P. 1
TOKSİKOLOJİ KİTABI

TOKSİKOLOJİ KİTABI

|Views: 272|Likes:
Yayınlayan: Esra Bskrt

More info:

Published by: Esra Bskrt on Mar 29, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 84

TOKSİKOLOJİ

LABORATUVAR KİTABI

Prof. Dr. Nevin VURAL
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Ankara • 2000

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 84

TOKSİKOLOJİ

LABORATUVAR KİTABI

Prof. Dr. Nevin VURAL
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Ankara • 2000

ISBN

975-482-512 2

Ankara Üniversitesi Basımevi - 2000

ÖNSÖZ

Mesleki veya çeşitli nedenlerle oluşan akut veya kronik zehirlenmelerin toksikolojik analizlerini içeren bu kitap, ilk kez 1975 yılında yazılmış olan "Toksikoloji Laboratuvar Kitabı"nın yeniden düzenlenmesi ve daha gelişmiş yöntemlerin ilavesiyle hazırlanmıştır. Kitap Eczacılık Fakültesinde okutulan "Toksikoloji Pratik" derslerine yönelik hazırlanmakla beraber, açıklanan yöntemler adli tıp, işçi sağlığı ve zehirlenme danışma merkezleri gibi kurumların toksikoloji laboratuvarlarında da uygulanabilecek niteliktedir. Adı geçen kurumlar için yardımcı olacağını ümit ederim. İki bölümden oluşan kitapta 1. bölümde toksikoloji uygulaması ve toksikolojik analiz prensipleri hakkında genel bilgilere; 2. bölümde ise sık zehirlenmelere neden olabilen kimyasal maddelerin analizleri (monograf

şeklinde) açıklanmıştır. Yöntemlerin bir kısmı rutin laboratuvar imkanları ile yapılabilecek düzeydedir. Bir kısmı da Anabilim Dalımızda çeşitli tez ve proje çalışmalarında uygulanabilirliği gösterilen yöntemlerdir. Kitabın hazırlanmasında büyük emekleri geçen Anabilim Dalımız

sekreteri Nurcan Bölükbaş, Polis Akademisi hocalarından Mustafa Dönmez ve eşi Somay Dönmez, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı araştırma

görevlileri Ahmet Oğuz Ada ve İlker Ateş'e teşekkürü bir borç bilirim.

Prof. Dr. Nevin

VURAL

Temmuz 2000

İÇİNDEKİLER 1. Bazı metalik zehirlerin biyolojik materyalde doğrudan aranması Reinsh deneyi 4. Gaz kromatografîsinin toksikolojik analizlerde kullanılması 5. 16 •s 3. Uçucu zehirlerin mikrodifuzyon yöntemi ile izolasyonları 4. Biyolojik materyale doğrudan uygulanan testler 3.3. Ön denemeler 3.1. ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE DOĞRUDAN ARANMASI.1. Numunenin korunması ve laboratuvara gönderilmesi 2.5. UV ve görünür alan spektrofotometresinin toksikolojik analizlerde kullanılması.. İnce tabaka kromatografısi 51 51 31 37 40 46 17 18 26 26 5. Atomik absorbsiyon spektrofotometresi 5.2. ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE İZOLASYON TEKNİKLERİ 4.6. ZEHİRLERİN TARAMA YÖNTEMLERİNDE KULLANILAN ENSTRUMENTAL TEKNİKLER 5.2. Toksikolojik analizi etkileyen faktörler 2. Yüksek basınçlı sıvı kromatografısi 5.2.4.3. Toksikolojik analizde izlenecek yol 2.1. 59 5. Numune seçimi ve alınması 2.7.5. İmmunoassay'ın toksikolojik analizlerde kullanılması 62 65 66 67 68 v . SİSTEMATİK TOKSİKOLOJİK ANALİZ 2. Analitik bulguların değerlendirilmesi 1 6 6 8 9 11 11 14 3.3.2. ANALİTİK YÖNTEMLERİN TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI 2.1.4.3. Uçucu zehirlerin biyolojik materyalden distilasyonla izolasyonları 4. Postmortem toksikolojik analiz için alınacak biyolojik örnekler 2. Enzim yıkılama yöntemi ile organik zehirlerin izolasyon ve aranmaları 5.6. BÖLÜM TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN YÖNTEM ve TEKNİKLER 1.4. Uçucu olmayan organik zehirlerin biyolojik materyalden izolasyonları 4. Nötron aktivasyon analizi 5.

Salisilatlar 2. Siyanür 1. Klorlu hidrokarbonlar 1.3. UÇUCU ZEHİRLER 1.8.2. LABARATUVARDA İLK YARDİM Ek. Organik fosforlu pestisitler 6.9.4.1. Etil alkol 1.5.2.2. UÇUCU OLMAYAN ORGANİK ZEHİRLER 2. PESTİSİTLER 5.1.6. Fenoller 2.2. METALİK ZEHİRLER 6. Metil alkol 1. Fenasetin 3. Kurşun Ek. Benzodiazepinler 2. DOPİNG MADDELERİ 4. Anobolik steroidler 5. KULLANIMI KONTROL ALTINDA OLAN MADDELER (ve NARKOTİKLER) 4. Organik bazlar 4. Formik asit ve format 1. Karbon monoksit 1.1. Parasetamol 2.1. Organik klorlu pestisitler 5.7. Barbitüratlar 2.2.2. Reinsch deneyi 6.5. Aromatik hidrokarbonlar 1. ÖNEMLİ REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI İNDEKS KAYNAKLAR vi 77 79 79 93 102 107 121 123 126 130 '40 148 148 156 161 165 169 179 180 194 207 208 208 .4. Formaldehit 1. I.1.2.3. BÖLÜM ÖNEMLİ ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE ANALİZLERİ 1.

identifıkasyonları. ve etki mekanizmaları. zehirlenmelerin zehirlerin izolasyonu. geliştirir. kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) analizleri için gerekli yöntemleri araştırır. canlı organizmaya zarar veren kimyasal doku ve vücut sıvılarından izolasyonları. Analitik toksikolojinin içeriği ve uygulamaları bilinmeksizin forensik toksikolojiyi incelemek mümkün olamaz. Uygulamalı bir bilim olan toksikolojinin tarihi gelişiminde yöntemlerin yeri tartışmasızdır. ANALİTİK Y Ö N T E M L E R İ N ARAŞTIRMALARDA TOKSİKOLOJİK UYGULANMASI Kimyasal maddelerin (zehirlerin) kaynakları. Genel olarak analizin yapıldığı biyolojik ortam kompleks yapılı ve aranacak madde. moleküler düzeyde araştırmalara inilebilmesi toksikoloji alanında büyük çığır açmıştır. güvenli kullanımları için risk analizleri ve standardizasyonlarının yapılması bugünkü modern toksikolojinin uğraş analitik itibaren alanıdır. Modern toksikolojinin tarihinde analitik toksikoloji ve forensik (adli) toksikoloji ilk gelişen dallardır. toksik canlı organizmada uğradığı değişmeler tedavileri. fiziksel. miktarı çok düşük olduğu için. Özellikle 1960'lı yıllardan enstrumental tekniklerin toksikolojiye girmesi ile çok duyarlı ve spesifik analizlerin yapılabilmesi. dozları. nitel ve nicel analizleri.TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER 1• Bölüm 1. kimyasal ve biyolojik özellikleri. Analitik maddelerin toksikoloji. kullanılan mikro yöntemlerin 1 .

Diğer taraftan analizi yapılacak madde çoğunlukla. organizmada metabolik olaylar sonucunda değişime uğramıştır. Diğer uygulanması" taraftan forensik toksikoloji. güvenilir ve tekrarlanabilir olması gerekir. Geniş anlamda adli bilimler. "pozitif bilimlerin hukuka olarak tanımlanan forensik (adli) bilimlerin de önemli bir dalıdır. adli psikoloji. adli tıp. yaralanma. Bu nedenle vücut sıvı ve dokularında kimyasal madde yanında metabolitlerinin de araştırılması gerekir. adli antropoloji. adli toksikoloji. Bunun için de "analitik toksikologun" analitik kimyanın yöntemlerini ve tekniklerini çok iyi bilmesi ve kullanması gerekir. düzenleyici (regülatory) toksikoloji. bir ksenobiyotik. " toksikolojinin yasal amaçlarla kullanımı" olarak tanımlanır. adli odontoloji. adli kimya ve kriminalistik dallarını kapsar. fizyolojik ve davranış bozukluğuna neden olabilecek kimyasal maddelerin nitel ve nicel analizleri ile sonuçlarının yorumu alanında uygulanır. Adli bilimler geçmişte olan bir olayı bilimsel yöntemlerle yeniden canlandırarak hukuk ve yasalar açısından değerlendirilmesine yardımcı olur. Forensik toksikoloji. ilaç suistimali ve bağımlılığının biyolojik materyalde identifıkasyonu gibi alanları kapsamakta ise de : tarihi gelişimi içinde forensik toksikolojinin uygulaması daha çok kriminal olaylarda görülen ölüm. Genellikle bu olay bir suçun işlenmesi ile ilgilidir.duyarlı. suçun işlendiği olay yerinin incelenmesi. gerekli delillerin toplanması ve bu delillerin analizleri ile suçlu kişiyi belirlemek adli bilimlerin konusudur. Bu nedenle analitik toksikoloji ve forensik toksikoloji tarihi gelişimleri içinde birbirinden yararlanan toksikoloji dallarıdır. Her ne kadar bu geniş tanım. 2 . Gerek biyolojik ortamın yapısı ve gerekse aranacak ksenobiyotik ve metabolitlerin analizi analitik toksikoloğun çözeceği problemleri oluşturur.

alkaloidlerin ekstraksiyonu ve ayrılmasında kullanılan ve halen tüm uçucu olmayan zehirlere uygulanan Stas-Otto yöntemi (1851) ve fosfor 3 . Arkadan.Adli toksikoloji . arsenik (As) şüpheli ölüm olaylarında. ilk kez İngiliz kimyager James M. zehirlerin genel olarak taranmasında Fresenius (1845) ve von Babo (1847) tarafından geliştirilen yöntemler. İşte ilk kez Orfıla 1814'de zehirlerin kimyasal ve fiziksel yapısının incelenmesine sistematik bir yaklaşım getirmiştir. Modern toksikolojinin kurucusu olarak bilinen Mathiev J. hakimler ve diğer hukuk görevlileri (savcı. (Marsh testi). avukat gibi) zehirlenmenin semptom ve işaretleri hakkında son derece yanlış nosyona sahiptiler. bizmut ve cıva gibi metalik zehirlerin ayrılması ve analizi için kombine bir yöntem olan Reinsch testi (1841). adli bilimler tarihinde adli tıptan sonra gelişen ikinci daldır. O zamanlar eğer ceset siyah. Yüzyıla kadar doktorlar. kullanarak. antimon. Arsenikle ölen kişilerin kalbinin veya vücutlarının ateşle tahrip edilemeyeceği gibi yanlış düşünceler vardı. Eğer zehirleyici kişi suçüstü yakalanamazsa kurbanın zehirlenmeden öldüğünü gösterebilecek herhangi bir yol (delil) yoktu. ölen kişinin zehirlenmesinden Marsh testini iç organlarında. Örneğin. arsenik. XIX. mavi veya yer yer lekeli ise veya kötü kokuyorsa kurbanın zehirlenme sonucu öldüğüne inanılırdı.B. ölüm nedeninin zehirlenme (As ile) ile olduğu bilimsel olarak göstermiştir. Marsh 1836'da dokularda arsenik tayini için güvenilir bir yöntem geliştirmiştir. Adli toksikolojinin gelişimi kimyasal maddelerin analizi ile ilgili analitik yöntemlerin bulunması ve geliştirilmesi ile beraber olmuştur. Orfıla (1783-1853) ilk kez adli olaylarda bilimsel delilin gerekliliğini toksikolojik açıdan göstermiştir. Örneğin o yıllarda "zehirleyici" olarak isim yapan Marie Lafarge'nin mahkemesinde. Toksikolojinin babası olarak bilinen Orfıla'nın rolü o zamanlarda olan meşhur öldürme olaylarında "ekspert tanıklık" yapmasıdır.

standartlara yorumlanması "çevresel kişisel 4 maruziyetin biyolojik . Bu nedenle de kullanılan metodolojinin özellikle seçici olması gerekmektedir. Örneğin kantitatif tayinde o ilacın hem kendisinin hem de metabolitinin birlikte ölçülmesi terapötik amaç açısından ideal değildir. lityum. Analizi yapılan ilacın özelliğine göre değişik yöntemler (kromatografi. Böylece terapötik ilaç izlemesi. göre ise Endüstride analizi ve maruziyetin izleme". Toksikolojinin diğer bir uygulama alanı terapötik ilaç izlenmesidir. ortalama plazma düzeyinden sapmayı gösterir ve buna göre doz artırılır veya azaltılır. Bu ilaçların kan serumu düzeylerinin kantitatif analizlerinde kesinlik çok önemlidir. prokainamid. Genellikle bir ilaca verilen terapötik cevap ilacın uygulanan dozundan çok kandaki konsantrasyonu ile ilişkilidir. alkol ve ilaçların neden olduğu trafik suç kazalarının araştırılması. (therapeutic drug monitoring). immuno assay gibi) seçilmelidir. valproik asit gibi) terapötik izlenmeleri gereklidir. Özellikle terapötik indeksi küçük ve yan etkileri açısından önemli olan ilaçların (fenitoin. teofılin.Bir ilacın belirli zaman aralıklarında plazma konsantrasyonunun izlenmesi. digoksin. Zehirlenmelerin neden olduğu ölüm olaylarında postmortem toksikolojik analiz. Bir kimyasal maddenin biyolojik sistemlerde analitik yöntemlerle araştırılması ve sonucun pozitif bir delil olarak kullanılmasının adli bilimler içinde önemli bir yeri vardır.identifıkasyonunda kullanılan Mitscherlich deneyi (1855) gibi (bilim adamlarının isminin verildiği) yöntemler sayılabilir. temelde analitik toksikolojiye dayanmaktadır. maruziyetin biyolojik ve çevresel kimyasal izlenmelerinde maddeye analitik yöntemlere belirli ihtiyaç vardır. madde bağımlılığının neden olduğu advers etkilerinin toksikolojik analizleri forensik toksikolojinin uygulama alanıdır. amitriptilin. Endüstriyel toksikoloji ve regulatory (düzenleyici) toksikoloji uygulamalarında kimyasal maddelerin analizleri.

idrarlarında metabolitleri olan hippurik asit ve o-krezol tayini "biyolojik izlemeye" örnektir. çevresel izleme. 5 . idrar. Zamanımızda toksikolojinin her alanında. Bu analizler duyarlı ve güvenilir (standard) analitik yöntemlerle gerçekleştirilir. tehlikeli maddelerin idendifıye etmek amacı ile çevresel izlenmeleri yapılır. toksikolojik problemlerin çözülmesinde bir çok yeni analitik teknik ve cihazdan yararlanılmaktadır. Örneğin aromatik bir hidrokarbon olan toluenin işyeri ortamında TLV-TWA olarak tayini. saç gibi biyolojik materyalde kendileri ve/veya ınetabolitlerinin kalitatif veya kantitatif analizleri yapılır. Ayrıca kompleks yapıdaki biyolojik materyalde ise çok düşük miktarda bulunduklarından dolayı bu yöntemlerin duyarlıkları yüksek. Sonuç olarak adli toksikologlar tarafından toksikolojide uygulaması başlatılan analitik yöntemlerin çeşitliliği ve gelişmesi devam etmektedir. ve yeterli derecede tekrarlanabilir olmalıdır. Toksikolojide analitik yöntemlerin uygulanmasına yönelik olan bu kitapta zehirlenmelerde ve kimyasal maddelere maruziyetin belirlenmesinde kullanılan genel analiz yöntemleri ile önemli toksik maddelerin biyolojik materyalde idendifıkasyonu ve tayinlerinde kullanılan yöntemlere örnekler verilecektir. maruz kalan kişilerin kanlarında toluen .parametrelere göre biyolojik sıvılarda analizi ise "biyolojik izleme" olarak ifade edilir. İş ortamında iyi endüstriyel hijyenik koşulların sağlanması için işçilerin maruz kaldığı zararlı miktarda. Analizde kullanılan yöntemlerin her kimyasal maddeyi tanımlayacak spesifiklikte olması gerekir. Ancak çevresel izleme yanında maruz kalınan internal dozun incelenmesi (biyolojik izleme) maruziyetin daha iyi bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu amaçla da maruz kalınan kimyasal madde veya karışımlarının kan.

Zehirlenmelerde zehirlenmeye neden olan kimyasal maddenin identifikasyonu. Numuneyi alan kişinin ve analizi yapan toksikoloğun kimyasal maddenin bozulması. ve terapötik ilaç ilaç suistimali ve ölüm bağımlılığının araştırılmasında izlenmesinde. Numune seçimi ve alınması Akut zehirlenmelerde. olaylarında toksikolojik analiz için "biyolojik materyal" olarak tanımlanan vucut sıvı ve dokularından örnek alınır. İdrar ve kan genelde en çok kullanılan örneklerdir. numune alma şekli. Ancak bazı ilaçlar idrarla sadece metabolitleri şeklinde atılır ve ana madde bulunmaz. laboratuvara gönderilmesi ve analize hazırlanması belirli bir sistematik düzen içinde yapılır. metabolitleri ve kontaminantlarının neler olabileceği. ilaç ve kimyasal maddelerin idrardaki konsantrasyonunun kana göre daha yüksek (100 kere daha fazla olabilir) olması ve proteinlere bağlı olmadan atılmasıdır. analizi nasıl etkileyeceğini bilmesi gerekir. metabolizması. numunenin saklanması. Etiketle numunenin kime ait olduğu. Alınan numunelerin uygun numune kaplarına alınması ve etiketlenmesi gerekir. kalitatif ve kantitatif analizinde izlenen yöntem aşağıdaki sıraya göre yapılır : 2. SİSTEMATİK TOKSİKOLOJİK ANALİZ Zehirlenme olaylarının identifıkasyonunda doğru numune seçimi. En önemli üstünlüğü. İdrar : Toksikolojik analizlerde bir çok kimyasal maddeler ve metabolitlerinin taranmasında tercih edilen bir sıvıdır. numune cinsi ve numunenin alındığı tarih ve saat yazılır.1.2. mesleki veya çevresel kimyasal maddelere akut ve kronik maruz kalmanın değerlendirilmesinde. Örneğin 6 p 9 -tetrahidrokannabinol ve birçok .

hastaneye getirilen hastadan 2-3 şekilde kan örneği alınır : 10 ml.C. Akut zehirlenmelerde. Kan : İlaçların tanımlanmasında ve kantitatif analizinde en uygun örnektir. Ölümden hemen sonra kalp kanı alınabilir. trankilizan gibi birçok ilaç ve toksik maddeler için koruyucu konmaz. Bilinci olmayan hastalardan idrar kataterize edilerek alınır. A. İdrar kesesinin boş görüldüğü durumda idrar kesesinden "temas" yolu ile örnek alınır.Bu durumda idrar örneğinin kateter sıvısı (çoğu kez lidocaine gibi bir lokal anestetik içerir) ile kontamine olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Postmortem kan örneği en az 2 tane alınır. Ölüm olaylarında alınabildiği kadar idrar örneği toplanmalıdır. alkol veya heparin içeren fenollü koruyucuları içeren dezenfektan "swab"ler kullanılmamalıdır. alkoller.benzodiazepinler kendisinin diğer metabolitleri bir vücut şaklinde sıvısı atılır. Rutin analizlerde 20-30 ml kan yeterlidir. siyanür. Boş idrar kesesinde bulunabilecek glukoz veya aseton mikro yöntemle tayin edilir. fakat perifer kan (femoral ven) tercih edilmelidir. 1986). kan örneği (alkol tayini için) ve hiçbir koruyucu veya antikoagulan içermeyen 10 ml kan örnekleri ayrı ayrı tüplere alınır. diğer depresanlar. Vücut boşluğuna sızan kan hiçbir zaman alınmamalıdır. Kan alınırken. CO. Sodyum florür. Kural olarak hiçbir koruyucu konulmamalıdır. ve ark. Genel olarak 100 ml idrar örneği yeterlidir. Böyle veya durumlarda ilacın (kan) dokusunda aranarak identifıkasyonu yapılmalıdır (Moffat. Çünkü diğer vücut sıvıları. Alkol analizi için en az % 1 oranında NaF içeren 10-20 ml kan örneği ayrıca alınır. prezervatif olarak 7 . Bu analiz özellikle diabet durumunun belirlenmesinde yararlıdır. %1 NaF içeren 2 ml. Heparinize edilmiş kan örneği (CO ve birçok ilaç zehirlenmesinin teşhisi için). mide içeriği ile kontamine olabilir. Çünkü postmortem kanda glukoz tayini bu açıdan bir önem taşımaz.

kullanılır ve kanın mikrobiyel putrifıkasyonunu ve böylece "endojen alkol oluşumunu veya alkol kaybını" önler. Mide içeriği veya mide yıkama suyu : Mide içeriği. mide (ölüm halinde) ve içerikleri hem zehirlenmelerde (antemortem) hem de ölümden sonra (postmortem) toksikolojik analiz için alınır. mide yıkama suyu. idrar. bitki parçacıkları gözle bile görülebilir. Henüz absorbe olmamış ve bozulmamış ilaç kapsülleri. tabletleri. Ölüm olayında ayrıca mide içeriği ile birlikte mide de alınır.2. Analiz için en az 50 ml numune gereklidir. İlk mide yıkama suyu toksikolojik analiz için daha önemlidir. İki tarafından ligatüre edilerek. 2. mümkün mertebe şekli bozulmadan uygun bir kap içinde laboratuvara gönderilir. beyin ve böbrek örnek olarak alınır. Tablo l ' d e postmortem toksikolojik analizde kullanılan biyolojik materyal. Mideden alınan örnekler ilaçların ve toksik maddelerin taranması için uygundur. Kantitatif değerlendirme için bu gereklidir. safra. Ölümden sonra otopsi sırasında en çoğunlukla mide muhtevası. karaciğer. miktar ve hangi zehirlenmelerde seçilecekleri gösterilmiştir.kan. kan. Her birinin total hacimleri kaydedilir. Oral yolla zehirlenmelerde genel olarak toksik madde en yüksek konsantrasyonda mide içeriğinde bulunur. Cam tüplere alınan kan örnekleri ağzı sıkıca kapatılarak analize kadar buzdolabında saklanır. Mide içeriği ile ilgili örnekler plastik kaplar içinde toplanır. 8 . Numuneler ayrı ayrı alınır. kusmuk ve elbise üzerinde kalan kusmuk kalıntısı analiz için kullanılır. Postmortem toksikolojik analiz için alınacak biyolojik örnekler Yukarıda ölüm olmayan açıklanan idrar.

C. 9 . 1995) Eğer şüphelenilen zehir uçucu bir madde ise beyin (100 gram) ve akciğer örneği (200 gram) istenir. metadon. trankilizanlar Alkol Morfin. (Cravey. Saç örneği ise hem ölüm olmayan kronik zehirlenmelerde ve hem de postınortem analizlerde kullanılan önemli bir biyolojik materyaldir. ve Baselt R. Pestisitler gibi dokusunda biriken maddelerle zehirlenmelerde (kloıiu hidrokarbonlu insektisitler. 1975. Cesetin bozulması yağ durumunda beyinden her zaman örnek alınmalıdır. glutetimid ve diğer ilaçlar Metaller.Tablo 1. trankilizanlar Alkol. PCB'ler gibi) adipoz dokudan (50 gram) da örnek alınmalıdır. H. depresanlar.Otopsi sırasında toksikolojik analiz için alınacak biyolojik materyal. CN. CO. Kronik metal zehirlenmelerinde kemik dokusundan örnek almak gerekir. CN. Örneğin karaciğer örneğinde daha önceleri 250-500 g alınması istenirken son yıllarda 100 g yeterli görülmektedir. uyku ilaçları gibi birçok ilaçlar Zehirlenmeden veya ölümden kısa bir süre önce alınan zehirler Inhalasyon zehirleri Yöntemler geliştikçe alınması gereken biyolojik örnek miktarı da azalmaktadır.R. Cd gibi). depresanlar. Poklis. CO. A. Numune Beyin Karaciğer Böbrek Kan (kalp) Kan (femoral v e n ) Vitröz humor Safra idrar Mide muhtevası Akciğer Miktar 100 g 100 g 50 g 25 ml 10 ml Hepsi Hepsi Hepsi Hepsi 200 g Kullanıldığı analiz Alkol ve diğer uçucu zehirler Bir çok toksik maddeler Metaller (Hg. sulfanamitler Alkol..

Bu tip materyalden alınan numuneler ancak destekleyici olabilir. Alınan örnek katı ise birkaç mililitre su veya uygun bir organik çözücü içinde çözülür. Olay yeri kalıntısından birkaç miligram örnek yeterli olabilir. homojenize edilmesi gerekir. kaplar. 2. Her test için küçük bir miktar kullanılır. diğer şüpheli materyal zehirlenme olayı ile ilgili olabilir. Koruyucu madde ilavesinden çoğunlukla kaçınılır. Ancak doku ve sıvıların bozunmasından etkilenecek toksik madde analizlerinde numuneye %1 oranında sodyum florür ilavesi yapılabilir. zehirlenen kişi ve ölünün çevresinde bulunan şişeler. Genel olarak ise gerek antemortem gerekse postmortem alınan örnekler birkaç gün içinde analizi yapılacaksa (+4)°C de . Bu nedenle "olay yeri kalıntısı " olarak isimlendirilen bu materyal analiz için alınır. daha uzun süre bekleyecek örnekler ise (20)°C de saklanır.3. Bu durumda bekletme sırasında analizi yapılacak maddenin (biliniyorsa) bozulmama koşulları sağlanmalıdır. Özellikle etil alkol analizinde bu ilave zorunludur. 10 . H 2 S ve özellikle HCN'in çözünmüş oldukları organ sıvılardan ayrılabilecekleri hatırlanmalıdır. Değerlendirmede asıl olan biyolojik numunedir. Ancak bu durumda alınan numunenin analizden önce iyice ezilip. Numunenin korunması ve laboratuvara gönderilmesi İdeal olan numunenin alımından hemen sonra laboratuvara gönderilmesi ve analizin yapılmasıdır. Ancak analize kadar numunenin bir süre beklemesi gereklidir. -10°C den aşağı sıcaklıklarda numunenin saklanması sırasında CO.Olay yeri kalıntıları : Zehirlenme olayının olduğu yerde (olay yeri).

İmmunoassay de tarama testleri arasında sayılmaktadır. 4. İzole edilen zehirlerin nitel (kalitatif) analizleri için genel tarama testleri uygulanır. Ultraviyole spektroskopisi (UV). Numunenin net ağırlığı veya hacmi saptandıktan sonra 1/3'ü analiz için hazırlanır. Numunenin ambalajı açılmadan önce dış görünüşü ambalaj şekli. (büyüklüğü. 3. Bu amaçla GLK. izolasyon yapmadan önce. 2. ince tabaka kromatografisi (İTK) ve gaz kromatografisi (GLK) en çok kullanılan yöntemlerdir. Metalik zehirler için Reinsch testi. Toksikolojik analizde izlenecek yol Laboratuara gönderilecek biyolojik materyalde aşağıdaki şemaya göre gerçekleştirilir : toksikolojik analiz 1. Kimyasal maddenin kesin identifikasyonu (destekleyici testleri) ve kantitatif tayini yapılır. dijestiyonu gibi) uygulanır. yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ve gerektiğinde gaz-kütle spektrometresi (GC-MS) kullanılır. ön denemeler uygulanr. 5. mühürü ve üzerindeki etiket) incelenir. 7. ekstraksiyon. enzim. idrar ve kanda. diğer kalan kısmı gerektiğinde incelenmek üzere saklanır. Mide içeriği.2.5. Toksikolojik analizi etkileyen faktörler 1) Toksikolojik analize başlamadan önce bazı faktörlerin göz önüne alınması gerekir. alınabilen numune miktarı.Biyolojik materyalden kimyasal maddenin ayrılması için izolasyon yöntemleri (mikrodifüzyon. aranacak 1 1 . atomik absorbsiyon ve emisyon spektroskopisi ile kalitatif ve kantitatif analiz yapılır. Bu faktörler arasında. 8. 2.4. Toksik anyonların dializ yöntemi ile ayrılması ve analizleri yapılır. 6.

Bu nedenle kimyasal maddenin karaciğerdeki konsantrasyonu kana göre çok yüksek (enaz 100 misli) olabilir. Oral yol ile zehirlenmelerde öncelikle mide içeriği analiz edilir. genel sistemik dolaşımdan önce karaciğere taşınırlar. Ana madde ile birlikte (ana majör) metabolitinin de izole edilmesi gerekir.kimyasal maddenin mahiyeti ve zehirlenmeye neden olduğu düşünülen şüpheli maddenin biyotransformasyonu ve özellikle postmortem doku veya sıvılarda oluşabilecek bozunma maddeleri hakkında bilgi edinilmelidir. Daha ileri testlerle (GC ve GC/MS gibi) kokain ve majör metabolitleri (benzoilekgonin ve ekgonin metil esteri) ayrılarak kantitatif analizleri yapılır. "İmmunoassay" gibi tarama yöntemleri ana maddeden çok idrardaki metabolit analizine dayanır. bu nedenle yüksek konsantrasyonda toksik madde ve /veya metabolitlerini içerebilir. İlaç ve zehirler gastrointestinal sistem ve diğer yollardan absorbe olduktan sonra. Çünkü böbrek bir çok zehirlerin atılım organıdır. Örneğin kokain bağımlılığının saptanmasında. Eğer belirli bir maddeden şüpheleniliyorsa veya biliniyorsa bu durumda toksikolog öncelikle zehrin konsantre olduğu doku veya sıvıları analiz materyali olarak seçer. başlangıç testi olarak immunoassay yöntemi ile idrarda majör ınetaboliti olan benzoilekgonin aranır. 12 . Bazı durumlarda sadece metabolitlerin bulunması zehirlenme nedeni olan ilaç veya zehir için bir delil olabilir. Örneğin CO zehirlenmesi şüphesi varsa kan (COHb şeklinde bulunur) öncelikli analiz sıvısı olarak kullanılır. Eğer tükrük veya saç biyolojik materyal olarak kullanılacak ise o zaman doğrudan kokain aranır. Toksikolojik analiz yapan kişinin (kimyasal toksikolog) ilaç ve kimyasal maddelerin biyotransformasyonunu bilmesi gerekir. Çünkü letal doz veya üstünde bir miktarda alınan zehirin absorbe olmamış kısmını içerebilir. Arkadan idrar analizine geçilir.

1995) 2) Reaktifler ve ilaç standartları : Kullanılan kimyasal maddeler saf olmalıdır. Ayrıca mikrobiyel metabolizma cesette bulunan zehiri parçalayabilir veya "ptomain" veya "kadaverik alkaloidler" adı verilen diaminlerin (putresin ve kadaverin) oluşmasına neden olur. Daha sonraları oluşan diğer endojen maddelerin de ilaçlara benzer özellikleri gösterilmiştir.Kural olarak ölümden sonra. analizi etkileyen birçok interfere edici maddelerin oluşmasına neden olur. (örneğin fen i 1 alaninin bakteriyel dekarboksilasyonu ile oluşan feniletilaminin amfetamine çok yakın özellik göstermesi gibi.) Cesete kötü koku veren bu aminler dışında. ortamın sıcaklığı. Gadamer. Cesedin bekletilmesi sırasında. mikrobiyel bozunma sonucu birçok endojen maddeler oluşur. striknin ve civa gibi toksik maddeler ise çok dayanıklıdır ve ölümden uzun yıllar sonra bile tanımlanabilirler. fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bir çok ayrıntılı çalışmalar bulunmaktadır. Analizi etkileyen bu maddelerin mahiyeti. Bunun yanında barbitüratlar. 1969. Üzerlerindeki etiketlerinde spesifıkasyonları belirtilenler 13 . nemi ve süresi gibi çeşitli etkenlerle cesette enzimatik ve nonnzimatik proseslerle bozunma olur. 1965. otopsi ve toksikolojik analiz en kısa zamanda yapılmalıdır. etil alkol gibi maddelerin konsantrasyonları azalabilir veya artabilir. Bu kadaverik alkaloidlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin sıklıkla rastlanılan zehirlere benzediği ve bozunmuş cesetten izole edilen bu maddelerin morfin ve benzeri ilaçlar gibi aynı renk reaksiyonlarını verdikleri 1870'li yıllarda bile biliniyordu. Poklis. Çeşitli nedenlerle otopside ve numune almadaki gecikmeler. Stolman. Ölümden sonra oluşan "Thanatokimyasal" değişimleri bilmek çok önemlidir. siyanür. Putrefaksiyonun derecesi ve mikrobiyel aktiviteye bağlı olarak kandaki CO (COHb).

kullanılmalıdır. Kimyasal maddelerin ve standardların gerektiğinde

ince

tabaka kromatografisi ve.UV spektrumları ile saflıkları kontrol edilmelidir. 3) Analiz niteliğinin güvenirliliği (quality assurance) : Analiz yapılacak numune ile birlikte çalışmalıdır. Negatif bilinen pozitif ve negatif kontrol numunelerle paralel, kontrol numunesi (blank: kör), analiz sırasında

kullanılan cam v.s. gibi malzeme ve reaktiflerden gelebilecek "yanlış pozitif sonucu" kontrol etmek için kullanılır. Şüpheli pozitif sonuç görüldüğünde kullanılan malzemenin kimyasal olarak temizliği tekrarlanmalı, reaktiflerin doğru hazırlanmış olması ve stabilitesi kontrol edilmelidir. Pozitif kontrol numunesi, analizi yapılacak madde ile hazırlanmış standardı içerir. Kantitatif testlerde yöntemin doğruluğu, tekrarlanabilirliği ve verimi araştırılmalıdır. Analizi yapılacak madde standardı ile beraber ve gerektiğinde yöntemin kontrolü için dış veya iç standartlar kullanılır. Kullanılan yöntemin duyarlığı (mg/1 veya |Jg/ml olarak), deteksiyon limiti (kullanılan cihaz ile

ilgili), ve seçiciliği ile ilgili parametreler de incelenerek, analiz sonucu verilecek raporda belirtilmelidir. 2.6. Analitik Bulguların Değerlendirilmesi Numunenin analizinden sonra toksikolog, bulgularını ve

konsantrasyonunu tayin ettiği maddenin ilgili kişinin üzerindeki fizyolojik ve davranış hakkında etkilerini yorumlamalıdır. yapmalı, Maddenin uygulama yolu ve dozu

değerlendirme

biyolojik

materyalde

saptanan

konsantrasyonun kişinin ölümü için yeterli olup olmayacağı davranışlarını değiştirerek ölümüne neden olup

veya kişinin cevabını

olmayacağı

vermelidir. Adli toksikoloğun çoğunlukla karşılaştığı en güç problem, analitik bulguların fizyolojik anlamını yorumlamaktır. Uygulama yolunun belirlenmesi için, toksikolog çeşitli biyolojik sıvı ve doku örneklerinde yaptığı analiz sonuçlarına bakmalıdır. Genel bir kural
14

olarak, zehir uygulama yerinde en yüksek konsantrasyonda bulunur. Bu nedenle zehirin gastrointestinal (GI) sistem ve karaciğerde daha yüksek konsantrasyonda bulunması oral yolla alımını; diğer organlara göre akciğerde daha yüksek konsantrasyonda bulunması ise inhalasyonla alındığını gösterir. Kokain, eroin ve fensiklidin gibi bağımlılık yapan maddeler çoğunlukla sigara ile içme şeklinde alınır. Bu durumda bu maddelerin kendileri yanında piroliz (yanma) ürünleri de inhalasyonla alınır. Bu maddelerin kendileri ile birlikte yanma ürünlerinin de idrar, diğer vücut sıvıları ve dokularında bulunması duman şeklinde alındığını gösterir. Örneğin duman şeklinde alman kokainin piroliz ürünü "crack" anhidrekgonin metilesteridir. Bu maddenin idrar veya diğer vücut sıvılarında ve kokainle birlikte yüksek miktarda bulunması, kokainin "sigara içme" şeklinde alındığını gösterir. Genel olarak, ilaçların ve ksenobiyotiklerin , kan serum veya plazma konsantrasyonları ile fizyolojik etkileri arasında bir korelasyon vardır.

Kimyasal maddelerin kandaki düzeyleri normal (ilaç durumunda terapötik), toksik ve letal olarak sınıflandırılabilirler. Ölüm durumunda kimyasal maddenin "postmortem kandaki"

konsantrasyonu değerlendirilir. Postmortem kan düzeyine, ilaçların alımı ile ölüm aramda geçen süre, postmortem değişimler, kanın alındığı bölge ve diğer farmakokinetik özellikler etki eder. Kalp kanı, femoral ven, thoracic aorta gibi değişik yerlerden alınan kan örneklerinde analizi yapılan maddenin konsantrasyonları arasında önemli farklar bulunabilir. Etil alkol, digoksin ve imipramin gibi maddelerle yapılan araştırmalarda bu farklılık (Poklis.A. 1996). Bu farklılıkların bilinmesi ölüm gösterilmiştir

nedeninin yorumunda

faydalı olur. Bu nedenle; toksikolojik analizin (özellikle adli olaylarda) değerlendirilmesinde farklı yerlerden alınan kan ve doku örnekleri ile

sonuçların birlikte incelenmesi gerekir.

15

Toksikolojik analiz sonucu bir rapor şeklinde hazırlanarak makama gönderilir. Adli toksikolojik analiz sonucu ile ilgili raporda: a) b) c) Otopsi yapılan kişiye ait genel bilgiler; Alınan numune çeşitleri ve miktarı ;

ilgili

Numunelere uygulanan izolasyon ve identifikasyon, kantitatif

analiz yöntemleri (yararlanılan literatür de belirtilir); d) Vücut sıvı ve dokularında saklanan madde miktarının ölüme imzası

neden olup olmayacağının yorumunu ve analizi yapan toksikologun bulunmalıdır.

Ölümle sonuçlanmayan akut zehirlenmelerde ve madde bağımlılığına yönelik toksikolojik analiz sonuçları da benzeri şekilde belirli rapor

örneklerine göre hazırlanır. 3. ZEHİRLERİN ARANMASI Akut zehirlenmelerde en önemli olay mümkün olan en kısa süre içinde zehirlenmeye neden olan maddenin identifıkasyonu ve gerektiğinde kantitatif analizinin yapılmasıdır. Kişinin kurtarılmasında, antidot ve diğer tedavinin yapılabilmesinde zehirlenme etkeninin belirlenmesi hayati önem taşır. BİYOLOJİK MATERYALDE DOĞRUDAN

Zehirlenmeye neden olabilecek maddelerin sınıfı ve sayısı çok çeşitlilik gösterir. Genelde zehirlenmeye neden olabilecek maddelerin sayısı en az 1500'ün üstündedir ve bunlardan 250-300 kadarı ile de sık zehirlenmeye rastlanmaktadır (Fazla bilgi için Vural,N. 1996 ve Ellenhom, M.J. 1997' ye bakınız). Bilinmeyen bir madde ile zehirlenmede, mümkün olan en kısa sürede zehirlenmenin mahiyeti hakkında bilgi toplamak gerekir. Bu nedenle mide muhtevası, idrar ve kanda önce doğrudan (direkt) ön denemeler yapılır. Daha sonra izolasyon ve destekleyici tarama testlerine geçilir.

16

3.1. Ön denemeler Zehirlenmeye neden olan maddenin identifikasyonıında yardımcı

olacak ve kısa zamanda sonuca ulaştıracak ön denemeler mide içeriği, idrar ve kan örneklerine uygulanır. Bu örneklerde yapılacak organoleptik öncelemeler (renk, koku), pH ve kimyasal testler aşağıda açıklanmıştır. kullanılan reaktiflerin hazırlanması kitabın sonunda verilmiştir. Numunenin kokusu : Karakteristik kokusu olan maddeler numuneye kendi spesifik kokularını verirler. Bu nedenle idrar ve mide içeriğinde bu kokular algılanabilir. Örneğin : a) Aromatik kokular > fenoller, krezoller; —> eter; > kloroform, aseton; —> siyanür; > turpentin; > nikotin; > alkol ve esterler; > kloralhidrat; Bu testlerde

Fenolik koku Eterli koku Tatlımsı koku Acı badem kokusu Menekşe kokusu Tütün kokusu Meyvemsi koku Armut kokusu

Ayakkabı cilası kokusu — > nitrobenzen;

ile ilgilidir. Bunun dışında hidrojen sülfür, karbon tetraklorür, benzen, piridin, naftalin, metil salisilat, formaldehit, anilin, merkaptanlar, amilnitrit. bromoform, iyodoform, vanilin gibi maddeler kendine özgü kokuları ile tanınırlar. b) Batıcı koku : Anorganik asitler, uçucu organik asitler ve

formaldehitle alınır. c) Sarımsak kokusu : Elementel beyaz fosfor ve arsenik (kakodil oksit deneyinden sonra) ile ilgilidir. d) Burunda aksırtıcı etki ve koku salisilik asit ve veratrin tarafından verilir.

17

porfirinler ve melanin ile görülür. Örneğin: Potasyum permanganat : pembe. İlaç kapsülleri boyaları ile mide suyunu renklendirirler. fenoller. efedrin ve pronestil sarı. Örneğin.S ve ark. : parlak kırmızı renklenmeye neden olurlar. ibuprofen. Sülfirik asit. santonin. asit ortamda anisindion.Numunenin rengi : Renkli bileşikler bulunduğu çözünerek. okzalik asit ile siyah ve kahve telvesi şeklinde granüller görülür. pirogallol. fenasetin. piruvik asit ve fenazopiridin ile görülür. nitrobenzen. fenitoin. fenasetin. eosin. Bakır tuzları Nikel tuzları Kobalt tuzları Pikrik asit. viyole . Asit idrarda anisidindion. M. naftol. rabarb. parahidroksifen. ortamda iboprufen. : pembe. biyolojik sıvıda a)Mide suyunun rengi : Anorganik tuzlar veya boyalar mide suyuna kendi renklerini verirler. krezol. antrokinon laksatifleri. nitrik asit Merkurokrom : yeşil. maddelerle anilin boyaları. fenitoin görülür. Kırmızı veya pembe renk gibi aminopirin. b) İdrarda renklenme : İdrarda kahverengi siyah rengin bekleme ile şiddetlenmesi. 18 . Alkali idrarda ise bu renk. pancar ve böğürtlen idrara pembe veya kırmızı renk verir. levodopa. methemoglobin sarı kahverengi renk verir (Ellenhorn. : sarı. 1997). rezorsinol. pamakin. trinitrofoneller ile oluşur. metronidazol. nembutal. Kırmızı kahverengi klorokin. numuneyi boyarlar. delvinal turuncu renk verir. metildopa. fenotiazinler. : yeşil. brom sulfalein. antrakinon laksatifleri. mavi. sekonal kırmızı. Alkali antipirin.

kan glukoz k o n s a n t r a s y o n u d a tayin edilerek aralarındaki k o r e l a s y o n araştırılır. İdrarda g l u k o z m e v c u d i y e t i n d e . idrara doğrudan uygulanan testler G l u k o z ve ketonlar " L a b s t ı x " testi v e y a F e h l i n g deneyi ile aranır. Bu testlerin bir kısmı pratik açıdan spesifiktir. çok değerli fenoller. fruktoz. Kullanılan renk reaksiyonlarının bu özelliklerini ayırt etmek gerekir. kloralhidrat. yeterli konsantrasyonda ve intaferans yapan maddelerin yokluğunda. uygun reaktiflerle karakteristik renk verirler. Ayrıca aranacak madde standardı ile (yanlış kontrolü) parelel olarak renk testi uygulanmalıdır. küçük porselen kapsül ve tüplerde uygulanabilir.2. Biyolojik materyale doğrudan uygulanan testler Renk reaksiyonları : Bir çok ilaç ve zehirler.3. Fehling deneyi : İdrarda glukoz ve ketonlar için Fehling deneyi de uygulanabilir: 1 ml idrar. Ancak aynı fonksiyonel grubu içerenler de reaksiyona girerler. Sarı kırmızı çökeleğin meydana gelmesi. 1 ml Fehling reaktifi (Fehling I ve II karışımı) ile yarım saat kaynar su banyosunda bekletilir. amigdalin. laktoz. Renk reaksiyonları deney tüpünde. Bu test ayrıca açlıkta veya diabetik ketozisde de pozitif çıkar. " L a b s t i x " gibi u y g u n bir reaktifle e m p r e n y e edilerek hazırlanmış şeritler 10-15 saniye idrar içine daldırıldıktan sonra o k u n u r . Keton için pozitif sonuç alınması durumunda aseton veya izopropilalkol ile zehirlenmeden şüphelenilir. glukuronik asit. trikloroetilen. morfin. Kullanılan malzeme ve reaktiflerin saflığını kontrol etmek için (yalnış pozitif kontrolü) kör (blank) deney yapılmalıdır. serbest aldehit veya keton grubu olan bileşiklerin (glukoz. 19 . Ayrıca kloroform. salisilatlar. mannoz) varlığını gösterir.

Eğer idrarda %50 mg üstünde etil alkol varsa 10 saniyede . bunun dışında fenol. enol grubu içeren bileşiklerle : a) 1 dakika soğukta bekletme. Uçucu indirgen bileşikler (alkol ve aldehitler) dikromat testi ile aranır : Deney tüpüne. 2 ml idrara.klorür deneyi (genel) : Bir deney tüpünde. sıcakta yapılırsa (karışım kaynar su banyosunda en az 2 dakika bekletilirse) %20 mg alkolün tanınması mümkün olur. Deney. %75 mg alkol varsa 45 saniye içinde oda sıcaklığında yeşil renk meydana gelir. c) 3 damla 2 N HCI ilavesinden sonra ısıtma ile aşağıdaki renkler elde edilir. Soğukta salisilatlarla viyole renk oluşur. (Tablo 2) 20 . deneyine pozitif cevap verirler.mentol. Demir-3. 1 ml idrara 1 ml %10 sodyum dikromat (%50 H 2 S 0 4 içinde) ilave edilir. b) sıcakta. 2 damla %5 lik demir-3-klorür (ferri klorür: FeCh) çözeltisi damlatılır. Etil alkol dışında diğer alkoller (metil alkol. a-naftil tioüre (ANTU) gibi bileşikler de Fehling. izopropil alkol gibi) ve aldehitler de dikromatı indirgeyerek bu deneyle pozitif sonuç verirler.

pirazoller(piramidon. ftalat ve kafur Beyaz Mavi Mavi Viyole Mavi Mavi Ç ö z ü n m e olur Mavi Çözünür a-naftol Ferrosiyanür Gallik asit ve tuzlan 21 .FeCl 3 testi ile renk veren kimyasal maddeler Çözelti veya çözeltinin rengi Oda ısısında 1 dakika sonra Renkler Mavi Mavi-viyole Kırmızı Kahverengi Açık Sarı Pirogallol Bir değerli fenoller (fenol. morfin. dilaudid gibi Mavi-viyole Kahverengi açık sarı Açık sarı Floroglusin. novaljin. veramon). santonin Yeşil Kırmızı. rezoısin Viyole Viyole Viyole Şahsilik asit ve salisilatlar. kodein. adrenalin. kahverengi Yeşil Beyaz çökelek Kırmızı Açıkkırmızı A ç ı k kırmızı Antipiıin Kırmızı. kahverengi A p o m o r f i n . g u a j a k o l p-naftol Sıcakta 3 damla 2 N-HCI ilavesinden ve ısıtmadan sonra Renk veren maddeler Çökelek Kırmızı sarı Kırmızı sarı Ç ö z ü n m e olur B e n z o a t . krezol.Tablo 2.

turuncu viyole ve maviye kadar giden bir renk değişimi görülür. Bu nedenle CC14 zehirlenmesinden süphelenildiğinde.Salisilat aranmasında destekleyici deney olarak Trinder testi uygulanır: 1 ml idrara 5 damla Trinder reaktifı (FeCI 3 . Çünkü laboratuvar ortamının reaktiflerle kontamine olması pozitif sonuç verebilir. kırmızı. her zaman pozitif sonuç alınmayabilir. 3 damla %1 "Na N 0 2 ve 3 damla 22 . tıikloroasetik asit) bulunduğunu gösterir. Ancak karbon tetraklorıir kısmen triklorometile metabolize olduğu için.) Trikloro bileşikleri için Fujiwara deneyi : 1 ml idrara 1 ml %10 da kullanılır (özel NaOH ve 1 ml tekrar distillenmiş piridin ilave ederek 2 dakika kaynar su banyosunda tutulur. salisilatların tayininde kantitatif amaçla bölüme bakınız. İmipiramin. blank (kör) olarak seçilen idrar ve standart trikloroasetik asit çözeltisi ile (kontrol) paralel olarak yapılır. kloral. Karbon tetraklorüriin metabolitleri (triklorometil bileşikleri) Fujivvara testi ile pozitif sonuç verebilir. HgNO ? ve HCI ile hazırlanır) damlatılır. Deney . Hiçbir renk meydana gelmezse 2 ml idrar ilave edilir ve tekrar ısıtılır. Fenotiazin türevlerinden birinin mevcudiyetinde pembe. Fenotiazinler için FPN deneyi : 1 ml idrara 1 ml FPN reaktifi ilave edilir. Primer aminler için anaftol-sodyum nitrit deneyi : Seyrettik hidroklorik asitle asitlendirilmiş 2 ml idrara. ayrıca hepatotoksisite testleri yapılmalıdır. desipramin ve trimipramin için Forrest deneyi : 1 ml idrara. İmipramin. klorbutal. 1 ml Forrest reaktifı ilave edilir. Trinder reaktifı. Viyole renk salisilat veya salisilamid varlığını gösterir. desipramin veya tripiramin olduğunda yeşil renk meydana gelir. Terapötik dozda alınan aspirin veya aminosalisilik asit pozitif sonuç verir. trikloroetanol. Piridin fazında pembe kırmızı rengin meydana gelmesi trikloro bileşiklerinin (kloroform.

Bu test sperifıktir ve terapötik dozda da pozitif sonuç verecek duyarlıktadır. 23 . Aşırı dozda alımından günlerce sonra ana madde ve konjuge metabolitleri tanımlanabilir. Pozitif sonuç alındığında. 1 ml %10 hık krezol (su içinde hazırlanmış) ve 4 ml 2M amonyum hidroksit ilave edilir. hemen parasetamol plazma düzeyi tayin edilmelidir. Test çok duyarlıdır ve terapötik dozlarda da pozitif sonuç elde edilir. Parakuatın alımından 4 saat sonra alınan idrar örneğinde de koyu mavi renk elde edilmesi iyileşmenin gerçekleşmediğini gösterir. Diğer bir tüpte. Etklorvinil için difenilamin testi : 2 ml idrar üstüne birkaç mg difenilamin sülfat serpilir. ancak parakuat da bulunabilir. Mavi rengin oluşması parasetamol varlığını gösterir. Etklorvinil varlığında difenilamin kristalleri üzerinde kırmızı renk oluşur. Zehirlenmenin şiddeti plazma-parakuat düzeyinin ölçülmesi ile desteklenir. parasetamol ve anilinin metabolitidir. veya diğer primer amin içeren bileşiklerden birinin p-aminopenol fenasetin. Mavi rengin belirmesi parakuatı gösterir.1 lik sodyum ditionit çözeltisinden (1 M-sodyum hidroksit içinde) ilave edilir.5 ml idrara 0. Parasetamol için krezol-amonyak testi : 0. Pembe rengin varlığı p-aminofenol varlığını gösterir.taze hazırlanmış %1 a-naftol %10 NaOH içine ilave edilir. Tüp eğilerek yandan 1 ml sülfirik asit ilave edilir. Parakuat ve dikuat için ditionit testi : 1 ml idrara taze hazırlanmış %0. karışımın 2 damlasına 10 ml su.5 ml hidroklorik asit ilave edilir ve 100°C de 10 dakika kaynatılır. Dikuat ile yeşil renk elde edilir.

Salisilatlar: Trinder testi ile aranır. Ferro (Fe ++ ) ve ferrik (Fe +++ ) iyonlarının tanımlanmasında ferrosiyanür ve ferrisiyanür deneyi kullanılır.Mide içeriğinde uygulanan ön deneyler Mide içeriği yukarda açıklandığı gibi önce koku. Aspirin hidroliz edildikten sonra. Hemen oluşan koyu mavi renk oksidan bir anyonun varlığını gösterir. Etlerde prezervatif olarak kullanılan nitrit ve nitratlar da (mide içeriğinde bulunabilecek etten kaynaklanan) pozitif reaksiyon verirler.1 M sodyum hidroksitle nötralize edilir ve 3 damla Trinder reaktifi ilave edilir. görünüş (bitki parçaları. 24 . Trinder reaktifi ile pozitif sonuç verir. yemek artıkları. Özellikle oksidan anyonların diğer anyonlardan ayrılmasında kullanılan bir testtir.1 M hidroklorik asit ilave edilir. Açık mavi renk organik maddeden kaynaklanabilir ve bu nedenle göz önüne alınmamalıdır. pH'ı saptanır. yabancı madde kalıntıları) olarak incelenir. Bu durumda oluşacak koyu mavi çökelek (Berlin mavisi) ferri iyonunun varlığını gösterir. iyodat. Oksidan maddelerin (hipoklorit. 2 damla numune mide içeriği süzüntüsü sülfırik asit içinde hazırlanan 1 ml %1 lik difenilamin çözeltisine ilave edilir. 2 damla örneğe 3 damla 2 M hidroklorik asit ve 1 damla %1 lik potasyum ferrisiyanür çözeltisi ilave edildiğinde oluşan mavi çökelek (Turnbull mavisi) ferro iyonunun mevcudiyetini gösterir. ferrisiyanür çözeltisi yerine ferrosiyanür çözeltisi kullanılarak tekrarlanır. Süzüntü 0. Viyole renk salisilat varlığını gösterir. pH'nın yüksek olması alkali alındığını gösterir. Test. klorat. bromat. 2 ml numuneye 2 ml 0. nitrat ve nitritler) için difenilamin testi uygulanır. 10 dakika kaynatıldıktan sonra gerekirse süzülür. renk.

Kan şekeri insülin. organik fosfat esteri veya başka bir kolinesteraz inhibitörü varlığını gösterir.Organik fosfat yapısındaki ve diğer kolinesteraz inhibitörleriniıı aranması : Kolinesteraz inhibisyonu reaksiyonuna dayanır. COHb sarı ve sarı-yeşil alanda (568 ve538 nm de) maksimum absorbans gösterir. Destekleyici deney olarak spektroskopik incelemeler ile yapılır : Kan örneği 0. Sonucun diğer deneylerle de desteklenmesi gerekir.01 M amonyak ile (1:20) oranında seyreltilir. Karbonmonoksit. Fenotiyazinler.2 ml mide içeriği süzüntüsü ilave edilerek 2 dakika bekletilir. etklorvinilj parakuat ve dikuat mide içeriği süzüntüsünde daha önce idrarda açıklanan testlerle aranır. Kan örneği 0. Kanda (serum veya plazma) salisilatlar. Beraberinde deney normal kan ile tekrarlanır.2 ml su (kör deney). Birinci tüpe 0. Kana doğrudan uygulanan testler Kanda glukoz ve üre tayini yapılır. Yöntemlerin ayrıntısı ilgili maddeler bölümünde açıklanacaktır. 2 ayrı tüpe 3 ml ditiyobisnitrobenzoik asit çözeltisi 0.1 ml %5 asetil tiyokolin iyodür ve 20 mikrolitre (|il) normal serum ilave edilir. Ayrıca parasetamol zehirlenmesinde oluşan karaciğer hasarının ilk döneminde de hipoglisemi görülür. 2 tüp arasındaki renk farkı. Bu yöntemler kantitatif amaçla da kullanır. imipramin grubu. trikloro bileşikleri.01 M amonyum hidroklorürle 1:200 oranında seyreltilir. karboksihemoglobin (COHb) şeklinde aranır. uçucu indirgen maddeler ve kolinesteraz inhibitörleri daha önce açıklanan yöntemlerle aranabilir. Amonyakla seyreltilen normal kanın rengi hemen sarıya dönerken %20 ve üstü oranda karboksihemoglobin içeren kan birkaç dakika dayanan pembe renk verir. ikinci tüpe 0. hipoglisemik maddeler şeker ve alkolle düşer. Normal 25 .

3.kanda oksihemoglobin ( 0 2 H b ) daha uzun dalga boyunda (576 ve 541 nm de) maksimum absorbans gösterir. aranması Bazı metalik zehirlerin biyolojik materyalde doğrudan Arsenik. telleryum. antimon. doku) kullanılabilir. arsenik. Ön deneyler grubuna göre bu testler arasında en önemlisi Reinsch deneyidir. Kanda %40 ve üstünde COHb olduğunda OıHb ve COHb bandlar ayrılabilir. böbrek veya idrar kullanılabilir. bizmut. Doğrudan doğruya. Deneyin yapılışı : Biyolojik materyal olarak mide içeriği. kükürt) metalik hale geçerek bakır levha üzerinde toplanmasına dayanır. Gettler ve Kaye (1961) tarafından geliştirilmiş bir seri destekleyici deneylerle (confirmatory tests) gerçekleştirilir. antimon. idrar. cıva. Reinsh Deneyi Reinsh deneyinin prensibi. selenyum. asit ortamda bakırdan daha soy metal veya ametal iyonlarının (cıva. 25 g doku Waring blender veya benzeri bir 26 . Bu testler yarı kantitatif amaçla da kullanılabilir. biyolojik madde (kan. bizmut. 555 nm de daha az şiddetle hemoglobin (Hb) den ileri gelen maksimum absorbans görülür ve COHb bandları daha belirgin olarak seçilir. yıkılama işlemi gerekmeksizin. Bakır levha veya bakır spiral tel üzerinde toplanan metal veya metal karışımlarının kesin tanımlanmaları. selenyum ve tellüryum gibi bakırdan daha soy metalik zehirler (metal ve ametaller) biyolojik materyalde izolasyon yapmadan doğrudan aranabilirler. COHb bandlarının daha iyi görülmesi için numuneye indirgen (sodyum ditionit gibi ) bir madde ilave edilir. Bu durumda 0 2 H b bandı kaybolarak. gümüş. 3.

g arsenik. Bakır levha biyolojik materyal ve asit ilave edilerek hazırlanan karışım içine daldırılır ve kaynar su banyosu üzerinde 1-2 saat ısıtılır. 5 |J. bizmut tanınabilir). Bakır levha (1:1) seyreltik HNO3 içine ve sonra distile su içine daldırılarak temizlenir. Distile su ile yıkanmış ve kurutulmuş bakır levha bu karışımın (kupröz iyodür : Cu 2 I2 ) 27 . (Bu test ile 20 ml çözeltide bulunan 50 (a. Şöyle ki: Tel üzerindeki gümüşi bir renk : cıva (Hg) Parlak siyah renk : bizmut (Bi) Mat siyah renk : arsenik (As) Mor renk : antimon (Sb) olduğunu gösterir. metalik zehirin cinsi hakkında bize ön bilgi verir.g antimon. (bizmut 2 saat ister). Bir erlenmayer içine konulan biyolojik madde üzerine 3-5 ml konsantre hidroklorik asit (HCI) ilave edilir. ısıtma esnasında %10 HCI ilave edilerek.g civa. Bakır levhayı tutmak için platin veya nikrom telden yararlanılır. 20 |J. 1 saat sonra bakır levha alınır ve distile su ile yakandıktan sonra levha. organ içeriğinden ise 10 g alınır. Numune olarak idrar kullanılacaksa 10 ml. Karışımın azalan hacmi. Bakır üzerinde toplanmış maddenin rengi.homojenizatörde uygun bir miktar su ile masere edilir. filtre kağıdı arasında bastırmadan kurutulur. 20 ja. tamamlanır. Bakır levha üzerinde toplanan metallerin kesin identifıkasyonları (Destekleyici deneyler): Cıva aranması : Bir saat camına filtre kağıdı yerleştirilir ve sırası ile : 1-2 damla (100 ml suda 5 g potasyum iyodür ve 20g sodyum sülfit : KI+Na 2 S03 7 H 2 0 ile hazırlanan) çözeltiden ve 1-2 damla %5 bakır sülfat (5g C u S 0 4 . numunenin asit konsantrasyonu %2-8 arasında kalmalıdır. 1 cm 2 den daha büyük olmayan bir bakır levha kullanılır. 100 ml 1 N-HCI içinde çözülür) ilave edilir. 5 H 2 0 .

Bakır levha üzerindeki birikinti cıva ise. Bizmut varsa çözeltiye geçer. 1 saat bekletilir. Çözelti diğer bir tüpe aktarılır. (çözünmesi sağlanır). antimon ile meydana gelen renk kaybolduğu halde arsenik ile meydana gelen renk sabit kalır. Gutzeit Deneyi 1) Gutzeit deneyi en basit şekli ile bir tüp içinde yapılır. Fakat bu halde meydana gelen renk sarı-siyahtır ve renk daha geç meydana gelir. 1-2 damla kalay klorür (SnCL) ilave edilir ve tüpün ağzı sıkıca bir mantar tıpa ile kapatılır.üzerine konur. 28 . Arsenik varsa. bakır levhada ise antimon Gutzeit testi aranır.5 lik HNO3 içinde çözülür. As çözeltiye geçer. Üzerine 1 ml distile su. Bizmut olduğunda turuncu renk oluşur. Gutzeit testi.) Arsenik ve antimon aranması : Bakır levha 0. 1 ml %15'lik nitrik asit (HNO3 ) konarak karışım 5 dakika çalkalanır. sarı kırmızı bir renk (kupröz merkurik iyodür) belirir. mantarın kenarındaki Cıva-2-klorür %5 lik (HgCl 2 ) veya gümüş nitrat ( A g N 0 3 ) ile emprenye edilmiş filtre kağıdında konsantrasyona bağlı olarak sarı. Cu 2 l2 ile reaksiyona girerek .5 ml %10 (KCN) ile çalkalanır. turuncu. Üzerine sırası ile İmi %5 lik sodyum sülfıt. (kinin-bizmutiyodür. 2 g Kİ ilave edilir. Bu nedenle çözeltide As. 1 ml kinin-Ki reaktifi (1 g kinin sülfat. Bizmut aranması : Hg aranmasından sonra bakır levha alınır bir tüpe konur. 100 ml %0. kahverengi ve siyah renge kadar değişen renk tonları (AgNOj ile siyah) görülür. Ayrıca konsantre HCI dumanları ile temasta. 1-2 saf granül çinko. Saat camı ile kapatılır. antimon mevcudiyetinde de pozitif sonuç verir. 1 ini %20 lik H 2 S 0 4 . (Şekil la) Deney tüpünün içinde 1 ml yukarda hazırlanan KCN'lü çözelti (veya kalıntı olan bakır levha).

Bu kanatlar arasına cıva2 bromür (merküric bromür) ile emprenye edilmiş kuru filtre kağıdı (Whatman no:40 yuvarlak filtre kağıdı. Hidrojen ve arsin gazlarının açığa çıkması için 30 dakika (gerektiğinde 1 saat) bekletilir. fosfat. tiosiyanat gibi). kan. izolasyonları Bilindiği gibi distilasyon sıvı bir maddevi. kurşun asetatlı tarafından tutulur. (yıkılama ve külleştirme için bakınız: Kaya. c) Metalik zehirler: Biyolojik maddeden kuru veya yaş külleştirme (oksidasyon) işlemi ile ayrılırlar (kurşun. e) Çeşitli zehirler : (Özel olarak aranması gerekenler): Yukarıdaki izolasyon teknikleri ile aranamayan ve her biri için özel ektraksiyon işlemleri.Gutzeit deneyinde.organik maddeleri yıkılanmış idrar. Vural. pamuk Zehirlerin izolasyon yöntemlerine göre sınıflandırılmaları Analitik amaçla bir çok toksikologlar. d) Toksik anyonlar : Biyolojik ortamdan dializ veya iyon değiştirme (ionexchange) teknikleri ile ayrılırlar (klorat. siyanür gibi gazlar ve alkoller. Kanatların ölçüsü ve şekli şekil l b de gösterilmiştir. %95 lik alkolde %5 konsantrasyonda hazırlanan cıva-2 bromür ile 2 dakika emperenye edilmiş) yerleştirilir. Standart arsenik çözeltisi ile hazırlanan renk skalası ile karşılaştırılarak test yan kantitatif olarak da kullanılabilir. b) Uçucu olmayan organik zehirler : Biyolojik ortamdan sıvı ekstraksiyon yöntemi ile izole edilirler (barbitüratlar. Bu tüpün üstüne hazır olarak sağlanan veya yaptırılabilen kanatlar yerleştirilir. Şekil lb de görülen erlenmayenin ağzına lastik bir tıpa ile yerleştirilen kurutma tüpüne kurşun asetat ile nemlendirilmiş pamuk konur. proteinler. Güley. Erlenmayer içine. iyon değiştirme. (CO.. glikozitler gibi).. 4.. 15 ml %10 luk sülfirik ve 5 g arsenik içermeyen çinko granül ilave edilir.1. zehirleri uygulanan izolasyon tekniklerine göre başlıca beş sınıfta toplanır: a) Uçucu zehirler : Biyolojik maddeden distilasyon veya difüzyon yolu ile ayrılırlar. Bu amaçla Şekil lb deki aparey kullanılır. Reinsch testi uygulanmış bakır levha veya yıkılama uygulanmış biyolojik materyalin asit dijestiyon çözeltisinden 20 ml konur. benzen gibi organik çözücüler). kadmiyum. tırnak gibi biyolojik materyal (asit dijestiyon çözeltisi) de kullanılabilir. 1961. M. kaynama noktasına kadar Uçucu zehirlerin biyolojik materyalden distilasyonla . N. Safsızlık olarak bulunabilecek kükürtlü hidrojen. 5 |ig arsenik detekte edilebilir. birçok ilaçlar). alkaloidler. 1975) 2) Gutzeit deneyi: As için yarı kantitatif olarak da uygulanabilir. cıva gibi). Reinsch testi uygulanan bakır levha kullanılabildiği gibi. saç. Reaksiyon sonucu arsin HgBr 2 ile emprenye edilmiş filtre kağıdında konsantrasyona bağlı olarak sarıdan kahverengiye kadar değişen renk verir. iyon çifti oluşturma gibi yöntemlerin uygulanması gereken maddeleri kapsar (pestisitler. S.

Çoğunlukla aranılan zehirli madde çok az miktarda (miligram ve hatta mikrogram düzeyinde) olduğundan öncelikle bunların bulunduğu ortamdan ayrılması ve saflandırması için kullanılacak izolasyon yöntemleri çok göre önemlidir. Analitik toksikolojide. kuvvetli bir su . Su buharı distilasyonu ile ayırma : Her sıvı maddenin sıcaklık derecesine bağlı olarak belirli bir buhar basıncı vardır. aseton. petrol eteri. Bu distilat uçucu zehirlerin aranması için kullanılır. çok sayıda çeşitli kimyasal maddelerin (2000 üstünde) aranması gerekmektedir. Bilinmeyen veya şüpheli bir zehir önce bu genel izolasyon yöntem ve tekniklerine göre ayrıldıktan sonra. ZEHİRLERİN BİYOLOJİK M A T E R Y A L D E N TEKNİKLERİ İZOLASYON Toksikolojik analizlerde. etil alkol. SnCI 2 a b Şekil 1. Bu şekilde soğutucudan geçerek buz içinde soğutulan toplama kabında distilat toplanır. su buharı ile birlikte soğutucudan geçerek yoğunlaşırlar. zehirler bu ayırma yöntemlerine sınıflandırılmıştır. Kaynama noktası 100° altında olan önemli uçucu zehirlere örnek olarak: Eter. o madde tekrar dengeyi sağlamak için buharlaşır. Uygulamada bu amaçla su buharı kullanılır. Numune "B" balonuna 1/3 ünü geçmeyecek şekilde konur ve gelen su buharını yoğunlaşmaması için önceden balon " B " ısıtılır. etil bromür. Bir gaz akımı ile buhar sıvı üzerinden uzaklaştırılırsa. Sonra bu buharlar. metil alkol. Balona uygun bir soğutucu bağlandıktan ve önüne toplama kabı (C) yerleştirildikten sonra. Genellikle kaynama noktaları suyunkinden oldukça yüksek olan maddelerin içine su buharı yollandığı zaman. kloroform. trikloroetilen verilebilir. E S 2D P K T C TO UR6 AE OT f I PEM TO t * T LA AEAC WH EO CTT I Numune % 20 H 2 S 0 4 ve Zn. bu maddeler o sıcaklıktaki buharlaşma basıncı oranında buharlaşır. Şekil (2) de su buharı distilasyonu apareyi görülmektedir.Basit (a) ve modifiye (b) Gutzeit apareyi 4. Bu maddelerin analizleri için değişik analitik kimya ve fizikokimyasal tekniklerden yararlanılmaktadır.I E E Û I (I G E U İ ) S L NT N MRUC BO D ECR RMC I I S NI IE « E . nitel ve nicel analizleri yapılır. 30 yavaş distile edilir. benzen. etilen klorür. izopropil alkol.SD VW (W U I S ASM LD İ E E T O N SE BE ) I T % 5 HgCl 2 İle emprenye kağıt ED V W N I E VlO0L U VW B.

c) Metalik zehirler: Biyolojik maddeden kuru veya yaş kütleştirme (oksidasyon) işlemi ile ayrılırlar (kurşun.n. birçok ilaçlar). Uçucu zehirlerin distilasyonu. ) 100°C altında kullanır. kadmiyum. e) Çeşitli zehirler : (Özel olarak aranması gerekenler): Yukarıdaki izolasyon teknikleri ile aranamayan ve her biri için özel ektraksiyon işlemleri. proteinler.1. iyon çifti oluşturma gibi yöntemlerin uygulanması gereken maddeleri kapsar (pestisitler.Zehirlerin izolasyon yöntemlerine göre sınıflandırılmaları Analitik amaçla bir çok toksikologlar. d) Toksik anyonlar : Biyolojik ortamdan dializ veya iyon değiştirme (ionexchange) teknikleri ile ayrılırlar (klorat. iyon değiştirme. glikozitler gibi). Normal distilasyonla kaynama noktaları (k. kusmuk. b) Uçucu olmayan organik zehirler : Biyolojik ortamdan sıvı ekstraksiyon yöntemi ile izole edilirler (barbitüratlar. kaynama noktasına kadar ısıtarak buhar haline getirmek ve bu buharı yoğunlaştırarak ayrı bir kapta toplamaktır. zehirleri uygulanan izolasyon tekniklerine göre başlıca beş sınıfta toplanır: a) Uçucu zehirler : Biyolojik maddeden distilasyon veya difüzyon yolu ile ayrılırlar. tiosiyanat gibi). idrar veya kan gibi 31 . kaynama noktası ve su buharı ile sürüklenmelerine göre 2 şekilde yapılmaktadır. 4. fosfat. Uçucu zehirlerin biyolojik materyalden distilasyonla izolasyonları Bilindiği gibi distilasyon sıvı bir maddeyi. benzen gibi organik çözücüler). siyanür gibi gazlar ve alkoller. zehirlerin ayrılmaları: Bunun için normal distilasyon apareyi Distilasyon balonuna bir miktar mide içeriği. alkaloidler. cıva gibi). (CO.

Sonra bu buharlar. Bu şekilde soğutucudan geçerek buz içinde soğutulan toplama kabında distilat toplanır. Kaynama noktası 100° altında olan önemli uçucu zehirlere örnek olarak: Eter. Numune "B" balonuna 1/3 ünü geçmeyecek şekilde konur ve gelen su buharını yoğunlaşmaması için önceden balon " B " ısıtılır. Bir gaz akımı ile buhar sıvı üzerinden uzaklaştırılırsa. trikloroetilen verilebilir. benzen. kloroform. etil alkol. Şekil (2) de su buharı distilasyonu apareyi görülmektedir. metil alkol. izopropil alkol. 32 . bu maddeler o sıcaklıktaki buharlaşma basıncı oranında buharlaşır. etilen klorür. Uygulamada bu amaçla su buharı kullanılır. Distilasyona soğutucudan akan damlalar berrak oluncaya kadar devam edilir. o madde tekrar dengeyi sağlamak için buharlaşır. etil bromür.incelenecek örnek konur ve kaynar su banyosunda veya bek alevinde yavaş yavaş distile edilir. Bu distilat uçucu zehirlerin aranması için kullanılır. Toplama kabı buz içinde soğutulur. Su buharı distilasyonu ile ayırma : Her sıvı maddenin sıcaklık derecesine bağlı olarak belirli bir buhar basıncı vardır. petrol eteri. Genellikle kaynama noktaları suyunkinden oldukça yüksek olan maddelerin içine su buharı yollandığı zaman. aseton. su buharı ile birlikte soğutucudan geçerek yoğunlaşırlar. kuvvetli bir su buharı akımı (A) balon içinde geçirilmeye başlanır. Balona uygun bir soğutucu bağlandıktan ve önüne toplama kabı (C) yerleştirildikten sonra.

Tablo-2 Aldehitler Alkoller Aseton Benzen Benzin Benzoik asit Su buharı ile uçan zehirler Fuzel Yağları Guayakol İyodoform Kafur Karbon tetraklorür Karbon sülfür Kloral hidrat Kloroform Koniin Krezoller Kroton yağı Ksilen a .ve P.nofrol Nikotin Nitrobenzen Paraldehit Piridin Salisilik asit ve esterleri Siyanür Tribromoetanol Timol Toluen Esansiyel yağlar Eter Fenoller Formaldehit Fosfor (sarı) 33 .

Su buharı ile uçan zehirleri. izonitril deneyi gibi) veya çökelek (karekteristik renkte) oluşmasına (ksentogenat deniyi gibi) dayanmaktadır. koniin alkali ortamda distile olurlar. 2) Kalevi ortamda su buharı ile uçan zehirler : Numune seyreltik NaOH veya katı magnezyum oksit (MgO) ile pH 8 olarak şekilde kalevilendirilir. Anilin. Fujivvara deneyleri gibi). CS 2 gibi) b) Distilatın reaksiyonu kontrol edilir (Turnusol kağıdı ile asit veya kalevi özelliği araştırılır). benzen. aldehit. aşağıdaki şekilde aranır: a) Distilatın kokusu kontrol edilir. Organik bileşiğe alkol. Distilatta uçucu zehirlerin aranması : Elde edilen distilatta uçucu zehirler. Bu reaksiyonlar ya renkli bileşiklerin oluşumuna (kromotropik asit. kloroform (kloral hidrat kalevi ortamda kloroforma dönüşerek distile olur). karekteristik koku oluşmasına (iyodoform deneyi. kloral. Bu ön denemeler için çok çeşitli reaksiyonları yapmak mümkünse de. Bir çok bileşikler karakteristik kokusu ile tanımlanabilir (fenol. c) Distilatta kimyasal ön denemeler yapılır. keton gibi özelliği veren grupların tanıma reaksiyonları ile distilattaki maddenin kimyasal sınıfını tayin etmek mümkündür. amfetamin. Bunun için analiz maddesinin 1/6 sı balona konur. 34 . Eğer numune asit ise önce doymuş sodyum bikarbonat çözeltisi ile nötralleştirilir. hidrat. nikotin. Sonra %10 tartarik asit veya seyreltik sülfirik asitle pH 5'e getirilir ve 50 ml distilat toplanacak şekilde su buharı ile distile edilir. distilasyon ortamına göre ayırabiliriz: ikiye 1) Asit ortamda su buharı ile uçan zehirler : Asit veya nötral yapıdaki uçucu bileşikler asit ortamda su buharı ile uçarlar. en uygun olan fonksiyonel gruplara dayanarak yapılan genel deneylerdir.

uçucu maddenin çözündüğü çözelti bir mikro tüpe alınarak kalitatif ve kantitatif analizini yapmak mümkündür. Deneylerin yapılışı zehirlerin özel aranmaları bölümünde açaklanmıştır. bu kapalı sistemde difüzyona uğrayarak iç odacıktaki çözücü içinde çözünür.2. Uçucu zehirlerin mikrodifüzyon yöntemi ile izolasyonları Az miktarda uçucu zehirlerin dokulardan izole edilmesinde kullanılan diğer bir teknik mikrodifüzyon yöntemidir. hem kendi grubu içinde hangi bileşik olduğunu ve hem de yukarıdaki ilk bulguların sonuçlarını kesinleştirmek için özel reaksiyonlar tatbik edilir. İlk kez Feldstein ve Klendshoj tarafından uygulanan bu teknik için Comvay'in mikrodifüzyon düzeneği kullanılmaktadır. uçucu olmayan organik zehirlere de uygulanan bu genel ve ayırt edici özel reaksiyonlar tablo 4'de gösterilmiştir. Prensip : Kapalı bir sistemde analizi yapılacak biyolojik materyal ve bu örnekten uçucu zehiri açığa çıkaracak reaktif (liberating agent) dış odacıkta ve serbest hale geçen uçucu zehiri tutan çözücü (absorban) ise iç odacıkta bulunur. Uçucu organik zehirlerden başka. difüzyon ve iç odacıktaki absorpsiyon olayı devam eder. Oda sıcaklığı veya 37°C de dış odacıkta buhar veya gaz haline geçen uçucu zehir. (Şekil 3) Bu yöntemle ayrıca uçucu zehirlerin identifıkasyonu ve kantitatif analizi de yapılabilir.d) Genel fonksiyonel grubu belirlenmiş maddeyi. Bu şekilde sistemde bozulan buhar basıncı dengesinin sağlanması için biyolojik materyaldeki uçucu zehir bitinceye kadar. 4. Bu deneylerin bir kısmı daha önce "biyolojik sıvılara doğrudan uygulanan deneyler kısmında da açıklanmıştır. Böylece biyolojik maddedeki uçucu bileşiğin saf bir çözücü içine aktarılması yani izole edilmesi mümkün olur. İç odacığa ilave edilen uygun bir reaktifle uçucu bileşiğin tanınması iç odacıkta yapılabildiği gibi. buharlaşma. 35 .

trikloroasetik asit gibi) Klorlu hidrokarbonlar. doymamış hidrobarbonlar Aldehitler. anestezin. kloroform. asetil aseton. aldehitler. dulsin gibi) Fenol ve fenol türevleri. kloralhidrat Aldehitler ve alkoller (oksitlendikten sonra) Formaldehit. indol. piramidon. primer aminler ve hidrolizle bu bileşikleri verenler Anilin ve hidrolizle anilin veren bileşikler (asetanilid. ferrosiyanür) Fenoller (serbest ve p-substitüe fenoller) Aromatik primer aminler (anilin ve hidrolizle anilin veren bileşikler) C S 2 . Aldehitler. novakain. sülfonamid. aseton. kloralhidrat Millon reaksiyonu (Metalik cıva+HN0 3 ile nitrolama) Diazo reaksiyonu Ksentogenat reaksiyonu (ROH+CS 2 +KOH) lyodoform reaksiyonu (Etil alkol+iyot+NaOH) Prusya mavisi oluşması Guignard deneyi (izopurpurat oluşması) 36 .Tablo 4. rezorsin gibi) Polihalojenik bileşikler (kloroform. kloroform. tiyosülfat. fenasetin. primer alkoller Etil alkol. pirimer ve sekonder alkoller. metil alkol (oksitlendikten sonra) Aktif metilen grubu olan bileşikler (ketonlar.Renk reaksiyonu b. asetaldehit. amonyak ve amonyum tuzları.Distilasyonu ile izole edilen uçucu zehirlerinn grup reaksiyonları: Genel reaksiyonlar Asit ortamda kromatla oksitleme Fehling çözeltisinin indirgenmesi Nesslereaktifı ile: a. İndirgenme Schiff reaktifı ile renk reaksiyonu Kromotropik asit deneyi Legal deneyi (pentasiyano nitrozo demir-3 ile) Fujivvara reaksiyonu (piridin+NaOH+ısı) İzonitril reaksiyonu (Anilin+NaOH+ısı) İndofenol reakisyonu (Fenol+Oksijen veya nitröz asitle) Demir-3-klorürle Küçük moleküllü aminler. enol grubu veren maddeler (asetil aseton. pirol. laktik asit Siyanürler Siyanür ve pikrik asit Uygulandığı gruplar Alkoller.

dışa sızıntı vermeyen kenarları traşlı bir kapaktan meydana gelmiştir.Conway mikrodifüzyon apareyi : Mikrodifüzyon yöntemini ilk defa Convvay . biyolojik materyalde amonyak tayini için uygulamıştır. uçucu zehirin aranacağı biyolojik materyal ilave edilir. Genel olarak uygulama aşağıdaki şekilde yapılır: üstten görünüş 70 mm . Bu amaçla geliştirdiği apareye "Convvay mikrodifüzyon cihazı" adını vermiştir. a) Conway mikrodifüzyon cihazının dış odacığına. Deneyin Yapılışı : Şekil 4'de görüldüğü gibi Convvay mikrodifüzyon apareyi petri kutusuna benzeyen cam.40 mm w 10 miflj Enine kesit Şekil 3. porselen veya polietilen iki odacıkla. Genellikle 2-5 ml kan.Conway mikrodifüzyon apareyi. idrar veya 37 .

> Siyah % l O N a O H FeS0 4 +HCl—»mavi i 1 ml saf toluen 1 ml % 30 N a O H + saf piridin—»kırmızı Zehiri açığa reaktifler % İOH2SO4 % İOH2SO4 Ansties reaktifi—»Yeşil (K2Cr204+H2S04) Kromotıopik asit—»viyole % l O N a O H Folin-fenolftalein—»mavi HNO3 % 5 AgN0 3 —»kahverengi i % 10 A m o n y u m molibdat+ ısı—» sarı i Sülfür % İOH 2 SO 4 % lONaOH a)% 10 Pb a s e t a t ^ s i y a h i b)% 10 Cd asetat—» sarı i 38 . Tablo 5. b) İç odacığa ise bu uçucu zehri aborbe edecek ve renk reaksiyonu verecek olan reaktiflerden 2'şer ml ilave edilir. çeşitli uçucu zehirlerin Conway mikrodifüzyon cihazı ile aranmasında kullanılan reaktifler gösterilmiştir. izopropil-) Metil alkol Fenoller Fosfür Doymuş N a 2 C 0 3 % İOH2SO4 Doymuş N a 2 C 0 3 H 2 SO 4 Doymuş N a 2 C 0 3 — - İÇ O D A C I K çıkaran A b s o r b a n reaktifler R e n k reaktifleri ve sonuç P d C l 2 . dokularla çalışırken 37°C de 3 saat beklemek yeterlidir.homojenize organ numunesi konur.C o n w a y mikrodifüzyon apareyinde uçucu zehirlerin aranması DIŞ O D A C I K Aranacak Zehir CO Siyanür Klorlu hidrokarbonlar Alkoller (etil-metil-. Tablo 5'de. Aynı yere uçucu zehri serbest hale geçirecek reaktiften 1 ml ilave edilir. c) Bu işlemlerden sonra apareyin ağzı derhal kapatılır ve diftizyon için bekletilir. Genellikle kan ile çalışırken oda sıcaklığında 2 saat.

Uçucu olmayan organik zehirlerin ekstraksiyonla biyolojik materyalden izolasyonları Uçucu olmayan organik maddeler.3. lipit. Akut zehirlenmelerde. analitik ve forensik toksikologların ilgilendiği en büyük grubu (hemen tüm maddelerin %90'ı) oluşturur. çevre kirleticileri. selüloz. Klasik bir yöntem olan Stas-Otto tekniği ile alkaloidlerin ve diğer organik zehirlerin dokulardan izolasyonu uzun ve yorucu bir çalışma gerektirdiği ve ayrıca yabancı tamamen uzaklaştırılmaması maddelerin uzaklaştırmağa nedeniyle daha sonraki araştırıcılar tarafından 39 . Bu grupta kaynama noktaları yüksek sıvı ve katı haldeki maddeler örneğin tıbbı ilaçlar. katı-sıvı gibi fraksiyonlu ekstraksiyon yöntemleri kullanılır. Doku homojenatlarına ön işlem olarak çok eski bir yöntem olan Stas-otto. Bu amaçla kullanılan yöntemlerin en eskisi ilk kez Stas (1850) tarafından postmortem dokudan nikotini izole etmek için geliştirilen "Stas" yöntemidir. tekrar alt sınıflara ayrılır. Bu maddelerin biyolojik materyalden izolasyonlarında sıvı-sıvı. biyolojik maddenin ihtiva ettiği protein. Ancak ölüm halinde. Daha sonra bu yöntem Otto tarafından modifîye edilerek "StasOtto" yöntemi olarak literatüre geçmiştir.boya gibi maddeleri uygun çözücü ve işlemlerle dayanmaktadır. bağımlılık yapan maddeler. endüstriyel maddeler bulunur. Sulu fazın hazırlanması için kullanılan toksikolojik yöntemlerin çoğunun dayandığı prensip.4. Ekstraksiyon koşullarına göre organik zehirler. Bu yöntemlerin prensibi kısaca aşağıda açıklanmıştır. idrar ve mide içeriği gibi örneklere ekstraksiyon işlemleri doğrudan uygulanır. karaciğer ve diğer doku örneklerine doğrudan ekstraksiyon uygulanamaz. pestisitler. biyolojik materyal olarak kullanılan kan. doğal kaynaklı zehirler. çok daha yeni bir teknik olan enzim dijestiyon yöntemi uygulanır.

Stas-Otto-Ogler. Feldstein-Klendshoj. Isıya dayanıksız alkaloidler olma ihtimali varsa. 100 ml sıcak etanol ilavesiyle şurup kıvamında bir çözelti elde edilir. İki ekstrakt soğutulduktan sonra 4 0 . tartarik asitle asitlendirilir. sıcaklık 60°C altında tutulmalıdır. Dekante edilen süzüntüler birleştirilerek uçurulur. Eğer kalıntı halen yapışkan görünümde ise o zaman sıcak alkolle aynı işleme devam edilir. Elde edilen bu kalıntılar birkaç damla sülfırik asitle asitlendirilmiş 100 ml su ile ekstrakte edilir ve mümkünse bir gece bekletilir. Bu yöntem halen ülkemizde Adli Tıp Kurumunun toksikoloji laboratuvarlarında kullanılmaktadır. 400 ml etil alkol ile blenderde homojenize edilir. Modifiye Stas-Otto Yöntemi : 200 g dondurulmuş ve kıyılmış (homojenize edilmiş) doku. 100 ml sıcak etil alkol. Daubney-Nikolls'un yöntemleri bu prensiplere göre geliştirilmiştir. (Doku+etil alkol) karışımı soğutularak süzülür. Umberger. Daha iyisi karışım bir gece bekletilmelidir. Aynı işlem bir kere daha kalıntıya etil alkol ilave edilerek tekrar edilir. Elde edilen ekstrakt dekante edilir. Bu tekniklerde. Geniş ağızlı bir kapsül içinde birleştirilen süzüntüler hafif sıcak hava akımında su banyosu üzerinde uçurulur (vakumda distilasyon tercih edilir). küçük porsiyonlar halinde ilave edilerek karıştırılır. çeşitli organik zehirlerin asit veya kalevi ortamdaki çözünürlükleri ile birlikte seçici çözünürlükleri de göz önünde tutulmuştur.modifiye edilmiştir. Eğer bakiye yağlı ise sulu ekstrakt dekante edildikten sonra 100 ml asitli su ile ekstraksiyon tekrarlanır. Sonuçta granül halde kuru bir kalıntı kalır. Aksi halde bir erlenmayer içinde asitli su ile I saaat çalkalanır. Karışım su banyosunda bir saat bekletilir. Aşağıda uygulama alanı geniş ve yüz yıldan daha fazla bir zamandan beri kullanılmakta olan modifiye Stas-Otto tekniği açıklanmıştır.

petrol eteri. izopropil alkol. kalevi yapıdaki maddeler ise alkali ortamda serbest organik molekül (noniyonize) halde bulunurlar: 41 . Buna göre asit karakterdeki maddeler asit ortamda. mide içeriği gibi sıvılardan ekstraksiyonla organik zehirler ayrılabilir. Sulu fazda çözünmüş bir çok maddeler içinden.birleştirilir ve süzülür (pilili Whatman No 1 filtre kağıdından). baz. Bunun dışında etil asetat. olmayan organik zehirlerin ekstraksiyonunda 2 faktör rol oynar : a) Organik maddelerin kimyasal yapısı (asit. o maddenin kimyasal yapısına bağlı olarak pKa değerine göre değişir. Biyolojik materyalden ön işlemlerle (Stas-Otto veya modifıye metodları) elde edilen ekstrakt veya kan. iyonize halde olmayan Bu organik nedenle maddeler. organik çözücüde çözünebilme özelliği. uygun ortam ve çözücü seçimiyle arayacağımız organik zehri organik faza alarak saflandırmak mümkün olur. Prensip olarak. su ile karışmayan organik bir çözücüye çalkalayarak bu organik faza geçirilmesi işlemidir. b) İyonlaşmamış halde olan organik maddenin. Sulu fazda bir maddenin iyonlaşma derecesi. uçucu organik çözücü fazına geçirilebilirler. bütil alkol. siklohekzan da koşullara göre kullanılabilir. idrar. Ekstraksiyonla İzolasyon Bilindiği gibi ekstraksiyon sulu fazda çözünmüş bir maddenin. Böylece elde edilen süzüntü ikinci kademedeki fraksiyonlu ekstraksiyon için hazırlanmış olur. nötral veya amfoter özelliği). Çözücü olarak en çok eter veya kloroform kullanılır.

O halde bu grubu 3 alt sınıfta toplayabiliriz : aO Kuvvetli asitler : asitli ortamda eter veya kloroform fazına geçen bu maddeler. (A 2 fraksiyonu) Barbitüratlar.5) çözünmezler. glutetimid. organik nötral maddeler ve organik amfoterik maddeler. okzalik asit. sakkarin. sulfisoksazol (sulfisoxazole) örnek verilebilir. organik bazlar.RCHoCOOH + H 2 0 R-NH 2 + H z O A A RCH.CO + [H 3 0] + [RNH 3 ] + + OH Nötral maddeler ise asit veya kalevi ortamda organik faza geçebilirler. p-amino benzoik asit. organik zayıf asitler. Organik kuvvetli asitler. NaHCOı çözeltisinde (pH 7. Asit ortamdan organik çözücüye geçen organik maddeler kuvvetli asit. A) Asit ortamda ekstrakte edilebilen zehirler (Organik asitler ve nötral maddeler): Bu maddeler asitli sulu ortamdan (pH 2) eter veya kloroformla ekstrakte edilebilirler. çünkü ortamın şekildedirler. çinkofen (cinchophen) sitrik asit. eter veya kloroform fazından daha kuvvetli kalevi ortamda (NaOH li ortamda) sulu faza geçerler. parasetamol örnek verilebilir. a 2 ) Zayıf asitler : Bu grup maddeler ise. sulu sodyum bikarbonatla (NaHC0 3 . 42 .5) ile ekstrakte edilebilirler. (Aı fraksiyonu) Asetil salisilik asit. salisilik asit. pH 7. Uçucu olmayan zehirlerin ekstraksiyon koşullarına göre pH sına bağımlı olmaksızın çoğunlukla iyonlaşmamış sınıflandırılmaları Uçucu olmayan organik zehirleri. organik faza geçebildiği ekstraksiyon koşullarına göre 5 sınıfta toplamak mümkündür. zayıf asit veya nötral özellikte olabilir. fenil butazon.

GC ve GC/MS'de incelenir) 1 1 PH 8.5 ayarlanır.5-9. i Organik çözücü ile ile ekstraksiyon 1 Organik faz amfoter maddeler (D) fraksiyonu (TLC.GC/MS'de incelenir) hidroliz Sulu faz Amfoter maddeler NaOH ile ekstraksiyonu 1 pH 3'de HC1 ile hidroliz Sulu faz Zayıf asitler (A2 fraksiyonu) (UV'de incelenir) Organik faz Nötral maddeler (C) fraksiyonu (İTK. kan veya serum. Şekil 4.Numune (idrar. mide içeriği.Fraksiyonlu ekstraksiyonla organik zehirlerin ayrılması.GC/MS de incelenir. fraksiyonu) (UV'de incelenir) Organik faz zayıf asitler Organik faz Bazlar (B) fraksiyonu) (ITK.GC. sıvı doku ekstraktı) U pH 3'e ayarlanır (kuvvetli asit ortam) li Organik çözücü ile (eter veya kloroform) ekstraksiyon Organik çözücü fazı Asit ve nötral maddeler NaHCOj çözeltisi ile ekstraksiyon f I U 1 Sulu faz Bazlar ve amfoter maddeler pH 8'de organik çözücü ile ekstraksiyon I Sulu faz Kuvvetli asitler (A. 43 .GC.

A n c a k ö l ü m l e s o n u ç l a n a n olaylarda k a r a c i ğ e r gibi d o k u örnekleri de analiz için kullanılır. fenil salisilat örnek verilebilir. imipramin.a 3 ) Hidrofob nötral maddeler : Asit eterde çözünen maddeler. klasik protein çöktürme yöntemleri yanında "enzimatik 44 . idrar ve mide sıvısına uygulanan fraksiyonlu ekstraksiyon şeması ( sistemik ekstraksiyon ) gösterilmiştir. B) Kalevi ortamda seyreltik N a O H ile kalevilendirilmiş eter veya kloroforma geçen bileşikler : bı) Kalevi özellikte maddeleri içerirler. kinin gibi azotlu bazlar bu gruba girerler. p o s t m o r t e m m i d e içeriği. Dokulardan zehirlerin izolasyonunda kullanılan Stas-Otto ve ekstraksiyon yöntemi. amfetamin. Bunlar organik fazda çözünebilme özelliğinde olduklarından "hidrofob nötral maddeler " adını alırlar. amidopirin. amitriptilin.9. Bir çok alkaloidler. bromural. mebrobamat. emetin. asetofenetidin. 4. k a n v e idrardan toksik m a d d e l e r y u k a r ı d a a ç ı k l a n a n e k s t r a k s i y o n y ö n t e m l e r i ile izole edilebildikleri gibi "immunoassay yöntemleri" ile de doğrudan analizleri yapılabilir. kafein. Şekil 4'de kan. Enzim yıkılama yöntemi ile organik zehirlerin izolasyon ve ayrılmaları Adli t o k s i k o l o j i d e .5 . Bu maddeler. sulu fazın konsantre HCI ile ısıtılmasından sonra. antipirin.4.5 da organik çözücü ile ekstrakte edilerek ayrılırlar (amfoter maddele : D fraksiyonu). NaOH veya N a H C 0 3 ' l ı sulu faza geçildikten sonra eter veya kloroform fazında nötral maddeler kalır. pH 8. kafein.(C fraksiyonu) Asetaniliid. (B fraksiyonu) b 2 ) Sulu faz ise organik amfoter (morfin gibi) maddeleri içerir.

enzimin maksimum aktivite gösterdiği optimum koşullarda (örneğin papain ve tripsin için optimum pH 7-8. (Ayrıntılı bilgi için :Vural. Şan. N. Yıkılama için papain kullanılacaksa.) Enzimatik yıkılama yönteminin prensibi. 1994'e bakınız.. N. subtilisin gibi enzimler kullanılır. Aşağıda bu yöntem açıklanmıştır. Bu amaçla papain. Teknik : Zehirlenme şüphesi ile alınan karaciğer dokusundan 5 gram kesit tartılarak. Böylece proteini uzaklaştırılmış doku fıltratına sistematik ekstraksiyon uygulanabilir. tripsin. 37°C de 2 saat termostatlı çalkalamalı su banyosunda inkübe edilir. optimum sıcaklık 30°C dir) belirli bir süre inkübe edilir. İzolasyon verimini arttırmak için Amberlite XAD-2 (batch) yöntemi ile ekstraksiyon yapılması uygun olur.002 M EDTA ve 25 ml 0. Süzüntüden genel ekstraksiyon şemasına göre uçucu olmayan organik zehirler (ve ilaçların) izolasyonu yapılır. Bu enzimlerle doku homojenatı. 0. İnkübasyondan sonra karışım 30 dakika elektrikli su banyosunda ısıtılır ve süzülür. Tripsin kullanıldığında 1 mg tripsin /g doku olarak enzim ve pH 7. İnkübasyon 37°C de 3 saat olarak uygulanır. ön işlem olarak tercih edilen bir tekniktir. 10 ml su ile teflon başlıklı homojenizatörde homojenize edilir. 45 .4 olan fosfat tamponu kullanılır. homojenata gram doku başına 500 mg papain (500 mg papain/g doku).02 M pH 7. Aksu.yıkılama: dijestiyon yöntemi" zehirlerin genel tarama yöntemlerinde.4 olan fosfat tamponu ilave edilir. Aşağıda anabilim dalımızda çeşitli pestisit ve ilaçların karaciğer homojenatında uygulanan "enzimatik yıkılama" yöntemi kısaca açıklanmıştır. plazma ve dokularda proteine bağlanmış ilacın (protein-ilaç) proteolitik bir enzimle serbest hale geçirilmesinden sonra ekstraksiyona tabi tutulmasıdır.

Geniş yüzey alanı ve noniyonik özelliği nedeniyle bu reçine suda özünen organik maddeleri adsorbe eder. Reçinenin hazırlanması : Amberlit XAD-2 reçinesi en az 6 saat etil asetat ile sürekli Soxhelet apareyinde ekstrakte edilerek saflaştırılır. Amberlit XAD-2 poröz ve hidrofobik özelliğe sahip olan çapraz bağlı polistiren divinil benzen polimeridir. kan. (Vural. Ş a n . Metanolü uzaklaştırmak için 8-10 kez distile su ile yıkanır.N.Amberlit XAD-2 ile organik zehirlerin ekstraksiyonu Polimerik özellikte adsorbanların zehirlerin biyolojik materyalden izolasyonları son 20-30 yılda önem kazanmıştır. 1994). S 1984. Amberlit XAD-2 reçinesi ile ekstraksiyonda. Sonra reçine (1:1) oranında uzaklaştırılır. fıltrat ve enzim yıkılamasmdan elde edilen fıltrat. (2) numune (ml)/reçine (g) oranına. İşlem üst faz berraklaşıncaya kadar (4-5 kez) tekrarlanır. Bu adsorbe edilen maddeler polimerden uygun bir çözücü ile (elüsyon çözücüsü) geri elde edilebilirler (elüe edilebilirler). Bazik ilaçların . (3) elüsyon çözücüsünü polaritesine bağlıdır. N. Burgaz. Vural. beyaz suda çözünmeyen kürelerdir. Aşağıda batch yöntemi açıklanmıştır. kan. 5 gram karaciğerden hazırlanan homojenat.1 gram yaş XAD-2 (g kuru reçine karşılığı) içeren polipropilen 4 6 tüplere konur. ekstraksiyon verimi (1) biyolojik materyalin (idrar. N . 20-50 mesh büyüklüğünde. 5. Reçine ağzı cam kapta distile su içinde +4°C de saklanır. Amberlit XAD-2 ile izolasyon ve ekstraksiyon işlemi idrar. veya idrarla çalışılacaksa 20 ml 2500 rpm de santrifüj edilerek berraklaştırılan idrar örneği. safra suyu ve karaciğer homojenatına (doğrudan veya enzimatik yıkı lama işleminden sonra) veya biyolojik materyalden hazırlanan örneğe reçine ilave ederek (batch tekniği) uygulanabilir. doku homojenatından elde edilen süzüntünün ) pH'si.

Şekil 5'da enzimatik yıkılama ve Amberlit XAD-2 batch tekniği ile karaciğer homojenatından organik zehirlerin izolasyonu ve ekstraksiyonları için kullanılan teknik şematik olarak gösterilmiştir.N. Kalıntıda kimyasal maddeler tarama yöntemleri ile (İTK ve GLK gibi) aranır. Burgaz.S.1 N HCI ilave ederek 20 dakika çalkalanır. 1984). Katyon değiştirici bir reçine olan Zeokarb 225 (H + ) ise kolon tekniği ise parakuat ve dikuatın idrardan ekstraksiyonunda kullanılabilen verimi daha yüksek olan bir yöntemdir. 3 dakika 4000 rpm de santrifüj edilerek su fazı ayrılır.01 N K 2 C 0 3 ile pH 10. pestisitlerden organik fosfat esterlerinin ekstraksiyonlarında oldukça yüksek verim elde edilir. Elüsyon çözeltisi susuz Na 2 S04 den geçirilerek uçurulur.1 N HCI ve su ile) yıkandıktan sonra elüsyon için tüpe 15 ml eter ve 5 ml 0.1 N HCI ile pH 3. nötral ve asidik ilaçların çoğu. 47 . (Vural. Amberlit XAD-2 dışında Dowex 50 AGW-X8 (100-200 mesh) batch tekniği ile idrardan dipiridil grubu herbisitlerin ekstraksiyonunda kullanılabilir. Kalıntı 2 kez (0. Karışım 20 dakika çalkalanır.ekstraksiyonu için ortamın pH'sı 0. asidik ilaçlar için 0. Amberlit XAD-2 ile bazik. organik fosfat esterleri için pH (2-3)'e ayarlanır. nötral ilaçlar için pH 7. 5 dakika 4000 rpm de santrifüj edilir.

48 . Amberlit XAD-2.1 g.02 M. trıpsm I I 37°C de 2 saat inkübasyon 37°C de 3 saat inkübasyon ' T 30 dakika su banyosunda ısıtma ve süzme ' i Süzüntü + 5.02 M.pH 7.INHCI ve su ile yıkanır " ' S u fazı atılır I i Ekstraksiyon koşuluna göre PH ayarlanarak 15 ml eterle Ekstraksiyon Çözücü Na 2 S0 4 ile kurutulur I • Kalıntı metanolde çözülerek İTK ve GK ile tarama ve identifıkasyon Şekil 5 : Enzimatik yıkılama ve Amberlit XAD-2 "batch" yöntemi ile organik zehirlerin karaciğerden izolasyonları. 23 dakika 4000 rpm de santrifüj Kalıntı O.4 2. pH (asit. çalkalama. 20 dak. Papain +0.002 M EDTA I I veya 5 mg. Karaciğer + 10 ml su) homojenatı 25 ml fosfat tamponu 0. 1 N HCI ile ayarlanır.pH 7.5 g. nötral ve bazların ekstraksiyon koşuluna göre ) K 2 C0 3 veya 0 .4 25 ml fosfat tamponu 0.(5 g.

Diğer klinik bulgularla desteklenmesi gerekir. ZEHİRLERİN T A R A M A ve İDENTİFİKASYONLARINDA KULLANILAN E N S T R U M E N T A L ANALİZ TEKNİKLERİ Biyolojik materyalden daha önce açıklanan yöntemlerle izole edilen kimyasal maddelerin identifikasyonları ve kesin tanımlarl.5. bağımlılık durumu ve kullanma sıklığı ve şekil açısından bir bilgi vermez. Kimyasal maddelerin biyolojik materyalde identifikasyonları ve kantitatif analizlerinde kullanılan teknikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 49 . salisilatlar. analizin yorumu. Diğer taraftan kimyasal madde ve ilaçların toksikolojik tarama testleri sonucunda. d-propoksifen. Kimyasal maddelerin kan ve serum düzeylerinin kantitatif olarak saptanması zehirlenmenin şiddeti hakkında bilgi verir. Karbon monoksit. postmortem dokularda toksik maddelerin taranması ve kantitatif analizi ölüm nedeninin açklanmasına yardımcı olur. Ayrıca kantitatif analizin belirli aralarla yapılması "terapötik ilaç izlenmesinde" de önemlidir. Toksikolojik tarama testleri sonucunda. asetaminofen. benzodiazepinler. antidepresanlar. etil alkol. Örneğin suistimal edilen veya bağımlılığa neden olan bir maddenin kişinin o anda alınan idrar örneğinde identifıkasyonu. zehirlenmeye madde veya maddelerin belirlenmesi. barbitüratlar gibi bir çok maddelerin postmortem analizleri bu nedenle önemlidir. Forensik (adli) toksikolojik analizde. bulunan madde cinsine göre değişir. kantitatif analizleri klinik toksikoloji ve adli toksikoloji açısından büyük önem taşır. zehirlenmenin neden olan spesifik (antidot) tedavisinin yapılabilmesi için gereklidir.

Bu yöntemlerin prensibi. bu kitapta bu aletlerin rutin toksikolojik analizlerde kullanımlarından bahsedilecektir. Kromatografı deyimi. Bu nedenle. maddenin fızikokiınyasal özelliklerine göre geliştirilmiş enstrumental analiz yöntemleridir.1 İnce tabaka kromatografisi Kromatografı. buna göre geliştirilen aletlerin yapısı. 5. optik kristallografî gibi) Yukarıda adı geçen teknikler. kimyasal yapıları birbirine yakın madde karışımlarının birbirinden ayrılmasında kullanılan bir tekniktir.1) Kromatografik Yöntemler İnce tabaka kromatografısi (İTK) Gaz-katı ve gaz-sıvı kromatografısi (GK ve GSK) Yüksek basınçlı sıvı kromatografısi (HPLC) 2) Spektroskopik Yöntemler : Ultraviyole spektrofotometresi (UV-Spektrofotometre) Görünür alan spektrofotometresi (Visible spektrofotometre) Infrared spektrofotometresi (IR spektrofotometre) Emisyon spektrografisi Atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) Plazma emisyon spektrofotometresi (PES) Spektroflorimetri Kütle spektrometresi (MS) Nötron aktivasyon analizi (NAA) 3)Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GK-MS) 4) Immunoassay teknikleri 5) Diğer yöntemler (Elektrometrik yöntemler. ilk kez 50 . kullanım şekilleri ve uygulamaları ile ilgili bilgiler başka derslerde ayrıntılı olarak verilmektedir.

İzolasyon işlemleri 1) Asidik ekstraktın hazırlanması (ekstrakt A): 30 ml lik santrifüj tüpü içine analizi yapılacak idrar örneğinden 10 ml konur. Organik faz (alt faz) 15 ml lik kapaklı cam tüpe aktarılır. Çalkalayarak 5 dakika karıştırılır ve 10 dakika santrifüj edilir.5 ml metanollü hidroklorik asit ilave edilir (uçucu bazların kaybını önlemek için). 1 ml seyrettik hidroklorik asit ve 10 ml kloroform ilave edilir. Organik fazlar atılır. Ekstrakt su banyosunda 60°C de hava akımında kuruluğa kadar uçurulur. 10 dakika santifüj edilir. Ekstrakt 60°C deki su banyosunda hava akımında kuruluğa kadar uçurulur. 2) A ekstraktından elde edilen sulu NaOH fazına 5 ml seyreltik hidroklorik asit. Ekstraktlara geçebilen ve İTK de interferansa neden olabilen maddelerin uzaklaştırılması için daha ileri ekstraksiyonlarla aşağıda açıklanan şekilde purifıkasyonu yapılır. idrar örneğine uygulanan şekilde ( ekstrakt A ve ekstrakt B) uçurma işlemine kadar hazırlanır. Kloroform fazı (alt faz ) 15 ml lik kapalı bir cam tüpe alınır. Mide içeriği ekstraksiyonunun purifıkasyonu Mide içeriği. 1) A ekstraktına (uçurma işlemi yapılmadan önce) 5 ml seyreltik sodyum hidroksit. B ekstraktına 5 ml seyreltik hidroklorik asit ilave edilir. 0. 5 dakika çalkalandıktan sonra 53 . 5 dakika çalkalandıktan sonra (tercihan mekanik karıştırıcı ile). B ekstraktından elde edilen sulu hidroklorik asit fazına 5 ml amonyum klorür tamponu ilave edilir. 5 dakika çalkalandıktan sonra 10 dakika santrifüj edilir. 2) Bazik ekstraktın hazırlanması (Ekstrakt B): İdrar örneğinden 10 ml daha alınarak 30 ml lik diğer bir santrifüj tüpüne konur. 2 ml amonyum klorür tamponu ve 10 ml (kloroform:propan-2-ol:9:1) karışımı ilave edilir.

( Şekil 6 ) 5) İşaretlenen yüksekliğe kadar devolope edilen tabaka tanktan çıkarılır ve çeker ocakta hava akımında kurutulur.25 mm kalınlığında kaplanan silikagel G (20 pırı tanecik büyüklüğünde) tabaka kullanılır. 7) Tabaka ters çevrilerek: a) 1 ve 2. 25 er pl ekstrakt B. kolonlara merküröz nitrat reaktifi. (Şekil 6) 2) Numune ekstraktları 100 pl (kloroform:propaıı-2-ol) karışımında çözülür. İnce tabaka kromatograflsine uygulama : 1) Durucu faz olarak 20x20 cm boyutunda cam levha üzerine 0. 6) Kurutulmuş tabaka UV de 254 nm ve 366 nm de incelenerek floresan veren lekeler işaretlenir. Organik fazlar atılır.25 pl ekstrakt A. şekilde gürüldüğü numune uygulama yerlerine uygulanır. c) 7 ve 8. kolonlara (500 ml/1) oranında sulandırılmış sülfırik asit püskürtülür (Şekil 7). kolonlara asitlendirilmiş iyodoplatinat reaktifi. Developman yüksekliği 10 cm olarak işaretlenir. 4) Kurutulan tabaka (etil asetat: metanol: konsantre amonyum kolonlardaki hidroksit: 85:10:5 ) karışımından oluşan devolopman çözeltisi ile devolope edilir. 3) Ekstraktlar kuruluğa kadar 60°C de hava akımında uçurulur. 54 . Silikagel ile kaplanmış tabaka kurşun kalemle 8 kolona ayrılır. b) 3 ve 4. bazik ve fenotiazin karışımları) 10 pl uygulanır.(tercihan mekanik karıştırıcı ile) 10 dakika santrifüj edilir. 3) Standart ilaç karışımlarından şekilde işaretlendiği şekilde (asidik. Tabakaya 1 cm yükseklikte hafif bir çizgi çizilir.

0— —0— S 4 6 7 Şekil 6.0— . 8 ).. 6.A. A 2 : Asidik numune ekstraktı ( 2 ). S : developman sınırı. B2 C B Meıküröz Nitrat reaktifı Asitlendirilmiş İyodoplatinat Reaktifi Mandelin Reaktifi Sülfirik asit ( 5 0 0 ml/1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Şekil 7.1 B. B2 B. 0— 1 —O— 2 —0— 3 ..0— -0— 5 .. Asidik karışımı ( 1 ) .1 | .Kromatogramların püskürtme reaktifleriyle görünürleştirilmesi. A2 B.. 10 N L A2 25 |0..İlaç ekstraktlarının İTK ya uygulanması N : Numune uygulama ( başlangıç ) yeri. C : Fenotiazinler karışımı A. B 2 : Bazik ilaç karışımı ( ). 55 .1 B2 25 M L C 10 M L B. 10 JlI. A.... B 2 : Bazik numune ekstraktı ( 4. 10 M L B2 25 ( L O B. 25 L0.

III ve IV rakamları sistemleri aşağıda açıklanmıştır: 1: Etil asetat: metanol : derişik amonyak (85:10:5) II: Kloroform : aseton (4:1) III : Metanol : derişik amonyak (100 : 1. Özellikle Mandelin reaktifi püskürtülen kolon önemlidir. Labratuvarımızda yapılan bir araştırmada asidik. (Reaktiflerin hepsi çok toksik olduğundan.Her reaktifle püskürtmede.) 8) Püskürtmeden sonra hevha tekrar UV de (254 nm ve 366 nm de) incelenir. değerleri ve renk reaksiyonları Tablo 6'da gösterilmiştir (Şanlı. Elde edilen kromotogramların Rı değerleri ve renkleri standartlarla karşılaştırılır. 9) Mandelin reaktif ile elde edilen lekelerin rengi. püskürtme yapılmayacak kolonlar temiz bir cam levha ile maskelenir. Bu tabloda I. II.. N. gerekirse 100ÜC de 10 dakika bir etüvde bekletilerek rengin kuvvetlenmesi sağlanır.5) IV: Kloroform : metanol (90 : 10) ile gösterilen developman 56 . püskürtme işlemi çeker ocak içinde yapılmalıdır. bazik ve nötral yapıdaki ilaçların değişik developman sistemlerinde verdikleri R. 1995).

Tablo 6 : Bazı asidik.77 0.16 0.66 0.65 57 .04 0.09 Pembe Açık sarı floresans Klorpromazin Klorfeniramin maleat Dragendorf Ninhidrin FPN Marquis Asidik iyodo platinat Dragendorf Ninhidrin FPN Marquis Asidik iyodo platinat Dragendorf Ninhidrin FPN Marquis Asidik iyodoplatinat Dragendorf Asidik iyodoplatinat i Asidik iyodoplatinat Ninhidrin III 0.52 0.47 Amitriptilin Niketamid 0. %1 K M n 0 4 UV (254 nm) %1 K M n 0 4 Asidik iyodoplatinat çözeltisi %1 K M n 0 4 Asidik iyodoplatinat çözeltisi Cıva Oksit / Difenilkarbazon 0.6 0.44 0.17 0.20 0.14 II 0.06 Açık kahverengi Viyole Açıkkahveıengi sarı Açık sarı floresans Kahverengi Koyu menekşe Açıksarı kahverengi Kızıl kahverengi Mor menekşe Renk Asetaminofen Salisilik asit Metokarbamol Indometasin Fenobarbital %5 FeCİ.07 0.46 0.55 0.8 0. %1 K M n 0 4 %5 FeCİ.47 0. bazik ve nötral ilaçların İTK verileri İlaç Adı Kullanılan Reaktif Çözücü Sistemi (Rf)* I 0.24 Turuncu Açık sarı Sıkleman pembe Pembe Koyu kahverengi Koyu turuncu Sarı Açık mave Viyolo Kızıl Kahverengi Turuncu Sarı Mürekkep mavisi Mavi Kızıl kahverengi Turuncu Kızıl kahverengi Kahverengi Sarı Imipramin 0.45 Asetil asit Zvvikker salisilik UV (254 nm) 0.69 IV 0.

00 mg/l) potasyum dikrormat çözeltisi kullanılır.6 ve 106. Monokromatörün kontrolü. Numune ekstraktının UV spektrumunun incelenmesi ekstraktın purfıkasyonu hakkında bilgi verebilir.005 mol/1) hazırlanan % 0.2. ekstraksiyon işlemi sırasında beraber ekstrakte edilen endojen ve diğer yabancı maddelerinin intereferans riskidir.6 olmalıdır. Bu teknikte karşılaşılan en büyük sorun. Mide içeriği ekstraktı ve olay yerinden alınan örneklerin UV spektrumlarının incelenmesi kalitatif bilgi açısından yararlı alabilir. bilinen bir referans çözeltisinin maksimum absorbansları (A. görünür alan spektrofotometrelerinde ise cam veya belirli özellikte plastik küvetler kulanılır. 48. Spektrofotometrik analizlerde güvenilir sonuç almada monokromatörün doğru çalışması önemlidir. Bu amaçla en çok sulu sülfırik asitte (0. 58 . Spektrofotometrik analizde en önemli sorun. 257 nm.0.6 lik (60. mikrodifüzyon gibi yöntemlerle). UV spektrofotometrelerinde kuartz.™*) ölçülerek yapılır. 313 nm ve 350 nm de gösterdiği spesifik absorbanslar sırası ile 124.5. Bu çözeltinin 235 nm .5 . analizi yapılacak madde dışında bulunabilecek maddelerin interferansıdır. Ayrıca spektrofotometre küvetlerinin standardizasyonu ve temizliği önemlidir. 144. Bu nedenle önce analizi yapılacak madde veya maddelerin biyolojik materyalden izolasyonları ve purifikasyonları gerekir (ekstraksiyon. UV ve görünür alan spektrofotometresinin toksikolojik analizlerde kullanılması Özel bölümde maddelerin kantitatif analizlerinde UV (200-400 nm) ve görünür alan (400-800 nm) spektrofotometrisine dayanan yöntemler açıklanmıştır.

UV Spektrofotometresi ile ekstraksiyon fraksiyonlarının taranması UV spektrofotometresi maddelerin kalitatif ve kantitatif analizinde kullanılır.5 M NaOH ile ayrılan zayıf asitleri içeren fazının (B fraksiyonu ) doğrudan UV spektrofotometresinde spektrumu alınır. analizde yanıltıcı olabilir. Zayıf asit (B) fraksiyonunun incelenmesi Sistematik ekstraksiyonda kuvvetli asitler ayrıldıktan sonra eter fazında 0. 59 . Maddenin identifıkasyonunda (nitel analizinde). çeşitli nedenle numune alımının gecikmesi. ile 320 nm. Blank (kör deney) olarak 0. uçucu olmayan organik maddelerin izolasyonlarından sonra fraksiyonlara ayrılan ekstraktların aşağıda kısaca açıklandığı şekilde UV spektrofotometresinde spektrumları incelenir. Özellikle postmortem toksikolojik analizlerde. Bilinmeyen ilaç tabletleri veya biyolojik olmayan numunelerle daha güvenilir sonuçlar alınır. arasında taranır. Nötral maddeleri içeren eter fazı (C fraksiyonu uçurulduktan sonra) 3 ml. Blank olarak metanol kullanılır. Ayrıca maddenin spesifik ve molar absorbansı ve minimum absorbsiyon gösterdiği dalga boyundan da yararlanılabilir. kuru metanolde çözülerek. Ancak biyolojik idrar.5 M NaOH kullanılır. 220 nm. Bu nedenle destekleyici deneylerin yapılması gerekir.max) kullanılır. mide içeriği ve kan ekstraktları ile çalışıldığından biyolojik materyalde bulunan endojen maddelerin ilaç spektrumlarını interfere edeceği bilinmelidir. Toksikolojik analizde. o maddenin UV alanında maksimum absorbans gösterdiği dalga boyu ( A.

(Moffat ve ark. Ekstraksiyon şemasında B fraksiyonuna geçen maddelerin farklı PH'da maksimum absorbans gösterdikleri dalga boyları tablo 7 de gösterilmiştir.5 M NaOH'e karşı (kör) taranır. UV alanında ( 220 . Burada açıklanmış olan UV yöntemi ile barbitüratlarm birbirinden ayrılmaları ve B fraksiyonuna geçen diğer maddelerin da taranması yapılır. 0.10 ve <2) absorbans gösteren dalga boyları kaydedilir. B fraksiyonunun UV spektrumları üç farklı incelenir. 1986) T a b l o 7. 220-400 nm arasında spektrumları tekrar alınır. birkaç damla 10 M sülfirik asit ilave ederek PH nin 2 veya daha altında olması sağlanır.B fraksiyonuna geçen maddelerin çeşitli pH'larda maksimum a b s o r b a n s gösterdikleri dalga boyları (X) Madde X max (nm) Klorpropamid Parasetamol Fenilbutazon Barbitüratlar N-metil substitüe 5.400 nm ) tarama tekrarlanır.5 M NaOH ile ayrılan B fraksiyonunu (pH 13).5 substitüe S-substitüe p H 13 232 257 264 246 254 303 PH ıo 264 246 239 303 pH < 2 232 245 237 absorbansın sonu absoıbansın sonu 285 60 . Bıı nedenle bilinç kaybı olan kişilerde öncelikle barbitüratlar aranmalıdır. Küvette bulunan numune ve köre.Barbitüratlarm araştırılması: Zehirlenmelerde baıbitürat zehirlen- melerine sıklıkla raslanır. maksimum pH'da (pH:13. B fraksiyonu (numune) ve blank'a 1 ml %16 lık amonyum kloriir ilave edilerek pH 10'a düşürülür. UV spektrofotometresinde 220-400 nm arasında 0.

de UV'de taranır. Gaz kromatografısinde hareketli faz gazdır. 220 . Bu sistemde kolon içindeki yüzeyi geniş deaktive edilmiş katı madde. Sabit faz ise kolon içine yerleştirilmiş adsorban bir maddedir. ITK ve UV ile ön taramalar yapılan maddelerin kalitatif analizlerinde gaz kromatografisi destekleyici (confirmatory) deney olarak önem taşır. 5. kaynama noktası yüksek yağımsı bir sıvı ile kaplanır.3. Bazik maddeleri içeren kloroform fazı (D fraksiyonu) uçurulduktan sonra kalıntı 4 ml. Bu durumda gaz-katı kromatografisi adını alan sistemde (GK) maddelerin ayrılması adsorbsiyona dayanır ve daha çok basit gazların analizinde kullanılır. 61 . 0.C ve D fraksiyonlarının incelenmesi: Nötral maddeleri içeren eter fazı (C fraksiyonu uçurulduktan sonra 3 ml kuru metanolde çözülerek.sabit faz görevini görür. Blank olarak metanol kullanılır. 700'ün üstünde olan bu sıvı maddeler kaynama noktaları ve polaritelerine göre sınıflandırılmışlardır.360 nm. Ayrıca kalan çözelti kloroformla ekstrakte edilerek UV'de işlem tekrarlanır. Gaz kromatografisinin daha çok kullanılan şekli gaz-sıvı kromatografisi (GSK) dir. Gaz kromatografisinin toksikolojik analizlerde kullanılması Gaz kromatografisi analitik ve forensik toksikolojide biyolojik materyalden izole edilen kimyasal maddelerin tarama testlerinde ve kantitatif analizlerinde kullanılır.05 M sülfırik asitle çözülür. Maddelerin sistematik ayrılmasında sabit faz maddesi çok önem taşır. Asitli numune seyreltik NaOH ile kalevi yapıldıktan sonra tekrar taranır.220 nm ile 320 nm arasında taranır. Burada maddelerin dağılım katsayısına göre ayrılmalarını sağlayan bu sıvı .

Space) denilen düzenekleri içeren gaz kromatografısi tekniğinden de çok yararlanılır. Küçük bir cam tüpe (7 ml. Bu şekilde hazırlanan numuneler kromatograftaki "head-space" düzeneğine yerleştirilerek uygun bir sıcaklıkta 10 dakika dengeye bırakılır.2 . uzunlukları da 0. arasında değişir. Bu teknikle doğrudan kan. Kapiler kolonlar çok ince çok yakın olan (0.2 mm. 0. boyutları ve sıcaklığı. uzunluğunda) . Toksikolojik analizlerde (Head .. Bu gaz fazındaki numune minimum otomatik sistemle kolona enjekte edilir.4 mm. kadar sıvı alabilecek büyüklükte). kullanılan detektör tipi rol oynayan önemli faktörler arasındadır.2 mm-0. .2 mm. Normal kromatografık analizlerde dolgulu kolon kullanılır. numune konur.0.60 m.. iç çapında) ve çok uzundurlar (10 m. Gaz kromatografisinde maddelerin ayrılmasında sıvı fazın cinsi. serum gibi biyolojik sıvılarda uçucu maddelerin identifıkasyonları yapılabilir ve bu şekilde kolon materyalinin kirlenmesi minimuma indirgenir. kolonun etkinliği. ağzı politetrafloroetilen yapısında bir kapakla sıkıca kapatılır. 62 . Kapiler kolonlarla ayırma işlemi daha etkin olur. ile 4 mm. Gaz kromatografısi ayrıca kantitatif amaçla da kullanılır. evlerde vernik. Böylece uçucu madde gaz fazına geçmiş olur. Bu düzenekle kanda alkol ve diğer uçucu bileşikleri.5 mm.Gaz kromatografısinde kolon çeşidi de önem taşır. Alıkonma zamanı (Retention time) maddeler ayrılabilirler. (Uygulama ile ilgili örnekler özel bölümde verilmiştir).5 m. Cam veya çelik olan kolonların iç çapı 3. dış çapları 3. ile 4 m. cila gibi karışımların içindeki uçucu maddelerin analizleri yapılabilir. taşıyıcı gazın hızı.5 ml. ile 6.

Biyolojik materyalden izole edilmiş zehirlerin gaz kromatografisi ile taranmaları Daha önce bahsedilen izolasyon (ekstraksiyon) işleminden sonra uçucu olmayan organik zehirlerin gaz kromatografisi ile ayrılmasında en çok dimetilsilikon durucu fazı (SE-30. HPLC. sütün kromatografisinin bir şeklidir. Bazı yönleri ile gaz kromatografisine benzemesine karşın (kalitatif ve kantitatif tayinin aynı işlemle gerçekleştirilmesi. Elde edilen kromatogramda maddeler aynı koşullarda standartlarla elde edilen kromatogramla karşılaştırılır. Gaz sıvı kromatografisi uçucu olan maddelerin (gazlar ve sıvılar) taranmasında da uygun bir yöntemdir. 1970'lerin sonunda rutin analiz yapan pek çok labaratuvarda kullanıma geçmiştir. Bu karşılaştırmada en önemli kriter alıkonma zamanı (Retention time) dır. OV-lOl) kullanılır. Kantitatif analiz ise elde edilen "piklerin" büyüklüğü çeşitli yöntemlerle ölçülerek ve iç veya dış Standard kullanarak yapılır. Mobil faz 63 . Uçucu aminlerin ayrılmasında ise potasyum hidroksitle kaplanmış Apiezon L gibi alkali kolonlar etkili olur. OV-17. mobil fazın sıvı olması ve yüksek basıncın güçlü bir pompayla sağlanması bakımından gaz kromatografisinden ayrılır. Güçlü bir pompa ve basınca dayanıklı bir sistemle mobil fazın kolonda bulunan sabit fazdan geçişi kolaylaşmakta ve kısa zamanda bu ayrılma sağlanabilmektedir. 5. İlk kez 1969'da kullanılmaya başlanmıştır. Detektör olarak en çok Alev İyonlaştırıcı Detektör (FID: Flame Ionization Detector) kullanılır.4 Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ayırma gücü ve duyarlılığı gaz kromatografisine göre daha yüksek olan bir tekniktir. Gaz kromatografısinde maddelerin ayrılması kaydedici ile kaydedilir. karışımdaki maddelerin ayrı ayrı pikler vermesi gibi).

iyon değiştirme özelliklerine göre ayrılırlar. Alev spektroskopisi. HPLC'nin gaz kromatografısine göre üstünlüğü. Bunun için analiz yapılacak elementi bileşik halinde 64 . moleküler spektroskopide görülen absorbsiyon bantları yerine absorbsiyon ve emisyon çizgileri görülür. adsorbsiyon. Alev spektroskopisinde. ksilen gibi). Daha sonra ayrılması istenen karışım. Absorblanan elektromagnetik ışınlar genellikle ultravyiole ve görünür alan ışınlarıdır. floresans ölçen) kalitatif ve kantitatif değerlendirmeleri (kaydedici ile piklerden alınan kromatogramlar ile) yapılır. Serbest atomlar elde etmek için madde ya alevde veya bir elektrik düzeneğinde ısıtılır. iyonik maddeler ve yüksek molekül ağırlıklı maddelerin (proteinler. bir mikroenjektörle sisteme verilir. Bir çok organik çözücülerin biyolojik izlenmelerinde (metil alkol. toluen. fenolik maddelerin birbirlerinden ayrılmalarında (fenol ve krezoller gibi) HPLC tercih edilmektedir (Özel bölüme bakınız). serbest atomlar üzerine kurulmuş bir spektroskopi dalıdır. kolonda (sabit faz içerir) maddeler dağılım. benzen.5. Atomik absorbsiyon spektrofotometresi ( AAS ) 1955 spektroskopisi atomlarının yılından (AAS) sonra yüksek geliştirilmiş sıcaklıkta ışınları gaz olan atomik absorbsiyon element halinde bulunan elektromagnetik absorblaması üzerine kurulmuştur. Toksikolojik analizlerde HPLC'nin geniş bir uygulama alanı vardır. 5. Kolonu bu şekilde terkeden maddeler gaz kromatografısinde olduğu gibi uygun bir detektörle (UY absorbsiyonu. genelde alev spektroskopisinin bir şeklidir. AAS.olarak kullanılan çözücü önce güçlü bir pompa yardımı ile tüm sistemden geçirilir. daha iyi bir ayırma ve duyarlık dışında. bozunan maddeler. Mobil fazla sürüklenen maddeler kolona geçerler. refraksiyon. peptitler gibi) analizinde kullanılabilmesidir.

dışarıdan başka bir kaynaktan alev içine gönderilen kendine özgü ışın demetini kısmen absorblaması ve geride kalan karekteristik ışın şiddetinin derecesini ölçme üzerine kurulmuş spektroskopi dalına da atomik absorbsiyon spektroskopisi denir. Gaz halindeki tuz molekülleri ise ayrışarak serbest element atomlarını verirler. Ayrıca ağır metallere mesleksel maruziyetin biyolojik izlenmesinde de kullanılır. Bu basamaktan sonra. NAA birçok elemente uygulanabilen hassas bir elementel analiz yöntemidir. baryum. Bu radyoaktif atomların oluşumu aktivasyon basamağıdır. AAS. kurşun gibi elementlerin identifıkasyonunda).6 Nötron aktivasyon analizi ( NAA ) Nötron aktivasyon analizi diğer spektroskopik yöntemlerden farklıdır. adli ve analitik toksikolojide ağır metal zehirlenmelerinin biyolojik materyalde tayininde sık kullanılan bir cihazdır. bir atom türünün. Prensibi :Numune. 5. Bu nötronların çoğu atomun çekirdekleri ile birleşerek stabil olmayan veya radyoaktif çekirdekler (radyo izotoplar) oluştururlar. örnek reaktörden çıkarılır ve gama (y) ışını spektrometresine yerleştirilir. Alev içine püskürtülen çözeltinin önce suyu buharlaşır. özel bir düzenekle çok küçük kürecikler halinde alev içine püskürtülür. Bu amaçla geliştirilmiş cihazlara da atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) adı verilir. adli bilimlerde (patlayıcı madde kalıntısında antimon.(tuzu) içeren çözelti. Gaz halindeki atomların alev sıcaklığında termal enerji absorblaması ve ondan sonra absorbladığı enerjiyi kısmen veya tamamen spektral çizgi halinde vermesi olayı atomik emisyon veya alev emisyon spektroskopisi adını alır. nükleer bir reaktörün merkezi gibi yavaş hareketli bir nötron (termal nötron) kaynağının içine yerleştirilir. 65 Aktivasyon basamağında oluşan . Alev içinde bulunan. geride kalan tuzlar gaz molekülleri haline dönüşürler.

dayanıklılık (her metal için değil) ve miktar tayinine imkan veren bir yöntemdir. T. Ancak N A A ile deteksiyon limitinin duyarlığı. 1988 ve Piemento G. AAS ile karşılaştırıldığında. A A S ' e göre (100 ng/ml) daha duyarlıdır. P. Bu gama ışını spektrumunun incelenmesi ile numunedeki elementin identifıkasyonu ve miktar tayini yapılır. 1987. Adli toksikolojide uygulamasına tarihi bir örnek olarak. "Terapötik ilaç izlenmesinde". Yöntem sulara.1 pg) daha duyarlıdır. bakınız). 1960'lı yılların (RIA) başında immunoassay Daha sonraki "radyoimmunoassay" biliniyordu. arkeolojik maddelere.. ve ark. (De Frost.T. 1988'e suistimalinin idrarda (sınırlı olarak kanda) aranması ve akut zehirlenmelerin araştırılmasında yöntemlerinden uygulanmaktadır. Ancak pahalı ve komplike bir teknik olduğu için ancak bu konuda gelişmiş özel laboratuvarlarda bulunur. element cinsine göre değişir. 1986) 5. alaşımlara ve biyolojik numunelere uygulanabilmektedir. N A A yöntemi ile arseniğin deteksiyon limiti (1 ng). ve ark. ve ark. NAA. Örneğin AAS ile kurşun analizinde dedeksiyon limiti (2 pg/ml) N A A ' y e göre (0.7. gelişmelerle çeşitli immunoassay teknikleri ortaya çıkmıştır. İmmunoassay'ın toksikolojik analizlerde kullanılması "İmmunoassay" biyolojik sıvılarda ilaçların doğrudan analizine kısa zamanda imkan veren (antijen-antikor) reaksiyonlarına dayanan yöntemlerdir. 1983 . kayalara. Napolyon Bonapart'ın saç örneğinin N A A ile tayini örnek verilebilir.readyoaktif çekirdek bozunarak kendine özgü enerji ile birlikte y ışını yayınlar. bağımlılık yapan maddelerin ve ilaç Piemento G. 66 . NAA ile zamanımızda yaklaşık 77 element tayin edilebilmektedir. (Fazla bilgi için bakınız: Gündüz. Gündüz. yüksek spesifiktik.

"bağlı işaretlenmemiş ilaç" moleküllerine oranı serbest ilacın miktarı ile ters orantılıdır. Miktar tayini radyoaktivite ölçülmesi ile yapılır. Burada ilaç "hapten".Antikor] + [ İlaç . 67 . belirli konsantrasyonda antikor vs işaretlenmiş ilaç ilave edildiğinde karışımla aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir: İlaç + İlaç + Antikor > [İla?* . çeşitli tek- "bağlı işaretli ilacın" oranı (% İmmunoassay sınıflandırılması: İlacın işaretlenmesi niklerle yapılır. Genel olarak ilaçların molekül ağırlığı çok düşük olduğundan antijen özelliği göstermezler. Böylece ilaç taşıyıcıya bağlanarak kendisi için spesifik antikor hazırlanmasına uygun hale getirilir. Uygun bir analitik yöntemle ölçüm yapılır ve sonuçlar kalibrasyon grafiği ile karşılaştırılır.Antikor] Antikor yarışmalı olarak serbest işaretlenmiş ilaç (ilaç*) ve analizi yapılacak ilaçla kompleks (bağlı ilaç) oluşturur.İnımunoassay tekniğinin prensibi : Bu yöntemde analizi yapılacak maddeye (antijen) karşı geliştirilen spesifik "antikor" ve analizi yapılacak bu maddenin işaretlenmiş şekli kullanılır. İmmunoassay teknikleri bu işaretleme yöntemlerine göre de bir çok alt sınıflara ayrılır: Radyo immunoassay (RIA) : Antijen radyoaktif madde ile işaretlenir. ilaç-protein konjugatı ise "immunojen" özelliği gösterir. Bu karışımda "bağlı işaretlenmiş ilaç" moleküllerinin. Analizi yapılacak kimyasal maddeyi (ilacı) içeren biyolojik sıvıya. Kalibrasyon grafiği ilaç konsantrasyonuna karşı bağlı ilaç) tayin edilerek hazırlanır. Çoğunlukla bu amaçla albumin kullanılır. Tayini yapılacak moleküllere karşı antikorların elde edilmesi immunoassayin en önemli bölümüdür. Bu nedenle gerekli antikoru elde etmek için enjeksiyondan önce ilaç-protein konjugatı hazırlanır.

karışıma doğrudan uygulanabiliyorsa "homojen immunoassay" . Daha sonra bu teknik klasik biyokimyasal yöntemlerle tayini mümkün olmayan ve vucutta çok düşük miktarlarda bulunan (10"'° . Enzim aktivitesi tayin edilerek analizi yapılacak maddenin miktarı saptanır.katı sintilasyon sayıcısı ile ölçülür. Radyoimmunoassay (RIA) Radyoimmunoassay. İmmunoassay tekniği. yalnız y. adı verilir.Enzim immunoassay (EIA) : İşaretleme enzim ile yapılır. Bu amaçla (3. floresans veya luminesansın ölçülmesine dayanır.10 1 68 . Enzim veya floresan bir madde ile işaretleme yapılan immunoassay yöntemleri ile ölçme ise ultraviyole absorbsiyonunun.ışını veren radyoaktivite ise y. Radiyoimmunoassay'da analiz yöntemi radyoaktivitenin ölçülmesine dayanır. İmmuno kemiluminesans : İşaretleme kemiluminesans veren bir madde ile yapılır.veya y. RIA kullanılarak ilk kez radyoaktif maddelerin 1959 yılında atomların miktar immuno-kimyasal yapıldığı tayini için tayinlerinin insülin plazmada kullanılmıştır. Floro immunoassay (FIA) : İşaretleme florofor bir madde ile yapılır. Bu yöntemlere de "optik immunoassay" Aşağıda bazı önemli immunoassay yöntemlerinin prensibi ve uygulama alanları kısaca açıklanmıştır. eğer karışımdan işaretli ilacın ayrılmasından sonra analitik yöntem uygulanabiliyorsa "homojen immunoassay" adı verilir. EIA. RIA heterojen.sıvı sintilasyon sayıcısı. reaksiyonlarda yöntemdir. Miktar tayini spektroflorimetre ile saptanır. FIA ise homojen immunoassay'lere örnek verilebilir.ışını veren radyoaktivite (3.

bu ilaca karşı önceden hazırlanmış antikor içeren antiserumdur. tübokürarin gibi) kullanılmaktadar. Karışımda reaksiyon dengeye ulaşınca. farmakoloji. ilacın 69 . tetrahidrokannabinol. İlacın radyoaktif izotopla işaretlenmesinde en çok trityum (3 H ). Bu radyoizotoplarda trityum ve karbon . işaretli ve işaretlenmemiş ilaç aynı antikora bağlanmak için yarışırlar. ırıikro bir yöntem olup 10-100 pl numuneye ön işlem uygulanmadan madde analizine imkan vermektedir. Uygulamada. sentez sırasında molekülün iyotlu türevi hazırlanır. bir tüpe belirli bir miktarda antikor ve belirli miktardaki radyoaktif işaretlenmiş ilaç (standart) ve analizi yapılacak ilaç içeren numune (serum veya idrar) bir tüpe konur. Sınırlı da olsa biyolojik sıvılarda ilaç analizinde de (amfetaminler.ışıması. İşaretsiz ilacın miktarı ne kadar çoksa. barbitüratlar. ayırma işlemine geçilir (heterojen immunoassay). toksikoloji alanlarında kullanımı artmaktadır. metadon. Bu nedenle radyoaktif işaretlenmiş bağlı ilaç moleküllerin miktarı işaretlenmemiş ilaç moleküllerinin miktarı ile ters orantılıdır. fenitoin. Örneğin 1-125 ile işaretli digoksin hazırlanmasında molekülüne iyot ilave edilmiş tirozinle digoksin türevi hazırlanır. iyot-125 ise X ve y ışınları yayınlar.gram gibi) 250 den fazla biyokimyasal maddelere uygulanmıştır. RIA tekniğinde. RIA Yönteminin prensibi ve uygulama tekniği: Radyoimmunoassay yönteminde temel komponentler: Analizi yapılacak maddenin (ilacın) uygun bir radyoizotopla işaretlenmiş analiz yapılacak madde (ilaç) ile hazırlanmış standartlar. karbon14 ( 14 C) ve iyot-125 ( l 2 5 1) kullanılır. RIA yöntemi duyarlı.14. o kadar az işaretli ilaç antikorla bağlanır. digoksin. morfin. Ancak az sayıda ilaç molekülünde iyot bulunduğundan. penisilinler. nikotin. |3. Bu karışımda. Bu nedenle zamanımızda endokrinoloji.

İşaretleme enzimlerle. Optik immunoassay'ler : Optik immunoassay'ler RIA'ya göre birçok üstünlük taşır. uygun bir enzimle kovalan ilaçların. antikorla bağlı işaretlenmiş ilacın veya serbest ilacın radyoaktivitesinin ölçülmesine dayanır.konsantrasyonu. Bu yöntemlerde kullanılan reaktifler dayanıklıdır ve ayırma işlemi yapılmaksızın analiz yapılabilir. Radyoaktivite ölçümünde (sıvı sintilasyon veya y. çift antikor tekniği gibi yöntemler uygulanır. floresans) dayandığı için bu yöntemlere "optik ummunoassay'ler"adı verilmiştir.C. Homojen E I A' da analiz yapılacak ilaç. Analitik yöntemler maddenin optik özelliğine (ultraviyole. Radyoaktivite ölçümü bu ayırma işleminden sonra yapılır. daha duyarlı bir analiz E 1 A homojen bir yöntem olarak uygulanan istendiğinde serbest ve bağlı ilacın ayrılmasına dayanan heterojen olarak uygulanır. Bu amaçla aktif kömürle işlemi adsorbsiyon. Bunlar içinde en çok kullanılan enzim immunoassay (E I A) ve floresans immunoassay (F I A) yöntemlerinden bahsedilecektir. ve ark. Enzim İmmunoassay ( E I A ) : Yarışmalı bir reaksiyon kinetiğine dayanan E I A. astma ilaçlarının. olarak işaretlenir. Bu yöntem "heterojen Immunoassay'e de örnektir (Fazla bilgi için Moffat A. suistimal edilen ve bağımlılık yapan bir çok ilaçların 70 .sayıcısı) serbest veya bağlı ilacın ayırımı yapılamaz. Rutin analizlere de E I A. ulaşmış karışıma ayırma Bu nedenle yukarda açıklanan ve dengeye uygulanır. ilk kez 1971 yılında kullanılmıştır. Bu yöntemle antiepileptik antineoplastik ilaçların. 1988'e bakınız). absorpsiyonu. bulanıklık. floresan ve kemilmünesan maddelerle yapılabilir ve bu nedenle uygulama alanları daha geniştir.

antikor tarafından inaktive edilen enzim indüklenir. umbelliferon gibi florofor maddeler işaretlemede kullanılır. Floresans immunoassay. Bu yöntemin dayandığı biyokimyasal immunoassay prensipti) enzimle işaret- lenmiş ilaça karşı geliştirmiş antikora bağlanarak inaktive olur . Bu nedenle karışımda enzim aktivitesinin ölçümünden ilaç konsantrasyonuna geçilir. Şekil 8 : d e homojen immunosay tekniği (EMIT) şematik olarak gösterilmiştir. enzim 71 . Enzimin aktivitesi analizi yapılacak serbest ilaç konsantrasyonu ile orantılıdır. İşaretlenmiş ilaç İnaktif enzim Şekil 8. rodamin B.analizi yapılabilir. Analizi yapılacak maddenin floresans özelliğindeki değişmelere dayanan bu yöntemde madde florofor bir molekül ile işaretlenir. Floresan izotiyosiyanat. Syva firması EMIT (Enzyme Multipled Technique) patenti altında bu yöntemi geliştirmiştir.Homojen EMIT tekniği Aktif e n z i m Floroimmunoassay (FIA) teknikleri : Floresans veren bileşiklerin immunokimyasal işaretleyici olarak kullanılabileceği ilk kez 1941 yılında ortaya atılmıştır. izotiyosiyanat. 2) arkadan çok az serbest ilaç veya metaboliti de yarışmalı olarak bağlanarak.

(3-galaktosidoz hidrolizle florojen maddeden [3-galaktozun ayrılmasını sağlar. floresansı örten molekül florojen molekülden ayrıldıktan sonra işaretlenmiş ilaç floresan özellik gösterir. Bu teknik florofor maddeyi serbest hale geçiren bir enzim kullanılır. Ancak bağlanmamış ilacı hidroliz eder. Floresans mekanizması ile ilk defa 1970 yılında Dandliker ve arkadaşları tarafından 72 . bağlı ve serbest florofor molekülle işaretlenmiş ilacın polarize ışık düzlemini çevirme farkı ölçülür. ışınına dik olarak giden emisyon ışınının ölçülmesi ile saptanır. Bu madde enzim substratıdır. Florojen madde ile işaretlenmiş ilaçta floresans maskelenmiştir. floroforla (eksitasyon) molekül Floresans eksitasyon tarafından polarize ışık düzleminde emisyon yapar. Işık polarize edici bir mercek veya prizma aracılığı ile demet halinde düz bir zemin üzerine düşürülıir. Uygulama şekline göre çeşitli teknikler kullanılır. Analizi yapılacak ilaç standartı florojen bir madde ile (örneğin (3-galaktoz-umbelliferon) ile işaretlenir. Bu nedenle floresans özelliği açığa çıkan ilacın floresans şiddeti numunedeki ilaç konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. İlaca karşı geliştirilmiş antikorla bağlanmak için işaretli ilaç ve numunedeki serbest ilaç yarışır. Ancak ilave edilen enzimle. Böylece işaretli ilacın floresan özelliği açığa çıkar. Floresans polarizasyon immunoassay (FPI) tekniği: Bu teknikte. Örneğin burada yukarda adı geçen florojen madde kullanıldığında enzim olarak (3-galaktosidaz enzimi kullanılır. Homojen floroimmunoassay yöntemleri içinde substratla işaretlenmiş floroimmunoassay tekniği ticari olarak geliştirilmiştir. işaretli ilaç üzerine düşürüldüğünde ışığın şiddeti Polarize ışık. Enzim antikorla bağlı işaretli ilacı kataliz edemez.immunoassay'e göre daha duyarlıdır.

kannabioids ve opiatlar gibi kanda konsantrasyonlar düşük ilaçların analizinde veya numune miktarının az olduğu edilen yöntemdir. Floresans veren bir maddeyle (florofor) işaretlenmiş olan ilaç serbest halde iken çok yavaş bir floresans polarizasyonu yapar. Örneğin serum digoksin düzeyinin ölçülmesinde duyarlığın 0. Genel olarak RIA ve EMIT idrarda çok çeşitli ilaç analizi için uygundur. İlk kez 1981 yılında Abbot firması tarafından bu yöntem otomasyona adapte edilmiştir. Saygı. insülin.. Ş. Bu yöntemler yarı veya tam otomatik düzeneklere adapte edilmiştir. özellikle kardiyak glikozitler. 9 EMIT ile duyarlık daha düşüktür (ng/ml. Geniş bir spesifıkliği olan antikor. Vural. İstenilen duyarlık ve spesifıkliğe göre RIA. Ş. 1992). Bunu ayırd etmek için her ilaç ve 73 . Immunoassay'ın uygulama alanları İmmunoassay tekniklerinden RIA. TDX cihazı bilinen bu cihaz "terapötik ilaç izlenmesi" ve bir çok ilaçlarla olarak akut zehirlenmelerde ilaç düzeylerinin tayininde kullanılmaktadır. Küpçü.denenmiştir. N. numunede olan bir veya birden fazla aynı grup ilaçla bağlanabilir. Ancak geliştirilen çeşitli antikorlar diğer ilaçlarla çapraz reaksiyon verirler. G. (Deniz. Yöntem otomasyona yakındır. 1989. Antikorla bağlandıktan sonra kompleks molekülün hareketi yavaşlar ve floresans polarizasyonu artar. lizerjid. RIA ile pg/ml (10 12 durumlarda tercih g/ml) duyarlıkta analiz yapılabilir. Polarizasyondaki bu değişim ilaç konsantrasyonu ile orantılıdır.2 ng/ml olduğu bildirilmiştir. EMIT veya FPI teknikleri seçilebilir. taranmasında. akut zehir- suistimalinin lenmelerin analitik olarak araştırılmasında ve terapötik ilaç izlenmesinde kullanılırlar. Bu teknikte duyarlılık oldukça yüksektir. 10 immunoassay ayrıca ilaç g/ml).

74 . EMIT. sonucun yorumlanmasını zorlaştırır. Akut zehirlenmelerde immunoassay uygulanmasında da benzeri grubu de interferans olabilir. Sonuç olarak immunoassay ile kan ve idrarda yukarda belirtilen amaçlarla ilaç analizinde hızlı. benzodiazepinleri immunoassay yöntemi ile ayırt etmek mümkün olduğu halde. Örneğin ilaçların EMIT antikorla akut zehirlenmelerde benzodiazepin ile taranmasında farmakolojik olarak aktif metabolitler Tek bir ilacın birden fazla metabolitinin etkileşirler. Terapötik ilaç izlenmesinde ise immunoassay ile aminoglikozit antibiyotikleri için çabuk ve kesin sonuçlar alınabilir. Bu durumda pozitif sonuç alındığında.metaboliti yüksek basınçlı sıvı kromatografısi (HPLC) ile fraksiyonlara ayrılarak immunoassay yöntemine adapte edilebilir. çapraz reaksiyon vermesi. duyarlı ve kesin sonuçlar alınabilir. FPI) uygulama alanı ve analitik özelliklerini bilerek seçmek gerekir. diğer yöntemlerle hangi barbitürat olduğu ayırt edilmelidir. Ancak her yöntemin (RIA. barbitüratlar ancak grup olarak tayin edilebilir. Zorluğuna karşın.

Toksik madde konsantrasyonu 24 saatlik toplanan idrarda yapılmalıdır.analiz gerçekleştirilmektedir. 1990 ) Bu bölümde idrarda kreatinin tayini ve idrar ksenobiyotik düzeyinin kreatinine göre düzeltilmesi açıklanmıştır. Kreatinine göre düzeltme yapıldığında "spot idrar" örneğinde kreatinin tayini yapılmalıdır. 2. Bu nedenle de bulunan konsantrasyon değerlerinin ya idrarın standart özgül ağırlığına (1. Ancak pratik olarak bu mümkün olmadığından o anda alınan örnekte -spot örnek. Pikrik asitle oluşturduğu renkli bileşiğin absorbansı 530 nm 75 . O anda idrarla atılan madde konsantrasyonuna etki eden dilüsyon etkisinin düzeltilmesi gerekir. Ayrıca mesleki maruziyetlerde bazı ksenobiyotik veya metabolitleri maruziyet sırasında veya ınaruziyetten hemen sonra atılırlar.Ö N E M L İ ZEHİRLERİN BİYOLOJİK M A T E R Y A L D E ANALİZLERİ Bölüm maddelerin verilecektir. A. endüstride ve yakın çevrede çeşitli nedenlerle materyalde maruz kalınan ve bazı önemli kimyasal yer kalitatif kantitatif analizlerine maddelerin biyolojik izlenmelerinde kullanılan metabolit ve biyokimyasal parametrelerin analizine de o madde ile ilgili yerde değinilecektir. biyolojik Ayrıca Bu bölümde akut zehirlenmelerde. Biyolojik materyal olarak rutin analizlerde en çok idrar ve kan örneğinden yararlanılır. İdrarda kreatinin tayini Kreatinin idrarda doğrudan spektrofotometrik yöntemle tayin edilebilmektedir.024) göre veya (g) idrar kreatinin miktarına göre düzeltilmesi gerekir. ( Trevisan.. Standard özgül ağırlığa göre düzeltmede ise idrarın yoğunluğu ölçülmelidir.

Konsantrasyona karşı okunan absorbanslar işaretlenerek kalibrasyon doğrusu hazırlanır.0 ml'ye tamamlanır (dilüsyon oranı 1:80). Seyreltilen çözeltiden 5 ml alınır. stok çözeltiden sıra ile 25. 2. Kreatinine göre düzeltme: İdrarda konsantrasyonu tayin edilen bir maddenin.5 ml % 10 NaOH çözeltisi ilave edilerek yukarıda açıklandığı şekilde 10 dakika bekledikten sonra 530 nm de absorbanslar köre karşı okunur. 0.5 ml pikrik asit çözeltisi ve 0.50. 1980).1 N HCI içinde 0.5 ml %10 luk NaOH çözeltisi ilave edilir. Karışım reaksiyonun tamamlanması için 10 dakika bekletilir ve 15 dakika içinde 530 Standardlarla nm de spektrofotometrede köre karşı absorbansı hazırlanan kalibrasyon eğrisinden absorbansa karşı okunur.de spektrofotometrede okunur ve kalibrasyon eğrisinden kreatinin miktarı tayin edilir (Baselt. 76 .5mg/100 ml. stok kreatin çözeltisinin seyreltilmesi ile hazırlanır.1 çözüldükten sonra gram kreatinin bir miktar 0.5 mg/lOOml. Kalibrasyon doğrusunun hazırlanması: Standart kreatinin çözeltisi. Bu süzüntüden 0. gelen konsantrasyon okunur.100 ve 125 (il alınarak distile su ile 5 ml'ye tamamlanarak hazırlanır. Standard kreatinin çözeltileri ise. Çözeltiye koruyucu olarak 2-3 damla toluen katılır ve buz dolabında saklanır (Stok çözelti: 100 mg kreatin in/100 ml). kreatinine göre düzeltmesi aşağıdaki örnekle açıklanmıştır.1 ml.75. Böylece 0.1 N HCI ile 100 ml 'ye tamamlanarak hazırlanır. Stok çözelti.175 lik) ve 0. 5 ml Standard çözeltilere 2. 2 mg/ 100 ml ve 2.5 mg / 100 ml 'lik kreatinin Standard çözeltileri elde edilir. Uygulama : 5 ml idrar örneği 2000 devirle 15 dakika santifüj edilerek süzülür. I mg/100 ml.C. R.5 ml suda doymuş pikrik asit (% 1. 1. alınarak distile su ile 8.

227 mg/1 ve kreatinin ise 1. Bu değer %60'a ulaştığında koma ve ölüm görülebilir. Kanda COHb satürasyonu %20 üstünde olduğunda akut zehirlenme belirtileri başlar. Kanda oksijen yerine karbonmonoksitle birleşen hemoglobin yüzdesine "karboksihemoglobin satürasyon % si" denmektedir.227 mg/1 x 1315 Genel olarak kreatinin miktarı 0.5 g/l altında (çok seyreltik idrar) ve 3 g/l üstünde (çok konsantre) bulunan idrarlarda kreatinine göre düzeltilme = 0. ısınmada kullanılan tam ve iyi yanmayan yakıt sistemleri yangın sırasında oluşan dumanlar karbon monoksit kaynağıdır.933 mg F/g kreatinin değeri bulunur. Diklorometan maruziyetinde de metabolizması sonucu invivo CO oluşur. içilen sigara miktarına göre % 3-8 arasında değişir. jeneratör fırınları. Ayrıca sigara dumanı da aktif ve pasif içici olarak kişilerin C O ' e maruz kalmasına neden olur.. yapılmaz ve değerlendirmeye alınmaz (Trevisan.Örnek : Alınan anlık (spot) idrar örneğinde florür konsantrasyonu 1. UÇUCU ZEHİRLER 1. Çok fazla (günde 30-50 sigara) içenlerde ise bu değer %10 COHb düzeyini 77 . sentetik gaz (su gazı). Sigara içenlerde COHb yüzdesi. A.1. Endüstride başlıca maruziyet kaynaklarını havagazı. Karbon monoksit (CO) Karbon monoksit ile zehirlenme solunum yolu ile olur. Karbon monoksit kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin (COHb) meydana getirir. egzos gazı ve tam yanmamış yakıtların dumanı oluşturur. Endüstri dışında otomobil egzos gazları.315 g/l bulunmuş olsun. 1990). 1. Bulunan florür düzeyi gram kreatinine göre düzeltildiğinde : 1000 1.

Pembe rengin şiddeti miktarı ile orantılı olduğundan kantitatif tayin de %20 ve üstünde COHb satürasyonunun saptanması yapılabilir. Rengin şiddeti satürasyon derecesine bağlıdır.aşabilir. 5 er damla %20 NaOH ilave edilerek karıştırılır. Karbonmonoksit bulunan kanın rengi pembedir (duyarlık %50 satürasyonudur). Normal kan gri kahverengi bir çökelek verdiği halde. nümune kan. Aynı şekilde seyreltilmiş normal kan ile karşılaştırılır. Karbonmonoksit zehirlenmesinin şiddeti kanda % COHb tayini ile belirlenir. ii) 1 damla. Renk şiddeti belli miktarda CO ihtiva eden kan nümuneleri ile hazırlanmış standartlarla karşılaştıralarak miktar tayini yapılır. hemen saman sarısı renge dönüştüğü halde CO içeren kan pembe rengini bir süre devam eder. Pirotannik asitle COHb %'si tayini (yarı kantitatif) Yarı kantitatif özel bir deney olan bu testle %20 ve üstündeki COHb •satürasyonu saptanabilir Bunun için 1 ml kan cam kapaklı 25 ml lik bir tüp veya mezür içinde 9 ml su ile seyreltilir. iii) Yukarıda açıklandığı şekilde seyreltilen kan nümunelerine. 10 ml pirotannik asit çözeltisi ilave edilir. bir tüpte 10-15 ml su ile seyreltilir. duyarlığı %20 COHb satürasyonudur. Normal kan kömürleşerek kahverengi-siyah renk aldığı halde. 78 . Tüpün ağzı kapatılır ve çalkalandıktan sonra 15 dakika bekletilir. Kanda (ön deneyler) i) İki küçük porselen kapsül alınır. Normal kan. Endüstride CO'e maruziyet derecesinin biyolojik izlenmesi kandaki COHb veya ekspirasyon havasında CO tayini ile yapılır. Bu deney CO için özel olup. diğerine 1 ml normal kan konur ve su banyosunda yavaşça ısıtılır. diğeri tuğla kırmızısı renkte kalır (duyarlık % 40 COHb satürasyonudur). CO ihtiva eden kan pembe renk alır. Ayrıca iş yeri ortamında (çevresel izleme) CO tayin edilmelidir. Birine 1 ml zehirlenme şüphesi olan kan.

0 2 H b yanında ayırd edilebilir. Kanda COHb %40 ve üstünde olduğunda COHb'ne ait absorbsiyon çizgileri. Kanın uygun bir şekilde dilüsyonu ile bu absorbsiyon çizgileri görülebilir. D e n e y k ı s m ı n d a o l d u ğ u gibi. COHb sarı-yeşil alanda (568 ve 538 nm de) 2 absorbsiyon çizgisi verir.Not : a) Pirotannik asit hazırlanması : 1 g pirogallik (pyrogallic) asit ve 1 g tannik (tannic) asit 100 ml suda çözülür. B u standartlar ağızları sıkı kapalı olarak karanlıkta saklanırsa 6 ay b o z u l m a d a n kalabilir. Bu şekilde 0 2 Hb'nin absorbsiyon bandları kaybolur ve yerine 555 nm de maksimum absorbans gösteren Hb bandı ortaya çıkar. MetHb ve COHb gibi) Soret bandı (410-430 nm) ve görünen alanda verdikleri absorbsiyon bandlarına dayanmaktadır. p i r o t a n n i k asitle ç ö k t ü r m e işlemi yapılır. 79 . Spektroskopik yöntemle COHb analizi COHb tayininde absorbsiyon spektrumuna dayanan yöntemler 1900'lı yıllardan beri kullanılmaktadır. n o r m a l k a n ve C O H b e d e n standart kanlarla. b) C O ihtiva e d e n k a n standardlarının h a z ı r l a n m a s ı : N o r m a l k a n % 1 0 0 C O H b v e r e c e k şekilde saf C O ile d o y u r u l u r % 2 0 . Kanda COHb analizinde kullanılan en eski yöntem spektroskopik yöntemlerdir. ancak yeterli derecede tanınamaz.0 2 Hb. Bu şekilde COHb absorbsiyon bandları daha iyi görülür. Bu yöntemler hemoglobin (Hb) bileşiklerinin (Hb.1 0 0 ihtiva e d e n standardlar u y g u n m i k t a r d a n o r m a l k a n l a COHb seyreltilerek ihtiva hazırlanır. Bu nedenle oksihemoglobini hemoglobine indirgeyen maddeler kullanılır. Normal kanda ise 0 2 H b ile ilgili daha uzun dalga boylarında (576 ve 541 nm'de) maksimum absorbans görülür.

Zayıf bir alkali seyreltilmiş kan örneği sodyum ditiyonit gibi bir indirgen ilavesinde 0 2 H b (varsa methemoglobin: MetHb) indirgenmiş hemoglobin (Hb) ne dönüşür. COHb etkilenmez. 1969) Spektroskopik yöntemle COHb tayini. COHb satürasyon yüzdesinin tayininde kullanılan birçok spektrofotometrik yöntemler bulunmaktadır. E. Alkali çözeltide oksihemoglobin 576-578 ve 540-542 nm. Seyreltilmiş 20 ml kan örneklerine 10 mg sodyum ditiyonit (Na 2 S 2 0 4 ) v 5-10 damla taze hazırlanmış amonyum sülfür çözeltisi ilave edilir. İndirgenmiş hemoglobin (Hb) ise 555 nm'de geniş bir band gösterir.Teknik : COHb aranacak kan ve normal kan örnekleri su. veya seçilen tek dalga boyunda absorbansın okunması arkadan karışımda bulunan ve istenilen Hb 80 . de.R.1 sodyumbikarbonat ( N a H C 0 3 ) çözeltisi ile (1:100) oranında seyreltilir. ve Preuss F. İndirgeme işleminden sonra [Ul][U2]tekrar spektroskopla incelenir. Bu yöntemlerin dayandığı genel prensip. karboksihemoglobin 538-540 nm'de maksimum absorbans verir. otopsi başında (el spektroskopu kullanarak) yapılabilir. Spektroskopla (bu amaçla Winkel-Zeiss el spektroskopu veya Hardridge Reversion spektroskopları kullanılabilir) absorbsiyon bandları görülen dalga boyları incelenir.1 amonyak veya %0. COHb mevcudiyetinde COHb absorbsiyon bandları daha iyi seçilir. Bu şekilde CO zehirlenmesi hakkında çabuk bilgi edinilmesi açısından (ön deney olarak) önem taşır. Bu yöntemle %20 COHb ve üstü tayin (yarı kantitatif) edilebilir (Graf. %0. Spektrofotometrik yöntemlerle COHb tayini Hemoglobin ve türevlerinin Soret bandında (400-430 nm) ve görünür alanda verdikleri karekteristik absorbsiyon bandlarından yararlanarak kanda COHb identifikasyonu ve miktar tayini yapılabilir. 2 veya daha fazla seçilmiş dalga boylarında.

Seyreltilen kan çözeltisinden 6'şaı ml alınarak 3 ' e bölünür: a) İlk 6 ml doğrudan doğruya spektrofotometrede ölçüm için konur küvete (numune: I) ve ağzı sıkıca kapatılır. 421 nm ise O^Hb'ne karşı COHb'nin gösterdiği maksimum absorbans farkıdır (resultant absorbans.Hb referans olmak üzere. Şekil 9). postmortem kan olan örneklerine de uygulanabilen klasik bir spektrofotometrik yöntem Dubowski yöntemi açıklanacaktır. 81 . Teknik: 0. c) Üçüncü 6 ml diğer bir tüpe konur içinden 2 dakika saf CO gazı geçirilir (% 100 COHb. III no.lu tüp). Karışım alt üst edilerek homojenize edilir.02 ml heparinize kan örneği bir balon jojede seyreltik amonyak ile (yoğunluğu 0. 414 ve 428 nm sırası ile 0 2 H b ve COHb nin maksimum absorbans gösterdikleri dalga boyunu. 421 nm ve 428 nm de absorbanslarının ölçümüne dayanır. b) İkinci 6 ml kan örneği bir deney tüpüne aktarılır ve içinden 15 dakika oksijen gazı geçirilir (%100 0 2 H b . Burada. Aradaki absorbans farkı ve oranından yararlanarak COHb yüzdesi hesaplanır.lu tüpler sepektrofotometre küvetlerine konularak.88 olan 1 ml amonyak deiyonize su ile 800 ml ye seyreltilir) 26 ml ye tamamlanır. 421 ve 428 nm de spektrofotometrede okunur. laboratuvarımızda araştırmalarda kullandığımız mikrospektrofotometrik bir yöntem olan Buchwarld yöntemi ile. II ve III no.lu tüp). Soret bandında %100 0 2 H b ne karşı %100 COHb içeren kan ve analizi yapılacak kanın 414 nm.bileşiğini değiştiren uygun bir kimyasal madde ilavesinden sonra seçilen tek dalga boyunun ölçülmesine dayanmaktadır. II no. i) Modifiye Buchwald yöntemi (mikrospektrofotometrik yöntemi) Bu yöntemin prensibi COHb. %100 O. numune (I) ve %100 COHb'nin (III) absorbansları (a ve A) 414.

ve A m aşağıdaki eşitliklerden bulunur: a.COHb (428 nm) COHb (421 nm) 0 . nm Şekil 9. Değerlendirme eşitlikten hesaplanır: % COHb = 100 a. Bu dalga boyları (Kak) % 0 2 Hb için 414 nm. Bu amaçla hazırlanmış gaz tüplerinden (LB % 999 saflıkta) yararlanılır. % 100 COHb için 428 nm olmalıdır. saf olmalıdır. maksimum absorbans gösterdikleri dalga boylan saptanır. = a 4 2 ı . H b ( 4 1 5 nm) A.Soret bandında 0 2 Hb. 2) Oksijen ve CO. a.1 / 2 (a4i 4 + a 42 g) Yöntemin standardizasyonu : 1) Yukarda açıklandığı şekilde hazırlanan % 100 0 2 H b ve % COHb içeren kan örneklerinin absorbansları suya karşı spektrofotometrede 400-430 nm de taranarak. COHb ve OjHb'ne karşı COHb (diferansiyel) spektıumları. /A 3 burada.1 / 2 (a4i4+»428) : Numunenin içerdiği % COHb oranı aşağıdaki Am = A 4 2 | . 82 .

Kalibrasyon doğrusu için COHb standardları hazırlanır: Yakın zamanda karbonmonoksite maruz kalmamış ve sigara içmeyen kişilerden kan örnekleri sağlanır. Kan örnekleri: Heparinize kan tercih edilir. Seyreltik kan spektrofotometrenin küvetine konur.. karıştırılır. % COHb konsantrasyonu. COHb standardları ile hazırlanan kalibrasyon grafiginden bulunur. Analize kadar buz dolabında (+4 ° C de) saklanır. 1978).3) Mikrobir yöntem olduğu için kan örnekleri parmak uçundan heparinize kapiler tüpler içine alınarak tüplerin iki ucu parafilm ile sıkıca kapatılır. ii) Dubowski yöntemi Yöntemin prensibi: Seyreltik kan hemolizatına sodyum ditionit ilave edildiğinde oksihemoglobin ve methemoglobin indirgenir. 4) Kullanılan spektrofotometrede.5 ml kan örneği. absorbansların (A) A 555 / A4g0 oranı hesaplanır.3 ml konsantre NH 4 OH su ile 1 litreye tamamlanır) seyreltilir. Seyreltik amonyağa karşı (kör) numunenin 555 ve 480 nm'de absorbansı (A) okunur. 2 nm den daha küçük dalga boyu aralıklarında absorbans ölçülebilmelidir. karboksihemog lobin ise etkilenmez. Motaceded. Absorbans oranı (A 555 /A48o) hesaplanır ve karboksihemoglobin konsantrasyonu kalibrasyon doğrusundan tayin edilir. Ağzı sıkıca kapatılan kan örnekleri buzdolabı sıcaklığında uzun bir sore saklanabilir. Kan örneklerinden 10 ml kadar. karıştırılır ve hemoliz tamamlanıncaya kadar beklenir. 10 ml seyreltik amonyum hidroksitle (14. Teknik : 0.Z.Şişelerin birinin içinden en az 30 dakika saf 83 .N. 10 mg sodyum ditiyonit (Na 2 S 2 0 4 ) ilave edilir. Yöntemin duyarlığı ve pratikliği nedeni ile mesleksel C O ' e maruziyetin biyolojik izlenmesinde de kullanılabilir (Vural. iki burgulu kapaklı 500 ml lik reaktif şişelerine konur. Çözeltinin absorbansı 480 ve 555 nm de ölçülür.

Absorbans oranı %100 0 2 H b için 3.9 gibi) geçirilir. saklana- 84 . amonyakla seyreltilip. Grafik % C O H b oranına karşı absorbans oranları işaretlenerek hazırlanır. (CO gazı geçirken CO tüpü zaman zaman çalkalanmalıdır.05 ml alınarak. Her iki standardın absorbans oranları (A 555 / A48o) hesaplanır. 2) Numuneler ağzı sıkı şekilde kapalı helyum gazı altında bil irse daha uzun zaman korunurlar.oksijen gazı (saf 0 2 tüpü: LB%99. %100 0 2 H b ve % COHb belirli karıştırılarak ara standardlar (%80. Daha pratik fakat daha az kesin olacak standardlar şu şekilde de hazırlanabilir: Kan örnekleri amonyakla seyreltildikten sonra iki tüpe bölünür vebirinden 2 dakika CO ve diğerinden 2 dakika 0 2 geçirilir (%100 COHb ve % 100 0 2 H b standardları). Ancak istenirse. %50. yukarda açıklandığı şekilde. %20 gibi) hazırlanabilir. Kalibrasyon grafiği doğrusal olduğu için iki nokta genelde oranlarda yeterlidir. Böylece %100 COHb standardı hazırlanmış olur.1. sodyum ditiyonit ilave edildikten sonra spektrofotometrede amonyağa karşı 555 ve 480 nin de absorbansları okunur. Böylece % 100 0 2 H b (%0 COHb) standardı hazırlanmış olur. %100 COHb için 1. Gaz geçirme işlemi çeker ocak içinde yapılmalıdır). Yöntemin uygulanmasında dikkat edilecek noktalar: 1) Kalibrasyon için hazırlanan her COHb standardı ile en az 3 ölçüm yapılmalıdır.95 civarında olmalıdır. Hazırlanan % 100 0 2 H b ve % 100 COHb kan standardlarından 0.9 CO gibi) geçirilir. Diğer şişeden benzer şekilde saf CO gazı küçük saf CO tüpü kullanarak (LB % 99.

5) Bu yöntemle %1 ve altındaki COHb düzeyi ölçülebilir.). Üçüncü tüp (c tüpü) içinden 10 dakika saf oksijen gazı veya basınçlı hava geçirilir (% 100 0 2 Hb veya % 0 COHb). c) . 4) Kullanılan spektrofotometrede. Her üç tüpe de 20 mg kadar sodyum ditionit ilave ederek karıştırılır. 85 . Teknik : 0. R.2 ml kan örneği. Seyreltilmiş kan örneği eşit olarak 3'e ayrılarak ağzı kapaklı tüplere konur (a. Kalibrasyon filtreleri ve spektrofotometre standardları ile kullanılan cihazın dalga boylan ve diğer karakteristikleri kontrol edilmelidir. b. İlk tüpün içinden 5-10 dakika saf CO veya CO/N 2 gazı geçirilir. Diğer bir spektrofotometrik yöntemle C O H b tayini Heparinize (veya edetik asit. 25 ml seyreltik amonyum hidroksit içine (1 ml /1 su) ilave edilir ve karıştırılır. Köpük oluşmamasına dikkat edilir. Prensip olarak bir önce açıklanan yöntemle aynı olmakla beraber uygulaması daha pratiktir (Flanagan . 2 nm 'den daha küçük dalga boyu aralıklarında absorbans ölçülebilmelidir. İkinci tüp (b tüpü) COHb tayini kullanılır. okzalat da kullanılabilir) tam kana uygulanan bu yöntemde 540 ve 579 nm'deki absorbanslar kullanılmaktadır. Ayrıca 10 ml amonyum hidroksit çözeltisi içeren diğer bir tüp (kör) içine de sodyum ditionit ilave edilerek iyice karıştırılır. (a tüpü : % 100 COHb).. ve ark.J. Heparinize postmortem kan örneklerine de uygulanabildiği için adli toksikoloji labrotuarlarında kullanılabilir.3) Çok duyarlı çalışmalarda ara COHb standardları hazırlanırken (%0 ve % 100 dışında ) önce %100 COHb standardında serbest bulunabilecek CO'in 5 dakika azot gazı geçirilerek uzaklaştırılması gerekir. florür.

2) Bu yöntem MetHb (580-600 nm mak.a. Bu nedenle sonuç güvenilir olmaz.b. Bu nedenle aşağıdaki kontrolün yapılması gerekir: a) %0 COHb içeren (a tüpündeki) çözeltinin absorbans oranı (A 540 /A579). Kişilerin Hb miktarı farklı olduğu için ön deneme ile bu oranın sağlanmasında yukarıda verilen seyreltme oranını değiştirme gereği olabilir. aletin dalga boyu ayarlanır veya her üç çözeltinin (a. görünür alandaki absorbsiyon spektrumları ve açıklanan yöntemlerde kullanılan maksimum absorbans dalga boyları gösterilmiştir. 3) Lipemik kan bulanık çözeltiler verebilir. max 540 nm) ve 0 2 H b ve COHb için eşit olan düşük dalga boyu (izobestik nokta : 579 nm) spektrumda dik bir düşmenin noktasında olduğu için seçilmiştir.5.( A540 / A579 c tüpü ) % COHb = — ( A 5 4 o / A579 b t ü p ü ) . b ve c tüplerindeki çözeltilerin absorbansları (A) 540 nm ve 579 nm de ditionitle işlem görmüş amonyak çözeltisine karşı okunur. b) Eğer bu gözlenemezse. Sonucun değerlendirilmesi : Numune kandaki (b tüpü) COHb yüzdesi aşağıdaki eşitlikten hesaplanır: ( A54o / A579 a tüpü ) . 86 . %0 COHb olmalıdır. 1.( A 5 4 0 / A579 C t ü p ü ) Yöntemle ilgili uyarılar : 1) %100 COHb ile absorbans oranı ile ise absorbans oranı 1.c) spektrumları alınarak ölçümler buna göre yapılır.1 (A54o / A579 a tüpü) yaklaşık 1.1 o l m a l ı d ı r . 4) Maksimum absorbans farkının alındığı bu deneyde (COHb : A. absorbans) oranı yüksek olduğunda. Dalga boyu çok kritiktir. Şekil 10 ve 11 de 0 2 H b ve COHb nin. güvenilir değildir.

Dubowski yönteminde kullanılan (COHb ve 0 2 Hb (A) ve sodyum ditiyonitle işlem görmüş COHb ve 0 2 Hb (HHb'ye dönüşür) spektrumları Şekil 11.Şekil -10.Görünür alanda maksimum fark ve iyobestik noktadan yararlanılarak COHb tayini. 87 .

kana ilave edilen asit etkisi ile. %20 COHb ve %50 COHb standardları) paralel uygulama yapılır. kandan açığa çıkan CO'in palladyum klorürle (PdCI 2 ) reaksiyona girerek metalik Pd'u açığa çıkarmasına dayanır: PdCl 2 + CO + H 2 0 . Oluşan metalik palladyumun verdiği renk şiddeti numunenin verdiği renk ile karşılaştırılır. daha önce çok hafif yağlanmış kapak hemen sıkıca kapatılır. Yarı kantitatif tayin için. Genel olarak 1 gram hemoglobin (Hb) 1. Kör deney olarak. %10 ile %50 arasında COHb içeren kan örnekleri ile (%10 COHb. kanda Hb tayini de yapılarak COHb miktarının hesaplanması gerekir.36 ml) CO gazı ile (O 0 C de 760 mm Hg basıncında) birleştiği kabul edilir. Karışım oda sıcaklığında 2 saat bekletilir. Kantitatif tayin : Conway mikrodifüzyon yöntemi ile kandaki CO miktarı (hacmen) kantitatif olarak da tayin edilebilir.— > Pd + 2 HCI + C 0 2 Yarı kantitatif tayin : Mikrodifüzyon apareyinin (Şekil 3) dış oda0. ince siyah bir zar şeklinde iç odacıktaki PdCI 2 üzerinde toplanır. Bu süre içinde iç odacıkta CO miktarına bağlı olarak açığa çıkan Pd. Conway yöntemi ile tayin edilen % C O (hacmen) miktarından: 88 . Yöntemin prensibi.34 ml (bazı kaynaklarda 1. Bu bilgiden hareketle.Conway Mikrodifüzyon Yöntemi ile CO tayini Bu yöntem yarı kantitatif veya kantitatif olarak kanda COHb tayini için kullanılabilir. Ancak bu durumda.001 N PdCI 2 cığına 1 ml kan ve 2 ml %10 H2 S 0 4 konur. İç odacığa 2 ml konduktan sonra. işlemler dış odacığa konan CO'e maruz kalmamış kişiden alınan kan örneğine parelel olarak uygulanır.

% C O H b düzeyinin yorumu : Karbon monoksitle akut zehirlenmede baş ağrısı. Ölçümler çok kısa zamanda (15 saniye gibi).S. Şiddetli hipoksi durumunda bile cilt ve mukozalar pembe kalır. hiperventilasyon.34 (Fazla bilgi için Feldstein. dijital göstergede % Hb.% CO (hacmen) % COHb = % Hb (kan) x 1. CO oximeter Kanda COHb miktarının %10'un altında olması halinde de uygulanabilir bir yöntemdir. Ölüm solunum yetmezliği sonucu olaşan kandaki COHb düzeyinin yorumu aşağıdaki Tablo 10'da gösterilmiştir. Bu amaçla geliştirilmiş otomatik cihaz (CO Oximeter II 182) gelişmiş labratuarlarda COHb tayini için kullanılmaktadır. COHb miktarının çabuk ve güvenli şekilde ölçülmesini mümkün kılan bu cihazın prensibi. M.. Ayrıca kan örneklerinin taze veya postmortem olması analiz sonucunu etkilememektedir. bulantı. Bulunması muhtemel olan MetHb'nin bozucu etkisi sodyum bisülfit ilavesi ile giderilir. pulmoner ödem. özel bir absorbsiyon spektrofotometresi olup. koma ve akut böbrek yetmezliği başlıca görülen belirtilerdir. % 0 2 H b ve % COHb şeklinde okunur. 568 ve 578 nıu'de aksorbansları ölçülür. 1972'e bakınız. Curry A. 89 . Otomatik olarak seyreltilerek hemoliz edilen kan örneğinin 548. kardiyak aritmi. kusma. 1967. internal analog bir bilgisayarla kombine edilmiştir.) formülü ile hesaplanır.

şeftali. % COHb Belirtiler 3-8 < 15 20 20-50 > 50 Sigara içenler (20-30 sigara/gün) Çok sigara içenler (30-50 sigara/gün) Akut zehirlenme başlangıcı (kalp hastaları için tehlikeli Ağır akut zehirlenme (mental ve fi-ziksel koordinasyon kaybı) Koma. ölüm. KCN gibi tuzlarının oral yolla alınması ile oluşur. Bu kişilerde COHb düzeyi ortalama (%73.00) bulunmuştur.2 Siyanür Siyanürle zehirlenme hidrosiyanik asitin (HCN) inhalasyonu veya NaCN. CO uygulanır. Sigara içmeyen kişilerde (n:44). Dubovvski yöntemi ile CO'le zehirlenme sonucu ölen 18 kişide postmortem COHb düzeyi tayin edilmiştir. kayısı gibi meyvelerin çekirdeklerinde. 1 paketten fazla (günde 20 taneden fazla) sigara içenlerde ise ortalama % C O H b 4.50-%1.40 COHb). Bir çok bitki dokusunda.11 ± 6. zehirlenmesinin tedavisinde antidot olarak oksijen tedavisi Anabilim dalımızda yapılan bir araştırmada. 90 .40-5.36±0.T a b l o 10 % C O H b değerinin klinik y o r u m u . konvuliziyon. lima fasulyesinde bulunan siyanogenetik glikozitler (amigdalin gibi) hidrolizle invivo olarak siyanür verirler.05 (aralık: %0.N.90) ve aralık (%63.00-%88. kalp ve solunum durması. Etil tiyosiyanat ve metil tiyosiyanat gibi tiyosiyant esterleri organizmada metabolize olarak siyanür verirler ve ciddi zehirlenmelere yol açabilirler. COHb düzeyi drtalama 0.14 (aralık: %3. 1994) 1..89±0.00 COHb) olarak saptanmıştır (Vural. Kahraman R.

kaltitatif analiz için bir çok renk reaksiyonları vardır. ölüm olaylarında ise ayrıca dokularda siyanür aranır. 91 . azot oksitleri gibi) da pozitif sonuç alınır. KCN ve NaCN kristal tuzlardır ve alkali reaksiyon gösterirler.Siyanür ayrıca sodyum nitroprusiyat (vazodilatör) ve bazı organik nitril bileşiklerinin de metabolitidir. endüstride metal cilası. Toksik dozları (MLD 70 kg insanda) HCN için 100 mg. Özellikleri : HCN çok uçucu bir sıvıdır (k. Siyanür bileşikleri. 26°C) . klor.005 mg siyanür tanınabilir. mide içeriği veya dokulara doğrudan uygulanan bu yöntemde.n.1 lik bakır-2. ozon. Mide içeriğinde. Siyanür aranacak biyolojik materyal konur ve asetik asitle asitlendirilir. Potasyum ferrisiyanür gibi kompleks siyanür bileşikleri ise invivo siyanür vermezler ve bu açıdan toksisiteleri çok düşüktür. Ağzı sıkıca kapatılarak emprenye flitre kağıdı kapakla birlikte yerleştirilir.sülfat çözeltisi ile emprenye (10 g kadar) küçük bir balona edilir. KCN için 150 mg ve NaCN için 200 mg'dır. Ancak diğer oksidanlarla (hidrojen peroksit. altın gümüş gibi metallerin zenginleştirilmesinde ve metallerin elektrolizle kaplanmasında. Kaynar su banyosu Siyanür mevcudiyetinde emprenye kağıdın üzerinde ısıtılır. Siyanürle zehirlenmelerde. kanda siyanür. 100 gr maddedeki 0. Doku ve vücut sıvılarında doğrudan siyanür aranması Schönbein deneyi : Kan. (guayak renginin mavileşmesi mavisi) siyanür olabileceğini gösterir. Renk oluşması hemen veya miktara bağlı olarak 15 dakika içinde görülür. şerit halinde kesilmiş filtre kağıdı önce %10 alkollü gııayak reçinesi ve arkadan %0. fotoğrafçılık gibi çeşitli iş kollarında kullanırlar. Bu yöntem çok duyarlıdır.

Meydana gelen kırmızı renk (purpurik asit) siyanür varlığını gösterir. Siyanür için spesifik bir testtir. Mavi renk (Berlin mavisi) oluşması siyanürün bulunduğunu gösterir. Distilatta siyanür aşağıdaki renk reaksiyonları ile aranır. (Genel bölüme bakınız) Distilat siyanür kaybını önlemek için. Mavi renk zamanla çökelek haline geçer.Distilatta siyanür aranması Siyanür biyolojik materyalden asit ortamda su buharı distilasyonu ile izole edilir. 1 ml %15 NaOH ile ile pozitif kalevilendirilir.klorür (ferriklorür) ilave edilir.klorür çözeltisi ile ferrik ferrosiyanürden ibaret önce kolloidal sonra tüpün dibine çöken mavi renkli ince çökelek verir (Berlin mavisi): 3 Fe (CN)"64 + 4 Fe +3 > Fe4 [ Fe (CN) 6 ] 3 92 . Kahverengi demir hidroksit çözününceya kadar karışıma konsantre HCI ilave edilir.sülfat (ferröz sülfat) ve 3 damla taze hazırlanmış %3 demir -3. İzopurpurik asit deneyi : 4 ml alkali distilata 3 ml doymuş pikrik asit ilave edilir ve hafifçe ısıtılır. seyreltik demir -3. 3 damla taze hazırlanmış %10 demir -2. Kreatin ve kan şekeri de bu reaksiyon sonuç verir. Fe (OH). Prusya (Berlin) mavisi reaksiyonu ile siyanür aranması : 5 ml distilat (doğrudan mide içeriği de olabilir). Bu yöntemle 20 (J. Bu reaksiyonda önce oluşan demir hidroksit ortamda bulunan siyanür iyonu ile ferrosiyanür kompleksini verir. Karışım kaynama noktasına kadar ısıtılır ve soğutulur. %10 NaOH içinde toplanır.g HCN / ml tanınabilir. +6 CN" > Fe ( C N V 4 + 2 OH" Ferrosiyanür.

6 mol/l) konur.5 ml p . b ) 0. ikincisi Standard siyanür çözeltisi ile.05 mol /1. Arkadan iç odacıklara 1 ml sulu metanol (1:1) ilave edilir. her üç mikrodifüzyon apareyinin iç odacığına : a ) 0.dinitrobenzen çözeltisi (0.dinitrobenzen yöntemi 3 tane mikrodifüzyon apareyi kullanılır. Bunlardan birincisi (kör) olarak.1 m 10 mg/l KCN çözeltisi (4 mg/m siyanür iyonu içeren standart) ve üçüncü apareyin dış odacığına da 0. üçüncüsü de numune ile çalışılmak üzere hazırlanır.nitrobenzaldehit (0. kanda oda sıcaklığında veya -20 °C de daha az dayanıklıdır).5 ml 0. c) 0.5 ml saf su ve odacığın karşı tarafına 1. 0. Her dış odacığa 0. Apareylerin kapakları vazelin (veya silikon yağı) ile yağlanarak kapatılır ve dış odacıktaki çözeltiler dikkatle karıştırılır.0 ml seyreltik sülfirik asit (3.1 ml kan numunesi ilave edilir.Mikrodifüzyon yöntemi ile siyanür tayini Kantitatif tayinde heparinize tam kan (0. 95 . Bu amaçla.1 -10 ml) kullanılır. Dış odacıklara ise sırası ile 0. (Siyanür. Convvay mikrodifüzyon apareyi ile siyanür tayininde değişik renk reaktifleri (en eskisi FeS0 4 / HCI in kullanıldığı Feldstein-Klendshoj yöntemi.05 mol /1. Analizde herhangi bir gecikme durumunda. 2-metoksietanolde hazırlanmış) çözeltisi. p-nitrobenzaldehit /O-dinitrobenzen yöntemi ve piridin/barbitürik asit yöntemi) kullanılabilir.1 ml saf distile su (kör deney).1 ml NaOH çözeltisi (0. 2-metoksietanolde hazırlanmış) . Oda sıcaklığında 20 dakika inkübasyona bırakılır.5 mol/l) ilave edilir. kan örneği +4°C da 1-2 gün saklanabilir. i) p-Nitrobenzaldehit /O .

0 ml lik balonjojelere aktarılarak sulu metanol (1:1) ile 5. Oluşan kırmızı renk 15 dakika dayanır.J. Kalibrasyon için Standard siyanür çözeltisi. Bu çözelti taze hazırlanmalıdır. ii) Piridin/barbitürik asit yöntemi Kullanılan reaktifler 1) Seyreltik sodyum hidroksit çözeltisi (0.İç odacıktaki karışım. Bu nedenle ambalaj sık sık değiştirilmelidir).1 mol/l). 5. stok çözeltinin (200 mg siyanür/l). 1 den 7 ye kadar numaralandırılan apareylerin iç odacıklarına 0. Numune kandaki siyanür konsantrasyonu standart siyanür çözeltisini içeren karışımın absorbansını karşılaştırarak hesaplanır. (1:99) oranında seyreltilmesi ile hazırlanır. seyreltik sodyum hidroksit ile (0.0 ml'ye tamamlanır. 1 mol/l).5g/l. 6 ml konsantre hidroklorik asit içinde karıştırılır (d: 1. Bu çözelti 2 mg siyanür/l içerir. ve ark. Ancak eldeki olanaklara göre daha az sayıda Conway mikrodifüzyon hücresi de olabilir. Standart siyanür ve numuneyi içeren karışımların absorbansı 560 nm de köre karşı bir spektrofotometrede okunur.. Bu yöntemin duyarlığı 0. katı kloramin T dayanıklı değildir. Çözelti su ile 100 ml ye seyreltilir.18) ve 30 ml piridin ile seyreltilir. 5) Seyreltik sülfirik asit (1 mol/l suda). Teknik: Kantitatif tayini için (7) mikrodifüzyon apareyi kullanılması önerilir.1 mol/l) 2) Kloramin T çözeltisi (2. (Flanagan R. Bu çözelti 200 mg/l siyanür iyonu içerir. Standard siyanür çözeltisi : Önce 50 mg potasyum siyanür 100 ml seyreltik sodyum hidroksit (0.1 mol/l NaOH çözeltisinden 96 . 4) Piridin-barbitürik asit reaktifi : 6 g barbitürik asit.5 mg/1 siyanürdür. 3) Sodyum hidrojen ortafosfat çözeltisi (fosfat tamponu.1 mol/l) içinde çözülerek stok çözelti hazırlanır. W H O 1985).

1 0. Apareyin ağzı yağlanarak sıkıca kapatılır.2 m g / 1 ) 5(CN 1.5 0. 3 ml piridin . Oda sıcaklığında 10 dakika bekletilir.0 ~ Sülfılrik asit (1 m o l / 1 ) 0. dikkatle dış odacıktaki reaktiflerin karışması bırakılır. Sırası ile 2 ml fosfat tamponu .0 1.5 0.barbitürik asit reaktifi ilave edilerek karıştırılır. Siyanür varlığında kırmızı-mavi renk oluşur.0 m g / l ) 7 (CN 4.9 1.5 0.5 0.5 0.Piridin-barbitürik asit yöntemi ile s i y a n ü r t a y i n i n d e kullanılan reaktif miktarları ( ml ) Dış odacık N o 1 (kör) 2 (numune) 3 (numune) 4 (CN 0. Standartlarla sağlanır ve oda sıcaklığında 4 saat inkübasyona 97 .0 6 (CN 2.0 2.0 1.0 1.0 m g / l ) — — Dış odacığa sülfırik asit çözeltisi ilave ederken önce ilave edilen reaktiflerle karışmaması için odacığın karşı tarafına ilave edilir. Bu rengin absorbansı spektrofotometrede 587 nm de hazırlanan köre karşı okunur. Dış odacıklara ise aşağıdaki tablo miktarlarda reaktifler konur. 11 gösterilen T a b l o 11.5 1.2'şer ml ilave edilir.5 1.5 Kan ~ 1.5 0.0mg/l) — C N standardı* Su 2. İnkübasyondan sonra iç odacıklardaki çözeltiden 1 'er ml alınarak 1 den 7 ye kadar numaralı kapaklı tüplere aktarılır. 1 ml kloramin T çözeltisi.0 ~ — 0.0 1.

Ölüm halinde kan dışında. Yün.5-6 aya kadar tanınabiiir. HCN veya tuzlarına maruz kalma hakkında bilgi olmadığında zordur.Siyanür vucutta aldehit ve keton grupları ile dayanıklı siyanhidrin bileşiklerini oluşturur. piridinbarbitürik asit reaktifi her deneyde yeniden hazırlanmalıdır). Böyle olaylarda kandaki siyanür miktarı 20-100 pg /100 ml ye ulaşabilir. poliüretan ve poliakrilonitril gibi sentetik polimerlerin kısmı yanması ve pirolizi sonucu HCN oluşması bu zehirlenmelere neden olur. ipek. mide ve bağırsak içeriği.2 mg/l siyanürdür. Kantitatif deneyler ise akut zehirlenme hakkında bilgi verir. kalibrasyon eğrisinden numunedeki siyanür konsantrasyonu Yöntemin duyarlığı 0. karaciğerde de siyanür analizi yapılmalıdır.hazırlanan hesaplanır. Normal kişilerin kanında 100 ml de 15 mikrograma (pg) kadar siyanür bulunabilir. Siyanür zehirlenmesinin tedavisinde 98 .2-2 m g / l 0 0 ml arasında değişir. Kalitatif siyanür testleri kandaki bu değerleri saptamak için yetersizdir. ancak zehirlenme şüphesi olduğunda analiz sonucunu beklemeden hemen tedaviye geçmelidir. Analiz sonucunun değerlendirilmesi Siyanürle zehirlenmenin tanısı. (Bu yöntemde katı kloramin T nin dayanıklı olmaması nedeni ile sık sık yeni ambalaj kullanılmalı. Siyanürle zehirlenme yangına maruz kalmış kişilerde de görülür. Siyanür tuzları (oral yol) ve HCN ile (inhalasyon yolu) ciddi zehirlenmelerde kandaki siyanür düzeyi 0. Fazla sigara içenlerde bu değer 30 pg/100 ml ye çıkabilir. Bu nedenle uzun süre (HCN nin uçuculuğuna karşın) organizmada kalır. Kusmukta siyanürün kendisine özgü kokusunun algılanması tanımlanmada yardımcı olabilir. Postmortem analizde siyanür ölümden 2.

(Potasyum dikromat reaktifi : 25 g/l konsantrasyonda. Molekül ağırlığı 32. 1. 1/1 oranında su ile seyreltilmiş sülfırik asit içinde hazırlanır). Destekleyici deney (kromotropik asit ile) : 0. formaldehit g i b i ) . asetaldehit. idrar ve mide içeriğine uygulanabilir. Bir tüpe bir ml idrar veya mide içeriği konur. Antifriz içinde (etilen glikol ile beraber). Endüstriyel etil alkol içinde bulunan metil alkol zehirlenmelere neden olabilir. Tüpün ağızı gevşek olarak kapatılır ve 2 dakika kaynar su banyosunda bekletilir. Metil Alkol ( CH 3 OH ) Metanol.3. metaldehit. 1 ml idrara (mide içeriği 99 . labaratuarlarda çözücü olarak kullanılır. Metil alkolün identifikasyonu İndirgen uçucu bileşikler için genel test: Bu test su buharı diştilatı. Lateııt periyottan sonra metil alkol ve toksik metaboliti olarak formik asit düzeyleri birlikte değerlendirilmelidir. kaynama noktası 65°C dir. odun alkolü ve denatüre alkol metil alkolün sinonimleridir. 50 |al potasyum dikromat reaktifi ile emprenye edilmiş filitre kağıdı.1 ml potasyum dikromat reaktifi yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanan). Toksikolojik analiz : Metil alkole akut maruziyetten hemen sonra kanda metil alkol düzeyinin tayini toksisitenin en iyi belirleyicisidir. Portakal rengin yeşile dönmesi metanol gibi uçucu indirgen maddelerin bulunduğunu gösterir (etil alkol. araba camları yıkama suyunda bulunur. numuneyi içeren tüpün boynuna yerleştirilir. paraldehit. Serumdaki format düzeyinin tayini toksisitenin şiddetini gösteren en iyi biyolojik göstergedir. Endüstride formaldehit ve formik asit yapımında. Ancak saf metil alkol daha ciddi zehirlenmelere yol açar. Antidot tedavisinden önce sodyum nitrit kullanımı ise antidot tedavisinin etkinliğini arttırır.aııtidot olarak sodyum tiyosülfat kullanılır. Yetişkinlerde oral yolla 20-50 ml metil alkol ölüme neden olabilir.

100 .5 kromotropik asit çözeltisi. karıştırıldıktan sonra oda sıcaklığında 5 dakika bekletilir.2 ml %20 fosforik asit çözeltisinden. 1 ml distile su içeren tüplere 0. Sujbert yöntemi (Kromotropik asit) ile kanda metanol tayini Bu yöntemin prensibi. Bu karışıma 0. Bu test.1 ml etanol ve 10 mg katı kromotropik asit ilave edilir.. sülfirik asit tüpün kenarından dipte ayrı faz oluşturacak şekilde konur. Potasyum permanganatın fazlası %10 sodyum bisülfit damlatılarak (renk gidinceye kadar) giderilir. Bu yöntemle 5 mg metanol (100 ml kanda) tanımlanabilir. Kantitatif tayin için oluşan rengin absorbansı 578 nm de köre karşı spektrofotometrede okunur ve konsantrasyon kalibrasyon eğrisinden okunur.veya distilat) ilave edilerek oda sıcaklığında 5 dakika beklenir.2 ml %5 potasyum permanganat çözeltisinden ilave edilir.sarı olur.5 ml suda hazırlanmış %0. 100 . 1 ml. İki faz arasında viyole renk oluşması metanol varlığını gösterir. Kalibrasyon için: Konsantrasyonları 0-300 mg/l00 ml arasında değişen metil alkol standardları (0 . Bu reaksiyon formaldehitin kromotropik asitle oluşturduğu p-kinoidal yapıda kondensasyon ürünü ile ilgilidir ve formaldehitin tanınması için özel bir deneydir. metanol için de (formaldehite oksitlendikten sonra) kullanılır. Ayrıca metanol içermeyen kanla deney paralel olarak yapılır (kör deney). Metil alkol varlığında viyole renk oluşur. Karışım 15 dakika 60 llC de su banyosunda ısıtılır. 200 . Teknik : Bir tüp içerisine 1. 1966). 8.0 ml konsantre sülfirik asit eklenir. L. 0. 300 mg/l00 ml) kullanılır.0 ml distile su ve 0. 50 . 0. 20 . 0.05 ml kan örneği konur. Metanol olmadığında karışımın rengi kahverengi . Formaldehit de bu testle pozitif sonuç verir.05 ml Standard çözeltiler konarak. metil alkolün formaldehite yükseltgenmesi ve oluşan formaldehitin kromotropik asitle verdiği renkli kondensasyon bileşiğinin spektrofotometrik tayinine dayanmaktadır (Sujbert.

yukarıdaki açıklanan işlem uygulanır. Metanol standardlarının hazırlanması: a) Stok metanol çözeltisi. Oluşan renkli çözeltilerin absorbansı köre karşı 578 nm'de spektrofotometrede okunur ve absorbanslara karşı konsantrasyon işaretlenerek kalibrasyon grafigi hazırlanır. idrar ve mide içeriği gibi biyolojik sıvı ve dokularda metil alkol tayini daha genel bir reaksiyon olan dikromatla veya formaldehit için spesifik olan kromotropik asit (20 mg reaksiyonu ile tayin edilebilir. stok metanol standart çözeltisinden sıra ile 0. 1. b) Standart metanol çözeltileri ise.10.79 g/ml). 101 .265 ml metanol (yoğunluğu 0. Bu açıdan metil alkolün kalitatif ve kantitatif analizinde kromotropik asit reaksiyonu tercih edilir. Conway Mikrodifüzyon Yöntemi ile biyolojik materyalde metil alkol tayini Conway mikrodifüzyon apareyi kullanarak kan. Su ile 100 ml ye tamamlanır.2.5. metil alkolün tanımlanması ve miktar tayininin yapılabilmesi önem taşır. (+4°C) de saklanır. Bu yöntem biyolojik materyaldeki su buharı distilasyonu ile elde edilen distilat ve idrara da uygulanabilir. Bu çözeltinin konsantrasyonu %1 (g/100 ml) dir. Kör (blank) deney metil alkol içermeyen kanla hazırlanır. Not: Yöntemin verimi (recovery) hesaplanmasında. 50 ml distile su içeren 100 ml lik balonjoje içine pipetle konur. su yerine metil alkol içermeyen kanla hazırlanır. Yöntemin duyarlığı 1 Ojag metanol metanol/100 ml kan) dır.20 ve 30 ml alınarak su içeren 100 ml balonjojeye konarak 100 ml ye tamamlanır ve karıştırılır. Toksikolojik analizlerde etil alkol yanında. Burada Conway mikrodifüzyon apareyi ile metil alkol tayini açıklanmıştır. Böylece konsantrasyonlar (0-300 mg/100 ml) arasında olan seri standard çözeltiler hazırlanmış olur. standad metanol çözeltileri.

Difüzyonun tamamlanması için oda sıcaklığında 2 saat bekletilir. dış odacığa 0. 102 . Soğuduktan sonra eksilen hacim su ile tekrar 10 ml ye tamamlanır. Bu süre sonunda iç odacıktaki sülfirik asit çözeltisinden 1. ve 1. Formaldehit yokluğunda kontrol tüpü renksiz kalır.0 ml distile su içeren üçüncü bir tüp hazırlanır.2 ml sülfirik asit. Blank (kör) olarak 1. Tüplerin herbirine % 0. Arkadan permanganatın doymuş sodyum bisiilfit damlatılarak giderilir.5 kromotropik asit çözeltisinden 0.Teknik : Apareyin (Şekil 3'e bakınız) iç odacığına 2. standard metanol çözeltileri ile hazırlanan kalibrasyon grafiğinden hesaplanır.5 ml kan örneği (veya diğer biyolojik sıvı). Oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra 10 ml lik olarak rengi balonjojelere aktarılır ve distile su ile 10 ml ye tamamlanır. oksitlenmiş örneğin absorbansından çıkarılır. permanganat ile muamele edilmez. İkinci tüp formaldehit bulunması olasılığına karşı kontrol kullanılır. Ancak az miktarda bulunabilecek formaldehit nedeni ile renk oluşumu varsa. Kromotropik absorbanslar 580 nm de köre karşı (%0 metanol içeren kan) okunur. Her tüpe 4. Tüplerden birine %5 K M n 0 4 dan bir damla ilave edilir ve karıştırılarak 5 dakika beklenir. bu oksitlenmenin (kontrol) örneğinin absorbansı.2 ml eklenir ve buz banyosuna yerleştirilir.0'rer ml alınarak iki ayrı tüpe konur.0 ml doymuş potasyum karbonat çözeltisi ilave edilir. Numunelerin absorbansları 580 nm'de köre karşı okunur. Metanol miktarı. Apareyin kapağı yağlanarak sıkıca kapatılır ve ara sıra karıştırılarak dış bölmedeki sıvıların karışması sağlanır.5 ml alınarak Convvay mikrodifüzyon apareyinde asitle reaksiyondan yukarıda sonra açıklanan şekilde işlem yapılır.0 ml konsantre sülfirik asit ilave edilir ve iyice karıştırılır. Kalibrasyon doğrusunun hazırlanması : Standard metil alkol çözeltilerinden 0.

her bileşik için karakteristiktir. polietilen glikol-400 gibi sıvı fazları içeren cam.2-0. ısıtıcı ve termostat yardımı ile. Porapak Q. Metil alkol ve diğer bazı alkollerin analizinde kullanılan GLK yöntemleri etil alkol kısmında açıklanmıştır. Kantitatif analizde bu değerlerin bilinmesi gerekmektedir. Gaz kromatografısinin (GLC) başlıca üstünlükleri.5 ml) HSGC'nin şişelerine konur ve ağzı sıkıca lastik bir septumla kapatılır. katı ve sıvı örnekler içerisindeki yalnız uçucu bileşiklerin gaz kormatograf sistemine enjeksiyonunu sağlayan bir ünitedir. ön işlemlere ihtiyaç duymadan. Kalibrasyon buhar fazında analiz yapılacak sıvı maddenin standart örnekleri ile yapılır. Bu şişeler. Gaz kromatografisi yöntemleri ile kanda metil alkol tayini Biyolojik sıvılarda metanol analizi için en çok tercih edilen teknik gaz kromatografisidir. "Head Space" tekniği: Head-space. 103 . 2 mm iç çapında) kullanılır. çok küçük hacimdeki biyolojik örneklerle değişik alkollerin aynı zamanda ve hızlı olarak kalitatif ve kantitatif analizinin yapılabilmesidir. Denge sabiti.Konsantrasyona hazırlanır. HSGC ile yapılan analizlerde. uçucu bileşiğin buhar fazına geçerek oluşan gaz fazı ile örnek arasında denge sağlanıncaya kadar belirli bir sıcaklıkta tutulur. katı veya sıvı örnek (0. Bu yönteme "Head Space Gaz Kormatografi (HSGC)" yöntemi denir. paslanmaz çelikten yapılmış kolonlar (yaklaşık 2 m uzunluğunda. Gaz kromatografisi ile metil alkol analizinde Carbowax 20 M. karşı absorbanslar işaretlenerek kalibrasyon grafiği (Standard metil alkol çözeltileri (suda ve kanda) Sujbert yönteminde açıklandığı şekilde hazırlanır).

78°C olan bir sıvıdır. Oksitlenebilen maddeler için (alkoller. Etil alkolün identifıkasyonu ( kalitatif testler ) Etil alkol. Sarı bir çökeleğin oluşması primer veya sekonder alkol olduğunu gösterir. Soğutulduktan sonra 2-3 damla karbon sülfür konarak tüp iyice çalkalanır. Etanol. mide içeriğine.2 gram potasyum hidroksit ilave edilerek ısıtılır. Portakal renginden yeşil renge değişim etanol ve / veya diğer indirgen uçucu maddeler olduğunu gösterir (ön denemeler kısmına da bakınız). oksitlenebilen indirgen uçucu maddelere ait genel ve spesifik reaksiyonlarla aranabilir. aldehitler gibi) genel reaksiyonu olan (potasyum dikromat + sülfirik asit) testi : 1 ml numune içeren tüpün kenarına 50 pl potasyum dikromat reaktifi (500 ml/l oranında su seyreltilmiş sülfirik asit içinde 25 g/l konsantrasyonda ile hazırlanmış) damlatılmış şerit halindeki filtre kağıdı konur. Bu testler biyolojik materyalden elde edilen su buharı distilatına.1. idrara. Endüstriyel alkol ile ayrıca içerdiği metil alkol gibi denaturanlarla da zehirlenmelere rastlanır.4. Ortam asetik asit ile asitlendirildikten sonra 1 damla % 1 C u S 0 4 (bakır sülfat) ilave edilir. 104 . Etil alkolle zehirlenmeler en çok alkollü içki alınması ile görülür.n. hububat alkolü sinonimleridir. genel olarak "alkol" denildiğinde etil alkol anlaşılır. molekül ağırlığı 46 ve k. Ksentogenat deneyi (genel): 1 ml distilata 0. olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir. Alkolik olmayan yetişkin insanda 250-500 gram alkol ölüme neden olur (MLD). Etil Alkol ( C 2 H 5 O H ) Etil alkol. Tüpün ağzı hafifçe kapatılarak kaynar su banyosunda 2 dakika bekletilir.

Kan örnekleri (10 ml) % 1 NaF (sodyum flortir) içerecek şekilde NaF bulunan tüplere alınır. Adli tıp açısından en uygun kan örneği venöz kandır. antikoagülan ve antibakteriyel etkilidir). İyodoform karakteristik kokusu ve sarı kristalleri ile tanınır (aynı reaksiyonu asetaldehit ve aseton da verir). idrar ve solunum havası kullanılabilir. Adli tıpta alkol ile zehirlenmenin şiddeti ve trafikte yasal alkol limitinin aşılıp aşılmadığının değerlendirilmesinde hem antemortem (canlı kişilerde) hem de postmortem kanda (ölümden sonra) etil alkol tayini önem taşır. Bu şekilde hazırlanan kan örnekleri + 4°C de 1 ay kadar dayanıklıdır. Etil alkol varsa iyodoform oluşur. Kan alınırken. Postmortem kanda. SAYIN. Postmortem kan örnekleri ise tercihan femoral damarlardan alınmalıdır. Eğer çürüme yoksa kalbin yırtılmamış odacıkiarından alınır. 105 .V. Daha sonra açıklanacağı gibi trafikte alkol solunum havasında da tayin edilir ve sonuçlar kan alkol düzeyi olarak hesaplanır. 3 . POKLİS. En çok kan alkol düzeyi tayin edilir.İyodoform deneyi (etil alkolü metil alkolden ayırt edici özel test) : 3 ml distilat % 10 NaOH ile kalevilendirilir. 1990.5 damla iyot çözeltisi ilave edilir ve karıştırılarak hafifçe ısıtılır. 1994) . VURAL. Alınan kan örnekleri (10 ml) %1 NaF içerecek şekilde. ve ark. numune alma yerine göre kan alkol konsantrasyonu değişiklik gösterebilir (Marraccini. J. sodyum floriirle korunur. deri yüzeyinin HgCI 2 çözeltisi ile (alkol içermeyen sıvılarla) temizlenmesi gerekir. N. Biyolojik materyalde etil alkol tayini Alkol tayini için biyolojik materyal olarak kan. 1996. A.H. Tüpün ağzı sıkıca kapatılarak analize kadar buz dolabında saklanır (NaF.

8 g / ml). enzimatik ve gaz kromatografik yöntemlerle tayin edilir.70 g saf potasyum dikromat 150 ml distile suda çözülür.8 ml analizi yapılacak kan örneği . Su ile 50 ml ye tamamlanır.mikrodifüzyon apareyinin birinin dış odacığına 0.dikromat çözeltisi. %1 NaF içeren alkolsüz kanla yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanır. etil alkol için yarı kantitatif bir teknik olarak kullanılabilir. Reaktifler : Asit . Bu standartlar yöntemin verimini hesaplamak için kullanılır. Pozitif sonuç alındığında daha duyarlı ve spesifik bir yöntemle kantitatif analizin yapılması gerekir. 280 ml konsantre sülfırik asit dikkatlice ilave edilir. idrar ve solunum havası) alkol tayininde kimyasal. Soğutulur ve distile su ile 650 ml'ye tamamlanır. Karıştırıldıktan sonra ağzı sıkıca (parafilm ile) kapatılır ve + 4 °C de saklanır. % 80 ve % 160 mg alkol standartları hazırlanır.200 ml etil alkol (% 96'lık.: 3. Mikrodifüzyon yöntemi ile etil alkol tayini Mikrodifüzyon yöntemi. Teknik : Conway . 50 ml lik bir balon jojede 40 ml distile su üzerine konur. her iki dış odacığa 1 ml doymuş potasyum karbonat konur. Alkol Standartları : Stok alkol standardı : 0. Potasyum dikromat çözeltisi : Potasyum karbonatın suda doymuş çözeltisi hazırlanır. diğerine yakında hazırlanmış olan alkol standardı (tercihan % 160 mg lık standart). Alkol standartları ayrıca. 106 .Biyolojik materyalde (kan. Bu stok karışım % 320 mg etil alkol içerir. d: 0. İç odacıklara 2 ml asit-dikromat reaktifi konur. Kalibrasyon için kullanılacak etil alkol standartları : Yukarıda ' hazırlanan stok etil alkol standardı % 1 NaF içeren su ile uygun oranda seyreltilerek % 20 .

Konsantrasyona karşı absorbanslar işaretlenerek doğru çizilir. ) 107 . konsantrasyonla absorbans ters linearite gösterir.as C„ = C S ( a -a„ C„: Kan örneğindeki alkol konsantrasyonu (mg/100 ml kan) C s : Alkol standardının konsantrasyonu (mg/100 ml kan) a : Kör deneyin absorbansı a„ : Numunenin absorbansı a s : Standardın absorbansı Yöntemin Değerlendirilmesi: Bu yöntemde. reaksiyona girmeyen potasyum dikromat çözeltisinin absorbansı okunduğu için. Difüzyon tamamlandıktan sonra otomatik bir pipet yardımıyla iç odacıktaki asit-dikromat çözeltisi 10 ml'lik cam kapaklı balon jojelere alınır. tek standart kullanarak ta aşağıdaki formülle hesaplanabilir: a . Eksik hacim distile su ile 10 ml'ye tamamlanır.8 ml numune kan (alkol içermeyen) 1 ml doymuş potasyum karbonat. Alkol miktarı hazırlanan kalibrasyon grafiğinden hesaplanabileceği gibi. Bunun için dış odacığa 0. 450 mm de absorbanslar okunur. 37 °C 'lik Etüv'de 1 saat inkübasyon için bekletilir. Daha sonra 450 nm'de spektrofotometre'de suya karşı okunur. iç odacığa 2 ml asit dikromat reaktifi konur ve apareyin ağzı sıkıca kapatılır. Kalibrasyon (konsantrasyonları : Kanda % 20 ile ve suda hazırlanan % 320 mg alkol standartları ile arasında değişen) Convvay mikrodifüzyon apareyi ile yukarıda açıklanan şekilde.Apareyin kapağı yağlanarak (silikonla) hemen sıkıca kapatılır.Diğer üçüncü Conway aparayı blank "kör" deney için kullanılır. kör deney de yapılarak çalışılır.

Bu yöntemle 20 mg /100 ml kan alkolü tayin edilebilir. Conway mikrodifüzyon yönteminin daha kısa sürede (5 dakikada) sonuç veren modifiye şekilleri küçük Iaboratuvarlar. ilaç bağımlılığı merkezlerinde ve acil olaylarda ön bir teknik olarak önerilmektedir. etil alkolün nikotinamid adenin dinükleotid 108 . alkol dehidrogenaz (ADH) enzimi katalizörlüğünde. Ancak potasyum dikromat. Kan ve serumda kesin kantitatif değerlendirme için destekleyici daha duyarlı yöntemler için kullanılması gerekmektedir. metil alkol ve diğer indirgen uçucu bileşikler ile de aynı reaksiyonu verir. % mg Alkol Şekil 13. (Serrano.Convvay mikrodifüzyon yöntemi ile etil alkolün tayininin kalibrasyon doğrusu. ve ark.Standartla çalışma. numune ile beraber tekrarlanmalıdır. Conway mikrodifüzyon yöntemi ile kanda etil alkol tayini ön bir tarama testi olarak toksikoloji laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Elde edilen kalibrasyon grafiğine bir örnek Şekil 13 de gösterilmiştir.L. 1988) Enzimatik yöntemle kanda etil alkol tayini i) Enzimatik yöntemle alkol tayininde prensip.

CH 2 OH + N A D Diaforez NADH + MT • • CH3CHO + NADH +H + N A D + MT . 2000'e bakınız). yöntemle ilgili teknik prospektüsü içermektedir. metil alkolün (çeşitli nedenlerle etil alkolle 109 . monotetrazolyum boyar maddesidir. (Fazla bilgi için: Sayın.2 ml ve daha az) çalışılarak. Gaz kromatografisi ile çok az miktarda (0. renk reaksiyonu fenol ve 4-amino antipirin ile gerçekleştirilir. Bu kitler Standard alkol çözeltisi. Veya NADH diaforez enzimi karşısında. Bu reaksiyonda. alkoloksidaz Etil alkol + 0 2 • asetaldehit+H 2 0 2 peroksidaz 2H 2 0 2 +fenol+4-aminoantipirin • kinonimin+4H 2 0 Enzimatik yöntemler için hazır kitler bulunmaktadır. Gaz kromatografisi yöntemi ile etil alkol tayini Gaz sıvı kromatografisi (GSK) kanda alkol tayini için ilk kez 1958 de uygulanmıştır. 1 mol NAD. Daha sonra bir çok araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. I mol etil alkolü oksitler ve kendisi de NADH'ye indirgenir. renk reaktifleri ve tamponları. uygun bir kromojenle (tetrazolyum tuzlan. NADH'nın doğrudan UV alanında (340 nm) veya florimetrik olarak ölçülmesi ile alkol miktarı tayin edilebilir.formazan Burada MT. ii) Diğer bir enzimatik yöntemde ise alkol oksidaz ve peroksidaz enzimleri kullanılıp. fenazin metosülfat gibi) reaksiyona girerek görünür alanda spektrofotometrik yöntemle tayin edilir: ADH CH. asetaldehit (metaboliti). etil alkol.(NAD) tarafından oksitlenmesine dayanır.H. o yöntem için kullanılacak enzim.

(10 mg etanol / ml'de) bu çözeltiden 0. Gaz kromatografisi koşullan : %10 PEG-400 (Chromosorb W-AW. PEG-400 (veya 600.5.5 x 10"" amper. Karışımdan 1 (al gaz kromatografa enjekte 110 . 80/100 mesh üzerinde) sıvı faz içeren cam kolon (2 m uzunluğunda x 0.. detektör: FID. Sıvı faz olarak en çok Porapak Q..s. taşıyıcı gaz : azot (30 ml/dak. vortekste karıştırılır. İç standart olarak n-propil alkol kullanılır. Önce %0.8. Saygı. kalitatif ve kantitatif analizleri yapılabilmektedir. Mutlak alkolden 1 gram.s. range : 2. su içinde tartılarak distile su ile 100 ml 'ye tamamlanır. kolon sıcaklığı : 90 °C. Normal kolonlar yerine kapiller kolon kullanıldığında ayrılma daha iyi olmaktadır.)" olarak kullanılır.1 ml analizi yapılacak kan örneğine 1 ml i. % 80.beraber az miktarda bulunur) ayrılabilmekte. attenuation : 8.1 'lik stok çözelti hazırlanır.1500) kullanılmakta.0 ml alınarak %1 sodyum florürle korunmuş. alkol içermeyen kanla cam kapaklı fiyoller içinde 10 ml 'ye tamamlanır. N. Bunun için önce mutlak alkol. %100 ve %200 mg) kan içinde hazırlanır. ilave edilir.). % 50. 1. %96'lık etil alkolün kalsiyum oksitle (CaO) geri soğutucu altında kaynatılarak ve arkadan distile edilmesi ile hazırlanır. Teknik : Küçük bir tüpe 0. Polypak-2. Burada laboratuvarımızda uyguladığımız GSK yöntemi açıklanmıştır (Vural. detektör sıcaklığı : 110 °C. 0. kaydedici hızı : 0. alev iyonlaştırıcı detektör (FID) tercih edilmektedir. Bu çözeltiden 2 ml alınarak %100 ml 'ye tamamlanır. Ş.5 cm/dak. Standart alkol çözeltileri: (% 0. Böylece 0.2 mg n-propanol/ml içeren çözelti " internal : iç standart (i. 1981). enjeksiyon giriş sıcaklığı: 110 °C .0.4 mm iç çapında). Buz dolabında (+ 4°C'de) saklanır. Yöntemin Uygulanması : Kan örnekleri yukarıda açıklandığı şekilde %1 NaF içerecek biçimde alınır. "Head space" tekniği ile çok sayıda numune ile otomatik çalışma olanağı vermektedir.0 ve 2.

s. etil alkol konsantrasyonu hesaplanır. (N: etil alkol pik yiiksekliği/propi 1 alkol pik yüksekliği). her standarta ait (etil alkol pik yüksekliği / i. Yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanan kan örneği gaz kromatografa enjekte edilerek kromatogramlar elde edilir. pik yüksekliği) oranları hesaplanır.Etil alkolün kalibrasyon grafiği 111 . % mg) oranı bulunarak. Deney en az iki defa yapılır. Her birine 1 ml i.'ın" pik yükseklikleri "bulunarak. oranları hesaplanır.1 ml konur. Kromatogramlar elde edildikten sonra. etil alkol ve i. Bulunan bu oranın kalibrasyon doğrusunda karşılığı olan (etil alkol % / mg / i.s. hazırlanan alkol standartlarından tüplere 0. vortekste karıştırılır. Şekil 14. ilave edilip. Elde edilen kromatogramda. Her standartla çift çalışılır. Kalibrasyon doğrusunun hazırlanması : Yukarıda açıklandığı şekilde kanda % 0 ile % 200 mg arasında.s. Karışımdan 1 pl gaz kromatografa enjekte edilir.edilir. Bu kromatogramlardaki yükseklikleri oranından numunedeki alkol konsantrasyonu pik grafikten hesaplanır (Şekil-14).s.

S. fakat sonuçlar kandaki alkol miktarına göre kalibre edilmiştir.G L K ' d a Kan Alkolü K r o m a t o g r a m lan. 3-su Solunum havasında etil alkol tayini Adli olaylarda (ölüm olmadığı zaman) ve özellikle trafik kazalarında kişilerin alkol alıp almadığı önce solunum havasında (ekspirasyon) etil alkol tayini yapılarak araştırılır.S. B : İ. elektrokimyasal detektör ve digital göstergeye sahiptir. 2 . Kullanılan apareyler solunum havasındaki alkol miktarını tayin eder. piki.Etanol piki. ve % 100 m g etil alkol ihtiva eden kan enjeksiyonu.J. 1987. ve % 5 0 m g etil alkol ihtiva eden kan . 1/2300 kan/nefes 112 . 1.İ. Bu amaçla geliştirilmiş bir çok teknikler vardır. İ. R. A: % 2 0 0 mg.S. ortalama: kan alkol konsantrasyonu/solunum havası alkol konsantrasyonu: 1/2300 bildirilmiştir. Şekil 15. Al kol metre Lion laboratuvarları tarafından geliştirilen Lion-Alcometer SD-2. standart alkol çözeltileri ile elde edilen kromatogram görülmektedir.Şekil 15'de kanda.S. V. ilave edilmiş kan. Emerson. Kinetik olarak. (Bazı kaynaklarda 1/2100) (Fazla bilgi için: Saferstein. 1998). C : İ..

Bu alete farklı nefes alma tüpleri takılarak. Ülkemizde. b) Cihazın örnekleme bölümü. baygın kişilerde de ölçüm yapılabilir. Adli Tıp Kurumunda. adli olaylarda alkol kontrolü. Bu aletle alkol testi şu şekilde yapılmaktadır. beklenir ve değer okunur. "A" lambasını yakacak kadar kuvvetli. "Lion Alcometer" ile yapılmaktadır. ağızlığın kenarındaki deliğe takılır. ciğerlerini havayla doldurması. c) Test yapılacak kişiden.oranına göre kalibre edilmiştir. "Read " düğmesine basılı vaziyette gösterge maksimum değere ulaşana kadar ortalama 30 sn. "B" lambası yandığında "Read" düğmesine basılır ve üflemeyi durdurması istenir. (Alkol konsantrasyonu promül olarak da ifade edilebilir) 1 promil = 1 g alkol /I kan = 100 mg/100 ml kan Aşağıdaki resimde LİON ALKOLMETRE görülmektedir. "B" lambasını yakana kadar üflemesi sağlanır. 113 . a) Cihazın hazır kontrolü yapılır ve SET düğmesine basılı durumda bulundurulur. ağızlığın kalın ucundan düzenli ve tek bir üfleme yapması istenir. Gösterge normal olarak kan alkol konsantrasyonunun 100 ml'de kanda mg alkol cinsinden gösterir.

Kan alkol düzeyinin klinik y o r u m u Kan alkol düzevi Belirtiler yüzde kızarma.5 114 . sendeleme. 3. Genç çocuklarda hipoglisemi görülebilir.0 Inkoordinasyon.0 Gros inkoordinasyon. pupil dilatasyonu. Alkolmetre Analiz Sonucun yorumlanması Etil alkol ince bağırsaktan hızlı absorbe olur ve bulanık görme. nistagmus. T a b l o 12.0 Koma ve ölüm * Alkol konsantrasyonu 1 promil=lg alkol / 1 kan =100 mg alkol / 100 ml kan (g/l = promil )* 0. kusma 5. inkordinasyon. konfüzyon. konuşmada bozukluk. baş dönmesi. 1.1. bulantı ve şiddetli olaylarda komaya neden olur. 1. çevre ilgisizliği.5 Belirgin inkoordinasyon.Resim . Genel olarak kan alkol düzeyinin klinik değerlendirmesi için aşağıdaki tablo (12) kullanılır. öfori : yetişkinlerde belirgin bir klinik etki görülmez.

1996'e bakınız).080 x 10 x 70 = 56 gram alkol İçki cinsi votka (% 40 ağırlık/hacim alkol içerir) ise.12 x 0. kişi: 115 .46-0. vücuttaki total alkol miktarı ( % g ) 1 ) VVidmark faktörlerinden ( r ) = Kandaki alkol miktarı ( % g m l ) olarak ifade edilir. bir kişinin aldığı alkol miktarı ve içki cinsi de biliniyorsa içki miktarı hesaplanabilir.67 = % 0.12 g saptansın.86).080 g vücut alkol konsantrasyonudur. 2) Kişide kan alkolü tayini için alınan kan örneğinin "adli olay" sırasındaki gerçek alkol düzeyi hesaplanabilir. İnsan için : Total alkol miktarı : 0.VVidmark faktörleri İlk kez alkol kinetiğini inceleyen Widmark. Örneğin : 70 kg ağırlığındaki insanın kan alkolü %0. 1919 yılında birim zamanda kan alkolünün düşme miktarının (eliminasyon hızı) negatif bir eğilim gösterdiğini ve bu düşme hızını da 1 ile ifade etmiştir. % 0. kadınlarda biraz daha düşüktür. Kandaki alkol düzeyinden. (r) erkeklerde ortalama 0. (13) ve (r) Widmark faktörleri olarak bilinir (Fazla bilgi için Vural N. Widmark faktörleri olarak bilinen değerlerle : 1) Kişilerin aldıkları total alkol miktarı . Ayrıca alkolün 3 tüm vücut sıvısında homojen olarak dağılmasından dolayı kişinin aldığı total alkol miktarı (r) sabiti kullanarak hesaplanabilir. Kan alkol düzeyinin tayininde.67 alındığında . 70 kg. Acaba bu kişinin vücudundaki alkol miktarı ne kadardır? Bu içki cinsi votka ise ne kadar votka içmiştir? Widmark faktörü 0.67 (0.

formol sinonimleridir. kazadan 2 saat sonra alınmış olsun.77 promil) Türkiye'de özel oto sürücüleri için yasal kan alkol limiti % 50 mg (0.5. kan alkolündeki düşme hızını ortalama : p = 16 mg/l 00 m l/saat ( 1 0 .100 56 x 40 = 140 ml votka almıştır. Bu faktör alınan alkol miktarı. diğer ilaçların etkisi ile değişebilir. hormonlar. 1.2 5 mg/l 00 ml/saat) önermiştir.16 promil)alınır. Ancak pratikte bu değer 16 mg /100 ml kan/saat (veya saatte 0. N. alınan içki c i n s i . Yukarıdaki örnekte eğer alınan kan örneğinde bulunan alkol düzeyine göre değerlendirme yapılırsa kişi alkol açısından trafik suçu işlememiş olarak kabul edilir. Sayın..45 promil) bulunsun. vitaminler. %40'lık çözeltisi halinde kullanılır.50 promil) dir. yanıcı olmayan bir gazdır. Bunun dışında diğer trafik suç ve kazalarında henüz kullanılmamaktadır (Vural. beslenme. 116 . Formalin. Gerçekte ise kan alkolü olay anında yasal limitin üstündedir. Formaldehit ( H C H O ) Formaldehit molekül ağırlığı 30 olan renksiz. 1996). Yapılan analizde kan alkol düzeyi % 45 mg (0. Widmark 1919 yılında. Bu faktörün adli tıpta uygulanmasına aşağıda örnek verilmiştir : Trafik kazası yapmış bir sürücüden kan örneği.. Ülkemizde trafik kazalarına yönelik trafik sigorta işlemlerinde p faktörü kullanarak değerlendirme yapılmaktadır. 2 ) Diğer bir Widmark faktörü P ile gösterilir ve alkolün eliminasyon hızı ile ilgilidir. H.32) promil kan alkolündeki düşme b) Kaza anındaki alkol % mg = % 45 + % 32 = % 77 mg (0. Acaba bu kişinin kaza anındaki gerçek alkol düzeyi nedir? a) %16 x 2 = % 32 mg (0.

uçucu olup.sülfirik asit testi ve Schiff reaksiyonu formaldehitle de pozitif sonuç verir (ön denemelere bakınız).5 lik sodyum nitroprussiyat çözeltisi ve 10 damla %10' luk sodyum hidroksit çözeltisi damlatılır. antiseptik ve dokuların korunmasında (fiksasyon çözeltisi) kullanılır. Yöntemin duyarlılığı 20 Ug / ml dir.5 ml konsantre sülfirik asit ilave edilir. Formalin dezenfektan. diğer polimerleri için yapıştırıcı. Asetaldehit kırmızı renk verir. Mor-viyole rengin oluşması formaldehit mevcudiyetini gösterir. stabilizör olarak metanol içerir.5 ml test çözeltisine 100 mg kadar kromotropik asit ilave edilir ve vortex ile 5 dakika karıştırılır. Dikkatle 1. Polimerize formaldehit (para formaldehit) fumigan. Akut formaldehit zehirlenmesine az rastlanır. Formaldehit çok çabuk olarak (in vivo) formata metabolize olur. 30 ml formalin insanlarda öldürücü olabilir (MLD). Formaldehit tayini 1) Kromotropik asit testi spektrofotometrik yöntemle formaldehitin 117 . Mavi renk oluşumu formaldehit varlığını gösterir. Distilata veya doğrudan idrara uygulanan testler : Oksitlenebilen uçucu bileşiklere uygulanan dikromat . Formalin. Fenil hidrazin ile : 10 ml distilata (idrar) 10 damla %5' lik fenilhidrazin hidroklorür çözeltisi. Göz yaşartıcıdır. Formaldehit için spesifik test (Kromotropik asit ile): 0. k.Sıvı haldeki formaldehitin (formalin) keskin batıcı bir kokusu vardır. Metil alkolün de ara metabolitidir. 3 damla %0. izolasyon maddelerinin hazırlanmasında kullanılır. Formaldehit aranması (Kalitatif test) Biyolojik dokulardan su buharı distilasyonu veya mikrodifüzyon la ayrılabilir.n : 2l°C'dır.

kantitatif analizi için de kullanılır (Metil alkole bakınız). 2) 2,4 dinitrofenolle hidrazin oluşturularak, HPLC ile de formaldehit tayin edilir. Bu yöntem çok duyarlıdır (pg düzeyinde). Biyolojik materyalden izole edilen distilatta, iş yeri ortamında formaldehit tayini için kullanılabilir (Fazla bilgi için Usanmaz, S., 1994'e bakınız). l.ö.Formik asit (HCOOH) ve Format Formik asit, molekül ağırlığı 46 olan renksiz, sulu çözeltidir ve çok korosiftir. Bir çok (descanling) kepek döken çözeltiler 500-600 ml / I formik asit içerir. Formatlar, sodyum format (HCOONa) olarak boya, baskı ve tabaklama (deri) endüstrisinde ve sentetik ara ürün olarak kullanılır. Metil alkol ve formaldehitin toksik metabolitidir. Minimum letal doz (MLD), yetişkinler için 30 ml olarak verilmiştir. Formik asit'in identifikasyonu (kalitatif testler) Mide içeriği ve olay yerinden alınan örneklere uygulanır. 1) Ön deney : 0,5 ml test çözeltisine, 1 ml sitrik asit-asetamid reaktifi (5 g/l sitrik asit ve 100 g/l asetamid, propan-2-ol içinde); 0.1 ml sodyum asetat (300 g/l), 3.5 ml asetik anhidrid ilave edilir. Vorteks'de 5 saniye karıştırıldıktan sonra 10 dakika kaynar su banyosunda ısıtılır. Kırmızı renk oluşması formik asit varlığını gösterir. Formaldehit

ve format tuzları bu testle pozitif reaksiyon vermezler. Yöntemin duyarlığı 50 pg/ml 'dir. 2) Destekleyici deney (kromotropik asit deneyi : 0.1 ml numuneye 0.1 ml seyreltik hidroklorik asit (2 mol/1) ilave edilir, vortekste 5 saniye karıştırılır. 100 mg kadar magnezyum tozu gaz çıkışı duruncaya kadar yavaş yavaş ilave edilir. 100 mg kromotropik asit ilave edilir ve vortekste 5 saniye karıştırılır.

118

Dikkatle 1.5 ml konsantre sülfırik asit ilave edilir. 60°C deki su banyosunda 10 dakika bekletilir. Mor-viyole renk oluşumu formik asit ve formatların varlığını (Mg tozu ile formaldehite indirgenmiş) gösterir. Aynı reaksiyonu formaldehit ön işlem yapılmaksızın, metil alkol ise K M n 0 4 ile oksitlendikten sonra verirler. Bu yöntemin duyarlığı 50 |ig/ml dir. Formik asitin kantitatif analizi Gaz kromatografık yöntem : GSK ile formik asit doğrudan veya

türevleri oluşturulduktan sonra tayin edilebilir. Formik asit metil format veya dimetil formamit, formanilid türevleri şeklinde, FID detektör kullanarak GLK ile tayin edilebilir. Duyarlık 10 ^g/ml olarak bildirilmiştir. Head space tekniği ile deteksiyon limiti 2,5 ng/ml dir. Enzimatik Yöntemler Formik asitin biyolojik sıvılarda enzimatik yöntemle tayini, formatın bakteriyel "format dehidrogenaz" enzimi ile karbondioksit ve suya oksidasyonu sırasında NAD + 'nin NADH'a indirgenmesi reaksiyonuna dayanır.

Burada oluşan NADH, diyaforez enziminin katalizörlüğünde indirgendiğinde floresan oluşturan bir substrat ile reaksiyona sokulur. Bu amaçla kullanılan maddelerden biri resazurindir. NADH ile indirgenen resazurin, resofurin isimli floresan madde verir. Bu madde 565 nm de ekstinksiyon ve 590 nm de emisyon dalga boylarında spektroflorimetrik olarak tayin edilir. Buradan formik asit miktarına geçilir. Yöntem çok duyarlıdır (0.2 ji.g/ml) ve spesifiktir. Reaksiyon denklemi aşağıda gösterilmiştir:

119

FDH NAD^+HCOOH diaforez NADH + resazurin > NAD * + resorufin (floresan) (2) (FDH : Format dehidogenaz enzimi) Analiz Sonucunun yorumu Biyolojik sıvılarda formik asit (format) tayini zehirlenmelerde önem taşır. Ancak serum metanol ile akut için rutin » NADH + H+ + C0 2 (1)

format düzeyleri

laboratuvar testleri yaygın değildir. Kanda endojen format düzeyi 0-6,3 mg/l 00 ml arasında değişebilir. Genel olarak üst sınır 1.2 mg/l00 ml kabul edilir. Ağır zehirlenmelerde 93 mg/l00 ml'ye kadar çıkabilen değerler bildirilmiştir. Aşağıda Tablo 13'de metanol zehirlenmesi sonucu oluşan 2 ölüm olayında, postmortem formik asit analizi sonuçları gösterilmiştir (Tanaka, E. ve ark. 1991).

T a b l o 13 formik asitin p o s t m o r t e m dağılımı Biyolojik ö r n e k olay 1 olay 2

Kan (mg/ml) İdrar (mg/ml) Beyin (mg/g) Karaciğer (mg/g) Böbrek (mg/g) Mide içeriği (total, mg)

0.32 2.27 0.11 0.54 0.13 108

0.23 0.47 1.17 0.51 1.19 23.2

120

2.7. Klorlu Hidrokarbonlar Toksikolojik önemi olan halojenli hidrokarbonlara doymuş

haloalkanlardan metil klorür, metil bromür, kloroform, karbon tetraklorür, metil kloroform; etilen yapısında halojenli doymamış hidrokarbonlara ise trikloroetilen ve tetrakloretilen örnek verilebilir. Burada, aşağıda açıklanan "Fujvvara" reaksiyonu yapılabilen bakınız). Kloroform (CHCU) : Triklorometan yapısında; molekül kütlesi 119 ile kendilerinin ve/veya metabölitlerinin analizi de

klorlu hidrokarbonlardan

bahsedilecektir (Genel

bölüme

dur. Anestetik ve tıbbi amaçla dezenfektan olarak kullanıldığı gibi, endüstride çözücü olarak ta önemli bir yeri vardır. MLD: 7 g / 70 g insandır. Kloroformun önemli bir kısmı değişmeden akciğerler ve idrarla atılır. Az bir kısmı metilen klorür, C 0 2 ve potent hepatorenal toksik bir madde olan fosgene (COCl 2 ) metabolize olur. Karbon tetraklorür ( CCU ) : Tetraklorometan yapısında molekül

kütlesi 154 olup, piren ve karbona sinominleridir. Temizleme, yağ eritici ve yağ uzaklaştırıcı olarak, yangın söndürmede, kuru temizlemede kullanılır. MLD : yaklaşık 4 ml / 70 kg insandır. Karbon tetraklorürün başlıca toksik etkisi karaciğer ve böbrek hasarına neden olmasıdır. Karbon tetraklorüre yoğun maruz kalma, Fujvvara reaksiyonu ile

detekte edilebilir. Bu reaksiyonu CCI 4 vermez. Bu nedenle bu reaksiyonun muhtemelen CCI 4 üminör metaboliti ve içerebileceği kontuminant olan

kloroformdan kaynaklandığı düşünülmektedir. 1,1,1,-Trikloroetan (Metilkloroform : CCUCHO : Molekül kütlesi 133 dür. Metilkloroform kuru temizlemede çözücü, yağ uzaklaştırır ve daktilo yazılarını düzeltme sıvılarında (daksil) kullanılır. Akut zehirlenme kazaen

121

Tıpta genel anestetik olarak kullanılır.2. Molekül kütlesi 131'dir. Akut zehirlenme kazaen yoğun maruz kalma veya amaçlı inhalasyon (uçucu çözücü skistimalı) sonucu oluşur. Bu miktardaki metabolit de idrarda Fujivvara testi ile tanınabilir. Absorbe olan 1. ilaç ve parfüm endiistirisinde.-trikloroetanın %2 si 2. TKE üzerinden trikloroasetik asit (TKAA) metabolitine dönüşür. Bu metabolit de idrarda fujivvara testi ile aranır. Absorbe olan tetrakloro etilenin ancak % 0. Bu metabolitte idrarda Fujivvara testi ile detekte edilir.yoğun bir şekilde maruz kalma veya amaçlı inhalasyonla (uçucu çözücü suistimali) olur. Klorlu hidrokarbonların biyolojik materyalde aranmaları (Fujivvara deneyi ile) Klorlu hidrokarbonlar doku ve kandan su buharı distilasyonu ile izole edilirler.2. Kloral hidrat. Yağlı madde ekstraksiyonunda. narkotik etkilidir. buharla yağ uzaklaştırıcı olarak kullanılır. kuru temizlemede ayrıca insektisit olarak kullanılır. Tetrakloroetilen : ( Perkloroetilen. Tetrakloroetilen antihelminitik ve kuru temizlemede çözücü. Akut zehirlenme kazaen yoğun maruz kalma ve amaçlı inhalasyon sonucu oluşur. Trikloroetilen ( CHCI = C Cl 2 ) : Trilen. tetrakloroetilen ) CC12 = CCİ2: Molekül kütlesi 166 dır. Önemli bir kısmı (% 80). Narkotik etkisi trikoetanol (TKE) metaboliti ile ilgilidir.1. Başlıca toksik etkisi MSS üzerinedir.5'i trikloroasetik asite metabolize olur.1. Asit ortamda bütün klorlu hidrokarbonlar su buharı ile sürüklenirler. trikol. dikloralfenazon gibi hipnotik ilaçlar da TKAA metabolitine dönüşürler). 122 . tiriol gibi sinominleri vardır. trikoroetanole ve sonra trikoasetik asite metabolize olur.

Distilat veya idrarda klorlu hidrokarbonların kalitatif ve kantitatif analizinde en çok kullanılan genel renk reaksiyonu Fujiwara testidir. Deneyin uygulanması : Bu test su buharı distilasyonu ile izole edilen

dişti lata ve/veya idrara uygulanabilir. Deney numune, blank (kör) ve Standard (triklroasetik asit) ile paralel olarak yapılır. Distilat ile çalışıldığında 5 ml distilata (veya 2 ml idrar) 2 ml %20 lik NaOH ve 2 ml saf piridin ilave edilerek dikkatle karıştırılır. Karışım kaynar su banyosunda 5 dakika bekletilir. Piridin fazında koyu kırmızı menekşe rengin oluşması trikloro bileşiklerinin olduğunu gösterir. Laboratuar ortamında kloroform gibi aynı reaksiyonu veren

kontaminatları dışlamak için distilat yerine 5 ml saf su kullanarak kör deney (Blank) yapılır. Ayrıca standard olarak suda hazırlanmış %1 lik triklroasetik (10 mg/l) ile deney paralel yürütülür. asit

Bu deneyin duyarlığı lmg/1 trikloroasetatdır. Klorlu hidrokarbonlar (kloroform, trikloroetilen, metilkloroform, tetrakloroetilen) ve metabolit

olarak oluşum trikloroasetik asit dışında kloralhidrat, diklorofenazon gibi trikloroasetik asit metabolize olan ilaçlar da Fujivvara reaksiyonu ile pozitif sonuç verirler. Klorlu hidrokarbonların analizleri 1 ml toluen fazına (klorlu hidrokarbon distilatının toplandığı), 10 ml saf piridin (tekrar distillenmiş veya taze analitik özellikte) ve 5 ml 20 NaOH ilave edildikten sonra, karışım tam 5 dakika kaynar su banyosunda bekletilir. Buz banyosunda soğutulduktan sonra renkli piridin fazı hemen ayrılır. Piridin fazı, distile su ile 15 ml ye seyreltilir. Bu renkli çözeltinin absorbans 530 nm de köre karşı bir spektrofometrede okunur. Konsantrasyon Fujivvara reaksiyonu ile kantitatif

123

aynı şekilde standart hidrokarbon çözeltileri ile hazırlanmış kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. Bu teknikle, 1 ml toluen içinde en fazla 0.4 mg hidrokarbon tayin edilebilir. Habgood ve Powell 1 ml aseton ilavesi ile karbon tetraklorürün piridin fazında verdiği rengin şiddetlendiğini, kloroform olduğunda azaldığını ve trikloroetilen ile meydana gelen rengin ise etkilenmediğini göstermişlerdir. İdrarda Fujiwara reaksiyonu ile trikloroasetik asit (TKAA)

tayini (Soucek ve Vlachova modifikasyonu) Trikloro asetik asite metabolize olan klorlu hidrokarbonlara maruz kalmanın biyolojik izlenmelerinde idrarda TKAA tayini yapılması pratik açıdan daha uygundur. Bunun için 2 ml idrara, 8 ml saf piridin ve 5 ml % 20 NaOH ilave edilir. Karışım 70 °C de 15 dakika su banyosunda bekletilir. Buz banyosunda soğutulduktan sonra piridin fazı (7.5 ml) 3 ml su ilave edilerek seyreltilir. Renkli çözeltinin optik dansitesi 530 nm de köre karşı okunur. Sonuç, 1-100 mikrogram arasında hazırlanan TKAA standartlarıyla elde edilen kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. Sonucun Yorumu : Bu yöntem en çok trikloroetilene maruz kalmada kullanılır. İdrarda 20 mg/1 TKAA bulunması, önemsiz derecede trikoloetilene maruz kalındığını, bu değerin (150 mg/1 TCAA) üstünde bulunması ise havada müsaade edilen limit üstünde trikloroetilene maruz kalındığını ifade eder. Klorlu hidrokarbonların gaz kromatografik yöntemle analizi Kan ve idrarda klorlu hidrokarbonların gaz kromatografisi yöntemi ile taranmaları ve kantitatif analizleri duyarlı olarak yapılır. Gaz kromatografisi yöntemi ile GA veya tercihen GI sistemi ile taramaları yapılabilir. (Moffat, A.C., ve ark. 1986)

124

a ) Sistem G.A. : %2.5 SE-30 ile kaplanmış 80-100 mesh ehromosorb (asitle yıkanmış : AW ve dimetildiklorosilanla işlem görmüş) kolon kullanılır. Destek maddesinin tamamen deaktive edilmiş olması gerekir. 2 m x 4 mm iç çapında cam kolon tercih edilir. Gaz kromatografısi koşullan : Kolon sıcaklığı 35°C da 2 dakikaya ve sonra dakikada 5°C yükselecek şekilde 175° C ye kadar programlanır. 175°C da en az 8 dakika tutulur. Taşıyıcı gaz olarak azot (45 ml /dakika akış hızında) FID dedektör kullanılır. Sistem GI: 80-100 mesh carbopak C üzerine kaplanmış % carbowax 0.3

20 M içeren kolon (2 m x 2 mm iç çapında) kullanılır. Kolon

sıcaklığı yukarda açıklandığı şekilde 35°C ile 175°C arasında programlanır. Taşıyıcı gaz olarak azot (30 ml/dak. akış hızında) kullanılır. Kantitatif analizde ise "head-space" düzeneği içeren gaz kromatografısi tercih edilir. 1.8. Aromatik Hidrokarbonlar Aromatik hidrokarbonların en basit ve dayanıklı bileşiği olan benzen ve homologları (toluen, ksilen izomerleri, etil benzen) endüstriyel ve ticari kimyasal maddeler olarak önem taşırlar. Yakıt, çözücü ve kimyasal

maddelerin sentezinde başlangıç maddesi olarak kullanılırlar. Bu nedenle, çevrede, iş yerlerinde ve endüstride çevresel ve biyolojik izlenmeleri önem taşır. Benzen (C 6 H6> En basit aromatik hidrokarbondur. Benzol, fenilhidrid ve kömür naftası sinonimleridir. Kendisine özgü kokusu olan, uçucu bir organik sıvıdır. K.n. 81°C dir. Akut benzen zehirlenmesinde başlıca semptomlar MSS depresyonu ile ilgilidir. Kronik maruz kalmada ise hematopoetik sistem etkilenir. Anemi ve

125

lösemiye neden olduğu gösterilmiştir. MLD : 15 ml /70 kg insan olarak verilmiştir. Kronik benzen toksisitesinden benzenin aktif metabolitleri olan fenolik metabolitleri sorumludur. Benzene maruz kalmanın biyolojik izlenmesinde kanda benzen, idrarda fenol tayini yapılır. Benzenin biyolojik materyalden izolasyonu ve kalitatif analizi Benzen dokulardan, asit ortamda su buharı distilasyonu ile izole edilir. Bunun için 10 g doku (veya 4 ml kan) distilasyon balonuna konarak 50 ml su ile karıştırılır. (Şekil 2). 1 ml konsantre H 2 S 0 4 ilavesinden sonra, uzun soğutuculu bir su buharı distilasyonu apareyinde distillenir. Soğutucunun uç kısmının nümune toplama kabının karbon tetraklorür ihtiva eden kısmına kadar uzanan bir adaptörle tespit edilmesi, benzenin uçmasını engeller. Benzen kokusu duyulmayıncaya kadar distilasyona devam edilir. Nümune kabında toplanan, distilat toplanır ve CCI 4 fazının ayrılması için beklenir. Benzen CCI 4 içinde çözüneceğinden bu faz alınarak benzen aranır: Bir tüpe alınan (5ml sülfürik asit ve 6 ml benzen-karbon tetraklorür) karışımına, 9 ml

nitrik asit ilave edilir. Asitlerin ilavesi sırasında tüp

devamlı karıştırılır ve karışımın sıcaklığı 60°C altında tutulur. Karışım, 1 saat 60 °C de su banyosunda ısıtılır. Benzen mevcudiyetinde nitrobenzen (k.n: 206°) oluşur. Karışımın soğutulmasından sonra, nitrobenzen karakteristik, ayakkabı cilası kokusu ile tanınır. Benzenin kan ve dokuda araştırılması kronik benzen zehirlenmesi bakımından önemlidir. Ayrıca, idrarla atılan metaboliti fenol olduğundan kronik benzen zehirlenmesinin saptanmasında diğer araştırmalar (kan

formülü, hemogram, hematokrit gibi) yanında, fenol tayini değerli bir kriterdir (fenol bölümüne bakınız).

126

Fenolik metabolitleri olan krezollerin (özelikle o-krezol) tayini de spesifik metabolit olarak önem kazanmıştır. metil etil keton gibi diğer çözücüler içerir) şeklinde kullanılır. düşük konsantrasyonda toluene maruz kalınanın biyoindikatörü olarak idrarda tayini tercih edilmektedir. p. ksilen. o-krezol spesifik minör metaboliti olup son yıllarda. Renk reaktifı olarak (piridin + benzensulfonil klorür) veya p-dimetilbenzaldehit kullanılır. Benzolik asit glisinle konjuge olarak idrarla hippurik asit (HA) şeklinde atılır. 1986). Alıkonma zamanı 24. Çözücü olarak çoğu kez.Toluen (Metil benzen) :C 6 H 5 CH 3 Bağıl Molekül kütlesi 92 ve kaynama noktası 109°-111 °C olan bir organik çözücüdür. Toluene çevresel ve mesleki maruziyetin biyolojik izlenmesinde kanda ve alveolar havada toluen. İdrarda HA tayini Spektrofotometrik yöntemler Hippürik asit. Toluen yapıştırıcı. boyalar için çözücü olarak ve ayrıca endüstride yaygın olarak kullanılır. Burada hippürik asitin p- 127 .C.8 dakikadır (Moffat. uçucu çözücü tipi bağımlılık) görülür. Çok az miktarda da krezollere (o-. Akut toluen zehirlenmesi yoğun şekilde toluene maruz kalma veya bağımlılık şeklinde inhalasyonu ile (yapıştırıcı koklama. mg/l düzeyinde renk reaksiyonları ile spektrofotometrik yöntemle tayin edilebilir. Kanda toluenin gaz kromatografik yöntemle tayini Toluen kan ve dokularda gaz kromatografisi yöntemi ile tayin edilebilir. Toluenin önemli bir kısmı (%80 i) benzoik asite metabolize olur. tiner gibi ticari karışımlar (dikloro-metan.ve m-krezol) dönüşür. A. Sistem olarak GA veya GI kullanılır. idrarda hippurik asit tayini yapılır.

Standardlar kör olarak kullanılan idrarda hippurik asit 0. Bu çözeltiler +4°C de karanlıkta saklandığında 1 ay dayanır.dimetilbenzaldehitle kondanse olarak oluşturduğu renkli bileşiğin 458 nm de ölçülmesine dayanan spektrofotometrik yöntem açıklanacaktır. vortekste 1 dakika karıştırılır. 128 . Eter fazı hava veya azot akımında uzaklaştırlır.05 mol/I) Dimetilaminobenzaldehit reaktifi : p-dimetilaminobenzaldehit (40 g/l) konsantrasyonda. (Flanagan ve ark. Kalan silika fazı ikinci bir (4 ml) metanolle ekstrakte edilir. 5 dakika santrifüj edilir. Soğutulan karışıma 4 ml metanol ilave edilir 1 dakika vortekste karıştırılır. Teknik : 1 ml idrar örneği (veya Standard) hidroklorik asit çözeltisi ile 2 ml ye seyreltilir ve doygunluğa kadar sodyum klorür ilave edilir. Kalıntıya 3 ml dimetilaminobenzaldehit reaktifi ilave edilerek 135°C de 5 dakika ısıtılır. Sodyum klorür (katı) Çöktürülmüş silika Standardlar : Kör (blank) olarak idrar kullanılır.0 ve 2. 0. 1. 5 dakika santrifüj edilir.0 g/l konsantrasyonda olacak şekilde hazırlanır.5 . içinde birkaç kristal (0. 1995) Reaktifler: Seyreltik hidroklorik asit (0.5 g kadar) susuz sodyum asetat içeren asetik anhidrid içinde hazırlanır. Üst faz atılır ve ikinci kez ekstraksiyon işlemi dietileter : metanol (9:1) ile tekrarlanır. Eter ekstraktları birleştirilir ve içinde 0. ekstraktan 1 ml ilave edilir. Metanol ekstraktı diğer bir tüpe aspire edilir.5 g silika içeren tüpe.2. WHO. Çözeltiye 2 ml dietileter : metanol (9:1) ilave ederek.

001 H 2 0 içeren) balonjoje içinde 100 ml ye tamamlanır. R. İdrarda gaz kromatografisi yöntemi ile HA ve M H A tayini İdrarda GLK ile HA tayininde. seri Standard HA çözeltisi metil alkol içinde hazırlanır. Aynı yöntemle.. Kullanılan reaktif ve standardlar: Türevleme reaktifi : 4 ml % 37 lik hidroklorik asit. idrara ilave edilmiş hippurik asit standardları ile yukarıda açıklandığı şekilde analizleri yapılarak (absorbansa karşı konsantrasyon) hazırlanır. İç standart olarak heptadekanoik asit kullanılır. aynı şekilde hazırlanmış "kör idrar" ekstraktına karşı okunur. Kalibrasyon : Kalibrasyon eğrisi. m-MHA. . susuz metil alkolle (maksimum %0. 129 . Numune ile elde edilen absorbansın hippurik asit düzeyi. İnternal (iç) Standard : 50 mg heptadekanoik asit metil alkol ile 100 ml ye tamamlanır. Standard HA çözeltileri : 50-250 mg/50 ml arasında konsantrasyonlar değişen.Metanol ekstraktları birleştirilir ve 460 da absorbansı. metil alkolde çözülerek standard çözeltiler hazırlanır. tiner kullanımı nedeni ile toluen ve ksilen maruziyetinin araştırılmasında idrarda HA ve m-MHA tayini için kullandığımız yöntem açıklanmıştır (Doğanyiğit.1 g/l hippuattır. Burada laboratuvarımızda. ksilenin metaboliti olan metil hippürik asit (MHA) tayini de yapılır. kör ve Standard hazırlamada aynı idrar örneği kullanılmaktadır. 1999). Benzoat içeren diyetlerin alımı nedeni ile HA atılımı normal kişilerde de olduğu için. HA'in metanol ile metil türevi oluşturulur. Standard metil hippurik asit (m-MHA) çözeltileri : 25-150 mg/ 50 ml arasında değişen konsantrasyonda olacak şekilde. Yöntemin duyarlılığı 0. kalibrasyon eğrisinden hesaplanır.

Karışım soğutulduktan sonra 2 ml distile su ilave edilir ve 1 ml kloroform ile 20 dakika karıştırılarak ekstrakte edilir. Kolon dolgu maddesi %3 SE-30 (Chromosorb WHP. Organik faz 15 ml lik tüpe aktarılarak oda sıcaklığında azot akımında uçurulur. her seri standart çözeltiden 200 fil HA ve 200 (0. Karışım 4000 rpm de 4 dakika santifüj edilir. detektör: FID. Enjeksiyon giriş sıcaklığı. su banyosunda 60 °C da 45 dakika bekletilir. konsantrasyona karşı. yukarda açıklanan işlemle (200 fol internal Standard ilavesinden sonra) uygulanır. 130 . fırın sıcaklığı : 200 °C.1 m-MHA ilave edilerek. hidrojen akış hızı : 300 ml/dk.1 iç standart ve 200 |il iç standart ve 200 JX 1 L 0. Kalibrasyon : Mesleki olarak maruz kalmayan kişilerde alınan idrarın 1 ml sine. yöntemle ilgili şartları konsantrasyon kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. Numune ile elde edilen pik yüksekliği oranı (nümune/internal standart) kromatografdan saptanarak. Teknik : 1 ml idrara 200 p. pik oranı 30 işaretlenerek (standart / internal standart) çizilir..5 N-HCI ilave edilerek 3 ml etil asetat ile çalkalayarak 20 dakika ekstrakte edilir. Kalıntı üzerine 1 ml türevleme reaktifi ilave edildikten sonra. taşıyıcı gaz (azot) akış hızı: ml/dk. 80-100 misli üzerinde). 3000 rpm de 2 dakika santrifüj edildikten sonra kloroform fazından 2 (ol doğrudan gaz kromatografa enjekte edilir. normal kişilerde de HA atılımı beslenmeye bağlı olarak değişen oranda bulunabileceğinden aynı idrardan alınan örneklere HA standardları ilave edilir. Kalibrasyon grafiği. Yöntemle ilgili uyarılar : 1) Standardlar hazırlanırken. 240°C.Gaz kromatografisi koşullan :.

Ancak m-ksilen izomeri.2) Yöntemin verimi (recovery) hesaplanırken. standarddan çıkartılır. m-MHA (2) ve heptadekonoikasit (iç Standard.dışındaki MHA metabolitleri olabilir ve alıkonma zamanları GLK de yakındır.izomerlerinin karışımı olarak bulunduğu için. Bunun için.( a ) HA (1).5 pg) GLK kromatogram ları (b) Şekil 16. idrarda m.ve m. kalibrasyon grafiği hazırlanırken idrar örneği ile de çalışma yapılır. cm ı 0 5 lü dakik» (a) Şekil 16. karışımda % 70-80 gibi yüksek oranda ve p-izomeri %5 in altında olduğu için pratikte bu interferans önemli değildir. normalde idrarda bulunan HA konsantrasyonu. 3) Ksilen o-.(b) Mobilya işçilerinin idrarından elde edilen ekstraktın gaz kromatogram ları. (2) m-MHA. 3) standardlarının (0. bu izomerlerin ayrılmasına yönelik yöntemler geliştirilmektedir. (3) iç standart 131 . p. Son yıllarda. (1) HA. Şekil 16'da GLK ile HA ve m-MHA'in kromatogramları görülmektedir.

HA konsantrasyonu 0-2 mg/ml HA. rutin analizlerde kullanılabilecek basit ve çabuk sonuç veren HPLC yöntemleri de geliştirilmiştir. g/g 132 .H P L C ile idrarda H A tayini : Toluen ve ksilenin metabolitlerinin tayininde HPLC duyarlık ve spesifıte açısından son yıllarda en çok kullanılan tekniklerden biridir.5 dakika 8.8 ml/dak .9-7. Supernatant'tan 3 pl.0 dakika arasında 0. Kalibrasyon: Kalibrasyon eğrisi konsantrasyona karşı pik alan keratinine göre verilecekse (tercih edilir).6 mm kolon içermektedir. 1999) HPLC cihaz ve Çalışma koşulları : Kromatograf sistemi bir HPLC pompası.0-9. Bu teknik genelde zaman alır ve iyi donanımlı yüksek performanslı kromatografa ihtiyaç vardır. Mobil faz olarak 5 mM KH 2 P0 4 (pH : 2. Efluentin absorbansı 225 nm de okunur ve total tayin oda sıcaklığında yapılır. Bu durumda kalibrasyon eğrisinde konsantrasyon kreatinin olarak işaretlenir. HPLC cihazına enjekte edilir. 2.6 dakikada 0. Teknik : 1 ml idrara 1 ml metil alkol ilave edilir ve 2500 rpm de 5 dakika santifüj edilir. Kalibrasyon için stok çözelti su ve idrarla seyreltilerek. Mobil arasında 2 faz akış ml/dak ve hızı : İlk 2. Stok HA çözeltisi metanol içinde hazırlanır (1 g/l). olarak programlanmıştır. Ancak.8 ml/dak. ayrıca kontrol idrarda kreatinin tayin edilir. Burada laboratuvarımızda modifiye edilen oldukça basit ve çabuk sonuç veren HPLC yöntemi ile HA tayini açıklanmıştır (Duydu ve ark.5) ve aseto nitril (CH 3 CN) karışımı (90/10 oranında) kullanılır. UV/VIS detektörü ve Li Chrosorb RP-18-5 içeren 200x4.

diğer izomerlerin ayrılması ile ilgili çalışmalar vardır. II-Normal idrar (endojen HA görülmekte).MHA) şeklinde atılır. Kaynama noktası 130°C. Ticari olarak orto. normal idrar ve HA ilave edilmiş idrar örneğinin kromatogramları görülmektedir. Bu nedenle ksilene maruziyette idrarda başlıca m-MHA tayini yapılır. idrarla atılan başlıca nıetaboliti.HA'nin HPLC de kromatogramı I-Standard HA. 1 3 3 . Ksilenin. Toluenle birlikte tiner içinde bulunur. aromatik kokulu bir sıvı olup. Son yıllarda.ro'—ijrrarrK'joinoırı—ı OOCıO!Un$)T5)i®i5tuîll<j | —| Şekil 17. En çok meta izomeri (m. alev alma noktası 29°C dır.arasında değişecek şekilde 2 ayrı Standard (su ve idrar) seri Standard çözeltileri hazırlanır. meta ve para izomerleri şeklinde bulunur. metil hippürik asittir (MHA). IOC'03-' lOC'OM-» •01J-» III HA HA \ T® 53» t ® i O |—i P oor. Şekil 17'de HPLC ile Standard HA.13 tür. Ancak o-ksilen. en yüksek oranda (%6080) bulunur. III-HA ilave edilmiş idrar. Ksilen (C 6 H 4 (CH 3 ) 2 ) Renksiz. Yöntem bu standardlara uygulanır. molekül ağırlığı 106.

38 g/2 kreatinin bulunmuştur (bakınız: Doğanyiğit. idrarla atılan HA miktarı 2.1-0.OH) 134 . Türevleri : Krezoller (o.5 g/g kreatinindir.9 Fenoller: C 6 H 5 OH Sinonimleri : ( C 6 H 5 OH ) : Karbolik asit.C 6 H 4 OH).m-CH 3 . timol (C 6 H 3 CH 3 C 3 H7. asit fenik .99 ± 0.Ksilene maruziyette. Akut zehirlenmelerde. biyolojik maruz kalma indeksi (BEİ) 2. (Lauvvrys. değerlendirmede daha geçerlidir. idrarda MHA tayini yapılır. Bu düzeltmeye göre. bulantı. HA düzeyi (g/g kreatinin) şeklinde verilmesi. Tiner kullanan iş yerlerinde (mobilya işçileri.K.R„ 1999 doktora tezi). 1986). otomobil boyacıları gibi) maruziyet derecesine göre HA ve mMHA atılımı artar. hippurik asit atılımı yükselmeden oluşabilir. Toluene mesleki maruziyetin biyolojik izlenmesinde.p. Toluen kısmında. Daha önce kreatinine göre düzeltmeden ve idrardaki kreatinin tayini açıklanmıştı. 1. koma ve kardiyak aritmi görülür. Hepatorenal hasar genelde yoktur. Ancak diyet veya diğer nedenlerle alınan benzoatın dışlanması gerekir. 1 g/l üstünde değerler toluene ön maruziyeti gösterir.2 g/l olarak verilmektedir. idrarda HA için kabul edilen maksimum değer. İdrarda normal HA konsantrasyonu 0. L. MHA tayini : İdrarda MHA tayininde gaz kromatografik ve HPLC yöntemleri kullanılır. Yaptığımız bir çalışmada mobilya cilalama işleminde çalışan kişilerde (n:57). ölüm. ınMHA ise normalde atılan bir metabolit değildir. kusma. Sonucun yorumu Akut toluen zehirlenmesinde ataksi. solunum depresyonu. HA'ın gaz kromatografisi ile analizinde m-MHA tayinde açıklanmıştır..

Karışım su buharı akımında distile edilir. distilasyona toplanıncaya kadar devam edilir. idrar veya dokulardan asit ortamda su buharı distilasyonu ile izole edilir. Böylece konsantre edilmiş eterli ekstreden bir kaç damla. MLD : Yaklaşık 10 m l / 7 0 kg insan (adi fenol için). krezollerle koyu 135 . Birleştirilen eter ekstresi bir kaç gram susuz N a 2 S 0 4 ilâvesiyle kurutulur. 4 ml (1 + 1) oranında seyreltilmiş sülfırik asit konur ve 5 ml su ile balon yukarıdan aşağıya doğru yıkanır. prezervatif. Karışım soğutulduktan sonra 1 damla 4 N NaOH ile kalevilendirilir ve meydana gelen renk değişmesi kaydedilir. Fenollerin identifikasyonları Fenoller. Distilatta fenol a r a n m a s ı : i) Para pozisyonu substitüte edilmemiş veya nitro grubu bulunmayan fenollere Liebermann'ın indofenol testi. Kalıntıya. Cam pamuğundan süzülür ve 2 ml kalıncaya kadar uçurulur. Deney şöyle yapılır : 10-20 ml distilat. küçük bir porselen kapsülde oda ısısında uçurulur. Fenol ile mavi -> kırmızı -> yeşil.Kullanma yerleri: Dezenfektan. Bunun için su buharı distilasyonu apareyinin (Şekil-3) B balonuna 25 ml kıyılmış doku veya idrar. 1 damla taze %1 N a N O . 2 defa 20 ml eterle ekstrakte edilir. kan. genel grup deneyi olarak 100 ml distilat biyolojik materyalden izolasyonları ve uygulanabilir. bir bagetle karıştırıldıktan sonra bir damla su ilâve edilir. Konsantre sülfırik asit içinde hazırlanmış çözeltisi konur. antiseptik antipruritik (kaşıntılara karşı) ve endüstride kullanılır. Genellikle su ilâvesi rengin şiddetlenmesine sebep olur.

soğukta Millon reaktifi ile kırmızı renk verdiği halde. (Millon rekatifi: 10 g cıva. İdrarda fenolün diazolandırılmış p-nitroanilin ile tayini Standard fenol çözeltileri (Kalibrasyon için) a) Stok fenol çözeltisi : 0. ile arama : 1 ml distilata. Meydana gelen viyole renk ısıya dayanıklıdır). 4 ml hidroklorik asit ilavesinden sonra su ile 500 ml'ye tamamlanır (1 g fenol/l).75 g p-nitroanilin 10 ml suda çözülür. mineral asit. Bu deneyle 1 mikrogram (pg) fenol tanınabilir. b) Sodyum nitrit çözeltisi (% 5 lik N a N 0 2 ) : 5 g sodyum nitrat suda çözülerek 100 ml ye tamamlanır. timol ile yeşil -> kırmızı -> mavi renkler görülür.5 ml (b) çözeltisi ile karıştırılarak reaktif hazırlanır. Karışım bir kaç dakika bekletilir. amonyak veya alkol ilâvesiyle kaybolur.5g saf fenol 10 ml suda çözülür.20 mlkonsantre nitrik asitte çözülür ve eşit hacimde su ilave ederek hazırlanır). diğer fenoller ancak ısıtmadan sonra renk verirler. 1. iii) Millon deneyi : Küçük bir kapsüle. 1 damla distilat veya eterli ekstreden konur ve 1 damla Millon reaktifi damlatılır. 20 ml konsantre hidroklorik asit ilave edilir. Kullanmadan hemen önce 25 ml (a) çözeltisi.kahverengi. Bu deneyle I pg fenol tanınabilir. b) Seyreltilmiş fenol çözeltisi : 1 ml stok fenol çözeltisi su ile 100 ml'ye seyreltilir (10 pgfenol/ml) Reaktifler: 1) Diazo Reaktifi : a) p-nitroanilin çözeltisi : 0. Su ile 250 ml ye tamamlanır. Fenol. 1 damla %10 FeCI 3 ilâve i i) FeClj edildiğinde viyole renk meydana gelir. bu renk. (Bu deney doğrudan doğruya 10 ml idrara 1 ml % 10 FeClj ilâvesiyle de yapılabilir. Salisilik asitten farklı olarak. Eğer bir renk değişimi görülmezse ısıtılır. 2) Sodyum asetat çözeltisi (% 50 lik) 136 .

N. Kırmızı renk p-aminofenol olduğunu gösterir. Karışım kaynatılır.5 ml kloroform ve 2 ml % 20 NaOH ilâve edilir.5 mikrogram anilin tanınabilir.Distilatta anilin aranması İzonitril deneyi : 5 ml distilata veya 0.2 lî-nafltol (2N NaOH de hazırlanmış) ilâve edilir. Bu deney çok duyarlıdır. 1988). Anilinle kırmızı renkli diazo-boyar maddesi meydana gelerek çöker. 139 . R. Diazo deneyi : Kalıntı veya 0. 2-3 damla % 1 N a N 0 2 .. Bunun için methemoglobin tayini zehirlenmenin teşhisinde yardımcı olur. Fazla miktarda a-naftol yanıltıcı sonuç verebilir.5 ml eterle konsantre edilen kalıntı 0. kanda methemoglobinemi oluşur. 2 damla % 5 N a N 0 2 ve 2 damla % 0. 2-3 damla taze %1 â-nafitol çözeltisi (% 10 NaOH de hazırlanmış) ilâve edilir. Kahraman. 2-3 damla % 2 fenol ve amonyak ilâvesiyle tekrar sabit mavi renk meydana gelir. p-aminofenol tayini için parasetamole bakınız). Anilin varsa izonitrilin karakteristik kokusu duyulur. Burada laboratuvarımızda yapılan bir araştırmada kullanılan methemoglobin tayini açıklanmıştır (Vural. Bu deneyle 0. Methemoglobin tayini (spektrofotometrik yöntem) Anilinle zehirlenmelerde. İndofenol ( hipoklorit) deneyi : 0. Bu nedenle anilinle zehirlenmelerde idrarda p-aminofenol aranır. Anilin varsa karışımın rengi viyole-mavi veya mor-viyole olur ve zamanla renk kirli kırmızıya dönüşür.5 distilata 3-5 damla kalsiyum veya sodyum hipoklorit çözeltisinden ilâve edilir. p-aminofenol aranması Anilinin %80 kadarı aminofenole dönüşerek idrarla atılır.5 ml distilat 2 N HCI ile asitlendirilir. Bunun için: 1 ml idrar 2-3 damla % 10 HCI ile asitlendirilir ve soğutulur. (Kontrol deneyi yapılmalıdır.

17 M fosfat tamponu içine ilave edilir. kan örneğinin diğer kısmını potasyum ferri siyanürle muamele edilir ve kandaki tüm hemoglobin. methemoglobine dönüştürülür. pH kontrol edilir. de okunur (A 2 ). Tekrar absorbans 630 nm. Eğer absorbans değişmeli ise (Aı = A 2 ). Bu absorbans farkı MetHb miktarı ile orantılıdır. MetHb yüzdesinin ölçülmesi için. Teknik : İyi karıştırılmış 0. saf granüle. Karışım analiz tamamlanıncaya kadar bekletilir.Yöntemin Prensibi : Methemoglobin (MetHb) seyreltik asitli ortamda 630 nm'de karakteristik bir absorbsiyon bandı verir. Eğer tam berrak değilse. Kan örneğinin diğer bir kısmı.6) : 5. Siyanür ilavesi ile MetHb. gerekirse ayarlaması yapılır. 0.07 M fosfat tamponu 1:4 oranında seyreltilerek hazırlanır. 5 mg potasyum ferrisiyanür ilave 140 . Reaktifler: 0.67 g anilin monopotasyum fosfat (K. Siyanür ilavesinden sonraki absorbans değişimi total Hb miktarını verir. Potasyum ferri siyanür (K 3 (CN) 6 ). Küvete birkaç mikrogram KCN ilave edilir ve karıştırılır.55 g disodyum fosfat (Na 2 HP0 4 ) suda çözülerek 1 litreye tamamlanır. yukarıda açıklandığı şekilde fosfat tamponu ile seyreltilir ve hemoliz edilir.6) : Stok 0.2 ml 0. Küçük bir damla Triton-x 100 ilave ederek. Potasyum siyanür (KCN).017 M fosfat tamponu (pH 6. Triton-X 100 veya diğer bir noniyonik aktif madde.07 M fosfat tamponu (pH 6. o zaman MetHb yoktur ve işleme devam edilmez. kristal. Hemoliz olmuş kanın bir kısmı spektrofotometre küvetine aktarılır ve 630 nm'de fosfat tamponuna karşı (kör) absorbans oluşur (A|). siyanmethemoglobine (CNMetHB) dönüşür ve absorbsiyonda düşme olur. tersyüz edilir.H 2 P0 4 ) ve 3. santrifüj edilir.

Karışım. Absorbans 630 nm'de fosfat tamponuna karşı okunur (A 3 ) Birkaç miligram potasyum ferro siyanür ilavesinden sonra karıştırılır ve tekrar fosfat tamponuna karşı 630 nm ile absorbansı okunur (A 4 ). 1970). Ayrıca MetHb düzeyi yangın olaylarında. 141 . Hemoliz olmamış kan örnekleri buz dolabında birkaç saat saklanabilir.5 g kadar MetHb bulunabilir. 3. UÇUCU OLMAYAN ORGANİK ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE ANALİZLERİ Bu bölümde sık zehirlenmelere neden olan ilaçlar kullnılmaz kontrol altında olan ilacın maddelerle. Kalibrasyon : Yukarıda ölçülen absorbanslar aşağıdaki formüle konarak % MetHb hesaplanır. S. tokksikolojide önemli olan bazı pestisitlerin analizinden bahsedilecektir. MetHb tayininde heparinize venöz veya arteriyal kan kullanılabilir.D.A 2 x 100 = % MetHb (saturasyon yüzdesi) A 3 .A4 Sonucun değerlendirilmesi : Normal kişilerde % 0. temiz bir spektrofotometre küvete aktarılır. Uçucu olmayan organik bileşik yapısında olan bu maddeler biyolojik materyalden ekstraksiyon la izole edilirler. Fakat analiz tercihen en kısa zamanda yapılmaktadır. A| . MetHb nemi yapan ilaçlar ve kimyasal maddeler MetHb düzeyi artabilir. Çünkü alınan kan örneğindeki MetHb oldukça tuzlu bir şekilde bozunabilir (Bauer. ekzos gazına bağlı zehirlenmelerde yükselebilir. MetHb düzeyi % 10-15 olduğunda siyanozis görülür.edilerek karıştırılır..

barbitürik asitin 5. potent hipnotik ve sedatif etkilidirler. pentobarbital (5-etil-5) (1-metilbütil) barbitürik asit). Barbitüratlardan sadece tiyopental (iv yolla) ve fenobarbital geniş bir alanda kullanılırlar. fenobarbital (5etil-5-fenilbarbitürikasit). Barbitüratların molekül ağırlıkları yaklaşık 226 ile 242 arasında değişir.5disubstitüe azot da türevleridir. 142 . Ülkemizde suistimallerinin engellenmesi için kullanımları "yeşil reçeteye" bağlanmıştır. secobarbital (5-allil-5 (1-tilbütil) barbitürik asit) ve tiyopental (5-etil-5 (lmetilbütil)-2. Bağımlılık yapan maddelerdir. mide muhtevası veya olay yerinden elde edilen örneklerden ekstraksiyon la izole edildikten sonra İTK ile identifikasyonlardır. acı lezzette beyaz toz kristal halindedirler.1. Barbitüratlarla akut zehirlenmede. Ancak kalitatif analizleri için en iyi yöntem. barbital (5. Barbitüratların insanda minimal letal dozları 1-6 g/kg arasında değişir. Çok kullanılan o barbitüratlara örnek olarak amobarbital (5-etil5- izopen-tilbarbitürik asit).5 dietilbarbitürik asit). suda çözünmezler.tiyobarbitürik asit) örnek verilebilir. idrar. Ayrıca 1 no'lu pozisyondaki metillenebilir (metil fenobarbital gibi). Zayıf asit yapıda olup. uzun etkili barbitüratların (barbital veya fenobarbital gibi) atılımı alkali diürezis ile hızlandırılabilir.2. Barbitüratlar o o Barbitüratlar. uzun. Barbitüratların genel olarak tanımlanmaları için ekstrakta uygulanan bazı renk reaksiyonlar vardır. Bunun nedeni. kısa veya orta etkili barbitürat zehirlenmesi olup olmadığı belirlenmelidir. fakat diğerlerinin atılımlarını etkilemez. Genel olarak kokusuz. Bu şekilde barbitürat cinsini de saptamak mümkün olabilir. Barbitüratlar.

Barbitüratlarm idrardan izolasyonları ve tanınmaları Barbitüratlar idrardan asit ortamda ekstraksiyonla izole edilirler.2 defa 50 ml eterle ekstrakte edilir. Bu yöntem numunenin ekstraksiyondan sonra.2 g kadar kalıntı. doymamış bağlı radikaller ihtiva eden 143 . Ancak bu analiz için "çift ışın demetli" spektrofotometre gereklidir. noktal (noctal).Barbitoratların total tayinleri spektrofotometrik yöntemle yapılabilir. Fenobarbital (luminal). Aşağıda bu yöntem açıklanmıştır. Eter ekstrakları 2 katlı kuru filtre kağıdından süzülerek eser miktardaki suyun uzaklaştırılması sağlanmış olur. Kloroform ekstraktında barbitüratlarm aranması : Parri deneyi : Birkaç damla kloroform ekstraktı mikro bir tüpe konur. fanadorn (phanadorn). Eter fazı ılık su banyosunda uçurulur. pH 11 den pH 2 ye kadar spektrol kaymalarının karekteristik olmasına dayanır. Barbitüratlarm ayrılması ve ayrı ayrı tayinleri duyarlı ve kesin olarak. Az bir miktar (kibrit çöpü başı büyüklüğünde) hayvansal kömür konularak karıştırılır. barbital (veronal) ile beyaz bir çökelek olmaz. 100 ml idrar bir ayırma hunisine konularak N HCI veya seyrettik H 2 S 0 4 getirilir. 2 damla %1 kobalt nitrat veya kobalt asetat (susuz metil alkolde hazırlanmış) ilave edilir. Karışım küçük bir behere süzülür. 2 ml su ile ısıtılır ve soğuduktan sonra süzülür. Kalıntı sarı renkte ise. GLK veya HPLC ile gerçekleştirilebilir. Karışıma 3 damla %5 izopropilamin (susuz metil alkol içinde) yavaşça damlatılır. Süzüntüde. 1 damla (Hg + H N 0 3 ) reaktifinden damlatılır. 1-2 ml kalıncaya kadar uçurulur. 15 ml kloroformda çözülür. K M n 0 4 ile indirgeme : 0. HgNQ3 ile çökme deneyi : Kloroform kalıntısından bir miktaralınarak suda doymuş çözeltisi hazırlanır.

Aşağıdaki laboratuvarımızda uyguladığımız ekstraksiyon İTK tekniği verilmiştir.1 K M n 0 4 çözeltisi damlatıldığında.04 Flourscein (Etil alkolde) Developman çözeltileri : (Kloroform : absolü etanol: % 25 N H 3 ) : (50:40:10) hacmen (D. prominal ise çift bağlı radikalleri olmadığından indirgenmezler.187 g N a 2 H P 0 4 . b) 0. Phanadorn . bir dakika içerisinde permanganatın rengi kaybolur. İTK ile daha az miktarda idrarla (20 ml) sonuç alınabilir. veronal.1 Rhodamin B (Etil alkolde). c) % 0. Barbitüratların İTK ile identifikasyonları İdrardan yukarıdaki teknikle izole edilen kalıntıların İTK ne uygulanarak hangi barbitürat olduğunu tanımlamak mümkündür. 20 ml (a) çözeltisi ile 950 ml (b) çözeltisi karıştırılır. Kullanılmadan önce (a) ve (b) eşit hacimde karıştırılır. Barbital (Dietil barbitürik asit). fanadorn gibi) varsa. iki damla % .barbitüratlardan (evipan.1 M sitrik asit. Phnobarbital (Etilpentil barbitürik asit). Feobarbital (Etilfenil barbitürik asit).1 lik). Luminal. Gerekli reaktifler : Barbitürat standartları (Saf aktif maddeler) : (Metanolde % 0.) (Kloroform : aseton : % 25 N H 3 ) : (40:72:8) hacmen (D 2 ) (Sitrat tamponu (pH 2 . 2 ) : a) 1. Aktif kömür (hayvansal): 144 .((İpnos) (Siknohekzenil etil barbitürik asit). 2 H 2 0 distile su ile 100 ml ye tamamlanır. noktal. b) % 0. Itobarbital (Allii isobutil Phnobarbital barbitürik asit) Püskürtme reaktifleri: a) % 2 HgNOj (%1 HgNOj'te) .

Tablo 15'de bazı barbitüratlarla elde edilen Rf değerleri görülmektedir. T a b l o 15 .Teknik : 20 ml idrara.viyole renk elde edilir.78 Rf 2 0. de 30 dakika santrifüj edilir. aynı işlem 15 ml kloroform ile tekrarlanır.30 0.Bazı developman çözeltileri ile barbitüratların silikagel - G t a b a k a d a verdikleri R f değerleri. Barbitüratlar H g N 0 3 ile beyaz leke verir (duyarlılık 5 pg) H g N 0 3 ve Rhodamin B + H g N 0 3 ) reaktiflerinin kombine uygulanmasında ise pembe .38 0. Rf. Santrüfîij tüpüne aktarılarak 1500 r. Rf 2 :D 2 ile elde edilen değerler (Barbitüratların İTK ile ayrılmaları için genel bölüme bakınız. 10 ml tampon (pH 2. Kalıntı pek az metanolde çözülerek.m.66 0. Birleştirilen kloroform fazları 500 mg aktif hayvansal kömürle 5 dakika kadar çalkalanır ve süzüldükten sonra da oda ısısında uçurulur.p.2) ve 15 ml kloroform ilavesinden sonra cam kapaklı bir erlenmayerde 15 dakika sık aralarla çalkalanır.45 0.48 Not : Rfı:Dı. Kloroform fazı ayrıldıktan sonra.32 0. adsorban tabakaya (Silikagel G) 20 pl kadar nümune uygulanır. Fenobarbital Barbital Fanadorn Itobarbital Pentobarbital 0.59 0.) 145 .68 0.25 0. Developmandan sonra kromatogramlarının değerlendirilmesi için yalnız H g N 0 3 veya H g N 0 3 ve arkadan ( H g N 0 3 + Rhodamin B) reaktifi püskürtülür.

5 N sodyum hidroksit ile çalkalanır.Konsantre amonyum hidroksit (d:0.88) . farklı pH:2 ve pH:10 da gösterdikleri absorbans kaymasından açıklanmıştır. Soğuduktan sonra ağzı sıkı kapalı bir şişede saklanır. kalabilen kloroform damlaları santifüjle ayrılır.Seyreltik hidroklorik asit (2 mol/l) . standardla hazırlanan eğimden yararlanarak kantitatif tayin yapılabilir.84) . 255 nm de gösterilen absorbans ölçümünden.4 g disodyum tetraborat 76 ml sulu yararlanarak daha duyarlı ve spesfik tayini ise aşağıda hidıoklorik asit (1 mol/1) ile karıştırılır ve saf su ile 2 litreye tamamlanır. ısıtılır. .Sodyum sülfat / aktif kömür karışımı : 100 mg aktif kömür. plazma veya serum kullanılabilir. 2) Barbitüratlarm. Soğuduktan sonra ağzı sıkı kapaklı bir şişede saklanır. UV alanında (220-300 nm) arasında spektrumu alınır. 100 g susuz sodyum sülfat ile karıştırılır ve bir 100°C de 8 saat ısıtılır. Reaktifler: Borat tamponu (pH 8. Barbitüratlar bazik ortamda. 1) 5 ml numune 1 damla %5 lik sülfırik asit ile hafif asitlendirilir ve 25 ml kloroform ile ekstrakte edilir. 235 nm de ise minumum absorbans gösterirler. Sodyum hidroksit fazı ayrılır. 146 . Bu testin duyarlığı 2 ng/5 ml kandır. 255 nm de maksimum.Barbitüratlarm kanda ultraviyole alanda spektral kayma yöntemi ile kantitatif analizleri Bu amaçla biyolojik materyal olarak tam kan.4) : 22. Kloroform fazı süzülür ve 5 ml 0.Konsantre sülfırik asit (d: 1.

Eğer. serum ve plazma). fazlar ayrıldıktan sonra alt (sulu) faz. ikinci bir hunide bulunan 10 ml borat tamponu üzerine aktarılır ve 1 dakika çalkalanır. 5 dakika bekledikten sonra alt faz atılır. Filtrattan 4 ml alınarak. pH nın 10 civarında olup olmadığı universal pH kağıdı ile kontrol edilir. huninin altından uzaklaştırılır. Karışım5 dakika bekletilir. karıştırılır.5 ml lik bir test tüpüne süzülür. 147 . Eter traktına 4 g kadar sodyum sülfat / aktif kömür karışımı ilave edilir. 2 ml hidroklorik asit ve 60 ml dietil eter konur.g/1 konsantrasyonda barbital içerecek şekilde stok sodyum barbital çözeltisinden (1.Standard lar : İnsan plazması içinde 5. Ekstrakt. karışımın absorbansı 240 nm de suya karşı okunur.0 ml distile su ilave edilerek dikkatle karıştırılır. Ekstraktlar basınçlı hava veya azot akımında 40°C de kuruluğa kadar uçurulur. önceki ekstraktı içeren balonjojeye süzülür. Huninin kapağı su ile ıslanarak kapatılır ve dikkatle 2 dakika çalkalanır. Ekstrakt. Ayırma hunisine 20 ml daha eter ilave edilerek ekstraksiyon yapılır. 5 dakika beklenir ve tekrar alt faz atılır. Huninin iç çevresi 5 ml su ile temizlenir. spektrofotometre küvetine aktarılır. faz ayıran filtre kağıdından 150 ml lik bir balonjojeye süzülür. 5 dakika bekletilir. Dietil eter fazı. Kalıntıya 5.10. faz ayırıcı filtre kağıdından 12. Teknik : 250 ml lik bir ayırma hunisine 5 ml nümune (kan. Sıfır ayarı 240 nm de kontrol edilmiş "double beam" bir spektrofotometrede.25 ve 50 ja.12 g/l : 1. 50 p. Çözelti.1 konsantre amonyum hidroksit ilave ederek.00 g/l dietil barbitürik asite eşdeğer) seri standardlar hazırlanır.

Sonuç: UV absorbsiyonu ve spektrumunu birçok maddeler interfere edebilir. spektrofotometrede 200 .1 ml konsantre sülfirik asit ilave edilerek. sodyum barbitalin çeşitli pH de UV alanındaki aşağıdaki formülle barbitürat konsantrasyonu (C) spektrumları görülmektedir. Metakualon. 240 nm de karışımın absorbansı okunur. kalevi ortamda hidroliz olarak. karıştırılır ve pH nm 2 olup olmadığı kontrol edilir.a 2 ) x 25 x dilüsyon faktörü (varsa) aıo : pH 10 daki absorbsiyon a 2 : pH 2 deki absorbsiyon yöntemin duyarlığı 2 ml barbitürat /I dir. 148 . (pH 14) tekrar spektrumu alındığında oluşan spektral değişme. Küvete 0. Kantitatif analiz : pH 2 ve pH 10 da.mümkünse. Veya hesaplanabilir.450 nm arasında çözeltinin spektrumu alınır spektrofotometrede okunur ve tarama işlemi 5 dakika sonra tekrarlanır.1 ml seyreltik sodyum hidroksit (2 mol/l) çözeltisi ilave edilerek. Standard barbitürat çözeltileri ile hazırlanan kalibrasyon eğrisinden yararlanarak miktar tayini yapılabilir. c (mg /1) = aıo . barbitüratların kalitatif analizler için yararlı olur. 200-450 nm de spektrumu alınır. 240 nm deki absorbans farkı ölçülür. fenazon gibi maddeler 200-450 nm arasında spektromu etkileyebilirler. Örneğin glutetmid. Şekil 18'de. 240 nm de (pH 11 de) absorbansın belirgin şekilde düşmesine neden olur. pH'si 10 olan ekstrakta 0.

fırın sıcaklığı : 180- 149 . Ekstraksiyon için karışım 30 saniye çalkalanır. Enjeksiyon giriş sıcaklığı : 220-240°C . N ve Aksu. Burada SE-30 içeren kolon kullanarak. Kloroform ekstraktı doğrudan gaz kromotografa enjekte edilir. N.Dalgaboyu (nm) Şekil 18. GLK ile barbitürat analizi açıklanmıştır. Teknik: 100 pl seruma 10 pl fosfat tamponu (pH 5. 5-10 dakika 3000 rpm de santrifüj edilir. 1986.. Detektör sıcaklığı : 220°C . pentobarbital gibi) kloroform içinde hazırlanır.C ve ark. İç standard olarak tetrafenil etilen (10 pg/ml) ekstraksiyondan önce kloroform içine ilave edilir. Vural. butobarbital.6) ilave edilir ve 100 pl kloroform ile ekstrakte edilir. Gaz kromotografisi koşulları : Sabit faz %3 SE-30 "Chromosorb WHP 80-100 misli üstünde". Detektör: FID. 1992) Standartlar : 10 pg/ml konsantrasyonda barbitürat standardları (barbital. (Moffar A.Sodyum barbitalin değişim değişik pH da UV spektrumu Barbitüratların GLK ile identifikasyon ve tayinleri GLK ile serum veya plazmada barbitüratların identifikasyonu için genelde SE-30 ve poly A 103 sıvı fazlar kullanılır. kolon 2m x 3 mm iç çap .

hidrojen akış hızı : 30 ml/dakika. Elde edilen kromatogramların alıkonma zamanları ve pik yükseklikleri standartlarla karşılaştırılarak kalitatif ve kantitatif değerlendirme yapılır.220° C. hipoventilasyon. Analiz sonucunun yorumu Aşırı dozda barbitürat alımı. Örneğin diazepem. bazıları ise (Klobazam. hipotermi. oksazepam en çok bilinenlerdir. Benzodiazepinler o Benzodiazepinlerin genel yapısı aşağıda gösterilmiştir. lorazepam. Koma görülebilir. nitrazepam. Ölüm solunumu veya kalp solunumu durması sonucu oluşur. Plazma barbitürat düzeyi uzun etkililer çin 10 mg/1 üstünde olduğunda (barbital ve fenobarbital için 50 mg/1) toksisite şiddetlidir. klordiazepoksit. taşıyıcı gaz (ozon) akış hızı : 40 ml/dakika .2. Sayıları 60 kadar olan bu grup ilaçların arasında diazepam. oksazepam (3- 150 . 300 ml/dakika. nordazepam. hava akış hızı . koma. Tablo 16'da önemli benzodiazepinler gösterilmiştir. flurazepam. konvülziyonlar ve renal yetmezliğe neden olur. periferal vazodilatasyon. 2. Benzodiazepinler genelde trankilizan. Benzodiazepinlerin çoğu tamamen metabolize olurlar ve bu gruptaki birçok benzodiazepinler diğerlerinin metabolitidir. Temazepam özellikle diğer ilaçlarla birlikte suistimal edilir. Kısa ve orta etkililer için 3 mg/1 üstünde şiddetli toksisite ve ölüm görülebilir. klornazepam. klonezepam ve diazem) ayrıca antikonvülzan olarak kullanılırlar. hipotansiyon. şok.

4(3H. Bu hidroliz ürünler ekstrakte edilip İTK ile identifikasyonlar yapılabilir. Bu amaçla iki farklı renk reaksiyon kullanılır. Bazı önemli Bileşik Kimyasal ismi benzodiazepinler Molekül kütlesi 300 301 Klordiazepoxid Klohazam 7-klora-2-metilamino-5-fenil(3H-l.3-dihidro-3-hidroksi-2. T a b l o 16. 151 . p-dimetilamino- kinnamaldehitle oluşturdukları renk reaksiyonudur.4benzodiazepin-2-on 7-kloro-1.3-dihidro-1 .benzodiazepin-2-on 7-kloro-l.3-dihidro-3-hidroksi-l -metil-5-fenil-2.4benzodiazepin-2-on 7-kloro-l-(2-dietilaminoetil)-5-(2-florofenil)-l.4.5-benzodiazepin2.H-1. Bununla beraber.5H)-dion 5-(2-klorofenil)-l.4-benzodiazepin-2-on 7-kloro-5-(2-klorofenil)-l. Bunlardan reaksiyonu biri nitrik asit/N-( 1 -naftil) etilendiaminle diğeri ise verdikleri renk (Bratton-Marshall reaksiyonu).hidroksinordazepam) ve temazepama (3-hidroksidiazepam) metabolize olarak glukuronid veya sülfat konjugatı şeklinde atılır.3-dihidro-7-nitro-2H-l. birçok benzodiazepinler ve konjugatları.4benzodiazepin-2-on 7-kloro-1.H-l.metil-5-fenil-2H-1.H-l .3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2.4benzodiazepin-2-on l.4benzodiazepin-2-on Klonazepam Diazepam 316 285 Flurazepam l. asit hidrolizle aminobenzofenonları verirler.3dihidro-2H-1.H-l.orazepam Nitrazepam (Kazepam Temazepam 388 321 281 287 301 Benzodiazepinler için güvenilir bir renk reaksiyon yoktur.3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2.4-benzodiazepiıı 4oksit 7-kloro-l-metil-5-fenil-lH-l.

(1-naftil) etilen diamin hidroklorür (10 g/l) seyreltik hidroklorik asit içinde (1 mol/l) Standartlar : Değişik benzodiazepinlerin (klordiazepoksit.p-dimetilamino sinnamaldehit çözeltisi (5 g/l suda) .Amonyum sülfamat çözeltisi (50 g/l) . diazepam.N. Tüpün kapağı açılarak.Sodyum nitrit çözeltisi (10 g/l. İTK ya uygulama : Kalıntı 100 pl petrol eterinde çözülür. tüpün ağzı kapatılır ve 10 dakika dikkatle karıştırılır. çeker ocakta. 30 ml lik cam kapaklı bir tüpte 3 ml konsantre hidroklorik asit ilave ederek karıştırılır.Benzofenonların İTK ile kalitatif analizleri Reaktifler : .Konsantre (d: 1. nitrazepam gibi) . mide içeriği ve olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir.18) ve sulu hidroklorik asit (1 mol/l) . Silikagel-G ile kaplanmış. Yöntem : İdrar. taze hazırlanmış) .Triküloroasetik asit çözeltisi (500 g/l suda) . 10 ml örneğe. Benzodiazepin standardlarına da aynı işlem uygulanır. üst faz temiz bir tüpe aktarılır. 5 dakika santrifüj edildikten sonra. kaynar su banyosunda 30 dakika bekletilir. Ekstrakt basınçlı hava veya azot akımında 60°C de kuruluğa kadar uçurulur. oksazepam. 10x20 cm boyutundaki cam levhalar dört kolona (2 çift kolon) 152 . 100 mg/l konsantrasyonda (sulu HC1 içinde) çözeltileri hazırlanır. Karışım soğuduktan sonra.Sülfürik asit (500 ml/1) . 10 ml petrol eteri ilave edilir.

ayrılır. tabakanın kuruması için bekletilir. B** Meti laminoklorobenzofenon Diazepam Temazepam mor Aminoklorobenzofenon Oksazepam Klordiazepoksit Nordazepam mor mor A m i nod i klorobenzofenon A m i non itrobenzofenon Diaminobenzofenon Aminonitroklorobenzofenon Lorazepam Nitrazepam Nitrazepam Klonazepam mor pembe mor pembe mor mor Mavi Mavi A* . Renklendirme : İlk 2 kolona p-dimetilaminosinnam aldehit çözeltisi ve ardından trikloroasetik asit çözeltisi püskürtülür. JLX1 nümune ve Standard e k s t r a k t l a r ı Numune ve standart uygulanmış silikagel-G tabaka. Kalan diğer iki kolona sırası ile sülfürik asit.(Tablo 17) Tablo 17-: Benzofenonların Benzofenon İ T K d a r e n k r e a k t i f l e r i ile v e r d i k l e r i Oluştuğu benzodiazepin A* renkler. Çözücü yüksekliği 10 cm ye kadar ilerledikten sonra. Her reaktif püskürtülmesinden sonra. toluen/buzlu asetik asit (97:3) le önceden doyurulmuş kromatograf tankında. Bratton -Marshall reaksiyonu 153 . Her bir çift k o l o n a sırası ile 25 damlatılır. Oluşan renkler standartlarla karşılaştırılır. amonyum sulfamat çözeltisi ve N-(l-nafitil) etilendiamin hidroklorür çözeltisi püskürtülür (Bratton -Marshall reaksiyonu). sodyum nitrit çözeltisi. trikloroasetik asit. renk reaktifi: p-dimetil amino cinnamaldehit. levha tanktan çıkarılır ve kurumaya bırakılır. B *. developze edilir.

norklobazam ve midazolam hidroliz ile benzofenon vermezler. Molekül kütlesi 138 dir. İdrarla başlıca 154 . klobazam. Bunun dışında. medazepam. sonucun yorumu zorlaşabilir. Örneğin temazepam veya oksazepam ile diazepam veya nordazepamı ayırt etmek mümkün değildir. Ayrıca metil salisilat ve salisilamidin de metabolitidir. triazolam. bir çok benzodiazepinler idrarda hidrolizle metilaminoklorbenzofenon ve/veya aminokloro benzofenon verdikleri için. Salisilik asitin (2-hidroksibenzoik asit) (C 7 H 6 0 3 ) kendisi topikal olarak çeşitli dermatolojik bozuklukların tedavisinde kullanılır.3. Bu yöntemle 1 mg/1 (aminoklorobenzofenon olarak) madde tanınabilir 2. Asetik salisilik asitin plazmadaki başlıca metaboliti salisilik asittir. Salisilik Asit ve Türevleri Salisilikasit Asetil salisilik asit Salisilamid Metil salisilat 4-Aminosalisilik asit Genel olarak nonnarkotik analjezikler grubunda olan salisilik asitin başlıca türevleri aşağıda açıklanmıştır.Bu yöntemle.

Metil salisilat (keklik üzümü yağı). molekül kütlesi 151 dir. molekül kütlesi 152 dir. Analjezik olarak kullanılır. demir-3. Metil salisilat. Tüberküloz tedavisinde kullanılır. Minimum letal dozu 15 g dır. 155 . Salisilamid de idrarda ancak hidrolizden sonra tanınabilir. Salisilatlar.(ferri) iyonları ile mor renk verir. Hidrolizle salisilik asit verir. ferri iyonları ile bu reaksiyonu vermezler. Bu reaksiyona dayanan kalitatif ve kantitatif yöntemlerin uygulanması aşağıda açıklanmıştır. Molekül kütlesi 180 dir.Salisilik asit türevlerinin kullanma yerleri aşağıda kısaca açıklanmıştır Asetil salisilik asit (aspirin) : (C 9 H g 0 4 ) salisilik asitin ilaç olarak en çok kullanılan türevidir. Oral yolla asetil salisilik asite göre daha çok toksiktir. Plazma esterazları tarafından in vivo olarak çok çabuk salisilik asite hidroliz olur ve glisin konjugatı şeklinde idrarla atılır. Oral yolla çocuklarda 4 ml. p-aminosalisilik asit : PAS veya 4-amino-2-hidroksi benzoik asit (C7H7 NO3). Çünkü daha çabuk absorbe olur. Bu nedenle alınan örneklerin (mide içeriği olay yeri kalıntıları) analizden önce hidrolizleri gerekir. genelde ölüme neden olur. molekül kütlesi 137 dir. Asetilsalisilik asit ve metil salisilat. Metil salisilat : Metil-2-hidroksibenzoat. Asetilsalisilik asit analjezik olarak kullanılır.gitsin konjugatı (salisilürik asit) şeklinde atılır. salisilik asit metil esteri (C 8 H 8 0 3 ). oda sıcaklığında sıvı bir madde olup kuvvetli bir kokusu vardır ve topikal ilaçlar içinde yaygın olarak kullanılır. Salisilamid : 2 hidroksibenzamid (C 7 H 7 N 0 2 ) . yetişkinlerde 30 ml. kısmen in vivo olarak salisilik asite metabolize olur.

asetilsalisilik asit ve metil salisilat. hafif (yanlış) pozitif sonuçlar alınır. Bu amaçla. idrar ve olay yerinden alınan örneklere (zehirlenen kişi çevresinde bulunan ambalaj. idrar veya serebrospinal sıvıda salisilatlar demir-3 klorürle verdikleri renk reaksiyonuna dayanarak ile tayin edilebilir. plazma. su ile 1 litreye tamamlanır. idrarda yüksek konsantrasyonda keton cisimleri varsa. demir-3.1 ml Trinder reaktifi ilave edilerek 5 saniye mide içeriği. Salisilatların kalitatif ve kantitatif analizinde en çok. bu deneyle kuvvetli reaksiyon verir.klorürle (HgCl 2 ) yapılır. 40 g sulu demir -3. Viyole rengin oluşması. Bu nedenle. Bu deneyle tedavi dozunda alınan salisilik asit ve türevlerinin tanınması mümkün olur. Süzüntü 1 ml sodyum hidroksitle (0.1 mol/l) 10 dakika kaynatılır.iyonunu viyole renkli kompleks vermelerine dayanan renk reaksiyon kullanılır. : 2 ml örneğe 0. Serumda proteinlerin çöktürülmesi cıva-2. HgCI 2 ve hidroklorik asit içeren kombine Trinder reaktifi kullanılır. Trinder reaktifi : 40 g merküri (cıva -2) klorür. olay yerinden elde edilen örneklerde İdrar.1 mol/l) nötralize edilir. Salisilatların spektrofotometrik yöntemle tayini Serum.nitrat ilave edilir. ayrıca idrarda salisilamid aranacaksa: önce 1 ml örnek 1 ml sulu hidroklorik asit (0. Sonra 1 ml Trinder reaktifi ilaveedilerek 5 saniye karıştırılır. 850 ml saf su ve 120 ml sulu hidroklorik asit (1 mol/1) içinde çözülür. salisilatların varlığını gösterir. 156 . soğuduktan sonra gerekirse süzülür. Yöntem karıştırılır.Salisilatların kalitatif analizi Bu deney mide içeriği. Trinder reaktifi kullanılır. Koruyucu madde olarak asit varsa. şişe veya diğer kalıntılara) uygulanır.

Chiou ve Onyemelukv/e'nin (1974) geliştirdiği spektrofotometrik yöntemi ile tayin edilebilir. iyice çözüldükten sonra distile su ile 1 litreye tamamlanır. Serum salisilat düzeyi. Bu nedenle reaktifin asiditesi 0. 30 saniye vortekste karıştırılır. Süpernatant (üst faz) bir tüpe aktarılır.) 157 . 400 ve 800 mg/1 konsantrasyonlarda salisilik asit içerecek şekilde su içinde hazırlanır. numunede olduğu gibi aynı teknik uygulanır. Ortamda fazla hidroklorik asit olması. sulu faz atılır. 3 ml lik kloroform fazı başka bir tüpe aktarılır. Konsantrasyona (apsis) karşı absorbans (ordinat) işaretlenerek grafik hazırlanır. Salisilat varlığında oluşan Viyole renkli çözeltinin absorbansı 540 nm de spektrofotometrede köre karşı okunur.klorür içermeyen Trinder reaktifi ilave edilir. Kör (blank) 1 ml ilaç içermeyen seruma 5 ml Trinder reaktifi ilave ederek. Hazırlanan standartlarla. (40g 8 mol su içeren demir-3. numunede olduğu gibi paralel çalışarak hazırlanır. Bir gece (17 saat) 100°C de hidroliz için inkübasyona tabi tutulur.12 N'den fazla olmamalıdır. viyole rengin şiddetini azaltabilir..Lisans tezi) Teknik : 3 ml idrara. N. bu hazırlanan kalibrasyon hesaplanır. 2 ml konsantre hidroklorik asit ilave edilir.H.5 ml 6 N HCI ve 6 ml kloroform ilave edilir. 200. 6 ml civa-2. İdrarda salisilat tayini eğrisinden : Trinder yöntemi esas alınarak. Kanda (plazma veya serumda) salisilat tayini : 1 ml plazma veya seruma 5 ml Trinder reaktifi ilave edilir. Standart salisilat çözeltileri : 0. 1997 Y. +4°C de saklanır. 5 dakika santrifüj edilir. Tüp soğuduktan sonra 0. Duyarlık 50 mg salisilat/l dir.Trinder reaktifi (kombine) : Kalitatif testte açıklandığı şekilde hazırlanır. 5 dakika santrifüj edilir. (Aksoy.nitratla 10 ml konsantre hidroklorik asit ilave edilir.

Yetişkinlerde tedavi sırasında plazma salisilat düzeyi 30 m g / l 0 0 ml ye kadar yükselebilir. Not : İdrarda salisilat seruma uygulanan teknikle de tayin edilebilir. yetişkinlerde ise 52. 1993). Hazırlanan eğriden. 1954).22 mg/100 ml.53 ± 13. salisilat zehirlenmelerinde çocuklarda ortalama kan salisilat düzeyi 28.Tüp 10 dakika çalkalanır ve santrifüj edilir. 90-120 mg/l00 ml. idrar salisilat konsantrasyonu hesaplanır.. Vural. Bu idrara (kör) da nedenle kan gazları analizi zehirlenmenin şiddeti hakkında bilgi verir. 0. koma ve ölüm görülür. Ancak önce idrar 10-40 mg salisilik asit /100 ml idrar içerecek şekilde su ile seyreltilir. Sulu fazın absorbansı 540 nm de idrarla hazırlanan köre karşı okunur. Ancak gerektiğinde santrifüj edilir. (325 mg lik aspirin tabletinden 105 adet alındığında). Kalibrasyon : Standartlarla (0.Ş. Şiddetli zehirlenmelerde. Kandaki salisilat düzeyi 120 mg/l00 ml yi aştığında letal dozda salisilat alınmıştır.25..87 mg/100 ml saptanmıştır (Küpçü. bu değer.5. P. Kloroform tabakası aspüre edilir. 158 . Bu durumda salisilat içermeyen aynı işlem uygulanmaktadır (Trinder.125. 0. Genel olarak letal doz 30 gram civarındadır.. Analiz sonucun yorumu Salisilat zehirlenmesinde metabolik asidozis karakteristiktir.N. 1 ve 2 mg/l salisilat içeren) deney uygulanır.73 ± 30. plazma salisilat konsantrasyonu tayin edilmelidir. Yaptığımız bir araştırmada. orta derecede zehirlenmelerde ise 65-90 mg/l00 ml arasındadır. Tedavide salisilat konsantrasyonunun izlenmesi ve kan pH sının ölçülmesi önemlidir. Akut zehirlenme şüphesi olduğunda. Genelde idrar örneğine santifüj uygulaması yapılmaz.

Parasetamol Nonnarkotik analjeziklerden olan HO parasetamol Çh3 ç veya sinonimi olan asetaminofen. koyu mavi rengin hemen oluşması parasetamol varlığını gösterir. Fenasetin ve benorilat'ın metabolitidir. NH " -^o Parasetamol çok yaygın kullanılan bir analjeziktir. Sülfat ve glukuronid konjugatlarının konsantre hidroklorik asitle hidrolizi p-aminofenol verir. idrarda p-aminofenol şeklinde atılırlar) reaksiyonu interfere ederler. Duyarlık 1 mg/l p-aminofenol'dür. karışım 5 saniye karıştırılır. kantitatif amaçla da kullanılır.2 ml hidrolizata 1 ml o-krezol çözeltisi (10 g/l suda) ve 2 ml amonyum hidroksit çözeltisi (4 mol/l) ilave edilir.4. Parasetamolunu identifikasyonu (kalitatif test) Parasetamol. Oluşan p- aminofenole aşağıdaki yöntem uygulanır: 0. Aynı test. Sadece aromatik aminler (anilin gibi.5 ml konsantre hidroklorik asit ilave edilir. bağıl molekül kütlesi 151 olan bir maddedir. 159 . N-asetil-paminofenol:CgH 9 N02 yapısında. parasetamolün kalitatif analizinde duyarlı bir test olarak kullanılır. biyolojik sıvıda asitle hidrolizle edilir. 0. Kuvvetli.5 ml numuneye (idrar. mide içeriği veya olay yerinden elde edilen kalıntılar). Kendisi başlıca idrarla glukuronik asit ve sülfat konjugatı olarak atılır. Bu test çok duyarlıdır ve terapötik dozda alınan parasetamolün 24-48 saat sonra bile deteksiyonu mümkün olur.2. Bu madde de o-krezol ile konjuge olarak renkli bir boya oluşturur. Karışım 10 dakika kaynatılır ve soğutulur. 0. Bu reaksiyon. Etilendiamin (aminofilin'in metaboliti) bu testle yeşil renk verir.

parasetamolün asit hidroliz ile oluşan p- anıinofenolün o-krezol ile konjugasyonu sonucu verdiği karekteristik mavi renkli ürünün 615 nm de absorbansının ölçülmesine dayanır. 0. konsantrasyona göre grafik çizilir. Kör deney. b) veya parasetamolün nitröz asitle verdiği renk reaksiyonlarından yararlanarak spektrofotometrik yöntemle tayin edilir. 160 . Parasetamolün serumda tayininde a) asit hidrolizle verdiği p.4. Oda sıcaklığında soğutulan tüplere 1 ml o-krezol çözeltisi (10 g/l) ilave edilerek karıştırılır. Absorbanslar 615 nm'de okunarak.2 ml standart çözeltilerle teknik kısımda açıklanan şekilde çalışılır. 2 dakika santrifüj edildikten sonra süpernatant başka bir tüpe aktarılır.Serumda parasetamoliin spektrofotometrik yöntemle tayini Zehirlenmenin tedavisinde serum parasetamol düzeyinin izlenmesi büyük önem taşır. 0. 0. Tüpler oda sıcaklığında soğutularak oluşan mavi renkli çözeltinin absorbansı 615 nm de köre karşı okunur.1. Numunenin konsantrasyonu kalibrasyon doğrusundan bulunur.krezolle verdiği renk.8 ml %5 trikloroasetik asit çözeltisi ilave edilir. 0.05. sonuç mg/lOOml serum olarak verilir.8 ve 1.025. Karışıma 2 ml amonyum hidroksit çözeltisi (4 mol/l) ilave edilerek 2 dakika daha kaynar su banyosunda bekletilir.0 mg/1 çözeltileri hazırlanır.2 ml seruma. o-krezol ile parasetamol tayini Bu yöntemin prensibi. Kalibrasyon : Standart parasetamolün su içinde 0. serum yerine su alınarak aynı işlemlerin uygulanması ile hazırlanır. Teknik : 0. 0. Tüpün ağzı kapatılarak 20 dakika kaynar su banyosunda bekletilir. 0.aminofenolün o. 0.2.

karıştırılır ve oda sıcaklığında 2-3 dakika bekletilir. 2 ml triklorik asit (100 g/l) ilave edilir. nitröz asit ( H N 0 2 ) oluşturulan tüpe ilave edilir. Standartlar ve ilaç ilave edilmemiş plazmaya yukarıda açıklanan işlem uygulanır. karışıma 2 ml amonyum sülfamat çözeltisi (150 g/l) damla damla ilave edilir.0 ml alınarak. 50. Kalibrasyon : Standart parasetamol çözeltileri blank plazma içinde 0. Oluşan sarı rengin absorbansı plazma ile hazırlanan köre karşı 430 nm de okunur. Bu nedenle. 1997) Parasetamolün nitröz asitle tayini Bu yöntemin prensibi. karıştırılır ve 5 dakika santrifüj edilir. karıştırılır. böylece kalabilen gaz damlacıkları uzaklaştırılır. Teknik : Bir tüpte 1 ml serum veya plazmaya. Ayrı bir tüpe 1 ml hidroklorik asit (6 mol/l) ve 2 ml sodyum nitrit çözeltisi (100 g/l. 2 ml sodyum hidroksit çözeltisi (6 mol/l) ilavesinden sonra.Not : Kör ve standart parasetamol çözeltiler hazırlanırken su yerine ilaç almamış kişilerde elde edilen kan (serum) kullanılması. 200 ve 400 mg/l konsantrasyonda hazırlanır (Bu standart çözeltiler +4 "C de dayanıksızdır. daha uygun olmaktadır (WHO. Kahverengi azot dioksit dumanları çıkabilir!) Trikloroasetik asitle protein çöktürülen ve santrifüj edilen karışımın siipernatantından 2. parasetamolün nitröz asitle reaksiyona girmesi sonucu oluşan 2-nitro-5-asetaminofenolün alkali ortamda verdiği sarı rengin absorbansının 430 nm de ölçülmesine dayanmaktadır. vorteksle karıştırılır. (Bu işlemde dikkatli olunmalıdır. taze hazırlanmış) ilave edilir. Fazla nitröz asitin giderilmesi için. ya haftalık hazırlanmalı veya -20°C de saklanmalıdır). 100. Nitröz asitle oluşan renklerin absorbansı 450 nm de köre karşı 161 .

zehirlenmeden sonraki dönemde hasara karşı korunabilir. Zehirlenmenin tedavisinde serum (plazma) parasetamol düzeyinin 12-15 saatler arasında verilirse hepatik ölçülmesi ve izlenmesi büyük önem taşır. Numunedeki parasetamol konsantrasyonu grafikten hesaplanır. daha sonra da (3-5 günler arası) hepatoksik belirtiler ortaya çıkar.5-2. Yöntemin duyarlığı 50 mg/l dir. A. ilaç alımından 4-24 saat içinde sonuç verir. (100 mg/l 4-aminosalisilik asit. 30 mg/100 ml ve üstünde ise hepatik nekroz oluşur. Şöyle ki.. serumda 1 g/l konsantrasyonda bulunan salisilat. Kalibrasyon grafiği hazırlanır. yöntem. A.) Levodopa. (Gossel. Terapötik dozda alınan parasetamolün serumdaki düzeyi 0. kusma gibi hafif semptomlarla başlar.0 mg/100 ml dir. Özellikle parasetamol alımından sonra ilk 4-10 saat içinde ölçülmelidir. Ancak zehirlenmenin şiddetine göre ileri dönemlerde (24-48 saat içinde) hepatik hasar başlar. 1984) 162 . 320 mg/l konsantrasyonda görünen parasetamol düzeyi gösterir.okunur. T. 12 mg/100 ml ve üstünde hafif zehirlenme. 50 mg/l konsantrasyonda görünen parasetamol düzeyi gösterir. Klinik değerlendirme Parasetamol zehirlenmesi. J. bu yöntemi interfere etmezler. Üremide serumla hassasiyet daha azdır (100 mg/l). Ancak. mukoz heparinle kontamine örnekler ve prezentatif olarak okıezol içeren çözeltilerde bu yöntemi interfere ederler. Tedavide metionin veya N-asetil sistein. 4-aminosalisilik asit ise reaksiyonu daha çok interfere eder. Salisilik asit az miktarda yöntemi interfere eder.Bricker. Not : Parasetamolün diğer metabolitleri. Eğer aradan 24 saat veya daha uzun zaman geçmişse kalitatif test yapılması yararlı olur. önce mide bulantısı ..

Kanda methemoglobin ve nümune (MetHb) alınır ölçülebilir. Fenasetin. siyanozis. . solunum depresyonu ve kardiyorespiratuar durmaya neden olur. Parasetamole metabolize olmakla beraber. 179 olan bir analjeziktir. idrarda. Çoğunlukla methemoglobinemiye neden olur (koyu çikolata renkli kan!). Yasal olarak kontrol altında olan maddelere bağımlılık yapan maddeler (psikotrop maddeler) ve narkotikler girmektedir. Klinik değerlendirme Akut toksik dozda fenasetin alımı baş dönmesi. Fenasetin Fenasetin o C10H13NO2 (p-etoksiasetanilid. uzun süre alımında nefrotoksisiteye neden olduğu için bırakılmıştır. Tedavisi semptomatik ve destekleyici tedavi şeklinde yapılır. toksikolojik özellikleri. alınmaz Ancak tayin MetHb dayanıksızdır hemen edilmelidir. Bu nedenle.2.5. okrezol/amonyak testi ile fenasetin atılımı detekte edilebilir (parasetamol'e bakınız). (Met Hb tayini için : Anilin'e bakınız) 3. öfori. fenasetin akut hepatorenal nekroza neden olmaz. başlıca parasetamole metabolize olur. Bu maddeler çeşitli açılardan (bağımlılık tipi. kullanımlarını 163 edilmektedir. farmakolojik etkileri. hemolitik anemi. Ancak kullanımı. KULLANIMI KONTROL ALTINDA OLAN MADDELER (VE NARKOTİKLER) Adli Bilimler açısından uyuşturucu (narkotik) madde deyimi yerine bugün kullanılan uluslararası ve ulusal düzeydeki yasalara göre "kontrollü maddeler" (controlle substances) deyimi daha çok tercih Narkotikler bu maddelerin bir bölümünü içermektedir. molekül kütlesi asetofenetidin).

2. 3. "damla deneyi" veya "renk deneyi" olarak da isimlendirilir. analizleri Kontrollü maddelerin "adli tıp ve toksikolojik açıdan Adli Bilimler açısından kontrollü maddelerin analizinde dikkat edilecek başlıca noktalar. Renk oluşmaması ise o maddenin yokluğunu gösteren iyi bir indikatördür. bu maddelerin analizlerinin uluslar arası laboratuvar kalitesi ve analizin standartlarına uyması ve sonuçlarının yasalar açısından değerlendirilmesidir. saat camı veya tüpfil içinde yapılır. Bu testlerin uygulanması küçük bir tüp.1997 'ye bakınız).N. Spot testler "Spot testler".A (Saferstenin. 1) Tarama testleri (genelikle spot testler ve mikroskopik inceleme) 2) Ayırma testleri 3) Destekleyici testler 4) Gerektiğinde kantitatif analiz 5) Biyolojik materyalde analizleri 3.R.) 1988. Uygulamada. 164 . Ancak hiçbir "spot test" tek bir madde için spesifik değildir. analizi yapılacak çok az miktarda numune üstüne renk reaktifi damlatılır ve karıştırılır.1. j. Vural. (Fazla bilgi için: Siegel. Karakteristik rengin oluşması belirli gruba giren maddelerin varlığını gösterir.M..1996. Genel olarak hangi grup veya hangi madde olduğu bilinmeyen bir nümunenin analizi aşağıdaki analiz şemasına göre yapılır.düzenleyen yasalara göre) ve orjinlerine göre sınıflandırılabilirler. Ellenhor J.

Kalıntı yeni hazırlanmış etanollü potasyum hidroksit çözeltisi ile nemlendirilir ve oluşan renk gözlenir. Uygulamada bir damla reaktif. Mandelin reaktifi : 1 g amonyum vanadat 100 ml konsantre sülfirik asit içinde çözülür. Beyaz bir porselen tüpfilde çok az miktardaki numuneye bir damla reaktif ilave edilir. Uygulamada bir damla reaktif çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. Vitali deneyi : 1 damla dumanlı nitrik asit. varsa renk değişimi not edilir. Baz kokain ile negatif sonuç alınır. Mavi tabaka şeklindeki çökelek kokain olma olasılığını gösterir. konsantre sülfirik asit içinde çözülür (çözelti renksiz olmalıdır). Oluşan renk gözlenir.125 g selenöz asit 25 ml konsantre sülfirik asit içinde çözülür. (Kokain için kullanılır) Kobalt tiyosiyanat: 6. Uygulamada bir damla reaktif.8 g kobalt klorür ve 4. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. Liebermann reaktifi: 1 g potasyum nitrit 10 ml konsantre sülfirik asit içinde çözülür. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. Uygulamada bir damla reaktif. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. Marquis reaktifi : 10 ml konsantre sülfirik asit içine %40 lık formaldehitten 10 damla damlatılır. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. Mecke reaktifi : 0. Çözelti kaynar su banyosu üzerinde kuruluğa kadar bekletilir. Bu nedenle numunenin önce hidroklorik asitle asitlendirilmesi gerekir.3 g amonyum tiyosiyanat 100 ml suda çözülür.Çok kullanılan renk reaktifleri ve reaksiyonları Froehde reaktifi : 50 mg molibdik asit veya sodyum molibdat 10 ml sıcak.5 ml reaktiften ilave edilir. Kokain için kullanılan bir renk reaksiyonunun uygulanmasında. toz halindeki numunenin çok az miktar üzerine 0. 165 .

sararırsa kullanılmaz. Serbest kokain bazı varsa kobalt tiyosiyanat ile çökelek vermez. mavi renkli bir çökelek oluşur. ancak sonra kaybolur. Mavi çökelek pembe renkli çözeltiye dönüşür.5 ml reaktif ilave edilir.3 g a m o n y u m tiyosiyanat bir kaç d a m l a gliserin içeren 50 ml s u d a ç ö z ü l e r e k hazırlanır.A. Bu test. esrar için spesfik değildir. 1988). Bu nedenle konsantre hidroklorik asit damla damla ilave edilir.5 ml kloroform ilave edilerek çalkalanır. 10 damla asetaldehit ve 1 g vanilinin 50 ml %95 etanol içinde çözülmesi ile hazırlanır. Kloroform fazında turkuaz veya mavi renk oluşur. Bu durumda kokain bazı ile çökelek oluşur.Scott (Ruybal) t e s t i : Kokain için kobalt tiyosiyanata göre daha spesfik bir testdir. 2 ml kloroform ilave edilir ve çalkalanır. Mor renk oluşması esrar 1 ml konsantre mevcudiyetini (olasılığını) gösterir. 0. Duquenois-Levine reaktifi (D-L) : Marijuana (esrar) tanınmasında kullanılır. 166 . (Siegel. Ağzı kapaklı cam şişede saklanır. Bu nedenle esrar identifikasyonu mikroskop testi ve İTK ile desteklenmelidir. Tüp içindeki numuneye 2 ml D-L reaktifi ve arkadan çalkalayarak hidroklorik asit ilave edilir. 30-100 mg numunenin petrol eteri ile çalkalanmasından elde edilen ekstrakt veya doğrudan kuru bitki maddesi kullanılır. Renk. Bu mavi çökelek çözülünceye kadar konsantre hidroklorik asit damlatılır.J. Eğer kokainin hidroklorik asit tuzu varsa. Uygulamada. Reaktif. Az miktardaki numune üzerine 0. R e a k t i f .8 g kobalt klorür ve 4. yağlar ve bazı kahve ekstraktlarlnın yanlış pozitif sonuç verdiği gösterilmiştir. Bazı bitkisel ekstraktlar. 6.

5 ml kloroform içinde hazırlanmış %5 lik pridin çözeltisi ilave edilir.Lieberman reaktifi ile : sarı 167 . Esrar ya da reçinesi varsa mor kırmızı renk oluşur. yeşil rengin ise açık sarı yeşile dönüşmesine neden olur. Petrol eteri süzülerek bir kapsüle alınır. Bir spatül ucu ile alınan numune 0.Scott (Ruybal) deneyi : mavi çökelek : kloroform fazında maviden turkuaz rengine kadar değişim. .2 g glasiyal (buzlu) asetik asit ilave edilir. Buzlu (glasiyal) asetik asit ilavesi ile mor rengin açık mav iye. Uygulamada. Üzerine alkolde hazırlanmış KOH çözeltisinden 2-3 damla ilave edilir. Parlak yeşil renk oluşması ise tiyobarbitüratla ilgilidir.5 lik bakır sülfat çözeltisi ve 0. 0. Kırmızımsı mor renk barbitürat olduğunu gösterir. Zvvikker reaksiyonu : Barbitüratlar için kullanılan en eski testtir.5 ml petrol eteri ile çalkalanır. alınan az miktardaki toz numune üzerine 1 damla kobalt asetat çözeltisi damlatılır ve çalkalanır. su banyosunda uçurulur.5 ml %0.Beam testi : Esrar için kullanılır. Kloroform fazında mor renk oluşması barbitürat (asit veya tızu) olduğunu gösterir. Çalkalandıktan sonra fazların ayrılması için beklenir. Renk reaktifleri (spot test) ile maddelerin aranmaları : Bazı maddelerin renk reaktifleri ile verdikleri "spot test" sonuçları aşağıda gösterilmiştir : Kokain : . Numune üzerine 0. Üzerine 1 damla %5 lik izopropil amin (metanolde hazırlanmış) ilave edilir. Dillie-Koppany testi : Barbitüratlar için kullanılan Zvvikker reaksiyonunun modifikasyonudur.1 g kobalt asetat 100 ml suda çözülür ve 0.Kobalt tiyosiyanat ile .

Mandelin reaktifi ile .Marquis reaktif ile .Mandelin reaktifi ile .Vitali reaktifi ile : mor : mor —> yeşil : sarı —> yeşil : açık mavi-gri : açık sarı .Vitali reaktifi ile Eroin : .Dillie-Koppany reaktifi ile : kırmızı-viyole .turuncu : mor : mor —* grimor —• mor : turuncu .klorürle (%10 luk) . bir damla su ilave edildiğinde uzun dalgalı UV de : açık pembe turuncu (kaybolur) floresan verir .Marquis reaktifi ile .Liebermahn reaktifi ile .Nitrik asit ile . asetik asit ilavesi ile açık mavi : yeşil.Zvvikker reaktifi ile .Mandelin reaktifi ile Amfetaminler : .Fruehde reaktifi ile .Zwikker reaktifi ile : mor.Froehde reaktifi ile .Mandelin reaktifi ile Barbitüratlar : .kırmızı —* sarı : mavi-yeşil —> yeşil : siyah : mavi-gri : sarı-turuncu Fensiklidin (l-(l-fenilsiklohekzil):PCP) : . asetik asit ilavesi ile açık yeşil (tiyotarbitüratlar) : yeşil-koyu yeşil . ısıtılırsa kırmızı 168 .Nitrik asit ile .Morfin : .Marquis reaktifi ile .Marquis reaktif ile turuncu-kırmızı —• kahverengi.Demir-3.

Erhlich reaktif ile : mor .Marquis reaktifi ile .Mecke reaktifi ile .Froehde reaktifi ile : donuk turuncu : yeşilimsi —* kahverengimsi yeşil : yeşil : zeytin yeşili . Esrar örnek verilebilir.Vitali reaktifi ile : zeytin yeşili —• mavi-siyah : kahverengi-kahverengimsi mor Marihuana (Esrar) : . uygun reaktifle verdiği şeklinin mikroskopla incelenmesine dayanır.mavi .Duquenois-Levine . Mikroskopla inceleme Bu deneyler ya bitkisel orijinli numunenin mikroskop altında bitki dokusunun ya doğrudan veya uygun bir reaktif ilavesinden sonra incelenmesine dayanır.mavi ve yeşil .yeşil .gri .Froehde reaktifi ile : yeşil .sarı : donuk kırmızı .kırmızı kahverengi 3. numunenin kimyasal bir yapısı ile Çok ilgili az ınikrokristalizasyon miktardaki bir tekniğidir.Mecke reaktifi ile . Diğer bir teknik de. 169 .Mandelin reaktifi ile .3.Vitali reaktifi ile Psilosibin : .Froehde reaktifi ile : zeytin yeşili .Marquis reaktifi ile : turuncu -Mecke reaktifi ile : turuncu : kloroform fazında mor : mor-kırmızı . Mikrokimyasal bir yöntemdir. kristal maddenin.> kahverengi-mor .Marquis reaktifi ile : turuncu .Mandelin reaktifi ile : turuncu .LSD (d-lizerjik asit dietilamid) : .Beam testi Meskalin : .

Kodein üçgen şeklinde dikroik (çeşitli renkler gösteren) kristaller verir. Hazırlanan bu reaktifden 0.) 170 . Organik kimyada. 5-10 dakika bekletilir.l 2 ) reaktifi buz dolabında saklanır. Kodein ve morfinin mikrokristalizasyon tekniği ile ayrılması R e a k t i f : Önce 10 g iyot. mikrokristalizasyon özellikle azotlu bileşikler için kullanılır. sentetik narkotikler ve benzer bileşik ve ilaçlar içinde kullanılmaktadır.0 ml fosforik asit (H3PO4) ilave edilir. Teknik : Çok iyi temizlenmiş küçük bir porselen kapsül içine bir damla reaktif ve bir damla test çözeltisi ilave edilir. Zamanımızda ise antihistaminikler.4. Üstüne bir damla %1 Fast Blue reaktifi (%1 kloralhidrat içinde hazırlanmış) damlatılıp lamelle kapatılır. Bazı önemli narkotik gruba giren maddelerin mikroskop ve mikrokristalizasyon tekniği ile aranmaları aşağıda açıklanmıştır. Esrar Esrar olduğu kuşkusu olan bitki nümunesinden bir spatül ucu ile lam üzerine konur.4 ml alınır üzerine 20 ml buzlu asetik asit ve 2.Normal mikroskop dışında polarizasyon mikroskopu da kullanarak çeşitli kristallerin birbirinden ayrılması mümkün olmaktadır. Lamel ters çevrilerek çukur lam üzerine kapatılır. Geçmişte en çok alkaloidlerin ayrılması için kullanılıyordu. Numune esrar ise mikroskopla incelendiğinde salgı tüylerinin kırmızı mor renk aldığı görülür. 3. Karışımdan bagetle bir damla alınarak lamele konur. Bir bagetle iyice karıştırılır. Morfin ise siyah iğneler halinde kümelenir veya kahverengi kırmızı levha veya koyu kırmızı şekilde kristallenir (Duyarlık 10 mg civarındadır. Bu şekilde hazırlanan potasyum iyodür-iyot (KI. 35 g potasyum iyodürle birlikte 100 ml suda çözülür. mikroskopla incelenir.

Sporcuların doping yapmaları. 4. spesifiklik ve doğruluk açısından herhangi bir şüphe olmamalıdır.Kokain : Reaktif: 2 g KMn04. Bu maddelerin İTK ile ayrılmasında : Adsorban tabaka olarak Silikagel-G . Ülkemizde de böyle bir labratuar kurulması çabası 1988 yılından beri devam etmektedir. "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Medikal Komisyonu" tarafından sporda kullanımı yasaklanmış ilaçlar (doping maddesi) listesini belirli aralarla gözden geçirerek ilan eder. Bu nedenle birçok ülkede doping analizi yapan. Kromotogramlar önce UV'de (254 nm de incelenir). seyreltici ve diğer benzeri etkili maddelerin indentifikasyonları ve birbirlerinden ayrılmalarında en çok kullanılan teknik ince tabaka kromatogrifisidir. D O P İ N G MADDELERİ Spor yarışmalarında. belirli standardlara göre kurulmuş ve lisans almış (akredite olmuş) "doping analiz labratuarları" bulunmaktadır. Kokain hafif asitli ortamda K M n 0 4 ile çok karekteristik olan bir kenarı kırık dikdörtgen şeklinde kristaller verir. Doping maddelerinin analizinde duyarlık. Bu nedenle gerek laboratuvar 171 . Spot testlerde kullanılan renk reaktifleri ile identifikasyonları yapılır. Doping yapma ise bir ilaç suistimalidir. 5 damla fosforik asit su ile 100 ml ye tamamlanır. ilgili ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre bir suçtur. (Bu tekniklerle ilgili ayrıntılı bilgi için için kitabın İTK ile ilgili bölümüne bölümüne bakınız). developman sistemi olarak : toluen/dioksan/etanol/konsantre amonyak/etil asetat/metanol/konsantre amonyak tercih edilmektedir. 3. sportif performansı arttırmak için ilaç kullanımı "doping" olarak tanımlanır. Narkotiklerin İTK ile ayrılması Narkotiklerin ve diğer bağımlılık yapan maddelerin içerdikleri dolgu maddesi.5.

1989). 1983 . aııabolik steroidlerden testosteronun idrardan izolasyonu. Katı NaCl ile doyurulduktan sonra 3 defa 5 ml eterle vortekste karıştırılarak ekstrakte edilir. tranilsipromin. sülfirik asit (%0. Standart maddeler : Yukarıda adı geçen saf etken maddelerden metil alkolde I mg/l ml konsantrasyonda çözeltiler hazırlanır. (Siklohekzan/etilasetat/eter: 40/40/20) karışım. İTK Takımı : Silikagel GF254 ile kaplanmış plaklar kullanılır.5 N NaOH damlatarak pH 12-12. Diğer renk reaktifleri : Ninhidrin (0. efedrin.B. İdrar ekstraktlarının hazırlanması : 5 ml idrar örneğine 2.I 3 ) ve potasyum permanganat (%1 suda) hazırlanır. N. N. Bu madde primer ve sekonder aminlerin tanınmasında kullanılır.5 su içinde). 4. İTK ile identifıkasyonu ve GLK ile tayin yöntemleri açıklanmıştır (Vural.donanımı ve gerekse analiz yapan kişiler açısından belirli kritere göre standardize edilmiş olmalıdır. niketamid. Ş. Süzen S.. metoksifenamin. Eter fazı üzerine 1 ml 2 172 . Dragendoorff r e a k t i f : (KI. Organik baz yapısındaki maddelerin İTK ile analizleri Bu gruba giren maddelere amfetamin. kondensasyon ürünü için kullanılır. doping maddeleri listesinde olan ve rutin çalışmalarda da analitik toksikolojide önemli olan "aromatik amin yapısındaki uyarıcılarla". Vural. dimetilam- p-hidroksiampetamin. foledin örnek verilebilir. fentermin. dietilpropion. Developman (etil asetat/metil alkol/konsantre amonyak : 85/10/15) karışımı renk reaktifleri için. Saygı. Burada. Birleştirilen eter fazları susuz N a 2 S 0 4 geçirilerek sudan kurturulur. Kondensasyon maddesi : 7-klor-4-nitrobenzofurazin (NBD) etil asetat içinde (4 mg/ml) konsantrasyonda hazırlanır.. fetamin. metamfetamin.5 mg/ml asetonda).1.5 'a ayarlanır.

niketamid (metoksifenamin için). 1 ml standart çözeltilerin pH si 2. taşıyıcı gaz azot 40ml/dak. Gaz kromatografısine uygulama Bu teknikte 2 farklı kolon kullanılır. taşıyıcı gaz (azot) : 40 ml/dk akış hızında. detektör : FID . Ayrıca türevleme yapılarak da gaz kıomatografisi ile duyarlık arttırılır.5'a ayarlanır ve 300 pl kloroformla (iç standart içeren) ekstrakte edilir. Bu amaçla 1 pl ilaç (idrar ekstraktı) çözeltisi üzerine 1 pl asetik anhidrit enjektöre çekilerek karışım birlikte kolona enjekte edilir. fırın sıcaklığı 160-200°C . 2) %10 Apiezon-2/% 10 KOH (Clıromosorb W-AW. Yalnız fırın sıcaklığı arasında değiştirilir. dimetamfetamin (amfetamin metamfetamin için). fırın sıcaklığı : 140-250°C.1 konsantrasyonda amfetamin ve (dimetamfetamin ve tranilspronin için).İç standart olarak 30 p. 1) %3 SE-30 (Chromosorb WHP 80-100 misli) sabit faz üzerinde. Pik yükseklikleri oranı (standart / iç standart). konsantrasyona karşı işaretlenerek kalibrasyon grafiği çizilir. Efedrin için dış standart olarak norefedrin kullanılır.5 N NaOH ile 12-12. 3) N-Asetil türevlerinin oluşturularak SE-30 sabit fazında uygulama : N-asetil türevi asetanhidrit kullanarak kolon üzerinde türevleme işlemi yapılır. difenilamin (kardiazol için) kullanılır. 160-210°C 175 . Kloroform fazından 3 1^1 alınarak faz kromatografa enjekte edilir. detektör ve enjeksiyon giriş sıcaklığı 200-220°C arasında ayarlanır. detektör: FID. enteksiyon giriş sıcaklığı: 200275°C arasında programlanır.g/p. 80-100 misli üzerinde) sabit faz içeren kolon. Koşullar SE-30 da yukarda açıklandığı şekilde yürütülür. delektör sıcaklığı : 200-275°C.

3 pg).1 pg duyarlıkta kalitatif ve kantitatif analiz gerçekleşebilmektedir. Ayrıca primer ve sekonder amin yapısında olanların asetil türevlerinin oluşturularak GLK ile ayrılmaları ve tayinleri destekleyici deney özelliği taşımaktadır. Anabolik steroidler Anabolik steroidler içinde yer alan testosteron ve türevleri klinikte terapötik amaçlar dışında.5-0.6 |ig) 4. (b): efedrin (I.0. (Vural. Ş.2. Kromatogramlar Şekil21 "de gösterilmiştir. İlaçlar arasında 176 .Sonuç : Gaz kromatografisi ile iki farklı kolon kullanarak organik baz yapısındaki maddelerin (yukarıda açıklanan koşullarda) ayrılmaları mümkün olmaktadır. Saygı..5 pg). cm 10 - J 10 5 0 Dakika 10 J t 0 Dckıka Şekil-21 Bazı organik bazların gaz kromatogramları : (a): amfetamin (I. N. Genel olarak gaz kromatografisi yöntemi ile 0. 0. sporda doping amacı ile kullanılır. 1983).3 pg): dimetamfetamin (II. nefedrin (2: 0. 0.

25 mm kalınlığında kaplanarak. Testosteron ve epitestosteronun idrarda asit hidrolizden sonra İTK ile saflaştırılması ve GLK de türevleme yöntemi ile tayin edilmesi ve yöntemin doping analizi amaçı ile kullanılabileceği (laboratuvarımızda uyguladığımız yöntem) aşağıda açıklanmıştır. oksimetolon. M. nandrolon fenilpropiyonat. Son yıllarda sporcular arasında daha çok suistimal edilen bu maddenin vucutta doğal olarak sentezlendiği ve bu nedenle de suistimalinin anlaşılamayacağı düşüncesi ile kullanımı yaygınlaşmıştır.da yer almaktadır. metilen klorür-aseton (80:20). 1989) Testosteron. Developman için değişik sistemler kullanılabilir: kloroform-etil asetat (80:20). Bu oranın 6/1 den büyük olması halinde testosteronun doping amacı ile kullanıldığı kabul edilmektedir (Domike. metiItestosteron gibi) birbirlerinden ayrılmaları İTK ile standartlarla karşılaştırılarak yapılabilir. (Vural. Standartlar 1 (J. nandrolon. 1976 yılından beri IOC tarafından yasaklanan testosteronun (T) doping amacı suistimal edildiğini gösterilmesinde metaboliti olan epitestosteroııun (E) de tayin edilerek T/E oranının saptanması gerekmektedir. Adsorban olarak silikagel G kullanılır. kloroform-buzlu asetik asit (90:10) örnek verilebilir. epitestosteron ve diğer sentetik anabolik steroidlerin İ T K ile i d e n t i f i k a s y o n l a r ı Anabolik steroidlerin (testosteron.. 177 . Cam levhalar 0. 110°C'de etüvde 1 saat aktive edilir. N. Süzen.g/ml konsantrasyonunda kloroform içinde hazırlanır..S. 1986). oda sıcaklığında kurutulur.

plaklar 120°C'de lekeler görünene kadar bekletilir. b) Asetik anhidrik. plaklara renk reaktifleri püskürtülür : a) Vanilin-sülfıirik asit reaktifi püskürtüldükten sonra. Tablo 15 çeşitli anabolik steroidlerin renk reaktifleri) İTK'da verdikleri renkler ve Rf değerleri görülmektedir (Fazla bilgi için Süzen. Oda sıcaklığında azot gazı altında uçurulur.sülfürik asit reaktifi : 5 ml anhidr asetik asit. Asetik asit anhidr . 1988'e bakınız). Standard çözeltilerden ise 10 pl İTK'ya uygulanır. asetik asit anhidrit-PLSOj ile görünen ışıkta gri-kahverengi. 178 . Steroidlerin idrardan izolasyonları: 5 ml idrar örneği. sodyum sülfat ile suyundan kurtarılır. Ekstraktlar birleştirilerek. Rf değerleri hesaplanır.Renk reaktifleri : 1. 5 ml konsantre sülfürik asit ile dikkatlice karıştırılır. Vanilin-sülfürik asit reaktifi : 3g vanillin 100 ml absolü etanol ile çözülür ve 0. Testesteron vanilin H 2 S 0 4 ile kırmızı renk.5 ml. UV de parlak sarı renk verir. Y. 5ml eter ile 2 kez ekstrakte edilir. oluşan renk kaydedilir. 2. Uygulama : Plaklar 12 cm ye kadar develope edildikten sonra. Görülen lekelerin yeri işaretlenir. 50 ml alkole yavaşça katılır. Karışım soğutularak. S.sülfirik asit reaktifi ise püskürtmeden önce plaklara 110 °C'de 10 dakika bekletilir ve UV altında renkleri kaydedilir. konsantre süfürik asit ilave edilerek karıştırılır. Kalıntı metanolde çözülerek İTK'ya uygulanır. Lisans Tezi.

61 0.60 0.51 0.65 0.36 Nandrolon l'eııilpropiyonat Nandrolon pheksilnksifeııilpropivonat 4-hidroksi-19nortestosteron siklopentilpropiyonat Gri . 100 ml idrarın pH sı 5'e ayarlandıktan sonra (3-glukuronidaz (130000 ünite) ilave edilir.70 0.23 0.49 0.Çeşitli steroid yapısındaki ilaçların İTK verileri R e n k reaktifleri Vanilin H2SO 4 Rf v e d e v e l o p m a n sistemi İlaç Aldı Gün ışığı 1 Parlak sarı II 111 IV V VI Testosteron Kırmızıkahverengi Koyu kırmızı Gri .etil asetet (80:20). II kloroform . 55°C de 2.86 0.53 0.95 0.61 0.75 0. 179 .91 I : Kloroform .87 0.83 0.73 0.73 Kırmızı siyah Kırmızı kahverengi Parlak 0.96 0.61 0.85 0.glukuronidaz ile " enzim hidroliz" yöntemi kullanılabilir.88 0.aseton (80:20) IV : Kloroform siklohekzan glasiyal asetik asit (70:20:10) V : Metilen klorür .95 0.59 0.kırmızı Mavi kahverengi Grikahverengi Kırmızıkahverengi Pembe 0.85 0.67 Nandrolon Kahverengi Parlak 0.85 0.31 0.glasiyal asetik asit (90:10) ııı : Kloroform .85 0.75 0.T a b l o 15.62 0.93 0.37 Meteııelon enentat Parlak 0.glasiyal asetik Asit (80:10) Testosteron ve epitestosteronun GLK ile tayini (Enzimle Hidroliz Yöntemi) İdrarda testosteron ve epitestoronun konjugatları asit hidroliz yerine (3.5 saat inkübe edilir.27 0.82 Oksimetolon Parlak 0.mavi Sarı kahverengi Sarı kahverengi Sarı kahverengi Parlak 0.58 0.80 0.53 0.84 0.82 0.aseton (80:20) IV : Metilen klorür .86 Parlak 0.79 0.

ardından su ile yıkanarak susuz sodyum sülfattan geçirilerek suyundan kurtarılır. asit hidrolizde olduğu gibi. enjeksiyon giriş sıcaklığı 280 °C. taşıyıcı gaz (azot) akış hızı 30 ınl/dk. Hidrojen akış hızı 50 ml/dak. Olarak ayarlanır. testosteronun (3) kromatogramları Soğuduktan sonra 3 kez eterle ekstrakte edilir.o 5 10 Dakika 0 5 10 Dakika a b Şekil 20. GLK de sabit faz olarak %3 SE-30 (Chromosorb WHP 80-100 misli üzerinde) ve FİD detektör kullanılır. kalıntıya 50 (.Standart (a) ve idrardan izole edilen (b) metil testosteron (1). Bileştirilen eter ekstraktları % 20 NaOH. detektör sıcaklığı 300 °C.ıg/ml netil testosterom (iç satandart) ilave edilerek 5 pl gaz kromatografa enjekte edilir. 180 . hava akış hızı 300 ml/dak. Eter fazı uçurulduktan sonra. Fırın sıcaklığı 260 °C. Epitestosteron (2).

kalibrasyon grafiğinden hesaplanır.88 ± 78 bulunmuştur. yöntemin sağlık açısından sakınca oluşturmaktadır.59 ng/ml. Ancak ekstraksiyonun benzenle yapılması. E ve T/E için sırası ile 2..05 |ig kadar inileilir (Süzen. Şekil 20 (a ve b) de testosteron ve epitestostoronıın kronıatogramları (standart ve idrardan izole edilen) görülmektedir. Hazırlanan seri çözeltilerden 5 jul gaz kromotografa enjekte edilerek yukarıdaki koşullarda çalışılır. idrarda asit hidroliz yöntemi -İTK kombinasyonunu takiben GLK ile tayini. 1988) Yaptığımız bir araştırmada.67 fig/'ml ve 1.33 + 0.62 ± 0.32 bulunmuştur. yönteminde enzimatik yönteme göre daha yüksek verim elde edilir. Metilleme ile duyarlık sınırı 0. Sonuç Testosteron ve epitestosteronun.62 değerleri elde edilmiştir. Normal erkeklerde ise T.19 |ag/ml. Testosteron türevi ilaç (sustanon 250) kullanan hastalarda ise T 5. Duyarlık 0. İç standart olarak metiltestortem 50 fag/ml olmak üzere standartlar ilave edilir.Kromatogramlarm pik yükseklikleri ölçülerek.25 ± 48 p-g/ml ve T/E oranı ise4. S. M.. Süzen.19 ± 0. normal kadınlarda idrarda testosteron (T) 0. Kalibrasyon : Stok testosteron asetat ve epitestosteron asetat (1 mg/ml). N.07 |ag/ml ve T/E oranı 2. S. Bu oran 6 ve üstünde olduğunda ise sporcu dopingli kabul edilmektedir. E 1. 1989) 181 .51 ±0. ayrıca yöntem enzim hidroliz yöntemine göre daha ekonomiktir.94 ± 87 (i»/mU.40 ± 0. epitestosteron (E) 0. 1936.2 |!g dir.. standart çözeltilerinden arasında 5 seri çözelti hazırlanır. 1. (Donike. Vural. İlaç kloroformla seyreltilerek 10-100 (ig/ml kullanımı ile T/E oranı artmaktadır. Standart / iç standart pik yüksekliğine karşı konsantrasyon alınarak kalbirasyon grafiği çizilir.96 ± 0.

mesleki maruziyet dışında. akut toksisite açısından önem taşıyan organik fosforlu insektisitlerin rutin toksikolojik analizleri açıklanmıştır. 5. 1996'ya bakınız). Aldrin. Pestisitlerin analitik ve adli toksikoloji açısından analizleri önem taşır. DDT (letal doz 30 g) ye göre daha çok toksiktirler. Burada çevrede kalıcılıkları nedeni ile kronik toksisite açısından da önem taşıyan klorlu hidrokarbon yapısındaki pestisitlerle. besin değerini bozan. N. Çözücü ile numuneden ekstrakte edildikten sonra İTK ile kalitatif analizleri yapılabilen bu maddeler için basit ve güvenilir yöntemler yoktur. akut ve ölümle sonuçlanan zehirlenme olaylarına ülkemizde sıklıkla rastanmaktadır (Vural. Ancak kalıcılıkları nedeni ile halen canlıların adipoz dokusunda ve insanlarda anne sütünde bulundukları gösterilmiştir (Fazla bilgi için Vural. Organik klorlu pestisitler Klorlulıidrokarbon yapısındaki (organoklorlu) pestisitler yapılarında klor bulunan aromatik veya alifatik bileşiklerdir. besinleri yok eden ve zarar veren haşereleri. tüketimi ve depolanmaları sırasında. çeşitli nedenlerle kronik. 1996). PESTİSİTLER Besin maddelerinin üretimi. Pestisitlerle. kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine "pestisitler" denir. mikroorganizmaları yok etmek için kullanılan fiziksel. aldrin gibi insektisitlerin çevrede kalıcı ve kaısinojenik etkili olmaları nedeni ile kullanımları kısıtlanmış ve daha sonraları da yasaklanmıştır. 182 .N.. İlk sentezi yapılan klorlu hidrokarbon yapısında olan DDT ve klorlu siklodien yapısındaki dieldrin.1.5.. dieldrin ve endrin (akut letal dozları yetişkinlerde 5 g).

İTK ile kalitatif analizleri Bu yöntem aldrin. Teknik : 10 ml numune. 100°C de etüvde 20 dakika bekletilir. Ayrılan petrol eteri fazları birleştirilir ve sırası ile 5 ml saf su. kez 5 ml petrol eteri ile tekrarlanır. 183 . Standard madde karışımından (metil alkol içinde hepsini 1 g/l konsantrasyonda içeren karışım) 20 pl 2. siklohekzanla doyurulmuş tankta develope (10 cm.1 mol/l) püskürtülür. 5 g sodyum sülfat üzerinde kurutulur ve basınçlı hava veya azot akımında kuruluğa kadar uçurulur. Silikagel G ile kaplanmış kromatografi plağının (5x20 cm boyutunda ve 20 pm partikül büyüklüğünde) ilk kolonuna 20 pl tatbik edilir. 5 ml sodyum hidroksit (20 g/l) ve 5 ml saf su ile yıkanır. Numune olarak mide muhtevası ve olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir. kolona uygulanır. yükselinceye kadar) edilir ve kuruluğa kadar uçurulur. dieldrin. İTK'ya uygulama : Ekstrakt 100 pl metil alkol içinde çözülür. Yıkanmış ekstrakt.etanol (etanolamin) püskürtülür. Fazların ayrılması için 5 dakika bekletilir ve üst faz ayrılır.Ancak GLK ve GK-MS kombinasyonları ile kendilerinin ve metabolitlerinin kesin analizleri yapılabilir. arkadan yavaşça 2-amino. Kromatogram. heptaklor ve dokofan için kullanılır. Ekstraksiyon 2. 5 ml petrol eteri (kaynama noktası 40-60°C fraksiyonu) ile 5 dakika karıştırılarak ekstrakte edilir. Kromatogramların belirtilmesi için potasyum permanganat çözeltisi (0.

J. Zehirlemenin tedav isinde. 5.Soğutma için bekletildikten sonra. Organik fosforlu insektisitler. 1995) Yöntemin duyarlığı organik klorlu pestisitin yapısına bağlı olarak 2.5 mg/l ile 10 mg/l arasında değişir. geniş bir grubu oluşturmaktadırlar. Çoğu insektisit olarak kullanılır. başlıca MSS'ni etkilerler. Dieldrin ve endrin bu koşullarda detekte edilemezler. (Flanagan R. musküler tremor ve konvülziyonlar. Bazıları herbisit olarak da kullanılır ve insanlarda toksiteleri oldukça düşüktür. dikofan 26. nikotinik sisteminin aşırı stimülasyonu şeklindedir. diyare. uyarılma. heptaklor 34 ve aldrin 41 elde edilir. diagnozda yararlı olabilir. solunum depresyonu görülür. konsantre nitrik asit ile (10:1) oranında seyreltilir] püskürtülür ve 15 dakika UV (254 nm) altında bekletilir. Bu teknikle yaklaşık hRf Rf değerleri : lindan 0. İdentifikasyon standart kromatogram ile karşılaştırılarak yapılır. dayanır. genelde sıcak kanlılara ve insanlara toksiktirler ve çeşitli nedenlerle sıklıkla akut zehirlenmelere ve ölüme neden olmaktadırlar. Organik fosforlu pestisitler Organik fosforlu pestisitler. diazinon ve malation gibi) 184 . ve ark. Başlıca toksik belirtileri etkileri asetilkolin esteraz ve inhibisyonuna merkezi sinir Zehirlenme muskarinik.1 mol/1 gümüşnitrat çözeltisi. Sonuç : Klorlu hidrokarbonlar kahverengi/siyah lekeler verir. Organik fosforlu insektisitlerin batıcı (sarımsak) kokuları. nitrik asit ile seyreltilmiş gümüş nitrat çözeltisi [0. Akut zehirlenmede kusma.2. ekstremitelerde zayıflık ve uyuşukluk. Önemli bir kısmı (azinfos metil. Klinik değerlendirme Organioklorlu pestisitler. semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.9.

idrar ve ölüm halinde vücut dokularında) organik fosforlu insektisitler ve metabolitleri aranır. temel yapıları ve bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Dialkilfosfat metabolitleri düşük maruziyetlerde de iyi bir indikatördür. Bu nedenle analiz sırasında mide muhtevası ve olay yerinden elde edilen örneklerin pH sim analizden önce 7 ye ayarlamak gerekir. Örneğin zehirlenmede. N. Ancak dialkil fosfatlar idrarda düşük konsantrasyonda oldukları için gerek izolasyon ve gerekse identifıkasyon ve analizleri dikkat ister (Besbelli. dimetilfosfat ve paration ile dietilfosfat: parationla disulfotan ve forat ile dietiltiyofosfat metabolitleri oluşur. Organik fosforlu iııdetisitleri çok geniş bir grup olup. 2) Bazı dimetil ve dietil organik fosfor yapısında olan organik fosforlu insektisitlere maruz kalmanın araştırılmasında alkil fosfat metabolitlerinin tayini yapılabilir.bazik ortamda hidroliz olurlar. diklorvos. \ o—P—s \ O P—o Fosforoditioat Fosforotioat -p—o I \ R Fosfat o—P- I Fosforotiolat x \ Zehirlenmenin toksikolojik açıdan tanısında : 1) Vücut sıvılarında (kan.. 185 . asit ortamda da dayanıklı değillerdir. Örneğin: Fosfamidon. ınetaboliti p-nitrofenol analizi de yapılır. 1993).

methidation. 5 ml metil tersiyer-bütileter ile 5 dakika karıştırıcı kullanarak ekstrakte edilir. zehirlenme şiddeti hakkında bilgi verir. organik fosfat esterlerinin 4-(p-nitrobenzil) piridin (asetonda 20 g/l) ve aseton: tetra etilenpentamin (9:1) kombine reaktifleri ile mor lekeler vermesine dayanır. Teknik : 10 ml örnek alınır ve gerekiyorsa pH. Kromatogram (siklohekzan/aseton/kloroform: 70/25/5) karışımında 10 cm.1 metil alkol ilave edilir ve 20jıl silikagel G ile (5x20 cm boyutunda.3) Organik fosforlu insektisitler kolinesteraz inhibitörüdürler. Aktivitedeki düşme oranı. Basınçlı hava veya azot akımında kuruluğa kadar uçurulur. katı sodyum fosforlu insektisitlerin İTK ile kalitatif (nitel) bikarbonatla 7 ye ayarlanır. levhaya uygulanır. dioksation ve klorprifos gibi) metil alkolde (1 g/1) konsantrasyonda karışım halinde hazırlanır. Tanktan çıkartıldıktan sonra kurutulur. Üst faz ayrılır ve ikinci kez 5 ml metil tersiyer bütileterle ekstraksiyon tekrarlanır. Organik analizleri i) Yöntem mide muhtevası ve olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir. destekleyici deney olarak plazma asetilkolinesteraz aktivitesi (AChE) tayin edilir. Standart olarak çeşitli organik fosfat esterleri (metadon. Ekstraktlar birleştirilir. Yöntemin prensibi. 20 fim ortalama tanecik büyüklüğünde) kaplanmış uygulanır. İTK'ya Uygulama : Ekstrakta 100)0. yüksekliğe kadar develope edilir. İkinci kolona da 10|il standart karışım 186 . Fazların ayrılması için 5 dakika bekletilir. faz ayıran filtre kağıdından temiz bir tüpe süzülür. Bu nedenle zehirlenmelerde.

Tabakaya 4-(p-nitrobenzil) piridin çözeltisi (asetonda, 20 g/l oranında) püskürtülür ve 110°C da 30 dakika bekletilir. Soğutulduktan sonra aseton /tetraetilenpentamin (9/1 oranında) karışımı püskürtülür. Sonuç : Organik fosforlu insektisitler açık kahverengi zemin üzerinde mor lekeler verir. Lekeler standartlarla karşılaştırılır ve Rf değerleri

hesaplanır. (Örneğin, İTK' da bu yöntemle dimetoat ile : 0.11 ; malation ile : 0.42 ; bromofos ile : 0.54 ; klorprifos ile : 0.58 Rf değerleri elde edilir. ii) İTK ile kalitatif analizde diğer bir renk reaktif olarak (gümüş nitrat bromfenol) karışımı kullanılabilir: Olanaklar açısından daha pratik olan bu yöntem aşağıda açıklanmıştır. Yöntem mide içeriği veya olay yerinden elde edilen numunelere

uygulanabildiği gibi insektisit formülasyonlarada uygulanabilir. Renk reaktifi : a) %1 A g N 0 3 (3:1 oranında su/aseton karışımında); b) %0.5 bromofenol çözeltisi (asetonda) kullanılırken 100 ml (a) çözeltisi, 10 ml (b) çözeltisi ile karıştırılır. Devolopman çözeltisi : (Benzen/aseton) : (80/20) oranında Adsorban : A1 2 0 3 (20x20 cm levha üzerinde) Standardlar : Daha önce açıklandığı şekilde hazırlanır. Uygulama : Mide içeriği veya olay yeri kalıntısından izolasyon daha önceki İTK tekniğinde olduğu gibi yapılır. İnsektisit formülasyonunda

izolasyon işlemi ise aşağıda açıklanmıştır. Formülasyonlardan organik fosforların izolasyonu : Emülsiyon veya toz halindeki numuneden 200 mg alınır. 10 ml asetonla sık sık çalkalanarak oda sıcaklığında ekstrakte edilir (Cam kapaklı bir erlen veya daha iyisi bir mezür içinde). Şartlar uygunsa bir gece bekletmek yerindedir. İcabında süzülerek belirli bir hacme (10 ml ye) tamamlanır.

187

Numunenin İTK'ya tatbiki : Önceden hazırlanmış 0.04 ml numune (kantitatif tayinde miktar önemli) çapları 5 mm yi geçmeyecek şekilde damlatılır. Oda ısısında kurutulur. Adsorban tabaka, daha önceden developman sistemini içeren ve çözücü atmosferi ile doymuş tanka yerleştirilerek genellikle çözücü yüksekliği

başlangıçtan 10-12 cm yükselinceye kadar bekletilir. Developman zamanı ve oda sıcaklığı kaydedilir. Tanktan çıkarılan adsorban tabaka, oda sıcaklığında kurutulur. Kromatogramların belirli hale getirilmesi : Reaktif karışımı adsorban tabakaya püskürtülür ve levha 50-60°C de 10 dakika kurutulur. Mavi zemin üzerine, tiyoorganik fosforlu insektisitler, viyole renk tonları verir. Bu rengin belirgin hale gelmesi için, %1 lik sitrik asit püskürtülerek veya levha brom buharına tutularak mavi olan zemin rengi giderilir. Çok hafif renkli olan lekeler ise 5-10 dakika U.V. de bekletildiğinde belirgin hale gelirler. Kromatogramların Rf değerleri saptanarak standartlarla karşılaştırılır. Böylece organik fosforlu insektisitlerin indentifıkasyonu yapılır. Genel olarak organik fosforlu insektisitler (bromfenol mavisi+gümüş nitrat ile) mavi (rogor); viyole (gusathion); mavi viyole (paration ve diazinon) renkleri verirler. Asetilkolin esteraz aktivitesinin tayini Organik fosfat ester ve karbamade yapısındaki insektisitler asetilkolin esteraz enzimini inhıbe ederek serinin iletimini bozarlar. Kolin esteraz başlangıç olarak karaciğerde oluşur, ancak plazmada da bulunur. Plasma kolinesteraz inhibisyonunun fizyolojik olarak önemli

düşünülmez. Kolinesteraz ve asetilkolin esteraz farklı enzimlerdir. Plazma kolinesteraz asetilkolin hemen esterazın hemen halen tamamen %50 inhibe olabilirken, eritrositlerdeki Bu durum

si aktivitesini

koruyabilir.

188

maddelerin bağlıdır.

relatif

inhibisyonuna,

giriş yollarına,

maruziyet

derecesine

Pratikte

plazma

kolinesteraz aktivitesinin

tayini

organik fosforlu

insektisitler veya karbamatlara maruziyetinin belirlenmesi için uygun bir indikatördür. Aktivitenin normal olması, bu maddelere maruziyetin

olmadığını gösterir. Aktivitenin düşük bulunması halinde, toksik madde ve /veya metabolitinin biyolojik sıvılarda bulunması ile zehirlenme olayı ve nedeni desteklenmiş olur. Hem eritrosit ve hem de plazma ChE düzeyinin düşük olması, organik fosfat veya karbamat grubu pestisitlerle zehirlenme olasılığını güçlendirir. Kolinesteraz aktivitesinin tayininde kullanılan 1) yarı kantitatif basit bir yöntem 2) daha duyarlı olan diğer bir yöntem aşağıda açıklanmıştır. 1) Asetil kolinesteraz inhibisyonunun yarı kantitatif

değerlendirmesi Yöntemin prensibi, substrat olarak kullanılan asetiltiyokolinin, AChE tarafından asetil ve tiyokoline hidroliz olması; oluşan tiyokolinin 5,5'-

ditiyobis (2-nitrobenzoik asit) ile sarı renkli kompleks vermesine dayanır. Oluşan sarı rengin şiddeti pralidoksim (organik fosfat esterlerinin

inhibisyonunda reaktivatör içeren numune ile karşılaştırılarak yorumlanır. Yöntem serum veya plazmaya uygulanır. Reaktifler : Dithiobisbenzoat reaktifi : 5,5'-nitrobenzoik asit (DTNB), 0,2 g/l konsantrasyonunda sodyum dihidrojen ortofosfat tamponu (0.1 ml, pH 7.4) içinde hazırlanır. Asetiltiyokolin iyodür çözeltisi: Suda 5 g/l konsantrasyonda hazırlanır. Pralidoksim klorür çözeltisi: Suda 200 g/l konsantrasyonda hazırlanır.

189

Kör (veya kontrol) olarak kullanılacak plazma veya serum maruz kalmamış kişilerden sağlanır. U y g u l a m a d a : 3 t a n e 10 ml lik tüplerin herbirine 2.0 m l D T N B reaktifi ve 1.0 ml asetiltiyokolin iyodür çözeltisi konur. Birinci t ü p e 2 0 [il kontrol p l a z m a , ikinci t ü p e ise 2 0 jo.1 n u m u n e p l a z m a k o n u r . Ü ç ü n c ü t ü p e ise 2 0 p.1 p r a l i d o k s i m çözeltisi ve 2 0 p l n u m u n e p l a z m a ilave edilir. Her üç t ü p te v o r t e k s l e karıştırılır ve o d a sıcaklığında 2 dakika

bekletilir. Sonuç : a) Kontrol tüpte oluşan sarı renk, test tüpüne göre (2. Tüp) daha koyu ise, asetilkolin esteraz inhibitörü bu maddenin varlığını gösterir. İlaveten pralidoksim içeren tüpteki karışımın (3.tüp) rengi, kontrol tüpü ile aynı ise, o zaman organik fosfat esteri ile ilgili bir AChE inhibitörü vardır. Bunun diğer deneylerle desteklenmesi gerekir. (Organik fosfat esteri pestisit grubu veya metabolit analizi ile). 2) AChE aktivitesi tayini Yukarıda AChE'ın nitel analizi için uygulanan yöntem kantitatif amaçla da kullanılabilir. İlk kez Ellman tarafından uygulanmıştır. (Ellman,G., 1959; WHO, 1987) Reaktifler : DTNB tampon çözeltisi : 100 mg DTNB; 4.472 g disodyum hidrojen fosfat (Na 2 HP0 4 ) ve 250 g potasyum dihidrojen fosfat (KH 2 P0 4 ), 800 ml distile suda çözülür. 4.5 g sodyum klorür ilave edilir ve distile su ile 1 litreye tamamlanır, pH kontrol edilip, 7.6'ya ayarlanır. (Seyreltik HCI veya NaOH ile). Bu çözelti buzdolabında en fazla 1 hafta dayanır.

190

distile su ile 100 ml ye tamamlanır. Tüp kör kan deneyi için: 2. 3. geriye kalan seyreltilmiş kan. 5 dakika 30°C de su banyosunda inkübasyon için bekletilir.Substrat olarak propiyoniltiyokolin kullanılır: 150 mg madde 80 ml su içinde çözülür. Tekrar 30°C de 10 dakika inkübasyon için bekletilir. AChE inhibitörü olarak eserin salisilat (fîzostigmin salisilat) kullanılır. Yöntem postmortem kana da uygulanabilir. Hepsine substrat olarak 1 ml propiyonil tiyokolin ilave edilir. ve 3. eritrosit veya plazmaya uygulanabilir. (3. 1 ve 2 nolu tüpler (kanlar) 3000 rpm de 5 dakika santiftij edilir. Seyreltilmiş kan örneğinden üç tüpe 4'er ml konur. Kör deney olarak ayrılan (1. Bütün tüpler (kör ve numune içeren tüpler). İnkübasyondan sonra. Bu çözelti günlük hazırlanır. distile suya karşı. Heparinli kan örnekleri +4°C de saklanır. Teknik : Yöntem tam kan. 50 mg madde 40 ml suda çözülür. Çözelti baz dolabında en fazla 2 hafta dayanır. Oluşan sarı renkli çözeltilerin absorbansları (her 4 tüpteki çözeltiler). Tüp 3000 rpm de 5 dakika santifıij edilir. Tüp plazma numunesi). (1. vortekste karıştırılır. Süpernatanttan. numune plazma ve kanı içeren tüpler 50 pl eserin salisilat çözeltisi ilave edilir. Kan örnekleri heparinize tüplere alınır. tüplere) kan ve plazmaya 50 pl eserin salisilat çözeltisi (ChE inhibitörü) ilave edilerek. Tüp plazma kör. Tüp kan numunesi. 405 nm de okunur. 4. 191 . 4'er ml 2 ayrı tüpe konur. distile su ile 100 ml ye tamamlanır. Uygulamada 20 pl kana 20 ml DTNB tampon çözeltisi ilave edilir.

08 p mol/ml sistein) T.A k ) A ( S ) : En yüksek konsantrasyondaki standart çözeltinin (genellikle 0. (1 ml distile suya 4 ml DTNB çözeltisinin ilavesi) ile hazırlanan köre karşı 405 nm de okunur. A (T-B) ChE (aktivitesi) = A (S) x t x SV C (S) x T.40. : Örnek hacmi (absorbansı okunan 20 pl : 5 = 0.80 ve 1.20.60. 192 .004 ml) t : Reaksiyon zamanı (10 dakika) IU/ml : Uluslararası ünite birimi p mol substrat/dakika Teknik kısımda anlatılan koşullarda çalışıldığında değerler yerine konulursa. Distile su ile 1000 ml ye tamamlanır (0.05 mg sistein hidroklorür 900 ml distile suda çözülür.V. Çözelti kullanılacağı zaman hazırlanmalıdır.40 p mol/ml sistein) absorbansı (A s ) C(S) : Standart çözeltinin en küçük konsantrasyonu (genellikle 0.V IU/ml : Kolinesteraz aktivitesi tayini için aşağıdaki formül A (T-B) : Tam kan veya plazmanın absorbansından tam kan (kör) veya plazma (kör)ün absorbansının çıkartılması ile elde edilen absorbans (A n . 0. Oluşan renklerin absorbansı. sistein konsantrasyonu işaretlenerek doğru çizilir.0 ml sistein standart çözeltilerine. Kalibrasyon eğrisinin çizilmesi için 0. 63. 0. Absorbansa karşı. 0. 0. 4 ml DTNB tampon çözeltisi ile siyreltilir.V. Distile su ile 5 ml ye tamamlanır.4 m mol 1). Hesaplama kullanılır. : Toplam hacim (5 ml) S.Kalibrasyon Sistein hidroklorür standart olarak kullanılır.

08 x 5 = 10x0.5-7. postmortem kanda kolinesteraz aktivitesi tayini.0 IU/ml. N. AChE düzeyindeki düşme % si (inhibisyon %) : Maruziyet öncesi AChE . Eritrosit: 2.004 A (T-B) x 10 IU/ml A (S) x 10 şeklinde formüle edilebilir. Bu amaçla kişilerde maruziyet öncesi ve sonrası AChE aktivitesi ölçülür. Bu bulgulara göre solunum yetmezliğinden kalp hastalığından. Organik fosfat esterlerin maruziyette AChE inhibisyon % si daha uygun bir kriterdir. Ölüm olaylarında. Yaptığımız bir araştırmada. 193 .A (T-B) ChE aktivitesi = A (S) An -A k ChE(lU/ml)= As x 0. % 90-100 inhibisyonu ise şiddetli zehirlenme olarak kabul edilmektedir (Maroni. çeşitli nedenlerle ölen kişilerin (postmortem) kanlarında AChE aktivitesi tayin edilmiştir. % 60-90 inhibisyonu orta. hafif .maruziyet sonrası AChE x 100 Maruziyet öncesi AChE Kolinesteraz düzeyinin % 50-60 inhibisyonu formülü ile hesaplanabilir. 1995). 1986).5-3. M.5 IU/ml. Ancak en fazla düşme organik fosforlu insektisitlerle zehirlenmede gövrülmüştür (Kaşifoğlu..6-4. Eritrosit kolinesteraz aktivitesi : (Tüm kan kolinesteraz aktivitesiplazma kolinesteraz aktivitesi) eşitiği ile hesaplanır.1 IU/ml arasındadır.. Plazma : 1. Sonucun yorumu Organik fosforlu insektiflere maruz kalmamış (normal) kişilerin kolinesteraz değerleri: Tam kan : 4. CO zehirlenmelerinden ölen kişilerde AChE aktivitesi düşük bulunmuştur. ölüm nedeni hakkında bir bilgi verebilir.

akut ve kazaen zehirlenmelerden çok mesleki ve çevresel maruziyet nedeni ile önem kazanmıştır (Kurşun. Bu bölümde Reinsch deneyi.1987). Geliştirilen yeni tekniklerle (atomik emisyon ve absorbsiyon spektrofotometresi : AES ve AAS . nikel gibi). kadmiyum. Bu nedenle toksikolojik analizlerde yeterli duyarlıkta. krom.. Akut zehirlenme. iatrogenik zehirlenmelerin araştırmalarında atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) ve İndüktif Coupled Plasma Spektrofotometresi (ECP) en çok tercih edilen yöntemlerdir. anodik strippiııg voltametresi : ASV. polarografı. Zamanımızda metal zehirlenmeleri. Arsenik zehirlenmesinin Orfila tarafından biyolojik materyalde (saçta) Marsch deneyi ile aranması adli ve analitik toksikolojinin başlangıcı olmuştur. 194 . R.6. mesleki maruziyet. M E T A L İ K ZEHİRLER Metallerle zehirlenmelere çok eski yıllardan beri rastlanmaktadır.. ve Gagliono Candela. Çünkü her iki teknikle de hemen bütün elementlerin analizi yüksek duyarlıkla olarak yapılabilmektedir. iyi sonuç veren bir teknik olan AAS rutin olarak kullanılan bir yöntemdir (Fazla bilgi için: Borriella. nötron aktivasyon: NAA) eser miktarda metallerin çevrede ve biyolojik materyalde duyarlı ve spesifik analizleri mümkün olmaktadır. R. Ayrıca aynı örnekle multielementlerin kantitatif analizi hızlı olarak yapılabilmektedir. endüstri ve çevre açısından önemli olan kurşunun toksikolojik analizi açıklanacaktır. civa. Bu nedenle biyolojik materyalde metalik zehirlerin analizi ile ilgili yöntemlerde paralel olarak gelişmiştir. ICP pahalı bir tekniktir.

anorganik ve organik bileşikleri vardır. 6.. N. Kanda ve idrarda AAS ile kurşun tayini Biyolojik materyalde AAS ile kurşun tayininde değişik yöntemler uygulanabilir. porselen. Reinsch deneyi Bakırdan daha soy elementlerin biyolojik materyalde aranmaları için kullanılan bu test ve destekleyici deneyler kitabın genel bölümünde açıklanmıştır. idrarda kurşun. seramik. Doğrudan alevli AAS. Kurşunun mesleksel ve çevresel izlenmesinde kandakurşun. vulkanize kauçuk. lehim. Y. alevli yöntemde duyarlığı arttırmak için yarıklı kuvars tüpü uygulaması veya grafit fırın (alevsiz yöntem) yöntemi kullanılabilir (Vural..1. Labratuvarımızda bu amaçla kullanılmış yöntemler aşağıda açıklanmıştır.. Organik kurşun bileşiklerinden tetra etil kurşun (TEK) ve tetrametil kurşun (TMK) benzine geri tepmeyi önlemek için ilave edilir. kurşun karbonat. Vural. TMK gibi) toksisitesi ve çevre kirliliği nedeni ile kullanımları yasaklanmış veya sınırlanmış olmasına karşın halen bir çok ülkelerde önemini korumaktadır (Fazla bilgi için Vural. N. Bazı metallerin (As. Alkil kurşun bileşiklerini (TEK. Hg. Duydu.2. Se ve Te) biyolojik materyalde doğrudan aranmalarında uygulanan Reinsch testi klasik bir yöntem olup.. 1983. 1998). G. B. rutin toksikoloji labratuvarlarda halen kullanılması gereken bir deneydir.6. sb. 195 . N : 1996 ve Duydu. insektisit. Y: Vural. gibi) boya akümlatör. 1997'ye bakın). Kurşun Kurşun ağır bir metal olup. idrarla porfirin atılımı ve delta aminolevülinik asit (d-ALA) tayinleri yapılır. N. Kurşun ve anorganik kurşun bileşikleri (kurşun nitrat. N. alaşım yapımı ve endüstirisinde kullanılır. 1998. Tiimtürk. Güvendik.

Asetik asit ( l . Hemolizi hızlandırmak için vorteksle karıştırılır ve 10 dakika bekletilir. 0.atom yakalama tekniği uygulanarak aletin duyarlığı arttırılır. karıştırılır. Amonyum (veya sodyum) pirolidin ditiyokarbamat (SDDC): 2 g madde diyonize su ile 100 ml ye tamamlanır.1) Alevli AAS yöntemi ile kanda kurşun tayini Kanda kurşun tayini için. 4. 2. 5 dakika 2000 devir/dak saııtirifüj edilir. 5 ml suda doyurulmuş MIBK ilave edilerek. 1 ml amonyum pirolidin ditiyokarbamat çözeltisi. noniyonize su ile 100 ml ye tamamlanır. Metiliobütilketon (MIBK) : su ile doyurularak kullanılır. Üstte ayrılan organik fazın absorbansı 217 nm de atomik absorbsiyon spektrofotometresinde okunur. Organik fazın 217 nm de absorbansı MIBK (kör) e karşı okunur. Her çözelti ilavesinden sonra vorteksle karıştırılır. kan örnekleri kurşun içermeyen heparinize tüplere alınır. kurşun sodyum pirolidin ditiyokarbamatla komplekse alınır ve oluşan kompleks su ile doyurulmuş metilisobütilketonla (MIBK). Kalibrasyon grafiginden konsantrasyon hesaplanır. N ) Teknik : 5 ml heparinize kan örneğine 1 ml Triton-X-100 ilave ederek hemoliz edilir. Reaktifler : 1. Kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. pH: 2-4 aralığında ekstrakte edilir.25 ml 1 N asetik asit ilave edilir. 3. Bu 196 . Triton X -100 (Alkil fenoksi politoksi etanol) : 5 ml Triton X-100. 2) Atomik tüp uygulaması Alevli atomik abrosbsiyon spektrofotometresinde (FAAS) yarıklı absorbsiyon Spektrofotometresinde yarıklı kuvars kuvars tüp . Yöntemin prensibi. (Daha ilerde açıklanmıştır).

0. Bu çözelti 1 mg/ml kurşun içerir. 20.1 ml. günlük hazırlanan kalibrasyon eğrisinden değerlendirilir. Kullanılan atomik absorbsiyon spektrofotometresinin koşulları : Lamba akımı : 5 mA. deiyonize su ile %1 oranında (hacim/hacim) seyreltilmiş sülfirik asitde çözülerek 100 ml ye tamamlanır.5 ml alınarak deiyonize su ile 5 ml ye tamamlanır. 0.2 ml. Kuars tüpün ışık yolunu ve dikey ayarlar yapılır. Böylece 5 ml kan ile çalışıldığında 0.3 ml.amaçla kullanlan yarıkiı kuarz tüp (Slotted Tube Atom Trap.159 g Pb (N0 3 ) 2 . 10 dakikada tüpün üst kısmı kaplanır. Çözeltiden 0. Standart kurşun çözeltisi (10 pg/ml). 0.4 ml ve 0. yarık (slit) genişliği : 1 nm. 40. 80 ve 100 pg/100 ml konsantrasyonda karışıma karşılık gelecek standart çözeltiler hazırlanmış olur. Bu kaplama sayesinde tüp ısıya daha dayanıklı hale getirilmiş olur. Cihazın sıfır ayarı suda doyurulmuş MİBK ile yapılır. 1 ml stok çözeltisinin deiyonize su ile seyreltilmiş %1 lik nitrik asitle 100 ml ye seyreltilerek hazırlanır. Stok kurşun çözeltisi 0. Bu şekilde 20 dakika tüpün alt kısmı. 0. Yarıkiı kuars tüpün kaplanması : Bu amaçla % l'lik lantanyum yarıkiı kuars tüp üzerine FAAS çalışır durumdayken kapatmaması için yatay klorür çözeltisi püskürtülür. STAT) uygun bir düzenekle alevin üzerine yerleştirilir ve alevin yarıkiı kuars tüpün yarıkları arasında geçmesi sağlanır. yakut asetilenhava karışımı. Okunan absorbans. dalga boyu 217 nm. 60. 197 . Kalibrasyon : Stok kurşun çözeltisinin seyreltilmesi ile standart karışım seri çözeltileri hazırlanır.

yarıklı kuarz tüp-atom yakalama tekniği kullanarak arttırılabilir. Y. Organik fazın absorbansı okunur. Absorbansa hazırlanır. açıklandığı şekilde %1 lik lantanyum klorürle kaplanır. analizi yapılan ve atomize edilen metal karşı konsantrasyonlar işaretlenerek kalibrasyon grafiği atomlarının ışık yolu üzerinde yarklı kuarz tüp kullanımı ile daha yoğun ve daha uzun süre kalmasına dayanmaktadır. Daha önce açıklanan MIBK ile selasyon oluşturduktan sonra ekstraksiyonla kurşun tayinine göre duyarlık 2. kurşunun bir kısmı organik kurşun metabolitleri (trietil kurşun. dietil kurşun gibi) şeklinde.yarıklı kuvars tüp kullanarak kanda kurşun tayini Alevli atomik absorbsiyon spektrofotometresinin (FAAS) duyarlığı. kan örneğine uygulanan işleme tabi tutulur. Aletin sıfır ayarı MIBK'e karşı yapılır. Kanda kurşun tayini yapılırken. Bu nedenle idrarda organik kurşun (PbO) ve anorganik (inorganik) kurşun (Pbl) atılırımın 198 . doğrudan FAAS ve FAAS-STAT kambinasyonu ile kurşun FAAS'de absorbansının ölçülmesidir. yarıklı kuarz tüpü içeren FAAS cihazına çalışırken püskürtülür ve 217 nm de absorbans okunur.Bu standart çözeltilere. Organik faz. ve ark. 4) İdrarda tayini Bu yöntemin prensibi. Bu yöntemin prensibi. anorganik ve organik kurşun olarak tayin edilebilir. idrardaki kurşunun sodyum dietilditiyokarbam (SDDC) ile şelasyon oluşturması ve MIBK fazına alınarak. 3) AAS . 1998). İdrarda kurşun total. Teknik : Yarıklı kuarz tüp (hazır olarak sağlanır).5 kez arttırılabilir (Duydu. Organik kurşun (tetra etil kurşun gibi) bileşiklerine maruziyette. daha önce açıklanan MIBK'la olan şelasyon-ekstraksiyon işlemi uygulanır. bir kısmı da anorganik kurşun iyonu şeklinde atılır..

Uygulamada idrar ALA konsantrasyonunun tayini daha çok kullanılmaktadır. Ve ark. 1998). Elde 10 ml alınarak.5 pg/ml ve 7 pg/ml lik standart çözeltileri hazırlanır. Y. idrarda total kurşun tayini edilen absorbanslara karşı konsantrasyonlar kurşun işaretlenerek kalibrasyon eğrisi hazırlanır. Organik fazın absorbansı su ile doyurulmuş MIBK 'a karşı 21 7 nm de okunur. 2 ml %3 SDDC ilavesinden sonra 2 ml MIBK ile ekstrakte edilir. Not : Aynı yöntem. 130°C da 90 dakika bekletilir. 199 . idrarda total kurşun (PbT) tayini : 10 ml idrar numunesi. organik kurşun bileşikleri maruziyetin bir ölçüsü olarak değerlendirilebilir (Duydu. Pb maruziyetinde idrarda 5-ALA tayini İdrarda 8-aminolevülinrik asit (ALA) artışının kurşun maruziyetinin tanısında kullanılabileceği (biyomarker) 1960'lı yıllardan beri bilinmektedir. Süre sonunda. Kalibrasyon eğrisinden konsantrasyon hesaplanır. Seyreltik amonyak çözeltisi ile pH 7 ye aralanır. çözelti bir erlene aktarılarak 1 ml 1 M dibazik amonyum sitrat ilave edilir. Total kurşun atılımı ise genel kurşun maruziyetinin bir ölçüsü olarak kullanılır. Standart çözeltilerden yöntemi uygulanır. Bu çözelti uygun şekilde seyreltilerek 0. stok kurşun çözeltisi 100 mg/l 00 ml. asit dijestiyon fırınının özel tüplerine konur ve 5 ml konsantre nitrik asit ilave edilir. Kalibrasyon eğrisi için. önce 1 ml alınarak deiyonize su ile 100 ml ye tamamlanır (1 mg/l00 ml). yarıkıl kuarz sistemini içeren FAAS ile de duyarlığın arttırılması için kullanılabilir.ayrı ayrı tayini ve oranlan (PbO/Pbl). Kandaki ALA ile idrardaki ALA konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki olduğu gösterilmiştir.

Glasiyal asetik asit ile 100 ml ye tamamlanır. Her iki tüpe de 2 ml Ehrlich reaktifi ilave edildikten sonra 10 dk. 3 dk.3. 3000 rpm'de santrifüj edildikten sonra üst fazda kalan etil asetat dan 2'şer ml alınıp ayrı tüplere aktarılır. ALA'nın etil asetoasetat ile asit) sonucu oluşan 2-metil-3-karbetoksi-4-(3-piropiyonik piıolun (kısaca ALA-priol). Tüplerin her ikisi de kaynayan su banyosunda 10 dk. 1. beklenir ve 553 nm de absorbansları okunur.6.6 g sodyum asetat trihidrat ilave edilerek çözülür.İdrarda kondensasyonu ALA tayininde prensip. etil asetat ile ekstrakte edilmesi ve Erhlich reaktifi ile verdiği viyole rengin absorbansının 553 nm de ölçülmesine dayanır. Teknik : Kapaklı 2 ayrı tüpe l'er ml idrar ve l'er ml asetat tamponu (pH: 4.6) ilave edilir.2. Bu çözelti +4°C de en az 2 ay dayanıklıdır.2 ml etil asetoasetat ilave edildikten sonra her iki tüp vorteksle karıştırılır (etil asetoasetat ilave edilen tüp blank olarak kullanılır). Distile su ile 100 ml ye tamamlanır. 3. 2. 0. İdrardaki ALA konsantrasyonunu tayin etmek için etil asetoasetat ilave edilen (A) ve ilave edilmeyen (B) tüplerinin absorbansları ayrı ayrı ölçülür. Böylece 0. Tüplerden birine 0.6. Standart ALA çözeltileri. 6 ) : 70 ml su üstüne. bekletilir.5 ve 3 mg/100 ml konsantrasyonlarda standart çözeltiler hazırlanmış olur. Asetat tamponu (pH: 4 . 5. 1. Kullanılan reaktifler : Stok ALA çözeltisi : 50 mg/100 ml (suda) konsantrasyonda hazırlanır. 0.5. 5 ve 6 ml stok çözeltiden alınarak su ile 100 ml ye seyreltilir. Tüpler soğutulduktan sonra her ikisine de 3'er ml etil asetat ilave edilir ve elde çalkalanarak ALA-pirol ekstrakte edilir. Ehrlich reaktifi : 30 ml glasial asetik asit üzerine 1 g p- dimetilaminobenzaldehit ve 5 ml %60 perklorik asit ilave edilir. B 200 .0.7 ml glasial (konsantre) asetik asit ve 13.

karıştırıldıktan sonra 30 dakika bekletilir 10 dakika santifüj (2000 dak/devirle) edilir. 15 ml lik santifüj tüpüne pH sı ayarlanmış idrar örneğinden 2 ml konur. idrar örneğine disodyumhidrojen fosfat (Na 2 HP0 4 ) ve kalsiyum klorür (CaCl 2 ) ilavesiyle çöken porfirinlerden.tüpünden elde edilen absorbans A tüpünden elde edilen absorbans dan çıkarılır ve elde edilen absorbans değerine karşılık gelen ALA konsantrasyonu standart eğriden hesaplanır. Çözeltinin pH sı 5-5. 201 . konsantrasyon hesaplanır. Ayrıca kurşun maruziyetinde eritrositlerde porfirinlerin de düzeyi artar. Porfırinler arasında en çok ııroporfinin ve koproporfinin atılımı araştırılır. Üzerine 2 damla %5 lik N a 2 H P 0 4 ve 2 ml 1 N NaOH ilave edilir. uroporfıriııler kalsiyum fosfat üzerinde absorbe olur. Vorteksle karıştırıldıktan sonra 30 dakika bekletilir 10 dakika santrifüj. Teknik : 5 ml idrar örneği deney tüpüne konarak. Kurşun maruziyetinde porfırinlerin tayini Kurşun maruziyetinde. 1) İdrarda uroprofinin tayini : Yöntemin prensibi. Bu porfırinlerin çoğu protoporfirin şeklindedir.5'e ayarlanmış olmalıdır. 4 ml 1 M sodyum asetat ilave edilir. Kalibrasyon doğrusu : Daha önce hazırlanmış olan standart ALA çözeltilerine. 2000 dak/devirle santrifüj ediiir. Eritrositlerdeki protoporfırinin artışı kurşun zehirlenmesinin tanısında biyolojik indeks olarak kullanılır. 405 ve 430 nm de absorbansları okunarak. 1 ml 1 M asetik asit. numunelerde ALA tayininde açıklanan işlemler aynen uygulanır ve 553 nm de okunan absorbanslara karşı konsantrasyonlar belirlenerek kalibrasyon eğrisi hazırlanır. Çökelek hidroklorik asitte çözülür ve 380. hem metabolizmasında oluşan porfırinlerin atılımının hızlandığı yıllardan beri bilinmektedir.

1 N HCI ile ekstrakte edilerek.0'e ayarlanır.5 N-HCl'e karşı absorbansları spektrofotometrede okunur. Üst faz. vorteksle karıştırma ve santrifüj işlemi tekrarlanır. 380. Çökelek 10 ml 0.1 N NaOH ilave edilir.5 N-HC1 içinde çözülür. Eter fazının 1 ml 0.831 x [ 2 A405 (A38o + A 430 ) ] Burada düzeltilir. 380.Üst faz atıldıktan sonra tüpe 2 ml 0. Üst faz atılır.1 NHCl'e karşı absorbansları okunur. 2) İdrarda koproporfinin tayini Yöntemin prensibi: Asitlendirilmiş idrardan koproporfîrinler eter ile : A absorbansı göstermektedir. eter fazına 10 ml su ilave ederek tekrar çalkalanır.1 N HCI ilave edilerek çalkalanır. Sonuçlar kreatinin'e göre ekstrakte edilir.(A3go + A 430 )] 202 .1 NHCI ile ekstraksiyonu 5 kez tekrarlanır. Uroporfirin miktarı aşağıdaki formülle hesaplanır: fig uroporfirin/ml = 0.5 . 401 ve 430 nm de absorbanslar spektrofotometrede okunur. numunenin pH si 2. İdrarda koproporfırin konsantrasyonu aşağıdaki formülle hesaplanır. 380. alt faz süzülür. Birleştirilen asit ekstraktları 5 dakika 2000 devir/dakikada santrifüj edilir. Çözelti spektrofotometre küvetine aktarılarak. huninin ağzı kapalı olarak 2 dakika çalkalanır. Eter fazı 0. Eter fazı temizleninceye kadar su ile yıkama (ekstraksiyon) işlemi bir kaç kez daha tekrarlanır. Teknik : Bir ayırma hunisine 15 ml idrar örneği alınır. 1 cm lik spektrofotometre küvetine konarak. 1 ml glasial asetik asit ilave ederek. 401 ve 430 nm de 0. Üst faz atılır. 30 ml eter ilave ederek. Sulu faz atılır.3. |ig koproporfirin/ml ekstraktı = 0. Kalıntıya 2 ml su ilave ederek. Eter fazına / ml 0. sulu faz atılır.817 [2xA 40 ı . 405 ve 430 nm de 0. Tekrar vorteksle 10 dakika karıştırılarak santifüj edilir. Fazlar ayrıldıktan sonra.

Kurşun abrosbsiyonu ve kurşundan etkilenmenin tanısında en iyi kriter kan kurşunun tayinidir. Kandaki kurşunun 80-120 pg/100 ml arasında olması absorbsiyonun arttığını gösterir. ürünleri olan d-ALA ve porfirinlerin de analizi yapılır. İdrarda kurşun atılımı daha uzun süreli maruziyetlerin gösterilmesi için daha uygun bir kriterdir. kemik gibi) kurşun tayini. Bu nedenle maruziyet derecesi ve kurşun entoksikasyonlarda biyolojik indeks olarak hem metabolizması ara. kurşun absorbsiyonunun derecesini gösterir. yetişkin ve çocuklarda kurşun düzeyi 100 ml kanda 0-40 pg arasında değişir. Rutin çalışmalarda. saç. Özellikle organik kurşun bileşiklerine maruziyette total kurşun tayini yanında anorganik kurşun ve organik kurşun tayini de önem taşır. idrar. Kurşun maruziyetinde "hem" metabolizması da etkilenir. çevre kirliliğine bağlı olarak. Analiz sonuçlarının yorumu kreatinine Kurşuna maruziyet derecesinin belirlenmesinde biyolojik materyalde (kan. )x toplam koproprofinin miktarından önce. 203 . koproprofinin konsantrasyonu göre düzeltilmelidir. Yapılan araştırmalara göre normalde kurşuna mesleki olarak maruz kalmayan kişilerde.(0-40 pg/100 ml kan). kan kurşun düzeyinin ölçülmesi yakın zamanda kurşun maruziyeti için bir indekstir. Kan kurşununun %90'ı eritrositlerde toplanmıştır.5 Toplam koproporfirin (pg)= (koproporfirin (pg)/ml ekstrakt x 15 24 saatlik idrar ml Alınan idrar örneği "spor" idrar örneği olduğu için. Vucutta toplam kurşun birikiminin yaklaşık %2 si kanda bulunur.

c) Eritrosit protoporfirin düzeyi ise normal kişilerde 0-0.Şiddetli zehirlenmelerde ve tehlikeli durumlarda kan kurşun düzeyi pg/100 ml kan üstüne çıkar. 40 mg/l ise tehlikeli. [Anabilim araştırılması Dalımızda çevresel ve mesleki kurşun maruziyetinin ile ilgili çalışmalar ve bulguları içeren literatürler kitabın sonunda verilmiştir]. 150-200 pg/1 arasında ise artmış kabul edilir. 1500 pg/1 üstü ise tehlikeli. 20-40 mg/I kabul edilebilir. 120 İdrarda devamlı kurşun atılımı yüksek miktarda kurşun alınmasını gösterir. 204 . mesleki maruz kalanlarda ise 1. 500-1500 pg/1 artmış.75 pmol/1. b) İdrarda koproporfirin III (KP III ise) pg/1 olarak normal kişilerde 0150 pg/1 arasındadır. 150-500 pg/l kabul edilebilir. İdrarda litrede 80 pg kadar kurşun normal. 80-150 pg/1 kabul edilebilir. Porfirinler ve ALA için normal ve yüksek değerler ise : a) İdrarda ALA (mg/l) : 0-6 normal. 6-20 mg artmış.5 pmol/1 üstüne çıkar. Zehirlenme olaylarında bu miktar 250 pg/1 üstüne çıkar.

Bu nedenle yukardaki koşullarda çalışırken. Bu kazalar.1 LABORATUVARDA İLK YARDIM Kimya laboratuvarlarında çeşitli nedenlerle kazalara rastlanmaktadır. deri veya ağıza temasla veya ağız yolu ile sindirim yoluna geçmesi ile meydana gelen zehirlenmeler şeklinde olmaktadır. lavabo veya çöp sepetlerine atılmamalıdır. 2) Eter ve diğer uçucu yanabilen organik çözücülerle çalışırken bunların yanında alev bulundurmamalıdır. Patlayıcı maddelerle çalışırken de korunma gözlüğü takmak zorunludur. Bu nedenle bu metallerin kırıntıları açık havada bırakılmamalı. korunması gereken en önemli organ uygulanması gereken önlemler vardır. Vakum veya yüksek basınç altında çalışan apereyleri (vakum desikatörü. Metalik sodyum ve potasyum bu tür kazalara yol açan iki metaldir. bu maddenin az bir kısmı metal spatülle alevde ısıtılarak anlaşılabilir. kalın camlı sağlam bir korunma gözlüğü takmalıdır. hiç olmazsa normal bir gözlük takmak yerinde olur. çoğu kez çalışılan toksik kimyasal maddelerin inhalasyonu. Bu gibi durumlarda ilk yardım olarak laboratuvarda hemen laboıatuvarında açıklanmıştır: 1) Laboratuvarda çalışırken. kullanılan apereylerin kırılması. patlama tehlikesi olasılığına karşı. Ayrıca bunlarla yapılan reaksiyonlar. Her kimya bilmesi gereken bu önlemler aşağıda çalışanların gözlerdir.EK . Bilinmeyen bir maddenin patlayıcı olup olmadığını. Yangın çıktığı taktirde yanabilen 205 . Bu metaller miktarlarının 1520 misli alkolle yok edilmeli veya orijinal şişeleri içinde saklanmalıdır. göz. patlaması ile ilgili olabildiği! gibi. su banyosu yerine yağ veya kum banyosunda yapılmalıdır. otoklav) kullanırken.

Tıbbi bir bakım gerekip gerekmediği. bir yanık pomadı (vazelin v. En iyisi. gözde bıı durum olduysa tıbbi bakım da yapılmalıdır. Şekil 21 . kişi derhal laboratuvardan uzaklaştırılır ve yatırılarak sıcak tutulur. kalevi bir madde ise seyrettik asetik asitle temas yerini yıkamak gerekir. Arkadan. yangın bombası kullanmaktır. Solunumu zorlayan elbise. deri veya gözün kimyasal madde buharı veya kendisi ile temasında. ilk yapılacak iş bol su ile temas yerini yıkamaktır. Yıkama için her laboratuvarda bulundurulması. mümkün olan aperey (Şekil 23) görülmektedir. Çoğunlukla bu maddeler cilt üzerinde tahriş edici etkiye sahip olduklarından yıkama işleminden sonra. Hafif şok görüldüğünde çay veya kahve verilebilir. 3) Gaz veya çözücü buharlar ile çalışırken inhalasyon yolu ile bir zehirlenme olduysa. saat kayışı gibi eşyalar gevşetilir. Alev üzerine ıslak paçavra veya karbon tetraklorür dökerek yangın söndürülür. Özellikle. sodyum bikarbonat çözeltisi ile. Amonyak.Göz yıkama şişesi 206 . 4) Ağız.s ) sürmelidir.her şey uzaklaştırılır. hastanın bu ilk yardımdan sonraki durumuna bağlıdır. hidroklorik asit buharı ile hafif bir inhalasyon halinde bile hasta hemen hastaneye yollanır veya doktor çağrılır. eğer asit özellikte bir madde ise.

207 . demir-2-hidroksit hem eınetik olarak etkir. Bu şekilde. formik asit. bu iki şişe içindeki çözelti birbiriyle karıştırılır ve hastaya içirilir. A) 158 g demir-2. (A) çözeltisinden 50 ml geniş ağızlı ve polietilen kapaklı bir şişeye konur.sülfat (FeSO. 240 ml gliserinle pasta haline getirilir ve bundan yanık kısma doğrudan doğruya sürülür. B) 60 g susuz Na 2 CO3 bir litre suda çözülür. brom. siyanür tuzları ve nitrillerle (hidrolizle HCN verirler) oluşan zehirlenmelerde. Üstüne açıkça okunacak şekilde "SİYANÜR ANTİDOTU A " yazılı bir etiket yapıştırılır. b) Hidrosiyanik asit.5. formik asit ve hidroflorik asitle oluşan yanık şiddetini azaltmakta yararlıdır.88) su ile 15 kere sulandırılması ile elde edilen seyreltik amonyak. 200 g magnezyum oksit. Bunun dışında hemen doktora başvurmalıdır. Ayrıca 1 hacim amonyağın (d: 0. aşağıdaki şekilde hazırlanan antidot karışımı. Örneğin: a) Brom. Özel antidotlar: Korozif ve zehirli kimyasal maddelerle çalışan laboratuvarlarda. diğer yakıcı asitlerle oluşan deri yanıklarının tedavisinde (magnezyum+gliserin) pomadı kullanılabilir. Burada önemle belirtilecek nokta ş u d u r : Siyanür zehirlenmesinde ancak yukardaki şekilde bir ilkyardım laboratuvarda uygulanabilir. 7 H 2 0 ) ve 3 n sitrik asit BP soğuk suda eritilerek bir litreye tamamlanır (Bu çözelti bozulduğunda kullanılmamalıdır). hemen ilk yardım olarak hastaya verilebilir. hem de siyanürle toksik olmayan demir bileşiği oluşturur. Aynı şekilde (B) çözeltisinden de 50 ml alınarak ikinci bir şişeye konulur ve "SİYANÜR ANTİDOTU B" yazılır. bu maddelerin özel antidotlarının bulunması gerekir. İntravenöz olarak antidot uygulamasını ancak doktor yapabilir. Ani bir zehirlenmede. hidroflorik asit ve benzeri.

Deri üstündeki iyot lekeleri de. 8) Ayrıca büyük laboratuvarlarda. yanık yer %3 bakır sülfat ile içinde çözülür.6) İyot içilmesi halinde. su ile 1000 ml ye tamamlanır. solunum zehirlenmelerinde yapay solunum yaptıran apereyler bulundurulması da yararlıdır. aynı şekilde sodyum tiyosülfat çözeltisi kullanarak uzaklaştırılabilir. 7) Fosforla yıkanmalıdır. derhal % l'lik sodyum tiyosülfat içilmelidir. 208 . 9) Amonyak tamponu (pH : % ): g amonyum 40 ml 5 M amonyak cilt yanmalarında.

Bromfenol mavisi reaktifi (TLC de org. 100 ml I N HCI de çözülür. Bu sırada büret veya pipetin ucu su yüzeyine çok yakın olmalıdır.05 g su : 5 g sıvı brom cam kapaklı bir şişeye konarak 100 ml su ilave b r o m f e n o l mavisi 10 ml asetonda çözülür ve 100 ml ye tamamlanır. fosforlular için) : 0. Bu çözeltiden 80 ml alınarak tekrar 2 0 ml 0.EK -2 ÖNEMLİ Ansties REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI dikromat 150 ml distile suda reaktifı : 3.2 N N a O H ile I litreye tamamlanır. Cıva nitrat çözeltisi ( B a r b i t ü r a t l a r için) : ( H g O . Bromlu edilir. 5 H O.1 g H g O 10 damla % 2 5 H N 0 3 içinde çözülür. 100 ml % 2 5 etil alkolde çözülür.6 g S o d y u m asetat ve 6 ml asetik asit yeterli miktarda suda çözülür ve su ile 1000 m l ' y e tamamlanır. Asetat tamponu (pH 5) : 13. Saf etil alkol ile 1 litreye tamamlanır. 0. 209 . Borat tamponu (pH 9. Brillant green (yeşili) reaktifi : 1 g Brillant yeşili. Bu şekilde hazırlanan alkol standardı % 2 liktir.05 g b r o m f e n o l mavisi 10 ml asetonda çözülür ve 100 ml %1 A g N 0 3 (Aseton + su : 1 + 3 da hazırlanmış) ile karıştırılır. Alkollü potasyum hidroksit çözeltisi : 35 g K O H . Bakır sülfat çözeltisi (Reinsch deneyi H g için) : 5 g C u S O . Civa-2-klorür (veya bromür) çözeltisi (Gutzeit deneyi) : 0.53 ml absolü mutlak etil alkol hassas bir pipet veya büretten ilave edilir.Distile su ile 500 ml ye tamamlanır. Alkol S t a n d a r t ç ö z e l t i s i : 100 ml lik b a l o n j o j e y e 50 ml distile su konur.2 N N a O H ilave edilir.280 ml saf konsantre sülfürik asit yavaş yavaş karıştırılarak ilave edilir. 2 0 ml distile suda çözülür.8 g H BO (borikasit).4) : 24.H N 0 3 ) çözeltisi : 0. Su ile 100 ml ye tamamlanır. Berrak kısım kullanılır.70 g saf potasyum çöziilür. 2.

100 (fenol tayini için) : a) p-nitroanilin çözeltisi : 0. Diazo çözeltisi (ferri klorür) çözeltisi : % 5 lik : 5 g FeCI 3 .04 g flourscein 100 ml etil alkolde çözülür. 2 5 ml % 3 0 sülfürik asit (hacim/hacim). b) % 5 l i k N a N O ^ (suda). 4 5 ml % 2 0 perklorik asit (ağırlık/ağırlık) ve 50 50 ml % 50 nitrik asit (ağırlık/ağırlık) birbiriyle karıştırılır. Flourscein reaktifi ( İ T K i ç i n ) : 0. iki çözelti eşit h a c i m d e karıştırılır. R a k t i f 2 g ü n d e bir yenilenmelidir. b) Seyreltilmiş fenol standardı : 1 ml stok fenol çözeltisi su ile 100 ml ye seyreltilir. Bu çözelti 1 ml de 10 m i k r o g r a m (|ag) fenol ihtiva eder. Kullanırken 10 ml (a). C a m kapaklı renkli şişede ve b u z d o l a b ı n d a saklanmalıdır. b) 4 0 g potasyum iyodür 100 ml suda çözülür. FPN reaktifi : % 5 ferriklorür.75 g p- nitroanilin 10 ml suda çözülür ve 2 0 ml konsantre HCI ilavesinden sonra 2 5 0 ml ye tamamlanır. 2 5 ml % 2 0 perklorik asit (ağırlık/ağırlık) ve 2 5 ml % nitrik asit (hacim/hacim) karıştırılarak hazırlanır. 25 ml asetik asit ve 100 ml suda çözülür. b) 5 g S o d y u m hidroksit. (Fehling II) Kullanılmadan önce. 5 H O 50 ml suda çözülür. 6 H O.5 ml (b) çözeltisi. Kullanmadan hemen önce 1. F r ö h d e r e a k t i f i : 0.6-dibromokinon-klorimid 2 5 ml % 9 5 etanolde çözülür.5 g senyet tuzu (sodyum potasyum bitartarat) 50 ml suda çözülür. Çözeltinin rengi kahverengiye d ö n ü ş t ü ğ ü n d e kullanılmaz.1 g 2. 210 . Fenol çözeltisi : a) Stok (Standart ç ö z e l t i ) : 0. 10 ml (b).1 g sodyum molibdat 100 ml konsantre sülfürik asit içinde çözülür! Gibbs reaktifi : 0. (Fehling 1). 2 0 ml asetik asit ve l o o ml su karıştırılır. 2 5 ml (a) çözeltisi ile karıştırılır.5 g saf fenol 10 ml suda ç ö z ü l ü r ve 4 ml konsantre HCI ilavesinden sonra su ile 5 0 0 ml ye tamamlanır.2 potasyum dikromat (suda). Dragendorff reaktifi : a) 2 g bizmut subnitrat.Demir-3-kIorür ml suda çözülür. 17. Forrest r e a k t i f i : 25 ml % 0. Fehling r e a k t i f i : a) 35 g C u S O .

İzopropilamin çözeltisi (Barbitüratlar için) : 5 g izopropilamin 100 ml susuz metil alkol içinde çözülür. Marme suda çözülür.2 5 g Kİ 100 ml suda çözülür. 100 m l ' y e tamamlanır. Kobalt nitrat çözeltisi (Barbitüratlar için) : 1 g kobalt nitrat veya kobalt asetat 100 ml susuz metil alkol içinde çözülür. Marquis reaktifi : 3 ml konsantre asite 3 d a m l a % 4 0 lık formaldehit reaktifi : 30 g kadmiyum iyodür ve 6 0 m g potasyum iyodür 180 ınl reaktifi : 1 g a m o n y u m vanadat 100 ml konsantre sülfürik asit asetat çözeltisi : 10 g kurşun asetat suda çözülür ve 100 ml ye (formalin) damlatılır.4 g civa-2-klorür (merküri klorür. N-iyot ç ö z e l t i s i : 12-13 g I ve 2 0 .5 g kromotropik asit (1. 2 0 ml konsantre nitrik asitle çözülür ve eşit hacimde su ilave edilerek karıştırılır. Kahverengi şişede saklanır. Kullanılmadan hemen önce hazırlanmalıdır.5 g selenyöz asit 100 ml konsantre sülfürik asitte çözülür. Millon reaktifi : 10 g civa. Mandelin içinde çözülür. Karışım karanlıkta saklanmalıdır. 211 . Mecke reaktifi (alkaloidler için) : 0. Kurşun tamamlanır. Kinin-KI reaktifi ( B i z m u t i ç i n ) : 1 g kinin sülfat 100 ml % 0.n a f t i l e t i l e n d i a m i n etil alkolde çözülerek.İyot çözeltisi : a) Genel ( % 2 ) : 2 g iyot ve 4 g potasyum iyodür 100 ml suda çözülür. 2 g Kİ ilave edilir. Kromotropik asit çözeltisi : 0. Su ile 2 0 0 ml ye tamamlanır. İyodoplatinat çözeltisi : 1 g platin klorür 10 ml suda çözülür ve 2 0 0 ml % 3 0 luk Kİ içine ilave edilir. N-]-naftiletilendiamin reaktifi : 100 m g N . M a y e r reaktifi : 1. H g C I ) ve 5 g potasyum i>odür 100 ml suda çözülür.l .6-disülfonik asit) su ile 100 ml ye tamamlanır.8-dihidroksi naftalin-3.5 lik H N O te çözülür.

. Karıştırıldıktan sonra 100 ml'ye tamamlanır. b) Mikrokristalizasyon için: 2 g K M n 0 4 su ile 100 m l ' y e t a m a m l a n ı r ve 5 damla H PO ilave edilir. P o t a s y u m triiyodür ( K I . Potasyum permanganat çözeltisi : a) ( K r o m o t r o p i k asit deneyi için ): 1..4 m l ' s i n e 2 0 ml glasial asetik asit ve 2.7H O. Bir gece bekletilir.Nessler reaktifi : a) 2 g HgCl 2 6 g KI ile birlikte az miktar suda çözülür. Çözünmenin t a m a m l a n m a s ı için h a f i f ç e ısıtılmalıdır. 212 .0 ml fosforik asit (H P O ) ilave edrek karıştırılır.22 g PdCI . p-dimetilamin benzeldehit reaktifi (alkaloidler i ç i n ) : a) (Alkollü çözelti) : I g m a d d e . b) (Asitli çözelti) : 1 g m a d d e 4 0 ml konstantre H S O ihtiva eden 100 ml seyreltik asitli suda çözülür. 7. b) 3. Gerektiğinde hafifçe ısıtılır. B u çözeltinin 0. 17 g KÜH az miktar suda çözülerek eklenir. 100 ml suda çözülür. 100 ml etil alkolde çözülür ve 2 damla konstantre sülfürik asit damlatılır.5 g K m n 0 4 .5 ml % 85 fosforik asit içinde çözülür ve su ile 50 ml ye tamamlanır. Pirotannik asit çözeltisi ( C O için ) : 1 g pirogallik asit ve 1 g tannik asit 100 ml suda çözülür. 2 5 0 ml 0. Palladyum klorür çözeltisi (CO için) : a) 0.5 da doymuş g potasyum iyodür ve bu 1.01 N H C I ' d e çözülür. b) 1 g PdCI . 12 g K O H bu çözelti çözülür. Potasyum iyodür-Na2 S03 (Reinsch deneyi için ) : 5 g KI ve 2 0 g N a 2 SO. Pikrik asit çözeltisi (alkaloidler i ç i n ) : Suda d o y m u ş çözeltisi hazırlanır. dekante edilerek berrak kısım kullanılır. az miktar d o y m u ş HgCU ilave edildikten sonra su ile 100 ml ye tamamlanır.25 g cıva-2-klorür karışıma hafif (HgCI 2 ) bir 80 ml su HgCI 2 çözeltisinden kırmızı çökelelek içinde m e y d a n a gelinceye kadar karıştırılarak ileve edilir.I ) çözeltisi (asitli) Mikrokristalizasyon için : 10 g iyot 3 5 g KI 100 ml suda ç ö z ü n ü r .H O 100 ml seyreltik HCI de (35 ml konsantre HCI su ile 100 ml ye tamamlanır) çözülür. c) (Asitli çözelti) :1 g m a d d e 100 ml konsantre H S O içinde.

120 ml M hidroklorik asit ve 4 0 g hidrate ferriklorür eklenir. su ile 1000 ml ye tamamlanır.Zehirli olduğu pipet kullanılmamalıdır. 2 0 ml (a) ile 9 8 0 ml (b) çözeltisi karıştırılır. çözülür. Sitrat t a m p o n çözeltisi ( p H : 2 . 213 . c) 1.Soğuduktan sonra.1 M sitrik asit. 2 0 ml distile suda ç ö z ü l m ü ş 2 g anhidr s o d y u m sülfit ve 2 ml konsantre HCI ilavesinden sonra ağzı sıkı kapalı şişede saklanır. Scott-Wilson reaktifi : a) 5 g cıva-2-siyanür 3 0 0 ml suda çözülür. 2 H 2 0 distile su ile 100 m l ' y e tamamlanır.187 g N a H P 0 .Rhodamin çözülür.Bu halinde nabilir. (c) sonra (a) çözeltisine çözeltisi tamamen ilave veya soğuk (b) çözeltisi ilave edilir reaktif ve 6 karıştırılır ay daya için edilirken çökelek devamlı karıştırılır. b) 9 0 g sodyum hidroksit 3 0 0 ml suda çözülür.45 g g ü m ü ş nitrat 2 0 0 ml suda çözülür.1 g R h o d a m i n B 100 mI de için: 0. 2 ) : a) 1.05 g Rhodamin B 100 ml konsantre HCL içinde b) T a l y u m Schiff reaktifi : 0. Trinder reaktifi : 4 0 m g merkürik (Hg) klorür 850 ml suda çözülür.Bulanıklık oluşması atılır. B : a) ( İ T K ' d e püskürtme reaktifi): 0.2 g bazik füksin veya p-rozanilin hidroklorür 120 ml sıcak suda çözülür. b) 0.

263-287. R„ Brown. California Biomedical Publications... WHO Genova. Borriello.J. Fak . Vural. Y.C. (1991). Volume 1.. Wasserberger. Academic Press. A. Işımer. V. Clarke. Methemoglobin and Sulfhemoglobin" in Ciraduohls Clinical Labaratory and Diagnosis. Duydu.. R. P. M. 60: 395-401.. Frigeno A. Health. 292-296. Ohio. (1998).. de.. R.. Cox. London. (1975). C. Bauer.R. "A nevv derivatization.... S. Schvvald. Vural. "List of doping classes and methods". Süzen.KAYNAKLAR Baselt. Vural. N. S. Toxicol. Bonato.. (Eds) Plenum Press. New York. Piemento G. 964-978. R.H. procedure for the analysis of hippuric acid and m-methyl hippuıic acid by gas chromatography" Int... "Methods for the Determination of Carbon Monoxide" İn Progress İn C hemical Toxicology Stolman.. Wolff.. 214 . (1998) "Urinary excretion of total and inorganic lead in tetraethyl exposed vvorkers" Bull: Environ. Erdem. J. J. Williams & Wilkins a Waverly Company.... 63: 33-37. Mosby Company. I oııdon.S.A. Tagliora F.. S. The Royal Society of Chemistry.Derg. Duydu. Contam. London:99-l 19.A.S.. C orvalho. Y... V.L. M. (1990).. R. Crifasi. C. Isolation and Identification of Drugs Vol. 67-74. O. Davis. Lysal. A.A. Advances in Forensic and Clinical Toxicology. (1972). Anal.C. R. J. (1998).G. press. Curry. (1996). Arch. 14: 211-212. Sayal. (1995).C.V. Feldstein.Vural.C. E. Beauftragter ftir Dopinganalytik Des Bundesinstitüts fıir Sportvvissenschaft. (1967).. Y. H.. "Carboxyhemoglobin. Süzen. S. "Urinary excretion of lead and 6-aminolevulinic acid in vvorkers occupationally exposed to tetraethyl lead" Biological trace element research 63: 185-194. (Edt). Braitwaite. (Edt).D. 50-64... Biological Monitoring of Industrial Chemicals. Ellenhorn. B.. (1986).37-46. Marigo M..C. "Haşiş içindeki majör kannabinoidler olan THC. N„ (1999) "A modifîed method for determination of hippuric acid in urine by HPLC" Ankara Ecz. G. Biomedical and Forensics Sciences. Basic Analytical Toxicology.. Y. F.C.. Duydu.. Toxicol. Queiraz. CBD'nin İTK ve kapiler gaz kromatografisi yöntemleri ile tayinleri" GATA Bülteni..S. N.. Occup-environ. the Pharmaceutical Press. White P.. Aydın. baskı. 2. (1997).28(l).. (1980). M. R. "A comparison of a commercial microdifussion method and gas chromotography for ethanol analysis" J. Dreoss.. (1980). Saint Louise the C.A. A. Santos.. 397-405. Lanchote. Ordog. Gagliono Candela. "Alcohol Analysis" in Essentials of Forensic Science.Widdop. Duydu. Ellenhorn's Medical 1 o\icology.. Donike. 2. London... N. Flanagan. (1988) "Trace Element Analyse İn Forensics" in Development in Analytical Methods in Pharmaceuticals.. 38. A. N. S. A. A. Emerson.

!nd. London 1. baskı Mc Graw Hail New York . baskı. No: 37). Thomson. N.Ecz. (1986). L. A. N„ (1975). Fak..Ü. "'Analytical / Forensic Toxico!ogy" in Cassarett & Doull's Toxicology Klaasser C. Poklis... 17: 637-642. M. "Türkiye'de kullanılan klorlu fenoksiasetik asit grubu herbisitlerin idrarda tayini için bir yöntem". Widdop. "Ankara'da hava ve insanlarda kan kurşm seviyesinin araştırılması". ( Ankara. Basımevi. Gadamers Lehrbuch der Chemischen Toxikologie und Anleitung zur Ausmittelung der Gifte.F. A. V:II Saferstein. Doğa Seri C./ Moffat... 50..S. Burgaz. Anı. (1988).... 28. Ankara (A. B. (1983). B. 1-6. Ankara Ecz.. J.. A.. (1993) "Sık zehirlenme nedeni olan ilaçların terapötik ve toksik kan dO/cylerinin araştırılması".. Preuss Fr. "A modified method for the analysis of carbon monoxide in postmortem blood". Vural.. 578-582. R. Anal. "Biological exposure index as a complement to the TLV". Vural. J Anal. K. J. Siegel.. baskı. Toksikolji Laboratuvar Kitabı. Yayınları. Lovvry. F. Clarke's Isolation And Identification Of Drugs. Fak.. J... R. Jackson. L. Kahraman. No: 73). Vural.( 1984). 70-131. J. Türk Hij.K. analitik: 6) A. B„ VVilkinson.. "Karbonmonoksit zehirlenmesi ile ölenlerde ve sigara içenlerde karboksihemoglobin ve methemoglobin düzeyleri". Gündüz.C. 951-969. k a y e . Stolman. Vural. 23 (1-2): 11-20. Instrümental Analiz. baskı. (1996). Ankara. (1988). Moss. (1961). Ulucanlar Matbaacılık Sanayii. L.. Küpçü. (1963). (1983). Toxicol.. Academic Press. N. (1990). S. (hrııp. (1996). (1969). Ecz.Ü. E. Band I.C r a f .Yayınları. Basımevi. 215 .D (Edt) 5.. Pannel. (1986)..(1994). M. Progress in Chemical Toxicology V:I. R.. 406-412. 8. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen..Ü. (12):348-349. 2. Quattrocchi.. baskı. Vural. Vural. N„ Güvendik. (1988) "A Comparison of a microdiflusion method for ethanol and the Abbot TDx ethanol assay". Capshaw. (no. S. N. "Forensic Identification Of Controlled Substances" in Forensic Science Handbook. Biyol. genel: 147. II 3. A. T.Ü. London 2. Der. Fen Fak. Charles & Thomas publisher. Der. Yayınları. A. A. Prentic Hail. L. Doğa Bilim Dergisi: Tp (7) 192-200. A.. . Med. Mde.(Edt). Derg. Handbook of Emergency Toxicology. 103-114. Ssrrano. Fak. Toksikoloji. G.Ü. Trevisan. Güley. The Pharmaceutical Press. N. Ş.A.V. Spıinglleld Illinois. "Concentration adjustment of spot samples in analysis of urinary \enobiotic metabolites".. Toxicol.

Ü. H„ (1996). Dr. Postmortem Kanda Kolinesteraz Aktivite Tayininin Adli Toksikoloji Açısından Değerlendirilmesi. "Kan alkolünün (mikroyöntemle. (1996). Vural). N. 24(2): 83-94.Ü. Alikaşifoğlu. Dr.Sağlık Bilimleri Ens. \ ural. Danışman: Prof. 216 ...Sağlık Bilimleri Ens. N. N. N. Vural). Besbelli. Eczacılık Fakültesi. Contam. Doktora Tezi. (1996). "Standard ization of carboxyhemoglobin by microspectrophotometric method and application of the method to vvorkers occupationally e\posed to carbonmonoxide". N. N.Türkiye'de Kullanılan Dipiridil Grubu Ve Klorlu Fenoksiasetik Asit Grubu I Icrbisitlerin Analitik Toksikoloji Açısından İncelenmesi (A.Ü. Vural. 57:315-320.. İN'. 8(1): 55-68. N... A. Danışman: Prof. Adli Tıp Ens.miron. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı.Sağlık Bilimleri Ens. S. "Kan alkol düzeyini etkileyen faktörlerin adli tıp açısından değerlendirilmesi". Doktora Tezi. S. N. Yüksek Lisans Tezi. Saygı. GLK ile tayini ve yöntemin trafikte uygulunmasf. A.. Doktora Tezi. N. Saygı. A. Bull. Fak. VVRARLANILAN TEZLER Aksu Şan. Derg. (1981).Ü. Ecz. Mec.Derg. Danışman: Prof. Dr. N. Burgaz. Fak.. Vural.. Sağlık Bilimleri Ens. Doğanyiğit. N. N. Danışman: Prof. Dr.Ü. A.: Araştırma fonu.Ü. N. (1999). Vural. Bazı İlaç ve Pestisitlerin Enzimatik Yıkılanma ile Postmortem Analizleri (A. Vural.Ü.Vural. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi. Methylmercury in hair of fishermen from Turkısh coasts. Yüksek Lisans Tezi. H.. (1995). F. Fak Mec. "Organik baz yapısındaki stimülanların (doping maddelerinin) idrarda İTK ve GLK ile nitel ve nicel analizleri". Motacedded.Ü. (1983).. Ecz. A. (1993). Z: (1978). Metil Alkol Zehirlenmesinde Biyolojik Materyalde Biyokimyasal Değişikliklerin İncelenmesi (A. Sayın.l9(l-2):59-70.. Fak. Mec. Dr. Toxicol. Danışman: Prof.. N. R.Ü. N„ Sayın. Disiplinlerarası Anabilim Dalı. Ünlü. Danışman: Prof. "Effect of time interval between the tralTic case and alcohol on the legal blood alcohol limit in traffıc accidents".. Fak. Adli Tıp Bülteni 1(2): 74-81. Vural). Bahardoğan. Proje No: 90-20-00-01).. Dr. (II) 2: 190-199. Ş. Ecz. Aromatik Hidrokarbonlara Mesleki Maruziyetin Biyolojik ve Çevresel Olarak İzlenmesi (A. N. Organik Fosforlu İnsektisitlere Mesleki Ve İndirekt Maruz Kalmanın Toksikolojik Yönden İzlenmesi (A. "İdrarda testosteron ve epitestosteronun ince tabaka kromotografısi ve gaz sıvı kromotografisi ile tayini". H„ (1995). Ş. (1983).. Süzen. (A. Vural) (A. Vural). Vural.Ü. (1993).Ü.. 13(1-2): 65-77. (1989). Ecz. Vural). Ecz.Ü.

Ü. Sayın. Ens. Güvendik.. Vural). Ş. N. Ens.Ü. Güvendik). S. Danışman: Prof. Y.Vural). Organik Baz Yapısındaki Stimülanların (doping maddelerinin) İdrarda İTK ile Nilel ve Nicel Analizleri.Ü.Ü. (1982). Dr. Danışman: Prof. Ecz. Sağ. Doktora Tezi. Fak. Dr. G. Proje No: 91300007). Doktora le/i. Türkivede Sık Olarak Zehirlenmelere Neden Olan İlaç ve Pestisitlerin Xad-2 ile İdrardan İzolasyon Koşullarının Araştırılması ve Bir Toksikolojik Analiz Tarama Yönteminin Geliştirilmesi (A. ve TÜBİTAK Tıp Araştırma Grubu. (1988) Anabolik Siteroitlerin İdrardan İzolasyonları ve Tanımlanmaları. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı. Vural) (A.Ü. Danışman: Prof.Adli Tıp Ens. N. Usanmaz. G.. İş Yeri Ortamında Formaldehitin Çevresel İzlenmesi (A. Alkol Hassasiyeti ve Alkol Metabolizması Enzimlerinin Postmortem Araştırılması ve Adli Toksikoloji Açısından Değerlendirilmesi (A. Dr. (1977) Mikrosspektrofotometrik Yöntemle Karboksihemoglobin Tayininin Siaııdardizasyonunu ve Bu Yöntemle Mesleksel Olarak Karbonmonoksite Maruz Kalanlarda Kaıbonmonoksit İnhalasyonunun Saptanması (A.Ecz. (1994).Danışman: Prof. Danışman: Prof. (1982).Toksikoloji Bilim Dalı Doktora Tezi.Ü. Vural). (1986). Doktora Tezi. H.. Vural. Tümtürk.Sağlık Bil. Ens. Araştırma Fonu No: 87-30-0012).Lisans Tezi. Süzen. Modifiye Bogen ve Gaz Sıvı Kromotografisi Yöntemleri ile Kanda Etil Alkol Tayininin Analitik Toksikoloji Açısından Araştırılması.Ü. (1998). N. N. N. (2000). Ecz. Alkil Kurşun Bileşiklerine Maruziyetin Biyolojik İzlenmesi (A. (A. N. (1982).Fak. N. (1995). Araştırma Fonu. Dr. Y.Ü. Sağlık Bilimleri Ens. Danışman: Prof.. karakaya. Sağlık Bil. B. Dr. Lisans tezi. Dr. Danışman: Prof. Motaceded. A. Toksikoloji Bilim Dalı Doktora Tezi. Ecz. (Yüksek Lisans Tezi.Duydu.Fak. Proje No : TAG 433. Düşük Düzeyde Kurşun Maruziyetinde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması (A. Vural).. Testosteron Ve l .Ü.Ü. Danışman: Prof. N.Vural). Vural). Dr. Danışman: Prof. Ankara'da Hava ve İnsanlarda Kurşun Seviyesinin Araştırılması (A. Danışman: Prof. Y. Vural). Dr. N.Ü.Dr. Dr. Doktora Tezi.pitestosteronun GSK ile Tayini (A. Toksikoloji Kürsüsü Doktora Tezi. Saygı. 217 . Bil. N.Fak. Z. Ergun. A. S.

31. 49. 48 Amfetamin. 69. 49. 65 Antipirin. 27. 189. 24. 70. 173.BBakır. 184 Alkaloidler. 31. Dowex 50. 150 Barbitüratlar. 52. 46. 126. 96. 157. 69. 88. 212. 65. 169 Benzen. 3 1 . 159 Asetil tiyokolin. 37.213 Cıva-1. 156. 107. 144 Beaııı testi. 183 Dietileter. 150. 22 Dializ. 64.İNDEKS -AAAS. 26. 176. 28.216. 32.5'. 42 -D5. 80. 18. 52. 18. 23. 66. 188 Diazo reaksiyonu. 102. 143. 185 Dietilpropion. 109 Apoıııorfin. 172 Difenilamin. 36. 125. 29. 71. 127. 177. 184. 175 Digoksin. 128 Dietilfosfat. 140.ditiyobis (2-nitrobenzoik asit). 198 Aldehitler. 57 Aspirin. 192 Dubovvski yöntemi. 52 Civa-2. 138. 196. 47 Dragendorff. 185 Dikromat testi. 38. 186. 36 Dieldrin. 195 Amoharbital. 207 Demir-3-klorür. 27. 175. 3. 44. 3. 28.211 Conway mikrodifüzyon. 179. 66. 25 Dillie-Koppany testi. 2 1 2 Alkil fosfat. 4 0 . 153 Buchwald. 138 Ditiyonit. 158 Atomik absorbsiyon spektrofotometresi. 93 Desipramin. 29. 17. 27. 112. 155. 185 Alkil kurşun. 7. 25 Aseton. 124. 152. 4. 159 Antijen. Benzofenon. 17. 194 Asetamid. 137 Benzodiazepinler. 28. 194. 66. 154 Diazinon. 189 DDT. 19. 11. 144. 15. 56. 95. 142 Amonyum pirolidin ditiyokarbamat.31 Diazepam. 104. 167. 167 Distilasyon. 28. 195 Alkolmetre. 183. 46. 23. 182 Demir-2-hidroksit. 172.214. 32. 81 -CCıva. 17. 147. 34. 26. 31. 91. 26. 154 218 Berlin mavisi. 50. 92 Bizmut. 150. 26. 64. 90 Duquenois-Levine reaktifi. 191. 208 Barbital. 20 Dikuat. 60. 139. 1 3 . 190. 182. 36 Arsenik. 136. 196 Aııiliıı'. 104 Aldrin. 36. 3 1 . 81. 22. 47. 101. 84 Dokofan. 27. 195. 28. 13. 126. 142. 182.210 Bratton-Marshell. 44. 176 Amloter maddeler. 166 . 3 4 . 114 Amberlit XAD-2. 177. 174. 151. 4 0 . 20. 20. 67. 172. 52 Asidik iyodoplatinat. 105. 83. 171. 2 1 1 . 151. 3. 69. 183 Doping. 21 Aromatik primer aminler. 26. 43 Amiııoklorobenzofenon. 24. 187 Asidik ilaç. 74. 149. 67 Antikor. 210 DTNB. 36. 154 Aminolevülinik asit. 34. 36. 194 . 73 Antimon. 65. 73 Diklorvos. 108 Çinkofen. 4 4 . 118 Asetaminofen.

41. 69 Fenobarbital. 32 . 50. 44 Froehde reaktifi. 191 Esrar. 20. 176 Gettler-goldbaum yöntemi. 206 Ketonlar. 77. 118. 174 Ferri klorür. 50. 41. 69. 184 Hidrofob nötral maddeler. 199 Fehling deneyi. 172. 129 Heptaklor. 4. 176. 20. 134. 21 219 Kadaverin. 9. 36. 67. 68. 44. 139. 102. 186 . 22. 22 ilaç + antikor. 103. 123. 39. 116. 32. 17. 17. 122 Klorlu siklodien. 22. 2 0 . Epitestosteron. 17. 28. 42 Fenil hidrazin. 19. 38. 147. Karbon tetraklorür. 20. 61. 20 Ferrosiyanür. 11. 29. 177. 44 Kafur. 18. 182 Kloroform. 14. 125 Etilen klorür. 17. 25. 17.-EEledrin. 2 5 Glutetimid. 121.HHead space. 36 Gutzeit. 83. 12. 172. 44 Hippürik asit. 28. 15 Eserin salisilat. 134 Karbon monoksit. 42 Guayak reçinesi. 127 HPLC. 39 F. 126. 157. 18. 39 En/im yıkılama yöntemi. 33.F . 170 Klordiazepoksit. 183. 145 Fenoller. 71. 103. 179 Fenitoin. 196. 143 1 AAS. 99. 63.211 l'oımalin.20. 170 Eter. 44. 177. 119. 150. 202 Etil alkol. 36 İyodoform deneyi. 116 Fpn reaktifi. 77. 117. 35 Feııasetin. 33 Guignard deneyi. 152 Klorfeniramin maleat. 36. 80.K - -C(iallik asit. 18. 74. 35 İzonitril deneyi. 180 Eroin. 92 . 36. 40. 7. 49. 165 Fujivvara deneyi. 74 İnce tabaka kromatografisi. 99. 198. 180. 209 . 66. 99. Fcnotiyazinler. 21 Karboksihemoglobin. 91 Guayakol. 163 Fen il butazon. 135.211 Kloral. 134. 20 Feldstein ve klendshoj. 41. 30. 120. 121. 92 Fi/ostigmin salisilat. 52. 51 İndofenol reakisyonu. 118. 132. 57. 211 Kafein. 103 Heptadekanoik asit. 176 Ekstraksiyon. 215 Karbolikasit. 143. 24. 34 Kloralhidrat. . 62. 117 Formik asit. 72 Floroglusin. 118. 19. 207 Formol. 35 İzopurpurik asit. 119. 13 Kadmiyum. 117 Fen il salisilat. 44. 23." Gaz kromatografisi. 101. 197. 44 En/im dijestiyon yöntemi. 70. 21 Formaldehit. 61.metin. 31. 44. 211 Formalin. 104. 94 Glukoz. 166. 125 174. 25 Fentermin. 44 Fenilpropiyonat. 191 Floresans polarizasyon immunoassay. 19. 117. 36 Kinin. 67 İmmunoassay. 11. 47. 57 Klorlu hidrokarbonlar. 36. 194. 112 Etil benzen. 32. 22 Fraksiyonlu ekstraksiyon.

121 Metil salisilat. 86. 6 9 Ninhidrin. 26 Metamfetamin. 145 Perfenazin. -LL. 170 -N N. 3 Mecke reaktifi. 45 Parakuat. 168. 44 Nötron aktivasyon analizi.Aktivitesi. 96. 161 Nordazepam. 189. 143 P-dimetilaminobenzaldehit. 130. 99. 47. 188 Parri deneyi. 96. 5. 27 Kurşun. 104. 184 l.M - O-krezol.203. 162 Paration. 172 Nitrobenzen. 139. 129. 125. 43. 127. 169 Mefenamik. 172. 172. 129 Metil kloroform. 34. 23. 118. 76. 186 Koniiıı. i 1. 108. 106. 129 Methb. 64. 150 Norefedrin.Klorpromazin. 180 Meloksifenamiıı.iebermann'ın indofenol. 156 Metil testosteron. 98. 169 Marsh testi. 25. 164 Millon reaktifi. 139. 17 Organik bazlar. 57 Nikotin. 166 Kodein. 99. 58. 17. 42 Organik asitler. 127 Okzalik asit. 117. 187 2 2 0 Malation. 170 Kokain. 188. 36 l.211. 60. 100. 159. 56. 136 M-MHA.indan. 163. 160. 200 Pentobarbital. 35. 154. 97. 168. 101. 152 Nandrolon. 15. 166. 50. 202 Kreatinin tayini. 18. 175 . 52 Pestisitler. 101. 169 . 99. 47 Parasetamol. 184. 37. 79.orazepam. 150 I s n . 132. 134. 182. 19. 52. 33 Kontrollü maddeler. 184 Pikrik asit. 124. Mikroskopik inceleme. 183 Metil hippürik asit. 52 Metalik zehirler. 197 Legal deneyi. 167. 155. 17 -PPalladyum klorür. 22. 18. 131. 128. 173.(1-naftil) etilen diamin.abstix. 80. 101. 88 P-aminofenol. 5 2 . 23. 83. 23. 171 Kolinesteraz.Ö - Ksentogenat deneyi. 57 Kobalt tiyosiyanat. 89. 104 Ksilen. 128. 25. 95. 36 Niketamid. 159 NBD. 159 P-aminosalisilik. 185. 95.39. 57. 134 Morfin. 163 Methemoglobin. 75. 163 Kromatografik yöntemler. N-asetil-p-aminofenol. 131. 80. 23.211 Mikrodifüzyon. 141. 165. 42 Organik fosfat esterleri. 175 Metanol. 127. 186. 19 Lantanyum klorür. 21. 194. 168. 177 Narkotikler. 42. 17.201. 126 Nitrözasit. 172. 36. 193 . 100. 174 Nötral maddeler. 31. 186 Ön denemeler. 133. 102. 123. 133 Kııpröz iyodür. 17. 159. 65 . 155 Papain. 18. 195. 135 l. 20. 140. 169 Marquis reaktifi. 38. 162. 18 Piridin.215 Metil alkol. 186.O . 138. 17. 134 Krezol. 163. 129. 75. 34. 174 Nessler reaktifi. 187 Mandelin reaktifi. 127. 77. 163 Kreatinin. 50 Kromotropik asit. 9. 56.

95. 216 Tetra etil kurşun. 10. 22. 100 Stil 1 lir. 155 Salisilik asit. 127. 195 Tiyopental. 121 T/K oranı. 189 Priıııer aminler. 142 Tiyoridazin. 91. 56. 93. 33. 162. I . 195. 50 Spol testler. 9. 202 UV spektrumları. 18. 19.YYarıklı kuvars tüp. 158 Sanıonin. 69 . 32 Sujbert yöntemi. 168 . 165 ! 98. 34 Uroporfırin. 24. 196 Tübokürarin. 24. 41. 52 Toksik anyonlar. 42. 33. 92. 22. 20. 201. 44 Striknin. 50 . 166 Sekonal. 177. 22 Trikloroetilen.RReinsch deneyi. 78 P-ııitroanilin. 172 Trikloro bileşikleri. 36 Pı otoporfirin. 32.U - Uçucu olmayan organik zehirler. 172 Sekonder aminlerin. 157 Trinder testi. 48 Triton x-100. 134 Tranilsipromin. 65 Spekııoskopik yöntemler. 64. 31 Uçucu zehirler. 60 UV-spektrofotometre. 7 Tetrametil kurşun. 137 Widmark faktörleri. 39. 157. 26 Temazepam. 22 Trikloroetanol. 181. 153 Teofilin. 18 Pralidoksim klorür.Piıidin-barbitürik asit. 173 Selenyum. 150. I. 178 Vitali deneyi. 97 Pirogallik asit. 196 -ZZayıf asitler. 22 Trinder reaktifi. 52 Testosteron. 151. 96. 80. 207 Siy anürler. 42 Salisilamid. 14 ü. 156. 79 Speklroskopi. 18 Sekoııder aminler. 179. 91. 164 Stas-otto. 4. 156. 31 Toluen. 22. 105 Sorel bandı. 33. 36 Sodyum llorür. 204 Putresin. 194. 167 Zvvikker reaktifi. 92. 14. 42. 198 Tetrahidrokannabinol. 127 -SSakkarin. 97. 36 Scoıl (Rı. 136. 38. 13 . Renk reaksiyonları. 215 Tellüryum. 156 Salisilatlar. 123. 104 -TI. 36. 155. 210 P-nilrofenol. 132. 90. 24 Tripsin.VVaiLÎİn-sülfürik asi . 4. 124 Trimipramin. 43 Zvvikker reaksiyonu. 40. 181 221 Walkley et al. 13 Su buharı distilasyonu. TDX. 17.-irikloroetaıı. 192 Siyanür. 57. 138. 26 Sislein. 212 Pirotannik asit.ıybal) testi. 121. 115 . 185 Porfirinler. 21 SehitY reaksiyonu. 45. 117 Sohiff rei'iktifi.

-t i l ISBN: 975-482-512-2 A n k a r a Üniversitesi Basımevi • 2 0 0 0 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->