154 kv'luk Enerji Nakil Hatlarında Kullanılan Kafes Direkler

Etıbank'ın tesis ettirdiği 154 kV. ve 66 kv. luk hatlarda umumiyetle bir tip standardizasyonu yapılmıştır. Çift devreler daima aynı direk üzerinde ve klâsik piramit tipte ve tek devrelerde beşik tipinde tertiplenmişlerdir. ÇİFT DEVRELİ HATLAR D
2f

Nazım DOĞAN
T
Müh.

Ancak hattı inşa eden firmadan firmaya direklerin boyutlan biraz değişmektedir ki muhtelif hatlar için bu boyutlar aşağıki tablolarda gösterilmişlerdir •

İ
2h

R
b

E

K c d e

m. Çatalağzı - Kandilli Ereğli - Kandilli Adapazarı - Ümraniye Adapazarı - Paşalar Adapazarı - Sarıyar Çatalağzı - Karabük Hırfanlı - Kırıkkale - Ankar? Paşalar - Tunçbilek İzmir - Manisa Tunçbilek - Kütahya
5,0

2g

m.

m.
5,0

m.
1,0

m.
2,6

m.
2,6

m.
13

5,64 8,53 6,20 8,67 6,40 6,60

6,86 10,67 8,00 10,97 8,20 • 8,4

5,0

5,64 8,53 6,80 8,67 7,00
7,2

3,35 5,18 3,00 3,66 3,15 3,30

3,05 4,65 4,00 4,50 4,15
4,1

2,74 4,19 4,00 4,04 4,15
\4,1

14,63 18,90 19,00 17,37 17,9 19,30

TEK DEVRE Ll HATLAR

DİR
f m. h m.

E K
b c

m. 3,89 3,89 2,00 18,29 18,29 20,55

Adapazan - Osmanca Osmanca - Ereğli Paşalar - Eskişehir Paşalar - Bursa Sarıyar - Ankara Kırıkkale - Karabük Kütahya - Afyon Balıkesir - Manisa İzmir - Kemer Balıkesir - Edremit 154 kvluk Enerji nakil hatlarımızda kullanılan pilonlan (Kafes direkler) başlıca dört gruba ayırabiliriz.

7,01 7,01
7,1

7,01 7,01 5,90

7,2
7,3

'

5,9 6,1

1,7 1,9

19,30 19,80

1—400 mm 5 lik ACSR (Alüminyum - Çelik) kablolar için çift devre taşıyan pilonlar T-R-V7-Z ve H-G-J tipleri.
E M M. 35-36

84

3 — 240 mm.11 mm. 8640 Kg.başında. 7800 Kg/mm 2 19. kendi arasında hafıi taşıyıcı. 1 d) Nihayet direği: Hattın.68 st 241./m 28. Direk arası meşalesine ve arazi durumuna göre bunlardan boy bakımından'müsait olanı kullanılır.st) kablolar için çift devreli pılonlar E-F-N-P tipleri.2 x 10-8 /C° 0. m<m2 Materiyal Tertip Şekli (örgü) Alüminyum kesit ÇelJk kesit Toplam kesit Ağırlık Toplam çap Kopma Mukavemeti Elâstik Modül Isı uzama katsayısı 20 C deki Rezistans ACSR 26/4. Türk standartlarına göre hesaplanmışlardır.lik ACSR (al-st) kablolar için tek devreli pilonlar O-S-L-K tipleri.487 » 281. durdurucu. R + 3 tipi (3) m.22 mm. Şimdi yukarıda bahsetmiş olduğumuz pilon guruplarından kısaca bahsedelim: 1 — 400 mm lik ACSR (Al-st) kablodan çift devre taşıyan T-R-W-Z tiplerinden T Taşıyıcı. 12986 Kg. c) Durdurucu tipler : Fazla uzun açıklıklar ile (15) dereceden büyük sapmalarda ve hat güzergâhı boyunca arazı durumuna göre (5-10) taşıyıcı direkten sonra. • Bu tiplerden herbirıni kendi aralarında boy bakımından muhtelif uzunluklar arzedecek şekilde sınıflanmışlardır. 73. 20000 Kg/mm 2 12 x 10-« / C° 2 ohm/Km.25 St 170. • 7800 Kg/mm 2 19. Misal olarak R tipi direği alırsak. düz açıklıklar üe ufak sapmalı uzun açıklıklar ve kısa açıküklı (15) dereceye kadar sapmalarda.2 x ı 0 ~ 6 /C° 0.10 mm. 2 KULLANILAN NAKİLLERİN EVSAFI •795000 CM 400. (Şekil 1) de bu gruba ait lüzumlu boyutlar harflendirilerek arka sayfadaki cetvelde değerlen yazılmıştır. R ağır Taşıyıcı. 8270 Kg.çelik) kablolar için tek devreli puanlar A-B-C -D tipleri.595 Kg/m 11. 4 — 170 mm.648 mmF 39. ufak hat sapmalarında ve kısa açıklıklarda (5) dereceye kadar hat sapmaları olan yerlerde.833 » 198. olarak. 7800 Kg/mm 2 19.0727 ohm/km 477000 CM 240 m m 1 ACSR 26/3 44 Al+ 7/2. R — 3 tipi (3) m.8 mm. ağır durdurucu v.437 » 468 » 1.1 » 0. R ± O ra nısbeten.89 Al + 7/2.1212 ohm/km 366400 CM 170 mm!2 ACSR 26/2.2 — 240 mm lık ACSR (Alüminyum . Dört madde halinde bahsedilen her gurup.4 » 0.44 Al+ 7/3. DirekJıer normal direk açıklığı 350 m.1716 ohm/km KORUMA TELİNİN EVSAFI Materiyal Tertip Şekli (örgü) Kesit Ağırlık Çap Kopma mukavemeti Elâstik ModtSl Isı uzama katsayısı 20° C deki Rezistans E M M 36-36 ' Galvanizli Çelik Tel (örgülü) 19 p 2. orta ve sonunda. R — 6 tipi (6) m kısa.lık ACSR (al . 85 . ayrıca keskin dönüşlerde çevirme direği olarak (durdurucu olarak) kullanılır. Nihayet direkleri hattın çekme kuvvetlerini tek taraflı olarak taşıyabilecek şekilde hesaplanmışlardır.552 m m e 27. ağır taşıyıcı.697 Kg/m 18.31 mm. b) Ağır taşıyıcı tipler: Uzun.644 Kg. tiplere ayrılırlar a) Hafif taşıyıcı tipler : Normal duz açıklıklarla. Z : Ağır Durdurucu olarak kullanılmaktadırlar. W : Durdurucu.988 Kg/m 21.45 st 402. R + 6 tipi de (6) m.543 m m 2 ' 0.s.2 x 10-6 /C° 0.558 m m 2 65. 6000 Kg. uzundur.

15 d e f S h i w±o z ±o 3. Bu gruptaki tiplerde kendi aralarında.40 — 6. A : Taşıyıcı. 21.70 3.20 4.20 4.35 m.50 4.15 17. C . galvaniz ilâvesi T T T T T R R R R R W W W W W W —6 —3 +O —3 +6 —6 —3 ±0 +3 +6 —6 —3 +0 +3 +6 +9 3320 3620 3940 4365 4825 '% 3 3720 4195 4680 5260 5895 5835 6830 7865 8810 10140 11040 7830 9450 107Î5 12-770 14250 2 %3 % 4.15 4. Listede bulunan diğer ölçüler değişmezler.00 1.35 b c 4. 29.30 m. R ±O.90 1. T-R-W Z TİPLERİNE AİT AĞIRLIK LİSTESİ Cıvata ve PUon Tipi Ağırlık Kg.20 3.00 = 18.40 — 3.40 29.35 mı 30.00 = 35.T-R-W-Z TİPLERİNE AİT BOYUTLAR Direk tipi T ±O B±O a 29.90 4.10 5. B : Ağır taşıyıcı.90 17. E M M 35-36 II — 240 mm lık ACSR (Al . üncü gruba ait Şekil (2) de verdiğimiz resim üzerindeki harfler burada da cari olmak üzere değerleri cetvel halinde aşağıda yazılmıştır : Misal: A + 3 ün boyu B — 6 nın » D — 3 ün » 19. 86 .15 4. Misal olarak (B) tipini alırsak B — 6. D : Ağır durdurucu ve nihayet direği olarak kullanılırlar.20 1.20 3.60 4.35 + 6.15 4.10 4.40 m.30 + 3.st) kablolar için tek devreli A-B-C-D tiplerinden. B + 6 gibi. B — 3.35 29.35 — 3.35 30.60 a : harfi (T ± o. B + 3.40 m. W ± O.15 4.75 15.30 — 6. Z ± O) normal tiplerin toprak seviyesinden itibaren boylarını göstermektedir. B ± 0. Durdurucu. Ayrıca bu gruba dahil pılon ağırlıkları cetvel halinde gösterilmiştir.10 4.90 3.15 4.50 4. .00 = 24. B — 6 ile B + 6 arasında 12 m. IV. Bu uzunluktan diğer tiplerin uzunluğuna şöyle geçilir Misal: Z — 3 ün T + 6nın R — 6 nın boyu » » 29. 1 inci grupta' olduğu gibi muhtelif boylar arzedecek şekilde sınıflanmışlardır.5 .30 5.90 15.00 3.5 Şckd 4 Z —6 Z —3 Z ±0 Z+3 Z+6 -4.00 = 26.20 0.00 = 13.30 4.75 3. 19.00 = 22.30 m. boy farkı vardır.

lüzumlu uzunluklar harflendiri- Şekil (1) de boyutlan gösteren harfler burada da caridir N-E-F-P.30 19.90 c 4.60 4.40 5.90 E M M 35-36 87 .70 5. Bu guruba ait boyutlar miştir : aşağıda gösteril- ŞeklL: 2 IV — 170 mm 2 lık ACSR (Al-st) kablo için tek devreli K-L-O-S tiplerinden O : Durdurucu.70 2.30 3. yalnız mukavemet bakımından daha zayıftırlar.90 6.80 30.45 5.80 13.60 4.10 4.50 h 3.10 4.10 4.30 5.00 21.85 4.15 11.00 1.50 3. Şekil (2) de bu guruba direk şeması çizilmiş olup.60 3.şt) kablodan çift devre taşıyan N-E-F-P tipleri: Bu tipler.30 17.80 30.10 e 19.20 4.70 1.70 Ayrıca aşağıda pılon ağırlıklarına ait listede verilmiştir.20 7.30 3.80 4. L : Ağır taşıyıcı. S : Normal taşıyıcı. 3.15 17.15 19.40 b . Ağırlık Direk tipi Kg.40 11.30 21.15 17.Tiplerine ait boyutlar Direk tipi N E F P ± ± ± ± 0 0 0 0 a "30.20 4.40 0.80 31.10 4.10 d 4.20 7.10 10.10 17.10 4. K : Nihayet Direği olarak kullanılmaktadır.25 10.10 4.20 8.90 6.Direk tipi A±0 B±0 C ±0 D ±0 19.45 3.80 3.80 13.30 f 3. şekil itibariyle 1 inci gurupta bahsettiğimiz T-R-W-Z tiplerine benzerler.90 7.40 1.60 0.5 tur III — 240 mm J lik ACSR (Al . A— 6 A—3 A ±0 A +3 B —6 B—: B B 1910 2205 2480 3135 2460 2750 3100 3500 3945 4445 2705 3080 3645 4195 4695 3960 4545 5125 5975 B B c±o C — 6 C — 3 C + 3 C + 6 D D D D D — 6 — 3 —O + 3 + 6 6660 NOT : Galvaniz ve cıvata ilâvesi % 4.10 3.

00 m.30 8.10 6. Merkez kazığına göre boy yine aynıdır.00 m.80 b 4.00 m.10 7.00 15.00 + 3. B ayağını 1.20 13.Siemens usulü ile Fabrikasyon yapılmıştır.05 c 15.10 6.75 .açılmıştır E.70 12.00 (sıfır) olsun.35 m Diğer'eb'adlar değişmemektedir.35 4.00 m. Görülüyor ki dört ayaktan ancak.90 1.90 2. kısaltmamız.00 ayağını kullanacağız Bu halde direğin boyu değişmemiştir.90 18. d e î S h 12.00 " 19. D ayağının kotu da ± 0.90 1.00 m. (D) ayağına ait temel kot merkez kazığının kotu üe aynı diğerleri farklıdır.70 0.K TİPLERİNE AİT AĞIRLIK LİSTESİ Ağırlık Direk tipi S S S S L L L L O O O O K K K K — + + + — + + + — ± + + — + + + 3 0 3 6 3 0 3 6 3 0 3 6 3 0 3 6 Kg.00 + 1. S .20 7.60 0.35 — 3.20 13.00 m.L .00 = 26. buna sıfır ayağı diyoruz.00 ayakları kullanılmaktadır.00 + 2.35 19. M M 35-36 88 .00 = 17.00 m. (C) ayağının kotu — 2.70 ' 0. (B) ayağının kotu —1. C-ayağını 2. Misal : K + 6 nın boyu 20 00 + 6. Şu halde pilonu bu meyilli araziye şakulî yerleştirebilmemiz için A ayağını 1.S-L-O-K Tiplerine ait boyutlar Direk tipi K S L O ± ± ± ± 0 0 0 0 a 20. Bundan başka arazinin meyline göre —1. 1919 2165 2395 2670 2510 2825 3095 3470 2720 3090 3575 4005 3960 4585 5245 5920 Cıvata ve galvaniz ilâvesi % 3 tür İLÂVE AYAKLAR: Şimdiye kadar bahsetmiş olduğumuz her püonun kendine mahsus normal ayakları mevcuttur. L — 3 ün » 20. D ayağı içinde normal ± 0.25 1.30 8. Direğin dört ayağının merkez kazığına nazaran temel kotları (Merkez kazığının kotunu sıfır farzettığımize göre) sıra üe (A) ayağının kotu + 1. Terkip yüzde elli nisbetindedir Pitonlarda kullanılan cıvatalar yüksek evsafı çelikten olup.60 0. dişler metrik standartlara göre .10 6.80 20.85 lerek yukardakı liste halinde boyutlandınlmışl&rdır.70 0. Yani düz bir arazide (4) ayağında normal ayak olması haldeki boyun aynıdır.75 17.85 6. uzatmamız lâzım gelecek.O . Şöyle k i : Meyilli bir arazi farzederek yukarıda bahsettiğimiz tiplerden (R-3) direğini nazarı itibare alalım. Bir transpozisyon direğinde hat çekilmesi MALZEME: Aşağıda evsafı verilen Standart ve yüksek evSaflı çelikten Martin .60 0.

10 S + P GALVANIZLEME : Bütün pılonlann çelik aksamı Fabrikasyonu müteakip Amerikan Standartlarına göre sıcak galvanızleme usulü ile galvanizlenmışlerdır.440 4.010 S + P % 0.330 Beton miktar m3 5..890 5. Ancak mecburiyet hasıl olduğu yerlerde beton temel kullanılmıştır.860 Çakıl m3 4. 2 2 Minimum çekme kuvveti Minimum akma noktası Minimum uzama (nisbî uzama tecrübesi) 37 Kg/mm 24 Kg/mm % 25 % 0.576 13.265 8.220 2.300 6.30 C % 0. luk Enerji nakil hatlarımızda kullanılmış olan ve yeni hatlarımızda kullanılacak olan Ball and Socket (Top ve yuvalı) tipi izolatörlere ait karakteristik değerler aşağıda gösterilmiştir.960 3 992 4.184 10. Aşağıda temellerin betan olarak yapılması halinde bazı tiplere ait temelde kullanılan kum. Her taşıyıcı zincir (12) adet.840 Memleketimizde son yıllarda ağırlığı verilmiştir.Kimyevî analiz : Standart çelik 2 2 Yüksek ev safi ı çelik.06 S % 0.5) olacak şekilde intihap edilmişlerdir.160 2 720 3. Zaten şimdiye kadar pilonlar hakkında da kısaca malûmat verebildik. çakıl ve çimento miktarını yaklaşık olarak vererek bu bahsi geçeceğiz.çelrk kablolarda ve daha küçük kesitli kablolarda da uzun açıklıklar için çift gergi izolatörleri kullanılmıştır.12 C % 0. hemen hep ızgara temel yapılmıştır. TEMELLER : Burada temellerden uzun boylu bahsedemıyeceğiz. 154 kV. / İZOLATÖRLER : Taşıyıcı direklerde hemen.. Demiryolu ve mühim yol atlamalarında çift izolatörler zinciri.720 4. ayrıca 400 mm 2 lik alüminyum . Yaşda minimum Atlama Voltajı (kV) Kuru olarak minimum Atlama Voltajı (kV) Yağ içinde delinme Voltajı (kV) Minimum Elektromekanik Mukavemet (Kg) Minimum Çekme Mukavemeti (Kg) E M M 35-36 1 89 .360 7.560 3.440 7.100 11.06 P 50 Kg/mm 34 Kg/mm % 22 % 0. minimum elektromekanık mukavemet bakımından.200 9.06 S % 0. her gergi izolatör zinciri (13) adet elemandan müteşekkildir.06 P % 0.984' 7. İzolatörler. Pilon tipi T R W A B C D Çimento Kg 1320 2140 3490 1000 1250 1800 2710 Kum ms 2. maksimum düşey kuvvet ve nâkillerin çekme kuvvetine karşı emniyet katsayıları (2. Ball and Socket (Top ve yuvalı) 2209 255 135 41 45 75 120 6800 8000 inşa edilen bazı hatlara ait kilometre başına düşen çelik İZOLATÖR TİPLERİ : Ball and Ball and Socket Socket (Top ve yuvalı) (Top ve yuvalı) 2248 RG15 255 145 41 45 75 120 6800 8000 255 155 41 45 75 120 9100 10500 Disk çapı (mm) Bir elemanın yüksekliği (mm) Yaşda test voltajı (kV) (bir dakikalık) .

Müessese Merkezi Ankaradır. Hukuk ve Müşteriler Dairesi gibi idari şubeler bulunmaktadır.618 101. Teftiş ve Kontrol.Afyon Sama .Balıkesir Kırıkkale . S M. İşte ben bu işletmenin nasıl yapıldığına. 8. sonra fabrikasyona geçilir ve montajı yapılır Böylece tesis devresi sona erer ve işletme başlar.Soma Kütahya . Mevzuun çerçevesini ise içinde bulunduğum çevrenin yani KBA Müessesesinin ihata ettiği işletmelerin çerçevesi ile sınırlandıracak ve aynı zamanda kısaca KBA ve çalışmaları hakkında malûmat vereceğim.404 70. ÖN TANITMA : 1956 senesinin onbirinci ayında kurulmuş olan (Etıbank Kuzey . memleketimizin Kuzeybatı. Muhasebe.Karabük İzmir .866 63.849 75.01 Ton/Km. M.54 » 8.Manisa Km.Hirfanlı Balıkesir .98 » 8.81 14. HALEN BÜNYESİNE DAHİL BULUNAN İŞLETMELER : 1 — Çatalağzı Termik Bölge Santralı İşletmesi 2 — Tunçbilek » » » » 3 — Soma » » » » 4 — Sanyar Hidrolik » » » 5 — Hazar » » » » 6 — Kuzeybatı ve Batı Anadolu Şebeke İşletmelerinden ibaret bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük enerji istihsal. Kullanılan pilon tipleri A-B-C-D A-B-C-D A-B-C-D A-B-CD A-B-C-D A-B-C-D A-B-C-D A-B-C-D T-R-W-Z T-R-W-Z K-L-S-O T-R-Z-W Pilon adedi 245 263 158 604 287 115 140 227 159 199 221 76 Pitonlardan dolayı hattın Km.705 62. işletmede ne gibi problemlerle karşılaşıldığına temas etmek istiyorum.449 78.Hattın uzunluğu Hattın adı Manisa . Memleketimizde ehemmiyeti gün geçtikçe artan enerji politika ve faaliyetinin bizlere kazandırdığı çeşitli tesislerin gerek projelendirilmesinde ve gerekse tesisin montajında pek çok arkadaşımız çalıştı.Edremit İzmir .70 » 8.149 29..Gediz Ankara .36 90 .649 40.071 231. 36 .Kırıkkale Kırıkkale.84 14. Müessesenin bünyesinde Teknik Büio.Aydın Aydın . isimlerinden de anlaşılacağı üzere. isletmekte olduğu büyük bölge santrallan ve enerji nakil hatlarıyla. sine düşen çelik ağırlığı 9. batı ve doğu bölgelerine dağılmış vaziyettedirler. elektrik enerjisiyle alâkalı çeşitli mevzuların bu sayıda dile gelebileceğini düşündüm.07 • » 8.82 12. TESİSTEN SONRASI Fevzi ÖZTÜBK Y Müh.40 » » » » » » 84.94 8. nakil ve tevzi müessesesidir.85 8. Elektrifikasyon sayısında da bu yönden geniş malûmat bulunacağını ümid ediyorum Malûmdur bir tesis önce projelendirilir. Personel ve Sosyal.Gediz Hatları henüz inşa halindedir. Ticaret.92 » 9.batı Anadolu Elektrik İstihsal ye Tevzi Müessesesi) veya kısaca K B A adıyla anılan Müessese.603 NOT : Bu hatlardan Balıkesir .628 92. GİRİŞ: Mecmuamızın bu sayısının «Elektrifikasyon sayısı» olarak intişar edeceği bildirildiği zaman.Akçay Manisa . Yukarıda açıklanmış olan bu işletmeler.557 49. Dolayısıyle bu arkadaşlarımız tesis karekteristiklerine aşina oldukları gibi fırsat buldukça çeşitli yazüariyle bizleri tenvir ettiler.Nazilli Nazilli . Yük Tevzi Müdürlüğü gibi teknik şubeler.Edremit ve M anisa .

Bu çalışmalarda herhangi bir yük programlaması yapılmamış ve beraberce yük ve frekans tutmuşlardır 24. — Ankara EGO — İzmit SEKA — Karabük DEMİR . Etıbank tarafından inşa edilmiş olan Hazar Hidroelektrik Santralı ve tesisleri gene 1958 senesinde işletmeye devralınarak Müessesenin faaliyet sahası Elazığ ve Ergani'ye kadar uzanmıştır. ENTERKONNEKTE ÇALIŞMA VE HUSUSİYETLERİ : gıtı diğer kuçuk takatli müşteri santrallarının Sılihtar'la beraber paralel çalıştıktan sistemdir. — Tunçbilek Termik. İkinci sistem ise Batı olup halihazırda — Soma Termik. K. Bu sistemlerden birincisi KBA sistemi olup halihazırda — Çatalagzı Termik. — Sanyar Hidrolik. 1956 da tesisi tamamlanmış olan Tunçbilek santralı ile Çatalagzı santralı paralel çalışmaya başlamışlardır. esas itibariyle Yurdumuzda iki ayn bölgede gruplanmış vaziyettedirler.Ümraniye enerji nakil hattının yapılması ile Ümraniye'ye ceryan verilmeye başlanmıştır.ÇELİK — Kozlu E.Hirfanlı hattı 1959 içinde işletmemize tevdi edil• miş ve gene 1960 senesi içinde Etibank Tesis Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Hazar Santralının tevsıatına tevessül edilmiştir. Anadolu sistemi İşletmelerini deruhte ettiğimiz santrallar. Bölge santrallan ile. Bugünkü KBA sisteminin çekirdeği olan Çatalagzı santralı 1948 senesinde faaliyete geçtikten sonra 1952 de Kandilli . iki santral arasındaki lüzumsuz yuk salınımları ve ilk günlerin her türlü 154 kV arızaları paralel çalıştırmayı güçleştirmiştir Bu şartlar tahtında paralel çalışmanın faydasız olacağı düşüncesiyle bir arıza neticesi 25 3. — Kemer Hidrolik (DSİ) bölge santrallannın paralel çalıştığı sistemdir. Koy Elektrifikasyonu faaliyeti geniş ölçüde artmış ve bu işlerin sevk ve idaresi için Teknik Büroya bağlı geniş teşkilâtlı bir Köy Elektrifikasyonu Bürosu kurulmuştur. 20. Tuzla.11. 1959 senesinde Müessese bünyesindeki bu inkişaflar aynı ölçüde devam etmiş. Bu ceryan verme işinde muvakkat bir DİSPATCH hey'etinin teşkil edilmiş olduğu STONE . Her ıkı sistemde de çalışmayı YÜK TEVZİ MERKEZLERİ idare etmektedirler. Ekim. 1958 senesi başında Şebeke İşletme Müdüılüğünde ayn bir idari teşkilât kurulmuş. teçhizat. Nisan.Memleketimizin sur'atle kalkınması sınaî sahada ve hususiyle enerji istihsal sahasında da büyük inkişafların meydana gelmesini intaç etmekte ve Kuzeybatı Müessesesi de bu inkişaflardan doğan ihtiyaçlarına cevap verebilmek maksadı ile teknik ve idari teşkilâtını genişletmek lüzumunu duymaktadır.1953 te paralelden ayrılmayı müteakip her iki santral müstakil çalışmaya devam etmişlerdir 19.WEBSTER firması mümüessillerı ile 26. 1960 senesinde bu sisteme Hirfanlı Hidrolik Santralı da (DSİ) katılacaktır. 1956 tarihinde ise bu ikili çalışmaya Sanyar santralı da dahil olmuş ve üçlü çalışma başlamıştır Her üç santralın programsız çalışması çeşitli mahzurlar doğurduğundan. E.14(52 de Çatalagzı santralı Silıhtar santralı ile paralel çalışmaya başlamış olup bir Yük Tevzi Merkezinin kurulmamış olmasından dolayı. — Bursa MERİNOS — Kırıkkale M. Ara irtibatların yapılması nihayete erince İzmir ESHOT Santralı diğerleriyle müştereken paralel çalışabilecektir. Kasım 1956 da faaliyete geçen ADAPAZARI Yük Tevzi Merkezi Türkiye'de kurulan ilk Yük Tevzi Merkezi olmuştur. K. 1952 tarihinden Çatalagzı santralında yapılan toplantının kayıtlanndan anlaşılmaktadır. ölçü aletleri ve muharebe vasıtalan tamamlanmadan 20. Ağustos. Adapazannda teşkil edilmiş olan Yuk Tevzi Merkezi Müesseseye bağlı bir Müdürlük haline getirilmiş ve Kemer Santralının devreye girmesi üzerine Batı Anadoluda (Bornova) ikinci bir Yük Tevzi Merkezi Ekim ayında faaliyete başlamıştır.1956 da Yük Tevzi Merkezi Adapazarı Trafo Merkezinde faaliyete geçmiştir. Batı Anadolu Şebeke İşletmesinin ve ayn bir idari teşkilâta haiz Başmühendislik haline gelen Köy Elektnfikasyonunun 1960 senesinde birer Müdürlük haline getirilmesi fikrini doğmuştur. Bu bölgelerde. İ. K M M 35-36 91 . santrallar diğer santrallarla beraber 154 kV luk bir şebeke üzerinde enterkonnekte bir çalışma yapmaktadırlar Dolayısıyle iki enerji sistemi mevcuttur. 2611. 1960 senesinde bu sisteme Demirköprü Hidrolik Santralı da katılacaktır. Elmadağ Trafo Merkezleri ile Kmkkale .

Mayıs. Karabük ve İzmittir. Bu cihetle santral şimdilik mevcut iki grubu ile birlikte termik santralların revizyona alındığı yaz aylarında takat ve enerji ihtiyacını tamamlayacaktır Sistemdeki voltaj tutumu. Mamafih yukanda izah edilen bu hal.. 25. ve yapılması mutasavver Batı ve Kuzeybatı Anadolu sistemleri irtibatlandırüması ile ortadan kalkacak ve ekonomik bir çalışma rejimine girilecektir Batı sisteminde Soma santralı asgari kazan yüküne yakın temel yükle çalışmakta ve frekans kontrolü Kemer tarafından yapılmaktadır. KBA ve B. Kemerin servise girmesi Batı Şebekesinde işletme emniyeti bakımından bir ferahlık yaE M M 35-36 92 . • 1 — Sanyar santralından azami istihsalin yapılması 2 — Tunçbilek santralının kullandığı taşınması ekonomik olmayan linyitten mümkün olan azami istifadeyi sağlamak maksadı ile Tunçbileğın azami istihsale göre programlanması 3 — Artan enerjinin Çatalağzı'ndan satılamayan kömürle karşılanması. Bilindiği üzere enterkonnekte işletmede en büyük hususiyet sistemin yük ve enerji talebinin mevcut santrallar arasına en emin ve ekonomik bir tarzda taksimidir. 1960 senesinde Hirfanlı santralı devreye girecektir. 11. santralları KBA sisteminde diğer santrallarla beraber paralel çalışmaya başlamışlardır. Sanyar santralı tarafından yapılmaktadır. İlerde bu çeşit müstehliklerin mevcudiyeti otomatik frekans kontrolünü icabettirecek ve birden fazla santralın bu vazifeyi üzerlerine almalarını zorlayacaktır. Kemer santrahndaki su gelirinden faydalanma zarureti diğer taraftan sistemde servisin devamlılığı yanında ekonomik şartların tahakkukunu zorlaştırmaktadır. sistemine dahil olarak ikili çalışmaya gidilmiştir. . Zira burada müsteh-' lık takati mevcut santrallan takatına nazaran epeyce düşüktür. Bu kontrolda aynı zamanda Ereğli ve Karabükteki trafoların voltaj kademelerinin ayarlan faydalar sağlamaktadır. 1957 tarihinden itibaren Soma Santralı tek başına çalışmış ve 6. Ekim. Bu düşük yük talebi muvacehesinde Soma santralında ticari ehemmiyeti olmayan linyit ve sılamın yakılması zarureti bir taraftan. 1957 tarihinde ise Ankara EGO. 1958 gününden itibaren Kemer Santralı B. Yani Kemer santralı puant yük santralı olarak çalıştmlmaktadır. 1958 günü Bornova Yük Tevzi Merkezi Bornova Trafo merkezinde faaliyete geçmiştir.19. Sistemdeki Yük Tevzi işlerini düzenlemek üzere de fiili olarak. dolayısiyle enerji çekilmesine imkân vermiyen İzmir irtibatlannın tevsii. Bugün için şebekenin en ağır alıcı noktaları. Batı Anadolu sisteminde halihazır durum KBA dan biraz farklıdır. santral istihsalinde kullanılan sudan daha fazla olması yaz aylarında Kemerden su bırakılmasını intaç etmiştir. Frekans kontrolü. Çatalağzı ve Tunçbileğin baz santralı olarak çalıştırılmaları. l. boş yük saatlerinde 154 kv ve dolu yük saatlerinde ise 156 kv olacak şekildedir. İşletmelerini deruhte ettiğimiz sistemlerde bu işlerin nasıl yapıldığını burada kısaca izah etmek fay d ah olacaktır. sulama için talep edilen suyun. Bugün için sistemde yüksek takatli ağır endüstri müstehliklerinin bulunmaması frekansın tek bir santral tarafından tutulabilmesını imkân dahiline sokmaktadır. 1957 tarihinde İstanbul . Bütün bunların sağlanması yük tevzi merkezinin vazife ve selâhiyetlerini teşkil eder. esas olarak kabul edilmiştir. Ümraniyede mevcut iki ve Ankarada mevcut bir senkron kompansatör şebeke üzerindeki reaktif güç dolayısıyle voltaj kontrolünü sağlamaktadır. A. A. ' Aynı şekilde mevcut yük kifayetsizliği dolayısi ile. 4 — Sarıyann puant. KBA için.Silihtar. sistemlerinde termik ve hidrolik santralların çalışması bir taraftan kömür diğer taraftan ise su tasarrufunu icabettırmektedir. 7. Ağustos. Bu cihetle yüklerin taksiminde. 20. I Batı Anadolu sisteminde ise. halihazırda 16 MW'tan fazla bir takat. Bu şartın yanında servisin devamlılığı ve kalitesi (sabit voltaj ve frekans) gelir. Sanyann serviste ol-" madiği gece saatlerinde bu vazifeyi Çatalağzı Santralı üzerine almaktadır. Santral hernekadar 3 grupla çalışabilecek durumda ise de göl seviyesinin halihazır durumu ile asgari seviyenin 2 metre kadar altında bulunması (Eylül ayı itibariyle) bu santralın kış ve bahar mevsimlerinde mümkün miktarda su toplayamayacağını göstermektedir. Yük Tevzi Merkezindeki bir senkron ve bir adette astronomik saat frekansın sabit tutulmasında kontrol aletleri olarak kullanılmaktadır.

780 671 232.950. înkita anlannda kumanda yük tevzundir.4 MW müşteri santrallan dahil 18.. yıllık çalışma süresi 5287 saat ve yüklenme faktörü % 60.256.40 da 217 M!W müşteri santralları dahil KBA Belgesi ani piki 26/ 10/1959 saat 17. saatlik brüt pik 203. Tunçbilek 37.687. 118. arıza anlarında reaktif takat bakımından sistemden yük atmak icabetmiş ve sistem yükü düşük olduğu halde çift grubla çalışmak ıcabetmiştır Çıkık kutuplu Kemer generatörlerinın yüksek kapasitif çalışma vasıflan dolayısiyle sistemdeki reaktif takat ihtiyacı sistemin düşük yük talebi muvacehesinde hem emin bir şekilde sağlanmış ve hemde ekonomik yüklerde çalışmak imkânı doğmuştur.1 MW. Bu değere Karabük ve Sellüloz eklenirse 273.924 899 18.00 de 268.500 304. 1959 senesinde de aynı şekilde puantların Aralık ayı içinde zuhuru beklenmektedir Ekim ayı içinde durum şöyledir: Sistemin saatlik net piki 203. Kozlu santralı 3 MW ile iştirak etmişlerdir.720 105.570 209.888. Sistemin döner yedeği ise serviste bulunan en büyük ünitenin sistem harici olması ihtimali düşünülerek tâyin edilir.5 MTV.879 900 98 829.848. Diğer taraftan kavitasyon düşük yüklerde Kemer generatörlerı için bir problem teşkil etmemektedir.5 MW Sanyar 59 MW.4 MW olur.374 30.080 439.8 MW.310 164.907.905 000 — — 3.070 91. Zira Soma'nın tek başına uzun bir hattı beslemesi bu h a t l a n n tek grupla çalışılan zayıf yüklü saatlerdeki şar] takatlannın karşılanmasını güçleştirmiştir Çok defa ilk işletme yıllarında.590 110.49373. Süıhtar 79.440 353. Arıza anlarında.1 MW.253. Ankara 9.000 404 700.470. KBA Bölgesi saatlik istihsal piki (Brüt). Zira kavitasyonun % 50 Pn den itibaren başlayacağı tahmin edilmiş ve buna mani olmak üzere türbin kanatları üzerıne basınçlı hava sevk edecek bir tertibat ihdas edilmiştir.000 229.834.000 393 124 600 — 25.00 da 210.000 265.9 MW. ortalama yükü 105 MW.3 tür.4 M!W olmuştur.230 482. KBA bölgesinin (Karabük ve Sellüloz dahil) anı piki 29/Aralık/1958 günü saat 17 25 de 283. ENERJİ ÜRETİMİ : Santrallarımızın kuruluştanberi istihsal ettikleri yıllık brüt enerji miktarları sayfanın alt kısmında verilmiştir.819.640 495.627.35 de 299 MW Sarıyar — — — — — Çatalagzı 20. Bu şekilde aylık programların haricinde sistemin o gün icabettirdığı takat ve enerji durumu her santral için tesbit edilmiş demektir. bu arızanın mevzii kalması ve normal durumun en kısa zamanda tekrar teessüsü için gerekli tedbirlerin alınması ve şebeke müsait olduğu takdirde müstehliklerin bu süre zarfında başka yollardan beslenmesi Yük Tevzi tarafından temin ediYILLAR 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 ( ı) 1959 (11) lir.259.4 MW. saatlik istihsal piki in 0/1959 günü saat 19.458 • 364 897.000 Tunçbilek — — — — — — — 100. yıllık çalışma süresi 4992 saat ve yüklenme faktörü % 57 olmuştur.090 ( ı) 9 aylık fiili (ıı) Prevü E M M 35-36 93 .8 MW. YÜK DURUMU : 1957 senesinde KBA sisteminin saatlik net piki 26/Aralık/1957 de 184 MW.125. ortalama yük 147.000 115.850.300 41. Pike Çatalağzı 79.919.623 000 • 50. ortalama yük. SERVİSTE DEVAMLILIK : Santralların günlük çalışma rej imlen bir gün evvelinden bütün santrallara yük tevzi tarafından tebliğ edilir.807. (Karabük ve İzmit Sellüloz hariç) 18/Aralık/1958 de saat 18.2 MW olmuştur.ratmıştı.261. 1958 senesinde saatlik net pik 2/Aralık/ 1958 de 196.5 MW. Her türlü manevradan yük tevzi vazifeli ve mes'uldur.642.000 Soma Hazar 22 145.240 564 671.727 050 403.

.

15 de 31. Bölgenin puantı ise 5/11/1958 de saat 18 05 de 45 MW olmuştur. ENERJİ SATIŞLARI: KBA Müessesesi 1959 ortası itibariyle 29 Belediye ve 29 büyük Sanayi ile 18 küçük 95 .3 MW ve Bölge için de 46. Bu eğriler son ücret ve kömür zamlanndan sonraki maliyetleri karekterize etmektedir.8 Mw tır. Kozlu 5 MW ve Sellüloz 3 MW le iştirak edeceklerdir. 1959 da aynı şekilde puantların Kasım ayında olacağı tahmin edilmektedir. VV. 1958 sistemin saatlik istihsal puantı 20/ 11/1958 de saat 18. sistem için 33. Sanyar 51 MW. E M M 35-36 Bu güne kadar (5/10/1959) zuhur eden puantlar.1960 senesi tahminlerinde sistemin saatlik pikinin Ekim ayında 210 MW ve Bölgenin saatlik pikinin ise Kasım 'ayında 310 M!W olacağı tahmin edilmiştir. Karabük 5 MW. Tunçbılek 56 MW. Bu yüke Çatalağzı 80 MW. Hirfanlı 40 I T V Silihtar 70 MW. ENERJİ MALİYETLERİ : Santrallanmızın net istihsallerine göre kWh başına kuruş olarak enerji'maliyetleri aşağıda verilen eğrilerdeki gibidir.5 MW. Batı Anadolu sisteminde.

963. tahsil edilmesi uygun 1959 10 aylık fiili değerler alınan 1959 Prevü değerlen içine Kemer'den alınacak 101. kademeli enerji ve takat tarifesi esası kabul edilmiş- enerjinin ilk 5 milyon saata kilovat saati için beher kilovat Müşteriye enerji satmaktadır. Bu tir.000. 10 000. M.50 TL.342.143 1.098. 35 .205.000 ve 66. 1960 senesinde bu miktarları 31 Belediye ve 32 büyük Sanayi olarak artacaktır. c) 55.822. II — Enerji Tarifesi : a) Yılda çekilen 10 krş.000 kWh.000 kilovattan sonraki beher kilovat için yılda 90 veya ayda 7. Hirfanlı ve Demir .078.5.000 Volt'tan ceryan almak isteyenlere tarifelerin % 10' zam ile..220.000 kilovat takatin beher kilovatı için yılda 180 veya ayda 15 TL.122 893.000 kalorili kömürün beher ton fiatına 2 liralık fark için (Beher milyon kiloENERJİ TARİFESİ : Satışlarda tatbik edilen tarife Sanayi Vekâletinin 28.970 1.. kalori fiatında 50 krş. bi Müteakip 50 milyon kilovat saati için beher kilovat saata 8 krş.094 içine Kemer'den 66. Satılan enerji miktarları kuruluştan bu güne kadar şöyle olmuştur.1 kuruşun in'kâs ettirilmesi kabul edilmiştir.) beher kilovat saatta 0. buna mukabil tevzi geriliminden yukarı ve 154 000 Volt'tan ceryan almak üzere müracaat edecek müşterilere de tarifelerin % 10 tenzilât ile tatbik edilmesi kabul edilmiştir.000 kWh.000 kilovatının beher kilovatı için yılda 210 veya ayda 17.056.50 TL.780. E M. 96 . c) Sonraki 200 milyon kilovat saat için beher kilovatsaata 6 krş d) 255 milyon. Bundan maada tatbik edilecek işbu tarifeler tevzi gerilimi olarak kabul edilen 35. 1960 Prevü değerleri içine Kemer.1959 dan itibaren tatbik edilmek üzere bildirmiş olduğu tarifedir.1959 gün ve 917 sayı ile 1 Mart. ile tahsil edilecek sabit meblağlara ilâveten. görülmüştür. dahildir.056.köprü'den alınacak 181.36 tarifede. Buna göre : I — Takat Tarifesi: • a) Mukavele takatinin ilk 5.439. b) Müteakip 50.230 1 531. SENELER 1956 1957 1958 1959 10 aylık fiili 1959 Peru 1960 Peru SATIŞLAR kWh 532.000 volt'tan ceryan alan müşteriler için cari olup bu gerilimden daha aşağı ve normal 15.000 kWh lık enerjiler.488. 6. kilovat saattan fazla istihlâk edilen enerjinin beher kilovat saati için de 4 krş. Termik santrallann elektrik maliyetlerinde ilerde kömüre herhangi bir zam yapıldığı takdirde 4.000 ve 3.821 1.

Kırıkkale Akkoprü kısmının 1956 ilk bahannda ilk defa servise alınması epeyce zor bir durum arzetrniştır. Halen Adapazarı Yük Tevzi Merkezinde uzak ihbar tesisatı mevcut değildir Yanı sistemdeki bir şalterin durumundaki değişiklik ancak muhabere vasıtaları ile ^bildirilmektedir. Karabük. Bu yüzden Karabük'teki 154 kV hat kesicisi. Yük Tevzi Panosunda sistemin minik diyagramı ıhbarsız olarak işaretlenmiştir. Kırıkkale . daha sonra muvakkaten sen bağlanan 154 kv kesici üzerinde yapılan tecrübelerde alınan Osilogramlarla. Müstehliklerin bu şekildeki sürtansiyonlara karşı konması bakımından. servise alınma esnasında. Şebeke İşletmesinde : 154 kV şebekenin Karabük . Bu tip kuranportorler Adazarında Paşalar istikametindeki şebeke' üzerinde ve Batı.Karabük hattının boşta iken Karabüktekı 154 kV kesicisi tarafından açılması. Akkoprü senkron kompansatorünun servisten çıkması 154 kv şebeke üzerinde ve dolayısıyla dıstrıbüsyon şebekesi üzerinde sürtansiyonlar tevlit edebilecekti. Adapazarı ve Bornova'da. hatla toprak arasına şont olarak bağlanmış ve hattın açılması bu kesicinin kapatılmasıyla hat ve trafonun müştereken 66 kV kesici tarafından kesilmesi şeklinde aranje edilmiştir İşletmede. Diğer taraftan.71959 tarih ve 5253 sayılı yazısı ile 1.striking) zuhur ettiği ve bu suretle husule gelen sürtansiyonlann teçhizatın baz izolasyon seviyesini aştığı tesbit edilmiştir. Muhabere vasıtaları olan kuranportörler de ilk işletme aylarında trafo merkezlerinde mevcut personelin teçhizata karşı olan yaE M M 35-36 97 .Anadolu şebekesinde mevcuttur. hattın boşta kesilmesi halinde. panoda mevcut yazıcıların durumlanndaki ani değişiklikten anlaşılmakta ve arıza mahallinden kuranportörle derhal yük tevziine mütemmim malûmat verilmektedir İnkıta surelerini asgari hadde indirmek ve daha kaliteli bir işletme temin etmek maksadıyle. 66/154 kV trafoda buşıng eklatörlerinde atlamalar yapmak suretiyle kendisini belli eden.Ankara hattı MW ve MVAR metreleri (yazıcı) — Çatalağzı . Yük tevzi öncelik konuşmalarının halen bu tıp kuranportörler tadıl edilerek Amerikan kuranportorlerinde olduğu gibi manitor amplifikatörler ve hoparlörlerle teçhiz edilmektedirler. Uzak ölçü cihazları olarak da sadece. Müessese halen bu esaslar dahilinde enerji satmaktadır İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN TEKNİK PROBLEMLER VE TİPİK ARIZALAR : bancılığı dolayısıyla arıza anlarında irtibat temini güç bir vaziyet arzediyordu. Bugünkü çalışma şeklinde sistemdeki her herhangi bir arıza. Zira arızalarda kuranportörler servis dışı olmakta ve bazı hallerde tablocu tarafından tekrar servise alınmaları icap etmekte idi Diğer taraftan sistemde mevcut Fransız kuranportorlerı de yük tevzi bakımından gayri müsait bir durum arzetmektedırler. Zira bu tesisat oto komitatör sisteminde olup herhangi bir istasyonla konuşmak için numara çevirmek icap ettiği gibi arıza anlarında eğer bir konuşma mevcut ise yük tevziin araya girip öncelik konuşması yapması mümkün olamamaktadır.7 1959 dan itibaren yukarda zikredilen esaslar dahilinde bulunacak ceryan satış miktarlarından Belediyeler için % 30 ve Sanayi için % 20 bir tenzilat yapılması bildirilmiştir.ve muhabere imkânlarıdır. Kırıkkale ve Akkopru'de Max.Karabük hattı MW ve MVAR metreleri (yazıcı) — Çates üretimi MW ve MAR metresi (yazıcı) mevcuttur. — Sarıyar . uzak ölçü . sürtansiyonlar doğurmuştur. Yük Tevzi Çalışmalarında : Kuzeybatı ve Batı Anadolu sistemleri kurulurken şebeke ve santrallann tesisatında yük tevzi teçhizatı adını verebileceğimiz tesisatın etraflı olarak nazarı itibara alınmamış olması bu gun yük tevzi çalışmalarında zorluklar yaratmaktadır Yük tevziin serviste devamlılık ve kaliteyi sağlayabilmesine hizmet eden en önemli yardımcıları uzak ihbar. uzak ihbar ve lüzumlu diğer uzak ölçü cihazlarını da ihtiva edecek modern birer yük tevzi merkezinin kurulması için teşebbüse geçilmiş bulunmaktadır.Daha sonra Sanayi Vekâletinin 15. Şebekenin zayıf yüklü olarak çalışması halinde. normal olarak açık pozisyonda bulunmak şartiyle. gerilim rölelerinin tesisine mecbur kalınmıştır. kesicide çok sayıda geri atlamaların (re .

Kumanda masası ve ölçü âletleri panosu. M.Sistem mimik diyagram tablosu. 35 • 86 .Adapazan yuk tevzi merkezi . Adapazan yük tevzi merkezi . 98 E. M.

Yapılan kontrollarda gene aynı şekilde bir bağlantı veya rölede bir hata aranmış ve bir proje hatasının mevcut olabileceği akla gelmemiştir Neticede. ilk günlerde gene aynı şekilde teçhizata yabancılık yüzünden inkita müddetlerinin uzamasına sebebiyet vermiştir. ihdas edilen Role Koordinasyon Başmühendisliğinin yerinde müdahaleleriyle geçilebilmiştir. buradan baca gazları tarafından tekrar toplanır ve borulara savrulur. başlangıçta ız'aç eden hususlardan başucalan yanlış röle açmaları olmuştur. Bugün bile bu hususta tam bir mükemmeliyete erışilinememıştır. Şotten kızdırıcısı. motorların çalıştıkları yerlerin kazan dairesinden. Baca gazlan tararından beraber sürüklenen uçucu kül. Şebekede pek çok ve çeşitli firmalara ait rölelerin bulunması da bizim için işletmede bir problem teşkil etmiştir. ısı bakımından ıyı izolasyon sağlayan tecrit duvarlanyla ayrılması ve yeni havalandırma şartlarının tesısij'le manı olunmuştur. bir şalterle değiştirilmesi suretiyle normal işletme şartlarına avdet edilmesi üzerinde çalışılmaktadır. bizim için başlangıçta hakiketen büyük müşkılât doğurmuştur. Bilhassa akım trafolarının bağlantılarında bu tip yanlışlıklara daha çok rastlanmıştır . Bazı rölelerin açmadan sonra.Halen mezkûr şalterin başka tip. duvarlar boyunca dökülür. uzun müddet şebekedeki toprak arızalarında çalışarak santralın servis dışı olmasına sebebiyet vermişti. ana takat ve akım traE M M 35-36 folarının hat tarafındaki yıldız bağlı sargılardan beslenecek tarza projelendirilmesi ve monte edilmesi bu arızalara sebebiyet vermiştir Zira trafolar hakikatte direkt olarak topraklanmış bulunmakta ve şebekedeki toprak arızalarının tevlit ettiği homopoler akımlar role bobinlerine intikal ederek çalışmalarına sebebiyet vermekte idiler İşletmeyi uzun müddet rahatsız eden arızalardan biriside toz kömür devresindeki koraur transportunu sağlayan 6 kV ve 200 kW lık Değirmen Vantilatör motorlarının sargı arızaları olmuştur.7 C° daha az muhit sühunetinde çalışan motorun sargı ömründe diğer motora nazaran ortalama (3 0. Kazan kızdırıcı borularında erozyan dolayısıyla delinmeler husule gelmektedir.000) saatlik bir omur fazlalığına müşahade edilmiş olmasıdır Sargıların izolasyon sınıfları (B) dir. son kızdırıcı ve taşıma boru sisteminin bazı kısımlarında husule gelen aşınmaların sebebi. kısmen ana duvarlara çarpar. Bu paragrafta zikredilen hususlar. kullanılan kömürün ortalama % 48-50 olan ve azami halde % 53'e varan yüksek kül muhtevası ve aynı şekilde küldeki % 53 civarındaki SiO2 dır. Bu cihetle bir yandan mevcut personelin eğitimine önem verilmiş diğer taraftan otamatık arıza tesbit cihazlarının (Oscılloperturbographe) teminine tevessül edılmiştır Santral İşletmesinde : Tunçbilek Santralında : Tunçbilek 10.Karabl'k arasındaki tekrar kapama tertibatının servise konulmasına manı olmaktadır Diğer taraftan işletmeyi. İşletmede motorların tu aşırı termik zorlamalarına. Bu motorların kazan dairesinin en sıcak katında hiç bir koruyucu tedbir alınmadan 46-50 C° a varan muhit sıcaklıklarında çalışmaya maruz kalacak şekilde projelendirilmesi ve monte edilmiş olmaları sık sık sargı arızalarına sebebiyet vermiş ve sargıların normal ömürlerinin üçte liri gibi kısa bir zaman içinde harabiyetini intaç etmiştir Enterasan olan cihet aynı tarzda sıcak muhit sühunetine maruz kalan her ıkı grubtakı motorlardan 5 . Yanlış çalışan rölelerin kontrolü için gidildiğinde çok zaman tesis zamanından kalma yanlış veya gevşemiş veya unutulmuş bir bağlantı tesbit edilmiştir. Tatbikatta elde edinilmiş olan tecrübeler buna benzer aşınma belirtilerine diğer bir çok ecnebi kömür santrallarında da rastlandığını göstermiştir Bu tesislerde Tunçbilekte olduğu gibi tehlikeye maruz boruların perde- 99 . Zira arızalarda çalışan rölelere ve arızanın şekline ait malûmatın.5/154 kv ana transformatörlerinin dıferansıyal röleleri. Şebekenin ilk servise alındığı yıllarda kendini gösteren bu durumun önüne. Kömür Değirmenlerinin sıcak gaz girişindeki rulmanlı masuralı yataklar bu kısımdaki 250 C a varan gaz tesiriyle kısa zamanda harabolmaktadır Firma tarafından yataklarda yapılan ilâve yağ kanallarına rağmen tatmin edici bir netice alınamamıştır. kesicinin tekrar kapatılabilmesi için kurulmasının icap etmesi. sebebi Role servisimiz tarafından durumun bildirildiği firmadan önce bulunmuş ve arıza izale edilmişti Projelerde üçgen yıldız bağlı trafoların topraklanmamış olarak gösterilmesi ve bu tip için diferansiyel röle bobinlerinin. bu hususta mütalâa yürütecek teknik şahıslara tablocu tarafından doğru olarak ulastırılması epeyce zor olmuştur. Zira bu şekildeki bir çalışma hem mevcut teçhizatı zorlamakta ve hemde Kırıkkale .

Çatalağzı Santralında : Çatalağzı santralında zuhur etmiş birkaç kazan kızdırıcı boru delinmesinin sebebinin 1 korozyan olduğu tesbit edilmiştir. zamanla kaynak yapısını yormakta ve hem bu suretle husule gelen lokal gerilmelerin ve hem de elektrodinamik kuvvetlerin tesiriyle çubuklar ayrılmaktadır. iki inşa şekli denen tiptir.lenmesiyle. Su alma prizinde ki su debisini otomatik olarak ayarlıyacak tertibatın henüz servise konulamamış olması bir sanayi bölgesi olan bu bölgede her zaman için zuhur eden büyük yük varıasyonlarında ya iltisak tünelinde taşma meydana getirmek suretiyle su zayiatları veyahutta yük artışlarında su kesilmeleri doğurmaktadır Maamafih bu tertibat servise konulsa dahi tam bir reglaj beklenemiyeceği gibi iltisak tünelinde ve cebri boruda bir su kopmasının vukuu daima muhtemeldir.lık bir takata tekabül etmektedir. Büyük takatta kısa devre rotorlu ve 3 kv luk bu motorlarda ortalama 13 000 saatlik bir çalışmadan sonra kısa devre çubuklarının. çemberlere kaynak edildikleri yerlerden ayrıldıkları ve çemberin de birkaç yerinden çatladığı görülmüştür. mezkûr durum dış taraftaki demaraj kafesi çubuklarında müşahade edilmiştir. 2) Türbin reglajı büyük zorluklar arzetmektedır. a) Durma halinde. Halen motorların bir kısmı işletmede tamir edilmiş ve diğer bir kısmı ise Firma tarafından tamir edilmek üzere geri alınmıştır Hazar Santralında : Halihazırda hazar santralında işletmeyi güçleştiren en mühim mahzur iltisak tünelinin basınçlı olarak çalıştınlamamasıdır. mağnetık demir oksit tabakasının bulunması da zaman zaman limit sühunet derecelerinin aşıldığını göstermiştir Bu hâdise delinmeleri kolaylaştırmaktadır. Kanaatime göre kaynak noktalarında iyi bir şekilde irtibat temin edilememiş olmasından bu noktalarda husule gelen mevzii geçiş dirençleri dolayısıyla yol vermede hhısule gelen munzam ısınmalar. Hazar tesislerinin 34. Bugün için daha evvelce inşa edilen kazanlarda bir tadilât yapılmasına imkân yoktur Ve yapılan perdelemelerle tehlikeye maruz boru kısımlarının korunmasından başka. Yalnız 10 m/San. Yapılan incelemeler neticesi iki sebepten ve ıkı tipte korozyan müşahade edilmiştir. Boru yüzeylerinde su şeridi ve damlalarının teşekkülü ile «Diferansiyel havalanma» korozyonu. Mahlûl hazırlama kabında sülfit mahlûlunun zamanla bozulması ve sülfit pompalarının otomatik olmaması dolayısıyle kazandaki sülfit konsantasyonunun istenilen sınırlar içinde tutulamaması neticesi «Oksijen korozyonu» kızdırıcı borularda kırmızı demir oksit taba. civarında alınmıştır. lık bir baca gazı hızına göre yapılan kazan tesisleri de buna mukabil fazla cüruf husule gelmesine mütemayildir. Tunçbılekte tatbik edilen kazan şekli Almanyada çok yerde yapılmıştır. Filhakika Tunçbilek'te aşınmaya maruz kısımların boru dirsekleri ve köşe demirleri ile korunmaya başlandığı zamandanberı başka boru aşınmaten müşahade edilmemiştir. boru delinmesine mani olunmaktadır. Tunçbıleğin üçüncü grubu için kazanların tesisinde kazanılan tecrübeye dayanılarak aşınmanın geniş çapta önleneceği bir konstrüksıyon tarzı istenecektir. Yukarıda zıkredildiği şekilde -hâdisenin teşhisinden. yapılabilecek bir şeyde mevcut değildir. Soma Santralında: Bu santralda tipik elektrik motoru arızalarına rastlanmıştır. Maalesef bu baca gazı hızında ise kısmen aşınmalar husule gelmiştir.kası ile birlikte. mahzurları havidir: 1) Mevcut düşünün bir kısmı zayi olmaktadır Bu zayiat dört gurubla yapılan bir çalışma da takriben 1000 kW. İşletme bakımından bu şekilde harabıyete meydan verecek bir zorlamanın ve bilhassa normal işletme şartlarındakı yol vermeden daha gayrı müsait şartlar tahtında bir yol vermenin mevcut olmadığı yapılan tecrübe ve etüdlerle tespit edilmiştir. Bu şekilde bir iki çubuğun ayrılması ise zincirleme olarak diğer çubukların ayrılmasını intaç etmektedir. sonra tabiatıyla gerekli tedbirler alınmış ve bu tip arızaların tekerrürüne ve vüs'atıne mani olunmuştur. Bu şekilde bir işletme ise şu.5 kV enerji nakil hattında bir zamanlar sık sık arıza zuhur etmişE M M 35-36 100 . Arıza gösteren motorlar çift kafesli olup. Bu şekil arada ırtıbatlandınlmış iki kısa kanalla. b) İşletme esnasında. Bu nisbeten küçük blok boyutlu konstrüksıyon tarzı olup kızdırıcı yüzeylerden sonra bağlanmış olan kanallarda kirlenmeleri azaltmak maksadiyle baca gazı hızı 15 m/Sa.

Meselâ bu tıp rölelerden binni. Birinci ve ikinci bölgeler ani açmalı diğer ikisi ayarlanabilen zaman gecikmelidir Ayrıca aşın akım rölesi gibi çalışan son bir zaman ayan daha mevcuttur. 15. A enerji nakil hatlannın ve bu hatlar üzerindeki transformatör istasyonlarının korunması bu tesisatları yapan muhtelif millet ve fırmalann karakteristiklerini havidir. Açma devresi role üzerindeki E M M 35-36 özel bir anahtarla açılabildiğinden serviste inkıtaya sebep olmadan çalışma temin edilebilmektedir. 101 . K. Fakat bunlann tesisatının çoğunda ve diğer firmaların tesisatında muayene ve bakım lüzumu nazarı itibara alınmadan proje hazırlanmış ve tatbik edilmiştir. Bunlann başlıcalan. Fransızlann Merlin Gerin ve CdC.5.ti. Bunun için Türkiyede yapılması mümkün ve ucuza mal olacak kullanışlı muayene kutulan yapılarak panolara montajı düşünülmekte idi. birçok lüzumsuz inkitalara. K.3 kV luk dağıtım şebekesi çıkışları üe bunlar arasındaki transformatör ve generatörlerden teşekkül etmiştir.B. tamir ve bakım üstünlüklerine sahiptir. Cdc' nin RXAP 31 ve RXAP 40 tipi reaktans. B. HZ. Westınghouse ve General Electric firmalannın imal ettiği röleler diğerlerine nazaran muayene. 10. İzolatör zinciri hizasında traverslere oturan kuşların pislikleri ızalatörlen kirleterek atlama yolunu kısaltmakta ve bilhassa rutubetli ve yağmurlu havalarda atlamalar ve bu atlamalar da şal- terlerin açmasını intaç edecek şekilde ark şelalen husule getirmekteydiler. İtaiyanlann Magnni firmalarıdır Bu kadar çeşitli firmanın teçhizatını havı bir sistemde bir çok zorluklar ve hatalarla karşılaşılacağı muhakkaktır Burada bu fırmalann koruma sistemleri ve röleleri arasında kısaca mukayese yapılmağa çalışılacaktır. veyahut voltaj altında açma ucu açılarak çalışma yapılmak zorunda kalınmaktadır. Metropolitan Vickers'ın DZ tipi empedans ve AEG'nin Sd 314 tipi reaktans röleleridir. K B. Periyodik bakım ve muayene için bu üstünlükler küçümsenemez. Aynca muhtelif yerlerde 34. Sd 314 tipi reaktans rölesi dart reaktans bölgelidir. servisi ınkitaya uğratmadan iki mandalı ve anahtarlannı açmakla yerinden kolayca çıkarabiliriz Halbuki diğer tiplerinde bu işlemin yapılabilmesi için birçok demontaj işlenle beraber akım devrelerinin dışarıdan kısa devre edilmesi ıcab etmektedir Aynca birinci tip rölelerin muhtelif devrelerine bir tecrübe fişi sokmakla gırilebılmekte ve ölçmeler yapılabilmektedir. Bunlar havalideki leş kargalarının sebebiyet verdiği geçici arızalardı. RXAP ve DZ tipi röleler üç empedans veya reaktans bölgelidir Binnci bölge anı açmalı diğer ıkı bölge ayarlanabilen zaman gecikmelidir. Amenkahların Westinghouse ve General Electric Almanlann AEG. Sisteminin Korunması ve Röleleri Hüseyin TEKİNEL Y. 3. Müh. Brown Bovefınin tek bölgeli ZA tipi empedans. muayene müddetinin uzamasına ve arızaların güç bulunmasına sebep olmaktadır. 34. Sistemde kullanılan mesafe koruma röleleri Westinghouse'un HZ tipi empedans.5 6 3. Merlin Germ (CdC) tesisatının bazılarında ilâve tecrübe kutulan konarak yukarki şekle getirilmeğe çalışılmıştır. A. İngilizlerin Metropoliten Vickers. İsvıçrenın Bröwn Bovfcri. Bu rölenin çıkanlmasına rağmen diğer röleler vazifelerini yapmakta devam ederler ve bu şekilde hat veya cihaz üzerinde kısmen de olsa bir korunma kalmış olur. Bu da. Yüksek gerilim enerji nakil hatlan mesafe koruma ve toprak röleleri üe korunmuştur. tehlikeli çalışmalara. Aynı tip arızalara KBA ve BA nın 154 kV şebekelerinde de rastlanmıştır Bu mahalli hat parçalarında izalator sayısı arttırılmış ve kuşlar avlanarak ürkütülmüştür. Bu tip teçhizatta periyodik muayene ve bakım yapılırken teçhizatın ya # tamamı veya bir anahtar çevrilmekle o teçhizatın kumanda devreleri. A.5 kV luk orta gerilim nakil hatlan da mevcuttur. sistemi 154 ve 66 kV luk enerji nakil. Merlin Gerin firmasının yaptığı tesisatta bunlara aşırı akım rolelen ilâve edilmiştir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful