P. 1
INFORMATIKA DERSLIYI

INFORMATIKA DERSLIYI

|Views: 7,054|Likes:
Yayınlayan: Rahimov Ramil

More info:

Published by: Rahimov Ramil on Apr 12, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

1

İNFORMATIKA FƏNNININ PREDMETI............................................................................................................................1 KOMPÜTERIN QURĞULARI................................................................................................................................................3 KOMPÜTERIN ƏSAS QURĞULARI. ...............................................................................................................................................4 YADDAŞ QURĞULARI..............................................................................................................................................................5 KOMPÜTERIN ƏLAVƏ(PERIFERIYA) QURĞULARI ...........................................................................................................................5 KOMPÜTERIN PROQRAM TƏMINATI VƏ TƏSNIFATI...............................................................................................6 TƏTBIQI PROQRAMLAR VƏ ONLARIN TƏSNIFATI...........................................................................................................................7 ALQORITMIK DILLƏR..............................................................................................................................................................7 WINDOWS ƏMƏLIYYAT SISTEMI.....................................................................................................................................8 FAYL SISTEMI........................................................................................................................................................................8 OBYEKTLƏRLƏ IŞLƏR...........................................................................................................................................................10 WINDOWS-DA TƏNZIMLƏMƏLƏR.............................................................................................................................................11 TƏTBIQI PROQRAMLARIN ICRA EDILMƏSI ÜSULLARI.........................................................................................11 MICROSOFT WORD PROQRAMI HAQINDA.................................................................................................................11 MICROSOFT WORD PROQRAMININ PƏNCƏRƏ ELEMENTLƏRI.........................................................................................................12 WORD PROQRAMINDA ƏMRLƏRIN QISA XÜLASƏSI......................................................................................................................14 POWER POINT PROQRAMI. PREZENTASIYALAR.....................................................................................................14 AVTOKORREKSIYA..............................................................................................................................................................15 İNTERNET NƏDIR?...............................................................................................................................................................15 İNTERNET EXPLORER BRAUZERLƏRI........................................................................................................................................16 FRONT PAGE PROQRAMINA GIRIŞ...............................................................................................................................16 MS EXCEL ELEKTRON CƏDVƏLİ....................................................................................................................................17 OYUĞUN ÜNVAN ANLAYIŞI. ..................................................................................................................................................22 NISBI VƏ MÜTLƏQ ÜNVANLAR................................................................................................................................................25 VERILƏNLƏR BAZASINI IDARƏ ETMƏ SISTEMLƏRI..............................................................................................27 VERILƏNLƏR BAZASININ YARADILMASI....................................................................................................................................27

İNFORMATIKA FƏNNININ PREDMETI. İnformatika məlumatın EHM(Elektron hesablama maşınları) vasitəsi ilə qəbul, emal və ötürülməsini öyrənən elmdir. Məlumat ətraf mühitdə gördüklərimiz, eşitdiklərimiz, hiss etdiklərimizdir və ya ətraf mühitdə topladığımız biliklər toplusudur. Məlumat nəyi əhatə edir: musiqi, idman, siyasət, iqtisadiyyat və s. Məlumat hansı şəkildə təsvir olunur: səs, video, qrafika, cədvəl, mətn, ədəd və s. Ən əhəmiyyətli ədədi şəkildə informasiyadır. İxtiyari məlumat üzərində 3 növ əməliyyat aparılır: 1. məlumatın toplanması 2. məlumatın emalı 3. məlumatın təhlili və istifadəsi Simvol deyəndə rəqəm, hərf, durğu işarələri nəzərdə tutulur. Məlumatın növləri: hərfi, ədədi, qrafik, impuls, səs, kodlaşdırılmış, proqram tipli. Hər növ məlumata aid nümunələr göstərilsin. Hər növ məlumatı emal etmək üçün xüsusi

2

kompüter proqramları var. Proqram hər hansı məsələni həll etmək üçün müəyyən alqoritmik dildə yazılmış əmrlər ardıcıllığıdır. Kompüter sözü “hesablama” deməkdir. Məlumatın emal olunmasını avtomatlaşdırmaq üçün istifadə edilən müasir texniki vasitələrdən biridir. Vəzifəsi: 1. məlumatı daxil edir(daxiletmə) 2. məlumat üzərində əməliyyat aparır 3. xarici yaddaş qurğularında yadda saxlayır Kompüterin əsası arifmometrdir. Arifmometr ancaq konkret əməliyyatları yerinə yetirir(+, -, :, *). Kompüter isə insanın iştirakı olmadan, əlbəttə, əvvəlcədən verilmiş proqramla mürəkkəb hesablama əməliyyatlarını yerinə yetirir. Bundan əlavə, aralıq və yekun nəticələri yadda saxlamaq qabiliyyətinə malikdir(yaddaş). İnformatika digər elmlərlə sıx əlaqədardır. Müasir həyatda kompüter elmin bütün sahələrində tətbiq olunur. Riyazi hesablamalarda, təbabətdə: diaqnostika və müalicə metodlarının tətbiq olunmasında, layihələşdirilmədə, iqtisadiyyatda, dərs prosesində, adi həyatda-inkişaf etdirən oyunlar, İnternet şəbəkəsi: bütün dünyada olan məlumat almaq imkanını verir və s. Kompüterin istifadə olunduğu sahələrə aid 15 misal gətirin. Kompüterin yaranma tarixi. Bu fayla baxmaq üçün Ctrl düyməsini və mausun sol düyməsini eyni zamanda vurun. Nə üçün kompüterə ehtiyac oldu? Böyük həcmdə məlumatı böyük sürətlə emal etmək zəruriliyi. Buna aid misal: Abituriyent sistemi, Reytinqlərin hesablanması, Seçkilər, Statistik məlumatın emalı və s. Dediyimiz kimi, kompüter yalnız ədədi şəkildə məlumatı emal edir. Digər məlumat növlərini(səs, təsvirlər, qrafika, cihazların göstəriciləri ) kompüterdə emal olunması üçün ədədi şəklə çevrilməlidir. Hərfi şəkildə olan rəqəmlərə uyğunlaşdırılması kodlaşdırılma adlanır. Kompüterdə məlumatın ölçü vahidi bitdir. Yaddaşın ölçü vahidi baytdır. Say sistemləri. Kompüterdə 256 simvoldan istifadə edilir. Bu simvolları 2-lik say sistemində kodlaşdırmaq lazımdır. Əvvəlcə hər simvola 10-luq say sisteminə bir rəqəm uyğunlaşdırılır. Sonra isə 2-lik say sisteminə çevrilir. Bildiyimiz kimi kompüterdə məlumatın ölçü vahidi 1 bit-dir. 256 simvolu kodlaşdırmaq üçün neçə bit lazımdır? Əgər 1 bayt=2bit olarsa neçə simvolu kodlaşdırmaq olar? 0 və 1-lərdən neçə kombinasiya alırıq: 00,01,10,11 deməli 4 (və ya 22) simvolu kodlaşdırmaq olar Əgər 1 bayt=3bit olarsa neçə simvolu kodlaşdırmaq olar? 0 və 1-lərdən neçə kombinasiya alırıq: 000,001,010,100,011,110,101,111 deməli 8 simvolu və ya 23 kodlaşdırmaq olar və s. Bu qayda ilə alırıq ki, 256 simvolu kodlaşdırmaq üçün 8 bit (və ya 23 ) lazımdır Misal üçün: A---65----01100101 1Bayt=8 bit

Proqram komandaların müəyyən şəkildə toplusudur. hamısı Fon Neymanın verdiyi klassik sxem əsasında işləyir. F-15. Buna xarici yaddaş da deyilir. Ümumi quruluşun sxemi aşağıda göstərilib. Buna bəzən kompüterin beyni də deyilir. Çox vaxt səhv ünvanları göstərmək üçündür. Kompüterlə ünsiyyət müasir dövrdə dialoq rejimində həyata keçirilir. idarəedici qurğu ilə birgə prosessor adlanır. Dialoq komanda və proqramların köməyi ilə yaradılır.3 1KB=1024B 1MB=1024KB 1GB=1024MB (Böyük hərflərlə yazılır) 16-lıq say sistemində A-10. Kompüterin qurğuları. 3. Hesabi-məntiqi qurğu-xüsusi elektron sxem – çip (cheap) hesab və məntiqi əməliyyatları aparmaq üçündür 2. Qeyd: Müasir kompüterlərdə hesabi-məntiqi qurğu. bütün daxil edilənlər üzərində əməliyyatlar məhz orada keçirilir. . B9h-11*16+9=185. proqramları yerinə yetirmək. Kompüterin ümumi quruluşu: 1. Kompüter və istifadəçi arasında interfeys. Xarici qurğular – informasiyanı kompüterə daxil etmək və uzun müddət yadda saxlamaq üçündür. Operativ Yaddaş – kompüterin elə bir hissəsidir ki. qurğulara müraciət etmək və s. Buna daxili yaddaş da deyilir. 16-lıq say sistemində yazılmış ədədlərin sonuna h hərfi əlavə olunur. üçündür. B-11. D-13. 4. C-12. 4A9F-4*163+10*162+9*161+15*160=19103 və s. Birinci nəsildən başlayaraq indiyə qədər bütün kompüterlər bir-birindən nə qədər fərqlənsələr də. Müəyyən əməliyyatı yerinə yetirmək üçün kompüterim başa düşdüyü dildə ona verilən göstəriş komandadır. İdarəedici qurğu – çip olub kompüteri idarə etmək. E-14.

ekran) 3. Misal üçün Ctrl+C kopya etmək üçündür. 1.4 Hesabiməntiqi qurğu Giriş qurğusu Yaddaş qurğusu Çıxış qurğusu idarəetmə qurğusu Kompüterin əsas qurğuları. Mouse Sistem blokuna daxildir: 1. Print Screen – ekran görünüşünü bufer yaddaşa köçürür Page Up. Klaviaturada dörd qrup düymə vardır. Klaviatura 2. 1-ci əsas qrupa daxil olan düymələr: hərflər. Shift. Sistem bloku 4. Sərt disk 2. Disk sürücüləri 3. Page Down – mətni ekran səhifələrinə görə vərəqləyir Home – mətndə kursoru bir başa sətrin əvvəlinə gətirir End – mətndə kursoru bir başa sətrin sonuna gətirir . Prosessor Əsas Qurğuların vəzifələri: Klaviatura daxil etmə qurğusudur. rəqəmlər. Ctrl+Alt+Del kompüter yenidən yükləmək üçün Tab – kursoru 8 mövqe sağa atır. Monitor(displey. Alt bu düymələr başqa düymələrlə işlədilir. işarələr 2-ci qrupa idarəedici düymələr daxildir: Enter – daxil etmək Esc – rejimdən çıxmaq Caps Look – böyük hərflərə keçmək Spase – boş mövqe Back Space – kursordan sol tərəfi pozur Ctrl.

Mouse – manipulyatordur. Xarici Xarici yaddaşın növləri: sərt disk(Hard Disk). MHz. icazə vermə qabiliyyətinə görə fərqlənirlər.DWD RW). Kompüterin əlavə(periferiya) qurğuları. F1 düyməsi həmişə köməkçini açır(Help). Lakin kompüter söndürüldükdə məlumat itir. Kompüteri sürəti – prosessorun bir saniyədə apara biləcəyi elementar əməliyyatların sayıdır. Mətn rejimində 25 sətir və 80 sütundan ibarət olur. E:CD disklər. 128 . lazer diskləri(CD ROM. 19”. İki düyməsi olur: sağ və sol. Daimi (Kompüteri ilkin yükləmək üçündür) 2. Ekranın icazə vermə qabiliyyətini göstərən nöqtələr Piksel adlanır. Daxili (operativ) 3. Ghz)lə ölçülür. 15”. Daxili yaddaşda əməliyyatlar daha sürətlə gedir. Buna həm də göstəricilik qabiliyyəti deyilir. sol düymə isə kontekst asılı menyuları açmaq üçündür. Operativ yaddaş və ya daimi yaddaşın tutumu 64. Qrafik rejimdə ekran müəyyən sayda nöqtələrin köməyi ilə tora bürünür. Bu düymələr müxtəlif proqramlarda müxtəlif vəzifələr daşıyır. 512 MB ola bilər(RAM). 1024x768. 3–lük Nazik disklərin istehsalı artıq dayandırılıb. Prosessor – idarəedici qurğudur. CD RW. 4-cü qrup düymələr funksional düymələrdir: F1:F12. 21”. . bir kompüterdə digərinə köçürtmək və süni olaraq kompüterin yaddaşını artırmaq üçündür. Monitorlar bir-birindən ölçüsünə görə. Ölçü vahidi düym-dür. Xarici yaddaş məlumatı uzun müddət yadda saxlamaq. Monitorların oval və müstəvi növləri var. Bunlar bir-birindən və öz aralarında tutumları ilə fərqlənir. C:. aktiv olmayanda kursoru idarə edən düymələr işləyir Klaviaturadakı (aşağıdakı) düymələr kursorun hərəkətini təmin edir. 1600x1200. Ölçüləri 14”. Yaddaş qurğuları Yaddaş qurğuların 3 növü vardır: 1. Sağ düymə əmr düyməsidir. Müasir dövrdə OY-ın tutumunu daim artırmaq olur. DWD ROM. Əksər hallarda kompüterin sürəti kimi kompüterin takt tezliyi qəbul edilir və (herts) hz (KHz. 23”. D:. 17”. 800x600. Monitorlar qrafik və mətn rejimində işləyir. 256. E:-bərk disk. flash və s. Misal üçün: 640x480. nazik disklər(floppy). Yaddaş qurğuların məntiqi adları: A:-nazik disklər. Monitor əks etdirmə qurğusudur.5 3-cü qrup (hərəkət) düymələr 2 rejimdə işləyir: Num Loock düyməsi aktiv olanda rəqəmlərlə işləmək olur. Monitorun ölçüsü dedikdə diaqonalının uzunluğu nəzərdə tutulur.

Böyük həcmdə olan məlumatın sürətli emalı . Örtük proqramları Əməliyyat sisteminin əmrlərindən rahat istifadə etmək üçün yaradılan proqramlardır: Misal üçün: NC.Periferiya qurğularından istifadə etmək imkanları . lazer. Strimmer – böyük həcmli məlumat maqnit lentlərdə saxlamaq üçündür. Arxiv proqramları 4. kompüterin qurğularını bir-birinə bağlayan. Sistem proqramları 2. Antivirus proqramları 5. Mikro kompüterlərin ən populyarı PC(personal kompüter) fərdi kompüterlərdir. Sistemə olan tələblər. Widows özü həm əməliyyat sistemidir həm də örtük proqramı. Müasir kompüterlər 3 yerə bölünür: super. Əməliyyat sistemi kompüteri idarə edən. Misal üçün: MS-DOS. Utilitalar və s. Örtük proqramları 3. İnstrumental proqramlar (Alqoritmik dillər). Skaner – mətn və qrafik məlumatı kompüterə oxuyur Modem – qlobal şəbəkəyə (İnternetə) qoşulmaq üçün istifadə olunan qurğudur.) .Şəbəkələrə birləşdirilmək imkanı Kompüterin proqram təminatı və təsnifatı Dünyada mövcud olan proqramlar 3 sinfə bölünür: 1. axarlı.6 Printer – çap etmə qurğusudur. Windows 95/98/NT/XP/2000/2003. kompüterlə istifadəçi arasında əlaqə yaradan proqramlar toplusudur. Fərdi kompüterlər 2 yerə ayrılır: Notebook. Unix və s. mini. Sistem proqramlarına daxildir: 1.1.İstifadəçi üçün rahat interfeysə malik olan . Linux. dialoq rejimində işləyən proqramlar (menyu. kolonka.Bütün sferaları əhatə edən proqram təminatı .Təmirin asanlığı və yüksək keyfiyyətliliyi . Plotter. Drayverlər(xarici qurğuları birləşdirən) 6. kamera və s. mikro. Əməliyyatlar sistemləri 2. köməkçi və s.Fərdilik . Sistem proqramları kompüteri idarə etmək üçündür. Tətbiqi proqramlar 3. Printerlərin 3 növü vardır: Matris. ?????? PK –lərin Böyük EHM-na nisbətən əlverişli olmağının səbəbləri: .Windows 3. .

Qrafik proqramlar: Paint. Kompüter virusu özü kiçik həcmli ziyanverici proqram məhsuludur. C++ və s. rahat interfeysə malik olan. Ms Excel. Prezentasiyaların təqdimatlar) yaradılması üçün Power Point 7. . eyni zamanda virusların kompüterə daxil olmasının qarşısını alan xüsusi təyinatlı utilit proqramlardır. dialoq rejimində işləyən hazır proqram məhsuludur. 3. passivləşdirən və silə bilən. 2. Arxivator proqramları 4. Nəşriyyat işləri 5. Misal üçün: Turbo Pascal. Verilənlər bazasını idarə edən sistemlər: Fox Pro. Tətbiqi proqramların növləri: 1.Şəbəkələri idarə etmək üçün istifadə olunan proqramlar Alqoritmik dillər Alqoritmik dillər və ya instrumental proqramlar yuxarıda göstərdiyimiz sinif proqramlarını yaratmaq üçün alətdir. Delphi.zip. rar. Statistik analiz üçün istifadə olunan proqramlar 10. Java. Utilitlər latınca utilitas “fayda” sözündən götürülmüş və ikinci dərəcəli sistem proqramlarını təşkil edən proqramlardır. Utilitlər aşağıdakı qruplara bölünür: 1. CD və ya DVD yazıcı proqramları Tətbiqi proqramlar və onların təsnifatı Hər hansı sahədə tətbiq olunan. Lotus və s. Super Calk. arj. Antivirus proqramları 5. Virus proqramları Antivirus proqramlarından bir addım qabaqda gedir. Drayver proqramları 3. SAPR (layihələşdirilmənin avtomatlaşdırılması) Auto Cad 9. Kaspersky AYP və s.PC oyunları. 4. Notepad və s. sıxılması və qorunması məqsədi ilə onları xüsusi arxiv qovluqlarına yığa bilən və lazım olduqda həmin qovluqları idarə edən utilit proqramlardır. Elektron cədvəlləri: Sheet. Mətn redaktorları: MsWord? WordPad. Misal üçün: Norton Antivirus. Antivirus proqramları kompüterdəki virusları təsbit edə bilən. Mühasibat işləri 8. 6. 2. öyrədici proqramlar. Power Point. şəkil və animasiya 11. Utilitlər əsas olaraq əməliyyat sisteminin əlavə imkanlarını həyata keçirir və ya özünə məxsus funksiyaları həyata keçirir. Ms Access və s.7 Arxivator proqramları diskdəki faylların cəmləşdirilməsi. Kontrol. Corel Draw. test və diaqnostika proqramları. Photo Shop 3Dstidio MAX və s. Onların genişlənməsi .

istənilən məzmunlu mətn.8 Windows əməliyyat sistemi. Müasir əməliyyat sistemlərində 2 növ fayl strukturu istifadə olunur: FAT32. Əsas obyektlər-qovluqlar. Məlumatın saxlandığı yerə və yaxud diskin adlandırılmış oblastına fayl deyilir. işarəsi isə bildirir ki. xarici yaddaşda yerləşən və müəyyən məntiqi strukturu olan verilənlər fayl adlanır. Xüsusi obyektlər: işçi stolu(desktop). Məsələlər panelində Start düyməsini vurduqda Windows-un baş meyusu açılır. Misal üçün: Readme. bu əmrin yerinə yetirilməsi üçün əlavə məlumat verilməlidir. sənədlər 2. .exe Ad genişlənmə Windows-da genişlənmə faylın adı qarşısında xüsusi nişanla göstərilir. Ad və genişlənmə arasında nöqtə qoyulur. Windows əməliyyat sisteminin müqayisəli təsnifatı Windows-un obyektləri 3 qrupa bölünür: 1. NTFS. FAT32 fayl sistemi 32 bit informasiya mübadiləsinə imkan yaradır və sürət baxımından daha sürətlidir. My computer və s. Başqa sözlə. proqramlar. açılan siyahı vardır. Start düyməsi. Bəzi əmrlərdən sonra işarəsi göstərir ki. Fayl sistemi Kompüter fayl sistemi yaddaşda hər növ informasiyanın yerləşdirmə qaydalarını müəyyən edən bir strukturdur. NTFS sistemi isə WindowsNT sistemində istifadə olunur. qısa yol) 3. Fayl ingilis sözü olub “sənəd” deməkdir. Faylın genişlənməsi 3 simvoldan çox ola bilməz. məsələlər paneli(task bar). Hər bir sənəd kimi faylın öz adı var və kompüter onu bu adla axtarır. Fayl hər hansı proqramlaşdırma dilində yazılmış proqram. Shortcut (yarlık. Genişlənmə faylın tipini göstərir. Əmrin sonunda heç bir işarə yoxdursa əmr bir başa yetirilir. emal üçün nəzərdə tutulmuş ədədi dəyişənlər ola bilər. Faylın adı iki hissədən ibarətdir: əsas hissə və genişlənmə. Daha etibarlı və daha sabitdir.

. sistem. com Sys Txt. elektron cədvəlləri. yarlık) – Özündə ancaq fayla(qovluğa) olan yol (faylın ünvanı) haqında məlumatı saxlayan fayldır.Sənədlər – mətn. musiqi. rtf Wav. :mid. Genişlənmələri-. :xls. Məs:C:\Document and Settings\My Dokuments\qr233\cv. :swf və s. :com və s. arxiv. :dll. Sənəd – kompüter istifadəçiləri tərəfindən yaradılmış. təqdimat(prezentasiya).Proqram faylları – Proqramları işlətmək üçün lazım olan daxili fayllardıi. Qovluğun atributları: gizli. Ünvan – (yol. Qısa yol ancaq aid olduğu fayl strukturunun açılması üçün istifadə olunur. :gif. Qısa yol (Şortcut. read onlu. Qovluqların içində yaradılan qovluq alt qovluq adlanır. :bat .9 Fayl növləri: Kompüter faylları yaradıldığı və istifadə olunduğu proqramlardan asılı olaraq aşağıdakı kateqoriyalara ayırmaq olar: .sys. şəkil. Mp3 Mpg qif Nişan açıqlanması Ms Word Ms Excel Ms Power Point Paint Paint İcra olunan İcra olunan Sistem WordPad musiqi video animasiya Fayl struktur növləri: Qovluq-faylların virtual olaraq qruplaşdırılması üçün və iyerarxik üsulunun yaradılması üçün istifadə olunan quruluş növüdür. Başqa sözlə qovluq faylların saxlandığı yerdir. :bmp.Sistem faylları – Əməliyyat sisteminin və istifadə elədiyi daxili fayllardır. :ppt. :wm2. adətən tətbiqi proqramlarla birlikdə istifadə olunan fayllardır.doc Ünvan göstərmə qaydaları: . :ini. :jpg. :wav. Faylın adı ss ss ss ss ss ss ss ss Ss ss ss ss Genişlənmə doc xls ppt bmp Jpg Exe. və digər fayllardan ibarətdir. Path(adress)) – kompüter yaddaşında yeri haqında məlumat verın struktur quruluşudur. :mp3. video. Genişlənmələri: :exe. Genişlənmələri – :doc.

Daxili proqramlar 2. Ən sonda faylın adı və genişlənməsi göstərilir.Bufer vasitəsi ilə . Əsas kataloq(root) ilk olaraq göstərilir və :\işarəsi yazılır. Menyular Müəyyən əməliyyatı yerinə yetirmək üçün kompüterin verdiyi təkliflər sihahısıdır. Xarici proqramları ləğv etmək üçün xüsusi menyuya müraciət olunur. Xarici proqramlar bu və ya digər yolla əlavə edilən və yalnız Windows-un tərkibində işləyə bilən proqramlardır. install. MS DOS-un proqramları isə Windows-a qədər mövcud olan sistem proqramlarıdır.exe və ya . Sistem menyusu .exe genişlənməsi olan fayllara müraciət edib verilən suallara cavab verməklə proqramı kompüterə yükləmək olur. Həmçinin obyektləri kopzinaya göndərmədən bir başa ləğv etmək olar. Winows-da 4 cür menyu var: 1. MS DOS əməliyyat sisteminin proqramları Daxili proqramlar Windows-la birgə kompüterə yüklənən proqramlardır: Paint.10 1.Bir neçə qonşu olmayan obyektin seçilməsi(Ctrl düyməsinin köməyi ilə) . Obyektlərlə işlər.exe. İdarəedici menyu (Baş menyular) 2. kontekst asılı menyu ilə və daşıyıb korzinaya atmaqla.Mausun sol düyməsi ilə Obyektləri ləğv etmək üçün bir neçə üsul var: Klaviaturada Delete düyməsi ilə. Word Pad və s. Bunun üçün klaviaturada Shift+Del düymələrini birgə işlətmək lazımdır. Vertikal menyu (alt menyu) 3.Bütün obyektlərin seçilməsi Obyektin yerinin dəyişdirilməsi . Obyektlərin seçilməsi .Qonşu obyektlərin seçilməsi (Shift düyməsinin köməyi ilə) . Xarici proqramları kompüterə müəyyən etmək üçün Setup. Xarici proqramlar 3. 3. Latın hərfindən sonra “:” işarəsi diski göstərir.Bir obyektin seçilməsi . “root”-dan sonra iç-içə ən üstdəkindən başlayaraq ən alt qovluğa qədər “\” işarəsi ilə ayrılan qovluqlar yazılır. İstifadə mövqeyi nəzərindən Windows – da proqramlar 3 yerə bölünür: 1. 2.

düzgün vaxtın təyin edilməsi. Bir dildən digərinə keçidi Ctrl+Shift və ya Alt+Shift düymələrin kombinasiyasına bağlamaq olar. Bu proqramlardan kompüterdə işləyən zaman məcburi fasilələrdə istifadə olunur.11 4. 4 cür pəncərə var: 1. Kontekst asılı menyu Pəncərələr. Mühüm proqramı bir başa icra etmək üçün İşçi stolunda “qısa yol” (yarlık) yaradılır. Diskdə mövcud olan. Ona görə proqram Winows adlanıe. Microsoft Word proqramı haqında . Klaviaturanın tənzimlənməsi. lazımi ölkənin milli atributlarının müəyyən edilməsi yəni pul vahidini və zamanın göstərilmə formalarını. Bu halda proqramın tam ünvanını bilmək lazımdır. ədədlərin yazılma qaydalarını. 5. Baş menyuya daxil edib icra etmək. müxtəlif yazı şriftlərinin təyin olunması və bir sıra sistem tənzimləmələri. Hansı dildə mətn yazmağı klaviatura vasitəsilə də təyin etmək olar. mouse-nin tənzimlənməsi. Proqramda yaradılmış sənədi yükləməklə. Tətbiqi Proqramların icra edilməsi üsulları. Ekranı müdafiə edən proqramlar Screen Saver adlanır. Windows-un baş menyusunda Run əmrindən istifadə edərək tətbiqi proqramın icraedici faylının ünvanını düzgün göstərərək proqramı icra etmək mümkündür. lakin baş menyuya daxil olmayan proqramları Windows Explorer və ya My Computer vasitəsilə icra etmək olar. Ekranın tənzimlənməsi. 3. Dialoq pəncərəsi Windows-da tənzimləmələr İstifadəçinin zövqünə müvafiq olaraq Windows-da bir sıra tənzimləmələr etmək mümkündür. Proqram pəncərəsi 3. 2. Bundan əlavə. Sənədlər pəncərəsi 4. Mətn yazarkən məsələlər panelində dil indikatoru ilə lazımı dili təyin etmək olar. İşçi stolunun üzərindəki şəklin təyin edilməsi üçün menyunu açıb istənilən şəkli seçmək təklif olan variantları seçmək kifayətdir. Winows-da bütün əməliyyatlar pəncərələrdə həyata keçirilir. Tətbiqi proqramları bir neçə üsullarla icra etmək mümkündür: 1. Qovluqlar pəncərəsi 2. Bunun üçün Control Panel-də ekranın xüsusi pəncərəsini açmaq lazımdır. 4.

. Vəzifəsi: mətni daxil etmək. 2-yerini dəyişmək(Move).bükmək(Minimize) . Sənəd pəncərəsi 3. Microsoft Word proqramının 3 pəncərəsi var: 1. Misal üçün kateqoriyasının . Başlıq sətrinə daxildir: proqramın adı. Sistem menyusunda 6 əmr var: 1-bərpa etmək (Restore). redaktə etmək. Proqram pəncərəsi 2. Baş menyunun hər bir kateqoriyasının açılan alt (vertikal) menyusu vardır. sistem menyusunun 4 funksiyasını yerinə yetirən 3 düymə yerləşir. formatlamaq və s. 6-bağlamaq(Close). Microsoft Word mətn redaktorudur. Proqram pəncərəsinin sağ yuxarı küncündə ekranı idarə edən. 4-bükmək(Minimize). cari faylın adı və proqramda yaradılan faylın genişlənməsini əvəz edən nişan. tam ekran ölçüsündə açmaq(Maximize).12 Microsoft Word tətbiqi proqramlar sinfinə daxildir. 3-ölçüsünü dəyişmək(Size).ölçüsünü dəyişmək(Size) Başlıq sətrinin altında baş (horizontal) menyu yerləşir.bağlamaq(Close) . Dialoq pəncərəsi Proqram pəncərəsinin sol yuxarı küncündə başlıq sətri yerləşir. Nişanın üzərində mausun sol və ya sağ düyməsini vursaq proqram pəncərəsinin sistem menyusu açılır. Microsoft Word proqramının pəncərə elementləri.tam ekran ölçüsündə açmaq(Maximize) .

abzasın ölçüsünün təyini. Mavi rəngdə olanda isə başqa parametrlərə görə keçidi təmin edir. simvolu sətirdə mövqeyi. Vəziyyət sətrində mətnin neçə səhifədən ibarət olduğu və kursorun yerləşdiyi səhifənin nömrəsini görmək olur. rəngi. Vəziyyət sətrində OVR iki vəziyyət alır. Standart paneldəki nişanlar baş menyunun tez-tez istifadə olunan əmrləri əvəz edir. . Kolontitulun ölçüləri / əmri vasitəsi ilə təyin olunur. Ən altda vəziyyət sətri yerləşir. Standart paneldəki nişanlar yığımı şərtidir. Mətnin haradan başlanacağını göstərən şaquli xətt kursor adlanır. O nişanlar qara rəngdə olanda mətni səhifələrə görə vərəqləmək olur. Abzasların formatlanmasına daxildir: Sağ və sol məsafələr. Kolontitullarda. baş menyuda isə daha dolğundur. simvollar arasında məsafə. Simvolları / əmri vasitəsi ilə formatlayırlar. mətnin səhifədə vəziyyəti və s. Standart paneldəki Standart paneldəki əmrlər natamam olur. Simvolların formatlanmasına daxildir: Yazı şriftləri.13 vertikal menyu hissəsi: . qeydlərə görə. İşçi sahədə mətn yazılır. Misal üçün. səhifələrin nömrələri olur. yazı stilləri. Formatlaşdırma panelinin altında xətkeş yerləşir. Baş menyunun altında Standart panel yerləşir. əsasən. İşçi sahənin sağında və aşağısında fırladıcı zolaq yerləşir. Formatlaşdırma 2 cür olur: simvolların və abzasların. abzaslar və sətirlər arasında məsafə. Qalan sahə işçi sahə adlanır. Abzasları / əmri vasitəsi ilə formatlayırlar. Bəzi hallarda müəllifin adı və ya onun oxucuya tövsiyəsi salınır. müxtəlif effektlər və s. Standart panelin altında Formatlaşdırma paneli yerləşir. simvolların ölçüsü. İşçi sahənin altında adətən şəkil paneli olur. Xətkeş üzərində qara zolaqlar mətn düşməyən hissəni (kolontitulu) göstərir. başlıqlara görə və s. Bu əməliyyatı / əmri vasitəsilə etmək mümkündür. Fırladıcı zolaq üzərində olan dairə onun üstündə və altında olan düymələrin hansı parametrə görə keçidi təyin edir. yəni lazım olmayan nişanları yığışdırmaq və yeni nişanlar əlavə etmək mümkündür. Xətkeşin köməkliyi ilə abzasların formatlanmasının bir hissəsini etmək mümkündür. Fırladıcı zolaq nə vaxt əmələ gəlir? Məlumat ona ayrılan sahədə yerləşmədikdə fırladıcı zolaq əmələ gəlir.

dəvətnamələr və s. yaradılması üçün istifadə edilir. animasiya müşayiət edir. zaman. Word proqramında əmrlərin qısa xülasəsi. öyrədici slaydlar. qeydlər səhifəsi rejimində Hər rejimin özünün düyməsi var və onlar ekranın sağ aşağı tərəfində yerləşir. Yəni mətnin formatlanması. mətn. Maket seçildikdən sonra lazımi atributlar (şəkil. açılması. sayını çoxaltmaq.ppt-dir. ilə bağlı əmrlər File kateqoriyasındadır. Power Point proqramında yeni fayl yaratdıqda açılan dialoq pəncərəsində slaydın müxtəlif növləri (maketləri) təklif olunur. Slayd hazır olandan sonra dizayn işləri aparılır. Genişlənməni əvəz edən nişan Word proqramından fərqli olaraq Power Point proqramında işləyən adam xüsusi yaradıcılıq qabiliyyətinə və bədii zövqə malik olmalıdır. Simvol və abzasların formatlanması və digər formatlanma əmrləri Format menyusundadır. Prezentasiyaların. yaddaşa salınması və s. Help kateqoriyasında köməkçini çağırmaq əmrləri yerləşir. Prezentasiya . Power Point proqramı tətbiqi proqramlar sinfinə daildir. Bundan əlavə həmin əmrlər baş menyunun View kateqoriyasına daxildir. başlıq) daxil edilir. struktur rejimində 3. istifadə olunan şəkillərin ölçüsünü dəyişdirmək. Slayd rejimində 2. əvəz edəndə aktiv olur (İnsert düyməsi). slaydın fon rənginin təyin edilməsi. və s. Bu proqramda yaradılan faylların genişlənməsi . Power Point proqramında yaradılan sənədə 4 rejimdə baxmaq olur: 1. Servis xidmətləri Tools kateqoriyasındadır. Lazımi maketi seçmək lazımdır. səslər. mündəricat və s. Prezentasiyalar. geniş auditoriyada baxmaq üçün isə xüsusi proyektorlardan istifadə edilir. Proqram pəncərəsinin görünüşünün tərtibatı üçün əmrlər View kateqoriyasındadır. İnsert(daxil etmək) kateqoriyasındakı əmrlərdən sənədə şəkil. Power Point proqramında yaradılan faylları – rəngli şəkillər. Faylın yaradılması.14 Aktiv və passiv. Başqa . Avtomatik cədvəl çəkmək və formatlamaq üçün Table kateqoriyasından istifadə edilir. Faylda redaktə etmək üçün Edit kateqoriyasından istifadə edilir.(ingilis sözündə götürülüb “presentation”. Power Point proqramı. Mətnə simvolu əlavə etmək istəyəndə passiv. Slaydların toplantısı (sort) rejimində 4. daxil etmək üçün istifadə edilir. Yaradılan slaydlara kompüterin ekranında baxmaq üçün xüsusi əmrlərdən. animasiya effektləri vermək.təqdimetmə deməkdir) – müəyyən mövzuya aid olan rəngli şəkil-slayd toplusudur.

datafor. yeni slayd açmaq və s. ru-Rusiya. Avtomatik üsulla: Baş menyuda Tools kateqoriyasından Spelling and Grammar əmrindən istifadə olunur Səhvlərin yoxlanma dilini Tools/Language əmrindən təyin edilir. Əl üsulu: səhv yazılan sözün üstündən mausun sağ düyməsini basıb.narod. Ən yüksək səviyyə onun hansı ölkəyə aidliyini göstərir. Regional şəbəkə 3. ua-Ukayna. Düzgün yazılmayan sözlərin altından dalğavarı qırmızı xətt çəkilir. Qlobal Şəbəkə Bir müəssisədə və onun yaxınlığındakı binalarda olan kompüterlərin birgə işləməsi lokal şəbəkə təşkil edir. tr-Türkiyə . Bir regionda birgə işləyən kompüterlər regional şəbəkə təşkil edir.sandra_cretv. orfoqrafik səhvlər avtomatik səhvlər avtomatik olaraq yoxlanılır. Lokal şəbəkə 2.net – (http-Hype Text Transfer Protocol-hipertextlərin ötürülmə protokolları) WWW. açılan siyahıda düzgün variantı seçmək lazımdır 2. fr-Fransa. Avtokorreksiya Ms Office proqramlarında mətn yığan zaman qrammatik.ru 1-ci səviyyəli domenlər coğrafi mənsubiyyəti və ya müəssisənin tipini göstərir.prowiders.İnternet İnternet – WWW. Buna misal . Bütün dünya kompüterlərin birgə işləməsi qlobal şəbəkə təşkil edir.ümumdünya hörümçək toru İnternetdən məlumat almaq və məlumat mübadiləsi üçün istifadə edilir. de-Almaniya. 3-cü səviyyəli domen də 2-ci səviyyəli domenə daxil olur. az-Azərbaycan. Jp-Yaponiya. twTayvan.ru – İnternetdə qeyd olunmuş domen adı. Mətn yazan zaman səhvlərin yoxlanıb yoxlanmaması Tools/Option əmrindən təyin olunur. Səhifə-konkret Sayt – Server – kompüter Provayder – İnternet təminatçısı İnternet səhifələrinin ünvanları (URL) http://WWW. İnternet nədir? Müxtəlif kompüterlərin əlaqə kanalları vasitəsilə birləşdirilməsi onların imkanları qat-qat artır. Kompüter şəbəkələri 3 qrupa ayrılır: 1. . uk-Böyük Britaniya. Ch-Çin.15 proqramlarda olduğu kimi slaydların üzərində standart əməliyyatlar aparmaq mümkündür: Slayddan slayda keçmək. Misal üçün: www. Səhvləri düzəltmək üçün 2 üsul vardır: 1.ru zonasına daxil olan saytlar 2-ci səviyyəlidir. Bu cür birləşmə kompüter şəbəkəsi adlanır. slaydı pozmaq. Domenlər müxtəlif səviyyəli olur.

bir azdan Windows-un tərkibində ƏS-nə çevriləcək. Brauser Internet Explorer Outlook Express – poçt və yeniliklərlə işləmək üçün proqram Net Meeting – telefon şəbəkə əlaqəsi Microsoft Chat – mətn rejimində söhbət Microsoft Messenger – sürətli məlumat mübadiləsi (telefon. Aşağıdakı məsələlərə baxaq: 1. İndi onun imkanları artıb və demək olar ki. Bu proqramın imkanları çox geniş bir sahəni əhatə edir. com. net-şəbəkə xidmətlərinə aid təşkilat və s. (nato. Web səhifələrinin redaktə olunması. name.16 Gov-hükumət təşkilatları. mikrofon) Dəftərdə son səhifələr??????? Front Page proqramına giriş İnternetdə Web səhifələrinin və Web düyünlərinin işlənməsi üçün istifadə olunur. Ssenarilərin işlənməsi və Web səhifələrinin dinamik dəyişdirilməsi 4. Front Page proqramının Office XP proqramları ilə birgə işlənməsi 6. düyünlərin idarə olunması. Web səhifələrinin yaradılması 2. Web səhifələrinin yaradılıb redaktə edilməsi üçün bütün imkanları bilən mütəxəssis tapmaq çətindir.ixtiyari kommersiya təşkilatı.HTML formatında baza sənədlərinin yaradılması . Web düyünlərinin yaradılmasında Front Page proqramının digər Office proqramlarına inteqrasiya edilməsi kimi müxtəlif məsələlərdə müxtəlif mütəxəssislər işləyir. shop. Web səhifələrinə şəkil əlavə olunması Web səhifələrinin redaktə olunması üçün Front Page proqramında çoxlu vasitələr var: . Proyekt üzərində müxtəlif qrupların birgə işləməsi 5. edu) İnternet Explorer brauzerləri Brauzerlər www səhifələrinə baxış təmin edən proqram idi . Front Page və Web – severlər 7. Web düyünlərinin yaradılması və idarə olunması 3.

ictimai. MS OFFİCE proqramlar kompleksinə daxil olan proqramlar 1.????????7 MS EXCEL ELEKTRON CƏDVƏLİ 1.17 . Excel. MS EXCEL riyazi. Belə məsələnin verilənləri xətti cədvəl təşkil edir. Power Point.mətn redaktoru 2. Excel proqramında cədvəl elementləri: Sətir. iqtisadi. sətir və sütunun kəsişməsi-oyuq. Java Script ssenarilərini yazmaq . Təcrübədə rast gələn məsələlərin sonlu sayda ilkin elementləri ola bilər. məsələlərin həlli üçün istifadə olunan Microsoft proqramlar paketinə daxil olan proqramlar toplusudur. çərçivələr. Access proqramlarından komponentlər daxil etmək Office proqramlarını dizayn alətlərinə aid etmək olar. Verilənlər düzbucaqlı cədvəl və ya matris şəklində verilir. multimediya elementlərini daxil etmək . cədvəl. sütun. fiziki və s. 2. Bu halda onları bir sətirdə yerləşdirmək mümkündür.Web səhifələrinə Word. 3. Bu məsələnin verilənlərini bir elementdən ibarət olan cədvəl kimi təsvir etmək olar 2. Excel proqramında ilkin verilənlər cədvəl şəklində olmalıdır. Bəsdir.elektron cədvəli 3. EXCEL . Misal üçün: 1. Verilənlərin sayı 1 elementdən ibarət olan məsələ.Verilənlər bazasına daxil olmaq. WORD . POWER POINT – prezentasiyaların(təqdimatların) yaradılması ... Verilənlərin sayı bir neçə dənə olur.Sənədlərə cədvəllər.

Cari faylın adı və Excel proqramında yaradılan faylın genişlənməsini əvəz edən nişan yerləşir. Başlıq sətrinə proqramın adı.verilənlər bazasını idarə edən sistem 5. kitaba) unikal ad vermək lazımdır. EXCEL proqram pəncərəsinin elementləri Proqram pəncərəsinin sol yuxarı küncündə başlıq sətri yerləşir. OUTLOOK – Xarici dünya ilə əlaqə yaratmağa imkan verən proqram kompleksi 3.18 4. EXCELdə işə başlayan kimi boş cədvəli yaddaşa yazmaq lazımdır. Bunun üçün ünvan təyin edib məsələyə (fayla. ACCESS . (misal üçün iş prosesində işıq sönə bilər və yaddaşa yazılmayan məlumat itir) nişanı (piktoqramı) üzərində mausun sol düyməsini vurduqda proqramın sistem menyusu açılır. Sistem menyusunun 6 əmri var: . Bunu etməklə məlumatın itmə təhlükəsini aradan qaldırılmasını təmin etmiş olursunuz. Sonrakı iş prosesində müəyyən vaxt intervalı ilə avtomatik yaddaşa yazılma əməliyyatı aparılacaq.

1) 2) 3) 4) . . ). Hal-hazırda işlənən proqram aktiv proqram adlanır. . Onların arasında Excel üçün spesifik olan əmrlər daxil olan kateqoriyalar yerləşir.bükmək .bərpa etmək . . . ( . Məsələ məsələlər panelindən götürülür. ). Başlıq sətrinin altında Baş menyu və ya horizontal menyu yerləşir. ( . Bu menyuda MS Office üçün vacib kateqoriyalar yerləşir. Məsələni aktivləşdirmək üçün piktoqram üzərində mausun sol düyməsini vurmaq kifayətdir. . Birinci düymə bükmək əmrini yerinə yetirir və məsələni qeyri-aktiv edərək məsələlər panelində “piktoqram” şəklində “gizlədir”. .bağlamaq.böyütmək .19 1) Proqram pəncərəsinin ölçüsünü bərpa etmək 2) Proqram pəncərəsinin yerini dəyişmək 3) Proqram pəncərəsinin ölçüsünü dəyişmək 4) Proqram pəncərəsini bükmək 5) Proqram pəncərəsinin ölçüsünü maksimuma çatdırmaq 6) Proqram pəncərəsini bağlamaq Proqram pəncərəsinin sağ yuxarı küncündə ekranı idarə edən və sistem menyusunun 4 əmrini yerinə yetirən 3 düymə yerləşir.

yəni istifadəçinin istəyindən asılı olaraq lazımi əmrlərin nişanlarını standart panelə əlavə etmək. Şəkildə göründüyü kimi alt menyuda uyğun əmrlərin qarşısında standart paneldəki piktoqramlar yerləşir. Formatlaşdırma iki cür olur: simvolların və abzasların. ( / əmrinin köməyi ilə) Standart panelin altında Formatlaşdırma paneli yerləşir: Formatlaşdırma nədir? Formatlaşdırma sənəddəki mətnin görünüşünün yaxşılandırılmasıdır. nişanların görünüşünü. rəngini hətta şəklini dəyişmək olar. yazının səhifədə (oyuqda) vəziyyəti və s. lazım olmayanları isə standart paneldən çıxarmaq olar. Və ya baş menyunun tez-tez istifadə olunan əmrləri nişan (piktoqram) şəklində standart panelə çıxarılmışdır.20 Baş menyunun hər bir kateqoriyasının açılan alt (vertikal) menyusu vardır. Simvolların formatlanmasına daxildir: yazı şriftləri. Misal üçün kateqoriyasının açılan alt menyusunun bir hissəsi: Baş menyunun altında Standart panel və ya alətlər paneli yerləşir: Standart paneldəki nişanlar(piktoqramlar) baş menyunun tez-tez istifadə olunan əmrlərini əvəz edir. Abzasların formatlanmasına daxildir: sağ və sol məsafələr. abzasın ölçüsü. Bundan əlavə. . yazı istiqamətləri və s. effektlər. abzaslar və sətirlər arasında məsafələr. tam mənada imkanlar baş menyuda yerləşir. Standart paneldəki nişanlar yığımı şərtidir. simvolların ölçüsü. yazı stilləri. rəngi. Standart paneldəki əmrlər natamamdır. simvollar arasında məsafələr.

səhifəni silmək. Mausun sol düyməsi ilə lazımi səhifəyə keçid təyin olunur. kopyalamaq olur. səhifələrin adlarını dəyişmək. kəsişməsi oyuq adlanır. Sətir və sütunların İşçi sahə fraqmenti. Excel proqramında 5-ci sətirdən aşağı işçi sahə adlanır. Müxtəlif kitablarda fərqli sayda səhifələr ola bilər. Bu menyudan görünür ki. Səhifələri adlandırmaq olar. İşçi sahənin altında səhifələrə müraciət yerləşir. Müraciət sətrində səhifələrin nömrələri və ya adları yerləşir. səhifənin yerini dəyişmək. . Exceldə yaradılan sənəd Book (kitab) adlanır. Mausun sağ düyməsini səhifənin adı üzərində vurmaqla onun kontekst asılı menyusunu açmaq olar.21 Formatlaşdırma panelinin altında Düstur sətri yerləşir: Bu sətirdə seçilmiş oyuğun ünvanı və oyuğun tərkibi göstərilir. Aşağıdakı şəkildə işçi sahənin fraqmenti göstərilib: Latın hərfləri ilə adlandırılmış sütunlardan və nömrələnmiş sətirlərdən ibarətdir. Bir kitabda səhifələrin sayını artırıb azaltmaq olar.

. Aşağıdakı şəkildə sonuncu sütunun şəkli göstərilir. C25 və s. Misal üçün. Sütunlar A-dan Z-ə qədər baş latın hərfləri və ya AAdan İV-yə qədər ikili hərflərlə işarə olunur. Bu sətirdən aşağıda çox zaman rəsm alətləri yerləşir. Excel proqramında işçi sahənin hər bir oyuğunun ünvanı və yaxud koordinatları var. B5. Ən aşağıda Excel-in vəziyyət sətri yerləşir. Oyuğun ünvan anlayışı.22 Səhifələrin adlarını dəyişdikdən sonra pəncərə fraqmenti aşağıdakı şəkildə göstərilib. Ünvana sütunun adı-birinci koordinat və sətrin nömrəsi-ikinci koordinat daxildir. Sonuncu sütunu açmaq üçün eyni zamanda Ctrl+(klaviaturada sağa baxan ox işarəsi) düymələrini birgə vurmaq lazımdır. A7.

sonra lazımi məlumatı daxil edib Enter düyməsini vurmaq lazımdır. Ədədlər oyuqda sağ tərəfə görə. Misal üçün.23 Birinci sütuna qayıtmaq üçün eyni zamanda Ctrl+(klaviaturada sola baxan ox işarəsi) düymələrini birgə vurmaq lazımdır. Düstur rejiminə keçmək üçün seçilmiş oyuqda “=” işarəsi yazılır. əsas hallarda. Sətirlər 1-dən 65536-ya qədər natural rəqəmlərlə nişanlanır. Sonuncu sətrə keçmək üçün eyni zamanda klaviaturada Ctrl+ aşağı baxan ox düymələrini vurmaq lazımdır. Şəkildə daxil edilən ədədin və mətnin oyuqdakı vəziyyəti göstərilib. Oyuğa yerləşdirmək üçün oyuğu seçib. mətnlər sol tərəfə görə düzülür. Şəkildə sonuncu sətrin nömrəsi göstərilir. “=” işarəsindən sonra lazımi düstur yerləşdirilir. Birinci sətrə qayıtmaq üçün klaviaturada Ctrl+ yuxarı baxan ox düymələrini birgə vurmaq lazımdır. rəqəmlərin özləri deyil yerləşdikləri oyuqların ünvanları göstərilir(yazılır). kvadrat tənliyinin diskriminantının hesablanması düsturu d=b2-4ac aşağıdakı kimi yazılır: . Excel proqramında 2 iş rejimi var: adi və düstur rejimləri. Hər bir oyuqda rəqəm. “=” Düsturlarda. mətn və düstur yerləşdirmək olur.

“*”(vurma) işarəsindən sonra “C” əmsalının ünvanı “D4” oyuğunun üzərində vururuq. 3) Sonra mausun b əmsalının yerləşdiyi C4 oyuğunun üstündə vururuq. Bu halda əl ilə yazılır. Bu üsulu təfsilatı ilə təsvir edək. E4 oyuğunda düsturu yazarkən düstur sətrində onu görmək olur. 4) Vurma işarəsi (*) yazılandan sonra mausla yenidən b əmsalının ünvanı olan C4 oyuğunda vurulur. (şəklə bax) . Sonra 4 rəqəmi və “*”(vurma) işarəsi qoyulur. 5) “-“ işarəsini klaviaturadan yazılır. Düsturda “=” işarəsindən sonra b əmsalını ünvanı C4 yazılır. b2-nı aldıq. 7) Düsturu yazdıqdan sonra Enter düyməsi vurulur. düsturda iştirak edən verilənlərin yerləşdiyi oyuqların ünvanları 2.24 Diskriminantın hesablanması üçün düsturu yazma üsullarını araşdıraq.ci üsul: Düsturda iştirak edən verilənlərin yerləşdiyi oyuqların ünvanları mausun köməkliyi ilə daxil edilir. 1) Diskriminantı hesablamaq üçün işçi sahənin E4 oyuğu seçilir 2) E4 oyuğuna ilk növbədə “=” işarəsi daxil edilir. 6) A əmsalının ünvanı B4 oyuğunun üzərində mausu vurmaqla ünvan düstura yazılır. 1-ci üsul: Düsturu adi qayda ilə yazmaq. Beləliklə.

1) Excel proqramının yüklənməsi 2) Cədvəlin müxtəlif oyuqlarını seçmək. Onlarda dəyişən məlumat yazılır. Excel proqramı haqqında əsas anlayışlardan sonra praktiki tapşırıqlar. C15 və s. Mütləq ünvan 2 cür olur: 1) $ işarəsi ilə ancaq sütunu qeyd etmək olur (fiksə etmək). Hesablama cədvəlinin müxtəlif ünvanlarından mütləq ünvana müraciət olunur. lakin müxtəlif sütunlardan götürülə bilər. B4. Nisbi ünvanlar. Onları bilmədən Excel-dən praktiki olaraq səmərəli istifadə etmək mümkün deyil. Misal üçün A5. Yəni həll olunan məsələdə bütün hesablama prosesində sabit qalan məlumat. Hesablama prosesində dəyişə bilən ünvanlardır. Bu halda məlumat həmişə 1 oyuqdan götürülür. Cədvəl üzrə hərəkət. 3) Oyuğa mətn daxil etmək. Mütləq ünvanı nişanlamaq üçün $ işarəsindən istifadə olunur. Bu halda sütun dəyişməz qalır. Seçilən oyuğa ad daxil etmək. Başqa sözlə desək bu oyuqdakı məlumat bütün hesablamalarda sabit olur. sətir isə dəyişir. Bunu bir neçə üsulla etmək olar: a) b) c) Klaviaturadan Enter düyməsi vasitəsi ilə Mausla başqa bir oyuğun üzərində vurmaqla Klaviaturada düymələrdə istifadə etməklə . Mütləq ünvanlar.25 Nisbi və mütləq ünvanlar. Məlumatı daxil etdikdən sonra onun bitdiyini qeyd etmək. Mütləq və nisbi ünvan Excel proqramında hesablamalar aparmaq üçün ən vacib anlayışlardır. 3) $ işarəsi ilə həm sətri həm də sütunu qeyd etmək olar Misal üçün $A$10. A$10. məlumatı qəbul etdirmək lazımdır. Misal üçün $A10. Misal üçün. Başqa sözlə. Özündə sabit məlumat saxlayan ünvanlardır. Bu halda məlumat eyni sətirdən. 2) $ işarəsi ilə sətri qeyd etmək olar.Sabit olmayan məlumatı saxlamaq üçün nisbi ünvanlardan istifadə olunur.

Bundan əlavə bir çox məsələlərdə funksiyalardan istifadə etmək. sətri seçmək üçün sətrin nömrəsi üzərində mausun sol düyməsini vurun. məlumatı oyuğa ya əlavə edək və ya düzəlişlər edək. o deməkdir ki. Cədvəlin bir çox imkanları var: Sətir və sütunların ölçüsünü dəyişmək. cədvəllərdə filtrasiya etmək. Yoxlama üçün misal: Y=kx+b xətti funksiyasının qiymətlər cədvəlini tərtib edin k=3.5 A1 oyuğuna cədvəlin başlığını daxil edin.26 d) Ünvan sətrində vurmaqla nişanı üzərində Qeyd. hesablama nəticəsində alınan ədəd oyuqda yerləşmir. düsturda rəqəm olmayan element iştirak edir. Necə etmək olar ki. Deməli düstur sətri imkan verir: .oyuqda natamam görünən məlumatı tam görmək. cədvəli formatlamaq və s. Hesablamadan sonra oyuqda yaranırsa. Oyuğa daxil edilən məlumat düstur sətrində redaktə edilir. Hesablamadan sonra oyuqda yaranırsa o deməkdir ki. Hesablamadan sonra oyuqda yaranırsa o deməkdir ki.seçilən oyuqda dəyişikliklər aparmaq . Bütün sütunu seçmək üçün o sütunun adı üzərində. Yazı şriftini. diaqramlar qurmaq. sıfıra bölmə cəhdi. məlumatın daxil edilmə prosesində yoxlama aparmaq və s.5 b=9. sətir və sütun əlavə etmək. ölçüsünü təyin etməklə A3 və A4 oyuğuna “x” və “y” daxil edin . Nə baş verdi? Ad soyadla əvəz olundu. stilini. sətir və sütunları pozmaq. Ad yazılan oyuğa adın pozulmaması şərti ilə soyadı daxil etməli.

.. . Clipper. yazı(zapis) 3. cədvəl Sahə . Misal üçün obyekti tələbə olan verilənlə bazasında obyekti xarakterizə edən amillər tələbənin adı.. Və yaxud verilənlər bazası müəyyən predmet oblastının bütün obyektləri haqqında toplanan məlumatlar toplusudur.hər hansı bir obyekti xarakterizə edən müəyyən bir elementdir. VB-nın tərtibi və emalı üçün istifadə olunur. cinsi və s. Cədvəl rejimində sahənin təsviri üçün sütun ayrılır. Cədvəl rejimində yazı sətirlərdir.27 MİSALLAR!!!!! Verilənlər bazasını idarə etmə sistemləri Verilənlər bazası müəyyən əlamətlərinə görə əlaqələndirilmiş. struktur formasında məlumatlar toplusudur. təvəllüdü.. Məntiqi. Standart paneldə New düyməsini sıxmaq və yaxud File/New əmrini seçmək lazımdır. Yazı – Konkret obyekt haqqında tam məlumat yığımıdır. Verilənlə bazasının tərtib hissələri: 1. soyadı. sahə(pole) 2. Daha mürəkkəb quruluşa malik olan məlumat toplusu şəbəkə və ierarxik sistemlərlə idarə olunur. İdarəetmə sistemləri verilənlər bazalarını tərtib və emal edən sistemlərdir. Şəbəkə 3. Relyation bazasını idarəedən sistemlər: FoxPro. Relyatsion 2. Access tətbiqi proqramı verilənlər bazalarının idarəetmə sistemlərindən biridir. (Start/Proqrams/MSAccess) 2. qarşılıqlı əlaqəli və müəyyən bir predmet oblastı əhatə edən verilənlər toplusu relyatsion bazanı təşkil edir. Or. Verilənlər bazasının yaradılması 1. Sahənin adı cədvəldə sütunun adı olur. İerarxik Relatsion tipli bazalarda verilənlər 2 ölçülü cədvəl şəklində tərtib olunur. MS Access proqramının yüklənməsi. Obyekti tələbə olan verilənlər bazasında bir tələbə haqqında olan tam məlumatdır. – sahələrdir. Sistemlər üç qrupa bölünür: 1. Access və s.

(Reports) Makros . Misal üçün: C:/Baze/Library. (Quers) Hesabat – Məlumatların ekranda. verilənlər bazasını tərtib etmək üçün aşağıdakı pəncərə açılır. Nəhayət.(Forms) Sorğu – Bir və ya bir neçə cədvəldən məlumat almaq imkanı verən obyekt.(Tabls) Forma – Verilənləri cədvələ daxil etmək üçün vasitə obyektidir. Bu rejimdə verilənlərin tipini.əməliyyatları sürətləndirmək üçün makrokomanda vasitəsi ilə reallaşdırılan əməliyyatlar ardıcıllığıdır Modul – Qeyri-standart proseduraları həyata keçirmək üçün Visual Basic proqram dilində tərtib olunan proqramdır. çapda əks etdirmək üçün istifadə edilən obyekt. Cədvəlin sətirlərinə yazı(zapis). . Ms Access proqramında aşağıdakı obyektlərlə tanış olaq. sahələrin adlarını dəyişmək. Cədvəl – sətir və sütunlardan ibarətdir.28 3. Cədvəllər konstruktor rejimində tərtib olunur. İlk növbədə yaradılacaq verilənlər bazasına ad verilməli və müəyyən ünvanda yadda saxlanılmalıdır. File/ NewDataBaze pəncərəsi açılacaq. Verilənlər bazasının adı Obyektin adı ilə adlandırılsa daha məqsədəuyğun olar. lazım olmayan sahələri pozmaq mümkündür. Hər bir cədvəldə eyni tipli obyektlər haqqında məlumat saxlanılır. sütunlarına isə sahə(pole) deyilir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->