P. 1
Agregada Gevsek Birim Agirlik Tayini i O

Agregada Gevsek Birim Agirlik Tayini i O

|Views: 304|Likes:

More info:

Published by: 'kuRtuluş' EreNqül on Apr 02, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2015

pdf

text

original

TC.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS : YAPI MALZEMESİ ÖĞRETİM ÜYESİ : Yrd. Doç. Dr. ERKAN KANTAR KONU: 1. Agreganın sıkışık, gevşek birim hacim ağırlığının bulunması 2. Şekilsiz agreganın birim hacim ağırlığı (Parafinle) 3. Agreganın özgül ağırlığının bulunması HAZIRLAYANLAR: RIDVAN YILMAZ MEHMET AYDIN YİĞİT MEHMET UZUNAL İSMET ONUR TÜFENKÇİ NO:2903050069 NO:2903050007 NO:2903050063 NO:2903050060

MANİSA 2011

1

• Agrega el küreği ile kap kenarından çevresince dönmeli olarak (ölçü kabı üst yüzeyinden en fazla 5 cm. • Bu yöntemde gerekli olacak kapların boş ağırlığı alınır. • Ölçü kabı üst yüzeyindeki fazla agrega çelik cetvel ile dikkatlice sıyrılarak üst yüzey düzlenir. taşan iri agrega varsa yerine ince agrega ilave edilir. kez ve her seferinde yeni agrega ile tekrar edilir. Den daha büyük tane sınıflı agregada sıyırma el ile dikkatlice yapılır.ve 3. 16 mm.10 gr duyarlı El küreği Çelik sıyırma cetveli Deneyin Yapılışı • Malzemeyi tam temsil eden numune alınır. Birim ağırlık kap içindeki agrega ağırlığının kap hacmine bölünerek hesaplanır ve birimi kğ/m³ tür. yükseğinden dökülmelidir. İlgili Literatür • TS3529/1980 • DIN4226/1971 • Handbuch der betonprüfung Aygıtlar Ve Yardımcı Gereçler • • • • Etüv Terazi :30 kg çekerli . • Ölçü kapları:alt ve üst yüzleri düz ve silindir eksenine dik iç boyutlar verilen değerlere uygun . • Deney 2. 2 .AGREGADA GEVŞEK BİRİM AĞIRLIK TAYİNİ Agrega belirli şartlar altında bir ölçü kabına doldurulur. su geçirmez .)az taşacak şekilde doldurulur. Etüvde 105 °C ±5 ° C de değişmez ağırlığa (etüv kurusu ) kadar kurutulur.kullanma sırasında biçimi bozulmayacak kadar dayanıklı metalden yapılmış . • Gevşek ağrega ile dolu ölçü kabı beraberce tartılır.karşılıklı iki kulbu bulunan silindir biçimli kaplar. Deneyin Amacı: Beton üretimimde kullanılacak doğal veya yapay agregaların sıkışık veya gevşek birim ağırlıklarını belirleyebilmek için uygulanan deney yöntemlerini kapsar.

agreganın birim ağırlığını azaltır.  Agrega tanelerinin keskin köşeli olması tanelerin birbiriyle arasındaki boşluğu arttırdığından dolayı birim ağırlığı düşer. boşluğu arttırdığından birim ağırlığı düşürür.  Agreganın içyapısının boşluklu veya boşluksuz olması agrega birim ağırlığını azaltır veya artırır. ve 3. dayanıklılığı ve taşıma gücü daha fazladır.  Agrega taneleri arasında organik madde ve hafif tanelerin bulunması. Birim ağırlığı yüksek olan bir agrega ile üretilen betonun dayanımı.Gevşek birim ağırlık şöyle hesaplanır: Bg=( G2 –G1 )/V= G/V Bg= gevşek birim ağırlık(Kg/m³ =g/dm³ ) G = Ölçü kabı içine gevşek olarak doldurulmuş agrega ağırlığı (g) G2 =ölçü kabı +gevşek agrega ağırlığı. Olabilecek önemli hatalar • Ölçü kabı doldurma işlemi sırasında sarsıntıya maruz kalabilir. 3 . Ortalama değer verilir. deney numuneleri içinde birim ağırlık hesaplanır.  Boşluk miktarının az olması birim ağırlığı arttırır.(g) G1 =Ölçü kabının boş ağırlığı (g) V =ölçü kabının iç hacmi Not: 2.  Agrega taneleri arasında kusurlu tanelerin fazla miktarda olması. • Numune yüzeyini sıyırma sırasında sıkıştırma olabilir.  Agrega tanelerinin nem durumu da birim ağırlık üzerine etkilidir. Birim Ağırlığa Etki Eden Faktörler  Agreganın birim ağırlığı yüksek ise kap içine giren agrega daha fazla ve taneler arasında boşluğun daha azdır.

ve 3. kez ve her seferinde yeni agrega ile tekrar edilir. ucu yarım küre biçimli düz bir çubuk.daha sonra kap 2/3 üne kadar ve üçüncü kez kap taşarcasına dolu olduğu halde iken aynı işlem yapılır. numune kap içinde şişleme çubuğu ile yüzeyin her tarafına yayılacak fakat kap tabanına şiddetle vurulmayacak şekilde 25 vuruş yapılarak sıkıştırılır. Sıkışık birim hacim ağırlık (Bs) şöyle hesaplanır: Bs = (G2 –G1 )/V=G/V 4 . Birim ağırlık. • En büyük tane büyüklüğü 32 mm ye kadar olan agregada. Her tabakanın şişlenmesi sırasında bir evvelki tabakaya kadar şişin girmesi gereklidir. • El küreği Deneyin Yapılışı • İşleme tabi tutulmuş deney numunesi veya hava kurusu durumuna getirilmiş deney numunesi ile kap önce yüksekliğinin 1/3 kadar doldurulur. İlgili Literatür • TS 3529/1980 • DIN 4226/1971 Aygıtlar ve Yardımcı Gereçler • • • • Ölçü kapları Etüv Terazi :30 kg çekerli .AGREGADA SIKIŞIK BİRİM AĞIRLIK TAYİNİ Agrega belirli şartlar bir ölçü kabına doldurulur. • Ölçü kabıyla sıkışmış haldeki agrega birlikte tartılır. kap içerisindeki agrega ağırlığının kap hacmine bölünerek hesaplanır ve birimi kg/m³ olarak verilir.10 gr duyarlı Şişleme Çubuğu: Çelikten yapılmış. 16 mm çapında. Ölçü kabı üst yüzü sıyrılarak düzeltilir. 600 mm boyunda. • Deney 2.

Kullanılan temel prensip Arşimet’in suyun kaldırma kuvveti kanunudur. Deney kaya numunenin yüzeyinin parafin denen madde ile su geçirimsiz hale getirilmesi ile gerçekleşmektedir. su muhtevası belirlenebilen numunenin kuru ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır 5 . • Numune hacmi de toplam hacimden bulunur ve doğal birim hacim ağırlığı bulunur. • Bilinen parafin ağırlığından parafin hacmine geçilir.Parafin Metoduyla Birim Hacim Ağırlığı Tayini Bu deney birim hacim ağırlığının bulunmasını sağlayan bir diğer yöntemdir. Bu yöntem genellikle kayalarda birim hacim ağırlığının bulunmasında kullanılır. • Kuru birim hacim ağırlığı da. Deneyin Yapılışı • • • • Numune ağırlığı ölçülür Numune ve parafin ağırlığı ölçülür Parafinli numunenin su içerisindeki ağırlığı ölçülür Daha sonra numune ve parafin ağırlığından parafinli numunenin su içersindeki ağırlığı çıkartılarak numune+Parafin hacmi hesaplanır.

• Vakum Pompası: • Havlu veya benzeri kurutma bezleri. vantilatör. yüksekliği 73 mm olan kesik koni biçimli metal bir kalıp.1 g duyarlı bir terazi • Tablalı ısıtıcı veya hava üflemeli ısıtıcı: Deney numunesinin yakın çevresindeki sıcaklığı 105°C + 5°C çıkarabilecek güçte gaz veya elektrik ısıtmalı bir tabla veya hava üflemeli bir ısıtıcı. • Agregada boşlukların fazla olması agreganın donma ve çevre etkilerine karşı dayanıklılığını azaltır. Agreganın birim hacimdeki.Özgül Ağırlık Deneyi İlgili Literatür Bu deneyde TS 3526 Beton agregalarında özgül ağırlık ve su emme tayini standartları baz alınarak yapılmıştır. • Sıkıştırma çubuğu: Yaklaşık 25 mm çapında. ağırlığının miktarının bilinmesi betonun kullanım alanlarını tespit etmede önemli unsurlardan birisidir. • Cam Levha: Ölçü kabının üstünü kapatabilecek büyüklükte bir cam levha • Metal Kalıp: Üst iç çapı 38 mm. pirinçten yapılmış bir çubuk. yaklaşık 350 g ağırlığında. ucu yuvarlatılmamış. Özgül Ağırlığa Etki Eden Faktörler • Agreganın iç yapısında bulunan boşlukların miktarı ve bu boşlukların dış yüzeyle bağlantısı agreganın birim hacim ağırlığını etkiler. desikatör. • Ölçü kabı: 500 veya 1000 mi lik cam bir ölçü kabı. alt iç çapı 89 mm. tavalar. mala. birim hacimdeki ağırlığını tespit etmektir. İnce Agregada Özgül Ağırlık Tayini Deney Araç Gereçleri • Terazi: 2 kg çek erli 0.termometre ((bir derece C bölüntülü) • Deney Numunesi (en büyük tane büyüklüğüne göre değişir) 6 . Deneyin Amacı Agreganın.

Aşağıdaki formüllerden Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranını bulunur. Düz bir yüzey üzerinde hafif hafif vurulur ve aynı zamanda döndürülerek hava kabarcıklarının çıkması sağlanır. Numune tartılıp doygun kuru yüzey ağırlığı bulunur. *İnce Agreganın Kuru Özgül Ağırlığı: Pk = W1/(W2+W4-W3) *Agreganın Doygun Kuru Yüzey Özgül Ağırlığı: Pd = W2/(W2+W4-W3) *İnce Agreganın Görünen Özgül Ağırlığı: Pg = W1/(W1+W4-W3) *Su Emme Oranı: Mi = [(W2-W1)/W1] . (W2) Numune etüv kurusu durumuna getirilip oda sıcaklığına kadar kurutulur. Bir saat bekledikten sonra ölçü kabını yaklaşık 20 °C ’ deki su ile 500 ml işaret çizgisine kadar doldurulur ve tartılır. İnce taneler kaybolmayacak şekilde suyu süzülerek bir tavanın içine yayılır. Cam ölçü kabı+Numune birlikte tartılır. 100 7 . Doygun kuru yüzey haline getirilir. (W1) Ölçü kabı yaklaşık 20 °C ’ deki su ile yarıya kadar doldurulur. (W3) Boş ölçü kabı yaklaşık 20 ° C ’deki su ile 500 ml çizgisine kadar doldurulup tartılır ( W4 ). tane büyüklüğüne göre gerekli olan numune suda 24 saat bekletilir. Tavayı ısıtıcı üzerine koyarak. Bu ağırlıktan cam ölçü kabının boş ağırlığını çıkartarak numunenin kuru ağırlığı bulunur. soğuyan numune cam ölçü kabına doldurulur.Deneyin Yapılışı • • • • • • • • • • • • • Max. Cam ölçü kabının boş ağırlığı tartılır. içindeki numune kurutulur.

Deneylerin sonuçları arasındaki fark %10 veya daha küçük ise deneyin sonuçlarının ortalama değeri agrega birim hacim ağırlığı olarak alınır. Sonra ince taneleri kaybolmayacak şekilde suyu süzülerek tava içine yayılır. Özel bir düzenle terazi kefesinin ortasına yerleştirilir ve doygun malzemenin sudaki ağırlığı bulunur ( W3 ). Tavadaki numune taneleri üzerinde görülebilen su tabakası kalmayıncaya kadar havlu vb. • • • • 8 . Kova: Tel sepeti içine alabilecek büyüklükte bir kova Kurutma bezleri: Havlu veya benzeri malzemeden yapılmış bezler. Numune su yüzüne çıkarılmadan kovanın içinde en az 10 defa serbestçe kaldırılıp indirilir. DKY (Doygun Kuru Yüzey) haline getirilmiş numune tartılır ve DKY ağırlığı olarak kaydedilir ( W2 ). Deneyin Yapılışı • • • • • • • Numune tane boyutuna bağlı olarak önerilen miktarda tartılarak alınır. Daha sonra numune oda sıcaklığına gelinceye kadar soğutulur ve numunenin havadaki kuru ağırlığı belirlenir ( W1 ). Alınan numune su içinde 24 saat bekletilir. Daha sonra numune kafes örgülü tel sepete konularak su dolu kovanın içine su yüzeyinden en az 5 cm daha aşağıda kalacak şekilde daldırılır.İri Agreganın Özgül Ağırlığı Tayini Deney Araç Gereçleri • • • • • Etüv (105 ± 5° C ) Terazi: 20 kg çekerli 1 g duyarlı ve su içinde de tartım yapabilen bir terazi. ile DKY haline getirilmek için kurutulur. kova kenarına dokunmamasına dikkat edilir. Numune sepetinin. Deney üç ayrı numune üzerinde yapılır. Numune sudan çıkarılır ve etüv kurusu hale getirilir. Kafes örgülü sepet: 4 mm göz açıklı elek telinden yapılmış bir sepet. sağa sola sallanarak taneler arasında kalabilecek hava kabarcıkları çıkarılır.

DKY birim hacim ağırlığı.İri agreganın kuru birim hacim ağırlığı.tr 9 .insaatmühendisligi.com www.testcenter.net www.tr www.org www.megep. görünen birim hacim ağırlığı ve su emme oranı aşağıdaki bağıntılar ile hesaplanır: İri agreganın kuru özgül ağırlığı : Pk= W1/(W2 -W3) İri agreganın DKY özgül ağırlığı: Pd= W2/(W2-W3) İri agreganın görünen özgül ağırlığı: Pg= W1/(W1-W3) İri agreganın su emme oranı: mi = [(W2-W1)/ W1] 100 m : İri agreganın su emme oranı ( % ) W1 : Numunenin etüv kurusu ağırlığı ( g ) W2 : Numunenin DKY durumdaki ağırlığı ( g ) W3 : Numunenin sudaki ağırlığı ( g ) dır. Kaynaklar • • • • • www.kalitekontrol.gov.forumden.com.meb.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->