T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (6, 7, 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI

ANKARA - 2006

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (6, 7, 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA GÖREV ALANLAR

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Prof. Dr. İsa ÖZKAN Hatice DEMİRBAŞ Semra BAYRAKTAR Funda DERİN Nihal ÇALIŞKAN Aliye USLU ÜSTTEN Şahru PİLTEN Betül KORKMAZ Tuba KORKMAZ Ünal ZAL Ruhi İNAN Mustafa KURT İsmail KARAKAYA

Genel Koordinatör Komisyon Başkanı Program Geliştirme Uzmanı Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türk Dili Okutmanı Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

“Türk dili; Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Bu program; sevgi, fikir ve ses bayrağımız olan güzel Türkçemizi sonsuza kadar yaşatacak öğretmen ve öğrencilerimize ithaf edilmiştir.

İÇİNDEKİLER TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. GİRİŞ 1.1. 1.2. Programdaki Temel Yaklaşım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programın Yapısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. Genel Amaçlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temel Beceriler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Temel Dil Becerileri ve Dil Bilgisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.1 Dinleme/İzleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.2 Konuşma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.3 Okuma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.4 Yazma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.5 Dil Bilgisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazanımlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etkinlikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Açıklamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ara Disiplinler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atatürkçülük. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sayfa 1 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 51 54 55 56 57 57 58 61 72 204 213 244 247 285 288

1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 3.

Öğrenme ve Öğretme Süreci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazırlanacak Kitapların Forma Sayıları ………………………………………… Temel Dil Becerileri ve Dil Bilgisi Oranı………………………………………. Programda Kullanılan Sembolleri Açıklayıcı Tablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6, 7 ve 8. SINIF KAZANIMLAR -ETKİNLİK ÖRNEKLERİ -AÇIKLAMALAR PROGRAMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE EKLER 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. Atatürkçülük. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımları ile Eşleşen Ara Disiplin Alan Kazanımları Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programın Uygulanmasında Öğretmenin Rolü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okuma Metinlerinde Bulunması Gereken Özellikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinlenecek/İzlenecek Materyallerin İçeriğinde Bulunması Gereken Özellikler . .

6, 7 ve 8. Sınıflarda Yer Verilmesi Gereken Türler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Yöntem ve Teknikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etkinlik Örnekleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Okuma Gelişim Dosyası. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ölçme ve Değerlendirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ders İşlenişi ile İlgili Açıklamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ders İşleniş Örneği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sözlük. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaynakça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: 1. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

1

7. uygun yöntem ve teknikler kullanıldığında geliştirilebilir. yazma temel dil becerileri ile dil bilgisinden oluşur. sınıfları bir geçiş dönemi özelliği gösterir. anlama. öğrencinin okuma. uygulamayla edinilen bilgi ve becerilerin daha kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. dinleme/izleme. Türkçeyle ilgili becerileri zevkli bir öğrenme ortamında kazanmaları amaçlanmaktadır. Dil edinimi ve eğitimi belli bir süreç içinde gelişir. konuşma. öğretim sürecinde öğretmeni rehber kılmak çağdaş eğitimin geldiği önemli bir noktadır. Bireylerin öğrenmeye ve öğrendiklerini birleştirmeye olan doğal eğilimi. 1-5. 7 ve 8. Sekiz yıllık ilköğretim sürecinde Türkçe öğretiminden beklenen. 8. öğrencilerin biyolojik. Bu sebeple 6-8. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda. bu bütünlük ve devamlılık göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Türkçenin imkânları çevresinde. olay ve durumları kendi deneyimlerinden hareketle doğru olarak anlamaları. Dil öğretiminin temel hedefi. Bu durum dil öğretiminde daha somut olarak gözlenebilir. farklı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmaları. dilin farklı bağlamlarda aldığı görünümleri kavramaları. Sözü geçen temel dil becerileri birbiriyle etkileşim hâlinde olduğundan bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. yorumlama. bireysel farklılık ve ilgilere yönelik olarak öğretim sürecinde hedeflenen kazanımlara ulaşmak amacıyla çeşitli etkinlik ve çalışmalar yer almaktadır. kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkilerle biçimlenir. bir grup içerisinde beraber çalışma bilinç ve cesaretine ulaşmaları. düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmeleridir. kavramların bir dil bütünlüğü içinde kazandıkları değerlerle birlikte sosyalleşir ve dil yardımıyla öğrenme. özelliklerini ve ürünlerini öğretmeyi hedefler. İnsanın kendisini ve çevresindeki olayları anlamaya çalışırken kurduğu düşünce dünyası. insanlar arasında iletişimi sağlayan ve bütün öğrenme faaliyetlerinde anahtar rol oynayan doğal bir araçtır. Öğretmen. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı. okuma. üretme ve tartışma etkinliklerine katılmaları. bu süreç içinde öğrencileri deneyerek öğrenmeye. öğrendiklerini uygulama. öğrencilerin. iletişim kurma becerilerinin gelişmesine yönelik olan dinleme/izleme. Öğrencilerin edindikleri birikimler üzerine yenilerini inşa etmeleri.TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (6. Sınıflar) 1. Bütün öğrenme etkinliklerinde olduğu gibi Türkçe dersinde de öğrenciyi etkin hâle getirmek. muhakeme 2 . Öğrenme sürecinin başarıya ulaşması için. Bir sonraki aşamayı oluşturan orta öğretim ise. dil aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri. sınıflarda öğrendiklerini. yorumlama gibi birtakım düşünme ve ifade etme faaliyetlerinde bulunur. Bu etkinliklerle öğrencilerin. Öğrenci bu dönemde. seviyesine uygun Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleriyle geliştirir ve kendi anlam dünyasını yapılandırmaya başlar. psikolojik ve zihinsel özelliklerinden kaynaklanan bireysel farklılıklarının dikkate alınması gerekir. konuşma ve yazma becerilerini dilin kurallarına uygun olarak geliştirmesidir. Bu açıdan bakıldığında ilköğretimin 6. İnsan. karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri. Türkçe öğrenimi. tarihî süreçte oluşan edebî dilin gelişimini. disiplinler arası bir bakış kazanmaları Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın temel amaçlarını oluşturmaktadır. GİRİŞ Dil. değişik bilgi kaynaklarına ulaşarak duygu. Öğrenmeyle ilgili yapılan araştırma ve gözlemlerde.

dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak. grup çalışmalarına katılması. okuma.gücünü geliştirmeye ve iş birliğine özendirmeli. öğrenme etkinliklerine isteyerek katıldığı bir ortam sağlamalıdır. izlediklerini ve okuduklarını anlayan. kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edineceklerdir.1. Bu yaklaşımın temel hedefi. öğrenme sürecinde öğrencinin birikim ve deneyimlerinden hareketle sorunlara çözümler üretmesini. öğrencinin öğretmen rehberliğinde. Böylece öğrenciler. motivasyonunun sürekli olarak desteklenmesi gerekir.2. sorumluluk üstlenen. çevresiyle uyumlu. 3 . öğrencinin derse etkin olarak katılmasının sağlanması. eleştirel ve yaratıcı düşünen. düşünce ve hayallerini anlatan. Türkçe Dersi Öğretim Programı’yla dinlediklerini. öğrendiklerini aşamalı bir biçimde inşa etmesidir. “genel amaçlar. 1.öğretme etkinliklerinde öğrencinin gelişim düzeyinin dikkate alınmasını. sorgulama. temel beceriler. güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. olay. öğrenme. dolayısıyla değerlendirmede öğretim sürecindeki gelişimin de önemli olduğu benimsenmiştir. durum ve bilgileri kendi birikimlerinden hareketle araştırma. Türkçe öğretiminin daha verimli olabilmesi için. Programın Yapısı Türkçe Dersi Öğretim Programı. öğrencinin birikim. etkinlik örnekleri ile açıklamalar”dan oluşmaktadır. girişimci. kazanılan beceri ve bilgilerin daha verimli ve kalıcı olmasını sağlamak için çeşitli etkinliklere yer verilmiştir. Programdaki Temel Yaklaşım Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla dinleme/izleme. düzey ve ilgilerini dikkate alan. estetik zevk kazanmış ve millî değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yaklaşım olarak. konuşma. 1. duygu. etkili iletişim kurması. temel dil becerileri ile dil bilgisi ve bu becerilere yönelik belirlenmiş kazanımlar. eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık hâline getiren. yazma becerilerini geliştirmeleri.

Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımaları. Anlama. 5. 4. analizsentez yapma. 4 . Millî. düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri. 8. 7. dinleme. manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır. akılcı. düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri. Yapıcı. kültür ve sanat etkinliklerini seçme. eleştirme. Genel Amaçlar Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin. insan haklarına saygılı. Hoşgörülü. doğru ve özenli kullanmaları. Türkçeyi. Okuduğu. konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli. sıralama. 1. 9. söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları.1. bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları. sorgulama. 6. Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları.1. 11. yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri. bunları bir alışkanlık hâline getirmeleri. sınıflama. dinlediği ve izlediğinden hareketle. izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları. 3. 10. 2. duygu. bilim. Seviyesine uygun eserleri okuma. yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmeleri. millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemeleri. Duygu. Dilimizin.2. ilişki kurma. eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri. tahmin etme. yaratıcı.

3. yatay olarak bir yılın sonunda. güzel ve etkili kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim kurma Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik 1. dinleme/izleme etkinliklerinin amacına ulaşmasını. sınıflama.1. Dinleme/İzleme Dinleme/izleme. 5 . 1. öğrencilerden dinlediklerini/izlediklerini sıralama. Programın bu bölümü “dinleme/izleme kurallarını uygulama. “okuma. Öğrencilerin düzeylerine yönelik olarak hazırlanan kazanımların.2.1. Programla ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır: Türkçeyi doğru. Bu temel dil becerileri hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle bir bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir. dinleme/izleme. Görsel ve işitsel araçların hayatın her alanında giderek yaygınlaşması ve bu araçların eğitimde kullanılması etkili bir dinleme/izleme eğitimini gerekli kılmaktadır.2. temel dil becerileri” ile dil bilgisinden oluşmaktadır.2. öğrencilerin dil becerilerindeki gelişimleriyle bağlantılı. Bu formların kullanılması dinleme/izleme sürecini verimli kılacak ve öğretmene nesnel bir değerlendirme imkânı sağlayacaktır. yorumlama ve değerlendirme becerisidir. değerlendirme. Bu becerinin geliştirilmesiyle. etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma” amaçlarından oluşmaktadır.2.3. ilişkilendirme. öğrencilerin iletişim kurma yeteneklerini geliştirecektir. öğrencilerin iyi bir dinleyici/izleyici olabilmesine yönelik olarak hazırlanmış düzeye uygun kazanımlar ile bu kazanımları hayata geçirmeye yönelik etkinliklerden oluşmaktadır. öğrencinin toplum hayatına aktif bir dinleyici/izleyici olarak katılmasını sağlayacak. öğrencilerin etkili iletişim kurmalarını ve toplum hayatına aktif birer dinleyici/izleyici olarak katılmalarını sağlayacaktır. Temel Beceriler Temel beceriler. Bu amaçla programda. söz varlığını zenginleştirme. öğrencilerin kullanacağı değerlendirme ölçütleri ile yapılan etkinlikleri değerlendirmeye yönelik formlar yer almaktadır. Programda dinleme/izleme becerisi. Dinleme/izleme sürecinin amacına ulaşabilmesi için yapılan tüm dinleme/izleme etkinliklerinin değerlendirilmesi gereklidir. sorgulama. eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmesi beklenmektedir. Aşamalı bir süreç izleyen bu sıralamanın takip edilmesi. anlama ve çözümleme. Temel Dil Becerileri Türkçe Dersi Öğretim Programı. yazma. uygun etkinliklerle desteklenerek uygulanması. Türkçe Öğretim Programı içerdiği kazanımlarla bu temel becerilerin gelişmesini sağlayacaktır. dikey olarak da sekizinci sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat boyu kullanacakları temel becerilerdir. konuşma. iletişim kurmanın ve öğrenmenin temel yollarından biri olup verilen iletiyi doğru bir şekilde anlama.

sosyal hayatta karşılaşacakları sorunları konuşarak çözebilmeleri. özetleme gibi anlamayı ve zihinsel becerileri geliştirici çalışmalara yer verilmiştir. söz varlığını zenginleştirmeye ve araştırmaya yönelik olarak verilen başlıklar. Dolayısıyla bu beceri. Programda okuma becerisiyle. düşüncelerini mantık akışı ve bütünlük içinde sunma. Konuşma becerisinin değerlendirme aşamasında. okunan metinlerin değerlendirilmesi ve okumanın bir alışkanlık hâline dönüştürülmesine yönelik olarak çeşitli kazanım ve etkinliklere yer verilmiştir. durum ve deneyimlerle karşılaşmasını sağlar. bilgi ve birikimlerini paylaşmasını. 1. konuşma becerisine yönelik olarak. çeşitli görsel ve işitsel materyallerden yararlanma. hedeflenen kazanımların daha da kalıcı olmasını sağlayacak. hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sağlayan en etkili araçtır. değerlendirme. sınıflandırma. ortak karar vermeleri ve karşılaştıkları sorunları çözmeleri açısından da önemlidir. onları bu çalışmalara katması gerekmektedir.3. yazma ve dinleme gibi diğer becerilerle desteklenmesi gerekmektedir. Türkçe Öğretim Programı’nda. “konuşma kurallarını uygulama. bütün dil becerilerini kapsayan bir önem arz etmektedir. okuma kuralları. okunan metinlerin anlaşılması ve çözümlenmesi. Programda yer alan okuma dil becerisinde. sesini ve beden dilini etkili kullanma. iş birliği yapmaları. okuduklarını değerlendirip eleştirel bir bakış açıcısıyla yorumlayabilmeleri ve okumayı bir alışkanlık hâline getirebilmeleri amaçlanmıştır. öğrencilerin konuşmayla ilgili yeteneklerini geliştirecektir. akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri kullanarak okuyabilmeleri.3. yorumlayıp değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır. öncelikle öğrencilerin kendilerini veya birbirlerini değerlendirmeleri. okuma becerisini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinliklere yer verilmiştir. Konuşma Konuşma. öğrenme.2.2. Bu nedenle konuşma becerisinin okuma. etkili konuşan ve konuşulanları doğru anlayıp yorumlayan bireylerin yetiştirilmesi. Bu nedenle derslerde işlenecek metinlerin taşıması gereken özellikler programda belirtilmiştir. duygu. Bununla birlikle. olay. 6 .1. bireyin sosyal hayatında iletişim kurmasını. Programda. kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma” amaçlarına yönelik kazanımlara yer verilmiştir. ses organları ve göz yoluyla algılanan işaret ve sembollerin beyin tarafından yorumlanarak değerlendirilmesi ve anlamlandırılması sürecidir.3. Okuma becerisi. Hayatın her alanında doğru. Bu amaçlarla programdaki konuşma etkinlik örneklerinde. onların diğer dil becerilerinde de başarılı olmalarına bağlıdır. sebep-sonuç ilişkisi kurma. birikimlerden. Okuma Okuma. güzel. öğrencilerin çevreleriyle iletişim kurmaları. konuşma becerisinin geliştirilmesiyle. öğrencinin farklı kaynaklara ulaşarak yeni bilgi. öğrencilerin Türkçenin estetik zevkine vararak ve zengin söz varlığından faydalanarak kendilerini doğru ve rahat ifade edebilmeleri. kendi konuşmasını değerlendirme. Etkinliklerde kullanılacak metinlerin. tartışma.2. öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları yazılı metinleri doğru. yorumlama. düşünce. Bu nedenle öğretmenin konuşma etkinliklerinde öğrencilerin her birinin ayrı ayrı söz almalarını sağlayarak. hazırlıklı konuşmalar yapma. Türkçeyi bütün zenginlikleriyle ve doğru bir şekilde yansıtması ayrı bir önem taşımaktadır. araştırma. Programda. karşılaştırma yapma. anlamlandırılması. Konuşma becerisi. eleştirel düşünmeyi sağlayan bir süreci de içine alır.

Türkçenin kurallarıyla ilgili kazanımlar. hem okuma sürecinin değerlendirilmesine hem de öğrencilerin dil gelişimini izlemeye yardımcı olacaktır. sınıflarda bitişik eğik yazı için bir zaman dilimi ayrılmayacaktır. öğrencinin kendi yazdıklarını değerlendirme ölçütlerine yer verilerek yalnızca öğretmenin değil. öğrencilerin düzeylerine uygun olarak ve aşamalı bir biçimde verilmiştir. Dil Bilgisi Dil bilgisi. yazma. ilk okuma yazma öğretimiyle birlikte başlayıp ilk sınıflarda kazandırılacağından 6. ancak çeşitli ve özendirici yazma uygulamalarıyla mümkün olur. tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından yararlanarak ve yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları. bireysel yetenek ve yaratıcılık gerektirse de öğrencilerin duygu. anlaşılır ve yazma kurallarına uygun şekilde anlatmaları yazma tekniğine uygun bilgi ve beceriler kazandırılarak sağlanabilir. Bu tutum öğrencilerin eleştirme. kuralların verilmesinin yanında. yazmayı kendini ifade etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.3.3. Türkçe Öğretim Programı’nda yazma becerisinin geliştirilmesiyle. planlı yazma. farklı türlerde metinler yazma. konuşma. Uzun bir süreç isteyen yazma becerisinin kazanılması ve istenen amaçlara ulaşılması. öğrencinin kendisinin ve arkadaşlarının da bu sürece katılması amaçlanmıştır. 1. öğrencilerin hangi türlerde yazmaya yetenekli olduğunu belirleyerek onları başarılı olduğu türlerde yazmaya yönlendirmelidir. şiir gibi türlerde ürün vermek.2. bitişik eğik yazıyı işlek ve güzel kullanmalarına özen göstermeleri sağlanmalıdır. Bu düşünceden hareketle programda yazmayla ilgili olarak yazma kurallarını uygulama. Yazma Yazılı anlatım.Okuma becerisinin hayatın bütün aşamalarına yayılan bir alışkanlık hâline getirilmesi amacıyla hazırlanan etkinlik örnekleri ve formları. Yazma çalışmalarının istenen amaçlara ulaşabilmesi. Programda. değerlendirme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. Dil bilgisinde kolaydan zora ilerleyen bir sıra izlenmiş olup konuların birbiriyle olan ilişkileri gözetilmiştir. bu kuralların kelime. hayal ve izlenimlerini doğru.5. öğrencilerin duygu. cümle ve metin düzeyindeki uygulamaları amaçlanmıştır. kendi yazdıklarını değerlendirme. Bitişik eğik yazı öğretimi. yapılan etkinliklerin değerlendirilmesiyle mümkündür. farklı yöntemlere uygun etkinliklerle yazmayı öğrenciler açısından zevkli hâle getirerek yazma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmalı. uygulamaya dayanmalıdır. düşünce. Hikâye. Öğrenci açısından Türkçenin yapısını oluşturan ve işleyiş kurallarını tanımlayan bilgilere sahip olmak oldukça önemlidir. Ancak öğrencilerin bütün derslerde. bireyin kendini doğru ve amacına uygun olarak ifade etmesinde ve iletişim kurmasında en etkili araçlardan biridir. konuşma. Yazma becerisinin bilgi. dinlemeyle ilgili dil etkinliklerinde uygulanmasıdır. 7 ve 8. roman. bir dilin dinleme/izleme. birikim ve dili etkili kullanmayı gerektirdiği göz önüne alınarak bu sürecin dinleme/izleme. açık. yazım ve noktalama kurallarını kavrama ve uygulama” ile ilgili amaçlara yönelik kazanımlar yer almaktadır. ancak daha da önemli olan bu kuralların konuşma. Bu amaçla dil bilgilerinin öğretiminde. Türkçeyle ilgili kural ve 7 . düşünce. 1. kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma. Öğretmen.2. okuma. Dolayısıyla dil bilgisi öğretimi kuramsal bilgilere değil.4. Programda. hayal. yazma temel becerilerini destekleyen kurallar bütünüdür. okuma ve dil bilgisi etkinlikleriyle de desteklenmesi gerekmektedir.

2.2. Kariyer Bilinci Geliştirme. temalara göre zümre öğretmenlerince yapılmalıdır. beceri ve alışkanlıkları kapsamaktadır. Kazanımlar Kazanımlar. konuların birer beceriye dönüşmesine yardımcı olacaktır. Özel Eğitim. Derslerde konularla ilgili farklı uygulama örneklerinin yer aldığı çalışma kâğıtlarının kullanılması ve konuların görsel materyallerle desteklenmesi öğrenimi kolaylaştıracaktır. öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam alanlarından oluşur. Programda yer alan etkinliklerden sınıf-okul içi etkinlikler . Programdaki etkinlikler. Programdaki etkinlikler. Programda yer alan ara disiplin kazanımlarının Türkçe dersinde işlenecek tema/metinlerle ilişkilendirilmesi esastır. 1. Bu bağlamda konuların konuşma ve yazma becerileriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Yapılan etkinliğin veya benzerinin öğrenciler tarafından planlanıp uygulanması gerekmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. ayrıca öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. öğrencilerin gelişim düzeyine göre altıncı sınıftan sekizinci sınıfa doğru aşamalı olarak verilmiştir. 1. beceri.. kuralların metin veya cümle bütünlüğü ve bağlamı içerisinde ele alınması. Ölçme ve değerlendirme ise “ ” sembolü ile gösterilmiştir. 1. Etkinlikler Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımların hayata geçirilmesi ve hedeflenen bilgi.4. Dil bilgisiyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. okul dışı etkinlikler sembolü kullanılarak belirtilmiştir. Girişimcilik.2. Türkçenin diğer derslerle ilişkilendirilmesi. İnsan Hakları ve Vatandaşlık.7. bu program doğrultusunda hazırlanacak ders kitaplarında farklı etkinliklere yer verilmelidir. 8 .bilgilerin örneklerden hareket edilerek verilmesi daha doğru olacaktır. Açıklamalar Önemli görülen noktalar “[!]” uyarı sembolü kullanılarak belirtilmiştir. Verilen etkinlikler öğrenci seviyesine uyarlanarak farklı sınıflarda uygulanabilir. Başında sembol olmayan açıklamalar kazanımların içeriğine yöneliktir. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle sürekli iletişim içinde olmaları ve etkinliklerin her aşamasında katılımcı olarak yer almaları programın uygulanması açısından önemlidir. 1.6. Ayrıca dil bilgisi konularının anlama olan katkısına özellikle dikkat edilmesi. bu kazanımların edinilmesine bağlıdır. Yeni etkinlikler hazırlanır ve uygulanırken bunların hangi kazanımlara yönelik olduğuna dikkat edilmeli. Ara disiplinler Sağlık Kültürü. uygulamada öğretmene yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim. tutum ve alışkanlıkların kazandırılması için çeşitli etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Öğrencilerin dil becerilerinde gelişme sağlamaları. Öğretmen. öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi. diğer becerileri desteklemesi açısından oldukça önemlidir. Temel dil becerilerine yönelik kazanımların sıralanmasında bu yaklaşım gözetilmemiştir.2. aynı zamanda bir ders saatinde birden fazla etkinliğe yer verilebilir.5. bu etkinlikleri olduğu gibi veya çeşitli değişiklikler yaparak uygulayabilir. Bu etkinlikler birer öneri niteliğindedir ve birden çok beceriye yönelik olabilir. Dil bilgisi ve yazım ve noktalama ile ilgili kazanımlar.

onları kendilerini değerlendirmeye özendirir. Program. 1. öğretmen öğrencilerin aileleriyle iş birliği içinde olmalı. Atatürkçülük teması. öğretmen ise bu süreç içinde öğrenciyi yönlendiren. bağımsız olarak öğrenmeyi.2. öğrenme etkinlikleri bir bütünlük içinde değerlendirilmiş. öğrencilerin etkinliklere istekle katılmaları. bütün kazanım ve etkinlikler bu açıdan ele alınmıştır. Öğretmen. bireysel farklılıklara duyarlı. öğrencinin katılımını gerektiren uygulamalara yer verilmiştir. Öğrenme ve Öğretme Süreci Türkçe Dersi Öğretim Programı. çeşitli araştırma teknikleriyle bilgiye ulaşmayı. değerlendirir. öğretim etkinliklerini okul dışına da taşıyan bir nitelik göstermektedir. Atatürkçülük Her sınıfta Atatürkçülükle ilgili zorunlu bir temaya yer verilmesi planlanmıştır. sorgulamayı ve yorumlamayı hayatının bütün safhalarında bir alışkanlık hâline getirir. kendilerini tarafsız gözle değerlendirebilmeleri ancak öğrendiklerini hayata aktarabilmeleriyle mümkün olacaktır. Bu uygulamalar. Bu nedenle bütün öğretim süreçlerinin hayata dönük olması amaçlanmış. • • Öğrenciler. değerlendirmeyi. öğrenme sürecinde öğrencilerin karşılaştığı zorluklarda onlara yardımcı olur ve yapıcı eleştirilerle onları yönlendirir.1. öğrenme sürecinin her aşamasında öğrencilerin ürünlerini dikkate alır ve onları destekler. Öğretmen. • • • • Öğrenme-öğretme sürecinde. programda yer alan Atatürkçülükle ilgili konular kapsamında ilgili olduğu belirli gün ve haftalarda işlenmek üzere ele alınacaktır. bağımsız veya grup içinde öğrenmeyi özendiren. beceri ve gelişimlerini göz önünde bulunduran ve öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmış olup. bu bilgi ve deneyimlerini geliştirerek sosyal çevreleriyle paylaşır. 9 . öğrencilerin öğrenme etkinlikleri içindeki gelişimlerini izler.8. okul dışında da bu becerilerin geliştirilmesini sağlayıcı etkinlikler düzenlemelidir. onların yeni bilgi ve çözümler üretmeyi alışkanlık hâline getirmelerini de amaçlamaktadır. Dil becerileri bir bütünlük ve devamlılık gösterdiğinden. öğrencilere Türkçeyle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında. Öğrenciler. Bu nedenle öğrenciler bütün öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta. karşılaştıkları sorunlara bireysel veya grup olarak yaratıcı çözümler üretir. Öğretmen. Bu çerçevede. Bu nedenle programda. değerlendirmede tutum ve davranışlardaki gelişmeler de dikkate alınmıştır. ona yardımcı olan ve kendini geliştirmesinde yol gösteren bir rehber konumundadır. ilgi ve dikkatlerini canlı tutmaları. öğrencinin birikim.3.

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (6.5 Forma Sayısı 10–12 10–12 10–12 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Kitap Boyutu Forma Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (6.5x27.5 19. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANACAK KİTAPLARIN FORMA SAYILARI SINIFLAR Metin Sayısı 6.5 Forma Sayısı 6-8 6-8 6-8 ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI Kitap Boyutu 19. 7.5x27.5x27.5x27. SINIF 7.5 19.5 19. SINIF En az 18 En az 18 En az 18 DERS KİTABI Kitap Boyutu 19.5 19. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL DİL BECERİLERİ VE DİL BİLGİSİ ORANLARI TEMEL DİL BECERİLERİ DİNLEME/İZLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA ORAN (%) 15 20 30 20 DİL BİLGİSİ SINIFLAR 6 7 8 ORAN (%) 15 15 15 10 .5x27. 8.5x27. 8. SINIF 8. 7.

film izleme vb.) sınıf içinde uygulanabilecekleri gösterir. mektup yazma. [!] Uyarı İşlenecek konuların sınırlarını. kütüphane. dikkat edilmesi gereken noktaları gösterir. konuyla ilgili kurum.PROGRAMDA KULLANILAN SEMBOLLERİ AÇIKLAYICI TABLO TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA KAZANIMLAR Kazanımlar Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılarla öğrencide görülmesi beklenen bilgi. tutum ve değerlerdir. Okul dışı etkinlik İlgili etkinliklerin ev. grup çalışması. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme 11 13 . beceri. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sınıf-okul içi etkinlik İlgili etkinliklerden (yaratıcı drama. çalışma kâğıdı doldurma. AÇIKLAMALAR Ölçme ve değerlendirme Eğitim. kuruluş vb.öğretim sürecini ve sonucunu izleyerek sorunları zamanında tespit etme ve giderme işidir. yerlerde yapılabileceğini gösterir.

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 12 .

saygıyla dinler. Tartışma yapılmadan önce izleyicilerin arasından üç kişilik bir grup oluşturulur (Bu grup gizlice seçilmeli ve seçilenler dışında kimsenin haberi olmamalıdır. Her dinleme/izleme etkinliği belirli bir yöntem ve tekniğe göre yapılmalı.). performans değerlendirme formları. görüş Kılavuz) bildirmek için uygun zamanda söz alır. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. (bk. Tartışma sırasında bu üç kişilik grubun yaptıklarına en güzel yaklaşımda bulunan tartışma grubu başarılı sayılır. Her grup bir 1. belirledikleri kullanır. her etkinliğin farklı bir yöntemle yapılmasına özen gösterilmelidir. “Çalar Saat”: Öğrenciler deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılır. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . bireysel başarılarını arttırmak vb. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini tartışma konusu belirlemelerini ister. Bu grubun görevi tartışma sırasında konuşmacıların heyecanını artıracak.13 6. 7. diğer grup arkadaşlarını gözlemler. Tartışma sırasında grup üye2. SINIFLAR TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME/İZLEME AMAÇ VE KAZANIMLAR 1. 8. öz değerlendirme formları. dinleyicilerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmaktır. 3. “Sabır Küpüm Çatlamaz!”: Öğretmen öğrencilerden bir 4. konuyla ilgili bir hafta boyunca araştırma yaparak konuya hazırlanır. Dinleme/izleme kurallarını uygulama ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1. ) belirleyerek tartışır. Gruplardan biri dinlerken. Grup tartışması: Öğrenciler gruplara ayrılır. Dinlenenle ilgili soru sormak. Öğrenciler. 4. Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve sorun (yaşanılan bölgedeki çevre kirliliğine çözüm aramak. süreç gelişim dosyaları. Gruplar 10 dakikalık süre sonunda saatin çalmasıyla rol değiştirir. leri dinlediklerinden hareketle konuşmalarını yaparlar. gözlem formları kullanılabilir. Gözlenen öğrencilerin dinleme sırasındaki tutumları ile ilgili notlar alınır. Dinleme sonrası alınan notlar paylaşılır. batmakta olan şirketlerini kurtarmak. Dinleme/izleme kurallarını uygulamayla ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. “Kendini İzleme”: Öğrencilerin dinleme sürecindeki görüntüleri kamerayla kaydedilir ve kendilerine izletilir.

Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri beğenilme sebebinin açıklandığı bir çizelge hazırlanır. varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları yondan hareketle doldurulur.anlamı”nı kavramaları sağlanır. Eşleştirme: Dinlenende/izlenende geçen kelimeler eş. 2. Hazırlanan sorular bir kutuda toplanır. bir balık kılçığı şeklinin başına yazılır. kazanım). çalışma kâğıtları izlenen çizgi filmden/ filmden/animasşahıs.. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana Kurada seçilen soru nitelikli bulunursa.”: Dinlenilenlerin/izlenilenlerin 2. Okul dışı etkinlik Sınıf-okul içi etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme .2. 11. anlaşılmasına yardımcı olan ve belirler. 4.9. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Dinleneni/izleneni anlama ve çözümlemeye yönelik kazanımların gerçekleştirilmesinde dinleme/izleme materyallerinden (kaset. kazanım). Kılavuz) 7. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime yakın ya da zıt anlamlısıyla eşleştirilir (1. ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki yardımcı cevaplandırılır (11. kahraman veya konuş. Dinleme.4. kazanım). çünkü. ”: Öğrenciler. grup içinde kısa konuşmalar yapılır. 9. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. daha 2. fikirleri/duyguları belirler. Öğretmen tarafından sunulan örneklerin yanında öğrencilerin anlamını bilmediği kelime ve kelime gruplarıyla ilgili çalışmalara da yer verilir. Film İzliyoruz: Kazanımlara yönelik olarak hazırlanan 6. İzlenenlerden yola çıkılarak belirler. Doğrudan söylenmeyen yargılar bulunur.1. 1. 12. konunun Dinlediklerinde/izlediklerinde amaç-sonuç ilişkilerini cevap aramaya yönelik olarak yapılır (12. Dinlenenlerde/izlenenlerde önceden oluşturulan gruplara dağıtılır. yer. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap nun ortaya çıkmasına sebep olan alt sorunlar belirlenerek soruna çözüm önerilerinde bulunulur (16. sorulara çağrışıma açık.. Her bir alt sorun düşüncelerini serbestçe ve kendine Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur. ilişkilerini belirler. 8. zaman. kazanım). verir. mecaz. Örneklerden hareketle öğrencilerin “gerçek. 2. 10. 13.14 TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME/İZLEME AMAÇ VE KAZANIMLAR 2. Böylece ana soru. (bk. hazırlayan ve ceduygusunu belirler.hatırlamayı kolaylaştıran kelimelere Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü anlamları macının yerine geçerek onların duygu ve düşüncelerini dikkat edilir. 2. fark eder. Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. kendi bakış açılarıyla ifade eder (15.. 3. leneceklere yönelik olarak hazırlanan sorular. bulur. kazanım). Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay. Öğrenciler tahminlerinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla sözlük kullanmaya yönlendirilir. Kılavuz) Soru bankası oluşturma: Dinlenenle/izlenenle ilgili sorular hazırlanır. vaplayan alkışlanır. (bk. Ana fikir/ana duygu Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık bulunurken öğrencilerin Balık kılçığı oluşturma: Belirlenen bir sorun. “Ben olsaydım. anlam ile terim Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç Sorulara yönelik dinleme: Dinleneceklere/iz.. çizilen akışı içinde özetler. “Beğendim.) hareket edilir. Bunlar arasından seçilenler 5. balığın bir kılçığıymış gibi yerleştirilir.özgü bir şekilde ifade etmelerine imkân verilir. CD vb.

Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. 24. İpuçlarından hareketle dinlediklerine/izlediklerine çalışma kâğıtları doldurulur. öz değerlendirme formları. dinlenenin/izlenenin devamı tahmin edilir (18. Dinlediği/izlediği kişi. kazanım). kazanım). düşünce ve hayalleri yorumlar. proje de18. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar “Sıra Sende”: Dinleme/izleme süreci yarıda kesilerek 2. 23. 13. olayları. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak Diyalog tamamlama: Dinlenen metinle paralel olarak ifade eden cümleler ayırt edilir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.15 14. yönelik tahminlerde bulunur. Dinlediklerinin/izlediklerinin öncesi ve/veya ğerlendirme formları. 20. Kılavuz) çalışma kâğıtları. standart testler. Konuşmacının görüşlerini ve yapar. 25. kişisel yorumlarını yansıttığı cümleler ile genel geçer doğruları 15. yeniden kurgulanır (18. Kılavuz) gelişim dosyaları. “Kafdağı’na Yolculuk” : Bir masal dinlenerek değerlendirilmesinde. Dinlediklerinin/izlediklerinin başlığı/adı ile içeriği yansıttığını bulmaları istenir. açık uçlu. performans “Duyguyu Tahmin Et!”: Bir cümle farklı ses sonrasına ait kurgular yapar. Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara çözümleme ile ilgili kazanımların farklı çözümler üretir. süreç 19. kazanım). 21. gözlem formları kullanılabilir. Dinlediği/izlediği metne farklı başlıklar bulur. eşleştirme testarasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. duygu. leri. verilen çalışma kâğıdındaki boş bırakılan yerler uygun konuşma cümleleriyle tamamlanır (17. konu ya da metnin yazarı/şairi hakkında bilgi edinir. kavram haritası. Görsel/işitsel unsurlarla arasında ilgi kurar. (bk. tonlarında kaydedilerek öğrencilerden hangi duyguyu değerlendirme formları. kı17. dinledikleri/izledikleri 22. doldurmalı sorular. (bk. Masalın sonu değiştirilerek sa cevaplı. Dinleneni/izleneni anlama ve 16.

gözlem formları kullanılabilir. Metnin dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesinde uygulanacak etkinlikler. çalışma kâğıtları. Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirir. Dinlediği/izlediği kişiyi sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden değerlendirir.16 TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME/İZLEME AMAÇ VE KAZANIMLAR 3. Dinlediklerini/izlediklerini içerik yönünden değerlendirir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . dinlenende/izlenende öne çıkan anlatım özellikleri doğrultusunda yapılmalıdır. Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirme 1. Öğrenciler görüşlerini söyledikten sonra sınıftaki diğer öğrencilerden bu görüşe katılıp katılmadıklarını belirtmeleri istenir. Sınıfta bir metin okunur. 2. anlatım etkileyici ve sürükleyici. standart testler. Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirmeyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. eşleştirme testleri. 1. kavram haritası. açık uçlu. sade bir dil kullanılmış. Dil ve anlatım açısından değerlendirme çalışmaları etkinlikler aracılığıyla yapılır. performans değerlendirme formları. Sınıfta bir mikrofonla dolaşarak dinlenenlerle ilgili ölçütlere dayalı olarak öğrencilerin görüşlerini sorar. Bu amaçla düzenlenecek etkinlikler ile öğrencinin metni “Açık.” gibi basmakalıp ifadelerle değerlendirmesinin önüne geçilmelidir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Bir de Bana Sor”: Öğretmenle birlikte dinlenenleri değerlendirme ölçütleri belirlenir. anlaşılır. kısa cevaplı. 3. AÇIKLAMALAR 3. doldurmalı sorular. Dinlenen bu metinle ilgili olarak bir öğrenci röportaj yapma görevini üstlenir.

anlam Derleme: Tekerleme. Kılavuz) kullanılabilir. 1. atasözleri kazanım). Örneğin. seçilen şiiri arkadaşlarına belirlenen süre uçlu. Her gruptan bir kazanımların değerlendirilmesinde. içerisinde tekrarlayarak okur. Beşer kişilik iki gruba öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. sal” 4. karşıt anlamlılık. Söz varlığını zenginleştirme gibi aynı kavram alanına giren kelimeler verilir. gemi. Eş anlamlılık. kavram haritası. kazanım). kazanım). Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde/izlenenlerde geçen kelimelere değil. 2. çalışmalarında Türkçe sözlük. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kelimelerin ortak ve birbirinden farklı yönlerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili belirleyerek kelimeleri tanımlamaları istenir (2. kelimelere örnek verir. 4. kazanım). 2. kazanım). Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime. den yararlanılır. Verilen sürede hangi grup çalışma kâğıtları. 4. ve deyimler sözlüğü. me formları. türkü.17 TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME/İZLEME AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 4. Her gruba dinleyerek ezberlemeleri için şiir. Şiir. yanıltmaca gibi sözlü kültür ürünleri derlenir. açık öğrenci. Bu 1. ansiklopedik sözlük vb. “Yenilerini Ekledim”: Öğrenciler gruplara ayrılır. eşleştirme testleri. bilmece ve farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Tekerleme. bilmece ve yanıltmacalardan bazılarını ezberleyerek sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir (3. ayrılan öğrencilerden ezberlediği tekerlemeyi [!] Söz varlığını zenginleştirme söyleyenler muhafızı geçerek Çin Seddi’ni aşar (3. Bir muhafız seçilir. doldurmalı sorular. şarkı türlerinde metinler ezberler. deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. sayışmaca. 3. sayışmaca. Gruplama: Öğrencilere “sandal. yelkenli” gibi kelimelere de değinilerek aynı kavram alanına giren bu kelimeler arasındaki anlam farklılıkları da verilir. mâni veya Söz varlığını zenginleştirme ile ilgili tekerleme türlerinden biri verilir. metinde yat kelimesi geçiyorsa “gemi. gözlem formları lük oluşturulur (6.şim dosyaları. bilmece ve Öğrencilerden derledikleri tekerleme. sandal. hayalî bir Çin Seddi oluşturulur. 7. kotra. “Çin Seddi”: Ortaya iki paralel çizgi çizilerek 5. Muhafızın görevi belirsiz sesler çıkararak tekerlemenin 6. Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle yeni söylenmesini engellemektir. süreç geli“Sözlük Oluşturuyorum”: İsim veya fiillerden söz. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . performans değerlendirezberlerse ödüllendirilir (3 ve 4. kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir. sınıfta fiil çekimi ile ilişkilendirilerek olumsuz anlamın zıt anlam olmadığı vurgulanır. yanıltmacaları ezberler/kullanır. terimler sözlüğü. öz değerlendirme formları. Aynı kavram alanına giren kelimeleri. yakın anlamlılık. kısa cevaplı. feribot. eş seslilik ilişkileri üzerinde durulur. sayışmaca. tekne. (bk.

kazanım). süreç gelişim dosyaları. hikâye. kısa cevaplı sorular. öz değerlendirme formları. Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim Öğrencilerin okul dışı dinleme/izleme etkinliklerine dinleyici/izleyici olarak katılır. kazanım). bir hafta boyunca televizyondan izledikleri ya da Şiir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Gezi: Sanat ve bilim etkinlikleri için gezi [!] Okul dışında dinlenerek/izlenerek düzenlenir (1. performans değerlendirme formoluşturur. kazanılan bilgiler sınıfta paylaşılır. Aynı programı dinleyen/izleyen değerlendirilmesinde. kaynaklardan kişisel arşiv öğrencilere sırasıyla söz hakkı verilir (3. gözlem formları kullanılabilir. radyodan dinledikleri programların listesini Etkili dinleme/izleme alışkınlığını Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . masal dinletilerine katılır.18 TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME/İZLEME AMAÇ VE KAZANIMLAR 5. 3. 4. ları. proje değerlendirme Kaset. “Ben Bilinçli Bir İzleyiciyim”: Öğrencilerden etkinlikleri düzenli aralıklarla takip edilir. açıklamaları istenir. açık uçlu. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma 1. çıkarmaları ve bu programları izleme sebeplerini kazanmayla ilgili kazanımların istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip eder. CD. 2. formları. film vb.

günlük konuşma örnekleri sınıf ortamında Konuşma kurallarını uygulamayla ilgili canlandırılır. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . “Bizimkiler”: Öğrenciler gruplara ayrılır.” düşüncesinden hareketle olayı kendine yazımı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş. Standart Türkçe ile konuşur. Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. SINIFLAR TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 1. konuşma bir konu seçilerek sınıfta anlatılır. Konuşmasında nezaket kurallarını uyar. düşündürdükleri hakkında konuşulur. ilgili bir özdeyiş. deifadeleri içeren diyaloğu canlandırır. eşleştirme testleri. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Günün sözü/haftanın sözü: Temayla/konuyla 1. Bulunduğu ortama uygun bir konuşma tutumu geliştirir. kutlama) yapılan bir formları. Her bir çalışma kâğıtları. “Bizim Usta’nın Mutfağından”: Geleneksel bir öz değerlendirme formları. 6. 2. performans değerlendirme konuşma metni hazırlar. 4. kazanım). 8. 11. aile fertleri arasında geçen konuşmalar veya arkadaşlarıyla harflerin okunuşuna uyulur. 3. gittikleri bir gezi sırasında yaptıkları konuşmalar) 1. Konuşma sırasında uygun hitap ifadeleri kullanır. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. Standart Türkçe: Türkçenin Yerine geçme: Öğretmen tarafından olaya dayalı toplumda saygınlık uyandıran.19 6. Öğrenciler “Ben dilindeki farklılıkları ortadan kaldıran. 1.. afedersiniz. Tekrara düşmeden konuşur. (bk. 7. kazanım). 13. açık ödüllendirilir. doldurmalı sorular. 4. 7. “Teşekkür ederim. Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. günün veya haftanın sözü olarak hoş geldiniz” vb. grup. 5. kısa cevaplı. “Merhaba. farklı ortamlarda yapılan konuşmalardan (pazara [!] Kısaltmalarda Türk alfabesindeki giden bir ailenin satıcılarla yaptığı konuşmalar. dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. 1. 12. Gruptan iki öğrenci nezaket formları. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir. Yazılanlardan hareketle üzere” vb. 13. En güzel canlandırma yapan grup kazanımların değerlendirilmesinde. 10. 9. iletişimi başlatmak için seçilir. Konuşma kurallarını uygulama 1. (8. 8. gözlem yemeğin yapılışı anlatılır (9. Yabancı dillerden alınmış. Diyalog kurma: Sınıf iki gruba ayrılır. Her biçimidir. Kılavuz) formları kullanılabilir. (bk. ifadeler üzerinde durulur. günaydın. ğerlendirme anketleri. Kılavuz) uçlu. görüşmek birini seçerek yazıya geçirir. yazılan ve konuşulan ideal göre yeniden yorumlar. Sınıf panosuna veya tahtaya yazılarak kullanılan ifadeler üzerinde durulur.. Konuşmaya uygun ifadelerle başlar. olsaydım. proje değerlendirme grup farklı ortamda (tanışma. süreç gelişim dosyaları.

“Türkülerin Dilinden”: Öğrencilerden yörelerinde söylenen bir türkünün hikâyesini 9. Kılavuz) [!] Uyarı Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik Ölçme ve değerlendirme . hikâye veya efsaneyi bölümlere ayırarak aralarında paylaşırlar. Yapmacıktan. kukla oynatılır. Dinleyicilerle göz teması kurar. Öğrenci konuya ve canlandırdığı şahıs veya varlığın özelliğine uygun bir üslûpla hikâyeyi anlatır. gruplara ders dışında hazırlanmak üzere dağıtılır. Anlatımlar içeriğe uygun resimler yapılarak desteklenir. seçtikleri 3. o döneme ait el sanatlarını araştırarak önemli olayları resimlerle ançıkarmaktan kaçınır. latırlar. Sesini ve beden dilini etkili natılır/canlandırılır. okulda bulunan ses sistemi kullanılarak yayınlanır. Her gün bir bölüm. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra 7. tonlama hikâye veya efsane ile ilgili ön bilgilerin yer aldığı bir davetiye hazırlar.20 TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Sesini ve beden dilini etkili kullanmayla ilgili kazanımların değerlendirilmesinde öz değerlendirme formları. “Resimlerle Efsane”: Öğrenciler gruplara ayrılır. bazıları da resimleme görevlerini üstlenirler. araştırmaları istenir. (bk. Resimleme görevini 4. sesini varlık kadar gruplara ayrılır. 6. “Bana Bir Masal Anlat”: Masal anlatma yarışması düzenlenir. Belirlenen öğrenciler bu iki ünlüyü konuştururlar. 1. Türkünün hikâyesi sınıfta canlandırılarak anlatılır. Konuşurken nefesini ayarlar. Canlandırmalarda. taklit ve özentiden “Gören Ben. İşitilebilir bir sesle konuşur. Öğrenciler. “Ah Bir Bakan Olsam!”: Bir okul açılışında konuşma yapmak üzere öğrencilerden uyumuna dikkat eder. Kılavuz) “Meddah Sınıfta”: Öğrencilerden biri tarihî bir olayı veya beğendiği bir hikâyeyi seçer. gözlem formları kullanılabilir. Bu gruplar. bakan rolü alan öğrenci sayısı 8. bakanın ekibi olarak belirledikleri herhangi bir konuda ve kahramanları çağrıştıracak konuşma metni hazırlarlar. “Duygulu İfadeler”: Bir cümle farklı duygu tonlarıyla söylenir. Sözleriyle jest ve mimiklerinin senaryolar oluşturularak sınıfta canlandırılır. anlatacakları 5. Her grupta bazı öğrenciler hikâye anlatıcılığı. “Tarihî Buluşma”: Tarihteki bir şahsiyet ile günümüzdeki bir ünlünün herhangi bir konu hakkında sohbet etmelerini sağlamak amacıyla iki öğrenci belirlenir. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Oynayan Ben”: İşlenen konuyla/temayla ilgili kavramlar. kullanma “Arkası Yarın”: Bir tiyatro oyunu belirlenir ve bölümlere ayrılır. Konuşurken gereksiz sesler üstlenen öğrenciler. Dönemi yansıtan kıyafet ve müzik de kullanılabilir. (bk. birkaçı Millî Eğitim Bakanı rolünü üstlenir. Kılavuz) ve duraklama yapar. 2. oluşturulan uzak bir sesle konuşur. ekibi ödüllendirilir. (bk. Canlandırma: Pandomima yapılır. Bakan rolünü ve konuşmasını en güzel yapan öğrenci ve şekilde kullanır. Hikâye anlatıcıları. Hacivat ve Karagöz oy2. Uygun yerlerde vurgu. Her grup. “Maymun Gözünü Açtı”: Deyim ve atasözlerinin hikâyesi araştırılarak sınıfta anlatılır. Sınıf arkadaşlarına ve ailelerine hazırladıkları programı sunarlar.

betimleme. süreç gelişim dosyaları. Gezi sırasında arkadaşlarına rehberlik yaparak mekânı tanıtırlar (1. Yapılacak bu sohbetle ilgili konuşma metni hazırlanır. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. Ünlülerin konuşacakları konuların güncel olmasına özen gösterilir. Öğrencilerden biri veya birkaçı rehber olarak görevlendirilir.5. Görevli öğrenciler tanıtacakları mekânlarla ilgili yeterli bilgi toplarlar. işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını kullanır.Konunun geçmişi. Hazırlıklı konuşma yapmayla ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. 12. 6. Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. çalışma kâğıtları. 12. Her konuşma etkinliği belirli bir yöntem ve tekniğe göre yapılmalı. deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. (bk. konuşma sırasında nelere değinileceği dinleyicilere açıklanır. kura ile belirlenen konulara hazırlanarak tartışırlar. açık uçlu. 3.21 TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 3. Kılavuz) AÇIKLAMALAR 3. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Kılavuz) “Zaman Tüneli”: Tarihteki veya günümüzdeki ünlüler ile hayalî bir sohbet yapmak amacıyla iki öğrenci seçilir. (bk. “Dil Yâresi”: Türkçenin doğru. 7. Seçilen iki öğrenci bu sohbeti canlandırır. 10. Atasözü. Konuşmasını sunarken görsel. gözlem formları kullanılabilir. 4. 8. Kılavuz) Çapraz sorgu: Bir konu seçilir. Üç kişilik gruplara ayrılan öğrencilerden ikisi konu ile ilgili sorular sorarken üçüncü öğrenci soruları cevaplandırır. örnekleme. Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar. 11. güzel ve etkili kullanımına yönelik olarak açık oturum düzenlenir. 3. benzetme ve sayısal verilerden yararlanılarak ana fikir desteklenir. Münazara: Öğrenciler gruplara ayrılır. (bk. her etkinliğin farklı bir yöntemle yapılmasına özen gösterilmelidir. Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapar. 5.8. 2. yeterli ve doğru cevaplar verir. Bir grup öğrenci konuyu tartışırken diğer öğrenciler tarafından hazırlanan sorular konuşmacılara yöneltilir. Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir. karşılaştırma. 9. Hazırlıklı konuşmalar yapma 1. Gruplar. tanık gösterme. Ana fikri yardımcı fikirlerle destekler. doldurmalı sorular. proje değerlendirme formları. Kılavuz) Röportaj yapma: Herhangi bir meslek mensubuyla röportaj yapılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Ben Bir Rehberim”: Yaşanılan bölgenin tarihî mekânlarına veya doğal güzelliği olan yerlerine gezi düzenlenir. kısa cevaplı. (bk. performans değerlendirme formları. kazanım).Tanımlama. Konuşmasında dikkati dağıtacak ayrıntılara girmekten kaçınır. Konuşma metni hazırlar. Konuşma konusu hakkında araştırma yapar. eşleştirme testleri. Konuşma sırasında sorulan sorulara açık. [!] 3. öz değerlendirme formları. değerlendirme anketleri.

22 TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 4. 4. performans değerlendirme formları. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. öz değerlendirme formları. değerlendirme anketleri. açık uçlu. içerik yönünden ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Kendi konuşmasını değerlendirmeyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. dilini Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Konuşmasını. kısa cevaplı sorular. 2. Konuşmasını değerlendirir. süreç gelişim dosyaları. gözlem formları kullanılabilir. Konuşmasını sunum tekniği yönünden değerlendirir. Kendi konuşmasını değerlendirme 1. sesini ve beden kullanma yönünden değerlendirir. 3.

inciten. 1. 2. AÇIKLAMALAR [!] Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini serbestçe ifade edebilmeleri için uygun ortam oluşturulur. Öğrencilerden kendi tecrübelerini anlatmalarını ister. kazanım). yazılır ve sınıfta canlandırılır. değerlendirme anketleri. atasözü ve . kazanım). proje değerlendirme formları. Kılavuz) 3. kazanım). (bk. Rüya anlatma: Rüyalar hakkında konuşulur (1. Kılavuz) Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Hayallerim ve Ben”: Hayallerini gerçekleştiren bir kişinin hayatı araştırılarak anlatılır. “Bir Kuş Olsaydım!”: Öğrenciler kendilerini bir kuş olarak hayal ederler.23 TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 5. açık uçlu.Beslenmek istenen bir hayvan konusunda anne ve babanın ikna edilmesi için bir 4. hayal. 4.Gitmek istenilen bir yer hakkında anne ve babanın ikna edilmesi için bir diyalog deyimleri kullanır. kazanım). Öğrencilerden kendi hayallerini anlatmaları istenir (1. “Çözüm Yolları”: Öğrencilere bir metin okutulur. diyalog yazılır ve sınıfta canlandırılır. Sorunlarına konuşarak Diyalog kurma: çözüm arar. öz değerlendirme formları. kavram. diğerine de bunu güzel bir güne dönüştürmek için neler yapılması gerektiği yazılır (3. kazanım). (bk. öfkelendiren davranışlar nelerdir?” sorusu yöneltilerek böyle durumlarda nasıl tepki gösterilmesi gerektiği tartışılır (3. aramayla ilgili bir olayı canlandırırlar (3. süreç gelişim dosyaları. İkili liste yapılır. Kılavuz). Birine yaşanılan kötü günün olayları. Kılavuz) “Beni Affeder misin?”: Öğrencilere “Sizi üzen. performans değerlendirme formları. Okunan metindeki kahramanın yerine geçilerek karşılaşılan sorunlara çözüm üretilir. (bk. sözlü olarak ifade eder. (bk. (bk. Konuşmaları sırasında bu öğrenciler cesaretlendirilir. izlenim ve deneyimlerini Nereye ve kimin yanına gitmek istediklerini sebepleriyle anlatırlar (1. 5. aralarında rol dağılımı yaparak hakkını ettiklerini sorar. . Yeni öğrendiği kelime. “Güzel Bir Gün”: Öğretmen.Edinilmek istenen meslek hakkında anne ve babanın ikna edilmesi için bir diyalog yazılır ve sınıfta canlandırılır. Kendini sözlü olarak ifade etmeyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Duygu. Anlamadıklarını ve merak “Hakkımı Arıyorum!”: Öğrenciler. yaşadığı güzel ve kötü bir günü sınıfla paylaşır. . Kılavuz) “Ben Olsaydım…” kalıp ifadesinden yola çıkılarak duygu ve düşünceler yazılır. kısa cevaplı sorular. Öğrencilerin kendilerini zengin bir söz varlığı kullanarak ifade etmeleri üzerinde durulur. gözlem formları kullanılabilir. Konuşma hataları uygun bir zamanda ve uygun bir dille belirtilir. [!] Öz güven ve cesaretten yoksun olan öğrencilere konuşma etkinliklerinde özellikle görev verilir. çalışma kâğıtları. düşünce. kazanım).

öğretmen örnek okuma yapabilir. Metni en akıcı şekilde okuyan öğrenci ödüllendirilir. Farklı öğrencilere bu metin verilir. SINIFLAR TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 1.Öğrenciler gruplara ayrılır. nefesini ayarlamasına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okumasına puan vermeleri istenir. her etkinliğin farklı bir yöntemle yapılmasına özen gösterilmelidir. Gerekli görülen öğrenciler ses terapistlerine yönlendirilir. 4. Her grubun. 1. Akıcı biçimde okur. fıkra. Gerekli yerlerde vurgu. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.Tekerlemeler. Jüri. “Tekerleme Söyleyelim”: Bu etkinlik farklı şekillerde yapılabilir: . Bir tekerleme verilerek gruptaki her öğrenci tarafından sırayla okunur. “Beni Dinler misin?”: Öğrenciler tarafından seslendirilen hikâye. 1. Kasete bir isim bulunur. Reklam afişi hazırlanarak satışa sunulur. tekerleme. Sesini ve beden dilini etkili kullanır. Sesini mekâna ve dinleyiciye göre ayarlamanın. Örnek okumadan hareketle telaffuzu zor olan kelimeler. Okuma kurallarını uygulama ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Grup oluşturma işlemi. okuma gelişim dosyası kullanılabilir. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. bilmece. vurgu ve tonlama gerektiren cümlelerin okunuşuyla ilgili alıştırmalar yaptırılır. (bk. doğru ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Ana Haber Bülteni” : Bir konu belirlenir ve belirlenen konu hakkında öğrencilerden bir haber metni oluşturmaları istenir. içeriğine uygun sözsüz bir müzik eşliğinde okunur. 1. Hazırlanan haber metni televizyon hâline getirilmiş karton kutunun arkasından bir öğrenciye okutulur. atasözü veya özlü sözlerden oluşan bir kaset doldurulur. Akıcı biçimde okumada noktalama işaretlerinin işlevine dikkat çekilir. 5. 2. tonlama. Kelimeleri telaffuz eder. verilen tekerlemeyi hatasız okuyan öğrencisi/öğrencileri kendi grubu tarafından belirlenir ve bunlardan yeni gruplar oluşturularak verilen listedeki tekerlemeleri okumaları istenir. Okuma kurallarını uygulama 1. nefesi kontrol etmenin önemi vurgulanır. . Kılavuz) “Şiir Bahçesinden”: Öğrenciler sevdikleri şiirleri seçerek kendi aralarında okuma yarışması düzenlerler. 3. Her okuma etkinliği belirli bir yöntem ve tekniğe göre yapılmalı.24 6. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . şiir. 7. Yarışma: Öğretmen tarafından bir haber metni seçilir. Kılavuz) “Sözün Ezgisi”: Şiir. gözlem formları. AÇIKLAMALAR [!] Metin öğrenciler tarafından okunmadan önce. elindeki değerlendirme kartlarına göre şiirini en iyi okuyan öğrenciyi belirler. tekerlemeyi en iyi okuyan öğrenci belirlenene kadar devam eder ve bu öğrenci ödüllendirilir. duraklama ve ulama yapılır. 1. Kaset kapağı tasarlanır. 2. Örnek okuma. metnin niteliğine ve seçilen yöntemin özelliğine göre metnin bütününe yönelik olarak yapılabileceği gibi belli bölüme yönelik olarak da yapılabilir. öz değerlendirme formları. [!] Sesli ve sessiz okumada hata yapan öğrencilere geribildirimde bulunulur. 8. [!] 1. [!] Kısaltmalarda Türk alfabesindeki harflerin okunuşuna uyulur. 4. Diğer öğrencilerden okuyan öğrencinin telaffuzuna. anı. (bk. Sınıf içerisinden beş kişilik bir jüri belirlenir. 5. gruplara ayrılan öğrencilere liste hâlinde dağıtılır.

14. Metindeki anlatımın kaçıncı şahsın (1. (bk. fakat. Ana fikir/ana duygu bulunurken öğrencilerin düşüncelerini serbestçe ve kendine özgü bir şekilde ifade etmelerine imkân verilmelidir. konunun anlaşılmasına yardımcı olan ve hatırlamayı kolaylaştıran kelimelere dikkat edilir. Kılavuz) Hikâye ağacı oluşturma: Hikâyedeki unsurlar ve birbirleriyle olan ilişkileri gösterilir (7. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. kazanım). Tamamlama: Metinden cümleler seçilerek sebep ve sonuç bildiren ifadelerle tamamlanır (8. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. (bk. kazanım). Okunanlarda çağrışıma açık. Okuma sürecinde karşılaşılan. kazanım). Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Olay. fizikî görünüm ve olaya olan etkileri gibi unsurlar yönüyle karşılaştırır. Doğrudan söylenmeyen yargılar bulunur. zaman. 3.25 TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 2. 2. 5. kazanım). oysa. 8. … ise” vb. (bk. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. Metne ilişkin sorular oluşturur. Örneklerden hareketle öğrencilerin “gerçek. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 12. öte yandan. 7. Öğrenciler. Metni oluşturan unsurlar arasındaki Sınıf-okul içi etkinlik ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Kelime Harmanı”: Dinlenenlere/izlenenlere yönelik hazırlanmış bulmaca çözülür (1. 2. türün özelliklerini en iyi temsil eden metinler aracılığıyla tür hakkında genel olarak bilgilendirilir. anlam ile terim anlamı”nı kavramaları sağlanır. 1. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. Öğrencilerden okunan metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini bularak metni özetlemeleri istenir (4. 2. kelime. kazanım). Beni Düzenle: Metin parçalara ayrılır. Bir tema boyunca işlenecek okuma metinlerinin türü farklı olmalıdır. 12. Verilen metinler grup içinde okunur. 2. 13. Metnin planını kavrar. anlatıcının özelliklerine ve olayla ilişkisine dikkat çekilir. şahsın) ağzından yapıldığı tespit edilir. ancak. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Okuduklarını kendi cümleleriyle.. Kılavuz) “Kısaca. 2. Kılavuz) “Ya Kahramanım Olmasaydı!”: Öğrenciler. (bk. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 1. 17. kelime grubu ve Ölçme ve değerlendirme Kelime listeleme: Fikir veya duygu belirten kelimeler şemaya yerleştirilir (1. Düzenlenen metin özetlenir (12. 2. 11. 10. kazanım). Öğretmen tarafından sunulan örneklerin yanında öğrencilerin anlamını bilmediği kelime ve kelime gruplarıyla ilgili çalışmalara da yer verilir. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 6. (bk. Kılavuz) “Karakterler Bir Arada”: Şahıs ve varlıkların karakter özellikleri tablo üzerinde sıralanır (7. 15. Metnin konusunu belirler. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. Bu karşılaştırma yapılırken karşılaştırma şeması kullanılır.. Kılavuz) AÇIKLAMALAR [!] Okuduğu metni anlama ve çözümlemeye yönelik kazanımların gerçekleştirilmesinde okuma metinlerinden hareket edilir. kazanım). ya da 3. Kılavuz) Resimleme: Öğrenciler gruplara ayrılır. 17. Resimler bir film şeridi hâlinde sıralanır (12. (bk. Kılavuz) Röportaj: Metindeki şahıs veya varlık kadrosuyla hayalî röportaj yapılır (7. (bk. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. kazanım). kazanım).”: Sınıfta sesli okuma çalışması yapılır. bir de ne göreyim. Her grupOkul dışı etkinlik [!] Uyarı . 6. Tüm bunlara göre kurgu metinde geçen kahramanlardan bazıları çıkarılırsa nasıl sonuçlar doğabileceği tartışılır (7. ama. Metinde kullanılan anlatım biçimleriyle düşünceyi geliştirme yollarının türle ilgisi vurgulanır. Karışık olarak verilen bölümler kronolojik sıraya göre düzenlenir. varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. kazanım). 4. hâlbuki. yer. Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 15. 4. Kılavuz) Film şeridi oluşturma: Kurgusal bir metin verilerek öğrencilerden metinde geçen olayları kronolojik bir sıraya koymaları ve bu olayları resimlemeleri istenir. 2. 5. okudukları metinde geçen şahıs ve varlık kadrosunu kişilik. 9. Her gruba bir metin verilir. Öğrenciler tahminlerinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla sözlük kullanmaya yönlendirilir. 2. 10. (bk. 16. olay ve düşüncelerin yönünü değiştiren “ne var ki. şahıs. mecaz.

duygu. 2. Yazarın/şairin hayatı ve yaşadığı dönemin şartları çeşitli etkinlik (drama. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları. canlandırma) ve görsel materyallerle (film. açık uçlu. gelişme. 20. çizgi roman. benzetme.. 23. 25. kavram haritası. Kafiye ve redif terimleri kullanılmaz. Kılavuz) Çözüm üretme: Metinde ortaya konan sorunlara “Ben olsaydım. proje değerlendirme formları.. Kılavuz) “Ne Çıkarsa. 26. Kılavuz) Tamamlama: Yarıda kesilen fıkra veya hikâye tamamlanır (23. Hikâyenin konusuna ve canlandırdığı şahıs veya varlığın özelliğine uygun kostüm giyerek sınıf ortamında kendi bakış açısından hikâyeyi anlatır (21. standart testler. 28. Bu metinler söyleyiş ve ahenk unsurları yönünden farklılıkları belirtilerek karşılaştırılır. Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. Okuduğu metni anlama ve çözümleme ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Kendi anlamları dışında kullanılarak şiirde çağrışımlara yol açan kelimeler belirlenir. Her grup bir kart çeker. Yazarla/şairle yapılan röportaj veya anketlerden de yararlanılır. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.. gözlem formları. Şiirin duygu. bunların çeşitlerine değinilmez. redif gibi ahenk unsurları fark edilir. Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. düşünce ve hayalleri ifade eden derin bir anlatım olduğu kavranır. kazanım). Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir. [!] 2. 30. Şiirde ses akışını sağlayan kafiye. grup üyeleri arasında değiştirilir (12. Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır.) öğrenci seviyesine uygun olarak işlenir. 29. Çekilen kartta yazılanlar grup üyeleri arasında tartışılır. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.26 geçiş ve bağlantıları fark eder.” ifadesiyle çözüm aranır (22. kişileştirme. tan bir kişi metni özetler. Metinde geçen mecaz. Daha sonra grup üyeleri bir kâğıdı üç bölüme ayırarak metnin giriş. 27. 21. resim vb. kısa cevaplı. (bk. 31. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. “Şifre Çözücü”: İçinde bilinen bir eser adının saklandığı bir metin yazılır. (bk. Kendisini hikâyedeki şahıs veya varlık kadrosundan birinin yerine koyar. Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir.”: Konu ile ilgili cümleler kartlara yazılarak kutuya atılır. kazanım). 25. Karşılaştırma sonunda şiirin özellikleri belirlenir (25. kazanım). “Farkını Bul! ”: Öğrencilere farklı şiir ve düz yazı metinleri dinletilir. öz değerlendirme formları. Yapılan resimler. performans değerlendirme formları. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. kazanım). 31. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 18. “Benim Kahramanım”: Her gruptan bir öğrenci seçilerek okunan metindeki bir kişi belirler. kazanım). 18. konuşturma ve abartma sanatlarına dikkat çekilir. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. Öğrenciye birtakım sorular yöneltilirken yardımcı olması için öğretmen sorulara önce kendisinin belirlediği bir kahraman aracılığıyla cevap verir (21. Öğrenciler bu ipuçlarından yola çıkarak metinde geçen eser adını bulurlar (29. 22. sonuç bölümlerini resimlendirir ve metindeki uygun cümleleri resme yerleştirir. 2. kazanım). çalışma kâğıtları. Kılavuz) ifadelerin kullanım özelliklerine dikkat çekilir. okuma gelişim dosyası kullanılabilir. Eser adının şifreli olmasına dikkat edilir. Kılavuz) “Canlanan Hikâyeler”: Öğrencilerden biri beğendiği bir hikâyeyi seçer. Daha sonra şifreyi çözmek için bazı ipuçları verilir. (bk. düşünce ve hayalleri yorumlar. 19.. doldurmalı sorular. (bk. (bk. kazanım).

sade bir dil kullanılmış.” gibi basmakalıp ifadelerle değerlendirmesinin önüne geçilmelidir. Okuduğu metni değerlendirme ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. öz değerlendirme formları. bunun bir anlatım özelliği olarak karşımıza çıkmadığı metinlerde cümlelerin uzunluk açısından değerlendirilmesi istenmemelidir. Metni içerik yönünden değerlendirir.27 TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 3. Okuduğu metni değerlendirme 1. kazanım). Metnin dil ve anlatımının değerlendirilmesinde uygulanacak etkinlikler. Birinci gruptan metindeki cümle ve cümlelerdeki kelime sayılarını belirlemeleri. 2. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . anlaşılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Okuduklarımı Değerlendiriyorum”: Öğrenciler gruplara ayrılır. 1. çalışma kâğıtları. gözlem formları. okuma gelişim dosyaları kullanılabilir. kısa cevaplı sorular. açık uçlu. Dil ve anlatım açısından değerlendirme çalışmaları etkinlikler aracılığıyla yapılır. üçüncü gruptan ise metindeki mecazlı kullanımları bulmaları istenir. ikinci gruptan metinde kullanılan sıfatları tespit ederek bunları anlam özelliklerini dikkate alarak gruplandırmaları. standart testler. Bu tür etkinlikler ile öğrencinin metni “Açık. Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. proje değerlendirme formları. AÇIKLAMALAR 3. yazarın anlatımında öne çıkan özellikler doğrultusunda düzenlenmelidir. anlatım etkileyici ve sürükleyici. Söz gelimi yazar uzun ya da kısa cümleleri belirgin biçimde kullanıyorsa cümle uzunluğuna yönelik bir etkinlik düzenlenebilecekken. Sonuçlar tartışılarak metnin dil ve anlatımı hakkında genel bir yargıya ulaşılır (1.

) okunur. küpün farklı yüzlerine yazılır. kazanım). kazanım). Örneğin. eş seslilik ilişkileri üzerinde durulur. Oyun sonunda en çok puan alan öğrenci birinci olur (3. kazanım). Söz varlığını zenginleştirme ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. kazanım). çalışma kâğıtları. kazanım). sandal. yelkenli” gibi kelimelere de değinilerek aynı kavram alanına giren bu kelimeler arasındaki anlam farklılıkları da verilir. karşıt anlamlılık. 1. kazanım). Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Eşleştirme: Kelimeler. kazanım). Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 3. gözlem formları.28 TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 4. açık uçlu. Eşleştirme: Atasözleri ve deyimler uygun tutumlarla/davranışlarla eşleştirilir (3. okuma gelişim dosyaları kullanılabilir. 2. öz değerlendirme formları. terimler sözlüğü. kazanım). Okuduğu metinde geçen kelime. “Çengel Bulmaca”: Hazırlanan bulmacada numaralandırılmış karelerdeki harfler birleştirilerek atasözü veya deyim bulunur (1. proje değerlendirme formları. koltuk. Gruplama: Öğrencilere “sandalye. 4. anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Kılavuz) Farkları bulma: Eş sesli kelimelerle ilgili metinler (şiir. (bk. kazanım). (bk. kazanım). atasözü vb. kotra. (bk. Farklı olanı bulma: Temel/mecaz/terim anlamlarında kullanılan/kullanılmayan kelimeler arasında farklı olan bulunur (1. (bk. (bk. kanepe” gibi aynı kavram alanına giren kelimeler verilir. Şema oluşturma: Kelimelerin eş/zıt/yakın anlamlılarıyla ilgili listeler. 2. 4. den yararlanılır. tekne. [!] Söz varlığını zenginleştirme çalışmalarında Türkçe sözlük. kazanım). metinde yat kelimesi geçiyorsa “gemi. “Düzenimi Kaybettim Yardım Eder misin?”: Öğrenilen kelimelerin harflerinin yerleri değiştirilerek öğrencilerden bu kelimeleri bulmaları ve cümle içinde kullanmaları istenir (3. Sen Çöz”: Kelime ve kavramlar belirlenerek bunları içeren değişik bulmacalar hazırlanır (1. Aynı kavram alanına giren kelimeleri. kazanım). kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir. şemalar düzenlenir (1. deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. Öğrencilerden bu deyim ve atasözlerini bulmaları istenir (3. Her kelimeye farklı puanlar verilir. 1. sınıfta fiil çekimi ile ilişkilendirilerek olumsuz anlamın zıt anlam olmadığı vurgulanır. hangi anlamlarıyla kullanıldığı yazılır (1. Eş anlamlılık. kazanım). tabure. Kılavuz) AÇIKLAMALAR 4. Arkadaşıyla aynı cümleyi kuran ve belirlenen sürede cümleleri söyleyemeyen öğrenci oyundan çekilir. Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde geçen kelimelere değil. Metinde ilk kez karşılaşılan kelimeler. ansiklopedik sözlük vb. (bk. Kılavuz) Gruplandırma: Atasözleri ve deyimler anlam özelliklerine göre gruplandırılır (3. oturak. Bu kelimelerin ortak ve birbirinden farklı yönlerini belirleyerek kelimeleri tanımlamaları istenir (2. Küp sırayla atılarak öğrencilerden gelen kelimelerle ilgili birbirinden farklı cümleler oluşturmaları istenir. 7. mâni. kelimelerin anlam farkları söylenir (1. standart testler. Kılavuz) “Canlan Biraz”: Metinde geçen deyim ve atasözleri değiştirilerek gerçek anlamlarıyla cümle içinde kullanılır. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. “Kelime Küpü”: Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba bir kelime küpü verilir. Kılavuz) “Atasözlerimiz Canlandı”: Metinde geçen bir deyim veya atasözüyle ilgili oyun hazırlanır (3.Söz zenginleştirme varlığını ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Anlamını yazma: Cümlelerdeki kelimelerin altına. “Sihirli Kareler”: Okunan metinden hareketle hazırlanan bulmacalar çözülür (1. kazanım). yakın anlamlılık. Kılavuz) “Ben Hazırladım. kısa cevaplı sorular. atasözleri ve deyimler sözlüğü. kazanım). eş/zıt/yakın anlamlılarıyla eşleştirilir (1.

kazanım). Şiir ezberler. (bk. Okuduğu hikâyeyi en güzel şekilde anlatan öğrenci belirlenerek ödüllendirilir (6. kazanım). “İlköğretim Okulları İçin 100 Eser”i okumaya yönlendirilir. Farklı okur. kısa yazıları Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 5. kazanım). açık uçlu. (bk. 1. Öğrencilerden biri kitabı tanıtırken diğerleri tarafından kitapla ilgili sorular sorulur (6. Okuma alışkanlığı kazanma 1. gözlem formları. öğrencinin yıl boyunca yaptığı okuma etkinlikleriyle ilgili çalışma kâğıtlarını ve kitap raporlarını içerir. Kitaplık. Öğrenciler. kazanım). [!] Her öğrenci için okuma gelişim dosyası düzenlenir. 8. Okuma alışkanlığı kazanma ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Arşiv oluşturma: Gazete ve dergi kupürü biriktirilir veya belirli konularda gazete ve dergilerde yayımlanan yazılar toplanır (3. kazanım). Soru sorma: Aynı kitap bütün öğrenciler tarafından okunur. okuma gelişim dosyaları kullanılabilir. Yorumlama: Herhangi bir fotoğraf. kazanım). Kitabı tanıtan öğrenci ödüllendirilir (6. 6. Sınıf kitaplıkları kitap temin edilerek zenginleştirilir. Belli bir konuda farklı şairlerin şiirlerinden oluşan bir dinleti düzenlenir (7. AÇIKLAMALAR 5. 5. performans değerlendirme formları. Hangi sınıfta hangi eserlerin okutulacağı Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin ortak kararıyla belirlenir. ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur. Kılavuz) “Hafızam Beni Yanıltmadı”: Öğretmen sınıfa güzel düz yazılardan oluşan bir seçki getirir. yazara. Okuma sürecine aileler de dinleyici veya okuyucu olarak katılabilirler (2. Beğendiği ezberler. proje değerlendirme formları. (bk. türe göre kitap sergileri düzenlenir (2. kazanım). Okunanlarla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılması. 8.29 TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 5. 3. resim. kütüphane. beğenilen şiirlerin ve düz yazıların kaynaktan veya ezbere okunması için uygun ortam hazırlanır. 4. Haftanın hikâyesi: Öğrenciler tarafından okunan hikâyeler belirli aralıklarla sınıf ortamında paylaşılır. 5. Şiir dinletisi: Bir şairin şiirlerinden oluşan dinleti düzenlenir. Okuma planı yapar. gazete ve dergilerdeki insanların yüz ifadeleri veya düzeye uygun bir karikatür hakkında konuşulur (3. Okuma gelişim dosyası. Oluşturulan bu diyaloğu arkadaşlarına sunarlar. Kılavuz) “Kitap Torbası”: Birkaç torba hazırlanarak numaralandırılır. kazanım). kazanım). şiir dinletileri düzenler. Pano okuma: Pano okuma yönergesi hazırlanarak öğrencilerden yönergeye uygun okuma yapmaları istenir. 2. Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturur. en iyi tanıtılan kitap haftanın kitabı olarak seçilir. 7. Önceden gruplandırılan kitapların adları kâğıtlara yazılarak torbaya konur. Pano düzenleme: Öğrencilerin sınıf veya okul panolarına seçtikleri metinlerle katılmaları sağlanır (6. 9. Süreli yayınları takip eder. Bu çalışmayı en iyi yapan grup ödüllendirilir (9. kazanım). Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. 2. kazanım). Değerlendirmeler dönem sonlarında yapılır. türlerde metinler ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kitap sergisi: Sınıfta veya okulda konuya. İkişerli gruplara ayrılan öğrenciler ezberledikleri metni kullanarak bir diyalog oluştururlar. kitap fuarı ve kitap evlerinden faydalanır. 6. Öğrenciler her hafta bu torbalardan bir kitap seçerek okurlar. Kılavuz) “Haftanın Ödüllü Kitabı”: Okunan kitaplar tanıtılır. öz değerlendirme formları. Ailesi ile okuma saatleri düzenler. öğretmen ve öğrenci değerlendirme formlarını. 5. Öğrenciler beğendiği bir metni birkaç gün içinde ezberler. kısa cevaplı sorular. Gezi: Kütüphanelere gezi düzenlenir (5.

kazanım). (bk. Kılavuz) 1. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. Yazma kurallarını uygulamayla ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Çizgisiz kâğıt kullanılır. yazılan ve konuşulan ideal biçimidir. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. süreç gelişim dosyaları. mektup ve 1. 8. Kılavuz) 4. Tekrara düşmeden yazar. Kâğıdın yalnızca ön yüzüne yazılır. (bk. paragraflar. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Yazma kurallarını uygulama ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Yazma kurallarının uygulanmasında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır. Öğrencilerden yazma çalışması sırasında yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini yazma kurallarına uymaları istenir. Düzgün. konuşma dilindeki farklılıkları ortadan kullanır. imlâsı Türk Dil Kurumu tarafından 7. gözlem formları kullanılabilir. resim verilerek resimleri yorumlama çalışması yazılabilmesidir. 1. 3. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.30 6. Kâğıdın kenarlarında. metinlere ya da kitaba düzen vermek amacıyla belirlenmiş. 10. 6. dilimize henüz yapılır. okunaklı ve işlek “bitişik eğik kâğıt ve sayfa düzeni ile biçim özellikleri üzerinde yazı”yla yazar. Bunlardan hareketle 2. Yabancı dillerden alınmış. durulur (1. okunan kitaplar ve basılı materyaller incelenir. [!] Türk alfabesindeki harflerin okunuşuna uygun 9. öz değerlendirme formları. SINIFLAR TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 1. kazanım). çalışma kâğıtları. olarak kısaltmalara ek getirilir. 2. 11. dilekçe örnekleri getirilir. Yazısında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 7. Okunaklılık: Her harfin karakteristik özelliğine ilgili kurallara uyar. Düzenleme: Sınıfa biçim açısından farklı özellikler taşıyan elektronik mektup. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar. lerin listesi yapılarak bunlar Türkçe karşılıklarıyla uygun olarak ve başka bir harfi çağrıştırmayacak şeeşleştirilir (6. kilde yazılmasıdır. 4. İnceleme: Yazma çalışmaları sırasında kaldıran. Standart Türkçe ile yazar. satırlar ve kelimeler arasında uygun boşluk bırakılır. 8. “Çizgiler Ne Söyler?”: Düzeye uygun bir İşleklik: Yazının hem okunaklı hem de hızlı ve rahat 5. 1. Standart Türkçe: Türkçenin toplumda saygınlık uyandıran. Elektronik ortamdaki yazışmalarda biçim ile Güzel Türkçem: Kullanılan yabancı kelime1.

3. Yazısının ana fikrini yardımcı fikirlerle destekler. süreç gelişim dosyaları. ilgi çekici ve önemli olayların listesini yaparlar. Yazılacakların bölümleri. 9. Her öğrenci seçtiği konuyla ilgili bir proje hazırlar. poster. tanık gösterme. 5. Planlı yazma 1. Yazma konusu hakkında araştırma yapar. Anahtar kelimeler saat yönünde eklenir. 2. 7. başlık ve alt başlıkları belirlenir. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş yapar. kazanım). kazanım). Kılavuz) “Sınıf Gazetesi”: Çıkarılacak sınıf gazetesi için gönüllü öğrenciler seçilerek görev dağılımı yapılır. Hazırlanan gazete sınıftaki panoya herkesin okuyabileceği şekilde asılır. Temel başlıkları destekleyici alt başlıklar yazılır. hiçbir sınırlamaya tâbi tutulmadan not edilir. kazanım). Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. grafik veya bilgisayardan yararlanarak sunar. karşılaştırma.. Atasözü. o başlığı en güzel şekilde ifade edecek sembol. (bk. Dipnot. 8. deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. Kılavuz) “Projem”: Öğrencilere farklı konular verilerek birini seçmeleri istenir. 4. seçtiği bir dönemde yaşayan gerçek veya hayalî bir şahsın yerine geçerek hikâyesini anlatır. Her iki tarafa verilmek üzere iki nüsha hazırlanır. alınan notlardan hareketle yazılır (2. çalışma kâğıtları. 5. [!] 2. örnekleme. Serbest kürsü: Öğrencilerin olaylara farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak amacıyla yazma öncesinde. resim. “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın”: Her öğrenci.31 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 2. Örneğin. Gerekli görülen başlıkların yanına. “Atatürk’ü Tanıyorum”: Atatürk’ün hayatını anlatan bir zaman çizelgesi hazırlanır. kronolojik sıraya konularak kitap hâline getirilir ve sınıf kitaplığına yerleştirilir. her etkinliğin farklı bir yöntemle yapılmasına özen gösterilmelidir. Planlı yazma ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. öz değerlendirme formları. Her olay ait olduğu döneme yazılarak resimlenir ve kâğıtlar birleştirilerek sınıf duvarına asılır. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Yazıya. Kılavuz) “Ben Bir Seyyahım” Gezip görülen yerleri anlatan yazılar bir araya getirilerek “. kazanım). velisi ile belirledikleri konulara uyacaklarına dair bir anlaşma imzalar. Listede yer alan olaylar arasından bazıları seçilerek zaman çizelgesine yerleştirilir. Zihin haritası oluşturma: Konunun ana başlığı veya konuyu çağrıştıracak bir simge veya kavram kâğıdın ortasına yazılır. içindekiler vb. Yazacaklarının taslağını oluşturur. resim. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Soru hazırlama: Konuyu açıklığa kavuşturmak için yazıda cevabı verilecek sorular hazırlanır (1. çizilir. 6. taraflar tarafından imzalanır. kaynakça. Her yazma etkinliği belirli bir yöntem ve tekniğe göre yapılmalı. Öğrencilerin yazdıkları. Anlaşma. Tanımlama. gözlem formları kullanılabilir. özet. 11. Her öğrenci. şekil vb. 12. Temel ve alt başlıklar gözden geçirilerek birbirleriyle ilişkili olanlar farklı renkte kalemle çizilir (2. Öğrenciler yazdıklarını afiş.. Öğrenciler o dönemi yansıtan kıyafetleri giyerek olayı canlandırmaya çalışırlar. Kılavuz) AÇIKLAMALAR 2. Yazısını bir ana fikir etrafında planlar. kısımları uygun şekilde düzenler. (bk. Yazdığı metni görsel materyallerle destekler. benzetme ve sayısal verilerden yararlanılarak ana fikir desteklenir. nin Seyahatnamesi” adı verilen bir kitap oluşturulur. (bk. 12. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. 2. 10. betimleme. 2. bir öğrenci valiyi temsil ediyorsa o dönemde yaşanan bir olayı ve bununla ilgili yaptıklarını anlatır. konu hakkında sınıf içi tartışma yapılır (1. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar. (bk. konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur. Kılavuz) “Yaşayan Zaman” Öğrenciler yaşadıkları çevrede meydana gelen. (bk. Beyin fırtınası: Konuyla ilgili düşünceler.

Gerekli düzeltmeleri yaparak yazılarına son hâlini verirler (2. Hikâye ve roman gibi türlerin gerçeklerden hareketle yazılmış olsalar bile. kazanım). Öğrenciler. atasözünde anlatılana benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıkları hakkında konuşurlar. kazanım). Son turda metinler. Okul dışı etkinlik [!] Öğrencilerin yazdıkları metinler (olaya dayalı yazılar. kişileştirme. “Gündem Oluşturma:”: Güncel bir konuyla ilgili görüş ve düşünceler yazılır (2. Sınıf iki gruba ayrılarak bildikleri atasözlerini yazarlar. Öğrencilere ne anlama geldiği sorulur. 2. (bk. cümleleri bitmemiş bile olsa yazmayı bırakırlar. Verilen cümleler hikâyelerin giriş cümlesi olarak kullanılır. Her grup yazdıkları hikâyeler arasından en beğendiklerini seçerek sınıfla paylaşır (1. ne olurdu?” sorularına cevap veren bir hikâye yazılır.32 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Hikâye yazma: Farklı hikâyelerden tek bir hikâye oluşturulur. Bu konuyla ilgili çağrışım yapan kelimeler listelenir. ve tiyatro türlerinde metinler yazma “Perde Açılıyor”: Belirlenen konuda tiyatro metni yazılır veya bir hikâye metni tiyatro metnine 1. kazanım). [!] 3. (bk. sınıfta deneme ve söyleşi. 1. Bildirme yazar. Öğrenciler. (bk. Öğrenciler. deneme.. kazanım). (bk. muhabiri. yazıları dönüştürülür ve sahnelenir (1. ilk yazan öğrenciye döner ve o öğrenci hikâye tamamlanmamışsa hikâyeyi sonlandırır. Muhabir. Kılavuz) “Renklerin Dünyası”: Her öğrenci bir renk adını alarak en güzel rengin kendisi olduğu konusunda ikna edici yazı yazar (2. Öğrencilere 2 dakika süre verilir. Hikâye. Yazdıkları atasözlerinden birini seçerek 3-5 paragraflık bir metin oluştururlar (2. [!] 3. fıkra veya anı diyaloğa dönüştürülür (1. [!] 3. Şiir yazar.” atasözü tahtaya yazılır. “Aynadaki İzler”: Öğrenciler. Masal yazma: Okunan veya dinlenen/ izlenen bir masal kahramanının hayal edilen yeni bir macerası yazılır. Öğrenciler bu sürenin sonunda. kazanım). Yazılan hikâye canlandırılır (1. hikâye. olsay- AÇIKLAMALAR [!] 3. “Yuvarlak Masa Yazarlığı”: Öğrenciler gruplara ayrılır. Değişik masal kahramanları tek bir masalda buluşturulur veya masal kahramanının maceraları günümüze uyarlanarak yazılır (1. olayla ilgisi olanlarla görüşerek notlar alır. kazanım). kazanım). kazanım). kazanım). Kılavuz) Diyalog yazma: Okunan masal. yaralıyı. Günlük dilde ve masallarda kullanılan kalıplaşmış ifadelerden yararlanılır. 3. Bir sonraki öğrencinin yazma süresi artırılır.. konuşturma ve abartma sanatlarından yararlanılır. Kılavuz) “Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var”: “Bir elin nesi var. kazanım). Her gruba farklı bir cümle verilir. yazdıklarının taslağını yanlarındaki arkadaşlarına okutarak görüşlerini alırlar. bildirme yazılarından mektup) en az 150 kelimeden oluşmalıdır. anı 3. Her öğrenci kâğıdını sağındaki arkadaşına verir. belirtilen sınıflarda zorunlu olup diğer sınıflarda da isteğe Ölçme ve değerlendirme Sınıf-okul içi etkinlik [!] Uyarı . kazanım). olay ve durumları değiştirerek aktardığı fark edilir. kazanım). yazıları yazıları metinler yazılır. kendilerinin 20 yıl sonraki hâlleri ve fizikî görünümleri hakkında düşünce ve hayallerini anlattıkları geleceğe yönelik bir mektup yazarlar (2. (bk. 4. 1. 8. Adı geçen türler. itfaiye şefini. 7. Kılavuz) “Yangın Var!”: Bir yerde yangın çıktığı haberi alınır. Kılavuz) “Denemeler”: Öğrencilere bir konu verilir. “Adım Adım Dergicilik”: Okul gazete veya dergisi için yazılar yazılır. benzetme. masal. söyleşi ve makale türünde metinler yazılır. Farklı olasılıklar düşünülerek “Eğer. 6. Konuyla ilgili bilgiler gözden geçirilir. Bu kelimelerden birbiriyle ilişkili olanlar eşleştirilir. Farklı türlerde dı/olmasaydı. olaya tanık olan birini canlandırır. düşünce yazıları. Düşünce yazar. sınıfta deneme. 1. “Kulağıma Küpe Olsun!”: Bir metnin ana fikrinden hareket edilerek öğüt verici bir yazı yazılır (2. Mümkün olduğu kadar çok bilgi edinilerek alınan notlardan haber metni oluşturulur (3. iki elin sesi var. [!] Mecaz. Olay yazar.2. Senaryolaştırma: Bir Nasrettin Hoca fıkrası senaryolaştırılır (1. kazanım).

kazanım). Hazırlanan listelerdeki kelimelerden karşılıklı olarak seçme yapılarak imaj oluşturulur. süreç gelişim dosyaları.33 bağlı olarak ele alınabilir. performans değerlendirme formları. “Herkesin Bir Hikâyesi Var”: Yakın çevre veya aileden birinin biyografisi yazılır (3.3. etkili cümleler kurmaları istenir. kazanım). proje değerlendirme formları. “Resimlerin Ezgisi”: Öğrencilere bir resim gösterilir. (bk. diğer öğrenciler ekte öz geçmişlerini sundukları bir dilekçe ile şirkete iş başvurusunda bulunurlar. çalışma kâğıtları. İş başvurusu kabul edilenler ile şirket yönetimi arasında anlaşma metni imzalanır (3. kazanım). öğretmen ve diğer öğrencilere davetiye hazırlanır. Çocuğu için neler yapılabileceğini düşünerek öğretmene bir cevap mektubu yazar (3. kazanım). Kılavuz) [!] 3. 7. “Şair Gibiyim”: Somut kelimelerden ve imajlardan oluşan iki liste hazırlanır. Kendisini o dönemde yaşayan veya hayalî bir şahsın yerine koyarak Yunus Emre’yi tanıtan bir yazı yazar. Dönüşüm kutusu: Öğrenciler üç veya dört gruba ayrılır. kazanım). Bu yasaya hangi maddelerin girmesini isteyebilecekleri sorularak hayvanların ağzından dile getirdikleri maddelerin yer aldığı bir yazı yazmaları istenir (3. Yunus Emre’nin hayatından bir dönem seçer ve o dönemle ilgili araştırma yapar. öz değerlendirme formu. Okul yöneticileri. otobiyografi ve rapor yazılır. Resimden hareketle şiir yazdırılır (4. Bir grup öğrenci şirketin yönetim kadrosunu oluşturur. davetiye ve katılım belgesi hazırlanır. Veli rolündeki öğrenci çocuğunun öğretmeninden. kazanım). Kılavuz) “İlk Harflerine Baksana”: Akrostiş oluşturacak şekilde şiir yazılır (4. kazanım). belirtilen sınıflarda zorunlu olup diğer sınıflarda da isteğe bağlı olarak ele alınabilir. “Şirket Kuruyorum”: Öğrenciler sanal bir şirket kurarlar. sınıfta biyografi. (bk. kazanım). Kılavuz) “Ben Bir Organizatörüm”: Öğrenciler. hayvanların dilinden. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . kendi haklarını elde etmek ve uygulamak için bir yasa oluşturmalarını ister. Kılavuz) Sergi: Düzenlenen sergiye yönelik duyuru metni. (bk. kazanım). (bk. “Sana Özel”: Öğrencilerden kendilerine bir kutlama konusu belirleyerek arkadaşlarına davetiye yazmaları veya kendilerini öğretmenlerinin yerine koyarak başarılı bir öğrencisi için ailesine tebrik kartı hazırlamaları istenir (3. (bk. “Onu Tanıyorum”: Her öğrenci veya grup. 6. Tutanak tutma: Eğitsel kol faaliyetlerinin tutanağı tutulur (3. Yazdıkları şiiri müzik eşliğinde sınıfta okumaları sağlanır (4. Farklı türlerde metin yazmayla ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. sınıfta mektup. yazılı anlatım değerlendirme ölçeği. Slogan bulma: Öğrencilerden bir ürünü veya etkinliği tanıtmak için kısa. sınıfta tutanak ve tanıtma yazıları. dilekçe ve haber yazısı. “Duyarlı Veli”: Öğrencilerden birinden veli rolü üstlenmesi istenir. kazanım). Nesneyi yeni işlevine göre tanıtan bir reklam metni hazırlanır (3. bir şiir dinletisi düzenler. Bulunan sloganlar sınıf panosuna asılır (3. Dinleti sonunda şiir metinleri tutanakla öğretmene teslim edilir (3. Kılavuz) “Toplantı Var”: Öğretmen öğrencilerden. Yazılan şiirler öğrencilerin kendilerinin bulduğu bir ritimle söylenir (4. gözlem formları kullanılabilir. okuma alışkanlığını kazanmasına destek istediğini belirten bir mektup alır. kazanım). Adı geçen türler. 8. Oluşturulan imajlar kullanılarak bir şiir yazılır. Her gruba farklı bir nesne verilerek bu nesneyi asıl kullanımından farklı işlevde kullanmaları istenir. Öğrencilerin yazdıkları kronolojik sıraya konularak kitap hâline getirilir ve sınıf kitaplığına yerleştirilir (3. kazanım). kazanım). Yapılan çalışmalar dönem sonunda sergilenir (3. (bk. Kılavuz) “Çağrışımlar ve Duygular”: Verilen kavramın çağrıştırdığı duyguyu yansıtan bir şiir yazılır. Resimle ilgili sorulara cevap vermeleri istenir. kazanım). Hazırlanan afişler okulun çeşitli yerlerine asılır. kazanım).

değerlendirme anketleri. açık uçlu. 3.34 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 4. Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir. Yazdıklarını biçim ve yönünden değerlendirir. öz değerlendirme formları. içerik ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Yazdıklarını değerlendirmeyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. süreç gelişim dosyaları. kısa cevaplı sorular. Kendi yazdıklarını değerlendirme 1. performans değerlendirme formları. eşleştirme testleri. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . gözlem formları kullanılabilir. 2. çalışma kâğıtları. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. proje değerlendirme formları.

“Gezip Gördüklerim”: Tarihî ve turistik yerlere düzenlenen gezilerde notlar alınarak izlenimler yazılır kâğıtları. Okul dergisi ve formları. İlgi alanına göre yazar. kazanım). farkı anlamaları sağlanır. Duygu. gelişim dosyaları. Yazdıklarını ğerlendirme anketleri. (bk. hayal.) ve çözüm önerileri yazılır. Daha sonra bu ailelerden sınıfa gelerek ilk gençlik yıllarına ait tecrübelerini paylaşmaları defteri ve günlük tutmaları konusunda özendirilir. 5.35 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR “Ben Büyüyünce…”: Hayal edilen mesleğe yönelik tasarılar yazılır (1. yazılarını müzik. (bk. Yazdıklarından arşiv kâğıdı dağıtılır. Kendini yazılı olarak “Zamanla Değişir Her Şey”: Öğrencilerden iki dakika içinde “değişim” kelimesinin çağrıştırdıklarını zengin bir söz varlığı ifade etme alışkanlığı yazmaları istenir. hakkındaki duygu ve 5. Öğrenciler üzerinde durulur. dikkate alır. yerleştirilir. düşünce. okulun çevre düzenlemesi. etkilendikleri olaylar 4. Kılavuz) değerlendirme formları. Her grup kendi içinde en güzel yazıyı seçerek diğer gruplarla paylaşır (1. (bk. resimlere uygun diyaloglar konuşma baloncuklarına yerleştirilir (1. kazanım) (bk. Kılavuz) katılır. Kılavuz) oluşturur. Kelimenin çağrışımları tahtaya yazılır. Şiir deneyimlerini yazarak istenir. Birkaç öğrenci yazılarını aileleriyle paylaşmak üzere [!] 5. Beğendiği sözleri. Gruplara aynı yazma konusu verilir ve aynı anda yazmaya başlamaları sağlanır. kazanım). Burada dikkat yazdıkları ve beğendikleri şiirlerden oluşur. eş“Bizim Köşemiz”: Okul/sınıf panosu/gazetesi/dergisinde sorunlar ve çözümler köşesi oluşturulur. 4. dinletmektir. Burada yaşamanın hazırlar. kazanım). (bk. “Balon Doldurma”: Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba üzerinde karikatürler bulunan çalışma 9. öğrencilerin kendi ifade eder. deolumlu ve olumsuz yanları yazılı olarak ifade edilir (1. proje değerlendirme 7. arasından seçme yapılarak panoya asılır (8. Kılavuz) 8. Şiir defteri tutar. gözlem değerlendirmelerini formları kullanılabilir. 5. Yazma alışkanlığı 6. kazanım). Yeni öğrendiği kelime. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . derler. performans gazetesi için yazılar (1. kazanım). Öğrencilerin yazıları okul panosunda veya dergisinde yayımlanır (1.2. başkalarıyla paylaşır Tespit edilen sorunlar (sıra olma. kazanım). Geçen yıl yaşanan sosyal değişimler liste hâline kullanarak ifade etmeleri kazanma getirilir. etkinlik iki farklı Türkçe öğretmeni tarafından aynı anda yaptırılabilir. kazanım). istek ve eleştiriler yazılır (1. Beğenilen yazılar ğerlendirme formları. 1. Kılavuz) “Dilek Kutusu”: Sınıfta veya okulda dilek kutusu oluşturularak derslerin işlenişine ya da etkinliklere kazanmayla ilgili kazanımların metinleri ve şiirleri değerlendirilmesinde. süreç “Eğer”: Öğrencilerden kişilikleri üzerinde etkili olan bir çevreyi seçmeleri istenir. ulaşım. sınıf ve okul başkanlarının seçimi ve leştirme testleri. Öğrencilerden bunlardan kendilerini en çok etkileyen değişimi seçmeleri istenir.Öğrencilerin kendilerini 5. atasözü ve edilmesi gereken nokta yazma çalışması süresince gruplara iki farklı müzik (hüzünlü-neşeli gibi) her gün günlük deyimleri kullanır. Öğrenciler şiir izlenim ve görevlendirilir. Kılavuz) “Müziğin Gölgesindeki Yazılar”: İki ayrı grup oluşturulur. Bu iki grup için iki ayrı mekân seçilir (Bu defteri.) ve öğrenciler bu mekânlara 2. öz deve onların çalışmaları. “Geçmişe Yolculuk”: Seçilen bir anı ile ilgili zihin haritası oluşturulur. Her grup kendine düşen karikatürdeki boşlukları doldurur. Günlük tutar. Hatırlananlar resimlenir ve bu düşüncelerini de yazabilirler. Kitabın hazırlanma süresi altı ay olacağı için öğrenciler yaşadıkları son kışa ait güzel anılarını da kitaplarına eklerler. Hazırlanan gazete sınıftaki panoya herkesin okuyabileceği şekilde asılır. Kitabın kışla ilgili resimlerden ve kış hatıralarından oluşacağı belirtilir. çalışma yönelik düşünce. resim veya dansla destekleyebilirler. (bk. “Sınıf Gazetesi”: Çıkarılacak sınıf gazetesi için gönüllü öğrenciler seçilerek görev dağılımı yapılır. Yazma çalışması bitiminde aynı konuda iki farklı bakış açısı çıkacağından öğrencilerin bu tutulabilecekleri gibi yalnızca 3. Öğrenciler kavram. Yazma yarışmalarına söylenir. “Kışı Hatırla”: Öğrencilere bir kış resmi gösterilerek “Kışı Hatırlayalım” adlı bir kitap hazırlayacakları 10. teneffüslerdeki gürültünün önlenmesi vb.

Öğretmen bir metin okur.36 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 6. ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. hiçbir şey. Kılavuz) “Boya! Boya!”: Öğrencilere ünsüzlerin özellikleri kavratılır. • Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. • Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. yok. tırnak. elbette gibi kelimelerden sonra konur. Daha sonra ünsüz benzeşmesi ve yumuşamasına uğrayan kelimelerin yazımıyla ilgili kurallar verilir (1. [!] 2. 6. • Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. kazanım). • Konuşma çizgisinden önce konur. yazma. peki. kesme işareti. Kılavuz) “Macera Peşinde”: Öğrenciler birer noktalama işareti belirler. • Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. bağlaç olan de ve ki’nin. başüstüne. • Tarihlerin yazılışında gün.). Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Kılavuz) “Noktalama İşaretleri Görevde”: Sınıftaki tüm öğrencilere. kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir. iki nokta. olur. [!]Birleşik kelimelerin yazımına okuma. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 1. Noktalama [!] 1. hükümdar adlarında. pekâlâ. soru eki mi’nin. kısaltmalar ve kısaltmalara getirilen eklerin yazımı Sayıların yazımı • Sayılar metin içinde yazıyla yazılır. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri şunlardır: Nokta (. konuşma çizgisi. kazanım). • Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. herhangi bir. her şey vd. • Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. “nokta. evet. [!] Yazım kuralları verilirken okunuşla ilgili hususlara da değinilir. • Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. yazımı karıştırılan kelimelerin (hiçbir. Buradan hareketle çalışma kâğıdında yumuşak ünsüzleri boyayarak gizli resme ulaşmaları istenir. onu bir kahramanın yerine koyarak maceralarını hikâye şeklinde yazar (2. kabul veya teşvik bildiren hayır. Büyük harflerin kullanımı • Dizeler genellikle büyük harfle başlar. dil bilgisi etkinliklerinde yeri geldikçe değinilir. (bk. tamam.) • Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. (1. Virgül (. (bk. tarihlerde ayların yazılışında. [!] Ses olaylarına dayalı yazım kuralları verilirken ilgili ses olayları da açıklanır. 2. haydi. Ek olan sesi temsil eden öğrenci kelimeye yaklaşırken ikinci ünlüyü temsil eden öğrenci yere çöker. • Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime ve kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Noktalı virgül (. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. sınıf AÇIKLAMALAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Geldiğimde Sen Yoktun”: Her öğrenciden verilen kelimedeki bir sesi temsil etmesi istenir. ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesine uğrayan kelimelerin. öyle.) • Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. • Özel adlar büyük harfle başlar. kısa çizgi”yi temsil görevi verilir. • Romen rakamları ancak yüzyıllarda. kazanım) (bk. ünlem. Bu sınıfta ele alınacak yazım kuralları şunlardır: Kalınlık-incelik uyumu. • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. • Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.) • Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. hayhay.

Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . • Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır • Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur. • Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. • Karşılıklı konuşmalarda. eşleştirme testleri. yazma. • Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Yay ayraç ( ( ) ) • Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini. durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. sınıflarda ele alınan işlevleri hatırlatılır. • Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. • Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. yazımını bilmedikleri kelimeler için Yazım Kılavuzu’na başvurmaları. [!] Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar okuma. • Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. [!] Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları verilirken TDK Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır. özellikle yazılı anlatım etkinliklerinde yanlarında Yazım Kılavuzu bulundurmaları önerilir. bu işaretlerin temsilcilerinin ayağa kalkması için duraklar (2. fiil kök ve gövdelerinin gösteriminde kısa çizginin kullanımına dikkat çekilir (2. gözlem formları kullanılabilir. durum ve bildirme eklerinden sonra konur. • Eklerin başına konur. konuşan kişinin adından sonra konur. Eğik çizgi (/) • Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. kazanım). kazanım). Üç nokta (…) • Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur. Dil bilgisinde noktalama işaretleri: Eklerin yazımında. • Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. • Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır. [!] Noktalama işaretlerinin İlköğretim 1-5. eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Tırnak işareti (“ ”) • Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır. Kesme işareti (’) • Özel adlara getirien iyelik. proje değerlendirme formları. sınıf içi çalışmalarda. dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilir. Kısa çizgi (-) • Dil bilgisinde ekleri ayırmak için konur. ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. İki nokta (:) • Edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda. süreç gelişim dosyaları. • Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine gelen ekleri ayırmak için kullanılır.37 işaretinin olduğu yerde. standart testler. öz değerlendirme formları. [!] Öğrencilere. çalışma kâğıtları. • Tarihlerin yazılışında gün. Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. yeterli olmayan.

) • Bibliyografik künyelerde yazar. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. dergi vb. çizelge. Bu sınıfta ele alınacak yazım kuralları şunlardır: Yazımı karıştırılan kelimelerin (hiçbir. basımevi vb. • Alıntılarda.) yazımı Sayıların yazımı • Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır. [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik .nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. “İşimi Kaybetmek İstemiyorum”: Hayalî bir yayınevi kurulur. • Kitap. kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer.nde ana başlıkta bulunan kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. Bulur musun?”: Noktalama işaretleri kullanı1. Üç nokta (…) • Kaba sayıldığından veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. yazma. Büyük harflerin kullanımı • Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar. [!] Birleşik kelimelerin yazımına okuma. hiçbir şey. dil bilgisi etkinliklerinde yeri geldikçe değinilir. her şey vd. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri şunlardır: Nokta (. • Kitap. eser. Virgül (. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 7. 2. Soru işareti (?) • Bilinmeyen. durumlar için kullanılır. [!] 1. İki nokta (:) • Genel Ağ adreslerinde kullanılır.nde bulunan resim. sınıf AÇIKLAMALAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Yerimi Kaybettim. herhangi bir. kavrayarak uygular.) • Bibliyografik künyelerin sonuna konur. Ünlem işareti (!) • Alay. tarih vb. bildiri. Yazım kurallarını lmamış bir metne uygun noktalama işaretleri konur. ortada veya sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur. maddelerden sonra konur. kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. tablo vb. Öğrenciler kendilerinin işten çıkarılmaması konusunda yayınevi yöneticisini ikna etmeye çalışırlar. Yayınevinin düştüğü zor durumdan kurtulabilmesi için bir noktalama işaretinin işten çıkarılması gerekmektedir. Bu yayınevinin elemanları noktalama işaretleridir. • Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır. makale vb. 2.38 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 6. Öğrencilerden kendileri için bir noktalama işareti belirlemeleri istenir. başta.

[!] Noktalama işaretlerinin daha önceki sınıflarda ele alınan işlevleri hatırlatılır. ila. öz değerlendirme formları. standart testler. başta. gözlem formları kullanılabilir. ve. Yay ayraç (( )) • Alıntılarda. Kesme işareti (’) • Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için kullanılır. yay ayraç içine alınabilir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . [!] Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları verilirken TDK Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır. proje değerlendirme formları. Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilir. [!]Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar okuma. ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan üç nokta. Eğik çizgi (/) • Genel Ağ adreslerinde kullanılır. • Bir söze alay. özellikle yazılı anlatım etkinliklerinde yanlarında Yazım Kılavuzu bulundurmaları önerilir. yazma. eşleştirme testleri. yazımını bilmedikleri kelimeler için Yazım Kılavuzu’na başvurmaları. kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. [!] Öğrencilere. çalışma kâğıtları. • Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.39 Kısa çizgi (-) • Kelimeler arasına “–den… -a. süreç gelişim dosyaları. Köşeli ayraç ([ ]) • Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce kullanılır. sınıf içi çalışmalarda. arasında” anlamlarını vermek için kullanılır.

yazımını bilmedikleri kelimeler için Yazım Kılavuzu’na başvurmaları. yazma.40 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 6. [!] Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları verilirken TDK Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır. kullanır. çalışma kâğıtları. Noktalama işaretlerini • Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur. [!] Öğrencilere. sınıf AÇIKLAMALAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ [!] 2. öz değerlendirme formları. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . standart testler. [!] Noktalama işaretlerinin daha önceki sınıflarda ele alınan işlevleri hatırlatılır. 2. işlevlerine uygun olarak • Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur. • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. eşleştirme testleri. dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilir. proje değerlendirme formları. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri şunlardır: Boşluk doldurma: Noktalama Virgül işaretleri kullanılmamış bir metne • Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. [!] Bu sınıfta özellikle pekiştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. uygular. süreç gelişim dosyaları. sınıf içi çalışmalarda. Yazım kurallarını kavrayarak uygun noktalama işaretleri konur (2. Kısa çizgi • Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. gözlem formları kullanılabilir. Noktalı virgül • Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. özellikle yazılı anlatım etkinliklerinde yanlarında Yazım Kılavuzu bulundurmaları önerilir. Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 8. kazanım). 1. • Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur. [!] Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar okuma.

Basit. aynı ekin çeşitleri olduğu kavratılır. 5. “Ekleri de Birbirine Ekleyelim”: Yapım eki almış bir kelimeye farklı ekler getirilerek yeni kelimeler türetilir (4. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 1. 1. 3. açık uçlu. okudukları ve dinlediklerini anlamlandırmada kullanmalarına. Yapım eklerinin işlevleri kavratılırken isimden isim yapma ekleri. Tarihî nedenlerle kök ve ek arasındaki anlam ilişkisinin kaybolduğu türemiş kelimeler basit kelime olarak ele alınır. gözlem formları kullanılabilir. 1. doldurmalı sorular. 5. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Mıknatıs”: Kelime kökleri ve ekler kartlara yazılarak öğrencilere dağıtılır. fiilin “-mek/-mak” eki almış biçimine mastar adı verildiği. standart testler. SINIFLAR DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR 1. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. 1. yani ona son şeklini vermesiyle açıklanır. Ekler arasındaki hiyerarşik ilişkiye dikkat çekilir. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. Öğretmenin okuduğu metinde geçen kelime kartını elinde bulunduran öğrenci ayağa kalkar. 3. kazanım ). “Çiçekçi”: Çiftçiden pazarda satmak üzere ürünlerini iki çuvala yerleştirmesi istenir. Çekim eklerinin çeşitlerine ilgili oldukları konulara gelindiğinde değinilir. Karşılığında yeni kelimeler alır. kazanım ). Hem isim hem de fiil olan köklere örnek verilerek bunların kök çeşidinin aldıkları ekler aracılığıyla belirlenebileceği kavratılır. yapım ekleri kelime türetirken çekim eklerinin var olan kelimeyi kelime grubu ya da cümle içinde kullanılmaya elverişli hâle getirmesi. Bu çalışmalardan beğenilenler sınıf veya okul panolarında sergilenir (7. 7. kazanım ). Gövdeyi kavrar. konuşurken ve yazarken uygulamalarına ağırlık verilir. [!] Kelimede yapı özellikleriyle ilgili kazanımların verilişinde ilgili oldukları yazım kurallarına değinilir. Öğrenciler ellerindeki ek kartlarına bakarlar. 2. mastarın fiilin adı olduğu belirtilir. fiilden isim yapma ekleri ayrımına gidilir.41 6. Birleşik kelimelerin kuruluş özellikleri konusuna girilmez. Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar. Kılavuz) “Kelime Bankası”: Bir grup öğrencinin görev aldığı hayali bir banka kurulur. Bu amaçla ilgili ses olaylarına değinilir. Öğrencilerden biri seçtiği kelimeleri hesabına yatırır. Öğrenciler verilen metindeki isim ve fiilleri ayırarak çuvallara yerleştirir (2. Fiil köklerinin “-mek/-mak” eki ile okunması gerektiği. 6. Kök ve eki kavrar. [!] Türemiş ve birleşik kelimelere mümkün olduğunca çok örnek verilerek öğrencilerin söz varlığının zenginleşmesi sağlanır. kazanım ). Birleşik kelimelerin anlam özelliklerine dikkat çekilir. kazanım ). 1. Eklerin sesçe farklı biçimlerinin farklı birer ek olmadığı. kökü taşıyan öğrencinin yanına giderek yeni kelimeler oluştururlar. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olduğu vurgulanır. 1. Hangi kelimelere öncelik verilmesi gerektiği konusunda Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan “Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü”nden yararlanılabilir. Kılavuz) Farklı olanı bulma: Altı çizili eklerden farklı olanı (çekim eki/yapım eki) bulunur (3. 1. 1. öğrencilerin edindikleri bilgileri. 2. Kılavuz) AÇIKLAMALAR [!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında. Tamamlama: Cümleyi oluşturan kelimelerdeki boşluklar uygun yapım ekleriyle tamamlanır (5. fiilden fiil yapma ekleri. türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 3. kazanım ). Oluşturulan yeni kelimeler yüksek sesle söylenir (1. Bu kelimeye uygun olan ekleri elinde bulunduran öğrenciler. Gruplandırma: Okunan herhangi bir kitaptan belirlenen yirmişer kelime (basit. çalışma kâğıtları. (bk. eşleştirme testleri. kazanım ). süreç gelişim dosyaları. (bk. Burada eklerin kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerine ağırlık verilir. 2. Fiilden fiil yapma eklerinin işlevleri ve anlam özellikleri üzerinde ayrıntılı olarak fiil çatısı konusunda durulur. Bu durum. isimden fiil yapma ekleri. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder. kısa cevaplı. bileşik ve türemiş) öğrencilerin kendi çizdikleri resimlerin içerisine yazılır. öz değerlendirme formları. 1. 1. 4. (bk. Birleştirme: Verilen farklı kelimeler eşleştirilerek uygun yöntemlerle birleştirilir (6. 7. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 6. Birleşik kelimeyi kavrar.

İsmin hâlleriyle fiiller arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. ek ile ekin birleşmesinde ortaya çıkan yardımcı ünsüzlerin işlevi kavratılır. 6. soyut isim konuları ele alınır. somut isim. 2. kazanım). 4. çalışma kâğıtları. İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. cins ismi. ama. kısa cevaplı. eşleştirme testleri. 7. belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarının iç içe girmesiyle oluştuğuna dikkat çekilir. 1. (bk. teklik. Çokluk eki ve işlevlerine değinilir. Şema oluşturma: Hâl ekleriyle ilgili şemalar düzenlenir (3. Sıfatların bütün çeşitleri örneklendirilir. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. 7. İsim tamlamalarının anlam özelliklerine ağırlık verilir. 2. ifadenin yerine kullanıldığını belirlemeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir. 2. anlatımda kullanılan sıfatların altı çizilir (7. Tamamlama: Cümleyi oluşturan kelimelerde bırakılan boşluklar uygun tamlama ekleriyle doldurulur (5. kazanım ). Yerine koyma: Zamirlerin yerine karşıladıkları isimler yazılır (2. kazanım). 3. “Ne Hâldeyim?”: Cümlelerdeki boşluklar uygun hâl ekleriyle tamamlanır (3. 5. 3. sıfatları işlevlerine uygun olarak kullanır. Birleştirme: Çeşitli isim ve sıfatlarla. Hâl eklerinin işlevlerini kavrar. ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları anlam özelliklerini kavrar. kazanım). Düzeye uygun metinlerden hareketle zamirlerin hangi kelimenin. kazanım). 3. kazanım). Cümle tamamlama: “Hâlbuki. doldurmalı sorular. Eşleştirme: Ünlemlerle. kazanım). standart testler. Özel isimlerin yazımına yönelik kurallarla gerekli ilişkilendirme yapılır. sınıfta ele alınan kelime türleriyle sınırlandırılır. ifade ettikleri duygularla eşleştirilir (8. kazanım ).. İyelik eklerinin işlevlerini kavrar. fakat. 5. Kılavuz) Boşluk doldurma: Cümlelerdeki boşluklar uygun iyelik ekleriyle tamamlanır (4. açık uçlu. Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. öz değerlendirme formları. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 1. 2. sınıf AÇIKLAMALAR 2. Kelime ile eklerin. 2. 9. cins ve topluluk isimleriyle ilgili kelime listeleri yapılır (1. 7. kazanım ). Örnekler 6. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. 2. 6. iç içe geçmiş tamlamalar kurulur (5. çokluk. Eşleştirme: Hazırlanan kelime tablolarından birbiriyle ilişkili olan kelimeler eşleştirilir. Kılavuz) Dönüştürme: Cümlelerdeki sıfatlar değiştirilerek zamire dönüştürülür (2. 4. Hâl eklerinin eklendikleri kelimeye kazandırdığı farklı anlam özelliklerine ağırlık verilir. 9. 5. Edat. Kılavuz) “Nereye?”: Verilen boşluklara uygun sıfatlar yazılır (6. kazanım). Zincirleme isim tamlamasının ayrı bir tamlama çeşidi olmadığı. sadece. 6. 2. (bk. 2. kazanım). isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır. (bk. zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır. Özel isim. 3. bağlaç. böylece. topluluk ismi. İsim tamlamalarında belirtili ve belirtisiz tamlama çeşitlerine değinilir. uygun eklerle tamlamalar kurulur (5. 2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama/uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Listeleme: Özel isimler.. (bk. ne var ki. 6. gözlem formları kullanabilir. Aynı kelimenin farklı görevlerde kullanıldığı cümle örneklerden hareket edilir. 4. bundan dolayı. Kılavuz) Tasvir etme: Bir yerin/kişinin tasviri yazılır.” edatları kullanılarak cümleler tamamlanır (8. kazanım). bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. 8.42 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR 2. 2. kazanım). Örneklerden hareketle 3. bunların iç içe girmiş biçimlerini bir bütün olarak algılamasına yönelik çalışmalara ağırlık verilir. 2. Zamirlerin bütün çeşitleri örneklendirilir. 2. 2. teklik kişi iyelik eki ile belirtme hâli ekinin kullanımı kavratılır. Öğrencilerin cümle ya da metin içinde isim ve sıfat tamlamalarını. Şema oluşturma: Hem edat hem de bağlaç olarak kullanılan kelimeler şemayla ifade edilir (8. kazanım). İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar. yalnız. oysa. süreç gelişim dosyaları. kazanım). bu kelimeleri işlevlerine uygun olarak kullanır. Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder. Boşluk doldurma: Cümlelerdeki boşluklar uygun edat ve bağlaçlarla doldurulur (8. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder. bu nedenle.

Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. 1. İş. “Anlam Avcısı”: Geniş zamanın farklı kullanımlarına ilişkin örnek verilerek öğrencilerden bu kullanımlardaki anlam özelliklerini belirlemeleri istenir (4. 7. 8. “Ben Neyim?”: Öğrencilere farklı cümleler verilir. 1. Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. 2. “ye-. kısa cevaplı. 6. süreç gelişim dosyaları. 1. doldurmalı sorular. bilimsel anlamda kabul görmüş gerçekleri ifade etme gibi) ağırlık verilir. emir kipi için 2. çalışma kâğıtları. türü yazılır (7. zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır. şart.43 7. 3. öğrencilerin edindikleri bilgileri. Buradan hareketle yüklem kavramına girilir. okudukları ve dinlediklerini anlamlandırmada kullanmalarına. 1. 1. şimdiki zaman. Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. görülen geçmiş zaman). Gereklilik. 3. geniş zamanın alışkanlıkları. Dilek kiplerinin temel işlevlerine (Ör. Şart kipi için dilek-şart kipi adlandırması kullanılmaz. gelecek zaman. de” fillerinin “-ecek” ekinden önce ünlü daralmasına uğradığı örneklerden hareketle kavratılır. Bu kiplerin hangi eklerle ifade edildiğine değinilir. 5. konuşurken ve yazarken uygulamalarına ağırlık verilir. İlk örnekler. Geçmiş zaman (duyulan geçmiş zaman. soru ve olumsuz soru çekimleriyle ilgili uygulamalar yapar. açık uçlu. Bu zamanların hangi eklerle ifade edildiğine değinilir. Buradan hareketle özne kavramına girilir. kazanım ). 5. Kipin mastar durumundaki fiili biçimlendirmesindeki rolü ile çekimli fiilin cümle kuruluşundaki işlevi vurgulanır. olumsuz. Altını çizme: Olaya dayalı bir metinde kullanılan zarfların altı çizilir. Aynı kelimenin farklı görevlerde kullanıldığı cümle örneklerden hareket edilir. AÇIKLAMALAR [!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında. eşleştirme testleri. gözlem formları kullanılabilir. öz değerlendirme formları. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 1. kazanım ). kazanım). oluş. 1. 4. Örnekler 6 ve 7. sınıfta ele alınan kelime türlerinden seçilir. 1. emir kipleri ele alınır. 3. 7. diğerleri için 3. teklik kişi ile çekimlenmiş fiillerden seçilir. Kip ve çekimli fiili kavrar. 8. Şimdiki zaman ekinin ünlü daralmasına neden olduğu. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. teklik kişi ile çekimlenmiş fiillerden seçilir. Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder.: “-di” ekiyle yapılan geçmiş zamanın fiilin gerçekleştiğini görme veya kesin olarak bilme. teklik kişi. Çekimli fiillerin kişisinin cümle kuruluşundaki işlevi vurgulanır. 4. durum filleri örneklendirilir. kazanım ). Bildirme kiplerinin fiili zaman açısından biçimlendirdiği. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Ne Zaman?”: Zaman ifadeleri dikkate alınarak cümleler uygun zaman ekleriyle tamamlanır (4. Haber kiplerinin temel işlevlerine (Ör. İlk örnekler. geniş zaman ele alınır. SINIFLAR DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR 1. standart testler. dilek kiplerinin ise fiile farklı anlam özellikleri kazandırdığı vurgulanır. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama/uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 2. Cümlelerdeki kelimelerin hangi görevde kullanıldığı altlarına yazılır (8. Daha sonra diğer kişilere ve kişi eklerine değinilir.: Şart kipinin fiilin gerçekleşmesini isteme ve şarta bağlama anlamı gibi) ağırlık verilir. Fiillerin olumlu. 1. istek. Zarfların bütün çeşitleri örneklendirilir.

Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Farklı yapı özelliklerinde fiilleri anlam özelliklerini Birleşik Fiiller: Öğrencilerden çalışma dikkate alarak kullanır. öz değerlendirme formları. çalışma kâğıtları. Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama sahip birleşik fiillerin bulunduğu bir metin verilerek öğrencilerden birleşik fiilleri yapı ve uygulama özelliklerine göre gruplandırmaları istenir. eşleştirme testleri. sürerlik. 1.44 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. sınıf Gruplandırma: Farklı kuruluş özelliklerine 2. yaklaşma” anlamları eşleştirilir. 7. süreç gelişim dosyaları. Kurallı birleşik fiillerin anlam özellikleri vurgulanır. tezlik. türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam Eşleştirme: Kurallı birleşik fiil örnekleriyle özelliklerini kavrar. Birleşik fiillerin kuruluş özelliklerine değinilir. açık uçlu. Basit. 1. Türemiş fiillerde kök ile gövde arasındaki anlam ilişkilerine dikkat çekilir. standart testler. kâğıdındaki fiilleri yapılarına göre gruplandırmaları istenir. bunların ifade ettikleri “yeterlik. doldurmalı sorular. 2. Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. gözlem formları kullanılabilir. kısa cevaplı.

süreç gelişim dosyaları. nin hangi zamanı ifade ettiği fiillerin altına yazılır.”: Zaman ve anlam belirleyen/destekleyen zarfları kaymasına uğramış fiil kipleri. öz değerlendirme formları.. Cümlede zaman kavramını “Ben Her Gün. 2. standart testler. “İşlev ve Kullanım”: Zaman/kip eklerikavrar. uygun zamanlarla eşleştirilir (1. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini 2. günlük fark eder. kazanım). kısa cevaplı. Tahtaya şimdiki zaman ekinin gelecek 3. gözlem formları kullanılır. çalışma kâğıtları. geçmiş zaman ve geniş zamanı anlamları ifade edecek şekilde karşıladığı cümleler yazılır.. bozukluğu olmadığı. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymalarının bir anlatım 3. Önce kip kullanır. 2. eşleştirme testleri. 2. Şimdiki zamanın geçmiş zamanı karşılamak üzere kullanıldığı örneklerde hikâye etmenin ön plana çıktığı vurgulanarak öğrencilerden diğer kullanım özelliklerini bulmaları istenir.45 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 7. doldurmalı sorular. sınıf Eşleştirme: Türkçede cümlenin ifade ettiği 3. açık uçlu. Fiil kiplerini farklı zaman ve zaman. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Zaman ve anlam kaymasına uğramış fiil kiplerinin işlevleri ve kullanım özellikleri vurgulanır. 3. tersine Türkçenin bir zenginliği olduğu örneklerden hareketle açıklanır. kazanım). kavrama ve uygulama 1. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve kuralları kavrama/uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. sonra da zaman bildiren ifadelerden ve diğer ipuçlarından hareketle cümlenin zamanı bulunur. konuşma kalıplarıyla örneklendirilir (2. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve kuralları zamanları belirleyen zarfların şeması yapılır. eklerinden hareketle fiilin zamanı.

çalışma kâğıtları. “Hangisi?”: Bir metinde geçen bütün 4. İsimlerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çekimlenmiş olan isimler. rolünü kavrar. kazanım). açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları uygulamaya yönelik kakavrar.46 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR 4. kısa cevaplı. İsim türünden kelimelerin kip ve kişi 4. 3. 3. eşleştirme testleri. Ek fiili işlevine uygun olarak kullanır. Ayırt etme: Ek fiille çekimlenmiş zanımların değerlendirilmesinde. açık uçlu. Bunlardan kip ve kişi işlevi vurgulanır. gelişim dosyaları. sınıf 2. kiplerine göre çekimlenebildiğini kavrar. gözlem formları kullanılabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 7. öz değerlendirme Gruplandırma: Cümlelerde ek fiille formları. 1. süreç kavratılır (2. geniş zaman ve şart kipi ele alınır. kazanım). anlamı taşıyanlar yuvarlak içine alınır (1. 4. Ek fiille çekimlenmiş kelimelerin cümle kuruluşundaki isimlerin altı çizilir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . standart testler. Geçmiş zaman. gruplandırılır (3. kazanım). dolisimlerin taşıdığı kip ve kişi özellikleri İsimlerin kip eki almasında ek fiilin durmalı sorular. Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 1.

47 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların adlandırılmasında işlevden hareket edilir. 7. Fiillerin birleşik zamanlı çekimleriyle ilgili bilgi ve kurallarım uygulanmasına yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. 5. süreç gelişim dosyaları. 5. şimdiki zamanın rivayeti gibi adlandırmalar kullanılmaz. sınıf Tamamlama: Yarım bırakılmış cümleler uy5. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda ek fiilin işlevini kavrar. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların kullanım sırasında kazandıkları anlam özelliklerine (Ör. bilgi ve kuralları kavrama ve “Ek Fiil Nerede?”: Birleşik çekimli uygulama fiillerdeki ek fiil fark edilir. 2. açık uçlu. geniş zamanın hikâyesi.: “ecek+ti” birleşik yapısının “geçmiş zamanda gerçekleşmemiş niyet” bildirdiği ya da “-r+di” yapısının “terk edilmiş bir alışkanlık” bildirdiği gibi. doldurmalı sorular. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 1. 2. 3. 5. eşleştirme testleri. 1.) ağırlık verilir. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların özellikleriyle ilgili gun birleşik zamanlar kullanılarak tamamlanır. gözlem formları kullanılabilir. çalışma kâğıtları. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerinin fiile zamanın yanı sıra farklı anlam özellikleri kazandırmak olduğu vurgulanır. 2. standart testler. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıları özelliklerine uygun biçimde kullanır. 5. 2. öz değerlendirme formları. kısa cevaplı. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapılarda fiilin zamanını ek fiilden sonra gelen zaman ve kip ekinin belirlediği vurgulanır.

kelimeler arasındaki farkları kavrar. Kılavuz) Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . (bk. çalışma kâğıtları.”: Fiilimsilerin cümlelere kattığı ğerlendirme kullanılabilir. dol“Benim Görevim”: Verilen cümlelerdeki kelimelerin durmalı sorular. Cümlede. Yarışma: Fiilimsi ekleri kullanılarak en doğru ve en uzun cümleyi yazma yarışması düzenlenir. konuşurken ve 1. öz deformları. kısa cevaplı. Kılavuz) “Değiştir”: Verilen cümlelerdeki sıfat fiiller isim yapılır..48 8. Fiilimsiyle. fiilimsiler bulunur. (bk. Fiilimsileri özelliklerine uygun çalışmalara ağırlık verilir. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım “Birleştirelim”: Fiilimsiler kullanılarak iki veya daha fiilimsi ile buna bağlı kelime ya da kelime özelliklerini kavrar. anlamlar cümlelerin yanına yazılır. Kılavuz) edindikleri bilgileri. fiilimsi mi olduğu belirlenir. (bk. fazla cümleyi birleştirme çalışmaları yapılır. gözlem formları “Ben Bu Cümlede. gruplarını bir bütün olarak algılamasına yönelik Kılavuz) 3. (bk. Öğrencilerin cümle ya da metin içinde 2. okudukları ve dinlediklerini kavrama ve uygulama anlamlandırmada kullanmalarına. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları uygun fiilimsi ekleriyle tamamlanır. (bk. Kılavuz) süreç gelişim dosyaları. değerlendirilmesinde. fiil ve isim soylu “Doğru mu Yanlış mı?” Verilen cümlelerdeki yazarken uygulamalarına ağırlık verilir. SINIFLAR DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR “Tamamla ve Birleştir”: Cümlelerdeki boşluklar [!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında. “Dolaylı Anlat”: Verilen cümleler fiilimsi ekleri Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kullanılarak dolaylı anlatım cümlesine dönüştürülür. standart testler.. ( (bk. kalıcı isim mi. öğrencilerin 1. 4. açık uçlu. eşleştirme testleri. 4. (bk. fiilimsiye bağlı kelime veya uygulamaya yönelik kazanımların Kılavuz) kelime gruplarını bulur. biçimde kullanır. Kılavuz) 1. “Beni Farket”: Verilen kelimelerin aldıkları eklerin adları yazılır.

10. 3. Cümlenin herhangi bir ögesinin açıklaması olmayan ara sözler örneklendirilir. Cümle. Belirtisiz nesnenin yüklemden hemen önce kullanıldığına dikkat çekilir. Özneye göre etken ve edilgen. 2. 9. Fiilden fiil yapma ekleri ile ilişkilendirilir.49 8. (bk. Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. açık uçlu. amaç-sonuç vb. 11. 2. Gez babam gez. Gruplandırma: Çeşitli metinlerdeki cümleler yükleminin türüne göre gruplandırılır (5. olumsuz cümleler ile varsayım. Kurallı ve devrik cümleleri. ihtimal. öz değerlendirme formları. Bu sırada kelime gruplarının bölünmemesine dikkat edilir. karşılaştırma. Dönüştürme: Geçişsiz fiiller uygun eklerle geçişli yapılır (4. sebep-sonuç. 2. beğenme. Kalıplaşmış cümle yapılarında belli kuruluş ve kullanım özellikleri taşıyan “Ne kadar erken kalkarsan o kadar iyi olur. 2. 2. anlam ilişkileri ele alınır. SINIF DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR 2. Cümleyi ögelerine ayırma çalışmaları yapılır. 2. 2. anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. Yüklemi belirtilmemiş olan (eksiltili) cümlelerin anlatımda kazandığı özelliklere değinilir. kazanım). Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 4. Öğrencinin kalıplaşmış cümle yapılarını kullanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilir. Kılavuz) “Yerlerini değiştirelim”: Cümledeki kelime ve kelime gruplarının yeri değiştirilerek vurgunun nereye kaydığı belirlenir (3. 10. zarf tamlayıcısı olarak ele alınır. 4. ögelerin yerleri değiştirilerek okunur (1. yer tamlayıcısı. Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar. 2. 7. Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. kazanım). şaşırma. Tamamlama: Cümleyi oluşturan kelimelerdeki boşluklar uygun çatı ekleriyle tamamlanır (4. 5. duygular ele alınır. 1. onaylama. 11. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler. 2. çalışma kâğıtları. ” gibi cümleler ele alınır. 2. Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder. İsim ve fiil cümlelerini. pişmanlık vb. kazanım). Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. 7. standart testler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Gökkuşağı”: Cümlenin ögeleri değişik renklerle çizilir (1. doldurmalı sorular. süreç gelişim dosyaları. 2. kazanım). kısa cevaplı. 2. anlam özellikleri ele alınır. Olumlu. kararsızlık vb.. AÇIKLAMALAR 2. kazanım). anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 6.2. eşleştirme testleri. beklenti. 2. özlem. kazanım). 2. kazanım).. Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. Sınıflandırma: Günlük hayatta kullanılan kalıplaşmış cümle yapılarının hangi durumlarda kullanıldığını belirler (3. gözlem formları kullanılabilir. noktalama işareti ve anlamca zıtlık ya da paralellik oluşturan kelimelerin kullanımı gibi ilişkilere dayalı bağlantı şekillerine ve içinde fiilimsi bulunan cümlelerin yapı özelliklerine dikkat çekilir. 2. 2. Çekimli fiil ve çekimli fiillerde kişi konusuna gönderme yapılarak yüklem ve öznenin özellikleri kavratılır. kazanım). Seçilen her öğrenci cümlede kendi görevini anlatır. tanımlama. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. öneri. nesneye göre geçişli ve geçişsiz çatı özelliklerinden söz edilir. bağlaç. Gruplandırma: Metinlerdeki cümleler yapı özelliklerine göre gruplandırılır (7. Yakın/uzak anlamlılık. “Şu sokak senin bu sokak benim. 9. Üzülme.1. kazanım). Altını çizme: Cümleye hâkim olan duyguyu belirleyen kelimelerin altı çizilir (11. kazanım). “Biz Bir Cümleyiz”: Cümlenin ögelerini bulmaya yönelik hazırlanan kartlarla grup çalışması yapılır (1. 8. Cümlede yer alan “ara söz”ler ile bunların ilgili olduğu ögeler vurgulanır. Cümleler arasında öge/ek ortaklığı. değerlendirme. Yardımcı ögeler nesne (belirtili ve belirtisiz). Her ögeye karşılık olarak bir öğrenci seçilir.”. 2. “Ben Bir Ögeyim”: Bir cümle verilerek ögeleri bulunur. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 1. 1. 8.

Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Anlatım bozukluklarını belirleme ve rastlanan. sınıfa kadar öğrendiği dil ve anlatım 8. Anlatım bozuklarını düzeltir. süreç gelişim dosyaları. “Doğrusu”: Yanlış anlamda kullanılan kelimelerin yerine doğrusu yazılır. standart testler. kelimeler uygun yerlere getirilerek düzeltilir. Anlatım bozukluklarını belirleme ve giderme ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. öz değerlendirme formları. 2. açık uçlu. çalışma kâğıtları. doldurmalı sorular. sınıf Araştırma: Basın yayın organlarında 3. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler. kurallarının temelini teşkil ettiği anlatım bozuklukları üzerinde durulur. 1. gözlem formları kullanılabilir. sınıfta düzeltilir. kısa cevaplı.50 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Öğrencinin 8. anlatım bozukluğu olan cümleler not düzeltme edilir. “Neredeyim?”: Kelimelerin cümlede yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan hatalar. eşleştirme testleri.

● 2. 6 • Atatürkçülük konuları metinden hareket edilmesi ve uygun yöntemin kullanılması şartıyla konuşma ve yazma çalışmalarında da işlenebilecektir. yıl içinde ilgili gün ve haftalarda işlenecektir. bu temaya yönelik metinler. Atatürk’ün fikir hayatı AÇIKLAMA: Atatürk’ün fikir hayatını konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metinin ana fikri. metinden hareketle örnekler verilecek. Atatürk’ün müzik ve halk biliminin geliştirilmesine verdiği önem AÇIKLAMA: Atatürk’ün müzik ve halk biliminin geliştirilmesine verdiği önemi anlatan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün Türk müziğinin geliştirilmesi için yaptığı çalışmalar örneklerle açıklanacaktır. Türkler tarafından kurulmuş olan devletlerden metinde geçenlerin adları belirtilecektir. özdeyiş soru vb. Vatandaşlık görevleri AÇIKLAMA: Vatandaşlık görevleri ile ilgili bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek anlatılacak. da 51 . AÇIKLAMA: Atatürk’ün hayatını konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün çocukluk döneminde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel durumu açıklanacaktır. 4. Atatürk’ün millî tarihimize verdiği önem AÇIKLAMA: Türk tarihinin zenginliğini anlatan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek anlatılacak. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olaylar DERS İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR • Atatürkçülük konuları. metinde geçen vatandaşlık görevlerinin neler olduğu ve vatandaşlık görevlerini isteyerek yapmanın neden gerekli olduğu açıklanacaktır. bilimin. ● 4. Atatürk’ün fikir hayatının oluşmasında içinde bulunduğu sosyal ortamın etkilerine değinilecektir. • Metinden hareketle Atatürk’ün Türk milletinde gördüğü temel özelliklerin neler olduğunu açıklanacaktır. ancak konulara ilişkin açıklamaların gerçekleştirilmesinde bilgi notu. Atatürk’le ilgili anılar AÇIKLAMA: Atatürk’le ilgili bir anı okunarak/dinlenerek/izlenerek anıda geçen olaylar anlatılacak ve bir anının ana fikri açıklanacaktır. aklın. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri AÇIKLAMA: Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacak ve bu metinde Atatürk’ün vatanını ve milletini çok sevdiğini anlatan bölüm bulunacaktır. Türk milletinin insanlığa yaptığı hizmetlere.TÜRKÇE SINIF ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR 1. 2. konunun verilişinde “Onuncu Yıl Nutku”ndan yararlanılacaktır. zorunlu tema kapsamında ele alınacak. 6.den yararlanılabilir. Atatürk’ün zengin Türk tarihinin araştırılmasına önem verdiği örneklerle açıklanacaktır. • Türkçe 3. • Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine verdiği önem açıklanarak Cumhuriyet yönetiminin vatandaşlık görevlerini yeniden düzenlediği belirtilecektir. 1. okumanın ve araştırmanın Atatürk’ün fikir hayatındaki önemi açıklanacaktır. 5. 7. konu. dersi için belirlenen Atatürkçülük konularının metinden hareketle verilmesi esastır. konuyla bağlantılı olarak ele alınacak.

Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri AÇIKLAMA: Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri ve Atatürk’ün sanata verdiği önemi anlatan paragraf açıklanacaktır. • Millî kültür ile dil arasındaki ilişki anlatılarak Atatürk’ün Türk dilini geliştirme konusunda yaptığı çalışmalar açıklanacaktır. Atatürk’ün eserleri AÇIKLAMA: Atatürk’ün eserlerini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün en büyük eserinin neden Türkiye Cumhuriyeti olduğu ve çeşitli alanlarda yapılan inkılâpların Atatürk’ün eseri olduğu açıklanacaktır. Atatürk’ün millî kültüre verdiği önem AÇIKLAMA: Atatürk’ün millî kültürün korunması ve geliştirilmesi için yaptığı çalışmaları konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün millî kültür konusundaki görüşlerinden örnekler verilecektir. Atatürk’ün millî ahlâk konusundaki görüşleri AÇIKLAMA: Atatürk’ün millî ahlâk konusundaki görüşleri ile ilgili bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek millî ahlâk ve millî birlik arasındaki ilişki açıklanacaktır. Atatürk’ün Türk tiyatrosuna verdiği önem AÇIKLAMA: Atatürk’ün Türk tiyatrosuna verdiği önemi konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacak. 3. Atatürk’ün çağdaş Türk tiyatrosunu geliştirmek için yaptığı çalışmalar ve sanatçılara verdiği önem açıklanacaktır.TÜRKÇE SINIF ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR 1. metinden hareketle Atatürk’ün insan sevgisini anlatan bölüm açıklanacak ve sanatın barışa olan etkileri belirtilecektir. Atatürk ilkelerinin. Atatürk’ün yazdığı eserler AÇIKLAMA: Atatürk’ün yazdığı eserlerin adları belirtilecek. • Millî kültürümüzün yaygınlaştırılması konusunda bize düşen görevlerin neler olduğu açıklanacaktır. • Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi belirten sözlerinden örnekler verilecek. 5. 1. 3. Atatürk’ün fikir hayatı AÇIKLAMA: Atatürk’ün fikir hayatını konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün fikir hayatını oluşturan en önemli etkenlerden birinin kültürümüz olduğu fark ettirilecektir. 4. 2. 6. • Akıl ve bilim arasındaki ilişki belirtilerek bilimin insan hayatındaki yeri açıklanacaktır. Türkçenin yaşayan ve zengin bir dil olduğu nedenleri ile belirtilecektir. onun düşüncelerinin pek çoğunu kapsadığı açıklanacaktır. Atatürk’ün Türk diline verdiği önem AÇIKLAMA: Atatürk’ün Türk diline verdiği önemi konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacak. DERS İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 7 8 52 . 7. Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” özdeyişini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacaktır.” özdeyişi AÇIKLAMA: Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 2. Atatürk ile ilgili anılar AÇIKLAMA: Atatürk ile ilgili bir anı okunarak/dinlenerek/izlenerek anıda geçen olaylar anlatılacak ve anının ana fikri açıklanacaktır. Atatürk’ün Nutuk (Söylev) adlı eserinin hangi olayları konu aldığı ve Nutuk (Söylev)’un Atatürk tarafından hangi yılda okunduğu açıklanacaktır. • Atatürk’ün tarih bilgisinin ve sevgisinin neden onun fikir hayatını oluşturan önemli etkenlerden biri olduğu açıklanacak.

millet sevgisi ve yurt sevgisi ile ilgili konulardaki görüşlerine örnekler verilecektir. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri AÇIKLAMA: Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün ideallerinin neler olduğu açıklanacaktır. evrensellik. • Bilimin insan hayatındaki yeri ve önemi açıklanacaktır. Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatına verdiği önem AÇIKLAMA: • Türk dili ve edebiyatının önemini anlatan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek anlatılacaktır. • Atatürk’ün Türk dilinin araştırılması ve gelişmesi için Türk Dil Kurumunun kurulmasını sağladığı belirtilecektir. • Türkçenin özellikleri. 6. kapsamında • Türkiye’nin hangi uygarlıkların kesiştiği yerde olduğunu. kazanımlarda 7. kazanımlar • Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin diğer denizlere açılmasında Türkiye’nin konumunun önemi. Atatürk’ün birleştirici ve bütünleştirici bir insan olduğu örneklerle Nutku”ndan da açıklanacaktır. akılcılığın gerçekçilik ve yapıcılıkla olan ilişkisi açıklanacaktır. ilgili amaç ve • Türkiye’nin hangi kıtalar arasında bir köprü oluşturduğu.” sözü açıklanacak. Atatürkçülük ile • Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan boğazların önemi. • Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede güçlü bir devlet olduğu. ● 1. ● Yukarıdaki • Türkiye’nin hangi bölgede yer aldığı. 10. Atatürk’ün akılcılık ve bilim konusundaki görüşlerinden örnekler verilecektir.TÜRKÇE SINIF ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR DERS İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 8 4. akılcılığın sorumlulukla olan ilişkisi belirtilecektir. • Atatürk’ün insan sevgisi. “Onuncu Yıl • Atatürk’ün yaptığı çalışmalarda gösterdiği kararlılık örnekler verilerek anlatılacak. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemi AÇIKLAMA: Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metinden hareketle. AÇIKLAMA: Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşlerini açıklayan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacaktır. 8. 53 . Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşleri . yararlanılacaktır 5. Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önem AÇIKLAMA: Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önemi konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacaktır. 9. • Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında akılcılığın önemi açıklanacak. Atatürk’ün millî eğitim konusundaki görüşleri Nutuk (Söylev) AÇIKLAMA: Atatürk’ün millî eğitim konusundaki görüşleri ile ilgili bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek eğitimin neden millî ve çağdaş olması temel gerektiği açıklanacaktır. karma eğitim anlayışının ne olduğu ve eğitimin yaygınlaştırılmasının neden gerekli olduğu açıklanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet etmesi AÇIKLAMA: Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesi” okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesi”nde belirtilen Türk gençliğinin görevlerinin neler olduğu açıklanacaktır. ● Bu amaç ve • “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. alınacaktır. Atatürk’ün. zorunlu tema • Türkiye’nin dünya için önem taşıyan petrol kaynaklarına sahip ülkelere komşu olduğu. • Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu belirtilip açıklanacaktır. • Akılcı ve bilimsel davranışın önemi belirtilecek. işlenecektir. konunun • Atatürk’ün ideallerini gerçekleştirmek için gösterdiği sabırlı ve disiplinli çalışmaya örnek verilerek Atatürk’ün milletine gerçekleri açıkça anlattığı verilişinde belirtilecektir. Öğretim birliğinin sağlanmasının neden gerekli olduğu belirtilecek. Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatına neden önem verdiği açıklanacaktır.

Duygu ve düşüncelerini paylaşma biçimlerini açıklar. Girişimcilik Kazanımları 8. Sınıf Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Kazanımları 15. Sınıf 6. Sınıf 6. 15. Hakları ihlâl edilenlere karşı yardımcı olmanın insanî bir davranış olduğunu belirtir. İçinde bulunduğu durumu her yönüyle değerlendirir ve fikirlerini belirtir. 17.Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemini fark eder. Sınıf 6. Sınıf 8. Verdiği kararın sorumluluğunu üstlenir. Sınıf 8. 16. Sınıf 6. Olumsuz tutum ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi geliştirir. 12. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Kazanımları 6. Sınıf 6. Heyelan sırasında kapalı ve açık alanlarda yapılması gerekenleri nedenleriyle açıklar. Sınıf 7. Yukarıda yer alan ara disiplin kazanımları.TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI SINIFLAR 7. Başkalarıyla iletişim kurma ve geliştirmede sözlü ve sözsüz anlatım becerilerini kullanır. Türk sporcularının olimpiyatlardaki başarılarının nedenlerini açıklar. 9. 11. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kazanımları 6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kazanımları 5. Sınıf 6. Sağlık Kültürü Kazanımları 10. 54 . Liderlerin davranışlarının ve aldığı kararların başkalarının yaşamını nasıl etkilediğini açıklar. Hakların ihlâl edildiği durumlar karşısında yetkili kurumlara başvurmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtir. Kariyer Bilinci Geliştirme Kazanımları 3. Sınıf 7. Sınıf 6. Özel Eğitim Kazanımları 1. işlenecek tema/metinlerle ilişkilendirilerek ele alınır. Yakın çevresindeki ortak miras ürünleri hakkında bilgi toplar. Sınıf 8. Kendi değerlerini örneklerle ifade eder. Etkili problem çözme yollarını açıklar. Sınıf 7.

• Öğrencilerin Türkçe dersinde başarılı olabilmesi için onlarla birlikte bir çalışma planı hazırlar. öğrencileri plana uyma konusunda okul içinde ve dışında takip eder. Elde ettiği veriler doğrultusunda çözüm önerilerinde bulunur. okuma ve yazmanın geliştirilmesinde. bütün bunların dil becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacağını vurgular. onu dinlemek için mutlaka zaman ayrılması gerektiğini.öğrencilere artikülasyon testi yapılmasına rehberlik eder ve artikülasyon çeşidi. çocuklarına hediye alırken kitapları da tercih etmeleri konusunda aileleri yönlendirir. • Okul içerisinde öğrencilerin iletişimlerinde. Çeşitli sorularla çocuğun konuşmasının sağlanabileceğini. • Öğrencilerin seviyelerine uygun kitaplardan oluşan bir liste düzenler ve listeyi günceller. • Okulda yapılan her türlü etkinliğe ilgi göstermeleri. hatalı seslerin sayısı ve hatalı sesin başta . • Ailelere. ayrıca soru sormak veya herhangi bir konuda konuşmak istediğinde. • Öğrencilerin yazılı ve sözlü ifadelerinden hareketle rehberlik servisi ile iş birliği yapar. kütüphanelere gitmeleri ve evde kitaplık oluşturmalarının önemini belirtir. Türkçenin doğru. 55 . Aile ile İş Birliği Dilin dört temel becerisi olan dinleme/izleme. Öğretmen. sonda ya da ortada mı olduğu hakkında bilgi alır. • Öğrenci merkezli etkinliklere yer verir. • Evde izlenen televizyon programlarında seçici olunması konusunda aileyi yönlendirir. öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesi ile ilgili durum değerlendirme anketi uygular. beklentilerine yönelik olarak. aile ile iş birliği yaparak dilin güzel ve bilinçli kullanılması amacıyla aileyi yönlendirmeli ve birlikte hareket etmek için gerekli önerilerde bulunmalıdır. Bu nedenle öğretmen. • Öğrencilerin ödevlerine ve çalışmalarına nasıl yardımcı olacakları konusunda ailelere bilgi vererek birlikte hazırlanan çalışma planının uygulanmasını sağlar. birlikte kitap okuma saatleri düzenlemeleri. • Okuduğu kitaplardan kişisel ve kültürel gelişimi sağlayıcı nitelikte olanları tanıtmak.PROGRAMIN UYGULANMASINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ Öğretmen. Etkinlikleri değerlendirmek üzere çalışma kâğıtları hazırlar. Belirleyeceği etkinliklerin uygulanmasında öğrenciyi etkin kılar. ailenin bu konuda bilinçli olarak hareket etmesi de önemlidir. • Çocuğa öz güven kazanma ve kendini ifade etme konusunda fırsat vermeleri için aileleri yönlendirir. güzel ve etkili kullanılmasını takip eder. • Dersine girdiği öğrenci grubunun gösterdiği gelişim ile ilgili bilgi edinir. önerilerde bulunur. • Seslerin söylenişi ile ilgili bozukluk olup olmadığı konusunda -öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinden yararlanarak. konuşma. • Öğrencileri ile yapıcı iletişim kurar. okuldaki öğrenme ve öğretme etkinliklerinin yanında. • Çocukların kitap okumayı alışkanlık hâline getirmeleri için öncelikle aile büyüklerinin kitap okuyarak çocuklarına örnek olmaları. diğer öğretmen ve velilerle paylaşmak amacıyla sunum yapar.

Dünya edebiyatından seçilen metinlerin çevirilerinde. anlatım ve içerik açısından türünün güzel örneklerinden seçilmelidir. dil. 3. 24. afiş. Her metin. Yıl boyunca işlenecek okuma metinlerinin 1/2’si bütün hâlinde alınmalıdır. çizgi film kahramanları vb. Yıl içinde -dinleme metinleri de dâhil olmak üzere. 15. Metinler. 19. öğrenciye eleştirel bir bakış açısı kazandıracak özellikler taşımalıdır. cümlelerin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla en fazla beş kelime. Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtan eserlerden seçilmelidir. öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek. Düzenleme sırasında metne cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapılamaz. Romandan. psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek cinsellik. milletimizin bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır. Metinler. yazar ve şairlerin yalnızca edebî yönlerini ön plana çıkarmalıdır. Metinler. Metinlerde insan hak ve özgürlüklerine. 27. karamsarlık. içeriğe uygun çeşitli görsel materyaller (fotoğraf. 12. ansiklopedik sözlük. 6. öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmek amacına yönelik olarak farklı yazar ve şairlerden seçilmelidir. karikatür. Metinler. dergi. 20. dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır. Metinler. 14. ansiklopedi. Metinler. 17. gazete. öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır. Metinler. 16. özdeyiş. ögeler yer almamalıdır. 10.OKUMA METİNLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 1. öğrencinin söz varlığını zenginleştirecek yeni öğrenilecek söz ve söz gruplarına yer vermeli. Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olmalıdır. hayal dünyalarını zenginleştirecek nitelikte olmalıdır. yıkıcı ve ideolojik ifadeler yer almamalıdır. Metinler kitapların yanı sıra. 9.çıkarılmalıdır. öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır. 2. Aynı kaynaktan ikiden fazla metin alınmamalıdır. Tek yazarlı ya da birden çok yazarlı ders kitaplarında yazarlar tarafından yazılan ya da hazırlanan metin sayısı ikiyi geçmemelidir. biyografik ve otobiyografik eserlerden alınan bölüm kendi içinde bütünlük taşımalıdır. tiyatro metninden. Ders kitabında temaları destekleyen serbest okuma metinlerine yer verilebilir. öğrenciye okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıracak nitelikte olmalıdır. Metinler. 11. Türkçenin doğru. Metinlerde tutarlılık ve bütünlük olmalıdır. insanî değerlere aykırı ögeler yer almamalıdır. 8. Metinler. grafik. 13. 18. Metinler. zihinsel. Metinler.bir yazardan ikiden fazla metin işlenmemelidir. 22. Metinlerde siyasî kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak bölücü. 5. duvar yazısı veya sloganlarla desteklenebilir. 25. kültürel ve ahlâkî değerlere. ancak bu oran metni oluşturan kelimelerin yüzde beşini geçmemelidir. resim. Ders kitabındaki metinler. işlenecek süreye uygun uzunlukta olmalıdır. 4. 21. 7. Yıl boyunca işlenecek okuma metinlerinin 1/3’ünde metnin özünü ve anlam bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da düzenlemeye gidilebilir. Şiir dışında bütün hâlinde alınan metinlerde eğitsel yönden uygun olmayan ifadeler varsa -metnin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla en fazla bir cümle. 26. resmî İnternet siteleri ile basılı materyallerin çevrim içi sunumlarından seçilebilir. 56 .) in yanı sıra atasözü. 23. Metinlerde öğrencilerin sosyal. Metinler. şiddet vb. Metinlerde millî. Şiirlerin bütün hâlinde alınması esastır. güzel ve etkili kullanılmış olmasına özen gösterilmelidir.

hikâye. fabl. sohbet (söyleşi). hikâye. şiir. Öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır. deneme. karamsarlık. Siyasî kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak bölücü. sohbet (söyleşi). anı. zihinsel. Aynı temada birden fazla dinleme/izleme materyaline yer verilecekse bunları türleri farklı olmalıdır. yıkıcı ve ideolojik ifadeler yer almamalıdır. 4. 7 ve 8. milletimizin bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır. 3. Sınıfta. Dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır. kültürel ve ahlâkî değerlere. metnin özünü ve anlam bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da düzenlemeye gidilebilir. deneme. İnsan hak ve özgürlüklerine. hikâye. 2. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır. 7. Bu türler dışındaki türlerde de metinlere yer verilerek öğrencilerin farklı türden metinlerle karşılaşması sağlanmalıdır. Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtmalıdır. 8. mektup 7. 6. anı. Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olmalıdır. tiyatro. şiddet vb. Millî. destan türlerinde metinlere mutlaka yer verilecektir. 13. şiir. gezi yazısı. Öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek. insanî değerlere aykırı ögeler yer almamalıdır. 6. 10. psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek cinsellik. hayal dünyalarını zenginleştirecek nitelikte olmalıdır. deneme. 57 . 9. Sınıfta. Öğrencilerin sosyal. biyografi 8. Düzenleme sırasında metne cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapılamaz. 5. Sınıfta. anı. makale.DİNLENECEK/İZLENECEK MATERYALLERİN İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 1. 12. 11. SINIFLARDA YER VERİLMESİ GEREKEN TÜRLER 6. masal. ögeler yer almamalıdır. tiyatro. roman. eleştiri. İşlenecek süreye uygun uzunlukta olmalıdır. şiir. Dinleme metinlerinde.

TEMALAR ANA TEMA ALT TEMALAR İnsan sevgisi Aile sevgisi Vatan sevgisi Millet Sevgisi Bayrak sevgisi Dil sevgisi Geleneksel sanatlarımız Türk büyükleri Türk müziği Zanaatlar Seyirlik oyunlar Spor Oyunlar Bayramlar Medeniyet Birey ve toplum Yardımlaşma Komşuluk ilişkileri Küreselleşme Dayanışma Dostluk Konukseverlik Okuma sevgisi Okuma alışkanlığı Kitaplar Süreli yayınlar Kütüphaneler İnsanlarla iletişim Uluslararası iletişim Kültürel iletişim Bilgi iletişimi Aile iletişimi Öğrenci öğretmen iletişimi Diğer canlılarla iletişim Kitle iletişim araçları İletişim becerileri Bireysel haklar İnsan hakları Eğitim hakkı Çocuk hakları Hasta hakları Sevgi Millî Kültür Toplum Hayatı Okuma Kültürü İletişim Hak ve Özgürlükler 58 .

şimdi. gelecek Çevremiz Umut Mutluluk Heyecan Korku Kaygı Üzüntü Yalnızlık Özlem Sitem Veda Kıskançlık Bağışlama Takdir etme 59 Zaman ve Mekân Duygular .Kişisel Gelişim Bilim ve Teknoloji Alışkanlıklar Hakkını savunma Özgürlükler Kendini tanıma Kendine saygı Kişilik tipleri Empati Sorumluluk Sosyal gelişim Olumlu düşünme Meslek seçimi Karar verme Başarı Girişimcilik Öz eleştiri İletişim araçları Bilgisayar Buluşlar Teknoloji ve hayat Alışkanlık ve insan İyi alışkanlıklar Kötü alışkanlıklar Sağlıklı yaşama Spor Odamız Evimiz Sınıfımız Okulumuz Şehirler Ülkeler Zaman planlaması Geçmiş.

Dinleme metinleri öğretmen kılavuz kitabında yer almalıdır. düş. Dinleme/izleme metni. Her sınıfta biri zorunlu Atatürkçülük teması olmak üzere 6 ana tema ele alınır. sınıfta “Toplum Hayatı” zorunlu ana temalardır. 2. şimdi. Ana temalar altında belirtilen alt temalar zenginleştirilebilir. 7. 6. okuma metinlerinde ele alınan alt temalardan biriyle bağlantılı olabilir. sonra 1. sınıfta “Sevgi”.Doğa ve Evren Güzel Sanatlar Kavramlar ve Çağrışımlar Beğenme Mizah Mevsimler İklim Doğa olayları Canlılar Doğadaki fiziksel değişiklikler Doğal afetlerden korunma Çevrenin korunması Manzaralar Kar Yağmur Yıldızlar Renkler Gezegenler Dünya Yeryüzü ve uzay Sinema Tiyatro Resim Müzik Fotoğraf Mimarî Heykel Dans Rüya. 5. 60 . 3. Seçilen konu veya temanın farklı yönlerinin ele alındığı metinler işlenir. sınıfta “Millî Kültür”. bir dinleme/izleme metnine/materyaline yer verilir. 6. 4. Her temada farklı türlerden en az üç okuma. hayal Oyun ve eğlence Harfler ve sayılar Estetik zevk Güzellik Zıtlıklar Önce. Zorunlu temalar diğer sınıflarda da işlenebilir. 8.

Konuşmacıdan anlatılanlara açıklık getirmesini istemek.YÖNTEM VE TEKNİKLER DİNLEME/İZLEME KATILIMLI DİNLEME Amaç: Dinleme sürecinde zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinlenilenlerin daha iyi kavranmasıdır. nasıl?” gibi sorulara cevap bulmaları için öğrenciler yönlendirilir. onun duygu ve düşüncelerini de doğru-yanlış olarak değerlendirmekten kaçınmalıdır. güzel sözlerin not alınması. Uygulama: Öğrencilerden konuşmacının veya dinlediklerindeki/izlediklerindeki varlık ve şahıslardan birinin yerine kendilerini koyarak olayları. konuşmacının sözlerini ve duygularını geri yansıtmak. duygu ve düşünceleri anlamaları istenir. çünkü ön yargılı yaklaşım karşımızdakini anlamamızı engeller. Not alınırken dikkat etmeleri gereken noktalar (ana fikrin. ne zaman. Uygun yerlerde konuşmacının sözleri özetlenmeli veya söylenmek istenen geri bildirimle verilmelidir. Metnin türüne ve metinden elde etmek istenilenlere uygun olarak zihinde “Kim. Öğrencilere not alabilecekleri çalışma kâğıtları verilir. NOT ALARAK DİNLEME/İZLEME Amaç: Dinlenenlerin/izlenenlerin sağlamaktır. yoksa bir açıklama mı getirdiği belirlenir. Daha açık söyler misiniz? ”gibi açıklama soruları sorulabilir. Uygulama: Dinlenilen metnin bir süreçten mi bahsettiği. Bir süre için kendi duygu ve düşüncelerinden sıyrılarak olaylara ve durumlara karşısındakinin bakış açısıyla bakmayı ve onu anlamayı gerektirir. kendini karşısındakinin yerine koyarken o kişiyi iyi-kötü. ne. nereye. önemli ifadelerin. sözlerinin hangi deneyimleri yansıttığını. Dinleyici. Uygulama: Dinleme sırasında başka bir işle uğraşmamak ve konuşmacı ile göz teması kurmak gereklidir. Bu yöntemle yapılan dinleme/izleme diğer kişi ile aynı fikri paylaşma anlamına gelmez. konuyu daha iyi anlamak. Dinlenilenlerin ve soruların konuşmacıya yansıtılarak karşısındakine dinlediğini hissettirme. KATILIMSIZ DİNLEME/İZLEME Amaç: Dinleme/izleme sürecinde öğrencilerin dinledikleri üzerinde düşünmelerini sağlayarak zihinsel faaliyetlerini etkin kılmaktır. özgün ifadelerin kullanılması vb. istekte bulunmak veya karmaşık bir probleme çözüm sunmak amacıyla da konuşmacıya sorular sorabilir. fikir ve duygularını özetlemek bu uygulamada yapılacaklardandır. daha kolay anlaşılmasını ve hatırlanmasını Uygulama: Öğrencilerden dinleme/izleme amaçlarına göre notlar almaları istenir.) hatırlatılır. kendini ve dünyayı nasıl algıladığını anlamaktır. KENDİNİ KONUŞANIN YERİNE KOYARAK DİNLEME/İZLEME (EMPATİ KURMA) Amaç: Dinleyicinin kendisini konuşmacının yerine koyarak onun neler hissettiğini. 61 . Öğrenci. konuşmacının rahatlamasını ve iletişimin amacına ulaşmasını da sağlar. Böyle durumlarda not alınarak veya araya girilerek “Söylediklerinizi tam olarak anlayamadım.

SEÇİCİ DİNLEME/ İZLEME Amaç: Dinlenenlerin/izlenenlerin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçilerek dinlenmesi/izlenmesidir. Uygulama: Seçici dinleme/izleme aşağıdaki şekillerde uygulanabilir: 1. tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlayarak kendi doğrularını buldurmaktır. 5. Örneğin. 2. Uygulama: Sunulan bilginin konuşmacının kişisel duygu ve düşüncelerini mi yansıttığı. doktor-hasta. Konuşmacının daha rahat ve yaratıcı düşünmesini sağlamak için yönlendirici sorular sorulur veya cesaret verici sözler söylenir.YARATICI DİNLEME/İZLEME Amaç: Öğrencilerin dinlediklerini/izlediklerini yorumlaması ve bunlardan yeni fikirler üretmesidir. Dinleme/izleme amacına veya ilgi alanına yönelik olarak dinlenenlerden/izlenenlerden bir veya birkaç bölüm/ konu seçilerek yalnızca bu kısımlar dikkatle dinlenir/izlenir. Önceden hazırlanmış sorular dağıtılarak öğrencilerden bunların cevaplarını bulmaya yönelik olarak dinlemeleri/izlemeleri istenir. 4.) tarafların birbirlerinin konuşmalarından seçme yapmaları ve bunları sınıfta değerlendirmeleri istenir. konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla.Katılımsız dinleme/izleme yapılarak konuşmacının sözlerinden yeni düşünce ve hayaller üretilir. yoksa bilimsel verilere ve gözlemlere mi dayandığı hızlı bir şekilde analiz edilmelidir. Bunun için öğrencilerin konuya yönelik olarak aşağıdaki soruları sorma becerisini kazanmış olmaları gerekmektedir. hazırlanan bir karşılıklı konuşmada (öğretmen-öğrenci. ELEŞTİREL DİNLEME/ İZLEME Amaç: Öğrencilere dinledikleri/izledikleri hakkında soru sorma alışkanlığı kazandırarak konu hakkında düşünmelerini. Konuşmacının amacı nedir? Konuşmacı konuyla ilgili yeterli bilgi ve birikime sahip mi? Verilen bilgiler güncel ve geçerli midir? Konu tarafsız bir bakış açısıyla mı ele alınıyor? Eleştiriler doğru mu? Alternatif çözüm önerileri sunuluyor mu? Çözüm önerileri bilimsel mi? 62 . 1. 3. satıcı-müşteri vb. 2. Uygulama: Bu yöntem iki şekilde uygulanabilir: 1. 2. 6.Katılımlı dinleme/izleme yapılarak konuşmacının sözlerinden üretilen düşünce ve hayaller ifade edilir.

sorular sorularak dinleyicinin konu üzerinde düşünmeleri sağlanmalıdır. düşündürücü ve tartışmaya uygun nitelikte olmalı. Seçilen konu. ELEŞTİREL KONUŞMA Amaç: Belirli bir konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirerek yorum yapma. Yerine göre tartışmaya katılmalı. Uygulama: Konuşmacı. Beğeni ve tepkilerini tarafsız ve bilimsel verilere dayanarak ortaya koyar ve alternatif çözüm önerileri teklif eder. soru sormalı. fikirleri destekleyen kaynaklara. Uygulama: Tartışılacak konu öğrenciler tarafından seçilir ve konuyla ilgili gerekli kaynaklar taranarak elde edilen bilgi ve görüşler düzenlenir. zaman zaman konuşulanların özetini yapmalı. Uzun konuşanlara ve konunun dışına çıkanlara uyarılarda bulunmalı. güvenilir delillere. tartışan grupların fikirlerine önderlik ederek tarafsız kalmalıdır. Bu amaçla konunun ilgi çekici yönleri üzerinde durulmalı. belirli bir sürede ele alınmalıdır. düşünce ve sorularını iletmeleri sağlanır.KONUŞMA İKNA ETME Amaç: Bir konu hakkındaki fikirlerin dinleyiciler tarafından kabul edilmesini ve benimsenmesini sağlamaktır. 6. 5. Başkan. Uygulama: Dinleyicileri konuşma sürecine katmak amacıyla konuşma yer yer kesintiye uğratılarak dinleyicilerin duygu. Belirlenen yönteme uygun olarak ortaya çıkan fikirleri oylamaya sunmalı ve rapor hazırlatmalı. Tartışma sürecinde konu dışına çıkılmadan. fikir ve çözüm üretme becerilerini geliştirmektir. Uygulama: İkna etme yönteminde. Öğretmen sınıfça seçilecek bir başkan yönetiminde tartışmayı başlatır. Oluşturulan jüri tarafsız olmalıdır. 1. 3. Sınıfta herkesin düşündüğünü söyleyebileceği serbest bir ortam oluşturulmalıdır. Bu yöntemin sınıf ortamında uygulanmasında seçilen öğrenciler ya da gruplar konu hakkında farklı fikirleri savunarak karşısındakileri savundukları fikirler konusunda ikna etmeye çalışırlar. Tartışılan konunun nitelik ve sınırlarını dinleyicilere iyice açıklamalı. seçip sınırlandırmış olduğu konu ile ilgili konuşmasını hiçbir eksik kalmayacak şekilde dinleyicilerin bilgisine sunar. 63 . KATILIMLI KONUŞMA Amaç: Dinleyicileri konuşma sürecine katarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmektir. 4. tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam oluşturmalı. 2. Kendi duygu ve düşüncelerini belirtmekten kaçınmalı. Bu yöntem uygulanmadan önce kaynaklara ulaşmaları ve delilleri toplamaları için öğrencilere süre verilmelidir. sayısal verilere yer vermek. TARTIŞMA Amaç: Öğrencilerin bir konu üzerinde olumlu veya olumsuz fikirler yürüterek benimsedikleri fikirleri savunma becerisini geliştirmektir. sesini ve beden dilini etkili kullanmak önemlidir.

Sınıfta konuyla ilgili beyin fırtınası yapılır.Tartışmacı. Uygulama: Öğretmen tarafından kelime ve kavramların yer aldığı bir havuz oluşturulur. mizah vb. doğruyu aramak veya karşısındakinin sevinçlerine ve sıkıntılarına ortak olmak gibi olumlu iletişim becerilerini geliştirmek için konuşma ortamı oluşturulur. Tartışmanın. Uygulama: Öğrencilere bir konu verilir. 4. benzetme. Tartışma sırasında konuşmacının sözünü kesmemeli. Öğrenciler konuşma konularına bağlı olarak bu havuzdan seçtikleri kelime ve kavramları kullanarak bir konuşma yaparlar. karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde olmasına özen göstermelidir. düşünce ve hayallerini anlatırlar. Konu hakkında öğrenciler bilgilendirilir. gerçeği bulmak için bir araç olduğunu akıldan çıkarmamalı. 2. Konu dışına çıkmamalı. fikirleri destekleyecek nitelikte olmalı. duygu ve düşüncelerini anladığını hissettirerek etkili bir iletişim kurmaktır. Her öğrenci bir önceki arkadaşının konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuşarak konuya farklı bir bakış açısı getirir. Uygulama: Öğrenciler seçtikleri konu hakkındaki duygu. HAFIZADA TUTMA TEKNİĞİ Amaç: Konuşmanın kesintiye uğratılmadan kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. 3. Birkaç öğrenci seçilerek konu hakkındaki duygu. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade güçlerini geliştirmektir. 1. Cümleler düşünce gruplarına göre sınıflandırılır ve oluşturulan kelime listeleri bir kâğıda yazılır. GÜDÜMLÜ KONUŞMA Amaç: Öğrencilerin bir konu hakkındaki bilgilerini. abartma. Öğrencilere kendilerini ifade etme fırsatı vermek için haftalık ders saatinin bir kısmı serbest konuşmaya ayrılmalıdır. SERBEST KONUŞMA Amaç: Öğrencilerin herhangi bir konudaki duygu. bir amaç değil. Verdiği örnekler. düşünce ve hayallerini iki dakika içinde ifade etmeleri sağlanır. den yararlanılarak seçilen kelimelerle küçük bir hikâye oluşturulur. karşısındakinin değer yargılarını. Uygulama: Konuşmanın içeriği düşünce sıralamasına göre düzenlenir. Uygulama: Öğretmen tarafından belli bir konu seçilerek sınıfın gündemine alınır. duygularını ve düşüncelerini etkili bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmektir. Hayal gücü. KENDİSİNİ KARŞISINDAKİNİN YERİNE KOYARAK KONUŞMA (EMPATİ KURMA) Amaç: Konuşmada. YARATICI KONUŞMA Amaç: Öğrencilerin konuşma yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. Her hafta bir konu belirlenerek karşısındakini anlama etkinliği yaptırılır. kavram. KELİME VE KAVRAM HAVUZUNDAN SEÇEREK KONUŞMA Amaç: Öğrencilerin öğrendikleri kelime. atasözü ve deyimleri anlatımlarında kullanmalarını sağlayarak söz varlıklarını ve ifade güçlerini zenginleştirmektir. Uygulama: Bir sorunu çözmek. 64 .

Bu süreçte öğrencilerin başkalarını rahatsız etmeden okumalarına dikkat edilir. Okunan metin dikkatle dinlenmeli.OKUMA SESSİZ OKUMA Amaç: Öğrencilerin akıcı ve hızlı okumalarını sağlamaktır. 65 . öğrencilerin okuma seviyesini belirlemeye yardımcı olurken. Uygulama: Sessiz okuma. metindeki duygu ve düşüncelere bağlı olarak ayarlanmalıdır. öğretmenin örnek okumasından sonra bir öğrencinin sesli okumasıdır. uygun yerlerde duraklama yapmak önemlidir. “Bu kitabı neden seçtiniz?”. Sessiz okuma. Sesli ve sessiz okuma arasındaki en önemli fark. öğretmenin açık ve anlaşılır bir biçimde. sesli okumanın sadece anlamayı değil. Birinci yol. okuma süreci kesintiye uğratılmamalı. herkesin duyacağı bir ses tonuyla örnek okuma yaptıktan sonra. kelimeleri doğru telâffuz etmek. yine öğretmenin örnek okumasından sonra öğrencilerin gruplara ayrılarak her gruptan bir öğrenci veya grubun tamamının sesli olarak okumasıdır. dinleyenlerin zihinsel faaliyetlerinin gelişmesine de katkı sağlar. Öğrenciler. okuma zevki uyandırmak ve konuşur gibi okumaktır. Uygulama: Sesli okuma farklı şekillerde yapılabilir. Uygulama: Metnin içeriğini anlamak ve istenen bilgiye ulaşmak için önce metnin başlığına bakılır. Metnin konusunu anlamak için gözler hızla metin üzerinde gezdirilir. Sesli ve güzel okuma. sınıfça veya grup içinde metinle ilgili tartışmalar yapılır. göz hareketleri ve beyinde meydana gelen okuma sürecine dayanmaktadır. anlatmayı da kapsamasıdır. Öğrencilerin düzgün konuşma yeteneğini geliştirir. öğretmen de sessiz okuyarak öğrencilere örnek olur. metni okurken neler hissettiklerini yazılı veya sözlü olarak ifade ederler. ana hatlarıyla kavranmasıdır. metinde ilgilerini çeken veya anlamadıkları bölümleri. “Kitapta ilginizi çeken noktalar nelerdir?”. Öğretmen. İkinci yol. Ses tonu. her gün veya haftada bir defa uygulanabilir. uzunluğu ve biçimi incelenerek metin şekil bakımından değerlendirilir. aynı parça sebepsiz yere tekrar okutulmamalıdır. düzeltmeler ve açıklamalar okumanın sonuna bırakılmalı. Sessiz okuma sürecinin sonunda. öğrencilere metni kavramaya yönelik sorular sorması ve etkinlikler yaptırmasıdır. Bu süre sonunda öğrencilerin verdikleri cevaplar tartışılır ve ana fikir söylenir. dinleyicilerin konuya ilgi duymasını sağlar ve okuma zevki uyandırır. Sesli okumada hızlı okumaktan çok. GÖZ ATARAK OKUMA Amaç: Konunun ayrıntılara girilmeden. “Bu kitabı arkadaşlarınıza tavsiye etmenizin sebebi nedir?” gibi sorular sorularak öğrencilerin kitapla ilgili görüşleri alınır. Bütün sınıf sessiz okuma sürecine katılırken. Sesli okuma. Sesli okumanın en önemli şartı. verilen metnin ana fikrinin bulunması için belirli bir süre verir. sınıfta okunacak olan herhangi bir metni veya kendi istedikleri bir kitabı öğretmenin belirlediği bir sürede okurlar. Böylece ayrıntılar atlanarak ana fikre ulaşılmış olur. SESLİ OKUMA Amaç: Öğrencilerin okunan metinde geçen kelimelerin nasıl telâffuz edildiğini ve hangi bağlamda kullanıldığını anlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler. Zihinde oluşan soruların cevabı olabilecek cümleler bütün olarak okunur. Üçüncü yol ise.

Uygulama: Sesli ve sessiz okuma sırasında öğrencilerden. Öğretmen. İŞARETLEYEREK OKUMA YÖNTEMİ Amaç: Konuyu anlamaya yardımcı olacak anahtar kelime ve kavramlar ile önemli görülen yerlerin belirlenmesidir. Uygulama: Not alma yönteminden farklı olarak öğrenciler. düşünce ve olaylarla ilgili merak uyandırmaktır. Okuma süreci zaman zaman kesintiye uğratılarak öğrencilere okunan bölümün özetini çıkarmaları için süre verilir. Öğrencilerde merak uyandıran ifadeler ve bunlarla ilgili sorular tahtaya yazılır. okuma amaçlarına göre not almaları istenir. metnin türü ve konusu hakkında bilgi verilerek not alma sırasında dikkat etmeleri gereken noktalara değinilir. metinde geçen bazı kelime ve ifadelerin metnin devamı hakkında fikir verebileceği açıklanır. 66 . Öğrencilerden metni dinlerken veya okurken bu soruların cevaplarını bulmaya çalışmaları istenir. Okuma sonunda öğrencilerin aldıkları notlar değerlendirilir. Öğrenciler altını çizdikleri veya çeşitli işaretlerle belirledikleri bölümleri. önemli cümleleri veya bölümleri ikinci kez okuyarak öğrencilerin dikkatini çeker. Okuma bittikten sonra. Öğretmen. “Metnin giriş ve sonuç bölümlerinde ne tür değişiklikler olmuştur?” gibi sorular yazılır. kendi cümleleriyle ifade ederek anlamlı bir metin oluştururlar. Tahmin ederek okuma çeşitli yollarla yapılabilir: 1. her bölümün özetini bir veya iki cümle ile yeniden ifade etmeleri ve bu cümleleri birleştirerek tek bir paragrafa dönüştürmeleri istenir. “Olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?”. düşünce ve olayları hatırlamalarını sağlamaktır. Bunun için öğrencilere her bölümle ilgili düşüncelerini yazmaları için üç sütundan oluşan çalışma kâğıdı verilir. Bunun için öğrencilere farklı çalışma kâğıtları verilebilir. tahtaya “Metinde geçen şahıs ve varlıklar kimlerdir?”. 2. Öğretmen metnin bir kısmını sesli okur. Sessiz okuma sırasında öğrenciler. öğrencilerden “metinde gelişen ve gelişebilecek olayları” iki ayrı sütuna listelemelerini ister. Metnin kalan bölümü öğretmen tarafından okunduktan sonra metindeki olayların nasıl sonuçlandığı ayrı bir sütuna yazılır. Uygulama: Öğrencilere. onların önemli bilgi. TAHMİN EDEREK OKUMA Amaç: Öğrencileri okuma sürecinde etkin kılmak için metinde geçen duygu. Uygulama: Metni okumaya başlamadan önce. kartlara veya kâğıtlara önemli gördükleri yerleri not ederler.ÖZETLEYEREK OKUMA Amaç: Konunun ana hatlarının kavranmasını sağlamaktır. Metnin devamında soruların cevapları bulundukça üstleri çizilir. Böylece. Sesli okuma öncesinde öğrencilere. NOT ALARAK OKUMA Amaç: Öğrencileri okuma sürecinde etkin kılmak. Metin ikinci kez okunur ve öğrenciler gerekli düzeltmeleri yaparlar. metin ana hatlarıyla kavranmış olur. önemli gördükleri yerleri metin üzerinde işaretler. Metnin verilen kısmı öğrenciler tarafından okunur.

2. okudukları bölümde vermeleri gereken duyguyu. öğrencilerden metni okumaya başlamadan önce. Metnin içeriğiyle ilgili değişiklik yapılmaz. diğer bölümlerini de ikinci grup okur. Uygulama: Metin okunduktan sonra diyaloglara dönüştürülerek tiyatro metni hâline getirilir.3. okuma sürecinde zihinlerinde oluşan soruları yazarlar. Her gruptan veya sınıftan bir öğrenci. Uygulama: Bir şiir veya düz yazı bölümlere ayrılarak bir grup öğrenci tarafından birlikte okunur. karakter özelliklerini yansıtacak şekilde seslendirilir. Öğrenciler metni okumadan önce ve okuma sırasında. SÖZ KOROSU Amaç: Öğrencilerin okuma ve birlikte çalışma becerilerinin geliştirilmesidir. Öğrenciler. sınıf veya bir grup tarafından okunur. Uygulama: Bu yöntemin uygulanması iki şekilde gerçekleştirilir: 1. Sesli okuma sırasında duraklamalar yaparak “Sizce bundan sonra ne olabilir?”. 3. Gruplara ayrılarak bu sorulara cevap ararlar. SORU SORARAK OKUMA Amaç: Okuma öncesinde ve sürecinde öğrencilere sorular hazırlatılarak metin üzerinde düşünmelerini ve metni anlamalarını sağlamaktır. OKUMA TİYATROSU Amaç: Öğrencilerin metnin yapısını. Aynı zamanda metnin kavranması sağlanmalıdır. Nakaratlı metinleri okuma: Öğrenciler gruplara ayrılarak her bölümü bir grup veya bütün gruplar birlikte okur. 67 . metnin bağlamından hareketle açıklayabilmelidir. Her öğrenci okuyacağı bölüme hazırlanır. metnin başlığı ve görsel unsurlardan hareketle metnin içeriğine yönelik tahminlerde bulunmalarını ister. Öğretmen. EZBERLEME Amaç: Öğrencilerin hafızalarını güçlendirmek. öğretmen tarafından okunarak anlaşılması sağlanır. Cevaplandırılan soruların üstleri çizilir. 2. Grup olarak okuma: Metin bölümlere ayrılarak her grup bir bölümü okur. Söz korosu dört şekilde yapılır: 1. Metin sesli veya sessiz okunduktan sonra öğrenciler. Metin okunurken şahıs ve varlık kadrosu. Karşılıklı okuma: Öğrenciler iki gruba ayrılarak metnin belirlenmiş bölümlerinden birini bir grup. Hep birlikte okuma: Metnin tamamı. konuşma cümlelerinden ve olaylardan hareketle diyaloglar oluşturulur. Öğrenciler gruplara ayrılır. kültürel ve edebî değere sahip metinlerdeki cümle yapılarını ve söz varlığını kavrayarak Türkçeyi doğru. bir arkadaşına soru sorar. güzel ve etkili kullanmalarını sağlamaktır. dilini ve metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerini anlamalarını sağlamaktır. “Metnin devamında olayların tahmin ettiğiniz gibi gelişmesinin sebebi nedir?” gibi sorularla öğrencinin dikkatini metne yoğunlaştırır. metnin başlığı ve görsel unsurlarıyla ilgili zihinlerinde oluşan soruları tahtaya yazarlar. 4. Metnin.

kısa düz yazılar. Böylelikle öğrencilerin söz varlığı zenginleşir. düşünce ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmaya çalışırlar. zaman. Uygulama: Metin okunurken öğrenciler. daha önce okudukları diğer metinlerle ne gibi benzerliklerinin olduğu sorulur...Tartışma sonunda varılan ortak düşünceler not edilerek metin hâlinde sunulur.’ adlı kitabın konusu arasında nasıl bir ilişki vardır?”. “Bu kitabın konusu ile daha önce okuduğumuz ‘. Tartışma sınıfça veya küçük gruplar hâlinde yapılabilir. metinde işlenen konuyla ilgili bilgi. Uygulama: Metin okunduktan sonra öğrencilere. belirli bir süre içinde öğrenciler tarafından ezberlenir. 68 . Metinler arasında yer.. Uygulama: Bu yöntem. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılması ve birbirlerinin düşüncelerine saygı duyması sağlanır.. TARTIŞARAK OKUMA Amaç: Öğrencilerin. güzel sözler vb. sınıf içi veya sınıf dışı etkinliklerde sunulur. metin bölümlere ayrılarak uygulanabileceği gibi metnin bütününe yönelik olarak da uygulanabilir. konu.Uygulama: Öğrencilerin seviyelerine. Türkçeyi kurallarına uygun kullanma becerileri ve öz güvenleri gelişir. konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirerek kendi doğrularını buldurmaktır. katılıp katılmadıkları yerleri belirler ve zihinlerinde oluşan sorulara cevap ararlar. şahıs ve varlık kadrosu. ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenen metinler (şiirler. düşünce ve olay bakımlarından ilişki kurmaları istenir. Ezberlenen metinler. Duygu. Kişisel deneyimlerinden hareketle okuduklarını anlamlandırırlar. “Bu iki kitap arasında şahıs ve varlık kadrosu yönlerinden nasıl benzerlikler bulunmaktadır?” gibi sorularla öğrencilere yol gösterilir. okudukları metinle diğer metinler arasında ilişki kurmasını sağlayarak düşünme becerilerini geliştirmektir. ELEŞTİREL OKUMA Amaç: Öğrencilere okudukları hakkında soru sorma alışkanlığı kazandırarak konu hakkında düşünmelerini sağlamak. METİNLERLE İLİŞKİLENDİRME Amaç: Öğrencilerin. duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmalarını ve onların bilgi ve görüşlerinden yararlanarak farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamaktır.).

ana fikri kapsayacak şekilde bütünlük içermesi. Öğrencilerden okurken veya dinlerken/izlerken önemli noktaları not almaları istenir. Uygulama: Öğretmen tarafından kelime. bilgi ve düşüncelerini sınıflandırabilmesini ve sistemli çalışma becerisini kazanmalarını sağlayarak zaman kaybını önlemektir. öğrencilerin kendi ifadelerinden oluşması) öğrenciler bilgilendirilir. Uygulama: Öğrenciler bir konu seçerler ve seçtikleri konu hakkındaki duygu. Uygulama: Not almanın öncelikli işlevinin hatırlatmak olduğu. Herhangi bir konuya yönelik bir metin okutulur veya dinletilir.) sınırlaması olmadan yazarlar. ÖZET ÇIKARMA Amaç: Öğrencilerin anladıklarını kısa ve öz bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmek. onlara bilinçli ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandırmaktır. kavram. kişisel görüş ve düşüncelere yer verilmemesi. hikâye. atasözü ve deyimlerden oluşan bir havuz oluşturulur. düşünce ve hayallerini tür (şiir. cümleler hâlinde boşluklar bırakılarak öğrencilere dağıtılır. tiyatro. dinlediklerine/izlediklerine yönelik olarak hazırlanan metinler. Öğrenciler boşlukları metnin bağlamına uygun ifadelerle doldurur. ayrıntılara girilmemesi gerektiği. kavram. atasözü ve deyimleri anlatımlarında kullanmalarını sağlayarak kalıcı kılmak ve böylece söz varlıklarını zenginleştirmektir. Öğrenciler okul dışında yazdıklarını da öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Serbest yazma çalışmalarının sınıfta uygulanma zorunluluğu yoktur. tekrarlara yer vermemesi. KELİME VE KAVRAM HAVUZUNDAN SEÇEREK YAZMA Amaç: Öğrencilerin öğrendikleri kelime. 69 . dinlenilen veya okunulanın olduğu gibi değil de özgün ifadelerle yazılması gerektiği konusunda bilgi verilir. masal vb. SERBEST YAZMA Amaç: Öğrencilerin herhangi bir konudaki duygu. konunun/metnin bağlamına uygun olarak anlatma becerilerini geliştirmektir.YAZMA NOT ALMA Amaç: Öğrencilerin okunan veya dinlenilenlerin önemli noktalarını seçebilmesini. ve Uygulama: Öğrencilerin okuduklarına. dinlediklerini/izlediklerini anlamaları anladıklarını. Özet çıkarılırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda (eserin iyice anlaşılmış olması. Bunlar kâğıda ya da tahtaya yazılarak öğrencilere verilir. kavram atasözü ve deyimlerden uygun olanlarını seçerek yazılarında kullanırlar. süslü ifadelere. Öğretmenin rehberliğinde sınıf ortamında yapılan birkaç özet çalışması sonrasında öğrencilere çeşitli metinler verilerek özet çıkarmaları istenir. Öğrenciler belirledikleri yazma konusuna veya yazacaklarının ana fikrine bağlı olarak bu kelime. Uygulama: Sınıf ortamında okunan veya dinlenen/izlenen bir konu öncelikle öğretmen tarafından özetlenir. BOŞLUK DOLDURMA Amaç: Öğrencilerin okuduklarını. düşünce ve hayallerini yazmalarını sağlayarak ifade güçlerini ve yazılı anlatım yeteneklerini geliştirmektir.

METİN TAMAMLAMA Amaç: Öğrencilerin okuduklarından hareketle duygu. belirlenen konu boş. cümle ve paragraf düzeyinde yapılan kontrollü yazma çalışmaları. cümle yapıları ve ifade kalıplarının Türkçenin kurallarına uygun şekilde yazılmasıdır. Daha çok hikâye. Öğrenciler metinde geçen anahtar kelimeleri de kullanarak yeni bir metin oluştururlar. duygularını ve düşüncelerini etkili bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmektir. Uygulama: Bu yöntemde konuyu ve yazılı anlatım türünü öğretmen verebileceği gibi öğrenciler de istedikleri konuyu seçerek yazma çalışması yapabilirler. 3. düşündüklerinden ve hayal ettiklerinden hareketle yazarlar. Öğrenciler yaşadıklarından. YARATICI YAZMA Amaç: Öğrencilerin yazma yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. metni hemen yazabilecekleri gibi konu hakkında araştırma yapıp yeterli bilgi sahibi olduktan sonra da yazabilirler. Öğrenciler.KONTROLLÜ YAZMA Amaç: Kelimelerin. duygu ve düşüncenin akışına göre cümleleri mantıklı bir sıraya koyarak paragrafı yeniden oluştururlar. duygu. Dil bilgisi çalışmalarını da pekiştirmeye yönelik olan bu yöntem farklı şekillerde uygulanabilir. 2. 1. GÜDÜMLÜ YAZMA Amaç: Öğrencilerin bir konu hakkındaki bilgilerini. Uygulama: Öğrencilere olay veya düşünce ağırlıklı herhangi bir metnin bölümlerinden birkaçı verilir. Bilinç altından çıkan kelimeler alt alta sıralanır ve kelimeler arasında bağlantı kurulur. Herhangi bir noktaya gelindiğinde konunun hangi yönde ele alınacağına karar verilir. Öğrencilere örnek bir metin verilir. Konu çeşitli yönleriyle sınıf ortamında tartışılıp değerlendirilir. düşünce ve olayların metnin genel anlamına ve mantıksal bütünlüğüne bağlı kalınarak tamamlanmasıdır. Öğrenciler konu hakkında edindikleri bilgiler ışığında duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade ederler. Öğrenciler. beyaz bir kâğıdın ortasına yazılır. şiir ve roman türlerinde kullanılan yaratıcı yazma çalışmalarında. Öğrencilerden. 70 . onları etkin duruma getirerek yorum yapma ve fikir yürütme becerilerini geliştirmektir. düşünce veya olayların gelişimine yönelik fikirlerini yazmaları istenir. Bir paragrafı oluşturan cümlelerin yerleri değiştirilir. Uygulama: Öğretmen tarafından belli bir konu hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Çağrışım yoluyla bilinç altında olan konuyla ilgili her şey. o konu etrafındaki boş kısımlara yazılır. Belirli bir konuda öğretmen veya öğrenciler tarafından hazırlanan sorulara verilen cevaplar bütünlük içinde ele alınarak birkaç paragraflık metin oluşturulur. Metin tamamlamada esas. düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmek. okuduklarından hareketle duygu. öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak cümle ve paragraf düzeyinde ele alınmıştır. Uygulama: Kelime.

konu hakkındaki düşüncelerini olumlu olumsuz yönleriyle ve tarafsız bir yaklaşımla anlatırlar. fikir ve çözüm üretme becerilerini geliştirmektir. gazete haberi. metnin öncesine yönelik tahminleri de içerir. gelişimi ve sonucuna yönelik tahminlerde bulunarak yazma çalışmaları yaparlar.) bir metin verilerek okutulur/dinletilir. BİR METİNDEN HAREKETLE YENİ BİR METİN OLUŞTURMA Amaç: Öğrencilerin hangi türde yaratıcılıklarını o yönde geliştirmektir. hayal veya izlenimlerini yazmaları istenir. dinlediklerinin ve izlediklerinin öncesi. hayal veya olayları geliştirerek ve yaratıcılıklarını kullanarak farklı bir türde metin oluştururlar. Uygulama: Metin tamamlamaya yakın olan bu yöntem. Örneğin. düşünce. düşünce. Grup üyeleri konunun belli bir yönünü ele alarak yazar. ELEŞTİREL YAZMA Amaç: Öğrencilerin olay ve durumlara tarafsız bakma. Sınıfa getirilen veya öğrencilerden birinin çizmiş olduğu resim hakkında konuşulur. öğrencilere müzik dinletilerek kendilerinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri yazmaları istenir. metnin yalnızca gelişimine ve sonucuna değil. Öğrenciler okudukları metinden hareketle. Uygulama: Sınıf küçük gruplara ayrılarak her gruba farklı yazma konuları verilir. farklı uygulamalar da yapılabilir. onları etkin duruma getirerek yorum yapma ve fikir yürütme becerilerini geliştirmektir. sınıfın gündemine alınarak tartışılır. yorum yapma. 71 . metinde ele alınan duygu. yazmaya yatkın olduklarını belirleyerek Uygulama: Öğrencilere herhangi bir türde (hikâye. şiir. Gruplar konu hakkında yazdıklarını mantıksal düzen. başlangıcı. BİR METNİ KENDİ KELİMELERİYLE YENİDEN OLUŞTURMA Amaç: Öğrencilerin kendilerine özgü ifade şekillerini ve üslûplarını geliştirmektir. iş birliği yapmalarını ve birbirleriyle etkileşimde bulunarak grup bilinci kazanmalarını sağlamak. GRUP OLARAK YAZMA Amaç: Öğrencilerin çevreleriyle iletişim kurmalarını. böylece kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktır. Metindeki düşünce ve olayları kavrayan öğrenciler “Ben olsaydım nasıl yazardım?” düşüncesinden hareketle metni kendi ifadeleriyle yeniden kurgularlar. Not: Yöntemlere yönelik uygulamalar örnek niteliğindedir. fıkra. Öğrenciler. düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmek. Daha sonra öğrencilerden resimle ilgili duygu. Bu yöntemle öğrenciler. Uygulama: Herhangi bir olay. deneme vb. dil ve anlatım yönünden birleştirerek tek bir metin hâline getirirler. durum ve düşünce. Uygulama: Öğrencilere düşünceye veya olaya dayalı bir metin verilerek okutulur/dinletilir. DUYULARDAN HAREKETLE YAZMA Amaç: Öğrencilerin algılama güçlerini ve dikkatlerini geliştirmektir. yalnızca okuduklarının değil.TAHMİNDE BULUNMA Amaç: Öğrencilerin okuduklarından hareketle duygu. Uygulama: Duyuların birini veya birkaçını harekete geçirecek etkinlikler yapılır.

DİNLEME/İZLEME ETKİNLİKLERİ 72 .

yaratıcı düşünme : Dinleme : Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme : Kaset. çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. CD. 73 . Not: Not alarak dinleme/izleme yöntemi kullanılır. DEĞERLENDİRME 1. Dinleme/izleme becerisi gözlem formu kullanılır. masal veya film dinletilir/izletilir. ÇÜNKÜ… DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 20 dakika : Eleştirel düşünme.BEĞENDİM. Çalışma kâğıdı kullanılır. Öğrenciler bu çalışma kâğıdını doldurarak düşüncelerini belirtirler. 2. 2. Dinlenilenlerin/izlenilenlerin beğenilme sebebinin açıklandığı bir çalışma kâğıdı hazırlanır. Öğrencilere hikâye. 3.

HİKÂYE/MASAL DİNLEME VEYA FİLM İZLEME ÇALIŞMA KÂĞIDI Beğendim. Kahraman Mekân Olay Zaman Şahıs kadrosundan biri (özellikleri) Şahıs kadrosundan biri (özellikleri) Diğer mekânlar 74 . çünkü. çünkü. ADI Beğenmedim.

FİLM İZLİYORUZ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika :Türkçeyi doğru. 75 . Öğrencilere bir çizgi film/ film / animasyon izletilir. Kazanımlara yönelik olarak hazırlanan çalışma kâğıtları izlenenden hareketle doldurulur. 2. konuşma : Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme Konuşma kurallarını uygulama : Çalışma kâğıdı. İzlenenlerden yola çıkılarak grup içinde kısa konuşmalar yapılır. video SÜREÇ 1. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır. 3. Not: Katılımsız dinleme yöntemi kullanılır. CD. güzel ve etkili kullanma. eleştirel düşünme : Dinleme/izleme.

............... ....................................................................................... 6).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8)................................................................... ................................................................................ ................ 3).. 1)........................................................................... 7)........................................ 2)............................................................................................................................................. ............................................................. ................................ 2)........................................... 4)..................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................. 9)................................................................................................................................................. 4)............................................................................................................. DEĞERLENDİRME 1)............................................................................................................................................................................................................... ................. ...................... ....... 3)............................. ..........................................ÇALIŞMA KÂĞIDI Bu filmi izlemeden önceki düşüncelerim Bu filmi izledikten sonraki düşüncelerim 1)................................................................ 5).................................................................................................................... 2)........................................... 4)................................................................... 76 ...................................... 3).................................................................

Hırs insana zarar verir. işkembe gibi yiyecekleri kedi rüyasında bile göremezdi. 77 . orada iri yapılı semiz mi semiz bir kedi var. Semiz kedi bunu kabul etti. Bunun için özel olarak okçular hazırlatılmıştı.” diye emir vermişti. Zayıf kedi de çıktı. şimdi sen bunu düşünemiyorsun. Semiz kediye: . Güçsüz kedinin aklına yattı bu. kaset veya CD.. Doğrusu onu kendisinin yanında bir kaplan gibi gördü zayıf kedi.Vah vah. Güçsüz kedi. Adamlarına “Bundan sonra gelecek yabancı kedileri öldürün. Nine: . Bir gün evin damına çıktı. sen böyle şişman. Padişah yüzlerce kedinin miyavlamasından bıkmış usanmıştı. Bazen bir fare yakalıyor. birlikte saraya gittiler. bakımsızım.Ne zaman gidersen haber ver birlikte gidelim.KAFDAĞI’NA YOLCULUK DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Eleştirel düşünme. Bunun üzerine okçular harekete geçti. Yoksul ninenin evinde ne vardı ki? Ne yiyecek ne içecek. dedi. Kedi. Fakat sarayda durum hiç de tekin değildi. akşam olduğunda durumu nineye anlattı. Sabah oldu. Semiz kedi: . Çok üzüldüm. Baktı. AÇ GÖZLÜ KEDİ Bir zamanlar yoksul mu yoksul bir nine yaşardı. hayıflandı. Semiz kedi pencereden “Miyav miyav!” diye seslendi. benim gibi olursun dedi. “Niçin ben böyle güçsüz.Ciğer. yaratıcı düşünme : Dinleme/izleme : Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme : Dinleme metni. dedi. nineye gülüp geçti. Ertesi gün yiyeceği türlü yiyecekleri düşünüyordu. Bizim zavallı kedi tam midesinden bir ok yedi. semizsin?” diye. Her gün miskin miskin oturuyordu. çalışma kâğıtları SÜREÇ Aşağıdaki metin kaset veya CD’ye kaydedilerek öğrencilere dinletilir... çelimsizleşmişti. Miskin bir kedisi vardı.Sen de her gün padişahın sarayında bulunursan türlü türlü yemekler yersin.. et. Kendisi yemek için doğru dürüst bir şey bulamayan nine. Semiz kedi ile ninenin kedisi iştahla yemek artıklarına saldırdılar. Günler böyle geçip giderken bizim miskin kedi iyice zayıflamış. ekmek. kendisini şanslı görüyordu. kedisine artıkları veriyordu.

(15 dakika) 2. 2. Dinleme/izleme becerisi gözlem formu kullanılır. Üzerine titriyordu. Çaylak kendisini çok seviyordu.Bu hikâyeyi sana ders alasın diye anlattım. Doldurulan çalışma kâğıtlarını değiştirerek birbirlerinin çalışmalarını görmeleri sağlanır. Hikâyede anlatılanları kendisini sevdiği için örnek olarak vermişti. “Aç Gözlü Kedi”. Şefkatliydi.Anne çaylak bu hikâyeyi şahine anlattıktan sonra: . Gerçek mutluluk erişilmesi güç şeyleri elde etmekle olur. Gruplar oluşturularak buldukları sonuçları birbirlerine anlatmaları sağlanır. Mutluluk sadece yiyip içmek değildir. Masalın sonunu kendilerine göre değiştirmeleri istenir. Beydaba 1. 78 . (5 dakika) 3. Metinden hareketle hazırlanan çalışma kâğıtları doldurulur. Sen de elindeki ile yetinmezsen sonun ninenin kedisi gibi olur. (15 dakika) Not: Not alarak dinleme/izleme yöntemi kullanılır. Çalışma kâğıtları doldurulur. Şahin yavrusu anne çaylağın anlattığı hikâyeyi ilgiyle dinledi. Kelile ve Dimne. DEĞERLENDİRME 1.

79 .ÇALIŞMA KÂĞIDI 1 Masalda geçen şahıs ve varlıkların adlarını ve özelliklerini aşağıdaki kutulara yazınız. miski Miskin kedi Semiz kedi nine Masala değişik bir sonuç yazar mısın? Ana fikir: Biz kimiz? Aşağıdaki kutucuklara yazınız.

ÇALIŞMA KÂĞIDI 2

1. “Rüyasında görememek” deyiminin bu masalda kedinin hangi durumunu anlatmak için kullanıldığını yazar mısın? ................................................. ................................................. ................................................. .................................................

2. Miskin kedi hangi hayvana özendi, işaretler misin?

3. Miskin kedi yoksul ninenin yanından ayrılıp nereye gider?

80

Padişah okçulara niçin yabancı kedileri öldürme emri verir? ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

Şimdi de sen bundan sonra Miskin kedinin başına neler geleceğini aşağıya yazar mısın?

81

SÖZLÜK OLUŞTURUYORUM
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe :6 : Ders yılı süresince : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma : Dinleme/izleme, okuma, dil bilgisi : Söz varlığını zenginleştirme

MATERYALLER

Kelimelerin ve kelime gruplarının anlam özellikleri ile ilgili bilgi ve kuralları uygulama : Defter
SÜREÇ

1. Dinlenenlerden/izlenenlerden hareketle öğrenilen kelimeler not edilir. 2. Bu kelimelerden isim ve fiil olanlar gruplandırılarak sözlük oluşturulur. Not: Not alarak dinleme/izleme yöntemi kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Çalışma kâğıdı kullanılır.

82

ÇALIŞMA KÂĞIDI Kelimeleri alfabetik sıraya koyarak sözlüğe yazınız.

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

83

DUYGUYU TAHMİ ET
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL DİL BECERİSİ ÖĞRENME ALANI AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 15 dakika : Yaratıcı düşünme : Dinleme : Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme : kaset, teyp

SÜREÇ

Öğretmen tarafından basit bir cümle teybe beş defa kaydedilir. Her defasında yeni bir duyguyu yansıtmak için ses tonu değiştirilir. Öğrencilerin, değişik tonlamalarla söylenen cümlelerdeki duyguları belirtmeleri istenir. Öğrenciye doğru olarak tespit ettiği her duygu için bir puan verilir. Yeni bir cümle farklı ses tonlarıyla değişik duygular yansıtılmaya çalışılarak öğrencilere okutulur. Başarılı öğrencilere puan verilir.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu sorular sorulur.

84

Öğrenciler üç gruba ayrılır. • Bireysel başarılarını arttırma konularından birini veya başka bir konu belirleyebilir.GRUP TARTIŞMASI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL DİL BECERİSİ ÖĞRENME ALANI AMAÇ : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. kendi aralarında tartışmaları için onar DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır. 2. girişimcilik : Dinleme : Dinleme kurallarını uygulama SÜREÇ 1. • Yaşadıkları çevredeki en önemli sorunu belirleme. 3. güzel ve etkili kullanma. iletişim kurma. Her gruba. Gruplar. sınıf önünde. 85 . Not: Katılımsız dinleme yöntemi kullanılır. grup üyelerinin dakika süre tanınır. • Batmakta olan şirketlerini kurtarma. eleştirel düşünme.

KONUŞMA ETKİNLİKLERİ 86 .

• En güzel canlandırmayı yapan grup ödüllendirilir. güzel ve etkili kullanma. • Her grup farklı ortamlarda yapılan konuşmalardan (pazara giden bir ailenin satıcılarla yaptığı konuşmalar. • Yazılanlardan hareketle günlük konuşma örnekleri sınıf ortamında canlandırılır. 2. aile fertleri arasında geçen konuşmalar ve arkadaşlarıyla gittikleri bir gezi sırasında yaptıkları konuşmalar vb.BİZİMKİLER DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Türkçeyi doğru. yaratıcı düşünme : konuşma : Konuşma kurallarını uygulama : Çalışma kâğıdı SÜREÇ • Öğrenciler gruplara ayrılır. 87 .) birini seçerek yazıya geçirir. Not: Yaratıcı konuşma yöntemi kullanılır. Grup değerlendirme formu kullanılır. Çalışma kâğıdı kullanılır. DEĞERLENDİRME 1.

Öğrenciler anlatımlarını resim vb. fotoğraf SÜREÇ Bu etkinlik iki şekilde yapılabilir: 1. 5) 2 dakika daha piştikten sonra servis yapabilirsiniz. DEĞERLENDİRME Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır. küp şeklinde kesip kavurunuz. yapılış sırası değiştirilerek verilir. güzel ve etkili kullanma. Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. 88 . 3)Kısık ateşte 5 dakika pişirip yumurtaları da ekleyiniz. Örnek: Yemek adı: Menemen Süre: 10 dakika Malzemeler 3 adet yumurta 1 adet soğan 3 adet domates 2 adet sivri biber Bir çay kaşığı tuz Yarım çay bardağı yağ http://www. 2)Daha sonra soğanları ve biberleri ince ince.tr HAZIRLANIŞI 4)Tavaya yağı döküp kızdırınız. Öğrencilerden bu tarifi sıraya koyarak anlatmaları istenir. Öğrencilerden geleneksel bir yemeğin tarifini araştımaları istenir.gov. Öğrenciler anlatımlarını resim vb.BİZİM USTANIN MUTFAĞINDAN DERS : Türkçe SINIF :6 YAKLAŞIK SÜRE : Her öğrenci için 5 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. Etkinliğin ikinci uygulanışı: 1. görsel unsurlarla desteklerler. Geleneksel bir yemeğin tarifi .kultur. 1)Domatesleri kare şeklinde kesip ekleyiniz. Yemeğin yapılış sürecini doğru anlatmaları beklenir. araştırma TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Konuşma kurallarını uygulama MATERYALLER : Çalışma kâğıdı. 2. 3. görsel unsurlarla desteklerler. 3. 2.

Bir gün maymun dükkânı beklerken açıkgöz bir hırsız gelmiş.Deyimler ve Öyküleri. Gündüzalp Sevim. güzel ve etkili kullanma. Hayvanın canı iyice yandığından bu acıyı unutmamış. Bu hareketi gören hırsız. Deyimin ne anlamda kullanıldığı tartışılır. pahada ağır ne bulduysa alıp kaçmış. hayretten donakalmış ve kendi kendine: “Maymun gözünü açtı artık uyutamayacağım. Maymunun karşısına geçip esnerken ve onu uyutmaya çalışırken maymun sağ elinin işaret parmağıyla sağ gözünün alt kapağını aşağı doğru çekerek: “ Pişşşt!” yapmış. Yukarıdakine benzer şekilde deyim hikâyeleri bulunarak sınıfta anlatılır. Hırsız. Bana burada ekmek yok. kişisel ve sosyal değerlere önem verme TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Sesini ve beden dilini etkili kullanma MATERYALLER : Deyim hikâyeleri SÜREÇ Maymun Gözünü Açtı Adamın birisinin maymunu varmış. Taklitçi maymun da esnerken esnerken uyumuş. 2004. Dükkân sahibi döndüğünde durumu anlayınca maymunu bir güzel hırpalamış.” diyerek çekip gitmiş. Birkaç gün sonra aynı hırsız yine gelmiş. bir yerlere gitmesi gerektiğinde dükkânına bekçi olarak bırakırmış. Zafer Yayınları. Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. İstanbul. 89 . Gündüzleri bu maymunu çarşıya götürür. araştırma. maymunun karşısına geçip esnemeye ve uyuklamaya başlamış. Öğrencilerin her birine farklı deyimler verilerek deyimin hikâyesini araştırmaları istenir. çekmecedeki paraları ve yükte hafif. DEĞERLENDİRME Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır.MAYMUN GÖZÜNÜ AÇTI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru.

tr 1.kulturturizm. 90 .tr Çorum http://www.kulturturizm. Öğrencilerden biri veya birkaçı rehber olarak görevlendirilir.tr Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır.kulturturizm. Kırıkkale http://www. Yaşanılan bölgenin tarihî mekânlarına ve doğal güzellikleri olan yerlerine gezi düzenlenir. Görevli öğrenciler tanıtacakları mekânlarla ilgili yeterli bilgi toplarlar.gov.gov. araştırma yapma : Konuşma : Hazırlıklı konuşmalar yapma : Ansiklopedi SÜREÇ Ürgüp-Göreme (Nevşehir) http://www. güzel ve etkili kullanma.gov.kulturturizm. Gezi sırasında arkadaşlarına rehberlik ederek mekânı tanıtırlar. Erzurum http://www.BEN BİR REHBERİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 80 dakika : Türkçeyi doğru.kulturturizm.gov. 3.tr DEĞERLENDİRME Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır.tr Samsun http://www. 4. 2.gov.

Gidilecek yerin seçilme nedeni : 2. Gidilecek yerle ilgili tarihî bilgi : 3. Gidilecek yerde yaşamış olan ünlü şahsiyetlerle ilgili bilgi : 5. Gezeceğiniz yerin tarihimiz açısından önemi : 4. Gidilecek yerin coğrafi özellikleri ile ilgili bilgi : 91 .GEZİ ÖNCESİ HAZIRLIK 1.

Her grupta cevap vermek üzere bir. Öğrenci: Okuduğun kitapta en çok beğendiğin bölümü anlatır mısın? ☺ (Birinci öğrenci) ☺ ☺ (İkinci öğrenci) (Cevap veren öğrenci) Not: Yaratıcı konuşma yöntemi kullanılır. Grupların hangi sırayla tahtaya çıkacağı kur’ayla belirlenir. soru sormak üzere iki öğrenci belirlenir. 6. Konu: Kitap okuma alışkanlığı 1. cevap vermek üzere belirlenen öğrenciye konuyla ilgili sorusunu sorar. 1. 92 . İkinci öğrenci. 4. ikinci öğrencinin sorduğu soruya verilen cevaba göre sorusunu sorar. Öğrenci: Öyleyse. Öğrenci: Her gün okur musun? Cevap veren öğrenci: Evet 2. DEĞERLENDİRME 1. Grup değerlendirme formu kullanılır. yaratıcı düşünme : Konuşma : Hazırlıklı konuşmalar yapma SÜREÇ 1. Soru sorma ve cevaplama beş dakikalık süre bitene kadar devam eder. 3. 5. 2. 7. Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır. Grup sayısınca konu belirlenir. Birinci öğrenci. Birinci öğrenci.ÇAPRAZ SORGU DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe :6 : Her grup için 5 dakika : Türkçeyi doğru. 2. Öğrenciler üçer kişilik gruplara ayrılır. dün hangi kitabı okudun? Cevap veren öğrenci: Ömer Seyfettin’in “Yalnız Efe” adlı kitabını okudum. güzel ve etkili kullanma. birinci öğrencinin sorduğu soruya verilen cevaba dayanarak bir soru sorar.

Şimdi biraz düşünelim. öğrencilere.hangilerinin ise yeni sorunlara yol açabileceği sınıfça tartışılır. küsmek.″ Herkes. Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. Öğrencilerden gelen ″otobüse binerken sıraya riayet edilmemesi. Bu davranış şekillerinden hangilerinin çözüm olabileceği. yolda. Daha sonra.Bu davranışlardan en uygun olan ″arkadaşının sözlü olarak uyarılması″ tepkisi ele alınarak bunun olumlu yanları ortaya konulur. DEĞERLENDİRME Olumsuz tutum ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi geliştirebiliyor mu? 93 . otobüste. Öğretmen. kavga etmek. okulda. SÜREÇ Öğretmen. oyun oynarken bizi üzen. Öğrencilerden gelen. onunla aynı davranışta bulunmak gibi olumlu veya olumsuz bir tepkiyi o davranışın karşısına yazar. bir arkadaşının kendisinden izin almadan eşyasını kullanması. inciten. öfkelendiren bazı tutum ve davranışlarla karşılaşabilir. öğretmene şikâyet etmek. inciten. Bu tip tutum ve davranışlara herkesin gösterdiği tepki de birbirinden farklı olabilir.BENİ AFFEDER MİSİN? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ Not: “Olumsuz tutum : Türkçe :6 : 15 dakika : İletişim kurma.” Özel Eğitim ara disiplin kazanımı ile ilişkilendirilir. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olumsuz tutum ve davranışlara karşı bizim doğru ve olumlu tepkiler vermeyi öğrenmemizin toplum içindeki diğer insanlarla daha iyi iletişim kurmamızı ve kendimizi mutlu ve başarılı hissetmemizi sağlayacağı vurgulanarak dersin işlenişi tamamlanır. Evde. Bu tepkilerin bazıları olumlu bazıları ise olumsuz olabilir. bu davranış örneklerinden ″ bir arkadaşının kendisinden izin almadan eşyasını kullanması”na nasıl tepki göstereceklerini sorar. arkadaşını bu konuda sözlü olarak uyarmak. ağlamak. öfkelendiren davranışlar nelerdir?″ diyerek öğrencilere düşünme süresi verir. hazırladığı ödevin kardeşi tarafından yırtılması″ gibi davranış örneklerini tahtaya yazar. yaratıcı düşünme : Konuşma : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi geliştirir. günlük hayatında çeşitli ortamlarda kendisini üzen. birçoğu uygun olmayan bu tepkilerin her biri öğrencilere analiz ettirilerek sonuçları hakkında konuşulur.

2. aynı sorunla ilgili farklı çözüm yolları üretilmişse. bir sorunun farklı çözüm yolları olabileceğini vurgular. Öğretmen tarafından macera ve olay örgüsünün yoğun olduğu bir metin belirlenerek. DEĞERLENDİRME Etkili problem çözme yollarını biliyor mu? 94 . 4. 3. Her öğrencinin kendini metindeki kahramanlardan birinin yerine koyması ve kahramanın yaşadığı problemi belirleyip yazması istenir. Öğretmen. Buldukları çözümlerden en iyisini belirlemeleri ve gönüllü olanların çözüm önerilerini sınıfla paylaşmaları sağlanır. Öğrencilerden. 5. öğrencilere okutulur. SÜREÇ 1. yaşanan probleme ilişkin alternatif çözüm yolları bulmaları istenir.ÇÖZÜM YOLLARI DERS : Türkçe SINIF :6 YAKLAŞIK SÜRE : 30 dakika TEMEL BECERİLER : Problem çözme TEMEL DİL BECERİSİ: Konuşma AMAÇ : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma Not : “Etkili problem çözme yollarını açıklar.” Rehberlik ve Psikolojik Danışma ara disiplin kazanımı ile ilişkilendirilir.

Öğretmenin işaretiyle diğer öğrenciler sırayla söz alarak masala kaldığı yerden devam eder. çeşitli resimler gösterebilir. Gruptaki öğrencilerin hangi sırayla söz alacağı belirlenir. 95 . Öğretmen. Öğretmenin başla işaretiyle ilk öğrenci bildiği veya zihninde oluşturduğu bir masalı anlatmaya başlar. Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır. 6. Bu süre içerisinde öğretmen bir anekdot anlatabilir.BANA BİR MASAL ANLAT DERS : Türkçe SINIF :7 YAKLAŞIK SÜRE : 40 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. Öğrenciler gruplara ayrılır. 3. DEĞERLENDİRME 1. Tüm gruplar etkinliği aynı anda yapar. 5. Gruplardan ortaya çıkan masallar birer kâğıda yazılır. 2. yaratıcı düşünme TEMEL DİL BECERİSİ: Konuşma AMAÇ : Sesini ve beden dilini etkili kullanma MATERYALLER : Resim SÜREÇ 1. Grup değerlendirme formu kullanılır. Not : Yaratıcı konuşma yöntemi kullanılır. 4. 2. güzel ve etkili kullanma. bildikleri bir masalı hatırlamaları veya kendilerinin bir masal oluşturmaları için öğrencilere on dakika hazırlık süresi verir.

önemli olanın düşüncelerin karşı tarafa açık ve net bir şekilde yansıtılabilmesi ve paylaşılabilmesi olduğu açıklanır. Uzun zamandır onu görmediğinizi düşündünüz ve biraz da suçluluk duygusu hissettiniz. Sonuçta. böyle bir durumda duygu ve düşüncelerini en iyi nasıl ifade edebileceklerini belirleyerek bir konuşma metni yazmaları istenir. Nasıl bir yol bulurdunuz? Not: Serbast konuşma yöntemi kullanılır. aynı duruma ilişkin duygu ve düşüncelerin bazen benzer. Arkadaşınızın bu başarısından gurur duydunuz ve onu kutlamak istiyorsunuz.” Sağlık Kültürü ara disiplin kazanımı ile ilişkilendirilir. Örnek: Bir arkadaşınız okullar arasında yapılan bir spor yarışmasında birinci gelir ve madalya kazanır.BEN OLSAYDIM DERS : Türkçe SINIF :7 YAKLAŞIK SÜRE : 40 dakika TEMEL BECERİLER : Eleştirel düşünme. İstedikleri örneği seçmeleri. DEĞERLENDİRME Duygu ve düşüncelerini paylaşma biçimlerini açıklayabiliyor mu? 96 . bazen de farklı şekillerde yansıtılabildiği. SÜREÇ Öğrencilere aşağıda verilen örnek durumlar okunur. Öğrencilerin hazırladıkları metinden yararlanarak sınıfta konuşma yapmaları sağlanır. Arkadaşınıza ve elde ettiği bu başarıya ilişkin duygu ve düşüncelerinizi ona nasıl ifade edersiniz? Büyükannenizin çok hastalandığını ve sizi görmek istediğini öğrendiniz. Büyükannenize karşı gerçek düşüncelerinizi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi göstermek istiyorsunuz. problem çözme TEMEL DİL BECERİSİ: Konuşma AMAÇ : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma Not: “Duygu ve düşüncelerini paylaşma biçimlerini açıklar.

Yapılan çalışmalar düzenlenen sergide tanıtılır. Hikâye anlatıcıları. bazı öğrenciler hikâye anlatıcılığı bazıları da resimleme görevlerini üstlenirler. O döneme ait kıyafet ve müzik de kullanılabilir. DEĞERLENDİRME 1. 97 . Hikâye anlatıcıları. Grup değerlendirme formu kullanılır. el sanatlarından örnekler SÜREÇ 1. 2. 6. 3. 2. dönemi yansıtan kıyafetler giyerek hikâye veya efsaneyi anlatır. Öğrenciler gruplara ayrılır. o döneme ait el sanatlarını araştırarak önemli olayları resimlerle anlatırlar.RESİMLERLE EFSANE DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. anlatacakları hikâye veya efsane ile ilgili ön bilgilerin yer aldığı bir davetiye hazırlayarak sergiye katılanlara dağıtır. 5. Not : Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. Resimleme görevini üstlenen öğrenciler. 4. seçtikleri hikâye veya efsaneyi bölümlere ayırarak aralarında paylaşırlar. güzel ve etkili kullanma : Konuşma : Sesini ve beden dilini etkili kullanma : Halk hikâye ve efsaneleri. Her grupta. Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır. Her grup.

yaratıcı düşünme. Grup değerlendirme formu kullanılır. güzel ve etkili kullanma. Yönetici konuya kısaca değinir ve konuşmacıları tanıtır. 2. Öğrencilere üçer dakika konuşma süresi tanınır ve her konuşmacı birbirinin konuşmasından hareketle konuşmasını yapar. televizyon. Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır. 3. bir hafta boyunca radyo. eleştirel düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Hazırlıklı konuşmalar yapma MATERYALLER : Çalışma kâğıdı. Not: Yaratıcı konuşma yöntemi kullanılır. dergi SÜREÇ 1. 8. diğerleri konuşmacı olarak görev alırlar. Her konuşmacı konuşmasını tamamladıktan sonra sorularını sormaları ve görüşlerini belirtmeleri için dinleyicilere on dakika süre tanınır. gazete. 98 . 5. güzel ve etkili kullanımıyla ilgili bir açık oturum düzenlenir. Konuşacaklarını not alırlar. 2. DEĞERLENDİRME 1. Son olarak yönetici. Türkçenin doğru. 6. 4. gazete. dergi ve çevrelerinden araştırırlar. Sınıftan beş öğrenci seçilir. Konuşmacılar aralarında iş bölümü yaparak Türkçenin günlük hayatta nasıl kullanıldığı ile ilgili neler söyleyeceklerini.DİL YÂRESİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. konuşmaları özetleyerek açık oturumu kapatır. 7. Öğrencilerden biri yönetici olurken.

Gazete ve dergi kupürleri sınıfa getirilir. İSİMLER Çevredeki cadde. isimlerde Türkçenin doğru ve yanlış kullanılışına yönelik örnekler not alınır. TELEVİZYON Belirlenen televizyon programları bir hafta süreyle izlenir ve Türkçenin doğru ve yanlış kullanılışına yönelik örnekler not alınır. sokak.Bu mekânların fotoğrafları çekilir ve açık oturum sırasında öğrencilere gösterilir.ÇALIŞMA KÂĞIDI RADYO Belirlenen radyo kanalları bir hafta boyunca dinlenir. Türkçenin doğru ve yanlış kullanılışına yönelik örnekler not alınır. iş yeri vb. GAZETE/ DERGİ Belirlenen gazete ve dergiler bir hafta izlenir ve Türkçenin doğru ve yanlış kullanılışına yönelik örnekler not alınır. 99 . İyi ve kötü örnekler açık oturum sırasında sınıfa gösterilir.

DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır. problem çözme. Kırmızı ışıkta durmayan bir araba karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarpar. SÜREÇ 1. mübaşir. Yaya. güzel ve etkili kullanma. Yaya hafif yaralanır. 100 . hâkim. hakkını aramak amacıyla mahkemeye başvurur. 2. 3. tanık. karar verme TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Uygun kostümler Not: “Hakları ihlal edilenlere karşı yardımcı olmanın insani bir davranış olduğunu belirtir. 4.” İnsan Hakları ve Vatandaşlık ara disiplin kazanımıyla ilişkilendirilir. davacı. Not: Yaratıcı konuşma yöntemi kullanılır.HAKKIMI ARIYORUM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. savcı. davalı. katip” rolleri öğrencilere dağıtılır ve olay sınıfta canlandırılır. yaya. “Şoför. eleştirel düşünme.

DEĞERLENDİRME Akran değerlendirme formu kullanılır. 5.GÜZEL BİR GÜN DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. kendisini iyi ve kötü etkileyen bir günü öğrencilere anlatır. Öğrenciler. kalem SÜREÇ 1. yaratıcı düşünme. Gruplar görüşlerini birbirleriyle paylaşırlar. Öğrenciler ikişer kişilik gruplara ayrılır. problem çözme TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Kâğıt. on dakika süre verilir. Önce öğretmen kendi kötü bir gününü nasıl iyi bir güne dönüştürdüğünü öğrencilerle paylaşır. Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. 101 . sonraki beş dakikada da kötü bir günü birbirlerine anlatırlar. 2. ilk beş dakikada yaşadıkları iyi bir günü. Gruplar beş dakika süreyle kötü günü iyi bir güne dönüştürmek için neler yapılması gerektiğini içinde tartışırlar. güzel ve etkili kullanma. Öğretmen. 4. 3.

7. üç veya dört takım belirlenir. Konu belirlendikten sonra takımlar 15 dakika hazırlık yapar. yaratıcı düşünme. Gazeteler. 3. İnsanlar.MÜNAZARA SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : 6. 5. gelişmenin önünde engeldir. kitleleri uyutur. daha fazla televizyon seyretmelidir. Münazara sonunda juri tartışmacıları performansına göre değerlendirir ve sıralamayı açıklar. güzel ve etkili kullanma. Para. Her tartışmacı kendine ayrılan 7 dakikalık süre içinde sıra ile konuşur. Gençlik. Ekonomik kalkınma uğruna çevreden taviz verilebilir. gün geçtikçe kötüye gidiyor. karar verme TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Hazırlıklı konuşmalar yapma Konuşma kurallarını uygulama SÜREÇ 1. Spor. her haberi yayımlamalıdır. 4. 6. 2. 102 .8 : 80 dakika : Türkçeyi doğru. Konuşma sürecinde konuşmacının dışındaki tartışmacılara itiraz hakkı verilir. beyinden daha kullanışlıdır. eleştirel düşünme. İkişer kişilik iki. Gelecekte ne olacağı değil geçmişte ne olduğu önemlidir. Not: Tartışma yöntemi kullanılır. Takımların savunacakları ve öne sürecekleri konular kur’a ile belirlenir. Örnek konular: Çok gezen mi çok okuyan mı çok televizyon seyreden mi yoksa çok uzun yaşayan mı daha bilgilidir? Birey toplumdan önemlidir. problem çözme. her yerde söylenmelidir. DEĞERLENDİRME Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır. Doğru. Gelenekler.

.......................................................................................................................................................... grup puanı süreyi kullanma 10 puan ikna etme 10 puan beden dilini kullanma 10 puan toplam puan 10 puan 2....................................... GRUP MÜNAZARA DEĞERLENDİRME FORMU (JÜRİ) SINIF: ....... 4................................ KONU: ................................................................. 103 ........................................................................................................... grup puanı süreyi kullanma 10 puan ikna etme 10 puan beden dilini kullanma 10 puan toplam puan 10 puan Not: Bu değerlendirme formu örnek olarak verilmiştir.............. GRUP: .................. 3................................. TARTIŞMACILARIN İSİMLERİ 1.. TARTIŞMACILARIN İSİMLERİ 1............................. 2............................................1............................... Öğretmen kendisi buna benzer başka bir form düzenleyebilir............................................ 3... KONU: ... GRUP MÜNAZARA DEĞERLENDİRME FORMU (JÜRİ) SINIF: .............. GRUP: ... 4............................................................. 2..........................................................................................

OKUMA ETKİNLİKLERİ 104 .

DEĞERLENDİRME 1. Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır. En güzel cümleyi kuran öğrenci ödüllendirilir. güzel ve etkili kullanma. öğrencilere bir defa okutulur. Zilin hiç çalmadığı bir okul düşünün bir kere. Böyle okulu kim istemez!…” 1.KELİME LİSTELEME DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru. yaratıcı düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Okuma AMAÇ : Okuduğu metni anlama ve çözümleme MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ “ O. Metin. 105 . Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 3. Sevmedim zil sesini. 2. eleştirel düşünme. 2. saçları okşayan müdürün olduğu bir okul. Bana sürekli yapılması zorunlu işleri. 5. Çalışma kâğıdı kullanılır. 4. Metinde duyguları ifade eden kelimeler listelenir. Yüzleri gülen öğretmenlerin. asık yüzleri hatırlatıyor. Çalışma kâğıtları dağıtılır. Listelenen kelimeler farklı anlamlarda cümle içinde kullanılır. uzun ve insanın içini eriten zil sesini duyunca oldum olası irkilirim. Öğrencilerin isteyerek geldikleri bir okul.

ÇALIŞMA KÂĞIDI Duyguları ifade eden kelimeler Benim cümlem: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………… 106 .

. metinden alınmış ifadelerden yola çıkarak düşüncelerin ve olayların yönünü değiştiren kelimeler yoluyla eksik bırakılan yerler doldurulur. Anlatıp duruyorsun balkonda açan tüm çiçekleri: Önce yıldız çiçeği. Birlikte güzel bir mısraya benziyordunuz. İlk değil bu. yaratıcı düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. küpe çiçeği. DEĞERLENDİRME 1. Bir sürü mektup alıyorum senden.. bilemem. 2. 3. sardunya. Belki sizin. Güzel kâğıtlara. Metindeki olayların ve düşüncelerin yönünü değiştiren ifadeler bulunur. Bir balkondan söz ediyorsun mektubunun birinde sen. Salih ZENGİN Gazoz Kapağı Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır. Anneni anlatan kısacık bir cümle de buldum içinde. aşk merdiveni.. 2. H. 107 . güzel yazılarla yazılmış oluyor hepsi de. Sonra kasımpatı. Son mektubunda annene rastladım birden.TAMAMLAMA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Türkçeyi doğru. Çalışma kâğıdında bulunan.. Fakat annen habire düzeltiyordu kelimelerinin dağınıklığını. güzel ve etkili kullanma. Çalışma kâğıdı kullanılır. Afrika menekşesi. fesleğen. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. açelya. belki komşunuzun balkonu. Metin okunur.

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................... güzel yazılarla yazılmış oluyor hepsi de ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... aşk merdiveni .......................................................................... ......................................................................................... ................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... AMA .... ............................. açelya................ ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2............................................................................................................................................ 108 ..................................................................... ........................................................................................... ..... .... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................... ................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................... Sonra kasımpatı.............................................................................................. Annen habire düzeltiyordu kelimelerinin dağınıklığını BÖYLECE .................. OYSA ................................Güzel kâğıtlara.................................................................................................................................................................................................................. ...................... ................................................................................................................ ........................................................... ......... Afrika menekşesi................................... 3....................................................................................................... ........................................ ...... .....................ÇALIŞMA KÂĞIDI 1..................................................................... ................................... .......................................................................................................................................................................... ................................................ .......................................................

kalem. Alınan notlardan hangilerinin tam olduğuna karar verilir. Gönüllü birkaç öğrenci aldığı notu okur. 6. Öğrenciler öğretmenin verdiği kâğıdın yalnızca ön yüzüne not alırlar. 2. Öğrencilere orta boy kâğıtlar dağıtılarak yalnızca önemli yerleri yazmaları istenir. Okuma bittikten sonra gönüllü birkaç öğrenci aldığı notu okur. Son olarak küçük boy kâğıtlar dağıtılır. makale. Öğrencilerden aldıkları notlardan hareketle özet çıkarmaları istenir. isim veya tarih geçtikçe duraklanarak ve tekrar edilerek okunur. üç farklı boyutta yapışkan not kâğıtları SÜREÇ 1. 8. Bunun için üç dakika süre verilir (Sınıf seviyesine göre bu süre uzatılıp kısaltılabilir. 7. 109 . 5. İlk aşamada önemli buldukları her şeyi yazarlar. 3. metnin konusunu ve ana fikrini kapsayacak şekilde yazıldığı açıklanır. Not: Not alarak ve özetleyerek okuma yöntemleri kullanılır.).KISACA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Eleştirel düşünme. Özetin. 5-7 dakika süreyle sesli okuma yapılır. yaratıcı düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Dergi. DEĞERLENDİRME Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. Seçilen bölüm önemli bir yer. 4. gazete veya 500 kelimelik kısa hikâye.

C. B. E. Ç. Koştum tuttum dizini. Verilen şiirdeki dizeler. 110 . Düştü büyük sevince. Sıralaması değiştirilmiş şekilde verilen şiir okunur. Buldum yerde bir erik. DEĞERLENDİRME 1. Kafdağı’ndan aşırdı. Top oynadım acıktım. Çalışma kâğıdı kullanılır. Kaptı bir ala geyik.BENİ DÜZENLE DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Karar verme. problem çözme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Çölde buldum izini. D. Açık uçlu sorular sorulur. A. Geyik beni görünce. çalışma kâğıdında. Çocuktum ufacıktım. Attı beni bir göle. Doğan yolu şaşırdı. 2. 2. anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde sıraya konur. Gölden çıktım bir çöle. Ziya GÖKALP Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır.

ÇALIŞMA KÂĞIDI Sıraladığınız dizeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.

1

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

2

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

3

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

4

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

5

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

6

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

111

RESİMLEME
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Yaratıcı düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Okuma metinleri, kâğıt, kalem, boya kalemleri

SÜREÇ

1. Öğrenciler gruplara ayrılır. 2. Her gruba bir metin verilir. 3. Verilen metinler grup içinde okunur. 4. Her gruptan bir kişi metni özetler. 5. Daha sonra grup üyeleri bir kâğıdı üç bölüme ayırarak metnin giriş, gelişme, sonuç bölümlerini resimlendirir ve metindeki uygun cümleleri resme yerleştirir. 6. Yapılan resimler, grup üyeleri arasında değiştirilir. Not: Sesli okuma yöntemi kullanılır.

DEĞERLENDİRME

1. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 2. Grup değerlendirme formu kullanılır.

112

ÇÖZÜM ÜRETME
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ

1. Öğrencilere aşağıdaki metin okutulur. 2. Metinden hareketle masal kahramanının yerine kendilerini koymaları istenerek metin yeniden kurgulanır. Bilge ona demiş ki: “Sizin köyün başına, yakın zamanlarda, büyük bir felaket gelecek. Bu felaketi ancak sen durdurabilirsin.” Ali’nin ödü kopmuş ama Bilge ona: “Korkma!” demiş “Yalnızca kulak ver dediklerime. Sizin köyün çok yakınından bir dere akar. Sen o dereyi bilir misin?” Ali, başını sallamış. Bilge: “İşte o derenin suyundan, köylüler içmemeli.” demiş. “Çünkü o su zehirli. O sudan içen, yakın zamanda aklını yitirecek. İnsanların o sudan içmelerini önleyebilirsen köyü kurtarırsın.” Ali, hemen köy kahvesine koşup duyduklarını anlatmış ama köylüler Ali’ye gülmüşler, hiç mi hiç inanmamışlar dediklerine. Ne derse desin, derenin suyunun zehirli olduğuna bir türlü inandıramamış köylüyü. Böylece her şey eskisi gibi sürüp gidiyor, insanlar hiç aldırmadan o sudan kana kana içiyorlarmış. Ali umudu kesince köyü terk edip uzaklara, çoook uzaklara gitmiş. Halk Masalı Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır.

DEĞERLENDİRME

1. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 2. Çalışma kâğıdı kullanılır.

113

ÇALIŞMA KÂĞIDI BEN OLSAYDIM…

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. 114

SİHİRLİ KARELER
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma; problem çözme : Okuma, dinleme : Söz varlığını zenginleştirme : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ

1. Bir kelimenin farklı anlamlarda kullanılmasına yönelik bir metin oluşturulur. 2. Metin, öğrencilere okutulur veya dinletilir. 3. Metinde hangi kelimenin farklı anlamlarda kullanıldığı bulunur. 4. Öğrencilerden bulunan kelimenin geçtiği cümleleri yazmaları istenir. 5. Her bir cümlenin başına bir harf konularak belirlenmiş cümledeki kelimenin anlamı, oluşturulan karelere doldurulur. Bazı harfler kutulara yazılarak ipucu verilir.. 6. Bulmacanın sonunda şifreyi ilk bulan öğrenci ödüllendirilir. Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Çalışma kâğıdı kullanılır.

115

................... B B L a................................. Yemek yemeden önce biraz kıvrılıp uyumak istiyordum....... O an....... Annemin sesiyle birden irkildim: .............. Dışarıda lapa lapa yağan kar.. O sırada içeri giren annem beni görünce acı bir feryat kopararak hemen yanıma koştu.................................. 1 b.......... Acaba arayan kimdi? a)....... Bütün günün yorgunluğu beynimde uğuldarken tatlı bir uyku sersemliği içinde sobanın yanında kendimden geçmişim........... soğuk havanın sevimli yüzüydü aslında........................................................ c)................. Tam telefona cevap vermek için kalkmışken sehpaya takılan ayağımın acısıyla kıvranmaya başladım........... .........Yemek yiyecek misin? Tam senin sevdiğin gibi acılı kuru fasulye yaptım.....Biraz uyumak istiyorum anne............ annemin sıcaklığı bana ayağımın acısını ve çalan telefonu unutturdu..ÇALIŞMA KÂĞIDI Etkinlikteki yönergeye göre aşağıdaki uygulamaları yapınız.. telefonun acı acı çalmasıyla gözümü açtım.. ç........... T 5 Ğ Z 3 4 Ü N T Ü 2 Şifre: 116 ...... c... Bir türlü susmak bilmeyen telefonu annemin açmasını bekledim............. ama telefona cevap veren olmadı............. Daha sonra yerim......... Aradan ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum....... TATLI UYKU Hava çok soğuktu.................................. Eve girer girmez yanan sobanın sıcaklığını yüzümde hissettim........................ b).......... ç)..........

7. çalarlar kapını. e) Üzüm üzüme baka baka kararır.Lâfla peynir gemisi yürümez. 5.Ağaç yaş iken eğilir. sınıf : 15 dakika : Türkçeyi doğru. a) Hâlden anlamama b) Bir işi isteksiz yapma c) Umudunu kaybetmeme ç) Ölçülü davranma d) Boş yere hayal kurma e) Affetme f) Boş konuşmaktan kaçınma ğ) Umursamama h) Çaresizlik içinde kalma ı) Açgözlü olma Aşağıdaki atasözlerini aynı anlama gelenler ile eşleştiriniz. 4. 1. zararla oturur. 2. 6.Gönülsüz yenen aş. dağın haberi olmamış. 7.Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.Haydan gelen huya gider.EŞLEŞTİRME DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe : 6. 4.Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. 3.Çalma elin kapısını. 6.Tavşan dağa küsmüş. 5.Gün doğmadan neler doğar. c) Eden bulur. ç) Demir tavında dövülür.Denize düşen yılana sarılır.Eğilen baş kesilmez. a) Ağaç yaprağıyla gürler. 8. f) Terzi kendi söküğünü dikemez. Yanlışları sınıf ortamında düzeltilir. güzel ve etkili kullanma : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme SÜREÇ Aşağıdaki atasözleri ile uygun tutum ve davranışları eşleştiriniz. d) Öfkeyle kalkan. ya karın ağrıtır ya baş. DEĞERLENDİRME Öğrencilerin verdiği cevaplar kontrol edilir. yokun hâlinden. 10.Ayağını yorganına göre uzat.Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. 9. 3.Yalnız taş.Var ne bilsin. duvar olmaz. 2.Keskin sirke küpüne zarar. g) Sel ile gelen yel ile gider. 117 .Mum dibine ışık vermez. 1.

yaratıcı düşünme : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1.CANLAN BİRAZ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru. Öğrencilerden verilen bu cümlelerde geçen deyim ve atasözlerini bulmaları istenir. 2. DEĞERLENDİRME 1. 3. Bilinen deyim ve atasözleri değiştirilerek gerçek anlamlarıyla cümle içinde kullanılır. Bulunan deyim ve atasözleri çalışma kâğıdındaki kutucuklara yazılarak bunların mecaz anlamları ile ilgili birer cümle yazmaları istenir. 118 . Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. Not: Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma yöntemi kullanılır. Çalışma kâğıdı kullanılır. 2. güzel ve etkili kullanma.

Burnu havadaydı. ters yönde olabilirsin. Her şey üstüne üstüne geliyorsa dikkat et. oğlunun da şubatı sönmüş. DEYİMLER CÜMLE 119 . 4. 5. 2. Sık sık ameliyat olun ki içiniz açılsın. Etekleri tutuşmuştu ki arkadaşı söndürüverdi.ÇALIŞMA KÂĞIDI 1. gözleri yerde. Adamın birinin ocağı sönmüş. 3.

bu harflerin oluşturduğu kelimeleri bularak bir kâğıda yazarlar. 4. güzel ve etkili kullanma : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme : Kâğıt. Bu kelimeleri bağlamına uygun olarak cümle içerisinde kullanırlar.DÜZENİMİ KAYBETTİM YARDIM EDER MİSİN? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru. DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır. 3. Tema/konu sonlarında öğrenilen kelimeler. 120 . Sınıf 6 veya 7 kişilik gruplara ayrılır. Gruplar. Kelimeleri en kısa sürede bulan ve cümle içinde kullanan grup birinci olur. 2. harflerinin yerleri değiştirilerek tahtaya yazılır. Birinci gelen grup ödüllendirilir. tahta SÜREÇ 1. kalem.

birbirinden farklı cümleler oluşturmaları istenir. Her gruptan en çok cümle kuran öğrenci birinci seçilir. Her kelimeye farklı puanlar verilir. 3. yaratıcı düşünme : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme : Küp SÜREÇ 1. Her grup kendi içinde değerlendirme yapar. Aynı cümleyi kuran ve belirlenen sürede cümleleri söyleyemeyen öğrenci oyundan ayrılır. Küp atılarak öğrencilerden sırayla üste gelen kelimeyle ilgili. 2.KELİME KÜPÜ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru. Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba bir kelime küpü verilir. 4. Metinde karşılaşılan kelimeler. küpün farklı yüzlerine yazılır. 5. 121 . güzel ve etkili kullanma. çalı: 20 puan bahtiyar: 20 puan oyun: 15 puan sokak: 15 puan eğitim: 30 puan çalı bahtiyar oyun DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır.

2. karar verme : Okuma : Okuma alışkanlığı kazanma : Kitap. • Hikâyenin konusu • Hikâyenin şahıs ve varlık kadrosu • Hikâyenin geçtiği yer • Hikâyenin geçtiği zaman • Hikâyenin ana fikri 4. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. 5. Oluşturulan hikâye ağacına. Çalışma kâğıdı kullanılır. Seçilen hikâyenin unsurları tartışılır. Hikâyelerden biri “haftanın hikâyesi” seçilir. 2. hikâyenin adı ve yazarı yazılır. 3. Öğrenciler tarafından okunan hikâyeler belirli aralıklarla sınıf ortamında paylaşılır. DEĞERLENDİRME 1. Not: Soru sorarak okuma yöntemini kullanır. Çalışma kâğıdı sınıf panosuna asılır.HAFTANIN HİKÂYESİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Eleştirel düşünme. 122 .

ÇALIŞMA KÂĞIDI 123 .

Belirlenen süre dolduğunda sınıfa dönülür. 6. Not: Not alarak okuma yöntemi kullanılır. yaratıcı düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Okuma AMAÇ : Okuma alışkanlığı kazanma SÜREÇ 1. 4.. Yönergeler öğrencilere dağıtılarak panoyu okumaları ve yönergeyi doldurmaları için süre verilir. öğrencilere panodaki ilginç yazılar buldurulur. 124 .. 7. • Soldan ikinci sütunda yer alan “. güzel ve etkili kullanma. Resimdeki kişiyi tanıyor olmalısınız. eleştirel düşünme. Sorular cevaplanarak puanlanır. 8. 2. Ders başladığında öğrenciler gruplara ayrılır. 3. Okulda hazırlanan pano ve duvar gazetelerinin okunması için panonun içeriğinden ve düzenlenişinden hareketle öğrencilere bir yönerge hazırlanır. Yönergede yer alabilecek örnek sorular: • Sağdaki sütunda yer alan şiiri bulunuz. Yönergeye öğrencilerin ilgisini çekecek sorular yazılır. Ders zili çaldığında öğrencilerin panonun önünde toplanmaları için önceden sınıfa haber verilir. Şiirin temasını yazınız. Kim olduğunu yazınız.” başlıklı yazıda anlatılan olayı özetleyiniz. • Orta sütundaki resme bakınız. En fazla puan alan ödüllendirilir. DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır. 5.PANO OKUMA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Türkçeyi doğru.

torba SÜREÇ 1. eleştirel düşünme. şahıs ve varlık kadrosunu. 2. yaratıcı düşünme : Okuma : Okuma alışkanlığı kazanma : Kâğıt. Torbalar numaralandırılır. Not: Not alarak okuma yöntemi kullanılır.KİTAP TORBASI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER ÖĞRENME ALANI AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Türkçeyi doğru. Öğrenciler her hafta bu torbalardan bir kitap seçerek hafta sonunda aileleri ile birlikte okurlar. konusunu. kalem. Birkaç torba hazırlanır. olayların yeri ve zamanını yazabilmeleri için okuma gelişim dosyasında yer alan hikâye/roman okuma formu dağıtılır. Türüne. 3. 4. güzel ve etkili kullanma. 125 . yazarına veya konusuna göre gruplandırılan kitapların adları kartlara yazılarak torbalara yerleştirilir. DEĞERLENDİRME Okuma gelişim dosyası kullanılır. Öğrencilerin seçtikleri kitabın adını.

5. Birinci gelen öğrenciye şiir kitabı hediye edilir. Not: Ezberleme yöntemi kullanılır. Çalışma kâğıdı kullanılır. Sınıf içerisinden beş kişilik bir jüri belirlenir. 4. 3.ŞİİR BAHÇESİNDEN DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. 2. 126 . elindeki değerlendirme kartlarına göre en iyi şiir okuyan öğrenciyi belirler. 2. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. Öğrenciler sevdikleri şiirleri seçerek kendi aralarında şiir yarışması düzenlerler. Jüri üyesi olarak öğretmenler de davet edilebilir. DEĞERLENDİRME 1. güzel ve etkili kullanma : Okuma : Okuma kurallarını uygulama : Değerlendirme kartları SÜREÇ 1. Jüri.

Arkadaşım bütün kelimeleri doğru telaffuz etti. durak ve tonlamaya dikkat etti. Arkadaşım okurken uygun yerlerde vurgu. Adları Yarışmacıların puan üzerinden değerlendirilir. Arkadaşımın öz güveni tamdı.Jüri üyeleri “evet” yerine Arkadaşım işitilebilir bir ses tonuyla okudu. “hayır” yerine 127 işaretini kullanırlar. Arkadaşım beden dilini okuduğuyla uyumlu olarak kullandı. Arkadaşım okurken duygularını sesine yansıttı. “Evet” ler 10 . DEĞERLENDİRME KARTI TOPLAM PUAN .

Öğrenciler yazdıklarını arkadaşlarıyla paylaşırlar. 2. Yazılanlarla ilgili öğrencilerin düşünceleri alınır. düşünceler. Okunan metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosu tespit edilir. 5. Çalışma kâğıdı kullanılır. 4. Şahıs ve varlıkların karakter özellikleri tablo üzerinde sıralanır.KARAKTERLER BİR ARADA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 10 dakika : Eleştirel düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. düşünce. Tahta veya kâğıt “duygular. 3. Not: Metinlerle ilişkilendirme yöntemi kullanılır. hayal ve davranışlarını. Öğrenciler kahramanların duygu. hayaller ve davranışlar“ olmak üzere dört bölüme ayrılır. 6. kendi okudukları kitabın kahramanlarıyla karşılaştırarak düşüncelerini belirtirler. DEĞERLENDİRME 1. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 2. 128 .

.............. ......ÇALIŞMA KÂĞIDI Metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosu şunlardır: 1 ....................... DUYGU DÜŞÜNCE HAYAL YORUM 129 ......................... 2... .....

BENİM KAHRAMANIM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER ÖĞRENME ALANI AMAÇ MATERYALLER KAYNAKLAR : Türkçe :7 : 80 dakika : Eleştirel düşünme. öğrenciye yardımcı olmak amacıyla kendi seçtiği bir hikâye kahramanı aracılığıyla sorularını yöneltir. kız kardeşini ve eşeğini çok seviyor. 130 . Not: Tartışarak okuma yöntemi kullanılır. Sen de kahramanına bir isim koyar mısın? (Bu etkinlikte öğrencinin hayal gücü sınırlandırılmamalıdır. Öğretmen tarafından belirlenen kahramanla ilgili öğrenciye sorular sorulur. 2. 5. Etkinliğin ikinci bölümünde. Senin kahramanın kimleri seviyor? • Şu anda Keloğlan çok mutlu. yaratıcı düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Renkli boya kalemleri : SÜREÇ 1. kendilerini okunan metindeki kahramanın yerine koyarak duygularını anlatan birer resim çizerler. 3. Senin kahramanının ihtiyaçları nelerdir? • Keloğlan ormanda yalnız kalmaktan korkuyor. gruptaki tüm öğrenciler. Yapılan resimler grup üyeleri arasında değiştirilir. Senin kahramanının oturduğu yeri bize tasvir eder misin? • Keloğlan şu anda pazara gidiyor. Grup değerlendirme formu kullanılır. Senin kahramanın kimle/kimlerle oturuyor? • Keloğlan’ın birçok arkadaşı var.) 4. Gruplardan birer öğrenci tüm sınıfa yaptıkları resimleri göstererek neler ifade ettiğini anlatır. 2. Öğretmen. Öğrenciler gruplara ayrılır. DEĞERLENDİRME 1. • Keloğlan annesiyle oturuyor. Senin kahramanının neler hissettiğini söyler misin? • Keloğlan’ın kışın yemek için bulgura ihtiyacı var. Her gruptan bir öğrenci seçilerek okunan metindeki herhangi bir kahramanı belirlemesi istenir. Öğrencilerin yaptıkları resimler sınıf veya okul panosunda sergilenir. Okuma becerisini değerlendirme formu kullanılır. Senin kahramanının korktuğu şeyler var mı? • Keloğlan padişahla görüşmek istiyor. Senin kahramanının şu anda ne yaptığını söyler misin? • Ben Keloğlan’ın ismini Metin Kıvanç olarak değiştirdim. Senin kahramanının arkadaşları kimler? • Keloğlan annesini. Senin kahramanın kimle görüşmek istiyor? • Keloğlan bir kulübede oturuyor.

1990) DEĞERLENDİRME 1. Örnek: YAŞAMAK SEVMEK DEMEKTİR Sevmeyi öğrendin mi insan kardeşini. Ankara. Kurtlarla kuşlarla aran nicedir? Boş ambar misali tamtakırsa yazık ömrüne Yürek dediğin sevmek içindir. Çalışma kâğıdı kullanılır. Metinle ilgili kelime ve kavramlardan oluşan cümleler kartlara yazılarak kutuya atılır. 3. Kemal OR (Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri. 2. 2. Bu dünyaya sevmeye geldin. Çekilen kartta yazılanlar grup üyeleri arasında tartışılır. Gayrisi yalan. Yaşamak sevmek demektir. 131 .NE ÇIKARSA… DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 10 dakika : Eleştirel düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Kartlar SÜREÇ 1. inan! Sevgidir dünyamızın direği. Grup değerlendirme formu kullanılır. Her grup bir kart çeker.

ÇALIŞMA KÂĞIDI Çiftçi niçin bütün yaz boyunca ambarını doldurmak için çalışır? Hayvanları sevmek niçin gereklidir? Sizce bu dünyaya niçin geldik? Kardeşlik. barış dolu bir ortama ulaşmamızı nasıl sağlar? Sevgi denince aklınıza neler geliyor? Hayatınızda nelerin anlamı vardır? 132 .

KELİME HARMANI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe :7 : 10 dakika : Yaratıcı düşünme. 3. Öğrenciler gruplara ayrılır. En fazla sayıda kelime bulan grup birinci seçilir. mi k o z ş dan fi nü i ah la ci r tür li ka a y te ni DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır. Bir temadan hareketle oluşturulan bulmacada yer alan harf ve heceler kullanılarak anlamlı kelimeler bulunur. problem çözme : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme SÜREÇ 1. 2. 133 .

DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır. 2. Bulmaca çözüldükten sonra numaralandırılmış kutularda yer alan harfler birleştirilerek atasözü veya deyim bulunur.ÇENGEL BULMACA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 15 dakika : Karar verme : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme : Bulmaca SÜREÇ 1. 134 . Hazırlanan bulmacanın ortasına atasözü veya deyimle ilgili bir resim yerleştirilir.

fiyat vb. Dünya. kadın. Para veya değerli eşya muhafaza etmeye yarayan çelik dolap.anne. Hem harf hem de kelime olarak kullanılan bir ses. çocuğu olan kimse. 9. saçı dökülmüş olan 1. rey. 7. 5. Aynı atadan gelen kimselerin topluluğu. Tenis oynarken kullanılan alet. dünyanın uydusu. Bir hece. 5. beyaz. özel gezinti gemisi. numaranın kısa yazılışı. Bir şaşma ünlemi. sinema. Telefonda söylediğimiz açış sözü. 3. erken. İlkel bir savaş aleti. Tahılın tarlaya atıldığından harman oluncaya kadar aldığı 11. kitap. miktar. Bir nota. 6. bir kış sporu belirtmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt. Alfabenin dokuzuncu harfi. 6. Utanma duygusu. 9. 12. bir göz rengi. sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi. nazik. “Kara elmas” da denilen bir yakacak türü. Kemiklerin iç boşluklarını dolduran yağlı madde. Bir malın tür. nitelikleri veya 10. tarafından yönetilen yer. 2. Su yosunu. banka. Ad. Kırmızı. 4. Bir soru kelimesi. 1 6 13 2 7 8 8 13 1 9 8 2 7 3 4 10 11 1 12 5 2 1 1 14 12 3 1 4 8 3 1 9 135 . 13. 7. istasyon. Kuzu sesi. cihan. dünyanın uydusu. sembol. Uzaklığı ifade eden bir söz. bir işaret zamiri. 8. mağaza ve bazı giriş kapılarında bilet satılan veya para alınan yer. Eskiden savaşlarda kullanılan bir silah. kadınların omuzlarını örtmek için kullandıkları atkı. defter vb. bir toplantıya katılanların bir durum. Bir nota. 8. 2. kazarak yapılan oluk. İnce yapılı. 10. bir topluluk oluşturan bireylerden her biri. ilave. Bir meyve.1 2 3 4 5 ÇENGEL BULMACA 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 3 12 1 11 4 5 9 2 6 7 10 8 13 YUKARIDAN AŞAĞI SOLDAN SAĞA 1. içinden suyun akması için toprağı 4. bir seslenme sözü. 11. şeylerin kime ait olduğunu 12. vali 3.

şiir. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 4. bilmece. 2. 2. Not: Sesli okuma yöntemi kullanılır. Kasete. bilmece. Belrilenen hikâye. DEĞERLENDİRME 1. karton. fıkra. anı. Kasetin satışını yapmak amacıyla reklam afişi hazırlanır ve satıştan elde edilen gelirle sınıf/okul kütüphanesine kitap alınır. fıkra.BENİ DİNLER MİSİN? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 10 dakika : Türkçeyi doğru. tekerleme. fotoğraf SÜREÇ 1. araştırma. güzel ve etkili kullanma. 136 . Çalışma kâğıdı kullanılır. şiir. anı. tekerleme. atasözü ve özlü sözler belirlenir. girişimcilik TEMEL DİL BECERİSİ : Okuma AMAÇ : Okuma kurallarını uygulama MATERYALLER : Kaset çalar. yaratıcı düşünme. resim. 3. Kasete alınacak hikâye. atasözü ve özlü sözler kurallarına uygun olarak okunur. içeriğine uygun bir isim bulunarak kapak hazırlanır.

fıkra. anı. atasözü veya özlü sözleri yazınız. bilmece. şiir. 137 . tekerleme.ÇALIŞMA KÂĞIDI Kasete kaydedeceğiniz hikâye.

Kasete bulduğunuz ismi buraya yazın.ÇALIŞMA KÂĞIDI Kasete bir isim bulunuz. 138 .

ÇALIŞMA KÂĞIDI Kaset kapağı hazırlayınız. 139 .

140 .ÇALIŞMA KÂĞIDI Reklam afişini hazırlayınız.

141 . yaratıcı düşünme.RÖPORTAJ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 20 dakika : Türkçeyi doğru. Diğer bir uygulama biçimi: Her öğrenci bir şahsın veya varlığın yerine geçer. diğer öğrenci de röportajı yapan kişiyi canlandırır. kalem. Metindeki şahıs ve varlıkların tasviri yapılır. 3. 4. 2. 5. tahta SÜREÇ 1. Gruplar hazırladıkları soruları kullanarak sınıfın önünde röportaj yapar. sınıftan gelen sorulara cevap verir. Bir öğrenci seçilen şahıs veya varlığı. eleştirel düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Okuma AMAÇ : Okuduğu metni anlama ve çözümleme MATERYALLER : Kâğıt. Not: Eleştirel okuma yöntemi kullanılır. Akran değerlendirme formu kullanılır. DEĞERLENDİRME 1. Metinde geçen şahıs ve varlıklar tahtaya yazılır. güzel ve etkili kullanma. düşünce ve davranışları hakkında konuşulur. Öğrenciler ikili gruplara ayrılır. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. Her grup verilen sürede röportaj için soru hazırlar. duygu. 2.

Akran değerlendirme formu kullanılır 142 . fiziki görünüm ve olaya olan etkileri gibi unsurlar yönüyle karşılaştırılır. Kurgu metinde geçen kahramanlardan bazıları çıkarılırsa nasıl sonuçlar doğabileceği tartışılır. Okunan metinde geçen şahıs ve varlık kadrosu kişilik. 2.YA KAHRAMANIM OLMASAYDI! DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 20 dakika : Eleştirel düşünme. DEĞERLENDİRME 1. problem çözme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Karşılaştırma şeması SÜREÇ 1. 2. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 3. Karşılaştırma yapılırken şema kullanılır.

Kahraman (varlık) 1. Kişilik özellikleri 2. Kişilik özellikleri 2. Davranış tarzı 143 . Kişilik özellikleri 3. Davranış tarzı 3. Fiziksel özellikler 1. Kahraman (varlık) 2.ÇALIŞMA KÂĞIDI 1. Fiziksel özellikler 1. Kahraman (varlık) 3. Davranış tarzı 3. Fiziksel özellikler 2.

…b…. “olmak” fiilinin geniş zaman çekimi:…………………………..ŞİFRE ÇÖZÜCÜ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 10 dakika : Yaratıcı düşünme. İpuçlarından hareketle paragrafta gizlenmiş olan eser adını bulunuz.… c.. Dördüncü cümlede. Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır. Üçüncü cümlede. “uza-” fiilinin geniş zaman çekimi:……………………………… ç..boyu yaşanmış çileler anlatılır cümlelerde. b. Yorgun bir günün ardından dudaklarından irili ufaklı birkaç kelime…c….Tüm yaşanmışlıklar bir geçmiş …ç……. 3. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır.. 2. Bulduğunuz eser adını kutucuğa yazınız. 144 . İlk cümlede. Eser ve yazarla ilgili araştırma yapınız. a.anılarda. 24 saatlik zaman dilimi anlamına gelen kelime:………………. Yukarıdaki metinde.” 1. araştırma : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Çalışma kâğıdı SÜREÇ “Bu bir ……a……hikâyesidir. İkinci cümlede.“ asır“ anlamına gelen kelime:………………………………………….

YAZMA ETKİNLİKLERİ 145 .

güzel ve etkili kullanma : Yazma : Yazma kurallarını uygulama : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Artık ayakları off olmuştu. Daha sonra metin yeniden oluşturulur. Tüm gün yürümekten yorgun düşmüştü. Eksik şeyleri o çek ediyordu.GÜZEL TÜRKÇEM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru. eskiden çalıştığı fabrikanın hemen yüz metre ilerisindeydi. eve gelip ayakkabılarını çıkardığında şoke oldu. 3. Ofisboy Çek etmek Şoke olmak Off olmak DEĞERLENDİRME Eşleştirmeli sorular sorulur. Öğrencilerin okudukları metinde yer alan yabancı kelimelerin listesi yapılır. Belirlenen kelimelerin Türkçe karşılıkları bulunur. Ofisboy olarak çalışıyordu. 146 . Tüm getir götür işleri ondan soruluyordu. 2. Not : Kontrollü yazma yöntemi kullanılır. Örnek Metin: Yeni iş yeri.

. Öğrenci velisi. 2.. başarılı olmak isteyen öğrenci ve velisi için bir ders yarıyılı uygulanacaktır... 8... bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en aza indirilecektir. Her öğrenci velisi ile aşağıdaki konulara uyacaklarına dair örnekteki gibi bir anlaşma metni hazırlanarak imzalanır. Anlaşma hükümleri. 9.tarihinde sınıfta duyurularak yürürlüğe girmiştir... 7. 1. 3... 2. DEĞERLENDİRME Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır..... başarı seviyelerini artırmak amacıyla. bu anlaşmanın hükümlerine uygun olarak 1.. Öğrenci.adlı öğrenci ve . 5.. Bu anlaşma... 6. öğretmenin belirlediği yaptırımı uygulayacaktır. 4. güzel ve etkili kullanma : Yazma : Planlı yazma SÜREÇ 1.tarihinde imzalanmış ve .. Anlaşmanın geçerli olacağı süre belirlenir. Taraflardan birinin anlaşmayı bozması hâlinde uygulanacak yaptırımlar belirlenir. 4.. anlaşmanın işleyişinde ortaya çıkacak sorunları. Anlaşma her iki tarafa verilmek üzere iki nüsha hâlinde hazırlanarak taraflarca imzalanır. 147 . Taraflar.PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe :6 : 10 dakika : Türkçeyi doğru. Öğrenci ve velisi. Bu anlaşma iki nüsha olarak hazırlanacaktır.. sınıf öğretmenine bildirecektir. İmza İmza Not:Güdümlü yazma yöntemi kullanılır.. Akşam televizyon izleme alışkanlığı. Her iki taraf. maddede belirtilen amaca yönelik olarak ders çalışma planı hazırlayacaktır. her hafta sonu planda yer alan bölümlerden uygulayamadıklarını. anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren kitap veya gazete okurken birbirlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmayacaktır. fiziksel ve ekonomik durumları göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır. Anlaşmayı bozan taraf. 3. uygulayamama sebebini de açıklayan bir raporla velisine sunacaktır. her hafta sonu ders çalışma planında yer alan bölümlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir... ÖRNEK: ÖĞRENCİ-VELİ DERS ÇALIŞMA ANLAŞMASI “... öğrencilerin sosyal.adlı öğrenci velisi arasında başarılı olmak için düzenli ders çalışma ile ilgili anlaşma” .

4. Akran değerlendirme formu kullanılır. 5. Her gruba farklı bir cümle verilir. Her öğrenci. Grup değerlendirme formu kullanılır. ilk yazan öğrenciye döner ve o öğrenci hikâye tamamlanmamışsa hikâyeyi tamamlar. Öğrenciler.YUVARLAK MASA YAZARLIĞI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. saat SÜREÇ 1. kâğıt. 3. kendi kâğıdını alana kadar devam edilir. Not : Grup olarak yazma yöntemi kullanılır. Yazılan hikâyeler resimlenerek sınıf veya okul panosunda sergilenir. DEĞERLENDİRME 1. 148 . Her öğrenci kâğıdını sağındaki arkadaşına verir. Son turda metinler. 2. İlk yazan öğrencilere iki dakika süre verilir. Öğrenciler gruplara ayrılır. yaratıcı düşünme : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Kalem. Üçüncü yazan öğrenciye dört dakika. Verilen cümleler. hikâyelerin giriş cümlesi olarak kullanılır. 2. beşinci yazana altı dakika süre verilir. güzel ve etkili kullanma. dördüncü yazana beş dakika. 6. Süre bittiğinde yazmayı bırakarak kâğıtlar tekrar sağdaki öğrencilere verilir. bu sürenin sonunda cümleleri bitmemiş bile olsa yazmayı bırakırlar. Üç dakika içinde herkes arkadaşının kaldığı yerden devam eder. Her grup yazdıkları hikâyeler arasından en beğendiklerini seçerek sınıfla paylaşır.

iki elin sesi var. 2. Yazdıklarını resimle de destekleyebilirler. Gruplardan. “Bir elin nesi var.BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. 4. kalem SÜREÇ Öğrencilerin atasözlerini kendi hayatlarıyla ilişkilendirmelerini sağlamak amacıyla. Öğrenciler yazdıkları atasözlerinden birini seçerek üç veya beş paragraflık bir yazı yazarlar. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. 2. Not : Grup olarak yazma yöntemi kullanılır. her atasözünün karşısına anlatılmak istenenle ilgili yaşantılarından örnekler yazmaları istenir. Sınıf iki gruba ayrılarak bildikleri atasözlerini yazmaları istenir. Grup değerlendirme formu kullanılır. Öğrencilerin verdikleri örnekler tahtaya yazılır. eleştirel düşünme : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Kâğıt. 3. güzel ve etkili kullanma. 149 .” atasözü tahtaya yazılır. 1. Ne anlatmak istediği öğrencilere sorulur. Atasözünde anlatılana benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıkları hakkında konuşulur. DEĞERLENDİRME 1.

Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. Bu kelimelerden birbiriyle ilişkili olanlar eşleştirilir. Çalışma kâğıdı kullanılır. Öğrencilere bir konu verilir. 2. 4. güzel ve etkili kullanma. yaratıcı düşünme. Gerekli düzeltmeler yapılarak yazılara son şekli verilir. 5. 150 . 3. 6. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. Bu konuyla ilgili çağrışım yapan kelimeler listelenir. 2. Konuyla ilgili bilgiler gözden geçirilir. eleştirel düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Farklı türlerde metinler yazma MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. DEĞERLENDİRME 1.DENEMELER DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 25 dakika : Türkçeyi doğru. Oluşturulan taslak. öğrenciler arasında okunarak görüş alışverişinde bulunulur.

görüntü kirliliği.egzoz gazı I II Çevre bilinci . hava kirliliği.fabrikalar . sigara izmariti. pet şişeler. II III Hava kirliliğinin sebeplerini açıklayalım. egzoz gazı.. fabrika. filtre..yiyecek artıkları . çevre bilinci.sigara izmariti Hava kirliliği . yiyecek artıkları.ağaçlandırma .pet şişeler . Çevre kirliliği nasıl önlenebilir? IV 151 . alternatif enerji kaynakları.filtre III I Çevre kirliliğinin sebepleri nelerdir? Sokakların kirliliğinin sebeplerini açıklayalım.çöpler . ağaçlandırma.eğitim .ÇALIŞMA KÂĞIDI Konu: Çevre Kirliliği Konuyla ilgili ilk anda akla gelen kelimeler: Ozon tabakası. sokak . eğitim. Sokak . çöpler. gürültü.ozon tabakası .

3. Bu resimlere uygun diyaloglar konuşma baloncuklarına yerleştirilir. kişisel ve sosyal değerlere önem verme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. güzel ve etkili kullanma. 152 . 2. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır. Not: Boşluk doldurma yöntemi kullanılır. Hatırlananlar resimlenir. Seçilen bir anı ile ilgili zihin haritası oluşturulur.GEÇMİŞE YOLCULUK DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 25 dakika : Türkçeyi doğru.

Ödevlerimi de arkadaşlarıma yaptırırdım.ÇALIŞMA KÂĞIDI BEN DE RESİM YAPABİLİRİM! 2. 1. 2. 6. 153 . 1. 6. Resim derslerinde hiç sesimi çıkarmazdım. Annem evi kirletirim endişesiyle boya kalemleriyle resim yapmama engel olurdu. 3. 4. Resim sergime resim öğretmenimi davet ettim. 3. Önceki öğretmenim resimlerimi hiç beğenmezdi. Hasta olduğum için resim ödevimi yapamadım ve öğretmenim beni azarladı. 4. Yeni resim öğretmenim bir kutu boya hediye etti. 5. 5.

Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba üzerinde karikatürler bulunan çalışma kâğıdı dağıtılır. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 2. Not: Boşluk doldurma yöntemi kullanılır. yaratıcı düşünme : Yazma : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1.BALON DOLDURMA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Eleştirel düşünme. DEĞERLENDİRME 1. 2. Her grup kendine düşen karikatürdeki boşlukları doldurur. 154 . 3. Çalışma kâğıdında yer alan karikatürler dikkatle incelenir. Çalışma kâğıtları kullanılır.

ÇALIŞMA KÂĞIDI Hakkı USLU 155 .

yaratıcı düşünme. “. 5. DEĞERLENDİRME Proje değerlendirme formu kullanılır. delikli zımba. çizdikleri resim veya yazdıkları bir yazıyla desteklerler. 4. Kitabın kışla ilgili resimlerden ve kış hatıralarından oluşacağı belirtilir.. eleştirel düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Boya kalemi. kâğıtları tutturmak için yapıştırıcı veya diğer malzemeler SÜREÇ Öğrencilerin kışla ilgili resim ve farklı türde yazdıkları yazılardan oluşan bir anı defteri hazırlamalarını sağlamak amacıyla. Sayfaları zımbayla delerek bir iple birleştirir/yapıştırır. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. 156 . 2. 1.... Her öğrenci kendi kitabı için kapak tasarlar. güzel ve etkili kullanma... Belirlenen tarihte kitap sınıfa getirilerek yazılar ve resimler hakkında tartışılır.tarihine kadar açmayın!” uyarısı kitabın kapağına yapıştırılır.KIŞI HATIRLA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 4 ay : Türkçeyi doğru. 6.. Kitabın hazırlanma süresi dört ay olacağı için öğrenciler yaşadıkları son kışa ait güzel anılarını da kitaplarına eklerler. Hatıralarını. Öğrencilere bir kış resmi gösterilerek “Kışı Hatırlayalım” adlı bir kitap hazırlamaları söylenir. 3.

Örneğin. 3. 2. güzel ve etkili kullanma : Yazma : Yazım ve noktalama kurallarını uygulama SÜREÇ A. beden eğitimi dersinin ilk beş dakikasında bu dersin öğretmeni tarafından uygulatılarak pekiştirilebilir. cümleler ve etkinliğin yapılışı beden eğitimi öğretmenine verilebilir. 6. Öğretmen kelimeyi söylediğinde o kelimede görevli öğrenciler grubun ortasında yer alırlar. Öğretmen “Uzun saçları omzuna dökülüyordu. İki öğrenci de “u” ve “a” seslerini temsil etmek üzere görevlendirilir. Ek olan sesi temsil eden öğrenci kelimeye yaklaşırken ikinci ünlüyü temsil eden öğrenci yere çöker. ÖĞRETMEN BİLGİ NOTU Türkçenin ses özellikleriyle ilgili bilgi ve kurallar öğrencilerin zihninde somutlaştırılarak verilmelidir. 5. Her öğrenci kendine bir ses seçer.” dediğinde “u” sesini temsil eden öğrenci “z” nin yanına gelirken. 157 . 8. B. 7. 4. omuz kelimesinin seslerini temsil eden dört öğrenci yan yana dizilir. Türkçe dersinde bilgi düzeyinde öğretilen bu konu. Uygulamanın yapılabilmesi için kelimeler. Her öğrenci kelimedeki bir sesi temsil etmek üzere tahtaya çıkarılır.GELDİĞİMDE SEN YOKTUN DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe :6 : 10 dakika : Türkçeyi doğru. 1. Ünlü düşmesine uğrayabilecek kelimeler gruplara dağıtılır. “omuz” daki “u” yu temsil eden öğrenci yere çöker. Cümle söylendiğinde düşen ünlüyü temsil eden öğrenci yere çöker. Ünlü düşmesine uğramış kelimelerin yazımıyla ilgili kurallar kavratılır. DEĞERLENDİRME Ünlü düşmesine uğrayan kelimelerin yazımıyla ilgili kuralları uygulama açısından değerlendirilir. Öğretmen içinde ünlü düşmesinin yer aldığı kelimenin geçtiği bir cümle kurar.

BOYA! BOYA!
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Karar verme : Yazma : Yazım ve noktalama kurallarını uygulama : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ

1. Öğrencilere ünsüzlerin özellikleri kavratılır.

ÜNSÜZLER

Sert p, ç, t, k, f, s, ş, h

Yumuşak b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

2. Bilgiler doğrultusunda çalışma kâğıdında yer alan resme ulaşmaları istenir. 3. Ünsüz yumuşaması ve benzeşmesi olayları kavratılarak bu ses olaylarına uğrayan kelimelerin yazımıyla ilgili kurallara değinilir.

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenciler, ünsüzlerle ilgili bilgileri (sertlik-yumuşaklık, süreklilik-süreksizlik) kavrayıp ses olaylarına uğrayan kelimelerin yazımıyla ilgili kuralları uygulayabilme açısından değerlendirilir.

158

BOYA! BOYA!

b y n v c

m

c

s f

k y t ş

l c

ğ v m b y ç d z

d

z y c l

n

l d z r r

r

vh ç s p

g c

g l h k p

z

ğ m d

v l n

t f ş m

k ç h z

v l

Yukarıdaki tabloda yumuşak ünsüzleri boyar mısın? Ortaya çok seveceğin bir hayvan çıkacak. Bu hayvanın adını aşağıya yazar mısın?

159

MACERA PEŞİNDE
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma; yaratıcı düşünme : Yazma : Yazım ve noktalama kurallarını uygulama : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ

1. Her öğrenciye noktalama işaretlerinden oluşan bir çalışma kâğıdı verilir. 2. Öğrenciler çalışma kâğıdında yer alan noktalama işaretlerinden birini seçerler. 3. Seçtikleri noktalama işaretini bir kahraman yerine koyarak işaretin maceralarını hikâye şeklinde yazarlar. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır.

DEĞERLENDİRME

1. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. 2. Çalışma kâğıdı kullanılır.

160

ÇALIŞMA KÂĞIDI

Yukarıdaki noktalama işaretlerinden birini seçerek onun başından geçen olayları yazınız. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… 161

PROJEM
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :7 : 80 dakika (araştırma dışında kalan paylaşım süresi) : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma; araştırma, yaratıcı

düşünme
TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Planlı yazma MATERYALLER : Resim, fotoğraf, afiş, poster, grafik, bilgisayar, tepegöz...

SÜREÇ 1. Öğrencilere farklı konular verilerek birini seçmeleri istenir (Sınıf mevcuduna göre

öğrenciler gruplara ayrılarak, her grubun farklı bir proje hazırlaması istenebilir.).
2. Öğrencilere proje hazırlama sürecinde neler yapılacağı ve nelere dikkat edileceği belirtilir.

Proje hazırlanırken; a. Öğrencilerden seçtikleri konuyla ilgili genel bir araştırma yapmaları, b. Konuyu sınırlandırarak ana ve alt başlıklarını belirlemeleri, a. Hazırladıkları sorulara cevap bulmaları, ç. Sorunlara çözüm üretmeleri, b. Yazacaklarını taslak hâline getirerek ön değerlendirmede bulunmaları istenir. 3. Her öğrenci hazırladığı taslak metni kendisinden istenenlere uygun proje hâline getirir. 4. Öğrenciler yazdıklarını afiş, poster, resim, grafik veya bilgisayardan yararlanarak sunarlar. 2. Sunum yapılırken; 6. Materyallerin konuya uygun olmasına, 7. İlgi çekici olmasına, 8. Metne uygun şekilde yerleştirilmesine dikkat edilir.

DEĞERLENDİRME

Proje değerlendirme formu kullanılır.

162

Her öğrenci. güzel ve etkili kullanma. O dönemi yansıtan kıyafetleri giyerek olayı canlandırmaya çalışır. 4. Listede yer alan olaylar arasından bazıları seçilerek zaman çizelgesine yerleştirilir. Öğrenciler.YAŞAYAN ZAMAN DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER KAYNAKLAR : Türkçe :7 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. Her olay ait olduğu döneme yazılarak resimlenir ve kâğıtlar birleştirilerek sınıf duvarına asılır. yaratıcı düşünme : Yazma : Planlı yazma : Büyük boy kâğıt. DEĞERLENDİRME Akran değerlendirme formu kullanılır. yaşadıkları çevrede meydana gelen ilgi çekici ve önemli olayların listesini hazırlarlar. seçtiği dönemde yaşayan gerçek veya hayalî bir şahsın yerine geçerek hikâyesini anlatır. 163 . 3. 2. çeşitli kıyafetler : SÜREÇ 1. eleştirel düşünme.

Gruplardan biri. 3. 2. Çalışma sürecinde her üyenin etkin olması sağlanır. derledikleri metin ve fotoğraflarla katılırlar. sınıfın gündemini oluşturacak bir konu belirlenir. yaratıcı düşünme : Yazma : Farklı türlerde yazma : Resim. güzel ve etkili kullanma. 164 . Akran değerlendirme formu kullanılır. DEĞERLENDİRME 2. Grup üyeleri bu panoya yazı. belirlenen gündem maddesine göre bir pano hazırlar. pano SÜREÇ 1. 5. Her hafta.ADIM ADIM DERGİCİLİK DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. 4. Sınıf gruplara ayrılır. resim. fotoğraf. Grup değerlendirme formu kullanılır. Dergi için iş bölümüne dayalı aşağıdaki görevlendirmeler esas alınır: Yazı işleri müdürü Editör Düzeltmen Yayın Kurulu Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. 3.

165 . a. DEĞERLENDİRME Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. Karşıdaki yuvarlak nesnenin yeni bir dünya olduğunu düşünürsek bu dünyada neler yapmak isterdiniz? c. Resimle ilgili sorulara cevap vermeleri istenir. Sizce bu pencere nereye açılıyor? b. Balıklar sizin için ne ifade ediyor? 3. güzel ve etkili kullanma. eleştirel düşünme : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Resim SÜREÇ 1. Not: Duyularından hareketle yazma yöntemi kullanılır. Öğrencilere bir resim gösterilir.RESİMLERİN EZGİSİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 20 dakika : Türkçeyi doğru. 2. Resimden hareketle öğrencilere şiir yazdırılır. Örnek sorular.

Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. DEĞERLENDİRME 1. çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. 2. Yaşanılan bölgenin tarihî mekânları ile doğal güzelliklerinin bulunduğu yerlere gezi düzenlenir. Öğrencilerin gezi sırasında gördükleri ve edindikleri izlenimler. 4. Gezilen bölgenin özelliklerine dikkat çekmek amacıyla gezi sırasında öğrencilere çeşitli sorular sorulur. 3. güzel ve etkili kullanma. İnternet. Öğrencilerden gezi öncesi gidecekleri mekânlarla ilgili yeterli bilgi toplamaları istenir. araştırma : Yazma : Kendini yazılı olarak ifade etme : Ansiklopedi. daha önce elde ettikleri bilgilerle birleştirilerek gezilen yerle ilgili değerlendirme yapılır. 2.GEZİP GÖRDÜKLERİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 80 dakika : Türkçeyi doğru. Çalışma kâğıdı kullanılır. Not: Güdümlü yazma yöntemi kullanılır. 166 .

. ne gibi benzerlik ve farklılıklar gördüğünüzü ifade ediniz. 5..... 2. Gezi sırasında neler hissettiniz? 3. En beğendiğiniz yer neresi? Niçin? . GEZİ SIRASINDA 1.. 4. 3. Gezdiğiniz yeri yaşadığınız çevre ile karşılaştırdığınızda.GEZİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KÂĞIDI GEZİ ÖNCESİ 1. 2. 167 . Gideceğiniz yeri niçin tercih ettiniz? Gezeceğiniz yerde hangi medeniyetler kurulmuştur? Gezeceğiniz yerin tarihimiz açısından önemi nedir? Gezeceğiniz yerde yaşamış olan Türk büyükleri kimlerdir? Gezilecek yerin bitki örtüsü. Gezdiğiniz yerle ilgili araştırma yaparken eksik gördüğünüz bilgiler nelerdir? . Gezdiğiniz yerde dikkatinizi ilk olarak ne çekmiştir? 2. iklimi ve coğrafi koşullarının özellikleri nelerdir? . GEZİ SONRASINDA 1.

7. yaş. 8. Bu çevrede yaşamanın olumlu ve olumsuz yönlerini listelerler. 9. Cinsiyet. suya atılacak bir nesne. Çevrenin kişilik üzerindeki etkisi hakkında beyin fırtınası yapılır. öğrencilerden dalganın su yüzeyinde oluşturduğu etkiyi tasvir etmeleri istenir. kişilikleri üzerinde etkisi olan bir çevre seçerler. Yaşadıkları çevrenin resmini çizerek yazılarına eklerler. İsim verilmeden okunan metinlerin hangi öğrenciye ait olduğu tahmin edilir. 2. boya kalemleri SÜREÇ 1. yaratıcı düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Dürbün (Kâğıt veya kartondan da yapılabilir.EĞER DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :7 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Öğrenciler. 4. 168 . Yaşadıkları çevrenin kişilikleri üzerindeki etkilerini anlatan bir yazı yazarlar.). 3. Çevremizdeki bazı küçük değişikliklerin hayatımızda dalgalanmalara neden olabileceği hakkında konuşulur. Not: Eleştirel yazma yöntemi kullanılır. coğrafi bölge ve tarihî dönemin etkileri göz önünde bulundurularak tartışmaya yön verilir. 5. Suya atılan nesnenin meydana getirdiği dalgalanma gözlenerek. 6. güzel ve etkili kullanma. Sınıfa bir dürbün getirilerek öğrencilerin çevreye bakmaları sağlanır. Farklı açılardan bakmanın insanların hayatında ne gibi değişiklikler meydana getirebileceği tartışılır. eleştirel düşünme. Algılananlar hakkında konuşulur. DEĞERLENDİRME Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. bir tas veya bir kova su.

4. 3. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. Öğrenciler resimler hakkındaki yorumlarını yazarak okurlar. çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. 2. 2. Arkadaşlarından farklı yorum getiren öğrencilerin yazıları sınıf panosuna asılır. 5.ÇİZGİLER NE SÖYLER? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 25 dakika : Türkçeyi doğru. dergi veya İnternetten alınan resim/resimler dağıtılır. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. DEĞERLENDİRME 1. yaratıcı düşünme : Yazma : Yazma kurallarını uygulama : Resim. 169 . Öğrencilerin yorumları okunur. Çalışma kâğıdı kullanılır. Resimler üzerinde düşünmeleri için öğrencilere beş dakika süre verilir. güzel ve etkili kullanma. Öğrencilere gazete.

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 170 .ÇALIŞMA KÂĞIDI Yukarıdaki resimlerin sizde bıraktığı izlenimleri yazınız.

fotoğraf. Atatürk’ün hayatındaki önemli olayların yer ve tarihleri ile Atatürk’ün o tarihte kaç yaşında olduğu yazılır. Çizelgeye. Tüm grupların ortak çalışmasıyla Atatürk’ün hayatını anlatan bir çizelge oluşturulur. 171 . bilgi teknolojilerini kullanma : Yazma : Planlı yazma : Resim.ATATÜRK’Ü TANIYORUM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 80 dakika (araştırma dışında kalan paylaşım süresi) : Araştırma. DEĞERLENDİRME Proje değerlendirme formu kullanılır. 5. 6. Öğrenciler gruplara ayrılır. olayın geçtiği yeri temsil eden bir resim veya fotoğraf yerleştirilir. Yazdıklarını görsel/işitsel materyallerden yararlanarak sunarlar. Atatürk’le ilgili kitaplar SÜREÇ 1. Bu çizelgeye. 2. Not : Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. Her grup. Araştırdıkları dönemde yaşayan ve Atatürk’ün çevresinde bulunan bir şahsiyetin yerine kendini koyarak onun gözüyle Atatürk’ü tanıtan bir yazı yazarlar. 4. yaratıcı düşünme. zaman çizelgesinden bir olay seçerek bununla ilgili araştırma yapar. 3.

Bütün sınıfa da arkadaşlarının sınıf gazetesi hazırlanması için görev almak istediklerini. Öğrencilere bir haftalık süre verilir. Öğrencilerden bir kısmı araştırma ve röportaj yaparken. Not: Güdümlü yazma yöntemi kullanılır. görev alan öğrencileri tebrik eder. Öğretmen başarılı çalışmalarından dolayı.” Girişimcilik ara disiplin kazanımıyla ilişkilendirilir. bu davranışlarıyla bir girişimcilik örneği sergilediklerini. Hazırlanan gazete sınıftaki panoya herkesin okuyabileceği şekilde asılır. Öğretmen bu süreçte öğrencileri sürekli takip ederek onlara yardımcı olur.) gazeteye alabilirler.SINIF GAZETESİ DERS : Türkçe SINIF :8 YAKLAŞIK SÜRE : 80 dakika (araştırma dışında kalan paylaşım süresi) TEMEL BECERİLER : Girişimcilik TEMEL DİL BECERİSİ: Yazma AMAÇ : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma Not : “Başkalarıyla iletişim kurma ve geliştirmede sözlü ve sözsüz anlatım becerilerini kullanır. bunun sonucunda da çok güzel bir sınıf gazetesi çıkararak başarıya ulaştıklarını açıklar. diğer kısmı da şiir. SÜREÇ Çıkarılacak sınıf gazetesi için gönüllü öğrenciler seçilerek görev dağılımı yapılır. hikaye vb. DEĞERLENDİRME Başkalarıyla iletişim kurma ve geliştirmede sözlü ve sözsüz anlatım becerilerini kullanabiliyor mu? 172 .resim ve karikatür bulma görevini üstlenir. Öğrenciler isterlerse kendi çalışmalarını da (şiir. Her öğrenci yaptığı araştırmalar konusunda diğer öğrencileri bilgilendirir.

çevre. Okul. eleştirel düşünme. problem çözme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Farklı türlerde metinler yazma MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Bu sorunla ilgili düşünce ve çözüm önerilerini yazılı olarak ifade ederler. Not: Kontrollü yazma yöntemi kullanılır. Çalışma kâğıdı kullanılır. Konu sınıf ortamında tartışılarak sorular oluşturulur. sınıfın gündemine alınır. Öğrenciler. Konu ile ilgili beyin fırtınası yapılır. cevaplamak üzere. ülke veya dünya sorunlarıyla ilgili bir konu. sorulardan birini seçerler. 4. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. DEĞERLENDİRME 1. 2. 173 . güzel ve etkili kullanma. yaratıcı düşünme. 3.GÜNDEM OLUŞTURMA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. 2.

.... 5. ………………………………………………………………………………………………. 1. ………………………………………………………………………………………………. Baloncuklara yazılan kelimelerden hareketle sorular oluşturunuz. 174 . ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 4.. 6. 3. ………………………………………………………………………………………………. Kelimelerden birini seçerek bu sorunla ilgili düşünce ve çözüm önerilerinizi yazınız. 2. ……………………………………………………………………………………………….ÇALIŞMA KÂĞIDI GÜNDEMİMİZ : TRAFİK Trafik kavramının çağrıştırdıklarını aşağıdaki baloncuklara yazınız.

Öğrencilerin yazdıkları. Yunus Emre’nin hayatını anlatan bir zaman çizelgesi hazırlanır. araştırma : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Yunus Emre’nin yaşadığı dönemi yansıtan materyaller SÜREÇ 1. kendilerini o dönemde yaşayan gerçek veya hayalî bir şahsın yerine koyarak Yunus Emre’yi tanıtan bir yazı yazarlar. Öğrenciler. 175 . 3. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. DEĞERLENDİRME Yazılı anlatımı değerlendirme formu kullanılır.ONU TANIYORUM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. 2. zaman çizelgesinden bir dönem seçer ve o dönemle ilgili araştırma yapar. 5. Yunus Emre’nin hayatındaki önemli olaylar ve olayların geçtiği mekânlar belirlenir. güzel ve etkili kullanma. Her öğrenci veya grup. kronolojik sıraya konularak kitap hâline getirilir ve sınıf kitaplığına yerleştirilir. 4.

güzel ve etkili kullanma. başvuru formu. Bir grup öğrenci. Diğer öğrenciler. kabul edilenlerle şirket yönetimi arasında anlaşma metni imzalanır. 2. iletişim kurma. Çalışma kâğıdı kullanılır. 2. Not: Kontrollü yazma yöntemi kullanılır. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. 4. DEĞERLENDİRME 1. dilekçe. İş başvurusu kabul edilen öğrencilerle görüşülür.ŞİRKET KURUYORUM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. şirketin yönetim kadrosunu oluşturur. anlaşma metni SÜREÇ 1. 176 . ekte öz geçmişlerini sundukları bir dilekçe ile şirkete iş başvurusunda bulunurlar. Öğrenciler sanal bir şirket kurarlar. 3. karar verme. girişimcilik TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Farklı türlerde metinler yazma MATERYALLER : Öz geçmiş.

Anlaşma metnini yazınız. ÇALIŞMA KÂĞIDI 177 .

Eğitim Gönüllüleri Vakfı SÜREÇ Okul sonu sergisi için bir plan hazırlanır. karikatür köşeleri oluşturularak çalışmalar gruplara ayrılır. Dönem sonunda açılış konuşması yapılarak sergi açılır. Çalışmaya katkıda bulunanlar için katılım belgesi hazırlanır. Sergi için duyuru metni yazılır. sınıflar). araştırma TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Faklı türlerde metinler yazma KAYNAKLAR : Edebiyat Atölyesi( 6. güzel ve etkili kullanma. Sergiye şiir. 178 . öykü. karikatür vb.SERGİ SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER :8 : 1 hafta (yazma çalışmaları dışında kalan paylaşım süresi) : Türkçeyi doğru. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. yaratıcı düşünme. deneme. çalışmalarla katılım olacağı belirtilir. öykü. Şiir. 8. Açılış sonrası katılım belgeleri katılımcılara dağıtılır. 7. deneme. DEĞERLENDİRME Proje değerlendirme formu kullanılır. Sergi günü ve yeri belirlenerek bununla ilgili duyuru hazırlanır.

şiirlerinde kullanacakları kelime ve imajları seçerler. Kelime ve imajlar kullanılarak şiir yazılır. 179 . 4. 3. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır. güzel ve etkili kullanma. Öğrenciler listeden. 2. Hazırlanan listedeki kelimelerden seçme yapılarak imaj oluşturulur. Not: Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma yöntemi kullanılır. yaratıcı düşünme : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Yazılan şiirler müzik eşliğinde okunur. Somut kelimelerden ve imajlardan oluşan iki liste hazırlanır.ŞAİR GİBİYİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru.

tatlı rüzgâr.ÇALIŞMA KÂĞIDI I. GRUP TATLI SIKI ALTIN KESKİN YÜCE UÇUK SAKİN SAĞLAM ÇARESİZ ÖRNEK RÜZGÂR GÖNÜL ÇİÇEK EVLER HAYAT AĞAÇ BULUTLAR BEN VARLIK İMAJLAR: Hayat. sakin evler 180 . GRUP II.

Hoşgörü kavramının çağrıştırdıklarını dondurma toplarının içine yazınız. 181 . Yazdığınız şiiri aşağıdaki özellikler bakımından kontrol ediniz. • • • • Şiirde ana duyguyu verebildim mi? Çarpıcı ifadeler var mı? Ses uyumunu sağlayabildim mi? Anlam ve ahenk yönünden en uygun kelimeyi seçmiş miyim? DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır. Bu duygu ile ilgili aklınıza gelen kelimelerden hareketle bir şiir yazınız. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. 2. Şiirinize bir başlık bulunuz. yaratıcı düşünme : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1.ÇAĞRIŞIMLAR VE DUYGULAR DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. 5. Yazdıklarınızdan hangisi sizde en güçlü duyguyu uyandırır? 3. güzel ve etkili kullanma. 4.

ÇALIŞMA KÂĞIDI ÇALIŞMA KÂĞIDI 2 182 .

183 .ÇALIŞMA KÂĞIDI Şiirinizi buraya yazınız.

5. Öğrenciler yazılarını müzik. eleştirel düşünme. “Değişimi reddedebilir miyiz?. Öğrenciler. Yazı. 2. kısa hikâye veya şiir türünde de olabilir. 5. 4. resim veya dansla destekleyebilirler. Öğrencilerden bir önceki yıl yaşadıkları sosyal değişimleri liste hâlinde yazmaları ve bunlardan kendilerini en çok etkileyeni seçmeleri istenir. DEĞERLENDİRME 4. Öğrencilere. 9. 184 . Ailelerden. “Yetişkinlerin yaşadığı olumlu ve olumsuz değişimler nelerdir?”. Not: Güdümlü yazma yöntemi kullanılır. 8. değişimin ne olduğunu (değişimi tarif eden). Öğrencilerden. Öğrencilerin yazıları okul panosunda veya dergisinde yayımlanır. kalem SÜREÇ 1. sınıfa gelerek ilk gençlik yıllarına ait tecrübelerini paylaşmaları istenir. güzel ve etkili kullanma.ZAMANLA DEĞİŞİR HER ŞEY DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Akran değerlendirme formu kullanılır. hayatlarını nasıl etkilediğini ve kendilerinde uyandırdığı duyguları anlatan bir yazı yazarlar. yaratıcı düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Kâğıt. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. Birkaç öğrenci yazılarını aileleri ile paylaşmak üzere görevlendirilir. 6. 3. iki dakika içinde “değişim” kelimesinin çağrıştırdıklarını defterlerine yazmaları istenir. “Hayatınızda bir değişiklik olduğunda ne hissedersiniz?” gibi açık uçlu sorular sorularak tartışma ortamı oluşturulur. 7. Kelimenin çağrıştırdıkları daha sonra tahtaya yazılır.

DİL BİLGİSİ ETKİNLİKLERİ 185 .

ikinci grup fiilleri bulmakla görevlendirilir. Öğrenciler verilen metindeki isim ve fiilleri ayırarak çuvallara yerleştirir DEĞERLENDİRME 1. sınıf YAKLAŞIK SÜRE : 20 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. Kelime köklerinin/gövdelerinin türünü (isim/fiil) tespit edebiliyor mu? 2. Öğrenciler çiftçi rolünü üstlenir. Çalışma kâğıdı kullanılır. güzel ve etkili kullanma AMAÇ : Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve MATERYALLER uygulama : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Bir metin belirlenir. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Çiftçiden pazarda satmak üzere ürünlerini iki çuvala yerleştirmesi istenir. Birinci grup metindeki isimleri. 186 .ÇİÇEKÇİ DERS : Türkçe SINIF : 6.

Isınmak istedi. Büyülü. Yağmurlarda ıslandı. Kendini güneşe akraba sandı. Yaprakları dağıldı. Yaşıyordu topraktan aldığı gıdayla.. Kâmil Ozay (Yaralı Bahar) İsim köklerini yazınız. Yaklaştığı güneşten yandı. Kokulu.ÇALIŞMA KÂĞIDI Çiçekçi Hasan. Baktı aşağılara. Kirden. Uzuyordu damarlarına giden kanla. Boyu aşınca bulutları.. Bıraktı kendini rüzgârlara. Aşağıdaki metni okuyarak ona yardımcı olur musun? BİR ÇİÇEK VARDI Bir çiçek vardı. . bu yılki ürünü çuvallara doldurarak pazarda satacaktır. Beslendiği toprağından utandı. Sonra üşüdü birden.. 187 . Komşu olunca yıldızlara. Güzel. tozdan. Çekti köklerini. çamurdan kurtardı. Fiil köklerini yazınız.

…...…………. karar verme AMAÇ : Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve MATERYALLER uygulama : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1.. BASİT …………… …………... ………. ………….…. Öğrencilerin okudukları herhangi bir kitaptan yirmişer kelime (basit. …………. …………. DEĞERLENDİRME Kelimeleri yapılarına göre gruplandırabiliyor mu? 188 . ………….GRUPLANDIRMA DERS : Türkçe SINIF : 6. …………… Beğenilen çalışmalar sınıf veya okul panolarında sergilenir. 3. 2. TÜREMİŞ …………. birleşik ve türemiş) belirlenir. Karışık hâlde verilen kelimeler resimlerin içerisine yazılır... BİRLEŞİK …………… …………… …………… . …………. sınıf YAKLAŞIK SÜRE : 10 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. ………. Öğrencilerden her kelime grubu için bir resim çizmeleri istenir. güzel ve etkili kullanma.

İÇİ. 4. güzel ve etkili kullanma. GECE. KIRIK. sınıf YAKLAŞIK SÜRE : 20 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. yaratıcı düşünme AMAÇ : Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve MATERYALLER uygulama : Kelime listeleri SÜREÇ 1. BOĞAZ. SAYAR. BİÇER. KABI. HANIM. ATA. Kelime birleştirmekle görevli hayalî bir banka kurulur. 2. SU. DÖVER. KASET. BÖREĞİ. Öğrenci. ELİ. BİLGİ. AYAK. ÇALAR. Bir grup öğrenci bu bankada görev alır. SÖZÜ. DEĞERLENDİRME Birleşik kelimelerin anlam özelliklerini kavrayabilmiş mi? 189 . Bir öğrenci bankaya giderek seçtiği kelimeleri hesabına yatırır: Örnek. beş dakika sonra bankaya giderek yeni kelimelerini alır. KONDU. 3.KELİME BANKASI DERS : Türkçe SINIF : 6. KALE. Bankanın birleştirdiği kelimeler tahtaya yazılarak sınıfla paylaşılır.

...... sonra da gerekli hâl eklerini getiriniz....... üç kez vurdu.......... kalp........... yapamadın mı? 15.. 10.......... 6. anlamadım......Misafirler siz.......Bu soru. seni okul.......... artık hiç kimse inanmıyormuş..... bakışlar. Hâl eklerini işlevlerine uygun kullanabiliyor mu? 190 ... kalacaklar... ilk roman.O........ 7......... 3...... 2.. Öğretmenin verdiği cevaplar doğrultusunda öğrenciler....Derse geç kalan öğrenci...Ayten.... 8.... bekliyorum.... bahçe.. sınıf.... kırdın.......... dolap.... resim.... dışarıya bakıyorum.... yatağın altında buldum...Soruya yanlış cevap verdiğimizi öğretmen...........Ödevler....Çocuklar okul.. sözler....... hiç beğenmemiştim.. kapı... bilmiyorum....Öğretmen.... birbirlerinin kâğıtlarını değerlendirir.. bana ver. DEĞERLENDİRME 1........... anladık....... sınıf : 25 dakika : Tamlama ve Hâl Ekleri : Türkçeyi doğru.. soru. hep. güzel ve etkili kullanma : Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki boşluklara önce tamlama eklerini......Yalancı Çoban............. cevap................. 13....... 11.....Sen............kapı. 9.. koyabilirsin...........Kitaplarını Ayşe.................. 2....NE HÂLDEYİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE KONU: TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe : 6... 12........ 5..... 1... oda.......Oda..Ben. 4. oynuyorlar.. 14.. pencere..Yazar.... gözlük.

. 4. orta. Yanlışları sınıf ortamında düzeltilir.“Su. tat. Tamlama eklerini kavrayabildi mi? 191 . biz çocukları şaşırtacak kadar çoktur. 10.Onlar.......Dost......Zonguldak...Ahmet Bey.... var mıdır?” diye sordu öğretmenimiz............... 2..Anneler.” diyor...... 7.. o kadar güzel ki...... bizim sınıfta. 5... Öğrencilerin verdiği cevaplar kontrol edilir. okulların açılma günü.. kitap... bir başka. anılarında “Yaşlılık.Yazar......... 2....TAMAMLAMA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE KONU TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe : 6 sınıf : 25 dakika : İsim Tamlaması : Türkçeyi doğru. renk.. geldi işte.... dört.......Kış.....Seksen beşindeki yazar. söz. 6.... 3...Eylül. halk arasında “kara elmas” diye anılır... 9.... sokak. oğul............. beklenen ilgiyi gördü.. 1. güzel ve etkili kullanma : Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki boşluklara tamlama ekleri yazarak belirtili isim tamlamaları yapınız. 8... kömür.... de gülü de bazen insanı kırar. DEĞERLENDİRME 1. sabır...

..... geçti.. Yanlışları sınıf ortamında düzeltilir........... 3............. güzel ve etkili kullanma : Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Yanda verilen kelimeler hangi boşluklara yazılırsa sıfat görevi üstlenir? 1.. konuşur ve ................. geçiyordu................. arabalar yanımızdan ................. cümlelerle derdini anlatır......NEREYE? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE KONU TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe : 6. günlerim hep burada ........ sınıf : 15 dakika : Sıfat : Türkçeyi doğru.. adam.... yaşıyordu güzel başka kısa hızlı hızlı yalnız DEĞERLENDİRME Öğrencilerin verdiği cevaplar kontrol edilir...Uzun boylu ve .... 4...................... 5........ düşüncelere saygı gösteren hayata ... bakar................. 192 .. bu güzel yerde .. 2.............

...................... ....................................................Kaç arkadaş senin bu görüşüne destek verdi? ..... 5.......... Örnek: Son günlerde okuduğum birçok kitabı okulun kütüphanesinden aldım....... ..............................Bir adam karşı caddeden bize doğru geliyordu............................................ 7.................................Sıfat TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru....Denizden topladığı birkaç taşı çalışma masasının üzerine bıraktı... 9......... ........................Hangi geziye katılmayı düşünüyorsun? ................ 2.................Senenin başında işlediğimiz pek çok konuyu tekrar etmemiz gerekli.................................Okulun bahçesinde toplanan bütün öğrenciler sınıflarına girmeyi bekliyor.... 4....DÖNÜŞTÜRME DERS : Türkçe SINIF : 6 sınıf YAKLAŞIK SÜRE : 25 dakika KONU : Zamir ... 3...Kimi insanlar yeşil alanların korunması konusunda oldukça duyarsız.......................... ....... 1................................................... Yanlışları sınıf ortamında düzeltilir.......................................................... Öğrencilerin verdiği cevaplar kontrol edilir........ Zamir ve sıfatları işlevlerine uygun kullanabiliyor mu? 193 ............... 1...........................Bazı arkadaşlarım benim bu konuda önyargılı olduğumu söylüyor.......Bu küçük şehirde hiçbir sinema açık değilmiş................................................................................... ..................... 6.................................... güzel ve etkili kullanma AMAÇ : Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Cümlelerdeki sıfatları örnekteki gibi değiştirerek zamire dönüştürünüz. 2.......................... . 8...... .................................................. Son günlerde okuduğum kitapların birçoğunu okulun kütüphanesinden aldım.....................................................................................................................................................................

BİRLEŞİK FİİLLER DERS : Türkçe SINIF : 7. güzel ve etkili kullanma. DEĞERLENDİRME Fiilleri yapılarına göre gruplandırabiliyor mu? 194 . sınıf YAKLAŞIK SÜRE : 10 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. karar verme AMAÇ : Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Çalışma kâğıdı dağıtılarak öğrencilerden buradaki fiilleri yapılarına göre gruplandırmaları istenir.

ÇALIŞMA KÂĞIDI görememek Abayı yakmak gözlemek sormak çözülmek bakakalmak görmek alınmak Yardım etmek taşlaşmak Göze girmek Selam vermek sevinmek ……… ……… ……… ……… Basit Fiiller ……… ……… ……… ……… Birleşik Fiiller ……… ……… ……… ……… Türemiş Fiiller 195 .

...................................................... Eski mahallemize git........... Bazı güller kurutulmuş................................................................. Dersten sonra eve yürü... O kazağı bugün giymiş.................. Ali’nin [yarın okula gelmeyeceği]ni biliyorum. Sizin benden hiç hoşlan........... çiçekler ne kadar güzel! Onu birden karşımda gör............. eve gider……..... Eve git…… kitaplarımı alacağım....... ..... Çocuk annesini gör…............ yolda arkadaşıma rastladım........... O gülleri vazoya koymuş....................................... Yarın gece televizyonda bir film gösterilecek.......... çok şaşırdım... İlkbaharda aç............ ................. ........... sarı saçlı bir çocuk geliyor................ Onun anlat. gör…........... Karşıdan uzun boylu.............. Her sabah yarım saat yürü............................................ sağlık için çok faydalıdır... dün bir kazak almış.............................. O beni gör............................................................... zaten biliyordum.. gittim................ odada yüksek sesle konuşulmaması gerekir............. O çocuk benim arkadaşım................... onun boynuna sarıldı..................... güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama : SÜREÇ Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz.........TAMAMLA VE BİRLEŞTİR DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ Türkçe :8 : 20 dakika : Türkçeyi doğru..... arkadaşlarıma uğrarım.......................... ...... O. Bizim ders çalış........ DEĞERLENDİRME Fiilimsi eklerini işlevlerine uygun olarak kullanabiliyor mu? 196 ....................................... Örnek: Ben biliyorum...... Ali yarın okula gelmeyecek.. yürü.... Dün biraz rahatsızmış............................ Aşağıdaki cümleleri uygun fiilimsi ekleriyle birleştirip tek cümle olarak yazınız................. Okuldan çık…....... Bu yüzden okula gelmedi.............................. Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor...... .......... hikâyeyi dikkatle dinledim......................................... hemen geriye döndü...................... Ben o filmi daha önce gördüm...........

günlük hayatta yaşanan pek çok şeyi de o kitaplara katarız. ( ) 7. Bazı filimsi ekleri biçim olarak zaman ekleriyle benzerlik gösterir. Fiilimsi eki almış bazı kelimeler isim görevinde kullanılır. ( ) 4. kitaplar hariç…” DEĞERLENDİRME Fiilimsi türlerini kavrayabilmiş mi? 197 . Belki de yazarları unuttuklarımızı bize hatırlattıkları için çok severiz. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D). Sonra da içine girdiğimiz bu masal dünyasında doya doya gezeriz. Fiilimsiler yardımıyla çok uzun cümleler kurabiliriz.DOĞRU MU. ister istemez. Ancak hepimiz bir kitabın ilk sayfasını açar açmaz oradaki kahramanların gerçek olduğuna inanmaya başlarız. ( ) 8. Fiilimsi olan cümlelerde genellikle birden fazla yargı bulunmaktadır. ( ) 6. Fiilimsiler her zaman cümlenin ortasında bulunur. yanlış olanın yanına (Y) işareti koyunuz. Fiilimsiler cümle içinde isim. sıfat ve zarf görevlerinde kullanılır. Bizler kitapları okurken. bir zamanlar gazetede şöyle bir söz okumuştum: “Hiçbir şey hayat kadar ilgi çekici olamaz. masalarının başına oturup gerçek dünyayı hatırlamaktan başka bir şey (zarf fiil) (isim fiil) yapmazlar. ( ) 10. cümleye zaman ve durum anlamı katar. Fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir. ( ) 3. Zarf fiiller. Çok iyi hatırlıyorum. Fiilimsilerin olumsuz biçimleri yoktur. ( ) 9. Fiilimsilerden sonra hiçbir ek gelmez. ( ) 2. “Bazı yazarlar. ( ) 1. Aşağıdaki cümlelerde fiilimsilerin altını çizip hangi tür fiilimsi olduklarını yazınız. ( ) 5. Onların yazdıkları birçok kitap aslında gerçek hayatlarımızdaki unutuşlarımızı ele alır. YANLIŞ MI? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe :8 : 20 dakika : Türkçeyi doğru. Oluşturulan bir roman kahramanı ne kadar karmaşık olursa olsun gerçek bir insan gibi olamaz.

Bununla birlikte insanların sağlığı da bozuluyor. (-arak) Sen bizim eve geldin. O sırada arkadaşlarım televizyon seyrediyordu..(-ken) Sabah başlayan yağmur hiç durmuyor. O zamandan beri çok mutluyum. (-alı) DEĞERLENDİRME Zarf fiilleri işlevlerine uygun olarak kullanabiliyor mu? 198 .. Çevremiz her geçen gün daha da kirleniyor. (-dıkça) Eski eşyalarımı karıştırıyordum. (-madan) Kapının zili çaldı. (-ır . Tam o sırada çocukluk günlerimi hatırladım.BİRLEŞTİRELİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki cümleleri yanlarındaki zarf fiil eklerini kullanarak birleştiriniz. sürekli yağıyordu. Hemen bana telefon et. Eğildi ve onu yerden aldı.. (-ıp) Şemsiyesi yere düşmüştü. Örnek: Ben sınava hazırlanıyordum. -mez) Eve gideceğim ve çantamı alacağım.. o zaman çok korktum.(-ken) Ben sınava hazırlanırken arkadaşlarım da televizyon seyrediyordu. (-ınca) Eve git.

duvar olmaz. Ayşe. …………………. ………………………………………………………………………………… Çocuklar hep bir ağızdan bana sordular: “Bütün bu güzel dergiler senin mi? ” ………………………………………………………………………….” dedim. DEĞERLENDİRME Fiilimsi eklerini işlevlerine uygun olarak kullanabiliyor mu? 199 .” der. Örnek: Ayşe.” dedi. …………………………………………………………………………………. annesine “Benim ödevlerime yardım eder misin?” dedi.DOLAYLI ANLAT DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ Türkçe 8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Öğretmen.. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama : : SÜREÇ Aşağıdaki cümleleri fiilimsi eklerini kullanarak dolaylı anlatım cümlesine dönüştürünüz. Ünlü bir tiyatrocumuz “Hayat bir sahnedir.. annesinden ödevlerine yardım etmesini istedi. …………………………………………………………………………………… Arkadaşıma “Sınavın ne zaman olacağı hakkında hiçbir bilgim yok.…………………………………………………………… Kırlardaki güzel çiçekler “Renklerimiz ne kadar da canlı değil mi?” diye sordu. öğrencilere “Biraz sonra sizlere ilginç bir olay anlatacağım.” ………………………………………………………………………….. Bir atasözümüz şöyle der: “Yalnız taş..

BENİM GÖREVİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe :8 : 40 dakika :Türkçeyi doğru. eylemlerin adıdır. kürek gibi el aletlerinin pabucunu dama attı. Besinleri dondurma onları uzun süre saklamak amacıyla kullanılan yaygın bir yöntemdir. avlanmak için denize çıkan balıkçıları görüş mesafesi konusunda uyardı. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler isim mi.) Bu bölgede güzelliğiyle ünlenen birçok çağlayan bulunmaktadır. fiilimsi değil isimdir. Baharın ilk günlerinde çokça yenilen dondurmanın sağlık için bazı sakıncaları olabilir. İş makinelerinin yaygınlaşması kazma. Uzmanlar. fiilimsi midir? Niçin? Örnek: Niçin kondun a bülbül / Bahçemdeki asmaya (Bu cümledeki “asma”. Oysa isim fiiller. Ateş yakmak isteyen gençlerden birisi çakmak istemek için yanımıza geldi. Birçok yazar bu şehrin güzelliklerini kitaplarına konu etmiş. Senin bu konudaki görüşlerine kesinlikle katılmıyorum. DEĞERLENDİRME Fiilimsiyle isim fiil arasındaki farkları kavrayabilmiş mi? 200 . Ekmek alması için babasının verdiği parayı düşürmüş. Tarlalarına buğday ekmek isteyen çitçiler yağmurun yağmasını bekliyor. çünkü bir varlığı karşılıyor.

Yarın öğleden sonra gelecek arkadaşımı uzun zamandır görmemiştim. benim tanıdığım kasaba olmaktan çıkmıştı. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri ve aldıkları ekleri inceleyiniz. her sabah denize doğru uzanan geniş bir yolda. 19 Mayıs törenleri için hazırlanan öğrenciler. Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların bütün yaprakları sararmış. öğrencilerin geleceği tartışılacakmış. Tren istasyonunda beklerken tanıştığımız bu adamı hepimiz tanıdık. Zirveye giden yolda tükenmez bir azimle çalışmak gerekir. Başarıya susamış bir insanın kazanma azmi. hiçbir zaman tükenmez. geleceğini söylemesine rağmen gelmedi. Okulumuzun düzenlediği bu önemli toplantıda. O. Arkadaşım. Örnek: O. DEĞERLENDİRME Fiilimsilerin işlevlerini kavrayabilmiş mi? 201 . Altın gibi sararmış yapraklara basa basa küçük bir dağ yolundan ilerliyoruz. dergilerde yazdığı çocuk şiirleriyle tanınmış. Çarpık yapılaşmayla bu güzelim yer. yavaş adımlarla saatlerce koşar. koşar adım yürüyorlardı. (zaman eki) Tanınmış bir yazarla karşılaştınız mı hiç? (sıfat fiil eki) Yarın öğleden sonra arkadaşım gelecek. Eklerin adlarını yazınız. Bu koskoca şehirde tanıdık bir yüze rastlayamamak benim için çok doğaldı.BENİ FARK ET! DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe :8 : 25 dakika : Türkçeyi doğru.

” der. Senin yazdığın şiirler bence çok etkileyici.” Evimizin penceresinden bahçede top oynayan çocukları seyrediyorum. DEĞERLENDİRME Sıfat fiillerin işlevlerini kavrayabilmiş mi? 202 . Annem.DEĞİŞTİR DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. yiyeceklerin üzerini her zaman kapalı tutmalıyız. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki cümlelerdeki sıfat fiilleri isim yapınız. ancak romanda anlatılan şeyler tutarlı olmalıdır. Kitabın ilk cümlesi şöyleydi: “Uzaklardan gelen insanların anlatacağı şeyler vardır. Kırlardan topladığımız çiçekleri masanın üzerindeki vazoya koyalım. Örnek: Yazarın anlattığı hikâyeler kendi çevresinden izler taşıyor. Hayatta yaşanan şeyler bazen rastlantı olabilir. İngilizce öğretmenimiz daha ilk derste “Yabancı dil öğrenmek isteyen bir kişi. derdi. Karşı kaldırımda yürüyen adam bizim öğretmenimiz değil mi? Size önerdiğim kaynaklara mutlaka bakın. öncelikle ana dilinin inceliklerini çok iyi bilmelidir. Bir atasözümüz “Erken kalkan kişi yol alır. Yazarın anlattıkları kendi çevresinden izler taşıyor.” dedi.

1 Ünlü yazar 2 yarın sabah 3 kitap fuarında Kartların ön yüzü 1 Özne (Kim?) 2 Zarf tamlayıcısı (Ne zaman?) 3 Yer tamlayıcısı (Nerede?) 4 Belirtili nesne (Neyi?) 5 Yüklem (Ne yapacak?) 4 son kitabını 5 imzalayacakmış. Kartlar her bir sayfaya cümlenin bir ögesi gelecek şekilde kesilir. Etkinlikte şu aşamalar izlenir: 1. sınıfın düzeyine uygun olarak kolaylaştırılıp zorlaştırılabilir. Öğrencilerin verdiği cevaplara göre kartların arkası çevrilir ve konu. Kartların öğrenciler tarafından rahatça görülebilmesi için dosya kâğıdı büyüklüğünde olması gerekir. bir grup çalışması olarak düzenlenir. 5. öğretmen ve öğrenciler tarafından aşağıdaki örneğe benzer kartlar hazırlanır. “Bu cümlede olayın gerçekleşeceği ‘yer’i vurgulamak istersek cümlede nasıl bir değişiklik yapmalıyız?”. Bu etkinlikte kullanılacak cümle örnekleri. Öğrencilere “Bu cümleyi nasıl düzenlersek ‘zaman’ kavramı cümlenin en önemli ögesi hâline gelir?”. kartların arka yüzleri DEĞERLENDİRME Cümlede vurgu ile ilgili kuralları uygulayabiliyor mu? 203 . 4. çeşitli yer değiştirmelerle pekiştirilir. cümlenin ögelerinin daha iyi kavranması amacına yönelik olarak sınıf ortamında. “Hangi arkadaşlarınız yer değiştirirse zarf tümleci en önemli öge hâline gelir?” gibi sorularla anlamın/vurgunun nasıl değiştiği öğrencilere görsel olarak verilmeye çalışılır. 3. Öğrencilere cümlenin ögeleri ve cümlede vurguyla ilgili temel bilgiler verildikten sonra. güzel ve etkili kullanma : Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama : Kartlar SÜREÇ Bu etkinlik. Kürsüye veya tahtaya davet edilen öğrenciler tarafından bir düzen içinde tutulur.BİZ BİR CÜMLEYİZ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 25 dakika : Türkçeyi doğru. 2.

OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 .

Öğrencinin seviyesini gösteren bilgi formu. okuduğunu daha hızlı ve doğru anlama. fiziksel ve psikolojik durumu. çocuğa ait bir kitaplık oluşturmaları. • • • • Öğrencinin kimlik bilgisi. evde kitap okuma saatleri düzenlemeleri. zihinsel ve duygusal durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmen.OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma. Her öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırılabilir. ekonomik. okunan kitapların türü. cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme. Bu nedenle okuma çalışmalarında öğrencilerin sosyal. resimli ve onların ilgisini çekebilecek kitaplar okumaya teşvik ederken okuma alışkanlığı kazanmış öğrencileri de edebî değer taşıyan eserleri okumaya yönlendirmelidir. Bunun için öğretmenin. Yapılan bu çalışmanın verimli olabilmesi için evde okunan kitapların mutlaka sınıfta değerlendirilmesi gerekir. öğrencilere bir kitabı değerlendirmede dikkat edecekleri noktaları. Öğrenme sürecinde okumanın payı büyüktür. çocuklarıyla okudukları kitapları değerlendirmeleri. çocuklarına örnek olacak şekilde kitap okumaları. okuma alışkanlığı ve sevgisi kazanmış bir öğrencinin diğer derslerde de başarılı olacağı açıktır. çok yönlü ve yaratıcı düşünme. öğrencilerle birlikte bir kitap değerlendirerek öğrencilerin okuyacakları eserleri kendi başlarına nasıl yorumlayacaklarını ve bu eserlerden nasıl yararlanacaklarını göstermelidir. kişisel deneyimi önemli rol oynar. Okuma etkinlikleriyle öğrencilere. Okuma gelişim dosyasında. eserlerin planı. Öğretmen değerlendirme formları. kelimeleri. düşünce yapısı ve olumlu/olumsuz yönlerini belirlemeleri konularında yol göstermelidir. okuma alışkanlığı kazandırmada velilerle iş birliği yaparak öğrencilere evde de okuyabilecekleri kitaplar önermelidir. öğrenciyi. toplumsal çevresi. öğrencilerin okudukları kitapları değerlendirmekle kalmamalı. öğrenciler tarafından doldurulacak okuma gelişim dosyasını dönem sonlarında değerlendirir (öğrencilerin okuma alışkanlığı. onları ödüllendirmeleri ve onlara özel günlerde kitap hediye etmeleri konusunda bilgilendirmelidir. Zengin ve düzenli bir sınıf kitaplığı öğrencilerde okuma isteği uyandıracaktır. Bu amaçla da velileri. kavrama ve anlamlandırma etkinliğidir. algılama. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında zekâ seviyesi. Yeri geldiğinde yapılan küçük yardımlar ve özendirmeler. 205 . Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesinde sınıf kitaplıkları da oldukça önemlidir. farklı duygu ve düşüncelere saygılı olma. düzenlenen yarışmalarda verilen ödüllerle öğrencilerin okuma zevki ve alışkanlığı kazanmaları sağlanmalıdır. kültürel. Öğrenci değerlendirme formları.). ilgisini çekebilecek türde kitaplar okumaya yönlendirmesi gerekir. okuma süresi vb. Öğretmen. yapıcı eleştirilerde bulunma gibi beceriler kazandırılabilir. Bütün derslerin okumayı gerektirdiği göz önünde tutulacak olursa. kitap okumaktan hoşlanmayan öğrencileri kısa. Öğretmen yalnızca. Öğretmen. Bunun yanında öğretmen. Evde okunan kitapların sınıf ortamında tartışılması öğretmene. öğrencilerin sınıf dışında okuyup okumadıklarını belirleme imkânı verir.

öğrencilerin okudukları metni diğer metinlerle ve kişisel deneyimleriyle ilişkilendirme becerilerini tespit eder. Öğrencinin yıl içinde okuduğu kitapların isimlerinin yer aldığı liste tutulur. Okunan her kitapla ilgili duygu ve düşünceler yer almalıdır. Eğitim öğretim yılının ilk ayı öğrencilerin okuma seviyelerini ve okumakta zorluk çeken öğrencileri belirlemede önemli bir dönemdir. 1-5.• • Okunan her kitabı tanıtıcı bilgi. sınıfın sonunda öğrencilere verilir. kitabın özetini ve kitap hakkındaki genel düşüncelerini sınıfla paylaşırlar. Gruplar okudukları bir kitabı sınıfta tanıtır. yazarları ve okuma seviyelerini tespit eder. Öğrencilerin okuma seviyelerini tespit etmek amacıyla. Öğrencilerin doldurdukları değerlendirme formları. Bu nedenle öğretmen. • Okudukları kitapları tanıtmaları için dört ya da beş öğrenciye söz verilir. Grup üyeleri. • Kalabalık sınıflarda öğrenciler gruplara ayrılır ve iki hafta aralıkla bir veya iki grup seçilir. Öğrenciler bu şekilde her yıl kendileri için okuyacakları temel kitapların listesini yaparak okuma planı oluştururlar. • Grup üyelerinin her biri farklı bir kitap okur ve grup içinde okudukları kitabı tanıtır. Bu tartışmalar ve etkinlikler süresince okuma alışkanlığı kazanmış öğrenciler ve her öğrencinin anlama seviyesi belirlenir. 6. sınıf öğrencilerinin okudukları kitapları algılama ve değerlendirme seviyeleri ilk beş yıla göre daha üst düzeydedir. Öğrencilere her iki dönem başında uygulanan anketler dönem sonlarında ailelere gönderilir. değerlendirme formunu doldurarak yapılan sunumu değerlendirir. sınıflara ait bilgileri içeren “okuma dosyası”nı inceleyerek öğrencilerin sevdikleri türleri. Bu amaçla her on beş günde bir. Bu öğrenme seyrine bakılarak ailelere yıl boyunca bilgi verilir. Ayrıca öğretmen. Beğendikleri bir bölümü sesli okurlar. onlardan kendilerini okuyucu olarak nasıl gördüklerini anlatan bir yazı yazmaları istenir. 206 . 7 ve 8. Okuma dosyası 8. yazdıkları göz önünde bulundurulmalıdır. grup tartışmaları ve öğretmenin rehberliği öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine ve ileriye yönelik hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu sırada grup üyelerinin her biri söz alırken öğretmen de yapılan sunumla ilgili notlar alır. Sözlü anlatımda güçlük çeken öğrencilerin kitapla ilgili duygu ve düşüncelerini değerlendirmede. Bu tartışmalar sırasında öğretmen her öğrenci için beş altı cümlelik notlar alır. Öğrencilerin seviyelerini belirlemede sınıf içi etkinlik ve tartışmalar da önemlidir. Öğrenciler neden bu kitabı seçtiklerini.

.............. ......................................................................................................................................................................... ........................................................................................ 6................................. 18......................................... ......................................................................................................... 21................................................. ............................................... .................. ..................................................................................................................................................................................................................... 13.................. 207 .............. 22............................................................................. 20......... 14.......................................................... ........................................................................... 7.............................................................. 17................................ 10.................................................................. ............................................................ ....... 27.................................................................................................. ........................................................................................................... 3........................................ ................... ................................................................................... 5................................... 2....................... ............ 12... ......................................................................... 9................. 25............................................KİTAP OKUMA LİSTESİ Kitabın adı Yazarı Okunduğu tarih 1........................................................................ ...................................................................................................... 4........................ 23......................................................................................................................... 29.................................................................................................................................. ...................................................................................... 30............................................................................................................................................................................................ 11................................................................................................................................... 8............................................... 24................................................... .......... ....................................... .......................................................................................................................................................... ..................................... ..................................................................... 28.................... ............................................... ........................... 26.......................................................................................................................................... 16................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................... 15................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ................ 19........................ ......................................................................................................................................... .............................. .........................................................................................................................................................................

................................................................ ...... .................................................................... ..................... ................................. ................................................................................... Kitabı ben yazsaydım .......... .... 208 Kitabı ben tamamlasaydım .......................................... ....................................................................................................... ........................................ ............................. ............................ ...... ..................... ..................... ................................. En sevdiğim kahramanlar Ana fikri belirleme . Kitapta beğenmediğim bölüm ........ ............. ........................................................................ ..........................KİTAP OKUMA BALONU Bu kitapta en çok beğendiğim bölüm ☺ Kitabı okurken hissettiklerim Ben........................................................ .......yerinde olsaydım ..................................................... ...................... ......................................... .................................................................. .............. ............................................................................................................... ......................................... .......................................................................................................................... ........................................................................................ ......... ............ ............ ....... .......... . ....... ............................................................................................... ......

HİKÂYE /ROMAN OKUMA FORMU Kişisel Bilgiler Öğrencinin adı soyadı: Sınıfı Nu : : Kitapla İlgili Bilgiler Kitabın adı : Yazarı Türü : Okumaya başladığım tarih: Okumayı bitirdiğim tarih : Sayfa sayısı : Aynı yazardan okuduğum diğer kitaplar: Kitapla İlgili Duygu ve Düşünceler Konusu: : Yayınevi. basım yılı ve yeri: Kahramanlar: Beni en çok etkileyen kahraman ve özellikleri: Olayın geçtiği yer: Olayın geçtiği yerlerden birini kendi cümlelerimle anlatıyorum: Kitapta anlatılanların gerçekte olup olamayacağı ile ilgili düşüncelerim: 209 .

. Kitapta en çok beğendiğim cümle veya paragraf: Kitapta geçen bilmediğim kelimeler ve anlamları: 210 ...... Kitabı ben tamamlasaydım. Kitabı beğendim/beğenmedim...yerinde olsaydım..Kitaptan çıkardığım sonuç: En çok sevdiğim bölüm: Kitaptaki . bölümü değiştirip şöyle yapardım: Ben .. çünkü..

basım yılı ve yeri: Kitabın niçin yazıldığı hakkındaki düşüncem: Kitapta en çok beğendiğim cümle veya paragraf: Kitabı beğendim/beğenmedim.. çünkü. Bu kitabı okumakla ne kazandım?: Kitapta geçen bilmediğim kelimeler ve anlamları: 211 ..DÜŞÜNCEYE DAYALI KİTAP OKUMA FORMU Kişisel Bilgiler Öğrencinin adı soyadı: Sınıfı Nu : : Kitapla İlgili Bilgiler Kitabın adı : Yazarı Türü : Okumaya başladığım tarih: Okumayı bitirdiğim tarih : Sayfa sayısı : Aynı yazardan okuduğum diğer kitaplar: Kitapla İlgili Duygu ve Düşünceler Konusu: Kitapta anlatılanları kısaca şöyle ifade edebilirim: Kitaptan çıkardığım sonuç: Sevdiğim cümleler : : Yayınevi.

... basım yılı ve yeri: Okumaya başladığım tarih: Okumayı bitirdiğim tarih : Sayfa sayısı : Tutarı : Kitapla İlgili Duygu ve Düşünceler Kitaptaki şiirlerde işlenen temalar: En çok sevdiğim şiirler ve sebebi: Kitaptan ezberlediğim şiirin adı: Kitabı beğendim/beğenmedim. Ben şairin yerinde olsaydım. Kitabı okurken hissettiklerim: Kitapta geçen bilmediğim kelimeler ve anlamları: Kitapta beğendiğim şiir: 212 .ŞİİR KİTABI OKUMA FORMU Kişisel Bilgiler Öğrencinin adı soyadı: Sınıfı Nu : : Kitapla İlgili Bilgiler Kitabın adı : Şairi : Yayınevi. çünkü..

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 213 .

dinleme. Öğrencilerin. Bu değerlendirme de öğrencilerin öğretim süreci sonundaki başarılarının belirlenmesi amacıyla yapılır. eğitim sisteminin belirlenen hedeflere ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. konuşma. herhangi bir durum hakkında bütüncül bir bakış açısını ve çoklu değerlendirmeyi de beraberinde getirir. okuma. akran değerlendirme formu.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Eğitim ve öğretim etkinliklerinin en önemli ögelerinden birisi de değerlendirmedir. N. öğretimin değerlendirilmesi ve öğrenme eksikliklerinin belirlenmesidir. Burada yapılacak değerlendirme. Bu türde bir değerlendirme için izleme amaçlı testler. değerlendirmek açısından yapılan değerlendirme “süreç değerlendirmesi” olarak ifade edilmektedir. Değerlendirme. yapıldığı zamana ve kullanılan ölçüte göre sınıflandırılabilir (Atılgan. öğrenme. Değerlendirmenin farklı türleri vardır. Amaca ve zamana göre yapılan değerlendirmelerden bir diğeri de çıktıların (başarının) değerlendirilmesidir. Kan. araçlar kullanılır. Bunlar amaca. Öğretmenler eğitim öğretimin başlangıcında. öz değerlendirme formu. Öğrenme süreci içinde. Süreç içerisindeki değerlendirmeye öğretmenin ve öğrencilerin birlikte katılması. farklı amaçlarla. yazma dil becerileri ile dil bilgisindeki durumları belirlenebilir. dinleme. güvenilir ve doğru bilgiler sunacak (Kutlu ve Ahioğlu. A. Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılmasıyla da ölçülen özellikle ilgili farklı kaynaklardan bilgi edinilmiş olur. H. konuşma. öğretim yılı sonunda öğrencilerin nereden nereye geldiklerini görebilmemiz açısından önem taşımaktadır. Süreç içerisinde yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla öğretim sürecine ilişkin geri bildirimler alınır ve varsa öğrenme eksiklikleri tamamlanır. öğrencileri daha iyi gözlemlemek. Öğretim sürecinin sonunda yapılan değerlendirmeler ürün 214 . sonuçta çıktılar değerlendirilir. gözlem formları vb. Öğretim sürecinde değerlendirme iki amaçla yapılır. ve Doğan. öğretim sürecinin başında girdiler.öğretme sürecinin daha etkin geçmesine katkı sağlayacaktır. kullanılabilir. Ayrıca süreç içerisinde öğrenmenin ne ölçüde ve nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla kontrol listeleri. Türkçe Dersinde Ölçme ve Değerlendirme Türkçe dersinin öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirme uygulamaları üç boyutta ele alınabilir. Çoklu değerlendirme yoluyla sağlanan bütüncül bakış ise öğrencinin.. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. kısaca sistemin onarılmasını sağlamaktır. Bu belirlemeler için tutum ölçekleri. sürecinde ve çıkışında çeşitli ölçme araçlarını kullanabilir ve öğrencilerin kullanmasını da sağlayabilir. Öğretim sürecinin başında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin veya durumlarının belirlenmesi. farklı zamanlarda ve farklı ölçme araçları kullanılarak yapılabilir. öğretim açısından yararlı olacaktır. süreçte öğretim ve öğrenme. öğrenci ürün dosyaları. Bu amaçla eğitim ve öğretim süreci başında öğrencilerin derse karşı tutumları. öğrenmenin hangi boyutunda eksiklikleri ya da yanlışlıkları olduğunu belirlemek ve bunları gidermek açısından yararlı. öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine ve ne öğrendiklerinin farkına varmalarına da yardımcı olmaktadır. 2006). Bunlar öğretimin başında. performans ödevleri vb. yazma ve dil bilgisi alanlarına ilişkin performansları çeşitli ölçme araçları kullanılarak ölçülebilir. Bu amaçla. 2005). Bunlar. dereceli puanlama anahtarları gibi araçlar kullanılır. öğretim sürecinde ve sonunda yapılacak değerlendirmelerdir. Türkçe dersinde ölçme ve değerlendirme. gözlem formları. Ayrıca bu uygulamalar. başarı testleri. Değerlendirmenin temel amacı sistemin doğru işleyip işlemediğini ortaya koymak ve buna dayanarak sistemdeki eksikliklerin tamamlanmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini. okuma.

Süreç değerlendirmesinde. Türkçe dersinde öğrencilerin bir döneme veya yıla ait genel başarılarını değerlendirmek için çeşitli soru formatlarının kullanıldığı başarı testleri kullanılarak ürün amaçlı değerlendirmeler yapılabilir. Ölçme ve değerlendirme yoluyla elde edilen bilgiler sadece öğrenenin kazanımlarını yansıtmakla kalmaz. aynı zamanda öğretimin verimliliği hakkında da bilgi verir. Ürün değerlendirmesinde ise programda belirlenen kazanımların öğrenciler tarafından ne ölçüde kazanıldığı. Öğrencilerin belirlenen hedefe ulaşıp ulaşmadığının yanı sıra öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğinin belirlenmesi de önemlidir. Burada öğretmen birden fazla araçla öğrenci başarısı hakkında daha gerçekçi değerlendirmeler yapacaktır. Türkçe dersinde uygulanan sistem. hem süreç değerlendirmesi hem de ürün değerlendirmesi birlikte yapılmalıdır. Ürün odaklı değerlendirmelerde genellikle başarı testleri kullanılmaktadır. velisi. Değerlendirme sürecine öğretmen ve öğrenci birlikte katılmaktadır.odaklı değerlendirmelerdir. öğrencinin kendisi ve akranları. Eğitimin aksayan ve eksik yönlerinin belirlenmesi ise geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi. Böylece öğretimin aksayan ve eksik yönlerini tespit etme olanağı elde edilir. öğrencilerin süreç içerisindeki performanslarındaki gelişimleri izlenir. 215 . öğretmeni ve kurumlarca hazırlanan araçlarla bilgi elde edilir. Değerlendirme sürecinde öğrenci başarısının değerlendirilmesinde birkaç yöntemin bir arada kullanılması da yararlı olacaktır. Yukarıda da değinilmeye çalışıldığı gibi Türkçe dersinde. öğretimin geliştirilmesi için düzenlemelerin yapılabilmesi ve önlemlerin alınabilmesi açısından önemlidir (Tekin. çoklu bir değerlendirme sistemidir. Ayrıca başarı testleri yanında öğrenci ürün dosyaları ürün değerlendirme amaçlı olarak kullanılabilir. öğrencilerin neler öğrendikleri ölçülür. 1991). testler akran / grup öğretmen öğrenci kendisi anne baba / veli Şekilde de görüldüğü gibi öğrenci hakkında.

. b) .DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ Türkçe dersinde yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmaları.. • Sınavdaki sorular başka sorulara ipucu olmamalıdır. Aşağıda Türkçe programı kazanımlarının değerlendirilmesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılabilen bazı ölçme araçları ve yöntemleri hakkında kısa bilgiler ile form örnekleri verilmiştir: 1... çünkü çoktan seçmeli testlerin birçok avantajı vardır.. cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır.. ÖRNEK: 1... Kısa Cevaplı Maddeler Öğrencilerin bir konuya ilişkin salt bilgi basamağındaki bilgilerini ölçmek amacıyla kullanılır.’dir/dır. Ancak. hedef davranışların 216 .. Ayrıca bilgiyi hatırlama düzeyinin yanı sıra daha karmaşık olan düzeylere kadar... Bu madde türünde sorular çok dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. • Her soru. az zamanda güvenirliği ve kapsam geçerliği yüksek testler hazırlanabilmesidir.... Kısa cevaplı sorular iki türlüdür.. “Ne?”. bir testin puanlanabilen en küçük birimidir. c) ...... sorunun cevabının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. Öğrencilere “Kim?”.. • Sorunun cevabı kesin olmalıdır.. Değerlendirmeler sırasında esnek olunmalıdır.... Bu avantajlardan en önemlisi. daha karmaşık konuları bu maddelerle ölçmek mümkün değildir.. maddelerin birleşmesinden oluşur.. Metindeki kahramanların . Puanlama anahtarı hazırlanırken üzerinde fazla durulmamış cevaplarla karşılaşılabilir... Soru kök.. Madde... verilen açıklama ve soru köküne göre en uygun veya doğru cevabı seçer. diğeri eksiltili cümle türündedir. Çoktan Seçmeli Maddeler Çoktan seçmeli maddeler... Kısa cevaplı sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: • Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır. Çoktan seçmeli testler.... öğrenme eksikliklerini tamamlamak amacıyla kullanılacaktır...... kısa açıklamalar ya da tablo / grafik ile açıklamalar şeklinde olabilir... genellikle soru şeklinde ifade edilir.... Bir sorunun doğrudan yöneltilmesi cümle tamamlamadan daha etkili olacaktır. Bu cevaplar cümle tamamlama...... “Ne zaman?” “Neler?” gibi sorular bu amaçla sorularak cevaplar istenebilir. öğrenci başarılarını belirlemek.. Hikâyedeki kahramanlar.. Kısa cevaplı maddeleri puanlamak kolaydır. eğitim ve psikolojide çok sık kullanılan ölçme araçlarındandır.... ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır...... Birisi soru cümlesi... 2. davranışları arasındaki farkı kısaca açıklayınız... 2.... a) . Bu çeşit bir soruyu cevaplandıracak bir öğrenci... bir soru kökü ve bunu izleyen bir seri olası cevaplardan oluşur...... tanımlama.... Bu maddeler için standart bir puanlama anahtarı oluşturulmalıdır. Çoktan seçmeli testler.. • Bir sorunun ifadesinde.... • Soru cümlesi.....

Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu. madde kökünde verilmelidir. Çoktan seçmeli test soruları hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sorular sınav kapsamına uygun olmalıdır. Ne bir dostunuz var acınızı alacak. Doğru cevaplar seçeneklere eşit dağıtılmalıdır. Ana fikir seçeneklerde değil. Doğru cevaba ipucu verilmemelidir. Cevapları kitaplarda bire bir yer almayan sorular sorulmalıdır. (OKS 2003) “Ben fikrimi değiştirdim. (OKS 2006) 217 . B) Sorunlar azaldıkça mutluluk artar. dün de böyle düşünüyordum. Çoktan seçmeli testlerin bir diğer avantajı ise büyük gruplara rahatlıkla uygulanabilmesidir. testle belirlenir. değiştiğimi sananlar beni anlamamış. B) İnsanların düşüncelerinde günden güne değişiklikler görülebilir.ölçülmesinde oldukça büyük bir beceriye sahiptir.” derler. Cevabı kişiye göre değişen sorulardan kaçınılmalıdır. D) Birlikte yaşamanın temelinde sevgi vardır. Puan dağılımı değerlendiren kişi tarafından değil. Tek bir doğru seçenek olmalıdır. Seçeneklerde “hiçbiri”. (Şükrü Erbaş) Bu dörtlükte vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşamı anlamlı kılan dostluklardır. Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak. Bu testler aynı anda derse ilişkin farklı konuların ölçümünü sağlar. D) Fikirleri değişse de insanların bunu dile getirmesi zordur. Mümkün olan en kısa anlatım kullanılmalıdır. Tamamlatma yerine soru formatı kullanılmalıdır. şimdi eskisi gibi düşünmüyorum. Bugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile: “Ben değişmedim. Her bir soru bir tek kazanıma yönelik olmalıdır. Dil bilgisi – yazım kurallarına uyulmalıdır. Her bir soru öğrencilerin öğrenmeleri açısından önemli bilgi ve becerileri yoklamalıdır. C) Yaşam şartları değiştikçe insanların düşünceleri de değişir. Olumsuz ifadelerden kaçınılmalıdır. Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanlar düşüncelerini ifade etmekte çoğu zaman güçlük çekerler. ÖRNEK: Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim. Öğrencinin sorunun cevabının başka bir sorudan bulması engellenmelidir. Kıyıda köşede kalmış bilgilerden kaçınılmalıdır. Nesnel ve güvenilir puanlama sağlar. Seçeneklerin mantıksal veya sayısal sıralanmasına dikkat edilmelidir.” diyen adam az görülür. C) İnsan tek başına yaşayamaz. Seçeneklerin uzunlukları eşit olmalıdır. “hepsi” ifadeleri kullanılmamalıdır. Çok ayrıntılı veya çok kapsamlı bilgileri içeren sorulardan kaçınılmalıdır.

. Doğru / Yanlış Maddeleri Verilen bir cümlenin. 218 . Metnin türü destandır. cinler cirit oynarken eski hamam içinde.. prensiplerin öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılamadığının ölçülmesinde etkilidir. 1. ufak tefek şeyler. Öğrencinin okumak için harcayacağı zamanı azaltır.. ellerini sıcaktan soğuğa vurdurmazlarmış. yanlış olduğunu düşünüyorsanız “Y” yazınız. rakam. Genellikle eşit olmayan sayıda madde ve seçenek oluşturulmalıdır. Eşleştirme Maddeleri Eşleştirme maddeleri bir sütundaki soruların diğer sütundaki cevaplarla. Ne?.... • Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır.3. ÖRNEK: Aşağıdaki kelimeleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz. Eğer ifadenin doğru olduğuna inanıyorsanız. basma 4. latife Türlü... sayı. ÖRNEK: Bir varmış. Bu maddeler. kalbur saman içinde. Nerede?” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. . ……….. Aksi takdirde öğrenciler tahmin etme eğilimi göstermekte ve tüm maddelerle seçenekleri birbirleriyle eşleştirmeye çalışmaktadırlar. dil ile tarif edilmez ki edeyim. Benzer seçeneklerin iki ya da daha fazla maddede kullanılabileceği durumlarda tercih edilmektedir. Bu nedenle bu tarz maddeler önerilmemekle birlikte yeri ve zamanı geldiğince ender de olsa kullanılabilir. eşleştirilmesi ile yapılandırılır. önemsiz. Eşleştirme maddeleri “Kim?.. babası gözlerini gözlerinden ayırmaz. ifadenin yanına “D”. Eşleştirmeli sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: • Bir eşleme takımında verilen seçeneklerle eşleştirilmesi istenilenler eşit sayıda olmamalıdır. 2. bir kavramın ilişkili olduğu diğer kavram ya da kavramlarla vb. çeki Üzerinde renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Bu madde türlerinin hazırlanması oldukça kolaydır. Etkili ve nesnel bir puanlamaya imkân sağlar. okka Ağırlık ölçüsü. varlıklı bir ailenin güzel bir kızı varmış.. Metinin girişinde kullanılan kalıp ifadeler tekerlemedir.. Kavramların. mevcut bilgilere bağlı olarak doğru mu yanlış mı olduğunun belirlenmesinin istendiği madde türüdür. Zaman zaman içinde. tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. bir yokmuş. entari İki yüz elli kiloya eşit olan ağırlık ölçüsü.. bir kelime listesi ise alfabetik. Bu tarz maddelerin nasıl yazılacağına ilişkin birçok öneri bulunmaktadır. Anası. Metinle ilgili ifadeleri dikkatlice okuyunuz.. Allah’ın kulu çokmuş. çoğu zaman yanlış cevapların doğru cevaplardan daha güvenilir olması nedeniyle eleştirilere maruz kalmaktadır. • Cevap listesi. öteberi Şaka.

Açık Uçlu Sorular Türkçe dersinde öğrencilerin başarılarını değerlendirmek amacıyla öğretmenler tarafından klasik sınavlarda yaygın olarak kullanılan bir madde türüdür. Konuşmada akıcılık. Cevaplama işlemi cevaplayıcının. genel sorular sorulmamalıdır. • Sorularda ifade ve yazım hataları olmamalıdır. • Uzun ve az sayıda soru yerine kısa ve çok sayıda soru tercih edilmelidir. ilgi ve tutumunu daha ayrıntılı ölçmektedir. Puanlamada puanlayıcı kanaati. kendine güven. 219 . • Sınavdaki sorular birbirinden bağımsız olmalıdır. Ancak. ÖRNEK: Bir millete mensup insanlar. • Sorular mutlaka belli davranışı yoklayan nitelikte olmalı. Cevapları tamamen doğru ya da tamamen yanlış olarak sınıflamak mümkün olmadığından cevapların doğruluk derecesini tayin etmek puanlayıcıya düşer. Açık uçlu soruların olumlu yönlerinin yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. • Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. kitabın belli yerlerinden aynen alınmış ifadeleri içermemelidir. düşündükleri ve hissettikleri ile ilgili değerli bilgiler sağlar. Öğrenciden soruların cevabını düşünüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak ifade etmesi beklenir. Ayrıca açık uçlu soruların güçlük derecesini tayin etmek de zordur. tarihlerini bilmek zorunda mıdır? Açıklayınız. Bu sınavlarda öğrencilere duruma göre belirli sayıda (örneğin beş) soru sorulur. ………………………………………………………………………………………… Atalarımızın insanlığa hissettiriyor/düşündürüyor? birçok hizmette bulunmuş olması size neler ………………………………………………………………………………………… 6. değişkenler de puana karışır. Öğrencilerde strese neden olabilir ve bu da unutmaya yol açabilir. Resmî görüşmeler. niteliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Resmî olmayan görüşmeler ise ders sırasında öğrenciye sorular sorularak yapılabilir Sözlü sınavlar öğrenci ve öğretmen arasında sözlü iletişim gerektirir. planlı birtakım soruların sıralanması ile yapılır. yazılı anlatım becerisini. Cevabı yazılı olarak ifade etmek zorunlu olduğundan hız vb.5. tartışma yeteneği vb. Sınavlarda açık uçlu sorular öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini. Bu sınırlılıkları en aza indirgemek için açık uçlu sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: • Sorular sınırlandırılmalı. güvenilirliği düşüktür ve değerlendirmeler nesnel olmayabilir. puanlama işlemi ise puanlayıcının çok zamanını alacağından sorulabilecek soru sayısı sınırlıdır. Görüşmeler genellikle öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yapılır. Görüşme Görüşmeler öğrencilerin anladıkları. puanlama işleminde hataya neden olur.

öğrencilere eleştirel bakış açısı kazandırmakta ve yapılan herhangi bir çalışmayı ölçütlere göre değerlendirebilme becerisinin kazanmasında etkili olmaktadır (Noonan B. bu tutumlarını gidermeye yönelik tedbirler alınır (EK 6). Akran değerlendirme Akran değerlendirmede öğrenciler. eleştiri yapma becerisi kazanmalarına yardımcı olunmaktadır. Ayrıca sınıfa yeni gelen öğrencilere bireysel olarak da uygulanabilir. karşı eğitim öğretim sürecinin ilerleyen dönemlerinde. duygusal bir hazır oluşluk hâli veya eğilimdir. 9. katıldıkları etkinliklere. “Kararsızım”.7. çeşitli öz değerlendirme formları kullanılabilir. grubu.. fen bilimleri. Tutum bir bireye atfedilen bir eğilimdir. davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir. Eğitim öğretim süreci içerisinde öğrenci performanslarını değerlendirme ve öğrenme eksikliklerini belirleme amacıyla yapılan değerlendirmeler için kullanılan klasik ölçme araçlarından farklı olarak süreç değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Öğrencinin Türkçe dersine ilişkin tutumlarını belirlemek için eğitim öğretim sürecinin başında. herhangi bir araştırmacının. Matematik. “Katılıyorum”. akranlarının çalışmaları hakkında çeşitli kararlar verirler. güzel sanatlardaki performansın değerlendirilmesi gibi konularda kullanılabilmekte. 2005). belli amaçlara ulaşmada gerekli becerilerin değerlendirilmesi için veriler sağlayabilmektedir (MEB. ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur. Öz değerlendirme uygulamaları ile öğrencilere çalışmaları hakkında dönütler verilmekte. Bunlar kontrol listeleri. öğrencilerin kendilerini değerlendirmesi amacıyla. Akran değerlendirmesi herhangi bir çalışmanın ardından tek bir öğrenci tarafından yapılabileceği gibi birçok kişi tarafından aynı anda da yapılabilir (EK 14). Gözlem Gözlem.EARGED. R. ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. Tutum Ölçekleri Tutum. Türkçe dersinde. bireylerin belli bir kişiyi. 2003). 8. Uygulama sonucunda Türkçe dersine karşı olumsuz tutuma sahip olan öğrencilere. Tutumların ölçülmesinde en çok kullanılan yöntem Likert ölçeğidir. Süreç değerlendirmesinde kullanılan akran değerlendirme. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. tüm bilim dallarında eskiden beri en yaygın olarak kullanılan bir bilgi toplama tekniğidir. EK 15). 10. ortaya konan davranış değil. Likert tipi ölçeklerle. Öz değerlendirme Öğrencilerin kendi çalışmaları hakkında kararlar vermesidir. kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen. “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. Gözlenebilen. performans ödevlerine ilişkin kendilerine soru sorarak güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleridir (EK 12. öğretmenin ilk defa girdiği sınıfı tanıması amacıyla tutum ölçekleri uygulanır. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. kapsamlı ve zamana yayılmış bir resim elde etmek istemesi hâlinde gözlem yöntemini kullanabileceğini ifade etmektedir (Akt. Bu ifadeler için. açık uçlu sorular ve dereceli puanlama anahtarları olabilir. Bailey. işlenen metin ve temalara. 220 .& Duncn. “Tamamen katılıyorum”. Türkçe dersinde öğrencilerden öz değerlendirme sırasında istenen. Böylece her cevaplayıcı. herhangi bir ortamda oluşan bir davranışa ilişkin ayrıntılı.

durumlar dikkate alınarak doldurulabilir. doğru ve çabuk bilgiler sağlamak ve öğrencilerin sınıf içi katılımlarını. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın Nedenleri Dereceli puanlama anahtarları. Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. Kontrol listeleri. gözlenen performansın belirlenen her bir düzeyi için tanımlamalar yapılır veya puanlar verilir. 2006) (EK 5). Gözlem formları.Yıldırım ve Şimşek. 1997). çalışma kâğıtlarına verdikleri tepkileri vb. Dereceli puanlama anahtarlarının. x… gibi bir işaret veya kelime ile gösterilmesine olanak veren bir araçtır (Turgut. daha önceden geliştirilen veya kendisinin geliştireceği gözlem formlarını. kapsamlı ve uzun bir sürece dayalı olarak. Atılgan ve diğerleri. kontrol listesi. gösterdikleri performansları. bir kişinin aynı performansı için birçok defa kullanılabileceği gibi birçok kişi için de kullanılabilir. Kontrol listeleri. Bu amaçla örnek olarak gözlem formu. 221 . Performans düzeyleri ya da ölçütlerin ne derece karşılandığı hakkında bilgi vermezler (Akt. Öğrenciler dereceli puanlama anahtarı kullandıkça ürünlerinin sorumluluğunu daha fazla duyarlar. kazanımları ne derece kazandıkları hakkında bilgiler elde etmek istiyorlarsa doğrudan gözlem yöntemini kullanabilirler. Bunun yerine dereceli puanlama anahtarlarının kullanılması daha uygundur (Berberoğlu. Kontrol listelerinin kullanılması kolay olduğu için öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmeleri amacıyla da uygulanabilir. öğrenciler hakkında ayrıntılı. öğrenenin herhangi bir performansını veya ürünü değerlendirmek amacıyla kullanılan bir puanlama anahtarıdır (Mertler. Dereceli puanlama anahtarlarında. öğrencilerin ders içerisindeki durumları. Kontrol listeleri gözlenecek performansın varlığının evet. dereceli puanlama anahtarları verilmiştir. öğrencilerin performanslarını ölçmek amacıyla sınıf içi ve sınıf dışında her zaman kullanılabilir. Türkçe dersinde öğretmen gözlem yöntemini. kontrol listelerini ve dereceli puanlama anahtarlarını kullanarak uygulayabilir. analitik ve bütüncül puanlama anahtarları kullanılabilir (EK 4. var. Öğretmen doldurmuş olduğu gözlem formu ile öğrencilerin kazanımları ne derece kazandıklarını ve sınıf genelinde kazanımların ne kadarının kazanıldığı görülebilir. Kontrol listeleri Türkçe dersinde. EK 8). herhangi bir konu ya da beceriye ilişkin performansı oluşturan elementlerin ne kadarının öğrenciler tarafından gösterildiğinin belirlenmesi için uygun bir tekniktir. Dereceli puanlama anahtarları. 2003). Örnek olarak EK 3’te verilen “Okuma Becerisi Gözlem Formu” incelendiğinde A öğrencisi kazanımları genel olarak kazandığı. 2001). Gözlenecek nitelikte belli bir performans var ise iki kategoride puanlama gerektiren kontrol listelerinin kullanılması uygun olmaz. Öğretmen kendi açısından incelediğinde bir daha değinilmesi gereken kazanımları görebilmektedir (EK 1). Ayrıca EK 1 ve 2’de dinleme/izleme ile konuşma becerisi gözlem formlarına da yer verilmiştir. • • • • Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. öğrencilerde gözlemlenecek performansa veya ürüne göre iki farklı türü. Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmesini kolaylaştırır. Türkçe dersinde öğretmenler. 2006). D öğrencisinin ise kazanamadığı görülmektedir.

• •

Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve ölçütler sağlar. Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi, çocuklarına yardımcı olması konusunda onlara kolaylık sağlar. Ne amaçla geliştirileceğini belirleyin. Nelerin değerlendirileceğini açıkça belirleyin. Yeterlik düzeylerine karar verin. Ödevin ölçmeye çalıştığı kazanımların, ürünlerin veya becerilerin anahtarını oluşturun. Kazanım, ürün veya her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazın. Burada önemli olan düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir.

Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • • • • •

11. Öğrenci Ürün Dosyaları Öğrenci ürün dosyası, öğrencilerin bir veya birkaç alandaki çalışmalarını gösteren bir çalışma dosyasıdır. Öğrenci ürün dosyası, veli ve öğretmenlerin, öğrencinin gelişimini izleyebilmesine imkân verir. Sınıf içi etkinliklerin bir araya getirilmesiyle oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. Öğrencilerin dönem veya yıl boyunca yaptıkları çalışmaların belli standartlara göre organize edilmiş bir koleksiyonu olan öğrenci ürün dosyası, öğrencinin bir veya birden fazla konu alanında yaptığı çalışmaların sistematik, amaçlı ve anlamlı bir koleksiyonu olarak tanımlanabilir. Kullanım amacına göre içeriği de değişen öğrenci ürün dosyası sergileme, çalışma ve değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Değerlendirme amaçlı öğrenci ürün dosyasında tüm maddeler puanlanır, sıralanır ve değerlendirilir (EK 11; EK 12, 13). Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir? • • • • • • • • • • • • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve öğrenciye kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak, Programa bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek, Öğrencinin gelişimini, kanıtlara dayanarak daha sağlıklı izleyebilmek, Öğrencinin gelecekteki öğrenme etkinliklerine ışık tutmak, Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek, Öğrencilerin, arkadaşlarının gelişimini izleyip birbirlerine yardımcı olmalarını sağlayarak gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç oluşturmak, Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmelerine yardım etmek, Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardımcı olmak, Aile ile iletişimi sağlamak, Ürünü ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak, Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardımcı olmak, Öğrencilerin çalışmalara katılımlarını sağlamak ve bunları değerlendirmektir. 222

Öğrenci ürün dosyasının içeriği nedir? • • • • • • • • • • • • • • • • • • Öğrencilerin yazmış olduğu ödevler (taslak veya son şekli), Araştırmalar, Fotoğraflar, resimler, Ses kayıtları, Grup ödevleri ve projeler, Öğretmen anektotları, Kelime geliştirme çalışmaları, Öğrencilerin mektupları, Öğretmen kontrol listeleri, Öğrencilerin zorlandıkları ve tekrar yapmak istedikleri ödevler, Özel ödevlerin içinden seçtikleri örnekler, Değerlendirme kâğıtları, Kitap okuma listeleri, Okuma gelişim dosyalarıdır. Öğrenci ürün dosyası çalışmalarında öğretmenin rolü nedir? Öğretmen, öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur. Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar. Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği sorumluluğundadır, kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilir. öğrencinin

Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır; ancak değerlendirme ölçütleri baştan belirlenmeli ve bu ölçütler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. Öğrenci ürün dosyası çalışmalarında öğrencinin rolü nedir? Öğrenci ürün dosyası, öğrenciye ait bir çalışma olduğundan, bu çalışmanın en önemli aşamasını, öğrencinin dosyaya hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptaması oluşturur. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait olacaktır. Öğrenci ürün dosyası kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle desteklemek gereğini duyabilmelidir. Ölçek listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması, öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir. Öğrenci ürün dosyası çalışmalarında velinin rolü nedir? Öğrenci ürün dosyası çalışmasında velinin rolü çok önemlidir. Veli, öğrenci ürün dosyasının öğretmen için anlamını, programın ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını, öğrenciler için önemini çok iyi kavramalıdır.

223

Öğrenci ürün dosyası hazırlama sürecinde öğretmenin yapacakları nelerdir? • Öğrenci ürün dosyasını hazırlamadan önce, öğretimin genel hedeflerini ve kazanımlarını belirleyiniz. Kendinize, bu kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi, öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini sorabilirsiniz. Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. Elinizde örnek varsa öğrencilerinize gösteriniz. Öğrencilerinize öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz. Öğrenci ürün dosyasında nelerin bulunabileceğini belirtiniz (sınavlar, projeler, değerlendirme ölçekleri, yazılar vb.). Dosyaya fazla ürün koyarak öğrencilerin cesaretini kırmayınız (başlangıçta 4-5 madde). Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (Öğrencilerinize dereceli puanlama anahtarı hakkında bilgi veriniz.). Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi veya öz değerlendirme formları vb. araçlar kullanabilirsiniz. Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Örneğin, öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp, dosyaya ekleyebilirsiniz.

• • • • • • •

12. Performans Ödevi Performans ödevi; öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Performans ödevleri öğrencilerin kazandıkları bilgileri günlük hayatta ne ölçüde kullanabildiklerini belirlemek amacıyla hazırlanan ödevlerdir. Öğrencinin hayatındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını gösterir. Performans ödevleri birkaç günde yapılabileceği gibi birkaç hafta da sürebilir. Bu nedenle öğrencilere, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar etme, oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma imkânı verir. Öğrencilerin gerçek performanslarını ölçmek açısından uygun araçlardır. Performans ödevleri kimlik bölümü (sınıf düzeyi, tema, beklenen performans), görev, yönerge ve puanlama araçlarından oluşur. Proje ve performans ödevlerinin değerlendirilmesinde özellikle dereceli puanlama anahtarları kullanılmaktadır (EK 6). 13. Proje Ödevi Proje, öğrencilerin gerçek yaşama benzer işler üzerinde, özgün bir ürün ortaya koymak amacıyla yaptıkları bağımsız konu araştırmaları ve etkinliklerdir. Öğrenci merkezli olan bu yöntemde, öğretmen etkin değildir; sadece öğrenciye rehberlik etme ve değerlendirme görevini üstlenebilir. Proje türleri şu şekilde sıralanabilir: • • • Kısa Süreli Projeler: Birkaç saatlik ya da bir-iki haftalık projelerdir. Uzun Süreli Projeler: Birkaç aylık ya da uzun dönemli projelerdir. Eylem projeleri: Toplumdaki sorunların çözümüne yönelik projelerdir.

224

Araştırma- İnceleme Projeleri: Belli bir konuda bilgi toplamaya ve toplanan bilgileri çözümleyerek sunmaya yönelik projelerdir.

Öğrencilerin ilgilerini çekecek ve çözmeyi amaçladıkları herhangi bir problem proje konusu olabilir (EK 9): • • • • Mektup yazma, rapor yazma, okulda ya da başka bir yerde sergilemek amacıyla piyes yazma, Okul dergisi çıkarma, Okulda çalışacak yeni eğitsel kollar kurma, Belirli konularda bir inceleme raporu hazırlama.

Proje genel hatlarıyla şu aşamalardan oluşabilir: Amacın Belirlenmesi: Bu aşamada, projede incelenecek olan konular, cevaplanması gereken sorular belirlenir. Konu, beyin fırtınası yoluyla sınıfta belirlenebilir ya da öğretmen tarafından önerilebilir. Ancak konu öğrencileri açmaza düşürmemeli, sorular da konuya yönelik olup doğrudan sorulmalıdır. Ölçütlerin Belirlenmesi: Projenin amacına ulaşabilmesi için ölçütler öğretmen tarafından belirlenir. Planlama: Planlama, gerekli malzemenin belirlenmesi (Hangi kaynaklardan yararlanılacağı, kimlerden yardım alınacağı ve projenin tamamlanması için gerekli ihtiyaçlar belirlenir.); izlenecek yolun belirlenmesi (Proje sırasında yapılacaklar sıralanır. Önce kaynakların okunması, konunun ana hatlarının çıkarılması, uzmanlarla görüşme gibi işlemlerin sırası belirlenir. Bu aşamada projenin nasıl sonuçlanacağını tartışmak ta gereklidir.); zamanlama (Tahmini başlama ve bitiş süresi belirlenir. Bu yapılırken yapılacak işlerin tahmini süresi göz önünde bulundurulur.) alt bölümlerinden oluşmaktadır. Araştırma ve Eylem: İstatistiksel bilgi toplanması, okuma, uzmanlarla görüşme, fotoğraf çekme, elde edilen bilgilerin analizi bu aşamada gerçekleşecektir. Öğretmen bu aşamada sorularına cevap vererek öğrencileri yönlendirebilir. Ancak çalışmayı yapmaktan tamamen öğrenciler sorumludur. Proje Sunumu İçin Hazırlık: Projenin nasıl sunulacağı tasarlanır ve sunum uygun kişilerin gözetiminde denenerek geri bildirim alınır. Ürün ve Sunumu: Çalışmanın sonucu öğrencilerin bulgularını ve projenin aşamalarını göstermelidir. Projenin ürünü bir rapor, sergi, seminer, resim, şiir vb. olabilir. Eğer yeterli zaman varsa sergi uygulaması- öğrencileri motive edici özelliğe sahip olduğu için- tercih edilebilir. Bu durumda öğrenci ürününün yanında durarak sorulan soruları cevaplandırabilir. Eğer zaman kısıtlıysa ürünler sınıfta elden ele dolaştırılarak herkesin görmesi sağlanmalıdır. Değerlendirme: Proje sırasında başvurulan becerilerin değerlendirilmesine yönelik olmalıdır. Daha önceden belirlenmiş olan ölçütlere göre değerlendirme gerçekleştirilir (EK 9). Proje çalışmasını yönetmede öğretmene de birtakım görevler düşmektedir: • • • Öğrencilerin çalışma ve iş bölümüne dair yaptıkları plana uyup uymadıklarını denetlemek, Öğrencilere inceleme ve araştırma yöntemleri önermek, Öğrencilere, karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesinde yardım etmek, 225

• • • • • • • • •

Kaynak kitaplardan, öğrenim ve öğretim araç ve gereçlerinden yararlanılmasına yardım etmek, Varsa öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, Öğrencileri kendi başlarına çalışabilir hale getirmek, Öğrencilere başarı duygusunu aşılamak ve kendilerine olan güvenlerini artırmaktır. Proje yöntemi öğrencilerin; Kendi çevreleri ve dış dünya arasındaki bağlantıları görmelerine, Toplumdaki farklı insanlarla iletişim kurmalarına, Kendilerini bir etkinlik için organize etmelerine, Kendi zamanlarını planlamalarına ve bir plana göre çalışmalarına, kendi bulgularını toplum içinde sunmada ve savunmada pratiklik kazanmalarına, Öğretmenlerinin rehberliğinde kendi öğrenme durumlarını kontrol edebilmelerine yardımcı olur.

Kısacası bu yöntem sayesinde öğrencilerin araştırma, problem çözme, öğrendiklerini kullanma gibi üst düzey düşünme gerektiren beceriler kazanması sağlanacaktır. Proje yönteminin birtakım zorlukları ve tehlikeleri de vardır. Öğrenci sadece bilişsel düzeydeki etkinlikleri ya da amaca uygun olmayan projeleri seçebilir. Bu yöntem kimi zaman bireyciliğe aşırı vurgu yapabilir. Kimi zaman verilen probleme ilişkin malzeme bulunmayabilir. Kimi zamansa öğrenciler tarafından yazılı materyali okuyup özetleme ya da aynen yazma olarak algılanıp uygulanabilir. Ancak bütün bunlara rağmen ezbercilikten uzak bir yöntem olduğu için riskleri en aza indirmeye özen göstererek kullanılabilir.

226

Öğretimin bütün aşamalarında. ) sınıflarda ilk defa uygulanıyorsa öğrencilere ve velilere. akran değerlendirme ve grup değerlendirme uygulamalarını yapılabilir. Öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumları merak ediliyorsa tutum ölçekleri kullanılarak ölçülür. Bunun için de öz değerlendirme formları. öz değerlendirme ve akran değerlendirme vb. 7. Derse karşı olumsuz tutuma sahip öğrencilere yönelik tedbirler alınır. 3. okuma. 4. Eğitim ve öğretim sürecinin başlangıcında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri veya durumları belirlenmelidir. konuşma. 6. Öğretim süreci içerisinde. Öğretim sürecinde öğrencilerin dinleme. öğrenci ürün dosyaları. özellikle süreç değerlendirme amacıyla kullanılacak ölçme araçları (performans ödevleri. yukarıda açıklanan farklı türdeki maddelerin olabildiğince yer alması. Ayrıca tema başlangıcında da öğrencilerin temayla ilgili durumlarını. 5. yazma ve dil bilgisi alanlarına ilişkin durumları sürekli ve sistematik olarak gözlemlenir ve gözlem sonuçları gözlem formlarına kaydedilir. birikimlerini belirlemek amacıyla ölçme araçları kullanılır. grup ve akran değerlendirme formları kullanılır. eleştirel düşünme becerileri gibi bazı temel becerilerin gelişmesinde etkili olan öz değerlendirme.Türkçe dersinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları özetlendiğinde. 2. Türkçe dersinde öğrenci başarılarının ölçülmesinde kullanılan sınavlarda. Metin işleme sürecinde ve iş birliği içerisinde yapılan etkinliklerde öz değerlendirme. ölçülen özelliğin değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır. grup değerlendirme ve akran değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. yararları ve uygulanma süreci gibi uygulamaya ilişkin durumlar açıklanmalıdır. 227 . performans değerlendirilmesinde karar verme. 1.

Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 228 Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belirler. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. Öğrenci adı EK 1: DİNLEME/İZLEME BECERİSİ GÖZLEM FORMU A B C Ç Not: Öğrencinin yukarıda yer alan kazanımları gerçekleştirme düzeyine göre (Evet:3 Kısmen:2 Hayır:1) puan verilir. Dinlediklerinde/izlediklerinde amaç-sonuç ilişkilerini belirler. Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirme Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirir. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay. Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. zaman. şahıs. duygu. . Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları. düşünce ve hayalleri yorumlar. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır. Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. yer. Dinlediği/izlediği kişiyi sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden değerlendirir. varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Dinlenenle ilgili soru sormak. sabır ve saygıyla dinler. Dinlediklerini/izlediklerini içerik yönünden değerlendirir.Dinleme/izleme kurallarını uygulama Konuşmacının sözünü kesmeden. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. görüş bildirmek için uygun zamanda söz alır. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü anlamları bulur.

özdeyiş. 229 . tür ve seviyeye uygun mu? Olaylar ve bilgiler sıraya konularak anlatıldı mı? Konuşma bütünlük ve tutarlılık içinde sürdürüldü mü? Konuşmasında ana fikir ve duyguyu yardımcı fikir ve duygularla destekledi mi? Konuşmasını deyim. atasözü. işitsel ve çok yönlü iletişim araçlarından yeterince yararlandı mı? Konuşması boyunca nezaket kurallarına uydu mu? Öğrenci adı EK 2: KONUŞMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Not: Öğrencinin yukarıda yer alan kazanımları gerçekleştirme düzeyine göre (evet:3 kısmen:2 hayır:1) puan verilir. tonlama ve duraklama yaptı mı? Sözleriyle jest ve mimikleri birbirine uygun mu? İçerik Konuşması konuya.Dil ve anlatım İşitilebilir bir ses tonuyla konuştu mu? Konuşmasında standart Türkçeyi kullandı mı? Kelimeleri doğru telaffuz etti mi? Kelimeleri anlamına ve bağlamına uygun kullandı mı? Dil bilgisi kurallarına uygun cümleler kurdu mu? Güven verici. anlaşılır ve konuya hâkim bir şekilde konuştu mu? Konuşmasında uygun yerlerde vurgu. amaca. açık. alıntı ve örneklerle zenginleştirdi mi? Konuşmasını günlük hayatla ilişkilendirdi mi? Sunum Konuşmasını verilen sürede tamamlayabildi mi? Konuşma sırasında ölçülü ve rahat mıydı? Konuşmasını sunarken görsel.

Okuduğu metni değerlendirme Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. Metnin konusunu belirler.EK 3: OKUMA BECERİSİ GÖZLEM FORMU Öğrenci adı A B C Ç Okuma kurallarını uygulama 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 Akıcı biçimde okur. Metinde ortaya konan sorumlara farklı çözümler üretir. Sesini ve beden dilini etkili kullanır. Okuduklarını kendi cümleleriyle kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.şahıs. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. . düşünce ve hayalleri Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını çıkarır. Kelimeleri doğru telaffuz eder.varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.yer. 230 Okuduklarında yardımcı fikir ve duyguları belirler. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.zaman. Not: Öğrencinin yukarıda yer alan kazanımları gerçekleştirme düzeyine göre (Evet:3 Kısmen:2 Hayır:1) puan verilir. duygu. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları. Metni içerik yönünden değerlendirir. 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 Metinde olay. Metnin planını kavrar.

Cümle kuruluşları dil bilgisi kurallarına uygundur. Sonuç ifadesi konuyu bağlayıcı ve etkileyicidir.EK 4: YAZILI ANLATIMI DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin. NOT: Ölçekte belirtilen puanlama örnek olarak verilmiştir. Konuyla ilgili kaynaklara başvurulmuş ve yeterince yararlanılmıştır. Dil ve Anlatım Ana fikir ve duygu. Başlık konuyla ilgilidir. yardımcı fikir ve duygularla desteklenmiştir. mantıksal tutarlılık ve bütünlük içinde anlatılmıştır. Kelimeler yerinde ve doğru anlamda kullanılmıştır. Konuyu kendine özgü ifadelerle anlatmıştır. Yazıda verilmek istenen ana fikre ulaşılmıştır. Öğretmen tarafından değiştirilebilir. Alıntı. 231 . Noktalama işaretleri doğru yerde kullanılmıştır. Düzgün. Konu. paragraf ve satır aralarında uygun boşluklar bırakılmıştır. okunaklı ve işlek bir yazı kullanılmıştır. Her bir paragrafta tek bir duygu ve düşünce işlenmiştir. Adı ve soyadı: Sınıfı: Yazılı anlatımda aranacak özellikler Kâğıdın kenarlarında. Yazım ve Noktalama Verilmesi gereken puan 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 Öğretmenin vereceği puan Biçim Yazıda yazım kurallarına uyulmuştur. örnek ve benzetmeler yeterli olup içeriğe uygundur. Paragraflar arasında uygun geçiş sağlanmıştır. Cümlede kelime tekrarları yapılmamıştır.

Sınıf ve okul kütüphanesinden kitaplar okur. Gazetelerde okumuş olduğu haber ve yazıları anlatır. belirli bir zaman aralığında. 8. 5. Paylaşılan metinler yönelik sorular sorar ve soruları cevaplandırır. 2. Bu form. 4. 11. Bilmediği bir kelimenin anlamını bulmak için sözlük kullanır. 7. Okuduğu kitaplardan beğendiği bölümleri arkadaşlarıyla paylaşır. 9. 10. öğrencilerinizin okuma becerilerine ilişkin davranışlarını gözlemlemede kullanınız.EK 5: OKUMA BECERİSİ KONTROL LİSTESİ Öğrencinin Adı: ________________ Sınıf: Öğretmenin Adı: Gözlem Zaman Aralığı: __/__/200_ ’den __/___/200_’e Değerli Öğretmenler. 6. Kitap okumaktan hoşlanmaktadır. Öğrencilerinizin söz konusu becerileri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini aşağıdaki ifadelerin karşılarına (√) işareti koyarak belirtiniz. 3. öğrencilerin okuma becerilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okumuş olduğu bir kitabı başkalarıyla tartışabilir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi öğrenmede isteklidir. Özel ilgi alanına giren konularda tartışmalara etkin biçimde katılır. Yüz temel eserden seçtiklerini okur. Sınıfta yüksek sesle okumaya isteklidir. Gözlenecek Davranışlar 1. Bu formu. Yorumlar: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 232 .

Türkçe derslerine daha fazla zaman ayrılmalıdır. diğer derslere göre daha çok severek çalışırım. DERECELER Hiç Katılmıyorum. Televizyon ve radyoda yayımlanan Türkçe konulu programları kaçırmak istemem.EK 6: TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ 1 Sevgili Öğrenciler. Okul :…………………………. Bu ölçek. yayınları takip etmek isterim. ders dışında çalışma zamanı ayırmaya gerek yoktur. Türkçe derslerindeki okuma parçaları çok can sıkıcıdır. sizlerin Türkçe dersine yönelik görüşlerinizi almak amacı ile hazırlanmıştır. Türkçe dersi hiç olmasa daha iyi olurdu. Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra DERECELER sütunundaki seçeneklerden size en yakın olanını (X) ile işaretleyiniz. 1 Kaynak: EARGED 233 . Katılmıyorum. Türkçe ile ilgili bir bölümde okumak isterim. Türkçe sınavlarında. Türkçe dersinde genellikle çok sıkılırım. İleride. Türkçe dersinde genellikle huzursuz olurum. Boş zamanlarımın çoğunu Türkçe dersine ayırmak isterim. Türkçe dersini dört gözle bekliyorum. Türkçe dersi için. Katılıyorum. Türkçeyi. Türkçe dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur. Türkçe derslerinde metin inceleme keyif vericidir. Türkçe dersi ile ilgili kitap. dergi vb. Sınıf/Şube :………………. diğer derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum. Türkçe ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alıyorum. Cinsiyetiniz: ( )Kız ( )Erkek Türkçe Dersi ile İlgili Görüşler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Türkçe benim için eğlenceli bir derstir. Türkçe bana göre gereksiz bir derstir. Türkçe dersinin günlük yaşamda önemli bir yeri var. Türkçe dersi ile ilgili konuları tartışmaktan mutlu oluyorum.. Kararsızım. Tamamen Katılıyorum..

Değerlendirme ve Çalışma Bitirme Tarihi: • • Çalışman. kaynak kullanımı. Sizlerden kitabımızda bulunan metinlerin yazarlarından istediğiniz bir kişiyi seçerek onunla ilgili araştırma yapmanız istenmektedir. Seçmiş olduğunuz yazarla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplandırabilecek şekilde araştırmanızı tamamlayınız. içerik. 234 . 6.EK 7: PERFORMANS ÖDEVİ İçerik Alanı Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Araştırma becerisi Yazma becerisi İletişim becerisi Puanlama Yöntemi Dereceli Puanlama Anahtarı 0 Bütünsel 0 Analitik Tema:……………………. Seçtiğin yazarla ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanabilirsin. eğitim durumu nedir? b) Hayatta nelerle mücadele etmiştir? c) Ne tür yazılar yazmıştır? ç) Yazılarında genel olarak nelere değinmiştir? d) Yazarın yazmış olduğu eserler nelerdir? Yönerge: • • • • Araştırmaya başlamadan önce plan yapabilirsin. Araştırma raporunu resim ve fotoğraflarla süsleyebilirsin. Sınıf Sevgili Öğrenciler! Türkçe derslerinde kullanmış olduğumuz metinlerden bazıları ünlü yazarların eserleridir. Umarım sizler de bu yazarların kimler olduğunu merak ediyorsunuzdur. materyal kullanımı açılarından değerlendirilecektir. onunla iletişime geçip hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsin.tarihine kadar teslim etmiş olman gerekiyor. Yazarla mümkünse görüşme yapabilir. a) Kişisel özellikleri. Çalışmanı ……………….

noktalama ve dil hataları bulunmaktadır. 4. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmiştir. 6. noktalama ve dil hatası içermemektedir. Raporda çok sayıda yazım. AZ BAŞARILI 1. 7. 4. 3. 7. Hazırlanan çalışma yeterince dikkat çekici. 235 Tarih:___/____/200_ 4 3 2 . Öğrencinin. Çok az sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. Kullanılan yazılı. noktalama ve dil hataları bulunmaktadır. açıklayıcı ve etkileyici değildir. Araştırılan ödev ile ilgili çarpıcı kanıt ve bilgilere ulaşılmıştır. GELİŞTİRİLEBİLİR 1 1. 5. 5. Hazırlanan çalışma dikkat çekici. Çok az sayıda yazılı. Araştırmasını yürütürken planda bazı sapmalar olmuştur. Sınırlı sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. 3. görsel ve işitsel materyaller kullanılmamıştır. 6. Çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. 2. açıklayıcı ve etkileyicidir. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmemiştir. görsel ve işitsel materyaller konuya uygun ve dikkat çekicidir. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmemiştir. Kullanılan yazılı. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmemiştir. Hazırlanan çalışma dikkat çekici. 3. BAŞARILI 1. 2. 6. Çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. 5. açıklayıcı ve etkileyicidir. görsel ve işitsel materyaller konuya çok uygun ve dikkat çekicidir. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmiştir. Rapor herhangi bir yazım. 4. noktalama ve dil hataları içermektedir. 5. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmüştür. açıklayıcı ve etkileyici değildir. Rapor yazım. Araştırılan dönemle ilgili kanıt ve bilgilere ulaşılmıştır. 3. Araştırılan dönemle ilgili kanıt ve bilgilere ulaşılmamıştır. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmeye çalışmıştır. Araştırılan dönemle ilgili yeterince kanıt ve bilgilere ulaşılmamıştır. 6. görsel ve işitsel materyal kullanılmıştır. 2. Yazılı. 2. 7. 7.EK 8: DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI AÇIKLAMA: Yukarıdaki performans ödevini aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlayanız. Hazırlanan çalışma dikkat çekici. Raporda yazım. Adı soyadı:_____________ Sınıfı: _____________ ÇOK BAŞARILI 1. 4.

Çalışmalarınız doğrultusunda.. Çalışmalarınız doğrultusunda sınıfta sergileyeceğiniz materyalleri (poster ve bu posterde yer almasını düşündüğünüz görsel materyaller vb.EK 9: PROJE ÖDEVİ Sevgili Öğrenciler. Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. kitaplar. 3. Görüş almak amacıyla yapacağınız anket ve mülakatlarda soracağınız soruları önceden hazırlamalı ve konunun içeriğine uygunluğunu kontrol etmelisiniz. / 2005 tarihinde teslim etmeli ve sınıfta görsel materyallerinizi sunmalısınız. Çalışmanız için aile bireyleri. İnternet vb. Sizden çevre sorunlarının neden kaynaklandığını açıklayan ve bu konuda çözüm önerileri sunan bir rapor yazmanız beklenmektedir. Raporunuzu yazmadan önce çevre sorunları ile ilgili bir araştırma yaparak yaşadığınız bölgedeki sorunların neler olduğunu tespit etmeniz. sunacağınız raporu hazırlamalısınız. 6. 236 .. kaynaklardan yararlanabilirsiniz. bu konuda çözüm önerisi üretmek amacıyla anket ve görüşme yoluyla etrafınızdaki kişilerin bu konudaki görüşlerini almanız. 8. 1. Verilen konu ile ilgili araştırma yapmalısınız.. Çalışmanızı rapor olarak . gazete haberleri. 4. Anket ve görüşme sonuçlarını ana hatlarıyla özetlemelisiniz. 7. 2.) hazırlamalısınız. Araştırmalarınıza dayanarak konu ile ilgili sunacağınız raporda hangi bilgilere yer vereceğinize karar vermelisiniz... 5.. tespitlerinizi ve çözüm önerilerinizi görsel materyallerle destekleyerek sınıfta rapor olarak sunmanız beklenmektedir. / .

hem bireysel hem de grup proje çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. PROJENİN İÇERİĞİ Türkçeyi doğru ve etkili kullanma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenleme Yazılı ve görsel unsurların birbiriyle bağlantısını sağlama Eleştirel düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III.EK 10: PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: Projenin adı : Sınıfı : Nu. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma İhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme TOPLAM II. : DERECELER GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI I. SUNU YAPMA Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sesini ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasında öz güvene sahip olma Sunuya istekli olma TOPLAM GENEL TOPLAM Öğretmenin yorumu: …………………………………………………………………… Not: Proje değerlendirme formu. Çok İyi 5 İyi 4 Orta Zayıf Çok Zayıf 3 2 1 237 .

EK 11: ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI Öğrencinin adı ve soyadı: Tarih: ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI İÇİNDEKİLER Çalışmalarım: 1................................................................................................................. 5.................................................................................................. ................... 3........................................................................................... ............................. 238 ........................................................................... .......................................................... 6.................................................. ....... 7.............................................................. 9................................................................................... 8.................. 2............................................................................. .............................. 4....................................................................... ................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................ ................ ................................................

................................................................................ öğrenci ürün dosyasındaki çalışmalarına yönelik yorumları............................................................................................................................................................................................................................................ 239 ........................... Bu çalışmayı arkadaşlarımla neden paylaşıyorum?............................................................................................................ .................................................. ......................................... .................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................... .............. .............................................................................................................................................................................. Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: ................................................... ......................................................................... öz değerlendirme yapmalarına imkân vererek kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaktır...................................................................... Benim için bu çalışmanın anlamı :................................................................................................................ ......................................................EK 12: ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASINA İLİŞKİN ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU* Öğrencinin adı ve soyadı:.................................................................................................................................................... ........ ............................................................ ...................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ..................... Çalışma sırasında neler öğrendim?........................................................ Çalışmanın adı:................................................................................................................................................................................................................... *Öğrencilerin.......... daha sonraki çalışmalarına ışık tutacak.......... Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? ......... .............................................................................................................................................................................................................. .......................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................... ............. ........................................................................................................................ Tarih: Neden bu çalışmayı saklıyorum? ................................... ...............................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................... Türkçe doğru............................ Öğrencinin gelişim düzeyini gösterir............... ..................... Görsel materyallerle desteklenmiştir...................................................... ....................................................................................................................................EK 13: ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: Sınıfı: Nu.................................................................... ...................... EVET KISMEN HAYIR YORUMLAR/ÖNERİLER:................................................................................ Çalışmalar araştırma ürünüdür........ Farklı türde çalışmalar yer almaktadır.............. ............................................................................................................................................. ............................................................. ................................................................. Yaratıcı düşüncenin ürünüdür.............. 240 ........ ............................................................................. ........................................................................................................................ Dosya düzenlidir.................. Çalışmalar amaca uygundur....................... ÖLÇÜTLER Çalışmaların içeriği tamdır....................................: Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün yeterliliğini göz önüne alarak dosyayı değerlendiriniz................ güzel ve etkili kullanılmıştır...................................................

4. 2. grubunuzdaki arkadaşlarınızla ilgili değerlendirme maddelerini içermektedir. Adı ve soyadı : Grup nu./adı : Sınıfı Tarih : : DERECELER Her zaman 1.EK 14: AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU Bu form. güzel ve etkili kullanır. 6. Görevlerini zamanında yerine getirir. Bazen Hiçbir zaman Öğretim yılı : 241 . Etkinlik öncesi hazırlık yapar. Arkadaşlarını uyarırken uygun bir dil kullanır. 5. 3. 2. Çalışmalarda Türkçeyi doğru. Seçeneklerden değerlendirmelerinize en uygun olanı işaretleyiniz. Temiz ve düzenli çalışır. Değerlendiren öğrencinin. Farklı kaynaklardan bilgi getirip sunar. Çalışmalara istekli katılır. Arkadaşlarının çalışmalarına destek olur. 8. Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. 7.

................................................... Grubumuzun en iyi olduğu alan .... Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandık.......... .................... fakat ................. ......................................................................................... Grupta birbirimize güvenerek çalıştık..................................... Sorun nereden kaynaklanıyordu? ......... Sorumluluklarımızı yerine getirdik.................................................................................................................................................... .... 3.................................................................................. Etkinlikleri birlikte hazırladık.................................................................................... ............................................................................ Birbirimizin görüş ve önerilerini dinledik.......................... DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR Araştırma planı yaptık........................................................... Grupta birbirimizi takdir ettik.................... DERECELER Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman Aşağıdaki soruları grubunuza göre cevaplayınız................................ 2......................................................................................EK 15: GRUP ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Grubun adı: Gruptaki öğrencilerin adları: Açıklama: Aşağıdaki tabloda grubunuzu en iyi şekilde ifade eden seçeneği işaretleyiniz.......... Çalışmalar sırasında karşılaştığımız en büyük sorun.... Grupta uyum içinde çalıştık....... ........................................................... ........................................................... Görev dağılımı yaptık.. Görüşlerimizi rahatlıkla söyledik....................................................................... Çalışmalarımızı etkili bir biçimde sunduk........................... ......................................................................................................................... .................... 242 ......................................... Çalışmalarımız sırasında birbirimizi cesaretlendirdik...................................... 1................ 4............................................................................................................................................................. Grup olarak daha iyi olabilirdik.................................................................

Ankara: Milli Eğitim Basım Evi." Practical Assessment. Sınıfiçi Performansın Değerlendirme Teknikleri. G. Tekin. (1997). N. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.Şti. ve Ahioğlu. R.(2005). Turgut. H. A. (1991). F. İstanbul. Yükseköğretimde Ders Kazanımlarının Çoklu Değerlendirilmesi Örneği: Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi Dersi. Ankara. İstanbul. Ankara: Seçkin Yayıncılık. (OKS 2003) (OKS 2006) 243 . Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları.& Duncn.. Anı Yayıncılık. Research & Evaluation. Practical Assessment. Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. (2006). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Volume: 10 MEB -EARGED (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Tıpkı Basım (10. Mertler. 7(25). Noonan B. Berberoğlu. A. C.KAYNAKÇA Atılgan.net/getvn.asp? Yıldırım. Kan. "Designing scoring rubrics for your classroom. Peer and Self Assessmentin High Schools. (2003). Research & Evaluation. (2001). Sabancı Üniversitesi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. ve Şimşek. N. Morpa Kültür Yayınları Ltd. (2005). Yargı Yayınları. (2006). Basım). Available online: http://pareonline. Ö. Ankara. H (Editör). ve Doğan. A. H.(3. Basım). Kutlu.

8.DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ (6. 7. SINIFLAR) 244 .

farklı bilgiler edinmesini. konuyla ilgili beyin fırtınası yaptırarak çağrışımların ifade edilmesini sağlayabilir. “kelime ve cümle çalışmaları” ile “metni anlama. konuyla ilgili birikimlerini harekete geçirmesi. kısa filmler izletebilir. OKUMA. sağlayıcı nitelikte çalışmalara da yer verilmelidir. ilgi ve motivasyonu arttırıcı anekdot. kısa hikâye vb.DERS İŞLENİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR • • • Programdaki ders işleniş örneğinin başında yer alan kazanımlar sadece o işlenişe yönelik olarak belirlenmiştir. Okuma metinleri ile dinleme/izleme materyallerinin işlenişinde “metnin belli bir yöntem dâhilinde okunması. Kazanımın 245 . Verilen ders işlenişi bir örnektir. KONUŞMA Her okuma metni ya da dinleme/izleme materyalinin içeriğinin işlenişinden sonra metne ya da temaya bağlı bir konuşma etkinliği düzenlenir. yapılacak etkinlikler ve bir yıl boyunca işlenecek tema ve metinlerin sayısı dikkate alınarak belirlenmelidir. DİNLEME/İZLEME Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda her tema kapsamında en az üç okuma metni ile bir dinleme/izleme materyaline yer verilmesi öngörülmüştür. Temanın işleniş süresi. kazanımın niteliğine göre öğrenciye gerekli açıklamalar yapılmalı veya bununla ilgili etkinlikler düzenlenmelidir. okuma metinleriyle. canlandırma etkinlikleri yaptırabilir veya benzeri etkinlikler düzenleyebilir. dikkatini metne yoğunlaştırması hedeflenmektedir. Böylelikle konuya güdülenen öğrenci herhangi bir kopukluk yaşamadan sürecin diğer basamağına uyum sağlayabilecektir. metinlerin özelliği. konunun anlaşılmasını kolaylaştırıcı bilgiler edinmesi. Bu çalışmalarda odak noktası. Burada dikkat edilmesi gereken nokta. Kazanımların ilk ele alındığı yerde. öğrencinin metin aracılığıyla söz varlığını zenginleştirmesini. hazırlık aşamasının işleniş sürecinin diğer basamaklarına göre daha kısa sürede gerçekleştirilebilir biçimde planlanmasıdır. Bu amaçla öğretmen. metinden hareketle araştırma yapmasını vb. Öğretmen. 3. 2. fıkra. müzik dinletebilir. HAZIRLIK İşleniş sürecinin ilk basamağında. Etkinlikler belli bir yöntem dâhilinde yapılmalı. Bunların yanı sıra söz varlığını zenginleştirme ile alışkanlık kazanma boyutundaki kazanımların verilişinde. dinleme/izleme materyalleriyle ya da temayla bağlantılı veya bağımsız okuma ve dinleme/izleme etkinlikleri düzenlenebilir. DERS İŞLEME SÜRECİ 1. okuma metni ya da dinleme/izleme materyali olmakla birlikte öğrencinin duygu ve düşünce dünyası bununla sınırlandırılmamalı. temayla ya da metinle ilgili görsel unsurların yorumlanmasını isteyebilir. hazırlayacağı metin işlenişlerinde farklı yöntem. okuma veya dinleme/izleme etkinliğine hazırlanması. teknik ve etkinlikler kullanabilir. yıl boyunca mümkün olduğunca çeşitli yöntemin kullanılmasına özen gösterilmelidir. öğrencinin derse. çözümleme ve yeniden yapılandırma çalışmaları”na yer verilir. dinlenmesi/izlenmesi”.den yararlanabilir.

Çalışmalar sonrasında verilecek dönütlerle öğrencinin kendini geliştirmesine katkıda bulunulmalıdır. Bir önceki yıl ele alınan dil bilgisi konularına yönelik hatırlatma niteliğinde etkinlikler düzenlenebilir. diğer konuşma etkinliklerine de mümkün olduğunca çok öğrencinin katılması sağlanmalıdır. kazanımın niteliğine göre öğrenciye gerekli açıklamalar yapılmalı veya bununla ilgili etkinlikler düzenlenmelidir. DİL BİLGİSİ Dil bilgisi kazanımlarının verilişinde okuma metinlerinde hareket edilebileceği gibi bağımsız metinlerden ya da çalışma kâğıtlarından da yararlanılabilir.ele alındığı diğer etkinliklerde öğrenciye hatırlatmalarda bulunulmalıdır. Etkinlikler belli bir yöntem dâhilinde yapılmalı. 246 . Çalışmalar sonrasında verilecek dönütlerle öğrencinin kendini geliştirmesine katkıda bulunulmalıdır. Dil bilgisi kazanımları Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda verilen sıraya göre ele alınmalıdır. YAZMA Her okuma metni ya da dinleme/izleme materyalinin içeriğinin işlenişi ve konuşma etkinliğinden sonra metne ya da temaya bağlı bir yazma etkinliği düzenlenir. Kazanımın ele alındığı diğer etkinliklerde öğrenciye hatırlatmalarda bulunulmalıdır. Kazanımların ilk ele alındığı yerde. Her öğrencinin yıl içinde en az bir kez hazırlıklı bir konuşma yapması. 5. 4. yıl boyunca mümkün olduğunca çeşitli yöntemin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

19. Yazma kurallarını uygulama 1. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme 5. düşünce ve hayalleri yorumlar. kurar. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.1. Dinleme/izleme kurallarını uygulama KONUŞMA YAZMA 1. Kendini sözlü olarak ifade etme 3. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. 5. dil ve anlatım yönünden 247 . okunaklı ve işlek “bitişik eğik 7. Sıfat tamlamalarının yazı”yla yazar. 4. 2. 2. çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini 7. yer. Yazdıklarını değerlendirir. kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. 4. bilmece yanıltmacaları ezberler/kullanır. deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 8. Konuşma kurallarını uygulama 4. zaman. Farklı türlerde metinler yazma 3. 7. Sorunlarına konuşarak çözüm arar. Standart Türkçe ile konuşur. hayal.Yazım ve noktalama kurallarına uyar. DİL BİLGİSİ 1.Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle 1. Olay yazıları yazar. Konuşmasında nezaket kurallarına uyar. 14. Türkçenin kurallarına uygun cümleler 2. sayışmaca.SINIF SÜRE :6 : 8 saat ORAN: %30 ORAN:%20 ORAN: %20 ORAN:%15 DİNLEME/İZLEME 1. Tekerleme. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder. izlenim ve kelime ve kelime gruplarının anlamını çıkarır. şahıs. 11. alışkanlığı kazanma 1. varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. Kendini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları.Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. Kendi yazdıklarını değerlendirme ve 2. 6. duygu.Dinlerken/izlerken olay. Söz varlığını zenginleştirme 3. 5.Duygu. düşünce. 3. Düzgün.Karşısındakinin algılamakta zorluk kullanır. Tekrara düşmeden konuşur. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama/uygulama 2. 12. 4. Dinlediği/izlediği metne farklı başlıklar bulur.

mübarek ramazan geldi.Ne! Ben Edip Bey’le haşlama yemedim. Karagöz.Güle güle yakınız. iki çeki de odun aldım. yani birtakım edepsiz sözlere başladın. Külü beyaz olsun. gidiyor.Bak Karagöz’üm. Hacivat. Çoluk çocuk başıma toplandılar. bana ne! Hacivat.İyi ya işte. Malum ya önümüz mübarek bayram.Kavuk.Kimin umurunda. Karagöz.Dedim bu gece Karagöz’üme gideyim. ben kömür. Malum ya önümüz kış. Cenabı Hak cümlemizi elemsiz kedersiz nice senelere yetiştirsin. Hacivat. Üstümüzde başımızda yok dediler. Hacivat-Eksik olma Karagöz’üm.Ya ne derler? Hacivat. Üstlerinde başlarında paralansın.Karagöz’üm öyle mi derler! Karagöz. Karagöz. Hazır param varken doğru odun iskelesine gittim. Aman Karagöz’üm ne sevindiler! Karagöz.Güle güle giysinler. odun aldım. Hacivat. Karagöz. Hacivat.Onu öyle demezler Karagöz’üm. üstlerinde başlarında paralansın.KARAGÖZ Hacivat. karşısında çoluk çocuk güle güle ısınınız.Güle güle giysinler derler! Karagöz. üstlerine birer entarilik basma aldım. Sen ise başladın abuk sabuk söylemeye. şimdi latifeyi bırak da dinle. külü beyaz olsun. Hacivat.Canım Karagöz’üm. şöyle bir tatlı tatlı konuşayım. sarık.Âmin! Hacivat. Karagöz. ne bulursam. 500 okka kömür.Öyle değil efendim.Neyi? Karagöz. Hazır elimde beş on kuruş param var iken hemen çarşıya gittim. Önümüz bayram. 248 .Aman birader. Hepsinin ayaklarına birer pabuç. Eve getirdim.Peki öyle derim.Bulsam kaparım. Karagöz. Güle güle yakınız.

İleride. Hacivat. Karagöz. Hacivat.Esef etme Hacı Cavcav. şöyle bir sokağa çıkayım. çoluğunuz çocuğunuzla oturun. Hayalî Küçük Ali’den kısaltarak alınmıştır. benim gözüm çıktı. Kör müsün? Görmüyor musun? Önünüze. Karagöz’üm.Esef etme Hacı Cavcav.Aman birader ne yapıyorsun? Karagöz. Karşısında çoluk çocuk güle güle ısınsın.İyi ya işte. Fırıncıya çıkışırlar. Bazı ufak tefek yerleri de tamir ettirdim. etmeyin!” dedimse de kim dinler! Öteden zaptiyeler geldiler. yepyeni bir ev oldu. Fırının önünde dururken pişirici.Fırıncıyı tokatlıyorum.) Hacivat. Önüne ardına baksın.Karagöz’üm. Hacivat. Karagöz. hapishaneden çıkardılar.Karagöz’üm. Görme. Karagöz. mübarek günde kavga olur mu? Yapmayın.A birader. Karagöz. benim suçlu olmadığım anlaşıldı. Karagöz. Eve giderken bizim pideci fırınına uğrayıp bir iki pide alayım dedim. Hacivat. doğru hapishaneye attılar.Güle güle yansın.Onu öyle demezler. derler. Hacivat.Esef etme Hacivat. Karagöz. iftarlık öte beri alayım dedim. Yanlarına gittim: “Ayıptır. onu öyle demezler. dostun biri çıkarmazsa biri çıkarır. Karagöz. çoluğunuz çocuğunuzla oturun. Geçen kış bizim evin damı akıyordu. Kiremitleri aktardım. Onlarla birlikte beni de kavga ediyor sanarak yakaladılar. Hacivat. Allah nazardan saklasın derler. Alevi gökyüzüne çıksın.Güle güle oturun. Bir usta getirdim. 249 . tam bizim evin köşesinde iki kişi kavga ediyorlar.Evet… sizi utanmazlar. küreği çekince sapı gözüme değdi. (Hacivat’a bir tokat atar. dostun biri çıkarmazsa biri çıkarır.Derken Karagöz’üm. onu öyle demezler.A birader.Güle güle oturun.Hacivat. dostun biri çıkarmazsa biri çıkarır diyerek beni teselli edecek yerde gönlümü kırıyorsun. Hacivat. arkanıza bakın. Karagöz. güle güle oturun.Eksik olma Karagöz’üm. Esef etme kardeşim. arlanmazlar. Bir de güzel yağlı boya vurdurdum. Güle güle oturun. Külü beyaz olsun. güle güle yansın. sen ne söylüyorsun! Ben evimi tamir ettirdim. gözümün biri çıktı. terbiyesiz utanmazlar sizi.Derken efendim.

Metin ikinci kez dinletilmeden önce öğrencilerden seçici dinleme/izleme yöntemine uygun olarak. Padişahın görevlendirdiği bir kişi tarafından Karagöz ve Hacivat bir perdeye yansıtılarak oynatılmaya başlanmış. İşçilerin çok üzülüp işi bırakmaları üzerine. Karagöz. deriden ve mukavvadan biçilip boyanmış şekillerin. Öğrencilerden Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özelliklerini karşılaştırmaları istenir (Çalışma Kâğıdı 3).Tema : İletişim Sınıf : 6 Süre : 8 ders saati A. İşin geciktiğine inandırılan devrin padişahı onları öldürtmüş. Yazılı kaynaklarda çeşitli adlarla anılan. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir: 1. metinde geçen ve günlük hayatta olumlu ve olumsuz durumlarda söylenen kalıplaşmış ifadelere dikkat ederek dinlemeleri istenir. Ulu Cami yapılırken duvarcı olarak çalışan Hacı İvad Kalfa (Hacivat) ile demircilik yapan Karagöz karşılaştılar mı gevezeliğe. Sizce etkili bir iletişim kurabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? 4. uygun olan açıklamayla eşleştirmeleri istenir (Çalışma Kâğıdı 1). “dinleme/izleme yöntemini” uygulayıp uygulamadıkları gözlemlenir. belirtilen durumlarda söylenebilecek sözlere örnekler vermeleri istenir (Çalışma Kâğıdı 2). DİNLEYELİM ANLAYALIM HAZIRLIK • Ulaşılabilen Karagöz ve Hacivat resimleri sınıfın uygun yerlerine asılır. Siz olsaydınız metne nasıl bir başlık verirdiniz? 250 . Karagöz’ün anlayışsızlığı karşısında nasıl bir tepki gösterirdiniz? 5. • Öğrencilerden. padişah yaptığı işin yanlışlığını anlamış. Karagöz ve Hacivat ile ilgili aşağıdaki bilgiler aktarılarak öğrenciler metnin dünyasına hazırlanır. Dinlediklerinize ilişkin nasıl bir sonuca varıyorsunuz? 6. Karagöz ile Hacivat’ın etkili bir iletişim kuramamalarının nedeni nedir? 2. Hacivat’ın yerinde olsaydınız. Anadolu’da ilk defa Bursa’da ortaya konmuştur. Bunların nükteli konuşmalarını duyan öbür işçiler de işi bırakır onları dinlermiş. Günlük hayatta çeşitli durumlarda söylenen ifade kalıplarının çevremizdekilerle iletişim kurmamızdaki önemi nedir? 3. halkın kısaca “ Karagöz oyunu” dediği bu temsil. METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME • Öğrencilerden verilen kelimeleri. şakaya dalıp işi unuturlarmış. DİNLEME VE ANLAMA • Metin bir kez dinletilir. Öğrencilere Karagöz ve Hacivat ile ilgili neler bildikleri sorularak sınıf içi sohbet ortamı oluşturulur. Bu sırada öğrencilerin “başkalarını rahatsız etmeden” dinleyip dinlemedikleri. arkadan ışık verilip bir beyaz perde üzerine yansıtılarak oynatılan bir hayal oyunudur.

Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe” Siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz?” demiş. çatal satar. badem bana baktı. tekerleme ve yanıltmacaları ezberlemeleri ve kendi aralarında bir “Kelime Oyunu” düzenleyerek en çok sayışmaca. altın top Kuzu kuzu me Bin tepeme Haydi gidelim Ayşe teyzeme. bilmem parası yok mu da çatal sapan yapar.Tekerlemeler – Yanıltmacalar Pazara gidelim. kırkının da kulpu kırık küp. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın. Bir iki üç Söylemesi güç Sana verdim bir elma Adını koydum Fatma Hop hop hop Bir büyük altın top Eveleme develeme Evvel altı elma yedi Seren sekiz serçe dokuz Tarmanın topu kara A devenin çatı kara Bir iki tombul tekir Camdan bakar Başına takar Hop hop. Kırk küp. satar. huppur yiyelim. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü.Öğrencilerden aşağıdaki sayışmaca. şu köşe kış köşesi. Ben bademe baktım. kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler. Pazara gidip. Çatalca'da topal çoban çatal yapar. ben bademden bıktım. Bir tavuk alalım. mısın? Ne ocak Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sayışmacalar . öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Paşa tası ile beş tas has kayısı hoşafı. Bir tavuk alıp ne yapalım? Gıt gıdak diyelim. 251 . Bilmem parası var mı da çatal sapan yapar. kapı gıcırdatıcılardan kıvılcımlandırıcılardanım. Happur. badem benden bıktı. kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü. Bizim bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuş demiş ki: "Nasılsın allı ballı kabaklı bay kuş? " Şu köşe yaz köşesi. ortada su şişesi. kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne. satar. Happur huppur. Sizin bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuşa kürkü yırtık kel kör kirpi. tekerleme ve yanıltmacayı hatasız söyleyen arkadaşlarını belirlemeleri istenir. Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. ne kapı gıcırdatıcılardanım.

Öğrencilerden gelen. 252 .″ Herkes. yaratıcı düşünme ÖĞRENME ALANI : Konuşma AMAÇ : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma Not: “Olumsuz tutum ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi geliştirir. inciten. otobüste. Bu davranış şekillerinden hangilerinin çözüm olabileceği. Gönüllü öğrenciler metni canlandırırken diğer öğrencilerden arkadaşlarını “sesini ve beden dilini etkili kullanma” açısından değerlendirmeleri istenir. Bu tip tutum ve davranışlara herkesin gösterdiği tepki de birbirinden farklı olabilir.” Özel Eğitim ara disiplin kazanımı ile ilişkilendirilir. kavga etmek. günlük hayatında çeşitli ortamlarda kendisini üzen. birçoğu uygun olmayan bu tepkilerin her biri öğrencilere analiz ettirilerek sonuçları hakkında konuşulur. öğretmene şikâyet etmek. Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. Bu amaçla metnin fotokopisi öğrencilere dağıtılarak ikişerli gruplar oluşturmaları istenir. ağlamak. Alternatif bir etkinlik olarak “Karagöz” metnini canlandırma etkinliği de yaptırılabilir. yolda.Bu davranışlardan en uygun olan ″arkadaşının sözlü olarak uyarılması″ tepkisi ele alınarak bunun olumlu yanları ortaya konulur. Öğrencilere konuşmalarına başlamadan önce kazanım tablosunda verilen kurallar hatırlatılarak bunlara uymaları istenir. öğrencilere. Öğrencilere hazırlanmaları için bir ders saati süre verilir. Şimdi biraz düşünelim. öfkelendiren bazı tutum ve davranışlarla karşılaşabilir. öfkelendiren davranışlar nelerdir?″ diyerek öğrencilere düşünme süresi verir. oyun oynarken bizi üzen. inciten. Bu tepkilerin bazıları olumlu bazıları ise olumsuz olabilir. Daha sonra. KONUŞALIM İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun “Konuşma” becerisi “Konuşma kurallarını uygulama ve kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma” amaçlarına bağlı kazanım tablosunda belirtilen kazanımları gerçekleştirmek için verilen “Beni Affeder misin etkinliğini yaptırılır. hazırladığı ödevin kardeşi tarafından yırtılması″ gibi davranış örneklerini tahtaya yazar. bu davranış örneklerinden ″ bir arkadaşının kendisinden izin almadan eşyasını kullanması”na nasıl tepki göstereceklerini sorar. bir arkadaşının kendisinden izin almadan eşyasını kullanması.B. Öğrencilerden gelen ″otobüse binerken sıraya riayet edilmemesi. Öğretmen. SÜREÇ Öğretmen. arkadaşını bu konuda sözlü olarak uyarmak. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olumsuz tutum ve davranışlara karşı bizim doğru ve olumlu tepkiler vermeyi öğrenmemizin toplum içindeki diğer insanlarla daha iyi iletişim kurmamızı ve kendimizi mutlu ve başarılı hissetmemizi sağlayacağı vurgulanarak dersin işlenişi tamamlanır. küsmek. hangilerinin ise yeni sorunlara yol açabileceği sınıfça tartışılır. BENİ AFFEDER MİSİN? DERS : Türkçe SINIF :6 YAKLAŞIK SÜRE : 1 ders saati TEMEL BECERİLER : İletişim kurma. Evde. onunla aynı davranışta bulunmak gibi olumlu veya olumsuz bir tepkiyi o davranışın karşısına yazar. okulda.

C. Öğrencilerin. olayların yerini. DİL BİLGİSİ Öğrencilere sıfatlar hatırlatılır (Çalışma Kâğıdı 4). “Yazılı Anlatım Dereceli Puanlama Anahtarı" kullanılarak değerlendirilir. duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri istenir. 253 . Öğrencilere metnin karşılıklı konuşmalardan oluştuğunu belirtilerek hangi konuşmayı kimin yaptığının nasıl anlaşıldığı sorulur. serim. kendilerine bir sembol veya işaret belirleyerek konuşmaları belirtmede isim yerine bu sembol veya işareti kullanmaları söylenir. Ç. şahıs ve varlık kadrosunu belirleyerek bunlar arasında ilgi kurmaları. şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerini. metnin aynı bölümü konuşma çizgisiyle verilir. Bunun için öğrencilerden “yaşanmış veya yaşanması muhtemel bir olayı anlatmaları. zamanını. çözüm bölümlerini belirlemeleri. Öğrencilerin yazdıkları.” kazanımını gerçekleştirmek üzere öğrencilerden farklı ortamlarda yapılan konuşmalardan birini seçerek yazıya geçirmeleri istenir. Yazma çalışmaları sırasında öğrencilere kâğıt ve sayfa düzenine dikkat etmeleri. Öğrencilere aşağıdaki durumlar örnek olarak verilebilir: Alışverişe giden bir öğrencinin satıcılarla yaptığı konuşmalar Aile bireyleri arasında geçen konuşmalar Arkadaşlarla gidilen bir gezi sırasında yapılan konuşmalar Biriyle tanışma sırasında yapılan konuşmalar Öğrencilerden kahraman sayısına göre gruplar oluşturmaları istenir. düğüm. Öğrencilere “Sizce bu işaretin işlevi nedir?” sorusu yöneltilerek konuşma çizgisiyle ilgili önceki bilgiler hatırlatılır. Türkçenin dil bilgisi kurallarına uygun cümleler kurmaları. Sıfat tamlamalarını kavratmak amacıyla çalışmalar yaptırılır (Çalışma Kâğıdı 5). yazma ve noktalama kurallarına uymaları. YAZALIM “ Karagöz” adlı metinden bir bölüm seçilerek tahtaya yazılır. Öğrencilere. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun “yazma” becerisi “farklı türlerde metinler yazma” amacına bağlı “Olay yazıları yazar. öğrencilerden yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirmeleri istenir. Belirlenen öğrencilere yazdıkları metin okutularak en güzel metni yazan grup ödüllendirilir. Aşağıdaki resimlerden hareketle öğrencilerden sıfat tamlamaları oluşturmaları istenir. karakterlerin isimlerinin verildiğini belirtmelerinden sonra.

a. Şaka. çeki c.. önemsiz.. Bu kelimeleri uygun olan açıklamayla eşleştiriniz. Osmanlı İmparatorluğu’nda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruluşu ve bu kuruluştan olan er. ÇALIŞMA KÂĞIDI 2 Aşağıdaki durumlarda söylenen kalıplaşmış ifadelere örnekler veriniz. Hasta olan bir kişiye…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. entari ç. Ağırlık ölçüsü. İki yüz elli kiloya eşit olan ağırlık ölçüsü.ÇALIŞMA KÂĞIDI 1 Aşağıda dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. 254 . ufak tefek şeyler. Çocuğunu uzak bir yere gönderen anne babaya………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Yeni evlenen bir çifte…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. basma Türlü. öteberi e. Genellikle tek parçadan oluşan kadın giysisi. Zor bir işi yapmak zorunda olan kişiye………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Üzerinde renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. latife b. okka f. zaptiye d.

ÇALIŞMA KÂĞIDI 3 Aşağıdaki kutucuklara Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özelliklerini yazınız. Hacivat Karagöz 255 .

Yaşlı insanlara yer veriniz. dörtte birini fakirlere. ama çıkar bir yol bulamadılar. Ağaçlar çiçek açtı bile! d. atlarının yarısının oğluna. Metinde eğik yazılan tamlamaları gruplandırınız. …………………. Bilge problemi hemen çözeceğini söyledi. komşu köyde yaşayan bilgenin yanına gidip ondan yardım istemeye karar verdiler. …………………. …………………. atların yarısı olan 10 atı adamın oğluna verdi. atları çok seven ve aynı zamanda akıllı bir adam vardı. b. Küçük adam nasıl bakalım.Grup 2. bu vasiyeti nasıl yerine getireceklerdi? İki haftadan fazla bir zaman bu işin üzerinde düşündüler. adamlar geldiğinde. Sonunda. …………………. c. f. atının üzerinde gezintideydi. Onlarda ölen adamın vasiyetini anlattılar: 19 atın yarısını oğluna. …………………. beşte birinin de uşağına verilmesini istiyordu. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? ç. bu bölüştürme işlemini köyün yaşlılarının gıpta ve hayranlık dolu bakışlarının altında yaptıktan sonra oradan uzaklaştı. Çocuklar parkta oyun oynuyor. SIFAT …………………. …………………. VASİYET Eski zamanlarda. geriye kalan atı ikiye bölemeyeceklerine göre. …………………. dörtte birinin sadaka olarak fakirlere. Onlara nasıl yardım edebileceğini sordu. Bu adam günün birinde öldü. Bilge.Grup İki grup arasındaki tamlama farklılığı ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 256 . ÇALIŞMA KÂĞIDI 5 Aşağıdaki metni okuyunuz.Tembel çocuk ödevini yapmamış. Böylece vasiyet gereği dağıtılması gereken atların sayısı 19’u buluyordu. Geriye kalan yirminci at da zaten kendi atıydı. beşte birini de uşağa vermeleri gerekiyordu. Ardında on dokuz cins at bıraktı. Her sabah güneş mutlaka doğacaktır. Daha sonra. Bilge 19 atı yan yana dizdirdi. Köyün yaşlıları işin içinden çıkamadılar. AD a. …………………. dörtte biri olan beş atı sadaka olarak fakirlere vermek üzere kenara ayırdı. Şimdi atların sayısı 20 olmuştu. Adam vasiyetinde. Beşte bir olan dört atı da uşağa verdi. ama bunu başaramamışlardı. Sonra en başa kendi atını getirip sıraya dahil etti. …………………. Bilge. e. ………………….ÇALIŞMA KÂĞIDI 4 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin sıfat mı yoksa ad mı olduğunu karşılarına (x) işareti koyarak belirtiniz. …………………. …………………. 1. 19 atın yarısını adamın oğluna nasıl vereceklerdi? Oğlana 9 at verseler. Bu tamlamaları tamlayan ve tamlanan açısından karşılaştırarak gruplar arasında ne gibi bir farklılık olduğunu tespit ediniz. …………………. Birlikte köye gittiler.

Yazma kurallarını uygulama 1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder. 12. Olay. 2. 5. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. Metne ilişkin sorulara cevap verir. Kelimeleri doğru telaffuz eder. kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 4. kavram. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma 2. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. 14. bunlarla ilgili unsurları belirler. Konuşma kurallarını uygulama 4. 11. 257 . ORAN:%15 DİL BİLGİSİ 2. Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 7. İyelik eklerinin işlevlerini kavrar. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 11. ORAN: %30 OKUMA 1. Farklı türlerde metinler yazma 1. Tekrara düşmeden konuşur. Söz varlığını zenginleştirme 1. Düzgün. 8. 8. 5. Okuma alışkanlığı kazanma 2. 1. Standart Türkçe ile konuşur.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Farklı türlerde metinler okur.SINIF SÜRE :6 : 6 ders saati ORAN:%20 KONUŞMA 1. Ana fikri yardımcı fikirlerle destekler. Metnin bağlamından hareketle kelime ve 4. ORAN: %20 YAZMA 1. yer. atasözü ve deyimleri kullanır. zaman.Okuma kurallarını uygulama 3. 2. 10. 5. Standart Türkçeyle yazar. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 3. Yeni öğrendiği kelime. 5. 4. Olay yazıları yazar. 5. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. okunaklı ve işlek bitişik eğik yazıyla yazar. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. varlık kadrosu ve geliştirme yollarını kullanır. şahıs. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 4. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. Konunun özelliğine uygun düşünceyi 7. Hazırlıklı konuşmalar yapma 3.

oturun. bir koyunu var. bir de Robinson var. uzayda yolculuğa çıkıyor. uzayda bir gezegen.. Kuşlar Pekiyi 258 . Kürklü. otobüs biletçisi. canım. Bir yanardağı. aslında elinize ne geçerse onu okuyun. kendini beğenmiş bir adam. Bu arada Küçük Prens’in yolu Dünya’ya düşmez mi? Alis’i tanıyor musunuz? Alis. O zaman da. Sonra bir gün. sahibi nereye giderse. Kimseye acımıyor. Nasıl bir ada burası? Bir de keçi var.. Ya bir şey geçmezse. Küçük Prens de küçük elbet. okumuşsunuzdur o kitabı. Nedenini sorarsanız.ALTI KİTAP Ne kitaplar var! Küçük Prens’i okudunuz mu? Küçük bir gezegeni vardır Küçük Prens’in. para hesapları yapan bir işadamı. hani Harikalar Ülkesi’ne gitmişti.. Ha. bir sokak feneri bekçisi. bana mektup yazın. Daha sonra bir sürü balon geliyor. Küçük Paskal’ın ve balonunun serüveni anlatılıyor. sizin adınıza ben bir kez daha okurum o kitabı.. Cüceler ne yapmış? Devler nasıl yaratıklarmış? Kırmızı Balon’a ne dersiniz? Umarım. Ben o keçiyi çok sevdim. o da oraya gidiyor. kırmızı giysili bir kral. Güliver’in Yolculuklarını. Yani ölüyor. Ayrı ayrı gezegenlerde bir sürü adama rastlıyor. Define Adası’nda bir adam var. çiçeğini suluyor. ha! Bozuşuruz da ne olur. Bunları söylüyorum ya. bilmiyorum. Cemal Süreya. Aritmetik İyi. Sokak çocukları Paskal’ı döverlerken onu yalnız bırakmıyor. Şeyi de okuyun. Altın saçlı bir çocuk. bir de çiçeği. O da çengel gibi demirden bir şey takmış koluna. Kimler yok ki kitapta! Aynı zamanda mert bir balon Paskal’ın balonu. Ama o çocuklardan birinin attığı serseri bir taşla patlayıveriyor. İyi bir balon kırmızı balon. sokak çocukları.. Başöğretmen. Eli kesik. Tarla faresi neler anlatmıştı ona? Kupa Kraliçesi ne biçim kraliçeydi? Yoksa bozuşuruz. sürekli olarak sayılarla uğraşan. Her sabah yanardağının lavlarını süpürüyor.. aklına esiyor. Bindiği gemi batınca ıssız bir adaya düşüyor. koyununa ot veriyor. demeyin. Ama nasıl küçük! El kadar bir yer. İşte. Korkunç bir adam.

c. Dede Korkut Hikâyeleri 2. Küçük Prens’in günlük yaşantısı nasıl geçmektedir? b. ç. yanlış olanlarının başına (Y) yazınız. Öğretmen metni yer yer kesintiye uğratarak okur ve öğrencilerden not almalarını ister. Keloğlan Masalları 3. • Metnin okunması a. Öğretmen.. Seçilen kitapların okunarak sınıfla paylaşılması sağlanır. 259 . çözümleme ve yeniden yapılandırmaya yönelik aşağıdaki çalışmalar yapılır. Öğretmen. ( ) Kitap okuduğumuzda kahramanları daha iyi tanırız. Öğretmen not alma tekniği ile ilgili olarak öğrencilere rehberlik eder. Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek amacıyla “Benim Kahramanım” etkinliği uygulanır. b. Kılavuz) Öğrencileri kitap okumaya yönlendirmek amacıyla aşağıdaki kitaplar önerilir. Kelime ve cümlelerin anlamlarına yönelik çalışmalar yapılır (Çalışma Kâğıdı 2 ve 3). Öğrencilerden tuttukları notlardan hareketle metinden anladıklarını belirlenen yerlere yazmaları istenir (Çalışma Kâğıdı 1). Metnin tamamı ya da bir bölümü. öğrencilerden metnin adına ve metinle ilgili resimlere bakarak metinde neler anlatıldığını tahmin etmelerini ister. • Metni anlama. Nasrettin Hoca Fıkraları 4.. a. Yazar. Çalıkuşu . öğrencilerin kütüphaneye veya kitap evlerine giderek ilgilerini çeken kitapların adlarını yazmalarını ve içlerinden birini seçmelerini ister. Aşık Veysel’den Şiirler 6. (bk. ( ) Yazar artık büyüdüğü için bu kitapları okumuyor. Öğretmen metni bir kez sesli okur.” dediği hâlde kitapları neden yeniden okumak istiyor? ç. Seçilen kitabın adından ve kapağındaki resimlerden hareketle içeriği tahmin ettirilir. Metne yönelik farklı tür ve tiplerde hazırlanmış sorular cevaplanır. Yazar “Bozuşuruz. Mevlana’dan Hikâyeler 5. ( ) Yazar zamanımızı okuyarak ve yazarak değerlendirmemizi istiyor. • b. “Altı Kitap başlığı niçin seçilmiş olabilir? Aşağıdaki resimler hangi kitapların kapakları olabilir?” gibi sorularla öğrencileri metne yönlendirir. Öğretmen. öğrencilerin kelimeleri doğru telaffuz etme becerilerini geliştirmek amacıyla yardımcı bir materyal kullanılarak dinletilir.Tema : Kitaplar Benim Dünyam Sınıf : 6 Süre : 10 ders saati A. 1. çocukların zamanlarını nasıl değerlendirmelerini istiyor? Aşağıdaki cümlelerin metne göre doğru olanlarının başına (D).OKUYALIM ANLAYALIM • a. ( ) Yazara göre bu altı kitabı okumamız yeterlidir. Pascal ile Kırmızı Balon arasındaki dostluk için neler söyleyebilirsiniz? c.

arabaları gibi) yaptırınız. Öğrenciler birbirlerinin yazılarını değerlendirme ölçütlerini kullanarak okuyup değerlendirir (Çalışma Kâğıdı 4). karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak ana fikri desteklemeleri belirtilir. Etkinliğin uygulanmasından birkaç gün önce öğrenciler tartışma konusunda bilgilendirilerek aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri istenir. evi. Münazara etkinliği uygulanır (bk. Standart Türkçe ile konuşmaları. Buradan hareketle iyelik eklerini kavratınız (Çalışma Kâğıdı 5).C. YAZALIM Öğrencilerden. evi. evleri. Ç. bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma yöntemini kullanarak Küçük Prens’le aralarında geçen konuşmayı yazarlar. İyelik ekinin şahıslara göre nasıl değiştiğini ve bu değişimin nedenlerini sorarak kalınlık-incelik uyumu ve yardımcı ünsüzlerle ilgili bilgileri hatırlatınız. İsmin hangi şahsa ait olduğunu belirten eklere iyelik eki adı verildiğini belirttikten sonra seçeceğiniz isimlerle iyelik çekimi (evim. 260 . KONUŞALIM “Çok okuyan mı çok gezen mi bilir?” konusunda tartışma yapılır. Öncelikle savunacakları fikri yardımcı fikirlerle geliştirmeleri ve örnekleme. DİL BİLGİSİ Öğrencilerinizden “Perili El” adlı masaldaki altı çizili kelimeleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyiniz. Düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili olarak örneklerden hareket edilerek öğrencilerin ele alınan düşünceyi destekleyen unsurları öncelikle kendilerinin sezmesi sağlanır. D. araban. Küçük Prens’in Dünya’ya geldiğini ve kendileriyle karşılaştığını hayal etmeleri istenir. sebep-sonuç ve amaç-sonuç ilişkileri kurmaları. Şahıs zamirlerinin tamlayan eki almış biçimlerini tahtaya yazarak öğrencilerinizden uygun eklerle tamamlanan isimlerin bu şahıslardan hangilerine ait olduğunu belirlemelerini isteyiniz. evimiz. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurmaları. arabamız. eviniz. tekrara düşmemeleri istenir. Öğrenciler. arabam. arabanız. arabası. Kılavuz). tanık gösterme. İyi bir konuşmanın her şeyden önce dilin etkili kullanımına bağlı olduğunu belirtilerek öğrencilerden konuşmaları sırasında.

........ yolu düşmek d......... uğramak a........ Sizin adınıza ben bir kez daha okurum o kitabı.... altın saçlı b..................... Bu arada Küçük Prens’in yolu Dünya’ya düşmez mi?... KELİMELER TAHMİN SÖZLÜK gezegen lav fener serüven mert bozuşmak çengel ÇALIŞMA KÂĞIDI 3 Aşağıdaki kelimeleri aynı anlama gelen ifadelerle eşleştiriniz....... çok 4.......... bir sürü Metinden yararlanarak aşağıdaki cümlelerle aynı anlama gelen cümleler kurunuz.... sarışın 3....... Ne kitaplar var!..... 261 ........... 1..................ÇALIŞMA KÂĞIDI 1 Tuttuğunuz notlardan hareketle metinden anladıklarınızı yazınız...................................... 3............ küçük 2... Küçük Prens ………………… ………………… ………………… Kırmızı Balon ………………… ………………… ………………… Alis Harikalar Ülkesinde ………………… ………………… Define Adası ………………… ………………… …………………........................... el kadar c.................... 2............ 1.............. Güliver’in Yolculukları ………………… ………………… Robinson ………………… ………………… ………………… ÇALIŞMA KÂĞIDI 2 Aşağıda verilen kelimelerin anlamını tahmin ediniz ve sözlük anlamını da bularak yazınız...

varlıklı bir ailenin güzel bir kızı… varmış. ama demir bile paslanır işlemeye işlemeye. Onların hayrına on peri getirdim sana. ama elden ne gelir? Allah sabır versin. kalbur saman içinde. atasözü ve deyimleri kullanmış mı? Yazım ve noktalama kurallarına uymuş mu? Evet Kısmen Hayır ÇALIŞMA KÂĞIDI 5 Aşağıdaki metinde verilen noktalı bölümleri uygun eklerle tamamlayınız. kız gelin olmuş. ne diye gözlerini sele veriyorsun? Yaratan. yaratırken senin de parmağ…a bir hüner vererek yaratmış. Ev. ama işe güce yaramıyor. anası ile babası ölmüş. bu duruma katlanırmış. Talihinden koca… da iyi bir adammış. dil ile tarif edilmez ki edeyim. Gül Kız el üstünde büyütüldüğü için ne eller… işe yarıyormuş. 262 . Zaman zaman içinde. iki elim. Bereket versin ki sağlığında yetim görse yedirir. kir toz içinde kalmış. on parmağ… var. Allah’ın kul… çokmuş. Allah’a yalvarırmış: “Hey Allah’ım. yoksul görse giydirirdi. okunaklı ve işlek bitişik eğik yazıyla yazmış mı? Standart Türkçeyle yazmış mı? Yeni öğrendiği kelime. Ana… rahmetli. cinler cirit oynarken eski hamam iç…nde. yazdıklarını aşağıdaki değerlendirme ölçütlerini kullanarak DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat etmiş mi? Düzgün. Perili El Bir varmış. fakat Gül Kız.ÇALIŞMA KÂĞIDI 4 Arkadaşlarınızın değerlendiriniz. baba… gözlerini gözlerinden ayırmaz. Ana…. Kız üzülmüş. Kocası evin dirliğ… bozulmasın diye hiç ağzını açmaz. Hayırlı bir kısmet çıkmış. kavram. Bu gidişle ev… baş…a yıkılacak. önüne iş verip parmaklar…ı işletseydi ellerin her işe yarardı şimdi. elini sıcaktan soğuğa vurdurmazlarmış. Gün gelmiş. bir yokmuş. Gel gelelim. işin farkında olduğu için üzülür. ne parmakları… dikişe.” diye söylenirken evin içinde nur yüzlü bir kadın görünmüş. “A Gül Kız’ım.

Okuma kurallarını uygulama 2. Bildirme kiplerinin cümleler kurar. 3. yazma bilgi ve kuralları 5. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. uygulama 4. Akıcı biçimde okur. 4. 2. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını çıkarmaktan kaçınır. kullanım özelliklerini 12. 4. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Söz varlığını zenginleştirme 1. fark eder. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 19. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 5. 4. 4. Sesini ve beden dilini etkili 2. 8. kavrar. Konuşurken gereksiz sesler 14. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime kullanma etme alışkanlığı kazanma 2.SINIF SÜRE : 7 : 7 saat ORAN: %30 OKUMA ORAN:%20 KONUŞMA ORAN: %20 YAZMA ORAN:%15 DİL BİLGİSİ 1. 27. Kelime türleriyle ilgili 1. 26. Şiir defteri tutar. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 263 . 3. Tekrara düşmeden konuşur. Standart Türkçe ile konuşur. İşitilebilir bir sesle konuşur. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Kendini yazılı olarak ifade 1. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. Farklı türlerde metinler 1. Türkçenin kurallarına uygun 3. gruplarının anlamlarını çıkarır. Konuşma kurallarını uygulama 4. Şiir yazar.

Sultandağı benek benek kar şimdi. sessiz duran yuvalar. Silifke'de çiçek açtı nar şimdi. Hora teper Sürmene'nin uşağı. Çıkıp baksan Çamlıca'nın başına. Her tarafı yeşillendi Bolu'nun. Karakoç'um. Boz martılar düğün yapar Mersin'de. Durgun çayı köpüklendi Daday'ın. Gönül dile gelir kaval sesinde. Olur bu mevsimin bağ-ı İrem'i. mor şimdi. Her çeşmenin üç-beş tane güzeli. Kelebekler birbirini kovalar. İki kıt'a bir boğazda aşina. Her çiçeğin bir arısı var şimdi. Palmiyeler zümrüt tacı Hatay'ın Çukurova cennetidir bu ayın Aydın ili efelere dar şimdi. Eğri yollar yaylaların kuşağı Çayır. Isparta'nın renk renk gül bahçesinde Bülbüllerin neşesini gör şimdi. Halı gibi nakışlandı ovalar. Cıvıl cıvıl. gel. Dadaşların oynadığı bar şimdi. yorulma boşuna. İstanbul'u tarif etmek zor şimdi. yeşil. çimen sevgililer döşeği.ANADOLU’DA BAHAR İlkbaharı geldi Anadolu'nun. Aşıklar diyarı Elbistan ili. Bölük bölük sarı. Abdurrahim KARAKOÇ 264 .

Öğrencilerin okumaları akıcılık ve sözün ezgisine uygunluk yönünden sınıfça değerlendirilir. Belirlenen öğrencilere sesli okuma yöntemiyle şiir okutulur. Kelimelerin zıt ve yakın anlamlıları bulunur. Metinde yer alan benzetmeler çözümlenir (Çalışma Kâğıdı 4). Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilerek eşleştirme çalışması yapılır (Çalışma Kâğıdı 2). 265 . “Boz martılar düğün yapar Mersin’de” dizesinden hareketle aynı anlamı veren farklı cümleler yazılır. OKUYALIM ANLAYALIM • Öğrencilere çeşitli yörelerden türküler dinletilir. Metinden seçilen kelimelerle şiirdeki ana duyguya uygun cümleler yazılır (Çalışma Kâğıdı 3). şiirde Anadolu ile ilgili hangi duygularını dile getirmiştir? 2. Metnin okunması Şiir öğretmen tarafından örnek olarak okunur. • Metni anlama. Şiirde hangi yörelerin halk oyunlarından söz edilmektedir? 5. Aydın ili niçin efelere dar gelmektedir? 6. Şaire göre İstanbul’u tarif etmek neden zordur? Öğrencilerden şiirin kendilerinde uyandırdığı duyguları sözlü olarak ifade etmeleri istenir. çözümleme ve yeniden yapılandırmaya yönelik olarak aşağıdaki çalışmalar yapılır. Sınıfa bir haritayla girilir.Tema : “Yurdumu Seviyorum” Sınıf : 7 Süre : 10 ders saati A. Bülbüller neden neşelidir? 7. Bilinmeyen kelimelerin anlamları metnin bağlamından hareketle tahmin ettirilir (Çalışma Kâğıdı 1). Metindeki yer adları haritada bulunarak bu yerler üzerine konuşulur. Hataların neden kaynaklandığı tartışılarak şiir okumada noktalama işaretleri ile vurgu ve tonlamaya uymanın önemi vurgulanır. Şiirde baharın en geç geldiği yer neresidir? 4. Şair. Şiirde Anadolu’nun hangi özellikleri üzerinde durulmaktadır? 3. Metni anlamaya yönelik aşağıdaki sorular cevaplanır. Örnek sorular: 1. • Öğrencilerden metnin görsellerini yorumlamaları istenir.

Çeşitli fiil kökleri belirleyiniz. gelecekte ve her zaman yapıldığı anlamını kattığını vurgulayınız. Öğrenci beğendiği şiiri/şiirleri. şiir defterine yazar. şimdi.B. KONUŞALIM Öğrenciler tarafından sınıfa getirilen. konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınma yönünden değerlendirilir. 266 . -yor. Öğrencilerinizden metindeki fiilleri ve bu fiillerin hangi zaman ekiyle çekimlenmiş olduğunu belirlemelerini isteyiniz. işitilebilir bir sesle konuşma. DİL BİLGİSİ 6 ve 7. C. Anadolu’nun güzelliklerini yansıtan fotoğraflar sınıf panosuna asılır. Yazılan şiirler müzik eşliğinde sınıfta okunur. YAZALIM Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma yöntemiyle verilen kelimelerden hareketle şiir yazılır. (Çalışma Kâğıdı 5) Ç. Tema ile ilgili şiirler araştırılır. kelimeleri doğru telaffuz etme. düşünce ve hayalleri ifade eder. “Gezip Gördüklerim” etkinliği uygulanır (bk. Öğrencilerinizden belirlediğiniz fiil köklerini haber kiplerinde şahıslara göre çekimlemelerini isteyiniz. Öğrenciler konuşmaları sırasında gözlemlenerek Standart Türkçeyle konuşma. Öğrenciler bu kazanımlara yönelik düzenlenecek bir formla değerlendirilebilir. Kılavuz). düşünce ve izlenimlerini sınıfla paylaşması sağlanır. -ecek. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurma. -miş. -r “ eklerinin fiillerin zamanına yaptığı etkiyi ve cümleye eylemin geçmişte. çalışma kâğıdında öğrencilerin dikkatini bildirme kiplerine çekerek fiil köklerine gelen “-di. Yaratıcı konuşma yöntemi ile her öğrenci bir önceki arkadaşının konuşmasından hareketle bir fotoğrafın kendinde uyandırdığı duygu. Alternatif bir etkinlik olarak çevredeki doğal ve tarihî güzelliklerin olduğu bir mekâna gezi düzenlenerek öğrencilerin gezi sonrasındaki duygu.

.. Ülke....... Bildik....... ......... Benzeyen Çukurova halı bağ-ı irem palmiye Kendisine benzetilen kuşak Benzetilme nedeni Tahmin Sözlükteki anlamı 267 ..... .... ÇALIŞMA KÂĞIDI 3 1...... “Durgun çayı köpüklendi.. Yeni kelimeler ekleyerek aşağıdaki kelimeleri de kapsayan cümleler yazınız.......... memleket.... bahar/ yeşil/ bahçe/ kelebek/ çeşme b...... neşe/ arı/ mevsim/ mor/ çimen/ cennet ÇALIŞMA KÂĞIDI 4 Şiirde yer alan benzetmeleri bularak benzetilme nedenlerini açıklayınız. yurt.... ... Ülke... efe. .” cümlesinde durgun kelimesinin yerine zıt anlamlısını bulunuz.. diyar. hora.... . kuşak. Yiğit.. “Âşıklar diyarı Elbistan ili..ÇALIŞMA KÂĞIDI 1 Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız... .... el.” cümlesinde il kelimesi yerine kullanılabilecek kelimeyi yazınız...... tanıdık......... özellikle Batı Anadolu’da köy yiğidi. a........ aşina” kelimelerini aşağıdaki uygun yerlere yazınız. Kelimeler bar dadaş uşak âşık döşek ÇALIŞMA KÂĞIDI 2 “İl.. 2... Bele sarılan uzun ve enli kumaş.. Karadeniz bölgesinde birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu.. 3....

.............................. ......... .................................................... .......................... serin....................... .......................................................................... .......................................................................... ........................................................ ...................... sarı.............................................. yemyeşil........ ........ 268 ............................................................................................................... ...................................................................................................... ...................... .................. ........ ............................. ................................................................................................................................................................ ..ÇALIŞMA KÂĞIDI 5 Işıl ışıl............................................. türkü kelimelerinin geçtiği bir şiir yazınız......................... deniz.............................................. .................................. deli divane....................................................... ....................................... ....................................................................................................... ... gece gündüz.................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................. halay........................................................................................................................................ ...... .................... dağ...............................

..... Yarın okula tekrar gideceğim... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... Dün yaptığınız sınıf gezisi çok güzel geçti..... Çok terlediğim için biraz üşümüştüm.... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... çeşitli oyunlar oynadık ve çok eğlendik......... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Şu anda neler yapıyorsunuz?…………………………………………………………………………………………………………....... bugün evde dinleniyorum.. Dersten önce neler yaptınız?………………………………………………………………………………………………………….............. ALİ’NİN YAPTIĞI İŞLER Okul gezisi Evde dinlenmesi Okula gitmesi ALİ’NİN YAPTIĞI İŞLERİN ZAMANI Aşağıdaki soruları okulda yaptığınız eylemlerden hareketle cevaplayınız.................... “ Aşağıdaki tabloda boş bırakılan satırlara Ali’nin yaptığı işlerin zamanını yazınız.... Ormanda yürüyüş yaptık.............. Okuldan dönerken size uğrarım.. Bu nedenle..... Dersten sonra neler yapacaksınız?………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Okulda her gün neler yapıyorsunuz?....ÇALIŞMA KÂĞIDI 6 Ali telefonda amcasına şöyle diyordu: “Amcacığım aradığınız için çok teşekkür ederim... 269 ....

sonunda kazan…………… 4. Yarın hava soğuk ol…………… 6..ÇALIŞMA KÂĞIDI 7 Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini uygun zaman ve kişi ekleriyle tamamlayınız. 5. Mustafa Kemal küçük yaşta öksüz kal………. Arkadaşım şu an kitap oku………. 3. 7. 2.. Para biriktiren sonunda rahat ed………… 8. Tatilde Antalya’ya git…………. Ayşe ile yarın sinemaya git……………. 270 .. 1. Kar yağarsa kayakçılar sev……………… 10.. Can rüyasında denizde yüz………….. Çalışmış. Polis hırsızı yakala…………… 9.

SINIF SÜRE : 8 : 10 saat ORAN:%20 KONUŞMA 2. 4. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. Okuma kurallarını uygulama 5. 8. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. ORAN: %30 OKUMA 1. 3. 7. ORAN: %20 YAZMA 1. 3. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 1. 19. 271 . Kelimeleri doğru telaffuz eder. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 1. Yazma kurallarını uygulama 1. 2. Konuşurken nefesini ayarlar. Farklı türlerde metinler yazma 2.Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. ORAN:%15 DİL BİLGİSİ 1. Standart Türkçe ile yazar. duygu. yönünden 6. 8. düşünce ve hayalleri yorumlar. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. tonlama ve duraklama yapar. 4. sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde kullanır. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları. Düşünce yazıları yazar. Uygun yerlerde vurgu. 3. Okuduğu metni değerlendirme 1. 11. İşitilebilir bir sesle konuşur. 5.Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 5. Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 2. Canlandırmalarda. Metni dil ve anlatım değerlendirir. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 2. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat eder. 24. 21.Yazım ve noktalama kurallarına uyar. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 27.

272 .

273 .

274 .

275 .

276 .

277 .

editör:Ayfer Tunç.Kaynak: Belki Varmış Belki Yokmuş. Resimleyen: Levent GÖNENÇ 278 . YKY. İstanbul 2003.

Metni anlama. İlk resimle son resim karşılaştırılır. akçaağaçların önerilerini kabul etselerdi ormandaki yaşam nasıl olurdu? Sorunun kaynağı akçaağaçlar olsaydı. B. Öğrencilerin bir kısmı metni diyaloğa dönüştürürken diğer öğrenciler canlandırmada görev alırlar. çözümleme ve yeniden yapılandırmaya yönelik olarak aşağıdaki çalışmalar yapılır. Metni anlamaya yönelik farklı tür ve tiplerdeki sorular cevaplanır. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılması ve birbirlerinin düşüncelerine saygı duyması sağlanır.2). Siz. KONUŞALIM Metin diyaloğa dönüştürülerek “Canlandırma” etkinliği yapılır. Akçaağaçlar meşe ile konuşmaya gittiği hâlde savaşın çıkma nedeni nedir? 3. Bunlarla ilgili kısa bir yazı yazılarak sınıf/okul panosuna asılır. Akçaağaçlar ile meşelerin “kör bir balta”ya yenik düşme nedeni nedir? Öğrencilere. Öğrencilerden metni dil ve anlatım yönünden değerlendirmeleri istenir. olaylar nasıl gelişirdi? gibi sorular sorularak öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirilir. Meşeler “gün ışığını” neden kendi hakları olarak görmektedir? 4. Öğrenciler canlandırma etkinliği yaparken diğer öğrencilere “Kazanım Tablosu”nda verilen kazanımlar fotokopi hâlinde dağıtılarak arkadaşlarını “sesini ve beden dilini etkili kullanma” yönünden değerlendirmeleri istenir. akçaağaçların yerinde olsaydınız nasıl bir çözüm bulurdunuz? Meşeler. Metnin okunması • Tartışarak okuma yöntemiyle metin okutulur. • 279 . Örnek sorular: 1. Tartışma sonunda varılan ortak yargılar not edilir.OKUYALIM ANLAYALIM • Gazetelerden dayanışmayla ilgili haberler bulunur. Metnin okuma süreci yer yer kesintiye uğratılarak okunan bölüm ile ilgili olarak tartışılır. Kelime ve cümle çalışmaları yapılır (Çalışma Kâğıdı 1. Resim ve başlıktan hareketle metnin içeriğiyle ilgili tahminde bulunulur. Öğretmen tarafından okuma süresince sözsüz müzik dinletilir. Tartışma sınıfça veya küçük gruplar hâlinde yapılabilir. Meşeler ile akçaağaçlar arazındaki sorun nedir? 2.Tema : Toplum Hayatı Sınıf : 8 Süre : 10 ders saati A.

Öğrenciler dört gruba ayrılır (Çalışma Kâğıdı 3). konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini grup olarak yazarlar.C. kuş cıvıltılarıyla beraber insan iniltileri ve hırıltılarıyla dolu. “Mart başlayalı. Metinler okutularak en güzel metni yazan grup ödüllendirilir. cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanıldığı kavratılır.” Ahmet Haşim. Bize Göre 280 . DİL BİLGİSİ Aşağıda verilen metinden hareketle fiilimsiler kavratılır. Öğrencilerden bu ifadelerde virgülün hangi işlevlerde kullanıldığını belirlemeleri istenir. Bazılarının bronşiti. toprağın yeniden gençliğe kavuştuğu bu mevsimde hava. Her gruba. Metni gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yaparlar. bazılarının romatizması azmış. cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögeleri vurgulamak. Bu yolla virgülün sıralı cümleleri birbirinden ayırmak. Ç. YAZALIM Öğrencilerden metinde virgülün geçtiği yerleri belirleyerek defterlerine listelemeleri istenir. kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı. Bahar bir muhasip gibi hayata yeni kavuşturduğu varlıkların sayısını. konuyla ilgili anahtar kelime ve atasözleri verilerek metin içinde kullanacakları belirtilir. Grup olarak yazma yöntemi kullanılarak “birlik ve dayanışma” konulu düşünce yazısı yazılır. Konuyla ilgili çalışmalar yapılır (Çalışma Kâğıdı 4). Baharın hastalıkları saymakla tükenmez ki. Gruplar kendi içlerinde kelime ve atasözlerini tartışırlar. yaşayanların toplamından durmadan çıkarıyor. Mart güneşi organizmada çöreklenip yatan bütün yılanları uyandırıyor.

Kimse kimseyi dinlemiyor. oldukça Tepsi düşünce bardaklar binlerce parçaya bölündü.. Pınar suyundan doyasıya içti. Yüzünü göstermek Kana kana içmek Tuzla buz olmak İki büklüm olmak Kolu kanadı kırık Ayakta tutmak Her kafadan bir ses çıkması Onu son gördüğümden beri yaşlanmış. kalmamıştı. suratı renkten renge giriyor. Günün ilk ışıklarıyla doğanın güzelliği ortaya çıktı. • Güneş her sabah gökyüzünü mutluluğun yedi rengine boyuyordu. …………………………………………………………………………………………. • Korku çiçeğinin tohumları bir kez düştü mü toprağa bir anda sarıverir ortalığı. Koruyacak.ÇALIŞMA KÂĞIDI 1 1. • Zavallı akçaağacın göğsü körük gibi inip kalkıyor. Metinde yer alan aşağıdaki cümleleri aynı anlama gelen farklı cümlelerle ifade ediniz. …………………………………………………………………………………………. Aşağıdaki deyimleri gerçek anlamlarının geçtiği cümlelerle eşleştiriniz. …………………………………………………………………………………………. beli bükülmüştü. yardım edecek kimsesi Gurbette memleketimin hayali beni yaşattı. Sizce bu anlatım tarzı metne ne kazandırmaktadır? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 281 .. • Her çığlık bir harçer gibi saplanıyordu ormandaki sessizliğe …………………………………………………………………………………………. herkes yalnızca kendi fikrini söylüyordu. Örnek: • Bir anda tuzla buz olmuştu mutluluğun sırça kaleleri / Mutlulukları birden bire bozulmuştu. 2.

ÇALIŞMA KÂĞIDI 2 Metinde geçen kelimelerle oluşturulan aşağıdaki bulmacayı çözünüz. camdan yapılmış. memleket. Cam. Duru ve temiz kesme cam. 2. Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç. 282 . Ülke. Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar. acayı BULMACA 4 2 5 1 6 3 Sorular: 1. 3. 6. 4. 5. Havada buğu durumunda iken akşamın ve gecenin serinliği ile yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları. engel.

Yalnız taş duvar olmaz. GRUP sevgi güç 2. 283 .ÇALIŞMA KÂĞIDI 3 1. GRUP güven mutluluk Ağaç yaprağıyla gürler. 3. GRUP yardım neşe 4. GRUP saygı huzur Birlikten güç doğar. El elden üstündür.

....... yolda arkadaşıma rastladım....... çok şaşırdım....................................... .... Örnek: Ben biliyorum... Karşıdan uzun boylu.. Baharın hastalıkları saymakla tükenmez ki........... Mart başlayalı................. gör…................... O..... ................................................ Sizin benden hiç hoşlan.............. Onun anlat. Toprağın yeniden gençliğe kavuştuğu bu mevsimde hava................... Her sabah yarım saat yürü.............. yaşayanların toplamından durmadan çıkarıyor............................. Aşağıdaki cümleleri uygun fiilimsi ekleriyle birleştirip tek cümle olarak yazınız..................... O gülleri vazoya koymuş.... Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz... Yarın gece televizyonda bir film gösterilecek. Eski mahallemize git............... Bahar bir muhasip gibi hayata yeni kavuşturduğu varlıkların sayısını........................ 284 ... Ali’nin [yarın okula gelmeyeceği]ni biliyorum................................ arkadaşlarıma uğrarım................... 3. hemen geriye döndü.. hikâyeyi dikkatle dinledim.................. Ali yarın okula gelmeyecek....................................... O kazağı bugün giymiş.. Bizim ders çalış. Dersten sonra eve yürü.... eve gider……... çiçekler ne kadar güzel! Onu birden karşımda gör.................. Okuldan çık…................. Bu yüzden okula gelmedi........................... Bazı güller kurutulmuş.................................ÇALIŞMA KÂĞIDI 4 1.. Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor.......... yürü...... sağlık için çok faydalıdır. O beni gör................... Dün biraz rahatsızmış................. onun boynuna sarıldı.. Çocuk annesini gör…............................. zaten biliyordum............... odada yüksek sesle konuşulmaması gerekir.......... ... dün bir kazak almış....... İlkbaharda aç....... Eve git…… kitaplarımı alacağım.... Ben o filmi daha önce gördüm...... kuş cıvıltılarıyla beraber insan iniltileri ve hırıltılarıyla dolu... ............................................ kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı ............. 2..... ............ Aşağıdaki kelimeleri değiştirerek cümleyi aynı anlamı verecek şekilde yeniden yazınız.............. sarı saçlı bir çocuk geliyor........................................... gittim... O çocuk benim arkadaşım..................................................

roman. kelime ve seslerin belli bir düzen içinde verilmesi veya tekrar edilmesiyle ortaya çıkan ses akışı. Şiirde ahenk. Olay anlatımına dayalı türlerde (hikâye. türkü. İstanbul ağzı. ritim. üzüntü gibi temel duygular. ahenk: Uyum. ana düşünce: Bir yazı veya konuşmada çeşitli yardımcı düşüncelerle desteklenen ve metnin tamamında verilmek istenen düşünce. anlatıcı: Bir olayı anlatan. Anadolu ve Rumeli ağızları vb.) olay. akıcılık: Bir konuşma veya yazının anlam yönünden anlaşılır. Kelimeler veya ifadeler farklı bağlamlarda değişik anlamlar içerebilir. anlatımı bir anlatıcıya devredebilir. anahtar kelime: Bir cümlenin veya sözün yansıtmak istediği anlam için en büyük ipucunu veren ana kavram. Örnek. müzikalite. mutluluk. Kahraman anlatıcı. Bu tür metinlerde üç tür bakış açısından söz edilebilir: İlâhî bakış açısı. düşünceyi veya olayı olduğundan büyük ya da küçük gösterme. mübalağa. çünkü yazar. olay veya durumlara karşı takındığı tavır. ağız: Bir dilin veya lehçenin daha küçük yerleşim bölgelerinde yazı diline oranla birbirinden az çok ayrılan konuşma biçimleri. atasözü vb. halka mâl olmuş mâni. eleştirici. ölçü vb. durumla. anlatıcının bildikleri kahramanın bildikleri kadardır. Aydın ağzı. kelime. unsurlarla sağlanır. aktaran kişi. mekânı okura anlatan kişi. ana fikir.SÖZLÜK abartma: Anlatımı etkili kılmak amacıyla bir duyguyu. 285 . tahlil edici. Bu tutum. bağlam: En az iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan anlam birliği. olay anlatımına dayalı metinlerde olayları. olayların gelişiminden. onların kendinden güçlü veya zayıf bir varlıkla. masal vb. Dolayısıyla metnin yazarı her zaman olayları anlatan kişi değildir. Bakış açısı kavramı ‘anlatıcı’ kavramı ile beraber değerlendirilir. özgünlüğü olmayan cümle veya ifade. kahramanların neler düşündüklerine kadar her şeyi bilir. sorgulayıcı. söyleniş yönünden hiçbir engele takılmayan bir doğallıkta olması. kahraman anlatıcının bakış açısı ve gözlemci bakış açısı. yöntemi. türler. kişileri. ana duygu: Bir edebî metnin geneline yayılan ve temayı besleyen sevinç. anonim: Yazanı veya söyleyeni belli olmayan. ironik vb. bakış açısı: Bir olayı veya durumu değerlendirme yönü. anlatım tutumu: Bir yazarın kişi. perspektif. benzetme: Bir konuşma veya yazıda bir varlığı. Şiirde/düz yazıda cümle. yaklaşımları beraberinde getirir. basmakalıp: Herkesçe çok iyi bilinen ve bu sebeple de hiçbir çarpıcılığı. olayı ve durumu daha etkileyici göstermek amacıyla. ses benzerlikleri. bilmece. Gözlemci bakış açısında ise anlatıcı tarafsız bir gözle olayları veya durumları anlatır. tasvir edici. olayla anlatılması. mekân ve kişilerin kimin tarafından görüldüğünü ve anlatıldığını belirten kavram. beden dili: İnsan vücudunun çeşitli hareketlerinden oluşan ve genellikle de bulunulan duruma karşı verilen olumlu veya olumsuz tepkilerin bütünü. İlk bakış açısındaki anlatıcı.

gelişme. Atatürk’ün “Öğretmenler. Masanın üstünde kitaplar. yanında da eski dergiler. fikirlerin özgür bir şekilde ortaya konulduğu yaratıcı düşünme tekniği. durum veya olay. hayal gücüne dayalı edebiyat metinleri. drama: Oyunlaştırma.. fotoğraf. 286 . durum veya olayın alaya alınması. ipucu: Bir sorunu çözmede yardımcı olan veya yol gösteren işaret ve simgeler. görsel unsur: Resim. görsel. didaktik: Öğretici. tutarsızlık.beyin fırtınası: Fikir üretmek. Olay örgüsü kavramı. bu tür yüklemleri cümlenin akışından anlar ve zihninde tamamlar. haber. karikatür. gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır. Bir metinde geçen cümlelerle onları izleyen ifadelerin anlam veya bilgi bakımından aykırı olması. olay örgüsü: Olay anlatımına dayalı metinlerdeki olayların bütünü. anlamın/olayların çözümlenmesine yardımcı olan sözler veya ifadeler. “olay” kelimesinden farklı olarak yalnızca edebiyat eserlerinde karşımıza çıkar.. Metin bağlamında düşünüldüğünde. Anlatımda kelimeleri. işitsel vb.” cümlesi dolaylı bir anlatımdır. kaynak: Herhangi bir bilgi. eksiltili cümle: Yüklemi söylenmemiş cümle. zıt anlamlarını ifade edecek şekilde kullanarak söze konu edilen kişi. ses gibi uyaranların çıkış noktası. olaylar ancak bu çatışmaların sonuca bağlanmasıyla sona erer.” sözü doğrudan/dolaysız bir anlatımken “Atatürk. destana ilişkin. konuşma dili: Çeşitli söyleyiş özellikleri olan ve yazı dilinden farklı olan dil. Giriş. Bir kavramın veya sözün hatırlattığı kişi. doğayla ters düşmeleri. görüntü. bitki veya cansız varlıklar arasında geçen hayalî olayları konu edinen hikâyeler. vak’a. çizim. boğumlama: Boğazdan çıkan sese konuşma organlarınca biçim verilmesi. görsel tasarım gibi tamamen görmeye dayalı ögeler. epik: Kahramanlıkla ilgili. oysa günlük hayatta pek çok olayla karşılaşılabilir. materyal: Eğitim ve öğretim etkinliklerinde kullanılacak yazılı. çelişki: Uyumsuzluk. çağrışım: Bir söz. gönderme: Atıf. durak: Konuşmada veya okumada anlamın daha anlaşılır ve etkileyici olması için gerekli yerlerde verilen kısa ara. kurgulanmış metinler: Kurmaca. kişinin kendi ifadesiyle aktarması. çatışma: Bir metindeki kişinin veya kişilerin herhangi bir uyumsuzluk. durum veya olayın insanın zihninde canlandırdığı her türlü unsur. gelecek nesillerin öğretmenlerin eseri olacağını söylemiştir. roman ve masal gibi türlerde çatışma itici bir güçtür. Örneğin. mekân ve zaman gibi ögeleri yazar tarafından belirlenen. destana özgü. fabl: Hayvan. dolaylı anlatım: Başkasına ait bir sözü. anlaşmazlık nedeniyle insanlarla. ironi: İnce alay. Hikâye. Okur. malzemeler. geliştirmek ve karar almak için kullanılan herkesin katılımının sağlandığı. sonuç gibi unsurları ile şahıs ve varlık kadrosu.

çeşitli bölümleriyle belirten ön çalışma. zihin haritası: Anlamanın daha hızlı ve kolay olması için anahtar kelime.” cümlesinden çıkarılabilecek “Toplantıda Ali’den başkaları da vardı. hayal ve tasarıların mantıksal bir akış içinde birbirine bağlanması. deyim. ifadeler. pastoral: Kır yaşantısını ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan şiir türü. 287 . “Toplantıya Ali de katıldı. duygu. Benzetme. Örneğin. düşünce. taslak: Herhangi bir çalışmayı/ürünü ana çizgileriyle. tema: Bir metindeki olaylardan. sunum: Herhangi bir konunun görmeye veya duymaya dayalı ögelerden de yararlanılarak bir ortamda dinleyicilere aktarılması. müzikalite.. vurgu: Konuşma/okuma sırasında bir kelime veya hecenin diğerlerine oranla daha baskılı söylenmesi. söz sanatları: Anlatımı etkili kılmak amacıyla kelimelerin sanatlı kullanımları. varlık kadrosu: Bir metinde geçen varlıkların. Bir metindeki sonucun en kısa ifadesi. çatışmalardan veya konuşmadaki ifadelerden çıkarılabilecek kavram. ritim: Bir düz yazı veya şiirde çeşitli tekrarlarla sağlanan akış. cümle veya ifadenin doğru telâffuzunu ve vurgusunu sağlayacak olan duraklama. yazı dili: Bir lehçe veya ağız üzerine kurulan ortak dilin yazıda kullanılması sonucunda ortaya çıkan dil. kavram ve cümlelerle oluşturulan grafik. boğumlama gibi söylenişe yönelik unsurların bütünü. nesnelerin tümü.örtülü anlam: Bir cümlenin anlamından çıkarılabilecek diğer anlamlar. şahıs kadrosu: Olaya dayalı metinlerde. cümlelerde bilgi veya anlam bakımından herhangi bir aykırılığın bulunmaması. söz varlığı: Bir dilde var olan kelime. atasözü ve diğer sözlerin oluşturduğu bütün. sözün ezgisi: Bir kelime. olayların gelişiminde herhangi bir rolü bulunan kişilerin tümü. satirik: Eleştirel. tutarlılık: Duygu. kişileştirme vb.” sözü örtülü bir şekilde yer alır. abartma. okunması. yergici.

12. Hülya DİLEK. 10. Anı Yayınları. Öğrenme Stilleri. Ayhan. 13. DEMİREL. H. BİLEN. Yusuf. Ankara. AYDIN. A. İstanbul. 2002. London. 7. Ankara. Meral ALPAY. Anı Yayınları. Ankara. 1999. 8. AYDIN. Usem Yayınları. BARR. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. İnkılâp Yayınları. Mustafa. 1998. Sınıf Yönetimi. Ömer Asım. İstanbul. 3.2. Ankara. Kültür Bakanlığı Yayınları. 14. 9. 1995.. Mürüvvet. DAYIOĞLU. Deyimler Sözlüğü 1. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Roman İncelemesine Giriş. 1999. Ankara.KAYNAKÇA 1. Bursa. David. 2. Şerif. 1996. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. BOYDAK. Ian. 5. AKSOY. 1999. Plandan Uygulamaya Öğretim. Fatih ERDOĞAN Cumhuriyet Dönemi Çocuk ve Gençlik Öyküleri Seçkisi 1. 2000. Ayhan. İstanbul. 1992. 6. CEMİLOĞLU. CÜCELOĞLU. 1988.. 4. Cem Yayınevi. Türkçe Programı ve Öğretimi. Özcan. 2001. BLOOM. 288 . İstanbul. Beyaz Yayınları. Uludağ Üniversitesi. Keşke’siz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları. Gülten. Akçağ Yayınları. 2000. Yaratıcı Okuma-I. 1993.3. Ankara. Özyürek Yayınevi. Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü. ÇOTUKSÖKEN. İstanbul. Remzi Kitabevi. Ankara. Doğan. Benjamin S. BAZEN GCSE English Classbook. 1996. 11. AKTAŞ. MEB Yayın Evi.

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sarı LOTTONEN. 26. Jari KUUSENTO. MATHER. 28. 25. HALLGREN. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. 1997. 2003. Thinking and Stady Skills. Sarı LOTTONEN. Ankara.4 Ankara. 1992. 2003. 2003. Otava. 19. DEMİREL. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 1.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Matbaası. 22. KÜÇÜKAHMET. 1997. Rita MC CARTHY. Ergin. 289 . İnkeri. KÜÇÜKAHMET. Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme. Eğitim Programları ve Öğretimi. 2000. 1999. 8. Hasan. Türk Dil Kurumu Yayınları. İstanbul. Anders NORDGREN. Pegem Yayın Evi. Reading and All That Jazz: Tuning Up Your Reading. Hasan. Eğitim Gönüllüleri Vakfı. MEB. Ankara. Gramer Terimleri Sözlüğü.3. GÜLERYÜZ. 27. Ingrid. HELLSTROM. Usem Yayınları.2. G. İstanbul. KORKMAZ. Leyla. Edebiyat Atölyesi (6. 16.15. Anı Yayınları. 17. 1998. United States. EARGED İlköğretim Kurumları Türkçe Programı İhtiyaç Analiz Raporu. Eğitim Programlarının Dili ve Yaratıcı Öğrenme. Jari KUUSENTO. Helena RUUSKA. 23. Aleksis 7 Harjoituksia Ussıa Aıdınkıeli Ja kırjallısuus. Ankara. Özcan. 7. Zeynep. 2001. Ankara. Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yayınları. Otava. MEB. 18. Dags 2 Nyavyer Kurs. Helena RUUSKA. Sınıflar). Olli MAATTA. 1992. 24. 20. 2003. Peter. HELLSTROM İnkeri. Ankara. GÜLERYÜZ. ERGİNER. Leyla. Ankara. 1999. Helsinki. Raija LEHTO. Merja SAARİAHO. EARGED Taslak Programı. Gazi Kitap Evi. Ankara. Aleksis 7 up Aıdınkıeli Ja kırjallısuus. 21.

İstanbul. 2002. MEB. MEB Komisyon. İstanbul. Sınıflar. Türkçe Öğretiminde Tam Öğrenme. Die Psychologie des Kindes. EARGED İlköğretim okulu Türkçe Dersi Taslak Öğretim Programı Alanda Deneme Uygulama Raporu. Ankara. Walter J. MEB. 39. ÖZ. Sayı 2518. (çev: Aslı Çıngıl Çelik). MEB. İstanbul. MEB Yayınları. ONG. 30. QUİNN. Millî Eğitim Basım Evi. İstanbul. Nobel Yayın Dağıtım. Rota Yayınları. 42. Feyzi. 31. ÖNDER. İlkokul Programı ve Beş Sınıfın Yıllık Planı. ve 5. MEB. 32. Ortaokul Programı. Ortaokul Programı. İlköğretim Kurumları Türkçe Eğitimi Programı (II. Ankara. SEVER. Ankara. Ankara.29. MEB. SELÇUK. 2001 40. 1997. Barbel İNHELDER. 290 . PİAGET. Ankara. Ankara. MEB Yayınları. MEB.. Ankara. 37. Anı Yayıncılık. 1977. 1990. Epsilon Yayıncılık. 1997. 1999. 1938. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Temel Eğitim Pilot Projesi Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitapları 4. Millî Eğitim Basım Evi. M. 1999. 1999. 33. MEB. MEB Yayınları. 36. Yaratıcı Öğrenme İçin Eğitici Drama. Jean. Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Basım Evi. 2000. Alev. Ortaokul Programı. 1995. MEB Yayınları. Kademe). Sedat. Hızlı Düşünme ve Cevap Verme Yöntemi. Millî Eğitim Basım Evi. 43. Millî Eğitim Basım Evi. Sözlü ve Yazılı Kültür. 35. Ankara. MEB Yayınları. Metis Yayınları. Frankfurt. 38. Ankara. Patrick. 1995. Ziya ve Diğerleri. 1962. 34. Tebliğler Dergisi Cilt 63. 41. Anı Yayınları. Millî Eğitim Basım Evi. Ankara. Çoklu Zekâ Uygulamaları.

53. YAVUZER. YILDIZ. 54. Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları. Ankara. 2000.44. 291 . ÜN AÇIKGÖZ. TAŞER. İstanbul. İzmir. Aktif Öğrenme. Ciltler. 2. 1. 51. 1992. Türkçe Sözlük. 2003. 46. 57. Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu. Ankara. Tarih Vakfı. 2003. 56. ŞENGÜL. Türk Dili Dergisi. 2002. Murat. Sayı: 164. TDK. Güz 2004. Refining Composition Skills. Türk Tarih Kurumu Basım Evi. 36-58. Nobel Yayınları. s. Sınıf. YALÇIN. Hasan. Hamdi. Türkçe Öğretiminde Alternatif Yöntemler. Cemal. Suat. Ankara. Tema Destekli Türkçe İlköğretim 6. 49. Ders Kitaplarında İnsan Hakları: İnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları İçin. Sayı 589. 2000. 50. TOPÇUOĞLU. Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musun?. 47. Tarih Vakfı Yayınları. İleri Yayıncılık. America. 2002. Mary K. 2004. The National Curriculum Handbook For Primary Teachers İn England (Key Stages 1 and 2). Alemdar. Joann Rishel Kozyrev. Tarih Vakfı. İstanbul.. 2003. Anı Yayıncılık. 48. Çizgi Kitap Evi. Okuma ve Anlama Becerilerinin Artırılmasına Yönelik Olarak Hazırlanan Bir Model Önerisi. Çocuk Edebiyatı. İmlâ Kılavuzu. TDK. Remzi Kitap Evi. Ankara. 2003. YILMAZ. 1998. London. Ruetten. Millî Eğitim Dergisi. 2001. Tarih Vakfı Yayınları. Ankara. Konya. Eğitim Dünyası Yayınları. İstanbul. Akçağ Yayınları. İzmir. Ankara. Türk Dil Kurumu Yayınları. Konuşma Eğitimi. 52. 45. 2003. Süleyman Kaan YALÇIN. Kamile. SMALLEY Regina L. Haluk. 1999. 58. TDK. 55.

.. Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. metinde yat kelimesi geçiyorsa “gemi. kotra. kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir. Düzeltilen Bölüm kazanım 27 açıklama 30 açıklama 2. Düzeltilen Bölüm açıklama 19 açıklama 4. kotra. tekne. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 15 : Dinleme/izleme : 6. kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir.7. 2. 7. 2. Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde geçen kelimelere değil. tekne.”. yelkenli” gibi kelimelere de değinilerek aynı kavram alanına giren bu kelimeler arasındaki anlam farklılıkları da verilir. Kalıplaşmış cümle yapılarında belli kuruluş ve kullanım özellikleri taşıyan “Ne kadar erken kalkarsan o kadar iyi olur. 4. Gez babam gez. Örneğin. Yeni Hâli Kazanım ifadesi çıkarılmıştır. Örneğin. 8. kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir.1 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (8. kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir. metinde yat kelimesi geçiyorsa “gemi.. “Şu sokak senin.8 Eski Hâli [!] Dinleme etkinlikleri 6.” gibi cümleler ele alınır. Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 27 : Okuma : 6. Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde geçen kelimelere değil. bu sokak benim. sandal. 8 Eski Hâli 10. 7. 2. sınıf öğrencilerinin dikkat süresinin en fazla 10 dakika olduğu göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. 4. Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde geçen kelimelere değil. Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde geçen kelimelere değil. 2. Öğrencinin kalıplaşmış cümle yapılarını kullanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilir. Açıklama ifadesi çıkarılmıştır. sandal. 4. yelkenli” gibi kelimelere de değinilerek aynı kavram alanına giren bu kelimeler arasındaki anlam farklılıkları da verilir. 10. Yeni Hâli Açıklama ifadesi çıkarılmıştır.

bunlardaki anlam özelliklerine değinilir ancak kişi. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. Sıfatların bütün çeşitleri örneklendirilir. Düzeye uygun metinlerden hareketle zamirlerin hangi kelimenin. 6. kısaltmalar ve kısaltmalara getirilen eklerin yazımı Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 42 : Dil Bilgisi :6 Eski Hâli 2. herhangi bir. Yeni Hâli 2. soru eki mi’nin. 6. 2. öğrencilerin edindikleri bilgileri. işaret. soru zamiri adlandırmaları kullanılarak ayrıma gidilmez.2 Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 38 : Yazma :6 Eski Hâli Ünsüz yumuşaması. konuşurken ve yazarken uygulamalarına ağırlık verilir. ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesine uğrayan kelimelerin. Düzeltilen Bölüm açıklama 42 açıklama 2. hiçbir şey. Zamirlerin bütün çeşitleri örneklendirilir. 2. Zamirlerin bütün çeşitleri örneklendirilir. 2.). bağlaç olan de ve ki’nin. Sıfatların bütün çeşitleri örneklendirilir. her şey vd. ifadenin yerine kullanıldığını belirlemeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir. Düzeye uygun metinlerden hareketle zamirlerin hangi kelimenin. Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 43 : Dil Bilgisi :7 Eski Hâli Yeni Hâli [!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında. ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesine uğrayan kelimelerin. soru eki mi’nin. bağlaç olan de ve ki’nin. hiçbir şey. belirtme sıfatlarının çeşitlerine girilmez. her şey vd. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. Düzeltilen Bölüm açıklama . bunlardaki anlam özelliklerine değinilir ancak niteleme ve belirtme sıfatları ayrımına. herhangi bir. belirsizlik. yazımı karıştırılan kelimelerin (hiçbir.). okudukları ve dinlediklerini anlamlandırmada kullanmalarına. yazımı karıştırılan kelimelerin (hiçbir. kısaltmalar ve kısaltmalara getirilen eklerin yazımı Düzeltilen Bölüm açıklama Yeni Hâli Kalınlık-incelik uyumu. ifadenin yerine kullanıldığını belirlemeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir.

Olumlu. 1. Yardımcı ögeler nesne (belirtili ve belirtisiz). 2. 2. Açıklama ifadesi çıkarılmıştır. . Zarfların bütün çeşitleri örneklendirilir. zaman. konuşurken ve yazarken uygulamalarına ağırlık verilir. beklenti. miktar zarfı adlandırmaları kullanılarak ayrıma gidilmez. öneri. Varsayım. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. 49 açıklama 49 49 açıklama açıklama * Tabloda yer alan sayfa numaraları 2006 yılında basılan İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6. Ancak programda yer alan diğer bölümlere yönelik değişiklikler -programın içeriğini doğrudan etkilemediğinden. . değerlendirme. 7. Belirtisiz nesnenin yüklemden hemen önce kullanıldığına dikkat çekilir. kararsızlık vb. soru. 7. 8. öneri. öğrencilerin edindikleri bilgileri. Kurallı ve devrik cümlelerin anlam ve kullanım özelliklerine dikkat çekilir. 9. 2. ihtimal. Düzeltilen Bölüm açıklama 49 açıklama 2. İsim ve fiil cümlelerinin anlam ve kullanım özelliklerine dikkat çekilir. okudukları ve dinlediklerini anlamlandırmada kullanmalarına. belirsizlik. karşılaştırma. 1. 5. Zarfların bütün çeşitleri örneklendirilir. 6. 2.tabloda verilmeyip program metni üzerinde yapılmıştır. Sınıflar)’na göre verilmiştir. olumsuz cümleler ile varsayım. 2. 1. İşlek örneklerden hareket edilir. 9. karşılaştırma. Açıklama ifadesi çıkarılmıştır. yer tamlayıcısı. değerlendirme. yer tamlayıcısı. tanımlama. Belirtisiz nesnenin yüklemden hemen önce kullanıldığına dikkat çekilir.3 43 43 açıklama açıklama 1. anlam özellikleri ele alınır. ihtimal. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir ancak durum. zarf tamlayıcısı olarak ele alınır. Açıklama ifadesi çıkarılmıştır. zarf tamlayıcısı olarak ele alınır. onaylama. Programda yer alan kazanım ve kazanımlara ait açıklamalarla ilgili değişiklikler yukarıdaki tablolarda eski hâli ve yeni hâli ile birlikte yer almaktadır. onaylama. Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 48 : Dil Bilgisi :8 Eski Hâli Yeni Hâli [!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında. beklenti. kararsızlık vb. 6. Yardımcı ögeler nesne (belirtili ve belirtisiz). 7. 2. tanımlama. anlam özellikleri ele alınır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful