P. 1
2. Dünya Savaşı

2. Dünya Savaşı

|Views: 130|Likes:
Yayınlayan: Emre Can Akay

More info:

Published by: Emre Can Akay on Apr 15, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

İkinci Dünya Savaşı

Yazar Yrd.Doç.Dr. Kemal YAKUT

ÜNİTE

7

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra; • Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda barışı koruma çabaları hakkında bilgi edinecek, • İkinci Dünya Savaşı'na yol açan siyasal olayları kavrayacak, • Savaşın dünyaya yayılmasını ve Müttefik Devletlerin savaşın sürdürülmesinde izledikleri stratejileri yakından gözlemleyebilecek, • Savaş boyunca Türkiye'nin konumunu ve izlediği politikayı öğreneceksiniz.

İçindekiler
• Giriş 131

• Birinci Dünya Savaşı'ndan Sonra Meydana Gelen Siyasal Gelişmeler 131 • Statükonun Bozulması ve İkinci Dünya Savaşı'na Yol Açan Olaylar 137 • Savaşın Başlaması ve Yayılması • Savaş Sırasında Önemli Siyasal Buluşmalar • Savaşın Sona Ermesi 142 147 152

• İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Politikası • Özet • Değerlendirme Soruları • Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

153 155 156 157

Çalışma Önerileri
• Ünitede adı geçen kişilerin yaşam öykülerini bir ansiklopediden okuyunuz. • Yanınızda bir atlas bulundurarak olayların geçtiği yerleri belirleyiniz. • Türkiye'nin savaş sonunda müttefiklerle birlikte hareket etmesi, siyasal düzeni nasıl etkilemiştir? Kendi aranızda tartışınız.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Nitekim. İnsanlığın yeni "felaket çağları" yaşamaması için olayların bilinmesinde ve yorumlanmasında büyük yarar vardır. Geriye bakıldığında bu dönem bir Altın Çağ olarak görülebilir. Bu nedenle antlaşmaların ilk yıllarından itibaren barışın sürekliliğini sağlamak üzere çeşitli önlemler alınmak istenmiştir.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 131 1. yüzyılın başında patlak veren Birinci Dünya Savaşı'yla tarihte görülmemiş yıkıntı ve acılarla karşılaştı. AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ . Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmalar Avrupa'nın ve dünyanın güçler dengesini yeniden düzenlemişti. ama özgürlüğü korumayı başarırsak her şeye her zaman yeniden başlayabileceğimizi de kanıtlıyor". Olaylardan ve özellikle iki dünya savaşından gerekli "derslerin" çıkartılması. Ancak insanlık bu korkunç faciayı unutma olanağı bulamadan aynı şeyleri İkinci Dünya Savaşı'nda bir kez daha yaşamak zorunda kaldı. yirmi beş ya da otuz yıl süren bir olağanüstü ekonomik büyüme ve toplumsal dönüşüm izledi. yeni bir dağılma. Dünya Barışının Sağlanması Girişimleri Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi. Bu imparatorlukların paylaşılması için yapılan antlaşmalar ve kurulan statü bir düzen sağlamamıştı. İtalyan tarihçi Leo Valiani'nin dediği gibi. Yüzyılın son bölümü. kıyısında bulunduğumuz üçüncü bin yılın şekillenmesinde katkısı olacaktır. milyonlarca insanı yeni özgürlüklere ve daha iyi bir yaşama doğru taşırken. Yüzyıl (1914-1991)" adlı kitabında iki dünya savaşını ve sonrasını şöyle değerlendirmiştir: "1914'ten İkinci Dünya Savaşı'nın ertesine kadar yaşanan bir felaket çağını. birçoklarına da görülmemiş acılar tattırdı. "yüzyılımız. 2. Avusturya-Macaristan. Afrika. Bu olaylar sonucu dünyamız temelden sarsıldı ve barışcıl duygular büyük yara aldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan Sonra Meydana Gelen Siyasal Gelişmeler 2. belirsizlik ve kriz. uluslararası alanda ne gibi değişiklikler yaratmıştır? Tartışınız. 1919-1939 yılları arasında yaşanan olaylar dünyamızı adım adım bir dünya savaşına doğru sürüklemiştir. başka bir büyük savaşın gerekçesi olarak görülmüştür. ünlü İngiliz tarihçi Eric Hobsbawm "Kısa 20. Bu dönemin 1970'lerin başında sona erdiği neredeyse dolaysız biçimde görüldü. İnsanlık. Zira. eski SSCB ve Avrupa'nın önceki sosyalist bölümleri gibi dünyanın geniş bölgeleri için bir felaket çağı oldu". Barış antlaşmalarındaki haksızlık ve adaletsizlikler. adalet ve eşitlik fikirlerinin kazandığı zaferin daima kısa ömürlü olduğunu.1. Bu dönüşüm insan toplumunu muhtemelen kıyaslanabilir kısalıkta herhangi bir başka dönemden daha derin bir biçimde değiştirdi. Giriş Yirminci yüzyıl. Alman ve Osmanlı İmparatorluklarının dağılması uluslararası alanda önemli boşluklar yaratmıştı.

Böylece uluslararası barışın. Bu oturumda ayrıca oluşturulacak bir komisyonun da Milletler Cemiyeti'nin sözleşmesini hazırlaması istenmiştir. Bu nedenle 1930'lu yılların başlarından itibaren durumu sarsılmış ve güven duyulan bir kurum olmaktan çıkmıştı. Cemiyet'in sözleşmesi ilk olarak Versailles Barış Antlaşması'na sokulmuştur.132 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI Milletler Cemiyeti'nin Kurulması ? Birleşmiş Milletlerin kurulması hangi konferansta gündeme getirilmiştir? Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Wilson. Cemiyet'in sözleşmesinin başlangıç bölümünde genel amaçlar ve üyelerin yüklendikleri sorumluluklar sıralanmıştır. Buna göre. Ancak. bir ANADOLU ÜNİVERSİTESİ . cemiyetin yapısı. savaştan sonra toplanan Paris Barış Konferansı'nda uluslararası örgütlenmeyi gerçekleştirmek üzere gerekli girişimler başlatılmıştı. ? Birleşmiş Milletlerin kurulma amaçları nelerdir? Oluşturulan komisyonun hazırladığı sözleşme (misak) 28 Nisan 1919'da Konferansın Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Locarno Antlaşması ? Locarno Antlaşması hangi sorunların çözülmesi için yapılmıştır? Almanya. Versailles Antlaşması'nca belirlenmiş tamirat ve tazminat konusunda bir takım kolaylıklar sağlamak için Fransa'yla iyi ilişkiler kurmak istemiştir. uluslararası ilişkiler vb. Bu çalışma sonucu Milletler Cemiyeti kurulmuştur. 1925 yılının Şubat ayında Fransa'ya bir nota vererek. Buna göre: • • • • Savaşa başvurulmaması konusunda birtakım yükümlülüklerin kabul edilmesi Gizlilikten uzak. barışın sürekliliğinin sağlanması. uluslararası sorunların çözümlenmesinde bir odak olarak düşünülmüştür. konulara yer verilmiştir. Paris Barış Konferansı'nda yenilen devletlerle yapılan antlaşmalara "Birinci Bölüm" olarak konulmuştur. barışın korunması için bir uluslararası örgütün kurulmasını gündeme getirmişti. ? Birleşmiş Milletler hangi etkenden dolayı başarılı olamamıştır? Bu sözleşme. Merkezi Cenevre olan Milletler Cemiyeti. kurulacak bir örgütle korunması konusunda önemli bir adım atılmıştır. Cemiyet büyük devletlerin etkisi altında kaldığından karşılaşılan uluslararası sorunları çözememiştir. adaletli ve onurlu uluslararası ilişkilerin sürdürülmesi Hükümetlerin bundan böyle uluslararası hukuk kurallarına kesinlikle uyması Örgütlenmiş halkların karşılıklı ilişkilerinde adaletin korunması ve antlaşmalardan doğan bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesi. antlaşmalar. Bu nedenle Alman Hükümeti. Nitekim. Konferansın 15 Ocak 1919 tarihli oturumunda Milletler Cemiyeti'nin kurularak barış antlaşmalarında yer alması kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin diğer maddelerinde de üyelik.

Fransa. Fransa'ya verdiği yanıtta. Paris Barış Konferansı'nda küçük düşürüldüğü öne sürülen İtalya'yı güçlendireceğini.2. İngiltere. 28 Ekim 1922'de NapoAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ? . Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir ekonomik çöküntü içine girmişti. Pakt'ın işlevini ortadan kaldırmıştır. İngiltere. ABD ile Fransa arasındaki ilişkilerde savaşı yasa dışı ilan eden karşılıklı bir taahhütte bulunulmasını önermiştir. İtalya ve Japonya'nın saldırgan tutumları. Görüşmeler sonucunda. Bazı Büyük Devletlerde Rejim Değişikliklerinin Meydana Gelmesi 2. savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı ilan edilmiş ve ülkelerarası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması esas alınmıştır. Almanya. diğer bir ifadeyle Fransa ve Belçika sınırlarının kesin ve sürekli olduğunu kabul etmiştir. Japonya. İtalya. batı sınırlarının. Bunun yanında toplumsal ve ekonomik sorunların giderek artması.1. Polonya. 1919'da Benito Mussolini önderliğinde kurulan Faşist Parti'nin büyümesine de yol açmıştı. Kellogg'un bu önerisini kapsayan Briand-Kellogg Paktı. Bunun yanında. 5 Ekim 1925'te Almanya. Belçika. ? 2. Briand-Kellogg Paktı Briand-Kelogg Paktı. Savaşta istediklerinin çoğuna kavuşamamıştı. antlaşmaya imza atan devletlerin savaştan korunması ve bu devletler arasında çıkacak her türlü anlaşmazlığın barış yoluyla çözümlenmesi amaçlanmıştır. hangi amaçla yapılmıştır? Fransız Dışişleri Bakanı Aristide Briand. kısa vadede Avrupa'daki siyasi gerginliği azaltmasına rağmen. Briand-Kellogg Paktı ile. Belçika ve Çekoslovakya arasında imzalanmıştır. ABD Dışişleri Bakanı Kellogg ise. Ancak. Locarno Antlaşması'yla Almanya. Pakt uzun ömürlü olmamış 1930'lardan sonra Almanya. Bunun üzerine. bütün dünya devletleriyle böyle bir taahhüdün yapılmasından ve savaşın yasa dışı ilan edilmesinden yana olduğunu bildirmiştir. Polonya ve Çekoslovakya Locanro'da bir araya gelerek bir konferans toplamışlardır. 1 Aralık 1925'te Londra'da imzalanmıştır. Fransa. 16 Ekim 1925'te hazırlanan Locarno Antlaşması. uzun vadede Versailles Antlaşması'nın "öngördüğü düzenin" iflasına yol açmıştır. yıldönümünde (1927) Avrupa'da. hangi siyasal. ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişinin 10. Fransa'ya özel bir prestij sağlamak amacıyla. toplumsal ve ekonomik ortamda kurulmuştur? İtalya. Amerika'nın sadece Fransa ile değil. İtalya. Roma İmparatorluğu'nu yeniden kuracağını ve ülkedeki sol muhalefetle mücadele edeceğini belirten Faşist Parti.2.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 133 karşılıklı güvenlik paktı kurulmasını önermiştir. 27 Ağustos 1928'de ABD. Locarno Antlaşması. İtalya'da Faşist Rejimin Kurulması Faşist Parti. Ülkede sosyalizm ve komünizm gibi akımlar güçlenmişti.

barış antlaşmasının gerektirdiği ödemelerin yapılmasını. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ . kamuoyununVersailles Antlaşması'na olan tepkisini daha da çoğaltmıştır. 1922 yılında Alman Markı'nın değerinin düşmesi halkın yaşamını zorlaştırmıştı. sosyal ve ekonomik sorunları çözememişti. Roma İmparatorluğu'nun yeniden kurulması için de. 24 Şubat 1920'de Münih'te ilk kitle toplantısını gerçekleştirerek Parti'nin programının esaslarını belirlemiştir. Alman kamuoyu. Faşist Partisi'nin "Kara Gömleklileri" tarafından gerçekleştirilen bu olay üzerine hükümet istifa etmiş ve başbakanlığa Mussolini getirilmiştir. aşırı ulusalcılığı (milliyetçiliği) esas aldığından. Buna karşılık. Almanya'da Nazizmin Kurulması ? Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyasi. ekonomik önlemler almadaki yetersizliği işsizlik sorununu büyütmüştü. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması nedeniyle 1918'den sonra büyük çapta iç sorunlarla karşı karşıya gelmişti. Hatta.2. ? Alman Nasyonal-Sosyalist İşçi Partisi'nin iç ve dış politikadaki amaçları nelerdir? İşte. savaş tazminatının ödenmemesini bahane ederek Ruhr bölgesini işgal etmesi. toplumsal ve ekonomik yapısı nasıldır? Almanya. Ancak. Bu arada Fransızların 1923 yılında. 28 Haziran 1919'da ağır koşullar taşıyan Versailles Antlaşması'nın imzalanması. İtalya'daki faşist yönetim 1930'lu yıllarda taleplerini arttırarak saldırgan politikasını sürdürmüştür. Ülkedeki diğer ırklardan olan kişileri zorla İtalyanlaştırmaya çalışmıştır. ? Faşist yönetimin iç ve dış politikadaki amaçları nelerdir? Mussolini'nin kurduğu faşist yönetim. bu toplumsal ve ekonomik çalkantılar içinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra terhis edilen onbaşı Adolf Hitler. bir somun ekmek alabilmek için milyonlarca marka ihtiyaç duyulmuştur. Almanya'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi. savaş onarımları nedeniyle Danimarka'ya bırakılan Schleswig'in elde çıkarılmasını. 1918 yılının Kasım ayı başlarında çıkan bir askeri ayaklanma sonucu İmparatorluğa son verilmiş ve cumhuriyet ilan edilmişti. Örneğin. Akdeniz çevresinde sömürgeler elde etmeye yönelmiştir. 1919'da küçük bir siyasal topluluk olan Alman İşçi Partisi'ne üye olmuş ve liderliğini ele almıştır. Cumhuriyet yönetiminin iç ve dış politikadaki başarısızlığı. Bu önemli siyasal değişiklik. Sosyalist ve komünist hareketler de büyük bir atılım içine girmişlerdi.134 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI li'den Roma üzerine yürüyerek büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Eupen ve Malmedy'in Belçika'ya verilmesini büyük bir öfkeyle izlemiştir.2. Türk-İtalyan ilişkilerinde gerginlik yaratmıştır. sorunları daha da arttırmıştı. Hitler. kısa bir süre sonra demokrasiyi ortadan kaldırmıştır. siyasi yelpazenin sağında ve solunda bulunan tüm Almanların tepkisine yol açmıştı. 2. Özellikle. Mussolini'nin Anadolu'yu da içine alan bu yayılma politikası.

5 Mart 1933'te yapılan seçimlerde Nasyonal Sosyalist Parti (Nazi Partisi) çoğunluğu elde edememiştir. Buna göre iç politikada. halihazır durumun tam tersine döndürülmesi. Hitler. ilk yapılması gereken politik güçün tekrar ele geçirilmesiydi. Demokratik bir rejimde. 30 Ocak 1933 akşamı Hitler'in başbakanlığını kutlayan "kahverengi gömlekli" nazizm yanlısı gençler. 3 Şubat 1933'te Alman ordusunun komutanlarıyla yaptığı görüşmede iç ve dış politikaya yönelik düşüncelerini açıklamıştır. Fakat. demokratik bir ortamda ırkçı söylemler benimseyen NasyonalSosyalist İşçi Partisi iktidara gelmiştir. Alman Nasyonal-Sosyalist İşçi Partisi 1930 seçimlerinde başarılı olduktan sonra. bu amaçlarına ulaşmak ve kendisine bağlı bir parlamento oluşturmak için meclisi feshederek seçimlere gitmiştir. "yozlaşmış burjuva kültürü" olarak nitelendirdikleri Sigmund Freud'un psikanaliz metinlerini. örgütlenmeye hız vermiş ve taraftarını arttırmaya çalışmıştır. Böylece. 30 Ocak 1933'te Hitler'i Başbakanlığa atamıştır. Hitler'e göre. Marx'ın. Thomas Mann'ın. 2 Ağustos 1934'te Devlet Başkanı von Hindenburg'un ölümü üzerine bu makamı da şahsında birleştirerek "Führer" olmuştur. Versailles Antlaşması'nın ortadan kaldırılması ve bunun için müttefikler sağlanması yoluna gidilmesi gibi amaçlar belirlenmişti. marksizmin kökünün kurutulması. Ernest Hemingway'in. Hitler diktatör olma konusunda önemli bir adım atmıştır. gençliğe ve halka savaşın tek çözüm olduğu fikrinin yerleştirilmesi ve en sert şekilde otoriter devlet yönetiminin sağlanması gerekiyordu. demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen siyasal örgütlenmelere yer verilmeli midir? Tartışınız. Öteden beri Alman liberalleri.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 135 Bu toplantıda Parti'nin adını Alman Nasyonal-Sosyalist İşçi Partisi (Nazi Partisi) olarak değiştirerek aşırı ulusalcı (milliyetçi) ve ırkçı bir politika benimsemiştir. Kendisi gibi düşünmeyen kişileri ya öldürtmüş ya da toplama kamplarına göndermiştir. İlk iş olarak sendika ve siyasal partileri kapatmıştır. Ancak. işsizliğe çare bulunacağını. nasyonal sosyalizmin (nazizm) bir zafer kazanabileceğine inanmamışlardı. AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ? . Hitlerin kurduğu Nazizmin uygulamaları nelerdir? Hitler. Ancak. 1932 seçimlerinde de Alman Parlamentosu'nun (Reichstag) 608 üyeliğinden 230'unu kazanarak. amaca aykırı düşen herhangi bir düşünce tarzının faaliyetine göz yumulmaması. Bu siyasal gelişmelerden sonra Cumhurbaşkanı Hindenburg. Bununla birlikte. ülkenin en büyük partisi haline gelmiştir. Dış politikada ise. sosyalistleri ve komünistleri. Hitler baskıyla Alman Parlamentosu'ndan (Reichstag'tan) dört yıl süreyle olağanüstü yetkiler almıştır. Jack London'ın. Böylece. Zengin sermaye kesiminin desteğini arkasına alan Hitler. Engels'in ve Albert Einstein gibi değişik siyasal görüşteki yazarların kitaplarını yakarken acı gerçekle yüzyüze gelmişlerdir. Almanya'nın büyümesini sınırlayan Versailles Antlaşması'nın ortadan kaldırılacağını ve şiddetli bir şekilde Yahudi düşmanlığının körükleneceğini öne sürerek güçlenmeye devam etmiştir. kendiliğinden bu yola dönmeyenin zorla bu yola getirilmesi. Tüm bu gelişmelerin sonucunda Almanya'da tek partili totaliter devlet kurulmuş olmaktaydı.

Özellikle 1930'lardan sonra militarist bir anlayışla yönetilen Japonya. 1933'ten sonra Almanya'nın gelişmeye ve çevresini tehdit etmeye başlaması üzerine uluslararası alanda silahsızlanmayı savunmuştur. Sovyetler Birliği Rusya'da 1917 yılında Bolşevik Devrimi gerçekleştirildikten sonra. dünyada sosyalizmin yayılması daha kolay olacaktır. devrimden sonra Bolşeviklerle Çarlık taraftarları arasında uzun bir iç savaş yaşanmıştır.3. Amaçlarına ulaşmak için Versailles Antlaşması'nın sınırlayıcı hükümlerini ortadan kaldırmış. kapitalist ve faşist devletler arasında çıkacak bir savaş sonucunda. Ancak. üç yıl daha açıklıkla mücadele etmek zorunda kalmış ve milyonlarca kayıp vermiştir.136 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI Hitler. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce önemli ölçüde güçlenmiştir. Bununla birlikte. 2. Birinci Dünya Savaşı ve devrim sırasında fakir düşmesine rağmen. Almanya'da Nasyonal Sosyalist Parti'nin iktidara gelmesi ve statükonun değiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunması. 1920'li ve 1930'lu yıllarda Uzakdoğu'nun en güçlü devleti idi. bu ülkenin orta bölgelerine doğru ilerlemeye başlamıştır. Locarno Antlaşması'ndan ayrılmış ve askersiz bölge olan Ren Bölgesini işgal etmiştir. Halk. Alman ordusunun toplam kuvvetini arttırmış. Sovyet halkı üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. Almanlarla görüşmüşlerdir. Nitekim. 2. Parti'ye karşı silahlı ve örgütlü muhalefet ortadan kaldırılmıştır.4. Ancak. yayılmacı bir politika izlemeye başlamıştı. yeni bir dış politika izleyerek. Japonya Japonya. Almanya ve müttefikleri ile 3 Mart 1918'de Brest-Litowsk Antlaşması'nı yaparak durumunu güçlendirmeye çalışmıştır.2. 1932'de Çin'le savaşa tutuşarak.2. Lenin'in başkanlığındaki hükümet. devletler arasında yeni ve önemli anlaşmazlıklar ortaya çıkarmıştır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ . her iki taraf yıpranacağından. Sovyet Birliği'ni sanayileşmiş bir sosyalist ülke haline getirmek için ekonomik sorunları çözmeye çalışmıştır. devletin askeri gücü olan Kızıl Ordu'nun silahlanmasını da ihmal etmemiştir. 1922'de tümüyle sona eren iç savaş. Sovyetler Birliği'nin önderlerine göre. savaş sırasında Çarlık yönetiminin yapmış olduğu gizli anlaşmaları açıklamıştı. yeni yönetim savaştan çekilmişti. Bu nedenle. Sovyetler Birliği. ? Sovyetler Birliği'nin dünya savaşından beklentileri nelerdir? 1924'te Lenin'in ölümünden sonra iktidarı eline geçiren Stalin. Ancak. 1931'de Mançurya'yı işgal ettikten sonra Çin'e yönelmiştir. totaliter devleti anlayışını yerleştirdikten sonra Almanya'nın sınırları dışında kalmış bulunan bütün Almanların birleştirilmesini ve bir tek devlet altında toplanmasını. doğuda "yaşam alanı" oluşturulmasını esas almıştır. Komünist Parti gücünü ve denetimini arttırmıştır. Sovyetler Birliği.

gibi devletler. Hatta. Nitekim. Versailles Barış Antlaşması'nı hangi uygulamalarıyla bozmuştur? Hitler.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 137 Japonya'nın yayılmacı politikası. Versailles Barış Antlaşması'nı ortadan kaldırmaya kararlı olan Almanya.D. Fakat.1. Versailles Barış Antlaşması'yla Almanya'ya dayatılan silahlanma kısıtlanmasını tanımadığını ifade etmiştir. Bunun üzerine Hitler. Bu çabalarını sürdürürken bir yandan da silahlanma faaliyetine girişmiştir. 1934 yılında Avusturya'daki Nazileri kullanarak bu ülkenin ilhak edilmesi girişimidir. Uzakdoğu. Japonya'nın bu tutumuna seyirci kalmışlardır. Japonya'nın 1937'de Çin'e ikinci kez saldırmasından sonra. araç ve gereç yapımına önem vermiştir. 16 Mart 1935'te Alman halkına yayınladığı bir demeçte. Almanya'nın silahlanma politikası İngiltere ve Fransa'yı endişelendirmiştir. Avusturya'daki Nazilerin gerçekleştirdiği hükümet darbesi başarısızlıkla sonuçlanınca ilhakı gerçekleştirememiştir. bu ülkeye karşı çıkmışlardır.B. Almanya Versailles Barış Antlaşması'nın en önemli hükümlerinden biri olan silahlanma hükmünü tek taraflı olarak feshetmiştir. Bu yönde attığı ilk adım. Ancak. 7 Mart 1936'da askersiz hale getirilmiş bulunan Ren bölgesine asker göndermiştir. Gerek asker sayısını arttırmaya gerekse modern silah. Almanya'ya karşı "uluslararası saygıyı sağlamak" ve genel barışın garantisi olmak üzere. Hitler. Aynı gün yayınlanan bir yasayla da Alman Ordusu teşkilatında önemli değişiklikler yapmıştır. Japonya'yı durdurmak için Çin'e yardıma başlamışlardır. Almanya'nın Versailles Barış Antlaşması'nı Bozma Çabaları Hitler. bu antlaşmanın önemli sorunlarından biri olan Saar Bölgesi'ni 1 Mart 1935'te silah kullanmadan Alman sınırlarına dahil etmiştir. Ancak. koşulların olgunlaşması üzerine AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ? . Uzakdoğu'daki güçler dengesini alt-üst etmiştir. deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirmeye çalışmıştır. Bu bölgede çıkarları olan İngiltere ve A. Fransa karşılık vermek istemişse de bu oldu-bittiyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Alman Hükümeti'nin de "Alman Reich'ının bütünlüğünü korumak". Daha önce ilhak konusunda başarısız olan Hitler. zorunlu askerlik sistemini getirdiğini açıklamıştır. özellikle Versailles Barış Antlaşması'yla getirilen silahlanma yönündeki kısıtlamaları kaldırmak istemiştir. Hitler'in temel hedefi Versailles Barış Antlaşması'nı yıkmak ve emperyalist yayılmacılık olduğundan bu çabalarından vazgeçmemiştir. Hitler'in amaçlarından biri de Avusturya'nın Almanya topraklarına katılması idi. Bu ülkeler de silahlanmaya başlamışlardır. Böylece. Japonya'nın emperyalist tutumu nedeniyle kendisini İkinci Dünya Savaşı'na girmekten kurtaramamıştır. 3. Statükonun Bozulması ve İkinci Dünya Savaşı'na Yol Açan Olaylar 3. muhaliflerini tasfiye ettikten sonra tüm dikkatini Versailles Barış Antlaşması'nı bozmaya yöneltmiştir. Fakat. 4 Ekim 1933'te Silahsızlanma Konferansı'ndan ve Milletler Cemiyeti'nden çekilerek kara.

İngiltere'nin de Habeşistan'ın Tuna Gölü bölgesini ele geçirmek istemesi. İtalya. 9 Mayıs 1936'da Habeşistan'ı ilhak ettiğini ilan etmiştir. Nitekim. Japonya'nın Mançurya'ya saldırması. politik koşullar bakımından İtalya'nın işini kolaylaştırmıştır. İki devlet birbirlerini her konuda desteklemeye başlamışlardır.Tokyo Mihveri'nin Kurulması İtalya'nın Habeşistan'ı ele geçirmesinin sonuçlarından biri de. bunu tüm çıplaklığıyla ANADOLU ÜNİVERSİTESİ . Habeşistan'a askeri yardım da yapılamamıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra nüfusun hızla artması. Habeşistan'daki çıkarları nedeniyle tepki gösterebilmiştir. Habeşistan halkı cılız bir direniş gösterebilmişse de başarılı olamamışlardır. 3.138 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 11 Mart 1938'de Alman Ordularını Avusturya'ya göndererek bu ülkeyi işgal etmiştir. İtalya'nın tekrar el değmemiş zenginliklere sahip bulunan Habeşistan'la ilgilenmesine yol açmıştır. Milletler Cemiyeti işgalin sona erdirilerek barışın sağlanmasını istemişse de başarılı olamamıştır. Habeşistan işgali. Ancak. yüzyılın sonlarında siyasal birliğini tamamlayan İtalya. 13 Mart'ta da Almanya ile Avusturya'nın birleştiği açıklanmıştır. İtalya'nın bu ülkeyi kendi topraklarına katma isteklerini kamçılamıştır. Bu bağlamda Habeşistan'ı ele geçirmek istemişse de başarılı olamamıştı.3.D. 1930'lu yıllarda. İtalyanlar engellenemediği gibi. Berlin . Nazi Almanyasının ve Faşist İtalya'nın birbirine yaklaşması ve uluslararası politikada güçbirliğine gitmeleridir. Milletler Cemiyeti'nin etkili olamaması ve büyük devletlerin ortak bir cephe kuramaması. ? İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesini kolaylaştıran etkenler nelerdir? İtalya lideri Mussolini. vakit yitirmeden sömürgecilik faaliyetlerine başlamıştı. Ancak. 3 Ekim 1935'te İtalyan uçakları Kuzey Habeşistan'daki Adowa ve Adigrat şehirlerini bombardıman ederek Habeşistan'ı işgale başlamışlardır.B. 3. endüstrinin hammaddeye gereksinim duyması ve 1929 dünya ekonomik bunalımından sonra ülkenin sarsılması. İtalya'nın Habeşistan'ı İşgal Etmesi ? İtalya. 1936 yılında İtalya ve Almanya arasında birçok karşılıklı ziyaretler yapılmıştır. Nihayet. İtalyan Kralı'nın da aynı zamanda Habeşistan Kralı olduğu belirtilmiştir. Almanya ve A. Habeşistan'ı hangi nedenlerden dolayı işgal etmek istemiştir? XIX. 1930'lu yıllarda statükonun bozulmasına yol açan önemli olaylardan biri olmuştur. Bu olay Avrupa'nın güçler dengesini bozarak. 12 Mart 1938'de Viyana ele geçirildikten sonra.2. Almanya'yı öne çıkartmıştır.Roma . Öte yandan. Almanya'nın da Versailles Barış Antlaşması'nı geçersiz kılması karşısında Milletler Cemiyeti'nin tepki göstermemesini fırsat bilerek harekete geçirmiştir. Bu ülkeyi de Fransa. frenlemiştir. Mussolini 1 Kasım 1936'da Milano'da verdiği bir söylevde. İngiltere.

Almanya'nın yayılmacılığı karAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ . burayı Almanya topraklarına katmak için bu ülkedeki Nazilerin çıkardıkları karışıklıklardan yararlanma yoluna gitme isteğindeydi. Buna karşılık Almanya'da. 5 Kasım 1937'de Roma'da imzalanan bir antlaşmayla Anti-Komintern Paktı'na katılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte önemli bir dönüm noktası olan "Berlin-Roma-Tokyo Mihveri" oluşturulmuş olmaktaydı. ? 3. Almanya'nın bu saldırgan tutumu karşısında İngiltere Başbakanı Chamberlain 15 Eylül 1938'de Almanya'da Hitlerle görüşerek soruna çözüm bulmaya çalışmıştır. görüşmede Südet Almanları üzerindeki isteklerinden vazgeçemeyeceğini ve gerektiğinde savaşı göze alacağını açıklamıştır. Zira. Pakt. Ayrıca. birbirlerine haber vermeden Sovyetler Birliği ile hiçbir siyasal anlaşma yapmayacaklardı. işbirliği ve barış isteyen bütün Avrupa devletlerinin etrafında toplanabileceği bir mihverdir" demiştir. bir taraftan Sovyetler Birliği'ne karşı pozisyonunu güçlendirmeye çalışırken. Bu Pakt ile. 25 Kasım 1936'da Berlin'de "Anti-Komintern Paktı"nı oluşturmuşlardır. 13 Mart 1938'de Avusturya'yı ilhak ettikten sonra "bir ulus. Açık kısma göre. Alman nazizmine karşı silahlanmasını hızlandırmıştı. Nitekim. taraflardan biri Sovyetler Birliği'nin herhangi bir saldırısına uğrarsa. Almanya'nın Avrupa'nın Siyasi Haritasını Değiştirmeye Yönelik Çalışmaları Hitler. 1936 yılının ortalarından itibaren Almanya ve Japonya. bir devlet" politikasını tam anlamıyla gerçekleştirebilmek amacıyla. Almanya ve Japonya arasında siyasi rejim temeline dayalı bir ittifak yapılmış ve bununla "Berlin-Tokyo Mihveri" kurulmuştur. açık ve gizli olmak üzere iki kısımdan oluşmaktaydı. Böylece. Anti-Komintern Paktı'nın oluşturulmasındaki amaç nedir? Bu tarihlerde Avrupa'da bu gelişmeler olurken. Bu gelişmelerin sonucunda Almanya ve Japonya.4. Hitler. Gizli kısma göre de. ortak çıkarları korumak için alınacak önlemler hakkında birbirlerine danışacaklardı.Roma çizgisi bir taksim çizgisi olmayıp.5 milyon Alman yaşamaktaydı. taraflar Komünist Enternasyonalinin (Komitern) faaliyetleri ve buna karşı savunma önlemleri hakkında birbirlerine danışacaklar ve temas halinde bulunacaklardı. Pakt'ın süresi Üçüncü Enternasyonal'in devamı süresince olacaktı. Çekoslovakya sınırına asker yığarak amacına ulaşmaya çalışmıştır. Yayılmacılık konusunda Almanya'dan ve Japonya'dan geri kalmayan İtalya da. Sovyetler Birliği'ne karşı birleşmişlerder. Hitler. diğer taraftan da Japonya'ya yaklaşmaya başlamıştır. Nitekim. Ülkelerindeki komünist faaliyetlerine karşı sert önlemler alacaklar ve bu konudaki işbirliğini sağlamak için de devamlı bir komite kuracaklardı. Çekoslovakya'yı ele geçirmenin yollarını aramıştır. Sovyetler Birliği de.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 139 ortaya koymuştur: "Berlin . Çekoslovakya'nın Südetler bölgesinde 3.

İtalya ve İngiltere arasında 29 Eylül 1938'de Münih Konferansı toplanmıştır. Almanya'yı desteklediğini ifade etmiştir. Bu konferansta. Fransa.140 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI şısında İngiltere ve Fransa savaş hazırlıklarına başlamıştır. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa. Almanya'ya bir nota vererek olayı protesto etmişlerdir. Buna karşılık İtalya da. "doğuya doğru genişleme" politikası uyarınca. İtalya'nın Arnavutluk'u İşgal Etmesi ? Almanya. İtalya'nın faşist lideri Mussolini üzerinde olumsuz bir etki bırakmıştı. Sovyetler Birliği ise. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ . 15 Mart 1939'da ordusunu Prag üzerine göndererek Çekoslovakya'yı işgal etmiştir. Avrupa genel bir savaşla karşı karşıya gelmiştir. bunu yeterli görmemiş ve İngiltere ile Fransa'nın şiddetli karşı çıkmalarına rağmen. Böylece. Polonya'nın bağımsızlığı tehdit edilir ve Polonya da buna karşı koyarsa. Batılı büyük devletlerin Almanya'ya karşı koyması. 11 Nisan 1939'da Alman ordularına verilen talimatta. Polonya'yı neden işgal etmek istemiştir? Adım adım ilerleyen Almanya. bir Orta Avrupa ülkesi olan Polanya'ya göz dikmiştir. İngiltere ve Fransa bütün güçleriyle Polonya'ya yardım edeceklerdi. 1 Eylül'de Polonya'nın işgal edilmesi için tüm hazırlıkların yapılması istenmiştir.5. Bu nedenle. ? Münih Konferansı'nda hangi konular karara bağlanmıştır? Sorunun gittikçe tırmanması üzerine İngiltere Başbakanı Chamberlain'ın önerisi üzerine Almanya. ? Almanya. Almanya bu protestoları dikkate almadığı gibi bu kez de 23 Mart 1939'da Litvanya sınırları içinde bulunan Memel'e saldırmış ve ele geçirmiştir. Çekoslovakya'ya yardım edeceğini belirtmiştir. Çekoslovakya'nın yeni sınırlarının saptanması için bir uluslararası komisyonun kurulmasına. Mussolini kendi gücünü göstermek ve Dalmaçya kıyılarında üstünlük kurmak için Arnavutluk'u işgal etmeye karar vermiştir. İtalya'nın Arnavutluk'u işgali karşısında nasıl bir politika izlemiştir? Almanya'nın kısa bir süre içerisinde egemenlik alanını genişletmesi. Nitekim. iki taraf arasındaki ilişkileri gittikçe daha da gerginleştirmiş ve savaşın çıkmasını bir an meselesi haline getirmişti. Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesine. Sovyetler Birliği ve Fransa. 3. Südet bölgesini almakla egemenlik alanını genişletmişti. Mussolini'nin bu girişimini şiddetle destekleyceğini açıklamıştır. Ve bu ülkeden Dantzing bölgesini istemiştir. Almanya. saptanan sınırın uluslararası güvence altına alınmasına ve Almanya ile İngiltere'nin birbirlerine karşı savaşmayacaklarına dair noktalar üzerinde durulmuştur. 31 Mart 1939'da Polonya'ya garanti vermişlerdir. Bu kararını 5 Nisan 1939'da Almanya'ya bildirmiş ve destek istemiştir. Ancak. Almanya. Bu amacını gerçekleştirmek için Polonya'ya baskı yapmaya başlamıştır.

3. bu ilişkileri geliştirmek istemiştir. Romanya ve Yunanistan'a askeri güvence vermiştir. Bu olayla. İngiltere de. Pakt. 7 Nisan 1939'da Arnavutluk'u işgale başlamışlardır. Bunun üzerine her iki ülke kendi çıkarları doğrultusunda bir "saldırmazlık paktı" yapılması hazırlıklarına girişmiştir. Almanya ve İtalya arasında "Çelik Pakt" adı verilen bir ittifak imzalanmıştı. Nihayet. İngiltere'nin ve Fransa'nın askeri heyetleri arasında bir süreden beri sürdürülen görüşmeler de sona erdirilmiştir.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 141 Bari ve Brindizi limanlarında hazırlanan İtalya donanması ve askerleri. İngiltere'nin Saldırmazlık Paktı'na tepkisi ne olmuştur? Bu paktın sonucunda.6. diğer taraf bu üçüncü devlete hiçbir şekilde yardım etmiyecekti. taraflardan biri üçüncü devletle savaşa tutuşursa. Sovyetler Birliği de. Pakt'a göre. 23 Ağustos 1939'da "Sovyetler Birliği-Almanya Saldırmazlık Paktı" imzalanmıştır. Zira. taraflar birbirlerine saldırmayacaklar. Almanya ve İtalya'nın gelecek genişleme girişimlerine göz yummayacağını göstermek için Polonya. Hitler. Sovyetler Birliği'nin. 22 Mayıs 1939'da. Pakt'a karşılık 25 Ağustos 1939'da Almanya'nın ele geçirmek istediği Polonya ile bir ittifak antlaşması yapmıştır. on yıl yürürlükte olacaktı. dünyayı yeni bir dünya savaşının eşiğine getirmişti. Moskova'daki Alman büyükelçisine siyasal bir anlaşma yapılmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. ideolojik farklılıkların iki devlet arasındaki ekonomik ilişkileri engellememesi gerektiğini söyleyip. Molotov. Ortak çıkarlar konusunda birbirleriyle ilişki kuracaklardı. Batılı müttefiklerin kendisini herhangi bir saldırı karşısında savunmasız bırakacağı duygusuna kapılmıştı. 17 Nisan 1939'da Almanya'ya başvurarak. Bu sert tutum İtalya'yı daha fazla Almanya'ya itmişti. Doğu Akdeniz ve Balkanların statükosu ağır bir tehdit altına girmiştir. Sovyetler Birliği ve Almanya arasında imzalanan Saldırmazlık Paktı'nın hükümleri nelerdir? Bu arada. Kısa bir süre içinde Arnavutluk. ? ? AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ . Sovyetler Birliği-Almanya Saldırmazlık Paktı İtalya'nın Arnavutluk'u işgal etmesi İngiltere ve Fransa tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu nedenle. Sovyetler Birliği'nin bu yaklaşımına olumlu yaklaşmıştır. Nitekim. Ancak. İtalya'nın egemenliği altına girmiştir. Tüm bu siyasal gelişmeler. devletler bloklaşmaya başlamış ve blokların birbirleriyle olan ilişkileri kopma noktasına gelmişti. Sovyetler Birliği'nde Dışişleri Bakanlığına Molotov'un getirilmesi gelişmelere yeni boyutlar kazandırmıştır. İngiltere.

temsilcisinin istenilen tarihte Berlin'e gitmemesi üzerine Almanya harekete geçmiştir. Sovyetler Birliği'nin Baltık Ülkelerini Ele Geçirmesi ? Sovyetler Birliği. 4. Bu isteğin geri çevirilmesi halinde. 28 Eylül'de Polonya'nın en önemli kentlerinden biri olan Varşova dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümünü ele geçirmiştir. seferberliğin kaldırılmasını ve bu konuları görüşmek üzere bir Polonya temsilcisinin 30 Ağustos günü Berlin'de bulunmasını istemiştir. Polonya üzerindeki baskısını arttırmıştır. Polonya. bu antlaşmayla Estonya'da deniz. Sovyetler Birliği ile 28 Eylül 1939'da karşılıklı yardım antlaşması imzalamak zorunda kalmıştır.1. Almanya'dan işgalin sona erdirilmesini ve birliklerini Polonya'dan geri çekmesini istemiştir. Polonya'nın işgale uğraması Sovyetler Birliği'ni harekete geçirmiştir. ülkenin işgal edileceğini bildirmiştir.142 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 4. 5 Ekim'de Letonya. Böylece dünyayı altı yıl boyunca kasıp kavuracak İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. 28 Eylül 1939'da Moskova'da ek bir antlaşma yaparak. Finlandiya'dan da üsler istemeye başlamıştır. 12 Mart 1940'da Sovyetler BirANADOLU ÜNİVERSİTESİ . Alman birlikleri. Almanya-Polonya Savaşı ve Polonya'nın Paylaşılması ? İkinci Dünya Savaşı hangi olayla başlamıştır? Almanya.2. Sovyetler Birliği. Finliler. Savaşın Başlaması ve Yayılması 4. Estonya. 30 Kasım 1939'da bu ülkeye saldırmıştır. İngiltere ve Fransa. Sovyetler Birliği. uluslararası alanda yalnız kaldığından barış görüşmelerini kabul etmek zorunda kalmıştır. Ancak. Finlandiya'nın istekleri kabul etmemesi üzerine. 1 Eylül 1939'da savaş ilan etmeksizin Polonya'yı işgale başlamıştır. kara ve hava üslerine sahip olduktan sonra. Koridor bölgesi için plebisit yapılmasını. Ancak. Baltık ülkelerini ele geçirirken nasıl bir strateji izlemiştir? Sovyetler Birliği. bu istekleri kabul etmekle birlikte. ülkelerini başarıyla savunmuşlardır. Sovyetler Birliği ile saldırmazlık paktı imzaladıktan sonra. Baltık Denizi'nin doğu kıyılarını nüfuzu altına alan Sovyet Birliği. Sovyetler Birliği. Bunun üzerine. 12 Ekim 1939'da Litvanya ile imzaladığı karşılıklı yardım antlaşmalarıyla. Birinci Dünya Savaşı sonunda kaybettiği Baltık topraklarını tekrar ele geçirmek için bu bölgeye yönelmiştir. bu ülkelerde de üsler elde etmiştir. Polonya'nın doğusunu. Bunun üzerine Almanya ve Sovyetler Birliği. 29-30 Ağustos 1939'da Dantzing serbest şehrinin kendisine verilmesini. bir yanıt alamadıkları için 3 Eylül 1939'da Almanya'ya savaş ilan etmek zorunda kalmışlardır. Almanya'da Varşova dahil batısını almıştır. Finlandiya. Polonya'yı aralarında paylaşmışlardır. Almanya ile yaptığı saldırmazlık paktında kendisine ayrılan Polonya topraklarını işgale başlamıştır. Almanya. Bu ülke. 27 Eylül 1939'da Estonya'dan kendisine deniz ve hava üsleri verilmesini istemiştir.

22 Haziran 1940'da Compiegne'de Almanlarla mütareke imzalamıştır. Batı Cephesi'nin Açılması Almanya. bir yandan İngiliz ve Fransız güçlerini Manş kıyılarında çember içine alırken. bu ülkeden önemli ölçüde toprak kazanmış. Fransa'ya saldırmadan önce. Almanya. Büyük Alman Devleti'nin yanısıra büyük bir Cermen İmparatorluğu amacına da yönelmiştir.3. 9 Nisan 1940'da Danimarka ve Norveç'i işgal etmeye başlamıştır. Norveç de. Lüksemburg hemen işgal edilmiştir. Bu mütarekeye göre. bir yandan da Paris üzerine yürümeye başlamışlardır.4. Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılması için büyük çaba harcayacaktır. Belçika ve Lüksemburg'a saldırmaya başladılar. Norveç Kralı ve hükümeti Londra'ya kaçtı. 10 Mayıs 1940 sabahı Alman Orduları Hollanda. Sovyetler Birliği. Hitler. Bu arada. Belçika da 28 Mayıs'ta teslim olmak zorunda kalmıştır. Fransa üzerine yönelmiştir. Sovyetler Birliği. Fransız Ordusu silahsızlandırılarak tutsak edilmiş. bu olumlu gelişmeler sonucunda 14 Haziran 1940'da Paris'e girmiştir. Fransız Hükümeti'ni tanımadığını açıklayarak. Almanya yanlısı bir politika izlemiştir. Bu olayla. Bunun üzerine Fransa'da hükümet değişikliği olmuş. anavatan toprakları dışında bir direniş gücü oluşturmaya çalışmıştır. Almanya'nın Danimarka ve Norveç'i İşgal Etmesi Almanya'nın Danimarka ve Norveç'i işgal etmesindeki amacı nedir? Almanya. Nitekim de Gaulle. ? 4. AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ? . Baltık kıyılarına iyice yerleşmiştir. bu işgallerle. üs kurma hakkı elde etmiştir. Ancak.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 143 liği-Finlandiya Barış Antlaşması imzalanmıştır. Hollanda 15 Mayıs 1940'da. Hollanda ve Belçika kendilerini savunmalarına rağmen. Hitler Almanyası. Bu başarılardan sonra Almanlar. Nitekim. Nisan ayının sonuna kadar karşı koymasına rağmen. Batı'ya. stratejik yönden önemli olan Danimarka ve Norveç'i ele geçirmeye çalışmıştır. Fransa'nın bütün batı kıyıları. 10 Haziran 1940'da Fransa'ya savaş ilan ederek. İkinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. 4. kuzeyi ve doğusu Alman işgaline bırakılmıştır. Norveç ve Danimarka'yı işgal ederek doğusunu ve kuzeyini güvenlik altına aldıktan sonra. Mareşal Petain başkanlığında kurulan yeni hükümet. İngiliz donanmasının Norveç kara sularında bulunan bir Alman gemisine saldırmasını bahane ederek. Londra'da askeri ateşe olarak bulunan General de Gaulle. Finlandiya bağımsızlığını korumakla birlikte. Fransa'nın işgal edilmesinden sonra nasıl bir direniş hareketi başlatılmıştır? Vichy'ye taşınmış olan yeni Fransız Hükümeti. Danimarka kısa bir direnmeden sonra teslim olmuş. Almanların işgalinden kurtulamamıştır. Almanya'nın kesin olarak başarılı olacağına inanan İtalya da.

İngilizler karşısında başarı kazanarak İskenderiye yakınlarına kadar ilerlemişlerdir. Bu Pakt'la. Kuzey Afrika'da stratejik bir öneme sahip olan Libya'yı elinde bulunduruyordu. Almanya. Almanya ve İtalya Avrupa'da. İngiliz adalarında hava üstünlüğünü ele geçirememesi ve kış mevsiminin gelmesi üzerine bu ülkenin işgalinden vazgeçmişlerdir. Ancak. Batı cephesinde Normandiya çıkarmasına kadar. hava savaşları ve Fransız direniş gruplarının eylemleri etkili olmuştur. 1942 yılının Ekim ayından itibaren İngiliz karşı saldırısı üzerine Mihver devletleri gerilemeye başlamışlardır. Almanların. çetin İngiliz direnişi karşısında. Bundan sonra. Nitekim. General Rommel komutasındaki Alman orduları. 27 Eylül 1940'da İtalya. İngiltere'yi nasıl etkilemiştir? İtalya'nın 10 Haziran 1940'da Fransa'ya savaş ilan ederek İkinci Dünya Savaşı'na katılması. Almanya. Libya'da topladığı 200 bin kişilik bir orduyla. Japonya ve Almanya arasında Üçlü Pakt denilen bir ittifak antlaşması imzalanmıştı. Kuzey Afrika Cephesi ? İtalya'nın Kuzey Afrika'da cepha açması. 1941 yılının Mart ayında Kuzey Afrika savaşlarına katılmıştır. Avrupa'daki bazı küçük devletleri anlaşmalarla egemenliği altına almaya başlamıştır. 4.144 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI Almanya. İtalya. 13 Eylül 1940'da Mısır'a saldırmıştır. Mısır'daki İngiliz kuvvetleri takviye alarak güçlendikten sonra 8 Aralık 1940'da karşı saldırıya geçmiştir. stratejik ve ekonomik yönlerden önemli bir alan olan Kuzey Afrika'nın tümüyle ele geçirilmesi.6. Mihver devletleri yenilmişler ve 1943 yılının Mayıs ayında teslim olmuşlardır. Müttefikler. Japonya'da Uzak Doğu'da istilaya dayalı "yeni düzenler" kuracaklardı. Akdeniz'de bulundurduğu donanma ile İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını önemli ölçüde kesmekteydi. Ayrıca. savaşın gidişatını değiştirilebilecekti. Şubat 1941'de Bingazi. İngiltere'nin güç durumda kalmasına yol açmıştı. Bu bakımdan. 4. Zira. Balkan Cephesi Fransa'nın yenilmesinden sonra. Ancak. Ancak.5. Kuzey Afrika'yı ısrarla ele geçirmek isteyen İtalya. Fransa'yı savaş dışı bıraktıktan sonra İngiltere'ye yönelmiştir. Müttefik devletlerin de Kuzey Afrika'ya asker göndermeleriyle yapılan savaşlar sonucu. Kuzey Afrika savaşlarında başarı kazanarak Akdeniz'in güney kıyılarına egemen olmuşlardır. Nitekim. Böylece. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ . Nisan 1941'de de İtalya'nın elinde bulunan Eritre ve Habeşistan'ı işgal etmiştir. kısa bir ilerlemeden sonra durdurulmuştur. ? Kuzey Afrika Cephesi'nde olaylar nasıl gelişmiştir? İtalya'nın ard arda başarısızlığa uğraması üzerine.

Hitler'e bilgi vermeden Yunanistan'ı işgal etmek istemişti. Sovyetler Birliği. bu nedenle. Böylece. Yunanlılar. bu amaçlarına ulaşmak için öncelikle. İngiltere'yi kısa sürede yenemiyeceğini anlamış. Bunun için. 31 Mayıs 1941'de de Girit paraşütcü Alman birlikleri tarafından işgal edilmiştir. Ancak bu görüşmelerde. Tüm bu gelişmeler üzerine. Ancak. Balkanlar da kısa süre içinde önemli başarılar elde etmişlerdir. Bu arada. kendilerini savundularsa da. 20 Kasım 1940'ta Macaristan'ı. Yugaslavya. Finlandiya. İşte. Sovyetler Birliği'ni işgal ederken nasıl bir strateji izlemiştir? Almanya'nın kısa bir süre içinde çeşitli cephelerde büyük başarılar elde etmesi. 12-13 Kasım 1940'da Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov Berlin'e davet edilmiştir. Bu yolla. Kırım ve Sıvastopol'u kuşatmış ve AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ? . Almanya.Sovyetler Birliği Savaşı Almanya. İtalyan kuvvetleri başarısızlığa uğramıştır. Oysa. Sovyetlere İran ve Hindistan'ı alarak Hint Okyanusuna çıkmalarını önermiştir. 28 Ekim 1940'da Yunanistan'a ultimatom vererek. Bu amaçla. Macaristan ve Bulgaristan arasında paylaştırmıştır. Tito'nun önderliğindeki komünistler ile Mihailoviç'in önderliğindeki ulusalcılar. bu ülkeyi Üçlü Pakt'a alarak dünyanın paylaşılmasına onları da ortak etmek istemiştir. Alman Ordusu üç koldan Sovyetler Birliği'ne taarruz etmişti. 22 Haziran 1941'de savaş ilan etmeksizin Sovyetler Birliği'ne saldırmıştır. İngiltere'yi yıpratmayı hedeflemiştir. Almanlar. Orta Avrupa ve Güney-Doğu Avrupa topraklarını ele geçirmeye çalışmıştır. geniş doğu topraklarını ele geçirerek. Yugoslavya'yı İtalya. ? 4. red edilince Arnavutluk'taki İtalyan kuvvetlerini Yunanistan'a saldırtmıştır. 25 Nisan'da Atina. Bulgaristan ve Boğazlar'a dayalı olarak çeşitli isteklerde bulunmuştur.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 145 Bununla birlikte. bu ülkeden üsler istemişti. 23 Kasım 1940'ta Romanya'yı ve 24 Kasım 1940'ta da Slovakya'yı zorla Üçlü Pakt'a almıştır. Daha sonra da bütün Ege Adaları ele geçirilmiştir. Hatta. Fakat.7. Bulgaristan da. Almanya'nın Balkanlara yönelmesindeki temel amaç nedir? Öte yandan Almanya. 6 Nisan 1941'de Sovyetler Birliği ile bir dostluk antlaşması imzalamıştır. Almanya. karşı koymasına rağmen 1 Mart 1941'de Üçlü Pakt'a katılmak zorunda kalmıştır. Fakat. Mussolini de. Görüşmelerin başarısızlığa uğraması nedeniyle Sovyetler Birliği ve Almanya'nın arası açılmaya başlamıştır. bu gelişmelerden sonra. Almanlarla şiddetli bir gerilla savaşına girişmişlerdir. Almanya . hammadde stoklarını arttırmanın yollarını aramaya başlamıştır. Güney kolu kısa bir süre içinde Odesa'yı ve Kiev'i almış. Ancak. Nitekim. Almanya. kısa vade de Sovyetler Birliği ile bir çatışmayı da göze almamıştır. Almanya. Hitler. Almanlar. Hitleri daha büyük amaçlar belirlemesine ve gerçekleştirmeye yöneltmiştir. 6 Nisan 1941'de Almanya'nın Bulgaristan'daki kuvvetlerini Yunanistan'a girmeye başlamıştır. antlaşmanın yapıldığı gün Yugoslavya'yı işgal etmeye başlamış ve 17 Nisan 1941'de de teslim almıştır.

faşizmle mücadeleye çağırmıştır. Bu antlaşmaların yapılması ve A.B. Japonya'nın yayılmacılığını önlemek istemiştir. Müttefik devletlere değişik zamanlarda askeri yardımlarda da bulunmuştur. Sovyet halkının direnişi üzerine Almanlar. İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında 26 Mayıs 1942'de bir ittifak antlaşması yapılmıştır.Almanya savaşına katılması. Bunda kış mevsiminin gelmesi ve Alman ordusunun kış koşullarına göre organize edilememesi de etkili olmuştur. ? Sovyetler Birliği'nin işgal edilmesi. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla A. Bununla iki devlet. Bununla birlikte. A. Halkı da.B.B.146 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI Rostov'a ulaşmıştı. Sovyet lideri Stalin de. Ancak. Japonya. 4 Aralık 1941'de Sovyetler Birliği ve Polonya arasında Dostluk ve Yardım Paktı adı verilen bir antlaşma imzalanmıştır.D. Antlaşmada.B. Baltık ülkelerinden hareket ederek Leningrad üzerine yürümüştü. Leningrad'ta durdurulmuştur. Almanya'ya karşı birbirini desteklemeyi.'nin Savaşa Girmesi ? A.D.8. ile sıkı işbirliği yapılması ve karşılıklı her türlü yardım yapılması gibi noktalara yer verilmişti. Sovyetler Birliği de.'nin çıkarıyla çatışmaktaydı. Alman saldırılarını durdurmak için kapitalist ülkelerdeki düzeni yıkmayı hedefleyen Üçüncü Enternasyonelin lağv edilmesini sağlamış. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ .'de Çin'e mali yardımda bulunarak. Sovyet yöneticileri. ulusalcılığı ve dini ön plana çıkarmıştır.D. Bununla birlikte.B. 1937'de başlattığı Çin Savaşı'nı sürdürmekte kararlı idi.B. Avrupa'da başlayan savaş karşısında tarafsız kalmıştı.. savaş sonunda barışın korunması için birlikte hareket edilmesi. Orta kesim ordusu ise. Kuzey ordusu da. Sovyetlerin Doğu Avrupa'da Almanları durdurması ve baskı altına almasını hedeflemişlerdir. ve Japonya arasındaki ilişkiler de gerginleşmeye başlamıştı. Almanlar yoğun bir saldırı düzenlemesine rağmen Moskova'yı alamamışlardır. Ancak.D. 4.B. Alman saldırılarına karşı önemli sayılacak siyasi ve askeri destek sağlamıştır.D. bolşevik ilkeleri bir yana bırakmış. Zira. İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında nasıl bir politika izlemiştir? A..D. ? Sovyetler Birliği. Bununla birlikte. İngiltere ve Müttefiklerinin Sovyetler Birliği . güçler dengesini nasıl değiştirmiştir? Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırması üzerine. içte ve dışta sağladıkları destekle uzun süre Alman kuşatmasına karşı koymuşlardır. A.B. Uzakdoğu'da Japonya ve A. İngilizlerle ittifak antlaşması yaptıktan sonra hangi değerleri öne çıkarmıştır? Bu antlaşmayla müttefikler. A. bütün güçleriyle birbirlerine yardım etmeyi ve Almanya ile ayrı ayrı mütareke ve barış antlaşması imzalamamayı kararlaştırmışlardır.D. Sovyetler ile İngilizler arasında 12 Temmuz 1941'de Ortak Hareket Antlaşması imzalanmıştır.'nin savaşa girmesinden sonra.D. Smolensk'i ele geçirerek Moskova'ya yönelmişti.

1942 yılının sonlarında Japonya'nın yayılmasını durdurmuşlardır. görüşmelerden sonra. içinde bulundukları bloklara uygun.B. birbirleriyle savaşa girmişlerdir. 14 Ağustos 1941'de "Atlantik Bildirisi" adı verilen bir metin yayınlamışlardır.B. Japonya. Atlantik Bildirisi Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırması.D. Nazi diktatörlüğünün tam olarak yıkılmasından sonra. bildiriye özgürlük ve demokrasi ilkeleri yön vermiştir. A.B. 1 Ağustos'ta da A. Böylece. böyle bir barışla bütün insanlara engel çıkartılmadan bütün deniz ve okyanuslarda dolaşma olanağının sağlanmasını ve bütün ulusların kuvvet kullanmaktan vazgeçme yolunu tutmaları gerektiğine inandıklarını belirtmişlerdir. topraklarını genişletmek istemediklerini.B. bütün ulusların sınırları içinde güvenle yaşama olanağı sağlayacak bir barışın yapılmasını.'ne resmen savaş ilan etmiştir. eskiden beri özlemini duyduğu Büyük Pasifik İmparatorluğu'nu kurmak için harekete geçmiştir.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 147 A. A.. Atlantik Bildirisi'nde hangi ilkelere yer verilmiştir? Roosevelt ve Churchill. Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill. Japonya. Ancak. her ulusun kendi istediği hükümet şeklini seçme hakkına uyacaklarını. 11 Aralık'ta da Almanya ve İtalya.D. Savaş Sırasında Önemli Siyasal Buluşmalar 5.B. Pasifik'te birçok bölgeyi ve Hindiçini'ni işgal etmişlerdir. Almanların Rusya'da ilerlemesinden ve Anglo-Saksonların Pasifik'te zayıf bulunmasından cesaret alarak. 1941 yılının Ağustos ayının başlarında savaşla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Atlantik'te (Atlas Okyanusu'nda) bir savaş gemisinde biraraya gelmişlerdir.B. dünyanın değişik bölgelerinde bulunan birçok devlet de. Bildiride iki devlet. Japonya'daki militarist yönetim. ve İngiltere'ye. ? 5. AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ? . Bu olayın sonucunda Japonya. ile birer antlaşma imzalaması savaşın gidişatında önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. Uzakdoğu'da savaş Japonya'nın aleyhine dönmeye başlamıştır. Müttefikler. Görüldüğü gibi.D. 8 Aralık günü A.1. bunun üzerine Sovyetler Birliği'nin de 12 Temmuz 1941'de İngiltere. Bu olayla. savaş tam bir dünya savaşına dönüşmüştür.D. Nitekim. 7 Aralık 1941'de Hawaii Adalarında Pearl Harbour'da demirli bulunan Amerikan Pasifik donanmasına saldırmış ve bu donanmanın büyük kısmını yok etmiştir.D. savaşın ilk anlarında büyük başarılar kazanmışlardır.D. küçük-büyük tüm devletlerin aynı koşullar altında dünya ticaretine katılmalarını istediklerini. 12-13 Kasım 1942'de Salomon adaları açıklarında Japonya donanmasını ilk büyük yenilgiye uğratmıştır. A. Hatta. hangi olayla savaşa girmiştir? Tüm bu gelişmelerin yanında.

148 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI A. Konferansın sonunda. 14-24 Ağustos 1943 tarihleri arasında Kanada'nın Quebec kentinde tekrar biraraya gelmişlerdir.D. Ancak. Sovyetler Birliği ve Çin'e verilmesi kararlaştırılmıştır. savaş sorunları görüşülmüştür. Quebec Konferansı ? Quebec Konferansı'nda hangi öneriler kabul edilmemiştir? Roosvelt ve Churchill. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ . Ayrıca. İtalya'nın işgal edilmesi. bu öneriler kabul görmemiştir. Atlantik Bildirisi'ndeki ilkeler aynen kabul edilmiştir. kuvvetlerinin. Atlantik Bildirisi esas olmak üzere "Birleşmiş Milletler Bildirisi" yayınlanmıştır. Türk hava alanlarından yararlanılması.'nin savaşa katılmasından sonra.D. Churchill.B. bunun için de Türkiye'nin savaşa katılmasını sağlamak üzere hazırlıklara girişilmesi. Görüşmelerde. Kuzey Afrika savaşlarının gidişatı ve sonrası hakkında stratejik ve diplomatik sorunlar ele alınmıştır. Ayrıca.D. Bu bildiride. Fransa'da açılması planlanan ikinci cephenin Normandiya kıyılarında olmasına ve bunun hazırlanması sorumluluğunun da A. 1942 yılının Kasım ayında Fas ve Cezayir'e çıkması üzerine. Almanya'nın silahsızlandırılmasını ve kontrol altına alınmasını öngören bir plan kabul edilmiştir. savaş sonrasında kurulacak barışın korunması sorumluluğunun A. Daha önce. 1 Ocak 1942'de.2.B. 5. Mihver Devletleri'nin kayıtsız şartsız teslimine kadar mücadeleye devam edilmesi gibi kararlar alınmıştır.3.B. savaştan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün nüvesi oluşturulmuştur. 5. Sovyetler Birliği üzerindeki baskıyı hafifletmek için Sicilya'ya çıkartma yapılması. Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill arasında. Türkiye'nin savaşa sokulmasını ve ikinci cephenin Balkanlarda açılmasını önermiştir. Balkanlarda ikinci bir cephenin açılması. Bu konferansta. Sovyet lideri Stalin de davet edilmişse de katılamamıştır.B. 14-24 Ocak 1943 tarihleri arasında Kazablanka kentinde yapılmıştır. 5.4.D. Washington Konferansı 12-16 Mayıs tarihleri arasında Roosevelt ve Churchill arasında gerçekleştirilen konferansta. A.D. Almanya'ya karşı savaşa giren 26 devletin de imzasıyla.B. zafer elde edilinceye kadar işbirliği yapılacağı açıklanmıştır. İngiltere.. Böylece.'ne bırakılmasına karar verilmiştir. Kazablanka Konferansı ? Kazablanka Konferansı'nda hangi konular üzerinde durulmuştur? A. ikinci cephenin Fransa'da açılması.

savaşta meydana gelen son gelişmeleri görüşmüşlerdir. İran'a yardım yapılması. 26 Kasım 1943'te yayınladıkları ortak bildiride. Ancak. konferansa katılan üç devlet. ? AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ .B.7. Tahran'da biraraya gelmişlerdir. Avusturya'nın savaştan sonra bağımsız bir devlet olmasına ve Alman savaş suçlularının yargılanmak üzere ilgili devletlere teslim edilmesine karar verildiği açıklanmıştır. Japonya'yı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ele geçirmiş olduğu bütün toprakları boşaltmaya zorlamak. A.D. Churchill ve Çin Devlet Başkanı Çan-Kay. Kızıl Ordu birliklerinin işgali altında bulunmayan bir yere gitmeyeceğini açıklamıştır. İtalya'daki savaş suçlularının mahkemeye verilmesine. kesin zafere kadar savaşın birlikte sürdürülmesi ve savaştan sonra barışın korunması için bir uluslararası örgütün kurulması kararlaştırılmıştır. Churchill ve Stalin. barışı sürdürebilmek için bütün barış seven devletlerin eşit haklarla katılabilecekleri bir örgüt kurulmasına. Polonya sınırının saptanması. Bildirilerde. Tahran Konferansı Tahran Konferansı'nda hangi kararlar alınmıştır? İran. Müttefik devletlerin düşmanın kayıtsız-koşulsuz teslim olmasından sonra. Yugoslavya'daki direnişçilere her türlü desteğin verilmesi. Uzakdoğu'daki savaş gelişmeleri ele alınmıştır. Bunun üzerine. üç büyük Müttefik devlet adamının buluşmaları gündeme gelince. ? 5.5.6. Ayrıca. Bununla birlikte.. Normandiya'da ikinci cephenin açılması. Kahire Konferansı Kahire Konferansı'nda hangi kararlar alınmıştır? 22-26 Kasım 1943'te Roosevelt. ? 5. Moskova Konferansı Moskova Konferansı'nda hangi kararlar alınmıştır? Bu konferansta. Konferans. Kore'nin bağımsızlığının tanınması gibi konularda da hemfikir olduklarını belirtmişlerdir. Stalin.Şek'i arasında yapılan konferansta. bu konularda kesin bir sonuca varılamamıştır. İngiltere. 1 Kasım'da yayınlanan ortak bildirilerle sona ermiştir. Roosevelt. Sovyetler Birliği ve Çin dışişleri bakanları 19 Ekim 1943'te Moskova'da Kremlin Sarayı'nda biraraya gelerek. 28 Kasım-1 Aralık 1943 tarihleri arasında yapılan konferansta. 1941 yılında Sovyet Birliği'ne kolay yollardan yardım ulaştırabilmek için İngilizler ve Sovyetler tarafından işgal edilmişti. Türkiye'nin savaşa sokulması. savaş sona erdiğinde Japonya ile yapılacak barışın esaslarının neler olması gerektiği üzerinde durulmuştur.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 149 5.

Ancak. Sovyetler Birliği'ne çok fazla ödün verildiğini düşünmüştür.D. Ancak. Müttefikler arasında işbirliğini sona erdirmiştir. 17 Temmuz . üç büyük Müttefik devletin ordularının Almanya'nın birer bölgesini işgal etmesi. Konferansın en önemli konusunu barışın nasıl sağlanacağı oluşturmuştur. Alman militarizmi ve nazizminin yok edilmesi. Roosevelt.9. bu bölgelerin sınırları kesin olarak saptanamamıştı. gerek Almanya. gerek Avrupa'nın ANADOLU ÜNİVERSİTESİ . Churchill. Roosevelt.B. Bundan sonra. Yalta Konferansı Fransa. Bilindiği gibi. üç büyük Müttefik devlet. Almanya. Hatta. Fransa'nın da Almanya'ya işgal birlikleri göndermesi. Sovyetler Birliği'nin Almanya teslim olduktan sonra Japonya'ya savaş açması ve buna karşılık daha önce bu devlete bıraktığı toprakları ve Kuril adalarını alması. Avrupa'da ortaya çıkan sorunları görüşmek üzere. 6 Haziran 1944'de Normandiya çıkarmasından sonra Alman işgalinden kurtarılmıştı.2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Berlin yakınlarında Potsdam'da bir toplantı yapmışlardır. Almanya'nın teslim olması gündeme gelmişti. İngiltere'yi konferansın ilk günlerinde Churchill ve daha sonra (Churchill. Sovyetler Birliği'nin Çin ile bir dostluk ve ittifak antlaşması imza etmesi. 1945 yılı Temmuz ayında yapılan genel seçimi kaybettiği için) İşçi Partisi lideri ve yeni Başbakan Clement Attlee. savaş tümüyle sona ermediği için bir süre daha birlikte hareket etmişlerdir.150 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 5. 5. Ayrıca. Truman. Almanya'nın savaş tazminatı ödemesi ve Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulması için 25 Nisan 1945'te San Fransisco'da bir konferans toplanması gibi konular üzerinde durmuşlardır. Müttefik devletler. Potsdam Konferansı Almanya'nın teslim olmasından sonra. ideolojileri ve devlet yapıları farklı üç büyük Müttefik devlet. merkezi Berlin olmak üzere her üç devletin komutanlarından oluşan bir "Merkez Kontrol Komisyonu"nun kurulması. Bu durumda. Churchill ve Stalin. Birleşmiş Milletler Örgütü konusunda alınan karardan memnun kalmıştır. Müttefikler tarafından dört bölgeye ayrılmış ve her bölge bir Müttefik devlet tarafından işgal edilmişti. ? Yalta Konferansı. Ancak. Müttefikler arasındaki bu farklı tutum ve davranışlar.8. savaş sırasında meydana getirilmiş olan ittifakın yara almasına yol açmıştır. Sovyetler Birliği'ni de Stalin temsil etmişlerdir.'ni (Roosevelt 12 Nisan 1945'te öldüğü için yerine geçen) Başkan Yardımcısı Harry S. hem gelecek barış hakkında daha esaslı bir anlaşmaya varmak.11 Şubat 1945'te Kırım'ın Yalta kentinde biraraya gelmişlerdir. Yalta Konferansında. üç büyük Müttefik devlet arasında öteden beri süregelen anlaşmazlığı belirginleştirmiştir. Potsdam Konferansı'nda A. hem de Sovyetler Birliği'nin Japonya'ya savaş açmasını sağlamak amacıyla üç büyük Müttefik devlet başkanı 4 Şubat . Müttefik Devletler üzerinde ne gibi etki yaratmıştır? Yalta Konferansı.

Savaş suçlularının tutuklanması ve kontrol edilmesi. Konferans'ta alınan kararlar ve tartışılan konular. Sovyetler Birliği. İngiltere. Postdam Konferansı'nda Almanya'nın geleceği hakkında ne gibi kararlar alınmıştır? Üç büyük Müttefik Devlet. Bu nedenle. Sovyetler Birliği de diğer tarafta olmak üzere ikiye ayrılmışlardı.B. Almanya'nın savaş tazminatı ödemesi. Yapılacak barış antlaşmalarının temel koşullarını da belirlemiştir. Almanya'nın silahsızlandırılması ve askerlikten arındırılması. Sovyet Birliği'nin Japonya'ya savaş açması. Çin ve Fransa dışişleri bakanlarından oluşan bir "Dışişleri Bakanları Konseyi"nin kurulması. Avrupa'nın siyasi. Müttefikler. Bulgaristan. ? AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ .D. Nazi birlik ve örgütlerinin tümüyle kaldırılması. Buna göre. ? • Postdam Konferansı'nda Türkiye hangi konuyla ilgili olarak ele alınmıştır? Potsdam Konferansı'nda bu ana konuların yanısıra.D. Sovyetler Birliği'nin Boğazların Türkiye ile birlikte kendi kontrolüne verilmesine karşılık. Bu konferans. üç büyük Müttefik Devletin İkinci Dünya Savaşı'nda yaptıkları son büyük konferans olmuştur. sosyal ve askeri geleceğinin belirlenmesinde önemli olmuştur. bu devletler arasındaki anlaşmazlığı arttırmış ve dünya başlıca iki nüfuz alanına veya iki bloka ayrılma dönemine girmeye başlamıştır. Almanya'da demokratik bir düzenin kurulması. Macaristan ve Finlandiya barış sözleşmelerini hazırlamakla yükümlü olması.. İtalya ile koşulları ağır olmayan bir şekilde barış yapılması. Sovyetler Birliği ve Fransa işgal bölgelerinin komutanları aracılığıyla yapılması. Oluşturulan konseyin Romanya. Boğazlardan geçişin tam serbest olması gibi konular da tartışılmıştır. A. Almanya silahlı kuvvetlerinin.B. anlaşmaya vardıkları konularda. • • • • • • • • Almanya'nın kontrolünün A.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 151 çeşitli sorunları konusunda farklı görüşlere sahip olmuşlardır. ve İngiltere bir tarafta. İngiltere. Alman savaş endüstrisinin ortadan kaldırılarak yeniden düzenlenmesi ve Alman ekonomisinin Müttefikler tarafından kontrol edilmesi.. Barışla ilgili düzenlemelerin yapılması için A.B. konferansın bitiş tarihi olan 2 Ağustos 1945'te bir deklarasyon yayınlayarak açıklamışlardır.D. İran'ın derhal boşaltılması. Potsdam Konferansı. Avusturya ve başkenti Viyana'nın dört işgal bölgesine ayrılması.

hükümet kurarak Fransa'ya yeniden hayat kazandırdı. Mareşal von Rommel'in komutasındaki Alman birliklerini Elalameyn önünde durdurmuştur.1. Hitler. Akdeniz bölgesi. Mussolini'yi hapsetmek ve Faşist Partisi'ni lağv etmek olmuştur. 4 Mayıs'ta Hollanda.1.1. Doğudan ve batından Müttefik Devletler tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. 8 Kasım 1942'de de. Bu askeri gelişmeler üzerine Almanya için kurtuluş olanağı kalmamıştı. Mussolini'yi iktidardan düşürmüştür. Müttefikler. 1944 yılında hava üstünlüğünü sağlamışlardı. Mareşal Bodoglio'nun yaptığı ilk iş. Mareşal Montgomery'in emri altındaki birliklerle 1942 yılının Ekim ayında karşı saldırıya başlamış ve Alman von Rommel'i ard arda yenilgiye uğratmıştır. Berlin. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ . 2 Mayıs 1945'te ağırlıklı olarak Sovyet askerlerinin yeraldığı Müttefikler tarafından tamamıyla ele geçirilmiştir.1. Bunun üzerine. yerini Amiral Doenitz'e bırakmıştır. Berlin'e girdikten sonra 30 Nisan 1945'te intihar ederek. bu gelişme üzerine. General Eisenhower yönetimindeki Amerikan ve İngiliz birlikleri Kuzey Afrika'da karaya çıkmış ve kısa sürede bu bölge ele geçirilmiştir. Özellikle de. 9 Ağustos 1944'te Paris'i Alman ordularından kurtarmışlardır. gerek ülkenin işgal edilmesi. halkın rejime karşı bir hoşnutsuzluk duymasına yol açmıştı. 13 Ekim 1943'te de Almanya'ya savaş ilan etmişlerdir. Savaşın Sona Ermesi 6. İtalya'yı işgal etmek ve Mihver Devletlerine karşı güneyden bir cephe açmak için 10 Temmuz 1943'te İtalya'nın kuzeyine doğru ilerleyerek bu ülkeyi işgal etmişlerdir. Müttefiklerin egemenliği altına girmiş ve Yunanistan ile Yugoslavya'da Almanlara karşı ulusal kurtuluş hareketleri büyük ivme kazanmıştır. Bunun üzerine.152 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 6. 6 Haziran 1944'te Fransa'nın Normandiya kıyılarına çıkarma yaparak "ikinci cephe" yi açmışlardır. İngilizler. Avrupa'da Savaşın Sona Ermesi 6. İtalya'nın savaştan çekilmesi. Yeni hükümetin başına Mareşal Bodoglio getirilmiştir. Almanya'nın Teslim Olması Müttefik Devletler. Almanya'yı alabildiğine zor durumda bırakmıştır. bu gelişmelerden sonra 3 Eylül 1943'te Müttefiklerle bir mütareke yaparak savaştan çekilmiştir. gerek İtalya'nın savaşın başlangıcından itibaren ard arda başarısızlığa uğraması. 24 Temmuz 1943'te toplanan Büyük Faşist Konseyi. İtalya'nın Savaştan Çekilmesi Müttefik Devletler. ? İtalya'nın yenilmesi iç politikasında ne gibi değişiklikler yaratmıştır? Müttefikler.2. Nitekim. Fransız direniş hareketinin ünlü ismi General de Gaulle. İtalya yöneticileri. 6.

D. ? 7. Türk Ulusu'nun nasıl yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını unutmamışlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Politikası Türkiye'nin Fransa ve İngiltere'ye yakınlaşmasının nedenleri nelerdir? Genç Türkiye'nin yöneticileri. bir kısmı da Müttefikler tarafından yakalanmıştır. Bu olayla da Uzakdoğu'da savaş sona erdiği gibi.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 153 Kuzey-Doğu Almanya ve Danimarka'daki Alman orduları teslim olmuşlardır. 1943 ve 1944 yıllarında da deniz ve hava üstünlüğünü ele geçirmişlerdir. Japonya'nın teslim olmasını hızlandıran olay nedir? Müttefik güçleri. Almanya'nın teslim olmasından sonra Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nin ileri gelenlerinin büyük bir kısmı kaçmış. Uzakdoğu'da Savaşın Sona Ermesi: Japonya'nın Teslim Olması Müttefikler. Japonya'nın gücü tükenmiş olmasına rağmen.. Yapılan görüşmeler sonucu 2 Eylül 1945'te Tokyo Koyu'nda demirli bulunan A. 7 Mayıs 1945'te Alman delegeleri Reims kentindeki Eisenhower'in ana karargahında Almanya'nın kayıtsız-şartsız teslim belgesini imzalamışlardır. Sovyetler Birliği.D. Endonezya ve Pasifik'te çeşitli yerlerde saldırıya geçmişlerdir. 6 Ağustos 1945'te ilk atom bombasını Hiroshima'ya.B. Japonya'ya son darbeyi Temmuz-Ağustos 1945'te vurmuşlardır.2. Bunun üzerine A.B. Nitekim. 1945 yılının başlarından itibaren Japonya'nın işgali altında bulunan Çin. Japonya. A.'ne bildirmiştir. 13 Nisan 1941'de Japonya ile tarafsızlık antlaşması imzalamasına rağmen.B. yaklaşık kırk milyon insanın hayatına mal olan İkinci Dünya Savaşı da Müttefiklerin zaferiyle bitmiştir. 9-10 Temmuz 1945'te Japonya'nın başkenti Tokyo'yu havadan bombalamıştır. Bu nedenle.D. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na sürüklenerek nasıl ortadan kalktığını. 10 Ağustos 1945'te yenilgiyi kabul ettiğini A. Almanya'nın 1930'lu yıllarda komşularına saldırması. 1942 yılında Pasifik'te Japon yayılmasını durdurmuşlardır.B. Ancak. Müttefiklerin teslim olma önerisini geri çevirmiştir. İtalya'nın 7 Nisan 1939'da Arnavutluk'u işgal etmeye başlaması karşıAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ? . ikincisini de 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atmıştır. Böylece. 6. beş buçuk yıl Avrupa'yı kan ve gözyaşına boğan savaş Avrupa coğrafyasında sona ermiştir. ülkeyi yeni bir savaşın dışında tutmaya çalışmışlardır. Bnun üzerine. Japonya'yı kayıtsız-şartsız teslim olmaya zorlamak için. teslim olma noktasına gelen bu ülkeye 8 Ağustos 1945'te savaş ilan etmiş ve Mançurya'yı işgale başlamıştır.D.'ne ait Missouri adlı savaş gemisinde Japonya'nın teslim belgesi imzalanmıştır.

Roosevelt ve Churchill. • • • Bir Avrupa devletinin Türkiye'ye saldırması ve savaş çıkması halinde Fransa ve İngiltere'nin Türkiye'ye yardım etmesi. Türkiye bu antlaşma ile. bu antlaşmaları Alman nazizmine ve İtalyan faşizmine karşı yapmasından dolayı. Türkiye'nin savaşa girecek silah ve malzemeye sahip olmadığını ve İngiltere'nin bu donatımı tamamlaması halinde savaşa gireceğini ileri sürmüştür. Savaş devam ettikçe Müttefik Devletlerin Türkiye'yi savaşa sokma konusundaki ısrarlarını arttırmışlardır. bu gelişmeler üzerine İngiltere ve Fransa ile eski antlaşmalarını açık bir ittifaka dönüştürmeye çalışmıştır. Sovyetler Birliği'nin Karadeniz'e kıyısı bulunmayan devletlerin savaş gemilerinin boğazlardan geçirilmemesini ve boğazlarda Sovyet askeri bulundurmak istediğini Türkiye'ye bildirmesi tehlikenin boyutlarını arttırmıştır. 23 Haziran 1939'da da benzer bir antlaşma Türkiye ve Fransa arasında imzalanmıştır. Hatta. Türkiye'yi savaşa sokma konusunu tartışmışlardır. İsmet İnönü. Adana'da buluşarak Türkiye'nin savaşa girip girmeme konusunu tartışmılardır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Türkiye'yi bir tehdit altında bırakmıştı. Ankara'da karşılıklı yardım antlaşması imzalamıştır. Fakat. 23 Ağustos 1939'da Almanya-Sovyetler Birliği Dostluk Antlaşması'nın yapılması ve Polonya'nın Almanya tarafından işgal edilmesi. Sovyetler Birliği'nden tamamıyla ayrılmış ve Batılı devletlere yakınlaşmıştır. Türkiye. Yüzyıl Siyasi Tarihi" adlı kitabından okuyunuz. Nitekim.154 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI sında tedirgin olmuşlardır. mütarekenin ve barışın birlikte imza edilmesi gibi. Türkiye. Sovyetler Birliği'nin bir zorluk çıkarmıyacağını düşünmüştür. İngiltere ve Fransa. 19 Ekim 1939'da Türkiye. Buna göre. 4-6 Aralık 1943'te İkinci Kahire Konferansı'nda biraraya gelerek. bu tarihlerde Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırması dengeleri alt-üst etmiştir. İngiltere ve Fransa'ya yakınlaşmıştır. 30-31 Ocak 1943'te Churchill ve İsmet İnönü. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ . savaşın tüm dünyada genişlediği bir dönemde. Türkiye. Bunun üzerine Türkiye. Nitekim. 12 Mayıs 1939'da Türkiye ve İngiltere arasında. Nitekim. Türk Ordusunun donatımının tamamlanması halinde 1945 yılının Şubat ayında savaşa girileceğini belirtmiştir. Türkiye'nin bu iki devlet yararına tarafsızlık politikası izlemesi. 18 Haziran 1941'de Almanya ile on yıl süreli bir dostluk antlaşması yaparak manevra yapma alanını genişletmiştir. Bu antlaşmanın uygulanması sonucunda tarafların savaşa girmesi halinde. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nda izlediği politikayı ayrıntılı bir şekilde Fahir Armanoğlu'nun "20. Türk-İngiliz Yardım Deklarasyonu. Adana Konferansı da denilen bu buluşmada. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. İngiltere ve Fransa bir Avrupa devletinin saldırısına uğrarsa. Bu kez de Sovyetler Birliği. Fakat. Türkiye'nin savaşa girmesini istemiştir.

fakat bu politikasını denge esasları üzerine oturtmuştu. Türkiye. dünyaya beş buçuk yıl felaket yaşatan İkinci Dünya Savaşı sona ermiştir. gerek savaş sırasında gerçekleştirdikleri siyasal buluşmalarla gerek ordularını seferber ederek.D. bu ülkeleri kendi topraklarına katmıştır. Dünya barışının korunması amacıyla. Müttefik Devletler.B. savaşın Almanya'nın aleyhine gelişmeye başladığı dönemde 2 Ağustos 1944'te Almanya ile siyasal ilişkilerini kesmiştir. Japonya'nın da Uzakdoğu'da güçler dengesini alt-üst ederek militarist temellere dayalı bir imparatorluk kurma tutumuna girmesi. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte önemli bir dönüm noktası olmuştur. İtalya'da faşist rejiminin kurulması ve bu rejimin yayılmacılığa yönelmesi. Sovyetler Birliği. Japonya'nın da. Avrupalı büyük ülkelerin de yer aldığı bazı Avrupalı devletler karşılıklı güvenliğin sağlanması için Locarno Antlaşmasını. bu tutumuyla da Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Kuzey Afrika'da da yayılmaya çalışmışlardır. savaş tüm dünyaya yayılmıştır. Almanya'ya savaş ilan etmişlerdir. Bununla birlikte. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına yol açan en önemli gelişmeler olmuştur. ittifak yapmışlardır. İtalya ve Japonya'nın katılımı ile Anti Komintern Paktı'nın kurulması. AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ . Güçler dengesi yeniden biçimlenmişti. Mihver Devletleri'nin yayılmacılığına karşı İngiltere. Sovyetler Birliği ve A.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 155 Türkiye. A. Kısaca. Almanya. Almanya ise. Türkiye. Özet Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan barış antlaşmaları sorunları çözmemiş ve yeni sorunları ortaya çıkarmıştır. Avrupa içlerinde ilerleyerek Hollanda.B. Almanya ve İtalya. A. Almanya'da Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nin iktidara tırmanarak Versailles Barış Antlaşması düzenini ortadan kaldırmaya çalışması ve Büyük Germen İmparatorluğunu kurmak istemesi. Milletler Cemiyeti kurulmuş. Baltık ülkelerini ele geçirmiştir. Mihver Devletlerinin tüm cephelerde teslim olmasıyla.'ni bir ani baskınla savaşa sürüklemesi sonucu. İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız bir politika izlemiş. "Berlin-Roma-Tokyo Mihveri" dünyanın savaşın eşiğine getirmiştir. Ancak. Mihver Devletlerini yenilgiye uğratmışlardır.D. barışın korunmasına yönelik bu çabalar yeterli olmamıştır. Belçika ve Fransa'yı işgal ederek. Bu olay üzerine İngiltere ve Fransa.D. İkinci Dünya Savaşı. Norveç ve Danimarka'yı işgal ettikten sonra. ile Fransa Dışişleri Bakanlarının öncülüğünde de savaşı yasa dışı ilan eden BriandKelogg Paktı imzalanarak yürürlüğe sokulmuştu. Alman birliklerinin 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırısıyla başlamıştır. 23 Şubat 1945'te de Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir.B.

III C. hangi ülkelerin dışişleri bakanları öncülüğünde hazırlanmıştır? A. Halkların karşılıklı ilişkilerinde adaletin korunması E.III . İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi II. Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti'nin sözleşmesinde yer almamıştır? A. I . Uluslararası ilişkilerin gizlilikten uzak bir şekilde yürütülmesi C. Berlin .III . İngiltere .Sovyetler Birliği Saldırmazlık Paktı Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A.D.B. Fransa .III .II .Tokyo Mihverinin kurulması D. Yalta Konferansı IV.Sovyetler Birliği 3.II . A.B.İngiltere E.I . A.Roma . Örgütlenmiş halkların antlaşmalardan doğan bütün yükümlülükleri yerine getirmesi 2. Almanya'nın Versailles Barış Antlaşması'nın statükosu bozmaya çalışması 4.IV . II .İngiltere C. I . Uluslararası hukuk kurallarının büyük devletlerin yararına düzenlenmesi D.I D. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olmamıştır? A. B.D. Devletlerin savaşa başvurmamak konusunda bir takım yükümlülükleri kabul etmesi B.156 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI Değerlendirme Soruları 1. Almanya .I . I.IV .B. 'nin Monreo doktrinini uygulaması E.IV E. Fransa . Almanya'nın Polonya'nın işgal etmesi III. III .IV ANADOLU ÜNİVERSİTESİ . . Almanya'nın Büyük Germen İmparatorluğu'nu kurmaya çalışması C. Briand-Kellogg Paktı.II B.D. IV .II . İtalya'nın eski Roma İmparatorluğu'nu kurma düşüncesi B. Fransa .A.Sovyetler Birliği D.

Georges . C. 1-2. A 3. Normandiya Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Armaoğlu. (Çev: İbrahim Ulus). Lestien. Jacobsen. Dünya Savaşı Tarihi. Belçika E. İstanbul: 1974. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980). (Çev: Kerim Bağrıaçık). İki Dünya Savaşı. Ankara: 1989. Dünya Savaşı (1939-1945). 2. İstanbul: 1974. Üçok. (Çev: Yavuz Alogan). E AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ . Ankara: 1975. İstanbul: 1998. Osman. Müttefik Devletler. Berlin D. Birinci Dünya Savaşı'nın Sonundan 1980'e Kadar. Fahir. 2. İstanbul: 1966.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 157 5. Ankara: 1988. Roger. Sander. Sicilya B. (1914-1918. (Çev: Fikret Arıt). İstanbul: 1955. Öndeş. Siyasal Tarih (1789-1960). Eric. Hobsbawm. B 5. Oral. 1939-1945). Siyasi Tarih (1789-1994). Uçarol. II. D 4. Değerlendirme Sorularının Yanıtları 1. (Çev: Nihal Önol). İstanbul: 1996. 20. Rıfat. Kısa 20. Avrupa'da ikinci cepheyi hangi bölgede açmışlardır? A. Lidell. Yüzyıl (1914-1991) Aşırılıklar Çağı. Polonya C. Ankara: 1989. Büyük Savaş. Siyasi Tarihi. Hans . Çoşkun. 1939-1945 Kronoloji ve Belgelerle İkinci Dünya Savaşı.Adolf.Cere. Hart. Dünya Savaşı. C 2.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->