P. 1
türkiye çevre atlası

türkiye çevre atlası

5.0

|Views: 258|Likes:
Yayınlayan: Emre Aladar

More info:

Published by: Emre Aladar on Apr 16, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA-2004

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Hazırlayan

ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Düzenleme&Tasarım Ali Rıza BAYKAN

© TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI, 2004 Bu kitabın çoğaltılması ve dağıtılması hakkı Çevre ve Orman Bakanlığına aittir. Kaynak gösterilmesi şartıyla kısmen alıntı yapılabilir.

ANKARA-2004

ÖNSÖZ Çevre genel anlamıyla; insanın içinde yaşadığı ve sürekli olarak yararlandığı tüm doğal varlıklar ile meydana getirdiği tarih ve kültürün birbiriyle ilişki ve etkileşim içinde bulunduğu bir sistemler bütünü olarak ifade edilebilir. Çevrenin kirlenmesi sonucu yaşanan sorunlar ise sanayileşen Avrupa ve gelişmekte olan diğer ülkelerin gündemine 1960’lı yıllarda girmiş ve 1970’li yılların başında ivme kazanarak uluslararası platformlarda tartışılır hale gelmiştir. Çevre ve çevre sorunları tüm dünyanın gündemindeki önemli yerini korurken 1992’de yapılan RİO konferansından on yıl sonra, 2002 yılında Johannesburg zirvesinde toplanan dünya liderleri; sürdürülebilir kalkınma için çevre konularında alınması gereken bir dizi önlemleri tartıştılar. Çevre kirliliği dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artan boyutlarıyla hava, su ve toprak kirlenmesi olarak önemini korumaktadır. Belli bölgelerdeki aşırı nüfus yoğunlaşması, plansız sanayileşme ve çarpık kentleşme ile aynı zamanda kaynakların gereksiz ve aşırı kullanımı sonucu oluşan atık ve artık maddelerin miktarı çeşit ve özellikleri son yıllarda öylesine artmıştır ki hiç bir önlem alınmadan ve kontrolsüz bir şekilde alıcı ortamlara atılan bu atıkları, doğanın kendi kendine özümlemesi çoğu kez mümkün olmamakta ve çevre kirliliği günümüzde artarak sürmektedir. Günümüz toplumları; gelecek nesillere bırakılmasında hassasiyet gösterdikleri tarihi ve kültürel varlıkların korunması ile birlikte aynı zamanda çevre ve doğal varlıkların korunmasını da asli bir görev olarak kabul etmektedir. Bakanlığımız bu amaçlar doğrultusunda çevre konularında faaliyet gösteren bir çok gönüllü kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve okullar ile işbirliği içerisinde bulunmaktadır. Bu kuruluşlarımızla beraber düzenlenen paneller ve seminerler ile halkımız ve öğrencilerimiz çevre konusunda eğitilmekte, çevre bilinci geliştirilmekte, çevre korunmasına yönelik alanlarda rol almaları sağlanmaktadır. Bu gerçeklerden hareketle, ülkemizin önemli çevre değerleri ve doğal kaynakları ile başta hava kirliliği olmak üzere, su, toprak ve diğer kirliliklerin nedenleri ve oluşan çevre sorunlarına yönelik ana konular ele alınarak, 1992 yılında Bakanlığımızda bir çalışma i

başlatılmış ve daha sonraki yıllarda bu çalışmanın kapsamı genişletilerek özenle hazırlanan “Türkiye Çevre Atlası-96” adlı kitap 1997 yılında basımı yaptırılarak dağıtımı yapılmıştır. Bununla birlikte daha kaliteli kamu hizmeti yapmak ve yoğun talepleri de karşılamak amacıyla, e-kitap olarak 2003 baskısı hazırlanmıştır ve sürekli güncelleştirilmesi gerekmiştir. Ülkemizin çevre değerleri ve çevreyi öncelikli etkileyen bazı sanayiler ve diğer temel sektörlerle ilgili bir çok veri ve bilgiyi bir sistem bütünü içinde sunan bu kaynak eser, alanındaki ilk örnek olarak önemli bir boşluğu doldurmakta, gerek Bakanlığımız teknik birimlerinin çalışmalarında gerekse çevre alanında yapılan araştırmalarda önemli bir başvuru kitabı özelliği taşımakta, aynı zamanda, hazırlıkları başlatılan Çevre Veri Tabanı çalışmalarına da temel oluşturmaktadır. Sanayileşmeye paralel olarak hızla gelişen ve kalkınan ülkemizde, her geçen gün kirlenen çevre ve artan çevre sorunlarını, yakından izlemek ve çözüm yolları bulmak için, güncelleştirilerek yeniden yayınlanması planlanmış olan bu eserle başta Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı’nın tüm personeli olmak üzere emeği geçen Bakanlığımız personelini kutluyor, “Türkiye Çevre Atlası” 2004 baskısının toplumun bilgi ihtiyacının karşılanması yanında çevrenin korunması, iyileştirilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye olan duyarlılığın artırılması ve yaşanabilir bir çevrenin sürdürülebilmesi çabalarına olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Osman PEPE Çevre ve Orman Bakanı

ii

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Tablolar Listesi Şekiller Listesi Haritalar Listesi Kısaltmalar Listesi I.Coğrafi Kapsam I.1. Türkiye’nin Coğrafi Konumu I.2. Türkiye’de Çevre Durumu II. Doğal Kaynaklar II.1. Türkiye’de Ormanların Dağılımı II.2. Türkiye’de Çayır, Mera ve Otlaklar II.3. Türkiye’de Akarsu, Göl ve Göletler II.4. Madenler ve Mineral Kaynaklar III. Hava Atmosfer ve İklim III.1. İklim ve Yağışlar III.2. Hava Kirliliği IV. Su IV.1.Akarsu Havzaları IV.2.Su Kirliliği V. Toprak ve Arazi Kullanımı V.1. Toprak Kuşakları Arazi Kullanımı V.2. Toprak Erozyonu VI. Flora-Fauna ve Hassas Yöreler VI.1. Ormanlarımız VI.2. Milli Parklar, Tabiat Anıtları, Tabiat Parklar, Tabiatı Koruma Alanları VI.3. Özel Çevre Koruma Bölgeleri VI.4. Türkiye’nin Sulak Alanları VII. Turizm VII.1. Türkiye’de Turizm ve Çevre VIII. Tarım VIII.1. Tarım Alanları ve Çevre IX. Madencilik IX.1. Madencilik ve Çevre X. Enerji X.1. Enerji ve Çevre X.2. Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (HES) ve Çevre Sayfa i iii v x xi xiii 1 1 9 26 26 30 36 40 44 44 48 63 63 66 95 95 106 113 113 116 125 128 143 143 157 157 172 172 181 181 187

iii

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

X.3. Termik Santrallar ve Çevre X.4. Nükleer Santrallar ve Çevre XI. Sanayi ve Çevre XI.1. Küçük Sanayi Siteleri (KSS) XI.2. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) XI.3. Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Sanayiler ve Çevre XI.4. Petrol Rafineleri ve Çevre XI.5. Petrokimya Tesisleri ve Çevre XI.6. Demir-Çelik Sanayi ve Çevre XI.7. Türkiye’de Kağıt Sanayi ve Çevre XI.8. Türkiye’de Gübre Fabrikaları ve Çevre XI.9. Türkiye’de Şeker Fabrikaları ve Çevre XI.10. Mezbahalar- Et Entegre Tesisleri ve Çevre XI.11. Türkiye’de Deri Sanayi ve Çevre XI.12. Türkiye’de Çimento Sanayi ve Çevre XI.13. Türkiye’de Taş Toprak Sanayi ve Çevre XI.14. Asbest Çıkarılması ve Zenginleştirme XI.15. Türkiye’de Tekstil Sanayi ve Çevre XI.16. Motorlu Araçlar Sanayi ve Çevre XI.17. Lastik Sanayi ve Çevre XII. Altyapı Ulaşım ve Çevre XII.1. Karayolları XII.2. Demiryolları XII.3. Havayolları XII.4. Deniz Ulaştırması XII.5. Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları XIII.Yerleşim Alanları ve Nüfus XIII.1.Yerleşim Alanları ve Çevre XIII.2. Türkiye’de Nüfus ve Çevre XIV. Atıklar XIV.1.Atıklar ve Çevre XV. Gürültü ve Titreşim XV.1.Gürültü ve Çevre XVI. Afetler XVI.1. Afetler ve Türleri XVI.2. Depremler ve Deprem Kuşakları XVII. Sağlık ve Çevre XVII.1. Temel Sağlık Hizmetleri ve Çevre XVIII. Çevre Eğitimi XVIII.1 Çevre Eğitimi ve Halkın Katılımı

196 220 227 227 228 233 239 243 266 282 290 296 304 319 330 340 349 357 372 376 381 381 384 385 387 392 400 400 410 418 418 438 438 442 442 443 449 449 452 452

iv

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablolar ve Şemalar Listesi Sayfa No
3 6 24 28 28 30 32 33 33 41 42 49 57 57 58 59 60 61 62 64 64 69 80 81 83 84 88 92

Tablolar Listesi
I.1.1.Türkiye Topraklarının Eğim Grupları ve Eğim Yüzdeleri I.1.2 Türkiye’de Bölgelerin Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı I.2.1. Çevre Kanununa Dayanılarak Çıkarılan Önemli Yönetmeliklerin Yayım ve Değişiklik Tarihleri II.1.1.Türkiye’de Saha ve Nitelikleri İtibarıyla Ormanlık Sahaların Dağılımı II.1.2.Türkiye’de Orman Alanlarının Azalmasına Neden olan Başlıca Faaliyetler II.2.1. Türkiye’de Çayır ve Mer’a Alanlarının Kullanımdaki Yeri II.2.2. Türkiye’de Bölgelere Göre Bir Büyük Baş Hayvana Düşen Mera Miktarı II.2.3. Türkiye’de Çayır-Mera Alanlarının Arazi Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılımı II.2.4. Bölgelere Göre Çayır-Mera Arazisi Dağılımı ve Kapasitesi II.4.1. Madenler, Endüstriyel ve Enerji Hammaddeleri Türleri, Yatak Sayıları ve Cinsleri II.4.2. Türkiye’de Maden Potansiyeli (Görünür ve Muhtemel Rezervler) III.2.1.Hava Kalitesi Sınır Değerleri III.2.2.Sağlık Bakanlığı’nın Hava Kirliliği Ölçüm Faaliyetleri III.2.3.Yarı Otomatik Cihazlarla Hava Kalitesi Ölçümü Sürdürülen İller III.2.4.1995-1996 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri. III.2.5.1996-1997 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri III.2.6.1997-1998 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri III.2.7.1998-1999 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri III.2.8.1999-2000 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri IV.1.1.Bazı Ülkeler ve Kıtaların Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Potansiyeli IV.1.2.Türkiye’de 2000 Yılına Kadar Fiili Su Tüketiminin Gelişimi IV.2.1.Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri IV.2.2.Göller, Göletler, Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin Ötrofikasyon Kontrolü İçin Sınır Değerleri IV.2.3.Göller Bölgesi Projesinde Yer Alan Göllerin Kullanım Maksatları, Kirletici Kaynakları ve Göllerin Trofik Seviyeleri IV.2.4.Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı ve Deniz Sularının Sağlaması Gereken Standart Değerleri IV.2.5.Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri IV.2.6.Akdeniz ve Ege Bölgesinde Bulunan Endüstriler ve Atık Türleri IV.2.7.Karadeniz Bölgesinde Yer Alan Endüstriler ve Atık Türleri

v

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

V.1.1. Türkiye’de Toprak Sınıflarının Dağılımı ve Yüzde Oranları V.1.2. Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyona Göre Toprak Bünyesinde (Tekstür) Bölgesel Dağılımı V.1.3. Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyon Çamurunda Ph Bölgesel Dağılımı(Cam Elektrod ile) V.1.4. Türkiye Topraklarının Kireç % CaCO3 İtibariyle Bölgesel Dağılımı V.1.5. Türkiye Topraklarında Organik Madde Miktarının (Walkley-Black) Yüzde Bölgesel Dağılımı V.1.6. Türkiye Topraklarında Fosforun Kg.P2O5/Dekar (Olsen) Bölgesel Dağılımı V.1.7. Türkiye Topraklarının Potasyum Kg.K2O/Dekar (Amonyum Asetat) Bölgesel Dağılımı V.1.8. Türkiye’de Büyük Toprak Gruplarına Bağlı Olarak Toprakta Bulunan Yarayışlı Kükürt (SO4-S) V.1.9. Türkiye’de Kullanmaya Uygunluk Sınıflarının Arazi Kullanmaya Göre Dağılımı (ha) V.1.10. Türkiye’de Aşınım (Erozyon) Dereceleri Dağılımı ve Yüzdeleri V.1.11. Türkiye’de Arazilerin Eğim Yüzdelerine Göre Dağılımı V.1.12. Türkiye’de Derinliğe Göre Toprak Dağılımı V.2.1. Türkiye’de Toprak Erozyonunun Dereceleri ve Önlenmesi İçin Gereken Tedbirler V.2.2. Türkiye Topraklarının Arazi Kullanım Yetenek Sınıfları V.2.3. Türkiye’de Tarım Alanlarının Erozyon Problemi Durumu V.2.4. Akarsularımızla Deniz ve Göllere Taşınan Toprak Miktarı VI.1.1.Ormanlarımızda Yetişen Ağaç Türleri ve Alanları VI.2.1.Milli Parklar VI.2.2.Tabiatı Koruma Alanları VI.2.3.Tabiat Parkları VI.2.4.Tabiat Anıtları VI.3.1.Özel Çevre Koruma Bölgeleri VI.4.1. Ülkemizdeki Ramsar Alanları ve Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanlar VI:4.2.Sulak Alanların Sınıflandırılmasında Dikkate Alınan Ramsar Kriterleri VII.1.1.Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesisleri (1970-2000) VII.1.2.Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesislerinin Tür ve Sınıfları VII.1.3.Türkiye’ye Gelen Yabancıların Milliyetlere ve Taşıt Araçlarına Göre Dağılımı (2000) VII.1.4.Ülkemizin Turizm Gelirleri ve Değişim Oranları VII.1.5.Ülkemizin Turizm Giderleri ve Değişim Oranları VII.1.6.Turizm Gelir-Gider Dengesi ve Ortalama Harcamalar VII.1.7.Turizm Sektöründeki Gelişmeler VII.1.8.Kamu Arazi Tahsisleri VII.1.9.Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar VIII.1.1. Cinslerine Göre Gübre Tüketimi VIII.1.2.Bazı Pestisidlerin Ağız ve Deri Yoluyla Belirlenen Akut Toksiteleri VIII.1.3.Türkiye’de Zirai Mücadele İlaçlarının İmalat Miktarları

96 96 96 97 97 97 97 98 100 102 103 103 107 108 108 109 114 117 118 120 121 127 130 134 144 145 146 146 147 148 148 148 155 161 167 169

vi

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

VIII.1.4.Türkiye’de Zirai Mücadele İlaçlarının İthalat Miktarları VIII.1.5.Türkiye’de Zirai Mücadele İlaçlarının Tüketim Miktarları X.1.1. Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakların Oranları X.1.2. Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakları İtibariyle Sektörel Dağılımı X.2.1. İşletmeye Açılan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar X.2.2. İnşaa Halindeki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar X.2.3. Projesi Hazır Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralar X.2.4. Projesi Hazırlanmakta olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralar X.2.5. Büyük Barajlar ve Çevre İlişkileri X.3.1. Türkiye’deki Termik Santralların Adları ve Bulunduğu Yerler X.3.1. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler X.3.3. Termik Santralların Genel Değerlendirme Formatı X.4.1. Kaynaklara Göre Dünya Enerji Arzı Tahminleri X.4.2. Ülkelere Göre Reaktör Sayısı ve Nükleer Santrallardan Elektrik Üretimi Payları X.4.3. Birincil Enerji ve Elektrik Üretiminde ve Tüketiminde Gelişmeler X.4.4. Türkiye’nin Mevcut Enerji Kaynakları XI.1. Küçük Sanayi Sitelerinin Bölgelere Göre Dağılımı XI.2. Organize Sanayi Bölgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı XI.3. OSB’lerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı XI.4. Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Arıtma Tesisi Tipi ve Atıksu Miktarı XI.5. Bazı Endüstriyel Faaliyetlerin Çevresel Etkileri XI.3.2. Türkiye’de Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Sanayilerin İllere Göre Dağılımı XI.4.1. 2000 Yılında Türkiye Rafinerilerinde İşlenen Ham Petrol Miktarı XI.4.2.Türkiye’deki Mevcut Rafinerilerle İlgili Genel Bilgiler XI.5.1. Petrokimya Tesisleri Faaliyeti Sonucu Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri XI.6.1. Türkiye’deki Demir-Çelik Sanayi Tesisleri XI.6.2. Türkiye’deki Demir-Çelik ve Döküm Sanayi Tesisleri (2000) XI.7.1. Kağıt ve Karton Kapasitesinin Ülkemiz Bölgelerine Göre Dağılımı XI.7.2. Türkiye’de Kağıt Sektörü Hammadde Kullanım Kaynakları (2000 yılı) XI.7.3. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Hava Kirleticileri XI.7.4. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Katı Atıklar XI.7.5. Bazı Ülkelerde Atık Kağıt Geri Kazanım Oranları XI.7.6. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Kağıt Fabrikalarının Adları ve Yerleri XI.8.1. Türkiye’de Kamu, Karma ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikaları ve Yerleri XI.9.1. Türkiye’de Kamu ve Özel Şeker Fabrikalarının Yerleri Bölge ve Kapasiteleri XI.10.1. Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerine ait Ana ve Yardımcı Prosesler XI.10.2. Mezbaha Tesislerine Yönelik SKKY’nde Yer Alan Kriterler

170 170 186 186 188 190 191 192 195 197 198 219 220 221 223 223 228 231 232 233 236 237 239 240 264 266 271 282 282 285 285 288 289 295 297 305 311

vii

4. Doğal Gaz Yatırım Durumu XII. Türkiye Araç Parkı XI.2.6. Entegre Tekstil Firmaları Adı.12.13.1.1.11.2.4.12.1.15.3.1.4.1. Firma Sayıları ve Kapasiteleri XI.3.5.1.1.2.14.Türkiye’de Deri Üretimleri (1990-1998) XI.2.1. Tekstil Terbiye Sektörü Kapasite Kullanım Oranları XI.C.13.Türkiye’de Deri İşleme Tesislerinin Arıtma Ünitelerine İlişkin Bilgiler XI. Deri İşleme Sanayindeki İşletmelerin Kurulu Ham Deri İşleme Kapasiteleri XI.2. Türkiye’de Çimento Fabrikalarının Bulunduğu Yer.4. Türkiye’deki Mevcut Cam Fabrikalarının Bulundukları İller ve Kapasiteleri XI.14.4. Baca Gazı İçindeki Toz Miktarı XI.16.15.4.12. Çimento Üretiminde Kullanılan Hammadde ve Katkı Maddeleri XI. Yıllar İtibariyle Karayolları Ağı Uzunluğu (km) XII.10.16.17.13. Bulunduğu İl ve Çalışan Personel Sayısı XI.15.1. Üretim Çeşitleri.2.4.12.5. TCDD Limanlarının Özellikleri ve Fiziki Kapasiteleri XII. Yıllar İtibariyle Doğal ve LNG Alım Durum Miktarları 314 316 317 319 327 328 328 330 335 336 339 340 345 346 346 355 356 357 359 360 363 363 369 374 375 376 382 382 383 385 386 387 388 389 393 395 viii .3.13. Tuğla Fabrikalarının Bölgelere Göre Sayı ve Kapasiteleri XI. Otomotiv Sanayi Firmaları Hakkında Genel Bilgiler XI.10.3. Tekstil Terbiye Sektörü İmalathanelerinin Sayıları ve Bölgelere Göre Dağılımı XI. Satıh Cinsine Göre Karayolları Ağı (km) XII. Bölge ve Optimum Üretim Kapasiteleri XI.15.11. Dünya Pamuk Üretimi ve Türkiye’nin Yeri XI.3. Araç Lastiği Sektörü Üretim Miktarı XII.2.2.2.1.4. Asbestle Çalışan İşyerlerinin Üretim Türleri ve Kapasiteleri XI. Emisyon Türü ve Bir Dakika Süresince Temizlenmesi Gereken Hava ve Gaz Miktarları (m3/dk) XI. TDİ Tarafından İşletilen Liman ve İskeleler XII. Makine Halı Sektörü.Türkiye’de 2688 Sayılı Yasaya Göre Açılma İzni Alan Faal Tesisler XI. Türkiye’de Demiryolları Ulaşım İstatistikleri XII.10. Halı Çeşidi Kapasite.3. Üniteler ve Sistemlerin Adları.1.Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Kombinaların Sayıları ve Kapasiteleri XI.Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Et Kombinaları ve Kapasiteleri XI.T. Üretim Hammadde Kullanım Yerleri XI. Türkiye’de Mevcut Seramik Fabrikaları Kurulu Kapasiteleri ve Bulundukları İller XI. Deri Üretiminde Kullanılan Fiili Kapasiteler XI.1.11.15.15.3.1.3.5.5. Çimento Sanayinde Çeşitli Ünitelerin Adları.1. Türkiye’de Liman-İskele Özellikleri ve Fiziki Kapasiteleri XII.1. Türkiye Tekstil Sanayi Dalları. Türkiye’de Cam Çeşitlerinin Yıllara Göre Üretim Miktarları XI. Türkiye’deki Havalimanları ve Meydanlarının Konumu XII.11. Karayollarının Çevre Üzerinde Oluşturduğu Çok Yönlü Baskılar XII.2. Asbestle Çalışan İşyerlerinin İsimleri ve Bulundukları İller ve Üretim Tipi XI.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.

Katı Atık Hizmeti Kuruluşlara Göre Belediyeler XIV.1. Belediyelerin İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapısı XIII.3.3.5.1.2. Nüfus Grubu ve Mevsimlere Göre Toplanan Katı Atık Miktarı XIV.1.1.3.5. Çeşitli Endüstriyel İşyerlerinde Gürültü Ölçümleri XV.2.2. Genel Nüfus Sayımlarına Göre Nüfus.1.3.4. Türkiye’de İllere Göre Şehir ve Köy Nüfusları ve Yıllık Nüfus Artış Hızı XIII. Bölgelere Göre Şehir ve Köy Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı XIII.1.4.Türkiye’nin Ham Petrol Üretimi XII.2. Yıllık Nüfus Artış Hızı.Türkiye’de Deprem Kuşaklarına Göre İllerin Dağılımı XVI.Türkiye’de Sağlık Göstergelerindeki Gelişmeler 395 397 398 399 402 405 413 414 415 415 420 421 422 424 425 426 435 438 438 439 446 447 501 ix .3. Ayrı Toplanan Tıbbi Atıkların Bertaraf Yöntemine Göre Miktarı XV.1.1. Katı Atıkların Oluşumuna Neden Olan Faaliyetlerin ve Atıkların Oluştuğu Yerlerin Kaynaklarına ve Katı Atık Türlerine Göre Sınıflandırılması XIV. Nüfus Grubu ve Bertaraf Yöntemine Göre Katı Atık Miktarı XIV. İl Merkezlerinin Nüfus Büyüklüğüne Göre Sıralanışı ve Yıllık Nüfus Artış Hızı XIII. Kullanılan Çöp Dökme Sahasının En Fazla Bin Metre Uzağında Bulunan Alanlara Göre Saha Sayısı XIV.2. Taşıtların Üst Gürültü Seviyeleri XV.5.2.2.1.Türkiye’de Son Yüz Yılda Yaşanan Önemli Depremler XVII.T.C.2.2.7.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XII.2.5.3. Yıllar İtibariyle Doğalgaz Satış ve Kullanım Durumu XII.2.Türkiye’de Petrol ve Petrol Ürünleri Hareketleri XII.6. Yüzölçümü ve Nüfus Yoğunluğu XIV. 2001 Yılı Belediye Katı Atık İstatistikleri Temel Göstergeleri XIV.2. Yerleşim Bölgeleri Gürültü Sınır Değerleri XVI.5.1.Türkiye’nin Ham Petrol Arzı XIII.3.3. Türkiye’de Kentsel Nüfus Gelişmeleri XIII.

Ormanlarımızda Yetişen Ağaç Türlerinin Yüzde Dağılımı X. Bertaraf Yöntemine Göre Katı Atık Yüzdesi XIV. Asit Testi Akım Şeması XI.1.15.Karadeniz’e Deşarj Yapan Akarsuların Kirlilik Durumu Şeması VI.2.1.5.7.1.5.2.1.5. Yıllar İtibarıyla Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı Sayfa No 68 91 114 199 200 232 233 246 249 250 252 254 255 259 284 299 306 309 310 310 321 323 338 352 353 361 365 367 371 377 396 416 416 417 417 423 423 428 x .3.2.15.12.Türkiye’nin Su Kaynakları ve Kullanım Durumu Şeması.6.4. Selüloz ve Kağıt Üretiminde Temel İşletmelerin Akım Şeması XI.2.2.2. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı XI. Kombinalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması Şeması XI.10. Türkiye Nüfus Pramidi (1997) XIII. DDB Fabrikası Üretim Akım Şeması XI.5. Stiren Fabrikası Basit Üretim Şeması XI. Tekstil Sektöründe Kullanılan Elyafın Sınıflandırılması Şeması XI.1.1.2. Termik Santralların Genel Çalışma Şeması X. Boya-Apre-Terbiye Fabrikası Akım Şeması XI.3.1. Akrilonitril Üretim Şeması XI. Tekstil Fabrikaları Arıtma Tesisi Genel Proses Akım Şeması XI.2. Organize Sanayi Bölgeleri ve Arıtma Tesislerinin Durumu. Aromatik Fabrikası Basitleştirilmiş Akım Şeması XI.4.C. IV:2.3.2. 2003 Yılı Doğalgaz Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı XIII. Etilen Propilen Parçalanma Prosesi Akım Şeması XI.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekiller Listesi IV.4.2. Yakma Üçgeni Şeması XI.15.3.1. Türkiye Nüfus Pramidi (1990) XIII. Et İşleme Tesislerinde En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması Şeması XI.1.12.1.3. Lastik Üretimi Akım Şeması XII.2. Basit Mezbahalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması.5.10. Kaprolaktan Üretim Akım Şeması XI. XI. Tekstil (Boya-Apre-Terbiye) Proses Akım Şeması XI.7.11. Kuru Sistem Entegre Çimento Fabrikası Üretim Akım Şeması XI. Türkiye Nüfus Pramidi (2000) XIV.1.1.1.3.3.10.17.2. Şeması XI.1.5.2. Şeker Üretim Akım Şeması XI. Nüfus Gruplarına Göre Toplanan Belediye Katı Atık Durumu XIV. Mezbahalar ve Et Entegre Tesisleri Üretim Akım Şeması XI. Genelleştirilmiş Deri İşleme Akım Şeması-Hammadde Proses İlişkileri XI. VCM Fabrikası Üretim Akım Şeması XI.T.4. Asbest Üretimi Akım Şeması XI.15.2.5.9.10.1. Türkiye Nüfus Pramidi (1935) XIII.5.1.11.2.10.1. Deri İşleme Endüstrisi Genel Proses Akım Şeması XI.

3. Antalya Traverten Platosu (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV.2.13.8.4. Aksu Çayı (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV.4.1.2.2. Manavgat Nehri Havzası (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV.1. Köprüçay Havzası (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV. Türkiye’de Ortalama Sıcaklık Dağılımı Haritası III.5.3. Köprüçay Havzası (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV. Yeşilırmak Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası Sayfa No 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 484 485 486 487 488 xi . Porsuk Çayı (A.2.3.3.2.1. Gediz Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası IV.9.2.C Grupları) Su Kalite Haritası IV.B.2.2.3.2.18.3.2. Seyhan Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası IV.1. Türkiye Maden Yatakları Haritası III.3.C Grupları)Su Kalite Haritası IV.3.T. Türkiye Fiziki Haritası I.7. Porsuk Çayı (D Grubu) Su Kalite Haritası IV.2. 1999-2000 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası IV. 1996-1997 Kış (Ekim-Mart)Dönemi Hava Kirliliği Haritası III.B.3.1 .4.C Grupları) Su Kalite Haritası IV.3.2.12. Gediz Havzası (A. Sakarya Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası IV.2.11. Türkiye Jeoloji Haritası I.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Haritalar Listesi I.2.3. Türkiye Siyasi Haritası I.2.C Grupları) Su Kalite Haritası IV. 1998-1999 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası III.C Grupları) Su Kalite Haritası IV.2.B.2. 1997-1998 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası III.6.C. Aksu Çayı (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV.2.3. Yeşilırmak Havzası (A. Sakarya Havzası (A.1.2. Türkiye’de Akarsu Havzaları Haritası IV.1.2.B.14.2.2.10.1. Seyhan Havzası (A.2. 1995-1996 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası III.16.2.5. Türkiye Orman Varlığı Haritası II.3.3.B. Türkiye’de Yağış Dağılışı Haritası III.3.2.3. Türkiye Eğim Haritası II.3.2.3.2.15. Manavgat Nehri Havzası (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV.2.3.17.3. Antalya Traverten Platosu (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV.3.

2.4.4. Gübre Sanayi Haritası XI.1. Büyükmenderes Havzası Su Kalite Haritası V.3. Türkiye Diri Fay Haritası 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 xii .1.3. Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Haritası X.1. Otoyolları Haritası XII.1. Özel Çevre Koruma Bölgeleri Haritası VI.19.T.3.2. Türkiye Nüfus Dağılımı Haritası XVI.1. Türkiye’de Toprak Erozyonu Haritası VI. Türkiye’de Toprak Kuşakları Haritası V. Milli Parklar Haritası VI.1. Demir Çelik Sanayi Haritası XI. Çimento Sanayi Haritası XII.2.4.2. Termik Santraller Haritası XI.7.2. Kağıt Sanayi Haritası XI.Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Sanayiler Haritası XI. Türkiye’de Havaalanları Haritası XII.2. Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları Haritası XIII. Türkiye Enerji Sektörü Haritası X.3.5.1. Türkiye Karayolları Haritası XII.3. Türkiye Deprem Kuşakları Haritası XVI.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. Petrol Rafinerileri ve Petrokimya Tesisleri Haritası XI.2.6 Şeker Sanayi Haritası XI. Kuş Göç Yolları Haritası X. Sulak Alanlar Haritası VI. Demiryolları Haritası XII.C.5.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI KISALTMALAR ABS AR-GE BİB BM BYKP CAM CBS CFC ÇB ÇŞ ÇED DİE DMİ DPT DSİ EİEİ ETKB FAO GAP GATT GEF GEMS GNS GRID GSMH GTZ IAEA IDA ILO IPCC IPCS İSKİ KHGM MÇK MTA NGO ODA ODTÜ OECD PIC RSHM SB SEKA TEP TKİB TSE TÜBİTAK UA UÇEP UNCED UNCTAD UNDP UNEP UNIDO YÇK YPK WHO WMO : Arazi Bilgi Sistemleri : Araştırma ve Geliştirme : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı : Birleşmiş Milletler : Beş Yıllık Kalkınma Planı : Bilgisayar Destekli Haritalandırma : Coğrafi Bilgi Sistemi : Kloroflorokarbon : Çevre Bakanlığı : Çevre Şurası : Çevresel Etki Değerlendirmesi : Devlet İstatistik Enstitüsü : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü : Devlet Planlama Teşkilatı : Devlet Su İşleri : Elektrik İşleri Etüd İdaresi.T.C. : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü : Güneydoğu Anadolu Projesi : Gümrükler ve Ticaret Genel Anlaşması : Global Çevre Kolaylığı : Global Çevre İzleme Sistemi : Genel Nüfus Sayımı : Global Kaynak Enformasyon Veri Tabanı : Gayri Safi Milli Hasıla : Türk Alman Teknik İşbirliği Programı : Uluslararası Atomik Enerji Ajansı : Uluslararası Kalkınma Örgütü : Uluslararası İş Örgütü : Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli : Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü : Mahalli Çevre Kurulu : Maden Tetkik Arama : Hükümet-Dışı Örgüt : Resmi Kalkınma Yardımı : Orta Doğu Teknik Üniversitesi : İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı : Ön Bildirim Onayı : Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi : Sağlık Bakanlığı : Selüloz ve Kağıt Sanayi : Ton Eşdeğer Petrol : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı : Türk Standartlar Enstitüsü : Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu : Uzaktan Algılama : Ulusal Çevre Eylem Planı : Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı : Birleşmiş Milletler Çevre Programı : Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü : Yüksek Çevre Kurulu : Yüksek Planlama Kurulu : Dünya Sağlık Örgütü : Dünya Meteoroloji Örgütü xiii .

Güney ve kuzeyinde mevcut sıradağlar ile sahil kısımları ve iç bölgeler birbirinden ayrılmıştır.T. Türkiye’nin toplam yüzölçümü 777. Türkiye.C. diğer yandan da Orta Doğu. Karadeniz. Onun için Türkiye. Asya’da 1050 metre iken Türkiye de 1131 metre olması. Ege ve Akdeniz batı ve güneyde yer alırken. Balkan. ve Kafkas Ülkelerine güneyde Suriye ve Irak. Karadeniz Havzaları arasında doğal bir bağlantı oluşturmaktadır. Genel Fiziksel Özellikler Türkiye. coğrafi konum olarak dünya üzerinde siyasi. 76 dakikalık zaman farkını doğurur. Akdeniz kıyı bölgeleridir üçü ise dağlık ve zorlu kurak ve soğuk iklim koşullarına sahip olan İç Anadolu. Çanakkale ve İstanbul Boğazları Avrupa'dan Asya'yı ayırmakta ve Akdeniz. Türkiye. Rusya ve Gürcistan ile paylaşmaktadır. geri kalanı ise Avrupa’da bulunan ve Asya-Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan bir geçiş noktasında yer almaktadır. Türkiye. Türkiye kuzey yarımkürede 35o 51’– 42 o 06’ kuzey enlemleri ile 26o . Karadeniz kıyısını Bulgaristan. Doğuda engebeler çok fazladır. denize olan yakınlık ile uzaklık ve yükselti iklimi.45o doğu meridyenleri arasında kalan toprakları ile ılıman iklim kuşağı üzerindedir. kuzey Yarım Küre'de orta kuşağın Ekvator'a yakın olan kesimindedir ve 35o 51’.971 km2’dir ve bu alanın % 97'si Asya'da. Karadeniz iklimi ve Karasal iklim sınıflaması yapılabilir. Ortalama yükseklik Avrupa’ da 330 metre. Ukrayna. Nahcivan ve Ermenistan. Afrika kıtalarının kavşak noktasında bulunmakta. etrafı dağlarla çevrilmiş ve denizle ilgisi kesilmiş bir bölge vardır. doğu tarafından kara ile birleşmiş. Doğusu ile batısı arasında 19 meridyenlik uzaklık vardır ve bu durum. 1 . Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir.1. Türkiye’nin genel durumunda göze çarpan görüntü. Kuzey ve güney kesimlerinde iki dağlık şerit. diğer 3 tarafı denizlerle çevrilmiştir. bir yandan Avrupa. Türkiye genel coğrafi şekil bakımından doğudan batıya doğru uzamış bir kara parçası olup. TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU I. doğuda İran. Bu farklılıkların meydana getirdiği özellikler çeşitli iklim bölgelerinin sınırlarını çizmektedir. Bununla birlikte. Romanya. Asya. batıda ise Ege Denizi ve Meriç Nehir sınırı ile Yunanistan’a komşudur. topografya. farklı coğrafi konumundan dolayı jeolojik yapı.1. yağış cins ve miktarı ile bitki örtüsünü önemli ölçüde etkilemektedir. Ege. Ancak yine de yedi coğrafi bölge birbirinden farklı özellikler gösterir ve bu sebeple Türkiye iklimi yedi bölge içerisinde tanımlanabilir. ülke için Akdeniz iklimi. Batı Anadolu’da ise. COĞRAFİ KAPSAM I. Kuzey ve Güneyde dağların genel olarak denizlere paralel olarak uzanması.42 o 06’ kuzey enlemleri ile 26o. yaban hayatı ve bitki örtüsü açısından büyük çeşitlilik sergilemektedir. iklim. Trakya’nın batıdaki bağlantısı göz önüne alınmaz ise.1. Ayrıca ülke dört deniz tarafından çevrilmiş olup. ekonomik ve askeri yönden çok önemli ve stratejik bir bölgede bulunmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I. doğuda dağlık bir yayla Batıda Ege denizine dik uzanan dağların arasında kalan bir saha ve içerde. fazla yüksek değil ve denize dik bir şekilde uzanmaktadırlar. Marmara. Doğu Anadolu.45o doğu meridyenleri arasında bulunmaktadır.

arazideki iki nokta arasındaki yükseklik farkını ifade eder. daha yüksek ve daha dağlıktır.1. 2 . I. çoğu akarsu ağızlarında ve vadilerin genişleme alanlarında görülen ovalar. toprağın erozyona karşı gösterdiği dirence ve tarım alet ve makinalarının kullanılmasına büyük ölçüde etki eder. hafif ve orta eğimli alanların % 35. toprağın. ülkenin doğusuna doğru birbirine yaklaşır. çeşitli yükseltideki platolar. İçbatı Anadolu eşiği adı verilen kesimde adı geçen dağlar birbirine nispeten yaklaşır. Harita I. Çok farklı eğimlere sahip bulunan Türkiye topraklarının eğim grupları. Bu kadar farklı yüzey şekillerine sahip olan topografyadaki arazi eğimi. dağın ve ovanın ayrılmaz bir özelliği olarak kabul edilmektedir. Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok çeşitlilik gösteren bir ülke olup başlıca dağ sıraları olan kuzeydeki Kuzey Anadolu Dağları ile güneydeki Toroslar geniş yaylar çizerseler de genel olarak batı-doğu doğrultusunda uzanırlar. Bu eğim grupları içinde bulunan ve eğimi % 12’ye kadar olan düz. Eğim. Yüksek dağlar İç ve Doğu Anadolu'da yoğunlaşmıştır. genellikle yağışlardan sonra yüzey akışına geçen sel sularının miktarına. Fakat burada Doğu Anadolu’daki yüksekliklere erişilmez.1.2.’de Türkiye Jeoloji Haritası verilmektedir.I. Türkiye’de belli sıralar halinde uzanan dağlar dışındaki tek başına yükselen. Bunun sonucu olarak Doğu Anadolu Bölgesi.814. yurdumuzun ancak % 10’unu kaplarken 1000 m’den yüksek alanlar toplam yüzeyin % 55.5’ini kaplar 2000 m’den yüksek alanlar ise. ya da düz bir çizgi boyunca sıralanan volkanik dağlar.437 ha toplam arazimiz.1. Bu iki dağ sırasında İç Anadolu’nun geniş ve yüksek düzlükleri yer alır.2. Türkiye’nin Yüzey Şekilleri ve Eğimi I.1. Arazinin belli bir eğime sahip olması. ülkemizin yüzey şekillerine çeşitlilik katarlar.3.1. Türkiye’nin toplam yüzölçümünün % 10’u kadardır. Tablo:I.’de Türkiye Fiziki Haritası. işlemeli tarıma uygundur.’de Türkiye Topraklarının Eğim Gurupları ve Eğim Yüzdeleri verilmektedir.T.75’i yani 27.2.’de Türkiye Mülki İdari Bölümler Haritası.C.1 Topoğrafya Türkiye’nin deniz seviyesinden oldukça yüksek bir bölgede yer alması ve Doğu Avrupa ülkelerinin tersine deniz seviyesi ile 250 m arasındaki alçak alanlar. Kuzey Anadolu Dağları ile Toroslar. eğim yüzdeleri ve kapladığı alanlar aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. Harita I. Kuzey ve Güneydeki dağlar doğuda olduğu gibi batıda da birbirine yaklaşır. genel olarak yüzde olarak adlandırılır. Yüzde ya da derece olarak gösterilir ve arazi çalışmalarında eğim. Bu eşiğin ötesindeki kıyıya paralel dağ sıraları ile buraları birbirinden ayıran aynı doğrultudaki tektonik çukurlar Ege kıyılarına dik olarak sıralanır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Harita.

Yağmur Akdeniz.964 17.48 63.3’ü çok şiddetli olmak üzere erozyona maruzdur. önemli boyutlarda toprak erozyonuna maruz bulunmaktadır. Tablo:I. Karadeniz Bölgesinde düşer.1.33 10. -% 36.75 13.087 81. yer ve iklim şartlarına uygun olarak ağaçlandırılmalı.596. Türkiye'de hem tüm mevsimlerde yağış alan bir iklim. -İşlemeli tarım yapılmamalı.C.404 11. Ortalama yıllık sıcaklık güney sahilinde 18-20 0C arasında.394 14. -Özellikle erozyon bölgelerinde. yanlış sulanması önlenmeli. hem de yazların sıcak olduğu subtropikal bir iklim vardır.452 10.292 13. toprağın yanlış işlenmesi ve ekimi. -% 20’si orta. Ortalama sıcaklık Ege ve Akdeniz sahillerinde yılın en sıcak ayları olan Temmuz ve Ağustos'ta 27 0C'yi aşmakta ve Karadeniz. eğimin dikliği ve uzunluğu arttıkça.62 11.463.Hafif eğimli topraklar 3. İklim Türkiye'de oldukça çeşitli bir iklim söz konusudur ve dört mevsim yaşanabilmektedir.4’ü şiddetli. 1987. meralar ve bitki örtüsü korunmalı. Yağış içerilere doğru azalırken sahiller boyunca ve denize bakan dağ eğimlerinde ülke ortalamasını geçmektedir. batı sahillerinde 14-15 0 C arasında ve iç bölgelerde yüksekliğe bağlı olarak 4-18 0C arasında değişmektedir. yüzde oranları ve kullanım uygunluklarını gösteren Türkiye Eğim Haritası yer almaktadır. çayır. Ege ve Marmara bölgelerinde sonbaharda başlarken.039.2.T.4.394.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Eğimi % 12’den fazla olan araziler işlemeli tarıma uygun olmadığı gibi.Dik eğimli topraklar 5.581 13. Erozyon riski yüksek olan iklim şartları uygun olmayan topraklarda. gerekli şekilleme ve teraslama yapılmalı. Harita I. Anadolu'nun iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da ilkbaharda yağmur yağarken. -Rüzgar erozyonuna karşı setler oluşturularak bölgeler ağaçlandırılmalı ve orman tahribatı önlenmelidir. I.22 10.Sarp eğimli topraklar Toplam Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. % Eğim 0-2 2-6 6-12 12-20 20-30 30 Kapladığı Alan (ha) (%) 9.1.1. Marmara sahillerinde 22-24 0C arasında değişmektedir. bitki besin maddeleri kaybedilerek topraklar fakirleşmektedir. Doğu Anadolu'da hem 3 . -Bu bölgeler.171. Ülke arazilerinin. toprak erozyonu çoğalmakta.Çok dik eğimli topraklar 6.Türkiye Topraklarının Eğim Grupları ve Eğim Yüzdeleri Eğim Grubu 1.Düz eğimli topraklar 2.Orta eğimli topraklar 4.’de ülke genelinde eğim grupları. Türkiye için çok önemli bir toprak ve çevre sorunu olan erozyonun önlenmesi ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çok ciddi tedbirlere ihtiyaç vardır.178.478.2.20 Dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi ülkemiz de.80 8. -% 22.

Bazı minerallerin bolluğu önemli miktarlarda linyit. bor ve tuz ve daha sınırlı miktarda petrol ve doğal gaz çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. iç mali piyasaları yeniden yapılandırmak ve uluslararası sermayenin hareketini kolaylaştırmak için önemli adımlar atılmıştır. Türkiye Çevre Atlası. Buna karşılık hükümet mali ayarlamaya odaklanan büyük bir stabilizasyon ve reform programını uygulamaya koymuştur.6'dan 1980'de % 21. Ülkedeki ortalama yıllık yağış 735 mm'dir. kömür. Ülkenin dağlık yapısı verimli tarım alanları açısından sıkıntı yaratmaktadır.7'lik ortalama yıllık büyüme özellikle endüstriyel üretimin genişletilmesiyle elde edilmişti. Bu dönemin ilk safhasında. sulama. endüstriyel hedeflere büyük oranda ulaşılmış. Doğal Kaynaklar Türkiye zengin doğal kaynaklara sahip bulunmaktadır ancak belli alanlarda sıkıntıları vardır. su sıkıntısı yoktur. egemen olan yaklaşım bu yapıyı bir sanayi toplumuna dönüştürmekti. ülke topraklarının % 27’si mera. Daha geniş bilgiler (Bkz. endüstriyel kalkınma için altyapı oluşturmaya yönelik yatırımlar üzerinde durulmuştur. Doğal Kaynaklar) verilmiştir.2. sanayi sektörü tarafından oluşturulan katma değerdeki artış % 23.8' dir.3. Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık % 26. Kısım:II. Tarım için devletin verdiği sübvansiyonlar azaltılmış ve tarımın GSMH'daki payı 1994 yılı itibariyle % 14 seviyesine düşmüştür. Bu şartlar Türkiye’ye çeşitli bir flora ve fauna zenginliği sağlamaktadır. Kısım. Ancak bu yağış Rize'de 2. Bu dönemde. Sanayinin GSMH 'daki payı (1968 faktör fiyatlarıyla) 1963'de % 15. krom. İlk üç planın kapsadığı dönemde. Bu yaklaşım 1980'de hazırlanan ve "ithal ikamesi" ne dayalı bir sanayileşme sürecini kapsayan beş yıllık dört kalkınma planına yansıtılmıştır.Hava-Atmosfer ve İklim) verilmiştir. endüstriyel gelişme ve hidroelektrik enerjisi üretimi açısından bir çok imkan bulunmaktadır.2. 1963-1980 arasındaki dönemde. Ülke genelinde eşit olmayan bir şekilde dağılmış olmasına rağmen. kapasite kullanım düzeyi artırılmış ve sanayi mallarının ihracattaki payı ihracatın GSMH'daki payı ile birlikte artmıştır. Büyük ve gittikçe artan mali açıkların yaşandığı birkaç yıldan sonra.4. Ortalama nem Şanlıurfa ve Rize arasında % 49 değişmektedir. Yatırım ve personel harcamalarında büyük kesintiler.6'sı ormanlarla kaplıdır ancak bu alanın yarıya yakın bölümü bozulmuş ve verimsizdir. Türkiye 1994 başında oldukça ciddi bir parasal kriz yaşamıştır.1. tarım sektöründe % 57. Ekonomik Durum Türkiye'nin ekonomisi. demir.III. I. Daha geniş bilgiler (Bkz. bakır. Tarıma dayalı istihdam yapısının değiştirilmesi ve ara ve yatırım mallarının üretiminin sanayiye yönlendirilmesi öncelikli hedeflerdi. I. çayır ve otlaklardan oluşmaktadır. 1960 planlı kalkınma dönemi öncesinde tarıma dayalı gelişmemiş bir ülke profili vermekteydi. 1980 ve 1994 arasındaki ekonomiyi rekabete açmak. % 6. çeşitli özel vergiler ve devlet kuruluşlarının 4 .Ülkemizde İçme suyu kaynağı. dış ticareti serbestleştirmek. Türkiye Çevre Atlası. Ancak yüzölçümünün sadece % 24'ü tarıma elverişlidir.300 mm'ye kadar çıkabilmekte ve Kırşehir'de 326 mm'ye kadar düşebilmektedir.6'ya yükselmiştir.C. Dört denizle çevrili olan Türkiye'nin 8333 km kıyı uzunluğu vardır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ilkbahar hem de yaz mevsimlerinde yağmur görülür.9. fiyatları idari kararlar yerine pazar ekonomisi yoluyla belirlemek. Geniş orman alanları ve farklı iklim kuşakları yanında. manganez.T. Planlı kalkınmanın gelişmesiyle birlikte.1.1.

toprak ve gelir dağılımı üzerinde etkili olmakta. Program 1994-1995 yıllarındaki mali ve cari hesap açıklarının düzeltilmesi ve 1995'de ekonomik faaliyete keskin bir dönüş yapılması ile birlikte ilk başlarda önemli başarılar sergilemiştir.5. bu gelişmede belirleyici olmuştur. kamu kesimi toplam (net) borç stokunun GSMH'ya oranı 1999 yılında bir önceki yıla göre 13. Türkiye ekonomisinin makro dengelerinde ortaya çıkan bu sürdürülemez yapı. sosyo-ekonomik faktörler. Yurtiçi talepteki daralmanın devam etmesi genel seçimlere rağmen genişlemeci para ve maliye politikalarına yönelinmemesi. Özet olarak. Nüfus ve tüketim talebi. 1995 ortalarında başlayan uzun siyasi belirsizlik dönemi politika çerçevesinde belirgin bir bozulmaya yol açmıştır. dağılım ve artış hızı. 1996-1999 döneminde. kamu açıklarını daha da artırmış ve borç-faiz kısır döngüsü sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır. Hükümet. Nüfusun büyüklüğü. Ancak.C. Nüfus artışı = Talep artışı = Kaynak tüketimi artmaktadır. Hükümet 1997 yılında vergi gelirlerinde ve özelleştirme gelirlerindeki büyük artışla bütçeyi dengelemeyi amaçlayan bir mali program belirlemiştir. Artan reel faiz oranları.9'a yükselmiştir. Artan kamu açıklarının yurtiçi mali piyasalar üzerindeki baskısının yanı sıra bu dönemde yaşanan dış şokların da etkisiyle reel faizler hızla yükselmiştir. yalnızca sınırlı olan doğal 5 . doğal kaynakların yenilenebilir olma düzeyinin çok ötesinde tüketilmesine yol açmaktadır. 1998 yılında enflasyonda kaydedilen düşme eğilimi. artan kamu açıkları.T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yatırım yapmaması. yüksek enflasyon seviyesi ve dalgalı büyüme yapısı ile istikrarsız bir görünüm arz etmiştir.2 sine çıkmış ve bu % 7'lik reel GSYİH büyümesi ve % 80'lik yıllık enflasyonla birlikte sürdürülemeyecek kadar hızlı bir ekonomik genişlemeye neden olmuştur. orta vadeli ve kapsamlı bir programın uygulamaya konulmasını zorunlu hale getirmiştir. Enflasyon ve reel faiz oranları yüksek kalmıştır. Nüfus sayısındaki ve yapısındaki değişmelerin kişilerin tüketim kalıplarındaki değişmelerle birleşmesi. Nitekim. Bu Program Uluslararası Para Fonu tarafından 3 yıllık bir süreyi kapsayacak olan Stand-By Anlaşması ile de desteklenmiştir. Öte yandan devlet harcamaları hızla büyüyen sosyal güvenlik kuruluşları açıkları ve kamu sektöründe ödenen maaşların artması yönündeki baskılar ve tarım sübvansiyonlarından dolayı planlananları aşmıştır. 1999 yılının ilk üç aylık döneminde de devam etmiştir. Özet olarak.5 puan artarak yüzde 58'e yükselmiştir. Nüfus Türkiye’nin devamlı artan nüfusu ile bu nüfusun artan gereksinimlerinin sınırlı doğal kaynaklar ile nasıl dengede tutulacağı temel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. I. Mali açık 1996 yılında GSYİH'nın % 8. Ancak. bunlar da doğal kaynakların kullanımını hacim ve verimlilik olarak (üretime dönüşme oranı) etkilemektedir.2. Nüfus ve çevre arasında karşılıklı bir etkileşim mevcuttur. Bu etkileşim sosyal ve ekonomik nitelikli ara değişkenler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu çerçevede 2000-2002 dönemini kapsayan bir makro ekonomik program 2000 yılı başında uygulamaya konulmuştur.1. uluslararası ham petrol fiyatlarındaki yükselme ve kamu kesimi imalat sanayiinde gerçekleşen fiyat ayarlamaları sonucunda fiyat artışları nisan ayında yeniden hızlanmış ve 1999 yılında TEFE 12 aylık artış hızı % 62. programındaki yapısal reformları sürdürememiştir. Türkiye ekonomisi.

Ülkemizde nüfus sayımlarının ilki 1927 (13 648 270 kişi).69 16.803.26 ile Marmara Bölgesi’dir.65 13.III.26 23.21 21.76 16.50 25. Aynı dönemde belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun toplam nüfusu oranının % 74.2.57 Köy 4. Sanayi bölgesi olması nedeniyle yoğun göç alan bu bölgenin nüfus artışları daha fazladır. Nüfus artış hızı 1990-95 dönemi için tahmin edilen % 1. Nüfus aynı zamanda hızla kentleşmektedir. kirletici çevre kullanımına.006.1.43 15.2 Yerleşim Alanları ve Nüfus) verilmiştir. İzmir ve Adana). Bölgelerin Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı Bölgeler 1990 Genel Nüfus sayımı (1 ) Toplam 56473035 Marmara Ege Akdeniz İç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu 13295878 7594977 7026489 9913306 8136713 5348512 5157160 2000 Genel Nüfus Sayımı Toplam 67803927 17365027 8938781 8706005 11608868 8439213 6137414 6608619 Yıllık Nüfus Artış Hızı (%0) Köy Toplam 18.94 ile Karadeniz Bölgesi’dir. Kısım:X.82 olarak gerçekleşmiştir (DİE. 1990 yılında nüfusun % 54'ü kentlerde yaşamaktaydı ve bu kent nüfusunun yarıdan fazlası dört. Daha geniş bilgiler (Bkz.1.96 -10. 2000 Genel Nüfus Tespiti).59 21.274 olup.03 22.4'den % 79.29 21.48 35. Köy nüfusunun toplamı ise 23. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.28 26. Nüfus artış hızının en düşük olduğu bölge ise binde -10.227'ye ulaşmıştır. Türkiye nüfusu.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI kaynakların aşırı kullanımına yol açmakla kalmayıp.75 24.Türkiye Çevre Atlası.37 36. ara değişken olan çevreye zararlı teknoloji atıklarına. 2000 Genel Nüfus Tespiti sonuçlarına göre 1990-2000 döneminde Karadeniz Bölgesi dışındaki diğer bölgelerde nüfus artmıştır.C. belediye sayısı da 2. ticari istismarlara yol açmaktadır. Genel Nüfus Tespiti sırasında bulunan yere (de facto) göre yıllık nüfus artış hızının en fazla olduğu bölge binde 28.III. 2002.78 3.5'e ulaştığı görülmüştür. Tablo:I. İl ve ilçe merkezlerinin toplam nüfusu 44.688'dir. ilçe sayısı 847'den 850' ye.81 28.94 -6. 2000 Genel Nüfus sayımı günündeki idari bölünüşe göre yeniden düzenlenmiştir. 1996-2000 yılları arasında il sayısı 79'den 81' e.67 23797653 3634065 3443206 3501802 3569832 4301747 2881518 2465483 (1) 1990 Genel Nüfus Sayımı’nın kesin sonuçları.79 Şehir 33656275 10350307 4344471 4051596 6412910 3337392 2285798 2873801 Köy 22816760 2945571 3250506 2974893 3500396 4799321 3062714 2283359 Şehir 44006274 13730962 5495575 5204203 8039036 4137466 3255896 4143136 Şehir 26. Ankara.30 1.00 5.802'den 3.9'dan biraz daha azalmıştır. 2000 yılında yapılan Genel Nüfus Tespitine göre 67. 1990-2000 yılları arasındaki yılık nüfus artış hızı ortalama binde 18.033. ikincisi 1935 yılında ve daha sonra sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda beş yılda bir yapılmıştır.10 7.T. 6 . X.927 kişi olarak tespit edilmiştir. ilde yoğunlaşmıştı (İstanbul.

12 ve üstü yaş grubunda.2 milyon lise ve dengi okullarda. 1999 yılı itibariyle. Aynı yasa ile ihtiyaç duyulan ilave kaynakların sağlanmasına ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır.2 milyon öğrenci üniversite ve yüksek okullarda eğitim görmektedir. toplum bilincinin yaygın olarak gelişmesini sınırlamaktadır.1. % 9'u orta dereceli bir okulu bitirmiş. 1999-2000 öğretim yılında okul öncesi eğitimde % 9.2. Toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla 1997 yılında yürürlüğe konulan 4306 Sayılı Kanun ile zorunlu temel eğitimin süresi 8 yıla çıkarılmıştır.2. 1. 1995/96 öğretim yılına ait bilgilere göre. bu oran 1995'te kadın ortalama ömrünün 70.7.7 milyon öğrenci ve 484.C. % 20'sinin resmi bir eğitimi olmamış. erkeklerde ise aynı süre zarfında 59' dan 66'ya yükselmiştir.2 ve kadınlarda % 77. I.514'ü özel örgün eğitim kurumlarına devam etmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf eden Türkiye’de kadınların ortalama ömrü 1980'de 64 yaştan 1995'te 70'e. % 57'si ilkokul bitirmiş.8'i mesleki teknik eğitim ve % 36.4 olmak üzere % 85.374 kamu ve özel okul öncesi. resmi eğitim sisteminde 12.6.9 milyon öğrenci bulunmaktadır. Milli Eğitim Politikasının ana hedefleri arasında çevre eğitiminin yeteri kadar yer almaması. % 22. Başta büyük kentlerde olmak üzere ikili öğretim uygulaması ve kalabalık sınıflar. Okullaşma oranları. 7 . Eğitim Eğitimle ilgili olarak Türkiye nüfusunun % 80'i 1990 nüfus sayımına göre okuryazardır. % 10'u lise veya dengi bir okulu bitirmiş ve % 4'ü yüksek okul veya üniversiteden mezun olmuştur.T. Sağlık Toplumsal gelişmenin temel unsuru olan bireylerin bedensel. doğal varlıkların yok olmasını.6'ya. Ayrıca. Okur-yazar nüfus içinde. Bütün eğitim kurumlarının payının artırılması gereği önemini korumaktadır.8'e ulaşmıştır.9 milyon ilkokulda 2. ilköğretimde % 97.1.4'e. Öğretim gören bu öğrencilerin 246.8'e. çevrenin kirlenmesini. ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasının sağlanması. yaşam kalitesinin ve süresinin yükseltilerek sağlıklı bir topluma ulaşılması temel esastır. okuma yazma oranı erkeklerde % 94. Bu sayının dağılımı şöyledir: 6. ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında toplam 12.7'ye ulaşmıştır.7'si örgün olmak üzere toplam % 27.6'sı genel lise eğitiminde olmak üzere orta öğretimde % 59. toprak erozyonunu ve çölleşmenin hızlanması tehlikesine karşı. 2.089 öğretmen bulunmaktadır. erkek ortalama ömrünün 64 olduğu tüm alt orta gelirli ülkelerin oranlarından biraz daha iyidir. yükseköğretimde ise % 18.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I. 6.7 milyon orta okul ve dengi okullarda.531 kamu ve özel çıraklık ve yaygın eğitim kurumunda yaklaşık 3 milyon kişiye eğitim hizmeti verilmiştir. kırsal alanlarda ise birleştirilmiş sınıf uygulaması eğitiminin kalitesini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. 1999-2000 öğretim yılında 59.

Nüfus. 3029 arkeolojik alan.1. 8 . 1991 yılı itibariyle hasta yataklarının % 38'i. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 118 kentsel alan. 182 şehitlik.3'e düşmüş. Türkiye Çevre Atlası-96.2.T. Bu oran. Kültürel ve Doğal Miras Türkiye'de bir çok kültürel. Özellikle ilçe hastanelerinde yatak kullanım oranı % 25'in altında kalırken büyük illere hasta akını devam etmektedir.700' e. 189 mazoleum ve anıt. kg'a çıkmıştır. 1981. 5265 dini. Sağlık risk faktörleri arasında çocuklarda kötü beslenme ciddi bir sorundur ve ülkedeki çocukların beşte biri az gelişmiştir. 59 doğal anıt. I. 13 özel koruma alanı. 1995 yılında binde 43.047 sivil mimari miras örneği. yataklı tedavi hizmetinden yararlanma güvencesine kavuşturulmuştur (DPT VIII. 97 yaban hayatı koruma alanı. 115 tarihi alan ve 199 farklı özellikli alanlar.1 ve V.C. Ankara. Mevcut sınıflandırma sistemine göre Türkiye'de. 2000 yılı sonu itibariyle hastane sayısının 1. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 2. sağlık evi sayısının 13. Yeşil Kart verilmek suretiyle 8.Türkiye Çevre Atlası. hekimlerin ise % 40'ı nüfusun % 25. sahili ve kıyı şeridi bulunmaktadır. 4. Daha geniş bilgiler (Bkz.6'sının yaşadığı üç büyük ilde bulunmaktadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. 1997). Tütün tüketimi yetişkin başına yılda 2.1 olan bebek ölümü hızı 2000 yılında %0 35.1997. Beş Yıllık Kalkınma Planı). 1999 yılı sonu itibarıyla sağlık sigortası kapsamındaki nüfusun oranı % 86.1 yıla yükselmiştir.2 Milli Parklar ve Koruma Alanları) bölümlerinde verilmiştir Kaynaklar 1. 512 kültürel.0 kg'dan (1984-86 dönemi için ortalama) 1995'te 2. 384 kişiye bir hasta yatağı düşeceği tahmin edilmektedir.8.4'e ulaşmıştır. dünya ortalamasının %10 üzerindedir (Dünya Bankası. tarihi ve doğal varlıklar yasalarla koruma kapsamına alınmıştır. 31. Ankara 2002. 755 idari ve 397 endüstriyel/ticari yapı. aynı dönemde doğuşta hayatta kalma ümidi 68 yıldan 69. 1596 mezarlık.220' ye.500'e ulaşması beklenmekte. VIII.2. 702 tarihi kalıntı. 807 kişiye bir hekim. 3. Türkiye Genel Toprak Amenajman Planlaması.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çocuklarda 5 yaşın altındakilerde ölüm oranı Türkiye'de 1995'te %0 52 (Sağlık Bakanlığı. 1996) ile alt orta-gelirli ülkelerin %0 56 oranından daha iyidir. 4'ü tarihi önemlerinden dolayı bu statüyü kazanmış 33 milli park. DPT. Ankara. Ülke genelinde yatak kullanım oranı % 59'dur. Bu gibi yerlerin veya sit alanlarının nicel farklılıkları hakkında sağlıklı bir envanter olmadığı için korunması gereken doğal ve tarihi varlıklar sadece mevcut koruma statülerine göre sınıflandırılabilmektedir. 907 doğal oluşum. 396 doğal alan. 5. Ankara.7 milyon kişi. 35 doğal koruma alanı.Ormancılık (ÖİKR). Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı. 16 doğal park.I. 2001. 2001. sağlık ocağı sayısının 5. Kısım:VI. Çevre Bakanlığı.

2. Çevre Profili Türkiye’de. Kentlerde yoğun nüfus artışı sonucu oluşan plansız çarpık kentleşme. eski veya eksik teknolojilerin seçiminden kaynaklanmaktadır. Edirne. gaz ve tozların atmosfere bırakılması. istenmeyen. hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden birini oluşturmaktadır. deniz ve kıyı kaynakları. yanlış. gerekse sanayide kullanım yaygınlaştırılmış olup. sanayileşme ve hızlı ekonomik gelişme süreci. gerek evsel ısınmada. yeni projelerden RusyaKaradeniz-Samsun ve İran-Doğubeyazıt-Erzurum doğalgaz boru hatları da tamamlanmak üzeredir. Erzurum. yapı biçimi ve ölçülerindeki değişmeler. ancak giderek boyutları büyüyen hava.T.2 Türkiye’de Hava Kirliliği) verilmiştir. su ve toprak kirlenmeleri ile gürültü. linyit ve odundur ve en çok bunlar hava kirliliğinden sorumludur. bu alanda hava kirliliği oluşturan önemli sebeplerdir. Kütahya. Eskişehir ve Ankara gibi büyük ve önemli kentlerde. I. 1987 yılında Rusya’dan alınan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye bağlanan doğalgaz projesi ile İstanbul. kentsel çevre. Ancak. Hava Kalitesi Türkiye’de bazı sanayi bölgeleri yanında hava kirliliği büyük şehirlerde son yıllarda ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Kısım:III. Türkiye'de hava kirliliği genel olarak. Ülkemizde linyit rezervlerinin zengin olmasına rağmen.2. I. Yakıt kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken. doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve öncelikli coğrafi alanları kapsayan durum ve eğilimler. Uşak. motorlu araçlardan ve atmosferik şartlardan kaynaklanmaktadır. 9 . bunun yanında yakma tekniklerine uygun olmayan yöntemlerle sanayide ve konutlarda yakılması. yeterli teknik tedbirler alınmadan katı atık. erozyon gibi diğer çevre sorunları meydana getirerek doğal dengelerin bozulmasına yol açmaktadır. Daha geniş bilgiler (Bkz. Bursa. Denizli. doğal kaynaklar.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I.1. Son yıllarda bu nedenlerden kaynaklanan hava kirliliği başta. kalitesiz yakıtların ısıtmada kullanıldığı konutlardan. Yozgat. Balıkesir. Muğla (Yatağan). konular ve nedenler ile her bir sorunlu alan için seçenekler sıralanacak olursa çevre profili şu şekilde özetlenebilir. Kayseri. çeşitli endüstriyel tesislerden. Ülkemizde de genellikle nüfus artışı ile birlikte görülen sağlıksız kentleşme.2.C. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği temelde. Türkiye'nin evsel kullanım için tüketilen ana enerji kaynakları petrol. kent trafik yoğunluğu.Türkiye Çevre Atlası. Kocaeli. yanlış yer seçimi.2. kentsel hava kalitesi ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Çanakkale (Çan). Çünkü şehirlerimizin çoğunda sadece partikül madde (PM) ve SO2 ölçümleri düzenli olarak yapılmaktadır. Diyarbakır ve Sivas illerinde önemli boyutlardadır. TÜRKİYE’DE ÇEVRE DURUMU Hızla değişen dünyanın gündeminde 1970’li yılların başından itibaren giderek artan ve insanlığın en büyük ortak sorunu ve ortak endişesi haline gelmiş olan çevre ve çevrenin bozulması yer almaktadır. ısıtmada kullanılan yakıtın niteliği. düşük vasıflı olması ve hiçbir iyileştirme işlemi yapılmadan ısıtıcılarda kullanılması.

Karadeniz ise.3. Çeşitli yollarla tabiata verilen kimyasal maddeler tüm canlılar üzerinde ciddi boyutlara varan olumsuz etkiler meydana getirmektedir. 10 . Su kaynaklarının kirliliği. Bandırma. Gediz-Nif Çayı gibi akarsularımız.4. İzmit. Karamuk Gölü. İznik Gölü. radyoaktif veya biyolojik herhangi bir maddenin bulunmasıdır. Daha geniş bilgiler (Bkz.2. Sapanca Gölü. Ulubat Gölü. Sakarya Nehri. su ortamlarına taşınmaları gibi sebeplerle meydana gelmektedir. İzmir. dünya standartlarının çok gerisindedir. arıtılmaksızın su ortamlarına boşaltılmaları ve tarımda verimi arttırmak için kullanılan gübreler ile zirai mücadele amacıyla kullanılan ilaçların. Marmaris Körfezleri. Meriç-Ergene Nehri. endüstriyel ve tarımsal atıklar denizlerin kirlenmesine sebep olmaktadır. Yeşil alanların.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I.2.Türkiye Çevre Atlası. Nilüfer Çayı. şehirlerin nüfus artışına göre geliştirilmemiş olması da ayrı bir çevre sorunu olup. Akşehir ve Tuz Gölü başta olmak üzere çeşitli nedenlerle kirlenmiş bir çok yer üstü sularımız mevcuttur. Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan payı. Diğer Çevre Sorunları Türkiye’de son yıllarda özellikle büyük şehirlerde ve turistik yörelerde katı atık ve artıklar bir çevre kirliliği olarak gündeme gelmektedir. Ayvalık. akarsulardan denizlere ulaşan evsel.T. Kıyılarımızdaki kirlilik düzeyi Avrupa ülkelerine göre daha azdır. inorganik. Su kirliliği görülen akarsu ve göllerimizden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. turizm ve sanayileşme sonucunda bir ölçüde kirlenme mevcuttur. taşımacılık. Eber Gölü.C. turizm amacıyla kullanımı. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrilmiş olduğundan. Denizlerin alıcı ortam olarak kullanılmaları. atık maddelerin arıtılmadan veya kısmen arıtılarak alıcı ortama verilmesi. Kimyasallar diğer bir çevre sorunudur. Ancak kirlilik düzeyinin yüksek olduğu bölgelerimiz de vardır. I. Manyas Gölü. Marmara Denizi. Gemlik. deniz kirliliği çeşitli alanlarda önem kazanmaktadır. Su ve Atıksu Su kirliliği. su kaynaklarının kullanılmasını bozacak veya zarar verme derecesinde kalitesini düşürecek biçimde suyun içerisinde organik. Karadeniz’deki kirliliğin yaklaşık % 12’si Türkiye’den % 88’i ise Karadeniz’e kıyısı olan diğer ülkeler ve Tuna Nehrinin taşıdığı kirlilikten kaynaklanmaktadır. evsel ve endüstriyel sıvı atıkların. Mudanya. kıyılarda kentleşme. deniz kazalarından meydana gelen özellikle petrol akıntıları. Susurluk Çayı. Burdur Gölü. Akdeniz Taşucuİskenderun arasında kalan kıyı şeridi kirlilik yükü fazla olan bölgelerdir. İstanbul Boğazı. Kısım:IV Türkiye’de Su Kirliliği) verilmiştir.

1 Gürültü ve Çevre) verilmiştir. Kısım XV.6. Bunu inşaat işlerinden. sınai gürültüden. Türkiye'de trafik aşırı gürültünün kaynaklarındadır.C. cam. Sonuç olarak yılda yaklaşık 500 milyon ton toprak erozyonla taşınmaktadır.2. Akarsu yatağı erozyonu 57. Daha geniş bilgiler (Bkz. -Gürültü çıkarılmasının kontrol edilmemesi. teneke vb. I.971 km2 olup. Dolayısıyla Türkiye'deki en önemli ve en acil çevre sorunlarından biri erozyondur. Topraklar insan biyosferinin en önemli öğesidir. plastik. geri kazanılacak bir çok kağıt. Türkiye Çevre Atlası. insan yaşamını önemli ölçüde etkileyecek güce sahiptir.6. Bu oran işlenen arazinin % 73'ü için geçerlidir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ayrıca şehirlerde kırsal kesimden göç ile gelen hızlı nüfus artışından doğan konut ihtiyacı ise. Topraklarda meydana gelebilecek tüm olumsuz değişmeler..5. Doğal Kaynaklar I.9 milyon hektardır.2. Böyle bir ekilebilir tabakanın oluşması için binlerce yıl geçmesi gerekmektedir. Bu miktar arazinin yaklaşık 4 milyon hektarı sulanabilmektedir.3 milyon hektar) tarıma uygun olduğunu göstermektedir. Ülke topraklarının ekilebilen kullanılan arazisi ise 27. hava trafiğinden ve demiryolu trafiğinden kaynaklanan gürültü izlemektedir. Aşırı gürültü ile ilgili kilit noktalar: -Mevcut gürültü yönetmeliğinin uygulanmaması. Türkiye'de toplam arazi yüzeyinin yaklaşık % 79'u çeşitli şiddette toprak erozyonuna maruz bulunmaktadır. çöp ve yeni çevre sorunları meydana getirmektedir. en önemli doğal kaynaklarından birisi de toprağıdır. Ayrıca 11 .1.T. Toprak ve Tarım Arazisi Kullanımı Türkiye’nin yüzölçümü 777.000 hektarlık bir alanı da bozmaktadır. I. Şehirlerimizde çöp toplama ve depolama sahalarının seçimi plansız ve gelişigüzel yapılmakta. malzemeler yeteri kadar ayrılmamakta. Ekilebilir toprak kalınlığının 20-50 cm arası humus tabakasıdır.1 milyon hektarlık alanı etkilerken. Bunun nedeni kısmen Türkiye'deki toprağın derinliğinin çok fazla olmamasıdır. Türkiye'deki tarım arazisi kullanımı tüm arazi varlığının yalnızca % 24'ünün (19. rüzgar erozyonu 466. Öncelikli tarım arazilerinin yaklaşık % 68'i erozyona eğilimlidir. -Öncelikli gürültü kirliliği sorunlarının belirlenmesi ve önlenmesi için gerekli yerel kapasitenin olmaması. Bu durum ise toprağın ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. depolama alanlarında büyük sorunlar yaşanmaktadır. içme suyu temini. Gürültü Kirliliği Gürültü kirliliği yapısı gereği kentsel olan ayrı bir sorun alanı oluşturmaktadır.2. altyapısız ve plansız yapılaşmayı doğurmakta ve bu durum çarpık kentleşme beraberinde kanalizasyon. -Aşırı gürültünün yarattığı risklerle ilgili olarak toplumun fazla bilinçli olmaması. Toprağın % 64'ü işlenememektedir. -Daha yüksek düzeyde yol gürültüsüne maruziyete neden olan kötü planlanmış trafik akışı.

Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı. ağaç topluluklarının bulunduğu mekan olma yanında. Ormanlar ülke yüzölçümünün 20.7 milyon hektarla yaklaşık % 26. 12 . Ancak. GAP Bölgesi’nde meydana gelen tarımsal gelişme eğilimlerinden dolayı bu bölgenin çevre açısından özellikle dikkate alınması gerekmektedir. Kimyasal gübre ve pestisit kullanımının artışı doğrultusunda. bu girdilerin etkin ve kontrollü kullanılması için gösterilen çabalar tam anlamıyla başarılı olmamıştır. a. gelişmiş ülkelere göre düşük bir düzeydedir. Amaç dışı arazi kullanımının önlenememesi tarım arazilerinin miras yoluyla aşırı bölünmesi. Endüstriyel kirliliğin artması vb.2. Ormanlar Ekonomik. başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan. hatalı toprak işleme. Devamlılık ve istikrarlılık bu sistemin temel özelliğidir. tarım makinalarında da yapısal köklü değişiklik yaşanmıştır.7'si verimli değildir ve bozuk baltalık ormanlardan oluşmaktadır. kendi içinde bir takım dengeleri olan canlı. Türkiye ekonomisini oluşturan 64 sektörün ileri bağlantısı ortalama 0. Bu gelişmelerin ve karşı önlemlerin alınmaması sonucunda.2. Tarımsal girdilerin bu etkilerine ek olarak. dinamik ve karmaşık yapıda. Tarım arazisi kullanım potansiyelini azaltırken tarım topraklarının sorunlarını her geçen gün arttırmaktadır. I. Ürün artışını amaçlayan tarım politikaları bir yanda tarımsal üretimin kompozisyonunu değiştirmiş ve öte yanda tarımsal girdi kullanımının genişlemesi ve yoğunlaşmasına neden olmuştur.387 iken. yaylak ve kışlakların kalitesi ve miktarı Türkiye'de bölgelere göre büyük oranda değişmektedir.786'dır. Ancak. yaylak ve kışlakların sürdürülebilirliği açısından sınıflandırılmıştır ve "kritik" ve "tehlike" altında şeklinde değerlendirenler ayrıca "orman" olarak düşünülen arazinin büyüklüğü açısından olumlu göstergelere sahip olanlardır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI işlenebilir arazinin bölgesel dağılımı açısından bir dengesizlik vardır. kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde orman. İller mera. karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. Ormancılık sektörü yılda yaklaşık 3. Mera. Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılması.34 ha olup. b. sosyal. mevcut orman örtüsünün % 51.T. ormancılık sektöründe bu rakam 0. 0.C.5 milyon ton fuel-oil 'e eşdeğer bir enerji katkısı sağlamaktadır. Bu önemli değişikliklerin her ikisi de çevre sorunlarına yol açmıştır.6'sını kaplamaktadır ve ulusal istatistikler net orman kaybı rapor etmemektedir.6. toprağı ve suyu yok edeceğinden açlık tehlikesini hızlandırması söz konusudur. Türkiye'deki tüm ekili arazinin % 83'ü çeşitli çevre sorunları ile karşı karşıyadır. Yaklaşık % 25'i ağaçlandırma ile verimli hale getirilmesi mümkün görülen ormanlarımızın 3.5 milyon hektarı aynı zamanda orman üstü ve orman içi mera niteliğindedir. yanlış arazi kullanımı.

II. 72 kuş türünün 46’sı (% 63. su kirliliği ve çölleşmeyi hızlandırdığı bilinmektedir. Daha geniş bilgiler (Bkz: Türkiye Çevre Atlası.T. Avrupa’da nesli tehlikeye girmiş 36 memeli hayvan türünün 15’i (% 42.2. Ancak bu alanda sağlıklı bir envanter çalışması bulunmamaktadır. toplam bir milyon üçyüzbin hektarlık yaklaşık 300 sulak alan vardır. 472 balık (192'si iç sularda).1. Türkiye'de yaklaşık 120. Kısım. Türkiye'nin kıyıları da farklı yönetim yaklaşımları gerektiren değişik özelliklere sahip önemli ekosistemlerdir. 8 kaplumbağa. kendi kendini yenileyebilen son derece önemli bir doğal kaynaktır. dört hassas habitata dikkat edilmesi gerekmektedir. “Sibirya” Bölgelerinde nem gerektiren ağaçlar ormanlarla birlikte bitkilerin bir karışımından oluşmaktadır. "Avrupa”. 426 kuş.8’i). 49 kertenkele. Ormanlar ayrıca oksijen üretimini devam ettirmesi ve hava kirliliğini azaltması yanında bünyesinde barındırdığı canlı türleri ile ekosistem açısından. Bu bölgeler içinde. 58'i çok önemli kuş alanları olmak üzere.C. hem mesafe hem de yükseklik olarak türlerin kompozisyonu ve özellikleri açısından bitki örtüsünde zengin çeşitlilik sağlamaktadır. genel kabulün aksine emek-yoğun bir sektördür.8’i). Kıta ülkeleri arasında Türkiye biyoçeşitlilik zenginliği açısından dokuzuncu sıradadır ve florasının % 33'ten fazlasını endemik türler oluşturmaktadır. 36 yılan. Türkiye’de Ormanların Dağılımı) verilmiştir. yaklaşık 20 kurbağa ve 120 memeli türü bulunmaktadır. kıyılar ve stepler. Tüm Avrupa'da bulunan bitki türlerinin % 75'i Türkiye'de görülebilmektedir.000 omurgasız. Memeli türlerin dördü ve 13 kuş türü 1994'ten bu yana soyu tükenmekte olan türler olarak sınıflandırılmaktadır. Sulak alanlar.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Türkiye'de ormancılık. dağlık alanlar. Türkiye'de bitki örtüsü açısından temel olarak üç bölge bulunmaktadır. jeoloji ve toprak yapısındaki farklılıklar. Biyoçeşitlilik Türkiye’nin İklimi. Sadece Çevre ve Orman Bakanlığı yıllık ortalama 15 milyon adam-gün işlendirme olanağı sağlamaktadır. "İran Bölgesi"nde step bitkileri egemendir. aşırı kullanımına devam edilmesi ve ormanı yok eden diğer etkenlerin sürmesi toprak erozyonu. Ormanların amaç dışı kullanımının önlenememesi. 13 kurbağa türünün 5’i (% 38’i) ülkemizde yaşamaktadır. I. Stepler de sürdürülebilir kullanım sorunu olan hassas ekosistemler olarak görülmektedir. Avrupa ve Orta Doğudaki en büyük sulak alanlara sahip bulunmaktadır. Türkiye.3. Orman köylerine ve diğer sektörlere yaptığı kaynak aktarımı da oldukça yüksek düzeydedir. Dağlık yapısı sayesinde Türkiye bir çok dağ ekosistemlerine sahiptir. Komşu ülkelerin florasının iki katı çeşitli olan Türk florası sadece Türkiye'de bulunmaktadır. 47 sürüngen türünün 18’i (% 38’i). Bitki örtüsünün çeşitliliği ayrıca yükseklik ve konuma göre değişmektedir.6. 13 .

Karadeniz'in kirlilik yükü. sınırlı buharlaşma ve kıtasal su akışlarının bolluğundan dolayı yerüstü suları fazlalığı vardır. Karadeniz'de fazla yağış. Her bir kıyı. Karadeniz bitki ve bu biyolojik kütle üzerinde yaşayan balıklar açısından da zengindir. Ege'de 300 ve Akdeniz'de 500-550 balık türü yaşamaktadır.6. farklı yönetim yaklaşımları gerektiren farklı özelliklere sahiptir. Karadeniz'de tahmini 247. Kıyı yerleşimleri ve yoğun deniz trafiğinden dolayı Akdeniz kıyısı kirlenmeye oldukça duyarlıdır. Halen yaşadığı düşünülen 300-400 Akdeniz fokundan yaklaşık 50'si Türkiye'nin Akdeniz Kıyısının ıssız kısımlarında yaşamaktadır. Ayrıca. Deniz ve Kıyı Kaynakları Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizler genellikle birbirinden farklıdır. Çevre İle İlgili Hukuki Altyapı Ülkemizde 1930’lu yıllardan bu yana uygulanmakta olan mevzuatın bir bölümü doğrudan doğruya çevre ile ilgili. Türkiye'nin ekonomik yapısının önemli bir kısmını oluşturan turizm Türkiye sahillerinde önemli rol oynamaktadır. Bu yapı su alışverişini kısıtladığından kirlenmiş nehirlerle denizlere boşaltılan atıksuları seyreltmek veya doğal dönüşümle temizlenmesi oldukça zor olmaktadır. I.19 arasındadır. Marmara Deniz'inde 200. su kütlelerinin dikey karışımı belli derinliğin altında kalmakta ve bu durum kirleticilerin katman içinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I.189 km2'lik yatağı ile Karadeniz bir iç denizdir ve ortalama tuzluluk oranı % 0. sıradadır.C.4.18 ile 0. Akdeniz aynı zamanda dünyada tehlike altında bulunan 12 türden biri olan Akdeniz Fokuna ev sahipliği yapmaktadır. bir bölümü ise dolaylı olarak çevreye düzenlemeler getirmektedir. Özellikle Akdeniz ve Ege sahillerinde bir çok otel ve tatil köyü bulunmaktadır ve bunların faaliyetlerinin deniz ve kıyı kaynakları üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Deniz kaynaklarına ek olarak. Ülkenin.2. Ege'ye atıksu boşaltımı kıyı boyunca belli başlı 50 noktada ve bazı evsel kanalizasyon atıklarının boşalttığı yerlerde olmaktadır. bu kısıtlamalardan dolayı. Türkiye'nin balık mahsulü yıllık yaklaşık 600. 14 . yaklaşık 8333 km kıyısı bulunmaktadır. Türkiye'nin kıyı bölgeleri önemli ekosistemler oluşturmaktadır.7. biri iç olmak üzere üç tarafı denizlerle çevrili olup. 722.000 tonla dünyada 50. hem doğal nedenlerden hem de Türkiye'de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen nehirlerin taşıdığı atıklardan dolayı nispeten yüksektir. Akdeniz'in beş havzasından biridir ve değişken su hareketleri ile üç farklı oşinografik özelliğe sahiptir. Tarım atıkları da önemli bir kirlilik kaynağıdır. Marmara Denizi de diğer denizlerle bağlantısını sağlayan boğazların yapısal özelliğinden dolayı özel bir takım hidrodinamik özellikler sergiler.2. Yüzeyin 25-30 metre altındaki suların oksijen doymuşluğu % 20 ile % 30 arasında değişmektedir ve bu da Karadeniz'den gelen kıyı deşarjları ve organik maddelerin çözülmesinde sorun yaratmaktadır.T. Ege Denizi.

Çevre Müsteşarlığı’nın diğer kurum ve kuruluşları bu konuda koordine edebilecek yapıda bir üst birim konumunda bulunduğu bu dönemde. tüzel kişiliği haiz Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. 1978 yılında ise çevrenin korunmasına yönelik temel politikaların belirlenmesi. çevrenin korunması konusunda devlet yanında vatandaşın da sorumluluk taşıdığı.2. çevre konusunda yetkili kamu kuruluşları ve yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla ilk olarak bir “Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. 1983 yılında 2872 Sayılı Çevre Kanunu çıkarılmış. politika ve program belirlemek. çevreye yönelik eğitim programları uygulamak ve çevre bilincini yaymak şeklinde özetlenebilir.’de verilmiştir. Ancak. çevre standartlarını belirlemek. çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir hükmünü getirmektedir. çevrenin korunması ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak. Bunlar çevrenin korunması. çevrenin korunması ile ilgili çeşitli kuruluşlar ve yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak. tüzel kişiliği haiz. çevre ile ilgili diğer bir kurum olarak 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı. çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için prensip. 1991 yılında ise Çevre Bakanlığı kurulmuştur. katma bütçeli bir kuruluş olarak “Çevre Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. ülke çevre master planını hazırlamak.10. Çevre Kanunu’nda yer alan temel ilkeler. 29. çevreyle ilgili konularda ekonomik ve sosyal kararlar henüz yeterince önemsenmemiştir.2.1. Bu dönemde. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Çevre Müsteşarlığı oldukça geniş yetkilerle donatılmıştır. son yirmi yılda. Bu yasanın çağdaş bir çevre koruma ilkesi olan “kirleten öder” ölçüsünü benimsemiş olması en büyük kirletici olan devlete düşen sorumlulukları da arttırmıştır. gönüllü kuruluşları desteklemek ve yönlendirmek. yurttaşlara sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı tanımaktadır. bütün bu olumlu gelişmelere karşın.1. çevre korunması ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin tespit ve uygulamasından bunların kalkınma çalışmalarına olan etkileri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Çevre Kanunu’nun 9.T. 11 Ağustos 1983 tarihinde yayımlanmış olan 2872 Sayılı Çevre Kanunu. 1982 Anayasası. çevreyle doğrudan ilgili olarak hazırlanmış olan bir dizi yasal düzenlemenin başında gelmektedir. Halkın temiz bir çevreye yönelik duyarlılığı ve bu yöndeki talepleri giderek artmaktadır ve çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları sahneye çıkmaktadır. Maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” denilmekte ve çevreyi geliştirmek.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Türkiye. konuyla ilgili plan ve projelerin hazırlanması. I. 8 Haziran 1984 tarihli ve 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Müsteşarlığı kaldırılarak Başbakanlığa bağlı.C. çevre sorunlarına eğilmek üzere çeşitli mekanizmaların oluşturulmasında büyük ilerlemeler kaydetmiştir.7. Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 15 . Çevre Kanunu’na dayanılarak çıkarılmış bulunan Bazı Önemli Yönetmeliklerin Yayım ve Değişiklik Tarihleri Tablo: I. 1982 Anayasasının 56.1989 tarihinde ise Çevre Genel Müdürlüğü tekrar Çevre Müsteşarlığı’na dönüştürülmüştür. bunların uygulanmasında ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanması amacıyla “Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı” kurulmuştur. Çevre İle İlgili Kurumsal Yapı Ülkemizde çevre ile ilgili kurumsal yapı oluşturma çabaları 1970’li yıllarda başlamıştır.

Bu görevleri yerine getirmek üzere.C. çevresel etki değerlendirmesi çalışmasını yürütmek. Bakanlığın ana hizmet birimleri olarak teşkil edilmiştir. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde uygulanacak ilkeleri tespit etmek ve çevre konuları ile ilgili diğer ilkeleri belirlemektedir. bu alanların koruma ve kullanım esaslarını belirlemek. Belediye Başkanı. Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanlığı. her ilde Valinin Başkanlığında. 4. çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için sürekli bir eğitim programı uygulamak.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ilan edilen ve edilecek yerlerde çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak. Bakanlığın görevleri arasında bulunan konularda kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilim ve ihtisas sahiplerinin fikir. 2. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Bakanlığına bağlanmıştır. çevre konusunda görev verilmiş özel ve kamu kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanları. Bakanlığın sürekli kurulları olarak düzenlemiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı. çevre kirliliğinin önlenmesi. arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen alanlarda. Çevre Şurası. Çevre Şurası ve Mahalli Çevre Kurulları. bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere oluşturulmuştur. Üniversitelerin çevre ile ilgili çeşitli dallarından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek iki öğretim üyesi ve Meslek Odaları Başkanlarından oluşmuştur. 21 Ağustos 1991 tarihli ve 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Müsteşarlığı daha etkili bir kurumsal yapı oluşturmak isteğiyle Çevre Bakanlığına dönüştürülmüştür. Meslek Odaları Başkanları 16 . Diyanet İşleri. ve çevrenin iyileştirilmesi için prensip ve politikalar belirlemek. ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi ve çevre standartlarını belirlemek. uluslararası anlaşmalar dikkate alınmak suretiyle çevrenin korunmasını ve kirlenmesinin önlenmesini sağlayıcı hedefleri belirlemek. 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çevrenin korunması. Ancak Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Bakanlığından ayrılarak yeniden Başbakanlığa bağlanmıştır. Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü. gereken tedbirleri araştırmak. 1. Yüksek Çevre Kurulu’nun görevleri. Çevre Bakanlığının başlıca görevleri arasında sayılmıştır. Çevre Bakanının Başkanlığında ilgili Bakanlıkların Müsteşarları. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü. 6. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı. Çevre Koruma Genel Müdürlüğü. Bunlardan Yüksek Çevre Kurulu. 5. 3. Mahalli Çevre Kurulları. mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re’sen onaylamak. imar planlarını yapmak.T. kurumun kuruluş amaçları arasında yer almıştır. koruma ve kullanım esaslarını saptamak. Finansman Dairesi Başkanlığı. Bakanlıkların İl Temsilcileri. ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren rasyonel doğal kaynak kullanımı sağlamak üzere çevre düzeni planlarını hazırlamak. 443 Sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Çevre Kurulu.

Bakanlığın kararları çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için il düzeyinde kararlar almak ve uygulamak. tarım alanları üzerindeki baskıları.01. başta kıyı alanları ve denizler olmak üzere doğal kaynaklar. Bu olumlu gelişmelere rağmen. çevre yönetim sistemleri istenilen etkinlik düzeyine getirilememiştir. Hızlı kentleşme. yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak. arkasından Çevre Genel Müdürlüğü kaldırılarak Çevre Müsteşarlığının yeniden kurulmasına karar verilmiştir.7. Bu da çevreyle ilgili olarak Bakanlık. Temiz bir çevreye yönelik toplumsal duyarlılığın arttırılmasına yönelik gayret sarf edilmektedir. Daha sonra ise 4856 sayılı kanun ile Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. 1. Bakanlar Kurulunca Çevre Kirliliğine yol açan ve faaliyet kolları itibarı ile gruplandırılan işletmelerin derecelerini belirlemek gibi görevleri bulunmaktadır. Ayrıca 1970’li yıllarda yeni örgütlenme modelleri geliştirilirken 1920’lerde belli çevresel işlevlerle ilgili olarak yapılan düzenlemeler ve örgütlenmeler olduğu gibi korunmuş ve yeni kurumsal yapı eski yapının üzerine oturtulmuştur. Çevre Müsteşarlığı yeniden kurulduktan sonra çevre ile ilgili ayrı bir kurum olarak Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. kurum ve kuruluşlar arasında yetki.2004 tarih ve 25348 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.2. aynı zamanda merkez teşkilatının güçlendirilmesini sürdürürken. Kurulun. atıkların miktarını ve diğer çevre sorunlarını arttırmıştır. DPT-Çevre Bakanlığı işbirliği ile Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇEP) hazırlanmıştır.08. çevre konusunda eğitici faaliyetler düzenlemek. Çevre Bakanlığı kuruluşunu müteakiben öncelikle 30 ilde İl Çevre Müdürlüğü’nü kurmuş.2003 tarih ve 25102 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. ildeki tesis ve işletmelerin çevre kirliliği açısından denetlemelerine ait raporları incelemek ve gerekli önlemleri almak. Bakanlık ve Kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek. Yapılanmada gerçekleşen bu sık değişiklikler aradan geçen 20 yıla yakın zamana rağmen kurulan çevre örgütlerinin kurumlaşmasına imkan tanımamıştır. Önce Çevre Müsteşarlığı kurulmuş. Bu kanuna dayanılarak Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 16. 2001 yılı başlarında ise. sonra kaldırılarak Çevre Genel Müdürlüğü oluşturulmuş. Çevre sorunlarını çözmek amacıyla mevzuatta ve kurumsal yapının oluşturulmasında bazı ilerlemeler kaydedilmiş.C.1991 tarihinde Çevre Bakanlığı kurulmuştur. Aynı konuyla ilgili olarak birden fazla kuruluşun yetkili olması ve koordinasyon ve işbirliği konusunda yaşanan sorunlar hizmetin etkili bir şekilde yerine getirilmesini güçleştirmiştir. 4856 Sayılı “Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile Çevre ve Orman Bakanlığı birleştirilmiş ve birleşme ile ilgili bu kanun 08. görev ve sorumluluk çatışmalarına neden olmuştur.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinden oluşmaktadır. En son olarak ise Müsteşarlık 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılarak 21.05.2. Kurumsal Yapıya İlişkin Sorunlar: Görüldüğü üzere çevre ile ilgili kurumsal yapı oluşturma çalışmalarının başladığı yıllardan itibaren çevre örgütüne ilişkin bir karmaşa yaşanmıştır. 17 .T. 81 ilde İl Çevre Müdürlüklerinin kurulmasını tamamlamıştır.

C. insan sağlığı ve doğal dengeyi koruyarak ekonomik kalkınmaya imkan verecek. fiziki ve sosyal çevre bırakacak yönde arzulanan nitelikte yeterli bir gelişme kaydedilememesine rağmen çevre politikalarının ekonomik ve sosyal politikalarla entegrasyonun sağlanması ve bu konuda ekonomik araçlardan yeterince faydalanma çabaları sürdürülmektedir. Nihai hedef. Dünyanın bir çok yerinde Plan ve Program için SÇD uygulanmaya başlanmıştır. I. Bu yönetmeliğe dayanılarak 24.2004 tarih ve 25383 sayılı Resmi Gazete’de Yeterlik Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ÇED Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlarda Yeterlik Belgesi şartı getirilmiştir. Stratejik ÇED uygulamaları için ise Avrupa Birliği Direktifinin taslak olarak hazırlandığı bilinmekte ve çıkarılacak direktif doğrultusunda gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır.T. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda. Çevre sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar ve alınan kararların. ÇED Yönetmeliği ile ilgili revizyon yapılmış ve 16. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD): Stratejik boyuttaki kararların (Plan ya da program) çevre üzerindeki olası önemli boyuttaki olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi ve bu etkilerin en aza indirgenmesi veya ortadan kaldırılması için gerekli önemlerin alınmasıdır. Çevresel etki değerlendirmesi. istatistiği ve çevre standartları konularında yeterli altyapı oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir. AB normları ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi çalışmaları da süratle tamamlanmaktadır. Ülkemizde SÇD’ne ilişkin AB Mevzuatına uyumlaştırılması çalışmaları MATRA programınca desteklenen proje kapsamında yürütülmekte olup.8.02. doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve çevre sorunlarının çözümünde önemli engeller oluşturmaktadır. Avrupa Birliği 27. Eklerdeki (Ek I ve Ek II. AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nda Çevre Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nın “Çevre“ başlıklı bölümündeki hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. çevre izleme ve ölçüm altyapısı. ÇED Uygulanacak Faaliyetler Listesi) değişik sektörlere ait küçük farklılıklar bulunmaktadır.2. Taslak SÇD Yönetmeliği 18 . ÇED sürecinin etkinliğinin artırılması. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): ÇED Direktifi (85/337/EEC ve 97/11/EC) doğrultusunda hazırlanan ÇED Yönetmeliği genelde söz konusu direktifle uyumludur. doğal kaynakların yönetimini sağlayacak. Çevre ve kalkınma ile ilgili veri ve bilgi erişim sistemleri.1001 gün 2001/42/EC sayılı direktifi ile SÇD Yönetmeliği’ni yayınlamış ve üye ülkelerin üç yıl içerisinde çıkartılan direktif doğrultusunda kendi yönetmeliklerini çıkarmasını istemiştir. gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir doğal. Topluluk müktesebatına uyum sağlanması ve gerekli teknik altyapının kurulmasıdır. kararlara katılım süreçleri ve yerelleşme konularındaki eksiklikler. çevre envanteri.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Eğitim. çevre yönetimi için kullanılan araçlardan biri olan faaliyetler düzeyde uygulanan ÇED’in bir ileri aşamasıdır ve makro düzeyde uygulanır.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. SÇD.06.

Tıbbi atıkların yönetimi ile ilgili çalışmalar. Avrupa Birliği standartlarına uygun verinin toplanması ve işlenmesi için gerekli olan tüm verilerin ve bilgilerin temini kalkınma planları ve ulusal-uluslar arası stratejilerin geliştirilmesinde önemli katkıda bulunurken. atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar verilmeden bertaraf edilmesi atık yönetiminin temel ilkeleridir. bu atıkların toplanması. prosedürlerin ve kapasitenin oluşturulması amaçlanmaktadır. taşınması. Avrupa Çevre Ajansına üyelik ülke içinde. Ocak 2003 tarihinde TBMM’nde onaylanmış. çalışmalar devam etmektedir.Ekim. Atık Yönetimi: Düzensiz depolama yapılan evsel katı atıkların olumsuz etkilerinin kontrol edilmesi amacıyla 14. iki kirletici için hedef değerleri ve uyarı kademeleri ile uyarı kademelerine ulaşıldığında alınacak tedbirlerin yanı sıra ölçüm ve analizle ilgili diğer birçok hususu ele almaktadır.03. Avrupa Çevre Ajansı:Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı. evsel katı atıkların bütün ülke genelinde belirli bir sistem içinde toplanması.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI hazırlanmıştır. Yönetmelik. AB’nin çevresel bilgilere erişimi ile raporlama yönetmeliklerine uyum sağlamasıdır. Hava Kalitesi: Türkiye’de hava kirliliğini ve hava kalitesi yönetimini düzenleyen temel hukuki araç. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin hükümlerinde ve standartlarda bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların sorumluluklarının açık ve net biçimde tanımlanması ve Hıfzıssıhha Merkezinin kurumsal yapısında değişiklik gerekmektedir. Türkiye’de Çevresel bilginin güncellenmesi. Bu çerçevede kurum ve kuruluşlar ile toplantılar yapılmış olup.T.C. Kurumsal Yapılanma ve Çevresel Bilgiye Erişim Projesi : Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne üye olmaya hazırlayan uyum sürecinin bir parçası olarak yürütülen ve Avrupa Komisyonunca finanse edilen “Kurumsal Yapılanma ve Çevresel Bilgiye Erişim Projesi”nin genel amacı Türkiye’nin ileri derecede çevre koruması sağlaması. uluslar arası standartlarda güvenilir ve amaca uygun çevresel veri toplanmasını ve çevresel koşulların izlenmesini sağlayacaktır. Ancak mevzuatın etkin uygulaması için. güvenilir. 23. ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanılması ile ilgili yasal yaptırımları da içermektedir. geri kazanılması ve bertaraf edilmesi ile ilgili teknik ve idari esasları belirlediği gibi. Mevzuatın uyumlaştırılması sürecinde mevcut kurumsal yapıda herhangi bir değişikliğe gerek duyulmamaktadır. Mayıs 2003 tarihinde de Anlaşma yürürlüğe girmiştir.05. Proje Haziran 2004’te başlamıştır ve Ocak 2006’da sona erecektir.1991 tarihinde Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. teknik çerçevenin. Nihai hedef ilgili Direktiflerin Türk mevzuatına yansıtılmasıdır.Mart 2003 tarih ve 25052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01. 1986 yılında çıkarılan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğidir. Az atık üretilmesi. güvenilir ve güncellenmiş çevresel bilgiye erişim için kurumsal. Bu proje ile sürdürülebilir kalkınma planları için karar vermede çevresel bilginin etkinliğini geliştirmek. çevre alanında ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde gerekli doğru. 18. Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılım Anlaşması 09. Yönetmelik sanayi tesisleri ve prosesler için bir emisyon izin sistemi getirmektedir. evsel katı atıkların dışında değerlendirilmekte olup. taşınması ve bertarafı ile ilgili çalışmalar 20.1993 tarihli 19 . Yönetmelik onyedi kirletici parametre için hava kalitesi sınır değerlerini. Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Kuruluş Kanununda da revizyon gerekmektedir.2000 tarihinde imzalanmış.

Avrupa Birliği Mevzuatına uyumun sağlanması. Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde doğa koruma konusundaki avantajları olarak görülmektedir.C. Mevzuat uyumunun tamamlanması ise mevcut sistemlerin revizyonunu gerektirecek ve yeni yatırımların yapılmasını zorunlu kılacaktır. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Avrupa Birliği mevzuatı ile çoğu yönden uyumludur. İlk etapta Türkiye’nin korunan alanlarının yüzde 1'lik kısmının NATURA 2000 ağına dahil edilmesi. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. yönetmelik ve ilgili tebliğler ile ilgili Türk Standartlarının Avrupa Birliği Müktesebatına uyumlu hale getirilmesi ve uygulamaya geçirilmesidir. kamuoyunda doğa koruma bilincinin gelişmesi.T. Türkiye BERN. CITES Sözleşmesi yeterli gümrük tedbirleri geliştirilmedikçe amacına ulaşması oldukça zor olan bir sözleşmedir. Ayrıca yüksek kalitede yeraltı suyunun sadece yüksek kalitede kullanımlara açık olması için yeraltı ve yüzey suyu kaynak kullanımlarının koordinasyonu sağlanarak yüzey ve yeraltı suları birlikte yönetilmelidir. Nihai hedef. Daha fazla koordinasyon gerektiğinden iç sular ve kıyı suları birbiriyle ilgili şekilde yönetilmelidir. Su Kalitesi: 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uygun olarak “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” (SKKY) 4 Eylül 1988 tarihinde 19919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. yüzey sularının dört sınıfa ayrılmasına yönelik esasları ortaya koymaktadır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yeraltı sularının üç. bertaraf kriterleri ve işlemleri verilmektedir. özellikle gönüllü kuruluşların koruma projelerine ve faaliyetlerine katılması ve giderek karar süreçlerinde etkili olması.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Türkiye'nin doğal alanlarının önemli bir kısmını koruyabilmiş olması. Bu Sözleşmelerin uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması çalışmaları AB Direktifleri hükümlerini de dikkate alarak devam etmektedir. ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatında değişiklik gerektirmekte ve/veya yeni mevzuatın oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığının merkezi ve taşra teşkilatları güçlendirilmelidir. doğal ve sentetik bariyerlerin uygulanması ile ilgili Türk ve Avrupa Birliği mevzuatı arasında bazı ufak farklılıklar vardır. 20 . Su Kirliliği Yönetiminde mevcut kanun. Ayrıca su kalite planlamasını da sağlamaktadır. hukuki ve kurumsal anlamda kırk yılı aşan doğa koruma geleneğinin bulunması. TAKY ile tehlikeli atıklara ilişkin özel kurallar belirlenmiş olup. Atık Yönetimi ile ilgili Türk mevzuatı ve AB mevzuatının uyumlaştırılması için plan ve programların belirlenerek. Ancak. bu amaçla kurum ve organizasyonların uygulayacağı görevlerin tespit edilmesi ve uygulanmasıdır. TAKY ile ülkemize olan her türlü atık ithalatı yasaklanmıştır. uluslararası sözleşmelere taraf olunması ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesi. CITES ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmelerine taraf olmuştur. bertaraf şekilleri. Doğa Koruma: Doğal kaynaklar üzerindeki baskıya rağmen. AB düzenlemelerine tam uyum sağlamak ve NATURA 2000 ağı uygulamalarının gerçekleştirilmesidir. Nihai hedef. Yönetmelikte tehlikeli atıkların özellikleri. RAMSAR. bazı yönleri ile AB Direktiflerinde verilen kurallardan daha sıkı tedbirler içermektedir. “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY)” 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşme hükümleri doğrultusunda CITES Sözleşmesi için Ulusal Uygulama Yönetmeliği AB uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Avrupa Birliğinin ilgili Direktifleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup. havaalanları.T. 1993 yılı itibarı ile yürürlüğe girmiştir. altyapının tamamlanması için yapılacak yardıma bağlıdır. taşınması. Genetik Olarak Yapıları Değiştirilmiş Organizmalar: Türkiye’de genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar. ithalatı. Türkiye ‘’Montreal Protokolü‘’ ne taraftır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler kapsamında habitatı korumaya yönelik ulusal mevzuatın hazırlanması için başlatılan idari ve teknik düzenlemelerin. Nihai hedef.C. Nihai hedef. maddesine göre. bu organizmaların çevreye tedbirli bırakılmaları ve pazarda yer almaları ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 67/548/EEC Direktifinde belirtilen kimyasal maddelerin potansiyel risklerinin belirlenmesine yönelik testleri İLU (İyi Laboratuar Uygulamaları) prensiplerine uygun olarak gerçekleştirebilecek laboratuar ve bununla ilgili Türk Mevzuatı bulunmamaktadır. sanayi ve inşaat alanlarında izin verilebilecek azami değerleri ve motorlu taşıtlar gibi dışarıda kullanılan makinelerden kaynaklanan gürültü emisyon değerlerini belirlemekte ve gürültünün azaltımı için kentsel planlama prensiplerini ortaya koymaktadır. İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Kimyasal Maddelerin Testleri İçin Kullanımın Doğrulanması ve İyi Laboratuar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Onaylanması: Çevre Referans Laboratuarı ve diğer Bakanlık laboratuarlarında kalite değerlendirmesine yönelik su. depolanması ve kullanımında çevrenin korunması esastır. Bazı tehlikeli kimyasal maddeler ve pestisitlerin uluslararası ticaretinde uygulanacak ön bildirimli kabul sistemine ilişkin ‘’ Rotterdam Sözleşmesi‘’ ne Türkiye imza koymuştur. 21 . toprak ve atık numuneleri analiz edilmektedir. Doğal Yaşam Ortamları ve Flora ve Faunanın Korunmasına İlişkin (Habitat) Direktifte (92/43/EEC) belirtilen hususları da içerecek şekilde kısa sürede tamamlanması öngörülmektedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretten olumsuz etkilenmemesi için gümrük kapılarında geçişler kontrollü yapılabilecektir. Nihai hedef. yürürlükteki mevzuattaki AB Direktifi ile çelişki oluşturan maddeler çıkarılacak ve uyum sağlanacaktır. söz konusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. Sözleşmeye taraf olunabilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. İLU prensiplerinin uygulanması ile ilgili Türk Mevzuatının Avrupa Birliği Müktesebatına uyumlaştırılması sağlanacaktır. Ancak. Çevre Kanununa bağlı olarak. havada suda veya toprakta kalıcı özellik göstererek ekolojik dengeyi bozan kimyasalların üretimi. yerleşim yerleri için gürültü düzeyleri. Araç ve Makinalardan Kaynaklanan Gürültü: Gürültünün yarattığı rahatsızlıklar 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda ele alınan temel konulardan birini oluşturmaktadır. Nihai hedef. hava. İLU prensipleri ve kimyasal maddelerin testler için kullanımının doğrulanması ile İLU denetlenmesi ve onaylanması ile ilgili yönetmeliğin tamamlanmasıdır. Doğanın Korunmasına ilişkin Çerçeve Yasa hazırlanarak. Bu konudaki temel hukuki düzenleme olan 1986 yılında çıkarılan Gürültü Kontrol Yönetmeliği. tren yolları. sözkonusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. Kimyasallar ve Genetik Olarak Yapıları Değiştirilmiş Organizmalar Kimyasallar: 2872 sayılı Çevre Kanununun 13. AB mevzuatına tam uyum için Yönetmeliğin revizyona alınması gerekmektedir. Ancak yürütmenin gerçekleştirilebilmesi. çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sanayi kimyasallarının yönetimini kapsayan "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği”. söz konusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır.

Çevre Düzeni Planları : Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeki ülkemizin. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda. 22 . Avrupa Birliği ülkelerinde de kabul edildiği gibi üst ölçekli Fiziksel Planlar yani Çevre Düzeni Planları'dır. Küresel iklim sisteminin korunması kapsamında Türkiye’nin üzerine düşen sorumluluklar çerçevesinde. artan nüfusun gereksinimleri temel alınarak. fakat. Ülkemiz 24 Mayıs 2004 tarihinde Sözleşmeye resmen taraf olmuştur. Türkiye’nin Sözleşmeye resmen taraf olmasının akabinde ilk “Ulusal Bildirimi” hazırlayarak Sekreteryaya sunması gerekmektedir. anılan Sözleşmeye taraf olmamıza ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ise18 Aralık 2003 tarih ve 25320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 4990 Sayılı Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 21 Ekim 2003 tarihinde kabul edilmiş olup. sahip olduğu doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda kullanılması ve kalkınmanın fıziksel mekana yansıtılmasını sağlayan en önemli araçlardan biri. a. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulunun 20 Kasım 2003 tarihinde 2003/1 sayılı toplantısında alınan karara binaen.T. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın “Temel Güvenlik Standardları” esas alınarak hazırlanmış olup. Son yıllarda küresel ısınmaya yol açan emisyonların artış hızında bir miktar azalma tespit edilmiştir. 24 Mayıs 2004 tarihinde Sözleşmeye resmen taraf olmuştur. c. Bu kapsamda.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulunun yeniden düzenlenerek Başbakanlık Genelgesi olarak 18 Şubat 2004 tarih ve 25377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.C. Çevre Yönetiminin önemli araçlarından biri olan Çevre Düzeni Planlarını ile ilgili kısa bilgi ise aşağıda verilmektedir. Ülkemiz. sözkonusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. AB Müktesabatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programında çevre yukarıdaki şekilde özetlenmektedir. ortak. b. Nihai hedef. farklılaştırılmış yükümlülükler ilkesi doğrultusunda İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) sürecine katılmak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. TAEK mevzuatı ile söz konusu AB Müktesebatı arasındaki farklılıklar ve eksik hususlar tespit edilerek değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Nihai hedef TAEK’nun nükleer ve radyasyon güvenliği konularıyla ilgili mevcut mevzuatını AB mevzuatına uyumlu duruma getirmektir. güncel gelişmeler yakından takip edilerek gereken revizyonlar düzenli şekilde yapılmaktadır. İklim Değişikliği: Atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve belli bir seviyede durdurmak amacıyla 1992 yılında kabul edilen ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine bugüne kadar 189 ülke ile Avrupa Birliği taraf olmuştur. Türkiye. bir yandan kalkınmasını sürdürürken diğer yandan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini almayı amaçlamaktadır.

AB Genel Sekreterliği. Ankara. Körfez ve Kandıra Cevre Düzeni Planları. 23 . 3. DPT. Ankara. 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2 (h) ve 10 (c) maddeleri ile Bakanlığımıza verilen planlama yetkisi çerçevesinde ülke topraklarının bütününe yönelik planlama çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir Bakanlığımızca onaylanan Çevre Düzeni Planları. Merkez.T. doğal kaynakların rasyonel kullanımını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda yatırımların doğru yönlendirilmesi ve planlı gelişimin sağlanması için öncelikle üst ölçekli Fiziki Plan olan Çevre Düzeni Planları Bakanlığımızca ülke genelinde hazırlanacak ve tamamlanacaktır. ülke topraklarımızın yaklaşık % 6'sında gerçekleştirilmiştir. Ankara.000 ölçekli Ergene Havzası. Ankara. 1999. 1998.000 Kayapınar-Hotamış Çevre Düzeni Planı 4. Kocaeli İli sınırları kapsamında 1/25. Türkiye Ulusal Programı. 2000. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005. l. 2001. VIII. Uzun Vadeli Strateji ve VIII. 2. Planlama Dairesi Başkanlığı. Kaynaklar 1.C. Aralık 2004 tarihi itibariyle Başbakanlığa yayımlanmak üzere gönderilmiştir. 6. 5. 1/50. 2001.000 Ölçekli Sapanca Gölü Havzası Çevre Düzeni Planı 3. Başbakanlık talimatı ile Bakanlığımıza verilen görev doğrultusunda KonyaKarapınar ilçesi sınırları içerisinde rüzgar erozyonunun ve bölgenin nüfus göçünün önlenmesi amacıyla. Ormancılık (ÖİKR). Ulusal Çevre ve Kalkınma Durum Raporu. Ayrıca Çevre Düzeni Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına Dair Yönetmelik çalışmaları tamamlanmış olup. 4. 2. Birlik modeli ve katılımcı yaklaşıma örnek olacak biçimde belediyelerin katılımları ile Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanmış. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 2004. Çevre Bakanlığı. Havza düzeyinde plan çalışması olarak 1/100. Ülke fiziki mekanında. DPT. Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı.000 ölçekli Gebze.Trakya alt Bölgesi Cevre Düzeni Planı.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bugüne kadar yapılan Çevre Düzeni Planları. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü. DPT. Sapanca Gölü İçme suyu Havzasında l/25.

06.1996 15.11.08.11.2004 15.07.06.06.2000 19653 24185 24220 04.2000 29.1997 13.02.01.12.1997 17.04.05.1991 20814 7.12.2000 04.2002 16.03.1998 01.09.1999 20.1992 02.1994 15.11.1988 19919 6.1999 04.1993 20991 21489 9.1985 02.07.1993 21518 21586 21634 12.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: I.09.04.04.1997 25.12.2001 25.11. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 08.03.1. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 11.Ozon Tabakasının İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik 25.07.04.1986 11.07.T.C.1987 29.1999 14.12.06.1999 29.1997 23.09.1995 22387 13.2004 24.1986 03.02.04.09.11.2001 25. Çevre Şurası Yönetmeliği 8.09.1987 Sayı 18757 19269 19308 19623 Değişiklik Resmi Gazetede yayımlandığı Tarih Sayı 03.1993 11. Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 10. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tarih 17. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 14. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 3.10.08.2000 25.12.08.07.2002 26.Gürültü Kontrol Yönetmeliği 4.2000 03.1999 23766 24 .2000 29. Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik 5.2000 26.1998 03.1993 20.11.1999 10. Çevre ve Orman Bakanlığı Mevzuatı’nda Bulunan Çevre Kanunu’na dayanılarak Çıkarılmış Olan Bazı Önemli Yönetmeliklerin Yayım ve Değişiklik Tarihleri Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı Yönetmeliğin Adı 1.05.2.1991 07. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği) 12.09.1998 18.09.2000 06.06. Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği 2.2001 06.12. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.1991 22.2003 16.06.2001 23551 23742 23926 24185 20834 21150 22099 23464 23790 24034 24736 23031 23028 23785 24020 24185 24212 24777 25318 25672 25434 23382 23865 24379 24437 24575 22858 23020 23022 23827 24458 27.04.

2002 30.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 14.04.2004 31.07.2004 25538 25569 25606 25622 Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı Mevzuatı. 2004.2004 29.2002 30.Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği 18. Akü Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 32.2000 24220 Danıştay Kararı ile iptal edilmiş olup temziye gidilmiştir.02.2004 23.2004 11.2004 24631 24656 25339 25348 24. Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 29. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 22.T.01. Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 04. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 19.01.2004 30.07.2004 25353 25377 25388 24.2001 27.2004 07. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 31. Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği 26.10.06.2004 15. Çevre ve Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 21.10.2001 24609 24623 05.2004 09.01. 10. Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 16.01. Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 27. 25 .Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanması Dair Yönetmelik (CİTES) 17.06.Hafriyat Toprağı.12. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 33.08.2004 25406 25434 25489 25538 25487 30.2002 07. Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik 20. Çevre Denetimi Yönetmeliği 18.01.03.01.2004 18. İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 25.02.07. Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği 23.12.2003 24825 25009 21.2004 16.C.11. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 28.Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik 15.

T. teknik. yan orman ürünleri ve bu ürünlerin doğurduğu istihdam imkanları yanı sıra. ağaç topluluklarının bulunduğu mekan olma yanında. Bu sürecin temel öğesi orman olup. İşte sistemi bir bütün olarak planlarken sayılan bu öğelerin tümüne birden orman kaynakları kavramı ile ifade etmek uygun olacaktır. Bu farklı ve bilimsel ormancılık tanımları yanında yürürlükteki 6831 Sayılı Orman Kanunu’nda orman. Orman ekosistemleri.C. sosyal. yeraltı ve yer üstü su rejimine. bitkiler. toplumun orman ürünlerine ve hizmetlerine olan gereksinimlerini sürekli ve optimal olarak karşılamak amacıyla biyolojik. rekreasyon alanları. TÜRKİYE’DE ORMANLARIN DAĞILIMI Ormanın ekoloji. gibi farklı bilim dallarınca. Ormanların ülke ekonomisine sağladığı faydalar odun hammaddesi. erozyonun önlenmesine. orman içi sular. DOĞAL KAYNAKLAR II. ekonomi. sosyal. karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. tahrip edilmiş ve günümüzde bu çok önemli doğal kaynağın korunması. ekolojik ve ekonomik bakımdan orman varlığı sınır değerlere varmıştır. diğer öğeler de yer almaktadır. yurdumuzda da uzun yıllar boyu tahrip ve ihmal edilmiş. Devamlılık ve istikrarlılık bu sistemin temel özelliğidir. Ormanlar insanların var oluşundan bu yana tüm canlıların hayatında çok önemli rol oynamışlardır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II. başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan. kendi bakış açıları ve ilgi alanlarına göre birbirinden farklı orman tanımları yapılabilmektedir. kendi içinde birtakım dengeleri olan. iklimlere. Ormanların ekonomik değerleri ötesindeki daha önemli yararları ise ekolojik dengede. tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte orman sayılır şeklinde tanımlanmaktadır. botanik vb. kültürel. 26 . Ülkemizde her geçen gün kirlenen çevrenin iyileştirilmesi ve gün geçtikçe çoğalan nüfusumuzun orman ve orman ürünlerine olan ihtiyacının karşılanması için ormanlarımızın iyi korunması bilinçli ve verimli bir şekilde işletilmesi gereklidir. politika. Bunu sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi. İnsan ve yaban hayatı için böylesine önemli olan orman kaynağı. geliştirilmesi ve çoğaltılması için tedbirler alınması artık zorunlu hale gelmiştir. Ancak yüzyıllardır sürüp gelen aşırı ve yanlış kullanmalar sonucunda orman alanları gün geçtikçe daralmış. yaban hayvanları. sürdürülebilir kalkınma sürecinin odak noktasında bulunmaktadırlar. ve yönetsel çalışmaların tümünü kapsayan çok yönlü ve sürdürülebilir bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde genel olarak ormancılık. Sistemde. Ekonomik. yaban hayatının korunmasına ve hava kirliliğinin azaltılmasına sağladığı faydalar bu kaynağın önemini büyük ölçüde artırmaktadır. ekonomik. toprak. büyük katma değerler oluşturmaktadır. başta odun hammaddesi olmak üzere diğer bütün üretimler ve faydalar buna bağımlıdır. kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde orman. bozuk.1. canlı. yeraltı madenleri vb. meralar. dinamik ve karmaşık yapıda.

797. II. gelişmiş ülkelere göre düşük bir düzeydedir. Ormanlık alanların niteliklerine göre dağılımı Tablo: II.027. toplum sağlığı. sürdürülebilir kalkınmanın yolunun sürdürülebilir ormancılıktan geçtiği anlaşılmaktadır.5 milyon hektarı aynı zamanda orman üstü ve orman içi mera niteliğindedir.5 milyon ton fuel-oil’e eşdeğer bir enerji katkısı sağlamaktadır ve doğal yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli bir işleve sahiptir. birçok orman alanımız yerini kendisine komşu bulunan maki. verimin yükseltilmesi için bu sahadaki her türlü çabalar ilgili kurum ve kuruluşlarca tam olarak desteklenmelidir.568 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 48. Ormanlık alan ise 20.763. Çünkü ormanlar. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da bugünden gözetmek gerekir. Bu durumda ormanlar yurt topraklarının %26. su rejiminin düzenlenmesi. bozkır. Ormancılıkta sadece bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak yeterli değildir. çok bozuk koru ve çok bozuk baltalık ormanları 10. çevresel. iklim ve toprak ilişkilerinin yanı sıra ülkemizin jeomorfolojik yapısı aynı zamanda çeşitli formasyonlara sahip bitkilerin ve ağaç türlerinin birbirleri ile yaptıkları rekabetin etkileri de rol oynamıştır. çalılıklardan oluşmaktadır. Bu anlayış devamlılık ilkesini doğurmuştur. Yaklaşık % 25’i ağaçlandırma ile verimli hale getirilmesi mümkün görülen ormanlarımızın 3.T.C. Ormancılık sektörü yılda yaklaşık 3.7’sini oluşturmaktadır.735. Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı 0.6’sını teşkil etmekte olup. rekreasyon.7 orman alanı ise verim gücü düşük ormanlardan ya da tamamen verimsiz bozuk ve makilik. bir ülkenin hiç şüphesiz ki en önemli doğal kaynaklarından birisidir. Bozuk ve verimsiz karakteri ağır basan ormanlarımızın biyolojik çeşitlilik ve miktar olarak da ülke yüzeyine dengeli dağılım göstermemektedir. turizm vb. bu alanlar içerisinde normal koru ve normal baltalık ormanları 10.1.1’de verilmiştir.100 hektardır.248 hektar olarak belirlenmiştir.34 ha olup.3’ünü.3) ve geriye kalan 10. Bu nedenle ormancılıkta kısa vadeli yaklaşımlar yerine sürdürülebilirlik yaklaşımının esas alınması zorunludur. ürün verebilen orman ve normal koru alanı yaklaşık 10 milyon ha (% 48. Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde ekonomi ve ekolojinin birbirini dengeleyecek şekilde uyumlaştırılması yer aldığından ve de ormanlar kara ekosistemleri içinde büyük paya sahip olduğundan. step florası gibi daha değersiz formasyonlara terketmiş veya tamamen kıraçlaşarak çıplak bir hale gelmiştir. iklimi düzenleme.7 milyon ha % 51.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI koru ve baltalık alanların korunup iyileştirilerek. Ülkemizin genel alanı 77. belki de en önemlisidir. Keza ülkemizde önemli olan erozyonun önlenmesi.679 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 51.2 milyon hektar olup son yıllardaki ağaçlandırma çalışmalarındaki gelişmeler sonucunda 1999 yılı sonu itibariyle 20. 27 . Bugünkü haliyle ormanlarımızda bulunan ağaç türleri doğal olarak bulundukları yerlerin ağaçları olmakla beraber yüzyıllar boyunca yapılan düzensiz faydalanmalar ve tahripler yüzünden ormanlarımızın sınırları bir hayli daralmış. Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi orman alanlarımızın tamamı verimli orman niteliğinde olmayıp.1. Türkiye’de Orman Varlığı Yurdumuz ormanlarının dağılımında. kollektif faydaları nedeniyle önemli ve vazgeçilmez bir sektördür.

10000 yıllarında Anadolu yarımadasının % 72’si orman % 17’si bozkır (step) olmasına karşın bugün Anadolu’nun % 26.000 182. M.0 Yangınlar 27. Ormancılık ÖİKR.2. Beş Yıllık Kalkınma Planı.789.763.T. Ormancılık ÖİKR. avlanma. Türkiye’de orman azalmasının başlıca nedenleri orman aleyhine yapılan yasal düzenlemeler.1.237.1.815 Bozuk Baltalık 4.000 26.248 Kaynak: DPT. ve hatalı orman işletme tekniklerinin uygulanmasıdır.2 Hatalı – başarısız orman işletme teknikleri 8. ısınma için yakacak odun temin etme biçiminde olmuş ve daha sonraları ise insan ormanın diğer kollektif yararlarını da öğrenmeye başlamıştır.418.093 Baltalık Toplamı 6.) 1.3.587 Koru Toplamı 14.340 Ormanlık Alan (Hektar) Baltalık Ormanlar Normal Baltalık 1.000 2. korunma yeri yapma.0 Yerleşme 1. Günümüzde insanlar ormanlardan gittikçe çeşitlenen ve yoğunlaşan biçimde faydalanmaktadır. Beş Yıllık Kalkınma Planı.Ormanların Faydaları İnsan yeryüzünde varolduğu günden bu yana. Ormansızlaşma süreci halen de devam etmektedir. Tablo: II.555. % 35’i step haline gelmiştir.6’sı orman. II.1.000 II.1997 yılları arasında Türkiye’de orman alanlarının azalmasına neden olan başlıca faaliyetler ve alan kayıpları Tablo: II. 2001. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 1950 . çevresini kuşatan kaynaklardan ve özellikle doğal zenginliklerden yararlanmaya çalışmıştır.908 Genel Toplam 8. VIII.344.8 Tarlaya dönüştürme 7.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:II. Ormanların ekonomik yararları yanında çok daha önemli olan ekolojik faydaları. 2001. Türkiye’de Ormanların Sorunları Türkiye’de orman alanlarının azalması dünyadaki gelişmelere paralellik göstermektedir.0 Kaynak: DPT. Alan kayıpları (Ha. VIII.180. tartışılmaz öneme sahiptir.0 Toplam 100. otlatma ve tarla açma.2’de verilmiştir.456.753 20. 28 .2.000 231. hava kirliliği.000 707. orman yangınları. Ormanlardan faydalanma önceleri. açık maden işletmeciliği.C.602.1 Türkiye’de Saha ve Nitelikleri İtibariyle Ormanlık Sahaların Dağılımı Koru Ormanları Normal Koru Bozuk Koru 6. Ormanların sağladığı önemli yararları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. yerleşim alanlarının yasal olmayan bir şekilde orman alanları içerisine kayması.1. Türkiye’de Orman Alanlarının Azalmasına Neden Olan Başlıca Faaliyetler ve Alan Kayıpları Orman alanlarının azalmasının nedenleri % Orman aleyhine yasal düzenlemeler 56.1.Ö.

10. Geçim kaynağı olarak iş alanı sağlaması. 1989. Beş Yıllık Kalkınma Planı. iklimi etkileme özelliği. bozuk koru ve baltalık alanlar ayrı ayrı gösterilmiştir. 6. Yılında Ormancılığımız . Oksijen üretimi ve karbondioksit tüketimi işlevleri. Orman Genel Müdürlüğü. 2.’de Türkiye Orman Varlığı Haritası ile Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge merkezleri ve ülkemiz genelinde. 2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1. ÖİKR. 9. 7. Kaynaklar 1. 2001. Gen kaynağı olarak ekolojik dengeyi kurması. 12. Toprağı ve toprak verimliliğini koruması. Gürültü şiddetini azaltması.dinlenme ve diğer boş zamanları değerlendirme ) imkanı sağlaması. 8. Rekreasyon (eğlenme. Ormancılık. İklim üzerinde olumlu etki yapması. DPT.1. erozyonu önlemesi. 11. iyi baltalık. Ormanların odun hammaddesi ve diğer orman ürünlerinin kaynağı olarak yararları yanında. 4. Su sağlama ve su varlığını koruma işlevleri. Kuruluşunun 150. 13. VIII. Ulusal savunma ve güvenlik bakımından önemi ve benzer yararları sayılabilir. 3. Harita II. 29 . Sağlık üzerinde çok olumlu etki yapması.T. 5.C. iyi koru. Flora ve faunanın devamını ve zenginliğini sağlaması. Hava kirliliğini azaltıcı işlevleri.

7 39.674 6.5 27.906 31. Bazı araştırmacılara göre ‘’otlak ‘’ daha çok bir bitki coğrafyası ve bitki sosyolojisi terimi olup.132 21.8 48. gerçekte çok sayıda işlevi aynı zamanda görebilen ekosistemlerdir.841 24.158 14.2.9 Orman Arazisi (1000 ha) 10.6 23.199 Ormanın Türkiye TopraklarınaOra nı (%) 13.418 10.1’de gösterilmiştir. Bir yandan hayvanlara besin kaynağı sağlarken. Meralar ise.205 15. yüksek eğimli arazilerde.009 28. çayır ve meraların hayvancılık kesimi yönünden gördüğü işlevi üzerinde durmaktadır.8 36.177 Toplam 13. Türkiye’de üretilen kuru otun yaklaşık % 69’unu sağlamakta olup.9 26. Tablo: II.188 24.C.T. çayır-mera kavramından farklıdır.305 15.Türkiye’de Çayır Mera Alanlarının Kullanımdaki Yeri Tarla Arazisi (1000 ha) Yıllar Ekilen 1938 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 8.959 8.294 15. çoğunlukla.170 20.418 41.241 Nadas 4.4 13.386 10.232 26.745 Çayır-Mera Arazisi (1000 ha) Çayır-Meranın Türkiye Topraklarına Oranı (%) 52.589 16. Mera sözcüğü çoğu yöremizde halk arasında sahipsiz boş bir arazi anlamında da kullanılmaktadır. kısa boylu bitkilerin seyrek olarak bulunduğu ortamlardır ve tümüne yakın bir kısmı hazine arazisidir.695 4.273 20.542 20.868 14.0 16. çayırlar ve meralar Türkiye özelinde toprak ve su kaynaklarının korunması yönünden de önemlidir.5 25. Türkiye hayvancılığında mera hayvancılığının % 70’lik bir ağırlığa sahip olması doğal olarak çayır ve meraların bu işlevini öne çıkartmıştır. Meralarımızın yıllar itibarıyla durumu Tablo:II.9 27.584 18. Hukuken mera. Mera çoğu zaman otlak ile eşdeğer anlamda kullanılmaktadır.402 10. Türkiye’deki çayır ve meraların nitelikleri ve verim güçleri de bölgelere göre değişmektedir. çayır+mera toplam alanı içinde % 3-4’lük bir paya sahiptir.4 13.2.296 24. İlke olarak taban suyu düzeyi yüksek.068 37. Bu çok yönlü önemine karşın kamuoyu. Çoğunluğu özel mülkiyet altında bulunan çayırlar. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki çayır ve meralar.2 33. bitki türü yönünden nispeten zengindir 30 .705 8.264 23.4 13. öte yandan da biyolojik çeşitlilik yönünde yaşamsal önemde ortamlardır.1. Mera üzerinde hayvan otlatma hakkı tesis edilmiş bulunan ve hayvan otlatılmasına uygun bitki örtüsü ile kaplı arazi parçası olarak tanımlanabilir.567 21. bir otlağın hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edildiğini veya eskiden beri aynı amaçla yararlanıldığını ifade eder.8 36.547 8.1985.584 10. sık ve yüksek boylu bitkilerin bulunduğu ortamlar olan çayırlar.2. TÜRKİYE’DE ÇAYIR -MERA VE OTLAKLAR Çayırlar ve meralar.998 23. düz arazilerde.658 28.793 7. görece olarak bakımlıdır.463 9.379 8.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II. Türkiye’de çayırlar ile meraların farklı niteliklere sahip ortamlar olduğu da çoğunlukla bilinmemektedir.780 Kaynak: Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü.6 13. Ancak.

Türkiye meraları ve çayırlarında şiddetli ve düzensiz otlatma sebebiyle bitki örtüsü ikincil ve üçüncül türlerden meydana gelmektedir. 1935 yılında meralarımızda otlayan büyükbaş hayvan birimi (BBHB ) sayısı 20.92 hektar mera sahası düşmektedir.7 milyon hektar mera alanının yalnızca 1. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü orman içi. II. Marmara.2. Özellikle kurak ve yarı kurak iklimin egemen olduğu İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki meralarda bitki örtüsü % 70 oranında azalmıştır ve bu bölgedeki şiddetli toprak erozyonu var olan alanları giderek daha da verimsizleştirmektedir. Ülkemizin sahip bulunduğu 21. Rakamlardan anlaşılacağı gibi 1935 yılından bugüne meralarımızda birim sahada otlayan hayvan sayısı üç kat artmıştır.Türkiye’de Çayır Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözüm Yolları Türkiye’de çayır ve meraların sorunlarını dört ana başlık altında toplayabiliriz.C. kuru otun ülke toplamındaki payı da % 12 dolayındadır.6 milyona yükselmiştir.3 milyon hektar olan çayır-mera alanları 1950 yılında 38 milyon hektar. Mera ıslahı çalışmaları oldukça eski yıllara kadar uzanmaktadır.000 hektar alan kaplamaktadır. İç ve Güneydoğu Anadolu’daki çayır ve meralar ülkemizin görece olarak en verimsiz alanlarıdır ve bitkilerle kaplı yerlerin oranı % 10-15 arasındadır. Orman Genel Müdürlüğünce 1968 yılında yaptırılan etüt sonuçlarına göre ormanlarla ilgili meraların 279 bin hektarı orman içi. 1935 yılında 44.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ve bitkilerle kaplı alanların genişliği % 50-60 dolayındadır. bu bölgelerdeki çayır ve meralardaki üretimde. Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki çayır ve mera alanlarında bitkilerle kaplı alanların payı % 20-30. 1965 yılında 28 milyon hektar ve 1980 yılında 21.1991 yılı sonu itibarıyla Orman Bakanlığı’nca gerçekleştirilen mera ıslahı toplam olarak 64.1.3 milyon iken 1950 yılında 21 milyon olmuş ve bugün ise meralarımızda otlayan BBHB sayısı 28. Islah çalışmaları 1956 yılında başlamıştır. 718 bin hektarı orman üstü ve 557 bin hektarı da orman kenarı olmak üzere 1.544. Ülkemizde ise bugün BBHB’ne 0.92 hektar mera sahası düşmektedir.564 hektardır. Diğer bir ifade ile 1935 yılında BBHB’ne 2. Son yıllarda bu rakamların daha da aşağı seviyelere düştüğü tahmin edilmektedir. Yurdumuzda çayır-mera alanlarındaki değişimlere on beşer yıllık periyotlarla bakılacak olursa. 31 .8 hektar bugün ise 0. orman kenarı ve orman üstü meraları ıslah ederek otlatmayı düzenleme görevini üstlenmiştir.2 hektar mera sahası düşerken.55 milyon hektarı 6831 Sayılı Orman Kanunu ile. 1950 yılında 1. Hayvanların beslenebilmesi için normal verimlilikteki bir merada BBHB için 4 hektar mera sahasına ihtiyaç vardır.7 milyon hektar seviyesine düşmüş olduğu görülmektedir.T.

yaş toprak ezilerek sıkıştırılmakta. Erken ve Geç Otlatma Türkiye’de çayır ve mera alanlarında otlatma erken başlatılmakta ve kış başlarına kadar sürdürülmektedir. Bitkisel Üretim Amacıyla Kullanılması Türkiye’de devlet ormanı sayılan alanların yanı sıra hazinenin mülkiyetindeki çayır ve meralarda.46 Hayvanların yeterli düzeyde beslenebilmeleri için yılda en az 150 gün otlayabilecekleri 4 hektar mera alanına ihtiyaç vardır. meraların devamlılık şartlarını ortadan kaldırmaktadır. Türkiye’nin Çevre Sorunları.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. Bu durum.2. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ise. Bu miktar bölgeler itibariyle Tablo:II. b.92hektara düşmüştür. Bu durum. 1994 yılı sonuna kadar ancak 67 bin hektar olabilmiştir. Türkiye’deki mera ve çayır sayılan alanlardaki aşırı otlatmanın boyutlarını açıklıkla ortaya koymaktadır. Öte yandan.2. Hektar 1. 1995.C.82 0.2. Ormanların içinde ve bitişiğinde 32 . Aşırı Otlatma Belirlemelere göre Türkiye’de bir büyükbaş hayvana düşen mera alanı 1990’lı yıllarda 0. çoğalabilme gücüne ulaşmamış bitkiler hayvanlara yedirilmektedir. kış boyunca ahırda yetersiz beslenen hayvanlar.23 0.2’de verilmiştir. c. Bu nedenle.47 0.T. Topraksız köylülerin yanı sıra zengin çiftçiler de imkan bulduklarında meraları bitkisel üretim alanına dönüştürmekte ve bu da istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Tablo:II. toprağın su ve besleme gücünü azaltmakta ve aşınıp taşınabilmesini kolaylaştırmaktadır. gözenekli yapısını yitirmektedir.08 0. Meralardaki bitkiler henüz körpe ve toprak yaş iken otlatma yapılmaması gerekmesine rağmen. Çayır ve Mera İyileştirme ve Yönetim Çalışmalarındaki Yetersizlikler Türkiye’de ormancılık düzeni dışındaki çayır ve meralarda bilimsel gereklere uygun yararlanma sistemi geliştirilmemiştir. d. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları ise gerek yaygınlığı ve gerekse sürekliliği yönünden yeterli değildir. karların kalkmasıyla birlikte meralara salınmaktadır. Böylece henüz yeterince besin depo etmemiş. köylülerin bitkisel üretim amacıyla kullanılabilecekleri alanlar olmaktadır. Türkiye’de Bölgelere Göre Bir Büyükbaş Hayvana Düşen Mera Miktarı Bölgesi İç Anadolu Güneydoğu Anadolu Marmara Ege Akdeniz Kaynak:TÇV. 1950’li yıllarda tarımda yaşanan makinalaşmanın bu doğrultudaki girişimleri büyük ölçüde kolaylaştırması sonucu yaklaşık 15-20 milyon hektar çayır ve mera tarlaya dönüştürülmüştür.

Bu nedenle bu konunun özellikle teknik elamanlar tarafından çok 33 .769 103. Tablo:II. Çayır ve meralarda yaşanan bu olumsuzluklar.06 11.B.256. 1985. Ülkemizde toprak erozyonunun hız kazanmasında.635 483.263.455 80.388 6.843 14.012 826.690 Kaynak: Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü.373 Mera (ha) 108.649.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI iyileştirilmesi gereken 1.’de verilmiştir.149.014 717. bu alanlardan otlanacak hayvan sayıları otlatma günleri Tablo:II.054.317 Toplam (ha) 177. Çayır ve meralarda yeterince beslenemeyen hayvanlar ormanlarda otlatılmakta ve orman ekosisteminin yenilenme imkanını ortadan kaldırmaktadır.T.449 398. Çayır-Mera Alanı (ha) 1.HB. Ülkemizin bölgelerine göre çayır-mera alanları .’de verilmiştir.695 241.194 1.23 4.2. Mera ve Çayırların Önemi ve Özellikleri Gelişmiş ülkelerin tamamında tüm toplum tarafından tarihten de ders alarak.804 644.842 21.801 49.745.H. topoğrafik ve iklim koşullarının yanı sıra çayır-mera ve otlak arazilerinin yeteneklerine uygun kullanılmamasının çok büyük bir rol oynadığı görülmektedir.072 106. dolaylı olarak orman ekosistemine de zarar vermektedir.641 1. D.807 12.510 547.179.167 606.’nin Mera ihtiyacı (ha) 12 20 20 20 40 12 40 164 Otlatılacak Toplam B.C. Türkiye’deki Çayır ve Mera Alanlarının Arazi Kabiliyet Sınıfları ile bilgiler Tablo:II. Bölgelere Göre Çayır . yapılan çalışmaların yetersizliği görülmektedir.697.998 108.73 4.771 14.044 1.414.427.B.103.2.206 2.4.5 milyon hektar meranın bulunduğu göz önüne alındığında.908 4.4.Mera Arazisi Dağılımı ve Kapasitesi BÖLGELER Karadeniz Marmara Ege Akdeniz İç Anadolu Doğu Anadolu G. 1985.2.440.2.2.002.782 7.16 100.776 21.61 28.892 1.544.341 22.690 Toplam Mera Alanına Oranı (%) 7.00 B.41 41.199 Otlatma gün sayısı 200 190 190 210 180 150 210 1330 II.128 8.027.820 513. Tablo:II.152 81.709 4.B (Adet) 1.3.928.3.Türkiye’deki Çayır-Mera Alanlarının Arazi Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılımı Kabiliyet Sınıfı I II III IV V VI VII Toplam Çayır (ha) 69. özellikle de çevre olgusu içerisinde daha iyi ve çabuk öğrenilen ve kabul edilen mera ve çayırların önemi.101.229 21.2.061 148.730. Anadolu Toplam Kaynak: Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü. ülkemizde hala daha dar bir bilim ve teknik kadroların dışında esas kullanıcılar tarafından anlaşılamamıştır.704 501.745.80 2.468 1.

gen merkezi olma özellikleri. Toprakların verimliliğini artırma ve muhafazası yönüyle çok önemlidir. a. ovalarda ve yüksek soğuk alanlarda vazgeçilmez özellikleri ile önemlidir. Vejetasyonda çok farklı bitki türlerini içermesi stabilitesinin ve dinamizminin temelini teşkil eder. Mera Alanlarının Islahı ve Korunması İçin Alınması Gereken Bazı Önlemler a.T. Biyolojik çeşitlilik. ıslahı ve bilinçli biçimde kullanılması .G. Mera – Çayır ve otlaklar ile yaylak ve kışlaklar arazi yeteneklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Sürü hayvancılığından ahır hayvancılığına dönüş yapılmalıdır. f. b. d. öğretmeleri ülkemiz geleceği açısından çok geç olmadan büyük bir önem taşımaktadır. gelişimini ve kalitesini etkilemesi açısından önemlidir. rekreasyonal özellikleri yönüyle. Hayvanlar için (yaban dahil) önce yaşam alanı ve yem kaynağıdır.3. b. arzulanmayan otların istilasına uğrayan ve çıplaklaşan meraların kontrol altına alınması. Sürekli üretim potansiyeli olan alanlardır. 1998 tarih ve 23419 Sayılı R. tesviye eğrili karıklar. h. Bitkisiz. c. f. çayır) temel öğedir. II. su yayma sistemleri gözeler v. Uygun bir yönetim planı ile her türlü ve farklı ekolojik koşulda devamlı bir verim vekalite artışı gerçekleştirebilir. gibi fiziksel ıslah yöntemleri 34 .02. bitki (mera. 07. Ekonomik değerleri.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI iyi anlaşılarak çiftçilerimize.1998 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.2. katkıları yönüyle çok önemlidir. arzulanan ot türlerinin istenilen düzeye çıkmasını sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve her merada doğal koşullarda gelişen bitkilerin yetiştirilmesini ve uygun şartlarda otlatılmasını sağlayacak hayvan çeşitlerinin belirlenmesi gereklidir.C. Otlatma dönemleri. i. belli ekolojik koşullarda özellikle başta bitkisel üretimin modelinin mümkün olmadığı taban suyu çok yüksek deltalarda. 4342 Sayılı Mera Kanunu 28. Artan nüfus yoğunluğuna ve değişen tarımsal üretim modellerine bağlı olarak marjinal sınırlarına çekilmemiş mera ve çayır alanları insanoğlunun geleceğinin teminatı. Marjinal ekolojik alanlarda yetişmeleri. Mera ve çayırların önemini öncelikle ana başlıklar halinde vermek gerekirse.s. Yeryüzü ısınmasında. b. a. sigortasıdır. g. Giderek verimsizleşen. Tarım arazisi lehine azalan çayır-mera arazilerinin ortaya çıkaracağı yem açığı karşılanmalı ve dolayısıyla tarla tarımında yem bitkisi yetiştiriciliğine önem verilmelidir. Mera ve çayırların genel özelliklerini kısaca özetleyecek olursak. d. sera etkinliğinin azalmasındaki etkin rolleri ile. Kırsal kesimin yakacak ihtiyacına katkı sağlaması yönüyle. c. Su kaynaklarının oluşumunu. Mera Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan ve 31. e. insan ve hayvan düşünülemez. köylülerimize tüm toplumumuza anlatmaları. d. Biyolojik yaşam çemberinde. c. yayımlanan Mera Yönetmeliği etkin bir şekilde ve zaman yitirilmeden uygulanmalıdır. e.

Mera Amenajmanı ve Islahı. köylünün ortak kullanımında bulunması. Orman Bakanlığı Dergisi Sayı: 19. aşılama. ı. Islah Çalışmalar. O. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri. 3.N. Mera Otlak. arazilerin yeteneklerine uygun kullanılmaması gibi nedenlerden dolayı mera alanlarımızda toprak erozyonu sorunları önemli boyutlara ulaşmıştır. T. nüfus artışı sonucu ihtiyaç duyulan tarım arazisi. i. Bunun için belki de çok fazla kuruluşa görev vermek yerine. serbest hayvan otlatmacılığı. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Arazi kabiliyet sınıflamasına göre mera kullanım alanları yeniden belirlenmeli ve gerekli kullanım değişiklikleri yapılmalıdır.G. Bunun için toprak etütlerine ağırlık veren bir ünitenin oluşturulması gereklidir. 1993. bilinçli ve ekonomik biçimde girilmelidir. Sayı:19. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. ve Mera Yönetmeliği 31. 5. Küçükçakar. j.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yanında. Türkiye‘de Mera Islahı Çalışmaları. mera kompozisyonunu ekolojik şartlara göre araştıran. h. gübreleme. 1993.O. kireçleme.. 1999. TÇV. Mera alanlarının gerçek dağılımı belirlenmelidir. Orman Bakanlığı Dergisi Sayı: 19. Ankara. 4342 Sayılı Mera Kanunu 28. araştırma yapan bir birim kurulmalıdır. Meraların kamu malı olması. 6. Ankara. Mera ıslah çalışmalarına etkin.. Ankara.8 milyon hektarında ise çeşitli derecelerde yoğun erozyon olayı görülmektedir. 1995. Türkiye’de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözüm Orman. tarımda mekanizasyon kullanımının yaygınlaşması. Yeniköy.T. Çelikkol .. gibi kültürel ekim yöntemleri ile mümkündür.C. Yapılan ölçümlere göre ülkemizde yıllık toprak kaybı yaklaşık 500 milyon ton seviyesindedir. ‘’Mera Amenajman Kuralları‘’nın . 2. Orman.1998 tarihli R. 4. Yaylak ve Kışlak İşleri Genel Müdürlüğü kurulmalıdır. Ankara.G.02. Yaklaşık 21 milyon hektar alan kaplayan mera alanlarımızın 12.7. Mera amenajmanına ağırlık veren. Türkiye’nin Çevre Sorunları. 35 . Orman. Kaynaklar 1. Çayır. g.s. dinlendirilerek otlatma. Doğan..”Kültürel ve teknik önlemler” ile birlikte uygulanması mera ıslahında etkinliği sürekli kılar. münavebeli otlatma.1998 Tarih ve 23419 Sayılı R. yeniden ekim v. 1993. Ankara. Orman Bakanlığı Dergisi.

Kuzeybatı Anadolu’nun ise en büyük akarsuyudur. Toplam uzunluğu 2.C. İç Anadolu’nun kuzeydoğusundaki Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğar ve sırasıyla Sivas. Peri. Ortalama debisi 184 m3/sn olan nehrin 20 yıllık gözlem süresince en az 18. Önce İç Anadolu’ya doğru akar sonra Kızılırmak’ın tersine bir kıvrımla. Çoruh. Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsudur. Yağmur ve kar sularıyla beslenen nehrin rejimi düzensizdir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II. Fırat Nehri: Türkiye’nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağıdır.800 km ile Türkiye sınırları içinde kalan bölümün uzunluğu ise 971 km’dir. Afyon’un kuzeydoğusundaki Bayat Yaylası’ndan doğar. Ankara. Hirfanlı ve Kapulukaya barajları ile nehrin Bafra Ovası’na kurulmuş Altınkaya ve Derbent barajlarıdır. Başlıca kolları Deliceırmak. Nehir.673 m3/sn. 3. Kızılırmak Nehri: Türkiye topraklarından doğarak yine. temmuz ile ocak ayları arasında çekilmiş olmasına rağmen yine de bol su akışı olur.000 km2 su toplama havzasına sahiptir. Bu barajlardan Keban. beslenme havzasının genişliği 53. Gediz.800 km2 dir.355 km’dir. Kayseri. mart ayında hızla kabarmaya başlar ve nisan ayında en yüksek su düzeyine ulaşır. Geyve Boğazı’ndan geçer ve 36 .T. Nehir üzerine Türkiye’nin en büyük barajları inşa edilmiştir. GÖL VE GÖLETLER II.Menderes.1. Polatlı yakınlarında en büyük kollarından biri olan Porsuk Çayı’nı alır.’ ye ulaştığı tespit edilmiştir. Aras ve Kura Irmakları ise Türkiye’de doğar. Bunlar Ankara yakınlarındaki Kesikköprü. Nehrin en önemli kolları Murat. Ayrıca Fırat'ın suyu inşa edilen 2 adet Şanlıurfa tüneli de Harran Ovası ve çevresine yıllardan beri suya hasret topraklara suyu ulaştırmıştır. Çaltı ve Munzur Çayları’dır. ülke sınırları içinde doğar ve sona erer. Uzunluğu 824 km olup. Türkiye’nin Önemli Akarsuları: Türkiye’deki akarsuların büyük bölümü. Nehir üzerine 5 baraj yapılmıştır. K. Karakaya Atatürk ve Birecik Barajları tamamlanmıştır. B.4 m3/sn’ye ve en çok 1. komşu ülkelerde denize dökülür. Menderes. Fırat Nehri’nin rejimi Türkiye’deki diğer akarsulara göre daha düzenlidir. 720. Basra Körfezi’ne dökülür. Çorum ve Samsun illerinden geçerken çok sayıda dere ve çayın sularını toplayarak Bafra Burnu’ndan Karadeniz’e ulaşır. Tohma. TÜRKİYE’DE AKARSU.3. Üzerlerinde Türkiye’nin en büyük barajlarının kurulu olduğu Fırat ve Dicle. Mart ile haziran ayları arasında yavaş yavaş kabarır. Temmuz ve şubat arasında düşük su düzeyinde akan nehir. kuzeye döner. Karasu. Seyhan ve Ceyhan Irmakları Türkiye’de doğar ve denize dökülür. Nevşehir. Sakarya Nehri: Kızılırmak ve Fırat Nehrimizden sonra yurdumuzun en uzun. Kırıkkale. Başta ülkenin en uzun akarsuyu Kızılırmak olmak üzere Yeşilırmak. Dağbaşı Bucağı yakınındaki Maktalan civarında Şanlıurfa topraklarına giren Fırat nehri Adıyaman ve Gaziantep il sınırını belirledikten sonra Suriye topraklarına girer. Devrez ve Gökırmak’tır. Sakarya. Siverek ilçesi. Uzunluğu 1. Kırşehir. Çankırı.

Başlıca kolları Hurman. Küçük Menderes Nehri: Biga yöresinde Bozdağlardan doğar. Bu nedenle Kızılırmak nehrinin tersine suyu berrak ve yeşilimsidir. 37 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Adapazarı Ovası’ndan akarak Karadeniz’e dökülür.T. Canik Dağları’ndan geçip Çarşamba Ovası’na yayılır ve Karadeniz’e dökülür. Çatalan ve Seyhan Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. Ceyhan Nehri kasım ve aralık aylarında sonbahar yağmurlarının etkisiyle geçici olarak kabarır. Uzunluğu 584 km’dir. Su kavuşumu denilen yerde Oltu suyu ile birleşir. Göksun. Çekerek Irmağı ve asıl Yeşilırmak olmak üzere üç ana kolun birleşimi ile oluşur. Uzun Yayla’dan doğan Zamantı suyudur. Mayıs ayından itibaren azalmaya başlar. En uzun olanı. Küçük Menderesin alüvyon getirip kıyı çizgisinden sürekli olarak ilerlemiş olması neticesinde. Kelkit Irmağı. Borçka’da Murgul suyunu . Ocak ayında azaldıktan sonra şubat ayında tekrar yükselir. İki önemli kolu vardır. İlk çağların en önemli liman şehirlerinden biri olan Efes bu gün denizden 5-6 km. Çukurova’da geniş bir delta oluşturarak İskenderun Körfezi’ne dökülür. Çukurova’ya inmeden önce diğer önemli kolu olan Göksu ile birleşir. Yusufeli yakınlarında Barhal Deresi’yle birleşen Çoruh Nehri kuzeybatı yönüne girer. Bayburt’u geçtikten sonra Yusufeli ilçesinin Yokuşlu Köyü mevkiinde il sınırına girer. Bu açıdan diğer akarsularımız gibi pek aşındırma yapmaz. Elbistan yakınlarından doğar. Sır ve Berke Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. Seyhan Nehri üzerinde Yedigöze.İçkale suyunu ve Deviskal suyunu alarak Maradit (Muratlı) bucağını geçerek. Denize döküldüğü yerde. Batum’un güneybatısında Karadeniz’e dökülür. Artvin yakınlarında Berta suyunu. 354 km’si sınırlarımız içerisindedir. Yeşilırmak vadilerinin büyük bir bölümü sık ormanlarla kaplıdır. Söğütlü ve Aksu Çaylarıdır. Akarsudan özellikle Turhal ve Amasya’da sulama işlerinde çok yararlanılır. Uzunluğu 850 km’dir. Orta Toroslar’ın uzanış doğrultusunda akan bu su. Bu aylardaki debisi 50 m3/sn’den 380 m3/sn’ye yükselir. Büyük Menderes ovası bataklıkları kurutulduktan sonra Türkiye’nin en verimli alanlarından birisi olmuştur. su birikintileri ile geniş bataklıklar meydana getirir. Uzunluğu 509 km’dir. Çoruh Nehri’nin uzunluğu 376 km olup. içeride kalmıştır. Seyhan Nehri: Türkiye’nin Akdeniz’e dökülen ırmaklarının en önemlisidir. Asıl Yeşilırmak’ın uzunluğu 519 km’dir.600 km2dir. İlkbahar mevsiminde yağmur halindeki yağışlar ve karların erimesiyle tekrar kabarır.C. kendi ismi ile anılan bu ovayı sulayarak. Yeşilırmak Nehri: Türkiye’nin Karadeniz’e dökülen büyük akarsularındandır. Menzelet. Köse Dağı’ndan doğar. Selçuk İlçesinin batısından denize dökülür. Büyük Menderes Nehri: Batı Anadolu’nun en büyük akarsuyudur. Nehir üzerine Aslantaş. Çoruh Nehri: Mescit Dağları’ndan kaynağını alarak. Havza alanı ise 20. Ceyhan Nehri: Akdeniz Bölgesi’nin büyük akarsularındandır. Sakarya Nehri’nin Aladağ ve Kirmir sularını aldığı yerde Türkiye’nin en büyük santrallerinden biri olan Sarıyar Hidroelektrik Santrali ve Gökçekaya Hidroelektrik Santralı kurulmuştur. Adana’dan geçerek Akdeniz’e dökülür. Küfi Suyu ve Banaz Çayı kollarının birleşmesiyle oluşur ve Ege denizine dökülür.

C. Beyşehir Gölü (650 km2). Botan. Ilısu. Dicle ve Cizre gibi önemli Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. Tuzluca Çayı civarında Arpaçay ile birleşir. 38 .500 km2 dir. Türkiye’de kalan bölümünün uzunluğu 548 km’dir. su toplama havzası ise 17.000 ha’lık bir delta oluşturmuştur. Tuz Gölü (1. Gediz Nehri: Anadolu’dan Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Nehri’nden sonra ikinci büyük akarsudur. Debisi ortalama 360 m3/sn dir. Toplam uzunluğu 1900 km’dir. Hazar Denizi’ne dökülür.T. Büyük Zap ve Küçük Zap’tır. Çıldır Gölü (130 m).713 km2). Salihli ilçesinin kuzeydoğusundan Gediz Ovası’na girer ve güneyden Kemalpaşa Ovası’ndan gelen Nif Çayını alarak Foça tepelerinin güneydoğusundan İzmir Körfezi’ne dökülür. II. İç Batı Anadolu’daki Murat ve Şaphane dağlarından inen suların birleşmesiyle oluşan Gediz Nehri. Habur. Ermenistan-İran sınırını oluşturduktan sonra Kura Nehri ile birleşerek bataklık bir deltada Hazar’a dökülür. Eğridir Gölü ( 468 km2) ve İznik Gölü (298 km2). Bu göllerin toplam yüzölçümü 9. Burdur Gölü (110 m) ve Van Gölü’dür. Türkiye’nin en derin beş gölü ise Nemrut Gölü (150 m). Eylül ayı ortalarında 55 m3/sn ile en küçük.000 km2 yi geçer.2. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 km’dir. Uluabat Gölü ve Manyas Gölü’dür. Dicle Nehri: Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar (Gölcül) gölünden alır. Buna rağmen kış sonu yağışı ile ilkbahar başındaki karların erimesinden oluşan su ile kabarır. Türkiye’nin Önemli Gölleri: Türkiye’de büyüklü küçüklü toplam 200 kadar göl vardır. Dicle nehri üzerinde Kralkızı. (Toplam uzunluğu 1059 km’dir. Kapalı havzalardaki göllerin suyu tuzlu ya da acı. Van Gölü (3. En sığ göller ise Tuz Gölü. Bu beş büyük gölün yüzölçümü. yaklaşık 40. Güney Marmara Gölleri ise dışarıya akışlıdır. Hazar Gölü (150 m). göllerin toplam yüzölçümünün yaklaşık % 75’i kadardır. Deliiniş ve Demrek Çaylarını.) Kaynağını Bingöl Dağlarından alır. Selendi. dışarıya akışı olan göllerin suyu ise tatlıdır. En önemli kolları Batman ile Garzan. Akarsuda genellikle yaz sonu kuraklığı ve sonbahar başı yağış noksanlığı nedeniyle su azalır. Nehir. Batman. 3.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Aras Nehri: Pasinlerden doğup. şubat sonunda 2263 m3 /sn akımı ile büyük değişiklik gösterir. Türkiye’nin en büyük beş gölü şunlardır. güneyden ise Kulu volkanik yöresinden gelen küçük dereleri sularına katar. Van Gölü. kuzeyden Kunduzlu. Zaman içerisinde İzmir Körfezi’ndeki bazı adalar da kara ile birleşmiş ve delta ovası içerisinde kalmıştır. Basra Körfezi’ne dökülür. Türkiye’nin önemli akarsularındandır. Doğu Anadolu dağlarından çıkar. Iğdır Ovası’nın orta kısmından akarken Türk – Ermenistan sınırını oluşturur. batıya doğru ilerlerken. Taşkın dönemlerinde sık sık yatak değiştiren Gediz Nehri. Nehrin toplam uzunluğu 401 km olup.620 km2). Burdur Gölü ve Acı Göl dışarıya akışı olmayan kapalı havza gölleridir. Tuz Gölü. Akşehir Gölü.

3. Manyas ve Tuz Gölü b) Krater Göller : Nemrut ve Acı Göl c) Buzul Göller: Deli Göl. VIII. 2001. Ö. Çıldır ve Kovada göllerinden enerji üretiminde. Türkiye’de Sulama Amacıyla Yapılan Göletler Ülkemizde sulama amacıyla 1999 yılı sonu itibariyle. denizle bağlantılı göller : Küçükçekmece. Akyatan ve Akyayan Gölleri’nden oluşmaktadır. VIII. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacak yeni göletler ile birlikte 20. Plan döneminde gerçekleştirilen yatırımlar ile birlikte 339 adet gölet tamamlanmış ve yaklaşık 60. suları tatlı kimi göllerden balık üretiminde.4. VII. Yayın No: DPT: 2555. Büyükçekmece.000 hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmiştir.İ. DPT. Ankara. 3. 2.3. Haritalı İstatistik Bülteni. 39 . 1999. Tortum. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.C.T. II. Kaynaklar 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı. denizlerle bağlantısı olan Köyceğiz Gölü ile Sakarya.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tuz Gölü’nden tuz. II. tatlısu göllerinden de sulama bakımından yararlanılır. Van Gölü’nden soda (kostik) elde edilirken. Kızılırmak ve Meriç nehir ağzı yakınlarındaki göllerden ise çeşitli tatlı su ürünleri ve havyar üretiminde yararlanılmaktadır. Camiligöl d) Karstik Göller: Karagöl e) Lav Set Gölü: Van Gölü f) Heyelan Gölleri : Abant ve Yedi Göller g) Alüvyal Set Gölleri: Bafa ve Köyceğiz h) Lagün.000 hektar alan sulama kapasitesine ulaşılmıştır. Plan döneminde ise.K: 571. Hazar. Ülkemizde Göllerin Oluşumuna Göre Sınıflaması a) Tektonik Göller: Eğridir.

Yeraltı kaynaklarının en önemlileri ise madenler. Türkiye % 0. Bakır. Ülkemiz.) B. Bor. Mermer. bulunan madenlerin devlet eliyle işletilmelerini sağlamak maksadıyla da Etibank. Değerlendirmeye. selestin. Mermer vb. yapısal özellikleri ve cinslerine göre üç ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Tablo:II.) C.42’lik pazar payı ile ikinci sırada yer almaktadır.) Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren. madenciliğin beşiği olarak nitelendirilmektedir. Gümüş. pomza. metal paraların ilk kez Hititler ve daha sonra Lidyalılar tarafından basılarak kullanıldığı bilinmektedir. sırada yer almaktadır. çeşitli jeolojik kazı buluntularından anlaşılmaktadır.Ö. 2000. Türleri. Bu çalışmalar sırasında bir çok yeni maden yatağı bulunduğu gibi bir çoğunda da yeni rezervler bulunarak yatakların geliştirilmeleri sağlanmış. zeolit. 7000 yıl kadar önce başladığı ve özellikle M.Metalik Madenler (Altın. daha fazla maden üreterek sıralamada daha üst bir yere yükselme imkanının olduğu görülmektedir. Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Hammaddeleri. MTA kuruluşundan bu yana petrol dahil maden arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmüş ve bilinen maden yataklarının hemen tamamını etüd etmiştir. jips. endüstriyel hammaddeler ve birincil enerji kaynaklarıdır. maden üretici ülkelerin dünya pazarlarındaki payı açısından bakıldığında ise. Türkiye ürettiği 29 çeşit maden ile 10. Türkiye’nin çok çeşitli maden kaynakları ve potansiyelleri gözönüne alındığında. Linyit.Endüstriyel Hammaddeler (Alçıtaşı.Enerji Hammaddeleri (Asfaltit. sepiyolit ve nadir toprak elementleri gibi endüstriyel mineraller yönünden de zengin yataklara sahip bulunmaktadır. sırada yer almakta ve aynı değerlendirmede Bağımsız Devletler Topluluğu % 19. Demir vb. kil.89’luk pazar payı ile birinci.4.16’lık pazar payı ile 52. Ülkelerin en önemli maddi kaynağını ve ekonomik kalkınmanın temel desteğini yeraltı zenginlikleri oluştururlar. Türkiye çeşitli maden yatakları bakımından oldukça şanslı ülkelerden birisidir. ABD % 15. tüm kaynakların ülke kalkınmasında en iyi şekilde kullanılmaları ve ekonomiye kazandırılmalarını sağlamak amacıyla bazı önemli tedbirler alınmıştır. A.T. Maden ve mineraller ile bazı hammaddeler kullanılma amaçları. Trona kaynakları bakımından da dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.1000 yıllarında Hititler zamanında gelişmiş olduğu. Taşkömürü. Petrol.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II. Kaolen. Toryum. Anadolu da ise madenciliğin MÖ. feldspat. Uranyum vb. rezervlerini ve özelliklerini tespit etmek amacıyla Maden Tetkik Arama (MTA). manyezit.2’de 40 .C. 1935 yılında iki ayrı kanunla kurulmuştur. Dünyada 152 ülkede üretilen 51 çeşit maden için yapılan bir değerlendirmede.1’de “Ülkemizde MTA Tarafından Tespit Edilen Bazı Madenler. Bu nedenle Anadolu. MADENLER VE MİNERAL KAYNAKLAR Yeryüzünün bir çok bölgesinde binlerce yıldan beri bazı önemli madenlerin işlendiği. aramalar için yeni hedef sahalar tespit etmiştir.4. kuvartz. dünyanın en büyük bor ve toryum rezervlerine sahiptir. Bu tedbirlerden birisi de maden yataklarının aranması ve işletilmesiyle ilgilidir. Yatak Sayıları ve Tablo:II.4. Madenleri aramak.

4. Tablo:II.Hammadde Cinsi 1-Asfaltit 2-Bitümlü Şist 3-Linyit 4-Petrol Yatak Sayısı (Adet) 3 6 91 28 E. 34-Vermikulit 35-Zımpara Yatak Sayısı (Adet) 8 10 9 27 39 2 17 1 12 2 1 6 1 66 1 14 Toplam 470 Toplam 176 Kaynak: MTA (Maden Tetkik Arama Enstitüsü) Ekonomik Bazı Maden Yatakları Haritası. 1981.Endüstriyel Hammaddeler E.2 Türkiye Maden Potansiyeli (Görünür ve Muhtemel Rezervler) 41 . Türleri.1 Yurdumuzda MTA Tarafından Tespit Edilen Ekonomik Bazı Madenler.Hammadde Cinsi 5-Tabii Buhar 6-Taşkömürü 7-Toryum 8-Uranyum Yatak Sayısı (Adet) 37 4 1 6 E.4. Yatak Sayıları ve Cinslerini Gösteren Liste I-Metalik Madenler: Madenlerin Cinsi 1-Altın 2-Altın+Gümüş 3-Alüminyum(Boksit) 4-Alüminyum(Diyasporit) 5-Antimuan 6-Bakır+Pirit 7-Bakır+Kurşun+Çinko 8-Bakır+Çinko 9-Civa Yatak Sayısı (Adet) 8 7 6 8 12 17 17 2 16 Madenlerin Cinsi 10-Çinko 11-Demir 12-Krom 13-Kurşun 14-Kurşun+Çinko 15-Manganez 16-Nikel 17-Titan 18-Tungsten(Volfram) Yatak Sayısı (Adet) 3 79 16 3 22 38 2 4 7 Toplam 267 II.C.Hammadde Yatak Sayısı Cinsi (Adet) 1-Alçıtaşı(Jips) 15 2-Alunit(Şap) 1 3-Asbest 16 4-Barit 17 5-Bentonit 17 6-Bor Mineralleri 4 7-Çimento Hammaddesi 64 8-Disten 2 9-Diatomit 5 10-Dolomit 15 11-Feldspat 6 12-Flüorit 8 13-Fosfat 6 14-Grafit 6 15-Kaolen 25 16-Kaya Tuzu 8 17-Kil 15 18-Kireçtaşı 24 III. Endüstriyel ve Enerji Hammaddeleri.T. Enerji Hammaddeleri: E.Hammadde Cinsi 19-Sanayi Kumu 20-Kuvarsit 21-Kükürt 22-Manyezit 23-Mermer 24-Mika 25-Perlit 26-Profillit 27-Pomzataşı 28-Sepidit(Lületaşı) 29-Sodyum Sülfat 30-Talk 31-Traverten 32-Trona(Doğal Soda) 33-Tuğla Kiremit Ham.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ise Türkiye’de Bazı Madenlerin Potansiyeli (Görünen+ Muhtemel Rezervleri)” liste olarak verilmiştir. Tablo: II.

C. lif yüzdesi %4 'dün üzeri Metal Cu %71-99 BaSO4 içerikli OrAID.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Madenin Adı Altın Alünit Antimuan Asfaltit(*) Asbest Bakır Barit Bitümlü Şist(*) Bentonit Boksit Bor Civa Çinko Demir Diatomit Disten Dolomit Feldspat Fosfat Fluorit Grafit Gümüş Kaolen Kaya Tuzu Kil (Ser+Ref) Krom Kurşun Kuvars Kumu Kuvarsit Kükürt Linyit Lületaşı Manganez Mermer Manyezit Perlit Pomza Profillit Sepiolit Sodyum Sülfat Stronsiyum (Sölestin) Rezerv (Gör+Muh) (Ton) 600 4 000 000 106 306 79 969 000 29 646 379 2 279 210 35 001 304 1 641 381 000 250 543 000 87 375 000 1 805 709 953 3 820 2 294 479 149 925 000 44 224 029 3 840 000 15 887 160 000 239 305 500 70 500 000 2 538 000 90 000 6 062 89 063 770 5 733 708 017 354 362 650 25 931 373 860 387 1 307 414 250 2 270 287 821 626 000 7 949 384 000 1 483 000(sandık) 4 560 000 5 161 000 m3 111 368 020 5 690 027 600 1 472 964 776 m3 6 644 000 13 546 450 16 536 000 Açıklamalar Au İçeriği %7. MTA’nın sürdürdüğü Türkiye metalojeni haritası çalışmaları nedeniyle derlenen bilgilere göre Türkiye’de 4400 tane bilinen maden yatağı.5 üzeri NaCll ( 200 000 000 tonu göl rez.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 ) Toplam Potansiyel Rezerv % 41-48 MgO içeriği Değişik genleşme oranlarında İyi Kalite Seramik+refrakter+ çimento % 50 üzeri Sepiolit % 81 NaSO4 (13040000 ton gol suyu rezervi) 665 072 % 72 Üzeri SrSO4 içerikli Talk 482 736 İyi kalite Taşkömürü (*) 1 123 877 000 İyi kalite Trona 233 317 680 % 56 ve üzeri Trona Toryum 380 000 % 0.24 ThO2 Uranyum 9 137 % 0.) İyi.2896-5536 Kcal/kg Değişik lif boylarinda. Kömür ÖİK Raporu. 2001. zenginleşebilir Metal Ag % 15-37 Al2O3 % 88.T.1 U3O8 Wolfram 36 719 Metal W Zeolit 17 931 375 Klinopitilolit+ Höylandit Zımpara 3 725 082 İyi kalite (*) DPT 8.4-35B2O3 içeriği Metal Hg Metal Zn %55Fe ( 82 458 750 ton metal demir) İyi kalite % 21-52 Al2O3 % 15 MgO ve üzeri Albit ve Ortoklaz % 19 P2O5 % 40-80 CaF2 İçeriği % 2-17 Sabit karbon içerikli. orta kalite karışık % 34.868-5000 Kcal/kg (Gör + Muh + Mümkün Rez. 2001. maden zuhuru veya zuhurlar 42 .05-0.541-1390 Kcal/kg Sondaj+Döküm+Ağartma %55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al) % 24.) Seramik+Refrakter % 20 üzeri Cr2O3 Pb İçeriği % 90 Üzerinde SiO2 % 90 Üzerinde SiO2 % 32 S içeriği AID. Kaynak: Maden Tetkik Arama Enstitüsü Verileri.54 K2O Sb içeriği AİD. Beş Yıllık Kalkınma Planı.

C. 1995. talk. bakır. manyezit. Kaynaklar 1.T. kurşun. barit.MTA.2. 3. kaolen. toryum. maden ocaklarından çıkarılması veya zenginleştirilmesi sırasında meydana gelen çevre sorunları ve bu konularda alınması gereken tedbirlerle ilgili geniş bilgiler (Bkz. Maden Tetkik Arama Enstitüsü. Ankara. civa. MTA. florit. 1-Madencilik ve Çevre) verilmiştir. Türk Madenciliğinde MTA ve Son Yıllardaki Gelişmeler. bor ve perlittir. temel girdisi olan çeşitli maden cevheri ve hammaddelerin. Kısım: IX. molibden. alüminyum. kükürt. Yayın No:194-1986. uranyum. 2001. demir. Bu rakamı meydana getiren önemli madenler. manganez. 43 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI topluluğu bulunmaktadır. Ankara.: Türkiye Çevre Atlası.MTA. nikel. Harita No:II. asbest. altın. fosfat. gümüş. Türkiye’de Maden Yatakları ve MTA’nın Maden Arama Yeri. volfram. çinko.’de ise Türkiye Maden Yataklarının bulunduğu yerler görülmektedir. Türkiye Maden Yatakları Haritası. antimon. Gelişen ve ihtiyacı her geçen gün artan endüstrinin. 4. 2001. grafit. 2. krom.

Trakya’nın batıdaki bağlantısı göz önüne alınmaz ise. Kuzey ve güney kesimlerinde iki dağlık şerit. Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklığı 13. Bu sebeple Türkiye iklimi 7 bölge içerisinde tanımlanabilir. Batı Anadolu da ise. yurdumuz için Akdeniz iklimi. fazla yüksek değil ve denize dik bir şekilde uzanmaktadır.2 °C ile İskenderun. tüm ülkede sıcak geçer. etrafı dağlarla çevrilmiş ve denizle ilgisi kesilmiş bir bölge vardır. Türkiye’de ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 48.6 °C ile 20.1 Türkiye’nin Genel İklim Bölgeleri Yurdumuzda yağışlar ve sıcaklıklar bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterir. Bu farklılıkların meydana getirdiği özellikler çeşitli iklim bölgelerinin sınırlarını oluşturur. III. Yazın buralarda sıcaklığın 48’ °C ye ulaştığı görülmüştür. Türkiye genel olarak ılıman iklim kuşağındadır. 44 . Ilıman orta iklim bölgesinde bulunan yurdumuzda yaz mevsimi. İnanılması güç sıcaklık değerleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde ölçülmektedir. batıda Ege denizine dik uzanan dağların arasında kalan bir saha ve nihayet içeride. en düşük 1. İklim bölgelerinin sınırlarının bir devlet veya il sınırları gibi kesin olmadığıdır. Ancak yine de 7 coğrafi bölge birbirinden farklı özellikler gösterir. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu mevsimlik ve günlük sıcaklık farklarının yüksekliği ile dikkati çeker. Türkiye genel coğrafi şekil bakımından doğudan batıya doğru uzanmış bir kara parçası olup. En soğuk yerler ise Doğu Anadolu Bölgesindedir. diğer 3 tarafı denizlerle çevrilmiştir. Türkiye’de kayıt edilen en düşük hava sıcaklığı değeri –45. Ülkenin bir kısmının deniz seviyesinden çok yüksek (ortalama yükseklik Avrupa’da 330 metre Asya’da 1050 metre iken Türkiye’de 1131 metre) olması kuzey ve güneyde dağların genel olarak denizlere paralel uzanması. Karadeniz iklimi ve Karasal iklim sınıflaması yapılabilir.T. Doğuda engebeler çok fazladır.50C ile 30. HAVA-ATMOSFER VE İKLİM III.C. doğuda dağlık bir yayla. Yıllık ortalama sıcaklık değerleri en yüksek 21. en sıcak yerler Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Güney ve kuzeyinde mevcut sıradağlar ile sahil kısımları ile iç bölgeler birbirinden ayrılmıştır.4 °C’dir. Türkiye’nin genel durumunda göze çarpan görüntü.01. Ancak her bölgede aynı değildir.2000 tarihinde Şırnak ilinin Cizre ilçesinde kayıt edilmiştir. yağış cins ve miktarı ile bitki örtüsünü önemli ölçüde etkilemektedir. TÜRKİYE’DE İKLİM VE YAĞIŞLAR Türkiye kuzey yarımkürede 350 51’ ve 420 06’ kuzey enlemleri arasında kalan toprakları ile ılıman iklim kuşağı üzerindedir. Bununla birlikte daha özelde.1.8 °C ile Sarıkamış’tadır.1972 tarihinde Ağrı İlinde ölçülmüştür.7. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III. denize olan yakınlık ile uzaklık ve yükselti iklimi.1. Türkiye’de güneyden kuzeye ve batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalır. doğu tarafından kara ile birleşmiş.

% 20’si sonbaharda ve % 5’i de yaz aylarında meydana gelir. Sıcaklık : Tamamen Akdeniz iklim tipine sahip olan bu bölgenin kuzey kesimlerindeki dağlar nedeniyle sahillerdeki sıcaklıklar daha yüksektir. Bölgede genellikle yazları sıcak.5. yıllık yağışın % 55’i kış aylarında.T.Yaz mevsiminde 45 . III. Sıcaklık ortalamaları sonbahar ve kış aylarında sahillerden iç bölgelere gidildikçe azalmakta. ilkbahar ve yaz aylarında ise artmaktadır.1. Zaman zaman konvektif yağışlar da görülür. III.3. kışları ise soğuktur. Bölgenin sahil kısımlarından içerilere doğru gidildikçe belirli bir mesafeden sonra yağış karakterinin değiştiği ve miktarının da azaldığı görülmektedir. konvektif ve orografik olmak üzere üç türlüdür. sıcaklık ortalamaları daha düşüktür. Yıllık yağışın % 65’i kışın. Bunun nedeni bol nem taşıyan hava kütlelerinin nemini kıyıya dağların yamaçlarına bırakıp iç kesimlere daha kuru bir şekilde ulaşmasıdır. % 25’nin ilkbahar. Marmara Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış: Marmara Bölgesinde meydana gelen yağışlar genellikle cephesel (frontal) yağışlardır. Türkiye’de en fazla yağış alan ilimiz yıllık 2198 mm ile Rize bu bölgemizdedir. Ege bölgesinin yıllık yağış ortalaması 660 mm olup.1. Sıcaklık: Karadeniz Bölgesi sıcaklık bakımından en mutedil bölgedir. % 20’si ilkbahar. Ege Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Ege Bölgesinde meydana gelen yağışlar cephesel. Yıllık toplam yağış ortalama 650 mm olup. Sıcaklık: Marmara Bölgesi sıcaklık bakımından Ege ve Akdeniz bölgelerinden daha düşük. % 10’nun ise yaz aylarında olduğu görülmektedir. bunun % 40’nın kışın. % 15’i İlkbahar ve % 2’si de yaz aylarında olmaktadır. Karadeniz bölgesinde yağış miktarı batıdan doğuya doğru artmakla birlikte Orta Karadeniz’ de biraz azalmaktadır. Sıcaklık ortalaması batıdan doğuya doğru hissedilir derecede azdır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III.4. Yağışlar her mevsimde görülmekle birlikte sonbahar ve kış aylarında daha fazla.Bunun nedeni kuzey rüzgarlarına karşı Akdeniz’e göre açık olmasıdır. Sıcaklık: Esas itibari ile Akdeniz Bölgesi iklim tipine dahil olmasına rağmen.1. % 25’nin sonbahar. Bölgenin yıllık toplam yağışı ortalama 735 mm olup.1. Karadeniz Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış: Karadeniz Bölgesinde meydana gelen yağışlar genellikle cephesel ve orografik yağışlardır. Karadeniz’den ise daha yüksektir.2.C. Bölgenin yıllık ortalama yağış toplamı 800 mm civarında olup iç kesimlerde 400-700 mm kıyılarda ise 700-2200 mm arasında değişmektedir. III. kıyılar ile sahil arasında 500 mm ile 1100 mm arasında değişmektedir. Cephesel yağışlar en fazla görülmektedir. Akdeniz Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : İklim gereği en fazla kış aylarında olmaktadır. % 18’i sonbahar. ilkbahar ve yaz aylarında ise daha azdır.

sahilde havalar aşırı derecede ısınmakta çok sıcak ve kurak bir hava yaşanmaktadır. Türkiye’de en yüksek sıcaklıklar bu bölgede görülür. Güneyden kuzeye doğru çıkıldıkça sıcaklığın belirgin şekilde düştüğü görülür. İç Anadolu Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Bölgede orografik. III. Doğu Anadolu Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Bölgenin coğrafik yapısının çok farklı ve engebeli olması dolayısıyla meydana gelen yağışlarda farklı miktar ve özelliktedir. En fazla yağışlar ilkbahar ve kış aylarında görülür. Sıcaklık : Bölgenin sıcaklığı kuzeyden güneye inildikçe artar. Sıcaklık : Karasal bir iklimin hakim olduğu bölgede kışın sıcaklıklar oldukça düşük olur.1. % 20’si sonbahar. 46 . Doğu Anadolu’dan sonra en soğuk 2.1. Ortalama sıcaklıklara göre de Türkiye’nin en sıcak bölgesidir. bölgedir. Yıllık yağışların % 35’i kış ve % 35’i ilkbahar.9.8. Polar hava kütleleri kuzeye çekilerek yurdumuz üzerinde etkili olamazlar. kışlar soğuk ve sert geçer. Aynı zamanda en düşük sıcaklık ortalamalarına sahip bölgedir. yağışlar azdır.’lik yağış ortalamasıyla Türkiye’nin en az yağış alan bölgesidir. III. Türkiye’nin Rüzgar Durumu Yaz mevsiminde Türkiye’de en çok kuzey ve doğu rüzgarları eser. % 10’u kadarı da yaz aylarında meydana gelir. % 25’i kadarı da ilkbaharda görülür. batısında ise Azor yüksek basıncının etkisinde kalır. Bölgede konvektif. Bölgenin almış olduğu yağışlar batı kesimleri ile doğu kesimlerinde farklıdır. Bölge bir yıl içerisinde ortalama olarak 575 mm yağış alır. Bunlar yıldız ve poyraz olarak isimlendirilir. konvektif ve cephesel yağışların her üçüne de rastlanır. Türkiye’nin en soğuk yerleri bu bölgenin sınırları içerisindedir. Batısında en fazla yağış kış aylarında meydana gelirken.1.1.7.T. III. En yüksek ve en düşük sıcaklık ortalamaları arasındaki fark bu bölgede daha fazladır. orografik ve cephesel yağışların her üçü de görülür. III. Bölgenin güneyinde yağışlar 1000 mm.6. Yaz mevsiminde Türkiye güneydoğusu üzerinden Basra alçak basıncının. Doğusunda ise yıllık yağışın % 45’i kışın. Bu rüzgarların esme sebebi Türkiye’yi etkileyen basınç sistemleri nedeniyledir. Sıcaklık : Bölgenin coğrafi yapısına bağlı olarak sıcaklık dağılışı da çok farklılık gösterir. doğusunda en fazla yağış ilkbahar aylarında meydana gelir. civarındadır. % 35’i de ilkbaharda görülür. Genellikle ilkbahar aylarında konvektif yağışlar da görülür. Yıllık 390 mm. Mevsimler arası sıcaklık farkları oldukça fazladır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI meydana gelen kuzeyli rüzgarlardan dolayı fön etkisiyle. Bölgenin ortalama yıllık yağışı 600 mm.’ye kadar ulaşırken kuzeyinde ve doğusunda 250-500 mm. Yazlar sıcak ve kurak. civarındadır. Batı bölgesinde Akdeniz ikliminin hakimiyeti nedeniyle yıllık yağışın % 55’i kışın. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Cephesel yağışlar oldukça etkilidir.C.

Bu yağışlar alçak basınç merkezleri öncesi meydana gelen güneybatılı rüzgarlar halk dilinde Lodos olarak adlandırılır ve arkasından meydana gelecek olan yağışların habercisi olarak bilinir.2. 2001. dir.’de ise Türkiye’de Uzun Yıllar Ortalama Sıcaklık Dağılımı görülmektedir. Harita III.T.1.C. Türkiye’de yıllık ortalama yağış miktarı 634 mm. Bu rakam 1960-2000 Yılları arası ölçüm yapılan 273 Meteoroloji İstasyonunun ortalama değerlerine göre.1. tespit edilmiştir. İç kesimlerde ve güney sahillerinde fön etkisiyle kuru ve sıcak bir havaya sebep olur. 47 .1’de Türkiye’nin Yıllık Ortalama Yağış Dağılımı ve Harita III. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kuzeyli rüzgarlar nedeniyle Karadeniz kıyı dağları orografi etkisiyle yaz mevsiminde de yağış alırlar. Türkiye’de kışın genellikle batı rüzgarları eser bunun sebebi Basra alçak basıncının ve Azor yükseğinin çekilmesiyle Polar Cephe sistemlerinin güney enlemlere inerek yurdumuzu etkisi altına alması sebebiyledir. Bu cephe sistemlerinin yurdumuzu etkileme yollarına göre yağış alan yerler ve miktarlarda önemli değişiklikler meydana gelir. Kaynak Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.

Havada yalnızca milyonda bir kısım mertebesinde bulunan bu gazlar.2.T. Bazı kirleticiler düşük derişimlerde çok uzun sürede olumsuz etki yaparken diğer bazı kirleticilerin düşük derişimleri uzun sürede insanlarda ölümcül sonuç doğurmaktadır. Hava kirliliği. Alıcı için hava kalitesinin ne olması gerektiği "hava kalitesi" kriterleri denilen listeler yardımıyla ortaya konur. uzun vadeli ve kısa vadeli sınır değerler olmak üzere iki şekilde tanımlanmıştır. Hava kirleticileri kısaca.1. Kriterlerin yasal hale gelmiş şekli ise standartları oluşturur. Kirletici maddelerin havaya karışması ile ortaya çıkan bu olayda. Kısa Vadeli Sınır Değer (KVS): Kısa sürede hava kirleticilerin yüksek derişimlerinin solunmasıyla ortaya çıkan kısa süreli akut etkiler için belirtilen sınır değerlerdir. havada katı.C. Genellikle hava kalitesi sınır değerleri.2. Bu ifade zarar kavramının hava kirlenmesinde yeterli açıklıkta ve kesin olarak belirlenememesinin bir sonucudur. hidrokarbon buharları ve süspanse katı veya sıvı damlacıkları da yer alır. kimyasal ve biyolojik reaksiyonlardan kaynaklanan nem ve karbondioksitin yanı sıra daha çok insan etkinlikleri ile ilişkili olan kükürt dioksitler. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. azot oksitleri. * Kükürtlü maddeler. 48 . Tablo:III. dayanıklılık gibi kişisel faktörlere bağlıdır. III.2. Atmosferde gazların dışında sıvı veya katı taneciklerin gaz ortamında askıda (suspanded) durmasıyla oluşan partiküller bulunmaktadır. Hava Kirleticileri Yer kabuğuna yakın atmosfer katında (traposfer) doğal ve yapay fiziksel. Hava kirliliğinin etki şekli ve derecesi yaş.1’de Hava Kalitesi Sınır Değerleri verilmiştir. karbon monoksit. Bu tanımda dikkati çeken önemli nokta "zararlı olabilecek" ifadesidir. ozon. havanın dogal bileşimini değiştiren gaz. Bu maddelerin havadaki miktarları azot ve oksijen gibi sabit olmayıp zaman ve mekan içinde değişkendir.2. sıvı veya katı haldeki kimyasal maddelerdir.2. Hava kirlenmesinde kirleticilere maruz kalma süresi oldukça büyük önem taşımaktadır. Hava Kirliliğinin Genel Yapısı ve Hava Kalitesi Kavramı Hava kirlenmesi havanın doğal bileşiminin çeşitli nedenlerle değişmesi olarak tanımlanabilir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III. sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına. a) Bir kaynak b) Bir taşıyıcı ortam (burada alt atmosfer) c) Bir alıcı ortam bulunur. Uzun Vadeli Sınır Değer (UVS): Hava kirleticilerin düşük miktarlarının uzun sürede solunmasıyla ortaya çıkan kronik etkiler için verilen üst sınır değerleri gösterir. TÜRKİYE’DE HAVA KİRLİLİĞİ III. sıvı veya katı maddeler bulundukları yerdeki koşullara bağlı olarak hava kirlenmesine neden olurlar. * Partiküller. Tanımda kullanılan diğer önemli terim ise süredir. canlı hayatına ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek derişim ve sürede bulunmasıdır.

Çöken tozlar (10 µ dan büyük partiküller dahil) a-Genel b. Tablo:III.11.2. Birincil kirlenmeyi oluşturan bu kirleticiler " Birincil Kirleticiler” olarak adlandırılır.Endüstri Bölgeleri 15.Genel b.Klor(CL) 6. karbonik asit gibi doğaya zarar veren ürünleri oluşturarak asit yağmurlarına neden olurlar.PM içinde Kadmiyum (Cd) ve bileşikleri 14. nitrik asit. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI * Organik TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI maddeler.Ozon(O3) Fotokimyasal Oksitleyiciler 9.Çöken tozlarda Kurşun ve bileşikleri 16. Genel b. * Halojenler * Radyoaktif maddeler Yukarıda sıralanan kirletici maddelerin bazıları doğrudan doğruya kirletici kaynaktan atıldıkları şekilde hava içinde bulunurlar. 2.Hidrokarbonlar(HC) 10. Endüstri Bölgeleri 12.1 Hava Kalitesi Sınır Değerleri Hava Kirleticileri 1.1986 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete.Florlu Hidrojen(HF) ve Gaz halde anorganik klorürler 8.Havada asılı partikül maddeler(PM) 10 µ dan daha küçük partiküller a.PM içinde Kurşun (Pb) ve bileşikleri 13.T.Karbon monoksit(CO) 3.C. III.04 350 450 500 7.Azot Monoksit(NO) 5. Böylece oluşan ara maddeler atmosferdeki su buharı ile birlikte sülfürik asit.Klorlu Hidrojen(HCL) ve Gaz halde anorganik klorürler 7.Azot Dioksit (NO2) 4. Hava Kirliliği Kaynakları Hava Kirliliği kaynaklarını doğal ve yapay kaynaklar olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Çöken tozlarda Talyum ve bileşikleri Birim µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m2gün µ g/m2gün µ g/m2gün µ g/m2gün UVS(*) 150 250 10000 100 200 100 100 KVS(**) 400 (900) 400(900) 30000 300 600 300 300 10 (30) (240) 140 (280) 40(100) 300 400 650 800 - 150 200 2 0. 49 . Çöken tozlarda Kadmiyum ve bileşikleri 17. Azotlu maddeleri * * Karbon dioksit.3. Bu gazlar atmosferde bulunan oksitleyici ozon maddesiyle ve fotokimyasal tepkimelerle daha ileri oksitlenme seviyelerine yükseltgenebilirler. * Karbon monoksit.Endüstri Bölgeleri 2. Bu oluşuma " İkincil Kirlenme" denir.5 10 (*) UVS Uzun Vadeli Sınır Değerleri. (**) KVS Kısa Vadeli Sınır Değerleri Kaynak: Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği.Hidrojen Sülfür(HS) 11.Kükürt dioksit(SO2) Kükürt trioksit(SO3) Dahil a.2.

benzin veya jet yakıtı gibi yakıtlar tüketilmekte ve taşıtların egzozlarından atmosfere verilen hava kirleticiler. Hareketli Kaynaklar: Kara. Doğal Kaynaklar Volkan faaliyetleri. kükürt.3. b) Metalurjik İşlemler: Demir-Çelik üretimi. endüstride sıcak su veya buhar üretimi ve elektrik enerjisi üretimi için kullanılan yakıtların yanma ürünlerinin atmosfere verildiği bacalar en önemli hava kirliliği kaynaklarını oluşturmaktadır.4. 50 . Yapay kaynaklar ‘’Sabit Kaynaklar’’ ve ‘’Hareketli Kaynaklar’’olmak üzere ikiye ayrılır.2. kireç. h) Nükleer işlemler vb olarak sayılabilir. çeşitli tesislerde ve konutlarda kullanılan özellikle fosil yakıtlarından ortaya çıkan partikül.C. asfalt yapım üniteleri.1. suni gübre fabrikaları. tarım ilaçları üretimi.T. halojenler. Kara. d) Organik Kimyasal İşlemler: Petrol rafinerileri. III. cam ve seramik fabrikaları. e) Kağıt ve Kağıt hamuru üretim tesisleri. demir dışı metal üretimi. azot oksitler ve hidrokarbonlardan oluşmaktadır. Önemli derecede hava kirliliğine neden olan endüstriyel kaynaklar şunlardır: a) Minerallerin İşlenmesi: Kömür üretimi. deniz ve hava taşıtlarında mazot.3. III. Konut ısıtma. insanların kullanımına sunabilmek için gereken süreçler sonucunda oluşurlar. soda. gaz yakıtların yakılması ile veya herhangi bir üretim prosesi esnasında oluşan kirleticilerin bir baca yoluyla atmosfere emisyonun yayıldığı kaynakları içermektedir. duman. sanayi kuruluşlarında meydana gelen emisyonların yeteri kadar önlem alınmadan atmosfere bırakılması. is. sıvı ve gaz yakıtların yakılmasıyla oluşan yanma ürünlerinin benzerleridir. orman yangınları açık arazide hayvan ve bitki ölümlerinin bozunmasını kapsar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği Kalkınmanın ana sektörlerinden birisi olan sanayi ile çevre arasında çok yönlü ve birbirini etkileyen çok sıkı bir ilişki olup. f) Sunta ve ağaç ürünleri tesisleri. dökümhaneler. sıvı. Sabit Kaynaklar: Katı. bu etkileşimin yarattığı olumlu sonuçlar yanında. g) Atıkların bertaraf edildiği tesisleri. deniz. 2. çimento fabrikaları.1. Yapay Kaynaklar Hammaddeleri. III. petrokimya tesisleri.4. c) İnorganik Kimyasal İşlemler: Asit üretim tesisleri. sudkostik fabrikaları. hava taşıtlarının egzozlarıdır. ulaşım araçlarından kaynaklanan egzoz gazlarının atmosfere verilmesi. asbest üretimi.2. Hava Kirliliği Hava kirlenmesi genel anlamda.hurda demir işlenmesi. katı.2.2.

depolanması ve taşınmasına ilişkin esasları kapsamak olarak belirlenmiştir. tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ön izin. Selüloz ve Kağıt Sanayi. Bunun yanında sanayi tesislerinin yer seçiminin yanlış yapılması.T. Hava Kirliliğine neden olan bazı önemli sanayi sektörlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Petrol Rafinerileri. Gübre Sanayi. duman. giderek kaynakların tahribine. izin. buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak. sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is. Bu Yönetmeliğin amacı. kullanılması. Tekstil Sanayi. esas itibariyle 2 Kasım 1986 tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile getirilmiştir. Demir-Çelik Sanayi. çevrenin hızla kirlenmesine ve sanayi sektöründen beklenen yararların giderek azalmasına neden olmaktadır. insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak. Petrokimya Entegre Tesisleri. Deri Sanayi. çevre açısından uygun teknolojilerin kullanılmaması. Endüstriyel kirliliğin önlenmesini 2 bölümde inceleyebiliriz. Çimento Sanayi. hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır. Lastik Sanayi vb. Sanayi tesisleri kurulurken yer seçiminde sadece ekonomik kolaylıklar açısından özendirici faktörlere ağırlık verilmesi de hava kirliliğinin olumsuz etkilerini artırmaktadır.C. tesislerin. ekonomik ömrünü dolduran tesislerin çalıştırılmaya devam edilmesi de hava kirliliğine önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Kimya Sanayi ve Tarımsal Mücadele İlaçları. sanayiden kaynaklanan atık gazların yeterli teknik tedbirler alınmadan atmosfere salınması. şartlı ve kısmi izin başvuruları. Taş-Toprak Sanayi. Enerji Üretimi (Termik Santrallar). Türkiye'de endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrol altına alınmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI çevre koruma açısından önlemler alınmadığı ve uygun teknolojiler kullanılmadığı takdirde çevre üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran bir kirlilik sorunu ortaya çıkmakta. gaz. yakıtların. Bu Yönetmeliğin amacına ulaşmak için. Ancak Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği ile ilgili olarak esas düzenleme 7 Ekim 2004 tarihi ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği” ile yeniden belirlenmiştir. toz. Şeker Sanayi. tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi tetkik ve tespiti ile. ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi. 51 .

2. Hava kalitesi hedeflerinin dolayısıyla bir bölgede uygulanacak kirlenme kontrolü stratejisinin yine bölge özellikleri dikkate alınarak yapılması gerekir.2. radikal girişimler ile sonuç alınamaz.İzin ve ruhsatlar. Sorunun çözümü yönetmelikteki genel prensipler çerçevesinde bölge üzerinde yapılacak değerlendirme ve yaptırımları gerektirir. Havadaki kirleticilerin bazılarının veya çoğunun standart değerlerine getirilmesi bir anlam taşımaz. Önlemlerin planlanmasında önemli olan husus hava kalitesinin bir bütün olarak ele alınmasıdır. III. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III. b) İlgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş emisyon standartlarına uyulması.İzleme ve denetleme. Bu hiçbir zaman yönetmelikte belirtilen önlemlerin alınması ile bir bölgede hava kirlenmesi sorununun çözüleceği. eğitim ve ikna çalışmaları. f) Hava kirlenmesinin önlenmesinde hiçbir zaman plansız. -Araştırma. Örneğin bir Ankara ile Antalya'nın hava kalitesi hedefleri farklı olacak buna bağlı olarak kirlenme kontrolü planları saptanacaktır.4.4. Önemli olan bütün parametrelerin kontrolüdür. Destekleyici Önleme Stratejileri . Dolaylı Önleme Stratejisi .Arazi kullanım planlaması . Değerlendirmelerde bölge dışından gelebilecek kirleticiler de göz önüne alınır. III.4.2.3.2. Koruyucu Önleme Stratejileri . III.2.2.4. c) Hava Kalitesinin Korunması ile ilgili genel anlamdaki düzenlemeleri örneğin Türkiye'deki Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği sadece havada izin verilebilen kirletici konsantrasyonlarını (standartlar) ve kirletici kaynaklarda alınacak önlemlerin esaslarını tanımlar.2. 52 .Sübvansiyonlar.Kirletici harcı. . .1. Örneğin belirli kaynaklara sahip bir bölgede oluşacak kirlenme bu bölgenin meteorolojik koşullarına bağlı olacaktır.2.2.4.2. e) Hava kirlenmesini oluşturan çok sayıda faktör ve bu faktörlerle ilgili düzenlemeler ancak belirli bir bölge için tanımlanabilir. Bu nedenle hava kirlenmesi sorunu bölge ölçeğinde ele alınması gereken bir sorundur.2. Endüstriyel Kirliliğin Kontrolünde Kamunun Alması Gereken Etkin Önlemleri III.T.C. hava kalitesinin sınır değerlerin altında kalacağı anlamına gelmez.4. Doğrudan Önleme Stratejileri a) Hava ve su için standartlar geliştirilmesi. d) Hava kalitesi standartlarından yola çıkılarak ve hava kalitesi hedefleri dikkate alınarak belirlenir.

atmosfere atık gaz emisyonu yayan diğer kirletici kaynaklara göre çok daha büyük zararlara yol açmaktadırlar.3.Cezalandırıcı Önleme Stratejileri .4. .Atıkların düzenli ve sağlıklı boşaltımı. III. dizel araçların egzoz gazlarından çıkan.Temiz yakıt ve hammadde. Benzinli ve dizel taşıtların çıkardığı egzoz gazlarında bulunan zararlı maddelerin.2. atıkların arıtılması (Baca gazı arıtma sistemlerinin uygulanması) Genel. III.Çalışmadan alıkoyma cezaları.Hapis cezaları.Endüstriyel Kirliliğin Kontrolünde Tesis Yetkililerinin Alması gerekli Tedbirler Koruyucu. özellikle nüfus ve trafiğin yoğun olduğu büyük kent merkezlerinde çevreye verdiği zararlar çok daha fazla olmaktadır.C.4. Düzeltici. azot oksitleri (NOx) ve kurşundur. İkincisi ise.Ortak arıtma tesisleri kurmak. .2. Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği ve Önlenmesine Yönelik Tedbirler Kentlerde ısınmadan kaynaklanan kirlilik kadar nüfus ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak artan motorlu taşıtların neden olduğu zararlı egzoz gazları da önlem alınması gereken önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. .Kamuya dava açma hakkı tanınması. benzinli araçların egzoz gazlarından çıkan yanmamış hidrokarbonlar (HC). .2. .Atıkların değerlendirilmesi. Motorlu kara taşıt araçlarında egzoz gazı çıkışları yer seviyesine çok yakın olduğundan.T.Yeterli yükseklikte bacaların inşası. . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI . Bunlardan birincisi. III. .5.Tesislerin yakma ünitelerinde vasıflı yakıtların kullanılması.Sağlıklı yer seçimi. karbon monoksit (CO). .Endüstri sigortası.4.2. Egzoz kaynaklı kirleticiler iki grupta toplanabilir. Bu emisyonlar canlıların solunum yollarında ve kanda çeşitli rahatsızlıklara neden olabilmektedir. .4. . kurşun emisyonlarının % 100' ünden özellikle motorlu taşıt egzoz gazları sorumludur. Genellikle kent merkezlerindeki karbon monoksit (CO) emisyonlarının % 70-90' nından azot oksit (NO) emisyonlarının % 40-70'inden hidrokarbon (HC) emisyonlarının yaklaşık % 50'sinden ve şehirlerde.Kirliliği kaynağında yok edecek teknolojilerin kullanılması.Para cezaları. 53 . .Az atıklı ve atıksız teknolojilerin seçilmesi. .

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI partiküller madde. gerekli koruma ve kirliliği azaltıcı tedbirlerin bir an önce alınmasının sağlanması. Ancak gerekli önlemler alındığında çevre kirliliği. azot oksitler (NOx) ve kükürt dioksittir.Gelişmiş ülkelerin uygulamakta olduğu insan ve çevre sağlığını koruyan standartların düzenli izlenmesi ve ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılarak kendi iç mevzuatımıza uyumun sağlanması.Egzoz kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı büyük kent merkezlerinde. doğanın yenilenmesi bu iki sürecin karşılıklı etkileşimi ile mümkün olmaktadır.Motorlu taşıtlarda egzoz kirliliğini en aza indirecek katalitik konvertör gibi teknik ekipmanların ülkemizde de uygulamaya konulmasının temini ve teşviki ve bu uygulamaya paralel olarak katalitik konvertör ile teçhiz edilmiş araçların kullanması zorunlu olan kurşunsuz benzinin yurt sathında dağıtımının yaygınlaştırılması. . Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Kirliliğini Önleyici Tedbirler . Ancak. . trafik sinyalizasyonlarının sürekli trafik akışını engelleyecek şekilde yanlış planlanması sebebiyle motorlu taşıtların trafikte çok beklemesi sonucu oluşan egzoz kirliliğinin azaltılması için trafik ışıklarının senkronize olarak yeniden düzenlenmesi. benzin motoruna kıyasla daha az çevre kirliliği yaratmaktadır. dizel araçlar da SO2 ve NOx emisyonlarını daha fazla atmosfere vermektedir Herhangi bir önlem alınmamış dizel motoru. fotosentez ve yanma süreçleri üzerinden kendi kendilerini sürekli yenilemekte ve böylelikle dünyanın doğal dengesi korunmaktadır.5.2.Motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirliliğin tespiti ve izlenmesi ile insan ve çevre sağlığına getirdiği zararların tespit edilerek.T. . Bu nedenle taşıt araçlarındaki çevre kirliliği önleme çalışmaları daha çok benzin motorlu araçlarda yoğunlaştırılmalıdır.Egzoz emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park. az kirletenden az vergi alınması" prensibinden hareketle gerekli düzenlemelerinin yapılması. . . Fotosentez bitkilerin. biyolojik yanma ise canlıların varlıklarını sürdürmelerinde temel süreçler olup. benzin motorlarında daha etkili bir şekilde azaltılabilmektedir. .C.Motorlu taşıtlarda üretim aşamasında alınacak tedbirlerin yanısıra halen trafikte seyreden eski teknoloji ile üretilmiş araçların düzenli bakıma ve denetime tabi tutulması gibi önlemler alınmalıdır.3. Hava Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri Dünyamız belli bir oksijen ve karbon rezervine sahiptir. bahçe vb) mümkün olduğu kadar trafiğin yoğun olduğu caddelerden uzak yerlerde planlanması ve yapılması. . 54 .4. çift plaka uygulaması gibi). karbon monoksit (CO). III.Kış sezonunda konutların ısıtılması sebebiyle artan hava kirliliğine egzoz kirliliğinin katkısını azaltıcı önlemlerin alınması (tek. III. Dizel motorlar. benzinli araçlara göre daha az CO ve HC emisyonları vermektedir. yanmamış hidrokarbonlar (HC)."Çok kirletenden çok. Bu rezervler.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

a. Küresel Etkileri: Hava kirliliğinin başlıca küresel etkileri; atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun artması ile dünyanın ısınması ve koruyucu ozon tabakasının tahribatı ile dünyamızın aşırı biçimde zararlı mor ötesi ışınların (UV-B) etkisi altına girmesi olarak özetlenebilir. Sera etkisi olarak tanımlanan bu ısınma olgusundaki en büyük pay CO2'e aittir. Bir yandan aşırı yakıt kullanımı sonucu CO2 oluşumunun hızlı bir biçimde artması diğer yandan ormanların ve bitki örtüsünün tahribatı ile (yangınlar, tarıma açılma, asit yağmurları vb.) oluşan bu CO2'in fotosentez süreci ile işlenmemesi, atmosferde CO2 konsantrasyonunun giderek artmasına yol açmaktadır. Bu sıcaklık artışı, dünya ikliminin değişmesine, kutuplardaki buzulların erimesi sonucu deniz düzeylerinin yükselmesine geniş tarım alanlarının sular altında kalmasına ve diğer birçok çevre sorununun oluşmasına neden olacaktır. Sera etkisinin azalması, fosil yakıt tüketiminin azaltılmasını, enerji tasarrufuna gidilmesini, enerji alt yapısında yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji kullanımının artırılmasını gerektirmektedir. Ozon tabakasının delinmesinde etken olan kloroflorokarbon bileşikleri emisyonlarının azaltılması yönünde uluslararası düzeyde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. b. İnsanlar Üzerine Etkisi: Yapılan araştırmalar, hava kirliliğinin kronik bronşit, nefes darlığı, amfizem ve akciğer kanseri gibi solunum yolu hastalıklarına neden olabildiğini göstermiştir. Hava kirliliğinin zararlı etkileri özellikle çocukların gelişimi üzerinde etkili olmaktadır. Bunların dışında hava kirliliği insanlar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşturmakta, enfeksiyona karşı vücut direncini azaltmakta ve çeşitli hastalıkların iyileşmesi gecikmektedir. c. Bitkiler Üzerine Etkileri: Hava kirlenmesi bitkiler üzerine genel olarak üç şekilde olumsuz etki yapmaktadır. 1 ) Yaprak dokularının tahrip olması, 2) Yaprakların sararması veya başka renklere değişerek yeşilliğini kaybetmesi, 3) Büyümenin yavaşlaması. Hava kirlenmesinden yem bitkileri, süs bitkileri ve yenebilen sebzeler büyük ölçüde etkilenmektedir. Büyüme yavaşlar, meyveler küçülür ve besin değeri düşer, çiçekler tahrip olur. Bitkiler üzerinde en tehlikeli etki civardaki fabrikalardan atmosfere verilen kükürt dioksit tarafından meydana getirilir. Kükürt dioksit yonca, pamuk, buğday ve elma türlerine çok etki eder. 0.3 ppm konsantrasyonuna 8 saat maruz kalan bitkiler büyük hasar görürler. Çayır ve çam kozalarına, florürler önemli etki yapmaktadır. Ozon 0.15 ppm konsantrasyonunda domates, patates, tütün, benekli fasulye ve ıspanak gibi bitkilere zarar vermektedir. d. Hayvanlar Üzerine Etkileri: Bilindiği gibi hava kirlenmesi insanların yanı sıra hayvanların sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Geçmişte kaza ile meydana gelen büyük hava kirlenmesi vakaları kirleticilerin hayvanları öldürebileceğini doğrulamaktadır. Kronik zehirlenmeler genel olarak yem bitkilerinde absorbe edilen kirleticilerden ileri gelmektedir. Çiftlik hayvanlarına en çok etki eden ve öteden beri bilinen kirletici florürlerdir. Çiftlik hayvanlarından özellikle sığır ve koyunlar florürden çok etkilenmektedir. Bilhassa florüre maruz kalan hayvanlarda diş hastalıkları görülmektedir.

55

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

e. Eşyalar Üzerine Etkileri: Hava kirlenmesinin eşyalar üzerindeki en çok bilinen etkisi bina cephelerinde, kumaşlar ve diğer eşyalar üzerinde lekeler oluşturmasıdır. Yüzeyler üzerine 0.3 mikron büyüklüğündeki smogların birikmesi neticesinde söz konusu bozulma ve lekeler meydana gelmekte ve zamanla bu birikme yüzeyini tahrip ederek, rengini değiştirmesine neden olmaktadır. Hava kirlenmesinin malzemelere olan bir diğer etkisi korozyonu hızlandırmasıdır. Ozon kauçuk ve lastik malzeme üzerine son derece zararlı etki yapmaktadır. Nemli havalarda kurşunla reaksiyona girerek kurşun sülfür oluşturmaktadır. Hava kirleticilerinin diğer bir etkisi de görüş mesafesini azaltmasıdır. Çapları 0.3-0.6 mikron arasında değişen partiküller görüşü son derece güçleştirmektedir . f. Sinerjistik Etkileri: Hava kirlenmesinin etkileri incelenirken kompleks faktörler ile birlikte tesir etmelerinin gözönünde bulundurulması gerekir. Bunun en yaygın örneği" sinerji" olarak bilinen olaydır. Sinerjistik etki, ortamdaki diğer kimyasal maddelerin varlığından etkilenir. İki kirleticinin beraberce meydana getirdikleri tesir, kirleticilerin ayrı ayrı sebep olacakları etkiden çok farklıdır. Mesela yalnız başına bronşlara tesir eden S02 ortamda aerosolerın bulunması halinde yüzeyinde absorbe edilerek akciğerlerin pulmonari zarlarına kadar gider ve orada yerleşip hava torbacıklarının tahribine sebep olur. III.4.Türkiye’de Yürütülmekte Olan Hava Kirliliği Ölçüm ve İzleme Faaliyetleri Yurdumuzda hava kirliliğini belirleme çalışmaları ilk kez 1962 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ankara’da başlatılmıştır. Ölçümler Ankara’da 1987 yılına kadar yarı otomatik cihazlarla sürdürülmüş ancak 1987 yılından sonra tam otomatik cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda Ankara ve Balıkesir’de tam otomatik cihazlar kullanılmaktadır. Ankara’nın hava kirliliğini izleme faaliyetlerine paralel olarak 1983 yılından itibaren ölçümler ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ölçüm cihazları ile bugün yurt çapında 72 il merkezinde toplam 199 adet ölçüm cihazı ile bir yıl boyu hava kirliliği seviyesi (SO2 ve partikül madde olarak) ölçülmektedir. Hava kirliliği ölçümleri yıl boyu devam etmekle birlikte harita ve tablolarımız kış (Ekim-Mart) 6 aylık döneme ait olup, bunların tespiti yapılırken önce saatlik ortalama değerleri kaydedilmekte, bu değerlerin aritmetik ortalaması alınarak günlük ortalama değerler tespit edilmekte ve bunlardan da aylık ortalama değerler bulunmaktadır. Hava kirliliği ölçümleri ile ilgili olarak bugün 26 kimyasal ve fiziksel parametre ölçülmektedir. SO2 ve PM kadar önemli kurşun sülfür, azot oksitler, karbon monoksit vs gibi diğer parametrelerin ölçümü henüz söz konusu değildir. Yalnız 1994 yılında Ankara’da NOX parametresinin ölçümüne başlanmıştır. Sağlık Bakanlığının Hava Kirliliği Ölçüm faaliyetleri Tablo:III.2.2.’de Yarı Otomatik Cihazlarla Hava Kalitesi Ölçümü Sürdüren İllerin listesi ise Tablo:III.2.3’de verilmektedir. Türkiye’de İller itibariyle hava kirliliğinin 1995-1996 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.4 ve Harita:III.2.1’de, 1996-1997 kış dönemi ortalama değerleri Tablo: III.2.5 ve Harita:III.2.2’de 1997-1998 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.6 ve Harita:III.2.3’da, 1998-1999 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.7 ve
56

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Harita:III.2.4’de, 1999-2000 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.8 ve Harita:III.2.5’de verilmektedir. Hava Kirliliği Haritalarına ulaşmak için linki tıklayınız.
Tablo:III.2.2. Sağlık Bakanlığı’nın Hava Kirliliği Ölçüm Faaliyetleri
Yarı Otomatik Karbondioksit ve Partikül Madde Ölçüm Cihazları Adedi Yarı Otomatik Karbondioksit ve Partikül Madde Ölçüm Cihazlarının Bulunduğu İl Sayısı Hava Kirliliği Ölçüm ve Kontrolünde Hizmet Veren Teknik Personel Adedi Ankara’da bulunan Tam ve Yarı Otomatik SO2 ve PM Ölçüm Cihazı Adedi Ankara’da bulunan Tam Otomatik SO2, PM ve Meteorolojik Parametreler Ölçüm Cihazı Adedi :199 :72 : 165* : 16 : 42

Ankara’da bulunan NOx Parametresi Ölçüm Cihazı Adedi :3 SO2, Hidrojensülfür, Toplam Kükürt, Toz, Total Hidrokarbonlar, Ozon Azotoksitler, Karbonmonoksit Kirleticilerini, Rüzgar Hızı, Yönü, Sıcaklık , Nispi Nem gibi Meteorolojik parametreleri Otomatik Olarak Ölçebilen Gezici Ölçüm Taşıtı Adedi Yanma Kaynaklı Hava Kirleticilerini Ölçebilen Baca Gazı Analiz Adedi *Ankara Hariç Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2001. Tablo:III.2.3 Yarı Otomatik Cihazlarla Hava Kalitesi Ölçümü Sürdürülen İller Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 İl veya İlçe Merkezi Sıra No Adana 28 Adıyaman 29 Afyon 30 Ağrı 31 Amasya 32 Ankara 33 Antalya 34 Artvin 35 Aydın 36 Balıkesir 37 Bilecik 38 Bingöl 39 Bitlis 40 Bolu 41 Burdur 42 Bursa 43 Çanakkale ve Çan 44 Çankırı 45 Çorum 46 Denizli 47 Diyarbakır 48 Edirne 49 Elazığ 50 Erzincan 51 Erzurum 52 Eskişehir 53 Gaziantep 54 (*) Ölçüm Cihazı Bulunmayan İller Kaynak: Sağlık Bakanlığı,2001. İl veya İlçe Merkezi Giresun Gümüşhane Hakkari * Hatay Isparta İçel İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Sıra No 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 İl veya İlçe Merkezi Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale Şırnak* Batman* Bartın* Ardahan* Iğdır* Yalova* Karabük Kilis* Osmaniye* Düzce :--: ---

57

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.4. 1995-1996 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri
Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama) SO2 (µg/m3) 44 172 128 .. 97 78 54 50 171 63 179 73 79 91 37 135 44 65 147 115 68 132 106 151 289 34 83 141 95 139 80 67 173 .. 135 102 .. PM (µg/m3) 35 100 122 .. 49 84 74 54 71 35 51 51 75 60 .. 61 48 32 33 34 36 76 103 151 46 36 90 99 78 85 72 59 62 .. 97 102 .. Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale SO2 (µg/m3) .. 81 140 44 155 119 38 79 71 189 226 95 93 125 110 .. .. 107 71 49 42 81 116 93 36 31 130 .. 159 70 48 123 170 86 84 .. 184 58 41 155 73 .. 47 PM (µg/m3) .. 57 88 42 66 81 36 42 44 71 81 67 66 116 84 .. .. 84 29 26 59 125 90 33 48 17 86 .. 121 78

Kaynak: DİE, Çevre İstatistikleri, 1996.

58

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.5. 1996-1997 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama) SO2 (µg/m3) 48 171 143 .. .. 69 57 37 240 73 174 70 76 81 37 171 94 83 261 112 68 105 95 110 154 43 75 142 96 133 69 65 151 .. 110 83 .. PM (µg/m3) 31 97 138 .. .. 87 74 46 70 42 61 62 63 60 62 63 27 28 36 37 81 82 89 111 38 35 78 75 71 78 62 61 64 .. 84 73 .. Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale SO2 (µg/m3) .. 107 145 42 177 74 31 33 27 157 .. 76 78 138 .. 238 .. 87 81 88 43 54 211 70 .. 23 148 53 124 54 .. 124 123 101 72 160 145 PM (µg/m3 ) .. 101 98 40 62 102 39 27 46 50 .. 53 61 110 .. 46 .. 50 21 35 55 119 142 31 .. 21 117 44 116 57 79 48 141 57 91 33

Kaynak: DİE Çevre İstatistikleri, 1997.

59

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.6. 1997-1998 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri

Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama)

SO2 (µg/m3) .. 101 98 40 62 102 39 27 46 50 .. 53 61 110 .. 46 .. 50 21 35 55 119 142 31 .. 21 117 44 116 57 79 48 141 57 91 33

PM (µg/m3) 33 102 133 139 76 80 81 37 86 39 52 49 .. 48 56 66 58 39 24 .. 78 89 115 122 35 36 .. 100 67 .. 65 74 58 .. 77 29 ..

Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale

SO2 (µg/m3) 55 48 160 36 .. 80 20 41 38 116 252 58 68 126 .. 191 .. 71 107 78 43 43 157 62 35 26 147 .. 104 .. .. .. 364 108 48 .. 58

PM (µg/m3) 64 79 111 35 .. 88 35 42 52 91 85 38 66 107 .. .. .. 36 25 27 48 98 44 27 47 23 124 .. 75 .. .. 117 166 32 .. 40

Kaynak: DİE Çevre İstatistikleri, 1998.

60

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.7. 1998-1999 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri

Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama)

SO2 (µg/m3) .. 187 149 155 112 37 68 62 163 54 79 63 74 68 38 118 81 .. 144 301 67 59 130 111 210 48 .. 149 63 .. 74 56 .. 118 64 67 63

PM (µg/m3) .. 119 146 112 68 62 101 38 42 30 33 46 71 50 31 77 44 .. 24 .. 99 77 101 112 31 32 .. 61 60 .. 62 57 88 110 68 .. 18

Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale

SO2 (µg/m3) 57 47 157 36 116 54 19 41 31 237 277 79 90 129 31 131 190 71 70 56 .. 34 118 53 20 23 86 72 89 .. .. 165 181 90 71 .. 96

PM (µg/m3) .. 55 107 34 63 61 19 32 35 76 72 38 78 103 26 44 37 27 23 22 .. 66 74 25 28 15 102 25 69 .. 63 35 132 66 .. 26

Kaynak DİE Çevre İstatistikleri, 1999.

61

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.8. 1999-2000 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama) SO2 (µg/m3) .. 168 119 120 .. 66 68 70 137 52 122 90 77 35 .. 105 76 71 127 .. 46 .. 148 110 120 84 .. .. 57 117 68 71 93 .. 57 .. .. PM (µg/m3) .. 101 113 77 .. 84 100 39 41 32 39 64 65 34 .. 76 58 24 26 .. 73 .. 98 111 25 57 .. .. 63 72 56 70 98 .. 63 .. .. Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale SO2 (µg/m3) .. 40 132 41 145 .. .. .. .. 112 347 89 88 119 .. .. .. 52 115 139 46 53 .. 41 34 35 103 80 .. .. .. 155 145 81 62 .. 106 PM (µg/m3) .. 58 129 40 61 .. .. .. .. 102 118 37 93 88 .. .. .. 18 36 41 53 82 .. 27 43 25 130 21 .. .. 65 31 126 62 .. 38

Kaynak: DİE Çevre İstatistikleri, 2000.

Kaynaklar 1. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, 2.11.1986 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete. 2. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimya Mühendisliği Araştırma Bölümü, Hava Kirliliği Kaynakları ve Kontrolü, 1993. 3. T.C.Çevre Bakanlığı, ÇKÖK Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı, 2001. 4. DİE, Çevre İstatistikleri, 2000.

62

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV. SU
IV.1. AKARSU HAVZALARI Akarsu kaynakları havza boyutunda bir bütün oluşturduğundan bu alandaki çalışmalar, havza temeline göre yapılmaktadır. Ülkemiz genel olarak 26 akarsu havzasına ayrılmış bulunmaktadır. 6200 Sayılı Kanun ile 1953 yılında kurulmuş bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ülke düzeyine yayılmış bulunan 26 Bölge Müdürlüğü, bunlara bağlı 80 adet Şube Müdürlüğü ve 19 adet Sondaj Şube Müdürlüğü ile su kaynaklarımızı geliştirmekle görevli en büyük kamu kuruluşlarımızdan birisidir. Son yıllarda bazı yörelerimizdeki su kaynaklarında görülen kirlenmeler nedeniyle su ile ilgili tüm projelerde yalnızca suyun sağlanmasının yeterli olmadığı, suyun belirli bir kalitede olması ve bu kalitenin sürekli izlenmesi gerektiğinden DSİ Genel Müdürlüğü ülke çapında su kalitesi ve kaynakları ile ilgili çalışmaları yürütmek amacıyla örgütlenmesini de bu yönde geliştirmiştir. Su kalitesi izleme çalışmaları 1979 yılında 6 Bölge Müdürlüğü’nde, 1982 yılında 14 Bölge Müdürlüğü’nde ve 1986 yılında 17 Bölge Müdürlüğü’nde yapılması planlanarak ülke genelinde kalite ağının kurulması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalarla ilgili 1979-1982 ve 1983-1984 yıllarına ait su kalitesi gözlem yıllıkları yayımlanmıştır. Tüm akarsularımıza ait kalite gözlem verileri bulunmadığı için çalışmaları tamamlanan nehir ve ırmaklarla ilgili bir kısım kirlilik haritaları hazırlanmıştır. Ancak bu konuda yoğun çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, gerekli kalite gözlem bilgileri elde edildiğinde diğer akarsu havzaları bazında kirlilik haritaları hazırlanabilecektir. IV.1.1. Türkiye’nin Akarsu Potansiyeli ve Su Kirliliği Yurdumuz akarsuyu bol olan ülkeler arasında sayılmaktadır. Ancak hızla kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkemizde, akarsularımız, göl ve denizlerimizle diğer tüm su kaynaklarımızda görülen kirlenmenin önemi; büyüyen şehirlerin içme suyu ve gelişen endüstrinin su talebini karşılamak durumunda kalacağı düşünüldüğünde, bir kat daha artmaktadır. Kişi başına düşen kullanabilir suyumuz 1735 m3;, su potansiyeli ise 3690 m3civarındadır. Türkiye kişi başına düşen kullanılabilir su varlığı bakımından diğer bazı ülkeler ve dünya ortalaması ile karşılaştırıldığında su sıkıntısı bulunan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir (Tablo: IV.1.1). Devlet İstatistik Enstitüsü 2025 yılı için nüfusumuzun yaklaşık 80 milyon olacağını öngörmüştür. Bu durumda 2025 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.300 m3’e düşeceği söylenebilir. Mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisiyle su kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Ayrıca tüm bu tahminler mevcut kaynakların 25 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynaklarını çok iyi koruyup, akılcı kullanması gerekmektedir.

63

1.300 Türkiye 1. Yerüstü suyundan tüketim miktarına göre sulama (% 82). yeraltı suyunda.735 Suriye 1. Yayın No: DPT: 2555.600 Kaynak: DPT. 64 . Türkiye’de 1990-2000 yıllarını kapsayan 11 yıllık dönemde çeşitli amaçlar için fiili su kullanımlarının gelişimi Tablo:IV1. Beş Yıllık Kalkınma Planı.500 75 6. Yayın No: DPT: 2555.2. Tablo IV. toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirlenmelere neden olduğu ve hızlı bir şekilde çevrenin tahribine yol açtığı bilinmektedir. Toplam Su Kullanımı (milyon m3) Endüstri Tüketilen (milyon m3) 3.T. 4. IV. VIII.900 29.600 22. Bazı Ülkeler ve Kıtaların Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Potansiyeli Kişi başına düşen su miktarı (yıl / m3 ) Irak 2.016 72 5.9 milyar m3’ ü yerüstü suyundan. Gerçekte sanayinin çevre üzerindeki olumsuz rolü belki diğer tüm faktörlerden çok daha fazladır. Türkiye’de Su Kirliliğine Etki Eden Sebepler Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar.2.1. VIII.000 31. 3. ÖİK:571.000 Güney Amerika Ortalaması 23. sanayi (% 24) şeklinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Şehirleşme .020 Lübnan 1. 1. 6 milyar m3 ’ ü ise yeraltı suyundan karşılanmaktadır. içme-kullanma (% 39). sulama (% 37).466 4. Türkiye’de 2000 Yılına Kadar Fiili Su Tüketiminin Gelişimi Su Kullanımı Sulama İçme-Kullanma % Tüketilen % Tüketilen (milyon m3) (milyon m3) 30.000 Afrika Ortalaması 7.’de verilmiştir. ÖİK:571. sanayi (% 8) şeklinde olan sıralama.1.kullanma (% 10). Sanayileşme.1.200 75 5.000 Dünya Ortalaması 7.443 3.000 Batı Avrupa Ortalaması 5. Bazı Ülkeler ve Kıtalar Ortalaması Ülkemizde yıllık yağış ortalaması 643 mm’dir.700 15 42. Ülkemizde özellikle sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su kirliliğine ve dolaylı olarak yine su kirliliğine bağlı. 2. Nüfus artışı.195 16 38.100 Yıl 1990 1992 1998 2000 % 11 11 10 10 Ülkemizde 1998 yılı itibariyle tüketilen 38.939 73 5. Bu da yılda ortalama 501 milyar m3 suya karşılık gelmektedir.400 15 Kaynak: DPT.600 22. içme.141 17 31.2. Zirai mücadele ilaçları (Pestisid) ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:IV.000 4.9 milyar m3 suyun 32. Beş Yıllık Kalkınma Planı.200 Asya Ortalaması 3.

DSİ Haritalı İstatistik Bülteni.Sınıf : Yüksek kaliteli su. Akarsuya verilen kirleticilerin seyreltilmesi ve taşıma üzerinde sonuç açısından önemli bir etken.Sınıf III. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre kıtaiçi yüzeysel su kategorisine göre akarsular. Sınıf IV.1. DSİ.1. 1999. Türkiye Akarsu Havzaları Haritası incelendiğinde. ülkemizin 26 Akarsu Havzasına ayrılmış olduğu görülecektir.T.3. IV.C.Sınıf II. : Az kirlenmiş su. Evsel. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Akarsu Kirlilik Sınıfları Sağlıklı temiz bir akarsuda bitki ve hayvan gelişimiyle ilgili olarak ekolojik bir denge bulunduğu bilinen bir gerçektir. DPT. Harita IV. 3. Yayın No: DPT:2555. ÖİK: 571. 4 ana sınıfa ayrılmıştır. Buna göre. akarsuyun debisidir. : Kirli su. 65 . VIII.2004. Kaynaklar 1. Yani bir akarsuyun debisi suyun kalitesi ve kirlilik toleransı açısından oldukça önemlidir. endüstriyel ve tarımsal kirlenme bu dengenin değişmesine neden olur. I. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ayrıca sanayileşme hareketleri ile şehirlere göç olayı da başlamış ve bu durum yine hızlı ve düzensiz kentleşmeye sebep olmuştur. Türkiye Akarsu Havzaları Haritası. : Çok kirlenmiş su olarak tanımlanmaktadır. 2.

Yeraltı suları toplam kaynakların küçük bir kısmını (% 8) oluştururken. sanayileşme. Alıcı ortamlara göre su kirliliği dörde ayrılır. SU KİRLİLİĞİ IV. Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğer faktörlerden çok daha fazladır.2. Diğer yandan.1. Ülkemizin su kaynağı potansiyelinin zamana ve yere göre dağılımı bütün alanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için büyük yatırımlar yapılmasını gerektirmektedir. Türkiye’de Su Kirliliğine Etki Eden Nedenler Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar. IV.6 milyar m3 ve 2000 yılında ise yaklaşık 45 milyar m3 su tüketilmiştir.2. Bu nedenlerle ülkemizin su kaynaklarının geliştirilip çok iyi korunması büyük önem taşımaktadır. 41 milyar m3’ünün yüzeyden sızmalar suretiyle yeraltı suyu rezervlerini beslediği. 2000’li yıllarda dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi. kimyasal gübrelerin bilinçsizce ve aşırı kullanımı da zaman içinde toprağı çoraklaştırmakta ve yine doğal çevrim ile gerek su kirlenmesi ve gerekse diğer etkileri ile olumsuzluklar yaratmaktadır. kapalı havzalardaki göllere boşalmak suretiyle akışa geçtiği kabul edilmektedir. 1990’da kişi başına kullanım 420 m3 olmuştur ve başlıca kullanım. sulama % 72 sanayi ve soğutma suyu olarak % 11 seviyesindedir. VIII. Ayrıca.2.T. Resmi tahminlere göre. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. komşu ülkelerden doğan akarsular ile yılda 7 milyar m3 suyun ülkemiz su potansiyeline dahil olduğu göz önünde bulundurulduğunda. 2. bu kaynakların geliştirilmesi sonucunda toplam su kaynaklarının yıllık ortalamasının % 47’si olan 110 milyar m3 kullanılabilir su elde edilmektedir. Ayrıca sanayileşme hareketleri ile kente göç olayı da başlamış ve bu durum yine hızlı ve düzensiz yapılaşmaya sebep olmaktadır. Beş Yıllık Kalkınma Planı verilerine göre. Zirai mücadele için kullanılan ilaçlamalarda havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika atıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonucunda su kaynaklarımız pestisidlerle kirlenmektedir. yurdumuzda da suya olan ihtiyacın artacağı hatta bazı bölgelerde aşırı su sıkıntısı çekileceği tahmin edilmektedir. 66 . Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su kirliliğine ve dolaylı olarak da yine su kirliliğine bağlı. genel kullanma suyu % 17. Türkiye’nin Su Potansiyeli ve Kaynakların Korunması Yurdumuzda yıllık ortalama 501 milyar m3 yağmur suyunun 274 milyar m3’ünün toprak ve su yüzeylerinden ve bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri döndüğü.1’de verilmektedir. toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirlenmelere neden olduğu ve doğa tahribine yol açtığı bilinmektedir.C.2. zirai mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. toplam yenilenebilir tatlı su potansiyelimiz brüt 243 milyar m3 olmaktadır. kentleşme. Türkiye’nin Su Kaynakları ve Kullanım Durumu ile ilgili bilgiler Şekil: IV. 1990 yılında 30. toplam su kullanımının % 17’sini oluşturmaktadır. nüfus artışı. 186 milyar m3’ünün ise çeşitli büyüklükteki akarsular aracılığıyla denizlere.

f. Akarsuya verilen kirleticilerin seyreltilmesi ve taşınımı üzerinde sonuç açısından oldukça önemlidir. Sınıf II: Az Kirlenmiş Su a. d. II ve III sınıfları için verilen kalite parametreleri bakımından daha düşük kalitedeki yüzeysel suları ifade eder. Sınıf I: Yüksek Kaliteli Su a.2. Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı. Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini. Sınıf III: Kirlenmiş Su Gıda. e. Sınıf IV: Çok Kirlenmiş Su Yukarıda I.C. : Çok kirlenmiş su. : Kirli su. Diğer amaçlar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. 67 . İleri veya uygun bir arıtma ile içme suyu temini. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre kıtaiçi yüzeysel su kategorisine giren akarsular 4 ana sınıfa ayrılmıştır. Akarsu Kirliliği Sağlıklı bir akarsuda ekolojik denge bulunmaktadır. Teknik Usuller Tebliği’nde verilecek olan sulama suyu kalite sınırlarını sağlamak şartıyla sulama suyu olarak.T. Alabalık üretimi. : Az kirlenmiş su. Rekreasyonel amaçlar. c. Rekreasyonel amaçlar (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil). b. Evsel ve endüstriyel kirlenme bu dengenin değişmesine neden olur. Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV : Yüksek kaliteli su. Sınıf I dışındaki diğer bütün kullanımlar. e. Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini. Alabalık dışında balık üretimi. tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç olmak üzere uygun arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanılır. c. Yukarıda belirtilen kalite sınıflarına karşılık gelen suların. Buna göre.3. d. b. aşağıdaki su ihtiyaçları için uygun olduğu kabul edilir.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Komşu Ülkelerden Gelen (7km3 ) Tüketilebilir 3km3 Yıllık Ortalama Yağış (501km3) Buharlaşma (274 km3) Yağıştan gelen akış (158km3) Yeraltı Suyu (41. Paris.1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Haritalı İstatistik Bülteni 1999 Verileri.1 Milyar m3) Kullanılabilir (95 Milyar m3) Kullanılabilir (11.5 Milyar m3) Kullanılabilir (3. 1992. Türkiye Çevre Politikaları. Türkiye’nin Su Kaynakları ve Kullanılabilir Durumu Kaynak: OECD.2. 68 . 2001.C.4 Milyar m3) Kullanılamaz (91.7 Milyar m3) Toplam Kullanılabilir Su Kaynakları (110 Milyar m3) Şekil IV.T.6 Milyar m3) Kullanılamaz (29.3 Milyar m3) Kullanılamaz (3.

5 30 6.5 5 >5 5.02 0. Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği.01 0.Krom (µg Cr+6/l) 20 50 >50 Ölçülemeyecek kadar az 8.3 0.T.5-8. KOI (mg/l) 25 50 70 >70 2. Emulsifiye yağ ve greş (mg/l) 0.05 9.5 6. Oksijen doygunluğu ( % ) 90 70 40 5.2 1 >1. Mangan (µg Mn/l) 100 500 3000 >3000 17. Florür (mg F-/l) 1000 1500 2000 >2000 13.16 0. c) pH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsatrasyonu 0.65 11.01 0.2. Metilen mavisi aktif maddeleri MBAS (mg/l) 0. 69 .5 7. Klorür iyonu ( mg Cl/l) 25 200 400b 6.1 >0. Bakır (µg Cu/l) 20 50 200 >200 6.Kadmiyum (µg Cd/l) 3 5 10 >10 3.5 1.C. Toplam çözünmüş madde (mg/l) 500 1500 5000 12.002 0.5 >0. Organik karbon (mg/l) 5 8 12 >12 4. Kurşun (µg Pb/l) 10 20 50 >50 4.5 >0.1 0.1 C) İnorganik Kirlenme Parametreleri 1. Ph I 25 6. Nikel (µg Ni/l) 20 50 200 >200 10. Toplam koliform( EMS/100 ml) 100 20000 100000 >100000 a) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir. Serbest Klor (µg Cl2/l) 10 10 50 >50 14.2/l) 8 6 3 4. e) Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 3000 µg/l’ye kadar düşürmek gerekebilir. Sülfür (µg S=/l) 2 2 10 >10 15.3 0. Nitrit azotu /mg NO2/l) 0.65 >5000 >300 >250 3. Sıcaklık 0C) 2.1 8. Sülfat iyonu (mg SO4/l) 200 200 400 7.3 1 >1 21. Sodyum (mg Na+1) 125 125 250 B) Organik Parametreler 1.01 0. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri Su Kalite Parametreleri A) Fiziksel ve İnorganik –Kimyasal Parametreler 1.9. Müneral yağlar ve türevleri ((mg/l) 0. Civa (µg Hg/l) 0. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:IV.02 0.0-9. BOI (mg/l) 4 8 20 >20 3. Selenyum (µg Se/l) 10 10 20 >20 19. Renk ( Pt-Co birimi) 5 50 300 13.0-9.5 Su Kalite Sınıfları II III 25 6.02 0. Toplam pestisit (mg/l) 0. Toplam fosfor (mg PO43/l) 0.5 9. Çinko (mg Zn/l) 200 500 2000 >2000 11. Baryum (µg Ba/l) 1000 2000 2000 >2000 20. Fenolik maddeler (uçucu) (mg/l) 0.1998 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete .1 0. Nitrat azotu (mg NO3/l) 5 10 20 10.2c 1c 2c 8.05 0. Radyoaktivite (pCi/l) >10 10 10 1 Alfa aktivitesi >100 100 100 10 Beta aktivitesi D) Bakteriyolojik Parametreler 1. Çözülmüş oksijen (mg 0. d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir.02 mg NH3-N/l değerini geçmemelidir. b) Klorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir. Amonyum azotu (mg NH4/1) 0.001 0. Fekol koliform ( EMS/100 ml) 10 200 2000 >2000 2.5 2 >2 2. Siyanür (toplam) (µg CN-/l) 10 50 100 >100 12. Arsenik (µg As/l) 20 50 100 >100 5. 4.1 >0. Kobalt (mg Co/l) 10 20 200 >200 9.9 IV >30 6.05 >20 >0. Alüminyum (µg Ag/l) 0. Bor (µg B/1) 1000e 1000 1000e >1000 18.5-8. Krom (toplam) (µg /Cr/l) 20 50 200 >200 7. Demir (µg Fe/l) 300 1000 5000 >5000 16.02 0. Toplam Kjeldahl azotu (mg/l) 0.1.0 dışında >3 40 >400 >400 >2 >0.

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde verilen A. Yukarıda belirtilen işlemler her kalite parametresi için ayrı bir harita çizilerek yapılır.T. C parametreleri gösterilmelidir. Fen Fakültesi-Çevre Bakanlığı ) 1992. Yüzeysel Sulardan Numune Alma Esasları ve Kalite Sınıflaması: Akarsuyun sınıfının belirlenmesi. kurum veya kuruluşlara yaptırılan ve 1994 yılı sonuna kadar çalışmaları tamamlanmış olan akarsu havzalarının kirlenme durumlarını inceleyen projeler hakkında aşağıda bazı bilgiler verilmektedir IV.Çevre Bakanlığı) 1992.1’de verilmektedir. b. B: Organik Parametreler.3.2. B.C. Su Kalitesi Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV : Yüksek Kaliteli Su : Az Kirlenmiş Su : Kirlenmiş Su : Çok Kirlenmiş Su Renk Mavi Yeşil Sarı Kırmızı Su kalite haritaları aşağıda verilen iki yöntemden birisi kullanılarak çizilir: a.1.Ü. C. 3.2. C: İnorganik Kirlenme Parametreleri. Su kaynakları havza boyutunda bir bütün oluşturduğundan.3. 2. Ülkemiz genel olarak 26 akarsu havzasına ayrılmış bulunmaktadır. 70 .Çevre Bakanlığı) 1992. Kızılırmak Havzasındaki Yüzeysel Suların Kirlenme Durumunun İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( A.2.2. A: Fiziksel ve İnorganik –Kimyasal Parametreler. çalışmalar havza temeline göre yapılmaktadır. D parametre gruplarıyla birlikte karakteristik değerler ve/veya romen rakamlarıyla kalite sınıfları gösterilmelidir. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri Tablo:IV. periyodik kontrol ya da herhangi bir kullanım amacına uygunluğunun değerlendirilmesi açısından alınan numunelerin analizi gereklidir. sağ sahilinde grup B. D grubu ise ayrı bir harita üzerinde gösterilir. Tamamlanmış olan Akarsu Havza Projeleri 1. Tüm akarsularımıza ait kalite gözlem verileri bulunmadığı için bu konuda Çevre Bakanlığı tarafından bazı üniversite . Nehrin mansabına bakılarak sol sahilinde grup A parametreleri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. Parametre gruplarına dayanan sınıflama sonuçları harita üzerinde gösterilmelidir. Su kalite sınıflarının renk kodlarıyla gösterimi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. Sakarya – Seyhan Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( DSİ Genel Müdürlüğü . D: Bakteriyolojik Parametreler. Antalya Havzasındaki Yüzeysel Sularda Kirlenmenin Tespiti ve Giderilmesi Projesi (Hacettepe Üniversitesi.

5.3. Manavgat ve Köprüçay havzaları komşu havzalarla hidrolojik açıdan doğrudan ilişkili değildirler. Köprüçay havzasında kirlenme. Kuzey Ege. buradan da Eğirdir Gölü ile 71 .3. Müdürlüğü.2. bu durumun gelecekte de korunabilmesi için ivedilikle alınması gereken önlemlerin başında. 6. Ancak.2. mansaptaki düzlükler dışında organik-inorganik kökenli değildir.2’de verilmektedir. kirliliğin çok düşük düzeyde kalmasını sağlamıştır. Taşkın yağışları ve uzun süre duran kar örtüsünün erimesiyle birlikte akarsuya taşınan partiküller akarsu kalitesinin membadan itibaren bozulmasına neden olmaktadır.1 ve Harita: IV. Antalya Havzasındaki Yüzeysel Sularda Kirlenmenin Tespiti ve Giderilmesi Projesi Türkiye’nin en önemli tarım. yüzey ve yeraltı sularının beslenme alanında yüzeylenen litolojik birimlerin gerek fiziksel gerekse kimyasal kirliliğe neden olacak mineralojik ve kimyasal yapıya sahip olmayan karbonat kayaçlarından oluşması.2. Manavgat Nehri Havzasının Su Kalite Haritaları. Antalya Traverten Platosu. nikel. Köprüçay Havzasının Su Kalite Haritaları. atıkların depolandığı alanların seçiminde mutlaka hidrojeolojik faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Aksu Çayı. Aksu Çayı ise kuzeyden Kovada Çayı kanalıyla Kovada Gölü. IV. su kalitesi çalışmalarından elde edilen sonuçlar aşağıda her havza için ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Köprüçay ve Manavgat nehri havzalarından oluşmaktadır. Su bölümü haritalarına Su Haritaları dosyasından ulaşabilirsiniz. Aksu Çayı havzası diğer havzalardan farklı bir özelliğe sahiptir.2. Memba kesiminde hakim olan ofiyolitli birimlerden oluşan demir. krom gibi ağır metallerce zengin birimlerden oluşmaktadır.C.T.3. Manavgat nehri havzasında gerek yüzey gerekse yeraltı sularında genelde kirlenme mevcut değildir.4’de verilmektedir. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita:IV.3. Havzanın memba kesimlerinde topografyanın yoğun olduğu yerleşime imkan vermeyecek derecede sarp olması. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita:IV.1.2. Proje alanında bulunan havzalardaki özel koşullar dikkate alınarak. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 4. Meriç ve Marmara Havzaları ) (Boğaziçi Üniversitesi . Genel olarak proje alanındaki su kaynakları bugün için kirli durumda değildirler.3. Akarsu kirliliği ile ilgili olarak ölçüm ve tespit çalışmaları tamamlanmış olan bazı akarsu havza projelerine ait bilgiler şöyle özetlenebilir. Su Havzalarının Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( Susurluk. Büyük Menderes Havzasında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzada Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi (DSİ Genel.Çevre Bakanlığı) 1992.2.3 ve Harita:IV.Çevre Bakanlığı)1994. Gediz –Yeşilırmak Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( DSİ Genel Müdürlüğü – Çevre Bakanlığı ) 1993. endüstri ve turizm merkezlerini kapsayan Antalya Havzası.

Sakarya–Seyhan Havzalarında Kirlenme İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi IV. Aksu Çayı Su Kalite Haritaları.C Grupları) Harita: IV. Harita incelendiğinde yan kollardan akarsuya büyük ölçüde kirlilik yükü geldiği görülmektedir.’da verilmektedir.2.2.3. tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin olumsuz etkileri görülmektedir. Kızılırmak.11’de.10’da verilmektedir.2.3.2. Aynı zamanda yurdumuz topraklarında doğup.3. Porsuk Çayı Su Kalite Haritası (A. Gediz. Karadeniz.3. Akarçay ve Konya kapalı havzaları ile çevrilidir. Karstik ortamda yeraltı suyu akımının gözenekler yerine geniş boşluklar. Porsuk Çayı Su Kalite Haritası (D Grubu).2.2. maden yataklarının. Travertenin hidrojeolojik yapısı nedeniyle kalitede hızla düşüş meydana gelmektedir. Susurluk.2. Harita incelendiğinde Seyhan Havzası’nda yerleşim yerlerinin.C Grupları) Harita: IV.12’de verilmektedir.3. 72 Durumlarının .3.3.3. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita: IV. Sakarya Havzası: Türkiye’nin önemli akarsu havzalarından biri olan Sakarya Havzası.14’de verilmektedir.1. ve Harita: IV.B. “Sakarya Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu) Harita: IV. Sivas.2.2.B.2. Sakarya Havzası Su Kalite Haritası (A.’de verilmektedir. Kızılırmak Havzasındaki Yüzeysel Suların Kirlenme Durumunun İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi Sulanabilir nitelikte topraklarımızın % 45’inin bulunduğu İç Anadolu Bölgesi’nin önemli akarsuyu Kızılırmak’tır. Karadeniz’e dökülen en uzun akarsu olan Kızılırmak. IV.2.9’da. erime kanalları ve mağaralarda meydana gelmesi nedeniyle kirli suyun doğal ortamda filtrelenmesi de söz konusu olamamaktadır.3. Harita:IV. Harita:IV. Traverten ileri derecede karstlaşmıştır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ilişkilidir. Bunun sonucunda atmosferik su veya yüzey suyu kalitesinde değişime neden olabilecek kirleticiler çok hızlı bir şekilde yer altı suyuna iletilebilmektedir. Bu kirlilik yükü evsel atıkların yanı sıra endüstriyel atıklardan da kaynaklanmaktadır. Hafik’ten sonra sulama suyu olarak bile kullanılamamaktadır. Havzada yer alan yan derelerin katışmasıyla ana kolda zaman zaman iyileşmeler de olmaktadır. IV.5.3.2.3.C.3. Antalya Traverten Platosu Su Kalite Haritaları.C Grupları). kaynağında yumuşak ve içilebilir özelliklere sahip olmasına karşın. Kullanıldığında ise belirgin zararlar görülmektedir. Antalya Traverten Platosu’nda su kaynakları daha çok yeraltı suyundan oluşmaktadır.2. Endüstrinin bulunmadığı havzada kirlenme bugün düşük düzeyde olup bir tehlike oluşturmamaktadır.2. Seyhan Havzası Seyhan Havzası Adana ve Kayseri illeri sınırlarını içine almaktadır. Harita: 2.3.B.6. Kahramanmaraş ve Niğde illerinin çok küçük bir bölümü de havza içine girmektedir.2.8.2.3.3.2.7 ve Harita: IV. niteliği uygun olamayan güney kollarının da karışmasıyla bileşimi büyük ölçüde değişmekte. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita: IV. özellikle Zara’dan sonra su yatağının jipsli ve tuzlu araziye girmesi.T. Marmara.3.3. B. IV. Seyhan Havzası Su Kalite Haritası (A.2.13’de Seyhan Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu).2.

Edirne çıkışı istasyonunda yapılan ölçümlere göre. IV. Çorlu Deresinin olağanüstü kirli olduğu görülür (Sınıf IV).2.2. Bundan dolayı.1.4. Meriç Nehri. amonyak azotu. Susurluk. IV. Hayrabolu ve Çorlu dereleridir. Yukarıda adı geçen havzalardaki kirletici kaynaklar endüstri. nehrin bir kesimi SKKY standartlarına göre Sınıf IV kategorisinde yer almaktadır. Meriç Havzası Bulgaristan’dan doğan Meriç Nehri’nin 211 km’lik bölümü ülkemiz topraklarından akmaktadır. Ancak. 73 .2. Çevre Bakanlığı bu projeyi Meriç.3.1. yani kirlenmenin çok daha az olduğunu göstermektedir. nüfus ve tarım olmak üzere üç grupta ele alınmıştır. Meriç ve kolları vasıtasıyla Ege Denizi’ne boşalan alanı kapsar.2.3. daha sonra bölgede faaliyet gösteren birçok endüstrinin de deşarjlarını toplayarak endişe verici bir kirlenme karakteri göstermektedir.4. Marmara ve Kuzey Ege Havzaları) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunabilmesi ve faydalı kullanımların tespiti açısından problemlerin havza bazında ele alınması gereklidir. Marmara ve Kuzey Ege gibi dört büyük havzayı kapsayacak şekilde Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsüne vermiştir. Lüleburgaz.4. Bu durum. DSİ Gözlem Raporları incelendiğinde.1.T. Ergene Nehri Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren endüstrilerin büyük çoğunluğunun atıksuları Ergene Nehri’nin bir kolu olan Çorlu Deresine deşarj edilmektedir. Diğer taraftan Uzunköprü istasyonundaki göreceli düşük değerler Çerkezköy-Uzunköprü arasında Ergene Nehri’nin özümleme kapasitesinin hala varolduğunun bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Ergene Havzasında yer alan Trakya Bölgesi’nin bu önemli nehri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre Sınıf IV kategorisine girmektedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV.2. a. b. fosfat ve çözünmüş oksijen değerlerinin Çorlu deresindekilere kıyasla daha düşük. Çerkezköy çıkışındaki Çorlu Deresinde yapılan örneklemeler sonucu.C. Su Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi (Meriç. Çerkezköy sanayinin Havza’daki kirlenme profilini tek başına yönlendirdiğini göstermektedir. Yine Ergene Nehri üzerindeki Uzunköprü istasyon verileri ise BOİ5. İnece. Meriç Nehri Ergene Nehri’nin kavuşma noktasının kuzeyinde Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile Edirne’nin evsel atıksularını içine alan Meriç Nehri.2.3. Endüstrilerden Kaynaklanan Kirlenme ve Kirlenme Yükleri Meriç Havzasını Ergene Nehrine deşarj esasına göre 2 bölümde incelemek mümkündür. Meriç Havzası. Şeytan. Ergene Nehrini de kendisine katar. Meriç-Ergene sisteminin yan kolları Süloğlu. Susurluk.

Toprağa düşen ilaç toprak tipi. krom.4. IV. 3. Bu çayın kalitesi III.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. çözünebilirlik. havzadaki su kaynaklarının gübre kullanımından kaynaklanan ötrofikasyon kirlenmesine maruz kalmaları doğaldır. Bor. Tarım sektöründe toprağın verimini artırmak amacıyla uygulanan tabii ve sentetik gübreler de yüzey sularında ötrofikasyona neden olmaktadır.1. sınıf olmasına rağmen. Simav Çayı. kurşun.2. hem organik hem de ağır metal açısından aşırı derecede kirlenmektedir. Türkiye’de pestisid kalıntı analiz yöntemleri maalesef henüz standartlaştırılmamış olduğundan ve yetkili kurumlardan Meriç Havzası topraklarında uygulanan pestisid türleri ve tüketim miktarları ile ilgili hemen hemen hiçbir bilgi edinilmediğinden havzadaki su kaynaklarına taşınan pestisid kalıntıları ve yükleri hesaplanamamıştır. arsenik.2. Mustafa Kemal Paşa Çayı. Susurluk Havzası Susurluk Havzası Güney Marmara Bölgesi’nin üç önemli akarsuyunu. Nilüfer Çayı’nın diğer bir kolu olan Soğanlıdere ve Ayvalı Dereleri’nin su kalitesi SKKY’ne göre IV. Orhaneli Çayı organik açıdan II.2. bölgedeki sanayi tesislerinin atıklarıyla kirlenmektedir.2. bu akarsuların drenaj alanlarını ve Manyas ve Apolyont (Uluabat) Gölleri’ni içermektedir. Susurluk Havzası’nda yer alan çaylar ve kirlilik durumları aşağıdaki gibidir: Susurluk Havzası’nda yer alan Nilüfer Çayı.Kimyasal ve tabii gübre kullanımı. Tarımsal mücadele ilaçlarının başında yer alan pestisitler ya doğrudan doğruya toprak yüzeyine ve içine ya da bitki veya tohum üzerine uygulanırlar. 1. Su kirliliği yönünden toprak erozyonunun önemi.C.4. Pestisit tüketimi olmak üzere üç ana kaynak çerçevesinde incelenebilir. Sınıf olduğunu göstermektedir. 74 . 2. kalıcılık ve iklim faktörlerine bağlı olarak zaman içinde hareket ederek yüzey ve yeraltı sularına sürüklenir. Sınıf arasında değişmektedir.2. tarım arazilerindeki fosforun sedimentler vasıtasıyla yüzey sularına taşınarak ötrofikasyona neden olmasıdır.Erozyon. ve IV.3. çinko ve nitrit azotu konsantrasyonları bu çayın IV. Meriç havzasında yaşayan faal nüfusun önemli bir kesimi tarım sektöründe çalıştığından. BalıkesirSEKA Paşaköy Kağıt Fabrikası atıksularını ve Şeker Fabrikası atıksularını almaktadır.2. bor ve askıda katı madde açısından IV. Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirlenme Su kaynaklarında tarımsal faaliyetler sonucu oluşan kirlenme. Bigadiç Boraks Maden İşletmelerinin bor yüklü atıksularını. Bitki yüzeyine püskürtülen veya dökülen ilacın önemli bir bölümü toprağa düşer. Sınıf’tır.3. Sınıf kalitede gözükmektedir.

IV. Marmara Havzası Marmara Havzası Marmara Bölgesi’nin Meriç.1. Sınıf.2.4. Havran ve Akçin Çayları ile Burhaniye ve Güzelhisar Dereleri bu havzada bulunmaktadır. pH ve toplam çözünmüş madde değerleri 1. çözünmüş oksijen. Kuzey Ege Havzası Bakırçay. 1987 yılında Yağcılar Deresi Sevişler Barajı istasyonunda yapılan ölçümler ortalamasına göre nehrin su kalitesinin o yıl sıcaklık.Sınıf olmasına rağmen. çözünmüş oksijen.T.2. Havzadaki akarsular DSİ Genel Müdürlüğü’ne ait ölçüm istasyonlarındaki ölçüm ve örnekleme çalışmaları ile periyodik olarak izlenmektedir. klor değerleri her iki yılda da II. IV. DSİ Gözlem Raporları incelendiğinde. Buna karşılık Nitrit azotu ve pH değerleri ise 3. Sınıf olarak kalmıştır. BOİ5 . toplam çözünmüş maddeye ve toplam koliye göre 2. Gediz ve Yeşilırmak Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi IV. sülfat. endüstriyel ve tarımsal atıksularını toplayıp uzaklaştıran bir su ağıdır.3.4. bor ve arsenik konsantrasyonu açısından tarımsal sulama ve içme suyu temini yönünden oldukça sakıncalı olduğunu göstermekte ve suyun kalitesinin IV. Karamenderes.C. ana kolları Deliniş Çayı. çözünmüş oksijen.3. 1989 yılında ise sıcaklık. Kurşun ve Antimon Tesislerinin atıksularını.2. Kocaçay. amonyak azotu.3. Sınıfa düşmesine neden olmaktadır.5. sülfat. Sınıf olarak değişmemiştir. nitrit azotu ve klorüre göre 2. sülfat. 1987 yılında Büyükçekmece Gölü yağ fabrikası önü istasyonunda yapılan ölçümler ortalamasına göre su kalitesinin o yıl sıcaklık.Sınıf kriterlerini sağlamıştır. sülfat. Türker İzabe ve Rafineri Sanayi tesislerinin kurşun ve çinko içeren atıksularını almaktadır. Sınıf. toplam çözünmüş maddeye göre 1. Sınıf olduğu göze çarpar. 1988 yılındaki ölçümlerde sıcaklık. DSİ gözlem Raporları incelendiğinde. Sınıf.5. Bayramoğlu. pH ve nitrata göre 1.3.2. nitrit azotu ve klorüre göre 3. Sınıf olduğu göze çarpar.2. klor. nitrit azotu değerinin değişmemiş. çözünmüş oksijen. Nitrit azotu değerleri ise üç yıl için 3. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Emet Çayı kalitesi genelde II.3. pH.Sınıf olarak tespit edilmiştir. nitrat azotu.4. 1988 ve 1989 yılındaki ölçümlerde sıcaklık. çözünmüş oksijen. Kuzey Ege Havzası’nda yer alan Soma Linyit İşletmeleri ve Soma Termik Santrali havzanın kirletici kaynaklarını oluşturmaktadır.2. 75 . sülfat.2. pH. sınıf olarak ve klor değerler 2. Gediz Nehrinin uzunluğu 276 km olup. Madra. Sınıf kriterlerini sağlamıştır. amonyak azotu. Gediz Havzası Gediz Havza’sı Batı Anadolu’da Ege Denizi ile Küçükmenderes ve Bakırçay havzalarının arasındadır. Susurluk ve Sakarya Havzası’na giren kısımlarının dışında kalan büyük bir kesiminden oluşmuştur. Susurluk Havzası Güney Marmara Bölgesi’nin tüm evsel. IV. toplam çözünmüş madde ve amonyak azotu 1.2.

B. Harita:IV. Gediz Havzasında sayıları 47’yi bulan kalite gözlem istasyonlarında. Bakteriyolojik parametreleri kapsayan harita (D Grubu) incelendiğinde. Orta Anadolu’nun kuzeydoğusunu kapsar ve Karadeniz sahil sıra dağlarının (Canik Dağlarının) hemen arkasındaki bölge olup.2. Harita:IV. toplanan veriler değerlendirildikten sonra kirlilik haritaları hazırlanmıştır (DSİ Ekim 1993). B. B. Yeşilırmak Havzası Yeşilırmak havzası. bazı yörelerinde 4. Alaşehir Çayı (2. C Grupları). Bu çayın Gediz Nehri’ne karışmasıyla suyun kirliliği daha da artmaktadır.2.3. Manisa yakınlarında Gediz nehrinin önemli yan kollarından biri olan Nif Çayı katılır. Havza alanı 36. Nif Çayı. Tersakan ve Kelkit Çayı. doğubatı yönünde uzanan dağlar arasından akarak dar bir boğaz ile Çarşamba Ovasına açılır ve geniş bir delta çizerek Çaltı Burnu’ndan Karadeniz’e dökülür. Demirköprü baraj gölünü besleyen Demirci. Nif Çayı özellikle Kemalpaşa ilçesindeki yoğun ve çeşitli endüstriyel faaliyetler ve ilçenin evsel atıkları nedeniyle oldukça kirli durumdadır (4.2. Sınıf kaliteye sahip olduğu görülmektedir. A. Grubu). Sınıf. 37 adedi akarsuda. Sınıf). Foça yakınlarında denize ulaşan Gediz Nehri’nin drenaj alanı 16775 km2’dir.5. Yeşilırmak Nehri ile kollarını oluşturan Çekerek. Gediz Havzası’ndaki en önemli göller Marmara Gölü ile Demirköprü baraj gölüdür.114 km2’dir. Selendi ve Gediz Çaylarındaki suyun evsel ve tarımsal atıklar nedeniyle 3. Yeşilırmak Havzası Su Kalite Haritası (A. güney kısmı Orta Anadolu yaylalarının bir devamıdır. Demirci Çayı. nehrin ana kolundaki suyun genelde IV.3. Bundan başka Yeşilırmak deltasındaki bataklıklarda Kocagöl. Bu havzada yer alan Ladik Gölü’nün fazla suları. Tersakan Çayı’na akmaktadır. Pb ve bor değerlerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır.Ekim 1993).18’de verilmiştir. Yöredeki maden yatakları nedeniyle Hg. C.15’da.C. Sınıf su) dışında havzanın genelinin 2.3. Sınıf olduğu görülmektedir Ayrıca bölgede bulunan jeotermal sularında pH’ı etkileyen faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. su kalitesi izleme çalışmaları yapılmış olup. Yeşilırmak havzasında. toplam veriler değerlendirilerek kirlilik haritaları hazırlanmıştır (DSİ.3. IV. Bu da havzadaki yerleşim birimlerinin atıklarının nehre doğrudan verilmesinden kaynaklanmaktadır. Yeşilırmak Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu). Deliniş.2. Gediz Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu).2. Kargılı Gölü ve Samanlık Gölü yer almaktadır. ve 3.2. Grubu parametreleri içeren harita incelendiğinde. Gediz Havzası Su Kalite Haritası (A. su kalitesi izleme çalışmaları yapılmış. Alaşehir Çayı ve Kumçay’dır. Harita:IV. C.16 ’de verilmiştir. Tabak çayı gibi kaliteli kolların eklenmesi bile zaten bütün parametre grupları açısından 4. olumlu yönde etkileyememektedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Selendi Çayı.3.T.2. Harita:IV. 4 adedi de yer altı suyunda olmak üzere toplam 41 tane kalite gözlem istasyonunda. Dumanlı Gölü.17’de. Sınıf olan ana kolun kalitesini. 76 .Sınıf.

B grubu yönünden II. havza bütününde kirlilik haritaları hazırlanmıştır (DSİ. Sınıf su özelliği taşımasına neden olmaktadır. Batı Anadolu’da yer almaktadır. bölgedeki pek çok yerleşim birimlerinin atıklarının doğrudan nehire verilmesi nedeniyle. süt fabrikası ve evsel atıklar bu kirliliğin kaynağını oluşturmaktadır. Honaz Dağı eteklerinden Aksu Çayı’nı. B ve C grubu parametreleri açısından suyun IV. Sınıftır. A grubu parametreleri açısından IV. endüstriyel atıklardan ve tarımsal kirleticilerden kaynaklanmaktadır. Havzada yer alan yan derelerin akarsuya karışmasıyla ana kolda zaman zaman iyileşmeler de görülmektedir. 24. İki büyük koldan oluşan nehir. Kuzey Marmara Havzası. A grubu parametreleri açısından IV. Menteşe yöresinden Akçay ve Çine Çayı’nı alarak batıya doğru akar. Harita incelendiğinde. Sınıf su niteliğinde görülmektedir (yöredeki yoğun sulama ve endüstriyel faaliyetler nedeniyle). ve IV. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Harita incelendiğinde. Bu kirlilik yükü evsel atıkların yanında. Aralık-1994). Toplanan su kalitesi verileri değerlendirildikten sonra. 77 . Sınıf su niteliği taşıdığı görülmektedir. Bafa Gölü’nün batısından denize dökülür. dir.Sınıf. yörede yapılan yoğun tarım nedeniyle. Büyük Menderes Havzası Su Kalite Haritası Harita:IV. Özellikle plansız yapılaşma gösteren ve altyapıdan yoksun sanayi kuruluşları pek çok yörede suyun IV. Sınıf.3.873 km2’lik bir alanın sularını toplayarak Ege Denizine boşaltır. Bafa Gölü ve bazı yeraltı suyu kuyularından iki yıl süresince. Sınıf. Bir başka önemli kolu olan Çorum Çayı’nda da benzer özellikler (III. Ergene Nehri Kirlilik Araştırması Projesi Ergene Havzası Trakya’nın ortasında. şeker fabrikası.2. Yeşilırmağın membağından itibaren Almus Baraj girişi örnekleme noktasındaki değerlere bakıldığında.19’da verilmektedir.3. su kalitesi izleme çalışmaları yapılmıştır. Sınıf su niteliği taşımaktadır.2. İçbatı Anadolu’dadır. akarsuya yan kollardan büyük ölçüde kirlilik yükü geldiği görülmektedir. Daha sonraki örnekleme noktalarının çoğunda su. Sınıf su niteliği göstermektedir.3. Sulucak Dere ve Çorlu Suyu’dur. Lüleburgaz Deresi. Meriç Havzası ve Bulgaristan ile çevrilidir. ve IV. ve IV. A grubu parametreler yönünden IV. Koca Dere. Sınıf) gözlenmektedir. Yeşilırmağın önemli kollarından biri olan Çekerek Irmağı.C. et kombinası.2.7. D grubu açısından incelendiğinde. IV. Banaz Çayı (üçüncü kol) ile birleştiği kısmında Adıgüzel Baraj Gölü yer almaktadır. Yörede bulunan linyit işletmeleri. Büyük Menderes Havzasında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzada Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi Büyük Menderes Nehir Havzası.Sınıf.6. C grubu yönünden ise III. Süloğlu Deresi. Büyük Menderes Nehri 584 km uzunluğunda olup. Türkiye’nin güneybatısında. Başlıca kaynak kolları.2.2. Bu önemli havzanın can damarı olan Ergene Nehrinin uzunluğu 194 km. Yeşilırmağın ikinci önemli kolu olan Tersakan Çayında ise A.T. Akar Dere. III.Büyük Menderes nehri kolları. Yan kolları Kırkkavak Deresi. IV. B ve C grubu parametreleri açısından da III. B ve C grubu açısından ise III. Hayrabolu Deresi. Şeytan Dere.

batıda Meriç Nehrine açılmaktadır. Ergene havzasının doğu. Gerek yöre halkından gelen şikayetler.batı uzunluğu 160 km. Toplanan veriler bilgisayarda istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde” öngörülen kalite sınıfları esas alınarak kirlilik haritaları çıkarılmıştır. Havzanın en önemli su kaynakları Ergene Nehri ile nehri besleyen yan kollar ve havzadaki yer altı suyu kaynaklarıdır. Ergene Nehri ve yan kolu olan Çorlu Suyu’nun su kalitesinin değişik parametre grupları (A. Ergene havzası. gerekse uluslararası su niteliğinde olan Meriç Nehri’nin önemli bir kolu olması nedeniyle söz konusu nehirdeki kirlenmenin boyutlarını verilere dayanarak ortaya koymak ve alınabilecek önlemleri belirlemek amacıyla “Ergene Havzasında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Projesi” hazırlanmıştır. kuzey doğusunda 800 m civarında Yıldız Dağları. kayalıklar. Havzanın en yüksek yeri Yıldız Dağlarındaki 1 031 m yüksekliğe sahip Mahya Dağı’dır. diğer kısımlarda 200-250 m yüksekliğe sahip tepeliklerle çevrili olup. Denetleme mekanizmasının yeterli olmayışı kirlenme boyutlarını da artırmaktadır. 45 km’lik kısmının ıslahı akış aşağısından başlanarak tamamlanmıştır. Bu çalışmada Ergene Nehri ve yan kolu olan Çorlu Suyu üzerinde toplam 7 örnekleme noktasında 1981’den bu yana izlenmekte olan su kaynakları fiziksel ve kimyasal parametreler açısından incelenmiştir.C) açısından genelde “çok kirli su” niteliğinde olduğu saptanmıştır. Ergene Nehri 260 m yükseklikteki Yıldız Dağlarındaki Ergene kaynağından doğup 7 m kotlarında Meriç Nehri’ne dökülür.T. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak kirlilik konsantrasyonları nehirde artmaktadır. Ergene Nehri Meriç havzasının en önemli ve en sorunlu akarsularından biri olup son yıllardaki yoğun kirlenme nedeniyle sürekli gündeme gelmektedir.B. kuzeyden Yıldız Dağları ile çevrili olan havzanın yaklaşık % 73’ünü tarıma elverişli topraklar oluşturmakta ve geri kalan % 27’sini ormanlar. Güneyden Işıklı ve Koru dağları. 1981.C. sanayi alanları ve göl yüzeyleri teşkil etmektedir. fundalıklar. Diğer taraftan havzada çeltik ve ayçiçeği ekimi yapılmakta. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Uzunköprü ilçesinin 40 km güneybatısında Meriç Nehrine ulaşan Ergene Nehrinin su toplama havzası drenaj alanı 10 730 km2 dir. Havza coğrafi yapısı bakımından denize kapalı bir iç havza şeklindedir. Ergene ovaları taşkına maruz kaldığından 120 km’lik yatak ıslahı yapılması planlanmış olup. Ayrıca havzanın su ihtiyacı Kuzey Marmara havzasında yeralan Yıldız Dağlarındaki dereler üzerine yapılacak barajlardan pompaj ve tünellerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Havzada doğal göl bulunmamaktadır. kuzey.1995 yıllarındaki endüstri ve nüfustaki artışa paralel olarak kirliliğin arttığı tespit edilmiştir. yerleşim yerleri.güney genişliği 140 km dir. çeltik tarlalarına verilen gübre ve tarım ilaçları sulama suyu ile birlikte Ergene nehrine ulaştığı göz önüne 78 . Yan derelerin hemen hemen tamamında yapılan projelerle taşkın ve drenaj sorunları ortadan kaldırılmıştır. Ergene havzasındaki çok yoğun endüstriyel faaliyetler ile yoğun olarak yapılan tarımsal faaliyetlerin su kirlenmesine neden olduğu gözlenmiştir.

IV. konfeksiyon. ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler hızla Havza’da yeni endüstri tesislerinin kurulmasına izin verilmemesi. deri.C. Türkiye’nin önemli havzalarından biri olan Gediz Havzası. Yerleşim birimleri arıtma tesislerinin ayrı olarak planlanıp. Gediz Havzası bulunduğu konum gereği hızla sanayileşen bir bölgedir. Havza genelinde tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle önemli miktarda diğer bölgelerimizden göç almış ve bu etmenlerden dolayı doğal kaynakları kirlenmiştir. gerekli önlemlerin alınmaması sonucu bir çok bölgede yoğun kirlilikler yaşanmaktadır.T. çünkü kullanılan sızdırmalı fosseptik uygulaması yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Ülkemizin önemli nehir havzalarından biri olan Gediz Havzası tarih ve kültürel zenginliklere bağlı olarak. Bölgede ihtisas ve organize sanayi bölgeleri teşvik edilmelidir. sularını Gediz ve kolları vasıtasıyla Ege denizine boşaltan Ege. Gediz Nehir havzası için yapılan bu proje çalışmasında kirliliğin boyutları irdelenerek yapılacak çalışmalar belirlenmiştir.3.2. Susurluk ve Küçük Menderes havzaları arasındaki drenaj alanı 16775 km2 sahayı kapsamaktadır. metal sanayi vb. Sanayi bölgelerinde bulunan arıtma tesislerinin veriminin maksimum olması için sanayi bölgesi içerisinde bulunan tesislerin gerekirse atık sularını ön arıtıma tabi tutmalıdır. işletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Gediz Nehri’nde önemli miktarda kirlilik meydana gelmektedir. tarımsal ve endüstriyel faaliyetler açısından önem arz etmektedir. mevcut tesislerin atıkları arıtılmadan akarsulara verilmesi önlenmeli ve arıtma tesislerinin verimli ve sürekli olarak işletilmesi sağlanmalıdır. Gediz Nehri Havzası Su Kaynakları Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Pilot Projesi Gediz Havzası Türkiye’nin batısında Ege bölgesinde yer alan. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI alınmalı ve denetim mekanizması gerçekleştirilmelidir. hem su kullanımı hem de atık suların deşarjı noktasında artırmıştır. verimli tarım arazilerinin elden çıkarılmaması. Havza’da meydana gelen su kirliliği sonuçta tarımsal üretimde verim kaybına neden olmakta bunun yanında son derece tehlikeli olan ağır metal kirlilikleri oluşmaktadır.Manisa. Havzada bulunan sanayi bölgelerinin tamamının mutlak surette arıtma tesislerinin yapılıp sağlıklı bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. yörede hızla gelişen sektörlerdir. bilinçsiz tarımsal faaliyetler hava.8.Menemen hattı boyunca hızlı sanayileşmenin getirdiği nüfus yoğunluğu Gediz Nehri’ne duyulan ihtiyacı. Kimya. Gediz Havzası’nda tarımsal faaliyetlerin genel olarak sulu tarıma dayanması ve özellikle sulu tarımın yoğun olarak yapıldığı Alaşehir. tarım ve sanayi merkezi olmuştur. Bu sektörlerin hızla gelişmesi ile beraber. 79 . tarımsal endüstri. toprak ve sularda önemli kirlilik unsurları oluşturmaktadır. Havza genelinde plansız sanayileşme. Ayrıca mevcut yerleşim birimlerinin kanalizasyon şebekeleri tamamlanmalıdır. Sanayi bölgesi dışındaki kuruluşların arıtma tesisleri yapılmalı ve işletilmesi sağlanmalıdır.2.

gölet ve baraj rezervuarlarının en önemli tehdit unsuru olan ötrofikasyon olayının kontrolü için azot ve fosfor sınıflandırılması getirilmektedir.1998 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete.C. gölet ve baraj rezervuarlarının kalite özellikleri ve sınıflandırılması SKKY’nin “Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması” konusunda açıklanan şekilde Tablo: IV. Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin Ötrofikasyon Kontrolü İçin Sınır Değerleri Kullanım Alanı İstenen Özellikler PH KOI (mg/l) CO (mg/l) AKM (mg/l) Toplam Koliform Sayısı (EMS)/100 ml Toplam Azot (mg/l) Toplam Fosfor (mg/l) Doğal Koruma Alanı ve Rekreasyon Çeşitli Kullanımlar için (doğal olarak tuzlu.2.2.2.2.5 5 1000 0. IV. Göller. gölün asimilasyon kapasitesinin önemi çok büyüktür. fosfor ve azot konsantrasyonlarının ve üretimin düşük olduğu göllere “oligotrofik”. bu iki sınır durum arasındaki göllere ise “mezotrofik” adı verilir. gübreleme. bölgedeki termal su kaynakları tarımsal amaçlı kullanılmamalı ve reenjeksiyon ile oluşan termal sular tekrar geri verilmelidir. Azot ve fosfor konsantrasyonlarının belirli sınırların üzerine çıkması sonucunda hızlandığı göllere “ötrofik”.5-8. Tüm yer altı suları kullanım iznine tabi tutulmalı. Göl kirliliği ile ilgili olarak ölçüm ve tespit çalışmaları tamamlanmış olan bazı projelere ait örnekler aşağıda verilmektedir. Göletler.2. ilaç ve sulama sistemlerine dair bilgiler aktarılmalıdır. tarımsal drenaj suları ve bazı endüstriyel atıksuların gölde beslenmeyi artırarak fotosentezle aşırı alg üremesine ve organik madde miktarının artmasına neden olmasından dolayı birtakım kimyasal değişiklikler meydana gelir.5 3 7.5 8 5 15 1000 1 0. Sudaki azot ve fosfor konsantrasyonlarına göre göller 3 sınıfa ayrılır. Tarım faaliyetlerini yönlendirmek amacı ile eğitim verilmeli ve havzaya uygun gübre. acı ve sodalı göller dahil) 6. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Gediz havzası ülkemizde en yüksek tarımsal teknolojilerin uygulandığı ve buna bağlı olarak yüksek verimliliklere ulaşıldığı bir bölgedir. Fakat bilerek yada bilmeyerek aşırı gübre ve pestisid kullanımı bölgesel olarak suların kirlenmesine neden olmaktadır. Aşırı sulama ile erozyondan dolayı yüzeysel kaynaklarda kirlilik gözlenmektedir. sulama. Yine SKKY’ne göre “ Göl Sularına Ait Alıcı Ortam Standartları” ile ilgili Tablo: IV.1 0.4.9. göllerde fosforca zengin olan evsel atıksular.T. 80 .1 gereğince yapılır. ilaçlama ve tarımsal mekanizasyon istenen verimi sunmaktadır. Kullanılan iyi nitelikli tohum. Çeşitli amaçlarla kullanılan göl. Tablo: IV.2’de.005 6-10. göl. 4. Göl Kirliliği Bir gölün anaerobik hale geçmesinde.1 Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. İkincil kirlenme adı da verilen ötrofikasyon ise.

Salda ve Kovada milli park özelliğini korumakta. yaban hayatı Su ürünleri. Göller Bölgesi Projesi Çevre Bakanlığı’nca MİMKO Tic.. Keçiborlu Kükürt Fabrikası. Hotamış. Organize Sanayi Sitesi Küçük turistik tesisler Eğirdir Burdur Oligotrofik Mezotrofik Salda Oligotrofik Milli Park. Morelle Golden AŞ. rekreasyon. balıkçılık. düzensiz kamış hasadı Sanayi (sınırsız olarak Sodyum Sülfat üretimi) Eber Ötrofik Sulama. Tarım alanları. IV.yaban hayatı Kovada Oligotrofik Tarımsal alanlar Akşehir Mezotrofik Akşehir kanalizasyonu Arıtma Te. su ürünleri. tarım alanları Burdur kanalizasyonu ve bağlı San. su ürünleri.2. Bataklık 81 . rekreasyon. Konya Kapalı Havzası ve Tuz Gölü Havzası Projesi Konya Kapalı ve Tuz Gölü Havzalarında çok sayıda su kaynağı bulunmaktadır.T. Bu göllerden bazıları (Beyşehir.4. Şeker Fabrikası. Burdur) içmeye. (EBK. Karamık ve Eber göllerinde kamış üretimi bölge halkının önemli bir gelir kaynağıdır. kullanmaya ve tarımsal sulamaya uygun değildir.2.). su ürünleri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. rekreasyon. Göller Bölgesi Projesinde Yer Alan Göllerin Kullanım Maksatları. hidroelektrik. TSEK vb).’ye 1992 yılında hazırlatılan Göller Bölgesi Projesi Beyşehir Gölü’nden Acıgöl’e kadar 9 gölü kapsamaktadır. küçük yerleşim merkezleri. Göller Bölgesi Projesi’nde Yer alan Göllerin kullanım Maksatları Kirletici Kaynaklar ve Göllerin Trofik Seviyeleri Tablo:IV.2.2. yaban hayatı Acıgöl - Sodyum sülfat üretimi Kaynak: Göller Bölgesi Projesi. sulama.3’de verilmektedir. rekreasyon. Tuz.4. Acıgöl ise madensel tuz üretimine imkan vermektedir. su ürünleri.3. düzensiz kamış hasadı Afyon kanalizasyonu ve bağlı San. göl olarak da en önemlileri. A. küçük turistik tesisler Yerleşim merkezleri. yaban hayatı Karamık Ötrofik Saz ve kamış üretimi. diğer yerleşim merkezleri. doğal park. rekreasyon. yaban hayatı İçmesuyu. (EBK. Eğirdir) çok temiz içme suyu niteliğinde olmasına mukabil diğer bir kısmı (Akşehir. Çarşamba Çayı. saz ve kamış üretimi. balıkçılık.C. su ürünleri. TSEK vb. yaban hayatı İçmesuyu. su ürünleri.1. 1992. Meke ve Acı gölleridir. Kirletici Kaynaklar ve Göllerin Trofik Seviyeleri Göl Adı Beyşehir Trofik Seviye Oligotrofik Kullanım Maksatları İçmesuyu.2. tarım alanları. Melendiz Çayı ve Peçeneközü Deresi. rekreasyon. balıkçılık. Afyon Şeker Fab. sulama. Bunlardan akarsu olarak en önemlileri. Tablo: IV. Alkoloid Fab. yaban hayatı Kirletici Kaynaklar Yerleşim merkezleri. turizm. düzensiz kamış hasadı Afyon SEKA Tesisleri. tarım alanları. saz ve kamış üretimi. tarım alanları.Ş. sulama. yaban hayatı Rekreasyon.

Özellikle Karadeniz ve Marmara kaynaklı su ürünlerimiz kadar. Tahlil sonuçlarına göre Ana Tahliye Kanalı.C. IV. May ve Sille barajları diğer önemli su kaynaklarıdır. Konya Kapalı ve Tuz Gölü Havzasının kirletici yük parametrelerinin.T. II : Rekreasyon. şehirleşme. Böylece istasyonlar. serbest kükürt. deterjan.2. Altınapa. Konya Kapalı Havzası. su ürünleri avcılığı yapılan açık denizler b. III : Ticari.Dalyancılık alanları Sınıf D II: Rekreasyon Bu sınıfta plaj olarak kullanılan kıyı suları ile temas gerektirmesine bakılmaksızın sportif amaçla kullanılan deniz suları ve estetik mülahazalar için gerekli deniz suyu kalitesi 82 . Kurşun. Çarşamba Çayı ve bazı kuyu sularının koliform bakteri yönünden kirli oldukları tespit edilmiştir. turizm açısından ülkemizin önemini artırıcı etkileri ile denizlerimiz kirlilikten korunmak zorundadır. Oluşturulan istasyonlardan belirli zaman aralıklarında alınan örneklerin tayinleri gerçekleştirilirken “Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Metotları Tebliği”ndeki analiz yöntemleri uygulanmıştır. Sınıf D I: Su Ürünleri Üretimi a. İstasyonların belirlenmesinde yerleşim birimlerindeki nüfus ve sanayi yoğunluğu. deniz kirliliği ayrı bir önem taşımaktadır. azot. nitrat. organik madde. yağ ve gres. florür. çinko. turizm ve direkt atık boşaltılmasının yanı sıra. kadmiyum. arsenik ve bor gibi parametrelerin de gölün kirletilmesinde önemli bir rol oynadıkları belirlenmiştir. yerüstü ve yeraltı sularının özellikleri.Yoğun kıyı balıkçılığı ve kabuklu su ürünleri yetiştirme alanları c. Ancak sanayi. endüstriyel ve diğer kullanımlar. Tuz Gölü’nde ve Konya Kapalı Havzasında kirliliği tespit etmek amacıyla ilk önce numune alınacak istasyonlar seçilmiştir. önemli kazalarla her geçen gün denizlerimiz de hızla kirlenmeye başlamıştır. Sınıf D Sınıf D Sınıf D I : Su ürünleri üretimi. Yukarıda verilen sınıflamaya göre deniz suyu kullanım alanları ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir. deniz taşımacılığı. Deniz Kirliliği Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde. Ana tahliye kanalı. fosfor ve civa gibi parametrelerin Tuz Gölü’nde kirlenmeye yol açtıkları sonucuna varılmıştır.Yoğun ticari balıkçılık. Deniz ve kıyı suları kullanım amaçlarına göre beklenen kaliteleri açısından aşağıdaki sınıflamaya tabi tutulur. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI kurutma ve sulama amacına yönelik olarak yapılmış Apa. Bu değerlendirmelere göre.5. yerüstü ve yeraltı suları olmak üzere 4 ana grupta toplanmıştır. Tuz Gölü Tuzlaları. demir. matematiksel modeller oluşturarak istatistiksel değerlendirilmeleri yapılmıştır. atık suların verildiği kanallar ve tarım alanları gibi unsurlar dikkate alınmıştır.

2. liman hizmetleri ve bunlarla ilgili atıksu.2. deniz yatağında maden ve petrol arayıp çıkarma esnasında da önemli deniz kirlenmesi riski vardır. Ayrıca soğutma suyu çekimi ve endüstriyel kullanımlarla. Herhangi bir şüpheli durumla ilgili idare merceği üzerine yapılan analiz değerinden mg/l lauril sülfat eşdeğeri olarak Düşünceler Estetik açıdan deniz suyunun doğal renginden farklı olmalıdır.’deki Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri aranırsa da bu kalitenin altına düşülmesiyle bu sınıftaki kullanım imkanı aksamaz. balast suyu boşaltımları ve kaza tehdidi sonucu deniz suyu kalitesi yüksek kirlenme riski altında bulunmaktadır. Ayrıca 0. Estetik açıdan deniz suyunun doğal bulanıklığından farklı olmamalıdır.9.1988 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete. 4. Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı ve Deniz Sularının Sağlaması Gereken Standart Değerler Parametre Renk Koku ve tat Işık geçirgenliği PH Yağ ve gres (mg/l) Toplam koliform (EMS/1000 ml) Fekal Koliform (EMS/100 ml) Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri (mg/l) Fenoller (mg/l) Standart Doğal Doğal 2 m’den fazla 6-9 1000 200 Kalıcı köpük teşkil etmeyecek seviyede olacaktır. Bulunmayacaktır. Bu değer Secchi disk ölçümüyle 2 m’den az olamaz. Doygunluğun % 80’den az olmayacaktır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI belirlenmektedir. Estetik açıdan deniz suyunun doğal yağ ve gres içeriğinden farklı olmamalıdır.5. Bu amaçla Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı ve Deniz Sularının Sağlanması Gereken Standart Değerler Tablo:IV.C. Fenol kokusu duyulmayacak kadar az olacak ancak 0.T. Tablo:IV. Çözünmüş oksijen Katran ve kalıntıları ve yüzen maddeler Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği.4’de verilmektedir.2.3 mg/l lauril sülfat eşdeğerinin altında olmalıdır. 15 günlük bir periyodla. Bu sulardan genelde Tablo:IV. Doğal koku ve tadı dışında olmaz. şüpheli durumlarda ise idarenin isteği üzerine: çoklu tüp fermentasyon veya membran filtre tekniği ile Herhangi bir şüpheli durumla ilgili idarenin isteği üzerine fenol analizi yapılıp verilen değerin aşılmaması gerekir.005 mg/l’nin altında olması gerekir. Sınıf D III: Ticari. endüstriyel ve diğer kullanımlar deniz trafiği.4. 83 .

01 0.5.1988 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: IV. çöp vb. 30 Doygunluğun % 90’ından fazla Çözünmüş oksijen değerleri derinlik boyunca izlenmelidir.1 0.1 0.1 0.1 0. Söz konusu deniz ortamına ait mevsimsel üretkenlik seviyeleri korunacaktır.1 0. Yüzer halde yağ. ölçüm derinliğindeki normal değerini % 90’dan fazla etkilemeyecek kadar olmalıdır.T.2. Yapay radyoaktivite ölçülmeyecek düzeyde bulunacaktır. katı maddeler bulunamaz.004 0.01 0.02 Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği.C. Seyreltildikten sonra çözünmüş oksijen varlığını yukarıda öngörülen değerden daha fazla tehlikeye düşürecek miktarda olmamalıdır. 4.003 - Üretkenlik Zehirlilik Fenoller (mg/l) Çeşitli ağır metaller Bakır (mg/l) Kadmiyum (mg/l) Krom (mg/l) Kurşun (mg/l) Nikel (mg/l) Çinko (mg/l) Civa (mg/l) Arsenik (mg/l) Amonyak(mg/ l) Bulunmayacak 0.9. sıvılarla. 84 . biyota ve sedimanda ayrı değerlendirilmeleri ve tercihen hiç bulunmamalıdır.001 0. Su. Söz konusu deniz ortamına ait doğal radyoaktivite tür ve seviyeleri aşılmayacaktır. Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri Parametre Renk ve bulanıklık Kriter Doğal Düşünceler Doğal su içi yaşam için gerekli fotosentez aktivitesinin. Yüzer madde Askıda katı madde (mg/l) Çözünmüş oksijen (mg/l) Parçalanabilir organik kirleticiler Ham petrol ve petrol türevleri (mg/l) Radyoaktivite 0. katran vb.

C. bilimsel yöntemlerle inceleyerek. AEP tasarısı. I.T. nerede ve ne zaman harekete geçileceğini ortaya koyan genel ilke ve kılavuzlar geliştirilmiş. “ Birleşmiş Milletler” sistemi içinde çevreyle ilgili eylemleri sürdürmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kurulmuştur. Bugün MED-POL. Türkiye’nin de taraf olduğu AEP dört bölümden oluşmaktadır: AEP’in Yasal Boyutu. AEP’nın Sosyo-Ekonomik boyutunda sürdürülen çalışmalar: Mavi Plan. AEP’nın dördüncü boyutu ise Mali ve Kurumsal Boyut’tur.1. kirleticilerin kaynaklarını. yoğunluklarını ve etkilerini izlemeye devam etmektedir. Aşamada bunlara dayanarak hazırlanmıştır. IV. Türkiye’de ulusal MED-POL programı ile Akdeniz’in kirlenmesi açısından önemli olan bazı konularda yapılan çeşitli araştırma faaliyetleri Çevre ve Orman Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde ilgili bilimsel kuruluşlarla imzalanan yıllık protokoller çerçevesinde sürdürülmektedir. Akdeniz Eylem Planı 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi (Stokholm Konferansı) kararları ve eğilimleri doğrultusunda. Aşama temelinde. Öncelikli Eylem Planı ve Özel Koruma Alanları olmak üzere üç ayrı alt başlıkta devam etmektedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Deniz kirliliği ile ilgili olarak ölçüm ve tespit çalışmalarına bazı örnekler aşağıda özetlenmektedir. Planın bütçesi taraf ülkelerce ödenen katkı paylarından oluşan Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması İçin Bölgesel Vakıf Fonu’ndan karşılanmaktadır. Bu çerçevede. kirlilik düzeylerinin etkilerini anlam ve tespit etmek için nasıl.2. deniz ortamın korumak ve iyileştirmek amacıyla Barselona Sözleşmesi ve protokolleri uygulamaya koymak amacını taşıyan faaliyetlerden oluşmaktadır. derecesini. Akdeniz’e kıyısı olan 16 ülke tarafından 1975 yılında kabul edilmiştir. Akdeniz’i etkileyen kirliliğin kaynaklarını. 1981-1990 Uzun Dönemli Kirlilik İzleme ve Araştırma Programı veya MED-POL II.5. 85 . UNEP’in kurulmasından sonra 1974 yılında söz konusu örgüt tarafından “ Bölgesel Denizler Programı Faaliyetleri Merkezi ” kurulmuş ve “ Akdeniz Eylem Planı ” (AEP) tasarısı hazırlanmıştır. Akdeniz ülkeleri tarafından ortak bir program ve ortak kriterlere uygun olarak uzun süreli kirlilik izleme programı (MED-POL) adı altında bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir. 1976 yılında kabul edilen Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması (Barselona) Sözleşmesi ile bu sözleşmenin eki olan dört protokolden oluşmaktadır. Bilimsel Araştırma ve İnceleme Boyutu.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV.2.5.2. Denizlerimizde Artık Özümleme Kapasitesinin Tespiti Projesi (Marmara Denizi Örneği) Bu çalışma, Çevre Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü arasında yapılan bir protokol doğrultusunda gerçekleşmiştir. Çalışmanın amacı; Marmara Denizi su kalitesinde gittikçe artan kötüleşmenin durdurulması ve kalitesinin iyileştirilmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesidir. Marmara Denizi’nin başlıca kirletici kaynakları; evsel atıksular, sanayi atıksuları, ziraat alanlarından yağış sularıyla akarsulara ve oradan da denize ulaşan azot ve fosforca yüklü sular ve deniz taşıtlarından boşaltılan kirli sular olmak üzere dört farklı ana grupta toplamak mümkündür. Yapılan ölçümler sonucunda; İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde oksijen konsantrasyonunun oldukça yüksek olduğu ve tabakalaşma olmadığı görülmüştür. İstanbul’un Sarayburnu açıklarında ise çözünmüş oksijen değeri düşüktür. Ancak Bandırma ve Erdek körfezlerinde tabana doğru oksijen noksanlığı gözlenmektedir. Marmara Denizi’nin doğu kısmında ve güneydeki bazı körfezlerde oksijenin derinlerde dahi tükenmiş durumda olduğu görülmektedir. Marmara Denizi ölçüm istasyonlarında amonyak konsantrasyonu oldukça düşük seviyede ölçülmüştür. Marmara Denizi yüzeyi ve tüm su kütlesinde pH değeri uygun seviyede olup, 8 civarındadır. İzmit Körfezi’nde diğer bölgelere göre daha yüksektir. Su kütlesinin ışık geçirgenlik derinliği basit olarak Sechi diski ile ölçülmektedir. Marmara Denizi orta bölgelerinde Sechi diski derinliği yüksek, körfezlerde düşük olarak belirlenmiştir. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi açıklarında İzmit Körfezi ve Gemlik- Bandırma Körfezlerinde BOI değerleri yüksek olarak belirlenmiştir. Marmara Denizi’nin orta ve batı bölgelerinde ve Gelibolu Çanakkale Boğazı’nda BOI değeri düşük olarak belirlenmiştir. Marmara Denizi’nin doğu bölgesi ve İzmit Körfezi’nin KOI değeri, yüksektir. Batı Marmara’da ise düşük seviyede KOI konsantrasyonu bulunmaktadır. Ölçümler Büyükçekmece açıklarında yağ ve gres konsantrasyonunun yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun sebebinin sahildeki petrol dolum tesislerinden oldukça yüksek seviyede kaçak olduğu düşünülmektedir. Marmara’nın yüzey suyunda metallerden kurşun (Pb) ölçümü gerçekleştirilmiştir. Ölçülen maksimum kurşun konsantrasyonu 0.042 mg/l olup SKKY’nde öngörülen 0.1 mg/l değerinden oldukça düşüktür. Proje kapsamında seçimi yapılan 21 istasyondan alınan su örneklerinde yapılan analiz sonucu koliform bakteriye rastlanmıştır.

86

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV.2.5.3. Kara Kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi Türkiye tarafından da imzalanan “Akdeniz’in Karakökenli Kirleticilerden Korunması” Antlaşmasının ulusal ve teknik uygulamalarını yönlendirmek, Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki kirletici kaynaklarını, derişimlerini, kaynaktan denize taşınım yollarını gösteren bilgileri oluşturmak amacı ile ilk olarak 1987 yılında başlatılan çalışma, 1988 ve 1989 yıllarında da devam etmiş ve 1990 yılında “Kara kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi” adı altında üç yıllık bir proje olarak öngörülmüştür. Bu çerçevede projenin hedefi Akdeniz ve Ege Denizlerini etkileyen kara kökenli kirleticileri tespit etmek, izlemek ve kirliliğin önlenmesi için öneriler geliştirmektir. Proje kapsamında 1990 yılı çalışmalarında veri tabanı oluşturma ve geliştirme çalışmalarına devam edilirken, 1991 yılında önemli endüstriyel kuruluşlar tespit edilerek bu kuruluşlara ilişkin mevcut tüm bilgilerin bu veri tabanına aktarılmasına devam edilmiştir. Bu tür bir veri tabanı ile, hem denizlere ulaşacak kara kökenli nokta kaynaklara ve kirletici yüklerine ilişkin bilgiler derlenmiş ve hem de Çevre Bakanlığı tarafından daha değişik amaçlarla da kullanılabilecek bir veri bankası oluşturulabilecektir. 1992 yılı çalışmaları ise, Akdeniz ve Ege Denizi’nde kirliliğe yol açan kaynakların (evsel, endüstriyel ve nehirler) büyük bir çoğunlukla, belirlenmiş ve belli aralıklarla da olsa izlenmekte olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, projenin asıl hedefi olan kara kökenli kirletici kaynakların olası etkilerini, yol açabilecekleri kirliliğin boyutlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu çalışmada; evsel ve nehirler yolu Akdeniz ve Ege Denizi’nde yol açabilecek kirleticilerin izlenmesi BOI, N, P ve AKM yönünden incelenmiş, sonuç olarak BOI bakımında şehirlerin Akdeniz ve Ege Denizi’ne katkısı % 72 ile nehirlerden (% 27) daha fazla olarak bulunmuştur. Bu durum N ve AKM bakımından tam ters eğilim göstermiş % 92 olarak bulunan nehirlerin katkısı şehirlerin katkısından daha fazla bulunmuştur. Açık denizlerde ve kirletici kaynaklarda ölçülen cıva ve kadmiyum değerleri SKKY’nde deniz suyu için verilen değerlerin altında bulunmuştur. Kirletici kaynaklarda ölçülen Petrol Hidrokarbonları değerlerine bakıldığında endüstriyel ve evsel kaynaklardan zaman zaman önemli seviyede petrol atıkları girdisinin olduğu anlaşılmaktadır. Ege denizindeki TASM (Toplam Asılı Katı Madde) miktarlarının yılda 171x10 ton ile nehirler tarafından, yılda 0.05x10 ton ile evsel atıklar tarafından, yılda 0.03x10 ton ile endüstriler tarafından taşındığı bulunmuştur. Akdeniz ve Ege Bölgesinde Bulunan Endüstriler ve Atık Türleri Tablo:IV.2.6’da verilmektedir.

87

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: IV.2.6. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde Bulunan Endüstriler ve Atık Türleri
Endüstri Sayısı Kirleticiler Yeri

Gıda, alkolsüz içecek ve tütün end.

250

BOI, AKM, yağ, çökelebilen katılar

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Tekstil, hazır giyim, deri end.

170

Fazla miktarda katı madde, sertlik, tuz sülfit, Cr, kireç, BOI

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Orman ürünleri ve mobilya end.

15

Adana, Antalya, Balıkesir, İçel, İzmir

Kağıt ve kağıt ürünleri ve taşımacılık end.

32

pH, yüksek oranda askıda katı, kollid mad., sellüloz

Adana, Aydın, Balıkesir, Edirne, İçel, İzmir, Muğla

Kimya, petrol, kömür kauçuk, plastik ürünleri end.

62

PH, organik ve inorganik madde, BOI, fenol, siyanit, SO4, SiO2, CaCO3, Al2O3, Cobalt, Cd ve Lityum

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Seramik ve toprak ürünleri end.

59

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Metal kaplama, makine ekipman, araç, bilimsel ve profesyonel ölçüm alet end.

195

Kaynak: Kara Kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi, 1992.

IV.2.5.4. Karadeniz Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Projesi Ülkemizi çevreleyen denizlerdeki doğal koşulların kara kökenli kirleticilerce bozulduğu bilinmektedir. Söz konusu kirlenmenin boyutlarının bilinmesi amacıyla, Akdeniz’de geliştirilen bir izleme programının bir benzeri kısa bir süre için ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından Karadeniz’de de yürütülmüştür. Proje kapsamında ilk aşamada Karadeniz’e dökülen nehirler, doğrudan deşarj yapan endüstriler ve yine doğrudan atılan kanalizasyonlar örnek toplama programında yer almıştır. Karadeniz’e atılan kirleticilere katkıda bulunan kaynakların tespiti ve her kaynağın yıllık deşarj ettiği kirletici miktarlarının bilinmesi, deniz kalitesi ve kalitede yıllar
88

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

içerisinde olan değişim ile kaynaklar arasında ilişki kurmaya yönelik gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. Akarsularda ölçülen KOI değerleri genellikle düşük olmakla birlikte, kanalizasyon ve endüstrilere yakın değerler bulunmuştur. Zonguldak dolayındaki Neyren ve Çatalağzı dereleri ile Trabzon dolayındaki Tabakhane ve Zafir derelerinde her mevsim yüksek KOI değerleri görülmektedir. Bunların yanında Bartın Çayı, Mert ve Miliç Irmaklarında her mevsim değilse de belirli seferlerde yüksek KOI değerleri ölçülmüştür. Akarsularda ölçülen KOI düzeyleri “Kıta İçi Su” standartları ile karşılaştırıldığında, ölçüm yapılan suların birkaç dere dışındakilerin IV. Sınıf çok kirlenmiş su sınıfına girdiği görülmektedir. KOI yükleri açısından kanalizasyonlar da farklılıklılar göstermektedir. En yüksek KOI değerleri Zonguldak ve Samsun’daki kanalizasyonlarda ölçülmüştür. Akarsulardaki BOI değerleri de KOI’de olduğu gibi örneklenen akarsuların önemli bir bölümünün IV. Sınıf olduğunu göstermektedir. Filyos Çayı, Yeşilırmak, Melet Irmağı, Civil Deresi, Aksu Deresi ve Çiftekavak Dere ilkbahar ve yaz aylarında düşük BOI değerleri ile bu sınıfa girmemektedir ama bunların dışında kalan akarsular her mensimde kirli su sınıfında bulunmaktadır. Kanalizasyonlarda ölçülen azot değerleri akarsulara nazaran yüksektir. Özellikle Zonguldak ve Samsun’da bulunan belirli kanalizasyonlarda ölçülen azot konsantrasyonlarının, diğer kanalizasyonlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Akarsularda ölçülen toplam azot değerleri “ Kıta İçi Su Kaynakları Kalite Kriterleri” ile karşılaştırıldığında Sakarya Nehri, Neyren, Kozlu, Kilimli Dereleri, Mert Irmağı Yeşilırmak Nehri, Tabakhane Deresi, Zafir Deresi ve Melen Irmağı’nın IV. Sınıf su kategorisine girdiği görülmektedir. Akarsularda ölçülen NO2 konsantrasyonları standartlar ile karşılaştırldığında Sakara Nehri, Kozlu Deresi, Neyren Deresi, Kilimli Deresi, Mert Irmağı, Tabakhane Deresi, Zafir Deresi ve Melen Irmağında ölçülen konsantrasyonların bu akarsuları IV. Sınıf çok kirli su sınıfına soktuğu görülmektedir. Endüstrilerde ise önemli boyutta NO2 konsantrasyonu ölçülememiştir. Akarsularda ölçülen NO3 konsantrasyonları sadece Söğütlüdere ve Tabakhane Deresinde sınır değere bazı mevsimlerde yaklaşmakta ve bu dereleri III. Sınıf kirli su sınıfına sokmaktadır. Kanalizasyonlarda ölçülen NH3 konsantrasyonları her mevsimde akarsularda ölçülen değerlerden önemli miktarda daha yüksektir. Akarsularda ölçülen NH3 değerleri Kozlu, Kilimli, Tabakhane ve Zafir derelerini IV. Sınıf su grubuna sokmaktadır. Kanalizasyonlarda genellikle ortho-P, toplam P’un % 60-70 kadarını meydana getirmektedir. Sadece Giresun’daki kanalizasyonların birisinde bu oran her mevsimde düşük bulunmuştur. Akarsularda toplam ortho-P oranı genellikle daha yüksektir. Karadeniz Bölgesinde Tablo:IV.2.7’de verilmektedir. Yer Alan Başlıca Endüstriler ve Atık Türleri

89

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Karadeniz’e Deşarj Yapan Akarsuların Kirlilik Durumu verilmektedir.

ise Şekil: IV.2.2’de

IV.2.5.5. Karadeniz’de Çevrenin Korunması ve Yönetimi (GEF) Azak Deniz’ini de kapsayan Karadeniz, ötrofikasyona neden olan kirlenmenin ve patojen mikroplarla toksik kimyasalların yol açtığı ekolojik zararlarla yıkıma uğramıştır. Kirlenmenin esas nedeni kara kökenli kaynaklar olmakla beraber, deniz kökenli kirlenme de ciddi düzeydedir. Karadeniz’de deniz çevresinin korunması amacıyla bu denize kıyısı olan 6 devlet (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna ) tarafından 21 Nisan 1992 tarihinde “Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ” ve eki protokoller imzalanmıştır. Bu protokoller “ Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Protokol”, Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Protokol” ve “ Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Acil Durumlarda Yapılabilecek İşbirliğine Dair Protokol”dür. Karadeniz’e kıyı olan ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi; ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların birbirlerini tamamlayıcı bir niteliğe kavuşturulması amacıyla gerekli koordinasyonun sağlanması; Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin uluslararası uzman kuruluşların bugüne kadar yürütülen çalışmalarla elde ettikleri bilgi birikimi ve deneyimlerden istifade etmelerinin sağlanması için bölgesel bir çevre projesi başlatılması yolundaki Türk önerisi gerek kıyıdaş ülkelerden, gerek uluslararası kuruluşlardan büyük destek görmüştür. UNEP, UNDP ve Dünya Bankası tarafından yönetilen Global Environment Facility (GEF) tarafından desteklenmesi kararlaştırılan “Karadeniz’de Çevrenin Korunması ve Yönetimi” adlı projenin ilk üç yıllık pilot dönemi sonunda Karadeniz için sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturulması ve çevre yönetimi kapasitesinin oluşturulması ve çevre yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi için Karadeniz Eylem Planı hazırlanacak, plan kısmen uygulamaya başlayacak ve bir yatırımlar paketi hazırlanacaktır. Bu programın amacı; çevresel değerlendirmeleri ülkelerin tüm politikalarına entegre etmek, su kalitesini iyileştirmek ve önemli ekolojik alanları korumaktır. Program çerçevesinde aşağıdaki hususlar ele alınacaktır: Entegre kıyı alanları yönetimi, tarımsal gelişme, balıkçılık, kentsel atık yönetimi, (açık deniz sanayileri de olmak üzere) sanayilerin yeniden yapılanması ve liman tesisleri. Eylem planı, Karadeniz’e dökülen belli başlı nehirlerin su toplama havzalarını da göz önünde bulundurarak Karadeniz’in kıyı alanları üzerinde odaklaşacaktır. Program Global Çevre imkanından fon sağlanan Tuna Nehri Havzası ve Tuna Deltası için yürütülen uluslararası programla sıkı sıkıya bağlantılandırılacaktır.

90

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Şekil:IV.2.2. Karadeniz’e Deşarj Yapan Akarsuların Kirlilik Durumu. Kaynak: Çevre Bakanlığı (Karadeniz’de Kirliliğin Tespiti Projesi), 1993.

91

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo:IV.2.7. Karadeniz Bölgesi’nde Yer Alan Endüstriler ve Atık Türleri
Endüstri Meşrubat Deri Kağıt ve kağıt hamuru Kimyasal Şeker Sigara Süt ürünleri Çay Çimento, kireç, alçı Bakır Demir-Çelik Sayısı 8 2 2 Kirleticiler BOI, askıda ve çökebilen katılar, yağ Yüksek miktarda katı madde, tuz, sertlik, sülfit, Cr,BOI PH, askıda katı madde, seluloz, çözünmüş ve kolloid maddeler PH, organik ve inorganik maddeler, fenoller, CN, nitrat, sülfit, fosfat Yüksek miktarda çözünmüş ve askıda katı madde, organik madde, şeker protein Tütün işlemi sonucu ortaya çıkan atıklar Organik madde, protein ve yağlar Çay yapraklarının işlenmesi sonucu ortaya çıkan atıklar Askıda katı madde, Cr, Zn, sülfat, fosfat Yeri Giresun, Ordu Samsun, Trabzon Kocaeli, Zonguldak

3 2 3 4 38 10

Tarbzon, Samsun, Artvin Kastamonu, Sakarya Samsun, Sinop, Trabzon Kırklareli, Samsun Rize, Artvin, Trabzon, Giresun Trabzon, Sakarya, Ordu, Zonguldak Artvin Zonguldak

1 2

Metal iyonları, pH, asit, fenoller, Fe, Cu Askıda katı madde, kum ve kömür, pH, asit, fenoller, Fe, alkali maddeler, kireçtaşı, yağ Askıda katı madde, klor, fosfatlar BOI, KOI, askıda katı madde

Konserve Un

2 9

Samsun, Sinop Trabzon, Ordu, Samsun Rize, Artvin,

Yiyecek mad. Kömür Gübre Fındık

9

BOI, KOI, askıda katı madde SiO2, CaCO3, Al2O3, Cd, Li

Trabzon, Ordu, Rize, Samsun, Giresun, Sinop Zonguldak Samsun Trabzon, Ordu, Giresun

2 14

Azot, BOI, askıda katı madde, Cd Askıda katı madde

Kaynak: Karadeniz Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Projesi, 1993.

92

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV.2.6. Yeraltı Suyu Kirliliği Yeraltı suyunun kirlenmesi ve derecesinin ülkeden ülkeye ve yerel olarak önemli değişiklikler gösterebilmesine karşılık, kirlenmenin temel nedenlerini büyük başlıklar altında toplamak mümkündür. Yeraltı suyunun kirlenmesinin en belirgin nedeni kentsel ve endüstriyel atıkların çevreye verildikten sonra iklim durumuna, toprağın yapısına ve zamana bağlı olarak yeraltı suyuna taşınır. Yeraltı sularının kirlenmesinin diğer önemli nedenlerinden birisi de tarım ilaçları ve gübrelerin bilinçsiz kullanımı ile evsel atıkların doğrudan toprağa verilmesidir. Ülkemizde en önemli yeraltı suyu kirlenme nedenlerinden biri, evsel atıkların doğrudan toprağa verilmesidir. Deterjan gibi parçalanmaya karşı dayanıklı bileşikler yeraltı suyuna ulaşarak içme suyu açısından sorun yaratabilmektedir. Gerçekten de ülkemizde bazı yeraltı suyu örneklerinde önemli miktarlarda deterjan bileşikleri bulunmuştur. Yeraltı suyu kalitesinde bozulmaya yol açan tarımsal faaliyetler ise pestisit ve gübre kullanımı ile hayvan atıklarının atılmasıdır. SKK’ye göre yeraltı sularının kalite sınıfları aşağıda verilmiştir. Sınıf YAS Sınıf YAS Sınıf YAS Sınıf YAS I II III : Yüksek kaliteli yeraltı suları : Orta kaliteli yeraltı suları : Düşük kaliteli yeraltı suları

I: Yüksek Kaliteli Yeraltı Suları

Sınıf Yas I sular, içme suyunda ve gıda sanayinde kullanılabilen yeraltı sularıdır. Bu sınıfa giren yeraltı suları diğer her türlü kullanma amacına uygundur. Sınıf YAS II: Orta Kaliteli Yeraltı Suları

Sınıf Yas II sular, bir arıtma işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilecek sulardır. Bu sular tarımsal su ve hayvan sulama suyu veya sanayide soğutma suyu olarak herhangi bir arıtma işlemine gerek duyulmadan kullanılabilir. Sınıf YAS III : Düşük Kaliteli Yeraltı Suları Sınıf Yas III sular, yukarıda verilen kalite parametrelerinden daha kötü özellik taşıyan sulardır. Bu suların kullanım yeri, ekonomik, teknolojik ve sağlık açısından sağlanabilecek arıtma derecesiyle belirlenir.

93

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Kaynaklar 1. T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Su Kirliliği ve Kontrolü, 1987. 2. Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Su Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi Raporu, 1992. 3. DSİ Genel Müdürlüğü, Sakarya-Seyhan Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi, 1992. 4. Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya Havzasındaki Yüzeysel Sularda Kirlenmenin Tespiti ve Giderilmesi Projesi, 1992. 5. MİMKO Mühendislik, İmalat, Müşavirlik, Koordinasyon ve Tic. A.Ş., Göller Bölgesi Projesi, 1992. 6. ODTÜ, Çevre Araştırma Merkezi, Karakökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi, 1992. 7. OECD, Türkiye’de Çevre Politikaları, Paris, 1992. 8. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Kızılırmak Havzasındaki Yüzeysel Suların Kirlenme Durumunun İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi, 1993. 9. ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Projesi,1993. 10. Selçuk Üniversitesi, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, Konya Kapalı Havzasında ve Tuz Gölünde Kirliliğin Tespiti ve Giderilmesi Projesi,1993. 11. Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Denizlerimizde Atık Özümleme Kapasitesinin Tespiti Projesi ( Marmara Denizi Örneği), 1993. 12. Gediz Havzası, Yeşilırmak, DSİ Genel Müdürlüğü, 1993. 13. Büyük Menderes Havzası, DSİ Genel Müdürlüğü, Aralık, 1994. 14. Çevre Bakanlığı, ÇEKÖK Genel Müdürlüğü, Su Toprak Daire Başkanlığı, 2001.

94

’de Türkiye Topraklarının Kireç Yüzde CaCO3 İtibari ile Bölgesel Dağılımı. V.1.1. engebelilik vb. Tablo:V. Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde yeni Amerikan Toprak Sınıflama Sistemi kullanılmasına rağmen yurdumuzda halen Dokuchaeve‘in sınıflama sistemi kullanılmaktadır.1.5. Bu yüzden toprak araştırmaları Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü’nün belirlediği bölgelere göre yapılmıştır.‘ de verilmiştir. Güneydoğu Anadolu ve Doğunun büyük bölümünü kapsayan yarı kurak ot-çayır kuşağı (2). Bunun dışında iklim ve bitki örtüsü etkenlerinden çok ana madde. Türkiye.1.8. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V. Tablo:V.1.1. Türkiye Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Türkiye topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü tarafından incelenmiştir.’de Türkiye Topraklarında Fosforun KgP2O5/Dekar Bölgesel Dağılımı Tablo:V.’ de Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyona Göre Toprak Bünyesinin (Tekstür) Bölgesel Dağılımı. Türkiye genelinde toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait tablolar aşağıda sırasıyla Türkiye Toprak Sınıflarının Dağılımı ve Yüzde Oranları Tablo:V.1.6. özelliklerine bağlı olarak biçimlenen ve her kuşakta görülebilen kuşak dışı diye ayırabileceğimiz topraklar vardır ki bunlarda önemli yayılım gösterir. Toprak kuşaklarının sınıflandırılmasında.1. Tablo:V.1.1.1.‘de ise Türkiye’de Büyük Toprak Gruplarına Bağlı olarak Toprakta Bulunan Yarayışlı Kükürt Miktarları gösterilmektedir.2. 95 . daha sonra Amerikalı bilim adamlarınca geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de 1880 yılında Rus Bilgini Dokuchaeve tarafından ortaya konulmuş olup.T. Akdeniz. Ege ve Marmara’nın güneyini kapsayan nemli orman kuşağı (3) olmak üzere üç ana toprak kuşağına ayrılır. Tablo:V.’da ve Türkiye Topraklarında Potasyum KgP2O5/Dekar Bölgesel Dağılımı Tablo:V. Tablo:V.3.‘de Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyon Çamurunda pH (cam elektrodu ile) Oranları. iklim ve bitki örtüsü gibi doğal etkenler yönünden homojenlik gösteren ve aynı kökene sahip toprakların yaygın olduğu kesimler “kuşak” olarak tanımlanır.C.7. Orta Anadolu Kuşağı (1). TOPRAK KUŞAKLARI VE ARAZİ KULLANIMI Dünyada kabul görmüş değişik toprak sınıflama sistemleri vardır.4’de Türkiye Topraklarında Organik Madde Miktarının Yüzde Bölgesel Dağılımı. Bir de ot kuşağından orman kuşağına geçişte “geçit kuşağı” ayrılabilir. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI V.1.

2 Akdeniz 3367 5.0 14.629 602. 96 .211.9 0.2 13.9 4.9 16.136.8 10.7 5.9 8.0-5.776.1 0.7 7.061.2 4.6 33.9 4.091.6 0. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:V.2 6.1 Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.4 0.9 47.243 9.9 Hafif Asit 30.3 7.7 4.8 0.4 85.031 96.7 Güneydoğu 4272 4.4 Türkiye ve Ortalaması 19385 3.933 3.4 2.8 55.960 3.1 52.750 4. Türkiye Genel Toprak Amenajmanı Planlaması.1.648 7.6 4. 1988.544 12.978.287. Oranı (%) 19.8 1.8 8.2 Orta Anadolu 25706 3.2 45.9 56.4 37.1 8.6 Ege 7404 2.5 8.7 66.3 Göller 3759 6. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.9 Kuvvetli Alkali 1. Türkiye’de Toprak Sınıflarının Dağılımı ve % Oranları Kuşak Kurak Ot-Çayır Kuşağı Geçit Kuşağı Nemli Orman Kuşağı Büyük Toprak Grubu Kahverengi Kestanerengi Kireçsiz Kahverengi Kahverengi Orman Kireçsiz Kahverengi Orman Podzolik Yüksek Dağ Çayır.9 0.719 7.7 10.2 0.7 22.6 Akdeniz 3168 0.0-4.1.4 2.9 5.172 589.1 37. Bölgeler Tablo:V.094 2.528.4 76.4 Karadeniz 101137 1.8 Toplam 74.2 6.0-7.6 40.8 7.4 0.9 10.3 Türkiye Topraklarının % Saturasyon Çamurunda pH (Cam Elektrod ) İle Bölgesel Dağılımı Bölgeler Trakya ve Marmara Karadeniz Toprak Sayısı 8462 10095 4.5 93.3 38.7 25.027 669.9 11.239.8 38.3 Ege 7342 1.9 25.930.178 6.1 7.4 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.4 Doğu Anadolu 1329 0.C.9 32.260 302.866 1.9 Kuvvetli Asit 0.6 55. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.2 16.T.008 Türkiye Yüz.2 89. Kırmızı Akdeniz Akdeniz Kuşağı Rendzina Vertisoller Bazaltik Vertisolle Regosoller Kuşak Dışı Litosoller Alüviyal ve Kollüvyaller Çıplak Kayalıklar Dağılımı (ha) 1. Türkiye Topraklarının % Saturasyona Göre Toprak Bünyesinin (Textür) Bölgesel Dağılımı Toprak < 30 30-50 50-70 70-110 >110 Sayısı Kumlu Tınlı Killi-Tınlı Killi Ağır-Killi Trakya ve Marmara 8577 7.0 2.485.4 7.1.2.4 6.1 51. Tablo :V.0 84.9 Orta-Asit 10.1 10.2 48.4 0.6 Güneydoğu 4061 1. 1987.0-6.0 0.5 0.1 1.9 Türkiye ve Ortalaması 8074 0.5 85.7 Göller 3871 0. Ölç.7 Orta Anadolu 25778 0.5 37.8 15.2 8.5 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.6 7.6 0.5 13.1.7 5.3 Doğu Anadolu 1342 0.9 47.661.0-8.9 Hafif Alkali 57.0 44. 1988.

0 24.0 23.0 2.3 9.7 6.9 49.2 7.6 32.5 22. K2O/Dekar (Amonyum Asetat)Bölgesel Dağılımı Toprak <20 20-60 60-100 Bölgeler Sayısı Az Yeter Fazla Trakya ve Marmara 8639 4.7 Ege 7826 31.3 9.5 Akdeniz 3139 23.8 5.3 Doğu Anadolu 1338 0.9 17.7 23. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.3 Akdeniz 328 39.9 27.8 Orta Anadolu 25852 31.6 6.9 Karadeniz 9724 1.6 21. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.5 33.0 25.8 26.7 2.2 Doğu Anadolu 1447 16. 1988. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.5 6.9 10.6 32.1 17.1 31.74 97 .7 Göller 3668 36.2 18.C.5 8.3 17.0 24.8 25.6 23.0 Tablo: V.4 Ege 7571 8.7 36.9 7.7 4.7 7.9 3.2 18.6 3.6 35.4 47.4 7.0 Türkiye ve Ortalaması 8037 1.2 34.3 17.2 Kaynak: Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü. Türkiye Topraklarında Fosforun Kg.9 47.3 83.0 31.3 30.9 11.2 64.8 Göller 3673 0.4.1.2 Göller 3632 19.9 Orta Anadolu 25419 21.3 27.9 1.6 6.8 Orta Anadolu 25853 1.9 2.4 5.2 Karadeniz 10142 13.4 53. >100 Çok Fazla 32.2 Tablo:V.9 Güneydoğu 4340 12.0 56.2 49.9 20.2 6.8 7.5.6 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.0 8.7.8 8.5 Ege 7225 17.6 9.4 16.2 Ege 7625 32.7 28.1.8 18.9 25.3 11.8 29.5 14.6 Orta Anadolu 25930 9.4 55. 1988.5 20.2 12.6.3 22.1 4. Türkiye Topraklarının Kireç % CaCO3 (Secheibler) İtibari İle Bölgesel Dağılımı Toprak <1 1-5 5-15 15-25 Bölgeler Sayısı Trakya ve Marmara 8444 50. Türkiye Topraklarında Organik Madde Miktarının % (Walkley-Black) Bölgesel Dağılımı Toprak <1 1-2 2-3 3-4 Bölgeler Sayısı Çok Az Az Orta İyi Trakya ve Marmara 8402 14.0 18.4 15. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: V. Türkiye Topraklarının Potasyumun Kg.2 11.2 49.5 Göller 3768 14.3 27.8 15.1.9 Tablo:V.3 23.3 1. >15 Çok Fazla 6.7 28.3 Türkiye ve Ortalaması 7914 19.4 8.2 Akdeniz 3346 3.4 41.8 23.1 38.1 20.7 46.1 9.6 Güneydoğu 4035 29.6 Akdeniz 3270 10.1 12. P2O5 /Dekar (Olsen) Bölgesel Dağılışı <3 3-6 6-9 9-15 Toprak Çok Az Az Orta Fazla Bölgeler Sayısı Trakya ve Marmara 8444 38.7 25. 1988.5 18.4 Doğu Anadolu 1319 13.9 8.9 13.1 6.2 10.5 22.7 Kaynak : Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.0 9. >4 Yüksek 1.5 Güneydoğu 4227 44.T.3 17.9 18.4 Doğu Anadolu 1339 21.8 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.2 47.4 26.5 32.6 12.9 20.8 Güneydoğu 4157 0.3 32.8 22.2 Türkiye ve Ortalaması 7756 33.5 11.4 8.9 Karadeniz 10570 28. 1988.2 36.5 34.8 25.7 13.5 17.1 2.5 46.3 10.5 4.6 14.7 Türkiye ve Ortalaması 8189 22.4 64. >25 2.0 20.6 19.4 65.2 2. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.1.2 60.8 Karadeniz 10488 35.3 18.3 33.8 7.3 3.

98 .0 453.43 1.04 1.15 Ortalama Kükürt Değeri (ppm) 94.09 0.49 2.33 0.54 55.54 46.00 16. Podzolik Örnek Sayısı 252 210 35 26 98 229 132 33 20 142 3 71 69 7 35 15 26 39 Toprak Örnekteki Oranı (%) 17.00 92.0 423.0 7.79 0.0 134. Ankara.57 0.80 15.39 9.00 13.03 3. Orman Kahverengi Orman Kireçsiz Kah.09 27.8.5 1.4 5.78 35.1 13.00 11.5 Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.85 0.1.0 9.0 123.00 40.0 502.37 28.88 9.03 27.48 14.0 3.21 23.20 63.00 12.0 213.0 6.Türkiye’de Büyük Toprak Gruplarına Bağlı Olarak Toprakta Bulunan Yarayışlı Kükürt (SO4-S) Büyük Toprak Grubu Alüvial Kolüvyal Kırmızı Kah.14 7.84 157.92 4.46 15.00 12.33 53.21 4.9 7.82 39.70 10 ppm Kükürtten Düşük Örnek Oranı (%) 4.85 41.87 54.3 7. Akdeniz Rendzina Kireçsiz Kah.00 89.0 233.41 0.39 40.80 2.15 2.3 4.9 85.0 1.33 60.07 56.2 47.67 38.2 4.14 17.7 360.0 325.13 0.4 En Yüksek Kükürt Değeri (ppm) 697.06 84.36 36.27 25.69 0.0 640.91 En Düşük Kükürt Değeri (ppm) 5. Orman Vertisol Regosol Kahverengi Organik Kırmızımsı Kahverengi Kestane Rengi Kırmızımsı Kahverengi Kırmızı-Sarı Podzolik Kırmızı Akdeniz Bazaltik Gri-Kah. 1989.40 8.56 2.43 4.0 642.00 61.30 17.18 0.0 302.03 20 ppm Kükürtten Düşük Örnek Oranı (%) 20.80 6.61 8.43 1.1 2.69 46.18 78.00 51.0 1.96 16.03 2.5 528.T.0 9.03 37.10 27.38 15 ppm Kükürtten Düşük Örnek Oranı (%) 12.29 1.00 11.5 378.39 88.00 15.32 20.29 40.0 294.24 90. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:V.C.00 2.43 6.71 29.94 18.68 26.00 2.00 54.5 20.0 211.78 53.05 63.00 26. Türkiye Topraklarının Bitkilere Yarayışlı Kükürt Durumu.00 21.

908.1.Yoğun alt katmanlar bulunuyorsa.1. % 36.9’unu oluşturan 9.205 ha.750 ha. geriye kalan % 85.334.C.2’sini oluşturan 11.1’ini oluşturan 27.1.108. sahip oldukları çeşitli toprak türleri nedeni ile çeşitli tür ve boyutlardaki sorunlara sahip bulunmaktadırlar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V.2.973 ha.690 ha.’lık bölümü orman ve fundalık olmak üzere devamlı bitki örtüsü altında bulunmakta. Erozyon Türkiye. 99 .’lık bölümü ise çok sığ (<20 cm) toprak sınıfına girmektedir. topoğrafik yapısı. Söz konusu bilgiler Tablo:V.5’ini oluşturan 23. Yapılan etüt ve gözlemlere göre ülkemiz arazilerinin % 20’sini oluşturan 15.4’ünü oluşturan 28. Etkili toprak derinliğini arttırmak için kullanılabilecek imkanlar sınırlıdır. aşırı mera ve orman tahribatı ve toprakların çoğunlukla erozyona duyarlı olması nedeni ile dünya yüzünde yüksek düzeyde erozyona maruz kalan ülkeler arasında yer almaktadır.’ında orta. bunların dip kazan (çizel) denilen toprağı derinlemesine yırtan aletlerle gevşetilmesi ve kökler için uygun ortam hazırlanması mümkündür.699. Böyle bir sınıflama arazi kullanma planlarının yapılması ve tarımsal gelişmenin programlanması için de zorunludur.3’ünü oluşturan 21. özellikle işlenebilen araziler.’ında ise çok şiddetli erozyon cereyan etmektedir.1.’ında şiddetli.’lık bölümü işlenmekte % 28.468.575 ha.2’sini oluşturan 28. geriye kalan % 5’i oluşturan 3. yüzlek toprak koşullarına uygun çayır ve mera bitkilerini yetiştirip hayvancılık yapmak en uygun yol olmalıdır. iklimi.90 cm) % 30. % 17’sini oluşturan 13.’da verilmiştir.455 ha. Türkiye’de Arazi Problemleri V.3.’lık bölümü çayır ve mera. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından.745. uygulanan yanlış tarım yöntemleri.781.’lık bölümü sığ (20 .T.’lık bölümü orta derin (50 . Tarımsal üretimin cins ve miktarını büyük ölçüde kısıtlayan sığ toprakların büyük bir yekün tutması ülkemiz tarımı için gerçekten dezavantajdır.1.’lık bölümü ise diğer arazi grubu içinde yer almaktadır.114 ha. Türkiye Genel Toprak Amenajman Planlaması yapılmış ve şu andaki mevcut arazi kullanımı tespit edilmiş bulunmaktadır.614 ha.221.938 ha.9.299. drenaj yöntemiyle bu derinlik arttırılıp optimal duruma getirilebilir. Ülkemiz topraklarının % 14.463 ha.592.50 cm) ve % 37.8’in % 11. V. % 30.6’sını oluşturan 23.3. Türkiye’nin arazi varlığının % 36. Türkiye’de Mevcut Arazi Kullanımı Herhangi bir arazi parçasının en uygun kullanılma şeklinin belirlenebilmesi için öncelikle arazinin kullanım kabiliyet sınıflamasının yapılması gerekmektedir.699.003 ha. Etkili toprak derinliğinin artırılmasına imkan bulunmayan arazilerde. Çeşitli arazi türleri. Sığ toprak derinliği yüksek taban suyu nedeni ile.’lık bölümü 90 cm’den derindir.

Çay Kestane vb.Türkiye’de Kullanmaya Uygunluk Sınıflarının Arazi Kullanmaya Göre Dağılışı (ha) Kullanmaya Uygunluk Sınıfları III IV V 5438715 4062580 13340 476222 204989 109507 108152 717892 321724 154848 42281 757433 223081 172414 135054 81455 1649341 574428 265086 37577 720101 3980 143 80801 22908 9462 21645 471 12797 165547 Arazi Kullanma Kuru Tarım Sulu Tarım Bağ-Bahçe Fıstık. 1987. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: V. Çayır Otlak Orman Çalı-Funda Yerleşim Sazlık-Bataklık Irmak Yatakları Kıyı Kumulları Çıplak Kayalıklar Su Yüzeyleri TOPLAM I 315546 1413256 176264 33333 69061 108449 5824 11429 39375 5012537 II 4876280 835791 187972 86823 148998 398014 92193 79872 52759 675870 VI 3377458 34290 201714 235037 49072 4054771 1240105 997410 48676 102385 VII 1683515 4260 115041 442398 106834 1414994 1289135 1 6803086 56402 35724 36288553 VIII 291859 192325 40396 2930933 (1102296) 4557909 Toplam 22607334 2990880 1058637 1042152 644373 21101317 15135087 8333376 569400 48521 192325 40396 2930933 1102296 77797127 Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 100 .1.C. Genel Toprak Amenajman Planlaması.T. Zeytin.9.

T. Bu koşulların temini için kültürel ve mekanik toprak ve su koruma yöntemlerinden yararlanılmalıdır. Bu nedenle.S. toprakların tarım dışı amaçlı kullanılması. 1950 yılına kadar herhangi bir çalışma yapılamamıştır. Ülkemiz topraklarının maruz kaldığı yüksek düzeydeki toprak ve su kayıplarını izin verilebilir sınırın altına indirmek mümkündür. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu erozyon sonucunda her yıl denizlere milyonlarca ton toprak taşınmaktadır. hele bir bölümü yabancı denize taşınan toprakların tekrar geri getirilmesine imkan yoktur. Ülkemizde ise erozyon. konunun önemini bütün ciddiyetiyle ortaya koymaktadır. Akarsularımızın her mevsimde taşımakta oldukları materyal nedeniyle vermiş oldukları bulanık görünümler. Tarım arazilerindeki erozyonu önleme çalışmalarına ülkemizde 45 yıl kadar önce başlanmıştır. ağır metallerle kirlenmesi ve toprak erozyonu ile kayıp edilen toprakların geri kazanımı çok zordur. bu taşınmanın gözle görünür delilleridir. Halbuki erozyonla. çiftçilerin çiftçi kamplarında eğitimlerinin sağlanması ve erozyonun şiddetli olduğu yerlerde teraslama gibi mekanik önlemlerin alınması uygulamalarına da girmiştir. Bu zararın en zalim düşman orduları tarafından dahi yapılması ihtimali yoktur.C. Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü havza bazında ıslah çalışmalarına girmişlerdir. Topraksu Genel Müdürlüğünce benimsenmiş ve bunun çözümünde kullanılan 101 . Ayrıca Konya-Karapınar örnek çalışmasında olduğu gibi rüzgar erozyonunu önleme çalışmalarını da gerçekleştirmiştir. topraklarımızın yok olmasına sebep olan nedenlerin başında gelmektedir. Kızılırmak’a adı. Ancak erozyon ile mücadele çalışmaları dünyada ve ülkemizde oldukça yakın tarihte başlamıştır.İ. yürütmekte olduğu erozyondan korunma önlemleri üzerindeki araştırmalara paralel olarak. toprağı aşındırmayacağı düzeye indirmek ve toprağı erozyona karşı dayanıklı duruma getirmek olmalıdır. Oysa toprakların su ve rüzgar etkisiyle aşınıp-taşınması ile oluşan sellerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi. ABD’de 1958 yılında geliştirilen Üniversal Toprak Kaybı Tahmini Denklemi. topraklar geri alınmaktadır. genel planlamaların yapılmasına yetecek ayrıntıda hazırlanmıştır. Toprak en önemli doğal kaynaklardan birisi olup. Toprak ve su korumanın esası arazileri kabiliyetlerine göre kullanmak ve mevcut sınırlayıcı etmenleri belli ölçülerde azaltmak üzere gereken önlemleri almaktır. Ülkemizin toprak ve arazi kullanma kabiliyeti haritası. Çünkü düşman ordusu ülkeden kovulduğunda. 1953 yılında kurulan D. Önlemlerin esasını suyun veya rüzgarın hızını. Ancak bunlar toprak korumalı işletme planlarının yapılmasına hizmet edecek ölçüde değildir. can ve mal kaybına neden olması toprakların nehir ve denizlere taşınması. eski Topraksu Genel Müdürlüğü. taşıdığı materyalin rengine uyularak verilmiştir. Erozyonu önleme konusu ülkemizde ilk kez 1937 yılında kabul edilen 3116 Sayılı Orman Kanunu kapsamında yer almasına rağmen.

3’nü kapsamaktadır.42 4 Çok Şiddetli 17366463 22. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI parametrelerin değerleri çeşitli araştırmalarla tayin edilmeye başlamış ve oldukça önemli mesafe alınmıştır. arazi hafif önemli veya önemsiz tarıma 102 .3.C. Bütün bu çalışmalara karşılık tarım arazilerinde meydana gelen toprak kayıpları azaltılamamıştır. V. Eğim Bir yandan tarımsal işlemleri güçleştiren. toprak işlemeli tarım için sakıncalı olan % 12’den fazla eğimli arazilerin ise % 64. bu gün 30000 ha/yıllık çalışma hızına erişilmiştir.04 3 Şiddetli 28334933 36.2.7 Rüzgar Aşındırması 506309 0. Çünkü aşınım ilerleme hızı bu hızdan yüksektir. Bu eğimler işleme zorluğu. Bu hız bazı desteklerle 2-3 katına çıkabilecektir. petrol gibi başka bir gelir kaynağı olmayan ülkenin sonuçta varlığını sürdürememesi sorunu ile karşı karşıya gelinebilecektir. toprak yetersizliği ve aşınım tehlikesi nedeniyle işlemeli tarıma uygun değildir.11. Ülkemizdeki Aşınım Dereceleri ve Yüzdeleri Tablo: V. Türkiye Genel Amenajman Planlaması. Türkiye’de Aşınım Dereceleri Dağılımı ve Yüzdeleri Aşınımın Derecesi Genişlik (ha) (%) 0 Yok 5166627 6. 1987. Türkiye’de arazi problemlerinin çözümüne ilişkin araştırmalara genel olarak bakılacak olursa. Aşağıda Türkiye’de Arazilerin Eğimi (%) Göre Dağılımı Tablo:1.7’sini.65 Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.22 2 Orta 15592750 20. Araştırma Enstitülerinde toprak ve su kaynaklarını geliştirme konularında. Ortalama yükseltisi 1131 m dolaylarında bulunan ülkemizde.64 1 Hafif 5611892 7. Orman kesiminde de benzer hızlandırmalar sürmektedir.1.1. zaman zaman ziyarete gelen yabancı ülke bilim adamlarını şaşırtacak düzeyde ve miktarda araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır.10.1. eğimi % 12’den düşük araziler tüm arazinin % 35.’de verilmektedir. Türkiye’de dik-sarp eğimler yaygındır. Topraksu şimdiki adı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Çünkü ormanlar dışındaki uygulama hızıyla karşılaştırıldığında 31072467 ha halihazırdaki uygulama hızıyla karşılaştırıldığında 31072467/30000 ha/yıl yaklaşık 1000 yılda çözülebileceği yani hiçbir zaman çözülemeyeceği anlaşılır. ticaret. Tablo:V.10.32 ÇK Çıplak Kayalıklar 2930933 3.’de görüldüğü üzere eğim yönüyle yalnız 18 181 164 ha. Ne var ki sorun bu hızla çözümlenemeyecek kadar büyüktür. öte yandan erozyonu özendiren eğim koşulları.T. endüstri. Gelişmiş ülkelerde. Bu durumda aşınım afeti toprak ve su kaynaklarımızı yok edip tarımsal üretimi çok düşük bir düzeye yaklaştırılacaktır. ülkemiz arazileri için önemli sorun oluşturmaktadır.

Otlaklarda da gene yetişme yüzeyini azaltır. yahut toprak yetersizliği nedeni ile tarıma hiç uygun değildir. Türkiye Genel Amenajman Planlaması.11.3. V. Taşlılık Sorunu Taşlılık. Çünkü taşlar toprak yüzeyini kaplayarak yağmur damlası etkisini önler.1. Eğimli alanlarda taşların kontrolü sekiler halinde dizilmesiyle hem yüzey kazanılır. Bu eğimlerdeki yetersiz topraklı alanlar ile çok dik ve sarp eğimler değişik derecelerde otlak ve orman kullanışına uygundur.495. Türkiye’de Arazilerin Eğim (%) Göre Dağılışı Eğim Düz % 0-2 Düz. Türkiye’de Derinliğe Göre Toprak Dağılımını gösteren Tablo:V.C. Ülkemizde.5 milyon hektarlık bölümün temizlenmesi ve daha yüksek verimli tarımsal arazi haline getirilmesi mümkündür. Türkiye’de Derinliğe Göre Toprak Dağılımı Derinlik Derin 90cm+ Orta Derin 50-90cm Sığ 20-50cm Çok Sığ 20cmAlan (ha) 11308114 9299614 23696973 28908455 (%) 14.1. 25.331 ha’lık alanda çeşitli düzeylerde taşlılık bulunmaktadır. hem aşınım kontrolü için sekileme gibi bir önlem alınmış olur. Toprak Derinliği Toprak derinliği eğimle birlikte işlemeli tarımı kısıtlayan en önemli etkendir.3. Bunların 2. aşınım sorunu açısından olumlu bir özelliktir.4.1.9 30. Orta ve daha derin topraklar her türlü tarıma elverişlidir. yayılım gösteren orta ve dik eğimli araziler yoğun önlemlerle tarıma elverişlidir.093 hektarı tarım arazilerinde.484. Sığ (20-50 cm) topraklar ise bazı tür bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılabilir.1.989.Düze Yakın % 0-2 Hafif % 2-6 Orta % 6-12 Dik % 12-20 Çok Dik % 20-30 Sarp % 30+ Yayılım (ha) 535895 4346145 8476067 10514253 10747597 13368866 23015669 Notları Tarıma Elverişli Tarıma Elverişli Tarıma Elverişli Kısmen ve Önlemle Tarıma Elverişli Kısmen ve Önlemle Tarıma Elverişli Otlak ve Ormana Elverişli Otlak ve Ormana Elverişli Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Çok sığ topraklar ise işlemeli tarımda kullanılamaz.1.T. Türkiye Genel Amenajman Planlaması.3 11.5 37.238 hektarı tarım dışı araziler olmak üzere toplam 28. Ayrıca altındaki toprak kitlesinin taşınmasını engeller.2 sini oluşturmaktadır. Fakat taşlar. 21 261 850 ha. O nedenle taşların elle ve gerektiğinde makine ile toplanarak tarladan uzaklaştırılması gerekir. 1987.12’den de anlaşılacağı üzere tarıma elverişli derin ve orta derin topraklar Türkiye’nin % 26. Tablo: V. tarım arazisinde üretim yüzeyini azalttığı gibi işlemeyi zorlaştırır ve bazen imkansız hale getirir.3. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI elverişlidir. 103 . 2. 1987. Tablo:V. V.2 Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.12.

2 tuzlu sodik topraklar. Tuzluluk ve Sodiklik Bazı tuza dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesine imkan veren hafif tuzlu toprakların kapladığı alan 614. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V.975 ha. Bunun için yıkama suyu ve yıkamadan dönen suyun akıtılacağı boşaltma alanı bulmak sorun yaratmaktadır.968.T. Bu suretle kuraklık ile fazla ıslaklık gibi ekstrem koşulları arazinin topoğrafik yapısı ve geçirimsiz alt toprak katmanları nedeni ile.161 ha. Çiftçi işletmelerindeki ıslak araziler. Bu suların. Aksi takdirde. Örneğin Samsun’un Çarşamba Ovası’nda tarla arazisi kaybına meydan vermeyen ve tarımsal işlemleri engellemeyen örtülü drenaj sistemi.’lık alan. Sulanan bütün arazilerde (yağmurlama ve damla sulama hariç) kurutma sistemlerinin de kurulması gerekmektedir.3 olmak üzere toplamı 1. İç Anadolu’da geniş alanlardan ıslaklık nedeni ile en çok çayır ve mera olarak yararlanılabilmektedir. 123.603 ha ile % 0.1. Konya Ovası drenaj suları Tuz Gölü’ne boşaltılmaktadır.260 ha. 264. Su Fazlalığı Türkiye’nin en kurak alanlarından olan Konya il sınırları içinde 454. Ülkemizin tümündeki tarım arazilerinin 1. başarılı bir biçimde kullanılmaktadır. 504.518. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan projelere göre açık kanal veya kapalı büz sistemleri ile kurutulmaktadır.863 ha ile % 0.022 ha. Verilecek suyun miktarı ve şekli arazi veya laboratuar testleri veya her ikisi ile birlikte kükürt ve jips gibi ıslah maddelerinin de kullanılması gerekmektedir. dolayındadır.119. örneklerine daha önce de rastlandığı gibi.814 ha’.C.5. Bunlar drenaj hendekleri açıldıktan sonra su ile yıkanarak ıslah edilebilirler. su fazlalığı nedeni ile tarımsal üretimde kullanılamamaktadır.000 ha.3.’dır.968.611 ha’lık nispeten küçük bir yayılma alanına sahip olmakla birlikte.3.’lık arazi fazla ıslaklık sorunu arz etmekte ve kurutularak ıslah edilmeyi beklemektedir.956 ha ile % 0. tuzlanmalarla tarım arazileri elden çıkmaktadır. Konya Ovası gibi kapalı havzaların kurutulmasında uygun boşaltma yeri bulmak önemli bir sorun yaratmaktadır.ında.01 hafif tuzlu-sodik topraklar. Konya kentinin atıklarını da taşıması nedeni ile tuz üretilen gölün kirlenmesine neden olmaktadır. V.1.6. Ülkemizde kurutma ile tarımsal üretime açılabilecek arazi toplamı 1.’ında olmak üzere 2. 8.8’ini üretime imkan vermeyen tuzlu topraklar. % 2 düzeyindedir.657 ha ile tüm arazilerimizin % 0.722 ha olup. 104 . Boşaltma yeri sağlanamayan durumlarda İsrail’de başarı ile kullanılmakta olan tuzların kökler bölgesinin hemen altına indirmek yöntemi uygulanabilir.771. yan yana görmek mümkündür. Bunlar da tuzlu sodik toprakların ıslahında olduğu gibi ıslah maddelerinin ilavesi olmaksızın ıslah edilemezler.641 ha ile % 0. Bu gibi geniş alanların kurutulması DSİ Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır. bitki gelişmesini en fazla engelleyen ve ıslahı en güç olan topraklardır.6 sodik topraklar. toprak işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin ise 803. Sodik topraklar 8. Hafif tuzlu ve tuzlu toprakların kapladığı alan 1.

su. Bu yolla kaybedilen arazilerin tarım topraklarımız içindeki payının %5 gibi düşük düzeylerde olması. 2. V. 105 . Toprak Biliminin Esasları.360 ha kadardır. İ. 1987. 4. Mera Kanunu gibi kanunlar. Ziraat Mühendisleri Odası.’de Türkiye Toprak Kuşakları verilmiştir. Ankara. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ankara. TOBB. Ankara. 1995. böylece hem yola hem de bu yolun çevresine yığılan endüstri ve kent alanlarına büyük miktarda arazi kaptırılmaktadır. Tarımsal Yapı ve Üretim 1989. Topraklarımızı ve arazilerimizi kabiliyetlerine uygun şekilde kullanmak.T.. 1991. Halbuki sürdürülebilir kalkınma kavramı. 7.C. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Karayolu güzergahı seçimi 1. sınıf arazileri ortadan bölecek şekilde seçilmekte. Atatürk Üniversitesi Basımevi. A. kamuoyunun konunun önemini anlamasını zorlaştırmaktadır. Dizdar. en verimli ovalar haksız işgale uğramaktadır. toprak. bitki toplulukları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü . Halbuki Türkiye’de kentleşme ve endüstrileşme nispeten yeni kavramlar olup. Ankara. 1989. Harita V. No:289. ve 2. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. her çeşit arazi üzerine inşa edilebilir. Bina. gelecek nesillere karşı borcumuzdur. BÖM: 9. Toprak Muhafaza. Ders Kitapları Serisi No: 47. Türkiye Topraklarının Yarayışlı Kükürt Durumu. 5. Atatürk Üniversitesi Yayınları. uzun süredir tartışılmakla birlikte uygulamaya konamamaktadır. Ergene.. 1992. No: 635. Ankara. hava gibi doğal kaynakların korunmasıyla başlar. 1987. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü . Topraklarımız. Havza Islahı.7. 3.3. Ankara. Kaynaklar 1. 8.. Akalın. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın No:162. bu kayıplar çok kısa sürede gerçekleşmiştir. 9. 1989.S. fakat üretken ve sürdürülebilir tarımın ise verimli topraktan başka şansı yoktur. Erzurum. Ankara.. Toprak-İnsan-Çevre Sempozyumu. Tarım Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Talaz. 6.1. 1987. DİE.1.Y. Arazilerin Yanlış Kullanımı Arazilerimiz her zaman kullanım kabiliyetlerine göre değerlendirilmediğinden tarıma en elverişli. Cilt-I. M. Toprak ve Çevre Sempozyumu. Yayın No: Genel: 245. TÜBİTAK Yayın No:7. 1987. Teknik Yayın No:60. TMMOB. Türkiye Genel Toprak Amenajmanı Planlaması. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülkemizde ıslah edilip tarıma açılabilecek sodik topraklı arazi yükü 3.

2. 1950’li yılların ortalarında ABD’de geliştirilen “Üniversal Toprak Kaybı Tahmini Denklemi” Toprak Su Genel Müdürlüğü tarafından benimsenmiş ve çözümde kullanılan parametrelerin. TOPRAK EROZYONU Canlı hayatının vazgeçilmez ve en önemli unsurlarından biri olan toprakların erozyonla kaybı. Erozyonu önleme konusu ülkemizde ilk kez 1937 yılında kabul edilen 3116 Sayılı Orman Kanunu kapsamında yer almasına rağmen bu konuda 1950 yılı başlarına kadar her hangi bir çalışma yapılamamıştır. yangınlar. Bu konuda bilimsel çalışmalarda oldukça mesafe alınmış olmasına rağmen. sanayileşme ile birlikte çevre ve hava kirlenmesi sonucu asit yağmurları gibi sorunların yanında tarım topraklarının hatalı işlenmesi. tarım alanları ve genel toprak erozyonu önlenmesinde yetersiz kalınmıştır.1’ de Toprak Erozyonunun Dereceleri. değerleri ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış ve halen yapılmaktadır. Her yıl milyonlarca ton toprak. rüzgar. Yurdumuz dünyada. mera ve çayırların bilinçsiz ve aşırı kullanılmaları ve buna benzer sebeplerle rüzgar ve yağışlarla hızlanan toprak erozyonu bugün dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de en önemli toprak ve çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapladığı Alan ve Erozyonun Önlenmesi İçin Gerekli Tedbir ve Tavsiyeler liste olarak verilmiştir. % 22. gelişen teknolojilerin ışığı altında yeni bir ivme kazandırılması şarttır. V. Erozyonla kaybedilen bölge ve alanların toprak bakımından kendini yenilemesinin ne kadar güç ve ne kadar uzun bir zaman olacağı artık bilinmektedir.7’si çeşitli derecelerde ve önemli boyutlarda aşınmaya maruz bulunmaktadır.2. % 20’si orta şiddetli. Yurdumuz topraklarının % 78. oldukça yakın tarihlerde başlamıştır. kaldı ki ülkemizin önlem alınacak 30.4’ü şiddetli. Toprak erozyonu ile mücadele dünyada ve ülkemizde. Tablo:V. Yurdumuzun birinci derecede öncelikli çevre problemi sayılan toprak erozyonu önleme çalışmalarına gereken önemin verilmesi. bu konudaki araştırma ve uygulamalara.1. su ve sellerle denizlere taşınmaktadır.467 ha toprağı bulunduğu göz önüne alınırsa. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V. % 36. büyük ölçüde erozyona maruz kalan ülkeler arasında yer almaktadır. yaşlı dünyamızda 2000 yıldan daha uzun bir süreden beri devam etmektedir.T. Ülkemiz arazilerinin.072. Ormanların aşırı ve yanlış kullanılarak tahrip edilmesi.2.3’ü çok şiddetli erozyona maruz bulunmaktadır. tam çözüm için 1000 yıl gerekmektedir. 106 . tarla açılması. Yağışlar ve Toprak Erozyonu Toprak erozyonunda en önemli sebeplerden birisi kuşkusuz yağışlardır. Ülkemizde konu ile ilgili kuruluşların mevcut mali ve teknik imkanlarıyla.C. toprak üzerindeki çalışma hızının 30000 ha/yıl olduğu.

1930-1980 yılları arasında geçen sürede yarıya inmiştir. gibi tedbirlerin ilgili kuruluşlarla alınması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Toprak erozyonu ülkemiz için en büyük çevre sorunlarından birini oluşturmaktadır.42 22. İşlemeli tarım yapılamaz.22 20. Orman ve otlak kullanışı uygundur. çok büyük miktarda toprak kayıpları olmaktadır. hiç kuşkusuz ki bitki örtüsünün zayıflamasıdır. yetersiz toprak özelliklerine sahip.Erozyon riski yüksek olan. erozyon sorunu yok İyi drenejlı sorunu olmayan taban arazi Eğimi aykırı tarım şeritsel ekim gereklidir. . hafif. Olduğu gibi korunmalıdır. Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. . ıslaklık ve iklim şartları dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım yapılmaması. 107 .32 3. yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi. Şeritsel ekim ve sekileme zorunludur. orta ve şiddetli toprak aşınma bölgeleri gösterilmiştir. Sekileme ve bağ meyvelik kurulması zorunludur. -Orman tahribatına son verilmesi ve ağaçlandırmanın hızlandırılması vs.1 Türkiye’de Toprak Erozyonunun Dereceleri ve Erozyonun Önlenmesi İçin Gerekli Tedbirler Aşınımın Derecesi OY 0 1 2 3 4 ÇK R1 R2 R3 R4 SK Toplam Türkiye Yüzölçümü Tanım Yaş ve Tuzlu Taban Taban Arazi Hafif Aşınım Orta Aşınım Şiddetli Aşınım Çok Şiddetli Aşınım Çıplak Kaya Yüzeyleri Hafif Rüzgar Aşınımı Orta Rüzgar Aşınımı Şiddetli Rüzgar Aşınımı Çok Şiddetli Rüzgar Aşınımı Kıyı Kumulları Renk Alan (ha) 2783781 2382846 5611892 15592750 28334933 17366463 2930933 165664 231041 64385 7304 37915 75509907 77797127 0. bitki besin maddeleri kaybedildiği gibi sular kirlenmekte.2. Her derecedeki rüzgar aşınım alanlarında: Anız örtüsü korunmalı.Yanlış toprak işlenmesi. Bu durum ise erozyonu davet etmektedir.2.06 7. .04 36. Yurdumuzda çayır ve mera alanları.’de Türkiye Toprak Erozyonu verilmiş olup. Otlatma sınırlandırılmalı ve örtü kuvvetlendirilmelidir. Harita V.58 3. Rüzgar yönüne dik ve yelkıran kurulmalı. tarla sınırları ağaçlandırılmalıdır. 1987. ürünlerin randımanı ve kalitesi düşmekte. Erozyon sebebi ile toprakların verimi azalmakta. Toprak ve bitki örtüsü yoktur. Bu nedenlerle. bu tip arazilerin mera olarak ayrılması veya orman örtüsü altına alınmasının sağlanması.65 1234Türkiye Yüzölçümüne Oranı % 3. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Erozyonun hızlanmasının temel unsurlarından biri ve en önemlisi.C.T. ülke genelinde.Çayır ve mera alanlarının tahribinin önlenmesi ve mevcut alanların geliştirilmesi.77 Aşınımın Durdurulması İçin Önlemler Yaşlılık ve tuzluluk sorunu olan taban arazi. Tablo: V. Kum tepeleri ağaçlandırılmalı.

sürüme uygun olmayan alanlarda ise 5. ve VII. 1995.563 1.004.2.778.425.339 ha olduğu. 108 .3) problemsiz arazilerin 4.1 0.009.692.797.396 2. şiddetli ve çok şiddetli su erozyonu ile rüzgar erozyonu alanı toplamı % 78.585 165.416. Sınıf) Alan ha 5.633 4.7 9.K.7’lik bir orana ulaşır ki.959 3.2.7 9.6 60. 1995. Türkiye’nin yalnızca VII.753.0 Türkiye tarım alanlarında erozyon durumu incelendiğinde (Tablo:V.557.776.749. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V.IV Sınıf) Alan ha 4.9 Sürüme Uygun Araziler Sürüme Uygun Olmayan Araziler Genel Toplam 77. Sınıfı I II III IV Toplam V VI VII Toplam Tarıma Uygun Olmayan Araziler VIII Alan (ha) 5.K. Bu durum mevcut toprak varlığımızın korunmasının önemini ortaya koymaktadır.288.2.2.574.2.016 26.749.4 8.2.009. Buna neden olan en önemli etken topoğrafik yapıdır.399 11.563 ha alanı kapladığı görülmektedir.012.3 34.399 16. VI. Ülkemiz tarım alanlarında hafif erozyon etkisi hariç orta.238.416.2 46.3. Tablo:V.127 Kaynak : Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. esas sorunu su ve rüzgar erozyonu olan arazilerin sürüme uygun alanlarda 11.6.330 7. Sınıf arazilerinin % 46.396 ha.VII. Grubu A.546. 100. A.Türkiye Tarım Alanlarının Erozyon Problemi Durumu Sürüme uygun Araziler (I.). Türkiye’de Erozyon Sorunu ve Yayıldığı Alanlar Arazi kullanım yetenek sınıfları bakımından ülkemizin durumu oldukça ilginç ve problemli bir görünüm arz eder (Tablo: V.T.1 kadar orana sahip iken.778.537 6. Bu durum Türkiye topraklarının en önemli sorununun olduğunu erozyon gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır.2.909 Genel Alan İçindeki Oranı (%) 6.II. Sınıf toplamının yaklaşık oranının % 60 olması ne kadar problemli bir durumun olduğunu göstermektedir.487 Problemin Tipi Toplam (ha) 4. sürüme uygun olmayan alanlarda 1.201.C.0 5. Sürülebilir arazi toplamı % 34. Ana sorunu erozyon olmayan tarım arazileri sürüme uygun alanlarda 2.547 10.2 13.553 46.2. Tablo: V.Y.004.533 36. sürüme uygun olmayan araziler toplamı % 60 kadardır.702 7.III.758.487 ha kadardır.Türkiye Toprakları Arazi Kullanım Yetenek Sınıfları. bu durum erozyon tehlikesinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.Y.471 ha.VI.958 Sorunsuz Esas Sorunu Erozyon Olan Araziler İkinci Derecede Sorunu Erozyon Olan Araziler Kaynak : Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi.471 Sürüme Uygun Olmayan Araziler (V.

Bunun % 15’i olarak kabul edilen yatak yükü de hesaplara katıldığında ortalama 500 milyon m3 toprak denizlere taşınmaktadır. Doğal Etkiler a) İklim: İklim faktörünün etkisini yağış.9 0.İ Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre her yıl akarsularla 440 milyon m3 toprak. toprak aşınımının artmasına neden olurken. Şimşirli 219 Kaynak : Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. Bunlar. askı materyali olarak taşınmaktadır.6 7.5 108. İnözü 923 Yeşilırmak. 1.C.1 0.8 6.5 V.İ.9 54. Karahacık 648 B.5 8. Yeniköprü 922 Seyhan. Uçtepe 563 Göksu. Yıllık Toplam Taşınan Toprak (milyon ton) 33. Diyarbakır 1085 Kızılırmak.2.9 10. Söke 519 Gediz.8 19. Kış ve erken ilkbahar aylarında toprak yüzeyi açık veya ekim yapılmış fakat bitkiler henüz küçük olduğundan erozyonla toprak kaybı fazladır. 109 . Akarsularımızla Deniz ve Göllere Taşınan Toprak Miktarı Akarsu Havzası Yıllık Ortalama Taşınan Toprak ve (ton/km2) Ölçüm İstasyonu Karasu.E.8 12.Menderes. yağışların yıl içindeki dağılışlarının da önemi vardır.3. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI E. Botbaşı 651 Filyos. Doğal Etkiler.T.8 8.4.4 5.2.5 2.8 44.4’de verilmektedir. Bu nedenle alınacak önlemlere dikkat edilmesi zorunludur. Tablo:V.2. Sosyo-Ekonomik Etkiler. 2. Keban 525 Tortum 2500 Fırat. Yılın bütün aylarına dağılmış yağışlar bir mevsimde toplanan yağışlardan daha az etkilidir. Yağış yoğunluğunun ve süresinin artması. Toprak ve Arazi Amenajman Etkileri. Rüzgar. kış ve erken ilkbahar yağışları çok fazla erozyon zararına yol açarlar. Faklı 1977 Ceyhan. Manisa Köprüsü 582 Sakarya. Devecikıran 610 Dalaman. Çarşamba 1521 Kelkit. 3. 1995. Suçatı 260 İyidere. Erozyon Sorununun Nedenleri Erozyon sorununun nedenleri birbirine bağlı üç ana grupta toplanabilir. Bu şekilde yağmur damlaları toprağa daha hızlı çarpmakta ve rüzgar yönünde toprak taşınmasını büyük ölçüde arttırmaktadır. Dutluca 1167 Dicle.2 6. yağmur damlalarının hızına ve yönüne etkili olmaktadır. Akarsularımızla deniz ve göllere taşınan toprak miktarı Tablo V. Türkiye’de geç sonbahar. rüzgar ve sıcaklık diye üçe ayırmak mümkündür. 1.

% 12’den fazla eğime sahip olan araziler 46. Toprak özelliklerine ait değerler saptandığı taktirde çiftçilere tarlası için tavsiye edebilecek önlemlerin daha etkili olmasına imkan sağlanmış olur. Şüphesiz toprak derinliğinin az olması. Aynı şekilde arazi üzerindeki küçük çukur ve tepeler fazla ise bunların şekline bağlı olarak toprak kayıpları değişmektedir. Diğer bir deyişle Türkiye’de yıllık yağış dağılımının çok düzensiz olması erozyonun etkisini arttırmaktadır. erozyonun seviyesini belirleyen en önemli faktördür. Toprağın özelliklerinden iskelet yüzdesi. su ve rüzgar erozyonunun oluşmasında en büyük etmen olan iklim.952 ha alanı kaplarken. Yağışın azlığı nedeni ile nadasa bırakılan veya zayıf bitki örtüsünün olduğu arazilerde özellikle arazinin açık ve bitki örtüsüz olduğu zamanda düşen yüksek yoğunluktaki yağışlar veya hızlı esen rüzgarlar toprak erozyonuna neden olmaktadır. kum. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sonuç olarak. Bunun yanında bitki ekim nöbeti 110 .832. erozyondan daha fazla etkilenir ve daha fazla toprak kaybı meydana gelir. Bu durum ülkemizde özellikle su erozyonunun etkisini arttırmakta ve toprak koruma önlemlerinin önemini ortaya koymaktadır. su tutma kapasiteleri. agregat stabilitesi. Ülkemizin % 90’lık bölümü kurak ve yarı kurak iklim koşullarına sahiptir. eğim şekli. Toprağın diğer bir çok özellikleri de toprak aşınımı üzerine etkilidir. mil. değişik çaplı agregat ve primer taneler. 2. serbest demir ve alüminyum oksitler gibi özellikleri erozyon üzerine etkili olmaktadır. kuzeye veya güneye bakış. Eğim dikliği arttıkça meydana gelen toprak kaybı artarken. Bunlar ancak toprak analizi sonucu anlaşılabilir. eğimin şekli de büyük önem kazanmaktadır. Topraklarımızın % 14’ünün organik madde kapsamı % 2’nin üzerinde olmasına karşın % 64’ünde bu düzey % 1’in altındadır. kireç. Etkili toprak derinliklerine bakıldığında.358. katyon değişim kapasitesi. arazi üzerinde çukurluk ve tümseklerin durumu şeklinde açıklanabilir. özellikle yağış miktarı ve yağışın yıl içindeki dağılımı ile rüzgar hızı ve hızlı rüzgarın esme zamanı bakımından önemlidir. Topoğrafyanın etkisi tarladaki eğimin dikliği. Toprakların erozyona duyarlılığını belirleyen en önemli özelliklerinden olan organik madde kapsamları ve derinlikleri bakımından incelendiğinde durumun hiç de iç açıcı olmadığı görülmektedir. b) Topoğrafik Yapı : Türkiye’nin topoğrafik yapısı oldukça engebeli bir yapıya sahiptir. Toprak özelliklerinin bilinmesi için o yerin toprağının analizine gereksinim vardır. eğimin uzunluğu.132 ha kadardır. topoğrafya ve uygulanan yanlış amenajman yöntemlerinin etkisiyle erozyona çok duyarlı bir hale gelmiştir. c) Toprak Özellikleri: Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmı iklim. değişebilir katyonlar. Güneye bakan yamaçlarda kuzeye bakan yamaçlara göre toprak kaybı daha fazla meydana gelmektedir. Bu bakımdan arazilerin herhangi bir kullanıma uygun olması gereklidir.C. Toprak özelliklerinin bilinmesiyle toprağın erozyona karşı dayanıklılığının saptanması da mümkün olmaktadır. arazilerimizin % 39. Dış bükey eğimler.T. dispersiyon oranı. yüzey akışların daha çok olmasını teşvik etmektedir. Toprak ve Arazi Amenajman Etkileri Arazilerinin kullanım çeşidi ve herhangi bir kullanımda uygulanan amenajman yöntemi.48’nin işlemeli tarıma uygun olmayan 0-20 cm derinlikte olduğu görülür. kil miktarları. Düz araziler 5. hem erozyonun nispi zararını artırmakta hem de toprağın su depolama kapasitesini azaltarak.

Sosyo-Ekonomik Etkiler İnsanın devreye girmesi erozyon sorununu arttırmıştır. miras yoluyla arazilerin çok küçük parçalara ayrılması ve dolayısıyla tarım işletmelerinin giderek küçülmesi arazi toplulaştırması yapılmaması. Mera kullanımı yöresel koşullara bağlı olarak bir esasa bağlanmalıdır. Avcılıkta olduğu gibi meraya çıkarılmalarının her yıl iklim koşulları göz önünde bulundurularak İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından belirlenen tarihlerde olması sağlanmalıdır. gübreleme yapısı. Erozyona karşı en iyi korunma çayır ve orman örtüsünde olmaktadır. Bu saydığımız çapa bitkileriyle eğimli alanlarda tarım yapıldığında toprak aşınımına karşı gerekli önlemler alınmazsa toprak kaybı çok fazlalaşır. En az korunma çapa bitkileri tarımındadır.C. c. Özellikle eğimli alanlarda çapa bitkileri tarımı yapıldığında çok dikkatli davranmak gerekir. Ülkemizde toprak ve su koruma yöntemleri ne yazık ki düşünülmeyen bir konu durumundadır. ayçiçeği gibi bitkiler toprağı erozyona karşı yeterince koruyamazlar. a. Ülkemizde Erozyonun Önlenebilmesi İçin Alınması Gerekli Tedbirler Ülkemiz koşullarında erozyonun önlenebilmesi ve ülke topraklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasında en önemli görev devlete düşmektedir. orman ve mera alanları ile işlemeli tarım alanları ayrı ayrı haritalarda gösterilmeli ve aykırı kullananlar yasal olarak önlenmeli ve halihazırdaki yanlış kullanımlar uygun kullanıma çevrilmelidir. Çapa bitkileri dediğimiz pamuk. Çünkü aşağıda sayılan düzenlemeler devlet tarafından gerçekleştirilmediği sürece. çiftçimizin gelirini azalttığı gibi. patates. meralarda kontrollu otlatma yapılması. Ormanların ve meraların tahribi. nöbetleşmedeki yeri ve zamanı erozyona etkili olan faktörlerdir. nadas alanlarında baklagil ya da buğdaygil yem bitkilerinin yetiştirilmesi ve amenajman planlamasında toprak ve su koruma yöntemlerine dikkat edilmesi gereklidir.T. Bu nedenle uygun nöbetleşmenin seçilmesi. V. anızlı-malçlı tarımın uygulanması en son olarak güncel olan ikinci ürün tarımın uygulanması hem daha fazla verim alınmasını ve hem de toprak yüzeyinin yağışa uzun süre açık kalmaması sağlanmış olur. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI uygulanması.4. mısır. arazilerin kiracılık veya yarıcılık şeklinde işletilmesi ve toprak ve su koruma önlemlerinin gereken ölçülerde ele alınmaması erozyonun artmasında önemli sorunlardır. Tarım alanlarında toprak kaybına karşı önlemlerin alınmaması. Doğal bitki örtüsünün tarım alanları açmak amacıyla ortadan kaldırılması toprak kaybının artmasına hatta açlık problemi olan dünyamız için bir felaket halini almasına neden olmuştur. I-II ve III. bu haritalar çağın gelişimine uygun olarak yenilenmeli ve detaylandırılmalıdır. 3.2. Bitki örtüsünün çeşidi. Sınıf arazilerin tarım dışı kullanımı önlenmeli ve toprak işlemede tarım yapılmasına uygun olmayan arazilerde işlemeli tarım yapılmasına engel olunmalı. b. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları ile ülkemiz toprak haritası yapılmış olmasına karşın. ulusal gelirimizi de bu yolla önemli kayıplara uğratmaktadır. toprak ve su koruma önlemlerinin alınması şansı çok azalacaktır. tütün. sıklığı. Üstteki verimli sürülen tabaka kısa sürede taşınabilir. 111 .

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI d. parçalanmış olanlar toplulaştırılmalı ve bu bakımdan Medeni Kanunu’nun miras ile ilgili maddelerinde yasal düzenlemeler yapılmalıdır. vakit geçirmeden uzman personel yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Yöresel koşullara bağlı olarak optimum işletme büyüklükleri belirlenmeli ve miras yoluyla işletmelerin bundan daha küçük parçalara bölünmesi önlenmeli. Kaynaklar 1. arıcılık vb.C. Bu konuda çalışan üniversite ve araştırma kuruluşları desteklenmeli. Barajların su toplama havzalarında barajlar işletmeye açılmadan arazi kullanım planları bitirilmeli ve havza topraklarının bu planlamaya uygun kullanımı müeyyidelere bağlanmalıdır. k. Türkiye Genel Toprak Amenajman Planlaması. Toprak-İnsan-Çevre Sempozyumu. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. f. TMMO Ziraat Mühendisleri Odası. orman köylüsünün geçimi sağlanmalı ve orman tahribine neden olmayacak. Tarımda şeritsel tarım ve teraslama yaygınlaştırılmalı. 1991. işletmelerinin kurulabilmesinin kredi imkanları sağlanmalıdır. 1995. e. j. ı. araştırma sonuçları üreticiye iletilmeli ve ayrıca Tarım Bakanlığı Yayım ve Haberleşme Şubesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı teknik elamanları bu konuda eğitilmelidir. Arazilerin amenajman planlamasına uygun olarak kullanımı sağlanmalıdır. nüfusu hızla artan dünyada en önemli silahlardan biri olacak olan gıda üretiminin önemi dikkate alındığında. örneğin el sanatları. Toprak muhafazasında örgüt ve eleman desteği sağlanmalıdır. Tüm kitle iletişim araçları ile konunun üzerine gidilmeli Ziraat Fakültelerinde “Erozyon Kontrol Mühendisliği” Bölüm veya Ana Bilim Dalları oluşturulmalı. eğime dik yönde tarım şartı aranmalıdır.T. özellikle minimum toprak işleme ve toprak işlemesiz tarım teknikleri teşvik edilmelidir. h. 1987. Orman ve orman altı örtüsünün tahribinin önlenmesi için. En azından hem üretici hem de kontrol edenler için çok kolay olması bakımından. Ziraat Fakültelerinin her bölümüne “Toprak ve Su Korunumu” dersi verilmelidir. bir takım kolaylıklar sağlanmalıdır. 3.. g. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. ilköğretim okulundan itibaren erozyon ve önlenmesi konusunun konunun uzmanları tarafından verilmesi sağlanmalıdır. i. Üreticilere verilen tarımsal kredilerde işlemeli tarım yapan çiftçilerin toprak ve su koruma yöntemlerine uymaları halinde. 2. l. tarım alanlarının amaç dışı kullanımını önlemek için yeterli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Gelecekte. En önemlisi erozyon konusunda bilinçlenmenin sağlanması için özellikle kırsal kesimde büyük bir çoğunluğu ilköğretim okulu eğitimi yaptığı düşünülerek. 112 .

Ülkemiz. doğal dengenin sürekliliğinde büyük rol oynayan. giderek ihtiyacı karşılayamaz hale gelmektedir.53’ünü ise iğne ve yayvan yapraklı ağaçların bir arada olduğu karışık ormanları meydana getirirler. dişbudak.7 milyon ha (% 13)’dür.515.9’u devlet ormanıdır. 10.172 ha) .1.9 milyon ha (% 44 )’dür. iklim ve toprak özellikleri. çok bozuk koru ve çok bozuk baltalık ormanları. ürün verebilen orman alanı 8. bu alanlar içerisinde normal koru ve normal baltalık ormanları 10. Türkiye orman alanları içinde iğne yapraklılardan sonra en fazla alanı % 22. Dünyada ormanlar. ORMANLARIMIZ Ormanlar.’dır. Ülkemiz ormanlarının % 99. Bu miktar ülke alanımızın % 26. yerli orman ağacı çeşidi bakımından zengin bir ülkedir. elverişli olmayan bir iklim kuşağında yer almaktadır. FLORA.8’ dir.247 ha.993 ha) ile yayvan yapraklı ağaç türlerinden meşeler kaplar. hatta yok olan orman alanlarının toplam alana oranı yaklaşık dörtte bir.34 ha. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI.’dır. 20.568 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 48. Bunu önlemek ve orman kaynaklarından sürekli yararlanmak için devamlılığın sağlanması gerekmektedir. hakiki ve fiziki sınırlarının bulunmamasıdır.3’ünü. kendi kendini yenileyen doğal kaynakların en önemlilerinden birisi olup. en önemli doğal kaynaklardır.C. ormanların bugünkü tabii dağılışı üzerinde etkili olan en önemli etkendir. Türkiye orman ekosistemleri için. 1.027. Ülkemizde çeşitli nedenlerle her geçen gün azalan. Ülkemiz arazi yapısı. Ormanlarımızın tamamı verimli orman niteliğinde olmayıp.000 hektardan küçük alanlarda varlıklarını sürdürmektedir. 113 . İyi koru 6. Toplam orman alanlarının % 42.600. ıhlamur.679 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 51.1.78 (4. kavak.7 sini oluşturmaktadır. iyi baltalık 2. Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı 0.FAUNA VE HASSAS YÖRELER VI. sırada yer alırlar. Özellikle Karadeniz Bölgesinde verimli ormanlar meydana getiren kayın ise % 33 oranı ile yayvan yapraklılar arasında 2.763.de verilmiştir. Ormancılık sektörünün GSMH’ ya katkısı % 0. okaliptüs gibi ağaçlarımız 50. tükenmeyen bir dinamizme sahip.2 milyon ha (% 31).6’sını teşkil etmekte olup.735. aynı zamanda yaşayan biyolojik varlıklar olmaları nedeniyle. Ormanlarımızda 50’nin üzerinde yaygın ağaç türü bulunmaktadır. sanayileşme ve hızlı nüfus artışı sonucu aşırı yararlanma eğilimi ve yangınlarla tahrip olan orman alanları.15’ini yapraklı türler (8. geri kalan % 4. Orman kaynaklarımızın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan birisi orman arazileri ile özel araziler arasında kesin olarak belirtilmiş. Bu türlerden en yaygınları alanları ile birlikte Tablo:VI.T. Aşağıda belirtilen ağaç türlerinin yanı sıra diğer çam türlerimiz.

1. rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması. 8 kaplumbağa.379 4. doğal hayatın devamı. karaca. 114 .341 286. iklimi yumuşatması. zehirli böcek ve mantar hastalıkları. Bu türlerden 1700 kadarı nadir görülmekte.167.475 619. Ekolojik olarak çok hassas bir konumda bulunan ormanlarımız iklim ve toprak yapısındaki çeşitlilikten kaynaklanan bir biyolojik zenginliğe sahiptir.1. Ormanlarımızda Yetişen Ağaç Türleri ve Alanları Ağaç Türü Meşe Kızılçam Karaçam Kayın Ardıç Sarıçam Göknar Sedir Ladin Kızılağaç Kestan Gürgen Toplam Alanı(ha ) 6. 36 yılan. Ayrıca 120000 omurgasız.000 ha alan ağaçlandırılmıştır.864 22% 18% 33% 7% 5% 5% 3% Meşe Ardıç Kızılçam Sarıçam Karaçam Göknar Kayın Diğer 7% Kaynak : OGM-APK Bülteni (Kasım 2001) Şekil:VI.697. 49 kertenkele. kültürel ve estetik amaçlarla ağaçlandırma çalışmaları son yıllarda hızlanmıştır. erozyonu önlemesi. sel.I.C. ürettiği ekonomik mallardan dolayı çok önemli kaynak niteliği taşıyan ormanlarımızı yangın.644 1.433 99.650 1. Su rejimini düzenlemesi. 20 kurbağa ve 120 memeli hayvan türü de ormanlarımızda yaşamaktadır. Orman içi ve orman dışı alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları 1963 yılında başlayan planlı dönemden sonra hızlanmış ve 1963-1983 yılları arasında toplam 617. canlıların yaşamı için gerekli olan oksijeni üretmesi.335. ekolojik dengenin sağlanması yanında. gerek odun üretimi amacıyla gerekse iklimsel.1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VI. Ağaçlandırma alanlarında.234. taşkın ve çığ gibi tabii afetleri engellemesi.786 336.504 99. bunların yaklaşık 3000 tanesi endemik yani sadece ormanlarımızda yaşayan türdür. kaçak kesimi ve tarla açılması gibi büyük oranda tahribe sebep olan bu etkenlerden korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması yönündeki çalışmalara daha çok hız verilmesi hayati önem taşımaktadır.162 1.018. Ağaç Türlerinin Dağılımı Ülkemizde. sosyal. asit yağmurları. yaban hayatı bakımından tartışılmaz öneme sahiptir. yaban domuzu ve ayı gibi büyük memeli yaban hayvanları ile bir çok kuş türü ve bitkiler için.524 3.302. Hava kirliliğinin azaltılması. oksijen üretiminin devamı ve bünyesinde barındırdığı çok çeşitli canlı türleri ile biyolojik zenginlikler açısından son derece önemli olan ormanlarımız. genetik bakımından ıslah edilmiş üstün kaliteli fidan ve tohumlar kullanılmasına gayret edilmektedir.300 18.088. Ormanlarımızda toplam 9000 bitki türü olup. özellikle geyik.T. elverişli yaşama ortamı oluşturduğundan. 426 kuş.666 109. 200 kadarı ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır.

C. Orman Dergisi. 2001. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çevre kirlenmesi ve orman tahribatı sonucu giderek azalmakta olan orman gen kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi.5 Yıllık Kalkınma Planı. Ankara. 4. Ankara. odun hammaddesi olarak ürettiği değerin yaklaşık 2000 katı mertebesindedir. Orman Genel Müdürlüğü. Kaynaklar 1. nesli tehlikeye düşmüş endemik bitki türleri ve yaban hayvan hayatının devamı için ve aynı zamanda insanlığa sayısız yararlar sağlayan ormanların korunup geliştirilmesi hayatı bir önem taşımaktadır. 2. 115 . 3. Orman Genel Müdürlüğü APK Bülteni. Ankara. Mayıs 1992. (Kasım-2001).T. Unutulmamalıdır ki bir ağacın ömrü boyunca ürettiği fonksiyonel değer. DPT. Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Sayı: 14 Şubat 1993. Orman Genel Müdürlüğü. Sayı:5 . VIII. Orman Dergisi..

Bilimsel ve estetik bakımdan. manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını. Bu kanun kapsamına giren yerlerde. geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. Tabiat Parkları. a) Tabii ve Ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz.C. c. tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları belirlenmesine veya Çevre ve Orman Bakanlığı’nca belirlenmiş olanların işlemlerinin tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına. a. MİLLİ PARKLAR. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli park olarak belirlenir. kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça. Tabiat Parkı. Milli Park. türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup. d. c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak. Bayındırlık. Tabiatı Koruma Alanları. TABİAT PARKLARI. tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler. b. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip. tabiat parkı. su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunlarına yol açacak iş ve işlemler yapılamaz. gereği halinde diğer ilgili Bakanlıkların da görüşü alınarak. Bu kanunda yer alan. dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını. Milli Park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar Milli Savunma.T. her ne surette olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapılamaz . maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”. Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir. TABİAT ANITI VE TABİATI KORUMA ALANLARI Yurdumuzda “Hassas Yöreler ve Parklarla” ilgili 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. ilgili Bakanlıkların da görüşü alınarak Çevre ve Orman Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca karar verilir. b) Yaban hayatı tahrip edilemez. Orman ve orman rejimine giren yerlerde. d) Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığı’nca ihtiyaç duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında. Bu kanunun amacı. milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma. “Tabiat Parkları”. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının seçilip belirlenmesine. Tabiat Anıtı. Tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarını. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının olumlu görüşü. “Tabiat Anıtı” ve “Tabiatı Koruma Alanları” hassas yöreler olarak belirlenmektedir. sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarını ifade eder. Maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3. 116 .2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip Milli Park. özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına.

Adana.Menderes Deltası Spildağı İL Yozgat Adana Ankara Balıkesir Bursa Bolu Aydın Manisa ALANI (ha) 264 7715 1195 64 12732 2019 27675 5505 59400 6702 6534 42000 34425 33000 36614 1088 35500 9572 4800 2634 13850 88750 21300 51550 16988 3766 1156 33350 12390 13350 9219 TES.09.12. Jeolojik yapı tabii bitki ve hayvan toplulukları.1994 Akdeniz’in en iyi korunan maki florası. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. dağ ve kar sporları 20.1994 31. manzara .2000 Tabii bitki toplulukları.TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ 05. flora ve fauna zenginliği Jeomorfolojik bir yapı. flora ve fauna zenginliği Jeolojik ve jeomorfolojik yapı ve flora ve fauna zenginliği Kızıldağ Isparta Güllük Dağı Antalya Termesos Kovada Gölü Isparta Munzur Vadisi Beydağları Sahil Milli Parkı Gelibolu Yarımadası Köprülü Kanyon Ilgaz Dağı Başkomutan TMP Göreme TMP Altındere Vadisi Boğazköy-Alacahöyük Nemrut Dağı Beyşehir Gölü Kazdağı Kaçkar Dağları Hatilla Vadisi Tunceli Antalya Çanakkale Antalya Kastamonu Afyon Nevşehir Trabzon Çorum Adıyaman Konya Balıkesir Rize Artvin Karagöl-Sahara Artvin Altınbeşik Mağarası Antalya Marmaris Saklıkent Troya Tarihi Honaz Dağı Aladağlar Küre Dağı Muğla Muğla Çanakkale Denizli Niğde.01. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI. jeomorfolojik oluşumlar ve yaban hayatı zenginliği Hidrografik yapı ve vejetasyon zenginliği Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar Jeomorfolojik bir yapı.1969 03. manzara.03.1996 21.12.tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar. dinlenme ve eğlenme 22. jeolojik oluşumlar Tabii bitki toplulukları .manzara.T.11. manzara.02. tabii bitki toplulukları.12.1970 03. dinlenme ve eğlenme 09.dinlenme ve eğlenme. Harp tarihi.03. Tabii bitki toplulukları. Tabii bitki toplulukları.1970 21.08.1968 Jeolojik yapı ve tabii bitki ve hayvan toplulukları.04.08.) 29. Milli Parklar NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ADI Yozgat Çamlığı Karatepe-Aslan.04.1971 16.06. jeomorfolojik oluşumlar.1959 Tabii bitki toplukları.1996 07. 2003.08. Arkeolojik kalıntılar. dinlenme ve eğlenme Kültürel değerler (Sümela Manastırı) .1973 02.1988 07. dinlenme ve eğlenme Kültürel değerler Tarihi eski yerleşmeler (Kiliseler.11.1958 Arkeolojik kalıntılar.dinlenme ve eğlenme. arkeoloji ve endemiklerce zengin bir flora Jeomorfolojik bir yapı.1958 Tabii bitki ve hayvan toplulukları.1. dağ ve kar sporları .1994 08. Arkeolojik kalıntılar. tabii bitki toplulukları ve zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler.06.1988 07.11. şapeller ve peri bacaları gibi). tabii bitki ve hayvan toplulukları.dinlenme ve eğlenme.04.05.02.1996 06. Bitki örtüsü. biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı.2. dinlenme ve eğlenme Arkeolojik kalıntılar (Hititlerin merkezi) Tarihi açık hava müzesi Tarihi kalıntılar.1994 31.08. Arkeolojik kalıntılar tabii bitki toplulukları.06. tabii bitki toplulukları .1973 12.1988 11.09.11. Tabii bitki ve hayvan toplulukları.1987 21.05.07.1972 22.1996 (Sınır Da.manzara. 37 000 Bartın Toplam: 686 631 ha Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı. 54524 Kayseri Kastamonu.C. jeolojik yapı.03.1994 31.1959 Zengin ve çeşitli kuş toplulukları. tabii bitki toplulukları.11.1986 09. kuş gözlem Jeolojik yapı ve tabii bitki toplukları. dinlenme ve eğlenme 19. flora ve fauna zenginliği Tarihi kalıntılar ve jeolojik yapı Jeoloji ve jeomorfoloji.11. 117 .1981 25.1965 Tabii bitki ve hayvan toplulukları.1994 31.1961 06. dinlenme ve eğlenme 31. bitki ve yaban hayatı zenginliği Jeolojik.1976 08. dinlenme ve eğlenme 27. jeolojik oluşumlar.07. dinlenme ve eğlenme 29.taş Soğuksu Kuşcenneti Uludağ Yedigöller Dilek YarımadasıB.1993 17.4.09.04.dinlenme ve eğlenme.1998 21.

1988 14 Vakıf Çamlığı Kütahya 685 08.2. sulak alan ve orman ekosistemlerinin bir arada bulunması . Nesli tehlikeye düşmüş türlerden toy (Otis tarda) ile.07.1988 118 . sulak saha ve orman ekosistemleri kaynak değerlerini oluşturmaktadır. pallasiana var.08. Çok sınırlı yayılışa sahip.1987 KAYNAK DEĞERİ Avrupa Çapında çok sınırlı bir yayılışa sahip ve hızla ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan eşsiz bir subasar (alüvyal) orman ekosistemidir.12. Vakıf Çamlığı eşsiz ve nesli tehlikeye maruz bir karaçam varyetesi olan Ehrami Karaçamı (Pinus nigra ssp.1988 05. Istranca meşesi (Quercus hartwvissiana)’nin dünyada eşine ender rastlanan boy ve çaptaki örneklerinin varlığı kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Çok çeşitli orman ağacı türlerinin bir arada bulunduğu eşsiz bir ekosistem özelliği. kıyı. pallasiana var.04. Fındık (Corylus colurna) ve Dişbudak (Fraxinus excelsior) bulunması.1987 27.C. Nesli tehlikeye düşmüş ve yalnız ülkemizde tabii yayılış gösteren Türk Fındığı (Coryllus colurna)’ nın çok büyük boy (25-30 metre) ve çapa (1 metre) sahip örneklerini ihtiva eden eşsiz bir ekosistem oluşu. Sülüklü Göl. Nadir ve tehlikeye düşmüş Ebe Çamı (Pinus nigra ssp.12.5 29.1987 8 Çitdere Zonguldak 721. Tektonik hareketler sonucunda çökmüş.12. aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunuşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Kayın (Fagus orientalis)’dan meydana gelen bakir bir orman ekosistemi özelliğine sahip bulunmaktadır.03. ve çok çeşitli ağaç türlerinin mevcudiyeti kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Beslenme imkanlarının çok elverişli olması nedeniyle pek çok hayvan türünün barınmasına imkan sağlamaktadır.1987 25.1988 16. kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır.06.1987 18.1987 23. Tekkoz-Kengerli Düz 2 Kasnak Meşesi 3 4 5 6 7 Kavaklı Sütçüler Sığla Ormanı Sarıkum Beykoz Göknarlık Hatay Isparta Isparta Sinop İstanbul Zonguldak 172 1300.1987 30. Ülkemizde az rastlanır bir tür olan Halep Çamı (Pinus halepensis)’nın nadir bir orman ekosistemi oluşu. ihtiva ettiği sulak saha ve orman ekosistemleri ve bu ekosistemlerde yaşayan bitki ve hayvan türü çeşitliliği ile.10.04. Deniz. şeneriana)’nın Dünya üzerinde tek doğal yayılış alanlarını teşkil etmesi bu sahalara eşsiz bir tabiat parçası özelliği kazandırır.1990 26. ağaçcık ve çalının yer aldığı nadir bir ekosistem özelliği taşıması. Angut (Tadorna ferruyinea) kuşlarının yaşadığı bir habitat oluşu.1987 13 Sakagölü longosu Kırklareli 1345 29. kaynak değerlerini teşkil etmektedir.08.04. 167 su kuşu türünün mevcudiyeti.1990 Balıkesir Bolu Muğla Bolu 240 174 760 460 15. zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahip bulunuşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır.1988 Kazdağı Göknarı 15 16 17 Akdoğan ve Rüzgarlar Ebe Çamı Sırtlandağı Halep Çamı Kale-Bolu Fındığı 18 19 20 Alacadağ Seyfe Gölü Antalya Kırşehir 427 10700 01. İstanbul’da doğal olarak bulunan tek göknar meşceresinin yer aldığı nadir ve tehlike altında bulunan bir orman ekosistemidir .1987 9 10 Kökez Sülüklügöl Kasatura Körfezi Bolu Bolu Kırklareli 324 809. pyramidata)’nın Dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanını teşkil etmektedir. nesli tehlikeye düşebilir olarak nitelendirilen flamingo (Phoenicopterus ruber)’nun en fazla sayıda bulunduğu başlıca üreme alanlarından birini teşkil etmesi. en güzel örneklerinin yer aldığı eşsiz bir ekosistemdir. Nadir ve tehlikeye maruz bir tür olan sığla ağacının en elit ve izole yayılışı bu sahada görülmektedir. olağanüstü boy ve çapta porsuk (Taxus baccata). Çok yaşlı ve boylu Uludağ Göknarı (Abies bornmulleriana). Doğu kayını (Fagus orientalis)’nın kuzeydeki yayılışı dışında izole bir yayılış alanı ve Akdeniz Bölgesi orman mıntıkası için farklı özelllikte bir ekosistem oluşu kaynak değerini oluşturur. Nadir orman ağacı türlerini de içine alan 20’den fazla ağaç türü ile bir arboretum özelliğine sahip bulunması. Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu. vahşileşmiş yılkı atlarının sahada yaşaması sahanın kaynak değerlerini oluşturmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI. eşsiz bir tabiat parçasıdır.05. Endemik ve nesli tehlikeye düşmüş Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani) mevcudiyeti ile zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahip eşsiz bir orman ekosistemi özelliği göstermesi kaynak değerlerini oluşturur. akbalıkçıl.1987 11 12 Sultansazlığı Kayseri 17200 21. yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan subasar (alüvyal) ormanları. Avrupa’da turna.5 334 29. flamingo. Avrupa çapında nadir ve eşsiz bir örneği ile zengin bir yaban hayatını ihtiva etmesi. yarım milyonu aşkın su kuşuna sahip oluşu ile uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak nitelendirilmesi kaynak değerlerini oluşturmaktadır. nesli ehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme. kum .10. karaçam ve iki varyetesinin bir arada görülebileceği eşsiz bir ekosistem oluşu.06.5 88. kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Trakya’nın tek karaçam meşceresine sahip oluşu ile nadir bir orman ekosistemi olmak üzere çeşitli hayvan ve bitki türlerinin yaşadığı eşsiz bir tabiat parçası özelliği göstermektedir.12. şeneriana)’nın varlığı.1987 27. Çok çeşitli ağaç. ağaçların üst kesimleri su üzerinde kalarak ilginç peyzaj özelliği yaratmıştır. Ülkemize has bir tür olan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan kasnak meşesi (Quercus vulcanica)’nın gerek saf gerekse sedir ve ardıç ile karıştığı.1987 02.07.07.04.08.5 329 30. barınma ve kuluçka alanı oluşu.1988 17. Yine yalnız yurdumuzda bulunan bir karaçam varyetesi olan Ebe Çamı (Pinus nigra ssp. pallasiana var.göl.T.5 785 46.2 Tabiatı Koruma Alanları NO 1 ADI Hacıosman Ormanı İLİ Samsun ALANI (ha) 86 İLAN TARİHİ 24.

nesli tehlikeye düşmüş veya nadir türleri. Seyhan-Ceyhan deltası.12.02.1998 35 Camili-Gorgit Artvin TOPLAM. nesli tehlikeye düşmüş 2 tür deniz kaplumbağasının Caretta caretta ve özellikle Cheloria mydas’ın Akdeniz’de varlığını sürdürebilmesi açısından bu alanlar oldukça önemlidir. Ayrıca. 3. kıyı kumulları. Yurdumuzun genel olarak güney ve güney-batısında yayılış gösteren Toros sediri (Cedrus libani). 23 Gala Gölü Edirne 2369 16. Sahada.1993 26 Dibek Antalya 550 31. kuzeyinde yer almakta ve mitolojide “Cehennem Kayıkçısı” olarak bilinen Karon’ un kayalara oyulmuş dev bir büstüdür. yer yer karışık meşcereler oluşturması.T.1994 32 Akgöl (Ereğli Sazlığı) Konya 6787 21.1993 25 Çamburnu 180 31. Sen Piyer kilisesinin 200 m. Ayrıca koruma sahasının bulunduğu havza yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Avrupa.2 Tabiatı Koruma Alanları (Devamı) 21 22 Domaniç-Kaşalıç Çığlıkara Kütahya Antalya 134 15889 05. İç Batı Anadolu’da bozkır geçiş zonunun en kuzey sınırına sokulabilmiş ve bu yörede izole halde yaşamını sürdürmüştür.1991 05. Ayrıca kuzeyden karadeniz üzerinden gelen göçmen kuşların Doğu Karadeniz sıradağlarına ulaştığı ilk noktada bulunması kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Sulak saha.1998 Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı. tarafından M. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI.08. Ayrıca yöre doğal özellikleri bozulmamış bir orman ekosistemi özelliği göstermektedir.C. Antiokus I.1994 23. Saha. boyunda. 2200 m’den başlayarak inen bir buzul vadisi uzanmaktadır.023. Sahada.1993 27 Habibineccar Hatay 118 31. Kartal Gölü çevresinde alpin bitki örtüsü hakimdir. Ormitolojik açıdan son derece zengin olan Ereğli Sazlıklarında şimdiye kadar 200’den fazla kuş türü gözlenmiştir. Aktüel Akgöl.07.1998 24. Bunlardan Sen Piyer kilisesi kayalara oyularak yapılmış bir Hıristiyan kilisesidir. Bu özelliği ile Çamburnu sarıçam meşçereleri relikt karekter göstermektedir.12. 500-700 m eninde.1994 29 Yumurtalık Lagünü Adana 16430 08. 490. gürgen.03. Akyatan ve Ağyatan gölleri barındırdığı kuş türleri açısından Türkiye’deki “A sınıfı “ niteliğindeki 19 sulak alandan 2’sini oluşturmaktadır.1995 Örümcek Ormanı 33 34 Camili-Efeler Ormanı Gümüşhane Artvin 263 1453 07. Saha. “Kartal Gölü Buzul Vadisi” adıyla anılan bu vadi belirgin buzul aşındırma ve biriktirme şekillerini bünyesinde bulundurmaktadır.07. 119 . Örümcek ormanı.12. Sandıras Dağı zirvelerinden biri olan Ulugöl Tepe (2261 m) mevkiinden itibaren kuzey doğuya doğru 1.5 km. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.04. herbiri anıt özelliğine sahip ağaçlardan oluşmuş bir orman parçasıdır.5 83. Camili-Gorgit ormanı. bu özelliğe sahip ekosistemler içerisinde doğal özelliği bozulmamış bir örnek olmasının yanı sıra zengin bir alt flora ve fauna potansiyeline sahip olması kaynak değerleridir.kültürel değerlere bakımından oldukça zengindir.07. özellikle tepeli pelikan. aralarında endemik türlerin de bulunduğu 400’e yakın bitki türünün mevcudiyeti. 2003. tarihi ve kültürel değerleri ile kompleks bir yapı oluşturmaktadır. Özellikle Akdeniz’de yok olma tehlikesi içinde bulunan (Chelonia mydas) türü kaplumbağa için son sığınma alanlarındandır. sadece Türkiye’nin değil neredeyse bütün Avrupa’nın tek insan eli değmemiş orman ekosistemidir.1993 28 Demirciönü Bolu 430 12.04. Camili-Efeler ormanı. Ayrıca Sen Piyer kilisenin içindeki Günahkarlar Hamamı.1991 İç Ege Bölgesinde. çevresi bozkır ekosistemi ile kuşatılmış büyük ölçüde Karadeniz orman ekosisteminin özelliklerini yansıtan bir tabiat parçası olması Sedir (Cedrus libani)’in optimum yayılış alanı oluşu anıt ağaç özelliğine sahip çok yaşlı ve boylu sedir ve ardıç türlerinin mevcudiyeti.01. Aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunmasıyla (yaş ortalaması 250-700 civarında) nadir orman ekosistemi özelliği göstermektedir. aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunmasıyla nadir orman ekosistemi özelliği göstermektedir. Akgöl ve çevresi alüvyal bir sahadır.Ö.03. aralarında anıt ağaç özelliklerine sahip sedir meşcereleri bulunmaktadır. Toros Göknarı (Abies cilicica). Yine bu alanda yer alan Karon (Charon) Anıtı.5 24. çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır.12. Akgöl ve çevresi ihtiva ettiği su kuşu türlerinin çeşit ve miktar itibariyle zenginliği ve içlerinde nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin mevcudiyeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahip nadir bir ekosistem özelliği göstermektedir. yüzyılda yaptırılmıştır. kochiana) sahile inebildiği nadir yerlerden biridir. Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yer alan 17 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisidir. Sahada. göl lagünleri. 116 türe 10502200 rakımları arasında yer alan sub-alpin kuşakta ilk kez rastlanması oldukça zengin fauna türlerinin bulunması kaynak değerleridir. kestane ve meşe türlerinin yer yer saf.1991 24 Körçoban Kahramanmaraş Artvin 580 31. Lübnan Sediri (Cedrus libani) ve Karaçam (Pinus nigra ssp. 111 kuş türünün varlığı. göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmesi. Sarıçamın (Pinus silvestris ssp.2. yer yer karışık meşcereler oluşturması.12. Ayrıca “Yaşlı Orman” niteliğini de bünyesinde barındırmaktadır.1994 30 31 Dandindere Kartal Gölü Afyon Denizli 260 1309 31. pallasiana) türlerinin yer yer saf. kayın. barındırdığı bitki ve hayvan türleri. kafkaslar ve ülkemizde bulunan en boylu ve çaplı göknar ve ladin fertleri ile olağanüstü düzgün gövdeli kayın fertlerinden oluşan meşçereleri bünyesinde barındırmaktadır.

09.1991 Yeni 1196.12.1998 TOPLAM: 69 505 Ha Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.0 05.2000 Bitki çeşitliliği ve manzara bütünlüğü içerisinde rekreasyonel imkanlara sahip olması Jeolojik ve jeomorfolojik kaynak değerleri ile flora ve fauna zenginliği.1983 KARAKTERİSTİĞİ İlgi çekici jeolojik.07.Çatak Abant Gölü Çorum Bolu 387.05.1989 03.5 11. halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun bulunması. 2003.07. jeomorfolojik yapıda olması. İlgi çekici kanyonu. yaban hayatı ve rekreasyon potansiyeline sahip olması Bitki örtüsü ve rekreasyonel imkanlara sahip olması.peyzaj güzellikleri rekreasyon imkanlarına sahip olması Menderes Deltasının sahip olduğu eko-sistem özelliklerini bünyesinde barındırması.0 TESİS TARİHİ 01.05.1998 22. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğiyle manzara güzelliğine sahip bulunması. Sahip olduğu bitki örtüsü ve yaban hayatı topluluğunun yanı sıra jeomorfolojik yapısı.1988 4 5 6 Yazılı Kanyon Uzungöl Kurşunlu Şelalesi Isparta Trabzon Antalya 600.1998 07. zengin flora ve faunaya sahip bulunması ve hakim dinlenme ve eğlenmesine uygun olması. zengin maki florası ve ilginç şelalesinin meydana getirdiği eşsiz doğal peyzaj özelliğine sahip bulunuşu. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğiyle manzara güzelliğine sahip bulunması.12.5 5859 14916 07.10. 2 3 Çorum.2.1991 7 Gölcük Isparta 6684 05.6 329.09.1994 10 11 12 Ayvalık Adaları Ballıkayalar Beşkayalar Balıkesir Kocaeli Kocaeli 17950 1847 1154 21. peyzaj değerleri açısından önem içermesi Bitki çeşitliliği ve manzara bütünlüğü içerisinde rekreasyonel imkanlara sahip olması ve zengin yaban hayatı.07. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğiyle manzara güzelliğine sahip bulunması.1998 29. manzara zenginlikleri ve özelliklerine sahip bulunması.1991 8 Bafa Gölü Aydın 12281 08. peyzaj güzellikleri ve rekreasyonel imkanlara sahip olması.5 1150 Değişim 07.10. Doğal yapısı.1984 21.1989 21. 13 14 15 16 Türkmenbaşı Kocakoru Ormanı Artebel Gölleri Akdağ İstanbul Konya Gümüşhane AfyonDenizli 5.02. .08. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VI.0 1625 394. nesli tehlike altında bulunan bir çok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlaması İstanbul Megapolunun rekreasyon ihtiyacını karşılamasındaki büyük önemi ile flora zenginliğine sahip olması İlginç jeomorfolojisi ve rekreasyonal açıdan uygun olması.3 Tabiat Parkları NO 1 ADI Ölüdeniz-Kıdrak İL Muğla ALANI (ha) 950. 120 .1995 06. İlgi çekici jeomorfolojik yapıda olması.02. Sahip olduğu orman dokusu.1995 27.04.C.1994 9 Polonezköy İstanbul 3004 15.06. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. bitki örtüsü.T.06.

21 m. çap ve 4. çap ve 6. boy. çevre genişlik Meşe Ağacı 250 yaşında . çap ve 15 m.65 m.5 m.02. 35 m.67 m.09. çevre genişliği Meşe Ağacı’nın 35 yaşında . çevre genişliğine sahip olması Lübnan Sediri’nin 2000 yaşında . boy.02.2. 1. çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikler ve yer yer anıt ağaçların da var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahip oluşu. 2.8 m. 35 m.20 m. boy. boy.02.) 10 ha İLAN TARİHİ 19.55 m.09. çap ve 1.1994 27. Yörenin en yaşlı sarmaşığı olması ve kayaya yapışık olarak 15 m. boy.09. Meşe Ağacı’nın 350 yaşında .11.1994 09.1995 21. çevre genişliği Karaçam 300 yaşında .35 m.02.1995 21.80 m. 40 m. 3.1994 27. çap ve 8. 15 m.09.50 m. çap ve 5.02.1995 21. 24 m. çevre genişliği Karaçam 200 yaşında . 34 m.85 m.69 m. boy. boya sahip Farklı dirençteki kil tabakalarının aşınımıyla oluşmuş “Kuesta Morfolojisinin “ender örneklerini teşkil etmesi. çap ve 5. çap ve 4.85 m. çevre genişliği Sedir Ağacı’nın 650 yaşında . çevre genişliğine sahip olması yanı sıra insan figürüne benzemesi Kavak Ağacı’nın 200 yaşında . 25 m.50 m.1995 21. çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 250 yaşında .70 m. çapa sahip olması Sedir Ağacı 320 yaşında .12. 2. çap ve 3 m. 8 m.50 m. boy. 2. 2. çevre genişliği Sedir Ağacı 620 yaşında .1994 29. boy. boy. çevre genişliği Meşe Ağacı 300-400 yaşında . çap ve 7. 1.23 m. boy. 15 m.38 m. 3 m.08.85 m.1994 09.T. 2 m. 27 m. boy.80 m. bünyesinde üstün peyzaj değerlerini barındırması ve yöre halkının rekreasyon ihtiyacına katkı sağlaması Çınar Ağacı’nın 900-1000 yaşı arasında .1994 27.02.09. çevre genişli.1994 09.55 m.90 m.1994 22. çapa sahip olması.20 m. çap ve 5.02.1995 21. çap 2500 m2 500 m2 2500 m2 2500 m2 1500 m2 1500 m 2500 m2 1500 m2 2500 m2 2500 m 2 2 Taşdede Pırnal Meşesi İzmir Dokuzkardeşler Çamı Barla Sedir Ağacı Kunduracı Çınarı Kızılcaelmalı Meşesi Ana Ardıç Çatal Sedir Söğüt Yaylası Ulu Ardıç Meşe Ağacı Görkemli Meşe Teos Menengici Ulu Kavak Güney Şelalesi Subaşı-Havuzlar Kızılağaç Köyü Lübnan Sediri Koca Katran Lübnan Sediri Şah Ardıç Koç Sedir Söğüt Köyü Çınarı Bayır Servi Ağacı Bayır Çınarı Ulu Meşe Çankırı Isparta İzmir Sinop Mersin Burdur Isparta Adapazarı Sinop İzmir Yozgat Denizli İstanbul Antalya Antalya Antalya Antalya Muğla Muğla Muğla Muğla 2500 m2 2500 m 2 2500 m2 2500 m2 1500 m 2 1500 m2 0. boy. 20 m.09.90 m. çap ve 7.1994 29. çevre genişliği sahip olması Lübnan Sediri’nin 1500 yaşında .11.1988 12.1994 27.1994 29..1994 29.06. Anadolu Kestanesi’nin 600 yaş. 2. boy. çap ve 8.40 m. boy. boy. 30 m. çap ve 7. çap ve 7. boy.09.5 ha.50 m. 2. Servi Ağacı’nın 250 yaşında . 154 m 52 ha. 30 m.1995 121 1500 m2 1500 m 2 1500 m2 1500 m 2 Ovacık Köyü Anadolu İzmir 2500 m2 . Karaçam 600 yaşında .75 m.09.09. vadilerin boyuna profillerinde yapısal nedenlerden kaynaklanan eğim kırıklarına güzel bir örnek oluşturması . 2 m. çap ve 8 m. çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 300 yaşında . boy. boy. boy. 4 m.11.25 m. çevre genişliğine sahip olması Anadolu Kestanesi’nin 500 yaşında . 25-30 m.38 m.40 m.1994 KAYNAK DEĞERİ Çavlan. 20 m. 1 m. 4 m. çevre genişliğine sahip olması Ardıç Ağacı’nın 800 yaşında . 30 m. 2500 m2 500 m 2 2 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ADI Samandere Şelalesi İLİ Düzce ALANI ( m2-ha. 20 m. boy. çevre genişliği Ardıç Ağacı 840 yaşında . 0. çevre geniş.70 m. 1.78 m. 1. boy.02. 2.C.45 m. 1. boy. çap ve 7. çap ve 0. çap ve 10 m.70 m. 25 m.11. çevre genişliği Ardıç Ağacı 1000 yaşında .1995 21. 7.5 m.62 m.1994 27.1994 29. 4 m. boy.42 m.09. çevre genişli. boy.50 m. 26 m. çevre genişliği Sedir Ağacı 250 yaşında .09.1993 06. 2.50 m.1994 29. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Tablo:VI.1995 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m 2 21. çap ve 17 m.11. çevre genişliği Şelalenin . 1.1994 09. 1. Meşe Ağacı’nın 25 m. 1. çap ve 4.34 m. çevre genişliği Pırnal Meşesi 250 yaşında . 25 m.09.02. çap ve 3.02.1994 29. 1.70 m. boy. . çevre genişliği Çınar Ağacı 980 yaşında . Anıt ağaç özelliği gösteren Karaçam’ın 700 yaşından daha yaşlı ve tarihi olaylara konu olması.1994 09. 25 m. boy . 2.40 m.5 ha 2500 m2 07. 2.1994 27.07. 2. boy. 2.1995 21.1995 21. çevre genişliğine sahip olması Kavak Ağacı 100 yaşında .09.10 m.09. çevre genişliği Ardıç 500 yaşında .4 Tabiat Anıtları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Mızıkçam Bığbığ Orman Sarmaşığı Asarlık Tepeler Anadolu Kestanesi Eskipazar Türbe Camii Araç Türbe Camii Fosil Ardıç Titrek Kavak Koca Katran Kütahya Adana Ankara İzmir Çankırı Kastamonu Konya Konya Mersin 0. çap ve 8. çap ve 8 m. 18 m.1994 29.

boy. çevre genişliği Fıstık Çamı’nın 105 yaşında . çevre genişliğine sahip olması Menengiç Ağacı’nın 600 yaşında.40 m. çap ve 9 m. çap ve 4. çevre geniş. çevre gen.65 m. çevre genişliğine sahip olması Göknar Ağacı’nın 400 yaşında . çevre genişliğine sahip olması Göknar Ağacı’nın 400 yaşında . 5 m.90 m.05 ha 10.5 m.09.76 m. çap ve 3. 11 m boy ve 243 cm çevre genişliği Kermes Meşesi türünün 16. boyunda.5 m. boy.07.2001 60 61 Koruluk Kermes Meşesi 1 Koruluk Kermes Meşesi 2 Afyon Afyon 1000 m2 1000 m2 06. çap ve 2.81 m.10. 1.11.53 m. 20 m. 57 58 Kabaardıç Geyik Alanı Ankara Eskişehir 0. boy.1995 25. 30 m. 1. 61.çevre genişliğine sahip olması Maar adı verilen bir volkanik patlama sonucu çukurun sularla dolarak oluşması. boy. boy. boy. sahip olması yanı sıra 30-40 kalınlığında ve 12-15 m uzunluğundaki yatay dalların yere paralel olması 2123 m.1995 31.1995 11. 1. çevre gen.85 m.52 m.20m.32 m. Sedir Ağacı’nın 500 yaşında 25 m. boy ve çatalının her birinin 40-45 cm. Ladin Ağacı’nın 400 yaşında .08. çap ve 3.1995 25.2000 03.1995 11. Daha sonra yeni bir volkanik aktivite ile ortaya çıkan volkan konisi maar içerisin de yükselmesiyle halka şeklinde bir göl ile karakterlenen Meke Gölü jeomorfolojik açıdan öneme sahiptir.1995 25. boy. boy. 1.1995 25. çevre geniş. Bu kaynaktan ortaya başlamış ve halen bu oluşum devam etmekte. boy. çap ve 3. Şelale 110 milyon yıl önce kretose yaşlı kireçtaşlarının faylanması sonucunda çok dar bir kanyonun oluşması ve bu faylanmaya bağlı olarak bol karbonatlı su taşıyan bir kaynak suyun varlığı ile ortaya çıkmıştır.1995 21.10.10.1995 11. boy. çap ve 5.09. 52.10. 1.09. 1. çap ve 7.1995 26.70 m.04.80 metre çapında ve 9 metre çevre genişliğine sahip olması.10.10.92 m. 97-101-75 çaplarında ve 306. çevre genişliği Birbirine bitişik tek kökten oluşan 12 çatala sahip Kayın Ağacı’nın .10. 22 m. çap ve 4.30 m.22 m.06. çap ve 4. 32 m. çap ve 5. 1. çapa sahip olması Erenler Çamı’nın 300 yaşında . 54 m. çevre geniş.04. çap ve 9 m.8 m boylarında . 57. çevre genişliğine Kavak Ağacı’nın 30 m.21 m. çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 300 yaşında .06. 2.73 m. 25 m.6 m.83 m.1995 29.48 m.1995 26. çevre genişliğine sahip olması 300 yaşında 3. Görsel zenginliği ile yaklaşık 30 m’lik yükseklikte akan bir şelale ve şelaleyi oluşturan su tünelinin içerisinde doğallığı bozulmamış sarkıtlar zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. Kermes Meşesi türünün 77 cm çap. Ardıç Ağacı’nın 1700 yaşında .5 ha 23.10 m.82 m.04. 1.05 m. Ardıç ağacı tahminen 750 yaşında.30 m.15 m. 95-105 yaşında . boy. 54. çap ve 6.85 m.1995 21. Göknar Ağacı’nın 400 yaşında . 318.54 m.55 m.1995 21.5 m.1995 11.65 m. boy.04. boy. 236 cm çevre genişliği 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Isparta Antalya Antalya Kastamonu Kastamonu Kastamonu Gümüşhane Gümüşhane 2500 m2 2500 m2 2500 m2 1500 m 1 21. 49. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Kestanesi Çatal Çam Aslan Ardıcı Karamık Köyü Sediri Beldeğirmeni Köyü Çınarı Oniki Kardeşler Erenler Çamı Kirani Evliya Ardıcı Ali Ağanın Kavağı TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ve 73 m.1 m. 58.34 m. 14 m. 2.60 m. 1. çap ve 12. 3. çap ve 4.1995 11. boy.1995 21. Sarıçam 8 pinus Sylvestris ) ağaçlarından oluşan doğal yaşlı orman olarak kalmış 200-400 yaşları arasında ve 38-45 metreye kadar boylanan düzgün ve dolgun bireylerden oluşan bir meşcereye sahiptir. çevre geniş.04. çap ve 5.80 m.2002 06.70 m.1995 11.80 m. Çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 800 yaşında . 1. çap ve 8. boy. 35-40 m. boy. 20 m.10 m.2002 122 . çevre genişliği Ladin Ağacı’nın 400 yaşında . 1.10.2000 59 Mut Yerköprü Şelalesi Mersin 117. 2 m. çevre geniş.10. çevre genişliğine sahip olması Göknar Ağacı’nın 400 yaşında . çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 350 yaşında .1995 11. boy. 0.1998 1500 m2 1500 m2 2500 m2 1500 m 2 Yarendere Fıstık Çamı İzmir İlk Kurşun Çınarı Yemişçi Çınarı Fıstık Çamı Örümcek Ormanı Ladini (1) Örümcek Ormanı Ladini (2) Örümcek Ormanı Ladini (3) Örümcek Ormanı Ladini (4) Örümcek Ormanı Göknarı (1) Örümcek Ormanı Göknarı (2) Örümcek Ormanı Göknarı (3) Örümcek Ormanı Göknarı (4) Kadınlar Kuyusu Koca Menengici Bitez Yalısı Zeytin Ağacı Meke Gölü İzmir İzmir İzmir Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane İzmir Muğla Konya 2500 m2 2500 m 2 2500 m2 2500 m 2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 260 ha.5 m. rakımda bulunan Ardıç Ağacı’nın 4. 1. Ladin Ağacı’nın 400 yaşında .C.88 m.05.5 m.10.07. 1. 2. 50 m.04. Ladin Ağacı’nın 400 yaşında . 2.1995 03. çevre genişliğine sahip olması Çatal Çamı’nın 650-700 yaşında .m çap ve 7. 20 metre boyunda. boy.1995 11. 53.90 m.80 m.07. 3 m.4 m. boy.T. boy.80 m. 1. çap ve 3.07. çap ve 6.18 m. çap ve 4.1995 21. çevre genişliğine sahip Fıstık Çamı’nın 150 yaşında .5 ha 03.

09.50 m çevre gen. 1. Çınar ağacı türünün.30 m çap ve 7.09.5 m boy. 1.2003 06. 11.2002 06.40 m çevre gen. 1.05. 2. Meşe ağacı türünün 350 yaşlarında 16. 16 m boy. 1.10.2002 13. 1.04 m çevre geniş. 1 m çap ve 3 m çevre geniş.57 m çap ve 4.2003 06. 3.09.09. Yaz ıhlamur ağacı türünün. Ladin ağacı türünün.5 m boy. 1.09.3 m çap ve 6. 775 yaşlarında 27.09.09. Dışbudak ağacı türünün.2002 06. 340 yaşlarında 16 m boy.50 m çap ve 7. 1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Koruluk Kermes Meşesi 3 Alanın Ardıcı Kocapınar Toros Sediri Kamilet Doğu Kayını Sırıkyayla Göknarı Paşabükü Dışbudak Ağacı Kayadibi Porsuk Ağacı Ballık Köyü Sediri Kapıderesi Toros Sediri 1 Kapıderesi Toros Sediri 2 Kapıderesi Toros Sediri 3 Küçükkapı Sedir Ağacı Tota Dağı Anadolu Kestanesi Yaz Ihlamur Ağacı Evciler Köyü Sedir Ağacı Yalnız Ardıç Afyon Erzincan Burdur Artvin Düzce Düzce Düzce Burdur Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Burdur Isparta 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m 2 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 06.16 m çap ve 6.2003 06.2002 16. 1.36 m çap ve 6 m çevre gen. 1. Ardıç ağacı türünün.80 m çevre gen.30 m çap ve 7.76 m çap ve 2.16 m çap ve 6.90 m çap ve 5.09.09.9 m çevre genişliği Sedir ağacı türünün 318 yaşlarında. 150 yaşlarında. 1.2002 13.05.2002 06. Ardıç ağacı türünün. 645 yaşlarında.22 m çevre gen.84 m çap ve 5. 1.02 m çap ve 6. Sedir ağacı türünün 655 yaşlarında.09.30 m çevre gen. 1.73 m çevre genişliği Çınar ağacı türünün.17 m çap ve 3.2002 16.2002 06. 2.30 m çevre gen Fındık ağacı türünün. Sedir ağacı türünün 614 yaşlarında. Sedir ağacı türünün.40 m çevre gen.80 m çevre gen. 20 m boy.50 m çevre gen.2002 06.50 m çap ve 4. 27 m boy.10. Ardıç ağacı türünün 730 yaşlarında. Ardıç ağacı türünün 500 yaşlarında. 320 yaşlarında.09.2002 06.90 m çap ve 4.2002 06. 1.09. Ardıç ağacı türünün.1 m çap ve 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m 2 Kırıntı Köyü Çınar Isparta Ağacı Kırıntı Köyü Doğu Isparta Çınarı Tota Dağı Ardıç Ağacı Isparta Melodere Doğu Ladini Artvin Koca Sedir Ağacı Dibek Sedir Ağacı Acıkise Ardıç Ağacı Acıkise Doğu Çınarı Kandildere Ardıç Ağacı Ağılı Ardıç Altıkardeşler Dede Ardıç Karageyikli Türk Fındığı Kokulu Ardıç 1 Kokulu Ardıç 2 Kokulu Ardıç 3 Kepez Saçlı Meşesi Pribaba meşesi Kayı Ardıcı Antalya Antalya Adana Adana Adana Konya Karaman Karaman Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 .05. 1.2002 06.39 m çevre gen. Sedir ağacı türünün 740 yaşlarında.09. 300 yaşlarında .80 m çevre genişliği Sedir ağacı türünün.2002 06. Ardıç ağacı türünün.09. 2.2002 06. 9 m boy. 1. 23 m boy. 1000 yaşlarında 12 m boy. 1 m çap ve 3. 1. 1030 yaşlarında. 21 m boy. 49 m boy. Göknar ağacı türünün.10 m çap ve 9.20 m çevre gen. 11 m boy.76 m çap ve 11. Sedir ağacı türünün.7 m çevre genişliği Ardıç ağacı türünün 11 m boy. 300 yaşlarında 42 m boy.94 m çevre gen. Kayın ağacı türünün.72 m çap ve 5. Çınar ağacı türünün. 15 m boy.90 m çevre gen. 10 m boy.2002 06.C. 30 m boy.09. 12 m boy. 0. 22 m boy. 46 m boy. 2. 3. 1700 yaşlarında.2003 123 Kermes Meşesi türünün 13 m boy. 2.10.2002 06.2002 06. 250 yaşlarında. 2. 110 yaşlarında.09.43 m çap ve 4. 665 yaşlarında.09.10. 630 yaşlarında 19 m boy.2002 13. 500 yaşlarında 13 m boy.14 m çevre gen.70 m çevre gen. 450 yaşlarında.05. 4 m çap ve 12 m çevre genişliği Ardıç ağacı türünün 280 yaşlarında. 3.2002 06.2002 06. 530 yaşlarında. Ardıç ağacı türünün.71 m çevre gen. 24 m boy. 1.09.09.8 m çevre gen. Ardıç ağacı türünün 610 yaşlarında 20 m boy.2003 06. Sedir ağacı türünün.2002 16.1 m çap ve 4 m çevre gen.7 m çap ve 4.34 m çevre gen. 12 m boy.08 m çap ve 9. 12 m boy. Anadolu kestanesi ağacının.2002 06. Sedir ağacı türünün 682 yaşlarında.09.5 m çap ve 4.5 m boy.1 m çap ve 3. 200 yaşlarında.2002 06. 20 m boy.08 m çap ve 3. Ardıç ağacı türünün.09. 12 m çap ve 3.03 m çevre gen.7 m çevre gen.80 m çevre gen.2003 06.05.2002 13.6 m çap ve 5.90 m çevre gen. Ardıç ağacı türünün 520 yaşlarında. Meşe Ağacı türünün 475 yaşlarında. 27 m boy. 12 m boy.2002 06.95 m çevre gen. 2. 22 m boy. 1.2002 16.84 m çap ve 6.09. 70 m boy. 12 m boy.3 m çap ve 4. 190 yaşlarında.69 m çevre gen.2002 06.09.05.88 m çap ve 5.97 m çevre gen.32 m çap ve 7. Porsuk ağacı türünün.05.09.2003 06.2002 06.T. 1070 yaşlarında 35 m boy. 1. 2.

Harita VI. 102 adet Tabiat Anıtı ve 16 adet Tabiat Parkı bulunmaktadır.1 m çap ve 4. 9. Bu özelliği ile ekosistem bütünlüğü içerisinde ilginç bir görünüm sergileyerek alanın peyzaj değerini artırırlar.17 m çevre gen. 4. 2003.54 m çap ve 14. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 124 . Alanı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 3. Milli Parklar Kanunu.2003 102 Nemrut Kalderası Bitlis 4782 ha 31.2003 06.2. Tesis Tarihi ve Karakteristiği ile ilgili bilgiler verilmektedir.08. Bunlar içinde en ilginç olanı kalderalardır. Yapısı. 2873 Sayılı.05. 4 m çap. 1.C. Menengiç ağacı türünün 800 yaşlarında. 2003. İlan Tarihi ve Kaynak Değerleri ile ilgili kısa bilgiler yer almaktadır.2003 Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.’de Tabiat Anıtlarının Adı. Tablo:VI. sahip olduğu boyutları. ülkemizde birçok volkanik birim oluşmuştur.5 m boy.1’de Milli Parklar Haritası yer almaktadır.67 m çevre gen. 2 m çap ve 8. birçok ülkede jeolojik ve jeımorfolojik mirasın ilginç mirası olarak değerlendirilmektedir. volkanik patlama sonucunda veya çökme ile meydana gelen. 1989. Çevre ve Orman Bakanlığı.4. 33 adet Milli Park.2003 06. oluşum özellikleri ve peyzaj değeri itibariyle ulusal düzeyde ender bir jeolojik /jeomorfolojik doğal bir mirastır. Kuruluşunun 150. kraterden daha büyük çukurluk” olarak tanımlanan kalderalar. Tablo:VI. Tabiatı Koruma Alanlarının.05.56 m çevre genişliği Yüzen adalar. Ankara.T. 28 m boy.2’de. Bulunduğu İl.2.2003 06. 3. 4. Çevre Bakanlığı. 7 m boy.05. peyzaj değeri ve sahip olduğu özellikleri ile ulusal düzeyde ender görülen doğal bir oluşumdur. 10 m çapında göl üzerinde yüzen ve göl tabanı ile bağı olmayan ve üzerinde barındırdığı yapraklı ve otsu bitki türleri ile yelken işlevi yaparak ilginç bir yapı oluşturmaktadır. “Volkanik konilerin üst kısımlarında. 700 yaşlarında. 12. 1995. Orman Genel Müdürlüğü.10. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.2003 05.26 m çevre genişliği Çınar ağacı türünün 280 yaşlarında. 35-40 m boy.1’ de Milli Parkların. Kaynaklar 1.Nemrut kalderası. Dut ağacı türünün. Neojen ve kuaterner volkanizması ile. Çınar ağacı türünün.5 m çevre gen. Çevre Koruma Genel Müdürlüğü. Tablo:VI. Tablo:VI. Yılında Ormancılığımız.05. 97 98 99 100 101 Gedelma Çınarı Onat Çınarı Keramet Dutu Dede Menengici Yüzen Adalar Antalya Hatay Eskişehir İzmir Bingöl 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m 38 ha 2 06. 38 ha olup. 60 m derinliğinde. Yurdumuzda.2.2. 35 adet Tabiatı Koruma Alanları.3’de ise Tabiat Parklarının Adı. Aynı zamanda rüzgarda adaların göl üzerinde hareket etmesini sağlarlar. 2. Bulunduğu Alan. 2003 yılı sonu itibariyle.

3. toprağı bozulmamış. 4. koruyarak geliştirerek kalkınma ilkesi doğrultusunda. güzel yeşil ve sağlıklı bir çevre bırakabilme bilinci gelişmektedir. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde çevre değerleri korunmakta.1. gelecek nesillere havası ve suyu kirlenmemiş. Tarım. Gelişmiş yerleşim bölgeleri dışında kalan ve uzun vadede oturuma uygun olmayan. bu bölgelerin doğal dokusunun bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasına imkan sağlayacaktır. 21. maden kaynakları işletilmesi gibi değişik baskılarla ekosistemi fazla değişikliğe uğramamış veya biyolojik zenginlikleri kaybolmamış bulunan.C. hemen her sektörü ve gelişmeyi yönlendirmesi. kültürel ve tarihi değerlerin bir arada olduğu yerler elbette ki 13 bölge değil benzer değerlere sahip pek çok köşe vardır. Tarihi. 2. günümüz insanını tatmin etmemekte olup. küresel ısınma ve sera etkisi. 6. kuş ve balık gibi canlılar bakımından tabi biyolojik zenginliğe sahip olan. VI. Ülkemizde doğal. 125 . mevcut çevre sorunlarının giderilmesi için tedbirler alınmakta koruma-kullanma esasları belirlenmekte.T. sürdürülebilir kalkınma modelini ön plana çıkarması beklenmektedir. Özel Çevre Koruma Bölgesi İçin Aranılan Esas ve Şartlar 1. enerji kaynaklarının sınırlı olması. bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi gittikçe artan ve kamu oyunun gün geçtikçe daha çok dikkat ve ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir. doğal kaynakların azalması dikkatleri gün geçtikçe daha fazla çevre ve değerlerinin üzerine toplamaktadır. arkeolojik ve kültür zenginliği bulunan. Yangın gibi. Nesillerin refahı ve mutluluğu için sanayileşme ve modernleşmenin yanında önemli bir yer tutan çevre. Kendine has biyolojik. çarpık ve hızlı kentleşme.3. ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ Plansız ve dengesiz sanayileşme. Kara ve su ekosistemi bir bütünlük ve devamlılık gösteren. ayrıca mahalli yönetimlerle yapılan işbirliği sonucu. 3. tabiatı bozulduktan sonra düzeltmek yerine. eğitim ve yayın faaliyetleri yapılmaktadır. bozulmasına engel olma. gürültüden ve diğer kirliliklerden uzak temiz.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. Yüzyılda ise çevrenin. 7. dünyanın akciğerleri olan ormanların tahrip edilmesi sonucu giderek azalması. hayvan. korunması kolay olan. altyapı projelerine destek olunmakta. 5. Bu anlayışla. Dünya nimetlerinden sadece bugün faydalanma düşüncesi. ekolojik ve jeomorfolojik özellikleri olan. Bitki. Çevre korumada dünyada uygulamaları görülen ve yurdumuzda da Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit ve ilan edilen 14 Özel Çevre Koruma Bölgesinde gerçekleştirilecek faaliyetler. imar planları yapılmakta ve gerektiğinde mevcut planlarda revizyonlar gerçekleştirilmekte. toprak su ve havanın kirlenmesi. madencilik ve sanayi gibi dış tesirlerin baskısından uzak kalmış ve uzun vade de bu tesirlerin etkili olamayacağı. zengin değerlere sahip yöreler “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilmektedir.

Bu madde uyarınca. maddesi uyarınca ilan edilen “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Hassas Yöreler olarak belirlenmektedir. ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı alanları. kültürel ve tarihi değerlerin. Ekolojik öneme sahip olan yöreler vb. VI. bakanlığın bağlı kurumu olarak yerini almıştır. Nesli tehlikedeki bitki ve hayvanların korunmasında önem taşıyan. kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 10. Bu bölgeler. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. rekreasyon. 126 . Bu alanların doğal özelliklerini ve tarihi kalıntıların gelecek nesillere intikalini teminat altına almak. hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi. çevresindeki diğer tarım ve endüstriyel faaliyetlerin kirletici tesirlerinden fazla etkilenmeyecek büyüklükte (ideal saha büyüklüğü en az 3000 ha. Özel Çevre Koruma Kurumu 13 Kasım 1989 tarihinde 383 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur.’de “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” ilan edilen alanların adları. Tespit edilen bu esaslar çerçevesinde aşırı ve yanlış kullanım.3. her türlü çöp ve artıkların yurt dışından getirilmesi nedeniyle ülkenin temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulması. Turizm.T. doğal ve tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının güvence altına alınması amacıyla seçilmişlerdir. Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Amacı a. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 2004 yılı sonuna kadar 14 Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi Bakanlıkça hazırlanıp yürütüleceğini belirlemeye yetkilidir.3. b. avcılık bakımından korunması ve geliştirilmesi uygun olan alanlar Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamına alınmaktadır.3.3. VI.C. 4856 sayılı kanun ile kurulan Çevre ve Orman Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olarak görevini sürdürmektedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 8. çevre kirlenmesine ve bozulmasına karşı korunması. c. doğal zenginliklerin bütünlüklerinin tahribi yasaktır. Özel Çevre Koruma Alanları Hakkında Mevzuat 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. İhtiva ettiği biyolojik ve ekolojik özelliklerin bozulmadan kalmasını ve devamlılığını sağlayacak. bölgeleri ve diğer bilgiler kısa olarak verilmiştir. tabii güzelliklerin gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak amacıyla Özel Çevre Koruma Alanları olarak tespit edilen ve ilan edilmeye.1.3.2. 1991 yılında Çevre Bakanlığı’nın kurulmasını müteakiben. Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen koruma alanları ve bu alanlarda arazi kullanım esasları yönetmeliklerle belirlenir.’dır. Çevre kirlenmesi ve bozulmasına karşı korumak. VI. sahip oldukları doğal. Fakat yörenin özelliğine göre 1000 ha ve hatta ada gibi özel durumlarda daha küçük alanlar düşünülebilir.) 9.4. Bakanlar Kurulu. Tablo:VI.

tarihi eserleri ile önemli bölge flora fauna bakımından zengin. 2004.1990 02. Deniz kaplumbağa yumurtlama alanları ile nadir bitki ve hayvan türünün bulunduğu bölge Dünyanın sayılı kapalı havzalarından biri oluşu. İsmini Haldizen Deresinin heyelan nedeniyle önünü kapamasıyla oluşan gölden almaktadır. dik yamaçların arasında bir akarsuyun açtığı vadi üzerinde kurulmuştur. Sayı:1.1988 06. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.07.1 Özel Çevre Koruma Bölgeleri SIRA 1 ALAN ADI Köyceğiz (Dalyan) BÖLGE Muğla ALAN (km2) 385 TESİS TARİHİ 05.08. 127 .Çevre Bakanlığı.11.2’de belirtilmiştir. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Eşsiz doğal güzellikleri.3.03.1990 12 Antalya Ankara Konya Aksaray Trabzon 135 6274 7414 22.nesli tükenmeye yüz tutmuş Akdeniz Fok‘u.1990 02. Özel Çevre Koruma Dergisi. Eşsiz doğal değerleri koyları.2000 08.07. Eşsiz güzellikte kültür ve tarihi hazinelerine sahip çok zengin bitki örtüsü vardır.kanalları .11.11..1990 22.4.gölü ve zengin flora fauna varlığına sahiptir. Önemli koyu bitki örtüsü ve bol oksijenli havası doğal zenginlikleridir.T. Tablo:VI. beslenme ve konaklama yeridir. Deniz Kaplumbağası vb.Çevre ve Orman Bakanlığı.1990 21. 14 Uzungöl 149 07. Kıyıda ve adalarda kendine özgü kıyı oluşumu .1990 22. Batık kentleri. üreme.2002 13 Tuzgölü Ormanlarla kaplı.11.01. tarihi eserleri ve el değmemiş doğal güzellikleri ile ünlüdür. Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş çeşitli kuş türlerinin yaşama.2.2004 Kaynaklar 1. Kendine özgü doğal yapısı ve tarihi değerleri ile önemli bir merkezdir.1990 10 11 Ihlara (Kapadokya) Datça (Bozburun) Belek Aksaray Muğla 48 1474 22. gölü ve doğal güzellikleri zengin flora ve fauna varlığına sahiptir. 2. Sayısız kuş türü için habitat özelliği taşıması.ülkemiz tuz ihtiyacının % 73 ünün buradan karşılanması. Bölge tarihi ve kültürel eserlerle .eşsiz doğal güzelliklere ve zenginliğe sahiptir.07. Bambus arıları en önemli biyolojik zenginlikleridir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülke genelinde 2004 yılı itibari ile ilan edilen 14 adet Özel Çevre Koruma Alanları Harita VI. Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.03.1990 21.11.11.konaklama ve kuluçka yerlerinin bulunması.1990 02. Göl ekosistemleri ile zengin bir ekolojik yapıya sahip.1988 ALAN KARAKTERİSTİĞİ Farklı nitelikteki yeryüzü şekilleri .01. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.eşsiz doğal güzellikleri kanalları.1988 18. 2 3 4 5 6 7 8 9 Fethiye (Göcek) Gökova Göksu Deltası Kekova Patara Gölbaşı Foça Pamukkale Antalya Muğla Mersin Antalya Antalya Ankara İzmir Denizli 613 521 236 260 190 1245 28 44 05.3.11.C. 2004.yöresel bitki örtüsü . 1992.

C. 70 kadarı ise bölgede yalnızca kışlamakta ya da göç sırasında görülmektedir. tatlı. gerek bitki örtüsü. Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunan Türkiye. olağanüstü bir ortam zenginliği söz konusudur. Asya. güneş ışığının dibine kadar ulaşarak fito ve zooplanktonların. çoğunlukla da olumsuz hava şartlarının etkisi ile bu türlere çok az sayıda rastlanmaktadır. Türkiye aynı zamanda. Kapalı havzalarda yer alan göller genellikle tuzlu ve sodalıdır. 1 Kuş Bilimi ve Yaşama Alanları 128 . kuş bilimi bakımından çok önemlidir.1 Sulak Alanlar Türkiye coğrafi konumu.4. sazlıklar olarak tanımlanmıştır. acı veya tuzlu. Türkiye’de soyu 1960’larda tükenmiş olan Yılanboyun Kuşu dahil olmak üzere 426 kuş türü belirlenmiştir. topografyası ve dolayısıyla iklim şartlarının getirdiği çeşitlilik ve değişik yaşama ortamlarının varlığı yönünden de benzersizdir. Yay Gölü ve Kırşehir Seyfe Gölü Havzaları sayılabilir. bataklıklar. Geriye kalan 40-45 tür ise. suları durgun veya akıntılı. Doğu Anadolu’da Van Gölü Havzası ve Batı Toroslar’da Burdur. Batı Palearktik yöreyi güneydeki kışlama alanlarına bağlayan tabii bir köprü meydana getirmektedir. yuvalanmasına ve barınmasına uygun olan sulak alanlar ornitolojik açıdan büyük öneme sahiptir. TÜRKİYE’NİN SULAK ALANLARI VI. ancak bazı yıllarda. geniş bir tanımlama taşıyan sulak alanlar ise nispeten küçük alanlarda kuşların gerek tür zenginliği. mevsimlere ve yıllara göre önemli farklılıklar göstermektedir.4. doğal veya yapay. gerekse hayvan toplulukları açısından ülkenin yüzölçümü dikkate alındığında. Bunların en büyükleri Orta Anadolu’da Konya ve Tuz Gölü Havzaları. statüsü kesinleşmemiş 13 tür vardır. gerek sayı olarak yüksek değerlere ulaşmalarını sağlayan özellikleriyle. güneye göç ettikleri. özellikle su kuşları yönünden çok önemlidir. Daha küçük havzalar olarak Kayseri Tuzla Gölü.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. topoğrafik yapısı ve farklı iklim bölgeleri sebebiyle. kuşların saklanmasına. çok yeri saz. özellikle kıyı bölgelerinde yoğunlaşan kuş toplulukları sayıca en yüksek değere. Bu çeşitlilik sonucunda. 400’ü aşkın türden yaklaşık 300’ü Türkiye’yi düzenli olarak kuluçka alanı için kullanmakta. su altı ve su üstü bitkilerin. denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular. geniş toprakları. Deniz kıyılarındaki haliçlerden ve tuzlu bataklıklardan sazlıklara ve dağ göllerine kadar. Sulak alanların ekolojik yapıları. kamış gibi yüksek. RAMSAR (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) Sözleşmesi’nde sulak alanlar. ornitolojik (1) açıdan özel bir önem taşımaktadır.T. Kışın. aquatik hayvanların gelişmesine imkan veren. Acıgöl Havzası’dır. Genellikle derinliği 6 metreyi geçmeyen. Türkiye’de başlıca büyük göllerin bulunduğu bölgeler denize akışı olmayan kapalı havzalar (Enderoik Bölgeler) dır. devamlı veya geçici. Bunların içinde. Sultan Sazlığı. sonbahar ( Eylül-Kasım) aylarında ulaşır. Kuşların Türkiye’de dağılımı. normalde Türkiye’de bulunmamakta.

tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemlerdir. Bölge ve Yerleri. Bulundukları çevrenin nem oranını yükselterek başta yağış ve sıcaklık olmak üzere iklim elemanları üzerine olumlu etki yaparlar. Pelikan olarak bilinen 2 kuş türünden. Avrupa ve Ortadoğu’nun sulak alanlar bakımından en zengin ülkelerinden biri olan ülkemizde.4. 5. Türkiye’de kuluçkaya yatmakta veya konaklamaktadır. bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlarlar.C. yalnız bulundukları ülkenin değil. Sulak alanların önemini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. tüm dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmektedir.2 Sulak Alanların Önemi Sulak Alanlar. Tepeli Kutan (Pelecanus crispus) populasyonunun % 30’u ve Ak Kutan (P. Harita VI. doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması yönünden de diğer ekosistemler içinde önemli ve farklı bir yere sahiptirler. 4. 6. saz kesimi ve rekreasyonel faaliyetlere sağladığı imkanlar nedeniyle yüksek bir ekonomik değere sahip olup. hayvancılık. Özellikle suların yoğun olduğu sulak alanlar. taban suyunun dengelenmesi gibi işlemleri ile bulundukları bölgenin su rejiminin dengelenmesine katkı sağlarlar. 200 adet sulak alan tespit edilmiştir. ancak daha düşük bir düzeyde gözlenebilir. atık sulardaki organik ve inorganik maddelerin arıtılmasında önemli rol oynarlar.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Buna benzer bir kuş akını.’de “Türkiye’nin Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanları” Adları. 3. Yakın çevresinde yaşayan halkın yaşamında önemli yer tutan.1’de verilmiştir. Sulak alanlar yüzbinlerce yıllık doğal süreçler sonucu meydana gelmiş ve ortama karakterize olmuş zengin bitki ve hayvan türleri ile yoğun organizma kolleksiyonuna sahip yeryüzünün en önemli genetik rezervuarlardır. bölge ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan sulak alanlar.4. Yeraltı suyu reşarjı ve deşarjı. sonbaharda güneye doğru yapılan göçler.T. Harita VI. bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde uluslararası kriterlere (Ramsar Sözleşmesi Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Belirlenmesi Kriterleri) uyan. Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme. 2. Sulak alanlar başta balıkçılık olmak üzere. kalabalık ve düzenli sürüler halinde ve oldukça kısa sürelidir. VI. 129 . Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir.3. Türkiye’nin ornitolojik önemini vurgulamaktadır. İlkbahar göçü daha uzun bir zaman diliminde. geniş bir arazi üzerinden ve az sayıda kuşla gerçekleşirken. Bu alanların isimleri ve ait oldukları illerin bulunduğu liste Tablo VI. taşkın kontrolü. üreme ve barınma ortamı olan sulak alanlar.4. İlkbahar ( Şubat-Nisan) aylarında. Gerek Boğazlar ve Çoruh Vadisi’nden yapılan göçler gerekse belirli sulak alanlardaki olağanüstü konsantrasyonlar.onocrotalus) populasyonunun % 60’ı Türkiye’deki sulak alanlarda kuluçkaya yatmaktadır. Tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ve besin maddelerini kullanarak suyu temizlerler. 1.’de ise Kuş Göç Yolları gösterilmektedir. IUCN Red Data Book muhtevasına girmiş bir çok soyu tehlikede olan tür.

Ülkemizdeki Ramsar Alanları ve Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar RAMSAR ALANLARI Uluabat Gölü Bursa Kuş Gölü Balıkesir Göksu Deltası Mersin Akyatan Gölü Adana Gediz Deltası İzmir Burdur Gölü Burdur Sultansazlığı Kayseri Seyfe Gölü Kırşehir Kızılırmak Deltası Samsun ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR (Potansiyel Ramsar Alanları) Ağyatan Gölü Adana Karagöl ve Çinili göl Adana Tuzla Gölü Adana Yumurtalık Lagünü Adana Gölbaşı Gölleri Adıyaman Karakuyu Sazlıkları Afyon-Burdur Karamık Sazlıkları Afyon Eber Gölü Afyon Acıgöl Afyon-Denizli Balık Gölü Ağrı Çiçekli Gölü Ağrı Doğubayazıt Sazlıkları Ağrı Eşmekaya Sazlıkları Aksaray Tuz Gölü Aksaray-Ankara-Konya Çöl Gölü ve Çalıkdüzü Ankara Mogan Gölü Ankara Aksu Deltası Antalya Avlan Gölü Antalya Demirtaş ve Gazipaşa Burnu Antalya Kale Kıyı Ekosistemi Antalya Kekova Kıyı Ekosistemi Antalya Kızılot Antalya Olukköprü Kaynakları Antalya Kumluca Kıyı Ekosistemi Antalya Patara Kıyı Ekosistemi Antalya Batı Antalya Adaları Antalya-Muğla Aktaş Gölü Ardahan Putka Gölü Ardahan Çıldır Gölü Ardahan Büyükmenderes Deltası Aydın Bafa Gölü Aydın-Muğla Ayvalık kıyı ekosistemi Balıkesir Bakırçay deltası Balıkesir-İzmir Gölhisar Gölü Burdur Marmara Adaları Balıkesir Amasra Kıyı Ekosistemi Bartın Batmış Gölü Bitlis Nemrut Gölü Bitlis Sodalı Göl Bitlis Yeniçağa Gölü Bolu 130 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 .T.4.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI.C.

T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 Çorak Gölü Karataş Gölü Salda gölü Yarışlı Gölü İznik Gölü Kocaçay Deltası Babakale .Kadırga Burnu Bozcaada Batı Burnu Gelibolu Kemikli Burnu Gökçeada Dalyanı Saroz Körfezi Işıklı Gölü Pamukkale Gökgöl Köy Gölü Meriç Deltası Hazar Gölü Keban Barajı Ekşisu Sazlıkları Gölova Gölü Tortum Gölü Balıkdamı Gölü Giresun Adası Yüksekova Sazlıkları Samandağ Kumulları Gölcük Gölü Kovada Gölü Eğirdir Gölü Beyşehir Gölü Karasu Ovası Sulak Alanları Ağaçlı Kumulları Büyükçekmece Gölü Kilyos Kumulları Küçükçekmece Gölü Prens Adaları Şile Adaları (Kıyıları) Terkos Gölü Alaçatı Kıyı Ekosistemi (haliç) Çandarlı Adaları Çeşme Batı Burnu Çiçek Adaları Doğanbey Burnu Foça Kıyı Ekosistemi Gölcük Gölü Karaburun ve Ildır adaları Küçükmenderes Deltası Gavur Gölü Gökdere Aygır Gölü Çalı Gölü Kuyucuk Gölü Hörmetçi Sazlığı TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Burdur Burdur Burdur Burdur Bursa Bursa Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Denizli Denizli Denizli Edirne Edirne Elazığ Elazığ Erzincan Erzincan Erzurum Eskişehir Giresun Hakkari Hatay Isparta Isparta Isparta Isparta-Konya Erzurum İstanbul istanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul-Kırklareli İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir Kahraman Maraş Karaman Kars Kars Kars Kayseri 131 .C.

T.C.Kapalı Burnu Bodrum Adaları Bodrum Kıyı Ekosistemi Dalaman Sulak Alanları Datça Kıyı Ekosistemi Fethiye Kıyı Ekosistemi Girdev Gölü Güllük Deltası Metruk Tuzlası Köyceğiz Gölü Akdoğan Gölü Bulanık Ovası Sulak Alanları Haçlı Gölü İron Sazlığı Nazik Gölü Akkuş Adaları Akgöl Sapanca Gölü Yeşilırmak Deltası Sarıkum Gölü Hafik-Zara Gölleri Ulas Gölleri KarkamışTaşkın Ovası ve baraj gölü Küpeli Dağı TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kayseri Kayseri Kayseri Kırklareli Kırklareli Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya-Karaman-Niğde Manisa Manisa Mersin Mersin Mersin Mersin Mersin Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muş Muş Muş Muş Bitlis Ordu Sakarya Sakarya-Kocaeli Samsun Sinop Sivas Sivas Şanlı Urfa Şırnak 132 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Palas Gölü Engir Gölü Zamantı Kaynakları Hamam Gölü İğneada Longozu Akşehir Gölü Bolluk Gölü Çavuşçu Gölü Hotamış Sazlıkları İnsuyu Vadisi Kızören Obruğu Kozanlı Gökgöl Kulu Gölü Meke Maarı Samsam Gölü Suğla Gölü Tersakan Gölü Uyuz Gölü Timraş Obruğu Meyil Obruğu Ereğli Sazlıkları Demirköprü Barajı Marmara Gölü Alata kumulları Anamur Kumulları Aydıncık Adaları Kazanlı Kıyı Ekosistemi Ovacık Körfezi Akbük .

Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı. 2004.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sera Gölü Trabzon Uzun Göl Trabzon Çimenova gölleri Van Erçek Gölü Van Kaz Gölü Van Sikke Gölü Van Şükümbet Gölü Van Turna Gölü Van Van Gölü Van-Bitlis Kozlu Kıyı Ekosistemi Zonguldak Ağrı Ovası Sulak Alanları Ağrı Sarısu Ovası Sulak Alanları Ağrı Yedikır Barajı Amasya Hirfanlı Barajı Ankara Kesikköprü Barajı Ankara Sarıyar Barajı Ankara Manavgat Baraj Gölü Antalya Oymapınar Baraj Gölü Antalya Çoruh Vadisi Artvin Batman Baraj Gölü Batman Özlüce Baraj Gölü Bingöl Karacaören 1 Baraj G.4. Sulak Alanların sınıflandırılmasında dikkate alınan “Ramsar Kriterleri” Tablo VI.C.2’de verilmektedir. Burdur Isparta Bismil Taşkın Ovası Diyarbakır Devegeçidi Baraj Gölü Diyarbakır Dicle Baraj Gölü Diyarbakır Kralkızı Baraj Gölü Diyarbakır Çaldıran Ovası Sulak Alanları Van Çatak Vadisi Van Şemdinli Vadisi Hakkari Zap Suyu Vadisi Hakkari Iğdır Ovası Sulak Alanları Iğdır Abant Gölü Bolu Kapulukaya Baraj Gölü Kırıkkale Akyay Ovası Sulak Alanları Konya Karapınar Ovası Sulak Alanları Konya Karakaya Barajı Malatya Göksu Vadisi Mersin Malazgirt ovası Sulak Alanları Muş Yukarı Murat Vadisi Muş Akkaya Barajı Niğde Kastabala Vadisi Osmaniye Fırtına Deresi Rize Karadere Rize Hitit Barajı Çorum Erfelek Taşlıca Şelaleleri Sinop Atatürk Baraj Gölü Şanlıurfa Cizre Taşkın ovası Şırnak Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.T. 133 . Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü.

endemik bitki veya hayvan türleri veya toplulukları açısından özel bir değere sahipse veya Bir sulak alanın değerlerini. 2004. verimliliğini veya çeşitliliğini gösterecek özellikteki su kuşu gruplarından önemli sayıda su kuşunu düzenli olarak destekliyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir.T. 20. 200-700’lük gruplar halinde 250. Türkiye üzerindeki bu göç.000 su kuşunu düzenli olarak destekliyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir. popülasyonlar hakkında veri edinemenin mümkün olduğu yerde bir sulak alan. tipiklik) Bir sulak alan kayda değer miktarda nadir. yaşamevrelerini.C. Bir sulak alan.000’in üzerinde leyleğin gösterişli geçişlerine sahne olmaktadır. Önemli bir oranda doğal balık alt türlerini.000’den fazla yırtıcı kuş Çoruh Nehri üzerinden uçarak Doğu Anadolu Bölgesindeki sulak alanlara yayılırlar. Bu nedenle kuşların göçleri sırasındaki bu uzun yolculuklarını güven içerisinde yapabilmeleri için. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Türkiye’ye giren Çoruh Vadisi göç rotası ile 200. Türkiye’deki sulak alanların varlığı herhangi bir ülkedekinden daha fazla önem taşımaktadır. sulak alanın yararları ve/veya değeri. Karadeniz’in batısında Trakya üzerinden ülkemize girerek boğaz üzerinden Anadolu’ya geçen Boğaziçi göç rotası. 4 5 6 7 8 Ülkemizdeki sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı halen yürürlükte olan 2003-2008 Ulusal Sulak Alan Stratejisi kapsamında devam etmektedir. veya ailelerini. Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı. yumurtlama ortamı ise veya yavru balıkların beslenme ve barınma ortamı ve/veya balıkların göç yolu üzerinde bulunuyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olrak nitelendirilebilir. veya 3 Bir sulak alan.2. Sulak alanınn içinde veya buna bağlı başka bir yerde. bitki veya hayvanların biyolojik döngülerinin kritik safhalarında bu bitki ve hayvan türlerine habitat olması açısından özel bir öneme sahipse uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir. (Nadirlik. Batı Palearktik Bölgedeki en büyük yırtıcı göçüdür. tehlikeye düşebilir veya tehlike altındaki bitki ve hayvan türleri veya alt türlerini destekliyorsa veya bu türlerin bir veya daha fazla bireylerini (kayda değer sayıda) içeriyorsa. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo VI. dolayısıyla küresel biyolojik çeşitliliğine işaret eden türler arası ilişkileri ve/veya popülasyonları barındırıyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir. Ülkemizdeki sulak alanların uluslararası düzeyde önem taşımasının asıl nedeni. balıklar için önemli bir besin kaynağına sahipse.4. Batı Palearktik Bölgedeki kuş göç yollarında en önemli ikisinin Türkiye üzerinden geçmesidir. su kuşlarının bir tür ya da alt türlerinin popülasyonundaki bireylerin %1'ini düzenli olarak destekliyorsa uluslararası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir. Sulak Alanların sınıflandırılmasında dikkate alınan Ramsar Kriterleri Ramsar Kriterleri 1 2 Bir sulak alan eşine azrastlanır veya sıra dışı bir biyo-coğrafi bölgedeki sulak alanlara dair özgül bir örnek oluşturuyorsa. 134 . Bir sulak alan flora ve faunanın özellikleri ile kalitesinde dolayı bir bölgenin ekolojik ve genetik çeşitliliğini sürdürebilmek için özel bir değere sahipse.

Türkiye. sınırları dahilindeki tüm sulak alanları korumayı.1. Seyfe Gölü.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI.05. Sözleşme kapsamında 1995 yılında Kapadokya’da “sulak alanların korunması” konusunda uluslararası bir toplantı düzenlenmiştir. Yönetmelik. Türkiye 1994 yılında 5 sulak alanını Ramsar Sözleşmesi Listesine dahil ettirerek Sözleşmeye taraf olmuştur.lık kısmı 1994’de Ramsar Sözleşmesi Listesine dahil edilmiştir.Akit Taraflar Toplantısında İngilizceye çevrilerek dağıtılmış ve Sulak alanlar konusunda Ulusal mevzuatını hazırlayan ender ülkelerden birisi olan ülkemiz Ramsar Sekretaryası ve üye ülkelerce ilgi ve takdirle karşılanmıştır.200 ha. Bu alanlar. Akyatan Gölü ve Uluabat Gölü olmak üzere 4 yeni alan daha dahil edilerek Listedeki alan sayımız 9 ‘ a çıkarılmıştır. Sözleşme çerçevesinde düzenlenen Pan-Avrupa Bölgesel Toplantıları ve Akit Taraflar Toplantılarına katılım sağlanarak ulusal raporlar sunulmaktadır. dik kuyruk ve yaz ördeği'nin ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. başta listeye dahil ettirdiği 9 sulak alan olmak üzere. Kızılırmak Deltası. Gediz Deltası. Ülkemizin listeye dahil edilen 9 adet Ramsar Alanları ile ilgili özet bilgi aşağıda verilmektedir.C. Göksu Deltası. Alan tatlı. Sözleşme 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 17. 1998 yılında ise. nesli tehlikede olan küçük karabatak. Alanın 17. Sulak Alanlar (RAMSAR) Sözleşmesi ve Yasal Düzenlemeler Ülkemiz.000 ha. Ramsar Sözleşmesi ile. Sultan Sazlığı. Ülkemizin 1994 yılında taraf olduğu Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmenin (Ramsar Sözleşmesi) uygulanmasına yönelik olarak ülkemizdeki sulak alanların korunması. sulak alanların korunması yönünden son derece önemli olan bu sözleşmeye 30 Aralık 1993 tarihinde taraf olmuş. Ramsar 8.4. geliştirmeyi ve akılcı kullanmayı taahhüt etmiştir. alanı kapsar. Sultan Sazlığı Kayseri İli sınırları içerisinde yer alan sultan sazlığı toplam alanı 39.4.1994 tarihi ve 21937 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması ile Ramsar Ulusal Komisyonunun kurulması ve çalışma esaslarını belirten 4 temel konu hakkında hükümler getirmektedir. Alan. koruma bölgelerinin tespit edilmesi ve bu bölgelerde yapılacak uygulamalar. geliştirilmesi ve bu konuda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan Yönetmelik 30 Ocak 2002 tarih ve 24656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sultan Sazlığı.3. 135 . Yapılan çalışmalarda 301 kuş türü tesbit edilmiştir. tuzlu ve hafif tuzlu göl ile geniş bataklık gibi farklı ekosistemlerinden oluşmaktadır.T. Kuş (Manyas) Gölü ve Burdur Gölüdür. proje çerçevesinde alanda. Söz konusu Yönetmelik.3. Dünya Bankası desteğiyle başlatılan “Korunan Alanlar ve Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi Projesi” (GEF-2) kapsamında incelenmekte olup. sulak alanlardaki genel koruma ve kullanma esasları. VI. akılcı kullanım ve geniş katılımlı uygun bir yönetim planı oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. VI. Nesli tehlikede olan tepeli pelikan ve küçük karabatak'ın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır.200 ha.C. Gölün 10. geniş bataklık ekosistemleri ile kıyı ve kumul alanlarından meydana gelmiştir. VI. Alan 1990 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (kıyı suları dahil 23.3. Nesli tehlikede olan küçük karabatak. Alanda yapılan çalışmalarda 255 kuş türü tespit edilmiştir. 1998'de tamamı Ramsar Alanı ilan edilmiştir.4.lık bir alanı kapsamaktadır.lık bir alanı kaplamaktadır.4. Alanın. Alan tatlı. 1994 yılında gölün 10. besin maddeleri yönünden fakirdir. suları tuzlu ve arsenikli. VI. çayır ve sazlık ekosistemlerinden meydana gelmiştir. alanı kapsar.lık kısmı 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi Listesine dahil edilmiştir.423 su kuşu.3.4. yaz ördeği. VI. limnolojik bakımdan killi olup. Avrupa Konseyi tarafından iyi korunan Milli Parklara verilen "A" sınıf diploma ile ödüllendirilmiştir. Alanda yapılan çalışmalarda 332 kuş türü tespit edilmiş olup. tepeli pelikan. Tuz gölünden sonra flamingo’nun ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır.200 ha kısmı ve 1998'de tamamı Ramsar Alanı ilan edilmiştir. kışın çok sayıda su kuşu açısından önem taşır. Dünya çapında nesli tehlikede olan küçük karabatağın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. açık su yüzeyleri ile çayır ve sazlık ekosistemlerinden meydana gelmiştir. Alanın 8650 ha. büyük orman kartalı ve şah kartal'ın en önemli üreme alanıdır. Nesli dünya çapın tehlikede olan toy’un beslenme ve üreme alanıdır.000 ha. Nesli dünya çapında tehlike altına olan dik kuyruk ördeğin dünyadaki en önemli kışlama alanı olup. Dünya kış populasyonunun % 70 Burdur Gölü’nde bulunmaktadır.000 ha.lık kısmı Ramsar Alanı ilan edilmiştir.3 Kuş (Manyas) Gölü Balıkesir İli sınırları içerisinde yer alan göl 16.5. 1970'den beri Türkiye'de bir gölde kaydedilen en yüksek su kuşu 136 .480 ha.4.2.Burdur Gölü Burdur ve Isparta illeri sınırlarında yer alan Burdur Gölü 23. sayıları giderek azalan saz horozunun en önemli üreme alanıdır. ekolojik olarak bol gıdalı olup. tuzlu ve hafif tuzlu göl alanları.4 Seyfe Gölü Kırşehir İli sınırları içerisinde yer alan göl 14. ekolojik olarak bol gıdalı. Ayrıca.600 ha) ilan edilmiştir. Suları tatlı.T.3. Yaklaşık 2000 çift flamingo kuluçkaya yatmaktadır.lık bir alanı kaplamaktadır. 1994 yılında 12.3. Göksu Deltası İçel sınırları içerisinde yer alan Delta 14.3. Alanın kuş göç yolu üzerinde bulunması ve Manyas Gölüne yakın olması kuşlar açısından önemini artırmaktadır. Burdur Gölü öncelikle. pasbaş patka.600 hektarlık bölümü. Kış aylarında nesli tehlikede şah kartal bulunmaktadır.4. 1996 Ocak ayında sayılan 429.6. Suları tatlı.500 ha büyüklüğündedir. Suları tuzlu olup. Uluabat Gölü Bursa İli sınırları içerisinde yer alan Uluabat Gölü 13.700 ha. Türkiye'nin en derin göllerinden biri olup. gölde üreyen kuşlar için yaşamsal önem taşıyan yaklaşık 1500 ha’lık hafif tuzlu-tatlı su bataklıklarından meydana gelmiştir. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 187 kuş türü tespit edilmiştir.

alanı kaplamaktadır. Türkiye'nin en büyük lagün gölü olup. Bu güne kadar hiç bir koruma statüsüne kavuşturulmayan alan.C. göl suyundaki tuzluluk mevsimlere göre değişmektedir. Nesli tehlikede olan yaz ördeği. dik kuyruk. göl.4. Nesli tehlikede olan tepeli pelikan. tuzlalar.8. Türkiye'deki nadir subasar ormanlarından birisi bu deltada bulunmaktadır. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 250 kuş türü tesbit edilmiştir. Yönetim planının hazırlanmasına tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile NGO’lar katılmıştır. şah kartal. Büyük deniz düdükçünü ve kuzey incir kuşu bu bölgede tesbit edilmiştir. VI. Lagün ile deniz arasında yüksekliği 20 m'yi bulan ve genişliği bir kaç km olan Türkiye'nin en büyük kumulları yer almaktadır. Delta 15 Nisan 1998 tarihinde Ramsar Alanı ilan edilmiştir. küçük kerkenez ve toy 'un en önemli barınma alanlarıdır. orman. yüzölçümüne sahiptir. alanı kaplamaktadır.7. Manyas Gölü Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanmıştır. Yönetim Planları Manyas (Kuş) Gölü Yönetim Planı Projesi Ülkemizin Ramsar Sözleşmesi Listesinde yer alan Kuş (Manyas) Gölü'nün sürdürülebilir ve akılcı kullanımı için bir planlama geliştirmek amacıyla. sazlık. saz horozu ve turaç'ın en öenmli üreme alanlarından biri olup. tatlı su bataklıkları ile çayırlık ve sazlık alanlardan meydana gelmiştir.3. VI. Bu türlerden tepeli pelikan deltada kuluçkaya yatmaktadır. Delta 15 Nisan 1998 tarihinde Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Nesli tehlikede olan tepeli pelikan ve küçük kerkenez'in en önemli üreme alanıdır. Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Manyas (Kuş) Gölü Yönetim Planının hedefi. ırmak.T.3. VI.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI sayısıdır. Delta ince kordonlarla denizden ayrılan ve suları tuzlu olan dalyanlar. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 205 kuş türü tespit edilmiştir. Alan deniz kuşları özellikle de sumru ve martılar için tüm Akdeniz genelinde önemli bir üreme bölgesidir.4. 14. Avrupa Komisyonu LIFE Third Countries Programının mali desteği ile Çevre Bakanlığı koordinatörlüğünde. Deniz. Kızılırmak Deltası Samsun İli sınırları içerisinde yer alan Delta 16. Gediz Deltası İzmir İli sınırları içerisinde yer alan Delta 20. kumul ve tarım alanları gibi farklı ekolojik karakterdeki habitatların birarada bulunduğu bir sulak alan ekosistemidir. bataklık.4. çayır.Akyatan Lagünü Adana İli sınırları içerisinde olup. "Manyas (Kuş) Gölü’nde bozulan ekolojik dengenin yeniden tesis edilerek kuş varlığının artırılması ve alanın akılcı kullanımın sağlanması için mekanizmaların geliştirilmesi" 137 .400 ha.110 ha. Alan 15 Nisan 1998 tarihinde Ramsar Alanı ilan edilmiştir.4. al boyunlu kaz. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 308 kuş türü tesbit edilmiştir.3. VI. Bakanlığımız tarafından 15 Nisan 1998 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile Ramsar Alanı ilan edilmiştir. dikkuyruk ördeğin de kalabalık gruplar oluşturduğu bir alandır.9. mera. cüce karabatak.000 ha.4.

2001 tarih ve 24623 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.5. Ulusal Sulak Alan Stratejisi Ramsar Sözleşmesi 8.’si 12-15 Haziran 2003 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Her taraf ülke sözleşme kapsamındaki hayvan ve bitki türlerinin ithalinin. Kuşların Korunmasına Dair Milletlerarası Sözleşme Türkiye Sözleşmeyi 1966 yılında onaylamıştır. Bu toplantı uluslararası platformda Türkiye’de gerçekleştirilen doğa koruma çalışmalarının vitrine çıkartılması. Sözleşme ülkemizde 22.12. Yönetim Planının uygulanması devam etmektedir. Dünya Sulak Alanlar Günü 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü her yıl ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Sözleşme (CITES Sözleşmesi) Sözleşme 1973 yılında imzaya açılmıştır. ihracaatının ve reeksportunun kontrollü şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile gerekli tedbirleri alır.C.12. 138 . Uluslararası platformda ülkemiz ulusal sulak alan stratejisini hazırlayan nadir ülkelerden biridir. VI. Taraflar Konferansında kabul edilen strateji planı çerçevesinde. Sözleşmenin amacı. MedWet Toplantısı Ramsar Sözleşmesi’nin Akdeniz havzasında yürütülmesinden sorumlu bulunan Akdeniz Sulak Alanlar Girişimi’nin (MedWet) her yıl düzenlenmekte olan koordinasyon toplantılarının 5. Sözleşmenin amacı. Uluabat Gölü Yönetim Planı Projesi faaliyet takvimi çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde Hollanda Tarım Balıkçılık ve Doğa Koruma Bakanlığının teknik desteği başlatılan proje bu yılın başında tamamlanarak uygulanmaya başlamıştır.T.1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili CITES Ulusal Uygulama Yönetmeliği 27.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI olarak kabul edilmiştir. nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslar arası ticaretini düzenler. bütün kuşların üreme devrelerinde ve nesli tehlikede olan kuşların bütün yıl boyunca korunmasını amaçlamaktadır. 2. Ulusal Sulak Alan Stratejisi hazırlanmıştır. 2003-2008 dönemini kapsayan Strateji ile sulak alanların koruması ve akılcı kullanımı hedeflenmiştir. ülkemizin tanıtımı ve sulak alan koruma çalışmalarına kamuoyu ilgisinin çekilmesi açısından son derece büyük önem taşımaktadır. DOĞAYI KORUMA ALANINDAKİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 1.

sözleşmeyi 17. habitat tipleri. Sözleşmenin amacı.T. Bu kapsamda özel koruma düzenlemeleri gerektiren nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türleri. Avrupa Konseyine üye devletler ve bu sözleşmeyi imzalayan diğer devletlerde yabani flora ve faunanın muhafazasının.Türkiye. Bern Sözleşmesi kapsamında nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türlerinin korunmanın ancak bunların yaşama ortamlarını korumakla mümkün olabileceğinden hareketle özel korumaya değer alanlar ağı “Zümrüt Ağı” adı altında ekolojik bir ağ kurulmaktadır. sıhhi ve kültürel değerinden oluşan ortak mirasın ve denizin ekolojik dengesinin korunması amacıyla. göçmen türler. Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) Sözleşme 1979 yılında imzalanmış ve 1982 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı. sözleşmeye taraf olan ülkelerin kendi topraklarında bulunan uluslararası önemdeki sulak alanları belirlemek ve sulak alanların korunmasını teşvik amacıyla planlamaya geçerek sulak alanların akılcı şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 6.C. bu alanların ve barındırdığı türlerin korunması hedeflenmektedir. Türkiye sözleşmeyi 1976 yılında onaylamıştır. sosyal. Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme ( Barselona Sözleşmesi) Sözleşme 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. doğal olarak mevcut yaban kuş varlıklarının korunmasının ve bakımının. Türkiye sözleşmeyi 20 Şubat 1984 tarihinde onaylamıştır. Sözleşmenin amacı. 5.05. Sözleşmenin amacı. deniz çevresinin iktisadi. Yaban Kuşlarının Korunmasına Dair Avrupa Ekonomik Topluluğu Kararnamesi Kararname 1981 yılında yürürlüğe girmiştir. Akdeniz’in kapladığı alan içinde.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 3. 139 . Avrupa Birliği ülkeleri için önemli bir kararnamedir. hükümetlerin ulusal amaçları ve programlarında dikkate alınması ve özellikle göçmen türlerin korunmasında uluslararası işbirliğinin sağlanmasıdır. Özellikle Su Kuşları Yaşama Alanı Olarak Uluslararası Önemde Sulak Alanlar Sözleşmesi (Ramsar Sözleşmesi) Sözleşme 1971 yılında imzaya açılmıştır. endemizm açısından önemli olan alanlar Zümrüt Ağı kapsamına dahil edilmekte olup.1994 tarihinde onaylamıştır. devletlerin ve ilgili uluslararası kuruluşların işbirliğini sağlamaktır. yeterli çeşitlilikte yaşama alanlarının sağlanmasıdır. 4.

Taraf olma süreci devam etmektedir. göçmen türleri yok olma tehlikesinden kurtarmak açısından önemli olan yaşama alanlarını mümkün ve uygun yerlerde korumak ve restore etmek. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Protokol 16 Eylül 1987’de imzaya açılmış. Protokolün amacı genetik yapısı değiştirilmiş canlıların biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşturabileceği riskleri önlemektir. Yaban Hayvanlarından Göçmen (Bonn Sözleşmesi) Türlerin Korunmasına Dair Sözleşme Sözleşme 1983 yılında yürürlüğe girmiştir. biyolojik ve genetik kaynakların korunması. 10. araştırma sonuçlarından elde edilecek bilgilerin değişiminin sağlanmasıdır. Sözleşmenin amacı. 140 .Türkiye Aralık 1991’de resmen taraf olmuştur. . etkileri ve incelmeye neden olan maddeler konusunda araştırma yapılmasının teşvik edilmesi. bir azaltma takviminin kapsamına alınmasıdır.12. Türkiye bu sözleşmeyi 11 Şubat 1998 tarih ve 4340 sayılı kanunla TBMM’ de kabul etmiştir.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı. Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi . 11. 8. çölleşme ile mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 7.C. .Sözleşmenin amacı. ciddi kuraklık ve çölleşmeye maruz ülkelerde.T. 9. göç yolları açısından gerekli yerlerde uygun yaşama alanları ağının bakımını sağlamaktır. Protokolün amacı. 27. özellikle Afrika başta olmak üzere.05. Türkiye 19 Aralık 1991’de protokol orijinal metnine resmen taraf olmuştur. 1 Ocak 1989 yılında yürürlüğe girmiştir. ozon tabakasını incelten maddelerin üretim ve tüketimlerini kontrol altına alarak.1996 tarihinde TBMM tarafından onaylanarak taraf olunmuştur.Sözleşme Mart 1985’de imzaya açılmış. Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi Sözleşme Ekim 1994 yılında imzaya açılmıştır. Sözleşme ülkemizde 14. ozon tabakasının incelmesi. Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio Konferansı) Sözleşme 1992 yılında imzaya açılmıştır. Sözleşmeye ek olarak ”Cartagena Biyogüvenlik Protokolü” imzaya açıldığı Mayıs 2000’de paraf edilmiştir. sürdürülebilir kullanımın temini ve genetik kaynaklardan sağlanan faydanın eşit ve adil paylaşımının sağlanmasıdır. Sözleşmenin amacı. Açıldığı tarihte Türkiye paraf etmiştir.

Avrupa ’da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Aktarımlarının İzlenmesi ve Değerlendirmesi İçin İşbirliği Programının (EMEP) Uzun Vadeli Finansmanına Dair. 13. dünyadaki gaz emisyonlarının meydana getirdiği sera etkisi sonunda ortaya çıkan ve istenmeyen küresel ısınma dolayısıyla meydana gelen iklim değişikliğinin durdurulmasıdır. başta karbondioksit olmak üzere.1983 tarihinde bu sözleşmeye taraf olmuştur. Atmosferde. Haziran 1992 Rio Çevre ve Kalkınma imzaya açılmış. Sözleşmenin amacı : Avrupa’ da hava kirleticilerinin uzun menzilli aktarımlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için işbirliği programının uzun vadeli finansmanının sağlanmasıdır.03.05.07. Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi Sözleşme 13. Sözleşmenin amacı : Gemilerden kasıtlı olarak. Konferansı’nda Sözleşmenin amacı. Sözleşmenin amacı: Silahlanma yarışına son verilmesi ve nükleer silahlar dahil her nevi silahlara teşviklerin kaldırılması yolunda Birleşmiş Milletler gayelerine uygun olarak top yekün silahlanmaya karşı bir antlaşmanın en kısa zamanda imzalanmasının amaç olduğu konusunda mutabık kalınmasıdır 15.04.06. Sözleşmenin amacı. 16. 141 . İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sözleşme.1979 tarihinde imzaya açılmış ve 16. Denizlerin Gemiler Tarafından Uluslararası Sözleşme (Marpol-73 Sözleşmesi) Kirlenmesinin Önlenmesine Ait Sözleşme.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 12. 1979 Uzun Menzilli Silahlar Ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi Protokolü ( Cenevre Protokolü) Ülkemizde 23. Ülkemiz. 14.1965 yılında yürürlüğe girmiştir. 18. Feza’da Men’i Hakkında Antlaşma ve Su Altında Nükleer Silah Denemelerinin Sözleşme ülkemizde 13.C.1985’ de yürürlüğe girmiştir.T.11. 21 Ekim 2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Çözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile taraf olmuştur. hava kirliliği ve bunun etkilerini denetim altına almak için yapılan işbirliği çağrısına ve kükürt dioksitten başlayarak ve diğer kirleticileri de kapsayacak şekilde. ihmal veya bir kaza neticesinde denize bırakılan petrol ve diğer zararlı maddelerin deniz kirlenmesinde önemli bir sebep olduğu kabul edilerek bu zararlı maddelerin kirliliğinin tamamen ortadan kaldırılmasını ve bu maddelerin kaza neticesinde denize boşaltımının en aza indirilmesi ve sadece petrol kirlenmesi ile sınırlı olmayan dünya çapında kurallar konulmasının kabul edilmesidir.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ülkemizde 24. 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. hava kirleticilerinin uzun menzilli taşınmasının izlenmesi ve değerlendirilmesidir. hava kirleticilerinin. uzun menzilli taşınması dahil.1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye.

2004.C. teknik ve teknolojik alanlarda işbirliği yapılmasıdır. bilimsel. bazı olağanüstü doğa ve insan yapısı nesnelerin sadece bir devletin mirası olmadığı anlayışıyla.T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 17. Çevre ve Orman Bakanlığı. A. Türkiye de taraf olan ülkelerden biridir. Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Bazel Şözleşmesi Sözleşme ülkemizde. kullanılması ve geliştirilmesi. 19. Kasparek.10. Ertan A. İstanbul. korumak.03. 142 . ülkelerin kendi topraklarındaki doğal mirası belirlemek. Sözleşmenin amacı: Nükleer enerjinin güvenli gelişimi ve kullanımda uluslararası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi. Ankara. Sözleşmenin amacı: Karadeniz’ in deniz çevresinin korunması ve canlı kaynaklarının muhafazasında gelişme sağlamak. 15. M. ziyarete sunmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. Sözleşmenin amacı.1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. sınır ötesi radyolojik sonuçların en aza indirilmesi için devletlerin nükleer kazalara ilişkin bilgileri mümkün olan en kısa zaman içinde vermesidir. Karadeniz’in doğal kaynaklarının ve imkanlarının öncelikle Karadeniz ülkelerinin ortak çabaları ile korunabileceği. Kaynaklar 1. saklamak. ERDEM. Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler. dünya mirasının ve bunlardan tehlikeye maruz olanların listesini çıkararak Dünya Mirası Fonu oluşturmaktadır. Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi Ülkemizde. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şartlar altında ve sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştiği takdirde izin verilmesi. Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı. 4. Sözleşmenin amacı: Tehlikeli ve diğer atıkların çevre etkin yönetim ilkeleri ile uyum içinde olduğu sürece üretilmiş oldukları devlette bertarafı.Osman. insan sağlığı ve çevreyi tehlikeli atıkların ve diğer atıkların oluşumu ve yönetiminden kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin sıkı kontrol yolu ile denetlenmesidir.1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. başka devlete taşınımına ancak. 03. Sulak Alanların Önemi ve Türkiye’nin “A” Sınıfı Sulak Alanları.1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 20. DHKB.05. 2. Haziran 1992. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları. Karadeniz’in biyo üretken potansiyelinin korunması. Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Sözleşme ülkemizde 06. Karadeniz çevresinin deniz kirliliğinin nehirler yolu ile Avrupa’da bulunan diğer ülkelerdeki kara kökenli kirleticilere karşı korunması. Sulak Alanlar Şubesi. 1994. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ( Dünya Mirası Sözleşmesi) Sözleşme 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. 18. 1998. Çevre Bakanlığı. 3. Kılıç.

dünyada en çok turist kabul eden ülke sıralamasında 12’nci. Turizm.1’de verilmiştir. spor. konaklama.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. avlanma. Sürekli ve dengeli turizm kendiliğinden gerçekleşen bir olay değildir. Turizm sektörü. Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Konaklama Tesisleri’ne ait bilgiler 1970-2000 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve Tablo:VII. Turizm.1. sayılan bu özellikleriyle gelişmekte olan ülkeler için daha da büyük bir önem taşımaktadır.5 milyon turist gelmiş ve turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 27. Turizm işletmesi belgeli yatak sayısı yıllar itibariyle incelendiğinde ise. 1999 yılında yaşanan deprem felaketi ve konjonktürel nedenlerle ülkemize 7. gelirlerde ise 8’inci sıraya yükselmiştir. yabancı turist sayısı 7. 1995 yılında 1793. insanların dinlenme ihtiyacını karşılayan ve farklı kültürleri bir araya getiren özelliği ile sosyo-kültürel.8 oranında bir azalma ile 5. Çok dikkatli planlama.C.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. kültür. sağlık. diğer toplumları tanıma ve benzeri amaçlarla yurtiçi ve yurtdışı bölgelere gitmelerinden doğan ekonomik. 1995-1998 döneminde ülkemizde turist sayısının yüzde 26. uygulamaya ve 1990'lardan sonra alternatif turizm türleri şekillendirmeye başlamıştır. Dünya turizminin başarısı ve geleceği önümüzdeki yıllarda çevre değerlerine verilecek önem ve planlamalar ile belirlenecektir. 1990 yılında 173 227 olan yatak sayısı 1995’de 280 463’e 2000 yılında da 325 168’e yükselmiştir. turizm gelirlerinin ise yüzde 45 arttığı görülmektedir. TURİZM VII. Bunun yanında teknolojilerin ve ülkeler arasında bilgi alışverişi bu amaç içinde büyük önem arz etmektedir. hızlı bir hamle ile dünyaca tanınan ve bilinen bir tatil ve gezi ülkesi durumuna gelmiştir.T. döviz ve istihdam oluşturan özelliği ile ekonomik. dinlenme.4’ten yüzde 1.6’ya.7 milyon kişi. Dünyadaki pek çok ülke için turizm. insanların geçici veya devamlı. kültürel iletişimlerin doğal ve yapay çevre ortamında paylaşılmasıdır diye tanımlanabilir. Turist sayısı ve döviz gelirlerindeki bu artışla Türkiye. 9. 1995-1998 yıllarını kapsayan dönemde Türk turizminin uluslararası turizm geliri içerisindeki payı yüzde 1. Ülkemiz 1980’li yılların ikinci yarısından başlayarak. asli kazanç elde etme faaliyeti için yerleşmeye dönüşmemek şartıyla konaklamaları.1. Tablonun incelenmesinden de görüldüğü üzere 1970 yılında 301 olan turizm yatırımı belgeli tesis sayısı 1990 yılında 1921’e 2000 yılında ise 1300’e yükselmiştir. sosyal. uygulama ve kontrol gerektirir.2. yabancı ülkelerle alış-veriş ve Gayri Safi Milli Hasıla için önemli bir getiridir. 1998 yılında ülkemize gelen turist sayısı 9. 143 . 2000 yılında ise 1824 olarak gerçekleşmiştir. Turizm işletmesi belgeli tesis sayısı ise 1990 yılında 1260. TURİZM VE ÇEVRE Turizm. tatil.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VII. Günümüzde pek çok ülke "çevre ile uyumlu sürekli ve dengeli turizm gelişimi" için araştırmaya.7 milyon kişiden. turizm geliri ise 7. ulaşım. yeme-içme ve reklam gibi pek çok farklı aktiviteleri içerir.7 milyon kişiye yükselmiştir. meydana getirdiği kaynak kullanım talepleri ile de çevreyi etkileyen önemli bir faaliyettir.

70 20.90 0.40 41.22 -1.64 6.64 2.68 42.29 2.88 3.44 -2.43 3.14 9.43 19.54 9. Tablo:VII.23 15.22 6.43 8.37 14.55 -13.07 15. yatak sayısı ise 325 168 olarak gerçekleşmiştir.32 6.11 21.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülkemizde son yıllarda yatak kapasitesindeki hızlı artışa ve kaydedilen önemli gelişmelere rağmen.58 15.81 .68 16.09 5.0.91 9. Yine aynı tarih itibariyle turizm işletmesi belgeli tesis sayısı 1 824.44 3.10 14.78 2.21 Yatak Sayısı 25 872 25 619 19 874 24 605 25 739 25 956 26 068 28 230 26 190 25 727 26 288 30 291 36 332 43 425 53 615 71 521 101 383 153 786 218 445 288 896 325 515 331 711 309 139 276 037 240 932 202 483 202 631 236 632 249 125 245 543 243 794 Değişim Oranı (%) .1.58 3.38 14.57 21.70 5.52 7.71 Tesis Sayısı 292 337 363 388 400 421 439 446 473 494 511 529 569 611 642 689 731 834 957 1 102 1 260 1 404 1 498 1 581 1 729 1 793 1 866 1 933 1 954 1 907 1 824 Turizm İşletmesi Belgeli Değişim Oda Oranı Sayısı (%) 15 243 15.38 5.07 3.49 23.2’de verilmektedir.87 17.81 23.1 Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Konaklama Tesisleri (1970-2000) Turizm Yatırımı Belgeli Yıllar Tesis Sayısı 301 259 157 180 185 202 227 261 261 265 267 278 339 376 412 501 638 892 1 268 1 662 1 921 1 987 1 938 1 788 1 578 1 334 1 309 1 402 1 365 1 311 1 300 Değişim Oranı (%) -13.88 19. Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinin tür ve sınıflarına göre dağılımı ise Tablo:VII.68 1.37 7.85 9.34 11.09 5.52 23.90 -6.6 27.7 -6.77 9.08 14.46 -1.70 4.82 0.51 1.78 7.28 15.43 5.33 1.47 33.97 7. 144 . tanıtım ve pazarlama konusunda bir reform ihtiyacı mevcuttur. oda sayısı 113 452.75 51.07 7.24 -1.34 12.2.27 1.1.20 -16.71 -12.18 12.16 -8.13 15.39.44 -0.96 12.34 5.44 18.91 15.15 14.22.49 3.75 15.10 -2.06 12.94 10.1.80 5.99 3.89 -1.01 0.59 1.71 5.54 -10.57 -2.71 3.86 3.05 2.93 12.04 32.54 25.88 41.76 7.70 Yatak Sayısı 28 354 32 114 34 628 38 528 40 895 44 957 47 307 50 379 52 385 53 956 56 044 58 242 62 372 65 934 68 266 85 995 92 129 106 214 122 306 146 086 173 227 200 678 219 940 235 238 265 136 280 463 301 524 313 298 314 215 319 313 325 168 Değişim Oranı (%) 13.28 -1.60 6.96 -0.43 3.35 3.25 12.23 1.60 0.92 7.84 Oda Sayısı 13 372 13 116 10 400 12 564 13 232 12 846 12 802 14 359 13 127 12 803 13 019 15 159 18 172 21 410 26 372 34 251 48 615 73 537 105 736 139 497 156 702 158 379 148 017 132 395 114 913 96 517 96 592 110 866 116 286 114 840 113 452 Değişim Oranı (%) .18 15.22 19.56 7.94 19.76 2.95 4. 2000.25 2.75 4.05 4.18 29.48 7.10 15.46 1.97 . Tablonun incelenmesinden görüleceği üzere 2000 yılı sonu itibariyle turizm yatırımı belgeli tesis sayısı 1 300.86 3.80 4.15 19.91 -20.85 9.87 7.53 0.49 10.74 -15.79 31.83 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Kaynak: Turizm Bakanlığı.09 14.43 6.51 3.07 16.26 6.64 -3.49 3. oda sayısı 156 367.84 0.93 5.09 1.28 7.70 6.0.80 -10.52 5.31 .97 0.76 9. yatak sayısı ise 243 794’dür.43 19.84 18.41 17 282 7.00 1.T.26 7.95 .47 -7.35 39.81 42.C.98 2.96 -0.78 5.82 11.59 6.25 4.71 18 578 6.76 -4.55 1.29 -7.74 -11.94 51.72 -15.78 4.35 20 517 21 699 23 860 24 983 26 496 27 233 28 013 28 992 30 050 32 011 33 694 34 666 41 351 44 342 51 040 58 914 70 603 83 953 97 260 105 476 113 995 128 065 135 436 145 493 151 055 151 397 153 749 156 367 Değişim Oranı (%) 13.15 31.26 43.

1. 1998’de 9 431 280. 2000 yılında ülkemizi ziyaret eden 10 428 153 kişinin 7 274 062’ si havayolu. 1996’da 8 536 778.Sınıf 2.1. 1 969 579’u karayolu. 1144 845’inin de deniz yolunu tercih ettikleri görülmektedir.Sınıf 1.C.Sınıf Yıllar itibariyle ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı incelendiğinde 1995 yılında 7 726 886. 1997’de 9 712 510. 2000 yılında ülkemizi ziyaret eden her 100 turistten yaklaşık 76’sının Avrupa + OECD ülkelerinden geldiği görülmektedir.3’de gösterilmektedir. 2000. Otokaravan Turizm Kompleksi Hostel TOPLAM Kaynak: Turizm Bakanlığı.T. 145 . 2000 yılında ülkemize gelen yabancıların milliyetlere ve taşıt araçlarına göre dağılımı Tablo:VII.1.Sınıf 2. 1999’da 7 487 365 ve 2000 yılında ise 10 428 153 olduğu görülmektedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VII.2 Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesislerinin Tür ve Sınıflarına Göre Dağılımı Türü Sınıfı Turizm Yatırımı Belgeli Tesis Sayısı 73 144 317 427 78 6 15 49 20 122 10 3 24 3 1 4 4 1 300 Oda Sayısı 20 376 23 797 24 913 17 988 1 863 316 316 13 809 3 390 2 106 1 006 99 467 489 27 324 2 310 113 452 Yatak Sayısı 44 708 50 254 51 644 36 618 3 744 338 609 30 234 7 121 4 109 2 852 220 999 2 068 54 705 7 517 243 794 Turizm İşletmeli Belgeli Tesis Sayısı 118 193 446 547 145 6 20 69 12 133 10 7 38 72 2 3 3 1 824 Oda Sayısı 33 590 25 695 36 311 23 536 4 738 437 460 21 421 1 821 2 267 926 478 1 253 2 082 443 225 684 156 367 Yatak Sayısı 71 136 52 894 73 871 46 566 9 081 862 917 46 603 4 042 4 460 2 834 1 153 3 219 4 670 910 499 1 451 325 168 5* 4* Oteller 3* 2* Tek * Moteller Tatil Köyleri Pansiyonlar Kampingler Oberjler Kaplıcalar Apart Oteller Özel Belgeliler Golf Mola Tesisleri Eğitim Ve Uygulama Tes. 39 667’si tren yolu.

4 2000/97 2.0 255.55 14.88 7.8 44.0 509.0 186. Merkez Bankası. Tablo:VII.0 1 054.0 7.9 -18.1. 1997 yılında 1.203 milyar dolar.4 52.7 23.3 -41.3 Türkiye’ye Gelen Yabancıların Milliyetlere ve Taşıt Araçlarına Göre Dağılımı (2000) Milliyet Avrupa+OECD Toplam Doğu Avrupa Toplam Afrika Toplam Asya Toplam Amerika Okyanusya Milliyetsiz TOPLAM Havayolu 5 495 763 1 080 948 137 003 528 247 21 066 767 10 268 7 274 062 Karayolu 257 375 1 219 565 9 194 482 106 783 25 531 1 969 579 Demiryolu 12 989 25 007 70 1 447 151 2 1 39 667 Denizyolu 915 257 97 442 21 562 90 409 20 043 48 84 1 144 845 Toplam 6 681 384 2 422 962 167 829 1 102 209 42 043 842 10 884 10 428 153 Milliyet Payı (%) 75.5’de düzenlenmiştir.1 30.0 Ekim 715. Ülkemiz sırasıyla 1997 yılında 7 milyar dolar.1 azalarak 1.1 34.9 -27.0 224.C.2 1.6 -0.26 0.1 1.0 Aralık 236.471 milyar dolar olan turizm gideri 2000 yılında yüzde 12. 2000.711 milyar dolara yükselmiştir.4 3.8 -13.6 33.0 728.2 37.636 milyar dolar turizm geliri elde etmiştir. 1997-2000 yılları arasında ülkemizin turizm gelir-giderleri ile bunlara ait değişim oranları Tablo:VII.5 56.4 Ülkemizin Turizm Gelirleri ve Değişim Oranları Aylar 1997 Turizm Gelir (Milyon Dolar) 1998 1999 Değişim Oranı (%) 2000 217.0 476.2 -41. 1999 yılında yüzde 16.0 984.0 Ağustos 1 169.1.2 70.716 milyar dolar olan turizm giderimiz ise 1998 yılında 1.177 milyar dolar.0 GENEL 7 002.9 47.0 261.0 TOPLAM Kaynak: T.8 618.7 16.0 239. 2001 yılında ise 10 milyar dolar turizm geliri beklenmektedir.8 -29.0 1 207. 146 .0 Mayıs 707.203.3 9.4 -15.00 Kaynak: Turizm Bakanlığı.0 1 169.0 1 041.6 39.4 19.177.7 41.2 15.0 826.8 6.0 -1.0 216.0 Nisan 416.8 2000/98 -16.0 696.6 696.1 -15.4 -3.0 357.0 302.0 Şubat 175.4 -6.4 -5.0 749.29 0.0 1998/97 23.0 291.0 662.0 318.0 225.0 1 056.8 65.0 718. 1998 yılında 7.3 46.4 -5.0 Haziran 794.0 0.0 422.01 0.0 229.9 1.5 313.9 -5.4 23.0 420.1 Ocak 212.0 Eylül 1 054. 2000.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VII.5 2000/99 10.5 -7.8 -12.4 ve Tablo:VII.14 100.3 2.9 1.9 51.4 -14.0 23.2 1.2 -33.0 33.1.1 863.5 1999/98 -24.6 3.0 422.7 artarak 1.7 0.1.0 5.2 -26.0 Kasım 358.0 Mart 312.0 1.6 -39.0 7 636. 2000 yılında da 7.T.C.1 29.0 869. 1999 yılında 5.86 1.0 196.7 -5.6 9.753 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.1 21.3 0.0 Temmuz 854.

Tablo:VII. Gelen Yabancı Sayısı Çıkan Vatandaş Sayısı Vatandaş Başına Ortalama Harcama ($) 229.9 -18.5 Ülkemizin Turizm Giderleri ve Değişim Oranları Aylar 1997 Turizm Gideri (Milyon Dolar) 1998 1999 Değişim Oranı (%) 2000 111.1 -58.7’de verilmektedir. 2000.5 27.0 Ağustos 133.7 71.3 10. Plan döneminde ülkemizi ziyaret eden turist sayısında % 8.3 92.6 19.000$) 912 000 1 265 000 1 716 000 1 753 900 1 471 000 3 981 391 4 260 701 4 632 876 4 601 349 4 758 211 4 045 000 4 697 100 6 372 549 6 055 040 3 732 000 NOT: 1978 yılına kadar Maliye Bakanlığı 1978-1983 yılları arasında da Merkez Bankası kayıtlarından alınmakta olan turizm geliri.8 -22.0 108.8 248.0 Nisan 162.4 2000/97 17.9 -11.3 88.0 Kasım 106.0 1 753.5 1999 5 203 000* 7 487 285 736.0 GENEL 1 716.C.4 2.2 1999/98 -40.7 -15.7 136.3 14.0 80.2 3.7 93.0 -0. Merkez Bankası.0 Haziran 231.1 68.9 370.5 21. 1995 – 1999 yılları arasında turizm gelir-gider dengesi ve ortalama harcamalara ilişkin bilgiler Tablo:VII.1 -22. * Merkez Bankası Ülkemizde turizm sektöründeki gelişmelerin özeti Tablo:VII.9 1 471.1 223.0 Aralık 102.4 -0.0 242.1 296.3 4.8 -16.0 213.3 Ocak 94.0 1 711.7 -15. Merkez Bankası. 2000.8 73.2 -18. 1984 yılından itibaren anket yöntemi ile tespit edilmektedir ve hesaplamalarda çıkış yapan yabancı sayısı esas alınmaktadır.8 -11.0 Eylül 78.0 89.2 -18.0 Mart 122.1.3 -16. 1996-1998 yılı turizm geliri Turizm Bakanlığı ve DİE’nün birlikte yürüttüğü anket sonucunda hesaplanmıştır.9 36. VIII.2 -2.0 118.6 Turizm Gelir-Gider Dengesi ve Ortalama Harcama Yabancı Gelir Başına Yıllar (1.2 98.6 -16.627 milyar dolar olacağı öngörülmektedir.0 1998 7 808 940 9 752 697 879.8 16.5 167.1 Denge (1.7 -20.4 23.6 207.2 -9.6 milyon elde edilecek turizm gelirinin de 11.7 16.0 206.7 12.0 1998/97 37.0 Temmuz 269.8 -15.7 166.0 101.6 186.0 TOPLAM Kaynak: T.6 90.6 -21.000$) Ortalama Harcama ( $) 1995 4 957 000 7 726 886 684.9 -41. 147 .0 Ekim 103.1’lik bir artış öngörülmektedir.2 309.6 96.0 159.9 -15.2 2.9 -12.4 105.7 172.C.8 -4.1 210.1.0 107.0 134.1.4 17. 2005 yılında ülkemizi ziyaret edecek kişi sayısının 13.0 Mayıs 190.3 -13.3 2000/98 -14.6 4.C.6 130.4 -4.4 -7.3 28.0 168.9 -16. Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere 1995-1998 döneminde yabancı başına ortalama harcama ve vatandaş başına ortalama harcama miktarı her geçen yıl artmakta iken 1999 yılında bu eğilim tersine dönmüştür.0 90.1 2000/99 42.0 Şubat 121.3 78.0 1997 8 088 549 9 689 004 876.T.0 -2.1. Anket 1991-1995 yıllarında Merkez Bankası’nca yapılmıştır.0 1996 5 962 100 8 614 085 748.6’lık turizm gelirinde ise % 10.9 71.7 9.000$) Gider (1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VII.4 381.0 86.1 -22.3 -28.6’da verilmektedir.0 206.7 110.4 14.5 28.1 -19.3 -8.3 38.1 0.7 41.0 7.0 Kaynak: T.

3249 yat kapasiteli yat limanı. ile değişik turizm türleri (kür+termal merkezleri.7 adet golf tesisi. Bu tahsislerin.6 11.8 15. .8’de verilmektedir.727 7. 116018 yatak kapasiteli konaklama tesisi tahsislerinin. .1 4.690 3. yat çekek ve yanaşma yeri. 1983-2000 yılları arasında.18624 yatak kapasiteli bölümü ön izinli (% 16).627 3. 148 . 2000.26459 yatak kapasiteli bölümü kesin izinli (% 23).5957 kişi kapasitesi günübirlik tesis.756 Sayısı (Bin Kişi) Turizm Geliri (Milyon $) 4.116018 yatak kapasiteli konaklama tesisi. . Beş Yıllık Kalkınma Planı.200 1. Kaynak: Turizm Bakanlığı.C.484 (Bin Kişi) Yurt Dışına Çıkan Vatandaş 3.7 Turizm Sektöründeki Gelişmeler TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yıllık Ortalama Artış (%) 1995 1999 (1) 2000 (2) 9. turizm kompleksleri vb.2 8. . maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılarak 1983 yılında yürürlüğe giren “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımcılarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tahsis edilmektedir.471 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Tahmin Kaynak: DPT.981 4.1 14. 2000. .70935 yatak kapasiteli bölümü işletmededir ( % 61).T. Tablo:VII.8 Yurda Gelen Yabancı Sayısı 7.1.947 5. sportif amaçlı turistik tesisler.8 Kamu Arazisi Tahsisleri Turizm Alan Merkez İçi Toplam (I) Ön İzin (1) Yatak Yat Günübirlik (*) Golf Müteşebbis 15 978 300 220 56 Kesin Tahsis (2) 25 425 800 2 715 6 93 İşletme (3) 69 460 1 876 1 485 2 139 Toplam ( 4) 110 863 2 976 4 420 8 288 Turizm Alan ve Merkez Dışı Toplam (II) (1) (2) (3) (4) Turizm Alan ve Merkez İçi/Dışı Toplamı (I+II) (1) 18 624 300 220 63 (2) 26 459 852 3 815 6 101 (3) 70 935 2 097 1 922 2 154 (4) 116 018 3 249 5 957 8 318 Kamu Arazisi tahsisleri ile ilgili bilgiler 2 646 1 034 1 475 5 155 7 52 1 100 8 221 437 15 273 1 537 30 *Günübirlik Kişi Sayısıdır.000 7.1. .7 7. .500 11.850 2005 (2) 13.2 10.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Tablo:VII.600 8. VIII. Ekim 2000 tarihi itibariyle Tablo:VII. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası’nın 8.) gerçekleştirilmek üzere müteşebbislere arazi tahsisi işlemi yapılmıştır.000 5.203 Turizm Gideri (Milyon $) 911 1.

Mevcut kapasiteler kullanılıncaya kadar turizm teşviklerinde ağırlık öncelikle. potansiyeli olan ancak bugüne kadar yeterince ele alınmamış bölgelere yayılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.C. halkın 6. Değişen tüketici tercihlerini dikkate alarak geliştirilecek yeni alanlarla turizm mevsiminin yılın tamamına ve turizmin. ilkeleri ve politikaları aşağıdaki şekilde özetlenmektedir. kriz dönemlerinde ayakta kalabilen. 2. 1. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve turizm ile ilgili kararlara katılması sağlanacaktır. 8. 4. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tahsisli araziler üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı. pazarlama alanına. koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olmasına azami özen gösterilecektir. Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi kapsamına girebilecek projelerin yürütülmesinde. Talep yapısındaki yeni eğilimlere bağlı olarak sektörde küçük ölçekli işletmelerin gelişmesine öncelik verilecek ve bunların KOBİ statüsünde değerlendirilmeleri sağlanacaktır. Beş Yıllık Kalkınma Planında turizm sektörünün amaçları. 9. 149 .T. Ülke genelinde özel ve kamu mülkiyetinde gerçekleştirilen turizm yatırım/işletme belgeli yatak kapasitesinin yaklaşık % 21’inin.2 Turizm Sektörünün Amaçları.Turizm eğitimi ve kalitesinde standardizasyonu. hava ulaştırmasına ve toplam kalite iyileştirmesine verilecektir.I. Sektörle ilgili tüm yatırımların doğal. Kullanan Öder .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kamu arazileri üzerindeki tahsislerin 110 863 yatak kapasiteli bölümü turizm alan ve merkezleri içerisinde. İlkeleri ve Politikaları DPT tarafından hazırlanan ve 2001-2005 yıllarını kapsayan VIII. 7. kendi kaynağını yaratabilen ve özdenetim yapabilen sağlıklı bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.Kirleten Öder ilkesi uyarınca kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına kullanıcıların katılımı sağlanacaktır. Öncelikle turizm sektörünün direncini artırıcı önlemler alınarak. idari ve mali sorunların çözümlenmesi ve Hazine garantisine gerek duyulmayacak bir model çerçevesinde proje uygulamasının hızlandırılması sağlanacaktır. verimlilik ve iş kalitesinin geliştirilmesini ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme sistemi getirilecektir. 5. 3. VII. 515 yatak kapasiteli bölümü ise turizm alan merkezleri dışında yer almaktadır. Turizm ülkemiz için dış pazarlarda rekabet gücü en yüksek sektörlerden biridir.

13. Diğer Organizasyonlar Ulusal ve yöresel turist ofisleri. VII. Konaklama Hizmetleri Oteller. Başlıca turizm türleri dış turizm (aktif dış turizm. reklam şirketleri ve benzerleri.Turizme yönelik arazi kullanım planlarını yapma. yöresel özelliği olan çarşılar. müzeler. 12. milli parklar.C. pansiyonlar. dağ. konuk evleri. ulaşım ile ilgili diğer tüm birimler. konuya özel parklar. otobüs ve tren şirketleri. kongre turizmi ve ekoturizm ile ilgili yönlendirme faaliyetleri sürdürülecektedir. Turizm Türleri İnsanların farklı amaçlarla diğer bölgelere gitmeleri turizmi çeşitlendirmekte ve birbirinden farklı turizm türleri gündeme gelmektedir. sinemalar. pasif dış turizm) ve iç turizmdir. Ulaşım Seyahat acentaları. hayvanat bahçeleri. yaptırma. tur operatörleri. Ekolojik yönden aşırı duyarlı Milli Park alanlarında sürdürülebilir turizm gelişimi için gerekli düzenlemeler yapılacaktadır. Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak amacına yönelik dinamik ve stratejik Turizm Sektörü Ana Planı (TUSAP) uygulamaya geçirilecektir. hoteller. AB’nin tek pazar uygulamasının beraberinde getireceği muhtemel talep azalması ve diğer konjonktürel dalgalanmalara karşı sektörün gücünü artırmak üzere. kış. Turizmin Alt Sektörleri Turizm faaliyetlerinin gerçekleşmesinde destekleyici olarak bazı alt sektörler önem arz eder. dış pazarlarda optimum talep dağılımı yaratılacaktır.T. spor merkezleri. yat. 14.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 10. vapur şirketleri. yetkileri belirleyen ve etkin bir denetim sistemi getiren bir yasal düzenleme yapılacaktır. moteller. hava ulaşımı. bahçeler. termal. restoranlar ve benzerleri. turist rehberlik hizmetleri.I. Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacıyla golf. onama sürecini yeniden tanımlayan.3. sağlık. 11. sanat galerileri. kamp alanları ve diğerleri Boş Vakit ve Eğlence Hizmetleri Tiyatrolar. 150 .

kendisini doğrudan bu değerlerin yok olmasına. çarpık kentleşme. Örneğin. Bu iller Türkiye ortalamasının üzerinde bir nüfus artış hızı göstermişlerdir. VII. dolayısıyla turizm potansiyelini oluşturan değerler yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. dolayısıyla sürecin ortadan kalkmasına yol açabilir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Turizm çeşitleri ise aşağıda yer almaktadır. tarihi. doğal ve kültürel değerler o ülkenin turizm potansiyelini oluşturan değerlerdir. Sağlık Turizmi: Klimatizm.C. termalizm. Bunlar. Bu kaynağın sürekli ve dengeli bir şekilde yönetilmesi. tarihi ve doğal çevre değerlerini dikkate almayacak bir turizm gelişmesi. Türkiye'de turizm sektörü. turizm yatırımlarının bu bölgede yarattığı gelir ve istihdam imkanıdır. Doğal ve tarihi çevre değerleri ile ekonomik. hava ve flora-faunadır.I. toprak. çevre kalitesinin en önemli göstergesi olarak kabul edilmektedir. av turizmi) Sosyal Turizm: Gençlik turizmi. Gürültü. Antalya ve Muğla'nın yoğun dış göçe uğramasının en önemli nedeni. kanoculuk. Turizm gelişme bölgesinin bu üç önemli büyük kentinden İzmir. Çevre turizmin temel kaynağıdır. Bu nedenle deniz suyunun ve plajların temizliği. tarımsal ve sanayi üretiminin birlikte ağırlık taşıdığı. sosyal ve kültürel faktörler turizm hareketlerinin başlangıç ve sınır koşullarını oluştururlar. kıyı bölgelerinin verimli tarım topraklarının ve hassas alanların ikinci konut alanlarıyla betonlaşması. Akdeniz ülkelerinin hemen tümünde ve Türkiye'de turizm hareketleri deniz kıyılarında yoğunlaşmaktadır. gerek tesis kurulma aşamasında gerek sonrasında doğal kaynak tahribatı olmaktadır. tahrip edilmemesi aksine kalitesinin arttırılması da gereklidir. gelişmekte ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu dengeyi kolaylıkla bozmaktadır. Su. Muğla ve İzmir illeri yoğun göç alan iller sırlamasında ön sıralara geçmişlerdir. Turizm aktiviteleri gerçekleşirken. İş Turizmi: Kongre turizmi vs.4. Rekreasyon Turizmi: Dini turizm. Bu etki başlıca 4 ortam üzerinde görülmektedir. spor amacına yönelik turizm (dağ turizmi. durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu taleplerin karşılanabilmesi ise tümüyle genel bütçe ödeneklerine bağlı olmaktadır. etnik turizm. kültürel turizm. golf turizmi. yaş turizmi. Antalya. 151 . Ege ve Akdeniz kıyı şeridinin yatak yoğunluğu açısından ilk sırada yer alan bu turizm bölgelerine yönelik göç.T. Turizmin Doğal Kaynaklar Üzerine Etkileri Bir ülkedeki sosyal. Muğla ve Antalya ise tarımsal üretimin ağırlık taşıdığı illerdir. mağara turizmi vb. trafikten kaynaklanan hava kirliliği. kentsel yerleşim alanlarında ek altyapı talepleri yaratmaktadır. orman yangınlarında altyapı yetersizliği gibi faktörler ekosistemlerdeki dengeleri bozmakta. Dolayısıyla turizm aktivitesinin sürekliliği için bu değerlerin korunması. üvalizm. büyük ölçüde deniz kıyılarında yoğunlaşmıştır. Turizm hareketi genellikle doğal dengenin çok duyarlı olduğu yerlerde başlamakta.

Turizmin getirdiği ekonomik yapı değişikliği ve tarımsal alanların turizm lehine küçülmesi de tarımsal sulama suyunun bir miktarının içme ve kullanma amacıyla kullanıma aktarılmasını mümkün kılmıştır. Bunun sonucunda. başlangıçta mevcut imkanların sağlandığı arz esnekliği ile karşılanabilmiştir. Doğa ile entegre olmuş Akdeniz mimarisi yerini giderek çok katlı bloklara bırakmıştır.I. 152 . Turizmin bölgeye yönelmesi ile. bu alanlardaki flora ve fauna yok olmaktadır. sınıf tarım toprakları üzerinde yer almaktadır. Bu kullanımın 2000 yılında. atık yüklerinin artması.1. turizmin sosyal ve teknik altyapısının geleceğini her geçen gün tehdit etmektedir.I. içme ve kullanma suyuna dönüştürülmesidir. Bu konuda teknoloji hızla gelişmekte ve tuz giderme işlemleri giderek daha ekonomik yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. tarımsal etkinliklerin ve yerleşimlerin yoğunluğu açısından temel belirleyici olmuştur. Turizm aktivitelerinin yoğun olduğu kıyı bölgelerinde. 8 000 km2 mertebesine ulaştığı tahmin edilmektedir. biyolojik kaynaklar üzerine baskı gibi etkileri beraberinde getirmektedir. biyolojik çeşitliliğinden eser kalmamış. bugünkü potansiyelini bile tutturması kesinlikle mümkün olmayacaktır. kamp yerleri. Bireysel konutlar ve kooperatifler şeklinde gelişen bu yapılaşma özellikle fiziksel mekan kullanımı. VII. deniz suyunun tuzluluğunun giderilerek. Alan olarak yayılımın ötesinde yapılaşma yoğunluğu da hızla artmaktadır. doğal ve kültürel kaynakların tükenmesi.T. VII. su temini için gelecekte önem kazanabilecek başka bir seçenek ise. park yerleri için 4 000 km2 alan kullanılmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu yapılaşmalar özellikle 1. çevre kirliliği. Türkiye'de Turizmin Çevreye Etkileri VII. yanlış yerleşme kararları. Özetle hızlı nüfus artışı.I. deniz suyu girmesi nedeniyle pek çok kıyı bölgesindeki akiferler tuzlanmıştır.C.2. Arazi Akdeniz'in doğu ve güney kıyılarında turizm ve ikinci konut alanlarının çevresel etkileri yoğun bir şekilde görülmektedir. Su Kaynakları Geçmişte kendi içinde dengeli bir su ekonomisine sahip olan Akdeniz bölgesindeki su potansiyeli. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa topraklarının büyük bölümü çöle dönmüş. ikinci konutlar tatil köyleri. yer altı su kaynaklarından aşırı çekime gidilmesi zorunlu olmuştur.5. kıyıları talan edilmiş. tüm doğal güzelliklerini elden çıkarmış. tüm su kaynakları kirlenmiş. denizleri ölmüş. moteller.5. Ayrıca kıyı alanları betonlaştığında doğal güzellikler ortadan kalkmakta. ve 11. peyzaj bozulması. Yapılaşma için arazi kullanımının bir diğer etkisi. kontrol altına alınamamış hava emisyonlarından dolayı yaşanamayacak bir atmosferde olan bir ülkede. tarihsel sit alanlarının yok olması veya yapılaşma adı altında özgün çevreleri ile olan uyumlarının bozulmasıdır. Fakat zaman içinde hızla artan talebin karşılanabilmesi için. kıyı talanı. turizm sektörünün gelişmesini beklemekten çok.5. Bugün tüm Akdeniz kıyılarında oteller. özellikle yaz sezonunda artmaya başlayan su talebi. altyapı yetersizliği.

Turizmin getirdiği yapılaşma nedeniyle özellikle yaz dönemlerinde olağanüstü boyutlarda artan atıksu miktarları. tekil foseptiklerle çevre ve sağlık açısından sakıncasız bir şekilde çözülebilmiştir. Bir yandan foseptik uygulamaları devam ederken.T. VII. Bu durum şebekelerin.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Mevcut su potansiyelinin kullanımının yanısıra bunun tüketiciye ulaştırılması için gerekli altyapı da önem taşımaktadır. Turistik yerleşimlerde kanalizasyon. kanalizasyonlarla toplanan atıksuların ulaştırdığı ve başlangıçta beldeden yeterince uzakta kalacağı kabul edilen uç noktalarının yeni gelişen yerleşimlerin içinde kalmasına neden olmuştur. Seyreltme kapasitesi çok düşük olan kıyı suları bu noktasal yükü özümleyemediği için hızla kirlenmektedir. Atıksu Altyapısı Tüm Akdeniz ülkelerinde turizmden kaynaklanan atıksu miktarı. pompaj.10 000 arasında başlangıç nüfusuna sahip olan beldelerdir. Bu önlemler alınmadan inşa edilen kanalizasyonlar. Geçmişte bu beldelerde atıksu bertarafı sorunu.5. Bugüne kadar arıtılmış atıksular için nihai alıcı ortam olarak genellikle deniz ortamı düşünülmüştür. bugüne kadar yarardan çok zarar getirmişlerdir.C. Atıksuların deniz ortamı açısından zararsız hale getirilebilmeleri ve rekreasyon amaçlı kullanımları engellemeleri için arıtıldıktan sonra denize verilmeleri veya “derin deniz deşarjı” sistemleri ile kıyıdan uzak bir noktada açık denize verilerek yeterince seyrelmelerinin sağlanması gerekmektedir. Su ile ilgili altyapı söz konusu olunca turizm tesislerinin yanısıra tek tek konutlar münferit kuyular açarak yer altı suyundan çekim yapmaya yönelmekte ve yer altı suyu potansiyelinin kontrol edilemeyecek bir şekilde tüketilmesi sonucu doğurmaktadır. Başlangıçta yaygın olan ve foseptikler aracılığı ile zeminin asimilasyon kapasitesi kullanılarak zararsız hale getirilebilen atıksular kanalizasyonla toplandıkları noktada deniz alıcı ortamı için çok yoğun bir noktasal yük oluşturmaktadır.3. çözdükleri sorunların yanısıra pekçok yeni sorun da oluşturmaktadır. konut birimlerinin geleneksel olarak geniş bahçeli. Yerleşimlerin hızla büyümesi. Ancak bu tip yerleşimlerde kanalizasyon sistemleri. yılda 400 milyon m3 olarak tahmin edilmektedir. 153 . Bu miktarın 2025 yılında 1. arıtma ve deniz deşarjı sistemleri mevsimsel olarak çok değişken atıksu debileri ve kirlilik yükleri altında çalışmak zorundadırlar. avluların içine serpiştirdiği seyrek yerleşime ve 3 000.5 milyar m3 düzeyine yükseleceği tahmin edilmektedir. arıtma ve deşarj ünitelerinin işletimi açısından büyük sorunlar yaratmaktadır. çözüm olarak bazı beldelerde son 15-20 yılda kanalizasyon şebekelerinin inşaatına başlanılmış ve kapasiteleri yetersiz kalan foseptiklerde bertaraf edilemeyen atıksuların toplanarak yerleşim alanlarının dışına çıkarılması yoluna gidilmiştir. Ülkemizde Akdeniz kıyı turizminin hedef aldığı yöreler.I. Oysa hiçbir arıtma sistemi yüzde yüz verimle çalışmaz ve deniz ortamlarına arıtma sonrasında bile atıksulardan kaynaklanan yükler gelir. bu geleneksel ve basit sistemlerinin taşıma kapasitelerini aşmalarına ve zamanla yetersiz kalmalarına neden olmuştur.

I. Özendirme yoluyla. kıyıların düzenini. sızıntı suyu ve koku üreterek yol kenarlarını işgal ederler.8 milyon ton civarındadır. plaj hizmetlerinin düzeyinin yüksekliğini sağlamaya yönelik bir kampanyadır. böcek ve haşerenin üremesi için uygun ortamları oluştururlar. Çöp yığınları iklimsel faktörlerin etkisiyle. Çöp depolama alanlarının çevresel açıdan bir kere gözden çıkarılmış alanlar oldukları için bu alanlara belde fosseptiklerinden vidanjörle toplanan atıksuların da dökülmesi çok yaygın olan bir uygulamadır. Yat demirleme kapasitesinin yanısıra.I. Belediyelerin elindeki çöp araçları çok ilkel ve kapasite olarak yetersizdir. sızıntı sularıyla da çok değerli bir kaynak olan yeraltı sularının kirlenmesine neden olurlar. Çevre Bakanlığı. Setur Ayvalık Marina. VII. söz konusu bayrak Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nca (AÇEV) verilmektedir. katı atıkların daha toplanması aşamasında büyük aksaklıklar gözlenmektedir. Bu kampanya ülkemizde 1992 yılında mart ayından itibaren. akışlarda yüzeysel suların. yatların atıksu ve sintine suları ile katı atıkların alınması için gerekli altyapı yeterli değildir. Setur 154 .C. Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bu araçlarla toplanan çöpler. trafik sıkışıklıkları yaşanmaktadır. Bu miktarın 2025 yılında 812 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir. Turistik kıyı bölgelerimizde yöre içi ulaşım altyapısı yetersizdir.I. VII. Çalışma. Setur Antalya Marina. Setur Kuşadası Marina. çağdaş katı atık bertaraf tekniğinin tüm kuralları ihlal edilerek. Marmaris Martı Marina. Ulaşım ve Haberleşme Altyapısı Turistik yörelerimizde demiryolu ile ulaşım her yöre için söz konusu değildir.5. Bu alanlar her türlü fare. Yaz sezonlarında turistik yörelere karayolu ile ulaşımda önemli darboğazlar. Karada Marina Bodrum. Katı Atık Bertarafı Tüm Akdeniz ülkelerinde turizmden kaynaklanan yıllık katı atık miktarı 2.5. beldeye en yakın bir döküm alanına düzensiz bir şekilde dökülürler. Bu kampanya AB ülkelerinde 1987 yılından beri yürütülmekte olup. Kemer Antalya Marina. Bu beldelerde çöpler genellikle uzun süreler sinek.6 Mavi Bayrak Uygulaması Bu kampanya her şeyden önce bir bilgilendirme ve eğitim kampanyasıdır.4. bunlar yeterli olmamaktadır. Yat turizmi için inşa edilmiş olan marinaların sayısında ve kapasitelerinde son yıllarda artışlar kaydedilmiş olmasına karşın. 1993 yılında kapsama Çanakkale ve Hatay illerimiz de dahil edilmiştir.5. Türkiye’de ulaşımda ana seçenek karayolu olarak belirlenmiştir. Albatros Marina. Balıkesir'den Hatay'a kadar olan 7 ilimizde tespit edilen 300 noktada istenilen mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal parametreler için AB standartlarına uygun analizler yapılmaktadır. Bu yörelerde büyük kentlerimizi aratmayacak trafik sıkışıklıkları olağan görüntüler oluşturmaktadır. Akdeniz ve Ege kıyı şeridindeki turistik yörelerimizde özellikle yaz aylarında. 2000 yılı itibariyle mavi bayrak ödüllü marinalar Ataköy Marina.T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VII. Setur Çeşme Marina. yüzme amaçlı kullanılan deniz ve göl sularının temizliğini.

Bu kampanya ülkelerin turizm tanıtımında çok önemli bir rol oynamaktadır. Mavi bayrağa sahip bir marina veya plajın ismi uluslararası platforma da duyurulduğundan. Tablo: VII.9’da verilmektedir.PL (Blues C.T. karada verilen hizmetler ve çevre korumaya yönelik faktörler de yer almaktadır. Ayrıca Mavi Bayrak her yıl yenilenmektedir. Yine 2000 yılı itibariyle Mavi Bayrak ödüllü plajlar ise Tablo:VII.) Gökliman Küçükçakıl Plajı Aquapark Twins Hotel Club Patara Patara Doğu Plajı İçmeler Turunç Pamucak Aktur Hastanealtı Kumbahçe Gümbet Aktur Yahşi Torba-Grand Yazıcı İber Otel Belceğiz Akyaka halk Plajı Ortunç Basel Ayvalık Belediye Plajı Narlıaltı Antandros Akçam Otel Ören Akkum Kuyucak Dilek Yarımadası Çamlimanı (Pine-By) Kumsal DSİ Turpol Turistik Tesisleri Elazığ Halk Plajı İssos Otel Altınkum Halk Plajı 155 . Mavi Bayrak için belirlenen kriterleri sürekli sağlamak gerekmektedir.9 Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar Bulunduğu Yer Adı Alanya “ “ “ “ “ “ “ “ Manavgat “ “ “ “ “ “ “ “ Serik “ “ “ Muratpaşa “ “ “ Konyaaltı “ “ Beldibi “ Göynük “ “ Kemer “ “ “ “ Kaynak: Turizm Bakanlığı. Plaj Adı Grand Kaptan Keykubat Damlataş Fuğla 1 Fuğla 2 Titan Otel Kleopatra Batı Köşdere Botanik Titreyengöl-1 Titreyengöl-2 Sorgun-1 Sorgun-2 Side-1 Side-2 Side Halk Plajı Club Ali Bey Sol Kamelya İskele Mevkii Taşlıburun Üçkumtepesi-1 Üçkumtepesi-2 Topkapı Otel Adalya Club Sera Karpuzkaldıran Konyaaltı Halk Plajı Konyaaltı-II Büyük Çaltıcak Beldibi Plajı Beldibi II Göynük-1 Göynük-2 Göynük-3 Palmiye Tatil Köyü Akdeniz Tatil Köyü Kemer-1 Kiriş Çamyuva Bulunduğu Yer Adı Tekirova “ “ Finike Kaş “ “ “ Marmaris “ “ Datça “ Bodrum “ “ “ “ “ Fethiye Ula Ayvalık “ “ Altınoluk “ “ Burhaniye Seferihisar Karaburun Kuşadası “ Sinop “ Sivrice (Elazığ) “ İskenderun Eğirdir Plaj Adı Tekirova-1 Tekirova-2 Tekirova H.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Finike Marina.1. Bu kriterlerin tamamı sağlanmadıkça bu hak kazanılamamaktadır. Dolayısıyla bir yıl bu şartları sağlayan bir marina veya plaj diğer yıl sağlayamaz ise bayrak geri alınmaktadır. 2000.C.1. Setur Amiral Fahri Korutürk Kalamış ve Fenerbahçe Marinaları ve Port Göcek Marinası olmak üzere 12 tanedir. Bu kriterler içinde yüzme sularının kalitesi yanında. o işletme ve yörenin de yurt dışında doğal olarak tanıtılması gündeme gelmektedir.

Türkiye hakkında olumlu bilinçlenme ve bilgilendirmenin temini için uluslararası siyasi. serbest. yurt dışında ise Türkiye’nin. meslek odaları. Yatırımlar Genel Müdürlüğü. 2. 1995.C. dernek ve vakıflardan oluşan bir Kurulun yapılanmasına gidilmesi gerekmektedir. Merkez Bankası. Merkez Bankası İstatistikleri. Turizm Bakanlığı. doğru ve çift yönlü bilgi dolaşımını sağlayan. dünya kamuoyuna anlatarak yanlış ve olumsuz imajları ortadan kaldıran ve bütün bunları bir koordinasyon içinde geliştirerek ülkemizin tanıtımıyla birlikte bu faaliyetten ekonomik faydayı da sağlayacak bir çerçeveye kavuşturulması amaçtır. 2000.7 Tanıtım Tanıtma faaliyetlerinin süreklilik içerisinde. yurt içinde vatandaşları milli ilke ve hedefler doğrultusunda bütünleştiren. 156 . Vatandaşlarımızın ülke değerleri ve tanıtma öğeleri konusunda yaygın eğitim sistemi içerisinde eğitilmeleri sağlanarak yurt içinde ve yurt dışında fahri tanıtma elçileri haline gelmeleri. Tanıtma etkinliklerinin belirli bir amaç doğrultusunda yapılabilmesi ve etkin bir koordinasyon ve verimlilik içerisinde uygulanabilmesini sağlamak için. Kaynaklar 1. kültürel. Turizm Bakanlığı. Turizm İstatistikleri. Kamu Arazisi Tahsisleri.T. 5. kültürel birikimini. Çevre Bakanlığı. 2000. Beş Yıllık Kalkınma Planı. ilgili kamu kurumları ile özel kuruluş. 3. DPT. Uzun Vadeli Strateji ve VIII. 2000.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VII. Kasım 2000. ekonomik ticari ve turistik ilişkilerin geliştirilmesi çabalarına tüm kamu ve özel kesim kuruluşları ile meslek ve sivil toplum örgütlerinin katılımının sağlanması gerekmektedir. Turizm ve Çevre Etkileşimi. yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde Türkiye’nin tanıtılması açısından yararlı olmaları sağlanmalıdır. tarihi zenginliklerini.I. 4.

enerji ve yerleşim yerlerine yakın olmasını isterler. tabiatın yanlış ve kötü kullanılması sonucu doğal dengenin bozulması ile ilgili olduğundan.C. topografya. Tabiatın veya toprak yapısının sonucu olarak görülen sorunlar yanında. ayrışan materyalin bir bölümünün ikincil bileşikler halinde tekrar birleşmesi sonucu oluşan ve ana materyal. yerleşim veya endüstri maksadıyla kaliteli arazilerin kullanılmasından kaynaklandığı bilinmektedir. Taşlılık ise farklı bir sorun olarak görülmektedir. mesela fazla veya yanlış gübrelemeden. Tabiat kuvvetlerinin etkisi ile ana materyalin aşınıp. muhtelif maksatlarla kullanmaları sonucunda ortaya çıkan sorunlar görülür. tarım teknolojisindeki gelişmelerin sonucu. sadece karlılık düşüncesiyle seçildiği görülmektedir.1. Karlılık ilkeleri gereği olarak. Bu durum şimdiden büyük sorunlar yaratmıştır ve gelecekte de daha büyük sorunlar yaratacak niteliktedir. ayrışması. arazinin tabii özelliklerinden kaynaklanmaktadır. VIII. TARIM VIII.1. çeşitli kirlenme ve amaç dışı kullanımlar en önemli çevre sorunlarıdır. Altyapı tesisleri ve özellikle yollar. Genel Toprak Sorunları Toprak sorunlarının başında yanlış tarım tekniği yüzünden ortaya çıkmış. bir de insanların mekanı. iklim ve organizmalar gibi beş faktörün etkisi altında karakteristikler kazanan toprakların. son zamanlarda çoğunlukla tarımsal değeri yüksek topraklardan sağlanması başka bir ciddi sorun olarak görülmektedir. ana yolları tarım alanlarına sokmuş. çoğu bitki besin maddesi olan elementlerin yağışı bol yerlerde sızan sularla profilin alt katlarına. TARIM ALANLARI VE ÇEVRE Çevre sorunlarının büyük bir bölümü. arkasından endüstri kuruluşları da yolların iki yanına yerleşmeye ve büyük yatırımlarla gerçekleştirilen sulama şebekelerinin içinde ve en verimli tarım toprakları üzerinde endüstriyel kuruluşlar hızla yayılmaya başlamıştır. Tuğla ve kiremit gibi yapı malzemelerinin yapımında kullanılan materyalin. hızlandırılmış erozyon gösterilebilir. girişimciler kuracakları endüstriyel tesislerin ulaşım. endüstri atıklarının toprağa sızmasından. Bu grupta görülen sorunların. zaman.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII. Yolların maliyet hesapları gereği düz ovalardan geçirilmesi eğilimi. 157 .T. endüstrinin yerleşmesi bakımından gerekli unsurlardır. oradan da yer altı suyuna karışmak üzere taşınmasına ise kimyasal erozyon denilmektedir. su.1. Ayrıca toprak içindeki. tabiatın temel unsurlarından biri olan toprakta görülen erozyon. doğal kuvvetlerden su ve rüzgar etkisi ile yerlerinden aşındırılarak başka yerlere taşınması olayına erozyon adı verilmektedir. Ancak taşlılık insanların sebep olduğu bir sorun olmayıp. Hızlı bir endüstrileşme sürecine giren Türkiye’de endüstrinin kurulduğu alanların yerlerinin çoğunlukla.

Taşınan bu toprak materyalinin büyük bir bölümü denizlere kadar ulaşmaktadır. Toprak. Çoraklık. Öncelikle toprak. gerek toprağı kullanılamaz duruma getirmesi.2. değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir.1.2. diğer taraftan toprak kitlesini gevşetmeleri yüzünden önemlidir.T. CO2 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII. onları verimsizleştiren erozyon olayı yeterince kontrol altına alınamamakta. Taşınan bu materyalin bir bölümü ile verimli delta arazileri oluşmakta ise de. iki ayrı başlık altında incelenebilir. Türkiye’de yıllık toprak kayıplarının 500 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. bazı hallerde büyük sorunlar yaratabilmektedir. insan ve tüm canlı yaşamını destekleyen en önemli sistemdir. VIII.3. VIII. yapılan hesaplamalara göre 1m2’lik bir delta arazisinin oluşmasında yukarı havzadaki 800-1300 m2 ‘lik bir alanın tahribi gerekmektedir. Toprak. bazı dönemlerinde de çoraklık sorunu ile karşı karşıya kalabilir. doğal bir kaynaktır ve canlılar için besin kaynağı ortamıdır.2.1. Yaşlığın da.4. Tüm bunlara rağmen topraklarımızı tehdit eden. en önemli doğal üretim kaynaklarımızdan biridir. Gübre ve Gübrelemenin Etkileri Toprağın verimini artırmak için yapılan gübreleme. VIII. Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevresine Etkileri VIII. Doğal kaynakların korunması konusunda toprakların ekolojik ve insan faaliyetlerine bağlı önemli özellikleri vardır. bir taraftan ziraat makinalarının kullanımı zorlaştırmaları veya engellemeleri. Bu sorunlar. Erozyonun Etkileri Yerküre ekosisteminin bir parçası olan ve ana kaya ile arazi yüzeyi arasındaki kısımda yer alan toprak. toprak ve su gibi doğal kaynakların bilinçli ve ekonomik biçimde kullanılması. 158 .1. Bununla beraber. metan ve N2O içeren biyokimyasal dönüşümde en önemli kaynaktır. Taşlılık ve Kayalılığın Etkileri Çapları 25 cm’den büyük kaya parçaları ile topraktaki çıplak yerli kayalar toprak kitlesinden sayılmaz. toprağın verimini düşüren ve bitkilerin gelişmesini engelleyen bir sorun olarak çevreye zarar vermektedir. gerekse bataklık ve benzeri şekillerde çevreye zararlı etkileri görülmektedir. transformatördür.C. dünya ve ülkemiz ölçeğinde önemli boyutlara varan sorunlar yaşanmaktadır.1.2. yılın bazı dönemlerinde yaşlık.2. Bu nedenle artan nüfusun tüm ihtiyaçlarının karşılanması. Yeryüzünde tarımsal üretimin kapasitesini belirler. bunların toprak kullanma üzerindeki etkileri.1. Toprak bir çok formda ve çeşitli derecelerde kirlilik yaratan maddeler için en büyük filtredir.2. Yaşlık ve Çoraklığın Etkileri Belli bir arazi parçası.1.

c. Topraktaki bitki besin maddesi dengesinin bozulmasına sebep olarak. toprak koşullarının bozulmasına.2.911 ha (% 0. VIII.1 N. Gereğinden Fazla Gübreleme Gereğinden fazla kullanılan gübrelerin sebep olduğu olumsuz etkiler çevre yönünden üç grupta toplanılabilmektedir.481. kurumalara ve sonuç olarak ürün azalmasına.5).2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII. alt toprak üst toprağa oranla daha az organik madde ihtiva eder ve üst toprak kadar geçirimli değildir.1. Topraklardan bitki besin elementlerinin taşınmaları. Yanlış gübre cinsi kullanılarak. Gereğinden az gübre kullanılarak ürünün gübreden yeterince yararlanılamamasına ve gübreye ödenen paranın dahi karşılanılamamasına.120 hektarında (%28.15 P205.844.52) erozyon görülmemiş veya hafif erozyon görülmüştür. bu durum da beher dekar arazide üretilen ürünün maliyetinin yükselmesine neden olur. % 1. etüdü yapılan 20.2. çok şiddetli erozyon alanları 7. Türkiye’nin çeşitli su toplama havzalarında. bitkilerde yanmalara. f.1.C. a.000 ton bitki besin maddesi kayba uğramaktadır.1. Bunun sonucunda yüzey akışların hacmi artmakta ve bitkilere yarayan su miktarı azalmaktadır. d. 159 . Uygun olmayan zamanda ve yanlış toprak derinliğine verilerek ürün randımanında azalışa. sel oyuntulu alanlardaki erozyon ise 113. Her yıl taşınan toprak materyali ile birlikte (bu toprak ortalama % 0. Orta ve şiddetli erozyon alanları 6. gereksiz parasal kayıplara ve çevre kirlenmesine.31).750. Gereğinden fazla gübre kullanılarak randıman düşmesine. alt toprak yüzeye yaklaşmakta ve bu sebeple toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır.4. Toprakların çoğunda.583 ha (% 36. ürün randımanının düşmesine yol açmaktadır. tohumların çimlenmesi ve ürün randımanı ters yönde etkilenebilir.444. toprak yapısının bozulmasına. Su tutma kapasitesi yüksek olan üst toprak taşınırken.565 ha (% 31. Toprağı Tanımadan Yapılan Gübreleme Toprağı tanımadan ve analiz yaptırmadan yapılan gübrelemeler. b. e. aynı zamanda üretilen ürünlerin kalitesinin de bozulmasına neden olmaktadır. Bu durumda tohum yatağının hazırlanması zorlaşır. bunun için de daha fazla çekim gücüne ihtiyaç duyulur. Yanlış cins ve aşırı miktarda kullanılarak pH’nın normalden uzaklaşmasına.55) olarak belirlenmiştir. mikroorganizma yaşamının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olunarak. Erozyonla üst toprak taşınınca arzu edilmeyen sıkı bir kıvama sahip alt toprağın işlenmesi gerekir.200 hektar arazinin. Üst toprak erozyona uğrarsa çoğunlukla zayıf yapı koşullarına sahip alt toprağın işlenme ve ekilme zorlukları ortaya çıkar.5 K20 ihtiva ediyorsa) 8.4. Erozyonla taşınan çakıl ve kum gibi uygunsuz materyaller verimli toprakların üzerine yığılarak üretkenliği azaltabilir ve bu sırada yetişmekte olan ürünleri tahrip edebilir.460. 5. 0. yalnız ürün randımanını düşürmekle kalmamakta.T.

b. Ülkemizde 1981 yılından itibaren. a. özellikle yaprakları yenen marul ve ıspanak gibi bitkilerde zararlı NO3 ve NO2 birikmeleri olmaktadır.1. Toprak analiz laboratuarları. Üstün nitelikli ve bol ürün alınabilmesi için çinko.’de verilmiştir. göllere ve rezervuarlara boşalan erozyon materyali. desteklemelerde gübre cinsleri arasında belli bir ilişki bulunmamakta. bakır. gübre kalite kontrolü geliştirilip yaygınlaştırılmalıdır. yumurtalarını ve diğer besin kaynaklarını örtmek suretiyle zararlı olmaktadır. bor.C. Gübre fiyatlarının belirlenmesinde ve desteklenmesinde.2. demir. Daha ağır sedimentler balık yuvalarını. Su içinde asılı duran sedimentler çözülmüş oksijen dengesini bozmakta ve su bitkilerinin ihtiyacı olan ışığı azaltmaktadır. satılan gübrelerin teknik özelliklerinin standartlara uygunluğunu denetlemek amacıyla. miktar ve zamanda verilmemesinden dolayı ortaya çıkacak kayıpların önlenmesi büyük önem taşımaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Topraklar erozyon ile kayboldukça yaban hayatın yaşam koşulları güçleşmektedir. Kökeni ne olursa olsun.1. Akarsulara. bu durum çiftçiyi yanlış yönlendirmektedir 160 . Toprak analiz laboratuarlarının yaygınlaştırılmasında özel sektör teşvik edilmeli ve hatta gübre üretici kuruluşlarının belli bölgelerde analiz laboratuarları kurmaları zorunlu hale getirilmelidir. vb. bitki besin maddelerini içeren mikro element gübrelerinin kullanımı yaygınlaştırılmalı ve mikroelement gübrelerinin Türkiye genelinde dağıtım ve pazarlaması etkin bir şekilde yapılmalıdır. 2000 yılına kadar. Gübre Tüketimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Tarımsal üretimde gübrelerin uygun yöntem.1. Fosforlu gübrelerin yüzey akışlarla taşınması sonucu içme sularında ve diğer akarsularda bulunan fosfat miktarı yükselebilmektedir.T. Bu hususları göz önünde bulundurarak hazırlanacak bir gübreleme programı. balıkların yaşamı ve yaban hayatı için uygun koşulları bozmaktadır. yurt düzeyinde yaygınlaştırılmalıdır. nitrozamin gibi kanserojen maddeler oluşmakta. gübre tasarrufunu ve çevreye olumsuz etkinin önlenmesini sağlayacaktır. cins ve miktarları Tablo: VIII. mangan. bölgelerin özellikleri de dikkate alınarak. Çiftçilerimizin de bu hizmetten etkin bir şekilde yararlanmaları ve gübre uygulamalarını toprak analiz sonuçlarına göre yapmaları sağlanmalıdır. Her iki durumda balık yaşamı çok tehlikelidir. son 19 yılda tüketilen bazı gübrelerin. c. Yüksek düzeyde nitrojenli gübre kullanılan topraklardaki bitkilerde.3.4. gübrede bulunan saf bitki besin maddesi miktarı da dikkate alınmalıdır. VIII. Yüksek düzeyde azotlu gübre kullanılması sonucu topraktan yıkanmalarla içme suları ve akarsularda nitrat miktarı artabilmektedir. Çünkü.

915 581.539 8.1.682.772 1.307 5.116 1.350.633 734.198 1984 412.480.420 1.898 1.072.135 709.010 306.332.751.380.857 3.848 599.711.090 577.217 480.076 3.378.335 60.882 200.498 16.828 776.053.169 1.179 144.958 94.450.402 618.812 3.980 28.071 65 234.605 5.974 15.099 471.069 7.053.999 3.881 316.296 437.630 3.932 21.658 101.222 47.606 5.185.718 1996 244.881.798.733 31.017.393 11.103.977.197.460 83.459 11.456 48.818 63.122 1.538.367 10.368 14.707 5.681 1.564 630.183 1994 239.479 16.199 152.359 164.804 95.008 7.825.856 4.165.066 1.758 1.196 4.983 88.789 617.173 9.016.804 191.320 19.111 594.566 1.610. 44.824 1.615 14.260 1991 417.847 177.445 159.764 5.440 1.015.485.445 40.936.389 607.095 2.085 63.870 17.794 367.664 1992 350.006.716 1.862.791 85.629 33.235 1.417 66.462.395 1990 450.150.011 25.407 4.927 3.997.697.290 1.957 73.435.981 24.529 426.328 1.980 5.081.231 1.418 591.754.089.633.912 124.671 230.198.555.795 7.127.493 338.792.815 373.695 116.858 367.697.440.140.905 20. 2001.509 1.116 1.574 90.356 3.505 147.829 66.985.722 627.M.121 4.449 28.205 41.773 52.751 22.692 36.718.923 3.721.995.294.686.473 280 92.182 1.275 535.974 6.149 3.816 875 17.187.151 161.775 16.420 1.894 1.009 732.257 888.648 86.604.426.696 614.190 783 2.494 1.122 498.060 51.010 118 1989 434.286 307.510 3.386.735 4.465 6.T.230 519.642.329 584.217.596.C.323 10.205 6.735.069.141.398 1.556.244 2.833 427.180 146.156.712 423.962 3.114 842.114.429.187 688.816 10.340 333.223 1.253 1.591 134.315 1.385 574.997 1.981 1.697 166.809 4.938 479.096 1.281 5.533 35.266 4.822 3.982 241.675 2.551 725.141 62.168 69.442 917.566 974.786 1.927.415 560.698 306.634 1.066 271.054 882.445 3.690.017 22.057 75.723 841 1.207 68 282.372 9.477.030 20.329 797 989 62.231 9.775 84.203 934 1.198 1.350 4.711 1985 427.000.884 134.043.812 1.639 3.777.873 725.568 305 169.000 24.279 3.640.193 1.409 495.647 618.388.581.296 579.883 1.056.239 41.455 6.927 27.883 67.074 16.423 476.945.091.017 33.395.967 108.309.659.776 82.317 965.666 8.571 998.296 9.789 10.958 5.730 490.081 323 6.226.924 80.114.692 124 208.687 1986 419.451.272.539.556 1.965 987 270.196 1.559 580.391.929 19.445 29 169.251 90.214 217.624 637.065.920 3.509.915 548.481 8.034 7.509.312 1995 292.1.207.973 381 2.297 1997 303.290.204.015 624.405 358.605 1.692 1.438 1.442 4.288 1981 441.690 9.952 4.678 4.468 1.587 5.737 1.911 56 4.125 2.090 3.411 8.996 723.848 977 295.613 67.502.069 169.866.282 Kaynak: Tarım Bakanlığı.121 502.769.869 41.095 37.290 8. Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü.347 1.000 1.649 49.944 1.622 684 195.480 4.835 132.599 17.560 1.428.424.011 425.806 617.437 1.526 658.325 990.523.613.701 854.211 4.680 2.166.703 7.671.227 945.242 569.702 39.223 27.358 1.830 1999 322.882.117 83 71.626 847.076 5.001 1.776 3.347 56.560 2.934 112.269 625.293 396.900 28.147.482.346 797.210 573.448 1.979 953.750 5.734 5.241 3.951 1.621 975.434 276.950 50.287 911.493.199.997.427.068 84.629.464.950 18.754 2.831 543.682 47.181 4.410 1.034.960 497.903 899.405.520.781 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1988 424.712 7.206.356.252.402.324 298.036 266.278 1998 354.515.588 1.936 14.487 570.017 1.700.798.791 8.368.252 66.236.526 4.024 447.913.871 39.020 12.749 566.737 58.072 3.273 4.312 37.254.168 47.335.586 82.643 2.967 444.808 1.663 1.511 8.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Tablo:VIII.512 218.464 247.673 94.626 45.848 7.655 343 476 138.981.507.887.575 3.752 505.731 3.182 239.000.052 126.226 194.908 6.005.487 1.020 9.742.927 126.029 126.656 5.104 10.104 613 7.906 701.746 4.202 6.962 1982 432.979 84.860 8. Cinslere Göre Gübre Tüketimi (Ton) GÜBRE CİNSİ AMONYUM SÜLFAT AMONYUM NİTRAT (%21 N) AMONYUM NİTRAT (%26 N) AMONYUM NİTRAT (%33 N) ÜRE AMONYUM NİTRAT (%30 N) NORMAL SUPER FOSFAT TRIPLE SÜPER FOSFAT DIAMONYUM FOSFAT KOMPOZE 20-20-0 20-20-0+Zn 26-13-0 15-15-15 15-15-15+Zn 20-10-10 12-30-12 11-52-0 25-5-0 10-25-20 13-0-46 16-0-0 8-24-8 25-5-10 POTASYUM SÜLFAT FİZİKİ TOPLAM AZOTLU (%21 N) FOSFORLU (%17P205) POTASLI (%50K20) EŞDEĞER TOPLAMI AZOT FOSFOR POTAS TOPLAM B.768 1.631.039 631.933 728.500 468.239 4.972 897.153 1. 161 .356 249.245 409.392 4.435 1.676 346.B.199 1.623.678 49.562 1987 496.136 272 7.815 14.149.335 8.622 1983 451.020.294.966 786.868 17.401 14.563.446 1.394.314 4.066 4.597 628.798.069 1993 306.497.509 2.804 4.635.719 1.887 12.968 108 1.699 5.800.827 50.640.102 2000 328.

yeterli potasyumlu gübre uygulamasının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. gübrede bulunan saf bitki besin maddesi miktarı da dikkate alınmalıdır. kullanım kabiliyetlerine göre sekiz sınıfa ayrılmaktadırlar. Çünkü. gerekse örtü altı yetiştiriciliğinde kullanımı hızlı artan hibrit çeşitlerin geleneksel çeşide oranla çok yüksek olan verim potansiyellerine ulaşmada yeterli gübre kullanımı zorunludur. desteklemelerde gübre cinsleri arasında belli bir ilişki bulunmamakta. toprakta birikip.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Gübre fiyatlarının belirlenmesinde ve desteklenmesinde. sınıf araziler işlemeli tarıma uygun. Türkiye’de görülen en büyük çevre sorunlarından biri olarak önemini korumaktadır.1. bu durum çiftçiyi yanlış yönlendirmektedir. Özellikle Türkiye’nin bazı yörelerinde belirlenen bor kirliliği. sınıf araziler ise tarımsal üretim yönünden kullanıma elverişli değildir. böylelikle yetiştirilen tarımsal ürünlerde kalite ve verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. 1.7. Çünkü potasyum noksanlığının neden olduğu kalite bozuklukları. Türkiye’nin çeşitli yörelerinde bulunan farklı endüstriyel kuruluşlar tarafından atmosfere verilen SO2 ve F emisyonlarının gerek tarım arazilerinde ve gerekse orman alanlarında asit yağışları oluşturarak büyük çapta zararlara sebep olduğu yapılan araştırmalar sonucu belirlenmiştir.4. 2. sınıf araziler ise diğer amaçlar için kullanılabilir.1. özellikle nehir ve göl sularını kirletip daha sonra da.C. Ülkemizde son on yıl içerisinde gerek tarla tarımında. Endüstriyel Kirlilik ve Tarım Arazisi Bozulmalarının Etkileri Endüstri faaliyetlerinin sebep olduğu hava ve su kirliliğinin dolaylı olarak tarım arazilerinde meydana getirdiği kirlenme ve bozulmaların toprakların fiziko-kimyasal ve biyolojik niteliklerini etkilemesi sonucu. Ayrıca. atık suların sulamada yaygın şekilde kullanılması sonucu.3. sınıf nitelikteki değerli toprakların şehirleşme turizm yatırımları endüstrileşme amaçlı kullanım sonucu işgal edilerek ortadan kaldırılması. Azot ve fosforun yanında. 162 . Ayrıca gübre üretimi. kirlenen bu suların tarımsal amaçlı kullanım sırasında toprakları etkilemesi yoluyla olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Kirli suların içinde bulunan ve derişimi artmış bulunan mikro elementler. standardizasyonu ve kontrol mekanizmaları geliştirilmelidir. Sıvı gübre ve yaprak gübreleri kavramları açık olarak ortaya konulmalıdır.4.3. ve 3. 8. tarım topraklarında verim düşüklükleri veya bazı toksik maddelerin tarım ürünlerinde birikmesi ile gıda zincirindeki kirlenme ve sağlık üzerine etkileri önemli toprak sorunlarındandır. özellikle 1. 5. toprağın iyon dengesini bozmakta. Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı Ülkemizde araziler.2. Şehir ve endüstri atıkları.6. önem kazanan endüstriyel bir kirlenme örneğidir. VIII. zamanla toksik hale gelerek. bu ürünlerin dış satımını olumsuz yönde etkilemektedir.ve 4. tarım arazilerinin. VIII.T.2.

hava alanları ve barajlar gibi yatırımlar. Meriç ve Konya Ovalarında. tuğla ve kiremit ocakları tarım alanlarının amaç dışı kullanımında önemli rol oynamaktadırlar. Çözüm Önerileri Arazi kullanmada kullanılmamasıdır. çeşitli atıklarıyla çevredeki tarım alanlarını kirleterek de zararlı olmaktadırlar. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımının. şehirleşme ve turizm amaçlı olarak tarım dışı kullanılmasını kesinlikle engelleyici yasal ve ekonomik önlemler alınmalıdır. Sakarya Ovası. özellikle verimli tarım arazilerinin olduğu bölgelerde yoğunlaşması. sınıf arazilerin sanayi. Temel Toprak Kanunu çıkarılmalıdır. turizm. Porsuk. durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. altyapı kolaylıkları.T. Bornova. demiryolları. Sanayi tesisleri. VIII. Mersin ve Tarsus yöresi. Küçük Menderes Ovası’nda. kapladığı alan itibariyle verdikleri zararın yanında. en önemli sorun arazilerin yeteneklerine uygun Ülkemizde toprak kaynaklarımıza ilişkin bilgiler 1966-1971 yılları arasında gerçekleştirilen yoklama düzeyindeki temel toprak etütlerine dayanmaktadır. Toprak etütlerine bağlı olarak kullanım ve yanlış planlamadan kaynaklanan toprak sorunlarının sürekli izlenmesini sağlamak. enerji ve boru hatları.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Hızlı sanayileşme ve şehirleşme başta olmak üzere.ve 3. Bursa Ovası. Yurdumuzda kentleşme ve sanayileşme nedeniyle tarım dışı kalmış arazilere Çukurova. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımına Dair Yönetmelik ile amaç dışı kullanım önlenmeye çalışılmaktadır. Tuğla ve kiremit hammaddesi olarak kullanılan verimli toprakların yitirilmesine Antalya’nın Aksu ve Düden Ovalarında. Bu nedenle toprakların ayrıntılı kullanım yetenek haritaları çıkarılarak. uygun biçimde kullanılmalarını sağlayıcı gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.2. b. Tekirdağ ve Çorum illerimizde.C. Organize Sanayi Bölgelerinin yer seçimine gereken özen gösterilmemekte ve bu bölgeler için tahsis edilen 17990 ha arazinin % 62’si tarıma elverişli topraklar üzerinde bulunmaktadır. bu amaçla “Ulusal Toprak Enstitüsü” yeterli yetkilerle donatılarak kurulmalıdır. karayolları. Bu şekilde yapılan toprak etüt ve arazi sınıflamaları.1. ulaşım kolaylığı ve ucuzluğu nedeniyle düz ve verimli tarım arazileri üzerinde kurulmakta. a. toprak ve arazi kaynaklarının nitelik ve nicelikleri hakkında yaklaşık bilgi edinmek için yapılan etüt ve sınıflandırmalar olduğundan plan ve projeler için kaynak olarak değerlendirilebilecek eterlilikte değildir. Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde konuyla ilgili yasaklamalar yer almaktadır. 163 . Her türlü tarıma elverişli olan 1.4. Salihli ve Turgutlu ilçelerinde açılmış büyük çukurlar şeklinde rastlanmaktadır. Trakya ve Kemalpaşa gibi bölgelerimiz en çarpıcı örneklerdir.

toprak ve su muhafazası. ekonomik analizleri yanında Çevre Etki Değerlendirilmeleri de mutlaka yapılmalıdır. Çayır ve meralarımız belirtilen bu fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilecek durumda olmayıp. f. erozyonu oluşturan nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. d. halkımıza önemli bir rekreasyon alanı sağlaması ve yeşil örtüsü ile çevreyi güzelleştirmesi gibi hayati derecede önemli başka fonksiyonları da vardır. Tarım alanlarının korunmasının önemi ve kamuoyuna duyurularak. sınıf alanlardan toprak sanayine hammadde temini kesinlikle önlenmeli ve uygun hammadde içeren alternatif alanların kullanımının özendirilmesi sağlanmalıdır. Çayır ve meraların. ve 2.111. Bu amaçla toprak ve su kaynaklarımızla ilgili konuların çözümü için ayrıntılı toprak etütlerinin ve haritalama çalışmalarının yapılması zorunludur. hayvanlara kaba yem sağlama yanında. Ülkemiz topraklarının en büyük sorunlarından biri erozyondur. çeşitli sebeplerle yıldan yıla fakirleşmekte. Devamlı bitki örtüsü altında bulundurulması gerekli olan ve işlemeli tarıma kesinlikle müsaade edilmemesi gereken 6.1. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. ı. topraklarda üretimi düşürecek ve ürünler üzerindeki kimyasal kalıntılar nedeniyle halk sağlığına zarar verecek uygulamalar önlenmelidir. büyük şehir ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havayı temizlemesi. Bunu sağlayacak etkin bir kuruluşa gereksinim vardır. Çayır ve Meralar Tarım ve Orman alanları içinde ve bitişiğinde yer alan ve oldukça geniş bir alanı kaplayan çayır ve meralarımız. Bu yüzden milli ekonomiye katkılarının gittikçe azalması yanında.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI c. VIII. gereği çeşitli yöntemlerle 164 . sadece hayvanlarımıza yeşil ve kuru ot sağlayan yem alanları değildir. i.T. e. Erozyona karşı topraklarımızın kontrol altına alınmasında ilk önlem. su toplama havzası. g. h. Ülkemizde 1. pınar ve memba sularına kaynak olması. bozulmakta ve kendilerinden beklenilen faydaları sağlayamaz bir duruma gelmektedir.176 ha arazide gerekli kullanım dönüşümleri hızla sağlanmalı ve bu şiddetli erozyon alanlarındaki kayıplar önlenmelidir. Ülkemizde birim alanda oluşan toprak kaybı dünya ortalamasından çok fazladır. toplum bilinci oluşturulmalıdır. ileriki nesillere çok daha büyük çayır ve mera ıslahı sorunları devretme durumu ortaya çıkmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı ve Üniversitelerin eş güdümlü çalışmalarıyla.5. tabii fauna ve av hayvanlarına barınak olması. Tarım topraklarının tarım dışı amaçla kullanımını sınırlayan yönetmelik güçlendirilmeli ve toprakların yetenek sınıflarına göre değerlendirilmesini sağlayıcı gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Toprak muhafazalı tarımın tüm ülke düzeyinde uygulanabilirliği sağlanmalı ve ülke çapında ulusal planlamalara gidilmelidir.C. Tarımsal ve endüstriyel yatırım projelerinin.

Zira bu ekosistem içindeki bütün canlı 165 .1998 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yağışların önemli bir kısmı da bitki örtüsü altındaki toprağa verilerek elverişli yerlerde su kaynaklarının ve pınarların oluşması sağlanır. bitki örtüsü yok edilmiş veya seyrekleştirilmiş meralardan gelen seller. yaylak ve kışlak olanlar ile umuma ait çayır ve otlak alanların tespiti. Bitki örtüsünün tahrip edildiği yerlerde ise kontrol edilmeyen seller ve su baskınları ekili arazi ve yerleşim yerlerinde her yıl bir çok can ve milyonlarca liralık mal kaybına sebep olur. kullanımının sürekli olarak denetlenmesini.1. Genel Etkiler Toksikologlara göre bugün insanlar “kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus içinde yaşamak"”zorunda kalmışlardır. Böylece. Her mevsim bulanık akan sular.1. canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler göstermektedir. Pestisidler. Pestisidlerin İnsan ve Çevreye Olumsuz Etkileri Pestisidler doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevresine olumsuz etkiler göstermektedir. mera. İşte bu amaçlarla. Düzenli bir şekilde otlatılan ve üzerinde yeterli miktarda bitki örtüsü bulunan meraları. Buna rağmen genel bir kural olarak bitki koruma ilaçlarının insanlar ve hayvanlar için zehirli olduğu kabul edilmelidir. Orman kadar olmamakla beraber.1. derelerin kuruduğu görülmez. belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullanılmasını. korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamak için. kaynak ve pınarlar yılın her mevsiminde akar.6.02. fotosentez sonucu bol miktarda oksijen üretir ve atmosfere verir.6.C. Çayır ve meralar daha öncede belirtildiği gibi önemli bir su toplama havzası olarak görev yapar.T. barajların bile ömrünü kısaltır. yağışlarla gelen suyun bir kısmını yavaş yavaş ve temiz bir şekilde havzadaki dere ve ırmaklara vererek onları besler.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çayır ve meralar büyük şehirlerin ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havanın temizlenmesinde önemli rol oynar. Zira 1986 yılında pestisidler de dahil olmak üzere bilinen kimyasal maddelerin sayısı 2 milyonu aşmıştır. İyi bir bitki örtüsü ile kaplı çayır ve meraların bulunduğu bölgelerde tehlikeli seller pek ender olduğu gibi. Çayır ve meralar av hayvanlarının da barındığı beslendiği yerlerdir. Söz konusu 4342 Sayılı Mera Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Mera Yönetmeliği etkin bir şekilde uygulanmalıdır.02. çayır ve meralar da kirli havayı filtre gibi süzer ve onun taşıdığı zehirli madde ve partikülleri tutarak temizlenmesini sağlar. Düzensiz otlatılarak. Bunlar ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir. 4342 Sayılı Mera Kanunu 25. sık sık yerleşim yerlerindeki insanların can ve mallarını tehdit eden bir afet haline gelebilir. tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını. yerli floranın yanında yerli faunanın da iyi bir şekilde korunması ve geliştirilmesi mümkün olur. İyi bir bitki örtüsüne sahip olan meralar.1998 tarihinde kabul edilerek 28. çeşitli av hayvanlarının üreyip çoğalmasına teşvik eder. bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini. VIII. VIII. Daha da önemli olarak çayır ve meralardaki bitkiler.

Pestisid ile bulaşmış besinin yenilmesi veya içilmesi ile toksik etki meydana gelmektedir. Pestisidlerin bir insanı etkileme yolları değişik şekillerde meydana gelmektedir. Hiç pestisid uygulaması yapılmayan kutuplardaki penguenlerde.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI organizmalar dikkate alınırsa. ağırlık için mg. toprağa topraktan yağmurlarla yer altı sularına ve dolayısıyla su ekosistemine karışabilmektedir.1. pestisidin bir defada alınan tek bir dozunun. Bu gruptaki zehirlenmelere “akut zehirlenme” adı verilmektedir. Akut zehirlenmeler. Örneğin tarla. LC50 ise genellikle 4 saatlik süre içinde teneffüs sonrası deneme hayvanlarının % 50’sini öldüren konsantrasyondur. İnsanlara öldürücü etkisi olan ilaçların zehirlilik dereceleri. Beher kg. ilacın tarım dışı yanlış kullanılması ile de meydana gelmektedir. alınan pestisidin toksisite derecesi ve dozuna bağlı olarak zehirlenme belirtileri kısa bir süre sonra başlamaktadır.C. ayı balığı ve eskimolarda DDT’nin varlığının saptanması. Teneffüs edilen havanın her m3 ‘de mg.1.6. Bu etkiler kısaca şu şekilde olmaktadır. deri veya ağız yoluyla doğrudan girmesi sonunda olmaktadır. dikkatsiz kullanmalar sonucunda olduğu gibi. ekosisteme sokulan pestisidlerin bazı gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile sonradan bunlara indirekt şekilde toksik olması mümkündür. absorbe edilmesinden sonra ilacın ani zehirlenme yapma potansiyelidir. Bitkiler üzerindeki kalan pestisid bakiyeleri ise bazen besin yoluyla insan ve hayvanlara geçmekte ve ani zehirlenmeler. LD50 ağız veya deri yoluyla deneme hayvanlarına uygulandığı zaman. 166 . insan vücuduna ilacın solunum. Ancak intiharlar hariç bu safhada ölüm genellikle az olmakta. VIII. Direkt Toksik Etkiler Pestisidin direkt etkisi. bahçe veya orman ağaçlarının hastalık veya zararlılara karşı ilaçlanması sırasında ilaç zerreleri havaya. çok yönlü karmaşık bir yapıya sahiptir.1.1. Bitki koruma ilaçlarının çevredeki sirkülasyonu.T. Bazı pestisidlerin zehirlilik yönünden birbiriyle karşılaştırılması Tablo:VIII.2. ile ifade edilir. bunların % 50’sini öldüren dozdur. hatta genetik yapıyı etkileyecek ve kansere sebep olabilecek düzeyde tehlikeler yaratabilmektedir. Bursa’da 1963 yılında parathionla ilaçlanmış şeftali yiyen 32 kişiden 7’si aynı gün ölmüştür. Akut zehirlenme. olarak ifade edilmektedir. laboratuarda değişik test hayvanları üzerinde belirlenen LD50 ve LC50 değerleriyle kıyaslanır.’de verilmiştir. bazı tarım ilaçlarının dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

1. Klorlanmış hidrokarbonlu insektisidler vucudun yağ dokusunda depo edildiğinden. merkezi sinir sisteminde hassasiyet meydana getirmektedir.1.T.400 1500 10000 5000 10000 - Kaynak: Çevre Sorunları Vakfı.2. giderek bünyede konsantre olurlar.500 2.2.5 39 80 88 113 30-110 5-20 800 56 76 1000 1. 1995. Lindane ve BHC karaciğer ve böbrekte akümüle olmakta.300 375 1780 5. Türkiye'nin Çevre Sorunları.545 1000 10000 5200 7900 3200 Tavşanlarda Deri Yoluyla LD50 mg.1. 15 98 780 900 2510 359 220 1.6. 7. Bazı Pestisidlerin Ağız ve Deri Yoluyla Belirlenen Akut Toksiteleri Pestisid Grubu Klorlanmış Hidrokarbonlu İnsektisidler Endrin Aldrin Toxaphane Lindane DDT Endosulfan Organik Fosforlu İnsektisidler Azinphos-methyl Fenitrothion DDVP Diazinon Malathion Herbisitler Benthiocarb 2.D Atrazine Chlorsulfuron Fungisitler Dodine Benomyl Zineb Maneb Thiabendazole Farelerde Ağız Yoluyla LD50 mg.300 75 455 4.500 3.C. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hekzaklorobenzenli (HCB) pestisidle ilaçlanmış tohumluk buğdayı yiyen 3. 167 . Sekonder .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VIII. Ankara. VIII./kg. Bunlara genelde "kronik zehirlenme" adı verilmektedir. Pestisidle kontamine olmuş veya bekleme süresi bitmeden pestisid kalıntısı içeren besinlerin yenilmesi ile de kronik zehirlenmeler görülmektedir.Toksik Etkiler Pestisid kalıntılarını ihtiva eden bitkisel ve hayvansal besin maddelerini yemek suretiyle meydana gelen zehirlenmelerdir.900 1. dünya çapında ilgi uyandıran bir zehirlenme olayıdır.500 3. Toleransın üzerinde ilaç kalıntısı bulunan tarım ürünlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece sakıncalıdır./kg.4.000 kişide porfiria hastalığı görülmesi ve % 3-11 oranında ölüm meydana gelmesi. Tüketilen besin maddeleri içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla rezidü (kalıntı) miktarı "tolerans" olarak ifade edilmekte ve milyonda kısım (ppm) ile gösterilmektedir.

fabrika çevresindeki köylülerden her yıl ortalama 500 kişinin ölmesi tehlikenin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. ilaç üretimi. Ayrıca havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika artıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonunda. bataklıklara doğrudan yapılan pestisid uygulamaları ile sulara çeşitli ilaçlar karışmaktadır.3. Sulara çeşitli yollarla karışan düşük yoğunluktaki birçok pestisid kalıntısından balıkların olumsuz şekilde etkilendikleri ve davranışlarında farklılık meydana geldiği anlaşılmıştır.C. Bazı balık türlerinde yavruların tarım ilaçlarına karşı çok hassas oldukları belirlenmiştir. sulama suyu olarak kullanıldığı tarlalardaki bazı bitkilere fitotoksik olduğu.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII. 168 . Pestisitlerin etkisi ile ölen organizmalar dibe çökerek birikirler.2. yağmur suları ile toprak alt sularını veya ırmaklara karışması yoluyla da çeşitli pestisidler akuatik bitki ve böceklere ulaşmaktadır. akuatik canlıların besin zincirinde çok önemli yeri olan zoo ve phyto planktonun gelişmeleri önlenebilir. ilaçların insan sağlığına karşı olumsuz etkilerini derhal göstermektedir. Bu etkileşim sonunda pestisid insan vücuduna ağız.6. Herbisit kalıntıları ile kirlenen suların. sıcaklığa ve daha önceden bünyede mevcut ilaç kalıntısına bağlıdır. Pestisidlerin İnsanlara Etkileri Pestisidlerin üretimi veya kullanılışı sırasında meydana gelen iş kazaları. Durgun sularda minimal düzeydeki bir pestisid kalıntısı bile.1. sudaki oksijeni hızla azalttığı ve balıkların beslenme ortamını bozduğu saptanmıştır. Pestisid kullanılmış alanlardaki ilaçların. deri veya solunum yoluyla girmektedir. kullanma ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerin tüketimi sonunda olmaktadır. Uygulama aletlerinin ve boş ambalaj kaplarının yıkanıp temizlenmesi sırasında ilaç artıkları sulara karışmaktadır. sudaki pestisid seviyesine. Örneğin drenaj ve sulama kanalları içindeki ve çevresindeki yabancı otlara veya sivrisinek gibi vektör böceklerin mücadelesi sırasında.T. rotenon (bitkisel insektisid) ve endosulfan (klorlu hidrokarbon)'ın balıklara çok toksik etki yaptığı bilinmektedir.6. Pestisidlerin Sulara Etkileri Pestisidlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik yollarla olmaktadır. Sudaki organizmaların ilacı absorbe veya metabolize etmesi. VIII. pestisidler ile insanların teması. Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı hariç tutulursa. depolama. Çürüme esnasında açığa çıkan CO2 veya zehirli gazlar diğer akuatik organizmaların bu bölgelere yaklaşmasına engel olurlar. acrolein (herbisit). Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda bulunması halinde bile.1. civardaki 2500 kişiyi uykularında öldürmüş ve fabrika çevresindeki çok geniş bir alanı yaşanmaz hale getirmiştir. organizmanın fizyolojisine. taşıma. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen. Örneğin Hindistan'ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984 tarihinde ABD'ne ait Union Carbide Şirketinin bir böcek ilacı fabrikasından çevreye yayılan yaklaşık 45 ton metil izosiyanit gazı. denizler pestisidlerle kirlenmektedir.

zirai mücadele ilaçlarının imalat.953. Diğer Maddeler Genel Toplam 1996 14.230. Yapılan çeşitli araştırmalar. Örneğin dekara 1.1.307 1.5.Fungusitler VII.360 24.12 kg lindane uygulanmış gübreli humuslu topraklardaki kalıcılık.300 33.785 5.416 106.242.725 80.933 557.021 10.515. Bu şekilde toprakta devamlı birikim halinde olan pestisidler. Örneğin aldrin ile ilaçlanmış tarlalarda yetiştirilen patates ve havuçta aldrin kalıntısı.Nemotisitler-Toprak Fumigantları V. formülasyon şekline.764.722.268 2. nematodlara ve tohum ilaçlamaları sırasında tohuma uygulanan pestisidler ise direkt olarak toprağa karışmaktadır. Yağlar VI. Tablo:VIII. evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak çevre sağlığına olumsuz yönde etkileyebilmektedir. toprak nemi ve sıcaklığına. Bazı granül ilaçların da emülsiyon formülasyonlarına oranla daha kalıcı oldukları anlaşılmıştır.663.157.088.927. Pestisit kalıntıları ile bulaşmış topraklarda yetiştirilen ürünlerin. rüzgar gibi çeşitli abiyotik etkenlerle toprağa dolaylı yolla ulaşabilmektedir. 2001..Rodentisit ve Mollusitler VI.505.646 1997 9.222.649. kumlu topraklardan çok daha fazla olmaktadır.969 2.877 26.734. ilacın absorbe edilme durumuna.1.3.380 50. yarılanma ömrü uzun olan bazı pestisidlerin toprakta hareketsiz ve depolanmış halde kaldığını göstermektedir. Bu kalıntılar.942 55.030 5.994 3.505 158.730 6.601.096 19. sulama veya drenaj suları ile yıkanma özelliğine göre değişmektedir.T.291 59.264 7.101 453.849 512.204 51.'de verilmiştir.993 1998 11.273 2. Türkiye'de Zirai Mücadele İlaçlarının İmalat Miktarları (Kg/Lt) Yıllar Gruplar I. ilacın yağmur.1.917 497.088 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. toprak tekstürüne.C.782 341. Pestisidlerin Toprağa Etkileri Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pestisidler yağmur. Akarisitler III.109.343.754. Topraktaki zararlı böceklere.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII.660 24.694 8.517 174.3.311 303.. Tablo:VIII. tüketilen ürünler aracılığı ile insan. kullanılan ilacın grubuna.782 254. ilaçları topraktan bünyelerine aldıkları belirlenmiştir.664 178.012 5.1.379 5.Zirai Mücadelede Kul.Herbisitler VIII. yoğun aldicarbe uygulanmış topraklarda yetiştirilen karpuzlarda ise aldicarbe kalıntısı görülmüştür. Pestisidlerin toprakta kalıcı yani persistent olması.182. İnsektisitler II.047 6. 169 .749 1999 9.6.595 6.1.349.925.4. Tablo: VIII. Tablo: VIII.221 427.465 2000 10.458.797. ithalat ve tüketim miktarları. yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen DDT'nin bazı topraklardaki miktarında henüz bariz bir azalmanın olmadığını ortaya koymaktadır. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Türkiye'de 1996 yılından itibaren.552 4.4.107.000.991 32.537 28.

260 1.571.905.987 49. Diğer 607.368.963 ve VII.630 VI. Türkiye'de zirai mücadele ilaçları üzerinde düzenli çalışmalar ve kontrol görevi yürütmüş olan fakat 1984 yılında kapatılan "Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Enstitüsü" yeniden açılmalı ve çalışmalarını devam ettirmelidir.290 1. İlaç Kullanımı Sorunlarına Çözüm Önerileri İlaç kullanımı sorunlarına çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.056. Türkiye'de Zirai Mücadele ilaçlarının İthalat Miktarları (kg/lt) Yıllar Gruplar I.657 89.726 II.688 1.242.834 Yağlar VI.390 297. İnsektisitler II.432. bayilik ruhsatı.534 871.360 1.052 1.076.098 VIII.797 7.630.210.020 762.382.389 Yıllar 1998 11.371.426.985.124.933 1.989 1.174.921 50.878.Zirai Mücadelede Kul.617. Böylece üreticiler.291 70.025 702. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.730 7.334 6.642.213 132.709.957.300 7.000 14.563.108.880.923 392.101.681 93.Nemotisitler-Toprak Fumigantları V.504. a. 170 .631 1997 12.1.220 5.T.173 233.463 19.760 83.913 7.Rodentisit ve Mollusitler VI. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.864 1.355.058. Türkiye'de Zirai Mücadele ilaçlarının Tüketim Miktarları (kg/lt) Gruplar 1996 8.070 856.000 1.101 7.999.Herbisitler 7.300 1.Zirai Mücadelede Kul.4. 2001.487 Fumigantları V.234 58.443 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.847.1. en yeni bilgileri üreticiye hızlı bir şekilde iletebilecek yeterli donanımlara sahip dinamik bir örgüt oluşturulmalıdır.Fungusitler 1996 2.177 1.259.976 1997 2. Akarisitler III.600 542.361 5.962 Maddeler Genel Toplam 27.172. Diğer 194.810 1.589.373 1999 I. Zirai mücadele ile ilgili yayım teşkilatı yeniden düzenlenerek.745 3.810.318.376 953.372 2.460 VIII. c.Kış Mücadele İlaçları Yazlık Yağlar VI.905.852.720 1999 1.917 1.Herbisitler 1.313 VIII.039 7.632 33. Akarisitler 309.017 746.453 145.261 6.693 III.350 14.829 2000 1.747 55.064.780 811. Mevcut bayilerde belirli periyotlarda kısa süreli eğitim kurslarına tabi tutulmalıdır.C. 2000 11.342.793.1.548.872 1.Fungusitler 5.802 1998 1.174.185 645.001. İnsektisitler 11. Bitki Koruma Bölümü mezunlarına verilmelidir. b.688 2.289.778.Rodentisit ve Mollusitler 88.874 33.163 3.776.5568.5.619 Maddeler Genel Toplam 5.798.159.200 1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VIII.679 6.Kış Mücadele İlaçları ve Yazlık 2.143 8. Tablo:VIII.927.285.874 29.Nemotisitler-Toprak 728.055 884.035 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.7. İlaç bayilik sistemi yeniden gözden geçirilmeli.021.637.400 30.806 995.321 VII. 2001.634 1.489 31. kendilerini ilaç bayilerinin yönlendirmesinden kurtarılmalıdır.551 14.550 1.886.

YENİKÖY. f. Sayı:19. 3. Sayı:19. Kullanımı tehlikeli bazı ilaçlarla. DOĞAN. 1992. bu elemanlar yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları ile ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Islah Çalışmaları. Ankara.T. üreticilerin eğitimine ve ilaç kullanımı ile bunun sakıncalarına yönelik kurslar düzenlenmelidir.C. Bölgesel Araştırma Enstitüleri ile yayımda çalışan teknik elemanlar arasında sıkı bir eşgüdüm sağlanmalı. 7. seralarda. özellikle uçakla yapılacak büyük alan ilaçlamaları izne tabi olmalıdır. sebzelerde özellikle hasat dönemi yakınında kullanılacak ilaçlar için.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI d. bir reçete sisteminin getirilmesi düşünülmelidir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Sık ve yaygın piyasa kontrolleri yapılarak. ı. modern bölge laboratuarları kurulmalı.. Ankara. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Tarımsal faaliyetlerin az olduğu dönemlerde. kritik akarsu. 2001. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. olmadığı araştırılmalı ve sonuçlar periyodik bültenler halinde yayımlanmalıdır. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı. e.2001. KÜÇÜKÇAKAR. satılan ilaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri denetlenmelidir. göl. 1995. Sayı:19. 1993. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Kaynaklar 1. ÇELİKKOL. Orman Bakanlığı Dergisi. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Tüketicilerinde tarım ilaçları konusunda bilinçlendirilmesi için. . Tarım Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 1993.. 2. Ankara. 6. O. sağlığa zararlı olup. Türkiye'de Mera Islahı Çalışmaları. kalıntıların ulusal tolerans listesine göre. Milli Park Alanlarında. Ankara.. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri. i. T. Türkiye'de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözümleri. N. 171 . Ankara. h. g. O. 4. gölet ve baraj havzalarında. Türkiye'nin Çevre Sorunları. Orman Bakanlığı Dergisi. Özellikle yaş meyve ve sebzelerde kalıntı analizlerini çubukla yapabilecek. Orman Bakanlığı Dergisi. 5.. 1993.

toprak ve bitki örtüsü. madencilik yapılan bölgenin tabiatına ve uygulanılan madencilik metotlarına bağlıdır. ulusların sosyo ekonomik kalkınmaları için gerekli olan enerji ve sanayinin temel hammaddelerini sağlayan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Madencilik işletmeleriyle doğal kaynaklar olan madenler ve mineraller insan refahı için bir taraftan ekonomiye kazandırılırken. 1. Madenler. 2. hidrolojik özelliklere. Aynı zamanda tarım ve orman alanları da engellenmiş olur. Açık Maden İşletmeleri Jeolojik yapı. jeolojik yapı.C. Faaliyetlerin yapıldığı alanlarda ve özellikle açık işletme yöntemi ile çalışılan sahalarda. jeolojik yapıya.1.Dolaylı Bozulma: Eski maden hafriyat yerleri. su ilişkileri. İşletme sonrası hafriyat yerleri. ocak alanı ve derinliğine. derinlikleri. röliyef. Madencilikte İşletme Metotları Toprak ve çevre bozulmasının karakteri. kimyasal özellikler.1. IX. su rejimi. mevcut toprak. Ancak kullanılmakta olan maden çıkarma metotlarına bakılmaksızın.1. Açık işletmelerin zararlı etkilerinin boyutu. yerel iklim. her türlü maden işletmeleri yoğun olarak arazi bozulmalarına ve doğal çevrenin tahribine sebep olmaktadır. örtü ve atık yığınları. Madencilik faaliyetleri sonucu iki tür çevre bozulması söz konusudur.1.T. MADENCİLİK IX. insan ve hayvan sağlığının değişime uğraması gibi olaylar görülebilir. Yığınlarda toplanan kayaçlar bozulmaya fazlasıyla direnç gösterirler ve bitki örtüsüne zehirli bileşikler verebilirler. toprak ve bitki örtüsünü önemli ölçüde bozarlar. bitki örtüsü ve iklim şartlarına bağlıdır. Maden işletmelerinde çok çeşitli metotlar kullanılmasına rağmen. 172 . iklim ve peyzaj tamamen değişmekte ve bitki örtüsünün de tahrip olmasına neden olmaktadır.1. IX. MADENCİLİK VE ÇEVRE Ekonominin önemli sektörlerinden biri olan madencilik. çalışmalar bittikten sonra topografya. Dış kısımdaki yüksek yığınlar. giderek artan talepleri karşılamak yüzünden de işletilmeleri kaçınılmazdır.1. röliyef ve su rejimindeki doğrudan değişiklikler açık maden işletmelerinde çok daha belirgindir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IX. maden binaları ile mineral zenginleştirme tesislerinin bulunduğu yerlerde toprak yapısı. bu metotlar genel olarak iki ana başlık altında incelenmektedir. diğer taraftan ekolojik çevreye verilen büyük tahribat ve zararları çoğu zaman gözardı edilmektedir. Hafriyat yerlerini çoğu zaman su basar ve dışarıya yığılan topraklar çok geniş alanları kaplar. Doğrudan Bozulma: Maden ocakları çalışma sahalarındaki örtü ve atık yığınları ile madencilik binalarının inşa edildiği diğer alanlardaki toprak ve bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelir. Bu tür işletmelerde çok miktarda toprak çıkarılarak dış kısma yığılır. ülkelerin doğal kaynaklarından biri olup.

çökmüş ocaklarda görülmektedir. mineral atıklarıyla beraber çıkarıldığı için mineral dokusuna ulaşıncaya kadar kırma. Etkilenen maden alanları tümüyle iyileştirilemez hale gelerek kullanım değeri düşer. Bu durum ise. Bu tür maden işletmelerinde kayaçların birkaç metreye varan yatay veya dikey hareketleri meydana gelebilir. Sulu sistem zenginleştirme sonucu ortaya çıkan sıvı atıklar ise sedimentasyon havuzlarına ihtiyaç gösterirler ve bu nedenle pasa barajlarında toplanırlar. IX. uygulanan madencilik metotlarına bağlı olarak meydana gelen toprak ve çevre bozulması esas alınarak yapılmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI eğimlerin dikliği ve kayalık olması. Örneğin.2.2. Her değişik tür cevheri zenginleştirmek için farklı metotlar uygulanır. Yeraltı madenciliğinin doğrudan değişiklikleri atık yığınları ve pasalarla olduğu gibi üretim ve işletme tesisleri tarafından da meydana gelmektedir. Toprak çöküntüleri ve kaymalar ayrıca hizmet binaları. Cevher Hazırlama (Zenginleştirme) Yeraltından çeşitli metotlarla çıkarılan madenler. Sıvı atıkların depolanması çoğu zaman su ilişkileri ve tuzlanmada etkili olurlar ve tarımsal zehirli metallerin veya maden cevherini işlemede kullanılan kimyasal atıkları bulundurabilirler. 173 . sulu pasa çamurunun iyileştirilmesi işleri oldukça sorunlu bir durum meydana getirilebilir.1. Sonuç olarak zenginleştirme.1. bu tür metotla yapılan maden işletmeciliği büyük miktarlarda arazi bozulmalarına sebep olabilmektedir. atık barajındaki drenajla ilgili güçlükler nedeniyle. Aşırı dolu sedimentasyon havuzları oldukça zararlı ve tehlikelidir. madenin cinsine ve bulunduğu derinliğe bağlı olarak uygulanan bir metot olup.1. IX. yer altı ve yerüstündeki tesislerin tamamı için tehlike kaynağı oluştururlar. kimyasal ve minerolojik işlemlere tabi tutularak cevherin pasadan ayrılmasıdır.T.C. Cevherin yapısına göre önce sulu sistem zenginleştirme ile mineral atıkları temizlenir. Eleklerden geçirildikten sonra silolarda depolanır. Bundan sonra zenginleştirme işlemine geçilir. yeraltından çıkarılan maden cevherinin fiziksel.1. Yeraltı (Kapalı) Maden İşletmeleri Açık işletmelere göre yeraltı maden işletmeciliği çok daha pahalı ve zor olmasına rağmen. IX. su erozyonu ve su basması gibi sebeplerden dolayı. Röliyef su rejimi. öğütme ve eleme işlemine tabi tutulurlar. demir cevherinin zenginleştirilmesi yüksek ısıda olur. bu alanların yeniden kullanılmaları çok güçtür. sel basması veya toprağın dağılmasına neden olur. Buraya kadar tüm madenlerde aynı işlemler uygulanır. ekolojik ve ekonomik şartlardaki en büyük bozulmalar.3. Bunların etkileri ile hidrostatik basınç artar ve atık baraj duvarlarının çökmesi veya sızıntı olması durumunda çevrede doğrudan büyük tehlike oluşturabilirler. Genellikle yüksek düzeyde tuzun ve bitki örtüsü için zararlı diğer metallerin bulunması. Madencilik Faaliyetleri Sonucu Bozulan Arazinin Sınıflandırılması Madencilikle ilgili arazi ve çevre bozulmalarını kapsayan sınıflandırmalar.

arazinin uygun biçimde düzenlenmesine. Maden ocaklarının işletme süreleri. Su rejimi olarak sıralanmaktadır. pasa barajları aynı zamanda kuru hafriyat yerleri ve çökmüş ocaklar.C. d.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a.gübreli toprak malzemenin örtülmesi ile ot ve tahıl ürünlerinin yetiştirilmesi sağlanabilir. dinlenme yerleri olarak da düzenlenebilir. Yeniden kazanma arazinin güzel bir peyzaj görünümüne sahip olması kadar. toprak ve çevrenin bozulup kirlenmesi. Derin ocak alanları ise. d. gerekli röliyef. Cevher hazırlama (zenginleştirme) sonucu. Yer altı (kapalı) maden işletmeciliğine bağlı olarak ocak çökmeleri ve ocak ağızlarında biriken atıkların sebep olduğu arazi ve çevre bozulması olarak sayılabilir. b. Madencilik sonrası. toprağın verimliliğinin eski haline getirilmesine eğimin azaltılmasına ve yol inşası gibi benzer faaliyetlere ihtiyaç gösterir. c. tarım ve ormancılık amaçları için iyileştirilebilir. Açık maden işletmeciliği sonucu meydana gelen toprak ve arazi bozulmaları. Uygun amaçlar için iyileştirilmiş arazide tarımsal gelişme. Arazi ve toprağın iyileştirilmesi ve eski haline getirilme yöntemleri.1. Madencilikle ilgili arazi bozulma biçimleri. Yüzey madenciliği sonucu meydana gelen arazi bozulmaları. 174 . madenciliğe bağlı olarak bozulan ve etkilenen alanlara ekolojik ve ekonomik değerlerini mümkün olduğu ölçüde geri kazandırmak olmalıdır. Ormancılık daha çok toprak besin maddesi zayıf ve fazla geçirgen topraklarda planlamalıdır. Sıyırma madenciliği sonucu oluşan arazi bozulması. Çünkü bu tür topraklar üzerine 100-150 cm humuslu. Bir başka kritere göre. c. ıslahı gereken madencilik alanlarının sınıflandırılması şu şekilde yapılmaktadır: a. Taş yığınları. IX. Zehirli ve termal yönden faal topraklarda iyileştirilmeden sonra tarım tercih edilmelidir. e. toprak ve su ilişkilerinin geliştirilmesi için. Çok derin hafriyat yerleri dik eğimleri nedeni ile yalnızca su tutma yapıları olarak kullanılabilir.4.T. bu alanlardan ekonomik olarak yararlanmayı da hedefler. b. hafriyat yer ve atık yığınlarının şekilleri. e. Bu maksatla sığ hafriyat yerleri suyla doldurulup balık yetiştirmeye uygun hale getirilebilir. su tutma yerleri olarak kullanılacağı gibi eğlence. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Alanların İyileştirilmesinden Beklenen Yararlar İyileştirmedeki başlıca amaç.

halka açık alanlar). Aynı zamanda madenciliğin bitişik alanlar üzerinde dolaylı etkileri de vardır. toprak ve bitki örtüsünü yok etmesidir. IX. bahçe. Sonuç olarak. Bu durum ise arazi ve çevre bozulmalarını daha da yaygınlaşmaktadır.İnşaat (hafif endüstriyel binalar. madencilik teknolojisindeki ilerlemeler madencilik alanlarının genişlemesini ve düşük tenörlü maden yataklarının da işletilmesini zorunlu kılmaktadır. meteorolojik. . arazi kullanım gibi ön araştırmalara gerek vardır.Orman (ticari ve ticari olmayan) . Madencilik faaliyetleri esnasında ve sonrasında sebep olunan çevresel olumsuzlukların giderilmesi veya yeniden kazanımına yönelik iyileştirme ve kullanım için planlar yapılmalı ve ocağın işletmeye açılmasıyla beraber bu plan programlı olarak uygulanmalıdır. kentsel yeşil alanlar ve benzeri amaçlar için geri kazanılabilir. kirliliği önleme ve ekolojik değerleri geri kazanmada en etkili ve maliyeti en ucuz olan yol. çayır. spor alanları. Madencilik yapılan alanlarda çoğu zaman peyzajda önemli olumsuzluklar meydana geldiği görülür. Geri kazanma çalışmalarıyla. Bu şekilde geri kazanma çalışmaları daha ekonomik olabilmekte ve minimum zaman kaybı ile iyileştirme gerçekleştirilebilmektedir.) . hidrojeolojik. endüstride kullanılan hammaddelerin büyük bir kısmı yer altı kaynaklarından sağlanmaktadır ve giderek artan talepler. konut ve hizmet binaları). bitki örtüsü ve atık yığınları ile madencilik binaları ve tesislerinin bulunduğu arazilerde meydana gelir. toplumsal ihtiyaçlar için). .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Madencilik yapılmış bazı alanlar konut yerleri. İyileştirme ve yeniden kazanma çalışmaları üretim süreci çerçevesinde planlanmalıdır. mera v.C. İyileştirme çalışmalarına başlamadan önce jeolojik.Rekreasyon (eğlence ve dinlenme yerleri.s. parklar.Yaban hayatı (doğal koruma alanları olarak ayrılabilir) gibi faaliyetler için sahalar yeniden kazanılabilir. 175 . çevreyi koruma. Madenciliğin çevre üzerindeki doğrudan etkisi. Bozulan Araziyi Geri Kazanma Çalışmaları Madencilik faaliyetlerinin yol açtığı olumsuz sonuçları gidermek.5. Bunlar cevher. bozulan araziler ile ekolojik ve ekonomik iyileştirmeler için geri kazanma çalışmaları yapılır.T.Ziraat (tarım. arazi ve çevre bozulmalarını önlemeye erken başlamaktır. klimatolojik. . Unutulmaması gereken gerçek şudur ki.Su kullanımı (balıkçılık. Ayrıca teknolojik gelişmelerin arazi üzerindeki olumsuz etkileri çok daha belirgin olan açık maden işletmeciliğinde daha fazladır. .1.

Toprağın tekrar tarıma açılabilmesi için kullanılabilecek araştırılması. Ayrıca.6. arasında olması düşünülmelidir. Atık yatağı ile birlikte asıl maden yatağı. yardımcı ölçümler ve profil çalışmaları için 0. d. Jeodezik haritalama. Cevher yatağı içinde gang tabakaları ve mercekler. b. kontur aralıklarının kullanılması gerekli olabilir. doğrudan ve dolaylı olarak çevre bozulmasına uğrayacak alanları belirlemek için kullanılır.1. c. Genişletilmiş açık üretim alanı ile toprak dahil örtü tabakaları.C. aynı zamanda yığın ve pasalardaki havalandırmanın muhtemel sonuçlarının tahmini ile birlikte atık miktar ve kalitesinin tespiti için esas teşkil etmelidir. Genel prospeksiyon için 1: 5000’den 1:25000’e kadar ölçekli haritalar kullanılabilir. Toprakla ilgili arazi ve laboratuvar deneyleri aşağıdaki özellikleri için yapılmalıdır.2. Arazinin iyileştirilmesi için kullanılabilir maddelerin araştırılması. Bu haritaların ana amacı planlamaya yardımcı 176 .6. jeolojik özelliklerin daha iyi belirlenebilmesi için çevresel jeoloji haritaları da yapılmalıdır. Haritanın ölçeği. d. Formasyonun muhtemel toksik etkisini belirlemek. bazı özel haritaların hazırlanması da gerekebilir. Örnekler. Toprak çalışmalarının yapılması düşünülen yerlerde. Bu araştırmalar sırasında. maddelerin Jeolojik araştırmalardan elde edilen bilgiler. yerüstü. aynı zamanda yığınların kararlılığının hesaplanmasında ve iyileştirilen arazinin bina yapımı için de kullanılması durumunda yararlanılmak üzere.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IX.T.1. Açık maden işletmeciliğinde. aralıkta uzanımları incelenmelidir. yer altı tabii ve suni özelliklerin tümünü kapsamalıdır. Maden Ocakları Ön Araştırma ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarında Aşağıdaki Bilgiler Yer Almalıdır IX. röliyef. değişik litolojiler için sondaj deliklerinden sağlanır. bu genel haritalardan başka. planlama ve aynı zamanda envanter toplamada kullanılan bir yöntemdir. e. c.1. Uzaktan Algılama çalışmaları. IX. iyileştirmeye uygun ve uygun olmayan fiziki yapı ve formasyonları belirleyebilmeli. a.25 m.1.5-0. söz konusu arazinin alanı ve madencilik faaliyetinin tipine bağlı olarak seçilmelidir. b. yüzeydeki tabakaların 1-15 m. Jeolojik Araştırmalar a. Kontur aralıklarının topoğrafik röliyef göstermesi ve bunların da 1-5 m. Haritalama Haritalama. Jeolojik araştırmalar içinde. Doğrudan bozulma zonunda örtü ve atık yığınları altında önceden bilinen yüzeyi ile toprak formasyonlar. Bitkiler için gerekli besleyici maddelerin belirlenmesi. formasyonların jeomekanik özellikleri de tespit edilmelidir.6.

Yığınlar ve pasaların sebep olduğu su birikmeleri. İyi bir çevresel jeoloji haritasında bölgenin jeolojik ve hidrolojik bilgileri ile ayrıca mühendislik özellikleri de bulunur. Akiferlerin drenajı sonucu kuyulardaki su seviyesinin düşmesi. göller gibi su birikintilerinin toplam yüzey alanları. IX. b. mevcut yerel iklim üzerinde 177 .4.1. Meteorolojik ve Klimatolojik Araştırmalar İyileştirmeyi planlamak için meteorolojik istasyon kayıtlarından. uzun zaman periyotları için toplanmalıdır. Su tablasının derinliği ve yer altı suyu özelikleri. IX.3. b. filtrasyon parametreleri. yer altı su düzeyi ile yağmur suyunun yeraltına sızma oranları ve kimyasal özelliklerini içermelidir.6. yerüstü ve yer altı sularında meydana gelebilecek kantitatif ve kalitatif değişikliklerin tahmini yapılmalıdır. arazinin sismik kararlığı. yapı malzemesi potansiyeli. bulutluluk.6. bu araştırmaların önemli bir hedefidir. Taşkın durumunun incelenmesi. dünya meteorolojik teşkilatınca düzenlenen güvenilebilir standart verilere başvurulmalıdır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI olmasıdır.1. Isı. a. Bunlar genel olarak şunlar olabilir. Yer altı ve yerüstü suların kirlenmesi.C. Eğer alan için gerekli veriler mevcut değilse. örtü ve atık yığınlarının belirlenen şartları için. yer altı suyunun akış yönleri ve oranları. d. Sahadan sahaya değişmesine rağmen geri kazanılan arazinin değerlendirilmesinde bazı özel bilgiler de çevre jeolojisinden sağlanabilir. buharlaşma. Eğim kararlılığı. Hidrolojik değişikliklerin tarım ve ormancılık. havadaki nem. Madencilik faaliyetlerinin. aynı zamanda diğer arazi kullanım biçimleri üzerine etkilerinin irdelenmesi. yer altı ve yerüstü sularının denge koşulları incelenmelidir. d. akarsular. iklim verilerinin toplanması gereklidir. Aktif ve muhtemel aktif faylar ve kırık sistemleri. İşletme ürünleri. güneşlik. Doğrudan ve dolaylı bozulmalara maruz olanlar için. e. Hidrojeolojik araştırmalar aynı zamanda aşağıdaki konuları da kapsamalıdır. rüzgar dağılımı ve şiddeti gibi standart verileri. c.Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri. c. Böylece toprak malzeme hakkındaki jeolojik bilgiler daha kolay yorumlanabilecektir. atık tanziminin yapılabilmesi için gerekli bilgiler.T. a. Hidrojeolojik Araştırmalar Hidrojeolojik bilgiler. Böyle bir çevresel jeoloji haritası planlama için gerekli bilgileri kapsamalı ve gereksiz bilgiler haritadan çıkarılmalıdır.

6. Doğrudan ve dolaylı bozulmadan etkilenen alanlar için özelliği olan toprakların değeri belirlenmelidir. toprak üstü ve alt tabakaların iyileştirme için uygunluğunu belirler. taşıma kuvveti ve korozyon potansiyeli) arazi kullanım kabiliyetlerin belirlenmesinde yardımcı olurlar. böylece madenciliğin sebep olabileceği muhtemel kayıpları tahmin edilmelidir.7. Yerüstü ve yeraltına ait etkiler değerlendirilmeli.6. permeabilite. IX. Toprakların kalite ve özelliklerin daha iyi görülebilmesi için toprak haritaları hazırlanabilir. bölgedeki değişik tip ve karakterdeki toprağın detay özelliklerini.6. göller. işletilmesi. yardımcı makinalar. Biyolojik Veri Toplanması Bitki örtüsünün tanımlanmasında. su içeriği. Bu haritalar arazi kullanım şeklinin uyumunu ve düzenini sağlar. Arazi Kullanımı ve Altyapı Araştırması Arazi kullanım araştırması. Toprak kapasitesi verilerini. Dolaylı bozunma zonlarında toprak-su ve bütün fiziksel özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. IX. ana kayaç derinliği.1. yığınlar ve pasaların konulacağı alanların detayları ile birlikte. kıraç arazilerin belirlenmesi için gerçekleştirilmelidir.6. Topluluklar meydana getiren bitkilerin yoğun olduğu yerlere özel dikkat gösterilmelidir. rekreasyon. Toprak Araştırması Toprak araştırması. planlanan diğer alanlar için. Madencilik Faaliyetlerinin Tanımlanması Madencilik faaliyetleri. Böyle bir araştırma için uygun uzmanlığa sahip pek çok personele ihtiyaç vardır. Aynı zamanda zararlı faunanın veya zararlı maddeler içeren türlerin aşırı nüfus artışının sebep olabileceği dolaylı etkilerin de incelenmesi gerekir. Araştırmanın sonuçları haritalarda gösterilmelidir.5. cevher ürünü. İyileştirme çalışmalarının planlanmasında arazi kullanım araştırması ve geri kazanılan alanın hangi amaçla kullanılacağı çok önemlidir. çayırlar. planlanan türlerin nitelikleri. zararlı atık alanları. Aynı zamanda açılacak ocak ve kuyular.1. muhtemel faaliyet zaman tablosu verilmelidir. konut yerleri.C. meralar. Bu araştırmalar sırasında arazi sınıflama haritaları da yapılabilir.6. dağılacak parçaların etkileri ile gürültü ve titreşim etkileri hakkında tahminler yapılmalıdır. örtü ve atığın taşınması için kullanılan makinaların ve aletlerin tipleri dikkate alınarak tanımlanmalıdır. toprak profillerinin tanımlamalarını ve laboratuar analizlerinin detaylı açıklanmasını sağlar.T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI değişiklikler yaratıp yaratmayacağının. ormanlar ve ekili alanlar gibi yerler üzerinde etkisinin belirlenmesi gerekir. 178 . Arazi kullanımının planlanması için bu haritalar çok yararlıdır. erozyona yatkınlık. şişme ve büzülme potansiyelleri. ekosistem ve arazi kullanımları gibi özellikler dikkate alınmalıdır. sürülüp ekilebilir topraklar.1.1. Toprak özellikleri (eğim. Yeni tesis edilen madenler ve zenginleştirme tesisleri. endüstriyel alanlar. üretim metotları. Topraklar arazi kullanım tipine göre sınıflandırılır (hafif endüstri. tarım ve ormancılık gibi). yollar. IX.8. IX. ormanlar.

Başlıca amaç.6. -Çöküntü alanlarında yüzeyde ve binalarda meydana gelebilecek zararlar ile bunlar için alınacak önlemler hakkında veriler. konsantrasyonu veya ayrılan yerlere yığılma metotları. -Drenaj metotları ve mevcut imkanlar hakkında veriler. a. sosyal. Sosyolojik Çalışmalar Sosyolojik çalışmalar. Alternatif iyileştirme tekniklerinin tanımı.1.1.1.10.6. IX.T. Ön planlama. aynı zamanda detay planlama için ihtiyaç duyulan ilave araştırmaları da kapsamalıdır. IX.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Madencilik projeleri için aşağıdaki hususlar incelenmelidir -Arazinin değerlendirilmesi. Çalışmanın kapsamı. İyileştirme. İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması IX. mahalli nüfus ve yetkilileri çevrede meydana gelebilecek değişikliklere alıştırmaktır. -Yatağın işletilmesi. faaliyetin bitiminden sonra kullanılma durumları. yığılması ve işlenmesi için metotlar.6.1.Detay Planlamada. ön planlamada tanımlanan hususlara işaret eder. Ön Planlama İyileştirme. -Binaların ve diğer tesislerin çeşidi. Bu faaliyetler. Ön iyileştirme planları tartışılmalı. madencilik yatırımına konu olan bölgede nüfus büyüklüğünü. mülkiyet konularını.10. örtü ve atıkların taşınması. probleme yaklaşım metodunun belirlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin finansmanının düzenlenmesidir. -Arazi değişikliklerinin çeşidi ve ölçeği.9. ön araştırmalar bölümünde bahsedilen araştırmalardan elde edilen sonuçlara dayandırılmalıdır. seçilen alanda kullanılacak iyileştirme tekniklerinin tanımlanmasına. eski alışkanlıkları ve gelenekleri getirilen yeni tedbirler ile değişikliğe uğrayacak alanlardaki planlamalarla gelişmiş ülkelerde olduğu gibi daha önceden gerçekleştirmektir.10.1. IX. mahalli yetkilileri. büyüklüğü ve şekilleri ile birlikte bunların. planlanan çevre değişikliğinin ölçeğine uygun olmalıdır.6.C. Detay Planlama Detay planlama. 179 . Çalışmanın amacı. dini. su basması ve çöküntü üzerindeki etkileri. doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlar ile özellikle söz konusu alanın kullanıcıları tarafından kabul edilmelidir. Ön araştırma bölümüne göre belirlenen konular da detay bilgileri içerir. -Radyoaktif ve zararlı maddelerin nötrolizasyonu.2. politik ve ekonomik hususları. aynı zamanda madencilikten etkilenecek değişiklikler ve sonucundaki iyileştirme ile ilgili tahmini de kapsamalıdır. nihai şev açısı ve bunun arazi rejimi. bütün madencilik faaliyetleriyle aynı zamanda planlanmaktadır. madencilik ve endüstriyel amaçlar için kullanımın programlanması ile birlikte madencilik faaliyetine başlanılmadan önce arazi kullanım metodu.

Örtü ve atık yığınlarını iyileştirme yöntemleri.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b. 3. Kaynaklar 1. g. İyileştirilen alanlarda toprağın eski haline getirilmesi yöntemleri. suyun özelliklerinin belirlenmesi ve kirlenmesini önleme usulleri. 180 . Verimli toprağın iyileştirilmesi ve kaybının en aza indirilecek bir biçimde depolanması için gereken özelliklerin tespiti. İyileştirme maliyetinin finansmanı. Yığınların. Madencilik Faaliyetlerinden Sonra Çevrenin Düzenlenmesi. TMMOB. m. nihai ve geçici yığınlara yerleştirilmesi. İyileştirilmiş arazinin kullanımının programlanması. d. l. İşletme maliyetinin hesaplanması ve iyileştirmenin etkilerinin tahmini. dağıtılması usullerinin araştırılması. yenileştirilmesi veya yeniden inşasının belirlenmesi. iyileştirme usulleri. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası. j. i. Depolama alanlarında üst toprağın kullanılmasından sonra. e. 2001. 2. Yolların yapımı. 2001. h. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları. Öncü bitkilerin tanımı ve türlerin seçimi metotları ve bunların etkilerinin incelenmesi. o. n. malzemenin taşınması. k. Hafriyat yerinin suyla doldurulması için.T. Yayın No:21. Korunması gereken toprak hakkında kantitatif ve kalitatif çalışmalar ve tabakaların çıkarma tekniklerinin irdelenmesi. İyileştirilmiş arazinin kullanıcıları için öneriler gibi konular bulunmalıdır.C. Yığınlar. ı. satışı. f. pasa eğimlerinin aynı zamanda madencilik yapılmış alanların eğimlerinin biçimlendirilmesi ve kuvvetlendirilmesi metotları. c. MTA Genel Müdürlüğü. İyileştirilmiş arazinin gelecekteki kullanımları için. hafriyat yerleri ve dolaylı bozunma zonları arasında su ilişkilerinin düzenlenmesi metotları.

1. Yenilenemeyen Enerji Kaynakları X.1.1. çevre sorunlarını önemli ölçüde artırmıştır. güneş. 181 . taşınım ve tüketim esnasında büyük oranda çevre kirlenmesine de yol açmaktadır. Bugünün Enerji Kaynakları Yenilenemeyen Enerji Kaynakları: Kömür.1. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra azalan üretim ve artan fiyat nedeniyle düşüş göstereceği. X. yaşantımızdaki vazgeçilmez yararlarının yanı sıra üretim.1. tezek.T. X. sanayinin gelişmesine paralel olarak kurulan büyük ölçekli enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik dengeyi büyük ölçüde etkiledikleri gibi sınırlar ötesi etkileri de beraberinde oluşturmaktadır.1.TÜRKİYE’DE ENERJİ VE ÇEVRE İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmenin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle sanayi. Fosil Yakıtlar Bu yakıtlar içerisinde petrolün sınırlı rezerve sahip olması. petrol üretiminin 21. çevrim. doğalgaz ve nükleer enerji. doğal gazın 200 yıl kadar. Bu nedenle çevre sorunları ulusal olduğu gibi uluslararası nitelikler de taşımaktadır. uluslararası işbirliğinin rolü önem kazanmaktadır. Yine bu nedenle çevre sorunlarını gidermek için. jeotermal enerji.1.1. Yenilenebilen Enerji Kaynakları: Odun. petrol. X.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.1. Bu nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş her bakımdan avantajlı olmaktadır.1. konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır.1.C. İklim Değişikliği ve Global Isınma Fosil yakıtların yanması ve özellikle ormanların giderek azalmasıyla havadaki CO2’in diğer bazı gazlarla birlikte sera etkisi yaparak. bitki artıkları. Dünyada büyük ölçüde yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılıyor olması.1. ENERJİ X. Ancak bazı teknik sorunların çözümlenebilmesi için zamana ihtiyaç vardır ve bu da söz konusu geçişin oldukça uzun bir süre olacağını göstermektedir. rüzgar.1. Her üç kaynağın tüketimi ile atmosferde ortaya çıkacak kirlilik etkileri ise şu şekilde olmaktadır.1. güneş ışınlarını yeryüzüne yakın bir yerde tutması ve bu suretle yerküreyi ısıtıp iklimi değiştirmekte olduğu artık kabul edilmektedir. kömürün ise 3000 yıl kadar yetebileceği dikkate alınırsa. hidrolik ve gel-git dalga enerji kaynaklarıdır. gerekli tedbirlerin alınmasında.1. Nüfus artışına. Ancak enerji. kömür en kirletici enerji kaynağı olmasına rağmen yine de en çok ve en uzun kullanılacak bir kaynak olduğu görülecektir.

Bu konuda daha geniş bilgiler (Bkz. Fosil yakıt emisyonları arasında SOx. X. Topraktaki asitleşme ile birlikte havadan gelen asitleşme etkisi bitki örtüsünü olumsuz olarak etkilemekte ve bazı bitki türlerinin tamamen yok olmasına sebep olmaktadır. ısınma. bitki ve hayvan topluluklarına zarar vermektedir.1. Hava Kirliliğinin Sınırlar Ötesi Taşınımından Gelen Zararları ve Asit Yağmurları 1970’li yıllarda birçok sanayileşmiş ülkede kentsel sinai hava kirleticilerin kontrolüne ilişkin tedbirlerin alınmasıyla. sınai faaliyetler ve buna bağlı elektrik üretimi için artan bir yakıt tüketimini de beraberinde getirmiştir. Kentsel Hava Kirliliği 1960’lı yılların başından itibaren dünyanın her tarafında görülen hızlı nüfus artışı. Fosil yakıtları esas alan enerji kullanımı.1. hava kirlenmesi azaltılmış olmakla birlikte. dünya genelinde 1000’i aşkın ticari. trafik. Nükleer Enerji Nükleer enerji. Bu kirlilikler çok uzun mesafelere atmosferik şartlara bağlı olarak taşınmakta göllere. CO2 ve çeşitli organik bileşikler.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. dünya fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesi sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini arttırmaktadır.2.4 Nükleer Santrallar ve Çevre) verilmiştir.3.2. global elektriğin % 17’sini üretmektedir.2.C. yüksek bacalar veya tedbir alınmamış kirleticilerin ayrıca sınır ötesinde etkiler yaratmasına sebep olmuştur.1. binaları. X. askeri ve araştırma amaçlı nükleer reaktör işletilmektedir. Böylelikle kirlilik sınır ötesi bir hal almaktadır. Bu maddeler ayrıca metalik yüzeyleri. önceleri atom bombası yapımında. sürekliliği itibariyle sürdürülebilir olduktan başka dünyanın her ülkesinde var olabilen bir özelliği ile büyük önem taşımaktadır.1.1.1. tıpta ve endüstride de kullanılmaya başlanmıştır.1. 182 . Diğer taraftan çevresel etkileri.T.1. taşıt araçlarını da etkilemektedir. Nükleer uzmanlığa sahip ülkeler bu konuda bir anlaşma imzaladıktan sonraki kırk yıllık süre içinde. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise barışçı amaçlarla enerji üretiminde.1. nükleer atık imhası gibi pek çok önemli sorunları da devam etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı.1. Neticede oluşan kirleticiler sülfürik ve nitrik asitler. yüzyılda en önemli enerji kaynagı olacağı kabul edilmektedir.1. X. mevcut teknik ve ekonomik sorunların çözümlenmesi halinde 21. Bunların yanında 250’yi aşkın gemi ve denizaltı nükleer enerji ile hareket edebilmekte. NOx. yüksek ithalat giderleri ve çevre sorunları gibi önemli olumsuzlukların yanında. amonyum tuzlarıdır. Bölüm X. Ancak bu gücün radyasyon riskleri. nükleer enerji artık yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. yenilenemeyen enerji kaynaklarına oranla çok azdır. 32 ülke nükleer jenaratörlerden. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir enerji kaynakları bilindiği gibi.1.1. yakıt konusunda dışa bağımlılık. kurum ve partikül maddeler sayılabilir. kentleşme ve sanayileşme. topraklara.

ancak geleceğin en fazla kullanılabilecek enerji kaynağı olmaktadır.4. Güneş Enerjisi Dünyanın global olarak halen pek fazla kullanmadığı. Ancak yeterli değildir.1. Bu enerji üretiminde en çok gürültüden şikayet edilmektedir. Ülkemizde ağırlıklı olarak Ege ve Marmara olmak üzere çeşitli bölgelerde yer alan 7 ölçüm istasyonu tamamlanmış ve halen 14 ölçüm istasyonda ölçüm çalışmaları sürdürülmektedir. Hidrolik Güç Yenilenebilir enerji kaynakları arasında odundan sonra ikinci sırayı almaktadır ve dünyada her yıl üretimi % 4 artmaktadır.1. Bugün hidrolik güçten oldukça yararlanılmasına rağmen.T. Rüzgar Gücü Çok eskiden beri bilinmesine rağmen halen çok az kullanılmaktadır. ekolojik yapıda bitki ve hayvan türlerini değiştirmede de dolaylı etkisi gibi.C.7 milyon kilowat-saat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmiştir.1. Çevresel etkileri yok denecek kadar az olan ve ülkemizde 200 kWp civarında kurulu olduğu tahmin edilen güneş pili güç kapasitesinin artırılması azami yararlanma politikalarını geliştirmeli. Son yıllarda özellikle Kaliforniya ve İskandinavya’da yerel elektriğin rüzgar türbinleri ile üretilmesi uygulamaları yaygınlaşmıştır. Ülkemizdeki hidrolik güç ile ilgili bazı bilgiler (Bkz. Güneş enerjisinden elektrik üretimi doğrudan dönüşüm ve dolaylı dönüşüm olmak üzere iki ayrı yöntemle gerçekleştirilir.2. Bölüm: X. tüketimi o derece hızlıdır ki yenilenebilme kapasitesi oldukça düşmüştür.1. kullanılamayan potansiyel yine de çok bulunmaktadır. Güneş enerjisi teknolojisindeki ilerlemeler ümit vermektedir.3. en verimsiz şekilde yakıt olarak yaygın kullanılmaktadır X.1. Yapılan uzay çalışmaları ile saptanan meteorolojik çalışmalar neticesinde ülkemizin rüzgar enerjisi bakımından zengin olduğu belirlenmiştir. Hidrolik barajların ayrıca.2. büyük toprak alanlarını sular altında bırakması. Odun tüketimi. Bazı ülkelerde kullanımı her geçen yıl artmaktadır.2. bu konuda gerekli araştırma ve yatırımlar yapılmalıdır. önemli potansiyele sahip olmakla birlikte. 1999 yılında toplam 23. pek fazla zararlı olmayan etkileri de bulunmaktadır.2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Ulusal kaynaklarımızdan ve işletme masrafları çok düşük olan ancak hala % 35’i kadarını değerlendirebildiğimiz hidroelektrik enerji santralları yatırımları desteklenmeli. X. ancak özellikle büyük hidroelektrik santralların ekolojik ve sosyo ekonomik dengede oluşturduğu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED’i) yapılarak belirlenecek olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler alınmalıdır. X.1.2.2 Barajlar-Hidroelektrik Santrallar ve Çevre) verilmiştir. ayrıca sanayi hammaddesi olarak kullanılması halindeki yararı çok yüksek olmasına rağmen. Bu enerjinin de 21.1.1. yüzyılda elektrik üretim sistemleri ile rekabet edebileceği öngörülmektedir.1. Odun Yenilenebilir enerji kaynağı olarak. 183 .

Hidrojen motor yakıtı olarak kullanılabildiği gibi.2. Mevcut şartlara göre ülkemizde.1. toplam birincil enerji tüketiminin ise % 9. MTA bu konuda desteklenmelidir.1. boğaz akıntıları. Hidrojen Enerjisi Aslında tam olarak yenilenebilir bir enerji kaynağı olamayan hidrojen.8’i odun ve tezek ile karşılanmıştır.T. elektrik üretiminde. Türkiye’de bunlardan sadece deniz dalga ve boğaz akıntıları olanakları vardır. Uygulamaya aktarılabilecek üretim.7 Deniz Enerjisi Deniz enerjileri deniz dalga. Biyokütle Enerjisi İlk çağlardan günümüze değin odun ve bitki artıkları enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. bir başka enerji tüketilerek elde edilen sentetik yakıt durumundaki enerji taşıyıcısıdır.1.1.(DenizliKızıldere Jeotermal Elektrik Santrali) Ülkemizdeki jeotermal sahalardan 5 tanesi elektrik üretimine elverişlidir. Bugün için dünyada toplam elektrik kurulu gücü 8274 MW’e. yüzyılın enerjisi olarak varsayılmaktadır. Çalışmalar günümüzde yeniden başlamış ve çöp termik santralların kurulması girişimleri hız kazanmıştır. 1000 m derinlikte 8 184 . X. Rezervuar parametrelerinin korunması ve çevreye jeotermal akışkanın atılmaması için reenjeksiyon mutlaka yapılmalıdır. ülkemizde ise 20. tükenen hidrokarbon kaynakları hidrojen gibi sentetik yakıtları cazip duruma getirmektedir. X.5. Sıcaklığın uygun olduğu şartlarda jeotermal enerjiden elektrik üretilmektedir. dağıtım. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de deniz dalga konvektörleri ile bu enerjiden faydalanılması düşünülmelidir. Ülkemizde biyogaz ile ilgili çalışmalar 1957 yılında başlanılmış ancak 1987 yılında kesilmiştir. sanayide. Hidrojen çağına ekonomik koşullara göre 10-15 yılda girilmesi beklenmektedir Türkiye’nin hidrojen üretimi açısından bir şansı.1.2.6.5’i odun ve tezekten sağlanmış. 1997 yılı verilerine göre yerli enerji üretiminin % 25.7. Karadeniz’in suyunun % 90’ı anaerobiktir ve hidrojen sülfür (H2S) içermektedir.2.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. teknik ve ekonomik incelemeler yapılmalıdır. taşıma. X.2. konutlarda güvenle kullanılabilir durumdadır. Bu kaynağın değerlendirilmesi için dalga rasatlarına başlanılarak.4 MW’e’dir. uluslararası standartlar çıkarılmıştır. Giderek ağırlaşan çevre sorunu ve küresel ısınma.1. 2010 yılı hedefi 500 MW ve 2020 yılı hedefi 1000 MW olarak öngörülmektedir. med-cezir ve deniz sıcaklık gradyenti gibi çeşitlidir. Türkiye’nin biyogaz potansiyelinin 1400-2000 Btep/yıl düzeyinde olduğu belirtilmektedir. 2005 yılı hedefi 185 MW. kullanım teknolojileri geliştirilmiş.1.1. Ülkemizde uygun bir jeotermal kanunu çıkarılmalı jeotermal alanlar devlet tarafından araştırılmalı. 21. Jeotermal Enerji Doğal yer altı ısı kaynaklarından gelen enerjinin kullanımı hızla artmaktadır. uzun bir kıyı şeridi olan Karadeniz’in tabanında kimyasal biçimde depolanmış hidrojen bulunmasıdır.

Binalar. araç-gereçlerin üzerinde enerji etiketleri vb. c. dağıtımı ve rasyonel kullanımı çevre değerleri korunarak yapılmalıdır.C. Özellikle 1970’lerdeki petrol krizi sonrası gelişmiş ülkelerde. gerçek enerji maliyetini tüketiciye yansıtmalıdır.Tarım Sektörü. f. Kaynaklar 1. enerjinin üretim veya ithal maliyeti ile birlikte sağlığa. mala ve çevreye olan zararlarını da kapsayacak şekilde.’de. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. güvenilir enerji temini sağlamak olmalıdır.1.1. Enerji Tasarrufu Sürdürülebilir kalkınma açısından. Enerji fiyatının. 1999 Enerji Raporu. 2000.T. b. Enerji tasarrufu sağlamada bir diğer önemli araç. Ayrıca Harita X. konutlar e.1.5 ml/l düzeyine ulaşmaktadır. Sanayi Sektörü.’de Türkiye’de Enerji Sektörü Haritası yer almaktadır.2. Ulaştırma Sektörü. enerji fiyatlandırması olmalıdır. Ekonomik gelişmeyi engellemeden. Ankara.1.1. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 2000.7 ortalama düzeyinde enerji tasarrufu sağlanabileceği görülmüştür. H2S’den hidrojen üretimi konusunda çalışmalar sürdürülmelidir. 2.2’de verilmiştir. 1973-1983 yılları arasında yılda % 1. VIII. Ankara. X. enerjinin üretimi. d. Elektroliz reaktörü ve oksidasyon reaktörü gibi iki reaktör kullanılarak. Elektrik İletim hatları. yine Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklar İtibariyle Sektörel Dağılımı ise Tablo:X. 185 . tabanda 13. enerji tasarrufunun ulusal politikalarda temel faktör olarak yer alması kaçınılmaz bir olgudur. Ancak bu suretle hem çevre kirliliğini önlemede hem de tasarruf sağlamada doğru çözümler sağlanmış olacaktır. teknikler konusunda eğitim verilmesi bu alandaki faaliyetler olmaktadır. 2001. Elektrik Enerjisi. Enerji tasarrufu bilincinin yaygınlaştırılması. a. 3. Kaçak Kullanımın Engellenmesi vs Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakların Oranları Tablo:X. sosyal kalkınmayı destekleyecek ve yönlendirecek yeterli.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ml/l olan H2S konsantrasyonu. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. 1999 Enerji İstatistikler Konseyi Türk Milli Komitesi. Ancak bu amacı gerçekleştirmek için ulusal enerji yönetimi açısından yurtiçi kaynaklarının düzenlenmesi. Enerji tasarruf tedbirlerinin uygulanabileceği bazı önemli sektör ve alanlar aşağıda verilmiştir. Ülkemizin Temel Enerji Politikası. bedava teknik bilgi ve denetim hizmetinin verilmesi.

50 0.92 Nihai Tük.23 17.90 2. Ulaş.53 0.48 0. Bu kapsamda elektrik enerjisi ve buna bağlı olarak genel enerji planlama çalışmaları sürdürülmekte olup.66 1999 San.01 10.Art (mt) Jeotermal Isı (mtoe) Güneş Elektrik (mtoe) (TWh) 79.62 0.03 26.24 00.50 10.57 6.70 6.08 18.127 65.938 5.94 5.1.08 0.60 1997 Gerçekleşme 15.37 6.78 2. 12.09 0.11 Diğer 0.03 6.C.15 0.1 18.756 10.Art.04 10.2 Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakları İtibariyle Sektörel Dağılımı 1997 Nihai Tük.37 6.73 0. (TWh) Jeotermal El.691 0.1 44.74 34.159 16.6 0.981 48.88 17.82 0.231 15.37 6.07 1998 1999 Gerçekleşme Gerçekleşme 14. (mt) * Tahmini.40 0.035 40.ve Bit.48 6.51 2.37 6.58 0.64 6.11 0.08 40.1 Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakların Oranları 1996 Gerçekleşme (mt)* 13.275 4.37 10.58 .79 85. TWh: 1012 KWh. (TWh) Jeotermal Isı (mtoe) Güneş ve Diğ.01 5.696 Taşkömürü Linyit Asfaltit Petrol Doğalgaz (milyar m3) 8.85 5.64 12.90 2000* Tahmini 13.18 0.08 0. GWh:109 KWh.01 13.24 5.44 64.837 160.156 14.37 6.02 24.73 0.89 0.09 0.656 55.91 37. ** Türkiye nükleer enerji proğraminda erteleme yapılmıştır.02 44.01 3.91 0.1.1 38.00 6.05 0. 2000.(Net) San.62 0.50 Odun (mt) 18.08 Hay. (mtoe) Odun (mt) Hay.463 2005 Tahmini 29.37 6.456 0.364 82.542 0.11 Nükleer ** (GWh) Hidrolik En. Kaynak: 1999 Türkiye Enerji İstatistikleri. Tablo: X.387 0. çalışmalar tamamlandığında değerler revize edilecektir.16 18.59 * Tahmini ** Türkiye nükleer enerji proğraminda erteleme yapılmıştır.53 30.15 0.67 39.66 18.15 0.02 41.02 44.18 0. Bu kapsamda elektrik enerjisi ve buna bağlı olarak genel enerji planlama çalışmaları sürdürülmekte olup.28 1.64 6.493 2020 Tahmini 147.312 11.03 31. 2000.398 0.49 0. Mt: Milyon ton.03 5.18 10. 10.62 2.11 0.94 12.98 2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:X.68 0.37 6.01 5.58 0.47 0.06 0.65 64.40 0. 10.984 0. Ulaş.560 46.35 12.250 3.03 24.1303 0.06 59.09 0.08 18.79 0.06 Taşkömürü (mt) Linyit Asfaltit Petrol (mt) (mt) (mt) Doğalgaz (milyar m3) 5.58 42.09 0. çalışmalar tamamlandığında değerler revize edilecektir.17 (mt) (mt) (mt) 53.01 6.09 44.09 0.46 18.11 0.63 4.159 97.52 0.00 2. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi.11 89.09 0. Diğer 0.06 Nihai Tük.22 0.1 64.35 33.758 13.ve Bit.98 13.03 29. Ulaş.035 184.10 0.819 5.749 63. 186 .23 0.898 0.02 0.T.555 0.02 10.35 0.11 17.89 Diğer 1. 11.02 29.06 0.15 0.08 0.03 29. Kaynak: 1999 Türkiye Enerji İstatistikleri. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi.1 0.266 64.01 5.64 6.65 1998 San. 9.1 0.026 100.74 0.382 2010 Tahmini 51.

2. BARAJLAR.4. sulama yararları sağlamak ve enerji elde etmek amacıyla bugüne kadar bir çok baraj ve hidroelektrik santralları yapılmıştır.C. toplam 34. kuruluş amaçları belirlenen bu barajlardan 13 adedi hidroelektrik santralli barajlar olup.’de Projesi Hazır Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralları. rejimlerini kontrol altına almak.2’de İnşaa Halindeki Barajlar ve Hidroelektrik Santralları.2.1.728 MW kurulu gücündeki santrallarla yılda 123. 32 adet olup. 187 . diğer barajlar taşkın önleme. ortalama yağış (aritmetik) 642. 14 adet olup adları. yerleri ve diğer özellikleri.’de Barajlar ve HES Santları yer almaktada ve Türkiye’de işletmeye açılan. yeri ve diğer teknik özellikleri ile kuruluş amaçları belirtilen bu barajlardan 75 adedi hidroelektrik santralli barajlardır. kullanma ve sanayi suyu faydaları sağlanacaktır. dolayısıyla taşkın zararlarını önlemek ve depolanan sulardan içme suyu. inşaatın başlama yılı.T. Tablo:X. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan etütlere göre.3. Ülkemizde Cumhuriyet döneminde ilk baraj Ankara’nın içme suyu ihtiyacını sağlamak için 1936 yılında yapılmış olan “Çubuk I” barajıdır. adları.040 TWh elektrik enerjisinin üretilmesi imkan dahiline girecek. Bu baraj ve hidroelektrik santrallar bittiği takdirde.2. kuruluş amaçları tespit edilen bu barajlardan 7 tanesi hidroelektrik santralli baraj olup. yerleri ve diğer teknik özellikleri. 26 havzada bulunan akarsularımızda. İşletmede ve inşa halinde olanlar dahil takriben 730 baraj ve 485 adet hidroelektrik santral vasıtasıyla akarsularımız düzenlenebilecek ve azami fayda sağlanacaktır. HİDROELEKTRİK SANTRALLAR (HES) VE ÇEVRE Yurdumuzda yıllık yağışlar 200-2500 mm arasında değişmekte olup.2. Akarsularımızın. su rejimini düzeltmek için 1999 yılı başı itibarıyla 730 baraj inşaası düşünülmektedir.’de Projesi Hazırlanmakta Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralları. sulama ve içme suyu temin için projeleri hazırlanmaktadır. inşası devam eden. 20 adet olup adları.2. çevre koruma. yeri ve diğer özellikleri ile kuruluş amaçları belirlenen bu barajlardan 16 adedi hidroelektrik santralli baraj olup. ayrıca sulama. Baraj faaliyetlerine paralel olarak DSİ tarafından barajsız nehir ve kanal santralları da yapılmaktadır Tablo:X.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. taşkın önleme ve içme suyu temin için projelendirilmiştir. Bu yıllık ortalama 501 milyar m3 yağış miktarına tekabül eder ve yılda ülkemiz yüzeyine düşen bu miktar suyun takriben 186 milyar m3’lük kısmı akış haline geçer. diğerleri taşkın zararlarını önleme. sulama ve içme suyu temin etmek için planlanmıştır. adları inşaatın başladığı ve bittiği yılları. Harita X. diğer barajlar sulama.’de “İşletmeye Açılan Baraj ve Hidroelektrik Santrallar” 193 adet olup.6 mm’dir. taşkın kontrolü. projesi hazır olan ve projesi hazırlanmakta olan “Baraj ve Hidroelektrik Santralları”nın bölge yerleri ve isimleri verilmiştir Tablo: X.2. içme. Tablo:X.

75 Samsun Yeşilırmak 1981 H.25 195 K.Çekmece 1987 B.40 200 Hatay Karasu 1975 Tahtaköprü 1330 E 675 31 000 Elazığ Fırat 1975 Keban 11.575 S 23.80 158 İzmir Güzehisar 1981 Güzelhisar 46 83.420 S 41.25 130.83 1900 Ankara Sakarya 1956 Sarıyar 59 174 000 S+T+E 67.020 S+T+İ 23.50 120.00 Eskişehir Sakarya 1972 Gökçekaya 11.20 165.32 1200 Adana Seyhan 1956 Seyhan 48 27.263 S+T+E 14.80 525 Kars Arpaçay 1983 Arpaçay 138 149.70 300 Antalya Manavgat 1984 Oymapınar İ 32.66 1073. Uğurlu 7000 S 6 . İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.60 169 Konya Çarşamba 1962 Apa 27 21.28 106.2.20 149.15 S 12.02 163 Adana Kilgen 1972 Kozan 31.208 S+T+İ 7. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.66 1320 Manisa Gediz 1960 Demirköprü 24.00 161. S:Sulama. İşletmeye Açılan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Faydası Yeri Enerji Adı Bitiş Akarsuyu İli Göl Hacmi Göl Alanı Amacı Sulama Alanı Güç Yılı hm3 km2 ha MW 160 E 83.350 S+E+T 31.849 S+T+E 49 1150 Adana Ceyhan 1984 Aslantaş 540 E 4.75 544 Aydın Akçay 1958 Kemer 128 E+T 263 5980 Kırşehir Kızılırmak 1959 Hirfanlı 69 99.50 Ankara Kurtboğazı 1967 Kurtboğazı 17.220 S 8. .00 1226 Ankara Bayındır 1985 Çalıdere 14.80 Aksaray Uluırmak 1962 Mamasın 97.30 Tekirdağ Karaidemir 1980 Karaidemir 500 E 22.840 S+T 15.716 S+T 10.C. Yıllık GWh 400 350 143 400 193 99 Yıllık İçme Suyu hm3 67 1 45 206 180 562 6000 12127 126 173 569 1620 150 102 7354 126 E: Enerji. 1999.Maraş Aksu 1972 Kartalkaya 41.480 S+İ 11.312 S+E 9.50 101.1.50 İstanbul Riva 1972 Ömerli 10.220 S+T+E 47.50 Samsun Abdal 1988 Çakmak .00 Balıkesir Simav 1971 Çaygören 10.61 İstanbul B.00 910.89 Kırklareli Teke 1986 Kayalıköy İ 43.600 S 32. T: Taşkın Kontrolü.Çekmece 1800 E 298 9580 Diyarbakır Fırat 1987 Karakaya İ 6.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 12345678910111213141516171819202122232425262728293031- Tablo: X.30 950 Tokat Yeşilırmak 1966 Almus 3.05 127 Manisa Yağcılı 1981 Sevişler İ 5.70 182 Samsun Yeşilırmak 1981 Suatuğurlu 40.32 Diyarbakır Furtakşa 1972 Devegeçidi 278 E 20.14 202.859 S 16. 188 .T.780 S+İ 5.10 386.40 431 Eskişehir Porsuk 1972 Porsuk İ 23.

İkizcetepeler Burdur Horzum 1990 44.Tahtalı Balıkesir Gönen 1996 53.94 113 23.Gödet Gaziantep Nizip 1988 33.30 34.Adıgüzel Balıkesir Kocadere 1989 43.Dicle Bingöl Peri 1998 58.Zernek Samsun Kızılırmak 1988 35.744 90 110 170 198 146 298 413 483 15 54 32 124 124 62 .Maraş Ceyhan 1989 41.00 25.74 139.Eğrekkaya Yozgat Konak 1993 49.95 10.Tercan Ankara Kızılırmak 1988 38.50 112.Hancağız Van Hoşap 1988 34.Gönen Adana Seyhan 1996 54.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.(Devam) Yeri Akarsuyu Faydası Enerji . Sulama Alanı Güç ha MW 24000 10.70 282 45.2.25 14 164.1.300 700 29.Kralkızı Diyarbakır Dicle 1997 57.537 177.42 1400.00 47.85 178 20.50 1120 817 48700 3. T: Taşkın Kontrolü.Maraş Ceyhan 1991 46.Menderes 1989 42.080 9.20 270 11.31 5763 5. S:Sulama.Kılıçkaya K.00 24.700 19.Batman E: Enerji.Bakacak BATMAN Batman 1998 60.Atatürk Ankara Sey 1992 48.216 9.56 6.80 1075.00 595.39 42 1950 25.86 2126.091 126.25 112. İşletmeye Açılan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) .050 17. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.70 872.Menzelet Denizli B.50 1234 64.30 240.959 94.52 306. Yıllık GWh 13 1632 108 51 190 142 332 515 280 45 Yıllık İçme Suyu hm3 Bitiş İli Yılı Konya Gödet 1988 32.Çat Batman Dicle 1997 56.Özlüce Çanakkale Kocaçay 1998 59.Çatalan Malatya Abdülharap 1997 55.Gelingülü Erzurum Serçeme 1995 50.725 9.00 57.Kırklareli İzmir Tahtalı 1996 52.Sır Ş. Adı Göl Hacmi Göl Alanı hm3 km2 6.553 22.Yapraklı Van Karasu 1990 45.75 158 7.60 164.385 20.50 100 5.825 1.50 1919.Urfa Fırat 1991 47.474 22.Karacaören Sivas Kelkit 1989 40.Sarımehmet K.Kapulukaya Burdur Aksu 1989 39.90 1188 9.Darlık Erzincan Tuzla 1988 37.576 17.736 4 11.T.30 23.Altınkaya İstanbul Darlık 1988 36.56 107 8.20 312.00 Amacı S S S+E E İ S+E E+İ S+T+E E S+E S+E+T S+İ S S E S+ E İ S S+E S+T+İ İ S+T+E E+T S E S+E E S+T S+E 72 284 2400 23 11 169 725 8900 90 36 4 205 47 596 189 .16 104 118.00 7.33 14.100 37.C. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.00 49.Kuzgun Kırklareli Şeytantepe 1985 51.00 6.25 1175.00 81. 1999.

190 .55 102.11 372.35 4.00 196.14 12.60 250.28 41.2.C.Kürtün 2. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.50 9.40 5.Maraş Ağrı Kars Çorum Muğla Aydın Çorum Bursa Kayseri Malatya K.20 116. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.00 13.Berke 4.60 7.00 384.34 50.43 56.96 Göl Alanı km2 3.00 393.13 4.00 507.Yazıcı 13-Bayburt 14-Koçhisar 15.80 22.700 44.Maraş Burdur Balıkesir Erzurum İzmir Tunceli Şanlıurfa Muş K.079 5237 12367 14200 20000 5538 65.55 661.70 10.00 448.37 132.21 10.27 308.61 32.44 248.00 157.05 13.2.Menderes Munzur Fırat Murat Göksun Altıçayır Bozkuş Büyüköz Dalaman Çine Kızılırmak Orhaneli Zamantı Yoncalı Fırat Melet Dim Kocadere Gördes Off-Stream İbrala Peri Deliçay Çekerek Çoruh İkizdere İli Gümüşhane Gaziantep K.Akköprü 16-Çine 17-Obruk 18-Çınarcık 19-Bahçelik 20-Yoncalı 21-Karkamış 22-Topçam 23-Dim 24-Çokal 25-Gördes 26-Hamzadere 27-İbrala 28-Kığı 29-Morgedik 30-Süreyyabey 31-Deriner 32-ikizdere Akarsuyu Harşit Aynifar Ceyhan Bozçay Kocaçay Lezgi K.356 13000 17.14 122.08 16.Kayacık 3.83 18.91 7.Manyas 6.Alpaslan 11.00 1220.63 204.Maraş Ordu Antalya Tekirdağ Manisa Edirne Konya Bingöl Van Amasya Artvin Aydın Göl Hacmi Hm3 108.49 349.34 26.00 106.40 220.76 427.52 28.50 131. S:Sulama.00 1.09 4.574 66.64 2.Karaçal 5. 1999. 97 11 14 140 14 670 450 40 21 18 34 E: Enerji.00 132.80 6.70 8.165 6.94 216.25 114.20 2993.00 50.Palandöken 7-Beydağ 8-Uzunçayır 9.T.46 207.282 12.Birecik 10. Yıllık GWh 198 Yıllık İçme Suyu hm3 . T: Taşkın Kontrolü.03 25.00 500.97 36.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X. İnşa Halindeki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Faydası Yeri Adı 1.045 6600 10660 19260 34.80 6.00 8.969 194.10 14.00 12.00 13.Adatepe 12.47 Amacı E S E S S+E+T S+İ S E S+E E S S S+İ S S+E+T S+E+T S+E S+E S+E+İ S E+T E S+İ+E S+İ S+İ S S E S S+E+T E S+İ Sulama Alanı ha 13680 510 15006 48800 11678 13055 92.84 161.884 20 74 672 160 1672 66 34 317 2518 488 18 115 36 203 120 7 180 60 38 343 118 473 548 35 652 199 127 Enerji Güç MW 85 .40 3.

191 .Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.1 0.00 14.00 1283.86 4.23 0.Boyabat 2. Yıllık GWh 1468 250 88 3830 969 276 1280 991 730 25 1705 1039 1026 3 5 6 Yıllık İçme Suyu hm3 53 120000 3554 2881 18.Susurluk 4. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.60 118.80 105. S:Sulama.40 45.3.45 29.927 4910 3606 E: Enerji.Söylemez 3.Konaktepe 10-Hatunköy 11-Kıbrıs 12.00 500.Gürsöğüt 7-Cizre 8-Kayraktepe 9.00 2105 2622 1010. T: Taşkın Kontrolü.10 2.50 15.00 360.40 Göl Alanı km2 65.00 312. Projesi Hazır Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Yer Adı 1.00 Amacı E S+E+İ S+E+T E E+T E S+E E+T E S S S+E S S E E E İ+T İ İ Sulama Alanı ha 23530 24645 Faydası Enerji Güç MW 513 46 30 1200 300 242 240 421 210 6 540 300 332 .40 268.80 0.80 650 1.00 4800.T.00 10410.20 299.00 10.00 450. 1999.Yedigöze 6.C.27 33.82 21.55 1103.Ilısu 5.2.00 661.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.12 249.15 220. .68 6.Gökbel 13-Reşitköy 14-Ardıçtepe 15-Yusufeli 16-Borçka 17-Artvin 18-Bostanlı 19-Alionbaşı 20-Değirmendere Akarsuyu Kızılırmak Aras Susurluk Dicle Seyhan Sakarya Dicle Göksun Munzur Hatunköy Kıbrıs Çine Karınca Madra Çoruh Çoruh Çoruh Bostanlı Alionbaşı Değirmendere İli Sinop Erzurum Balıkesir Mardin Adana Ankara Mardin İçel Tunceli Elazığ Antalya Aydın Balıkesir Balıkesir Artvin Artvin Artvin İzmir İzmir İzmir Göl Hacmi Hm3 3557.00 133.34 14.60 710 187.00 1101.

60 163.90 373.78 188. S:Sulama. .00 9. T: Taşkın Kontrolü.69 1.00 3476.00 166.85 10.00 2430.42 25.90 253.00 Göl Alanı km2 27 18.00 460.37 112.00 530. Yıllık GWh 278 Yıllık İçme Suyu hm3 330 11 10 44 100 443 590 212 E: Enerji.2. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.Kızlaryolu 4-Sancaktar 5.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.Çataltepe 2.4.T.Köprübaşı Akarsuyu Göksu Keyburan Derves Solan Murat Afrin Küfi Kuruçay Gökırmak Göksu Off-Stream Kızılırmak Murat Devrek İli Adıyaman Bitlis Çankırı Erzurum Ağrı Gaziantep Denizli Adana Kastamonu Konya Antakya Kayseri Muş Kastamonu Göl Hacmi Hm3 1082.47 85.30 11.11 250.79 4. Projesi Hazırlanmakta Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Yeri Adı 1.25 Amacı S+İ E S S S S+İ S+E S S+E S+E S+T S+E S+E+T E Faydası Enerji Sulama Alanı Güç ha MW 71500 60 15586 18178 51211 7242 3 7117 511 10 6185 30 209580 60000 200 7272 200 78210 70 . İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.54 181.40 45.Murat 6-Afrin 7-Çivril 8-Paşalı 9-Taşköprü 10-Bağbaşı 11-Reyhanlı 12-Yamula 13-AlpaslanIı 14.46 3. 192 .Ayşehatun 3.30 54.00 3. 1999.60 8.33 6.C.

254. sosyokültürel etkiler olarak önem arz etmektedir. X. bölgenin flora ve faunası üzerinde meydana getireceği etkilerin belirlenmesi. gerekse büyük alanlar kaplayan bitki varlığından terleme yoluyla ortamda su buharı yayılımı sonucunda havanın nem oranında belli düzeyde artış meydana gelmekte. oluşan veya oluşacak yeni baraj göl alanlarındaki tatlısu fauna ve florası da büyük bir potansiyele sahip olabilmektedir. işletilme aşamasında çevreyle ilgili her türlü tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Barajların yapımı ile bölgedeki bazı yerleşik halkın yeniden iskan sorunları.T. yanlış toprak işlenmesine bağlı olarak su ve rüzgar erozyonunun hızlandırılması gibi değişik tür sorunlar ortaya çıkabilmektedir.Baraj Gölleri ve Çevresinde Olması Muhtemel Çevre Sorunları Barajlar.728.454 ha arazinin sulanması. 193 . 34. endemik ve nesli tehlikeye düşmüş canlı türlerinin tespiti ve bunlar hakkında koruma tedbirlerinin alınması.C. Baraj gölleri ve çevresinde oluşabilecek değişikliklerin.2. Sulu tarıma geçilmesi ile tarımsal uygulamalarda drenaj sistemi. Barajların yapımı ile birlikte. ekosistem ve iklim gibi çevre faktörleri ve buna bağlı olarak yaşayan bitki ve hayvanlarda bir kısım değişiklikler beklenmektedir.3 hm3 suyun içme suyu olarak şehir ve kasabalara iletilmesi. kapladıkları alanların ve yapılan hafriyatın büyüklüğü. depoladıkları suların. enerji üretim.7 MW toplam güçte yapılacak 485 adet hidroelektrik santral vasıtasıyla 123.1. baraj göl ve göletlerin oluşması sırasında flora ve faunanın ya da yerleşim yerlerinin su altında kalması ve sulama faaliyetlerinin ekosistemde oluşturacağı değişikliklerle ve baraj inşaatı sırasında ortaya çıkaracağı değişikliklerle ve baraj inşaatı sırasında ortaya çıkaracağı istihdam imkanları. yaz-kış ve gece-gündüz arasında sıcaklık değerlerindeki farklılıklar azalmaktadır. baraj gölü ve göletler bölgesinde çok büyük bir su varlığı meydana gelmekte bu yeni şartlar yöre iklimini değiştirebilmektedir.326 ha arazinin kurutulması. 704868 ha arazinin taşkından korunması. Gerek su rezervleri ve sulama uygulamalarından kaynaklanan buharlaşma. yerleşik alanlardaki tarihi ve kültürel varlıkların sular altında kalma durumu. 7. Bu değişiklikler sonucu ya bazı bitki ve hayvan türleri ortadan kalkabilmekte ya da tür popülasyonlarında bir takım değişmeler olabilmektedir.040 GWh enerji üretilmesi. yörenin biyolojik zenginliklerinin ve mevcut kültür formlarının tespiti için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının hazırlanması ve barajların planlama. Bu değişmelere karşılık.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Söz konusu bu barajlar vasıtasıyla akarsularımız düzenlendiğinde. 130. 9 856. Yeni oluşan baraj gölleri ya da sulama faliyetleri sonucunda. yapılan etütlere göre mümkün görülmektedir. nakil ve dağıtım hatları ile çok yönlü çevresel etkilere sahip olmaktadır. tuzlulaşma ve çoraklaşma sorunları ile kimyasal gübrelerden ve pestisitlerden kaynaklanan yüzey ve yer altı sularının kirlenmesi.

3. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar. Bordaux 33000 France) Kaynaklar 1. 1999. DSİ Genel Müdürlüğü. 4. Volume One:Overview. 1999 Enerji Raporu. DSİ Genel Müdürlüğü. çevresel etkileri bakımından incelenmiş olup. Türkiye’de Çevre Politikaları. Wadebridge Ecological Centre. otlak ve çayırların ıslah çalışmalarına. çevre ile uyumlu bir kalkınma modeli olmaksızın sürdürülemeyeceğinin kabul edildiği günümüzde gerçek sorun. 194 . Ekonomik büyümenin. The Social and Enviromental Effects of Large Dams. Paris. çevre korunması ile ekonomik kalkınma arasında bir tercih sorunu değil.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Barajların ekonomik kullanma ömürlerini uzatacak olan erozyon kontrolü için. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. mera. OECD. (*) (E. Büyük barajların çevresel etkilerini değerlendirmeye yarayan bu genel kriterler. 107Rue de la Cours.5. Dünyanın değişik coğrafi bölgelerinde bulunan 30 büyük baraj. dengeli ve sürdürülebilir kalkınma için çevrenin ekolojik açıdan duyarlı yönetiminin sağlanmasıdır.Hilyard. Ankara. 2.’de “Büyük Barajlar-Çevre ilişkileri” (*) olarak verilmiştir.2. Tablo:X. 1999. projenin yatırım aşamasında bir plan dahilinde mutlaka başlanması gereklidir.C. 1992. 2000. Haritalı İstatistik Bülteni. göl havzalarının ve yörenin ağaçlandırılmasına.T. elde edilen araştırma sonuçları “The Social and Environmental Effects of large Dams” adı altında ve 1984 yılında yayımlanmıştır.Goldsmith ve N.

01 Cash-Crops ve sulama projeleri 13.02 Güç kurma.04 Niçin drenaj tesisleri yapılamıyor.Sedimentasyon: Bütün Barajlarda Oluşumlar: 16.02 Problemin yaygınlığı 11.Yönetim ve Bakım-Uzun Süreli Problemler 12. Masrafları düşük hesaplama 20.03 Japonya’da şehirleşme ve sanayi için arazi kaybı 14. Vadebridge Ecologial Centre.00 Açıklama 15.Baraj Doldurulduktan Sonra 4-Barajın Kapaklarının Kapanması: Memba Tarafında Arazi ve Yaban Hayatı Kaybı.00 Masraf-fayda araştırmaları: Yanlışlarda rekor kırma 20.01 Asuvan tecrübesi 19.05 İşbirliği ve bakım 12. France 195 . Mansap’ta Silt ve Verimlilik Kaybı.Bu Problemler Önlenemez mi ? 18-Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları: 19-Baraj Yapımı Politikaları: 19.06 Gıda-Cash-Crops arasındaki karışıklık 12.02 Elverişli olmayan yeni yerleşim binaları 3.06 Tuzluluk ve aşağı yörelerde tarım 12. 11.03 Tuzluluk ve suya doygunluk önlenebilirmi 11.02 Yaban hayatı kaybı 4.01 Malaria-Sıtma 7.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.01 Sulanan alanlarda sedimetasyon 16.02 Tropik alanlarda sedimetasyon 17. yapılan son araştırmalar 10. bölgeye özel tahsisat ve suistimal 19. 4.05 Tuzluluk-Tarihi deneyimler 11.03 Düşük kaliteli arazilerde değerlendirme eksikliği 3-Sosyal ve Kültürel Tahribat 3.02 Bitki gelişmesinde kirlenmenin etkileri 15.02 Bürokratik ihmal 12. Hatalar ve Zelzeleler 9.Goldsimith ve N.00 Cash-Crops ekonomisi 13.04 Kimin için ne gıda maddesi 13.04 Bakım sorunu 12.04 Yapısal kontrollerin başarılı olmamasının diğer nedenleri 10.03 Barajlar.Büyük Barajların.02 Schistosomiaasis-Kan İşeme Hastalığı 7.04 Daha iyi planlamalar yapılabilirmi 3. Bodaux 33000.05 Su kaynaklarının geliştirilmesi projelerinden dolaylı olarak gelen hastalılar. 7.01 Ormanların kaybı 4.Barajların Yapımındaki Nedenler 1.0.03 Cash-Crops ve tarımsal alanların tahribi 13.Feyezan Kontrolü Tedbirlerinin Etkililiği 10.02 Barajlar ve zelzeleler.00 Açıklama 16.00 Açıklama 12.00 Tuzluluğun nedenleri 11.03 Evlere geleneksel kültürün bağdaştırılması (Enteğrasyonu) 3. The Social and Enviromental Effecsts of Large Dams.06 Tarih ve arkeolojik III. Sulama kapanı 1.05 Gecekondulaşmaya giden yol 3.02 Değerlendirme Kaynak: E.03 Su tutulması nedeniyle mansap’ta verimlilik kaybı 4.03 Filariasis 7. 107 Rue de la Copurse.01 Faydaları yüksek tahmin etme. II-Barajın Doldurulmasından Önce 2-Baraj ve Toplum-Yeniden İskan Problemleri 2.2.00 Kısa vadeli başarılar-Uzun vadeli başarılar 8.03. 1.00 Açıklama 14. Yoksa yükselmesi yanlışlar mı? 19.03 Hesaplanabilirlik eksikliği 12.00 Feyezan: Artan tehlike 10. Yeniden yerleştirme proğramının ölçeği 2.03 Feyezan alanında yapılaşma 10.03 Sızma ve fazla su kullanma kayıpları 6.04 Arazi kayıplarının hesaba katılmasındaki hatalar 14. Kirlenme ve Gıda Üretiminde Azalma 15.0.04 Omchocerciasis-Nehir Körlüğü 7.01 Evatranspivasyon kayıpları 5.07 Geleneksel sulama sisteminin avantajları 13-Arazi Kaybı ve Besin Maddesi Eksilmesi ve Büyük İhracata Dönük Plantasyonlar.01 Yönetim ve Bakım: Önceliği düşük ilgi 12. 13.Hilyard. 7.03 Devlet içinde devlet 20-Kitaba Uydurmak: 20.02 Hükümet girişimleri 2.Barajlar ve Hastalıklar: 7.01 Sulama ve tuzluluk.T.00 Baraj hataları 9.00 Açıklama 5.00 Açıklama 7.00 Başka yere yerleştirmeye direnme 3.01 Hatalar listesi 2. Yük. Büyük Ölçekli Su Projelerinin Balıkçılığa Etkileri 8.02 Pestisit kirlenmesi ve balıkçılığın zararları 8.01 Geleceğin Planlanması ve Barajlar 1.C. gizli ilişkiler 11. Büyük Barajlar-Çevre İlişkileri 1. 8.01 Zararlı sanayinin ihracı 15.03 Kirlenmenin balık üretiminde etkileri 16.05 Asuvan Barajı ve Mısır’da arazi kayıpları 14. Su ile oynama ateş ile oynama.Sulamanın Bitki Zararlıları Popülasyonlarına Etkileri.05 Feyezan kontrolü yaklaşımı-Ekolojik yaklaşım 11-Tarım Alanlarının Tuzlanması-Tuzluluk Problemi 11.00 Tarımsal arazi kaybı 4. 14-Sanayi ve Şehirleşme İçin Kaybedilen Arazi ve Su 14.02 Çiftçilerin marjinal arazilere itilmesi 13.01 Zelzeler ve bararjlar 9.06 Hastalıklarla mücadele için sarfedilen gayretler.5.02 İngiltere’de şehirleşme için arazi kaybı 14.04 Verimliliğin azalması ve nehir kenarı erozyonu 5-Su Kayıpları: ( Fayda Götüren) 5.02 Yeniden ormanlaştırma 10.01 Gözardı edilen farklılıklar 3.01 Barajlar ve balıkçılığın tahrip edilmesi 8.01 Bir stratejinin çökmesi 10. Volume One: Owerviev.00 Politikalar mı.05 Cash-Crops ve gıda madde fiyat.02 Kısa sürelerde alçalıp yükselen fiyatlar Büyük ölçüde su kaynakları geliştirme projelerinin beklendiği belirtilen yararları. İnşaaatta zamanlama 1.07 Mısır’da sanayi ve tarımsal ürün için su kullanımı 15-Barajlar. balıkçılık ve net protein kayıplar 9-Barajlar.01 ABD’de şehirleşme ve sanayi için arazi kaybı 14.04.02 Transpivasyon kayıpları 5.06 Sanayide ve evlerde su kullanımından doğan kayıplar: ABD tecrübesi 14.

Çünkü. rüzgar veya güneş enerjisiyle çalışan enerji santralları da vardır. kömürün fuel-oil veya doğalgaz gibi ülkemizde pahalı ya da kıt olan yakıtlara göre daha ucuz olarak kabul edilmesidir. Fosil yakıta dayalı bir termik santralin çevreye vereceği zararın en aza indirilebilmesi için öncelikle yer seçimi aşamasında ekolojik faktörler dikkate alınmalı ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışması yapılmalıdır. Toplam elektrik üretiminde linyitin payı % 45. NOx ve CO2 gazları farklı tozlar ve ayrıca üretmiş oldukları çok büyük miktarlara ulaşan küllerle.C. Ancak. kaynakta kirletici gazların tutulması yolu ile önlenilmeye çalışılmaktadır. Bu dönüşüm. çevreyi yoğun olarak kirlettiği bilinmektedir.3. 196 .1’de verilmiştir.T. linyit kullanımında termik santralların payı % 60’dır. yerel meteorolojik koşullar ve santralin tasarım parametreleri göz önüne alınarak yöredeki hava kalitesi değerlerinin belirlenen standart değerlerin altında kalmasını sağlayacak yükseklikte baca inşa edilerek önlenmeye çalışılan çevresel etkiler.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.3 düzeyinde artmaktadır. Bu teknolojilere alternatif olarak. kömürdeki kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Bu nedenle ve özellikle düşük kaliteli linyit kullanan termik santrallarda. hidroelektrik enerji santralları ile kömür. bir enerji cinsinin “Fizibilite Raporu” hazırlanırken. Önceki yıllarda. kömürün yanma prosesleri. Genelde enerji talebinin karşılanmasında kullanılabilecek yöntemler arasında. Kullandıkları Yakıt Cinsleri ve Diğer Bilgiler Tablo: X. çevreye verebilecek zararların ve bu zararların en aza indirilebilmesi için gerekli önlemlerin maliyetleri de dikkate alınmalıdır. doğal gaz ve jeotermal enerji kaynaklarının kullanılmasıyla elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir. Kömüre dayalı bir termik santraldeki ana işlem. büyük miktardaki kömürün kazan adı verilen yanma odalarında yakılması ile elde edilen ısıyla bir dizi arıtma işlemleri ile saflaştırılan suyun buharlaştırılması ve bu buharın türbin-jenaratör ikilisinde elektrik enerjisi üretiminde kullanılmasıyla sağlanmaktadır. nükleer enerji santralları ile jeotermal. son yıllarda sınır ötesi taşınım ve asit yağmurları nedeniyle. Kurulu Güçleri. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre ülkemizde elektrik enerjisine olan talep her yıl yaklaşık olarak % 5.3. Mevcut santrallarımızda ortalama 2000 Kcal/kg düşük ısı değerli kömürler kullanılmaktadır. TERMİK SANTRALLAR VE ÇEVRE Termik santrallar kömür. Günümüzde artan nüfus ve gelişen teknolojiyle beraber enerji gereksimi de artmaktadır. Kömür yakıtlı termik santralların Türkiye’de ağırlıklı bir elektrik enerjisi üretim biçimi olarak seçilmesinin başlıca nedeni. Ülkemizde kurulu termik santralların büyük bir çoğunluğunda. linyit kullanan termik santralların bacalarından atmosfere atılan başta SOx. yakıt olarak linyit kullanılmaktadır. Türkiye’deki Termik Santralların Adları. fuel-oil veya doğalgaz ile çalışan termik santrallar ön sıralarda yer almaktadır. motorin. atıkları ve emisyon kontrolü metotlarına ait bazı bilgilerin incelenmesinde fayda vardır. fuel-oil. Bir başka deyişle linyitlerimizin büyük bir kısmı termik santrallarda tüketilmektedir.

71 Var 20 PS3-Silopi Fuel-Oil Ş.9 34. Urfa 44...5 1413....97 Var 23 Soma A Linyit Manisa 44.76 Var 16 Kemerköy 1.. 27 Van Fuel-Oil Van 24. 13 Hamitabat KÇ Doğal Gaz Kırklareli 1200...67 Var 29 Yeniköy Linyit Muğla 420.2..0 30.. 15 Kangal 1.8 37.3 Linyit Muğla 630.82 Var *Santral fuel oil ile de çalışacak şekilde dizayn ve tesis edilmiştir. ünitede bulunmaktadır..ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.0 11.2.0 290. 2001. 3 Ambarlı Fuel-Oil İstanbul 630.45 Var 26 Unimar Doğal Gaz Tekirdağ 504. yalnızca 3.0 37.03 .0 2730...1 83.. 6 Çatalağzı B Taşkömürü Zonguldak 300. Yok İnşaa aşaması İnşaa aşaması Son Durum İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede 197 .0 30. .T.0 6435.57 .0 39.III..0 2080. 28 Yatağan Linyit Muğla 630. 14 Hopa Fuel-Oil Artvin 50. ve 2..00 .0 4095..06 Var 2 Aliağa GT+KÇ Motorin İzmir 180. Yok Yok Yok Yok .0 33. Yok Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok .1 330...0 200.54 Var 8 Denizli Tabii Buhar Denizli 17.3 47.31 Var 24 Soma B Linyit Manisa 990..0 90.0 32. Yok .4 85.78 .0 4100.3 35.9 8780.0 31.) Doğal Gaz Tekirdağ 498..0 48. Bulunduğu Yer ve Diğer Bilgiler Ortalama Proje Toplam Elektro Termik Üretimi Kurulu Güç Sıra Santralin Adı Yakıt Cinsi Bulunduğu Verim(%) (GWh) (MW) Filtre No İl 1 Afşin-Elbistan A Linyit K.8 45.0 26..0 1072.27 . 10 Enron(Trakya Elek..00 .0 540.0 54.7 3740. Yok Yok Var İnşaa aşaması Var ...00 .5 35. 9 Esenyurt I. .II.25 .0 7800. 22 Seyitömer Linyit Kütahya 600.0 180.5 105.0 1365..36 .4 1938.27 .18 Var 18 Ova elektrik Doğal Gaz Kocaeli 258.0 21.33 .0 32.5 29. ** Bacagazı tesisi 1.21 Var 17 Orhaneli Linyit Bursa 210.0 1950.0 45..C. Var .1..IV Doğal Gaz İstanbul 188...0 3900.0 3780.3 ** Linyit Sivas 457..Maraş 1360.81 .. BGD Tes. 21 PS3A-idil Fuel-Oil Mardin 11.0 36. 12 Hakkari Fuel-Oil Hakkari 11.0 33...0 4100. ünitelerde yoktur.0 37.0 2790.2 Linyit Ankara 320. 11 Engil GT Motorin Van 15.0 34.0 8840. Kaynak: TEAŞ Genel Müdürlüğü Verileri. 4 Ambarlı KÇ * Doğal Gaz İstanbul 1350.0 33.19 ..57 Var 7 Çayırhan 1. 5 Bursa Doğal Gaz Bursa 1432..3...57 .45 Var 25 Tunçbilek A+B Linyit Kütahya 429.00 .0 2970.0 32... Türkiye’deki Termik Santralların Adları..0 34.40 .0 44.. 19 Park Termik Linyit Ankara 300..0 10024....

rastlanmaktadır.2. organik kükürt parametrelerine göre belirlenir. (3) Az.T. beslemeden debi ölçmeye. sarsak elek. Tablo: X. sorunlu bir yakıttır.3.H2O Demir Sülfat (*) Yaygınlık Düzeyi: (1) En Yaygın. ısıl kurutmayla değil. Kömürün içerisindeki mineral madde kömür damarı içerisinde dağılmış olabilir. klorürler. berilyum. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler Tablo:X. donanımla mekanik olarak kömürden ayrılır.3. Yüzey nemi. civa.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. karbonatlar. Mineral Madde: Kömürün inorganik madde içeriği. Parça kömürler için çok az olan yüzey nemi.’de verilmiştir. yatak nemidir. mineral madde. ayrıca yanma sonucu oluşan kükürtdioksitin bir bölümünün külde sülfatlar oluşturması nedeniyle.C. inorganik kükürt. Kömürde Nem: Kömürün bir özelliği olan nem. kil mineralleri. yanma öncesinde “mineral madde”. (4) Pek Az. kömür külünün kükürt içeriği SO2 eşdeğeri olarak gösterilir. (2) Yaygın. Mineral maddede özgün olarak sülfat bileşiklerinin bulunması. 198 . Kömür yakıtların içerdiği safsızlıklar. yanma sonrasında da “kül” olarak adlandırılır. kil ya da kiltaşında zengin karbonlu parçacıklardan oluşabilir. sülfatlar bulunmaktadır. santrifüj vb. Kirletici özellikleri nedeniyle kömürde klor ve genellikle eser element düzeyinde olsalar da. Kömürün yatak neminin üstünde olan nem. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler Mineraller Kil Mineralleri İllit Smektit Kaolinit Karbonatlar Kalsit Dolamit Siderit Sülfitler Pirit Markasit Galena Siferalit Oksitler Kuvartz Hematit Rutil Klorürler Silvinit Halit Kimyasal Bileşimi KAl2 (AlSiO10) (OH)2 Al2Si4010 (H)2. Kömürde mineral madde olarak. oksitler. yüzey nemi olarak adlandırılır.X H2O AlSi4010 (OH)2 CaCO3 CaCO3 MgCO3 FeCO3 FeS2 (İzometrik) FeS2 (ortorombit) PbS ZnS SiO2 Fe2O3 TiO3 KCl NaCl Yaygınlık Düzeyi (*) 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 1 2 3 3 3 3 Sülfatlar FeSO4. arsenik.2. ya da üretim sırasında damarın tabanından ve tavanından kömüre karışan. nem. özellikle yıkama işleminden geçmiş toz kömürlerde yüksek düzeydedir. tüm kullanım kolaylığı ölçütlerine göre.3. taşımadan depolanmaya. kadmiyum vb. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler Fosil yakıtlar içerisinde kömür. sulfitler.

3. kazanın içindeki basıncı yenebilecek kadar yüksek basınçta çalışır. Buhardan türbin rotoruna aktarılan enerji. Kazandan gelen yüksek basınçlı buharın bir kısmı sabit.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kükürt: Kömürde kükürt. Üretimde Yer Verilen Proses ve İşlemler X. Yanma işlemi ısıyla uyarılan bir işlem olup yakıt alev alma sıcaklığına gelinceye kadar yanma olmaz. Türbini döndürüp. Bilindiği gibi yanan kömürün 1 kğ’ı için 17 kğ havaya ihtiyaç vardır. Yanma işleminde kömürün kompozisyonu.3. Bu kanatlar buharın sırasıyla birbirini takip eden muhtelif saflardan geçmesini sağlar.3.3. fiziki yapısı. muhtelif sıcaklık ve nem şartları çok önemlidir. Mineral madde içerisinde kükürt çoğunlukla pirit biçiminde ve az miktarlarda da sülfat kükürdü olarak vardır. Sistemde buhar jeneratörü olarak kazan kullanılmaktadır.2.1’de Termik Santralların Genel Çalışma Şeması verilmiştir Şekil:X. yüksek basınçta buhara ihtiyaç vardır. bir kısmı dönebilen yüzlerce kanadı olan türbine gelir. aksi takdirde metal yüzeyler kızıl sıcaklığa erişip yumuşar ve tahrip olur.1 Termik Santralların Genel Çalışma Şeması 199 . X. organik olarak saf kömürün yapısının bir parçası olabildiği gibi kömürün mineral maddesinde de bulunur. kömürün yakılarak kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. jeneratör rotorunu çevirerek elektrik enerjisi elde edilir.C. Kazanda ısıtılıp buharlaştırılan suyun tamamı kondanser de yoğuşturularak kazana geri pompalanır. Bu görevi yapan kazan besleme pompası. elektrik enerjisi elde etmek için. Kazan çalışırken içerisinde yeterli suyun bulunması gerekir. Kazan içindeki su yakıtlarla ısıtılarak buharlaştırılır.2.1. Kazan buhar tankındaki su miktarına göre su debisini kontrol eden besleme suyu regülatörleri bulunmaktadır.T. Şekil:X. Buhar kazandan dışarıya gittiği için buharlaşan suyun yerine ilave su verilmesi gerekir. Temel Çalışma Prensibi Kömürle çalışan termik santrallarda temel prensip.

Alt ısıl değeri 3000’ den 6000 kcal/kg’a kadar olan linyitler iyi kalite linyitler. 200 . alt ısıl değeri 1500 ile 3000 kcal/kg arasında olan linyitler ise orta kalite linyitler.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Yakıtlar katı.2’de Yakma Üçgeni verilmiştir. uçucular.3. kurutma. kırma. kül ve yakıt dokusunun yanma odasında davranışına ve diğer birçok faktöre bağlıdır. yakıt bileşimine (sabit karbon. sistemden çevreye yayılan kirletici emisyonlar ise kazanın çevresel etki boyutunu tanımlamaktadır. turba. alt ısıl değeri 1500 kcal/kg’ın altında olan linyitler ise düşük kalite linyitler olarak tanımlanır. Uygun bir yanmanın gerçekleştirilebilmesi için. yakıt/yakma sistemi/işletmen (operatör) üçlüsü arasındaki gerekli uyumun sağlanabilmesine bağlıdır. ön ısıtma parçalama vb.3. vb. sıvı yakıtların yakıt parçalama (kırma. altında olanlar ise linyit diye tanımlanmaktadır. Yakıtların yanma özelliği yakıt türüne (katı.1.) ısıya dönüştürülmektedir.2.) ön hazırlama ile yakıt fiziksel özelliklerinin yanma için uygun hale getirilmesine (yıkama. yanma süreci ile yakma sistemlerinde (kazan. öğütme. nem. Katı yakıtlarda odun. çevreye olan kirletici emisyonları artırmaktadır. taşkömürü. Yakıtlar ve Yanma Mekanizması Yakıtlarda depolu bulunan kimyasal enerji.2. linyit.3.T. Yakma sistemlerinde yanmanın ekonomisi ve çevresel etki yönünden uygun bir biçimde (verimli ve temiz) oluşturulabilmesi. Şekil:X.) yakıt besleme biçimine. Emisyon Yakıt Yakıcı (Soba) İşletmen (Operatör) Şekil:X. öğütme).2. Alt ısıl değeri 6000 kcal/kg ve üzerinde olan kömürler taşkömürü. soba.2 Yakma Üçgeni Yakma üçgeni olarak tanımlanan bu sistemin elemanları arasındaki her uyumsuzluk ısı üretimini azaltmakta. içten yanmalı motorlar. gaz) yakıt ısıl değerine. antrasit vb. X.2. Isıl verim ve ısıl kapasite ile ifade edilen ısıl performans bir yakma sisteminin ekonomik boyutunu. biçiminde sınıflandırılmakta. Kömürler uygulamada alt ısıl değerine göre genelde linyit ve taşkömürü diye adlandırılmaktadır.3. sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. bunların her biri ayrıca alt sınıflara ayrılabilmektedir. kül. gaz türbinleri vb. Yanmanın Temel Kuralları Yanma gaz fazında olmaktadır.C. sıvı. Gaz fazında olması nedeni ile en kolay yanma gaz yakıtlarla en zor yanma ise katı yakıtlarla sağlanmaktadır.

kaba analiz yardımıyla belirlenmektedir. Kömürün içerdiği nem 105 ºC dolayında sıcaklıklarda kurutma işlemi ile açığa çıkmaktadır. taşınabilir. Belli yatak kalınlığı üzerinde. Kömürün yanan bölümü. Bitki kökenli bir dönüşüm ürünü olan kömür. akışkanlaştırılmış ortamda (akışkan yatakta) yakma ve hacimde yakma (brülör) olmak üzere üç gruba ayrılabilir.2. oluşan yanıcı gazlar yatak üzerinde uygun ikincil hava verilmesi ile oluşturulan bir oksijen perdesinden ve alev perdesinden geçirilerek tam yanma sağlanmaya çalışılmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI uçucuların gazlaştırılması (proliz). uçucu yanıcı madde oranları düşük yakıtlar için (kok. Üstten yakma durumda ızgaradan başlayarak yakıt kurumakta. en başta yatak kalınlığına bağlıdır. X. uçucuların gazlaştırılması ve kokun gazlaştırılması süreçleri için gerekli ısının yanma odasında sağlanmasını gerektirir. Sabit Izgarada Yakma Sabit ızgarada yakıt. yanma ızgaranın üzerinde başlamakta oluşan ısı. Bunun başlıca nedeni.2. birincil havanın azalmasına ve yanmanın bozulmasına neden olmaktadır. proliz sonucu oluşan gaz ve buhar biçimindeki yanıcı uçucuların. kurutma. kimyasal ve kristal yapı yönünden çok karmaşık bir özellik göstermektedir. nem. uçucular gazlaşmakta.2 Yakma Sistemleri ve Sınıflandırılması Yakma sistemleri yakıt tane büyüklüğüne ve yanma sırasında yakıt davranışına bağlı olarak yüzeyde (ızgarada) yakma. Sabit karbonun ızgara üzerinde yakılması gerekirken. iletim ile yanma odasına taşınmaktadır. Kömürün gaz fazına geçirilmesi. hareketsiz olarak ızgara üzerinde durmaktadır. 201 . a. buna uygun olarak sistem yapısı ve işletme biçimindeki gerekli bazı değişikliklerin yapılması sorunu doğmaktadır. Yatak sıcaklık dağılımı. geriye sabit karbon ve külden oluşacak kok kalmaktadır.2.T.3. hacimde yakılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu tür yakma sistemlerinde verimli ve temiz bir yanmanın sağlanabilmesi için uygun tane büyüklüğüne sahip. sabit karbon oranı yüksek. depolanabilir özellikte standart yakıtlara gereksinim vardır. kül ve kükürt oranı yüksek yakıtların kullanılması (linyit) yakıt üçgeninde uyumsuzluğa. Alttan yakma durumunda. sabit karbon ve uçucuların tamamen ayrı yanma özelliklerine sahip olmasıdır.1. sabit karbon ve yanıcı uçucu maddelerden oluşmaktadır. Bu tür yakıtlar yerine uçucu madde. X. Uçucu yanıcı maddeler hidrokarbonlardan (CmHn) oluşmakta ve kömürün 400-800 ºC sıcaklıklarda ısıtılması ile gaz ve buhar biçiminde kömür kütlesini terketmekte.2. Yüzeyde Yakma (Izgara Üzerinde Yakma) Izgara üzerinde yakma. taşkömürü) uygundur. ızgara üzerinde sıcaklık belli bir ergime sıcaklığı üzerine çıkarak külün ergimesine. yanma veriminin düşmesine. Linyitlerin ızgara üzerinde yakılmasının istenmesi durumunda.C. Kömürün yanma davranışı.3. yakma sistemine yapısal olarak uygun olmayan bir uçucu madde bulutu gelmekte.2. hava kirletici emisyonların aşırı biçimde artmasına sebep olmaktadır. kok gazlaştırma süreçleri ile gaz fazına geçirilmesi gerekmektedir.

Uçucu maddeler döş tuğlaları ve kor yatağından özellikle ışınma yoluyla sağlanan ısı ile yanma odasında yakılmaya ve yanma odası ile doldurulmaya çalışılmaktadır. alt limitde tutuşma sıcaklığının üzerinde kalınması gereğinden ortaya çıkmaktadır. Kömür C Uçucu Madde: C+O2 → CO. diğer sistemlerden çok farklıdır.2. yaklaşık % 12-16 dolayında tutulması gerekir. Yakıt taneciği havada askıda yanmakta. bu havanın yatak sıcaklığında genleşmesi ve gaz hızının yukarıda bahsedilen minimum maksimum akışkanlaşma hızının arasında kalması gereği unutulmamalıdır. yine tek kömür taneciğinin yanması olacaktır. Hareketli Izgarada Yakma Burada yakıt ızgara üzerinde bir karışıma uğramadan etken bir kül yıkama işlemi sağlanamamaktadır. uçucu gazlaştırma ve kok gazlaştırma ve yanma işlemleri kolayca sağlanabilmektedir. X.2.2. Hacimde Yakma Gaz. AYY’ın en önemli fark kömür yüzeyinde oksijen transferinin doğru öngörülebilmesidir.2.2.2. Akışkan Yatakta Yanma Akışkan Yatakta Yanma (AYY). CO2 (C+1/2 O2→ CO2) Uçucu Madde Kireçtaşı CxHy+ (Diğer Hidro Karbonlar) CxHy+ O2→ CO.C. PAH CO+OH → CO2 +H(CO+OH→ CO2+1/2 H2 ) Kömür N Kok N NH3 Kok N+1/2 O2 → NO NH3 + O2 →NO 202 .T. X. Kurutma bölgesinde nem.2. Öte taraftan sadece kömür ve gerekli hava debisinden hareket ederek yatağa istenilen miktarda kömür beslenebilir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b.2. CO2 +H2O. kararlı yanma koşullarının oluşturulmasına çalışılmaktadır.3.3. uçucu gazlaştırma bölgesinde yanan uçucu maddeler ayrışmakta. AYY’da cereyan eden başlıca reaksiyonları aşağıda verilmiştir.3. Herhangi bir anda yataktaki kömür miktarı ısıl değerine bağlı olarak % 1-5 arasında değişir. sıvı yakıtlar ve toz kömür brülörler yardımıyla yanma odasına püskürtülerek yakılmaktadır. Ortalama 1 kg kömüre 10 kg civarında hava gereksinmesi düşünülürse. kok yakma bölgesinde ise kok gazlaştırmakta ve yanmaktadır. En başta taneciklerin askıda bulunması yanma reaksiyonunu olumlu yönde etkiler. Gerekli oksijen ise ikincil hava ile sağlanmaktadır. Üst sıcaklık limiti kül ergimesini önleyerek kekleşmeye ve yatağın tamamıyla bağlanmasına meydan verilmesi. Uygun brülör düzeni ve işletme koşulları ile alevin duvarlarla teması olmadan olabildiğince yanma odasını doldurması sağlanmakta. yanma odasında oluşturulan türbülansla kurutma. Linyitlerin verimli ve kararlı bir şekilde yakılabilmesi için kömür öğütme değirmeni çıkışındaki kömür tozundan kalan bünyesel nemin. AYY sıcaklığı 750-950 ºC arasında kalmalıdır. AYY’daki yanma reaksiyonlarını kavrarken temel.

AY’ı bu sıcaklığa ulaştırmak için aktif yatak üzerinde ve sıvılaşma havasını besleyen hatta brülörler yerleştirilir. Eğer kireçtaşı ile SO2 tutulması öngörülüyorsa günlük kömür bunkeri gibi günlük kireçtaşı silosu da bulunmalıdır. yanma yatak içinde farklılaşma gösterir. Tanecik Büyüklüğü: Büyük tanecik yanma süresini arttırır. CaCO3 → CaO + CO2 CaO+ ½ O2 + SO2 → Ca SO4 Kükürtdioksiti tutmak için en uygun sıcaklık 850 ºC olduğu için yatak sıcaklığı bu değere yakın seçilmelidir. üstten veya yandan beslemesi.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI NH3 + NO → N2 NO + C → N2 + CO2 AYY’da kireçtaşı yatak malzemesi olarak kullanıldığında. a. 203 . kül yumuşama sıcaklığı gibi özellikler yanmayı direk etkiler. yakıtın içeriğine bağlı olarak yanma verimini değiştirir.T. Akışkan yataklı sistemleri çeşitli yönlerden sınıflandırmak mümkündür. Akışkan Yataklı Kazanlar AYY sistemlerinin alışılmış yakma sistemlerinden farklı elemanlarının bir kısmına yukarıda değinilmişti. nem. uçucu madde içeriği. Sistemin çalışma basıncına göre atmosferik basınçlı ve basınçlı AYY olmak üzere ikiye ayrılır. Yatak Yüksekliği: Yatak yüksekliği artıkça küçük taneciklerin yatak içinde yaşam süresi. Yalnız dağıtıcı eleğin ve karışım unsurlarının maruz kalacağı termal etki göz önüne alınmalıdır. yatak sıcaklığını arttırabilir. kömürdeki kükürt yanmasıyla kaynaklanan SO2 ‘yi aşağıdaki reaksiyonlarla tutmak mümkün olur.C. Operasyonel Hız: Minimum akışkanlaşma hızına yakın seçildiğinde AYY için karışım kötüleşir. Yanmayı etkileyen belli başlı faktörler aşağıda özetlenmiştir. Yukarıdaki reaksiyonlardan görüldüğü gibi kömür bünyesindeki azottan kaynaklanan azotoksitin bir kısmı AYY içinde moleküler azota indirgenebilmektedir. küçük tanecikle bu azalır. -Kabarcıklı AYY tipi. Atmosferik basınçlı AYY’lerde yatak malzemesinin sirkülasyonuna bağlı olarak. -Dolaşımlı AYY tipi olarak sınıflandırılır. ancak küçük taneciklerin taşınması yanma verimini azaltır. dolayısıyla yanma verimi artar. Yakıt ve Külün Özellikleri: Kül. bunun sonucunda yatak izotermal karakterini kaybeder. bunun sonucunda yanma iyileşir. Yatak Sıcaklığı: Eğer kül ergime sıcaklığı yeteri kadar yüksekse. Yakıt Besleme Yöntemi: Yakıtın yatağı alttan. Yatağa kömür beslenebilmesi için yatak sıcaklığının tutuşma sıcaklığı üzerinde olması gerekir.

CaCO3→CaO+CO2 Böylece oluşan gözenekli CaO. örneğin kireçtaşı kullanıldığında. MgCO3) ekleyerek önemli ölçüde tutulmasının sağlanabilmesidir. önce kalsinasyon olur. . . Dezavantajları . . Ancak kullanılan kireçtaşının boyutu çok önemlidir.AYY’a kireçtaşı ilavesiyle yatak içinde SO2 tutulması mümkündür. oksijenli ortamda SO3 ile reaksiyona girerek kalsiyum sülfata dönüşür. korozyon ve yüksek sıcaklık sonucu oluşan problemler çok azalır. Çok küçük tanecikler kolayca akışkan yataktan taşınıp kaçabilir. b. Düşük sıcaklık nedeniyle AYY’da NOx oluşumu da azalır. yanma sonucu çıkan SO2 gazının yanma esnasında yatağa kireçtaşı (CaCO3) veya dolamit (CaCO3. alışılmış sistemlere nazaran çok yüksektir. .AYY içindeki yatay geçişli borulara olan ısı transferi katsayısı. Akışkan Yataklı Kazanlarda Emisyon Kontrolü SO2 Kontrolü AY kazanların bütün tiplerinin en önemli avantajlarından birisi. düşey. dezavantajları da elimine etmek için yoğun bilgi birikimine ihtiyaç vardır. AYY Belli Başlı Avantaj ve Dezavantajları Avantajları .AYY’da karışma işleminin mükemmelliği nedeniyle sıcaklık dağılımı yatak içinde üniforma yakındır. . .Yük kontrolü kısıtlıdır.Yanma verimi çok yüksektir. CaO+SO2+1/2 O2 → CaSO4 900 ○C’den yüksek sıcaklıklarda SO2’nin kireçtaşı ile tutulması azaldığından bu sıcaklık sınırlamasından dolayı PK’larda SO2 tutma verimi molar Ca/S oranının 2-3 olduğu hallerde ancak % 40-50 arasındadır.C.T.Çöpler çeşitli biyolojik ve endüstriyel atıklar gibi düşük kaliteli yakıtlar da AYY’de başarı ile yakılabilmektedir. Zira SO2’nin CaO ile tutulması sonucu 204 .Yanma sıcaklığı düşük olduğu için kül yapışması.Sayılan avantajlardan mümkün olduğunca yararlanmak.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Endüstriyel boyutlarda yaygın olarak kullanılan kabarcıklı AYY’ler yatay. kompozit tip olmak üzere üç ana guruba ayrılırlar. Bu da sistemin fiziksel büyüklüğünün azalması anlamını taşır. Diğer taraftan ise büyük taneciklerden ise tam yararlanma mümkün olmaz. Bu proseste genel olarak kabul edilen mekanizmaya göre.Korozyon problem olabilmektedir. KAYK’larda ise Ca/S oranının 3 olduğu % 90 SO2 tutulması sağlanabilir. . c.Üretilen enerjinin % 3-5’i kadar iç tüketime gitmektedir. .

Bunlardan birincisi yüksek sıcaklıklarda yanma havasının içindeki N2 oksitlenmesi ile oluşan “Termal NOx’dir”. yanma işlemleri CO emisyonunun kademeli artmasına neden olabilir. Bu da AYK’larda sıcaklığın daha düşük olmasından dolayıdır.T. NOx emisyonunu azaltmak için kullanılan en basit yollardan birisi kademeli yanmadır. SO2 emisyonunun azaltılması için çaba harcarken bunun NOx emisyonunu da etkilediği dikkate alınmalıdır. Böylece normal işletme şartlarında baca gazında CO miktarı genellikle azdır. Ancak nemli. Bu metoda göre. Ayrıca O2’nin fazlalığı her ne kadar CaSO4’e dönüşümü arttıracaksa da bu NOx oluşumunda yardımcı olur.72 misli daha büyük olduğundan. Akışkan Yatakta Yakıtın Özellikleri AYYT uygulanırken dikkat edilmesi gereken kömür özellikleri. Özel bir önlem alınmadığında dahi akışkan yataklı kazanlardan olan NOx emisyonu püskürtmeli kazanlardan olan NOx emisyonundan daha azdır. kül. Zira SO2 tutulması için kullanılan CaO aynı zamanda NOx oluşumu için katalit görevi de görebilir. ısıl değer. düşük kaliteli ve yavaş yanan yakıt kullanılan düşük sıcaklıklarda.C. gazın içinde var olabilecek yanmamış karbon tanecikleri gazdan ayrıldığında. kükürt. Bu tip kazanlardan NOx emisyonunun azaltmak için kullanılan bir diğer yöntem ise soğutulmuş baca gazının bir kısmının kazana tekrar geri döndürülmesidir. yukarıda belirtilen reaksiyonlarla CO oluşumu ihtimali ortadan kalkar ve merkezi girdap içinde CO genellikle hava fazlasından olan O2 ile yanıp CO2 ‘e dönüşme şansına sahip olur.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI CaSO4’ın molar hacmi CaO molar hacminden 2. Böylece kazanın alt kısmında indirgeme ortamı ve üst kısmında ise yükseltgeme ortamı oluşur. d. Yanmamış Gazların Emisyonu Baca gazında görülebilecek tam yanmamış gazlardan karbonmonoksittir. İkincil hava ise kazanın daha yukarısında bir konumda verilir. Düşük sıcaklıklarda da termal NOx oluşumu az olduğundan. gözeneklerin tıkanması sonucu bu reaksiyon tanecik yüzeyine yakın yerlerde sınırlanır. CO emisyonu karbonun kısmi oksidasyonu. nem ve uçucu madde içeriği. Akışkan yataklı kazanlardan NOx emisyonunu azaltmanın etkili yolu da SNCR adıyla bilinen katalitik olmayan seçimli indirgeme metodudur. akışkan yataklı kazanlardan olan NOx emisyonu esas olarak kömürdeki nitrojenli bileşimlerden kaynaklanmaktadır. AYK sistemlerinin çıkışına konulan silikonlarda. NOx Emisyonu Yanma sonucu olan NOx emisyonu genel olarak iki kaynaktan olmaktadır. stokiometrik hava miktarının % 50-60 kadarı birincil hava olarak kazanın alt kısmında dağıtıcı eleğin altından verilir. kül ergime noktası ve beslenen kömürün tane 205 en önemlisi . C+1/2 O2 → CO olur. Bundan dolayı düşük NOx emisyonu seviyesi ile birlikte 100 mm SO2 / MJ’den düşük SO2 emisyonu elde etmek kolay değildir.

fakat enerji içeriği bazında. -Karbonmonoksit (CO). Toz halinde metaloksit taneciklerinin varlığında SO2 ‘nin O2 ile SO3’e yüseltgenmesi çok hızlıdır. Kül ergime noktası ve kükürt içeriği ise. Yakma tesisi olan tüm endüstrilerde.3. Isıl değeri düşük. -Kükürt oksitler (SOx). yakıtın sıcaklığını belirlemektedir. CO2 kontrolü ya da önlenmesine yönelik teknolojiler ise pahalıdır.3. doğal gaza oranla ise % 50 daha fazla CO2 çıkmasına neden olmaktadır. Isıl değer. uçucu madde ile beraberce ısı çekişinin dağılımını da etkilemektedir. kömür ve petroldeki kükürt oranına bağlıdır. Nitrojen Oksitler Nitrojen oksit emisyonları.3. aktif yataktan çekilebilecek ısı büyük ölçüde azalabilir. başlıca iki grupta toplanmaktadır. kömürün yanması fuel-oil’e göre % 25.3. Genelde yatak sıcaklığının optimum SO2 giderimi sağlayacak ve kül ergimesine engel olacak bir düzeyde kontrol edilmesi istenir. 206 . AYY’nin nominal kapasitesine göre kömür besleme hızını belirler. Kömürün yanması esnasında kömür kükürtü yanma sırasında oksitlenerek SO2 açığa çıkar. -Ağırmetaller ve partiküller. 1. SO2 temiz kuru havada kolay bir şekilde yükseltgenemez.2. kömür kükürtünün yanma sırasında oksitlenmesi neticesinde açığa çıkar.1. tek başlarına ya da diğer kirleticilerle birlikte yerel bölgesel etkileri arttırıcı özelliktedirler. Kullanılacak kömürün özelliklerine en uygun sistem tasarımı ve/veya seçimi (tasarım sorunu) 2. -Azot oksitler (NOx) ve Hidrokarbon bileşikleri.3. Karbondioksit Tüm fosil yakıtların yanması ile CO2 oluşur. Fosil yakıtların yakımından ortaya çıkan SO2’nin miktarı.1. Kükürt Oksitler Baca gazındaki SOx bileşikleri.3. Buna karşın serbest bölge sıcaklığının yükselerek baca gazı kayıpları artabilir. Kullanılan kömürün özelliklerinde meydana gelecek değişiklikler (işletme sorunu) X.3. Kömürdeki kül miktarı ve özellikleri kullanılacak kül boşaltma sisteminin tasarımını doğrudan etkilemektedir. X. Tahripkar olan SO2 ‘den ziyade bunun oksitlenmesinden ortaya çıkan SO3’tür. Termik Santrallardan Kaynaklanan Atıklar X. uçucu maddelerin yakılacağı sistemlerde uçucuların önemli bir bölümünün serbest bölgede yanması durumunda.3. X.1. atmosfere sürekli olarak verilen azotun yüksek sıcaklıklarda N2 ve O2 birleşerek. X. Bunlardan ısıl değer.1.3. Karbondioksit (CO2).1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI büyüklüğüdür. -Fosil yakıt içinde bulunan radon ve uranyum gibi radyoaktif maddeler de az miktarda bulunur. AYYT ülkemizde uygulanırken kömür özelliklerinden kaynaklanması beklenen sorunlar.T.3.C.3. Gaz Atıklar Kömür yakıtlı termik santral bacalarından atmosfere atılan başlıca kirleticiler.

Uçucu Küller Kömürün bileşimindeki elementler uçucu kül içeriğinin ana kaynağıdır. Ağır Metaller Fosil yakıtların ağır metal içerikleri de. Elektrostatik çöktürücüler ve torbalı filtreler % 99’dan fazla kontrol randımanı sağlamaktadır. kazan tipi baca gazı emisyonu kontrol aygıtının yapısı. diğer kirleticilerde olduğu gibi yakıtın cinsine ve kaynağına göre değişmektedir. Be. Kullanım ya da stabilizasyon amacı ile yapılan kimyasal işlemlerde uçucu kül de sızabilecek elementleri etkilemektedir. Bu elementler yüksek sıcaklıkta kısmen buharlaşır ve soğutma sırasında kül tanecikleri üzerinde yoğunlaşır.1. evsel nitelikli çöpler. Cu. Cd.2. Sb.5. Zn.3.1. Hg.3.C. 207 . Kömür külüne ilaveten bertaraf edilmesi gereken diğer katı atıklar arasında. X. X.2. termik santralden atmosfere verilen ağır metal emisyon miktarlarını belirler. tesis içerisindeki su ve atık su tesislerinden çıkan çamurlar ise eğer mevcut ise kireçtaşı-alçıtaşı baca gazı desülfirizasyonu (BGD) sisteminden çıkan atıklar sayılabilir.6. Ni.3.3.1.1. Yakıttaki elementin konsantrasyonu.2. Partiküller Bu tür emisyonlar çoğunlukla kömür yakıtlı santrallardan kaynaklanmaktadır ve kontrol edilmedikleri takdirde sıvı ya da gaz yakıtlı santrallara oranla çok fazladırlar. vb. U.4. Katı Atıklar X. X. Cr. Ag.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI N2(g) +O2 (g) → NO(g) reaksiyonunu gerçekleştirir. X.3. Se.3. As. ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından öncelikli kirletici olarak kabul edilen bazı elementler şunlardır. Bu elementlerin değişik ortamlarda çözünürlükleri de farklıdır. Termal (Isıl) Kirlenme Termik santrallarda üretilen enerjinin sadece % 30-40 oranındaki bir bölümü elektrik enerjisine dönüştürülebilmekte kalan kısmı ise “kaçak enerji” olarak adlandırılmakta ve ısı kazanından radyasyon ile çıkmakta ya da baca gazıyla birlikte bacadan atılmaktadır.3.2. Genel olarak pH’ı düştükçe çözünme oranı artar.T. Th. Bacadan kaçan malzemeyi korumak için kazan çıkışında gaz ve buhar sürekli soğutulmakta ve bu nedenle santralin büyük miktarlarda soğutma suyu kullanması gerekmektedir. Pb.3.

3. Yoğunlaştırıcılarda kullanılan soğutma suyu genelde 7 ºC ila 10 ºC ısınmış olarak alındığı ortama geri verilir. soğutma suyu pompalarından. özel nitelikte proses suyu hazırlama birimi olan deminerilizasyon sisteminden çıkacak atıkların. 208 . X.3.5.3.2.3. Sıvı Atıklar X. kireçtaşı. Rejenerasyon ve Deminerilizasyon Atık Suları Tesise. X. Bu kimyasal maddeler arasında hidroklorik asit. formaldehit ve ürotrofin sayılabilir. EDTA.3.4.3.3. Yıkama Atık Suları Santrallarda yakılacak kömürü yıkamak için kullanılacak sular ile kil atılacak sahanın çevresindeki yağmur suları çeşitli ağır metaller. X. ısı değiştiricilerinden. kimyasal maddeler ve siyanür içermektedir.3.3. vb. sitrik asit.3.3.3. Kazan Suyu Deşarjı Termik santralların buhar kazanlarında.6.3. X.3. asit ve bazik karakterde olması nedeni ile nötralize edilmesi zorunludur.C. Isınmış suyun deşarjı alıcı ortam sıcaklığını etkilediğinden sudaki yaşam zincirini de olumsuz yönde etkiler.3.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.3. sülfürik asit. X. sayılabilir. 3. BGD ( Baca Gazı Desülfürizasyon) Sistemlerin Deşarjları Uçucu kül arıtımı için kullanılan BGD sistemlerinden kaynaklanan atıklarda termik santralin neden olduğu bir su kirliliği kaynağıdır.3. Bu yüzden termik santrallar çoğunlukla nehir. diğer kalsiyum tuzları vb. sirkülasyon halinde bulunan kazan suları içine korozyonu ve biyolojik gelişimi önleyici toksik kimyasal maddeler eklendiği için. alkali ya da asidik özelliktedir. göl veya deniz gibi soğutma suyu kullanabilecek kaynaklara yakın yerlere kurulur.1. Bu suların denize verilmesi ya da sızıntı ile yer altı sularına karışması söz konusudur. Örneğin 7 ºC lik bir sıcaklık farkı ile çalışan 1000 MW gücündeki tipik bir santralin günde yaklaşık 4 000 000 m3 soğutma suyuna ihtiyacı vardır. Genellikle termik santralların soğutma suyu ihtiyacı çok büyüktür. Soğutma Suyu Termik santralların en önemli çevresel etkilerinden biri de soğutma suyu kullanımı ile ilgilidir. işlemlerden kaynaklanan petrol ve yağ atıkları içeren atıksular yer altı ve yerüstü su kaynakları için çok önemli bir kirlenme kaynağıdır.3.3. Nötralizasyon tesisinin kurulması durumunda da bu işlem için gerekli olan rejenerant ve diğer kimyasal madde atıklarını içeren yeni bir atıksu sorunu ortaya çıkmaktadır.3. Gerek soğutma suyunun ortamdan çekilmesi ve gerekse kullanılan suyun alıcı ortama geri verilmesi önemli çevre sorunları yaratabilmektedir. Bu atıklar arasında kireç.T. mekanik ekipman tamir ve bakım işlemleri. Petrol ve Yağ Atıkları İçeren Atıksular Termik santrallarda özellikle.3.

4.Beam ile Baca Gazının İrradyasyonu SOx ve NOx ‘nin Toz Haline Getirilmesi SOx---------→ Amonyum Sülfat NOx--------→ Amonyum Nitrat Elektrostatik Çöktürücü İle Tozun Yapılması Temiz Gaz Baca Çok yeni bir yöntem olup.T.7. Bu nedenle ya bir arıtma tesisi ya da difüzör sistemi kurulması gereklidir. alıcı ortama (deniz.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.1.3.C. Termik santral baca gazında bulunan SO2’nin arıtım yöntemleri genelde arıtım amacıyla hazırlanmış bir arıtıcı akışkanın baca gazları ile temasa geçirilerek SO2’nin arıtıcı akışkana aktarılması ilkesine dayanmaktadır.3. Elektron-Beam Baca Gazı Arıtma Yöntemler Baca Gazına Az Miktarda Amonyak Eklenmesi Elektron. şeklinde ortaya çıkan etkilerinin giderilmesi için kullanılan. SO2 arıtma yöntemleri. Hava Kirleticilerin Arıtımı Termik santralların yarattığı SOx ve NOx kirliliklerin asit yağmurları vb.3. SO2 Arıtma Yöntemleri X. X. çeşitli baca gazı arıtma işlemleri bulunmaktadır.4.4.3. Limana Yanaşacak Gemilerin Yaratacağı Sorunlar Termik santralların deniz kıyısında kurulmuş olması halinde.3.3.4. X. santralde yakılacak kömür gemilerle taşınacağından. Termik Santrallardan Kaynaklanan Kirleticilerin Arıtımı X. liman bölgesi sürekli bir sintine ve kömürle kirlenme riski altında bulunmaktadır.8.) verilmeden önce arıtılması zorunludur.1.1. Evsel Atıksular Santral bölgesinde oluşacak organik kökenli evsel atık sularında.1.3. Bu yöntem üzerindeki araştırmalara 1970 yılında Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü (JAERI) ve Tokyo Üniversitesinde başlanmış ve teknik 209 . Bu aktarma işlemi SO2’nin çözülmesi (absorbe edilmesi) ya da bir yüzeyde tutulması esasına dayanmaktadır.3. Elektron-Beam baca gazı arıtma yöntemi ile SO2’nin çözülmesi esasına dayanan “yaş yıkama” yöntemleri ve SO2’nin çözülmeden kuru olarak bir yüzeyde tutulması “yüzeysel tutunma” yöntemleri olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır.3. drenaj vb. atık gazdaki SO2 ve NOx’in birlikte arıtılması ve bunun sonucunda gübre olarak kullanılabilen katı halde amonyum sülfat ve amonyum nitrat elde edilmesi özelliklerine sahiptir.1. X.1.3.

Böyle bir durumda doğabilecek işletme sorunlarını. Filtreden geçirilen baca gazının sıcaklığı bir püskürtmeli soğutucu aracılığı ile 70 ºC düşürülür. Desülfürizasyon ve Denitrifikasyonun Temel İlkeleri -Reaktör girişinde baca gazına.T. Reaksiyon kinetiğinin iyileştirilmesi. -Reaktörde baca gazı.3. fan düzeninde ve reaksiyon kinetiğinde yapılacak değişiklik ve iyileştirmeler ile mümkün olmaktadır.1. Dengelenmiş Kireç Taşı (SHL ve İşlemi) Yöntemi Bu yöntemde de kireç taşı temel arıtma maddesi olarak kullanılmaktadır.2.4. İradyasyon sonucunda oluşan serbest radikallerin SOx ve NOx oksitlenmesi ile H2SO4 ve NH3 asitleri oluşur. Bu asitlerin amonyak ile reaksiyona girmesi sonucunda amonyum sülfat ve amonyum nitrat-sülfat kristalleri elde edilir.2. Yenilenemeyen Arıtıcı Akışkanlı Yaş SO2 Arıtma Yöntemleri Yaş SO2 arıtma yöntemlerinde baca gazı SO2 absorblayıcı çözelti ile yıkandığından baca gazı sıcaklığı 50 ºC kadar düşmektedir.1. hızlandırılmış elektronlarla iradyasyon işlemlerinden geçirilir.50 ºC gaz sıcaklığında çalıştırıldığından. yatırım ve işletme giderlerindeki artışları göze almak gerekmektedir. b.1. Yaş SO2 Arıtma Yöntemleri X. yani SO2’nin baca gazında arıtıcı akışkanı 210 . Kireç Taşı Yöntemleri Bu yöntem SO2 emici maddesi olarak kireç taşı ( CaCO3) kullanılmaktadır.1. Kükürt oranı % 1-0.C. büyük boyutta atık sorunu ortaya çıkmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI gelişmeleri EBERA tarafından gerçekleştirilmiştir. baca çekimini sağlamak için baca giriş öncesi baca gazlarının yeniden ısıtılması gerekmektedir. Kireç yönteminde SO2 emisyon değerlerinin daha da düşürülebilmesi için. Oluşturulan kireç çözeltisi ile yıkanan SO2CaCO3 karışımına ilave bir oksidasyon sistemi ile alçıya dönüştürmektedir. Elektron-Beam işlerinin evreleri şöyle sıralanmaktadır.75 olan kömürlerde emisyon değerleri 400 mg/Nm3 altına düşürülebilmektedir.1. stokiyometrik miktarda NH3 katılır. Bu yöntemde SO2 arıtma verimi veya arıtma sonucu baca gazındaki SO2 emisyonu değerleri en başta kömürün kükürt oranına bağlıdır. Yaş SO2 arıtma sistemleri genelde 150. -Elektron-Beam İşleminin yatırım ve işletme maliyeti düşüktür. Üretilen sülfit/sülfat-alçı karışımı biçimindeki yan ürün için yeterince kullanım alanı bulunmadığından.4.3. X. baca gazı arıtım -En uygun desülfürizasyon ve denitrifikasyon için baca gazı sıcaklığı 70 ºC ile 90 ºC arasında olmalıdır. Temel Absorblayıcı Madde Olarak Kireç Taşı Kullanılan Yaş Arıtma Yöntemleri a.

yenileme fazında ise absorbe ettiği SO2’yi vermektedir. Birleşik Amonyak Yöntemi (Walther Yöntemi) Yenilenemeyen arıtıcı akışkanın diğer SO2 yaş yıkama yöntemi amonyak çözeltisini arıtıcı akışkan olarak kullanıldığı yöntemdir.3. SO2 ön yıkamaya tabi tutulur.T. Yenilenebilir arıtıcı akışkanlığı yaş yıkama prosesleri arasında sanayide uygulama aşamasına gelmiş yöntemlerin başında Wellman-Lord yöntemi gelmektedir. Bu yöntemde SO2 ile birlikte NOx arıtılmaktadır. sıvı SO2 ve sülfürik asit oluşturmaktadır.4. Bu işlemin başlıca avantajı yan ürün olarak tarımsal üretim için gerekli gübre üretilmesi. Wellman-Lord yönteminde SO2 emisyonu 200 mg/Nm3 düzeyine. benzeri diğer işlemlerde SO2 absorbsiyonunda nitrat ve fosfat tuzları kullanılmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI aktarımının hızlandırılması amacıyla organik asit. yan ürün olarak kullanılabilir kalitede alçı taşı oluşmaktadır. Bu yöntemde SO2 ve NOx’ler birlikte arıtılmakta. arıtıcı akışkan kapalı devre dolaştırılmaktadır. c.2. 211 . absorbsiyon fazı).1. nemlendirme uygulamadan. çoğunlukla formik asit ilave edilmelidir. kireç taşı ve diğer tutucular eklenmesi) yöntemleri. yan ürün olarak “amonyaklı gübre” üretilmektedir. SO2 işleme bölümleri diğer bölümlerden tamamen ayrı ve bağımsız olarak düzenlenebilmektedir.3. Baca gazındaki SO2 arıtıcı akışkan olarak verilen amonyak ile amonyum tuzlarına dönüştürülmekte. Birleşik Fe-EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit) Yöntemi Bu yöntemi Saarberg-Hoelter-Lugi grubu tarafından geliştirmiş olup.Yakma sistemlerinde hava ön ısıtıcıyla toz tutucu arasında.1. İşlemin absorbsiyon bölümünde. X. d.3. Böylelikle arıtıcı akışkan belli bir pH değeri bölgesinde dengelenmeye çalışılmaktadır. fakat toz tutucu öncesi baca gazının nemlendirildiği yöntemler.2. Arıtıcı akışkanın baca gazı ile temasta olduğu sürece SO2’yi emmekte (SO2 yükleme. Kuru SO2 Tutma Yöntemleri Kuru SO2 arıtma yöntemleri aşağıdaki gruplara ayrılmaktadır. amorf kükürt. kireçle yıkama yöntemine dayanmaktadır. rejenerasyon sürecinde ayrışan ara SO2 gazından.1. Dezavantajı ise yatırım maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. ek bir absorbsiyon birimi ile ise 100 mg/Nm3 düzeyine düşürülmektedir. Bu yöntemde NO sülfit iyonları yardımıyla elementer azota dönüştürülmekte ve sülfatlar oluşturulmaktadır.4. Rejenerasyon bölümünde SO2 buharlaştırıcı katalizörler içerisinde ısıl ayrışmaya uğramakta ve taşıyıcı çözeltide ayrılmaktadır.1. Soğutma-ısıtma bölümünde bir ısı değiştirgeçi ile baca gazı sıcaklığı arıtıcı akışkan yıkama sıcaklığına (150-50 ºC) düşürülmektedir. X. Arıtkan akışkana demir bazlı EDTA-Chelate’leri yerleştirmek suretiyle kirli gazdaki SOx ve NOx’lerin etken ve verimli bir biçimde arıtılması amaçlanmaktadır. Bu yöntemde arıtıcı akışkan olarak NaOH kullanılmakta. kirli gaza SO2 tutucu (kireç.C.Yukarıda belirtilen SO2 tutucularının eklendiği. . atık yok etme sorununun bulunmamasıdır. . Yenilenebilen Arıtma Akışkanlı Yaş SO2 Arıtma Yöntemleri Yenilenebilen arıtma akışkanlığı yaş yıkama yöntemlerinde.

Birleşik NOx/ SO2 Arıtma Yöntemleri Başlıca birleşik kuru yöntemler şunlardır: . Baca Gazı Kuru NOx Arıtma Yöntemleri Azot oksitlerin genelde çözülme özelliğinin zayıf olması nedeni ile. NOx Arıtma Yöntemleri Uygun yakma sistemi tasarım ve yakma kontrolü ile azot oksitlerin (NOx) yanma odasında oluşumu azaltılabilir.2.2. Bu yöntemler. Yaş NO2 arıtma yönteminde esas sorun.1.3.Yaş NOx arıtma yöntemleri.3.C. Sıvı Atıkların Arıtımı X.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI . X.3.4.4. azotdiokside (NO2) kıyasla daha az çözülebilme özelliğine sahiptir. NO2 ise SO2’den daha az çözülmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan sıkı emisyon sınırlandırmalarında. Bacagazı NOx arıtma yöntemleri üç ana grupta toplanmaktadır. yaz ayları için ise 1 ºC‘yi aşmaması gerekmektedir.4.3.3.2.Katalizör birleşik tutma yöntemi. .2.SO2’in aktif karbonlar yüzeysel tutma yöntemi X.Kuru NOx arıtma yöntemleri.Sodyum karbonat yöntemi.Diğer yöntemler olmak üzere bir çok yöntem bulunmaktadır.3. X.2.4.1.1. katalizörlü yöntemler ve katalizörsüz yöntemler olmak üzere iki ana guruba ayrılmaktadır. .T.NOx/ SO2 absorbsiyon yöntemi.Bakır oksit yöntemi.1. . . Termik santrallardan atılan soğutma sularının neden olduğu.1. öngörülen sınırlara düşürülmesi genelde mümkün olmamaktadır. X. 212 .Birleşik SO2/NOx arıtma yöntemleri.4. Bu gereksinimlere ilave olarak deşarj noktasına doğal su kaynaklarının birim termal yükü 12-17 kj/m’ü kesinlikle geçmemesidir. .1.3. Termal (Isıl) Kirlenme Kontrolü Soğutma suyu kaynaklı olumsuz çevresel etkilerin en az düzeyde tutulabilmesi için deşarj noktasındaki lokal ısı artışının kış ayları için 2 ºC‘yi. NO’in arıtma çözeltisinde çözülebilme sorunudur. . .Karbon yüzeysel tutma yöntemi. . Bu durumda baca gazı NOx arıtma yöntemleri uygulanmaktadır. Yaş NOx Arıtma Yöntemi Baca gazlarında çoğunlukta olan azotmonoksit (NO).4. X.2.2. günümüzde baca gazlarından NOx arıtımı için en çok kuru yüzeysel tutma yöntemleri kullanılmaktadır. olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi için aşağıdaki önlemlerden söz edilebilir.

Sprey soğutma soğutma kuleleri kullanmak. Yani.4.3. Kimyasal çöktürmenin yanı sıra. ya da aktif karbon gibi yöntemlerden biri ile ayrılabilir.Buharsız türbinler ya da hava ile soğutulan alternatif teknolojiler kullanmak. Bu tanktan ayrılan sular nötralizasyon tankına verilmektedir.3. . basit çöktürme işlemi ile atık sudan ayrılabilir.T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .C. 213 .2.2. Bu işlemler sonucu oluşan atıl su. Daha ileri arıtım sistemleri olarak çözünmüş petrol ve yağ parçacıkları atık sudan. . katı yakıt kullanan açık kül atma sistemiyle çalışan termik santrallarda yıkama atık sularının arıtımı farklıdır. metal kompleksleri ve organik maddeler içerir.3. . . X. filtrasyon. Bu tür atıkları içeren atık sular termik santralların çeşitli ünitelerinden kaynaklandığı için. (sodyum hidroksit.4. elektro diyaliz ve aktif karbon absorbsiyonu da kimyasal madde içeren atık suları arıtmak için kullanılan diğer yöntemlerdir. filtrasyon. soda ya da kireç) atık suyun nötralize hale getirilip. Bu yöntemle önemli bir miktarda bir arıtım sağlanabilmektedir. X.Termik santrallarda buharlaştırıcı kapalı devre soğutma sistemleri kullanmak. Toz Emisyonlarının Arıtılma Sistemleri Toz toplayıcılar genellikle altı grup halinde toplanabilirler. Atık su alıcı ortama deşarj edilmeden önce pH. solüsyon arıtım tesislerine ulaşmadan dengeleme tankında toplandığı görülmektedir. kimyasal metotlarla yapılır.5-8.3. ters ozmos.Soğutma suyu depolama kuleleri kullanarak deşarj noktasında seyrelmeyi ve dispersiyonu arttırarak fazladan bir havalandırma ve soğutma sağlamak. koagülasyon.Atık ısıyı çeşitli ısıtma amaçları ve suyun demineralizasyonu için kullanarak değerlendirmek.4. Daha ileri arıtım tesislerinde. Bu tip atık suların arıtımı kullanılan yakıtın türüne ve kül uzaklaştırma metoduna göre değişir.elektrokoagülasyon. tüm bu atıkları arıtım öncesi bir dengeleme tankında toplamak gerekir. Bu tankta belirli bir süre kalan atık suyun içerdiği katı maddelerde çöken ve oluşan çamur tanktan uzaklaştırılır. ilk olarak yüzeyde toplanmış petrol ve yağ artıklarının atık sudan ayrılması gerekir.5 düşürülür. Yıkama suları arıtımında izlenen en kolay metod alkali maddelerle. . iyon değiştirici. . Çökebilen maddeler üzerine tutunmuş olan bu tür atıklar. Petrol ve Yağ İçeren Atık Suların Arıtımı Bu tür atık suların arıtımı için.Siklonlar. Kimyasal Madde İçeren Atık Suların Arıtımı Yıkama suyu. multisiklonlar.3.2. rejenerasyon ve deminerilizasyon atık sularının arıtılması.Yerçekimi ile çökeltme odaları. asit eklenerek 7. X. metallerin hidroksit şeklinde çökmesini sağlamaktır.

Çökeltme odaları. Örneğin.4. . Yaş Toplayıcılar Yaş toplayıcılarda filtreleme etkisi. . .Diğer bazı proseslerin uygulanması da mümkündür. Büyük tanecikler basit bir siklonda ayrıldıktan sonra 10 µm ‘den daha küçük partiküllerin tutulmasında yaş toplayıcılar uygulanır. .Elektro filtreler. .4.3.3. X.C.2. genellikle seri şeklinde ikinci bir toz toplama sistemi (elektro statik filtre.3.3.3.4.3. genellikle aynı kapasitedeki konvansiyonel siklondan daha pahalı ve basınç kayıpları daha az olmamakla birlikte daha düşük toplama verimine sahiptir. X.T. .Yaş toplayıcılar.Yüksek sıcaklıktaki atık gaz akımlarıyla kullanılabilirler.Atık gazın nem içermesi ve/veya çiğ noktası yaş toplayıcının çalışmasında kritik durum yaratmazlar. 214 . Yerçekimiyle Çökeltme Odaları Yer çekimi ile çökeltme odaları 50 µm’den küçük tanecikleri toplamak için kullanılırlar.Yapışkan maddeler tıkanma olmadan toplanabilir.Belirli bir enerji tüketimi ile.Tutuşabilen tozlar ve gazlar tehlikesiz bir biçimde işleme tabi tutulabilir.Toz ve gazları birlikte uzaklaştırmada kullanılabilirler.80) sağlar. Yaş filtreler kullanılmasının avantajları şunlardır: . X. .4. Torbalı filtreler toplanan maddenin sürekli olarak uzaklaştırılmasını mümkün kılacak şekilde düzenlenirler. . malzeme biriktikçe basınç kaybında bir artma gösterdiklerinden.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .Ultrasonik ayırıcılar.Hemen hemen % 100 toplama verimi (% 99. katı tanecikleri peridyodik olarak uzaklaştıracak boşaltma düzeneklerine ihtiyaç gösterirler. Torbalı Filtreler Toz filtreleri çok değişik malzemelerden ve çok çeşitli geometrilerde yapılırlar.3. toz veya gazın sıvı damlalar içerisinde direk temas yoluyla absorblanması prensibine dayanır. Torbalı filtrelerin bazı avantajları şunlardır: . .İlk yatırım masrafları nispeten azdır.Torbalı filtreler. X. yaş toplayıcı vb.3. torbalı filtreler çok sayıda filtre torbalarından meydana gelirler.4. Siklonlar-Multisiklonlar Siklonlar bir gaz akımı içerisindeki tozları santrifüj kuvvetin etkisiyle toplarlar.1.) ile birlikte kullanılırlar. Siklonlar. büyük çaplı tek bir kuvvet biçiminde veya küçük çaplı bir çok tüpten oluşan çoklu siklonlar biçiminde tasarımlanabilirler. Filtreler. .3. Katı veya sıvı 5 µm ‘den ufak tanecikleri toplamaktaki etkinsizlikleri nedeniyle. Temas mekanizması atalet çarpması veya yerçekimiyle çökeltme biçiminde olabilir. herhangi bir tanecik boyutu için yüksek toplama verimleri elde edilebilir.

. tozların ultrasonik titreşimler yoluyla birleştirilmesi mekanizmasına göre çalışırlar.4. . toz yükünün yüksek olması ve toz taneciklerinin değişik büyüklükte olması. X.3. Gaz.1.Baca gazları ve baca külleri. .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .6.3. .5. yöntemin iyi sonuç vermesine neden olur. X.3. Stomalar vasıtasıyla bünyeye giren SO2 ve HF gibi asit etkili kirleticiler. Bu yöntemin kullanılabilmesi için tozların birleşmeye uygun olması gerekir. X. .C.Kül stok sahasındaki küller.Kirli atık sular.Düşük enerji tüketimi ve işletme masrafları.4.Kül nakil bant hattı. Elektro Filtreler Büyük hacimsel debilerdeki tozlu atık gazların temizlenmesinde elektro filtreler kullanılır. Elektro filtre kullanmanın bazı avantajları şunlardır: . Elektro filtreler düşük basınç kayıplarında küçük tanecik boyutları için yüksek verime sahiptirler.Küçük tanecik toplama kapasitesi.1. . Doğal Flora ve Vejetasyon Üzerinde Etkileri Termik santralların bacasından çıkan ve bitki örtüsünü en çok etkileyen gazlar.Çok küçük tanecikler toplama özelliği. Elektro filtreler. . yaprak dokusunun zarar görmesine neden olmaktadır.Yüksek toplama verimi.1.Kül barajları ve kül siloları.Katı ve sıvılarda kullanma imkanı.Düşük basınç kaybı. Termik Santralların Çevresinde Oluşan Çevre Sorunları X.Kömür nakil havai hattı.3. ters yükle yüklenmiş bir plakadan meydana gelmiş toplama elektroduna sürüklenirler.Hidrolik kül atma sistemi. serbest asit 215 . kükürtdioksit ve azot oksitlerdir.T. bir gaz akımı içerisinde toz taneciklerini.Termal etki. . . . elektriksel bir yükle yükleyerek toplarlar. . Ultrasonik Ayırıcılar Ultrasonik ayırıcılar.Kömür nakil yolları. .Yüksek gaz çıkış debilerinde çalışabilme olanağı. .5. Termik Santralların Çevreye Olumsuz Etkileri .3.3.Nispeten küçük basınç kaybı. kömür nakil bant hattı.5. . X. .Yüksek gaz akışı debilerinde çalışma imkanı verirler. .Santral sahası ve dekapaj sahaları. SO2 ve NOx’lere en hassas olan ve etkilenen bitki organı yapraklardır. . Ayrıca yanık etkisi.5.Kirletici malzemenin kuru halde toplanması.3.Kömür stok sahasındaki kömürler. Yüklenen tanecikler. .

Yıllık ortalama konsantrasyonunun 100 µg/m3 ‘ü aşması halinde. Görülmeyen (gizli) zarar ise zaman içinde ortaya çıkmaktadır. Bu konuda ülkemiz için en çarpıcı örnek Muğla-Yatağan termik santrali çevresinde yaşanmıştır. Bitkide solgunluk ve kurumalar görülür. günlük SO2 konsantrasyonu 216 . büyümedeki gerileme. sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.C. bölgedeki tür çeşitliliğinin azalmasına.2. hazır bitki besinlerinin taşındığı borulardır. Bitki örtüsünü etkileyen asit yağmurları. Meyvedeki belirtiler. ikinci ünitesinin 1984’de devreye girmesinden iki ay sonra çevre ormanlarında sararmalar başlamıştır. Ayrıca toprağı tutacak bitki örtüsü büyük oranda tahrip olduğu için erozyon ile toprak kaybı olmuş. Ayrıca polen tozları ve dişicik tepesi gazdan zarar gördüğünden döllenme olmaz ve meyve tutmaz. Bitki terleme olayını kontrol edemez ve su dengesi bozulur.3. dolaylı olarak bitkilerin direncinin azalmasına neden olur. bazlarda fakirleştirici ve mikrobiyolojik aktiviteyi yok edici bir etkide bulunarak. Bu direnç zayıflığı zararlı böcek ve mantarlar bitki örtüsünü ve kalitesini giderek yok eder. Termik santralin olumsuz etkileriyle 4181 ha gibi çok geniş bir alanda ekosistem bozulmuş. solgunluk ve ölümle sonuçlanır. 20 Kasım 1982’de ilk ünitesi devreye giren bu santralin. X. Bunlar akut. Bu borular vasıtasıyla SO2’in etkisi bitkinin diğer kısımlarına yayılır. eski kaynaklar kurumuştur. Termik santralden uzaklaştıkça insanlar üzerindeki etki giderek azalmaktadır.5. Bitkideki SO2 ve NO2 zararları yaprak lekeleri. Akut zararlanmaya uğrayan bitkiler derhal ölmekte. solunum yolu hastalıklarda artış görülür. yaprak kurumaları. Bitkiler üzerinde kirletici etkisiyle ortaya çıkan zararlanma üç ayrı boyutta görülebilir. Öncelikle SO2 atmosferde oksidasyonla SO3’e dönüşür. öncelikle termik santral ve kömür işleme sahalarında çalışanlar üzerinde görülmektedir. Bu durum bitkideki fotosentez olayını bozar.T. Eğer ortamda NaCl varsa Na2 SO4 ve hidroklorik asit (HCl) oluşur. kronik ve gizli zararlanmadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI halinde yüzeysel olarak da ortaya çıkabilmektedir. Üçüncü ünitenin 1984’de devreye girmesinden sonra da 1986 yılı ortalarına kadar 4181 ha orman sahası kuruduğu için kesim yapılmıştır. SO2’ye 1 yıl kaldıktan sonra belirginleşir.1. SO2’nin yapraklardan sonra en etkili olduğu yer. yani orman altı bitki ve hayvan türlerinin çoğu yok olmuştur. kronik zararlanma öldürücü olmamakla birlikte bitki kalitesini büyük oranda bozmaktadır. Bu oksidasyon süreci katalitik ve fotokimyasal süreçle devam eder ve SO3 derhal su (H2O) ile reaksiyona giderek sülfürik asit (H2SO4) meydana gelir. Yanıkların derecesine bağlı olarak fotosentez ve tranpirasyon gerilemektedir. Bu kadar geniş bir alandaki ekosistemin bozulması ile endemik bitki ve hayvan türlerinin yok olması. yaprak ve meyve dökülmeleri. erozyon vb. İnsanlar Üzerindeki Etkileri Termik santralin insan üzerindeki etkileri. yöredeki yağışların ve bağıl nemin fazlalığı da topraktaki asitleşmeyi arttırıcı. SO2 ‘nin bitkilere olan bu doğrudan etkisinden başka. SO2’in havada gerçekleştirdiği bir takım reaksiyonlar sonucu olur.

5. Hayvanlar Üzerindeki Etkileri Termik santralların bacasından çıkan SO2 gazının havadaki 1 ppm’lik dozu hayvanların solunum sistemlerinde akut etkilere neden olur. Günlük konsantrasyonun 500 µg/m3’e ulaşması durumunda solunum yolu hastalıklarının sayısının artışı ve ölüm olayları görülür.C. kanda methemoglibin artma belirlenmiştir. görüş mesafesinde azalma.3. Bu da dumanı soluyan kimselerin boğaz ve hava yollarında ilerleyici bir tahriş öksürüğüne sebebiyet vermektedir. Baca küllerinin kül yağmuru olarak toprağa yağması ve toprağın fiziksel ve kimyasal yapısının zamanla değişmesi. Baca gazındaki kükürt dioksitin asit yağmuru şeklinde toprağa geçmesi ve toprağın kimyasal yapısının zamanla değişmesi.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 250. Termik santralların oluşturduğu asit yağmurları sonucu ormanları kurutması ve bu alanlardaki topraklarda su erozyonunun hızlanması ve benzer olumsuz etkiler sayılabilir.1. kötü kokular. a.1. NO2 çıkan fabrikanın çevresinde yaşayan çocuklarda solunum fonksiyon testlerinde normale kıyasla zayıflama. NOx ve SO2 bir arada bulunurlarsa birbirlerinin zararlı etkilerinin artırmaktadır. solunum yollarının savunma mekanizmalarını zayıflatır ve zararlı maddeleri akciğere taşırlar. Düşük SO2 dozlarına sürekli 217 . Radyoaktif maddeler içeren kömür kullanan termik santrallarda. X.500 µg/m3 olduğu zaman akciğer hastalıklarında artış görülür. c.T.4. d.Termik santral ve lavuarların kirlettiği akarsuların tarım topraklarının sulanmasında kullanılması ile bu kirliliğin topraklara geçmesi ve tarım topraklarını kirletmesi. bu arada oksijenin yerini almakta ve karbosihemoglobin (COHb) oluşturmaktadır. baca külleri ile radyoaktif maddelerin toprağa karışması. Duman zehirlenmesi devam ettikçe hava yollarının tıkayıcı iltihabı denilen kronik bronşit ve bunun sonunda da karaciğer şişkinliği (Anfizem) oluşmaktadır. güneş ışığını engelleme gibi etkilerinin yanında. akut solunum yolları enfeksiyonlarında artma. Bazen bu oksidasyon havadaki su buharı ile olur ve zehirli sis dumanları teşekkül eder. SO2 gazı solunum yollarına girerek orada su ile birleşir ve sülfüroz asidini (H2SO3) meydana getirir. b. Bu zararlı maddeler de akciğerleri etkileyerek nefes darlığına neden olurlar. CO alveollerimize girdikten sonra kana geçmekte ve oksijen olarak bilinen hemoglobinle birleşmekte. X. Partiküller.3.5. e.3 Topraklar Üzerindeki Etkileri Termik santrallar çevresindeki topraklar aşağıdaki şekilde kirlenmektedir.

1. istenen limitlerde tutabilen arıtma tesisleri ve teknolojileri mevcuttur. Uslu T. 1987. olumsuz etkilere neden olmakta ve bu akarsulardan yararlanıldığında başka çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Enerji İstatistikleri. 1992. Ankara. Ankara. Bu kirlenmeler deniz ekosisteminde meydana gelebilecek bozulma sonucunda.T.’de ise Termik Santralların Bulundukları Yerler gösterilmiştir. 1999. Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü. NO2 gazı ise burun ve gözlerde tahrişe neden olur. Kaynaklar 1. sıvı atıklarla ve hava kirliliği sonucunda SO2’nin asit yağışına dönüşmesiyle (doğrudan veya yer altı ve yer üstü sularının denize ulaşmasıyla) veya denizde asitleşmenin meydana gelmesiyle olmaktadır. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü. 1999. Bunu solunum güçlüğü.. 4. Ancak termik santralların kirletici atıklarını. Harita X. 6. X. 7. 3. Yanmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü.5. Enerji Raporu. Uluslararası Yanmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Sempozyumu. Aliağa Özelinde Ülkemizde Termik Santrallar ve Çevre.5. Hava Dairesi Başkanlığı. 5. Her türlü atığın arıtılması yoluyla termik santralların çevreyi kirletmeden temiz çalışması sağlanabilir. Tablo:X. B.. Ankara. Doğu. Yeraltı ve Yerüstü Suları Üzerindeki Etkileri Termik santralin deniz ortamına etkisi. Türkiye’deki Kömüre Dayalı Termik Santrallar Çevreyi Olumsuz Etkileyen Faktörleri ve Yarattığı Çevre Sorunları. Çevre Bakanlığı. su ürünlerinin balıkçılık ve süngerciliğin olumsuz etkilenmesine ve üretimde düşüşe neden olacaktır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI maruz kalan hayvanlarda solunum yolları enfeksiyonları artar ve kasların elastikiyetleri azalır.Uysal.3’ de Termik Santralların Genel Değerlendirme Formatı verilmiştir.Ulusal Sempozyum.C. 1993. akciğer ödemleri ve ölüm izler. 2. Termik santral ve lavuarların kirlettiği akarsuların çeşitli alanlarda kullanımı. Durmaz A.3. Arcan Y. 1990.1. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Termik santralların çevreye olan etkilerinin ve zararlarının büyüklüğü tartışılmaz.Z.3. Ankara. Çevre Mühendisleri Derneği. 1991.3.. 218 .

2. 17.6.1 Yakıtın Alt Isıl Değeri (Kcal/kğ) 12. Yabani ve Evcil Hayvanlar Üzerindeki Etki 18. 2. BGD Atıksuyu Miktarı (ton/gün) 14. Meteorolojik Veriler: 17.1 Santralde Kullanılan Toplam Su Miktarı (ton/gün) 14. Santralin Katı Atık Durumu 16. Kuru Kül Miktarı (%) 12. Santralin Toplam Sahası (m2) 4.3. 3. Göller. Sabit Karbon (mg) 12.5.2. Su Kullanım ve Atıksu Durumu.1 Santralden Atılan Külün Toplandığı Alan(m2) 16. Yağlı Atıksu Miktarı (ton/gün) 14. Tarım Ürünleri Üzerindeki Etki 18. Ünite Sayısı ve Güçleri (MW) 7.9. 14.5. Akarsular Üzerindeki Etki 18. Santralde Uygulanan Yakma Tekniği. Doğal Gaz) 11.1.1.7.7.6.4.3. Atıksuların Deşarj Edildiği Alıcı Ortamlar.3.5. (%) 12. 18. Yanmamış Maddeler.4. BGD Tesisinden Kaynaklanan Jips’in Miktarı ve Değerlendirmesi. Anemometre Yüksekliği (m/sn) 18. Ana Yakıtın Nereden Temin Edildiği 11. Ana Yakıt Yıllık Tüketim Miktarı (Ton) 12. Kazan Suyunu Miktarı (ton/gün) 14.4. Kullanılan Ana Yakıt Türü(Linyit.3. Kazan Verimi (%) 13.7. Baca Gazı Hacimsel Hacimsel Debisi(m3/sn) 15.1.Arıtma Ünitelerinde Toplanan Çamur Miktarı.2.5. Kükürt Miktarı. Yeraltı suları.4.6.6.6.1.9. Santral Sahası Yeşil Alanı (m2 ) 4. Ortalama Çalışma Saati (h/Yıl) 10.4. Yanma Odası Sıcaklığı (ºC) 13. Soğutma Suyu (Kapalı Çevrim.Termik Santralların Genel Değerlendirmesi. m3/h) 13. Santralin Statüsü ( Kamu/Özel) 4. Yıllık Üretim Kapasitesi (KWh) 8.6 Topraklar Üzerindeki Etki 18.14.1 Doğal Flora ve Vejetasyon Üzerindeki Etki 18.Sayısı ( Adet) 13. (mg) 12.Yöredeki Çevre Kirliliğinin Tespiti.2.1 Rüzgar Yönü. Santralin Kurulu Gücü (MW) 6. 20. (ton/gün) Kaynak: TEAŞ Genel Müdürlüğü Verileri. Santral Saha Kullanım Alanı (m2 ) 4.5 Yakıt Besleme Kapasitesi (t/h. Kullanılan Ana Yakıta Ait Bazı Analizler 12.11. Arıtılan Atıksu Miktarı (ton/gün) 14.8.6. Azot ve Oksijen (mg/m3) 13. Termik Santralların Genel Değerlendirme Formatı 1.3. Kül ve Curuflu Atık Su Miktarı (ton/gün) 14. Baca Gazı Sıcaklığı (ºC) 15. Kimyasal Temizleme Atık Suları Miktarı.8.7. Santraldaki Baca Sayısı ve Yükseklikleri(m) 15.4 Su Kullanımı ve Atıksu Durumu 14. 14.3 Atıkların Nasıl Değerlendirildiği.9. Barajlar Üzerindeki Etki 18. Denizler Üzerindeki Etkiler 18.4.4. Kullanım Çeşidi ve Bertaraf Durumu (ton/gün) 15.2 Yer Rüzgar Hızı.4. Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkiler 18.3 Toplam Nem Miktarı(%) 12.1.3 Tüketilen Suyun Kaynağı 14.5.2.4.12.C. İnsanlar Üzerindeki Etki 18. Baca Gazı Çıkış Hızı. Kullanılan Yardımcı Yakıt 11. 16. Toplam Alan (m2) 4.6. Ton/Yıl) 16. Sosyal ve İdari Tesisler Alan (m2 ) 5. 17. 17. 15.Santralin Gaz Emisyon Durumu 15. Santralin Yeri 3.4.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo :X.2 Uçucu Madde Miktarı (%) 12.8. Peyzaj Alanı Üzerindeki Etkiler 18.2 Külün Miktarı (Ton/Gün. Hava Üzerindeki Etkiler 18.3.7 Tesisin Toplam Yakıt Isıl Gücü (MW/Ton) 14.Evsel Atıksu Miktarı (ton/gün)14. Santral Genel Verimi (%) 9.Santralde Atıksu Arıtma Tesisi Varmı? Varsa 14. 219 . Tek Girişli) Miktarı (ton/gün) 14. Yanma Tekniği İle İlgili Bilgiler 13.2 Tüketilen Suyun Kullanım Durumu 14. Turizm Alanları Üzerindeki Etkiler 19. Tüketilen Suyun Kullanım Durumu 14.T. Bacaların çapı ve yüksekliği (m) 15.(m/sn) 15. 2001. Tarihi Ören Yerleri Üzerindeki Etkiler 18. Kül Yumuşatma Sıcaklığı (ºC) 12. 14.4.10.8.13.6 Emisyon Kütlesel Debisi (mg/sn) 15.2 Egzotik Bitkiler Üzerindeki Etki 18.3.4.4.4. Tesisin Yakma Kazanları 13. Özellikleri 13.4. Termik Santralların Çevresel Etkileri.3. Yanma Odası Sıcaklığı (ºC) 16.2. Kükürtdioksit Emisyonu(mg/m3) 15.1 Arıtma Tesisinin Aktif Çalıştığı Gün Sayısı 14. Santralin Adı.

220 . Doğal gazın payı 1980’de % 17’ye çıkmıştır. 1980’de % 2 kadar olan nükleer enerji payının da 2020’de % 11 olmak suretiyle hidrolik enerjiden daha fazla kullanılır hale gelmesi beklenmektedir.1. VII.1. Fosil yakıtlar ve hidroelektrik rezervlerinin sınırlı olması ve elektrik enerjisine olan talebin her geçen süre artması. Beşyıllık Kalkınma Planı.’de Ülkelere Göre Reaktör Sayısı ve Nükleer Santrallardan Elektrik Üretimi gösterilmektedir.619 GWe 62 kadar da planlanmış proje mevcuttur. Dünyada elektrik üretimi içinde önemli bir pay. alternatif enerji üretimine ihtiyaç göstermektedir.2. 1995. Nükleer enerji arzı 1998 yılında 2 404 TWh. 1999 yılında ise 2 496 TWh olarak gerçekleşmiştir. bu payın yaklaşık olarak değerini muhafaza edeceği. üretip tükettikleri enerji ile ölçülmektedir. Ayrıca 6. 2020 yılında % 30 pay ile kömürün yine en önemli kaynak durumuna geçeceği tahmin edilmektedir. Görüleceği gibi fosil yakıtları kısıtlı olan Fransa elektriğinin % 75’ini nükleer enerji ile karşılamaktadır. Bugün dünyanın ticari enerji talebinin % 90 kadarı fosil yakıtlardan. Bu oran gelişmiş ülkelerde çok daha yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Tablo:X. Tablo:X.4. geri kalanı ise hidrolik ve nükleer enerji tarafından karşılanmaktadır.4. Halen hidrolik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından yakın bir gelecekte daha önemli bir katkı beklenmektedir. Dünyada 32 ülkede yayılmış durumda toplam gücü 351 718 MW olan 436 nükleer santral çalışmakta ve toplam gücü 26 252 MW olan 38 nükleer santral da inşa halinde bulunmaktadır.T.4.4. Tablo incelendiğinde de görüleceği gibi 1960’da kömür en önemli yakıt iken 1980’de petrol en çok kullanılan kaynak durumuna gelmiştir. Dünyada Enerji Durumu Çağımızda tüketimi hızla artan ve gelecekte de artmaya devam edecek olan en önemli ihtiyaçlardan biri hiç şüphesiz enerjidir.4. 1980’de % 5 dolaylarında olan hidrolik enerjinin payının çok yavaş artarak 2020’de % 7’ye çıkacağı. Kaynaklara Göre Dünya Enerji Arzı Tahminleri 1980 Enerji Kaynakları Kömür Petrol Doğalgaz Hidrolik Nükleer 10 TEP 1830 3100 1301 383 156 6 2000 10 TEP 2930 3415 1885 650 845 6 2010 10 TEP 2820 4589 2724 287 690 279 6 2020 106 TEP 3350 5494 3551 336 617 361 Yeni Enerji Kaynak : DPT. Her ne kadar tam bir kriter olmasa da ülkelerin gelişmişlik düzeyleri. 2020 yılına doğru petrolün rolü yavaş yavaş düşerken kömürünkinin artacağı.1.C.’de Dünyanın geçmişteki enerji tüketiminde kaynakların rolü ile gelecekteki kaynaklara göre enerji arzı tahminleri gösterilmiştir. nükleer reaktörler tarafından sağlanmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Tablo:X. NÜKLEER SANTRALLAR VE ÇEVRE X.

.80 19.74 1. nükleer enerji üretimindeki artış % 15... 3800 . 7 2 .. 300 650 3375 ....12 12... .18 30.77 33.. .87 43.... ...12 10..ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1974-1987 aralığında. .. 776 .C. ..15 20. 606 2111 4515 3820 ... 4 ....... 1 .. Mayıs. 31...25 47.T. Tablo: X. .8 ile % 4.. dünyada elektrik talebindeki artış % 3.4 olmuştur.....718 9.. ...02 0..8 iken.... 53 16 2 2 1 1 1 29 2 6 1 9 11 5 35 16 104 Reaktörler Kapasite (MWe) 935 376 5712 626 3538 9998 2167 1648 2656 63103 22282 1729 1897 ... .......08 47.21 38...4.04 36. ..84 73. . 1988 yılında dünya elektrik üretiminin % 16 veya genel enerji talebinin % 5 kadarını temin etmekte olan nükleer santrallarda yılda 1 500 TWh elektrik üretilmektedir.05 75.00 31. 2000. 43691 12990 2370 1308 449 125 650 19843 1842 2408 632 7470 9432 3079 12968 13765 97145 İnşaa Halindeki Reaktörler Ünite Kapasite (MWe) Nükleer Elektrik (%) Sayısı 1 .41 7.. . .2. . .02 37.21 4.....65 42. 1229 ..80 436 351... Bu miktar elektriği fosil yakıtlarla üretmek için yılda 550 milyon ton kömür veya 350 milyon ton ham petrol gerekmektedir. 5420 1824 ...11 5.69 14. ..6 kadar artmak suretiyle normal gelişimini sürdürülebilecektir.36 57. . 1987-2005 aralığında elektrik talebindeki artış % 3-4 olacak ve nükleer enerji üretimindeki artış ise buna paralel olarak % 3... 2 ..65 34.99 46.03 28.44 1. Ülkelere Göre Reaktör Sayısı ve Nükleer Santrallardan Elektrik Üretimi Payları (2000 yılı) Mevcut Ülke Adı Arjantin Ermenistan Belçika Brezilya Bulgaristan Kanada Çin Çek Cumhuriyeti Finlandiya Fransa Almanya Macaristan Hindistan İran Japonya Kore Litvanya Meksika Hollanda Pakistan Romanya Rusya Güney Afrika Slovakya Slovenya İspanya İsveç İsviçre İngiltere Ukrayna Amerika Toplam Ünite Sayısı 2 1 7 1 6 14 3 4 4 59 20 4 11 . .30 2....... 3 2 4 4 . . 38 692 . 1985 yılına kadar toplam olarak nükleer üretim 4 400 milyon ton kömür ve 28 000 milyon ton ham petrol kadar 221 . ..80 36. 1 1 4 ... .718 Kaynak: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.. ..

Türkiye’nin mevcut enerji kaynakları Tablo:X. X. Tıp alanındaki uygulamalar ve besin maddelerinin daha iyi korunması tekniklerinde radyasyon ve radyoaktif maddelerin kullanılmasının insan sağlığı bakımından büyük yararlar sağladığı bugün açıkça herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olduğu gibi araştırmalar ve endüstriyel işlemlerle yepyeni imkanlar getirdiğine de şüphe yoktur.439 GWh’e ulaşılmıştır. Enerji talebinin % 49 kadarı ithal enerji ile karşılanmaktadır.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI daha az fosil yakıt yakılmasına katkı sağlamıştır. Uranyumun fiyatı bu nedenler dolayısıyla zaman içinde sürekli azalmıştır. yakıt ve işletme giderleri düşük santrallardır. Doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki artış ve enerji talebindeki yoğunluk nedeniyle Türkiye için nükleer enerji alternatif bir enerji kaynağı olarak düşünülmelidir. O halde 2010 yılındaki yaklaşık % 10 yedekli bir üretim sistemi oluşturmak için. 2010 yılına kadar bu potansiyelin % 70 oranında kullanılır hale gelmiş olacağı varsayılmaktadır.T.6 milyon ton petrol eşdeğerine (MTEP) yükseltmiştir. sisteme en azından 5000 MW nükleer santrallar ile 19935 MW termik santral eklenmesi gerekecektir. Bu suretle 30 yıl zarfında 10 milyar ton CO2 ve 200 milyon asitli gazların atmosfere yayılması önlenmiştir. üretim kapasitesi ise 111. Son maden aramaları sonucu Avustralya ve Kanada’da büyük uranyum yatakları olduğu ortaya çıkmıştır.040 GWh/yıl’dır. onun petrol gibi ekonomik silah olarak kullanılmasını imkansız kılar ve nükleer santrallar genel olarak ilk yatırım maliyeti yüksek.’de verilmektedir.4. endüstri ve araştırma alanlarında geniş uygulama imkanları bulunmuş ve yeni uygulamalar da geliştirilmektedir.0 MTEP ulaşmıştır. Türkiye yerli enerji kaynakları ile talebini karşılayamamaktadır.116 MW’a. 1999 yılında 118. Türkiye’nin hidrolik potansiyeli 34 728.4.4. İkinci bir nükleer hammadde ise toryumdur ve Türkiye dünyanın en zengin toryum yataklarına sahiptir. Bu hızlı elektrik enerjisi talebinin önümüzdeki yıllarda kesintisiz ve emniyetli bir şekilde karşılanabilmesi için yatırımlarda sürekliliğin sağlanması zorunlu görülmektedir. Günümüzde ticari üretimde bulunan nükleer santrallarda yakıt olarak uranyum kullanılmaktadır.484 GWh’e ulaşan talep komşu ülkelerden yapılan ithalat ile kesintisiz olarak karşılanabilmiştir.’de verilmiş olan birincil enerji ve elektrik enerjisi üretim ve tüketimdeki gelişmeler incelendiğinde 1999 sonu itibari ile elektrik santrallarının kurulu gücü 26. 1994 yılı sonu itibari ile toplam birincil enerji tüketimi 64. İthal edilen enerji içinde en büyük payı % 80’ lik payla petrol ve petrol ürünleri almaktadır.2. Hiçbir endüstriyel kullanım alanı olmayan uranyum doğada. bol miktarda bulunmaktadır. Tablo: X.7 MW güce karşı olarak 123. Nükleer hammaddenin stoklanabilir olması. 222 .4. 1994 yılında birincil enerji üretimini 32. Nükleer enerjinin başta tıp olmak üzere tarım. Türkiye’nin Enerji Durumu Enerji açısından kendi kendine yeterli olmayan ülkemiz.3.

.... 2001...5 İhracat 343.8 111022....9 94101.. . 200 2250 ....... . .0 136271. 2001.. Halen ticari nükleer santrallerin yakıtı durumunda olan uranyum ülkemizde daha çok Salihli Köprübaşı Havzası’nda ve Yozgat-Sorgun’da bulunmaktadır.7 Kişi Başına Tük. 125000 34729 43.. .4 Termik 54302...... .9 21889.9 Hidrolik 40475.0 15. Tablo:X..1 114022. 223 .7 326. .8 10102.2 16048.8 15555.7 1968 2001 Tahmini 29511.... .. Eskişehir-Sivrihisarda ise dünya çapında önemli toryum rezervleri (380000 ton) bulunmaktadır..9 2330...Toplam tabii metal uranyum rezervi halen 9129 ton olarak belirlenmiştir.9 1840 *2000 Gerçekleşme 27257.1 3796....1 8.5 30930. İleriki yıllarda toryum kullanan santrallerin ticari hale gelmesi koşulu ile ülkemizin bu zengin toryum kaynaklarını değerlendirmesi mümkün görülmektedir..5 Termik 11297.2 18. ..1 11771.. ..8 ....9 15.1 11175.7 29392. . Ülkemizin radyoaktif mineraller bakımından zengin olduğu bilinmektedir.9 81661. 9129 380000 . Türkiye’nin Mevcut Enerji Kaynakları Kaynaklar Taşkömürü (MT) Linyit (Elbistan) (MT) Diğer (MT) Toplam (MT) Asfaltit (MT) Bitümler (MT) Hidrolik GWh/yıl MW/yıl Hampetrol (MT) Doğal gaz (Milyar M ) Nükleer Kaynak (Ton) Tabii Uranyum (Ton) Toryum (Ton) Jeotermal (MW /Yıl) Elektrik Jeotermal (MW /Yıl) Güneş (Milyon TPB) Elektrik Isı 3 Görünür 428* 3357 3982 7339 ... ..Birincil Enerji ve Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketimindeki Gelişmeler 1996 Gerçekleşme 1997 Gerçekleşme 1998 Gerçekleşme 1999 Gerçekleşme 26116.9 10537. 110 110 .0 298...0 125160..8 63396.7 103295.0 15.. 125000 34729 43.0 116439.8 13021. 8. 29 1086 . KWh 1512 1678 1797 Kaynak: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Verileri...4 11850.. . .5 412.7 105517..1 8.4 (*) Hazır rezerv dahil (**) 300 milyon ton belirlenmiş ve potansiyel kaynakla 8375milyon ton olmaktadır..3. Toplam 1126 3357 4718 8075** .3 285.2 8.4....6 10306.3 3298.0 131355. . ...5 80..C.2 Toplam Tüketim GWh 94788.7 128544. . 4500 31100 .. .0 5300. 82 1641 . 4300 28850 . . ..1 2492.T..7 15. .8 .3 118484..7 82.0 34677. .9 84.. Muhtemel 456 .9 2058 Elektrik Enerjisi MW Kurulu Güç 21246.3 Hidrolik 9934.4 44.5 17307..1 271.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.4 23351..5 Rüzgar 8... .9 101636..4. 8 ... 626 626 . ......0 384... 9129 380000 .9 68702..7 Jeotermal 15.2 39816...5 20..1 42229. Kaynak: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Verileri.0 İthalat 270.. .5 Jeotermal 83. Mümkün 245 .8 85..0 Elektrik Enerjisi GWh Üretim 94861.4.. ..8 26..2 353.5 80.9 15. 45 555 .0 Rüzgar 5.

yılda % 1. kararlı bir biçimde. Fosil yakıtlı santrallarda kullanılacak olan desülfürizasyon ve denoksing gibi SO2 ve NOX emisyonunu önleyebilecek ekipmanların kullanılması bu santralların maliyetini artırmaktadır ve sadece kirliliğin şeklini değiştirmektedir. yakıt taşıma sırasında olabilecek kazalar sonucu çevre kirliliği de önemli boyutlardadır. Nükleer enerji seçeneğinin kullanılması. örneğin.5 milyon ton CO2. 1990-1997 yılları arasındaki CO2 emisyon artışı % 8 olmuştur. CO2 emisyonu dünyanın karşılaşabileceği en büyük çevre felaketine neden olacaktır.1 düzeyinde kalmıştır.3 oranında artmış. CO2 emisyonunu azaltmasının yanısıra SO2 ve NOX emisyonlarını önlemede de etkin bir yol oynayacaktır.C. X. Diğer bir deyişle.4. Diğer bir deyişle. ülkemizin enerji ithal etmeye muhtaç olduğu görülmektedir.000 ton kül. bunların cins ve ithal edilen ülke bakımından çeşitlendirilmesi. konunun politik.2 altına çekmek CO2 emisyonu sorununa tüm insanlığın yararı için acilen bir çözüm getirecek mahiyettedir. 224 . Önemli bu atığın bağımsız bir denetleme otoritesinin de gözetimi altında güvenilir bir şekilde depolanabilmesidir ve günümüz teknolojisi bunu başarabilecek düzeydedir. Ayrıca enerji hammaddesi açısından dışa bağımlı olan ülkemizin karşılaştığı. dünya genelinde CO2 emisyonu 80’li yıllarda. ekonomik yönlerinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 1000 MWe gücünde bir kömür santralının çevreye bıraktığı yılda 6. Ülkemizde kurulacak olan bir nükleer santralın yüksek radyoaktivite içeren yıllık kullanılmış yakıt miktarı yaklaşık 30 ton civarında olacaktır. bir nükleer santralın ömür boyunca (40-50 yıl) üreteceği atık yaklaşık olarak 200 m3 civarındadır. Kalkınmakta olan ülkeler arasında yer alan ve enerji bakımından kendi kendine yeterli olamayan ülkemizde de enerji sorunu başta gelen bir konudur. İthal edilecek enerji çeşitlerinin çok iyi seçilmesi. Buna karşın. yeni ve yenilenebilir kaynaklardan yararlanmak üzere Ar-Ge faaliyetlerine rağmen. 300. ancak petrol fiyatlarının artması ile doğalgaz fiyatlarını da etkileyeceğine işaret edilmektedir. 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü 2008-2012 yılları arasında 1990 yılı emisyonunu % 5.3 Nükleer Enerji ve Çevre Çevresel etkiler bakımından değerlendirildiğinde nükleer enerji santralleri hakkında en çok sözü edilen konular radyoaktif atıklar ve radyasyon sızıntısıdır. Yerli kaynak rezervlerinin ve üretim metotlarının geliştirilmesi suretiyle üretimlerin arttırılması. 1990 yılından sonra bu artış hızı yılda % 1. küresel ısınmanın en önemli nedeni olan C02 emisyonunun gelişimine bakılacak olursa. Önlem alınmazsa. 4000 ton NOX ve 400 ton ağır metal neredeyse tamamen kontrol ve denetim dışıdır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kömürlerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile yakın gelecekte doğalgaz ve nükleer enerjinin önem kazanmasının kaçınılmaz olduğuna. Ayrıca nükleer atık depolama teknolojisi günümüzde mevcuttur ve önümüzdeki on yıl içinde başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde nihai atık depolama teknolojisi uygulamalarına geçilebilecektir. Nükleer enerjiden kaynaklanan radyoaktif atıklar kontrollü olarak depolandıkları için çevreye herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Avrupa Komisyonu 1999 Yıllık Enerji Raporu’nda açıklandığı gibi. Yıldan yıla artmakta olan enerji açığımız karşısında etkin tedbirler alınması gerekmektedir. uzun vadeli politikalar tespit edilirken konuya tek yönlü bakılmaması.T.

Gerçekten de. reaktör tipine. normal işletim şartlarında.006’lık bir eşdeğere karşılık gelmektedir. asit yağmurları ve hava kirliliği olarak çıkar. her bir kaynak için birim enerji üretimine karşılık gelen kirletici madde tip ve miktarları. Keban Barajı gücünde 700 MW’lık bir nükleer santralin yıllık yanmış yakıt çıktısı 100 ton’dur. İnsanların radyasyon dozlarına maruz kalmaları akut ışınlama (kısa zaman süresi içinde ışınlama sonucu alınan dozlar) olmak üzere iki grupta incelenebilir. Radyasyon Etkileri Nükleer teknoloji ile ilgili olarak kamuoyunun endişelerinin temelinde. X. günlük radyasyondan etkilenme içerisinde % 0. bunların çevre ve atmosfer içerisindeki dağılımları. Nükleer teknolojiye dayalı faaliyetlerden kaynaklanan radyasyon % 0. reaktör yerinin özel koşullarına bağlıdır.4. Bu değerlendirmeler. günlük hayatımızın bir gerçeğidir. Reaktörde meydana gelecek artığın miktarı. inşa şekli ve işletme usullerine. genel akut etkiler ve lokal akut etkileri olarak gruplandırılabilir. atığın miktar ve zehirliliği. Hava kirliliği bronşit.C. Dünyanın herhangi bir yerinde işletilmekte olan ticari nükleer tesislerin rutin işletimlerinden kaynaklanan sağlık etkileri ile ilgili güvenilir bir doküman mevcut değildir. Dünyaca kabul görmüş yayınlar. nükleer tesislerin kanserden kaynaklanan ölümlerle hiçbir ilgisi olmadığını ortaya koymaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Enerji üretiminin çevresel etkileri değişik biçimlerde değerlendirilebilir. Doğal radyasyon miktarı bölgeden bölgeye değişir ve radon gazı miktarının yoğun olduğu bazı bölgelerde global ortalamanın 10 ila 20 kat üzerine çıkar. uzun dönemde çevre ekolojik sistemler göz önüne alındığında karşımıza sera etkisi. insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. bacalardan atmosfere yayılır ve yıllık toplam atık miktarı 500 000 tonu bulur. radyasyonun sağlık üzerindeki etkilerinden kaynaklanan korku yatmaktadır. ABD'de “Medical Associaton” ile “National Energy Studies Project” tarafından yapılan çalışmalara göre kömür veya fuel-oil yakan santrallar GW-yıl başına en azından 10 ölüm ve 2000 hastalık vakasına neden olmaktadırlar. kozmik radyasyondan. topraktaki ve vücudumuzdaki radyoaktif elementlerden kaynaklanan doğal radyasyon etkisi ise % 40 oranında olmaktadır. 225 . Akut dış radyasyon etkileri.T. akciğer kanseri gibi hastalıklara ve farkına varılmadan ölümlere neden olabilmektedir. Nükleer güç reaktörlerinde meydana gelen artıklar çekirdek fisyonu ve nötron aktivasyonu sonucu oluşurlar. Geriye kalan % 11’lik pay ise insan tarafından üretilen ve genellikle tıbbi uygulamalardan kaynaklanan radyasyona aittir.006 oranında olup.4. Bunun yanı sıra yılda 4 milyar 200 bin ton sera etkisine neden olan CO2 atmosfere verilmiş olur. Bunun sonucunda 8 ton uçucu kül. emfizema. Radyasyon. Yıllık kişisel radyasyondan etkilenme içerisindeki dünyadan saçılan radon gazının payı % 49. Aynı güçte linyit kullanan bir termik santral bunun ondört katını (1400) bir günde kül ve curuf olarak dışarı atar. bakım personelinin aldığı yıllık doz Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi’nin kabul sınırının yaklaşık 1/100 katı ile 1/1000 katı arasında olabilmektedir. çalışanların ve halkın sağlığı üzerine etkileri. Fosil yakıt yakan tesislerin bacasından çevreye yayılan gaz ve partiküller.

TAEK..Sürdürülebilir Kalkınma ve Nükleer Enerji.N. 5. G. Bugünü ve Yarını. 1994. Nükleer Santralların Elektrik Enerjisi Üretiminde Dünü. Kadiroğlu. ve Sökmen. Beş Yıllık Kalkınma Planı. TÜBİTAK. Devlet Planlama Teşkilatı. 21 YY. Enerji Raporu. Bütün Yönleri ile Enerji Sempozyumu.T. 1994. 2000.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kaynaklar 1. 4.C. 226 . Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi.. 1999. Sayı:26. Bozkurt. Kasım. Ankara. Bilim ve Teknoloji Dergisi. 3. 2001. VIII. Nükleer Santrallar ile Elektrik Üretimi.O. K. Sayı:319. Ankara. 2. İstanbul. Mayıs.

d. SANAYİ VE ÇEVRE XI. sanayi siteleri. Ancak uygulanan teknolojinin değişmesi. XI. sağlıksız çalışma ortamı ve dağınıklıktan kurtarılarak her türlü altyapısı hazırlanan çağdaş ve toplu iş yerlerine kavuşturulması amaçlanmaktadır. yerleşim alanları ve şehir açısından da benzer olumluluklar 227 . Çünkü. düzensiz ve sağlıksız iş yerleriyle yerleşme alanlarında dağınık bir şekilde faaliyet gösteren küçük esnaf ve sanatkarlar kesimi. çıkardıkları gürültü. mahalli ve bölgesel ihtiyaçların karşılanmasında. bölgesel istihdam imkanlarının artırılıp işsizlik ve çarpık kentleşme ile çevre sorunlarına çözüm bulunmasında önemli rol oynamaktadır. Altyapı ve diğer sosyal tesisleri hazırlanmış arsa arzı suretiyle sanayiyi teşvik etmek vb.1. Düzenli. Küçük Sanayi Sitelerinin Yapımındaki Ana Politikalar a. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ (KSS) Sanayileşen ve gelişen ülkemizde başta küçük işletmeler olmak üzere esnaf ve sanatkarlar kesimi halen oldukça dağınık bir yapıda. Altyapısı tamamlanmış ortak arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi. temel politikalar sayılabilir. XI. b. c.T. Bu amaçla. Bu kesimin sorununa en etkili çözüm yolunun “Sanayi Siteleri” ve “Toplu İş Yerleri” olduğu artık kabul edilmektedir. küçük esnaf ve sanatkarlar yönünden olumlu bir planlama aracı olan Küçük Sanayi Siteleri.C. Sanayi siteleri uygulaması ile. Küçük sanayi siteleri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. hızlı nüfus artışı ve şehirlerin büyümesi sonucu küçük esnaf ve sanatkarın çevresine yaptığı olumsuz yan etkilerin ulaştığı boyutlar. Küçük sanayinin az gelişmiş bölge ve yörelere yaygınlaştırılması. Böylece plansız. bu kesimi yerleşim alanları dışına ve daha düzenli toplu iş yerlerine taşınmaya mecbur etmektedir. Küçük esnaf ve sanatkarların yetersiz altyapı. Planlı İş Yerleri ve Çevrenin Korunması Özellikle 1950’li yıllarda başlayan ve 1960’lı yıllardaki sanayileşme çabalarına paralel olarak son yıllarda hızla çoğalan küçük esnaf ve sanatkarlar. emisyon ve görsel olarak da olumsuz bir durum meydana getirmektedir. benzer ve farklı iş kollarında çalışan küçük işyerlerini yeni bir merkezde toplamakta.2. öncelikle en uygun yer olarak yerleşim alanları ve şehir merkezlerinde gelişi güzel yerleşerek faaliyet göstermektedirler. her türlü sağlık koşullarından ve çağdaş ticaret anlayışından uzak mahalle ve sokakların izbe köşelerinde sıkışıp kalmış dükkan ve atölyelerde üretim yapmaya çalışmaktadırlar. İl ve ilçelerin planlı gelişmesine yardımcı olunması ve çevrenin korunması. bu toplu sitelere yeni teknolojilerin transferi ve uygulanması daha kolay ve maliyeti düşük olmaktadır. e. Tarım alanlarının küçük sanayide kullanılmasının önlenmesi ve sanayi sitelerinin tarım dışı topraklarda kurulmasına imkan sağlanması.1. çevre halkı için kirli ve dağınık görünüşlü iş yerleri yanında. ihtiyaçlar hep birlikte daha kolay ve ekonomik olarak karşılanabilmekte.1.1.

54 Adet 6 10 15 11 19 15 11 2004 Yılı Yatırım Programında Olan İşyeri Adedi 961 1. Belirlenen hedefler doğrultusunda. 228 . 1962 yılından başlayarak bugün gelinen noktada. ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına. ilk olarak 1962 yılında Bursa’da bir OSB kurulmasıyla başlanmıştır. 17 adedinin atıksu arıtma tesisi de inşa edilmiş olarak.61 16. gerekse deneyim yoksunluğu nedeniyle özel kesim bu görevi beklenen şekilde yerine getirememiştir. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB) Türkiye’de sanayileşme çabaları Cumhuriyetle birlikte yoğunluk kazanarak ekonomik kalkınmanın ve yeni kazanılan siyasi bağımsızlığın temeli olarak görülmüştür. Sanayileşme cumhuriyetin ilk yıllarında özel kesimin girişimlerine bırakılmış ancak gerek mali gücünün yetersizliği. ekonomik dengenin kurulması. Denizcilik Bankası gibi kuruluşlar faaliyete geçmiştir.40 7.C. Bu ilk sanayileşme çabalarına müteakiben devlet 1931 yılında uygulamaya konan “I. 76 adet Organize Sanayi Bölgesi hizmete sunulmuştur. XI.57 19.805 % (X) 8.825 6. Etibank.2. 18. Beş Yıllık Sanayi Planı” çerçevesinde sanayi alt yapısının oluşturulması çalışmalarına başlamıştır.137 hektar büyüklüğünde.70 24.313 100 87 ( X ) Toplam Bölge İşyeri Sayısının Türkiye Toplamı İşyeri Sayısına Oranıdır. 1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde ise sanayinin “lokomotif” sektör olduğu açıklıkla belirtilmiş. Tablo:XI.51 14. 2003 yılı sonu itibariyle.38 9.92 16.Doğu Anadolu ( 9 İl ) 60 62 37 81 74 35 23 İşyeri Adedi 13. Tablo: XI.925 1.381 13. Küçük Sanayi Sitelerinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı Biten Projeler 2003 Sonu Bölge Adı Adet Marmara ( 11 İl ) Ege ( 8 İl ) Akdeniz ( 8 İl ) İç Anadolu ( 13 İl Karadeniz ( 18 İl ) Doğu Anadolu (14 İl) G. (Ayrıca Bkz.1).698 1. ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi. çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve belirli bir düzeyde tutulmasını mümkün kılacak en uygun çözüm yolu olarak görülmektedir.14 8.306 11.005 1.1. I. 372 adet tamamlanmış Küçük Sanayi Siteleri 87 adet de 2004 yılı yatırım programına alınanlar olmak üzere toplam 459 adet Küçük Sanayi Siteleri görülmektedir.79 8.198 % (X) 15.77 20.610 17.424 14.145 2.351 11.97 13.720 2.78 14. Sanayi Planı döneminde bütünüyle kamu girişimciliği ön planda tutulmuş Sümerbank. belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI taşımakta ve yerleşim alanlarında.T.569 7.92 100 Türkiye Toplami (81 İl) 372 84.

hem de üretim ve istihdam kriterleri açısından bünyelerindeki Organize Sanayi Bölgelerinin ülke ekonomilerindeki önemli paya sahip olmalarıdır. Organize Sanayi Bölgelerinin Kurulmasında Ana Politikalar a. ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda yapılmaktadır. kentleşmeyi yönlendirmek. “Sanayiin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak. 229 . XI. e. Gerek kalkınma düzeyi ve gerekse sosyal. işsizlik ve plansız şehirleşme ile çevre sorunlarına çözüm bulunmasında büyük rol oynamaktadır. b.2. Sanayinin disipline edilmesi. Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması. f. kültürel ve politik yapıları birbirinden büyük farklılık gösteren bir çok ülkenin ortak yönlerinden bir tanesi. hem girişim sayısı. Sağlıklı.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması. tartışılmaz öneme sahip bulunmaktadır.2.1. güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması. ekonomik. OSB Yer Seçimi Usul ve Esasları Ülkemizde giderek yaygınlaşan Organize Sanayi Bölgeleri yatırımlarının sosyal. 15. çevre sorunlarını önlemek. kuruluş ve işleyiş sürecinde düzenin sağlanması ve yasal bir statüye kavuşturulmaları için 4562 Sayılı OSB Kanunu. Organize Sanayi Bölgeleri. Organize Sanayi Bölgeleri uygulaması ile benzer ve entegre iş kollarında çalışan işletmeler aynı işyeri içinde toplanmakta. en uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yer seçimleri konusundaki tespitler. istihdam imkanlarının artırılması. bu işyerlerine yeni teknolojinin transfer edilmesi ve uygulanması daha kolay ve ekonomik olmaktadır. d. mahalli ve bölgesel ihtiyaçların karşılanmasında.T. Bölgelerin devlet gözetiminde.2. Tarım alanlarının ve verimli toprakların sanayide kullanılmasının önlenmesi tarım dışı alanlarda kurulmasına yönlendirilmesi. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Organize Sanayi Bölgeleri.04. coğrafi. c. Birbirine Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla. ekonomik ve çevresel değerler açısından. bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak. kendi organlarınca yönetiminin sağlanması vb. XI. bir plan ve program bütünü içinde. temel politikalar olarak sayılabilir. ucuz. imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla. sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve OSB Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri” olarak tanımlanmış olup. Sosyal tesisleri ve altyapısı tamamlanmış ortak arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi.C. g. Küçük ve orta boyutlu işletmelerde Organize Sanayi Bölgelerinin ülke ekonomilerinde ve sanayileşmedeki yeri. ihtiyaçları hep birlikte daha kolay ve ekonomik olarak karşılanabilmekte.

çevrenin. Görev ve yetkileri OSB Kanunu çerçevesinde tanımlanan OSB'lerin kurulabilmesi için.T. Uygulamada karşılaşılan bazı aksaklıkların düzeltilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılarak 08. ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir. -1/100. İlçe veya Belde Belediyesinin. -Alternatif Alanların Özelliklerini İçeren Rapor. OSB yer seçimi etütleri. 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun ikinci bölümü 4 üncü maddesi gereğince. 2. biri veya daha fazlasının katılımı ile hazırlanan OSB kuruluş protokolü Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmakta ve her OSB'ye bir sicil numarası verilerek OSB müteşebbis heyetlerine tüzel kişilik kazandırılmaktadır. Yer seçimi etüt çalışması sonucu belirlenen OSB alternatif alanları. Gözlemsel Jeolojik Etüd 4.C. -Alternatif Alanların Belirlenmesi.01. Bu Yönetmelik. XI. "Yer Seçimi Yönetmeliği" çerçevesinde yapılmaktadır.2003 tarih ve 24987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Uygulama Yönetmeliğiyle de OSB’lerin. doğal ve kültürel kaynakların korunması. OSB’nin Kurulma Aşamaları 1. il ve ilçelerdeki mevcudiyet durumuna göre Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasının. -Alternatif Alanların İncelenmesi. Kuruluşu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde mahallinde oluşturulan ve ortalama 22 ilgili kuruluş temsilcisinin katıldığı yer seçimi komisyonunca incelenmekte ve söz konusu alternatif alanlardan birinin oy birliğiyle OSB yeri olarak uygun görülmesi gerekmektedir. Büyükşehirlerde ayrıca Büyükşehir Belediyesinin. İl Özel İdaresinin.000 Eşik Analizi. Etüd Safhası -İlin/İlçenin Genel Değerlendirilmesi. "OSB Yatırımını Değerlendirme Raporu" nun Valiliğin uygun görüşü ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmesi gerekmektedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde düzenlenen ve 01. Sanayici dernek veya kooperatiflerinin. Müteşebbis Heyetin Kuruluşu 230 . yer seçimi aşaması tamamlanan bir OSB'nin kuruluş işlemlerine başlanarak. Ayrıca. Yer Seçimi Safhası -Komisyon Oluşturulması.2.2. Yapımı. Söz konusu raporun Bakanlıkça değerlendirilmesini takiben uygun görülmesi halinde OSB yer seçimi etüt çalışmalarına başlanılmaktadır. diğer kurumların projeleriyle birlikte imar ve çevre düzeni planlarıyla uyumlu çalışmaların yürütülmesi prensibine dayanmaktadır. -1/25. 3. OSB'nin içinde bulunacağı İl.1.04. İşletilmesi.000 Eşik Analizi. -OSB Yerinin Kesinleşmesi. ihtisas OSB'lerde konuyla ilgili mesleki kuruluş ve teşekküllerin temsilcileri de talep edilmesi halinde müteşebbis heyete dahil edilmektedirler. OSB kurulması düşünülen yerin Valiliğince hazırlanacak olan.

43 6. Tablo : XI.027 2.77 100 Adet(**) 11 11 3 7 15 5 5 57 (*) Toplam bölge alanının Türkiye toplam alanına oranıdır.18 4.70 100 % Adet(***) 19. 231 . Kayseri. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin il bazında dağılımı incelendiğinde. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin sektörel dağılımına bakıldığında. b.de verilmiştir.248 2.15 7. ( Ocak 2004 tariihi itibariyledir) (**) Etüd ve Kamulaştırma karakteristiği ile yer alan projeler adet olarak toplamlara dahil edilmiştir.52 22. dokuma.55 7. İzmir. Kamulaştırma 7. Gaziantep'te yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil XI.68 16.77 17. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 5.126 18.1).Doğu Anadolu (9 İl) Türkiye Toplamı (81 İl) 12 11 10 16 13 7 7 76 Alan (Ha) 3.88 11.348 1. İnşaat İhaleleri Bu çerçevede.61 13. Türkiye genelinde 2003 Yılı Sonu İtibariyle Biten ve 2004 Yılı Yatırım Programında Olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili bilgiler Tablo XI.C.703 700 823 10. 2004 yılı Yatırım Programı’nda olan 57 adet olmak üzere toplam 133 adet Organize Sanayi Bölgesi öngörülmektedir.Organize Sanayi Bölgelerinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 2003 Sonu İtibariyle Bitenler Bölge Adı Adet Marmara (11 İl) Ege (8 İl) Akdeniz (8 İl) İç Anadolu (13 İl) Karadeniz (18 İl) Doğu Anadolu (14 İl) G. (***) Toplam adedin Türkiye toplam adedine oranıdır. bu sektörü sırası ile metal eşya sanayi. kimya sanayi ve gıda içki ve tütün sanayi işyerlerinin takip ettiği dikkati çekmektedir (Tablo XI.30 19. İmar Plan ve Altyapı İhaleleri 8. giyim eşyası ve deri sanayi işyerleri birinci sırayı alırken.2.2.28 6.453 4. organize sanayi bölgelerinin İstanbul.32 8. Yatırım Programında Yer Alması 6.878 2.691 % Hektar(*) 18.30 5. a. Burada da görüleceği üzere.96 19.932 3.3).018 1.77 8.137 % Hektar(*) 21.T.050 510 1.012 2.26 12.72 100 2004 Yılı Yatırım Programında Olanlar Alan (Ha) 2.28 26. 2003 yılı sonu itibariyle 76 adet biten.57 25.

4 4.1 14.4 100. Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı 2000 2001 Üretimde Toplam işyeri Sektör Gıda.2.5 4.4 12.3. giyim eşyası ve deri sanayi Orman ürünleri ve mobilya sanayi Kağıt. kağıt ürünleri basım sanayi Kimya sanayi Taş ve toprağa dayalı sanayi Metal ana sanayi Metal eşya sanayi Diğer imalat sanayi Toplam sayısı 490 1 331 276 95 661 256 390 792 220 4 511 olan işyeri sayısı 411 1 251 240 85 605 221 355 754 180 4 102 (%) 10.4.5 5.0 Toplam işyeri sayısı 638 1 715 425 144 719 266 373 1 355 146 5 781 Üretimde olan işyeri sayısı 507 1 521 339 116 612 233 311 1 141 108 4 888 (%) 10. 2001 yılında ise % 24'ü ve 2002 yılında ise % 27. Atıksu arıtma tesisi tipine göre atıksu arıtma tesisi sayısı ile ilgili bilgiler Şekil XI.4 23.C.).0 2.0 Kaynak: DİE.1.1 7. 232 .4 8. içki ve tütün sanayi Dokuma.4 31. Organize Sanayi Bölgelerinden kaynaklanan atıksular (evsel+endüstriyel) ortak arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı Tablo X1.3 2.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekil X.8 6. 2000 yılında anket kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerinin % 21'i.8 5.0 30. Organize Sanayi Bölgesi Atık İstatistikleri Anketi Sonuçları 2000-2002 Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan araştırma sonuçlarına göre organize sanayi bölgelerinde atıksular yoğunluklu olarak biyolojik arıtma ile arıtılmaktadır.2 100.7 18.59'unun arıtma tesisi kullandığı belirlenmiştir (Tablo XI.’de verilmektedir.9 2.

T.2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Organize Sanayi Bölgesi Atık İstatistikleri Anketi Sonuçları 2000-2002 Atıksu arıtma tesisi tipine göre atıksu arıtma tesisi sayısı Sayı 14 12 10 8 6 4 2 0 Fiziksel Kimyasal 2000 2001 2002 Biyolojik Şekil: XI. 2002 yılında anket kapsamında değerlendirilen 58 organize sanayi bölgesinin % 15.2. 233 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo XI. Organize Sanayi Bölgeleri ve Arıtma Tesislerinin Durumu.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup. bürokrasinin azaltılması ve uygulamaya ilişkin hususlara açıklık getirilmesi amacıyla Endüstri Bölgeleri Kanununda değişikliğe gidilmiş ve 5195 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikler 01. bu oranın 2000 ve 2001 yılları için sırasıyla %17 ve %15 olduğu tespit edilmiştir. yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişini artırmak amacıyla hazırlanan 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 19. ENDÜSTRİ BÖLGELERİ Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferini sağlamak.07.01. yatırımları teşvik etmek. üretim ve istihdamı artırmak.C. Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Arıtma Tesisi Tipi ve Arıtılan Atıksu Miktarı Yılı 2000 2001 2002 Arıtma tesisi kullanan OSB sayısı 9 13 16 Fiziksel arıtma Arıtılan atıksu Kapasite miktarı Sayı (m3/yıl) (m3/yıl) 1 2 182 500 766 500 182 500 693 500 Kimyasal arıtma Arıtılan atıksu Kapasite miktarı Sayı (m3/yıl) (m3/yıl) 1 1 1 864 000 864 000 864 000 864 000 730 000 730 000 Biyolojik arıtma Arıtılan atıksu Kapasite miktarı Sayı (m3/yıl) (m3/yıl) 8 11 13 79 198 000 47 175 370 102 412 000 60 327 635 110 369 000 68 716 500 Kaynak: DİE.5'inin atıksu deşarj izninin olduğu.4.

arazi Hazine adına kamulaştırılmaktadır. EB’lerinde doğrudan yatırım yapabileceklerdir. yatırımcı öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına baş vuracaktır. Endüstri bölgelerinin kuruluşundaki ana hedef. Kanun uyarınca. f. Bu sebeplerle bütün toplumlar gelişen çağa göre değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sanayileşmeyi mutlaka ulaşılması gereken hedef olarak kabul etmişlerdir. EB’lerinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önerisi üzerine Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunca belirlenen yerlerde. modern ve kalkınmış toplumlarda ekonominin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca sanayi ürünleri.5 ay. yerli ve yabancı yatırımcı için bürokratik işlemlerin asgariye indirilmesi. Bakanlar Kurulunca kurulabilmektedir. OSB’lerde imar planları ve altyapı projeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanırken. Sanayileşme sürecine giren ve sanayileşmesini tamamlayan 234 . Kamulaştırma ve altyapı inşaatı giderleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği ile bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.T.5’i karşılığında yatırımcıya irtifak hakkı tesis edilecektir. ÇEVREYİ ÖNCELİKLE ETKİLEYEN BAZI SANAYİLER ve ÇEVRE Gelişen ve değişen dünyada. planı onaylı ve altyapısı hazır bölgelerde gerekli izin ve onaylarını en kısa sürede alarak faaliyete geçmelerinin. Sanayi bir yandan.08. insanların temel ihtiyaçlarının büyük bir kısmı sanayinin ürettiği mal ve hizmetlerle sağlanmaktadır. EB’lerinde sabit yatırım tutarının % 0. XI. Çünkü sanayi. Böylece. diğer yandan da çevre kirliliğine sebep olmaktadır. faaliyet konularıyla ilgili ÇED olumlu kararını en fazla 2. onay ve ruhsatlarını 15 gün içinde alabileceklerdir. Endüstri Bölgeleri Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde düzenlenen ve 02. e. bu yolla ülke ekonomisine yararlı olmalarının sağlanmasıdır. OSB’lerde yatırımcıya OSB yönetim kurulu tarafından parsel satışı yapılırken.C. Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri Arasındaki Farklar a. d. bunun için gerekli ödeneğin geri dönüşü olmayacaktır.3. yatırıma başlamadan önce yürütülmesi gereken tüm yasal işlemlerin üç ay içinde tamamlanması ön görülmektedir. doğal kaynakları kullanarak ürün verirken. c. yerli firmalarla ortaklık kurmalarına gerek kalmadan. modern ve çağdaş hayat standartlarının maddi tabanını oluşturmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Endüstri Bölgeleri. OSB’lerden farklı olarak. Böylece yabancı yatırımcılar. ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın gerekli izin. Endüstri bölgelerinde (EB). b. EB’lerinde ilgili kurum tarafından onaylanacaktır. Organize Sanayi Bölgelerinden (OSB) farklı olarak.

Toprak kirlenmesi. kendisine atılan her türlü atık ve artığı kabul eden serbest bir mal olduğu kabul edilirken.Su kirlenmesi. bu gelişmeler sırasında çevre ve doğal kaynakları bitmez tükenmez bir kaynak olarak kullanmışlardır. ayrıca sürekli ve dengeli kalkınma kavramları” işlenmiştir. Çevre kirlenmesi ve korunmasıyla ilgili olarak başta Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) olmak üzere. hem de çevreyi koruyabilmek için köklü tedbirler aramaya başlamışlardır. ulaşım araçları. . su ve toprak kirlenmesi olarak değerlendirilirken ve çevrenin. . hava taşımacılığı ve endüstriyel kuruluşlardır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI toplumlar. arazinin yanlış kullanılması. Ancak doğal kaynakların azaldığını.T. aynı şekilde sanayi atıklarının ve evsel sıvı atıkların herhangi bir arıtıma tabi tutulmadan doğrudan su kaynaklarına boşaltılması ile toprakta biriken pestisid ve aşırı kullanılan kimyasal gübre kalıntılarının zamanla taşınarak. hava. Su kirlenmesi. yüzeysel veya yeraltı su kaynaklarına ulaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. doğanın kendini yenileme gücünün sınırlı olduğunu ve ekolojik dengelerin bozulmaya başladığını fark ettikleri zaman. çevrenin de bir kaynak olduğu. hem sanayileşmeyi sürdürmek. sanayi kuruluşlarında meydana gelen emisyonların hiçbir önlem alınmadan atmosfere bırakılması. Genel Çevre Kirlenmesi ve Alıcı Ortamlar Çevre kirlenmesi genel olarak ele alındığında. . Sanayileşmenin oluşturduğu çevre sorunlarının öncelik ve anlamı son zamanlarda büyük ölçüde değişmiştir. .Atık kontrolü ve . Hava kirlenmesi genel anlamda. XI. ayrıca hava kirlenmesine sebep olan kirleticilerin yağışlarla toprağa ulaşması sonucu meydana gelmektedir.C. tarım koruma ilaç kalıntıları ile sanayi ve evsel katı atık ve artıkların doğrudan araziye dökülmesi. 1970’li yılların başında çevre kirlenmesi. bu konudaki en kapsamlı araştırma “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” tarafından 1987 yılında rapor haline getirilmiş ve “Ortak Geleceğimiz” adıyla Türkiye’de de yayımlanmıştır. çeşitli tesislerde ve evlerde yakılan fosil yakıtlarından ortaya çıkan partikül. kükürt.Hava kirlenmesi. azot oksitler ve hidrokarbonlardan oluşmaktadır.1. fazla gübre kullanımı. plansız kentleşmeye bağlı yerleşim alanları. 235 .Gürültü olarak sınıflandırılabilir. bugün bu değer yargıları değişmiş. Gürültü kirliliğine sebep olan kaynaklar ise.Toprak kirlenmesi. zamanla kirlenerek tükenebileceği ve bu kaynak kullanımının da bir maliyetinin olabileceği anlaşılmıştır. “Çevre ve kalkınmanın birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğu ve sürdürülebilir kalkınma sınırlarının çevre kaynakları ile belirlenebileceği.3. Bu raporda ana tema olarak. ulaşım araçlarından kaynaklanan egsoz gazlarının atmosfere verilmesi.

Çevredeki fiziksel kirlenme ve bozulma hava.’de verilmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). amacı doğrultusunda ve özellikle üretim faaliyetleri esnasında yeterli önlemleri almadan hava. artık ve emisyon yükü ağırlıklarına göre bir sıralama yapılması mümkün olmaktadır.1. d. Hava ve suya atılan farklı nitelikte kirletici parametreler dikkate alınarak. bozulması ve doğal kaynakların tüketilmesinde. bütün sistemin yapısını olumsuz yönde etkiler. çeşitli sektörlerin alıcı ortamlara verdikleri çok çeşitli atık.3. Bunun için çevre kirlenmesini sadece hava. Çevreyi Kirleten Temel Sektörler Çevre kirlenmesi. e.1. ve toprağa verdikleri katı. bölge veya ülke genelinde olabileceği gibi uluslararası boyutlarda da olmaktadır. sanayi çok önemli bir paya sahip olmakla birlikte. Çünkü coğrafi sınır tanımayan meteorolojik olaylar. Tablo: XI. Sanayi Sektörü. b. XI.2. Sanayileşme ve gelişmenin sonucu olarak birçok sınai kuruluş.’de Türkiye’de Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Endüstriyel Sektörlerin Dağılımı genel çevre durumunu belirtmektedir.3. Altyapı ve Ulaşım Sektörü. g. çevre politikalarının oluşturulması başta sanayi olmak üzere diğer temel sektör faaliyetlerini kapsayacak bir bütünlük içinde ele alınmalıdır.C. Ancak değişik mal ve mamul üreten tüm endüstriyel kuruluşları kirletici ana kaynak olarak saymak söz konusu olmakla birlikte. Madencilik Sektörü. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çevre kirlenmesi yöre. su. 236 .3. Tarım Sektörü. Turizm Sektörü olarak sayılabilir. Enerji Sektörü. Çevre kirlenmesine sebep olan ve aynı zamanda bir ülke ekonomisinin temelini oluşturan sektörleri şu şekilde sıralamak mümkündür: a. Bu sebeple. c. f. su ve toprak kirlenmesinden ibaret saymak hatalı bir yaklaşım olur. Yerleşim Alanları. Çevreyi Öncelikle Kirleten Bazı Sanayiler Çevre kirliliğinin en önemli kaynaklarından birisi de tartışılmaz olarak endüstriyel kuruluşlardır.3. Çünkü ekolojik dengenin bir parçasındaki bozulma. Çevre kirliliğine yol açan ve potansiyel kirlilik kaynakları esas alınarak Harita XI.T. tek etken değildir. XI. Çevre Kurulu tarafından 1993 yılında hazırlanmış olan bir raporda Bazı Endüstriyel Faaliyetlerin Çevresel Etkileri. uluslararası akarsu ve denizlerde de ortak sorunlar meydana getirmektedir. sıvı veya gaz halindeki atık ve artıklarla çevreyi yoğun bir şekilde kirletmektedir. su ve toprak kirlenmesi olarak sınıflandırılabilirse de bunlar çok çabuk birbirine dönüşebilir.

4’den itibaren XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çevresel etkileri açısından incelenen bu endüstriyel faaliyetler grubu aynı zamanda. kirletici özelliği yüksek birçok parametre Tablo:XI. Yıllık Sanayi ve Çevre İstatistikleri. TOBB. 1993. 16 Aralık 2003 Tarih ve 23028 Sayılı Resmi Gazete.T. 2000. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği. Kaynaklar 1. Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeler ve Siteleri Genel Müdürlüğü. 237 . Bölüm XI. 2001. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Sanayi İstatistikleri Mayıs. DİE.’de özetlenmiştir. 16 Aralık 2003 tarih ve 25318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” listelerinde de yer almaktadır.C. 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. 3. Sanayi faaliyet gruplarıyla ilgili olarak özet bilgiler (Bkz. 6. 2004. KSS ve OSB Sanayi Bölgeleri İstatistikleri. Çevreyi en fazla ve öncelikle kirlettiği bilinen bazı sanayi faaliyetler grubunun.17’ye kadar) konu başlıkları altında verilmiştir. 26 Eylül 1995 tarih ve 22416 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği”nde Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler arasında yer aldığı gibi. DİE. artık ve emisyonların çevreye etkileri dikkate alınarak. Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü. Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği. kontrolsüz ve yeteri kadar önlem almadan. Çevre Kurulu Raporu.3. alıcı ortamlara doğrudan bıraktıkları atık. 5. 7. Organize Sanayi Bölgesi Atık İstatistikleri Anketi Sonuçları 2000-2002 8. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. 26 Eylül 1995 Tarih ve 22416 Sayılı Resmi Gazete.

T.) Kağıt Sanayi Demir-Çelik Sanayi Çimento Sanayi Gübre Sanayi Şeker Sanayi Et Entegre Tesisi -Deri Sanayi Maden Çıkarılması -Alüminyum -Bakır -Kurşun-Çinko -Taş-Toprak Sanayi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kaynak: TOBB. Kim. Rafineriler. 1993. Ağır Met. Org.İl. Gaz ve Sıv.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. s:46:48.Kim.Tesisler Termik Santraller Entegre Kimya Tes. V.BOİ rür KOİ Florür Bileş. Fenoller Askıda Katı Md. Bazı Endüstriyel Faaliyetlerin Çevresel Etkileri Çevreye Atılan Hava Kirleticileri Faaliyet Türü TAP Ağır Met. (Pet. 238 . Çevre Kurulu Raporu.+Tar. Siyanid Sülfat Nitrat Çevreye Atılan Su Kirleticileri NH3 Fosfat Klo. Kim. COCOx NH3 NOx SOx H2S Flo rür Hidro Karbon Koku Duman Diğ. SS Diğer Org.

XI.0 24.T. XI.9 milyon tondur. yağlama maddesi olarak kullanılan.4 Kapasite (%) 70.Ham Petrol Rafinerileri Türkiye’de dördü kamuya ve biri özel sektöre ait olmak üzere 2000 yılı sonu itibariyle beş adet ham petrol rafinerisi bulunmaktadır.0 olarak gerçekleşmiştir.4 77.0 67. İlk rafinerimiz ise 1955 yılında Batman’da kurulmuştur.3 Ataş-Mersin 4.5 5.4 milyon ton olup.1.4 2. 2.0 67. Batman) kurulu kapasiteleri toplamı 27.4. Ayrıca petrol ürünlerinin dağıtımını yapan (Shell.4. 2000 yılında işlenen ham petrol miktarı ise 21. PETROL RAFİNERİLERİ VE ÇEVRE XI.XI.2 milyon ton ham petrol işlenmiştir. 2000.3 milyon tonu TÜPRAŞ rafinerilerinde. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. İzmir.6 21. Faaliyet Raporu.2 Kaynak: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM).4.4. BP.2 ‘de verilmiştir. 2000 yılında ülkemizdeki rafinerilerin kurulu kapasiteleri bu rafinerilerde işlenen ham petrol ve rafinerilerin kapasite kullanım oranları Tablo. otoprodüktör sistemde çalışmaktadırlar.0 75. Özel rafineri olan ATAŞ’ın kurulu kapasitesi ise 4. ATAŞ Rafinerisinde 2000 yılı için kapasite kullanımı oranı % 67’dir.0 11. TÜPRAŞ Rafinerilerinde kapasite kullanımı % 77. 2000 yılında işlenen ham petrol miktarı ise 2.7 56.benzin çeşitleri.9 milyon tonu da ATAŞ Rafinerisinde olmak üzere toplam 24. 239 . Tablo.9 Genel Toplam 32.5 106. Tablo:XI.0 İşlenen Ham Petrol (Milyon Ton Yıl) 0.4.4 3.7 6.C.8 10. 2000 yılında 21. Elektrik enerjisi eksiklerini TEDAŞ’ dan karşılamaktadırlar. Bu şirketler yağlama maddesi üreten tesislerden yağlama maddesi aldıktan sonra kendi tesislerinde harmanlama prosesleri uygulayarak piyasaya değişik numaralı madeni yağlar sunmaktadır.6 milyon ton olup. dizel yakıtı (mazot) ve sanayi yakıtları olarak da bilinen fuel oiller yanında.1’in incelenmesinden de görüldüğü üzere TÜPRAŞ Rafinerilerinin (İzmit.’de ve ülkemizdeki rafineriler ile ilgili genel bilgiler ise Tablo. Petrol rafinerilerinde üretilen beyaz ürünler.6 Tüpraş Toplamı 27. madeni yağlar da elde edilmektedir.1 2000 Yılında Türkiye Rafinerilerinde İşlenen Ham Petrol Miktarı Rafineri Adı Kullanımı Batman İzmir-Aliağa İzmit-Yarımca Kırıkkale-Orta Anadolu Kurulu Kapasite (Milyon Ton/Yıl) 1. PO gibi) şirketlerin harmanlama (paçallama) tesisleri bulunmaktadır.1.3 milyon tondur. Rafinerilerde kendi ihtiyaçları olan buhar ve elektrik enerjisi üretilmekte.1 10. Kırıkkale.4.

kil gibi) anorganik asitler başlıca kirleticilerdir.2 Türkiye’deki Mevcut Rafinerilerle İlgili Genel Bilgiler Sıra 1 Rafineri Adı Batman Yeri Batman Kuruluş Tarihi 1955 Statü Kamu Mevcut Üniteler H. petrol ve onun bileşenleridir. 240 .P.Anadolu Kırıkkale Hacılar Beldesi 1986 Kamu 5 Ataş Mersin 1962 Özel H.Ünitesi Reformer Vakum H. 2000. tuz giderme.P Ünitesi Reformer Desülfiriser Vakum Hydrocracker Ünite Sayısı 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Kapasite (m3/gün) 3 500 750 200 340 36 000 3 600 3 300 4 400 14 000 3 650 800 36 000 2 400 1 560 2 160 12 500 2 600 18 000 3 200 2 400 4 800 2 300 15 900 3 340 2 544 1 900 636 2 İzmit Kocaeli Körfez İlçesi 1961 Kamu 3 İzmir İzmir Aliağa İlçesi 1972 Kamu 4 O. Askıda mineral katılar. fraksiyonlama. Atıklar.1. Faaliyet Raporu. Tablo: XI.T.Ünitesi FCC Reformer Desülfiriser Vakum Hydrocracker H. Bu kirleticilerin özellikleri sadece rafineri prosesine ve kullanılan teçhizata bağlı değil. 1 LPG Ünitesi 1 Kaynak: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM). alkilleme ve polimerizasyon işlemlerinden gelir. yağ. aynı zamanda ham petrolün kalitesine de bağlıdır.Ünitesi FCC Reformer Desülfiriser Vakum Hydrocracker İzomerizasyon H. pompalama. (kum.P. klorürler.4. merkaptanlar.Petrol Rafinerilerinde Oluşan Atıkların Özellikleri Rafinerilerden gelen atıklar ham petrolün kalitesine prosese ve kullanılan teçhizata bağlı olarak değişik özellikler taşır. Ünitesi 1 Nafta Desülfirizasyon 1 Katalitik Reformer 1 Gaz Yağı Katalitik Des.C. sülfitler.1. mum. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.4. fenolik bileşikler. krezilatlar ve bazen büyük miktarda çözünmüş demir ihtiva ederler. Bu atıklar büyük hacimde askıda ve çözünmüş katı madde.P. Rafineri çıkış sularındaki esas kirleticiler.P.Ünitesi TCC. distilasyon.

Krom (Cr+6). karıştırma. gelen kömür atıkları.1.4 Petrol Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Kullanılan Metodlar Petrol rafinerisi atıklarının arıtılmasında kullanılan metodları beş grupta toplamak mümkündür. Suspanse katılar olarak sayılabilir. santrifüjleme ve yakıp kül etme metotları kullanılır.4. Benzen (C6H6). % 50-99 oranında yüzebilen yağ ve % 10-85 askıda katı madde ve belli miktarlarda BOI ve KOI giderme sağlarlar. c. Askıda katı madde. sızmalar.4. Petrol rafinerisi atıkları sızma ve çatlaklardan çıkan serbest ve emülsifiye edilmiş yağ. Biyolojik Arıtma Metodları:Aktif çamur sistemleri. Kimyasal arıtmada alüm ve polielektrolit kullanılır. Kurşun vb. kimyasal işlemlerden çıkan çamurlar. Yağlardan asitli bileşikleri çekmek için alkali reaktiflerle muamelesi sırasında ve merkaptanları çekmek veya dönüştürmek için yapılan işlemler sonucunda oluşan bir seri alkali atıklar fena koku neşrederler.C. kül ve askıda katı madde giderme açısından çok verimlidir. Gravite ayırıcılar America Petroleum Industry (API) ayırıcıları ve dinlendirme havuzlarıdır. Genelde seçilecek bu biyolojik arıtma süreçleri. petrolün ön arıtma ile giderilmesi ve pH kontrolü. Sızma ve spillerden gelen yağlar arıtılan ham petrolün % 3 kadarıdır. katalizör. Kumol [İ-Propil benzen (C6H5-C3H7)]. Yüzen yağların ve çökebilen katıların uzaklaştırılması için kullanılır. Rafinerilerden Kaynaklanan Su Kirleticileri karbonlar. kirleticilerdir. tankta kalan pislikler. kulelerden vs. Amonyum azotu (NH4-N). havalandırmalı lagünler ve oksidasyon havuzları biyolojik arıtma kademesi olarak uygulanabilmektedir. Kimyasal madde ilavesi ile flotasyon işlemi yapmak. biyolojik oksidasyon. BOİ5. Ksilen. evaporasyon. Buharlaştırma havuzları vasıtası ile kirletici giderme verimi çok yüksektir. Etil Benzen. XI. Bunlar hemen hemen tüm rafinerilerde inşa edilmiştir.1. NOX . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yağ atıklarının tasfiyesinde baca gazları ile yıkama. Toplam Organik Buharlar (karbon cinsinden ). havalandırma. Flotasyon kimyasal madde ilavesiyle veya kimyasal madde ilave etmeden doğrudan uygulanabilir. Tetra Metil. atık. Sülfür Yağ ve gres. yağ giderme toksik maddelerin giderilmesi.1. uygulanır.3. gravite ayrımı. filtre killeri kimyasal madde üretiminde yan ürünlerden çıkan özel kimyasal maddeler ve soğutma sularıdır. asitli gazlar. Çökelebilir katı madde. yumaklaştırma. flotasyon.4. yağ. nutrient 241 . XI. çökeltme şeklinde b. toplam siyanür (CN-).2 Rafinerilerden Kaynaklanan Hava Kirleticileri SOX . Fenol (C6H5-OH). pH. Hidro (S-2). XI. Olifenler. hava flotasyonu ve a. koagülasyon. Kimyasal Metodlar : Pıhtılaştırma. Toluen (C6H5CH3). Fiziksel Metodlar: Bu metodları buharlaştırma olarak sıralayabiliriz. damlatmalı filtreler. alkali sular. Her iki metodun uygulanmasında farklı arıtma verimleri elde edilmektedir. tank tabanı çamurları. Tetra Etil.T. Fakat bu metod iklim ve arazi kullanılabilirliği ile kısıtlıdır.

Petrol. Petrol rafinerisinin ürünleri ve yan ürünleri gasolin. çok farklı nitelikteki katı. N. Petrol ürünlerini ve çeşitli fraksiyonlarını yabancı maddelerden ayırmak için kimyasal ve mekanik arıtma uygulanır.T. 2000. sıvı ve gaz halindeki atık ve artıklarıyla çevreyi kirleten önemli sektörlerden birisidir.5 Petrol Rafinerileri ve Çevre Petrol yaklaşık olarak % 85 karbon ve % 12 hidrojen ihtiva eder. asfalt üretimi için kullanılırlar. 2000. Faaliyet Raporu. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. kirlilikler en az seviyeye indirilebilmektedir. No:44. Kaynaklar 1. Ham petrol kara ve deniz taşımacılığı ile veya boru hatları ile petrol rafinerilerine taşınırlar. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Dergisi. su ve doğal gazla birlikte yeryüzüne çıkar. Aktif çamur süreci organik maddelerin uzaklaştırılması için çok etkili bir metotdur.4. gazyağı gibi hafif ürünler alınır ve kondanse edilir. aşı ilavesi gibi bazı koşulların sağlanmasını gerektirmektedir. Geri kalan % 3’lük kısım O. 242 . Petrol rafinerileri. kostik soda. fuel oil. Üçüncül Arıtma İşlemleri: Aktif karbon ve ozonlama ile kısıtlıdır.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI kontrolü. Diğer Önemli Arıtma İşlemleri : Balast suyu arıtılması. Yağlamada kullanılan madeni yağı elde etmek için kalanların distilasyonuna devam edilir ve bütün ürünlerin distilasyonu yapılıp alındıktan sonra vakum odasında kalanlar. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Ham petrol kule içindeki bir borudan geçirilerek gasolin. petrol koku ve diğer bilinmeyen petrol atıkları ve insektisidler gibi maddelerdir. Bu arıtma metodu ile % 75-95 BOI giderme. Yabancı maddeleri arıtmak için gasolin ve kerosene bir tanktan geçirilir ve orada sülfürik asit. 2. Açığa çıkan su daima anorganik tuzları içerir ve bunlar genellikle çok tuzludurlar. % 30-70 KOI giderme % 60-90 fenol ve siyanür giderme verimleri elde edilir. Faaliyet Raporu. Ham petrol çeşitli hidrokarbonlara ayrılmak üzere katalizör kullanarak veya kullanmadan genellikle fraksiyonel distilasyon ile rafine edilir. Geliştirilmiş yeni teknolojilerin uygulandığı arıtma tesisleri sayesinde. kerosene. Gaz yağı fuel-oil olarak satılmak için arıtılır ve depo edilir. kerosen. Tat ve koku oluşturan organik maddeler bu metodlarla giderilir. asit artık ve kostik artık içeren atıkların nötralizasyonu olarak sıralanabilir.1. gaz yağı. d. Bazı distilasyon ürünlerinin molekülsel yapılarını değiştirmek için sıcaklık ve basınç uygulanır. 3. plumbite ve su ile yıkanırlar. XI. dökülen yağların geri kazanılması. S ‘dür. asfalt. e.

Ksilen (Orto-ParaKsilen) .Ftalik Anhidrit 243 . PETROKİMYA TESİSLERİ VE ÇEVRE Temel hammaddeleri nafta. Temel ve Ara Petrokimyasal Maddeler . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.Aromatikler .Etilen Glikol .Butadien . Petrokimya Sanayi beş gruba ayrılır. Plastik Yardımcı Maddeler XI. propilen.Benzen . diğer tarafta da çeşitli tüketim mallarının başlangıç maddeleri ile sınırlanan geniş kapsamlı bir organik ara maddeler sanayi olarak görmek mümkündür.Polistiren . Petrokimya ürünlerinin tüketiciye ulaşım şekilleri oldukça farklı ve çeşitlidir. nafta ve gaz yağından başlayan bu proseslerin son ürünleri olan etilen.T.Etilen Oksit .Karbon Siyahı 3.Lineer Alkil Benzen . Termoplastikler .C. Ham petrol. petrokimya sanayinde üretilen maddeler. petrokimya tesisleri çoğu kez birbirine bağlı fabrikalar topluluğu olarak kompleksler halinde kurulmaktadır.Akrilonitril Bütadien Stiren 4. Sentetik Kauçuklar ve Karbon Siyahı .5.Polivinil Klorür .Sentetik Kauçuklar .Saf Teretalik Asit . Temel ve Ara Petrokimyasal Ürünler . Petrokimya sanayini bir tarafta temel petrol ürünleri ve doğalgaz.Metanol .5.Toluen .Vinil Klorür Monomer .Yüksek Yoğunluk Polietilen . ara ve son maddelerin üretiminin yapıldığı sanayi dalıdır. bir zincirleme üretim süreci ile elde edildiğinden. C4 ve benzen bir başka prosesler zinciri için başlangıç maddeleri olup.Stiren 2. Termosetting Reçineler ve Plastikler 5.Etilen-Propilen . gazyağı gibi rafineri ürünleri veya doğalgaz olan organik ilk.Dodesil Benzen .Akrilonitril .Kaprolaktam .Alçak Yoğunluk Polietilen . 1. Bunlar.1.

. uzun vadede temin güvencesi.Kızdırma Benzini .LPG .....Gaz Yağı Meydana Gelen Ana ve Yan Ürünler .C4 Karışımı (Bütan.Gaz Yağı Isı .. bütadien ve bunun gibi reaksiyon kabiliyeti yüksek olefinlere dönüştürülmesidir.Kızdırma benzini .Yakıt Gazı (Metan. Çünkü temin edilebilecek hidrokarbon kaynağının cinsi. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.1. metan dışında (tek karbonlu olduğu için) gaz halindeki hidrokarbonlardan gaz yağına kadar olan bütün sıvı petrol fraksiyonları kullanılabilmektedir..T. Bütilen ) .. Etilen ve propilen üretimi için parçalama tesislerinde hammadde olarak kullanılabilen hidrokarbonların tümü göz önüne alınırsa parçalama işlemi şöyle özetlenebilir.Etan . Bütadien.Propan . Hidrokarbonlar.Propilen ..Etilen .. propilen. Üretimde Kullanılan Hammaddeler Hidrokarbonlar . Etilen Propilen İki karbonlu en basit olefinik hidrokarbon olan etilen ile üç karbonlu olefinik hidrokarbon olan propilen petrokimya sanayinin temel başlangıç maddeleridir..Propan . Isısal parçalanma yönteminin temel amacı... Bütadien.. Hidrojen) ..C.5..Fuel-Oil Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Etilen ve propilen üretiminde kullanılan en yaygın üretim hidrokarbonların (doğalgaz ve sıvı petrol fraksiyonları) su buharı eşliğinde yüksek sıcaklıkta ısısal parçalanması (thermal cracking) prosesidir.. doğada doymuş halde bulunan ve reaksiyona girme eğilimi son derece küçük olan parafinik hidrokarbonların petrokimya sanayinin temel girdileri olan etilen. .Nafta .LPG . Bütilen) . fiyatı ve parçalama işlemi için teknolojik uygunluğu gibi faktörler hammadde seçimine sınırlamalar getirmektedir....Fuel-oil 244 . Isısal parçalanma işlemi için hammadde kaynağı olarak.Nafta ..Etan ..Propilen . Hafif hidrokarbonlar bu üstünlüklerine karşın petrokimya sanayi parçalama prosesi için hammadde seçiminde fazla olanaklara sahip değildir.1..C4 Karışımı (Bütan..

İlk ayırma kolonunun tepesinden çıkan gaz karışımı.C. kullanılan hammaddelerin cinsine göre de farklılıklar göstermektedir. Soğutma sisteminden çıkan gaz karışımı fuel-oil’in dip ürün olarak ayrıldığı ilk ayırma kolonuna gönderilir. etilen. Propilen kolonunun tepesinden polimer saflıkta propilen alınırken dip ürün olan propan parçalanmak üzere yeniden devreye sokulur.850 0C sıcaklıktaki fırınlar içinde bulunan boş tüpler içinde reaksiyon süresi bir saniyenin altında olacak şekilde süratle geçirilir. destilasyon kolonlarından oluşan ayırma sistemine gönderilir. Reaksiyon şartları ve parçalama ürünlerinin kompozisyonu. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Isısal parçalama işleminde proses şartları genellikle en yüksek verimle etilen elde etmek üzere düzenlenirse de belirli sınırlar içinde bu şartların değiştirilmesi ile parçalama işlemi esnasında etilenin yanı sıra oluşan bütadien ve propilen verimini artırmak da mümkün olmaktadır. tepe ürünü olarak çıkan C2 karışımı (etan. Bu kolonun tepe ürünü olan C3 karışımı önce metil asetilen ve propadieni propilene dönüştürmek için hidrojenlendirilir.T. propan gibi istenmeyen yan ürünlere dönüşmesini önlemek için buhar üretimine de elverişli olan bir soğutma sisteminde ani olarak soğutulur. Faaliyetin Akım Şeması Parçalanma proseslerinin akım şeması Şekil:XI.5. Fırından çıkan parçalanmış gazlar içerideki olefinleri indirgeyerek etan. önce hidrojenlendirilerek giderilmiş C2 karışımı daha sonra tepesinden polimer saflıkta etilen parçalanmak üzere sirküle ettirilir. içerdiği asetilen etilene dönüştürülür ve asetileni “Etilen Kolonu” na gönderilir. Kompresör sisteminde asidik gazlar giderildikten sonra kademeler arasında soğutulan ve çoğunlukla yüksek molekül ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan kondensatlar.1. Bu kolondan tepe ürünü olarak çıkan metan yakıt gazına indirgenirken.’de verilmektedir. sıvı dip ürün “Etan Ayırma Kolonu” na gönderilir. Bu soğutma sisteminde açığa çıkan ısı ile proses içinde kullanılan yüksek basınçlı buhar üretilmektedir. daha sonra “Propilen Kolonu” na gönderilir. Soğutucu sisteminden çıkan sıvı ürünler ise metandan tümüyle arıtılmak üzere “Metan Ayırma Kolonu” na gönderilir. Parçalanma işlemlerinde gaz veya buhar haline getirilmiş hidrokarbonlar su buharı ile seyreltilmiş olarak 800 . “Etan Ayırma Kolonu” nun asetilen). Etilen kolonunun alınırken etandan oluşan dip ürün de yeniden “Etan Ayırma Kolonu” nun dip ürünü ise kompresyon sisteminden gelen kondensatlarla birleştirilerek “Propan Ayırma Kolonu” na gönderilir. kademeleri arasında eşanjörleri bulunan 4 ve 5 kademeli kompresör sisteminde yaklaşık 40 kg/cm2 basınca kadar sıkıştırılır. 245 . Metan ve hidrojenden oluşan gaz karışımı ise metan-hidrojen ayırma sisteminde hidrojenlendirme işlemlerinde kullanılan % 95 (mol olarak) saflıkta hidrojen ile yakıt gazı olarak kullanılan metana ayrılır. Kompresör sisteminden çıkan ve düşük molekül ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan gaz karışımı ise bir kurutucuda kurutulduktan sonra etilen–propilen soğutucu akımlarıyla soğutulan bir soğutma sistemine gönderilerek hidrojen ve metan dışındaki ürünler sıvılaştırılır.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Parçalama Kolonu Yüksek Basınçlı Buhar İlk Ayırma Kolonu Kurutucu Metan Ayırıcı Metan Start Alçak Basınçlı Buhar Kazan Besleme Suyu Parçalanmış Gazların Sıkıştırılması.T.X1.C.5.Asidik Gazların Uzaklaştırılması Soğutma Hidrojen Metan Ayrılmas Fuel-Oil Etilen Propilen H 2 H 2 Metil-Asetilen C4 Karışımı C4 Karışımı Kızdırma Benzini Asetilen Hidrojelendi rme Hidrojenlendi Fuel-Oil Etan ve Propan (Parçalama Fırınına) Etan Ayırıcı Etilen Kolonu Propan Ayırıcı Propilen Ayırıcı Bütan Ayırcı Pentan Ayırıcı Benzin Kolonu Şekil. Etilen Propilen Parçalama Prosesi Akım Şeması 246 .1.

247 .1.Bütan . dip ürünü olarak da polietilbenzen alınır. XI.2. XI. Bütilen) .5.1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Propan ayırma kolonunun dip ürünü ise bütan ayırma kolonuna gönderilir ve bu kolonda tepe ürünü olarak C4 karışımı. Reaktörden çıkan etil benzen ve reaksiyona girmemiş benzen içeren karışım benzen geri kazanma kolonundan geçirilerek tekrar reaktöre gönderilir.5. Kolondan tepe ürünü olarak etil benzen. Bütadien. İlk ünitesi katalitik kondensasyon kısmı. Pentan ayırma ve benzin ayırma kolonuna gönderilen dip ürünün tepe ürün C5 karışımı alınırken son kolonu dip ürünü olarak çıkan ağır ürünlerde fuel-oil ‘e katılır.3.3. Bütadien Molekül yapısında iki adet çifte bağ bulunan dört karbonlu diolefinik hidrokarbon olup iki tane izomeri vardır.Kükürt .5. Kolonun altından alınan etil benzen içeren karışım ise etil benzen kolonuna şarj edilir.1. etilen ile karıştırılıp bir ön ısıtıcıdan geçirildikten sonra kizelgura emdirilmiş fosforik asit esaslı katalizör bulunan kondensasyon reaktörüne verilir. Stiren) ve Polistiren’in hammaddesidir. Stiren Doymamış aromatiklerin en önemlisi olan stiren SBR (Stiren.TBC (% 85) . ikinci ünitesi ise etilbenzen dehidriojenasyon ve stiren arıtma kısmıdır.PDB Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Stiren fabrikası iki üniteden oluşur.T.Bütilen .Etilen .C. Katalitik Kondensasyon Kısmı Depo tankından alınan benzen geri kazanma kolonuna verilerek içindeki nem giderilir. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Bütadien.3.Sodyum Nitrit Meydana Gelen Yan Ürünler . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .C4 Karışımı (Bütan. dip ürün olarak kızdırma benzini alınır. Bütadien Kauçuğu) ABS (Akrilonitril.Benzen . Kolondan çıkan benzen.Asetilen (az miktarda) XI.

LPG .3.2.4.Stiren Arıtım Kısmı C-102 etilbenzen kolonundan tepe ürünü olarak alınan etilbenzen ile C-302 etilbenzen kolonunun tepesinden gelen geri kazanılan etilbenzen karışımı ısıtılıp yüksek basınçlı buhar ile birlikte dehidrojenasyon reaktörlerinden geçirilir. Aromatikler Aromatik ürünler benzen. Reaktör çıkışı yoğunlaştırılır ve sıvı kısım C5 ve hafif hidrokarbonlara ayrıldığı depontamizör dip ürünü ayırma kolonuna beslenir. Prosesin akım şeması Şekil:XI.5.1. Ayırma kolonunun C8 ve daha ağır aromatikleri içeren dip ürünü ksilen ayırımı kolonuna. Etilbenzen Dehidrojenasyon .5. Nafta ve kızdırma benzini.5. ”Platforming” bölümü reaktörlerinde naftonik hidrokarbonların aromatik hidrokarbonlara dönüştürülmesi ile zenginleştirilir. Kalan kısım (daha çok C7 -C9 aromatiklerini içermektedir). Dipten alınan stiren ise stiren kolonuna şarj edilir.’de verilmektedir.Fuel Gaz . Nafta hidrojenlendirme bölümünde katalizörlü ortamda hidrojenle doyurularak safsızlıklardan arındırılır.Atifoam . Reaktörden çıkan ürün karışımı ısı değiştiricilerinde soğutulduktan sonra ürün değiştiricisinde yoğunlaşan buhar hidrokarbonlardan ayrılır.Toluen .Hidrazin 248 . benzen ve toluence zengin C7 ve daha hafif aromatikleri içeren tepe ürünü ise öçütleme (ekstraksiyon) bölümüne gönderilir.Aromatik Nafta .Paraksilen . Bu arada kızdırma benzini de bir ön ayırma kolonu ve hidrojenlendirme bölümünden geçirilerek zenginleştirilmektedir.T. Reaktör çıkışı yoğunlaştırılarak sıvı kısım C5 ve hafif hidrokarbonların ayrıldığı depontamizöre gönderilir. kullanılmaktadır. toluen ve ksilen (orta-para ksilen) dir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . 2 numaralı depontamizör dip ürünü ayırma kolonuna beslenir. Prosesin ilk aşamasında ön ayırma kolonunda SR Nafta içinde hafif nafta ve ağır nafta ayrılarak etilen fabrikasına gönderilir.Solfalone Solvent Meydana Gelen Yan Ürünler . Hidrokarbon karışımı daha sonra benzen-toluen kolonuna gönderilir.Trisodyum Fosfat .C. . Dipten alınan karışım ise C-302 etilbenzen kolonunun tepesinden alınan etilbenzen dehidrojenasyon reaktörlerine gönderilir. Daha sonra iki kademeli bir hidrojenlendirme bölümünde diolefinler ve stirenler katalizörlü ortamda doyurulur ve diğer safsızlıklar giderilir.Ortoksilen .Para Dietil Benzen .Benzin Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Aromatikler ünitesinde hammadde olarak SR.Ham Benzin .Ağır Nafta . Benzen –toluen kolonundan tepe ürünü olarak alınan benzen – toluen karışımı depo tankına gider.4.Ağır Aromatik . XI. Ön ayırma kolonunda kızdırma benzin içindeki aromatikler ayrılır.1.Etilen Diklorür .

5. Stiren Fabrikası Basit Üretim Şeması .C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 249 Şekil :XI.2.T.

C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekil:X.T.3.5. Aromatik Fabrikasi Basitleştirilmiş Akım Şeması 250 .

Adoption oil . XI....Hidrokinon ..C......3.....Antifoam ....’de verilmektedir..Trisodyum Fosfat 251 .....’de verilmektedir.Metanol .....Harsow .........Klor .Refrigerent oil .. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Para ..Sodyum Sülfit Meydana Gelen Yan Ürün .......Amonyak (% 100) .....1..Oksiklor ..Asetik asit . Para-ksilen ayırma ünitesi rafinatı izomerizasyon ünitesine beslenir.......5.... C2H4+C12.1..6..Aktif Alümina .....Etilen .... Vinil Klorür Monomer (VCM ) Vinil Klorür Monomer (VCM) polivinil klorürün hammaddesidir....... Prosesin akım şeması Şekil:XI.. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .5.Hidrojen Klorür Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Prosesin esası etilenin klorlanması ile oluşan etilendiklorürün ısısal parçalanması..T... Bünyesinde bulunan CH ve C-C aktif grupları ile değişik reaksiyonlara girebilir.. normal şartlar altında renksiz hoş kokulu bir gazdır. Prosesin akım şeması Şekil.5... Akrilonitril Akrilonitril berrak ve keskin kokulu bir sıvıdır..ksilen ayırma ünitesinde sabit yataklı absorblayıcı kullanılarak para-ksilen C8 aromatik karışımından ayrılır ve ürün olarak elde edilir..Dioktiftalat ... Bu üretim yöntemi ayrı ayrı bölümlerde oluşan üç ayrı kimyasal reaksiyon üzerine kurulmuştur.. Basınç altında sıvı olarak depolanır.....4.. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler ......→ CH2CICH2CI Direkt Klorlama Etilen Klor Etilen diklorür CH2CI2CH2CI.Sülfürik Asit (% 98) ...5..→ CH2CICH2CI+H2O Oksiklorlama XI....→ CH2=CHCI+HCI Kraking Etilen Klorür Vinil Klorür C2H4+2CHI+1/2O2.. yan ürün olarak çıkan hidrojenklorür gazının etilen ve hava ( veya oksijen) ile işleme sokularak (oksiklorlama) yeniden EDC üretilmesi ve EDC’nin ısısal parçalanmasıdır..Propilen (% 100) .Meho .....5....Katalist C=41 .....XI...

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 252 Şekil :XI. VCM Fabrikası Üretim Akım Şeması .C.4.5.T.

PTA. CO2. amonyak ve propilen stokiyometrik oranlarda akışkan yataklı reaktöre verilirler.Borik Asit .Amonyak . propan ve hafif hidrokarbonlardır.1 basınç ve 385 .5.Benzen .Potasyum Karbonat . Burada akrilonitril.Platin . Prosesin akım şeması Şekil:XI.5. Prosesin akım şeması Şekil. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Saf Tereftalik Asit (PTA) PTA. Kaprolaktam Kaprolaktam poliamid adı verilen polimer grubundan naylon 6 sentetik iplik ve elyafın hammaddesidir. Absorblayıcıdan dışarı verilen gazlar azot. asetonitrilden tamamen alınır.T. Akrilonitril ve yan ürünlere ekzotermik bir reaksiyon sonucu oluştuğunda soğutma reaktöründen çıkan gazlar soğutma kolonunda soğutulurlar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Aliağa kompleksinde bulunan akrilonitril fabrikasında da kullanılan akışkan yatak prensibini uygulayan SOHİO prosesidir. Bu şekilde bir soğutma ile ağır organikler ve katalizör tozu karışımından alınan artık amonyak sülfürik asit nötralizasyonu ile alınır.1.’de verilmektedir. HCN’ nin çoğu ve diğer bazı saf olmayan maddeler çıkar.C. P-ksilenin basınç.Mangan Asetat . Elde edilen akrilonitril saflandırma işlemine tabi tutularak elyaf üretimine uygun saflıkta olması sağlanır.CX Oksidasyon kat. Reaksiyon ürünleri absorblayıcıdan geri kazanma kolonuna alınır. Beyaz kristal halinde bulunmaktadır. 253 . Geri kazanma kolonunun tepesinden akrilonitril biraz su.Asetilen Tetra Bromür . su. sıcaklık ve katalizörlerin etkisi altında oksidasyon ile katı kristal toz halinde elde edilir. . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler Paraksilen Hidrojen Asetik Asit Kobalt Asetat .Nafta . Fabrika aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır.6. XI.5.XI.496 0C sıcaklık aralıklarında olur.5. Gazlar absorblayıcı su ile absorbe olur. biraz HCN ve ağır organikler alınır. Burada soğuk su ile temas sonucu bir kondansasyon olur. Kolonun altında ise akrilonitril.Kükürt .1.7. Reaksiyon 0.85-1.8. Hava. Propilen amonyak ve hava reaktör içerisinde basınç altında yukarıya doğru akarken çok ufak taneciklerden oluşan katalizör yatağını akışkan hale getirirler.Gliserin XI.Gümüş Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Kaprolaktam üretiminde PETKİM tarafından INVENTA prosesi uygulanmaktadır.5.Sülfürik Asit (% 98 ) .’da verilmektedir. CO. çeşitli polyester ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal üründür.

5 Akrilonitril Üretim Şeması Şekil : XI.C.5.5. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekil:XI.T. Akrilonitril Üretim Şeması 254 .5.

Siklohekzan Ünitesi. Nafta önce kükürtten arıtılır. daha sonra buharla reforming fırınına verilerek H2 .6 . b. Daha sonra buharla H2 ve CO2’ye dönüştürülür. H2/CO2 Ünitesi Bu ünitede nafta yakılarak H2 ve CO2 üretilmektedir. Şekil:XI. SO2/Oleum üniteleri ile atıkların değerlendirildiği amonyum sülfat saflaştırma ve artık çözelti yakma üniteleri. CO2. Kaprolaktan Üretim Akım Şeması 255 . c. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. f. Elde edilen H2 siklohekzan ünitesine CO2 de bir ayırma işleminden sonra laktan ünitesine gönderilir. Laktam Ünitesi.T. CH4’den oluşan bir gaz karışımı elde edilir.C. H2/CO2 Ünitesi. Amonyum Sülfit Geri Kazanma Ünitesi. CO. Anon Ünitesi.5. a. d. e.

Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . XI. propilen tetramerle benzenin alkilasyonu sonucu elde edilir.H2SO4 (% 98) . Bu çözelti hava ile karıştırılmış amonyak gazının platin-radyum ağlar üzerinde yakılmasıyla azot gazlarını absorbe ederek amonyum nitrat elde edilir.Hafif Polimer (C3-C9 ) . f. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b. Anon Ünitesi Bu ünitede siklohekzanın direkt olarak hava ile okside edilmesi ile anon elde edilir.9. Yan ürün olarak oluşan asit ve esterler sabunlaştırma kısmında ayrılır ve reaksiyona girmeyen siklohekzan distilasyon bölümünde ayrılarak anon – anol karışımı elde edilir.Mono Sodyum F.Propilen .1. oleum ve % 98’lik H2SO4 elde edilir.Benzen . reaktöre verilir. dallanmış karbon zincirleri ihtiva eder. Siklohekzanın oksidasyonu bölümünde siklohekzanın oksidasyonu ile anon üretilir. d. SO2/Oleum ünitesi Bu ünitede kükürtden SO2 gazı. Diğer taraftan sirkülasyon gazı da H2 ile karıştırılarak ısıtılır. Dodesil Benzen (DDB) Dodesil benzen.Kostik (% 100) . Kristaller bir santrifüjde ayrılır ve depoya gönderilir. Reaktörde benzen siklohekzana dönüşür. SO2 ‘nin bir kısmı laktam ünitesine gönderilir. Laktam Ünitesi Bu ünitede anon ve amonyaktan kaprolaktam elde edilir. bir kısmı ise laktam ünitesinde kullanılan oleum üretmede kullanılmak üzere SO3’e çevrilir. Amonyum Sülfit Geri Kazanma Ünitesi Laktam ünitesi oksimasyon ve özütleme kısımlarından alınan amonyum sülfat çözeltisi bir buharlaştırma sisteminde konsantre hale getirilir. Benzen basınç altında ısıtıldıktan sonra reaktöre verilir.5. e.Alüminyum Klorür Meydana Gelen Yan Ürünler . c.Ağır Polimer (C15’ten daha ağır) 256 . M. SO2 gazı kükürtün eritilerek yakılmasıyla oluşur.C.T. Doymuş olan sıvı kristalizasyon kabına pompalanır.Hidrat . Hazırlanan amonyak çözeltisi içerisinden CO2 gazı geçirilerek amonyum karbonat çözeltisi elde edilir. laktam ünitesinin % 98’lik üretiminde kullanılır. Siklohekzan Ünitesi Bu ünitede benzenin nikel katalizörün etki altında H2/CO2 ünitesinden H2 ile hidrojenasyonu sonucunda siklohekzan elde edilir.

5 Dodesil Benzen Ünitesi Bu ünite alkilasyon ve saflaştırma olmak üzere iki kısımdan ibarettir. Monoetilenglikol ile birlikte di ve tri etilen glikol de oluşur. Alkilasyon kısmından benzen ve tetramerin reaksiyonu ile alkil benzen oluşur. Glikollerin en basiti ve en önemlisidir.Potasyum Karbonat . Tetramer ünitesi Universal Oil Products Company (O. Absorbenin üzerinden alınan geri dönüş gazının bir kısmı reaktöre geri gönderilirken az bir kısmı da fazla CO2‘ nin uzaklaştırılması için uygun bir çözücü ile yıkanır ve sıyırıcıya gönderilir. İlki tetramer ünitesi.Antifoam . XI.1. Reaktörden çıkan gazlar absorbe gönderilir ve etilen oksit suyla absorblanır.5.7.5. DBI ve PDB ise depo tanklarına gönderilir.) teknolojisi ile.T.’de verilmektedir. Saflaştırma kısmında ise destilasyon kolonlarında DDB. Reaksiyon ürünü DDB.5.U. DDB ünitesi ise Continental Oil Company (CONOCO) teknolojisi ile kurulmuştur.Etilen . daha sonra kendi aralarında distillenerek di ve tri etilen glikoller ayrılır. oksijen ve geri dönen gaz çok tüplü katalizörlü reaktörle beslenir. Reaksiyon ekzotermik olup elde edilen ısı buhar üretiminde kullanılır.4.10.9. XI. Kostik ve su ile yıkandıktan sonra propan ile karıştırılarak reaktöre verilir. yan ürünler ise DBI ve PDB’dir.C. DDB verimini elde etmek için benzen/tetramer mol oranı 8:1 olmalıdır. Reaksiyon sonrası destilasyon kolonlarından geçirilerek ayrılan tetramer DDB ünitesine gönderilmek üzere ara tankına alınır. Tetramer Ünitesi Nafta parçalama ünitesi (etilen fabrikası) ünitelerinden propilen gazı tetramer ünitesi fabrikası ünitelerinden propilen gazı tetramer ünitesine basılır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Yarımca Kompleksi dodesil benzen fabrikası iki ana bölümden oluşmuştur.Sudkostik .Sododecan Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Aliağa komplekslerindeki etilen glikol üretiminde Shell Prosesi kullanılmaktadır. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Prosesin akım şeması Şekil:XI.Gaz Oksijen . Daha sonra da hafif ürünler uzaklaştırılır.1.9. Sıyırıcıdan alınan gazlar ya atılır ya da istenirse yeniden kazanılır.1. XI. Glikoller karışımı ilk önce suyundan ayrılır. Geri kalan etilenoksit ise etilen glikol reaktörüne gönderilir. Etilen oksitin bir kısmı istenirse su giderme kolonuna gönderilerek yüksek saflıkta ürün elde edilir. Etilen Glikol Organik yapılı bir bileşiktir. Benzen geri dönüşüm olarak sisteme verilir. ikincisi ise dodesil benzen ünitesidir. DBI ve PDB’den ayrılır. DDB. benzen. Proseste etilen. Absorbenin dip ürünü olan etilen oksit çözeltisi suyun tutulması için bir sıyırıcıya gönderilir.5. 257 .P.

Trisodyum Fosfat .Kobalt Katalizör XI.% 24.1 SBR (Stiren Bütadien Kauçuğu) Stiren ve bütadienin soğuk tip reçete ile üretilen sürekli.Sudkostik (%100 ) .Bütadien 1.5. emülsiyon polimerizasyonu ile elde edilen.3. naftalin veya ortoksilenin sabit yataklı reaktörlerde sıcaklık ve katalizörün etkisi altında hava oksijeni ile yükseltgenmesi ile edilir. .Extander oil 258 .Ortoksilen . boya ve ilaçların yapımında kullanılan Ftalitik Anhidrit (PA). Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler Bütadien 1.11.5 .Büten 1 .5.Hidrazin XI. CBR (Cis Polibütadien Kauçuğu) Bütadien 1.5. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Karbon Siyahı Gaz veya sıvı haldeki karbonlu hidrojenlerden kısmi yanma veya termik parçalanma veya iki türlü elde edilen ince dağılmış yapısal olarak grafite benzeyen karbon taneciklerine karbon siyahı denir.2.2. % 22.5 bağlı stiren içeren bir kopolimer olup genel maksat kauçuğunu kapsar.Stabilizör .3 .2. Sentetik Kauçuklar ve Karbon Siyahı XI.Metanol .2.T.5. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. polyesterlerin. Ftalitik Anhidrit Plastifiyanların.2.Benzen . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler: .3 Stiren Aromatik Yağ Tuz Sülfürik Asit Sudkostik Dresinate 214 Sodyum Fatty Asit Sabunu Naftanik Yağ Stabilizör Çeşitli Kimyasallar XI.1.5.C.3 monomerinin özel koşullarda polimerizasyonu ile elde edilen bir homopolimerdir.

C.7 DDB Fabrikası Üretim Akım Şeması 259 .T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Propan Polimer AlCl3 HCl H2SO4 NaOH Benzen DBI DDB Propilen Ağır Polimer PDB Reaktör Propan Ayırma Kolonu Hafif Ürün Ayırma Kolonu Tetramer Kolonu Rektörler Ham ürün Dinlendirme Bölümü Benzen Kolonu Ara Ürün Kolonu DDB Kolonu Atkilasyon Ünitesi DDB Kısmı Saflaştırma Ünitesi Şekil: XI.5.

3.C.Etilen.H2O2 .5.P2 Katalizör .3.Katalizler.Sodyum Hidroksit .Ksilen .Fuel-oil . Yüksek Yoğunluk Polietilen ( YYPE ) Yüksek Yoğunluk Polietilen(YYPE) etilenin alçak basınç altında.Balmumu . Termoplastikler XI.Köpük Giderici Loril Peroksit 260 .2.5.1.SWN (AB ) .Miristik Asit . Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) Etilenin yüksek basınç altında ve organik peroksit esaslı katalizörlerin reaksiyon başlatıcı etkisi ile polimerleşmesi sonucu oluşan yaygın kullanım alanı olan bir termoplastik maddedir.3.PVA .1. 80°C-90 °C derecede Ziegler –Natta veya Philips tipi katalizörlerin etkisi ile polimerizasyonu sonucu elde edilir.UC Stabilizör . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Hekzan .Çeşitli Kimyasallar .Etilen . Faaliyette Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Saf Hidrojen .Propilen .Polivinil Alkol . sıcaklık ve katalizörlerin etkisinde polimerizasyonu ile toz halinde elde edilen hopolimer ve kopolimerdir.Silikon .Setamin . .Potasyum Nitrat .Propilen .Fuel Gaz .2.3.3. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.Setarin .Kalsiyum Stearat XI.(NaPO3)6 .T. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Poli Vinil Klorür (PVC) PVC Vinil Klorür Monomer (VCM)’nin basınç. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .AT Katalizör .Polimerizasyon Katalisti .Kostik .5.Metanol .5.Melas XI.AB Stabilizör .VCM .5.3.Kloroform . Kataliz Çözücüler XI.Yardımcı Madde . Alçak yoğunluk polietilenden sonra en önemli etilendir.

Polistiren (PS) Stirenin polimerizasyonu ile elde edilen plastik hammaddelerinden biri olup.Formaldehit .Dikumil Peroksit . Üre Formaldehit Reçinesi Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .3. Termosetting Reçineler ve Plastikler XI.NAOH (%20) . fenotik esaslı baskı tozları ve fiber pertinaks levhaların ana maddesini oluşturmakta.Üre .Kalsiyum Klorür .5. üretiminde de önemli girdi teşkil etmektedir.Mineral Yağ XI.N-Bütanol .HCl . sun’i tahta vs. Polipropilen (PP) TICI3 ve DEAL (Dietil Aüminyum Klorür) katalizörlerinin varlığında propilen monomerin polimerizasyonundan oluşan bir termoplastik üründür.Hidrojen .Stiren .1.Kataliz-C (TBP) .5.Aminoplastlar .4.Kalsiyum Hidroksit .Tuz .Yardımcı Maddeler .5.Formaldehit (% 37) 261 .TDH .Stabilizör .Toz Sabun-Sıvı Sabun .4. termoplastik maddeler içerisinde çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptir.5.Reçine .3.4. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .5. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .5.Kauçuk (CBR 1202) . diğer yandan ağaç sektöründe incelenmekte olan formika kontrplak.Metanol .Çinko Stearat .Trikalsiyum Fosfat .Heptan . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.C.T.Fenol .4.DEAL XI.Lesitin .2.TICI3 .Üre . Fenoplastlar (Fenotik Reçineler ve Fenotik Esaslı Baskı Tozları) Formaldehit Reçineleri.Selüloz XI.Benzoil Peroksit .Propilen .

Formaldehit (% 100) .5. Üre Melamin Formaldehit Baskı Tozu Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Akrilik Reçineler Propilenin hava oksijeni ile oksidasyonu sonucu üretilen akrilatlar.4.Melamin .C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.Amin Katalizör . Poliüretan Reçineler Diizosiyanatlarla makroglikollerin katılma reaksiyonuyla poliüretanlar elde edilir.6.Fenol .7. polihidrik alkollerden elde edilirler ve boya sanayinin temel hammaddesini oluştururlar.4.4.Poliol .Silikon . Alkid Reçineler Bu reçineler asitlerle.Yağ Asidi . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .5.Kalay Katalizör XI.Bütanol .5.İzobütanol . çok çeşitli endüstriyel üretime girmektedir.Su .4.3.Su .Yüzey Aktif Maddeler .Yardımcı Maddeler .Organik Katalizörler XI.Toluen .Ftalik Anhidrit 262 .Etil Akrilik .Freon .Selüloz XI.Üre .5.Formaldehit (% 37) . Melamin Formaldehit Reçinesi Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Metilmet akrilik .5. Faaliyette Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .5.T.4.Melamin .Pentaeritritol .4.Yardımcı Maddeler XI.

Arıtım sistemlerinin tümü yer almakta ve atık sular istenilen düzeyde arıtılmaktadır. müşterek kamu arıtım sistemlerinin mevcudiyeti gibi her üniteye göre değişebilen özelliklere bağlıdır. (Vinil Asetat Monomer) . konsantrasyonuna.4.8.5. Doymamış Polyester Reçineler Bu reçineler glikollerle çift fonksiyonlu asit veya anhidritlerin reaksiyonuyla elde edilir. a.Demineralize Su Petrokimya tesislerinin faaliyetleri sonucu alıcı ortama verilen atık türleri ve kirletici parametreler Tablo:XI. b.9. oksidasyon. Hangi arıtım işlemlerinin uygulanacağı atığın karakterine. Çamur İşleme ve Değerlendirme gibi işlemler yapılmaktadır. flotasyon. Birinci Kademe Arıtma. su miktarı suyun tekrar kullanılabilme özelliği.4. mobilya.Ş. İkinci kademe arıtma atıkların biyolojik olarak arıtıldığı kademe olup.M.Polivinil Alkol . Kullanılan Arıtma Yöntemleri Petrokimya sanayi atık suları özelliklerine göre değişik arıtım işlemlerine tabi tutulur. Ön arıtma ünite çıkışlarında uygulanan ve ağır metal uzaklaştırma. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . İkinci Kademe Arıtma. ve bağlı Aliağa ve Yarımca Petrokimya komplekslerinde .T. akış hızına ve deşarj limitleri.A. kağıt ve tekstil sanayinde geniş bir kullanım alanı vardır.Asit . çöktürme ve benzeri işlemleri birinci kademe arıtma ise nötralizasyon. Ancak tüm arıtım sistemlerinin amacı kanunlarla belirtilen bazı atıkları uzaklaştırmak ve çevreye yapabileceği zararlı ve rahatsız edici etkileri ortadan kaldırmaktır. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .1’de verilmektedir.5. Ayrıca söz konusu kompleksde kirlilik yükü fazla olan sular için özel arıtım sistemleri de yer almakta ve böylece bu tür atık sular da başarıyla arıtılmaktadır.C.Glikoller .5.V. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Sonuç olarak Türkiye’de mevcut petrokimya 263 . PVA Reçineler Boya. değişik uygulamalar mevcuttur. Ön Arıtım. sedimantasyon gibi işlemleri içermektedir.Anhidrit Maleik XI. c. Ülkemizdeki petrokimya tesislerinden Petkim Petrokimya A.

Formaldehit. VI. Eter. Polimerizasyon ürünleri. Metanol. Kobalt. Aldehitler Aldehitler. Alkoller Formik Asit. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Fenolik bileşikler.1989. Olefin Karbondioksit. Ma) Aromatik Hidrokarbonlar. Proses Prosesler Kalsiyum Klorür. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI tesislerinin hemen hemen tümüne sahip olan PETKİM’ de çevre kirlenmesi açısından geçerli olan tekniklerin uygulandığı söylenebilir. Ağır yağ ve Katran Demineralizasyon.Kazanma Katalitik Reformina Desülfirizasyon Ekstraksiyon ve Saflaştırma İzobütilen Bütilen Stiren Bütadien Hidrokarboksilasyon Nitrasyon Parafinler Aromatikler Oksidasyon Etilen oksit ve glikol üretimi Aromatik oksidasyonunda asitler ve anhidritler Aromatik Oksidasyonunda fenol ve aseton Karbon siyahı üretimi Polimerizasyon Polietilen Polimerizasyon Alkilasyon Olefinler Sulfolasyonu Aromatiklerin Sulfolasyonu Olefin üretimi için temel parçalama Asit ve Kostik atıkları Solvent ve Kostik yıkama Kostik yıkama Fırın atıkları ve Kostik muamele Kaynak:1.Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi. Adana. 2. Ağır zift C4 Hidrokarbonlar. XI. DPT. C4 Hidro karbonları. Merkap Sülfirik Asit. 1992. Hidrojen Sülfit Amonyak. Alkoller. Polimerize Hidrokarbonlar. Sodyum Sülfat. yağlar. Kostik Soda Aseton. Asetaldehit. Harcanan Kostik Asitler. Molibden Asit katalizler (fosforlu asit) Aliminyum Klorür Alkoller.1.Aromatikler. Hidrojen Sülfit. Aldehitler Solvent Çözünür hidrokarbonlar. V. Merkaptanlar. Ni. Rejenerasyon.5. H2 SO4 Nitrik Asit. Extraçt suyu Solvent Saflaştırma Kondansat Aromatik G. Çözünmemiş katılar Krom. Çevre 89. Ketonlar Asitler. 264 . Organik asitler. Hidrokarbon Soğutma Katalizler Katalizler Karbon siyahı. Pt.T. Proses Kondensatı fırın çık. Fuel-oil Karbaonmonoksit Karbondioksit Aromatik Hidrokarbonlar Solventler-Kükürtdioksit Dietilen glikol Kataliz (kısmen. Petrokimya Tesisleri Faaliyeti Sonucu Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Proses Alkilasyon Etil Benzen Amonyak Üretimi Kaynak Kirletici Parametreler Hidroklorik asit. kostik Soda. Etilen Aseton. Sülfirik Asit.C. Polimerize Alkoller. C4 hidro karbonları Kostik Asit. Petrokimya ÖİK Raporu.

kusma. iştah azalması.T. Petrol Ürünleri. Harita XI. BYKP Ö. DPT. Sonuç olarak. Stiren ünitesinden çıkan gazların ise kızarıklıklar oluşturması ve bayıltıcı etkisini olması. 2. hava ve denizlerde kirlilik miktar ve çeşidini artırmıştır. 5. sıvı ve gaz halindeki kimyasal atık ve artıklarıyla çevreyi kirleten en önemli endüstri kollarından birisidir. Bunun sonucu olarak da yer yer doğal kaynaklardan faydalanma olanağı azalmış veya yok olmuştur. göz bozuklukları. Kaynaklar 1.R. Ankara. Adana. 2001.2.C. Petrokimya Sanayi. derinin sıvı vinil klorür monomerle teması esnasında aşınma nedeniyle yaralar ve orta derecede kimyasal yanıklar oluşmaktadır. Ankara. petrol rafinerilerinde olduğu gibi petrokimya tesisleri de çok farklı nitelikteki katı. 1989. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi.. bulantı. Çevre 89.İ.. gözlerde çok şiddetli kaşıntı. halsizlik ve baygınlık oluşturmasıdır.R. DPT. VCM Ünitesinden çıkan gazlar insan beyni ve karaciğeri üzerinde kanserojen etki yapmakta. BYKP Ö. 2001. Petrokimyasal ürünlerden kaynaklanan hava kirliliği çevre sağlığını tehdit etmekte. VIII. bazı tesislerden çıkan gazların insan sağlığı üzerinde önemli etkileri olmakta ve bitkilerin rengi bile değişmektedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Faaliyet Sonucu Canlılar Üzerinde Oluşan Etkiler Petrokimya sanayindeki gelişmeler kara.’de Petrol Rafinerileri ve Petrokimya Tesisleri yer almaktadır. deride kızarıklık. 265 . Ancak son teknolojilerin uygulandığı modern arıtma tesislerinin kurulması ve doğru işletilmesi halinde her türlü kirleticiler en alt seviyeye düşürülebilmektedir. VIII. 3.İ.

A.ve Tic. Harita XI. / Kırıkkale 16. A. A. A.Ş. / Kocaeli Çukurova Çelik End.6. 266 .Ş. Demir Çelik Üreticileri Derneği.Ş Kapasite (1000 ton/yıl) 3 000 2 200 1 100 6 300 Kapasite (1000 ton/yıl) 250 100 720 130 1 522 2 050 651 840 900 1 200 1 800 780 930 500 60 400 250 817 312 14 212 20 512 Üretim (1000 ton/yıl) 2 388 1 965 875 5 228 Üretim (1000 ton/yıl) 200 417 134 1 570 439 263 559 404 1 324 1 384 743 626 6 824 202 9 096 14 324 Toplam (A) Elektrik Ark Ocaklı Demir Çelik Tesisleri Tesis Asil Çelik Sanayii ve Tic. A.Ş /İstanbul (*) 18-Yazıcı Demir Çelik San. Türkiye Demir Çelik Sanayi Haritası verilmiştir.Ş. A.Ş / İzmir (*) MKEK Çeliksan Ç. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. ve Ticaret Ltd. Demir-çelik sanayi.Ş. /İskenderun 19-Yeşilyurt Demir Çekme San.Tuber Çelik Sanayi A./ Bursa AypaşDemir-Çelik San. Uzun Hadde Mamülleri.Ş. /Kocaeli Ege Metal Demir Çelik San. ve Tic. A.A.Ş. / Bursa Çolakoğlu Metalurji A.Ş / Sivas (*) 17.Ş. bu sanayinin üretim prosesi ve mamul türleri hakkında bilgi sahibi olmak mutlaka yararlı olacaktır. Kaynak: DÇÜ. ve Tic. / İzmir Ekinciler Demir Çelik A. 000 ton/yıl. / Kocaeli Metaş İzmir Metalurji Fab.C.212. / İzmir Çemtaş Çelik Makine San. A.Sivas Demir-Çelik İşletmesi A. 3. Elektrik Ark Ocaklı Demir-çelik tesislerinde ise yıllık kapasite miktarı 14. / İstanbul İzmir Demir Çelik San. üretim çeşidi açısından. 2. Türkiye’deki Demir-Çelik Sanayi Tesisleri (2000) Entegre Demir-Çelik Tesisleri Tesis 123Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. / İskenderun Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İst. 3 adet Entegre Demir-Çelik Tesisi. Yassı Hadde (biçimlendirme) Mamülleri. A.000 ton/ yıl’ dır.Ş. 2000 yılı üretim miktarı ise 5. Ülkemizde 2000 yılı sonu itibariyle. Kaliteli Çelik Mamülleri. 15 adet de Elektrik Ark Ocaklı Demir Çelik Tesisi bulunmaktadır.Ş İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.6. A. Şirketi / Samsun.228. Tablo: XI.Ş / Kocaeli (*) Çebitaş Demir Çelik End.T. üretim miktarı ise 9 096 000 ton/yıl’dır.1’de verilmiştir. 2000.Ş. Demir-Çelik Sanayinin. Toplam (B) Genel Toplam (A+B) 123456789101112131415- (*) Üretimi Durdurulmuştur. A. /İzmir İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulş./ İzmir Diler Demir Çelik End. Bu tesislerle ilgili bilgiler Tablo:XI.3.Ş.1. ve Tic. DEMİR-ÇELİK SANAYİ VE ÇEVRE Endüstrileşmenin ve ekonomilerin temel sektörlerinden ve en önemlilerinden biri olan. çevreye yaptığı olumsuz etkileri ve arıtım tesislerini inceleyebilmek için. A.300.Ş. Tablonun incelenmesinden de görüldüğü üzere 3 adet Entegre Demir-Çelik Tesisinin toplam kapasitesi 6.Ş.Ş Karabük Demir Çelik Sanayi ve A.Ş. 1. Ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.6. / İzmir Kroman Demir Çelik San.000 ton/yıl.

çelik kalitesini de olumlu etkilemektedir. yüksek fırın teçhizatlarında geliştirme. 267 . konverter sonrası çeliğin. daha iyi proses kontrol tekniklerinin uygulanması. silis. hurdaya alternatif olarak sunulmaktadır. XI. demir cevheri veya hurdadan sıvı çelik üretip. Ayrıca. Döküm Mamülleri. sıcaklık ayarlama gibi pota metalurjisi uygulamaları daha temiz ve kaliteli çelik yapımına yönelik gelişmeler olmaktadır. pota metalurjisi ile çelik üreten KVA prosesi geliştirilmiştir. Konverter prosesinde. 7. blum ve kütüğü haddelemek suretiyle blum. hammadde girdilerinde iyileştirme. 5. tel ve kangal (filmaşin) üretimi yapan haddahaneleri kapsamaktadır.1 Uzun Hadde Mamülleri Uzun hadde mamülleri türü. fosfor değerlerine inilebilmekte. Konverterde alttan inert gaz karışıtırma uygulaması. Uzun bir süreden beri yavaş yavaş terkedilmekte olan % 100 ham demirden % 100 hurdaya kadar girdi kullanım miktarlarına sahip Siemens Martin (OH) prosesi KORF banyo altı oksijen üfleme uygulaması ile daha verimli bir hale getirilmiştir. Ferroalaşımlar olmak üzere 7 başlık altında incelenmektedir. argon azot karıştırma. Diğer taraftan konverterlerde. sünger demir (DRI). ağır. kalsiyum-silisyum tel besleme. daha gelişmiş soğutma sistemleri. Konverterden cürufsuz döküm alınmasına ilave olarak alüminyum. cürufta daha düşük Fe kayıpları ile refrakter ömrü artmakta. Borular. cevherden ham demir eldesi çalışmaları yapılmaktadır. daha düşük karbon. bunu çeşitli yöntemlerle dökerek ingot. kaliteli refrakter kullanımı. Ham demirin konverter öncesi kükürt. fosfordan arındırılması işlemleri. 6. Bu tatbikatın sonucunda. son zamanlarda yaygınlaşırken. orta ve hafif profil. daha düşük kok sarfiyatına erişmek için yapılan uygulamalardır. alttan ve üstten kombine üfleme ve karışım yapan sistemlerin uygulanması ile karbon enjetisi imkanı. hurda kullanım oranı yükselmektedir. benzer sistem ile hurda eritimi sağlayarak. Sıcak briketlenmiş demir (HBI). daha yüksek hava sıcaklıklarına erişme. alternatif prosesler geliştirilmektedir. Konverterde dinamik proses kontrolü yalnız verimliliği değil. nervürlü veya düz betonarme çelik çubuklar. kütük demiryolu malzemesi.6. alaşım enjekte. Dövme Mamülleri. vakumlama. potada metalurjik özelliklerini konverter dışına taşımaktadır. oksijen yakıt enjeksiyon sistemleri tatbiki. daha kaliteli çelik yapımı sağlarken. ham demirin fiziksel ve kimyasal ısısı ile sınırlı hurda eritme kapasitesine sahip LD prosesine % 40-50 değerlerinde hurda eritme imkanı vermektedir.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 4. oksijen fırını (EOF) prosesi ortaya çıkmıştır. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Yüksek fırınlarda. Son yıllarda artan hurda talebi ve kıt elektrik enerjisi imkanları sonucunda.C. oksijen ve kireç sarfiyatı azalırken.

Demir Cevheri. . . Refrakter. Kireç 7. . c. doğrudan haddelemeye geçiş yolunun açılması yakındır.Refrakter. Ferrosilis. Blumlar. kalıplarda elektromagnetik karıştırma. kontrollü soğutma yöntemi ile metalurjik özellik kazandırma. 268 . Elde Edilen Ürünler Sektörden elde edilen ürünler şunlardır. endüksiyonla ara tavlama sistemleri de uygulamaya girmektedir. Kütükler.Enerji (Fuel-oil. Ağır ve Orta Profiller. Ayrıca bağlama ve paketleme sistemlerinde de iyileştirmeler söz konusudur. Sıcak şarj ile tavlama enerjisi sarfiyatı düşürülürken. İngot (ülçe) ve blumdan işlenerek elde edilen uzun hadde ürünleri. haddeleme teknolojisinde yüksek haddeleme verimi ve haddeleme hızlarına erişme. kontini döküm tesisleri için girdiler ise şunlardır. Tavlamada en az enerji sarfiyatına erişilirken. Hafif profiller. 1. yüzey kalitesinde iyileştirmeler sağlanmıştır. döküm tozu. Demiryolu Malzemeleri. kontinü döküm teknolojisi de gelişmektedir. a. kalıp osilisyonunun optimizasyonu ve otomasyonu. Günlerce devam eden bindirme döküm. Doğalgaz) .Hurda. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çeliğin kontinü döküm yolu ile dökülmesi oranı gittikçe artarken. Ark ocağı. pota fırını. 3. Sürekli döküm sonucu elde edilen yarı mamül. daha iyi soğutma.Yardımcı Hammadde. e. Kalın Kesitli Çubuklar. d. Doğrudan haddeleme sürekli dökümden. . Hurda. yüksek makine zamanları olağan olmuştur. sıcağı sıcağına mamül üretim hattına verme sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Elektrod 8. Pota-tandiş-kalıp çelik akışında perdeleme. hız ve verim artışları suretiyle daha kaliteli çelik ve daha verimli üretim sağlamaktadır. Sektörde Kullanılan Girdiler Sektör girdileri entegre tesisler için şunlardan oluşmaktadır.C.Taş Kömürü. Toz Grafit. tel besleme. . .Ferroalaşım.T. 1. . 5.Elektrik. Silika Mn. a. Kütüğün işlenmesi ile elde edilen uzun hadde ürünleri. b. 6. 2. Döküm Koku. 4.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

b. c. 2. a. b. c. d. e.

İnce Kesitli Çubuklar, Filmaşinler, Soğuk haddelenmiş uzun ürünler; Soğuk haddelenmiş veya soğuk çekilmiş çubuklar, Soyulmuş çubuklar, Tavlı teller Sert teller Patentli teller

XI.6.2. Yassı Hadde Mamulleri Demir-çelik yassı mamulleri, 4 ana mamul grubu altında incelenmektedir ve bunlar; 1. Levha, 2. Sıcak Haddelenmiş Mamuller, 3. Soğuk Haddelenmiş Mamuller, 4. Teneke. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Demir - Çelik yassı mamulleri üretiminde kullanılan ilk yarı mamul, slab olarak adlandırılmaktadır. Çelikhanede elde edilen sıvı çelik, ya doğrudan sürekli dökümler vasıtasıyla slab haline dönüştürülmekte ya da ingot yoluyla tav çukurlarında, haddeleme sıcaklığına kadar ısıtılma ve kombine haddede, hadlenme proseslerini takip ederek slab haline gelmektedir. Yassı mamulleri üretimi için slapların kullanıldığı ilk tesisler, sıcak şerit haddeleri ve levha haddeleridir. Günümüzde, teknolojik seviye olarak müstakil sürekli levha haddehaneleri, levha genişlik ve kalınlıklarına göre 1.0–2.0 milyon ton/yıl kapasitelerde, müstakil sürekli geniş sıcak şerit haddehaneleri ise 2.2–4.0 milyon ton/yıl kapasitelerde olmaktadırlar. Sıcak rulo bandının başlangıç malzemesi olarak kullanıldığı soğuk haddelenmiş sac üretim haddehaneleri de başlıca iki gruba ayrılabilir; 1. 1.0-1.5 milyon ton/yıl kapasitelerde kurulan kontinü soğuk sac haddehaneleri, 2. 50.000-300.000 ton/yıl kapasitelerde kurulan tersinir soğuk sac haddehaneleri olmak üzere. Yassı mamul üretim modern entegre tesislerinde, literatür değerlerine göre aşağıdaki girdi-mamul ilişkisi bulunmaktadır. i. Levha haddeleme 1 ton levha için;..............................1.81 - 1.25 ton slab 2. Sıcak Şerit Haddeleme 1 ton sıcak şerit için; ......................1.03 - 1.05 ton slab 3. Asitleme Hatları 1 ton asitlenmiş rulo için;................1.03 - 1.06 ton rulo 4. Tandem ve Temper Hadde 1 ton soğuk çekilmiş rulo için;........1.01 – 1.02 ton rulo
269

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

5. Teneke Hattı 1 ton teneke için;.......................

1.04 – 1.06 ton rulo

Sürekli döküm yoluyla sıvı çelikten doğrudan slab üretimi için, 1.02 – 1.04 ton sıvı çelik, ingot döküm ve haddeleme yoluyla elde edilen slab için ise 1.14 – 1.6 ton sıvı çelik kullanılmaktadır. Oksijen konvertörlerde 1 ton çelik üretimi için 800 – 850 kğ sıvı maden, 250 – 300 kg hurda, 60 – 70 kg cüruflaştırıcı, 50 – 70 m3 oksijen ve 10 – 20 kg diğer ilaveler kullanılırken, elektrik ark ocaklarında 1 ton çelik üretimi için 1025 – 1100 kg hurda, 30 – 50 kg cüruflaştırıcı, 10 – 20 kg diğer ilaveler, ferroalaşımlar, alüminyum, vs kullanılmaktadır. Yüksek fırınlarda 1 ton sıcak maden elde etmek için 1500 – 1800 kg demir cevheri, 450 – 600 kg kok, 300 – 400 kg cüruflaştırıcı ve 1200 – 2200 m3 sıcak hava kullanılmaktadır. Yassı mamullerin haddelenmesi sırasında, gerçekleştirilen enerji tüketimi ise aşağıda verilmiştir. 1. Elektrik Enerjisi a. Sıcak şerit ve levha haddeleme, 50 –70 Kwh/ton b. Soğuk sac haddeleme (tandem), 100 – 125 Kwh/ton c. Sıcak daldırma teneke üretimi, 200 – 300 Kwh/ton 2. Elektrolit teneke üretimi, 350 – 450 Kwh/ton 3. Yakıt Tüketimi Slab tavlama fırınlarında ton slab başına ortalama 45 kg fuel-oil tüketilmektedir. Ayrıca, sıcak haddelerde 1.6 – 2.2 kg/ton mamul, soğuk haddelerde 0.8 – 1.3 kg/ton mamul değerlerinde merdane sarfiyatı bulunmaktadır. Teneke üretiminde ise ton mamul başına 4 – 5 kg civarında kalay tüketilmektedir. Sektörde Kullanılan Girdiler Sektörde kullanılan girdiler şunlardır. 123456Demir Cevheri, Maden Kömürü, Kireç Taşı, Kolomanit, Alüminyum, Ferroalaşımlar, 7- Kalay, 8- Satın Alınan Hurda, 9- Satın Alınan Y.Kireç, 10- Fuel-Oil, 11- Elektrik.

XI.6.3. Kaliteli Çelik Mamulleri XI.6.3.1. Mamul Türleri Kaliteli çelikleri alaşımsız, az alaşımlı ve yüksek alaşımlı olmak üzere 3 grupta toplamak mümkündür. Bu çelikler için mamul bazında aşağıdaki tasnif yapılabilir. - Haddelenmiş ürünler, - Ağır profiller, - Boru ve dikdörtgen kesitli içi boş malzemeler, - Çubuk ve filmaşinler, - Teller-Yassı ürünler- dövülmüş ürünler,
270

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

-

Çubuklar, serbest dövme ürünler, Bandaj ve monoblok.

Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Sektörde ark ocaklı tesisler kullanılmaktadır. Bu sistemler hurda, çeşitli alaşım ve katkı maddeleri ile birlikte elektrik yardımıyla ergitilerek potaya alınır ve ingot kalıplarına dökülür. Dünyada son yıllarda elektrik ark ocaklarıyla entegre sürekli dökümlü tesislere yönelinmiştir. Elektrik ark ocaklarında ingot dökümden daha avantajlı olan sürekli döküm tesisleri kaliteli çelik üreten bazı tesislerimizde kurulmuştur. Bunlardan başka, ikincil çelik yapım prosesleri olarak adlandırılan pota fırını, potada gaz alma, elektrikli cüruf altında ergitme gibi, hem kapasite hem de kalite artırıcı sistemlere tesislerimizde yer verilmeye başlanmıştır. Örneğin, Asil Çelik tesislerinde, pota fırını ve vakumda gaz alma sistemleri 1988 yılı başında işletmeye alınmıştır. MKE Çelik Fabrikasında da bir ESU/ESR tesisi bulunmaktadır. XI.6.4. Döküm Mamulleri XI.6.4.1. Tanım ve Mamul Türleri Demir-Çelik döküm sanayi alt sektörü, endüksiyon, ark veya kupol fırınlarında, çeşitli pik demir, çelik hurdaları ve ferroalaşımların ergitilerek kalıplama tesislerinde hazırlanmış kum veya metal kalıplar içerisinde şekillendirilmesi ve özel ısıl işlemleri ile değişik mekanik özellikler kazandırılmak suretiyle tüm sanayi sektörlerinin pik döküm, çelik döküm, sfero döküm ve temper döküm türünden ara malı ihtiyaçlarının, ham döküm veya işlenmiş döküm olarak yapılmasını kapsamaktadır. Genel olarak 4 gruba ayrılmaktadır; 1. 2. 3. 4. Pik Döküm, Sfero Döküm, Temper Döküm, Çelik Döküm.

Ülkemizdeki demir-çelik döküm sanayi tesislerine ait bilgiler Tablo. XI.6.2’ de verilmektedir. Pik ve Sfero Döküm, Çelik Döküm ve Temper Döküm alanlarında faaliyet gösteren özel sektöre ait 89 adet büyük sanayi, 235 adet KOBİ ve 1.369 adet de atölye bulunmaktadır. Kamu sektörü ve askeri tesislere ait 16 adet Pik ve Sfero Döküm, 4 adet Çelik Döküm olmak üzere toplam 20 adet tesis bulunmaktadır.
Tablo: XI.6.2. Türkiye’deki Demir Çelik Döküm Sanayi Tesisleri (1999)
Üretim Cinsi Büyük Sanayi Pik ve Sfero Döküm Çelik Döküm Temper Döküm Toplam 74 13 2 Özel Sektör KOBİ Atölye 197 38 1 327 42 4 Kamu Sektörü Askeri Tesisler 16 Toplam Kuruluş Sayısı 1 614 97 2 1 713

89 235 1 369 20 Kaynak: DPT, VIII. BYKP, Demir-Çelik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2000. 271

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Döküm sektöründe kullanılan üretim yöntemlerini; a. Ergitme, b. Kalıplama, c. Maça imali, d. Isıl işlem ve temizleme işlemleri yönlerinden inceleyebiliriz. Ergitme yönünden yapılacak bir incelemede; - Çelik dökme ergitmenin % 100’e yakın bir kısmının elektrikle veya özellikle endüksiyon ocaklarında, - Pik dökümde veya özellikle endüksiyon ocaklarında, - Pik dökümde ergitmenin % 35’i elektrikle, ( endüksiyon ocaklarında) ve % 65’i kok kömürü ile (kupol ocaklarında) - Sfero ve temper dökümde ergitmenin % 80 elektrikle yapılmakta olduğu görülmektedir. Üretim teknolojisi, kalıplama yönünden ele alındığında; Makinalı, dereceli yatay kalıplama sistemleri (vakum, hava şoku, sarsmasıkıştırma), Makinalı, derecesiz, dikey kalıplama sistemleri, Sıkıştırmasız kimyasal bağlayıcılı kalıplama sistemleri, Hassas döküm için seramik ile kalıplama sistemleri, El kalıplama sistemleri vs. sayılabilir.

-

Türk Döküm Sanayinin fabrika niteliğindeki kuruluşları, kalıplama sistemleri bakımından gelişmiş Avrupa ülkelerine yakın seviyede çalışmakta, yeni yatırımlarda ise en yeni ve modern teçhizatlarının alınması tercih edilmektedir. Sektörde Kullanılan Girdiler Pik, sfero ve temper dökümde kullanılan girdiler şunlardır; Girdiler a. Pikler - Hematit ve D.Piki, - Sfero Piki, b. c. d. e. f. g. Ferrosilis, Ferromangan, Fe, Si, Mg, Ferroboron, Bizmut, Döndü Hurdası. Yardımcı Girdiler a. Refrakter ve Astar Malzemesi b. Granüle Karbon (Grafit), c. Bentonit, d. Kömür Tozu, e. Reçine, f. Rekstrin.

Çelik Dökümde Girdiler Girdiler a. Ekstra Çelik Hurdası,
272

Yardımcı Girdiler a. Alüminyum,

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

b. Ferromangan, c. Ferrosilis, d. Döndü Hurdası, e. Sair Ferroalaşımlar,

b. Refrakter ve Astar Malzemesi, c. Yeni Kum, d. Bentonit, e. Reçine, f. Dekstrin, g. Fuel-oil, doğalgaz, h. Elektrik.

XI.6.5. Borular XI.6.5.1. Mamül Türleri Demir-Çelik borular kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. Kullanım Alanlarına Göre a) Standart su ve gaz boruları, b) Yüksek basınç ve ısıya dayanıklı borular, c) Sondaj ve koruyucu borular, d) Mekanik borular, e) Özel hassas borular. Boyutlarına Göre a) Küçük borular- 168.3 mm’ye kadar, b) Orta büyüklükte borular- 168.3 mm- 406.4 mm, c) Büyük borular- 406.4 mm’den büyük olanlar. Üretim Yöntemlerine Göre a) Dikişli borular, b) Dikişsiz borular olmak üzere sınıflandırılır. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Dikişli boru üretim teknolojisi son yıllarda, yüksek frekans kaynak tekniği kullanılmasıyla çok gelişmiştir. Büyük boyuttaki tesislerin tümü, AB (Avrupa Birliği) ülkelerindeki bu sektörde kullanılan imalat teknolojilerinin tamamına sahiptir. Ancak malzeme, nakil, stoklama, ambalaj, markalama kolonlarından bazı eksikliklerin olduğu kabul edilmelidir. Dikişli boru sahasında her kalitedeki borular, üretim yapan bütün müesseselerce imal edilmektedir. XI.6.6. Dövme Mamulleri XI.6.6.1. Mamul Türleri Dövme sanayi 3 ana grupta toplanmaktadır 1. Karbon çeliği ve alaşım çeliği dövmeciliği, 2. Pirinç dövmeciliği, 3. Alüminyum dövmeciliği olmak üzere sınıflandırılır.

273

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Çelik dövmeciliği batı ülkelerinde, sıcak dövmecilik olarak gelişmiştir. Sıcak dövmecilik 1. Serbest dövmecilik, 2. Kalıpta dövmecilik olarak ikiye ayrılmaktadır. Sıcak dövmecilikte a. Az sayıda parçaların dövülmesi yanında, b. Otomotiv sanayi gibi çok sayıda dövme parça kullanan sanayilere parça üreten ve otomasyona giden dövmehanelerde vardır. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Türkiye’deki dövmehanelerin teknolojileri birbirine çok yakındır. Üretim çeşitleri çok ve her çeşitten dövülen miktarı az olduğu için, emek yoğun bir teknolojileri vardır. Karbon çelikleri ekseriyette olarak alaşımlı çeliklerde kullanılır. Yakın zamana kadar ihracat yapılmadığı ve sanayimiz gümrük duvarları ile uluslar arası rekabetten korunduğu için, maliyet ve kalite üzerinde durulup teknoloji geliştirilmesine önem verilmemiştir. 1982 yılından sonra uluslararası rekabete açılıp ihracata yönelince, maliyet ve kalite önem kazanmıştır. Kara ve yuvarlak çelikler, giyotin makası ve testerelerde kesilir. Kesilen çelikler ön ısıtmaya tabi tutulmazlar. Tavlamalar motorin, fuel-oil veya doğalgaz kullanan tav fırınları ile indeksiyon fırınlarında yapılır. Büyük dövmehenelerde itmeli tav fırınları da vardır. Dövme işlemleri 40 MT varan havalı- tek veya karşı vuruşlu şahmerdanlar, 5 000 T kadar maksi presler, havalı çekiçler, vidalı sürtünmeli presler ve mekanik preslerde ve ön çalışmalar rekpreslerde yapılır. Büyük dövmehanelerde maniplatör, monoray gibi iç taşıma tesisleri ile basınçlı su veya havalı tufal alma tesisleri vardır. Dövülen parçalarda normalizasyon, tavlama ve menevişleme işlemlerinde kamara itmeli tünel fırınlarla, havada, suda ve yağda soğutmalı sistemler kullanılır. Isıl işleme tabi tutulan parçalar kumlanır, çapakları alınır ve çatlak kontrolünden geçirilir. Gerekenler doğrultma (ütüleme) işlemine tabi tutulur. Kalıpların üretimi, bakımı, ısıl işlemleri kalite ve maliyet bakımından çok önemlidir. Her dövmehanenin kendi kalıp atölyesi vardır. Atölyelerde testere, torna, freze gibi tezgahların yanında tesviyecilik önemli yer tutmaktadır.

274

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Büyük ve modern dövmehanelerde kalıpta dövmeler orta ve büyük sayılarda yapılanlarda kesim, tavlama, dövme-ısıl işlem-temizleme ve doğrultma işlemleri daha az insan gücüne gerek gösterecek tezgah ve teçhizat ile yapılmaktadır. XI.6.7. Ferroalaşımlar Ferroalaşımlar, haddeden geçirilmeye ve dökülmeye müsait olmayan demir sanayinde kullanılmaya elverişli bileşikleri meydana getiren ve ağırlık itibariyle tek başına veya birlikte, % 8’den fazla silisyum, % 30’dan fazla mangan, % 30’dan fazla krom, % 40’tan fazla tungston ve toplam olarak % 10’dan fazla başka alaşım elementi (alüminyum, titan, vanadyum, molibden, niyobyum vb. sözkonusu metal bakır olursa rakam 10’u geçmemelidir.) içeren ham ürünlerdir. Ferroalaşımlar 4 ana grupta toplanmaktadır; 1. Ferrosilisyum, 2. Ferromangan (ferrokrom yüksek karbonlu), 3. Silikomangan, 4. Ferrokrom’dur. Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknolojisi Ülkemizde, ferroalaşımlar sektöründe, ferrosilisyum, düşük ve yüksek karbonlu ferrokrom ile silikoferrokrom üretimi yapılmaktadır. 1. Ferrosilisyum Üretim Yöntemi-Teknoloji Ülkemizde, Etibank Elektrometalurji Sanayi Tesislerinde 5.000 ton/yıl kapasiteli 6 MVA tarafo gücünde, % 75 ferrosilisyum üreten bir adet ark-direnç fırını mevcuttur. 5 500 mm çaplı, 3 535 mm derinliği olan, etrafı şamot tuğla, tabanı karbon blok kaplı fırının 3 adet 850 mm çaplı elektrodu vardır. Elektrodlar söderberg olup, 120 derece açı ile yerleştirilmiştir. Elektrodların düşük gerilimde (100 - 120 volt), yüksek akım çekilerek (33-36 KA) fırın tabanı ile ark sağlanır. Arktan ve elektrodların üzerinden geçen akımdan doğan direncin ısıya dönüşmesi ile 2.000°C sıcaklığa ulaşılır ve oluşan reaksiyonlar sonucu bu sıcaklıkta ferrosilisyum üretilir. 2.1 . Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretim Yöntemi-Teknoloji Ferrokrom üretimi elektrikli ark-direnç fırınlarda gerçekleştirilir. Genellikle 1530 MVA kapasiteli fırınlar kullanılır. Fırınların tavanında karbon blok veya magnezit astar, yan cidarları da yüksek Al2O3 ihtiva eden (% 70 Al2O3) şamot tuğla veya magnezit tuğla kullanılır. Elektrodlara 140-160 Volt geriliminde 45-60 KA akım tatbik edilir. Modern fırınlarda genellikle elektrik enerjisi sarfiyatını düşürebilmek için hammaddelere 800 °C’ye kadar ön ısıtma tatbik edilir.

275

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Düşük Karbonlu Ferrokrom Üretim Yöntemi-Teknoloji Düşük karbonlu ferrokrom üretimi 2 ayrı aşamada ve birbirini tamamlayan 2 ayrı fırında gerçekleştirilir. Ülkemizde Etibank Antalya Elektrometalurji Sanayi Tesislerinde düşük karbonlu ferrokrom üretimi yapılmaktadır. 3. Silikoferrokrom Üretim Yöntemi-Teknoloji Ülkemizde silikoferrokrom üretimi Etibank Antalya Elektrometalurji Sanayi Tesislerinde yapılmaktadır. Sektörde Kullanılan Girdiler Sektörde kullanılan girdiler şu şekildedir; 1. Ferrosilisyum; - Metalurjik Kok, - Kuvarsit, - Hurda Demir, - Söderberg Elektrod, - Elektrik Enerjisi. 2. H.C. Ferrokrom; - Kuvarsit, - Metalurjik Kok, - Boksit, - Söderberg Elektrod, - Elektrik Enerjisi. 3. L.C. Ferrokrom; - Kons.Kromit, - Kireç, - Roş, Kiremit, - Kok, - Kuvarsit, - Boksit, -Söderberg Elektrod, -Elektrik Enerjisi.

XI.6.8. Demir-Çelik Sektöründe Çevre Sorunları Türkiye’de demir- çelik sanayindeki üretimin büyük bir bölümü, ham cevherden çelik üreten entegre demir-çelik fabrikaları ve ayrıca önemli bir bölümü de hurda malzemeden çelik üreten ark ocaklı tesislerde yapılmaktadır. Entegre demir-çelik tesislerinde sistem için gerekli olan buhar, basınçlı hava, elektrik gibi enerji üretimi yapılan kuvvet santralları da bulunmaktadır. Demir-Çelik tesislerinin hepsinde nihai ürün hadde mamülleridir. Ancak çelikhane ünitesi olmayan bazı haddehanelerde, kütük demir ithal edilerek üretim yapılmaktadır. Sektörde bu tesislerin yanısıra dökümhaneler, boru fabrikaları ve talaşlı imalat vb. birimleri de bulunmaktadır. Bu ünitelerin her birinin üretim proseslerine bağlı olarak, çevre ile ilgili problemleri farklılık göstermektedir. Esas olarak katı, sıvı ve gaz atıkların bertarafı ile gürültü kirliliği bu sektörlerden kaynaklanan çevre sorunlarıdır. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tesislerin kuruluş maliyetlerinin çok yüksek olması nedeni ile her sektörde olduğu gibi, bu sektörde ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarda öncelik, atıkların içindeki değerli maddelerin geri kazanılarak değerlendirilmesidir. Böylelikle atıkların çevreye vereceği zarar en aza indirildiği gibi ekonomik yararlar da sağlamaktadır. Geri kazanım veya değerlendirilme imkanı bulunmayan atıkların ise, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde bertarafını sağlamaya yönelik arıtma tesisleri kurulması, bu sektör atıklarının nitelikleri bakımından önemli ve zorunludur.

276

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.6.8.1. Demir-Çelik Sanayinde Sıvı Atıklar ve Arıtımı Entegre demir-çelik sanayini oluşturan tesislerin, atıksularını üretim proses sırasına uygun olarak incelemek yararlı olacaktır. XI.6.8.1.1. Kok Fabrikası Atıksuları Kok gazının elde edildiği taş kömürü gazlaştırma prosesi olan kok bataryalarını oluşturan fırınlardan çıkan sıvı atıklar, üç grupta incelenebilir. Birinci grup sular, kok kömürü ve kok gazının elde edildiği fırınlardan çıkan katranlı su olup, bu sular dinlendirme havuzlarında katranından ayrılarak, bataryalara geri döndürülüp ön soğutma suyu olarak, katran ise yakıt olarak değerlendirilebilir. İkinci grup sular, kok gazının içerdiği safsızlıkların giderildiği, yan ürünleri geri kazanma ünitesinden çıkan sulardır. Kok gazının içindeki naftalin amonyak ve hafif yağlar tutma kolonlarında tutulur. Naftalin yıkama yağı ile tutulduktan sonra buhar distilasyonu ile yağdan ayrılır. Amonyak ise sülfirik asit ile tutularak santrifüj ve kurutma işlemlerinden sonra amonyum sülfat gübresi olarak elde edilir. Hafif yağlar, naftalinde olduğu gibi yıkama yağı ile tutularak buhar distilasyonu ile yıkama yağından ayrılır ve yıkama yağı sistemde tekrar kullanılmak üzere geri kazanılır. Distilasyon işlemi sonucunda benzen, toluen, ksilen, solvent, nafta gibi ticari ürünler elde edilir, proses sırasında oluşan yağlı tortular yakıt olarak katran ile birlikte değerlendirilebilir. Üçüncü grup sular ise, kok fırınlarına şarj edilen kömürün nem oranına bağlı olarak oluşan; distilasyon sistemine bağlı yağ ayırma ünitesi, katran ayırma ünitesi gibi kok fabrikasının çeşitli ünitelerinden gelen amonyak, fenol, siyanür vb. maddeler içeren, içerisinde geri kazanılmaya değer ürün bulunmayan kok fabrikası atıksuları olup, bu sular biyolojik arıtıma tabi tutulup arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilmelidir. XI.6.8.2. Yüksek Fırın Atıksuları ve Arıtımı Sıvı metalin elde edildiği yüksek fırınların baca gazının, demir-çelik fabrikalarında yakıt olarak değerlendirilebilmesi için, içerdiği katı maddelerden temizlenmesi gerekmektedir. Gaz temizleme sisteminde ilk aşamada yüksek fırın gazı, yıkama kolonlarında su püskürtülmek sureti ile yıkanır, bu aşamada oluşan ve içinde belli oranda katı madde içeren atıksu, iki aşamalı çöktürme sistemi uygulanarak içindeki askıdaki katı maddelerden tamamen arındırıldıktan sonra, gaz temizleme sistemine geri döndürülür. Çöktürme havuzları dip çamurları ise, kuru çamur haline getirildikten sonra sinter tesisinde hammadde olarak değerlendirilebilir ve çamur kurutma işlemleri sırasında çıkan sular da alıcı ortama deşarj edilebilir. Gaz yıkama kolonlarından çıkan yüksek fırın gazı ise, elektrostatik toz tutuculardan geçirildikten sonra sistemde yakıt olarak kullanılabilecek özelliğe kavuşur.

277

6. katı madde gideriminde ıslak sistem kullanılır ise. Dökümhaneler. XI. buradan çıkan atıksulardan katı madde gideriminin yapılarak sisteme geri döndürülmesi mümkündür. iyi projelendirilmiş bir kapalı devre su sistemi. 278 . kimyasal arıtım ünitesinden geçirildikten sonra alıcı ortama deşarj edilebilir. yoğun şekilde partikül madde içerirler. yağ ise enerji tesislerinde yakıt olarak değerlendirilebilir. Soğuk haddeleme yapan tesislerde oluşan kimyasal madde ve yağ içeren atıksular. çöktürme havuzlarında arıtıldıktan sonra gaz yıkama sistemine geri döndürülebilir. yakıt olarak kullanılabilir. Haddehane Atıksuları ve Arıtımı Sürekli döküm ve sıcak haddeleme yapan tesislerden yüzey temizleme ve soğutma amaçlı kullanılan sular. buharla derişik asit çözeltisi haline getirilerek sisteme geri döndürülebilir. kirliliğin önlenmesinde ve tüketimin azaltılmasında yeterli olabilir. Ark Ocaklı Demir-Çelik Tesisleri ve Enerji Tesisleri Atıksuları ve Arıtımı Bu grupta yer alan enerji tesislerinde kullanılan sular genellikle endirek temasta olan sular olduğundan. Çelikhane Atıksuları ve Arıtımı Çelik üretimi (konvertör.3. Bu atık sulardan önce çöktürme havuzlarında katı madde giderimi sağlanır.4. XI. kristalizasyon ve santrifüj aşamalarından geçirilerek. Bu partikül maddeler. bu atıksuların içerdikleri askıda katı maddeler arıtıldıktan sonra sistemde tekrar kullanılabilir. Arıtma ünitesinde kazanılan yağlar ise. kuru çamur haline getirildikten sonra araziye yayılabilir veya dolgu malzemesi olarak kullanılabilir. proses çıkışında katı madde ve yağ içerirler.T.6.8. Soğuk haddehane asit rejenerasyonu yapan tesisler de.8.8. Ark ocaklı demir-çelik tesisleri ve dökümhanelerin ark ocaklarında oluşan ve partikül madde içeriği yüksek gaz emisyonlarında. torbalı filtreler veya elektrostatik toz tutucular ile tutulabildiği gibi. ark veya Simens Martin ocaklarında) esnasında çıkan gazlar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. 7H2O) ve seyreltik asit çözeltisi eldesini takiben. çöktürme havuzu dip çamurları ise kuru çamur haline getirilip sinter tesisinde hammadde olarak kullanılabilir. Sıyırma ve filtrasyon uygulanarak yağdan da arındırılan su sisteme geri döndürülebilir. baca gazı davlumbazları yardımı ile toplanıp. Gaz yıkama sistemi çıkışındaki katı madde içeren atıksu.C. Arıtım sonucu elde edilen katı madde sinter tesisinde. Büyük dökümhanelerde ortamı tozsuzlaştırmak amacı ile kurulan davlumbazlar ile tutulan tozların gideriminde ıslak metot kullanılıyor ise.6. demirsülfat ticari ürün olarak elde edilebilir ve seyreltik asit çözeltisi ise. Arıtma ünitesi dip çamurları ise. su ile yıkanarak partikül maddelerden arındırılır. atıksudan demirsülfat (FeSO4.5. H2SO4 ve demirsülfat içeren atıksular vakum soğutucu.

XI. baca gazlarında islilik ve partikül madde emisyonları standartların üzerine çıkabilir. 279 . Fırın duvarlarında yapılacak bakım ve tamir işlemlerinin yanısıra.6.9.2. ocak içi gazları ortama yayılmaktadır.1. Kok bataryalarını oluşturan fırınların kapaklarında sızdırmazlık sağlanamadığı takdirde. 4.9. Sinter tesislerinden kaynaklanan SO2 emisyonları için ise. Kok bataryalarını oluşturan fırınların duvarlarındaki çatlamalar sonucunda.) XI. söndürme işlemi sırasında ortaya çıkan partikül emisyonları. elektrostatik toz tutucu ile baca gazlarında toz emisyonu azaltılabilir.6. sıvı metal yolluklarında ve potaya akış ağızlarında oluşabilecek emisyonlar bir davlumbazla toplanarak partikül giderimi için. Sinterlik cevher tüketiminde kükürt oranı düşük demir cevher kullanımı. tesisin yatırım maliyetinin yüksekliği ve elde edilecek ürünün pazar payının düşük oluşu gibi nedenlerle henüz ülkemizdeki entegre demir-çelik tesislerinde bu ünite bulunmamaktadır.6. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.C. Kok Fabrikası Emisyonları ve Giderimi Entegre demir-çelik tesisleri kok fabrikalarında emisyon kaynakları. Yüksek Fırın Döküm Holü Emisyonları Yüksek fırınların döküm holünde. toz ayırıcı. işletme koşullarına uygun olarak dizayn edilecek hareketli davlumbaz ile toplanarak torbalı filtrelerde tutulabilirler. CO emisyonlarının oluşumu engellenebilir. filtre sisteminden geçirilebilir. (Partikül maddelerin önemli bir bölümünü sıcak metalin havayla teması sonucu ortaya çıkan FeO’lar oluşturur. SO2 emisyonunun azalması açısından önemli bir faktördür. Kok söndürme kulesinden. demir-çelik tesislerinin en önemli çevre problemlerindendir.9. 5. ESP veya torbalı filtrelerden geçirilip.9. Taşkömürünün içerdiği kükürt oranına bağlı olmakla birlikte kok fabrikalarında genellikle SO2 emisyonları sorun teşkil etmektedir. 3. kok kömürünün vagonlara boşaltıldığı fırınların itme bölümünde ortaya çıkan toz emisyonları. Sinter Tesisi Emisyonları ve Giderimi Sinter tesisinin çeşitli yerlerinden toplanan partikül madde içeriği fazla gazlar siklon grubu. tutulan tozlar sinter tesisine tekrar şarj edilebilir. 2. Çelikhane Emisyonları Çelik üretimi esnasında çıkan ve yoğun FeO ve partikül madde içeren baca gazı emisyonları.6. Koklaşma işleminin tamamlanmasından sonra.T. en ideal çözüm desülfirizasyon tesisi olmakla birlikte. Demir-Çelik Sektöründe Gaz ve Toz Emisyonları XI.3. söndürme kulesinde uygulanacak perdeleme sisteminin tipine göre % 40-70 oranında azaltılabilmektedir. Fırınlarda işletme koşullarının iyileştirilmesine bağlı olarak. XI.6.4.9. 1. Bu sorunun çözümü bakım programlarının düzenli uygulanması ile mümkündür.

Bina içinde kırma. XI. XI. tükettikleri yakıt türüne bağlı olarak baca gazı emisyonları oluşmaktadır. özellikle toz emisyonu açısından önlem alınması gereken tesislerdir. Fuel-oil yerine doğalgaz kullanımının yaygınlaşması da sorunun çözümünde önem taşımaktadır. bu tesisler için uygun çözüm olmaktadır.6. siklon toz ayırıcı veya elektrostatik toz tutucular dizayn edilmektedir. elektrostatik toz tutucular etkin bir çözümdür. Toz emisyonları için torbalı filtre.6. Bu sistem davlumbazlar ile toplanan gazların ıslak sistemle veya filtrelerden geçirilerek partikül maddelerden arındırılması esasına dayanmaktadır. ses 280 . tav fırınlarının modernizasyonu ve bakımlarının düzenli olarak yapılması.6. emisyon miktarında önemli azalmalar sağlamaktadır.8. hurdadan çelik üreten demir-çelik tesislerinde kapasiteye bağlı olarak boyut farklılıkları olmakla birlikte.T. gerekse değişik büyüklükte. Döküm Fabrikaları Emisyonları Entegre demir-çelik fabrikalarının. Gerek çalışma ortamlarında ortaya çıkan bina içi gürültü.C. Kireç ve Dolamit Fırınları Emisyonları Kireç ve dolamit fabrikaları.7. Ark ve kupol ocaklarında partikül madde içeriği son derece yüksek olan gaz emisyonlarında. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sıvı çelik üreten bu tesislerin baca gazındaki toz emisyonlarının bertarafına yönelik olarak gaz soğutucu ve torbalı filtreler veya tozların su ile yıkanması esasına dayanan ıslak filtre sistemleri kullanılmaktadır. noktasal olmayan kaynaklardan ortama yayılan emisyonlar ise. ürünlerin işlenmeye hazır hale getirildikleri tav fırınlarıdır. XI.6. Tav fırınlarında tüketilen yakıt türü de çok önemlidir. bu emisyonların toplama sistemleri kurularak tutulması ve filtre edilmesi gerekmektedir.Baca gazında toz emisyonlarının giderimi için ise. yanma koşullarının iyileştirilmesi. Ancak SO2 emisyonları için baca gazı desülfirizasyon tesisi kurulması veya kükürt oranı düşük yakıtlar kullanılması gerekmektedir. Haddehane Emisyonları Haddehanelerdeki emisyon kaynakları.9. Enerji Tesisleri Emisyonları Entegre demir-çelik fabrikaları bünyesinde bulunan enerji tesislerinin.9. eleme ve malzeme transferi sırasında ortaya çıkan tozlar ile baca gazı toz emisyonlarının kontrolünün kombine bir sistem olarak ele alınması.5. Burada yanmanın kontrol altına alınması. ihmal edilemez boyutta olup. imalat grupları içinde yer alan döküm fabrikalarının başlıca emisyon kaynakları.9. Gürültü Kirliliği Entegre demir-çelik fabrikaları için temel çevre sorunlarından biri de gürültü kirliliğidir.9. Çelikhanelerde. XI. ark ve kupol ocaklarıdır.6. tesisin pek çok noktasında bulunan fanlar ve ekipmanların titreşime bağlı. partikül madde gideriminde kullanılan yöntemler. sistem olarak aynıdır. XI.9.6.

DPT. Ankara. Gerek işçi sağlığı ve iş güvenliği. Çevre Kurulu Raporu.C. Demir Çelik Üreticileri Derneği. 2000. 4. Aralık. VIII. 281 . 1993. Ankara. gerekse çevre gürültüsü yaratması açısından bu ekipmanlarda işletme koşullarına uygun ses izolasyonu sağlanması gereklidir. Demir-Çelik Özel İhtisas Komisyonu Raporu.BYKP. 2001. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği. 2. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yalıtımının yapılmamasından kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. 1987. Kaynaklar 1.T. 3. Aralık. TOBB. Marmara Bölgesi Çevre Kirliliği Envanter Çalışması.

kafur ağacı ve okaliptüs kullanılmaktadır. TÜRKİYE’DE KAĞIT SANAYİ VE ÇEVRE Kağıt. Bu hammaddelerden ağaç türü olarak en çok. Tablo: XI. şeker kamışı. Yukarıdaki ana hammaddeler selüloz üretim metoduna bağlı olarak değişen ilave kimyasal maddelerle işlenerek kağıt hamuru haline getirilir ve hazırlanan kağıt hamuru çeşitli işlemlerden geçirilerek kağıt üretimi tamamlanmış olur. kenevir . özelleşme kapsamında olan 9 adet kamu tesisi ile birlikte 40 adet çeşitli kağıt ve karton üreten tesis bulunmaktadır.086 ton/yıl kapasiteye ulaşmıştır.907.7.7. kültürel ve sanayi alanındaki yeri ile insanlığın en önemli ihtiyaç maddelerinden biridir. Tablo:XI.4 6.T. Türkiye ‘de Kağıt Sektörü Hammadde Kullanım Kaynakları (2000 Yılı) Hammadde .9 13.4 18.9 6.4 27.7.2.0 XI. İzmit. kamış. hemlok çamı.1’de gösterilmektedir.2. Tabloda da görüleceği gibi kapasitenin % 45’i Trakya-Marmara Bölgesinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. gürgen.9 4.500 356.7. paçavra. Kamu Sektörü (%) 6 6 13 75 Özel Sektör 15 22 63 - 282 .000 1. Atık Kağıt . Kağıt Sanayinin Hammadde Kaynakları ve Kullanım Oranları ile ilgili bilgiler Tablo: XI. ladin. Saman.Ülkemizde modern anlamda kağıt sanayinin kuruluşu ve gelişimi Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan planlı kalkınma döneminde görülmektedir. kenevir.C.886 131. Türkiye’de kağıt sektörünün temeli. Türkiye’de Osmanlılar döneminde 18-19. Tesislerin bölgesel dağılımı Tablo:XI. yüzyılda Yalova ve Beykoz’da kurulan imalathanelerde üretilmeye başlanmıştır.200 82. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.7. saman.Sayısı Makine Sayısı Trakya-İstanbul 7 10 Marmara 6 16 B. Orman Kaynak: SEKA Genel Müdürlüğü. kendir.000 ton/yıl kapasite ile İzmit’te atılmış ve son yıllarda kamu ve özel sektör yatırımlarının toplamı olan 1.5. jüt.Karadeniz 3 2 D.kendir.500 265.1. 2001. Hazır Selüloz . atık kağıt. keten ve pamuk ana hammaddeyi oluşturur. Bugün. Milattan 105 yıl sonra Çinliler tarafından bulunan kağıt.5 100. 2001. Toplam Kapasite 295.066 Dağılım (%) 15. titrek kavak. kayın.000 124.Karadeniz 1 1 Ege 10 10 Orta Anadolu 6 7 Akdeniz 4 5 Güney Doğu 3 4 Toplam 40 55 Kaynak: Selüloz ve Kağıt Vakfı. Kağıt ve Karton Kapasitesinin Ülkemiz Bölgelerine Göre Dağılımı Bölge Fab.6 6.000 130.000 522.’de verilmiştir. köknar. 1934 yılında 12.907.1. Kağıt Üretiminde Kullanılan Hammaddeler ve Ağaç Türleri Kağıt üretiminde odun.

Izgara-Kum Tutucu. mum (Wax) ve titanyumdioksit’tir.2. Kağıt Üretiminde Oluşan Atıkların Arıtılması İçin Kullanılan Yöntemler ve Özellikleri Arıtma metodunun seçiminde atık su özellikleri. Ultra Filtrasyon . e.2. XI. c.2.Hipokloritler. Selüloz ve kağıt sanayi atık sularının arıtılma teknikleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedir.7. Bu maddeler hamurun imalat metoduna ve özelliklerine bağlıdır.3. XI. gibi kimyasal maddeler kağıda gerekli fiziksel özellikler (parlaklık. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülkemiz kağıt sektörü hammadde tüketiminin % 69’u odun (hemen hemen tamamı iğne yapraklı ağaç türleri) % 10’u yıllık bitkiler ve % 21’i atık kağıtlar oluşturmaktadır.7. XI. XI. Hamurun Ağartılması Sırasında Kullanılan Kimyasal Maddeler . d. nişasta.T.2.Klor. Filtrasyon. Kimyasal Madde Takviyeli Mekanik Arıtma (yumaklaştırma. alum.1’de Selüloz ve Kağıt Üretiminde Temel İşlemlerin akım şeması verilmiştir. f. 283 . CaSO4. kalsiyum karbonat.7. rutubete dayanıklılık) kazandırmaktadır.7.3. b. d.7. b.C. deşarj standartları ve alıcı ortam durumu göz önünde tutulmalıdır. c.3. BaSO4.7. İlave edilen kimyasal maddelerin miktarı kağıdın cinsine göre % 10’a kadar çıkmaktadır. çöktürme).7. . XI.1. ..Klordioksit. ZnO. Kağıt Yapımında Kullanılan Dolgu Maddeleri Kaolen.1. mukavemet. talk ve reçine vs. Fizikokimyasal Arıtma Yöntemleri a.. Mikroelekler.Peroksitler. Mekanik Arıtma Yöntemleri a. İyon Değiştirme. XI. Yüzdürme. Aktif Karbon Absorbsiyonu. CaCO3.2. Çöktürme. Kağıt Üretimi Sırasında İlave Edilen Kimyasal Maddeler Kil. Ters Ozmoz. . TPO2. Şekil:XI.

I Selüloz ve Kağıt Üretiminde Temel İşlemlerin Akım Şeması 284 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Taze ve geri devredilen su Tomruk veya yonga Kabuksuz tomruk mekanik Asit sülfit likörü veya alkali sülfat likörü veya nöral sülfit Odun Hazırlama Odun yongaları Selüloz Üretimi Boşaltma sistemi Emisyonu Selüloz Eveporasyon ısı Üretimi yan ürünler Çökme tankı emisyonu Kireç fırını emisyonu Geri kazanma fırını emisyonu Evaporasyon emisyonu Kimyasal madde Beyaz su veya geri kullanılan su Kaba Eleme ince selüloz Taze su Yıkama ve ince eleme TKS Temizlenmiş selüloz Beyaz su Teksif etme Kimyasal madde geri kazanımı Pişirme likörü Esmer selüloz Odun hazırlama Beyazlatma ve diğer gerekli kimyasal maddeler Taze su Beyazlatma Klor ve klordioksit Selüloz kurutucu Dolgu maddesi boya alım nişasta Beyaz su Taze su Kimyasal madde Kağıt hamuru hazırlama Kağıt makinası ısı Son işlemler Kağıt ürünleri Pazar selülozu Şekil:XI.T.C.7.

çakıl. biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) oluşturan maddeleri uzaklaştırmak için aktif çamur.) yonga veya elyaf döküntüleri Kağıt Hamuru /Kağıt Tesisi -Temizleyici rejektleri Kazan Dairesi -Kül veya yağlı talaş Atık Su Tasfiyesi -Çökeltme havuzu çamurla (Kim.’de ve Tablo: XI. İTÜ.4.3. 7.vs.Ş. SEKA Dergisi. 1990. Kağıt sanayi atıklarının üretim işlemlerinin bir sonucu olarak organik içerikli olmaları nedeniyle BOİ. Ancak lignin.’de verilmektedir. iri odun parçaları -Rejektler (düğüm.T. Kağıt Hamur ve Kağıt Endüstrisi Projesi.7.3. reçine vb.) Diğer Üniteler -Çeşitli katı atıklar (büro ve yemekhane atıkları) Kostikleşme -Yeşil likör tankı ve kostikleştirme tankı çamurları. KOİ. Endüstriyel Atıksuların Kontrol ve Kısıtlama Esasları Projesi. budak. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Hava Kirleticileri Tip İnce Partiküller Kaba Partiküller Kükürt Oksitler Azot Oksitler İndirgenmiş Kükürt Gazları (TRS) Uçucu Organik Bileşikler Kaynak . Dolayısıyla biyolojik arıtım. zor ayrışan maddelerin proseste ortaya çıkması biyolojik arıtmada sorunlar yaratmaktadır. taş.N ve P gibi parametreler temel kontrol parametreleri olarak kullanılmaktadır. kağıt sanayi atık suları için çoğunluk en uygun arıtım teknolojisi olarak kabul edilmektedir.7. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Katı Atıklar Katı Atık Cinsleri -Kabuk.. Özellikle kuvvetli atıksuların arıtılmasında havalı sistemlerin getirdiği yüksek işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla anaerobik sistemlerin de kullanılması cazip hale gelmektedir.Geri kazanma fırınından soda tozu -Katı yakıtlı kazanlarda uçucu kül -Özellikle sülfit tesisi işletmelerinden -Bütün yanma proseslerinden -Başlıca kraft selüloz üretimi ve geri kazanma işlemlerinden Atıkları ile -Pişirici blöfleri ve atık likörün buharlaştırılmasında çıkan yoğunlaştırılmamış gazlar Kaynak : SEKA Genel Müdürlüğü. 1984. Kaynak Odun Hazırlama Yongalama Selüloz Tesisi 285 .7. kum -Toz. Kaynak : Karpuzcu.. dengeleme ve organik maddenin biyolojik parçalanması için lagünleme gibi biyolojik. kıymık. Sayı 30. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kağıt hamuru hazırlayan ve üreten tesislerin arıtılmasında.M. Askıda Katı Madde (AKM) uzaklaştırmak için fiziksel çöktürme ve yüzdürme. çökeltme.C..ve Biy. Mayıs-Haziran. AKM. Kağıt sanayi atıklarının arıtılmasında aktif çamur ve mekanik havalandırmalı havuzlar yaygın olarak kullanılmaktadır. rengi açmak için kimyasal çöktürme. Tablo: XI.Şeneş. fiziksel yöntemlerle ayrıca rengin arıtılmasında fizikokimyasal arıtım etkin olarak kullanılmaktadır. depolama.4. Kağıt Sanayinin Başlıca Hava Kirleticileri ve Katı ilgili bilgiler Tablo: XI.Kınacı C. Tablo: XI.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.7.3.4. Arıtma Sistemlerinde Kullanılan Kimyasal Maddeler a. Kireç : Atık suların nötralizasyonunda kullanılır. b. Amonyak: Havalandırma havuzlarındaki mikroorganizmaların besin ihtiyaçlarını karşılamak için azot (N) besin kaynağı olarak verilir. 600 lt/gün c. Fosforik Asit : Havalandırma havuzlarındaki mikroorganizmalara besin maddesi vermek için fosfor kullanılır. 140 lt/gün. d. Köpük Kesici : Havalandırma havuzlarında oluşabilecek köpüğü engellemek için çöktürme çıkışında verilir. 40 lt/gün. e. Polielektrolit : Çamurun suyunu önce çamura verilir. 100 kg/gün. almak için belt filtrelerinde hemen

f. Sülfürik Asit (H2SO4): Nötralizasyon amacıyla kullanılmaktadır. g. Amonyum Hidroksit-Fosforik Asit : Biyolojik arıtma ve bakteri büyümesine yardımcı olması için verilir.(N ve P )ihtiyacı için kullanılır. h. Sudkostik : Pres eleklerin temizlenmesinde kullanılır. i. Şap : Çökmenin iyi olmadığı zamanlarda kullanılır. j. Kostik : pH ayarlamasında kullanılır (Atık su girişinde). k. Klor : edilir. Atık sular havalandırıcı lagünlere verilmeden önce klor ile dezenfekte

l. Anyonik Tip Polielektrolit : Durultma havuzlarında daha iyi bir çökelmeyi sağlamak üzere gerektiğinde kullanılır. m. Alüminyum Sülfat : Atık suyun içindeki çökelebilen katı yumaklaştırmak için kullanılır (Bu amaçla CaCO3 de kullanılır.). maddeleri

n. Anyonik Polielektrolit : Hızlı ve yavaş karıştırma havuzlarında yumaklaştırmanın daha etkili ve daha büyük olması için kullanılır. o. Triple Süper Fosfat : Havalandırma havuzlarında biyolojik çamurların faaliyetlerinin uygun şekilde devamını sağlayacak şekilde BOI:N:P oranını düzenlemek amacıyla kullanılır. p. Demir Sülfat: Havalandırma ve son çöktürme havuzunda biyolojik çamurun çökelme özelliğini iyileştirmek için kullanılır. XI.7.4. Kağıt Sanayi Atıklarının Çevre Üzerine Etkileri Kağıt hamurunun kağıt haline dönüştürüldüğü kağıt makinasından ortaya askıda katı maddesi yüksek, organik madde miktarı düşük beyaz renkli atık sular çıkmakta ve bu
286

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

atık sular bir miktar da fosfor içermektedir. Çevre üzerinde etkileri daha ziyade görsel ve içerdikleri organikler açısından alıcı ortamda sphaeratilus türü filamentöz atık su bakterilerinin üremelerini hızlandırmaları açısından önemlidir. Ağartma yapılan tesislerde selüloz üretiminden kaynaklanan atık sulara pişirmeden gelen kirlilik yükünün yanı sıra selüloz hamurunun klor ile ağartılması sırasında ortaya çıkan uçuk saman renkli, düşük pH’lı, yüksek miktarlarda organik madde içeren atık sular da katılmaktadır. Bu atık sular özellikle içerdikleri toksik, kanserojen ve mutajen klorlu organik bileşikler nedeniyle çevre açısından önemli bir problem teşkil etmektedir. XI.7.5. Kağıt Üretiminde Geri Kazanım Çalışmaları Bütün sanayi kollarında olduğu gibi kağıt sanayinde de kirlilik problemini sadece arıtma kademesinde ele almak hem ekonomik hem de teknolojik açıdan uygun bir yaklaşım olarak kabul edilmemelidir. Sanayi tesisi, ilk kademede üretimde kullanılan teknoloji açısından ele alınmalı, mevcut teknolojinin ‘’az atıklı’’ veya ‘’atıksız teknoloji‘’ ile değiştirme imkanı araştırılmalıdır. İkinci kademe yaklaşım, mevcut proseslerin ıslah edilmesidir. Mümkün olan hallerde ‘’su geri devri’’ suretiyle atık su miktarı azaltılmalı, kimyasal madde kullanımına özen gösterilmelidir. Üçüncü kademede ise tesis içinde bir dizi geri kazanma üniteleri kurularak elyaf kaçaklarının tutulması, üretime geri döndürülmesi araştırılmalıdır. Bütün bu önlemlerin sonucunda hem arıtma maliyeti düşecek hem de üretim maliyetinde azalma meydana gelecektir. Ülkemiz atık kağıt geri kazanımında dünyanın önde gelen 30 ülkesi arasında % 36,98 oranla 24. sırada yer almaktadır. Bu oranın yükseltilmesi için yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır. Bazı ülkelerin atık kağıt geri kazanma oranları Tablo:XI.7.5.’de gösterilmektedir. SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmit-SEKA ve Dalaman-SEKA işletmelerinde atık kağıt kullanılmakta, 1 ton atık kağıttan (% 75) yaklaşık 750 kg eski kağıt hamuru elde edilmektedir. XI.7.6. Selüloz Üretimi İle İlgili Çevre Dostu Kağıt Hamuru Ağartma Prosesleri, Ülkemiz Şartlarında Uygulanabilirlikleri ve Değerlendirilmesi Modern bir selüloz fabrikasının tasarımı çevresel etkilerinin, yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, bunun yanı sıra ürünlerinin iyileştirilmesi göz önüne alınarak bir kompleks şeklinde gerçekleştirilmelidir Ürünün kendisi, hava emisyonları, atık sular ve prosesten gelen klorlu organik bileşikler dikkatle ele alınmalıdır. Çünkü atık su rengi ve kokusu da yerel baskılar nedeniyle önemli bir konu haline gelmektedir. Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan en yaygın yöntem sülfat pişirmesidir. Fakat sülfat pişirmesi sonucunda elde edilen kağıt hamurunun klorla beyazlatılması sırasında ortaya çıkan klorlanmış organik maddeler, fenoller, furanlar ve dioksinler çevreye zarar vermektedir. Bu nedenle son yıllarda beyazlatma prosesinin çevreyle dost kimyasallar kullanılarak yapılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

287

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo:XI.7.5. Bazı Ülkelerde Atık Kağıt Geri Kazanım Oranları
Sıra Ülke Adı Kağıt-Karton Tüketimi Atık Kağıt Geri Atık Kağıt Geri No (Bin Ton) Kazanımı (Bin Ton) Kazanım Oranı (%) 1 Avusturya 1712 1362 79,56 2 Hollanda 3412 2660 77,96 3 Almanya 17642 12942 73,36 4 Kore 6639 4687 70,60 5 Rusya 2655 1726 65,01 6 İsviçre 1718 1094 63,68 7 İsveç 2208 1384 62,68 8 Japonya 30303 16893 55,75 9 Tayvan 5097 2814 55,21 10 Avusturalya 3461 1762 50,91 11 Danimarka 1222 615 50,33 12 İspanya 6437 2963 46,03 13 ABD 94648 42915 45,34 14 Fransa 10939 4944 45,20 15 Belçika 3523 1588 45,08 16 Meksika 4824 2102 43,57 17 Kanada 7517 3168 42,14 18 Finlandiya 1668 697 41,79 19 İngiltere 12692 5156 40,62 20 Güney Afrika 1725 685 39,71 21 Endonezya 3105 1200 38,65 22 Brezilya 6363 2416 37,97 23 Arjantin 1776 666 37,50 24 Türkiye* 2123 785 36,98 25 İtalya 10305 3629 35,22 26 Malezya 2349 785 33,42 27 Polonya 2255 717 31,80 28 Çin 35859 11200 31,23 29 Tayland 1898 565 29,77 30 Hindistan 4020 750 18,66 *Türkiye, kağıt-karton tüketiminde dünyada ilk 30 içindeki ülkelerle karşılaştırıldığında, atık kağıt geri kazanım oranına göre 24. sırada yer almaktadır. Kaynak: PPI, Temmuz, 2001.

Üzerinde Çalışılan Yeni Teknolojiler Şu Şekilde Sıralanabilir a. İleri delignifikasyonu pişirmesi, b. Oksijen delignifikasyonu, c. Elemental klorun klordioksit ile yer değiştirmesi, d. Ozon, oksijen ve peroksitle beyazlatma. Bu sistemlerle ağartma yapıldığında atık sularda klorlu organik madde miktarı 1.5-2 Kg/ton selüloz olarak gerçekleşmektedir.Çoğu zaman beyazlatma ünitelerinin modernizasyonu tek başına yeterli olmamaktadır. Selüloz üretim proseslerinin de çevreyle dost hale getirilmesi gerekmektedir. XI.7.7. Sektördeki Kuruluşlar Yukarıda da bahsedildiği gibi kağıt sektöründe 31’i özel sektöre, 9’u kamuya ait olmak üzere kağıt-karton üreten 40 kuruluş bulunmaktadır. Ayrıca kamuya ait 1 tesiste de sadece selüloz üretilmektedir. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Kağıt Fabrikalarının Adları, Yeri, Statüsü, Üretim Biçimi, Kapasitesi, İşçi Sayısını gösteren bilgiler Tablo:XI.7.6’da verilmiştir. Ayrıca, Harita: XI.4’ de Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre ait Kağıt-Karton Fabrikalarının adları, bulunduğu il ve bölgeler ise gösterilmiştir.

288

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: XI.7.6. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Kağıt Fabrikalarının Adları, Yeri, Statüsü, Üretim Türü, Kapasitesi, İşçi Sayısını Gösteren Bilgiler
Sıra No Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer Statüsü Üretim Türü 1998 Yılı Kapasitesi (Ton/yıl) 702.700 39 000 İşçi Sayısı 4.750 ---790 302 636 ---396 673 1.676 277 2.633 61 139 204 306 165 50 49 70 86 153 134 243 227 70 376

A- Seka Toplam 1 Seka

Afyon/Çay

Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel

2 Seka Akdeniz/ Mersin 3 Seka Aksu/ Giresun 4 Seka Balıkesir 5 Seka Bolu 6 Seka Çaycuma/ Zonguldak 7 Seka Dalaman/ Muğla 8 Seka İzmit 9 Seka Kastamonu B-Özel Sektör Toplamı 1 Akasan Adana 2 Viking Aliağa/İzmir 3 Meteksan Ankara 4 Marmara Bilecik 5 Toprak Kağ. Bozöyük/ Bilecik 6 M.Karton Çorlu/ Tekirdağ 7 Çopikas Çorum 8 Dentaş Denizli 9 Olmuksa Edirne 10 Tire-Kutsan İzmir 11 Alkim İzmir 12 K.Maraş Kahramanmaraş 13 İpek Kağıt Karamürsel 14 Kartonsan Kullar/İzmit 15 Selkasan Manisa 16 Meteksan Muratlı/ Tekirdağ 17 Parteks Adana 18 Özaltın Adana 19 Trakya Çorlu/Tekirdağ 20 Gürsoylar Çorum 21 Korsel Eskişehir 22 Çılkız Gaziantep 23 Halkalı İstanbul 24 Uçal İstanbul 25 Mopak İzmir 26 Ve-Ge İzmir 27 Levent İzmir 28 Ürün İzmir 29 Simka Kayseri 30 Kombassan Konya 31 Kombassan Tekirdağ A+B (Genel Toplam) (*) Tahmini Kaynak: Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı, 2001.

Kamış-Sam Selülozu Oluklu Mk.K. 155.000 Gazete K. 82.500 Gazete K. 100.000 Lif.Lev Lam. Üre. 46 000 Kraft Torba K. 75.000 Çeşitli Kağ.Karton 75.000 Çeşitli Kağ.Karton 120.000 Sigara Kağıdı 10.200 1.204.386 Oluklu Mk.K. 30.000 Çeşitli K. 25.000 Y.Tab’ı+Karton 29.000 Oluklu Mk.K. 50.000 Y.Tabı+Tmz. 62.886 Oluklu Mk.K. 90.000 Oluklu Mk.K. 14.500 Oluklu Mk.K. 24.000 Oluklu Mk.K. 55.000 Oluklu Mk.K. 90.000 Yazı Tab’ı K. 55.000 Oluklu Mk.K. 110.000 Temizlik K. 35.000 Karton 155.000 Oluklu Mk.K. 55.000 Oluklu Mk.K. 24.000 Oluklu Mk.K. 10.000 Oluklu Mk.K. 5.000 Karton+Tmz. 18.000 Oluklu Mk.K. 30.000 Karton 6.000 Karton 4.00 Oluklu+Karton 60.000 Sarg.+Tem.+Kart 13.000 Yazı Tab’ı K. 36.000 Yazı Tab’ı K. 20.000 Çşt.K.+Kart 7.000 Temizlik K. 5.000 Çşt.K.+Kart 6.000 Yazı Tab’ı K. 45.000 Karton 35.000 1.907.086

300(*)

7.383

Kaynaklar 1. Leblebici Z., Kağıt Sanayinde Atık Su Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması, Çevre Bakanlığı, Kasım 1992. 2. DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kağıt Sanayi ÖİKR., Ankara, 2000. 3. SEKA Genel Müdürlüğü, İzmit, 2001.

289

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.8. GÜBRE FABRİKALARI VE ÇEVRE Gübre endüstrisi; kimya sanayinin tarımda bitkiler için gerekli fosfor, azot, potasyum ve diğer bitki besin maddelerini basit veya bileşik olarak üreten endüstri koludur. Gübre endüstrisinde ürünler; azotlu gübreler, fosfatlı gübreler, potaslı gübreler, karışık gübreler ve bileşik gübreler olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır. Bu grupların içerdiği gübre türleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. A. Azotlu Gübreler : Amonyum nitrat, amonyum sülfat, üre ve diğer azotlu gübreler B. Fosfatlı Gübreler : Süper fosfsat ve diğer fosfatlı gübreler C. Potaslı Gübreler : Potasyum sülfat ve diğer potasyumlu gübreler D. Karışık Gübreler : Değişik gübre tiplerinin fiziksel yollarla karıştırılması ile meydana gelen gübreler. E. Bileşik Gübreler : Azot, fosfor, potasyum ve diğer bitki besin elementlerini kapsayan maddelerin kimyasal yollarla birleştirilmesi suretiyle elde edilen gübreler. Gübre endüstrisinde üretilecek gübre cinsine göre farklı hammaddeler kullanılarak çeşitli işlemler uygulanmaktadır. Bazı ürünler diğer bir ürünün hammaddesi olarak kullanılabilmektedir. Endüstride hammaddelerin bir bölümü dışardan alınmakta, bir bölümü ise tesis içinde ara ürün olarak üretilmektedir. Gübre endüstrisinde kullanılan ara ürünler sülfürik asit, asittir. XI.8.1. Gübre Sanayinde Ürün Cinsine Bağlı Olarak Kullanılan Hammaddeler XI.8.1.1. Azotlu Gübreler Amonyum nitrat : Kalsiyum karbonat, karbonat, nitrat asidi, amonyak, kireç taşı, dolamit, limonit, sülfat asidi. Amonyum sülfat : Amonyak, alçı taşı oleum, karbondioksit, piroliz gazı, siklohekzanon, sülfat asidi, karbondioksit, amonyak. XI.8.1.2. Fosforlu Gübreler Normal süperfosfat (NSP): Fosfat kayası, sülfat asidi. Triple süperfosfat ( TSP): Fosfat asidi, fosfat kayası. XI.8.1.3. Kompoze Gübreler Mono amonyum fosfat (MAP): Fosfat asidi, amonyak. NPK türleri (azot, fosfor, potasyum): Mono amonyum fosfat, üre, amonyum sülfat, kalsit, potasyum klorür, kaolen. fosforik asit ve nitrik

290

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.8.2. Gübre Sanayinde Kullanılan Prosesler XI.8.2.1. Sülfürik Asit Üretimi Elemental sülfürün yüksek sıcaklıkta yakılması sonucu, sülfürdioksit elde edilir. Reaksiyonlar sonucunda asit atılmamakta ancak çıkan önemli miktardaki ısı ve yıkama suları önemli problemler oluşturmaktadır. XI.8.2.2. Fosforik Asit Üretimi Üretimin büyük bir bölümü ıslak prosesle gerçekleştirilmektedir. Metod, fosfat kayasının bir bölümünü oluşturan fosfatın çözülmesi için kuvvetli bir asit kullanımını içerir. Bu proses için sülfürik asit ve nitrik asit kullanılmaktadır. Bu asitlerin kullanımı sonucunda önemli miktarda flor gazı açığa çıkmaktadır. Flor ’’Scrubbing’’ yöntemi ile uzaklaştırılmaktadır. Sonuç olarak flor içeren atık sular oluşmaktadır. Fosfat gübresi üretiminde, fosfat kayasından fosforik asit eldesi atığında kadmiyum bulunan önemli bir ünitedir. XI.8.2.3. Nitrik Asit Üretimi Nitrik asit amonyağın hava ile oksidasyonu sonucunda üretilmektedir. Proses iki aşamadan oluşmaktadır. A. Nitrik oksitlerin oluşturulması için amonyağın oksidasyonu,. B. Nitrik asit üretimi için ,nitrojen peroksitlerin su ile reaksiyonu, Bu proses sonucunda ortaya atık olarak makine yağları çıkmaktadır. XI.8.2.4. Azotlu Gübreler Amonyak, azotlu gübre üretiminde baz olması ve atık karakteristiğine önemli etkisi olması açısından önem taşımaktadır. Amonyak üretimi için dört metod vardır. En yaygın metod doğal gazın buharla işlenmesi prosesine dayanan metodtur. Bu metodta doğal gaz ve buhar hidrojen, karbon monoksit ve karbondioksit oluşturulması için uygun olan bir katalizden geçirilir. Daha sonra gerekli nitrojeni sağlamak üzere hava eklenir. Prosesin en önemli atık su kaynağı baca yıkama suyudur ve gübre üretimi sonunda atılan en kirli atık su özelliğine sahiptir. XI.8.2.5. Amonyum Sülfat Sülfürik asit ve amonyağın reaksiyonu sonucu oluşan amonyum sülfat kristallerinin ‘’centrifugation‘’ yolu ile ayrıştırılması sonucu elde edilmektedir. Proses sonunda kirlilik potansiyeli olan atık su oluşturmamaktadır. XI.8.2.6. Normal Süperfosfat Üretimi fosfat kayası ve % 60-70 ‘lik sülfürik asidin karıştırılması esasına dayanmaktadır. Reaksiyonun ekzotermik olması nedeniyle oluşan kütle hızla katılaşır, bu sırada başta flor olmak üzere, gaz çıkışları olur, flor gazının scrubberlar yolu ile atılması , önemli atık su problemine yol açmaktadır.
291

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.8.2.7. Triple Süper Fosfat Üretimi için en çok kullanılan metodta fosfat kayası % 64-75’lik sülfürik asit ile reaksiyona girmektedir. Bu reaksiyon ekzotermiktir. Flor gazının atılması ile ortaya önemli bir atık su problemi çıkar. XI.8.2.8. Monoamonyum Fosfat (MAP) Üretimi için en çok ‘’slurry’’ prosesi kullanılmaktadır. Proses amonyak ve fosfatın ekzotermik reaksiyonu esasına dayanmaktadır. Atık suyu yoktur. XI.8.2.9. Kompoze (NPK) Gübre Üretimi için genel olarak üç metod kullanılmaktadır. En pratik metod, kuru gübrelerin parçalanması ve istenen kompozisyona göre karıştırılmasıdır. Prosesin kuru olması nedeniyle atık su problemi yoktur. Fosforik asit kökenli kompoze gübre üretimi, potas parçacıklarının DAP ile karıştırılması sonucu gerçekleştirilmektedir. XI.8.3. Gübre Sanayi Atıkları ve Kontrolü XI.8.3.1. Sıvı Atıklar Gübre fabrikalarında başlıca atık su kaynakları: Kirlenmiş sular, kristal yıkama suları, proses kondensatı, kaçak ve sızmalar, yaygın kaynaklar ile su arıtma tesisi atık suları, kazan kondensat suları, temassız soğutma atık suları ve kompresör atık sularıdır. Kirli sular tesislerde gaz veya sıvı herhangi bir akımla teması olan sular ve satüratörkristalizatör ünitesine bağlı barometrik kondansatörden kaynaklanmaktadır. Kristal yıkama suları kristalleri saflaştırmak için yapılan yıkama işleminden kaynaklanır. XI.8.3.2. Çamurlar Gübre fabrikalarında; proses atığı olarak gaz yıkayıcılarda biriken çamurlar çoğunlukla geri kazanılabilir. Arıtım sistemlerinden kaynaklanan çamurlar daha önemli olup bunlardan başlıcaları; iki kademeli kireçle çöktürme sistemi çamurları biyolojik arıtma uygulanıyorsa, buradan kaynaklanan organik yapıdan çamurlar ve biriktirme bekletme havuzları dibinde biriken çamurlardır. Biriktirme havuzları dibinde biriken çamurlardan bir kısmı, zararlı atık özelliğindedir. Çamur uzaklaştırılması için, çamur cins ve miktarına bağlı olarak uygun teknolojilerin seçimi önem taşımaktadır. Gübre fabrikalarında fosfat alt kategorisinde jips havuzunda biriken çamurlar içerdiği fosfor, florür ve çeşitli ağırlıklı metaller yönünden zararlı atık olarak değerlendirilmektedir .Bu çamur içerisinde işlenen fosfat kayasından daha konsantre uranyum ve radyum da bulunabilir. Bunun dışında proselerde oluşan bazı destilasyon kalıntıları, katalizör atıkları, arıtma sistemlerinden özellikle konsantre rejenerasyon atıkları veya ayırıcıda sıyrılan yağlar zararlı atık olarak değerlendirilir. Gübre fabrikalarında işlenen fosfat kayasında çok düşük konsantrasyonda, radyum ve uranyum bulunabilir. Arıtma çamurlarında ve jips havuzunda biriken çamurda biraz

292

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

daha konsantre hale gelen bu maddeler, genelde radyoaktivite açısından sorun oluşturacak düzeye erişmemekle birlikte dikkatle izlenmektedir. XI.8.3.3. Gaz ve Toz Atıklar Gübre fabrikalarında, çoğunluğu partiküler madde niteliğinde olmak üzere, çeşitli hava kirleticileri olmakta ancak , bunlar uygulanan geri kazanma uygulamaları ve hava kirliliği önleme sistem ve cihazları ile kontrol edilerek atmosfere verilmemektedir. Endüstride genel olarak hava kirlenmesinin, hava kirliliği önleme uygulamasıyla su kirlenmesine dönüştüğü söylenebilir. Fosfat kompleksinde, sülfürik asit tesisinde, fosfat kayası işleminde toz toplayıcı ve diğer tesislerdeki gaz yıkayıcılar, hava kirlenmesi açısından önemli noktalardır. Azot grubunda, amonyak üretiminde reforming ve gaz saflaştırma üniteleri, üre üretiminde pril kulesi çıkışı, amonyum nitrat üretiminde pril kulesi çıkışı ve nötralizasyon ünitesi, nitrik asit tesisinde yerleştirici aynı şekilde hava kirlenmesi açısından önem taşır. Amonyum sülfat üretiminde kristalizatör, birleşik gübre üretiminde gaz yıkayıcı ve kompoze gübre üretiminde toz filtresi de hava kirlenmesinde önemli noktalardır. XI.8.3.4. Katı Atıklar Fosfat kompleksinden kaynaklanan inorganik yapıdaki katı atıkların dışında, gübre endüstrisinden önemli miktarda katı atık kaynaklanmaktadır. Fosfat kayasından fosforik asit üretimi sonucunda katı atık olarak kadmiyum içeren jips (kalsiyum sülfat) atılmaktadır. Bu metod fosfat kayasının kuvvetli asitle çözülmesi esasına dayanır. Bu amaç için genellikle sülfirik, hidroklorik veya nitrik asit kullanılmaktadır Gübre sanayinden atılan kadmiyum miktarının önemli bir kısmı ürünün yani gübrenin içinde bulunmaktadır. Kadmiyum atıklarının % 56’sı gübre sanayi atıklarından, bu miktarın % 48’i ise fosfat üretiminden kaynaklanmaktadır. XI.8.3.5. Gürültü Gübre sanayinde öğütme işlemleri, gürültü açısından önemlidir. Arıtma işlemleri arasında havayla amonyak sıyırma işleminde önemli ölçüde gürültü kaynaklanmaktadır. Bu işlemde motorlar, fanların çalışması, su akışı gürültüye neden olmaktadır. Bir amonyak sıyırma kulesi dibinde, gürültü düzeyi 64 dBA olarak ölçülmüştür. Ancak önlem alındığı taktirde, havayla sıyırma kulesinden 200 metre ötedeki gürültü düzeyi 4-6 dBA’ya düşürülebilmektedir. XI.8.3.6. Gübre Sanayi Atıklarının Arıtılması Kadmiyum içeren fosfat gübresi atıkları ya da jipsin, tehlikeli atık oluşu göz önüne alınarak landfilling yapılması uygun görülmektedir. Bu uzaklaştırma yönteminin uygulanmasında çok özel önlemler alınmalıdır. Örneğin; oluşabilecek sızıntıların yer altı sularına karışması önlenmelidir. Fosforik asit atıklarının diğer özellikleri yüksek flor konsantrasyonu, düşük pH, yüksek fosfat ve askıda katı konsantrasyonudur. Genellikle kullanılan metod, katıların çökmesini sağlayacak yeterli süre tanındıktan sonra suyun prosese geri döndürülmesidir. Geri döndürülen florlu suyun taşması, atık su problemine yol açmaktadır. Taşmayı
293

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

önlemek için dinlendirme havuzlarının yapılması ve bu havuzlarda flor içeren suyun arıtılması gerekmektedir. İki aşamalı kireçleme metodunun ardına alum ile yumaklaştırma ve çöktürme proseslerinin eklenmesiyle başlangıçta 93-135 mg/l olan flor konsantrasyonu 1-2 mg /l ‘ye kadar düşürülebilmektedir. Kireç kullanarak elde edilebilecek maksimum presipitasyon, pH’nin 12 veya daha yüksek olması durumunda elde edilmektedir. Ancak alum kullanarak elde edilebilecek optimum yumaklaştırma pH 6-7 civarındadır. Ortaya çıkan atık su, baca gazı yıkama prosesinden gelen amonyak, sodyum hidroksit ve karbonattır. Türkiye’deki gübre üretim tesislerinin bir kısmında amonyak üretim ünitesi bulunmadığından bu maddenin üretiminden doğabilecek kirlilik de söz konusu değildir. Yukarıda açıklanan atıkların arıtılmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Amonyum nitratın arıtılması iyon değiştirme yöntemiyle denenmiştir. Kuvvetli asit katyonundan oluşan resinden sürekli amonyum akışı sağlanmış ve daha sonra zayıf bazlı bir resinden geçirmek suretiyle anyonların yok edilmesi yoluna gidilmiştir. Amonyum içeriği yüksek olan atık suların arıtılması için fixed film biyolojik reaktörler denenmiş ve çok verimli olduğu görülmüştür. Amonyak arıtımı “air stripping” metodu ile gerçekleştirilmektedir. Denemeler sonunda amonyak arıtımının veriminin pH 11’den sonra düştüğü gözlenmiştir. Türkiye’de Kamu, Karma ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikalarının Bulunduğu Yerler ve Kapasitelerini gösteren bilgiler Tablo:XI.8.1.’de verilmektedir. Ayrıca Harita:XI.5.’de Türkiye’de Kamu, Karma ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikalarının Bulunduğu Yerler gösterilmiştir.

Kaynaklar 1. DİE, Çevre İstatistikleri Şubesi, 1991. 2. ODTÜ Çevre Araştırma Merkezi, Kara Kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi,1992. 3. Çevre Bakanlığı, Gübre Üretimi ve Çevre, ÇEKÖK Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi. Bşk.,1993. 4. Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. , APK Bşk. , Çevre Araştırma Şubesi, 1993.

294

VIII. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. Beş Yıllık Kalkınma Planı.T. 295 .8. 2215543 Kaynak : DPT.C. N P2O5 Aliağa Yarımca 14 6 16 14 23 60000 104512 40000 204512 27 57 43 BBM TOP. Ankara. Karma Ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikalarının Bulunduğu Yerler ve Kapasiteleri Kuruluş Tesis Yeri Bandırma BAGFAŞ Gübre Cinsi AS TSP DAP/(NPK) (DAP)/NPK (DAP)/NPK TSP NPK DAP/(NPK) TSP ÜRE NPK NPK (DAP)/NPK AN26 DAP AN26Granül AN26 AN26 NPK DAP NPK Kapasite (Ton/Yıl) 214500 160000 165000/(220000) (165000)/220000 759500 (160000)/330000 185000 200000 (160000)/300000 185000 870000 561000 118000 679000 330000 (198000)/330000 594000 148500 1402500 40000 338500 594000 300000 227200 200000 1699700 5740700 N (Ton/Yıl) 45045 29700 44000 118745 66000 40000 60000 100000 258060 23600 281660 66000 66000 154440 26730 313170 10400 88010 154440 60000 40896 40000 393746 1273321 942222 P2O5 (Ton/Yıl) 68800 75900 44000 188700 66000 79550 40000 60000 79550 259100 23600 23600 66000 66000 68310 200310 BBM Top. 2000. (Ton/Yıl) 45045 68800 105600 88000 307445 132000 79550 80000 120000 79550 359100 258060 47200 305260 132000 132000 154440 95040 513480 10400 88010 154440 120000 145408 80000 598258 Pay % Toplam EGE GÜBRETAŞ İskenderun Toplam Yarımca İGSAŞ Toplam Ceyhan TOROS Mersin Toplam Kütahya TÜGSAŞ Gemlik Samsun Elazığ Toplam Fiziki Top.1 Türkiye’de Kamu. Gübre Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu.

TÜRKİYE’DE ŞEKER FABRİKALARI VE ÇEVRE Şeker üretim sanayinin esas faaliyet alanı. XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. ilaç ve yem sanayinin hammaddesi olarak kullanılır. Bulundukları Bölgeleri.1. pancar önce kesme makinalarında kıyılır.1’de verilmiştir. d.C. yan ürün olarak da melas ve yaş pancar küspesi elde edilmektedir. alkol.9. Pancar kıyımları ise şekeri alınmış olarak difüzörü terk ederler. kristal yahut beyaz şeker üretilmesi veya ham şekerin rafine edilmesidir. b. Difüzörden çıkan ve şekeri alınmış pancar kıyımlarına küspe denir. pancar kıyımlarının difüzörlerde ters akım prensibine göre sıcak su ile ekstrakte edilmesi süretiyle şeker şerbete geçirilir. Melaslı Kuru Küspe: Yaş küspe ile melasın karıştırılması ve kurutulmasından elde edilen ve büyükbaş hayvanlara yem olarak verilen besin maddesidir. c. Difüzörün kıyım giren ucundan şerbet. İspirto. 296 . şeker şerbeti. melas. Pancardan şekerin alınması için. melaslı kuru küspe. kuru maya. Şeker Fabrikalarında Kullanılan Üretim Yöntemi Bir şeker fabrikasına ait proses akım şeması şu şekildedir: a. Şeker fabrikalarında kristal ve küp şeker ile melaslı kuru küspe üretilirken. Melas: Şeker üretim teknolojisinde bu günün mevcut teknik imkanları ile kristal halde sakaroz elde edilemeyen en son şuruptur. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Şeker Fabrikalarının Adları. Şeker sanayi kapsamına ise şeker.9.9. Pancar kıyımı kendi yönüne ters yönde hareket eden 75 oC sıcak su ile temas ettirilerek içindeki şekerin suya geçmesi sağlanır. Pancar kıyımlarından şekerin alınması “Difüzör” denilen tam otomatik aparatlarda yapılır.T. İşlenen pancara göre takriben % 4-5 oranında elde edilir. diğer ucundan şekeri alınmış kıyımlar yani küspe alınır. aktif kizelgur ve makine fabrikaları ürünleri girmektedir. Ayrıca Harita:XI.6. Yaş Küspe: Pancardan şeker üretiminde. şeker kamışı veya şeker pancarından ham şeker. gösterilmiştir. Pancar kıyımları bir taşıma bandı ile nakledilirken otomatik olarak tartılır ve kantar pancar miktarını toplayarak kaydeder.’de Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Şeker Fabrikalarının bulunduğu yerler ise. Statüleri ve Kapasitelerini Gösteren Bilgiler Tablo:XI.

Anadolu İç Anadolu İç Anadolu D.5 328 137.5 450 245 275 275 275 137.Karadeniz İç Anadolu İç Anadolu Sakarya Kütahya Amasya Kayseri Konya B.9.Bağlı Ortaklıklara Ait Şeker Fabrikaları 1 2 C.O.Anadolu Akdeniz D.Karadeniz D.5 275 275 545 300 137.Anadolu D. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: XI.Ş.Anadolu B. (ton/gün) 4380.T.5 450 137. 297 .Anadolu Marmara O.O.Karadeniz O.5 135000 150 34000 100 44000 50 63000 62.5 478 300 178 800 200 200 400 5 659 Marmara Ege Bölgesi O.5 137.C.Kamuya Ait Şeker Fabrikaları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B.Anadolu D.Karadeniz Ege Bölgesi İç Anadolu Bulunduğu İl Afyon Ağrı Kırklareli Ankara Niğde Burdur Samsun Çorum Elazığ K. B.Anadolu İç Anadolu D.1 Türkiye’de Kamu ve Özel Şeker Fabrikalarına Ait Yer Bölge ve Kapasiteleri Kapasitesi Toplam Şeker Küp Şeker üretim (ton/yıl) (ton/gün) 1742000 1342. Özel Özel Özel Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Anadolu Marmara İç Anadolu İç Anadolu Akdeniz O.Özel Statülü Şeker Fabrikaları 1 2 3 Genel Toplam (A+B+C) Fabrika Adı Toplam Afyon Ağrı Alpullu Ankara Bor Burdur Çarşamba Çorum Elazığ Elbistan Erciş Ereğli Erzincan Erzurum Eskişehir Ilgın Kars Kastamonu Kırşehir Malatya Muş Susurluk Turhal Uşak Yozgat Toplam Adapazarı Kütahya Toplam Amasya Kayseri Konya Bulunduğu Bölge Ege Bölgesi D. 2001. Genel Müdürlüğü.Karadeniz İç Anadolu D.5 73000 98000 33000 125000 29000 50 66000 23000 100 154000 39000 50 45000 300 138000 100 139000 50 17000 60000 51000 53000 50 37000 100 72000 50 124000 80 35000 50 55000 108000 67000 41000 450000 112000 123000 215000 2 300 000 80 40 40 1 423 Sıra No A.Maraş Van Konya Erzincan Erzurum Eskişehir Konya Kars Kastamonu Kırşehir Malatya Muş Balıkesir Tokat Uşak Yozgat Statüsü Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Pancar İşleme (ton/gün) 104500 7000 3000 4000 3500 3700 5200 3300 6300 1800 3800 1800 8000 2000 3300 7500 7500 1500 3500 3000 3500 3000 6500 7000 1800 3000 8000 6000 2000 20000 5500 5000 9500 132 500 Melaslı Kuru Küspe.

l. ilaç ve yem sanayinin hammaddesi olarak kullanılır.5 misli koyulaştırmaktadır. bir bölümü de küspe kurutma tesislerine sevk edilir.C. Çöken yabancı maddelerin şerbetten uzaklaştırılması dekantör. Koyulaştırılan şerbet. melastaki şekerin mayalanması yoluyla elde edilen etil alkol-asetikasit-sitrikasit. şuruptan ayrılıp temizlenmesi santrifüjlerde tamamlanır. Şeker yarı otomatik kantarlarda tartılır. n. 298 . Küspe preslerde sıkılarak şeker ihtiva eden suyu difüzöre geri verilir.2. i. Bu araçlarda kullanılan CaO ve CO2 Eberhart tipi kireç ocaklarında CaCO3’ın kok kömürü ile reaksiyona sokulmasından elde edilir. o. Sıkılmış yaş küspenin bir bölümü hayvan yemi olarak kullanılmak üzere taşıma bandı ile fabrika dışına. Gerek difüzörden şerbet istihsalinin. muayyen reaksiyon şartlarında Ca(OH)2 ve CO2 ile kireçleme ve satürasyon kazanlarında çöktürülür. gerekse şerbet tasfiyesinin teknolojisinin istediği optimumlarda gerçekleşmesi için otomatik kontrol ve ayar cihazları kullanılır. k. Şerbetin içindeki boyar maddelerin ayrılması CO2 gazının verildiği satüratörlerde yapılır. kuru küspe.9. Son şeker kademesinin şurubu melas adını alır ve ispirto. CaO bilahare kireç dairesinde Ca(OH) 2 haline getirilir. Lapadaki şeker kristallerinin.T. Kuruyan kristal şekerin toz ve iri olan şekerlerden ayrılması eleklerde tamamlanır.’de gösterilmiştir. g. Şeker Fabrikası Proses Akım Şeması Şekil: XI.1. XI. j. şerbeti çok kademeli bir tebhir sisteminde 4-4. Difüzörden elde edilen şekerin içindeki yabancı maddeler. Lapadan ayrılan şurupta iki kademe daha kristallenme yapılarak elde edilen orta ve son şekerler tekrar eritilip ilk kademede kristal hale getirilir. melas.9. Şeker Fabrikalarından Elde Edilen Ana ve Yan Ürünler Ana ürünler: Kristal ve küp şeker Yan ürünler: Pancar küspesi. Elde edilen lapanın refrijerantlarda dinlendirilmesi kristalizasyonun tamamlanmasını sağlar. m. döner filtre ve otomatik filtre üniteleriyle sağlanır. şekerin karamelize olmaması için pişirim kazanlarında vakum altında buharlaştırılıp şekerin kristalleşerek şerbetten ayrılması sağlanır. h. Elde edilen ıslak şeker nakil organları ile kurutucuya taşınır. Temizlenmiş şerbetten şekerin az enerji sarfı ile kristalizasyonun ilk basamağı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI e. torbalanır ve ağırlık kontrolünden sonra ağızları kapatılan torbalar ambara sevk edilir. f. ı.

Vakum Aparatları c. Kurutma Ambalajlama Afine Şeker Afine Lapa XI.9. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Pancar Kıyım Melas.C. Kristal Şeker Refijerant Orta Şeker Son Şeker Refijerant Santrifüj Refijerant Santrifüj Melas Santrifüj Standart Şurup Kristal Şeker d. Şeker Fabrikalarından Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Şekil:X.3.1.I. Melasın doğrudan doğruya hayvan besiciliğinde değerlendirilmesi. Melastaki şekerin kimyasal yöntemlerle kazanılması.T. Kireçleme II.Kireçleme CO2 Karbonatlama Dekantör Süzülmüş Şerbet Katı Çamur II Karbonatlama CO2 Sulu Şerbet a.9. Melastaki şekerin mayalanma yöntemleriyle başka maddelere Şerbet Koyu dönüştürülmesi. yüksek orandaki şeker nedeniyle çok aranılan ve tüketilen hammaddedir. Buharlaştırma b. Melastan destilasyonla alkol elde edilmesi.Şeker Üretimi Akım Şeması 299 . Haşlama Taze Su Küspe Ham Şerbet Melastan genel olarak dört yoldan yararlanılır: I.

Şlempe.C.T. melastan gelen bütün tuzlarla maya üretimi sırasında katılmış olan mineral tuzların ve mayalanmayı yapmış olan maya kütlesini kapsar. işletmelerinde çok miktarda su kullanan bir sanayidir ve kullandıkları suya bağlı olarak atılan kirli su hacmi de fazladır. b Pancar yıkama suları pancarla gelen inorganik maddeleri içerir ve kirlerinden arındırılarak tekrar kullanılabilir.3. pancarla birlikte gelmiş bulunan taş.. XI.7. lavör suları (CO2 yıkama suyu) ve bez yıkama suları şerbet arıtım bölümünden atılan kirli sulardır. d) Melastan destilasyonla alkol elde edilmesi. Pancar taşıma suyu. Şeker Fabrikalarının atık suları başlıca şu şekildedir: Şeker Fabrikaları. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Melas. XI. işletmelerinde çok miktarda su kullanan bir sanayidir ve kullandıkları suya bağlı olarak atılan kirli su hacmi de fazladır. c. Şeker Fabrikalarında Kullanılan Arıtma Yöntemleri XI. Doğal Arıtım Bu yöntemde atık sular. Köpük balık solungaçlarını örterek parçalar.4.4.1. b) Melastaki şekerin mayalanma yöntemleriyle başka maddelere dönüştürülmesi. Melastan genel olarak dört yoldan yararlanılır: a) Melastaki şekerin kimyasal yöntemlerle kazanılması. Saponin güç ve yavaş parçalanan bir maddedir. Bu kirli sular organik maddeleri içerirler. Şeker Fabrikalarının atık suları başlıca şu şekildedir: a. ana çözeltiden alkol destile edildikten sonra geriye kalan çözeltiye denir. e.Difuzyon ve prese suları şerbet arıtımı sırasında atılan sulardır ve kirlidirler. d. Şeker Fabrikası atıklarında özel madde olarak saponin ve trietilamin vardır. akarsu ve gölleri kirletmekte ve çevre sağlığı açısından önemli kirlilik yükü taşımaktadır.9. Saponinin diğer bir özelliği de atıkların karıştığı çay ve nehirde köpük yapmasıdır.9. yüksek orandaki şeker nedeniyle çok aranılan ve tüketilen hammaddedir. Şeker fabrikalarındaki bir diğer atık da şlempedir. ot ve yaprak gibi çeşitli kirlilikleri taşır ve bu su kirlerden arıtılarak tekrar kullanılabilir. Sonuç olarak şeker fabrikası atıkları. Kireç çamuru artıkları. Bu çözelti. Şeker Fabrikalarından Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Şeker Fabrikaları. Her ikisi de balıkları zehirler. önce toprak ve tortu tanelerinden dinlendirilerek ayrıldıktan sonra doğal arıtım için su toplama havuzlarına. Kondens ve kondense suları şerbetin buharlaştırılması ve vakum kazanlarında kristallendirilmesi sırasında atılan sular olup az kirli ve geri kazanılan sulardır. c) Melasın doğrudan doğruya hayvan besiciliğinde değerlendirilmesi. toprak veya çim araziye 300 .

5mt) olmalıdır. Küçük Tesislerde Yapılan Biyolojik Arıtım Bu yöntemle çalışmada bakterilerin organik maddeleri parçalama özelliğinden faydalanır. küçük kapasiteli fabrikalar için uygundur. Biyolojik Arıtım Kirli suların biyolojik arıtımından amaç. Bu da havuz derinliğinin az ve yüzeyinin fazla olmasıyla sağlandığından büyük alanlara gereksinme duyulan bir yöntem teşkil eder. Su toplama havuzlarında yapılan doğal arıtımda ise havuz güneş ışınlarının ve oksijenin yeterli miktarda nüfuz edeceği derinlikte (1. 1. cüruf. Aktif Yöntem Yüzey metodu ile çalışan sistemlerde damlatma cisimleri kullanılır. suda eksik bulunan gıda maddelerinin miktarını artırmak gereklidir. 1. Geniş Alanlarda Yapılan Biyolojik Arıtım Bu tip çalışmada genellikle yağmurlama ve yer filtreleri kullanılır. kumca zengin ve humuslu toprak. Biyolojik arıtım iki şekilde yapılmaktadır. bu suyun temizlenmesi için 50 ha yeşil alana ihtiyaç vardır.C. Dolgu maddesi olarak kok. Yapılan hesaplara göre günde 1000 ton pancar işleyen bir fabrikadan % 50 kirli su çıkar ise. içerdiği bakteriler yardımıyla arıtacağından bu işlem çok uzun zaman almaktadır. Çözünmüş maddeler toprakta bulunan bakteriler tarafından alınır. Bunlar.T. alt tarafında ızgara bulunan birkaç metre yüksekliğinde. humus ve ince kumlu silt iyi bir yer filtresi için uygundur. Suda bulunan organik maddeleri doğal koşullarda fazla sayıda mikroorganizmalara parçalatabilmek için mikroorganizmaların çoğalma koşullarına uygun ortamı yaratmak gerekir. XI. kirli suda bulunan organik maddeleri mikroorganizmalar aracılığı ile parçalamaktır. Bu nedenle büyük arazi alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Doğal arıtımda su kendi kendini doğal olarak. Kirli suyun verilmediği durgun zamanlarında. suyun içerdiği oksijen miktarı ve mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştıracak olan. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yağmurlama veya salma sulama şeklinde verilirler. a. filtre edilerek tutulmuş veya absorblanmış maddeler toprak bakterileri tarafından biyolojik olarak yükseltgenir. Temizlenmenin iyi olabilmesinde toprak cinsinin de önemi vardır. Bu sistemle çalışırken kullanılan sahalar küçük olduğundan bakteri miktarının çok olmasına önem verilir. Yer filtreleri ile kirli suyun temizlenmesi. Kirli su toprak arasından sızarken aşağıdaki olaylar meydana gelir.9. b. Yer filtresi olarak yeşil sahalar veya tarla arazisi kullanılabilir. Bunun için de. Yüzeyde mekanik filtrasyon olur.4. Şayet yeşil alan yerine tarım arazisi kullanılır ise gerekli arazi miktarı iki katına çıkar. Yüzey sistemi (damlatma cisimleri) 2. Yer filtresinin üzerinde kirli suyun muntazam dağılabilmesi için toprak yüzeyinin düz olması şarttır. 3. Küçük tesislerde yapılan arıtım işleminde iki yöntem uygulanmaktadır. içine yüzeyinde mikroorganizmaların çoğalmasını sağlayacak dolgu maddesi konur. 2. hatta tuğla ve kireç taşı gibi gözenekli 301 . Humuslu kum. betondan yapılmış ve genellikle silindir şeklinde olup.2.

böylece bakterilerin çoğalması daha hızlandırılmış olur. Böylece damlatma cismini boydan boya kat eden kirli su. XI. Direkt Zarar Difüzyon suyu ile prese suyundan bulunan saponin balıkları zehirler ve öldürür. soğuk havalarda işlemin çok yavaş yürümesi ve tesis masraflarının yüksek olmasıdır. Burada akarsuyun küçük veya büyük debili olması çok önemlidir. Saponinin öldürücü etkisini yok etmek için bu tip suların 1/10 oranında ırmak suyu ile karıştırılması gerekir.5. Bunun sebebi aerobik çalışma esnasında viskoz madde yapan bakterilerin çok fazla çoğalması ve aktif çamurun çökmesini engellemesidir. Saponinin bir diğer özelliği de nehirde köpük yapmasıdır. ilk iki aşamada anaerobik parçalanma son aşamada ise aerobik parçalanma olur.3. aşağıdan çıktığı zaman temizlenmiş durumdadır. alınan sonuçlar olumlu olmuştur. Akarsudaki kirlilik. Böylece bakterilerin oksijen ihtiyacı karşılanmış olur.mg saponin bulunması balıkların ölmesine neden olur. Kirli su dolgu maddelerinin yüzeyini yalayarak aşağı doğru akarken bakterilerle temasa gelir.Akarsuya verilen atık suların zararlı etkisi iki şekildedir.T. Aktif yöntemle çalışırken suyun havalandırılması için çeşitli yöntemler kullanılır. Kimyasal bileşikler haline getirilir veya mikroorganizmalar için gerekli maddelerin yapılmasında kullanılır.4. karbonhidratlar ve azotlu bileşiklerdir.1. Damlatma cisimlerinin işletme zamanı 4-6 haftadır. Damlatma cisimleri ile % 70-90 arasında bir arıtma elde edilir. 302 . Bu floklar aktif çamur floklarıdır. Bu nedenle pratiğe uygulanması gecikmektedir. Aktif yöntemle biyolojik arıtım yapılmak istenen suya devamlı olarak hava verilir. Damlatma cisminin altında bulunan ızgaraların arasından baca gibi yukarı çekilir. Suyun litresinde 2. Su içine devamlı olarak verilen hava aktif çamur floklarını devamlı hareket halinde tutar. suyun debisi ile ters orantılıdır. Havanın devamlı verilmesiyle suda bulunan oksijen miktarı artırılır. Bakteriler suda bulunan kirli maddeleri de parçalar. Şeker Fabrikası Atıklarının Alıcı Ortamda Oluşturduğu Olumsuz Etkiler Şeker Fabrikasının kirli suları organik ve inorganik maddeleri içerir. Suda bulunan organik maddeler önce floklar tarafından absorblanır. Yalnız böyle çalışmada reaksiyon zamanı daha uzun olmaktadır. Organik maddeler. Sistemde. sonra floklarda bulunan mikroorganizmalar tarafından alınarak parçalanır. Elde edilen sonuçlara göre kirli suları % 96-97 oranında arıtmak mümkündür. XI.5.9.5.9. Difüzyon suyu ile prese suyunda organik maddeler. Sistemin en büyük sakıncası. Çözelti içinde farklı elektrik yükü olan kolloitler bu kılıflar tarafından çekilerek su içinde yumakların (flok) oluşmasına sebep olur. Köpük balık solungaçlarını örterek parçalar. Su içinde çoğalan mikroorganizma hücrelerinin etrafında elektrikle yüklü kılıf teşekkül eder.C.9. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI maddeler kullanılır. pancar yüzdürme suyunda ise inorganik maddeler fazladır. XI. Aerobik ve anaerobik sistemlerin kombine çalışması araştırılmış. Kombine Sistemleri Taze ve deriştirilmiş kirli suları yalnızca aerobik parçalama ile istenilen arıtımı elde etmek güç olmaktadır. Bu yöntemlerin en önemlisi basınçlı havalandırma ile hava karıştırıcılı sistemlerdir.

T. 1997. Gıda Sanayi Atıksularının Biyolojik Arıtımı ve Şeker Sanayiinde Uygulama.5. 303 .C. 2001. ÜLKÜ.9. Araştırma Koordinasyon Daire Başkanlığı. Bilindiği gibi kirlenmemiş sular oksijence zengindir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Şeker Fabrikası Artıkları. Bu oksijen kirli suyun karıştırıldığı akarsularda bulunan çözünmüş haldeki oksijenle karşılanır. G. DSİ. Günde 2000 ton pancar işleyen bir şeker fabrikasından çıkan kirli sular 200.2.000 nüfuslu bir şehrin atık sularının yapacağı kirliliğe eşdeğerdir. 3. Ankara.Türkiye Şeker Fabrikaları A. İndirekt Zarar Kirli sularda bulunan organik maddelerin bozularak zararsız hale gelebilmeleri için oksijene ihtiyaç vardır. Kaynaklar 1. Genel Müdürlüğü. DSİ Genel Müdürlüğü.000300.Ş.. 2. 1986. Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı.

sadece kesme.10. kesimden ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilerek çeşitli yan ürünlerin elde edildiği tesisleri kapsar. Et işleme tesisleri ise. Mezbahalar ise. C. Et konserve işletmeleri. b. Parça halinde işlenmiş et ürünleri. Mezbahalar ve et entegre tesislerine ait Proses Akım Şeması Şekil. Et ürünleri endüstrisi en genel halde kullanılan proseslere göre aşağıdaki şekilde kategorilere ayrılmaktadır: A. yan ürünler hemen hemen hiç değerlendirilmemektedir Et kombinalarında ise et üretimi yanında ayrıca et-kemik.MEZBAHALAR-ET ENTEGRE TESİSLERİ VE ÇEVRE Et entegre tesisleri. H.C. E. Kombinalar. Canlı hayvan kesimi yapmayan et ürünleri işleme ve paketleme atölyeleri bu sınıfa girmektedir.10.10. G.1. B.T. derisinin yüzülüp iç organlarının ayıklandığı ve böylece elde edilen karkastan çeşitli et ve et ürünlerinin üretildiği.10. Çok işlemli et kombinaları. C. Kompleks mezbahalar. büyük ve küçükbaş hayvanların kesildiği. guddeler gibi kimya endüstrilerinde kullanılan ürünler de üretilmektedir. Basit mezbahalar. Küçük et işleme tesisleri. safra. deri ve sakatat işleme ve rendering proseslerini içerir. Et kombinaları. genellikle hayvanların kesildiği bir kesim yeri olarak hizmet görmekte. C. kemik. deri yüzme. parçalandığı.1’de. Ancak en genel halde aşağıdaki gibi bir sınıflandırma da yapılabilmektedir a.1. Ana ve Yardımcı prosesler ise Tablo. sadece et işleme proseslerini içerir.1’de verilmiştir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. 304 . Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerinden Elde Edilen Ana ve Yan Ürünler XI. Jambon işletmeleri. D.10. rendering yağları gibi sabun endüstrisinde. kan unu gibi hayvan beslenmesinde. I.XI. Rendering tesisleri. İşlenmiş et ürünleri. XI. Sucuk-salam ve hazır et üreten işletmeler. F. Az işlemli et kombinaları. a. sakatat ayırma işlemlerini içerir. Ayrıca deri ve bağırsak değerleri mezbahalarda üretilenlere göre daha yüksektir. B. Taze et ürünleri. C. c.XI. Dondurulmuş et ürünleri. Mezbahalar.2. hem mezbaha hem de et. Et parçalayıcı işletmeler. Birinci Temel Ürünler A.1.1.

Sakatat .Don yağ .1. koyun ve keçi düz barsak.Diğer et işlemleri Salam Sucuk üretme (C)’nin aynısı Ürün .G. Yağlar: İnsan gıdası olarak kullanılan iç yağlar.sucuk. dil. Salam XI.1.10. b.2.Yan ürünler .Diğer hazır etler -Sosis. Sucuk b.1. Baş etleri(kelle). b.Konserve et .Parça et . baş ve ayaklar (sakatat).1. tütsüleme.Ham veya yarı mamul deri .Kesme (öldürme) . ayaklar. işkembe. karaciğer.Hayvan yemleri Rendering Tesisleri (J) .10. Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerine Ait Ana ve Yardımcı Prosesler Alt Kategoriler Basit Mezbahalar (A) Ana Prosesler . böbrekler. dilimleme vb. salam.Et konserveleme .Kan -Sakatat -Kıl -Deri .Ecza hammaddeleri .Paketleme . c. İkinci Temel Ürünler a. Konserve ürünler b. Tablo:XI.Karkas .Kavurma et .2.Yenilir yağ . pişirme.1. . Yenebilen iç organlar. testisler.Et işleme Tesisleri .T. dalak. d.Dilimlenmiş et ürünleri . Köfte c.Rendering 305 .2.H.Tütsülü et .Karkas .F. Pastırma ve füme etler a. Kuşbaşı ve kıyma büyüklüğünde işlenen et ürünleri.C.Deri yüzme .Jambon .2. Emülsiyon teknolojisi uygulanarak işlenen et ürünleri.İşlenmiş çeşitli etler -Az miktarda Salam Sucuk Kompleks Mezbahalar (B) Az İşlemli Kombinalar (C) (A)’nın aynısı Sadece kendi kullanır Çok İşlemli Kombinalar (D) (E. Kıyma halinde parçalanarak üretilen diğer et ürünleri.Et tütsüleme . Kavurmalar c. kalp.Hayvan barındırma . kurutma dondurma.1.2.Tuzlanmış-salamura et .Donmuş et çözme . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a.Et tuzlama-salamura . beyin.I) (A)’nın aynısı kendi kesimi dışında ayrıca karkas satın alır .Haşlama.Konserveleme işlemleri (C)’nin aynısı .Sakatat ayırma (A)’nın aynısı Yardımcı Prosesler Sakatat işleme Deri yıkama-tuzlama Karkas Parçalama işlemlerinden Bir veya en çok ikisi Sakatat işleme Deri yıkama-tuzlama Karkas parçalama Kan işleme Rendering İşlemlerinden en az üç tanesi kestiği eti .pastırma . Sosis d. Hamburger d.Ham veya işlenmiş kan -Rendering ürünleri .

Mezbahalar ve Et Entegre Tesisleri Proses Akım Şeması 306 .1.Temizleme -Sindirim Organları -Temizleme -İşleme İşkembe vs.10.C.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Birinci Hayvanlar İkinci Ürünler Ahırlar (Barındırma) Kuru Kan K O M B İ N A L A R B A S İ T M E Z B A H A L A R Öldürme (Kesme) Kan İşlenmesi Deri(Tabaklama) Domuz Kılı -Deri Yüzülmesi -Haşlama-Kıl Sökme -Deri İşlenmesi -Kıl Kazanama Yenilebilir Kısım -Sakatatların Ayrılması . Karkaslar Çeşitli Yan Ürünler Soğutma Ayırma-Parçalama ve -Kemikleri -Yenilmez Ürün İçin -Rendering Parça Et Yenilebilir Yağlar Don Yağı Proses Suyu -İşleme: -Kıyma-Öğütme -Terbiye -Salamura -Tütsüleme -Pişirme -Konserveleme -Yenilebilir Ürün İçin Rendering Çeşitli Et Ürünleri Proses Suyu Geri Kazanma Şekil:XI.

Kan. C. çökeltilerek yağ ve yüzücü maddelerin sıyrılması. deri yüzme. . A. A. sakatat ayırma.3. İkinci aşama havalı biyolojik arıtma olarak seçilmelidir. .1.Atıksu akımlarının ayrılması. .İki aşamalı ikinci kademe arıtma (biyolojik arıtma) XI. Çeşitli tıbbi ve biyoteknolojik preparatlar.2. .3. deri yüzme. Kombinalar Alt Kategorisi En uygun arıtma teknolojisi aşağıdaki birim. D. Basit Mezbahalar Alt Kategorisi En uygun arıtma teknolojisi aşağıdaki birim. işlem ve proseslerden oluşmaktadır.1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Tırnak. Barsak. 307 . .Ağıllardan gelen atıksularının bir kapandan geçirilmesi.T. A. işlem ve proseslerden oluşmaktadır. . . . Kemik unu.10. A.Sindirim organları temizleme. XI.doğrama ve tüm et işleme prosesleriyle deri işleme prosesi dışındaki tüm yan proseslerin atıksularının birlikte toplanarak ızgaradan geçirilmesi ve tutma havuzlarında çökeltilerek yağının sıyrılması ve çözünmüş hava yüzdürmesi uygulaması.Atıksu akımlarının ayrılması. .10.Kanın atıksu akımına karıştırılmadan ayrı bir çukurda toplanması.Yukarıdaki tüm atıksuların birleştirilmesi ve dengelenmesi. ayıklama atıksularının eleklerden geçirilmesi. Rendering yağları.3.3. İlk aşama havasız biyolojik arıtma .2. .boynuz unu B. .10. . Mezbahalar ve Et Entegre Tesisleri İçin En Uygun Arıtma Teknolojisi Mezbahalar ve et entegre tesisleri kategorisi üç alt kategoriden oluşmaktadır.4.İki aşamalı ikinci kademe arıtma (biyolojik arıtma) bunun için. Et-kemik unu.1.Kesme.Atıksu akımlarının birleştirilmesi ve dengelenmesi. .Tesis içi kirlenme kontrolü. .Sindirim organları temizleme – ayıklama (varsa domuz haşlama ve kıl sökme) prosesi atık sularının elekten geçirilmesi ve sonra deri işleme ve evsel nitelikli kullanımlardan gelen atıksularla birleştirilmesi. Bu endüstri atık sularının arıtılması için belirlenen en uygun arıtma teknolojisi alt kategoriler ele alınarak aşağıda açıklanmıştır. Yan Ürünler A.C. . karkas parçalama.Kesme.3. XI.Ağıllardan gelen atıksuların bir kapandan geçirilmesi. Deri. sakatat ayırma ve karkas parçalama işlemleri atıksularının bir ızgaradan geçirilerek tutma havuzlarına verilmesi.10.

T. ızgaradan geçirilerek bir tutma havuzunda çökeltilmesi.10.4’de gösterilmiştir. Askı maddeler çevre sularında dipsel birikimlere ve bulanıklığa yol açar. Tüm alt kategorilerde kirletilmemiş soğutma suları ve tesis alanı drenaj suları hiçbir arıtmadan geçirilmeden ve diğer atıksularla karıştırılmadan doğrudan alıcı ortama verilmelidir. BOİ’den ötürü oksijen konsantrasyonu düştükçe balıklar ve sudaki aerobik yaşamın diğer unsurlarının da yaşama koşulları ortadan kalkar. Evsel nitelikli sular dışında tüm proses atıksularının birlikte toplanması.3. Şekil:XI. Bu maddeler evsel. XI. Oksijen tamamen tükendiğinde anaerobik ayrışma baş gösterir ve metan. 308 . Et İşleme Alt Kategorisi En uygun arıtma teknolojisi aşağıdaki birim. b.C.Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BİO5): Evsel ve endüstriyel atıksuların oksijen gereksinimini ölçmede yaygın olarak kullanılır. ortamda çözünmüş durumda bulunan oksijeni azaltarak suda yaşayan canlıları etkiler.olabilir.2. Her bir alt kategori için en uygun arıtma teknolojileri Şekil:XI.Toplam Askı Maddesi: Suda çözünmüş halde bulunmayan maddeleri kapsar. Evsel atıksularla birlikte ikinci kademe arıtma (biyolojik arıtma). a.. Atıklardaki BOİ su kaynaklarına verildiğinde. hayvan ve bitki veya petrol türevleri orijinli. hidrojen sülfür gibi istenmeyen ayrışma ürünleri meydana gelir. işlem ve proseslerden oluşmaktadır.4 Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerinden Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Et endüstrisi atıksularındaki kirliliğin belirlenmesi ve kontrolünde kalite ölçütlerine baz oluşturacak esas parametrelerin özellikleri ve etkileri şu şekildedir.10. . Ayrıca balıkların solunum yollarını da tahriş ederler. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. .10.10.Yağ ve Gres: Parametresi yağ ve gres sınıfına girebilen serbest ve emülsiyon halinde bulunabilen çok çeşitli maddeleri içerir.10.3 ve Şekil:XI. yağ ve yüzücü maddelerin ayrılması.3.: .

T. Basit Mezbahalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması 309 .karkas parçalama atıksuları Gübre Evsel Nitelikli Atıksular Ağıl Atıksuları Kapan Katı Atık /// /// ızgara Tutma Havuzu Sindirim organları temizleme Ayıklama atıkları Elek Dengeleme İki Aşamalı Biyolojik Arıtma Çamur Katı Atık Çamur Alıcı Ortama Şekil:XI.10. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Kan Çukuru Satışa Satışa veya Çamur Uzaklaştırma Kesme.deri yüzme.C.2.sakatat ayırma.

deri yüzme.sakatat ayırma.3.10.C. et işleme ve tüm diğer yan proseslerin atıksuları Katı Atık Sindirim organları temizleme Ayıklama Elek Gübre Ağıl Atıksuları Kapan Evsel Nitelikli Atıksular Çamur Aerobik Biyolojik Arıtım Dengeleme Çamur Anaerobik Biyolojik Arıtım Alıcı Ortam Şekil:XI. Kombinalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması Çamur Tüm Proses /// Atıkları /// Izgaralar Tutma Havuzu Çamur Alıcı Ortama Biyolojik Arıtım Evsel Nitelikli Atıksular Şekil:XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Kan ----------------- Kan İşleme Satışa /// /// /// Izgaralar Deri İşleme Atıksuları Çamur Uzaklaştırma Veya Redreringe Tutma Havuzları Çözünmüş Hava Yüzdürmesi Kesme.10.4.karkas parçalama. Et İşleme Tesislerinde En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması 310 .T.

10. XI. kesimhane ve et işleme prosesleri sırasında oluşan atıksular kan.5. yüksek BOI’li askıda katı madde konsantrasyonu yüksek atıklardır. yağ ve sakatat parçacıkları içerir.2’de verilmektedir. kanalizasyon sistemine ve alıcı ortama zararlı maddelerdir.G. Canlılara ve suda bulunan araçlara bulaşarak onları kirletir.T. Eskiden kanalizasyon sistemine verilen bu atık bugün yan ürün olarak elde edilmektedir. Yaş işlemlerde kirlilik yükü fazladır. Toplam askı maddeleri çevre sularında dipsel birikimlere ve bulanıklığa yol açar. İşkembe ve bunun gibi atıklar kanalizasyon sistemine verildiklerinde. Hayvan kesimi ve işleme tesislerinde önemli bir kirlilik kaynağı da temizlik işlemleridir. Bu nedenle kirlilik yüklerini azaltmak üzere yaş temizleme yerine kuru temizleme yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. ortamda çözünmüş durumda bulunan oksijeni azaltarak suda yaşayan canlıları etkiler. kanalizasyon sistemine ve alıcı ortama zararlı maddelerdir. hidrojen sülfür gibi istenmeyen ayrışma ürünleri meydana gelir. Mezbahalar ve Et Entegere Tesislerine Ait Atık Türleri ve Çevreye Etkileri Mezbahalarda. Burada oluşan atıklar kırmızı-kahve renkli.10. Yağ ve gres dibe çökerse dipsel yaşamı özellikle balık yumurtalarını tahrip eder. gres ve yüzer maddeler içermektedir. Kanın.C. ışık ve oksijen transferine etki eder. Emülsiyon haldeki yağlar balıklara zehir etkisi yapar. 311 . Tablo XI. Ayrıca balıkların solunum yollarını da tahriş ederler. BOI’den ötürü oksijen konsantrasyonu düştükçe balıklar ve sudaki aerobik yaşamın diğer unsurlarının da yaşama koşulları ortadan kalkar. Tablo XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Genelde yağ ve gresler su yaşamına. Bu sular genellikle yüksek KOI. ayrı toplanmadan doğrudan arıtmaya verilmesi halinde biyolojik arıtım teknolojileriyle arıtımı mümkün olamamaktadır. Et endüstrisi atıklarında en önemli kirliliklerden biri kandır. SKKY’nde geçen parametrelere ait sınır değerler.1998 Tarih ve 19919 Sayılı R.9. ışık ve oksijen transferini engeller. yağ. Yüzücü yağ ve gres su üstünde bir film oluşturur. Canlılara ve suda bulunan araçlara bulaşarak onları kirletir. Mezbaha işlemleri esas olarak kesme bölümü etrafında toplanmıştır. Bu atıklar su kaynaklarına verilmesi halinde ise. Yüzücü yağ ve gres su üstünde bir film oluşturur. 4. toplam katı madde konsantrasyonunu artırırlar.2. Mezbaha Tesislerine Yönelik SKKY’nde Yer Alan Kriterler Parametre Birim Kompozit Numune 2 saatlik BOI KOI Yağ ve Gres PH mg/l mg/l mg/l mg/l 250 30 6-9 Kompozit Numune 4 saatlik 40 160 20 6-9 Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. et. Oksijen tamamen tükendiğinde anaerobik ayrışma başgösterir ve metan. Emülsiyon haldeki yağlar balıklara zehir etkisi yapar ve solunum yollarının yağla kaplanmasına neden olur.10. Yağ ve gresler de su yaşamına. hatta tamamen engelleyebilir. Bu etki daha çok balıkların solunum yollarının yağla kaplanması sonucu oluşur. BOI5 toplam askıda katı madde.

XI. Düzey: Ayrılmış Atıksu Akımlarında Hazırlık Arıtımı (Tesis İçi Arıtma): Izgara ve eleklerden geçirme. Aktif çamur sisteminin değişik tipleri. 3.10. Düzey: Bileşik Atıksu Akımının İkinci Kademe Arıtımı 1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI XI.6. ve bazı durumlarda 3.10. ve 2. İyon değişimi. XI. BOI ve TAM (Toplam Askı Maddesi)’ın büyük bir kısmı.3. Tutma havuzları (sıyırma ve çökeltme). Kum filtreler.1.10. Yukarıda adı geçen arıtma düzeyleri şu şekilde detaylandırılabilir. 4 düzey ise ayrışmaya dayanıklı organik madde ve askı maddeleri kalıntılarının azaltılarak çok az kirletilmiş ve doğrudan sulamada kullanılabilecek çıkış suyu elde edilmesine imkan sağlayan ileri arıtma düzeylerine karşı gelmektedir. düzeyler ön arıtmaya karşılık gelmektedir. Düzey: Tesis içi kirlenme kontrolü. 4. 5. Son yıllarda döner disk ve havasız arıtma süreçleri de hızla yaygınlaşmaktadır. Düzey: Ayrılmış atıksu akımlarında hazırlık arıtımı (tesis içi arıtma).6. düzeyden sonra bileşik atıksu akımının biyolojik arıtımında en çok kullanılan sistemler: Çeşitli tipte lagünler (havalı/havasız).C.4. Düzey: Biyolojik arıtma sonrası üçüncü kademe arıtma. özellikle organik maddelerin yükseltgendiği biyolojik proseslerle giderilebilir. Elektrodializ.T. düzey ise en pratik teknolojilerle ekonomik olarak yapılabilecek arıtmayı göstermektedir.10. Bunların arasındaki 3.. Bu amaçla kullanılan bir çok farklı sistem bulunmaktadır.2. düzey arıtmalarda atıksulardaki organik maddelerin çok azı giderilir. Düzey: Deşarjı tamamen kesme. Düzey: Üçüncü Kademe Arıtma Üçüncü kademe arıtmada kullanılabilecek diğer sistemler. Düzey: Bileşik atıksu akımının ikinci kademe (biyolojik) arıtımı. Düzey: Tesis İçi Kirlenme Kontrolü XI. Mikrostrainer. 2.6.10. Yüksek hızlı damlatmalı filtreler şeklinde sıralanabilir.6. 2. Dengeleme. 1. Bunlardan 1. Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerine Ait Arıtma Düzeyleri Et ürünleri endüstrilerinin kirlenme denetimi ve arıtma teknolojisinde gittikçe artan kirlilik giderimine karşı gelen beş düzey tanımlanması mümkündür. 2. Çözünmüş hava yüzdürmesi.6. 312 . XI.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Amonyak sıyırma. Yayın No: DPT:2251. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.5. 313 .10. Mezbahalar ve Et Ürünleri Endüstrisi. XI. Kaynaklar 1.10. VI. 2001.10. 2. 2678 Sayılı Yasaya Göre Kurulan veya Daha Önce Kurulmuş Olup da Adı Geçen Yasanın İlgili Maddesine Göre Modernize Edilen Özel Sektör Tesislerinin Listesi de Tablo:XI.3‘de. DPT. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Bir diğer yöntem de. Kamuya ve Özel Sektöre Ait Et Kombinaları ve Kapasiteleri Tablo:XI. Et Sanayi ÖİK Raporu. APK Dairesi Başkanlığı.1991. 4. Ters ozmos olarak sıralanabilir. Et ve Balık Kurumu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Kimyasal çökeltme.5. Düzey: Alıcı Ortama Deşarj Yapmama Bu durumda en ileri kademeye kadar arıtılmış suyun.6. 3. Karbon absorbsiyonu.C. İTÜ. Endüstriyel Atıksuların Kontrol ve Kısıtlama Esasları Projesi.4’de. Bu konuda özellikle tarım alanlarının sulanması en çok uygulama alanı bulmuştur. 1984.T.10.’de verilmiştir. APK Dairesi Başkanlığı. ÖİK:374. Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Et Kombinalarının Sayı ve Kapasiteleri Tablo:XI. sanki bir su kaynağı gibi kullanımı gözönüne alınır. sığ havuzlardan toplanan ileri derecede arıtılmış atıksuyu buharlaştırmaktır. 1993.

Tablo:XI. Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Kombinaların Sayıları ve Kapasiteleri Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 İli Adana Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hatay Isparta İstanbul İzmir İçel Bulunduğu Bölge Akdeniz Ege Bölgesi Doğu Anadolu Orta Karadeniz İç Anadolu Akdeniz Doğu Karadeniz Ege Bölgesi Marmara Marmara Doğu Anadolu Doğu Anadolu Batı Karadeniz Akdeniz Marmara Orta Karadeniz Orta Karadeniz Ege Bölgesi Güney Doğu Anadolu Marmara Doğu Anadolu Doğu Anadolu Doğu Anadolu İç Anadolu Güney Doğu Anadolu Doğu Karadeniz Orta Karadeniz Akdeniz Akdeniz Marmara Ege Bölgesi Akdeniz Kesimhane-Kombina Sayısı 17 14 6 8 28 13 8 32 23 6 6 7 16 6 13 7 9 11 12 8 10 8 6 9 6 10 5 13 12 29 30 9 Günlük Kesim Kapasitesi Büyükbaş (adet) Küçükbaş (adet) 662 603 256 530 1358 119 148 349 712 287 295 288 167 331 755 80 318 310 227 191 326 400 1200 635 329 230 380 279 297 2007 1368 229 7545 2082 2260 2250 4889 399 264 1050 5530 479 2280 2487 412 2885 3190 190 1074 2545 2164 325 1765 1665 8750 4350 4464 475 600 1490 530 45560 7333 1141 314 .10.3.

VI. Yayın No: DPT: 2251.(Devam)Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Kombinaların Sayıları ve Kapasiteleri Günlük Kesim Kapasitesi Sıra İli Bulunduğu Kesimhane-Kombina No Bölge Sayısı Büyükbaş (adet) Küçükbaş (adet) 33 Kars Doğu Anadolu 17 528 2832 34 K.Tablo:XI. Beş Yıllık Kalkınma Planı.Maraş Akdeniz 7 256 1156 35 Kastamonu Batı Karadeniz 14 621 2590 36 Kayseri İç Anadolu 15 296 1510 37 Kırklareli Marmara 17 293 942 38 Kırşehir İç Anadolu 4 110 550 39 Kocaeli Marmara 11 400 915 40 Konya İç Anadolu 17 1400 3480 41 Kütahya Ege Bölgesi 8 275 490 42 Malatya Doğu Anadolu 9 580 3040 43 Manisa Ege Bölgesi 30 563 3420 44 Mardin Güney Doğu Anadolu 13 272 2350 45 Muğla Ege Bölgesi 12 83 313 46 Muş Doğu Anadolu 4 45 126 47 Nevşehir İç Anadolu 9 179 400 48 Niğde İç Anadolu 6 118 343 49 Ordu Doğu Karadeniz 14 375 413 50 Rize Doğu Anadolu 8 130 60 51 Sakarya Marmara 17 1730 6640 52 Samsun Orta Karadeniz 22 560 1320 53 Siirt Güney Doğu Anadolu 8 50 310 54 Sivas İç Anadolu 16 514 2455 55 Ş.3. 1991. Kırmızı Et Sanayi ÖİK Raporu.Urfa Güney Doğu Anadolu 10 176 2290 56 Tekirdağ Marmara 12 320 1529 57 Tokat Orta Karadeniz 8 331 1183 58 Trabzon Doğu Karadeniz 12 295 205 59 Tunceli Güney Doğu Anadolu 8 79 210 60 Uşak Ege Bölgesi 6 118 435 61 Van Doğu Anadolu 7 625 2694 62 Yozgat İç Anadolu 9 230 1050 63 Zonguldak Batı Karadeniz 21 506 810 Toplam Kesimhane-Kombina Üretim Kapasitesi 769 27724 168514 Kaynak: DPT. 315 . ÖİK :374.10.

(Ton/Yıl) 22000 23500 22000 23500 23500 22000 22000 22000 22000 25000 12500 23500 22000 22000 23500 22000 23500 25000 23500 23500 23500 22000 22000 22000 22000 22000 23500 607000 KESİM KAPASİTESİ Baş/Gün KB 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2600 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 54200 BB 320 360 320 360 360 320 320 320 320 320 200 360 320 320 360 320 360 320 360 360 360 360 320 320 320 320 360 8930 Bin Baş/Yıl KB 500 500 500 500 500 500 500 500 500 650 250 500 500 500 500 500 500 650 500 500 500 500 500 500 500 500 500 13550 BB 80 90 80 90 90 80 80 80 80 80 50 90 80 80 90 80 90 80 90 90 90 90 80 80 80 80 90 2240 1 Adana(*) Akdeniz Adana 1975 Kamu 2 Afyon Ege Bölgesi Afyon 1984 Özel 3 Ağrı Doğu Anadolu Ağrı 1976 Özel 4 Bayburt Orta Karadeniz Bayburt 1991 Özel 5 Bingöl(*) Doğu Anadolu Bingöl 1987 Kamu 6 Burdur Akdeniz Burdur 1977 Özel 7 Bursa Marmara Bursa 1970 Özel 8 Diyarbakır(*) G. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Et Kombinaları ve Kapasiteleri Sıra No Kombinalar Bulunduğu Bölge İli Açılış Tarihi Statüsü Pratik Kap.Antep G. APK Daire Başkanlığı.10.Urfa G. Doğu Anadolu Ş.Urfa 1968 Özel 25 Tatvan Doğu Anadolu Van 1976 Özel 26 Van(*) Doğu Anadolu Van 1980 Kamu 27 Yüksekova G. diğer kombinalarda üç gözlü foseptik çukuru kullanılmaktadır. 316 .4.Antep 1978 Özel 14 Kars Doğu Anadolu Kars 1972 Özel 15 Kastamonu Batı Karadeniz Kastamonu 1985 Özel 16 Kayseri(*) İç Anadolu Kayseri 1971 Kamu 17 Kızıltepe G. 2001. Doğu Anadolu Mardin 1987 Özel 18 Konya(*) İç Anadolu Konya 1956 Kamu 19 Malatya(*) Doğu Anadolu Malatya 1984 Özel 20 Manisa(*) Ege Bölgesi Manisa 1980 Kamu 21 Sakarya(*) Marmara Sakarya 1978 Kamu 22 Sivas İç Anadolu Sivas 1984 Özel 23 Suluova(*) Orta Karadeniz Amasya 1977 Özel 24 Ş. Doğu Anadolu G. Doğu Anadolu Hakkari 1987 Özel Toplam 27 Et Kombinası Üretim Kapasitesi (*) Arıtım tesisleri mevcuttur.Tablo:XI. Kaynak: Et ve Balık Kurumu. Doğu Anadolu Diyarbakır 1973 Kamu 9 Elazığ Doğu Anadolu Elazığ 1968 Özel 10 Erzurum(*) Doğu Anadolu Erzurum 1953 Kamu 11 Erzincan Doğu Anadolu Erzincan 1990 Özel 12 Eskişehir İç Anadolu Eskişehir 1984 Özel 13 G. (Ton/Yıl) 11000 11750 11000 11750 11750 11000 11000 11000 11000 12500 6250 11750 11000 11000 11750 11000 11750 12500 11750 11750 11750 11750 11000 11000 11000 11000 11750 303500 Teorik Kap.

San.Anadolu D.5.Şti. Gel.Ş.Ş. Paz. Mehmet Özdabak İmeks Hay.Ş. Ettat Güncüoğlu Özetsan Nakliyat ve Et San.10.San. Ettas Et ve Et Mam. ve Et Tes. D. Yavuzlar Entegre A.Ş.Ş. Türkiye’de 2678 Sayılı Yasaya Göre Açılma İzni Alan Faal Durumdaki Tesisler Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 İli Adana Adapazarı Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Aksaray Ankara Ankara Ankara Ankara Aydın Bursa Erzurum Erzurum Erzurum Erzurum Erzurum G.A.Anadolu G. A. Yem ve Yağ San. Ltd. Nizip Belediyesi Hadi Doğan Beşler Et Gıda San. Tic. Harmancı Et Ent. Tic.Ş.Tablo:XI. Kule Kardeşler Et Kombinası Ahmet Mumsurlar Mühsürler Kardeşlar Ali Şevki Topçu Portakaloğulları Et Gıda A.Antep İçel İstanbul İstanbul Ünvanı İsmet Turan Et Kombinası Demircioğlu Gıda ve Et San. Ltd. A. Bulunduğu Bölge Akdeniz Marmara Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu Ege Bölgesi Marmara D.A. Tic.Anadolu D. T. Özser Et Kombinası A. Şti. San.Ş: Ahmet Kocaşaban ve Müstekileri İkbal Et Kombinası İm. İmal A. Ahmet Bilikçi Ege Et Mam.Ş.Anadolu D. Başak Et ve San. Coşkun Et ve Et Mam.Anadolu D.Ş. Anadolu Akdeniz Marmara Marmara Günlük Kesim Kapasitesi Büyükbaş (Adet) 100 BB/a 80 BB/a 50 BB/a 150 BB/a 50 BB/a 60 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 75 BB/a 200 BB/a 250 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 50 BB/a 50 BB/a Küçükbaş (Adet) 2500 KB/a 100 KB/a 200 KB/a 1000 KB/a 1000 KB/a 500 KB/a 500 KB/a 2000 KB/a 1750 KB/a 150 KB/a 200 KB/a 100 KB/a 200 KB/a 800 KB/a 200 KB/a - 317 . A. Oral Et Entegre Tesis A.Ş.

Et ve Mam. İsmer İstanbul Mez. Sendana Et ve Et Ür. A. Eğinoğlu Et Kombinası Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye’de 2678 Sayılı Yasaya Göre Açılma İzni Alan Faal Durumdaki Tesisler (Devam) Sıra No 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 İli İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İzmir İzmir İzmir Karaman Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kırşehir Konya Konya Sivas Van Ünvanı Bulunduğu Bölge Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu D. A. Başyazıcıoğlum Et ve Gıda San. Çoban Et Entegre Tesisleri Tansaş Karet Kardeşler Gıda Mad. Özdanacı Et ve Et Mam.Ş.Tablo:XI. Rend. Pınar Ent.Ş: Maç Tarımsal San. A. Sahranı Mam.Ş. Şaban ve Şeref Ünlü Et Kombinası Altın Kardeşler Un ve Yem A. İhr. A. Tes. İth. 1993. Tic. Tic. A.Ş. Ş. A.5. Şarket Van Et Entegre A. Kellecioğlu Et ev Et Mam.Anadolu Günlük Kesim Kapasitesi Büyükbaş (Adet) 55 BB/a 50 BB/a 333 BB/a 350 BB/a 50 BB/a 55 BB/a 250 BB/a 50 BB/a 142 BB/a 50 BB/a 700 BB/a 50 BB/a 100 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 100 BB/a 200 BB/a 200 BB/a 50 BB/a Küçükbaş (Adet) 220 BB/a 2133 BB/a 7000 BB/a 200 BB/a 2000 BB/a 600 BB/a 7000 BB/a 500 BB/a 400 BB/a 1000 BB/a 800 BB/a 1000 BB/a - Apikoğlu Kardeşler Et San.Ş. Çekmece Et ve Et Ürünleri Tic. Ltd. 318 .Ş. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.10. San. Koll. Tic.Ş. Seven Et Gıda San. İth. Etsan Gıda San. Tic.Ş.Ş. Tic.Ş. A. Tic. Et ve Yem San. San. Ender Ent. Tic. Boğaziçi Et ve Gıda San. Maret Besicilik ve Et San. A.

mezbahalardan ve diğer et kesimi kaynaklarından elde edilen ham derilerin kullanma şekillerine ve mahalli koruma geleneklerine göre yüzülmesi. sınıflandırılarak işlenmesi sanatıdır. Tablo:XI. deri üretimini olumsuz yönde etkilemiştir. 1992 yılında hazır duruma gelmiş ve deri üretim birimleri yavaş yavaş bu sanayi bölgesine taşınmaya başlamıştır.11. Türkiye’de Deri Üretimleri ( 1990-1998) Yıllar Sığır Tiftik Keçi Oğlak 1990 5 595 360 4 715 790 1 036 450 400 120 135 660 6 860 1 805 560 1991 4 562 800 4 101 580 912 120 284 570 89 090 4 080 1 288 030 1992 4 463 340 3 707 130 816 950 238 370 66 450 8 180 1 107 620 1993 3 881 220 3 629 930 770 290 206 370 55 000 4 120 1 155 950 1994 4 363 780 3 993 360 713 120 226 310 28 610 5 390 1 236 500 1995 3 495 340 2 501 160 638 730 237 250 26 500 4 010 1 018 660 1996 2 831 790 3 223 540 554 309 209 411 27 250 2 860 963 299 1997 3 228 440 3 861 390 711 580 258 860 25 420 2 080 1 315 340 1998 4 343 032 4 241 486 1 131 901 260 063 35 488 5 620 1 241 175 Kaynak: DPT.11. Koyun Kuzu Kıl keçi Kılkeçi Yavru Tiftik Keçi Dana 1 235 790 1 084 280 1 159 320 1 134 300 1 228 565 975 840 1 027 721 1 292 730 1 154 150 Manda 90 980 65 780 59 810 55 340 61 805 42 140 22 080 39 930 29 983 Deve 340 390 170 100 160 80 20 58 83 XI. giderek deri organize bölgelerinde yer alması sonucunu yaratmıştır. 1986 yılında başlatılan Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi Projesi. Türkiye’de 1920. keçi ve oğlak olmak üzere at. katır ve deve derileri ile av ve kürk hayvanlarının derileri de işlenmektedir.11. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. TÜRKİYE’DE DERİ SANAYİ VE ÇEVRE Deri işleme sanayi. 1930’lu yıllarda her kasabada bir tabakçılık işine rastlanırken. Deri işleme endüstrisinde ana hammadde deridir.11. kuzu.1’de verilmiştir. ayakkabı ve terliklerin alt kısımlarının yapımında kullanılır. yağ ve diğer yabancı maddelerden temizlenip.T. et üretiminin yan ürünleri arasında değer bakımından et üretimi maliyetini düşüren birinci derecede önemi olan bir yan üründür. zanaatın zamanla sanayiye dönüşmesi. Deri tabakçılığı ve üretimi arasında kullanılan bazı kimyasal maddelerin yarattığı olası çevre kirliliği riski. Harçlı Kösele: Ağır manda ve sığır derilerinden bitkisel ve sentetik sepileme maddeleri kullanılarak hazırlanan harçlı kösele. VIII. rekabet koşulları. Yayın No: DPT: 2519.C. Türkiye’de büyük miktarlarda kullanılan küçükbaş ham deriler koyun. ÖİK: 537. çevre kirliliği olgusu dericiliğin belli bölgelerde.1. Deri İşleme Tesislerinde Üretilen Ürünler Ham derilerin işlenme tarzlarına ve kullanım yollarına göre üretilen işlenmiş deri çeşitleri şunlardır: a. 319 . bu tür sanayilerin çok daha güvenli üretim birimlerinde yapılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Bugün ham deri.1990-1998 yıllarına ait deri üretimleri Tablo:XI. Türk deri sektörünün 1980’li yıllarda geçirdiği yapısal değişiklik. işin özünde ileri teknolojinin yer alması. Kullanılan ham deriler küçükbaş ve büyükbaş hayvan derileri olarak iki ana grupta toplanır.1.

Süet: Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan derilerinden krom sepilemesi yöntemiyle elde edilen ve daha sonra derinin iç kısmı zımparalanıp kadife görünümü kazandırılarak elde edilir. f. Kromlu Kösele: Krom tuzlarıyla sepilenen ağır sığır ve manda derilerinden elde edilen bu köseleler ayakkabı tabanında ve transmisyon kayışlarının yapımında kullanılır. Vidala: Çoğunlukla ayakkabı yüzlüğü olarak kullanılan vidala. Kanatlara ayırma ve budama. bitkisel tanenler ve sentetik sepileyicilerdir.2. büyükbaş hayvan derilerine genellikle krom sepileme uygulanarak elde edilir. e. c. Sama prosesi ile ayrıca kıl kökleri ve pigmentler gibi istenmeyen kalıntıların birçoğu giderilir. derideki ham kolojen elyafının ayrışma ve çürümesini engelleyerek kararlı bir ürüne dönüştürür. Tartma ve ayıklama. Ayrıca malzemenin boyut stabilitesi. Rugan. Kullanılan başlıca sepileme maddeleri krom tuzları. Sama: Bu proseste tripsin gibi proteolitik enzimler kullanılır. 320 .T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b. Islatma ve yıkama.C. XI. sürtünmeye ve aşınmaya dayanıklığı gibi mekanik özellikleri de iyileşir.2. Genellikle dolapta yürütülen bu proses sırasında derinin hafif şişmesi kalojen elyafının ayrılmasını sağlayarak sepinin deriye daha iyi işlemesine zemin hazırlar. Bu doğal katalizörler. Deri İşleme Prosesleri Ham derilere mamul deri haline gelene kadar uygulanan işlemler dört ana gruba ayrılır. Muton-Dore.2. Semikrom Kösele: İnek ve öküz derilerine önce bitkisel ve sentetik sepileme. Piklaj: Piklaj.11. Sepileme Kısmı a. Napa: Koyun ve keçi derilerinin krom sepilemesiyle elde edilmektedir. d.1’de verilmiştir. d. b. e. küçükbaş hayvan derilerinden Kürk-Süet. c. b.2. c. Nubuk. XI. Kaveleta ve kıl sökme. aminoasit zincirlerini birbirine bağlayan peptit bağlarını hidrolize uğratarak kalojen protein elyafının ayrılmasını kolaylaştırırlar. Piklajda genellikle sülfirikasit ve sülfirikasitin deriyi aşırı şişirmesini önlemek içinde sodyumklorür kullanılır. Yarma. Deri işleme endüstrisine ait genel akım şeması Şekil: XI.1. Sahtiyan olarak tanımlanan mamul deriler elde edilmektedir.11. Glase.11. Sepi: Sepileme maddeleri. Bunlardan başka büyükbaş hayvan derilerinden Vaketa. asit bir ortam yaratarak deriyi sepiye hazırlar. Kireçlik Proses ve İşlemler a. Ham deri teslim alma ve depolama. XI. sonra da krom sepileme uygulanarak elde edilir.11.

11.C.T. Deri İşleme Endüstrisi Genel Proses Akım Şeması 321 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HAM DERİ TESLİM ALMA . YAĞLAMA HAZIRLAMA ASMA FIRIN KURUTMA GERGEF VAKUM TAVLAMA İSKEFE ZIMPARA SON İŞLEMLER FİNİSAJ ÖLÇME AYIRMA SEVKİYAT Şekil: XI.DEPOLAMA KANATLARA AYIRMA VE BUDAMA TARTMA VE AYIKLAMA KAVALETA KİREÇLEME KISMI KIL SÖKME ERİTEREK GERİ KAZANARAK TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI SAMA PİKLAJ SEPİ SIKMA SEPİLEME KISMI YARMA ÜST DERİ TRAŞ İKİNCİ SEPİ YARMA DERİ İŞLEME TESİSİNE İKİNCİ SEPİ AĞARTMA VE BOYAMA YAĞLAMA İKİNCİ SEPİ BOYAMA.1.

c. Deri İşleme Tesislerine Ait Atık Türleri XI.1. Kimyasal maddelerin derilerle reaksiyona girmesini sağlayan bir ortam olarak. iskefe. a.3. Deri daha sonra üniform bir kalınlığa getirmek üzere yarma makinesinde ayrılan ve yarma deri olarak adlandırılan iç kısmı süet vb. gergef.4. Bu madde derinin kaybettiği doğal yağların yerine geçerek deriye yumuşaklık. normal olarak atıksu oluşumuna yol açmayan bir dizi işleme tabi tutularak mamul cinsine ve bitmiş üründe işlenen kalite özelliklerine göre değişmekle birlikte genellikle kurutma.11. 322 .3. esneklik ve yırtınmaya karşı dayanıklılık kazandırır. Başlıca kullanım Ham derilerin ıslatılması ve yıkanması. Ağartma ve Boyama: Kösele yapımında tanen sepisinden çıkan deriler sodyumbikarbonat ve sülfirikasitle bir ağartma prosesine tabi tutulabilir.2. Boyama. türde işlenmiş deri yapımında da kullanılır. tavlama. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI d. Finisajda bir kaç kat halinde su ve çözücü bazlı maddeler uygulanarak derinin aşınma direnci ve görünüş özellikleri iyileştirilir.2’de verilmiştir. Sıkma-Yarma-Traşlama İşlemleri: Krom sepisinden çıkan deri önce merdaneler arasından geçirilerek sıkılır ve fazla nemi alınır.11. Boyama ve yağlama adımlarında kullanılan kimyasal maddeler için taşıyıcı olarak. Traşlama artıkları krom talaşı olarak adlandırılır. Son İşlemler Yağlama sonrasında deri. Kullanılan boyalar genellikle asidik ve direkt boyalardır. XI. İskefe de deriler gergeflerde dört tarafından gerilir.2.11. deriye belli bir oranda nem vermek için yapılır. c.11. İkinci Sepi: İşlenmiş deri özelliklerine bağlı olarak derilere ikinci bir sepi uygulanır. Yağlama a. Dolaplarda bir kaç süre ile yürütülen bu proseste ilkinden farklı sepileme maddeleri uygulanır. XI.3.T. İkinci Sepi. dolaptaki ikinci sepi şerbetinin dökülüp yerine boya çözeltisi konulması ile yapılmaktadır. finisaj işlemlerine yer verilir.11. Bu işlemden sonra asıl deride kalan etli kısımlar traşlama işlemiyle giderilir. Bazı işleme adımlarının sonunda istenmeyen ürün veya kalıntıların derinin üzerinden uzaklaştırılması vb. b. Yağlama: Yağlama işlemi boya çözeltisini boşaltıp yerine sülfatlanmış veya oksitlenmiş bitkisel veya hayvansal yağ çözeltisi emülsiyonları ve diğer maddeler konarak aynı dolaplarda yapılabilir. Traşlama ile deri istenen kalınlığa getirilir. Genelleştirilmiş deri işleme akım şeması üzerinde hammadde ve tüm proses ilişkileri Şekil:XI. budama.C. su kullanılır. b. Kurutma açık havada veya fırında yapılır. XI. Boyama işlemi ise. Tavlama. Atıksu Kaynakları ve Özellikleri Deri işleme endüstrisinde büyük miktarlarda amaçları şöyle özetlenebilir.

BOYALAR VE PİGMENTLER KİMYASAL EMİLGATÖRLER.SU İKİNCİ SEPİ TESBİT OLUNMAMIŞ SEPİLEME MADDELERİ AĞARTMA VE BOYAMA YAĞLAMA HAZIRLAMA BOYALAR VE PİGMENTLER YAĞLAR İKİNCİ SEPİ ASMA GERGEF KURUTMA FIRIN VAKUM YIKAMA SULARI VAKUM TOZU TAVLAMA İSKEFE ZIMPARA FİNİSAJ MADDELERİ SON İŞLEMLER FİNİSAJ ÖLÇME AYIRMA SEVKİYAT ARITILACAK VE UZAKLAŞTIRILACAK SIVI VE KATI ATIKLAR ZIMPARA TOZU FİNİSAJ ATIKLARI 323 Şekil: XI.DIŞKI.TUZ.2.C. AĞARTICILAR.YAĞ KIL SÖKÜCÜ KİMYASAL MADDELER SU ERİTEREK KIL SÖKME GERİ KAZANARAK KIL ( GERİ KAZANMA) KIL. SU PİKLAJ SEPİ SIKMA SEPİLEME KISMI YARMA ÜST DERİ TRAŞ YARMA DERİ İŞLEME TESİSİNE TESBİT OLUNMAMIŞ SEPİLEME MADDELERİ PİGMENTLER. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKLENEN MADDELER PROSESLER TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI KATI VE SIVI ATIKLAR HAM DERİ TESLİM ALMA . YAĞLAR . LİFSİZ PROTEİN. KAVALETA ATIKLARI.11. SAMA TUZ ÇÖZELTİSİ VE ASİT SEPİLEME MADDESİ. ÇÖZÜNMÜŞ KIL.İDRAR. Genelleştirilmiş Deri İşleme Akım Şeması Üzerinde Hammadde Proses İlişkileri .KAN.DEPOLAMA KANATLARA AYIRMA VE BUDAMA KİREÇLEME KISMI SU TARTMA VE AYIKLAMA BUDANMIŞ KIRPINTILAR ISLATMA VE YIKAMA KAVALETA TOPRAK.PROTEİNLER. KİMYASAL MADDELER İKİNCİ SEPİ TRAŞ TOZU ( TALAŞ) SU SEPİLEME MADDESİ.T. SU.

Atıkların özellikleri ise uygulanan işlemin türüne.3. kum ve hayvan dışkı ve salgıları biçiminde katılırlar. Zararlı Atıklar Deri işleme endüstrisi katı atıklar (ızgara ve eleklerde tutulan katılar ve arıtma çamurları dahil) zararlı atık niteliğindedir ve bu atıkların toplanması. f. boyalar. Genel tesis atıkları.3. 50-100 lt. Finisaj maddeleri kalıntıları. depolanması. Amonyak. En büyük miktarda kullanılan toksik kirletici kromdur. Deri işleme adımlarında kullanılan kimyasal maddelerden birçoğu toksik bileşenler içerirler. Ham deri kırpıntıları. bakır ve süyanürdür. Bu bileşenler atıksulara protein yapısındaki maddeler. tuz. arıtılması. Geleneksel yöntemlerle derilerin işlenmesinde 1 kg deri için.3. Sepilenmiş deri kırpıntı ve talaşları. toplam miktarda tesisin hacmine bağlıdır. Metaller tipik olarak organometalik boyalardan kaynaklanmaktadırlar. Kavaleta atıklar. Siyanür de hem boyalarda hem de doğal tanenlerde bulunabilir. Krom dışında atıksularda rastlanan inorganik toksik kirleticiler çinko. h. XI. yağ. i.C. g. toprak. pigmentler. Mamül deri kırpıntıları. uzaklaştırılması veya çeşitli biçimlerde değerlendirilmesi sırasında potansiyel zararlarına karşı özel önlemler alınmalıdır. Toplam Kjeldahl Azotu (TKA). Katı Atıklar Ön arıtma ya da arıtma sitemi olan deri işleme tesislerinde aşağıdaki katı atıkların bir kısmı veya tamamı meydana gelir. Herhangi bir tesiste meydana gelen spesifik atık tipleri o tesiste yürütülen üretim proseslerine. XI. nikel. dolayında su kullanıldığı kabul edilmektedir. kurşun. sepileme maddeleri. pH. Sülfür ve Toksik kirleticiler olarak sayılabilir. e. amonyak ve az miktarda diğer besleyiciler ve antraks bulunabilir.2. kıl doku. Katı atıklarda bulunan başlıca kirleticiler krom ve daha az miktarlarda olmak üzere bakır. b. Arıtma çamurları. yine birçok toksik madde çözücü veya boya taşıyıcısı olarak kullanılır. KOI. Yağ ve Gres. krom gibi tabaklayıcıların kullanılması halinde daha fazla su sarf edilmektedir.11. krom tuzları gibi inorganik maddeler.11. a. TAM. Kıl c. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Hemen hemen her deri işleme adımında atıksular meydana gelmektedir. sülfür. işlem süresine ve işleme giren kimyasal maddelerin özelliklerine göre değişmektedir.T. BOI5. ekstraktlar. Zımpara tozu. Atıksulardaki en önemli kirleticiler ve kirletici parametreleri şunlardır. Genellikle bitkisel tabaklayıcı maddelerin kullanılması halinde daha az. d. Deri sanayinde su tüketimi bir prosesten diğerine değişiklik göstermektedir. kurşun ve çinkodur. Atıksularda çözünmüş ve askıda organik madde. 324 . fikse olmamış kimyasal maddeler.

su kalitesi kötüleşir. tam yanmanın gerçekleşmediği kazanlar ise uçucu kil-is benzeri emisyonlarla bir diğer hava kirlenmesi kaynağı olmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Bu protokolle deri sanayicileri. Deri İşleme Atıksularının Çevreye Etkileri Arıtılmamış deri sanayi atıksularının alıcı sulara boşaltılması çamurun dipte birikmesine neden olur.11. Deri dış atıkları ise sanayi katı atık toplama sistemi içinde yerel belediye çöpleri ile atılmaktadır.11. finisajda çözücü (solvent) kullanımının kısıtlanması gibi. atıklardaki toksik 325 . XI.3. Bunlardan biri sülfür diğeri de zımpara taşlarıdır.C. çevresel konuların önemli olduğundan hareket eden Deri Sanayi. alıcı suyun çözünmüş oksijen konsantrasyonunu azaltırlar. sıvı ve katı atıkların zararları için detaylı incelemeler yapılmalı ve çevreyi daha az kirleten ve atık miktarları düşük teknolojilerin uygulanması için kanuni zorluklar veya sınırlamalar getirilmelidir. Bu oluşum boşaltım noktasının hemen yakınında meydana gelir. Deri sanayinin çevreye uyum çabaları sonucunda halihazırda deri konfeksiyon sektöründe (üretilen malların % 70’inde) çevreye duyarlı yöntemler uygulanır durumdadır.T. Sudaki ve çamurdaki kirleticilerin ayrışması sonucu tad ve koku oluşur. Çevreye verilen gaz. Örneğin. XI. krom deşarj sınırlarının düşürülmesi.4. Deri eşya sektörü kimyasal veya biyolojik atığı olmayan bir iş koludur. Organik maddeler ve sülfür bileşikleri çözeltide ve çamurda kimyasal ve biyokimyasal oksidasyon prosesleri sonucu büyük bir oksijen tüketimine neden olurlar. Sözkonusu Çevre Protokolü ile deri sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin en geç 1998 yılı sonuna kadar ya arıtma sistemine sahip herhangi bir organize sanayi bölgesinde yer almaları ya da kendi arıtma sistemlerini kurmaları benimsenmiştir. Hammadde kullanımının artığı olarak sadece katı atık üretmektedir. Bu çerçevede. Akarsuyun ikincil kirlenmesi çamur birikintilerinin ayrışması sonucu olur ve bu proses süresince kötü kokulu gazlar açığa çıkar.1. belli bir geçiş süreci elde ederek uyum sağlama çalışmalarına başlamışlardır. Deri işleme sanayinin çevreyi koruması gerekliliği göz önüne alındığında. Bu koku kirlenme kaynağından çok uzakta bile duyulabilir. Deri atıkları tekrar salpa imalatında girdi olarak kullanılmakta ve çevre sorunu yaratmamaktadır.11.4. Deri işleme tesislerinde. Çevre Bakanlığı ile 1994 yılında bir “Çevre Protokolü” imzalanmasını sağlamıştır. üretimde ülke genelinde kısıtlayıcı tedbirler alınmalıdır.4. Deri Sanayine Ait Atık Türleri ve Çevreye Etkileri Türk deri konfeksiyon sektörü çevreye duyarlı üretim tekniklerinin adapte edilmesi konusunda 1990’lı yılların başından itibaren çabalarını yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Hava Kirlenmesi Deri işleme tesislerinde başlıca iki hava kirlenmesi kaynağı vardır.

Kromun Uzaklaştırılması XI.1.Kullanılmış proses çözeltilerinin veya içlerindeki değerli maddelerin geri kazanılması veya geri devredilmesi. Mekanik Arıtma: Izgara ve elekler yardımı ile iri süspanse katı maddeler ayrılır.5. Deri atıksuları ile gelen anthrax bakterilerinin varlığı alıcı suda enfeksiyona. Deri Sanayi ve Arıtma Sistemleri Deri işleme endüstrisi kapsamındaki kuruluşlarda bazı tesis içi düzenlemelerle atıksu miktarlarını ve atık sulardaki kirletici konsantrasyonlarının düşürülmesi. Büyük tabakhane tesisleri olması durumunda sürekli çalışan çökeltim havuzları tercih edilmelidir. .Kaçaklara ve dökülmelere neden olan hatalı ve bozuk donanımın değiştirilmesi. Ön Çökeltme: Küçük bir tesiste çökeltme işlemi bir çökeltim havuzunda yapılabilir. ya da tesis çok küçük ise büyük kepçelerle alınıp. Hidrojen sülfür.5.1.Proses değişiklikleri /su tasarrufu ve yeniden kullanımı.Proseslerde kullanılan kimyasal maddelerin değiştirilmesi. pH 8’in altında hidrojen sülfüre dönüşerek atmosfere zehirli H2S gazı çıkışına neden olur. Atık sulardaki BOI5. Büyük tesislerde ızgara kanalının mekanik olarak temizlenmesi yapılır.5.1. Izgaralarda tutulan kılların geri kazanılması mümkündür. yağ ve kıl parçalarının yaklaşık % 40-60’ı ızgaradan geçme ve eleme sırasında tutulur. Çökelen katılar taşınabilir bir pompa kullanılarak zaman zaman dışarıya pompalanabilir. XI. BOI5’dan ötürü oksijen konsantrasyonu düştükçe balıklar ve sudaki aerobik hayatın diğer tamamıyla tükendiğinde anaerobik ayrışma baş gösterir ve metan. XI.1.2. et. deniz gibi yüzey sularında çözünmüş durumda bulunan oksijeni azaltarak suda yaşayan canlıları etkiler.11.1. Çürük yumurta kokulu bu gaz boyaların rengini soldurarak eşyaya zarar verir. XI. Bu gaz kanalizasyonda ve arıtma sisteminde çalışan personel için hayati tehlike kaynağıdır. dışarı atılabilir. debinin düzenli bir şekilde arıtma tesisine verilmesi sağlanır. akarsu. .T. .Spesifik atık bileşenlerinin giderilmesi. Cr+6 bileşiklerinin yüksek konsantrasyonları canlılarda toksik etki yaparak onları öldürebilir. göl. . askıda katı madde ve toksik maddeler bakımında çok tehlikedir. Atıksularda bulunan sülfür. BOI5. sülfürik asite yükseltgenerek kanallarda ve arıtma sitemlerinde korozyona neden olur.C. Böylece 24 saat süresince.11.11. Deri.1. arıtmayla ilgili yatırım ve işletme giderlerinin azaltılmasına yönelik önlemler şöyle sıralanabilir: . 326 .Atıksu akımlarının ayrılması.11.11. evsel atıksu arıtma tesisinde birlikte arıtılacak ise.3. Atıkların Dengelenmesi: Eğer atıksu.5. dengeleme işlemi gereklidir. Deri Sanayi Atıksularının Arıtımında Kullanılan Teknolojiler XI.1.5.1. Deri atıksuları alıcı ortamlar için patojenik bakteriler.1. hidrojen sülfür gibi istenmeyen ayrışma ürünleri meydana gelir.5.11.1. XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI krom bileşikleri balıkların ve diğer akuatik canlıların yaşamına ters etkiler yaparlar. hayvanlarda ve insanlarda bulaşıcı hastalıkların oluşmasına neden olur. .

2 Türkiye’de Deri İşleme Tesislerinin Arıtma Ünitelerine İlişkin Bilgiler Sıra No Fiili Çalışan Kurulu Tesis Sayısı Tesis ( 1998-1999) Sayısı 1 Bolu Gerede 120 60 2 Balıkesir Merkez 5 5 Balıkesir Gönen 60 30 3 Bursa Merkez 80 50 Bursa Mustafa Kemal Paşa 30 20 4 Çanakkale Biga 48 Çanakkale Ezine 8 5 5 Denizli Merkez 60 30 6 Gaziantep Merkez 20 15 7 Hatay. kürk ve kösele işleyen işletmeler arasında büyük farklar vardır.XI. 9. Çevre Bakanlığı. Demir sülfat ile yapılan arıtma işlemlerinde ayrıca kireç ilavesi de gerekli olmaktadır.Antakya Merkez 40 30 8 Isparta Merkez 50 40 Isparta Yalvaç 40 30 10 İstanbul Tuzla 150 70 11 İzmir Menemen 100 40 İzmir Torbalı 4 3 12 Kayseri Develi 1 13 Manisa Merkez 40 20 Manisa Kula 40 10 14 Niğde Bor 60 40 15 Sakarya Merkez 6 16 Tekirdağ Çorlu 100 60 17 Uşak Merkez 300 50 18 Münferit Fabrikalar 10 10 Toplam 1372 618 Kaynak: 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı.2’de verilmiştir. Yayın No: DPT:2519. Al2SO4 veya Fe2SO4 en çok kullanılan kimyasal koagülantlardır. T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.4. Kimyasal arıtma sırasında sülfürler ve albüminli bileşikler atıktan uzaklaştırılır. kimyasal arıtma sırasında uzaklaştırılabilir. Bitkisel dibağlama işlemlerinin atıksularının arıtılmasında demir sülfat uygun sonuçlar vermediğinde. Türkiye genelinde 76 merkezde deri üretimi yapılırken endüstriyel anlamda deri üretimi ve arıtma ünitelerine ilişkin bilgiler Tablo.000 kg deri işleyene kadar çeşitli büyüklüklerde olabilirler. ayakkabı yüzlük deri (vidala ve glase) işletmeleri ile elbiselik deri (zig). Çeşitli bölgelerimize yayılmış bu işletmeler birkaç yüz (300-400 kg) deri işleyenlerden günde 60. Buna göre. Bunları sanatkar üretim yapan ufak işletmeler ve endüstriyel üretim yapan kapasitesi yüksek işletmeler olarak ikiye ayırmak yerinde olur.T. Şüphesiz bunların girdileri.6.C. Deri Sanayindeki Mevcut Durum Deri işleme sektörü üretilen mamul gruplarına göre farklılıklar gösterir. prosesleri.1.11.1. XI. DPT.ÖİK:537. bu tip atıklar için alüminyum sülfat kullanılması gerekmektedir.11. Tablo: XI. VIII.5. Kimyasal Arıtma: Eğer ön arıtma ile sülfür uzaklaştırılmazsa. 2001. mamulleri ve problemleri farklı farklıdır.11.C. İlin Adı İlçe Adı Arıtma Tesisi Durumu Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Var Yok - 327 . Çevre Kirliliğine Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü. 2.

Deri Üretiminde Kullanılan Fiili Kapasite (kurulu kapasitenin yüzdesi) Üretilen Mamul Deri Cinsi 1995 1997 1999 50 25 30 50 60 Vidala 70 60 Giysilik(Zig) 60 55 Kürk-Deri 55 45 Astarlık/Glase 70 70 Kösele 60 60 Kaynak: DPT. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Beş Yıllık Kalkınma Planı.01 0.05 0.20 15.M. ÖİK:537.05 30.00 Balıkesir Balıkesir-Gönen 0.50 İzmir-Menemen 0.11.08 İstanbul-Tuzla 4. 328 .30 Tablo XI.Ş.01 3.00 Manisa-Kula 4. Özellikle Tuzla ve Menemen gibi organize deri sanayi bölgelerinin de devreye girmesiyle Türkiye deri işleme kapasitesi ikiye katlanmıştır.30 Bursa. Tablo:XI. Avrupa’da İtalya’dan sonra yer alırken.00 0.3’de verilmiştir. kapasiteyi tam anlamıyla değerlendirebildiği söylenemez. 0. Mevcut deri işleme kapasitesi yönünden Türkiye.50 Isparta 0.11.10 1.90 0. IZDER İzmir Deri Dış Ticaret A.50 1.11.50 1. Paşa 2.00 Denizli 0. Yayın No: DPT: 2519.00 0.00 0.C.01 Isparta-Yalvaç 0.70 1.02 3.00 3.10 Gaziantep 0. Deri İşleme Sanayindeki İşletmelerin Kurulu Ham Deri İşleme Kapasiteleri (1999) ( Milyon adet Ham Deri/ Yıl olarak) İller ve İlçeler Vidala (A) Giysilik (B) Astar/ Glase (C) Kürk-Süet (D) 8.00 1.00 2.10 0.Ş.50 2. Yayın No: DPT: 2519.00 20. Bunlar: Kuruluş Adı: Üye Firma Sayısı : (930) : (132) : (800) : (123) : (22) ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği DDS Deri Sanayicileri Dış Ticaret A.K. Önemli merkezlere göre deri işleme kapasiteleri Tablo:XI.50 Tekirdağ-Çorlu 1.03 Manisa 0.90 İzmir-Torbalı 1.00 Kösele (E) 0.20 5.30 Niğde-Bor 0.Ezine 3. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Türkiye genel anlamda çok yüksek deri işleme kapasitesine sahiptir.40 1.00 Çanakkale.50 Bursa 0.T.20 Uşak 15. VIII.20 10.50 1.05 Münferit Fabrikalar 0.50 Bolu-Gerede 0.20 Hatay-Antakya 0.00 0.05 1. ÖİK: 537. Deri Konfeksiyon sektörünü temsil eden 5 kuruluş bulunmaktadır. VIII.00 0.00 Kaynak: DPT.50 0. Tablo XI.11.4.3.4’de deri üretiminde kullanılan fiili kapasiteye ilişkin bilgiler verilmektedir.00 1.00 0.

Yayın No:DPT.C. Su Yönetimi Dairesi Başkanlığı.T. ÖİK: 537.Ş. VIII. Kaynaklar 1. 2001. DPT. Deri Sanayicileri Dış ticaret A. Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü. 2. Deri ve Deri Mamulleri Sanayi ÖİK Raporu. 329 . Deri Konfeksiyoncuları Derneği ise gönüllü bir organizasyondur. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu kuruluşlardan ilk ikisi yarı kamu/yarı özel statülü kuruluşlardır.C. 2519. T. sektörel dış ticaret prosedürüne göre kuruluşu tamamlanmış tüzel kişiliklerdir. 2001. ve İzmir Deri Dış Ticaret A.Ş ise. Çevre Bakanlığı. Beş Yıllık Kalkınma Planı.

aynı zamanda çimento tüketimi ülkelerin gelişme seviyelerinin önemli ölçülerinden birisi olmuştur. TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SANAYİ VE ÇEVRE Ülkemizde yaklaşık doksan yılık bir geçmişi olan çimento sanayi dalında ilk çimento üretimi. silisyum. katkılı üretim için. 1950’li yılların ortalarında başlayarak ve 1960 'lı yılların başından itibaren planlı döneme geçildikten sonra çimento ihtiyacını karşılamak üzere.Kalker(*) 2. başlıca kalsiyum. kırılıp ince öğütüldükten sonra teknolojik metodlarla çimento döner fırınlarında sinterleşme derecesine (1350 oC -1450 oC) kadar pişirilmesiyle elde edilen yarı mamul olan klinkerin içine. yüksek fırın curufu. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sonucu çimento en önemli temel tüketim maddeleri arasında yerini almış. katılıp çimento değirmeninde öğütülmesiyle imal edilen tüm hidrolik bağlayıcıları kapsamına alan bir sektördür. Tablo: XI. Ancak bu gelişmelere paralel olarak. alüminyum ve demir oksitleri ihtiva eden hammaddelerin.Kil 4. yeni çimento fabrikaları kurularak büyük bir gelişme göstermiştir. XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Çimento Üretiminde Kullanılan Hammadde ve Katkı Maddeleri: Çimento klinkeri üretiminde yaklaşık 30 tür hammadde kullanılmaktadır. Çimento üretimi sırasında oluşan ve çevre kirlenmesi açısından çok önemli sayılan gaz ve toz emisyonları ile bunların türleri ve emisyon kaynaklarını açıklamak bakımından üretim prosesi ve teknolojisine kısa olarak değinmekte yarar vardır. klinker ve alçı taşı karışımına ilave olarak diğer bazı katkılar.1. Çimento Endüstrisinde Kullanılan Üretim Prosesleri Çimento sanayinde klinker üretimi için yaş. Çimento. Çimento üretiminde kullanılan başlıca katkı maddeleri ise şunlardır: 1. % 3-5 oranında yalnız alçıtaşı karıştırılarak çimento değirmeninde öğütülmesi ile imal edilen hidrolik bir bağlayıcı olup. özellikle Cumhuriyet döneminde 1926’da Ankara.12.C.12.12. uluslararası sanayi standartları tasnifinde. sanayide kullanılan esas kimyasal maddeler grubunda yer almaktadır.1. 1911 yılında İstanbul – Darıca’da kurulan ve toplam 20.Puzzolonik Maddeler (Traslar) Yüksek Fırın Curufu Termik Santral Uçucu Külü Özel Katkılar 1.Demir (*) Beyaz çimento klinker üretiminde kaolen kullanılmaktadır. 330 .Alçı 2.T. puzzolonik maddeler.1.Alümina 5.000 ton/yıl kapasiteli çimento fabrikası ile başlamış. 1930’da Kartal ve Zeytinburnu fabrikaları işletmeye alınmış. çimento fabrikalarının oluşturdukları çevre sorunları da artmıştır.Bunlar 5 grupta toplanabilir. sanayileşmenin getirdiği hızlı kentleşme eğilimi ve diğer altyapı ihtiyaçları çimento tüketimine olan talebi artırmış. yarı kuru veya kuru üretim prosesleri kullanılmaktadır. Çimento sanayi. termik santral uçucu külü vb.Marn 3.

5-6 m. ve arıtma çamuru vb. arasında değişmekte) yakıt. lastik. tekstil.4. Hammaddeler kabaca (0-30 mm) kırılır ve farin değirmenlerinde ince toz olarak (farin) öğütülür. çevre açısından sorun teşkil eden ve özel kontrole tabi olmayan birçok atıkların (ağaç. Çimento sanayinde gelişen teknolojiler uyarınca. XI. Daha sonra homojen bir karışım sağlanarak kompozisyonundaki son ayarlamaların yapılacağı farin silolarına alınır. yaş üretim prosesli fırınlardan boyları % 50-75 daha kısa olur ve yaklaşık % 50 daha az yakıt sarf ederler. daha sonra bulamaç homojen hale getirilerek kompozisyonundaki son ayarlamaların yapılacağı çamur silolarına alınır. 331 . kağıt. atık yağ. çok kademeli. Kuru Üretim Prosesi Kuru sistem daha çok tabiattan direkt olarak elde edilen kireç taşı (kalker). enerji ve yakıt tasarrufu sağlamak. Yaş sistemde ön ısıtıcı bulunmadığı için kuru üretim prosese göre.5 eğimli döner fırınlar büyüklüklerine göre dakikada 0. boyları (yaş sistemde 90-180 m. gerekse enerji ve yakıt kullanım ve sarfında son derece önemli bir husustur. Çimento üretiminde kullanılan hammaddenin ve yakıtların özellikleri ile proses seçimi. plastik. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. kil ve ayarlayıcı olarak kullanılan demir cevheri karışımına uygulanır. Bu nedenle. Döner fırınlar yüksek ısıya dayanıklı içi ateş tuğlası ile kaplanmış.12. çimento döner fırınları. yarı mamul klinker üretimi için döner fırına sevk edilir.2. Çimento döner fırınlarında klinkerin pişirilmesi yüksek sıcaklıklarda (1350° C–1450 °C) gerçekleştiğinden ve aynı zamanda kullanılan hammaddeler yüksek kireç içerdiğinden dolayı pişirme işleminde birçok zararlı maddeleri absorbe ederler.T. Ön ısıtıcılı kuru sistem döner fırınlar.1.1.) yakılarak bertaraf edilmesinde uygun teknolojiye sahiptir.5-2 devir yaparlar. son yıllarda yaş sistem ve yarı kuru sistem döner fırınlar terk edilerek. gerek kirletici emisyonların atmosfere yayılmasında. uzun ve çelik silindirden oluşan iç çapları 3-6 m. arasında değişen) yatay bir eksen etrafında dönen ve % 3-3.12. Döner Fırınlar Çimento fabrikalarında çok önemli yeri olan ve yarı mamul klinkerin üretildiği ana ünitedir ve çevre açısından büyük bir gaz ve toz emisyon kaynağıdır. çözücü madde.12.C. Yaş Üretim Prosesi Yaş üretim prosesinde. hammadde kırma işleminden sonra çamur değirmeninde öğütülür ve elde edilen bulamaç elekten geçirilir. üretim ve karlılığı artırmak ve kirletici emisyonları kontrol altına alabilmek amacıyla. ön ısıtıcılı ve prekalsinasyonlu.1. Rutubeti maksimum % 1 seviyesinde olan bu toz farin. XI. yüksek kapasiteli döner fırınlar sistemine geçilmektedir. yaklaşık olarak % 50 daha fazla kullanılmaktadır.3. döner fırın boyu % 50-75 daha uzun (90 m-180 m ve iç çapları 2. Bu karışım % 30-40 nem oranı ile döner fırına verilir.

a) Klinker + Kömür tozları (yakıt olarak kömür kullanılıyorsa) b) SOx.T. . 1. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere. HCF ve ozon gazlarıyla beraber yer yüzünde sera etkisine yol açtıkları artık bilinmektedir. hem de son ürün olan çimento toz halindedir. klinkerin üretilmesi yüksek sıcaklıklarda bir pişirme (yakma) olayını gerektirmektedir. fırın içinde yaklaşık 1450 oC civarında ve fırın sinter bölgesinde meydana gelir.1. Endüstrileşmenin sonucu olarak. açığa çıkan CO2 (karbondioksit) gazı da vardır.3 ve 4 no’lu ünitelerde ham ve yardımcı madde tozları.2. Çimento Fabrikalarında Çevreye Verilen Emisyonlar Çimento üretiminden kaynaklanan tozlar. 4. NOx. hem ara maddeler. stoklanması.C2S Trikalsiyum alimünat (3CaO Al2O3). ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.C3A Tetrakalsiyum alüminaferritler (4CaO Al2O3 Fe2O3).7 ve 8 no’lu ünitelerde ise. Klinkerin pişirilmesi sırasında 900 oC sıcaklıktan itibaren kalsiyum karbonat dekompozisyona uğrayarak (900 oC-1000 oC arasında) CaO ile silikatlar arasında bir reaksiyon meydana gelmektedir. farklı tür sanayi fabrikalarının bacalarından atmosfere yayılan ve miktarı her geçen gün artan başta CO2 gazı ve diğer C2H4. Yanma ürünlerinin içinde. CaCO3(k) 900 oC-1000 oC -------->-CaO(k) + CO2(g) Çimento sanayinde 1600 kg kuru hammaddeden yaklaşık 1 ton klinker üretilmektedir ve çimento döner fırınlarında hammaddenin (farin) pişirilmesi sırasında % 45-65'i CO2 ve su buharı olarak açığa çıkarak fırın baca gazlarıyla beraber atmosfere atılmaktadır.’de Kuru Sistem Entegre Çimento Fabrikası Üretim Akım Şeması’nın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere.12.C4 AF Bu reaksiyonlar sonucu çimentonun dört temel bileşeni meydana gelmektedir. döner fırında ve yüksek sıcaklıklarda (1350 OC. Klinkerleşme olayı. . kırılması. CO ve CO2 gazları ve bazı ağır metaller 332 . CaCO3'ün 900 oC------------> 1000 oC'de parçalanması sonucu. hammadde ocaklarından başlamak üzere hammaddenin taşınması. doğal gaz veya öğütülmüş toz kömür kullanılarak pişirilir. CFC.2. Çünkü çimento üretiminde.3. NOx.1450 OC) yakıt olarak fuel-oil. Şekil:XI. 2. öğütülmesi ve pişirilmesi ile alçı ve katkı maddeleri katılıp tekrar öğütülerek paketlenmesine kadar geçen her aşamada.12.5 ve 6 no’lu ünitelerde farin tozları. XI.1.12. . atmosfere partikül madde emisyonu olarak yayılması kaçınılmaz bir sonuçtur. 3. Döner Fırında Pişirme (Yakma) ve CO2 Emisyonu Döner fırında pişirilmek üzere ince öğütülerek hazırlanan hammadde karışımı farin. Trikalsiyum silikat (3CaO SiO2 ) -C3S Dikalsiyum silikat (2CaOSiO2).C.

1.C. Balıkesir. Fe2 O3) Kömür Bunkeri Filtre Ayırıcı Speratör 4) Kırılmış Hammadde Bunkeri Ayarlayıcı Metaryal Elektrofiltre 5 ) Hammadde Öğütme (Farin) Değirmeni (Bilyalı Hava Akımlı – Valsli Değirmen) Kömür Silosu Kömür Değirmeni 6 ) Homojenizasyon Siloları Farin Stok Sloları Filtre 7) Ön Isıtıcı Siklonlar Döner Fırın (Klınker Pişirme) Soğutma Kulesi Kömür Fuel Oil Doğal Gaz (Döner Fırın Çıkışı) 8) Klınker Soğutma Mültisiklonlar Çakıllı Filtre 9) Klınker Stokholu veya Siloları Alçı Katkı Ayırıcı (Speratör) 10 ) Çimento Değirmeni Filtre 11 ) Çimento Stok Siloları Filtre Filtre 12 ) Paketleme Makinaları 13)Paketli Çimento Satışa Arz Dökme Çimento Dökme Arz Filtre Şekil:XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1) Hammadde Ocakları (Kalker – Marn) Kırıcılar ( Çeneli veya Çekiçli) 2) 3) Kırılmış Hammadde Stokholu (Hammadde Ön Karıştırma) Ayarlayıcılar (Kil. Kuru Sistem Entegre Çimento Fabrikası Üretim Akım Şeması.12.T. 1990 ) 333 . (DUMAN Yusuf.

büyük hacimlerde hava ve gazın temizlenmesini gerektirir ve bu miktarlar döner fırın kapasitesiyle doğru orantılıdır.4. Çimento Fabrikalarında Emisyon Kaynakları ve Emisyon Türleri Çimento üretim üniteleri emisyon kaynağı ve emisyon türü bakımından aşağıda olduğu gibi tasnif edilebilmektedir. kurutma. Zira çimento endüstrisinde üretim sürecinde oluşan her tür katı partikül tozların tutulması hem teknolojik hem de ekonomik bir zorunluluktur. Ünitenin. XI. XI. Ancak modern bir çimento fabrikasında yer alan ve yüksek tozsuzlaştırma verimine sahip bulunan elektro filtre ve torbalı filtrelerin bakımlı olmaları ve sürekli olarak çalıştırılmaları halinde.1.12.9 no’lu ünitede. siklon. Bir örnek verilmesi gerekirse. Herhangi bir toz emisyon kontrol yöntemi olan toz odaları.karıştırma Döner fırın. öğütülmüş toz kömür. sistemin büyük bir bölümü özellikle kuru üretim proseste kapalı devre eksi basınçla çalıştığı için. Partikül Partikül Toz Çeşitleri (Hammadde tozu) (Hammadde tozu) (Hammadde tozu) (farin. klinker ve katkı maddeleri tozları . NOx'dir.12.kömür öğütme Çimento Öğütme Paketleme sistemi Emisyon Türü Partikül Partikül Partikül Gaz. taşıyıcı konveyörler. yakıt sistemi ve klinker soğutma olmak üzere üç kısma ayrılırlar. fuel-oil veya doğal gazdan çıkan normal yanma ürünleri olan SOx. klinker stok holü veya depoları. multisiklon. klinker tozu. tozların çevreye yayılmasını önlemek. SOx. NOx. Par. hammadde. toz kaçakları önlenerek.klinker soğutma. 1 milyon ton/yıl çimento üretim kapasiteli bir kuru üretim prosesli fabrikanın çeşitli ünitelerinde. Diğer toz emisyon kaynakları. klinkerin içerisine katmak amacıyla bu tozları döner fırın girişinden sisteme geri vermektir.12 ve 13 no’lu ünitelerde ise çimento tozları oluşurlar. farin tozu. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ve 2 Kasım 1986 tarihinde yayımlanan “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirlenen toz emisyonu sınır değerlerinin alt seviyesine düşürülebilmektedir. çimento tozu ve döner fırında veya kurutma işlemlerinde kullanılan yakıtlardan.11. Çimento fabrikalarında en yoğun toz ve gaz emisyon kaynağı olan döner fırınlar hammadde besleme sistemi.C.klinker ve kömür tozu) (Alçı ve katkı tozu) (Çimento tozu) Çimento üretiminden kaynaklanan ve çevreye yayılan en önemli emisyonlar sırasıyla çeşitli partikül maddeleri. hammadde tozu.T. torbalı veya elektrostatik filtrelerle toplanan tozları değerlendirmenin en iyi yolu. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI . tozsuzlaştırma amacıyla 1 dakika sürecinde 334 . kömür tozu.10. yükleme ve boşaltma işleri yapılan yer veya yollardır.3.Emisyon Kaynağının Adı Ocaktan çıkarma ve kırma Hammadde kurutma Hammadde öğütme. alçı. Çimento Sanayinde Toz Miktarı ve Arıtma Çimento fabrikaları üretim ünitelerinde.

Multisiklonlar: Toz tutma verimleri (% 70-90) düşüktür. XI. uygun toz tutma (arıtma) sistemlerinin ve kapasitelerinin belirlenmesi bakımından çok önemlidir.12.5. Toz Odaları: Basit bir toz toplama sistemi olup. Ak Çimento Teknik Yayını. kömür öğütme . 1976. Baha Basımevi.Hammadde kurutma .Elektrostatik Filtreler: Son yıllardaki teknolojik değişmelere paralel olarak geliştirilmiş ve yüksek toz tutma verimi % 99.Hammadde öğütme.Döner fırın. Bu değerlerin bilinmesi.3. İlk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına karşılık. karıştırma .Hammadde kırma (kırıcı) . verimi yüksek.12.2’de emisyon türü de belirtilerek verilmiştir.4.Çimento öğütme (seperatörlü) .Torbalı Filtreler: Döner fırınlar hariç.5. çimento fabrikalarının ilgili ünitelerinde kullanılacak olan. İstanbul.2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI temizlenmesi gereken hava ve gazın miktarı (m3/dk) olarak Tablo.12.2. XI. bakımı kolay ve enerji sarfı düşüktür.5. toz tutma verimi (% 99. klinker soğutma. 335 .Paketleme sistemi Emisyon Türü Partikül Partikül Partikül Partikül. Siklonlar.75 sağlayan tesislerdir. kurutma.12.C.5.12. kömür külünün yaklaşık olarak % 60-65'i klinkerin bünyesinde kalır ve diğer % 35-40 ise fırın baca gazı tozu içerisinde yer alır.12. N0x) Hava-Gaz Mik.12. XI. Emisyon Türü ve 1 Dakika Süresince Temizlenmesi Gereken Hava ve Gaz Miktarları (m3/dk) Ünitenin. Eğer yakıt olarak kömür kullanılırsa.12. Çeşitli Ünitelerin Adları.T.Emisyonun Kaynağının Adı . Çimento Endüstrisinde En Yaygın Olarak Kullanılan Toz Arıtma (toplama) Sistemleri XI.80) çok yüksektir. Ancak enerji sınırlaması ve voltaj sapmaları nedeniyle sık sık devreden çıkması ise önemli bir sorundur. farin ve klinkerin bir karışımını ifade eder.XI. (m3/dk) 900 1500 3500 20000 7000 3000 35900 Partikül Partikül Toplam Kaynak: Çimento Teknolojisi.1.5. Bir çimento fabrikasının çeşitli ünitelerinden çıkan baca gazının 1 Nm3'ü içerisindeki toz miktarları gr (gram) cinsinden olmak üzere Tablo:XI. Gaz (SOx. diğer ünitelerde yaygın bir şekilde kullanılmakta olup.3’de kapsamlı bir liste olarak verilmiştir. Döner fırın baca gazı tozu. verimi (% 30-70) çok düşüktür. Tablo:XI. XI.

10 15-20 30-50 150-200 40-60 20-30 Kaynak: Çimento Teknolojisi. hem ekonomik. Sarsak elekler 4. Kırıcı (kırılan malzemenin rutubetine bağlı olarak) 2. Mekanik hava seperatörü Kovalı elevatör Farin için Klinker için Kuru malzeme taşıyan lastik bantların dökülüş Noktaları 17. İstanbul. toz tutma sistemleriyle donatılması. Açık stoklama sahası 6. Ancak.15 max. Ak Çimento Teknik Yayını.Hammadde kurutucuları Trammel kurutucuları Pervaneli hızlı kurutucular 8. unutulmaması gereken gerçek şudur.Havalı bant. Döner fırınlar Uzun yaş sistem fırınlar Uzun kuru sistem fırınlar Kısa kuru sistem fırınlar Ön ısıtıcılı döner fırınlar 12. Farin değirmenleri Yerçekimi boşaltmalı Hava akımlı kurutma–öğütme sistemli 9. 30 max.Pnomatik taşıma pompaları (füller pompa. kirletilen çevrenin temizlenmesi. Çimento değirmenleri 14. Çimento fabrikalarında toz tutma (arıtma) tesisleri. üfleme tankları) 19.T. Valsli değirmenler 10. Bunker ve silolar 5.60 50-75 10-15 20-80 80-120 20-30 max. Döner Raylı taşıma damperi (taşınan malzemenin rutubetine bağlı olarak) 7. Çimento üretim ünitelerinin. Kömür değirmenleri Yerçekimi boşaltmalı Kurutma-öğütme sistemleri 11. Yüksek hızlı çekiçli kırıcı 3. hem teknolojik. hem de 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na göre çıkarılan ve atmosfere atılan gaz ve toz miktarına sınırlayıcı standartlar getiren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği amir hükümleri gereği kanuni bir zorunluluktur. çimento üretim maliyetinin % 5'i seviyesindedir. Klinker soğutma ünitesi (Fuller soğutucu) 13.C. 336 . toplam yatırım maliyetinin yaklaşık %15'ini teşkil ederken.12. 1976. Çimento paketleme ünitesi Bacagazı İçerisindeki Toz Miktarı (gr/Nm3 ) 5-15 15-20/20-40 15-20 5-15 Max. farin siloları. işletme ve bakım masrafları ise. farin ve çimentonun aktif hale getirilmesi için silonun havalandırılması 18. korunmasından çok daha güç ve pahalıdır.3. Bacagazı İçindeki Toz Miktarı Ünite ve Sistemlerin Adları 1. Üniteler ve Sistemlerin Adları.5 10-20 40-90 50-250 20-80 300-500 275 20-80 100-120 max. Dökme çimento yükleme tesisatı 20. Baha Basımevi. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI.

raporlar en az beş yıl saklanmalıdır. toz toplama tesisleriyle donatılmalıdır. işletme izin ruhsatları verilmelidir.6. su toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi. Eski çimento fabrikalarında çalışan mevcut toz tutma tesisleri rehabilite edilmeli. . duman. sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is. Yeni çimento fabrikaları ise.C. hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır. Çimento fabrikaları bu yönetmelik kapsamında ve kirletici vasfı yüksek-izne bağlı tesisler olup.T. iyileştirilmesi. a. Ve bu tesislere yönelik kriterler C. XI. Mevcut çalışan çimento fabrikalarında. gaz. Çimento üreten tesisler başlığı altında yer almaktadır.7. ancak emisyon sınır değerleri şartlarını sağlayanlara.12. Bu Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" 2 Kasım 1986 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. . C) Üçüncü grub tesisler arasında yer almaktadır. Madde 43. gaz ve toz emisyonlarını ölçen ve kayıt eden cihazlarla donatılmalı. ancak kış döneminde açığa stok edilebilmesi ve nakil sırasında tozlaşmayı önlemek için.Klinker kapalı depolarda stoklanmalı. Çimento Fabrikalarında Alınacak Önlemler Hava Kalitesinin Korunması ve Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliklerinde belirtilen gaz ve toz emisyonu sınır ve standartlarına uygun olarak. uygulanması Çimento Sanayinde Emisyon Kontrolü ve İlgili Mevzuatın Ülkemizde "Çevrenin korunması. Ancak Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği ile ilgili olarak esas düzenleme 7 Ekim 2004 tarihi ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile yeniden belirlenmiştir. b. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri.7. ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek" amacıyla 2872 Sayılı Çevre Kanunu 8 Ağustos 1983 Tarih ve 18132 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak.12. insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak. toz. toz toplama (arıtma) sistemleri yetersiz olanlar veya yazıcılı ölçüm cihazları bulunmayanlar için alınması gerekli önlemler olarak. ülkenin bitki varlığı ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık. yetersiz olan ünitelere ilave yeni toz tutma tesisleri yapılmalı.Çimento döner fırınları. modern teknolojili toz tutma tesisleriyle donatılmalı. Bu Yönetmeliğin amacı. 337 . arazi ve doğal kaynakların en uygun bir şekilde kullanılması ve korunması.

mevcut sistemler ıslah edilmeli.12.86 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete.11. 2. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği.Çimento sanayi üretim ünitelerinde. gerek çimento stok siloları.’de Türkiye Çimento Fabrikaları Haritasında ise çimento fabrikalarının adları. tam yanma temin edilmelidir. 2001. . .'de verilmiştir. Duman Yusuf. çimento fabrikalarının toz tutma sistemlerini kurmaları ve sürekli ölçüp kaydeden cihaz bulundurmaları. Harita.Yarı mamul klinkerin üretiminde ve kurutucularda yakıt olarak.10. . klinker soğutma ve çimento değirmenlerinden atmosfere atılan gazların.C. hangi tür ve model toz tutma tesis ve sistemi kurulmuş olursa olsun. . yeni kurulan fabrikalarda ise geliştirilmiş modern filtreler yer almalıdır. 338 . "Çimento Sanayii ve Çevre Sorunları" Seminer Notları. Kaynaklar 1. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Verileri.Klinker soğutucularda ve diğer üretim ünitelerindeki gaz ve toz sızdırmazlıkları tam olarak sağlanmalıdır. 1990.7. kömür değirmenleri.Paketleme sistemlerinde ise.Farin (hammadde öğütme) değirmenleri. yetkili kurum veya kuruluşlarca ve sık aralıklarla denetime tabi tutulmalıdır. toz miktarlarını ölçen ve kayıt eden yazıcılı cihazlar ünitelere ayrı. çalıştırılmadığı. hepsi yetişkin bir ekip tarafından sürekli ve periyodik olarak çok iyi bakım hizmetine ihtiyaç duyarlar. Balıkesir.4. XI. En modern filtrelerin bile bakımsız olarak çalıştırılamadığı bilinmektedir.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete. -“Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen atık gazlardaki toz emisyonları gaz-toz sınırlama ve standartlarına göre. 4. yönetmelik ve tebliğlere uygun çalıştırılıp.Türkiye'de Çimento Fabrikalarının Adları. gerekse paketleme makinaları ve dolum tesislerindeki tozlaşmayı önlemek için. Sayıları. 07. 2.T. Klinker ve Çimento Üretim Kapasitelerini gösteren bilgiler Tablo:XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI . 3. kaliteli ve düşük kükürtlü yakıtlar kullanılmalı. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. ayrı takılmalıdır. bulunduğu il veya bölgeler gösterilmiştir.

4.400 Batı Anadolu Ege Aydın 2 796 Batısöke(1) Çimentaş Çimentaş Ege İzmir 2 1. Anadolu Diyarbakır 1 590 Gaziantep Rumeli G.000 180 11.700 Ara Toplam Batıçim Batı Anadolu Ege İzmir 2 1.961 Ara Toplam Bartın Rumeli Karadeniz Bartın 1 230 Bolu Oyak Karadeniz Bolu 1 1.200 1.152 3.815 Çimentaş Ege İzmir Bakırçay(*) 8 5.517 Ara Toplam 63 36.700 450 2.074 917 615 800 666 500 300 500 10.Türkiye’de Çimento Fabrikalarının Bulunduğu. Anadolu Mardin 1 640 Şanlıurfa Rumeli G.365 (*) Adomad Özel Akdeniz Antalya İskenderun(*) Oyak-Sabancı Akdeniz Antakya ÖzgürBeton(*) Özel Akdeniz Antalya 9 5.300 Çorum(1) Yibitaş-Lafarge Karadeniz Çorum 2 535 Ladik Rumeli Karadeniz Samsun 1 525 Trabzon Rumeli Karadeniz Trabzon 1 350 Ünye Oyak Karadeniz Ordu 1 800 Aytek(*) Özel Karadeniz Zonguldak (*) Ereğli Lafarge Karadeniz Zonguldak Gümüşhane(*) Rumeli Karadeniz Gümüşhane Karçimsa(*) Sabancı Karadeniz Karabük Samsun(*) Yibitaş-Lafarge Karadeniz Samsun 7 3.T.298 Ara Toplam Adıyaman Özel G.785 Ara Toplam Aşkale(1) Erçimsan Doğu Anadolu Erzurum 1 450 Elazığ Oyak-Gama Doğu Anadolu Elazığ 2 340 Kars Çimentaş Doğu Anadolu Kars 1 310 Van Rumeli Doğu Anadolu Van 1 198 5 1.972 750 900 400 220 2.Yer.310 Göltaş Özel Akdeniz Isparta . Anadolu Adıyaman 1 627 Ergani Rumeli G.020 630 4.620 2.935 350 1.350 Çanakkale(1) Sabancı-CBR Marmara Çanakkale 1 1.155 339 .C.603 2. D. D. Fabrikanın Adı Bağlı Olduğu Grup Bulunduğu Bölge İli Döner Fırın Sayısı Çimento Üretim Kapasitesi 103X ton/Yıl 3.000 2. Anadolu Siirt 1 580 Mardin Oyak G.017 640 1. D.420 Denizli Özel Ege Denizli 2 1.794 3.700 250 210 150 258 449 7.2 1. Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Verileri.992 500 1.800 500 900 450 1.610 1.250 Darıca(1) Lalapaşa Rumeli Marmara Edirne 1 595 Özel Marmara Kocaeli 2 2.750 2.362 Balıkesir Set-İtalcementi Marmara Balıkesir 1 360 Bursa Özel Marmara Bursa 2 1. D.250 Nuh(1) Trakya Set-İtalcementi Marmara Kırklareli 3 1.702 65. Anadolu Gaziantep 2 500 Kurtalan Özel G. Anadolu Şanlıurfa 1 580 7 3.500 Konya(1) Niğde(1) Oyak-Sabancı İç A nadolu Niğde 2 535 (1) Sivas Yibitaş-Lafarge İ ç Anadolu Sivas 2 420 Yozgat(1) Yibitaş-Lafarge İç Anadolu Yozgat 1 750 Çim-Kayseri(*) Sabancı İç Anadolu Kayseri Hasanoğlan(*) Yibitaş-Lafarge İ ç Anadolu Ankara İstaş(*) Özel İç Anadolu Ankara Nevşehir(*) Yibitaş-Lafarge İç Aanadolu Nevşehir 13 5.740 Ara Toplam Afyon Set-İtalcementi İç Anadolu Afyon 2 440 Ankara(1) Set-İtalcementi İç Anadolu Ankara 2 850 (1) Baştaş Vicat İç Anadolu Ankara 1 750 Eskişehir Özel İç Anadolu Eskişehir 1 540 Vicat İç A nadolu Konya 2 1.033 Anadolu(*) Set-İtalcementi Marmara İstanbul Özel Marmara Kocaeli İkon(*) Marmara(*) Özel Marmara İstanbul 14 10.643 3.250 100 7.432 Genel Toplam (1) Emisyon izni alan Entegre Çimento Fabrikaları. D.220 700 440 750 20.194 2. Bölge ve Optimum Üretim Kapasiteleri Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Klinker Üretim Kapasitesi 103X ton/Yıl (1) Akçimento Sabancı-CBR Marmara İstanbul 3 2.465 2.050 2.740 610 2.270 900 682 670 800 1.l2.286 Çimsa(1) Sabancı Akdeniz Mersin 3 2.700 1.500 Lafarge Marmara Kocaeli 1 1. 2001. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI.431 Ara Toplam (1) Adana Oyak Akdeniz Adana 4 2. (*) Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisleri. D.

000 2. Yeni Seramikler: Tek kristaller.600 Altın Çini Kütahya -1.300 Uşak Uşak 1.500 -7.600 Kaynak: DPT. zımpara taşları. Geleneksel Seramikler: Kil. Bugünkü anlamda seramik karo sanayi 1950 ‘li yılların başında Çanakkale Seramik Fabrikalarının kurulması ile başlamış ve elli yılda gelişerek büyüyen seramik malzeme kaplama sektörü.000 Seramiksan Manisa 5. ferroelektrikler. teknoloji ve sanat anlaşılmaktadır. b.500 1.000 -22.500 1. çimento. Bugün dünyada üretilen seramikleri iki genel kategoride sınıflandırmak mümkündür: a.000 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı.500 --5.13.500 2.000 9.500 -1.200 --1.000 Ege İzmir 11.700 11.500 Ercan Bilecik 2. çimento.600 1.000 1.500 4.000 Yüksel Aydın 1. püroksitler ve nükleer materyaller.000 Çanakkale Çanakkale -22.000 4.200 1.000 5.1 Seramik Sanayi Seramik karo üretimi “çini” ismiyle.000 Efes Eskişehir 2.13.1’de verilmektedir.000 -26.000 Tamsa İzmir 4. Selçuklular tarafından Anadolu’ya Orta Asya’dan getirilmiştir.500 Anatolia Bilecik 2.500 Granist Eskişehir --1. ferroelektrikler. cam gibi silikat sanayi.300 -3.500 Pera Çanakkale -1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.200 Toplam 105. Özel İhtisas Komisyon Raporu.000 22.800 3.Türkiye’de Mevcut Seramik Fabrikaları Kurulu Kapasiteleri ve Bulundukları İller Bulunduğu İl Üretilen Ürünler ve Kapasite (000 m2/yıl) Yer Duvar Granit Toplam Kapasite Kalebodur Çanakkale 31.000 Eczacıbaşı Karo Seramik Bilecik 6.500 -5.13. sentetik kristaller.500 -9.600 Söğüt Bilecik 5.1.000 Toprak Bilecik 15.100 10.300 Termal Bilecik 3. Bugün seramik denilince.700 83. kurulu kapasiteleri ve bulundukları iller Tablo:XI.C.500 2.000 -6.000 11. anorganik materyallerin (filtre preslerden çıkan çamur kütlesi) şekillendirilmesi. Ankara.000 4.800 199. cam. sentetik tek kristaller ve uzay roket seramikleri girmektedir.000 -9. tuğla.000 -3.400 Yurtbay Eskişehir 3.700 Kütahya Kütahya 6.500 -3. Osmanlılar döneminde çini karo üretimi ve sanatı İznik ve Kütahya’da gelişmiştir. çömlek.600 -11. Ülkemizde mevcut seramik fabrikaları. Fabrika Adı 340 . sermetler. Seramik kapsamı içine porselen. metal manyatikler. sırlanması ve pişirilmesi prosesleri yoluyla sert mamul imalatına yönelik bilim.000 4. 2000.T. fayans.13. drenaj boruları.800 -4.400 -8.000 3.000 35.000 Seranit Bilecik --1.500 -1. TAŞ TOPRAK SANAYİ VE ÇEVRE XI. üretim bakımından yaklaşık 150 milyon m2/yıl seviyesine ulaşmıştır. VIII. Tablo:XI.000 -4.500 Bozüyük Bilecik 1. kiremit.000 Hitit Uşak 4.

Mikserler. tabak ve çini panoları gibi mamuller ana ürünleri teşkil etmektedirler.Taşlama.1. .Bisküvi Pişirme.Silolar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.2.Kalite Kontrol. . . . . . . .Masse havuzlarında karıştırma ve dinlendirme.Hammadde nakil ve depolanması.1. . Seramik Sanayinde Üretilen Mamul Madde Cinsine Göre Üretim Akım Şemaları XI. .Sneke preslerde su gramının azaltılması. . XI. Yer ve Duvar Döşemeleri Karofayans Üretim Akım Şeması . Üretim Akım Şeması .Öğütme. . taş ve toprak gibi anorganik maddelerin 1000 oC'nin üzerinde belirli sıcaklıklarda pişirilerek sofra ve süs eşyaları ihtiyacına cevap veren bir sanayi dalıdır. 11. Çeşitli formlarda yiyecek ve içecek kapları ile vazo. .1. . . .1.Masse öğütme.Glazürleme. . .Hammadde ocaklarından hammaddenin çıkarılması.Masse kurutma fırını. .Sırlama.Değirmenler.Hammadde.Şekillendirilmiş fayansı fırınlarda kurutma.Ambarlama.Şekillendirme.1. . .1.Kurutma.Glazür pişirimi (tünel fırın).Değirmenlerde homojen bir karıştırma.C.T.Preslerde şekillendirme.Paketleme. . . 341 . . .Dekorlama. .Vakum Pres. .13.Filter Pres.13. .Masse depolama ve pres silolarına nakil. .Kalite.1. . . .Elektromanyetik filtre ve elekler.Kalite Kontrol.Kollergang ve konkasörlerle öğütme.Bisküvi pişirimi (tünel fırın).Rötüş. Sofra ve Süs Eşyaları Seramik.

.1. kaolen.C.Hammadde kuru öğütme.Hammadde.Elektromanyetik filtre ve elekler.Kollergang ve konkasörle öğütme.T.Kalite ayırımı. Karoseramik Üretim Akım Şeması .Silolar. .Bilyalı değirmenlerde yaş öğütme.Depolama ve sevkiyat.4.Reçete tartımı.Hammaddenin nakil ve depolanması. . XI. .Seramik pişirme fırınında kek pişiriminin yapılması.Ambalajlama.1.Sevkiyat. sırlama safhasından sonra 1250 0C civarında pişirilerek camlaşmış bir sır örtüsü ile kaplı pekişmiş seramik ürün elde edilmektedir. . .Değirmenlerde homojen karıştırma.Çamur dinlendirme. Seramik Sağlık Gereçleri Üretim Akım Şeması Bu teknolojide kil. XI. Elektroporselen Üretim Akım Şeması .Dekorsuz ve dekorlu yer karolarının sırlanması.Hammaddenin ocaklardan çıkarılması. .Şekillendirme preslerinde şekillendirme. .Hammadde silolama.Ambalajlama. feldspat ve kuvars karışımıyla meydana getirilen seramik çamuru şekillendirilip yarı ürün haline getirilmekte. .Dekorlama. 342 . .1.Kalite ayırma. . .Kullanılmaya hazır sırın hazırlanması.Sneke presten geçirme. . . . .1. .Püskürterek kurutma. .Filter presleme. . .Depolama.Şekillendirilen yer karolarının kurutulması. . .Çamur havuzlarında toplama. .Dekorlanacak yer karolarının dekorlanması. .Dekor pişirme. .3.Çamur havuzları. . .Kalite ayırma. .13. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .13. . .

1.13. Fırın malzemeleri üretiminde kullanılan hammaddeler. kaolen. plastik kaolen. Silisyum karbür. cam suyu. Uygulanan yöntemler diğer seramik üretimindekilere benzemektedir. şamot.C.1. c. kuartz manyezit. mermer. . Seramik Üretimi Sonucu Oluşan Atıkların Canlılar Üzerine Etkileri Proses sularında bulunan fenol. Seramik Üretiminde Kullanılan Hammaddeler ve Elde Edilen Ürünler Bir seramik fabrikasında üretilmekte olan elektroporselen.7.1. sulardaki keskin kokusu ve yakıcı tadı ile tanınır ve 0. b. bağlama kili.6. manyezit vb. devasakari.01-0. diğer maddelere oranla ufak bazı farklılıklar göstermektedir. talk. . esiri kili.Kurutma.Dinlendirme. fakat bir dizi bakteri zinciri tarafından parçalanmaya uğratılırlar. Fenoller birçok organizma için zehirli etki gösterirler.13. .1 mg/lt arasında tat ve koku hissedilir.1. kullanılan ana hammaddenin cinsine göre isimlendirilmişlerdir.Kaba şekillendirme. Burada üç tür madde üretilmektedir. XI. Bu maddeler ısıya ve kırılmalara karşı dirençli malzemelerdir. simav feldspat.Şamot esaslı maddeler. kaolen. sofra malzemeleri için kullanılan hammaddeler şunlardır: eşyası.Glazürleme.1. sağlık Plastik. XI. Soda.Vakum presten geçirme. . a. kuartz Kil. 343 . inhisar gri kili. Bunlar. çine aplit. firet.Kordierit esaslı mamul maddeler. kaolen. Kurutulma ve pişirilmeleri sırasında içerdikleri nem miktarının büyük önemi vardır. kuartz Kil.5. Hammadde Kil.1.T. kaolen refrakter malzemeleri Ürün > Eloktroporselen > Sofra ve süs eşyası > Sıhhi tesisat > Fırın malzemeleri XI.Son şekillendirme (rötüş). Bakteriler için zehirlidir. kuartz Kil. . kaolen. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .13. Çok yüksek basınçlı hidrolik presler ile şekil verilmektedir. plastikkiller. Fırın Malzemeleri Fırın malzemeleri üretimi.Silisyum karbür esaslı mamul maddeler. Porselen üretiminde kullanılan yardımcı hammaddeler ise .

XI. dalak ve deride histopatolojik değişikliklerdir. herhangi bir yöntemle şekillendirilen anorganik bir maddenin pişirme yolu ile son halini alması demektir. Solunum sistemi üzerindeki etkisi asfeksi şeklinde ortaya çıkar. Tuğla -Kiremit Fabrikalarında İşlem Sırası Türkiye’deki tuğla ve kiremit fabrikalarının bölgesel olarak dağılımını. Türkiye’de tuğla ve kiremit ana ürünleri bazında çalışan 498 adet tesis mevcuttur. sayıları ve kapasiteleri Tablo:XI. Fenolün sularda serbest amonyak ile beraber bulunması halinde. Kan tablosunda bozukluklara ve solunum sistemi hastalıklarına sebep olmaktadır. Fenol insanlar için de zehirli etkisi olan bir maddedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sularda yüksek konsantrasyonlarda bulunması yalnız balıkların ölümüne değil.3. Tuğla -Kiremit Fabrikalarına Ait Hammadde Ürün İlişkisi Hammadde Kalsine edilmiş kil Kil.13.T. 344 .2.13. Üretim sürecinde partikül madde şeklinde hava kirliliği meydana gelebilir. Tutulan balıklarda tüketici tarafından istenmeyen bir kokuya neden olmaktadır. solungaç salgısında artışı eritrosit yıkımı ve kalp.2. taşınma ve depolama işlemlerinden oluşur.1. Tuğla-kiremit de seramik kapsamına giren ürünlerdir.2’de verilmiştir. eleme. şekil verme. çok miktarda çözünmüş . Öldürücü dozun altında balıklarda bazı patolojik değişikliklere yol açar. Tuğla üretimi. feldspat Ürün Ateş tuğlaları Kiremitler XI. Fenol kristalleri deri üzerinde de yakıcı ve tahrip edici bir özellik gösterir. Bu tesislerden 70 tanesi kiremit (10 tanesi hem tuğla hem kiremit) geri kalan 418 adet tesis de muhtelif standartlarda tuğla üretmektedir. askıda ve çökebilir katı madde içeririler. Katı maddeler çoğunlukla inorganik tuzlardır.C.2. ayrıca balıkçılık açısından da önem taşımaktadır. Bunlar solungaç nekrozu.13. Tuğla ve kiremit fabrikaları Türkiye geneline dağılmış olmakla birlikte. Tuğla-Kiremit Fabrikaları Geniş anlamı ile “seramik”. Balıkların sinir sistemini etkileyerek paralize ve konvülsiyonlara neden olur. kırma öğütme. sulardaki tüm yaşamın tahrip olmasına neden olur. Fenolün sularda öldürücü dozların altında bulunması. Tuğla -Kiremit Fabrikalarından Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Tuğla ve kiremit fabrikalarında atık sular.13.2. karaciğer. XI. XI. pişirme (fırınlama). bazı bölgeler içinde yoğunlaşmıştır.2. kurutma.13. balıkların bünyelerine geçişi hızlanmaktadır.

sürtünmeyle ortaya çıkan tozlar.100.000 -İç Anadolu Bölgesi 73 1. Buna mukabil. siklon ve multisiklonlar.000 644 500 000 Kaynak: DPT.000 Ege Bölgesi 129 2.kullanılan yakıtlardan kaynaklanır.000 451. depoları ile geniş alanlar kaplarken öte yandan verimli ova toprakları hammadde olarak tüketilmektedir.2. yüksek miktarda kalsiyum içeren materyallerde.836.13. Çorum’da.600. Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. araziler eski haline gelmeyecek şekilde elden çıkmaktadırlar. XI. Avrupa Birliği 345 . Yerleşim ve sanayinin işgali dışındaki bir kısım tarım alanları da tuğla ve kiremit hammaddesi temini amacı ile kullanılmaktadır. İstanbul-Silivri.000 5.000 12.000 Toplam 414 6.000.T.000.568. Ankara. Tuğla Fabrikalarının Bölgelere Göre Sayı ve Kapasiteleri Kapasite(Adet) Bölge Sayı Tuğla Kiremit Marmara Bölgesi 46 1. kalsiyum sülfat oluşumu ile SO2 emisyonlarının azaldığını göstermektedir.427. Tablo:XI.000 Doğu ve G. Konya Ovası’nda. imalathane ve fabrikaları ve diğer yandan işletme binaları.000. VIII. Baca gazlarında uçucu küller ve is. 2000. Türk cam sanayi % 98 oranında yerli hammadde kullanmaktadır. Baca gazlarındaki SO2 . soda. Gediz Ovası’nda.Bu tahribatın durdurulmasına gayret gösterilmekte ise de.000 9. Tuğla endüstrisinde yapılan araştırmalar.Beş Yıllık Kalkınma Planı.000.000.000.000 167. kireçtaşı) veya cam kırıldığından izabe yolu ile üretilen her nevi cam ürünü ile bu ürünlerin çeşitli işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler sektörün kapsamına giren konulardır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yanma prosesi toz ve gaz emisyonlarına yol açar.000 Karadeniz Bölgesi 60 825. Söke Ovası’nda. torbalı filtreler vb).3. SO2 pişirilen materyal tarafından da tutulabilir. 75 546. (toz odaları. AfyonAkarçayı. Salihli ve Turgutlu ilçelerinde kurulmuş bulunan tuğla ve kiremit harmanları. Sürekli çalışan tünel ve döner fırınlarda. Ayrıca toprak alınan bu alanlar büyüklükleri bakımından yaklaşık 8-10 dekara. Cam Fabrikaları Günümüzde ticari önemi olan camların çoğu “ kristalleşmeden katı soğumuş bir anorgafüzyon ürünü” olarak tanımlanabilir. büyük kümeler halinde atılarak çevreyi kirletirler.030. Eskişehir-Porsuk Ovası’nda.13. Gaz emisyonları arasında en önemlileri SO2 ve flor bileşikleridir.500.C. Türk cam sanayi dünya üretiminde 4.500. yanma sıcaklığına ve süresine bağlı olarak. genellikle asidik karakterli olup.000 Akdeniz Bölgesi 31 440. Küçük Menderes Ovası’nda..000. Tekirdağ’da. Milas’ta.Doğu Anadolu Böl. Ülkemiz cam sanayi gerek ülke imalat sanayi ölçeğinde.000. gerekse dünya cam sanayi esas alındığında gelişmiş bir sanayi dalıdır. Edirne’nin Meriç Ovası’nda. özellikle yakıt olarak fuel-oil kullanıldığında. baca gazında toz giderme ünitelerini gerektirir. derinlikleri 7-8 m’ye varan çukurların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. halde Harmandan (kum. Antalya’nın Aksu ve Düden Ovaları’nda.

Cam Üretiminde Kullanılan Teknolojiler Düzcamlar Fourcault Dikey Çekme Prosesi.Ş Koncam Kristal Cam San .13.2.470 1.844 -540 ------428 86 338 Kapasite(1998) 400.A. cam ev eşyası ise 3. Sektörde kurulu toplam kapasite içinde düz cam 1.000 ton/yıl -4. sıradadır.400 ton/yıl 1. cam kaplar 2. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.(64 Firma) Trakya Cam San.080 ton/yıl 14. A.13.000 m2/yıl 1. Cam Yünü.A.Ve.4’de verilmiştir.Ş Çayırova Cam San.514 1.’dir.Ş Kaya Kardeşler Tekno Cam Cam Elyaf San. A.13.Ş Diğer Isıcam Ür.Tic.000 ton/yıl 64.Ş Güral Cam* Toprak Cam* Denizli Cam San Ve Tic.Ş Topkapı Şişe San.398 Kaynak: DPT. Beş Yıllık Kalkınma Planı.000 m2/yıl 6.San.000 ton/yıl 4. VIII.A.A.000. Türkiye’deki Mevcut Cam Fabrikalarının Bulundukları İller ve Kapasiteleri Cam Türü Düzcam Buzlu Cam Emniyet Camları Çift Cam Ayna Cam Ambalaj Kuruluş Trakya Cam San.T.080 ton/yıl 600 ton /yıl 1.Ş Anadolu Cam San. bulundukları il ile kapasite ve çalışan işçi sayıları Tablo:XI. cam sanayi üreticileri.Ş İl Kırklareli Mersin Kocaeli Kırklareli Kırklareli Kocaeli Kocaeli -Kırklareli İstanbul Mersin Kırklareli İstanbul Denizli Konya Kütahya Bilecik Denizli Konya --Kocaeli Eskişehir Kocaeli Çalışan İşçi Sayısı 667 329 225 23 191 235 17 -23 1.A. sırada.800.A.000 m2/yıl 285.334 1.Ş Trakya Cam San.A.Ş Koncam Kristal Cam San .Ş Marmara Cam San.000 ton/yıl 310.000 ton/yıl 15. Ankara.Şti* Paşabahçe Cam.089 1.Tic.A.A. 2000.400.000.3.13.A. Ülkemiz cam sanayi kuruluşlarının cam çeşitleri ve yıllara göre üretim miktarları Tablo:XI.000 ton/yıl 210.000 ton /yıl 10.Ş Çayırova Cam San.Ş (OTO) Çayırova Cam San.Ş Denizli Cam San.3’ de.Ş İzo Toprak İzocam Tic.080 ton/yıl 30. Kaya Yünü *Tahmini Kaynak: DPT. A. Tablo:XI. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.Ş Trakya Cam San.209 872 -4.A.Ve. Tablo: XI.020 ton/yıl Cam Ev Eşyası Cam Çubuk Cam Elyaf.000 m2 /yıl 200. San. Beş Yıllık Kalkınma Planı.A.4. Ankara. XI. sırada. A. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ülkelerinin toplam üretiminde ise 2.000.000 ton /yıl 35.Ltd.Türkiye’de Cam Çeşitlerinin Yıllara Göre Üretim Miktarları (000 ton) Cam Çeşidi 1995 1996 1997 1998 1999 Düz Cam 457 595 570 605 549 Empirme/Telli cam 61 59 59 63 62 Cam Ambalaj 309 378 448 452 423 Cam Ev Eşyası 195 232 310 302 270 Cam Yünü 15 21 25 29 29 Cam Elyaf 16 15 21 25 25 Cam Mozaik 11 9 9 9 9 Emniyet Camları 38 39 40 40 42 Çift Cam 21 22 23 23 25 Cam Ayna 15 32 41 43 51 Diğerleri 25 25 28 28 28 Toplam 1.000 ton/yıl 4. 2000.000 ton/yıl 1.000 m2/yıl 2.000 m2/yıl 3.000 ton/yıl 215. 346 .Ve Tic.Ş Trakya Cam San.C. VIII.A.3.13.Tic.

OCF Prosesi. Şekillendirme. b. Float Prosesi. Akışkan İle Çekme Prensipli Prosesler.Arıtmayı (rafinasyon) Hızlandıcı Maddeler. . . 347 . Yardımcı İlkel Maddeler. a. Harman Hazırlama.Hoger Prosesi.13.13. .HERM Prosesi. XI.Tel Prosesi.3. XI. Eritme (Fırın).3. Cam Fabrikalarına Ait Üretim Akım Şeması Hammadde Hazırlama. Cam Ev Eşyası Presleme Yöntemi İle Üretim. Danner Prosesi.3.T. Çünkü bu kademede erimiş cama kullanım amacına göre şekil verilir.Owens Prosesi Alev İle Çekme Prensipli Prosesler. Vello Prosesi (dikey aşağı çekme).Grosler Prosesi.İzabeyi Hızlandırıcı Maddeler.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Colburn Prosesi. . Üfleme ve Pres-Üfleme Yöntemi İle Üretim.Meme Çekme Prosesi. Pittaburgh-PPg Dikey Çekme Prosesi. .4. . Ana İlkel Maddeler. . 2. Mekanik Alev İle Çekme Prensipli Prosesler. Cam Üretimi İçin Kullanılan Girdiler Cam İlkel Maddeleri 1. Cam Yünü Mekanik Çekme Prensipli Prosesler. Bu kademeler içinde şekillendirme özel bir yer alır. Cam Boru ve Çubuk Schuller Prosesi (dikey yukarı çekme). Finisaj İşlemleri.

. DPT.. Bölümü Çevre Grubu. Renk Verici Maddeler Değişik metal oksitler cama renk verirler..Soda (sodyum karbonat Na2CO3) veya sodyum sülfat (Na2SO4).SİO2 verir. . Diğerleri NH4NO3. TÜBİTAK Mar.....C.. gümüş..Amonyum Nitrat (NH4NO3) ve Amonyum Klörür (NH4Cl).Sodyum Klorür (NaCl).. Ayrıca nikel. 2..vb olarak girer. İzabeyi Hızlandırıcı Maddeler NaCl.5. Ankara. pegmatit..ve End. B2O3 ve florlu ve amonyumlu maddelerdir. Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanılmasının Önlenmesi Seminer Notları.. Cam Üretimi Sonucu Açığa Çıkan Atık Türleri Cam sanayinde atıksularda önemli parametreler KOI ve çökebilir katı maddelerdir. .. Teknolojik Esasların Saptanması.C Çevre Bakanlığı. Marmara Bölgesi ve Çevre Kirliliği Envanter Çalışması.Kalker CaCO3. 2. 6. Ankara. .Bil.. NH4Cl ve (NH4)2 SO4 çabuk buharlaştıklarından camın bileşimine girmezler.1987. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI c.Ü Teknoloji ve Sistem Araştırmaları Enstitüsü. 348 . . 4..3.Kuartz kumu. Türkiye Çevre Vakfı.C Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği..13. 1981. Beş Yıllık Kalkınma Planı.. Bunlardan NaCl ve Na2SO4 cam bileşimine girerler.Sodyum Sülfat (Na2SO4). 1995.Alüminyum (alüminyum oksit). sülfat ve florür miktarları kritik parametrelerdir Kaynaklar 1. İstanbul. kaolin.Amonyum Sülfat (NH4)2SO4. XI. 3. Arıtmayı Hızlandırıcı Maddeler. 7. 2000. T. c. 1984.Renk Verici Maddeler. Ankara.. VIII. Cam Sanayi Sektör Araştırması. kil.CaO verir. Türkiye’nin Çevre Sorunları. İstanbul. feldspat. Arşt. ÇEKÖK Genel Müdürlüğü..Alüminyum hidrat... . Arşt. Ana İlkel Maddeler: . Su ve Toprak Yönetim Dairesi Başkanlığı.Bunlar Na2O verir. T. B. Aralık-1982. .. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 5.Mağnezyum Karbonat (MgCO3). . 1.MgO verir..T. 2000..Kimya Müh. İzmit Körfezinde Kirlenmenin Önlenmesi ve Giderilmesi Projesi. Yardımcı İlkel Maddeler: a.Enst. b..

tiyatro perdeleri ve boya yapımında. önemli bir mineraldir. Asbestin Kullanım Alanları Günümüzde asbest esas olarak . İnşaatlarda ısı ve elektrik izole maddesi olarak. Suda yumuşarlar ve istenilen forma sokulabilirler.C. Elektrik ve ısıyı yalıtması. Tremolit Tipi. 349 . Serpentine ve Amphibol grublarıdır. XI. Asbest konsantrasyonu için değerlendirmelerde üç sınır değer göz önüne alınmaktadır. Elektrik endüstrisinde dinamoların ısı ve elektrik akımı nedeniyle kısa devre yapabilecek bölümlerinde. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanan sınır değerler (1 lif/cc) c. a. Asbestler. a. teknolojik açıdan özelliğinden kaynaklanmaktadır. c. gaz. silikat bileşiminde.14. Bunlar. Aktinolit Tipi olmak üzere sınıflandırılırlar Asbest. doğal kaynaklarımız arasında önemli bir yeri vardır.14. Buhar.14. Bu özellikleri dolayısı ile asbestler değişik endüstri kollarında çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Serpentine Grubu. Ülkemizde uygulanan sınır değerler (5 lif/cc) b. Krikodalit Tipi.ASBEST ÇIKARILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ XI. su ve diğer sıvıların taşıma borularının sıkı bir şekilde irtibatlanmasında ve contalanmasında. Çeşitli endüstri kollarında değişik amaçlar için kullanılan asbestin.1 Asbest Hakkında Genel Bilgi Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal kaynaklarımızdan en iyi biçimde faydalanma imkanları araştırılmaktadır. Çimento ürünlerine katıldığında beton içinde çelik kafese benzer şekilde özel bir bağlayıcılık özelliği göstermesidir. b. Bu durum aşağıdaki üç a. c. Krozotil Tipi Amphibol Grubu.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Asbestler kimyasal bileşimlerine göre genel olarak iki ana gruba ayrılırlar. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından önerilen sınır değerler (2 lif/cc)’dir. b. Ateşe dayanıklı elbiseler. lifli ve ateşe dayanıklı minerallerdir. d. Amozit Tipi. Ateşe dayanıklılık. Anthofilit Tipi.2. Mekanik tekniklerle çeşitli uzunluk ve çapta liflere ayrılabilirler. Asbestlerin yüksek sıcaklıklara ve asitlere karşı mukavemetleri oldukça fazla olup ısı ve elektriği iletimleri çok düşüktür.

tavan duvar kaplama düz levhası vb. basınçlı boru ve aksesuarları. Erzincan. n. f. j. Birleştirici olarak asfalt yollarda. g. filtre bezleri vb. Aside karşı direnç sağlayıcı olarak pil kutularında. endüstriyel temizleyicilerde ve uzay teknolojisinde. Ateşe dayanıklı yalıtım panolarında. Türkiye’de Asbest Ürünlerinin Kullanım Alanları Geniş bir kullanım alanı bulunan asbestle ilgili faaliyetleri iki bölümde incelemek mümkündür. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI e.Asbest içeren ürünlerin işlendiği tesisler . XI. asit pompalarında.). İzmit ve Balıkesir illerinde faaliyet gösteren mamul üretimi yapan tüm işyerlerinde “Asbest Tarama” çalışmaları başlatılmıştır. Sentetik plastiğin aşınmaya karşı direncini artırıcı malzeme olarak yer karoları ve yer kaplama levhalarında. valf ve contalarda. İzmir. Asbestli çimento ürünlerinin başlıcaları ise. Mukavemet artırıcı ve takviye edici katkı olarak asbestli çimento üretiminde (içme. önlük. ı. elbise. tekstil üreten işyerleri dışında asbestli maddelerin üretildiği işyerlerinde tespit edilen asbest konsantrasyonu değerleri ülkemizde uygulanan sınır değere göre mukayese edildiğinde. İSGÜM. toprak ıslahında. Yanmayı güçleştirici malzeme olarak tekstil ve kağıt ürünlerinde (eldiven. asbestin kontrollü kullanımını sağlamak amacı ile 1990-1992 yılları arasında İstanbul. l. Bunlar. Ancak bu değerlerin gözönünde bulundurulan 1 lif/cc ve 2 lif/cc’lik referans değerlerle mukayesesi neticesinde tarama kapsamına alınan işyerlerinin % 23. Manisa. Asbest fabrikalarında arta kalan asbest döküntüleri şeker pancarı ekiminde gübre olarak değerlendirilmektedir. asbestli çimento. çatı örtüsü kaplamaları ve iç-dış cephe. asbest bezi şeklinde asbest filtresi olarak şeker ve şarap fabrikalarında. Sonuç olarak.Asbestin çıkarılması ve zenginleştirilmesi . ambalaj kağıdı vb. genelde uygun çalışma koşulları bulunmaktadır.14. Dünyada üretilen ve tüketilen asbestin % 90’dan fazlası asbestli çimento ürünlerinde kullanılır. drenaj boruları. Türkiye’de asbest ürünlerinden en yaygın olarak kullanılanlar. oluklu çatı kaplama levhası ve iç ve dış cephe. Bolu. kullanma suyu. Mardin. .C. o. Asbest yünü. tavan. şarap. duvar kaplamaları ve panellerdir.5‘inde uygun çalışma koşullarının bulunmadığı görülmüştür. Adana.) k. h. i. Fren balatalarının üretiminde. asbestli çimentodan yapılan içme-kullanma suyu boruları. kanalizasyon. . asbestli çimento levha ve aksesuarı ve balata ürünleridir.3. muhafazalarda. macun ve yapıştırıcılarda. conta packings keçe. Yakın tarihlerde petrokimya endüstrisinde.T. m. Türkiye’de asbestli mamul üreten işyerlerinde işyeri ortamı koşullarını değerlendiren kuruluş Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM)’dir.). Isıya dayanıklı ve mukavemet artırıcı dolgu maddesi olarak salmastra. 350 . Filtre olarak gıda ilaç ve kimya sanayinde (bira.

2’ de verilmiştir. Oysa “Amphibol Grubu “ asbest tipleri sert iğnemsi yapıda ve kırılgandır. Endüstride en çok kullanılan “Krizotil” tipi asbest olup. havalandırma. Bunlar açık ve kapalı maden işletmeciliğidir.14. Bağımsız Devletler Topluluğu. Bugün dünyadaki eğilim asbest maddelerinde ve asbestli ürünlerin üretildikleri fabrika ve atölyelerde sağlık koruma önlemlerini almak.14. Asbest Kullanımı Sonucu Canlılar Üzerinde Oluşan Olumsuz Etkiler Asbest ve asbest içeren maddeler gerektiği gibi kullanılmadığında sağlık açısından tehlikelere neden olabileceğinden üreticilerin ve tüketicilerin solunabilir asbest tozlarına maruz kalmalarını önleyici tedbirler alınmalıdır. Şekil:XI. Bugün yıllık asbest üretimimiz 100 ton olmasına karşın tüketimimiz yılda yaklaşık 50.4. Bu sebeple asbest lifleri ile kenetli olarak gelen atık mineralleri konsantrelerin % ağırlık vermeleri üzerinde görünür bir artışa yol açarak olumsuz etki yapmaktadırlar. Asbestin yerine kullanılabileceği düşünülen mineraller. Sivas.000 ton civarındadır. XI. 351 .Tatarcık yöresinde. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Asbest Çıkarılması ve Zenginleştirilmesi İşlemleri Üretim Yöntemi Asbest kömür. XI. vb.Ülkemiz dünyada asbest rezervi bakımından en zengin 10 ülke arasında yer almaktadır.14. Ülkemizde endüstri için gerekli asbest krizotil ve krokidolit olmak üzere Kanada. atapulgit. maske kullanımını sağlamak. Minerallerin yüzeye yakınlığına göre iki tür çıkarma işlemi uygulanır. Asbest Üretimi Akım Şeması. solunum. Yeraltından bu yöntemlerden biri ile çıkarılan madenler atık mineralleri ile birlikte çıkarıldığı için mineral dokusuna ulaşıncaya kadar kırma ve öğütme işlemine devam edilir ve sonra eleklerden geçirilerek siloya depolanır. Kullanılabilir gerçek asbest lif konsantrelerinin % ağırlık vermelerini bulmak amacı ile asit testleri yapılır. lifleri esnek. Bazı uygulamalarda asbest yerine cam elyafı mineral yünü ve seramik liflerini içeren sentetik-inorganik ikame maddeleri kullanılır. bunlara ek olarak asbest tipleri üzerinde ayrıntılı araştırma ve incelemeleri ilerleterek daha zararsız asbest türlerinin kullanılmasını yaygınlaştırmaktır. Bunların çoğu asbestten daha ucuz ve elde edilmeleri de kolaydır. Bursa.lerdir.14.5. Asbest.6. muskovit. Güney Afrika Cumhuriyeti’nden dış alım yolu ile sağlanmaktadır. demir cevheri vb. Yukarıda anlatılan fiziksel zenginleştirme çalışmaları sonunda kazanılan konsantrelerdeki asbest lifleri atık minerallerinden tamamen ayrılmış durumda değillerdir. grafit. doğal bir mineraldir.T.1’ de verilmektedir. Son yıllarda çevre ve sağlık kaygıları ile asbest yerine kullanılabilecek maddeler fikri ortaya atılmıştır. Cam lifi ve mineral yünü asbestten daha pahalıdır. Zenginleştirme işleminde kullanılan Asit Testi Akım Şeması Şekil:XI. biyotit. Bu yüzden tüm üretilen asbestin % 95’i krizotil’dir. dayanıklı ve ipekimsidir.14.C. Türkiye’de Asbest Üretimi ve Tüketimi Türkiye’ de başta Eskişehir-Mihalıçcık . paligrosgit serpantin. talk. Antakya bölgelerinde asbest yatakları bulunmaktadır. ağız ve sindirim olmak üzere vücuda üç yoldan girer.

C.T.14.1 Asbest Üretimi Akım Şeması 352 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ham Cevher Balyozla Kırma Harmanlama Bölme Şoklu Kırıcı Saklanan Kısım Konik Kırıcı Harmanlama Saklanan Kısım Emici Fan Elek (2 mm) 2mm Konik Kırıcı Emici Fan Elek (2 mm) 2mm Merdaneli Kırıcı Emici Fan 32 Meşh Merdaneli Kırıcı Havalı Ayırıcı Artık Konsantre Şekil:XI.

C.14. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Konsantre Saklanan Kısım Quebeg Test Örneği Asit Test Örneği Karıştırma 30 dakika Dekantasyon Dekantasyon Artığı Karıştırma 10 dakika Dekantasyon Konsantre Artık Şekil:XI.T.2 Asit Testi Akım Şeması 353 .

Asbestoz. İkame maddesi kullanılan ürünlerin sağlamlığı. İş Türü Yapılan iş türü de asbest liflerinin zararlı etkilerini etkileyen bir faktördür. İthalatın Belirli Koşullara Bağlanması Asbestin hastalık oluşturma riski ile kullanılan asbestin cinsi arasında önemli bir ilişki vardır. a. Sigara dumanı. Bunlar. Asbestin sağlık için risk oluşturmasını engellemek için kontrollü kullanımı gerekmektedir. organizmanın tabi ayıklama mekanizması tarafından yok edilirler.T. Bu tereddütlere rağmen genel eğilim asbest yerine geçecek maddelerin kullanılması yönündedir. b. Yapılan tıbbi araştırmalarda. .Liflerin Boyutları: Lifin boyu da önemli bir rol oynar ve daha uzun lifler daha tehlikeli olurlar. Akciğer kanseri.Kişinin duyarlılık derecesi. c. Bu amaçla dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. a.C. asbestli ortamlarda sigara içilmemelidir. 354 . uzun ömürlülüğü ve özellikle asbestsiz frenlerde performans problemi başlıca tereddütlerdendir. asbest tozlarının solunmasına bağlı olarak kişide aşağıda belirtilen hastalıklara neden olabileceği gösterilmektedir. b.Asbest Miktarı : Risk yüksek miktarlarda daha fazladır. Mezotelyoma. Sağlık için asbestin doğuracağı riskler birçok unsurun bir arada bulunmasına bağlıdır. d. . . Sadece çıplak gözle görülmeyecek kadar ufak ve ince asbest lifleri akciğerin en derin kısımlarına kadar ulaşır. bu ayıklama mekanizmasını tahrip ederek akciğerlerde toz birikimini kolaylaştırdığından sigara içen kişiyi her çeşit toza karşı. Çok geniş çapta yapılan bilimsel araştırmalar sıkı kontrol altında kullanıldığında krizotil asbestin gerek madenden çıkarılma gerekse fabrikada üretimi aşamasında işçiler için bir tehlike oluşturmadığını göstermiştir. Bu nedenle. Solunum yolları sürekli olarak hareket halindeki bir dizi tüycüklerle kaplıdır ve “Mucus” adlı yapışkan bir madde ile örtülüdür. dolayısı ile asbest tozuna karşı da daha duyarlı hale getirir. Kanserli olmayan iyi huylu plevra lezyonları. Bununla beraber bunlarında büyük bir kısmı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tüm ikame madde arayışlarına rağmen asbestte ikame madde tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. aşınma problemi.

554 Asbestli Balata İmalatı 7.1 Asbestle Çalışan İşyerlerinin Üretim Türleri. akciğer hastalıkları veya herhangi bir kansere sebep olma gibi bir sağlık etkisi olduğuna dair bir delil yoktur. d.14.212 Asbestli Tekstil İmalatı 500 Asbestli Conta İmalatı 957 Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.033 Asbestli Levha İmalatı 55.’de Aspestle çalışan işyerlerinin isimleri bulundukları iller ve üretim tipleri tablo Tablo: XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI c.C. İşyerlerinde kontrollerin sağlanması e. Sağlık kontrolü g.T.2’ de verilmiştir. Asbest atığı diğer tehlikeli kimyasal maddeler gibi yüksek derecede toksik değildir.7. Nakliyede ve toprağa gömülmede akılcı tedbirler uygulandığı sürece hiçbir sorun çıkmamaktadır. Asbest-çimento ürünü gibi sert malzemeler normal olarak torbalanmazlar . ile yeterince örtülmesi gerekmektedir. kapasiteleri ve toplam işçi sayıları. Her türlü asbest artığının atılmasından sonra daha ileride havayı kirletmemesi için toprak.14. Tablo XI. patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler hakkındaki tüzükte asbest lifleri için cins ayrımı yapılmaksızın 5 lif/cc değeri getirilmiştir.Kapasiteleri ve Toplam İşçi Sayıları Üretim Türü Kapasite(ton/yıl) Asbestli Boru İmalatı 49.14.14. Ama bu tür faaliyet sırasında gereksiz toz oluşmasını en az düzeyde tutmak için dikkat edilmesi gerekir. Zira pek çok tabii sular asbest elyafı içermektedirler. Uzun bir süre sonra elyaflar su yollarına girebilseler bile (bunun yüksek oranda olduğuna dair hiçbir delil yoktur) çevreye olan düşük düzeydeki etki önemli sayılmamaktadır. Tozla mücadele ile ilgili yönetmelikte bu tür işletmelerde krizotil için 2 lif/cc.5 krokidolit için 0. kum vs.1. XI.eğitim XI. Asbest İçeren Ürünlerin İşlendiği Tesisler: Türkiye’de asbest işleyen tesislerin üretim türleri. Çalışan İşçi Sayısı 203 281 820 19 64 355 . İşyeri ölçüm ve takibi f. Etkilenme Sınırlarının Gözden Geçirilmesi Ülkemizde parlayıcı. 2001. Tüm artıklar gibi asbest artığının da toprağa gömülmesinde tedbir almak gereklidir. Tablo:XI. Havada en yaygın olarak bulunan asbest türü krizotil cinsidir.8.14. Haberleşme.2 lif/cc değerleri getirilmiştir. Asbestin Çevreye Etkileri Havada bulunan asbest miktarının. amozit için 0.

A. Sabır.Ş Kocaeli Mardin Boru San.ve Tic. ve Tic.Ş İzmir Birlik Amyant İstanbul Doğusan Boru ve San. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. ve Tic. Toplum.Ş Kocaeli Aysan Debriyaj End. 3.Ş İstanbul HA-SE-Zİ İnşaat Turizm San. A.Şti İstanbul Özgür Atermit San.Ş İstanbul Atermit End. A. DPT. Can.Ltd. 5.U. VIII. ve Tic. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Çevre Sağlığı Açısından Asbest ve Gerekçeler. 4. A. ve Tic. Kontrollü Kullanım Yaklaşımı. ve Tic. İSGÜM. Ltd . İzmir Frentek Balatacılık Oto San. Şti.Ş İzmir Özgür Atermit San. Asbest ve Asbestin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. A. A. A. ve Tic. A.ve Tic. A.14.Ş Manisa Özemel San ve Tic. ve Tic. 1989.. ve Tic.1989. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. Asbest Projesi Çalışmaları.San. A.Ş Bolu Tamer Amyant San. E. A. ve Tic. 1989. 2000. 1990. ve Tic.H. A.A. A. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 6. 7.Ş Konya Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi).2.C.Ş Adana Superlit Boru ve Levha Sanayi A. 1990.Ş İzmir Kale Balata Oto San. 2001.T. ve Tic.Ş Erzincan Eren Blata San.Asbestle Çalışan İşyerlerinin İsimleri ve Bulundukları İller ve Üretim Tipi Şirket Adı Bulunduğu İl Arge Oto Araç ve Gereçleri San. 356 .Ş İzmir Yüksel Balatacılık San. ve Tic. Üretim Tipi Balata ve Tekstil Levha Balata Balata Balata Levha Boru Balata Balata Levha Balata Boru Conta Balata Balata Levha Levha Boru ve Levha Levha Conta Balata Kaynaklar 1. A.Ş Mardin Miner Otomotiv San. ve Tic.Ş Gemlik Oysaş Otomotiv Yan San. ve Tic.. 2001.Ş İzmir Beşer Balatacılık San.Ş İzmir Balatacılar Balatacılık San. A. ÇİMS-İŞ Sendikasının Semineri. 2. Asbest ve Sağlık. ve Tic. A. Ankara.Ş İzmir Temel Conta San. ve Tic.

000 726. otomobil sanayinden uçak sanayine. apre) aşamasındaki tüm işlemleri kapsar. % 25‘de tekstilden elde edilmektedir. tedarikçi durumundadır. elyaf hammaddesinden elyaf eldesi.15.000 755. birbiri ile ilişkili bir çok hammadde kullanarak.000 623. Ülkemizde tekstil.000 18. boya. Konfeksiyon (hazır giyim) Türkiye’de ve bazı ülkelerde tekstilin dışında.000 900.830. Günümüz dünyasında tekstil ürünlerinin kullanımları çok geniş bir alana yayılmıştır. toplam işgücünün % 10’ dan fazlasını sağlamaktadır.000 3. apre (terbiye). sırada. Ancak tekstil ürünleri tıp alanından inşaat sektörüne. iplik.657.000 2. büyük sayıda üretim yapan farklı endüstrilerin oluşturduğu bir sanayi dalıdır.000 2. elyaftan iplik eldesi.550.000 861.000 1.000 1. Türk tekstil sanayi konfeksiyonda Avrupa Birliğinin (AB) Çin’den sonra 2.000 3.1’de verilmiştir.15.000 1.706. tarımdan baraj ve tünel yapımına.1.000 712. güvenlik malzemelerinden spor tesislerine. dokuma. Tablo:XI. konfeksiyon sektörü son yıllarda Türkiye GSMH’nın % 12’sini. ev tekstilleri ve bazı teknik tekstiller gelmektedir. 1999 (ton/yıl) 3. 2000. büyük tedarikçisi konumundadır.000 704. nakış ve non-woven (dokusuz yüzey eldesi) olarak sınıflandırmak mümkündür. Özet olarak tekstili. Hazır giyim sektörü 2. Sektördeki ihracat gelirlerinin % 75‘i hazır giyim. Türk tekstil sanayi bu gün dünyada 13.700. kumaşın konfeksiyona hazırlanması (kasar.000 18. hazır giyim sektörü ise 6. kilim de tekstil sektörü ilgi alanına girmektedir.412.694. Dünya pamuk üretimi ve Türkiye’nin yeri Tablo:XI. bazı ülkelerde ise tekstilin içinde mütalaa edilir.15. Son yıllardaki gelişmelerle endüstriyel teknik tekstil ürünleri ve ev tekstili. halı.1.000 420. elektrik sanayinden ambalaja ve denizciliğe kadar çok çeşitli sanayi kollarında çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Tekstil ve konfeksiyon ihracatının değer bazında yaklaşık % 85’i pamuklu sistem ürünleridir. boya. Önceleri mensucat olarak isimlendirilen tekstil endüstrisi. öncelikle aklımıza iplik. baskı.5 milyonun üzerinde çalışanı ile toplam istihdama % 21’ lik katkı ve yaklaşık 10 milyon kişiye geçim olanağı sağlamaktadır.000 357 . hazır giyim.128. kumaş.Tekstil Sanayi Hakkında Genel Bilgi Tekstil endüstrisi.15.000 400.788.C. örme. Tekstil endüstrisinin ürünleri çok çeşitlidir.000 2000 (ton/yıl) 3. iplikten kumaş yapılması. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. elyaf.700.T. Tekstil ürünleri denilince.000 792. TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİ VE ÇEVRE XI.000 739. Dünya Pamuk Üretimi ve Türkiye’nin Yeri Ülkeler Çin ABD Hindistan Pakistan Özbekistan Afrika(Fransa Bölgesi) Türkiye Avustralya Brezilya Yunanistan Dünya Üretimi Kaynak: Giyim Sanayicileri Derneği.635.

Elde edilen iplik başta dokuma ve örme işlem olmak üzere çeşitli yöntemlerle yüzey haline getirilir. Bunlara örnek olarak.1. keten. yün iplikçiği. yarı sentetik.15. Kumaş Üretimi. Doğal. 4. Tekstil Endüstrisinin Ana Bölümleri Tekstil endüstrisi .15. genelde dört ana bölüme ayrılarak incelenebilir. baskı. XI. Elyaflar çeşitli işlem kademelerinden geçirildikten sonra iplik haline getirilir. ipek) 358 . örme. Tekstilden yapılan yapay çimler spor komplekslerinde yaygın olarak kullanılırlar. tekstil ürünlerinin ilk kademesini oluşturan eğrilmeye ve bükülmeye uygun olan maddelerdir.C. sektördeki toplam firma sayısı ve yıllık toplam kapasitelerine ait bilgiler Tablo:XI. jüt) b. kumaş katmanlarından yapılma kurşun yelek giyerler. b. boya.2. terbiye. e. Fabrika bacalarında is ve kül parçalarını süzen filtreler de tekstil sanayince üretilirler. 2. Kumaşların Terbiye İşlemeleri. sektörünün yanında çok değişik yerlerde de kullanılmaktadır. Hayvansal Elyaflar (yün. belli bir uzunluğu. Kasar. halı. bütün tekstil ürünlerinin hammaddesi ve en küçük yapı birimidir. Su sızıntısından oluşan çatlakların önlenmesi için otobanlarda yol tabanı ile yüzeyleri arasına tekstil yalıtım maddeleri yerleştirilir. Pamuk iplikçiği. c.15. mukavemeti. apre vb. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tekstil sanayi ürünleri. firmaların adı. jüt. Dokuma. konfeksiyon. hazır giyim. Doğal Elyaflar: a.T. Elyaf Üretimi Elyaf. Elyaf Üretimi. Bu dört ana bölüm şunlardır: 1. Elyafın tekstilde kullanılabilmesi için.3’ de verilmiştir. d. inceliği. Elyaflar. boya. iplik. Bitkisel Elyaflar (pamuk. Tıp alanında yapay kan damarları yapımında ve kalpteki deliklerin kapatılmasında kullanılan yapay parçaların üretiminde kullanılırlar. keten. a. kısımları bulunmaktadır.15. XI. kendir.2. 3. tam sentetik. ev tekstilleri ve teknik tekstiller için çok çeşitli ürünler meydana getirmesine rağmen. Ülkemizde faaliyet gösteren bazı entegre tekstil firmalarının üretim çeşitleri.2 ‘de. giyim. elastikiyeti ve birbirine tutunma kabiliyeti olması gerekir. dokuma. Entegre bir tekstil fabrikasında üretim kolları olarak değişiklik gösterse de genel olarak. konfeksiyon vb. baskı. İplik Üretimi. bulundukları il ve çalışan personel sayısına göre bilgiler de Tablo:XI. sentetik iplikçilik. Polisler. Tekstilde kullanılan elyaflar doğal ve insan yapısı (yapay) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

222.boyama. polipropilen) Tekstil sanayinde kullanılan doğal ve kimyasal elyafların sınıflamasına ait detay bilgiler Şekil:XI.914 kg.600 m.yünlü kumaş.nevresim.473.569.723.017.016.809 kg. Tablo:XI. 6.920 m2 6.bant Fisto ve tanteller. 515. 19.boyama.777 kg.174 m 34.çile.037 kg.513.597 kg.2 Türkiye Tekstil Sanayi Dalları.200 kg 102.etiket.apreleme Sentetik elyaf.755.434 m 35.707 m2 24. Sentetik Elyaflar (poliester.222. 2.291 m 432.102 ton 10. Sektördeki Firma Sayısı ve Yıllık Toplam Kapasiteleri Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Üretim Türü Çiğit Pamuk (mahlic. 349.835 kg 45. gupür Ayakkabı bağı.T.C.827.231.beyazlatma Kaba strayhgarn İnce strayhgarn Kamgarn İplik Yün( yapağı. akrilik.710.presli) Karde pamuk ipliği Open-and pamuk ipliği Patiska.800.807 kg.920 m2 51.hurç Masa örtüleri Hazır havlu ve bornozlar Dokuma çanta ve heybeler Örme kumaşlar Örme dantel kumaşlar Brode kumaşlar Bebek ve çocuk örme giyim eşyası Varis çorapları ve dizlikler Mayo El dokuma halı Makine dokuma halı Tuftıng halı Non-woven halı Kilim el+ makine dokusu Cam kumaştan kalıp filtresi Firma Sayısı 384 398 135 181 193 58 34 77 43 47 32 3 414 9 60 19 43 100 7 12 110 26 7 89 8 19 6 4 1 40 1 67 184 90 388 35 834 16 79 38 1 34 39 174 9 9 17 1 Toplam Kapasite (yıl) 12.ekstrafor.504 kg. 6.102.508.968 adet 22. 1.135 adet 15.hasse.apreleme.632 kg.iplik ve kumaşların kasarlama.çadır kasarlama) Şerit . 2001.585 kg.563 kg 1.593.794 m2 68.187. 359 .1’de verilmiştir.elyaf.790.ütü kordonu El örgü iplikleri Nakış ipliği Dikiş ipliği Jüt ipliği Kendir-kenevir ipliği Kot kumaşı Tela ve vatkalar Cam ipliğinden yapılmış dokumalar Battaniye Hazır yatak.691.835 kg.375.481.533.965.748 ton 954.184 kg.apreleme Suni ve sentetik kumaş baskı Pamuklu kumaş basma Empirme baskı Havlu ve benzeri kumaşlara yapılan boya ve terbiye Karışık kumaş boyama (branda.yorgan çarşafı.201.çarşaflık dokuma. 926. poliamid.637.fermuar şeridi.874.498.670 m 13.374 adet 5. Rejenere Elyaflar (viskoz.246. Üretim Çeşitleri.15.560.947.tow boyama) Tabii ipek ipliği Suni ve sentetik ipliklerden yapılan kumaşlar Suni elyaf.128 m 11.910. 10.376. 994.760 m2 2. 263.606 m 6. 45.200 m 21.478.iplik ve kumaşların kasarlama.608.15.574 ton 1.590 kg.312 m2 14.304.600 m 355.049.916 adet 96.516. Asetat) b.586 kg.674 adet 1.000 adet Kaynak: TOBB-Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Verileri.473.lif. 113. 17.boyama.339.117 m2 4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yapay Elyaflar: a.210 ton 79.815.300 çift 7.654.131adet 251.433.251 kg.627 adet 69.pamuklu dokuma Pamuklu kumaş boyama Pamuk ipliği kasarlama. ---37. 127.805.117 kg.

ve Tic. A. Entegre Tekstil Firmaları Adı. A.T. İmalat. San. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI.San.Ş Kordsa Sabancı Dupont End. A.179 1.Ş Sümer Holding A. A. A. T. 2001.Ş Erak Giyim San. A.San.Şti Kom Tekstil ve Konf.132 1.İşl. Akbaşlar Tekstil San.Ş Karsu Tekstil San.Bulunduğu İl ve Çalışan Personel Sayısı (*) Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Firma Adı Altınyıldız Mensucat ve Konf.A. A.T.Ş Dörtel Tekstil Örme San. ve Tic.507 1.A.Ş Tariş Pamuk Tarım Sat.Ş Erenko Tekstil İhr.348 1.Bir.465 1.100 1. A.Ş Şahinler Mensucat San. ve Tic. İşl. A. Fab.Ş Sasa Dupont Sabancı Polyester San A.ve Tic. Ve Konf.Ş Gümüşsuyu Halı ve Yer Kap.105 1.ve Tic.C. A.İhr.İşl.Ş Aksu İplik Dokuma ve Boya-Apre Fab.121 3.Koop.15.Ş Bahariye Mensucat San.ve Tic. A.Ş Aydın Tekstil İplik Dok. San ve Tic. A. İşl.Fab.Ş Sümer Holding A. 360 . San.361 1. Isparta Mensucat San. A.390 1.454 1. Ve San.Ş Gökhan Tekstil San. Trakya İplik San. A.ve Tic. San. A. A.Ş Bisaş Entegre İplik ve Tekstil San. A.T. Tic.028 997 990 985 983 978 969 966 953 930 918 917 911 910 891 869 866 857 856 843 842 811 782 775 772 761 732 708 691 686 685 674 660 657 (*) Personel sayısı 650 üzerinde olan Entegre Tekstil fabrikaları dikkate alınmıştır. A.Ş Polylen Sentetik İplik San.Tic.Ş Aydın Örme San ve Tic.623 4.A.619 1.Ş Sanko Tekstil San. A. ve Tic. A. Ltd Şti.Ş Tariş Pamuk Sat. A. ve Tic.Bir. San Tic.Ş Akteks Akrilik İplik San. Ltd.İşl.Ş Sifaş Sent. Yeşim Tekstil San.967 2.196 1.Ş Güney San.Ş Çukurova San.Ş Yalova Elyaf ve İplik San ve Tic.İplik Fab.A.Ş Bossa Tic.589 1.San. Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Verileri.226 1.A.198 1.Ş Bakırköy Konf. ve Tic. A.T. ve Tic. San. ve Tic. ve Tic.Ş. A. A. Kaynak: TOBB. A. Küçük Çalık Dokuma Teks.058 1. A. İşlt.462 1.Ş Bursa Merinos Yün.Ş Sarar Giyim Tekstil San. A.387 1. A. A. İşl.Ş Beyteks Konf.ş Atlas Halıcılık İşl. A.Ş Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San.Ş Zorlu Linen Dok. A.Ş Denizli Basma ve Boya San. A.ve San A.Ş Can Tekstil Entegre Tesisleri San.Ş Can Tekstil Entegere Tesisleri San ve Tic.187 1. A.Ş Antbirlik –Antalya Pamuk Sat.Ş Sümer Holding A.192 1.036 1. Sanko Teks. A.320 3. May Tekstil San. ve Tic. A.Ş Mensa Mensucat San.Ş Çukobirlik Merkez İplik Dok.Ş Merinos Halı San. A.Kord Bezi A. A.Ş Birkoyunlu Halı Tekstil San. Tic. ve Tic.Ş Saray Halı A. ve Tic. ve Tic.Empirme Konf. San Tic. Koop. Tic.482 1.İplik.Ş İsko Dokuma İşl.İşl. ve Tic.Tic.Değ. A.ve San. Tic.Ş Söktaş Pamuk ve Tarım Ür. İplik Fab.Tic. ve Tic.A.Ş Modavizyon Tekstil San.267 1.Ş Orta Anadolu Tic.Bir. A.000 2. ve Tic. A. ve Tic.Ş.300 1. Koop.Ş Berdan Tekstil San.İzmir Basma San İşl.Tic.Ş Çetinkaya Mensucat San.A.Ş Akın Tekstil A.Ş Bulunduğu İl İstanbul Bursa Adana Bursa Adana Adana İstanbul Bursa İçel Bursa Aydın İzmir Kayseri Tekirdağ Bursa Yalova Adana Gaziantep Denizli Tekirdağ Denizli Eskişehir Antalya Bursa İstanbul Gaziantep Kırklareli İstanbul Tekirdağ Kayseri Adıyaman Adana Tekirdağ Niğde İstanbul Gaziantep Kocaeli Denizli İstanbul Tekirdağ Ankara Tekirdağ Tekirdağ Kayseri Kayseri Tekirdağ Bursa Edirne İzmir Isparta Bursa Manisa Tekirdağ Kayseri Kayseri İzmir Bursa Denizli Aydın Bursa Tarsus İstanbul İstanbul İstanbul Çalışan Personel Sayısı 5.Ş Özcanlar Tekstil San.Ş Dünya Halı A.Ş Sönmez Pamuklu San.3. Küçüker Tekstil San. A.İplik Fab. Birlik Mensucat Tic.İşl. San . Ve San.Ş KorteksMen.Ş Güneş Tekstil Paz.510 1.ve Tic. A.

Tekstil Sektöründe Kullanılan Elyafın Sınıflandırılması 361 .C.T.15. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI DOĞAL ELYAFLAR Bitkisel Elyaf Hayvansal Elyaf Mineral Elyaf Tek Hücreli Çok Hücreli Yün ve Kıllar İpek Asbest Pamuk Kapok Basit Elyaf Sert Elyaf Keten Kenevir Jüt Rami Manila Alfa Sisal Koko Angora Alpoga Yün Moher Deve Kaşmir Lama KİMYASAL ELYAFLAR Doğal Polimerlerden Yapay Polimerlerden Anorganik Hammadde Bitkisel Kökenli Hayvansal Kökenli Polidasyon Polikondensat Polimerizat Cam Elyaf Metal Elyaf Karbon Elyaf Seliloz Alginat Elastodien Rejenere Rejenere Protein Şekil:XI.1.

gerekli temizliğe. penye ribana. karışım iplikler. karbonize. pazen. sentetik filament. krablama. dantel iplikleri vb. tafting. a. alpaka. üç iplik. wafel pike.Fantezi. mat ve parlak gibi türlerde olabilirlerse de esas sınıflama şu şekildedir. gabardin. haşıl sökme. mekanik etkilerle çeşitli efektlerin kazandırıldığı birçok terbiye işlemi de mevcuttur.2. kadife. keçeleştirme ve non –woven (dokusuz) gibi tekniklerle üretilmiş tekstil yüzeylerini de kapsarlar. kaşkorse. bazik işlem. süprem. Pamuk. viskon. Elyaf Yapısına göre İplik Çeşitleri. pike. jakar frotte. keten. viskon. paralelliğe ve inceliğe sahip ön ipliğin herhangi bir eğirme sistemi ile iplik haline getirilmesidir. a.2. empirme. görünüm ve kullanım özelliklerini değiştirmek.4. bürümcek.2. hidrofilleştirme.2. Kasar (ön terbiye): Ön yıkama. sentetik kesikli. Kumaşlar büyük çoğunlukları itibari ile dokunmuş veya örülmüş durumdadırlar. c. Kumaşlar yüzeysel olarak şekillendirilmiş tekstillerdir. Kullanım Yerine göre İplik Çeşitleri. katlı. Genel olarak terbiye işlemleri. etamin.15. özel yapılı iplikler. merserize. dikiş. örme kadife. d.T.15. divitin. Kumaşlar esas olarak. krep. geliştirmek için yapılan işlemlerin tümüne terbiye denir. panama. İplik Çeşitleri.Non-woven Yüzeyler: Keçe. ipek. jakar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. pürtüklü. 362 . kalınlığına oranla çok büyük yüzey alanı bulunan ve bir arada tutunmalarına yetecek miktarda mekanik gücü olan işlenmiş elyaf ve/veya iplik topluluğu olarak tanımlanır. rayon. dokuma veya örmeden gelen kumaşın ya da iplik halindeki tekstil materyalinin. düz. b. kanvas.3. Kumaş Üretimi Teknik olarak kumaş. a. satin. poplin. Ancak şardonlama. balıksırtı.C. filament b. elyaf hammaddesinin bir seri işlem kademesinden geçirilmesi ile elde edilen. Ancak kumaş terimi aynı zamanda dantel.Kesikli. olarak ayrılır. XI. yün. strayhgarn vb. saten. dobule-blıster vb. örme. floş. İplik Üretimi İplikler sadece kesikli veya kesiksiz (filament) elyafların kullanılmasıyla ya da bir diğer şekilde her ikisinin birleştirilmesi ile elde edilirler.15. kalandırlama gibi.Dokuma Yüzeyler: Denim. jakarlı ribana. c. flanel. Terbiye İşlemleri Genel anlamda. simli örümcek. ribs. Yapılarına göre İplik Çeşitleri. şambri. ağartma. Dokuma. XI. Terbiye işlemleri kimya teknolojisi ile yakından ilgilidir.Örme Yüzeyler: İnterlok. karışık makarna. kord. lakost. Hammaddesine göre İplik Çeşitleri. İplik eğirme.

2 Kaynak: DPT.C.Çorlu. elyaf halinde boyama. kumaş boyama.Bursa 51 13.15. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Baskı: Direkt baskı.3’de kısaca gösterilmiştir. 2001.Çerkezköy 107 28.Uşak 59 15. Tablo:XI. Türkiye tekstil terbiye sektörü imalathanelerinin bölgelere göre dağılımı Tablo:XI. Şekil:XI.K.15.6 61. d. Beş Yıllık Kalkınma Planı. işletme yapısı ve üretim teknolojisi gibi faktörler etkiler. mekanik yada kuru terbiye şeklinde çeşitlilik gösterir.VIII.2 56. terbiye işlemlerine ait proses akım şemaları Şekil:XI.8 70. Bazı yıllar işletmelere göre tekstil terbiye sektörü kapasite kullanım oranları Tablo:XI. hammadde kaynakları.G.İzmir.Antep. ülkemiz üretim yapısına uygun bir özellik göstermektedir.15. Tablo:XI. tops boyama.15.4’de verilmiştir. Örme giysi.sentetik karışımlarının terbiyesi gözlenmektedir.3. rezerve baskı. 1992 yılında 1 milyon ton üzeri olan Türkiye pamuklu terbiye sektörü kapasitesi 1999 yılında % 83 artış göstermiştir.4.7 Marmara İstanbul. iç giysi. işgücünün niteliği.5 62.2 Kaynak:DPT. Bunların % 47’si entegre işletmelerden. Ülkemizde konfeksiyon sanayi teknoloji olarak üç gruba ayrılır. Ankara.İçel. 363 . iplik halinde boyama. Yün sektöründe ise. Ankara. diğer sanayi dallarına göre daha az sermaye gerektiren ve işgücü yoğun bir üretim dalı olduğu için. en çok yün. Üretim yapısı bakımından konfeksiyon sanayi.7 Ege Denizli. XI. yünlü ve sentetik olmakla beraber genelde pamuk ağırlıklıdır. apre.7 67. BYKP.15. Boyama: Elyaf çekme çözeltisinde boyama. Türkiye tekstil terbiye sektörü pamuklu. 2001.3 59.1 72.2’ de detaylı olarak. c.Malatya. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b. Konfeksiyon Üretimi Dış giysi.5 ‘de verilmiştir.9 Fason İşletmeler 82. özel baskı. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ülkemiz tekstil terbiye sektörünün % 70‘i Marmara Bölgesindedir.3 Türkiye Ortalama 81. ronjan baskı.3 73. Konfeksiyonda üretim yapısını.4 56.15. Apre (bitim işlemi): Kimyasal ya da yaş terbiye. deri giysi ve kürk giysi gibi ürünlerin üretimi ise hazır giyim sanayi olarak isimlendirilir.15. hazır giysi boyama. VIII.5 64.T. Tekstil Terbiye Sektörü İmalathanelerinin Sayıları ve Bölgelere Göre Dağılımı Bölge Adı Bulunduğu İl/İlçe Adedi (%) Trakya İstanbul.Tekstil Terbiye Sektörü Kapasite Kullanım Oranları (%) İşletme Türü 1992 1997 1998 1999 Entegre İşletmeler 81.Maraş 53 14.5 Baskı İşletmeleri -62. ev tekstili ve endüstriyel tekstil ürünlerinin fabrikasyon olarak üretimine genel olarak konfeksiyon denilmektedir.8 Diğer Bölgeler Adana.4 51. Tekstil sektörü üretim aşamaları olan boya. Pamuk sektöründe pamuk ve karışım terbiyesi yapan işletmelerin oranı yaklaşık % 80‘dir.Kayseri. % 53’ ü fason terbiye işletmelerinden oluşmaktadır.5. Türkiye’de terbiye işletme sayısı yaklaşık 400 civarındadır.

Modern makine parkı olan ve orta düzeyli işgücü maliyeti olan işletmeler. XI. Çadır. Hazır Giyim Sanayi Ürünleri Hazır giyim sanayi ürünleri. tekstil endüstrisi kapsamında bulunan ve giyim eşyalarının standart ölçülerle seri şekilde üretildiği endüstri dalı için kullanılan deyimdir. emniyet kemeri.T.3. yün.C. mont vb. Örneğin. uzay giysileri vb. çarşaf. sentetik ve bunların karışımıdır. Örme giyim üretiminde kullanılan ana hammaddeler. bavul vb.1. kaban. Ülkemizde konfeksiyon sektöründe gerçekleştirilen üretimin büyük bir kısmı.15. manto. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1. 364 . ucuz işgücü olan işletmeler. yelken ve paraşütler 5. Bu grupta düz örme (triko) ve yuvarlak örme olmak üzere başlıca iki sistemle üretilebilir.1. Dokuma Giyim Üretimi. Hazır giyim endüstrisindeki firmalar ürettikleri ürün çeşidine göre. koltuk kılıfı vb. spor giyim ürünleri için böyle bir durum söz konusu değildir. ağız maskesi vb. XI.Klasik makine parkına sahip. 2. pardösü vb.3.) 4. XI. giysilerde üretilmektedir. Örme Giyim Üretimi. Ancak dokuma ve örme giyim üretimi en geniş kullanım alanına sahiptir. Tek kullanımlık tekstiller (ameliyat önlüğü. (erkek üst giyimi. Hazır giyim eşyası üreten endüstrilerle ilişkili diğer endüstrilerde kullanılan ürünler (dikilmiş deri mamulleri.) 2. döşeme.15. hazır giyim sanayi ürünleri.) 6. Özel amaçla üretilmiş giysiler (dalgıç giysileri. hazır giyim dışı konfeksiyon ürünleri olmak üzere iki grupta incelenir. Genellikle üste giyilen ürünler üretilir. cüzdan. pamuk. Konfeksiyon Üretim Grupları Konfeksiyon üretimi genel olarak.2. 1. iç giyim vb.Ultra modern makine parkı olan işletmeler. Örme giysi üretiminde iç giyim ve sportif giysilerin yanında son yıllarda gece elbiseleri. Ev tekstil ürünleri (perde. kemer. Otomobilde kullanılan tekstil ürünleri (paspas. çocuk giyimi.) 7. 1. ağır gramajlı giyim ürünleri ( palto.3. bayan üst giyimi.). geri kalanı ise modern ve ultra modern olarak adlandırılan otomatik makine ve sistemlerle çalışan işletmelerde yapılmaktadır.) için buharlı ütü ve pres makinaları gerekirken.1.15. 2.) olarak sınıflandırılır. el işçiliği yüksek makinelerle çalışan işletmelerde. Çocuk Oyuncakları (oyuncak bebek ve oyuncak hayvan giysileri vb.1. 3. Hazır Giyim Dışı Konfeksiyon Ürünleri Hazır giyim dışı konfeksiyon ürünleri . koltuk kılıfı vb.) 3. üretim gruplarına ayrılırlar. Dokuma konfeksiyonunda değişik ürün türleri için değişik üretim hatları ve makine parkları gereklidir.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ham kumaş açımı Yağ sökümü Ham kumaşların makinaya alınması Kasar K Boya verme Yumuşatma Kumaşın kazandan çıkarılması Yaş işlem 1 2 3 Islak kesme Ram Şardon Açık en kurutma Zımpara Ram Zımpara Ram Sanfor Sanfor Inspectıon SEVK Şekil:XI.T.2 Tekstil (Boya-Apre-Terbiye) Proses Akım Şeması 365 .C.15.

2.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1 11 Islak kesme Açık en kurutma Ram Zımpara Ram Şardon Sanfor Şardon Ram Ram Zımpara Zımpara Ram Ram Sanfor Inspectıon SEVK Sanfor 2 Islak kesme Kurutma Balon sıkma 3 Ön fikse Kurutma Yaş işlem Ters çevirme Islak kesme Şardon Şardon Açık kurutma Zımpara Ram Sanfor Inspectıon Ters Çevirme Dekatör ütü Inspectıon SEVK SEVK Şekil: XI. Tekstil (Boya-Apre-Terbiye) Proses Akım Şeması ( Devam) 366 .15.T.

değişik kumaşlarla aplike edilmesi. lacet nakışı gibi isimlerle adlandırılırlar. ürüne farklı. beşik. yüzyılda İran yolu ile Avrupa’ ya geçmiştir. Yer döşemesi. yün. dekorasyon malzemesi.C. Halıcılık. Bu tarihlerde Fransa.15. yaygı. floş ve ipek ipliğinden ilmek bağlanıp.15. Nakışlar.2. sarma nakış. boncuk gibi süsleme malzemeleri ile işlenmesidir.4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kumaş açma Owerlow terbiye ve Pamuklu boyama işlemi Ram kurutma ve egalize işlemi Polyester ve akrilik boyama Sıkma-Santrüfüj Şardon Sanfor Paketleme Zımpara Şekil:XI. İspanya daha sonraları da İngiltere’ ye yayılmış ve bu ülkelerde de halı üretimi başlamıştır. ajurlu nakış. özel bir görünüm ve albeni kazandırmak amacı ile tekstil yüzeylerinin süslenmesi. Nakış İşlemi Tekstil sanayinde nakış işlemi.15. Orta Asya’ da doğduktan sonra zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. Halı Üretimi Pamuk. Çok uzun bir tarihi dönemden geçerek günümüze kadar gelen el halıcılığı. delik işi nakış. kıl. yün ve ipek ipliklerinin boyuna yan yana dizilmesinden oluşan çözgü iskeletinin her çift teline. zincir nakış. yastık gibi çeşitli işlevlere sahip olan kilim ve halı yüzyıllardan beri insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. VIII. dolgu nakış. Bu sanatın ilk örneklerine Türkistan ve civarında rastlanmış olması bu görüşü kanıtlamaktadır.T. Geleneksel el sanatlarımızdan olan el dokuması halı ve kilim ise Anadolu’ ya ilk kez Selçuklu Türkleri tarafından getirilip. bugün varlığını korumanın da ötesinde ülke 367 . Halı yapımının ilk başladığı yer Orta Asya’ dır. havlı yüzü olan dokumalara halı denir. üzerine atkı atılıp sıkıştırılarak aynı yükseklikte ya da yer yer farklı yüksekliklerde kabartmalı olarak kesilmiş. pul. gelişmesini bu bölgede sağlamıştır.3 Boya-Apre-Terbiye Fabrikası Proses Akım Şeması XI.3. XI. çadır. heybe.

Hereke ve Kayseri’de gerçekleşmektedir. Türk el halısı.310 g/m2 civarıdır.15. XI. c. % 16 ‘dır.2. Bu oran İran için. Bu rakamın % 3’ünü ipek. hammadde alıp işlemek sureti ile makine halı üretimi gerçekleştirmektedirler. El Halısı ve Kilimler olarak ayrılır.4.5 milyona yakın kişiyi istihdam etmektedir.461 g/m2 Non-woven halıda : 580 g/m2 Tuftıng halıda : 2. 1. üretim miktarları ve kullanılan yerler Tablo:XI. Makina Halısı 2.4. XI.6’da verilmiştir. % 40 Hindistan için. 100. İpek halı üretimi ağırlıklı olarak. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ekonomisi açısından.1. Non-woven Halılar. Anadolu tarihinin her dönemini yansıtan etnografik bir belge niteliğindedir. Halı sektörü esas olarak. Genelde ipek halıların ortalama düğüm adedi. Makina Halısı Makine halı sektöründe markalı olarak ifade edilen entegre tesisler üretiminde.T. Bu emek yoğun bir sektördür. kapasite. El halılarının kalitesine etki eden faktörler. Bu teknoloji dünyadaki tüm makine halı üreticileri ile yarışabilecek niteliktedir. % 17 . 368 . Sektör yaklaşık olarak 1. Türkiye makina halı sektörüne ait üretim türü.C. a. Türkiye’de el halı üretiminin 30 milyon m2/yıl olduğu tahmin edilmektedir.15. % 97 ‘sini ise yün halı oluşturmaktadır. Üretim şekillerine göre 3 türlüdür. örme şekli.000 düğüm/m2 ‘dir. El Halısı El halısı makina kullanılmadan el ile yapılan üretim şeklidir.Bunlar. Dokuma halıda : 2. ayrıca sanat ve kültürümüzün dünyaya tanıtılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Dokuma Halılar. kullanılan boyanın niteliği gibi faktörler etki etmekte ise de esas olan kalite faktörü birim alandaki düğüm sayısıdır. halının üretildiği bölge.000 düğüm/m2. Pakistan için . Bu firmaların üretiminde kullanılan makinelerde bilgisayar sistemi ve en son teknoloji kullanılmaktadır. 10. Makina halıların ağırlıkları halı tiplerine göre değişiklik göstermektedir. Tufting Halı ve Kilimler. Türk el halılarının dünya ihracatındaki payı yaklaşık % 5 düzeyindedir.15. yün halıların ise. Satış açısından Türkiye el halı sektörünün yılda toplam iç satış ve ihracat dahil 2 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. b. halı türü.

Ayrıca atık sularına verilen sıvı ve suların genel atık karakteristiklerinde. kağıt ve diğer laboratuar malzemeleridir. 2.5. Bu katı atıklar çoğunlukla geri dönüşümlüdür. Kullanım Yerleri Makine Halısı Kapasite (1000 m2/yıl) Üretim (1000 m2/yıl) Kullanım Yeri Kullanılan Hammadde İşyeri (%) 10 45 25 Konut (%) Dokuma 90. Dispers boyar maddeler: Asetat ve sentetik elyafın boyanmasında kullanılır. VIII. Oksidasyon boyar maddeler: Selilozik elyaf boyamada kullanılır. Bunların en çok kullanılanları ve boyadıkları elyaf türleri genel olarak şunlardır: 1.000 Yün.Tekstil Sektörü Üretiminde Açığa Çıkan Atık Türleri Tekstil sektörü üretiminde açığa çıkan atık türleri katı.2. Bazik boyar maddeler:En çok akrilik elyafın boyamasında kullanılır. sıvı.1.C. Metal-Kompleks boyar maddeler: Yün ve polamid elyaf boyamada kullanılır. PAC. XI.Üretimde çalışan personelin oluşturduğu evsel nitelikli katı atıklar. Krom boyar maddeler: Yün ve poliamid elyaf boyamada kullanılır.Tekstil Sektöründe Kullanılan Boyar Maddeler Tekstil sektöründe pek çok değişik türde boyar madde kullanılmaktadır.15. Tekstil Sektörü Sıvı Atıkları Üretimde kullanılan boyama maddeleri sonucunda atıksulara verilen boya maddeleridir.5.000 70.6. Küpe boyar maddeler 3.000 PP. deneme amacı ile boyanmış bez parçaları.000 24.2. Kullanılan Hammadde. hurda ıskarta parça zımpara ve şardon elyaf. PAC.2. Pamuk 90 Non-Woven 34. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI.T. 2. PP. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 4. 10. 6. PA.1. 13. I. XI.000 PP. Asit boyar maddeler 9. Azoik boyar maddeler 5.15. Mordan boyar maddeler 11. Ankara. 14.Tekstil Sektörü Katı Atıkları 1. 8. BYKP. Jüt 75 Kaynak: DPT. Ingraın boyar maddeler 7. pamuklar. 12.13. geri dönüşümlü olmayanlar. Kükürt boyar maddeler: Selilozik elyaf boyamada kullanılır. Tekstil Sektörü Atıkları XI.15. Kapasite. PES 55 Tuftıng 55. 369 .000 16.Üretimden gelen endüstriyel katı atıklardır. Pigment boyar maddeler: Tüm tekstil materyallerinin boyanmasında kullanılır. Reaktif boyar maddeler: Pamuklu kumaş boyamada kullanılır. PES.2. XI. Jüt.15. 2001. PA.15. sentetik ve diğer elyaf ve kumaşlar. Makina Halı Sektörü Halı Çeşidi. Direkt boyar maddeler: Selilozik elyaf boyamada kullanılır. gaz olmak üzere üç türlüdür.5.5.5. Üretim.

Tekstil Sektörü Gaz Atıkları Tekstil sektöründe yakıt olarak çoğunlukla LPG ve fuel-oil kullanılmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. kadmiyum. sülfit.2. NOX.yoğunlaşan çamurun dibe çökmesi.C. nikel. Hidroliz olmuş organik ve inorganik bileşikler. XI. atık su arıtmaya verilmeden önce bir ızgaradan geçerek elek sistemine gelmekte ve buradaki maddeleri tutma esasına dayanmaktadır. Arıtma çamurları maksimum su içeriği % 65 civarıdır. krom. Yağ. b. çinko gibi maddeler bulunmaktadır. XI. 3. Çamur Susuzlaştırma İşlemi. CO. Tekstil Fabrikalarında kullanılan arıtma sistemine ait örnek.15. 1. 2. Fiziksel arıtmada. Biyolojik Arıtma. Hidroliz olmuş vinil sülfat türevleri .3. Hidroliz olmuş antarkinon türevlerini içeren kimyasal karakterli maddelerdir. Biyolojik arıtmanın çökeltim havuzunda oluşacak olan katı madde ve çamur. NH4-N. türevleri ve etoksilatlar. Arıtma çamurunda değişik oranlarda kurşun. Tekstil sanayi baca gazı emisyonunda. Çamur susuzlaştırmada. NO3-N. cıva.5. h. 370 .gres. Tekstil sanayinde baca gazlarına karşı mutlaka filtre sistemi bulunmalıdır. fosfat türevleri.3. islik. c. Arıtma Tesisi Proses Akım Şeması Şekil:XI. haşıl maddeleri ve inorganik iyonlar (Na.SO4). çamur yoğunlaştırma havuzunda çamur yoğunluğunun artırılarak. Biyolojik arıtmada. KOİ. e. g.5. Fiziksel Arıtma. BOİ. AKM. Bunlar. Çözünmüş oksijen. hidroliz olmuş boyama prosesi atıkları. üstteki suyun çevresel savaklarla toplanarak arıtma tesisi girişine verilerek kalan çamurun su içeriğinin azaltılması ve susuzlaştırılması ve çamurun preslenmesi esasına dayanır.15. Burada yüksek islilik ortaya çıkar bunu önlemek için bu gazlar kurum tutucudan geçirilip atmosfere verilir. Seyrelmiş halde . şartlandırma ünitesinde dozajlanarak kimyasal maddelerle oluşan katı maddeler. atık suya hava verilerek atık suda bulunan ve organik kirliliğe neden olan maddelerin mikroorganizmalar tarafından parçalanması esasına dayanır.15. aldehitler ve tozlar bulunmaktadır. Filtre sistemi baca gazında bulunan SO2 gazının gaz fazından alınarak sıvı fazına geçirilmesi prensibine dayanır.Tekstil Sektöründe Atık Arıtma İşlemi Tekstil Fabrikalarında genelde 3 tür arıtma sistemi kullanılır. f. SO2. polimerler. Ülkemizde tekstil endüstrisinde entegre olmayan tesislerin çoğunda baca sisteminde fiziksel ve kimyasal arıtma yapabilecek özellikte filtre sistemi bulunmamaktadır. Hidroliz olmuş yağ asitleri. Hidrolize olmuş sodyum asetat silikat larpartin sülfat türevleri. üre. bakır.4 ‘de gösterilmiştir.T. d.

Devlet İstatistik Enstitüsü Verileri. Ankara. 2.C.. Sektör Raporları. Asit Nötralizasyon Havuzu Deşarj Anaerobik Aeratör Deşarj Havuzu Polielektrolit Giriş Döner Elek Polielektrolit tankı Çamur Yoğunlaştırma Havuzu Filtre Pres Pompası Filtre Pres Deşarj Şekil:XI. Pratik Tekstil Mühendislik Dizisi: No:1-2-3. 2001. 4. Md. 5. 6. Tekstil Fabrikaları Arıtma Tesisi Proses Akım Şeması Kaynaklar 1. VIII. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi. 6-8 Ekim1999.. Bak. 2001. Gen. DPT. San ve Arş. ÇÜ. Sanayi ve Tic. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu.15. 3. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili hükümler çerçevesinde yapılmalıdır.4. 371 . BYKP . Çukurova Üniversitesi.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu atıkların bertarafı. Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Verileri. Gel. Tekstil Kongresi. Tekstil ve “Hazır Giyim Raporu http. 2001. Adana http. TOBB.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Motorlu taşıt araçları sanayinde oluşturulacak olan politikalar ülkenin sanayi ve teknolojik gelişme stratejileri içinde vergi. boyalar.1. Motorlu araçlar sanayinde ana üretim tesisleri. motorlu araçlar yan sanayinde üretilmekte. Türkiye’deki tesisleri dünya pazarları için bir üretim merkezi olarak görmesi de bunun en önemli kanıtıdır. yüzyılın sosyal ve ekonomik yapısını etkileyen en önemli olay. Dıştan yanmalı motorlar (Buharlı Lokomotifler) olmak üzere ikiye ayrılırlar. devlet yardımları. dünyanın en yaygın endüstri kollarından birini oluşturmakta. Bu parçaların tamamına yakın bir kısmı.16. sıvı ve gaz atıklar ile bunların türleri ve kaynaklarını açıklamak bakımından motorlar ve motorlu araçlar sanayi hakkında kısa bilgiler verilmesinde yarar vardır. Dizel motorlar olmak üzere iki kısıma ayrılmaktadır. uluslararası kuruluşlarca da tanınmaktadır. Türkiye’deki otomotiv sanayi büyük emeklerle kurulmuş ve rekabetçi bir sanayi olma yolundaki kararlılığını kanıtlamıştır. gümrük mevzuatı ve bu mevzuatın sektöre özel hükümleri ile yakından ilgili bulunmaktadır. Motorlu Araçlar Sanayi Motorlu araçlar üretiminde bir çok ve farklı türde demir-çelik ürünü mekanik parçalar muhtelif madeni yağlar. bazı parçaların kaynakla birleştirilmesi. ana üretim tesislerinde ise.C. dış ticaret. genel olarak aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. Motorlu taşıtlar üretimi sırasında oluşan ve çevre kirlenmesi açısından önemli sayılan katı. dünya pazarlarına üretim yapabilme seviyesine ulaşmıştır. yalnız presleme.16. aksesuarlar kullanılmaktadır. A. yapısı gereği dünyada çok hızlı küreselleşmekte ve üretici şirketler birleşerek “Trans-National Company” yapısına kavuşmaktadır. Motorlar Motorlar genel olarak . boyama ve araç montajı yapılmaktadır.16. B. TÜRKİYE’DE MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE ÇEVRE 20. 2. İçten yanmalı motorlar ise.Yabancı sermayenin. son yıllarda kişi başına bir otomobil isabet edecek düzeye yükselmektedir.T. Türkiye’deki otomotiv sanayi tüm olumsuz koşullara rağmen. çeşitli plastikler ve lastik cinsi vb. İçten yanmalı motorlar.2. Otomotiv sanayi. Bu sanayinin halen sahip olduğu güç. hiç şüphesiz ki içten yanmalı motorun icadı ve motorlu araçların teknolojik olarak çok büyük bir gelişme göstermesidir. gelişen ülkelerdeki otomobil sayısı ise. XI. Bu nedenle tüm politikaların bir Master Planı içinde ve birbiri ile ilişkili olarak düzenlenmesi gerekli ve zorunlu bulunmaktadır. 1. XI. 1950’li yılların başından itibaren motorlu araç üretimi. Benzinli (Otto ) motorlar. 372 .

siyanür.2. Tablo:XI.16. civa. BOİ. Montaj Ünitesi. ayrıca Türkiye Araç Parkı ise.5-7.3. Gövde Kaynak Ünitesi.5-10. krom.C. Motorlu araçlar sanayinin yol açtığı en önemli kirlilik atık sular olup. c. alüminyum. XI. bu kirli sular. motorlu araçlar yan sanayinde de çok farklı atık ve artıklar ortaya çıkmaktadır.1‘de gösterilmiş olup. Ancak bugüne kadar yan sanayi atıkları hakkında ülkemizde herhangi bir bilimsel araştırma yapılmamıştır. Kimyasal Nitelikli Atıksu KOI 1300 AKM 470 pH 9. tuvaletler. b. kaynakhane. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. XI. Motorlu Araçlar Sanayinde Atıklar Ülkemizde motorlu araçlar sanayi. .boyama ünitelerinden deşarj edilen atıksulardaki. KOİ. Presleme Ünitesi.1.2’ de verilmektedir. Atıksuların kirletici yükü çok fazla olan önemli bir kısmı . yağ. 373 . flor ve azot bileşikleridir. Tablo:XI. kurşun. kirlilik parametreleri bakımından atık sular iki alt başlık altında toplanabilir. demir. duşlar ve diğer tesisler ) kaynaklanan kirlenmiş atık sulardır.16. Boyama Ünitesi.T.Ağır metal içeren atıksular olmak üzere sınıflandırılmaktadır. boyahane ve araç montaj ünitelerinden kaynaklanan proses ve yıkama atıksular olup. Bu sanayinin ana üretim tesislerinin neden olduğu atıklar yanında.3.16.Yağ.16. çinko. Ülkemizde faaliyet gösteren Otomotiv Sanayi Firmalarına Ait 2000 Yılı Üretim Kapasiteleri hakkında genel bilgiler. Atıksuların parametreleri yaklaşık olarak şu değerlerdedir. Fosfatlama birimi atıksularda fosfat olmadığı yalnızca yağ ve gres. d. AKM ve azot bileşikleri konsantrasyonları oldukça yüksektir. su tasfiye cihazları ve kazan sistemleridir. gres ve diğer kirleticiler içeren atıksular . özellikle 1970’li yılların başından itibaren hızla gelişmeye başlamıştır. . En önemli su kirliliği kaynakları mekanik ve montaj üniteleri boyahane. çinko ve nikel bulunduğu tespit edilmiştir. Endüstriyel Atıksular Ana üretim tesislerinin. ara ünitelerinden olan presleme. bakır. XI. pH. Evsel Atıksular Sosyal yan tesis ve hizmetlerden (yemekhane. nikel. yağ ve gres.5 Bu atıksuların kirletici parametreleri.3. Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ). gres. Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ). çeşitli parçaların yoğun olarak üretildiği.16.5 Evsel Nitelikli Atıksu 650 mg/l 335 mg/l 6.

N MERCEDES BENZ OPEL KHD/LAND ROVER IVECI/FIAT RENAULT MITSUBISHI FIAT TOYOTA UNIVERSAL NEW HOLLAND N.3.V.250 2. Avrupa standartlarında binek otomobiller için araç başına tüketilen solvent miktarı ortalama 6 kg iken bugün ülkemizdeki değerler 9. pik-alüminyum-bakır malzemeler. ortalama 165 kg/ binek otolara ait saç atığıdır. piller . .Fosfat çamurları.Kirli eldiven ve üstübü bezleri .5.252 50 29.340 310. Tablo:XI.200 1.I.853 10.244 22.652 2.Aküler.LTD.000 TL Yabancı Sermaye (%) Kapalı Alan (1000 m2) Toplam Alan (1.HONDA A. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Miktar olarak en önemli atık miktarı.TRAKTÖR UZEL Toplam Üretim Yeri Gebze/Kocaeli İstanbul İzmir Gebze/Kocaeli İstanbul Eskişehir Kocaeli Kocaeli Bursa Ankara İstanbul Aksaray TorbalıI/İzmir Sakarya Sakarya Bursa Adana Bursa Sakarya Gebze/Kocaeli Ankara İstanbul Üretime Başlama Tarihi 1997 1966 1966 1964 1959 1983 2001 2001 1966 1966 1968 1985 1990 1963 1966 1971 1987 1971 1994 1994 1954 1962 Lisans HONDAMOTOR CO. .5-12 kg arasındadır.Kimyasal ürünler.M. kağıt. Kaynak: Otomotiv Sanayi Derneği. . vb.Boya çamurları.3. . 2000. Torbalı/İzmir Otomobil Fabrikası 2000 yılında kapanmıştır.C.000.Atık yağlar.400 50 12.S B.4.A.16.190 4. FORD HYUNDAI MOTOR COMP.) ya da belediye çöp sahasında bertaraf edilebilen evsel nitelikli atıklardır.16.000 200 273 511 545 87 86 346 443 500 928 826 31 273 100 10.843 7. XI.75 0 0 41 50 0 98 85 100 0 27 51 0 37. 374 .16.500 63. Bununla birlikte araç başına tüketilen solvent miktarı da kirlilik parametreleri arasında önem taşımaktadır. ISUZU CHERYSLER INT. XI.A. Ancak bu değere ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama Türkiye’de bugün için belirlenmemiştir.3.FERGUSON/PERKINS Sermaye 1. Tehlikesiz Atıklar Proseslerden kaynaklanan ve genellikle yeniden değerlendirilebilen (sac malzeme. Atmosferik Emisyonlar: En önemli kirlilik boyahane bacalarından kaynaklanmaktadır. ağaç paletler.3.018 300 300 194 109 186 1.8 75 0 37. Özellikle fırınlardan gelen solvent buharları ve diğer ünitelerden kaynaklanan toz ve gaz emisyonları en önemli kirlilik kaynaklarıdır.000 6.O. naylon.000 64.C CHRYSLER FORD OTOSAN HYUNDAI ASSAN KARSAN M.16.100 29.038 (*) Opel Türkiye.504 5. .000.600 1.1 Otomotiv Sanayi Firmaları Hakkında Genel Bilgiler (Ocak-2000) Firmalar A.Kirli solventler. Tehlikeli Atıklar Sektörün çeşitli birimlerinden kaynaklanan tehlikeli atıklar gerek içeriği ve gerekse miktarları açısından önem taşımaktadır. karton.713 4.T.400 2. M. .243 40.000 13.Atık toner ve kartuşlar.N MERCEDES BENZ TÜRK OPEL TURKIYE(*) OTOKAR OTOYOL RENAULT TEMSA TOFAŞ TOYOTA TRAKSAN T. PEUGEOT M.000 m2) 15. Atık türü ve miktarları proseslerin türüne ve kapasiteye bağlı olarak değişmekle birlikte başlıcaları şunlardır.5 0 36 82 91 35 87 62 200 100 63 63 108 60 20 27 88 186 53 353 134 5 85 80 2.000 4.

616 69.160 403.388 27. 3.356 46.067 1.011 62.655 52.188 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı. DPT.514 69.771 321.120.161.232.041 13.945 403.444 1. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.825 1.884 51.432 811.771 153.197 94.995 1.055 34.900 166.885 118.567 235.434.596 64.834 2.788 529.414 112.506 Toplam 222.721 49.478 43.350 919.176 138.090 4. 2000.879 1.777 604.852 2.332 13.469 11.865 118.559 30. DİE.254 87.762 186.592 84. 2.454 442.798 53.309 108.482 259.545 90.917 106.193.052.093 146.107.694 197.551 157.457 1.399 133.242 227.325.861.172 58.043 81.388 745.119.693 12.755 233.066 281.278 165.958 1.772 190.057 211.753 Minibüs 7.872 234.520 2.967 20.781 54.632 145.687 742.465 856.388 2.065 508.449 91.838 626.978 101.269 178.770 73.607.864.106 212.718 248.021 1.821 172.140 1.767.359 4.290 374.839 35.640 3.119 50.409 287.652 Kamyon 49.933 746.680.022 692.731 637.166 241.317 47. Trafik Daire Başkanlığı.005 349.192 3.520 15.948 15.608 65.392 257.274.623 46.633 1. 2001.649.001 513.122 40.180 354.030 1.135.353 273.221 387.579 116.927 43.365 378.303 874.585 80.586 371.565 4.707 66.836 61.432 38.403 1.658 29.302 Traktör 50.690 2.476 11.181.874 96.196 10.272 240. VIII.554 56.802 320.496.817.676 187.034 79.011 21. 375 .139 200.310.480 240.407 105.424 173.636 672.477 6.859 63.058.186 5.804 31.996.622 3.421 333.373 726.646 2.081.263.569 792.021 243.160 305.433 78.312 159.437 6.889 62. Türkiye İstatistik Yıllığı.780 95.449 87.916 22.344 2.579 1.602 263.008 18.427 198.026 125.381 122.T.371.894 560. Otomotiv Sanayi Derneği.283 755. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI.783 33.763 25.496 217.743 442.726 156.095 Kamyonet 30. 2001.C.303 3.540 20.486 917.277 197.407 280.506 776.973 75.263 807.896 108.999 56.631 4.441 48.345 137.714 491.025 98.2 Türkiye Araç Parkı Yıllar 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Otomobil 72.577 983.570.105 3.824 1. Kaynaklar 1.638 47.511 313.548 221.187 1.372 180.672 Otobüs 11. 2001.543 9.152 118.250 213.893 172.066 51.861 134.156 3.697 87.16.858.974 612.598 73.525 135.700 68.724.360 313.096 28.326 4.252 776.980 17.606.634 32.449 654.072.290.546 488.095 164.449.087.454 704.417.920 86.559.867 125.152 57.129.314 112.931 56.040 18.891 308.380 25.796 71.466 243.438 688.578 370.781 583.726 11.559 30.269 353.777 436.870 394.627.951 97.505 224.739 28.338 1.478 70.375 137.051 182.511 3.239 16.516 556.504 20.234 1.721 205.982 84.838.404 23.308 7.774.211 225.424 624.270.257 1.108 74.259 402.845 692.369 458.489 2.473 397.216 11.695 155.213 144.608.462 39.980 Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü.619.

yumuşatılabilir.000 601. 2001.850.000 3. Ankara. Şekillendirmede kalenderler. Hazırlama.Ülkemizde üretilen lastik çeşitleri ve yıllara göre miktarları Tablo:XI. Radyal lastiklerde ise kat iplikleri damak tellerine dik olur ve lastiği çepeçevre kaplayan bir kuşak bulunur.C.295.120.000 2.445.000 13.000 Traktör ön 616. yapıştırma.406.910.T. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.000 4.000 Binek Radyal 6.000 434. açma. yapıştırılabilir. Beş Yıllık Kalkınma Planı.000 1.500.000 55.271.000 428.000 İş Makinası 30. Bu iki tip lastikte taşıyıcı ünite. Hazırlama işlemleri için ısıtma odaları. karbon siyahının (hidrokarbonların) oluşturduğu her türlü araç tekerleği lastiği ve lastik eşyaların üretiminin yapıldığı bir kimya sanayi tesisidir. c. kaplanabilir.481. sarılabilir.324.015.000 3.600.329. sarma. yapay elyaf ya da çelik tellerden oluşmaktadır. e.000 585.000 Traktör arka 413.000 1. ham kauçuklardan (tabii ve sentetik kauçuklar) yapılan tüm lastik mamuller aşağıdaki üretim aşamalarından geçer.000 387.210. kumaş.000 1.000 XI. VIII.074.000 43.826. d.000 Dış Lastik toplam 11.000 İç Lastik 2. Konfeksiyon aşamasında ise doldurma.402.000 Kamyon-Otobüs Konvansiyonel 796. Hamur hazırlama aşamasında ham lastiğe belirli fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırmak amacı ile kimyasal ilave edilir.000 730. Adı geçen karıştırıcılar hamur yapma işleminde de kullanılmaktadır.on g.000 13.Bitirme. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.000 442.569.000 3.000 676.000 1.17. Vulkanizasy. Plastik madde olarak lastik.000 615. LASTİK SANAYİ VE ÇEVRE Ana hammaddelerini kauçuğun. a.000 696.1’de verilmektedir.000 37.17.17.000 2.Yoğurma. Faaliyetin Akım Şeması Çeşidi ne olursa olsun. fırçalama ve birleştirme gibi işlemler uygulanır. kesme makinaları kullanılır. f.000 868.000 8.980.1’ de verilmiştir.000 1. Yoğurma işlemi dahili veya açık karıştırıcılar ile yapılmaktadır.796. Akım Şeması Şekil:XI.1 Araç Lastiği Sektörü Üretim Miktarı (Adet) Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ana Mallar 1995 1996 1997 Binek Konvansiyonel 301.000 Bisiklet-Motosiklet Dış Lastiği 2. Ham lastik oldukça plastik ve sağlam bir madde olduğundan işlenmesi büyük ve özel makinalar gerektirir . Konfeksiyon.000 Kamyonet-Minibüs Konvansiyonel 1.000 6.000 984.100.Şekillendirme.259.454. 376 .000 2. parçalanabilir. plastik veya metal üzerine kaplanabilir. Oto lastiği olarak çapraz ve radyal karkaslı tipler yaygın olarak üretilmektedir. pudralama. Çapraz gövdeli lastiklerde iplikler eksene göre yaklaşık 45°’lik açı ile ve katlar birbirine dik olarak yerleştirilir. kalıplanabilir.17.000 1. Hamur Yapma.000 207.000 4.000 Kamyon –otobüs Radyal 826.000 Bisiklet-Motosiklet İç Lastiği 3.200.000 11. Tablo:XI.000 247.000 Kamyon-Minibüs Radyal 579.576.502.000 Kaynak: DPT.1.000 1. b.231.17.000 8. giyotin ve şerit kesme makinaları kullanılmaktadır. 1998 125.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Doğal Kauçuk Yapay Kauçuk Karbon Siyahı Kimyasal Maddeler Hamur Karıştırma Atık Su Kord Bezi Çelik Tel Bez Kaplama Tabaklandırma Damak Yapımı Lastik Konfeksiyon Vulkanizasyon Atık Su Kauçuk Dış Lastik İç Lastik Kalan Şekil: XI.1.17. Lastik Üretimi Akım Şeması 377 .

Esneklik. b.17. c. e. aminler Antioksidantlar: N-Fenil-2-naftilamin . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. P-kınon dıoxim. disülfit. Yaklaşık 140 °C’ de ham lastiğin kükürt ile pişirilmesi sonucu kükürt uzun zincirle lastik molekülleri arasında enine bağlar oluşturarak. reçinler.17. Araç Tekerleği Lastiği Endüstrisi: a.C.9 % 1. Ham lastik kullanışsızdır. sertlik. renk verici maddeler Yumuşatıcılar: Petrol Yağları. Peptizerler Aromatik Merkaptanlar Volkanizasyon ham kauçuğa belirli bir mukavemet vermek için uygulanır. Faaliyet Sonucu Elde Edilen Ürünler XI. katran Plastiserler: 2-naftalentiol . Faaliyette Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler: Hammaddeler: Kauçuk. selenyumdisülfitler.2. kord bezi. sentetik kauçuk. kükürt monoklorit. Aşağıda tipik bir lastik bileşimi verilmektedir. alkil.9 % 0. lastiğin mukavemet kazanmasını sağlar. ksilen tiollerin çinko tuzları. karbon siyahı.9 % 31 XI. f.2.T. aşınma direnci vb. CaCO3. TiO2.1. yumuşaklık. XI. Kamyonet/Minibüs radyal lastikleri. Kamyonet/Minibüs konvansiyonel lastikleri. Kamyon -Otobüs radyal lastikleri.17. Binek radyal lastikleri.2 % 3. ksilentiol.17. ZnO. MgO. Kil.1. d. Pişirme işlemi otoklavlarda preslerde yapılmaktadır. 378 . cin kodietilditikarbomat. difenilamin Pgimenteler: Karbon Siyahı .3. Binek konvansiyonel lastikleri. çeşitli özellikler kazandırmak için çok değişik kısımlar hazırlanabilir. çelik tel Kimyasal Maddeler: Vulkanizatörler.3. Ham lastik Kükürt Çinko Oksit Stealik asit Hızlandırıcı Dolgu maddesi : : : : : : % 1. tetrametiltıuran disülfit Hızlandırıcı Aktivatörler: ZnO. Stearik Asit . polisülfit polimerler Vulkanizasyon Hızlandırıcılar: 2-Merkaptobenzotiazol. Kamyonet-Otobüs konvansiyonel lastikleri.1 % 1. benzotiazol. kükürt.

duşlar ve diğer tesisler ) kaynaklanan kirlenmiş atıksular. Evsel Atık Sular Sosyal tesis ve hizmetlerden (yemekhane.Diğer lastik eşya. beyaz eşya için diğer ve diğer teknik maksatlı parçalar. toplam PO34P. 379 . uçucu Asılı katı ve benzeri maddeler. d. XI. Faaliyet Sonucu Alıcı Ortamlara Verilen Atıklar Lastik üretiminde sadece soğutma amacı ile su kullanıldığı için. keçe). j. taban.3.Lateks mamulleri. Sırt kauçuğu tamir malzemeleri ve kaplanmış araç lastikleri. Lastik Eşya Endüstrisi a. Su daha ziyade makinelerde soğutma ortamı olarak kullanılmakta. Metal-kauçuk birleşimi üreten fabrikalarda metal parçaların temizlenmesinde ve hazırlanmasında kullanılan solvent ve/veya asitlerin yine kauçuk esaslı yapıştırıcıların imalatında kullanılan asitlerin doğrudan kanalizasyona deşarjı su kirliliğine sebep olmaktadır. h.Konveyör bant. Traktör ön lastikleri.Profiller. XI. yağ ve gres.1.17. Toplam Katı. tuvaletler.4. XI.17.Hortumlar. f. bilahare de bu buhar ve su kısmen kazana geri dönmekte. terlik. l. karbon siyahı. Endüstriyel Atık Sular Kauçuk sanayinde genelde proses suyu kullanılmaktadır.T. XI. çoğunlukla da sürekli devrettirilerek atılmamaktadır. h.17. BOİ. NH4-N. Bisiklet-motosiklet iç lastiği. m. e. Bisiklet-motosiklet dış lastiği.Sızdırmazlık elemanları. Tuz banyosu vulkanizasyonu ile profil ve hortum üretildiğinde. kısmen havaya ve kanala veya toprağa atılmaktadır. İç lastik.4.Ayakkabı . c. ökçe. bu malzemeler bilahare yıkanmakta ve önemli ölçüde tuz yıkama suyu ile birlikte kanala karışmaktadır. Askıda Katı Madde. Soğutma suyu atan veya kısmen atan işletmelerde bulunan makine yağlarından dolayı bir kirlilik söz konusu olmaktadır. ı. Otoklav vulkanizasyonunda kauçuk karışımı ile buhar çoğunlukla doğrudan temas etmekte. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI g. g.2.Otomotiv. proseslerden bol miktarda atık su çıkmaktadır. KOİ. İ ş makinası lastikleri.C. Lastik fabrikaları atık sularında bulunan parametreler genelde şu şekilde özetlenebilir. k.(conta.2.17. b.4. Traktör arka lastikleri. rondele.

DPT. XI. Yukarıda izah edilen çevre sorunlarının en aza indirilmesi için çevre politikası benimsenmeli ve izlenmelidir. / Kocaeli Kaynaklar 1. XI. / Kırşehir 4.Ş. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.TÜBİTAK. her iki kirletici unsur atık su da karışınca karbon siyahı yağın içine geçerek yüzeyde toplanmaktadır.T. Benzer şekilde yağlar da yağ depoları civarının ve yerlerin yıkanması ile kanala taşınmakta. Bunun dışında kauçuk esaslı muhtelif ürünlerin üretiminde kullanılan sıvı hammaddelerin ve solvent türü sıvıların buharlaşma sonucu havaya karışmaları muhtemeldir.4.Ş.17. / Kocaeli 3. 380 . Bundan sonra üretim sırasında çıkan bozuk mallar ve kullanımlarını müteakip bizzat kendileri katı atık haline gelen mamuller çevremizi kirletmektedir. metal (varil ve tenekeleri) veya polietilen gibi termoplastik malzemelerden müteşekkil hammadde ambalajları (bilhassa karbon siyahı ve diğer kimyasalların torbaları). Ankara.5. Bu gaz ve buharlar nitrozamin gibi tehlikeli atıklar ihtiva etmektedirler. gerekse çevreye zarar vermeden imha edilmesi gereklidir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. A.Ş / Kocaeli 2. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Entegre Lastik Fabrikaları ve İlleri 1. XI.6. karışımın yapılması ve sonradan da vulkanizasyonu sırasında oluşan buhar ve gazlardır.3. 2. 1982. ve tabii bu ambalajların içinde çok az bir miktarda da olsa kalan hammadde artıkları teşkil etmektedir. hayvan ve bitki sağlığına da zararlıdır. Tabi bu maddelerin temizlik esnasında yıkama suyu ile beraber kanalizasyona karıştığını ve ortama deşarj edildiğini de göz ardı etmemek gerekir. Good Year Lastikleri A. kirliliği azaltmayı ve geri kazanımı arttırmayı hedeflemek sektörün çevre politikasını oluşturmalıdır. İzmit Körfezinde Kirlenmenin Önlenmesi Projesi. Bunlarda ekseriyetle imalat ünitelerinin içinden ya pencereler vasıtası ile tabii havalandırma yolu ile ya da davlumbaz ve aspiratörler vasıtası ile doğrudan havaya verilmektedir. Bunların gerek işyerinden uzaklaştırılması. 2001.Türk Pirelli Lastikleri A.-Petlas Lastik Sanayii A. Bu arada bilhassa karbon siyahının havaya karışarak hava kirliliğine sebep olduğu bilinmektedir.C.Ş. kirliliğinin yanı sıra insan.4. kağıt.17. Kanaldan alınan numunelerde görülen karbon siyahı özellikle bu maddenin depolama bölgesinde yerlerin yıkanması ile kanala taşınmaktadır. Sektörün Çevre Politikaları Atık ve artıkları en az seviyeye indirmek için geliştirilen yeni teknolojileri seçmeli ve üretim sırasında ilgili tüm çevre kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde doğal kaynak kullanımını.17.4.4. VIII. Karbon siyahı tozları. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Gaz Atıklar Kauçuk sanayine özel en önemli gaz atıklar.17.Marmara Bilimsel Araştırma Enstitüsü. Lassa Lastik Sanayii ve Tic. Katı Atıklar Katı atıkların birincisini ekseriyetle tahta.

hizmet düzeyini yükseltmekte ve dış dünya ile tam bir entegrasyonun sağlanmasına yardımcı olmaktadır. İl Yoludur. kasaba. Avrupa. bakım ve işletilmesi Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Orman Yolları. Dünya genelindeki gelişmelerle birlikte. ULAŞIM VE ÇEVRE XII. köy yolları ve orman yollarından oluşmaktadır. ilçe ve bucak merkezlerini. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip bir organizasyon olup.T. Karayolu ulaştırmasının altyapısı. Karayolu taşıması. Ana İstikamet Yolları: Devlet yolları içinde önemli bölge ve il merkezlerini birbirine bağlayan ve yurdu bir baştan diğerine kesen yollara denir. olup. Ana İstikamet Yolları. KARAYOLLARI İnsan ve eşyaya yer ve zaman yararı sağlamak şeklinde tanımlanabilen ulaştırma hizmetinin. şehir. önemli bölge ve il merkezlerini. Karayolları Genel Müdürlüğü. Bunlar. Şehiriçi Yolları’dır. birbirine ve il merkezlerine. Karayolları genel yol politikasına göre ise 4 gruba ayrılmaktadır. aynı zamanda bulunduğu bölgede bütünlüğün ve genel anlamda gelişmenin sağlanabilmesi için bir gereklilik teşkil etmektedir. bir il sınırı içindeki ikinci derecede önemli olan. limanlara. hızlı ve güvenli olması zorunludur. Turistik Yollar. Ekspres ve Otoyollar. özelliğinden dolayı tüm ülkelerde vardır. Devlet yolları. 3 sınıf yoldan oluşmaktadır. Karayolu ulaştırmasının da diğer ulaştırma şekillerinde olduğu gibi ekonomik. devlet ve il yollarının plan. Köy Yolları. elverişli.C. Türkiye'de büyük ve önemli bir sektör olan karayolu. kendi ulusal gelişmesi. Türkiye coğrafik konumunun bilincin