T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LABVIEW PROGRAMI İLE VERİ TOPLAMA, VERİ İŞLEME VE VERİ İZLEMENİN E-ÖĞRENME OLARAK HAZIRLANMASI

Yüksel GÜNER (Teknik Öğretmen)

YÜKSEK LİSANS TEZİ
ELEKTRİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRİK EĞİTİMİ PROGRAMI

DANIŞMAN Doç. Dr. Koray TUNÇALP
İstanbul, 2005

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LABVIEW PROGRAMI İLE VERİ TOPLAMA, VERİ İŞLEME VE VERİ İZLEMENİN E-ÖĞRENME OLARAK HAZIRLANMASI

Yüksel GÜNER (Teknik Öğretmen) (Enstitü No: 141101220020085)

YÜKSEK LİSANS TEZİ
ELEKTRİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRİK EĞİTİMİ PROGRAMI

DANIŞMAN Doç.Dr. Koray TUNÇALP
İstanbul, 2005

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KABUL VE ONAY BELGESİ
LABVIEW PROGRAMI İLE VERİ TOPLAMA, VERİ İŞLEME VE VERİ İZLEMENİN E-ÖĞRENME OLARAK HAZIRLANMASI
Yüksel GÜNER’in LabVIEW Programı ile Veri Toplama, Veri İşleme ve Veri İzlemenin E-Öğrenme Olarak Hazırlanması isimli Lisansüstü tez çalışması, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ...................... tarih ve ........................ sayılı kararı ile oluşturulan jüri tarafından Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Elektrik Eğitimi Programında YÜKSEK LİSANS Tezi olarak Kabul edilmiştir.

Danışman Üye Üye Üye Üye

: Doç. Dr. Koray TUNÇALP Marmara Üniversitesi : Prof. Dr. İrfan GÜNEY : Doç. Dr. Fevzi BABA : :

Tezin Savunulduğu Tarih : 14.12.2005

ONAY
M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun .................. tarih ve ...................... sayılı kararı ile Yüksel GÜNER’in Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Elektrik Eğitimi Programında Y.Lisans (MSc.) derecesi alması onanmıştır. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Arş. gün geçtikçe artmaktadır. Öncelikle bu çalışmada emeği geçen. Gör. LabVIEW programı demo CD’leri. LabVIEW programının Türkçe olarak Uzaktan-Öğrenme yolu kullanılarak insanlara öğretilmesiyle. Tezimin ilk gününden. Mehmet SUCU’ya çok teşekkür ederim. bıkmadan. fikirler veren. İnternetin insan yaşamındaki payı. Deneyimleri ile oldukça faydalı oldular. Gör. Dr. Macromedia ürünlerinin Türkiye Temsilcisi olan Medyasoft Bilgi Sistemleri’nden Pazarlama Yöneticisi Erhan ÖZDEN’e yardımlarından dolayı teşekkür ederim Çalışmalarım süresince evde bana desteğini hiç esirgemeyen sevgili eşime minnettarım. Aralık. kaynak kitapları ve kataloglarını temin ettiğim National Instruments firması Türkiye Dağıtıcısı olan E3TAM şirketi çalışanlarından Murat AKINCI’ya ayrıca teşekkür ederim. Böylece klasik öğrenme yöntemlerinin yanında E-Öğrenme de ilgi çekici bir alternatif öğretim yöntemi olmaya başlamıştır. teşvik eden. İnternetin yaygınlaşması ile Uzaktan-Öğrenme (E-Öğrenme) yöntemlerini çeşitlendirmekte ve geliştirmektedir. usanmadan yardımlarını esirgemeyen. 2005 Yüksel GÜNER i . son gününe kadar bana yol gösteren. Sezai TAŞKIN ve Arş. Danışmanım Doç. ülkemizde önemli bir eksiklik giderilmiş olacaktır. Koray TUNÇALP’e en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.ÖNSÖZ Gelişen teknoloji ile bilgi okyanusu inanılmaz bir hızla büyümekte ve bilgiye ulaşmak da bir o kadar kolaylaşmaktadır. Bu çalışma ile önemli bir açığın kapanacağına inanıyorum.

........3.............................4 MATLAB ……………………………………………………………… 9 II.2 Mesleki Teknik Eğitim Modelleri ……………………………………… II.........1...... II.... X ŞEKİL LİSTESİ ..……….1 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ……………………………………………………............3 Quick Field …………………………………………………………… 9 II.... 2 BÖLÜM II.2 Cadence PSPICE …………………………………………………......1...……...1........................ XII BÖLÜM I.......................1 Electronic Workbench …………………………………………….2 UZAKTAN ÖĞRENME VE E-ÖĞRENME ……………………………………… 11 II.....1 Mesleki Teknik Eğitimin Amacı ………………………………………. 11 ii .............2....... 1 I. GİRİŞ VE AMAÇ…………………………………………………............... II...1.3 Elektrik Elektronik Mesleki Teknik Eğitimde Kullanılan Bilgisayar Programları ……………………………………………………….1 Tanımlar ……………………………………………………………………......5 LabVIEW …………………………………………………………….......2....................3................................................. V ABSTRACT ..................2.. 10 II....... I ÖZET …………………………………………………………………………………....... 4 II.............3....................3 Teknik Alanlarda Uzaktan Eğitimin Klasik Eğitime Göre Avantajları ve Dezavantajları……………………………………… 6 II... IIX SEMBOL VE BİRİMLER LİSTESİ ....... II. VII YENİLİK BEYANI .............. 7 7 8 4 5 5 5 II............... MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE E-ÖĞRENME ………………......1 Klasik Mesleki Teknik Eğitim ……………………………………..................2 Mesleki Teknik Eğitimde Uzaktan Eğitim………………………… 6 II.......................................1........................ IX KISALTMALAR .....................1. AMAÇ ………………………………………………………………………………......2........ II.......1...İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ .................... GİRİŞ ………………………………………………………………………………......3...1..........1.................................3..... II........1.2...... 1 I...1.............1..........

1.. 22 II.2. 19 II.2.1.2...2.....5 Uyarım ……………………………………………………………… 30 III.3.3..1..... Dağıtılmış I/O – Sayısal Vericiler …………………………………. 22 II. III.5 LabVIEW Uygulamaları …………………………………………………..2 Farklı Zamanlı E-öğrenme (Asenkron) …………………………. 24 III.... 13 II.3..5..2. 25 26 26 26 27 28 28 29 III..3 Doğrusallaştırma…………………………………………………… 29 III..8 Türkiye’de Uzaktan Öğrenme …………………………………………......7 Dünya’da Uzaktan Öğrenme …………………………………………… 16 II. 31 c..II...3..2 D/A Kartları………………………………………………………… 31 32 32 34 iii .1...2.... 14 II. 20 II..1 Filtreleme…………………………………………………………..4....4..3 Özellikleri …………………………………………………………………..2... III. 14 II... III. 20 II. III..1 Gürültü ve Girişim ………………………………………………… III.2.2 Uzaktan Öğrenmenin Tarihçesi ………………………………………… 12 II...2 Alan Kablolama…………………………………………………………..3.1 Transdüser ve Algılayıcılar…………………………………………….3..... 15 II.. 14 II. 22 BÖLÜM III.3 LABVIEW PROGRAMININ TANITIMI ………………………………………….. Doğrudan Bağlantı Modüller – İki Telli Vericiler …………………. III.....3..2 Yapısı .. 21 II..3.1.4 Veri Toplama Donanımı ………………………………………………....1.1 Eş Zamanlı E-öğrenme (Senkron) ……………………………….1...........1.2.2. III..1.2....1..4 Kullanıldığı Yerler ………………………………………………………..2.3 Sinyal Şartlandırma …………………………………………………… III.......5 E-öğrenmenin Türleri …………………………………………………….1..1. 12 II..1 Tanım ………………………………………………………………………....2..1.. III.9 Uzaktan Öğrenmenin Standartları …………………………………….3.....6 Uzaktan Öğrenim İle İlgili Uygulama Önerileri ……………………… 15 II...3 Karma / Harmanlanmış Öğrenim (Blended Learning) ………….5.1. Takmalı Kart Sinyal Şartlandırma ………………………………….VERİ TOPLAMA..2 Gürültünün Kaynakları ve Tipleri ………………………………..4 Ayırma ……………………………………………………………… 30 III..1.1 A/D Kartları………………………………………………………… III.1 VERİ TOPLAMANIN TEMEL KAVRAMLARI………………………………… 24 III.. 30 b.3 Gürültünün En Düşük Seviyeye İndirilmesi ………………….. 17 II..6 Sinyal Şartlandırma Sınıfları ……………………………………… 30 a.3 E-öğrenmenin Temel Bileşenleri ……………………………………….4 E-öğrenmenin Yararları …………………………………………………..2.. VERİ İŞLEME VE VERİ İZLEME………….5.2 Yükseltme…………………………………………………………..3.3.

2 KULLANILAN PPROGRAMLARIN SEÇİM KRİTERLERİ …………………. c.1.3.2 RS-485 Ara Yüz Standardı …………………………………………….1 İşletim Sistemleri ………………………………………………….4.. III..2 Ara Yüzün Mekanik Karakteristikleri …………………………… III. 61 IV.1. 60 IV.1.1.3 SERİ VERİ HABERLEŞMESİ …………………………………………………… 45 III.3 KULLANILAN PROGRAMLARIN ÖZELLİKLERİ …………………………… 61 IV.3 Karşılıklı Değişim Devrelerinin Fonksiyonel Tanımı ………….3.………………… a. d.3.3 IEEE 488 Standardı …………………………………………………….3.4 Sayaç / Zamanlayıcı I/O Kartları ……………………………….2 Authorware ………………………………………………………………. III. III. III.6. III.2 Kesmelerin Çalışması…………………………………………….4.………………………………………………… III.1.3 Doğrudan Hafıza Erişiminin Çalışması (DMA) ………………… III.1 RS-232-C Ara Yüz Standardı ………………………………………….1.1.1. b.4.3.4 20 mA.1.1.1.1 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ………………………………………………………… 60 IV. EISA Yolu …………………………………………………………. Mikrokanal Yolu …………………………………………………….3 Sayısal I/O Kartları………………………………………………… III.1. III. III.1 Dreamweaver …………………………………………………………….6 Protokoller ………………. III. III.6 Ana Sistem …………….4.4. 34 35 36 36 36 37 39 40 40 40 40 41 42 46 47 47 48 50 51 52 53 53 54 56 56 57 58 58 III. 60 IV.. III.. III..1 Çalışma Metotları ……………………………………………………… III.3. Akım Döngüsü ….3..…………………………………………….1.4.3 Ana Sisteme Doğrudan Bağlantı …………………………….………………………………. PCI.3..3.1.1.3.6. TEZ ÇALIŞMALARI …………………………………………….III.2 VERİ TOPLAMA VE KONTROL KONFİGÜRASYONU …………………… III.1 Elektrik Sinyal Karakteristikleri ………………………………….6.4.4 EIA-232 Ara Yüzünün Çalışma Dizisi ………………………….6.4 Büyütme Yolu Standartları…………………….3. compactPCI ve PXI Yolu …………………………………….3.…………………………………………….4 Ana Sisteme Uzaktan Bağlantı …………………………………… 58 BÖLÜM IV. III..1.5 Veri Toplama Yazılımı ………………………………………………….1 PCMCIA Kartları Kullanılarak Verinin Programlanması ve Günlüğün Tutulması ……………………………………………………. III. III.. 62 iv .2 Bağımsız Çalışma ……………………………………………… III. ISA Yolu ……………………………………………………………. III.4 DAĞITILMIŞ VE BAĞIMSIZ GÜNLÜKÇÜLER İLE KONTROLÖRLER … III.5 Seri Ara Yüz Dönüştürücüleri …….

71 IV.5.7.2 Değerlendirmeler ………………………………………………..3 Firework …………………………………………………………………… 63 IV. IV. IV.5 Flash ……………………………………………………………………….4 ARAŞTIRMA ARAÇLARI ……………………………………………………… 65 IV.1 Ders İçerikleri ……………………………………………………..6 Swishmax ………………………………………………………………… 64 IV. EK C – UZAKTAN EĞİTİM CD’Sİ ………………………………….3.7.7.4 Canlandırmalar …………………………………………………………… 69 IV..7..7 İletişim …………………………………………………………………… IV.2.3 Projeler ………………………………………………………………….8 LABVIEW WEB SİTESİ ÖRNEK SAYFALARI …………………………….2.5. EKLER ……………………………………………………………………….9 ÖRNEK UYGULAMA SANAL ENSTRÜMAN ……………………………… 72 72 74 77 78 79 79 79 80 81 82 82 84 84 86 BÖLÜM V.7.7.7. KAYNAKLAR ………………………………………………………………. Kısa Cevap ………………………………………………………… c. a.. IV.3. IV. IV. v 88 91 93 96 97 115 120 121 .5 İndirme ………………………………………………………………….IV.6 YAPILAN ÇALIŞMALAR ……………………………………………………….1 LabVIEW ………………………………………………………………… IV.5. 64 IV..5 KULLANILAN ETKİLEŞİM ÇEŞİTLERİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR …… 65 IV.4 Bağlantılar ……………………………………………………………… IV.5.3. 67 IV.. 63 IV.7..7. BÖLÜM VI.5 Metin Girişi ……………………………………………………………….7 OLUŞTURULAN LABVIEW UZAKTAN ÖĞRENME WEB SİTESİ BÖLÜMLERİ …………………………………………………………………………. IV..1 Sürükle Bırak ……………………………………………………………… 65 IV. ÖZGEÇMİŞ …………………………………………………………………. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER ………………….2 Kurslar …………………………………………………………………. 70 IV.3 Hedef Obje İşaretleme …………………………………………………… 68 IV.5.. Çoktan Seçmeli …………………………………………………… b.4 Freehand ………………………………………………………………….6 Yardım …………………………………………………………………… IV. EK A – SÖZLÜK ……………………………………………………… EK B – SİTEDEN ÖRNEK SAYFALAR ……………………………..2 Hedef Alan Seçimi ……………………………………………………….3. Doğru Yanlış ………………………………………………………. SONUÇLAR …………………………………………………. IV..

Son yıllarda eğitim alanındaki gelişmeler uzaktan öğrenme çevresinde oluşmaktadır. işlenmesi ve kontrolünü kolaylaştırmaktadır. LabVIEW programı. proseslerin izlenmesi ve kontrolü açısından her geçen gün artmaktadır. kullanım kolaylığı ve esnekliği ile endüstriyel problemlere çözümler üretmek için kullanılan bir yazılımdır. işlenmesi ve izlenmesine pratik çözümler sunan bir bilgisayar programlama dilidir. Diğer yandan endüstrideki otomasyon sistemlerinde veri toplama. toplumda eğitim kurumuna devam etmeden eğitim alma gereksinimindeki artış. verileri işleyerek istenen çıkışları sağlar. Eğitim kurumlarındaki yer sıkıntısı. bilgisayar yardımıyla özellikle verilerin ölçülmesi. LabVIEW bilgisayar programı ile veri toplama konularını İnternet üzerinden e-öğrenim olarak adım adım öğretmeyi amaçlamaktadır.ÖZET Bu çalışma. Sadece eğitim kurumları değil. uzaktan öğrenmenin oluşmasındaki sebeplerden bir kaçıdır. Dünyada yaygın olarak kullanılan LabVIEW programı da verilerin toplanması. Birçok ülkede yıllardır bu alanda kullanılan LabVIEW programı. Programın İngilizce vi . LabVIEW endüstriyel ölçme sistemlerinde bulunan sensör ve transdüserlerden alınan verileri. ülkemizde son yıllarda daha fazla kullanılır olmuştur. LabVIEW programı üzerinde oluşturulan Sanal Enstrümanlar (VIs). bilgisayara girmek için kullanılan ADC kartları ve programdan elde edilecek çıktıları otomasyon sistemine gönderen DAC kartları ile birlikte kullanılmaktadır. LabVIEW. aşırı nüfus artışı. veri işleme ve veri izleme tekniklerine olan ilgi. şirketler de personel eğitiminde ekonomiyi ön planda tutarak ve zaman kaybını engellemek için uzaktan öğrenimi tercih etmektedirler. Bunun sonucunda LabVIEW programını kullanan kişi sayısına olan talep artmaya başlamıştır.

canlandırma ve hedef alan seçimi gibi etkileşimlerden yararlanılmıştır.olması. Yapılan bu çalışmada. Değerlendirme amacıyla 19 sınav bölümü oluşturulmuş ve 169 soru hazırlanmıştır. Tezde geliştirilen LUES LabVIEW Uzaktan Eğitim Sitesinde eğitim modelleri için toplam 83 bölümde 750 civarında slayt oluşturulmuştur. çoktan seçmeli ve doğru / yanlış seçimi gibi çeşitli şekillerde tasarlanmıştır. Aralık. 2005 Yüksel GÜNER vii . Değerlendirmeler. hem de LabVIEW’ın yaygın şekilde kullanımı desteklenmektedir. Derslerde sürükle bırak. Böylece hem e-öğretim alanında bir katkı sağlanmakta. kısa cevap. hakkında Türkçe kaynağın yok sayılabilecek seviyede olması. bu programın öğrenilmesini ve yaygınlaşmasını zorlaştırmaktadır. metin girişi. programın Türkçe uzaktan eğitimini yapan bir site ile bireylerin eğitimi amaçlanmıştır.

developments in the educational area have been formed in the environment of remote education. it is a language of scheduling computer which supplies practical solutions in the following. data processing and data monitoring in the industrial automation systems has been increasing day by day point of controlling and following processes. Virtual Instruments on LabVIEW program supply designed outputs by processing data. LabVIEW program which has been used in many areas in many countries has been used in our country recently. the aim is to teach data acquisition subjects with LabVIEW program of computer using internet step by step. execessive increase of population. the demand of people who uses LabVIEW program has started to increase. The matter of difficulty in the educational places. Recently. LabVIEW is used with DAC cards which sends outputs from program to automation system and ACD cards which used for loading data from sensor and transducers in the industrial measurement systems. Data Processing and Data Monitoring as E-Learning with LabVIEW Program In this study. In the world LabVIEW program is also common. Because of being the language of program is viii . LabVIEW was made to produced solutions for industrial problems with easy-using flexibility. LabVIEW program make measuring. So. data processing and following. in society the increase in the need of having an education without joining any education instuition is a few of the reasons of remote education existence. processing and controlling easier by the help of computer. Not only education instutiations but also companies prefer remote education to prevent wasting time and bring economy forward plan in staff education. The interest in the technologies of data acquisition.ABSTRACT Preparing of Data Acquisition.

interactions of drag and drop. 2005 Yüksel GÜNER ix . either it was contributed to e – educational area or supported in using LabVIEW in common. it was aimed to educate the people the help of providing distant education in Turkish. Evaluations what is short answer.English and laching of about it. text introduction. About 750 presentations in 83 sections were constituted for education models in LUES in thesis. nearly non existent make this program harder in common and learnable. 19 exam sections were constituted to aim for evaluation and 169 questions were prepared. In this project. In lessons. Thus. December. multiple choice. true-false were planed from different form. animation and select of target area was benefited.

Derslerde sürükle bırak. metin girişi. Bu çalışma ile program için National Instruments firmasının oluşturduğu kaynaklar Türkçeleştirilmiş ve ders notları olarak kullanılmıştır. LabVIEW programını öğretmeye başlamışlar ve LabVIEW donanımları ile oluşturulmuş laboratuvarlar kurmuşlardır. Sadece LabVIEW programı üzerine yazılmış olan Türkçe bir kaynak olarak bu site literatürde önemli bir açığı kapatmaktadır. kısa cevap. Programı öğrenmek isteyenlerin. Değerlendirme amacıyla 19 sınav bölümü oluşturulmuş ve 169 soru hazırlanmıştır. Veri İşleme ve Veri İzlemenin E-öğrenme Olarak Hazırlanması Günümüzde LabVIEW programının veri izlemede yaygın şekilde kullanılması. çoktan seçmeli ve doğru / yanlış seçimi gibi çeşitli şekillerde tasarlanmıştır. canlandırma ve hedef alan seçimi gibi etkileşimlerden yararlanılmıştır. aynı zamanda İngilizce bilmesi. LabVIEW programı İngilizce yardım desteği vermektedir ve kullanılabilecek tüm komutlar da İngilizce olarak hazırlanmıştır. Buna bağlı olarak bazı üniversiteler. Bu çalışma ile ülkemizde ilk defa LabVIEW programının anlaşılır bir şekilde öğretilmesi x . Firmanın web sitesinden sunduğu yardım hizmetlerinin tamamına yakını İngilizcedir. Günümüze kadar tamamen LabVIEW programını öğretmeyi amaçlayan. Sadece birkaç kaynakta bir bölüm olarak yer verilmiştir. Değerlendirmeler. dilimize çevrilmiş herhangi bir kaynağa ülkemizde rastlanmamıştır. işlerini kolaylaştıracaktır.YENİLİK BEYANI LabVIEW Programı ile Veri Toplama. Sitede oluşturulan eğitim modelleri için toplam 83 bölümde 750 civarında slayt geliştirilmiştir. Oluşturulan site Türkçe olup. bu programı iyi şekilde bilen teknik personeli meslektaşlarına göre bilgili kılmaktadır.

Dr. Aralık. Koray TUNÇALP Danışman Yüksel GÜNER Öğrenci xi . 2005 Doç. asenkron olarak kendi istediği zaman ve mekânda dersleri görebilecek ve değerlendirilebilecektir. Site üzerinden kullanıcı.amaçlanmıştır.

SEMBOL VE BİRİMLER LİSTESİ A + / b/s * dB # = Hz kHz Km MHz m mA rms s S/s & V % : amper : artı : bölü : byte/saniye : çarpı : desibel : diyez : eksi : eşittir : hertz : Kilohertz : Kilometre : Megahertz : metre : Miliamper : root-mean-square : saniye : samples/saniye : tire : ve : volt : yüzde Mbps : Mega bit per second xii .

KISALTMALAR LİSTESİ

ABD A/D ADC ADL AICC AR-GE ASCII BBC BDÖ BIOS CBT CMI COM CPU CSS D/A DAC DAQ DCE DLL DMA DOS DTE E3TAM EIA EISA FIFO GPIB

Amerika Birleşik Devletleri Analog / Dijital Analog Dijital Konvertör Advanced Disributed Learning Aviation Industry Computer-Based Trainİng Comrnitee Araştırma Geliştirme Karşılıklı Bilgi Değişimi İçin Standart Amerikan Kodu British Broadcasting Corporation Bilgisayar Destekli Öğretim Basic input/output system Computer-Based Training Computer Managed Instructıon Component Object Model Central Processing Unit Cascading Style Sheets Dijital / Analog Dijital Analog Konvertör Data Acquisiton Veri Haberleşme Cihazı Dinamik Bağlantı Kütüphanesi Doğrudan Hafıza Erişimi Disk Operating System Veri Terminal Cihazı Endüstriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasarımı Elektronik Endüstrileri Birliği Genişletilmiş Endüstri Standart Mimarisi İlk Giren İlk Çıkar General Purpose Interface Bus

xiii

GUI HTML IBM IC IDE IEEE I/O IRQ ISA LabVIEW LMS LTSC MATLAB MCA MS ODTÜ ÖYS PC PCI PCMCIA PDF PHP PIC PLC PVC PXI RAM RF RTD SCORM SCXI S/H STP TCP/IP TTL TV UTP

Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü HyperText Markup Language International Business Machines Entegre Devre Integrated Drive Electronics Institue for Electrical and Electronic Giriş / Çıkış Interrupt Rrequest Endüstri Standart Mimarisi (Industry Standard Architecture) Laboratuary Virtual Instrumention Engineering Workbench Learning Management Systems Learning Technology Standards Committee MatrixLaboratory Mikrokanal Mimari Yolu Microsoft Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Yönetim Sistemi Personel Computer Peripheral Component Interconnect Personal Computer Memory Card International Association Portable Document Format Personal Home Page Peripheral Interface Controller Programlanabilir Lojik Kontrolör Polivinilklorid PCI eXtensions for Instrumentation Read Acces Memory Radyo Frekansı Direnç Sıcaklık Dedektörleri Shareable Content Object Reference Model Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation Örnekleme ve Tutma Koruyuculu Bükmeli Çift Kablo Transmission Control Programme / Internet Protokol Transistor-Transistor Logic Televizyon Koruyucusuz Bükmeli Çift Kablo

xiv

UZEM VXI XML

Uzaktan Eğitim Merkezi VMEbus eXtensions for Instrumentation eXtensible Markup Language

VI (Virtual Instruments) Sanal Enstrüman

xv

8 Tipik Sayısal I/O Kartı Blok Diyagramı Şekil 3.12 PCI Yapısı Şekil 3.4 Karta Monte Edilen Modüler Sinyal Şartlandırma Şekil 3.10 IRQ Şekil 3.23 Dağıtılmış Günlükçü/Kontrolör Şebekesi 8 9 11 14 25 26 30 31 31 32 34 35 35 38 39 42 43 44 46 47 51 52 53 54 54 57 59 xvi .17 Bir EIA-232 Karşılıklı Veri Değişiminin Örnek Çalışması Şekil 3. Dağıtılmış I/O Sayısal Şartlandırma Şekil 3.6 Tipik Bir A/D Kartının Fonksiyonel Diyagramı Şekil 3.21 RS-232/RS-485 Dönüştürücünün Sinyal Akış Diyagramı Şekil 3.22 Bağımsız Bir Günlükçü/Kontrolörün Hafıza Kartı İle Programlanması Şekil 3.3. Cadence PSpice Programının Bilgisayarda Görünüşü Şekil 2.19 20 mA.20 RS-232/RS-485 Dönüştürücünün Blok Diyagramı Şekil 3.5 Çeşitli Sayısal Verici Modüllerin Kull.15 Tipik Bir Seri Eş Zamanlı Veri Mesajının Biçimi Şekil 3.3 Takmalı DAQ Kartı Sinyal Şartlandırma Şekil 3.18 RS-485 Çok Düşüşlü Şebekeler Şekil 3.1.9 Bir Sayacın Basitleştirilmiş Modeli Şekil 3. Akım Döngüsü Ara Yüzü Şekil 3.2.4. Eş Zamanlı E-Öğretim Şekil 3.14 Dağıtılmış Günlükçü/Kontrolör Şebekesi Şekil 3.1 PC Tabanlı Veri Toplama Sisteminin Fonksiyonel Diyagramı Şekil 3. E-öğrenmede Eğitmen İle Öğrenciler Şekil 2.7 Bir Dalga Biçimi Üretim D/A Kartının Fonksiyonel Diyagramı Şekil 3.13 Dağıtılmış I/O – Sinyal Verici Modülleri Şekil 3. MATLAB Programından Bir Görünüş Şekil 2.ŞEKİL LİSTESİ SAYFA NO Şekil 2.16 Bir Bilgisayarla (DTE) bağımsız bir kontrolörün (DCE) Şekil 3.11 DMA Şekil 3.2 Gürültünün Kaynağı ile Alıcı Arasındaki Gürültü Kuplajı Şekil 3.

Sözlük Penceresi Şekil 4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 5.23. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 4.31.30.25.27. Sayfası Şekil 4.11.12 Çoktan Seçmeli Değerlendirmeye Bir Örnek Şekil 4. Sayfası Şekil 4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 9.18.7. Sayfası Şekil 4.26.13.24.28.4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 1. Örnek Uygulama Sanal Enstrüman Ön Paneli 66 67 67 68 69 70 71 73 74 75 76 78 79 80 81 82 82 83 83 84 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 86 87 xvii . “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 8.19.17. Sayfası Şekil 4. Hedef Obje İşaretleme Etkileşimi Şekil 4. LUES Eğitim Sitesinde Kurslar Sayfaları Şekil 4. Hedef Alan Seçimi Etkileşimi Şekil 4. LUES Eğitim Sitesinde LabVIEW Sayfaları Şekil 4.10 Kurslar Alt Haritası Şekil 4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 10. Derslerde Kullanılan Butonlar Şekil 4. Sürükle – Bırak Etkileşimine Ait Akış Çizgisi Şekil 4.6.3.32. Yardım Penceresi Şekil 4.29.15 LUES’te Bulunan Projeler Şekil 4.1.21. Authorware Programında Hedef Alan Seçimi Akış Çizgisi Şekil 4.5.8 LUES Site Haritası Şekil 4. Sayfası Şekil 4.20. Sayfası Şekil 4.Bırak Etkileşimi Şekil 4.2. Örnek Uygulama Sanal Enstrüman Blok Diyagramı Şekil 4. Sayfası Şekil 4.16. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 6.14. Sayfası Şekil 4.9. Metin Girişi Etkileşimi Şekil 4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 2. Kısa Cevap Değerlendirmeye Bir Örnek Şekil 4.Şekil 4. Bul Penceresi Şekil 4. Sayfası Şekil 4. Doğru Yanlış Değerlendirmeye Bir Örnek Şekil 4. Örnek Bir Canlandırma Uygulaması Şekil 4. Authorware Programı İle Sürükle . “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 3.22. Menü Penceresi Şekil 4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 7. Sayfası Şekil 4.

3. PC Yolu Sisteminin Gelişim Çizelgesi Tablo 3.1. EIA-232 için yaygın DB-9 ve DB-25 pim tahsisleri Tablo 3.2. Alan Yolu Karşılaştırma Tablosu 41 48 55 xviii .TABLO LİSTESİ SAYFA NO Tablo 3.

C ve PASCAL gibi dillerle yapılabilecek hemen hemen her türlü bilimsel uygulamaya yatkındır. Tüm bu sakıncaları ortadan kaldırmak için. Bu şekilde bilgisayar.BÖLÜM I. LabVIEW ile çok daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. LabVIEW bazı kısıtlamalar dışında. günümüzde bilgisayar tabanlı ölçme sistemleri ortaya çıkmaktadır. Bu yeni kavram Sanal Enstrüman (VI Virtual Instrument) olarak tanımlanır. [1] 1 . oluşturur. LabVIEW. sinyal analizörü vb. fonksiyonlara grafikleri LabVIEW’ın kullandığı dil G dili olarak anılmaktadır. grafik olarak programlanabilen karşılık gelen bir platformdur. Ancak cihazların herhangi bir ihtiyaca göre değiştirilmesi gerektiğinde. ölçme alanı ve enstrüman renkleri tamamen kullanıcı tarafından belirlenir. Bunu yaparken kullanılacak fonksiyonlarını. Bu yüzden değişikliklerin yapılması ekonomik olmamaktadır.1 GİRİŞ Endüstride test veya ölçümler. LabVIEW programı. üretici firmaya bağlı kalmak ve donanımsal farklılıklar gibi birçok sorunla karşılaşılmaktadır. çoğunlukla osiloskop. birleştirerek Programcı. enstrümanları kullanılarak yapılmaktadır. Ürün aynı zamanda bir bilgisayar programı olduğu için ihtiyaca göre değişiklik yapılması çok daha kolay olmaktadır. bilgisayar tabanlı test ve ölçümde yeni bir kavram ortaya çıkarmıştır. mühendislik ve bilim çevrelerine yönelik veri toplama ve işlemeye yoğunlaşmış uygulamasını. C ve PASCAL gibi yazı tabanlı programlama dilleri kullanılarak uzun bir sürede oluşturulabilecek uygulamalar. GİRİŞ VE AMAÇ I. yazılım kullanılarak istenilen test ve ölçüm enstrümanına çevrilebilmektedir. Ortaya çıkarılan enstrüman gerçek bir enstrümanın tüm işlevlerini hatta daha fazlasını yerine getirmektedir.

internet ortamında web tabanlı eğitim sistemleri hızla gelişmeye başlamıştır. iletilmesi ve kaydedilmesi için günümüzde yaygınlaşarak kullanılmaktadır. Bu da doğal olarak. Tüm bu uygulamalar oluşturulurken. Ayrıca bir e-öğrenim uygulaması olacağı için. Eğitim teknolojileri ve internet bir araya gelince. çeşitli işaretlerin ölçülmesi. PLC. gelişen teknolojilere ve yaşam biçimine uyum sağlamaları için yaşam boyunca eğitim almalarını kaçınılmaz kılmaktadır. birey öğrenme hızını da ayarlama şansına sahip olacaktır.) artık sanal ortamda. Bu sitede gerekli etkileşimler kullanılarak. LabVIEW gibi programlar bu tür sanal ders malzemeleri arasında en çok tercih edilenleridir. Mathematica. bu yeni uzaktan eğitim modeline uyarlamaktadır. Konuların sonlarında çoktan seçmeli. öğretim sürecini daha çekici bir hale getirmek amaçlanmıştır. Sakarya Üniversitesi gibi farklı üniversitelerde yapılan çalışmalar. Kontrol. işlenmesi. MathCAD. insanların. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi. işleme ve izleme. teknolojik gelişmelerden azami ölçüde yararlanarak. doğru – yanlış ve kısa cevap gibi değerlendirmeler yapılarak. Açık Öğretim Lisesi bilişim teknolojilerini kullanarak programlarını. Uygulamadaki dersler tamamlandığında. bilginin doğru olarak kazanımı için.Günümüzde birçok teknik mühendislik dersleri (Matematik. Veri toplama sistemleri.2 AMAÇ Bu tez çalışmasında LabVIEW programını öğretmek ve LabVIEW ile veri işlemek amacıyla uzaktan öğretim yapan bir internet sitesi oluşturulmuştur. eğitimin rolü oldukça artmıştır. internet üzerinden dersler ve programlar sunmaktadır. Sayısal Tasarım. [1] Veri toplama. Ülkemizde yapılan çalışmalar da bu süreçte önemli atılımlar şeklinde olmuştur. [2] Günümüzde eğitim yeniden şekillenmektedir. bilgisayar başında işlenmekte hatta ders içerikleri simülatörler yardımıyla öğrencilere verilmekte ve öğrencinin kendi kendine tecrübe etmesi sağlanmaktadır. [3] I. 2 . internet destekli eğitim için verilecek örneklerden bazılarıdır. Bu adımları en az hata ile en istenen şekilde yapabilmek için ölçme yapan kişiler azami çaba sarf etmektedir. bireyin öğrenim süreci tamamlanacaktır. ölçme yaparken uygulanan en önemli adımlardır. [3] Bilginin katlanarak arttığı ve bilgiye erişimin kolaylaştığı bu yüzyılda. olabilecek en ideal eğitim yöntemleri kullanılmıştır. kişi LabVIEW programı hakkında gerekli bilgileri yeterli seviyede öğrenmiş olmalıdır. yüz-yüze eğitim modelinin yanında. MatLAB. ODTÜ Enformatik Enstitüsü. Mikroişlemciler vb. Bilgi Üniversitesi.

3 .LabVIEW programının İngilizce olması. Programın Türkçe uzaktan eğitimini yapan bir site ile bireylerin eğitimi amaçlanmıştır. hakkında Türkçe kaynağın yok sayılabilecek seviyede olması bu programın öğrenilmesini ve ülkemizde yaygınlaşmasını zorlaştırmaktadır.

BÖLÜM II.

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE E-ÖĞRENME

II.1 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM
Bir ülkenin ekonomik olarak gelişme sağlayabilmesi için; üretim yapan işletmeler, fabrikalar, atölyeler, mesleki ve teknik eğitim kurumları oldukça önemli bir yere sahiptir. Mesleki eğitim kurumları bu üretime destek vermek ve üretim sektörlerine mesleğinde yetenekli teknik eleman yetiştirmek amacı ile kurulmuşlardır. Uygulama ile birlikte yürütülmesi gereken mesleki ve teknik eğitim, üretim yapan işletmelerin önem verdiği bir konudur. Çünkü işletmeler her zaman için kaliteli teknik elemana gereksinim duyarlar. Mesleki teknik eğitim kurumlarının daha iyi bir eğitim verebilmesi amacı ile işletmelerin maddi ve manevi katkıları olmaktadır. Orta ve yüksek öğrenim seviyesindeki mesleki teknik eğitim kurumları, daima fabrika, atölye gibi işletmelere yardımcı olmalı ve çeşitli konularda yol gösterici olmalıdır. Eğitim kurumları yol gösterici olmasının yanı sıra kaliteli bir eğitim vermelidir. Bunun sonucu olarak mezun olan teknik eleman adayları iş hayatına en iyi şekilde uyum sağlayabilecek, mesleki teknik eğitim amacına ulaşmış olacaktır. Eğitim kurumlarının kaliteli eğitim verebilmesi için, mesleki tecrübeler ile dolu iş hayatının eğitim kurumları ile birlikte iç içe olması şarttır. Ayrıca eğitim kurumları teknolojideki son yenilikleri takip etmeli ve olası değişikliklere çok kısa bir sürede uyum sağlamalı, dünya üzerindeki diğer mesleki eğitim kurumları ile de iletişim içinde olmalı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ortak projeler geliştirmelidir. Mezun ettiği teknik elemanları takip ederek çalışmaları hakkında geri dönüşüm sağlamalıdır. Böylece mezunlar kendilerini geliştirme şansı bulurlar. Mesleki teknik eğitim kurumlarına daha yüksek bütçeler sağlanmalı, eleman ve donanım olarak

4

hiçbir eksiği bulunmamalıdır. Böylece öğrencilerin iş hayatında görebileceği tüm alet, makine, takım araç ve gereçlerini eğitimleri esnasında kullanabilmesi sağlanır.

II.1.1 Mesleki Teknik Eğitimin Amacı
Meslekî teknik eğitim ile bireyleri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri, tutum, davranış ve iş alışkanlıklarının kazandırılması, iş ve hizmet alanlarında gereksinim duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda; sürekli eğitimle meslekî bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilincinin kazandırılması ve meslekî eğitim almış olanların alanlarında istihdamlarının sağlanması amaçlanmıştır. İstihdam edilenlerin, uluslararası standartlar ve performanslara göre geliştirme ve uyum kurslarıyla eğitim düzeylerinin yükseltilmesi, meslekî teknik eğitim sürecinde teknolojinin etkin ve verimli kullanılarak eğitimin çağdaş, bilimsel ölçütlerde ve yüksek nitelikte sunulması da diğer amaçlar olarak sıralanabilir.

II.1.2 Mesleki Teknik Eğitim Modelleri
Mesleki teknik eğitim genellikle, klasik eğitim metotlarının uygulandığı eğitim kurumlarında yürütülmektedir. Ülkemizde Meslek Liseleri ile başlayan süreç, Meslek Yüksek Okulları, Teknik Eğitim Fakülteleri ve Mühendislik Fakülteleri ile devam etmektedir. Mesleki teknik eğitim şirketlerin ve akademik eğitim kurumlarının daha çok tercih ettiği uzaktan eğitim metotlarıyla da yapılabilmektedir.

II.1.2.1 Klasik Mesleki Teknik Eğitim
Uygulamanın mutlak şekilde gerekli olduğu mesleki teknik eğitim klasik eğitim tarzı benimsendiğinde, eğitim kurumlarında eğitim veren kişi ile eğitimi alacak kişinin aynı zamanda, aynı mekânda bir araya gelerek, aynı fiziksel şartlarda bir amaç doğrultusunda eğitim sürecini yaşamaları anlamına gelir. Başlangıç olarak gerekli teorik bilgiler, eğitmen tarafından anlatılarak birey bilgilendirilir. Daha sonra yapılacak uygulama ile ilgili işlem basamakları anlatılmalıdır. Gerekli yeteneklerin kazandırılması amacı ile uygulamaya geçilerek, bireyin gerekli araç ve gereçleri kullanması sağlanır. Bu sırada eğitmen, eğitim alan ve uygulama yapan bireyi takip ederek, olası hataların ve iş kazalarının önüne geçer. Örneğin, bir kişiye lehim yapmayı öğretmeden önce, gerekli teorik bilgi olarak lehimin yapısından, lehimin kaç derecede eriyeceğinden, havya çeşitlerinden, lehimleme çeşitlerinden, iyi bir lehimleme işleminin nasıl olacağından teorik olarak bahsedilir. Lehimleme esnasında olabilecek iş kazalarından ve iş güvenliğinden

5

bahsedilir. Yapılacak işlemler, adım adım anlatılır ve açıklanır. Hatta eğitmen bu sırada örnek bir lehimleme ile iyi bir lehimlemenin nasıl olması gerektiğini bireylere gösterir. Birey aldığı teorik bilgiler ile lehimleme yapabilecek kadar donatılmıştır. Bireye kendisinin uygulama yapması için belli bir zaman verilerek, bildiklerini pratik olarak kullanması sağlanır. Bu sırada eğitmen tarafından gözlemlenerek, iş kazalarından ve olası lehimleme hatalarından kaçınılmalıdır.

II.1.2.2 Mesleki Teknik Eğitimde Uzaktan Eğitim
Günümüzde mesleki teknik eğitim alanlarında uzaktan eğitim üniversiteler ve özel sektörde bulunan işletmeler tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Mesleki eğitim veren kurumların yer sıkıntısı çekmesi, klasik eğitime göre daha ekonomik olması ve bireyin istediği hızda eğitim alması sebeplerden bir kaçıdır. Mesleki Teknik Eğitimin teorik bilgilerin verildiği ilk kısımlarında uzaktan öğretim metotları rahatlıkla kullanılmaktadır. Internet üzerinden verilmesi ve daha görsel temalarla işlenmesi bakımından, eğitimi daha eğlenceli kılmaktadır. Bireyleri daha katılımcı şekilde eğitmek için etkileşimlerin kullanılması, uzaktan eğitimi klasik eğitimden ayıran en önemli noktadır. Etkileşim kullanıcıyı pasif dinleyici olmaktan çıkararak, doğrudan yapılan etkinliğin aktif bir parçası haline getirir. Uygulama aşamasına geçildiğinde bireyin eğitimine devam etmesi için en çok tercih edilen yöntem klasik eğitim metotlarıdır. Çünkü bireyin eğitimini aldığı donanımlara elle dokunması, onları görmesi, incelemesi çok etkili olmaktadır. Ancak, uzaktan eğitimin uygulamalarında gerçekten gerekli işlem yapılıyormuş gibi, eğitimin devamını sağlayan canlandırmalar kullanılabilir. Ancak canlandırmada gösterilen hiçbir deney veya işlem, laboratuvar veya atölyede yapılan gerçek uygulamanın önüne geçemez. Sadece aynı bir çizgi film seyreder gibi simülasyonlar ile bireye deney uygulaması seyrettirilebilir. Tabii ki böylece bireyin deney esnasında kazanacağı beceriler, yetenekler eksik kalmış olacaktır.

II.1.2.3 Teknik Alanlarda Uzaktan Eğitimin Klasik Eğitime Göre Avantajları ve Dezavantajları
Teknik alanlarda eğitimin diğer bilimlerdeki eğitime göre farklılıkları

bulunmaktadır. Belli bir alt yapı gerektiren, uygulamaya dayalı bir eğitim olması şarttır. Dolayısıyla eğitilecek kişinin bir ön eğitimden geçmesi şarttır. Klasik teknik eğitimde birey okulda teorik derslerde yetiştirildikten sonra, atölye ve laboratuvar gibi uygulamalı dersler ve stajlar ile gerçek iş hayatına hazırlanmaktadır. Uygulamalı bir eğitim, ekonomik zorluklar getirmektedir. Eğitim kurumunda her uygulamayı

6

Başka bir ifadeyle sanal laboratuvardır. Teknik eğitimin ön hazırlığı uzaktan. II. devre bağlantıları bilgisayarda yapılır. Bu programda.3. Orta ve yüksek dereceli mesleki eğitim kurumlarında bu türdeki programların öğretilmesi söz konusudur.3 Elektrik . yanlış bağlantıdan dolayı devrenin çalışmayıp zaman kaybına neden olması.1 Electronics Workbench Bilgisayar ile elektrik ve elektronik devrelerin analizini veya tasarımını yapmak daha sonra da bu devreleri gerçek devre elemanları kullanmadan çalıştırmak olasıdır. [4] Electronics Workbench‘in kelime anlamı: Elektronik Çalışma Masasıdır.1. Bilgisayar ile elektrik ve elektronik devreleri analiz etmenin çeşitli yararları bulunmaktadır. malzemelerin yanması. bu aşamaların uygulama olmayan kısımlarında eklenebilir. Gerekli test ve ölçümler yapılır. Bilgisayar yardımıyla. II. devre tasarımı yapmaya. devrenin sıfırdan monte edilmesi gibi zorluklar Electronics Workbench programıyla ortadan kaldırılmıştır. Electronics Workbench programı da bu programlardan sadece birisidir. malzeme veya test cihazlarının olmamasından dolayı devrenin kurulamaması. Teknik eğitime uzaktan eğitim. analiz etmeye ve üzerinde ölçüm yapmaya olanak verir. [4] 7 . Aynı zamanda özel sektörde çalışacak teknik elemanların mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını öğrenmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir.1. [4] Electronics Workbench ile fiziki elemanlar olmadan devre tasarımı yapılabilir.Elektronik Mesleki Teknik Eğitiminde Kullanılan Bilgisayar Programları Elektrik ve elektronik mesleki eğitiminde kullanılan bilgisayar programları son yıllarda giderek artmaktadır. Çalışıp çalışmadığı bilgisayarda kontrol edilir. ancak uygulama gerektiren bölümler klasik yöntemle atölye veya laboratuvarlarda gerçekleştirilmelidir. Bazı e-öğrenme modellerinde yapılması gereken deneyler benzetilerek sanal ortamda uygulanmaktadır. Aşağıdaki bölümde bu türdeki bilgisayar programlarının önemli olanları tanıtılmıştır. [4] Tasarım sırasında.yapabilmek büyük bir başarıdır. Ancak teknik bir eleman olacak bireyin gerçek araçlar ile deneyi yapıp sonucunu görmesi daha hazır hale gelmesini sağlayacaktır. Devrenin nasıl çalıştığı bilgisayarda görüldükten sonra istenildiği takdirde fiziki olarak devre hayata geçirilir.

• Ölçüm ve Performans analizleri. [5] Şekil 2. • Sinyal oluşturmak için Stimulus Editor’ü kullanma. düşük-güç IC tasarımlarına kadar tüm gerçek analog. • Crossproping ile güç ölçümleri. analog ve dijital elemanların birlikte bulunduğu devrelerin davranışlarını modelleyen bir simülasyon programıdır.3. • Gürültü. dijital simülasyonları gerçekleştirebilme. • Tasarımlarınıza ait yeni kütüphaneler oluşturma veya mevcut kütüphaneleri kullanabilme. Genel amaçlı devre programı olan Cadence PSpice elektrik ve elektronik devrelerin simülasyonu ve hesaplamaları için kullanılmaktadır. Fourier ve sıcaklık analizleri. • Analog davranış modellemeleri. • Simülasyon özelliklerini çok kolay ayarlayabilme. 1985 tarihinde oluşturulan Cadence PSpice simülatörü. 8 . • Eleman karakteristiği için Model Editor’ü kullanma. Cadence PSpice Programının Bilgisayarda Görünüşü Cadence PSpice başlıca özellikleri şunlardır : • Cadence Pspice ile yüksek-frekans sistemlerinden. • Dijital kapılar için yayılma gecikme modellemeleri.II.1.2 Cadence PSPICE Cadence PSpice.1. bugüne kadar en son çıkan işletim sistemi ve donanımları destekleyen teknoloji portföyünü genişleterek sürekli geliştirilmektedir.

• Dijital netler üzerindeki yük depolanması, • Analog veya dijital analiz sonuçlarını aynı pencere içinde aynı koordinat

sistemlerinde gözlemleyebilme.

II.1.3.3 QuickField
Özellikle motor, transformatör gibi elektrik makinelerinin tasarımı amaçlı kullanılan QuickField ve benzeri programlar sanayide büyük bir yere sahiptir. [6] QuickField sonlu elemanlar yöntemine göre çalışan etkileşimli bir analiz programı olup; elektrostatik, elektromanyetik, gerilme vb. gibi analizlerde dahil olmak üzere aşağıdaki analizleri yapabilme özelliğine sahip bir programdır. [6] • • • • • • Doğrusal ve doğrusal olmayan manyetik analiz, Zaman harmonikli elektromanyetik analiz, Elektrostatik analiz, Akım dağılım analizi, Doğrusal ve doğrusal olmayan ısı transferi ve yayılım analizi, Doğrusal gerilme analizi.

II.1.3.4 MATLAB

Şekil 2.2. MATLAB Programından Bir Görünüş

MATLAB (MatrixLaboratory) açılımından da belli olduğu gibi bir matris laboratuvarı anlamına gelir. MATLAB programı, ilk olarak 1985 yılında C.B. Moler tarafından geliştirilmiş olup, teknik hesaplamalar ve matematiksel problemlerin çözümü ve analizi için tasarlanmış bir yazılım geliştirme aracıdır. MATLAB, bir zamanlar mühendisliğin olmazsa olmaz Fortran programlama diline alternatif olarak yazılmıştır. Artık C programlama diliyle yazılmış olan MATLAB, mühendislerin vazgeçilmez bir programıdır. [5] MATLAB programı aşağıdaki işlemleri yapmak için kullanılabilir: • Matematiksel Ölçüm ve Hesaplamalar,

9

• • • • • • • • • •

Algoritma Geliştirme, Veri Elde Etme, Görüntü İşleme, Sayısal İşaret İşleme, Süzgeç Tasarımı, Dalgacıklar, Yapay Sinir Ağları, Veritabanı, Optimizasyon, Modelleme ve Simülasyon.

Bu opsiyonlar ile MATLAB'da kusursuz tasarımlar yapılabilir. Ayrıca MATLAB'ı vazgeçilmez yapan durumlardan en önemlileri Toolbox 'lar ve Simulink’tir. [5]

II.1.3.5 LabVIEW
Test, ölçüm, veri oluşturma, işleme ve izlenmesinde kullanılan LabVIEW, içeriğinde bulunan otomasyon ve ölçme devre elemanları fonksiyonlarının ekranda birbirlerine bağlanması şeklinde kullanılır. Geleneksel programlama dillerindeki komut veya değişkenlerin satırlarca yazılması yerine, yapılmak istenen işlem için kullanılabilir sanal enstrümanların (VI) blok diyagrama yerleştirilip, veriyi iletecek bağlantılar oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır. Çünkü LabVIEW programı esnek, güçlü, kullanımı rahat ve öğrenilmesi kolay olan bir bilgisayar programıdır. LabVIEW iki kısımdan oluşur: Ön Panel ve Blok Diyagram. Ön panel kullanıcı ara yüzüdür. LabVIEW ile oluşturulacak uygulamayı kullanacak olan operatörün sisteme değerler girmesine ve çıkışları görmesine yardımcı olur. Blok diyagram ise esas işlemlerin yapıldığı yerdir. Ön panelde kullanıcı bir taraftan kontrolü sağlarken, diğer taraftan blok diyagramda sanal enstrümanlar çalışmaktadır. Ayrıca NI firmasının geliştirdiği donanım ile gerçek sistemlere hükmedebilmektedir. [7,8] LabVIEW, üretkenliği arttırarak geliştirmeye harcanan zamanı azaltmakta, bilgisayar ve enstrümantasyon donanımına yapılan parasal yatırımı korumaktadır. Ayrıca, kendi çözümlerini geliştirebilmeleri için daha geniş kullanıcı kitlesini yetkilendirmektedir. Daha karmaşık geliştirme araçlarına gerek kalmadan bütün işlemleri tamamlayabilme esnekliğine sahiptir. Eklenen güçlü araçlar ile karmaşık geliştirme işlemlerini basitleştirir. Ölçme yapılan her yerde, veri izleme istenen her yerde LabVIEW kullanılabilir. Endüstride otomotiv sektöründen enerji sektörüne, uzay çalışmalarından su altı çalışmalarına, elektrik ve elektronik teknolojisine kadar

10

birçok alanda çözümler sunarken her sektörden birçok firma araştırma ve geliştirme çalışmaları ile üretimlerinde programdan faydalanmaktadır. [7,8]

II.2 UZAKTAN ÖĞRENME VE E-ÖĞRENME II.2.1 Tanımlar
Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, özellikle internetin ortaya çıkması ve çok yaygınlaşması, bilgiye erişimi çok kolay ve hızlı hale getirmiştir. Her konuda ve inanılmaz hacimdeki bilgiye artık kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Dünyanın her yerindeki olay, gelişme, icatlardan anında haberdar olunmaktadır. Her alanda yer alan baş döndürücü hızlı gelişmeler insanların okulda öğrendikleri bilgilerle kalmalarına olanak tanımamaktadır. Birey, her an her yerde sürekli bir öğrenme süreci içindedir. Bir yerde bilgisayar teknolojisinin sağladığı bu bilgi patlaması ve paralelindeki sürekli öğrenme zorunluluğuna yeni bilgi teknolojileri yardımcı olmaktadır. Okul yaşamından sonra da çeşitli konuları öğrenmek isteyen insanlar, 1950’lerde mektup ve radyo aracılığıyla öğrenmelerine devam edebilirken, şimdi bilgisayarın ve iletişim ağlarının sağladığı ortamlardan yararlanarak öğrenmelerini sürdürebilmektedirler. Sürekli eğitim merkezlerinde yetişkinlerin eğitimi ön planda tutulmaktadır. Öğrenen ve öğretmenin farklı fiziksel mekanlarda bulunduğu ve mektup-radyo-tv ile başlayan uzaktan eğitim / uzaktan öğretim kavramı, son yıllarda bilişim teknolojilerinden yararlanarak gerçekleştirilmekte olup elektronik öğrenme / e-öğrenme (e-learning) adını almaya başlamıştır. [9]

Şekil 2.3. E-öğrenmede Eğitmen İle Öğrenciler

E-öğrenme’nin çeşitli kaynaklarda farklı tanımları mevcuttur. Bu tanımlardan birkaçı aşağıda belirtilmiştir [9] : Internet, intranet veya bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinde sunulan, web tabanlı bir eğitim sistemidir.

11

Öğretim materyallerinin elektronik olarak.2. uydu yayını. Program Geliştirme Uzmanı. Bilgisayar Programcısı. II. Alman eğitimci Otto Peters tarafından 1960 ve 1970’lerde Almanya’da tanıtılmış ve Fransa’da uzaktan eğitim kurumlarına isim (Teleenseignement) olarak uygulanmıştır. Uzaktan eğitim terimi. internet teknolojileri aracılığıyla öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan (asenkron eğitim) gerçekleştirilen eğitim faaliyetleridir. içerik ve Öğrenci Yönetim Sistemi olarak sıralanabilir. Kitap sayfalarındaki küçük punto ya da hareketsiz bir kaç resmin bilgisayar ekranına taşınmasıyla oluşturulan e-öğrenme dersleri başarısız olmaktadır. tümüyle anlamdaş olmayan değişik terimler içerir. evde çalışma. internet. Animasyon Uzmanı. E-öğrenmede kullanılacak içerik. görsel / işitsel teyp.E-öğrenme. eğitim içeriğinin. bir ağ veya sadece bilgisayar yoluyla gerçekleşen öğrenmelerdir. kitap sayfalarının doğrudan Web’e ya da CD’lere aktarımından çok daha fazla ve değişik bir çalışmayla oluşturulmak durumundadır. 12 . E-öğrenme. Web üzerinden. E-öğrenme.2. intranet. internet. CD-ROM vb. Uzaktan eğitim kapsamındaki bu terimlerden bazıları. Dersin Öğretmeni. dış çalışma. uzaktan öğretim ve uzaktan öğretme. II. Daha sonra bu terim (Fernunterricht). etkileşimli TV. yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi William Lighty tarafından 1906 yılında yazılan bir yazıda kullanılmıştır.3 E-öğrenmenin Temel Bileşenleri E-öğrenmenin iki temel bileşeni. uzaktan öğrenim ya da uzakta öğrenmedir.2 Uzaktan Öğrenmenin Tarihçesi İlk olarak Wisconsin Üniversitesi’nin 1892 yılı kataloğunda geçmiş olan “uzaktan eğitim” terimi (Distance Education). Web Tasarımcısı. bir kurumun intraneti üzerinden ya da CD-ROM ile dağıtılmasına e-öğrenme denir. mektupla eğitim. Başarılı bir e-öğrenme uygulamasının içeriği bir ekiple hazırlanmalı ve ekipte şu uzmanlıklara sahip kişiler yer almalıdır: İçerik Uzmanı (konu alanı uzmanı). yoluyla elektronik ortamda aktarımıdır.

Etkileşim. Basılı malzemelerin (kitap. • • • • • • • • • Eğitim maliyetlerinde azalma. Uygun görsel ve işitsel tasarımlarla öğrenimin çekici hale getirilerek zevkli ve kalıcı öğrenmenin sağlanmış olması. Kurum ya da şirketin aynı anda pek çok eleman veya müşterisine eğitimi ulaştırabilmesi.2. Zamanını ve yerini kendisinin planlaması. Bireyin öğrenme sürecine etkin olarak katılması. ayrıca yönetim. dersi isteği kadar tekrar edebilmesi. vb.4 E-öğrenmenin Yararları Başta teknolojik değişimlerin hızı ve karmaşıklığının artması olmak üzere. farklı zamanlı veya karma eğitimde öğrencilerin ders seçimi ve derse kaydolmasına.Öğrenci Yönetim Sistemi (ÖYS). Bir iş yerinde çalışan kişinin işlerini aksatmadan bilgi ve becerisini geliştirebilmesi. Bireyin bir seferde ne kadar çalışmak istediğine karar vermesi. Çok sayıda kişinin bir eğitim yerine ulaşma.) anında güncellenememe dezavantajına karşılık web’teki bilginin tek kopya olması ve anında güncellenebilmesi. öğrenmeyi yaşam boyu devam etmesi gereken bir kavram haline getirmiştir. resmi bir programa katılıp diploma. Bireyin. giderlerinden tasarruf edebilme. [9] II. sertifika alabilmesi. [9] E-öğrenme şunları sağlar: • • • Klasik sınıf eğitimine göre daha fazla kişiye ulaşma. konaklama. ölçme değerlendirme yapılmasına. içeriklerin sunulmasına. her alanda rekabetin artması. sorularına hem öğretmenden hem de diğer öğrencilerden yanıt alabilmesini sağlar. vb. aynı zamanda öğrencinin. sadece öğrencinin gelişim ve katılımının izlenmesini değil. CD. Eöğrenme yaşam boyu öğrenmeyi sağlayabilecek günümüzde en etkili gözüken araçtır. Bireyin kendi hızında öğrenmesi. katılımcıların ders alma sırasındaki etkinliklerinin izlenip kaydedilip raporlama yapılmasına olanak sağlayan yazılım türüdür. 13 . böylelikle kalıcı öğrenmenin sağlanması. internet’in çok hızlı gelişerek her tür bilgiye ulaşımda kolaylık ve hız sağlaması. gerek duyulan bilgi ve becerilerin sürekli değişmesi.

farklı mekânlardaki bireylerin.2. Bu eğitim şekliyle tartışma ortamı yaratılabilir. soru. Çalışma anında öğretmene ihtiyaç olmaz. alıştırmalara istediği zamanda ulaşabilir. istediği kadar tekrar yapabilir. katılımcıların aynı zamanda değil de belli bir zaman ertelemesinden sonra iletişimine olanak veren eğitim şeklidir.4. istediği kadar süreyle çalışabilir. Şekil 2. herkes zamanını kendisine göre planlayarak ve istediği yerden dersi alabilir. Kişinin kendi kendine internet veya CD-ROM vasıtasıyla dersler alması farklı zamanlı e-öğrenmeye örnektir.2. Birey eğitimdeyken.5. Aynı zamanda bütün katılımcılar birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilirler.1 Eş Zamanlı E-öğrenme (Senkron) Eş zamanlı e-öğrenme. Eğitim alan birey öğretmene veya diğer katılımcılara e-posta ile soru gönderip yanıtını gecikmeli olarak alabilir. karşılıklı etkileşim içinde gerçekleştirdikleri öğrenmedir.2. öğrenci Web’te mevcut içerik. [9] Internet’ten yapılan asenkron eğitimde. II. anında test yapılabilir. işitsel.5.5 E-öğrenmenin Türleri E-öğrenmenin birbirini tamamlayan iki türü bulunmaktadır: • • Eş zamanlı (senkron) e-öğrenme Farklı zamanlı (asenkron) e-öğrenme Bu iki türün birlikte kullanıldığı bir diğer tür ise karma eğitim adını alır. görsel konferanslar. [9] Bu eğitim şekliyle. internet üzerinden telefon bağlantısı. öğretmen birey ile iletişim kurmaz. birçok öğrenciyle aynı anda iletişim kurulabilir. Öğretmen ya da 14 .II. aynı ortamdaymış gibi. soru sorup anında yanıt alınabilir. Eş Zamanlı E-Öğretim II. etkileşimli ve canlı uydu yayınları eş zamanlı e-öğrenmeye örnek olarak verilebilir.2 Farklı Zamanlı E-öğrenme (Asenkron) Farklı zamanlı e-öğrenme ise. Sanal sınıflar.

Eğitimin amaçları belirlenmelidir.6 Uzaktan Öğrenim ile İlgili Uygulama Önerileri E-öğrenme. bilgisayarlar ve ağ alt yapısı kurulması gerekliliği. e-öğrenmeyle ders alacak kişilere önce bilgisayar eğitimi verilmesi gerekliliği ve ÖYS yazılımlarının pahalı olması nedeniyle. Böyle projelerde başarıya ulaşmak için çok iyi bir proje yönetimi ve değişim yönetimi uygulanmalıdır. E-öğrenme yaklaşımının. öğrenmeyle ilgili iç motivasyonu yüksek olan öğrenenlere hitap ettiği unutulmamalıdır. fazla olabilmektedir. Öğretmen sonuçları öğrencilere gönderebilir. Tanıtım ve oryantasyon çalışmaları planlanmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır. mesajları. Öğrenci sınav ve ödev sorularını yanıtlayıp öğretmene gönderilebilir. [9] II. harmanlandığı eğitimdir.3 Karma / Harmanlanmış Öğrenim (Blended Learning) Karma ya da harmanlanmış eğitim. [9] E-öğrenme uygulamalarının başlangıç maliyeti.kurum. öğretmen ve diğer öğrencilerle yüz yüze etkileşememe ve konuşamamanın öğrenme sürecindeki olumsuz etkilerini gidermek için karma öğrenim gündeme gelmiştir.5. geleneksel ve uzaktan eğitimin farklı model ve araçlarının bir araya getirilerek düzenlendiği. [9] E-öğrenme modelini uygulamaya karar verenler için aşağıdaki uygulama önerileri maddeler halinde verilmiştir: • • • • • • Öncelikle e-öğrenme stratejisi oluşturulmalı ve planlama yapılmalıdır. II. E-öğrenime dayalı kültür değişiminin kurum içinde oluşturulması planlanmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır.2. Kurum içi çalışma takvimi. her türlü teknolojinin kullanılabildiği. duyuruları. Yetkinlikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını saptamak için Eğitim İhtiyaç Analizi yapılmalıdır. [9] Bazı çevreler tarafından en ideal eğitim modeli olduğu savunulmaktadır. organizasyon ve iş akışı belirlenmelidir. ödev ve sınavları öğrencilere iletilebilir. öğrenme ve öğretme sürecine büyük bir değişiklik getirmektedir.2. Kuruluşlarda yürütülmeye çalışılan her değişiklik ve yenilik. kişilerin az ya da çok direnciyle karşılaşmaktadır. 15 . E-öğrenmenin neden olduğu asosyalleşmenin (öğrenmenin sürekli olarak tek başına ve ekran karşısında olması).

vb. farklı zamanlı.7 Dünya’da Uzaktan Öğrenme Dünya üzerinde uzaktan öğrenme uygulamalarına günümüzde sık karşılaşılmaktadır. ne kadar sınıf eğitimi. dünya üzerinde yapılan çalışmalara güzel birer örnektir. Ayrıca İngiliz Ulusal Televizyon ve Radyo Kanalı BBC’nin İngilizceyi öğretmek amacı ile birçok dilde internet üzerinden yaptığı uzaktan eğitim de göz ardı edilmemelidir. eğitim alacak personel çalışma ortamından uzaklaştığında sorun yaşanabilmesidir. Bunun nedeni. IBM firması da birçok alanda eöğrenmeye destek veren kuruluşların arasındadır. Eğer yapılacaksa yüz yüze eğitimler planlanmalıdır. II. ağ yapılandırma ve güvenlik çalışmaları. özellikle Java ve UNIX konularında tüm dünyada birçok kişinin eğitimine fayda sağlamaktadır. • • Pilot program başlatılmalıdır. Birçok şirket. teknisyen vb. • • • • • • İçerik oluşturulmalı veya temin edilmelidir: İçerik kurum içinde oluşturulabilir veya dış kaynaklardan temin edilebilir. bilişim teknolojileri. sınavlar. hangi eğitimler. 16 . sohbet odaları gibi etkileşimli çalışma ortamları oluşturulmalıdır. parola. karma. Pilot program sonunda amaçlara ulaşıldıysa. Çağrı merkezi (erişim. Web tasarımı. öğrencinin bildirilmesi gerekenler belirlenmelidir.) görevlendirilmeli ve ekibe gerekli eğitimler verilmelidir. özellikle çok uluslu büyük firmalar personellerinin eğitimine önem vermekte ve verilecek eğitimin uzaktan eğitim olmasını tercih etmektedirler. Cisco Systems. sorunlar için) oluşturulmalıdır. kendinden neler beklendiğini ve sorumluluklarını baştan bilmeli ve öğrenmelidir. Forum. IBM ve BBC gibi firmaların uzaktan öğrenim uygulamaları. kişisel gelişime kadar birçok konuda eğitim modüllerini kullanmaktadır. eğitmen. vb. yaygınlaştırmanın yapılması sağlanmalıdır. Öğrenci.• Eğitim yöntemi belirlenmelidir: Eş zamanlı. Gerekli ekip (ders danışmanı. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz firması ise çalışanlarının kullandığı bilgisayarlar arasında kurulu olan yerel ağ sisteminde dil eğitiminden. ne kadar ve ne kapsamda destek.2. Başvuru ve kayıt esnasında. Cisco Systems.

Enocta. E-öğrenmenin Türkiye’deki kilometre taşlarından biri YÖK Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Öğrenim Yönetmeliği’nin hazırlanması ve yayınlanması olmuştur. “2002 .turkish-center.II.NET ortamında Programlama”.com adresinden yayınlanan UTÖM Uzaktan Türkçe Öğrenim Merkezi sayfaları yurt dışındaki Konsolosluk Temsilcilerimize ve ülkemizde görev yapan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu çalışanlara hizmet vermektedir. kendi geliştirdiği Öğrenci Yönetim Sistemi Net-Class’ı kullanmaktadır.dil.metu. [9] E-öğrenmenin de içinde yer aldığı uzaktan eğitimin ülkemizdeki gelişimi şu şekildedir: Türkiye’de uzaktan eğitim ilk olarak. “Linux Sistem Yönetimi” ve “ECDL Temel Bilgisayar Okur/Yazarlığı” sayılabilir.tr). [9] Günümüzde Türkiye’de e-öğrenme daha çok üniversiteler ve özel kuruluşlar tarafından kendi elemanlarının veya müşterilerinin eğitimi için kullanılmaktadır. ODTÜ. O zamanki Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu da. yüzyılda varlığını sürdürebilmek için. [9] İTÜ UZEM Uzaktan Eğitim Merkezinin sunduğu eğitim ve sertifika programları arasında “C# ile .idea. Koç Bryce sayılabilir. Süleyman Demirel Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi UZEM.2003 yılında en önemli projenin e-öğrenme olduğunu” belirtmiştir. [9] Mayıs 2002 Türkiye Bilişim Şurası Raporunda “Türkiye 21.Ş. İnternet’e dayalı uzaktan eğitim ise 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından başlatılmış olup. Unidersite. ortaklığı ile oluşturulan ve www. Uzaktan Eğitim Danışmanlığı.2. E-Öğrenmenin. milli eğitimini ciddi bir biçimde yeniden yapılandırmak zorundadır” denilmiştir. “C++ ile Nesne Yönelimli Programlama Temelleri”.8 Türkiye’de Uzaktan Öğrenme E-öğrenme Türkiye’de son yıllarda gündemde olan oldukça yeni bir konudur. Sanal-Kampus. Distance Interactive Learning (www.edu. şu anda İnternete Dayalı Eğitim Asenkron (www.edu.tr) ve Web Tabanlı Asenkron Eğitim gibi çeşitli programlarla sürmektedir. zamanı iyi planlama. Yıldız Teknik Üniversitesi. sorumluluk sahibi olma gibi özellikler gerektirmesi nedeniyle bu öğrenim modelinin 17 . Koç Holding bünyesindeki Koç Bryce firması Harmanlanmış Eğitim. [9] E-öğrenme hizmeti sunan diğer bazı üniversiteler ve kurumlar arasında Sakarya Üniversitesi. televizyon aracılığıyla öğretim yapan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından başlatılmış olup devam etmektedir.metu. İçerik Geliştirme. öğrenmeyle ilgili iç motivasyon. TSP Eğitim Servis Sağlayıcısı ve E-Oryantasyon alanlarında hizmet vermektedir. Ankara Üniversitesi TÖMER ve Bilkent Holding Mobilsoft A. İTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM).

[9] Ülkemizde genç nüfus çok fazladır ve çoğu genç üniversiteye girememektedir. ihtiyacı olan bilgiyi tespit edebilen. kişisel gelişim. ışık. Böyle öğrenim görmek isteyen kişinin bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olması gerekliliği en büyük sorun gibi durmaktadır. öğrencinin motive olmasını. sınırlı bir takım bilgileri ezberlemeye çalışmış ama çoğunu da unutmuş olarak mezun olmaktadırlar. kendisine kapasitesi az geldiği için elinden çıkardığı bilgisayarlardan da iyi bir projelendirme ile yararlanılabilir. yeni bilgi üreten bireylere sahip olabilmek çok güçtür. E-öğrenme başlangıçta yatırım gerektirse bile. ulaşım gibi giderlerden tasarruf sağlayacaktır. öğretim üyesi sayısı aynı oranda artamadığından dersler boş geçebilmekte veya bir sınıfta çok fazla sayıda öğrenci bulunmakta ve etkili bir öğrenim yapılamamaktadır. konu alanı uzmanı. BDÖ uzmanı ile oluşturulmuş ekipler tarafından geliştirilmesi hayati önem taşır.ilköğretimden ziyade ortaöğretim ve üniversite düzeyi için uygun olduğu düşünülmektedir. Üniversite lisans ve tezli yüksek lisans düzeylerindeki derslerin bir kısmı. öğretim üyesi. pek çok büyük şirketin. firmasına yapılan ve mesleki gelişim. bilgisayar ve yabancı dil eğitimleri veren www. malzeme. bilimsel düşünebilen. daha önce de belirtildiği gibi. program geliştirme uzmanı. [9] Bilgi üretebilenlerin rekabette önde olduğu ve Türkiye’nin kısaca yukarıda değinilen gerçeği göz önüne alındığında e-öğrenme Türkiye’ye büyük fırsatlar sunabilir. [9] Enocta firması tarafından Mercedes Benz Türk A. tezsiz yüksek lisans programlarının belki de tüm dersleri. [9] Başarıya ulaşabilmek için. 18 . meslek sahibi veya kalifiye eleman olmadan kalmaktadırlar.com sitesi kullanıcılarına hizmet vermektedir. ekip çalışması yapabilen. bu bilgiyi nerede arayacağını bilen ve bulduğu bilgileri sentezleyip yeni bilgiler üretebilen. bulan. sonradan. [9] Üniversite sayısı ne kadar artırılmaya çalışılırsa çalışılsın.mblearning. sentezleyen. Ayrıca. bilgiyi paylaşabilen. eğitim uzmanı. aydınlatma. Üniversiteye girememiş olanlarsa. e-öğrenme ile ya da karma öğrenim ile yürütülebilir. öğretmen. sınıf. yaratıcılıkları teşvik edilmiş bireyler olarak gelişmek yerine. Girenler ise. Adı geçen uzmanların çalışmasıyla oluşturulacak dolayısıyla öğrenme kuramları ve öğretme ilkelerine uygun içerik.Ş. Klasik sınıf eğitiminden edilecek tasarruf ile ucuza bilgisayar temin edilmesi ve öğrenciye ucuza satılması olanaklıdır. Bu şekilde işleyen öğrenme-öğretme süreçleriyle çağın gerektirdiği şekilde bilgiyi araştıran. tüm projenin iyi yönetilmesi kadar ders içeriklerinin sadece bilgisayar uzmanlarından değil. anlamlı ve kalıcı öğrenmesini sağlayacaktır.

Amaçları ise tasarruf sağlayan.II. Aşağıdaki örnekler bu alanda yer alan kurumları ve E-öğrenme çevresine kattıkları faydaları açıklamaktadır. yüksek kalitede eğitim ve öğrenim araçlarını herkesin erişimine sunabilmektir. [10] Örneğin. Dünya üzerinde en fazla kabul gören ADL yayını ADL Paylaşılan İçerik Nesnesi Referans Modeli’dir (Shareable Content Object Reference Model – SCORM). ADL var olan standartlara örnekler. [10] Bir E-öğrenme kılavuzu standart hale gelmeden önce tanımlar adı altında ele alınır. CMI’nın en geniş tabanı ve Eğitim Yönetim Sistemi (Learning Management System – LMS) ile iletişim kurmanıza 19 . Bu sektörün ayakta kalmasına yardımcı olan standartlar zaman zaman karmaşık olabilir. Bu şekilde tedarikçilerin ve içerik geliştirenlerin E-öğrenme tanımları tekrar kullanıma açık. tutarlı bir konuma getirmelerine yardımcı olur. SCORM tanımları IEEE.2. Bu özelleştirmeler IEEE gibi yetkili kuruluşlar tarafından değerlendirme sürecinde incelenir. Ama çoğu zaman bu standartlar deneyimli bilgisayar tabanlı eğitim tasarımcıları veya alanında henüz acemi sayılan Web Tabanlı E-öğrenme içeriği geliştirenler için yol göstermektedir. Yazılım ve donanım ile ilgili bazı yayınlara sahip olsa da ADL’nin en fazla tanınmasına yardımcı olan yayını bilgisayar tabanlı bir eğitim kılavuzu olan CMI’dır. AICC ve IMS tanımlarına ait unsurları bünyesinde toplar ve kolaylıkla uygulanabilecek metinlere dönüştürür.adlnet. ADL’nin E-öğrenme alanında ulaşmak istediği nokta. CMI için AICC CMI001 kılavuzu. etkin ve devamlı eğitimler geliştirebilmektir. [10] Havacılık Endüstrisi CBT Komitesi (Aviation Industry CBT Committee – AICC): 1988 yılında kurulan AICC teknoloji bazlı eğitimler geliştiren profesyonel bir takımdan oluşan bir organizasyondur. ADL’nin araştırmaları ve tavsiyeleri özelliklerin standartlar haline dönüştürülmesine yardımcı olur. Bu anlayışla daha zengin ve erişilebilir içerik hazırlayıp yayınlanabilmektedir. Havacılık endüstrisi için CBT odaklı kılavuzlar geliştirmek organizasyonun temel hedefidir. [10] İleri Düzey Yayınlanmış Eğitim (Advanced Distributed Learning – ADL) www. bireysel ihtiyaçlara bire bir uyan ve kullanımı kolay.org : Sponsorluğu Amerikan hükümeti tarafından yapılan ADL’in amacı Eöğrenmenin gelişimi ve uyarlanması için araştırmalar yürütmek ve özellikler geliştirmektir.9 Uzaktan Öğrenmenin Standartları E-öğrenme sektörü gün geçtikçe büyümeye devam etmektedir. en iyi uygulamalar ve netleştirme çabaları ile değer katar.

Bu grup aynı zamanda havacılık sektörünün hem bugünü hem de geleceği için eğitimlerin geliştirilmesi doğrultusunda yoğun bir çaba harcamaktadır. [10] II.1 Tanım Test. E-öğrenme kaynaklarını tanımlamak var olan kaynaklar arasında arama yapmanıza.IEEE LTSC) IEEE. kullanımı rahat ve öğrenilmesi kolay olan bir programdır. [7. LabVIEW veri tespit yöntemi olarak veri akış yöntemini kullanır. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri için Eğitim Teknolojisi Enstitüsü Standartları Komitesi (Institue for Electrical and Electronic Learning Technology Standards Committee .3 LabVIEW PROGRAMININ TANITIMI II. LabVIEW uygulama oluşturmak için komut satırlarının yerine ikonların kullanıldığı grafiksel bir programlama dilidir. veri oluşturma. XML özelleştirmesi ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu (Best Practices Guidelines) Eöğrenme meta verilerinin sunumu için bir alt yapı hazırlar. Kolay kullanılan güçlü bir grafik program geliştirme ortamıdır. Bu özelleştirmeler kurslar. [10] IMS Küresel Konsorsiyum (IMS Global Consortium – IMS) IMS Konsorsiyumu. güçlü. değerlendirmeler. işleme ve takibinde kullanılan program şekillerin ekranda birbirlerine bağlanması şeklinde kullanılır.11] 20 . XML tabanlı tanımların gelişimi konusunda çalışan satış ve uygulama uzmanlarından oluşmaktadır. katılımcılar ve gruplar için gerekli olan anahtar özellikleri tanımlar. farklı kaynakları tanımlayan disipline edilmiş bir yaklaşım sunar. eğitimler. kaynak ve verileri değiş tokuş etmenize ve ayrıca bu kaynakların devamlılığının daha iyi yönetilmesine olanak sağlar. ölçüm. elektrik. IEEE tanımları şimdiden geniş çapta kabul gören uluslararası standartlar haline gelmiştir. Kaynak kodu problemleri çözmek için şematik ve akış diyagramına benzeyen sezgisel bir blok diyagramı yaklaşımı kullanılır. Ayrıca çok farklı sistem ve ürünler arasında değişimi sağlayacak ortak unsurları tanıtır.yardımcı olur. elektronik. bilgisayar ve iletişim sistemleri konusunda teknik standartlar ve tavsiyeler geliştiren uluslararası bir organizasyondur.3. IEEE’in içinde yer alan Eğitim Teknolojisi Standartları Komitesi (Learning Technology Standards Committee – LTSC) en iyi uygulamaları içeren tanımlar sağlamaktadır. LabVIEW programı esnek. Komut satırları üzerine kurulan programlama dillerindeki bilgi tespit yöntemlerine karşın. Bu da.

Komut satırlarına dayalı programlama dillerindeki bilgi tespit yöntemlerine karşın. Ayrıca NI firmasının geliştirdiği donanım ile gerçek sistemlere hükmedebilmektedir.11] LabVIEW GPIB. Böylece LabVIEW sanal enstrümanları C veya C++ ile oluşan programlar kadar hızlı çalışır.II. [7] LabVIEW. PC tabanlı ölçüm sistemleri için en popüler üç programlama ortamı LabVIEW. Kaynak kodu problemleri çözmek için şematik ve akış diyagramına benzeyen sezgisel bir blok diyagramı yaklaşımı kullanılır. Uygun şekilde düzenlendiğinde blok diyagram bir akış diyagramına benzemektedir. Tüm araç kutuları LabVIEW'a kolayca birleşir. uygulama oluşturmak için komut satırları yerine ikonların kullanıldığı grafiksel bir programlama dilidir.11] Genişletilmiş özel uygulamalar yapabilmek için kişisel olarak eklenebilecek yazılım araç kutularının kullanımına imkân tanımaktadır. LabVIEW veri tespit yöntemi olarak veri akış yöntemini kullanır. C ve C++'dır. diğer taraftan blok diyagramda sanal enstrümanlar çalışmaktadır. [7] Dünya çapında yapılan bağımsız araştırmalarda görülmüştür ki. Blok diyagram bu kodları kapsamaktadır. kalite. Blok diyagram ise esas işlemlerin yapıldığı yerdir. [7. Ön panel kullanıcı ara yüzüdür. Kolay kullanılan güçlü bir grafik program geliştirme ortamıdır. yazılım güvenilirliği gibi birçok konuda başarılı gördüklerini belirtmiştir. LabVIEW ile oluşturulacak uygulamayı kullanacak olan operatörün sisteme değerler girmesine ve çıkışları görmesine yardımcı olur. LabVIEW ile kendi başına çalışan programlar da oluşturabilirsiniz. Cahners Research'ın Eylül 1995'teki araştırmalarına göre kullanıcılar National Instruments'i programlamada kolaylık. LabVIEW aynı 21 . VXI. LabVIEW var olan standart C programlama dillerinin esnekliğini ve kapsamlı işlevselliğini sağlarken bir yandan da kullanıcılara C'ye göre 5 ile 10 kat daha fazla verimlilik sunar. Daha sonra ön panel nesnelerini kontrol etmek için fonksiyonların grafiksel karşılıklarını kullanarak kod eklenmelidir.2 Yapısı Program iki kısımdan oluşmaktadır: Ön panel ve blok diyagram. [7. LabVIEW programının yazıldığı dil G olarak anılmaktadır. Kullanıcı ara yüzü ön panel olarak isimlendirilmektedir.3. RS485 ve diğer veri akış sürücüleri gibi donanımlar ile haberleşme için uygun şekilde oluşturulmuştur. RS232. En fazla yürütme performansı elde etmek için LabVIEW 32 bit derleyici içermektedir. Ön panelde kullanıcı bir taraftan kontrolü sağlarken. [11] LabVIEW'da araçların ve nesnelerin ayarlanması yardımı ile bir kullanıcı ara yüzü oluşturulur.

3. uygulamanın ihtiyaç duyacağı çeşitliliği sağlayacak yetenektedir. LabVIEW geleneksel program gelişme araçları içermektedir. [7] LabVIEW aynı zamanda analiz. elektrik ve elektronik birçok alanda müşterilerine çözümler sunmaktadır. Eklenen güçlü araçlar ile karmaşık geliştirme işlemlerini basitleştirir. uygulamanızda kırılma noktası oluşturabilir. Donanımları.11] II. [7. test. 1977’den beri geliştirdiği ürünler ile ölçme ve enstrümantasyonda öncü kuruluşlardan birisi 22 .3 Özellikleri LabVIEW. Dünya üzerinde 5 kıtada her sektörden birçok şirket AR-GE çalışmalarında ve üretimlerinde LabVIEW programından faydalanmaktadırlar. ActiveX ve daha fazlası ile iletim sağlayabilmeniz için çok sayıda mekanizma içermektedir.11] LabVIEW harici kod ya da DLL'ler.11] II. uzay çalışmalarından su altı çalışmalarına. kendi çözümlerini geliştirebilmeleri için daha geniş kullanıcı kitlesini yetkilendirir. Ayrıca DLL'lere benzer yapıda bölünmüş kütüphaneler ve yalnız çalışan uygulamalar da oluşturabilirsiniz. kontrol ve saklama uygulamaları için kapsamlı bir veri koleksiyonuna sahiptir. üretkenliği arttırarak geliştirmeye harcanan zamanı azaltır. ölçüm ve kontrol uygulamalarınız için gerekli hızı sağlayan 32 bit derlenmiş uygulamalar oluşturabilirsiniz. Daha kolay gelişim göstermek için. Çünkü LabVIEW gerçek bir 32 bit derleyicidir. Ayrıca eklenebilecek çok sayıda araç.4 Kullanıldığı Yerler Ölçme yapılan ve veri takibi istenen her yerde program kullanılabilir. [7. yazılımları ve servis desteği ile National Instruments firması. bilgisayar ve enstrümantasyon donanımına yapılan parasal yatırımı korur. [7.5 LabVIEW Uygulamaları LabVIEW programı birçok sektörde dünya üzerinde kullanım alanına sahiptir.3. müşteri veri akışı. [7] II.3. endüstriyel birçok alanda müşterilerine bekledikleri çözümleri sunmaktadır. LabVIEW.11] LabVIEW kullanarak. Ayrıca. Endüstride otomotiv sektöründen enerji sektörüne. animasyonlar oluşturabilir veya tek adımlık programlar oluşturabilirsiniz. Daha karmaşık geliştirme araçlarına gerek kalmadan bütün işlemlerimizi tamamlayabilme esnekliğine sahiptir.zamanda uygulamanızı Web Server'ı kullanarak internete bağlamak için. TCP/IP ağı ve ActiveX gibi yazılım standartlarını kullanacak şekilde tasarlanmıştır. [7. veri tabanları.

RF uzaktan kumanda parçalarının üretim testleri için dört adet test standı geliştirmek amaçlanmıştır. fren sıcaklığı ve daha birçok veri hakkında bilgi verecek fren testleri için bir veri elde etme sistemi geliştirmek istenmiştir. UUT'ler ve test ihtiyaçlarının karmaşıklığı. müşterilerin istedikleri enstrüman ve aşamaları yerleştirilebilen. 23 .haline gelmiştir. veri depolama donanımları. sinyal koşullama donanımları. Bu amaçla sağlam bir çalışma bilgisayarı. Bu ürünleri kullanarak eşzamanlı hızlanan görüntü elde etme. Bu uygulamalar ve daha fazlasına oluşturulan sitenin “Projeler” bölümünde geniş şekilde yer verilmiştir. otomatik hassas fiber hizalama çözümü geliştirmek için bir sanal enstrüman oluşturulmuştur. ölçüm ve analiz görevleri için LabWindows/CVI yazılımını kullanarak oluşturulan bir donanım platformu ile elektronik bir kontrol sistemi geliştirilmiştir. Düşük hizalama süresi ile fiber için lazer yöntemi otomasyonu geliştirmek amacı ile ön panelde kullanışlı bir menüsü olan. Ayar ve veri toplama uygulamaları için ATMIO ve National Instrument SCXI kullanılarak hem de lojik kontrol. sinyal durum donanımı ve yolda DAQ sistem geliştirmek için bir giriş çıkış sürücüsü olan LabVIEW yazılımı ve NI donanımları kullanılmıştır. Çeşitli klimatik koşullar ve farklı motor dönüş sistemleri altında termodinamik bir test sırası ile otomotiv hava şartlandırma sistemi simulasyonunu Turin Centro Ricerche Fiat marka araba üretiminde uygulanması amaçlanmıştır. sürücü ve test görevlisinin denemeleri sırasında durma süresi. GPIB ve enstrüman kontrolü ve endüstriyel ve haberleşme donanımları gibi ürünleri müşterilerine pazarlamaktadır. Birçok çözüm uygulaması geliştirmiş olan firma. testler üzerine yoğunlaşmış. LabVIEW ve LabVIEW Test Executive kullanılarak. hızlı bir yazılım geliştirme ile problem kolaylıkla çözülmüştür. Bir başka uygulamada ise. Daha fazla çözüm uygulamalarını National Instruments Web sitesinin “Alliance Programs” bölümünde bulabilirsiniz. Bahsedilen problemler ve LabVIEW çözümleri uygulamalardan sadece birkaçıdır. Bir başka uygulamada yol üstündeki motorun. yer çekimi olmayan bir NASA araştırma aracında sıcaklık verileri okumak ve analog gerilim elde etmek için ortam şartlarına dayanıklı bir bilgisayar içinde bir DAQ kart ve LabVIEW kullanılmıştır. ölçüm ve otomasyon yazılımları. görüntü işleme ve hareket kontrol donanımları. test standı ve ürün gelişiminin her ikisinin birden iki takımla birlikte koordine edilmesi gerekliliği ve geniş bir takımla üretim yönetimi sorunlardan bazılarıdır. Ancak.

özel bir veri toplama işleminin belirli şartlarının mevcut yazılım ve donanımla uyum sağlamasıdır. VERİ İŞLEME VE VERİ İZLEME Son yıllarda yazılım ve donanım bakımından hızlı bir gelişim içinde bulunan kişisel bilgisayarlar (PC). PC’nin bu uygulamalarda tercih edilmesinin sebebi. aşağıdaki gibidir: [12] • • Algılayıcılar ve transdüserler. PC’nin gücü ve esnekliği göz ardı edilemez. farklı cihaz üreticilerinden çeşitli donanımlarından oluşabilir.1 VERİ TOPLAMANIN TEMEL KAVRAMLARI PC’nin gücü ve esnekliği üzerine kurulmuş olan bir veri toplama veya kontrol sistemi. bir bilgisayar tarafından işlenmesi. bir sinyal biçimine dönüştürüldüğü süreçtir. Veri toplama. Birçok uygulamada. veri toplama sistemi (DAQ). sayısal sinyal işleme. özellikle veri toplama ve süreç kontrolü için. veri toplama ve endüstriyel kontrol ile haberleşme uygulamaları için en çok tercih edilen platform olmuştur. Şekil 3. Kontrol ise. gerçek dünyadaki fiziksel büyüklüklerin.1’de gösterildiği gibi. Uygulamaların büyük bir çoğunluğunda. Bu ayrı bileşenleri tam bir çalışma sistemi haline getirmek gerekir. sistem donanımından gelen sayısal kontrol sinyallerinin. hareketlendirici cihazlar ya da röleler gibi kontrol cihazları tarafından kullanılmak üzere. VERİ TOPLAMA. bir veri toplama sisteminin temel elemanları. 24 .BÖLÜM III. görüntü işleme. Alan kablolama. III. sadece veri elde etmek için değil ayrıca üzerinde çalışmak için tasarlanır. analiz edilmesi ve saklanması için ölçülen ve sayısal bir biçime dönüştürülen elektrik sinyallerine dönüştürüldüğü süreçtir.

Şekil 3. Her durumda üretilen elektrik sinyalleri.• • • • Sinyal şartlandırma.1. PC (işletim sistemi). gergi ölçerler gerilme kuvvetlerini ölçerler. sıcaklık. termistörler sıcaklığı analog sinyale dönüştürürler. ısıl çiftler. Transdüserler. 25 . Veri toplama yazılımı. Akış ölçerler frekansı akışın hızına bağlı olarak değiştirir.1 Transdüser ve Algılayıcılar Transdüserler ve algılayıcılar. Veri toplama donanımı. gerilme gibi fiziksel büyüklükleri. her türlü fiziksel ölçümü gerçekleştirebilir ve karşılık gelen bir elektrik çıkışı sağlayabilir. sinyal şartlandırma ve veri toplama donanımlarının kabul edebileceği elektrik sinyallerine dönüştürürler. izlenmekte olan süreçten veya fiziksel büyüklüklerden veri toplanması ve doğru ölçüm için önemlidir. III. basınç. ölçülen fiziksel nicelikler ile orantılıdır.1 PC Tabanlı Veri Toplama Sisteminin Fonksiyonel Diyagramı Toplam sistemin her bir elemanı.

sinyal düzenleme donanımına ve veri toplama kartına kadar olan fiziksel bağlantıyı temsil eder. sistemin en uzun ve dış etkilerden en çok etkilenebilecek elemanıdır. Fiziksel bir niceliğin ölçüldüğü ve çok küçük sinyallerin kullanıldığı veri toplama sistemlerinde gürültü tamamen yok edilemez.1. Bir gürültü kaynağı ve alıcı devre arasındaki karşılıklı ve kaçak kapasitanslarından 26 .III.2 Bir Gürültünün Kaynağı ile Alıcı Arasındaki Gürültü Kuplajı İletken kuplaj. Kapasitif kuplaj elektrik alanlarından kaynaklanır. bir RS-232 veya RS-485 haberleşme ara yüzü olabilir. Bazı durumlarda sinyal şartlandırma veya veri toplama kartı PC’den uzakta bulunabilir. Kabloların doğru topraklanması. iki veya daha fazla sinyalin ortak bir sinyal geri dönüşünü paylaştıkları zaman ortaya çıkar. [12] III.1. devrenin çalışmasını aşırı şekilde etkilerse girişim olarak adlandırılır.2. Girişim ise gürültünün istenmeyen etkisidir. transdüser ve algılayıcılardan.1.2. Birçok durumda sinyallerin üzerinden geçmesi gerektiği kabloların uzunlukları ve gürültünün bu geniş devreler üzerindeki olumsuz etkileri önemlidir. Ancak daha fazla girişime neden olmayacak şekilde azaltılır. Bu fiziksel bağ. Özellikle ağır endüstriyel ortamlarda bu etkilenme çok fazladır. Kablolar. Gürültü Kaynağı Kuplaj Kaynağı Alıcı Devre • AA Güç Kabloları • Yüksek Gerilim veya yüksek akım devreleri (motorlar) • Bilgisayar ekranı • Ortak Empedans (İletken Kuplaj) • Elektrik Alanı (Kapasitif Kuplaj) • Manyetik Alan (İndüktif Kuplaj) • Transdüser • Transdüserden sinyal şartlandırma kablosuna • Sinyal şartlandırma • Sinyal şartlandırmadan ölçüm sistem kablosuna Şekil 3. Bir gürültü gerilimi.2 Gürültü Kaynakları ve Tipleri Herhangi bir gürültü oluşum probleminde üç bileşenden söz edilebilir.1 Gürültü ve Girişim Bir devrede bulunan istenmeyen sinyallere gürültü denir.2 Alan Kablolama Alan kablolama. III. gürültünün etkilerini azaltmada çok büyük öneme sahiptir.

1. kapasitans sebebiyle oluşan 27 .dış gürültünün iletilmesidir. eğer her hangi bir sorumluluk bulunmuyorsa. Elektromanyetik ve elektrostatik indüksiyonun etkisini azaltmak için. Manyetik alan kuplajı ise. birbirlerinden elektriksel olarak ayrılmalıdır. düşük frekanslı olan bükmeli çift kablolar kullanılmalıdır. 300 metreye kadar olan haberleşmelerde. indüktans ve kapasitans kablonun uzunluğu boyunca dağılmıştır.2. Koruyuculu (STP) ve koruyucusuz (UTP) tipleri mevcuttur. Böylece gürültü akımları. Kapasitif koruma oluşmuş gürültü akımlarının geçmesi için başka bir yan yol sağlayarak çalışır. giriş koruyucu. veri iletimi için en ekonomik çözümdür. giriş koruyucu kaynak ortak terminaline bağlanmalıdır. [12] Kapasitif korumada topraklama konum ve sayısı da önem taşımaktadır. doğru tipte kablo kullanılmalıdır. sinyal devrelerinde taşınmaz. Bir koruyucunun etkili olabilmesi için iyi topraklanmalı ve iletkenin koruyucunun sonundan dışına taşan kısmı en küçük hale getirilmelidir. alıcı devrelerin akım döngüleriyle bağ kurduğu mekanizmadır. koruyuculu bakır veya optik fiber kablolar kullanılabilir. Yüksek gürültülü ortamlarda ise. 100 Mbps iletim hızına imkan sağlarlar. Düşük hızda veri iletiminde. Sinyal gerilim düşümü sinyalin frekansına. Kaynağın topraklı ve sinyal yükseltecinin topraksız olduğu durumda ise. Direnç. yükselteç ortak terminaline bağlanmalıdır. Kablolar en uzun devre elemanları olduklarından. [12] III. yüksek frekanslı kablolar olan eşeksenli. Koruyucu topraklamasının RF akımları için bir yol sağlaması ve statik yük oluşturmalarını engellemesi de avantajlardan birisidir. sinyal kaynağı ile ölçme sistemi arasındaki iletkenlerde oluşmaktadır. Bir toprak ekran veya koruyucu da. hat akımına ve iletken direncine bağlıdır. Ekran devamlılığı sağlanmalıdır. Tellerin bükülmesiyle manyetik gürültü kuplajı azaltılabilir. Bu sebepten dolayı.3 Gürültünün En Düşük Seviyeye İndirilmesi Kapasitif kuplaj sebebiyle oluşan gürültünün etkileri. kapasitif kuplaj. optik fiber kablolar tercih edilmelidir. Bir devrenin her iki ucundaki sinyal hatlarının topraklanması. bir gürültü kaynağındaki değişen akımlar tarafından oluşturulan zamanla değişen manyetik alanların. Ayrıca aynı kabloda bulunan damarların ekranları. Kaynağın topraksız ve sinyal yükseltecinin topraklı olduğu durumda. sinyal taşıyan iletkenin etrafına yerleştirilecek silindirik bir metal koruyucunun kullanılmasıyla azaltılabilir. [12] Bükmeli çift kablolar. uzunlukları boyunca her metrede yaklaşık 40 kez bükülürler. koruyucular sadece bir noktadan topraklanmalıdır. Yüksek hızda veri iletiminde. önemli toprak akımlarının akmasına neden olacaktır. Bir kablodan en iyi performansı elde etmek için.

gürültüyü azaltmak için etrafına yerleştirilir ve PVC kılıf ile kaplanarak mekanik koruma sağlanır. girişteki gürültünün ortalamasını almak (filtrelemek) için önemli bir rol oynar. Analog filtreler en ekonomik filtreleme yöntemi olarak iki çeşittir: Sadece pasif bileşenleri kullanan pasif filtreler ve işlemsel yükselteçleri kullanan etkin filtreler mevcuttur. Etkin filtreler. İki iletkeni ayıran yalıtım maddesi. istenen tek ölçüm için. yükseltilmeden ve A/D dönüştürücüye sunulmadan önce istenmeyen gürültüyü sinyal ölçümlerinden çıkarır.1 Filtreleme Filtreleme. daha çok tercih edilirler.3 Sinyal Şartlandırma Birçok transdüser sinyali. Akıllı sinyal şartlandırma modüllerinde bulunan A/D dönüştürücüleri. Sinyal şartlandırmada yapılan işlemler şunlardır.3. Transdüserler tarafından üretilen elektrik sinyallerinin çoğunlukla. belirli frekans aralığının dışında bulunan frekanslardaki tüm veriyi elemeli.1. geçirilen ve filtrelenen frekanslar arasında çok keskin bir geçiş sağlamalıdır. bir DAQ kartının veya bir ölçme sisteminin istenen sinyali doğru bir biçimde elde edebilmesinden önce. Bu tipteki kabloların sonlandırmaları gürültü azaltmak amacıyla önem taşımaktadır. Alternatif olarak. III. Bu yöntemde. şartlandırılmalıdır. Aynı eksendeki kaplayıcı bir silindir içinden geçen merkezi bir silindirden oluşur. yazılım yolu ile ortalama alınması. 10 Mbps veri hızına izin vermektedir. veri toplama kartı tarafından kabul edilebilmesi için analog dijital (AD) dönüştürücüler kullanılır. istenen sinyali elde etmek için gerekenden daha fazla ölçüm alınarak. alınanların ortalaması alınarak filtreleme yapılmış olur. daha keskin bir azalma ve daha iyi bir kararlılık sağladıklarından. [12] 28 . Kaplayıcı silindir iletken bir malzemeden yapılmıştır ve esnek olması amacıyla örgülüdür. III. Pahalıdırlar ancak uzun mesafelerde yüksek frekanslı analog sinyalleri taşımakta rahatlıkla kullanılabilirler. İdeal olarak filtreler. elektrik şebeke paraziti gibi periyodik gürültü sinyallerini sayısal olarak filtrelemede kullanılır. Uygulanabilir filtrelerde bu mümkün değildir ve genelde belirli bir frekans aralığının dışındaki istenmeyen tüm genlik bileşenleri elenmez.1. kablo kapasitansını ve sinyalin yayılma hızını etkiler. [12] Eşeksenli kablolar.

3 Doğrusallaştırma Isıl çiftler gibi transdüserlerin çıkış sinyalleri.Filtrelerin ortak özellikleri: • Kesici Frekans: Filtrenin etkin olduğu geçiş frekansıdır. ölçülmekte olan fiziksel büyüklükler ile doğrudan ilişkilidir. Yüksek-geçiren kesici veya düşük geçiren kesici frekans olabilir ve genelde elde edilen kazancın bileşiminin 3 dB altına düştüğü frekans olarak tanımlanır. sinyal şartlandırma cihazının belirli bir transdüser tipi için programlanmasını gerektirir.3. Ancak bir kere tamamlandıktan sonra. Veri toplama yazılımı bu sinyallerin doğrusallaştırılmasını gerçekleştirir. En yüksek çözünürlük. ideal bir filtrenin uygulanabilir (ideal olmayan) bir filtreden ayırt edilmesini sağlar. dB cinsinden ölçülür. III. Sinyal çözünürlüğünü arttırmak mV mertebesindeki çok küçük bir gerilim değerini V mertebesine yükseltmek anlamına gelir. tipik olarak. belirli bir giriş aralığında ölçülmekte olan fiziksel büyüklükler ile doğrusal olmayan bir ilişki gösterirler. [12] Transdüserler.1. akort edilen bir filtrenin uyarlanabilir bir karakteristiğidir ve filtrenin doruk frekansındaki kazancını ve doruk frekansının her iki tarafından birindeki iletim karakteristiğinin azalmasını belirler.3. Ancak. [12] 29 . • “Q” Kalite Faktörü: Bu değişken. Azalma frekansı genelde logaritmik bir ölçüde. giriş gerilimi salınımının en büyük değeri. gürültüden etkilenmeden yükseltilirler. ana sisteme geri döndürülen veya ölçüm sürecinin bir kısmı olarak saklanan ölçümler. • Azalma Frekansı: Büyüklüğün frekansa karşı olan grafiğinin kesici frekans bölgesindeki eğimidir.2 Yükseltme Yükseltme işlemi şartlandırma cihazı tarafından gerçekleştirilirken. iki önemli fonksiyonu yerine getirir: Sinyal ölçümünün çözünürlüğünü arttırır ve ayrıca sinyal /gürültü oranını yükseltir. düşük seviye gerilim sinyalleri. Bu karakteristik.1. veri toplama kartlarından uzak konumlara yerleştirildiklerinde ve sinyal ölçümlerinin elektriksel olarak gürültülü bir ortamdan iletildiği durumlarda. bu görev akıllı sinyal şartlandırma donanımı tarafından gerçekleştirilir. doğrusal olmayan ilişkinin tahmin edilebilir ve tekrar edilebilir olduğu durumda. Bu. ADC’nin en büyük giriş aralığına eşit olacak şekilde giriş sinyali yükseltilerek elde edilir. III.

1. elektrostatik deşarj. küçük veri toplama sistemlerinde tercih edilmektedir.3.1. ayrıca bazı transdüserler için uyarım sağlar. transdüser tipine göre çeşitlilik gösterirler.6 Sinyal Şartlandırma Sınıfları Birçok farklı firmanın ürettiği sinyal şartlandırma cihazları. potansiyel olarak tehlikeli gerilim veya akım sinyallerinin insan vücuduna bağlanan algılayıcılara ya da transdüserlere ulaşmasını engeller. En çok kullanılan devre ayırma metotları.5 Uyarım Sinyal şartlandırma ürünleri.III. şimşek veya yüksek gerilim gibi tehlikeli durumlardan korunmuş olurlar. Sinyal gerilimden frekansa çevrilerek fiziksel bağlantısı olmayan bir transformatör ya da kondansatör üzerinden geçirilerek tekrar gerilime dönüştürülür.3. Bu kartlar genelde ana sisteme yakın bulunan sınırlı sayıda transdüsere sahip. a. Opto-ayırma sayısal sinyaller.1. [12] III. maliyet. bir sinyali kaynağından ölçüm cihazına galvanik veya fiziksel bağlantı olmaksızın geçirir. Örneğin germe ölçme aleti (gergi ölçer). Ayırma sayesinde cihaz operatörleri. Bu şekilde olan kartlar. Piyasada kullanılan temel çeşitler aşağıda açıklanmıştır. dış gerilim veya akım uyarım sinyalleri gerektirir. Takmalı Kart Sinyal Şartlandırma: Veri toplama kartları üzerinde hazır bulunan sinyal şartlandırma sistemleri en çok kullanılan çeşitlerden birisidir. opto-ayırma. III. modülarite ve kullanım kolaylığı bakımından farklılıklar göstermektedir. pahalı bilgisayar cihazları ve DAQ kartları.3 Takmalı DAQ Kartı Sinyal Şartlandırma 30 .4 Ayırma Ayrıma sahip bir sinyal şartlandırıcı. termistörler ve RTD’ler. performans.3. Birde iç toprak döngülerinin veya ortak mod gerilimlerinin ölçülen sinyalin doğruluğunu etkilemediğinden emin olmaktır. [12] Şekil 3. manyetik ve kapasitif ayırmadır. manyetik ve kapasitif ayırma ise daha çok analog sinyaller için kullanılırlar. Ayrıca medikal uygulamalarda ayırma.

ana sistemden uzağa yerleştirilerek. sistem genelinde elde edilen sinyallerin kalitesini yükseltmektedir. Bu sebepten dolayı iki telli vericiler olarak adlandırılırlar. giriş portundan şartlandırılmamış sinyali alarak çıkışa aktarır. Bu gibi durumlarda dağıtılmış I/O. ana sistemdeki veri toplama kartına iki hat üzerinden gerilim olarak aktarılır veya karta giren standart bir akım döngü sinyaline (4-20 mA) dönüştürülür. [12] Şekil 3. ısıl çiftler ve gergi ölçer gibi algılayıcılardan alınan çok küçük sinyallerin işlenmeden ana sisteme aktarılması hatalı ölçümlere sebep olmaktadır. Bu sistemin maliyetini arttırırken. Her transdüser için tek bir modül gerekmektedir. Şartlandırılmış analog sinyal. Şekil 3. algılayıcılardan alınan sinyali şartlandırırlar. Gürültülü ortamlarda.b. Kullanılan her algılayıcı için bir modül kullanılmaktadır.5 Çeşitli Sayısal Verici Modüllerin Kullanıldığı Dağıtılmış I/O Sayısal Şartlandırma 31 .4 Karta Monte Edilen Modüler Sinyal Şartlandırma c. Dağıtılmış I/O – Sayısal Vericiler: Algılayıcılar genellikle ana sistemden yüzlerce metre uzakta montaj edilirler. Doğrudan Bağlantı Modüller – İki Telli Vericiler: Bu tipteki sinyal şartlandırıcılar.

görüntülenmesi. analog giriş gerilim sinyallerini sayısal biçime dönüştürür ve ölçme amacıyla analog giriş devrelerini. [12] Şekil 3. Piyasada veri toplamanın yanı sıra veri kontrolünü de gerçekleştiren kartlar. kontrol edilebilen akıllı günlükçüler (logger) ve kontrolörlerdir.4 Veri Toplama Donanımı Bir veri toplama kartı. saklanması ve analiz edilmesi için bir bilgisayara iletir. sayısal biçime dönüşümü.6 Tipik Bir A/D Kartının Fonksiyonel Diyagramı 32 . DAQ donanımının en çok kullanılan şeklidir. III.4. Doğrudan bilgisayarın büyütme veri yoluna takılan veri kartları. DAQ donanımının bir diğer şekli ise. analog çıkış devrelerini.1 A/D Kartları Analog giriş (A/D) kartları.1. Bu tipte olan DAQ’lar daha çok araştırma. bilgisayardan bağımsız şekilde veri depolayan. Bunun tersi olarak bilgisayarda işlenmiş sinyalleri dijital analog (DA) dönüştürücüleri kullanarak bir sistemi kontrol edebilir. AD dönüştürücüleri kullanarak bir sistemden ölçülen veriyi işlenmesi.III.1. geliştirme ve deney ortamlarında kullanılırlar. RS-232 ile izlenebilen. sayaç/zamanlama devrelerini ve sayısal I/O ara yüzlerini kapsar. dış sinyal kaynaklarından gelen analog gerilimleri ana sistem tarafından anlaşılabilecek olan sayısal biçime dönüştürür. [12] Veri toplama kartları birçok firma tarafından çeşitli şekillerde üretilmektedir.

Örnekleme modundayken. giriş sinyali yükselteci. çıkışın girişi izlemesi sağlanmış olur. A/D dönüştürücü bir kanalı örnekler diğerine geçer. Yol ara yüzü. Gerçek dünyadaki sinyaller.Bir A/D kartı üzerinde giriş çoklayıcı. Böylece. Bu bölüm. yerleşik hafızanın veya bir FIFO (ilk giren ilk çıkar) tamponu veya tampon çifti biçimindeki I/O’nun eklenmesidir. zamanlama sistemi ve büyütme yolu ara yüzü gibi bölümler bulunmaktadır. girişte uygulanan gerilim seviyesine kadar şarj olur. Analog bir girişin sinyalinin ölçülmesinde en yüksek çözünürlüğü elde etmek için. A/D dönüştürücüler. tutma kondansatörü giriş sinyal değerini korur. bir şarj depolama kondansatöründen ve anahtarlama devrelerini kontrol eden ve sırasıyla girişi çıkış ile birleştiren bir kontrol girişinden oluşur. çıkış ile girişin bağlantısı kesilerek. analog bir sinyal girişi ve giriş tamponundan. dolayısıyla maliyet düşer. [12] Bir örnekleme ve tutma devresi (S/H). Böylece her bir kanal için örnekleme ve A/D dönüştürücü montajına gerek kalmaz. sinyalin yükseltilmiş aralığının A/D dönüştürücünün giriş aralığı ile eşleşmesi gerektiğinden. A/D dönüştürücü. Saat devresi 400 kHz ile 10 MHz arasında yerleşik osilatör devresi ile veya harici kullanıcı tarafından sağlanan bir sinyal ile oluşturulabilir. çoklu girişlerin örneklemesini gerçekleştirir. analog bir sinyal çıkışı ve çıkış tamponundan. kontrol girişine uygulanan bir örnekleme komutu. FIFO tamponu. Bu sinyallerin bilgisayar tarafından yorumlanabilmesi için sayısal sinyallere dönüştürülmeleri gerekir. analog girişlerden bir tanesini. dâhili anahtarı kapatır. Kontrol girişine bir tutma komutu uygulandığında. Bu moda tutma kondansatörü. Yüksek hızlı A/D kartlarının bir karakteristiği. çıkışına anahtarlayan bölümdür. bu amaçla analog bir giriş sinyalini ölçer ve sayısal bir çıkış biçimine dönüştürür. örnekleme ve tutma devresi. bu kanalıda örnekler diğerine geçer ve bu şekilde devam eder. zamana bağlı olarak ölçülebilen fiziksel parametreleri temsil eder. yükselte devresine ihtiyaç duyulmaktadır. Çoklayıcı. Veri toplama kartları üzerinde genellikle yüksek performanslı yükselteçler tercih edilir. konfigürasyon bilgisinin ve diğer komutların gönderilmesi için kullanılan kontrol devrelerini ve sinyallerini sağlar. Bunlar 16 bayttan 64 kbayta kadar aralıktaki büyüklüklerde olabilir. [12] A/D kartlarda çoklu analog bilginin doğru ve verimli bir sayısal veriye dönüştürülmesi için zamanlama devresine ihtiyaç duyulur. zamana bağlı olarak çoklanan bir sistem üzerinde. 33 . karttan PC’nin hafızasına veri iletmek ve karta.

D/A dönüştürücü. Bu kartlar. tamponu. D/A kartının analog dalga biçimlerini üretebildiği hızın. Tipik olarak sayısal ara yüz. Bu bileşenlerin her biri. Bir sinyalin mantıksal düşük seviyesi.2 D/A Kartları D/A kartları ana sistemden gelen sayısal sinyalleri. güç hattı sinyalleri ve kontrol sinyalleri üretiminde kullanılmaktadır.1. doğruluğunun ve esnekliğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. [12] Şekil 3.8 V arasındaysa ve mantıksal yüksek seviyesi 2.4.2 V ile 5. gürültü. 34 . 0 V ile 0. analog dalga biçimlerinin yüksek hızlarda üretiminde.7 Bir Dalga Biçimi Üretim D/A Kartının Fonksiyonel Diyagramı Analog çıkış D/A kartları. Bu devre.3 Sayısal I/O Kartları Sayısal I/O ara yüzleri. dalga biçimi üretim kartları ve analog çıkış kartları olarak iki çeşittir. ses sinyalleri.III. Dalga biçimi üretme devresi. kartın TTL uyumlu sinyallerin giriş veya çıkışına imkân veren IC’lerden oluşan bileşenidir.4.1. III. zamanlama sistemi ve genişleme yolu ara yüzünden oluşmaktadır. FIFO tamponu.5 V arasındaysa bu sinyal TTL uyumlu olarak tanımlanır. çıkış yükseltici. yaygın olarak endüstriyel süreçlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlamak ve laboratuvarda deney yapmak ve paralel sayısal I/O yetenekleri olan veri günlükçüleri ve yazıcılar gibi çevre cihazlarıyla haberleşmek üzere PC temelli DAQ sistemlerinde kullanılır. [12] Herhangi bir DAQ kartının sayısal I/O ara yüzü. bir sistemi kontrol etmek veya uyarım vermek için kullanılan çıkış cihazları tarafından kullanılması amacı ile analog sinyallere çevirir. tipik olarak 2 ile 16 arasında çıkış kanalına sahiptir ve her birinin kendi D/A dönüştürücüsü ve gerekli olduğu durumlarda çıkış tamponu / yükselteci bulunmaktadır.

4.4 Sayaç / Zamanlayıcı I/O Kartları Sayaç/zamanlama devreleri. sayısal olay sayma işlemi.9 Bir Sayacın Basitleştirilmiş Modeli 35 .1. [12] Şekil 3. Her bir yuva genelde 4 veya 8 hattan oluşur. tek bir çıkış ve dahili bir n-bit sayaç yazmacından oluşur. Şekil 3.8 Tipik Sayısal I/O Kartı Blok Diyagramı III.yuvalara gruplanan sayısal I/O hatlarının sayısıdır. kaynak ve geçit/kapı girişi. Çıkış Kaynak n-bit Sayma Yazmacı Geçit Şekil 3.9’da gösterildiği gibi. sayısal darbe zamanlaması. bu uygulamaların tümü. bir vuruş ve sürekli saatli çıkışlar ve karmaşık doluluk oranlı dalga biçimlerinin üretilmesi gibi birçok uygulama için kullanılmaktadır.

• Kullanıma LabVIEW) hazır uygulama yazılımından faydalanmak. Windows ve UNIX’tir. bir giriş çıkış programı. uygulama yazılımı ile belirli bir sistemin donanımı arasında bir ara yüz kurulmasını sağlar.1. PC üzerinde veri toplama.1. Bunların birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Herhangi bir sistem donanımını programlamak için üç farklı yazılım şekli kullanılabilir: • • Veri toplama kartının yazmaçlarını doğrudan programlamak.1. her geçiş oluştuğunda dahili sayaç yazmacını arttırarak kaynak girişindeki giriş sinyal geçişlerini sayan ve TTL uyumlu sinyallere tepki veren ve bu sinyalleri çıkışta veren sayısal bir cihazdır. İşletim sistemleri. bir veri günlükçüsü. (Örneğin III. İşletim sistemi. bilgisayarın kaynaklarını yönetmek. disk erişim süresi. Genellikle donanım ile verilen ve belirli görevlerle ilgili bir yazılım uygulaması geliştirmek için düşük seviye sürücü yazılımından yararlanmak.Sayaç. Ayrıca PC’nin mikroişlemci hızı. Yüksek hızda veri toplamada PCI kartlar. [13] III.5 Veri Toplama Yazılımı Veri toplama kartları yazılım olmadan çalıştırılamazlar. veri işleme ve veri izleme yapılabilmesi için yazılım ile birlikte kullanılması şarttır. bir haberleşme işleyici veya tüm bunların bir bileşimi olabilir. Kullanılan PC’de kurulu olan işletim sistemi de performansı etkileyen etmenlerden birisidir. disk sürücüsü. DOS gibi tek görevli işletim sistemi kullanılabileceği gibi. interaktif bir panel.6 Ana Sistem Bir veri toplama sisteminde kullanılan PC. Günümüzde en popüler işletim sistemleri DOS. Bu uygulama yazılımı PC’de bir işletim sistemi altında çalışır. [13] 36 . PC’nin veri toplamadaki hızını etkiler. ekran ve yazıcı ile olan haberleşmeleri yönetir. belirli bir uygulama için verinin sürekli ve doğru bir şekilde elde edilme. [12] III. disk kapasitesi ve veri iletim tipleri. PC’nin standart ISA veya EISA yollarından daha avantajlıdır. Windows gibi çok görevli işletim sistemleri daha iyi sonuçlar vermektedir. Uygulama yazılımı. işlenme ve saklanma hızını büyük ölçüde etkiler.6.1 İşletim Sistemleri Bir işletim sistemi. komutları işlemek ve program çalışmasını kontrol etmek için kullanılan yazılımdır.

UNIX dosya sistemi. [13] III. sadece ortaya çıktıklarında ilgilenebileceği bir mekanizmadır. Windows. işletim sisteminin birçok uygulama programını aynı anda çalıştırabilme yeteneğidir. yazılımda kural dışı bir işlem gerçekleştirildiğinde üretilir. çok kullanıcılı ve çok görevli bir işletim sistemidir.1. Her bir uygulama kullanıcının uygulamalar arasında geçiş yapmasını sağlayan kendi pencerelerine sahiptir. [13] UNIX işletim sistemi. Ancak CPU kartındaki bir çevrimdir. Grafiksel kullanıcı ara yüzü (GUI). ağaç benzeri bir yapıya sahiptir.2 Kesmelerin Çalışması Kesmeler. tuşa basma ve COM porta gelen karakterler gibi önemli olaylarla. yeterli gerçek hafızaya ve hızlı bir diske sahip bilgisayarların hepsinde çalıştırılabilir.DOS. Büyütme kartlarının PC’nin hafızasına bilgi ilettiği mekanizmalardır. büyütme yolu çevrimi değildir. Bir kesme. DOS çekirdeği (kernel) ve komut işlemcisidir.6. DOS’tan farklı olarak. Bu felsefe. CPU’nun bir programı çalıştırmasına ve sabit bir dikkat gerektirmeden bu gibi I/O cihazlarına gerektiği gibi hizmet sağlamasına imkân verir. DOS-BIOS. güçlü. CPU’nun dikkat etmesini gerektiren I/O cihazları tarafından elektriksel olarak üretilir. UNIX’te tüm donanım ve yazılım nesneleri dosya olarak değerlendirilir ve dosya gibi çalışırlar. insanlar ile bilgisayarlar arasındaki haberleşmeyi sağlamak amacıyla oluşturulan sembolik bir ara yüzdür. Çok görevlilik. tek ve homojen olan bir ara yüzün. UNIX kabuk yazılımı. Bir PC’de ortaya çıkabilecek üç kesme grubu vardır. dosyaların sıralı şekilde yerleştirildiği. uygulama programları için avantaj sağlamaktadır. her biri sistem içinde belli bir göreve sahip olan çeşitli ana bileşenlerden oluşur. bir bilgisayarın CPU’sunun. bir program ve çevre cihazları arasındaki tüm haberleşmeyi yönettiği anlamına gelir. En önemli üç bileşeni. İşlemcinin istisnai durumları. Bu. Yazılım kesmeleri ise yazılımlar tarafından üretilirler ve 256 farklı yazılım kesme çeşidi mevcuttur. DOS’un hem çok görevliliğini hem de grafiksel ara yüzünü oluşturan ilavesidir. Donanım kesmeleri. Windows’un aynı anda birçok uygulamayı çalıştırma kabiliyeti (çok görevlilik) ve uygulamalar arasında bilgi iletmesi. UNIX. kullanıcı tarafından girilen komutları sistemin iç sözdizimi için talimatlara çevirir. 37 .

Daha sonra kesme kontrolörü CPU’ya o anda sadece bir kesme talebi olduğu. Kesme talebinin değerlendirilebilmesi için gerekli sistem ve uzaktaki I/O cihazı başlangıç halinde olması gerekir. birden fazla kesme için PC’nin kesme yapısına öncelik verme metodu olmalıdır. Maskelenebilir kesmeler ise daha az önceliğe sahip işlem istekleridir.DAQ Kartı VERİ YOLU CPU Öncelik düzenleme hattı IRQ Hattı Hafıza Öncelik Çipleri Şekil 3. daha düşük öncelikli bir kesmenin yürürlükte olduğu veya çeşitli kesmelerin beklemede olduğunun ancak bu kesme talebinin en yüksek önceliğe sahip olduğu gibi bir bilgi gönderir. [12] I/O cihazı bir kesme talebi bildirdiğinde. bu IRQx kesme talebini. • I/O cihaz donanımı. Bu sinyal I/O cihazındaki kesme talep kilidi tarafından kilitlenir ve talep resetlenene veya CPU tarafından tanınana kadar kilitli kalır. I/O cihazlarından gelen kesme taleplerini kabul eden. Maskelenemeyen kesmeler. 38 . öznelikleri belirleyerek CPU’dan kesme talebinde bulunan 8259A programlanabilir kesme kontrolörü PIC tarafından gerçekleştirilir.10 IRQ Donanım kesmeleri maskelenebilen ve maskelenemeyen kesmeler olarak ikiye ayrılır. CPU’yu kesme hizmet yordamına yönlendirmek için sıralı bir olay dizisi oluşur. Olay dizisi şu şekilde sıralanır. gelen veya bekleyen diğer talepler ile birlikte öncelik sırasına sokar. CPU’ya sistem RAM parite hataları veya güç düşüşü gibi önemli durumları bildirir. • Kesme kontrolörü. kendi IRQx hattını 1 konumuna getirerek bir kesme talep eder. Sadece tek bir maskelenebilir donanım kesme hattı mevcut olduğu ve CPU’ya hizmete ihtiyaçları olduğunu bildirmesi gereken birçok I/O cihazı olduğundan. Bu görev.

• • Kesme kontrolörü.11 DMA 39 . ikincisi ise kesme tipi değerini talep eder. [12] III. Aynı zamanda bu işlemler düşük hızlardadır. Bu darbelerin ilki kontrolördeki öncelik seviyelerini dondurur. Birçok I/O cihazında ve veri toplama sistemlerinde daha yüksek hızda veri iletimi yapılmalıdır. 8 bit kesme tipi bilgisini CPU’ya aktarır. CPU bu bilgi ile hizmet edeceği cihazın adresini belirler.6.• CPU seçtiği kesme talebi için iki INTA darbesi göndererek kesme talebini onaylar. Örneğin kart hafızasındaki video kart adaptörüne ekran bilgisinin iletilmesi veya uzaktaki bir I/O cihazından PC’nin hafızasına veri iletimi yüksek hızlarda gerçekleştirilmektedir. Doğrudan hafıza erişimi (DMA) en yüksek veri iletim hızına imkân verir. Ana sistemde hangi CPU kullanılırsa kullanılsın.1. halen çalışmakta olan programın sıradaki talimatı gerçekleştirmeye devam etmesi için CPU gerekli bilgiyi saklar. [12] DAQ Kartı VERİ YOLU CPU Öncelik düzenleme hattı DMA Hattı Hafıza DMA Öncelik Çipleri Şekil 3. hafızaya ne zaman yazılacağını veya okunacağını belirlemek için adres ve veri hatlarının kontrolünü sağlayan bir DMA aksamına ihtiyaç duyulmaktadır.3 Doğrudan Hafıza Erişiminin Çalışması (DMA) PC içindeki mikroişlemci tarafından kontrol edilen veri iletimleri CPU’yu önemli ölçüde meşgul etmektedir ve CPU bu sırada başka bir işlem yapamaz. ISR’nin tamamlanması üzerine.

paralel portlar ve yaygın olarak kullanılan Sound Blaster uyumlu ses kartları için kullanılmaktadır. Özellikleri arasında. Teorik olarak saniyede 8 Megabit transfer yapabilmektedir. Pratikte ise en fazla 1 ya da 2 Megabit hızında çalışabilmektedir.33 MHz’dir. piyasaya sürdüğü Intel 32-bit 80386 mikroişlemci ile birlikte Mikrokanal Mimari Yolunu da (MCA) dünyaya tanıttı. Patentinden dolayı sadece IBM bilgisayarlarda kullanılmıştır. Saat frekansı 10.77 MHz’de çalışan 8088 CPU’ya dayanır. Bu yüzden pek fazla yaygınlaşamamıştır. cihazlar arasında kesme hatlarını paylaşma yeteneği ve uyumsuzluk yaratmayan otomatik büyütme kartı konfigürasyonu sayılabilir. Kişisel bilgisayarların IBM XT modelinden önceki sürümleri ve IBM PC. b. Bu yol endüstri standart mimari (ISA= Industry Standard Architecture) yolunun çıkış noktasıdır.4 Büyütme Yolu Standartları a. blok istek ve blok patlama modu gibi ilave DMA iletim modları. Bu kart yolunun geliştirilmesi. [13] 40 .6. Çünkü bir taraftan mevcut genişleme kartları eski sürümleriyle uyumluluğu sağlarken. blok veri iletimi ve yol üzerinde farklı cihazların verilerinin karışmamasına imkân sağlamış oldu. [13] c. 8 bit. EISA Yolu: 1988 yılında IBM MCA yoluna karşıt olarak. ISA ve MCA yolu gelişimini engelledi. diğer taraftan 32 bit adres ve veri yolu olmayı başardı. diğer firmaların uyumlu eklenti ürünleri geliştirmelerini sağladı. XT veri yolu 8 bitlik iletişimi kabul eden en eski veri yollarından biridir. [13] 1984 yılında geliştirilmiş bir veri yoludur. ISA Yolu: IBM firması 8 bit büyütme yolunun ayrıntılarını açıklayarak. Mikrokanal Yolu: 1986’da IBM. MCA. ISA yuvalar hızlı iletişime ihtiyaç duymayan seri. ISA 16 bit genişliğinde en fazla 8 MHz hızında çalışabilmektedir. 20 adres hatlı ve 4. Bu yeni patentli yol ile yolun yönetilmesi.III.1. Genişletilmiş Standart Mimarisi Yolu (EISA) geliştirildi. gerçek yol efendisi yeteneği. 32 bit genişliğinde veri aktarımına imkân sağlıyor ve 40 MBps hızında çalışmaktadır.

artık birden fazla uygulamanın çalıştırılabilmesi için PCI yuvalar vazgeçilmez olmuştur. YIL 1981 1984 1987 1989 1992 1993 1995 1996 1998 YOL IBM PC ISA IBM AT ISA MCA (PS/2) EISA VL PCI PCI PCI PXI BİTLER 8 16 16/32 32 32 32 32/64 32/64 32/64 FREKANS 4. Ancak. Hızları kısa bir sürede 100 MHz’e yükseltildi. işlemcinin verdiği görevleri tamponda bekleterek. Tüm PCI kartlar tak ve çalıştır (plug and play) özelliğine sahiptir. Bu aralıklarda diğer cihazlarda CPU ile haberleşme imkânı bulurlar.EISA 32 bit genişliğinde 8 MHz hızında çalışabilen bir veri yoludur. EISA yuvalar halen sunucu tipi bilgisayarlarda kullanılmaktadırlar. MCA gibi yollar kullanılmaktaydı. Güncel ana kartların çoğunda yer alan IDE denetçileri de PCI veri yolunu kullanırlar. EISA kartlar ISA ile uyumlarından dolayı. Bir sistemde normalde 3 veya 4 PCI yuva bulunur.77 6/8 10 8 33 33 33/66 100 Tablo 3. önceki işleri bitirebilir. aynı yuvalarda kullanılabiliyorlardı. daha hızlı çalışmakta ve yolu geçici olarak serbest bırakabilmektedir. [12] Bu veri yolu ayrıca tamponlu şekilde üretildi. kişisel bilgisayar ara yüz yoludur ve kısa sürede genişleme yuvası standartlarında neredeyse tek tercih edilen yol olmuştur. [13] d. PCI. PCI kartlar kendi kendilerini konfigure ederek sisteme kendilerini tanıtırlar. 41 .1 PC Yolu Sisteminin Gelişim Çizelgesi Sadece tek bir uygulamanın çalıştırıldığı dönemlerde ISA. Çünkü PCI. compactPCI ve PXI Yolu: 1993 yılında 33 MHz hızında olan 32-bit ve 64-bit yol hatlarını kullanabilen PCI piyasaya sürüldü. İşi bittiğinde tampondan yeni görevler alarak çalışmaya devam eder. PCI. PCI.

veri toplama uygulamasının belirli şartlarının ilgili donanım ve yazılıma dikkatli bir şekilde adapte edilmesi gerekir. 42 .12 PCI Yapısı III. PC’nin gücü ve esnekliği DAQ sistemlerinin çeşitli şekillerde düzenlenmesine imkân sağlar. gerekli sinyal şartlandırıcının tipi ve çevre koşulları da önemli birer faktördür. Gereken algılayıcı ve hareketlendirici cihaz sayısı ve bunların ana sisteme olan uzaklıkları.2 VERİ TOPLAMA VE KONTROL KONFİGÜRASYONU Veri toplama ve işleme uygulamalarında. Donanım seçimi ve sistem tasarımı daha çok sistemin çalışacağı ortam ile alakalıdır.Şekil 3. PC’yi en etkin şekilde kullanmak için.

verinin işlendiği ve saklandığı bilgisayardan uzakta bulunmaktadırlar. motor kontrol kartları. [12] Şekil 3.En yaygın kullanılan sistem konfigürasyonları aşağıdaki gibidir: • • • • Bilgisayar takmalı I/O Dağıtılmış I/O Tek başına çalışan veya dağıtılmış günlükçüler ve kontrolörler IEEE-488 cihazları Doğrudan bilgisayarın büyütme yoluna takılan takmalı I/O kartları en fazla kullanılan yöntemdir. Gürültülü ortamlarda ısıl çiftler ve gergi ölçer gibi algılayıcılardan alınan çok küçük sinyallerin uzak mesafelerde iletimi oldukça güçtür. Sistemden uzakta sinyal şartlandırma modülleri ile birlikte kullanılan dağıtılmış I/O sistemleri algılayıcıların uzakta kaldığı durumlarda iş görebilirler. Algılayıcılar ve hareketlendiriciler genellikle. Takmalı büyütme kartları daha çok algılayıcı veya hareketlendiricinin PC’ye yakın olduğu durumlarda tercih edilirler. D/A kartları. bilgisayara bir RS–232 veya RS–485 haberleşme ara yüzü ile iletilir. sayısal vericilerdir. Bu cihazlar. filtreleme. Dönüştürülen veri. sayısal I/O kartları.13 Dağıtılmış I/O – Sinyal Verici Modülleri 43 . Dağıtılmış I/O’ların en yaygın kullanıldığı şekillerden biri. Ayrıca bilgisayarın hafızası ve değişen çıkışları için en hızlı veri iletme metodudur. yükseltme. ayırma gibi gerekli tüm sinyal şartlandırma fonksiyonlarını gerçekleştirir ve sayısal dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla bünyesinde bir mikroişlemci ve bir A/D dönüştürücü barındırır. takmalı I/O kartlara verilebilecek örneklerden bazılarıdır. Veri toplama ve kontrolü amacıyla kullanılabilecek en ekonomik seçenektir. sayaç zamanlayıcı kartları. osiloskop gibi belirli özelliklere sahip kartlar.

Bir laboratuvar ortamında tek başına çalışan farklı birtakım cihazlardan veri toplama ihtiyacı üzerine geliştirilmiş olan GPIB. tek başına çalışan günlükçüler/kontrolörlerin kullanılması. esnek ve laboratuvar ortamındaki cihazların bağlanmasında faydalı olmasından dolayı geniş çapta kabul görmektedir. kısa ortak bir paralel veri haberleşme yolu ile 15 cihaza kadar aynı anda haberleşme imkân verebilen. [12] 44 . yüksek hızlı bir paralel haberleşme ara yüzüdür.Şekil 3. birimin uzak bir konuma yerleştirilmesi gereken yerlerde veya uygulamanın bir bilgisayara sürekli bağlantıya imkân vermediği durumlarda kullanılmaktadırlar. 1 Mbyte/s derecesindedir ve 20 metrede işlem yapabilmektedir. Bu yöntem. sistem güvenilirliğini arttırmaktadır. Tipik iletim hızları. Bunun sebebi bir kez programlandıktan sonra tek başına çalışan günlükçünün.14 Dağıtılmış Günlükçü/Kontrolör Şebekesi Akıllı sinyal şartlandırma modüllerinin faydalarını sağlamanın yanında uzaktan karar verme kabiliyeti ile birlikte.488 (GPIB) hızlı. fonksiyonel ve ana sisteme bağlanmamış olmasına rağmen çalışmaya devam edebilmesidir. IEEE . Bilgisayar üzerine takılan. Bu durumdan dolayı GPIB laboratuvar ve endüstriyel test ortamlarında tercih edilmektedir. yoldaki her bir cihazı adresleyen ve birbirleri ile haberleşecek cihazları başlatan bir GPIB kontrolör kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm veri haberleşmeleri. semboller ve haberleşmede kullanılan kontrol kodlarını temsil eder.III. Mantıksal 0. işaretler. Tüm veri haberleşme sistemleri. Bir haberleşme ara yüzünde bir mesajın iletilebilmesi için. veri sadece tek bir yönde veya her iki yönde de gönderilebilir. Simpleks bir sistem tek bir yönde veri iletir. Toplam 128 adet karakteri temsil edebilir. bir veri 45 . Veri toplama ve kontrol sistemlerinde birçok cihazın sisteme bağlanması ihtiyacından RS 485 haberleşme ara yüzünün gelişimi sağlanmıştır. Seri haberleşmede kullanılan hat normalde sabit negatif gerilimde tutulur. rakamlar. Dubleks bir sistem ise her iki yönde de veri aktarabilir. bilgisayarlarda olduğu gibi ikili sistem üzerine kurulmuştur. • • • • • Veriyi iletmek için kullanılan elektrik sinyallerinin tipi İletilmekte olan her bir simge için kullanılan kodların tipi Karakterlerin anlamı Veri akışının nasıl kontrol edildiği Hataların nasıl tespit edildiği ve düzeltildiği Fiziksel ara yüze ve bağlantılarına uygulanan donanım kuralları. Hattaki gerilim sinyalinin zıttı bir sinyal verici tarafından gönderilerek. PC ara yüzü bulunan diğer enstrümanların ve tek başına çalışan günlükçülerin bu haberleşme ara yüzünü tercih etmesine sebep olmuştur. aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: • • • Verinin kaynağı Haberleşme ağı Alıcı Hem alıcı hem de verici arasında başarılı haberleşme gerçekleştirmesine imkân sağlamak için aşağıdaki faktörler üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. Bu kod her bir karakteri temsil etmek için 7-bitlik ikili alan kullanır ve büyük ve küçük harfler. ara yüz standartları olarak adlandırılırken. veri haberleşme hattı üzerinden iletilmek üzere standart bir ikili koda dönüştürme sürecidir.3 SERİ VERİ HABERLEŞMESİ RS 232 seri portunun IBM PC tarafından standart olarak kullanılması. veri akışının kontrolü ve biçimi ile hataların düzeltilmesi için kullanılan yazılım kurallar protokol olarak adlandırılır. 0 V iken mantıksal 1 ise 5 V’tur. Kodlama mesaj verisinin. [12] İki cihazı birbirine bağlayan herhangi bir haberleşme sisteminde. Veri haberleşmesinde kullanılan en yaygın karakter kümesi Karşılıklı Bilgi Değişimi İçin Standart Amerikan Kodu (ASCII) ‘dur. alıcı ile vericinin iletilen kodlardan aynı anlamı çıkarması gerekir.

bir protokol değildir.) Gönderici ile alıcı arasındaki mesafe İletilmekte olan verinin miktarı Veri iletimi ile ilgili ek yük Kabul edilebilir ek yük Veri hızı ne kadar düşük olursa hatalar o kadar az olacaktır. [12] Mantıksal 0 (Boşluk) 0 Volt 0 1 Mantıksal 1 (İşaret) Başlama Biti 0 1 0 1 0 1 1 1 Boşta Veri Bitleri Parite Biti Durma Biti Şekil 3 15 Tipik Bir Seri Eş Zamanlı Veri Mesajının Biçimi Verinin bir haberleşme ara yüzünde kaynaktan alıcıya iletilebileceği en yüksek hız birçok faktöre bağlıdır: • • • • • • Her bir uçtaki devrelerin tipi ve karmaşıklığı (ara yüz) Haberleşme hattı (bükmeli çift. Seri ikili verinin karşılıklı değişimini kullanan veri terminal cihazı (DTE) ile Veri Haberleşme Cihazı (DCE) arasındaki ara yüzü tanımlar. EIA-232 standardı ara yüzün elektriksel ve mekanik ayrıntılarını tanımlar. tüm seri veri ara yüz standartlarının muhtemelen en popüleridir.1½ veya 2 durma biti gönderilir. Durma biti ile birlikte hat bir başka veri için boş duruma geçmiştir. Bu başlama bitidir. [12] 46 . Veri iletim hızları. Bunu takip eden 7 bit örneğin ASCII kod ile bir karakterdir.3. Alıcı karakterin farklı bitlerini sırası ile alır. eşeksenli kablo. Veri bitlerinin sonunda alıcının olası hataları belirlemesi için bir parite biti eklenebilir. Parite bitinden sonra tercihe bağlı olarak 1.gönderileceğinin ilk haberi alıcıya ulaştırılır. genelde saniyedeki bit sayısı veya bps cinsinden ölçülür. ABD’nin EIA Mühendislik Bölümü tarafından 1969’da yayınlanmıştır. radyo vb.1 RS-232-C Ara Yüz Standardı Elektronik Endüstrileri Birliği (EIA) RS-232 ara yüz standardı. III.

1 Elektriksel Sinyal Karakteristikleri Ara değişim sinyallerinin ve ilgili devrelerin topraklama karakteristikleri ve gerilim seviyeleri gibi elektriksel sinyalleri tanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 20 22 Şase Toprağı – Koruyucu Veri İlet (TxD) Alınan Veri (RxD) Gönderme Talebi (RTS) Göndermek İçin Temizleme (CTS) Veri Kümesi Hazır (DSR) Sinyal Toprağı (Ortak) Veri Taşıyıcı Tespit (DCD) Veri Terminali Hazır (DTR) Çalma Göstergesi (RI) 1 2 3 4 5 6 7 8 20 22 23 Mikrobilgisayar DTE Modem DCE Şekil 3. üç ana bileşenden oluşur: III.2 Ara Yüzün Mekanik Karakteristikleri DB-25 bağlayıcısı (D tipi 25 pim) RS-232 C tarafından belirtilmemesine rağmen kullanıcılar tarafından çok benimsendi.1. Bazı cihazlarda DB-9 bağlayıcı 9 pim üzerinden haberleşme sağlamaktadır.16 Bir Bilgisayarla (DTE) bağımsız bir kontrolörün (DCE) RS-232 alıcısında aşağıdaki sinyal gerilim seviyeleri tanımlanır: • • • Mantıksal 0’ın iletilmesi için + 3 V’tan + 25 V’a Mantıksal 1’in iletilmesi için – 3 V’tan – 25 V’a Tanımsız Mantık seviyesi için + 3 V’tan – 3 V’a Alıcıda bu gerilim şartlarını sağlamak ve gerilim düşümlerinin üstesinden gelebilmek için RS-232 verici biraz daha yüksek gerilimler üretmelidir.1. • • • Mantıksal 0’ın iletilmesi için + 5 V’tan + 25 V‘a Mantıksal 1’in iletilmesi için – 5 V’tan – 25 V’a Tanımsız Mantık seviyesi için + 5 V’tan – 5 V’a III.3. Bu bağlayıcılarda kullanılan pimler farklı şekillerde tahsis edilebileceği gibi genellikle DB-9 ve DB-25’in pim tahsisleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. [12] 47 .EIA-232 standardı.3.

DTE ve DCE şaselerinin her iki uçta 48 . DTE’ye atıf yaparak aşağıdaki gibi tanımlanır: • Pim 1: Koruyucu toprak (koruma) : Her iki uçtaki koruyucu toprak pimleri nadiren bağlanır.1.2 EIA-232 için yaygın DB-9 ve DB-25 pim tahsisleri III. Amaçları.Pim Numarası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 DB-9 bağlayıcı IBM 232 pim tahsisi Alınan hat sinyali Alınan veri İletilen veri DTE hazır Ortak sinyal / toprak DCE hazır Göndermeye talebi Göndermek için temizle Çalma göstergesi Koruma DB-25 bağlayıcı EIA-232 pim tahsisi İletilen veri Alınan veri Gönderme talebi Göndermek için temizle DCE hazır Sinyal toprağı / ortak Alınan hat sinyali + Gerilim (deney) .3.3 Karşılıklı Değişim Devrelerinin Fonksiyonel Tanımı EIA devre fonksiyonları.Gerilim (deney) Atanmamış Sec rec’d hat sinyal dedektörü/veri Sec göndermek için temizle Sec iletilen veri Verici sinyali DCE eleman Sec alınan veri Alıcı sinyali DCE eleman Yerel geri döngü Sec gönderme talebi DTE hazır Uzaktan geri döngü/sinyal kalite Çalma göstergesi Veri sinyal hızı İletim sinyal DTE eleman Deney modu Tablo 3.

DTE. • Pim 5: Göndermek için Temizle (CTS) : Yarı dubleks bir sistem alma işlemini gerçekleştirirken. telefon kapanana kadar. modemin hatta anahtarlamasına imkân verir. 49 . • Pim 2: İletilen Veri (TxD) : Bu hat DTE’deki pim 2’den DCE’deki pim 2’ye seri veri taşır. İletme sırası DTE’ye geldiğinde. modeme haber verir. DTE Hazır.da aynı potansiyelde olmasını sağlamaktır. Modem CTS’yi bildirdiği zaman. modem tarafından bildirilir. RTS hattını seçene kadar CTS hattını seçmeyecektir. RTS pimine bildirerek. Pim 8 uzak taşıyıcıyı aldığında ve bağın süresi boyunca bildirilmiş halde kaldığında. • Pim 8: Veri Taşıyıcı Tespiti (DCD) : Ayrıca alınan hat sinyal detektörü olarak da adlandırılır. Toprak akımlarının dolaşmasını engellemek için sadece bir tarafta da bağlanabilir. RTS’yi engeller. Başlama ve cevap modunda. Hattın boşta olması sırasında hat negatif bir gerilimde tutulur. Bu hat donanım kontrolü yapmak için CTS hattıyla birlikte kullanılır. • • Pim 22: Çalma Göstergesi: Hat üzerinde bir çalma olduğunda aktif olur. Cevap modunda. • Pim 20: DTE Hazır (Veri Terminali Hazır): Bu pim. artık veri göndermenin güvenli olduğunu bildirir. İki uç arasındaki pim 7’ler arasındaki bağlantı karşılıklı olarak her zaman yapılır. otomatik arama için bildirilmelidir. • Pim 7: Sinyal Toprağı (ortak) : Veri iletme ve alma sinyalleri için ortak geri dönüş hattıdır. DTE’den DCE’ye bir gönderme talebidir. Pim 4: Gönderme Talebi (RTS) : RTS hattı. Pim 23: Veri Sinyali Hız Seçici (DSRS): İki veri hızı mümkün olduğunda. DTE’ye. DCE ve DTE. cevap tonu ve veri kümesi hazır anlamına gelen. pim 23 bildirilerek daha yüksek olan seçilir. iki saniye süre ile Mantıksal 1 sinyali gönderir. • Pim 6: Veri Kümesi Hazır (DSR) : DCE’nin hazır olduğu anlamına gelir. • • Pim 3: Alınan Veri (RxD) : Bu hat DCE’deki pim 3’ten DTE’deki pim 3’e seri veri taşır.

[12] • • Başlatan kullanıcı. gönderme talebini 4. • • Alıcı modem. veri taşıyıcı tespit sinyalini başlatan modem tarafından pasif hale getirilmiş olduğunu belirler ve RTS hattını 1 konumuna getirir.3. veri taşıyıcı tespitini 8. • Alıcı modem telefonu cevaplar ve başlatan uca bir taşıyıcı sinyal gönderir. Bu durumda. Alıcı modem. pimden (DCD) bildirir. Alıcı modem de göndermek için temizle hattını 5. Alıcı modem o zaman göndermek için temizle bilgisini pim 5 (CTS) üzerinden belirtir. Birkaç saniye sonra da DCE’nin hazır olduğunu pim 6 (DSR) üzerinden bildirir. Başlatan modem. Başlatan terminal. uzaktaki bilgisayarın numarasını arar. • Alıcı terminal. • • Veri iletimi. pim 3 üzerinden başlatan terminale veriyi iletir. alma ve göndermenin aynı zamanda gerçekleşmesini sağlar.1. Ancak böyle bir sistemin çalışmasını da kapsadığından yarı dubleks sistemin çalışma metodu aktarılarak.III. her iki taşıyıcı da pasif duruma geçer. daha sonra. taşıyıcı sinyalini pasif duruma getirir. CTS hattını aktif yaparak iletimin devam edebileceğini belirtir. Uzaktaki bilgisayarın veri terminalinin çağrıları almaya hazır olduğunu pim 20 (DTR) üzerinden bildirir ve gönderme talebi pim 4’ten (RTS) aktif hale getirir. Bu CTS. • Veri daha sonra pim 2 üzerinden DTE’den alıcı modeme iletilir. grafiksel olarak desteklenmiştir. darbeli ON/OFF şeklinde çalma olduğunu pim22 (RI) üzerinden bildirir. Uzaktaki alıcı bilgisayar. pimden (DSR) bildirerek cevap verir. başlatan terminalden uzaktaki bilgisayara devam eder. Başlatan modem. Karşılıklı değişim tamamlandığında. 50 . her iki uçta da hiçbir RTS/CTS etkileşimi olmaz. RTS ve DCE’nin (veya DSR’nin) başka bir iletişime hazır halde olduğu anlamına gelir. pimden (RTS) pasif hale getirir.4 EIA-232 Ara Yüzünün Çalışma Dizisi Günümüzde genellikle tam dubleks haberleşme kullanılmaktadır. Tam dubleks çalışma. • Başlatan modem. veri kümesinin hazır olduğunu 6. Başlatma terminal DTR’sini bildirir. pim (CTS) üzerinden pasif hale getirir. Bu uzaktaki bilgisayardan başlatan tarafa veri iletimine imkân verir. Modem. Çoğu zaman DTR pasif duruma getirilir. başlatan terminale veri iletimine devam edebileceğine dair kısa bir mesaj gönderir.

hat sürücü tümleşik devresindeki bir kontrol pimi tarafından belirlenir. iki hat üzerinde 5 V’luk bir diferansiyel gerilim üretir. dengeli çok düşüşlü haberleşmeler için tasarlanmıştır.1.5 V ile – 6 V arasında iken mantıksal 0 ise + 1. yüksek empedans şeklinde 3 durumda çalışmasıdır. [12] RS-485’in getirdiği yenilik.3. [12] Hat gerilimleri mantıksal 1 için . yarı dubleks. Sadece iki telli iletim hattı ve sinyal toprağı hattı kullanılması sebebiyle avantajlıdır. aynı hat üzerinden 32 alıcı ve sürücüsüne güvenli iletişim imkânı tanır. Yüksek empedans durumunda hat sürücüsü hiç akım çekmez ve hatla bağlantısı kesik olarak gözükür. 10 Mbps hızda. 1200 metre uzaklığa kadar. Aynı hat üzerinde 32 hat sürücüsüne ve 32 hat alıcısına imkân verebilir.17 Bir EIA-232 Karşılıklı Veri Değişiminin Örnek Çalışması III. Bu “seçilemez olan” durumu.2 RS-485 Arayüz Standardı EIA RS-485 standardı. mantıksal 1 ve mantıksal 0’ın haricinde. iki telli. Tam dubleks hatlarda 4 tel kullanılır. RS-485 ara yüzüne ilişkin hat sürücüsü. Bir anda sadece bir hat sürücüsünün etkin olmasına rağmen.Şekil 3.5 V ile + 6 V arası değişir. 32 hat birden aynı 51 .

52 .3. programlanabilir test aygıtlarını kontrol etmek için ilk olarak 1965’te Hewlett Packard firması tarafından geliştirilmiştir. Şebekedeki ve yönetir. Programlanabilir aygıtların bilgisayara bağlanmasındaki esnekliği. RS-485.3 IEEE 488 Standardı GPIB olarak da bilinen haberleşme standardı. bir çok sayısal vericinin veya bağımsız kontrolörün aynı hatta bağlanması ile veri toplama ve kontrol sistemlerinde çok tercih edilir. Çok düşüşlü bir sistemde. karışıklığın ortaya çıkması durumunda akım sınırlaması yapar. Ana sistem efendi olarak. Farklı yıllarda geliştirilen üç standardı kapsayarak GPIB olarak bilinen arayüz tasarımı. her bir terminale benzersiz adresler tahsis edilmelidir. sisteme bağlı cihazları (köle) kontrol eder Şekil 3. karışıklığa neden olmamak için. hangi cihazın aktif olduğunu belirlemek için yazılım önem kazanmaktadır. [12] RS-485 ara yüz standardı.18 RS-485 Çok Düşüşlü Şebekeler III.hatta bağlanabilme özelliğini gösterir. Farklı firmaların üretimleri olan kontrolörlerin haberleşmesinde hızlı ve güvenilir bir standart belirlemek amacıyla 1975 yılında IEEE Standart 488’i yayınlamıştır. 1978 ve 1987 yıllarında geliştirilen standart ilk kez farklı firmaların ürettiği cihazların standart bir kablo ile birbirleri ile haberleşmesini sağlamıştır. hızı ve faydaları sebebiyle endüstriyel kontrol çevrelerinde kabul görmüştür.

5 Seri Arayüz Dönüştürücüleri Arayüz dönüştürücüleri. Bir akım sinyalinin kullanılmasından dolayı diğer gerilime dayalı standartlara göre çok uzun mesafelerde (1km) haberleşme sağlanır. Bir çok endüstriyel cihaz ve özellikle PC’ler RS-232 portlarını kullandığı için. Bu yöntemde bir gerilim sinyali yerine akım sinyali kullanılır.3. [12] III.ortak paralel bir veri haberleşme yolu üzerinden 15’e kadar cihazın eş zamanlı olarak bağlanmasına imkân verir. Uzun hatlarda daha yavaş iletişim sağlamasına rağmen. Bunun yanı sıra gürültülü ortamlarda iki RS-232 cihazı arasındaki iletişimi uzak mesafelerde yapabilmek için de dönüştürücülerden yararlanılır. gürültülerden çok az etkilenir. RS-485 cihazları ile irtibat kurmak amacıyla dönüştürücüler geliştirilmiştir.3. Böylece aygıtlar kontrol edilebilir ve veri bir kontrolör veya yazıcıya iletilebilir. özellikle RS-232’den RS-485’e.19 20 mA Akım Döngüsü Ara Yüzü 20 veya bazen 60 mA bir akım seviyesi mantıksal 1’i. endüstriyel bir ortamdaki yazıcılar ve terminaller arasında kullanılır. Bu arayüz genelde. ancak standardın bir parçası olamayan bir yöntemdir. Alıcı akım döngüsü ve verici akım döngüsü için ayrı ayrı teller kullanılır. endüstriyel alanlarda çok sık kullanılmaktadır. Şekil 3. GPIB yolu her uçta standart bağlayıcılar ile birlikte 24 telli koruyuculu bir kablo içinde taşınır. 53 .4 20 mA Akım Döngüsü EIA-232’ye dayalı yaygın olarak kullanılan. 0 mA akım seviyesi ise mantıksal 0’ı ifade eder. [12] III.

Şekil 3. Böylece haberleşme ile ilgili problemlerin kolayca giderilmesi sağlanır. hat kontrolü. çerçeveleme ve çerçevelemenin eş zamanlı hale getirilmesi. uzun haberleşme kablolarında oluşabilecek güç taşmalarından korur. arayüz dönüştürücülerinin faydalı bir özelliği optik ayırmadır. PC’yi veri toplama ve kontrol donanımına bağlayan seri haberleşme donanımı üzerindeki protokoller. ASCII tabanlıdır. Bu özellik. akış kontrolü. Protokol haberleşme sisteminin doğru çalışması için önemlidir. hata kontrolü ve zaman aşımı kontrolü gibi önemli özellikleri mevcuttur. Sistemi başlangıç konumuna getirmek. bir haberleşme şebekesindeki verici ve alıcı arasındaki karşılıklı veri değişimini yöneten ortak kurallar kümesidir.6 Protokoller Protokol. bilgisayarı ve cihazı. değişik üreticilerin ürünlerini bir arada kullanabilmenize imkân tanır. [12] III.21 RS-232/RS-485 Dönüştürücünün Sinyal Akış Diyagramı Haberleşme şebekesi uzun mesafeler üzerinde çalıştığı zaman. Genellikle haberleşme ara yüzünde iletilen verinin paketlenmesi ile ilgili kuralları kapsar. DeviceNET.3. [12] DeviceNET endüstriyel araçları yüksek düzey kontrolörlere bağlamakta kullanılan düşük düzey ağdır.20 RS-232/RS-485 Dönüştürücünün Blok Diyagramı Şekil 3.[14] 54 . Birçok uluslararası kurum ve bilgisayar satıcılarının zamanla geliştirdikleri birçok protokol bulunmaktadır.

Tablo 3.3 Alan Yolu Karşılaştırma Tablosu 55 .

çıkış ve kontrol sisteminde ortak kullanılan tüm sürücüleri birbirine bağlar. açık INTERBUS alan yolu sistemi. Fabrika. ağ sensörleri. makineler ve diğer donanımlar arasında döşenir.[14] Farklı üretilen ürünlerin uygulama alanları arasında iletişim sağlamak için kullanılan INTERBUS alan yolu sistemi sürekli olarak gelişmektedir. Hat üzerinden 127 sürücü aynı anda haberleşebilir. Yol kablosu alanda kullanılan sürücüler. III. günümüzde dünya çapında bir standarttır. 56 . kurulum ve kontrol sürücüleri iletişiminde bir yerel alan ağı gibi çalışır. 10 Mbit/s Hıza sahiptir. Topolojisi aktif çevrim halkasıdır. seri ve iki yollu bir iletişim sistemidir. Uluslar arası standartlara uygun olan INTERBUS. PROFIBUS güçlü ve çok yönlü iki hat üzerinden iletişim sağlayan alan yol sistemidir.4 DAĞITILMIŞ VE BAĞIMSIZ GÜNLÜKÇÜLER İLE KONTROLÖRLER Bağımsız günlükçüler ve kontrolörler gerçek dünya sinyallerini ölçmek kaydetmek veya bir sistemi kontrol etmek için tasarlanmıştır. tamamen dijital. CAN otomotiv endüstrisinde araç içi iletişimde ve endüstriyel otomasyon uygulamalarında çok popülerdir. Alan yolu çevre elemanları. Modem otomasyonu için benzersiz. maksimum 4096 I/O noktasına imkân verir. üretim ağı hiyerarşisinde dijital ağların temel bir grubudur. Aktarım hızı 500 kbps olan INTERBUS. kontrol makine ve sistem parçaları için de kullanılabilir. Şu anda CiA adlı bağımsız bir grup özelliklerini belirlemekte ve gerçekleştirmektedir. Bazı özellikleri ile takmalı kart ve dağıtılmış I/O’lardan ayrılmaktadır. Seri alan kablosu. tüm giriş. 1900m alanda kullanılabilen PROFIBUS uzak alan sürücüsü ile 24 km’ye kadar iletişim kurabilir. 9 ile 32 V arasında iletişim sağlayan FOUNDATION alan yolu 1900m alanda kullanılabilmektedir. FOUNDATION alan yolu işlem ve imalat otomasyon uygulamalarının ikisinde de kullanılmaktadır. FOUNDATION alan yolu. Alan uzunluğu maksimum 400 m olmakla birlikte.CAN öncelikle endüstriyel tıbbi ve taşınabilir uygulamalarda düşük maliyetli çözümler getirmek üzere geliştirilmiş sayısal iletişim ağıdır. iki uzak alan sürücüsü kullanılarak 13 km alanda da kullanılabilir.

ana sisteme direk bağlı veya ana sisteme uzaktan modem aracılığı ile bağlı şekilde çalıştırılabilirler. veriyi ve programları taşımak için güvenli bir ortam sağlar. ASCII tabanlı olarak programlanmalıdırlar.III. Başlangıçta programlandıktan sonra bağımsız olarak cihaz tek başına ölçümleri yapabilir. Böyle bir sistem. bağımsız.1 PCMCIA Kartları Kullanılarak Verinin Programlanması ve Günlüğün Tutulması Şekil 3. [12] 57 . III. Bu esneklikle cihazlar. Bu amaçla başlangıçta ana sistem tarafından. Ancak bu sistemde bilgisayarın RS232 üzerinden kart bilgilerini okuyabilmesi için bir kart okuyucuya ihtiyacı vardır. ana sistemin uzakta bulunduğu veya cihazın ana sisteme bağlanamadığı durumlarda rahatlıkla kullanılabilir. analiz ve kontrol yapabilir.1 Çalışma Metotları Bağımsız günlükçüler ve kontrolörler. karmaşık veri toplama ve kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirebilen ve mevcut sistem şartlarına bağlı kararlar verebilen akıllı cihazlardır.4. Bağımsız günlükçüler ve kontrolörlerin programlanması ve günlüğün ana sistem tarafından tutulması amacıyla RS 232 seri haberleşme ara yüzü veya hafıza kartları kullanılabilir. Bu program cihaz tarafından yorumlanır ve çalıştırılır. veri toplayabilir.1.22 Bağımsız Bir Günlükçü/Kontrolörün Hafıza Kartı İle Programlanması Kredi kartı büyüklüğündeki taşınabilir hafıza kartı.4.

[12] III. Ayrıca cihazın hafızasındaki bilgi kart veya diz üstü bilgisayar ile periyodik olarak ana sisteme kaydedilebilir.1.2 Bağımsız Çalışma Cihazın uzaktan. bu şekilde ana sisteme aktarılarak veri toplama ve kontrol sağlanmış olur.4. En çok.3 Ana Sisteme Doğrudan Bağlantı Ana sisteme RS-232 haberleşme ara yüzü ile doğrudan bağlanan cihazlar. diğer ana sistemlerin.1. ana sisteme göre yer alabileceği en büyük uzaklık.1. [12] 58 .4.4 Ana Sisteme Uzaktan Bağlantı Ana sisteme bağlantı telefon veya radyo haberleşmesi vasıtasıyla. radyo bağlantısı kurularak iletişim sağlanabilir. günlükçü/kontrolör. Cihaz ilk başta bir ana bilgisayardan programlanır. izlenebilir ve sistemin kontrolü sağlanır. daha sonra yerel bir güç kaynağından beslenecek şekilde çalışmaya bırakılır.III. Bir veya daha fazla cihazın geniş bir fiziksel alana dağıtıldığı yerlerde. Böylece veri sık bir şekilde yüklenebilir.4. Uzak bir elektrik istasyonu için yapılması gereken ölçümler sonucunda toplanan veriler. Bu uygulamanın bir avantajı. bağımsız çalışma tercih edilir. kritik süreçlerin sabit izlenmesi ve kontrol edilmesi gereken yerlerde kullanılırlar. Bir başka yaşanan sıkıntı bağımsız hafıza birimlerinin kısıtlı olmasıdır. en yaygın olan ve en yüksek sistem güvenilirliğini sağlayan sistemi oluştururlar. RS-232 haberleşme ara yüzü kullanılarak ana sisteme bağlanamayacak kadar uzakta ise. III. özellikle zorlu ortamlarda çalıştırılması gerektiğinde eğer sürekli modem bağlantısı kurmak imkânsız ise. Böyle bir sistemin güç kaynağı şarj edilebilir ve değiştirilebilir olması göz önünde bulundurulmalıdır. Günlükçü/kontrolörün. haberleşme ara yüzüne bağlıdır. bir modem kullanılarak yapılır. yazıcıların veya terminallerin diğer günlükçü/kontrolörlerin RS-232 portlarına bağlanabilmesi ve böylece sistem güvenilirliğini daha da arttırmasıdır.

23 Dağıtılmış Günlükçü/Kontrolör Şebekesi 59 .Şekil 3.

LabVIEW programı. Konu ile ilgili yayınlanmış bildiri ve makaleler incelenerek konu hakkında genel bir bilgi sahibi olunduktan sonra. Fireworks. Daha sonra sitenin oluşturulması için gerekli içerikler toplanmıştır. Flash ve Freehands programları yardımı ile oluşturulan bir e-öğrenim internet sitesi ile öğretilmek istenmiştir.BÖLÜM IV. Ancak Türkiye’de LabVIEW programı yeni yeni firmalar ve 60 .2 KULLANILAN PROGRAMLARIN SEÇİM KRİTERLERİ Bu çalışmada NI firmasının geliştirdiği LabVIEW programı Macromedia firmasının geliştirdiği Authorware. özellikleri. IV. Dreamweaver. TEZ ÇALIŞMALARI IV. bir uzaktan öğrenim uygulamasında olması gereken özellikler belirlenmiştir. uygulamaları ve uzaktan öğrenim hakkında içerik bilgileri toplanmıştır. işleme ve görüntüleme işlemleri için laboratuvarlarda tercih edilen bir program olmuştur.1 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Tez çalışmasına başlamadan önce. Macromedia Authorware programı ile ders içerikleri siteye ders konuları olarak eklenerek site tamamlanmıştır. örnek e-öğrenme uygulamaları incelenerek. LabVIEW programı ile ilgili el kitapları Türkçeleştirilmiştir. Macromedia Türkiye Temsilcisi Medyasoft ve LabVIEW programı geliştiricisi National Instruments Türkiye Temsilcisi E3TAM şirketleri ile irtibata geçilerek gerekli doküman ve CD’ler tedarik edilmiştir. LabVIEW programı son yıllarda veri toplama. LabVIEW programı uluslararası endüstri ve akademik kurumlarda kendisini yetenekleri ve esnekliği ile kabul ettirmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi. butonları değiştirmek ve bağlantıları oluşturmak Tablolar. menüler. kod ve başvuru özelliklerinin birleşimi ile hem yeni başlayanlara hem de ileri kullanıcılara pek çok fayda sağlar. Ancak Türkiye’de sadece bu program ile ilgili yayınlanmış Türkçe bir kaynak kitaba rastlanamamıştır.3. eğitim materyalleri hazırlama. Bu laboratuvarlarda akademik düzeyde eğitim verilmeye ve araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. onay kutuları. yönetmek ve yaşatmak Araçları ve panelleri kullanarak grafikleri yerleştirmek. internet sitesi oluşturma.3 KULLANILAN PROGRAMLARIN ÖZELLİKLERİ IV. Ayrıca programlar esnek. yönetimi ve bakımı için görsel araçları ile metin tabanlı HTML düzenleme özelliklerini birleştirmektedir. Gaziantep Üniversitesi. IV. radyo butonları bulunan formlar oluşturmak programı ile aşağıda belirtilen işlemleri rahatlıkla 61 . [15] Dreamweaver gerçekleştirebiliriz: • • • • • • Web sayfaları ve siteleri oluşturmak. hem koda bağlı olarak. hem de görsel temalar ile internet sayfaları oluşturmamıza yardımcı olan programdır. Marmara Üniversitesi. istenilen görüntüyü elde etmek Şablonları kullanarak sayfa görünümünü oluşturmak Javascript ve Dreamweaver davranışları ile sayfalara etkileşim katmak İçinde yazı alanlar. animasyon hazırlama ve resim işleme konusunda hem birbirleri ile uyuşan hem de kabul görmüş programlardır. Bu güçlü tasarım. Doğuş Üniversitesi tarafından LabVIEW programının ve ilgili donanımların bulunduğu laboratuvarlar kurulmuştur [14]. Bu esnek program ileri teknikleri erişilebilir ve kolay kullanılabilir kılar. kullanımı rahat ve internet sitesi oluşturmaya yatkın programlardır. Yeni başlayanlara Web sayfaları oluşturmak için gerekli araçlara hızlı bir erişim sunarken. E-öğrenim uygulaması oluşturmak için Macromedia’nın geliştirdiği programlar.üniversiteler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. elle kodlamada deneyimli geliştiricilerin gerektiğinde doğrudan kodlarla çalışmasına izin verir. Yıldız Teknik Üniversitesi. Macromedia Dreamweaver MX Web sitelerinin oluşturulması. çerçeveler ve iç içe stil sayfalarını (CSS) kullanarak.1 Dreamweaver Dreamweaver Macromedia firmasına ait olan.

Çok az ya da hiç programcılık deneyimi olmayan kişiler. etkileşimli dergiler ve kataloglar. Authorware uygulamalarınızı aynı anda birden fazla formatta kaydetmek Daha karmaşık uygulamalar hazırlamak için değişken ve fonksiyonlarla çalışmak Framework ve sayfalı yapı kullanarak daha esnek çalışma yöntemlerini keşfetmek Ürünlerde ActiveX ve XML kontrollerini kullanmak 62 .2 Authorware Elektronik eğitim. Authorware ile etkileşimli ve medya içerikli uygulamaları kolaylıkla hazırlayabilirler. animasyon. gömülü etkileşim ve mantık. CBT (bilgisayar temelli eğitim). kullanıcı performansını takip eden sistem değişkenleri ve fonksiyonlar. sonunda Web’e yönelik yazılımlarla uygulama geliştirmeye yöneldi.3. kullanıcılar sadece ikonları Authorware akış çizgisine taşıyarak değişik etkileşimler oluşturabilirler. Web içi güçlü bir araç olduğu gibi.• • Kod ile entegre kod ortamında çalışmak ve aynı anda hem tasarımı hem de kodu incelemek ve etiket seçici ile üretkenliği arttırmak Extension Menager ile Dreamweaver MX ‘i genişletmek IV. [16] Authorware kullanıcı dostu bir yazılımdır. Macromedia Authorware 6. özellikle eğitim uygulamaları için. Authorware. performans-destek uygulamaları ve eğitsel oyunlar gibi medya içerikli. Authorwarwe’in basit görsel ara yüzü sayesinde. [16] Macromedia Authorware 6 programı ile aşağıdaki işlemleri kolaylıkla uygulamak mümkündür: • • • • • • • • Authorware’i kullanarak bilgisayar temelli ya da Web temelli eğitim materyalleri hazırlamak Knowledge Object’leri kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde uygulama geliştirmek Ses. etkileşimli projeler için de aranan bir yazılımdır. dijital film ve Macromedia Flash dosyalarını projelerde bir araya getirmek Kullanıcı yanıtları için görsel ve sesli etkileşimler oluşturmak “One-button Publishing” işlevi sayesinde. Ek olarak Authorware. ara yüz oluştururken kullanılabilecek şablonlar gibi çok sayıda fonksiyon içermektedir. Web için çok sayıda medya kullanılarak hazırlanabilecek etkileşimler oluşturulması amacı ile geliştirilmiş bir araçtır.

İhraç edilen HTML sayfalarına metin eklemek için Dreamweaver MX’i kullanmak. IV. sunum ürünleri ve akıcı sunumlar için akıcı. Güçlü tasarım ve görsel araçlarıyla tamamen düzenlenebilir grafikler yaratılabilir ve bunları birçok farklı ortamda yayınlanabilirsiniz. Macromedia Dreamweaver MX ise güvenli bir Web sayfa yazım aracıdır. Bu iki program. [10] 63 . arka fonları. grafikler tasarlayıp. veri türleri için sembol kütüphaneleri ve bul-değiştir grafik özelliklerini en geniş şekilde düzenleme seçeneklerine sahip olmamızı sağlar. kullanımı kolay grafiksel bir ortam sağlar.3. optimize etme. konseptleri hazırlayabilir ayrıca internet ve Flash MX için içerik geliştirilebilir. ana sayfaları.3 Firework Macromedia Fireworks MX güçlü bir tasarım ve grafik editörüdür. hızlı ve kolay bir biçimde oluşturup yayınlanabilir. Açılan menüler eklemek. Beraber kullanıldıklarında. [17] Macromedia Fireworks MX programı ile aşağıdaki işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz: • • • • • • • Bir resmi düzenlemek için Fireworks MX’teki Bitmap araçlarını kullanmak.IV.4 Freehand Freehand MX ile baskı öncesinde karmaşık grafikleri. Vektör araçlarını kullanarak doğrular çizmek ve basit şekilleri birleştirerek karmaşık nesneler oluşturmak. [10] Macromedia FreeHand MX ile internet. güçlü bir çift Web tasarım aracıdır. Rollover butonlar oluşturmak ve gerçekçi butonlar oluşturmak için efektleri kullanmak. Resimleri optimize ve ihraç etmek (göndermek). [10] Hızlı geliştirme ve düzenleme seçenekleri ile Freehand programı. reklam panoları. Macromedia Flash MX veya baskı öncesi uygulamaları ile çalışmalar. Macromedia FreeHand MX TV reklamları. Bir resmin belli bölümlerini gizlemek için maskeleme tekniklerini kullanmak. Fireworks MX ve Dreamweaver MX tam bir Web gelişim yolu öneren. HTML sayfaları oluşturulduğunda ve Web grafikleri sayfaya yerleştirildiğinde iş akışına katkıda bulunacak entegrasyon özellikleri sunmaktadır.3.

baskı ve internet uygulamalarınızda kullanacak ara yüz tasarımları için vektörel tabanlı güçlü ve geliştirilebilir araçlar içerir. ses. sunum. 2 yönlü mesaj ve etkileşimden oluşan tam multimedya desteği ile zengin içerik ve uygulamalara yepyeni bir boyut kazandırmaktadır. metin ses ve grafiklerle bütünleştirerek oluşturup.Görsel olarak zengin sunumlar ve tasarımları hızlı bir şekilde hazırlamanızı sağlar. tarayıcının ötesine geçen zengin uygulamalar ve yüksek etkide içerik yelpazesi hazırlamada güçlü bir çözümdür. • Flash Web Oynatıcı Programı birçok platformda desteklendiğinden içerik ve uygulamaların her ortamda ve yerde izlenebilmesini sağlar.3.5 Flash Macromedia Flash MX tasarımcı ve geliştirimcilerin. IV. aynı işlemleri daha kısa zamanda gerçekleştirmek için 250’ye yakın efekt ile animasyon oluşturmada 64 . • İçerik ve veri akışı (yüklenirken oynatılan) ile bağlantı hızından bağımsız olarak anında deneyim sağlanır. Macromedia Flash MX ara yüzleri. • Yardımcı teknolojiler. Flash içeriğini ve uygulamaları çevirerek engelliler dâhil olmak üzere herkese tam erişilebilirlik desteği sağlamaktadır. • Bugün 414 milyonun üzerinde internet kullanıcısı Flash içeriğini görmek için gerekli plug-in'e sahiptir. video. • Flash Web Oynatıcı Programı ve uygulama sunucusu arasında bilgi alışverişi esnasında sayfa yenilenmesine gerek kalmaz böylece kesintisiz uygulama deneyimi sağlanır. animasyon. eöğrenim ve uygulamalar için kullanılacak ara yüzleri. vektör grafiği. Bu şekilde sunucu yükleme ve içerik indirme süreleri azalmaktadır. pazarlama. zengin deneyimler ve başarılı sonuçlara çevirmelerini sağlar.3. Macromedia FreeHand MX. Flash programının özellikleri şu şekilde sıralanabilir: • Flash MX 2004 en iyi internet deneyimleri sağlayarak yatırımın geri dönüşünü kolaylaştırır.6 Swishmax Flash programını kullanmayı öğrendikten sonra. [10] IV. Flash dünyanın en yaygın yazılım ortamı olarak bir milyondan fazla profesyonel tarafından kullanılmakta ve % 97’den fazla internet kullanıcısının masaüstü ile geniş yelpaze içeren araçlara ulaşabilmektedir. • Video. Flash MX 2004.

65 .1 Sürükle Bırak LabVIEW programını kullanırken. Bazı durumlarda Flash programının önüne dahi geçmektedir.5. sürüklenerek gerekli yere bırakılması söz konusudur. Programların öğrenilmesi sırasında her aşamada öğrenilen konu site üzerinde uygulanmıştır. IV. Oluşturulacak eğitim sitesinin server ve hosting hizmetleri için Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Internet Merkezi ile irtibata geçilerek.yardımcı bir programdır. formları diğer web bileşenlerinden ekleyebilme ve diğer uygulamalara gönderebilme özellikleri bulunmaktadır. LabVIEW programının öğretilmesi amacı ile programı canlandırmak için sürükle bırak etkileşiminden yararlanılmaktadır. Bilgisayar ortamında gerekli programlar kurularak. Bu eğitim sitesinde sık kullanılan bir etkileşim çeşididir. Bu sırada sitenin temelleri atılmaya başlanmıştır. bu programların kullanılması öğrenilmiştir. kontrol ve fonksiyon paletlerinden alınıp. dinamik içeriği. IV. kendine özgü ileri düzey script dili.5 KULLANILAN ETKİLEŞİM ÇEŞİTLERİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR IV.4 ARAŞTIRMA ARAÇLARI Tez çalışmasında öncelikle internet sitesi yapma amacı ile örnek eğitim siteleri incelenmiştir. Authorware MX programı yardımıyla hedef alan belirlenerek. İkinci aşamada öğretilmek istenen LabVIEW programı ile ilgili veriler toplamak amacı ile NI firması Teksas’taki merkezi ve Türkiye Temsilcisi E3TAM ile temasa geçilmiştir. çok daha kısa bir sürede istenen animasyonu gerçekleştirme imkânı sağlamaktadır. işaretlenen nesnenin kullanıcı tarafından sürüklenmesi ve hedef alana bırakılması istenir. Kullanımı oldukça kolay olan Swishmax programı. Otomatik şekil çizme aracı. ön panel nesneleri veya blok diyagramlarda kullanılan sanal enstrümanların. sitenin bu merkezde saklanması sağlanmıştır. Gerekli CD ve el kitapları temin edilmiştir. Ayrıca Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mekatronik Bölümü’ndeki Veri İzleme Laboratuvarı’nda araştırma yapabilmek için gerekli izinler alınarak National Instruments firmasına ait donanımların kullanılması sağlanmıştır.

Etkileşim ikonu çeşitli türlerde uygulamaları gerçekleştirebilir. Akış çizgisinin gerekli şekilde düzenlenmesi ile ders esnasında kullanıcı buton terminalini fare ile tutarak ekran üzerinde sürükleyebilir. Buton terminalinin blok diyagramda iken (while) döngüsü içine yerleştirilmesi istenmektedir. yükselteç girişi ile bağlanır. terminal sinyal canlandırma (Simulate Signal VI) sanal enstrümanının solundaki boşluğa konumlanarak. 66 . Authorware MX programı akış çizgisi üzerine yerleştirilmiş ikonlar yardımıyla etkileşim oluşturulmuştur. Akış çizgisine yerleştirilmesi ile açılan pencereden seçim yapılmaktadır. Eğer buton terminali iken döngüsünün herhangi bir yerinde bırakılacak olursa. Authorware Programı İle Sürükle . Daha sonra etkileşim (interaction) ikonu ile sürükle bırak etkileşimi sağlanmış olur. Öncelikle gösterim ikonlarında sürüklenecek nesne grafiği ve bırakılacak alanın grafiği ekrana aktarılmaktadır.Bırak Etkileşimi Şekil 4.Şekil 4.1’de bir sürükle bırak etkileşimi uygulanmıştır.1.

2 Hedef Alan Seçimi Hedef alan seçimi etkileşimi. Etkileşim ikonunun akış çizgisine yerleştirilmesi ile işaretlenmesi istenen alan belirlenir. Sürükle – Bırak Etkileşimine Ait Akış Çizgisi IV. Şekil 4.2. kullanıcının sınırları daha önceden belirlenmiş bir alanı fare ile işaretlemesi için kullanılmaktadır. Bu bir butonun sınırları olabileceği gibi.3.Şekil 4. bir ön panel veya blok diyagram sınırları da olabilir.5. Hedef Alan Seçimi Etkileşimi 67 .

3 Hedef Obje İşaretleme Hedef obje işaretleme etkileşimi eğitim sitelerinde en çok kullanılan etkileşimlerden birisidir. Şekil 4.5. Karşılaştırma alt paletindeki sanal enstrümanın açılması için. Kullanıcı bu alt paleti açmak için ilgili nesneyi işaretlemelidir. Authorware Programında Hedef Alan Seçimi Akış Çizgisi IV. Şekil 4.5’te. bu kez karşılaştırma alt paletin açılması istenmektedir. öncelikle fonksiyon paletinden aritmetik ve karşılaştırma enstrümanlarını taşıyan “Aritmetic & Compare” paletinin açılması istenmektedir. İlgili alt palet açıldığında. akış çizgisinde ilerlemeye devam edilmiş olur. Bu kez kullanıcı paletteki “Comparison” nesnesini işaretlemelidir. 68 . fare imleci ile sınırları belirlenmiş butonun sınırları içine girildiğinde imleç internetteki bir bağlantıda olduğu gibi parmak şeklini alır. Bu işaretlemeden sonra bir alt palet daha açılmaktadır. Bu esnada kullanıcı fare butonuna basacak olursa.Kullanıcı tarafından ders esnasında.4. ilgili nesnenin işaretlenmesi gerekir.

Bir çizgi filmde birbirini takip eden resimler. Hedef Obje İşaretleme Etkileşimi IV. Animasyon hazırlama işlemi de çizgi filmlerde olduğu gibi bir nesnenin belli bir zamanda bir noktadan başka bir noktaya hareketini sağlar. Kullanıcının deney veya işlemleri bilgisayar karşısında seyretmesi sağlanır. Çalıştırma butonuna basıldığında dalga şekli ekranda canlandırılmış olur. bir nesnenin hareketini görüntülemektedir. 69 . Şekil 4. yapılması gereken deney veya işlemlerin e-öğrenme uygulamalarında canlandırılmasını gerektirmektedir.Şekil 4. her zaman en çok kabul edilen öğrenme yöntemidir.4 Canlandırmalar Animasyon olarak da adlandırılan canlandırmalar. Ancak bu fiziki eğitim ortamlarının yeterli kapasitede olmaması. Macromedia Flash MX veya SwishMAX programları ile animasyonlar hazırlanarak internet sitelerinde gösterilmektedir.5. e-öğrenme uygulamalarının vazgeçilmez nesnelerindendir. Bir uygulamanın gerçek laboratuvarlarda veya atölyelerde uygulanması.6’da ekranda dalga şekillerinin aynen bir osiloskop ekranında veya bir sanal enstrümanın ön panelinde grafik şeklinde görüntülenmesi sağlanmıştır.5.

Oluşturulan sitede her bölümde bir kısa cevap değerlendirme bulunmaktadır.Şekil 4. Hatta doğru girilen değere göre bir cevap veya yanlış girilen değere göre farklı bir cevap verilmesi sağlanabilir. metin kutusu kullanılarak etkileşimi sağlamaktadır. Ders içeriklerinde de bazı değiştirilmesi gereken yazılar. Akış çizgisine bir etkileşim ikonu yerleştirilerek “text entry” metin girişi seçeneği işaretlenmelidir. Etkileşim ikonu ayarları ile yazılan yazının her hangi bir metin olması istenebileceği gibi. Aynı zamanda kısa cevap değerlendirme sorularında da sorunun cevabı bir yazı kutusuna. Bu değerlendirmelerde her soru metin girişi olarak cevaplandırılır. belirli bir metin olması da istenebilir. 70 .5 Metin Girişi Bilgisayar programlarında zaman zaman metin girişi istenmektedir. kullanıcının metin yazmasını gerektirir. Örnek Bir Canlandırma Uygulaması IV. Bu bazen bir isim değiştirme bazen de elle veri girişi olabilir.6.5.

7. Sitenin Kurslar bölümüne yerleştirilen dersler gerekli bağlantılar sağlanarak. konularla ilgili akademik ve özel çalışmalar incelenmiştir. Authorware. NI firmasından temin edilerek. Bu esnada ilgili şirketlerin fuarlarda veya tanıtım amaçlı yaptıkları etkinliklere katılarak. Tezin öncelikle uygulama kısmı olan site yapım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. E3TAM ve National Instruments firmalarından gerekli bilgiler alınmıştır. Dreamweaver. 71 . Ayrıca site yapımında kullanılacak olan programlar tespit edilerek. Freehand. bir düzen içinde yerleştirilmiştir. Fireworks. Flash ve LabVIEW programlarının kullanımı öğrenilmiştir. Medyasoft.Şekil 4. Ulusal ve uluslararası literatür taranarak e-öğrenme. Metin Girişi Etkileşimi IV. Bu amaçla HTML ve kısmen PHP dilleri öğrenilmiştir. Türkçeleştirilmiştir.6 YAPILAN ÇALIŞMALAR Yapılan tez çalışmasında öncelikle kaynak araştırılması yapılmıştır. ders şekline getirilmiştir. Daha sonra yardım alınabilecek şirketler ile iletişime geçilerek. Site içeriği olarak belirlenen kaynaklar. LabVIEW ve internet siteleri oluşturma konularında gerekli kaynaklar elde edilmiştir. İlgili kaynaklardan elde edilen bilgiler Authorware programı kullanılarak.

Ayrıca bu bölümde şablonlara veya önceden oluşturduğunuz sanal enstrümanlarınıza nasıl ulaşabileceğiniz anlatılmaktadır. Ön panel ve blok diyagram iki bölümden oluşan program. tarihi. Firmanın kuruluşu. LabVIEW. hangi programlama dilinde yazıldığı. özellikleri hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca bu sayfada “Niçin LabVIEW Kullanmalıyız?” sorusuna da cevap aranmaktadır. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu için.1 LabVIEW Sitenin LabVIEW bölümü üst menüde en solda olan bağlantıdır. Yardım ve İletişim bölümlerinden oluşturulan sitenin genel haritası Şekil 4. IV. Son olarak “Niçin E-öğrenme” bölümünde uzaktan öğretim hakkında kısa tanıtıcı bilgiler verilerek. “LabVIEW Yapısı” bölümü ise NI firması tarafından oluşturulmuş LabVIEW programının yapısı. Üst menü sitenin her sayfasında tarayıcı tarafından görüntülenir. son yıllarda tercih edilen bu öğrenme 72 . Doç.“Program Kurulumu” LabVIEW programının CD’den bilgisayar üzerine kurulumunu anlatan bilgileri görüntüler. firma ile ilgili tanıtıcı bilgileri sunmaktadır. İndirme. Böylece tezin kısa bir tanıtımı sağlanmıştır. Projeler. bağlantılar. LabVIEW sayfasında 5 bağlantı bulunmaktadır. G dili ile yazılmıştır. Ayrıca ilgili kurum ve kişiler ile iletişime katkı sağlanmıştır. temel ürün portföyü gibi bilgilere de bu sayfadan ulaşmak mümkündür. Programın 30 günlük gösteri CD’sine NI ve E3TAM firmalarından veya internet üzerinden ulaşabilirsiniz.7 OLUŞTURULAN LABVIEW UZAKTAN ÖĞRENME WEB SİTESİ BÖLÜMLERİ Site yedi ana başlık altında oluşturulmuştur.8’de gösterilmiştir. “LabVIEW Başlangıcı” bilgisayar üzerine kurulmuş olan LabVIEW programının başlatılması için yapılması gerekenleri anlatmaktadır. IV. • • • • • National Instruments Program Kurulumu LabVIEW Başlangıcı LabVIEW Yapısı Niçin E-öğrenme İlk bağlantı olan “National Instruments”.Dr.2004 yılı Kasım ayında Sakarya’da düzenlenen 4.7. Koray TUNÇALP ile birlikte "LabVIEW Bilgisayar Programının Uzaktan Eğitimi" adlı bildiri sunulmuştur. Kurslar.

Şekil 4.8 LUES Site Haritası 73 .

Ders içeriklerinin tamamı burada bulunmaktadır. Authorware programı tarafından hazırlanmış uygulamaları çalıştırabilir hale getirilmelidir. Bu kısma girmeden önce bilgisayar. İlgili program hem ders bağlantılarından biri işaretlendiğinde otomatik olarak hem de İndirme bölümünden ilgili bağlantı işaretlenerek yüklenebilir.9. • • • • Veri Toplamanın Temelleri LabVIEW’a Başlıyorum LabVIEW Temel Kursu LabVIEW’da Ölçme 74 .yönteminin özellikleri anlatılmaktadır. Bu amaçla Macromedia internet sayfalarından Authorware Oynatıcı Program yüklenmelidir. LUES Eğitim Sitesinde LabVIEW Sayfaları IV. Kurslar bölümü dört ana başlıktan oluşmaktadır.2 Kurslar Kurslar bölümü sitenin en önemli kısmıdır.7. Şekil 4. Ayrıca teknik alanlarda uzaktan eğitimin uygulanabilirliğinden bahsedilmektedir.

Şekil 4.10 Kurslar Alt Haritası 75 .

veri analizi gibi konular hakkında bilgiler öğrenebilir. işleme ve analizi hakkında bilgi verilmesinde fayda vardır. LUES Eğitim Sitesinde Kurslar Sayfaları Veri Toplamanın Temelleri bölümünde öğrenci veri toplama. veri işleme. “Bir Sinyali Analiz Etmek ve Kaydetmek” bölümü ise veri analizi yapabilmek için bir sanal enstrüman oluşturularak.11. Modülde gürültü.Şekil 4. LabVIEW genellikle ölçme ve enstrümantasyon alanında kullanılan bir bilgisayar programı olmasından dolayı. bir sanal enstrümanın açılması. Kurslar’ın • • • • • ikinci bölümünü “LabVIEW’a Başlıyorum” oluşturmaktadır. sanal enstrümanı çalıştırmak gibi konular anlatılmaktadır. öncelikle veri toplama. gerekli 76 . sanal enstrümana kontrol ve göstergeler eklemek. “LabVIEW’a Başlıyorum 5 kısımdan oluşur. veri toplamada kullanılan donanımlar ve seri veri haberleşme ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. LabVIEW ile Sanal Enstrümanlara Giriş Bir Sinyali Analiz Etmek ve Kaydetmek Bir Sanal Enstrümanın Özelliklerini Genişletmek Veri Elde Etmek ve Enstrümanlar ile İletişim Diğer LabVIEW Özelliklerini Kullanmak “LabVIEW ile Sanal Enstrümanlara Giriş” bölümünde.

7. “LabVIEW’da Ölçme” bölümü bir veri toplama sanal enstrümanının LabVIEW programı kullanılarak nasıl oluşturulacağını öğretmektedir.kontrol ve göstergelerin eklenmesi. “LabVIEW Temel Kursu” program üzerinde bir sanal enstrüman oluşturmak için ön panel ve blok diyagramın nasıl kullanılacağını aktarmaktadır. bu konuda kısa bilgiler verilmektedir. veri toplama yazılımları gibi konulardan bahsedilmektedir. uyarı seviye limitlerinin belirlenmesi ve elde edilen verinin bir tabloda kaydedilmesi gibi bilgiler aktarılmaktadır. Kullanılacak sanal enstrümanların içerikleri hakkında bilgi aktarmak için kullanılan yardım penceresi tanıtılmaktadır. IV. Ayrıca bir sinyalin oluşturulması veya istenmeyen sinyallerin filtrelenmesi gibi konular da anlatılmıştır. Bu bölümde ayrıca uygulama hızının ne şekilde ayarlanacağı da öğretilmektedir.2. gösterge. Veri Toplamanın Temelleri bölümünde bir veri toplama sisteminde olması gereken transdüser ve sensörler. fonksiyon ve sanal enstrümanlar hakkında bilgi verilmektedir. Programda kullanılan sabitler ve fonksiyon konusuna da bu bölümde değinilmiştir. “LabVIEW’a Başlıyorum” bölümü ön panel ve blok diyagram hakkında tanıtıcı bilgiler 77 . daha önceden de belirtildiği gibi dört bölüme ayrılmıştır. Çeşitli veri tipleri tanıtımı yapılarak. “Veri Elde Etmek ve Enstrümanlar ile İletişim” National Instruments firması veri elde donanımları ile yeni bir görevin nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca. LabVIEW programının kullanımını öğretici bilgilerdir. “ Bir Sanal Enstrümanın Özelliklerini Genişletmek” bölümü. programda kullanılabilen tüm kontrol. Bu konu ile ilgili örnek uygulamalar da bu bölüm kapsamındadır.1 Ders İçerikleri Kurslar bölümünde bulunan ders içerikleri genellikle NI firması tarafından hazırlanmış. LabVIEW ders içerileri. oluşturulacak sanal enstrümanda elde edilen sinyalin veya ön panelin kullanıcının isteğine göre düzenlenmesini öğretmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu bölümde aktarılan teorik bilgiler programın kullanımını öğrenme yolunda önemli bir adımı teşkil etmektedir. LabVIEW programının kullanıldığı en yaygın alanlardan biri veri toplama noktalarıdır. Sinyal verileri yardımıyla oluşturulacak eğrinin düzenlenmesi ve uydurulması konularına da yer verilmiştir. Veri Toplamanın Temelleri bölümü kursların ilk bölümüdür. Ayrıca “LabVIEW’a Başlıyorum” adlı ikinci bölüm alt beş bölüme daha sahiptir. kablolama veri toplama kartları. Tüm bölümlerde toplam 83 ders ve yaklaşık 750’yi aşkın sayfa oluşturulmuştur. “Diğer LabVIEW Özelliklerini Kullanmak” bölümü National Instruments firması internet sitesi yardımı ile LabVIEW programı kullanılarak örnek uygulamalara nasıl ulaşılacağını aktarmaktadır.

Bu amaçla bilgisayara NI firması tarafından üretilmiş. 78 . blok diyagram enstrümanlarının yanı sıra fonksiyonlar. “LabVIEW Temel Kursu” programda kullanılan nesnelerin detaylı tanıtımını amaçlamaktadır.12 Çoktan Seçmeli Değerlendirmeye Bir Örnek Her bölüm sonunda üç veya dört dersin konularını kapsayan değerlendirme sorularına yer verilmiştir. Cevap isteme şekilleri. elde edilen verilerin depolanması. bilgisayar ortamında işlenebilir ve görüntülenebilir.2. Değerlendirme uygulamaları geliştirilirken eğitimi alan kişilerin ilgisini çekmek için farklı yöntemler denenmiştir. IV. “LabVIEW’da Ölçme” bölümü ise bir sanal laboratuvar gibi bilgisayarın kullanılabilmesi için gerekli işlemleri öğretmektedir. Değerlendirmede amaçlanan hem anlatılan konuların genel bir tekrarının yapılması hem de kullanıcıların seviyelerini ölçmektir. kısa cevap ve doğru – yanlış gibi farklılıklar göstermektedir. çoktan seçmeli. sabitler. Bu kartlar sayesinde gerçek hayattan veriler alınarak.içermektedir. Bir sanal enstrüman oluşturmak veya bir sinyal elde edip bu sinyali işlemek için gerekli bilgilere de bu bölümden ulaşılabilir. Bu bölümde bir DAQ veri elde etme kartının bilgisayara takılması ve bu sayede yapılabilen işlemler.7.2 Değerlendirmeler Şekil 4. veri tipleri hakkında tanıtım yapmaktadır. Ön panel kontrol ve göstergeleri. LabVIEW programının kullanabileceği kartların takılı olması gerekir. filtrelenmesi ve eğri uydurma fonksiyonları anlatılmaktadır.

her değerlendirme de olduğu gibi sorulan soru adedi. Kullanıcı fare ile “Doğru” veya “Yanlış” seçeneklerinde birisini işaretler. Şekil 4. Verilen doğru veya yanlış cevaplar için ayrı ayrı geri bildirimler hazırlanarak kullanıcı aynı zamanda eğitilmeye devam edilmektedir.a. Metin kutusuna yazılan cevaptan sonra ya “enter” tuşu ile ya da butona basmak suretiyle doğru cevabı öğrenmek mümkündür. Kısa Cevap Bu değerlendirme yönteminde bu kez sorulan soruya klavye yardımıyla bir metin cevabı istenmektedir. butona basılarak cevabın doğru veya yanlış olduğu öğrenilebilir. kullanıcıya bu hükmün doğru veya yanlış olduğu sorulmaktadır. Doğru Yanlış Bu kez değerlendirme amacı ile bir hüküm cümlesi ekrana aktarılarak. Kullanıcı soruyu okuduktan sonra fare ile seçimini yaparak bir şıkkı işaretlemektedir. Değerlendirme sayfalarında 79 . Yine verilen cevabın doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak kullanıcıya verilen bilgi değişiklik göstermektedir. Daha sonra eğer işaretlenen cevap kontrol edilmek istenirse. Çoktan Seçmeli Bu değerlendirme yönteminde sorulan soru için dört cevap seçeneği sunulmaktadır. verilen cevap ve doğru cevap adetleri bir rapor olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Kısa Cevap Değerlendirmeye Bir Örnek c. Değerlendirme sonunda.13. b.

ısınma ve görüntü elde etme gibi çeşitli sektör ve branşlardan seçilerek. DC motor test standı gibi çeşitlilikler göstermektedir. Projeler dünya üzerinde kullanılan veri toplama sistemlerinin nasıl uygulandığı hakkında fikir vermesi açısında yarar sağlamaktadır.14. Ders içeriklerinde kullanılan sözlük ve yardım menüleri kullanılamamaktadır. Projeler bir NASA uçağında veri toplama. aynı zamanda orijinal dillerinde kullanıcılara sunulmaktadır. haberleşme.7. Örneğin uzayda yapılan bir çalışma ile ilgili geliştirilmiş olan sistem bazı özellikler gerektirmektedir. Doğru Yanlış Değerlendirmeye Bir Örnek IV. motor bisiklet fren testi.sadece bir sonraki ve bir önceki sayfaya geçiş ve çıkış için kullanılan butonlar bulunmaktadır. otomotiv. klima sistemlerinde veri simülasyonu düzenlenmesi. 80 . Bu uygulamalar uzay.3 Projeler Bu bölümde NI firması tarafından uygulanmış çözümlerden bahsedilmektedir. NI Internet sayfalarından elde edilen çözümler ile ilgili yazılar Türkçeleştirilerek. Şekil 4. bir sektörde bulunan bir problem. LabVIEW programının ne kadar geniş bir alanda kullanıldığı benimsetilmiştir. Projeler sayfalarında. uygulanan çözüm ve çözümün uygulanması esnasında kullanılan NI donanım ve yazılımları belirtilmiştir.

LUES’te Bulunan Projeler IV.15. Bu sayfadan ulaşılabilen projeler şunlardır: PROJELER Bir NASA Uçağında LabVIEW Veri Elde Etme Performansı TempVIEW .Yer çekimi olmayışı ve bundan oluşan zorluklar bu durumu açıklayabilmektedir. değişik ısı uygulamalarında.7. e-öğrenme üzerine birkaç site ve arama motorları bu bağlantılardan birkaçıdır.Labview ve IMAQ Vision Kullanarak Düşük Maliyetli Termal Görüntüleme Sistemi Hareket ve Görüş Araçlarını Kullanarak Smart Kart Üretimi Universal DC Motor Kontrol Eden Test Merkezi Motorbisikletin Yol Üstünde Fren Testi Fiber Hizalamak için Otomatik Laser Gerçek Titreşim Analizi X Işınlarının Kırılması Verilerinin Elde Edilip İşlenmesi İçin LabVIEW Temelli Bilgisayar Programının Kullanılması Uzaktan Kumandalar İçin Radyo Frekans Test Standları Fiat Otomotiv Firmasına Klima Similasyon Sistemi Tasarlamak İçin Sanal LabVIEW ve NI DAQ Kullanarak Derin Sulardaki Soğuk Kesimler Şekil 4. Yüksek titreşimde. LabVIEW ile ilgili NI resmi sitesi. çeşitli test sistemlerinde rahatlıkla uygulanmış projelerin ayrıca İngilizce pdf uzantılı dosyalarına da ulaşmak mümkündür. ANTRAK ve TOJET gibi e-dergiler ve LabVIEW programı hakkında eğitim veren üniversitelere de bu sayfalardan ulaşılabilir. Teknik Eğitim Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Web Sitelerine de ulaşmak mümkündür. 81 . Firmanın geliştirdiği donanımların ve yazılımların her türlü ortamda neredeyse sorunsuz kullanıldığı söylenebilir. programın Türkiye dağıtımcısı E3tam.4 Bağlantılar “Bağlantılar”’da site ile ilgili kullanıcının işine yarayabilecek Internet sitelerine yer verilmiştir. Ayrıca projenin oluşturulduğu Marmara Üniversitesi.

IV. Yapılan tez çalışmasının tanıtımı amacıyla. Flash ve Authorware Web oynatıcıları. 82 . Ders içeriklerinde kullanılabilecek butonların ne anlama geldiği bu bölümde aktarılmıştır. Ayrıca NI resmi sitesinde yayınlanan üç ve altı saatlik MS Power Point sunumlarına da İngilizce olarak buradan ulaşılabilir. bu bölüm kullanılabilir. Tez çalışmasında yararlanılan Kaynaklar da bu bölümde yayınlanmaktadır.17 Menü Penceresi Sitenin ve derslerin kullanılması sırasında karşılaşılan problemlere yardımcı olmak amacıyla.7.IV.6 Yardım Şekil 4. Sakarya’da 2004 yılının Kasım ayında düzenlenen 4.5 İndirme “İndirme” bölümünde siteden eğitim alırken kullanılabilecek yazılımlar sunulmaktadır. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu’nda yayınlanmış olan “LabVIEW Bilgisayar Programının Uzaktan Eğitimi “ adlı bildiri pdf formatında yayınlanmaktadır.16 Derslerde Kullanılan Butonlar Şekil 4. Ayrıca LabVIEW programında ihtiyaç duyulacak yardım seçenekleri ve derslerin alınması için gerekli olan bilgisayar konfigürasyonu aktarılmıştır.7. LabVIEW programı ve örnek sanal enstrüman dosyaları bu yazılımlardan bir kaçıdır.

istenilen sayfa bağlantısı işaretlenerek o sayfaya direk olarak gidilebilir. “Bul” penceresi.Dersler görüntülenirken sürekli olarak bazı butonlar ekranın sağ alt köşesinde kullanıma sunulmuştur. menü. sözlük. Bir klasör ve alt klasörlerinde olduğu gibi (+) işareti ile bu derste olan sayfa bağlantıları gizlenip. Şekil 4. İleri. Eğer aranan kelime birden çok sayfada bulunmuşsa her birini ayrı ayrı sayfa kısmında belirterek. Her hangi bir anda. geri. görüntülenebilir.19. yardım ve çıkış butonları kullanıcıya bazı kolaylıklar sunmak için tasarlanmıştır. Şekil 4. sayfanın içeriğinde her hangi bir kelime arayabilir ve o sayfada aranan kelimeye geçiş sağlayabilmektedir. Sözlük Penceresi 83 . Bul Penceresi Menü penceresinde dersin kaç sayfa olduğu bilgisi ve o dersteki tüm sayfalara geçiş için bağlantı mevcuttur. bul. her birine ayrı ayrı geçiş sağlanabilir.18.

20. sağ tarafta ise öğrenilmek istenen kelime işaretlendiğinde onunla ilgili bilgiler görüntülenmektedir. Yardım Penceresi Yardım penceresi. Şekil 4. derslerin görülmesi esnasında en çok işe yarayan penceredir. Derslerin ilk sayfası konu başlığı ve kısa bir tanıtıcı bilgi görüntülemektedir. Sayfa numarası. ders sayfalarını daha rahat kullanabilmek için gerekli tanımlamaları yapmaktadır. merak edilen konular. başlık bunlardan bir kaçıdır.7. Pencere iki kısımdan oluşmaktadır. gelecek sayfa. Eğer program ile ilgili anlaşılmayan bir terim. menü. Sayfanın sol alt köşesinde sürekli olarak. yardım.Sözlük. Bu amaçla çeşitli etkileşimlerden yararlanılmaktadır. kelime veya kısaltma mevcutsa. Aynı zamanda NI ve Marmara Üniversitesi iletişim bilgilerine bu bölümden ulaşılabilinir. IV. IV. dersin toplam kaç sayfa olduğu ve o anda kaçıncı sayfada 84 .7 İletişim Tez uygulayıcısı ve danışmanına. öneri ve şikâyetleri bildirmek amacı ile iletişim bölümünden ulaşılabilir. Sözlük penceresinin üst kısmında bulunan harflerden her biri aynı harfle başlayan kelime veya kısaltmaları belirtmektedir. E-posta adresleri yardımıyla bildirilecek konular ilgili kişilere aktarılabilir. geçmiş sayfa.8 LABVIEW WEB SİTESİ ÖRNEK SAYFALARI Sitede verilen dersler LabVIEW ile ilgili tanıtıcı bilgileri kullanıcıya aktarmaktadır. kullanıcı bu bilinmeyeni sözlük yardımı ile öğrenme şansına sahiptir. Sol tarafta kelime veya kısaltmalar sıralı şekilde bulunurken.

24’in solunda gösterilen listeden “Generate and Display” seçilmelidir. Artık “Ok” butonuna basılabilir. “Configure” ve “Help” butonları mevcuttur. “Open”. Bu farenin ikon üzerinde çift tıklanmasını gerektirmektedir. Kullanıcıdan fare ile butona basarak yine etkileşime katılması istenmektedir.” gibi kullanıcıyı yönlendiren kısa bilgiler sunulmaktadır. “Generate And Display” yazısı şekil 4. Ayrıca “Devam etmek için ileri butonuna basınız. masaüstü ikon yardımıyla program başlatılmalıdır. Bir sonraki sayfaya ilerlemek için bu kez kullanıcı ilgili yazıya çift tıklamalıdır.21’de gösterilen. “Generate And Display” yazısı çift tıklanarak da şablon açılabilir. konu bütünlüğü amaçlanarak belli bir bilgiyi kullanıcıya aktarmayı planlamaktadır. Bu sanal enstrüman bir sinyal üretmek için kullanılabilir. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” dersine ait 1. “Windows” menüsünden “Show Front Panel” seçeneğinin işaretlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Şekil 4. “Konu bitti. ilgili ön panel ve blok diyagramın açılabilmesi için “Ok” butonuna basılmalıdır.23’de gösterilen pencere açılmaktadır. Böylece ilgili bağlantı mavi zeminde beyaz yazı ile işaretlenmiş olacaktır. Bu etkileşim ile otomatik olarak diğer sayfaya geçilmektedir. Ders sayfaları.”.25’de gösterilen sayfada şablonun açılması ile ekrana açılacak olan sanal enstrümanın ön panel ve blok diyagramı bir ön görünüş ile gösterilmiştir. Şekil 4. sayfada LabVIEW’da kullanılan şablonlar hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra. 85 . programı nasıl başlatacağı öğretilmiş olur. LabVIEW programı bilgisayara yüklendikten sonra. Programın başlatılması ile birlikte ekrana şekil 4. Bu bölümde anlatılan konulara ait resimlere Ek – B’den ulaşabilirsiniz. Kullanıcının bu etkileşimi gerçekleştirerek. Kullanıcıya fare ile “New” butonuna basarak etkileşimde bulunmaları istenmektedir. Pencerede “New”.26’te gösterilen sayfada işaretlendikten sonra. ikinci sayfaya geçmek için ileri butonu kullanılmalıdır.28’te gösterilen sayfada ön panel kısaca tanıtılmakta ve eğer ön panel görüntülenemiyorsa.” veya “Sanal enstrümanı blok diyagrama yerleştiriniz. görüntülenmesi için şekil 4. Şekil 4.bulunulduğu hakkında bilgi verilmektedir. “New” butonuna basılarak açılan şablon penceresinden bir sinyalin üretilip.

gösterilmesi amaçlanmıştır.Şekil 4. Bu sinyal bir sıcaklık bilgisi olabileceği gibi seviye veya gerilme bilgisi de olabilir.9 ÖRNEK UYGULAMA SANAL ENSTRÜMAN Aşağıda ön panel ve blok diyagramı gösterilen örnek bir uygulama sanal enstrümanı gösterilmiştir.29’da gösterilen sayfada ise blok diyagram tanıtılarak. Şekil 4. Oluşturulan sanal enstrümanın çalıştırılması için “Run” butonu. blok diyagramın görüntülenmesi için yine “Windows” menüsünden “Show Block Diagram” seçeneği işaretlenmelidir. Ayrıca alt ve üst sınırlar belirlenerek.31 Örnek Uygulama Sanal Enstrüman Blok Diyagramı 86 . IV. üst sınır aşıldığında veya alt sınırın altına inildiğinde kullanıcı ledler yardımıyla uyarılmaktadır. durdurmak için ise “Stop” butonu kullanılmalıdır. Sanal enstrüman ile dış ortamdan alınacak bir sinyalin blok diyagrama alınarak. Bu butonlar “Run” ve “Stop” butonlarıdır. Dersin son sayfası ön panelde bulunan iki butondan bahsedilmektedir.

Eğer ölçülen değer kırmızı çizginin altına inecek olursa. bu kez alt yeşil ledi yanar. Dosyanın bilgisayarda hangi diske kaydedildiği belirtilmektedir. Yeşil ile gösterilen alt sınır değeridir. Sanal enstrümanda elde edilen veriler Write LabVIEW Measurement enstrümanı ile bir dosyaya kaydedilebilir.Şekil 4.32 Örnek Uygulama Sanal Enstrüman Ön Paneli Öncelikle bir DAQ karttan alınabilecek sinyal. Kırmızı ile belirtilen üst sınır değeridir. Kayıt yapılacak dosya ismi belirtilebilir. Ön panelde bulunan iki döner anahtardan alınan ve kullanıcının isteğine göre değiştirilebilen alt ve üst sınır değerleri ile birleştirilerek grafik tablosuna aktarılmaktadır. Beyaz çizgi ise dış dünyadan alınan sinyal değeridir. Sanal enstrüman çalıştırıldığında grafik tablosunda üç değer gösterilecektir. Döner anahtarın alt ve üst sınırları da 0 ile 20 ve 80 ile 100 olarak belirlenmiştir. Tüm bu değerler istendiğinde değiştirilebilir. Anlık veri değerleri bir tablo ile saklanabilmektedir. 0 ile 1 arasında rasgele sayı üreten Random Number aracı kullanılarak temsil edilmiştir. Ön panelde bulunan bir anahtar ile kayıt yapılabilir. Beyaz çizgi yani ölçüm değeri üst sınırı geçtiğinde üst yeşil ledi yanar. 87 . Random Number’ın 0 ile 1 arasında ürettiği sayı 100 ile çarpılarak 0 ile 100 arasında bir sayı üretmek mümkündür.

e-öğrenme sitesi oluşturarak LabVIEW programının Türkçe bir kaynaktan öğretilmesidir. hedef obje seçme. Türkçe olarak tasarlanan ve oluşturulan LabVIEW e-öğrenim sitesinden de yararlanabilirler. Sadece LabVIEW programı üzerine yazılmış olan Türkçe bir kaynak olarak bu site literatürde önemli bir açığı kapatmaktadır. metin girişi ve animasyonlar en çok kullanılan uygulamalardır.BÖLÜM V. National Instruments firması bu aşamada. NI firmasının resmi İnternet sitesindeki İngilizce dokümanlarını kullanabilecekleri gibi ikincil amaca yönelik olarak bu tez çalışması sonucunda. ülkemizde henüz yeni yeni tanınmaktadır. Endüstriyel enstrümantasyonda veri elde etme. kısa cevap. endüstriye yardımcı olmak için LabVIEW programını sürekli olarak geliştirmektedir. metin girişi. Bu amaçla işletmelerde programı kullanacak olan operatörler. Firmalar bu işlemleri en az hata ile ve en kolay şekilde yerine getirmek için çaba harcamaktadırlar. çoktan seçmeli ve doğru / yanlış seçimi gibi çeşitli şekillerde tasarlanmıştır. işleme ve görüntüleme işlemleri sık kullanılmaktadır. Derslerde sürükle bırak. e-öğrenme uygulamalarında tercih edilen etkileşimler kullanılmıştır. SONUÇLAR Tez çalışmasında birincil amaç. 88 . LabVIEW programı dünya üzerinde yoğun şekilde kullanılmasına karşı. canlandırma ve hedef alan seçimi gibi etkileşimlerden yararlanılmıştır. hedef alan işaretleme. Sitede oluşturulan eğitim modelleri için toplam 83 bölümde 750 civarında slayt geliştirilmiştir. Değerlendirmeler. Site oluşturulurken. Bu aşamada ülkemizde de LabVIEW programını kullanabilen yetişmiş insan gücüne ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Değerlendirme amacıyla 19 sınav bölümü oluşturulmuş ve 169 soru hazırlanmıştır. Etkileşim olarak.

ekonomik zorluklar getirmektedir. muhasebe ve bilgisayar işletmeciliği gibi konularda e-öğrenme yoğun şekilde kullanılmakta ve olumlu sonuçlar vermektedir. bu tip yazılımların kullanımını yabancı dil engeli yüzünden öğrenememekte ve dolayısıyla geliştirememektedir. Ancak işi teknolojiyi uygulamak. Eğitim kurumunda her uygulamayı yapabilmek büyük bir başarıdır. firmaların ve ülkenin gelişimine önemli ölçüde engel oluşturmaktadır. hem eğitilecek personelin öğrenme hızını dikkate almaktadır. geliştirmek olan konuyla ilgili teknik kişiler. hem de ilerleyen teknolojiye yetişebilmek için bünyelerinde e-öğrenme siteleri oluşturmaya başlamışlardır. Bazı e-öğrenme modellerinde yapılması gereken deneyler benzetilerek sanal ortamda uygulanmaktadır. Ancak teknik eleman olacak bireyin gerçek araçlar ile deneyi yapıp sonucunu görmesi kişinin eğitim kalitesini arttıracaktır. bu aşamaların uygulama olmayan kısımlarında eklenebilir. Belli bir alt yapı gerektiren. uygulamaya dayalı bir eğitim olması şarttır. bankacılık. Böylece aynı süre içinde daha fazla kişi eğitim alacaktır.E-öğrenme son yıllarda akademik düzeyde açılan eğitim kurumları ile iş hayatında firmaların personelini eğitmesi amacı ile en çok tercih edilen öğrenme metodudur. E-öğrenme siteleri. Eğitim alacak gruplar sürekli eğitim kurumunda bulunacaklarına. Nüfusu yüksek olan ülkemizde. iş yerlerinde gerekli ön bilgiyi aldıktan sonra sadece uygulamaları yapmak için eğitim kurumuna kısa süreler için çağrılmalıdır. Uygulamalı bir eğitim. uygulama gerektiren ileri aşamalarda mutlaka atölye. Teknik eğitime uzaktan eğitim. Dolayısıyla eğitilecek kişinin bir ön eğitimden geçmesi şarttır. Teknik alanlarda eğitimin diğer bilimlerdeki eğitime göre farklılıkları bulunmaktadır. ancak uygulama gerektiren bölümler klasik yöntemle atölye veya laboratuvarlarda gerçekleştirilmelidir. evlerinde. hem de ekonomik eğitim süreçlerine katkıda bulunmaktadır. İşletme. Günümüzde teknolojiyi öğretmeyi amaçlayan pek çok bilgisayar yazılımı İngilizce dilinde yazılmaktadır. belli sayıda kontenjanının olması e-öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır. Çalışmada oluşturulan Türkçe LabVIEW Uzaktan Eğitim Sitesi ile belirtilen nitelikteki kişilere ulaşılması ve sonuç olarak mesleki teknik eğitimle birlikte ülkenin gelişmesi 89 . Özellikle eğitime önem veren kuruluşlar. teknik eğitim veren kurumların donanıma bağlı olarak. Teknik eğitimin ön hazırlığı uzaktan. Bu durum da teknoloji pazarının kişilerin. Teknik alanlarda e-öğrenme teorik bilgilerin aktarımında kullanılması mümkün iken. hem zaman kaybını önlemek için. laboratuvar veya staj yerleri gibi fiziki bir öğrenme ortamına gereksinim vardır.

Teknik eğitim bünyesinde bulunan her eğitmen derslerini e-öğrenme uygulamalarına yansıtırsa. her biri bir kitap niteliğinde olan bu dersler ile literatür genişletilmiş olacaktır. Ayrıca bu ders konularının gelişen teknolojiye göre yenilenmesi. bir çok eğitim materyali hazırlanmasının yanı sıra.amaçlanmıştır. bir kitabın yeni baskısının çıkarılmasından daha kolay olacaktır. Benzer yazılımların da uzaktan öğrenim olarak geliştirilmesi gerekmektedir. 90 .

Örneğin sonraki çalışmalarda hareket sistemleri. Ancak video görüntüleri ve ses kayıtlarına pek fazla yer verilememiştir.BÖLÜM VI. Sitenin oluşturulması sırasında ekran çözünürlüğü ve bilgisayar konfigürasyonları düşünülerek tereddütte kalınmıştır. Bu program ile daha birçok alanda çalışma yapılabilmektedir. Ayrıca dinamik bir web sitesi olması amacı ile PHP kodları kullanılarak. iletişim ve haberleşme. görsel tanımlama. internet uygulamaları ve motor kontrol sistemleri gibi daha birçok konudaki çalışmaları yapabilmek için gerekli bilgiler sunulabilir. Ayrıca oluşturulan sitede LabVIEW programı temel özellikleri. Ancak bir öğrenci yönetim sistemi kullanılmamıştır. Sonraki yapılacak çalışmalarda en son sürümler ile çalışma yapılması önerilmektedir. Sitenin oluşturulması süresince kullanılan programlar ve tabii ki LabVIEW program sürümleri değişmiş ve programlar gelişmiştir. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER Yapılan yüksek lisans tez çalışmasında çağımızın yeni öğrenim metodu kullanılarak bir e-öğrenim web sitesi oluşturulmuş. LabVIEW programı ile ölçme ve ile ilgili dersler hazırlanmıştır. kullanıcıların hem girişte tanımlanması hem de sonraki bağlantılarında nerede kaldıkları ve hangi bölümden devam edecekleri tespit edilebilir. ön panel ve blok diyagram elemanlarının tanıtımı. Oluşturulan dersler Authorware programı kullanılarak tasarlanmıştır. Böyle bir yönetim sistemi hizmeti veren şirketten hizmet alarak. Ekran çözünürlüğünün düşük olması durumunda ise ders içeriklerinin daha dar bir alanda kullanıcıya sunulması gerekecektir. ölçme ve enstrümantasyonda en çok kullanılan bilgisayar programlarından olan LabVIEW programı öğretilmeye çalışılmıştır. kullanıcıların girişte bir kullanıcı adı ve şifre almaları sağlanmıştır. Ancak LabVIEW programının birçok araç kutusu mevcuttur. Çünkü eğitim kurumları olan mesleki okulların bilgisayar konfigürasyonları genelde düşük olduğundan ekran çözünürlüğünün düşük tutulması gerekir. Aynı zamanda ders içeriklerinin yüklenmesi için Authorware Web 91 .

92 . grafik. ders içerikleri dar alanda verilmeye çalışılmış ve ayrıca internet bağlantısının düşük olma ihtimaline karşın görsel veriler mümkün olduğu kadar düşük boyutlarda optimize edilmiştir. Bir taraftan içerik hazırlama çalışmalarını yürütürken. animasyon. öğrenci yönetim sistemi. Bir uzaktan öğrenim web sitesi oluşturmak için birçok alanda çalışma yapmak gereklidir. Genellikle yurt dışında yapılan web dizayn çalışmalarında ve e-öğrenme üzerine çalışan firmalarda içerik hazırlama. animasyon ve veriler için kullanılması gereken programlarla çalışılmalıdır. grafik hazırlama ve optimizasyonu gibi alt bölümler oluşturulmuştur. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak. bir taraftan da siteyi oluştururken oluşturulacak kod.oynatıcının bilgisayarlarda yüklü olması ve hızlı bir internet bağlantısının olması önerilmektedir. Böylece bir ekip çalışması oluşturularak. 800*600 ekran çözünürlüğü kullanılarak. daha iyi uygulamalar oluşturulmaktadır.

“LabVIEW Bilgisayar Programının Uzaktan Eğitimi”. “E-Öğrenme Nedir?” . ButterworthHeinemann. [5] www.2005) 93 .com (Erişim Tarihi : 25. . “Dijital Ölçmeler”.July.. Mayıs 2003. Bilişim Dergisi 88.2005). Karakaya Ziya . “www. [6] ÖZCAN M. DEMİREL H.. . “Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems”. [2] ABBASOĞLU H.ceturk. IV.tbd.KAYNAKLAR [1] UYANIK H. Part Number 321527D-01. “Workbench Bilgisayar Programı ile Ölçme Deneylerinin Simülasyonu” Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü Lisans Tezi. 2000 İstanbul.tr (Erişim Tarihi 09. Sakarya. ABD. [3] KABAKÇI Işıl. [9] EYÜPOĞLU Filiz . [4] ÖZDİN E.04. Ankara. Teksas. Ölçme ve Değerlendirme” . 2003 İstanbul. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü Lisans Tezi. July 2000.04. 1996.2003. İstanbul. [7] National Instruments Corp. PASTACI H. .com Computer Engineering TURK Web Sitesi (Erişim Tarihi : 23.ni. [12] PARK John. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. (Erişim Tarihi : 08. “LabVIEW ile Simülasyon ve Eğitim Amaçlı Kullanılması”.2005). TUNÇ E.bilgisayardershanesi. Australia [13] www.2003).06.04. MACKAY Steve. 2000 İstanbul. [10] www.org. Teksas. “Web’de Öğrenme.com NI Resmi Web Sitesi”. “Quick Field Programının Eğitime Uyarlanması” Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü Lisans Tezi..macromedia. "Getting Started with LabVIEW".04.com (Erişim Tarihi : 09.2005). . 28.. sayı Aralık 2003 http://merkez.. ABD. Kasım 2004.Y. [8] TUNÇALP K.. ASLAN Ö. [11] National Instruments Corp. GÜNER Y. .

Teksas. “Macromedia Fireworks MX Kaynağından Eğitim” Ekim 2002 Macromedia Press.04. May 2000.2005). 94 .. [24] National Instruments Corp. "LabVIEW User Manual". [25] SELINGER Michelle.com”. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü Lisans Tezi. İstanbul.. 1998 İstanbul. Nisan 2001. “Macromedia Dreamweaver MX Kaynağından Eğitim”. .0 Evaluation Software CD". "Sound and Vibration Toolset User Manual".Ş. “Otomasyon Sürecinde Her Yönüyle LabVIEW ve Matlab ile Enstrümantasyon ve Ölçme”. Part Number 350778B-01. London. [18] CHRISSY REY . [28] GÜNDÜZ F. GERÇEK C. İstanbul. "LabVIEW 7.E3TAM. “Macromedia Flash MX Kaynağından Eğitim” Nisan 2003 Macromedia Press. 2003.. Texas USA. 2004. . Part Number 322194B-01. Şubat 2003. Part Number 322661A-01. [27] KASAPBAŞI M. . “Ölçme ve Enstrümantasyon Dersi Laboratuarının LabVIEW Programı Kullanılarak Sanal Ortamda Gerçekleştirilmesi”. TOKGÖZ H. Part Number 320999E-01. [26] COHEN Sandee. (Erişim Tarihi : 08. . “Macromedia AuthorWare 6 Kaynağından Eğitim” Ocak 2003 Macromedia Press. Çeviri: Mehmet Çömlekçi. [21] BODUR A.. “Macromedia MX eLearning İleri Düzey Kaynağından Eğitim” Mayıs 2003 Macromedia Press. Macromedia Press.. ABD. [19] National Instruments Corp. [22] JEFFERY BARDZELL . Texas USA. BHATNAGAR Veera. “LabVIEW Programının Elektrik Teknolojisinde Kullanılması”. [20] National Instruments Corp. July 2000.[14] Endüstriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasarımı A. NI Türkiye Temsilcisi Web Sitesi. Nisan 2002. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Tezi. [17] PATTI SCHULZE . “Herkes İçin Macromedia Freehand 10 Çabuk Öğrenim Klavuzu”...C. ABD. [23] National Instruments Corp. Haziran 2001 İstanbul. [15] KHRISTINE ANNWN PAGE. April 2003. “www. İstanbul. “Measurements Manual”. “Connected Schools” Premium Publishing. Teksas. [16] KELLOGG Orson. DİNÇER G.

fieldbus. ERDEN O.10.2005) [34] www.interbusclub. ÇAKIR H.. BAĞIRSAKÇI B.10.04.[29] EYÜPOĞLU Filiz .2005) 95 . Bilişim Dergisi 88.pacontrol. “Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersindeki Uzaktan Eğitim İhtiyacı Ünitesinin Web Tabanlı Sunumunun Hazırlanması”. [32] www.com INTERBUS Alan Yolu Organizasyonu Resmi Sitesi (Erişim Tarihi : 22. [30] KAYA Z.enocta..2003). The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET July 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 3 Article 20.org FOUNDATION Fieldbus Organizasyon Resmi Sitesi (Erişim Tarihi : 23.2005) [33] www..10.com enocta e-öğrenme web sitesi (Erişim Tarihi : 17.. [31] www.com (Erişim Tarihi : 23. “E-Öğrenme Nedir?”. N. sayı Aralık 2003.

EKLER 96 .

kare dalga ve darbe üretme. Active-X kontrolleri Visual Basic’in kendi kontrollerine (VBX‘ler) benzerdir. ATCC ayrıca öğrenci puanlarını ve ilerlemesini izlemek için kullanılan standartlardan biridir. Bu kurum e-öğrenme idare sistemlerinde standartlar geliştiren bir teknoloji tabanlı eğitim profesyonelleri grubudur. Alias: Düşük örnekleme hızında toplanan veride gözüken yanlış alçak frekans bileşeni. eş zamanlı olmayan bir iletişim modudur. Örneğin.EK – A SÖZLÜK A A/D: Analogdan dijitale Active-X Controller: Active-X Kontrolleri. uygulamaları veya web tarayıcılarına serbestçe eklenebilir. geliştiricilerin kod yazmadan ya 97 .Bir müşteri için gerekli olan spesifik fonksiyonları dizayn eden ve üreten patentli yarı geçirgen parça. Authorware'in özellikleri arasında. Web bülten panosu. Asynchronous: (Eş zamanlı olmayan) İki taraf arasındaki etkileşimin aynı zamanda meydana gelmemesi durumu. ASIC Application Specific Integrated Circuit: Sayıcı / Zamanlayıcı I/O fonksiyonlarıyla basit ve arabellekli modların her ikisinde aşağı yukarı sayma. VBX’lerin aksine Active-X Kontrolleri OLE bazlı geliştirme araçları. Fakat yapısı OLE tabanlıdır. ADC: Analogdan Dijitale Çevirici – Elektronik cihaz. analog voltajı dijital bir değere çeviren devre. periyot darbe genişliği ölçme. AICC Aviation Industry Computer-Based Training Comittee: (Havacılık Endüstrisi Bilgisayar Tabanlı Eğitim Komitesi). Otomasyon Nesnesinin özel bir formu. Authorware: Macromedia tarafından hazırlanmış olan öğrenme için tasarlanmış bir yazım programı. anahtarlama için kullanılabilir. ANSI: Amerika Devlet Standartları Enstitüsü API: Uygulama Programlama Ara Yüzü ASIC: Uygulama özellikli entegre devre . Bu fonksiyonlarla olası kompleks uygulamalar toplama esnasında örnek oranının ani değişimi ve eşdeğer zaman örneklemesi için zamanlamadır. frekans kaydırma.

Blended Learning: Harmanlanmış Öğrenim. Mesela PC bus’ları PCI. Compact PCI: Endüstriyel uygulamalar için PCI veri yolunun bir Eurocard konfigürasyonu. daha da karmaşık etkileşimlilik yaratmak isteyen geliştiriciler için kodlama kapasitesiyle birlikte kullanılmaktadır. Code Generator: Sezgisel bir kullanıcı ara yüzü tarafından kontrol edilen. PC kart (PCMCIA). B Baud Rate: Seri iletişim veri iletimlerinin oranının bit/saniye gösterimi. Birden fazla kanalı kullanılan DAC kart maksimum örnekleme hızına çıkarılıp örneklenebilir. makine dilinde bir nesneye ya da derlenmiş bir programa 98 . Byte: 8 haneli 2’lik sistemde sayı. yüksek hızlı proses hafızası. DAC operasyonu bilgisayarın arka plan görevlerinden biri olan DMA ve kesme kanalları kullanımıyla olur. Bus: Bireysel devrelerle iletişim kuran bir grup bağlayıcı. Genellikle Bus üzerine I/O veya diğer araçların bağlandığı genişletilmiş bir araçtır. Ayrıca Authorware. ve EISA bus. Compiler: Derleyici. geleneksel sınıf tabanlı öğrenimle Web ya da bilgisayar tabanlı öğrenimin bir araya getirilmesi.ISA (AT). Maliyet tasarrufu ve on-line öğrenimin 24 saat ulaşabilen özelliğiyle sınıfa dayalı öğrenimin kişisel etkileşimini birleştirme çabası içinde. C.da programlama yapmadan karmaşık etkileşimlilik yaratmasını sağlamak da vardır. yarı iletkenlerin veya di-elektrik materyallerin işlevini yitirmesi için yeterli voltaj değeri. Cold – Junction Compensation: Hava sıcaklığını ölçmek için kullanılan termokupl ölçüm devrelerini kapsayan aletler. Pascal. C Cache: İşleme verimi artırmak için ortak kullanılan talimatları veya verileri tamponlayan. Buffered Data Acquisition: Ara Bellekli Veri Toplama. Breakdown Voltage: Görsel yalıtımın. C veya Basic gibi dillerde yazılımı olarak doğru üst seviye kaynak kodu üreten bir yazılım programı. Basic gibi yüksek seviye programlama diliyle yazılmış kaynak kodu. CAN – Alan Ağı Kontrolörü: Endüstriyel otomasyon için cihaz seviyesinin artan kullanımını arayan seri yol. Bipolar: Pozitif ve negatif tüm değerleri içeren sinyal aralığı (örneğin: +5V ve –5V) Bit: 0 veya 1 değerini alan 2’lik sistemde tek haneli sayı.

20 MHz yukarı / aşağı genel amaçlı sayıcıları ve veri toplama uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiş bir zamanlama kontrolörü olan ASIC'i kontrol etmekte kullanılır. Counter / Timer: Sayıcı / Zamanlayıcı. İşlemci ayrı bir ara bellekte öncelikli olarak bulunan veriyi eşzamanlı bir şekilde gösterir veya kaydeder. Bakınız Interpreter. istenmeyen sinyal. ücretsiz bir Dreamweaver eklentisi.Bilgisayar Tabanlı Eğitim: Kısaca CBT (BTE) olarak adlandırılan öğrenime ve/veya öğrenimin idaresine yardım için bilgisayarların kullanımı (örneğin. CourseBuilder: 40 adet yapılmaya hazır öğrenme etkileşimi içeren. Bilgisayar tabanlı eğitimin. kısa sınav puanlarını izlemek). giderek yaygınlaşan kategorisi. (2) Bir PC’ye takılmış A/D veya DIO kartlarla aynı 99 . Bu eklentiyi Macromedia Exchange'de yükleyebilirsiniz. Control Flow: Kontrol Akışı. Derleme programlar çevrilmiş programlardan 10 ila 1000 kat daha hızlı çalışır.dönüştüren bir yazılım aracı. Computer-Based Training . Sayaç. bir hafıza ara belleğinden transfer edilir veya içinden toplanır. Bir DAQ kartının dijital ya da analog bir sinyal için akım tüketmesi. DHTML etkileşimlerini yaratmak için gereken JavaScript'i yazar. bilginin internet üzerinde yer aldığı Web Tabanlı Eğitim (Web-Based Training) ya da Web Tabanlı Öğrenim (Web-Based Instruction). Fortran ve Basic gibi dillerdeki programlar kontrol akış modelini takip eder. Current Sinking: Akım boşaltımı. DAC: Dijital Analog Çevirici DAQ (Data Acquisiton): (1) Veri toplama. Coupling: Sinyalin bir yerden diğerine bağlanma şekli. Kullanıcılar bir iletişim ara yüzüne parametreler girer ve Dreamweaver. Crosstalk: Bir kanaldaki veriye bağlı olarak diğer kanalda oluşan. Çift ara bellekli dijital giriş çıkışlar ile veri. Bir dairesel tamponlama şeması büyük miktarda veriyi eksiz ve sürekli toplama ve üretmeyi sağlar. Dışardan gelen darbeleri veya saat darbelerini sayan devre. Bir talimat sayacının hafızadaki talimatları çalıştırdığı bir program için modeldir. Sensörlerden. Program kontrolü bir talimattan diğerine akar. D D / A: Dijitalden analoga. Çift Ara Bellekli Dijital I/O: Bazı sürücü yazılımları yüksek performanslı DIO ürünleri için çift ara bellekli dijital I/O fonksiyonları içerir. I/O Sayıcı / Zamanlayıcı I/O fonksiyonları 24 bit. ölçen ve girilen verileri bilgisayar ortamına işlemek için sokmak. transdüser ve test problarıdan alınan elektrik sinyalleri toplayan.

işlem değişkeni ve set noktası arasındaki farkı önceden tahmin eder. herhangi bir verinin bus üzerinden direk olarak hafızaya gönderilmesi veya hafızadan getirilmesi. Dijital Kontrol I/O: Bu fonksiyonlarla dijital I/O bağlantıları veya hatları için tek bit örnekleri okunup yazılabilir.İşlemci bir iş yaparken. Değişken kontrol.işlemler arası iletişim için Microsoft Windows’taki standart yazılım protokolü. Db: Desibel. Basit üretim uygulama cihazları. DDE: Dinamik veri alışverişi.çeşit elektrik sinyalleri toplayıp ölçmek ve muhtemelen aynı PC’de D/A ve/veya DIO kartlarla kontrol sinyalleri üretmek. Örneğin DDE. DCS’ler çok yaygın olarak büyük endüstriyel kuruluşlarda özellikle kağıt fabrikalarında ve petrol rafinerilerinde kullanıldı. fotoelektrik sensörleri ve motor çalıştırıcıları için idealdir. DMA: Direk Hafıza Erişimi. DeviceNet özellikle düşük maliyet üzerine yoğunlaşmıştır.iki sinyal seviyesinin oranını ölçmek için kullanılan birim. Windows uygulamaları ve diğer DLL’ler tarafından referans edildiği zaman yüklenirler ve bağlanırlar. aktuatör) yüksek seviye cihazlarına (kontrolör) bağlamaya yarayan düşük seviye network. Data Flow: Sadece tüm veriler müsait olduğunda çalışan operatör ve talimatların bulunduğu bir programlama çeşidi. Operasyon. Differential Input: Bilgisayar ortamından izole edilmiş iki terminali arasındaki farkın ölçümünü kapsayan analog girdisi. genelde LabVIEW’ın Microsoft Excel’le aynı veriyi paylaşması gerektiğinde kullanılır. veri toplayan ve sistem yönetimiyle karakterize edilebilen büyük ölçekli bir işlem kontrol sistemi. Bilgisayardan hafızaya veri transferindeki en hızlı yöntemdir.Windows uygulamaları veya diğer DLL’ler tarafından kullanılan veya çağrılan veri ve çalıştırılabilir kod içeren Microsoft Windows un içindeki yazılım modülü. DeviceNet: Endüstriyel cihazlarını (sensör.mod dijital I/O fonksiyonları DMA veya kesmeleri kullanarak dijital bağlantılara dijital örnek ara belleklerini okur ve yazar. kullanıcı ara yüzlü. DIO: Dijital giriş / çıkış DLL: Dinamik Bağlantı Kütüphanesi .Dağıtık Kontrol Sistemi: İşlemcilerin dağıtılmış ağı ve I/O alt sistemlerini kontrolü kapsayan. örnek olarak: limit anahtarları. 100 . Blok . Derivative Control: Hata sinyalindeki değişime orana orantılı çıktısı olan kontrol hareketi. bir arka plan transferi gibi asenkron olarak ilerler uyumlu dijital I/O sinyallerle veya uygun bir sayıcı/zamanlayıcı ile dıştan kontrol edilebilir. DCS . DLL içindeki fonksiyonlar ve veri.Mod Transferler Uyum yeteneği olan boardlarla kullanılan blok .

Flash. GPIB ana yüzü boardları. ışık kaynağı ve foto dedektörlü hareketli disk kullanan optik kodlayıcı en ünlü kodlayıcıdır. Uygulama programı ayrı bir ara bellekte öncelikli toplanmış veriyi eşzamanlı olarak işleyebilir. PCLS’ler. Bu fonksiyon veriyi elde edildiği gibi analiz etmeye ihtiyaç duyduğumuz gerçek zaman uygulamaları için faydalıdır. RTU. ve diğer I/O cihazları kontrol eden özel bir yazılım. Double . Sadece elektrik sinyalleri tarafından silinebilir veya programlanabilir ROM. bir ölçüm.ultraviyole ışık ışımasıyla silinebilen veya programlanabilen ROM. Director 3D ve akan video isletebilir ve kendi sunucusu da vardır. Değişken opak alanları.Buffered Waveform Generation: (Çift Arabellekli Dalga Şekli Üretimi) Çift ara bellekli dalga şekli kuşağı fonksiyonlarıyla veri ikinci bir ara bellek yeni veriyle eş zamanlı olarak güncelleştirilirken. E EEPROM: Elektrikli silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza. Double . EPROM: Silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza . Web dağıtımına yönelikken ve bu nedenle oynatıcısının ve SWF dosyalarının yükleme sürelerini asgariye indirmek amacıyla bazı sınırlamalara sahipken. Director'un da Lingo adlı kendi doğal kodlama dili vardır ve bu dil geliştiricilerin karmaşık etkileşimlilik kodlamalarına olanak verir.DNL: Türevsel nonlinearity.Buffered Data Acquisition: (Çift Ara Bellekli Veri Toplama) Çift arabellekli veri toplama veri hafıza arabelleğiyle elde edilir. Encoder: Lineer veya dönel sinyalleri dijital veya darbe sinyallere çeviren cihaz. External Trigger: A/D dönüştürme tipi olayları tetikleyen dış kaynaktan gelen voltaj darbesi. bununla beraber oynatıcısı daha uzun yükleme süresi gerektirir ve dosyaları Flash dosyalarından daha büyük olabilir. 101 . Drivers: DAQ kartları. Director'da bu sınırlamalar yoktur. Bir dairesel arabellek verinin eksiksiz toplanması işlenmesi ve sürekli yerine getirilmesini sağlar. Genelde dB olarak ifade edilir. Director: Macromedia'nın en güçlü yazım çözümü. DSP: Dijital sinyal işlemesi Dual Access Memory: Birden fazla işlemci veya kontrolör tarafından ulaşılabilinen hafıza tipi Dynamic Range: Bir devrenin kaldırabileceği en büyük sinyal seviyesiyle en küçük sinyal seviyesi oranı. analog çıkış kanalına bir veri arabelleğinden transfer edilir. 1 LSB’deki ideal değerinden maksimum sapmanın LSB'sindeki. Kod kalınlıklarının. Flash gibi.

Flash ADC: Karşılaştırma ve kodlayıcı mantık banka tarafından tek adımda saptanan çıktısı olan bir ADC. bir ağ üzerinde yapılan her türlü öğrenimdir. fare kullanamayanlar vb. JAN ve/veya WAN'ı içeren. açıklamalı terimler tarafından saptanan kurallarla tamamlanır.sinyal gücü ile frekans ve zaman grafiği oluşturur. Memory Buffer (birinci içeri birinci dışarı) ilk gelen erişim hakkına kavuşur. görme ya da işitme engelli insanlar.Accessibility: Bir dokümanın. Sonar. mesela 100 MS/s de 8 bit. akustik ve vibrasyon analizde kullanılır. (basamaklar 10 un katlarıyla çarpılır. Kontrol. Flexible Resolution: Çözünürlüğü örnekleme hızıyla değişen analogtan dijitale çevirici teknolojisi. Basit linguistik kurallar. F Fieldbus: İşlem enstrümantasyon ve kontrol sistemlerini bağlanmakta kullanılan tüm-dijital iletişim ağı. Floating Point: İşlemek ve saklamak için kullanılan bilimsel ve üssel gösterim.) Flyby: Kontrolöre uğramadan kaynaktan hedefe. bu terim bilgisayar tabanlı eğitim için kullanılır ve bu nedenle CD-ROM tabanlı eğitimi ve bilgisayar veri bankası eğitiminin ağ gerektirmeyen diğer biçimlerini de içine alır. gibi engelli kişiler tarafından kullanılabilmesine işaret eder. Gain accuracy: Kazancın ideal kazançtan sapma ölçüsünün dB cinsinden değeri. Kullanılan 4-20 mA analog standardın yerine geçer. Internet. E-learning: E-öğrenim. geri plandaki diğer aktiviteler devam ederler. Genellikle. G Gabor Spectrogram: Discrete Gabor transformu kullanan eklemli zaman frekans analizi. Gain: dB cinsinden sinyalin yükselme katsayısı.Erişilebilirlik . 102 . fakat örnekleme hızı 10 kS/s e düşmesiyle beraber 20 Bite çıkar. yüksek performanslı veri transfer tipi Foreground: Direk operatör aracılığıyla oluşan aktivite. Front Panel: Ön panel anlamına gelir Fuzzy logic: Birçok kontrol uygulamalarında PID yer değiştirmede kullanılan bir metot. Tam tanımıyla e-learning. FIFO: First in first out. sitenin ya da multimedya varlığının. nonlineer ve compleks sistemleri tamamlamak için çok kolay kullanılır.

bir ölçüm. Elektrikli enstrümanlı bir bilgisayarın kontrolde kullanılır. 103 .(Human-Machine-Interface): Bir operatörün bir endüstriyel otomasyon sistemiyle interaksiyonunu sağlayan araç ( genelde bir GUI) I I/O-Input / Output: Haberleşme kanalları.GPIB: Genel amaçlı ara yüzü veri yolu. H Half-Power Bandwidth: Devrenin karşılayabileceği maksimum seviye ile –3 dB aralığında frekans genişliği. 1 -1987 ve 488. GUI . 488. belirli Plug-in DAQ kartını veya belirli bilgisayar tabanlı aracı kontrol eden yüksek seviye yazılım fonksiyonlar grubu. IEEE 488 veri yolu da denir çünkü ANSI/IEEE 488 -1978. 2 -1987 standartları tarafından tanıtılır. kablolar …) HMI . Handler: Bilgisayarda işletim sisteminin yüklediği bir cihaz Hardware: Bir bilgisayar sisteminin fiziksel bileşenleri. operatör ara yüz aygıtları. 488. VXI. Farklı üreticilerin kontrol sitemlerinde haberleşebilmesi için üretici patentli ağların yerini almaktadır. IEEE 488: ANSI/IEEE 488 -1978. plug-in kartları. veri toplama ve kontrol ara yüzlerini ilgilendiren bilgisayar sistemlerine/sistemlerinden veri transferi.Graphical User Interface: Grafik tabanlı ekran görünümlerini kullanan bilgisayarda bilgi transferi gerçekleştiren kolay araçlarla iletişim. kasa. Input Impedance: Bir devrenin giriş terminallerinden ölçülen direnci veya sığası.(örneğin devre kartları. HP-IB ile eşanlamda. Enstrüman sürücüler bir programlama dilinden çağrılabilen bir fonksiyondan LabVIEW ‘deki sanal enstrümanlara kadar değişen çeşitli formlarda olabilir. hafıza ve aygıtlara bağlayarak popüler olarak gelişen yüksek hızda seri veri yolunu tanımlayan IEEE 1934-1995 Standartlarının kısaltmaları. PXI ya da RS-232 programlanabilir araçlarını. IEEE 1394: Bilgisayarları çevresel video. Instrument Driver: Belirli GPIB. INL : (Integral Nonlinearity) Analog I/O devrelerinin ideal A/D ya da D/A transfer karakteristiklerinden maksimum sapmasının LSB’sindeki.1 –1987 Standartlarının kısaltmaları (Bkz GPIB) Industrial Device Networks: Endüstriyel otomasyon uygulamalarında standartlaşmış dijital haberleşme ağları. Şu anki maksimum transfer hızı olan 400 kb/s gelecekte artırılması planlanıyor.

Isolation Voltage: İzole edilmiş bir devrenin normalde dayanabileceği voltaj.Interpreter: C. Profesyonel bilgiyi bireyler yerine takımlarda tutmak amaçlı bir yaklaşım. bir takımın ya da 104 . multimedya. Interrupt: CPU’nun o anki işini. IVI standart programlama ara yüzleri bir endüstri konsorsiyumu olan IVI vakfı tarafından tanımlanmıştır. Bilgi yönetimi genellikle. Genellikle girdiden girdiye ve/veya herhangi bir girdiden yükseltici çıktısına veya bilgisayar veri yoluna göre belirlenir. öğrencilerin bir öğretmenden öğrendikleri. Mesajlar veri blokları ve bilgi paketleri veya işlemlerin aksiyon için talimatları olabilir. DMM’ler ve fonksiyon jeneratörleri için standart programlama ara yüzlerini içeren bir teknoloji. Bkz Compiler. Interaction: Etkileşim. her seferinde bir satır okuyarak ve belirlenen işlemi yaparak çalıştıran bir yazılım aracı. Öğrenme varlıklarının. K K: kilo. kursun bir parçasına dâhil olmasını belirten. osiloskop. Knowledge Management: Bilgi Yönetimi. veri ya da bilgisayar hafızası miktarını belirtmek için Byte ile kullanılan 1024 için kısaltma Kbytes/s: Data transferinde 1024 bytes/s anlamına gelen birim. IPC (2) Industrial PC: Endüstriyel bilgisayar. maddelerden Öğrendikleri öğrenciden-içeriğe etkileşim. Pascal. Etkileşim geleneksel olarak üç kategoriye ayrılır: Öğrencilerin birlikte çalıştıkları ve birbirlerinden öğrendikleri. birbiriyle koordinasyon halinde kullanılabilmesi. aynı makinedeki diğer işlemlere veya ağda bulunan herhangi bir işleme mesaj yollayabilir. Bir işlem kendine. genellikle esnek kombinasyonlarda. IPC (1) Interprocess Communication: İşlemlerin mesajlarını ilettiği protokol. Interopembility: Birlikte çalışabilirlik. öğrenciden-öğrenciye etkileşim. Basic gibi yüksek seviye programlama diliyle yazılmış kaynak kodu. tablolar vb. IVI: Interchangeable Virtual Instruements Donanımdan bağımsız aygıt sürücüleriyle sonuçlanan. J JTFA-Joint Time Frequency Analysis: Hızlı değişen dalga formlarının spektral analizi için bir teknik. varlıklar. öğrenciden-öğretmene etkileşim ve öğrencilerin doğrudan kitap. Öğrencinin. belirlenen bir aktivite için iptal etmesini gösteren bir bilgisayar sinyali. genel bir terimdir. Bir kurs bu etkileşimlerden birini ya da daha fazlasını içerebilir.

L LabVIEW: Laboratuary Virtual Instrumention Engineering Workbench (Laboratuvar Sanal Enstrüman Mühendislik Çalışma Ortamı Linearity: Cihazın verdiği tepkinin R=K*S ( R= tepki S=uyarı K= bir sabit) denklemine uyması. vb. kursa yeni içerik eklemelerini sağlayarak) içeriği idare eden bir bilgisayar sistemi. toplayan ve İzleyen öğrenme ortamlarının yaratılmasını kolaylaştıran sunucu davranışlarını içerir. volt ya da hertz ile birlikte kullanıldığında 1 milyon için standart metrik kısaltma (2) mega veri ya da bilgisayar hafızası miktarını belirtmek için Byte ile kullanılan 1. Microsoft ASP (Acuve Server Pages) teknolojisi kullanarak Microsoft Access veritabanlarına kaydederek. Flash ve gömülü Authonvare etkileşimlerindeki faaliyeti ve puanlan. Learning Site: Öğrenme Sitesi. Learning Content Management System (LCMS): Öğrenme İçeriği Yönetim Sistemi. MMI .Man Machine Interface: Bakınız HMI.048. MIPS . izleyerek) hem de (kurs yazarlarının.576 için kısaltma Mb/s: Data transferinde saniyede 1048576 bit anlamına gelen birim. Hem öğrenmeyi (İlerlemeyi. Multitasking: Çeşitli işlemlerin aynı anda çalıştırabilen işletim sisteminin özelliği 105 . Multirate Scanning: Çoklu Oran Tarama. puanlan. Bu eklenti.Million Instructions Per Second: (saniyede 1 milyon talimat) Bir işlemci makine kodu talimatlarının hızını gösteren birim.Million Floating-Point Operations Per Second: (Saniyede 1 milyon ondalıklı işlem) Bir işlemcinin hesaplama gücünü gösteren birim.teşkilatın bütün üyelerinin bilgilerini kattığı ve diğerlerinin öğrenimine eriştiği merkezi bilgi temellerini kapsar. Bazı DAC ürünleriyle farklı hızlarda farklı kanalları örneklemek için çoklu kanal tarama özelliği kullanılabilir. Memory Window: Lokal işlemcide adresleri değiştirerek çabukça ulaşılabilen hafızanın sürekli blokları MFLOPS . M M: (1) mega. CourseBuilder. e-Öğrenme için kullanılan ücretsiz bir Macromedia Dreamweaver eklentisi. LSB: En az değerdeki bit.

O Object Technology: ”Nesne”lerin analizi modellenmesi veya dizayn edilmesi ve/veya bir bilgisayar sisteminin belli bir yönünü gerçeklemek için kullanılmasına tekabül eden geniş bir terim. N Noise: (Gürültü) İstenmeyen elektrik sinyali. lehim. Middleware: Bir Web tarayıcısında gösterilen standart Web sayfaları ile veritabanları arasında etkileşimi sağlayan bir uygulama (ya da uygulama ortamı). Nyquist Sampling Theorem: Eğer bant limitli sürekli bir sinyalin örnekleme frekansının yarısından daha yüksek frekanslarda bileşeni yoksa orijinal sinyal aynen geri elde edilebilir. JSP ve PHP örnekleridir. her bir girişi sırayla çıkışa bağlayan çok girişli anahtarlama devresi. dirençler ve kondansatörler gibi iç kaynaklardan gelir. paralel veri yolu mimarisi. Macromedia bir yapısal site için standartlara uygun bir manifesto doğurmak için bir Dreamveaver Site Definition (Site Tanımlaması) kullanan ücretsiz bir Dreamweaver eklentisi sunar. Bu eklentinin adı Manifest Maker Extension for Dreamweaver'dır ve Macromedia Exchange'den ücretsiz olarak yüklenebilir. radyo vericileri gibi dış kaynaklardan veya yarıiletkenler. Macromedia ColdFusion MX.Mux – Multiplexer: Tipik olarak yüksek hızlarda birçok sinyali tek bir analog giriş kanalıyla ölçmek için. nesneler hem veri hem de işlem mantığını içeren 106 . siteleri ve onların varlıklarını anlamak ve tanımlamak için kullandır. Gürültü. jeneratörler. ASP. NTSC – National Television Systems Committee: Kuzey Amerika’da renkli video sinyalleri için kullanılan en yaygın format. Manifest (Manifesto): Kurs içeriklerini öğrenme idare sistemine transfer etmek içîn kullanılan. Metaveri hem arama motorları hem de öğrenme idare sistemleri tarafından. CRT ekranlar. Uygulama gerçeklemeleri açısından (nesne tabanlı analiz veya dizayna karşı olarak) . motorlar. VXI veri yolunu çoklu ana bölümler üzerinden genişletebilir ve VXI veri yolunu endüstri standardı bilgisayarlara direk olarak bağlayabilir. Meta-Data (Meta-Veri): Bir dosyanın ya da varlığın içeriğini tanımlayan veri. bir kurstaki bütün varlıkları tanımlayan bir XML dosyası. AC güç hattı. trafolar.Multisystem eXtension Interface Bus: Cihazlar arası yüksek hız iletişimi için dizayn edilmiş bir multidrop. MXIbus . flouresant lambalar. Tümü Dreamweaver MX içinde bulunan. bilgisayarlar. sağanak yağış.

kendinden içerikli yazılım modlarıdır ve sadece iyi tanımlanmış ara yüzler arasından ulaşılabilir. programları çalıştıran. "bu dersin sonunda. 107 . OLE otomasyonu üzerinden. script'leri başlatmak için uygun olaylar seçmeli. OpenDoc: Apple (OpenDoc Mimarisi tabanı. Overhead: Bir görevi yerine getirmek için gereken bilgisayar işlem kaynağı(zaman ve/veya hafıza) miktarı. OLE Controls: Bakınız Active-X Controls. OLE: Object Linking and Embedding: Uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir sistem servisleri topluluğu. Outcome (Sonuç): Öğrenme sonucu olarak da bilinen sonuç. Optical Isolation: Yüksek potansiyel farklılıklarını ve geçişlerini elimine etmek amacıyla elektrik sürekliliği olmadan veri yollamak için optoelectric alıcı ve verici kullanma tekniği. Örneğin. Bento dosya sistemi ve Açık Skript Mimarisi) ve IBM (Sistem Nesne Modeli) tarafından sağlanan çeşitli teknolojilerin katılımıyla yaratılmış bir birleşik döküman mimarisi. Output Settling Time: Analog çıktının belirlenen limitler içinde son değerine ulaşması için gereken zaman. Operating System: (İşletim Sistemi) Bilgisayarı kontrol eden. en az iki olayı adlandırmak ve daha fazla aramayı bilmelidir" cümlesi hedeflenmiş bir öğrenme sonucudur. kullanıcı olayları script'lerle tanımlayabilmeli. birleşik yazılımları kullanarak güçlü çözümler üretmek için bir uygulama dinamik olarak diğer uygulamaların servislerini tanıtabilir ve kullanabilir. faaliyetleri ve testleri tasarlamaya başlamadan önce. OPC-OLE for Process Control: Farklı saha cihazları otomasyon/kontrol sistemleri ve iş sistemleri arasında işlem ortaklığı sağlayan bir açık endüstri standardı cihaz ara yüzü. kullanıcılarla iletişim kuran ve kurulmuş donanım ve cihazlarla haberleşen taban seviyesi yazılımı. OLE ile farklı uygulamalardan çoklu bilgi kaynakları içeren bileşik dökümanlar yaratmak da mümkündür. ölçülebilir öğrenme hedefidir. Component Object Model tabanlı olan OLE nesneye imkân veren sistem yazılımıdır. istenilen öğrenme hedeflerini ya da sonuçlarını tanımlarlar. ODVA: Open DeviceNet Vendors Association : DeviceNet spesifikasyonlarını ve tüm dünya üzerinde DeviceNet’in desteğini yöneten kar amaçlı olmayan bağımsız firmalar organizasyonu. Yapısal tasarımcılar dersleri. Output Slew Rate: Analog çıktı voltajının bir seviyeden diğerine değişiminin maksimum hızı.

Port: Bir bilgisayarda veya uzaktan kontrolördeki haberleşme bağlantısı. Personal Computer Memory Card International Association tarafından yazılan hafıza kartlarının bir spesifikasyonu olarak ortaya çıkmıştır. Pretriggering: Trigger koşulları sağlandığında alınan örneğin trigger koşuluna kadarki veriyi içermesi amacıyla sürekli veri dolu bir ara belleğin tutulması için DAQ kartında kullanılan bir teknik. 108 . PC Card: Bir kredi kartı büyüklüğünde PCMCIA yuvasına giren genişletme kartı – genellikle bir PCMCIA kartı olarak bilinir. türevsel ve integral kontrol işlemlerini birleştiren 3 terimli kontrol mekanizması. Pipeline: Bir talimatın tamamlanması için elemanlarına. Postriggering: Trigger koşulları sağlandıktan sonra programlanmış sayı kadar örnek toplamak için DAQ kartında kullanılan bir teknik. Potentiometer: Elektrik devrelerinin elle ayarlanmasında ve lineer veya dönel pozisyon için transdüser olarak kullanılan direnci elle ayarlanabilen elektrik cihazı. Intel ve diğer PC şirketleri tarafından hazırlanan. PCMCIA: Notebook büyüklüğündeki bilgisayarlarda de facto standartı olarak geniş bir kabul bulan genişletme veri yolu mimarisi. PLC’ler tipik olarak özel programlama ve network protokollerine ve özel amaçlı dijital ve analog I/O portlarına sahiptir. PC’ler ve iş istasyonlarında bir standart olarak kabul edilmeyi başardı ve teorik olarak 132 Mbytes/s maksimum transfer hızı sunmaktadır. çeşitli elemanların farklı talimatlardan aynı anda işlenebilmesi için ayrılmasını içeren yüksek performans işlemci yapısı. derivative control.P PAL – Phase Alternate Line: Avrupa ve Japonya’da video sinyalleri için kullanılan en yaygın format. PLC – Programmable Logic Controller: Endüstriyel gözlemleme ve kontrol uygulamalarında kullanılan yüksek güvenirlikte özel amaçlı bilgisayar. Ayrıca bakınız proportional control. Photoelectric Sensor: Üzerine düşen ışığın şiddetindeki değişmeye tepki gösteren bir elektrik cihazı PID Control: Oransal. kartlarda atlama ve anahtarlar olmadan tamamen yazılımla ayarlanabilecek plug-in kartlı PC’lerle sonuçlanan spesifikasyon. Plug and Play ISA: Microsoft. PCI – Peripheral Component Interconnect: İlk olarak Intel tarafından ISA ve EISA’nın yerine geliştirilen yüksek performans genişletme veri yolu mimarisi.

Proportional Control: Kontrol edilen değişkenin istenilen set noktasından sapma miktarına orantılı olarak çıktı veren bir kontrol işlemi. işlemde ve otomasyon oluşturmada kullanılır. oran ya da yüzde olarak ifade edilebilir. Real Tıme Senkronization Interface: RTSI Kontrol. ADC’yi besleyen devrenin offset veya kazanç hatalarını içermez. Çoğu yaklaşım sensörü bir dijital on/off röle veya dijital çıktı sinyali sağlar. Bazı boardlar özel bir kabloyla bir kaç kartı birbirlerine senkronize etmek için gerekli veri yolu transfer fonksiyonlarına sahiptir. sinyal paylaştırma ve bir kaç kart gerektiren operasyonu senkronize etmekte kullanılır. Q Quantization Error: Bir analog sinyali dijitale çevirme işlemindeki sonlu çözünürlük sebebiyle kazanılan belirsizlik. PXI: (PCI eXtension for Instrumentation) Özel mekanik. karakterler ve kontrol kodları dizisi. Proximity Sensor: (Yaklaşım Sensörü) Bir nesnenin varlığını fiziksel temas olmadan algılayabilen cihaz. Relative Accuracy: Bir ADC’nin tutarlılığının LSB’sinde bir ölçüm. Örneğin bir 109 . R Real Time: Verinin biriktirilip sonra işlenmesi yerine alındıkça işlenmesi özelliğine sahip sistemin veya olayın özelliği. Progremmed I/O: Bir CPU’nun bir I/O aygıtına ulaşması için standart metod. Propagation Delay: Bir sinyalin bir devre üzerinden geçmesi için gereken zaman. elektriksel ve yazılım özellikleri ile CompactPCI tabanlı modüler enstrümantasyon için açık sistem. Dünya çapında üretimde. PWM – Pulse Width Modulation: Sabit frekanslı ve değişken pulse genişliğine (duty cycle) sahip pulse dalga formunun oluşturulması. RTSI diye adlandırılan bu veri yolu tetikleme hattı bir karttan diğer kartı tetikleme.PROFIBUS: Avrupa’daki haberleşme sistemlerinin öncüsü olan bir haberleşme protokolleri ailesi. Bütün kuantalama hatalarını ve nonlineerlikleri içerir. kartlar arasında saat darbesi (Clock Pulse). Protocol: Bilgisayarlar ve peripherallar arasında bir haberleşme kanalı üzerinden (örneğin GPIB) veri transferi için kullanılan bitler. Resolution: (Çözünürlük)Bir ölçme sistemi tarafından algılanabilecek en küçük sinyal artışı. PWM pulse genişliğini (ON zamanının OFF zamana oranı) değiştirerek DC Motor ve ısıtıcılar gibi ayrık cihazların kontrolünde kullanılır. Çözünürlük bits. Her verinin byte’ı CPU tarafından okunur veya yazılır.

110 . Sinyaller ya lokal olarak dijitale çevrilir ya da koşullanan sinyaller dijitale çevirmek için DAQ kartına gönderilir. gelişimlerin kurslarda esnek bir biçimde bir araya getirilen. dial-up telefon. Ribbon Cable: İletkenlerin yan yana olduğu düz kablo. SCXI – Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation: Sensörlerin yakınındaki bir external kasadaki düşük seviye sinyalleri koşullamak için National Instruments ürün hattı. değerlendirme ve başka uygulamalarda kullanılmak için çok sayıda dosya ve varlık içeren. birleştirilebilir içerik parçaları yarattıkları. eöğrenmeye modüler yaklaşımın ana unsurudur. Reusable Learning Object (RLO): Yeniden Kullanılabilir Öğrenme Nesnesi. baştan sona bütüncül kurslar yaratmak yerine. bir grup e-öğrenme varlığı. Run: Oluşturulan sanal enstrümanı çalıştırmaya yarayan butondur. Return On Investment (ROT): Bir e-öğrenme projesi gibi bir girişimin maliyet-kâr oranını belirlemek amaçlı bir analiz.0244 çözünürlüğe sahiptir. Bir DAQ kartının bir analog sinyali örnekleme hızını göstermek için kullanılır.sistem 12-bit çözünürlüğe veya 4096 da bir çözünürlüğe veya yüzde 0. Öğretim. RTU – Remote Terminal Unit: Telemetri (radyo. RTD – Resistance Temperature Detector: Direnç katsayısına bağlı olarak sıcaklığı ölçen metalik prob. RTSI Bus – Real Time System Integration Bus: DAQ ve IMAQ kartlarını kartların üstündeki bağlantılar aracılığıyla fonksiyonların senkronizasyonu için direk olarak birbirine bağlayan National Instruments zamanlama veri yolu. S/s: Saniye başına örnek sayısı. genellikle tek bir öğrenme hedefi destekli. S S/H – Sample and Hold: Bir analog sinyali alan ve bir kondansatör üzerinde kısa bir süre için saklayan bir devre. Böylesi analizler genellikle kaynaklarını bir eöğrenme çözümüne yatıran şirketler ve kurumlar için zorunludur. Resource Locking: Hafıza veri yolu tarafından kullanılırken bir aygıtın yerel hafızayı kullanmaması için sinyallenmesinde kullanılan bir teknik. RLO'la. SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition: PLC’lerin kontrol fonksiyonları gerçekleştirildiği fakat bir PC tarafından görüntülendiği ve yönetildiği işlem kontrol uygulamalarında sıkça kullanılan PC fonksiyonu. leased line) kullanarak ana sistemle haberleşen uzaktaki bir site için dizayn edilmiş PLC’ye benzeyen endüstriyel veri toplama cihazı.

ses. Software Trigger: Veri toplama gibi bir olayı başlatan programlanmış bir olay. SPC genellikle üreten işlemlerin performanslarını değerlendirmek. SPDT – Single-Pole Double Throw: Bir terminalin bir ya da iki başka terminale bağlanabildiği anahtar özelliği.Point Analog Output: Tek Nokta Analog Çıkış Bu fonksiyonlarla bir analog çıkış kanalında üretilen gerilim güncellenebilir.SE-Single Ended: Ortak bir toprağa göre ölçülen bir analog girdi için kullanılan terim. Gergi ölçer: Direnci üzerindeki kuvvete bağlı bir fonksiyon olan sensör. izlemek ve geliştirmek için kullanılır. Self – Calibrating: Oldukça kararlı bir referansa sahip ve kendi A/D ve D/A devrelerini kullanıcının elle ayarları olmadan kalibre eden bir DAQ kartının özelliği. Self – Calibration: Öz kalibrasyon Bazı kaliteli DAC kartları öz kalibrasyon donanımlı devreye sahiptir.point Analog Input: Tek Nokta Analog Giriş Bu fonksiyonlarda bir tek gerilim okuma tek bir analog giriş kanalından alınır. SS – Simultaneous Sampling: Her bir girdi veya çıktının aynı anda dijitale çevrildiği ya da güncellendiği sistemin özelliği. basınç. SQL – Structured Query Language: Veritabanları ile iletişim kurabilmek için kullanılan prosedürü olmayan bilgisayar dili. Öz kalibrasyon fonksiyonları kazanç ve değer kaymasını belirli doğrulukta düzeltir. Stream .to – Disk: Diske Akış Bazı yazılımlar Windows altındaki çalışmalarında hard diske yüksek oranlarda direkt olarak ve büyük miktarda veri akıtan yüksek seviye fonksiyonlar Subroutine: Girdi ve/veya çıktı parametreleri olan tek satırlık kod tarafından çalıştırılan yazılım talimatları topluluğu. Single . 111 . ışık. akış vb…)tepki veren ve ona karşılık elektrik sinyali üreten aygıt. SPC – Statistical Process Control: Bir işlemin karakteristiklerinin ölçüldüğü veya sayıldığı ve sonrasında izlendiği istatistiksel analiz metodu. Stream . Stop: Çalışan enstrümanı durdurmak için kullanılan butondur. Sensor: Fiziksel uyarıya (ısı. Single . hareket. Stand-Alone Program: İşletim sistemiyle çalışan fakat diğer yazılım programları ve ortamı olmadan çalışan derlenmiş program.From Disk: Diskten Akış Bazı sürücü yazılımları analog çıkış kanallarına hard diskten yüksek oranlarda direkt olarak büyük miktarda verinin akabildiği yüksek seviye fonksiyonlar içerir.

veri alma ve bileşenleri paketleme düşük seviye servisi Internet Protokolü(IP) . senkronize): Bütün tarafların. benzeşim): Kullanıcının ekran üzerinde. THD – Total Harmonic Distortion: Harmonik bozulmayla oluşan toplam rms sinyalin tüm rms sinyaline dB ya da yüzde olarak oranı. birbirleriyle aynı zamanda etkileşim kurdukları bir etkileşim modeli. RLO'lan kurslarla bütünleştirmeyi kolaylaştırmak amaçlı bir standarttır. Synchronous: (Eş zamanlı. pass/fail durumuna karar verir ve test verisini logunu tutar. SCORM – Sharable Content Object Reference Model (Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli) : SCORM. yüksek güvenilirli veri iletimi için İletim Kontrol Protokolü (Transmission Control Programme-TCP) . System Noise: Analog girdiler topraklandığında analog devreden veya ADC den görülen gürültü miktarının ölçütü. Flash ve Authorware içeriğinin tümü SCORM uyumlu e-öğrenme yönetim sistemlerine dâhil edilebilir. Simulation: (Simülasyon. Protokollerin 3 temel maiyeti vardır. Syntax: Özel bir programlama dilinde ifadelerin uymak zorunda olduğu kurallar. T T/H – Track and Hold: Bir analog voltajı izleyen ve değerini tutan devre. etkileşim kurmasını sağlayan bir öğrenme varlığı. Talker: Veri yolunda dinleyiciye bilgi yollayan GPIB üzerinde bulunan aygıt. (2) Yazılım – Bir işleme başlayan ve sadece işlem bittiği geri dönen fonksiyonun özelliği. TCP/IP: Tek network veya bir birine bağlanmış ağlar üzerinden haberleşmek için standart protokoller. geleneksel sınıf öğreniminde olduğu gibi. Simülasyonlar genellikle bilgisayar programlarını ve karmaşık ara yüzleri güvenli ve açıklayıcı bir ortamda öğretmek İçin kullanılır. Test Executive: Test programlarını otomatik sıralanması için bir uygulama. ve düşük kaynak gerektiren iletimler için Kullanıcı Datagram Protokolü (User Datagram Protocol-UDP). bir gerçek dünya teknolojisiyle olduğu gibi. THD+N – Signal-to-THD Plus Noise: Toplam rms sinyalinin harmonik bozulmanın rms sinyali artı gürültüye dB cinsinden oranı 112 . Authonvare ve Director simülasyonlar üretmeye muktedirdir.Synchronous: (1) Donanım – Bir referans saate göre senkronize edilmiş olayın özelliği. Macromedia Flash. Macromedia CourseBuilder. Bir test executive test işlemi için bir operatör ara yüzü sunar.

Birleşme sıcaklık fonksiyonu cinsinden küçük bir voltaj farkı oluşturur.(0 to +10m v ) UPS: Uninterruptable Power supply. Transducer: sensör.The Simulate Sİgnal Express VI: Sinüs formunda sinyal üreten ve onu farklı dalga formlarına çevirebilen bir sanal enstrüman Thermistor: Sıcaklık fonksiyonlu elektrik resistans değişmesini gösteren yarıiletken sensör. Throughput Rate: Transfer oranı-yazılım overhead oranı. insan-bilgisayar etkileşiminin sosyal disiplinine bağlıdır ve ana amaçları arasında. Genellikle bilgisayar veri yolundan seri cihaz ara yüzlerine ser iletişimde kullanılır. W Waveform Generation: Dalga Şekli Üretimi Dalga şekli üretime fonksiyonu belli oranlarda keyfi dalga şekli üretimi için kullanılır. Usability: (Kullanılabilirlik): Bilgisayar ara yüzleri ile onları kullanan insanlar arasındaki uygunluğu sağlama amaçlı bir uygulama. metni okunabilir. VISA: Enstrümental yazılımları birleştirmek için National Instrument tarafından geliştirilen sürücü yazılım mimarisi. Transfer Rate: Yazılımın kurulumundan ve başlamasından sonraki byte/s cinsinden veri transfer oranı.RS-232 yerine pc’lere konan seri veri yolu. Kullanılabilirlik. Bir güncelleştirme oranı seçer ve 113 . genellikle PC ile birlikte kullanılan hardware ve software kombinasyonu. U UART – Universal Asynchronous Receiver / Transmitter: paralel datayı seri dataya çeviren entegre devre. Unipolar: Sürekli pozitif sinyal değeri. Çoğu termistor negatif katsayı gösterirler. Visual Basic Custom Control (VBX): Visual basic kullanarak yazılan uygulamalara entegre edilen ve farklı firmalar tarafından yaratılan özel bir ikili paket objesi. V VI: Sanal Enstrüman (Virtual Instruments) Virtual Instrument: (1) klasik stand-alone enstrüman işlevliğinde. Thermocouple: İki birbirinden ayrı metal kullanarak üretilmiş sıcaklık sensörü. (2) Ön paneli ve diyagramı olan bir VI modülü. USB: Yüksek hızı sayesinde Universal Serial Bus. etkileşimli öğeleri tanınabilir yapmak vardır. siteleri gezinilebilir.

dalga şekli verisiyle yüklenebilen analog çıkış FIFO' larına sahiptir. Kaliteli birçok kart. Zero-Wait-State Memory: Hafızanın yeteri kadar hızlı olduğu durumlarda işlemcinin yazmak ya da okumak için beklememe hali 114 . KLO'ların birlikte işletilebilmesini son derece kolaylaştırır. XML içeriği sunumdan ayırmak için kullanılan güçlü bir teknolojidir. Böylelikle. While Loop: İken döngüsü Word: Bir zaman biriminde işlemci ve hafızanın ürettiği standart bit sayısı. Z Zero-Overhead Looping: Yüksek performanslı işlemciyle gerçekleşen. DMA veya kesme (interrupt) kullanımı FIFO'dan bir dalga şekli üretimi çıkarıp çıkış dalga şeklinin kontrolü yönünden işlemciye yardım eder. XML.dalga şekli üretimi için veri kaynağı gibi kullanılan bir ara bellek tanımlanır. break down voltajdan aşağıdaki güvenlikli aralıkta en yüksek uygulanabilir voltaj değeri. X XML: Bir Web standardı olan extensible Markup Language'in kısaltması. doğal yapısının hem İnsanların hem de makinelerin okuyabildikleri meta-veri de sağladığı etiket veri bankası bir sistemi de içerir. Working Voltage: Ürüne. başlangıçtaki talimatları kullanmadan talimatları tekrar etme yeteneği.

“Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 2. Sayfası Şekil 4.22. Sayfası 115 .EK – B SİTEDEN ÖRNEK SAYFALAR Şekil 4.21 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 1.

23. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 3. Sayfası 116 . Sayfası Şekil 4.24 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 4.Şekil 4.

Sayfası Şekil 4.Şekil 4. Sayfası 117 .26 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 6.25 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 5.

Sayfası Şekil 4. “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 8.27 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 7.Şekil 4. Sayfası 118 .28.

29 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 9. Sayfası Şekil 4.Şekil 4. Sayfası 119 .30 “Bir Şablondan Yeni Bir Sanal Enstrümanın Açılması” Dersi 10.

EK – C UZAKTAN EĞİTİM CD’Sİ 120 .

Lise öğrenimini 1994 yılında Edirne Teknik Lisesi Elektrik Bölümünde tamamlamıştır. Nureddin Erk – Perihan Erk Endüstri Meslek Lisesi’nde teknik öğretmenlik görevine devam etmektedir. 121 .ÖZGEÇMİŞ Yüksel GÜNER. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Elektrik Eğitimi Programı’nda yüksek lisansa başlamıştır. evli olup İngilizce bilmektedir. Aynı yıl Prof. 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2005 yılı Haziran ayından itibaren İstanbul Dr. 2 yıl özel sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır.Dr. 2 uluslararası bildirisi bulunan GÜNER. 2000 yılında vatani görevini İzmir'de tamamlamıştır. 29 Eylül 2000 tarihinde öğretmenlik görevine İstanbul Küçükçekmece'de Nahit Menteşe Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde başlamıştır. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (MÜTEF) Elektrik Eğitimi Bölümünü 1998 yılında bitirmiştir. İrfan GÜNEY danışmanlığında lisans tezini Türker Yılmaz ile birlikte "Elektrik Tesislerinde İzolasyon Koordinasyonu" konusunda tamamlamıştır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful