P. 1
Labview Programi Ile Veri Toplama Veri Isleme

Labview Programi Ile Veri Toplama Veri Isleme

|Views: 656|Likes:
Yayınlayan: breaker1999

More info:

Published by: breaker1999 on Apr 27, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

Sections

 • II.1 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM
 • II.1.1 Mesleki Teknik Eğitimin Amacı
 • II.1.2 Mesleki Teknik Eğitim Modelleri
 • II.1.2.1 Klasik Mesleki Teknik Eğitim
 • II.1.2.2 Mesleki Teknik Eğitimde Uzaktan Eğitim
 • II.1.3.1 Electronics Workbench
 • II.1.3.2 Cadence PSPICE
 • Şekil 2.1. Cadence PSpice Programının Bilgisayarda Görünüşü
 • II.1.3.3 QuickField
 • II.1.3.4 MATLAB
 • Şekil 2.2. MATLAB Programından Bir Görünüş
 • II.1.3.5 LabVIEW
 • II.2.1 Tanımlar
 • Şekil 2.3. E-öğrenmede Eğitmen İle Öğrenciler
 • II.2.2 Uzaktan Öğrenmenin Tarihçesi
 • II.2.3 E-öğrenmenin Temel Bileşenleri
 • II.2.4 E-öğrenmenin Yararları
 • II.2.5 E-öğrenmenin Türleri
 • Şekil 2.4. Eş Zamanlı E-Öğretim
 • II.2.5.1 Eş Zamanlı E-öğrenme (Senkron)
 • II.2.5.2 Farklı Zamanlı E-öğrenme (Asenkron)
 • II.2.5.3 Karma / Harmanlanmış Öğrenim (Blended Learning)
 • II.2.6 Uzaktan Öğrenim ile İlgili Uygulama Önerileri
 • II.2.7 Dünya’da Uzaktan Öğrenme
 • II.2.8 Türkiye’de Uzaktan Öğrenme
 • II.2.9 Uzaktan Öğrenmenin Standartları
 • II.3 LabVIEW PROGRAMININ TANITIMI
 • II.3.1 Tanım
 • II.3.2 Yapısı
 • II.3.3 Özellikleri
 • II.3.4 Kullanıldığı Yerler
 • II.3.5 LabVIEW Uygulamaları
 • III.1 VERİ TOPLAMANIN TEMEL KAVRAMLARI
 • Şekil 3.1 PC Tabanlı Veri Toplama Sisteminin Fonksiyonel Diyagramı
 • III.1.1 Transdüser ve Algılayıcılar
 • III.1.2 Alan Kablolama
 • III.1.2.1 Gürültü ve Girişim
 • III.1.2.2 Gürültü Kaynakları ve Tipleri
 • Şekil 3.2 Bir Gürültünün Kaynağı ile Alıcı Arasındaki Gürültü Kuplajı
 • III.1.2.3 Gürültünün En Düşük Seviyeye İndirilmesi
 • III.1.3 Sinyal Şartlandırma
 • III.1.3.1 Filtreleme
 • III.1.3.2 Yükseltme
 • III.1.3.3 Doğrusallaştırma
 • III.1.3.4 Ayırma
 • III.1.3.5 Uyarım
 • III.1.3.6 Sinyal Şartlandırma Sınıfları
 • a. Takmalı Kart Sinyal Şartlandırma:
 • b. Doğrudan Bağlantı Modüller – İki Telli Vericiler:
 • Şekil 3.4 Karta Monte Edilen Modüler Sinyal Şartlandırma
 • c. Dağıtılmış I/O – Sayısal Vericiler:
 • III.1.4 Veri Toplama Donanımı
 • III.1.4.1 A/D Kartları
 • III.1.4.2 D/A Kartları
 • Şekil 3.7 Bir Dalga Biçimi Üretim D/A Kartının Fonksiyonel Diyagramı
 • III.1.4.3 Sayısal I/O Kartları
 • Şekil 3.8 Tipik Sayısal I/O Kartı Blok Diyagramı
 • III.1.4.4 Sayaç / Zamanlayıcı I/O Kartları
 • III.1.5 Veri Toplama Yazılımı
 • III.1.6 Ana Sistem
 • III.1.6.1 İşletim Sistemleri
 • III.1.6.2 Kesmelerin Çalışması
 • III.1.6.3 Doğrudan Hafıza Erişiminin Çalışması (DMA)
 • III.1.6.4 Büyütme Yolu Standartları
 • a. ISA Yolu:
 • b. Mikrokanal Yolu:
 • c. EISA Yolu:
 • III.2 VERİ TOPLAMA VE KONTROL KONFİGÜRASYONU
 • Şekil 3.14 Dağıtılmış Günlükçü/Kontrolör Şebekesi
 • III.3 SERİ VERİ HABERLEŞMESİ
 • Şekil 3 15 Tipik Bir Seri Eş Zamanlı Veri Mesajının Biçimi
 • III.3.1 RS-232-C Ara Yüz Standardı
 • III.3.1.1 Elektriksel Sinyal Karakteristikleri
 • Şekil 3.16 Bir Bilgisayarla (DTE) bağımsız bir kontrolörün (DCE)
 • III.3.1.2 Ara Yüzün Mekanik Karakteristikleri
 • III.3.1.3 Karşılıklı Değişim Devrelerinin Fonksiyonel Tanımı
 • III.3.1.4 EIA-232 Ara Yüzünün Çalışma Dizisi
 • Şekil 3.17 Bir EIA-232 Karşılıklı Veri Değişiminin Örnek Çalışması
 • III.3.2 RS-485 Arayüz Standardı
 • Şekil 3.18 RS-485 Çok Düşüşlü Şebekeler
 • III.3.3 IEEE 488 Standardı
 • III.3.4 20 mA Akım Döngüsü
 • III.3.5 Seri Arayüz Dönüştürücüleri
 • Şekil 3.20 RS-232/RS-485 Dönüştürücünün Blok Diyagramı
 • Şekil 3.21 RS-232/RS-485 Dönüştürücünün Sinyal Akış Diyagramı
 • III.3.6 Protokoller
 • III.4 DAĞITILMIŞ VE BAĞIMSIZ GÜNLÜKÇÜLER İLE KONTROLÖRLER
 • Şekil 3.22 Bağımsız Bir Günlükçü/Kontrolörün Hafıza Kartı İle Programlanması
 • III.4.1.2 Bağımsız Çalışma
 • III.4.1.3 Ana Sisteme Doğrudan Bağlantı
 • III.4.1.4 Ana Sisteme Uzaktan Bağlantı
 • IV.1 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
 • IV.2 KULLANILAN PROGRAMLARIN SEÇİM KRİTERLERİ
 • IV.3 KULLANILAN PROGRAMLARIN ÖZELLİKLERİ
 • IV.3.1 Dreamweaver
 • IV.3.2 Authorware
 • IV.3.3 Firework
 • IV.3.4 Freehand
 • IV.3.5 Flash
 • IV.3.6 Swishmax
 • IV.4 ARAŞTIRMA ARAÇLARI
 • IV.5 KULLANILAN ETKİLEŞİM ÇEŞİTLERİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR
 • IV.5.1 Sürükle Bırak
 • Şekil 4.1. Authorware Programı İle Sürükle - Bırak Etkileşimi
 • Şekil 4.2. Sürükle – Bırak Etkileşimine Ait Akış Çizgisi
 • IV.5.2 Hedef Alan Seçimi
 • Şekil 4.4. Authorware Programında Hedef Alan Seçimi Akış Çizgisi
 • IV.5.3 Hedef Obje İşaretleme
 • Şekil 4.5. Hedef Obje İşaretleme Etkileşimi
 • IV.5.4 Canlandırmalar
 • Şekil 4.6. Örnek Bir Canlandırma Uygulaması
 • IV.5.5 Metin Girişi
 • Şekil 4.7. Metin Girişi Etkileşimi
 • IV.6 YAPILAN ÇALIŞMALAR
 • IV.7.1 LabVIEW
 • Şekil 4.9. LUES Eğitim Sitesinde LabVIEW Sayfaları
 • IV.7.2 Kurslar
 • Şekil 4.11. LUES Eğitim Sitesinde Kurslar Sayfaları
 • IV.7.2.1 Ders İçerikleri
 • IV.7.2.2 Değerlendirmeler
 • Şekil 4.12 Çoktan Seçmeli Değerlendirmeye Bir Örnek
 • a. Çoktan Seçmeli
 • b. Kısa Cevap
 • Şekil 4.13. Kısa Cevap Değerlendirmeye Bir Örnek
 • c. Doğru Yanlış
 • Şekil 4.14. Doğru Yanlış Değerlendirmeye Bir Örnek
 • IV.7.3 Projeler
 • IV.7.4 Bağlantılar
 • IV.7.5 İndirme
 • IV.7.6 Yardım
 • IV.7.7 İletişim
 • IV.8 LABVIEW WEB SİTESİ ÖRNEK SAYFALARI
 • IV.9 ÖRNEK UYGULAMA SANAL ENSTRÜMAN
 • KAYNAKLAR
 • EKLER
 • EK – B SİTEDEN ÖRNEK SAYFALAR
 • Şekil 4.21 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 1. Sayfası
 • Şekil 4.23. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 3. Sayfası
 • Şekil 4.25 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 5. Sayfası
 • Şekil 4.27 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 7. Sayfası
 • Şekil 4.29 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 9. Sayfası
 • EK – C UZAKTAN EĞİTİM CD’Sİ
 • ÖZGEÇMİŞ

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LABVIEW PROGRAMI İLE VERİ TOPLAMA, VERİ İŞLEME VE VERİ İZLEMENİN E-ÖĞRENME OLARAK HAZIRLANMASI

Yüksel GÜNER (Teknik Öğretmen)

YÜKSEK LİSANS TEZİ
ELEKTRİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRİK EĞİTİMİ PROGRAMI

DANIŞMAN Doç. Dr. Koray TUNÇALP
İstanbul, 2005

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LABVIEW PROGRAMI İLE VERİ TOPLAMA, VERİ İŞLEME VE VERİ İZLEMENİN E-ÖĞRENME OLARAK HAZIRLANMASI

Yüksel GÜNER (Teknik Öğretmen) (Enstitü No: 141101220020085)

YÜKSEK LİSANS TEZİ
ELEKTRİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRİK EĞİTİMİ PROGRAMI

DANIŞMAN Doç.Dr. Koray TUNÇALP
İstanbul, 2005

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KABUL VE ONAY BELGESİ
LABVIEW PROGRAMI İLE VERİ TOPLAMA, VERİ İŞLEME VE VERİ İZLEMENİN E-ÖĞRENME OLARAK HAZIRLANMASI
Yüksel GÜNER’in LabVIEW Programı ile Veri Toplama, Veri İşleme ve Veri İzlemenin E-Öğrenme Olarak Hazırlanması isimli Lisansüstü tez çalışması, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ...................... tarih ve ........................ sayılı kararı ile oluşturulan jüri tarafından Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Elektrik Eğitimi Programında YÜKSEK LİSANS Tezi olarak Kabul edilmiştir.

Danışman Üye Üye Üye Üye

: Doç. Dr. Koray TUNÇALP Marmara Üniversitesi : Prof. Dr. İrfan GÜNEY : Doç. Dr. Fevzi BABA : :

Tezin Savunulduğu Tarih : 14.12.2005

ONAY
M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun .................. tarih ve ...................... sayılı kararı ile Yüksel GÜNER’in Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Elektrik Eğitimi Programında Y.Lisans (MSc.) derecesi alması onanmıştır. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Aralık. kaynak kitapları ve kataloglarını temin ettiğim National Instruments firması Türkiye Dağıtıcısı olan E3TAM şirketi çalışanlarından Murat AKINCI’ya ayrıca teşekkür ederim. Gör. ülkemizde önemli bir eksiklik giderilmiş olacaktır. Öncelikle bu çalışmada emeği geçen. LabVIEW programı demo CD’leri. İnternetin yaygınlaşması ile Uzaktan-Öğrenme (E-Öğrenme) yöntemlerini çeşitlendirmekte ve geliştirmektedir. bıkmadan. fikirler veren. Macromedia ürünlerinin Türkiye Temsilcisi olan Medyasoft Bilgi Sistemleri’nden Pazarlama Yöneticisi Erhan ÖZDEN’e yardımlarından dolayı teşekkür ederim Çalışmalarım süresince evde bana desteğini hiç esirgemeyen sevgili eşime minnettarım. usanmadan yardımlarını esirgemeyen. Bu çalışma ile önemli bir açığın kapanacağına inanıyorum. İnternetin insan yaşamındaki payı. Tezimin ilk gününden. Koray TUNÇALP’e en derin saygı ve sevgilerimi sunarım. Arş. teşvik eden. Sezai TAŞKIN ve Arş. Böylece klasik öğrenme yöntemlerinin yanında E-Öğrenme de ilgi çekici bir alternatif öğretim yöntemi olmaya başlamıştır. 2005 Yüksel GÜNER i . LabVIEW programının Türkçe olarak Uzaktan-Öğrenme yolu kullanılarak insanlara öğretilmesiyle. Danışmanım Doç. Gör. gün geçtikçe artmaktadır.ÖNSÖZ Gelişen teknoloji ile bilgi okyanusu inanılmaz bir hızla büyümekte ve bilgiye ulaşmak da bir o kadar kolaylaşmaktadır. Dr. son gününe kadar bana yol gösteren. Mehmet SUCU’ya çok teşekkür ederim. Deneyimleri ile oldukça faydalı oldular.

.. II.....1....................2..............2. 1 I..3 Teknik Alanlarda Uzaktan Eğitimin Klasik Eğitime Göre Avantajları ve Dezavantajları……………………………………… 6 II..1 Electronic Workbench …………………………………………….............. 10 II............. II....2.................3..............................1.....3........................ AMAÇ ……………………………………………………………………………….1.......1.........1 Mesleki Teknik Eğitimin Amacı ……………………………………….... II...............3 Quick Field …………………………………………………………… 9 II.... GİRİŞ ………………………………………………………………………………............................1 Tanımlar ……………………………………………………………………....... GİRİŞ VE AMAÇ…………………………………………………..........……….................1...1...1.... X ŞEKİL LİSTESİ ..................................1.........3...1.........1........... 11 ii ................................. IIX SEMBOL VE BİRİMLER LİSTESİ ......................... 1 I.....5 LabVIEW …………………………………………………………….............................. 7 7 8 4 5 5 5 II............... 4 II.....İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ .. MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE E-ÖĞRENME ……………….......3 Elektrik Elektronik Mesleki Teknik Eğitimde Kullanılan Bilgisayar Programları ………………………………………………………....2 Mesleki Teknik Eğitimde Uzaktan Eğitim………………………… 6 II..1................3....2.. VII YENİLİK BEYANI ..2 UZAKTAN ÖĞRENME VE E-ÖĞRENME ……………………………………… 11 II..........2.1.4 MATLAB ……………………………………………………………… 9 II......... II.... V ABSTRACT .2 Mesleki Teknik Eğitim Modelleri ……………………………………… II........... 2 BÖLÜM II....1 Klasik Mesleki Teknik Eğitim ……………………………………...........3............ IX KISALTMALAR ........ XII BÖLÜM I........2 Cadence PSPICE …………………………………………………..........1 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM …………………………………………………….......... II.............…….......... I ÖZET …………………………………………………………………………………..................

2 Uzaktan Öğrenmenin Tarihçesi ………………………………………… 12 II... 22 II.5. 25 26 26 26 27 28 28 29 III. 14 II..2 Yükseltme………………………………………………………….1.....6 Uzaktan Öğrenim İle İlgili Uygulama Önerileri ……………………… 15 II.2..... 12 II.6 Sinyal Şartlandırma Sınıfları ……………………………………… 30 a.2.2.1.2.1 Transdüser ve Algılayıcılar……………………………………………. 20 II.. 31 c. Takmalı Kart Sinyal Şartlandırma …………………………………. Dağıtılmış I/O – Sayısal Vericiler …………………………………..2...3.1.. III.......1.5.1.5 LabVIEW Uygulamaları …………………………………………………. 24 III. III...1. 15 II.4 Veri Toplama Donanımı ……………………………………………….. 22 BÖLÜM III....1 Filtreleme………………………………………………………….. 20 II..3.2....8 Türkiye’de Uzaktan Öğrenme ………………………………………….1....3 Özellikleri ………………………………………………………………….3.4.... III.. III.1.3.2.5 Uyarım ……………………………………………………………… 30 III..1.3 E-öğrenmenin Temel Bileşenleri ……………………………………….3 Sinyal Şartlandırma …………………………………………………… III....5 E-öğrenmenin Türleri ……………………………………………………. VERİ İŞLEME VE VERİ İZLEME…………..1....4 Ayırma ……………………………………………………………… 30 III...3..3 Doğrusallaştırma…………………………………………………… 29 III......3 Karma / Harmanlanmış Öğrenim (Blended Learning) ………….5. Doğrudan Bağlantı Modüller – İki Telli Vericiler ………………….2 Gürültünün Kaynakları ve Tipleri ……………………………….2 Alan Kablolama…………………………………………………………. 21 II..... 13 II...3....4 E-öğrenmenin Yararları …………………………………………………. III..1.3 LABVIEW PROGRAMININ TANITIMI …………………………………………...4. 22 II. 17 II..3.....7 Dünya’da Uzaktan Öğrenme …………………………………………… 16 II.2 D/A Kartları………………………………………………………… 31 32 32 34 iii ..1 A/D Kartları………………………………………………………… III.3.3..3 Gürültünün En Düşük Seviyeye İndirilmesi …………………..2.2 Farklı Zamanlı E-öğrenme (Asenkron) ………………………….2 Yapısı .1.1..3. III.... 14 II.....9 Uzaktan Öğrenmenin Standartları …………………………………….....II. 19 II.2.2.1 Eş Zamanlı E-öğrenme (Senkron) ……………………………….........1 Tanım ……………………………………………………………………….4 Kullanıldığı Yerler ………………………………………………………... III..1....VERİ TOPLAMA.. 14 II..2.1.1 Gürültü ve Girişim ………………………………………………… III.2.. 30 b..2.3.2...1 VERİ TOPLAMANIN TEMEL KAVRAMLARI………………………………… 24 III..

60 IV. d.3 Doğrudan Hafıza Erişiminin Çalışması (DMA) ………………… III.III.2 RS-485 Ara Yüz Standardı …………………………………………….1 Dreamweaver …………………………………………………………….4..1..1 RS-232-C Ara Yüz Standardı ………………………………………….………………………………………………… III.3 Karşılıklı Değişim Devrelerinin Fonksiyonel Tanımı …………. III.6.3. III.3 Ana Sisteme Doğrudan Bağlantı …………………………….. III. III.4.3.5 Seri Ara Yüz Dönüştürücüleri ……. III. 34 35 36 36 36 37 39 40 40 40 40 41 42 46 47 47 48 50 51 52 53 53 54 56 56 57 58 58 III. III.4. ISA Yolu …………………………………………………………….1. III.3 SERİ VERİ HABERLEŞMESİ …………………………………………………… 45 III.2 Authorware ……………………………………………………………….1. III. b.2 Ara Yüzün Mekanik Karakteristikleri …………………………… III.3 KULLANILAN PROGRAMLARIN ÖZELLİKLERİ …………………………… 61 IV. III.1.1. 61 IV.1.3.1.4 20 mA.3.3.6 Protokoller ………………. compactPCI ve PXI Yolu …………………………………….1..……………………………….3 IEEE 488 Standardı …………………………………………………….4.1.3.3..3 Sayısal I/O Kartları………………………………………………… III.1 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ………………………………………………………… 60 IV.4 Ana Sisteme Uzaktan Bağlantı …………………………………… 58 BÖLÜM IV.1.1.4.6.2 VERİ TOPLAMA VE KONTROL KONFİGÜRASYONU …………………… III.6 Ana Sistem …………….1 PCMCIA Kartları Kullanılarak Verinin Programlanması ve Günlüğün Tutulması ……………………………………………………. c.6.4 Büyütme Yolu Standartları…………………….2 Kesmelerin Çalışması…………………………………………….3.1.1 Çalışma Metotları ……………………………………………………… III.6.4..1. III. Mikrokanal Yolu ……………………………………………………. III..3. Akım Döngüsü ….………………… a.4 EIA-232 Ara Yüzünün Çalışma Dizisi ………………………….. III.2 Bağımsız Çalışma ……………………………………………… III.5 Veri Toplama Yazılımı ………………………………………………….2 KULLANILAN PPROGRAMLARIN SEÇİM KRİTERLERİ …………………. TEZ ÇALIŞMALARI …………………………………………….1 Elektrik Sinyal Karakteristikleri ………………………………….1 İşletim Sistemleri ………………………………………………….4 DAĞITILMIŞ VE BAĞIMSIZ GÜNLÜKÇÜLER İLE KONTROLÖRLER … III.3.4.…………………………………………….4 Sayaç / Zamanlayıcı I/O Kartları ……………………………….1. 60 IV. 62 iv .……………………………………………. III..3. III.1. III.1.3. EISA Yolu …………………………………………………………. PCI.

2.5.3.5. Kısa Cevap ………………………………………………………… c.6 Swishmax ………………………………………………………………… 64 IV.3. IV.3.5.7... Çoktan Seçmeli …………………………………………………… b.5 Flash ………………………………………………………………………. BÖLÜM VI. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER ………………….5 KULLANILAN ETKİLEŞİM ÇEŞİTLERİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR …… 65 IV. ÖZGEÇMİŞ ………………………………………………………………….5.6 YAPILAN ÇALIŞMALAR ……………………………………………………….3 Firework …………………………………………………………………… 63 IV.5 İndirme …………………………………………………………………. IV.7.7 İletişim …………………………………………………………………… IV. 67 IV.7.5... IV.7.2 Değerlendirmeler ………………………………………………. Doğru Yanlış ……………………………………………………….9 ÖRNEK UYGULAMA SANAL ENSTRÜMAN ……………………………… 72 72 74 77 78 79 79 79 80 81 82 82 84 84 86 BÖLÜM V. v 88 91 93 96 97 115 120 121 .3.8 LABVIEW WEB SİTESİ ÖRNEK SAYFALARI ……………………………. 64 IV. 70 IV..2. IV.2 Hedef Alan Seçimi ……………………………………………………….1 LabVIEW ………………………………………………………………… IV..6 Yardım …………………………………………………………………… IV..1 Sürükle Bırak ……………………………………………………………… 65 IV. a..3 Hedef Obje İşaretleme …………………………………………………… 68 IV.7. 71 IV.1 Ders İçerikleri …………………………………………………….5 Metin Girişi ………………………………………………………………. IV. EK C – UZAKTAN EĞİTİM CD’Sİ …………………………………. IV.4 ARAŞTIRMA ARAÇLARI ……………………………………………………… 65 IV.3 Projeler …………………………………………………………………. IV. EK A – SÖZLÜK ……………………………………………………… EK B – SİTEDEN ÖRNEK SAYFALAR …………………………….4 Canlandırmalar …………………………………………………………… 69 IV. EKLER ………………………………………………………………………..7.7 OLUŞTURULAN LABVIEW UZAKTAN ÖĞRENME WEB SİTESİ BÖLÜMLERİ ………………………………………………………………………….7..7..7..IV. KAYNAKLAR ……………………………………………………………….4 Freehand ………………………………………………………………….4 Bağlantılar ……………………………………………………………… IV.2 Kurslar …………………………………………………………………. SONUÇLAR …………………………………………………. 63 IV.

Eğitim kurumlarındaki yer sıkıntısı. kullanım kolaylığı ve esnekliği ile endüstriyel problemlere çözümler üretmek için kullanılan bir yazılımdır. Son yıllarda eğitim alanındaki gelişmeler uzaktan öğrenme çevresinde oluşmaktadır. aşırı nüfus artışı. Programın İngilizce vi . veri işleme ve veri izleme tekniklerine olan ilgi. verileri işleyerek istenen çıkışları sağlar. bilgisayar yardımıyla özellikle verilerin ölçülmesi. Sadece eğitim kurumları değil. LabVIEW programı. bilgisayara girmek için kullanılan ADC kartları ve programdan elde edilecek çıktıları otomasyon sistemine gönderen DAC kartları ile birlikte kullanılmaktadır. uzaktan öğrenmenin oluşmasındaki sebeplerden bir kaçıdır. şirketler de personel eğitiminde ekonomiyi ön planda tutarak ve zaman kaybını engellemek için uzaktan öğrenimi tercih etmektedirler. LabVIEW bilgisayar programı ile veri toplama konularını İnternet üzerinden e-öğrenim olarak adım adım öğretmeyi amaçlamaktadır. toplumda eğitim kurumuna devam etmeden eğitim alma gereksinimindeki artış. proseslerin izlenmesi ve kontrolü açısından her geçen gün artmaktadır. Diğer yandan endüstrideki otomasyon sistemlerinde veri toplama.ÖZET Bu çalışma. işlenmesi ve kontrolünü kolaylaştırmaktadır. LabVIEW programı üzerinde oluşturulan Sanal Enstrümanlar (VIs). LabVIEW endüstriyel ölçme sistemlerinde bulunan sensör ve transdüserlerden alınan verileri. Dünyada yaygın olarak kullanılan LabVIEW programı da verilerin toplanması. ülkemizde son yıllarda daha fazla kullanılır olmuştur. LabVIEW. Birçok ülkede yıllardır bu alanda kullanılan LabVIEW programı. işlenmesi ve izlenmesine pratik çözümler sunan bir bilgisayar programlama dilidir. Bunun sonucunda LabVIEW programını kullanan kişi sayısına olan talep artmaya başlamıştır.

Tezde geliştirilen LUES LabVIEW Uzaktan Eğitim Sitesinde eğitim modelleri için toplam 83 bölümde 750 civarında slayt oluşturulmuştur. Böylece hem e-öğretim alanında bir katkı sağlanmakta. Aralık. Değerlendirmeler. metin girişi. programın Türkçe uzaktan eğitimini yapan bir site ile bireylerin eğitimi amaçlanmıştır. hem de LabVIEW’ın yaygın şekilde kullanımı desteklenmektedir. 2005 Yüksel GÜNER vii . Değerlendirme amacıyla 19 sınav bölümü oluşturulmuş ve 169 soru hazırlanmıştır. bu programın öğrenilmesini ve yaygınlaşmasını zorlaştırmaktadır. hakkında Türkçe kaynağın yok sayılabilecek seviyede olması. çoktan seçmeli ve doğru / yanlış seçimi gibi çeşitli şekillerde tasarlanmıştır.olması. Derslerde sürükle bırak. kısa cevap. Yapılan bu çalışmada. canlandırma ve hedef alan seçimi gibi etkileşimlerden yararlanılmıştır.

Data Processing and Data Monitoring as E-Learning with LabVIEW Program In this study. The interest in the technologies of data acquisition. data processing and following. The matter of difficulty in the educational places. Virtual Instruments on LabVIEW program supply designed outputs by processing data. in society the increase in the need of having an education without joining any education instuition is a few of the reasons of remote education existence. Because of being the language of program is viii . So. LabVIEW is used with DAC cards which sends outputs from program to automation system and ACD cards which used for loading data from sensor and transducers in the industrial measurement systems. Not only education instutiations but also companies prefer remote education to prevent wasting time and bring economy forward plan in staff education. the demand of people who uses LabVIEW program has started to increase. processing and controlling easier by the help of computer. execessive increase of population. it is a language of scheduling computer which supplies practical solutions in the following. In the world LabVIEW program is also common. developments in the educational area have been formed in the environment of remote education. LabVIEW program which has been used in many areas in many countries has been used in our country recently. Recently. LabVIEW program make measuring. the aim is to teach data acquisition subjects with LabVIEW program of computer using internet step by step.ABSTRACT Preparing of Data Acquisition. data processing and data monitoring in the industrial automation systems has been increasing day by day point of controlling and following processes. LabVIEW was made to produced solutions for industrial problems with easy-using flexibility.

true-false were planed from different form. Thus. 2005 Yüksel GÜNER ix . 19 exam sections were constituted to aim for evaluation and 169 questions were prepared. it was aimed to educate the people the help of providing distant education in Turkish. In lessons. Evaluations what is short answer. either it was contributed to e – educational area or supported in using LabVIEW in common. nearly non existent make this program harder in common and learnable.English and laching of about it. December. text introduction. animation and select of target area was benefited. multiple choice. interactions of drag and drop. In this project. About 750 presentations in 83 sections were constituted for education models in LUES in thesis.

LabVIEW programını öğretmeye başlamışlar ve LabVIEW donanımları ile oluşturulmuş laboratuvarlar kurmuşlardır. Firmanın web sitesinden sunduğu yardım hizmetlerinin tamamına yakını İngilizcedir. Sadece LabVIEW programı üzerine yazılmış olan Türkçe bir kaynak olarak bu site literatürde önemli bir açığı kapatmaktadır. Programı öğrenmek isteyenlerin. metin girişi. kısa cevap. Derslerde sürükle bırak. dilimize çevrilmiş herhangi bir kaynağa ülkemizde rastlanmamıştır. Sadece birkaç kaynakta bir bölüm olarak yer verilmiştir. çoktan seçmeli ve doğru / yanlış seçimi gibi çeşitli şekillerde tasarlanmıştır. Günümüze kadar tamamen LabVIEW programını öğretmeyi amaçlayan. Değerlendirmeler. Buna bağlı olarak bazı üniversiteler. işlerini kolaylaştıracaktır. LabVIEW programı İngilizce yardım desteği vermektedir ve kullanılabilecek tüm komutlar da İngilizce olarak hazırlanmıştır. canlandırma ve hedef alan seçimi gibi etkileşimlerden yararlanılmıştır. Değerlendirme amacıyla 19 sınav bölümü oluşturulmuş ve 169 soru hazırlanmıştır. Oluşturulan site Türkçe olup. Bu çalışma ile program için National Instruments firmasının oluşturduğu kaynaklar Türkçeleştirilmiş ve ders notları olarak kullanılmıştır.YENİLİK BEYANI LabVIEW Programı ile Veri Toplama. Bu çalışma ile ülkemizde ilk defa LabVIEW programının anlaşılır bir şekilde öğretilmesi x . Sitede oluşturulan eğitim modelleri için toplam 83 bölümde 750 civarında slayt geliştirilmiştir. bu programı iyi şekilde bilen teknik personeli meslektaşlarına göre bilgili kılmaktadır. Veri İşleme ve Veri İzlemenin E-öğrenme Olarak Hazırlanması Günümüzde LabVIEW programının veri izlemede yaygın şekilde kullanılması. aynı zamanda İngilizce bilmesi.

Dr. Aralık. asenkron olarak kendi istediği zaman ve mekânda dersleri görebilecek ve değerlendirilebilecektir. Koray TUNÇALP Danışman Yüksel GÜNER Öğrenci xi . 2005 Doç.amaçlanmıştır. Site üzerinden kullanıcı.

SEMBOL VE BİRİMLER LİSTESİ A + / b/s * dB # = Hz kHz Km MHz m mA rms s S/s & V % : amper : artı : bölü : byte/saniye : çarpı : desibel : diyez : eksi : eşittir : hertz : Kilohertz : Kilometre : Megahertz : metre : Miliamper : root-mean-square : saniye : samples/saniye : tire : ve : volt : yüzde Mbps : Mega bit per second xii .

KISALTMALAR LİSTESİ

ABD A/D ADC ADL AICC AR-GE ASCII BBC BDÖ BIOS CBT CMI COM CPU CSS D/A DAC DAQ DCE DLL DMA DOS DTE E3TAM EIA EISA FIFO GPIB

Amerika Birleşik Devletleri Analog / Dijital Analog Dijital Konvertör Advanced Disributed Learning Aviation Industry Computer-Based Trainİng Comrnitee Araştırma Geliştirme Karşılıklı Bilgi Değişimi İçin Standart Amerikan Kodu British Broadcasting Corporation Bilgisayar Destekli Öğretim Basic input/output system Computer-Based Training Computer Managed Instructıon Component Object Model Central Processing Unit Cascading Style Sheets Dijital / Analog Dijital Analog Konvertör Data Acquisiton Veri Haberleşme Cihazı Dinamik Bağlantı Kütüphanesi Doğrudan Hafıza Erişimi Disk Operating System Veri Terminal Cihazı Endüstriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasarımı Elektronik Endüstrileri Birliği Genişletilmiş Endüstri Standart Mimarisi İlk Giren İlk Çıkar General Purpose Interface Bus

xiii

GUI HTML IBM IC IDE IEEE I/O IRQ ISA LabVIEW LMS LTSC MATLAB MCA MS ODTÜ ÖYS PC PCI PCMCIA PDF PHP PIC PLC PVC PXI RAM RF RTD SCORM SCXI S/H STP TCP/IP TTL TV UTP

Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü HyperText Markup Language International Business Machines Entegre Devre Integrated Drive Electronics Institue for Electrical and Electronic Giriş / Çıkış Interrupt Rrequest Endüstri Standart Mimarisi (Industry Standard Architecture) Laboratuary Virtual Instrumention Engineering Workbench Learning Management Systems Learning Technology Standards Committee MatrixLaboratory Mikrokanal Mimari Yolu Microsoft Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Yönetim Sistemi Personel Computer Peripheral Component Interconnect Personal Computer Memory Card International Association Portable Document Format Personal Home Page Peripheral Interface Controller Programlanabilir Lojik Kontrolör Polivinilklorid PCI eXtensions for Instrumentation Read Acces Memory Radyo Frekansı Direnç Sıcaklık Dedektörleri Shareable Content Object Reference Model Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation Örnekleme ve Tutma Koruyuculu Bükmeli Çift Kablo Transmission Control Programme / Internet Protokol Transistor-Transistor Logic Televizyon Koruyucusuz Bükmeli Çift Kablo

xiv

UZEM VXI XML

Uzaktan Eğitim Merkezi VMEbus eXtensions for Instrumentation eXtensible Markup Language

VI (Virtual Instruments) Sanal Enstrüman

xv

7 Bir Dalga Biçimi Üretim D/A Kartının Fonksiyonel Diyagramı Şekil 3. E-öğrenmede Eğitmen İle Öğrenciler Şekil 2.4.ŞEKİL LİSTESİ SAYFA NO Şekil 2. Dağıtılmış I/O Sayısal Şartlandırma Şekil 3.14 Dağıtılmış Günlükçü/Kontrolör Şebekesi Şekil 3.22 Bağımsız Bir Günlükçü/Kontrolörün Hafıza Kartı İle Programlanması Şekil 3. Eş Zamanlı E-Öğretim Şekil 3. Cadence PSpice Programının Bilgisayarda Görünüşü Şekil 2.12 PCI Yapısı Şekil 3.5 Çeşitli Sayısal Verici Modüllerin Kull.8 Tipik Sayısal I/O Kartı Blok Diyagramı Şekil 3.1 PC Tabanlı Veri Toplama Sisteminin Fonksiyonel Diyagramı Şekil 3.10 IRQ Şekil 3.21 RS-232/RS-485 Dönüştürücünün Sinyal Akış Diyagramı Şekil 3.23 Dağıtılmış Günlükçü/Kontrolör Şebekesi 8 9 11 14 25 26 30 31 31 32 34 35 35 38 39 42 43 44 46 47 51 52 53 54 54 57 59 xvi .4 Karta Monte Edilen Modüler Sinyal Şartlandırma Şekil 3.2.18 RS-485 Çok Düşüşlü Şebekeler Şekil 3. MATLAB Programından Bir Görünüş Şekil 2.3 Takmalı DAQ Kartı Sinyal Şartlandırma Şekil 3.6 Tipik Bir A/D Kartının Fonksiyonel Diyagramı Şekil 3. Akım Döngüsü Ara Yüzü Şekil 3.13 Dağıtılmış I/O – Sinyal Verici Modülleri Şekil 3.17 Bir EIA-232 Karşılıklı Veri Değişiminin Örnek Çalışması Şekil 3.11 DMA Şekil 3.9 Bir Sayacın Basitleştirilmiş Modeli Şekil 3.1.3.20 RS-232/RS-485 Dönüştürücünün Blok Diyagramı Şekil 3.15 Tipik Bir Seri Eş Zamanlı Veri Mesajının Biçimi Şekil 3.19 20 mA.2 Gürültünün Kaynağı ile Alıcı Arasındaki Gürültü Kuplajı Şekil 3.16 Bir Bilgisayarla (DTE) bağımsız bir kontrolörün (DCE) Şekil 3.

19.16. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 7.9.32. Sayfası Şekil 4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 6. Sayfası Şekil 4.6. Hedef Alan Seçimi Etkileşimi Şekil 4. Bul Penceresi Şekil 4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 9. Authorware Programı İle Sürükle .20. Sürükle – Bırak Etkileşimine Ait Akış Çizgisi Şekil 4.2.13.28. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 10. Metin Girişi Etkileşimi Şekil 4.14.22.27. Sayfası Şekil 4.11. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 5.12 Çoktan Seçmeli Değerlendirmeye Bir Örnek Şekil 4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 1.3. Doğru Yanlış Değerlendirmeye Bir Örnek Şekil 4. Sayfası Şekil 4. Sayfası Şekil 4. Yardım Penceresi Şekil 4.30. Derslerde Kullanılan Butonlar Şekil 4.7.5. Örnek Bir Canlandırma Uygulaması Şekil 4.1. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 2.10 Kurslar Alt Haritası Şekil 4. Sözlük Penceresi Şekil 4.24. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 8.25. Hedef Obje İşaretleme Etkileşimi Şekil 4. Menü Penceresi Şekil 4.Bırak Etkileşimi Şekil 4. Örnek Uygulama Sanal Enstrüman Ön Paneli 66 67 67 68 69 70 71 73 74 75 76 78 79 80 81 82 82 83 83 84 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 86 87 xvii .4. Sayfası Şekil 4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 3. Sayfası Şekil 4. Kısa Cevap Değerlendirmeye Bir Örnek Şekil 4.23. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 4.29.17. Authorware Programında Hedef Alan Seçimi Akış Çizgisi Şekil 4.8 LUES Site Haritası Şekil 4. LUES Eğitim Sitesinde LabVIEW Sayfaları Şekil 4.18.26.15 LUES’te Bulunan Projeler Şekil 4. Sayfası Şekil 4. Örnek Uygulama Sanal Enstrüman Blok Diyagramı Şekil 4.31.21. Sayfası Şekil 4. Sayfası Şekil 4. LUES Eğitim Sitesinde Kurslar Sayfaları Şekil 4.Şekil 4.

Alan Yolu Karşılaştırma Tablosu 41 48 55 xviii .1.TABLO LİSTESİ SAYFA NO Tablo 3.2. EIA-232 için yaygın DB-9 ve DB-25 pim tahsisleri Tablo 3.3. PC Yolu Sisteminin Gelişim Çizelgesi Tablo 3.

mühendislik ve bilim çevrelerine yönelik veri toplama ve işlemeye yoğunlaşmış uygulamasını. C ve PASCAL gibi yazı tabanlı programlama dilleri kullanılarak uzun bir sürede oluşturulabilecek uygulamalar. fonksiyonlara grafikleri LabVIEW’ın kullandığı dil G dili olarak anılmaktadır.BÖLÜM I. Bunu yaparken kullanılacak fonksiyonlarını. LabVIEW. oluşturur. enstrümanları kullanılarak yapılmaktadır. grafik olarak programlanabilen karşılık gelen bir platformdur. LabVIEW programı. yazılım kullanılarak istenilen test ve ölçüm enstrümanına çevrilebilmektedir. Ürün aynı zamanda bir bilgisayar programı olduğu için ihtiyaca göre değişiklik yapılması çok daha kolay olmaktadır.1 GİRİŞ Endüstride test veya ölçümler. LabVIEW ile çok daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Bu şekilde bilgisayar. günümüzde bilgisayar tabanlı ölçme sistemleri ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sakıncaları ortadan kaldırmak için. bilgisayar tabanlı test ve ölçümde yeni bir kavram ortaya çıkarmıştır. üretici firmaya bağlı kalmak ve donanımsal farklılıklar gibi birçok sorunla karşılaşılmaktadır. ölçme alanı ve enstrüman renkleri tamamen kullanıcı tarafından belirlenir. Bu yüzden değişikliklerin yapılması ekonomik olmamaktadır. birleştirerek Programcı. [1] 1 . GİRİŞ VE AMAÇ I. Bu yeni kavram Sanal Enstrüman (VI Virtual Instrument) olarak tanımlanır. Ancak cihazların herhangi bir ihtiyaca göre değiştirilmesi gerektiğinde. C ve PASCAL gibi dillerle yapılabilecek hemen hemen her türlü bilimsel uygulamaya yatkındır. çoğunlukla osiloskop. sinyal analizörü vb. Ortaya çıkarılan enstrüman gerçek bir enstrümanın tüm işlevlerini hatta daha fazlasını yerine getirmektedir. LabVIEW bazı kısıtlamalar dışında.

Veri toplama sistemleri. [1] Veri toplama. internet ortamında web tabanlı eğitim sistemleri hızla gelişmeye başlamıştır. ODTÜ Enformatik Enstitüsü. Ayrıca bir e-öğrenim uygulaması olacağı için. Açık Öğretim Lisesi bilişim teknolojilerini kullanarak programlarını. LabVIEW gibi programlar bu tür sanal ders malzemeleri arasında en çok tercih edilenleridir. bu yeni uzaktan eğitim modeline uyarlamaktadır. MathCAD. bireyin öğrenim süreci tamamlanacaktır. eğitimin rolü oldukça artmıştır. Bu sitede gerekli etkileşimler kullanılarak. işleme ve izleme. [3] Bilginin katlanarak arttığı ve bilgiye erişimin kolaylaştığı bu yüzyılda. Bilgi Üniversitesi. Uygulamadaki dersler tamamlandığında. Sakarya Üniversitesi gibi farklı üniversitelerde yapılan çalışmalar. [3] I. insanların. 2 . Tüm bu uygulamalar oluşturulurken.) artık sanal ortamda. Bu da doğal olarak. PLC. Mathematica. kişi LabVIEW programı hakkında gerekli bilgileri yeterli seviyede öğrenmiş olmalıdır. teknolojik gelişmelerden azami ölçüde yararlanarak. Bu adımları en az hata ile en istenen şekilde yapabilmek için ölçme yapan kişiler azami çaba sarf etmektedir. yüz-yüze eğitim modelinin yanında. birey öğrenme hızını da ayarlama şansına sahip olacaktır. işlenmesi. ölçme yaparken uygulanan en önemli adımlardır. Kontrol. bilgisayar başında işlenmekte hatta ders içerikleri simülatörler yardımıyla öğrencilere verilmekte ve öğrencinin kendi kendine tecrübe etmesi sağlanmaktadır. Sayısal Tasarım. bilginin doğru olarak kazanımı için. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi. internet üzerinden dersler ve programlar sunmaktadır. MatLAB. Ülkemizde yapılan çalışmalar da bu süreçte önemli atılımlar şeklinde olmuştur. çeşitli işaretlerin ölçülmesi. iletilmesi ve kaydedilmesi için günümüzde yaygınlaşarak kullanılmaktadır.Günümüzde birçok teknik mühendislik dersleri (Matematik.2 AMAÇ Bu tez çalışmasında LabVIEW programını öğretmek ve LabVIEW ile veri işlemek amacıyla uzaktan öğretim yapan bir internet sitesi oluşturulmuştur. Konuların sonlarında çoktan seçmeli. Mikroişlemciler vb. doğru – yanlış ve kısa cevap gibi değerlendirmeler yapılarak. internet destekli eğitim için verilecek örneklerden bazılarıdır. olabilecek en ideal eğitim yöntemleri kullanılmıştır. Eğitim teknolojileri ve internet bir araya gelince. [2] Günümüzde eğitim yeniden şekillenmektedir. öğretim sürecini daha çekici bir hale getirmek amaçlanmıştır. gelişen teknolojilere ve yaşam biçimine uyum sağlamaları için yaşam boyunca eğitim almalarını kaçınılmaz kılmaktadır.

hakkında Türkçe kaynağın yok sayılabilecek seviyede olması bu programın öğrenilmesini ve ülkemizde yaygınlaşmasını zorlaştırmaktadır. 3 . Programın Türkçe uzaktan eğitimini yapan bir site ile bireylerin eğitimi amaçlanmıştır.LabVIEW programının İngilizce olması.

BÖLÜM II.

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE E-ÖĞRENME

II.1 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM
Bir ülkenin ekonomik olarak gelişme sağlayabilmesi için; üretim yapan işletmeler, fabrikalar, atölyeler, mesleki ve teknik eğitim kurumları oldukça önemli bir yere sahiptir. Mesleki eğitim kurumları bu üretime destek vermek ve üretim sektörlerine mesleğinde yetenekli teknik eleman yetiştirmek amacı ile kurulmuşlardır. Uygulama ile birlikte yürütülmesi gereken mesleki ve teknik eğitim, üretim yapan işletmelerin önem verdiği bir konudur. Çünkü işletmeler her zaman için kaliteli teknik elemana gereksinim duyarlar. Mesleki teknik eğitim kurumlarının daha iyi bir eğitim verebilmesi amacı ile işletmelerin maddi ve manevi katkıları olmaktadır. Orta ve yüksek öğrenim seviyesindeki mesleki teknik eğitim kurumları, daima fabrika, atölye gibi işletmelere yardımcı olmalı ve çeşitli konularda yol gösterici olmalıdır. Eğitim kurumları yol gösterici olmasının yanı sıra kaliteli bir eğitim vermelidir. Bunun sonucu olarak mezun olan teknik eleman adayları iş hayatına en iyi şekilde uyum sağlayabilecek, mesleki teknik eğitim amacına ulaşmış olacaktır. Eğitim kurumlarının kaliteli eğitim verebilmesi için, mesleki tecrübeler ile dolu iş hayatının eğitim kurumları ile birlikte iç içe olması şarttır. Ayrıca eğitim kurumları teknolojideki son yenilikleri takip etmeli ve olası değişikliklere çok kısa bir sürede uyum sağlamalı, dünya üzerindeki diğer mesleki eğitim kurumları ile de iletişim içinde olmalı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ortak projeler geliştirmelidir. Mezun ettiği teknik elemanları takip ederek çalışmaları hakkında geri dönüşüm sağlamalıdır. Böylece mezunlar kendilerini geliştirme şansı bulurlar. Mesleki teknik eğitim kurumlarına daha yüksek bütçeler sağlanmalı, eleman ve donanım olarak

4

hiçbir eksiği bulunmamalıdır. Böylece öğrencilerin iş hayatında görebileceği tüm alet, makine, takım araç ve gereçlerini eğitimleri esnasında kullanabilmesi sağlanır.

II.1.1 Mesleki Teknik Eğitimin Amacı
Meslekî teknik eğitim ile bireyleri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri, tutum, davranış ve iş alışkanlıklarının kazandırılması, iş ve hizmet alanlarında gereksinim duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda; sürekli eğitimle meslekî bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilincinin kazandırılması ve meslekî eğitim almış olanların alanlarında istihdamlarının sağlanması amaçlanmıştır. İstihdam edilenlerin, uluslararası standartlar ve performanslara göre geliştirme ve uyum kurslarıyla eğitim düzeylerinin yükseltilmesi, meslekî teknik eğitim sürecinde teknolojinin etkin ve verimli kullanılarak eğitimin çağdaş, bilimsel ölçütlerde ve yüksek nitelikte sunulması da diğer amaçlar olarak sıralanabilir.

II.1.2 Mesleki Teknik Eğitim Modelleri
Mesleki teknik eğitim genellikle, klasik eğitim metotlarının uygulandığı eğitim kurumlarında yürütülmektedir. Ülkemizde Meslek Liseleri ile başlayan süreç, Meslek Yüksek Okulları, Teknik Eğitim Fakülteleri ve Mühendislik Fakülteleri ile devam etmektedir. Mesleki teknik eğitim şirketlerin ve akademik eğitim kurumlarının daha çok tercih ettiği uzaktan eğitim metotlarıyla da yapılabilmektedir.

II.1.2.1 Klasik Mesleki Teknik Eğitim
Uygulamanın mutlak şekilde gerekli olduğu mesleki teknik eğitim klasik eğitim tarzı benimsendiğinde, eğitim kurumlarında eğitim veren kişi ile eğitimi alacak kişinin aynı zamanda, aynı mekânda bir araya gelerek, aynı fiziksel şartlarda bir amaç doğrultusunda eğitim sürecini yaşamaları anlamına gelir. Başlangıç olarak gerekli teorik bilgiler, eğitmen tarafından anlatılarak birey bilgilendirilir. Daha sonra yapılacak uygulama ile ilgili işlem basamakları anlatılmalıdır. Gerekli yeteneklerin kazandırılması amacı ile uygulamaya geçilerek, bireyin gerekli araç ve gereçleri kullanması sağlanır. Bu sırada eğitmen, eğitim alan ve uygulama yapan bireyi takip ederek, olası hataların ve iş kazalarının önüne geçer. Örneğin, bir kişiye lehim yapmayı öğretmeden önce, gerekli teorik bilgi olarak lehimin yapısından, lehimin kaç derecede eriyeceğinden, havya çeşitlerinden, lehimleme çeşitlerinden, iyi bir lehimleme işleminin nasıl olacağından teorik olarak bahsedilir. Lehimleme esnasında olabilecek iş kazalarından ve iş güvenliğinden

5

bahsedilir. Yapılacak işlemler, adım adım anlatılır ve açıklanır. Hatta eğitmen bu sırada örnek bir lehimleme ile iyi bir lehimlemenin nasıl olması gerektiğini bireylere gösterir. Birey aldığı teorik bilgiler ile lehimleme yapabilecek kadar donatılmıştır. Bireye kendisinin uygulama yapması için belli bir zaman verilerek, bildiklerini pratik olarak kullanması sağlanır. Bu sırada eğitmen tarafından gözlemlenerek, iş kazalarından ve olası lehimleme hatalarından kaçınılmalıdır.

II.1.2.2 Mesleki Teknik Eğitimde Uzaktan Eğitim
Günümüzde mesleki teknik eğitim alanlarında uzaktan eğitim üniversiteler ve özel sektörde bulunan işletmeler tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Mesleki eğitim veren kurumların yer sıkıntısı çekmesi, klasik eğitime göre daha ekonomik olması ve bireyin istediği hızda eğitim alması sebeplerden bir kaçıdır. Mesleki Teknik Eğitimin teorik bilgilerin verildiği ilk kısımlarında uzaktan öğretim metotları rahatlıkla kullanılmaktadır. Internet üzerinden verilmesi ve daha görsel temalarla işlenmesi bakımından, eğitimi daha eğlenceli kılmaktadır. Bireyleri daha katılımcı şekilde eğitmek için etkileşimlerin kullanılması, uzaktan eğitimi klasik eğitimden ayıran en önemli noktadır. Etkileşim kullanıcıyı pasif dinleyici olmaktan çıkararak, doğrudan yapılan etkinliğin aktif bir parçası haline getirir. Uygulama aşamasına geçildiğinde bireyin eğitimine devam etmesi için en çok tercih edilen yöntem klasik eğitim metotlarıdır. Çünkü bireyin eğitimini aldığı donanımlara elle dokunması, onları görmesi, incelemesi çok etkili olmaktadır. Ancak, uzaktan eğitimin uygulamalarında gerçekten gerekli işlem yapılıyormuş gibi, eğitimin devamını sağlayan canlandırmalar kullanılabilir. Ancak canlandırmada gösterilen hiçbir deney veya işlem, laboratuvar veya atölyede yapılan gerçek uygulamanın önüne geçemez. Sadece aynı bir çizgi film seyreder gibi simülasyonlar ile bireye deney uygulaması seyrettirilebilir. Tabii ki böylece bireyin deney esnasında kazanacağı beceriler, yetenekler eksik kalmış olacaktır.

II.1.2.3 Teknik Alanlarda Uzaktan Eğitimin Klasik Eğitime Göre Avantajları ve Dezavantajları
Teknik alanlarda eğitimin diğer bilimlerdeki eğitime göre farklılıkları

bulunmaktadır. Belli bir alt yapı gerektiren, uygulamaya dayalı bir eğitim olması şarttır. Dolayısıyla eğitilecek kişinin bir ön eğitimden geçmesi şarttır. Klasik teknik eğitimde birey okulda teorik derslerde yetiştirildikten sonra, atölye ve laboratuvar gibi uygulamalı dersler ve stajlar ile gerçek iş hayatına hazırlanmaktadır. Uygulamalı bir eğitim, ekonomik zorluklar getirmektedir. Eğitim kurumunda her uygulamayı

6

Teknik eğitime uzaktan eğitim. Başka bir ifadeyle sanal laboratuvardır.1. [4] Electronics Workbench ile fiziki elemanlar olmadan devre tasarımı yapılabilir. Bu programda.yapabilmek büyük bir başarıdır. [4] 7 . [4] Electronics Workbench‘in kelime anlamı: Elektronik Çalışma Masasıdır. [4] Tasarım sırasında.3.Elektronik Mesleki Teknik Eğitiminde Kullanılan Bilgisayar Programları Elektrik ve elektronik mesleki eğitiminde kullanılan bilgisayar programları son yıllarda giderek artmaktadır. yanlış bağlantıdan dolayı devrenin çalışmayıp zaman kaybına neden olması. devre tasarımı yapmaya. Gerekli test ve ölçümler yapılır. II. Aşağıdaki bölümde bu türdeki bilgisayar programlarının önemli olanları tanıtılmıştır. malzemelerin yanması. devre bağlantıları bilgisayarda yapılır. Bilgisayar yardımıyla. Orta ve yüksek dereceli mesleki eğitim kurumlarında bu türdeki programların öğretilmesi söz konusudur. II. Teknik eğitimin ön hazırlığı uzaktan. devrenin sıfırdan monte edilmesi gibi zorluklar Electronics Workbench programıyla ortadan kaldırılmıştır.1 Electronics Workbench Bilgisayar ile elektrik ve elektronik devrelerin analizini veya tasarımını yapmak daha sonra da bu devreleri gerçek devre elemanları kullanmadan çalıştırmak olasıdır. Bilgisayar ile elektrik ve elektronik devreleri analiz etmenin çeşitli yararları bulunmaktadır. bu aşamaların uygulama olmayan kısımlarında eklenebilir. malzeme veya test cihazlarının olmamasından dolayı devrenin kurulamaması. ancak uygulama gerektiren bölümler klasik yöntemle atölye veya laboratuvarlarda gerçekleştirilmelidir. Çalışıp çalışmadığı bilgisayarda kontrol edilir. analiz etmeye ve üzerinde ölçüm yapmaya olanak verir. Devrenin nasıl çalıştığı bilgisayarda görüldükten sonra istenildiği takdirde fiziki olarak devre hayata geçirilir. Bazı e-öğrenme modellerinde yapılması gereken deneyler benzetilerek sanal ortamda uygulanmaktadır. Aynı zamanda özel sektörde çalışacak teknik elemanların mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını öğrenmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Electronics Workbench programı da bu programlardan sadece birisidir. Ancak teknik bir eleman olacak bireyin gerçek araçlar ile deneyi yapıp sonucunu görmesi daha hazır hale gelmesini sağlayacaktır.1.3 Elektrik .

1. • Ölçüm ve Performans analizleri. • Simülasyon özelliklerini çok kolay ayarlayabilme. • Sinyal oluşturmak için Stimulus Editor’ü kullanma.3. analog ve dijital elemanların birlikte bulunduğu devrelerin davranışlarını modelleyen bir simülasyon programıdır.1. • Crossproping ile güç ölçümleri.II. 1985 tarihinde oluşturulan Cadence PSpice simülatörü. • Dijital kapılar için yayılma gecikme modellemeleri. bugüne kadar en son çıkan işletim sistemi ve donanımları destekleyen teknoloji portföyünü genişleterek sürekli geliştirilmektedir. düşük-güç IC tasarımlarına kadar tüm gerçek analog.2 Cadence PSPICE Cadence PSpice. Fourier ve sıcaklık analizleri. [5] Şekil 2. dijital simülasyonları gerçekleştirebilme. • Analog davranış modellemeleri. • Tasarımlarınıza ait yeni kütüphaneler oluşturma veya mevcut kütüphaneleri kullanabilme. Cadence PSpice Programının Bilgisayarda Görünüşü Cadence PSpice başlıca özellikleri şunlardır : • Cadence Pspice ile yüksek-frekans sistemlerinden. 8 . • Eleman karakteristiği için Model Editor’ü kullanma. Genel amaçlı devre programı olan Cadence PSpice elektrik ve elektronik devrelerin simülasyonu ve hesaplamaları için kullanılmaktadır. • Gürültü.

• Dijital netler üzerindeki yük depolanması, • Analog veya dijital analiz sonuçlarını aynı pencere içinde aynı koordinat

sistemlerinde gözlemleyebilme.

II.1.3.3 QuickField
Özellikle motor, transformatör gibi elektrik makinelerinin tasarımı amaçlı kullanılan QuickField ve benzeri programlar sanayide büyük bir yere sahiptir. [6] QuickField sonlu elemanlar yöntemine göre çalışan etkileşimli bir analiz programı olup; elektrostatik, elektromanyetik, gerilme vb. gibi analizlerde dahil olmak üzere aşağıdaki analizleri yapabilme özelliğine sahip bir programdır. [6] • • • • • • Doğrusal ve doğrusal olmayan manyetik analiz, Zaman harmonikli elektromanyetik analiz, Elektrostatik analiz, Akım dağılım analizi, Doğrusal ve doğrusal olmayan ısı transferi ve yayılım analizi, Doğrusal gerilme analizi.

II.1.3.4 MATLAB

Şekil 2.2. MATLAB Programından Bir Görünüş

MATLAB (MatrixLaboratory) açılımından da belli olduğu gibi bir matris laboratuvarı anlamına gelir. MATLAB programı, ilk olarak 1985 yılında C.B. Moler tarafından geliştirilmiş olup, teknik hesaplamalar ve matematiksel problemlerin çözümü ve analizi için tasarlanmış bir yazılım geliştirme aracıdır. MATLAB, bir zamanlar mühendisliğin olmazsa olmaz Fortran programlama diline alternatif olarak yazılmıştır. Artık C programlama diliyle yazılmış olan MATLAB, mühendislerin vazgeçilmez bir programıdır. [5] MATLAB programı aşağıdaki işlemleri yapmak için kullanılabilir: • Matematiksel Ölçüm ve Hesaplamalar,

9

• • • • • • • • • •

Algoritma Geliştirme, Veri Elde Etme, Görüntü İşleme, Sayısal İşaret İşleme, Süzgeç Tasarımı, Dalgacıklar, Yapay Sinir Ağları, Veritabanı, Optimizasyon, Modelleme ve Simülasyon.

Bu opsiyonlar ile MATLAB'da kusursuz tasarımlar yapılabilir. Ayrıca MATLAB'ı vazgeçilmez yapan durumlardan en önemlileri Toolbox 'lar ve Simulink’tir. [5]

II.1.3.5 LabVIEW
Test, ölçüm, veri oluşturma, işleme ve izlenmesinde kullanılan LabVIEW, içeriğinde bulunan otomasyon ve ölçme devre elemanları fonksiyonlarının ekranda birbirlerine bağlanması şeklinde kullanılır. Geleneksel programlama dillerindeki komut veya değişkenlerin satırlarca yazılması yerine, yapılmak istenen işlem için kullanılabilir sanal enstrümanların (VI) blok diyagrama yerleştirilip, veriyi iletecek bağlantılar oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır. Çünkü LabVIEW programı esnek, güçlü, kullanımı rahat ve öğrenilmesi kolay olan bir bilgisayar programıdır. LabVIEW iki kısımdan oluşur: Ön Panel ve Blok Diyagram. Ön panel kullanıcı ara yüzüdür. LabVIEW ile oluşturulacak uygulamayı kullanacak olan operatörün sisteme değerler girmesine ve çıkışları görmesine yardımcı olur. Blok diyagram ise esas işlemlerin yapıldığı yerdir. Ön panelde kullanıcı bir taraftan kontrolü sağlarken, diğer taraftan blok diyagramda sanal enstrümanlar çalışmaktadır. Ayrıca NI firmasının geliştirdiği donanım ile gerçek sistemlere hükmedebilmektedir. [7,8] LabVIEW, üretkenliği arttırarak geliştirmeye harcanan zamanı azaltmakta, bilgisayar ve enstrümantasyon donanımına yapılan parasal yatırımı korumaktadır. Ayrıca, kendi çözümlerini geliştirebilmeleri için daha geniş kullanıcı kitlesini yetkilendirmektedir. Daha karmaşık geliştirme araçlarına gerek kalmadan bütün işlemleri tamamlayabilme esnekliğine sahiptir. Eklenen güçlü araçlar ile karmaşık geliştirme işlemlerini basitleştirir. Ölçme yapılan her yerde, veri izleme istenen her yerde LabVIEW kullanılabilir. Endüstride otomotiv sektöründen enerji sektörüne, uzay çalışmalarından su altı çalışmalarına, elektrik ve elektronik teknolojisine kadar

10

birçok alanda çözümler sunarken her sektörden birçok firma araştırma ve geliştirme çalışmaları ile üretimlerinde programdan faydalanmaktadır. [7,8]

II.2 UZAKTAN ÖĞRENME VE E-ÖĞRENME II.2.1 Tanımlar
Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, özellikle internetin ortaya çıkması ve çok yaygınlaşması, bilgiye erişimi çok kolay ve hızlı hale getirmiştir. Her konuda ve inanılmaz hacimdeki bilgiye artık kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Dünyanın her yerindeki olay, gelişme, icatlardan anında haberdar olunmaktadır. Her alanda yer alan baş döndürücü hızlı gelişmeler insanların okulda öğrendikleri bilgilerle kalmalarına olanak tanımamaktadır. Birey, her an her yerde sürekli bir öğrenme süreci içindedir. Bir yerde bilgisayar teknolojisinin sağladığı bu bilgi patlaması ve paralelindeki sürekli öğrenme zorunluluğuna yeni bilgi teknolojileri yardımcı olmaktadır. Okul yaşamından sonra da çeşitli konuları öğrenmek isteyen insanlar, 1950’lerde mektup ve radyo aracılığıyla öğrenmelerine devam edebilirken, şimdi bilgisayarın ve iletişim ağlarının sağladığı ortamlardan yararlanarak öğrenmelerini sürdürebilmektedirler. Sürekli eğitim merkezlerinde yetişkinlerin eğitimi ön planda tutulmaktadır. Öğrenen ve öğretmenin farklı fiziksel mekanlarda bulunduğu ve mektup-radyo-tv ile başlayan uzaktan eğitim / uzaktan öğretim kavramı, son yıllarda bilişim teknolojilerinden yararlanarak gerçekleştirilmekte olup elektronik öğrenme / e-öğrenme (e-learning) adını almaya başlamıştır. [9]

Şekil 2.3. E-öğrenmede Eğitmen İle Öğrenciler

E-öğrenme’nin çeşitli kaynaklarda farklı tanımları mevcuttur. Bu tanımlardan birkaçı aşağıda belirtilmiştir [9] : Internet, intranet veya bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinde sunulan, web tabanlı bir eğitim sistemidir.

11

uydu yayını. E-öğrenme. tümüyle anlamdaş olmayan değişik terimler içerir. bir ağ veya sadece bilgisayar yoluyla gerçekleşen öğrenmelerdir. yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi William Lighty tarafından 1906 yılında yazılan bir yazıda kullanılmıştır. eğitim içeriğinin. internet teknolojileri aracılığıyla öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan (asenkron eğitim) gerçekleştirilen eğitim faaliyetleridir. Web üzerinden. Kitap sayfalarındaki küçük punto ya da hareketsiz bir kaç resmin bilgisayar ekranına taşınmasıyla oluşturulan e-öğrenme dersleri başarısız olmaktadır. E-öğrenme. uzaktan öğretim ve uzaktan öğretme.3 E-öğrenmenin Temel Bileşenleri E-öğrenmenin iki temel bileşeni. 12 . Program Geliştirme Uzmanı. evde çalışma.2. Alman eğitimci Otto Peters tarafından 1960 ve 1970’lerde Almanya’da tanıtılmış ve Fransa’da uzaktan eğitim kurumlarına isim (Teleenseignement) olarak uygulanmıştır. görsel / işitsel teyp. Dersin Öğretmeni. E-öğrenmede kullanılacak içerik. II. Uzaktan eğitim terimi. etkileşimli TV. CD-ROM vb. Animasyon Uzmanı. Daha sonra bu terim (Fernunterricht). Öğretim materyallerinin elektronik olarak.2. Uzaktan eğitim kapsamındaki bu terimlerden bazıları.2 Uzaktan Öğrenmenin Tarihçesi İlk olarak Wisconsin Üniversitesi’nin 1892 yılı kataloğunda geçmiş olan “uzaktan eğitim” terimi (Distance Education).E-öğrenme. intranet. yoluyla elektronik ortamda aktarımıdır. Başarılı bir e-öğrenme uygulamasının içeriği bir ekiple hazırlanmalı ve ekipte şu uzmanlıklara sahip kişiler yer almalıdır: İçerik Uzmanı (konu alanı uzmanı). Bilgisayar Programcısı. dış çalışma. uzaktan öğrenim ya da uzakta öğrenmedir. bir kurumun intraneti üzerinden ya da CD-ROM ile dağıtılmasına e-öğrenme denir. içerik ve Öğrenci Yönetim Sistemi olarak sıralanabilir. mektupla eğitim. internet. kitap sayfalarının doğrudan Web’e ya da CD’lere aktarımından çok daha fazla ve değişik bir çalışmayla oluşturulmak durumundadır. internet. II. Web Tasarımcısı.

Eöğrenme yaşam boyu öğrenmeyi sağlayabilecek günümüzde en etkili gözüken araçtır. Bireyin öğrenme sürecine etkin olarak katılması. ayrıca yönetim. böylelikle kalıcı öğrenmenin sağlanması. Zamanını ve yerini kendisinin planlaması. vb. 13 . aynı zamanda öğrencinin. vb.) anında güncellenememe dezavantajına karşılık web’teki bilginin tek kopya olması ve anında güncellenebilmesi. farklı zamanlı veya karma eğitimde öğrencilerin ders seçimi ve derse kaydolmasına. [9] E-öğrenme şunları sağlar: • • • Klasik sınıf eğitimine göre daha fazla kişiye ulaşma.Öğrenci Yönetim Sistemi (ÖYS). internet’in çok hızlı gelişerek her tür bilgiye ulaşımda kolaylık ve hız sağlaması. katılımcıların ders alma sırasındaki etkinliklerinin izlenip kaydedilip raporlama yapılmasına olanak sağlayan yazılım türüdür. Bireyin kendi hızında öğrenmesi.4 E-öğrenmenin Yararları Başta teknolojik değişimlerin hızı ve karmaşıklığının artması olmak üzere. [9] II. • • • • • • • • • Eğitim maliyetlerinde azalma. sadece öğrencinin gelişim ve katılımının izlenmesini değil. ölçme değerlendirme yapılmasına. içeriklerin sunulmasına. giderlerinden tasarruf edebilme. gerek duyulan bilgi ve becerilerin sürekli değişmesi. dersi isteği kadar tekrar edebilmesi. CD. sorularına hem öğretmenden hem de diğer öğrencilerden yanıt alabilmesini sağlar. resmi bir programa katılıp diploma. sertifika alabilmesi. Kurum ya da şirketin aynı anda pek çok eleman veya müşterisine eğitimi ulaştırabilmesi. Basılı malzemelerin (kitap. öğrenmeyi yaşam boyu devam etmesi gereken bir kavram haline getirmiştir. konaklama. Bireyin. Bireyin bir seferde ne kadar çalışmak istediğine karar vermesi. Etkileşim. Çok sayıda kişinin bir eğitim yerine ulaşma. her alanda rekabetin artması. Uygun görsel ve işitsel tasarımlarla öğrenimin çekici hale getirilerek zevkli ve kalıcı öğrenmenin sağlanmış olması. Bir iş yerinde çalışan kişinin işlerini aksatmadan bilgi ve becerisini geliştirebilmesi.2.

II.2. II. [9] Bu eğitim şekliyle.2. istediği kadar tekrar yapabilir.5. Aynı zamanda bütün katılımcılar birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilirler. Sanal sınıflar. Kişinin kendi kendine internet veya CD-ROM vasıtasıyla dersler alması farklı zamanlı e-öğrenmeye örnektir. soru sorup anında yanıt alınabilir. Birey eğitimdeyken. Eğitim alan birey öğretmene veya diğer katılımcılara e-posta ile soru gönderip yanıtını gecikmeli olarak alabilir.2 Farklı Zamanlı E-öğrenme (Asenkron) Farklı zamanlı e-öğrenme ise. işitsel.5 E-öğrenmenin Türleri E-öğrenmenin birbirini tamamlayan iki türü bulunmaktadır: • • Eş zamanlı (senkron) e-öğrenme Farklı zamanlı (asenkron) e-öğrenme Bu iki türün birlikte kullanıldığı bir diğer tür ise karma eğitim adını alır. [9] Internet’ten yapılan asenkron eğitimde. birçok öğrenciyle aynı anda iletişim kurulabilir. herkes zamanını kendisine göre planlayarak ve istediği yerden dersi alabilir. soru. etkileşimli ve canlı uydu yayınları eş zamanlı e-öğrenmeye örnek olarak verilebilir. Çalışma anında öğretmene ihtiyaç olmaz. farklı mekânlardaki bireylerin.2. karşılıklı etkileşim içinde gerçekleştirdikleri öğrenmedir.5.1 Eş Zamanlı E-öğrenme (Senkron) Eş zamanlı e-öğrenme. Eş Zamanlı E-Öğretim II. Bu eğitim şekliyle tartışma ortamı yaratılabilir. öğretmen birey ile iletişim kurmaz. katılımcıların aynı zamanda değil de belli bir zaman ertelemesinden sonra iletişimine olanak veren eğitim şeklidir. Şekil 2. anında test yapılabilir. görsel konferanslar.4. öğrenci Web’te mevcut içerik. internet üzerinden telefon bağlantısı. Öğretmen ya da 14 . alıştırmalara istediği zamanda ulaşabilir. istediği kadar süreyle çalışabilir. aynı ortamdaymış gibi.

Yetkinlikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını saptamak için Eğitim İhtiyaç Analizi yapılmalıdır.5. öğrenme ve öğretme sürecine büyük bir değişiklik getirmektedir. duyuruları. II.3 Karma / Harmanlanmış Öğrenim (Blended Learning) Karma ya da harmanlanmış eğitim. e-öğrenmeyle ders alacak kişilere önce bilgisayar eğitimi verilmesi gerekliliği ve ÖYS yazılımlarının pahalı olması nedeniyle. Kuruluşlarda yürütülmeye çalışılan her değişiklik ve yenilik. bilgisayarlar ve ağ alt yapısı kurulması gerekliliği. [9] Bazı çevreler tarafından en ideal eğitim modeli olduğu savunulmaktadır. Öğrenci sınav ve ödev sorularını yanıtlayıp öğretmene gönderilebilir. 15 . Kurum içi çalışma takvimi. Tanıtım ve oryantasyon çalışmaları planlanmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır. E-öğrenime dayalı kültür değişiminin kurum içinde oluşturulması planlanmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır. öğretmen ve diğer öğrencilerle yüz yüze etkileşememe ve konuşamamanın öğrenme sürecindeki olumsuz etkilerini gidermek için karma öğrenim gündeme gelmiştir. Eğitimin amaçları belirlenmelidir. Öğretmen sonuçları öğrencilere gönderebilir. E-öğrenmenin neden olduğu asosyalleşmenin (öğrenmenin sürekli olarak tek başına ve ekran karşısında olması).kurum. kişilerin az ya da çok direnciyle karşılaşmaktadır. her türlü teknolojinin kullanılabildiği. geleneksel ve uzaktan eğitimin farklı model ve araçlarının bir araya getirilerek düzenlendiği.6 Uzaktan Öğrenim ile İlgili Uygulama Önerileri E-öğrenme. organizasyon ve iş akışı belirlenmelidir. [9] II. [9] E-öğrenme uygulamalarının başlangıç maliyeti. harmanlandığı eğitimdir. fazla olabilmektedir.2. Böyle projelerde başarıya ulaşmak için çok iyi bir proje yönetimi ve değişim yönetimi uygulanmalıdır. mesajları. E-öğrenme yaklaşımının. [9] E-öğrenme modelini uygulamaya karar verenler için aşağıdaki uygulama önerileri maddeler halinde verilmiştir: • • • • • • Öncelikle e-öğrenme stratejisi oluşturulmalı ve planlama yapılmalıdır. ödev ve sınavları öğrencilere iletilebilir. öğrenmeyle ilgili iç motivasyonu yüksek olan öğrenenlere hitap ettiği unutulmamalıdır.2.

öğrencinin bildirilmesi gerekenler belirlenmelidir. Pilot program sonunda amaçlara ulaşıldıysa. IBM ve BBC gibi firmaların uzaktan öğrenim uygulamaları. Birçok şirket. teknisyen vb. Ayrıca İngiliz Ulusal Televizyon ve Radyo Kanalı BBC’nin İngilizceyi öğretmek amacı ile birçok dilde internet üzerinden yaptığı uzaktan eğitim de göz ardı edilmemelidir. IBM firması da birçok alanda eöğrenmeye destek veren kuruluşların arasındadır. Cisco Systems. Forum. özellikle çok uluslu büyük firmalar personellerinin eğitimine önem vermekte ve verilecek eğitimin uzaktan eğitim olmasını tercih etmektedirler. farklı zamanlı. vb. ağ yapılandırma ve güvenlik çalışmaları. eğitim alacak personel çalışma ortamından uzaklaştığında sorun yaşanabilmesidir. parola. bilişim teknolojileri. dünya üzerinde yapılan çalışmalara güzel birer örnektir. Cisco Systems. 16 .2. hangi eğitimler. Eğer yapılacaksa yüz yüze eğitimler planlanmalıdır. sınavlar.7 Dünya’da Uzaktan Öğrenme Dünya üzerinde uzaktan öğrenme uygulamalarına günümüzde sık karşılaşılmaktadır.• Eğitim yöntemi belirlenmelidir: Eş zamanlı. • • • • • • İçerik oluşturulmalı veya temin edilmelidir: İçerik kurum içinde oluşturulabilir veya dış kaynaklardan temin edilebilir. özellikle Java ve UNIX konularında tüm dünyada birçok kişinin eğitimine fayda sağlamaktadır. eğitmen. Bunun nedeni. sorunlar için) oluşturulmalıdır. ne kadar sınıf eğitimi. Web tasarımı. sohbet odaları gibi etkileşimli çalışma ortamları oluşturulmalıdır. kişisel gelişime kadar birçok konuda eğitim modüllerini kullanmaktadır. Çağrı merkezi (erişim. Başvuru ve kayıt esnasında. vb. Gerekli ekip (ders danışmanı. Mercedes-Benz firması ise çalışanlarının kullandığı bilgisayarlar arasında kurulu olan yerel ağ sisteminde dil eğitiminden. Öğrenci. yaygınlaştırmanın yapılması sağlanmalıdır. • • Pilot program başlatılmalıdır. karma. kendinden neler beklendiğini ve sorumluluklarını baştan bilmeli ve öğrenmelidir. Mercedes-Benz. II. ne kadar ve ne kapsamda destek.) görevlendirilmeli ve ekibe gerekli eğitimler verilmelidir.

İnternet’e dayalı uzaktan eğitim ise 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından başlatılmış olup.II. Boğaziçi Üniversitesi UZEM.NET ortamında Programlama”.tr). Yıldız Teknik Üniversitesi. “Linux Sistem Yönetimi” ve “ECDL Temel Bilgisayar Okur/Yazarlığı” sayılabilir.metu. yüzyılda varlığını sürdürebilmek için. Ankara Üniversitesi TÖMER ve Bilkent Holding Mobilsoft A. Uzaktan Eğitim Danışmanlığı. Unidersite. TSP Eğitim Servis Sağlayıcısı ve E-Oryantasyon alanlarında hizmet vermektedir. Distance Interactive Learning (www.tr) ve Web Tabanlı Asenkron Eğitim gibi çeşitli programlarla sürmektedir.2003 yılında en önemli projenin e-öğrenme olduğunu” belirtmiştir. [9] Günümüzde Türkiye’de e-öğrenme daha çok üniversiteler ve özel kuruluşlar tarafından kendi elemanlarının veya müşterilerinin eğitimi için kullanılmaktadır.metu.idea. E-öğrenmenin Türkiye’deki kilometre taşlarından biri YÖK Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Öğrenim Yönetmeliği’nin hazırlanması ve yayınlanması olmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi. O zamanki Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu da. İTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM). İçerik Geliştirme. televizyon aracılığıyla öğretim yapan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından başlatılmış olup devam etmektedir. milli eğitimini ciddi bir biçimde yeniden yapılandırmak zorundadır” denilmiştir.8 Türkiye’de Uzaktan Öğrenme E-öğrenme Türkiye’de son yıllarda gündemde olan oldukça yeni bir konudur. [9] İTÜ UZEM Uzaktan Eğitim Merkezinin sunduğu eğitim ve sertifika programları arasında “C# ile .Ş.dil. [9] E-öğrenme hizmeti sunan diğer bazı üniversiteler ve kurumlar arasında Sakarya Üniversitesi. öğrenmeyle ilgili iç motivasyon.edu. E-Öğrenmenin.com adresinden yayınlanan UTÖM Uzaktan Türkçe Öğrenim Merkezi sayfaları yurt dışındaki Konsolosluk Temsilcilerimize ve ülkemizde görev yapan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu çalışanlara hizmet vermektedir. Koç Bryce sayılabilir.edu. ortaklığı ile oluşturulan ve www. Koç Holding bünyesindeki Koç Bryce firması Harmanlanmış Eğitim. zamanı iyi planlama. “2002 . sorumluluk sahibi olma gibi özellikler gerektirmesi nedeniyle bu öğrenim modelinin 17 . şu anda İnternete Dayalı Eğitim Asenkron (www.turkish-center. ODTÜ. kendi geliştirdiği Öğrenci Yönetim Sistemi Net-Class’ı kullanmaktadır.2. Sanal-Kampus. [9] E-öğrenmenin de içinde yer aldığı uzaktan eğitimin ülkemizdeki gelişimi şu şekildedir: Türkiye’de uzaktan eğitim ilk olarak. [9] Mayıs 2002 Türkiye Bilişim Şurası Raporunda “Türkiye 21. “C++ ile Nesne Yönelimli Programlama Temelleri”. Enocta.

com sitesi kullanıcılarına hizmet vermektedir. sentezleyen. pek çok büyük şirketin. yeni bilgi üreten bireylere sahip olabilmek çok güçtür. Klasik sınıf eğitiminden edilecek tasarruf ile ucuza bilgisayar temin edilmesi ve öğrenciye ucuza satılması olanaklıdır. [9] Başarıya ulaşabilmek için. ışık. [9] Üniversite sayısı ne kadar artırılmaya çalışılırsa çalışılsın. öğretim üyesi sayısı aynı oranda artamadığından dersler boş geçebilmekte veya bir sınıfta çok fazla sayıda öğrenci bulunmakta ve etkili bir öğrenim yapılamamaktadır. ekip çalışması yapabilen. sınırlı bir takım bilgileri ezberlemeye çalışmış ama çoğunu da unutmuş olarak mezun olmaktadırlar. bilgiyi paylaşabilen. sonradan. bilimsel düşünebilen. öğretim üyesi. bu bilgiyi nerede arayacağını bilen ve bulduğu bilgileri sentezleyip yeni bilgiler üretebilen. [9] Bilgi üretebilenlerin rekabette önde olduğu ve Türkiye’nin kısaca yukarıda değinilen gerçeği göz önüne alındığında e-öğrenme Türkiye’ye büyük fırsatlar sunabilir. program geliştirme uzmanı. kişisel gelişim. 18 . ulaşım gibi giderlerden tasarruf sağlayacaktır. anlamlı ve kalıcı öğrenmesini sağlayacaktır. Ayrıca. malzeme. Girenler ise.Ş. bulan. kendisine kapasitesi az geldiği için elinden çıkardığı bilgisayarlardan da iyi bir projelendirme ile yararlanılabilir. tüm projenin iyi yönetilmesi kadar ders içeriklerinin sadece bilgisayar uzmanlarından değil. yaratıcılıkları teşvik edilmiş bireyler olarak gelişmek yerine. E-öğrenme başlangıçta yatırım gerektirse bile. meslek sahibi veya kalifiye eleman olmadan kalmaktadırlar. konu alanı uzmanı. tezsiz yüksek lisans programlarının belki de tüm dersleri. Bu şekilde işleyen öğrenme-öğretme süreçleriyle çağın gerektirdiği şekilde bilgiyi araştıran. öğrencinin motive olmasını. [9] Ülkemizde genç nüfus çok fazladır ve çoğu genç üniversiteye girememektedir. firmasına yapılan ve mesleki gelişim.mblearning. bilgisayar ve yabancı dil eğitimleri veren www. ihtiyacı olan bilgiyi tespit edebilen. Üniversiteye girememiş olanlarsa. Üniversite lisans ve tezli yüksek lisans düzeylerindeki derslerin bir kısmı. aydınlatma.ilköğretimden ziyade ortaöğretim ve üniversite düzeyi için uygun olduğu düşünülmektedir. daha önce de belirtildiği gibi. Adı geçen uzmanların çalışmasıyla oluşturulacak dolayısıyla öğrenme kuramları ve öğretme ilkelerine uygun içerik. BDÖ uzmanı ile oluşturulmuş ekipler tarafından geliştirilmesi hayati önem taşır. eğitim uzmanı. [9] Enocta firması tarafından Mercedes Benz Türk A. Böyle öğrenim görmek isteyen kişinin bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olması gerekliliği en büyük sorun gibi durmaktadır. öğretmen. e-öğrenme ile ya da karma öğrenim ile yürütülebilir. sınıf.

Havacılık endüstrisi için CBT odaklı kılavuzlar geliştirmek organizasyonun temel hedefidir. Dünya üzerinde en fazla kabul gören ADL yayını ADL Paylaşılan İçerik Nesnesi Referans Modeli’dir (Shareable Content Object Reference Model – SCORM). [10] Havacılık Endüstrisi CBT Komitesi (Aviation Industry CBT Committee – AICC): 1988 yılında kurulan AICC teknoloji bazlı eğitimler geliştiren profesyonel bir takımdan oluşan bir organizasyondur. ADL var olan standartlara örnekler. ADL’nin E-öğrenme alanında ulaşmak istediği nokta.adlnet. [10] Bir E-öğrenme kılavuzu standart hale gelmeden önce tanımlar adı altında ele alınır. ADL’nin araştırmaları ve tavsiyeleri özelliklerin standartlar haline dönüştürülmesine yardımcı olur. yüksek kalitede eğitim ve öğrenim araçlarını herkesin erişimine sunabilmektir. tutarlı bir konuma getirmelerine yardımcı olur. bireysel ihtiyaçlara bire bir uyan ve kullanımı kolay.2. CMI’nın en geniş tabanı ve Eğitim Yönetim Sistemi (Learning Management System – LMS) ile iletişim kurmanıza 19 . AICC ve IMS tanımlarına ait unsurları bünyesinde toplar ve kolaylıkla uygulanabilecek metinlere dönüştürür. Amaçları ise tasarruf sağlayan. Yazılım ve donanım ile ilgili bazı yayınlara sahip olsa da ADL’nin en fazla tanınmasına yardımcı olan yayını bilgisayar tabanlı bir eğitim kılavuzu olan CMI’dır. etkin ve devamlı eğitimler geliştirebilmektir.9 Uzaktan Öğrenmenin Standartları E-öğrenme sektörü gün geçtikçe büyümeye devam etmektedir. [10] İleri Düzey Yayınlanmış Eğitim (Advanced Distributed Learning – ADL) www.org : Sponsorluğu Amerikan hükümeti tarafından yapılan ADL’in amacı Eöğrenmenin gelişimi ve uyarlanması için araştırmalar yürütmek ve özellikler geliştirmektir. Bu sektörün ayakta kalmasına yardımcı olan standartlar zaman zaman karmaşık olabilir. en iyi uygulamalar ve netleştirme çabaları ile değer katar. [10] Örneğin. Bu anlayışla daha zengin ve erişilebilir içerik hazırlayıp yayınlanabilmektedir. CMI için AICC CMI001 kılavuzu. Bu özelleştirmeler IEEE gibi yetkili kuruluşlar tarafından değerlendirme sürecinde incelenir. Aşağıdaki örnekler bu alanda yer alan kurumları ve E-öğrenme çevresine kattıkları faydaları açıklamaktadır. SCORM tanımları IEEE.II. Bu şekilde tedarikçilerin ve içerik geliştirenlerin E-öğrenme tanımları tekrar kullanıma açık. Ama çoğu zaman bu standartlar deneyimli bilgisayar tabanlı eğitim tasarımcıları veya alanında henüz acemi sayılan Web Tabanlı E-öğrenme içeriği geliştirenler için yol göstermektedir.

LabVIEW programı esnek. LabVIEW veri tespit yöntemi olarak veri akış yöntemini kullanır. Kaynak kodu problemleri çözmek için şematik ve akış diyagramına benzeyen sezgisel bir blok diyagramı yaklaşımı kullanılır. kaynak ve verileri değiş tokuş etmenize ve ayrıca bu kaynakların devamlılığının daha iyi yönetilmesine olanak sağlar. [7. değerlendirmeler.IEEE LTSC) IEEE. Ayrıca çok farklı sistem ve ürünler arasında değişimi sağlayacak ortak unsurları tanıtır. elektronik. XML tabanlı tanımların gelişimi konusunda çalışan satış ve uygulama uzmanlarından oluşmaktadır.3 LabVIEW PROGRAMININ TANITIMI II.3. Bu özelleştirmeler kurslar. katılımcılar ve gruplar için gerekli olan anahtar özellikleri tanımlar. Komut satırları üzerine kurulan programlama dillerindeki bilgi tespit yöntemlerine karşın. Kolay kullanılan güçlü bir grafik program geliştirme ortamıdır. IEEE’in içinde yer alan Eğitim Teknolojisi Standartları Komitesi (Learning Technology Standards Committee – LTSC) en iyi uygulamaları içeren tanımlar sağlamaktadır. veri oluşturma. [10] II. işleme ve takibinde kullanılan program şekillerin ekranda birbirlerine bağlanması şeklinde kullanılır. ölçüm. bilgisayar ve iletişim sistemleri konusunda teknik standartlar ve tavsiyeler geliştiren uluslararası bir organizasyondur. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri için Eğitim Teknolojisi Enstitüsü Standartları Komitesi (Institue for Electrical and Electronic Learning Technology Standards Committee . farklı kaynakları tanımlayan disipline edilmiş bir yaklaşım sunar. IEEE tanımları şimdiden geniş çapta kabul gören uluslararası standartlar haline gelmiştir. XML özelleştirmesi ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu (Best Practices Guidelines) Eöğrenme meta verilerinin sunumu için bir alt yapı hazırlar. Bu da. elektrik.yardımcı olur. eğitimler. güçlü. LabVIEW uygulama oluşturmak için komut satırlarının yerine ikonların kullanıldığı grafiksel bir programlama dilidir.1 Tanım Test. kullanımı rahat ve öğrenilmesi kolay olan bir programdır. E-öğrenme kaynaklarını tanımlamak var olan kaynaklar arasında arama yapmanıza. Bu grup aynı zamanda havacılık sektörünün hem bugünü hem de geleceği için eğitimlerin geliştirilmesi doğrultusunda yoğun bir çaba harcamaktadır.11] 20 . [10] IMS Küresel Konsorsiyum (IMS Global Consortium – IMS) IMS Konsorsiyumu.

2 Yapısı Program iki kısımdan oluşmaktadır: Ön panel ve blok diyagram. Daha sonra ön panel nesnelerini kontrol etmek için fonksiyonların grafiksel karşılıklarını kullanarak kod eklenmelidir.3. Blok diyagram ise esas işlemlerin yapıldığı yerdir.11] Genişletilmiş özel uygulamalar yapabilmek için kişisel olarak eklenebilecek yazılım araç kutularının kullanımına imkân tanımaktadır. Ön panel kullanıcı ara yüzüdür. Blok diyagram bu kodları kapsamaktadır. LabVIEW ile oluşturulacak uygulamayı kullanacak olan operatörün sisteme değerler girmesine ve çıkışları görmesine yardımcı olur. C ve C++'dır. Kolay kullanılan güçlü bir grafik program geliştirme ortamıdır. VXI. Ön panelde kullanıcı bir taraftan kontrolü sağlarken.II. [7. [7] Dünya çapında yapılan bağımsız araştırmalarda görülmüştür ki. Cahners Research'ın Eylül 1995'teki araştırmalarına göre kullanıcılar National Instruments'i programlamada kolaylık. uygulama oluşturmak için komut satırları yerine ikonların kullanıldığı grafiksel bir programlama dilidir. [11] LabVIEW'da araçların ve nesnelerin ayarlanması yardımı ile bir kullanıcı ara yüzü oluşturulur. LabVIEW aynı 21 . Kullanıcı ara yüzü ön panel olarak isimlendirilmektedir. En fazla yürütme performansı elde etmek için LabVIEW 32 bit derleyici içermektedir. PC tabanlı ölçüm sistemleri için en popüler üç programlama ortamı LabVIEW. LabVIEW var olan standart C programlama dillerinin esnekliğini ve kapsamlı işlevselliğini sağlarken bir yandan da kullanıcılara C'ye göre 5 ile 10 kat daha fazla verimlilik sunar. RS232. Uygun şekilde düzenlendiğinde blok diyagram bir akış diyagramına benzemektedir.11] LabVIEW GPIB. Kaynak kodu problemleri çözmek için şematik ve akış diyagramına benzeyen sezgisel bir blok diyagramı yaklaşımı kullanılır. LabVIEW veri tespit yöntemi olarak veri akış yöntemini kullanır. LabVIEW ile kendi başına çalışan programlar da oluşturabilirsiniz. yazılım güvenilirliği gibi birçok konuda başarılı gördüklerini belirtmiştir. [7. Ayrıca NI firmasının geliştirdiği donanım ile gerçek sistemlere hükmedebilmektedir. [7] LabVIEW. RS485 ve diğer veri akış sürücüleri gibi donanımlar ile haberleşme için uygun şekilde oluşturulmuştur. Komut satırlarına dayalı programlama dillerindeki bilgi tespit yöntemlerine karşın. Böylece LabVIEW sanal enstrümanları C veya C++ ile oluşan programlar kadar hızlı çalışır. Tüm araç kutuları LabVIEW'a kolayca birleşir. LabVIEW programının yazıldığı dil G olarak anılmaktadır. kalite. diğer taraftan blok diyagramda sanal enstrümanlar çalışmaktadır.

Daha karmaşık geliştirme araçlarına gerek kalmadan bütün işlemlerimizi tamamlayabilme esnekliğine sahiptir. [7. [7.11] II. Eklenen güçlü araçlar ile karmaşık geliştirme işlemlerini basitleştirir. endüstriyel birçok alanda müşterilerine bekledikleri çözümleri sunmaktadır. [7] LabVIEW aynı zamanda analiz. Endüstride otomotiv sektöründen enerji sektörüne. [7. müşteri veri akışı. Ayrıca DLL'lere benzer yapıda bölünmüş kütüphaneler ve yalnız çalışan uygulamalar da oluşturabilirsiniz.3 Özellikleri LabVIEW. test. veri tabanları. Daha kolay gelişim göstermek için.5 LabVIEW Uygulamaları LabVIEW programı birçok sektörde dünya üzerinde kullanım alanına sahiptir. Ayrıca. uygulamanın ihtiyaç duyacağı çeşitliliği sağlayacak yetenektedir. [7] II. Donanımları. Dünya üzerinde 5 kıtada her sektörden birçok şirket AR-GE çalışmalarında ve üretimlerinde LabVIEW programından faydalanmaktadırlar. yazılımları ve servis desteği ile National Instruments firması. Çünkü LabVIEW gerçek bir 32 bit derleyicidir. animasyonlar oluşturabilir veya tek adımlık programlar oluşturabilirsiniz. TCP/IP ağı ve ActiveX gibi yazılım standartlarını kullanacak şekilde tasarlanmıştır.4 Kullanıldığı Yerler Ölçme yapılan ve veri takibi istenen her yerde program kullanılabilir. ölçüm ve kontrol uygulamalarınız için gerekli hızı sağlayan 32 bit derlenmiş uygulamalar oluşturabilirsiniz. uygulamanızda kırılma noktası oluşturabilir. LabVIEW. kendi çözümlerini geliştirebilmeleri için daha geniş kullanıcı kitlesini yetkilendirir.11] LabVIEW harici kod ya da DLL'ler. bilgisayar ve enstrümantasyon donanımına yapılan parasal yatırımı korur. LabVIEW geleneksel program gelişme araçları içermektedir. uzay çalışmalarından su altı çalışmalarına. Ayrıca eklenebilecek çok sayıda araç. elektrik ve elektronik birçok alanda müşterilerine çözümler sunmaktadır. ActiveX ve daha fazlası ile iletim sağlayabilmeniz için çok sayıda mekanizma içermektedir. 1977’den beri geliştirdiği ürünler ile ölçme ve enstrümantasyonda öncü kuruluşlardan birisi 22 .3. kontrol ve saklama uygulamaları için kapsamlı bir veri koleksiyonuna sahiptir.11] LabVIEW kullanarak. üretkenliği arttırarak geliştirmeye harcanan zamanı azaltır.zamanda uygulamanızı Web Server'ı kullanarak internete bağlamak için.3. [7.3.11] II.

ölçüm ve otomasyon yazılımları. sinyal durum donanımı ve yolda DAQ sistem geliştirmek için bir giriş çıkış sürücüsü olan LabVIEW yazılımı ve NI donanımları kullanılmıştır. Bir başka uygulamada yol üstündeki motorun. sürücü ve test görevlisinin denemeleri sırasında durma süresi. Birçok çözüm uygulaması geliştirmiş olan firma. Ayar ve veri toplama uygulamaları için ATMIO ve National Instrument SCXI kullanılarak hem de lojik kontrol. veri depolama donanımları. fren sıcaklığı ve daha birçok veri hakkında bilgi verecek fren testleri için bir veri elde etme sistemi geliştirmek istenmiştir. otomatik hassas fiber hizalama çözümü geliştirmek için bir sanal enstrüman oluşturulmuştur. Ancak. 23 .haline gelmiştir. UUT'ler ve test ihtiyaçlarının karmaşıklığı. Bahsedilen problemler ve LabVIEW çözümleri uygulamalardan sadece birkaçıdır. sinyal koşullama donanımları. Daha fazla çözüm uygulamalarını National Instruments Web sitesinin “Alliance Programs” bölümünde bulabilirsiniz. görüntü işleme ve hareket kontrol donanımları. Bir başka uygulamada ise. ölçüm ve analiz görevleri için LabWindows/CVI yazılımını kullanarak oluşturulan bir donanım platformu ile elektronik bir kontrol sistemi geliştirilmiştir. test standı ve ürün gelişiminin her ikisinin birden iki takımla birlikte koordine edilmesi gerekliliği ve geniş bir takımla üretim yönetimi sorunlardan bazılarıdır. Bu ürünleri kullanarak eşzamanlı hızlanan görüntü elde etme. Bu amaçla sağlam bir çalışma bilgisayarı. GPIB ve enstrüman kontrolü ve endüstriyel ve haberleşme donanımları gibi ürünleri müşterilerine pazarlamaktadır. yer çekimi olmayan bir NASA araştırma aracında sıcaklık verileri okumak ve analog gerilim elde etmek için ortam şartlarına dayanıklı bir bilgisayar içinde bir DAQ kart ve LabVIEW kullanılmıştır. LabVIEW ve LabVIEW Test Executive kullanılarak. Çeşitli klimatik koşullar ve farklı motor dönüş sistemleri altında termodinamik bir test sırası ile otomotiv hava şartlandırma sistemi simulasyonunu Turin Centro Ricerche Fiat marka araba üretiminde uygulanması amaçlanmıştır. hızlı bir yazılım geliştirme ile problem kolaylıkla çözülmüştür. RF uzaktan kumanda parçalarının üretim testleri için dört adet test standı geliştirmek amaçlanmıştır. Bu uygulamalar ve daha fazlasına oluşturulan sitenin “Projeler” bölümünde geniş şekilde yer verilmiştir. testler üzerine yoğunlaşmış. Düşük hizalama süresi ile fiber için lazer yöntemi otomasyonu geliştirmek amacı ile ön panelde kullanışlı bir menüsü olan. müşterilerin istedikleri enstrüman ve aşamaları yerleştirilebilen.

özellikle veri toplama ve süreç kontrolü için. farklı cihaz üreticilerinden çeşitli donanımlarından oluşabilir. bir veri toplama sisteminin temel elemanları. Birçok uygulamada. 24 .1 VERİ TOPLAMANIN TEMEL KAVRAMLARI PC’nin gücü ve esnekliği üzerine kurulmuş olan bir veri toplama veya kontrol sistemi. bir bilgisayar tarafından işlenmesi. Alan kablolama. Veri toplama. bir sinyal biçimine dönüştürüldüğü süreçtir. aşağıdaki gibidir: [12] • • Algılayıcılar ve transdüserler. sistem donanımından gelen sayısal kontrol sinyallerinin. Bu ayrı bileşenleri tam bir çalışma sistemi haline getirmek gerekir. VERİ İŞLEME VE VERİ İZLEME Son yıllarda yazılım ve donanım bakımından hızlı bir gelişim içinde bulunan kişisel bilgisayarlar (PC). veri toplama ve endüstriyel kontrol ile haberleşme uygulamaları için en çok tercih edilen platform olmuştur. veri toplama sistemi (DAQ). PC’nin gücü ve esnekliği göz ardı edilemez.BÖLÜM III. sayısal sinyal işleme.1’de gösterildiği gibi. VERİ TOPLAMA. PC’nin bu uygulamalarda tercih edilmesinin sebebi. gerçek dünyadaki fiziksel büyüklüklerin. hareketlendirici cihazlar ya da röleler gibi kontrol cihazları tarafından kullanılmak üzere. özel bir veri toplama işleminin belirli şartlarının mevcut yazılım ve donanımla uyum sağlamasıdır. görüntü işleme. sadece veri elde etmek için değil ayrıca üzerinde çalışmak için tasarlanır. III. Şekil 3. analiz edilmesi ve saklanması için ölçülen ve sayısal bir biçime dönüştürülen elektrik sinyallerine dönüştürüldüğü süreçtir. Kontrol ise. Uygulamaların büyük bir çoğunluğunda.

gergi ölçerler gerilme kuvvetlerini ölçerler. sıcaklık. PC (işletim sistemi). 25 .• • • • Sinyal şartlandırma. Her durumda üretilen elektrik sinyalleri. gerilme gibi fiziksel büyüklükleri.1 Transdüser ve Algılayıcılar Transdüserler ve algılayıcılar. Veri toplama yazılımı.1 PC Tabanlı Veri Toplama Sisteminin Fonksiyonel Diyagramı Toplam sistemin her bir elemanı. ısıl çiftler. Akış ölçerler frekansı akışın hızına bağlı olarak değiştirir. termistörler sıcaklığı analog sinyale dönüştürürler. her türlü fiziksel ölçümü gerçekleştirebilir ve karşılık gelen bir elektrik çıkışı sağlayabilir. ölçülen fiziksel nicelikler ile orantılıdır. III.1. basınç. izlenmekte olan süreçten veya fiziksel büyüklüklerden veri toplanması ve doğru ölçüm için önemlidir. sinyal şartlandırma ve veri toplama donanımlarının kabul edebileceği elektrik sinyallerine dönüştürürler. Transdüserler. Veri toplama donanımı. Şekil 3.

sinyal düzenleme donanımına ve veri toplama kartına kadar olan fiziksel bağlantıyı temsil eder. bir RS-232 veya RS-485 haberleşme ara yüzü olabilir. Kabloların doğru topraklanması.1 Gürültü ve Girişim Bir devrede bulunan istenmeyen sinyallere gürültü denir.1. Bir gürültü kaynağı ve alıcı devre arasındaki karşılıklı ve kaçak kapasitanslarından 26 . Bazı durumlarda sinyal şartlandırma veya veri toplama kartı PC’den uzakta bulunabilir. Fiziksel bir niceliğin ölçüldüğü ve çok küçük sinyallerin kullanıldığı veri toplama sistemlerinde gürültü tamamen yok edilemez. Gürültü Kaynağı Kuplaj Kaynağı Alıcı Devre • AA Güç Kabloları • Yüksek Gerilim veya yüksek akım devreleri (motorlar) • Bilgisayar ekranı • Ortak Empedans (İletken Kuplaj) • Elektrik Alanı (Kapasitif Kuplaj) • Manyetik Alan (İndüktif Kuplaj) • Transdüser • Transdüserden sinyal şartlandırma kablosuna • Sinyal şartlandırma • Sinyal şartlandırmadan ölçüm sistem kablosuna Şekil 3.2. transdüser ve algılayıcılardan.2 Gürültü Kaynakları ve Tipleri Herhangi bir gürültü oluşum probleminde üç bileşenden söz edilebilir. sistemin en uzun ve dış etkilerden en çok etkilenebilecek elemanıdır.2. Birçok durumda sinyallerin üzerinden geçmesi gerektiği kabloların uzunlukları ve gürültünün bu geniş devreler üzerindeki olumsuz etkileri önemlidir.2 Bir Gürültünün Kaynağı ile Alıcı Arasındaki Gürültü Kuplajı İletken kuplaj.1.III. iki veya daha fazla sinyalin ortak bir sinyal geri dönüşünü paylaştıkları zaman ortaya çıkar. Özellikle ağır endüstriyel ortamlarda bu etkilenme çok fazladır. gürültünün etkilerini azaltmada çok büyük öneme sahiptir. devrenin çalışmasını aşırı şekilde etkilerse girişim olarak adlandırılır. Bir gürültü gerilimi. III.1. Kapasitif kuplaj elektrik alanlarından kaynaklanır. Bu fiziksel bağ. Kablolar.2 Alan Kablolama Alan kablolama. [12] III. Girişim ise gürültünün istenmeyen etkisidir. Ancak daha fazla girişime neden olmayacak şekilde azaltılır.

hat akımına ve iletken direncine bağlıdır. kapasitans sebebiyle oluşan 27 . Koruyucu topraklamasının RF akımları için bir yol sağlaması ve statik yük oluşturmalarını engellemesi de avantajlardan birisidir. birbirlerinden elektriksel olarak ayrılmalıdır. Yüksek hızda veri iletiminde. sinyal taşıyan iletkenin etrafına yerleştirilecek silindirik bir metal koruyucunun kullanılmasıyla azaltılabilir.1. Ekran devamlılığı sağlanmalıdır. Bir koruyucunun etkili olabilmesi için iyi topraklanmalı ve iletkenin koruyucunun sonundan dışına taşan kısmı en küçük hale getirilmelidir. Direnç. yükselteç ortak terminaline bağlanmalıdır. giriş koruyucu. Kaynağın topraklı ve sinyal yükseltecinin topraksız olduğu durumda ise. Tellerin bükülmesiyle manyetik gürültü kuplajı azaltılabilir. doğru tipte kablo kullanılmalıdır. 300 metreye kadar olan haberleşmelerde. [12] Kapasitif korumada topraklama konum ve sayısı da önem taşımaktadır. uzunlukları boyunca her metrede yaklaşık 40 kez bükülürler. [12] III. Koruyuculu (STP) ve koruyucusuz (UTP) tipleri mevcuttur.2. eğer her hangi bir sorumluluk bulunmuyorsa. Elektromanyetik ve elektrostatik indüksiyonun etkisini azaltmak için. düşük frekanslı olan bükmeli çift kablolar kullanılmalıdır. alıcı devrelerin akım döngüleriyle bağ kurduğu mekanizmadır. sinyal kaynağı ile ölçme sistemi arasındaki iletkenlerde oluşmaktadır. koruyuculu bakır veya optik fiber kablolar kullanılabilir. Bir devrenin her iki ucundaki sinyal hatlarının topraklanması. optik fiber kablolar tercih edilmelidir. Böylece gürültü akımları.3 Gürültünün En Düşük Seviyeye İndirilmesi Kapasitif kuplaj sebebiyle oluşan gürültünün etkileri. Yüksek gürültülü ortamlarda ise. Sinyal gerilim düşümü sinyalin frekansına. Manyetik alan kuplajı ise. Kablolar en uzun devre elemanları olduklarından. önemli toprak akımlarının akmasına neden olacaktır. Düşük hızda veri iletiminde. Kaynağın topraksız ve sinyal yükseltecinin topraklı olduğu durumda. koruyucular sadece bir noktadan topraklanmalıdır. giriş koruyucu kaynak ortak terminaline bağlanmalıdır. sinyal devrelerinde taşınmaz. Kapasitif koruma oluşmuş gürültü akımlarının geçmesi için başka bir yan yol sağlayarak çalışır. kapasitif kuplaj.dış gürültünün iletilmesidir. indüktans ve kapasitans kablonun uzunluğu boyunca dağılmıştır. 100 Mbps iletim hızına imkan sağlarlar. yüksek frekanslı kablolar olan eşeksenli. Bir kablodan en iyi performansı elde etmek için. Ayrıca aynı kabloda bulunan damarların ekranları. bir gürültü kaynağındaki değişen akımlar tarafından oluşturulan zamanla değişen manyetik alanların. veri iletimi için en ekonomik çözümdür. Bu sebepten dolayı. [12] Bükmeli çift kablolar. Bir toprak ekran veya koruyucu da.

daha çok tercih edilirler. İdeal olarak filtreler.3. veri toplama kartı tarafından kabul edilebilmesi için analog dijital (AD) dönüştürücüler kullanılır. istenen tek ölçüm için. Aynı eksendeki kaplayıcı bir silindir içinden geçen merkezi bir silindirden oluşur.1. alınanların ortalaması alınarak filtreleme yapılmış olur. Kaplayıcı silindir iletken bir malzemeden yapılmıştır ve esnek olması amacıyla örgülüdür. daha keskin bir azalma ve daha iyi bir kararlılık sağladıklarından. Bu yöntemde. III. Akıllı sinyal şartlandırma modüllerinde bulunan A/D dönüştürücüleri. 10 Mbps veri hızına izin vermektedir. Sinyal şartlandırmada yapılan işlemler şunlardır. yükseltilmeden ve A/D dönüştürücüye sunulmadan önce istenmeyen gürültüyü sinyal ölçümlerinden çıkarır. Pahalıdırlar ancak uzun mesafelerde yüksek frekanslı analog sinyalleri taşımakta rahatlıkla kullanılabilirler. belirli frekans aralığının dışında bulunan frekanslardaki tüm veriyi elemeli. [12] 28 . Bu tipteki kabloların sonlandırmaları gürültü azaltmak amacıyla önem taşımaktadır. İki iletkeni ayıran yalıtım maddesi.gürültüyü azaltmak için etrafına yerleştirilir ve PVC kılıf ile kaplanarak mekanik koruma sağlanır. Uygulanabilir filtrelerde bu mümkün değildir ve genelde belirli bir frekans aralığının dışındaki istenmeyen tüm genlik bileşenleri elenmez. Alternatif olarak. III. bir DAQ kartının veya bir ölçme sisteminin istenen sinyali doğru bir biçimde elde edebilmesinden önce. kablo kapasitansını ve sinyalin yayılma hızını etkiler. Etkin filtreler. [12] Eşeksenli kablolar. girişteki gürültünün ortalamasını almak (filtrelemek) için önemli bir rol oynar. geçirilen ve filtrelenen frekanslar arasında çok keskin bir geçiş sağlamalıdır.1 Filtreleme Filtreleme. yazılım yolu ile ortalama alınması.1. istenen sinyali elde etmek için gerekenden daha fazla ölçüm alınarak. elektrik şebeke paraziti gibi periyodik gürültü sinyallerini sayısal olarak filtrelemede kullanılır. Transdüserler tarafından üretilen elektrik sinyallerinin çoğunlukla.3 Sinyal Şartlandırma Birçok transdüser sinyali. şartlandırılmalıdır. Analog filtreler en ekonomik filtreleme yöntemi olarak iki çeşittir: Sadece pasif bileşenleri kullanan pasif filtreler ve işlemsel yükselteçleri kullanan etkin filtreler mevcuttur.

ölçülmekte olan fiziksel büyüklükler ile doğrudan ilişkilidir.1. düşük seviye gerilim sinyalleri. doğrusal olmayan ilişkinin tahmin edilebilir ve tekrar edilebilir olduğu durumda. Bu karakteristik. ideal bir filtrenin uygulanabilir (ideal olmayan) bir filtreden ayırt edilmesini sağlar. bu görev akıllı sinyal şartlandırma donanımı tarafından gerçekleştirilir. • “Q” Kalite Faktörü: Bu değişken. III. Sinyal çözünürlüğünü arttırmak mV mertebesindeki çok küçük bir gerilim değerini V mertebesine yükseltmek anlamına gelir.3. Yüksek-geçiren kesici veya düşük geçiren kesici frekans olabilir ve genelde elde edilen kazancın bileşiminin 3 dB altına düştüğü frekans olarak tanımlanır. akort edilen bir filtrenin uyarlanabilir bir karakteristiğidir ve filtrenin doruk frekansındaki kazancını ve doruk frekansının her iki tarafından birindeki iletim karakteristiğinin azalmasını belirler. [12] 29 . ana sisteme geri döndürülen veya ölçüm sürecinin bir kısmı olarak saklanan ölçümler. sinyal şartlandırma cihazının belirli bir transdüser tipi için programlanmasını gerektirir. giriş gerilimi salınımının en büyük değeri. gürültüden etkilenmeden yükseltilirler. ADC’nin en büyük giriş aralığına eşit olacak şekilde giriş sinyali yükseltilerek elde edilir.3. [12] Transdüserler. Bu. tipik olarak. Ancak bir kere tamamlandıktan sonra. Veri toplama yazılımı bu sinyallerin doğrusallaştırılmasını gerçekleştirir.Filtrelerin ortak özellikleri: • Kesici Frekans: Filtrenin etkin olduğu geçiş frekansıdır. Azalma frekansı genelde logaritmik bir ölçüde.3 Doğrusallaştırma Isıl çiftler gibi transdüserlerin çıkış sinyalleri. III. • Azalma Frekansı: Büyüklüğün frekansa karşı olan grafiğinin kesici frekans bölgesindeki eğimidir. iki önemli fonksiyonu yerine getirir: Sinyal ölçümünün çözünürlüğünü arttırır ve ayrıca sinyal /gürültü oranını yükseltir. dB cinsinden ölçülür.2 Yükseltme Yükseltme işlemi şartlandırma cihazı tarafından gerçekleştirilirken. belirli bir giriş aralığında ölçülmekte olan fiziksel büyüklükler ile doğrusal olmayan bir ilişki gösterirler. En yüksek çözünürlük.1. Ancak. veri toplama kartlarından uzak konumlara yerleştirildiklerinde ve sinyal ölçümlerinin elektriksel olarak gürültülü bir ortamdan iletildiği durumlarda.

pahalı bilgisayar cihazları ve DAQ kartları.3 Takmalı DAQ Kartı Sinyal Şartlandırma 30 . modülarite ve kullanım kolaylığı bakımından farklılıklar göstermektedir. performans. elektrostatik deşarj.6 Sinyal Şartlandırma Sınıfları Birçok farklı firmanın ürettiği sinyal şartlandırma cihazları. transdüser tipine göre çeşitlilik gösterirler. [12] Şekil 3.1. küçük veri toplama sistemlerinde tercih edilmektedir.III.1. termistörler ve RTD’ler. Ayrıca medikal uygulamalarda ayırma. potansiyel olarak tehlikeli gerilim veya akım sinyallerinin insan vücuduna bağlanan algılayıcılara ya da transdüserlere ulaşmasını engeller. Ayırma sayesinde cihaz operatörleri. III. [12] III. Bu şekilde olan kartlar. opto-ayırma. a. maliyet.3.4 Ayırma Ayrıma sahip bir sinyal şartlandırıcı. ayrıca bazı transdüserler için uyarım sağlar. dış gerilim veya akım uyarım sinyalleri gerektirir. Takmalı Kart Sinyal Şartlandırma: Veri toplama kartları üzerinde hazır bulunan sinyal şartlandırma sistemleri en çok kullanılan çeşitlerden birisidir. bir sinyali kaynağından ölçüm cihazına galvanik veya fiziksel bağlantı olmaksızın geçirir. Sinyal gerilimden frekansa çevrilerek fiziksel bağlantısı olmayan bir transformatör ya da kondansatör üzerinden geçirilerek tekrar gerilime dönüştürülür. En çok kullanılan devre ayırma metotları. Birde iç toprak döngülerinin veya ortak mod gerilimlerinin ölçülen sinyalin doğruluğunu etkilemediğinden emin olmaktır. Piyasada kullanılan temel çeşitler aşağıda açıklanmıştır.1. şimşek veya yüksek gerilim gibi tehlikeli durumlardan korunmuş olurlar.3. manyetik ve kapasitif ayırmadır. Bu kartlar genelde ana sisteme yakın bulunan sınırlı sayıda transdüsere sahip. Örneğin germe ölçme aleti (gergi ölçer). Opto-ayırma sayısal sinyaller.3. manyetik ve kapasitif ayırma ise daha çok analog sinyaller için kullanılırlar.5 Uyarım Sinyal şartlandırma ürünleri.

5 Çeşitli Sayısal Verici Modüllerin Kullanıldığı Dağıtılmış I/O Sayısal Şartlandırma 31 . ana sistemden uzağa yerleştirilerek. Şartlandırılmış analog sinyal. Kullanılan her algılayıcı için bir modül kullanılmaktadır. Dağıtılmış I/O – Sayısal Vericiler: Algılayıcılar genellikle ana sistemden yüzlerce metre uzakta montaj edilirler.b. Gürültülü ortamlarda. ısıl çiftler ve gergi ölçer gibi algılayıcılardan alınan çok küçük sinyallerin işlenmeden ana sisteme aktarılması hatalı ölçümlere sebep olmaktadır. Bu sistemin maliyetini arttırırken.4 Karta Monte Edilen Modüler Sinyal Şartlandırma c. Her transdüser için tek bir modül gerekmektedir. [12] Şekil 3. algılayıcılardan alınan sinyali şartlandırırlar. sistem genelinde elde edilen sinyallerin kalitesini yükseltmektedir. Şekil 3. giriş portundan şartlandırılmamış sinyali alarak çıkışa aktarır. Bu sebepten dolayı iki telli vericiler olarak adlandırılırlar. ana sistemdeki veri toplama kartına iki hat üzerinden gerilim olarak aktarılır veya karta giren standart bir akım döngü sinyaline (4-20 mA) dönüştürülür. Bu gibi durumlarda dağıtılmış I/O. Doğrudan Bağlantı Modüller – İki Telli Vericiler: Bu tipteki sinyal şartlandırıcılar.

III. Bunun tersi olarak bilgisayarda işlenmiş sinyalleri dijital analog (DA) dönüştürücüleri kullanarak bir sistemi kontrol edebilir. görüntülenmesi.1 A/D Kartları Analog giriş (A/D) kartları. DAQ donanımının bir diğer şekli ise. geliştirme ve deney ortamlarında kullanılırlar. dış sinyal kaynaklarından gelen analog gerilimleri ana sistem tarafından anlaşılabilecek olan sayısal biçime dönüştürür. AD dönüştürücüleri kullanarak bir sistemden ölçülen veriyi işlenmesi. sayaç/zamanlama devrelerini ve sayısal I/O ara yüzlerini kapsar. Bu tipte olan DAQ’lar daha çok araştırma. [12] Şekil 3. kontrol edilebilen akıllı günlükçüler (logger) ve kontrolörlerdir. [12] Veri toplama kartları birçok firma tarafından çeşitli şekillerde üretilmektedir. Doğrudan bilgisayarın büyütme veri yoluna takılan veri kartları. RS-232 ile izlenebilen.6 Tipik Bir A/D Kartının Fonksiyonel Diyagramı 32 .1.4 Veri Toplama Donanımı Bir veri toplama kartı. sayısal biçime dönüşümü. Piyasada veri toplamanın yanı sıra veri kontrolünü de gerçekleştiren kartlar. bilgisayardan bağımsız şekilde veri depolayan. analog giriş gerilim sinyallerini sayısal biçime dönüştürür ve ölçme amacıyla analog giriş devrelerini. analog çıkış devrelerini. III.1. DAQ donanımının en çok kullanılan şeklidir. saklanması ve analiz edilmesi için bir bilgisayara iletir.4.

A/D dönüştürücü. Saat devresi 400 kHz ile 10 MHz arasında yerleşik osilatör devresi ile veya harici kullanıcı tarafından sağlanan bir sinyal ile oluşturulabilir. zamana bağlı olarak çoklanan bir sistem üzerinde. Bu bölüm. Bunlar 16 bayttan 64 kbayta kadar aralıktaki büyüklüklerde olabilir.Bir A/D kartı üzerinde giriş çoklayıcı. Analog bir girişin sinyalinin ölçülmesinde en yüksek çözünürlüğü elde etmek için. Çoklayıcı. Veri toplama kartları üzerinde genellikle yüksek performanslı yükselteçler tercih edilir. örnekleme ve tutma devresi. karttan PC’nin hafızasına veri iletmek ve karta. tutma kondansatörü giriş sinyal değerini korur. Bu moda tutma kondansatörü. zamana bağlı olarak ölçülebilen fiziksel parametreleri temsil eder. bir şarj depolama kondansatöründen ve anahtarlama devrelerini kontrol eden ve sırasıyla girişi çıkış ile birleştiren bir kontrol girişinden oluşur. analog girişlerden bir tanesini. A/D dönüştürücü bir kanalı örnekler diğerine geçer. girişte uygulanan gerilim seviyesine kadar şarj olur. yerleşik hafızanın veya bir FIFO (ilk giren ilk çıkar) tamponu veya tampon çifti biçimindeki I/O’nun eklenmesidir. FIFO tamponu. kontrol girişine uygulanan bir örnekleme komutu. Böylece. analog bir sinyal girişi ve giriş tamponundan. Örnekleme modundayken. giriş sinyali yükselteci. [12] A/D kartlarda çoklu analog bilginin doğru ve verimli bir sayısal veriye dönüştürülmesi için zamanlama devresine ihtiyaç duyulur. A/D dönüştürücüler. Böylece her bir kanal için örnekleme ve A/D dönüştürücü montajına gerek kalmaz. Kontrol girişine bir tutma komutu uygulandığında. çoklu girişlerin örneklemesini gerçekleştirir. çıkış ile girişin bağlantısı kesilerek. sinyalin yükseltilmiş aralığının A/D dönüştürücünün giriş aralığı ile eşleşmesi gerektiğinden. çıkışın girişi izlemesi sağlanmış olur. Yol ara yüzü. analog bir sinyal çıkışı ve çıkış tamponundan. çıkışına anahtarlayan bölümdür. Bu sinyallerin bilgisayar tarafından yorumlanabilmesi için sayısal sinyallere dönüştürülmeleri gerekir. dolayısıyla maliyet düşer. Gerçek dünyadaki sinyaller. yükselte devresine ihtiyaç duyulmaktadır. bu amaçla analog bir giriş sinyalini ölçer ve sayısal bir çıkış biçimine dönüştürür. Yüksek hızlı A/D kartlarının bir karakteristiği. [12] Bir örnekleme ve tutma devresi (S/H). konfigürasyon bilgisinin ve diğer komutların gönderilmesi için kullanılan kontrol devrelerini ve sinyallerini sağlar. bu kanalıda örnekler diğerine geçer ve bu şekilde devam eder. 33 . zamanlama sistemi ve büyütme yolu ara yüzü gibi bölümler bulunmaktadır. dâhili anahtarı kapatır.

bir sistemi kontrol etmek veya uyarım vermek için kullanılan çıkış cihazları tarafından kullanılması amacı ile analog sinyallere çevirir. analog dalga biçimlerinin yüksek hızlarda üretiminde.4.3 Sayısal I/O Kartları Sayısal I/O ara yüzleri. Bu kartlar. Tipik olarak sayısal ara yüz. çıkış yükseltici.1. 34 . kartın TTL uyumlu sinyallerin giriş veya çıkışına imkân veren IC’lerden oluşan bileşenidir. III. Bu devre. Bir sinyalin mantıksal düşük seviyesi. gürültü. [12] Şekil 3. ses sinyalleri. güç hattı sinyalleri ve kontrol sinyalleri üretiminde kullanılmaktadır.III.7 Bir Dalga Biçimi Üretim D/A Kartının Fonksiyonel Diyagramı Analog çıkış D/A kartları. D/A dönüştürücü. 0 V ile 0.2 V ile 5. doğruluğunun ve esnekliğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. yaygın olarak endüstriyel süreçlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlamak ve laboratuvarda deney yapmak ve paralel sayısal I/O yetenekleri olan veri günlükçüleri ve yazıcılar gibi çevre cihazlarıyla haberleşmek üzere PC temelli DAQ sistemlerinde kullanılır. zamanlama sistemi ve genişleme yolu ara yüzünden oluşmaktadır.1.8 V arasındaysa ve mantıksal yüksek seviyesi 2. Bu bileşenlerin her biri.2 D/A Kartları D/A kartları ana sistemden gelen sayısal sinyalleri.4. FIFO tamponu. D/A kartının analog dalga biçimlerini üretebildiği hızın. dalga biçimi üretim kartları ve analog çıkış kartları olarak iki çeşittir. tipik olarak 2 ile 16 arasında çıkış kanalına sahiptir ve her birinin kendi D/A dönüştürücüsü ve gerekli olduğu durumlarda çıkış tamponu / yükselteci bulunmaktadır. Dalga biçimi üretme devresi. [12] Herhangi bir DAQ kartının sayısal I/O ara yüzü. tamponu.5 V arasındaysa bu sinyal TTL uyumlu olarak tanımlanır.

Her bir yuva genelde 4 veya 8 hattan oluşur.1. sayısal olay sayma işlemi. bu uygulamaların tümü. bir vuruş ve sürekli saatli çıkışlar ve karmaşık doluluk oranlı dalga biçimlerinin üretilmesi gibi birçok uygulama için kullanılmaktadır.9 Bir Sayacın Basitleştirilmiş Modeli 35 . kaynak ve geçit/kapı girişi. Şekil 3.yuvalara gruplanan sayısal I/O hatlarının sayısıdır. Çıkış Kaynak n-bit Sayma Yazmacı Geçit Şekil 3.8 Tipik Sayısal I/O Kartı Blok Diyagramı III.9’da gösterildiği gibi. sayısal darbe zamanlaması.4.4 Sayaç / Zamanlayıcı I/O Kartları Sayaç/zamanlama devreleri. [12] Şekil 3. tek bir çıkış ve dahili bir n-bit sayaç yazmacından oluşur.

1. ekran ve yazıcı ile olan haberleşmeleri yönetir. DOS gibi tek görevli işletim sistemi kullanılabileceği gibi. PC’nin standart ISA veya EISA yollarından daha avantajlıdır. PC üzerinde veri toplama.1. veri işleme ve veri izleme yapılabilmesi için yazılım ile birlikte kullanılması şarttır. Ayrıca PC’nin mikroişlemci hızı. işlenme ve saklanma hızını büyük ölçüde etkiler. bir giriş çıkış programı.1 İşletim Sistemleri Bir işletim sistemi. disk erişim süresi.Sayaç. Bunların birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Herhangi bir sistem donanımını programlamak için üç farklı yazılım şekli kullanılabilir: • • Veri toplama kartının yazmaçlarını doğrudan programlamak.1. Kullanılan PC’de kurulu olan işletim sistemi de performansı etkileyen etmenlerden birisidir. Windows gibi çok görevli işletim sistemleri daha iyi sonuçlar vermektedir. [13] III. bir haberleşme işleyici veya tüm bunların bir bileşimi olabilir. Windows ve UNIX’tir. Günümüzde en popüler işletim sistemleri DOS. İşletim sistemleri.6. belirli bir uygulama için verinin sürekli ve doğru bir şekilde elde edilme. bir veri günlükçüsü. İşletim sistemi. [12] III. komutları işlemek ve program çalışmasını kontrol etmek için kullanılan yazılımdır. bilgisayarın kaynaklarını yönetmek. Uygulama yazılımı. disk kapasitesi ve veri iletim tipleri. uygulama yazılımı ile belirli bir sistemin donanımı arasında bir ara yüz kurulmasını sağlar.5 Veri Toplama Yazılımı Veri toplama kartları yazılım olmadan çalıştırılamazlar. her geçiş oluştuğunda dahili sayaç yazmacını arttırarak kaynak girişindeki giriş sinyal geçişlerini sayan ve TTL uyumlu sinyallere tepki veren ve bu sinyalleri çıkışta veren sayısal bir cihazdır. interaktif bir panel. • Kullanıma LabVIEW) hazır uygulama yazılımından faydalanmak. PC’nin veri toplamadaki hızını etkiler. [13] 36 . disk sürücüsü. (Örneğin III.6 Ana Sistem Bir veri toplama sisteminde kullanılan PC. Genellikle donanım ile verilen ve belirli görevlerle ilgili bir yazılım uygulaması geliştirmek için düşük seviye sürücü yazılımından yararlanmak. Yüksek hızda veri toplamada PCI kartlar. Bu uygulama yazılımı PC’de bir işletim sistemi altında çalışır.

sadece ortaya çıktıklarında ilgilenebileceği bir mekanizmadır. büyütme yolu çevrimi değildir.DOS. Büyütme kartlarının PC’nin hafızasına bilgi ilettiği mekanizmalardır. bir program ve çevre cihazları arasındaki tüm haberleşmeyi yönettiği anlamına gelir. insanlar ile bilgisayarlar arasındaki haberleşmeyi sağlamak amacıyla oluşturulan sembolik bir ara yüzdür. dosyaların sıralı şekilde yerleştirildiği. Ancak CPU kartındaki bir çevrimdir. Bu. kullanıcı tarafından girilen komutları sistemin iç sözdizimi için talimatlara çevirir. işletim sisteminin birçok uygulama programını aynı anda çalıştırabilme yeteneğidir. Donanım kesmeleri. Bu felsefe. Windows’un aynı anda birçok uygulamayı çalıştırma kabiliyeti (çok görevlilik) ve uygulamalar arasında bilgi iletmesi. Bir PC’de ortaya çıkabilecek üç kesme grubu vardır. En önemli üç bileşeni. UNIX. UNIX’te tüm donanım ve yazılım nesneleri dosya olarak değerlendirilir ve dosya gibi çalışırlar. Grafiksel kullanıcı ara yüzü (GUI). Yazılım kesmeleri ise yazılımlar tarafından üretilirler ve 256 farklı yazılım kesme çeşidi mevcuttur. ağaç benzeri bir yapıya sahiptir. Bir kesme.1. çok kullanıcılı ve çok görevli bir işletim sistemidir. [13] UNIX işletim sistemi. [13] III. yazılımda kural dışı bir işlem gerçekleştirildiğinde üretilir. tuşa basma ve COM porta gelen karakterler gibi önemli olaylarla. UNIX kabuk yazılımı. bir bilgisayarın CPU’sunun.6. her biri sistem içinde belli bir göreve sahip olan çeşitli ana bileşenlerden oluşur. Her bir uygulama kullanıcının uygulamalar arasında geçiş yapmasını sağlayan kendi pencerelerine sahiptir. Windows. DOS-BIOS. 37 . DOS çekirdeği (kernel) ve komut işlemcisidir. tek ve homojen olan bir ara yüzün. Çok görevlilik.2 Kesmelerin Çalışması Kesmeler. DOS’un hem çok görevliliğini hem de grafiksel ara yüzünü oluşturan ilavesidir. UNIX dosya sistemi. yeterli gerçek hafızaya ve hızlı bir diske sahip bilgisayarların hepsinde çalıştırılabilir. CPU’nun bir programı çalıştırmasına ve sabit bir dikkat gerektirmeden bu gibi I/O cihazlarına gerektiği gibi hizmet sağlamasına imkân verir. CPU’nun dikkat etmesini gerektiren I/O cihazları tarafından elektriksel olarak üretilir. uygulama programları için avantaj sağlamaktadır. DOS’tan farklı olarak. İşlemcinin istisnai durumları. güçlü.

10 IRQ Donanım kesmeleri maskelenebilen ve maskelenemeyen kesmeler olarak ikiye ayrılır. CPU’yu kesme hizmet yordamına yönlendirmek için sıralı bir olay dizisi oluşur. Bu sinyal I/O cihazındaki kesme talep kilidi tarafından kilitlenir ve talep resetlenene veya CPU tarafından tanınana kadar kilitli kalır.DAQ Kartı VERİ YOLU CPU Öncelik düzenleme hattı IRQ Hattı Hafıza Öncelik Çipleri Şekil 3. 38 . I/O cihazlarından gelen kesme taleplerini kabul eden. birden fazla kesme için PC’nin kesme yapısına öncelik verme metodu olmalıdır. Bu görev. Maskelenebilir kesmeler ise daha az önceliğe sahip işlem istekleridir. [12] I/O cihazı bir kesme talebi bildirdiğinde. Daha sonra kesme kontrolörü CPU’ya o anda sadece bir kesme talebi olduğu. Kesme talebinin değerlendirilebilmesi için gerekli sistem ve uzaktaki I/O cihazı başlangıç halinde olması gerekir. bu IRQx kesme talebini. Sadece tek bir maskelenebilir donanım kesme hattı mevcut olduğu ve CPU’ya hizmete ihtiyaçları olduğunu bildirmesi gereken birçok I/O cihazı olduğundan. daha düşük öncelikli bir kesmenin yürürlükte olduğu veya çeşitli kesmelerin beklemede olduğunun ancak bu kesme talebinin en yüksek önceliğe sahip olduğu gibi bir bilgi gönderir. • Kesme kontrolörü. kendi IRQx hattını 1 konumuna getirerek bir kesme talep eder. gelen veya bekleyen diğer talepler ile birlikte öncelik sırasına sokar. • I/O cihaz donanımı. öznelikleri belirleyerek CPU’dan kesme talebinde bulunan 8259A programlanabilir kesme kontrolörü PIC tarafından gerçekleştirilir. Olay dizisi şu şekilde sıralanır. Maskelenemeyen kesmeler. CPU’ya sistem RAM parite hataları veya güç düşüşü gibi önemli durumları bildirir.

halen çalışmakta olan programın sıradaki talimatı gerçekleştirmeye devam etmesi için CPU gerekli bilgiyi saklar.11 DMA 39 . CPU bu bilgi ile hizmet edeceği cihazın adresini belirler. [12] III.• CPU seçtiği kesme talebi için iki INTA darbesi göndererek kesme talebini onaylar. ISR’nin tamamlanması üzerine.6. Örneğin kart hafızasındaki video kart adaptörüne ekran bilgisinin iletilmesi veya uzaktaki bir I/O cihazından PC’nin hafızasına veri iletimi yüksek hızlarda gerçekleştirilmektedir. Birçok I/O cihazında ve veri toplama sistemlerinde daha yüksek hızda veri iletimi yapılmalıdır. Bu darbelerin ilki kontrolördeki öncelik seviyelerini dondurur.1. hafızaya ne zaman yazılacağını veya okunacağını belirlemek için adres ve veri hatlarının kontrolünü sağlayan bir DMA aksamına ihtiyaç duyulmaktadır. • • Kesme kontrolörü. [12] DAQ Kartı VERİ YOLU CPU Öncelik düzenleme hattı DMA Hattı Hafıza DMA Öncelik Çipleri Şekil 3. ikincisi ise kesme tipi değerini talep eder.3 Doğrudan Hafıza Erişiminin Çalışması (DMA) PC içindeki mikroişlemci tarafından kontrol edilen veri iletimleri CPU’yu önemli ölçüde meşgul etmektedir ve CPU bu sırada başka bir işlem yapamaz. Aynı zamanda bu işlemler düşük hızlardadır. Doğrudan hafıza erişimi (DMA) en yüksek veri iletim hızına imkân verir. 8 bit kesme tipi bilgisini CPU’ya aktarır. Ana sistemde hangi CPU kullanılırsa kullanılsın.

Çünkü bir taraftan mevcut genişleme kartları eski sürümleriyle uyumluluğu sağlarken. XT veri yolu 8 bitlik iletişimi kabul eden en eski veri yollarından biridir. cihazlar arasında kesme hatlarını paylaşma yeteneği ve uyumsuzluk yaratmayan otomatik büyütme kartı konfigürasyonu sayılabilir. Pratikte ise en fazla 1 ya da 2 Megabit hızında çalışabilmektedir. blok istek ve blok patlama modu gibi ilave DMA iletim modları. Mikrokanal Yolu: 1986’da IBM. Patentinden dolayı sadece IBM bilgisayarlarda kullanılmıştır. 32 bit genişliğinde veri aktarımına imkân sağlıyor ve 40 MBps hızında çalışmaktadır. 8 bit. Bu yüzden pek fazla yaygınlaşamamıştır. [13] 1984 yılında geliştirilmiş bir veri yoludur. gerçek yol efendisi yeteneği.1. diğer taraftan 32 bit adres ve veri yolu olmayı başardı.III. blok veri iletimi ve yol üzerinde farklı cihazların verilerinin karışmamasına imkân sağlamış oldu.4 Büyütme Yolu Standartları a. b. diğer firmaların uyumlu eklenti ürünleri geliştirmelerini sağladı. 20 adres hatlı ve 4. [13] c. Teorik olarak saniyede 8 Megabit transfer yapabilmektedir. EISA Yolu: 1988 yılında IBM MCA yoluna karşıt olarak. paralel portlar ve yaygın olarak kullanılan Sound Blaster uyumlu ses kartları için kullanılmaktadır. Saat frekansı 10.77 MHz’de çalışan 8088 CPU’ya dayanır. piyasaya sürdüğü Intel 32-bit 80386 mikroişlemci ile birlikte Mikrokanal Mimari Yolunu da (MCA) dünyaya tanıttı. ISA 16 bit genişliğinde en fazla 8 MHz hızında çalışabilmektedir.6.33 MHz’dir. ISA yuvalar hızlı iletişime ihtiyaç duymayan seri. Bu yol endüstri standart mimari (ISA= Industry Standard Architecture) yolunun çıkış noktasıdır. Genişletilmiş Standart Mimarisi Yolu (EISA) geliştirildi. Bu yeni patentli yol ile yolun yönetilmesi. ISA ve MCA yolu gelişimini engelledi. MCA. [13] 40 . Özellikleri arasında. Bu kart yolunun geliştirilmesi. Kişisel bilgisayarların IBM XT modelinden önceki sürümleri ve IBM PC. ISA Yolu: IBM firması 8 bit büyütme yolunun ayrıntılarını açıklayarak.

önceki işleri bitirebilir. PCI. PCI kartlar kendi kendilerini konfigure ederek sisteme kendilerini tanıtırlar. PCI. Çünkü PCI. artık birden fazla uygulamanın çalıştırılabilmesi için PCI yuvalar vazgeçilmez olmuştur. Hızları kısa bir sürede 100 MHz’e yükseltildi. daha hızlı çalışmakta ve yolu geçici olarak serbest bırakabilmektedir. [13] d. EISA yuvalar halen sunucu tipi bilgisayarlarda kullanılmaktadırlar. İşi bittiğinde tampondan yeni görevler alarak çalışmaya devam eder. Bu aralıklarda diğer cihazlarda CPU ile haberleşme imkânı bulurlar. EISA kartlar ISA ile uyumlarından dolayı. compactPCI ve PXI Yolu: 1993 yılında 33 MHz hızında olan 32-bit ve 64-bit yol hatlarını kullanabilen PCI piyasaya sürüldü. Güncel ana kartların çoğunda yer alan IDE denetçileri de PCI veri yolunu kullanırlar. işlemcinin verdiği görevleri tamponda bekleterek. kişisel bilgisayar ara yüz yoludur ve kısa sürede genişleme yuvası standartlarında neredeyse tek tercih edilen yol olmuştur. MCA gibi yollar kullanılmaktaydı. YIL 1981 1984 1987 1989 1992 1993 1995 1996 1998 YOL IBM PC ISA IBM AT ISA MCA (PS/2) EISA VL PCI PCI PCI PXI BİTLER 8 16 16/32 32 32 32 32/64 32/64 32/64 FREKANS 4. aynı yuvalarda kullanılabiliyorlardı. 41 . [12] Bu veri yolu ayrıca tamponlu şekilde üretildi. Bir sistemde normalde 3 veya 4 PCI yuva bulunur. PCI.EISA 32 bit genişliğinde 8 MHz hızında çalışabilen bir veri yoludur.77 6/8 10 8 33 33 33/66 100 Tablo 3.1 PC Yolu Sisteminin Gelişim Çizelgesi Sadece tek bir uygulamanın çalıştırıldığı dönemlerde ISA. Tüm PCI kartlar tak ve çalıştır (plug and play) özelliğine sahiptir. Ancak.

2 VERİ TOPLAMA VE KONTROL KONFİGÜRASYONU Veri toplama ve işleme uygulamalarında.Şekil 3. Gereken algılayıcı ve hareketlendirici cihaz sayısı ve bunların ana sisteme olan uzaklıkları. gerekli sinyal şartlandırıcının tipi ve çevre koşulları da önemli birer faktördür. 42 . PC’yi en etkin şekilde kullanmak için. PC’nin gücü ve esnekliği DAQ sistemlerinin çeşitli şekillerde düzenlenmesine imkân sağlar.12 PCI Yapısı III. veri toplama uygulamasının belirli şartlarının ilgili donanım ve yazılıma dikkatli bir şekilde adapte edilmesi gerekir. Donanım seçimi ve sistem tasarımı daha çok sistemin çalışacağı ortam ile alakalıdır.

sayaç zamanlayıcı kartları. Sistemden uzakta sinyal şartlandırma modülleri ile birlikte kullanılan dağıtılmış I/O sistemleri algılayıcıların uzakta kaldığı durumlarda iş görebilirler. motor kontrol kartları. Veri toplama ve kontrolü amacıyla kullanılabilecek en ekonomik seçenektir.13 Dağıtılmış I/O – Sinyal Verici Modülleri 43 . verinin işlendiği ve saklandığı bilgisayardan uzakta bulunmaktadırlar. bilgisayara bir RS–232 veya RS–485 haberleşme ara yüzü ile iletilir. D/A kartları. Takmalı büyütme kartları daha çok algılayıcı veya hareketlendiricinin PC’ye yakın olduğu durumlarda tercih edilirler. osiloskop gibi belirli özelliklere sahip kartlar. Ayrıca bilgisayarın hafızası ve değişen çıkışları için en hızlı veri iletme metodudur.En yaygın kullanılan sistem konfigürasyonları aşağıdaki gibidir: • • • • Bilgisayar takmalı I/O Dağıtılmış I/O Tek başına çalışan veya dağıtılmış günlükçüler ve kontrolörler IEEE-488 cihazları Doğrudan bilgisayarın büyütme yoluna takılan takmalı I/O kartları en fazla kullanılan yöntemdir. Algılayıcılar ve hareketlendiriciler genellikle. Dağıtılmış I/O’ların en yaygın kullanıldığı şekillerden biri. filtreleme. takmalı I/O kartlara verilebilecek örneklerden bazılarıdır. Gürültülü ortamlarda ısıl çiftler ve gergi ölçer gibi algılayıcılardan alınan çok küçük sinyallerin uzak mesafelerde iletimi oldukça güçtür. sayısal vericilerdir. [12] Şekil 3. ayırma gibi gerekli tüm sinyal şartlandırma fonksiyonlarını gerçekleştirir ve sayısal dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla bünyesinde bir mikroişlemci ve bir A/D dönüştürücü barındırır. sayısal I/O kartları. Dönüştürülen veri. Bu cihazlar. yükseltme.

488 (GPIB) hızlı. Bunun sebebi bir kez programlandıktan sonra tek başına çalışan günlükçünün. birimin uzak bir konuma yerleştirilmesi gereken yerlerde veya uygulamanın bir bilgisayara sürekli bağlantıya imkân vermediği durumlarda kullanılmaktadırlar. Bir laboratuvar ortamında tek başına çalışan farklı birtakım cihazlardan veri toplama ihtiyacı üzerine geliştirilmiş olan GPIB. sistem güvenilirliğini arttırmaktadır. yoldaki her bir cihazı adresleyen ve birbirleri ile haberleşecek cihazları başlatan bir GPIB kontrolör kartına ihtiyaç duyulmaktadır. Tipik iletim hızları. fonksiyonel ve ana sisteme bağlanmamış olmasına rağmen çalışmaya devam edebilmesidir. tek başına çalışan günlükçüler/kontrolörlerin kullanılması. Bu yöntem.14 Dağıtılmış Günlükçü/Kontrolör Şebekesi Akıllı sinyal şartlandırma modüllerinin faydalarını sağlamanın yanında uzaktan karar verme kabiliyeti ile birlikte. yüksek hızlı bir paralel haberleşme ara yüzüdür. Bu durumdan dolayı GPIB laboratuvar ve endüstriyel test ortamlarında tercih edilmektedir. esnek ve laboratuvar ortamındaki cihazların bağlanmasında faydalı olmasından dolayı geniş çapta kabul görmektedir. Bilgisayar üzerine takılan.Şekil 3. 1 Mbyte/s derecesindedir ve 20 metrede işlem yapabilmektedir. [12] 44 . IEEE . kısa ortak bir paralel veri haberleşme yolu ile 15 cihaza kadar aynı anda haberleşme imkân verebilen.

Hattaki gerilim sinyalinin zıttı bir sinyal verici tarafından gönderilerek. Dubleks bir sistem ise her iki yönde de veri aktarabilir. semboller ve haberleşmede kullanılan kontrol kodlarını temsil eder. Simpleks bir sistem tek bir yönde veri iletir. bir veri 45 . 0 V iken mantıksal 1 ise 5 V’tur. aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: • • • Verinin kaynağı Haberleşme ağı Alıcı Hem alıcı hem de verici arasında başarılı haberleşme gerçekleştirmesine imkân sağlamak için aşağıdaki faktörler üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. • • • • • Veriyi iletmek için kullanılan elektrik sinyallerinin tipi İletilmekte olan her bir simge için kullanılan kodların tipi Karakterlerin anlamı Veri akışının nasıl kontrol edildiği Hataların nasıl tespit edildiği ve düzeltildiği Fiziksel ara yüze ve bağlantılarına uygulanan donanım kuralları. Bu kod her bir karakteri temsil etmek için 7-bitlik ikili alan kullanır ve büyük ve küçük harfler. veri haberleşme hattı üzerinden iletilmek üzere standart bir ikili koda dönüştürme sürecidir. işaretler. [12] İki cihazı birbirine bağlayan herhangi bir haberleşme sisteminde. bilgisayarlarda olduğu gibi ikili sistem üzerine kurulmuştur. alıcı ile vericinin iletilen kodlardan aynı anlamı çıkarması gerekir. veri sadece tek bir yönde veya her iki yönde de gönderilebilir. Kodlama mesaj verisinin. Toplam 128 adet karakteri temsil edebilir. rakamlar. veri akışının kontrolü ve biçimi ile hataların düzeltilmesi için kullanılan yazılım kurallar protokol olarak adlandırılır. Bir haberleşme ara yüzünde bir mesajın iletilebilmesi için.III. Tüm veri haberleşmeleri. Veri haberleşmesinde kullanılan en yaygın karakter kümesi Karşılıklı Bilgi Değişimi İçin Standart Amerikan Kodu (ASCII) ‘dur.3 SERİ VERİ HABERLEŞMESİ RS 232 seri portunun IBM PC tarafından standart olarak kullanılması. Tüm veri haberleşme sistemleri. ara yüz standartları olarak adlandırılırken. Veri toplama ve kontrol sistemlerinde birçok cihazın sisteme bağlanması ihtiyacından RS 485 haberleşme ara yüzünün gelişimi sağlanmıştır. PC ara yüzü bulunan diğer enstrümanların ve tek başına çalışan günlükçülerin bu haberleşme ara yüzünü tercih etmesine sebep olmuştur. Mantıksal 0. Seri haberleşmede kullanılan hat normalde sabit negatif gerilimde tutulur.

radyo vb. Veri bitlerinin sonunda alıcının olası hataları belirlemesi için bir parite biti eklenebilir. [12] Mantıksal 0 (Boşluk) 0 Volt 0 1 Mantıksal 1 (İşaret) Başlama Biti 0 1 0 1 0 1 1 1 Boşta Veri Bitleri Parite Biti Durma Biti Şekil 3 15 Tipik Bir Seri Eş Zamanlı Veri Mesajının Biçimi Verinin bir haberleşme ara yüzünde kaynaktan alıcıya iletilebileceği en yüksek hız birçok faktöre bağlıdır: • • • • • • Her bir uçtaki devrelerin tipi ve karmaşıklığı (ara yüz) Haberleşme hattı (bükmeli çift. EIA-232 standardı ara yüzün elektriksel ve mekanik ayrıntılarını tanımlar.gönderileceğinin ilk haberi alıcıya ulaştırılır. bir protokol değildir. [12] 46 . tüm seri veri ara yüz standartlarının muhtemelen en popüleridir. Durma biti ile birlikte hat bir başka veri için boş duruma geçmiştir.3. Veri iletim hızları. Alıcı karakterin farklı bitlerini sırası ile alır. Bu başlama bitidir. III.1½ veya 2 durma biti gönderilir. ABD’nin EIA Mühendislik Bölümü tarafından 1969’da yayınlanmıştır. Bunu takip eden 7 bit örneğin ASCII kod ile bir karakterdir.) Gönderici ile alıcı arasındaki mesafe İletilmekte olan verinin miktarı Veri iletimi ile ilgili ek yük Kabul edilebilir ek yük Veri hızı ne kadar düşük olursa hatalar o kadar az olacaktır. genelde saniyedeki bit sayısı veya bps cinsinden ölçülür. Parite bitinden sonra tercihe bağlı olarak 1. Seri ikili verinin karşılıklı değişimini kullanan veri terminal cihazı (DTE) ile Veri Haberleşme Cihazı (DCE) arasındaki ara yüzü tanımlar.1 RS-232-C Ara Yüz Standardı Elektronik Endüstrileri Birliği (EIA) RS-232 ara yüz standardı. eşeksenli kablo.

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 20 22 Şase Toprağı – Koruyucu Veri İlet (TxD) Alınan Veri (RxD) Gönderme Talebi (RTS) Göndermek İçin Temizleme (CTS) Veri Kümesi Hazır (DSR) Sinyal Toprağı (Ortak) Veri Taşıyıcı Tespit (DCD) Veri Terminali Hazır (DTR) Çalma Göstergesi (RI) 1 2 3 4 5 6 7 8 20 22 23 Mikrobilgisayar DTE Modem DCE Şekil 3. üç ana bileşenden oluşur: III.3.1 Elektriksel Sinyal Karakteristikleri Ara değişim sinyallerinin ve ilgili devrelerin topraklama karakteristikleri ve gerilim seviyeleri gibi elektriksel sinyalleri tanımlar. • • • Mantıksal 0’ın iletilmesi için + 5 V’tan + 25 V‘a Mantıksal 1’in iletilmesi için – 5 V’tan – 25 V’a Tanımsız Mantık seviyesi için + 5 V’tan – 5 V’a III.2 Ara Yüzün Mekanik Karakteristikleri DB-25 bağlayıcısı (D tipi 25 pim) RS-232 C tarafından belirtilmemesine rağmen kullanıcılar tarafından çok benimsendi.16 Bir Bilgisayarla (DTE) bağımsız bir kontrolörün (DCE) RS-232 alıcısında aşağıdaki sinyal gerilim seviyeleri tanımlanır: • • • Mantıksal 0’ın iletilmesi için + 3 V’tan + 25 V’a Mantıksal 1’in iletilmesi için – 3 V’tan – 25 V’a Tanımsız Mantık seviyesi için + 3 V’tan – 3 V’a Alıcıda bu gerilim şartlarını sağlamak ve gerilim düşümlerinin üstesinden gelebilmek için RS-232 verici biraz daha yüksek gerilimler üretmelidir. [12] 47 .1. Bazı cihazlarda DB-9 bağlayıcı 9 pim üzerinden haberleşme sağlamaktadır.3. Bu bağlayıcılarda kullanılan pimler farklı şekillerde tahsis edilebileceği gibi genellikle DB-9 ve DB-25’in pim tahsisleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.EIA-232 standardı.

Gerilim (deney) Atanmamış Sec rec’d hat sinyal dedektörü/veri Sec göndermek için temizle Sec iletilen veri Verici sinyali DCE eleman Sec alınan veri Alıcı sinyali DCE eleman Yerel geri döngü Sec gönderme talebi DTE hazır Uzaktan geri döngü/sinyal kalite Çalma göstergesi Veri sinyal hızı İletim sinyal DTE eleman Deney modu Tablo 3. Amaçları.2 EIA-232 için yaygın DB-9 ve DB-25 pim tahsisleri III. DTE ve DCE şaselerinin her iki uçta 48 .3.1.Pim Numarası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 DB-9 bağlayıcı IBM 232 pim tahsisi Alınan hat sinyali Alınan veri İletilen veri DTE hazır Ortak sinyal / toprak DCE hazır Göndermeye talebi Göndermek için temizle Çalma göstergesi Koruma DB-25 bağlayıcı EIA-232 pim tahsisi İletilen veri Alınan veri Gönderme talebi Göndermek için temizle DCE hazır Sinyal toprağı / ortak Alınan hat sinyali + Gerilim (deney) .3 Karşılıklı Değişim Devrelerinin Fonksiyonel Tanımı EIA devre fonksiyonları. DTE’ye atıf yaparak aşağıdaki gibi tanımlanır: • Pim 1: Koruyucu toprak (koruma) : Her iki uçtaki koruyucu toprak pimleri nadiren bağlanır.

modeme haber verir. Toprak akımlarının dolaşmasını engellemek için sadece bir tarafta da bağlanabilir. DTE. • Pim 6: Veri Kümesi Hazır (DSR) : DCE’nin hazır olduğu anlamına gelir. • Pim 5: Göndermek için Temizle (CTS) : Yarı dubleks bir sistem alma işlemini gerçekleştirirken. DTE Hazır.da aynı potansiyelde olmasını sağlamaktır. DTE’ye. • Pim 2: İletilen Veri (TxD) : Bu hat DTE’deki pim 2’den DCE’deki pim 2’ye seri veri taşır. RTS hattını seçene kadar CTS hattını seçmeyecektir. RTS’yi engeller. artık veri göndermenin güvenli olduğunu bildirir. modem tarafından bildirilir. Bu hat donanım kontrolü yapmak için CTS hattıyla birlikte kullanılır. cevap tonu ve veri kümesi hazır anlamına gelen. Başlama ve cevap modunda. DTE’den DCE’ye bir gönderme talebidir. otomatik arama için bildirilmelidir. Pim 4: Gönderme Talebi (RTS) : RTS hattı. Cevap modunda. 49 . • Pim 7: Sinyal Toprağı (ortak) : Veri iletme ve alma sinyalleri için ortak geri dönüş hattıdır. • • Pim 22: Çalma Göstergesi: Hat üzerinde bir çalma olduğunda aktif olur. pim 23 bildirilerek daha yüksek olan seçilir. Modem CTS’yi bildirdiği zaman. • Pim 8: Veri Taşıyıcı Tespiti (DCD) : Ayrıca alınan hat sinyal detektörü olarak da adlandırılır. Hattın boşta olması sırasında hat negatif bir gerilimde tutulur. RTS pimine bildirerek. DCE ve DTE. telefon kapanana kadar. İletme sırası DTE’ye geldiğinde. • • Pim 3: Alınan Veri (RxD) : Bu hat DCE’deki pim 3’ten DTE’deki pim 3’e seri veri taşır. • Pim 20: DTE Hazır (Veri Terminali Hazır): Bu pim. Pim 8 uzak taşıyıcıyı aldığında ve bağın süresi boyunca bildirilmiş halde kaldığında. iki saniye süre ile Mantıksal 1 sinyali gönderir. Pim 23: Veri Sinyali Hız Seçici (DSRS): İki veri hızı mümkün olduğunda. İki uç arasındaki pim 7’ler arasındaki bağlantı karşılıklı olarak her zaman yapılır. modemin hatta anahtarlamasına imkân verir.

darbeli ON/OFF şeklinde çalma olduğunu pim22 (RI) üzerinden bildirir. • Başlatan modem. uzaktaki bilgisayarın numarasını arar.3. • Veri daha sonra pim 2 üzerinden DTE’den alıcı modeme iletilir. gönderme talebini 4. alma ve göndermenin aynı zamanda gerçekleşmesini sağlar. Alıcı modem o zaman göndermek için temizle bilgisini pim 5 (CTS) üzerinden belirtir. her iki taşıyıcı da pasif duruma geçer.III. Karşılıklı değişim tamamlandığında. pimden (DCD) bildirir. pim 3 üzerinden başlatan terminale veriyi iletir. pimden (RTS) pasif hale getirir.4 EIA-232 Ara Yüzünün Çalışma Dizisi Günümüzde genellikle tam dubleks haberleşme kullanılmaktadır. Ancak böyle bir sistemin çalışmasını da kapsadığından yarı dubleks sistemin çalışma metodu aktarılarak. Birkaç saniye sonra da DCE’nin hazır olduğunu pim 6 (DSR) üzerinden bildirir. veri taşıyıcı tespitini 8. veri kümesinin hazır olduğunu 6. Modem. Alıcı modem. Başlatan modem. başlatan terminalden uzaktaki bilgisayara devam eder. Bu uzaktaki bilgisayardan başlatan tarafa veri iletimine imkân verir. daha sonra. grafiksel olarak desteklenmiştir. Uzaktaki alıcı bilgisayar. RTS ve DCE’nin (veya DSR’nin) başka bir iletişime hazır halde olduğu anlamına gelir. Bu CTS. pim (CTS) üzerinden pasif hale getirir. taşıyıcı sinyalini pasif duruma getirir. başlatan terminale veri iletimine devam edebileceğine dair kısa bir mesaj gönderir. 50 . Alıcı modem de göndermek için temizle hattını 5. • Alıcı modem telefonu cevaplar ve başlatan uca bir taşıyıcı sinyal gönderir. her iki uçta da hiçbir RTS/CTS etkileşimi olmaz. CTS hattını aktif yaparak iletimin devam edebileceğini belirtir.1. • Alıcı terminal. [12] • • Başlatan kullanıcı. Tam dubleks çalışma. • • Alıcı modem. pimden (DSR) bildirerek cevap verir. veri taşıyıcı tespit sinyalini başlatan modem tarafından pasif hale getirilmiş olduğunu belirler ve RTS hattını 1 konumuna getirir. Uzaktaki bilgisayarın veri terminalinin çağrıları almaya hazır olduğunu pim 20 (DTR) üzerinden bildirir ve gönderme talebi pim 4’ten (RTS) aktif hale getirir. Başlatan modem. • • Veri iletimi. Başlatma terminal DTR’sini bildirir. Bu durumda. Başlatan terminal. Çoğu zaman DTR pasif duruma getirilir.

Yüksek empedans durumunda hat sürücüsü hiç akım çekmez ve hatla bağlantısı kesik olarak gözükür. Sadece iki telli iletim hattı ve sinyal toprağı hattı kullanılması sebebiyle avantajlıdır. [12] RS-485’in getirdiği yenilik. yarı dubleks. [12] Hat gerilimleri mantıksal 1 için . iki telli.5 V ile + 6 V arası değişir. yüksek empedans şeklinde 3 durumda çalışmasıdır.3. mantıksal 1 ve mantıksal 0’ın haricinde. 10 Mbps hızda. 1200 metre uzaklığa kadar.5 V ile – 6 V arasında iken mantıksal 0 ise + 1.Şekil 3. Bu “seçilemez olan” durumu.17 Bir EIA-232 Karşılıklı Veri Değişiminin Örnek Çalışması III. Aynı hat üzerinde 32 hat sürücüsüne ve 32 hat alıcısına imkân verebilir. hat sürücü tümleşik devresindeki bir kontrol pimi tarafından belirlenir. RS-485 ara yüzüne ilişkin hat sürücüsü. Tam dubleks hatlarda 4 tel kullanılır. Bir anda sadece bir hat sürücüsünün etkin olmasına rağmen. dengeli çok düşüşlü haberleşmeler için tasarlanmıştır.1. aynı hat üzerinden 32 alıcı ve sürücüsüne güvenli iletişim imkânı tanır.2 RS-485 Arayüz Standardı EIA RS-485 standardı. iki hat üzerinde 5 V’luk bir diferansiyel gerilim üretir. 32 hat birden aynı 51 .

programlanabilir test aygıtlarını kontrol etmek için ilk olarak 1965’te Hewlett Packard firması tarafından geliştirilmiştir. her bir terminale benzersiz adresler tahsis edilmelidir. hızı ve faydaları sebebiyle endüstriyel kontrol çevrelerinde kabul görmüştür. Ana sistem efendi olarak.3 IEEE 488 Standardı GPIB olarak da bilinen haberleşme standardı.hatta bağlanabilme özelliğini gösterir. karışıklığın ortaya çıkması durumunda akım sınırlaması yapar. Farklı firmaların üretimleri olan kontrolörlerin haberleşmesinde hızlı ve güvenilir bir standart belirlemek amacıyla 1975 yılında IEEE Standart 488’i yayınlamıştır. Çok düşüşlü bir sistemde. Şebekedeki ve yönetir. karışıklığa neden olmamak için. bir çok sayısal vericinin veya bağımsız kontrolörün aynı hatta bağlanması ile veri toplama ve kontrol sistemlerinde çok tercih edilir. sisteme bağlı cihazları (köle) kontrol eder Şekil 3. Farklı yıllarda geliştirilen üç standardı kapsayarak GPIB olarak bilinen arayüz tasarımı. hangi cihazın aktif olduğunu belirlemek için yazılım önem kazanmaktadır.3.18 RS-485 Çok Düşüşlü Şebekeler III. 52 . 1978 ve 1987 yıllarında geliştirilen standart ilk kez farklı firmaların ürettiği cihazların standart bir kablo ile birbirleri ile haberleşmesini sağlamıştır. RS-485. Programlanabilir aygıtların bilgisayara bağlanmasındaki esnekliği. [12] RS-485 ara yüz standardı.

GPIB yolu her uçta standart bağlayıcılar ile birlikte 24 telli koruyuculu bir kablo içinde taşınır. Bir akım sinyalinin kullanılmasından dolayı diğer gerilime dayalı standartlara göre çok uzun mesafelerde (1km) haberleşme sağlanır. RS-485 cihazları ile irtibat kurmak amacıyla dönüştürücüler geliştirilmiştir.4 20 mA Akım Döngüsü EIA-232’ye dayalı yaygın olarak kullanılan. Alıcı akım döngüsü ve verici akım döngüsü için ayrı ayrı teller kullanılır. [12] III.ortak paralel bir veri haberleşme yolu üzerinden 15’e kadar cihazın eş zamanlı olarak bağlanmasına imkân verir. Böylece aygıtlar kontrol edilebilir ve veri bir kontrolör veya yazıcıya iletilebilir.3. Bunun yanı sıra gürültülü ortamlarda iki RS-232 cihazı arasındaki iletişimi uzak mesafelerde yapabilmek için de dönüştürücülerden yararlanılır.19 20 mA Akım Döngüsü Ara Yüzü 20 veya bazen 60 mA bir akım seviyesi mantıksal 1’i. endüstriyel bir ortamdaki yazıcılar ve terminaller arasında kullanılır. Bu yöntemde bir gerilim sinyali yerine akım sinyali kullanılır. ancak standardın bir parçası olamayan bir yöntemdir. Şekil 3. endüstriyel alanlarda çok sık kullanılmaktadır. 53 .5 Seri Arayüz Dönüştürücüleri Arayüz dönüştürücüleri. özellikle RS-232’den RS-485’e. Bu arayüz genelde. Bir çok endüstriyel cihaz ve özellikle PC’ler RS-232 portlarını kullandığı için. Uzun hatlarda daha yavaş iletişim sağlamasına rağmen. [12] III. gürültülerden çok az etkilenir. 0 mA akım seviyesi ise mantıksal 0’ı ifade eder.3.

[12] DeviceNET endüstriyel araçları yüksek düzey kontrolörlere bağlamakta kullanılan düşük düzey ağdır.Şekil 3. bir haberleşme şebekesindeki verici ve alıcı arasındaki karşılıklı veri değişimini yöneten ortak kurallar kümesidir. bilgisayarı ve cihazı. PC’yi veri toplama ve kontrol donanımına bağlayan seri haberleşme donanımı üzerindeki protokoller. arayüz dönüştürücülerinin faydalı bir özelliği optik ayırmadır.6 Protokoller Protokol.21 RS-232/RS-485 Dönüştürücünün Sinyal Akış Diyagramı Haberleşme şebekesi uzun mesafeler üzerinde çalıştığı zaman. akış kontrolü.3.20 RS-232/RS-485 Dönüştürücünün Blok Diyagramı Şekil 3. Böylece haberleşme ile ilgili problemlerin kolayca giderilmesi sağlanır. uzun haberleşme kablolarında oluşabilecek güç taşmalarından korur.[14] 54 . Sistemi başlangıç konumuna getirmek. çerçeveleme ve çerçevelemenin eş zamanlı hale getirilmesi. Protokol haberleşme sisteminin doğru çalışması için önemlidir. DeviceNET. [12] III. Bu özellik. ASCII tabanlıdır. hata kontrolü ve zaman aşımı kontrolü gibi önemli özellikleri mevcuttur. Genellikle haberleşme ara yüzünde iletilen verinin paketlenmesi ile ilgili kuralları kapsar. hat kontrolü. Birçok uluslararası kurum ve bilgisayar satıcılarının zamanla geliştirdikleri birçok protokol bulunmaktadır. değişik üreticilerin ürünlerini bir arada kullanabilmenize imkân tanır.

3 Alan Yolu Karşılaştırma Tablosu 55 .Tablo 3.

iki uzak alan sürücüsü kullanılarak 13 km alanda da kullanılabilir. Uluslar arası standartlara uygun olan INTERBUS. Şu anda CiA adlı bağımsız bir grup özelliklerini belirlemekte ve gerçekleştirmektedir. kurulum ve kontrol sürücüleri iletişiminde bir yerel alan ağı gibi çalışır. Topolojisi aktif çevrim halkasıdır. 1900m alanda kullanılabilen PROFIBUS uzak alan sürücüsü ile 24 km’ye kadar iletişim kurabilir. PROFIBUS güçlü ve çok yönlü iki hat üzerinden iletişim sağlayan alan yol sistemidir. 10 Mbit/s Hıza sahiptir. kontrol makine ve sistem parçaları için de kullanılabilir.[14] Farklı üretilen ürünlerin uygulama alanları arasında iletişim sağlamak için kullanılan INTERBUS alan yolu sistemi sürekli olarak gelişmektedir. 9 ile 32 V arasında iletişim sağlayan FOUNDATION alan yolu 1900m alanda kullanılabilmektedir. günümüzde dünya çapında bir standarttır. Alan uzunluğu maksimum 400 m olmakla birlikte.CAN öncelikle endüstriyel tıbbi ve taşınabilir uygulamalarda düşük maliyetli çözümler getirmek üzere geliştirilmiş sayısal iletişim ağıdır. açık INTERBUS alan yolu sistemi. III. tüm giriş. Modem otomasyonu için benzersiz. FOUNDATION alan yolu işlem ve imalat otomasyon uygulamalarının ikisinde de kullanılmaktadır. FOUNDATION alan yolu. Seri alan kablosu. Fabrika. üretim ağı hiyerarşisinde dijital ağların temel bir grubudur. Hat üzerinden 127 sürücü aynı anda haberleşebilir. Alan yolu çevre elemanları. Aktarım hızı 500 kbps olan INTERBUS. ağ sensörleri. Bazı özellikleri ile takmalı kart ve dağıtılmış I/O’lardan ayrılmaktadır. seri ve iki yollu bir iletişim sistemidir. Yol kablosu alanda kullanılan sürücüler.4 DAĞITILMIŞ VE BAĞIMSIZ GÜNLÜKÇÜLER İLE KONTROLÖRLER Bağımsız günlükçüler ve kontrolörler gerçek dünya sinyallerini ölçmek kaydetmek veya bir sistemi kontrol etmek için tasarlanmıştır. 56 . CAN otomotiv endüstrisinde araç içi iletişimde ve endüstriyel otomasyon uygulamalarında çok popülerdir. maksimum 4096 I/O noktasına imkân verir. çıkış ve kontrol sisteminde ortak kullanılan tüm sürücüleri birbirine bağlar. tamamen dijital. makineler ve diğer donanımlar arasında döşenir.

analiz ve kontrol yapabilir. veri toplayabilir. bağımsız.III. III. Bu amaçla başlangıçta ana sistem tarafından. Böyle bir sistem. Ancak bu sistemde bilgisayarın RS232 üzerinden kart bilgilerini okuyabilmesi için bir kart okuyucuya ihtiyacı vardır.1. veriyi ve programları taşımak için güvenli bir ortam sağlar.1 PCMCIA Kartları Kullanılarak Verinin Programlanması ve Günlüğün Tutulması Şekil 3.1 Çalışma Metotları Bağımsız günlükçüler ve kontrolörler. Bu esneklikle cihazlar. [12] 57 .4. ana sistemin uzakta bulunduğu veya cihazın ana sisteme bağlanamadığı durumlarda rahatlıkla kullanılabilir. ASCII tabanlı olarak programlanmalıdırlar. Bu program cihaz tarafından yorumlanır ve çalıştırılır. ana sisteme direk bağlı veya ana sisteme uzaktan modem aracılığı ile bağlı şekilde çalıştırılabilirler.22 Bağımsız Bir Günlükçü/Kontrolörün Hafıza Kartı İle Programlanması Kredi kartı büyüklüğündeki taşınabilir hafıza kartı. Bağımsız günlükçüler ve kontrolörlerin programlanması ve günlüğün ana sistem tarafından tutulması amacıyla RS 232 seri haberleşme ara yüzü veya hafıza kartları kullanılabilir.4. Başlangıçta programlandıktan sonra bağımsız olarak cihaz tek başına ölçümleri yapabilir. karmaşık veri toplama ve kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirebilen ve mevcut sistem şartlarına bağlı kararlar verebilen akıllı cihazlardır.

bağımsız çalışma tercih edilir. izlenebilir ve sistemin kontrolü sağlanır.2 Bağımsız Çalışma Cihazın uzaktan. Cihaz ilk başta bir ana bilgisayardan programlanır.1. diğer ana sistemlerin.4.1. radyo bağlantısı kurularak iletişim sağlanabilir. bu şekilde ana sisteme aktarılarak veri toplama ve kontrol sağlanmış olur. Bir veya daha fazla cihazın geniş bir fiziksel alana dağıtıldığı yerlerde. özellikle zorlu ortamlarda çalıştırılması gerektiğinde eğer sürekli modem bağlantısı kurmak imkânsız ise. Böyle bir sistemin güç kaynağı şarj edilebilir ve değiştirilebilir olması göz önünde bulundurulmalıdır. bir modem kullanılarak yapılır.1.III. daha sonra yerel bir güç kaynağından beslenecek şekilde çalışmaya bırakılır. Bu uygulamanın bir avantajı.4. Ayrıca cihazın hafızasındaki bilgi kart veya diz üstü bilgisayar ile periyodik olarak ana sisteme kaydedilebilir. günlükçü/kontrolör. [12] 58 . ana sisteme göre yer alabileceği en büyük uzaklık. Böylece veri sık bir şekilde yüklenebilir. yazıcıların veya terminallerin diğer günlükçü/kontrolörlerin RS-232 portlarına bağlanabilmesi ve böylece sistem güvenilirliğini daha da arttırmasıdır.3 Ana Sisteme Doğrudan Bağlantı Ana sisteme RS-232 haberleşme ara yüzü ile doğrudan bağlanan cihazlar. Bir başka yaşanan sıkıntı bağımsız hafıza birimlerinin kısıtlı olmasıdır. En çok. Uzak bir elektrik istasyonu için yapılması gereken ölçümler sonucunda toplanan veriler. en yaygın olan ve en yüksek sistem güvenilirliğini sağlayan sistemi oluştururlar. [12] III. haberleşme ara yüzüne bağlıdır. Günlükçü/kontrolörün. III.4. kritik süreçlerin sabit izlenmesi ve kontrol edilmesi gereken yerlerde kullanılırlar. RS-232 haberleşme ara yüzü kullanılarak ana sisteme bağlanamayacak kadar uzakta ise.4 Ana Sisteme Uzaktan Bağlantı Ana sisteme bağlantı telefon veya radyo haberleşmesi vasıtasıyla.

23 Dağıtılmış Günlükçü/Kontrolör Şebekesi 59 .Şekil 3.

BÖLÜM IV. Macromedia Türkiye Temsilcisi Medyasoft ve LabVIEW programı geliştiricisi National Instruments Türkiye Temsilcisi E3TAM şirketleri ile irtibata geçilerek gerekli doküman ve CD’ler tedarik edilmiştir. işleme ve görüntüleme işlemleri için laboratuvarlarda tercih edilen bir program olmuştur. Fireworks. LabVIEW programı son yıllarda veri toplama. uygulamaları ve uzaktan öğrenim hakkında içerik bilgileri toplanmıştır. TEZ ÇALIŞMALARI IV. LabVIEW programı ile ilgili el kitapları Türkçeleştirilmiştir. Flash ve Freehands programları yardımı ile oluşturulan bir e-öğrenim internet sitesi ile öğretilmek istenmiştir. Dreamweaver.1 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Tez çalışmasına başlamadan önce. özellikleri. LabVIEW programı. bir uzaktan öğrenim uygulamasında olması gereken özellikler belirlenmiştir. Macromedia Authorware programı ile ders içerikleri siteye ders konuları olarak eklenerek site tamamlanmıştır.2 KULLANILAN PROGRAMLARIN SEÇİM KRİTERLERİ Bu çalışmada NI firmasının geliştirdiği LabVIEW programı Macromedia firmasının geliştirdiği Authorware. LabVIEW programı uluslararası endüstri ve akademik kurumlarda kendisini yetenekleri ve esnekliği ile kabul ettirmiştir. örnek e-öğrenme uygulamaları incelenerek. IV. Ancak Türkiye’de LabVIEW programı yeni yeni firmalar ve 60 . Daha sonra sitenin oluşturulması için gerekli içerikler toplanmıştır. Konu ile ilgili yayınlanmış bildiri ve makaleler incelenerek konu hakkında genel bir bilgi sahibi olunduktan sonra.

hem koda bağlı olarak. Doğuş Üniversitesi tarafından LabVIEW programının ve ilgili donanımların bulunduğu laboratuvarlar kurulmuştur [14]. hem de görsel temalar ile internet sayfaları oluşturmamıza yardımcı olan programdır. E-öğrenim uygulaması oluşturmak için Macromedia’nın geliştirdiği programlar. radyo butonları bulunan formlar oluşturmak programı ile aşağıda belirtilen işlemleri rahatlıkla 61 . menüler. Bu laboratuvarlarda akademik düzeyde eğitim verilmeye ve araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.3. kullanımı rahat ve internet sitesi oluşturmaya yatkın programlardır. Marmara Üniversitesi. internet sitesi oluşturma. kod ve başvuru özelliklerinin birleşimi ile hem yeni başlayanlara hem de ileri kullanıcılara pek çok fayda sağlar. Boğaziçi Üniversitesi. Yıldız Teknik Üniversitesi. animasyon hazırlama ve resim işleme konusunda hem birbirleri ile uyuşan hem de kabul görmüş programlardır. yönetmek ve yaşatmak Araçları ve panelleri kullanarak grafikleri yerleştirmek. istenilen görüntüyü elde etmek Şablonları kullanarak sayfa görünümünü oluşturmak Javascript ve Dreamweaver davranışları ile sayfalara etkileşim katmak İçinde yazı alanlar. [15] Dreamweaver gerçekleştirebiliriz: • • • • • • Web sayfaları ve siteleri oluşturmak. Bu güçlü tasarım.3 KULLANILAN PROGRAMLARIN ÖZELLİKLERİ IV. çerçeveler ve iç içe stil sayfalarını (CSS) kullanarak.1 Dreamweaver Dreamweaver Macromedia firmasına ait olan. yönetimi ve bakımı için görsel araçları ile metin tabanlı HTML düzenleme özelliklerini birleştirmektedir. IV. Gaziantep Üniversitesi. butonları değiştirmek ve bağlantıları oluşturmak Tablolar. Bu esnek program ileri teknikleri erişilebilir ve kolay kullanılabilir kılar.üniversiteler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Yeni başlayanlara Web sayfaları oluşturmak için gerekli araçlara hızlı bir erişim sunarken. Ancak Türkiye’de sadece bu program ile ilgili yayınlanmış Türkçe bir kaynak kitaba rastlanamamıştır. Macromedia Dreamweaver MX Web sitelerinin oluşturulması. Ayrıca programlar esnek. onay kutuları. eğitim materyalleri hazırlama. elle kodlamada deneyimli geliştiricilerin gerektiğinde doğrudan kodlarla çalışmasına izin verir.

Authorware uygulamalarınızı aynı anda birden fazla formatta kaydetmek Daha karmaşık uygulamalar hazırlamak için değişken ve fonksiyonlarla çalışmak Framework ve sayfalı yapı kullanarak daha esnek çalışma yöntemlerini keşfetmek Ürünlerde ActiveX ve XML kontrollerini kullanmak 62 .• • Kod ile entegre kod ortamında çalışmak ve aynı anda hem tasarımı hem de kodu incelemek ve etiket seçici ile üretkenliği arttırmak Extension Menager ile Dreamweaver MX ‘i genişletmek IV. Authorware. Ek olarak Authorware. gömülü etkileşim ve mantık. ara yüz oluştururken kullanılabilecek şablonlar gibi çok sayıda fonksiyon içermektedir. [16] Authorware kullanıcı dostu bir yazılımdır. etkileşimli projeler için de aranan bir yazılımdır. CBT (bilgisayar temelli eğitim). Authorware ile etkileşimli ve medya içerikli uygulamaları kolaylıkla hazırlayabilirler. Web içi güçlü bir araç olduğu gibi. Macromedia Authorware 6. performans-destek uygulamaları ve eğitsel oyunlar gibi medya içerikli.3. sonunda Web’e yönelik yazılımlarla uygulama geliştirmeye yöneldi. Çok az ya da hiç programcılık deneyimi olmayan kişiler. kullanıcı performansını takip eden sistem değişkenleri ve fonksiyonlar. Authorwarwe’in basit görsel ara yüzü sayesinde.2 Authorware Elektronik eğitim. animasyon. Web için çok sayıda medya kullanılarak hazırlanabilecek etkileşimler oluşturulması amacı ile geliştirilmiş bir araçtır. özellikle eğitim uygulamaları için. dijital film ve Macromedia Flash dosyalarını projelerde bir araya getirmek Kullanıcı yanıtları için görsel ve sesli etkileşimler oluşturmak “One-button Publishing” işlevi sayesinde. kullanıcılar sadece ikonları Authorware akış çizgisine taşıyarak değişik etkileşimler oluşturabilirler. etkileşimli dergiler ve kataloglar. [16] Macromedia Authorware 6 programı ile aşağıdaki işlemleri kolaylıkla uygulamak mümkündür: • • • • • • • • Authorware’i kullanarak bilgisayar temelli ya da Web temelli eğitim materyalleri hazırlamak Knowledge Object’leri kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde uygulama geliştirmek Ses.

reklam panoları. Bu iki program. konseptleri hazırlayabilir ayrıca internet ve Flash MX için içerik geliştirilebilir. hızlı ve kolay bir biçimde oluşturup yayınlanabilir. veri türleri için sembol kütüphaneleri ve bul-değiştir grafik özelliklerini en geniş şekilde düzenleme seçeneklerine sahip olmamızı sağlar. Vektör araçlarını kullanarak doğrular çizmek ve basit şekilleri birleştirerek karmaşık nesneler oluşturmak. Macromedia FreeHand MX TV reklamları. Macromedia Dreamweaver MX ise güvenli bir Web sayfa yazım aracıdır. [10] Hızlı geliştirme ve düzenleme seçenekleri ile Freehand programı. güçlü bir çift Web tasarım aracıdır. [10] Macromedia FreeHand MX ile internet. kullanımı kolay grafiksel bir ortam sağlar. [17] Macromedia Fireworks MX programı ile aşağıdaki işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz: • • • • • • • Bir resmi düzenlemek için Fireworks MX’teki Bitmap araçlarını kullanmak. HTML sayfaları oluşturulduğunda ve Web grafikleri sayfaya yerleştirildiğinde iş akışına katkıda bulunacak entegrasyon özellikleri sunmaktadır. [10] 63 .IV. optimize etme.3. ana sayfaları. Macromedia Flash MX veya baskı öncesi uygulamaları ile çalışmalar. grafikler tasarlayıp. Bir resmin belli bölümlerini gizlemek için maskeleme tekniklerini kullanmak. Açılan menüler eklemek. Resimleri optimize ve ihraç etmek (göndermek). Fireworks MX ve Dreamweaver MX tam bir Web gelişim yolu öneren.3. arka fonları. Rollover butonlar oluşturmak ve gerçekçi butonlar oluşturmak için efektleri kullanmak.3 Firework Macromedia Fireworks MX güçlü bir tasarım ve grafik editörüdür. Beraber kullanıldıklarında. sunum ürünleri ve akıcı sunumlar için akıcı. Güçlü tasarım ve görsel araçlarıyla tamamen düzenlenebilir grafikler yaratılabilir ve bunları birçok farklı ortamda yayınlanabilirsiniz. IV.4 Freehand Freehand MX ile baskı öncesinde karmaşık grafikleri. İhraç edilen HTML sayfalarına metin eklemek için Dreamweaver MX’i kullanmak.

3. Macromedia Flash MX ara yüzleri. [10] IV. Flash MX 2004. aynı işlemleri daha kısa zamanda gerçekleştirmek için 250’ye yakın efekt ile animasyon oluşturmada 64 . video. sunum. baskı ve internet uygulamalarınızda kullanacak ara yüz tasarımları için vektörel tabanlı güçlü ve geliştirilebilir araçlar içerir. Bu şekilde sunucu yükleme ve içerik indirme süreleri azalmaktadır. • Flash Web Oynatıcı Programı ve uygulama sunucusu arasında bilgi alışverişi esnasında sayfa yenilenmesine gerek kalmaz böylece kesintisiz uygulama deneyimi sağlanır. • Flash Web Oynatıcı Programı birçok platformda desteklendiğinden içerik ve uygulamaların her ortamda ve yerde izlenebilmesini sağlar.3. IV. zengin deneyimler ve başarılı sonuçlara çevirmelerini sağlar. eöğrenim ve uygulamalar için kullanılacak ara yüzleri. metin ses ve grafiklerle bütünleştirerek oluşturup. pazarlama. • Bugün 414 milyonun üzerinde internet kullanıcısı Flash içeriğini görmek için gerekli plug-in'e sahiptir.Görsel olarak zengin sunumlar ve tasarımları hızlı bir şekilde hazırlamanızı sağlar. Flash programının özellikleri şu şekilde sıralanabilir: • Flash MX 2004 en iyi internet deneyimleri sağlayarak yatırımın geri dönüşünü kolaylaştırır. tarayıcının ötesine geçen zengin uygulamalar ve yüksek etkide içerik yelpazesi hazırlamada güçlü bir çözümdür. Flash içeriğini ve uygulamaları çevirerek engelliler dâhil olmak üzere herkese tam erişilebilirlik desteği sağlamaktadır. vektör grafiği. ses.6 Swishmax Flash programını kullanmayı öğrendikten sonra.5 Flash Macromedia Flash MX tasarımcı ve geliştirimcilerin. • Video. 2 yönlü mesaj ve etkileşimden oluşan tam multimedya desteği ile zengin içerik ve uygulamalara yepyeni bir boyut kazandırmaktadır. • Yardımcı teknolojiler. animasyon. Flash dünyanın en yaygın yazılım ortamı olarak bir milyondan fazla profesyonel tarafından kullanılmakta ve % 97’den fazla internet kullanıcısının masaüstü ile geniş yelpaze içeren araçlara ulaşabilmektedir. Macromedia FreeHand MX. • İçerik ve veri akışı (yüklenirken oynatılan) ile bağlantı hızından bağımsız olarak anında deneyim sağlanır.

IV. işaretlenen nesnenin kullanıcı tarafından sürüklenmesi ve hedef alana bırakılması istenir. dinamik içeriği. Bu eğitim sitesinde sık kullanılan bir etkileşim çeşididir.4 ARAŞTIRMA ARAÇLARI Tez çalışmasında öncelikle internet sitesi yapma amacı ile örnek eğitim siteleri incelenmiştir. ön panel nesneleri veya blok diyagramlarda kullanılan sanal enstrümanların. bu programların kullanılması öğrenilmiştir. kendine özgü ileri düzey script dili. Authorware MX programı yardımıyla hedef alan belirlenerek. Ayrıca Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mekatronik Bölümü’ndeki Veri İzleme Laboratuvarı’nda araştırma yapabilmek için gerekli izinler alınarak National Instruments firmasına ait donanımların kullanılması sağlanmıştır. İkinci aşamada öğretilmek istenen LabVIEW programı ile ilgili veriler toplamak amacı ile NI firması Teksas’taki merkezi ve Türkiye Temsilcisi E3TAM ile temasa geçilmiştir.yardımcı bir programdır. formları diğer web bileşenlerinden ekleyebilme ve diğer uygulamalara gönderebilme özellikleri bulunmaktadır. sürüklenerek gerekli yere bırakılması söz konusudur. çok daha kısa bir sürede istenen animasyonu gerçekleştirme imkânı sağlamaktadır. Bilgisayar ortamında gerekli programlar kurularak. IV. 65 . Programların öğrenilmesi sırasında her aşamada öğrenilen konu site üzerinde uygulanmıştır.1 Sürükle Bırak LabVIEW programını kullanırken. kontrol ve fonksiyon paletlerinden alınıp. Gerekli CD ve el kitapları temin edilmiştir.5 KULLANILAN ETKİLEŞİM ÇEŞİTLERİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR IV. Kullanımı oldukça kolay olan Swishmax programı. Otomatik şekil çizme aracı. Bazı durumlarda Flash programının önüne dahi geçmektedir.5. LabVIEW programının öğretilmesi amacı ile programı canlandırmak için sürükle bırak etkileşiminden yararlanılmaktadır. Oluşturulacak eğitim sitesinin server ve hosting hizmetleri için Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Internet Merkezi ile irtibata geçilerek. Bu sırada sitenin temelleri atılmaya başlanmıştır. sitenin bu merkezde saklanması sağlanmıştır.

Daha sonra etkileşim (interaction) ikonu ile sürükle bırak etkileşimi sağlanmış olur.1’de bir sürükle bırak etkileşimi uygulanmıştır. yükselteç girişi ile bağlanır. terminal sinyal canlandırma (Simulate Signal VI) sanal enstrümanının solundaki boşluğa konumlanarak. Öncelikle gösterim ikonlarında sürüklenecek nesne grafiği ve bırakılacak alanın grafiği ekrana aktarılmaktadır. Buton terminalinin blok diyagramda iken (while) döngüsü içine yerleştirilmesi istenmektedir.Bırak Etkileşimi Şekil 4. Akış çizgisinin gerekli şekilde düzenlenmesi ile ders esnasında kullanıcı buton terminalini fare ile tutarak ekran üzerinde sürükleyebilir. Akış çizgisine yerleştirilmesi ile açılan pencereden seçim yapılmaktadır. Etkileşim ikonu çeşitli türlerde uygulamaları gerçekleştirebilir. Eğer buton terminali iken döngüsünün herhangi bir yerinde bırakılacak olursa. 66 . Authorware Programı İle Sürükle . Authorware MX programı akış çizgisi üzerine yerleştirilmiş ikonlar yardımıyla etkileşim oluşturulmuştur.1.Şekil 4.

Şekil 4.2. Bu bir butonun sınırları olabileceği gibi. kullanıcının sınırları daha önceden belirlenmiş bir alanı fare ile işaretlemesi için kullanılmaktadır. Hedef Alan Seçimi Etkileşimi 67 .3.2 Hedef Alan Seçimi Hedef alan seçimi etkileşimi. Etkileşim ikonunun akış çizgisine yerleştirilmesi ile işaretlenmesi istenen alan belirlenir. bir ön panel veya blok diyagram sınırları da olabilir.Şekil 4. Sürükle – Bırak Etkileşimine Ait Akış Çizgisi IV.5.

Karşılaştırma alt paletindeki sanal enstrümanın açılması için. Bu işaretlemeden sonra bir alt palet daha açılmaktadır.4. Kullanıcı bu alt paleti açmak için ilgili nesneyi işaretlemelidir. İlgili alt palet açıldığında. Bu kez kullanıcı paletteki “Comparison” nesnesini işaretlemelidir. ilgili nesnenin işaretlenmesi gerekir. Şekil 4. öncelikle fonksiyon paletinden aritmetik ve karşılaştırma enstrümanlarını taşıyan “Aritmetic & Compare” paletinin açılması istenmektedir. Bu esnada kullanıcı fare butonuna basacak olursa. akış çizgisinde ilerlemeye devam edilmiş olur. 68 . Şekil 4. fare imleci ile sınırları belirlenmiş butonun sınırları içine girildiğinde imleç internetteki bir bağlantıda olduğu gibi parmak şeklini alır.3 Hedef Obje İşaretleme Hedef obje işaretleme etkileşimi eğitim sitelerinde en çok kullanılan etkileşimlerden birisidir. Authorware Programında Hedef Alan Seçimi Akış Çizgisi IV.5.5’te. bu kez karşılaştırma alt paletin açılması istenmektedir.Kullanıcı tarafından ders esnasında.

e-öğrenme uygulamalarının vazgeçilmez nesnelerindendir. Bir uygulamanın gerçek laboratuvarlarda veya atölyelerde uygulanması.Şekil 4. Bir çizgi filmde birbirini takip eden resimler. her zaman en çok kabul edilen öğrenme yöntemidir. Animasyon hazırlama işlemi de çizgi filmlerde olduğu gibi bir nesnenin belli bir zamanda bir noktadan başka bir noktaya hareketini sağlar. yapılması gereken deney veya işlemlerin e-öğrenme uygulamalarında canlandırılmasını gerektirmektedir.6’da ekranda dalga şekillerinin aynen bir osiloskop ekranında veya bir sanal enstrümanın ön panelinde grafik şeklinde görüntülenmesi sağlanmıştır.5. bir nesnenin hareketini görüntülemektedir. Macromedia Flash MX veya SwishMAX programları ile animasyonlar hazırlanarak internet sitelerinde gösterilmektedir. Şekil 4.4 Canlandırmalar Animasyon olarak da adlandırılan canlandırmalar. Çalıştırma butonuna basıldığında dalga şekli ekranda canlandırılmış olur. 69 .5. Kullanıcının deney veya işlemleri bilgisayar karşısında seyretmesi sağlanır. Ancak bu fiziki eğitim ortamlarının yeterli kapasitede olmaması. Hedef Obje İşaretleme Etkileşimi IV.

Aynı zamanda kısa cevap değerlendirme sorularında da sorunun cevabı bir yazı kutusuna. belirli bir metin olması da istenebilir. metin kutusu kullanılarak etkileşimi sağlamaktadır. Oluşturulan sitede her bölümde bir kısa cevap değerlendirme bulunmaktadır. kullanıcının metin yazmasını gerektirir.5. Örnek Bir Canlandırma Uygulaması IV. Ders içeriklerinde de bazı değiştirilmesi gereken yazılar.6. 70 .Şekil 4. Bu bazen bir isim değiştirme bazen de elle veri girişi olabilir. Akış çizgisine bir etkileşim ikonu yerleştirilerek “text entry” metin girişi seçeneği işaretlenmelidir. Bu değerlendirmelerde her soru metin girişi olarak cevaplandırılır. Hatta doğru girilen değere göre bir cevap veya yanlış girilen değere göre farklı bir cevap verilmesi sağlanabilir.5 Metin Girişi Bilgisayar programlarında zaman zaman metin girişi istenmektedir. Etkileşim ikonu ayarları ile yazılan yazının her hangi bir metin olması istenebileceği gibi.

6 YAPILAN ÇALIŞMALAR Yapılan tez çalışmasında öncelikle kaynak araştırılması yapılmıştır. Türkçeleştirilmiştir. Fireworks. Metin Girişi Etkileşimi IV. Ayrıca site yapımında kullanılacak olan programlar tespit edilerek. Flash ve LabVIEW programlarının kullanımı öğrenilmiştir.7. Freehand. 71 . Daha sonra yardım alınabilecek şirketler ile iletişime geçilerek. Sitenin Kurslar bölümüne yerleştirilen dersler gerekli bağlantılar sağlanarak. Bu amaçla HTML ve kısmen PHP dilleri öğrenilmiştir. NI firmasından temin edilerek. E3TAM ve National Instruments firmalarından gerekli bilgiler alınmıştır. konularla ilgili akademik ve özel çalışmalar incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası literatür taranarak e-öğrenme. Dreamweaver. ders şekline getirilmiştir.Şekil 4. LabVIEW ve internet siteleri oluşturma konularında gerekli kaynaklar elde edilmiştir. Authorware. Site içeriği olarak belirlenen kaynaklar. Tezin öncelikle uygulama kısmı olan site yapım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. bir düzen içinde yerleştirilmiştir. Medyasoft. Bu esnada ilgili şirketlerin fuarlarda veya tanıtım amaçlı yaptıkları etkinliklere katılarak. İlgili kaynaklardan elde edilen bilgiler Authorware programı kullanılarak.

firma ile ilgili tanıtıcı bilgileri sunmaktadır. Koray TUNÇALP ile birlikte "LabVIEW Bilgisayar Programının Uzaktan Eğitimi" adlı bildiri sunulmuştur. son yıllarda tercih edilen bu öğrenme 72 . hangi programlama dilinde yazıldığı.2004 yılı Kasım ayında Sakarya’da düzenlenen 4. Ön panel ve blok diyagram iki bölümden oluşan program. Doç. Projeler. Ayrıca bu sayfada “Niçin LabVIEW Kullanmalıyız?” sorusuna da cevap aranmaktadır. temel ürün portföyü gibi bilgilere de bu sayfadan ulaşmak mümkündür. Yardım ve İletişim bölümlerinden oluşturulan sitenin genel haritası Şekil 4.“Program Kurulumu” LabVIEW programının CD’den bilgisayar üzerine kurulumunu anlatan bilgileri görüntüler.Dr. Kurslar.8’de gösterilmiştir. IV. IV. Üst menü sitenin her sayfasında tarayıcı tarafından görüntülenir. tarihi. LabVIEW.7 OLUŞTURULAN LABVIEW UZAKTAN ÖĞRENME WEB SİTESİ BÖLÜMLERİ Site yedi ana başlık altında oluşturulmuştur. “LabVIEW Yapısı” bölümü ise NI firması tarafından oluşturulmuş LabVIEW programının yapısı. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu için. • • • • • National Instruments Program Kurulumu LabVIEW Başlangıcı LabVIEW Yapısı Niçin E-öğrenme İlk bağlantı olan “National Instruments”. “LabVIEW Başlangıcı” bilgisayar üzerine kurulmuş olan LabVIEW programının başlatılması için yapılması gerekenleri anlatmaktadır. Ayrıca ilgili kurum ve kişiler ile iletişime katkı sağlanmıştır.1 LabVIEW Sitenin LabVIEW bölümü üst menüde en solda olan bağlantıdır. Ayrıca bu bölümde şablonlara veya önceden oluşturduğunuz sanal enstrümanlarınıza nasıl ulaşabileceğiniz anlatılmaktadır.7. Programın 30 günlük gösteri CD’sine NI ve E3TAM firmalarından veya internet üzerinden ulaşabilirsiniz. LabVIEW sayfasında 5 bağlantı bulunmaktadır. Böylece tezin kısa bir tanıtımı sağlanmıştır. İndirme. bağlantılar. özellikleri hakkında bilgiler vermektedir. G dili ile yazılmıştır. Son olarak “Niçin E-öğrenme” bölümünde uzaktan öğretim hakkında kısa tanıtıcı bilgiler verilerek. Firmanın kuruluşu.

Şekil 4.8 LUES Site Haritası 73 .

Bu amaçla Macromedia internet sayfalarından Authorware Oynatıcı Program yüklenmelidir. Authorware programı tarafından hazırlanmış uygulamaları çalıştırabilir hale getirilmelidir.yönteminin özellikleri anlatılmaktadır. • • • • Veri Toplamanın Temelleri LabVIEW’a Başlıyorum LabVIEW Temel Kursu LabVIEW’da Ölçme 74 . Ayrıca teknik alanlarda uzaktan eğitimin uygulanabilirliğinden bahsedilmektedir.2 Kurslar Kurslar bölümü sitenin en önemli kısmıdır. Bu kısma girmeden önce bilgisayar. Ders içeriklerinin tamamı burada bulunmaktadır. Kurslar bölümü dört ana başlıktan oluşmaktadır.9. İlgili program hem ders bağlantılarından biri işaretlendiğinde otomatik olarak hem de İndirme bölümünden ilgili bağlantı işaretlenerek yüklenebilir.7. Şekil 4. LUES Eğitim Sitesinde LabVIEW Sayfaları IV.

10 Kurslar Alt Haritası 75 .Şekil 4.

işleme ve analizi hakkında bilgi verilmesinde fayda vardır.11. Kurslar’ın • • • • • ikinci bölümünü “LabVIEW’a Başlıyorum” oluşturmaktadır. veri işleme. sanal enstrümana kontrol ve göstergeler eklemek. “Bir Sinyali Analiz Etmek ve Kaydetmek” bölümü ise veri analizi yapabilmek için bir sanal enstrüman oluşturularak. Modülde gürültü. LabVIEW ile Sanal Enstrümanlara Giriş Bir Sinyali Analiz Etmek ve Kaydetmek Bir Sanal Enstrümanın Özelliklerini Genişletmek Veri Elde Etmek ve Enstrümanlar ile İletişim Diğer LabVIEW Özelliklerini Kullanmak “LabVIEW ile Sanal Enstrümanlara Giriş” bölümünde. veri toplamada kullanılan donanımlar ve seri veri haberleşme ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. gerekli 76 . sanal enstrümanı çalıştırmak gibi konular anlatılmaktadır. veri analizi gibi konular hakkında bilgiler öğrenebilir. bir sanal enstrümanın açılması. “LabVIEW’a Başlıyorum 5 kısımdan oluşur. öncelikle veri toplama. LabVIEW genellikle ölçme ve enstrümantasyon alanında kullanılan bir bilgisayar programı olmasından dolayı. LUES Eğitim Sitesinde Kurslar Sayfaları Veri Toplamanın Temelleri bölümünde öğrenci veri toplama.Şekil 4.

7. Ayrıca “LabVIEW’a Başlıyorum” adlı ikinci bölüm alt beş bölüme daha sahiptir. fonksiyon ve sanal enstrümanlar hakkında bilgi verilmektedir.2. “LabVIEW’da Ölçme” bölümü bir veri toplama sanal enstrümanının LabVIEW programı kullanılarak nasıl oluşturulacağını öğretmektedir. kablolama veri toplama kartları. “Veri Elde Etmek ve Enstrümanlar ile İletişim” National Instruments firması veri elde donanımları ile yeni bir görevin nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi vermektedir. “Diğer LabVIEW Özelliklerini Kullanmak” bölümü National Instruments firması internet sitesi yardımı ile LabVIEW programı kullanılarak örnek uygulamalara nasıl ulaşılacağını aktarmaktadır. LabVIEW programının kullanıldığı en yaygın alanlardan biri veri toplama noktalarıdır. Veri Toplamanın Temelleri bölümü kursların ilk bölümüdür. “LabVIEW’a Başlıyorum” bölümü ön panel ve blok diyagram hakkında tanıtıcı bilgiler 77 . uyarı seviye limitlerinin belirlenmesi ve elde edilen verinin bir tabloda kaydedilmesi gibi bilgiler aktarılmaktadır. Bu bölümde ayrıca uygulama hızının ne şekilde ayarlanacağı da öğretilmektedir. bu konuda kısa bilgiler verilmektedir. Programda kullanılan sabitler ve fonksiyon konusuna da bu bölümde değinilmiştir. Dolayısıyla bu bölümde aktarılan teorik bilgiler programın kullanımını öğrenme yolunda önemli bir adımı teşkil etmektedir. Bu konu ile ilgili örnek uygulamalar da bu bölüm kapsamındadır. programda kullanılabilen tüm kontrol. LabVIEW programının kullanımını öğretici bilgilerdir. Tüm bölümlerde toplam 83 ders ve yaklaşık 750’yi aşkın sayfa oluşturulmuştur. “ Bir Sanal Enstrümanın Özelliklerini Genişletmek” bölümü.1 Ders İçerikleri Kurslar bölümünde bulunan ders içerikleri genellikle NI firması tarafından hazırlanmış. “LabVIEW Temel Kursu” program üzerinde bir sanal enstrüman oluşturmak için ön panel ve blok diyagramın nasıl kullanılacağını aktarmaktadır. gösterge. Ayrıca. LabVIEW ders içerileri. Veri Toplamanın Temelleri bölümünde bir veri toplama sisteminde olması gereken transdüser ve sensörler. oluşturulacak sanal enstrümanda elde edilen sinyalin veya ön panelin kullanıcının isteğine göre düzenlenmesini öğretmeyi amaçlamaktadır. IV. veri toplama yazılımları gibi konulardan bahsedilmektedir. daha önceden de belirtildiği gibi dört bölüme ayrılmıştır.kontrol ve göstergelerin eklenmesi. Ayrıca bir sinyalin oluşturulması veya istenmeyen sinyallerin filtrelenmesi gibi konular da anlatılmıştır. Sinyal verileri yardımıyla oluşturulacak eğrinin düzenlenmesi ve uydurulması konularına da yer verilmiştir. Çeşitli veri tipleri tanıtımı yapılarak. Kullanılacak sanal enstrümanların içerikleri hakkında bilgi aktarmak için kullanılan yardım penceresi tanıtılmaktadır.

7. IV. kısa cevap ve doğru – yanlış gibi farklılıklar göstermektedir. elde edilen verilerin depolanması. Bu bölümde bir DAQ veri elde etme kartının bilgisayara takılması ve bu sayede yapılabilen işlemler. filtrelenmesi ve eğri uydurma fonksiyonları anlatılmaktadır. bilgisayar ortamında işlenebilir ve görüntülenebilir.2. çoktan seçmeli. Bu kartlar sayesinde gerçek hayattan veriler alınarak. sabitler. 78 . Cevap isteme şekilleri. LabVIEW programının kullanabileceği kartların takılı olması gerekir. veri tipleri hakkında tanıtım yapmaktadır. “LabVIEW Temel Kursu” programda kullanılan nesnelerin detaylı tanıtımını amaçlamaktadır. Bir sanal enstrüman oluşturmak veya bir sinyal elde edip bu sinyali işlemek için gerekli bilgilere de bu bölümden ulaşılabilir. Ön panel kontrol ve göstergeleri.2 Değerlendirmeler Şekil 4. Bu amaçla bilgisayara NI firması tarafından üretilmiş. Değerlendirmede amaçlanan hem anlatılan konuların genel bir tekrarının yapılması hem de kullanıcıların seviyelerini ölçmektir.12 Çoktan Seçmeli Değerlendirmeye Bir Örnek Her bölüm sonunda üç veya dört dersin konularını kapsayan değerlendirme sorularına yer verilmiştir. “LabVIEW’da Ölçme” bölümü ise bir sanal laboratuvar gibi bilgisayarın kullanılabilmesi için gerekli işlemleri öğretmektedir.içermektedir. Değerlendirme uygulamaları geliştirilirken eğitimi alan kişilerin ilgisini çekmek için farklı yöntemler denenmiştir. blok diyagram enstrümanlarının yanı sıra fonksiyonlar.

Doğru Yanlış Bu kez değerlendirme amacı ile bir hüküm cümlesi ekrana aktarılarak. Kullanıcı fare ile “Doğru” veya “Yanlış” seçeneklerinde birisini işaretler. Kısa Cevap Bu değerlendirme yönteminde bu kez sorulan soruya klavye yardımıyla bir metin cevabı istenmektedir. Metin kutusuna yazılan cevaptan sonra ya “enter” tuşu ile ya da butona basmak suretiyle doğru cevabı öğrenmek mümkündür. Kullanıcı soruyu okuduktan sonra fare ile seçimini yaparak bir şıkkı işaretlemektedir.13. Daha sonra eğer işaretlenen cevap kontrol edilmek istenirse. Çoktan Seçmeli Bu değerlendirme yönteminde sorulan soru için dört cevap seçeneği sunulmaktadır. Değerlendirme sayfalarında 79 . her değerlendirme de olduğu gibi sorulan soru adedi. Yine verilen cevabın doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak kullanıcıya verilen bilgi değişiklik göstermektedir. b.a. Değerlendirme sonunda. kullanıcıya bu hükmün doğru veya yanlış olduğu sorulmaktadır. verilen cevap ve doğru cevap adetleri bir rapor olarak kullanıcıya sunulmaktadır. butona basılarak cevabın doğru veya yanlış olduğu öğrenilebilir. Verilen doğru veya yanlış cevaplar için ayrı ayrı geri bildirimler hazırlanarak kullanıcı aynı zamanda eğitilmeye devam edilmektedir. Şekil 4. Kısa Cevap Değerlendirmeye Bir Örnek c.

ısınma ve görüntü elde etme gibi çeşitli sektör ve branşlardan seçilerek. Ders içeriklerinde kullanılan sözlük ve yardım menüleri kullanılamamaktadır. aynı zamanda orijinal dillerinde kullanıcılara sunulmaktadır. Projeler dünya üzerinde kullanılan veri toplama sistemlerinin nasıl uygulandığı hakkında fikir vermesi açısında yarar sağlamaktadır. motor bisiklet fren testi. DC motor test standı gibi çeşitlilikler göstermektedir. LabVIEW programının ne kadar geniş bir alanda kullanıldığı benimsetilmiştir. uygulanan çözüm ve çözümün uygulanması esnasında kullanılan NI donanım ve yazılımları belirtilmiştir.3 Projeler Bu bölümde NI firması tarafından uygulanmış çözümlerden bahsedilmektedir. Örneğin uzayda yapılan bir çalışma ile ilgili geliştirilmiş olan sistem bazı özellikler gerektirmektedir. klima sistemlerinde veri simülasyonu düzenlenmesi. Şekil 4.sadece bir sonraki ve bir önceki sayfaya geçiş ve çıkış için kullanılan butonlar bulunmaktadır. haberleşme. Projeler bir NASA uçağında veri toplama. Projeler sayfalarında. otomotiv.14. Doğru Yanlış Değerlendirmeye Bir Örnek IV. 80 . NI Internet sayfalarından elde edilen çözümler ile ilgili yazılar Türkçeleştirilerek. Bu uygulamalar uzay.7. bir sektörde bulunan bir problem.

Yüksek titreşimde. programın Türkiye dağıtımcısı E3tam.4 Bağlantılar “Bağlantılar”’da site ile ilgili kullanıcının işine yarayabilecek Internet sitelerine yer verilmiştir. LabVIEW ile ilgili NI resmi sitesi. Firmanın geliştirdiği donanımların ve yazılımların her türlü ortamda neredeyse sorunsuz kullanıldığı söylenebilir. Bu sayfadan ulaşılabilen projeler şunlardır: PROJELER Bir NASA Uçağında LabVIEW Veri Elde Etme Performansı TempVIEW . 81 . değişik ısı uygulamalarında. çeşitli test sistemlerinde rahatlıkla uygulanmış projelerin ayrıca İngilizce pdf uzantılı dosyalarına da ulaşmak mümkündür. LUES’te Bulunan Projeler IV.Labview ve IMAQ Vision Kullanarak Düşük Maliyetli Termal Görüntüleme Sistemi Hareket ve Görüş Araçlarını Kullanarak Smart Kart Üretimi Universal DC Motor Kontrol Eden Test Merkezi Motorbisikletin Yol Üstünde Fren Testi Fiber Hizalamak için Otomatik Laser Gerçek Titreşim Analizi X Işınlarının Kırılması Verilerinin Elde Edilip İşlenmesi İçin LabVIEW Temelli Bilgisayar Programının Kullanılması Uzaktan Kumandalar İçin Radyo Frekans Test Standları Fiat Otomotiv Firmasına Klima Similasyon Sistemi Tasarlamak İçin Sanal LabVIEW ve NI DAQ Kullanarak Derin Sulardaki Soğuk Kesimler Şekil 4. Ayrıca projenin oluşturulduğu Marmara Üniversitesi.7.15. ANTRAK ve TOJET gibi e-dergiler ve LabVIEW programı hakkında eğitim veren üniversitelere de bu sayfalardan ulaşılabilir. Teknik Eğitim Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Web Sitelerine de ulaşmak mümkündür. e-öğrenme üzerine birkaç site ve arama motorları bu bağlantılardan birkaçıdır.Yer çekimi olmayışı ve bundan oluşan zorluklar bu durumu açıklayabilmektedir.

IV. Tez çalışmasında yararlanılan Kaynaklar da bu bölümde yayınlanmaktadır. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu’nda yayınlanmış olan “LabVIEW Bilgisayar Programının Uzaktan Eğitimi “ adlı bildiri pdf formatında yayınlanmaktadır. Flash ve Authorware Web oynatıcıları. Ders içeriklerinde kullanılabilecek butonların ne anlama geldiği bu bölümde aktarılmıştır. Yapılan tez çalışmasının tanıtımı amacıyla.7.5 İndirme “İndirme” bölümünde siteden eğitim alırken kullanılabilecek yazılımlar sunulmaktadır.17 Menü Penceresi Sitenin ve derslerin kullanılması sırasında karşılaşılan problemlere yardımcı olmak amacıyla.IV. Ayrıca LabVIEW programında ihtiyaç duyulacak yardım seçenekleri ve derslerin alınması için gerekli olan bilgisayar konfigürasyonu aktarılmıştır. bu bölüm kullanılabilir. 82 .16 Derslerde Kullanılan Butonlar Şekil 4. Sakarya’da 2004 yılının Kasım ayında düzenlenen 4. Ayrıca NI resmi sitesinde yayınlanan üç ve altı saatlik MS Power Point sunumlarına da İngilizce olarak buradan ulaşılabilir. LabVIEW programı ve örnek sanal enstrüman dosyaları bu yazılımlardan bir kaçıdır.7.6 Yardım Şekil 4.

Bir klasör ve alt klasörlerinde olduğu gibi (+) işareti ile bu derste olan sayfa bağlantıları gizlenip. görüntülenebilir. “Bul” penceresi. Eğer aranan kelime birden çok sayfada bulunmuşsa her birini ayrı ayrı sayfa kısmında belirterek. her birine ayrı ayrı geçiş sağlanabilir.18. menü. Şekil 4. istenilen sayfa bağlantısı işaretlenerek o sayfaya direk olarak gidilebilir. Her hangi bir anda. Şekil 4. yardım ve çıkış butonları kullanıcıya bazı kolaylıklar sunmak için tasarlanmıştır.19. Sözlük Penceresi 83 . İleri. sözlük. geri. Bul Penceresi Menü penceresinde dersin kaç sayfa olduğu bilgisi ve o dersteki tüm sayfalara geçiş için bağlantı mevcuttur. sayfanın içeriğinde her hangi bir kelime arayabilir ve o sayfada aranan kelimeye geçiş sağlayabilmektedir. bul.Dersler görüntülenirken sürekli olarak bazı butonlar ekranın sağ alt köşesinde kullanıma sunulmuştur.

derslerin görülmesi esnasında en çok işe yarayan penceredir. Sayfanın sol alt köşesinde sürekli olarak. E-posta adresleri yardımıyla bildirilecek konular ilgili kişilere aktarılabilir.7. Sol tarafta kelime veya kısaltmalar sıralı şekilde bulunurken. IV. Sayfa numarası. merak edilen konular.7 İletişim Tez uygulayıcısı ve danışmanına. kullanıcı bu bilinmeyeni sözlük yardımı ile öğrenme şansına sahiptir. dersin toplam kaç sayfa olduğu ve o anda kaçıncı sayfada 84 . Yardım Penceresi Yardım penceresi. Sözlük penceresinin üst kısmında bulunan harflerden her biri aynı harfle başlayan kelime veya kısaltmaları belirtmektedir. IV. geçmiş sayfa. Bu amaçla çeşitli etkileşimlerden yararlanılmaktadır. gelecek sayfa. ders sayfalarını daha rahat kullanabilmek için gerekli tanımlamaları yapmaktadır. menü. başlık bunlardan bir kaçıdır. yardım. Derslerin ilk sayfası konu başlığı ve kısa bir tanıtıcı bilgi görüntülemektedir. Pencere iki kısımdan oluşmaktadır.Sözlük. Aynı zamanda NI ve Marmara Üniversitesi iletişim bilgilerine bu bölümden ulaşılabilinir. sağ tarafta ise öğrenilmek istenen kelime işaretlendiğinde onunla ilgili bilgiler görüntülenmektedir. kelime veya kısaltma mevcutsa. Şekil 4. Eğer program ile ilgili anlaşılmayan bir terim. öneri ve şikâyetleri bildirmek amacı ile iletişim bölümünden ulaşılabilir.8 LABVIEW WEB SİTESİ ÖRNEK SAYFALARI Sitede verilen dersler LabVIEW ile ilgili tanıtıcı bilgileri kullanıcıya aktarmaktadır.20.

sayfada LabVIEW’da kullanılan şablonlar hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra. programı nasıl başlatacağı öğretilmiş olur. konu bütünlüğü amaçlanarak belli bir bilgiyi kullanıcıya aktarmayı planlamaktadır. Şekil 4. Bir sonraki sayfaya ilerlemek için bu kez kullanıcı ilgili yazıya çift tıklamalıdır.” gibi kullanıcıyı yönlendiren kısa bilgiler sunulmaktadır. ikinci sayfaya geçmek için ileri butonu kullanılmalıdır. masaüstü ikon yardımıyla program başlatılmalıdır. “Konu bitti.bulunulduğu hakkında bilgi verilmektedir. Bu sanal enstrüman bir sinyal üretmek için kullanılabilir. ilgili ön panel ve blok diyagramın açılabilmesi için “Ok” butonuna basılmalıdır.24’in solunda gösterilen listeden “Generate and Display” seçilmelidir. Artık “Ok” butonuna basılabilir. Kullanıcıdan fare ile butona basarak yine etkileşime katılması istenmektedir.” veya “Sanal enstrümanı blok diyagrama yerleştiriniz. LabVIEW programı bilgisayara yüklendikten sonra. “Open”. Kullanıcıya fare ile “New” butonuna basarak etkileşimde bulunmaları istenmektedir.21’de gösterilen. Programın başlatılması ile birlikte ekrana şekil 4. “New” butonuna basılarak açılan şablon penceresinden bir sinyalin üretilip. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” dersine ait 1. Ders sayfaları. Şekil 4. görüntülenmesi için şekil 4.”.23’de gösterilen pencere açılmaktadır. Bu farenin ikon üzerinde çift tıklanmasını gerektirmektedir. Böylece ilgili bağlantı mavi zeminde beyaz yazı ile işaretlenmiş olacaktır. “Generate And Display” yazısı çift tıklanarak da şablon açılabilir. Ayrıca “Devam etmek için ileri butonuna basınız.28’te gösterilen sayfada ön panel kısaca tanıtılmakta ve eğer ön panel görüntülenemiyorsa. “Windows” menüsünden “Show Front Panel” seçeneğinin işaretlenmesi gerektiği belirtilmektedir. “Configure” ve “Help” butonları mevcuttur. 85 . Pencerede “New”. Kullanıcının bu etkileşimi gerçekleştirerek. “Generate And Display” yazısı şekil 4. Şekil 4.26’te gösterilen sayfada işaretlendikten sonra.25’de gösterilen sayfada şablonun açılması ile ekrana açılacak olan sanal enstrümanın ön panel ve blok diyagramı bir ön görünüş ile gösterilmiştir. Bu etkileşim ile otomatik olarak diğer sayfaya geçilmektedir. Bu bölümde anlatılan konulara ait resimlere Ek – B’den ulaşabilirsiniz.

31 Örnek Uygulama Sanal Enstrüman Blok Diyagramı 86 . Bu butonlar “Run” ve “Stop” butonlarıdır.29’da gösterilen sayfada ise blok diyagram tanıtılarak. gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu sinyal bir sıcaklık bilgisi olabileceği gibi seviye veya gerilme bilgisi de olabilir. Sanal enstrüman ile dış ortamdan alınacak bir sinyalin blok diyagrama alınarak. IV. Oluşturulan sanal enstrümanın çalıştırılması için “Run” butonu. Dersin son sayfası ön panelde bulunan iki butondan bahsedilmektedir.9 ÖRNEK UYGULAMA SANAL ENSTRÜMAN Aşağıda ön panel ve blok diyagramı gösterilen örnek bir uygulama sanal enstrümanı gösterilmiştir. Ayrıca alt ve üst sınırlar belirlenerek.Şekil 4. üst sınır aşıldığında veya alt sınırın altına inildiğinde kullanıcı ledler yardımıyla uyarılmaktadır. durdurmak için ise “Stop” butonu kullanılmalıdır. Şekil 4. blok diyagramın görüntülenmesi için yine “Windows” menüsünden “Show Block Diagram” seçeneği işaretlenmelidir.

Ön panelde bulunan bir anahtar ile kayıt yapılabilir.Şekil 4. Sanal enstrüman çalıştırıldığında grafik tablosunda üç değer gösterilecektir. Kayıt yapılacak dosya ismi belirtilebilir. bu kez alt yeşil ledi yanar. Beyaz çizgi ise dış dünyadan alınan sinyal değeridir. Yeşil ile gösterilen alt sınır değeridir.32 Örnek Uygulama Sanal Enstrüman Ön Paneli Öncelikle bir DAQ karttan alınabilecek sinyal. Döner anahtarın alt ve üst sınırları da 0 ile 20 ve 80 ile 100 olarak belirlenmiştir. Tüm bu değerler istendiğinde değiştirilebilir. Kırmızı ile belirtilen üst sınır değeridir. 0 ile 1 arasında rasgele sayı üreten Random Number aracı kullanılarak temsil edilmiştir. Eğer ölçülen değer kırmızı çizginin altına inecek olursa. 87 . Sanal enstrümanda elde edilen veriler Write LabVIEW Measurement enstrümanı ile bir dosyaya kaydedilebilir. Random Number’ın 0 ile 1 arasında ürettiği sayı 100 ile çarpılarak 0 ile 100 arasında bir sayı üretmek mümkündür. Dosyanın bilgisayarda hangi diske kaydedildiği belirtilmektedir. Beyaz çizgi yani ölçüm değeri üst sınırı geçtiğinde üst yeşil ledi yanar. Ön panelde bulunan iki döner anahtardan alınan ve kullanıcının isteğine göre değiştirilebilen alt ve üst sınır değerleri ile birleştirilerek grafik tablosuna aktarılmaktadır. Anlık veri değerleri bir tablo ile saklanabilmektedir.

e-öğrenme sitesi oluşturarak LabVIEW programının Türkçe bir kaynaktan öğretilmesidir. Bu aşamada ülkemizde de LabVIEW programını kullanabilen yetişmiş insan gücüne ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. LabVIEW programı dünya üzerinde yoğun şekilde kullanılmasına karşı. Türkçe olarak tasarlanan ve oluşturulan LabVIEW e-öğrenim sitesinden de yararlanabilirler.BÖLÜM V. SONUÇLAR Tez çalışmasında birincil amaç. Firmalar bu işlemleri en az hata ile ve en kolay şekilde yerine getirmek için çaba harcamaktadırlar. Değerlendirme amacıyla 19 sınav bölümü oluşturulmuş ve 169 soru hazırlanmıştır. 88 . NI firmasının resmi İnternet sitesindeki İngilizce dokümanlarını kullanabilecekleri gibi ikincil amaca yönelik olarak bu tez çalışması sonucunda. ülkemizde henüz yeni yeni tanınmaktadır. hedef obje seçme. hedef alan işaretleme. National Instruments firması bu aşamada. metin girişi. Sadece LabVIEW programı üzerine yazılmış olan Türkçe bir kaynak olarak bu site literatürde önemli bir açığı kapatmaktadır. Sitede oluşturulan eğitim modelleri için toplam 83 bölümde 750 civarında slayt geliştirilmiştir. Değerlendirmeler. endüstriye yardımcı olmak için LabVIEW programını sürekli olarak geliştirmektedir. Site oluşturulurken. e-öğrenme uygulamalarında tercih edilen etkileşimler kullanılmıştır. kısa cevap. çoktan seçmeli ve doğru / yanlış seçimi gibi çeşitli şekillerde tasarlanmıştır. Bu amaçla işletmelerde programı kullanacak olan operatörler. işleme ve görüntüleme işlemleri sık kullanılmaktadır. metin girişi ve animasyonlar en çok kullanılan uygulamalardır. Derslerde sürükle bırak. Endüstriyel enstrümantasyonda veri elde etme. Etkileşim olarak. canlandırma ve hedef alan seçimi gibi etkileşimlerden yararlanılmıştır.

Çalışmada oluşturulan Türkçe LabVIEW Uzaktan Eğitim Sitesi ile belirtilen nitelikteki kişilere ulaşılması ve sonuç olarak mesleki teknik eğitimle birlikte ülkenin gelişmesi 89 . Teknik alanlarda eğitimin diğer bilimlerdeki eğitime göre farklılıkları bulunmaktadır. Nüfusu yüksek olan ülkemizde. hem de ilerleyen teknolojiye yetişebilmek için bünyelerinde e-öğrenme siteleri oluşturmaya başlamışlardır. Uygulamalı bir eğitim. İşletme. geliştirmek olan konuyla ilgili teknik kişiler. Teknik eğitimin ön hazırlığı uzaktan. hem zaman kaybını önlemek için. hem eğitilecek personelin öğrenme hızını dikkate almaktadır. hem de ekonomik eğitim süreçlerine katkıda bulunmaktadır. E-öğrenme siteleri. Teknik eğitime uzaktan eğitim. Teknik alanlarda e-öğrenme teorik bilgilerin aktarımında kullanılması mümkün iken. firmaların ve ülkenin gelişimine önemli ölçüde engel oluşturmaktadır. uygulamaya dayalı bir eğitim olması şarttır. laboratuvar veya staj yerleri gibi fiziki bir öğrenme ortamına gereksinim vardır. Ancak işi teknolojiyi uygulamak. Bu durum da teknoloji pazarının kişilerin. Dolayısıyla eğitilecek kişinin bir ön eğitimden geçmesi şarttır. bankacılık. muhasebe ve bilgisayar işletmeciliği gibi konularda e-öğrenme yoğun şekilde kullanılmakta ve olumlu sonuçlar vermektedir. Özellikle eğitime önem veren kuruluşlar. Böylece aynı süre içinde daha fazla kişi eğitim alacaktır. belli sayıda kontenjanının olması e-öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır. bu aşamaların uygulama olmayan kısımlarında eklenebilir. evlerinde. teknik eğitim veren kurumların donanıma bağlı olarak. Bazı e-öğrenme modellerinde yapılması gereken deneyler benzetilerek sanal ortamda uygulanmaktadır.E-öğrenme son yıllarda akademik düzeyde açılan eğitim kurumları ile iş hayatında firmaların personelini eğitmesi amacı ile en çok tercih edilen öğrenme metodudur. iş yerlerinde gerekli ön bilgiyi aldıktan sonra sadece uygulamaları yapmak için eğitim kurumuna kısa süreler için çağrılmalıdır. ancak uygulama gerektiren bölümler klasik yöntemle atölye veya laboratuvarlarda gerçekleştirilmelidir. Eğitim kurumunda her uygulamayı yapabilmek büyük bir başarıdır. Günümüzde teknolojiyi öğretmeyi amaçlayan pek çok bilgisayar yazılımı İngilizce dilinde yazılmaktadır. Eğitim alacak gruplar sürekli eğitim kurumunda bulunacaklarına. Belli bir alt yapı gerektiren. ekonomik zorluklar getirmektedir. bu tip yazılımların kullanımını yabancı dil engeli yüzünden öğrenememekte ve dolayısıyla geliştirememektedir. Ancak teknik eleman olacak bireyin gerçek araçlar ile deneyi yapıp sonucunu görmesi kişinin eğitim kalitesini arttıracaktır. uygulama gerektiren ileri aşamalarda mutlaka atölye.

Ayrıca bu ders konularının gelişen teknolojiye göre yenilenmesi.amaçlanmıştır. 90 . Benzer yazılımların da uzaktan öğrenim olarak geliştirilmesi gerekmektedir. bir çok eğitim materyali hazırlanmasının yanı sıra. Teknik eğitim bünyesinde bulunan her eğitmen derslerini e-öğrenme uygulamalarına yansıtırsa. bir kitabın yeni baskısının çıkarılmasından daha kolay olacaktır. her biri bir kitap niteliğinde olan bu dersler ile literatür genişletilmiş olacaktır.

Aynı zamanda ders içeriklerinin yüklenmesi için Authorware Web 91 . Ayrıca dinamik bir web sitesi olması amacı ile PHP kodları kullanılarak.BÖLÜM VI. Ayrıca oluşturulan sitede LabVIEW programı temel özellikleri. iletişim ve haberleşme. Sitenin oluşturulması süresince kullanılan programlar ve tabii ki LabVIEW program sürümleri değişmiş ve programlar gelişmiştir. Örneğin sonraki çalışmalarda hareket sistemleri. Sonraki yapılacak çalışmalarda en son sürümler ile çalışma yapılması önerilmektedir. Bu program ile daha birçok alanda çalışma yapılabilmektedir. Oluşturulan dersler Authorware programı kullanılarak tasarlanmıştır. Çünkü eğitim kurumları olan mesleki okulların bilgisayar konfigürasyonları genelde düşük olduğundan ekran çözünürlüğünün düşük tutulması gerekir. ön panel ve blok diyagram elemanlarının tanıtımı. Ekran çözünürlüğünün düşük olması durumunda ise ders içeriklerinin daha dar bir alanda kullanıcıya sunulması gerekecektir. Ancak LabVIEW programının birçok araç kutusu mevcuttur. LabVIEW programı ile ölçme ve ile ilgili dersler hazırlanmıştır. Ancak bir öğrenci yönetim sistemi kullanılmamıştır. kullanıcıların hem girişte tanımlanması hem de sonraki bağlantılarında nerede kaldıkları ve hangi bölümden devam edecekleri tespit edilebilir. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER Yapılan yüksek lisans tez çalışmasında çağımızın yeni öğrenim metodu kullanılarak bir e-öğrenim web sitesi oluşturulmuş. Böyle bir yönetim sistemi hizmeti veren şirketten hizmet alarak. internet uygulamaları ve motor kontrol sistemleri gibi daha birçok konudaki çalışmaları yapabilmek için gerekli bilgiler sunulabilir. Sitenin oluşturulması sırasında ekran çözünürlüğü ve bilgisayar konfigürasyonları düşünülerek tereddütte kalınmıştır. görsel tanımlama. Ancak video görüntüleri ve ses kayıtlarına pek fazla yer verilememiştir. ölçme ve enstrümantasyonda en çok kullanılan bilgisayar programlarından olan LabVIEW programı öğretilmeye çalışılmıştır. kullanıcıların girişte bir kullanıcı adı ve şifre almaları sağlanmıştır.

animasyon. 800*600 ekran çözünürlüğü kullanılarak. animasyon ve veriler için kullanılması gereken programlarla çalışılmalıdır. Bir taraftan içerik hazırlama çalışmalarını yürütürken. Bir uzaktan öğrenim web sitesi oluşturmak için birçok alanda çalışma yapmak gereklidir. öğrenci yönetim sistemi. Böylece bir ekip çalışması oluşturularak.oynatıcının bilgisayarlarda yüklü olması ve hızlı bir internet bağlantısının olması önerilmektedir. ders içerikleri dar alanda verilmeye çalışılmış ve ayrıca internet bağlantısının düşük olma ihtimaline karşın görsel veriler mümkün olduğu kadar düşük boyutlarda optimize edilmiştir. grafik hazırlama ve optimizasyonu gibi alt bölümler oluşturulmuştur. grafik. 92 . Tüm bunlar göz önünde bulundurularak. daha iyi uygulamalar oluşturulmaktadır. bir taraftan da siteyi oluştururken oluşturulacak kod. Genellikle yurt dışında yapılan web dizayn çalışmalarında ve e-öğrenme üzerine çalışan firmalarda içerik hazırlama.

[2] ABBASOĞLU H. "Getting Started with LabVIEW".com NI Resmi Web Sitesi”.04. Kasım 2004. Ankara. July 2000. ABD. Part Number 321527D-01. .2003..KAYNAKLAR [1] UYANIK H.com (Erişim Tarihi : 25. DEMİREL H. IV. 2000 İstanbul.. “LabVIEW Bilgisayar Programının Uzaktan Eğitimi”.tbd. Sakarya.2005) 93 . “Dijital Ölçmeler”. Mayıs 2003. 28. [11] National Instruments Corp.04. Bilişim Dergisi 88. MACKAY Steve. [10] www. Karakaya Ziya . PASTACI H.bilgisayardershanesi.org. “Web’de Öğrenme. “Workbench Bilgisayar Programı ile Ölçme Deneylerinin Simülasyonu” Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü Lisans Tezi. [8] TUNÇALP K. (Erişim Tarihi : 08.2003). “www. [3] KABAKÇI Işıl. Teksas... [9] EYÜPOĞLU Filiz . 2003 İstanbul.com Computer Engineering TURK Web Sitesi (Erişim Tarihi : 23. ASLAN Ö.ni..2005). .06. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü Lisans Tezi. “LabVIEW ile Simülasyon ve Eğitim Amaçlı Kullanılması”. [7] National Instruments Corp.04. Ölçme ve Değerlendirme” . ButterworthHeinemann.2005). . TUNÇ E.tr (Erişim Tarihi 09. İstanbul.Y. . “Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems”.July. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Australia [13] www. [12] PARK John. 2000 İstanbul. 1996. . Teksas..2005). “E-Öğrenme Nedir?” . ABD. sayı Aralık 2003 http://merkez.ceturk.com (Erişim Tarihi : 09. “Quick Field Programının Eğitime Uyarlanması” Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü Lisans Tezi. [4] ÖZDİN E.macromedia. [6] ÖZCAN M. [5] www.04. GÜNER Y.

. [24] National Instruments Corp.. Part Number 320999E-01. Haziran 2001 İstanbul.E3TAM.. “Macromedia AuthorWare 6 Kaynağından Eğitim” Ocak 2003 Macromedia Press.. July 2000. Part Number 322661A-01. NI Türkiye Temsilcisi Web Sitesi. GERÇEK C. "LabVIEW User Manual". Teksas. “Herkes İçin Macromedia Freehand 10 Çabuk Öğrenim Klavuzu”. “Connected Schools” Premium Publishing. “Measurements Manual”. [21] BODUR A. İstanbul. TOKGÖZ H. 1998 İstanbul. “Macromedia Fireworks MX Kaynağından Eğitim” Ekim 2002 Macromedia Press.Ş. April 2003..04. Nisan 2002.com”. “LabVIEW Programının Elektrik Teknolojisinde Kullanılması”. Teksas. Part Number 322194B-01. “Macromedia Flash MX Kaynağından Eğitim” Nisan 2003 Macromedia Press. [26] COHEN Sandee. (Erişim Tarihi : 08. [23] National Instruments Corp. [16] KELLOGG Orson. Macromedia Press. ABD. Texas USA. [25] SELINGER Michelle. Part Number 350778B-01. "LabVIEW 7. 2004.[14] Endüstriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasarımı A. ABD. [15] KHRISTINE ANNWN PAGE. [27] KASAPBAŞI M. [19] National Instruments Corp. . “Macromedia Dreamweaver MX Kaynağından Eğitim”. [17] PATTI SCHULZE . [28] GÜNDÜZ F. . Texas USA. “Macromedia MX eLearning İleri Düzey Kaynağından Eğitim” Mayıs 2003 Macromedia Press. .. [18] CHRISSY REY . İstanbul.C. 2003. BHATNAGAR Veera. 94 . DİNÇER G. [20] National Instruments Corp. Nisan 2001. . “www. “Otomasyon Sürecinde Her Yönüyle LabVIEW ve Matlab ile Enstrümantasyon ve Ölçme”. London.0 Evaluation Software CD". "Sound and Vibration Toolset User Manual".2005). Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü Lisans Tezi. Şubat 2003. Çeviri: Mehmet Çömlekçi.. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Tezi. [22] JEFFERY BARDZELL . May 2000. İstanbul. “Ölçme ve Enstrümantasyon Dersi Laboratuarının LabVIEW Programı Kullanılarak Sanal Ortamda Gerçekleştirilmesi”.

sayı Aralık 2003.pacontrol.. N.com INTERBUS Alan Yolu Organizasyonu Resmi Sitesi (Erişim Tarihi : 22.2005) [33] www.com enocta e-öğrenme web sitesi (Erişim Tarihi : 17. ÇAKIR H. [32] www.interbusclub. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET July 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 3 Article 20.04. “E-Öğrenme Nedir?”.10. “Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersindeki Uzaktan Eğitim İhtiyacı Ünitesinin Web Tabanlı Sunumunun Hazırlanması”.. ERDEN O.10.2005) 95 .com (Erişim Tarihi : 23.enocta. BAĞIRSAKÇI B..10.. Bilişim Dergisi 88.2005) [34] www.2003). [30] KAYA Z.org FOUNDATION Fieldbus Organizasyon Resmi Sitesi (Erişim Tarihi : 23. [31] www.fieldbus.[29] EYÜPOĞLU Filiz .

EKLER 96 .

Bu fonksiyonlarla olası kompleks uygulamalar toplama esnasında örnek oranının ani değişimi ve eşdeğer zaman örneklemesi için zamanlamadır. Active-X kontrolleri Visual Basic’in kendi kontrollerine (VBX‘ler) benzerdir. Alias: Düşük örnekleme hızında toplanan veride gözüken yanlış alçak frekans bileşeni. Otomasyon Nesnesinin özel bir formu. Asynchronous: (Eş zamanlı olmayan) İki taraf arasındaki etkileşimin aynı zamanda meydana gelmemesi durumu. ANSI: Amerika Devlet Standartları Enstitüsü API: Uygulama Programlama Ara Yüzü ASIC: Uygulama özellikli entegre devre . ADC: Analogdan Dijitale Çevirici – Elektronik cihaz.Bir müşteri için gerekli olan spesifik fonksiyonları dizayn eden ve üreten patentli yarı geçirgen parça. Authorware'in özellikleri arasında. Authorware: Macromedia tarafından hazırlanmış olan öğrenme için tasarlanmış bir yazım programı. Web bülten panosu. uygulamaları veya web tarayıcılarına serbestçe eklenebilir. AICC Aviation Industry Computer-Based Training Comittee: (Havacılık Endüstrisi Bilgisayar Tabanlı Eğitim Komitesi). ASIC Application Specific Integrated Circuit: Sayıcı / Zamanlayıcı I/O fonksiyonlarıyla basit ve arabellekli modların her ikisinde aşağı yukarı sayma. frekans kaydırma. VBX’lerin aksine Active-X Kontrolleri OLE bazlı geliştirme araçları. Fakat yapısı OLE tabanlıdır. periyot darbe genişliği ölçme. geliştiricilerin kod yazmadan ya 97 . eş zamanlı olmayan bir iletişim modudur.EK – A SÖZLÜK A A/D: Analogdan dijitale Active-X Controller: Active-X Kontrolleri. kare dalga ve darbe üretme. ATCC ayrıca öğrenci puanlarını ve ilerlemesini izlemek için kullanılan standartlardan biridir. Bu kurum e-öğrenme idare sistemlerinde standartlar geliştiren bir teknoloji tabanlı eğitim profesyonelleri grubudur. anahtarlama için kullanılabilir. analog voltajı dijital bir değere çeviren devre. Örneğin.

PC kart (PCMCIA). yüksek hızlı proses hafızası. yarı iletkenlerin veya di-elektrik materyallerin işlevini yitirmesi için yeterli voltaj değeri. Basic gibi yüksek seviye programlama diliyle yazılmış kaynak kodu. makine dilinde bir nesneye ya da derlenmiş bir programa 98 . Pascal. Code Generator: Sezgisel bir kullanıcı ara yüzü tarafından kontrol edilen. Bus: Bireysel devrelerle iletişim kuran bir grup bağlayıcı. ve EISA bus. Birden fazla kanalı kullanılan DAC kart maksimum örnekleme hızına çıkarılıp örneklenebilir.ISA (AT). Buffered Data Acquisition: Ara Bellekli Veri Toplama. C. Byte: 8 haneli 2’lik sistemde sayı. B Baud Rate: Seri iletişim veri iletimlerinin oranının bit/saniye gösterimi. Cold – Junction Compensation: Hava sıcaklığını ölçmek için kullanılan termokupl ölçüm devrelerini kapsayan aletler. Compact PCI: Endüstriyel uygulamalar için PCI veri yolunun bir Eurocard konfigürasyonu. Compiler: Derleyici. C Cache: İşleme verimi artırmak için ortak kullanılan talimatları veya verileri tamponlayan.da programlama yapmadan karmaşık etkileşimlilik yaratmasını sağlamak da vardır. Blended Learning: Harmanlanmış Öğrenim. Ayrıca Authorware. Genellikle Bus üzerine I/O veya diğer araçların bağlandığı genişletilmiş bir araçtır. CAN – Alan Ağı Kontrolörü: Endüstriyel otomasyon için cihaz seviyesinin artan kullanımını arayan seri yol. Bipolar: Pozitif ve negatif tüm değerleri içeren sinyal aralığı (örneğin: +5V ve –5V) Bit: 0 veya 1 değerini alan 2’lik sistemde tek haneli sayı. C veya Basic gibi dillerde yazılımı olarak doğru üst seviye kaynak kodu üreten bir yazılım programı. Breakdown Voltage: Görsel yalıtımın. Mesela PC bus’ları PCI. geleneksel sınıf tabanlı öğrenimle Web ya da bilgisayar tabanlı öğrenimin bir araya getirilmesi. daha da karmaşık etkileşimlilik yaratmak isteyen geliştiriciler için kodlama kapasitesiyle birlikte kullanılmaktadır. Maliyet tasarrufu ve on-line öğrenimin 24 saat ulaşabilen özelliğiyle sınıfa dayalı öğrenimin kişisel etkileşimini birleştirme çabası içinde. DAC operasyonu bilgisayarın arka plan görevlerinden biri olan DMA ve kesme kanalları kullanımıyla olur.

Current Sinking: Akım boşaltımı. Computer-Based Training . transdüser ve test problarıdan alınan elektrik sinyalleri toplayan. İşlemci ayrı bir ara bellekte öncelikli olarak bulunan veriyi eşzamanlı bir şekilde gösterir veya kaydeder. bir hafıza ara belleğinden transfer edilir veya içinden toplanır. Counter / Timer: Sayıcı / Zamanlayıcı. Dışardan gelen darbeleri veya saat darbelerini sayan devre. Kullanıcılar bir iletişim ara yüzüne parametreler girer ve Dreamweaver.dönüştüren bir yazılım aracı. ücretsiz bir Dreamweaver eklentisi. Sensörlerden. Bilgisayar tabanlı eğitimin. Sayaç. Coupling: Sinyalin bir yerden diğerine bağlanma şekli. giderek yaygınlaşan kategorisi. Bakınız Interpreter. Bir talimat sayacının hafızadaki talimatları çalıştırdığı bir program için modeldir. Crosstalk: Bir kanaldaki veriye bağlı olarak diğer kanalda oluşan. Çift Ara Bellekli Dijital I/O: Bazı sürücü yazılımları yüksek performanslı DIO ürünleri için çift ara bellekli dijital I/O fonksiyonları içerir. DHTML etkileşimlerini yaratmak için gereken JavaScript'i yazar. Bir DAQ kartının dijital ya da analog bir sinyal için akım tüketmesi. Control Flow: Kontrol Akışı. Bir dairesel tamponlama şeması büyük miktarda veriyi eksiz ve sürekli toplama ve üretmeyi sağlar. 20 MHz yukarı / aşağı genel amaçlı sayıcıları ve veri toplama uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiş bir zamanlama kontrolörü olan ASIC'i kontrol etmekte kullanılır. Fortran ve Basic gibi dillerdeki programlar kontrol akış modelini takip eder. D D / A: Dijitalden analoga. Program kontrolü bir talimattan diğerine akar. I/O Sayıcı / Zamanlayıcı I/O fonksiyonları 24 bit. Bu eklentiyi Macromedia Exchange'de yükleyebilirsiniz. CourseBuilder: 40 adet yapılmaya hazır öğrenme etkileşimi içeren. (2) Bir PC’ye takılmış A/D veya DIO kartlarla aynı 99 . istenmeyen sinyal. kısa sınav puanlarını izlemek).Bilgisayar Tabanlı Eğitim: Kısaca CBT (BTE) olarak adlandırılan öğrenime ve/veya öğrenimin idaresine yardım için bilgisayarların kullanımı (örneğin. ölçen ve girilen verileri bilgisayar ortamına işlemek için sokmak. DAC: Dijital Analog Çevirici DAQ (Data Acquisiton): (1) Veri toplama. bilginin internet üzerinde yer aldığı Web Tabanlı Eğitim (Web-Based Training) ya da Web Tabanlı Öğrenim (Web-Based Instruction). Derleme programlar çevrilmiş programlardan 10 ila 1000 kat daha hızlı çalışır. Çift ara bellekli dijital giriş çıkışlar ile veri.

Dijital Kontrol I/O: Bu fonksiyonlarla dijital I/O bağlantıları veya hatları için tek bit örnekleri okunup yazılabilir. Örneğin DDE. aktuatör) yüksek seviye cihazlarına (kontrolör) bağlamaya yarayan düşük seviye network. DDE: Dinamik veri alışverişi.Windows uygulamaları veya diğer DLL’ler tarafından kullanılan veya çağrılan veri ve çalıştırılabilir kod içeren Microsoft Windows un içindeki yazılım modülü. Basit üretim uygulama cihazları. fotoelektrik sensörleri ve motor çalıştırıcıları için idealdir. Operasyon. Differential Input: Bilgisayar ortamından izole edilmiş iki terminali arasındaki farkın ölçümünü kapsayan analog girdisi.iki sinyal seviyesinin oranını ölçmek için kullanılan birim. DLL içindeki fonksiyonlar ve veri.İşlemci bir iş yaparken.Mod Transferler Uyum yeteneği olan boardlarla kullanılan blok .mod dijital I/O fonksiyonları DMA veya kesmeleri kullanarak dijital bağlantılara dijital örnek ara belleklerini okur ve yazar. DeviceNet: Endüstriyel cihazlarını (sensör. Değişken kontrol. Blok . DCS’ler çok yaygın olarak büyük endüstriyel kuruluşlarda özellikle kağıt fabrikalarında ve petrol rafinerilerinde kullanıldı. DIO: Dijital giriş / çıkış DLL: Dinamik Bağlantı Kütüphanesi .işlemler arası iletişim için Microsoft Windows’taki standart yazılım protokolü. DCS . Bilgisayardan hafızaya veri transferindeki en hızlı yöntemdir. Db: Desibel.Dağıtık Kontrol Sistemi: İşlemcilerin dağıtılmış ağı ve I/O alt sistemlerini kontrolü kapsayan. DMA: Direk Hafıza Erişimi. DeviceNet özellikle düşük maliyet üzerine yoğunlaşmıştır. 100 . kullanıcı ara yüzlü. örnek olarak: limit anahtarları. herhangi bir verinin bus üzerinden direk olarak hafızaya gönderilmesi veya hafızadan getirilmesi.çeşit elektrik sinyalleri toplayıp ölçmek ve muhtemelen aynı PC’de D/A ve/veya DIO kartlarla kontrol sinyalleri üretmek. genelde LabVIEW’ın Microsoft Excel’le aynı veriyi paylaşması gerektiğinde kullanılır. Windows uygulamaları ve diğer DLL’ler tarafından referans edildiği zaman yüklenirler ve bağlanırlar. Data Flow: Sadece tüm veriler müsait olduğunda çalışan operatör ve talimatların bulunduğu bir programlama çeşidi. veri toplayan ve sistem yönetimiyle karakterize edilebilen büyük ölçekli bir işlem kontrol sistemi. Derivative Control: Hata sinyalindeki değişime orana orantılı çıktısı olan kontrol hareketi. bir arka plan transferi gibi asenkron olarak ilerler uyumlu dijital I/O sinyallerle veya uygun bir sayıcı/zamanlayıcı ile dıştan kontrol edilebilir. işlem değişkeni ve set noktası arasındaki farkı önceden tahmin eder.

Bu fonksiyon veriyi elde edildiği gibi analiz etmeye ihtiyaç duyduğumuz gerçek zaman uygulamaları için faydalıdır. E EEPROM: Elektrikli silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza. Director 3D ve akan video isletebilir ve kendi sunucusu da vardır.DNL: Türevsel nonlinearity. Director'da bu sınırlamalar yoktur. 1 LSB’deki ideal değerinden maksimum sapmanın LSB'sindeki. ışık kaynağı ve foto dedektörlü hareketli disk kullanan optik kodlayıcı en ünlü kodlayıcıdır. EPROM: Silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza . Flash. Drivers: DAQ kartları. Double . bununla beraber oynatıcısı daha uzun yükleme süresi gerektirir ve dosyaları Flash dosyalarından daha büyük olabilir. bir ölçüm. Flash gibi. Web dağıtımına yönelikken ve bu nedenle oynatıcısının ve SWF dosyalarının yükleme sürelerini asgariye indirmek amacıyla bazı sınırlamalara sahipken. Director: Macromedia'nın en güçlü yazım çözümü. 101 . DSP: Dijital sinyal işlemesi Dual Access Memory: Birden fazla işlemci veya kontrolör tarafından ulaşılabilinen hafıza tipi Dynamic Range: Bir devrenin kaldırabileceği en büyük sinyal seviyesiyle en küçük sinyal seviyesi oranı.ultraviyole ışık ışımasıyla silinebilen veya programlanabilen ROM. Genelde dB olarak ifade edilir. Uygulama programı ayrı bir ara bellekte öncelikli toplanmış veriyi eşzamanlı olarak işleyebilir. External Trigger: A/D dönüştürme tipi olayları tetikleyen dış kaynaktan gelen voltaj darbesi. Bir dairesel arabellek verinin eksiksiz toplanması işlenmesi ve sürekli yerine getirilmesini sağlar. Encoder: Lineer veya dönel sinyalleri dijital veya darbe sinyallere çeviren cihaz. GPIB ana yüzü boardları. Sadece elektrik sinyalleri tarafından silinebilir veya programlanabilir ROM. ve diğer I/O cihazları kontrol eden özel bir yazılım. Kod kalınlıklarının.Buffered Data Acquisition: (Çift Ara Bellekli Veri Toplama) Çift arabellekli veri toplama veri hafıza arabelleğiyle elde edilir. analog çıkış kanalına bir veri arabelleğinden transfer edilir.Buffered Waveform Generation: (Çift Arabellekli Dalga Şekli Üretimi) Çift ara bellekli dalga şekli kuşağı fonksiyonlarıyla veri ikinci bir ara bellek yeni veriyle eş zamanlı olarak güncelleştirilirken. RTU. PCLS’ler. Double . Değişken opak alanları. Director'un da Lingo adlı kendi doğal kodlama dili vardır ve bu dil geliştiricilerin karmaşık etkileşimlilik kodlamalarına olanak verir.

sinyal gücü ile frekans ve zaman grafiği oluşturur. geri plandaki diğer aktiviteler devam ederler. 102 . Floating Point: İşlemek ve saklamak için kullanılan bilimsel ve üssel gösterim.Erişilebilirlik . bu terim bilgisayar tabanlı eğitim için kullanılır ve bu nedenle CD-ROM tabanlı eğitimi ve bilgisayar veri bankası eğitiminin ağ gerektirmeyen diğer biçimlerini de içine alır. mesela 100 MS/s de 8 bit. nonlineer ve compleks sistemleri tamamlamak için çok kolay kullanılır. Basit linguistik kurallar. Internet. JAN ve/veya WAN'ı içeren. Genellikle. akustik ve vibrasyon analizde kullanılır. bir ağ üzerinde yapılan her türlü öğrenimdir.) Flyby: Kontrolöre uğramadan kaynaktan hedefe. sitenin ya da multimedya varlığının. Sonar. Gain: dB cinsinden sinyalin yükselme katsayısı. fakat örnekleme hızı 10 kS/s e düşmesiyle beraber 20 Bite çıkar. fare kullanamayanlar vb. Kontrol. G Gabor Spectrogram: Discrete Gabor transformu kullanan eklemli zaman frekans analizi. FIFO: First in first out. E-learning: E-öğrenim. Flash ADC: Karşılaştırma ve kodlayıcı mantık banka tarafından tek adımda saptanan çıktısı olan bir ADC. (basamaklar 10 un katlarıyla çarpılır. açıklamalı terimler tarafından saptanan kurallarla tamamlanır. gibi engelli kişiler tarafından kullanılabilmesine işaret eder. F Fieldbus: İşlem enstrümantasyon ve kontrol sistemlerini bağlanmakta kullanılan tüm-dijital iletişim ağı. Front Panel: Ön panel anlamına gelir Fuzzy logic: Birçok kontrol uygulamalarında PID yer değiştirmede kullanılan bir metot. Flexible Resolution: Çözünürlüğü örnekleme hızıyla değişen analogtan dijitale çevirici teknolojisi. yüksek performanslı veri transfer tipi Foreground: Direk operatör aracılığıyla oluşan aktivite.Accessibility: Bir dokümanın. görme ya da işitme engelli insanlar. Gain accuracy: Kazancın ideal kazançtan sapma ölçüsünün dB cinsinden değeri. Memory Buffer (birinci içeri birinci dışarı) ilk gelen erişim hakkına kavuşur. Tam tanımıyla e-learning. Kullanılan 4-20 mA analog standardın yerine geçer.

Elektrikli enstrümanlı bir bilgisayarın kontrolde kullanılır. plug-in kartları. Handler: Bilgisayarda işletim sisteminin yüklediği bir cihaz Hardware: Bir bilgisayar sisteminin fiziksel bileşenleri.(örneğin devre kartları. PXI ya da RS-232 programlanabilir araçlarını. VXI. IEEE 1394: Bilgisayarları çevresel video. 488. Şu anki maksimum transfer hızı olan 400 kb/s gelecekte artırılması planlanıyor. 2 -1987 standartları tarafından tanıtılır. 103 .GPIB: Genel amaçlı ara yüzü veri yolu. veri toplama ve kontrol ara yüzlerini ilgilendiren bilgisayar sistemlerine/sistemlerinden veri transferi. kablolar …) HMI . bir ölçüm. INL : (Integral Nonlinearity) Analog I/O devrelerinin ideal A/D ya da D/A transfer karakteristiklerinden maksimum sapmasının LSB’sindeki. Input Impedance: Bir devrenin giriş terminallerinden ölçülen direnci veya sığası.(Human-Machine-Interface): Bir operatörün bir endüstriyel otomasyon sistemiyle interaksiyonunu sağlayan araç ( genelde bir GUI) I I/O-Input / Output: Haberleşme kanalları. GUI . H Half-Power Bandwidth: Devrenin karşılayabileceği maksimum seviye ile –3 dB aralığında frekans genişliği. IEEE 488: ANSI/IEEE 488 -1978. Enstrüman sürücüler bir programlama dilinden çağrılabilen bir fonksiyondan LabVIEW ‘deki sanal enstrümanlara kadar değişen çeşitli formlarda olabilir. hafıza ve aygıtlara bağlayarak popüler olarak gelişen yüksek hızda seri veri yolunu tanımlayan IEEE 1934-1995 Standartlarının kısaltmaları. 488. belirli Plug-in DAQ kartını veya belirli bilgisayar tabanlı aracı kontrol eden yüksek seviye yazılım fonksiyonlar grubu. Instrument Driver: Belirli GPIB.1 –1987 Standartlarının kısaltmaları (Bkz GPIB) Industrial Device Networks: Endüstriyel otomasyon uygulamalarında standartlaşmış dijital haberleşme ağları.Graphical User Interface: Grafik tabanlı ekran görünümlerini kullanan bilgisayarda bilgi transferi gerçekleştiren kolay araçlarla iletişim. IEEE 488 veri yolu da denir çünkü ANSI/IEEE 488 -1978. 1 -1987 ve 488. HP-IB ile eşanlamda. operatör ara yüz aygıtları. kasa. Farklı üreticilerin kontrol sitemlerinde haberleşebilmesi için üretici patentli ağların yerini almaktadır.

Knowledge Management: Bilgi Yönetimi. Pascal. her seferinde bir satır okuyarak ve belirlenen işlemi yaparak çalıştıran bir yazılım aracı. Interrupt: CPU’nun o anki işini. genel bir terimdir. Etkileşim geleneksel olarak üç kategoriye ayrılır: Öğrencilerin birlikte çalıştıkları ve birbirlerinden öğrendikleri. K K: kilo. IPC (2) Industrial PC: Endüstriyel bilgisayar. öğrenciden-öğretmene etkileşim ve öğrencilerin doğrudan kitap. öğrenciden-öğrenciye etkileşim. IPC (1) Interprocess Communication: İşlemlerin mesajlarını ilettiği protokol. Basic gibi yüksek seviye programlama diliyle yazılmış kaynak kodu. Öğrencinin. multimedya. Öğrenme varlıklarının. Interopembility: Birlikte çalışabilirlik. Bkz Compiler. IVI: Interchangeable Virtual Instruements Donanımdan bağımsız aygıt sürücüleriyle sonuçlanan. Bilgi yönetimi genellikle. öğrencilerin bir öğretmenden öğrendikleri. Bir kurs bu etkileşimlerden birini ya da daha fazlasını içerebilir. veri ya da bilgisayar hafızası miktarını belirtmek için Byte ile kullanılan 1024 için kısaltma Kbytes/s: Data transferinde 1024 bytes/s anlamına gelen birim. bir takımın ya da 104 . tablolar vb. Interaction: Etkileşim. osiloskop. aynı makinedeki diğer işlemlere veya ağda bulunan herhangi bir işleme mesaj yollayabilir. Mesajlar veri blokları ve bilgi paketleri veya işlemlerin aksiyon için talimatları olabilir. DMM’ler ve fonksiyon jeneratörleri için standart programlama ara yüzlerini içeren bir teknoloji. J JTFA-Joint Time Frequency Analysis: Hızlı değişen dalga formlarının spektral analizi için bir teknik. IVI standart programlama ara yüzleri bir endüstri konsorsiyumu olan IVI vakfı tarafından tanımlanmıştır. belirlenen bir aktivite için iptal etmesini gösteren bir bilgisayar sinyali. Bir işlem kendine. Isolation Voltage: İzole edilmiş bir devrenin normalde dayanabileceği voltaj. varlıklar.Interpreter: C. Profesyonel bilgiyi bireyler yerine takımlarda tutmak amaçlı bir yaklaşım. genellikle esnek kombinasyonlarda. kursun bir parçasına dâhil olmasını belirten. maddelerden Öğrendikleri öğrenciden-içeriğe etkileşim. birbiriyle koordinasyon halinde kullanılabilmesi. Genellikle girdiden girdiye ve/veya herhangi bir girdiden yükseltici çıktısına veya bilgisayar veri yoluna göre belirlenir.

toplayan ve İzleyen öğrenme ortamlarının yaratılmasını kolaylaştıran sunucu davranışlarını içerir. MMI . volt ya da hertz ile birlikte kullanıldığında 1 milyon için standart metrik kısaltma (2) mega veri ya da bilgisayar hafızası miktarını belirtmek için Byte ile kullanılan 1. Learning Content Management System (LCMS): Öğrenme İçeriği Yönetim Sistemi. izleyerek) hem de (kurs yazarlarının. LSB: En az değerdeki bit. Hem öğrenmeyi (İlerlemeyi. Multirate Scanning: Çoklu Oran Tarama. Memory Window: Lokal işlemcide adresleri değiştirerek çabukça ulaşılabilen hafızanın sürekli blokları MFLOPS . M M: (1) mega. Flash ve gömülü Authonvare etkileşimlerindeki faaliyeti ve puanlan.048. L LabVIEW: Laboratuary Virtual Instrumention Engineering Workbench (Laboratuvar Sanal Enstrüman Mühendislik Çalışma Ortamı Linearity: Cihazın verdiği tepkinin R=K*S ( R= tepki S=uyarı K= bir sabit) denklemine uyması. puanlan.Man Machine Interface: Bakınız HMI. vb. Bazı DAC ürünleriyle farklı hızlarda farklı kanalları örneklemek için çoklu kanal tarama özelliği kullanılabilir.Million Floating-Point Operations Per Second: (Saniyede 1 milyon ondalıklı işlem) Bir işlemcinin hesaplama gücünü gösteren birim. Multitasking: Çeşitli işlemlerin aynı anda çalıştırabilen işletim sisteminin özelliği 105 .576 için kısaltma Mb/s: Data transferinde saniyede 1048576 bit anlamına gelen birim. e-Öğrenme için kullanılan ücretsiz bir Macromedia Dreamweaver eklentisi. Bu eklenti. kursa yeni içerik eklemelerini sağlayarak) içeriği idare eden bir bilgisayar sistemi.teşkilatın bütün üyelerinin bilgilerini kattığı ve diğerlerinin öğrenimine eriştiği merkezi bilgi temellerini kapsar.Million Instructions Per Second: (saniyede 1 milyon talimat) Bir işlemci makine kodu talimatlarının hızını gösteren birim. Microsoft ASP (Acuve Server Pages) teknolojisi kullanarak Microsoft Access veritabanlarına kaydederek. CourseBuilder. Learning Site: Öğrenme Sitesi. MIPS .

Bu eklentinin adı Manifest Maker Extension for Dreamweaver'dır ve Macromedia Exchange'den ücretsiz olarak yüklenebilir. sağanak yağış. radyo vericileri gibi dış kaynaklardan veya yarıiletkenler. siteleri ve onların varlıklarını anlamak ve tanımlamak için kullandır. jeneratörler. Nyquist Sampling Theorem: Eğer bant limitli sürekli bir sinyalin örnekleme frekansının yarısından daha yüksek frekanslarda bileşeni yoksa orijinal sinyal aynen geri elde edilebilir. lehim. Manifest (Manifesto): Kurs içeriklerini öğrenme idare sistemine transfer etmek içîn kullanılan. dirençler ve kondansatörler gibi iç kaynaklardan gelir. flouresant lambalar. ASP.Mux – Multiplexer: Tipik olarak yüksek hızlarda birçok sinyali tek bir analog giriş kanalıyla ölçmek için. VXI veri yolunu çoklu ana bölümler üzerinden genişletebilir ve VXI veri yolunu endüstri standardı bilgisayarlara direk olarak bağlayabilir. AC güç hattı. N Noise: (Gürültü) İstenmeyen elektrik sinyali. Meta-Data (Meta-Veri): Bir dosyanın ya da varlığın içeriğini tanımlayan veri. NTSC – National Television Systems Committee: Kuzey Amerika’da renkli video sinyalleri için kullanılan en yaygın format. Middleware: Bir Web tarayıcısında gösterilen standart Web sayfaları ile veritabanları arasında etkileşimi sağlayan bir uygulama (ya da uygulama ortamı). bilgisayarlar. Tümü Dreamweaver MX içinde bulunan. Gürültü. trafolar. JSP ve PHP örnekleridir. CRT ekranlar.Multisystem eXtension Interface Bus: Cihazlar arası yüksek hız iletişimi için dizayn edilmiş bir multidrop. nesneler hem veri hem de işlem mantığını içeren 106 . O Object Technology: ”Nesne”lerin analizi modellenmesi veya dizayn edilmesi ve/veya bir bilgisayar sisteminin belli bir yönünü gerçeklemek için kullanılmasına tekabül eden geniş bir terim. her bir girişi sırayla çıkışa bağlayan çok girişli anahtarlama devresi. MXIbus . Metaveri hem arama motorları hem de öğrenme idare sistemleri tarafından. paralel veri yolu mimarisi. Macromedia bir yapısal site için standartlara uygun bir manifesto doğurmak için bir Dreamveaver Site Definition (Site Tanımlaması) kullanan ücretsiz bir Dreamweaver eklentisi sunar. bir kurstaki bütün varlıkları tanımlayan bir XML dosyası. Uygulama gerçeklemeleri açısından (nesne tabanlı analiz veya dizayna karşı olarak) . Macromedia ColdFusion MX. motorlar.

ODVA: Open DeviceNet Vendors Association : DeviceNet spesifikasyonlarını ve tüm dünya üzerinde DeviceNet’in desteğini yöneten kar amaçlı olmayan bağımsız firmalar organizasyonu. Bento dosya sistemi ve Açık Skript Mimarisi) ve IBM (Sistem Nesne Modeli) tarafından sağlanan çeşitli teknolojilerin katılımıyla yaratılmış bir birleşik döküman mimarisi. OpenDoc: Apple (OpenDoc Mimarisi tabanı. "bu dersin sonunda. Outcome (Sonuç): Öğrenme sonucu olarak da bilinen sonuç. 107 . Yapısal tasarımcılar dersleri. Optical Isolation: Yüksek potansiyel farklılıklarını ve geçişlerini elimine etmek amacıyla elektrik sürekliliği olmadan veri yollamak için optoelectric alıcı ve verici kullanma tekniği. OLE otomasyonu üzerinden. Output Settling Time: Analog çıktının belirlenen limitler içinde son değerine ulaşması için gereken zaman. Örneğin. Component Object Model tabanlı olan OLE nesneye imkân veren sistem yazılımıdır.kendinden içerikli yazılım modlarıdır ve sadece iyi tanımlanmış ara yüzler arasından ulaşılabilir. faaliyetleri ve testleri tasarlamaya başlamadan önce. istenilen öğrenme hedeflerini ya da sonuçlarını tanımlarlar. Output Slew Rate: Analog çıktı voltajının bir seviyeden diğerine değişiminin maksimum hızı. kullanıcılarla iletişim kuran ve kurulmuş donanım ve cihazlarla haberleşen taban seviyesi yazılımı. Operating System: (İşletim Sistemi) Bilgisayarı kontrol eden. OLE ile farklı uygulamalardan çoklu bilgi kaynakları içeren bileşik dökümanlar yaratmak da mümkündür. ölçülebilir öğrenme hedefidir. Overhead: Bir görevi yerine getirmek için gereken bilgisayar işlem kaynağı(zaman ve/veya hafıza) miktarı. birleşik yazılımları kullanarak güçlü çözümler üretmek için bir uygulama dinamik olarak diğer uygulamaların servislerini tanıtabilir ve kullanabilir. script'leri başlatmak için uygun olaylar seçmeli. OLE Controls: Bakınız Active-X Controls. OPC-OLE for Process Control: Farklı saha cihazları otomasyon/kontrol sistemleri ve iş sistemleri arasında işlem ortaklığı sağlayan bir açık endüstri standardı cihaz ara yüzü. kullanıcı olayları script'lerle tanımlayabilmeli. en az iki olayı adlandırmak ve daha fazla aramayı bilmelidir" cümlesi hedeflenmiş bir öğrenme sonucudur. OLE: Object Linking and Embedding: Uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir sistem servisleri topluluğu. programları çalıştıran.

çeşitli elemanların farklı talimatlardan aynı anda işlenebilmesi için ayrılmasını içeren yüksek performans işlemci yapısı. PLC’ler tipik olarak özel programlama ve network protokollerine ve özel amaçlı dijital ve analog I/O portlarına sahiptir. PLC – Programmable Logic Controller: Endüstriyel gözlemleme ve kontrol uygulamalarında kullanılan yüksek güvenirlikte özel amaçlı bilgisayar. Potentiometer: Elektrik devrelerinin elle ayarlanmasında ve lineer veya dönel pozisyon için transdüser olarak kullanılan direnci elle ayarlanabilen elektrik cihazı. Port: Bir bilgisayarda veya uzaktan kontrolördeki haberleşme bağlantısı. Postriggering: Trigger koşulları sağlandıktan sonra programlanmış sayı kadar örnek toplamak için DAQ kartında kullanılan bir teknik. PCMCIA: Notebook büyüklüğündeki bilgisayarlarda de facto standartı olarak geniş bir kabul bulan genişletme veri yolu mimarisi. derivative control. Ayrıca bakınız proportional control.P PAL – Phase Alternate Line: Avrupa ve Japonya’da video sinyalleri için kullanılan en yaygın format. türevsel ve integral kontrol işlemlerini birleştiren 3 terimli kontrol mekanizması. PC’ler ve iş istasyonlarında bir standart olarak kabul edilmeyi başardı ve teorik olarak 132 Mbytes/s maksimum transfer hızı sunmaktadır. Pipeline: Bir talimatın tamamlanması için elemanlarına. PCI – Peripheral Component Interconnect: İlk olarak Intel tarafından ISA ve EISA’nın yerine geliştirilen yüksek performans genişletme veri yolu mimarisi. Plug and Play ISA: Microsoft. PC Card: Bir kredi kartı büyüklüğünde PCMCIA yuvasına giren genişletme kartı – genellikle bir PCMCIA kartı olarak bilinir. Photoelectric Sensor: Üzerine düşen ışığın şiddetindeki değişmeye tepki gösteren bir elektrik cihazı PID Control: Oransal. 108 . Pretriggering: Trigger koşulları sağlandığında alınan örneğin trigger koşuluna kadarki veriyi içermesi amacıyla sürekli veri dolu bir ara belleğin tutulması için DAQ kartında kullanılan bir teknik. Personal Computer Memory Card International Association tarafından yazılan hafıza kartlarının bir spesifikasyonu olarak ortaya çıkmıştır. kartlarda atlama ve anahtarlar olmadan tamamen yazılımla ayarlanabilecek plug-in kartlı PC’lerle sonuçlanan spesifikasyon. Intel ve diğer PC şirketleri tarafından hazırlanan.

ADC’yi besleyen devrenin offset veya kazanç hatalarını içermez. PWM – Pulse Width Modulation: Sabit frekanslı ve değişken pulse genişliğine (duty cycle) sahip pulse dalga formunun oluşturulması. Relative Accuracy: Bir ADC’nin tutarlılığının LSB’sinde bir ölçüm. işlemde ve otomasyon oluşturmada kullanılır. Bazı boardlar özel bir kabloyla bir kaç kartı birbirlerine senkronize etmek için gerekli veri yolu transfer fonksiyonlarına sahiptir. kartlar arasında saat darbesi (Clock Pulse). Protocol: Bilgisayarlar ve peripherallar arasında bir haberleşme kanalı üzerinden (örneğin GPIB) veri transferi için kullanılan bitler. Çoğu yaklaşım sensörü bir dijital on/off röle veya dijital çıktı sinyali sağlar. RTSI diye adlandırılan bu veri yolu tetikleme hattı bir karttan diğer kartı tetikleme. Propagation Delay: Bir sinyalin bir devre üzerinden geçmesi için gereken zaman. Resolution: (Çözünürlük)Bir ölçme sistemi tarafından algılanabilecek en küçük sinyal artışı.PROFIBUS: Avrupa’daki haberleşme sistemlerinin öncüsü olan bir haberleşme protokolleri ailesi. PWM pulse genişliğini (ON zamanının OFF zamana oranı) değiştirerek DC Motor ve ısıtıcılar gibi ayrık cihazların kontrolünde kullanılır. Q Quantization Error: Bir analog sinyali dijitale çevirme işlemindeki sonlu çözünürlük sebebiyle kazanılan belirsizlik. Her verinin byte’ı CPU tarafından okunur veya yazılır. Dünya çapında üretimde. Proximity Sensor: (Yaklaşım Sensörü) Bir nesnenin varlığını fiziksel temas olmadan algılayabilen cihaz. sinyal paylaştırma ve bir kaç kart gerektiren operasyonu senkronize etmekte kullanılır. Proportional Control: Kontrol edilen değişkenin istenilen set noktasından sapma miktarına orantılı olarak çıktı veren bir kontrol işlemi. Bütün kuantalama hatalarını ve nonlineerlikleri içerir. Örneğin bir 109 . karakterler ve kontrol kodları dizisi. R Real Time: Verinin biriktirilip sonra işlenmesi yerine alındıkça işlenmesi özelliğine sahip sistemin veya olayın özelliği. Çözünürlük bits. elektriksel ve yazılım özellikleri ile CompactPCI tabanlı modüler enstrümantasyon için açık sistem. Real Tıme Senkronization Interface: RTSI Kontrol. oran ya da yüzde olarak ifade edilebilir. PXI: (PCI eXtension for Instrumentation) Özel mekanik. Progremmed I/O: Bir CPU’nun bir I/O aygıtına ulaşması için standart metod.

Öğretim. S S/H – Sample and Hold: Bir analog sinyali alan ve bir kondansatör üzerinde kısa bir süre için saklayan bir devre. RTD – Resistance Temperature Detector: Direnç katsayısına bağlı olarak sıcaklığı ölçen metalik prob. leased line) kullanarak ana sistemle haberleşen uzaktaki bir site için dizayn edilmiş PLC’ye benzeyen endüstriyel veri toplama cihazı. SCXI – Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation: Sensörlerin yakınındaki bir external kasadaki düşük seviye sinyalleri koşullamak için National Instruments ürün hattı. genellikle tek bir öğrenme hedefi destekli. Böylesi analizler genellikle kaynaklarını bir eöğrenme çözümüne yatıran şirketler ve kurumlar için zorunludur. RTU – Remote Terminal Unit: Telemetri (radyo. bir grup e-öğrenme varlığı. gelişimlerin kurslarda esnek bir biçimde bir araya getirilen. Resource Locking: Hafıza veri yolu tarafından kullanılırken bir aygıtın yerel hafızayı kullanmaması için sinyallenmesinde kullanılan bir teknik. Ribbon Cable: İletkenlerin yan yana olduğu düz kablo. S/s: Saniye başına örnek sayısı.sistem 12-bit çözünürlüğe veya 4096 da bir çözünürlüğe veya yüzde 0. SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition: PLC’lerin kontrol fonksiyonları gerçekleştirildiği fakat bir PC tarafından görüntülendiği ve yönetildiği işlem kontrol uygulamalarında sıkça kullanılan PC fonksiyonu. Sinyaller ya lokal olarak dijitale çevrilir ya da koşullanan sinyaller dijitale çevirmek için DAQ kartına gönderilir. birleştirilebilir içerik parçaları yarattıkları. RTSI Bus – Real Time System Integration Bus: DAQ ve IMAQ kartlarını kartların üstündeki bağlantılar aracılığıyla fonksiyonların senkronizasyonu için direk olarak birbirine bağlayan National Instruments zamanlama veri yolu. Return On Investment (ROT): Bir e-öğrenme projesi gibi bir girişimin maliyet-kâr oranını belirlemek amaçlı bir analiz. RLO'la. Run: Oluşturulan sanal enstrümanı çalıştırmaya yarayan butondur. Bir DAQ kartının bir analog sinyali örnekleme hızını göstermek için kullanılır. değerlendirme ve başka uygulamalarda kullanılmak için çok sayıda dosya ve varlık içeren. eöğrenmeye modüler yaklaşımın ana unsurudur. 110 . Reusable Learning Object (RLO): Yeniden Kullanılabilir Öğrenme Nesnesi.0244 çözünürlüğe sahiptir. baştan sona bütüncül kurslar yaratmak yerine. dial-up telefon.

ses. Stand-Alone Program: İşletim sistemiyle çalışan fakat diğer yazılım programları ve ortamı olmadan çalışan derlenmiş program. Self – Calibration: Öz kalibrasyon Bazı kaliteli DAC kartları öz kalibrasyon donanımlı devreye sahiptir. Stream .SE-Single Ended: Ortak bir toprağa göre ölçülen bir analog girdi için kullanılan terim. Self – Calibrating: Oldukça kararlı bir referansa sahip ve kendi A/D ve D/A devrelerini kullanıcının elle ayarları olmadan kalibre eden bir DAQ kartının özelliği. basınç. Sensor: Fiziksel uyarıya (ısı. izlemek ve geliştirmek için kullanılır. SPC – Statistical Process Control: Bir işlemin karakteristiklerinin ölçüldüğü veya sayıldığı ve sonrasında izlendiği istatistiksel analiz metodu. Single . ışık. SS – Simultaneous Sampling: Her bir girdi veya çıktının aynı anda dijitale çevrildiği ya da güncellendiği sistemin özelliği. Software Trigger: Veri toplama gibi bir olayı başlatan programlanmış bir olay.From Disk: Diskten Akış Bazı sürücü yazılımları analog çıkış kanallarına hard diskten yüksek oranlarda direkt olarak büyük miktarda verinin akabildiği yüksek seviye fonksiyonlar içerir. Öz kalibrasyon fonksiyonları kazanç ve değer kaymasını belirli doğrulukta düzeltir.point Analog Input: Tek Nokta Analog Giriş Bu fonksiyonlarda bir tek gerilim okuma tek bir analog giriş kanalından alınır. 111 . SPC genellikle üreten işlemlerin performanslarını değerlendirmek.to – Disk: Diske Akış Bazı yazılımlar Windows altındaki çalışmalarında hard diske yüksek oranlarda direkt olarak ve büyük miktarda veri akıtan yüksek seviye fonksiyonlar Subroutine: Girdi ve/veya çıktı parametreleri olan tek satırlık kod tarafından çalıştırılan yazılım talimatları topluluğu.Point Analog Output: Tek Nokta Analog Çıkış Bu fonksiyonlarla bir analog çıkış kanalında üretilen gerilim güncellenebilir. Gergi ölçer: Direnci üzerindeki kuvvete bağlı bir fonksiyon olan sensör. akış vb…)tepki veren ve ona karşılık elektrik sinyali üreten aygıt. hareket. SQL – Structured Query Language: Veritabanları ile iletişim kurabilmek için kullanılan prosedürü olmayan bilgisayar dili. Stream . Single . Stop: Çalışan enstrümanı durdurmak için kullanılan butondur. SPDT – Single-Pole Double Throw: Bir terminalin bir ya da iki başka terminale bağlanabildiği anahtar özelliği.

birbirleriyle aynı zamanda etkileşim kurdukları bir etkileşim modeli. Bir test executive test işlemi için bir operatör ara yüzü sunar. Syntax: Özel bir programlama dilinde ifadelerin uymak zorunda olduğu kurallar. THD – Total Harmonic Distortion: Harmonik bozulmayla oluşan toplam rms sinyalin tüm rms sinyaline dB ya da yüzde olarak oranı.Synchronous: (1) Donanım – Bir referans saate göre senkronize edilmiş olayın özelliği. Authonvare ve Director simülasyonlar üretmeye muktedirdir. RLO'lan kurslarla bütünleştirmeyi kolaylaştırmak amaçlı bir standarttır. Talker: Veri yolunda dinleyiciye bilgi yollayan GPIB üzerinde bulunan aygıt. (2) Yazılım – Bir işleme başlayan ve sadece işlem bittiği geri dönen fonksiyonun özelliği. Protokollerin 3 temel maiyeti vardır. Macromedia CourseBuilder. Macromedia Flash. Flash ve Authorware içeriğinin tümü SCORM uyumlu e-öğrenme yönetim sistemlerine dâhil edilebilir. ve düşük kaynak gerektiren iletimler için Kullanıcı Datagram Protokolü (User Datagram Protocol-UDP). THD+N – Signal-to-THD Plus Noise: Toplam rms sinyalinin harmonik bozulmanın rms sinyali artı gürültüye dB cinsinden oranı 112 . pass/fail durumuna karar verir ve test verisini logunu tutar. veri alma ve bileşenleri paketleme düşük seviye servisi Internet Protokolü(IP) . Test Executive: Test programlarını otomatik sıralanması için bir uygulama. SCORM – Sharable Content Object Reference Model (Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli) : SCORM. T T/H – Track and Hold: Bir analog voltajı izleyen ve değerini tutan devre. bir gerçek dünya teknolojisiyle olduğu gibi. geleneksel sınıf öğreniminde olduğu gibi. System Noise: Analog girdiler topraklandığında analog devreden veya ADC den görülen gürültü miktarının ölçütü. TCP/IP: Tek network veya bir birine bağlanmış ağlar üzerinden haberleşmek için standart protokoller. etkileşim kurmasını sağlayan bir öğrenme varlığı. senkronize): Bütün tarafların. Synchronous: (Eş zamanlı. Simülasyonlar genellikle bilgisayar programlarını ve karmaşık ara yüzleri güvenli ve açıklayıcı bir ortamda öğretmek İçin kullanılır. benzeşim): Kullanıcının ekran üzerinde. yüksek güvenilirli veri iletimi için İletim Kontrol Protokolü (Transmission Control Programme-TCP) . Simulation: (Simülasyon.

Unipolar: Sürekli pozitif sinyal değeri. USB: Yüksek hızı sayesinde Universal Serial Bus. Usability: (Kullanılabilirlik): Bilgisayar ara yüzleri ile onları kullanan insanlar arasındaki uygunluğu sağlama amaçlı bir uygulama. Transducer: sensör. insan-bilgisayar etkileşiminin sosyal disiplinine bağlıdır ve ana amaçları arasında. (2) Ön paneli ve diyagramı olan bir VI modülü. VISA: Enstrümental yazılımları birleştirmek için National Instrument tarafından geliştirilen sürücü yazılım mimarisi. etkileşimli öğeleri tanınabilir yapmak vardır. Throughput Rate: Transfer oranı-yazılım overhead oranı.The Simulate Sİgnal Express VI: Sinüs formunda sinyal üreten ve onu farklı dalga formlarına çevirebilen bir sanal enstrüman Thermistor: Sıcaklık fonksiyonlu elektrik resistans değişmesini gösteren yarıiletken sensör. Thermocouple: İki birbirinden ayrı metal kullanarak üretilmiş sıcaklık sensörü. W Waveform Generation: Dalga Şekli Üretimi Dalga şekli üretime fonksiyonu belli oranlarda keyfi dalga şekli üretimi için kullanılır. Visual Basic Custom Control (VBX): Visual basic kullanarak yazılan uygulamalara entegre edilen ve farklı firmalar tarafından yaratılan özel bir ikili paket objesi. Kullanılabilirlik.RS-232 yerine pc’lere konan seri veri yolu. U UART – Universal Asynchronous Receiver / Transmitter: paralel datayı seri dataya çeviren entegre devre. Genellikle bilgisayar veri yolundan seri cihaz ara yüzlerine ser iletişimde kullanılır. genellikle PC ile birlikte kullanılan hardware ve software kombinasyonu. Çoğu termistor negatif katsayı gösterirler. Transfer Rate: Yazılımın kurulumundan ve başlamasından sonraki byte/s cinsinden veri transfer oranı. siteleri gezinilebilir. Bir güncelleştirme oranı seçer ve 113 .(0 to +10m v ) UPS: Uninterruptable Power supply. V VI: Sanal Enstrüman (Virtual Instruments) Virtual Instrument: (1) klasik stand-alone enstrüman işlevliğinde. Birleşme sıcaklık fonksiyonu cinsinden küçük bir voltaj farkı oluşturur. metni okunabilir.

Z Zero-Overhead Looping: Yüksek performanslı işlemciyle gerçekleşen. dalga şekli verisiyle yüklenebilen analog çıkış FIFO' larına sahiptir. DMA veya kesme (interrupt) kullanımı FIFO'dan bir dalga şekli üretimi çıkarıp çıkış dalga şeklinin kontrolü yönünden işlemciye yardım eder. While Loop: İken döngüsü Word: Bir zaman biriminde işlemci ve hafızanın ürettiği standart bit sayısı. X XML: Bir Web standardı olan extensible Markup Language'in kısaltması.dalga şekli üretimi için veri kaynağı gibi kullanılan bir ara bellek tanımlanır. KLO'ların birlikte işletilebilmesini son derece kolaylaştırır. doğal yapısının hem İnsanların hem de makinelerin okuyabildikleri meta-veri de sağladığı etiket veri bankası bir sistemi de içerir. Kaliteli birçok kart. başlangıçtaki talimatları kullanmadan talimatları tekrar etme yeteneği. break down voltajdan aşağıdaki güvenlikli aralıkta en yüksek uygulanabilir voltaj değeri. XML. XML içeriği sunumdan ayırmak için kullanılan güçlü bir teknolojidir. Zero-Wait-State Memory: Hafızanın yeteri kadar hızlı olduğu durumlarda işlemcinin yazmak ya da okumak için beklememe hali 114 . Working Voltage: Ürüne. Böylelikle.

22.EK – B SİTEDEN ÖRNEK SAYFALAR Şekil 4. Sayfası 115 . Sayfası Şekil 4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 2.21 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 1.

“Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 3.Şekil 4.24 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 4. Sayfası Şekil 4. Sayfası 116 .23.

Şekil 4.26 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 6. Sayfası 117 . Sayfası Şekil 4.25 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 5.

“Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 8.27 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 7.28. Sayfası 118 .Şekil 4. Sayfası Şekil 4.

Sayfası 119 .Şekil 4.30 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 10. Sayfası Şekil 4.29 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 9.

EK – C UZAKTAN EĞİTİM CD’Sİ 120 .

2005 yılı Haziran ayından itibaren İstanbul Dr. evli olup İngilizce bilmektedir. Aynı yıl Prof. 29 Eylül 2000 tarihinde öğretmenlik görevine İstanbul Küçükçekmece'de Nahit Menteşe Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde başlamıştır.ÖZGEÇMİŞ Yüksel GÜNER. İrfan GÜNEY danışmanlığında lisans tezini Türker Yılmaz ile birlikte "Elektrik Tesislerinde İzolasyon Koordinasyonu" konusunda tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (MÜTEF) Elektrik Eğitimi Bölümünü 1998 yılında bitirmiştir. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Elektrik Eğitimi Programı’nda yüksek lisansa başlamıştır. 2 uluslararası bildirisi bulunan GÜNER. 2 yıl özel sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır. 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur.Dr. Lise öğrenimini 1994 yılında Edirne Teknik Lisesi Elektrik Bölümünde tamamlamıştır. Nureddin Erk – Perihan Erk Endüstri Meslek Lisesi’nde teknik öğretmenlik görevine devam etmektedir. 2000 yılında vatani görevini İzmir'de tamamlamıştır. 121 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->