P. 1
2012-KPSS-TARİH-DERS-NOTLARI

2012-KPSS-TARİH-DERS-NOTLARI

|Views: 3,656|Likes:
Yayınlayan: forumdar27

More info:

Published by: forumdar27 on Apr 16, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
 • TÜRK - İSLAM TARİHİ
 • TÜRKİYE TARİHİ
 • OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ
 • OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
 • OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ
 • OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ
 • AVRUPA’DAKİ BAZI GELİŞMELERİN OSMANLI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 • 19. YÜZYILIN SONU VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ
 • KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ
 • KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ
 • CUMHURİYET (İNKILÂPLAR) DÖNEMİ
 • ATATÜRK İLKELERİ
 • CUMHURİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA

İÇİNDEKİLER

GENEL TARİH

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ ………………………………………………………1

TÜRK – İSLAM TARİHİ…………………………………………………………………….16

TÜRKİYE TARİHİ…………………………………………………………………………...34

OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ…………………………………….....47

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ……………………………………….48

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ…………………………………………...80

OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ………………………………………………85

AVRUPA’DAKİ BAZI GELİŞMELERİN OSMANLI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ………...91

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA VE ÇÖKÜŞ DÖNEMİ……………………………….....93

İNKILÂP TARİHİ

İNKILAP…………………………………………………………………………………….114

ATATÜRK’ÜN İNKILAP ANLAYIŞI……………………………………………………..114

TÜRK İNKILABI’NIN ÖZELLİKLERİ……………………………………………………114

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU………………………115

19. YÜZYILIN SONU VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ………117

I. DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI………………………………………………….....127

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE CEMİYETLER……………………………...138

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ……………………………………………...145

I. TBMM’NİN AÇILMASI…………………………………………………………………161

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ……………………………………..168

CUMHURİYET (İNKILÂPLAR) DÖNEMİ……………………………………………….191

ATATÜRK İLKELERİ……………………………………………………………………..214

CUMHURİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA……………………………………………….221

2011 KPSS TARİH SORULARININ ANALİZİ

2011 KPSS tarih sorularına göz atıldığında önceki yıllardaki tarih sorularından daha farklı
olduğu görülmektedir. Zorluk anlamında daha üst düzeyde olan bu sorular birçok adayın
beklediğinden daha az net çıkarmasına yol açmıştır.

Soruların dağılımında dikkat çekmek istediğimiz nokta daha önce sorgulanmayan
Ortadoğu’da ve Yakındoğu’da kurulan devletler konusundan da bir soru çıkmasıdır. Bu soru
artık sınava hazırlanan adaylara Fatımiler, Eyyubiler, Memluklar ve Moğollar (Moğolların
yıkılmasıyla kurulan Kubilay Hanlığı, Ġlhanlılar, Çağataylılar, Altın-Orda Devleti) gibi
devletlerin de siyasi tarihlerinin bilinmesi yükümlülüğünü getirmiştir.

Dikkat çekmek istediğimiz ikinci bir husus soru tarzına ilişkindir. KPSS 2011 Tarih
sorularında KPSS 2009 ve 2010 Tarih sorularının aksine bilgi düzeyinde sorulara daha sık
rastlanmıştır. Bilhassa 17. soru yani Ġstiklal Marşı’nın yazılması için yarışmayı düzenleyen
bakanlığın sorulması bir ÖSYM sorusundan çok bir EĞĠTEK sorularını andırır niteliktedir.

Yoruma dayalı çözümü gerektiren sorularda ise daha ziyade Atatürk’ten alıntılanan bir sözün
(5 soru bu şekilde hazırlanmış) öncüllerdeki ifadelerle eşleştirilmesi üzerine kurulduğu
görülmüştür.

Kronoloji bilgisinin 2011 tarih sorularında da yine çok değerli bir ipucu olduğu görülmüştür.
(12, 19,25, 26, 28 ve 30. sorular salt kronoloji bilgisiyle çözülebilirdi.) 27. sorunun ise hatalı
bir mantıkla sorulduğu görülmüştür.

KPSS 2011 Tarih sorularının konulara göre dağılımı şu şekilde olmuştur;

İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür ve Uygarlığı

2

Türk-İslam Tarihi

1

Orta Asya’da ve Yakındoğu’da Kurulan Devletler

1

Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı

2

Osmanlı Yenileşmesi

2

20. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihi

2

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

2

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

3

İnkılaplar

10

Atatürk İlkeleri

2

Türk Dış Politikası

3

Sonuç olarak 2011 Tarih soruları, bilgi düzeyindeki sorulara ağırlık vermesiyle 2012
KPSS’ye hazırlanacak adaylara daha ezbere dayalı çalışma evresi geçirmesi gerektiğini
göstermiştir.

Not: Uzman Kariyer Yayıncılıktan alıntıdır.

Ergün YILDIRIM
KPSS TARİH
DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni

1

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->