P. 1
İlköğretim Dersi Türkçe Dersi Öğretim Programı

İlköğretim Dersi Türkçe Dersi Öğretim Programı

|Views: 711|Likes:
Yayınlayan: yunuss_aka89

More info:

Published by: yunuss_aka89 on Apr 27, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (6, 7, 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI

ANKARA - 2006

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (6, 7, 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA GÖREV ALANLAR

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Prof. Dr. İsa ÖZKAN Hatice DEMİRBAŞ Semra BAYRAKTAR Funda DERİN Nihal ÇALIŞKAN Aliye USLU ÜSTTEN Şahru PİLTEN Betül KORKMAZ Tuba KORKMAZ Ünal ZAL Ruhi İNAN Mustafa KURT İsmail KARAKAYA

Genel Koordinatör Komisyon Başkanı Program Geliştirme Uzmanı Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türk Dili Okutmanı Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

“Türk dili; Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Bu program; sevgi, fikir ve ses bayrağımız olan güzel Türkçemizi sonsuza kadar yaşatacak öğretmen ve öğrencilerimize ithaf edilmiştir.

İÇİNDEKİLER TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. GİRİŞ 1.1. 1.2. Programdaki Temel Yaklaşım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programın Yapısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. Genel Amaçlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temel Beceriler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Temel Dil Becerileri ve Dil Bilgisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.1 Dinleme/İzleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.2 Konuşma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.3 Okuma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.4 Yazma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.5 Dil Bilgisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazanımlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etkinlikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Açıklamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ara Disiplinler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atatürkçülük. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sayfa 1 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 51 54 55 56 57 57 58 61 72 204 213 244 247 285 288

1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 3.

Öğrenme ve Öğretme Süreci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazırlanacak Kitapların Forma Sayıları ………………………………………… Temel Dil Becerileri ve Dil Bilgisi Oranı………………………………………. Programda Kullanılan Sembolleri Açıklayıcı Tablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6, 7 ve 8. SINIF KAZANIMLAR -ETKİNLİK ÖRNEKLERİ -AÇIKLAMALAR PROGRAMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE EKLER 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. Atatürkçülük. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımları ile Eşleşen Ara Disiplin Alan Kazanımları Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programın Uygulanmasında Öğretmenin Rolü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okuma Metinlerinde Bulunması Gereken Özellikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinlenecek/İzlenecek Materyallerin İçeriğinde Bulunması Gereken Özellikler . .

6, 7 ve 8. Sınıflarda Yer Verilmesi Gereken Türler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Yöntem ve Teknikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etkinlik Örnekleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Okuma Gelişim Dosyası. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ölçme ve Değerlendirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ders İşlenişi ile İlgili Açıklamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ders İşleniş Örneği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sözlük. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaynakça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: 1. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

1

düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmeleridir. karşılaştıkları sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmeleri. dinleme/izleme. Öğrenme sürecinin başarıya ulaşması için. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda. öğrencinin okuma. öğretim sürecinde öğretmeni rehber kılmak çağdaş eğitimin geldiği önemli bir noktadır. okuma. dilin farklı bağlamlarda aldığı görünümleri kavramaları. bir grup içerisinde beraber çalışma bilinç ve cesaretine ulaşmaları. anlama. dil aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri. insanlar arasında iletişimi sağlayan ve bütün öğrenme faaliyetlerinde anahtar rol oynayan doğal bir araçtır. Bireylerin öğrenmeye ve öğrendiklerini birleştirmeye olan doğal eğilimi. Türkçe öğrenimi. konuşma. üretme ve tartışma etkinliklerine katılmaları. iletişim kurma becerilerinin gelişmesine yönelik olan dinleme/izleme. GİRİŞ Dil. Bu açıdan bakıldığında ilköğretimin 6. Öğretmen. öğrencilerin biyolojik. Bu sebeple 6-8. muhakeme 2 . psikolojik ve zihinsel özelliklerinden kaynaklanan bireysel farklılıklarının dikkate alınması gerekir. seviyesine uygun Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleriyle geliştirir ve kendi anlam dünyasını yapılandırmaya başlar. kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkilerle biçimlenir. Öğrencilerin edindikleri birikimler üzerine yenilerini inşa etmeleri. 7 ve 8. Öğrenci bu dönemde. disiplinler arası bir bakış kazanmaları Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın temel amaçlarını oluşturmaktadır. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı. Türkçeyle ilgili becerileri zevkli bir öğrenme ortamında kazanmaları amaçlanmaktadır. yazma temel dil becerileri ile dil bilgisinden oluşur. Sözü geçen temel dil becerileri birbiriyle etkileşim hâlinde olduğundan bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. yorumlama. tarihî süreçte oluşan edebî dilin gelişimini. konuşma ve yazma becerilerini dilin kurallarına uygun olarak geliştirmesidir. Türkçenin imkânları çevresinde. olay ve durumları kendi deneyimlerinden hareketle doğru olarak anlamaları. Bu etkinliklerle öğrencilerin. Bir sonraki aşamayı oluşturan orta öğretim ise. Dil öğretiminin temel hedefi. yorumlama gibi birtakım düşünme ve ifade etme faaliyetlerinde bulunur. 8.TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (6. 7. sınıfları bir geçiş dönemi özelliği gösterir. İnsan. öğrendiklerini uygulama. uygulamayla edinilen bilgi ve becerilerin daha kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. sınıflarda öğrendiklerini. Sekiz yıllık ilköğretim sürecinde Türkçe öğretiminden beklenen. Sınıflar) 1. bireysel farklılık ve ilgilere yönelik olarak öğretim sürecinde hedeflenen kazanımlara ulaşmak amacıyla çeşitli etkinlik ve çalışmalar yer almaktadır. Bütün öğrenme etkinliklerinde olduğu gibi Türkçe dersinde de öğrenciyi etkin hâle getirmek. değişik bilgi kaynaklarına ulaşarak duygu. Öğrenmeyle ilgili yapılan araştırma ve gözlemlerde. bu süreç içinde öğrencileri deneyerek öğrenmeye. 1-5. öğrencilerin. farklı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmaları. Bu durum dil öğretiminde daha somut olarak gözlenebilir. bu bütünlük ve devamlılık göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. İnsanın kendisini ve çevresindeki olayları anlamaya çalışırken kurduğu düşünce dünyası. kavramların bir dil bütünlüğü içinde kazandıkları değerlerle birlikte sosyalleşir ve dil yardımıyla öğrenme. özelliklerini ve ürünlerini öğretmeyi hedefler. uygun yöntem ve teknikler kullanıldığında geliştirilebilir. Dil edinimi ve eğitimi belli bir süreç içinde gelişir.

eleştirel ve yaratıcı düşünen.öğretme etkinliklerinde öğrencinin gelişim düzeyinin dikkate alınmasını. Türkçe Dersi Öğretim Programı’yla dinlediklerini. öğrencinin birikim. 1. sorgulama. kazanılan beceri ve bilgilerin daha verimli ve kalıcı olmasını sağlamak için çeşitli etkinliklere yer verilmiştir. düzey ve ilgilerini dikkate alan. öğrendiklerini aşamalı bir biçimde inşa etmesidir. okuma. sorumluluk üstlenen.2. eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık hâline getiren. etkili iletişim kurması. dolayısıyla değerlendirmede öğretim sürecindeki gelişimin de önemli olduğu benimsenmiştir. grup çalışmalarına katılması. öğrencinin öğretmen rehberliğinde. 3 . estetik zevk kazanmış ve millî değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. öğrenme etkinliklerine isteyerek katıldığı bir ortam sağlamalıdır. düşünce ve hayallerini anlatan. konuşma. temel beceriler. izlediklerini ve okuduklarını anlayan.1. dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru. olay. çevresiyle uyumlu. motivasyonunun sürekli olarak desteklenmesi gerekir. öğrenme. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yaklaşım olarak.gücünü geliştirmeye ve iş birliğine özendirmeli. kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edineceklerdir. Bu yaklaşımın temel hedefi. dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak. öğrenme sürecinde öğrencinin birikim ve deneyimlerinden hareketle sorunlara çözümler üretmesini. durum ve bilgileri kendi birikimlerinden hareketle araştırma. temel dil becerileri ile dil bilgisi ve bu becerilere yönelik belirlenmiş kazanımlar. yazma becerilerini geliştirmeleri. “genel amaçlar. öğrencinin derse etkin olarak katılmasının sağlanması. girişimci. etkinlik örnekleri ile açıklamalar”dan oluşmaktadır. Programdaki Temel Yaklaşım Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla dinleme/izleme. Böylece öğrenciler. 1. güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda. duygu. Türkçe öğretiminin daha verimli olabilmesi için. Programın Yapısı Türkçe Dersi Öğretim Programı.

Türkçeyi. akılcı. doğru ve özenli kullanmaları. 5. manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır. Genel Amaçlar Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin. kültür ve sanat etkinliklerini seçme. Millî. 4. 1. bilim. tahmin etme. bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları.1. dinleme. eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri. Seviyesine uygun eserleri okuma. 7. eleştirme. 11. sorgulama.2. 9. yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri. konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli. 10. düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri. Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımaları. 8. millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemeleri. sıralama. Anlama. duygu. 4 . 2. Okuduğu. ilişki kurma. sınıflama. Yapıcı. bunları bir alışkanlık hâline getirmeleri. izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları. yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmeleri. insan haklarına saygılı. yaratıcı. Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları. Duygu. düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri.1. Dilimizin. Hoşgörülü. 6. dinlediği ve izlediğinden hareketle. söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları. 3. analizsentez yapma.

Programla ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır: Türkçeyi doğru.2. sorgulama. konuşma. Programın bu bölümü “dinleme/izleme kurallarını uygulama. sınıflama. Öğrencilerin düzeylerine yönelik olarak hazırlanan kazanımların. temel dil becerileri” ile dil bilgisinden oluşmaktadır. Bu formların kullanılması dinleme/izleme sürecini verimli kılacak ve öğretmene nesnel bir değerlendirme imkânı sağlayacaktır. 5 . öğrencinin toplum hayatına aktif bir dinleyici/izleyici olarak katılmasını sağlayacak. yorumlama ve değerlendirme becerisidir. Dinleme/İzleme Dinleme/izleme. öğrencilerin kullanacağı değerlendirme ölçütleri ile yapılan etkinlikleri değerlendirmeye yönelik formlar yer almaktadır. değerlendirme. eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmesi beklenmektedir. öğrencilerin iletişim kurma yeteneklerini geliştirecektir.2. dikey olarak da sekizinci sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat boyu kullanacakları temel becerilerdir. etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma” amaçlarından oluşmaktadır.3. Görsel ve işitsel araçların hayatın her alanında giderek yaygınlaşması ve bu araçların eğitimde kullanılması etkili bir dinleme/izleme eğitimini gerekli kılmaktadır. iletişim kurmanın ve öğrenmenin temel yollarından biri olup verilen iletiyi doğru bir şekilde anlama.2. 1. öğrencilerin etkili iletişim kurmalarını ve toplum hayatına aktif birer dinleyici/izleyici olarak katılmalarını sağlayacaktır. Temel Dil Becerileri Türkçe Dersi Öğretim Programı. yatay olarak bir yılın sonunda. dinleme/izleme etkinliklerinin amacına ulaşmasını. anlama ve çözümleme. “okuma. Bu amaçla programda. dinleme/izleme. öğrencilerden dinlediklerini/izlediklerini sıralama.3. güzel ve etkili kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim kurma Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik 1. uygun etkinliklerle desteklenerek uygulanması. Türkçe Öğretim Programı içerdiği kazanımlarla bu temel becerilerin gelişmesini sağlayacaktır. Bu temel dil becerileri hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle bir bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir.1. öğrencilerin dil becerilerindeki gelişimleriyle bağlantılı. söz varlığını zenginleştirme. yazma. Dinleme/izleme sürecinin amacına ulaşabilmesi için yapılan tüm dinleme/izleme etkinliklerinin değerlendirilmesi gereklidir. ilişkilendirme. Bu becerinin geliştirilmesiyle.1. Temel Beceriler Temel beceriler.2. Programda dinleme/izleme becerisi. öğrencilerin iyi bir dinleyici/izleyici olabilmesine yönelik olarak hazırlanmış düzeye uygun kazanımlar ile bu kazanımları hayata geçirmeye yönelik etkinliklerden oluşmaktadır. Aşamalı bir süreç izleyen bu sıralamanın takip edilmesi.

hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sağlayan en etkili araçtır. hedeflenen kazanımların daha da kalıcı olmasını sağlayacak. Okuma becerisi. Türkçeyi bütün zenginlikleriyle ve doğru bir şekilde yansıtması ayrı bir önem taşımaktadır. okuma becerisini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinliklere yer verilmiştir. Okuma Okuma. okuma kuralları. karşılaştırma yapma. bireyin sosyal hayatında iletişim kurmasını. Hayatın her alanında doğru. Bu nedenle konuşma becerisinin okuma. güzel. etkili konuşan ve konuşulanları doğru anlayıp yorumlayan bireylerin yetiştirilmesi.2. öğrencilerin konuşmayla ilgili yeteneklerini geliştirecektir. yorumlama. çeşitli görsel ve işitsel materyallerden yararlanma.3. sınıflandırma.1. düşüncelerini mantık akışı ve bütünlük içinde sunma. Dolayısıyla bu beceri. okunan metinlerin anlaşılması ve çözümlenmesi.2. onların diğer dil becerilerinde de başarılı olmalarına bağlıdır. Programda. onları bu çalışmalara katması gerekmektedir. kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma” amaçlarına yönelik kazanımlara yer verilmiştir. Bu nedenle öğretmenin konuşma etkinliklerinde öğrencilerin her birinin ayrı ayrı söz almalarını sağlayarak. Bu amaçlarla programdaki konuşma etkinlik örneklerinde. durum ve deneyimlerle karşılaşmasını sağlar. konuşma becerisinin geliştirilmesiyle. yazma ve dinleme gibi diğer becerilerle desteklenmesi gerekmektedir. konuşma becerisine yönelik olarak. öncelikle öğrencilerin kendilerini veya birbirlerini değerlendirmeleri. birikimlerden. öğrencinin farklı kaynaklara ulaşarak yeni bilgi.2. Programda yer alan okuma dil becerisinde. bütün dil becerilerini kapsayan bir önem arz etmektedir. duygu. akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri kullanarak okuyabilmeleri. hazırlıklı konuşmalar yapma. değerlendirme. tartışma. anlamlandırılması. 1. Konuşma becerisinin değerlendirme aşamasında. özetleme gibi anlamayı ve zihinsel becerileri geliştirici çalışmalara yer verilmiştir.3. düşünce. olay. Bununla birlikle. öğrenme. sosyal hayatta karşılaşacakları sorunları konuşarak çözebilmeleri.3. öğrencilerin Türkçenin estetik zevkine vararak ve zengin söz varlığından faydalanarak kendilerini doğru ve rahat ifade edebilmeleri. Bu nedenle derslerde işlenecek metinlerin taşıması gereken özellikler programda belirtilmiştir. okuduklarını değerlendirip eleştirel bir bakış açıcısıyla yorumlayabilmeleri ve okumayı bir alışkanlık hâline getirebilmeleri amaçlanmıştır. Türkçe Öğretim Programı’nda. ses organları ve göz yoluyla algılanan işaret ve sembollerin beyin tarafından yorumlanarak değerlendirilmesi ve anlamlandırılması sürecidir. iş birliği yapmaları. Etkinliklerde kullanılacak metinlerin. Konuşma Konuşma. 6 . yorumlayıp değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır. sebep-sonuç ilişkisi kurma. kendi konuşmasını değerlendirme. Programda okuma becerisiyle. sesini ve beden dilini etkili kullanma. eleştirel düşünmeyi sağlayan bir süreci de içine alır. öğrencilerin çevreleriyle iletişim kurmaları. öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları yazılı metinleri doğru. ortak karar vermeleri ve karşılaştıkları sorunları çözmeleri açısından da önemlidir. okunan metinlerin değerlendirilmesi ve okumanın bir alışkanlık hâline dönüştürülmesine yönelik olarak çeşitli kazanım ve etkinliklere yer verilmiştir. araştırma. bilgi ve birikimlerini paylaşmasını. Konuşma becerisi. söz varlığını zenginleştirmeye ve araştırmaya yönelik olarak verilen başlıklar. Programda. “konuşma kurallarını uygulama.

planlı yazma. Ancak öğrencilerin bütün derslerde.5. Türkçenin kurallarıyla ilgili kazanımlar. değerlendirme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. öğrencinin kendi yazdıklarını değerlendirme ölçütlerine yer verilerek yalnızca öğretmenin değil. kendi yazdıklarını değerlendirme. öğrencilerin hangi türlerde yazmaya yetenekli olduğunu belirleyerek onları başarılı olduğu türlerde yazmaya yönlendirmelidir. Bu düşünceden hareketle programda yazmayla ilgili olarak yazma kurallarını uygulama. Bu amaçla dil bilgilerinin öğretiminde. farklı yöntemlere uygun etkinliklerle yazmayı öğrenciler açısından zevkli hâle getirerek yazma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmalı. düşünce. ilk okuma yazma öğretimiyle birlikte başlayıp ilk sınıflarda kazandırılacağından 6.2.2.3. yazma. bireyin kendini doğru ve amacına uygun olarak ifade etmesinde ve iletişim kurmasında en etkili araçlardan biridir. kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma. Yazma becerisinin bilgi. bitişik eğik yazıyı işlek ve güzel kullanmalarına özen göstermeleri sağlanmalıdır. bir dilin dinleme/izleme. yazım ve noktalama kurallarını kavrama ve uygulama” ile ilgili amaçlara yönelik kazanımlar yer almaktadır. okuma ve dil bilgisi etkinlikleriyle de desteklenmesi gerekmektedir. ancak çeşitli ve özendirici yazma uygulamalarıyla mümkün olur. cümle ve metin düzeyindeki uygulamaları amaçlanmıştır. öğrencinin kendisinin ve arkadaşlarının da bu sürece katılması amaçlanmıştır. bireysel yetenek ve yaratıcılık gerektirse de öğrencilerin duygu. roman. yapılan etkinliklerin değerlendirilmesiyle mümkündür. öğrencilerin düzeylerine uygun olarak ve aşamalı bir biçimde verilmiştir. 1. Öğretmen. hem okuma sürecinin değerlendirilmesine hem de öğrencilerin dil gelişimini izlemeye yardımcı olacaktır. Yazma Yazılı anlatım.3. yazmayı kendini ifade etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. konuşma. hayal ve izlenimlerini doğru. Dil bilgisinde kolaydan zora ilerleyen bir sıra izlenmiş olup konuların birbiriyle olan ilişkileri gözetilmiştir. Türkçeyle ilgili kural ve 7 . dinlemeyle ilgili dil etkinliklerinde uygulanmasıdır. Hikâye. açık. konuşma. farklı türlerde metinler yazma. tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından yararlanarak ve yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları. Yazma çalışmalarının istenen amaçlara ulaşabilmesi.Okuma becerisinin hayatın bütün aşamalarına yayılan bir alışkanlık hâline getirilmesi amacıyla hazırlanan etkinlik örnekleri ve formları. okuma. 7 ve 8.4. Dolayısıyla dil bilgisi öğretimi kuramsal bilgilere değil. yazma temel becerilerini destekleyen kurallar bütünüdür. uygulamaya dayanmalıdır. sınıflarda bitişik eğik yazı için bir zaman dilimi ayrılmayacaktır. Bitişik eğik yazı öğretimi. Programda. şiir gibi türlerde ürün vermek. düşünce. 1. öğrencilerin duygu. Programda. Öğrenci açısından Türkçenin yapısını oluşturan ve işleyiş kurallarını tanımlayan bilgilere sahip olmak oldukça önemlidir. bu kuralların kelime. Türkçe Öğretim Programı’nda yazma becerisinin geliştirilmesiyle. anlaşılır ve yazma kurallarına uygun şekilde anlatmaları yazma tekniğine uygun bilgi ve beceriler kazandırılarak sağlanabilir. kuralların verilmesinin yanında. Uzun bir süreç isteyen yazma becerisinin kazanılması ve istenen amaçlara ulaşılması. ancak daha da önemli olan bu kuralların konuşma. Bu tutum öğrencilerin eleştirme. birikim ve dili etkili kullanmayı gerektirdiği göz önüne alınarak bu sürecin dinleme/izleme. hayal. Dil Bilgisi Dil bilgisi.

2. öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Türkçenin diğer derslerle ilişkilendirilmesi. Bu etkinlikler birer öneri niteliğindedir ve birden çok beceriye yönelik olabilir. Programdaki etkinlikler. Yapılan etkinliğin veya benzerinin öğrenciler tarafından planlanıp uygulanması gerekmektedir. 8 . Etkinlikler Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımların hayata geçirilmesi ve hedeflenen bilgi. Ayrıca dil bilgisi konularının anlama olan katkısına özellikle dikkat edilmesi. Bu bağlamda konuların konuşma ve yazma becerileriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Ara disiplinler Sağlık Kültürü. Programdaki etkinlikler. Programda yer alan etkinliklerden sınıf-okul içi etkinlikler . 1.4. kuralların metin veya cümle bütünlüğü ve bağlamı içerisinde ele alınması. bu program doğrultusunda hazırlanacak ders kitaplarında farklı etkinliklere yer verilmelidir. temalara göre zümre öğretmenlerince yapılmalıdır. okul dışı etkinlikler sembolü kullanılarak belirtilmiştir.5. bu etkinlikleri olduğu gibi veya çeşitli değişiklikler yaparak uygulayabilir.. öğrencilerin gelişim düzeyine göre altıncı sınıftan sekizinci sınıfa doğru aşamalı olarak verilmiştir.2. Kariyer Bilinci Geliştirme. Dil bilgisi ve yazım ve noktalama ile ilgili kazanımlar. Açıklamalar Önemli görülen noktalar “[!]” uyarı sembolü kullanılarak belirtilmiştir. 1. Dil bilgisiyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. 1. ayrıca öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Özel Eğitim. Programda yer alan ara disiplin kazanımlarının Türkçe dersinde işlenecek tema/metinlerle ilişkilendirilmesi esastır. tutum ve alışkanlıkların kazandırılması için çeşitli etkinlik örneklerine yer verilmiştir. 1. Öğretmen. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle sürekli iletişim içinde olmaları ve etkinliklerin her aşamasında katılımcı olarak yer almaları programın uygulanması açısından önemlidir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Başında sembol olmayan açıklamalar kazanımların içeriğine yöneliktir. konuların birer beceriye dönüşmesine yardımcı olacaktır. aynı zamanda bir ders saatinde birden fazla etkinliğe yer verilebilir. bu kazanımların edinilmesine bağlıdır. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim. diğer becerileri desteklemesi açısından oldukça önemlidir. Verilen etkinlikler öğrenci seviyesine uyarlanarak farklı sınıflarda uygulanabilir. Kazanımlar Kazanımlar.6. Temel dil becerilerine yönelik kazanımların sıralanmasında bu yaklaşım gözetilmemiştir. uygulamada öğretmene yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.7. Girişimcilik. Yeni etkinlikler hazırlanır ve uygulanırken bunların hangi kazanımlara yönelik olduğuna dikkat edilmeli. Derslerde konularla ilgili farklı uygulama örneklerinin yer aldığı çalışma kâğıtlarının kullanılması ve konuların görsel materyallerle desteklenmesi öğrenimi kolaylaştıracaktır.2.bilgilerin örneklerden hareket edilerek verilmesi daha doğru olacaktır. beceri. İnsan Hakları ve Vatandaşlık. Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam alanlarından oluşur. Öğrencilerin dil becerilerinde gelişme sağlamaları. öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi. beceri ve alışkanlıkları kapsamaktadır.2. Ölçme ve değerlendirme ise “ ” sembolü ile gösterilmiştir.

öğrencinin birikim. Atatürkçülük teması. 9 . öğretim etkinliklerini okul dışına da taşıyan bir nitelik göstermektedir. öğrencilerin etkinliklere istekle katılmaları. değerlendirmede tutum ve davranışlardaki gelişmeler de dikkate alınmıştır. Atatürkçülük Her sınıfta Atatürkçülükle ilgili zorunlu bir temaya yer verilmesi planlanmıştır. • • Öğrenciler. Program. Bu nedenle öğrenciler bütün öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta. öğrencilerin öğrenme etkinlikleri içindeki gelişimlerini izler. ilgi ve dikkatlerini canlı tutmaları. bağımsız olarak öğrenmeyi. Öğretmen. Bu uygulamalar. bireysel farklılıklara duyarlı. beceri ve gelişimlerini göz önünde bulunduran ve öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmış olup. öğretmen öğrencilerin aileleriyle iş birliği içinde olmalı. onları kendilerini değerlendirmeye özendirir.1. okul dışında da bu becerilerin geliştirilmesini sağlayıcı etkinlikler düzenlemelidir. Bu nedenle programda. ona yardımcı olan ve kendini geliştirmesinde yol gösteren bir rehber konumundadır. öğretmen ise bu süreç içinde öğrenciyi yönlendiren. öğrenme sürecinde öğrencilerin karşılaştığı zorluklarda onlara yardımcı olur ve yapıcı eleştirilerle onları yönlendirir. programda yer alan Atatürkçülükle ilgili konular kapsamında ilgili olduğu belirli gün ve haftalarda işlenmek üzere ele alınacaktır. kendilerini tarafsız gözle değerlendirebilmeleri ancak öğrendiklerini hayata aktarabilmeleriyle mümkün olacaktır. Öğrenciler. 1. öğrencilere Türkçeyle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında. öğrencinin katılımını gerektiren uygulamalara yer verilmiştir.3. öğrenme sürecinin her aşamasında öğrencilerin ürünlerini dikkate alır ve onları destekler. değerlendirmeyi. karşılaştıkları sorunlara bireysel veya grup olarak yaratıcı çözümler üretir. değerlendirir. Bu nedenle bütün öğretim süreçlerinin hayata dönük olması amaçlanmış. Bu çerçevede. Dil becerileri bir bütünlük ve devamlılık gösterdiğinden.2. bağımsız veya grup içinde öğrenmeyi özendiren. çeşitli araştırma teknikleriyle bilgiye ulaşmayı. onların yeni bilgi ve çözümler üretmeyi alışkanlık hâline getirmelerini de amaçlamaktadır. bu bilgi ve deneyimlerini geliştirerek sosyal çevreleriyle paylaşır. öğrenme etkinlikleri bir bütünlük içinde değerlendirilmiş. Öğretmen. Öğrenme ve Öğretme Süreci Türkçe Dersi Öğretim Programı. Öğretmen.8. • • • • Öğrenme-öğretme sürecinde. bütün kazanım ve etkinlikler bu açıdan ele alınmıştır. sorgulamayı ve yorumlamayı hayatının bütün safhalarında bir alışkanlık hâline getirir.

7. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL DİL BECERİLERİ VE DİL BİLGİSİ ORANLARI TEMEL DİL BECERİLERİ DİNLEME/İZLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA ORAN (%) 15 20 30 20 DİL BİLGİSİ SINIFLAR 6 7 8 ORAN (%) 15 15 15 10 .5 19.5x27.5x27. SINIF 7. 8.5x27.5 Forma Sayısı 10–12 10–12 10–12 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Kitap Boyutu Forma Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (6.5 Forma Sayısı 6-8 6-8 6-8 ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI Kitap Boyutu 19.5 19.İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (6.5x27. SINIF En az 18 En az 18 En az 18 DERS KİTABI Kitap Boyutu 19. SINIF 8.5x27. 7.5 19.5x27.5 19. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANACAK KİTAPLARIN FORMA SAYILARI SINIFLAR Metin Sayısı 6. 8.

dikkat edilmesi gereken noktaları gösterir. [!] Uyarı İşlenecek konuların sınırlarını. beceri. yerlerde yapılabileceğini gösterir. konuyla ilgili kurum. grup çalışması.) sınıf içinde uygulanabilecekleri gösterir. AÇIKLAMALAR Ölçme ve değerlendirme Eğitim. film izleme vb. mektup yazma. çalışma kâğıdı doldurma. kütüphane.öğretim sürecini ve sonucunu izleyerek sorunları zamanında tespit etme ve giderme işidir. kuruluş vb.PROGRAMDA KULLANILAN SEMBOLLERİ AÇIKLAYICI TABLO TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA KAZANIMLAR Kazanımlar Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılarla öğrencide görülmesi beklenen bilgi. tutum ve değerlerdir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme 11 13 . Okul dışı etkinlik İlgili etkinliklerin ev. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sınıf-okul içi etkinlik İlgili etkinliklerden (yaratıcı drama.

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 12 .

her etkinliğin farklı bir yöntemle yapılmasına özen gösterilmelidir. Dinleme/izleme kurallarını uygulama ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1. 4. diğer grup arkadaşlarını gözlemler. Dinlenenle ilgili soru sormak. Tartışma sırasında grup üye2. konuyla ilgili bir hafta boyunca araştırma yaparak konuya hazırlanır. Grup tartışması: Öğrenciler gruplara ayrılır. batmakta olan şirketlerini kurtarmak. Gruplar 10 dakikalık süre sonunda saatin çalmasıyla rol değiştirir. öz değerlendirme formları. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. (bk. süreç gelişim dosyaları. 8.13 6. Her dinleme/izleme etkinliği belirli bir yöntem ve tekniğe göre yapılmalı. 7. Tartışma sırasında bu üç kişilik grubun yaptıklarına en güzel yaklaşımda bulunan tartışma grubu başarılı sayılır. Öğrenciler. Gruplardan biri dinlerken. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini tartışma konusu belirlemelerini ister. Bu grubun görevi tartışma sırasında konuşmacıların heyecanını artıracak. Her grup bir 1. 3. “Çalar Saat”: Öğrenciler deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılır. “Kendini İzleme”: Öğrencilerin dinleme sürecindeki görüntüleri kamerayla kaydedilir ve kendilerine izletilir. belirledikleri kullanır. SINIFLAR TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME/İZLEME AMAÇ VE KAZANIMLAR 1. saygıyla dinler. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Dinleme sonrası alınan notlar paylaşılır. Dinleme/izleme kurallarını uygulamayla ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Tartışma yapılmadan önce izleyicilerin arasından üç kişilik bir grup oluşturulur (Bu grup gizlice seçilmeli ve seçilenler dışında kimsenin haberi olmamalıdır. gözlem formları kullanılabilir. “Sabır Küpüm Çatlamaz!”: Öğretmen öğrencilerden bir 4. leri dinlediklerinden hareketle konuşmalarını yaparlar. ) belirleyerek tartışır. Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve sorun (yaşanılan bölgedeki çevre kirliliğine çözüm aramak. Gözlenen öğrencilerin dinleme sırasındaki tutumları ile ilgili notlar alınır. dinleyicilerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmaktır. görüş Kılavuz) bildirmek için uygun zamanda söz alır. bireysel başarılarını arttırmak vb. performans değerlendirme formları.).

sorulara çağrışıma açık. mecaz. 11. ”: Öğrenciler. Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. bulur. fark eder. anlaşılmasına yardımcı olan ve belirler. 8. Dinlenenlerde/izlenenlerde önceden oluşturulan gruplara dağıtılır. leneceklere yönelik olarak hazırlanan sorular.. vaplayan alkışlanır. Film İzliyoruz: Kazanımlara yönelik olarak hazırlanan 6. 2. İzlenenlerden yola çıkılarak belirler.9. grup içinde kısa konuşmalar yapılır. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Dinleneni/izleneni anlama ve çözümlemeye yönelik kazanımların gerçekleştirilmesinde dinleme/izleme materyallerinden (kaset. 10. varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları yondan hareketle doldurulur. anlam ile terim Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç Sorulara yönelik dinleme: Dinleneceklere/iz.. (bk. Ana fikir/ana duygu Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık bulunurken öğrencilerin Balık kılçığı oluşturma: Belirlenen bir sorun. 4. Kılavuz) Soru bankası oluşturma: Dinlenenle/izlenenle ilgili sorular hazırlanır... “Beğendim. 2. çizilen akışı içinde özetler. Örneklerden hareketle öğrencilerin “gerçek. CD vb. (bk. verir. 2. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana Kurada seçilen soru nitelikli bulunursa. Böylece ana soru.hatırlamayı kolaylaştıran kelimelere Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü anlamları macının yerine geçerek onların duygu ve düşüncelerini dikkat edilir.14 TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME/İZLEME AMAÇ VE KAZANIMLAR 2. kazanım). daha 2. hazırlayan ve ceduygusunu belirler. kazanım). “Ben olsaydım. balığın bir kılçığıymış gibi yerleştirilir. Öğretmen tarafından sunulan örneklerin yanında öğrencilerin anlamını bilmediği kelime ve kelime gruplarıyla ilgili çalışmalara da yer verilir. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri beğenilme sebebinin açıklandığı bir çizelge hazırlanır. kendi bakış açılarıyla ifade eder (15. fikirleri/duyguları belirler. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki yardımcı cevaplandırılır (11. yer. 12. Öğrenciler tahminlerinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla sözlük kullanmaya yönlendirilir. 3. kazanım). kazanım). Okul dışı etkinlik Sınıf-okul içi etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . kahraman veya konuş. Eşleştirme: Dinlenende/izlenende geçen kelimeler eş. ilişkilerini belirler.) hareket edilir.2. bir balık kılçığı şeklinin başına yazılır. Doğrudan söylenmeyen yargılar bulunur. zaman. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay. Bunlar arasından seçilenler 5. 13.1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime yakın ya da zıt anlamlısıyla eşleştirilir (1. çünkü. 1. konunun Dinlediklerinde/izlediklerinde amaç-sonuç ilişkilerini cevap aramaya yönelik olarak yapılır (12.”: Dinlenilenlerin/izlenilenlerin 2.özgü bir şekilde ifade etmelerine imkân verilir. kazanım). Dinleme. Hazırlanan sorular bir kutuda toplanır. ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.anlamı”nı kavramaları sağlanır. Her bir alt sorun düşüncelerini serbestçe ve kendine Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur. 9. Kılavuz) 7. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap nun ortaya çıkmasına sebep olan alt sorunlar belirlenerek soruna çözüm önerilerinde bulunulur (16.4. çalışma kâğıtları izlenen çizgi filmden/ filmden/animasşahıs.

İpuçlarından hareketle dinlediklerine/izlediklerine çalışma kâğıtları doldurulur. 21. 23. kişisel yorumlarını yansıttığı cümleler ile genel geçer doğruları 15. dinledikleri/izledikleri 22. tonlarında kaydedilerek öğrencilerden hangi duyguyu değerlendirme formları. yönelik tahminlerde bulunur. Dinlediklerinin/izlediklerinin öncesi ve/veya ğerlendirme formları. gözlem formları kullanılabilir. kazanım). 24. Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara çözümleme ile ilgili kazanımların farklı çözümler üretir. verilen çalışma kâğıdındaki boş bırakılan yerler uygun konuşma cümleleriyle tamamlanır (17. Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. Dinlediği/izlediği kişi. 13. doldurmalı sorular. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. açık uçlu. (bk. süreç 19. (bk. yeniden kurgulanır (18. 25. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Dinlediği/izlediği metne farklı başlıklar bulur. Kılavuz) gelişim dosyaları. Masalın sonu değiştirilerek sa cevaplı. kavram haritası. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. düşünce ve hayalleri yorumlar. leri. Dinleneni/izleneni anlama ve 16. Görsel/işitsel unsurlarla arasında ilgi kurar. eşleştirme testarasındaki ilişkiyi ortaya koyar. proje de18. standart testler. duygu. öz değerlendirme formları. Dinlediklerinin/izlediklerinin başlığı/adı ile içeriği yansıttığını bulmaları istenir. Konuşmacının görüşlerini ve yapar. konu ya da metnin yazarı/şairi hakkında bilgi edinir. Kılavuz) çalışma kâğıtları. olayları. kazanım). Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar “Sıra Sende”: Dinleme/izleme süreci yarıda kesilerek 2. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak Diyalog tamamlama: Dinlenen metinle paralel olarak ifade eden cümleler ayırt edilir. “Kafdağı’na Yolculuk” : Bir masal dinlenerek değerlendirilmesinde. dinlenenin/izlenenin devamı tahmin edilir (18.15 14. kazanım). performans “Duyguyu Tahmin Et!”: Bir cümle farklı ses sonrasına ait kurgular yapar. 20. kı17.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Bir de Bana Sor”: Öğretmenle birlikte dinlenenleri değerlendirme ölçütleri belirlenir. dinlenende/izlenende öne çıkan anlatım özellikleri doğrultusunda yapılmalıdır. standart testler. 2. Dinlediklerini/izlediklerini içerik yönünden değerlendirir. Dinlediği/izlediği kişiyi sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden değerlendirir. kavram haritası. eşleştirme testleri. Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirir. açık uçlu. performans değerlendirme formları. çalışma kâğıtları. AÇIKLAMALAR 3. Dinlenen bu metinle ilgili olarak bir öğrenci röportaj yapma görevini üstlenir. kısa cevaplı. Sınıfta bir metin okunur. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . gözlem formları kullanılabilir. Bu amaçla düzenlenecek etkinlikler ile öğrencinin metni “Açık. Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirme 1. Sınıfta bir mikrofonla dolaşarak dinlenenlerle ilgili ölçütlere dayalı olarak öğrencilerin görüşlerini sorar. sade bir dil kullanılmış.” gibi basmakalıp ifadelerle değerlendirmesinin önüne geçilmelidir. anlaşılır. 1. Öğrenciler görüşlerini söyledikten sonra sınıftaki diğer öğrencilerden bu görüşe katılıp katılmadıklarını belirtmeleri istenir. doldurmalı sorular.16 TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME/İZLEME AMAÇ VE KAZANIMLAR 3. Metnin dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesinde uygulanacak etkinlikler. anlatım etkileyici ve sürükleyici. Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirmeyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Dil ve anlatım açısından değerlendirme çalışmaları etkinlikler aracılığıyla yapılır. 3.

öz değerlendirme formları. kazanım). eşleştirme testleri. açık öğrenci. yakın anlamlılık. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . gözlem formları lük oluşturulur (6. hayalî bir Çin Seddi oluşturulur. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kelimelerin ortak ve birbirinden farklı yönlerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili belirleyerek kelimeleri tanımlamaları istenir (2. sandal. terimler sözlüğü. Bir muhafız seçilir. Muhafızın görevi belirsiz sesler çıkararak tekerlemenin 6. sal” 4. şarkı türlerinde metinler ezberler. kazanım). Verilen sürede hangi grup çalışma kâğıtları. süreç geli“Sözlük Oluşturuyorum”: İsim veya fiillerden söz. 2.17 TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME/İZLEME AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 4. Söz varlığını zenginleştirme gibi aynı kavram alanına giren kelimeler verilir. Tekerleme. eş seslilik ilişkileri üzerinde durulur. sayışmaca. Örneğin. Gruplama: Öğrencilere “sandal. ansiklopedik sözlük vb. çalışmalarında Türkçe sözlük. kavram haritası. seçilen şiiri arkadaşlarına belirlenen süre uçlu. metinde yat kelimesi geçiyorsa “gemi. “Çin Seddi”: Ortaya iki paralel çizgi çizilerek 5. bilmece ve Öğrencilerden derledikleri tekerleme. gemi. doldurmalı sorular. sınıfta fiil çekimi ile ilişkilendirilerek olumsuz anlamın zıt anlam olmadığı vurgulanır. yanıltmacaları ezberler/kullanır. 3. karşıt anlamlılık. anlam Derleme: Tekerleme. kazanım). yelkenli” gibi kelimelere de değinilerek aynı kavram alanına giren bu kelimeler arasındaki anlam farklılıkları da verilir. sayışmaca. Eş anlamlılık. ayrılan öğrencilerden ezberlediği tekerlemeyi [!] Söz varlığını zenginleştirme söyleyenler muhafızı geçerek Çin Seddi’ni aşar (3. bilmece ve farklılıklarını dikkate alarak kullanır. “Yenilerini Ekledim”: Öğrenciler gruplara ayrılır. tekne. 4. sayışmaca. içerisinde tekrarlayarak okur. Beşer kişilik iki gruba öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime. Bu 1. Her gruba dinleyerek ezberlemeleri için şiir. atasözleri kazanım). 4. kelimelere örnek verir.şim dosyaları. Aynı kavram alanına giren kelimeleri. Şiir. türkü. 1. Her gruptan bir kazanımların değerlendirilmesinde. (bk. 7. deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. performans değerlendirezberlerse ödüllendirilir (3 ve 4. kısa cevaplı. Kılavuz) kullanılabilir. yanıltmaca gibi sözlü kültür ürünleri derlenir. me formları. Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde/izlenenlerde geçen kelimelere değil. feribot. 2. kazanım). ve deyimler sözlüğü. kotra. kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir. Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle yeni söylenmesini engellemektir. mâni veya Söz varlığını zenginleştirme ile ilgili tekerleme türlerinden biri verilir. bilmece ve yanıltmacalardan bazılarını ezberleyerek sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir (3. den yararlanılır.

kaynaklardan kişisel arşiv öğrencilere sırasıyla söz hakkı verilir (3. radyodan dinledikleri programların listesini Etkili dinleme/izleme alışkınlığını Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . kazanım). kazanılan bilgiler sınıfta paylaşılır. 4. bir hafta boyunca televizyondan izledikleri ya da Şiir. ları. performans değerlendirme formoluşturur.18 TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME/İZLEME AMAÇ VE KAZANIMLAR 5. formları. kısa cevaplı sorular. açıklamaları istenir. Aynı programı dinleyen/izleyen değerlendirilmesinde. “Ben Bilinçli Bir İzleyiciyim”: Öğrencilerden etkinlikleri düzenli aralıklarla takip edilir. kazanım). hikâye. gözlem formları kullanılabilir. süreç gelişim dosyaları. çıkarmaları ve bu programları izleme sebeplerini kazanmayla ilgili kazanımların istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip eder. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma 1. açık uçlu. film vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Gezi: Sanat ve bilim etkinlikleri için gezi [!] Okul dışında dinlenerek/izlenerek düzenlenir (1. CD. proje değerlendirme Kaset. 2. masal dinletilerine katılır. 3. Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim Öğrencilerin okul dışı dinleme/izleme etkinliklerine dinleyici/izleyici olarak katılır. öz değerlendirme formları.

12. kazanım). günaydın. proje değerlendirme grup farklı ortamda (tanışma. Yazılanlardan hareketle üzere” vb. Konuşma kurallarını uygulama 1. 5. Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir. (8. 11. konuşma bir konu seçilerek sınıfta anlatılır. performans değerlendirme konuşma metni hazırlar. gözlem yemeğin yapılışı anlatılır (9.. Öğrenciler “Ben dilindeki farklılıkları ortadan kaldıran.” düşüncesinden hareketle olayı kendine yazımı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş. ğerlendirme anketleri.. 4. En güzel canlandırma yapan grup kazanımların değerlendirilmesinde. yazılan ve konuşulan ideal göre yeniden yorumlar. Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. Konuşma sırasında uygun hitap ifadeleri kullanır. dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. ilgili bir özdeyiş. kısa cevaplı. Sınıf panosuna veya tahtaya yazılarak kullanılan ifadeler üzerinde durulur. 2. 4. iletişimi başlatmak için seçilir. farklı ortamlarda yapılan konuşmalardan (pazara [!] Kısaltmalarda Türk alfabesindeki giden bir ailenin satıcılarla yaptığı konuşmalar. 10. görüşmek birini seçerek yazıya geçirir. günlük konuşma örnekleri sınıf ortamında Konuşma kurallarını uygulamayla ilgili canlandırılır. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 6. 8. 8. süreç gelişim dosyaları. kazanım). Tekrara düşmeden konuşur. 13. 7. 7. düşündürdükleri hakkında konuşulur. Konuşmasında nezaket kurallarını uyar. Diyalog kurma: Sınıf iki gruba ayrılır. Yabancı dillerden alınmış. gittikleri bir gezi sırasında yaptıkları konuşmalar) 1. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . grup. afedersiniz. deifadeleri içeren diyaloğu canlandırır. Her bir çalışma kâğıtları. eşleştirme testleri. Her biçimidir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Günün sözü/haftanın sözü: Temayla/konuyla 1. “Merhaba. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. 1. 13. (bk. Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. Kılavuz) uçlu.19 6. Standart Türkçe ile konuşur. 3. “Bizimkiler”: Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruptan iki öğrenci nezaket formları. kutlama) yapılan bir formları. Standart Türkçe: Türkçenin Yerine geçme: Öğretmen tarafından olaya dayalı toplumda saygınlık uyandıran. (bk. olsaydım. Kılavuz) formları kullanılabilir. ifadeler üzerinde durulur. açık ödüllendirilir. Bulunduğu ortama uygun bir konuşma tutumu geliştirir. 1. doldurmalı sorular. günün veya haftanın sözü olarak hoş geldiniz” vb. “Teşekkür ederim. Konuşmaya uygun ifadelerle başlar. “Bizim Usta’nın Mutfağından”: Geleneksel bir öz değerlendirme formları. aile fertleri arasında geçen konuşmalar veya arkadaşlarıyla harflerin okunuşuna uyulur. 9. SINIFLAR TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 1.

(bk. Dinleyicilerle göz teması kurar. İşitilebilir bir sesle konuşur. Bu gruplar. Sınıf arkadaşlarına ve ailelerine hazırladıkları programı sunarlar. kullanma “Arkası Yarın”: Bir tiyatro oyunu belirlenir ve bölümlere ayrılır. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra 7. “Resimlerle Efsane”: Öğrenciler gruplara ayrılır. birkaçı Millî Eğitim Bakanı rolünü üstlenir. kukla oynatılır. bakanın ekibi olarak belirledikleri herhangi bir konuda ve kahramanları çağrıştıracak konuşma metni hazırlarlar. gözlem formları kullanılabilir. 1. Her grup. Belirlenen öğrenciler bu iki ünlüyü konuştururlar. taklit ve özentiden “Gören Ben. bakan rolü alan öğrenci sayısı 8. Konuşurken nefesini ayarlar. Konuşurken gereksiz sesler üstlenen öğrenciler. tonlama hikâye veya efsane ile ilgili ön bilgilerin yer aldığı bir davetiye hazırlar. Oynayan Ben”: İşlenen konuyla/temayla ilgili kavramlar. okulda bulunan ses sistemi kullanılarak yayınlanır. Her grupta bazı öğrenciler hikâye anlatıcılığı. Öğrenci konuya ve canlandırdığı şahıs veya varlığın özelliğine uygun bir üslûpla hikâyeyi anlatır. Sözleriyle jest ve mimiklerinin senaryolar oluşturularak sınıfta canlandırılır. Canlandırma: Pandomima yapılır. latırlar. seçtikleri 3. “Ah Bir Bakan Olsam!”: Bir okul açılışında konuşma yapmak üzere öğrencilerden uyumuna dikkat eder. Dönemi yansıtan kıyafet ve müzik de kullanılabilir. Bakan rolünü ve konuşmasını en güzel yapan öğrenci ve şekilde kullanır. Her gün bir bölüm. hikâye veya efsaneyi bölümlere ayırarak aralarında paylaşırlar. “Bana Bir Masal Anlat”: Masal anlatma yarışması düzenlenir. bazıları da resimleme görevlerini üstlenirler. anlatacakları 5. Kılavuz) [!] Uyarı Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik Ölçme ve değerlendirme . ekibi ödüllendirilir. o döneme ait el sanatlarını araştırarak önemli olayları resimlerle ançıkarmaktan kaçınır. Resimleme görevini 4. “Türkülerin Dilinden”: Öğrencilerden yörelerinde söylenen bir türkünün hikâyesini 9. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Öğrenciler. 6. “Maymun Gözünü Açtı”: Deyim ve atasözlerinin hikâyesi araştırılarak sınıfta anlatılır. Uygun yerlerde vurgu. Hacivat ve Karagöz oy2. Kılavuz) ve duraklama yapar. Hikâye anlatıcıları. gruplara ders dışında hazırlanmak üzere dağıtılır.20 TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Sesini ve beden dilini etkili kullanmayla ilgili kazanımların değerlendirilmesinde öz değerlendirme formları. araştırmaları istenir. (bk. Türkünün hikâyesi sınıfta canlandırılarak anlatılır. Yapmacıktan. “Duygulu İfadeler”: Bir cümle farklı duygu tonlarıyla söylenir. “Tarihî Buluşma”: Tarihteki bir şahsiyet ile günümüzdeki bir ünlünün herhangi bir konu hakkında sohbet etmelerini sağlamak amacıyla iki öğrenci belirlenir. (bk. Sesini ve beden dilini etkili natılır/canlandırılır. 2. oluşturulan uzak bir sesle konuşur. Kılavuz) “Meddah Sınıfta”: Öğrencilerden biri tarihî bir olayı veya beğendiği bir hikâyeyi seçer. sesini varlık kadar gruplara ayrılır. Anlatımlar içeriğe uygun resimler yapılarak desteklenir. Canlandırmalarda.

kazanım). (bk. süreç gelişim dosyaları.Konunun geçmişi. Hazırlıklı konuşmalar yapma 1. Gruplar. Kılavuz) Röportaj yapma: Herhangi bir meslek mensubuyla röportaj yapılır. çalışma kâğıtları. Gezi sırasında arkadaşlarına rehberlik yaparak mekânı tanıtırlar (1. Münazara: Öğrenciler gruplara ayrılır. 5. 6. Konuşma sırasında sorulan sorulara açık. Seçilen iki öğrenci bu sohbeti canlandırır. doldurmalı sorular. tanık gösterme. konuşma sırasında nelere değinileceği dinleyicilere açıklanır. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 3. 10. 12. “Dil Yâresi”: Türkçenin doğru. 9. proje değerlendirme formları. Konuşmasını sunarken görsel. Atasözü. Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir. 8. Konuşmasında dikkati dağıtacak ayrıntılara girmekten kaçınır. 2. betimleme. deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. öz değerlendirme formları. Her konuşma etkinliği belirli bir yöntem ve tekniğe göre yapılmalı. açık uçlu. işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını kullanır. Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.Tanımlama. [!] 3. kura ile belirlenen konulara hazırlanarak tartışırlar. benzetme ve sayısal verilerden yararlanılarak ana fikir desteklenir. Üç kişilik gruplara ayrılan öğrencilerden ikisi konu ile ilgili sorular sorarken üçüncü öğrenci soruları cevaplandırır. (bk. kısa cevaplı. yeterli ve doğru cevaplar verir.8.21 TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 3. (bk. 3. 4. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. 7. Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar. her etkinliğin farklı bir yöntemle yapılmasına özen gösterilmelidir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Ben Bir Rehberim”: Yaşanılan bölgenin tarihî mekânlarına veya doğal güzelliği olan yerlerine gezi düzenlenir. Görevli öğrenciler tanıtacakları mekânlarla ilgili yeterli bilgi toplarlar. Kılavuz) “Zaman Tüneli”: Tarihteki veya günümüzdeki ünlüler ile hayalî bir sohbet yapmak amacıyla iki öğrenci seçilir. güzel ve etkili kullanımına yönelik olarak açık oturum düzenlenir. örnekleme. Konuşma konusu hakkında araştırma yapar. performans değerlendirme formları. Öğrencilerden biri veya birkaçı rehber olarak görevlendirilir. eşleştirme testleri. Hazırlıklı konuşma yapmayla ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Kılavuz) AÇIKLAMALAR 3. Konuşma metni hazırlar. Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapar.5. karşılaştırma. Ünlülerin konuşacakları konuların güncel olmasına özen gösterilir. değerlendirme anketleri. 12. gözlem formları kullanılabilir. Kılavuz) Çapraz sorgu: Bir konu seçilir. Ana fikri yardımcı fikirlerle destekler. 11. (bk. Bir grup öğrenci konuyu tartışırken diğer öğrenciler tarafından hazırlanan sorular konuşmacılara yöneltilir. Yapılacak bu sohbetle ilgili konuşma metni hazırlanır.

performans değerlendirme formları. 3. kısa cevaplı sorular. süreç gelişim dosyaları. Konuşmasını değerlendirir. dilini Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Kendi konuşmasını değerlendirme 1. 2. 4. sesini ve beden kullanma yönünden değerlendirir.22 TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 4. gözlem formları kullanılabilir. açık uçlu. Konuşmasını. Konuşmasını sunum tekniği yönünden değerlendirir. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. öz değerlendirme formları. değerlendirme anketleri. içerik yönünden ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Kendi konuşmasını değerlendirmeyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde.

AÇIKLAMALAR [!] Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini serbestçe ifade edebilmeleri için uygun ortam oluşturulur. . (bk. 2. Yeni öğrendiği kelime. yaşadığı güzel ve kötü bir günü sınıfla paylaşır. kazanım). Sorunlarına konuşarak Diyalog kurma: çözüm arar. açık uçlu. Birine yaşanılan kötü günün olayları. Kılavuz) “Ben Olsaydım…” kalıp ifadesinden yola çıkılarak duygu ve düşünceler yazılır. inciten. kazanım). Anlamadıklarını ve merak “Hakkımı Arıyorum!”: Öğrenciler. (bk. kazanım). 4. 1.Beslenmek istenen bir hayvan konusunda anne ve babanın ikna edilmesi için bir 4. değerlendirme anketleri.Gitmek istenilen bir yer hakkında anne ve babanın ikna edilmesi için bir diyalog deyimleri kullanır. Kendini sözlü olarak ifade etmeyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Kılavuz). Kılavuz) 3. çalışma kâğıtları. (bk. öfkelendiren davranışlar nelerdir?” sorusu yöneltilerek böyle durumlarda nasıl tepki gösterilmesi gerektiği tartışılır (3. düşünce. performans değerlendirme formları. hayal. (bk. Kılavuz) Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Okunan metindeki kahramanın yerine geçilerek karşılaşılan sorunlara çözüm üretilir. [!] Öz güven ve cesaretten yoksun olan öğrencilere konuşma etkinliklerinde özellikle görev verilir. kavram. Rüya anlatma: Rüyalar hakkında konuşulur (1. Öğrencilerin kendilerini zengin bir söz varlığı kullanarak ifade etmeleri üzerinde durulur. aramayla ilgili bir olayı canlandırırlar (3.Edinilmek istenen meslek hakkında anne ve babanın ikna edilmesi için bir diyalog yazılır ve sınıfta canlandırılır. Konuşma hataları uygun bir zamanda ve uygun bir dille belirtilir. diğerine de bunu güzel bir güne dönüştürmek için neler yapılması gerektiği yazılır (3. yazılır ve sınıfta canlandırılır. kazanım). Duygu. Öğrencilerden kendi hayallerini anlatmaları istenir (1. İkili liste yapılır. proje değerlendirme formları. kazanım). öz değerlendirme formları. “Güzel Bir Gün”: Öğretmen. izlenim ve deneyimlerini Nereye ve kimin yanına gitmek istediklerini sebepleriyle anlatırlar (1. atasözü ve . “Bir Kuş Olsaydım!”: Öğrenciler kendilerini bir kuş olarak hayal ederler. kazanım). sözlü olarak ifade eder. gözlem formları kullanılabilir. kısa cevaplı sorular. Kılavuz) “Beni Affeder misin?”: Öğrencilere “Sizi üzen. 5. Öğrencilerden kendi tecrübelerini anlatmalarını ister. diyalog yazılır ve sınıfta canlandırılır.23 TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Hayallerim ve Ben”: Hayallerini gerçekleştiren bir kişinin hayatı araştırılarak anlatılır. Konuşmaları sırasında bu öğrenciler cesaretlendirilir. aralarında rol dağılımı yaparak hakkını ettiklerini sorar. “Çözüm Yolları”: Öğrencilere bir metin okutulur. (bk. süreç gelişim dosyaları. .

Tekerlemeler. doğru ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Ana Haber Bülteni” : Bir konu belirlenir ve belirlenen konu hakkında öğrencilerden bir haber metni oluşturmaları istenir. [!] Sesli ve sessiz okumada hata yapan öğrencilere geribildirimde bulunulur.24 6. Akıcı biçimde okumada noktalama işaretlerinin işlevine dikkat çekilir. Grup oluşturma işlemi. Sınıf içerisinden beş kişilik bir jüri belirlenir. [!] Kısaltmalarda Türk alfabesindeki harflerin okunuşuna uyulur. Sesini mekâna ve dinleyiciye göre ayarlamanın. Her grubun. Kasete bir isim bulunur. 1. Okuma kurallarını uygulama ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. fıkra. Örnek okumadan hareketle telaffuzu zor olan kelimeler. [!] 1. anı. Örnek okuma. Yarışma: Öğretmen tarafından bir haber metni seçilir. Farklı öğrencilere bu metin verilir. nefesini ayarlamasına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okumasına puan vermeleri istenir. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. Hazırlanan haber metni televizyon hâline getirilmiş karton kutunun arkasından bir öğrenciye okutulur. Sesini ve beden dilini etkili kullanır. içeriğine uygun sözsüz bir müzik eşliğinde okunur. 5. Diğer öğrencilerden okuyan öğrencinin telaffuzuna. 3. 8.Öğrenciler gruplara ayrılır. AÇIKLAMALAR [!] Metin öğrenciler tarafından okunmadan önce. elindeki değerlendirme kartlarına göre şiirini en iyi okuyan öğrenciyi belirler. öz değerlendirme formları. gözlem formları. 7. duraklama ve ulama yapılır. Kılavuz) “Sözün Ezgisi”: Şiir. Okuma kurallarını uygulama 1. 5. tonlama. tekerlemeyi en iyi okuyan öğrenci belirlenene kadar devam eder ve bu öğrenci ödüllendirilir. gruplara ayrılan öğrencilere liste hâlinde dağıtılır. vurgu ve tonlama gerektiren cümlelerin okunuşuyla ilgili alıştırmalar yaptırılır. Gerekli görülen öğrenciler ses terapistlerine yönlendirilir. 2. 1. “Beni Dinler misin?”: Öğrenciler tarafından seslendirilen hikâye. Kelimeleri telaffuz eder. öğretmen örnek okuma yapabilir. (bk. Jüri. tekerleme. metnin niteliğine ve seçilen yöntemin özelliğine göre metnin bütününe yönelik olarak yapılabileceği gibi belli bölüme yönelik olarak da yapılabilir. (bk. Bir tekerleme verilerek gruptaki her öğrenci tarafından sırayla okunur. her etkinliğin farklı bir yöntemle yapılmasına özen gösterilmelidir. nefesi kontrol etmenin önemi vurgulanır. 1. Reklam afişi hazırlanarak satışa sunulur. Kaset kapağı tasarlanır. Kılavuz) “Şiir Bahçesinden”: Öğrenciler sevdikleri şiirleri seçerek kendi aralarında okuma yarışması düzenlerler. Gerekli yerlerde vurgu. okuma gelişim dosyası kullanılabilir. 4. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 2. şiir. 4. verilen tekerlemeyi hatasız okuyan öğrencisi/öğrencileri kendi grubu tarafından belirlenir ve bunlardan yeni gruplar oluşturularak verilen listedeki tekerlemeleri okumaları istenir. . SINIFLAR TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 1. bilmece. atasözü veya özlü sözlerden oluşan bir kaset doldurulur. Akıcı biçimde okur. “Tekerleme Söyleyelim”: Bu etkinlik farklı şekillerde yapılabilir: . 1. Metni en akıcı şekilde okuyan öğrenci ödüllendirilir. Her okuma etkinliği belirli bir yöntem ve tekniğe göre yapılmalı.

fizikî görünüm ve olaya olan etkileri gibi unsurlar yönüyle karşılaştırır. Her gruba bir metin verilir. 2. kelime grubu ve Ölçme ve değerlendirme Kelime listeleme: Fikir veya duygu belirten kelimeler şemaya yerleştirilir (1. kazanım). kazanım). fakat. Ana fikir/ana duygu bulunurken öğrencilerin düşüncelerini serbestçe ve kendine özgü bir şekilde ifade etmelerine imkân verilmelidir. Öğrenciler. kazanım). Metne ilişkin sorulara cevap verir. anlatıcının özelliklerine ve olayla ilişkisine dikkat çekilir. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. Kılavuz) Resimleme: Öğrenciler gruplara ayrılır. zaman. Öğrencilerden okunan metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini bularak metni özetlemeleri istenir (4. 2. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. anlam ile terim anlamı”nı kavramaları sağlanır. 15. Bu karşılaştırma yapılırken karşılaştırma şeması kullanılır. kazanım). hâlbuki. (bk. 12. Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 12. okudukları metinde geçen şahıs ve varlık kadrosunu kişilik. 2. 17. Resimler bir film şeridi hâlinde sıralanır (12. 11. Kılavuz) Hikâye ağacı oluşturma: Hikâyedeki unsurlar ve birbirleriyle olan ilişkileri gösterilir (7. mecaz. Karışık olarak verilen bölümler kronolojik sıraya göre düzenlenir.. Kılavuz) “Kısaca. ya da 3. (bk. Metindeki anlatımın kaçıncı şahsın (1. şahsın) ağzından yapıldığı tespit edilir. Kılavuz) “Karakterler Bir Arada”: Şahıs ve varlıkların karakter özellikleri tablo üzerinde sıralanır (7. oysa. 4. Kılavuz) AÇIKLAMALAR [!] Okuduğu metni anlama ve çözümlemeye yönelik kazanımların gerçekleştirilmesinde okuma metinlerinden hareket edilir. Okuduklarını kendi cümleleriyle. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 1. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. (bk. 17. 8. Metnin konusunu belirler. öte yandan. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2. Metne ilişkin sorular oluşturur. 5. Öğrenciler tahminlerinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla sözlük kullanmaya yönlendirilir. konunun anlaşılmasına yardımcı olan ve hatırlamayı kolaylaştıran kelimelere dikkat edilir. Okuma sürecinde karşılaşılan. 13. (bk. Tamamlama: Metinden cümleler seçilerek sebep ve sonuç bildiren ifadelerle tamamlanır (8. ancak. 2. kazanım). 7. Düzenlenen metin özetlenir (12. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. Tüm bunlara göre kurgu metinde geçen kahramanlardan bazıları çıkarılırsa nasıl sonuçlar doğabileceği tartışılır (7. 15.25 TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 2. olay ve düşüncelerin yönünü değiştiren “ne var ki. Kılavuz) “Ya Kahramanım Olmasaydı!”: Öğrenciler. 9. 5. türün özelliklerini en iyi temsil eden metinler aracılığıyla tür hakkında genel olarak bilgilendirilir. (bk. ama. yer. 10.”: Sınıfta sesli okuma çalışması yapılır. Kılavuz) Film şeridi oluşturma: Kurgusal bir metin verilerek öğrencilerden metinde geçen olayları kronolojik bir sıraya koymaları ve bu olayları resimlemeleri istenir. bir de ne göreyim. Kılavuz) Röportaj: Metindeki şahıs veya varlık kadrosuyla hayalî röportaj yapılır (7. Örneklerden hareketle öğrencilerin “gerçek. 2. 1. kazanım). 16. 2. 6. 14. 3. Olay. kazanım). Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. Bir tema boyunca işlenecek okuma metinlerinin türü farklı olmalıdır. 2. kazanım). Her grupOkul dışı etkinlik [!] Uyarı . kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 10. 2. kazanım). Doğrudan söylenmeyen yargılar bulunur. kelime. Verilen metinler grup içinde okunur. (bk. şahıs. (bk. kazanım). 6. Okunanlarda çağrışıma açık. … ise” vb.. Beni Düzenle: Metin parçalara ayrılır. Öğretmen tarafından sunulan örneklerin yanında öğrencilerin anlamını bilmediği kelime ve kelime gruplarıyla ilgili çalışmalara da yer verilir. Metni oluşturan unsurlar arasındaki Sınıf-okul içi etkinlik ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Kelime Harmanı”: Dinlenenlere/izlenenlere yönelik hazırlanmış bulmaca çözülür (1. Metnin planını kavrar. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. Metinde kullanılan anlatım biçimleriyle düşünceyi geliştirme yollarının türle ilgisi vurgulanır. (bk. 4.

resim vb. kişileştirme. 31. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. Kılavuz) “Ne Çıkarsa. Öğrenciler bu ipuçlarından yola çıkarak metinde geçen eser adını bulurlar (29. kazanım). gelişme. (bk. 30.. Öğrenciye birtakım sorular yöneltilirken yardımcı olması için öğretmen sorulara önce kendisinin belirlediği bir kahraman aracılığıyla cevap verir (21. (bk. (bk. kazanım). Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları. 18. benzetme. canlandırma) ve görsel materyallerle (film.. kazanım). çizgi roman. kavram haritası. [!] 2. redif gibi ahenk unsurları fark edilir. Daha sonra grup üyeleri bir kâğıdı üç bölüme ayırarak metnin giriş. okuma gelişim dosyası kullanılabilir. 21. Kılavuz) Tamamlama: Yarıda kesilen fıkra veya hikâye tamamlanır (23. konuşturma ve abartma sanatlarına dikkat çekilir. tan bir kişi metni özetler. 2. 25. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. Çekilen kartta yazılanlar grup üyeleri arasında tartışılır. (bk. bunların çeşitlerine değinilmez. Her grup bir kart çeker. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. Kılavuz) ifadelerin kullanım özelliklerine dikkat çekilir. kazanım). Yazarla/şairle yapılan röportaj veya anketlerden de yararlanılır. performans değerlendirme formları. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. düşünce ve hayalleri ifade eden derin bir anlatım olduğu kavranır. Bu metinler söyleyiş ve ahenk unsurları yönünden farklılıkları belirtilerek karşılaştırılır. açık uçlu. kazanım). 25.”: Konu ile ilgili cümleler kartlara yazılarak kutuya atılır. kazanım). 31. 2. “Benim Kahramanım”: Her gruptan bir öğrenci seçilerek okunan metindeki bir kişi belirler. 23. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. Şiirin duygu. proje değerlendirme formları. duygu. “Farkını Bul! ”: Öğrencilere farklı şiir ve düz yazı metinleri dinletilir. “Şifre Çözücü”: İçinde bilinen bir eser adının saklandığı bir metin yazılır. düşünce ve hayalleri yorumlar. öz değerlendirme formları. doldurmalı sorular. Şiirde ses akışını sağlayan kafiye. grup üyeleri arasında değiştirilir (12.26 geçiş ve bağlantıları fark eder. kısa cevaplı. Kendi anlamları dışında kullanılarak şiirde çağrışımlara yol açan kelimeler belirlenir. 22. Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir. 24. standart testler. 27. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. gözlem formları. Daha sonra şifreyi çözmek için bazı ipuçları verilir. Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. Yazarın/şairin hayatı ve yaşadığı dönemin şartları çeşitli etkinlik (drama. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. Hikâyenin konusuna ve canlandırdığı şahıs veya varlığın özelliğine uygun kostüm giyerek sınıf ortamında kendi bakış açısından hikâyeyi anlatır (21. Kafiye ve redif terimleri kullanılmaz.. Yapılan resimler. Metinde geçen mecaz. 18. Kendisini hikâyedeki şahıs veya varlık kadrosundan birinin yerine koyar. kazanım). sonuç bölümlerini resimlendirir ve metindeki uygun cümleleri resme yerleştirir. Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 19. Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. 28. 29.” ifadesiyle çözüm aranır (22. Eser adının şifreli olmasına dikkat edilir. Kılavuz) “Canlanan Hikâyeler”: Öğrencilerden biri beğendiği bir hikâyeyi seçer. (bk.) öğrenci seviyesine uygun olarak işlenir. Kılavuz) Çözüm üretme: Metinde ortaya konan sorunlara “Ben olsaydım. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. Okuduğu metni anlama ve çözümleme ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 20.. 26. çalışma kâğıtları. Karşılaştırma sonunda şiirin özellikleri belirlenir (25.

yazarın anlatımında öne çıkan özellikler doğrultusunda düzenlenmelidir. çalışma kâğıtları. 1. Birinci gruptan metindeki cümle ve cümlelerdeki kelime sayılarını belirlemeleri. Sonuçlar tartışılarak metnin dil ve anlatımı hakkında genel bir yargıya ulaşılır (1. kısa cevaplı sorular. anlatım etkileyici ve sürükleyici. sade bir dil kullanılmış. AÇIKLAMALAR 3. proje değerlendirme formları. Bu tür etkinlikler ile öğrencinin metni “Açık.” gibi basmakalıp ifadelerle değerlendirmesinin önüne geçilmelidir. Okuduğu metni değerlendirme 1. standart testler. Söz gelimi yazar uzun ya da kısa cümleleri belirgin biçimde kullanıyorsa cümle uzunluğuna yönelik bir etkinlik düzenlenebilecekken. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Okuduklarımı Değerlendiriyorum”: Öğrenciler gruplara ayrılır. üçüncü gruptan ise metindeki mecazlı kullanımları bulmaları istenir. ikinci gruptan metinde kullanılan sıfatları tespit ederek bunları anlam özelliklerini dikkate alarak gruplandırmaları. bunun bir anlatım özelliği olarak karşımıza çıkmadığı metinlerde cümlelerin uzunluk açısından değerlendirilmesi istenmemelidir. anlaşılır. kazanım). 2. Metni içerik yönünden değerlendirir. okuma gelişim dosyaları kullanılabilir. öz değerlendirme formları.27 TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 3. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Dil ve anlatım açısından değerlendirme çalışmaları etkinlikler aracılığıyla yapılır. açık uçlu. Okuduğu metni değerlendirme ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. Metnin dil ve anlatımının değerlendirilmesinde uygulanacak etkinlikler. gözlem formları.

kazanım). Aynı kavram alanına giren kelimeleri. çalışma kâğıtları. 3. “Sihirli Kareler”: Okunan metinden hareketle hazırlanan bulmacalar çözülür (1. Her kelimeye farklı puanlar verilir. kazanım). karşıt anlamlılık. Eşleştirme: Kelimeler. kazanım). eş/zıt/yakın anlamlılarıyla eşleştirilir (1. mâni. Kılavuz) Farkları bulma: Eş sesli kelimelerle ilgili metinler (şiir. kazanım). Kılavuz) “Ben Hazırladım. Kılavuz) Gruplandırma: Atasözleri ve deyimler anlam özelliklerine göre gruplandırılır (3. oturak. okuma gelişim dosyaları kullanılabilir. kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir. yakın anlamlılık. 2. Gruplama: Öğrencilere “sandalye. şemalar düzenlenir (1. (bk. gözlem formları. (bk. hangi anlamlarıyla kullanıldığı yazılır (1. öz değerlendirme formları. Kılavuz) “Atasözlerimiz Canlandı”: Metinde geçen bir deyim veya atasözüyle ilgili oyun hazırlanır (3. yelkenli” gibi kelimelere de değinilerek aynı kavram alanına giren bu kelimeler arasındaki anlam farklılıkları da verilir. 1. proje değerlendirme formları. (bk. Eşleştirme: Atasözleri ve deyimler uygun tutumlarla/davranışlarla eşleştirilir (3. atasözleri ve deyimler sözlüğü. kazanım). Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde geçen kelimelere değil. kazanım). standart testler. kazanım). sandal. “Düzenimi Kaybettim Yardım Eder misin?”: Öğrenilen kelimelerin harflerinin yerleri değiştirilerek öğrencilerden bu kelimeleri bulmaları ve cümle içinde kullanmaları istenir (3. kotra. kanepe” gibi aynı kavram alanına giren kelimeler verilir. açık uçlu. 7. kazanım). (bk.Söz zenginleştirme varlığını ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Anlamını yazma: Cümlelerdeki kelimelerin altına. kısa cevaplı sorular. ansiklopedik sözlük vb. Kılavuz) “Canlan Biraz”: Metinde geçen deyim ve atasözleri değiştirilerek gerçek anlamlarıyla cümle içinde kullanılır. Arkadaşıyla aynı cümleyi kuran ve belirlenen sürede cümleleri söyleyemeyen öğrenci oyundan çekilir. Metinde ilk kez karşılaşılan kelimeler. kazanım). kazanım). 2. Farklı olanı bulma: Temel/mecaz/terim anlamlarında kullanılan/kullanılmayan kelimeler arasında farklı olan bulunur (1. deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. (bk. sınıfta fiil çekimi ile ilişkilendirilerek olumsuz anlamın zıt anlam olmadığı vurgulanır. den yararlanılır. atasözü vb. “Kelime Küpü”: Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba bir kelime küpü verilir. kazanım). kelimelerin anlam farkları söylenir (1. 4. eş seslilik ilişkileri üzerinde durulur. Oyun sonunda en çok puan alan öğrenci birinci olur (3. Söz varlığını zenginleştirme ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Örneğin. 4. “Çengel Bulmaca”: Hazırlanan bulmacada numaralandırılmış karelerdeki harfler birleştirilerek atasözü veya deyim bulunur (1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Öğrencilerden bu deyim ve atasözlerini bulmaları istenir (3. [!] Söz varlığını zenginleştirme çalışmalarında Türkçe sözlük. Sen Çöz”: Kelime ve kavramlar belirlenerek bunları içeren değişik bulmacalar hazırlanır (1. Küp sırayla atılarak öğrencilerden gelen kelimelerle ilgili birbirinden farklı cümleler oluşturmaları istenir. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. kazanım).) okunur. kazanım). anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. kazanım).28 TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 4. Eş anlamlılık. Bu kelimelerin ortak ve birbirinden farklı yönlerini belirleyerek kelimeleri tanımlamaları istenir (2. tekne. Kılavuz) AÇIKLAMALAR 4. tabure. metinde yat kelimesi geçiyorsa “gemi. 1. kazanım). Şema oluşturma: Kelimelerin eş/zıt/yakın anlamlılarıyla ilgili listeler. Okuduğu metinde geçen kelime. terimler sözlüğü. koltuk. küpün farklı yüzlerine yazılır. (bk.

şiir dinletileri düzenler. (bk. [!] Her öğrenci için okuma gelişim dosyası düzenlenir. öğretmen ve öğrenci değerlendirme formlarını. Okuma planı yapar. 5. Önceden gruplandırılan kitapların adları kâğıtlara yazılarak torbaya konur. Kılavuz) “Hafızam Beni Yanıltmadı”: Öğretmen sınıfa güzel düz yazılardan oluşan bir seçki getirir. Hangi sınıfta hangi eserlerin okutulacağı Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin ortak kararıyla belirlenir. Kitaplık. 2. gözlem formları. 5. beğenilen şiirlerin ve düz yazıların kaynaktan veya ezbere okunması için uygun ortam hazırlanır. Şiir ezberler. kazanım). kazanım). Süreli yayınları takip eder. Kılavuz) “Kitap Torbası”: Birkaç torba hazırlanarak numaralandırılır. Haftanın hikâyesi: Öğrenciler tarafından okunan hikâyeler belirli aralıklarla sınıf ortamında paylaşılır. Kitabı tanıtan öğrenci ödüllendirilir (6. öğrencinin yıl boyunca yaptığı okuma etkinlikleriyle ilgili çalışma kâğıtlarını ve kitap raporlarını içerir. Öğrenciler her hafta bu torbalardan bir kitap seçerek okurlar. Okuma alışkanlığı kazanma ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur. Kılavuz) “Haftanın Ödüllü Kitabı”: Okunan kitaplar tanıtılır. Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturur. 9. kazanım). 3. kazanım).29 TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 5. kazanım). Belli bir konuda farklı şairlerin şiirlerinden oluşan bir dinleti düzenlenir (7. proje değerlendirme formları. Öğrenciler. açık uçlu. Arşiv oluşturma: Gazete ve dergi kupürü biriktirilir veya belirli konularda gazete ve dergilerde yayımlanan yazılar toplanır (3. Gezi: Kütüphanelere gezi düzenlenir (5. AÇIKLAMALAR 5. “İlköğretim Okulları İçin 100 Eser”i okumaya yönlendirilir. Oluşturulan bu diyaloğu arkadaşlarına sunarlar. 7. Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. öz değerlendirme formları. kitap fuarı ve kitap evlerinden faydalanır. Okuma gelişim dosyası. 6. Öğrenciler beğendiği bir metni birkaç gün içinde ezberler. 5. 6. 8. Soru sorma: Aynı kitap bütün öğrenciler tarafından okunur. Pano okuma: Pano okuma yönergesi hazırlanarak öğrencilerden yönergeye uygun okuma yapmaları istenir. Öğrencilerden biri kitabı tanıtırken diğerleri tarafından kitapla ilgili sorular sorulur (6. kazanım). performans değerlendirme formları. 1. türe göre kitap sergileri düzenlenir (2. yazara. Pano düzenleme: Öğrencilerin sınıf veya okul panolarına seçtikleri metinlerle katılmaları sağlanır (6. kütüphane. resim. kısa cevaplı sorular. İkişerli gruplara ayrılan öğrenciler ezberledikleri metni kullanarak bir diyalog oluştururlar. Sınıf kitaplıkları kitap temin edilerek zenginleştirilir. kazanım). (bk. 8. gazete ve dergilerdeki insanların yüz ifadeleri veya düzeye uygun bir karikatür hakkında konuşulur (3. kısa yazıları Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Bu çalışmayı en iyi yapan grup ödüllendirilir (9. en iyi tanıtılan kitap haftanın kitabı olarak seçilir. kazanım). Değerlendirmeler dönem sonlarında yapılır. 2. Okunanlarla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılması. Okuduğu hikâyeyi en güzel şekilde anlatan öğrenci belirlenerek ödüllendirilir (6. kazanım). türlerde metinler ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kitap sergisi: Sınıfta veya okulda konuya. Okuma alışkanlığı kazanma 1. Şiir dinletisi: Bir şairin şiirlerinden oluşan dinleti düzenlenir. okuma gelişim dosyaları kullanılabilir. Farklı okur. kazanım). 4. Okuma sürecine aileler de dinleyici veya okuyucu olarak katılabilirler (2. (bk. Ailesi ile okuma saatleri düzenler. 5. Yorumlama: Herhangi bir fotoğraf. kazanım). Beğendiği ezberler.

dilimize henüz yapılır. (bk. metinlere ya da kitaba düzen vermek amacıyla belirlenmiş. “Çizgiler Ne Söyler?”: Düzeye uygun bir İşleklik: Yazının hem okunaklı hem de hızlı ve rahat 5. kilde yazılmasıdır. Kılavuz) 1. okunan kitaplar ve basılı materyaller incelenir. (bk. paragraflar. resim verilerek resimleri yorumlama çalışması yazılabilmesidir. Düzgün. dilekçe örnekleri getirilir. kazanım). öz değerlendirme formları. imlâsı Türk Dil Kurumu tarafından 7. Yazısında amaç-sonuç ilişkileri kurar. kazanım). Öğrencilerden yazma çalışması sırasında yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini yazma kurallarına uymaları istenir. 4. 6. 7. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. satırlar ve kelimeler arasında uygun boşluk bırakılır. Standart Türkçe ile yazar. [!] Türk alfabesindeki harflerin okunuşuna uygun 9. 10. çalışma kâğıtları. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. Bunlardan hareketle 2. Kâğıdın yalnızca ön yüzüne yazılır. 3. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . durulur (1. Kâğıdın kenarlarında. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. Okunaklılık: Her harfin karakteristik özelliğine ilgili kurallara uyar. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar. SINIFLAR TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 1. 8. Yazma kurallarını uygulamayla ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. 11. süreç gelişim dosyaları. lerin listesi yapılarak bunlar Türkçe karşılıklarıyla uygun olarak ve başka bir harfi çağrıştırmayacak şeeşleştirilir (6. olarak kısaltmalara ek getirilir. Tekrara düşmeden yazar. Yabancı dillerden alınmış. mektup ve 1. 8. İnceleme: Yazma çalışmaları sırasında kaldıran. 1. okunaklı ve işlek “bitişik eğik kâğıt ve sayfa düzeni ile biçim özellikleri üzerinde yazı”yla yazar. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder. Yazma kurallarını uygulama ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Yazma kurallarının uygulanmasında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır. konuşma dilindeki farklılıkları ortadan kullanır. Düzenleme: Sınıfa biçim açısından farklı özellikler taşıyan elektronik mektup. gözlem formları kullanılabilir. Standart Türkçe: Türkçenin toplumda saygınlık uyandıran. yazılan ve konuşulan ideal biçimidir.30 6. Kılavuz) 4. Elektronik ortamdaki yazışmalarda biçim ile Güzel Türkçem: Kullanılan yabancı kelime1. 1. Çizgisiz kâğıt kullanılır. 2.

Kılavuz) AÇIKLAMALAR 2. Yazısının ana fikrini yardımcı fikirlerle destekler. betimleme. alınan notlardan hareketle yazılır (2. (bk. “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın”: Her öğrenci. Serbest kürsü: Öğrencilerin olaylara farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak amacıyla yazma öncesinde. Dipnot. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Soru hazırlama: Konuyu açıklığa kavuşturmak için yazıda cevabı verilecek sorular hazırlanır (1. 12. “Atatürk’ü Tanıyorum”: Atatürk’ün hayatını anlatan bir zaman çizelgesi hazırlanır. gözlem formları kullanılabilir. kazanım). Listede yer alan olaylar arasından bazıları seçilerek zaman çizelgesine yerleştirilir. içindekiler vb. 6. Temel ve alt başlıklar gözden geçirilerek birbirleriyle ilişkili olanlar farklı renkte kalemle çizilir (2. 5. 2. Her öğrenci. Gerekli görülen başlıkların yanına. Kılavuz) “Projem”: Öğrencilere farklı konular verilerek birini seçmeleri istenir. (bk. Kılavuz) “Ben Bir Seyyahım” Gezip görülen yerleri anlatan yazılar bir araya getirilerek “. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . (bk. seçtiği bir dönemde yaşayan gerçek veya hayalî bir şahsın yerine geçerek hikâyesini anlatır. (bk. Yazıya. Her olay ait olduğu döneme yazılarak resimlenir ve kâğıtlar birleştirilerek sınıf duvarına asılır. kısımları uygun şekilde düzenler. örnekleme. resim. Planlı yazma 1. başlık ve alt başlıkları belirlenir. Örneğin. karşılaştırma. 7. deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. Her iki tarafa verilmek üzere iki nüsha hazırlanır. süreç gelişim dosyaları. Hazırlanan gazete sınıftaki panoya herkesin okuyabileceği şekilde asılır. kronolojik sıraya konularak kitap hâline getirilir ve sınıf kitaplığına yerleştirilir. her etkinliğin farklı bir yöntemle yapılmasına özen gösterilmelidir. Temel başlıkları destekleyici alt başlıklar yazılır. kaynakça. çalışma kâğıtları. 3. Kılavuz) “Sınıf Gazetesi”: Çıkarılacak sınıf gazetesi için gönüllü öğrenciler seçilerek görev dağılımı yapılır.. konu hakkında sınıf içi tartışma yapılır (1. 4. Kılavuz) “Yaşayan Zaman” Öğrenciler yaşadıkları çevrede meydana gelen. poster. Öğrencilerin yazdıkları. kazanım). 9. Yazdığı metni görsel materyallerle destekler. velisi ile belirledikleri konulara uyacaklarına dair bir anlaşma imzalar. tanık gösterme. 2. grafik veya bilgisayardan yararlanarak sunar. Yazısını bir ana fikir etrafında planlar. taraflar tarafından imzalanır. Atasözü. özet. Her öğrenci seçtiği konuyla ilgili bir proje hazırlar. Tanımlama. 2. Yazma konusu hakkında araştırma yapar. 8. nin Seyahatnamesi” adı verilen bir kitap oluşturulur. kazanım).. hiçbir sınırlamaya tâbi tutulmadan not edilir. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar. resim. Öğrenciler o dönemi yansıtan kıyafetleri giyerek olayı canlandırmaya çalışırlar. Planlı yazma ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Öğrenciler yazdıklarını afiş. Anahtar kelimeler saat yönünde eklenir. şekil vb. Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. (bk. o başlığı en güzel şekilde ifade edecek sembol. Anlaşma. 10. Beyin fırtınası: Konuyla ilgili düşünceler. bir öğrenci valiyi temsil ediyorsa o dönemde yaşanan bir olayı ve bununla ilgili yaptıklarını anlatır. Zihin haritası oluşturma: Konunun ana başlığı veya konuyu çağrıştıracak bir simge veya kavram kâğıdın ortasına yazılır. konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur. benzetme ve sayısal verilerden yararlanılarak ana fikir desteklenir.31 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 2. Yazacaklarının taslağını oluşturur. çizilir. Her yazma etkinliği belirli bir yöntem ve tekniğe göre yapılmalı. 11. Yazılacakların bölümleri. 12. [!] 2. ilgi çekici ve önemli olayların listesini yaparlar. öz değerlendirme formları. 5. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş yapar. kazanım).

yazıları dönüştürülür ve sahnelenir (1. atasözünde anlatılana benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıkları hakkında konuşurlar. Farklı türlerde dı/olmasaydı. yazıları yazıları metinler yazılır. olayla ilgisi olanlarla görüşerek notlar alır. kazanım). Öğrenciler. Bir sonraki öğrencinin yazma süresi artırılır. [!] Mecaz. (bk. 1. Farklı olasılıklar düşünülerek “Eğer. Adı geçen türler. Şiir yazar. sınıfta deneme. Her gruba farklı bir cümle verilir.” atasözü tahtaya yazılır. bildirme yazılarından mektup) en az 150 kelimeden oluşmalıdır. 7. fıkra veya anı diyaloğa dönüştürülür (1. kazanım). kendilerinin 20 yıl sonraki hâlleri ve fizikî görünümleri hakkında düşünce ve hayallerini anlattıkları geleceğe yönelik bir mektup yazarlar (2. yazdıklarının taslağını yanlarındaki arkadaşlarına okutarak görüşlerini alırlar. sınıfta deneme ve söyleşi. hikâye. kazanım). kazanım). deneme. Muhabir. 3. ne olurdu?” sorularına cevap veren bir hikâye yazılır.32 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Hikâye yazma: Farklı hikâyelerden tek bir hikâye oluşturulur. benzetme. Kılavuz) “Denemeler”: Öğrencilere bir konu verilir. Her öğrenci kâğıdını sağındaki arkadaşına verir. Her grup yazdıkları hikâyeler arasından en beğendiklerini seçerek sınıfla paylaşır (1. Değişik masal kahramanları tek bir masalda buluşturulur veya masal kahramanının maceraları günümüze uyarlanarak yazılır (1. anı 3. yaralıyı. Kılavuz) “Renklerin Dünyası”: Her öğrenci bir renk adını alarak en güzel rengin kendisi olduğu konusunda ikna edici yazı yazar (2. (bk. ve tiyatro türlerinde metinler yazma “Perde Açılıyor”: Belirlenen konuda tiyatro metni yazılır veya bir hikâye metni tiyatro metnine 1. Masal yazma: Okunan veya dinlenen/ izlenen bir masal kahramanının hayal edilen yeni bir macerası yazılır. “Aynadaki İzler”: Öğrenciler. Öğrenciler. iki elin sesi var. Günlük dilde ve masallarda kullanılan kalıplaşmış ifadelerden yararlanılır. Düşünce yazar. (bk. Kılavuz) “Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var”: “Bir elin nesi var. Konuyla ilgili bilgiler gözden geçirilir. kişileştirme. kazanım). kazanım). “Yuvarlak Masa Yazarlığı”: Öğrenciler gruplara ayrılır.. (bk. Bu kelimelerden birbiriyle ilişkili olanlar eşleştirilir. Kılavuz) Diyalog yazma: Okunan masal. konuşturma ve abartma sanatlarından yararlanılır. Gerekli düzeltmeleri yaparak yazılarına son hâlini verirler (2.. kazanım). kazanım). kazanım). ilk yazan öğrenciye döner ve o öğrenci hikâye tamamlanmamışsa hikâyeyi sonlandırır. itfaiye şefini. kazanım). Hikâye ve roman gibi türlerin gerçeklerden hareketle yazılmış olsalar bile. Kılavuz) “Yangın Var!”: Bir yerde yangın çıktığı haberi alınır. Verilen cümleler hikâyelerin giriş cümlesi olarak kullanılır. olaya tanık olan birini canlandırır. Öğrencilere 2 dakika süre verilir. kazanım). Senaryolaştırma: Bir Nasrettin Hoca fıkrası senaryolaştırılır (1. Okul dışı etkinlik [!] Öğrencilerin yazdıkları metinler (olaya dayalı yazılar. “Kulağıma Küpe Olsun!”: Bir metnin ana fikrinden hareket edilerek öğüt verici bir yazı yazılır (2. 4. kazanım). Mümkün olduğu kadar çok bilgi edinilerek alınan notlardan haber metni oluşturulur (3. Olay yazar. “Gündem Oluşturma:”: Güncel bir konuyla ilgili görüş ve düşünceler yazılır (2.2. Son turda metinler. Yazdıkları atasözlerinden birini seçerek 3-5 paragraflık bir metin oluştururlar (2. Bildirme yazar. söyleşi ve makale türünde metinler yazılır. 6. 2. “Adım Adım Dergicilik”: Okul gazete veya dergisi için yazılar yazılır. düşünce yazıları. [!] 3. Öğrenciler bu sürenin sonunda. [!] 3. muhabiri. Öğrenciler. Sınıf iki gruba ayrılarak bildikleri atasözlerini yazarlar. belirtilen sınıflarda zorunlu olup diğer sınıflarda da isteğe Ölçme ve değerlendirme Sınıf-okul içi etkinlik [!] Uyarı . Yazılan hikâye canlandırılır (1. Öğrencilere ne anlama geldiği sorulur. Bu konuyla ilgili çağrışım yapan kelimeler listelenir. Hikâye. olsay- AÇIKLAMALAR [!] 3. olay ve durumları değiştirerek aktardığı fark edilir. kazanım). 1. masal. [!] 3. cümleleri bitmemiş bile olsa yazmayı bırakırlar. (bk. 1. 8.

3. çalışma kâğıtları. Hazırlanan listelerdeki kelimelerden karşılıklı olarak seçme yapılarak imaj oluşturulur. öğretmen ve diğer öğrencilere davetiye hazırlanır. “Onu Tanıyorum”: Her öğrenci veya grup. (bk. “Şair Gibiyim”: Somut kelimelerden ve imajlardan oluşan iki liste hazırlanır. Kılavuz) “İlk Harflerine Baksana”: Akrostiş oluşturacak şekilde şiir yazılır (4. Resimle ilgili sorulara cevap vermeleri istenir. 8. Bu yasaya hangi maddelerin girmesini isteyebilecekleri sorularak hayvanların ağzından dile getirdikleri maddelerin yer aldığı bir yazı yazmaları istenir (3. Kılavuz) “Toplantı Var”: Öğretmen öğrencilerden. Oluşturulan imajlar kullanılarak bir şiir yazılır. bir şiir dinletisi düzenler. okuma alışkanlığını kazanmasına destek istediğini belirten bir mektup alır. Veli rolündeki öğrenci çocuğunun öğretmeninden. yazılı anlatım değerlendirme ölçeği. (bk. kazanım). kendi haklarını elde etmek ve uygulamak için bir yasa oluşturmalarını ister. davetiye ve katılım belgesi hazırlanır. Nesneyi yeni işlevine göre tanıtan bir reklam metni hazırlanır (3. Tutanak tutma: Eğitsel kol faaliyetlerinin tutanağı tutulur (3. kazanım). “Resimlerin Ezgisi”: Öğrencilere bir resim gösterilir. 6. etkili cümleler kurmaları istenir. Yapılan çalışmalar dönem sonunda sergilenir (3. proje değerlendirme formları. Çocuğu için neler yapılabileceğini düşünerek öğretmene bir cevap mektubu yazar (3. diğer öğrenciler ekte öz geçmişlerini sundukları bir dilekçe ile şirkete iş başvurusunda bulunurlar. 7.33 bağlı olarak ele alınabilir. hayvanların dilinden. (bk. otobiyografi ve rapor yazılır. Okul yöneticileri. Yazılan şiirler öğrencilerin kendilerinin bulduğu bir ritimle söylenir (4. kazanım). Farklı türlerde metin yazmayla ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. (bk. kazanım). sınıfta biyografi. (bk. belirtilen sınıflarda zorunlu olup diğer sınıflarda da isteğe bağlı olarak ele alınabilir. Adı geçen türler. “Sana Özel”: Öğrencilerden kendilerine bir kutlama konusu belirleyerek arkadaşlarına davetiye yazmaları veya kendilerini öğretmenlerinin yerine koyarak başarılı bir öğrencisi için ailesine tebrik kartı hazırlamaları istenir (3. Her gruba farklı bir nesne verilerek bu nesneyi asıl kullanımından farklı işlevde kullanmaları istenir. “Herkesin Bir Hikâyesi Var”: Yakın çevre veya aileden birinin biyografisi yazılır (3. Hazırlanan afişler okulun çeşitli yerlerine asılır. Kendisini o dönemde yaşayan veya hayalî bir şahsın yerine koyarak Yunus Emre’yi tanıtan bir yazı yazar. kazanım). İş başvurusu kabul edilenler ile şirket yönetimi arasında anlaşma metni imzalanır (3. Yazdıkları şiiri müzik eşliğinde sınıfta okumaları sağlanır (4. kazanım). öz değerlendirme formu. Kılavuz) Sergi: Düzenlenen sergiye yönelik duyuru metni. sınıfta mektup. Resimden hareketle şiir yazdırılır (4. gözlem formları kullanılabilir. Slogan bulma: Öğrencilerden bir ürünü veya etkinliği tanıtmak için kısa. Kılavuz) “Çağrışımlar ve Duygular”: Verilen kavramın çağrıştırdığı duyguyu yansıtan bir şiir yazılır. kazanım). “Duyarlı Veli”: Öğrencilerden birinden veli rolü üstlenmesi istenir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Dinleti sonunda şiir metinleri tutanakla öğretmene teslim edilir (3. Kılavuz) [!] 3. kazanım). Bir grup öğrenci şirketin yönetim kadrosunu oluşturur. “Şirket Kuruyorum”: Öğrenciler sanal bir şirket kurarlar. Yunus Emre’nin hayatından bir dönem seçer ve o dönemle ilgili araştırma yapar. kazanım). süreç gelişim dosyaları. (bk. kazanım). Kılavuz) “Ben Bir Organizatörüm”: Öğrenciler. kazanım). kazanım). Bulunan sloganlar sınıf panosuna asılır (3. sınıfta tutanak ve tanıtma yazıları. Dönüşüm kutusu: Öğrenciler üç veya dört gruba ayrılır. Öğrencilerin yazdıkları kronolojik sıraya konularak kitap hâline getirilir ve sınıf kitaplığına yerleştirilir (3. performans değerlendirme formları. kazanım). kazanım). dilekçe ve haber yazısı. kazanım).

34 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 4. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . eşleştirme testleri. Yazdıklarını biçim ve yönünden değerlendirir. öz değerlendirme formları. 3. 2. proje değerlendirme formları. gözlem formları kullanılabilir. kısa cevaplı sorular. açık uçlu. performans değerlendirme formları. değerlendirme anketleri. Kendi yazdıklarını değerlendirme 1. içerik ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Yazdıklarını değerlendirmeyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. çalışma kâğıtları. süreç gelişim dosyaları. Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir.

Daha sonra bu ailelerden sınıfa gelerek ilk gençlik yıllarına ait tecrübelerini paylaşmaları defteri ve günlük tutmaları konusunda özendirilir.35 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR “Ben Büyüyünce…”: Hayal edilen mesleğe yönelik tasarılar yazılır (1. düşünce. dikkate alır.) ve çözüm önerileri yazılır. Geçen yıl yaşanan sosyal değişimler liste hâline kullanarak ifade etmeleri kazanma getirilir. kazanım) (bk. (bk. Kılavuz) “Dilek Kutusu”: Sınıfta veya okulda dilek kutusu oluşturularak derslerin işlenişine ya da etkinliklere kazanmayla ilgili kazanımların metinleri ve şiirleri değerlendirilmesinde. Kitabın hazırlanma süresi altı ay olacağı için öğrenciler yaşadıkları son kışa ait güzel anılarını da kitaplarına eklerler. “Gezip Gördüklerim”: Tarihî ve turistik yerlere düzenlenen gezilerde notlar alınarak izlenimler yazılır kâğıtları. Okul dergisi ve formları. (bk. okulun çevre düzenlemesi. 4.2. farkı anlamaları sağlanır.Öğrencilerin kendilerini 5.) ve öğrenciler bu mekânlara 2. Günlük tutar. Gruplara aynı yazma konusu verilir ve aynı anda yazmaya başlamaları sağlanır. sınıf ve okul başkanlarının seçimi ve leştirme testleri. kazanım). etkilendikleri olaylar 4. “Kışı Hatırla”: Öğrencilere bir kış resmi gösterilerek “Kışı Hatırlayalım” adlı bir kitap hazırlayacakları 10. Öğrenciler şiir izlenim ve görevlendirilir. Yazdıklarını ğerlendirme anketleri. Öğrenciler üzerinde durulur. Kılavuz) 8. kazanım). Öğrencilerin yazıları okul panosunda veya dergisinde yayımlanır (1. Yazma alışkanlığı 6. Kelimenin çağrışımları tahtaya yazılır. proje değerlendirme 7. yazılarını müzik. Yeni öğrendiği kelime. “Balon Doldurma”: Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba üzerinde karikatürler bulunan çalışma 9. 5. kazanım). başkalarıyla paylaşır Tespit edilen sorunlar (sıra olma. kazanım). Yazma çalışması bitiminde aynı konuda iki farklı bakış açısı çıkacağından öğrencilerin bu tutulabilecekleri gibi yalnızca 3. resimlere uygun diyaloglar konuşma baloncuklarına yerleştirilir (1. çalışma yönelik düşünce. Beğendiği sözleri. Duygu. Kılavuz) değerlendirme formları. 1. dinletmektir. eş“Bizim Köşemiz”: Okul/sınıf panosu/gazetesi/dergisinde sorunlar ve çözümler köşesi oluşturulur. (bk. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Şiir defteri tutar. hakkındaki duygu ve 5. Burada dikkat yazdıkları ve beğendikleri şiirlerden oluşur. (bk. kazanım). kazanım). ulaşım. kazanım). Her grup kendine düşen karikatürdeki boşlukları doldurur. teneffüslerdeki gürültünün önlenmesi vb. öz deve onların çalışmaları. İlgi alanına göre yazar. “Geçmişe Yolculuk”: Seçilen bir anı ile ilgili zihin haritası oluşturulur. Bu iki grup için iki ayrı mekân seçilir (Bu defteri. Birkaç öğrenci yazılarını aileleriyle paylaşmak üzere [!] 5. süreç “Eğer”: Öğrencilerden kişilikleri üzerinde etkili olan bir çevreyi seçmeleri istenir. Hatırlananlar resimlenir ve bu düşüncelerini de yazabilirler. Hazırlanan gazete sınıftaki panoya herkesin okuyabileceği şekilde asılır. atasözü ve edilmesi gereken nokta yazma çalışması süresince gruplara iki farklı müzik (hüzünlü-neşeli gibi) her gün günlük deyimleri kullanır. Yazma yarışmalarına söylenir. Beğenilen yazılar ğerlendirme formları. Öğrenciler kavram. Kılavuz) oluşturur. istek ve eleştiriler yazılır (1. derler. Burada yaşamanın hazırlar. Kitabın kışla ilgili resimlerden ve kış hatıralarından oluşacağı belirtilir. yerleştirilir. Öğrencilerden bunlardan kendilerini en çok etkileyen değişimi seçmeleri istenir. arasından seçme yapılarak panoya asılır (8. deolumlu ve olumsuz yanları yazılı olarak ifade edilir (1. 5. gelişim dosyaları. Kılavuz) “Müziğin Gölgesindeki Yazılar”: İki ayrı grup oluşturulur. Kılavuz) katılır. “Sınıf Gazetesi”: Çıkarılacak sınıf gazetesi için gönüllü öğrenciler seçilerek görev dağılımı yapılır. performans gazetesi için yazılar (1. Yazdıklarından arşiv kâğıdı dağıtılır. Şiir deneyimlerini yazarak istenir. etkinlik iki farklı Türkçe öğretmeni tarafından aynı anda yaptırılabilir. hayal. Her grup kendi içinde en güzel yazıyı seçerek diğer gruplarla paylaşır (1. öğrencilerin kendi ifade eder. resim veya dansla destekleyebilirler. gözlem değerlendirmelerini formları kullanılabilir. (bk. Kendini yazılı olarak “Zamanla Değişir Her Şey”: Öğrencilerden iki dakika içinde “değişim” kelimesinin çağrıştırdıklarını zengin bir söz varlığı ifade etme alışkanlığı yazmaları istenir.

(1. kısa çizgi”yi temsil görevi verilir. • Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. kesme işareti. Ek olan sesi temsil eden öğrenci kelimeye yaklaşırken ikinci ünlüyü temsil eden öğrenci yere çöker. her şey vd. [!] Ses olaylarına dayalı yazım kuralları verilirken ilgili ses olayları da açıklanır. • Romen rakamları ancak yüzyıllarda. olur. peki.36 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 6. • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. öyle.). • Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Büyük harflerin kullanımı • Dizeler genellikle büyük harfle başlar. • Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime ve kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Noktalama [!] 1. (bk. [!] 2. Bu sınıfta ele alınacak yazım kuralları şunlardır: Kalınlık-incelik uyumu. yazımı karıştırılan kelimelerin (hiçbir. (bk. yazma. [!] Yazım kuralları verilirken okunuşla ilgili hususlara da değinilir. soru eki mi’nin. kabul veya teşvik bildiren hayır. evet. tırnak. Kılavuz) “Boya! Boya!”: Öğrencilere ünsüzlerin özellikleri kavratılır. • Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Buradan hareketle çalışma kâğıdında yumuşak ünsüzleri boyayarak gizli resme ulaşmaları istenir. • Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret.) • Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. hiçbir şey. Noktalı virgül (. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. • Konuşma çizgisinden önce konur. Virgül (. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. • Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.) • Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. onu bir kahramanın yerine koyarak maceralarını hikâye şeklinde yazar (2. kısaltmalar ve kısaltmalara getirilen eklerin yazımı Sayıların yazımı • Sayılar metin içinde yazıyla yazılır. haydi. Daha sonra ünsüz benzeşmesi ve yumuşamasına uğrayan kelimelerin yazımıyla ilgili kurallar verilir (1. kazanım). Öğretmen bir metin okur. • Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. 2. • Özel adlar büyük harfle başlar. sınıf AÇIKLAMALAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Geldiğimde Sen Yoktun”: Her öğrenciden verilen kelimedeki bir sesi temsil etmesi istenir. herhangi bir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . bağlaç olan de ve ki’nin. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.) • Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir. “nokta. tarihlerde ayların yazılışında. • Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. dil bilgisi etkinliklerinde yeri geldikçe değinilir. • Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. kazanım). Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 1. Kılavuz) “Noktalama İşaretleri Görevde”: Sınıftaki tüm öğrencilere. • Tarihlerin yazılışında gün. iki nokta. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri şunlardır: Nokta (. Kılavuz) “Macera Peşinde”: Öğrenciler birer noktalama işareti belirler. tamam. elbette gibi kelimelerden sonra konur. [!]Birleşik kelimelerin yazımına okuma. hükümdar adlarında. yok. kazanım) (bk. ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesine uğrayan kelimelerin. 6. hayhay. pekâlâ. ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. konuşma çizgisi. başüstüne. ünlem.

Kesme işareti (’) • Özel adlara getirien iyelik. durum ve bildirme eklerinden sonra konur. • Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır. sınıf içi çalışmalarda. • Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine gelen ekleri ayırmak için kullanılır. özellikle yazılı anlatım etkinliklerinde yanlarında Yazım Kılavuzu bulundurmaları önerilir. öz değerlendirme formları. yazımını bilmedikleri kelimeler için Yazım Kılavuzu’na başvurmaları. • Karşılıklı konuşmalarda. [!] Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar okuma. Yay ayraç ( ( ) ) • Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini. proje değerlendirme formları. • Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. • Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır • Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur. yeterli olmayan. sınıflarda ele alınan işlevleri hatırlatılır. dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilir. • Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. • Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. çalışma kâğıtları. süreç gelişim dosyaları. fiil kök ve gövdelerinin gösteriminde kısa çizginin kullanımına dikkat çekilir (2. Tırnak işareti (“ ”) • Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır. Eğik çizgi (/) • Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. • Eklerin başına konur. Kısa çizgi (-) • Dil bilgisinde ekleri ayırmak için konur. Dil bilgisinde noktalama işaretleri: Eklerin yazımında. [!] Öğrencilere. yazma. İki nokta (:) • Edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda. kazanım). Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . [!] Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları verilirken TDK Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır. Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. bu işaretlerin temsilcilerinin ayağa kalkması için duraklar (2.37 işaretinin olduğu yerde. ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. gözlem formları kullanılabilir. • Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. konuşan kişinin adından sonra konur. [!] Noktalama işaretlerinin İlköğretim 1-5. eşleştirme testleri. durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Üç nokta (…) • Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur. • Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. standart testler. kazanım). • Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. • Tarihlerin yazılışında gün.

dergi vb. Yazım kurallarını lmamış bir metne uygun noktalama işaretleri konur. Bu yayınevinin elemanları noktalama işaretleridir.) • Bibliyografik künyelerde yazar. makale vb.nde ana başlıkta bulunan kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. Öğrencilerden kendileri için bir noktalama işareti belirlemeleri istenir. hiçbir şey. [!] Birleşik kelimelerin yazımına okuma. kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. • Alıntılarda. • Kitap. sınıf AÇIKLAMALAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Yerimi Kaybettim. basımevi vb. eser.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. İki nokta (:) • Genel Ağ adreslerinde kullanılır.) • Bibliyografik künyelerin sonuna konur. [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik . Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 7. Bulur musun?”: Noktalama işaretleri kullanı1. Öğrenciler kendilerinin işten çıkarılmaması konusunda yayınevi yöneticisini ikna etmeye çalışırlar. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. çizelge. Soru işareti (?) • Bilinmeyen. Ünlem işareti (!) • Alay. Bu sınıfta ele alınacak yazım kuralları şunlardır: Yazımı karıştırılan kelimelerin (hiçbir. durumlar için kullanılır. 2.nde bulunan resim. dil bilgisi etkinliklerinde yeri geldikçe değinilir. tarih vb. maddelerden sonra konur. kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer. tablo vb. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri şunlardır: Nokta (. ortada veya sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur. • Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır. • Kitap. her şey vd. herhangi bir. yazma. [!] 1. Yayınevinin düştüğü zor durumdan kurtulabilmesi için bir noktalama işaretinin işten çıkarılması gerekmektedir. “İşimi Kaybetmek İstemiyorum”: Hayalî bir yayınevi kurulur. Büyük harflerin kullanımı • Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar. kavrayarak uygular. Üç nokta (…) • Kaba sayıldığından veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.38 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 6. 2.) yazımı Sayıların yazımı • Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır. Virgül (. başta. bildiri.

ila. Köşeli ayraç ([ ]) • Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce kullanılır. başta. gözlem formları kullanılabilir. Kesme işareti (’) • Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için kullanılır. [!]Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar okuma. [!] Noktalama işaretlerinin daha önceki sınıflarda ele alınan işlevleri hatırlatılır. dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilir. eşleştirme testleri. standart testler.39 Kısa çizgi (-) • Kelimeler arasına “–den… -a. süreç gelişim dosyaları. yazımını bilmedikleri kelimeler için Yazım Kılavuzu’na başvurmaları. [!] Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları verilirken TDK Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır. arasında” anlamlarını vermek için kullanılır. yazma. ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan üç nokta. • Bir söze alay. öz değerlendirme formları. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Yay ayraç (( )) • Alıntılarda. özellikle yazılı anlatım etkinliklerinde yanlarında Yazım Kılavuzu bulundurmaları önerilir. Eğik çizgi (/) • Genel Ağ adreslerinde kullanılır. sınıf içi çalışmalarda. ve. Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde. yay ayraç içine alınabilir. kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. proje değerlendirme formları. • Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. [!] Öğrencilere. çalışma kâğıtları.

[!] Noktalama işaretlerinin daha önceki sınıflarda ele alınan işlevleri hatırlatılır. yazımını bilmedikleri kelimeler için Yazım Kılavuzu’na başvurmaları. sınıf AÇIKLAMALAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ [!] 2. sınıf içi çalışmalarda. Bu sınıfta ele alınacak noktalama işaretleri şunlardır: Boşluk doldurma: Noktalama Virgül işaretleri kullanılmamış bir metne • Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 1. kullanır.40 TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA AMAÇ VE KAZANIMLAR 6. proje değerlendirme formları. 2. Noktalama işaretlerini • Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur. dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilir. eşleştirme testleri. işlevlerine uygun olarak • Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur. standart testler. • Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur. kazanım). süreç gelişim dosyaları. Yazım kurallarını kavrayarak uygun noktalama işaretleri konur (2. [!] Öğrencilere. öz değerlendirme formları. Noktalı virgül • Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. [!] Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları verilirken TDK Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır. yazma. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Kısa çizgi • Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 8. özellikle yazılı anlatım etkinliklerinde yanlarında Yazım Kılavuzu bulundurmaları önerilir. gözlem formları kullanılabilir. çalışma kâğıtları. uygular. [!] Bu sınıfta özellikle pekiştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. [!] Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımlar okuma. Yazım ve noktalama kuralları ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde.

SINIFLAR DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR 1. 2. Tarihî nedenlerle kök ve ek arasındaki anlam ilişkisinin kaybolduğu türemiş kelimeler basit kelime olarak ele alınır. 3. kazanım ). (bk. isimden fiil yapma ekleri. 3. 7. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 1. Ekler arasındaki hiyerarşik ilişkiye dikkat çekilir. eşleştirme testleri. fiilden isim yapma ekleri ayrımına gidilir. 1. kazanım ). Burada eklerin kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerine ağırlık verilir. türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1. Oluşturulan yeni kelimeler yüksek sesle söylenir (1. 5. Hem isim hem de fiil olan köklere örnek verilerek bunların kök çeşidinin aldıkları ekler aracılığıyla belirlenebileceği kavratılır. Karşılığında yeni kelimeler alır. (bk. kazanım ). 2.41 6. 1. Birleştirme: Verilen farklı kelimeler eşleştirilerek uygun yöntemlerle birleştirilir (6. 2. 4. “Ekleri de Birbirine Ekleyelim”: Yapım eki almış bir kelimeye farklı ekler getirilerek yeni kelimeler türetilir (4. Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. (bk. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Mıknatıs”: Kelime kökleri ve ekler kartlara yazılarak öğrencilere dağıtılır. Çekim eklerinin çeşitlerine ilgili oldukları konulara gelindiğinde değinilir. okudukları ve dinlediklerini anlamlandırmada kullanmalarına. 1. Kılavuz) AÇIKLAMALAR [!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında. 3. konuşurken ve yazarken uygulamalarına ağırlık verilir. Eklerin sesçe farklı biçimlerinin farklı birer ek olmadığı. Bu kelimeye uygun olan ekleri elinde bulunduran öğrenciler. yapım ekleri kelime türetirken çekim eklerinin var olan kelimeyi kelime grubu ya da cümle içinde kullanılmaya elverişli hâle getirmesi. fiilin “-mek/-mak” eki almış biçimine mastar adı verildiği. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . kısa cevaplı. Fiilden fiil yapma eklerinin işlevleri ve anlam özellikleri üzerinde ayrıntılı olarak fiil çatısı konusunda durulur. kazanım ). Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. Gövdeyi kavrar. “Çiçekçi”: Çiftçiden pazarda satmak üzere ürünlerini iki çuvala yerleştirmesi istenir. Bu durum. aynı ekin çeşitleri olduğu kavratılır. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olduğu vurgulanır. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder. fiilden fiil yapma ekleri. standart testler. 1. kazanım ). doldurmalı sorular. mastarın fiilin adı olduğu belirtilir. öz değerlendirme formları. Bu amaçla ilgili ses olaylarına değinilir. Öğrencilerden biri seçtiği kelimeleri hesabına yatırır. Basit. Kök ve eki kavrar. Birleşik kelimeyi kavrar. açık uçlu. Kılavuz) “Kelime Bankası”: Bir grup öğrencinin görev aldığı hayali bir banka kurulur. Hangi kelimelere öncelik verilmesi gerektiği konusunda Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan “Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü”nden yararlanılabilir. Kılavuz) Farklı olanı bulma: Altı çizili eklerden farklı olanı (çekim eki/yapım eki) bulunur (3. bileşik ve türemiş) öğrencilerin kendi çizdikleri resimlerin içerisine yazılır. 1. 5. Fiil köklerinin “-mek/-mak” eki ile okunması gerektiği. gözlem formları kullanılabilir. 7. süreç gelişim dosyaları. Öğretmenin okuduğu metinde geçen kelime kartını elinde bulunduran öğrenci ayağa kalkar. 1. öğrencilerin edindikleri bilgileri. çalışma kâğıtları. yani ona son şeklini vermesiyle açıklanır. Yapım eklerinin işlevleri kavratılırken isimden isim yapma ekleri. Öğrenciler verilen metindeki isim ve fiilleri ayırarak çuvallara yerleştirir (2. kökü taşıyan öğrencinin yanına giderek yeni kelimeler oluştururlar. Birleşik kelimelerin anlam özelliklerine dikkat çekilir. 1. 1. kazanım ). Bu çalışmalardan beğenilenler sınıf veya okul panolarında sergilenir (7. Tamamlama: Cümleyi oluşturan kelimelerdeki boşluklar uygun yapım ekleriyle tamamlanır (5. Birleşik kelimelerin kuruluş özellikleri konusuna girilmez. kazanım ). 6. [!] Kelimede yapı özellikleriyle ilgili kazanımların verilişinde ilgili oldukları yazım kurallarına değinilir. [!] Türemiş ve birleşik kelimelere mümkün olduğunca çok örnek verilerek öğrencilerin söz varlığının zenginleşmesi sağlanır. Öğrenciler ellerindeki ek kartlarına bakarlar. Gruplandırma: Okunan herhangi bir kitaptan belirlenen yirmişer kelime (basit. 6.

kazanım ). ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları anlam özelliklerini kavrar. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 6. 2. belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarının iç içe girmesiyle oluştuğuna dikkat çekilir. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama/uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. Edat. standart testler. Hâl eklerinin işlevlerini kavrar. kazanım). 2. İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. Aynı kelimenin farklı görevlerde kullanıldığı cümle örneklerden hareket edilir. 7. (bk. 2. 5. 6. kazanım). çalışma kâğıtları. 4. 3. kazanım). Kelime ile eklerin. İyelik eklerinin işlevlerini kavrar. kazanım). 2. teklik kişi iyelik eki ile belirtme hâli ekinin kullanımı kavratılır. kazanım). 2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 1. somut isim. fakat. kazanım). kısa cevaplı. İsim tamlamalarında belirtili ve belirtisiz tamlama çeşitlerine değinilir. uygun eklerle tamlamalar kurulur (5. kazanım). zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır. Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder. Özel isimlerin yazımına yönelik kurallarla gerekli ilişkilendirme yapılır. Eşleştirme: Ünlemlerle... ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Listeleme: Özel isimler. kazanım ). Düzeye uygun metinlerden hareketle zamirlerin hangi kelimenin.42 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR 2. böylece. doldurmalı sorular. 3. soyut isim konuları ele alınır. ek ile ekin birleşmesinde ortaya çıkan yardımcı ünsüzlerin işlevi kavratılır. 2. Yerine koyma: Zamirlerin yerine karşıladıkları isimler yazılır (2. 2. Tamamlama: Cümleyi oluşturan kelimelerde bırakılan boşluklar uygun tamlama ekleriyle doldurulur (5. ama. 3. Kılavuz) Tasvir etme: Bir yerin/kişinin tasviri yazılır. anlatımda kullanılan sıfatların altı çizilir (7. Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. sadece. kazanım). Birleştirme: Çeşitli isim ve sıfatlarla. Kılavuz) Dönüştürme: Cümlelerdeki sıfatlar değiştirilerek zamire dönüştürülür (2. Kılavuz) “Nereye?”: Verilen boşluklara uygun sıfatlar yazılır (6. isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır. Özel isim. 5. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. topluluk ismi. yalnız. sıfatları işlevlerine uygun olarak kullanır. 7. 2. kazanım). ifadenin yerine kullanıldığını belirlemeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir. Kılavuz) Boşluk doldurma: Cümlelerdeki boşluklar uygun iyelik ekleriyle tamamlanır (4. 9. 3. Sıfatların bütün çeşitleri örneklendirilir. sınıf AÇIKLAMALAR 2. Örnekler 6. kazanım). cins ve topluluk isimleriyle ilgili kelime listeleri yapılır (1. (bk. Şema oluşturma: Hem edat hem de bağlaç olarak kullanılan kelimeler şemayla ifade edilir (8. oysa. bundan dolayı. cins ismi. Boşluk doldurma: Cümlelerdeki boşluklar uygun edat ve bağlaçlarla doldurulur (8. 9. İsmin hâlleriyle fiiller arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. 8. Çokluk eki ve işlevlerine değinilir. kazanım). İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar. Hâl eklerinin eklendikleri kelimeye kazandırdığı farklı anlam özelliklerine ağırlık verilir. 4. açık uçlu. 2. 6. bu nedenle. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. çokluk. teklik. bağlaç. eşleştirme testleri. sınıfta ele alınan kelime türleriyle sınırlandırılır. Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder. kazanım). Zamirlerin bütün çeşitleri örneklendirilir. (bk. ne var ki. Örneklerden hareketle 3. süreç gelişim dosyaları. iç içe geçmiş tamlamalar kurulur (5.” edatları kullanılarak cümleler tamamlanır (8. bunların iç içe girmiş biçimlerini bir bütün olarak algılamasına yönelik çalışmalara ağırlık verilir. Öğrencilerin cümle ya da metin içinde isim ve sıfat tamlamalarını. gözlem formları kullanabilir. 7. İsim tamlamalarının anlam özelliklerine ağırlık verilir. 2. 2. “Ne Hâldeyim?”: Cümlelerdeki boşluklar uygun hâl ekleriyle tamamlanır (3. 2. ifade ettikleri duygularla eşleştirilir (8. öz değerlendirme formları. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. 6. 2. Zincirleme isim tamlamasının ayrı bir tamlama çeşidi olmadığı. 1. bu kelimeleri işlevlerine uygun olarak kullanır. (bk. Eşleştirme: Hazırlanan kelime tablolarından birbiriyle ilişkili olan kelimeler eşleştirilir. Cümle tamamlama: “Hâlbuki. 5. Şema oluşturma: Hâl ekleriyle ilgili şemalar düzenlenir (3. 4. kazanım ).

1. 1. türü yazılır (7. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.: “-di” ekiyle yapılan geçmiş zamanın fiilin gerçekleştiğini görme veya kesin olarak bilme. 6. çalışma kâğıtları. 7. teklik kişi ile çekimlenmiş fiillerden seçilir. 5. 3. 8. 1. Örnekler 6 ve 7. Cümlelerdeki kelimelerin hangi görevde kullanıldığı altlarına yazılır (8.43 7. 1. konuşurken ve yazarken uygulamalarına ağırlık verilir. Şart kipi için dilek-şart kipi adlandırması kullanılmaz. İş. Altını çizme: Olaya dayalı bir metinde kullanılan zarfların altı çizilir. 2. sınıfta ele alınan kelime türlerinden seçilir. Fiillerin olumlu. kısa cevaplı. Zarfların bütün çeşitleri örneklendirilir. istek. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 1. “ye-. Şimdiki zaman ekinin ünlü daralmasına neden olduğu. AÇIKLAMALAR [!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında. bilimsel anlamda kabul görmüş gerçekleri ifade etme gibi) ağırlık verilir. kazanım ). Kipin mastar durumundaki fiili biçimlendirmesindeki rolü ile çekimli fiilin cümle kuruluşundaki işlevi vurgulanır. durum filleri örneklendirilir. Buradan hareketle yüklem kavramına girilir. soru ve olumsuz soru çekimleriyle ilgili uygulamalar yapar. 4. “Anlam Avcısı”: Geniş zamanın farklı kullanımlarına ilişkin örnek verilerek öğrencilerden bu kullanımlardaki anlam özelliklerini belirlemeleri istenir (4. dilek kiplerinin ise fiile farklı anlam özellikleri kazandırdığı vurgulanır. diğerleri için 3. kazanım ). teklik kişi ile çekimlenmiş fiillerden seçilir. teklik kişi. Dilek kiplerinin temel işlevlerine (Ör. Haber kiplerinin temel işlevlerine (Ör. 7. öğrencilerin edindikleri bilgileri. görülen geçmiş zaman). 4. 2. 1. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. gelecek zaman. kazanım). süreç gelişim dosyaları. Daha sonra diğer kişilere ve kişi eklerine değinilir. 3. emir kipi için 2. Buradan hareketle özne kavramına girilir. Kip ve çekimli fiili kavrar. öz değerlendirme formları. olumsuz. 1. gözlem formları kullanılabilir. standart testler. kazanım ). Çekimli fiillerin kişisinin cümle kuruluşundaki işlevi vurgulanır. 5. Gereklilik. Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder. “Ben Neyim?”: Öğrencilere farklı cümleler verilir. emir kipleri ele alınır. 8. Bu kiplerin hangi eklerle ifade edildiğine değinilir. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. 1. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır. 3. şimdiki zaman. İlk örnekler. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama/uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. doldurmalı sorular. İlk örnekler. de” fillerinin “-ecek” ekinden önce ünlü daralmasına uğradığı örneklerden hareketle kavratılır. 1. geniş zamanın alışkanlıkları. Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. oluş. okudukları ve dinlediklerini anlamlandırmada kullanmalarına. Bildirme kiplerinin fiili zaman açısından biçimlendirdiği. Aynı kelimenin farklı görevlerde kullanıldığı cümle örneklerden hareket edilir. Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Ne Zaman?”: Zaman ifadeleri dikkate alınarak cümleler uygun zaman ekleriyle tamamlanır (4. geniş zaman ele alınır. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. Geçmiş zaman (duyulan geçmiş zaman. şart. SINIFLAR DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR 1. Bu zamanların hangi eklerle ifade edildiğine değinilir. açık uçlu.: Şart kipinin fiilin gerçekleşmesini isteme ve şarta bağlama anlamı gibi) ağırlık verilir. eşleştirme testleri.

türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam Eşleştirme: Kurallı birleşik fiil örnekleriyle özelliklerini kavrar. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . sürerlik. süreç gelişim dosyaları.44 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. 1. öz değerlendirme formları. Kurallı birleşik fiillerin anlam özellikleri vurgulanır. Farklı yapı özelliklerinde fiilleri anlam özelliklerini Birleşik Fiiller: Öğrencilerden çalışma dikkate alarak kullanır. eşleştirme testleri. açık uçlu. çalışma kâğıtları. Basit. bunların ifade ettikleri “yeterlik. kısa cevaplı. Birleşik fiillerin kuruluş özelliklerine değinilir. 1. Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama sahip birleşik fiillerin bulunduğu bir metin verilerek öğrencilerden birleşik fiilleri yapı ve uygulama özelliklerine göre gruplandırmaları istenir. sınıf Gruplandırma: Farklı kuruluş özelliklerine 2. tezlik. Türemiş fiillerde kök ile gövde arasındaki anlam ilişkilerine dikkat çekilir. yaklaşma” anlamları eşleştirilir. Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. 2. doldurmalı sorular. standart testler. gözlem formları kullanılabilir. kâğıdındaki fiilleri yapılarına göre gruplandırmaları istenir. 7.

2. geçmiş zaman ve geniş zamanı anlamları ifade edecek şekilde karşıladığı cümleler yazılır. açık uçlu.. 2. uygun zamanlarla eşleştirilir (1. Önce kip kullanır.”: Zaman ve anlam belirleyen/destekleyen zarfları kaymasına uğramış fiil kipleri. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve kuralları kavrama/uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. öz değerlendirme formları. kazanım). nin hangi zamanı ifade ettiği fiillerin altına yazılır. sonra da zaman bildiren ifadelerden ve diğer ipuçlarından hareketle cümlenin zamanı bulunur. gözlem formları kullanılır. Şimdiki zamanın geçmiş zamanı karşılamak üzere kullanıldığı örneklerde hikâye etmenin ön plana çıktığı vurgulanarak öğrencilerden diğer kullanım özelliklerini bulmaları istenir.45 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 7. konuşma kalıplarıyla örneklendirilir (2. Tahtaya şimdiki zaman ekinin gelecek 3. standart testler. eşleştirme testleri. eklerinden hareketle fiilin zamanı. “İşlev ve Kullanım”: Zaman/kip eklerikavrar. doldurmalı sorular. Zaman ve anlam kaymasına uğramış fiil kiplerinin işlevleri ve kullanım özellikleri vurgulanır. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve kuralları zamanları belirleyen zarfların şeması yapılır. Fiil kiplerini farklı zaman ve zaman. süreç gelişim dosyaları. çalışma kâğıtları. tersine Türkçenin bir zenginliği olduğu örneklerden hareketle açıklanır. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini 2.. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . sınıf Eşleştirme: Türkçede cümlenin ifade ettiği 3. 2. bozukluğu olmadığı. günlük fark eder. Cümlede zaman kavramını “Ben Her Gün. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymalarının bir anlatım 3. kısa cevaplı. kazanım). 3. kavrama ve uygulama 1.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 7. kısa cevaplı. 4. gelişim dosyaları. Ayırt etme: Ek fiille çekimlenmiş zanımların değerlendirilmesinde. 3. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . anlamı taşıyanlar yuvarlak içine alınır (1.46 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR 4. 1. gruplandırılır (3. “Hangisi?”: Bir metinde geçen bütün 4. İsimlerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çekimlenmiş olan isimler. kazanım). sınıf 2. geniş zaman ve şart kipi ele alınır. İsim türünden kelimelerin kip ve kişi 4. açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları uygulamaya yönelik kakavrar. Bunlardan kip ve kişi işlevi vurgulanır. rolünü kavrar. dolisimlerin taşıdığı kip ve kişi özellikleri İsimlerin kip eki almasında ek fiilin durmalı sorular. kiplerine göre çekimlenebildiğini kavrar. 3. Ek fiili işlevine uygun olarak kullanır. kazanım). Ek fiille çekimlenmiş kelimelerin cümle kuruluşundaki isimlerin altı çizilir. öz değerlendirme Gruplandırma: Cümlelerde ek fiille formları. kazanım). eşleştirme testleri. süreç kavratılır (2. çalışma kâğıtları. gözlem formları kullanılabilir. açık uçlu. Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 1. Geçmiş zaman. standart testler.

Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerinin fiile zamanın yanı sıra farklı anlam özellikleri kazandırmak olduğu vurgulanır. açık uçlu. süreç gelişim dosyaları. 1. geniş zamanın hikâyesi.) ağırlık verilir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . bilgi ve kuralları kavrama ve “Ek Fiil Nerede?”: Birleşik çekimli uygulama fiillerdeki ek fiil fark edilir. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda ek fiilin işlevini kavrar.: “ecek+ti” birleşik yapısının “geçmiş zamanda gerçekleşmemiş niyet” bildirdiği ya da “-r+di” yapısının “terk edilmiş bir alışkanlık” bildirdiği gibi. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıları özelliklerine uygun biçimde kullanır. Fiillerin birleşik zamanlı çekimleriyle ilgili bilgi ve kurallarım uygulanmasına yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. 1. kısa cevaplı. gözlem formları kullanılabilir. öz değerlendirme formları. 5. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 3. 5. standart testler. 5. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların özellikleriyle ilgili gun birleşik zamanlar kullanılarak tamamlanır. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapılarda fiilin zamanını ek fiilden sonra gelen zaman ve kip ekinin belirlediği vurgulanır. 2. 5. doldurmalı sorular. 2. eşleştirme testleri. 2. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların kullanım sırasında kazandıkları anlam özelliklerine (Ör. çalışma kâğıtları. sınıf Tamamlama: Yarım bırakılmış cümleler uy5. 7.47 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların adlandırılmasında işlevden hareket edilir. 2. şimdiki zamanın rivayeti gibi adlandırmalar kullanılmaz.

fazla cümleyi birleştirme çalışmaları yapılır. 4. açık uçlu. Yarışma: Fiilimsi ekleri kullanılarak en doğru ve en uzun cümleyi yazma yarışması düzenlenir. (bk. fiilimsiye bağlı kelime veya uygulamaya yönelik kazanımların Kılavuz) kelime gruplarını bulur.”: Fiilimsilerin cümlelere kattığı ğerlendirme kullanılabilir. anlamlar cümlelerin yanına yazılır. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları uygun fiilimsi ekleriyle tamamlanır. fiilimsi mi olduğu belirlenir. standart testler. Kılavuz) edindikleri bilgileri. çalışma kâğıtları. biçimde kullanır. fiilimsiler bulunur. Kılavuz) “Değiştir”: Verilen cümlelerdeki sıfat fiiller isim yapılır. kalıcı isim mi. öz deformları. öğrencilerin 1. 4. Kılavuz) 1. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım “Birleştirelim”: Fiilimsiler kullanılarak iki veya daha fiilimsi ile buna bağlı kelime ya da kelime özelliklerini kavrar. Öğrencilerin cümle ya da metin içinde 2.. okudukları ve dinlediklerini kavrama ve uygulama anlamlandırmada kullanmalarına. kelimeler arasındaki farkları kavrar. (bk. (bk. “Beni Farket”: Verilen kelimelerin aldıkları eklerin adları yazılır. gözlem formları “Ben Bu Cümlede. kısa cevaplı. Kılavuz) süreç gelişim dosyaları. gruplarını bir bütün olarak algılamasına yönelik Kılavuz) 3. ( (bk.. eşleştirme testleri. değerlendirilmesinde. dol“Benim Görevim”: Verilen cümlelerdeki kelimelerin durmalı sorular. “Dolaylı Anlat”: Verilen cümleler fiilimsi ekleri Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kullanılarak dolaylı anlatım cümlesine dönüştürülür. fiil ve isim soylu “Doğru mu Yanlış mı?” Verilen cümlelerdeki yazarken uygulamalarına ağırlık verilir.48 8. SINIFLAR DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR “Tamamla ve Birleştir”: Cümlelerdeki boşluklar [!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında. Cümlede. (bk. Fiilimsileri özelliklerine uygun çalışmalara ağırlık verilir. (bk. konuşurken ve 1. (bk. Fiilimsiyle. Kılavuz) Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme .

Olumlu. amaç-sonuç vb. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları uygulamaya yönelik kazanımların değerlendirilmesinde. Üzülme. 2.1. Kurallı ve devrik cümleleri. 2. ihtimal. 2. zarf tamlayıcısı olarak ele alınır. Yakın/uzak anlamlılık. 1. süreç gelişim dosyaları. 3. kazanım). sebep-sonuç. duygular ele alınır. Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler. 10. İsim ve fiil cümlelerini. “Biz Bir Cümleyiz”: Cümlenin ögelerini bulmaya yönelik hazırlanan kartlarla grup çalışması yapılır (1. 2. 2. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 1. Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 2. 2. 2.”. değerlendirme.49 8. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Gökkuşağı”: Cümlenin ögeleri değişik renklerle çizilir (1. kazanım). Fiilden fiil yapma ekleri ile ilişkilendirilir. tanımlama. Dönüştürme: Geçişsiz fiiller uygun eklerle geçişli yapılır (4. doldurmalı sorular. 10. Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. kazanım). 2. Cümleyi ögelerine ayırma çalışmaları yapılır. 2. nesneye göre geçişli ve geçişsiz çatı özelliklerinden söz edilir. SINIF DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR 2. ögelerin yerleri değiştirilerek okunur (1. 6. anlam özellikleri ele alınır. kısa cevaplı. Sınıflandırma: Günlük hayatta kullanılan kalıplaşmış cümle yapılarının hangi durumlarda kullanıldığını belirler (3. Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder. kazanım). “Ben Bir Ögeyim”: Bir cümle verilerek ögeleri bulunur. Gruplandırma: Çeşitli metinlerdeki cümleler yükleminin türüne göre gruplandırılır (5. 2. beğenme. 11. kazanım). anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. noktalama işareti ve anlamca zıtlık ya da paralellik oluşturan kelimelerin kullanımı gibi ilişkilere dayalı bağlantı şekillerine ve içinde fiilimsi bulunan cümlelerin yapı özelliklerine dikkat çekilir. olumsuz cümleler ile varsayım.. kazanım). yer tamlayıcısı. karşılaştırma. Altını çizme: Cümleye hâkim olan duyguyu belirleyen kelimelerin altı çizilir (11. Gez babam gez. AÇIKLAMALAR 2.2. Bu sırada kelime gruplarının bölünmemesine dikkat edilir. özlem. kazanım). 7. 2. Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. Tamamlama: Cümleyi oluşturan kelimelerdeki boşluklar uygun çatı ekleriyle tamamlanır (4. Öğrencinin kalıplaşmış cümle yapılarını kullanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilir. 9. beklenti. onaylama. Cümlede yer alan “ara söz”ler ile bunların ilgili olduğu ögeler vurgulanır. Çekimli fiil ve çekimli fiillerde kişi konusuna gönderme yapılarak yüklem ve öznenin özellikleri kavratılır. 5. 11. Gruplandırma: Metinlerdeki cümleler yapı özelliklerine göre gruplandırılır (7. Kalıplaşmış cümle yapılarında belli kuruluş ve kullanım özellikleri taşıyan “Ne kadar erken kalkarsan o kadar iyi olur. 8. (bk. gözlem formları kullanılabilir. öneri. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . 7. pişmanlık vb. anlam ilişkileri ele alınır. bağlaç. standart testler. şaşırma. kararsızlık vb.. kazanım). Kılavuz) “Yerlerini değiştirelim”: Cümledeki kelime ve kelime gruplarının yeri değiştirilerek vurgunun nereye kaydığı belirlenir (3. eşleştirme testleri. Her ögeye karşılık olarak bir öğrenci seçilir. 2. Yardımcı ögeler nesne (belirtili ve belirtisiz). Yüklemi belirtilmemiş olan (eksiltili) cümlelerin anlatımda kazandığı özelliklere değinilir. Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 2. Belirtisiz nesnenin yüklemden hemen önce kullanıldığına dikkat çekilir. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. Seçilen her öğrenci cümlede kendi görevini anlatır. 4. Cümle. ” gibi cümleler ele alınır. 9. Cümlenin herhangi bir ögesinin açıklaması olmayan ara sözler örneklendirilir. öz değerlendirme formları. 1. açık uçlu. Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar. 2. “Şu sokak senin bu sokak benim. kazanım). 2. Özneye göre etken ve edilgen. çalışma kâğıtları. Cümleler arasında öge/ek ortaklığı. kazanım). 4. 8. 2.

doldurmalı sorular. açık uçlu. 2. kısa cevaplı. Anlatım bozukluklarını belirleme ve rastlanan.50 DİL BİLGİSİ AMAÇ VE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Öğrencinin 8. süreç gelişim dosyaları. “Neredeyim?”: Kelimelerin cümlede yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan hatalar. standart testler. eşleştirme testleri. 1. anlatım bozukluğu olan cümleler not düzeltme edilir. sınıfta düzeltilir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ölçme ve değerlendirme . Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler. gözlem formları kullanılabilir. Anlatım bozuklarını düzeltir. öz değerlendirme formları. “Doğrusu”: Yanlış anlamda kullanılan kelimelerin yerine doğrusu yazılır. kelimeler uygun yerlere getirilerek düzeltilir. sınıf Araştırma: Basın yayın organlarında 3. sınıfa kadar öğrendiği dil ve anlatım 8. kurallarının temelini teşkil ettiği anlatım bozuklukları üzerinde durulur. çalışma kâğıtları. Anlatım bozukluklarını belirleme ve giderme ile ilgili kazanımların değerlendirilmesinde.

bilimin. Atatürk’ün fikir hayatının oluşmasında içinde bulunduğu sosyal ortamın etkilerine değinilecektir. konu. özdeyiş soru vb. 1. AÇIKLAMA: Atatürk’ün hayatını konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün çocukluk döneminde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel durumu açıklanacaktır. 6. Atatürk’ün millî tarihimize verdiği önem AÇIKLAMA: Türk tarihinin zenginliğini anlatan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek anlatılacak. ● 4. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olaylar DERS İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR • Atatürkçülük konuları.TÜRKÇE SINIF ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR 1. Türk milletinin insanlığa yaptığı hizmetlere. zorunlu tema kapsamında ele alınacak. konuyla bağlantılı olarak ele alınacak. Atatürk’le ilgili anılar AÇIKLAMA: Atatürk’le ilgili bir anı okunarak/dinlenerek/izlenerek anıda geçen olaylar anlatılacak ve bir anının ana fikri açıklanacaktır. 5. 4. • Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine verdiği önem açıklanarak Cumhuriyet yönetiminin vatandaşlık görevlerini yeniden düzenlediği belirtilecektir. metinde geçen vatandaşlık görevlerinin neler olduğu ve vatandaşlık görevlerini isteyerek yapmanın neden gerekli olduğu açıklanacaktır. Türkler tarafından kurulmuş olan devletlerden metinde geçenlerin adları belirtilecektir. yıl içinde ilgili gün ve haftalarda işlenecektir. 2. konunun verilişinde “Onuncu Yıl Nutku”ndan yararlanılacaktır. metinden hareketle örnekler verilecek. ancak konulara ilişkin açıklamaların gerçekleştirilmesinde bilgi notu. Vatandaşlık görevleri AÇIKLAMA: Vatandaşlık görevleri ile ilgili bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek anlatılacak. • Metinden hareketle Atatürk’ün Türk milletinde gördüğü temel özelliklerin neler olduğunu açıklanacaktır. Atatürk’ün zengin Türk tarihinin araştırılmasına önem verdiği örneklerle açıklanacaktır. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri AÇIKLAMA: Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacak ve bu metinde Atatürk’ün vatanını ve milletini çok sevdiğini anlatan bölüm bulunacaktır.den yararlanılabilir. 6 • Atatürkçülük konuları metinden hareket edilmesi ve uygun yöntemin kullanılması şartıyla konuşma ve yazma çalışmalarında da işlenebilecektir. aklın. Atatürk’ün fikir hayatı AÇIKLAMA: Atatürk’ün fikir hayatını konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metinin ana fikri. ● 2. dersi için belirlenen Atatürkçülük konularının metinden hareketle verilmesi esastır. okumanın ve araştırmanın Atatürk’ün fikir hayatındaki önemi açıklanacaktır. • Türkçe 3. bu temaya yönelik metinler. da 51 . 7. Atatürk’ün müzik ve halk biliminin geliştirilmesine verdiği önem AÇIKLAMA: Atatürk’ün müzik ve halk biliminin geliştirilmesine verdiği önemi anlatan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün Türk müziğinin geliştirilmesi için yaptığı çalışmalar örneklerle açıklanacaktır.

• Millî kültürümüzün yaygınlaştırılması konusunda bize düşen görevlerin neler olduğu açıklanacaktır. • Akıl ve bilim arasındaki ilişki belirtilerek bilimin insan hayatındaki yeri açıklanacaktır.” özdeyişini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacaktır. 1.TÜRKÇE SINIF ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR 1. 6. Atatürk’ün Türk tiyatrosuna verdiği önem AÇIKLAMA: Atatürk’ün Türk tiyatrosuna verdiği önemi konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacak. 2. onun düşüncelerinin pek çoğunu kapsadığı açıklanacaktır. • Atatürk’ün tarih bilgisinin ve sevgisinin neden onun fikir hayatını oluşturan önemli etkenlerden biri olduğu açıklanacak. DERS İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 7 8 52 . metinden hareketle Atatürk’ün insan sevgisini anlatan bölüm açıklanacak ve sanatın barışa olan etkileri belirtilecektir. Atatürk’ün Nutuk (Söylev) adlı eserinin hangi olayları konu aldığı ve Nutuk (Söylev)’un Atatürk tarafından hangi yılda okunduğu açıklanacaktır. Atatürk’ün Türk diline verdiği önem AÇIKLAMA: Atatürk’ün Türk diline verdiği önemi konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacak. 2. Atatürk ile ilgili anılar AÇIKLAMA: Atatürk ile ilgili bir anı okunarak/dinlenerek/izlenerek anıda geçen olaylar anlatılacak ve anının ana fikri açıklanacaktır. 3. Atatürk’ün çağdaş Türk tiyatrosunu geliştirmek için yaptığı çalışmalar ve sanatçılara verdiği önem açıklanacaktır. 3. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri AÇIKLAMA: Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri ve Atatürk’ün sanata verdiği önemi anlatan paragraf açıklanacaktır. Atatürk’ün fikir hayatı AÇIKLAMA: Atatürk’ün fikir hayatını konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün fikir hayatını oluşturan en önemli etkenlerden birinin kültürümüz olduğu fark ettirilecektir. Atatürk’ün eserleri AÇIKLAMA: Atatürk’ün eserlerini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün en büyük eserinin neden Türkiye Cumhuriyeti olduğu ve çeşitli alanlarda yapılan inkılâpların Atatürk’ün eseri olduğu açıklanacaktır. 4. Atatürk ilkelerinin. • Millî kültür ile dil arasındaki ilişki anlatılarak Atatürk’ün Türk dilini geliştirme konusunda yaptığı çalışmalar açıklanacaktır.” özdeyişi AÇIKLAMA: Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 5. Atatürk’ün millî ahlâk konusundaki görüşleri AÇIKLAMA: Atatürk’ün millî ahlâk konusundaki görüşleri ile ilgili bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek millî ahlâk ve millî birlik arasındaki ilişki açıklanacaktır. Türkçenin yaşayan ve zengin bir dil olduğu nedenleri ile belirtilecektir. 7. Atatürk’ün millî kültüre verdiği önem AÇIKLAMA: Atatürk’ün millî kültürün korunması ve geliştirilmesi için yaptığı çalışmaları konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün millî kültür konusundaki görüşlerinden örnekler verilecektir. Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. • Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi belirten sözlerinden örnekler verilecek. Atatürk’ün yazdığı eserler AÇIKLAMA: Atatürk’ün yazdığı eserlerin adları belirtilecek.

10. Atatürk’ün birleştirici ve bütünleştirici bir insan olduğu örneklerle Nutku”ndan da açıklanacaktır. • Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında akılcılığın önemi açıklanacak. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemi AÇIKLAMA: Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metinden hareketle.TÜRKÇE SINIF ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR DERS İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 8 4. 8. • Atatürk’ün insan sevgisi. Atatürk’ün akılcılık ve bilim konusundaki görüşlerinden örnekler verilecektir. konunun • Atatürk’ün ideallerini gerçekleştirmek için gösterdiği sabırlı ve disiplinli çalışmaya örnek verilerek Atatürk’ün milletine gerçekleri açıkça anlattığı verilişinde belirtilecektir. zorunlu tema • Türkiye’nin dünya için önem taşıyan petrol kaynaklarına sahip ülkelere komşu olduğu. karma eğitim anlayışının ne olduğu ve eğitimin yaygınlaştırılmasının neden gerekli olduğu açıklanacaktır. Öğretim birliğinin sağlanmasının neden gerekli olduğu belirtilecek. Atatürkçülük ile • Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan boğazların önemi. Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önem AÇIKLAMA: Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önemi konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacaktır. AÇIKLAMA: Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşlerini açıklayan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacaktır. 6. • Bilimin insan hayatındaki yeri ve önemi açıklanacaktır. • Akılcı ve bilimsel davranışın önemi belirtilecek. 9. kapsamında • Türkiye’nin hangi uygarlıkların kesiştiği yerde olduğunu. Atatürk’ün. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri AÇIKLAMA: Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün ideallerinin neler olduğu açıklanacaktır. • Türkçenin özellikleri. ● Bu amaç ve • “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü açıklanacak. ilgili amaç ve • Türkiye’nin hangi kıtalar arasında bir köprü oluşturduğu. • Atatürk’ün Türk dilinin araştırılması ve gelişmesi için Türk Dil Kurumunun kurulmasını sağladığı belirtilecektir. Atatürk’ün millî eğitim konusundaki görüşleri Nutuk (Söylev) AÇIKLAMA: Atatürk’ün millî eğitim konusundaki görüşleri ile ilgili bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek eğitimin neden millî ve çağdaş olması temel gerektiği açıklanacaktır. yararlanılacaktır 5. ● 1. işlenecektir. akılcılığın gerçekçilik ve yapıcılıkla olan ilişkisi açıklanacaktır. alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet etmesi AÇIKLAMA: Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesi” okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesi”nde belirtilen Türk gençliğinin görevlerinin neler olduğu açıklanacaktır. millet sevgisi ve yurt sevgisi ile ilgili konulardaki görüşlerine örnekler verilecektir. • Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu belirtilip açıklanacaktır. ● Yukarıdaki • Türkiye’nin hangi bölgede yer aldığı. kazanımlar • Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin diğer denizlere açılmasında Türkiye’nin konumunun önemi. • Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede güçlü bir devlet olduğu. Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşleri . Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatına verdiği önem AÇIKLAMA: • Türk dili ve edebiyatının önemini anlatan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek anlatılacaktır. evrensellik. akılcılığın sorumlulukla olan ilişkisi belirtilecektir. Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatına neden önem verdiği açıklanacaktır. 53 . “Onuncu Yıl • Atatürk’ün yaptığı çalışmalarda gösterdiği kararlılık örnekler verilerek anlatılacak. kazanımlarda 7.

Heyelan sırasında kapalı ve açık alanlarda yapılması gerekenleri nedenleriyle açıklar. Sınıf 8. Duygu ve düşüncelerini paylaşma biçimlerini açıklar. Liderlerin davranışlarının ve aldığı kararların başkalarının yaşamını nasıl etkilediğini açıklar. Sınıf 7. Sınıf 6. Yukarıda yer alan ara disiplin kazanımları. işlenecek tema/metinlerle ilişkilendirilerek ele alınır.TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI SINIFLAR 7. Hakları ihlâl edilenlere karşı yardımcı olmanın insanî bir davranış olduğunu belirtir. Sağlık Kültürü Kazanımları 10. 54 . Sınıf 6. 16. Etkili problem çözme yollarını açıklar. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 6. Sınıf 6. Girişimcilik Kazanımları 8. Kariyer Bilinci Geliştirme Kazanımları 3. Verdiği kararın sorumluluğunu üstlenir. 11. Sınıf 8. Hakların ihlâl edildiği durumlar karşısında yetkili kurumlara başvurmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtir. Sınıf 6. 17. Olumsuz tutum ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi geliştirir. Sınıf Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Kazanımları 15.Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemini fark eder. 12. Başkalarıyla iletişim kurma ve geliştirmede sözlü ve sözsüz anlatım becerilerini kullanır. 15. 9. Özel Eğitim Kazanımları 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kazanımları 5. Yakın çevresindeki ortak miras ürünleri hakkında bilgi toplar. Kendi değerlerini örneklerle ifade eder. Türk sporcularının olimpiyatlardaki başarılarının nedenlerini açıklar. İçinde bulunduğu durumu her yönüyle değerlendirir ve fikirlerini belirtir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Kazanımları 6. Sınıf 8. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kazanımları 6. Sınıf 6. Sınıf 7.

diğer öğretmen ve velilerle paylaşmak amacıyla sunum yapar.PROGRAMIN UYGULANMASINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ Öğretmen. Bu nedenle öğretmen. okuldaki öğrenme ve öğretme etkinliklerinin yanında. ayrıca soru sormak veya herhangi bir konuda konuşmak istediğinde. Aile ile İş Birliği Dilin dört temel becerisi olan dinleme/izleme. 55 . Elde ettiği veriler doğrultusunda çözüm önerilerinde bulunur. öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesi ile ilgili durum değerlendirme anketi uygular. ailenin bu konuda bilinçli olarak hareket etmesi de önemlidir. çocuklarına hediye alırken kitapları da tercih etmeleri konusunda aileleri yönlendirir. • Dersine girdiği öğrenci grubunun gösterdiği gelişim ile ilgili bilgi edinir. • Öğrenci merkezli etkinliklere yer verir. • Seslerin söylenişi ile ilgili bozukluk olup olmadığı konusunda -öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinden yararlanarak. Belirleyeceği etkinliklerin uygulanmasında öğrenciyi etkin kılar. • Okul içerisinde öğrencilerin iletişimlerinde. • Öğrencilerin seviyelerine uygun kitaplardan oluşan bir liste düzenler ve listeyi günceller. aile ile iş birliği yaparak dilin güzel ve bilinçli kullanılması amacıyla aileyi yönlendirmeli ve birlikte hareket etmek için gerekli önerilerde bulunmalıdır. kütüphanelere gitmeleri ve evde kitaplık oluşturmalarının önemini belirtir. önerilerde bulunur. • Öğrencilerin ödevlerine ve çalışmalarına nasıl yardımcı olacakları konusunda ailelere bilgi vererek birlikte hazırlanan çalışma planının uygulanmasını sağlar. okuma ve yazmanın geliştirilmesinde. Türkçenin doğru.öğrencilere artikülasyon testi yapılmasına rehberlik eder ve artikülasyon çeşidi. konuşma. • Çocuğa öz güven kazanma ve kendini ifade etme konusunda fırsat vermeleri için aileleri yönlendirir. • Okuduğu kitaplardan kişisel ve kültürel gelişimi sağlayıcı nitelikte olanları tanıtmak. Öğretmen. güzel ve etkili kullanılmasını takip eder. • Öğrencilerin Türkçe dersinde başarılı olabilmesi için onlarla birlikte bir çalışma planı hazırlar. onu dinlemek için mutlaka zaman ayrılması gerektiğini. sonda ya da ortada mı olduğu hakkında bilgi alır. beklentilerine yönelik olarak. • Okulda yapılan her türlü etkinliğe ilgi göstermeleri. • Öğrencilerin yazılı ve sözlü ifadelerinden hareketle rehberlik servisi ile iş birliği yapar. • Öğrencileri ile yapıcı iletişim kurar. • Evde izlenen televizyon programlarında seçici olunması konusunda aileyi yönlendirir. • Çocukların kitap okumayı alışkanlık hâline getirmeleri için öncelikle aile büyüklerinin kitap okuyarak çocuklarına örnek olmaları. Etkinlikleri değerlendirmek üzere çalışma kâğıtları hazırlar. Çeşitli sorularla çocuğun konuşmasının sağlanabileceğini. hatalı seslerin sayısı ve hatalı sesin başta . öğrencileri plana uyma konusunda okul içinde ve dışında takip eder. birlikte kitap okuma saatleri düzenlemeleri. bütün bunların dil becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacağını vurgular. • Ailelere.

24. Metinler. Metinler. 5. zihinsel. çizgi film kahramanları vb. yazar ve şairlerin yalnızca edebî yönlerini ön plana çıkarmalıdır. Metinler. 9. hayal dünyalarını zenginleştirecek nitelikte olmalıdır. 21. 17. Ders kitabındaki metinler. Her metin. 23. 4. 14. Yıl içinde -dinleme metinleri de dâhil olmak üzere. 22. Metinler. resmî İnternet siteleri ile basılı materyallerin çevrim içi sunumlarından seçilebilir. Metinlerde siyasî kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak bölücü. Aynı kaynaktan ikiden fazla metin alınmamalıdır. resim. 27. Metinler. işlenecek süreye uygun uzunlukta olmalıdır.çıkarılmalıdır. 13. milletimizin bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır. ancak bu oran metni oluşturan kelimelerin yüzde beşini geçmemelidir. Metinler kitapların yanı sıra. Metinler. tiyatro metninden. 3. yıkıcı ve ideolojik ifadeler yer almamalıdır. Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtan eserlerden seçilmelidir. öğrenciye okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıracak nitelikte olmalıdır. ansiklopedi. Şiirlerin bütün hâlinde alınması esastır. 18. öğrencinin söz varlığını zenginleştirecek yeni öğrenilecek söz ve söz gruplarına yer vermeli. 6. Dünya edebiyatından seçilen metinlerin çevirilerinde. içeriğe uygun çeşitli görsel materyaller (fotoğraf. öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek. dergi. 20. öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır. 56 . psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek cinsellik. duvar yazısı veya sloganlarla desteklenebilir. Metinler. Metinler. Metinlerde millî. Düzenleme sırasında metne cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapılamaz. öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır. ansiklopedik sözlük. Metinlerde öğrencilerin sosyal. Metinler. ögeler yer almamalıdır. Metinler. 10. Ders kitabında temaları destekleyen serbest okuma metinlerine yer verilebilir. 2.) in yanı sıra atasözü. cümlelerin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla en fazla beş kelime. 16. Metinlerde insan hak ve özgürlüklerine. Yıl boyunca işlenecek okuma metinlerinin 1/2’si bütün hâlinde alınmalıdır. Romandan. 7. 25. 8. 15. karikatür. dil. dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır. özdeyiş. anlatım ve içerik açısından türünün güzel örneklerinden seçilmelidir. Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olmalıdır. güzel ve etkili kullanılmış olmasına özen gösterilmelidir.bir yazardan ikiden fazla metin işlenmemelidir. gazete. Türkçenin doğru. biyografik ve otobiyografik eserlerden alınan bölüm kendi içinde bütünlük taşımalıdır. afiş. insanî değerlere aykırı ögeler yer almamalıdır. grafik.OKUMA METİNLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 1. Şiir dışında bütün hâlinde alınan metinlerde eğitsel yönden uygun olmayan ifadeler varsa -metnin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla en fazla bir cümle. Metinler. öğrenciye eleştirel bir bakış açısı kazandıracak özellikler taşımalıdır. 19. Tek yazarlı ya da birden çok yazarlı ders kitaplarında yazarlar tarafından yazılan ya da hazırlanan metin sayısı ikiyi geçmemelidir. 11. öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmek amacına yönelik olarak farklı yazar ve şairlerden seçilmelidir. karamsarlık. 12. şiddet vb. 26. kültürel ve ahlâkî değerlere. Metinlerde tutarlılık ve bütünlük olmalıdır. Yıl boyunca işlenecek okuma metinlerinin 1/3’ünde metnin özünü ve anlam bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da düzenlemeye gidilebilir. Metinler.

tiyatro. 57 . Siyasî kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak bölücü. 8. ögeler yer almamalıdır. anı. sohbet (söyleşi). 3. SINIFLARDA YER VERİLMESİ GEREKEN TÜRLER 6. Millî. insanî değerlere aykırı ögeler yer almamalıdır. 13. hikâye. fabl. şiddet vb. deneme. Sınıfta. hayal dünyalarını zenginleştirecek nitelikte olmalıdır. 6. Aynı temada birden fazla dinleme/izleme materyaline yer verilecekse bunları türleri farklı olmalıdır. 11. tiyatro. 12. 6. Sınıfta. hikâye. milletimizin bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır. metnin özünü ve anlam bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da düzenlemeye gidilebilir. Bu türler dışındaki türlerde de metinlere yer verilerek öğrencilerin farklı türden metinlerle karşılaşması sağlanmalıdır. Öğrencilerin sosyal. Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olmalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerine. hikâye. karamsarlık. Öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek. anı. 7 ve 8. deneme. Düzenleme sırasında metne cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapılamaz. 9. şiir. kültürel ve ahlâkî değerlere. makale. zihinsel. yıkıcı ve ideolojik ifadeler yer almamalıdır. destan türlerinde metinlere mutlaka yer verilecektir. gezi yazısı.DİNLENECEK/İZLENECEK MATERYALLERİN İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 1. Dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır. eleştiri. masal. roman. 2. 5. deneme. Dinleme metinlerinde. Sınıfta. 10. anı. mektup 7. şiir. 7. sohbet (söyleşi). Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtmalıdır. psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek cinsellik. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır. biyografi 8. İşlenecek süreye uygun uzunlukta olmalıdır. Öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır. şiir. 4.

TEMALAR ANA TEMA ALT TEMALAR İnsan sevgisi Aile sevgisi Vatan sevgisi Millet Sevgisi Bayrak sevgisi Dil sevgisi Geleneksel sanatlarımız Türk büyükleri Türk müziği Zanaatlar Seyirlik oyunlar Spor Oyunlar Bayramlar Medeniyet Birey ve toplum Yardımlaşma Komşuluk ilişkileri Küreselleşme Dayanışma Dostluk Konukseverlik Okuma sevgisi Okuma alışkanlığı Kitaplar Süreli yayınlar Kütüphaneler İnsanlarla iletişim Uluslararası iletişim Kültürel iletişim Bilgi iletişimi Aile iletişimi Öğrenci öğretmen iletişimi Diğer canlılarla iletişim Kitle iletişim araçları İletişim becerileri Bireysel haklar İnsan hakları Eğitim hakkı Çocuk hakları Hasta hakları Sevgi Millî Kültür Toplum Hayatı Okuma Kültürü İletişim Hak ve Özgürlükler 58 .

Kişisel Gelişim Bilim ve Teknoloji Alışkanlıklar Hakkını savunma Özgürlükler Kendini tanıma Kendine saygı Kişilik tipleri Empati Sorumluluk Sosyal gelişim Olumlu düşünme Meslek seçimi Karar verme Başarı Girişimcilik Öz eleştiri İletişim araçları Bilgisayar Buluşlar Teknoloji ve hayat Alışkanlık ve insan İyi alışkanlıklar Kötü alışkanlıklar Sağlıklı yaşama Spor Odamız Evimiz Sınıfımız Okulumuz Şehirler Ülkeler Zaman planlaması Geçmiş. şimdi. gelecek Çevremiz Umut Mutluluk Heyecan Korku Kaygı Üzüntü Yalnızlık Özlem Sitem Veda Kıskançlık Bağışlama Takdir etme 59 Zaman ve Mekân Duygular .

Doğa ve Evren Güzel Sanatlar Kavramlar ve Çağrışımlar Beğenme Mizah Mevsimler İklim Doğa olayları Canlılar Doğadaki fiziksel değişiklikler Doğal afetlerden korunma Çevrenin korunması Manzaralar Kar Yağmur Yıldızlar Renkler Gezegenler Dünya Yeryüzü ve uzay Sinema Tiyatro Resim Müzik Fotoğraf Mimarî Heykel Dans Rüya. 6. Zorunlu temalar diğer sınıflarda da işlenebilir. 60 . sonra 1. 2. 3. 4. şimdi. Dinleme metinleri öğretmen kılavuz kitabında yer almalıdır. hayal Oyun ve eğlence Harfler ve sayılar Estetik zevk Güzellik Zıtlıklar Önce. Ana temalar altında belirtilen alt temalar zenginleştirilebilir. sınıfta “Sevgi”. 8. Her temada farklı türlerden en az üç okuma. bir dinleme/izleme metnine/materyaline yer verilir. Dinleme/izleme metni. Seçilen konu veya temanın farklı yönlerinin ele alındığı metinler işlenir. Her sınıfta biri zorunlu Atatürkçülük teması olmak üzere 6 ana tema ele alınır. düş. sınıfta “Toplum Hayatı” zorunlu ana temalardır. 6. okuma metinlerinde ele alınan alt temalardan biriyle bağlantılı olabilir. 7. 5. sınıfta “Millî Kültür”.

özgün ifadelerin kullanılması vb. istekte bulunmak veya karmaşık bir probleme çözüm sunmak amacıyla da konuşmacıya sorular sorabilir. güzel sözlerin not alınması. Metnin türüne ve metinden elde etmek istenilenlere uygun olarak zihinde “Kim. 61 . yoksa bir açıklama mı getirdiği belirlenir. önemli ifadelerin. Bir süre için kendi duygu ve düşüncelerinden sıyrılarak olaylara ve durumlara karşısındakinin bakış açısıyla bakmayı ve onu anlamayı gerektirir. Uygulama: Öğrencilerden konuşmacının veya dinlediklerindeki/izlediklerindeki varlık ve şahıslardan birinin yerine kendilerini koyarak olayları. fikir ve duygularını özetlemek bu uygulamada yapılacaklardandır. duygu ve düşünceleri anlamaları istenir. çünkü ön yargılı yaklaşım karşımızdakini anlamamızı engeller.) hatırlatılır. onun duygu ve düşüncelerini de doğru-yanlış olarak değerlendirmekten kaçınmalıdır. nereye. sözlerinin hangi deneyimleri yansıttığını. Öğrencilere not alabilecekleri çalışma kâğıtları verilir. Uygulama: Dinlenilen metnin bir süreçten mi bahsettiği. Bu yöntemle yapılan dinleme/izleme diğer kişi ile aynı fikri paylaşma anlamına gelmez. konuşmacının rahatlamasını ve iletişimin amacına ulaşmasını da sağlar. kendini karşısındakinin yerine koyarken o kişiyi iyi-kötü. kendini ve dünyayı nasıl algıladığını anlamaktır. NOT ALARAK DİNLEME/İZLEME Amaç: Dinlenenlerin/izlenenlerin sağlamaktır. KENDİNİ KONUŞANIN YERİNE KOYARAK DİNLEME/İZLEME (EMPATİ KURMA) Amaç: Dinleyicinin kendisini konuşmacının yerine koyarak onun neler hissettiğini. nasıl?” gibi sorulara cevap bulmaları için öğrenciler yönlendirilir. Öğrenci.YÖNTEM VE TEKNİKLER DİNLEME/İZLEME KATILIMLI DİNLEME Amaç: Dinleme sürecinde zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinlenilenlerin daha iyi kavranmasıdır. Uygun yerlerde konuşmacının sözleri özetlenmeli veya söylenmek istenen geri bildirimle verilmelidir. konuşmacının sözlerini ve duygularını geri yansıtmak. Konuşmacıdan anlatılanlara açıklık getirmesini istemek. KATILIMSIZ DİNLEME/İZLEME Amaç: Dinleme/izleme sürecinde öğrencilerin dinledikleri üzerinde düşünmelerini sağlayarak zihinsel faaliyetlerini etkin kılmaktır. konuyu daha iyi anlamak. Uygulama: Dinleme sırasında başka bir işle uğraşmamak ve konuşmacı ile göz teması kurmak gereklidir. Not alınırken dikkat etmeleri gereken noktalar (ana fikrin. ne zaman. Dinleyici. Böyle durumlarda not alınarak veya araya girilerek “Söylediklerinizi tam olarak anlayamadım. daha kolay anlaşılmasını ve hatırlanmasını Uygulama: Öğrencilerden dinleme/izleme amaçlarına göre notlar almaları istenir. ne. Dinlenilenlerin ve soruların konuşmacıya yansıtılarak karşısındakine dinlediğini hissettirme. Daha açık söyler misiniz? ”gibi açıklama soruları sorulabilir.

Bunun için öğrencilerin konuya yönelik olarak aşağıdaki soruları sorma becerisini kazanmış olmaları gerekmektedir. 2. Konuşmacının amacı nedir? Konuşmacı konuyla ilgili yeterli bilgi ve birikime sahip mi? Verilen bilgiler güncel ve geçerli midir? Konu tarafsız bir bakış açısıyla mı ele alınıyor? Eleştiriler doğru mu? Alternatif çözüm önerileri sunuluyor mu? Çözüm önerileri bilimsel mi? 62 . 5. ELEŞTİREL DİNLEME/ İZLEME Amaç: Öğrencilere dinledikleri/izledikleri hakkında soru sorma alışkanlığı kazandırarak konu hakkında düşünmelerini. Dinleme/izleme amacına veya ilgi alanına yönelik olarak dinlenenlerden/izlenenlerden bir veya birkaç bölüm/ konu seçilerek yalnızca bu kısımlar dikkatle dinlenir/izlenir.) tarafların birbirlerinin konuşmalarından seçme yapmaları ve bunları sınıfta değerlendirmeleri istenir. SEÇİCİ DİNLEME/ İZLEME Amaç: Dinlenenlerin/izlenenlerin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçilerek dinlenmesi/izlenmesidir. tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlayarak kendi doğrularını buldurmaktır. 6. Örneğin. 2. Uygulama: Seçici dinleme/izleme aşağıdaki şekillerde uygulanabilir: 1. konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla. 4.YARATICI DİNLEME/İZLEME Amaç: Öğrencilerin dinlediklerini/izlediklerini yorumlaması ve bunlardan yeni fikirler üretmesidir.Katılımlı dinleme/izleme yapılarak konuşmacının sözlerinden üretilen düşünce ve hayaller ifade edilir. Konuşmacının daha rahat ve yaratıcı düşünmesini sağlamak için yönlendirici sorular sorulur veya cesaret verici sözler söylenir. 3.Katılımsız dinleme/izleme yapılarak konuşmacının sözlerinden yeni düşünce ve hayaller üretilir. 2. hazırlanan bir karşılıklı konuşmada (öğretmen-öğrenci. yoksa bilimsel verilere ve gözlemlere mi dayandığı hızlı bir şekilde analiz edilmelidir. 1. satıcı-müşteri vb. Önceden hazırlanmış sorular dağıtılarak öğrencilerden bunların cevaplarını bulmaya yönelik olarak dinlemeleri/izlemeleri istenir. doktor-hasta. Uygulama: Bu yöntem iki şekilde uygulanabilir: 1. Uygulama: Sunulan bilginin konuşmacının kişisel duygu ve düşüncelerini mi yansıttığı.

ELEŞTİREL KONUŞMA Amaç: Belirli bir konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirerek yorum yapma. tartışan grupların fikirlerine önderlik ederek tarafsız kalmalıdır. Tartışma sürecinde konu dışına çıkılmadan. Sınıfta herkesin düşündüğünü söyleyebileceği serbest bir ortam oluşturulmalıdır. Tartışılan konunun nitelik ve sınırlarını dinleyicilere iyice açıklamalı. Bu yöntem uygulanmadan önce kaynaklara ulaşmaları ve delilleri toplamaları için öğrencilere süre verilmelidir. Seçilen konu. zaman zaman konuşulanların özetini yapmalı. belirli bir sürede ele alınmalıdır. sorular sorularak dinleyicinin konu üzerinde düşünmeleri sağlanmalıdır. Oluşturulan jüri tarafsız olmalıdır. fikirleri destekleyen kaynaklara. 63 . Belirlenen yönteme uygun olarak ortaya çıkan fikirleri oylamaya sunmalı ve rapor hazırlatmalı. Öğretmen sınıfça seçilecek bir başkan yönetiminde tartışmayı başlatır. 1. fikir ve çözüm üretme becerilerini geliştirmektir. Uygulama: İkna etme yönteminde. seçip sınırlandırmış olduğu konu ile ilgili konuşmasını hiçbir eksik kalmayacak şekilde dinleyicilerin bilgisine sunar. Uzun konuşanlara ve konunun dışına çıkanlara uyarılarda bulunmalı. 2. güvenilir delillere. Uygulama: Dinleyicileri konuşma sürecine katmak amacıyla konuşma yer yer kesintiye uğratılarak dinleyicilerin duygu. tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam oluşturmalı. 6. 3. Bu amaçla konunun ilgi çekici yönleri üzerinde durulmalı. 4. Kendi duygu ve düşüncelerini belirtmekten kaçınmalı. düşündürücü ve tartışmaya uygun nitelikte olmalı. Başkan. TARTIŞMA Amaç: Öğrencilerin bir konu üzerinde olumlu veya olumsuz fikirler yürüterek benimsedikleri fikirleri savunma becerisini geliştirmektir. sayısal verilere yer vermek. soru sormalı. Bu yöntemin sınıf ortamında uygulanmasında seçilen öğrenciler ya da gruplar konu hakkında farklı fikirleri savunarak karşısındakileri savundukları fikirler konusunda ikna etmeye çalışırlar.KONUŞMA İKNA ETME Amaç: Bir konu hakkındaki fikirlerin dinleyiciler tarafından kabul edilmesini ve benimsenmesini sağlamaktır. 5. sesini ve beden dilini etkili kullanmak önemlidir. Yerine göre tartışmaya katılmalı. Uygulama: Konuşmacı. düşünce ve sorularını iletmeleri sağlanır. Beğeni ve tepkilerini tarafsız ve bilimsel verilere dayanarak ortaya koyar ve alternatif çözüm önerileri teklif eder. Uygulama: Tartışılacak konu öğrenciler tarafından seçilir ve konuyla ilgili gerekli kaynaklar taranarak elde edilen bilgi ve görüşler düzenlenir. KATILIMLI KONUŞMA Amaç: Dinleyicileri konuşma sürecine katarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmektir.

Birkaç öğrenci seçilerek konu hakkındaki duygu. Uygulama: Öğretmen tarafından kelime ve kavramların yer aldığı bir havuz oluşturulur. 3. Uygulama: Bir sorunu çözmek. düşünce ve hayallerini anlatırlar. Verdiği örnekler. Her hafta bir konu belirlenerek karşısındakini anlama etkinliği yaptırılır. 4. düşünce ve hayallerini iki dakika içinde ifade etmeleri sağlanır. KENDİSİNİ KARŞISINDAKİNİN YERİNE KOYARAK KONUŞMA (EMPATİ KURMA) Amaç: Konuşmada. Uygulama: Öğrencilere bir konu verilir. Öğrenciler konuşma konularına bağlı olarak bu havuzdan seçtikleri kelime ve kavramları kullanarak bir konuşma yaparlar. mizah vb. atasözü ve deyimleri anlatımlarında kullanmalarını sağlayarak söz varlıklarını ve ifade güçlerini zenginleştirmektir.Tartışmacı. Uygulama: Konuşmanın içeriği düşünce sıralamasına göre düzenlenir. kavram. Hayal gücü. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade güçlerini geliştirmektir. YARATICI KONUŞMA Amaç: Öğrencilerin konuşma yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde olmasına özen göstermelidir. 2. Konu hakkında öğrenciler bilgilendirilir. karşısındakinin değer yargılarını. KELİME VE KAVRAM HAVUZUNDAN SEÇEREK KONUŞMA Amaç: Öğrencilerin öğrendikleri kelime. Konu dışına çıkmamalı. benzetme. Sınıfta konuyla ilgili beyin fırtınası yapılır. Öğrencilere kendilerini ifade etme fırsatı vermek için haftalık ders saatinin bir kısmı serbest konuşmaya ayrılmalıdır. 64 . HAFIZADA TUTMA TEKNİĞİ Amaç: Konuşmanın kesintiye uğratılmadan kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. doğruyu aramak veya karşısındakinin sevinçlerine ve sıkıntılarına ortak olmak gibi olumlu iletişim becerilerini geliştirmek için konuşma ortamı oluşturulur. gerçeği bulmak için bir araç olduğunu akıldan çıkarmamalı. Tartışmanın. duygu ve düşüncelerini anladığını hissettirerek etkili bir iletişim kurmaktır. Her öğrenci bir önceki arkadaşının konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuşarak konuya farklı bir bakış açısı getirir. den yararlanılarak seçilen kelimelerle küçük bir hikâye oluşturulur. Tartışma sırasında konuşmacının sözünü kesmemeli. Uygulama: Öğrenciler seçtikleri konu hakkındaki duygu. fikirleri destekleyecek nitelikte olmalı. duygularını ve düşüncelerini etkili bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmektir. Uygulama: Öğretmen tarafından belli bir konu seçilerek sınıfın gündemine alınır. SERBEST KONUŞMA Amaç: Öğrencilerin herhangi bir konudaki duygu. Cümleler düşünce gruplarına göre sınıflandırılır ve oluşturulan kelime listeleri bir kâğıda yazılır. 1. bir amaç değil. GÜDÜMLÜ KONUŞMA Amaç: Öğrencilerin bir konu hakkındaki bilgilerini. abartma.

Bütün sınıf sessiz okuma sürecine katılırken. Öğrenciler. öğretmen de sessiz okuyarak öğrencilere örnek olur. metinde ilgilerini çeken veya anlamadıkları bölümleri. Zihinde oluşan soruların cevabı olabilecek cümleler bütün olarak okunur. “Bu kitabı arkadaşlarınıza tavsiye etmenizin sebebi nedir?” gibi sorular sorularak öğrencilerin kitapla ilgili görüşleri alınır. öğretmenin açık ve anlaşılır bir biçimde. Öğrenciler. metindeki duygu ve düşüncelere bağlı olarak ayarlanmalıdır. Sesli ve sessiz okuma arasındaki en önemli fark. öğrencilerin okuma seviyesini belirlemeye yardımcı olurken. Sesli okumanın en önemli şartı. Uygulama: Sesli okuma farklı şekillerde yapılabilir. Uygulama: Metnin içeriğini anlamak ve istenen bilgiye ulaşmak için önce metnin başlığına bakılır. Birinci yol. Metnin konusunu anlamak için gözler hızla metin üzerinde gezdirilir. Bu süre sonunda öğrencilerin verdikleri cevaplar tartışılır ve ana fikir söylenir. yine öğretmenin örnek okumasından sonra öğrencilerin gruplara ayrılarak her gruptan bir öğrenci veya grubun tamamının sesli olarak okumasıdır. dinleyenlerin zihinsel faaliyetlerinin gelişmesine de katkı sağlar. Uygulama: Sessiz okuma. Sesli okuma. verilen metnin ana fikrinin bulunması için belirli bir süre verir. kelimeleri doğru telâffuz etmek. Bu süreçte öğrencilerin başkalarını rahatsız etmeden okumalarına dikkat edilir. “Kitapta ilginizi çeken noktalar nelerdir?”. göz hareketleri ve beyinde meydana gelen okuma sürecine dayanmaktadır. sınıfta okunacak olan herhangi bir metni veya kendi istedikleri bir kitabı öğretmenin belirlediği bir sürede okurlar. Sesli okumada hızlı okumaktan çok. Sesli ve güzel okuma. Ses tonu. ana hatlarıyla kavranmasıdır. Üçüncü yol ise.OKUMA SESSİZ OKUMA Amaç: Öğrencilerin akıcı ve hızlı okumalarını sağlamaktır. Öğretmen. SESLİ OKUMA Amaç: Öğrencilerin okunan metinde geçen kelimelerin nasıl telâffuz edildiğini ve hangi bağlamda kullanıldığını anlamalarını sağlamaktır. öğretmenin örnek okumasından sonra bir öğrencinin sesli okumasıdır. 65 . Sessiz okuma. öğrencilere metni kavramaya yönelik sorular sorması ve etkinlikler yaptırmasıdır. “Bu kitabı neden seçtiniz?”. anlatmayı da kapsamasıdır. metni okurken neler hissettiklerini yazılı veya sözlü olarak ifade ederler. herkesin duyacağı bir ses tonuyla örnek okuma yaptıktan sonra. Böylece ayrıntılar atlanarak ana fikre ulaşılmış olur. sınıfça veya grup içinde metinle ilgili tartışmalar yapılır. okuma zevki uyandırmak ve konuşur gibi okumaktır. İkinci yol. aynı parça sebepsiz yere tekrar okutulmamalıdır. Okunan metin dikkatle dinlenmeli. düzeltmeler ve açıklamalar okumanın sonuna bırakılmalı. sesli okumanın sadece anlamayı değil. Sessiz okuma sürecinin sonunda. GÖZ ATARAK OKUMA Amaç: Konunun ayrıntılara girilmeden. dinleyicilerin konuya ilgi duymasını sağlar ve okuma zevki uyandırır. Öğrencilerin düzgün konuşma yeteneğini geliştirir. okuma süreci kesintiye uğratılmamalı. uzunluğu ve biçimi incelenerek metin şekil bakımından değerlendirilir. uygun yerlerde duraklama yapmak önemlidir. her gün veya haftada bir defa uygulanabilir.

Tahmin ederek okuma çeşitli yollarla yapılabilir: 1. okuma amaçlarına göre not almaları istenir. Öğrenciler altını çizdikleri veya çeşitli işaretlerle belirledikleri bölümleri. Uygulama: Sesli ve sessiz okuma sırasında öğrencilerden. Öğretmen metnin bir kısmını sesli okur. Okuma sonunda öğrencilerin aldıkları notlar değerlendirilir. tahtaya “Metinde geçen şahıs ve varlıklar kimlerdir?”. metnin türü ve konusu hakkında bilgi verilerek not alma sırasında dikkat etmeleri gereken noktalara değinilir. İŞARETLEYEREK OKUMA YÖNTEMİ Amaç: Konuyu anlamaya yardımcı olacak anahtar kelime ve kavramlar ile önemli görülen yerlerin belirlenmesidir. metinde geçen bazı kelime ve ifadelerin metnin devamı hakkında fikir verebileceği açıklanır. Metin ikinci kez okunur ve öğrenciler gerekli düzeltmeleri yaparlar. Öğrencilerde merak uyandıran ifadeler ve bunlarla ilgili sorular tahtaya yazılır. Sesli okuma öncesinde öğrencilere. Sessiz okuma sırasında öğrenciler. Uygulama: Metni okumaya başlamadan önce.ÖZETLEYEREK OKUMA Amaç: Konunun ana hatlarının kavranmasını sağlamaktır. onların önemli bilgi. önemli cümleleri veya bölümleri ikinci kez okuyarak öğrencilerin dikkatini çeker. düşünce ve olaylarla ilgili merak uyandırmaktır. metin ana hatlarıyla kavranmış olur. önemli gördükleri yerleri metin üzerinde işaretler. TAHMİN EDEREK OKUMA Amaç: Öğrencileri okuma sürecinde etkin kılmak için metinde geçen duygu. 66 . Okuma süreci zaman zaman kesintiye uğratılarak öğrencilere okunan bölümün özetini çıkarmaları için süre verilir. 2. Metnin verilen kısmı öğrenciler tarafından okunur. Öğrencilerden metni dinlerken veya okurken bu soruların cevaplarını bulmaya çalışmaları istenir. Öğretmen. kartlara veya kâğıtlara önemli gördükleri yerleri not ederler. NOT ALARAK OKUMA Amaç: Öğrencileri okuma sürecinde etkin kılmak. kendi cümleleriyle ifade ederek anlamlı bir metin oluştururlar. Uygulama: Öğrencilere. Bunun için öğrencilere her bölümle ilgili düşüncelerini yazmaları için üç sütundan oluşan çalışma kâğıdı verilir. Bunun için öğrencilere farklı çalışma kâğıtları verilebilir. Öğretmen. Metnin kalan bölümü öğretmen tarafından okunduktan sonra metindeki olayların nasıl sonuçlandığı ayrı bir sütuna yazılır. Böylece. Metnin devamında soruların cevapları bulundukça üstleri çizilir. düşünce ve olayları hatırlamalarını sağlamaktır. her bölümün özetini bir veya iki cümle ile yeniden ifade etmeleri ve bu cümleleri birleştirerek tek bir paragrafa dönüştürmeleri istenir. Okuma bittikten sonra. Uygulama: Not alma yönteminden farklı olarak öğrenciler. öğrencilerden “metinde gelişen ve gelişebilecek olayları” iki ayrı sütuna listelemelerini ister. “Metnin giriş ve sonuç bölümlerinde ne tür değişiklikler olmuştur?” gibi sorular yazılır. “Olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?”.

metnin bağlamından hareketle açıklayabilmelidir. EZBERLEME Amaç: Öğrencilerin hafızalarını güçlendirmek. bir arkadaşına soru sorar. Sesli okuma sırasında duraklamalar yaparak “Sizce bundan sonra ne olabilir?”. Gruplara ayrılarak bu sorulara cevap ararlar. konuşma cümlelerinden ve olaylardan hareketle diyaloglar oluşturulur. Her gruptan veya sınıftan bir öğrenci. diğer bölümlerini de ikinci grup okur. öğretmen tarafından okunarak anlaşılması sağlanır. SÖZ KOROSU Amaç: Öğrencilerin okuma ve birlikte çalışma becerilerinin geliştirilmesidir. kültürel ve edebî değere sahip metinlerdeki cümle yapılarını ve söz varlığını kavrayarak Türkçeyi doğru. OKUMA TİYATROSU Amaç: Öğrencilerin metnin yapısını. 67 . Her öğrenci okuyacağı bölüme hazırlanır. Aynı zamanda metnin kavranması sağlanmalıdır. Karşılıklı okuma: Öğrenciler iki gruba ayrılarak metnin belirlenmiş bölümlerinden birini bir grup. Söz korosu dört şekilde yapılır: 1. Öğrenciler gruplara ayrılır. Cevaplandırılan soruların üstleri çizilir. dilini ve metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerini anlamalarını sağlamaktır. “Metnin devamında olayların tahmin ettiğiniz gibi gelişmesinin sebebi nedir?” gibi sorularla öğrencinin dikkatini metne yoğunlaştırır. Nakaratlı metinleri okuma: Öğrenciler gruplara ayrılarak her bölümü bir grup veya bütün gruplar birlikte okur. Metin okunurken şahıs ve varlık kadrosu. Grup olarak okuma: Metin bölümlere ayrılarak her grup bir bölümü okur. metnin başlığı ve görsel unsurlardan hareketle metnin içeriğine yönelik tahminlerde bulunmalarını ister. okuma sürecinde zihinlerinde oluşan soruları yazarlar. 2. Öğrenciler metni okumadan önce ve okuma sırasında. Uygulama: Bu yöntemin uygulanması iki şekilde gerçekleştirilir: 1. metnin başlığı ve görsel unsurlarıyla ilgili zihinlerinde oluşan soruları tahtaya yazarlar. Hep birlikte okuma: Metnin tamamı. Uygulama: Metin okunduktan sonra diyaloglara dönüştürülerek tiyatro metni hâline getirilir. Metnin. öğrencilerden metni okumaya başlamadan önce. sınıf veya bir grup tarafından okunur. 3.3. Uygulama: Bir şiir veya düz yazı bölümlere ayrılarak bir grup öğrenci tarafından birlikte okunur. karakter özelliklerini yansıtacak şekilde seslendirilir. Metnin içeriğiyle ilgili değişiklik yapılmaz. Öğretmen. Öğrenciler. 2. SORU SORARAK OKUMA Amaç: Okuma öncesinde ve sürecinde öğrencilere sorular hazırlatılarak metin üzerinde düşünmelerini ve metni anlamalarını sağlamaktır. güzel ve etkili kullanmalarını sağlamaktır. 4. okudukları bölümde vermeleri gereken duyguyu. Metin sesli veya sessiz okunduktan sonra öğrenciler.

“Bu kitabın konusu ile daha önce okuduğumuz ‘. düşünce ve olay bakımlarından ilişki kurmaları istenir. Uygulama: Metin okunurken öğrenciler. sınıf içi veya sınıf dışı etkinliklerde sunulur. ELEŞTİREL OKUMA Amaç: Öğrencilere okudukları hakkında soru sorma alışkanlığı kazandırarak konu hakkında düşünmelerini sağlamak. Türkçeyi kurallarına uygun kullanma becerileri ve öz güvenleri gelişir. Ezberlenen metinler. ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenen metinler (şiirler. TARTIŞARAK OKUMA Amaç: Öğrencilerin. duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmalarını ve onların bilgi ve görüşlerinden yararlanarak farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamaktır. 68 . “Bu iki kitap arasında şahıs ve varlık kadrosu yönlerinden nasıl benzerlikler bulunmaktadır?” gibi sorularla öğrencilere yol gösterilir. katılıp katılmadıkları yerleri belirler ve zihinlerinde oluşan sorulara cevap ararlar. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılması ve birbirlerinin düşüncelerine saygı duyması sağlanır. Uygulama: Metin okunduktan sonra öğrencilere. metin bölümlere ayrılarak uygulanabileceği gibi metnin bütününe yönelik olarak da uygulanabilir. okudukları metinle diğer metinler arasında ilişki kurmasını sağlayarak düşünme becerilerini geliştirmektir. zaman. Metinler arasında yer.. Kişisel deneyimlerinden hareketle okuduklarını anlamlandırırlar. şahıs ve varlık kadrosu.’ adlı kitabın konusu arasında nasıl bir ilişki vardır?”. güzel sözler vb... düşünce ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmaya çalışırlar. METİNLERLE İLİŞKİLENDİRME Amaç: Öğrencilerin. Tartışma sınıfça veya küçük gruplar hâlinde yapılabilir. konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirerek kendi doğrularını buldurmaktır. Böylelikle öğrencilerin söz varlığı zenginleşir. belirli bir süre içinde öğrenciler tarafından ezberlenir. konu. daha önce okudukları diğer metinlerle ne gibi benzerliklerinin olduğu sorulur. Uygulama: Bu yöntem.. Duygu. metinde işlenen konuyla ilgili bilgi. kısa düz yazılar.Uygulama: Öğrencilerin seviyelerine.).Tartışma sonunda varılan ortak düşünceler not edilerek metin hâlinde sunulur.

Herhangi bir konuya yönelik bir metin okutulur veya dinletilir. bilgi ve düşüncelerini sınıflandırabilmesini ve sistemli çalışma becerisini kazanmalarını sağlayarak zaman kaybını önlemektir. 69 . Öğrencilerden okurken veya dinlerken/izlerken önemli noktaları not almaları istenir. Öğrenciler okul dışında yazdıklarını da öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaşabilirler.YAZMA NOT ALMA Amaç: Öğrencilerin okunan veya dinlenilenlerin önemli noktalarını seçebilmesini. Özet çıkarılırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda (eserin iyice anlaşılmış olması. kavram atasözü ve deyimlerden uygun olanlarını seçerek yazılarında kullanırlar. masal vb. dinlediklerine/izlediklerine yönelik olarak hazırlanan metinler. onlara bilinçli ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandırmaktır. Uygulama: Öğretmen tarafından kelime. süslü ifadelere. cümleler hâlinde boşluklar bırakılarak öğrencilere dağıtılır. BOŞLUK DOLDURMA Amaç: Öğrencilerin okuduklarını. Uygulama: Not almanın öncelikli işlevinin hatırlatmak olduğu. Uygulama: Sınıf ortamında okunan veya dinlenen/izlenen bir konu öncelikle öğretmen tarafından özetlenir. kavram. atasözü ve deyimleri anlatımlarında kullanmalarını sağlayarak kalıcı kılmak ve böylece söz varlıklarını zenginleştirmektir. Bunlar kâğıda ya da tahtaya yazılarak öğrencilere verilir. ayrıntılara girilmemesi gerektiği. Uygulama: Öğrenciler bir konu seçerler ve seçtikleri konu hakkındaki duygu. ana fikri kapsayacak şekilde bütünlük içermesi. Öğretmenin rehberliğinde sınıf ortamında yapılan birkaç özet çalışması sonrasında öğrencilere çeşitli metinler verilerek özet çıkarmaları istenir. düşünce ve hayallerini tür (şiir. ÖZET ÇIKARMA Amaç: Öğrencilerin anladıklarını kısa ve öz bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmek. tekrarlara yer vermemesi. Öğrenciler boşlukları metnin bağlamına uygun ifadelerle doldurur. hikâye. ve Uygulama: Öğrencilerin okuduklarına. öğrencilerin kendi ifadelerinden oluşması) öğrenciler bilgilendirilir. atasözü ve deyimlerden oluşan bir havuz oluşturulur. tiyatro. dinlenilen veya okunulanın olduğu gibi değil de özgün ifadelerle yazılması gerektiği konusunda bilgi verilir.) sınırlaması olmadan yazarlar. konunun/metnin bağlamına uygun olarak anlatma becerilerini geliştirmektir. kişisel görüş ve düşüncelere yer verilmemesi. KELİME VE KAVRAM HAVUZUNDAN SEÇEREK YAZMA Amaç: Öğrencilerin öğrendikleri kelime. Öğrenciler belirledikleri yazma konusuna veya yazacaklarının ana fikrine bağlı olarak bu kelime. Serbest yazma çalışmalarının sınıfta uygulanma zorunluluğu yoktur. SERBEST YAZMA Amaç: Öğrencilerin herhangi bir konudaki duygu. dinlediklerini/izlediklerini anlamaları anladıklarını. düşünce ve hayallerini yazmalarını sağlayarak ifade güçlerini ve yazılı anlatım yeteneklerini geliştirmektir. kavram.

düşünce veya olayların gelişimine yönelik fikirlerini yazmaları istenir. Öğrenciler. Öğrenciler. Çağrışım yoluyla bilinç altında olan konuyla ilgili her şey. duygu. onları etkin duruma getirerek yorum yapma ve fikir yürütme becerilerini geliştirmektir. cümle ve paragraf düzeyinde yapılan kontrollü yazma çalışmaları. Metin tamamlamada esas. 70 . düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmek. Öğrenciler yaşadıklarından. metni hemen yazabilecekleri gibi konu hakkında araştırma yapıp yeterli bilgi sahibi olduktan sonra da yazabilirler. YARATICI YAZMA Amaç: Öğrencilerin yazma yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak cümle ve paragraf düzeyinde ele alınmıştır. METİN TAMAMLAMA Amaç: Öğrencilerin okuduklarından hareketle duygu. Uygulama: Öğretmen tarafından belli bir konu hakkında öğrenciler bilgilendirilir. düşündüklerinden ve hayal ettiklerinden hareketle yazarlar. Öğrencilere örnek bir metin verilir. Dil bilgisi çalışmalarını da pekiştirmeye yönelik olan bu yöntem farklı şekillerde uygulanabilir. Konu çeşitli yönleriyle sınıf ortamında tartışılıp değerlendirilir. Uygulama: Bu yöntemde konuyu ve yazılı anlatım türünü öğretmen verebileceği gibi öğrenciler de istedikleri konuyu seçerek yazma çalışması yapabilirler. düşünce ve olayların metnin genel anlamına ve mantıksal bütünlüğüne bağlı kalınarak tamamlanmasıdır. okuduklarından hareketle duygu. GÜDÜMLÜ YAZMA Amaç: Öğrencilerin bir konu hakkındaki bilgilerini. Daha çok hikâye. Öğrencilerden. Bir paragrafı oluşturan cümlelerin yerleri değiştirilir. duygularını ve düşüncelerini etkili bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmektir. Bilinç altından çıkan kelimeler alt alta sıralanır ve kelimeler arasında bağlantı kurulur. 1. 2. Öğrenciler metinde geçen anahtar kelimeleri de kullanarak yeni bir metin oluştururlar. o konu etrafındaki boş kısımlara yazılır. beyaz bir kâğıdın ortasına yazılır. Herhangi bir noktaya gelindiğinde konunun hangi yönde ele alınacağına karar verilir. şiir ve roman türlerinde kullanılan yaratıcı yazma çalışmalarında. 3. Öğrenciler konu hakkında edindikleri bilgiler ışığında duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade ederler. Uygulama: Öğrencilere olay veya düşünce ağırlıklı herhangi bir metnin bölümlerinden birkaçı verilir. belirlenen konu boş. Uygulama: Kelime. Belirli bir konuda öğretmen veya öğrenciler tarafından hazırlanan sorulara verilen cevaplar bütünlük içinde ele alınarak birkaç paragraflık metin oluşturulur.KONTROLLÜ YAZMA Amaç: Kelimelerin. duygu ve düşüncenin akışına göre cümleleri mantıklı bir sıraya koyarak paragrafı yeniden oluştururlar. cümle yapıları ve ifade kalıplarının Türkçenin kurallarına uygun şekilde yazılmasıdır.

öğrencilere müzik dinletilerek kendilerinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri yazmaları istenir. Daha sonra öğrencilerden resimle ilgili duygu. şiir. metnin yalnızca gelişimine ve sonucuna değil. 71 . böylece kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktır. onları etkin duruma getirerek yorum yapma ve fikir yürütme becerilerini geliştirmektir. hayal veya izlenimlerini yazmaları istenir. Uygulama: Herhangi bir olay.) bir metin verilerek okutulur/dinletilir. fikir ve çözüm üretme becerilerini geliştirmektir. hayal veya olayları geliştirerek ve yaratıcılıklarını kullanarak farklı bir türde metin oluştururlar. düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmek. ELEŞTİREL YAZMA Amaç: Öğrencilerin olay ve durumlara tarafsız bakma. Not: Yöntemlere yönelik uygulamalar örnek niteliğindedir. yalnızca okuduklarının değil. dinlediklerinin ve izlediklerinin öncesi. Örneğin. gelişimi ve sonucuna yönelik tahminlerde bulunarak yazma çalışmaları yaparlar. dil ve anlatım yönünden birleştirerek tek bir metin hâline getirirler. sınıfın gündemine alınarak tartışılır. düşünce. Uygulama: Duyuların birini veya birkaçını harekete geçirecek etkinlikler yapılır. fıkra. yazmaya yatkın olduklarını belirleyerek Uygulama: Öğrencilere herhangi bir türde (hikâye. DUYULARDAN HAREKETLE YAZMA Amaç: Öğrencilerin algılama güçlerini ve dikkatlerini geliştirmektir. Grup üyeleri konunun belli bir yönünü ele alarak yazar. başlangıcı. Uygulama: Öğrencilere düşünceye veya olaya dayalı bir metin verilerek okutulur/dinletilir. Öğrenciler okudukları metinden hareketle. Uygulama: Metin tamamlamaya yakın olan bu yöntem. Öğrenciler. Uygulama: Sınıf küçük gruplara ayrılarak her gruba farklı yazma konuları verilir. iş birliği yapmalarını ve birbirleriyle etkileşimde bulunarak grup bilinci kazanmalarını sağlamak. metnin öncesine yönelik tahminleri de içerir. Metindeki düşünce ve olayları kavrayan öğrenciler “Ben olsaydım nasıl yazardım?” düşüncesinden hareketle metni kendi ifadeleriyle yeniden kurgularlar. yorum yapma. farklı uygulamalar da yapılabilir. konu hakkındaki düşüncelerini olumlu olumsuz yönleriyle ve tarafsız bir yaklaşımla anlatırlar. GRUP OLARAK YAZMA Amaç: Öğrencilerin çevreleriyle iletişim kurmalarını. durum ve düşünce. deneme vb. metinde ele alınan duygu. düşünce.TAHMİNDE BULUNMA Amaç: Öğrencilerin okuduklarından hareketle duygu. Bu yöntemle öğrenciler. gazete haberi. BİR METİNDEN HAREKETLE YENİ BİR METİN OLUŞTURMA Amaç: Öğrencilerin hangi türde yaratıcılıklarını o yönde geliştirmektir. Sınıfa getirilen veya öğrencilerden birinin çizmiş olduğu resim hakkında konuşulur. Gruplar konu hakkında yazdıklarını mantıksal düzen. BİR METNİ KENDİ KELİMELERİYLE YENİDEN OLUŞTURMA Amaç: Öğrencilerin kendilerine özgü ifade şekillerini ve üslûplarını geliştirmektir.

DİNLEME/İZLEME ETKİNLİKLERİ 72 .

73 . masal veya film dinletilir/izletilir. CD. Not: Not alarak dinleme/izleme yöntemi kullanılır. Öğrencilere hikâye. Öğrenciler bu çalışma kâğıdını doldurarak düşüncelerini belirtirler. 2. 2. çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Dinlenilenlerin/izlenilenlerin beğenilme sebebinin açıklandığı bir çalışma kâğıdı hazırlanır. ÇÜNKÜ… DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 20 dakika : Eleştirel düşünme. Çalışma kâğıdı kullanılır. DEĞERLENDİRME 1.BEĞENDİM. Dinleme/izleme becerisi gözlem formu kullanılır. yaratıcı düşünme : Dinleme : Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme : Kaset. 3.

Kahraman Mekân Olay Zaman Şahıs kadrosundan biri (özellikleri) Şahıs kadrosundan biri (özellikleri) Diğer mekânlar 74 . çünkü. çünkü. ADI Beğenmedim.HİKÂYE/MASAL DİNLEME VEYA FİLM İZLEME ÇALIŞMA KÂĞIDI Beğendim.

CD. İzlenenlerden yola çıkılarak grup içinde kısa konuşmalar yapılır. Kazanımlara yönelik olarak hazırlanan çalışma kâğıtları izlenenden hareketle doldurulur. video SÜREÇ 1. 3. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır. Not: Katılımsız dinleme yöntemi kullanılır. 2. konuşma : Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme Konuşma kurallarını uygulama : Çalışma kâğıdı. eleştirel düşünme : Dinleme/izleme. 75 . güzel ve etkili kullanma.FİLM İZLİYORUZ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika :Türkçeyi doğru. Öğrencilere bir çizgi film/ film / animasyon izletilir.

............................................................... 3)............................................... 4)............................................ 7)............................................................ 2)................................................................................................................................................................ 9)....... 76 ..................................... 3).......................................................................................................... ..... 5)......................................... ...................................................................................... 4)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... DEĞERLENDİRME 1)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2).... 6)..................................................................................... ........................................................................................... 4).............................................................ÇALIŞMA KÂĞIDI Bu filmi izlemeden önceki düşüncelerim Bu filmi izledikten sonraki düşüncelerim 1)......................................................................... .......................................................... 1).............................................................................................................. ........... .......................................................................................................................... ......................................... 8)........................ 2)................................................................................................................................ ............................... ................................................................................. 3)............. .................................

et. Nine: . Padişah yüzlerce kedinin miyavlamasından bıkmış usanmıştı. benim gibi olursun dedi. Semiz kediye: . 77 . Günler böyle geçip giderken bizim miskin kedi iyice zayıflamış. Bazen bir fare yakalıyor. Ertesi gün yiyeceği türlü yiyecekleri düşünüyordu. Bunun için özel olarak okçular hazırlatılmıştı. çelimsizleşmişti.Ciğer. Çok üzüldüm. işkembe gibi yiyecekleri kedi rüyasında bile göremezdi.Sen de her gün padişahın sarayında bulunursan türlü türlü yemekler yersin.KAFDAĞI’NA YOLCULUK DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Eleştirel düşünme. Semiz kedi: . kendisini şanslı görüyordu.. Bizim zavallı kedi tam midesinden bir ok yedi. kaset veya CD. “Niçin ben böyle güçsüz. semizsin?” diye. birlikte saraya gittiler. Adamlarına “Bundan sonra gelecek yabancı kedileri öldürün. sen böyle şişman.. şimdi sen bunu düşünemiyorsun.Vah vah. dedi. Bir gün evin damına çıktı. Bunun üzerine okçular harekete geçti. ekmek. Yoksul ninenin evinde ne vardı ki? Ne yiyecek ne içecek. nineye gülüp geçti.” diye emir vermişti. bakımsızım. Güçsüz kedinin aklına yattı bu. Hırs insana zarar verir. akşam olduğunda durumu nineye anlattı. kedisine artıkları veriyordu. çalışma kâğıtları SÜREÇ Aşağıdaki metin kaset veya CD’ye kaydedilerek öğrencilere dinletilir. Kendisi yemek için doğru dürüst bir şey bulamayan nine. Fakat sarayda durum hiç de tekin değildi. orada iri yapılı semiz mi semiz bir kedi var. Doğrusu onu kendisinin yanında bir kaplan gibi gördü zayıf kedi. dedi. Semiz kedi ile ninenin kedisi iştahla yemek artıklarına saldırdılar. Semiz kedi bunu kabul etti.Ne zaman gidersen haber ver birlikte gidelim. Miskin bir kedisi vardı. Semiz kedi pencereden “Miyav miyav!” diye seslendi. Zayıf kedi de çıktı. Kedi. hayıflandı. yaratıcı düşünme : Dinleme/izleme : Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme : Dinleme metni. Sabah oldu. Her gün miskin miskin oturuyordu. Güçsüz kedi. AÇ GÖZLÜ KEDİ Bir zamanlar yoksul mu yoksul bir nine yaşardı.. Baktı..

78 . Metinden hareketle hazırlanan çalışma kâğıtları doldurulur. Gerçek mutluluk erişilmesi güç şeyleri elde etmekle olur. Şahin yavrusu anne çaylağın anlattığı hikâyeyi ilgiyle dinledi. Şefkatliydi. 2. Masalın sonunu kendilerine göre değiştirmeleri istenir. Doldurulan çalışma kâğıtlarını değiştirerek birbirlerinin çalışmalarını görmeleri sağlanır. Mutluluk sadece yiyip içmek değildir. (15 dakika) 2. Dinleme/izleme becerisi gözlem formu kullanılır. “Aç Gözlü Kedi”.Bu hikâyeyi sana ders alasın diye anlattım. Çaylak kendisini çok seviyordu.Anne çaylak bu hikâyeyi şahine anlattıktan sonra: . Üzerine titriyordu. Hikâyede anlatılanları kendisini sevdiği için örnek olarak vermişti. Gruplar oluşturularak buldukları sonuçları birbirlerine anlatmaları sağlanır. DEĞERLENDİRME 1. (15 dakika) Not: Not alarak dinleme/izleme yöntemi kullanılır. (5 dakika) 3. Kelile ve Dimne. Beydaba 1. Çalışma kâğıtları doldurulur. Sen de elindeki ile yetinmezsen sonun ninenin kedisi gibi olur.

ÇALIŞMA KÂĞIDI 1 Masalda geçen şahıs ve varlıkların adlarını ve özelliklerini aşağıdaki kutulara yazınız. 79 . miski Miskin kedi Semiz kedi nine Masala değişik bir sonuç yazar mısın? Ana fikir: Biz kimiz? Aşağıdaki kutucuklara yazınız.

ÇALIŞMA KÂĞIDI 2

1. “Rüyasında görememek” deyiminin bu masalda kedinin hangi durumunu anlatmak için kullanıldığını yazar mısın? ................................................. ................................................. ................................................. .................................................

2. Miskin kedi hangi hayvana özendi, işaretler misin?

3. Miskin kedi yoksul ninenin yanından ayrılıp nereye gider?

80

Padişah okçulara niçin yabancı kedileri öldürme emri verir? ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

Şimdi de sen bundan sonra Miskin kedinin başına neler geleceğini aşağıya yazar mısın?

81

SÖZLÜK OLUŞTURUYORUM
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe :6 : Ders yılı süresince : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma : Dinleme/izleme, okuma, dil bilgisi : Söz varlığını zenginleştirme

MATERYALLER

Kelimelerin ve kelime gruplarının anlam özellikleri ile ilgili bilgi ve kuralları uygulama : Defter
SÜREÇ

1. Dinlenenlerden/izlenenlerden hareketle öğrenilen kelimeler not edilir. 2. Bu kelimelerden isim ve fiil olanlar gruplandırılarak sözlük oluşturulur. Not: Not alarak dinleme/izleme yöntemi kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Çalışma kâğıdı kullanılır.

82

ÇALIŞMA KÂĞIDI Kelimeleri alfabetik sıraya koyarak sözlüğe yazınız.

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

83

DUYGUYU TAHMİ ET
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL DİL BECERİSİ ÖĞRENME ALANI AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 15 dakika : Yaratıcı düşünme : Dinleme : Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme : kaset, teyp

SÜREÇ

Öğretmen tarafından basit bir cümle teybe beş defa kaydedilir. Her defasında yeni bir duyguyu yansıtmak için ses tonu değiştirilir. Öğrencilerin, değişik tonlamalarla söylenen cümlelerdeki duyguları belirtmeleri istenir. Öğrenciye doğru olarak tespit ettiği her duygu için bir puan verilir. Yeni bir cümle farklı ses tonlarıyla değişik duygular yansıtılmaya çalışılarak öğrencilere okutulur. Başarılı öğrencilere puan verilir.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu sorular sorulur.

84

GRUP TARTIŞMASI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL DİL BECERİSİ ÖĞRENME ALANI AMAÇ : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. girişimcilik : Dinleme : Dinleme kurallarını uygulama SÜREÇ 1. iletişim kurma. eleştirel düşünme. Her gruba. • Bireysel başarılarını arttırma konularından birini veya başka bir konu belirleyebilir. • Batmakta olan şirketlerini kurtarma. sınıf önünde. 2. 3. Gruplar. Not: Katılımsız dinleme yöntemi kullanılır. 85 . grup üyelerinin dakika süre tanınır. kendi aralarında tartışmaları için onar DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır. Öğrenciler üç gruba ayrılır. • Yaşadıkları çevredeki en önemli sorunu belirleme. güzel ve etkili kullanma.

KONUŞMA ETKİNLİKLERİ 86 .

Çalışma kâğıdı kullanılır. 2. • Her grup farklı ortamlarda yapılan konuşmalardan (pazara giden bir ailenin satıcılarla yaptığı konuşmalar. güzel ve etkili kullanma. • Yazılanlardan hareketle günlük konuşma örnekleri sınıf ortamında canlandırılır. yaratıcı düşünme : konuşma : Konuşma kurallarını uygulama : Çalışma kâğıdı SÜREÇ • Öğrenciler gruplara ayrılır. aile fertleri arasında geçen konuşmalar ve arkadaşlarıyla gittikleri bir gezi sırasında yaptıkları konuşmalar vb. • En güzel canlandırmayı yapan grup ödüllendirilir. Not: Yaratıcı konuşma yöntemi kullanılır. 87 .) birini seçerek yazıya geçirir.BİZİMKİLER DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Türkçeyi doğru. DEĞERLENDİRME 1. Grup değerlendirme formu kullanılır.

Yemeğin yapılış sürecini doğru anlatmaları beklenir. Geleneksel bir yemeğin tarifi . araştırma TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Konuşma kurallarını uygulama MATERYALLER : Çalışma kâğıdı. yapılış sırası değiştirilerek verilir. Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. 88 .gov. 5) 2 dakika daha piştikten sonra servis yapabilirsiniz. 2)Daha sonra soğanları ve biberleri ince ince.tr HAZIRLANIŞI 4)Tavaya yağı döküp kızdırınız. 3. DEĞERLENDİRME Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır. küp şeklinde kesip kavurunuz. Etkinliğin ikinci uygulanışı: 1. 2. 2. görsel unsurlarla desteklerler. Öğrenciler anlatımlarını resim vb. Öğrencilerden bu tarifi sıraya koyarak anlatmaları istenir.kultur. 1)Domatesleri kare şeklinde kesip ekleyiniz. Örnek: Yemek adı: Menemen Süre: 10 dakika Malzemeler 3 adet yumurta 1 adet soğan 3 adet domates 2 adet sivri biber Bir çay kaşığı tuz Yarım çay bardağı yağ http://www. görsel unsurlarla desteklerler. Öğrencilerden geleneksel bir yemeğin tarifini araştımaları istenir.BİZİM USTANIN MUTFAĞINDAN DERS : Türkçe SINIF :6 YAKLAŞIK SÜRE : Her öğrenci için 5 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. fotoğraf SÜREÇ Bu etkinlik iki şekilde yapılabilir: 1. 3)Kısık ateşte 5 dakika pişirip yumurtaları da ekleyiniz. Öğrenciler anlatımlarını resim vb. güzel ve etkili kullanma. 3.

Maymunun karşısına geçip esnerken ve onu uyutmaya çalışırken maymun sağ elinin işaret parmağıyla sağ gözünün alt kapağını aşağı doğru çekerek: “ Pişşşt!” yapmış. Zafer Yayınları. çekmecedeki paraları ve yükte hafif. güzel ve etkili kullanma. Hayvanın canı iyice yandığından bu acıyı unutmamış. Taklitçi maymun da esnerken esnerken uyumuş. Deyimin ne anlamda kullanıldığı tartışılır. Bir gün maymun dükkânı beklerken açıkgöz bir hırsız gelmiş. araştırma.” diyerek çekip gitmiş. Bu hareketi gören hırsız. 2004. Hırsız. pahada ağır ne bulduysa alıp kaçmış. kişisel ve sosyal değerlere önem verme TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Sesini ve beden dilini etkili kullanma MATERYALLER : Deyim hikâyeleri SÜREÇ Maymun Gözünü Açtı Adamın birisinin maymunu varmış. maymunun karşısına geçip esnemeye ve uyuklamaya başlamış. Gündüzleri bu maymunu çarşıya götürür. Yukarıdakine benzer şekilde deyim hikâyeleri bulunarak sınıfta anlatılır.MAYMUN GÖZÜNÜ AÇTI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru. bir yerlere gitmesi gerektiğinde dükkânına bekçi olarak bırakırmış. hayretten donakalmış ve kendi kendine: “Maymun gözünü açtı artık uyutamayacağım. 89 . Birkaç gün sonra aynı hırsız yine gelmiş. Öğrencilerin her birine farklı deyimler verilerek deyimin hikâyesini araştırmaları istenir. Gündüzalp Sevim. İstanbul. Dükkân sahibi döndüğünde durumu anlayınca maymunu bir güzel hırpalamış.Deyimler ve Öyküleri. Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. Bana burada ekmek yok. DEĞERLENDİRME Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır.

güzel ve etkili kullanma.gov. 2. araştırma yapma : Konuşma : Hazırlıklı konuşmalar yapma : Ansiklopedi SÜREÇ Ürgüp-Göreme (Nevşehir) http://www.tr Çorum http://www.kulturturizm.tr DEĞERLENDİRME Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır.tr Samsun http://www. Erzurum http://www. Öğrencilerden biri veya birkaçı rehber olarak görevlendirilir.gov. Görevli öğrenciler tanıtacakları mekânlarla ilgili yeterli bilgi toplarlar.gov. Gezi sırasında arkadaşlarına rehberlik ederek mekânı tanıtırlar.gov. Kırıkkale http://www. 90 . 4.kulturturizm. 3.gov. Yaşanılan bölgenin tarihî mekânlarına ve doğal güzellikleri olan yerlerine gezi düzenlenir.kulturturizm.tr Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır.tr 1.kulturturizm.kulturturizm.BEN BİR REHBERİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 80 dakika : Türkçeyi doğru.

Gidilecek yerle ilgili tarihî bilgi : 3. Gezeceğiniz yerin tarihimiz açısından önemi : 4. Gidilecek yerin seçilme nedeni : 2.GEZİ ÖNCESİ HAZIRLIK 1. Gidilecek yerde yaşamış olan ünlü şahsiyetlerle ilgili bilgi : 5. Gidilecek yerin coğrafi özellikleri ile ilgili bilgi : 91 .

92 . cevap vermek üzere belirlenen öğrenciye konuyla ilgili sorusunu sorar. Birinci öğrenci. 7. Birinci öğrenci. 6. Öğrenci: Okuduğun kitapta en çok beğendiğin bölümü anlatır mısın? ☺ (Birinci öğrenci) ☺ ☺ (İkinci öğrenci) (Cevap veren öğrenci) Not: Yaratıcı konuşma yöntemi kullanılır. 3. Soru sorma ve cevaplama beş dakikalık süre bitene kadar devam eder. Öğrenci: Öyleyse. 2. DEĞERLENDİRME 1. yaratıcı düşünme : Konuşma : Hazırlıklı konuşmalar yapma SÜREÇ 1. Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır. Her grupta cevap vermek üzere bir. güzel ve etkili kullanma. Grupların hangi sırayla tahtaya çıkacağı kur’ayla belirlenir. Öğrenci: Her gün okur musun? Cevap veren öğrenci: Evet 2.ÇAPRAZ SORGU DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe :6 : Her grup için 5 dakika : Türkçeyi doğru. 2. dün hangi kitabı okudun? Cevap veren öğrenci: Ömer Seyfettin’in “Yalnız Efe” adlı kitabını okudum. 5. birinci öğrencinin sorduğu soruya verilen cevaba dayanarak bir soru sorar. ikinci öğrencinin sorduğu soruya verilen cevaba göre sorusunu sorar. soru sormak üzere iki öğrenci belirlenir. Öğrenciler üçer kişilik gruplara ayrılır. 1. Grup değerlendirme formu kullanılır. Grup sayısınca konu belirlenir. 4. Konu: Kitap okuma alışkanlığı 1. İkinci öğrenci.

DEĞERLENDİRME Olumsuz tutum ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi geliştirebiliyor mu? 93 . bu davranış örneklerinden ″ bir arkadaşının kendisinden izin almadan eşyasını kullanması”na nasıl tepki göstereceklerini sorar. Şimdi biraz düşünelim. bir arkadaşının kendisinden izin almadan eşyasını kullanması.Bu davranışlardan en uygun olan ″arkadaşının sözlü olarak uyarılması″ tepkisi ele alınarak bunun olumlu yanları ortaya konulur. küsmek. günlük hayatında çeşitli ortamlarda kendisini üzen. onunla aynı davranışta bulunmak gibi olumlu veya olumsuz bir tepkiyi o davranışın karşısına yazar. inciten.BENİ AFFEDER MİSİN? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ Not: “Olumsuz tutum : Türkçe :6 : 15 dakika : İletişim kurma. öfkelendiren bazı tutum ve davranışlarla karşılaşabilir. yolda. arkadaşını bu konuda sözlü olarak uyarmak. öfkelendiren davranışlar nelerdir?″ diyerek öğrencilere düşünme süresi verir. öğretmene şikâyet etmek. Bu tip tutum ve davranışlara herkesin gösterdiği tepki de birbirinden farklı olabilir. kavga etmek. hazırladığı ödevin kardeşi tarafından yırtılması″ gibi davranış örneklerini tahtaya yazar. Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. Öğretmen.hangilerinin ise yeni sorunlara yol açabileceği sınıfça tartışılır. otobüste. okulda. oyun oynarken bizi üzen. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olumsuz tutum ve davranışlara karşı bizim doğru ve olumlu tepkiler vermeyi öğrenmemizin toplum içindeki diğer insanlarla daha iyi iletişim kurmamızı ve kendimizi mutlu ve başarılı hissetmemizi sağlayacağı vurgulanarak dersin işlenişi tamamlanır. birçoğu uygun olmayan bu tepkilerin her biri öğrencilere analiz ettirilerek sonuçları hakkında konuşulur. yaratıcı düşünme : Konuşma : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi geliştirir. Bu davranış şekillerinden hangilerinin çözüm olabileceği. Bu tepkilerin bazıları olumlu bazıları ise olumsuz olabilir. Daha sonra. Evde. Öğrencilerden gelen.″ Herkes. ağlamak. inciten. öğrencilere. SÜREÇ Öğretmen.” Özel Eğitim ara disiplin kazanımı ile ilişkilendirilir. Öğrencilerden gelen ″otobüse binerken sıraya riayet edilmemesi.

Öğretmen.ÇÖZÜM YOLLARI DERS : Türkçe SINIF :6 YAKLAŞIK SÜRE : 30 dakika TEMEL BECERİLER : Problem çözme TEMEL DİL BECERİSİ: Konuşma AMAÇ : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma Not : “Etkili problem çözme yollarını açıklar. SÜREÇ 1. bir sorunun farklı çözüm yolları olabileceğini vurgular. 2. Buldukları çözümlerden en iyisini belirlemeleri ve gönüllü olanların çözüm önerilerini sınıfla paylaşmaları sağlanır. Öğretmen tarafından macera ve olay örgüsünün yoğun olduğu bir metin belirlenerek. Öğrencilerden. 3.” Rehberlik ve Psikolojik Danışma ara disiplin kazanımı ile ilişkilendirilir. aynı sorunla ilgili farklı çözüm yolları üretilmişse. öğrencilere okutulur. Her öğrencinin kendini metindeki kahramanlardan birinin yerine koyması ve kahramanın yaşadığı problemi belirleyip yazması istenir. yaşanan probleme ilişkin alternatif çözüm yolları bulmaları istenir. 4. DEĞERLENDİRME Etkili problem çözme yollarını biliyor mu? 94 . 5.

DEĞERLENDİRME 1. yaratıcı düşünme TEMEL DİL BECERİSİ: Konuşma AMAÇ : Sesini ve beden dilini etkili kullanma MATERYALLER : Resim SÜREÇ 1. Öğretmen. Öğrenciler gruplara ayrılır. 3. Öğretmenin başla işaretiyle ilk öğrenci bildiği veya zihninde oluşturduğu bir masalı anlatmaya başlar. bildikleri bir masalı hatırlamaları veya kendilerinin bir masal oluşturmaları için öğrencilere on dakika hazırlık süresi verir. Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır.BANA BİR MASAL ANLAT DERS : Türkçe SINIF :7 YAKLAŞIK SÜRE : 40 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. 2. 5. 95 . 6. çeşitli resimler gösterebilir. 2. Grup değerlendirme formu kullanılır. Not : Yaratıcı konuşma yöntemi kullanılır. Gruplardan ortaya çıkan masallar birer kâğıda yazılır. güzel ve etkili kullanma. Bu süre içerisinde öğretmen bir anekdot anlatabilir. 4. Gruptaki öğrencilerin hangi sırayla söz alacağı belirlenir. Tüm gruplar etkinliği aynı anda yapar. Öğretmenin işaretiyle diğer öğrenciler sırayla söz alarak masala kaldığı yerden devam eder.

aynı duruma ilişkin duygu ve düşüncelerin bazen benzer. Nasıl bir yol bulurdunuz? Not: Serbast konuşma yöntemi kullanılır. problem çözme TEMEL DİL BECERİSİ: Konuşma AMAÇ : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma Not: “Duygu ve düşüncelerini paylaşma biçimlerini açıklar. Uzun zamandır onu görmediğinizi düşündünüz ve biraz da suçluluk duygusu hissettiniz. Öğrencilerin hazırladıkları metinden yararlanarak sınıfta konuşma yapmaları sağlanır. SÜREÇ Öğrencilere aşağıda verilen örnek durumlar okunur. İstedikleri örneği seçmeleri. böyle bir durumda duygu ve düşüncelerini en iyi nasıl ifade edebileceklerini belirleyerek bir konuşma metni yazmaları istenir. bazen de farklı şekillerde yansıtılabildiği.” Sağlık Kültürü ara disiplin kazanımı ile ilişkilendirilir. Sonuçta. Arkadaşınızın bu başarısından gurur duydunuz ve onu kutlamak istiyorsunuz. önemli olanın düşüncelerin karşı tarafa açık ve net bir şekilde yansıtılabilmesi ve paylaşılabilmesi olduğu açıklanır. Arkadaşınıza ve elde ettiği bu başarıya ilişkin duygu ve düşüncelerinizi ona nasıl ifade edersiniz? Büyükannenizin çok hastalandığını ve sizi görmek istediğini öğrendiniz. DEĞERLENDİRME Duygu ve düşüncelerini paylaşma biçimlerini açıklayabiliyor mu? 96 .BEN OLSAYDIM DERS : Türkçe SINIF :7 YAKLAŞIK SÜRE : 40 dakika TEMEL BECERİLER : Eleştirel düşünme. Büyükannenize karşı gerçek düşüncelerinizi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi göstermek istiyorsunuz. Örnek: Bir arkadaşınız okullar arasında yapılan bir spor yarışmasında birinci gelir ve madalya kazanır.

3. Her grupta. seçtikleri hikâye veya efsaneyi bölümlere ayırarak aralarında paylaşırlar. 5. 97 . Hikâye anlatıcıları. O döneme ait kıyafet ve müzik de kullanılabilir. DEĞERLENDİRME 1. 6. o döneme ait el sanatlarını araştırarak önemli olayları resimlerle anlatırlar. el sanatlarından örnekler SÜREÇ 1. güzel ve etkili kullanma : Konuşma : Sesini ve beden dilini etkili kullanma : Halk hikâye ve efsaneleri. 2. Not : Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. Resimleme görevini üstlenen öğrenciler. Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır.RESİMLERLE EFSANE DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Öğrenciler gruplara ayrılır. 2. Yapılan çalışmalar düzenlenen sergide tanıtılır. dönemi yansıtan kıyafetler giyerek hikâye veya efsaneyi anlatır. anlatacakları hikâye veya efsane ile ilgili ön bilgilerin yer aldığı bir davetiye hazırlayarak sergiye katılanlara dağıtır. Her grup. bazı öğrenciler hikâye anlatıcılığı bazıları da resimleme görevlerini üstlenirler. Hikâye anlatıcıları. 4. Grup değerlendirme formu kullanılır.

güzel ve etkili kullanma. Sınıftan beş öğrenci seçilir. Grup değerlendirme formu kullanılır. 3. televizyon. dergi SÜREÇ 1. güzel ve etkili kullanımıyla ilgili bir açık oturum düzenlenir. Her konuşmacı konuşmasını tamamladıktan sonra sorularını sormaları ve görüşlerini belirtmeleri için dinleyicilere on dakika süre tanınır. eleştirel düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Hazırlıklı konuşmalar yapma MATERYALLER : Çalışma kâğıdı. 5. Yönetici konuya kısaca değinir ve konuşmacıları tanıtır. Son olarak yönetici.DİL YÂRESİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. DEĞERLENDİRME 1. 98 . Konuşacaklarını not alırlar. konuşmaları özetleyerek açık oturumu kapatır. 2. Öğrencilerden biri yönetici olurken. 6. 4. dergi ve çevrelerinden araştırırlar. diğerleri konuşmacı olarak görev alırlar. Konuşmacılar aralarında iş bölümü yaparak Türkçenin günlük hayatta nasıl kullanıldığı ile ilgili neler söyleyeceklerini. Öğrencilere üçer dakika konuşma süresi tanınır ve her konuşmacı birbirinin konuşmasından hareketle konuşmasını yapar. bir hafta boyunca radyo. 8. Türkçenin doğru. gazete. Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır. Not: Yaratıcı konuşma yöntemi kullanılır. 2. gazete. 7. yaratıcı düşünme.

Türkçenin doğru ve yanlış kullanılışına yönelik örnekler not alınır.Bu mekânların fotoğrafları çekilir ve açık oturum sırasında öğrencilere gösterilir. sokak. İyi ve kötü örnekler açık oturum sırasında sınıfa gösterilir. 99 . TELEVİZYON Belirlenen televizyon programları bir hafta süreyle izlenir ve Türkçenin doğru ve yanlış kullanılışına yönelik örnekler not alınır. GAZETE/ DERGİ Belirlenen gazete ve dergiler bir hafta izlenir ve Türkçenin doğru ve yanlış kullanılışına yönelik örnekler not alınır. İSİMLER Çevredeki cadde. isimlerde Türkçenin doğru ve yanlış kullanılışına yönelik örnekler not alınır. iş yeri vb.ÇALIŞMA KÂĞIDI RADYO Belirlenen radyo kanalları bir hafta boyunca dinlenir. Gazete ve dergi kupürleri sınıfa getirilir.

problem çözme. Kırmızı ışıkta durmayan bir araba karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarpar. güzel ve etkili kullanma. hâkim. davalı. Yaya hafif yaralanır. davacı. 2. savcı. 4. tanık. Yaya.” İnsan Hakları ve Vatandaşlık ara disiplin kazanımıyla ilişkilendirilir. eleştirel düşünme. SÜREÇ 1.HAKKIMI ARIYORUM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Not: Yaratıcı konuşma yöntemi kullanılır. DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır. katip” rolleri öğrencilere dağıtılır ve olay sınıfta canlandırılır. karar verme TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Uygun kostümler Not: “Hakları ihlal edilenlere karşı yardımcı olmanın insani bir davranış olduğunu belirtir. mübaşir. hakkını aramak amacıyla mahkemeye başvurur. 3. 100 . yaya. “Şoför.

yaratıcı düşünme. Gruplar beş dakika süreyle kötü günü iyi bir güne dönüştürmek için neler yapılması gerektiğini içinde tartışırlar. sonraki beş dakikada da kötü bir günü birbirlerine anlatırlar. Önce öğretmen kendi kötü bir gününü nasıl iyi bir güne dönüştürdüğünü öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler. on dakika süre verilir. problem çözme TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Kâğıt.GÜZEL BİR GÜN DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. 4. güzel ve etkili kullanma. Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. 2. 101 . kalem SÜREÇ 1. 5. kendisini iyi ve kötü etkileyen bir günü öğrencilere anlatır. 3. DEĞERLENDİRME Akran değerlendirme formu kullanılır. ilk beş dakikada yaşadıkları iyi bir günü. Öğrenciler ikişer kişilik gruplara ayrılır. Öğretmen. Gruplar görüşlerini birbirleriyle paylaşırlar.

Münazara sonunda juri tartışmacıları performansına göre değerlendirir ve sıralamayı açıklar. Not: Tartışma yöntemi kullanılır. İnsanlar. kitleleri uyutur. gün geçtikçe kötüye gidiyor.7. Takımların savunacakları ve öne sürecekleri konular kur’a ile belirlenir. 102 . Her tartışmacı kendine ayrılan 7 dakikalık süre içinde sıra ile konuşur. Konu belirlendikten sonra takımlar 15 dakika hazırlık yapar. eleştirel düşünme. karar verme TEMEL DİL BECERİSİ : Konuşma AMAÇ : Hazırlıklı konuşmalar yapma Konuşma kurallarını uygulama SÜREÇ 1.8 : 80 dakika : Türkçeyi doğru. Gençlik. Gelecekte ne olacağı değil geçmişte ne olduğu önemlidir. 2. Ekonomik kalkınma uğruna çevreden taviz verilebilir. 4. 6. Konuşma sürecinde konuşmacının dışındaki tartışmacılara itiraz hakkı verilir. DEĞERLENDİRME Konuşma becerisi gözlem formu kullanılır. daha fazla televizyon seyretmelidir. Örnek konular: Çok gezen mi çok okuyan mı çok televizyon seyreden mi yoksa çok uzun yaşayan mı daha bilgilidir? Birey toplumdan önemlidir. her yerde söylenmelidir. 5. Doğru. problem çözme. gelişmenin önünde engeldir. güzel ve etkili kullanma. Spor. üç veya dört takım belirlenir. İkişer kişilik iki.MÜNAZARA SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : 6. Para. 3. Gelenekler. Gazeteler. beyinden daha kullanışlıdır. her haberi yayımlamalıdır. yaratıcı düşünme.

.................................................................................................................................. GRUP MÜNAZARA DEĞERLENDİRME FORMU (JÜRİ) SINIF: ............................................................. grup puanı süreyi kullanma 10 puan ikna etme 10 puan beden dilini kullanma 10 puan toplam puan 10 puan 2.............................. 4..................................................................... 4................................................. KONU: ........................................ grup puanı süreyi kullanma 10 puan ikna etme 10 puan beden dilini kullanma 10 puan toplam puan 10 puan Not: Bu değerlendirme formu örnek olarak verilmiştir......................... GRUP MÜNAZARA DEĞERLENDİRME FORMU (JÜRİ) SINIF: ..... KONU: ............ 2................................ 3............................................ TARTIŞMACILARIN İSİMLERİ 1..... 3............ GRUP: ........... 103 .................................................................. Öğretmen kendisi buna benzer başka bir form düzenleyebilir.......................... 2..............................................................................................................................1............................... GRUP: .... TARTIŞMACILARIN İSİMLERİ 1...............

OKUMA ETKİNLİKLERİ 104 .

saçları okşayan müdürün olduğu bir okul. Bana sürekli yapılması zorunlu işleri. 2. güzel ve etkili kullanma. Listelenen kelimeler farklı anlamlarda cümle içinde kullanılır.KELİME LİSTELEME DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru. eleştirel düşünme. Öğrencilerin isteyerek geldikleri bir okul. yaratıcı düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Okuma AMAÇ : Okuduğu metni anlama ve çözümleme MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ “ O. 5. Metin. uzun ve insanın içini eriten zil sesini duyunca oldum olası irkilirim. Böyle okulu kim istemez!…” 1. 105 . Sevmedim zil sesini. Çalışma kâğıtları dağıtılır. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. Çalışma kâğıdı kullanılır. DEĞERLENDİRME 1. Zilin hiç çalmadığı bir okul düşünün bir kere. En güzel cümleyi kuran öğrenci ödüllendirilir. Yüzleri gülen öğretmenlerin. 2. öğrencilere bir defa okutulur. Metinde duyguları ifade eden kelimeler listelenir. asık yüzleri hatırlatıyor. 4. 3. Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır.

ÇALIŞMA KÂĞIDI Duyguları ifade eden kelimeler Benim cümlem: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………… 106 .

. Birlikte güzel bir mısraya benziyordunuz. Metindeki olayların ve düşüncelerin yönünü değiştiren ifadeler bulunur. Metin okunur. metinden alınmış ifadelerden yola çıkarak düşüncelerin ve olayların yönünü değiştiren kelimeler yoluyla eksik bırakılan yerler doldurulur.. küpe çiçeği. DEĞERLENDİRME 1.. 2. Çalışma kâğıdında bulunan. güzel ve etkili kullanma. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. açelya. Anneni anlatan kısacık bir cümle de buldum içinde. Afrika menekşesi. Sonra kasımpatı. Bir balkondan söz ediyorsun mektubunun birinde sen. güzel yazılarla yazılmış oluyor hepsi de. Anlatıp duruyorsun balkonda açan tüm çiçekleri: Önce yıldız çiçeği. 107 . sardunya. Bir sürü mektup alıyorum senden. bilemem. belki komşunuzun balkonu. H. Çalışma kâğıdı kullanılır. 2. 3. İlk değil bu. Salih ZENGİN Gazoz Kapağı Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır.. aşk merdiveni. Güzel kâğıtlara.TAMAMLAMA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Türkçeyi doğru. yaratıcı düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Fakat annen habire düzeltiyordu kelimelerinin dağınıklığını. Belki sizin. fesleğen. Son mektubunda annene rastladım birden.

.......... 108 ............................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................... ................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Afrika menekşesi................. .......................................... ...................................................................... ....................................................................................................................................... ............ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........ Annen habire düzeltiyordu kelimelerinin dağınıklığını BÖYLECE ..................................................................................................................................................................................... .......................................................... aşk merdiveni ... ............................................................... 3....................................................................................................................................... .............................................. .......................................................................................... ................................................................................................................................................................ açelya................ 2... ........................... AMA ..................... ....................................................................................................................................................... ............................ .................................................................. ................................................................................................. ....................................................................................... OYSA ............................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ................... güzel yazılarla yazılmış oluyor hepsi de ................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................… .....................................................................................................................................ÇALIŞMA KÂĞIDI 1.................................................................................................................................Güzel kâğıtlara.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................ .......... Sonra kasımpatı..............................................................................................................................................................................................

yaratıcı düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Dergi. 109 . Bunun için üç dakika süre verilir (Sınıf seviyesine göre bu süre uzatılıp kısaltılabilir. Öğrencilere orta boy kâğıtlar dağıtılarak yalnızca önemli yerleri yazmaları istenir.KISACA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Eleştirel düşünme. Okuma bittikten sonra gönüllü birkaç öğrenci aldığı notu okur. kalem. 2. isim veya tarih geçtikçe duraklanarak ve tekrar edilerek okunur. 5-7 dakika süreyle sesli okuma yapılır. DEĞERLENDİRME Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. Alınan notlardan hangilerinin tam olduğuna karar verilir. 4. Not: Not alarak ve özetleyerek okuma yöntemleri kullanılır. 5. 6. metnin konusunu ve ana fikrini kapsayacak şekilde yazıldığı açıklanır. İlk aşamada önemli buldukları her şeyi yazarlar. üç farklı boyutta yapışkan not kâğıtları SÜREÇ 1.). Özetin. Son olarak küçük boy kâğıtlar dağıtılır. 7. 8. gazete veya 500 kelimelik kısa hikâye. Öğrenciler öğretmenin verdiği kâğıdın yalnızca ön yüzüne not alırlar. Öğrencilerden aldıkları notlardan hareketle özet çıkarmaları istenir. makale. 3. Seçilen bölüm önemli bir yer. Gönüllü birkaç öğrenci aldığı notu okur.

Verilen şiirdeki dizeler. 2. Çalışma kâğıdı kullanılır. Sıralaması değiştirilmiş şekilde verilen şiir okunur. Çölde buldum izini. C. Düştü büyük sevince. Ziya GÖKALP Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır.BENİ DÜZENLE DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Karar verme. E. Attı beni bir göle. Doğan yolu şaşırdı. DEĞERLENDİRME 1. Buldum yerde bir erik. problem çözme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde sıraya konur. Top oynadım acıktım. çalışma kâğıdında. Kafdağı’ndan aşırdı. Çocuktum ufacıktım. Geyik beni görünce. 110 . 2. Koştum tuttum dizini. B. Gölden çıktım bir çöle. D. A. Ç. Kaptı bir ala geyik. Açık uçlu sorular sorulur.

ÇALIŞMA KÂĞIDI Sıraladığınız dizeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.

1

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

2

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

3

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

4

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

5

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

6

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

111

RESİMLEME
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Yaratıcı düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Okuma metinleri, kâğıt, kalem, boya kalemleri

SÜREÇ

1. Öğrenciler gruplara ayrılır. 2. Her gruba bir metin verilir. 3. Verilen metinler grup içinde okunur. 4. Her gruptan bir kişi metni özetler. 5. Daha sonra grup üyeleri bir kâğıdı üç bölüme ayırarak metnin giriş, gelişme, sonuç bölümlerini resimlendirir ve metindeki uygun cümleleri resme yerleştirir. 6. Yapılan resimler, grup üyeleri arasında değiştirilir. Not: Sesli okuma yöntemi kullanılır.

DEĞERLENDİRME

1. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 2. Grup değerlendirme formu kullanılır.

112

ÇÖZÜM ÜRETME
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ

1. Öğrencilere aşağıdaki metin okutulur. 2. Metinden hareketle masal kahramanının yerine kendilerini koymaları istenerek metin yeniden kurgulanır. Bilge ona demiş ki: “Sizin köyün başına, yakın zamanlarda, büyük bir felaket gelecek. Bu felaketi ancak sen durdurabilirsin.” Ali’nin ödü kopmuş ama Bilge ona: “Korkma!” demiş “Yalnızca kulak ver dediklerime. Sizin köyün çok yakınından bir dere akar. Sen o dereyi bilir misin?” Ali, başını sallamış. Bilge: “İşte o derenin suyundan, köylüler içmemeli.” demiş. “Çünkü o su zehirli. O sudan içen, yakın zamanda aklını yitirecek. İnsanların o sudan içmelerini önleyebilirsen köyü kurtarırsın.” Ali, hemen köy kahvesine koşup duyduklarını anlatmış ama köylüler Ali’ye gülmüşler, hiç mi hiç inanmamışlar dediklerine. Ne derse desin, derenin suyunun zehirli olduğuna bir türlü inandıramamış köylüyü. Böylece her şey eskisi gibi sürüp gidiyor, insanlar hiç aldırmadan o sudan kana kana içiyorlarmış. Ali umudu kesince köyü terk edip uzaklara, çoook uzaklara gitmiş. Halk Masalı Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır.

DEĞERLENDİRME

1. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 2. Çalışma kâğıdı kullanılır.

113

ÇALIŞMA KÂĞIDI BEN OLSAYDIM…

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. 114

SİHİRLİ KARELER
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma; problem çözme : Okuma, dinleme : Söz varlığını zenginleştirme : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ

1. Bir kelimenin farklı anlamlarda kullanılmasına yönelik bir metin oluşturulur. 2. Metin, öğrencilere okutulur veya dinletilir. 3. Metinde hangi kelimenin farklı anlamlarda kullanıldığı bulunur. 4. Öğrencilerden bulunan kelimenin geçtiği cümleleri yazmaları istenir. 5. Her bir cümlenin başına bir harf konularak belirlenmiş cümledeki kelimenin anlamı, oluşturulan karelere doldurulur. Bazı harfler kutulara yazılarak ipucu verilir.. 6. Bulmacanın sonunda şifreyi ilk bulan öğrenci ödüllendirilir. Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Çalışma kâğıdı kullanılır.

115

............. Yemek yemeden önce biraz kıvrılıp uyumak istiyordum................... O an..... ama telefona cevap veren olmadı.............................. Bir türlü susmak bilmeyen telefonu annemin açmasını bekledim......... O sırada içeri giren annem beni görünce acı bir feryat kopararak hemen yanıma koştu... TATLI UYKU Hava çok soğuktu...... Daha sonra yerim.............................. Acaba arayan kimdi? a)...... Eve girer girmez yanan sobanın sıcaklığını yüzümde hissettim................Yemek yiyecek misin? Tam senin sevdiğin gibi acılı kuru fasulye yaptım....................... Bütün günün yorgunluğu beynimde uğuldarken tatlı bir uyku sersemliği içinde sobanın yanında kendimden geçmişim...Biraz uyumak istiyorum anne.......... c). soğuk havanın sevimli yüzüydü aslında................................................................ T 5 Ğ Z 3 4 Ü N T Ü 2 Şifre: 116 ..... Dışarıda lapa lapa yağan kar...............................ÇALIŞMA KÂĞIDI Etkinlikteki yönergeye göre aşağıdaki uygulamaları yapınız... 1 b..... telefonun acı acı çalmasıyla gözümü açtım.......... Aradan ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum............... B B L a..... annemin sıcaklığı bana ayağımın acısını ve çalan telefonu unutturdu.................. ç)......... ... Tam telefona cevap vermek için kalkmışken sehpaya takılan ayağımın acısıyla kıvranmaya başladım......... Annemin sesiyle birden irkildim: .. ç...... b).................................... c.....

d) Öfkeyle kalkan.Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.Mum dibine ışık vermez. ç) Demir tavında dövülür. 4. 5. çalarlar kapını. f) Terzi kendi söküğünü dikemez. 7. yokun hâlinden. dağın haberi olmamış.Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. DEĞERLENDİRME Öğrencilerin verdiği cevaplar kontrol edilir. Yanlışları sınıf ortamında düzeltilir.Gönülsüz yenen aş. 9.Ayağını yorganına göre uzat. zararla oturur.Ağaç yaş iken eğilir.Gün doğmadan neler doğar. 117 . duvar olmaz. 6. 10.Denize düşen yılana sarılır. ya karın ağrıtır ya baş. 6. sınıf : 15 dakika : Türkçeyi doğru. 4.Yalnız taş. 8. 7. g) Sel ile gelen yel ile gider. 1. c) Eden bulur.Çalma elin kapısını. 1.Var ne bilsin. e) Üzüm üzüme baka baka kararır. güzel ve etkili kullanma : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme SÜREÇ Aşağıdaki atasözleri ile uygun tutum ve davranışları eşleştiriniz.Haydan gelen huya gider.EŞLEŞTİRME DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe : 6.Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.Lâfla peynir gemisi yürümez. a) Ağaç yaprağıyla gürler. 5. 3. 2. 3.Eğilen baş kesilmez.Tavşan dağa küsmüş. a) Hâlden anlamama b) Bir işi isteksiz yapma c) Umudunu kaybetmeme ç) Ölçülü davranma d) Boş yere hayal kurma e) Affetme f) Boş konuşmaktan kaçınma ğ) Umursamama h) Çaresizlik içinde kalma ı) Açgözlü olma Aşağıdaki atasözlerini aynı anlama gelenler ile eşleştiriniz.Keskin sirke küpüne zarar. 2.

Bulunan deyim ve atasözleri çalışma kâğıdındaki kutucuklara yazılarak bunların mecaz anlamları ile ilgili birer cümle yazmaları istenir.CANLAN BİRAZ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru. 3. 2. 2. DEĞERLENDİRME 1. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. Not: Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma yöntemi kullanılır. yaratıcı düşünme : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. 118 . Öğrencilerden verilen bu cümlelerde geçen deyim ve atasözlerini bulmaları istenir. Çalışma kâğıdı kullanılır. güzel ve etkili kullanma. Bilinen deyim ve atasözleri değiştirilerek gerçek anlamlarıyla cümle içinde kullanılır.

4. gözleri yerde. Burnu havadaydı. Sık sık ameliyat olun ki içiniz açılsın. 5. Etekleri tutuşmuştu ki arkadaşı söndürüverdi. 3. DEYİMLER CÜMLE 119 . Her şey üstüne üstüne geliyorsa dikkat et.ÇALIŞMA KÂĞIDI 1. oğlunun da şubatı sönmüş. 2. Adamın birinin ocağı sönmüş. ters yönde olabilirsin.

3. Bu kelimeleri bağlamına uygun olarak cümle içerisinde kullanırlar. Birinci gelen grup ödüllendirilir. harflerinin yerleri değiştirilerek tahtaya yazılır. Tema/konu sonlarında öğrenilen kelimeler. tahta SÜREÇ 1. Kelimeleri en kısa sürede bulan ve cümle içinde kullanan grup birinci olur. 120 . 4. Sınıf 6 veya 7 kişilik gruplara ayrılır. 2. Gruplar. DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır. güzel ve etkili kullanma : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme : Kâğıt. kalem. bu harflerin oluşturduğu kelimeleri bularak bir kâğıda yazarlar.DÜZENİMİ KAYBETTİM YARDIM EDER MİSİN? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru.

birbirinden farklı cümleler oluşturmaları istenir.KELİME KÜPÜ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru. çalı: 20 puan bahtiyar: 20 puan oyun: 15 puan sokak: 15 puan eğitim: 30 puan çalı bahtiyar oyun DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır. Her kelimeye farklı puanlar verilir. küpün farklı yüzlerine yazılır. Küp atılarak öğrencilerden sırayla üste gelen kelimeyle ilgili. 4. Her grup kendi içinde değerlendirme yapar. 3. Aynı cümleyi kuran ve belirlenen sürede cümleleri söyleyemeyen öğrenci oyundan ayrılır. yaratıcı düşünme : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme : Küp SÜREÇ 1. Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba bir kelime küpü verilir. 2. Her gruptan en çok cümle kuran öğrenci birinci seçilir. Metinde karşılaşılan kelimeler. güzel ve etkili kullanma. 121 . 5.

5. Öğrenciler tarafından okunan hikâyeler belirli aralıklarla sınıf ortamında paylaşılır. DEĞERLENDİRME 1. Not: Soru sorarak okuma yöntemini kullanır. Çalışma kâğıdı sınıf panosuna asılır. Oluşturulan hikâye ağacına. hikâyenin adı ve yazarı yazılır. karar verme : Okuma : Okuma alışkanlığı kazanma : Kitap. 3. çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. 2. Seçilen hikâyenin unsurları tartışılır. • Hikâyenin konusu • Hikâyenin şahıs ve varlık kadrosu • Hikâyenin geçtiği yer • Hikâyenin geçtiği zaman • Hikâyenin ana fikri 4. Çalışma kâğıdı kullanılır. Hikâyelerden biri “haftanın hikâyesi” seçilir.HAFTANIN HİKÂYESİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Eleştirel düşünme. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 122 . 2.

ÇALIŞMA KÂĞIDI 123 .

Kim olduğunu yazınız. • Orta sütundaki resme bakınız. 124 . Resimdeki kişiyi tanıyor olmalısınız. Yönergeler öğrencilere dağıtılarak panoyu okumaları ve yönergeyi doldurmaları için süre verilir. eleştirel düşünme. 5.PANO OKUMA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Sorular cevaplanarak puanlanır. 2. 3. Belirlenen süre dolduğunda sınıfa dönülür. Yönergeye öğrencilerin ilgisini çekecek sorular yazılır. DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır. yaratıcı düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Okuma AMAÇ : Okuma alışkanlığı kazanma SÜREÇ 1.. Şiirin temasını yazınız. öğrencilere panodaki ilginç yazılar buldurulur. Yönergede yer alabilecek örnek sorular: • Sağdaki sütunda yer alan şiiri bulunuz. • Soldan ikinci sütunda yer alan “.. Okulda hazırlanan pano ve duvar gazetelerinin okunması için panonun içeriğinden ve düzenlenişinden hareketle öğrencilere bir yönerge hazırlanır. 7. Not: Not alarak okuma yöntemi kullanılır. 8. 6. Ders zili çaldığında öğrencilerin panonun önünde toplanmaları için önceden sınıfa haber verilir. En fazla puan alan ödüllendirilir. güzel ve etkili kullanma. 4. Ders başladığında öğrenciler gruplara ayrılır.” başlıklı yazıda anlatılan olayı özetleyiniz.

3. konusunu. şahıs ve varlık kadrosunu. kalem. 125 . eleştirel düşünme. güzel ve etkili kullanma. Torbalar numaralandırılır. Öğrencilerin seçtikleri kitabın adını. Öğrenciler her hafta bu torbalardan bir kitap seçerek hafta sonunda aileleri ile birlikte okurlar. Not: Not alarak okuma yöntemi kullanılır. torba SÜREÇ 1. Türüne. yazarına veya konusuna göre gruplandırılan kitapların adları kartlara yazılarak torbalara yerleştirilir. Birkaç torba hazırlanır.KİTAP TORBASI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER ÖĞRENME ALANI AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 30 dakika : Türkçeyi doğru. 4. DEĞERLENDİRME Okuma gelişim dosyası kullanılır. olayların yeri ve zamanını yazabilmeleri için okuma gelişim dosyasında yer alan hikâye/roman okuma formu dağıtılır. yaratıcı düşünme : Okuma : Okuma alışkanlığı kazanma : Kâğıt. 2.

Jüri üyesi olarak öğretmenler de davet edilebilir. 5. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. elindeki değerlendirme kartlarına göre en iyi şiir okuyan öğrenciyi belirler. Jüri. 2. Sınıf içerisinden beş kişilik bir jüri belirlenir. 3. Çalışma kâğıdı kullanılır.ŞİİR BAHÇESİNDEN DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. 2. Birinci gelen öğrenciye şiir kitabı hediye edilir. 126 . DEĞERLENDİRME 1. Not: Ezberleme yöntemi kullanılır. güzel ve etkili kullanma : Okuma : Okuma kurallarını uygulama : Değerlendirme kartları SÜREÇ 1. Öğrenciler sevdikleri şiirleri seçerek kendi aralarında şiir yarışması düzenlerler. 4.

Arkadaşımın öz güveni tamdı. “hayır” yerine 127 işaretini kullanırlar. Arkadaşım beden dilini okuduğuyla uyumlu olarak kullandı. “Evet” ler 10 . Arkadaşım bütün kelimeleri doğru telaffuz etti.Jüri üyeleri “evet” yerine Arkadaşım işitilebilir bir ses tonuyla okudu. Arkadaşım okurken duygularını sesine yansıttı. DEĞERLENDİRME KARTI TOPLAM PUAN . Adları Yarışmacıların puan üzerinden değerlendirilir. Arkadaşım okurken uygun yerlerde vurgu. durak ve tonlamaya dikkat etti.

Çalışma kâğıdı kullanılır. Şahıs ve varlıkların karakter özellikleri tablo üzerinde sıralanır. düşünceler. 3. düşünce.KARAKTERLER BİR ARADA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 10 dakika : Eleştirel düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Öğrenciler kahramanların duygu. Yazılanlarla ilgili öğrencilerin düşünceleri alınır. hayal ve davranışlarını. 4. 128 . 2. Tahta veya kâğıt “duygular. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 5. 6. DEĞERLENDİRME 1. 2. Okunan metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosu tespit edilir. kendi okudukları kitabın kahramanlarıyla karşılaştırarak düşüncelerini belirtirler. Öğrenciler yazdıklarını arkadaşlarıyla paylaşırlar. Not: Metinlerle ilişkilendirme yöntemi kullanılır. hayaller ve davranışlar“ olmak üzere dört bölüme ayrılır.

......ÇALIŞMA KÂĞIDI Metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosu şunlardır: 1 ... ............. ............... 2............. DUYGU DÜŞÜNCE HAYAL YORUM 129 ..........................

yaratıcı düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Renkli boya kalemleri : SÜREÇ 1. Öğrenciler gruplara ayrılır. Okuma becerisini değerlendirme formu kullanılır. 2. 2. Öğretmen. Senin kahramanının ihtiyaçları nelerdir? • Keloğlan ormanda yalnız kalmaktan korkuyor. Grup değerlendirme formu kullanılır. 5. Öğretmen tarafından belirlenen kahramanla ilgili öğrenciye sorular sorulur. Öğrencilerin yaptıkları resimler sınıf veya okul panosunda sergilenir. Not: Tartışarak okuma yöntemi kullanılır.BENİM KAHRAMANIM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER ÖĞRENME ALANI AMAÇ MATERYALLER KAYNAKLAR : Türkçe :7 : 80 dakika : Eleştirel düşünme. kendilerini okunan metindeki kahramanın yerine koyarak duygularını anlatan birer resim çizerler. Senin kahramanının korktuğu şeyler var mı? • Keloğlan padişahla görüşmek istiyor. Senin kahramanının neler hissettiğini söyler misin? • Keloğlan’ın kışın yemek için bulgura ihtiyacı var. Her gruptan bir öğrenci seçilerek okunan metindeki herhangi bir kahramanı belirlemesi istenir.) 4. gruptaki tüm öğrenciler. 130 . DEĞERLENDİRME 1. Senin kahramanının oturduğu yeri bize tasvir eder misin? • Keloğlan şu anda pazara gidiyor. öğrenciye yardımcı olmak amacıyla kendi seçtiği bir hikâye kahramanı aracılığıyla sorularını yöneltir. • Keloğlan annesiyle oturuyor. Senin kahramanın kimle/kimlerle oturuyor? • Keloğlan’ın birçok arkadaşı var. kız kardeşini ve eşeğini çok seviyor. Senin kahramanın kimleri seviyor? • Şu anda Keloğlan çok mutlu. 3. Senin kahramanının şu anda ne yaptığını söyler misin? • Ben Keloğlan’ın ismini Metin Kıvanç olarak değiştirdim. Senin kahramanının arkadaşları kimler? • Keloğlan annesini. Yapılan resimler grup üyeleri arasında değiştirilir. Etkinliğin ikinci bölümünde. Sen de kahramanına bir isim koyar mısın? (Bu etkinlikte öğrencinin hayal gücü sınırlandırılmamalıdır. Gruplardan birer öğrenci tüm sınıfa yaptıkları resimleri göstererek neler ifade ettiğini anlatır. Senin kahramanın kimle görüşmek istiyor? • Keloğlan bir kulübede oturuyor.

Metinle ilgili kelime ve kavramlardan oluşan cümleler kartlara yazılarak kutuya atılır. 131 . Kurtlarla kuşlarla aran nicedir? Boş ambar misali tamtakırsa yazık ömrüne Yürek dediğin sevmek içindir.NE ÇIKARSA… DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 10 dakika : Eleştirel düşünme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Kartlar SÜREÇ 1. 3. Ankara. Çekilen kartta yazılanlar grup üyeleri arasında tartışılır. Çalışma kâğıdı kullanılır. Bu dünyaya sevmeye geldin. Yaşamak sevmek demektir. Örnek: YAŞAMAK SEVMEK DEMEKTİR Sevmeyi öğrendin mi insan kardeşini. Gayrisi yalan. Her grup bir kart çeker. Grup değerlendirme formu kullanılır. 2. Kemal OR (Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri. 2. 1990) DEĞERLENDİRME 1. inan! Sevgidir dünyamızın direği.

barış dolu bir ortama ulaşmamızı nasıl sağlar? Sevgi denince aklınıza neler geliyor? Hayatınızda nelerin anlamı vardır? 132 .ÇALIŞMA KÂĞIDI Çiftçi niçin bütün yaz boyunca ambarını doldurmak için çalışır? Hayvanları sevmek niçin gereklidir? Sizce bu dünyaya niçin geldik? Kardeşlik.

problem çözme : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme SÜREÇ 1. 3. mi k o z ş dan fi nü i ah la ci r tür li ka a y te ni DEĞERLENDİRME Grup değerlendirme formu kullanılır.KELİME HARMANI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe :7 : 10 dakika : Yaratıcı düşünme. 133 . Öğrenciler gruplara ayrılır. 2. Bir temadan hareketle oluşturulan bulmacada yer alan harf ve heceler kullanılarak anlamlı kelimeler bulunur. En fazla sayıda kelime bulan grup birinci seçilir.

DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır.ÇENGEL BULMACA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 15 dakika : Karar verme : Okuma : Söz varlığını zenginleştirme : Bulmaca SÜREÇ 1. Hazırlanan bulmacanın ortasına atasözü veya deyimle ilgili bir resim yerleştirilir. Bulmaca çözüldükten sonra numaralandırılmış kutularda yer alan harfler birleştirilerek atasözü veya deyim bulunur. 2. 134 .

özel gezinti gemisi. Bir meyve. ilave. istasyon. defter vb. 2. Tenis oynarken kullanılan alet. İlkel bir savaş aleti. 7. dünyanın uydusu. Eskiden savaşlarda kullanılan bir silah. banka. bir göz rengi. 5. Kırmızı. bir topluluk oluşturan bireylerden her biri. Para veya değerli eşya muhafaza etmeye yarayan çelik dolap. fiyat vb. 10. 9. çocuğu olan kimse. içinden suyun akması için toprağı 4. Bir nota. sinema. bir işaret zamiri. Hem harf hem de kelime olarak kullanılan bir ses.anne. erken. 3. 11. Su yosunu. sembol. Ad. şeylerin kime ait olduğunu 12. nazik. Uzaklığı ifade eden bir söz. vali 3. tarafından yönetilen yer. kazarak yapılan oluk. Bir malın tür. 4. 9. Kuzu sesi. Dünya. saçı dökülmüş olan 1. 5. Kemiklerin iç boşluklarını dolduran yağlı madde. bir kış sporu belirtmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt. numaranın kısa yazılışı. Utanma duygusu. sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi. 6. 2. Aynı atadan gelen kimselerin topluluğu. kadınların omuzlarını örtmek için kullandıkları atkı. Telefonda söylediğimiz açış sözü. 12. miktar. Bir şaşma ünlemi. Bir nota. beyaz. mağaza ve bazı giriş kapılarında bilet satılan veya para alınan yer. kadın. 6. rey. kitap. 8. Alfabenin dokuzuncu harfi. Tahılın tarlaya atıldığından harman oluncaya kadar aldığı 11. Bir hece. bir seslenme sözü. bir toplantıya katılanların bir durum. dünyanın uydusu. “Kara elmas” da denilen bir yakacak türü. 7. İnce yapılı. 13. cihan. 1 6 13 2 7 8 8 13 1 9 8 2 7 3 4 10 11 1 12 5 2 1 1 14 12 3 1 4 8 3 1 9 135 . Bir soru kelimesi. nitelikleri veya 10. 8.1 2 3 4 5 ÇENGEL BULMACA 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 3 12 1 11 4 5 9 2 6 7 10 8 13 YUKARIDAN AŞAĞI SOLDAN SAĞA 1.

Not: Sesli okuma yöntemi kullanılır. 3. anı. tekerleme. 2. karton. Kasetin satışını yapmak amacıyla reklam afişi hazırlanır ve satıştan elde edilen gelirle sınıf/okul kütüphanesine kitap alınır. tekerleme. DEĞERLENDİRME 1. fıkra. 136 . girişimcilik TEMEL DİL BECERİSİ : Okuma AMAÇ : Okuma kurallarını uygulama MATERYALLER : Kaset çalar. 2. Kasete alınacak hikâye. bilmece. Kasete. güzel ve etkili kullanma. resim. içeriğine uygun bir isim bulunarak kapak hazırlanır. fıkra. anı. fotoğraf SÜREÇ 1. şiir. Çalışma kâğıdı kullanılır. şiir. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. yaratıcı düşünme. araştırma. 4. atasözü ve özlü sözler kurallarına uygun olarak okunur.BENİ DİNLER MİSİN? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 10 dakika : Türkçeyi doğru. bilmece. atasözü ve özlü sözler belirlenir. Belrilenen hikâye.

137 . bilmece.ÇALIŞMA KÂĞIDI Kasete kaydedeceğiniz hikâye. şiir. fıkra. anı. tekerleme. atasözü veya özlü sözleri yazınız.

138 . Kasete bulduğunuz ismi buraya yazın.ÇALIŞMA KÂĞIDI Kasete bir isim bulunuz.

ÇALIŞMA KÂĞIDI Kaset kapağı hazırlayınız. 139 .

ÇALIŞMA KÂĞIDI Reklam afişini hazırlayınız. 140 .

Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. eleştirel düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Okuma AMAÇ : Okuduğu metni anlama ve çözümleme MATERYALLER : Kâğıt. 141 . duygu. Bir öğrenci seçilen şahıs veya varlığı. 4. 2. Akran değerlendirme formu kullanılır. Not: Eleştirel okuma yöntemi kullanılır. Her grup verilen sürede röportaj için soru hazırlar.RÖPORTAJ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 20 dakika : Türkçeyi doğru. tahta SÜREÇ 1. Öğrenciler ikili gruplara ayrılır. DEĞERLENDİRME 1. sınıftan gelen sorulara cevap verir. diğer öğrenci de röportajı yapan kişiyi canlandırır. Gruplar hazırladıkları soruları kullanarak sınıfın önünde röportaj yapar. düşünce ve davranışları hakkında konuşulur. 3. 5. Diğer bir uygulama biçimi: Her öğrenci bir şahsın veya varlığın yerine geçer. güzel ve etkili kullanma. kalem. Metindeki şahıs ve varlıkların tasviri yapılır. 2. Metinde geçen şahıs ve varlıklar tahtaya yazılır. yaratıcı düşünme.

2. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. problem çözme : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Karşılaştırma şeması SÜREÇ 1. Akran değerlendirme formu kullanılır 142 . Okunan metinde geçen şahıs ve varlık kadrosu kişilik. Karşılaştırma yapılırken şema kullanılır. DEĞERLENDİRME 1. Kurgu metinde geçen kahramanlardan bazıları çıkarılırsa nasıl sonuçlar doğabileceği tartışılır.YA KAHRAMANIM OLMASAYDI! DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 20 dakika : Eleştirel düşünme. fiziki görünüm ve olaya olan etkileri gibi unsurlar yönüyle karşılaştırılır. 3. 2.

Fiziksel özellikler 1. Fiziksel özellikler 2. Kahraman (varlık) 1. Kişilik özellikleri 2. Davranış tarzı 3. Fiziksel özellikler 1. Kişilik özellikleri 3. Davranış tarzı 3. Kahraman (varlık) 2. Kahraman (varlık) 3. Davranış tarzı 143 .ÇALIŞMA KÂĞIDI 1. Kişilik özellikleri 2.

Bulduğunuz eser adını kutucuğa yazınız.anılarda. araştırma : Okuma : Okuduğu metni anlama ve çözümleme : Çalışma kâğıdı SÜREÇ “Bu bir ……a……hikâyesidir. b. “olmak” fiilinin geniş zaman çekimi:…………………………. Yukarıdaki metinde. Üçüncü cümlede. a. 2.boyu yaşanmış çileler anlatılır cümlelerde... İkinci cümlede. 24 saatlik zaman dilimi anlamına gelen kelime:………………. Dördüncü cümlede.… c. …b…. 144 . İpuçlarından hareketle paragrafta gizlenmiş olan eser adını bulunuz.. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır. Eser ve yazarla ilgili araştırma yapınız. 3. Not: Sessiz okuma yöntemi kullanılır.ŞİFRE ÇÖZÜCÜ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 10 dakika : Yaratıcı düşünme. “uza-” fiilinin geniş zaman çekimi:……………………………… ç.Tüm yaşanmışlıklar bir geçmiş …ç……..“ asır“ anlamına gelen kelime:…………………………………………. İlk cümlede.” 1. Yorgun bir günün ardından dudaklarından irili ufaklı birkaç kelime…c….

YAZMA ETKİNLİKLERİ 145 .

Eksik şeyleri o çek ediyordu. Daha sonra metin yeniden oluşturulur. güzel ve etkili kullanma : Yazma : Yazma kurallarını uygulama : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. 3. eve gelip ayakkabılarını çıkardığında şoke oldu. Ofisboy olarak çalışıyordu. Örnek Metin: Yeni iş yeri. Artık ayakları off olmuştu. 146 . Tüm getir götür işleri ondan soruluyordu. Belirlenen kelimelerin Türkçe karşılıkları bulunur. 2. Not : Kontrollü yazma yöntemi kullanılır. Öğrencilerin okudukları metinde yer alan yabancı kelimelerin listesi yapılır.GÜZEL TÜRKÇEM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Türkçeyi doğru. Tüm gün yürümekten yorgun düşmüştü. eskiden çalıştığı fabrikanın hemen yüz metre ilerisindeydi. Ofisboy Çek etmek Şoke olmak Off olmak DEĞERLENDİRME Eşleştirmeli sorular sorulur.

4. 2. uygulayamama sebebini de açıklayan bir raporla velisine sunacaktır... 6.tarihinde sınıfta duyurularak yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın geçerli olacağı süre belirlenir. bu anlaşmanın hükümlerine uygun olarak 1.. öğretmenin belirlediği yaptırımı uygulayacaktır.. sınıf öğretmenine bildirecektir. Taraflardan birinin anlaşmayı bozması hâlinde uygulanacak yaptırımlar belirlenir.. 7....adlı öğrenci ve . Öğrenci ve velisi... fiziksel ve ekonomik durumları göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.adlı öğrenci velisi arasında başarılı olmak için düzenli ders çalışma ile ilgili anlaşma” . başarılı olmak isteyen öğrenci ve velisi için bir ders yarıyılı uygulanacaktır. Bu anlaşma iki nüsha olarak hazırlanacaktır. maddede belirtilen amaca yönelik olarak ders çalışma planı hazırlayacaktır. güzel ve etkili kullanma : Yazma : Planlı yazma SÜREÇ 1. Her iki taraf.. 3.PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe :6 : 10 dakika : Türkçeyi doğru. Her öğrenci velisi ile aşağıdaki konulara uyacaklarına dair örnekteki gibi bir anlaşma metni hazırlanarak imzalanır. 4. 3.tarihinde imzalanmış ve .. Anlaşma hükümleri. Akşam televizyon izleme alışkanlığı. ÖRNEK: ÖĞRENCİ-VELİ DERS ÇALIŞMA ANLAŞMASI “.. her hafta sonu planda yer alan bölümlerden uygulayamadıklarını.. anlaşmanın işleyişinde ortaya çıkacak sorunları. 147 . İmza İmza Not:Güdümlü yazma yöntemi kullanılır... Bu anlaşma... her hafta sonu ders çalışma planında yer alan bölümlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir. anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren kitap veya gazete okurken birbirlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmayacaktır..... Taraflar. 8. 5. öğrencilerin sosyal. 9. başarı seviyelerini artırmak amacıyla. DEĞERLENDİRME Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. 2. Öğrenci velisi.. Öğrenci. 1. Anlaşmayı bozan taraf.. bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en aza indirilecektir... Anlaşma her iki tarafa verilmek üzere iki nüsha hâlinde hazırlanarak taraflarca imzalanır.

Her öğrenci. 2. 5. Her öğrenci kâğıdını sağındaki arkadaşına verir. saat SÜREÇ 1. bu sürenin sonunda cümleleri bitmemiş bile olsa yazmayı bırakırlar. kâğıt. Her gruba farklı bir cümle verilir. Her grup yazdıkları hikâyeler arasından en beğendiklerini seçerek sınıfla paylaşır. Üç dakika içinde herkes arkadaşının kaldığı yerden devam eder. beşinci yazana altı dakika süre verilir. kendi kâğıdını alana kadar devam edilir. Son turda metinler. hikâyelerin giriş cümlesi olarak kullanılır. Yazılan hikâyeler resimlenerek sınıf veya okul panosunda sergilenir. yaratıcı düşünme : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Kalem. 148 . güzel ve etkili kullanma. DEĞERLENDİRME 1. Akran değerlendirme formu kullanılır. Grup değerlendirme formu kullanılır. Verilen cümleler. dördüncü yazana beş dakika. 3. 6. 2.YUVARLAK MASA YAZARLIĞI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. ilk yazan öğrenciye döner ve o öğrenci hikâye tamamlanmamışsa hikâyeyi tamamlar. Öğrenciler. Not : Grup olarak yazma yöntemi kullanılır. 4. İlk yazan öğrencilere iki dakika süre verilir. Üçüncü yazan öğrenciye dört dakika. Öğrenciler gruplara ayrılır. Süre bittiğinde yazmayı bırakarak kâğıtlar tekrar sağdaki öğrencilere verilir.

“Bir elin nesi var. Yazdıklarını resimle de destekleyebilirler. iki elin sesi var. her atasözünün karşısına anlatılmak istenenle ilgili yaşantılarından örnekler yazmaları istenir. 4. Öğrencilerin verdikleri örnekler tahtaya yazılır. 149 . 1. DEĞERLENDİRME 1. eleştirel düşünme : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Kâğıt. Grup değerlendirme formu kullanılır. Öğrenciler yazdıkları atasözlerinden birini seçerek üç veya beş paragraflık bir yazı yazarlar. 2. Ne anlatmak istediği öğrencilere sorulur. 2. Sınıf iki gruba ayrılarak bildikleri atasözlerini yazmaları istenir. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. kalem SÜREÇ Öğrencilerin atasözlerini kendi hayatlarıyla ilişkilendirmelerini sağlamak amacıyla. Atasözünde anlatılana benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıkları hakkında konuşulur.BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Not : Grup olarak yazma yöntemi kullanılır. 3. Gruplardan.” atasözü tahtaya yazılır. güzel ve etkili kullanma.

3. öğrenciler arasında okunarak görüş alışverişinde bulunulur. yaratıcı düşünme.DENEMELER DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 25 dakika : Türkçeyi doğru. Gerekli düzeltmeler yapılarak yazılara son şekli verilir. Oluşturulan taslak. 2. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. Öğrencilere bir konu verilir. 2. eleştirel düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Farklı türlerde metinler yazma MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Çalışma kâğıdı kullanılır. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. Konuyla ilgili bilgiler gözden geçirilir. 150 . Bu kelimelerden birbiriyle ilişkili olanlar eşleştirilir. 6. 4. DEĞERLENDİRME 1. Bu konuyla ilgili çağrışım yapan kelimeler listelenir. 5. güzel ve etkili kullanma.

fabrikalar . eğitim. görüntü kirliliği. alternatif enerji kaynakları. çevre bilinci.ozon tabakası . egzoz gazı.egzoz gazı I II Çevre bilinci .. Çevre kirliliği nasıl önlenebilir? IV 151 . ağaçlandırma. gürültü.ÇALIŞMA KÂĞIDI Konu: Çevre Kirliliği Konuyla ilgili ilk anda akla gelen kelimeler: Ozon tabakası. filtre.çöpler .yiyecek artıkları . pet şişeler. sigara izmariti. hava kirliliği. Sokak .filtre III I Çevre kirliliğinin sebepleri nelerdir? Sokakların kirliliğinin sebeplerini açıklayalım. çöpler. fabrika. sokak . II III Hava kirliliğinin sebeplerini açıklayalım.eğitim . yiyecek artıkları..ağaçlandırma .pet şişeler .sigara izmariti Hava kirliliği .

kişisel ve sosyal değerlere önem verme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Seçilen bir anı ile ilgili zihin haritası oluşturulur.GEÇMİŞE YOLCULUK DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 25 dakika : Türkçeyi doğru. 3. Bu resimlere uygun diyaloglar konuşma baloncuklarına yerleştirilir. 152 . DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır. güzel ve etkili kullanma. Hatırlananlar resimlenir. 2. Not: Boşluk doldurma yöntemi kullanılır.

4. 153 . 2. Resim sergime resim öğretmenimi davet ettim. Annem evi kirletirim endişesiyle boya kalemleriyle resim yapmama engel olurdu. 4. Yeni resim öğretmenim bir kutu boya hediye etti. 1. Ödevlerimi de arkadaşlarıma yaptırırdım. 5.ÇALIŞMA KÂĞIDI BEN DE RESİM YAPABİLİRİM! 2. 6. 5. Önceki öğretmenim resimlerimi hiç beğenmezdi. 3. Hasta olduğum için resim ödevimi yapamadım ve öğretmenim beni azarladı. Resim derslerinde hiç sesimi çıkarmazdım. 1. 6. 3.

DEĞERLENDİRME 1. 2. Çalışma kâğıdında yer alan karikatürler dikkatle incelenir. Not: Boşluk doldurma yöntemi kullanılır. 3. Okuma becerisi gözlem formu kullanılır. 154 . Çalışma kâğıtları kullanılır.BALON DOLDURMA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Eleştirel düşünme. Her grup kendine düşen karikatürdeki boşlukları doldurur. 2. yaratıcı düşünme : Yazma : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba üzerinde karikatürler bulunan çalışma kâğıdı dağıtılır.

ÇALIŞMA KÂĞIDI Hakkı USLU 155 .

çizdikleri resim veya yazdıkları bir yazıyla desteklerler. Sayfaları zımbayla delerek bir iple birleştirir/yapıştırır. güzel ve etkili kullanma. 6. Kitabın kışla ilgili resimlerden ve kış hatıralarından oluşacağı belirtilir.KIŞI HATIRLA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :6 : 4 ay : Türkçeyi doğru.. DEĞERLENDİRME Proje değerlendirme formu kullanılır.tarihine kadar açmayın!” uyarısı kitabın kapağına yapıştırılır. 5. Hatıralarını.. Her öğrenci kendi kitabı için kapak tasarlar. delikli zımba. 1. 156 .. 2. yaratıcı düşünme. 3. “.. kâğıtları tutturmak için yapıştırıcı veya diğer malzemeler SÜREÇ Öğrencilerin kışla ilgili resim ve farklı türde yazdıkları yazılardan oluşan bir anı defteri hazırlamalarını sağlamak amacıyla... eleştirel düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Boya kalemi. Kitabın hazırlanma süresi dört ay olacağı için öğrenciler yaşadıkları son kışa ait güzel anılarını da kitaplarına eklerler. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. 4.. Belirlenen tarihte kitap sınıfa getirilerek yazılar ve resimler hakkında tartışılır. Öğrencilere bir kış resmi gösterilerek “Kışı Hatırlayalım” adlı bir kitap hazırlamaları söylenir.

cümleler ve etkinliğin yapılışı beden eğitimi öğretmenine verilebilir. 7. 5. ÖĞRETMEN BİLGİ NOTU Türkçenin ses özellikleriyle ilgili bilgi ve kurallar öğrencilerin zihninde somutlaştırılarak verilmelidir. Ek olan sesi temsil eden öğrenci kelimeye yaklaşırken ikinci ünlüyü temsil eden öğrenci yere çöker. 3. Uygulamanın yapılabilmesi için kelimeler. 4.” dediğinde “u” sesini temsil eden öğrenci “z” nin yanına gelirken. Öğretmen içinde ünlü düşmesinin yer aldığı kelimenin geçtiği bir cümle kurar. 8. Cümle söylendiğinde düşen ünlüyü temsil eden öğrenci yere çöker. Örneğin. B. 157 . Türkçe dersinde bilgi düzeyinde öğretilen bu konu. beden eğitimi dersinin ilk beş dakikasında bu dersin öğretmeni tarafından uygulatılarak pekiştirilebilir. Ünlü düşmesine uğrayabilecek kelimeler gruplara dağıtılır. “omuz” daki “u” yu temsil eden öğrenci yere çöker. Öğretmen “Uzun saçları omzuna dökülüyordu. 2. omuz kelimesinin seslerini temsil eden dört öğrenci yan yana dizilir. güzel ve etkili kullanma : Yazma : Yazım ve noktalama kurallarını uygulama SÜREÇ A. 6. Her öğrenci kendine bir ses seçer. Ünlü düşmesine uğramış kelimelerin yazımıyla ilgili kurallar kavratılır. Öğretmen kelimeyi söylediğinde o kelimede görevli öğrenciler grubun ortasında yer alırlar.GELDİĞİMDE SEN YOKTUN DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ : Türkçe :6 : 10 dakika : Türkçeyi doğru. İki öğrenci de “u” ve “a” seslerini temsil etmek üzere görevlendirilir. 1. DEĞERLENDİRME Ünlü düşmesine uğrayan kelimelerin yazımıyla ilgili kuralları uygulama açısından değerlendirilir. Her öğrenci kelimedeki bir sesi temsil etmek üzere tahtaya çıkarılır.

BOYA! BOYA!
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 15 dakika : Karar verme : Yazma : Yazım ve noktalama kurallarını uygulama : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ

1. Öğrencilere ünsüzlerin özellikleri kavratılır.

ÜNSÜZLER

Sert p, ç, t, k, f, s, ş, h

Yumuşak b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

2. Bilgiler doğrultusunda çalışma kâğıdında yer alan resme ulaşmaları istenir. 3. Ünsüz yumuşaması ve benzeşmesi olayları kavratılarak bu ses olaylarına uğrayan kelimelerin yazımıyla ilgili kurallara değinilir.

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenciler, ünsüzlerle ilgili bilgileri (sertlik-yumuşaklık, süreklilik-süreksizlik) kavrayıp ses olaylarına uğrayan kelimelerin yazımıyla ilgili kuralları uygulayabilme açısından değerlendirilir.

158

BOYA! BOYA!

b y n v c

m

c

s f

k y t ş

l c

ğ v m b y ç d z

d

z y c l

n

l d z r r

r

vh ç s p

g c

g l h k p

z

ğ m d

v l n

t f ş m

k ç h z

v l

Yukarıdaki tabloda yumuşak ünsüzleri boyar mısın? Ortaya çok seveceğin bir hayvan çıkacak. Bu hayvanın adını aşağıya yazar mısın?

159

MACERA PEŞİNDE
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :6 : 40 dakika : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma; yaratıcı düşünme : Yazma : Yazım ve noktalama kurallarını uygulama : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ

1. Her öğrenciye noktalama işaretlerinden oluşan bir çalışma kâğıdı verilir. 2. Öğrenciler çalışma kâğıdında yer alan noktalama işaretlerinden birini seçerler. 3. Seçtikleri noktalama işaretini bir kahraman yerine koyarak işaretin maceralarını hikâye şeklinde yazarlar. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır.

DEĞERLENDİRME

1. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. 2. Çalışma kâğıdı kullanılır.

160

ÇALIŞMA KÂĞIDI

Yukarıdaki noktalama işaretlerinden birini seçerek onun başından geçen olayları yazınız. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… 161

PROJEM
DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :7 : 80 dakika (araştırma dışında kalan paylaşım süresi) : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma; araştırma, yaratıcı

düşünme
TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Planlı yazma MATERYALLER : Resim, fotoğraf, afiş, poster, grafik, bilgisayar, tepegöz...

SÜREÇ 1. Öğrencilere farklı konular verilerek birini seçmeleri istenir (Sınıf mevcuduna göre

öğrenciler gruplara ayrılarak, her grubun farklı bir proje hazırlaması istenebilir.).
2. Öğrencilere proje hazırlama sürecinde neler yapılacağı ve nelere dikkat edileceği belirtilir.

Proje hazırlanırken; a. Öğrencilerden seçtikleri konuyla ilgili genel bir araştırma yapmaları, b. Konuyu sınırlandırarak ana ve alt başlıklarını belirlemeleri, a. Hazırladıkları sorulara cevap bulmaları, ç. Sorunlara çözüm üretmeleri, b. Yazacaklarını taslak hâline getirerek ön değerlendirmede bulunmaları istenir. 3. Her öğrenci hazırladığı taslak metni kendisinden istenenlere uygun proje hâline getirir. 4. Öğrenciler yazdıklarını afiş, poster, resim, grafik veya bilgisayardan yararlanarak sunarlar. 2. Sunum yapılırken; 6. Materyallerin konuya uygun olmasına, 7. İlgi çekici olmasına, 8. Metne uygun şekilde yerleştirilmesine dikkat edilir.

DEĞERLENDİRME

Proje değerlendirme formu kullanılır.

162

4. Listede yer alan olaylar arasından bazıları seçilerek zaman çizelgesine yerleştirilir. eleştirel düşünme. 2. yaşadıkları çevrede meydana gelen ilgi çekici ve önemli olayların listesini hazırlarlar. DEĞERLENDİRME Akran değerlendirme formu kullanılır. çeşitli kıyafetler : SÜREÇ 1. O dönemi yansıtan kıyafetleri giyerek olayı canlandırmaya çalışır. Her öğrenci. 3. 163 . seçtiği dönemde yaşayan gerçek veya hayalî bir şahsın yerine geçerek hikâyesini anlatır.YAŞAYAN ZAMAN DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER KAYNAKLAR : Türkçe :7 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. yaratıcı düşünme : Yazma : Planlı yazma : Büyük boy kâğıt. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. Öğrenciler. Her olay ait olduğu döneme yazılarak resimlenir ve kâğıtlar birleştirilerek sınıf duvarına asılır. güzel ve etkili kullanma.

güzel ve etkili kullanma. belirlenen gündem maddesine göre bir pano hazırlar.ADIM ADIM DERGİCİLİK DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. 3. Dergi için iş bölümüne dayalı aşağıdaki görevlendirmeler esas alınır: Yazı işleri müdürü Editör Düzeltmen Yayın Kurulu Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. 3. derledikleri metin ve fotoğraflarla katılırlar. Grup üyeleri bu panoya yazı. resim. Sınıf gruplara ayrılır. fotoğraf. yaratıcı düşünme : Yazma : Farklı türlerde yazma : Resim. 164 . 4. Her hafta. 2. 5. Akran değerlendirme formu kullanılır. sınıfın gündemini oluşturacak bir konu belirlenir. Gruplardan biri. pano SÜREÇ 1. DEĞERLENDİRME 2. Grup değerlendirme formu kullanılır. Çalışma sürecinde her üyenin etkin olması sağlanır.

165 . eleştirel düşünme : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Resim SÜREÇ 1. Resimle ilgili sorulara cevap vermeleri istenir. Öğrencilere bir resim gösterilir. güzel ve etkili kullanma. Örnek sorular. Resimden hareketle öğrencilere şiir yazdırılır. a. Karşıdaki yuvarlak nesnenin yeni bir dünya olduğunu düşünürsek bu dünyada neler yapmak isterdiniz? c. Sizce bu pencere nereye açılıyor? b. 2. DEĞERLENDİRME Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır.RESİMLERİN EZGİSİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 20 dakika : Türkçeyi doğru. Not: Duyularından hareketle yazma yöntemi kullanılır. Balıklar sizin için ne ifade ediyor? 3.

Not: Güdümlü yazma yöntemi kullanılır. Öğrencilerden gezi öncesi gidecekleri mekânlarla ilgili yeterli bilgi toplamaları istenir. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. Yaşanılan bölgenin tarihî mekânları ile doğal güzelliklerinin bulunduğu yerlere gezi düzenlenir. Gezilen bölgenin özelliklerine dikkat çekmek amacıyla gezi sırasında öğrencilere çeşitli sorular sorulur. İnternet. daha önce elde ettikleri bilgilerle birleştirilerek gezilen yerle ilgili değerlendirme yapılır. Çalışma kâğıdı kullanılır. 2. 2. 4.GEZİP GÖRDÜKLERİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :7 : 80 dakika : Türkçeyi doğru. DEĞERLENDİRME 1. Öğrencilerin gezi sırasında gördükleri ve edindikleri izlenimler. 166 . araştırma : Yazma : Kendini yazılı olarak ifade etme : Ansiklopedi. güzel ve etkili kullanma. çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. 3.

Gezdiğiniz yeri yaşadığınız çevre ile karşılaştırdığınızda.. iklimi ve coğrafi koşullarının özellikleri nelerdir? .. Gezdiğiniz yerde dikkatinizi ilk olarak ne çekmiştir? 2. 167 . En beğendiğiniz yer neresi? Niçin? ... GEZİ SIRASINDA 1. 4. Gezi sırasında neler hissettiniz? 3. ne gibi benzerlik ve farklılıklar gördüğünüzü ifade ediniz. 2..GEZİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KÂĞIDI GEZİ ÖNCESİ 1. Gideceğiniz yeri niçin tercih ettiniz? Gezeceğiniz yerde hangi medeniyetler kurulmuştur? Gezeceğiniz yerin tarihimiz açısından önemi nedir? Gezeceğiniz yerde yaşamış olan Türk büyükleri kimlerdir? Gezilecek yerin bitki örtüsü.. 3. 5. 2. GEZİ SONRASINDA 1. Gezdiğiniz yerle ilgili araştırma yaparken eksik gördüğünüz bilgiler nelerdir? .

DEĞERLENDİRME Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. coğrafi bölge ve tarihî dönemin etkileri göz önünde bulundurularak tartışmaya yön verilir. 5. yaş. eleştirel düşünme. Bu çevrede yaşamanın olumlu ve olumsuz yönlerini listelerler. güzel ve etkili kullanma. boya kalemleri SÜREÇ 1. kişilikleri üzerinde etkisi olan bir çevre seçerler. Çevrenin kişilik üzerindeki etkisi hakkında beyin fırtınası yapılır. 6. Yaşadıkları çevrenin kişilikleri üzerindeki etkilerini anlatan bir yazı yazarlar. Suya atılan nesnenin meydana getirdiği dalgalanma gözlenerek. İsim verilmeden okunan metinlerin hangi öğrenciye ait olduğu tahmin edilir. Sınıfa bir dürbün getirilerek öğrencilerin çevreye bakmaları sağlanır. 9. 3.EĞER DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :7 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Not: Eleştirel yazma yöntemi kullanılır.). suya atılacak bir nesne. Öğrenciler. öğrencilerden dalganın su yüzeyinde oluşturduğu etkiyi tasvir etmeleri istenir. 2. Algılananlar hakkında konuşulur. 168 . 8. yaratıcı düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Dürbün (Kâğıt veya kartondan da yapılabilir. bir tas veya bir kova su. Çevremizdeki bazı küçük değişikliklerin hayatımızda dalgalanmalara neden olabileceği hakkında konuşulur. 4. Cinsiyet. Yaşadıkları çevrenin resmini çizerek yazılarına eklerler. 7. Farklı açılardan bakmanın insanların hayatında ne gibi değişiklikler meydana getirebileceği tartışılır.

Öğrenciler resimler hakkındaki yorumlarını yazarak okurlar. 4. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. DEĞERLENDİRME 1.ÇİZGİLER NE SÖYLER? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 25 dakika : Türkçeyi doğru. 2. 2. çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. 169 . 3. Çalışma kâğıdı kullanılır. Öğrencilerin yorumları okunur. dergi veya İnternetten alınan resim/resimler dağıtılır. 5. Arkadaşlarından farklı yorum getiren öğrencilerin yazıları sınıf panosuna asılır. Resimler üzerinde düşünmeleri için öğrencilere beş dakika süre verilir. Öğrencilere gazete. güzel ve etkili kullanma. yaratıcı düşünme : Yazma : Yazma kurallarını uygulama : Resim.

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 170 .ÇALIŞMA KÂĞIDI Yukarıdaki resimlerin sizde bıraktığı izlenimleri yazınız.

zaman çizelgesinden bir olay seçerek bununla ilgili araştırma yapar. yaratıcı düşünme. Çizelgeye. 4. Öğrenciler gruplara ayrılır. Atatürk’ün hayatındaki önemli olayların yer ve tarihleri ile Atatürk’ün o tarihte kaç yaşında olduğu yazılır. bilgi teknolojilerini kullanma : Yazma : Planlı yazma : Resim. 171 . 6. fotoğraf. Her grup. 5.ATATÜRK’Ü TANIYORUM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 80 dakika (araştırma dışında kalan paylaşım süresi) : Araştırma. Araştırdıkları dönemde yaşayan ve Atatürk’ün çevresinde bulunan bir şahsiyetin yerine kendini koyarak onun gözüyle Atatürk’ü tanıtan bir yazı yazarlar. 2. DEĞERLENDİRME Proje değerlendirme formu kullanılır. 3. Atatürk’le ilgili kitaplar SÜREÇ 1. Yazdıklarını görsel/işitsel materyallerden yararlanarak sunarlar. Not : Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. Bu çizelgeye. olayın geçtiği yeri temsil eden bir resim veya fotoğraf yerleştirilir. Tüm grupların ortak çalışmasıyla Atatürk’ün hayatını anlatan bir çizelge oluşturulur.

görev alan öğrencileri tebrik eder. hikaye vb. bunun sonucunda da çok güzel bir sınıf gazetesi çıkararak başarıya ulaştıklarını açıklar. Öğrencilere bir haftalık süre verilir. Öğrencilerden bir kısmı araştırma ve röportaj yaparken. SÜREÇ Çıkarılacak sınıf gazetesi için gönüllü öğrenciler seçilerek görev dağılımı yapılır. Bütün sınıfa da arkadaşlarının sınıf gazetesi hazırlanması için görev almak istediklerini. Not: Güdümlü yazma yöntemi kullanılır. Her öğrenci yaptığı araştırmalar konusunda diğer öğrencileri bilgilendirir. DEĞERLENDİRME Başkalarıyla iletişim kurma ve geliştirmede sözlü ve sözsüz anlatım becerilerini kullanabiliyor mu? 172 . Hazırlanan gazete sınıftaki panoya herkesin okuyabileceği şekilde asılır.SINIF GAZETESİ DERS : Türkçe SINIF :8 YAKLAŞIK SÜRE : 80 dakika (araştırma dışında kalan paylaşım süresi) TEMEL BECERİLER : Girişimcilik TEMEL DİL BECERİSİ: Yazma AMAÇ : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma Not : “Başkalarıyla iletişim kurma ve geliştirmede sözlü ve sözsüz anlatım becerilerini kullanır.) gazeteye alabilirler. bu davranışlarıyla bir girişimcilik örneği sergilediklerini. Öğretmen bu süreçte öğrencileri sürekli takip ederek onlara yardımcı olur.resim ve karikatür bulma görevini üstlenir.” Girişimcilik ara disiplin kazanımıyla ilişkilendirilir. Öğretmen başarılı çalışmalarından dolayı. diğer kısmı da şiir. Öğrenciler isterlerse kendi çalışmalarını da (şiir.

2. Bu sorunla ilgili düşünce ve çözüm önerilerini yazılı olarak ifade ederler. Konu ile ilgili beyin fırtınası yapılır. 3. cevaplamak üzere. 4. 2. Not: Kontrollü yazma yöntemi kullanılır. sınıfın gündemine alınır.GÜNDEM OLUŞTURMA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. 173 . sorulardan birini seçerler. güzel ve etkili kullanma. Okul. Öğrenciler. Çalışma kâğıdı kullanılır. problem çözme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Farklı türlerde metinler yazma MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. ülke veya dünya sorunlarıyla ilgili bir konu. çevre. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. yaratıcı düşünme. eleştirel düşünme. DEĞERLENDİRME 1. Konu sınıf ortamında tartışılarak sorular oluşturulur.

6. 3. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 5.. 174 . ………………………………………………………………………………………………... 1.. Kelimelerden birini seçerek bu sorunla ilgili düşünce ve çözüm önerilerinizi yazınız. 4.ÇALIŞMA KÂĞIDI GÜNDEMİMİZ : TRAFİK Trafik kavramının çağrıştırdıklarını aşağıdaki baloncuklara yazınız.. Baloncuklara yazılan kelimelerden hareketle sorular oluşturunuz. 2.

Yunus Emre’nin hayatındaki önemli olaylar ve olayların geçtiği mekânlar belirlenir. 2. kendilerini o dönemde yaşayan gerçek veya hayalî bir şahsın yerine koyarak Yunus Emre’yi tanıtan bir yazı yazarlar. 4. Öğrencilerin yazdıkları. 3. kronolojik sıraya konularak kitap hâline getirilir ve sınıf kitaplığına yerleştirilir. Her öğrenci veya grup.ONU TANIYORUM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. güzel ve etkili kullanma. Yunus Emre’nin hayatını anlatan bir zaman çizelgesi hazırlanır. DEĞERLENDİRME Yazılı anlatımı değerlendirme formu kullanılır. 5. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. 175 . araştırma : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Yunus Emre’nin yaşadığı dönemi yansıtan materyaller SÜREÇ 1. Öğrenciler. zaman çizelgesinden bir dönem seçer ve o dönemle ilgili araştırma yapar.

kabul edilenlerle şirket yönetimi arasında anlaşma metni imzalanır. 2. 4. karar verme. 176 . 3. Not: Kontrollü yazma yöntemi kullanılır. güzel ve etkili kullanma. 2. Çalışma kâğıdı kullanılır. Diğer öğrenciler. girişimcilik TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Farklı türlerde metinler yazma MATERYALLER : Öz geçmiş. anlaşma metni SÜREÇ 1. şirketin yönetim kadrosunu oluşturur. iletişim kurma. Bir grup öğrenci. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır.ŞİRKET KURUYORUM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Öğrenciler sanal bir şirket kurarlar. başvuru formu. ekte öz geçmişlerini sundukları bir dilekçe ile şirkete iş başvurusunda bulunurlar. DEĞERLENDİRME 1. dilekçe. İş başvurusu kabul edilen öğrencilerle görüşülür.

ÇALIŞMA KÂĞIDI 177 .Anlaşma metnini yazınız.

Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. karikatür köşeleri oluşturularak çalışmalar gruplara ayrılır. öykü. Açılış sonrası katılım belgeleri katılımcılara dağıtılır. Dönem sonunda açılış konuşması yapılarak sergi açılır. araştırma TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Faklı türlerde metinler yazma KAYNAKLAR : Edebiyat Atölyesi( 6. 8. Şiir. yaratıcı düşünme. Sergiye şiir. deneme. sınıflar). Çalışmaya katkıda bulunanlar için katılım belgesi hazırlanır. karikatür vb. Eğitim Gönüllüleri Vakfı SÜREÇ Okul sonu sergisi için bir plan hazırlanır. Sergi günü ve yeri belirlenerek bununla ilgili duyuru hazırlanır. deneme. Sergi için duyuru metni yazılır. çalışmalarla katılım olacağı belirtilir. 7.SERGİ SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER :8 : 1 hafta (yazma çalışmaları dışında kalan paylaşım süresi) : Türkçeyi doğru. güzel ve etkili kullanma. öykü. 178 . DEĞERLENDİRME Proje değerlendirme formu kullanılır.

Yazılan şiirler müzik eşliğinde okunur. Hazırlanan listedeki kelimelerden seçme yapılarak imaj oluşturulur. şiirlerinde kullanacakları kelime ve imajları seçerler. 4. Öğrenciler listeden. 3. 2. 179 . Not: Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma yöntemi kullanılır. Kelime ve imajlar kullanılarak şiir yazılır. Somut kelimelerden ve imajlardan oluşan iki liste hazırlanır.ŞAİR GİBİYİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. yaratıcı düşünme : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır. güzel ve etkili kullanma.

tatlı rüzgâr.ÇALIŞMA KÂĞIDI I. GRUP II. sakin evler 180 . GRUP TATLI SIKI ALTIN KESKİN YÜCE UÇUK SAKİN SAĞLAM ÇARESİZ ÖRNEK RÜZGÂR GÖNÜL ÇİÇEK EVLER HAYAT AĞAÇ BULUTLAR BEN VARLIK İMAJLAR: Hayat.

4. 2. güzel ve etkili kullanma.ÇAĞRIŞIMLAR VE DUYGULAR DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER TEMEL DİL BECERİSİ AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Hoşgörü kavramının çağrıştırdıklarını dondurma toplarının içine yazınız. Yazdıklarınızdan hangisi sizde en güçlü duyguyu uyandırır? 3. Bu duygu ile ilgili aklınıza gelen kelimelerden hareketle bir şiir yazınız. Not: Yaratıcı yazma yöntemi kullanılır. yaratıcı düşünme : Yazma : Farklı türlerde metinler yazma : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Yazdığınız şiiri aşağıdaki özellikler bakımından kontrol ediniz. • • • • Şiirde ana duyguyu verebildim mi? Çarpıcı ifadeler var mı? Ses uyumunu sağlayabildim mi? Anlam ve ahenk yönünden en uygun kelimeyi seçmiş miyim? DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdı kullanılır. Şiirinize bir başlık bulunuz. 5. 181 .

ÇALIŞMA KÂĞIDI ÇALIŞMA KÂĞIDI 2 182 .

ÇALIŞMA KÂĞIDI Şiirinizi buraya yazınız. 183 .

Birkaç öğrenci yazılarını aileleri ile paylaşmak üzere görevlendirilir. Öğrencilerden bir önceki yıl yaşadıkları sosyal değişimleri liste hâlinde yazmaları ve bunlardan kendilerini en çok etkileyeni seçmeleri istenir. Öğrenciler yazılarını müzik. “Yetişkinlerin yaşadığı olumlu ve olumsuz değişimler nelerdir?”. 8. kalem SÜREÇ 1. Kelimenin çağrıştırdıkları daha sonra tahtaya yazılır. yaratıcı düşünme TEMEL DİL BECERİSİ : Yazma AMAÇ : Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma MATERYALLER : Kâğıt. DEĞERLENDİRME 4.ZAMANLA DEĞİŞİR HER ŞEY DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. Öğrencilerden. 5. 184 . Akran değerlendirme formu kullanılır. hayatlarını nasıl etkilediğini ve kendilerinde uyandırdığı duyguları anlatan bir yazı yazarlar. iki dakika içinde “değişim” kelimesinin çağrıştırdıklarını defterlerine yazmaları istenir. Ailelerden. sınıfa gelerek ilk gençlik yıllarına ait tecrübelerini paylaşmaları istenir. 3. 2. 4. resim veya dansla destekleyebilirler. Öğrencilerin yazıları okul panosunda veya dergisinde yayımlanır. 9. kısa hikâye veya şiir türünde de olabilir. güzel ve etkili kullanma. Not: Güdümlü yazma yöntemi kullanılır. Yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği kullanılır. Öğrenciler. 7. Yazı. “Hayatınızda bir değişiklik olduğunda ne hissedersiniz?” gibi açık uçlu sorular sorularak tartışma ortamı oluşturulur. eleştirel düşünme. Öğrencilere. değişimin ne olduğunu (değişimi tarif eden). “Değişimi reddedebilir miyiz?. 6. 5.

DİL BİLGİSİ ETKİNLİKLERİ 185 .

güzel ve etkili kullanma AMAÇ : Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve MATERYALLER uygulama : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Bir metin belirlenir. Öğrenciler iki gruba ayrılır.ÇİÇEKÇİ DERS : Türkçe SINIF : 6. Öğrenciler çiftçi rolünü üstlenir. Çiftçiden pazarda satmak üzere ürünlerini iki çuvala yerleştirmesi istenir. Kelime köklerinin/gövdelerinin türünü (isim/fiil) tespit edebiliyor mu? 2. sınıf YAKLAŞIK SÜRE : 20 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. 186 . ikinci grup fiilleri bulmakla görevlendirilir. Birinci grup metindeki isimleri. Çalışma kâğıdı kullanılır. Öğrenciler verilen metindeki isim ve fiilleri ayırarak çuvallara yerleştirir DEĞERLENDİRME 1.

Kokulu. Beslendiği toprağından utandı. Bıraktı kendini rüzgârlara. Aşağıdaki metni okuyarak ona yardımcı olur musun? BİR ÇİÇEK VARDI Bir çiçek vardı. Yaklaştığı güneşten yandı. bu yılki ürünü çuvallara doldurarak pazarda satacaktır. Boyu aşınca bulutları. Kâmil Ozay (Yaralı Bahar) İsim köklerini yazınız.. Uzuyordu damarlarına giden kanla. Fiil köklerini yazınız. çamurdan kurtardı. Komşu olunca yıldızlara. Sonra üşüdü birden. Baktı aşağılara.. Yağmurlarda ıslandı. Güzel. Çekti köklerini. Kirden.. Kendini güneşe akraba sandı. Yaşıyordu topraktan aldığı gıdayla.ÇALIŞMA KÂĞIDI Çiçekçi Hasan. . Büyülü. 187 . tozdan. Isınmak istedi. Yaprakları dağıldı.

…. …………… Beğenilen çalışmalar sınıf veya okul panolarında sergilenir.... …………... Karışık hâlde verilen kelimeler resimlerin içerisine yazılır. …………. Öğrencilerin okudukları herhangi bir kitaptan yirmişer kelime (basit. …………. DEĞERLENDİRME Kelimeleri yapılarına göre gruplandırabiliyor mu? 188 . sınıf YAKLAŞIK SÜRE : 10 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. 3. BASİT …………… …………..GRUPLANDIRMA DERS : Türkçe SINIF : 6. TÜREMİŞ …………. ……….. …………. ………. karar verme AMAÇ : Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve MATERYALLER uygulama : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 1. Öğrencilerden her kelime grubu için bir resim çizmeleri istenir. BİRLEŞİK …………… …………… …………… .…………. 2.…. …………. birleşik ve türemiş) belirlenir. güzel ve etkili kullanma.

KIRIK. Öğrenci. sınıf YAKLAŞIK SÜRE : 20 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. ELİ. Bir öğrenci bankaya giderek seçtiği kelimeleri hesabına yatırır: Örnek. DÖVER. SÖZÜ. BİLGİ. BOĞAZ. Bankanın birleştirdiği kelimeler tahtaya yazılarak sınıfla paylaşılır. GECE. KALE. Kelime birleştirmekle görevli hayalî bir banka kurulur. 4.KELİME BANKASI DERS : Türkçe SINIF : 6. KABI. SU. yaratıcı düşünme AMAÇ : Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve MATERYALLER uygulama : Kelime listeleri SÜREÇ 1. BİÇER. BÖREĞİ. HANIM. İÇİ. KASET. Bir grup öğrenci bu bankada görev alır. AYAK. ÇALAR. güzel ve etkili kullanma. SAYAR. beş dakika sonra bankaya giderek yeni kelimelerini alır. ATA. DEĞERLENDİRME Birleşik kelimelerin anlam özelliklerini kavrayabilmiş mi? 189 . KONDU. 3. 2.

10. 1...Ödevler...... kırdın. pencere......Sen.Ayten.... kalp..... artık hiç kimse inanmıyormuş.kapı..... resim..........Yalancı Çoban.......... 9..... gözlük.Öğretmen..........Bu soru.Derse geç kalan öğrenci....... bilmiyorum..Kitaplarını Ayşe... sonra da gerekli hâl eklerini getiriniz.... 3. kalacaklar.. seni okul....... 14.......... anlamadım... 2. 6..... güzel ve etkili kullanma : Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki boşluklara önce tamlama eklerini... sözler..... sınıf.......Oda.. soru... dolap. birbirlerinin kâğıtlarını değerlendirir....... bahçe. 8. bana ver.................. koyabilirsin...... 2........... DEĞERLENDİRME 1.............NE HÂLDEYİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE KONU: TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe : 6.... dışarıya bakıyorum.............O........... yatağın altında buldum........Ben. oda...... hiç beğenmemiştim........ ilk roman.... 12........ anladık....... kapı... hep. bakışlar.... 11. üç kez vurdu..........Soruya yanlış cevap verdiğimizi öğretmen...... 5...Çocuklar okul.. 7........ Hâl eklerini işlevlerine uygun kullanabiliyor mu? 190 .... cevap.. 4..........Misafirler siz................ sınıf : 25 dakika : Tamlama ve Hâl Ekleri : Türkçeyi doğru...... oynuyorlar.... bekliyorum..... yapamadın mı? 15...Yazar.... 13.. Öğretmenin verdiği cevaplar doğrultusunda öğrenciler.

DEĞERLENDİRME 1...... 7....... oğul.... kömür...“Su.. Tamlama eklerini kavrayabildi mi? 191 .. bizim sınıfta. de gülü de bazen insanı kırar.... bir başka.Eylül. 10...Seksen beşindeki yazar... Yanlışları sınıf ortamında düzeltilir. 2. dört..Anneler.... halk arasında “kara elmas” diye anılır. 9...... 4... o kadar güzel ki......Kış.. okulların açılma günü. 3.Yazar... biz çocukları şaşırtacak kadar çoktur... güzel ve etkili kullanma : Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki boşluklara tamlama ekleri yazarak belirtili isim tamlamaları yapınız. sokak... 2.......... Öğrencilerin verdiği cevaplar kontrol edilir.....” diyor..... sabır...... beklenen ilgiyi gördü.. kitap.. anılarında “Yaşlılık..Onlar. 6. var mıdır?” diye sordu öğretmenimiz..... söz. renk.... 1..Dost..Zonguldak. orta....TAMAMLAMA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE KONU TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe : 6 sınıf : 25 dakika : İsim Tamlaması : Türkçeyi doğru... 5.. 8.. tat......... geldi işte.....Ahmet Bey...

... Yanlışları sınıf ortamında düzeltilir...................... 3... 2............ 5..NEREYE? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE KONU TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe : 6.......... sınıf : 15 dakika : Sıfat : Türkçeyi doğru........... geçiyordu.. 192 ... geçti........... yaşıyordu güzel başka kısa hızlı hızlı yalnız DEĞERLENDİRME Öğrencilerin verdiği cevaplar kontrol edilir. bu güzel yerde ........... güzel ve etkili kullanma : Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Yanda verilen kelimeler hangi boşluklara yazılırsa sıfat görevi üstlenir? 1. düşüncelere saygı gösteren hayata .... arabalar yanımızdan ......... günlerim hep burada .... bakar............ konuşur ve .. 4.................................Uzun boylu ve ..... cümlelerle derdini anlatır............. adam.....

......................................... .. 1..................................... 5..............Okulun bahçesinde toplanan bütün öğrenciler sınıflarına girmeyi bekliyor......... 8.....................................Denizden topladığı birkaç taşı çalışma masasının üzerine bıraktı....... 2. güzel ve etkili kullanma AMAÇ : Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Cümlelerdeki sıfatları örnekteki gibi değiştirerek zamire dönüştürünüz.......................Bir adam karşı caddeden bize doğru geliyordu...... .............................................. Zamir ve sıfatları işlevlerine uygun kullanabiliyor mu? 193 ..................... 7........................................Kimi insanlar yeşil alanların korunması konusunda oldukça duyarsız..................Bu küçük şehirde hiçbir sinema açık değilmiş.......................................... Son günlerde okuduğum kitapların birçoğunu okulun kütüphanesinden aldım.............................. ...................... 3......... Yanlışları sınıf ortamında düzeltilir....................................................................................... 6..........................................Sıfat TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru.................................... ........ ........................ 4...................Kaç arkadaş senin bu görüşüne destek verdi? ........................................................ 9..................................................Senenin başında işlediğimiz pek çok konuyu tekrar etmemiz gerekli............ Öğrencilerin verdiği cevaplar kontrol edilir...............DÖNÜŞTÜRME DERS : Türkçe SINIF : 6 sınıf YAKLAŞIK SÜRE : 25 dakika KONU : Zamir .................. 1.................................................................. Örnek: Son günlerde okuduğum birçok kitabı okulun kütüphanesinden aldım.......................... .........................Bazı arkadaşlarım benim bu konuda önyargılı olduğumu söylüyor..... 2......... ......Hangi geziye katılmayı düşünüyorsun? ..

sınıf YAKLAŞIK SÜRE : 10 dakika TEMEL BECERİLER : Türkçeyi doğru. karar verme AMAÇ : Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Çalışma kâğıdı dağıtılarak öğrencilerden buradaki fiilleri yapılarına göre gruplandırmaları istenir. DEĞERLENDİRME Fiilleri yapılarına göre gruplandırabiliyor mu? 194 .BİRLEŞİK FİİLLER DERS : Türkçe SINIF : 7. güzel ve etkili kullanma.

ÇALIŞMA KÂĞIDI görememek Abayı yakmak gözlemek sormak çözülmek bakakalmak görmek alınmak Yardım etmek taşlaşmak Göze girmek Selam vermek sevinmek ……… ……… ……… ……… Basit Fiiller ……… ……… ……… ……… Birleşik Fiiller ……… ……… ……… ……… Türemiş Fiiller 195 .

............... Bu yüzden okula gelmedi............................ gittim...... sarı saçlı bir çocuk geliyor.................. yürü................ Eve git…… kitaplarımı alacağım.............. dün bir kazak almış.................. İlkbaharda aç........... gör….............. Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor.......... sağlık için çok faydalıdır....... Karşıdan uzun boylu................ odada yüksek sesle konuşulmaması gerekir......... Dün biraz rahatsızmış... DEĞERLENDİRME Fiilimsi eklerini işlevlerine uygun olarak kullanabiliyor mu? 196 ............................................ zaten biliyordum.... Ali yarın okula gelmeyecek.......... Eski mahallemize git............. . çok şaşırdım................... O kazağı bugün giymiş............ hikâyeyi dikkatle dinledim............. Ben o filmi daha önce gördüm. Ali’nin [yarın okula gelmeyeceği]ni biliyorum....... Bizim ders çalış............................................................................TAMAMLA VE BİRLEŞTİR DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ Türkçe :8 : 20 dakika : Türkçeyi doğru. Çocuk annesini gör….......................... ........... Onun anlat............ Bazı güller kurutulmuş........... Örnek: Ben biliyorum...... eve gider……........ O........ .................. Dersten sonra eve yürü.... hemen geriye döndü. Yarın gece televizyonda bir film gösterilecek..................... yolda arkadaşıma rastladım.... arkadaşlarıma uğrarım................... O beni gör................... onun boynuna sarıldı.................................................................. çiçekler ne kadar güzel! Onu birden karşımda gör............................... Aşağıdaki cümleleri uygun fiilimsi ekleriyle birleştirip tek cümle olarak yazınız................................................................... güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama : SÜREÇ Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz................................. Her sabah yarım saat yürü......... O çocuk benim arkadaşım....................... O gülleri vazoya koymuş............. Sizin benden hiç hoşlan..................... Okuldan çık…................. .. ...

ister istemez. Fiilimsilerin olumsuz biçimleri yoktur. günlük hayatta yaşanan pek çok şeyi de o kitaplara katarız. ( ) 2. Fiilimsilerden sonra hiçbir ek gelmez. “Bazı yazarlar. yanlış olanın yanına (Y) işareti koyunuz. ( ) 5. Oluşturulan bir roman kahramanı ne kadar karmaşık olursa olsun gerçek bir insan gibi olamaz. ( ) 7. ( ) 6.DOĞRU MU. Fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir. bir zamanlar gazetede şöyle bir söz okumuştum: “Hiçbir şey hayat kadar ilgi çekici olamaz. cümleye zaman ve durum anlamı katar. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D). YANLIŞ MI? DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe :8 : 20 dakika : Türkçeyi doğru. Fiilimsi olan cümlelerde genellikle birden fazla yargı bulunmaktadır. masalarının başına oturup gerçek dünyayı hatırlamaktan başka bir şey (zarf fiil) (isim fiil) yapmazlar. Onların yazdıkları birçok kitap aslında gerçek hayatlarımızdaki unutuşlarımızı ele alır. Bizler kitapları okurken. Fiilimsiler cümle içinde isim. Ancak hepimiz bir kitabın ilk sayfasını açar açmaz oradaki kahramanların gerçek olduğuna inanmaya başlarız. Fiilimsi eki almış bazı kelimeler isim görevinde kullanılır. ( ) 10. sıfat ve zarf görevlerinde kullanılır. Fiilimsiler her zaman cümlenin ortasında bulunur. Zarf fiiller. Belki de yazarları unuttuklarımızı bize hatırlattıkları için çok severiz. Sonra da içine girdiğimiz bu masal dünyasında doya doya gezeriz. kitaplar hariç…” DEĞERLENDİRME Fiilimsi türlerini kavrayabilmiş mi? 197 . ( ) 4. Çok iyi hatırlıyorum. Bazı filimsi ekleri biçim olarak zaman ekleriyle benzerlik gösterir. ( ) 9. ( ) 8. ( ) 1. Fiilimsiler yardımıyla çok uzun cümleler kurabiliriz. Aşağıdaki cümlelerde fiilimsilerin altını çizip hangi tür fiilimsi olduklarını yazınız. ( ) 3.

(-ken) Ben sınava hazırlanırken arkadaşlarım da televizyon seyrediyordu. (-madan) Kapının zili çaldı.(-ken) Sabah başlayan yağmur hiç durmuyor. (-ıp) Şemsiyesi yere düşmüştü..BİRLEŞTİRELİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. (-ır .. (-arak) Sen bizim eve geldin.. (-dıkça) Eski eşyalarımı karıştırıyordum. -mez) Eve gideceğim ve çantamı alacağım. (-ınca) Eve git. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki cümleleri yanlarındaki zarf fiil eklerini kullanarak birleştiriniz. sürekli yağıyordu. (-alı) DEĞERLENDİRME Zarf fiilleri işlevlerine uygun olarak kullanabiliyor mu? 198 . O zamandan beri çok mutluyum. O sırada arkadaşlarım televizyon seyrediyordu. Eğildi ve onu yerden aldı. Tam o sırada çocukluk günlerimi hatırladım. Çevremiz her geçen gün daha da kirleniyor. Bununla birlikte insanların sağlığı da bozuluyor. o zaman çok korktum. Örnek: Ben sınava hazırlanıyordum. Hemen bana telefon et..

” ………………………………………………………………………….. duvar olmaz. annesinden ödevlerine yardım etmesini istedi. ………………….” dedi..” der. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama : : SÜREÇ Aşağıdaki cümleleri fiilimsi eklerini kullanarak dolaylı anlatım cümlesine dönüştürünüz..” dedim. …………………………………………………………………………………… Arkadaşıma “Sınavın ne zaman olacağı hakkında hiçbir bilgim yok. Örnek: Ayşe.…………………………………………………………… Kırlardaki güzel çiçekler “Renklerimiz ne kadar da canlı değil mi?” diye sordu. ………………………………………………………………………………… Çocuklar hep bir ağızdan bana sordular: “Bütün bu güzel dergiler senin mi? ” …………………………………………………………………………. Bir atasözümüz şöyle der: “Yalnız taş. Ayşe. …………………………………………………………………………………. Ünlü bir tiyatrocumuz “Hayat bir sahnedir. öğrencilere “Biraz sonra sizlere ilginç bir olay anlatacağım. Öğretmen. annesine “Benim ödevlerime yardım eder misin?” dedi. DEĞERLENDİRME Fiilimsi eklerini işlevlerine uygun olarak kullanabiliyor mu? 199 ..DOLAYLI ANLAT DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ Türkçe 8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru.

Uzmanlar. Oysa isim fiiller. Ateş yakmak isteyen gençlerden birisi çakmak istemek için yanımıza geldi. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler isim mi. avlanmak için denize çıkan balıkçıları görüş mesafesi konusunda uyardı. İş makinelerinin yaygınlaşması kazma. fiilimsi midir? Niçin? Örnek: Niçin kondun a bülbül / Bahçemdeki asmaya (Bu cümledeki “asma”. Ekmek alması için babasının verdiği parayı düşürmüş.) Bu bölgede güzelliğiyle ünlenen birçok çağlayan bulunmaktadır. Birçok yazar bu şehrin güzelliklerini kitaplarına konu etmiş. Tarlalarına buğday ekmek isteyen çitçiler yağmurun yağmasını bekliyor. eylemlerin adıdır. Senin bu konudaki görüşlerine kesinlikle katılmıyorum. Besinleri dondurma onları uzun süre saklamak amacıyla kullanılan yaygın bir yöntemdir.BENİM GÖREVİM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe :8 : 40 dakika :Türkçeyi doğru. Baharın ilk günlerinde çokça yenilen dondurmanın sağlık için bazı sakıncaları olabilir. fiilimsi değil isimdir. kürek gibi el aletlerinin pabucunu dama attı. DEĞERLENDİRME Fiilimsiyle isim fiil arasındaki farkları kavrayabilmiş mi? 200 . çünkü bir varlığı karşılıyor.

Tren istasyonunda beklerken tanıştığımız bu adamı hepimiz tanıdık. Bu koskoca şehirde tanıdık bir yüze rastlayamamak benim için çok doğaldı. Altın gibi sararmış yapraklara basa basa küçük bir dağ yolundan ilerliyoruz. Okulumuzun düzenlediği bu önemli toplantıda. 19 Mayıs törenleri için hazırlanan öğrenciler. öğrencilerin geleceği tartışılacakmış. geleceğini söylemesine rağmen gelmedi. her sabah denize doğru uzanan geniş bir yolda. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri ve aldıkları ekleri inceleyiniz. hiçbir zaman tükenmez. benim tanıdığım kasaba olmaktan çıkmıştı. koşar adım yürüyorlardı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların bütün yaprakları sararmış. Arkadaşım. yavaş adımlarla saatlerce koşar. dergilerde yazdığı çocuk şiirleriyle tanınmış. (zaman eki) Tanınmış bir yazarla karşılaştınız mı hiç? (sıfat fiil eki) Yarın öğleden sonra arkadaşım gelecek. Eklerin adlarını yazınız. O. Yarın öğleden sonra gelecek arkadaşımı uzun zamandır görmemiştim. Zirveye giden yolda tükenmez bir azimle çalışmak gerekir. Çarpık yapılaşmayla bu güzelim yer. Başarıya susamış bir insanın kazanma azmi. DEĞERLENDİRME Fiilimsilerin işlevlerini kavrayabilmiş mi? 201 .BENİ FARK ET! DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe :8 : 25 dakika : Türkçeyi doğru. Örnek: O.

İngilizce öğretmenimiz daha ilk derste “Yabancı dil öğrenmek isteyen bir kişi. Yazarın anlattıkları kendi çevresinden izler taşıyor. Kırlardan topladığımız çiçekleri masanın üzerindeki vazoya koyalım.DEĞİŞTİR DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ : Türkçe :8 : 40 dakika : Türkçeyi doğru. DEĞERLENDİRME Sıfat fiillerin işlevlerini kavrayabilmiş mi? 202 . Annem.” der.” dedi. Örnek: Yazarın anlattığı hikâyeler kendi çevresinden izler taşıyor. Senin yazdığın şiirler bence çok etkileyici. Bir atasözümüz “Erken kalkan kişi yol alır. Karşı kaldırımda yürüyen adam bizim öğretmenimiz değil mi? Size önerdiğim kaynaklara mutlaka bakın. yiyeceklerin üzerini her zaman kapalı tutmalıyız. Hayatta yaşanan şeyler bazen rastlantı olabilir. öncelikle ana dilinin inceliklerini çok iyi bilmelidir.” Evimizin penceresinden bahçede top oynayan çocukları seyrediyorum. Kitabın ilk cümlesi şöyleydi: “Uzaklardan gelen insanların anlatacağı şeyler vardır. ancak romanda anlatılan şeyler tutarlı olmalıdır. güzel ve etkili kullanma : Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama SÜREÇ Aşağıdaki cümlelerdeki sıfat fiilleri isim yapınız. derdi.

bir grup çalışması olarak düzenlenir. 2. 4. Kartların öğrenciler tarafından rahatça görülebilmesi için dosya kâğıdı büyüklüğünde olması gerekir. Kartlar her bir sayfaya cümlenin bir ögesi gelecek şekilde kesilir. Bu etkinlikte kullanılacak cümle örnekleri. Öğrencilerin verdiği cevaplara göre kartların arkası çevrilir ve konu. kartların arka yüzleri DEĞERLENDİRME Cümlede vurgu ile ilgili kuralları uygulayabiliyor mu? 203 . güzel ve etkili kullanma : Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama : Kartlar SÜREÇ Bu etkinlik.BİZ BİR CÜMLEYİZ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER AMAÇ MATERYALLER : Türkçe :8 : 25 dakika : Türkçeyi doğru. sınıfın düzeyine uygun olarak kolaylaştırılıp zorlaştırılabilir. öğretmen ve öğrenciler tarafından aşağıdaki örneğe benzer kartlar hazırlanır. “Hangi arkadaşlarınız yer değiştirirse zarf tümleci en önemli öge hâline gelir?” gibi sorularla anlamın/vurgunun nasıl değiştiği öğrencilere görsel olarak verilmeye çalışılır. Öğrencilere cümlenin ögeleri ve cümlede vurguyla ilgili temel bilgiler verildikten sonra. cümlenin ögelerinin daha iyi kavranması amacına yönelik olarak sınıf ortamında. 5. “Bu cümlede olayın gerçekleşeceği ‘yer’i vurgulamak istersek cümlede nasıl bir değişiklik yapmalıyız?”. Kürsüye veya tahtaya davet edilen öğrenciler tarafından bir düzen içinde tutulur. Öğrencilere “Bu cümleyi nasıl düzenlersek ‘zaman’ kavramı cümlenin en önemli ögesi hâline gelir?”. çeşitli yer değiştirmelerle pekiştirilir. 3. 1 Ünlü yazar 2 yarın sabah 3 kitap fuarında Kartların ön yüzü 1 Özne (Kim?) 2 Zarf tamlayıcısı (Ne zaman?) 3 Yer tamlayıcısı (Nerede?) 4 Belirtili nesne (Neyi?) 5 Yüklem (Ne yapacak?) 4 son kitabını 5 imzalayacakmış. Etkinlikte şu aşamalar izlenir: 1.

OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 .

205 . kitap okumaktan hoşlanmayan öğrencileri kısa. zihinsel ve duygusal durumları göz önünde bulundurulmalıdır. okuma alışkanlığı ve sevgisi kazanmış bir öğrencinin diğer derslerde de başarılı olacağı açıktır. düşünce yapısı ve olumlu/olumsuz yönlerini belirlemeleri konularında yol göstermelidir. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında zekâ seviyesi. okuma süresi vb. öğrenciyi. algılama. Öğrencinin seviyesini gösteren bilgi formu. Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesinde sınıf kitaplıkları da oldukça önemlidir. Okuma gelişim dosyasında. yapıcı eleştirilerde bulunma gibi beceriler kazandırılabilir. evde kitap okuma saatleri düzenlemeleri. onları ödüllendirmeleri ve onlara özel günlerde kitap hediye etmeleri konusunda bilgilendirmelidir. fiziksel ve psikolojik durumu. çocuklarına örnek olacak şekilde kitap okumaları. Öğrenci değerlendirme formları.). Bu amaçla da velileri. düzenlenen yarışmalarda verilen ödüllerle öğrencilerin okuma zevki ve alışkanlığı kazanmaları sağlanmalıdır. cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme. Öğretmen yalnızca. eserlerin planı. öğrencilerin sınıf dışında okuyup okumadıklarını belirleme imkânı verir.OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma. çocuklarıyla okudukları kitapları değerlendirmeleri. okuduğunu daha hızlı ve doğru anlama. Yeri geldiğinde yapılan küçük yardımlar ve özendirmeler. kültürel. Okuma etkinlikleriyle öğrencilere. Öğretmen. Öğretmen. çocuğa ait bir kitaplık oluşturmaları. okuma alışkanlığı kazandırmada velilerle iş birliği yaparak öğrencilere evde de okuyabilecekleri kitaplar önermelidir. Bu nedenle okuma çalışmalarında öğrencilerin sosyal. Yapılan bu çalışmanın verimli olabilmesi için evde okunan kitapların mutlaka sınıfta değerlendirilmesi gerekir. Öğretmen değerlendirme formları. Bütün derslerin okumayı gerektirdiği göz önünde tutulacak olursa. öğrencilere bir kitabı değerlendirmede dikkat edecekleri noktaları. öğrencilerin okudukları kitapları değerlendirmekle kalmamalı. Öğrenme sürecinde okumanın payı büyüktür. farklı duygu ve düşüncelere saygılı olma. Bunun yanında öğretmen. ekonomik. okunan kitapların türü. kelimeleri. toplumsal çevresi. öğrencilerle birlikte bir kitap değerlendirerek öğrencilerin okuyacakları eserleri kendi başlarına nasıl yorumlayacaklarını ve bu eserlerden nasıl yararlanacaklarını göstermelidir. Evde okunan kitapların sınıf ortamında tartışılması öğretmene. Bunun için öğretmenin. Zengin ve düzenli bir sınıf kitaplığı öğrencilerde okuma isteği uyandıracaktır. öğrenciler tarafından doldurulacak okuma gelişim dosyasını dönem sonlarında değerlendirir (öğrencilerin okuma alışkanlığı. kavrama ve anlamlandırma etkinliğidir. ilgisini çekebilecek türde kitaplar okumaya yönlendirmesi gerekir. resimli ve onların ilgisini çekebilecek kitaplar okumaya teşvik ederken okuma alışkanlığı kazanmış öğrencileri de edebî değer taşıyan eserleri okumaya yönlendirmelidir. Öğretmen. • • • • Öğrencinin kimlik bilgisi. çok yönlü ve yaratıcı düşünme. kişisel deneyimi önemli rol oynar. Her öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırılabilir.

Beğendikleri bir bölümü sesli okurlar. Bu tartışmalar sırasında öğretmen her öğrenci için beş altı cümlelik notlar alır. • Grup üyelerinin her biri farklı bir kitap okur ve grup içinde okudukları kitabı tanıtır. 6. Öğrencilerin seviyelerini belirlemede sınıf içi etkinlik ve tartışmalar da önemlidir. Öğrencilere her iki dönem başında uygulanan anketler dönem sonlarında ailelere gönderilir. Gruplar okudukları bir kitabı sınıfta tanıtır. Bu amaçla her on beş günde bir. kitabın özetini ve kitap hakkındaki genel düşüncelerini sınıfla paylaşırlar. Okuma dosyası 8. sınıf öğrencilerinin okudukları kitapları algılama ve değerlendirme seviyeleri ilk beş yıla göre daha üst düzeydedir. sınıfın sonunda öğrencilere verilir. 1-5. Grup üyeleri. Okunan her kitapla ilgili duygu ve düşünceler yer almalıdır.• • Okunan her kitabı tanıtıcı bilgi. onlardan kendilerini okuyucu olarak nasıl gördüklerini anlatan bir yazı yazmaları istenir. yazarları ve okuma seviyelerini tespit eder. Ayrıca öğretmen. Öğrenciler neden bu kitabı seçtiklerini. Bu tartışmalar ve etkinlikler süresince okuma alışkanlığı kazanmış öğrenciler ve her öğrencinin anlama seviyesi belirlenir. öğrencilerin okudukları metni diğer metinlerle ve kişisel deneyimleriyle ilişkilendirme becerilerini tespit eder. değerlendirme formunu doldurarak yapılan sunumu değerlendirir. Bu nedenle öğretmen. Eğitim öğretim yılının ilk ayı öğrencilerin okuma seviyelerini ve okumakta zorluk çeken öğrencileri belirlemede önemli bir dönemdir. Bu öğrenme seyrine bakılarak ailelere yıl boyunca bilgi verilir. • Okudukları kitapları tanıtmaları için dört ya da beş öğrenciye söz verilir. Bu sırada grup üyelerinin her biri söz alırken öğretmen de yapılan sunumla ilgili notlar alır. Öğrencinin yıl içinde okuduğu kitapların isimlerinin yer aldığı liste tutulur. Öğrencilerin doldurdukları değerlendirme formları. sınıflara ait bilgileri içeren “okuma dosyası”nı inceleyerek öğrencilerin sevdikleri türleri. yazdıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Sözlü anlatımda güçlük çeken öğrencilerin kitapla ilgili duygu ve düşüncelerini değerlendirmede. 206 . • Kalabalık sınıflarda öğrenciler gruplara ayrılır ve iki hafta aralıkla bir veya iki grup seçilir. grup tartışmaları ve öğretmenin rehberliği öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine ve ileriye yönelik hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. Öğrencilerin okuma seviyelerini tespit etmek amacıyla. 7 ve 8. Öğrenciler bu şekilde her yıl kendileri için okuyacakları temel kitapların listesini yaparak okuma planı oluştururlar.

.............. 29..................................... 5............................ ...................................................... 12.................. ........................................................................................................................ ........................................................ ............................. .............................................................................................................................................................................. 8................................................................................ .................................KİTAP OKUMA LİSTESİ Kitabın adı Yazarı Okunduğu tarih 1........................................................................................................................................................................................................................... 9..................................................................................................... 2................................. 7....................................................................... 14........... 23........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ... ................. 24........................... ........................................................................................................................................... 10.... .................................................................... 30... 27............................................................................... ............... ............................... .......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................... ... ..................................................................................................................... ........................................ ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................... 28.......................................... ................................................. 26.. 22....................................... 21....... 11.......................................................... 19...................................................... ........................... 207 ....................................................................................................... .............................................................. 18......................................................................................................................................................... ............................. 25..... ..................................................................................................................................................................... . 15................................................................. .................................................................................................................................. ..... ............................................................................................................................................................................................. ............ 13............................................. 20............................ 6............. 3............................................................................................ 16............................................................................................................................................................ 4..................................................................................................... 17.............. ................................................................

.......................... ............................................... ....... 208 Kitabı ben tamamlasaydım . ......................................... ................................yerinde olsaydım ....... .................. ...... ................... ... ................. ........................................................................ ..... Kitabı ben yazsaydım .............................................................................................................................................................................................................KİTAP OKUMA BALONU Bu kitapta en çok beğendiğim bölüm ☺ Kitabı okurken hissettiklerim Ben......................................................................................................... ............................. .... ........................................................................................... .......................... ........................................................................ .................. ...................................................... ................ ........... ..................................... ........................................ ..................................................... ...................................................... Kitapta beğenmediğim bölüm ............ ............................................... .............. ................................ ............................ ........................................... En sevdiğim kahramanlar Ana fikri belirleme .................................... ...... ............ .................. .................................................................................................................... ....... .........................

HİKÂYE /ROMAN OKUMA FORMU Kişisel Bilgiler Öğrencinin adı soyadı: Sınıfı Nu : : Kitapla İlgili Bilgiler Kitabın adı : Yazarı Türü : Okumaya başladığım tarih: Okumayı bitirdiğim tarih : Sayfa sayısı : Aynı yazardan okuduğum diğer kitaplar: Kitapla İlgili Duygu ve Düşünceler Konusu: : Yayınevi. basım yılı ve yeri: Kahramanlar: Beni en çok etkileyen kahraman ve özellikleri: Olayın geçtiği yer: Olayın geçtiği yerlerden birini kendi cümlelerimle anlatıyorum: Kitapta anlatılanların gerçekte olup olamayacağı ile ilgili düşüncelerim: 209 .

Kitaptan çıkardığım sonuç: En çok sevdiğim bölüm: Kitaptaki . Kitapta en çok beğendiğim cümle veya paragraf: Kitapta geçen bilmediğim kelimeler ve anlamları: 210 ...... Kitabı ben tamamlasaydım. bölümü değiştirip şöyle yapardım: Ben . Kitabı beğendim/beğenmedim. çünkü...yerinde olsaydım.....

.DÜŞÜNCEYE DAYALI KİTAP OKUMA FORMU Kişisel Bilgiler Öğrencinin adı soyadı: Sınıfı Nu : : Kitapla İlgili Bilgiler Kitabın adı : Yazarı Türü : Okumaya başladığım tarih: Okumayı bitirdiğim tarih : Sayfa sayısı : Aynı yazardan okuduğum diğer kitaplar: Kitapla İlgili Duygu ve Düşünceler Konusu: Kitapta anlatılanları kısaca şöyle ifade edebilirim: Kitaptan çıkardığım sonuç: Sevdiğim cümleler : : Yayınevi. basım yılı ve yeri: Kitabın niçin yazıldığı hakkındaki düşüncem: Kitapta en çok beğendiğim cümle veya paragraf: Kitabı beğendim/beğenmedim. Bu kitabı okumakla ne kazandım?: Kitapta geçen bilmediğim kelimeler ve anlamları: 211 . çünkü..

çünkü... Kitabı okurken hissettiklerim: Kitapta geçen bilmediğim kelimeler ve anlamları: Kitapta beğendiğim şiir: 212 . Ben şairin yerinde olsaydım..ŞİİR KİTABI OKUMA FORMU Kişisel Bilgiler Öğrencinin adı soyadı: Sınıfı Nu : : Kitapla İlgili Bilgiler Kitabın adı : Şairi : Yayınevi.. basım yılı ve yeri: Okumaya başladığım tarih: Okumayı bitirdiğim tarih : Sayfa sayısı : Tutarı : Kitapla İlgili Duygu ve Düşünceler Kitaptaki şiirlerde işlenen temalar: En çok sevdiğim şiirler ve sebebi: Kitaptan ezberlediğim şiirin adı: Kitabı beğendim/beğenmedim.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 213 .

gözlem formları vb. yazma ve dil bilgisi alanlarına ilişkin performansları çeşitli ölçme araçları kullanılarak ölçülebilir. A. Bu amaçla eğitim ve öğretim süreci başında öğrencilerin derse karşı tutumları. öğretimin değerlendirilmesi ve öğrenme eksikliklerinin belirlenmesidir. Türkçe dersinde ölçme ve değerlendirme. kısaca sistemin onarılmasını sağlamaktır. öğrencileri daha iyi gözlemlemek. Değerlendirmenin temel amacı sistemin doğru işleyip işlemediğini ortaya koymak ve buna dayanarak sistemdeki eksikliklerin tamamlanmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini. Bunlar öğretimin başında. süreçte öğretim ve öğrenme. öğrenme. 2005). Öğrenme süreci içinde.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Eğitim ve öğretim etkinliklerinin en önemli ögelerinden birisi de değerlendirmedir.. başarı testleri. sürecinde ve çıkışında çeşitli ölçme araçlarını kullanabilir ve öğrencilerin kullanmasını da sağlayabilir. farklı amaçlarla. konuşma. öğretim yılı sonunda öğrencilerin nereden nereye geldiklerini görebilmemiz açısından önem taşımaktadır. güvenilir ve doğru bilgiler sunacak (Kutlu ve Ahioğlu. ve Doğan. yazma dil becerileri ile dil bilgisindeki durumları belirlenebilir. performans ödevleri vb. Çoklu değerlendirme yoluyla sağlanan bütüncül bakış ise öğrencinin. değerlendirmek açısından yapılan değerlendirme “süreç değerlendirmesi” olarak ifade edilmektedir. Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılmasıyla da ölçülen özellikle ilgili farklı kaynaklardan bilgi edinilmiş olur. öğretim sürecinde ve sonunda yapılacak değerlendirmelerdir. yapıldığı zamana ve kullanılan ölçüte göre sınıflandırılabilir (Atılgan. eğitim sisteminin belirlenen hedeflere ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. N. Değerlendirme. Bu belirlemeler için tutum ölçekleri. Ayrıca süreç içerisinde öğrenmenin ne ölçüde ve nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla kontrol listeleri. Bunlar amaca. öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine ve ne öğrendiklerinin farkına varmalarına da yardımcı olmaktadır. okuma. öğrenci ürün dosyaları. öğretim açısından yararlı olacaktır. Öğretim sürecinin başında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin veya durumlarının belirlenmesi. Bunlar. gözlem formları. Öğretim sürecinin sonunda yapılan değerlendirmeler ürün 214 . akran değerlendirme formu. Süreç içerisindeki değerlendirmeye öğretmenin ve öğrencilerin birlikte katılması. konuşma. sonuçta çıktılar değerlendirilir. Öğrencilerin. Süreç içerisinde yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla öğretim sürecine ilişkin geri bildirimler alınır ve varsa öğrenme eksiklikleri tamamlanır. öz değerlendirme formu. Değerlendirmenin farklı türleri vardır. Türkçe Dersinde Ölçme ve Değerlendirme Türkçe dersinin öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirme uygulamaları üç boyutta ele alınabilir. farklı zamanlarda ve farklı ölçme araçları kullanılarak yapılabilir. Öğretim sürecinde değerlendirme iki amaçla yapılır. öğrenmenin hangi boyutunda eksiklikleri ya da yanlışlıkları olduğunu belirlemek ve bunları gidermek açısından yararlı. Öğretmenler eğitim öğretimin başlangıcında. Burada yapılacak değerlendirme. dinleme. Ayrıca bu uygulamalar. Amaca ve zamana göre yapılan değerlendirmelerden bir diğeri de çıktıların (başarının) değerlendirilmesidir. dinleme. H. herhangi bir durum hakkında bütüncül bir bakış açısını ve çoklu değerlendirmeyi de beraberinde getirir. Bu türde bir değerlendirme için izleme amaçlı testler. araçlar kullanılır. kullanılabilir. Kan. dereceli puanlama anahtarları gibi araçlar kullanılır. 2006). Bu değerlendirme de öğrencilerin öğretim süreci sonundaki başarılarının belirlenmesi amacıyla yapılır.öğretme sürecinin daha etkin geçmesine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla. okuma. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. öğretim sürecinin başında girdiler.

Burada öğretmen birden fazla araçla öğrenci başarısı hakkında daha gerçekçi değerlendirmeler yapacaktır. öğrencilerin süreç içerisindeki performanslarındaki gelişimleri izlenir. Türkçe dersinde öğrencilerin bir döneme veya yıla ait genel başarılarını değerlendirmek için çeşitli soru formatlarının kullanıldığı başarı testleri kullanılarak ürün amaçlı değerlendirmeler yapılabilir. Öğrencilerin belirlenen hedefe ulaşıp ulaşmadığının yanı sıra öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğinin belirlenmesi de önemlidir. Değerlendirme sürecinde öğrenci başarısının değerlendirilmesinde birkaç yöntemin bir arada kullanılması da yararlı olacaktır. Süreç değerlendirmesinde. öğretimin geliştirilmesi için düzenlemelerin yapılabilmesi ve önlemlerin alınabilmesi açısından önemlidir (Tekin. Değerlendirme sürecine öğretmen ve öğrenci birlikte katılmaktadır. Yukarıda da değinilmeye çalışıldığı gibi Türkçe dersinde. aynı zamanda öğretimin verimliliği hakkında da bilgi verir. Eğitimin aksayan ve eksik yönlerinin belirlenmesi ise geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi. Türkçe dersinde uygulanan sistem. Böylece öğretimin aksayan ve eksik yönlerini tespit etme olanağı elde edilir. çoklu bir değerlendirme sistemidir. 1991). öğrencinin kendisi ve akranları. öğretmeni ve kurumlarca hazırlanan araçlarla bilgi elde edilir. 215 . velisi. öğrencilerin neler öğrendikleri ölçülür. Ölçme ve değerlendirme yoluyla elde edilen bilgiler sadece öğrenenin kazanımlarını yansıtmakla kalmaz. Ayrıca başarı testleri yanında öğrenci ürün dosyaları ürün değerlendirme amaçlı olarak kullanılabilir. testler akran / grup öğretmen öğrenci kendisi anne baba / veli Şekilde de görüldüğü gibi öğrenci hakkında. hem süreç değerlendirmesi hem de ürün değerlendirmesi birlikte yapılmalıdır.odaklı değerlendirmelerdir. Ürün değerlendirmesinde ise programda belirlenen kazanımların öğrenciler tarafından ne ölçüde kazanıldığı. Ürün odaklı değerlendirmelerde genellikle başarı testleri kullanılmaktadır.

.. az zamanda güvenirliği ve kapsam geçerliği yüksek testler hazırlanabilmesidir..... 2. Bu çeşit bir soruyu cevaplandıracak bir öğrenci. bir testin puanlanabilen en küçük birimidir. Bu madde türünde sorular çok dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır.. • Sınavdaki sorular başka sorulara ipucu olmamalıdır. cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. maddelerin birleşmesinden oluşur. bir soru kökü ve bunu izleyen bir seri olası cevaplardan oluşur...DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ Türkçe dersinde yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmaları. ÖRNEK: 1....... Ayrıca bilgiyi hatırlama düzeyinin yanı sıra daha karmaşık olan düzeylere kadar........ • Soru cümlesi. verilen açıklama ve soru köküne göre en uygun veya doğru cevabı seçer.... ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır.. öğrenme eksikliklerini tamamlamak amacıyla kullanılacaktır. Çoktan seçmeli testler. Soru kök.... Ancak..’dir/dır. Bir sorunun doğrudan yöneltilmesi cümle tamamlamadan daha etkili olacaktır... Hikâyedeki kahramanlar.. b) ..... daha karmaşık konuları bu maddelerle ölçmek mümkün değildir.. genellikle soru şeklinde ifade edilir.. 2... Aşağıda Türkçe programı kazanımlarının değerlendirilmesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılabilen bazı ölçme araçları ve yöntemleri hakkında kısa bilgiler ile form örnekleri verilmiştir: 1.... Bu cevaplar cümle tamamlama.. • Sorunun cevabı kesin olmalıdır. hedef davranışların 216 ..... diğeri eksiltili cümle türündedir. Bu maddeler için standart bir puanlama anahtarı oluşturulmalıdır.... a) .. davranışları arasındaki farkı kısaca açıklayınız.... Bu avantajlardan en önemlisi. Metindeki kahramanların .. çünkü çoktan seçmeli testlerin birçok avantajı vardır.. Kısa Cevaplı Maddeler Öğrencilerin bir konuya ilişkin salt bilgi basamağındaki bilgilerini ölçmek amacıyla kullanılır... Birisi soru cümlesi. tanımlama... kısa açıklamalar ya da tablo / grafik ile açıklamalar şeklinde olabilir..... • Bir sorunun ifadesinde.. Değerlendirmeler sırasında esnek olunmalıdır. • Her soru.. Çoktan Seçmeli Maddeler Çoktan seçmeli maddeler.. eğitim ve psikolojide çok sık kullanılan ölçme araçlarındandır..... c) . Kısa cevaplı maddeleri puanlamak kolaydır. “Ne zaman?” “Neler?” gibi sorular bu amaçla sorularak cevaplar istenebilir.. Kısa cevaplı sorular iki türlüdür........ Puanlama anahtarı hazırlanırken üzerinde fazla durulmamış cevaplarla karşılaşılabilir.. Madde. Çoktan seçmeli testler. Öğrencilere “Kim?”. Kısa cevaplı sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: • Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır.... sorunun cevabının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir.. öğrenci başarılarını belirlemek.. “Ne?”.

C) Yaşam şartları değiştikçe insanların düşünceleri de değişir. değiştiğimi sananlar beni anlamamış. Tamamlatma yerine soru formatı kullanılmalıdır. Öğrencinin sorunun cevabının başka bir sorudan bulması engellenmelidir. (OKS 2006) 217 . şimdi eskisi gibi düşünmüyorum. Çok ayrıntılı veya çok kapsamlı bilgileri içeren sorulardan kaçınılmalıdır. Çoktan seçmeli testlerin bir diğer avantajı ise büyük gruplara rahatlıkla uygulanabilmesidir. (OKS 2003) “Ben fikrimi değiştirdim. B) Sorunlar azaldıkça mutluluk artar. Olumsuz ifadelerden kaçınılmalıdır. Kıyıda köşede kalmış bilgilerden kaçınılmalıdır. Mümkün olan en kısa anlatım kullanılmalıdır.” diyen adam az görülür. Nesnel ve güvenilir puanlama sağlar. Bu testler aynı anda derse ilişkin farklı konuların ölçümünü sağlar. Seçeneklerin mantıksal veya sayısal sıralanmasına dikkat edilmelidir. Ana fikir seçeneklerde değil. Doğru cevaplar seçeneklere eşit dağıtılmalıdır.” derler. Seçeneklerde “hiçbiri”. dün de böyle düşünüyordum. Doğru cevaba ipucu verilmemelidir. C) İnsan tek başına yaşayamaz. Çoktan seçmeli test soruları hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sorular sınav kapsamına uygun olmalıdır. Tek bir doğru seçenek olmalıdır. madde kökünde verilmelidir. (Şükrü Erbaş) Bu dörtlükte vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşamı anlamlı kılan dostluklardır. Cevapları kitaplarda bire bir yer almayan sorular sorulmalıdır. Seçeneklerin uzunlukları eşit olmalıdır. Dil bilgisi – yazım kurallarına uyulmalıdır. ÖRNEK: Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim. testle belirlenir.ölçülmesinde oldukça büyük bir beceriye sahiptir. Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak. Bugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile: “Ben değişmedim. Her bir soru bir tek kazanıma yönelik olmalıdır. Ne bir dostunuz var acınızı alacak. Her bir soru öğrencilerin öğrenmeleri açısından önemli bilgi ve becerileri yoklamalıdır. D) Birlikte yaşamanın temelinde sevgi vardır. Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanlar düşüncelerini ifade etmekte çoğu zaman güçlük çekerler. Puan dağılımı değerlendiren kişi tarafından değil. “hepsi” ifadeleri kullanılmamalıdır. Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu. Cevabı kişiye göre değişen sorulardan kaçınılmalıdır. D) Fikirleri değişse de insanların bunu dile getirmesi zordur. B) İnsanların düşüncelerinde günden güne değişiklikler görülebilir.

Eşleştirme Maddeleri Eşleştirme maddeleri bir sütundaki soruların diğer sütundaki cevaplarla. Bu madde türlerinin hazırlanması oldukça kolaydır.. • Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır. Benzer seçeneklerin iki ya da daha fazla maddede kullanılabileceği durumlarda tercih edilmektedir. 1. cinler cirit oynarken eski hamam içinde. . Anası. Öğrencinin okumak için harcayacağı zamanı azaltır. entari İki yüz elli kiloya eşit olan ağırlık ölçüsü. Metinle ilgili ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Ne?.. mevcut bilgilere bağlı olarak doğru mu yanlış mı olduğunun belirlenmesinin istendiği madde türüdür. 218 . Bu maddeler. • Cevap listesi. ifadenin yanına “D”.. Allah’ın kulu çokmuş. ellerini sıcaktan soğuğa vurdurmazlarmış.. Zaman zaman içinde.... yanlış olduğunu düşünüyorsanız “Y” yazınız. kalbur saman içinde. Eğer ifadenin doğru olduğuna inanıyorsanız. bir kavramın ilişkili olduğu diğer kavram ya da kavramlarla vb. önemsiz. varlıklı bir ailenin güzel bir kızı varmış. ÖRNEK: Bir varmış.. Etkili ve nesnel bir puanlamaya imkân sağlar.3. rakam. 2. ……….... dil ile tarif edilmez ki edeyim. Metnin türü destandır. çoğu zaman yanlış cevapların doğru cevaplardan daha güvenilir olması nedeniyle eleştirilere maruz kalmaktadır. Metinin girişinde kullanılan kalıp ifadeler tekerlemedir. Eşleştirme maddeleri “Kim?. ufak tefek şeyler. sayı. babası gözlerini gözlerinden ayırmaz. Bu tarz maddelerin nasıl yazılacağına ilişkin birçok öneri bulunmaktadır. basma 4. öteberi Şaka.. eşleştirilmesi ile yapılandırılır. Nerede?” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. prensiplerin öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılamadığının ölçülmesinde etkilidir. latife Türlü. çeki Üzerinde renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş.. okka Ağırlık ölçüsü. Genellikle eşit olmayan sayıda madde ve seçenek oluşturulmalıdır. Doğru / Yanlış Maddeleri Verilen bir cümlenin. Aksi takdirde öğrenciler tahmin etme eğilimi göstermekte ve tüm maddelerle seçenekleri birbirleriyle eşleştirmeye çalışmaktadırlar. bir kelime listesi ise alfabetik. Eşleştirmeli sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: • Bir eşleme takımında verilen seçeneklerle eşleştirilmesi istenilenler eşit sayıda olmamalıdır. ÖRNEK: Aşağıdaki kelimeleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz. Bu nedenle bu tarz maddeler önerilmemekle birlikte yeri ve zamanı geldiğince ender de olsa kullanılabilir. Kavramların. bir yokmuş..

Öğrencilerde strese neden olabilir ve bu da unutmaya yol açabilir.5. niteliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Ancak. Ayrıca açık uçlu soruların güçlük derecesini tayin etmek de zordur. değişkenler de puana karışır. Cevapları tamamen doğru ya da tamamen yanlış olarak sınıflamak mümkün olmadığından cevapların doğruluk derecesini tayin etmek puanlayıcıya düşer. ilgi ve tutumunu daha ayrıntılı ölçmektedir. • Uzun ve az sayıda soru yerine kısa ve çok sayıda soru tercih edilmelidir. düşündükleri ve hissettikleri ile ilgili değerli bilgiler sağlar. 219 . yazılı anlatım becerisini. genel sorular sorulmamalıdır. Öğrenciden soruların cevabını düşünüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak ifade etmesi beklenir. tarihlerini bilmek zorunda mıdır? Açıklayınız. Bu sınavlarda öğrencilere duruma göre belirli sayıda (örneğin beş) soru sorulur. kitabın belli yerlerinden aynen alınmış ifadeleri içermemelidir. tartışma yeteneği vb. • Sınavdaki sorular birbirinden bağımsız olmalıdır. Sınavlarda açık uçlu sorular öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini. Cevaplama işlemi cevaplayıcının. ………………………………………………………………………………………… Atalarımızın insanlığa hissettiriyor/düşündürüyor? birçok hizmette bulunmuş olması size neler ………………………………………………………………………………………… 6. Görüşme Görüşmeler öğrencilerin anladıkları. ÖRNEK: Bir millete mensup insanlar. Bu sınırlılıkları en aza indirgemek için açık uçlu sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: • Sorular sınırlandırılmalı. Açık Uçlu Sorular Türkçe dersinde öğrencilerin başarılarını değerlendirmek amacıyla öğretmenler tarafından klasik sınavlarda yaygın olarak kullanılan bir madde türüdür. Resmî görüşmeler. Konuşmada akıcılık. Açık uçlu soruların olumlu yönlerinin yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. puanlama işlemi ise puanlayıcının çok zamanını alacağından sorulabilecek soru sayısı sınırlıdır. Puanlamada puanlayıcı kanaati. puanlama işleminde hataya neden olur. • Sorularda ifade ve yazım hataları olmamalıdır. Görüşmeler genellikle öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yapılır. • Sorular mutlaka belli davranışı yoklayan nitelikte olmalı. kendine güven. • Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. Cevabı yazılı olarak ifade etmek zorunlu olduğundan hız vb. güvenilirliği düşüktür ve değerlendirmeler nesnel olmayabilir. Resmî olmayan görüşmeler ise ders sırasında öğrenciye sorular sorularak yapılabilir Sözlü sınavlar öğrenci ve öğretmen arasında sözlü iletişim gerektirir. planlı birtakım soruların sıralanması ile yapılır.

8. ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur. güzel sanatlardaki performansın değerlendirilmesi gibi konularda kullanılabilmekte. duygusal bir hazır oluşluk hâli veya eğilimdir.. çeşitli öz değerlendirme formları kullanılabilir. 2003). öğrencilerin kendilerini değerlendirmesi amacıyla. Tutum bir bireye atfedilen bir eğilimdir. R. Bailey. eleştiri yapma becerisi kazanmalarına yardımcı olunmaktadır. akranlarının çalışmaları hakkında çeşitli kararlar verirler.& Duncn. “Katılıyorum”. 10. 2005). Tutum Ölçekleri Tutum. bu tutumlarını gidermeye yönelik tedbirler alınır (EK 6). bireylerin belli bir kişiyi. 9. Akran değerlendirme Akran değerlendirmede öğrenciler. tüm bilim dallarında eskiden beri en yaygın olarak kullanılan bir bilgi toplama tekniğidir. Akran değerlendirmesi herhangi bir çalışmanın ardından tek bir öğrenci tarafından yapılabileceği gibi birçok kişi tarafından aynı anda da yapılabilir (EK 14). katıldıkları etkinliklere. Türkçe dersinde öğrencilerden öz değerlendirme sırasında istenen.EARGED. herhangi bir ortamda oluşan bir davranışa ilişkin ayrıntılı. herhangi bir araştırmacının. Bir kişinin ölçekten aldığı puan. grubu.7. Öz değerlendirme uygulamaları ile öğrencilere çalışmaları hakkında dönütler verilmekte. Gözlenebilen. EK 15). ortaya konan davranış değil. fen bilimleri. öğretmenin ilk defa girdiği sınıfı tanıması amacıyla tutum ölçekleri uygulanır. “Tamamen katılıyorum”. 220 . Öğrencinin Türkçe dersine ilişkin tutumlarını belirlemek için eğitim öğretim sürecinin başında. performans ödevlerine ilişkin kendilerine soru sorarak güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleridir (EK 12. Likert tipi ölçeklerle. Öz değerlendirme Öğrencilerin kendi çalışmaları hakkında kararlar vermesidir. öğrencilere eleştirel bakış açısı kazandırmakta ve yapılan herhangi bir çalışmayı ölçütlere göre değerlendirebilme becerisinin kazanmasında etkili olmaktadır (Noonan B. Tutumların ölçülmesinde en çok kullanılan yöntem Likert ölçeğidir. “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. Uygulama sonucunda Türkçe dersine karşı olumsuz tutuma sahip olan öğrencilere. karşı eğitim öğretim sürecinin ilerleyen dönemlerinde. Gözlem Gözlem. işlenen metin ve temalara. Eğitim öğretim süreci içerisinde öğrenci performanslarını değerlendirme ve öğrenme eksikliklerini belirleme amacıyla yapılan değerlendirmeler için kullanılan klasik ölçme araçlarından farklı olarak süreç değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Bu ifadeler için. belli amaçlara ulaşmada gerekli becerilerin değerlendirilmesi için veriler sağlayabilmektedir (MEB. kapsamlı ve zamana yayılmış bir resim elde etmek istemesi hâlinde gözlem yöntemini kullanabileceğini ifade etmektedir (Akt. “Kararsızım”. Ayrıca sınıfa yeni gelen öğrencilere bireysel olarak da uygulanabilir. Bunlar kontrol listeleri. ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur. kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen. Matematik. açık uçlu sorular ve dereceli puanlama anahtarları olabilir. ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. Süreç değerlendirmesinde kullanılan akran değerlendirme. davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir. Türkçe dersinde. Böylece her cevaplayıcı.

Türkçe dersinde öğretmenler. Kontrol listeleri Türkçe dersinde. doğru ve çabuk bilgiler sağlamak ve öğrencilerin sınıf içi katılımlarını. 221 . Örnek olarak EK 3’te verilen “Okuma Becerisi Gözlem Formu” incelendiğinde A öğrencisi kazanımları genel olarak kazandığı. Türkçe dersinde öğretmen gözlem yöntemini. x… gibi bir işaret veya kelime ile gösterilmesine olanak veren bir araçtır (Turgut. 1997). Gözlenecek nitelikte belli bir performans var ise iki kategoride puanlama gerektiren kontrol listelerinin kullanılması uygun olmaz. kontrol listelerini ve dereceli puanlama anahtarlarını kullanarak uygulayabilir. Öğrenciler dereceli puanlama anahtarı kullandıkça ürünlerinin sorumluluğunu daha fazla duyarlar. öğrenenin herhangi bir performansını veya ürünü değerlendirmek amacıyla kullanılan bir puanlama anahtarıdır (Mertler. Atılgan ve diğerleri. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın Nedenleri Dereceli puanlama anahtarları. öğrencilerin ders içerisindeki durumları. 2003). Kontrol listeleri. Öğretmen doldurmuş olduğu gözlem formu ile öğrencilerin kazanımları ne derece kazandıklarını ve sınıf genelinde kazanımların ne kadarının kazanıldığı görülebilir.Yıldırım ve Şimşek. dereceli puanlama anahtarları verilmiştir. gösterdikleri performansları. daha önceden geliştirilen veya kendisinin geliştireceği gözlem formlarını. Öğretmen kendi açısından incelediğinde bir daha değinilmesi gereken kazanımları görebilmektedir (EK 1). var. Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmesini kolaylaştırır. Performans düzeyleri ya da ölçütlerin ne derece karşılandığı hakkında bilgi vermezler (Akt. Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. gözlenen performansın belirlenen her bir düzeyi için tanımlamalar yapılır veya puanlar verilir. Gözlem formları. Dereceli puanlama anahtarları. Ayrıca EK 1 ve 2’de dinleme/izleme ile konuşma becerisi gözlem formlarına da yer verilmiştir. kontrol listesi. Dereceli puanlama anahtarlarında. • • • • Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. öğrencilerin performanslarını ölçmek amacıyla sınıf içi ve sınıf dışında her zaman kullanılabilir. 2001). Kontrol listelerinin kullanılması kolay olduğu için öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmeleri amacıyla da uygulanabilir. kapsamlı ve uzun bir sürece dayalı olarak. herhangi bir konu ya da beceriye ilişkin performansı oluşturan elementlerin ne kadarının öğrenciler tarafından gösterildiğinin belirlenmesi için uygun bir tekniktir. Kontrol listeleri gözlenecek performansın varlığının evet. D öğrencisinin ise kazanamadığı görülmektedir. durumlar dikkate alınarak doldurulabilir. kazanımları ne derece kazandıkları hakkında bilgiler elde etmek istiyorlarsa doğrudan gözlem yöntemini kullanabilirler. analitik ve bütüncül puanlama anahtarları kullanılabilir (EK 4. çalışma kâğıtlarına verdikleri tepkileri vb. Dereceli puanlama anahtarlarının. öğrenciler hakkında ayrıntılı. öğrencilerde gözlemlenecek performansa veya ürüne göre iki farklı türü. Bu amaçla örnek olarak gözlem formu. Bunun yerine dereceli puanlama anahtarlarının kullanılması daha uygundur (Berberoğlu. 2006) (EK 5). bir kişinin aynı performansı için birçok defa kullanılabileceği gibi birçok kişi için de kullanılabilir. 2006). Kontrol listeleri. EK 8).

• •

Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve ölçütler sağlar. Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi, çocuklarına yardımcı olması konusunda onlara kolaylık sağlar. Ne amaçla geliştirileceğini belirleyin. Nelerin değerlendirileceğini açıkça belirleyin. Yeterlik düzeylerine karar verin. Ödevin ölçmeye çalıştığı kazanımların, ürünlerin veya becerilerin anahtarını oluşturun. Kazanım, ürün veya her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazın. Burada önemli olan düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir.

Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları • • • • •

11. Öğrenci Ürün Dosyaları Öğrenci ürün dosyası, öğrencilerin bir veya birkaç alandaki çalışmalarını gösteren bir çalışma dosyasıdır. Öğrenci ürün dosyası, veli ve öğretmenlerin, öğrencinin gelişimini izleyebilmesine imkân verir. Sınıf içi etkinliklerin bir araya getirilmesiyle oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. Öğrencilerin dönem veya yıl boyunca yaptıkları çalışmaların belli standartlara göre organize edilmiş bir koleksiyonu olan öğrenci ürün dosyası, öğrencinin bir veya birden fazla konu alanında yaptığı çalışmaların sistematik, amaçlı ve anlamlı bir koleksiyonu olarak tanımlanabilir. Kullanım amacına göre içeriği de değişen öğrenci ürün dosyası sergileme, çalışma ve değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Değerlendirme amaçlı öğrenci ürün dosyasında tüm maddeler puanlanır, sıralanır ve değerlendirilir (EK 11; EK 12, 13). Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir? • • • • • • • • • • • • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve öğrenciye kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak, Programa bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek, Öğrencinin gelişimini, kanıtlara dayanarak daha sağlıklı izleyebilmek, Öğrencinin gelecekteki öğrenme etkinliklerine ışık tutmak, Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek, Öğrencilerin, arkadaşlarının gelişimini izleyip birbirlerine yardımcı olmalarını sağlayarak gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç oluşturmak, Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmelerine yardım etmek, Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardımcı olmak, Aile ile iletişimi sağlamak, Ürünü ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak, Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardımcı olmak, Öğrencilerin çalışmalara katılımlarını sağlamak ve bunları değerlendirmektir. 222

Öğrenci ürün dosyasının içeriği nedir? • • • • • • • • • • • • • • • • • • Öğrencilerin yazmış olduğu ödevler (taslak veya son şekli), Araştırmalar, Fotoğraflar, resimler, Ses kayıtları, Grup ödevleri ve projeler, Öğretmen anektotları, Kelime geliştirme çalışmaları, Öğrencilerin mektupları, Öğretmen kontrol listeleri, Öğrencilerin zorlandıkları ve tekrar yapmak istedikleri ödevler, Özel ödevlerin içinden seçtikleri örnekler, Değerlendirme kâğıtları, Kitap okuma listeleri, Okuma gelişim dosyalarıdır. Öğrenci ürün dosyası çalışmalarında öğretmenin rolü nedir? Öğretmen, öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur. Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar. Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği sorumluluğundadır, kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilir. öğrencinin

Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır; ancak değerlendirme ölçütleri baştan belirlenmeli ve bu ölçütler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. Öğrenci ürün dosyası çalışmalarında öğrencinin rolü nedir? Öğrenci ürün dosyası, öğrenciye ait bir çalışma olduğundan, bu çalışmanın en önemli aşamasını, öğrencinin dosyaya hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptaması oluşturur. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait olacaktır. Öğrenci ürün dosyası kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle desteklemek gereğini duyabilmelidir. Ölçek listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması, öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir. Öğrenci ürün dosyası çalışmalarında velinin rolü nedir? Öğrenci ürün dosyası çalışmasında velinin rolü çok önemlidir. Veli, öğrenci ürün dosyasının öğretmen için anlamını, programın ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını, öğrenciler için önemini çok iyi kavramalıdır.

223

Öğrenci ürün dosyası hazırlama sürecinde öğretmenin yapacakları nelerdir? • Öğrenci ürün dosyasını hazırlamadan önce, öğretimin genel hedeflerini ve kazanımlarını belirleyiniz. Kendinize, bu kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi, öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini sorabilirsiniz. Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. Elinizde örnek varsa öğrencilerinize gösteriniz. Öğrencilerinize öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz. Öğrenci ürün dosyasında nelerin bulunabileceğini belirtiniz (sınavlar, projeler, değerlendirme ölçekleri, yazılar vb.). Dosyaya fazla ürün koyarak öğrencilerin cesaretini kırmayınız (başlangıçta 4-5 madde). Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (Öğrencilerinize dereceli puanlama anahtarı hakkında bilgi veriniz.). Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi veya öz değerlendirme formları vb. araçlar kullanabilirsiniz. Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Örneğin, öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp, dosyaya ekleyebilirsiniz.

• • • • • • •

12. Performans Ödevi Performans ödevi; öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Performans ödevleri öğrencilerin kazandıkları bilgileri günlük hayatta ne ölçüde kullanabildiklerini belirlemek amacıyla hazırlanan ödevlerdir. Öğrencinin hayatındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını gösterir. Performans ödevleri birkaç günde yapılabileceği gibi birkaç hafta da sürebilir. Bu nedenle öğrencilere, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar etme, oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma imkânı verir. Öğrencilerin gerçek performanslarını ölçmek açısından uygun araçlardır. Performans ödevleri kimlik bölümü (sınıf düzeyi, tema, beklenen performans), görev, yönerge ve puanlama araçlarından oluşur. Proje ve performans ödevlerinin değerlendirilmesinde özellikle dereceli puanlama anahtarları kullanılmaktadır (EK 6). 13. Proje Ödevi Proje, öğrencilerin gerçek yaşama benzer işler üzerinde, özgün bir ürün ortaya koymak amacıyla yaptıkları bağımsız konu araştırmaları ve etkinliklerdir. Öğrenci merkezli olan bu yöntemde, öğretmen etkin değildir; sadece öğrenciye rehberlik etme ve değerlendirme görevini üstlenebilir. Proje türleri şu şekilde sıralanabilir: • • • Kısa Süreli Projeler: Birkaç saatlik ya da bir-iki haftalık projelerdir. Uzun Süreli Projeler: Birkaç aylık ya da uzun dönemli projelerdir. Eylem projeleri: Toplumdaki sorunların çözümüne yönelik projelerdir.

224

Araştırma- İnceleme Projeleri: Belli bir konuda bilgi toplamaya ve toplanan bilgileri çözümleyerek sunmaya yönelik projelerdir.

Öğrencilerin ilgilerini çekecek ve çözmeyi amaçladıkları herhangi bir problem proje konusu olabilir (EK 9): • • • • Mektup yazma, rapor yazma, okulda ya da başka bir yerde sergilemek amacıyla piyes yazma, Okul dergisi çıkarma, Okulda çalışacak yeni eğitsel kollar kurma, Belirli konularda bir inceleme raporu hazırlama.

Proje genel hatlarıyla şu aşamalardan oluşabilir: Amacın Belirlenmesi: Bu aşamada, projede incelenecek olan konular, cevaplanması gereken sorular belirlenir. Konu, beyin fırtınası yoluyla sınıfta belirlenebilir ya da öğretmen tarafından önerilebilir. Ancak konu öğrencileri açmaza düşürmemeli, sorular da konuya yönelik olup doğrudan sorulmalıdır. Ölçütlerin Belirlenmesi: Projenin amacına ulaşabilmesi için ölçütler öğretmen tarafından belirlenir. Planlama: Planlama, gerekli malzemenin belirlenmesi (Hangi kaynaklardan yararlanılacağı, kimlerden yardım alınacağı ve projenin tamamlanması için gerekli ihtiyaçlar belirlenir.); izlenecek yolun belirlenmesi (Proje sırasında yapılacaklar sıralanır. Önce kaynakların okunması, konunun ana hatlarının çıkarılması, uzmanlarla görüşme gibi işlemlerin sırası belirlenir. Bu aşamada projenin nasıl sonuçlanacağını tartışmak ta gereklidir.); zamanlama (Tahmini başlama ve bitiş süresi belirlenir. Bu yapılırken yapılacak işlerin tahmini süresi göz önünde bulundurulur.) alt bölümlerinden oluşmaktadır. Araştırma ve Eylem: İstatistiksel bilgi toplanması, okuma, uzmanlarla görüşme, fotoğraf çekme, elde edilen bilgilerin analizi bu aşamada gerçekleşecektir. Öğretmen bu aşamada sorularına cevap vererek öğrencileri yönlendirebilir. Ancak çalışmayı yapmaktan tamamen öğrenciler sorumludur. Proje Sunumu İçin Hazırlık: Projenin nasıl sunulacağı tasarlanır ve sunum uygun kişilerin gözetiminde denenerek geri bildirim alınır. Ürün ve Sunumu: Çalışmanın sonucu öğrencilerin bulgularını ve projenin aşamalarını göstermelidir. Projenin ürünü bir rapor, sergi, seminer, resim, şiir vb. olabilir. Eğer yeterli zaman varsa sergi uygulaması- öğrencileri motive edici özelliğe sahip olduğu için- tercih edilebilir. Bu durumda öğrenci ürününün yanında durarak sorulan soruları cevaplandırabilir. Eğer zaman kısıtlıysa ürünler sınıfta elden ele dolaştırılarak herkesin görmesi sağlanmalıdır. Değerlendirme: Proje sırasında başvurulan becerilerin değerlendirilmesine yönelik olmalıdır. Daha önceden belirlenmiş olan ölçütlere göre değerlendirme gerçekleştirilir (EK 9). Proje çalışmasını yönetmede öğretmene de birtakım görevler düşmektedir: • • • Öğrencilerin çalışma ve iş bölümüne dair yaptıkları plana uyup uymadıklarını denetlemek, Öğrencilere inceleme ve araştırma yöntemleri önermek, Öğrencilere, karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesinde yardım etmek, 225

• • • • • • • • •

Kaynak kitaplardan, öğrenim ve öğretim araç ve gereçlerinden yararlanılmasına yardım etmek, Varsa öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, Öğrencileri kendi başlarına çalışabilir hale getirmek, Öğrencilere başarı duygusunu aşılamak ve kendilerine olan güvenlerini artırmaktır. Proje yöntemi öğrencilerin; Kendi çevreleri ve dış dünya arasındaki bağlantıları görmelerine, Toplumdaki farklı insanlarla iletişim kurmalarına, Kendilerini bir etkinlik için organize etmelerine, Kendi zamanlarını planlamalarına ve bir plana göre çalışmalarına, kendi bulgularını toplum içinde sunmada ve savunmada pratiklik kazanmalarına, Öğretmenlerinin rehberliğinde kendi öğrenme durumlarını kontrol edebilmelerine yardımcı olur.

Kısacası bu yöntem sayesinde öğrencilerin araştırma, problem çözme, öğrendiklerini kullanma gibi üst düzey düşünme gerektiren beceriler kazanması sağlanacaktır. Proje yönteminin birtakım zorlukları ve tehlikeleri de vardır. Öğrenci sadece bilişsel düzeydeki etkinlikleri ya da amaca uygun olmayan projeleri seçebilir. Bu yöntem kimi zaman bireyciliğe aşırı vurgu yapabilir. Kimi zaman verilen probleme ilişkin malzeme bulunmayabilir. Kimi zamansa öğrenciler tarafından yazılı materyali okuyup özetleme ya da aynen yazma olarak algılanıp uygulanabilir. Ancak bütün bunlara rağmen ezbercilikten uzak bir yöntem olduğu için riskleri en aza indirmeye özen göstererek kullanılabilir.

226

akran değerlendirme ve grup değerlendirme uygulamalarını yapılabilir. Öğretim sürecinde öğrencilerin dinleme. 5. Öğretimin bütün aşamalarında. grup değerlendirme ve akran değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. özellikle süreç değerlendirme amacıyla kullanılacak ölçme araçları (performans ödevleri. birikimlerini belirlemek amacıyla ölçme araçları kullanılır. 6. 2. ölçülen özelliğin değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır. konuşma. 1. Ayrıca tema başlangıcında da öğrencilerin temayla ilgili durumlarını. okuma. 7. Öğretim süreci içerisinde. 4. yararları ve uygulanma süreci gibi uygulamaya ilişkin durumlar açıklanmalıdır. yukarıda açıklanan farklı türdeki maddelerin olabildiğince yer alması. Öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumları merak ediliyorsa tutum ölçekleri kullanılarak ölçülür.Türkçe dersinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları özetlendiğinde. Bunun için de öz değerlendirme formları. grup ve akran değerlendirme formları kullanılır. eleştirel düşünme becerileri gibi bazı temel becerilerin gelişmesinde etkili olan öz değerlendirme. Türkçe dersinde öğrenci başarılarının ölçülmesinde kullanılan sınavlarda. ) sınıflarda ilk defa uygulanıyorsa öğrencilere ve velilere. 227 . performans değerlendirilmesinde karar verme. Metin işleme sürecinde ve iş birliği içerisinde yapılan etkinliklerde öz değerlendirme. öz değerlendirme ve akran değerlendirme vb. 3. öğrenci ürün dosyaları. Derse karşı olumsuz tutuma sahip öğrencilere yönelik tedbirler alınır. Eğitim ve öğretim sürecinin başlangıcında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri veya durumları belirlenmelidir. yazma ve dil bilgisi alanlarına ilişkin durumları sürekli ve sistematik olarak gözlemlenir ve gözlem sonuçları gözlem formlarına kaydedilir.

Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. şahıs. . varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. Dinlenenle ilgili soru sormak. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü anlamları bulur. yer. Öğrenci adı EK 1: DİNLEME/İZLEME BECERİSİ GÖZLEM FORMU A B C Ç Not: Öğrencinin yukarıda yer alan kazanımları gerçekleştirme düzeyine göre (Evet:3 Kısmen:2 Hayır:1) puan verilir. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 228 Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belirler. Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. Dinlediklerini/izlediklerini içerik yönünden değerlendirir. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay. duygu. Dinlediklerinde/izlediklerinde amaç-sonuç ilişkilerini belirler. zaman. Dinlediği/izlediği kişiyi sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden değerlendirir. görüş bildirmek için uygun zamanda söz alır. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır. Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirme Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirir. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.Dinleme/izleme kurallarını uygulama Konuşmacının sözünü kesmeden. düşünce ve hayalleri yorumlar. sabır ve saygıyla dinler. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.

amaca.Dil ve anlatım İşitilebilir bir ses tonuyla konuştu mu? Konuşmasında standart Türkçeyi kullandı mı? Kelimeleri doğru telaffuz etti mi? Kelimeleri anlamına ve bağlamına uygun kullandı mı? Dil bilgisi kurallarına uygun cümleler kurdu mu? Güven verici. anlaşılır ve konuya hâkim bir şekilde konuştu mu? Konuşmasında uygun yerlerde vurgu. alıntı ve örneklerle zenginleştirdi mi? Konuşmasını günlük hayatla ilişkilendirdi mi? Sunum Konuşmasını verilen sürede tamamlayabildi mi? Konuşma sırasında ölçülü ve rahat mıydı? Konuşmasını sunarken görsel. 229 . özdeyiş. atasözü. tonlama ve duraklama yaptı mı? Sözleriyle jest ve mimikleri birbirine uygun mu? İçerik Konuşması konuya. işitsel ve çok yönlü iletişim araçlarından yeterince yararlandı mı? Konuşması boyunca nezaket kurallarına uydu mu? Öğrenci adı EK 2: KONUŞMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Not: Öğrencinin yukarıda yer alan kazanımları gerçekleştirme düzeyine göre (evet:3 kısmen:2 hayır:1) puan verilir. tür ve seviyeye uygun mu? Olaylar ve bilgiler sıraya konularak anlatıldı mı? Konuşma bütünlük ve tutarlılık içinde sürdürüldü mü? Konuşmasında ana fikir ve duyguyu yardımcı fikir ve duygularla destekledi mi? Konuşmasını deyim. açık.

Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. Okuduklarını kendi cümleleriyle kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. duygu.yer. Metnin konusunu belirler. 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 Metinde olay. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.zaman. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. düşünce ve hayalleri Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.şahıs. Metinde ortaya konan sorumlara farklı çözümler üretir. Not: Öğrencinin yukarıda yer alan kazanımları gerçekleştirme düzeyine göre (Evet:3 Kısmen:2 Hayır:1) puan verilir. .varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 230 Okuduklarında yardımcı fikir ve duyguları belirler. Okuduğu metni değerlendirme Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.EK 3: OKUMA BECERİSİ GÖZLEM FORMU Öğrenci adı A B C Ç Okuma kurallarını uygulama 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 Akıcı biçimde okur. Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını çıkarır. Metni içerik yönünden değerlendirir. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. Metnin planını kavrar. Sesini ve beden dilini etkili kullanır.

Her bir paragrafta tek bir duygu ve düşünce işlenmiştir. 231 .EK 4: YAZILI ANLATIMI DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin. mantıksal tutarlılık ve bütünlük içinde anlatılmıştır. Paragraflar arasında uygun geçiş sağlanmıştır. Alıntı. Başlık konuyla ilgilidir. Konuyu kendine özgü ifadelerle anlatmıştır. Cümle kuruluşları dil bilgisi kurallarına uygundur. Kelimeler yerinde ve doğru anlamda kullanılmıştır. örnek ve benzetmeler yeterli olup içeriğe uygundur. NOT: Ölçekte belirtilen puanlama örnek olarak verilmiştir. Konuyla ilgili kaynaklara başvurulmuş ve yeterince yararlanılmıştır. Dil ve Anlatım Ana fikir ve duygu. yardımcı fikir ve duygularla desteklenmiştir. Düzgün. Konu. Yazıda verilmek istenen ana fikre ulaşılmıştır. Cümlede kelime tekrarları yapılmamıştır. okunaklı ve işlek bir yazı kullanılmıştır. Adı ve soyadı: Sınıfı: Yazılı anlatımda aranacak özellikler Kâğıdın kenarlarında. Sonuç ifadesi konuyu bağlayıcı ve etkileyicidir. Noktalama işaretleri doğru yerde kullanılmıştır. Yazım ve Noktalama Verilmesi gereken puan 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 Öğretmenin vereceği puan Biçim Yazıda yazım kurallarına uyulmuştur. paragraf ve satır aralarında uygun boşluklar bırakılmıştır. Öğretmen tarafından değiştirilebilir.

Sınıf ve okul kütüphanesinden kitaplar okur. Paylaşılan metinler yönelik sorular sorar ve soruları cevaplandırır. Yorumlar: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 232 . Özel ilgi alanına giren konularda tartışmalara etkin biçimde katılır. 10. öğrencilerin okuma becerilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okuduğu kitaplardan beğendiği bölümleri arkadaşlarıyla paylaşır. Sınıfta yüksek sesle okumaya isteklidir. 7. 9. Okumuş olduğu bir kitabı başkalarıyla tartışabilir. 3. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi öğrenmede isteklidir.EK 5: OKUMA BECERİSİ KONTROL LİSTESİ Öğrencinin Adı: ________________ Sınıf: Öğretmenin Adı: Gözlem Zaman Aralığı: __/__/200_ ’den __/___/200_’e Değerli Öğretmenler. Gözlenecek Davranışlar 1. Bilmediği bir kelimenin anlamını bulmak için sözlük kullanır. öğrencilerinizin okuma becerilerine ilişkin davranışlarını gözlemlemede kullanınız. 6. 5. 2. Bu form. Bu formu. belirli bir zaman aralığında. Kitap okumaktan hoşlanmaktadır. Öğrencilerinizin söz konusu becerileri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini aşağıdaki ifadelerin karşılarına (√) işareti koyarak belirtiniz. Yüz temel eserden seçtiklerini okur. 8. Gazetelerde okumuş olduğu haber ve yazıları anlatır. 4. 11.

Türkçe derslerine daha fazla zaman ayrılmalıdır. Türkçe dersi ile ilgili konuları tartışmaktan mutlu oluyorum. İleride. Televizyon ve radyoda yayımlanan Türkçe konulu programları kaçırmak istemem. Türkçe dersinde genellikle çok sıkılırım. ders dışında çalışma zamanı ayırmaya gerek yoktur. 1 Kaynak: EARGED 233 . Cinsiyetiniz: ( )Kız ( )Erkek Türkçe Dersi ile İlgili Görüşler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Türkçe benim için eğlenceli bir derstir. Türkçeyi. Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra DERECELER sütunundaki seçeneklerden size en yakın olanını (X) ile işaretleyiniz... Bu ölçek. Türkçe derslerinde metin inceleme keyif vericidir. Türkçe dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur. Kararsızım. Katılmıyorum. yayınları takip etmek isterim. Türkçe dersinde genellikle huzursuz olurum. DERECELER Hiç Katılmıyorum. Katılıyorum. Türkçe dersini dört gözle bekliyorum. Tamamen Katılıyorum. Türkçe ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alıyorum. Sınıf/Şube :………………. sizlerin Türkçe dersine yönelik görüşlerinizi almak amacı ile hazırlanmıştır. Türkçe dersi için. Türkçe dersi hiç olmasa daha iyi olurdu. Okul :…………………………. Boş zamanlarımın çoğunu Türkçe dersine ayırmak isterim. Türkçe derslerindeki okuma parçaları çok can sıkıcıdır. diğer derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum. diğer derslere göre daha çok severek çalışırım. dergi vb. Türkçe dersi ile ilgili kitap.EK 6: TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ 1 Sevgili Öğrenciler. Türkçe bana göre gereksiz bir derstir. Türkçe ile ilgili bir bölümde okumak isterim. Türkçe dersinin günlük yaşamda önemli bir yeri var. Türkçe sınavlarında.

tarihine kadar teslim etmiş olman gerekiyor.EK 7: PERFORMANS ÖDEVİ İçerik Alanı Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Araştırma becerisi Yazma becerisi İletişim becerisi Puanlama Yöntemi Dereceli Puanlama Anahtarı 0 Bütünsel 0 Analitik Tema:……………………. Çalışmanı ………………. Seçtiğin yazarla ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanabilirsin. eğitim durumu nedir? b) Hayatta nelerle mücadele etmiştir? c) Ne tür yazılar yazmıştır? ç) Yazılarında genel olarak nelere değinmiştir? d) Yazarın yazmış olduğu eserler nelerdir? Yönerge: • • • • Araştırmaya başlamadan önce plan yapabilirsin. a) Kişisel özellikleri. Yazarla mümkünse görüşme yapabilir. Araştırma raporunu resim ve fotoğraflarla süsleyebilirsin. onunla iletişime geçip hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsin. Umarım sizler de bu yazarların kimler olduğunu merak ediyorsunuzdur. kaynak kullanımı. Sizlerden kitabımızda bulunan metinlerin yazarlarından istediğiniz bir kişiyi seçerek onunla ilgili araştırma yapmanız istenmektedir. materyal kullanımı açılarından değerlendirilecektir. Sınıf Sevgili Öğrenciler! Türkçe derslerinde kullanmış olduğumuz metinlerden bazıları ünlü yazarların eserleridir. 6. Seçmiş olduğunuz yazarla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplandırabilecek şekilde araştırmanızı tamamlayınız. Değerlendirme ve Çalışma Bitirme Tarihi: • • Çalışman. içerik. 234 .

2. Araştırılan dönemle ilgili kanıt ve bilgilere ulaşılmamıştır. 235 Tarih:___/____/200_ 4 3 2 . Araştırmasını yürütürken planda bazı sapmalar olmuştur. Hazırlanan çalışma dikkat çekici. Rapor yazım. Raporda yazım. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmemiştir. 4. 3. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmüştür. 5. Raporda çok sayıda yazım. Araştırılan ödev ile ilgili çarpıcı kanıt ve bilgilere ulaşılmıştır. noktalama ve dil hatası içermemektedir. Çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmemiştir. 3. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmiştir. Çok az sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. Hazırlanan çalışma dikkat çekici. Araştırılan dönemle ilgili kanıt ve bilgilere ulaşılmıştır. açıklayıcı ve etkileyici değildir. Çok az sayıda yazılı.EK 8: DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI AÇIKLAMA: Yukarıdaki performans ödevini aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlayanız. noktalama ve dil hataları içermektedir. 6. Adı soyadı:_____________ Sınıfı: _____________ ÇOK BAŞARILI 1. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmeye çalışmıştır. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmiştir. Hazırlanan çalışma dikkat çekici. 7. Kullanılan yazılı. görsel ve işitsel materyaller kullanılmamıştır. Hazırlanan çalışma yeterince dikkat çekici. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmemiştir. açıklayıcı ve etkileyici değildir. açıklayıcı ve etkileyicidir. 2. 4. Araştırılan dönemle ilgili yeterince kanıt ve bilgilere ulaşılmamıştır. 5. Rapor herhangi bir yazım. noktalama ve dil hataları bulunmaktadır. Kullanılan yazılı. açıklayıcı ve etkileyicidir. BAŞARILI 1. 6. 2. 6. 2. 5. 5. Çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. 3. noktalama ve dil hataları bulunmaktadır. Sınırlı sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. 7. 3. görsel ve işitsel materyaller konuya çok uygun ve dikkat çekicidir. AZ BAŞARILI 1. 4. görsel ve işitsel materyaller konuya uygun ve dikkat çekicidir. 7. 7. Öğrencinin. 6. Yazılı. GELİŞTİRİLEBİLİR 1 1. 4. görsel ve işitsel materyal kullanılmıştır.

. Araştırmalarınıza dayanarak konu ile ilgili sunacağınız raporda hangi bilgilere yer vereceğinize karar vermelisiniz. kaynaklardan yararlanabilirsiniz. kitaplar.. Sizden çevre sorunlarının neden kaynaklandığını açıklayan ve bu konuda çözüm önerileri sunan bir rapor yazmanız beklenmektedir. tespitlerinizi ve çözüm önerilerinizi görsel materyallerle destekleyerek sınıfta rapor olarak sunmanız beklenmektedir. 4. Görüş almak amacıyla yapacağınız anket ve mülakatlarda soracağınız soruları önceden hazırlamalı ve konunun içeriğine uygunluğunu kontrol etmelisiniz. sunacağınız raporu hazırlamalısınız. Çalışmalarınız doğrultusunda sınıfta sergileyeceğiniz materyalleri (poster ve bu posterde yer almasını düşündüğünüz görsel materyaller vb. Raporunuzu yazmadan önce çevre sorunları ile ilgili bir araştırma yaparak yaşadığınız bölgedeki sorunların neler olduğunu tespit etmeniz. Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. İnternet vb. 1. Verilen konu ile ilgili araştırma yapmalısınız.. Çalışmalarınız doğrultusunda. Çalışmanız için aile bireyleri. 5.. 236 . Anket ve görüşme sonuçlarını ana hatlarıyla özetlemelisiniz. 8. 2.EK 9: PROJE ÖDEVİ Sevgili Öğrenciler.. Çalışmanızı rapor olarak . 3.. / 2005 tarihinde teslim etmeli ve sınıfta görsel materyallerinizi sunmalısınız. gazete haberleri. 7. bu konuda çözüm önerisi üretmek amacıyla anket ve görüşme yoluyla etrafınızdaki kişilerin bu konudaki görüşlerini almanız. / . 6.) hazırlamalısınız.

EK 10: PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: Projenin adı : Sınıfı : Nu. Çok İyi 5 İyi 4 Orta Zayıf Çok Zayıf 3 2 1 237 . : DERECELER GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma İhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme TOPLAM II. hem bireysel hem de grup proje çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. SUNU YAPMA Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sesini ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasında öz güvene sahip olma Sunuya istekli olma TOPLAM GENEL TOPLAM Öğretmenin yorumu: …………………………………………………………………… Not: Proje değerlendirme formu. PROJENİN İÇERİĞİ Türkçeyi doğru ve etkili kullanma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenleme Yazılı ve görsel unsurların birbiriyle bağlantısını sağlama Eleştirel düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III.

....................................... ............................................... 238 ............................................................................................................................................................ ............... 4.................................................................... 2..................................................... 7............................... 5....................................................................... 8......................................................................................EK 11: ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI Öğrencinin adı ve soyadı: Tarih: ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI İÇİNDEKİLER Çalışmalarım: 1. ............................................................................. 6............................. ........................................................ .............. .................................................... . ..................................................................................................................................... 9.................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................... ................................................................................................................................................................ 3......

......... ...................................................................................... Çalışma sırasında neler öğrendim?.................................................................................................... öğrenci ürün dosyasındaki çalışmalarına yönelik yorumları..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? ................................................................................................................................................................ ........................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................. Çalışmanın adı:..... .......................................................................................................................................................................................................................................... daha sonraki çalışmalarına ışık tutacak................................................................................................................................................................ ........................................................... ...................................... ........................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. öz değerlendirme yapmalarına imkân vererek kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaktır..... ....................................................................... ................................EK 12: ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASINA İLİŞKİN ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU* Öğrencinin adı ve soyadı:................................................................................................................... Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: ......................................................................... .............................................. ......................................... ................. .............................................................................................................................. ................................................. ........................................................................... *Öğrencilerin............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. ................................................ Bu çalışmayı arkadaşlarımla neden paylaşıyorum?............................................................... ................................................................................................ Tarih: Neden bu çalışmayı saklıyorum? ........................................... Benim için bu çalışmanın anlamı :.... ........................................................................................................... 239 ................................

..................................................... .....................................EK 13: ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin adı ve soyadı: Sınıfı: Nu..........: Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün yeterliliğini göz önüne alarak dosyayı değerlendiriniz.................................................................................................. .................... .. Türkçe doğru........................................ Öğrencinin gelişim düzeyini gösterir.............................................................. ......................................................... Görsel materyallerle desteklenmiştir................................................................................... ......................................................................................................................... güzel ve etkili kullanılmıştır.......... .................................................. Dosya düzenlidir............................................................................................................................... 240 ................................................................................................................................................... Çalışmalar araştırma ürünüdür.................... Çalışmalar amaca uygundur. EVET KISMEN HAYIR YORUMLAR/ÖNERİLER:............................................. ................ Farklı türde çalışmalar yer almaktadır.......... Yaratıcı düşüncenin ürünüdür................................................................... ÖLÇÜTLER Çalışmaların içeriği tamdır............................................................................................................................................................... ........................................................................................

Bazen Hiçbir zaman Öğretim yılı : 241 . 5. Değerlendiren öğrencinin. 8. Çalışmalarda Türkçeyi doğru. 7. 6. Görevlerini zamanında yerine getirir. Arkadaşlarını uyarırken uygun bir dil kullanır.EK 14: AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU Bu form. Adı ve soyadı : Grup nu. grubunuzdaki arkadaşlarınızla ilgili değerlendirme maddelerini içermektedir. 4. Etkinlik öncesi hazırlık yapar. Seçeneklerden değerlendirmelerinize en uygun olanı işaretleyiniz. Çalışmalara istekli katılır. 2. Farklı kaynaklardan bilgi getirip sunar. Temiz ve düzenli çalışır. Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır./adı : Sınıfı Tarih : : DERECELER Her zaman 1. güzel ve etkili kullanır. Arkadaşlarının çalışmalarına destek olur. 3. 2.

............................. .......................................... 1...... 3............................................ Çalışmalar sırasında karşılaştığımız en büyük sorun..................... Sorun nereden kaynaklanıyordu? ................... DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR Araştırma planı yaptık............................................................................................. ............... Grupta uyum içinde çalıştık........................................................................ ................. 4............................................................... .......... 2........................................................................... Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandık......... Birbirimizin görüş ve önerilerini dinledik................................................... Grup olarak daha iyi olabilirdik. Çalışmalarımız sırasında birbirimizi cesaretlendirdik....................... Görev dağılımı yaptık................................................................ fakat ............................................... DERECELER Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman Aşağıdaki soruları grubunuza göre cevaplayınız...................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Grupta birbirimizi takdir ettik.................... Sorumluluklarımızı yerine getirdik................................................................... Grubumuzun en iyi olduğu alan .......................... ............. Görüşlerimizi rahatlıkla söyledik....................................................... Etkinlikleri birlikte hazırladık.. .......EK 15: GRUP ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Grubun adı: Gruptaki öğrencilerin adları: Açıklama: Aşağıdaki tabloda grubunuzu en iyi şekilde ifade eden seçeneği işaretleyiniz.............................................................. 242 ....................................................................... Çalışmalarımızı etkili bir biçimde sunduk....................... ........................................... Grupta birbirimize güvenerek çalıştık............

R.net/getvn.(3. Kutlu. F. C. Anı Yayıncılık. (2003). Noonan B. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Peer and Self Assessmentin High Schools. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.Şti. A. İstanbul. Available online: http://pareonline." Practical Assessment. N. Research & Evaluation. Basım). Ankara: Tıpkı Basım (10. Volume: 10 MEB -EARGED (2003). (2001). H. Kan. Morpa Kültür Yayınları Ltd.asp? Yıldırım. Practical Assessment. Ö. ve Ahioğlu.& Duncn.(2005). Ankara. Tekin. İstanbul. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Ankara: Seçkin Yayıncılık. N. Yükseköğretimde Ders Kazanımlarının Çoklu Değerlendirilmesi Örneği: Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi Dersi. (1991). ve Şimşek. (OKS 2003) (OKS 2006) 243 . Basım). Sabancı Üniversitesi. Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. (2006). Mertler. H (Editör).. A. Sınıfiçi Performansın Değerlendirme Teknikleri. (2005). G. Berberoğlu. "Designing scoring rubrics for your classroom. ve Doğan. (2006). A. Ankara: Milli Eğitim Basım Evi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. Yargı Yayınları. (1997). 7(25). Turgut.KAYNAKÇA Atılgan. Research & Evaluation. H.

8. 7.DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ (6. SINIFLAR) 244 .

farklı bilgiler edinmesini. konuyla ilgili beyin fırtınası yaptırarak çağrışımların ifade edilmesini sağlayabilir.den yararlanabilir. öğrencinin derse. ilgi ve motivasyonu arttırıcı anekdot. Verilen ders işlenişi bir örnektir. 2. öğrencinin metin aracılığıyla söz varlığını zenginleştirmesini. konuyla ilgili birikimlerini harekete geçirmesi. dinleme/izleme materyalleriyle ya da temayla bağlantılı veya bağımsız okuma ve dinleme/izleme etkinlikleri düzenlenebilir. kazanımın niteliğine göre öğrenciye gerekli açıklamalar yapılmalı veya bununla ilgili etkinlikler düzenlenmelidir. okuma metinleriyle. OKUMA. Böylelikle konuya güdülenen öğrenci herhangi bir kopukluk yaşamadan sürecin diğer basamağına uyum sağlayabilecektir. yıl boyunca mümkün olduğunca çeşitli yöntemin kullanılmasına özen gösterilmelidir. konunun anlaşılmasını kolaylaştırıcı bilgiler edinmesi. HAZIRLIK İşleniş sürecinin ilk basamağında. Okuma metinleri ile dinleme/izleme materyallerinin işlenişinde “metnin belli bir yöntem dâhilinde okunması. KONUŞMA Her okuma metni ya da dinleme/izleme materyalinin içeriğinin işlenişinden sonra metne ya da temaya bağlı bir konuşma etkinliği düzenlenir. fıkra. Öğretmen. “kelime ve cümle çalışmaları” ile “metni anlama. okuma veya dinleme/izleme etkinliğine hazırlanması. Bu çalışmalarda odak noktası. canlandırma etkinlikleri yaptırabilir veya benzeri etkinlikler düzenleyebilir. hazırlık aşamasının işleniş sürecinin diğer basamaklarına göre daha kısa sürede gerçekleştirilebilir biçimde planlanmasıdır. teknik ve etkinlikler kullanabilir. Temanın işleniş süresi. 3. Kazanımın 245 . sağlayıcı nitelikte çalışmalara da yer verilmelidir. çözümleme ve yeniden yapılandırma çalışmaları”na yer verilir. kısa hikâye vb. DİNLEME/İZLEME Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda her tema kapsamında en az üç okuma metni ile bir dinleme/izleme materyaline yer verilmesi öngörülmüştür. Kazanımların ilk ele alındığı yerde. okuma metni ya da dinleme/izleme materyali olmakla birlikte öğrencinin duygu ve düşünce dünyası bununla sınırlandırılmamalı. müzik dinletebilir. dinlenmesi/izlenmesi”. metinden hareketle araştırma yapmasını vb. DERS İŞLEME SÜRECİ 1. temayla ya da metinle ilgili görsel unsurların yorumlanmasını isteyebilir. Bu amaçla öğretmen. Burada dikkat edilmesi gereken nokta. dikkatini metne yoğunlaştırması hedeflenmektedir. hazırlayacağı metin işlenişlerinde farklı yöntem. Bunların yanı sıra söz varlığını zenginleştirme ile alışkanlık kazanma boyutundaki kazanımların verilişinde. yapılacak etkinlikler ve bir yıl boyunca işlenecek tema ve metinlerin sayısı dikkate alınarak belirlenmelidir. Etkinlikler belli bir yöntem dâhilinde yapılmalı. kısa filmler izletebilir.DERS İŞLENİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR • • • Programdaki ders işleniş örneğinin başında yer alan kazanımlar sadece o işlenişe yönelik olarak belirlenmiştir. metinlerin özelliği.

DİL BİLGİSİ Dil bilgisi kazanımlarının verilişinde okuma metinlerinde hareket edilebileceği gibi bağımsız metinlerden ya da çalışma kâğıtlarından da yararlanılabilir.ele alındığı diğer etkinliklerde öğrenciye hatırlatmalarda bulunulmalıdır. YAZMA Her okuma metni ya da dinleme/izleme materyalinin içeriğinin işlenişi ve konuşma etkinliğinden sonra metne ya da temaya bağlı bir yazma etkinliği düzenlenir. 246 . diğer konuşma etkinliklerine de mümkün olduğunca çok öğrencinin katılması sağlanmalıdır. Çalışmalar sonrasında verilecek dönütlerle öğrencinin kendini geliştirmesine katkıda bulunulmalıdır. Çalışmalar sonrasında verilecek dönütlerle öğrencinin kendini geliştirmesine katkıda bulunulmalıdır. Bir önceki yıl ele alınan dil bilgisi konularına yönelik hatırlatma niteliğinde etkinlikler düzenlenebilir. 4. yıl boyunca mümkün olduğunca çeşitli yöntemin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Kazanımların ilk ele alındığı yerde. Etkinlikler belli bir yöntem dâhilinde yapılmalı. Her öğrencinin yıl içinde en az bir kez hazırlıklı bir konuşma yapması. Kazanımın ele alındığı diğer etkinliklerde öğrenciye hatırlatmalarda bulunulmalıdır. Dil bilgisi kazanımları Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda verilen sıraya göre ele alınmalıdır. kazanımın niteliğine göre öğrenciye gerekli açıklamalar yapılmalı veya bununla ilgili etkinlikler düzenlenmelidir. 5.

2. hayal. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini 7. varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 14. 4. 7. Kendini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları. okunaklı ve işlek “bitişik eğik 7. DİL BİLGİSİ 1. izlenim ve kelime ve kelime gruplarının anlamını çıkarır. Kendini sözlü olarak ifade etme 3. bilmece yanıltmacaları ezberler/kullanır. Söz varlığını zenginleştirme 3.Duygu. Kendi yazdıklarını değerlendirme ve 2. Tekrara düşmeden konuşur. 4. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. Sıfat tamlamalarının yazı”yla yazar. 3.Yazım ve noktalama kurallarına uyar. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. Tekerleme. duygu. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama/uygulama 2. deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 4. 2. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme 5. 19. 12.SINIF SÜRE :6 : 8 saat ORAN: %30 ORAN:%20 ORAN: %20 ORAN:%15 DİNLEME/İZLEME 1. 5. Düzgün. dil ve anlatım yönünden 247 . çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. Dinleme/izleme kurallarını uygulama KONUŞMA YAZMA 1. Yazma kurallarını uygulama 1. Konuşma kurallarını uygulama 4. 11. Olay yazıları yazar. kurar. yer.1. Standart Türkçe ile konuşur.Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 6. düşünce ve hayalleri yorumlar. 5.Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle 1. şahıs. alışkanlığı kazanma 1. sayışmaca. Yazdıklarını değerlendirir. düşünce. Sorunlarına konuşarak çözüm arar. Dinlediği/izlediği metne farklı başlıklar bulur. kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. Türkçenin kurallarına uygun cümleler 2.Dinlerken/izlerken olay. 8. Farklı türlerde metinler yazma 3. zaman.Karşısındakinin algılamakta zorluk kullanır. Konuşmasında nezaket kurallarına uyar.

Hacivat. üstlerine birer entarilik basma aldım. şöyle bir tatlı tatlı konuşayım.Kavuk.Güle güle giysinler derler! Karagöz. Karagöz. Malum ya önümüz mübarek bayram. iki çeki de odun aldım. Karagöz. Aman Karagöz’üm ne sevindiler! Karagöz.KARAGÖZ Hacivat. Karagöz.Öyle değil efendim. Hacivat.Bulsam kaparım.Kimin umurunda. üstlerinde başlarında paralansın. Hacivat-Eksik olma Karagöz’üm. Karagöz. Üstlerinde başlarında paralansın. bana ne! Hacivat. külü beyaz olsun. Külü beyaz olsun. ne bulursam.Âmin! Hacivat. yani birtakım edepsiz sözlere başladın. Hazır param varken doğru odun iskelesine gittim.Neyi? Karagöz.Güle güle giysinler.Bak Karagöz’üm. Üstümüzde başımızda yok dediler. Hacivat.İyi ya işte. Karagöz. Sen ise başladın abuk sabuk söylemeye. Hepsinin ayaklarına birer pabuç. Cenabı Hak cümlemizi elemsiz kedersiz nice senelere yetiştirsin. Hazır elimde beş on kuruş param var iken hemen çarşıya gittim.Canım Karagöz’üm.Dedim bu gece Karagöz’üme gideyim. Çoluk çocuk başıma toplandılar. sarık. şimdi latifeyi bırak da dinle. Hacivat.Aman birader. Eve getirdim. ben kömür.Onu öyle demezler Karagöz’üm. karşısında çoluk çocuk güle güle ısınınız. Önümüz bayram.Güle güle yakınız. 500 okka kömür. Karagöz. Malum ya önümüz kış. Hacivat.Peki öyle derim. odun aldım.Karagöz’üm öyle mi derler! Karagöz. gidiyor. Güle güle yakınız.Ne! Ben Edip Bey’le haşlama yemedim.Ya ne derler? Hacivat. 248 . mübarek ramazan geldi.

dostun biri çıkarmazsa biri çıkarır. Karagöz. şöyle bir sokağa çıkayım. Hacivat. Alevi gökyüzüne çıksın. Hacivat.Karagöz’üm. Esef etme kardeşim. derler. Karşısında çoluk çocuk güle güle ısınsın.Aman birader ne yapıyorsun? Karagöz. Külü beyaz olsun. Kör müsün? Görmüyor musun? Önünüze.Eksik olma Karagöz’üm. Fırının önünde dururken pişirici. iftarlık öte beri alayım dedim. tam bizim evin köşesinde iki kişi kavga ediyorlar. çoluğunuz çocuğunuzla oturun.İyi ya işte. İleride.Evet… sizi utanmazlar.Güle güle yansın. Allah nazardan saklasın derler.Esef etme Hacı Cavcav. küreği çekince sapı gözüme değdi.Esef etme Hacı Cavcav. Kiremitleri aktardım. Karagöz. Fırıncıya çıkışırlar. 249 . güle güle yansın. benim suçlu olmadığım anlaşıldı.Esef etme Hacivat. Karagöz’üm.Derken Karagöz’üm. Karagöz. hapishaneden çıkardılar. Onlarla birlikte beni de kavga ediyor sanarak yakaladılar. Karagöz. Karagöz. Karagöz. Hacivat.A birader. sen ne söylüyorsun! Ben evimi tamir ettirdim.Onu öyle demezler. dostun biri çıkarmazsa biri çıkarır diyerek beni teselli edecek yerde gönlümü kırıyorsun. Görme. dostun biri çıkarmazsa biri çıkarır. Karagöz. arlanmazlar.Karagöz’üm. gözümün biri çıktı.A birader. (Hacivat’a bir tokat atar. doğru hapishaneye attılar. benim gözüm çıktı. Hacivat. Önüne ardına baksın. Geçen kış bizim evin damı akıyordu. terbiyesiz utanmazlar sizi.Güle güle oturun.) Hacivat. Eve giderken bizim pideci fırınına uğrayıp bir iki pide alayım dedim. Bir de güzel yağlı boya vurdurdum. onu öyle demezler. Güle güle oturun. Yanlarına gittim: “Ayıptır. mübarek günde kavga olur mu? Yapmayın. etmeyin!” dedimse de kim dinler! Öteden zaptiyeler geldiler.Derken efendim. güle güle oturun.Güle güle oturun. yepyeni bir ev oldu.Hacivat. Karagöz. Hayalî Küçük Ali’den kısaltarak alınmıştır. Bazı ufak tefek yerleri de tamir ettirdim.Fırıncıyı tokatlıyorum. Hacivat. çoluğunuz çocuğunuzla oturun. Bir usta getirdim. Hacivat. onu öyle demezler. Hacivat. arkanıza bakın.

Ulu Cami yapılırken duvarcı olarak çalışan Hacı İvad Kalfa (Hacivat) ile demircilik yapan Karagöz karşılaştılar mı gevezeliğe. İşçilerin çok üzülüp işi bırakmaları üzerine. metinde geçen ve günlük hayatta olumlu ve olumsuz durumlarda söylenen kalıplaşmış ifadelere dikkat ederek dinlemeleri istenir. Bu sırada öğrencilerin “başkalarını rahatsız etmeden” dinleyip dinlemedikleri. İşin geciktiğine inandırılan devrin padişahı onları öldürtmüş. Karagöz. Günlük hayatta çeşitli durumlarda söylenen ifade kalıplarının çevremizdekilerle iletişim kurmamızdaki önemi nedir? 3. Dinlediklerinize ilişkin nasıl bir sonuca varıyorsunuz? 6. METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME • Öğrencilerden verilen kelimeleri. Hacivat’ın yerinde olsaydınız. DİNLEYELİM ANLAYALIM HAZIRLIK • Ulaşılabilen Karagöz ve Hacivat resimleri sınıfın uygun yerlerine asılır. Metin ikinci kez dinletilmeden önce öğrencilerden seçici dinleme/izleme yöntemine uygun olarak. “dinleme/izleme yöntemini” uygulayıp uygulamadıkları gözlemlenir. şakaya dalıp işi unuturlarmış. Siz olsaydınız metne nasıl bir başlık verirdiniz? 250 . deriden ve mukavvadan biçilip boyanmış şekillerin. Öğrencilerden Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özelliklerini karşılaştırmaları istenir (Çalışma Kâğıdı 3). Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir: 1. Bunların nükteli konuşmalarını duyan öbür işçiler de işi bırakır onları dinlermiş. Karagöz ve Hacivat ile ilgili aşağıdaki bilgiler aktarılarak öğrenciler metnin dünyasına hazırlanır. belirtilen durumlarda söylenebilecek sözlere örnekler vermeleri istenir (Çalışma Kâğıdı 2). Karagöz’ün anlayışsızlığı karşısında nasıl bir tepki gösterirdiniz? 5. Karagöz ile Hacivat’ın etkili bir iletişim kuramamalarının nedeni nedir? 2. uygun olan açıklamayla eşleştirmeleri istenir (Çalışma Kâğıdı 1). Anadolu’da ilk defa Bursa’da ortaya konmuştur. Padişahın görevlendirdiği bir kişi tarafından Karagöz ve Hacivat bir perdeye yansıtılarak oynatılmaya başlanmış. halkın kısaca “ Karagöz oyunu” dediği bu temsil.Tema : İletişim Sınıf : 6 Süre : 8 ders saati A. • Öğrencilerden. Öğrencilere Karagöz ve Hacivat ile ilgili neler bildikleri sorularak sınıf içi sohbet ortamı oluşturulur. Sizce etkili bir iletişim kurabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? 4. padişah yaptığı işin yanlışlığını anlamış. DİNLEME VE ANLAMA • Metin bir kez dinletilir. Yazılı kaynaklarda çeşitli adlarla anılan. arkadan ışık verilip bir beyaz perde üzerine yansıtılarak oynatılan bir hayal oyunudur.

Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü. huppur yiyelim. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın. kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü. Sizin bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuşa kürkü yırtık kel kör kirpi. satar. Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. çatal satar.Öğrencilerden aşağıdaki sayışmaca. bilmem parası yok mu da çatal sapan yapar. Kırk küp. Paşa tası ile beş tas has kayısı hoşafı. kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne. ne kapı gıcırdatıcılardanım. Happur huppur. tekerleme ve yanıltmacaları ezberlemeleri ve kendi aralarında bir “Kelime Oyunu” düzenleyerek en çok sayışmaca. kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.Tekerlemeler – Yanıltmacalar Pazara gidelim. kapı gıcırdatıcılardan kıvılcımlandırıcılardanım. Bilmem parası var mı da çatal sapan yapar. badem bana baktı. Bir iki üç Söylemesi güç Sana verdim bir elma Adını koydum Fatma Hop hop hop Bir büyük altın top Eveleme develeme Evvel altı elma yedi Seren sekiz serçe dokuz Tarmanın topu kara A devenin çatı kara Bir iki tombul tekir Camdan bakar Başına takar Hop hop. Bir tavuk alalım. ben bademden bıktım. öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. kırkının da kulpu kırık küp. tekerleme ve yanıltmacayı hatasız söyleyen arkadaşlarını belirlemeleri istenir. Happur. ortada su şişesi. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe” Siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz?” demiş. 251 . Bizim bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuş demiş ki: "Nasılsın allı ballı kabaklı bay kuş? " Şu köşe yaz köşesi. Ben bademe baktım. Sayışmacalar . satar. mısın? Ne ocak Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek. Bir tavuk alıp ne yapalım? Gıt gıdak diyelim. Pazara gidip. badem benden bıktı. Çatalca'da topal çoban çatal yapar. şu köşe kış köşesi. altın top Kuzu kuzu me Bin tepeme Haydi gidelim Ayşe teyzeme.

Öğretmen. Bu davranış şekillerinden hangilerinin çözüm olabileceği. yaratıcı düşünme ÖĞRENME ALANI : Konuşma AMAÇ : Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma Not: “Olumsuz tutum ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi geliştirir.” Özel Eğitim ara disiplin kazanımı ile ilişkilendirilir. inciten. küsmek. Öğrencilere konuşmalarına başlamadan önce kazanım tablosunda verilen kurallar hatırlatılarak bunlara uymaları istenir. Öğrencilere hazırlanmaları için bir ders saati süre verilir.B. öğrencilere. 252 . öfkelendiren bazı tutum ve davranışlarla karşılaşabilir. günlük hayatında çeşitli ortamlarda kendisini üzen. oyun oynarken bizi üzen. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olumsuz tutum ve davranışlara karşı bizim doğru ve olumlu tepkiler vermeyi öğrenmemizin toplum içindeki diğer insanlarla daha iyi iletişim kurmamızı ve kendimizi mutlu ve başarılı hissetmemizi sağlayacağı vurgulanarak dersin işlenişi tamamlanır. öfkelendiren davranışlar nelerdir?″ diyerek öğrencilere düşünme süresi verir. otobüste. ağlamak. SÜREÇ Öğretmen. öğretmene şikâyet etmek. hangilerinin ise yeni sorunlara yol açabileceği sınıfça tartışılır. bir arkadaşının kendisinden izin almadan eşyasını kullanması. Not: Güdümlü konuşma yöntemi kullanılır. Evde. onunla aynı davranışta bulunmak gibi olumlu veya olumsuz bir tepkiyi o davranışın karşısına yazar.″ Herkes. Bu tip tutum ve davranışlara herkesin gösterdiği tepki de birbirinden farklı olabilir.Bu davranışlardan en uygun olan ″arkadaşının sözlü olarak uyarılması″ tepkisi ele alınarak bunun olumlu yanları ortaya konulur. kavga etmek. yolda. bu davranış örneklerinden ″ bir arkadaşının kendisinden izin almadan eşyasını kullanması”na nasıl tepki göstereceklerini sorar. inciten. Öğrencilerden gelen. Bu tepkilerin bazıları olumlu bazıları ise olumsuz olabilir. Alternatif bir etkinlik olarak “Karagöz” metnini canlandırma etkinliği de yaptırılabilir. okulda. Şimdi biraz düşünelim. arkadaşını bu konuda sözlü olarak uyarmak. Bu amaçla metnin fotokopisi öğrencilere dağıtılarak ikişerli gruplar oluşturmaları istenir. Daha sonra. KONUŞALIM İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun “Konuşma” becerisi “Konuşma kurallarını uygulama ve kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma” amaçlarına bağlı kazanım tablosunda belirtilen kazanımları gerçekleştirmek için verilen “Beni Affeder misin etkinliğini yaptırılır. hazırladığı ödevin kardeşi tarafından yırtılması″ gibi davranış örneklerini tahtaya yazar. Gönüllü öğrenciler metni canlandırırken diğer öğrencilerden arkadaşlarını “sesini ve beden dilini etkili kullanma” açısından değerlendirmeleri istenir. Öğrencilerden gelen ″otobüse binerken sıraya riayet edilmemesi. birçoğu uygun olmayan bu tepkilerin her biri öğrencilere analiz ettirilerek sonuçları hakkında konuşulur. BENİ AFFEDER MİSİN? DERS : Türkçe SINIF :6 YAKLAŞIK SÜRE : 1 ders saati TEMEL BECERİLER : İletişim kurma.

DİL BİLGİSİ Öğrencilere sıfatlar hatırlatılır (Çalışma Kâğıdı 4). Ç. çözüm bölümlerini belirlemeleri. Yazma çalışmaları sırasında öğrencilere kâğıt ve sayfa düzenine dikkat etmeleri.” kazanımını gerçekleştirmek üzere öğrencilerden farklı ortamlarda yapılan konuşmalardan birini seçerek yazıya geçirmeleri istenir. düğüm. olayların yerini. Öğrencilere metnin karşılıklı konuşmalardan oluştuğunu belirtilerek hangi konuşmayı kimin yaptığının nasıl anlaşıldığı sorulur. Öğrencilere “Sizce bu işaretin işlevi nedir?” sorusu yöneltilerek konuşma çizgisiyle ilgili önceki bilgiler hatırlatılır. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun “yazma” becerisi “farklı türlerde metinler yazma” amacına bağlı “Olay yazıları yazar. metnin aynı bölümü konuşma çizgisiyle verilir. şahıs ve varlık kadrosunu belirleyerek bunlar arasında ilgi kurmaları. yazma ve noktalama kurallarına uymaları. zamanını. Türkçenin dil bilgisi kurallarına uygun cümleler kurmaları. Sıfat tamlamalarını kavratmak amacıyla çalışmalar yaptırılır (Çalışma Kâğıdı 5). Öğrencilerin. şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerini. Öğrencilerin yazdıkları. “Yazılı Anlatım Dereceli Puanlama Anahtarı" kullanılarak değerlendirilir. öğrencilerden yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirmeleri istenir. karakterlerin isimlerinin verildiğini belirtmelerinden sonra. Öğrencilere aşağıdaki durumlar örnek olarak verilebilir: Alışverişe giden bir öğrencinin satıcılarla yaptığı konuşmalar Aile bireyleri arasında geçen konuşmalar Arkadaşlarla gidilen bir gezi sırasında yapılan konuşmalar Biriyle tanışma sırasında yapılan konuşmalar Öğrencilerden kahraman sayısına göre gruplar oluşturmaları istenir. Aşağıdaki resimlerden hareketle öğrencilerden sıfat tamlamaları oluşturmaları istenir. kendilerine bir sembol veya işaret belirleyerek konuşmaları belirtmede isim yerine bu sembol veya işareti kullanmaları söylenir. duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri istenir.C. YAZALIM “ Karagöz” adlı metinden bir bölüm seçilerek tahtaya yazılır. Öğrencilere. Belirlenen öğrencilere yazdıkları metin okutularak en güzel metni yazan grup ödüllendirilir. serim. 253 . Bunun için öğrencilerden “yaşanmış veya yaşanması muhtemel bir olayı anlatmaları.

zaptiye d. Yeni evlenen bir çifte…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. İki yüz elli kiloya eşit olan ağırlık ölçüsü.. a. latife b. çeki c. entari ç.ÇALIŞMA KÂĞIDI 1 Aşağıda dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Ağırlık ölçüsü. önemsiz. Osmanlı İmparatorluğu’nda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruluşu ve bu kuruluştan olan er. 254 . öteberi e. Bu kelimeleri uygun olan açıklamayla eşleştiriniz. Üzerinde renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Hasta olan bir kişiye…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Şaka. ÇALIŞMA KÂĞIDI 2 Aşağıdaki durumlarda söylenen kalıplaşmış ifadelere örnekler veriniz. Genellikle tek parçadan oluşan kadın giysisi... Çocuğunu uzak bir yere gönderen anne babaya………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ufak tefek şeyler. okka f.. basma Türlü. Zor bir işi yapmak zorunda olan kişiye………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….

Hacivat Karagöz 255 .ÇALIŞMA KÂĞIDI 3 Aşağıdaki kutucuklara Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özelliklerini yazınız.

atların yarısı olan 10 atı adamın oğluna verdi. Küçük adam nasıl bakalım. Daha sonra. Yaşlı insanlara yer veriniz. Her sabah güneş mutlaka doğacaktır. bu vasiyeti nasıl yerine getireceklerdi? İki haftadan fazla bir zaman bu işin üzerinde düşündüler. bu bölüştürme işlemini köyün yaşlılarının gıpta ve hayranlık dolu bakışlarının altında yaptıktan sonra oradan uzaklaştı. komşu köyde yaşayan bilgenin yanına gidip ondan yardım istemeye karar verdiler. 1. c. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? ç. b. Köyün yaşlıları işin içinden çıkamadılar. Bu adam günün birinde öldü. ama bunu başaramamışlardı. …………………. …………………. geriye kalan atı ikiye bölemeyeceklerine göre.Grup İki grup arasındaki tamlama farklılığı ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 256 . dörtte biri olan beş atı sadaka olarak fakirlere vermek üzere kenara ayırdı. Çocuklar parkta oyun oynuyor. Onlara nasıl yardım edebileceğini sordu. Böylece vasiyet gereği dağıtılması gereken atların sayısı 19’u buluyordu. ama çıkar bir yol bulamadılar. …………………. Ağaçlar çiçek açtı bile! d. dörtte birini fakirlere. f. beşte birinin de uşağına verilmesini istiyordu. Sonunda. Birlikte köye gittiler. Bilge. AD a. …………………. …………………. …………………. adamlar geldiğinde. dörtte birinin sadaka olarak fakirlere. …………………. SIFAT …………………. Bilge problemi hemen çözeceğini söyledi. …………………. Adam vasiyetinde. Bilge. Metinde eğik yazılan tamlamaları gruplandırınız.Grup 2. Beşte bir olan dört atı da uşağa verdi. atının üzerinde gezintideydi. VASİYET Eski zamanlarda.ÇALIŞMA KÂĞIDI 4 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin sıfat mı yoksa ad mı olduğunu karşılarına (x) işareti koyarak belirtiniz. Onlarda ölen adamın vasiyetini anlattılar: 19 atın yarısını oğluna. atları çok seven ve aynı zamanda akıllı bir adam vardı. atlarının yarısının oğluna. Ardında on dokuz cins at bıraktı. 19 atın yarısını adamın oğluna nasıl vereceklerdi? Oğlana 9 at verseler. …………………. Bu tamlamaları tamlayan ve tamlanan açısından karşılaştırarak gruplar arasında ne gibi bir farklılık olduğunu tespit ediniz. Bilge 19 atı yan yana dizdirdi. …………………. …………………. Şimdi atların sayısı 20 olmuştu. …………………. ÇALIŞMA KÂĞIDI 5 Aşağıdaki metni okuyunuz.Tembel çocuk ödevini yapmamış. e. Sonra en başa kendi atını getirip sıraya dahil etti. Geriye kalan yirminci at da zaten kendi atıydı. …………………. beşte birini de uşağa vermeleri gerekiyordu.

4. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 3. yer. 5.Yazma kurallarını uygulama 1. atasözü ve deyimleri kullanır. Tekrara düşmeden konuşur. şahıs. Yeni öğrendiği kelime.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. okunaklı ve işlek bitişik eğik yazıyla yazar. 2. kavram. ORAN: %20 YAZMA 1. Farklı türlerde metinler okur. bunlarla ilgili unsurları belirler. Metnin bağlamından hareketle kelime ve 4. Konuşma kurallarını uygulama 4. Hazırlıklı konuşmalar yapma 3. Okuma alışkanlığı kazanma 2. kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 14. 5. 8. Söz varlığını zenginleştirme 1. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. 12. Olay yazıları yazar. 11. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. Konunun özelliğine uygun düşünceyi 7. Farklı türlerde metinler yazma 1. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.Okuma kurallarını uygulama 3. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder. 5. 5. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.SINIF SÜRE :6 : 6 ders saati ORAN:%20 KONUŞMA 1. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. 8. varlık kadrosu ve geliştirme yollarını kullanır. 1. 257 . Olay. 5. zaman. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2. Ana fikri yardımcı fikirlerle destekler. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. İyelik eklerinin işlevlerini kavrar. ORAN:%15 DİL BİLGİSİ 2. 7. Düzgün. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma 2. Standart Türkçe ile konuşur. Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Standart Türkçeyle yazar. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 4. 10. ORAN: %30 OKUMA 1. 11. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 4.

uzayda bir gezegen. bana mektup yazın. Ayrı ayrı gezegenlerde bir sürü adama rastlıyor. Bindiği gemi batınca ıssız bir adaya düşüyor. sürekli olarak sayılarla uğraşan. Ha. bir koyunu var. Ya bir şey geçmezse. Ama o çocuklardan birinin attığı serseri bir taşla patlayıveriyor. aslında elinize ne geçerse onu okuyun.. Nasıl bir ada burası? Bir de keçi var. bir de çiçeği. Başöğretmen.. otobüs biletçisi.ALTI KİTAP Ne kitaplar var! Küçük Prens’i okudunuz mu? Küçük bir gezegeni vardır Küçük Prens’in. uzayda yolculuğa çıkıyor.. okumuşsunuzdur o kitabı. o da oraya gidiyor. sokak çocukları. çiçeğini suluyor. Sonra bir gün. bilmiyorum. İyi bir balon kırmızı balon. Küçük Paskal’ın ve balonunun serüveni anlatılıyor. bir de Robinson var.. aklına esiyor. Küçük Prens de küçük elbet. Define Adası’nda bir adam var. kırmızı giysili bir kral. O zaman da. Bunları söylüyorum ya. canım. O da çengel gibi demirden bir şey takmış koluna. Altın saçlı bir çocuk. Kuşlar Pekiyi 258 . sizin adınıza ben bir kez daha okurum o kitabı. Yani ölüyor. sahibi nereye giderse. Eli kesik. Nedenini sorarsanız. bir sokak feneri bekçisi. Bir yanardağı. Cemal Süreya. Kürklü.. oturun. Şeyi de okuyun. Ben o keçiyi çok sevdim. hani Harikalar Ülkesi’ne gitmişti. koyununa ot veriyor.. para hesapları yapan bir işadamı. Cüceler ne yapmış? Devler nasıl yaratıklarmış? Kırmızı Balon’a ne dersiniz? Umarım. Ama nasıl küçük! El kadar bir yer. Kimseye acımıyor. ha! Bozuşuruz da ne olur. demeyin. Her sabah yanardağının lavlarını süpürüyor. Daha sonra bir sürü balon geliyor. Güliver’in Yolculuklarını. Aritmetik İyi. Bu arada Küçük Prens’in yolu Dünya’ya düşmez mi? Alis’i tanıyor musunuz? Alis. Tarla faresi neler anlatmıştı ona? Kupa Kraliçesi ne biçim kraliçeydi? Yoksa bozuşuruz. kendini beğenmiş bir adam. İşte. Sokak çocukları Paskal’ı döverlerken onu yalnız bırakmıyor. Kimler yok ki kitapta! Aynı zamanda mert bir balon Paskal’ın balonu. Korkunç bir adam.

• Metnin okunması a.OKUYALIM ANLAYALIM • a. Kılavuz) Öğrencileri kitap okumaya yönlendirmek amacıyla aşağıdaki kitaplar önerilir. Keloğlan Masalları 3. Seçilen kitapların okunarak sınıfla paylaşılması sağlanır. • Metni anlama. b. Öğretmen. öğrencilerden metnin adına ve metinle ilgili resimlere bakarak metinde neler anlatıldığını tahmin etmelerini ister. ç. çocukların zamanlarını nasıl değerlendirmelerini istiyor? Aşağıdaki cümlelerin metne göre doğru olanlarının başına (D). öğrencilerin kelimeleri doğru telaffuz etme becerilerini geliştirmek amacıyla yardımcı bir materyal kullanılarak dinletilir. Yazar “Bozuşuruz. Öğretmen. Metnin tamamı ya da bir bölümü. Öğrencilerden tuttukları notlardan hareketle metinden anladıklarını belirlenen yerlere yazmaları istenir (Çalışma Kâğıdı 1). (bk. Pascal ile Kırmızı Balon arasındaki dostluk için neler söyleyebilirsiniz? c. Metne yönelik farklı tür ve tiplerde hazırlanmış sorular cevaplanır. Çalıkuşu .Tema : Kitaplar Benim Dünyam Sınıf : 6 Süre : 10 ders saati A. Öğretmen not alma tekniği ile ilgili olarak öğrencilere rehberlik eder. a. Öğretmen metni yer yer kesintiye uğratarak okur ve öğrencilerden not almalarını ister. ( ) Yazara göre bu altı kitabı okumamız yeterlidir. Yazar. • b. Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek amacıyla “Benim Kahramanım” etkinliği uygulanır. Dede Korkut Hikâyeleri 2. ( ) Yazar artık büyüdüğü için bu kitapları okumuyor. 1. “Altı Kitap başlığı niçin seçilmiş olabilir? Aşağıdaki resimler hangi kitapların kapakları olabilir?” gibi sorularla öğrencileri metne yönlendirir. ( ) Yazar zamanımızı okuyarak ve yazarak değerlendirmemizi istiyor.. ( ) Kitap okuduğumuzda kahramanları daha iyi tanırız. Nasrettin Hoca Fıkraları 4. çözümleme ve yeniden yapılandırmaya yönelik aşağıdaki çalışmalar yapılır. Seçilen kitabın adından ve kapağındaki resimlerden hareketle içeriği tahmin ettirilir. 259 . Aşık Veysel’den Şiirler 6. öğrencilerin kütüphaneye veya kitap evlerine giderek ilgilerini çeken kitapların adlarını yazmalarını ve içlerinden birini seçmelerini ister. Öğretmen. c. yanlış olanlarının başına (Y) yazınız. Kelime ve cümlelerin anlamlarına yönelik çalışmalar yapılır (Çalışma Kâğıdı 2 ve 3). Küçük Prens’in günlük yaşantısı nasıl geçmektedir? b.. Öğretmen metni bir kez sesli okur. Mevlana’dan Hikâyeler 5.” dediği hâlde kitapları neden yeniden okumak istiyor? ç.

C. Küçük Prens’in Dünya’ya geldiğini ve kendileriyle karşılaştığını hayal etmeleri istenir. evleri. Öğrenciler birbirlerinin yazılarını değerlendirme ölçütlerini kullanarak okuyup değerlendirir (Çalışma Kâğıdı 4). Şahıs zamirlerinin tamlayan eki almış biçimlerini tahtaya yazarak öğrencilerinizden uygun eklerle tamamlanan isimlerin bu şahıslardan hangilerine ait olduğunu belirlemelerini isteyiniz. D. Standart Türkçe ile konuşmaları. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurmaları. Etkinliğin uygulanmasından birkaç gün önce öğrenciler tartışma konusunda bilgilendirilerek aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri istenir. arabanız. evi. DİL BİLGİSİ Öğrencilerinizden “Perili El” adlı masaldaki altı çizili kelimeleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyiniz. KONUŞALIM “Çok okuyan mı çok gezen mi bilir?” konusunda tartışma yapılır. arabam. eviniz. Öncelikle savunacakları fikri yardımcı fikirlerle geliştirmeleri ve örnekleme. araban. Münazara etkinliği uygulanır (bk. karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak ana fikri desteklemeleri belirtilir. Ç. evi. İyelik ekinin şahıslara göre nasıl değiştiğini ve bu değişimin nedenlerini sorarak kalınlık-incelik uyumu ve yardımcı ünsüzlerle ilgili bilgileri hatırlatınız. arabaları gibi) yaptırınız. tanık gösterme. Düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili olarak örneklerden hareket edilerek öğrencilerin ele alınan düşünceyi destekleyen unsurları öncelikle kendilerinin sezmesi sağlanır. Öğrenciler. tekrara düşmemeleri istenir. Buradan hareketle iyelik eklerini kavratınız (Çalışma Kâğıdı 5). sebep-sonuç ve amaç-sonuç ilişkileri kurmaları. arabamız. arabası. evimiz. 260 . bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma yöntemini kullanarak Küçük Prens’le aralarında geçen konuşmayı yazarlar. YAZALIM Öğrencilerden. İsmin hangi şahsa ait olduğunu belirten eklere iyelik eki adı verildiğini belirttikten sonra seçeceğiniz isimlerle iyelik çekimi (evim. Kılavuz). İyi bir konuşmanın her şeyden önce dilin etkili kullanımına bağlı olduğunu belirtilerek öğrencilerden konuşmaları sırasında.

................. çok 4.............. 1.......... 2..... 3.................. Sizin adınıza ben bir kez daha okurum o kitabı....... Bu arada Küçük Prens’in yolu Dünya’ya düşmez mi?...... bir sürü Metinden yararlanarak aşağıdaki cümlelerle aynı anlama gelen cümleler kurunuz. yolu düşmek d. küçük 2............................................................... sarışın 3...... uğramak a...................... Küçük Prens ………………… ………………… ………………… Kırmızı Balon ………………… ………………… ………………… Alis Harikalar Ülkesinde ………………… ………………… Define Adası ………………… ………………… …………………... 1.... el kadar c...... 261 ..... Güliver’in Yolculukları ………………… ………………… Robinson ………………… ………………… ………………… ÇALIŞMA KÂĞIDI 2 Aşağıda verilen kelimelerin anlamını tahmin ediniz ve sözlük anlamını da bularak yazınız.......ÇALIŞMA KÂĞIDI 1 Tuttuğunuz notlardan hareketle metinden anladıklarınızı yazınız.... KELİMELER TAHMİN SÖZLÜK gezegen lav fener serüven mert bozuşmak çengel ÇALIŞMA KÂĞIDI 3 Aşağıdaki kelimeleri aynı anlama gelen ifadelerle eşleştiriniz. altın saçlı b............................ Ne kitaplar var!................

işin farkında olduğu için üzülür. Kocası evin dirliğ… bozulmasın diye hiç ağzını açmaz. Bu gidişle ev… baş…a yıkılacak. yazdıklarını aşağıdaki değerlendirme ölçütlerini kullanarak DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat etmiş mi? Düzgün. varlıklı bir ailenin güzel bir kızı… varmış. Ana…. bir yokmuş. kavram. anası ile babası ölmüş. on parmağ… var. yaratırken senin de parmağ…a bir hüner vererek yaratmış.” diye söylenirken evin içinde nur yüzlü bir kadın görünmüş. ama demir bile paslanır işlemeye işlemeye. Gün gelmiş. kız gelin olmuş. Allah’ın kul… çokmuş. dil ile tarif edilmez ki edeyim. ne diye gözlerini sele veriyorsun? Yaratan. Perili El Bir varmış. Allah’a yalvarırmış: “Hey Allah’ım. atasözü ve deyimleri kullanmış mı? Yazım ve noktalama kurallarına uymuş mu? Evet Kısmen Hayır ÇALIŞMA KÂĞIDI 5 Aşağıdaki metinde verilen noktalı bölümleri uygun eklerle tamamlayınız. cinler cirit oynarken eski hamam iç…nde. Ev. yoksul görse giydirirdi. ama işe güce yaramıyor. 262 . Gül Kız el üstünde büyütüldüğü için ne eller… işe yarıyormuş. kir toz içinde kalmış. Bereket versin ki sağlığında yetim görse yedirir. elini sıcaktan soğuğa vurdurmazlarmış. okunaklı ve işlek bitişik eğik yazıyla yazmış mı? Standart Türkçeyle yazmış mı? Yeni öğrendiği kelime. baba… gözlerini gözlerinden ayırmaz. Kız üzülmüş. iki elim. bu duruma katlanırmış. Zaman zaman içinde. fakat Gül Kız. Hayırlı bir kısmet çıkmış. “A Gül Kız’ım. Ana… rahmetli. önüne iş verip parmaklar…ı işletseydi ellerin her işe yarardı şimdi. Onların hayrına on peri getirdim sana. Gel gelelim. Talihinden koca… da iyi bir adammış.ÇALIŞMA KÂĞIDI 4 Arkadaşlarınızın değerlendiriniz. ne parmakları… dikişe. ama elden ne gelir? Allah sabır versin. kalbur saman içinde.

Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını çıkarmaktan kaçınır. Bildirme kiplerinin cümleler kurar. Sesini ve beden dilini etkili 2. kullanım özelliklerini 12. fark eder. Türkçenin kurallarına uygun 3. 3. İşitilebilir bir sesle konuşur. 4. Metne ilişkin sorulara cevap verir. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.SINIF SÜRE : 7 : 7 saat ORAN: %30 OKUMA ORAN:%20 KONUŞMA ORAN: %20 YAZMA ORAN:%15 DİL BİLGİSİ 1. Standart Türkçe ile konuşur. 3. Konuşurken gereksiz sesler 14. kavrar. Akıcı biçimde okur. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. Tekrara düşmeden konuşur. 8. yazma bilgi ve kuralları 5. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 5. 27. uygulama 4. Kendini yazılı olarak ifade 1. 2. 263 . gruplarının anlamlarını çıkarır. Farklı türlerde metinler 1. 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. Şiir yazar. 4. Şiir defteri tutar. Okuma kurallarını uygulama 2. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 26. 19. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime kullanma etme alışkanlığı kazanma 2. 4. Kelime türleriyle ilgili 1. Konuşma kurallarını uygulama 4. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder.

Abdurrahim KARAKOÇ 264 . Palmiyeler zümrüt tacı Hatay'ın Çukurova cennetidir bu ayın Aydın ili efelere dar şimdi. Dadaşların oynadığı bar şimdi. İki kıt'a bir boğazda aşina. İstanbul'u tarif etmek zor şimdi. çimen sevgililer döşeği. Her çeşmenin üç-beş tane güzeli. yeşil. yorulma boşuna. Halı gibi nakışlandı ovalar. Her tarafı yeşillendi Bolu'nun. Sultandağı benek benek kar şimdi. Karakoç'um. Isparta'nın renk renk gül bahçesinde Bülbüllerin neşesini gör şimdi. Bölük bölük sarı. mor şimdi.ANADOLU’DA BAHAR İlkbaharı geldi Anadolu'nun. sessiz duran yuvalar. Olur bu mevsimin bağ-ı İrem'i. Gönül dile gelir kaval sesinde. Her çiçeğin bir arısı var şimdi. Cıvıl cıvıl. Kelebekler birbirini kovalar. Hora teper Sürmene'nin uşağı. Boz martılar düğün yapar Mersin'de. Eğri yollar yaylaların kuşağı Çayır. Çıkıp baksan Çamlıca'nın başına. gel. Durgun çayı köpüklendi Daday'ın. Aşıklar diyarı Elbistan ili. Silifke'de çiçek açtı nar şimdi.

OKUYALIM ANLAYALIM • Öğrencilere çeşitli yörelerden türküler dinletilir. Bilinmeyen kelimelerin anlamları metnin bağlamından hareketle tahmin ettirilir (Çalışma Kâğıdı 1). Belirlenen öğrencilere sesli okuma yöntemiyle şiir okutulur. Metni anlamaya yönelik aşağıdaki sorular cevaplanır. “Boz martılar düğün yapar Mersin’de” dizesinden hareketle aynı anlamı veren farklı cümleler yazılır. Örnek sorular: 1.Tema : “Yurdumu Seviyorum” Sınıf : 7 Süre : 10 ders saati A. Hataların neden kaynaklandığı tartışılarak şiir okumada noktalama işaretleri ile vurgu ve tonlamaya uymanın önemi vurgulanır. Şaire göre İstanbul’u tarif etmek neden zordur? Öğrencilerden şiirin kendilerinde uyandırdığı duyguları sözlü olarak ifade etmeleri istenir. Sınıfa bir haritayla girilir. Şiirde baharın en geç geldiği yer neresidir? 4. Kelimelerin zıt ve yakın anlamlıları bulunur. Metnin okunması Şiir öğretmen tarafından örnek olarak okunur. Şiirde hangi yörelerin halk oyunlarından söz edilmektedir? 5. Metinden seçilen kelimelerle şiirdeki ana duyguya uygun cümleler yazılır (Çalışma Kâğıdı 3). • Öğrencilerden metnin görsellerini yorumlamaları istenir. 265 . Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilerek eşleştirme çalışması yapılır (Çalışma Kâğıdı 2). şiirde Anadolu ile ilgili hangi duygularını dile getirmiştir? 2. • Metni anlama. Metinde yer alan benzetmeler çözümlenir (Çalışma Kâğıdı 4). Öğrencilerin okumaları akıcılık ve sözün ezgisine uygunluk yönünden sınıfça değerlendirilir. Şair. Aydın ili niçin efelere dar gelmektedir? 6. Şiirde Anadolu’nun hangi özellikleri üzerinde durulmaktadır? 3. Bülbüller neden neşelidir? 7. çözümleme ve yeniden yapılandırmaya yönelik olarak aşağıdaki çalışmalar yapılır. Metindeki yer adları haritada bulunarak bu yerler üzerine konuşulur.

şiir defterine yazar. C. Öğrenciler bu kazanımlara yönelik düzenlenecek bir formla değerlendirilebilir. (Çalışma Kâğıdı 5) Ç. Tema ile ilgili şiirler araştırılır. Öğrencilerinizden belirlediğiniz fiil köklerini haber kiplerinde şahıslara göre çekimlemelerini isteyiniz. çalışma kâğıdında öğrencilerin dikkatini bildirme kiplerine çekerek fiil köklerine gelen “-di. gelecekte ve her zaman yapıldığı anlamını kattığını vurgulayınız. -yor. düşünce ve izlenimlerini sınıfla paylaşması sağlanır. düşünce ve hayalleri ifade eder. Yaratıcı konuşma yöntemi ile her öğrenci bir önceki arkadaşının konuşmasından hareketle bir fotoğrafın kendinde uyandırdığı duygu. kelimeleri doğru telaffuz etme.B. Kılavuz). işitilebilir bir sesle konuşma. KONUŞALIM Öğrenciler tarafından sınıfa getirilen. Çeşitli fiil kökleri belirleyiniz. -r “ eklerinin fiillerin zamanına yaptığı etkiyi ve cümleye eylemin geçmişte. -ecek. konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınma yönünden değerlendirilir. Öğrenciler konuşmaları sırasında gözlemlenerek Standart Türkçeyle konuşma. Alternatif bir etkinlik olarak çevredeki doğal ve tarihî güzelliklerin olduğu bir mekâna gezi düzenlenerek öğrencilerin gezi sonrasındaki duygu. “Gezip Gördüklerim” etkinliği uygulanır (bk. şimdi. YAZALIM Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma yöntemiyle verilen kelimelerden hareketle şiir yazılır. DİL BİLGİSİ 6 ve 7. Yazılan şiirler müzik eşliğinde sınıfta okunur. 266 . Anadolu’nun güzelliklerini yansıtan fotoğraflar sınıf panosuna asılır. Öğrenci beğendiği şiiri/şiirleri. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurma. -miş. Öğrencilerinizden metindeki fiilleri ve bu fiillerin hangi zaman ekiyle çekimlenmiş olduğunu belirlemelerini isteyiniz.

. ........ diyar... el........ Yiğit. aşina” kelimelerini aşağıdaki uygun yerlere yazınız. Ülke... a.... 2........ “Âşıklar diyarı Elbistan ili. Bele sarılan uzun ve enli kumaş.... .. ...... kuşak..... yurt.... . neşe/ arı/ mevsim/ mor/ çimen/ cennet ÇALIŞMA KÂĞIDI 4 Şiirde yer alan benzetmeleri bularak benzetilme nedenlerini açıklayınız. bahar/ yeşil/ bahçe/ kelebek/ çeşme b. “Durgun çayı köpüklendi....... Bildik....... Ülke....... tanıdık....” cümlesinde il kelimesi yerine kullanılabilecek kelimeyi yazınız... ÇALIŞMA KÂĞIDI 3 1... Karadeniz bölgesinde birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu...ÇALIŞMA KÂĞIDI 1 Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız. memleket...... . efe... Benzeyen Çukurova halı bağ-ı irem palmiye Kendisine benzetilen kuşak Benzetilme nedeni Tahmin Sözlükteki anlamı 267 .” cümlesinde durgun kelimesinin yerine zıt anlamlısını bulunuz... 3... özellikle Batı Anadolu’da köy yiğidi. Yeni kelimeler ekleyerek aşağıdaki kelimeleri de kapsayan cümleler yazınız.. .... Kelimeler bar dadaş uşak âşık döşek ÇALIŞMA KÂĞIDI 2 “İl..... hora........

............................................................... .............................................................................................................................. serin....................................................................... ........................................ . ............................................................................. deli divane............................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................ ...... ............................... sarı........... ........................ .... .. türkü kelimelerinin geçtiği bir şiir yazınız..................................................ÇALIŞMA KÂĞIDI 5 Işıl ışıl............................. .............................................. .. gece gündüz................................................................................................................................. . yemyeşil........................ 268 .................................... halay...... ................................................................................................................................ ................ ............................................................................................................................... ................................................. .................................................................................................... ................................................................................... .............. ................................................................... . dağ.......................................................................................... deniz..

....ÇALIŞMA KÂĞIDI 6 Ali telefonda amcasına şöyle diyordu: “Amcacığım aradığınız için çok teşekkür ederim.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Dersten önce neler yaptınız?…………………………………………………………………………………………………………. Dün yaptığınız sınıf gezisi çok güzel geçti. bugün evde dinleniyorum...... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Şu anda neler yapıyorsunuz?………………………………………………………………………………………………………….......... Ormanda yürüyüş yaptık.. Dersten sonra neler yapacaksınız?………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Okulda her gün neler yapıyorsunuz?.. Bu nedenle.. ALİ’NİN YAPTIĞI İŞLER Okul gezisi Evde dinlenmesi Okula gitmesi ALİ’NİN YAPTIĞI İŞLERİN ZAMANI Aşağıdaki soruları okulda yaptığınız eylemlerden hareketle cevaplayınız.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Okuldan dönerken size uğrarım.................................. çeşitli oyunlar oynadık ve çok eğlendik... 269 ....................... Yarın okula tekrar gideceğim..... Çok terlediğim için biraz üşümüştüm........ “ Aşağıdaki tabloda boş bırakılan satırlara Ali’nin yaptığı işlerin zamanını yazınız.......

Yarın hava soğuk ol…………… 6.. Polis hırsızı yakala…………… 9. Mustafa Kemal küçük yaşta öksüz kal………... 7.. Arkadaşım şu an kitap oku………. Para biriktiren sonunda rahat ed………… 8. sonunda kazan…………… 4. Tatilde Antalya’ya git………….ÇALIŞMA KÂĞIDI 7 Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini uygun zaman ve kişi ekleriyle tamamlayınız. 1.. Çalışmış. Kar yağarsa kayakçılar sev……………… 10. Ayşe ile yarın sinemaya git……………. 3. 270 . 2. 5. Can rüyasında denizde yüz………….

duygu. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. ORAN: %30 OKUMA 1. Okuduğu metni değerlendirme 1. Uygun yerlerde vurgu. 5.Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. Canlandırmalarda. ORAN: %20 YAZMA 1. 4. ORAN:%15 DİL BİLGİSİ 1. Konuşurken nefesini ayarlar. Metni dil ve anlatım değerlendirir. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat eder. 21. 3. 271 . 7. düşünce ve hayalleri yorumlar. 19. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama 2. 3. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. İşitilebilir bir sesle konuşur. 5. Farklı türlerde metinler yazma 2. 24. Düşünce yazıları yazar. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 1. Okuma kurallarını uygulama 5.SINIF SÜRE : 8 : 10 saat ORAN:%20 KONUŞMA 2. sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde kullanır. tonlama ve duraklama yapar. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. 3. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. 27. 2. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 1. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır. yönünden 6. 4. Standart Türkçe ile yazar.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 8. 8. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları.Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Yazma kurallarını uygulama 1. 11. Fiilimsilerle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 2. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.Yazım ve noktalama kurallarına uyar.

272 .

273 .

274 .

275 .

276 .

277 .

Kaynak: Belki Varmış Belki Yokmuş. Resimleyen: Levent GÖNENÇ 278 . İstanbul 2003. editör:Ayfer Tunç. YKY.

2). • 279 .OKUYALIM ANLAYALIM • Gazetelerden dayanışmayla ilgili haberler bulunur. Metnin okuma süreci yer yer kesintiye uğratılarak okunan bölüm ile ilgili olarak tartışılır. Tartışma sonunda varılan ortak yargılar not edilir. olaylar nasıl gelişirdi? gibi sorular sorularak öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirilir.Tema : Toplum Hayatı Sınıf : 8 Süre : 10 ders saati A. Siz. çözümleme ve yeniden yapılandırmaya yönelik olarak aşağıdaki çalışmalar yapılır. Meşeler ile akçaağaçlar arazındaki sorun nedir? 2. Öğrencilerden metni dil ve anlatım yönünden değerlendirmeleri istenir. Öğrenciler canlandırma etkinliği yaparken diğer öğrencilere “Kazanım Tablosu”nda verilen kazanımlar fotokopi hâlinde dağıtılarak arkadaşlarını “sesini ve beden dilini etkili kullanma” yönünden değerlendirmeleri istenir. İlk resimle son resim karşılaştırılır. akçaağaçların yerinde olsaydınız nasıl bir çözüm bulurdunuz? Meşeler. Akçaağaçlar meşe ile konuşmaya gittiği hâlde savaşın çıkma nedeni nedir? 3. Metnin okunması • Tartışarak okuma yöntemiyle metin okutulur. Metni anlama. Tartışma sınıfça veya küçük gruplar hâlinde yapılabilir. Örnek sorular: 1. Öğretmen tarafından okuma süresince sözsüz müzik dinletilir. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılması ve birbirlerinin düşüncelerine saygı duyması sağlanır. Bunlarla ilgili kısa bir yazı yazılarak sınıf/okul panosuna asılır. akçaağaçların önerilerini kabul etselerdi ormandaki yaşam nasıl olurdu? Sorunun kaynağı akçaağaçlar olsaydı. Akçaağaçlar ile meşelerin “kör bir balta”ya yenik düşme nedeni nedir? Öğrencilere. Meşeler “gün ışığını” neden kendi hakları olarak görmektedir? 4. Resim ve başlıktan hareketle metnin içeriğiyle ilgili tahminde bulunulur. Öğrencilerin bir kısmı metni diyaloğa dönüştürürken diğer öğrenciler canlandırmada görev alırlar. Metni anlamaya yönelik farklı tür ve tiplerdeki sorular cevaplanır. KONUŞALIM Metin diyaloğa dönüştürülerek “Canlandırma” etkinliği yapılır. B. Kelime ve cümle çalışmaları yapılır (Çalışma Kâğıdı 1.

Gruplar kendi içlerinde kelime ve atasözlerini tartışırlar. Bahar bir muhasip gibi hayata yeni kavuşturduğu varlıkların sayısını.C. YAZALIM Öğrencilerden metinde virgülün geçtiği yerleri belirleyerek defterlerine listelemeleri istenir. kuş cıvıltılarıyla beraber insan iniltileri ve hırıltılarıyla dolu. Bize Göre 280 . konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini grup olarak yazarlar. cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögeleri vurgulamak.” Ahmet Haşim. konuyla ilgili anahtar kelime ve atasözleri verilerek metin içinde kullanacakları belirtilir. “Mart başlayalı. Öğrenciler dört gruba ayrılır (Çalışma Kâğıdı 3). Bu yolla virgülün sıralı cümleleri birbirinden ayırmak. toprağın yeniden gençliğe kavuştuğu bu mevsimde hava. Her gruba. Metni gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yaparlar. Metinler okutularak en güzel metni yazan grup ödüllendirilir. Baharın hastalıkları saymakla tükenmez ki. Ç. kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı. yaşayanların toplamından durmadan çıkarıyor. cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanıldığı kavratılır. DİL BİLGİSİ Aşağıda verilen metinden hareketle fiilimsiler kavratılır. Konuyla ilgili çalışmalar yapılır (Çalışma Kâğıdı 4). Grup olarak yazma yöntemi kullanılarak “birlik ve dayanışma” konulu düşünce yazısı yazılır. Bazılarının bronşiti. Öğrencilerden bu ifadelerde virgülün hangi işlevlerde kullanıldığını belirlemeleri istenir. bazılarının romatizması azmış. Mart güneşi organizmada çöreklenip yatan bütün yılanları uyandırıyor.

herkes yalnızca kendi fikrini söylüyordu. Aşağıdaki deyimleri gerçek anlamlarının geçtiği cümlelerle eşleştiriniz. …………………………………………………………………………………………. Kimse kimseyi dinlemiyor. • Her çığlık bir harçer gibi saplanıyordu ormandaki sessizliğe …………………………………………………………………………………………. Örnek: • Bir anda tuzla buz olmuştu mutluluğun sırça kaleleri / Mutlulukları birden bire bozulmuştu. kalmamıştı. …………………………………………………………………………………………. suratı renkten renge giriyor. Yüzünü göstermek Kana kana içmek Tuzla buz olmak İki büklüm olmak Kolu kanadı kırık Ayakta tutmak Her kafadan bir ses çıkması Onu son gördüğümden beri yaşlanmış. Metinde yer alan aşağıdaki cümleleri aynı anlama gelen farklı cümlelerle ifade ediniz. 2. oldukça Tepsi düşünce bardaklar binlerce parçaya bölündü. Sizce bu anlatım tarzı metne ne kazandırmaktadır? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 281 . …………………………………………………………………………………………...ÇALIŞMA KÂĞIDI 1 1. • Korku çiçeğinin tohumları bir kez düştü mü toprağa bir anda sarıverir ortalığı. Günün ilk ışıklarıyla doğanın güzelliği ortaya çıktı. beli bükülmüştü. Koruyacak. • Zavallı akçaağacın göğsü körük gibi inip kalkıyor. • Güneş her sabah gökyüzünü mutluluğun yedi rengine boyuyordu. Pınar suyundan doyasıya içti. yardım edecek kimsesi Gurbette memleketimin hayali beni yaşattı.

Cam. engel.ÇALIŞMA KÂĞIDI 2 Metinde geçen kelimelerle oluşturulan aşağıdaki bulmacayı çözünüz. Havada buğu durumunda iken akşamın ve gecenin serinliği ile yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları. 6. acayı BULMACA 4 2 5 1 6 3 Sorular: 1. Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç. 3. camdan yapılmış. 2. Duru ve temiz kesme cam. 282 . 4. Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar. 5. Ülke. memleket.

3. El elden üstündür. GRUP saygı huzur Birlikten güç doğar. 283 .ÇALIŞMA KÂĞIDI 3 1. Yalnız taş duvar olmaz. GRUP sevgi güç 2. GRUP güven mutluluk Ağaç yaprağıyla gürler. GRUP yardım neşe 4.

.. Her sabah yarım saat yürü................................... eve gider…….. Ben o filmi daha önce gördüm................................... çok şaşırdım.... O kazağı bugün giymiş.............. Çocuk annesini gör…............................ Bahar bir muhasip gibi hayata yeni kavuşturduğu varlıkların sayısını.................... sağlık için çok faydalıdır........ .......... hikâyeyi dikkatle dinledim...... O gülleri vazoya koymuş................... Ali yarın okula gelmeyecek............... Karşıdan uzun boylu..................... gör…........................................... onun boynuna sarıldı..... Ali’nin [yarın okula gelmeyeceği]ni biliyorum...... Bazı güller kurutulmuş........... odada yüksek sesle konuşulmaması gerekir..................... Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz.. Bizim ders çalış............... Eve git…… kitaplarımı alacağım........................ 284 ........................ arkadaşlarıma uğrarım......... Mart başlayalı.................. Onun anlat.......... kuş cıvıltılarıyla beraber insan iniltileri ve hırıltılarıyla dolu........ ........................................ Toprağın yeniden gençliğe kavuştuğu bu mevsimde hava...................... Örnek: Ben biliyorum..................... ...... Dün biraz rahatsızmış............ zaten biliyordum........ Baharın hastalıkları saymakla tükenmez ki.......... İlkbaharda aç........... ... Okuldan çık…... yaşayanların toplamından durmadan çıkarıyor...... çiçekler ne kadar güzel! Onu birden karşımda gör....... dün bir kazak almış.... Aşağıdaki cümleleri uygun fiilimsi ekleriyle birleştirip tek cümle olarak yazınız. Bu yüzden okula gelmedi... 3.......... .............. kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı ...... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor....ÇALIŞMA KÂĞIDI 4 1................................................ Yarın gece televizyonda bir film gösterilecek.... Dersten sonra eve yürü..... hemen geriye döndü... yürü....... 2. Aşağıdaki kelimeleri değiştirerek cümleyi aynı anlamı verecek şekilde yeniden yazınız.......... Eski mahallemize git.......................... O.............................. yolda arkadaşıma rastladım............................. gittim.............................. sarı saçlı bir çocuk geliyor........................ O beni gör...... O çocuk benim arkadaşım..................... Sizin benden hiç hoşlan.

Örnek. akıcılık: Bir konuşma veya yazının anlam yönünden anlaşılır. Gözlemci bakış açısında ise anlatıcı tarafsız bir gözle olayları veya durumları anlatır. çünkü yazar. roman. masal vb. Aydın ağzı. sorgulayıcı. anlatıcının bildikleri kahramanın bildikleri kadardır. Anadolu ve Rumeli ağızları vb.SÖZLÜK abartma: Anlatımı etkili kılmak amacıyla bir duyguyu. kelime.) olay. olayla anlatılması. türkü. yöntemi. ironik vb. atasözü vb. ritim. kahramanların neler düşündüklerine kadar her şeyi bilir. anlatımı bir anlatıcıya devredebilir. ses benzerlikleri. beden dili: İnsan vücudunun çeşitli hareketlerinden oluşan ve genellikle de bulunulan duruma karşı verilen olumlu veya olumsuz tepkilerin bütünü. Bu tutum. Bu tür metinlerde üç tür bakış açısından söz edilebilir: İlâhî bakış açısı. ölçü vb. İstanbul ağzı. anahtar kelime: Bir cümlenin veya sözün yansıtmak istediği anlam için en büyük ipucunu veren ana kavram. olay veya durumlara karşı takındığı tavır. unsurlarla sağlanır. Olay anlatımına dayalı türlerde (hikâye. kelime ve seslerin belli bir düzen içinde verilmesi veya tekrar edilmesiyle ortaya çıkan ses akışı. özgünlüğü olmayan cümle veya ifade. tasvir edici. Şiirde/düz yazıda cümle. söyleniş yönünden hiçbir engele takılmayan bir doğallıkta olması. anlatıcı: Bir olayı anlatan. Kahraman anlatıcı. basmakalıp: Herkesçe çok iyi bilinen ve bu sebeple de hiçbir çarpıcılığı. ahenk: Uyum. Dolayısıyla metnin yazarı her zaman olayları anlatan kişi değildir. ana fikir. Bakış açısı kavramı ‘anlatıcı’ kavramı ile beraber değerlendirilir. durumla. perspektif. ana düşünce: Bir yazı veya konuşmada çeşitli yardımcı düşüncelerle desteklenen ve metnin tamamında verilmek istenen düşünce. mübalağa. düşünceyi veya olayı olduğundan büyük ya da küçük gösterme. bakış açısı: Bir olayı veya durumu değerlendirme yönü. anlatım tutumu: Bir yazarın kişi. tahlil edici. halka mâl olmuş mâni. müzikalite. yaklaşımları beraberinde getirir. eleştirici. olayı ve durumu daha etkileyici göstermek amacıyla. olayların gelişiminden. 285 . Şiirde ahenk. türler. onların kendinden güçlü veya zayıf bir varlıkla. ana duygu: Bir edebî metnin geneline yayılan ve temayı besleyen sevinç. olay anlatımına dayalı metinlerde olayları. mekânı okura anlatan kişi. mutluluk. kahraman anlatıcının bakış açısı ve gözlemci bakış açısı. benzetme: Bir konuşma veya yazıda bir varlığı. ağız: Bir dilin veya lehçenin daha küçük yerleşim bölgelerinde yazı diline oranla birbirinden az çok ayrılan konuşma biçimleri. kişileri. mekân ve kişilerin kimin tarafından görüldüğünü ve anlatıldığını belirten kavram. bağlam: En az iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan anlam birliği. üzüntü gibi temel duygular. anonim: Yazanı veya söyleyeni belli olmayan. aktaran kişi. Kelimeler veya ifadeler farklı bağlamlarda değişik anlamlar içerebilir. bilmece. İlk bakış açısındaki anlatıcı.

vak’a. Örneğin. çelişki: Uyumsuzluk. anlamın/olayların çözümlenmesine yardımcı olan sözler veya ifadeler. gönderme: Atıf. fotoğraf. görüntü. fikirlerin özgür bir şekilde ortaya konulduğu yaratıcı düşünme tekniği. gelecek nesillerin öğretmenlerin eseri olacağını söylemiştir. bu tür yüklemleri cümlenin akışından anlar ve zihninde tamamlar.. olaylar ancak bu çatışmaların sonuca bağlanmasıyla sona erer. çağrışım: Bir söz. çizim. “olay” kelimesinden farklı olarak yalnızca edebiyat eserlerinde karşımıza çıkar. olay örgüsü: Olay anlatımına dayalı metinlerdeki olayların bütünü. görsel unsur: Resim. bitki veya cansız varlıklar arasında geçen hayalî olayları konu edinen hikâyeler. yanında da eski dergiler. haber. fabl: Hayvan. Olay örgüsü kavramı. drama: Oyunlaştırma. Hikâye. Metin bağlamında düşünüldüğünde. zıt anlamlarını ifade edecek şekilde kullanarak söze konu edilen kişi. materyal: Eğitim ve öğretim etkinliklerinde kullanılacak yazılı. Giriş. ipucu: Bir sorunu çözmede yardımcı olan veya yol gösteren işaret ve simgeler. konuşma dili: Çeşitli söyleyiş özellikleri olan ve yazı dilinden farklı olan dil. dolaylı anlatım: Başkasına ait bir sözü. hayal gücüne dayalı edebiyat metinleri. kişinin kendi ifadesiyle aktarması. Masanın üstünde kitaplar. eksiltili cümle: Yüklemi söylenmemiş cümle. destana özgü. mekân ve zaman gibi ögeleri yazar tarafından belirlenen. geliştirmek ve karar almak için kullanılan herkesin katılımının sağlandığı. tutarsızlık.” cümlesi dolaylı bir anlatımdır. Atatürk’ün “Öğretmenler.” sözü doğrudan/dolaysız bir anlatımken “Atatürk. durum veya olayın alaya alınması. 286 . işitsel vb. gelişme. durum veya olayın insanın zihninde canlandırdığı her türlü unsur. malzemeler. boğumlama: Boğazdan çıkan sese konuşma organlarınca biçim verilmesi. Okur. karikatür. ses gibi uyaranların çıkış noktası. kaynak: Herhangi bir bilgi. destana ilişkin. Bir metinde geçen cümlelerle onları izleyen ifadelerin anlam veya bilgi bakımından aykırı olması.. kurgulanmış metinler: Kurmaca. Bir kavramın veya sözün hatırlattığı kişi. roman ve masal gibi türlerde çatışma itici bir güçtür. gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır. Anlatımda kelimeleri. anlaşmazlık nedeniyle insanlarla. epik: Kahramanlıkla ilgili. ironi: İnce alay. didaktik: Öğretici. çatışma: Bir metindeki kişinin veya kişilerin herhangi bir uyumsuzluk. doğayla ters düşmeleri. görsel tasarım gibi tamamen görmeye dayalı ögeler. durak: Konuşmada veya okumada anlamın daha anlaşılır ve etkileyici olması için gerekli yerlerde verilen kısa ara. durum veya olay. oysa günlük hayatta pek çok olayla karşılaşılabilir. sonuç gibi unsurları ile şahıs ve varlık kadrosu.beyin fırtınası: Fikir üretmek. görsel.

Örneğin. hayal ve tasarıların mantıksal bir akış içinde birbirine bağlanması. söz sanatları: Anlatımı etkili kılmak amacıyla kelimelerin sanatlı kullanımları. çatışmalardan veya konuşmadaki ifadelerden çıkarılabilecek kavram. abartma. düşünce. tutarlılık: Duygu. pastoral: Kır yaşantısını ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan şiir türü. 287 . ritim: Bir düz yazı veya şiirde çeşitli tekrarlarla sağlanan akış. cümle veya ifadenin doğru telâffuzunu ve vurgusunu sağlayacak olan duraklama. Benzetme. çeşitli bölümleriyle belirten ön çalışma. müzikalite. nesnelerin tümü. cümlelerde bilgi veya anlam bakımından herhangi bir aykırılığın bulunmaması. ifadeler. şahıs kadrosu: Olaya dayalı metinlerde. deyim. duygu. satirik: Eleştirel. okunması. tema: Bir metindeki olaylardan. olayların gelişiminde herhangi bir rolü bulunan kişilerin tümü. yergici. “Toplantıya Ali de katıldı.. yazı dili: Bir lehçe veya ağız üzerine kurulan ortak dilin yazıda kullanılması sonucunda ortaya çıkan dil.” sözü örtülü bir şekilde yer alır. sözün ezgisi: Bir kelime. zihin haritası: Anlamanın daha hızlı ve kolay olması için anahtar kelime. Bir metindeki sonucun en kısa ifadesi. taslak: Herhangi bir çalışmayı/ürünü ana çizgileriyle. kişileştirme vb. vurgu: Konuşma/okuma sırasında bir kelime veya hecenin diğerlerine oranla daha baskılı söylenmesi. kavram ve cümlelerle oluşturulan grafik.örtülü anlam: Bir cümlenin anlamından çıkarılabilecek diğer anlamlar. söz varlığı: Bir dilde var olan kelime. varlık kadrosu: Bir metinde geçen varlıkların. boğumlama gibi söylenişe yönelik unsurların bütünü. sunum: Herhangi bir konunun görmeye veya duymaya dayalı ögelerden de yararlanılarak bir ortamda dinleyicilere aktarılması. atasözü ve diğer sözlerin oluşturduğu bütün.” cümlesinden çıkarılabilecek “Toplantıda Ali’den başkaları da vardı.

Beyaz Yayınları. 9. 12. 6. İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Meral ALPAY. 1996. David. Ankara. Remzi Kitabevi. 2002. 1995. Sınıf Yönetimi. Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü. 7. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Hülya DİLEK. AYDIN. AKTAŞ. 1998. Öğrenme Stilleri. A. 2. Ayhan. Benjamin S. BOYDAK. Mustafa. AKSOY. Doğan. Ankara. Yusuf. 1999. 1996. BİLEN. İnkılâp Yayınları. Ankara. 2000. Ayhan. BLOOM. İstanbul. 1992. Ankara. BAZEN GCSE English Classbook. 288 . Şerif. Plandan Uygulamaya Öğretim. ÇOTUKSÖKEN. Gülten. Ankara.. Özcan. İstanbul. 10.3. 1999. 1993. H. Anı Yayınları. 3.2. 14. Fatih ERDOĞAN Cumhuriyet Dönemi Çocuk ve Gençlik Öyküleri Seçkisi 1. İstanbul. Roman İncelemesine Giriş. 1988. DAYIOĞLU. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. CÜCELOĞLU. 2001. Kültür Bakanlığı Yayınları. Özyürek Yayınevi. 4. AYDIN. Türkçe Programı ve Öğretimi. Anı Yayınları. Ömer Asım. BARR. Akçağ Yayınları. 1999. Keşke’siz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları. Ian. Deyimler Sözlüğü 1.KAYNAKÇA 1. 8.. İstanbul. 2000. Cem Yayınevi. MEB Yayın Evi. Yaratıcı Okuma-I. Ankara. Bursa. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Usem Yayınları. London. Uludağ Üniversitesi. Mürüvvet. CEMİLOĞLU. DEMİREL. İstanbul. Ankara. 13. 11. 5.

G. Olli MAATTA. Leyla.2. KÜÇÜKAHMET. Basın Yayın Yüksek Okulu Matbaası. 22. Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yayınları. Ankara. 24. 8. 1997. Otava.15. 19. EARGED Taslak Programı. Ankara. Gramer Terimleri Sözlüğü.3. Hasan. Raija LEHTO. 7. HELLSTROM İnkeri. Edebiyat Atölyesi (6. Gazi Kitap Evi. İstanbul. KORKMAZ. Anı Yayınları. Helsinki. MEB. Eğitim Programlarının Dili ve Yaratıcı Öğrenme. 18. Ankara. 21. Leyla. ERGİNER. Ergin. HALLGREN. Öğretim İlke ve Yöntemleri. 1999. Hasan.4 Ankara. Dags 2 Nyavyer Kurs. 2003. Ankara. GÜLERYÜZ. HELLSTROM. İnkeri. Reading and All That Jazz: Tuning Up Your Reading. Aleksis 7 Harjoituksia Ussıa Aıdınkıeli Ja kırjallısuus. 2003. 1997. 289 . Jari KUUSENTO. Eğitim Gönüllüleri Vakfı. 1998. 1992. Jari KUUSENTO. Otava. 23. İstanbul. 1992. Aleksis 7 up Aıdınkıeli Ja kırjallısuus. 20. Sarı LOTTONEN. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 1. Türk Dil Kurumu Yayınları. Helena RUUSKA. Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme. 25. MATHER. Helena RUUSKA. Anders NORDGREN. Thinking and Stady Skills. United States. Sarı LOTTONEN. GÜLERYÜZ. EARGED İlköğretim Kurumları Türkçe Programı İhtiyaç Analiz Raporu. Peter. Özcan. Merja SAARİAHO. KÜÇÜKAHMET. Sınıflar). 28. Eğitim Programları ve Öğretimi. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara. Pegem Yayın Evi. Ankara. Ankara. Ingrid. Usem Yayınları. DEMİREL. 17.Ü. 27. Rita MC CARTHY. 2001. 1999. MEB. 2003. 2003. 2000. 26. Zeynep. 16.

MEB Yayınları. 30. Millî Eğitim Basım Evi. 1938. 1997. Kademe). Epsilon Yayıncılık. 2000. 290 . 43. ÖZ. MEB. 2001 40. MEB. Sınıflar. 35. EARGED İlköğretim okulu Türkçe Dersi Taslak Öğretim Programı Alanda Deneme Uygulama Raporu. M. (çev: Aslı Çıngıl Çelik). 42. İstanbul. Ankara. Ankara. MEB. 1997. Ankara. 37. Barbel İNHELDER. ONG. Yaratıcı Öğrenme İçin Eğitici Drama. ve 5. Patrick. Millî Eğitim Basım Evi. SEVER. Ankara. Walter J. Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Basım Evi. Jean. Ankara. Ankara. Türkçe Öğretiminde Tam Öğrenme. Millî Eğitim Basım Evi. İlkokul Programı ve Beş Sınıfın Yıllık Planı. İstanbul. İlköğretim Kurumları Türkçe Eğitimi Programı (II. Frankfurt. Ortaokul Programı. İstanbul. 39. 1999. 2002. 1995. Anı Yayınları. 1999.29. Çoklu Zekâ Uygulamaları. 1990. Sedat. PİAGET. MEB. MEB. 34. Millî Eğitim Basım Evi. MEB Yayınları. 31. MEB Yayınları. Ortaokul Programı. 32. Sayı 2518. 1977.. Ankara. 1995. Hızlı Düşünme ve Cevap Verme Yöntemi. Die Psychologie des Kindes. Ziya ve Diğerleri. ÖNDER. Tebliğler Dergisi Cilt 63. Rota Yayınları. QUİNN. Nobel Yayın Dağıtım. Sözlü ve Yazılı Kültür. 36. Millî Eğitim Basım Evi. Metis Yayınları. MEB Yayınları. MEB Yayınları. 41. Alev. SELÇUK. Ortaokul Programı. Ankara. 1999. 1962. MEB. Uygulamalı Türkçe Öğretimi. İstanbul. 33. Ankara. Feyzi. Anı Yayıncılık. Ankara. 38. MEB Komisyon. MEB. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Temel Eğitim Pilot Projesi Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitapları 4.

Murat. İmlâ Kılavuzu. Millî Eğitim Dergisi. ÜN AÇIKGÖZ. Türkçe Sözlük. Tarih Vakfı Yayınları. London. 2003. Türkçe Öğretiminde Alternatif Yöntemler. İstanbul. 2. 57. Joann Rishel Kozyrev. Refining Composition Skills. 53. Anı Yayıncılık. 2000. Süleyman Kaan YALÇIN. 47. Ciltler. İstanbul. s. Çocuk Edebiyatı. Alemdar. TOPÇUOĞLU. 50. Tarih Vakfı Yayınları. İzmir. TDK. YILMAZ. Remzi Kitap Evi. The National Curriculum Handbook For Primary Teachers İn England (Key Stages 1 and 2). Türk Dil Kurumu Yayınları. Çizgi Kitap Evi. Ders Kitaplarında İnsan Hakları: İnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları İçin. Sayı 589. İzmir. 45. Kamile. Türk Dili Dergisi. Ankara. Türk Tarih Kurumu Basım Evi. TDK. Ankara. 1998. Ankara. YAVUZER. 2000. Ankara. 58. 2003. 51. Ankara.. 1. 291 . Hamdi. YALÇIN. Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musun?. Ruetten. TAŞER. Konuşma Eğitimi. İleri Yayıncılık. TDK. Akçağ Yayınları. 1999. 2003. Tarih Vakfı. Haluk. Suat. 54. 52. 2002. Sınıf. Aktif Öğrenme. 2004. 2003. Tema Destekli Türkçe İlköğretim 6. ŞENGÜL. Tarih Vakfı. Hasan. İstanbul. 56. Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları. 49. Konya. Güz 2004. America. Nobel Yayınları. Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu. 48. Cemal.44. 46. 2002. Eğitim Dünyası Yayınları. Ankara. SMALLEY Regina L. Mary K. 1992. 2003. 36-58. 55. YILDIZ. 2001. Sayı: 164. Okuma ve Anlama Becerilerinin Artırılmasına Yönelik Olarak Hazırlanan Bir Model Önerisi.

Düzeltilen Bölüm açıklama 19 açıklama 4. bu sokak benim. tekne. metinde yat kelimesi geçiyorsa “gemi..1 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (8.7. 7. 8. Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde geçen kelimelere değil. . Yeni Hâli Kazanım ifadesi çıkarılmıştır. Açıklama ifadesi çıkarılmıştır. sandal. kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir. 2. 4. yelkenli” gibi kelimelere de değinilerek aynı kavram alanına giren bu kelimeler arasındaki anlam farklılıkları da verilir.. 10. Kalıplaşmış cümle yapılarında belli kuruluş ve kullanım özellikleri taşıyan “Ne kadar erken kalkarsan o kadar iyi olur. Örneğin. Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde geçen kelimelere değil. Öğrencinin kalıplaşmış cümle yapılarını kullanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilir. kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir. Düzeltilen Bölüm kazanım 27 açıklama 30 açıklama 2. 8 Eski Hâli 10. Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. 4. Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde geçen kelimelere değil. kotra. kotra. 4. Gez babam gez. Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 27 : Okuma : 6.” gibi cümleler ele alınır. Metin işlenişi sırasında yalnız dinlenenlerde geçen kelimelere değil. tekne. kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir. yelkenli” gibi kelimelere de değinilerek aynı kavram alanına giren bu kelimeler arasındaki anlam farklılıkları da verilir.”. Örneğin. 2. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 15 : Dinleme/izleme : 6. 2. 2. sınıf öğrencilerinin dikkat süresinin en fazla 10 dakika olduğu göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. 7. sandal. Yeni Hâli Açıklama ifadesi çıkarılmıştır.8 Eski Hâli [!] Dinleme etkinlikleri 6. metinde yat kelimesi geçiyorsa “gemi. kelimenin kavram alanına giren diğer kelimelere de değinilir. “Şu sokak senin.

kısaltmalar ve kısaltmalara getirilen eklerin yazımı Düzeltilen Bölüm açıklama Yeni Hâli Kalınlık-incelik uyumu. Düzeltilen Bölüm açıklama 42 açıklama 2. okudukları ve dinlediklerini anlamlandırmada kullanmalarına. belirtme sıfatlarının çeşitlerine girilmez. belirsizlik. ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesine uğrayan kelimelerin. konuşurken ve yazarken uygulamalarına ağırlık verilir. 6. 2. ifadenin yerine kullanıldığını belirlemeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. 2. ifadenin yerine kullanıldığını belirlemeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir. soru eki mi’nin. Düzeye uygun metinlerden hareketle zamirlerin hangi kelimenin. Düzeltilen Bölüm açıklama . Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 43 : Dil Bilgisi :7 Eski Hâli Yeni Hâli [!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında.). Sıfatların bütün çeşitleri örneklendirilir.). bağlaç olan de ve ki’nin. herhangi bir. her şey vd.2 Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 38 : Yazma :6 Eski Hâli Ünsüz yumuşaması. Yeni Hâli 2. soru zamiri adlandırmaları kullanılarak ayrıma gidilmez. 6. Zamirlerin bütün çeşitleri örneklendirilir. Düzeye uygun metinlerden hareketle zamirlerin hangi kelimenin. Zamirlerin bütün çeşitleri örneklendirilir. öğrencilerin edindikleri bilgileri. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir ancak kişi. yazımı karıştırılan kelimelerin (hiçbir. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. hiçbir şey. yazımı karıştırılan kelimelerin (hiçbir. ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesine uğrayan kelimelerin. işaret. hiçbir şey. 2. bağlaç olan de ve ki’nin. Sıfatların bütün çeşitleri örneklendirilir. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir ancak niteleme ve belirtme sıfatları ayrımına. soru eki mi’nin. herhangi bir. kısaltmalar ve kısaltmalara getirilen eklerin yazımı Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 42 : Dil Bilgisi :6 Eski Hâli 2. her şey vd.

7. Düzeltilen Bölüm açıklama 49 açıklama 2. 1. 2. kararsızlık vb. 1. . anlam özellikleri ele alınır. İsim ve fiil cümlelerinin anlam ve kullanım özelliklerine dikkat çekilir. miktar zarfı adlandırmaları kullanılarak ayrıma gidilmez. 5. 2. belirsizlik. Temel Dil Becerisi Sınıf Sayfa No* 48 : Dil Bilgisi :8 Eski Hâli Yeni Hâli [!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında. karşılaştırma. onaylama. Açıklama ifadesi çıkarılmıştır. 2. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir. yer tamlayıcısı. 7. 2. 6. yer tamlayıcısı. Varsayım. zaman. Açıklama ifadesi çıkarılmıştır. karşılaştırma. soru. . Programda yer alan kazanım ve kazanımlara ait açıklamalarla ilgili değişiklikler yukarıdaki tablolarda eski hâli ve yeni hâli ile birlikte yer almaktadır. konuşurken ve yazarken uygulamalarına ağırlık verilir. Yardımcı ögeler nesne (belirtili ve belirtisiz). Yardımcı ögeler nesne (belirtili ve belirtisiz). beklenti. olumsuz cümleler ile varsayım. zarf tamlayıcısı olarak ele alınır. Sınıflar)’na göre verilmiştir.tabloda verilmeyip program metni üzerinde yapılmıştır. 2. 9. beklenti. bunlardaki anlam özelliklerine değinilir ancak durum. 49 açıklama 49 49 açıklama açıklama * Tabloda yer alan sayfa numaraları 2006 yılında basılan İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6. 9. 2. Kurallı ve devrik cümlelerin anlam ve kullanım özelliklerine dikkat çekilir. ihtimal. anlam özellikleri ele alınır. öğrencilerin edindikleri bilgileri. öneri. tanımlama. okudukları ve dinlediklerini anlamlandırmada kullanmalarına. 7. ihtimal. 1. onaylama. değerlendirme. Olumlu. tanımlama. zarf tamlayıcısı olarak ele alınır. Belirtisiz nesnenin yüklemden hemen önce kullanıldığına dikkat çekilir. Ancak programda yer alan diğer bölümlere yönelik değişiklikler -programın içeriğini doğrudan etkilemediğinden. değerlendirme. Zarfların bütün çeşitleri örneklendirilir. Belirtisiz nesnenin yüklemden hemen önce kullanıldığına dikkat çekilir. İşlek örneklerden hareket edilir. öneri. Zarfların bütün çeşitleri örneklendirilir. Açıklama ifadesi çıkarılmıştır. 6. 8.3 43 43 açıklama açıklama 1. kararsızlık vb.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->