasının tekerlerini yağlamak A) 4 C) 1,2 ve 3 1, 2 ve 4 D) B) 2, 3 ve

1, 3 ve 4

D-D-Y-D-B-C- B - C - A - D - C - A - C - A C DERS: FEN BİLGİSİ HAREKET ADI SOYADI:………………………………………………….. 4 Sürtünme kuvvetinin en küçükten en büyüğe doğru sıralanışı nasıldır? A) B) C) D) A A B B > < > < B B C C > = = < C C A A ÇALIŞMA TESTLERİ ÜNİTE: KUVVET VE

1. Yukarıdaki deneyin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? I. A arabası en az sürtünme kuvvetinin olduğu yüzeyde hareket etmiştir. II. B arabasının sürtünmesi C arabasından daha azdır. III. C arabası A arabasından daha zor hareket etmiştir. IV. Bütün arabaların hızları aynıdır. A) I ve II C) II ve IV B) I ve III D) III ve IV 3. Cam, tahta ve çakıl yüzeylerde bulunan aynı büyüklükteki K, L, M cisimlerine şekildeki kuvvetler (F) uygulanıyor ve cisimler sabit V hızıyla hareket ediyor. Cam yüzeyin sürtünmesi en az, çakıl yüzeyin sürtünmesi en çok olduğuna göre; cisimlerin hareket ettikleri yüzeyler hangisi gibidir? A) B) C) D) K Tahta Tahta Cam Çakıl L Çakıl Cam Tahta Cam M Cam Çakıl Çakıl Tahta

2. A cismini hareket ettirmek için uygulanan kuvvet B cismini hareket ettirmek için harcanan kuvvetin yarısı, C cismini hareket ettirmek için harcanan kuvvet de A cismini hareket ettirmek için harcanan kuvvetin iki katı ise;

4. Sürtünme kuvveti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sürtünme kuvveti, sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. B) Sürtünme kuvveti yüzeyin büyüklüğüne bağlı değildir. C) Sürtünme kuvveti daima harekete zıt yöndedir. D) Sürtünme kuvvetinin hareket ettirici özelliği vardır. 1. Cismin ağırlığını artırmak 2. Cismin hareket ettiği yüzeyi pürüzlü hale getirmek

3. Yollara kum atmak 4. Tekerleklere zincir takmak 5. Yollara yağ dökmek 5. Yukarıdakilerden kaç tanesi sürtünme kuvvetini artırıcı özelliğe sahiptir? A) 1 C) 4 B) 3 D) 5

II. Cisimlerin hareket yönünü değiştirmeden hareket doğrultusunu değiştirebilir. III. Cisimlerin hareket doğrultusunu değiştirmeden hareket yönünü değiştirebilir. 9. Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız II C) II ve III III B) I ve II D) I, II ve

1. Cismin kaygan yüzeyde hareket etmesi 2. Ağırlığının azaltılması 3. Cismin altına tekerlek, bilye, konulması 4. Makinelerin hareket eden parçalarını yağlamak 6. Yukarıdakilerden kaç tanesinin sürtünme kuvvetinin azaltıcı özelliği vardır? A) 4 C) 2 B) 3 D) 1

I. Her mıknatısın iki kutbu vardır. II. Bölündüğünde her parça mıknatıs özelliği gösterir. III. Çekme miktarı her mıknatısın tarafında aynıdır. IV. Mıknatıs tarafından çekilen maddelere manyetik madde denir, 10. Mıknatıs için verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) I, II, III C) I, II, IV B) II, III, IV D) I, III, IV

7. Buzlu yollarda rahat yürüyebilmemiz için ayakkabılarımızın alt kısmının girintili çıkıntılı olmasına özen gösteririz. Bu şekilde ayakkabı giymemizin sebebi nedir? A) Sürtünme kuvvetini B) Sürtünme kuvvetini C) Sürtünme kuvvetini kaldırmak için D) Ayaklarımızın karda azaltmak için artırmak için ortadan iz yapması için

11. Mıknatıs ( ) ve demir çubuk ( ) aşağıda belirtilen konumlarda tutuluyor. Hangi seçenekte belirtilen durumda mıknatıs demir çubuğu çekmez? C

8. Bir kuvvet cisimler üzerinde; I. Şekil değiştirme II. Yer değiştirme III. Döndürme etkilerinden hangilerini yapabilir? A) Yalnız I C) II ve III B) I ve II D) I, II ve

Kuvvet ile ilgili; I. Cisimlerin aynı anda hareket yönü ve doğrultusunu değiştirebilir.

1. Mıknatıs demir, nikel, kobalt gibi maddeleri kendine çeker. 2. Değişik şekilde mıknatıslar vardır. 3. Çubuk şeklindeki mıknatıs suda yüzdüğünde ya da havada asılı durduğunda hep kuzey - güney doğrultusunu gösterir. 4. Mıknatısın, kuzeyi gösteren ucuna Kuzey Kutbu (N), güneyi gösteren ucuna Güney Kutbu (S) denir.

12. Mıknatıs için verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 C) 3 DERS: FEN BİLGİSİ HAREKET B) 2 D) 4

C-B-B-D-C-A-B-D-A-C-C-D

ÜNİTE: KUVVET VE ÇALIŞMA TESTLERİ -

ADI SOYADI:………………………………………………….. 5

I. Tek kutuplu mıknatıs elde edilir. II. Bir mıknatıs ikiye bölündüğünde oluşan her parça N ve S kutuplu iki tane mıknatıs olur. III. Aynı isimli kutuplar birbirini çeker. 1. Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) C) Yalnız I I ve II B) D) Yalnız II I ve III

B) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi C) Güneş'in Dünya üzerindeki çekim etkisi D) Yerin çekim kuvveti I. Mıknatıs tarafından çekilen cisimler de mıknatıslanır. II. Demir çiviyi mıknatıslamak için güçlü bir mıknatısa hep aynı yönde 40-50 kere sürtmek gerekir. III. Mıknatıslanan cisimler uzun süre mıknatıslık özelliğini korurlar. 4. Mıknatısla ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) C) I ve II II ve III 1. 2. 3. 4. Kapı zili Telgraf Hoparlör Telefon B) I ve III D) I, II ve III

2. Çubuk mıknatıslarla çeşitli harfler oluşturulabilir. Yukarıdaki hangi harf çubuk mıknatıslarla oluşturulmaz?

A)

B)

5. Yukarıdaki araçların kaç tanesinde mıknatıs kullanılır? A) C) 1 3 B) 2 D) 4

C)

D)

3. Bir çubuk mıknatıs ortasından bir iplikle asıldığında hep kuzey - güney doğrultusunu alır? Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Dünya'nın manyetik kutuplarının olması

I. Çöllerde geniş lastikli araç kullanılması II. Paraşüt kullanılması III. İş makinelerinin tekerleklerinde dişlerin daha büyük olması 6. Yukarıdaki bilgilerden hangilerinde amaç sürtünme kuvvetinin etkisini artırmaktır?

A) C)

Yalnız I II ve III

B) I ve II D) I, II ve III

C. Akıl kuvveti D. Sürtünme kuvveti 13. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvetle meydana gelir? A. Mıknatısın demiri çekmesi B. Atılan topun yere düşmesi C. Saça sürülen tarağın kâğıt parçalarını çekmesi D. Bayrağımızın dalgalanması 14. Hangisi manyetik maddelerden biri değildir? A. nikel C. kobalt B. bakır D. demir

7. Bir birine temas eden iki yüzey arasındaki sürtünme kuvveti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? A) Yüzeylerin cinsine B) Yüzeyleri dik olarak bastıran kuvvetin etkisine C) Yüzeylerin alanına D) Yüzeylerin pürüzlüğüne 8. Aynı yükseklikte bulunan uçak-kuşparaşüt ve arabanın hangisinin hareketinde hava direncinin etkisi en fazladır? A) C) Uçak Paraşüt B) Kuş D) Araba

15. Mıknatısın manyetik maddeleri çekebildiği alanlara ne denir? 9. Rüzgârlı bir havada yürüyüş yapmak isteyen bir insan aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapmalıdır? A) Şemsiyesini açarak yürümelidir. B) Paltosunun yakalarını kaldırarak yürümelidir. C) Ceketinin düğmelerini açarak, yürümelidir. D) Kazak giyerek yürümelidir. 10. Duran bir cismi hareket ettirir, hareket halindeki cismi durdurur, yönünü değiştirir, cisimler üzerinde şekil değişikliği yapar. Aşağıdakilerden hangisinin tanımı verilmiştir? A. Kaldıraç C. Şiddet B. Kuvvet D. Hareket A. B. C. D. Manyetik çekim alanı Manyetik kuvvet Mıknatıs kutupları Mıknatıs çeşitleri

16. Mıknatısla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Kuzeye yönelen kutba, kuzey kutbu (N) denir. B. Güneye yönelen kutba, güney kutbu (S) denir. C. Aynı kutuplar birbirini çeker. D. Ne kadar küçük parçalara bölünürse bölünsün, itme çekme özelliği gösteren kutupları oluşur. 17. Mıknatısın çektiği bir plastik oyuncak için ne söylenebilir? A. Mıknatıs plastiği çeker. B. Mıknatıs oyuncaktan çekmez. C. Bu mıknatıs kuvvetli, plastik oyuncakta kalitelidir. D. Plastik oyuncağa demir, nikel veya kobalt tozu katılmıştır.

11. Hangisi kuvvetin etkilerinden değildir? A. Hayal etme C. Atma B. İtme D. Çekme

12. Hangisi kuvvet çeşitlerinden değildir? A. Kas kuvveti B. Manyetik kuvvet

18. Havaya atılan topun düşmesi, elimizden bıraktığımız kalemin yere düşmesi gibi durumlar bize neyi göstermektedir? A. Topun hafif olduğu için yere düştüğünü DERS: FEN BİLGİSİ HAREKET

B. Kalem ve topun düşme özelliğinin olduğunu C. Yer kürenin manyetik alanın varlığını D. Yerde mıknatıs olduğunu B-D-A-A-D-C-C-C-D-B-A-C-D-B-A-C-D-C ÜNİTE: KUVVET VE ÇALIŞMA TESTLERİ -

ADI SOYADI:………………………………………………….. 6

4. Su derinci için verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Temas kuvvetlerindendir. B. Cismin hareket yönüyle ters yönde olduğundan hızı azaltır. C. Suyun yoğunluğu arttıkça, su direnci de artar. D. Temas gerektirmeyebilir. 5. Aşağıdaki olaylardan hangisi bir dirençle karşı karşıyadır? A. B. C. D. Yüzen çocuk Uçan balon Hareket halindeki otomobil Hepsi

1.Hangi konumdaki mıknatıslar birbirini iter? A. III ve IV C. I ve III B. Yalnız II D. I, II ve III

2. Elimizdeki bir mıknatısı en küçük parçalara ayırdığımızda nasıl bir sonuç çıkar? A. B. C. D. Mıknatıslık özelliği kaybolur. Her bir parçada N ve S kutbu oluşur. Mıknatısın N kutbu yok olur. Mıknatısın S kutbu yok olur.

6. Aşağıdakilerin hangisinde mıknatıs kullanılmaz? A. B. C. D. Kapı zili Buzdolabı kapakları Pencere Pusula

3. Hava direncinin olumsuz etkilerinin yanı sıra olumlu etkileri de vardır. Hangisi olumlu etkilerden değildir? A. Yere düşen bir cismin hızını dengeleyerek olumsuzluğu aza indirir. B. Paraşütle atlayan birinin hızını azaltarak güvenli iniş sağlar. C. Yağmur, dolu ve göktaşlarının hızını yavaşlatır. D. Otomobilin hızını yavaşlatır.

7. Biri su dolu, diğeri boş olan aynı büyüklükteki bir kaba, kütleleri ve hacimleri aynı olan bilyeler aynı yükseklikten bırakıldığında hangisi gözlenmez?

A. Bilyeler, su ve hava direnciyle karşılaşır. B. Su dolu kaba bırakılan bilye daha hızlı iner. C. Hava içinde hareket eden bilye daha hızlı iner. D. Su direnci, hava direncinden daha büyüktür.

13. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Hava direncinin, hava içinde hareket eden cismin hızını azaltır. B. Hava ve su kuvveti, cismin hareket yönüyle aynı yöndedir. C. Su içinde hareket eden cismin yüzeyi arttıkça, su direnci de artar. D. Pusulanın ibresinin daima kuzey ve güney yönünde olması, Dünyanın manyetik alanının olduğunu gösterir.

8. Mıknatısların kutupları hangi sembollerle gösterilir? A. N ve S C. A ve B B. + ve D. ve Y

14. Bazı maddelerin toz halindeki karışımlarından hangilerini ayıramayız? 9. Hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılmaz? A. Sürtünen cismin ağırlığını azaltma B. Tekerleklere zincir takma C. Futbolcuların çivili spor ayakkabısı giymesi D. Makine parçalarını yağlama A. B. C. D. Bakır - demir Nikel - alüminyum Kobalt - nikel Altın-kobalt

15. Verilen olaylardan hangisinde farklı bir kuvvet türü uygulanmıştır? A. B. C. D. Suda yüzen ördek Mıknatısla iğneleri toplayan terzi Paraşütle atlayan sporcu Market arabasını süren çocuk

10. Bir cismin verilen yüzeylerden hangisinde daha kolay hareket eder? A. Beton zemini zemin C. Buz B. Toprak D. Tahta

16. Mıknatısı en çok kullanan meslek grubu hangisidir? A. Terzi C. Doktor B. Öğretmen D. Muhasebeci

11. Aşağıdakilerin hangisi hava direncini olumlu yönde kullanır? A. Otomobil C. Füze B. Paraşüt D. Uçak

17. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Geniş yüzeyli paraşüt - Hava direncini artırmak için B. Kaleci eldivenlerinin iç yüzeylerinin pürüzlü olması - Sürtünmeyi artırmak için C. Buzlu yol - Sürtünme kuvvetini artırır D. Kum ve demir tozlarını ayırma - temas gerektirmeyen kuvvetle olur.

12. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde kuvvet gereklidir? I. Yağmurun yağmasında II. Sporcunun yüzmesinde III. Portakalın ağaçtan düşmesine A. I ve II C. I, II ve III B. II ve III D. I ve III

18. Yukarıda yere düşen topun hareket yönü gösterilmektedir. Topu etkileyen hava direnci hangi şıkta doğru verilmiştir? A. 4 C. 2 B. 3 D. 1

A-B-D-D-D-C-B-A-D-C-B-C-D-C-B-B-A-D DERS: FEN BİLGİSİ HAREKET ADI SOYADI:………………………………………………….. 7 C. D. Gıda mühendisi Gemi İnşaatı Mühendisi ÇALIŞMA TESTLERİ ÜNİTE: KUVVET VE

I. Yağ dökülen bir zeminde sürtünme kuvveti çok az olur. II. Gıcırdayan kapı menteşeleri yağlanırsa sürtünme az olur. III. Sürtünmenin miktarı, yüzeylerin niteliklerine ve yüzeyleri birbirine bastıran kuvvetlere bağlıdır. 1. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A. Yalnız C. II ve III B. Hepsi D. I ve II

5. Mıknatıs hangisine zarar vermez? A. B. C. D. Cep telefonu Bankamatik kartı Bilgisayar disketi Elbise

6. Su ortamında cismin hareketini zorlaştıran dirence ne denir? A. Su direnci C. Yer çekimi B. Hava direnci D. manyetik direnç

2. Verilen sıvıların hangisinde cisimlere uyguladığı direnç en fazladır? A. Pekmez C. Bal B. Reçel D. Su

3. Kaygan bir zeminde sürekli kayan bir koltuk için verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Sürtünen yüzeyler pürüzlüdür. B. Kaygan zeminlerde sürtünme kuvveti az olur. C. Yüzeylerin birleştiği yere pürüzlü bir parça koyulursa, kayma önlenir. D. Sürtünme miktarı uygulanan kuvvete bağlı olduğundan, koltuk hafiftir. 4. Her türlü deniz taşıtlarının tasarımını yapar, projelendirir ve kullanılacak makine ve malzemeleri yapar. Tanımı verilen meslek grubu hangisidir? A. B. Mimar Uçak mühendisi

I. Uçakların burnunu sivri yapılması II. Deniz taşıtlarının balığa benzetilmesi III. Otomobillerin özel tasarım 6. Verilenlere göre teknolojinin amacı nedir? A. Sürtünme kuvvetini dengelemek B. Taşıtları doğadaki canlılara benzetmek C. Sürtünme kuvvetini azaltmak D. Malzemeden tasarruf etmek 7. Bir otomobilin hızı hangi kuvvet ve dirençle karşı karşıyadır? A. B. C. D. Hava - su Su - rüzgar Sürtünme - hava Kas - Sürtünme

kuvveti etkilidir? 8. Denizaltı, gemi, uçak, otomobil Hangisinin hareket halindeki yönü, su veya hava direnciyle zıt yöndedir? A. Yalnız uçak C. Otomobil - gemi 9. B. Uçak - gemi D. Hepsiyle A. yağmur damlalarının yere düşmesinde B. metal ataşların mıknatıs tarafından çekilmesinde C. kar küreme makinesinin kan temizlemesinde D. çıkardığımız kazağın saçlarımızı dikleştirmesinde

I. el arabasının hareket ettirilmesi II. topun yukarı doğru atılması III. saçların taranırken kabarması IV. buzdolabına süslerin yapışması Yukarıda kuvvet etkisinde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Bu olayların hangilerinde temas gerektirmeyen kuvvetin varlığı söz konusudur? A. I ve II C. III ve IV B. II ve III D. II, III ve IV

14. Penaltı atışı yapan bir futbolcu topa nasıl bir kuvvet uygular? A. İtme C. yerçekimi sürtünme B. çekme D.

B-C-A-D-D-A-C-C-D-C-A-D-C-A-A-A-D-B-DC 15. I. Kuvvet etki eden bütün cisimler hareket eder. II. Kuvvet itme ya da çekme olarak tanımlanabilir. III. Kuvvet, etki ettiği cisimlerin şeklini değiştirir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? A. yalnız II C. II ve III B. I ve II D. I, II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin şekil değiştirme etkisi vardır? A. odunun kırılması B. çocuğun kaykayla yokuştan kayması C. rüzgârın yel değirmenini çevirmesi D. taşın suya atılması

11. Aşağıda kuvvetin etkileri ve bu etkilere ilişkin örnekler eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır? A. şekil değiştirme - telin bükülmesi B. yavaşlatma - arabanın fren yapması C. hızlandırma - yokuş aşağı topun atılması D. durdurma - kapı kolunun çevrilmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen bir kuvvettir? A. sürtünme kuvveti B. itme kuvveti C. çekme kuvveti D. yer çekimi kuvveti

12. Aşağıdaki olaylardan hangisinde temas gerektiren kuvvet uygulanmamıştır? A. vincin yük kaldırması B. süngerin sıkılması C. elmanın ağaçtan düşmesi D. pencerenin rüzgardan dolayı çarpması

17.Yukarıda verilen mıknatıslar oklarla belirtilen yönlerde hareket ediyorlarsa I,II ve III ile gösterilen kutuplar ne olabilir. A. B. I N N II S N III N S

13. Aşağıdakilerden hangisinde yer çekimi

C. D.

S S

N S

S N

18.Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez ? A.demir C.kobalt B.nikel D.kükürt

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Mıknatıs temas gerektirmeyen kuvvet uygular. B. Mıknatıs etkinleştiği başka bir mıknatısa itme ya da çekme uygular. C. Mıknatıs ile etkileştiği madde arasındaki uzaklık arttıkça çekim kuvveti artar. D. Mıknatıslar bölündüğünde yine iki kutuplu olur.

DERS: FEN BİLGİSİ HAREKET ADI SOYADI:………………………………………………….. 8 A. silgi kaşık C. kurşun kalem

ÜNİTE: KUVVET VE ÇALIŞMA TESTLERİ -

B. demir D. cam tabak

1.Şekilde kutupları verilmiş bir çubuk mıknatıs iki parçaya ayrılıyor. Buna göre I, II, III, ve IV ile gösterilmiş olan kutuplar hangisinde doğru verilmiştir? A. B. C. D. I N N S S II N S N S III S N S S IV S S N S

4. Bir oyuncak araba aşağıdaki zeminlerin hangisinde daha kolay hareket eder? A. halı zemin C. beton zemin B.Toprak zemin D. buz zemin

2.

I. CD(kompakt disk) II. Bilgisayar ekranı III. Buzdolabı Yukarıda verilen araçlardan hangileri mıknatıslar tarafından olumsuz etkilenmektedir? A. yalnız I C. II ve III B. I ve II D. I, II ve III

5. Sürtünmesiz yüzey üzerine özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Mıknatıslar serbest bırakıldığı anda 11 ve 22 uzaklıklarının azaldığı görülüyor. Buna göre K, P ve T uçlarının kutupları ne olabilir? K P T A. S N S B. S S N C. N N S D. N S S

3. Bir mıknatısın yanına aşağıdaki cisimlerden hangisi yaklaştırılırsa mıknatıs bu cisme bir çekim kuvveti uygular?

6. Yukarıdaki düzeneklerde 1. mıknatıslar sabittir. Diğer mıknatıslar ve cisim sabit değildir. Buna göre hangileri sola doğru hareket eder? A. yalnız I C. II ve III B. I ve II D. I, II ve III

kaymaları II. yere dökülen toplu iğnelerin mıknatısla toplanması III.yelkenlilerin rüzgâr ile hareket ettirilmesi Yukarıdaki olayların hangilerinde temas gerektirmeyen kuvvetin varlığı söz konusudur? A. yalnız I C. II ve III B. I ve II D. I, II ve III

7. I. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. II. Harekete zıt yönlüdür. III. Hareket eden cisimleri yavaşlatıp durdurabilir. Sürtünme kuvvetine ilişkin olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? A. yalnız I C. II ve III B. I ve II D. I, II ve III

12.

I. bisikletin hareketinde II. kayaya tırmanan dağcının hareketinde III. tahta bir zeminin zımpara edilmesinde Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde sürtünme kuvvetinin etkisi vardır? A. yalnız I B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III 13. Sürtünme kuvveti ile ilgili olarak aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır? A. Sürtünme kuvveti ile cisimler hareket ettirilemez. B. Sürtünme kuvveti daima harekete zıt yönlüdür. C. Sürtünme kuvveti her zaman cisme etkiyen kuvvetten büyüktür. D. Sürtünme kuvveti yüzeylerin cinsine bağlıdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi sürtünmenin olumsuz gönlerinden değildir? A. İnsanların buzlu yollarda kayıp düşmesi. B. Karlı havalarda arabaların hareket edememesi. C. Sürtünme ile cisimlerin yüzeylerinin aşınması. D. Sürtünme sayesinde eşyalarımızın bıraktığımız yerde kalması. 9. Koşucu aşağıda verilen ortamların hangisinde daha kolay hareket edebilir? A. su içerisinde B. buz üzerinde C. düz beton yolda D. eğimli bir yolda 10. Yatay bir zeminde yuvarlanmakta olan top, zamanla yavaşlayıp durur. Bu olaya neden olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? A. itme C. yerçekimi 11. B. sürtünme D. rüzgâr

14. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A. mıknatıslık kuvveti - temas gerektirmeyen kuvvet B. yer çekimi kuvveti - temas gerektiren kuvvet C. sürtünme kuvveti - temas gerektirmeyen kuvvet D. rüzgâr kuvveti - temas gerektirmeyen kuvvet

I. kayaçların bir dağdan aşağı doğru

15. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket hâlindeki bir cismi durduran ve cisimlerin şekilleri üzerinde değişildik

yapan etkiye ne denir? A. hareket C. yer değiştirme B. hız D. kuvvet

B. Her kuvvetin uygulama noktası, doğrultusu, yönü ve şiddeti vardır. C. Kuvvet, uyguladığı cismin ağırlığını değiştirir. D. Kuvvet cisimlerde şekil değişikliği yapar. B-B-B-D-D-C-A-D-C-B-B-D-C-A-D-C

16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kuvvet, duran bir cismi hareket ettirir. DERS: FEN BİLGİSİ HAREKET

ÜNİTE: KUVVET VE ÇALIŞMA TESTLERİ -

ADI SOYADI:………………………………………………….. 9 1. İki balon gün kazağa sürtülüyor ve daha sonra balonlar birbirlerine yaklaştırılıyor. Son durumda balonların hareketi nasıl olur? A. Birbirlerini iterler. B. Birbirlerini çekerler. C. Herhangi bir etkileşim olmaz. D. Dönme hareketi gaparlar. 2. Aşağıda verilen olayların hangisinde temas gerektiren kuvvetin etkisi gözlenir? A. elmanın ağaçtan düşmesi B. demirin mıknatıs tarafından çekilmesi C. bir çocuğun elma yemesi D. yün kazağa sürtülen balonun kâğıt parçalarını çekmesi 3. Aşağıda verilen durumlardan hangisi temas gerektirmeyen kuvvete örnek verilebilir? A. bir paraşütçünün paraşütüne etki eden kuvvet B. kar tanelerinin yere düşmesini sağlayan kuvvet C. futbolcunun topa uygulamış olduğu kuvvet D. bir vidayı sıkarken uygulanan kuvvet 4. I. Mıknatısların uygulamış olduğu kuvvet temas gerektirmeyen kuvvettir. II. Mıknatısın çekim etkisinin en güçlü olduğu yerlere kutup denir. III. Mıknatıslar günlük yaşantımızı kolaylaştıran birçok alette kullanılır. Mıknatıslarla ilgili verilen yukarıdaki

tanımlardan hangileri doğrudur? A. yalnız I C. II ve III B. I ve II D. I, II ve III

5. Mıknatısların kutuplan tespit edilirken kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? A. barometre C. termometre B. pusula D. altimetre

6. Aşağıdaki maddelerden hangileri mıknatıs tarafından çekilir? A. nikel C. tahta B. plastik D. Cam

7. Yukarıdaki şekilde iki mıknatıs yan yana getirilmiş ve mıknatısların birbirlerini ittikleri gözlemlenmiştir. Mıknatıslardan birisinin bir kutbu verildiğine göre, l, 2 ve 3 numaraları ile gösterilen kutuplar hangisinde doğru verilmiştir? A. B. C. D 1 N S S N 2 S N S N 3 N S N S

8. Aşağıdakilerden hangisi bir mıknatıs çeşidi değildir? A. yuvarlak C. at nalı B. çubuk D. Köşeli

III. Mıknatısların aynı kutuplan birbirini iter. Mıknatıslara ilişkin yukarıda verilen tanımlardan hangileri A. yalnız I C. II ve III B. I ve II D. I, II ve III

9. Orta noktalarındaki deliklerden birer mil geçirilmiş olan I, II ve III numaralı çubuk mıknatıslar, sürtünmesiz yatay zeminde şekildeki gibi sabit “K” mıknatısının etrafına yerleştirilmiştir. Mıknatıslar serbest bırakılırsa, hangileri mil çevresinde dönerek kutupları yerer değiştirir? A. yalnız I C. yalnız III B. yalnız II D. II ve III

13. , Y ve Z özdeş mıknatıslan serbest bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K, L ve M uçlarının kutupları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A. B. C. D. K N S N S L S S N N M N S N N

10. İki mıknatısın uçlarını birbirine yaklaştırdığımızda bu uçların birbirini çekmesi neyi ifade eder? A. mıknatısların zıt kutuplarının yan yana geldiğini B. mıknatısların aynı kutuplarının yan yana geldiğini C. mıknatısın çekim gücünün fazla olduğunu D. mıknatısların aynı cins maddeden yapılmış olduğunu

14. Bir tahta takoz aşağıdaki verilenlerden hangisinde daha zor kayar? A. mukavva C. pencere camı B. buz D. zımpara kâğıdı

15. I. Hareketi kolaylaştırır. II. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. III. Harekete zıt yönlü oluşur. Sürtünme kuvvetine ilişkin yukarıda verilen tanımlardan hangileri doğrudur? A. I ve II C. II ve III B. yalnız III D. I, II ve III

11. Sürtünmesi önemsiz yüzeylerde özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre hangi mıknatısların hareket yönleri aynıdır? A. P, T ve Y C. R, T ve Y B. R, S ve V D. P, T ve V

16. Aşağıdakilerden hangisi sürtünmeyi artırıcı bir yöntemdir? A. kapılan yağlamak B. futbolcuların dişli ayakkabılar giymeleri C. beton zeminleri fayans ile kaplamak D. büyük cisimlerin tekerlek ile desteklenmesi

12. I. Mıknatıslar her maddeyi çeker. II. Bazı mıknatısların tek kutbu vardır.

17. Aşağıdakilerden hangisi sürtünmenin yararlarından değildir? A. Sürtünme kuvveti nedeniyle yerine koyduğumuz koltuk ve masa gibi eşyalar yerinde kalır. B. Sporcular ayaklarına giydikleri çıkıntılı ayakkabılar ile daha rahat yere basarlar. C. Sürtünme kuvveti cisimleri aşındırır. D. Sürtünme kuvveti olmasaydı dağ yamaçlarındaki kaya ve topraklar kolaylıkla kayardı.

18. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Her zaman hareketle aynı yöndedir. B. Hareket eden cismi yavaşlatabilir. C. Cismin bulunduğu yüzeyin alanına bağlı değildir. D. Bu kuvvet olsa da cisim hızlanabilir. A-C-B-D-B-A-C-D-C-A-D-B-D-D-B-B-C-A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful