P. 1
271

271

|Views: 789|Likes:
Yayınlayan: Ecem Bilge

More info:

Published by: Ecem Bilge on Mar 13, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

Sections

 • 3.14.3. Baz Ayarlanmasında Kullanılan Birkaç Primer Standart: ;
 • 3.15. Titrasyon Eğrileri: '''v
 • 3.15.2. Zayıf bir asidin kuvvetli bir bazla titrasyonu :
 • 3.16. Zayıf asit-zayıf baz reaksiyonları:
 • 3.16.1. Çok zayıf asitlerin kuvvetlendirilerek titrasyonu :
 • 3.17.1. Sülfüröz asit: , ,
 • 3.17.2. Karbonik asit:
 • 3.17.3. Kuvvetli ve zayıf asit karışımının titrasyonu :
 • 4.1. Redoks Denklemlerinin Eşitlenmesi:
 • 4.2.2. Potansiyelin Konsantrasyona Bağlılığı, Nernst Denklemi:'
 • 4.2.4. Standart Elektrot Potansiyellerinin İşareti:
 • 4.2.6. Hücre Geriliminin Hesaplanması:
 • 4.3. Redoks Titrasyonunda tndikatörler:
 • 4.3.1. İç Redoks- İndikatörleri:
 • 4.4. Redoks Reaksiyonlarında Reaksiyonun Tanılığı: Denge Sabiden
 • 4.5.1. Oksitleme Gücü :
 • 4.5.3. Permanganatla Yapılan Tayin Örnekleri:
 • 4.6.2. tndirekt Yöntemler: (lyodometri)
 • 4.6.4. İyot Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması:
 • 4.6.5. İyot Titrasyonlarına örnekler:
 • 4.7. Bikromat, Serat ve Bromat Yöntemleri:
 • 4.9. Potasyum Bromat ile Titrasyonlar:
 • 5.1. Çökelme Teorisi:
 • 5.1.2. K^den Çözünürlük Hesaplanması:
 • 5.1.3. Çökelmede Ortak İyon Etkisi:
 • 5.3. Çökelek Değişmesi:
 • 5.4. Çökelme Titrasyonlanna örneklen
 • 5.5. Titrasyon Eğrileri:
 • 6. KOMPLEKSLER18
 • 6.1. Şelat Kompleksleri:
 • 6.1.1. E.D.T.A. Kompleksleri: \'
 • 6.6. E.D.T.A. Çözeltileri:
 • 6.7. Metal iyonlarının E.D.T.A. ile Direkt Titrasyonları:
 • 6.9. E.D.T.A. île Suyun Toplam Sertliğinin Tayini:
 • 6.10. E.D.T.A. île Indirekt Titrasyonlar:
 • PROBLEMLER
 • 7.1.1. Direkt Tartım:
 • 7.1.2. Terazinin Duya'rlığı:
 • 7.1.3. Terazi Duyarlığının Uygulanması:
 • 7.1.4. Sıfır Noktası Tayini :
 • 7.1.7. Yer Değiştirme (sübstitüsyon) Yolu İle Tarma (Bordo Metodu) :
 • 7.1.8. Gauss Metodu (çift tartı):
 • 7.2. Terazinin Kullanılmasında Uyulması Gerekli Kurallar:
 • 7.3.6. Tartılacak Bileşik:
 • 7.3.7. Çökeleğin Oluşması ve özellikleri: , , •
 • 7.3.8. Çözünürlük: '
 • 7.3.10. Çökeleğin Oluşması ve Gelişmesi:
 • 7.3.11. Kolloit Oluşması:
 • 7.3.12. Kolloitlerin Hazırlanma Yöntemleri: '' , '
 • 7.3.13. Kolloitlerin özellikleri :
 • 7.3.16. Çökeleklerin Kirlenmesi: >
 • 7.3.18. Çöktürme İçin En Uygun Koşullar:
 • 7.3.20. Çökeleğin Yıkanması:
 • 7.3.21. Kur utma ve Kızdırma:
 • 7.4. Gravimetrik Hesaplamalar:
 • 7.4.1. Yüzde Miktarının Hesaplanması:
 • 8.2. Aktiflik Katsayısının Teorik Bağıntıları:
 • 8.3. Moleküler Aktiflik Katsayısı:
 • 8.4. Termodinamik Asillik Sabitleri:
 • 9.1.1. Dalga Boyu: >t
 • 9.1.3. Dalga Sayısı: C:
 • 9.2. Işığın Absorbsiyonu:
 • 9.2.1. Elektronik Geçişler:
 • 9.2.2. Vibrasyonal ve Rotasyonal Uyarılmalar: •• ^
 • 9.3. Absorbsiyon Spektrumlannın Kantitatif Değerlendirilmesi:
 • 9.4. Lambert-Beer Yasası:
 • 9.5.1. Dengeleme Yöntemi: ' :
 • 9.6. Spektrofotometrik Bulguların Değerlendirilmesi:
 • 9.7. Asit ve Bazların iyonlaşma Sabitlerinin Spektrofotometrik Tayini:
 • 9.8. Absorbsiyon Spektrumlarının ölçülmesi:
 • 9.8.1. Spektrotfotometrelerin Yapısı: "
 • 10.1.2. Eelektrolitin iletkenliğinin ölçülmesi:
 • 10.1.3. İletkenlik Ölçümlerinde Sonuçların Değerlendirilmesi:
 • 10.3. Tam Olmayan Disosiyasyon:
 • 10.4. iyonların Bağımsız iletkenlikleri:
 • 10.5.1. İyonik İletkenliklerin Uygulanması:
 • 10.5.2. İletkenlik ölçümlerinden Çözünürlük Tayini: '-- -
 • 11.3. Hücrelerin Şematik Gösterilmesi: '
 • 11.5. Elektrot Potansiyellerinin ölçülmesi: . _
 • Şekil 45. Elektrot potansiyellerinin ölçülmesi
 • 11.7. Potansiyelin konsantrasyona bağlılığı:
 • 11.8. Standart Potansiyeller ve Elektrot Potansiyellerinin İşareti:
 • 11.9. Hücrede Potansiyel Düşmesi:
 • 11.10.1. Konsantrasyon Polarizasyonu:
 • 11.11. Elektrotlar: \
 • 11.11.1. Referans Elektrotlar:
 • 11.13. Asit ve Bazların iyonlaşma Sabitlerinin Potansiyometrik Tayini:
 • 11.14. Potansiyometrik Titrasyon: ,' ' ";
 • 12. VOLTAMETRİ VE POLAROGRAFİ
 • 14.2. Kantitatif Uygulama:
 • EK-1 Zayıf Asit ve Bazların İyonlaşma Sabitleri
 • KAYNAKLAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 72

ANALİTİK KİMYA DERS KİTABI
Prof. Dr. İNCİ BİRYOL

ANKARA 1995

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI N O : 72

ANALİTİK KİMYA DERS KİTABI
Prof. Dr. İnci BİRYOL

ANKARA -1995

ISBN 975-482-015-5

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ -1995

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1 Sayfa No. 1. Giriş 1. 1. Kütlelerin etkisi yasası 1. 2. Dengelerin yer değiştirmesi ., 11 13 15

BÖLÜM 2 2. Çözeltiler 2. 1. Çözelti konsantrasyonları 2 . 1 . l.Yüzdeli çözeltiler 2. 1. 2.p.p.m 2. 1.3. Baume derecesi 2. 1.4. Mol kesri veya mol oram 2. 1.5. Molalite 2. 1.6. Molarite 2. 1.7. Normalite 2. 1.8. Yüzdesi ve yoğunluğu belli olan çözeltilerin konsantrasyonlarının bulunmadı Problemler 23 24 16 16 16 18 18 18 19 19 20

BÖLÜM 3 3. >ötralimetri 3. 1. Asit-Baz tanımı 3. 2. İyonlaşma dengeleri 3. 3.1. Suyun dengesi pH 3. 3.2. pH eseli '..'. 25 25 26 28 29

. Hidroliz 3. Tampon çözeltilerde pH hesaplanması 3. Polibazik asitlerden meydana gelen tamponlarını pH'sı 3.2. Titrimetriye ait hesap örnekleri 3. Nötralimetride asit ayarlanmasında kullanılan bazı primer standartlar 3. 30 30 30 32 32 33 34 35 36 39 40 42 42 44 45 45 46 46 47 47 • 48 49 51 53 55 • 56 62 62 .3. 8. 3. 7.. Konsantrasyonun tampon kapasitesi yerine etkisi 3.4. Kuvvetli bazlarda pH 3. . Tersinmez hidroliz 3.10. Tuzlarda pH hesabı 3 .. Titrimetride hesaplamalar . Poli bazların pH'sı 3. Maksimum tampon kapasitesi 3.4.' Poliprotik asitler . Zayıf asitlerin pH'ı 3.1. 6. . 8. 5.2. Tampon çözeltiler 3..15.2. 3.. 7. :.. Protonlu tuzların pH'sı 3. 5..13. . 7. 4 .1. Asit-ba* indikatBrleri 3. Zayıf poliprotik asitler 3.14..3.5. 3 . Kuvvetli poliprotik asitler ve pH 3. 3.14. Tersinir hidroliz 3.3. Farmasötik tamponlar 3.1. Tampon kapasitesinin hesaplanması 3 . Baz ayarlanmasında kullanılan primer standartlar 3. Titre eden çözeltiler 3. 5. Titrasyon eğrileri .1. Kuvvetli asitlerin pH'nın hesaplanması 3.Sayfa No. İndikatörler 3.13. 8.1. .13.11. 7. 7. 4. Asit-baz indikatörlerinde yapı değişimi 3. 5. 5. 7.. Primer standartlar .1.6. 2 .-.1.12.2. Zayıf bazların pH'ı . 7 .14. Tampon kapasitesi 3. Tampon kapasitesinin ve pH'ın doku tahrişi üzerine etkisi 3.14. 4. 6 . Vücut tamponları 3..1.2.5. 65 65 66 66 67 67 3. 5. 9.12. pH hesaplanması 3.

Kuvvetli ve zayıf asit karışımının titrasyonu BÖLÜM 4 Redoks teorisi 4. 4. 67 70 74 74 75 :. 5. Zayıf asit-zayıf baz reaksiyonları 3. ve NaOH karışımı tayini 3. 6. Redoks titrasyonlannda potansiyel değişimlerinin incelenmesi ve titrasyon eğrilerinin çizilmesi 4. Na2CO3 ve NâHCO3 karışımının miktar tayini 3. Nernst denklemi 4..7. Zayıf bir asidin kuvvetli bir bazla titrasyonu 3. Karbonik asit 3. „ 77 78 79 80 83 84 84 3.16..1. 2. Hücre geriliminin hesaplanması 4.6. 1.17.2. Redoks reaksiyonlannda potansiyel 4. 4.3.17.17.1. Standart potansiyeller 4.1. 3. Redoks titrasyonunda indikatörler 4. KMnO4 titrasyonlan 4.2.3. Permanganatla yapılan tayin örnekleri 4.v ' Sayfa No.a2CO3 titrasyonu 3.6. N... Yon hücre potansiyeli hesaplanması 4. Denge sabitleri Problemler 4.5.7. Yan hücreler 4.2.17. Redoks denklemlerinin eşitlenmesi 4. 2.. Çok zayıf" asitlerin kuvvetlendirilerek titrasyonu 3 . 2. 2.15.17. 2. NaHCOj ve NaOH 3. Oksitleme gücü 4. Kuvvetli asit-kuvvetli baz titrasyonu 3. 2. 5.1.Standart elektrot potansiyellerinin işareti 4. İç redoks indikatörleri 4.17. Na2CO. 1 ... 1 7 . 5. Sülfüröz asit 1 3. 2 . Potansiyelin konsantrasyona bağlılığı...5. 2.İS.1.2.4. 5. Ayarlı permanganat çözeltisi hazırlanması 4. 93 98 99 101 106 107 107 107 109 110 85 85 87 87 89 90 91 92 93 5 . Poli asitler 3.17. iyotla yapılan titrasyonlar . 3.16.3. Redoks reaksiyonlarında reaksiyonun tamlığı.

Serat ve Bromat yöntemleri 4. 1.ve ayarlanması 4.. Çökelek değişmesi 5. Potasyum bromat ile titrasyonlar Problemler .D. İyot çözeltisinin hazırlanması.1. tndirekt yöntemler: îyodometri 4. Ce IV yöntemi 4. 8. Zıt iyon etkisi veya tuz etkisi 5.5.1.1.1. 3. Çökelme teorisi 5. 1. Mohr yöntemi 5. kompleksleri 6. Direkt yöntemler: tyodimetri 4. 7. E. Çökelmede ortak iyon etkisi 5. 6. K den çözünürlük hesaplanması 5. Çözünürlükten K s p hesaplanması 5. İyot titrasyonlanna örnekler 4. 4. Ce+4 titrasyonlarına örnekler 4.1.2. Bikroınat.4. 6. 8. 8. 120 120 121 122 125 126 126 127 129 129 130 131 BÖLÜM 6 6. Çökelme titrasyonlan 5 . 1. 6.. 4. 2. 7. 6. tndikatörler 4.4.3. Ce+ çözeltilerinin özellikleri 4. 4. Volhard yöntemi 5. Bikromat titrasyonlarına bazı örnekler 4.2. 1 .1. 2. 1. Titrasyon eğrileri . Fraksiyonlu çöktürme 5. 9.T. Şelat kompleksleri 6. Çökelme titrasyonlarına örnekler 5.2. 1.Sayfa No.4 110 110 111 111 112 114 115 115 117 117 118 118 BÖLÜM 5 5.2.A. 4. 6.3. 1.1. Çözünmeyen şelatlar 133 134 134 137 . Kompleksler 6. 5.

çözeltileri 6. Konsantrasyon aralığı : 155 155 156 156 158 159 159 159 160 160 160 162 163 7. 2. Asitliğin şclat oluşması üzerinde etkisi 6.D. 3. Sıcaklık 7.. 3. İndikatörier 6.2. Uzun salınım yöntemi 7. 3. 1. 1. 1 . (.A.4. Çöktürme işlemleri 7. 8. E.10. Direkt tartım 7. 1.2.D.D. 3.A.1. 5. E. 1.D.D.A. Çözeltide başka maddelerin bulunması ve bunların konsantrasyonları : 163 7.3. Komplcksleşmc titrasyonlarma örnekler o.T.5. ile direkt titrasyonları 6. 4.3. Sıfır noktası tayini 7. 1 . pH'm ayarlanması 7. \ 137 138 140 143 143 143 146 147 148 148 150 152 152 152 6. 3.4. Gaus metodu (çift tartım) 7.5. 9. 7.T. ile suyun toplam sertliğinin tayini 6.'nın asiclik karakteristikleri . 6 .T.A.4. 2.T. Gravimetri 7. 1. Terazinin duyarlığı 7. 1.8.A.3. E. 3. . Yer değiştirme (sübstitüsyon) yolu ile tartma (Bordo metodu) 7. 1.T.2.'i. 1. . Metal iyonlarının E. 3. Licbig yöntemi (t. Polinüklcer futlar 6.6. Analitik terazinin prensipleri ve tartım metodlan 7 . 3.D. Terazinin kullanılmasında uyulması gerekli kurallar 7.T. E. ile indirekt titrasyonlar Problemler BÖLÜM 7 7. E. 1. Titrasyoıı eğrisi .» 6. . Terazi duyarlığının uygulaması 7. 1 .6.Sayfa No.7. Tartılacak bileşik 164 165 165 166 7 . 3. Komplekslerle ilgili hesaplamadır o. 1.'nm metallerle verdiği kompleksler 6 . Kısa salınım yöntemi 7.A.. Gravimetrik yöntemdeki işlemler 7.

10. 1.9.3.3. 3. Moleküler aktiflik katsayısı 8.3. 7. Dalga boyu 9. .3. 3.3. Gravimetrik hesaplamalar 7. 167 167 170 170 171 172 172 175 175 176 177 177 178 179 180 180 182 183 BÖLÜM 8 8. 3. 4.1..3..15.11. Çözünürlük 7.ökmc (post . Çöktürme için en uygun koşullar 7..16. . tyonik çökeleklerin oluşması 7. Kolloitlerin özellikleri 7. Kolorimetri ve spektrofotometri 9. 1. 1 .2.3.21. Çökeleklerin kirlenmesi 7. 4. Çökeleğin oluşması ve gelişmesi . İşık dalgasının özellikleri 9.prcsipitasyoıı) 7. Aktiflik ve aktiflik katsayısı 8 . Termodinamik asitlik sabitleri 8. Kurutma ve kızdıranı 7.4..1. Yüzde miktarın hesaplanması Problemler • .Sayfa No. Dalga sayısı 9. Çökeleğin olgıınlaştırılmnsı 7.3. Frekans 9. 4. 7 .3. Çökeleğin yıkanması 7. Küçük partiküllcriıı çözünürlükleri 7. İyon şiddeti ve aktiflik 8. Sonradan <.13. 1. Çökeleğin oluşması ve özellikleri .8. 7. Kolloillerin hazırlanma yöntemleri 7. Aktiflik katsayısının teorik bağıntıları 8.17.M.3. Işık spektrumu : •.12.18.7. Tampon çözeltilerde iyon şiddetinin rolü 185 187 188 189 192 193 BÖLÜM 9 9.3. 2.19.20. 1.3.. 3. 195 195 195 196 196 197 8 .5 . Çökeleğin süzülmesi 7.3. 1. Kolloit oluşması 7.

3. . Spektrofutometrik bulguların değerlendirilmesi 9. Elektrolitik iletkenÜk 10. Seyreltme yöntemi 9. 4.2.1. 8 . Sıvı değme potansiyeli 234 234 235 . Çok bileşenli numunelerin analizi 9. Absorbsiyon spektrumlarımn ölçülmesi . 6. . 5. 5.2. Işığın absorbsiyonu 9. Elektrolitik iletkenliğin ölçülmesi : 10.3. 8. İyonlar arası çekim teorisi 10. 198 198 199 200 201 202 202 203 205 205 206 207 208 209 212 212 215 BÖLÜM 10 10. Vibrasyonal Ve rotasyonal uyarılmalar 9. 5 . 220 221 223 224 225 228 229 230 231 232 BÖLÜM 11 11. 6. Tam olmayan disosiyasyon 10. 1. Çiftleme yöntemi 9. 9. 5. Tek madde analizi 9. Spektrofotometrelerin yapısı Problemler •. 2.3.2. Elektriksel iletkenlik (Kondüktometri) 10. Deneysel yöntemler 9. Standart seri yöntemi 9.2. 2. 9. İletkenlik ölçümlerinden çözünürlük tayini 10. 3. Absorbsiyon spektrumlarının kantitatif değerlendirilmesi 9.1. 2.1. 3. 5. 2. 2. Elektronik geçişler 9. 5.1. Dengeleme yöntemi 9. iletkenlik •ölçümlerinde sonuçların değerlendirilmesi 10. 7. 5. 6. İyotların bağımsız iletkenlikleri 10. Potansiyometri 11.1.2.Sayfa No. 4. İyonik iletkenliklerin uygulanması 10. 1.4.1. Asit ve bazların iyonlaşma sabitlerinin spektrofotometrik tayini 9 . Lambcrt-Beer yasası 9 . Kondüktometrik titrasyon . 5. Elektrokimyasal hücreler 11. 1.

Asit ve bazların iyonlaşma sabitlerinin potansiyometrik tayini 11. 2. Amperometrik titrasyon Problemler BÖLÜM 13 13.10.1. Elektrot potansiyellerinin ölçülmesi Reversibl ve irreversibl hücreler Potansiyelin konsantrasyona bağlılığı Standart potansiyeller ve elektrot potansiyellerinin işareti Hücrede potansiyel düşmesi Polarizasyon 11. 11. 11. Optikçe aktiflik 13.13. 5. EH. 1. 3.12. 11.11.1. 1. 6. îndikatör elektrotlar 11. Aktivasyon polarizasyonu 11.12. Polarimetreler Problemler BÖLÜM 14 14. 264 267 268 269 255 260 262 235 236 237 237 238 238 238 240 241 241 241 242 242 244 245 246 248 248 249 250 10 . Konsantrasyon polarizasyonu 11. Zayıf asit ve bazların iyonlaşma sabitleri Kompleks iyonların ayrışma sabitleri Bazı bileşiklerin çözünürlük çarpımları Standart redoks potansiyelleri Kaynaklar Alfabetik indeks 270 273 274 279 281 282 286 289 291 .13.10. 9. 11. 11. Hücrelerin şematik gösterilmesi Hücrede akım geçişi . Elektrometrik pH belirlenmesi 11. Ek-3.11. 11. Direnç polarizasyonu 11.14. Elektrotlar 11. 8. 7.'.1. Kütle spektrumu 14.10.2. Referans elektrotlar 11.1.11. Voltametri ve polarografi 12.10. Potansiyometrik titrasyon BÖLÜM 12 12.2. Kantitatif uygulama Ek-1. Kinhidron elektrot ile belirleme 11.13. 1. 11.2. 11.Sayfa No.2. Ek-2. İşlemin yapılışı 11.3. Polarimetri 13. 4. Termodinamik sabitin bulunması 11. Kütle spektrometrisi 14. 2.

miktar ölçülmesine dayanan ikinci kısma ise Kantitatif Anatlitik Kimya adı verilir. Analitik Kimya yeni bir bilim dalı olmamakla birlikte yeni analiz yöntemlerinde yüz yılımızın 4. sabit oranlar ve katlı oranlar yasaları elementlerin bileşik meydana getirmek üzere biraraya gelmelerindeki kantitatif ilgileri araştıran çalışmalar sonunda doğmuştur. 11 . Analitik kimya yalnız tekniğin uygulanmasını değil. Bölüm 1. yeni metodlar geliştirir. . . iyon. . ilaçların.1.".Kantitatif analitik kimyanın yöntemleri şu gruplarda toplanır. ayırma. Bu gelişmeler endüstrinin hızlı gelişimi ile bağlantılı olarak gereksinim haline gelmiştir. Kantitatif analitik kimyanın amacı kimyasal reaksiyonları. belirtme ve ölçümlerin dayandığı teorik esasların incelenmesini de kapsar. Faraday yasaları da elektrik yükü miktarı ile bununla ilgili kimyasal değişme arasındaki kantitatif ilginin bir sonucudur. Kendisine • verilmiş kurallara göre analiz yapar. mevcut yöntemleri mükemmelleştirir. tekniğini ve hesaplarını içeren kimyasal bilgileri vermektir. Yeni bileşikler analizle tanınır. Bu nedenle analitik kimya alanında çalışacak kişilerin fizikokimya organik ve inorganik kimya da bilmeleri gereklidir. Birinci kısma Kalitatif Analitik Kimya. Tıbbi ve biyolojik araştırma programları analizle yürür. Halk sağlığının korunması yiyeceklerin. Kimyasal reaksiyonlar kalitatif ve kantitatif değişimlere dayanarak incelenir. Aynı zamanda araştırma programları da hızla geÜşmektedir. analiz yöntemi uygulamalarını.'_ yasal analizci az veya hiç kimya bilgisine sahip olmayabilir. * '• . fonksiyonel grup ve moleküllerin cinslerinin belirtilmesi ve miktarlarının ölçülmesi ile uğraşır. çeyreğinde çok hızlı bir gelişme olmuştur. G İ R İ Ş Analitik Kimya madde numunelerin deki atom. kozmetiklerin sürekli kontroluna dayanır. Üretimde kalite kontrolü analize dayanır. Bir kim. temel ilkeleri. oysa bir analitik kimyacı sonuçları yorumlar. Birçok bakımlardan analitik kimya diğer kimya kollan için bir temel oluşturur.

Volumetrik Yöntemler: I Tayini istenen madde ile miktar bakımından ilgili bulunan bir fazın . . CI~'un AgCI olarak çöktürülerek tayini. ' . •'• ' • • . . . b) Elektroliz: >.Absorbsiyon 2. . örneğin fırında kurutularak ağırlık kaybı gibi fiziksel.' • Elektrolizle bir madde elektrot üzerinde toplanıp tartılır. •• . Çökeleğin hacmi ölçülür. sıcaklığının bilinmesi gerekir. : v c) Bazı sıvı ve katıların hacmi ölçülerek miktarı bulunur. ..Evolus• yon (bir bileşikteki örneğin azot içeriği NT gazına çevrilip hacmi ölçülür) yolları ile uygulanır. 2. - • • - • • • . ' V •. b) Gazometrik yöntemler: Tayin gaz hacmini ölçerek yapılır ancak burada gazın basınç ve . ' Tayini istenen madde ile reaksiyona girecek olan ve konsantrasyonu ' . Cu tayini s i b i - .. ' . a) Titrimetrik yöntemler: ' ' -t ..Gravimetrik Yöntem. . Gravimetrinin yolları şunlardır: " ' ' •'••. .•' ' . .• • • •. .1. ı . a) Ç ö k t ü r m e : • . • . karbonatların ısıtılmasında GO2 kaybı gibi kimyasal esaslara dayalı olabilir. • . . • ' Bu yöntem. çöktürme ve redoks gibi kısımlara ayrılırlar. Burada uçucu bileşen bir absorbe edici madde tarafından tutulup doğrudan ölçüm yapılabilir veya ağırlık kaybınadan dolaylı olarak ölçülebilir. Na. '•'.•••• v . t a m olarak bilinen bir maddenin hacmi ölçülür. •. Na Mg uranil asetat şeklinde çöktürülerek miktarı tayin edilir. Titrimetrik yöntemler bazan indirekt ağırlık yöntemleri olarak da adlandırılabilirler çünkü reaksiyona giren maddenin ağırlığı titre eden çözeltinin hacım ve konsantrasyonundan bulunabilir. Örnek. Bu yöntem 1. ağırlık ölçümüne dayanır. • . Titrimetrik yöntemler de nötralizasyon.• ' •[• Tayini istenen bileşen az çözünen bir bileşik oluşturularak çöktürülür.• • •• . hacmini ölçerek yapılır. : . ' . { : ' • • ' • • • • .. . . Örneğin bazı numunelerdeki su karışmayan bir çözücü ile birlikte distillenerek hacmi ölçülür. v c) Uçurma: / .

•• '• • •• .''. Çünkü başlangıçta A ve B nin konsantrasyonları büyüktür.•. ' . polarografidir. '•• • . |B | .: • I ' : • " . * • '. .• s a ğ d a n sola olan r e a k s i y o n hızı • . .. |B| . k[ ve k2 ileri ve geri reaksiyonların hız sabitlerini göstermektedir. . Bu yasa çeşitli kimya dallarındaki bir çok ilke ve işlemin temelidir. A + B^C + D (a) gibi bir reaksiyon alalım. '•'_.• • .'. A ile B reaksiyon verecek koşullarda bir araya getirildiğinde önce ileri doğru reaksiyonun Rj hızı büyüktür. ' .1. Sistemin bazı elektriksel özelliklerinin bileşimi ile orantılı olmasına dayanır..••. Analitik kimyada pek çok reaksiyon sulu çözeltilerde yürür. kolorimetri örnek olarak. • .. Sistemin optik özelliklerinin ölçülmesine dayanan tayin yöntemleridir. Kütlelerin Etkisi Yasası: 1879 da Guldberg ve Waage kütlelerin etkisi yasasını formüllendirdiler.. 1.• C + D '•. . gösterilebilir. . R »* |A | |B j veya bir orantı sabiti koyarak bunu eşitlik haline getirebiliriz.•-. •' a) Optik yöntemler. ' ".3. ' . • • • • •'•:• • / ' . • . ••' '• • : .• : . .Fizikokimyasal Yöntemler: (Enstrümental analiz) . Ve konsantrasyon da genellikle bir.-r-". . .. b) Elektriksel yöntemler.k burada hız sabitidir. . litre çözeltide mol sayısı olarak kullanılır. • 13 . Rj de azalır. . '''••. '''-"r: 1 ) •. Bu reaksiyonun hızı R olsun bu hız A'nın ve B'nin konsantrasyonları ile orantılıdır. . Pratik amaçlar için aktif kütle terimi konsantrasyon olarak adlandırılabilir. Fakat zamanla A ve B reaksiyona girip C ve D ye dönüştüğünden A ve B nin konsantrasyonu azalır. . . •'•• •:" soldan sağa olan reaksiyon hızı R!=k! |A| . . Buna göre reaksiyon hızı reaksiyona giren maddelerin aktif kütleleri ile orantılıdır. Bunlara örnek potansiyometri. . R •= k |A \ . . C • . Bu yasanın anlaşılması ve uygulanması analitik kimyanın teori ve uygulamasında esastır. A + B . A maddesinin konsantrasyonu jA | şeklinde gösterilir. Şimdi reaksiyonun tersinir (iki yönlü) olduğunu düşünelim. kondüktometri. Spektrofotometri. .. .

' • . IB ] 2 (4) denklemi kimyasal denge yasasının matematiksel ifadesidir. r. |A | . madde konsantrasyonları paydaya yazılır. Belli şartlar altında (örneğin sabit sıcaklıkta) A. B j = A ' . Rı büyür. ya denge sabiti denir.Buna karşılık C ve D nin konsantrasyonları artar.B ve C. s A. Fakat denklemlerin yazılışlarından dolayı denge sabitlerinden biri diğerinin terbidir. |D j yazılabilir.:' • -. . ••'•>. Dengedeki bir reaksiyon için reaksiyon ürünlerinin konsantrasyonları • ' • ' / • .B yi karıştırarak veya C.(b) iki denge .' ' . ' > ' Denge sabitinin formüllendirilmesindc ürünler paya. Reaktiflerden birinin fazla molekülü reaksiyona girdiğinde reaksiyon hızı denklemi biraz daha karışık olur. n. (a) ve (b) reaksiyonlarının denge sistemleri özdeştir. G ve D nin mol sayılarıdır. Zamanla iki' hızın birbirine eşit olduğu hale erişilir. 2 ve 3 denklemlerinden k. 2A -. sabiti arasında KPq = -=p— ilgisi vardır. |C ı Wı— ° l u r D „ ve . |B |' = k2 |C | . .: \ \ Kcq --.D niıı başlangıç konsantrasyonlarına bağlı olmaksızın ve dengeye önce A. R| •= R? (3) olduğunda sistem denge haline erişmiştir. B. |A| .k -— = — i •' —|B — iki sabitin oranı da sabit olup K e q ile — |A 2 gösterilir. < v . Dengeye C ve D yi karıştırarak ters yönden ulaşıldığında C + D ^ A + B denge sabiti K'Pq = -r^~ = ki p. reaksiyona giren .B ^± C denklemi için f R = k |A| Bunu genelleştirirsek raA + nB s± rC + sD m. Örneğin. Bu da kütlelerin etkisi yasasının bir denge reaksiyonuna uygulanmasıdır. KPC. 1.". D yi karıştırarak erişildiğine bakmaksızın K e c ı sabittir. .

_ :.ısı + A + B.': .' "V. y . C veya D yi çöktürerek veya uçurarak konsantrasyonu azaltmak suretiyle reaksiyonun daha tam olması sağlanabilir. Denge sabiti dengeye erişmek için gereken zaman hakkında fikir vermez. / / / ' '?-':\. . /' A nın konsantrasyonu artarsa bu artışı önlemek üzere A.2. Fakat K sabit kalacaktır.I çarpımının reksiyonâ girenlerin konsantrasyonları çarpımına orıımna denge sabiti denir. Tersi de yapılabilir. •. Çünkü reaksiyon ısı alarak yürüyordur ve sıcaklık artışını önlemek için yine ısı absorblayacağı yönde kayar. • • ^ " 1. v V K e q ve ki ve k2 hız sabitleri reaksiyonda yer alan cisimlerin konsantrasyonları hariç tüm değişkenlerin (sıcaklık gibi) etkilerini kapsar. . K nın büyük değerleri reaksiyon ürünlerinin dengede daha fazla olduğunu yani reaksiyonun sağ taraf lehine olduğunu. Denge sistemleri üzerindeki çalışmaları 1884 yıllında Lc Chatelier'yi evrensel bir yasayı kurmağa götürdü. . • . Analitik kimyada konsantrasyon değişimleri büyük önem taşır. Örneğin iyonlaşabilen maddelerin verdiği reaksiyonlar genellikle çabuk dengeye gelir. " v - "•-. '' •• . Bu reaksiyona ısı verilmesi reaksiyonu ürünler lehine kaydırır. Kütlelerin etkisi yasası aslında Le Chatelier ilkesinin bir özel halidir. • • * - .. Örneğin. - •' . Bazı hallerde de çok hızlıdır. K nın küçük değerleri ise reaksiyonun çok faz tamamlanmamış olduğunu gösterir. •• C -|. . ' / • • • ' " .D reaksiyonunu düşünelim. . .O . endotermik (ısı alarak yürüyen) bir sistemin sıcaklığı arttırılırsa reaksiyon desteklenir. ' • . Bazı koşullarda reaksiyon çok yavaştır \c çok uzun zamanda dengeye ulaşır.:•:.. Bir denge sistemi üzerine bazı koşullar değişimi uygulanırsa sistem kendisini bu dış etkiyi karşılayacak şekilde yeniden düzenler. .• ' -•*" • •• • •. Dengelerin Yer Değiştirmesi: : . . ~ 15 . tegorisindendir. Analitik kimyadaki reaksiyonların çoğu bu hızlı reaksiyonlar ka. B ile reaksiyona girecek ve daha fazla C ve D meydana gelecektir.

Çözeltilerin Konsantrasyonları: • \ v Konsantrasyon: Bir maddenin belirli bir miktarı içerisinde diğerinin ne kadar çözündüğünü gösteren sayıdır. Örneğin. çözeltinin 100 gr'ında çözünen maddenin gr olarak ağırlığını gösterir.35. Bölüm 2. Bir elementin a t o m kütlesine eşit olan miktarıdır. dırlar. 32 gr. . % 5 tik (A/ A) KCl çözeltisi demek 100 gr KGl çözeltisinde 5 gr KCl ve 95 gr çözücü var demektir. ÇÖZELTİLER Çözelti iki veya daha fazla maddenin biribiri içerisinde homogen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.1. ' - ' • ' * • ' • • ' • • Bunlar şu 3 grup altında incelenir. • . • . ••'-•••• ' . 58. Bir çözeltinin konsantrasyonu değişik şekillerde ifade edilir.1. CaCU'ün formül ağırlığı Ca:40 Cl:35. 16 gr. b) Mol: Bir bileşiğin formülünün kütlesi veya bir bileşiğin formül ağırlığı formüldeki atomların kütleleri toplamına eşittir. 2 . • . - . oksijen 31 gr. Yüzdeli çözeltiler: . a) Ağırlık / Ağırlık yüzdesi: Bu. 111 gr. .: ı •: 2. Bunların stökiyometrisine girmeden önce bazı temel kavramların hatırlatılması uygun olur. fosfor.5 = 40+71 = 111 dir. örneğin.5 gr NaCl 1 mol dür. . a) Atom gr:' . CaCl2 1 mol dür. örneğin. 1 . Şimdi bunları inceliydim: 2.. • \ • . • Ağırlığı gr olarak formül ağırlığına eşit olan madde miktarına 1 molgr veya sadece 1 mol denir.5 40+2. • • • • • • . k ü k ü r t birer atom-gr. Örneğin. • • • • • • - .•••••. .

UU Örnek II: 150 mi % 0. % 5 lik (A / H) KC1 çözeltisi 100 mi çözeltide 5 gr KC1 içermektedir.. -rrr— = 40 gr kalamin gereklidir. gereklidir. İ.b) Ağırlık / Hacım yüzdesi: 100 mi çözeltide çözünmüş maddenin gr olarak ağırlığıdır. X .01 lik (A/ H) histamin fosfat çözeltisi hazırlamak için kaç gr histamin fosfat gereklidir? Çözüm: 150 ml'nin 150 örnek III: 25 mi tarçın yağı 350 mi alkol ilavesi ile tarçm ispirtosu yapıldığında bu preparatın V / V yüzdesini bulunuz ? Çözeltinin toplam hacmi 350 + 25 = 375 mi 375 mi de 25 mi tarçın yağı 100 mi de x 25 _ x 375 "" 1ÖÖ X ' 100 'u histamin fosfat olacağına göre.^ S . örnek I: 500 gr % 8 lik (A / A) kalamin çözeltisi yapabilmek için kaç gr kalamin gereklidir? Çözüm: ' 500 gr çözeltinin 8 ü kalamin olduğuna göre 8 500 . _ ~ 0/ /o °'° 17 . c) Hacım/ Hacım yüzdesi: 100 mi çözeltide çözünmüş olan maddenin mi olarak hacmi ile ifade edilir. % 5 lik alkol çözeltisi (H/ H) 100 mi çözeltide 5 mi alkol'ün çözünmüş olduğunu göstermektedir.015 gr = 15 mgr.= 0.

82 lik HNO 3 25 baumeük % 28. ppm: (Parts per million) milyonda bir kısım anlamına gelmektedir ve 1 İt. çözeltide 3 mgr NaCl içermektedir.85/58. örneğin: 3 ppm lik NaCl çözeltisi 1 İt.5 CaCl2'ün formül ağırlığı = 111 1 İt. mol sayısı = -r^— = -^r — 9. 2. Mol kesri veya mol oranı: Bir karışım A ve B maddelerinden oluşuyorsa A nln mol kesri (XA). su ve 5. NaCl içeren bir çözeltide NaCl'ün mol kesri nNacı .1. toplam mol sayısına oranına eşittir.4.0.2.55 lik H 2 SO 4 25 baumeük Baume dereceleri aynı olan çözeltilerin yoğunlukları aynıdır.1 n8U 18 = 36/18 = 2 XHaCı = ^^ . de 100 mg = 0.1 gr CaCl2 bulunmaktadır.85 gr. % 33. sinde bulunan CaCl2'ün mol sayısını bulunuz? Ca: 40 Cl: 35. örnek: 100 ppm lik CaCl2 çözeltisinin 1 İt. A mu mol sayısının (n^).10~4 mol MA 111 2. sulu çözeltide bulunan mgr olarak madde miktarını göstergöstermektedir. (nA + XA = + örneğin: 36 gr.1.1.5 = 0. Baume Derecesi: % 15 lik NaCl çözeltisinin 15 Baume lik olduğu varsayılmıştır.3.5. Karşılaştırma yoluyla diğer çözeltilerin baume'leri bulunur.2.048 .

mol sayısı = Örnek: Billur suyu içeren 100 g. 2H2O) mol sayısı ? (MA = 126) mol sayısı = = 0. oksalik asidin (H 2 C 2 O 4 . folarite: 1 litre çözeltideki çözünmüş maddenin mol sayısıdır.05 mol.5 500 mi çözeltide 0.5. . • j.5 mol 1000 mi X = M X = 1 molar = M • t 19 . H 2 SO 4 içeren çözeltinin molaritesi nedir) ? mol sayısı = 49 = 0. 58. NaCl çözündüğünde elde edilen çözeltinin molalitesi nedir? • < \ . mol sayısı = formül gram sayışı = tartım =—5— örnek: 120 g. suda 58. . ağ. NaCl deki mol sayısı? .5 g.5 örnek: 500 g. . Molalite: 1000 g.6.2. 58.=1 58. 1 mol çözünürse % X X = 2 molal 2.1. = — — = — — = 2. suda 1000 g..5 .5 500 g.1. çözücüde çözünmüş maddenin mol sayısıdır.79 tartım 120 „ rt. mol sayısı = -^5-=.. örnek: 500 mi çözeltide 49 g.

7. 142/2 3 161/3 400/6 tartım eşdeğer ağırlık mol ağırlığı etki değeri 20 .7. H 2 SO 4 : etki değeri eşdeğer ağ. NaOH: etki değeri : 1 eşdeğer ağ. eşdeğer gram sayısı = eşdeğer ağırlık 2 . HC1: etki değeri : 1 36 .5/1 .7. 7 . 2 . CH3COOH: etki değeri eşdeğer ağ.3. 2.2. : 40 / 1 Ba(OH) 2 : etki değeri : 2 eşdeğer ağ.1.2. 1 . 1 . Asitlerde etki değeri: Asidin formülünde sahip olduğu asit H+ sayısı veya sulu çözeltide verebildiği proton sayısıdır.5 /1 eşdeğer ağ. Tuzlarda etki değeri: Bir tuzun formülündeki anyonu ile birleşebüen hidrojen iyonunun sayısı veya tuzun anyonunun negatif yükünü nötralleştirebilen H+ sayısı. : 171 / 2 98/: 60/1 1 58. Bazlarda etki değeri: Hidroksilli bazlarda sahip olduğu baz hidroksil sayısı.1. NaCl: etki değeri eşdeğer ağ. Na2SO4i etki değeri eşdeğer ağ. Normatife: 1 litre çözeltideki çözünmüş maddenin eşdeğer gr sayısıdır. FeCl3: etki değeri eşdeğer ağ. 2.1. Fe 2 (SO 4 ) 3 : etki değeri eşdeğer ağ.

5. 0.+ 8H+ + 5e 3± Mn+2 + 4H 2 O 1 mol MnO4~ 5e almış.7.67 örnek: 250 nıl çözeltide 17 g.25 İt.4.4220 molar b) a) ile aynı. X X = 0. Bazik bir anyonda etki değeri: Birleşebildiği proton sayısıdır. : (102 + 1 1 2 ) / 6 = 35.O7= + 14H+ + 6e <> 2Cr« + 7H2O = Cr 2 O 7 : etki değeri : 6 eşdeğer ağ.1. 21 . : 60/2 CO3= + 2H+ —• H 2 CO 3 S : etki değeri : 2 S" + 2H+ — • 2.1055 mol 17 +3 2 = TöT = 0. MhO 4 . etki değeri: 5 Bu reaksiyonda kullanılan KMnO4'ın etki değeri 5 dir. Cr.2. FeCl3 içeren çözelti a) Tuz olarak kullanıldığında.1055 1 İt. Redoks sistemde etki değeri: Redoks reaksiyonlarında bir molün veya molekülün aldığı veya verdiği e~ sayısıdır. b) Fe + e ——> Fe+ indirgendiğinde molarite ve normalitesi ne olur? Çözüm: Molaritesi: a) Mol sayısı = 0.1. CO3-: etki değeri : 2 eşdeğer ağ.7.

3167 0. X X = 1. 0. X = 1 M Asit olarak normalite 63 = 1 eşd.2668 N b) Normalitesi molaritesine eşit.3167 eşdeğer gr. X X = 2 N Molarite asit olarak kullanıldığında olduğu gibidir. 1 İt. 1 İt. 63 = 1 126/2 1 eşdeğer gr.Normalitesi: a) eşdeğer gram sayısı = 17 = 0. 0.5 X 1 İt. N = l x 2 = . örnek: 500 mi. gr. Molarite: a) Mol sayısı = 0.5 İt.5 İt. gr/lt. de 63 gr. / 0. H 2 C 2 O 4 .5 mol = 0. 2 eşd. Her iki halde çözeltinin molarite ve normalitesini bulunuz. b) C 2 O 4 = -+ 2CO2 + 2e gereğince yükseltgenmeye uğruyor.5 İt. 22 .250 İt. Normalite: eşdeğer gr = 0.2H 2 O içeren çözelti bir reaksiyonda a) Asit olarak kullanılıyor.

84 gr 1 ml.si 1 It. de) Molarite (M) = 18. saf HCl (1 lt. sayısı •= N = 11.11 (1 lt. (d — yoğunluk) Çözüm: = 3 6 .de) 1 ml.15 .15 Eşdeğer gr. X X = 1100 gr.84 olan H 2 SO 4 'ün molarite ve normalitesini bulunuz.da X X — 1766.02 Eşdeğer gr.1. dır. 100 gr. H 2 SO 4 saf 1840 gr.1 olan HCl çözeltisinin molarite ve normalitesini bulunuz.de 1.02 (1 İt. sayısı = Normalite (N) = 36.15 23 407 = 11.de) M = 11.8.da 37 gr.84 x 1000 = 1840 gr. 1. Çözüm: 100 gr. HCl 1000 mi.de) 407 Mol sayısı = ——< = 11.si 1. Yüzdesi ve Yoğunluğu Belli Olan Çözeltilerin Konsantrasyonlarının Bulunması: örnek: % 96 lık ve d = 1.4 gr. X X = 407 gr. 96 gr.2.1 gr.HCl saf 1100 gr.04 örnek: % 37 lik d= 1. saf H 2 SO 4 (1 İt.) mol sayısı = 1 7 ^ ' 4 = 18. 0 4 (1 lt.

Na2S2O3. 1 .6.7.2. deki çözünmüş madde miktarım bulunuz. 2.5 İt. Elde edilen şurup kaç mi dir? 2.025 M Pb (NO 3 ) 2 hazırlamak için gerekli kurşun nitrat miktarını bulunuz. KHC2O4. % 100 luk (A / H) d = 1. kaç gr. sinde kaç mol.75 gr.50 gr.4 asit karıştırıldığında elde edilen asidin % A / H değerini bulunuz. 2. 2. ye tamamlamak suretiyle bir çözelti hazırlandığında bu çözeltinin a) Asit olarak normalitesini b) C 2 O 4 " — 2 CO2 -I.+ 2e reaksiyonunda kullanılmak üzere 32. 50 gr.42 olan asit ile 40 mi.9. 0.3. 2.70 olan fosforik asit (H 3 PO 4 ) su ile 900 mi ye tamamlandığında elde edilen çözeltinin molaritesini bulunuz.50 gr. 2. % 45lik (A/ A) d = 1.H2C2O4. sakkaroz % 80 lik (A/ H) çözelti yapmak üzere suda çözülmüştür.2H2O tuzundan suda çözülüp 2 İt. % 10 luk (A / H) d = 1.11.4. Atom ağırlıkları: Pb:207 Na:23 N:14 0:16 C:12 Cu:63.105 ppm C11SO4 çözeltisinde 1 İt.140 gr.15 mM (milimolar) FeCl3 çözeltisinde bulunan iyonların molaritelerini bulunuz.3 M KOH çözeltisinin 1 mi.0.08 yoğunluklu asit ve 40 mi. 2.Yoğunluğu 0.10.8. 2.1 İt.79 gr / mi olan 20 mi alkol 140 mi ye seyreltildiğinde elde edilen çözeltinin molaritesini bulunuz. 2.PROBLEMLER 2 .2 S 2 O 3 --> S 4 O 6 .ye tamamlanarak bir çözelti hazırlanıyor.0.2e reaksiyonunda kullanıldığında normalitesini bulunuz.5 luk (A/ A) ve d = 1.5 S:32 Cr:52 P:31 K:39 .5.25 mi % 85. 2. Cr2(SO4)3 içeren çözeltide bulunan iyonların molaritelerini bulunuz. .5H2O suda çözülüp 1 lt. çözünmüş madde bulunur. Bu çözeltinin normalitesini bulunuz.

Asit-Baz Tanımı: Nötralimetri bir asidin bir bazla reaksiyonunu kapsayan titrimetri koludur. Klasik teoriye göre sulu çözeltide bir asit bir bazla reaksiyona girerek tuz ve su meydana getirir. kompleksleşme ve redoks gibi yöntemleri kapsamaktadır. 0 + 5± H3O+ 5* H3O+ +• COj. su proton aldığından bazdır. Baz i HC1 HAc H20 NH 4 + 2H 3 O+ Asttı Baz? f H20 4. Şimdi nötralimetrinin dayandığı teorik esasları inceleyeceğiz. uygun koşullar altında iyonlaştığmda H+ iyonu veren madde. Bölüm 3. NÖTRALİMETRİ"»'2'*3» Nötralimetri bir volumetri koludur. Meydana gelen H^O"*". Klasik Arrhenius teorisinde asit.H 2 0 f H20 -f H 2 0 5± H3O+ 5± H . 1 . HıO'nün konjuge asidi Cl~ de HCl'in konjuge 25 . Aşağıdaki örnekler Brönsted teorisine göre asit baz reaksiyonlarını göstermektedir.Î ± H?C03 + cı- + Ac+ OH+ NH 3 + 2H 2 O İlk reaksiyonda HC1 proton verdiğinden asit. çöktürme (presipitasyon). Brönsted'e göre proton veren maddeler asit. Brönsted teorisine göre bir asidin bir bazla reaksiyonu yeni bir asit ve baz meydana getirir. Volumetri nötralleşme.3. Meydana gelen yeni asit reaksiyona giren bazın konjuge asididir ve meydana gelen yeni baz reaksiyona giren asidin konjuge bazıdır. baz da 0H~ iyonu veren maddedir. 3 . proton alan maddeler bâzdır. Bu çok sınırlı asit baz tanımı Brönsted tarafından genişletilmiş suyun rolü de asit baz tanımı içerisine alınmış ve asit baz reaksiyonlarında temel değişmenin proton alış verişi olduğu vurgulanmıştır.

Örneğin. hesaplanmasının ve titrasyondaki pH değişimlerinin de iyi bilinmesi gerekir. Buna göre asit elektron çifti alabilen madde.bazıdır. Bu demektir ki Cl~ iyonu çok zayıf baz. Diğer bir asit-baz tanımı da Lewis'in tanımıdır. H+ iyonu bir elektronunu vermiş hidrojen çekirdeğidir. Bu arada pH kavramının. 26 . reaksiyonda bir su molekülü diğerine proton vermiştir. HC1 çok kuvvetli asittir.OH. Titrimetride kullanılabilmesi için bir nötralizasyon reaksiyonun tam olması gerekir. Çünkü kuvvetli asit suda çok iyonlaşan asittir. Bu reaksiyon ters yönde ihmal edilebilecek derecede yürür. İyonlaşma Dengeleri: Az iyonlaşan maddeler kütlelerin etkisi yasasına uyarlar. 3.î± HBO 2 4. Nötralizasyonu ilgilendiren denge prensipleri iyi bilinirse asit-baz reaksiyonun titrimetride uygulanıp uygulanamıyacağı anlaşılır. Bunun konjuge bazı Ac~ in protona ilgisi vardır. Hidroliz olayı nötralizasyona terstir.5± NH4OH + Fe 2 O 3 5± 3H2O 4 + NH.2. Bunun tek başına bulunamayacağı kanıtlanmıştır. Çeşitli asitler iyonlaşma derecelerinin farklı olmasından dolayı kuvvetlilikleri bakımından biribirinden ayrıÜrlar. Böyle proton alabilen ve verebilen maddelere amfiprotik (amfoter) maddeler denir. 3. baz elektron çifti verebilen maddedir. HAc zayıf bir asittir. Aşağıdaki örneklerde bazı nötralizasyon reaksiyonları gösterilmiştir. Bazı maddeler iyonlarına ait özellikleri çok az gösterirler. Bunu tüm iyon yapısında bileşikler için genelleştirerek kuvvetli elektrolit suda iyonlarına % 100 e yakın bir derecede ayrılan elektrolittir diye tanımlayabiliriz. asetik asit için CH3COOH <-* H+ + CH3COOyazılabilir. Çünkü bu tip bileşikler iyonlarına çok az ayrışır. Bu bir su molekülü ile birleşip HjO+ (hidroksonyum) iyonunu oluşturur fakat denklemlerde H+ şeklinde basitleştirilerek gösterilir. Asit H+ HAc 2H^ H+ H+ Baz + OH+ OH+ COj" ^ H2O ^£ H 2 O + Ac- NH4+ 6H+ *£ H2CO3 î± NH4+ 4 BO 2 .

Molar asetik asidin iyonlaşma yüzdesi a olsun. bu da ortamda H+ iyonunun az bulunması anlamına gelir.8xlO"5 4.) örnek I: 0. Ka = (0.1. 1. K a zayıf asidin iyonlaşma sabitidir.34 iyonlaştığına göre Ka yi hesaplayın.1(1-0. 1.8x10-5 = . örnek II: Asetik asit için Ka = 1.I olacaktır.8x10-5 X = 0 -l. Zayıf elektrolitlerin iyonlaşma dereceleri elektriksel iletkenlik.4 X v -> 1.Asetik asit çözeltisi asidik özellikleri sınırlı bir oranda gösterir.* ' \). Asetik asidin iyonlaşma dengesine kütlelerin etkisi yasası uygulanırsa |CH.20 M asetik asidin iyonlaşma derecesi a yi ve | H + ! iyonları konsantrasyonunu bulunuz. |M — M a | = |CH3COOH | Ka = . yani asetik asit çok az iyonlaşmıştır.2x10-5 .8 X 10~5 tir. X2 — 3.6x10-6 4.1 x 0.8x10-5)2 + 4x3.1 X 0.0134) " = X '82 X . donma noktası alçalması veya ozmotik basınç ölçümlerinden bulunabilir.Af | H A I • • .8x10-5 X — X^ =0 -A.° Zayıf asitler için bu iyonlaşma denklemini genelleştirerek formüllendirirsek HA <+ H+ -. ILH3COOH I yazılabilir.• •• -.COO. 0.I .0134) 0. Bu eşitlikten yararlanarak asitliğin ölçüsü olan proton konsantrasyonu |H+| bulunabilir.10 Molar çözeltide asetik asit % 1. O zaman v M Ü = |H+ I = 1CH3COO.0134) (0.8x0.6x10-6 ' 2 27 .V (1.-•• Bu ifadeden iyonlaşma derecesi a hesaplanır M(l—er.

Suyun formülü dolayısıyle iki değerli bir asit gibi iyonlaşması beklenir.0 Zayıf bazlar için de böyle bir denge yazılanbilir. Bunlar ilerde ayrıntılı olarak verilecektir. H2O OHH+ H+ OHO- Fakat ikinci iyonlaşma çok zayıftır ve ihmal edilebilir.5 =F V 14. 10-3 = X. iyonlaşmasına dayanır.8xlO. „ Xıi2 = -l.8x10-3 X = 2 .8x10-5 4. 3. çünkü iyonlarının konsantrasyonu çok küçüktür.1. < • _ ~ [NH 4 +] x [OH-] [NH4OH] Bunun için de gerekli hesaplamalar zayıf asitlerde olduğu gibidir. Su çok az iyonlaşır. = a = 2 X 0 ^Q3 x 100 = % 1.0 a = % 1.3. yanında ihmal edilebilir. —„— — Pozitif değer kullanılır. „ . NH3 için NH 3 + H 2 O «± NH 4 + + OHKolaylık sağlamak amacı ile NH4OH 5± NH4+ + OHb şeklinde de yazılabilir. 3. Oysa suyun da rol oynadığı pek çok iyonik reaksiyon vardır. terimin karesi alınınca elde edilen 10 u dolayındaki sayı çok küçük olduğundan 2. Fakat bu çbk sınırlanmıştır. JVlon _ - [H+] [OH-] [H 2 O] _ (25°C de). . Bunun sonucu olarak da küçük fakat ölçülebilen bir iletkenliği vardır. terim.4xlOö D . iyonları için karakteristik olan bazı özellikler gösterir. 28 . Suyun Dengesi: pH Şimdiye kadarki iyonlaşma dengelerinde suyun rolü incelenmedi. . „ . Aynı zamanda su. O halde suyun iyonlaşma dengesi yalnız 1. -1.. Örneğin.Karekök içerisindeki 1.

— log |OH-| = P OH — log Ka = pK a şeklinde gösterilmektedir. Bunlardan birinin konsantrasyonu arttığında diğeri azalarak çarpımlarını K\y ye eşit kılarlar. Bu ilgiye göre 25°C de |H+ | = |OH~ | = V Kw = 1x10"' dir.0x10-1" bulunur. bazik çözelti ise hidroksil iyonlarının hidrojen iyonlarına göre fazla olduğu bir çözeltidir.2. Kw = |H+ I x |OH" j bağıntısını bu şekilde — log'larım alarak ya. 29 . uygulama yapılmaktadır. Kw ye suyun iyonlar çarpımı sabiti denir. su 1000 gr.) H2O Bu sabit terimi iyonlaşma sabiti ile birleştirerek 1 0 = 55. Asidik bir çözelti hidrojen iyonlarının hidroksil iyonlarına oranla fazla olduğu bir çözelti.8x10-16 = 1. I OH" j için de aynı. (M Kw = IH"" I x IOH7I — 56x1.log |H+ I | H + | = 10-5 ise — log 10-5 — pH = 5 olur. 1909 yılında Sörensen tarafından |H + J yerine pH kavraırü öne sürülmüşütür.3..Seyreltik çözeltilerde ve suda iyonlarına ayrışmadan kalan H2O nun konsantrasyonu sabit kabul edilir ve bu = 18 1 İt. Asit çözeltisinde |H+ ] > 10~7 olduğundan pH 7'den küçük bazik çözeltilerde ise büyüktür.5 tur. 3. ]H+ \ in değeri hesaplanabilir. Bu nedenle söylenişi. PH = log -±y = . zarsak p K w = pH + pOH = 1 4 Suda | H + | = ' |OH~ i = 10-7 olduğundan pH = pOH = 7 dir. | H + I veya |OH" | daki 10 kez değişiklik pH'da 1 birim değişmeye yol açar. yazılışı zordur. Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu konsantrasyonu hidroksil iyonu konsantrasyonu ile ters orantılıdır. pH eşeli: Suyun H+ ve OH~ iyonları konsantrasyonunu belirtmek için kullanılan sayılar çok küçüktür.

Tersinmez hidroliz: Hidroliz olarak bilinen olay genellikle budur. Geri dönüş için CJHJ nin bu H+ lan vermesi olanaksızdır. Oysa CH3COO30 . CıH 2 ise çok zayıf asittir. Çünkü zayıf asittir. göstermezler. Örnek: H+ | = 5xlO-6 olan çözeltide pOH. örnek: CaC2 + 2HOH -> Ca(OH)2 + C 2 H 2 Ca(OH)2 bazdır. Örneğin.7 + 6 = 5. KNO3*ın hidrolizi sözkonusu değildir.2.4.| = İO" 1 4 — log |H+ | + [ . Bu olay zayıf asitlerin veya zayıf bazlarm tuzları tarafından meydana getirilir. Hidrolizden yalnız eğer suyun H+ veya OH~ konsantrasyonunda değişiklik meydana geliyorsa söz edilebilir. Ca(OH)2 suyun OH~ iyonlarını alarak asetilen ise*H+ iyonlarını alarak meydana gelmişlerdir. Tersinir hidroliz: Burada reaksiyon bir yönde yürür geri dönüşü yoktur.Log |OH. 3. bu nedenle de suyun H+ ve OH" iyonları konsantrasyonunda bir değişme plmaz.7 v 10-H 2 l 9 ° 3.1.nedir? pH = —0. Daha modern tanım olarak anyon bazlar ve katyon asitler tarafından meydana getirilir denebilir.4. Çünkü ne K+ iyonları OH" ile ne de NOj" iyonları H+ ile birleşmeğe eğilim. pH.4. OH. Hidroliz: Suyun iyonlaşması çok zayıf olmakla birlikte bu iyonlar hidroliz denen olaya yol açarlar. Hidroliz iki kısımda incilenebilir. 3.| ] = 14 pH + pOH = 14 buradan pH ve pOH arasındaki ilgi hesaplanır.pH ve pOH arasında bağıntı |H+ ! x |OH.3 pOH = 8.

Jva |OH. Çünkü suyun iyonlar + dengesi bozulmuş ve OH~ konsantrasyonu H a oranla artmıştır.^ (1) m Burada OH~ konsantrasyonunun hesaplanması önem taşır.^ 3' _ I J „ COO.|CH 3 COOH [ jCHjCOO-i x | H .+ H 2 O *+ NH4OH + CH3COOH Bu tip bir hidroliz reaksiyonunda çözeltinin asitli veya bazik olması meydana gelen asit ve bazın iyonlaşma sabitlerine bağlıdır. ~— ^ = — şeklinde yazılabilir.j x jH+ j x . Burada hem asit 31 . _ h [OH.„ **-' 2 Q ' alınarak yukarıdaki eşitlik Ky.+ H 2 O ^ CH3COOH + OHBu çözelti kontrol edilirse bazik olduğu görülür. Bu reaksiyon tersinirdir. x |H 2n . Asetik asit için K a = Kw = IH x |CH3COO-j ^-CH. c) Zayıf bir asit ve zayıf bir bazın tuzu: NH 4 + + CH3COO. CH3COO.COOH I .! = ICH3COOH i olduğundan Kh'ın değeri ve CHjCOOH'ın değeri 1.\. Hidroliz sabiti: K' h = T T J J |OH-i x |CH.iyonları zayıf bir asidin anyonudur yani bir anyon bazdır (Çünkü H " alabilir) Bu iyonlar suda şu reaksiyonu verir.CÖÖH| |H+ | x | 0 H .| { 2 ) Birinci eşitlikte pay ve payda IH+ | ile çarpılır. Yani geri dönebilir. .. 0 | | H + | _ ' h . OH~ ile CH3COOH bir nötralleşme reaksiyonu ile CH3COO~ ve H 2 O verebilirler. eşitlikte yerine konarak KW Ka IO H _ ICH3COO- ^ = J b) Zayıf bir bazın tuzunun hidrolizi: NH 4 + + H 2 O 5± N H 3 + H3O+ çözelti asidik reaksiyon gösterir. • •*-.

pH = — log |H3O+ I .03 — log |H+[ = 9.97 |H+| = 9. bazın iyonlaşma sabiti asidinkinden büyükse çözelti bazik olur.O+ + Cl|H3O+ I = CA Kuvvetli asit % 100 iyonlaşan asittir.1.| = ? pH = 14 — 4.337x10-10 3. Hidroliz derecesi Le Chatelier ilkesi gereğince a) Maddelerin konsantrasyonuna (su konsantrasyonu ne kadar çoksa hidroliz o derece artar.03 |H+ | = antilog (— 9. jOH" I suyun iyonlaşmasından meydana gelen | H + ] konsantrasyonuna eşittir.03 .OH. Eğer meydana gelen asidin iyonlaşma sabiti bazınkinden büyükse çözelti asitli.01 = — log 10-2 = 2 Eğer asit çok seyreltikse o zaman sudan gelen protonlar ihmal edilemez.5. pOH •= 4.) ' b) Sıcaklığa (sıcaklık artınca hidroliz artar çünkü su yüksek sıcaklıklarda daha fazla iyonlaşır).01 molar HCl'in pH'ı — log 0.97 = 9.97 pH = ? |H+ | = ? . ÎÖ.= — log CA örneğin.03 log jH+ | — 9.5.ve hem bazın iyonlaşma sabitleri aynı olduğundan her ikisinin meydana getirdiği H+ ve OH~ konsantrasyonu eşittir ve çözelti nötraldir. j H+ j = 10-9. Kuvvetli asitlerin ptTlannın hesaplanması: HC1 + H2O -> H. 32 .03) = antilog . c) Ürünlerin cinsine bağlıdır. 0. pH hesaplanması: önce pH ve pOH'm ilgisini kapsayan örnek çözelim. 3.

79 Örnek: KonsantrasyonulO~4M olan HC1O4 çözeltisinin pH'sını hesaplayın.7 + y/ 10-14 + 4 x 10. P H = 6.24 pH = 10-7x1.5. pH = — log |H+ | = — log 10-4 = 4 3.| = CB olur.61 = 7 — log 1.| = CA + |OH-j = |H+|x | 0 H . |H+ p = C A |H+1 + K w |H+ P .62 = 7 — 0.| . o halde |OH.2.7905 .14 10-7 (i + 2. Kuvvetli bazlarda pH: Kuvvetli bazlarda sulu ortamda % 100 iyonlarına ayrılırlar. pOH = — log C B pH = 14 — pOH 33 .C A |H+ | .2095 = 6. |H+ p — 10~7 |H+ | — 10~14 = 0 |H+| = IO.24) 10-7 + ^/ 5 x IO-14 10-7 3.K W = O örnek: 10~7 molar HCl'in pH'sını hesaplayınız.

| • == X olduğundan |HA| — X . |OH~ | IOH- |0H-12 = CB |OH.5. = 11 Eğer bazın konsantrasyonu 10~6 veya daha küçükse o zaman suyun iyonlaşmasından gelen OH" iyonları bazın iyonlaşmasından gelen 0H~ yanında ihmal edilemez. — log 10-î = pOH = 3 pH = 14 — 3.|2 — CB -|OH.10 xlO -i 2 |OH | = 2.| = C |OH CB .3 _ ( 2 + 2.| = 10-î . |OH. |H+ | -: K.01) 10-6 2 6 .005 x 10-6 pH = 14 — 5.7 = pOH 3.I + Kw . |OH.örnek: 10~3 molar NaOH'm pH'sını hesaplayın.3010 == 5.6 M KOH'ın PH'm bulunuz. C B = |OH.| — 10">* = 0 [OH 2 x 10-6 + V4x 10-12 + 4 x 10-14 > 2 x 10-6 + V404 x 10-14 2 2 x 10-6 + 20.3. 34 | H + | |A-| |HA| [2 | A .|2 — 2 x 10-6 x |OH.7 pH = 8.— saplanır. OH. Zayıf asitlerin pH'sı HA <-• H+ + -A-.| — Kw = O örnek: 2 x İO.0.

| 0 H .) X2 = 1.38 C (asit konsantrasyonu) yanında X'in ihmali ancak 1).| — K b . | N H 4 | 35 .6279 = 3. 3. ^ T T . BH^_|OH^ | B | = CB-.Ka 10~5 veya daha küçükse 2). Zayıf bazların pH'sı: B + H2O « » BH+ + OHK b = J X = |H+ | = V Ka |HA | olur. C b = O Bu takdirde.001 M NH4OH'ın pH'sını bulunuz NH 3 + H 2 O < -> NH4+ + OH• Kv.245 10~4 = 4-0. C B örnek: 0. 1 8 lft-S |OH.4. CB yanında |OH~ | Zayıf asitlerdeki koşullarda ihmal edilebilir.I Kb = _ _ .= V ICb .| 2 + K b |OH. HA « H+ + A|H+| = X | A-| = X |HA| = 10~2 M (X ihmal edamiştir. O zaman X2 = Ka |HA | örnek: 10~2 M asetik asitin pH'sını hesaplayınız.C 10~6 molardan daha büyükse olasıdır. 10-2 X = V 18 10-8 = 4.OH- |BH+ | = |OH.8.log 4.10-5 .245 10"4 pH = — log |H+ | = T.5.— C B " |OH Buradan bulunur.Bazı hallerde HA yanında X ihmal edilebilir. |0H.| .

5.5.+ H 2 O •> CH3COOH + OHKh = OH~| |CH 3 COOH| CH3COO|OH-1 ICH3COOHI Kw /T> . = 10.88 pH = 14 — 3. Zayıf asit ile zayıf bazın reaksiyona girmesi ile oluşan tuzların pH'sının hesabı: Örnek olarak CH3COONH4 tuzunu alalım.+ Na+ CHjCOO. .I _ Kh = |OH-[ = |CH3COOH | _ * ~ |OH. Suda çözündüğünde: CH3COONH4 -> CH3COO.| = V 1.12 Tuzların pH hesabı: Zayıf bir asidin tuzunun pH'sı NaCH3COO H2O > CHjCOO..(Bakınız hidroliz konusu) ICHjCOO-1 Ka r * _ . .1.5. .88 3. Tuzun konsantrasyonu Ctuz olsun.= ^ .| 0 H . 3. ..5. 36 .5.= .p 1CH3COOI K^_ ~ Ka [OH-1 [CHşCOOH I |CH 3 COO-| ICH3COO. Bu iyonlar zayıf asidin anyonu ve zayıf bazın katyonu olduğundan sulu ortamda derhal aşağıdaki dengeler kurulur.+ NH4+ Ctuz Ctuz Ctuz 4 (1) 9 Ctuz konsantrasyonunda CH3COO" ve NH4 " iyonları oluşur.|2 = -ÇSL Buradan—log alınarak pOH'a ve 14 — pOH = pH bağıntısından pH'a geçilir. olduğundan _ ~ [OH. ' '.8.1276 = 3.10-8 pOH = 4 — 0.5. 3.2. .

I + |OH. (5) ve (6) dan çıkarılan değerler konursa .I = |NH 4 + I kabul ederek 37 .I = INH4OH I — | H + I ' (10) | H + j den gayrisinin yerine (4).j + ICH3COOH I = |NH4+ i + |NH 4 OH I (9) çözeltideki artı yükler toplamı eksi yükler toplamına eşit olacağından ICH3COO.\ Ka = Kw = *w _ | H + | 2 >• Tuz fazla seyrettik değilse (4) ve (5) dengelerinin sağa doğru olduğunu da düşünerek Otuz = İCH3COO.I + ICH3COOH I = |NH 4 + I + (|NH 4 OH | [CH3COO-| + ICH3COOH I — |OH.I = |NH4+ I + |H+ I (9) eşitliğinden (10) eşiltliğini çıkarırsak 1CH3COO.CH3COO.+ H+ Ka = NH4OH «-» NH4+ + OH|H+| .I + ICH3COOH I C 4 u z = | C H 3 C O O N H 4 | = |NH 4 +I + INH4OH I |CH3COOICH3COOH I (2) (3) - W (5) (6) (7) (8) D ~ |NH 4 +| IOH|NH 4 OH (7) ve (8) denklemlerinde birinci taraflar eşit olduğundan ikinci taraflar da eşittir.-f H 2 0 «-> CH3COOH + OHNH4+ + H 2 O 4-> NH 3 + H3O+ CH3COOH «-» CH3COO. ICH3COO. ICH3COO. | O H j = KW C t u z = ICH3COONH4 I = jCH 3 COO.|H+| ICH3COOI |H+| Ka |K w+ | ~ |NH 4 +1 b |OH~| H K denklemin iki tarafını da [H+ | ile çarparsak |H+p |CH 3 COO-| denklemini düzenlersek |H +|2 .

4 " pKb _ i .1 M NH4CH3COO'm pH'smı bulunuz? 38 .-ieşitliğini elde ederiz.= Kw Ka ve Kb küçük değerler olduğundan Ka + ICH3COO.I = ICH3COO. 3. Formülün çıkarılışı zayıf asitlerin tuzlarındakine benzer şekildedir.I = Kb + |NH 4 + I = |NH 4 + I = C t u z değerlerini denklem (11) de yerine koyarsak Ctu = 7 + -L pK.0.8.12 = 7.log C örnekler: 1.8.10-5 1 ıo-' 4 10-1 pOH = —log I OH-1 = —1/2 log -yğ.10-s 2).10-3 M NaCHsCOO'ın pH'smı bulunuz? 1.5.+ 6 = 6.5. pH = 7 . Zayıf bir bazın tuzunun pH'sı: NH4+ + H 2 O ^ NH 3 + H3O+ | H +I = C formülünden bulunur. .12 P H = 14 — 6.88 K a = K b = 1.3.

Tampon çözeltilerinde böylece asit veya baz ilavelerine karşı çözeltideki zayıf asit veya bazın rolü vardır.+ OH7 HCO3. çözeltisi bir tampondur. Tampon Çözeltiler: Az miktarda asit veya baz ilavesiyle pH'ını fazla değiştirmeyen çözeltilere tampon çözeltiler denir. Ancak ortamdaki aside eşdeğer miktarda OH~ ilave edildiğinde bu durum gözlenemez. Böyle zayıf bir asitle bunun çok iyonlaşan tuzundan meydana gelmiş bir karışıma kuvvetli bir baz katılırsa dengesindeki protonlar bazın OH~ iyonu ile su meydana HA =± H+ + Aj OH•n H2O getirmek üzere reaksiyona girerek H+ iyonlarını dengeden uzaklaştırırlar. Çünkü bikarbonat iyonu HCO3.+ H+ H 2 O -f CO-3 H2CO3 39 + .10-5 10 ? P H = 7 3) İO-^ M NH4C1 çözeltisinin pH'sını bulunuz.asit ve bazlarla reaksiyona girdiğinde hem proton alabilir hem de proton verebilir. Örneğin. 7<B~ = — 1 / 2 log 1 +6=6. Bu durumda denge Le Chaltelier ilkesine göre dispsiyasyon yönünde kayarak çözeltildeki H+ iyonlarını eski konsantrasyonuna ulaştırmağa 1 yönelir. NaHCO.13 3 . 6 . Bazı hallerde tampon dikkate değer asidik ve bazik özellik gösteren tek bir bileşikten oluşabilir. Aynı şekilde kuvvetli bir asit ilave edilecek olursa bu kez denge moleküller tarafına kayarak artan H+ konsantrasyonunu eski haline getirmeğe çalışır. Bu tip çözeltiler genellikle zayıf bir asit ve bunun tuzunun karıştırılmasından veya zayıf bir baz ve bunun tuzunun karıştırılmasından elde edilir. HCO3.8. Başka bir deyişle tampon çözelti bir 'asit ve onun konjuge bazının karışımıdır.| H + I V 1.

örneğin. ve 2.S. Burada 1. Bu mekanizmayı çözeltide H+ veya OH~ iyonlarının fazla olmasıyle açıklayabiliriz.+ H 2 O «-> CH3COOH + OHCHjCOOH + H 2 O «-» CHjCOO+ H3O+ Bu ikinci dengeye kütlelerin etkisi yasası uygulanırsa. örneğin. Asidik Tamponlarda pH: örneğin asetik asit ve sodyum asetattan meydana gelmiş bir tampon düşünelim.| a s l t I + ICH3COOH | a 8 i t I + 1CH3COO~UUZ|. 1 . 1 . Ancak KCl'in tampon mekanizmasında bir etkisi yoktur. 3 .2 . Genel olarak söylemek gerekirse kuvvetli asitler pH'ları 3 veya daha küçük olduğunda.2. ICHşCOO.P) standart tampon çözeltileri arazsında HCl tamponlarına da yer verilmiştir(4). kuvvetli bazlar pH'ları 11 veya daha büyük olduğunda bu tampon etkisini gösterirler. Genellikle böyle tuzlar tampon etkisi gösterir. reaksiyonlarının dengesi karışmıştır. 1 . 6 . Sadece çözeltinin elektrolit durumunu düzenlemektedir. 3 . Fakat bir mililitre 0.01 M HCl çözeltisi bir litre 0. O halde 0. Buradaki kimyasal reaksiyonlar CH3COO. Kuvvetli asit ve bazların da pH değişimine karşı dirençleri vardır.NaHCO3 zayıf bir diprotik asit olan karbonik asidin yarı nötralleşmiş. |CH3COO-| = |CH3COOH| = ICH3COO. tuzudur.01 M HCl ilave edilirse 5 bu asidin konsantrasyonu 10~ e çok yakın bir değere ulaşır. zayıf bir baz ve bunun tuzundan meydana gelmişse bazik tampon adını alır.001 M HCl çözeltisi pH değişimine bir direnç göstermiştir. Bu tampon etkisi gerçek tampon etkisinden çok değişiktir.001 M HCl'e eklenirse 3'e eşit olan çözelti pH'ında önemli bir değişme olmaz. 6 . 1H3O+ I |CH3COOH| ~ a (1) (2) Bu denge saf asetik asidin suda çözülmesi ile meydana gelen dengeden farklıdır. |CHjCOOH| t u z 40 .1 . Tampon Çözeltilerin p W inin Hesaplanması: Tampon çözelti zayıf bir asit ve bunun tuzundan meydana gelmişse asidik tampon. Bunların pH'ları 1. pH'ı 7 olan bir litre suya bir mililitre 0.2 arasındadır ve KC1 de içermektedirler. Amerikan farmakopesindeki (U. dolayısıyle pH 7 den 5'e düşer.

|CH 3 COO-|t u z yanında ve ICH3COOH | t u z .2.75 — 1 = 3.10-3 P K a = 4. ICH3COOH | a s ıt yanında ihmal edilebilir. örnek: pH = P K a — 1 pH — pK a + 1 aralıklarında bu tampon iyi bir 1 M CH3COOH ve 0.COOH Un + |CH.1 M CH3COONa'dan meydana gelen çözeltinin pH'sım hesaplayın.COOH tuz Ka — _ |CH 3 COO| t U z .75 + log 10-1 = 4. [|CH3COO-[tuz+ |H 3 O + [ |CH.8. |CH.Fakat tampon çözelti konsantrasyonları 1.75 3. O halde Jtuz I tuz I asit I .COO-| • pH = — log Ka — log ICH3COOH pH = pKa + log tampondur.75 pH = 4. I asit 0.COOH | H I '~ |CH. Kimyasal dengeler: NH 4 + + H 2 O 3± NH 3 + NH 3 + H 2 O z+ NH4+ + (2) reaksiyonuna kütlelerin etkisi yasası uygulanırsa Kb = INH4+ OH |NH3| 41 (D (2) .1 M arasında olduğundan |CH3COO-lasu.1 veya 10 ise bu iyi bir tampondur. Ka = 1. |HM ICH3COOH | M l t K a .6.1. Bazik Tampon Çözeltiler : Zayıf bir baz olan amonyak çözeltisi ile amonyum klorür karıştırılacak olursa bazik bir tampon çözeltisi elde edilir.0.

3.10.1 M NH4Cl'den meydana gelen tamponun pH'sını hesaplayın.7.1 mol asetik asit ve 0. Böylece sodyum asetatın konsantrasyonu ilave edilen NaOH kadar artarken asetik asit konsantrasyonu da o kadar azalır. Bu eşitlikte A x ilave edilen asit veya baz miktarı (eşdeğer gr / İt olarak).75 =. Buna 0. A pH bu ilavenin meydana getirdiği pH değişimidir. 42 . pOH = 4.75 pH = 14 — 3. CHjCOOH + NaOH — CH3COONa + H 2 O denklemine göre ilave edilen bütün NaOH asetik asitle reaksiyona girer ve sodyum asetata dönüşür.25 3.75 + log ^ .= 3.01 mol NaOH ilave edilsin.1 mol sodyum asetat içeren bir çözelti düşünelim. | O H | = Kb OH = P |NH 4 + | • ItuzI P H « 14 _ [pKb + log örnek: 1 molar NHj ve 0. Tampon Kapasitesi: Tampon çözelti pH değişimine karşı koyan çözeltidir.Buradaki N H 4 f de pratikçe tuz konsantrasyonuna eşittir.1. tampon değeri gibi adlar da yerilmektedir. tampon indisi.7. Tamponun pH değişimine karşı gösterdiği direncin büyüklüğü Tampon kapasitesi olarak adlandırılır. Buna tampon verimliliği. Tampon kapasitesi t ile gösterilirse t AX ApH dır. Tampon Kapasitesinin Hesaplanması: Bir litresinde 0.

O halde TT -v.05 mol NâOH ilave edildiğinde pH = 5.+ 4. örnek: H3O4" = 1.1 -(.J £ ± $ g .75 . Tampon kapasitesi tamponu oluşturan asit ve tuzun konsantrasyonuna da bağlıdır.75 + log .84^75 . Baz ilavesi art|asıt j • tıkça yukardaki örneklerden de anlaşıldığı gibi tampon kapasitesi düşmektedir.10~5 olduğunda 0.23 t == 0.. sodyum asetat ve 0.03 mol NaOH ilave edildiğinde P H = 4'75 + l o * W=m = 5'02 0. ı f l t u z I + Ibaz 11 ."W = 0. .r—yf *= log — .= 7rT r pH = 4. 0. t = 0 10 ' Bu bulgulardan görülebileceği gibi tampon kapasitesi sabit bir terim olmayıp ilave edilen asit veya bazın miktarına bağlıdır. Tampon çözeltiler en büyük kapasiteye j—r-4 = 1 yani I asit pH = pK a olduğunda erişirler.09 olarak bulunur.75. Bu ilişkiyi Van Slyke denklemi (2) " l = ' • (Kf+'İH^ 23 C Burada Ka asidin asitlik sabiti.93 t = 0.11 0.0.= 4.84 olacaktır.1 mol / İt asetik asit içeren bir tampon çözeltinin kapasitesini hesaplayınız.1 mol/İt.02 mol NaOH ilave edildiğinde P H = 4. 1 litre çözeltideki tuz ve asidin mol sayıları toplamına eşittir.01 0. 43 . Buradan tampon kaj»asitesi de 0. C de toplam tampon konsantrasyonu olup.01 . __ pH = pK a + log -f-r—.4. Asidik bir tampona baz ilave edildiğinde log —•—r-4— terimi büyür.01 • .

|asit | = 0.02 olan bir tampon hazırlayınız.. -. 1 mol sodyum asetat ve 1 mol asetik asit içeren 1 litre çözeltiye 0. örneğin.10-1» 0.00 ve tampon kapasitesi t = 0. / asit | oranından değil aynı zamanda asit ve tuzun konsantrasyonlarından da etkilenmektedir.013 mol / İt.75 olan asetik asit / asetat sistemi uygundur.25 = log i tuz asit. bulunur.3 C . İtUZİ 3.10-2 = |tuz | + |asit | • = 1.01 mol NaOH ilave edildiğinde tampon kapasitesi hesaplanacak olursa 44 . 0. istenen pH'a yakın olan asidi içerecek bir tampon sistemi seçilir.75 = 0.|Tuz | / | Asit 1 oranı pH'ı 5.024 mol / İt. 1.• - 7.84.02 •= 2.(1 g 1 0 _5 + 1 Q _5)2 ». Konsantrasyonun tampon kapasitesi üzerine etkisi: Tampon kapasitesi yalnız tuz .00 yapacak şekilde hesaplanır.Van Slyke denklemi kullanılarak istenen tampon kapasitesi için gereken toplam tampon konsantrasyonu bulunur.( K a = 1.2. Bu konuda yapılacak işler şöyle sıralanabilir: a) pK a değeri.75.v-.23 C = 3.778 jasit |tuz | = 0. b).75 + log .10-5) örnek: - pH = 5. Problemimizde pH = 5 olduğundan pK a = 4.78.778 c). O halde 5.00 = 4.7.tuzj' I asit ıtuz asit 5 — 0.

4 dolayında plazmadaki primer ve eritrositlerdeki se-. Kanın pH'ı 7. konder tamponlar tarafından tamponlanmıştır. Eritrositlerde hemoglobin / oksihemoglobin ve fosforik asit / fosforik asidin alkali tuzları iki tampon sistemidir.75 A p H = 0.01 •#• . karbonat ve asit ve fosforik asidin alkali sodyum tuzları tampon olarak bulunur. Bu durum tampon kapasitesinin maksimum olduğu haldir.75 + log = 4.3.58 .3 C ^ • 0.11 idi. Plazmada karbonik asitler.7.58 C — bulunur.0174 dür.01 0.03 = 0.4. Kanda plazma proteinleri asit rolü oynar. toplam tampon içeren bir çözeltinin maksimum tampon kapasitesi nedir? t m a x = 0. Kanın pH'ının 7. örnek: 0.P H = 4. Bunlar bazlarla birleşerek tampon ödevi görür. Vücut Tamponları: .0. (yani jH+| = K a ) tmax = 2.01 Bundan önceki örnekte de 0.7. Van Slyke denkleminde pH — pK a alınırsa.030 möl/lt. Kandaki çözünmüş COjfrTjCC^) ile bikarbonat bir tampon sistemi oluşturur. 3.76 NaOH ilavesinden önce pH = pK = 4.303 C |H+|2 2.4 olduğu göz önüne alınarak hesap yap ılırsa |HCO~3 | iH 2 CO 3 = 20 bulunur ki bu da deneysel bulgularla uygun45 .1 M asit ve 0.1 M baz konsantrasyonunda bu değer 0. 0. 3. Maksimum tampon kapasitesi: Tuz konsantrasyonu ile asit konsantrasyonu eşit olduğunda tampon denkleminde pH = pK a olur.

Vücut sıvısının tampon kapasitesi de dikkate alınmalıdır. .8 in üzerine çıktığında hayat için ciddi tehlike doğar. Saf göz sıvısının daha asitli olduğu samlmaktadır. Farmasötik Tamponlar: ' . Ayrıca tampon kapasitesinin ve kullanılacak tampon hacminin vücut sıvısı hacmına göre büyüklüğünün de önemi vardır. Eczacılık alanında kolorimetrik pH ölçümünde ve pH'ın sabit tutulmasının gerektiği araştırmalarda da tamponlar kullanılmaktadır.7. 3. 3. 1. Diyabetik komada kanın pH'ı 6. Göz yaşının tampon kapasitesi çok büyüktür. Göz yaşı nötral destile su ile 15 kez seyreltildiğinde pH'ın farkedilir derecede değişmediği gözlenmiştir.5.hıktadır. HC1 ve potasyum biftalat tamponu gibi tamponlardır. 2. Bunlara konan NaCl ve KC1 ile iyon şiddetinin ayarlanması (Bakınız aktiflik konusu) ve çözeltinin vücut sıvıları ile izotonik yapılması amaçlanır.8 e düşmektedir.0 nın altına düştüğünde veya 7. fiat gibi faktörler de tampon seçiminde dikkate alınmalıdır.Çözeltinin tampon kapasitesi ne kadar düşükse. Ancak göz yaşı ölçüm için alındığında pH hızla yükselmektedir. Borik asit / sodyum borat tamponu (oftalmik çözeltilerde). 46 . Genellikle kanın pH'ı 7. Göz yaşının pH'ı da 7. HC1 tamponu.4 dolayındadır.6.7. Farmasötik tamponun hazırlanmasında göz önüne alınması gereken bir nokta o kimyasal maddelerin vücutta kullanılıp kullamlamıyacağı yani toksik etkisinin olup olmadığıdır. Ayrıca elde edilecek çözeltinin sterilliği. doğacak doku tahrişi şu hallerde minimumdur. Bu alanda adı çok geçen tamponlar Sörensen tamponu (fosfat tuzlarının karışımı). Tampon çözeltiler özellikle oftalmik çözeltilerin yapılmasında sıklıkla kullanılır. Tampon kapasitesinin ve pHhn doku tahrişi üzerine etkisi : Paranteral olarak kullanılacak veya dokulara uygulanacak çözeltilerin tahrişe neden olmamaları için pH'ları ilgili vücut sıvısının pH'm* dan pek farklı olmamalıdır.Belli bir konsantrasyonda ne kadar az hacımda çözelti kullanılıyorsa. Çünkü bu anda CO? kaybı olmaktadır. Fizyolojik çevre ile kullanılan çözelti arasındaki büyük pH farkından. ilacın stabilitesi.

Î ± A-2 + H+ |H+ | .5 olması halinde önemli bir acı ve tahribat yapmadıklarını öne sürmektedir(2).Fizyolojik sıvının hacmi ve tampon kapasitesi ne kadar büyükse.8.8. |HA.*t HA-2 + H + HA-2 . Kana enjekte edilecek paranteral çözeltiler genellikle tamponlanmaz veya çok düşük kapasiteli tamponlar kullanılır. Böyle asitlerin K a ı. Poliprotik Asitler: Formül gramında bir molgramdan daha fazla (2. i OH. K a 2 ı ^ a 3 S'ki asitlik sabitleri vardır ve bunlar genellikle biribirinden çok farklıdır. Hughes ve Herrman isimli bilim adamları göz damlalarının pH'ının 4. 4 gibi) iyonlaşabilen hidrojen içeren asitlere poliprotik asitler denir.± A-î' + H+ 3. Örneğin. Bunlar 1. 3. 3.| + | A-2 | (Konsantrasyon eşitliği) | H+ | = | HA. protonlarını güç. protonlarını çok güç verirler.+ H+ HA.i 47 . Fiedenwald. Göz damlalarında bu kadar geniş bir pH aralığının geçerliliği bunlarda pH dan çok tampon kapasitesinin önemli olduğunu göstermektedir. 3. |A-2 j • |HA-1 H2A [ + ] HA.+ H+ H 2 A. Böylece kandaki tamponlar bu çözeltilerin pH'larım kışa sürede kendi pH aralıklarına getirirler.1.3.I |H 2 A IH+ i . protonlarını daha kolay 2.5-11. örneğin: H3A gibi bir asit düşünelim: H 3 A +* H 2 A. Bu durum yalnız tampon kapasitesinin düşük olması halinde geçerlidir.! + 2 | A-2 | + | OH~ | (Yük eşitliği) K w = | H+ ! . Zayıf Poliprotik Asitler ve pH: Bir di asit düşünelim H2A H 2 A 5* HA.

12 i v |U4.3010 + 2 == 1. Kuvvetli Poliprotik Asitler ve pH: H 2 SO 4 *+ H+ + HSO 4 HSO4 5± H+ + SO4= H+.I .| ihmal edilebilir. 10-2 (i) (2) (3) C A = |HSO4-|+. Birinci asitlikten meydana gelen HA~ yanında ikinci asitlikten gelen |A~2 | ihmal edilebilir.|SO4=| + |H2SO4| [H+| = | HSO4.] IT P I "T *^aı I " ! — "^aı v<A = A " veya asit çok seyreltik değilse C A — |H+'| = C A alınabilir.Ka..| = jva2 = 1.10-2 — 0.+ 2 |SO 4 .10. I OH. K a ı = 4.1 0 " 2 • °' 0 1 = 2. ' • H . | SO 4 i HSO 4 . Asidin konsantrasyonu çok düşük olmamak koşulu ile sudan gelen | OH.ı.I + I OH I H+ I .büyükse vani birinci asitlik ikinciye oranla çok büyükse hesaplarda birinci denge gözönüne alınır.5 | H + | = V 4 .01 M H2A'nın pH'smı hesaplayın.7 = pH 3. = jHA|HA !H2A| Bu değerler K a ı dengesinde yerine konarak C A — |HA .2 . Örnek: 0. *Vaı ^ A — *^al I " I — I " ı " .2.I = K w 48 ..8.10-2 K a 2 = 6.

aşağıdaki bağıntjar bulunur./ I H S O 4 .012 2 ..) eşitliğinde H 2 SO 4 konsantrasyonu ihmal edilir. (2.0045 mol/lt. 10~3 = 0. -y .022 + 0.10- — 0. — (C A 4-K a 2 ) + V ( C ^ . Bu poliprotik asidin tuzudur. 12.0145 == — J. so4-212 + (c.031 0. |H+ pH 0. 0.0045 = 0.82 .01 Molar H2SO4*ün pH'sını hesaplayın.01 — 0.|SO 4 -2] = A.0145 log 0.84 3.) eşitliğinde de | OH~ | ihmal edilir ve (2. 10-6--48.022 + 0.16 = 1.022 + 31.10-6 — 0. .022 — 0. .04 .009 — 0.. 0.10-2 .01 + 0. asitliği kuvvetlidir.9.) eşitliği çıkarılırsa.(1. Bu denklem düzenlenerek (5) bağıntısı bulunur.) eşitliğinden (1.+ OH(1) 49 .022 + V 964. Çünkü H^SCVün 1...1 ] ı s o r I C A 2 2 .01. 10-6--4. Sulu ortamda şu kimyasal dengeler sözkonusudur: A-2 + H 2 O •* HA. Polibazlann pH'sı: Polibaz Na2A şeklinde gösterilebilir.012) + + V484 + V484 V (0.| = CA — | SO4-2 [c A + ISO4.022)2 _ 4 . Bunlar KS2 dengesin de yerine konarak (4) bağıntısı elde edilir.K a 2 )2 + 4 C A K a 2 2 |SO4-| = |SO4-| = jSO 4 ~| = |SO4-| = — (0..10-3 2 5 .-. + K 8 2 ) |SO4-21 — K a 2 C A = O örnek: V (5) 0.

I ve I A~2 | = C B — İHA. disosiyasyondan gelen H 2 A da (5) denkleminde ihmal edilebilir.| + |HA.HA.| = K w (6) denkleminde H+ küçük olduğundan Na+ yanında ihmal edilir.|2 + Kbi I OH.3. .| — Kbi C B = O Tuz çok seyreltik değilse CB yanında OH~ ihmal edilir ve (11) denklenıi |OH.i = V Kbi C B Örnek: V. |OH. |H 2 A |HA. 2. C B jOH.i + 2 |A-2 i = |H+-1 + |Na+ | |Na+ ! = 2 C B |H+ | .10-n 50 2 .~D1 KW Ka2 |OH. C B = I A-2 I + I H A . (8) | OH" | iyonunun yalnız 1.| |A"2|1OH~1 . (12) (13) 10~ M Na2CO3'ün pH'sını hesaplayın.| .4.10-' K a 2 = 5.| IOH-I 2 (2) (3) KW (4) (5) (6) (7) _ IHA- |H 2 A |HA. 2 C B = | OH.| (9) (9) denklemi 2 ile çarpılıp (8) den çıkarılırsa O = I OH-I — |HA~| (10) (10) ve (9) daki değerler (3) de yerine konursa |"OH-|2 C B — |OH-| „. H2CO3 için Kaı =.6.+ H 2 0 <> H 2 A + OH|OH.| C B = |A.| |OH.|2 = K b ı . |HA.|2 = Kbı C B — Kbi |OH. dengeden geldiği varsayılırsa.| + 2A-2 |.

10-4 pOH = — log 12.8.10-4 .55. HCO3HCO3.55 + 4 = — 1.+ H 2 O 3± H3O+ + A-2 (2) reaksiyonlarına girer. |H 2 A| |HA|H 3 O+| .«-> H+ + CO3~ Kaı = ' H+ l• K K a .90 P H = 14 —2.10-4-1.9.1. Sulu ortamda HA. |HA~| _ KW = ^ Kaı "^ (4) (5) 51 C = |H 2 A | + |HA.8. 10-2 2 !0H.9 = 11.8.8.8.10-1 + V (1. 10-4 _ V723.1 2 " ~ 2 • 10~4 = 12.8.10-6 2 — 1.+ H 2 0 ^ HCO3.| = — 1.6.10-4 + V 3.C0 3 .+ H 2 O <-• H2CO3 + OHH2CO3 ^ H+ +.| + |A- .8.1 .24 . 10-8 j _ 26.10-8 + 7. .+ H 2 O 3± H 2 A + OH(1) HA.2. 10-4)2 -f-4.10.| = — 1.1 3. Protonlu Tuzların pH'sı: NaHA şeklinde gösterilen bir protonlu tuz bir diprotik asidin tuzudur.10-4 |0H.10-4 25.= = I H + 1 • ICO-3 IHCO3- K b ı = K w 10-H 5.10-11 1. .+ OHHCO3.0986 + 4 = 2.

| K Kw 2 a2 /Kal- "V C K\y + aı Ka2KvyC + K2\y . K a ı Ka ı |H+| = Ka2 C K pH = -ğ. ı • < • • • • Kb ve K a 2 küçükse (5) bağıntısında H 2 A ve A~ ihmal edilebilir.| + 2 |A"2 | + |0H~ | O = |H 2 A | — |A-2 | — |OH.| + | H+1 |H2A | = |A~2 | -\. • : . |H2A| = |A-2| = |Na+1 = C dir. |HA. -1 K a 2 (HA-| |H+| K a 2 |HA-1 ^ ' . |H+ 1 _ K b |HA-1 .pK (8) • (• • V ' .ı |OH-| K a 2 • |HAIH+1 Bu değerler (7) denkleminde yerine konursa Kb |HA.p K a ı + -j. v OH- . . C = IHA. . ! . . .| + K w ) |H+ |2 = K a 2 K w |HA~ K a 2 K w |HA-| |HA-| Kb + Kw . • * = V Kaı K a 2 52 a2 .| . . |HA. . (7) |H+1 ..| O H ~ | — ı (6) : .|H+ | + |Na+ | = |HA. •. ' . • .| .: K b .. .l?+| her iki taraf Kw | H + | ile çarpılarak (Kb |HA. |H | + •• •. |OH-1 = K w Kb > K a 2 ise bazik K a 2 > Kb ise asidik reaksiyon gözlenir. "' " '*' (5) eşitliğinden (6) çıkarılarak (7) elde edilmiştir. |H+ ..

10-7 . Polibazik Asitlerden Meydana Gelen Tamponların pH'sı: H 2 A <> HA.3.10-21 4. / 4.95 + 9 = — 0. ip-14 + 10-2 .3.3 . ' ' . .10-18 = 4. !H+ [ • |HA-1 |H 2 A| IH+1 • | A .91.6. 4.3.10-18 = 4.3.+ H+ HA" *-» A-2 + H+ H 2 O = H+ + OHK = 81 .Kaı küçükse. Na 2 HA içinse İH+ | = .51.8.6911 = 8.6946 + 9 = 8. C yanında ihmal edilebilir.6.10-n = = xf 24.10-21 = v/24. Kw . Kaı = 4. (D (2) "••' ' •• • . yol H+ = V K a ı .2 1 |HA-1 • . K a 2 = V 4.31 = pH 2.10-7 .31 3.10-7 10-2 1.11.95. K a ı de K a ı K a 2 G yanında ihmal edilebilirse (8) bağıntısı elde edilir.3.240.3.10-9 10-2 pH = — Iog4.10-9 P H = 9 — 0.08.10-18" 4.10-H *+l = V ~^ V Kal + C81 . 5. • • K a ^ 2 53 .5.pK a 2 + -5- 10-2 M NaHCO3'ün pH'sını hesaplayın. Kw K a2 H+ | = -y/ K a 2 • örnek: pH = ._.10~7 H K a 2 = 5.6.

.0.10-î K a 3 = 1. dengeden geldiği varsayılır.1 M H3PO4 ve 0.2. | H A .|H+| K a 2 C A .10-12 H 3 PO 4 *+ H+ + H 2 PO 4 ~ Kal K a 2 .| = CB + |H+ | . Ve | H 2 A | ve | HA" | nın değerleri 1.K a ı C A = O Asidin sabiti küçükse ve çok seyreltik değilse sı = n " I" = ***ı ~~n— v •• İHA" s i s t e m i " CA LB i ç i n ) Çünkü (7) eşitliğinde C A ve CB yanında | H + | ihmal edilebilir. '•:•"' (7) K a x C A .- ' — (HA/A""2 Sistemi için bu deklem geçerlidir.= 6.I |H 3 PO 4 I . K a l = 7.5.I — |H+| ' |H2A| = C A .C A = |H2A | + |H+1 C B = I H A . .K a 2 |H+ | = C B |H+ | + |H+ 1 2 + ITT4. |A~2| ' |H+ | ( C B + |H+ |) |HA-1 ~ C A .\T> i İC* I V \ IXI4.| *t | H + | + | A " 2 | |HA-. t •: "• •'•:•' 0.10-8 • |H+ S . .2 M NaH 2 PO 4 den meydana gelen tamponun pH'sını hesaplayın. |H 2 PO 4 . |HA. . /ı (3) (4) () 5 (6) -•"' Protonların yalnız 1. de yerine konursa Kal = 1 H+ 1 t CB + I H + l .| = C A — | H + | |A-2| = C B + | H + | ' " ' j . .|H+| .K a i I H+ I = I H+ I CB + I H+ |2 | H+ |2 + (Kaı + CB) |H+ | .1 "V r* i\ |ri7 | z + (LıB + &K2) I " I — «-a2 ^A = U veya |H+| = Örnek: a2 B .

gr. 2. v(mi) de -j—.8 + 21.2 + 7. Normalite 1 litre çözeltideki çözünmüş maddenin eşdeğer gram sayısıdır. = pH = — log 3.6..V ' .10-3 = |H+| [0. 1 N çözeltideki 2 x 1 = 2 eqgr madde vardır.5.5. 2 İt..35. gr içerir.10-2 + y 430.5 + 3 = — 0. ^ . .75.12.10~4 = O _ •'_.5. • 5 5 .10-3 — 20. İ N İ litrede 1 eq.10-3) |H+ | — 7.H 2 P O 4 .10-2 .10-2 . P O ı - C A — ı H + ı - •-'•••••' ••-'••. 1.2+ |H+|] 0. 2 |H+1 + |H+1 |H+ I2 + (0.5.'•-. 1 litre hacım ölçümü için oldukça büyük bir birim olduğundan genellikle mi kullanılır.•.mi x normalite yalnız sözkonusu hacımdaki meq.1 dir.5.Normalite ile İt olarak hacımın çarpınu o hacımdaki eşdeğer gr sayısını verir..5. (meq) içerir' 1000 O halde normalitenin bir başka tanımı da ml'deki meq gr sayısıdır. v ••"•: . -. 11 mi 0.-"••. (—20. . v :•.10-2 + 460. . Yani . - •. sayısını verir. Örneğin.:• | H + | = 3. Hacım mi alınırsa Hacım x Normalite — meqgr sayısı olur. .<> H+ + HPO4CA = I H 3 2 | H 3 P O 4 | + |H+|4 . 1 N çözelti demek 1 litresinde 1 eşdeğer gram çözünmüş madde içeren çözelti demektir.75.'• •'. mi litrenin binde biridir..10~4 + 30. Örneğin. sayısını değil aynı zamanda buuun reaksiyonu girebileceği maddelerin de meq.10-3 H+ = 0 .6..1 N çözeltide bulunan çözünmüş maddenin meqgr sayısı 0.5441 + 3 = 2. 1000 İt. .• 7.46 3. |H+ 1 = .1 — |H+ | 2 7._ .5)10-2 = ~ — 2~ = 0.eq. •• • . Titrimetride Hesaplamalar: Burada hesaplar geniş ölçüde normalitenin tanımına dayanır.10-4 —20.gr.10-4 — 7.1 x 11 = 1.-.

-\ 2 x 3 9 + 32 + 16. . ^ 87 . • • • .' . - 30 = -±.•••••• » • • • { .gr. sayısı B." • • • • ( 174 „_ =.4 m J . E = (Eşdeğer agn-lığı) = Z__. Ba: 137 Ba(OH)2 nin formül ağırlığı Mw = 171.mİA x NA = meq.' • •:. . _ _. eq veya = i = .-mr .. : . t = 30x87 -= 2610 mg = 2. 17 . E „ : 85^7" • • .Z t •''• ' . 1 2 . • • • • . Türimetriye ait hesap örnekleri: •« % A ile B'nin reaksiyona giren meq sayıları eşit olacağından örnek I: ' 10 gr.gr 10.7 gr (E) 1 eşdeğer gr 10 gr (t) (eq) '. ...4 tesir değeri 2 dir. V .7 mg(E) 1 milieşdeğer.7 85.7 85.103 mg(t) meq . : .61 gr. • : .°'1167 ' 6. 01 56 . > . x N A = mis x N B 3 . Ba (OH)2 deki eşdeğer gr (eq) ve miliekivalent (meq) sayılarını bulunuz. 1 .. ^ = U . . • - • : * > • Örnek 2: 1 ' . mis x NB = meq. • • • • : . sayısı A.. - - : • . Bir çözelti 30 meq K2SO4 içeriyor.•.gr. 171 4 Eşdeğer ağırlığı E = —-^— = 85. • . Bu çözeltideki I^Sû/ün miktarını bulunuz. K2SO4 tuz olarak tesir değeri 2 dir. .

00 mi HC1 bir bazın 25.00 mi sini nötralleştirmektedir.'>.35 mol sayısı = 58.. . 0.•'.00 Nsa Z = 32. [ v ' " .'.•:•:•.•. .•• ' 57 • \ : : • • . ' i : ' .d Mw 116.. 0. • . " : • ' 50. N H cı = 25.00 . • " 50. • j U . 0.t.örnek: 3: .1350 N asit çözeltisinden kaç mi kullanarak 30. • • '''•'•'. '. Bu baz H 2 SO 4 ile reaksiyona girdiğinde 30. ..1350 V = 30. .1200 N H 2 SO 4 ile nötralleştiğine göre HCl'in normalitesini bulunuz...835. ' . . Milimol sayısı = =-|— = 58. * t t t x t.00 .d = tesir değeri .1200 Nsaz = / ' < V '' 32.. N B a z 30.1600 V = 35. v ' ' ! • : ' ' ' i -:•*••.' '' : I 116.• •. .d.7 = Milimol sayısı x 2 t(mg). r .10-3 = 5. 50.{.10-2 örnek 4: .' ' ' / [ "• ..d. .1200 3OÖ = °' 1 2 8 Q \ .00 mi 0.: \ ' .. .d. .25.r : : '^:'-r'/ :-...0640 .'•.-. • • ' meq = — „ = Milimol sayısı x t. •-.1600 N baz çözeltisi nötralleştirilebilir. sayısı x t.. . ı • mecj asit = meq baz Vasi t • N a s l t = Vbaz • Nbaz • / 0.00 N H cı .0. •...-.55 mi örnek 5: ' .. t gr olarak miktar mol sayısı = -=•=— Mw M w formül ağırlığı t.00 .00 .7 miliekivalent gr Ba(OH) 2 in milimol ve mol sayılarını bulunuz.00.'"^•.—3 = — ^ E Mw/t.1280 NHCI = 0.. " Mw ' --V '.35. 00 mi si 32.0.00 mi 0.d eq = -T=— = -TJ—. = m°l .00 .-'-y-"-': '•'•••''.

. 1 =4 .1000 N HCl ile 20 mi 0.1200 N H 2 SO 4 karıştırılarak hazırlanan asidin normalitesini bulunuz.2 ^ • 1.5 f meqBaz = 20.2300 N H 2 SO 4 ve 20 mi 0. Artan .6 Bir litrede 0.0.87 = 52.1 meq baz asit tarafından nötralleştirilir. (Mw = 87) örnek 9: 10 mi 0. 9m e qd i r . dır.5000 N NaOH karıştırıldığında meydana gelen çözeltinin normalitesini bulunuz..••• .4 Toplam meq = 4.:. meq H 2 SO 4 = 20 x 0.. ..•••? Bir K 2 SO 4 çözeltisi 50 mi de 30 meq çözünmüş madde içermektedir.2 nıeq H 2 SO 4 'ü nötralleştirir. " > .2 gr. -v • . meq HCl = 10.500 b a z10—5 ..5.6.0. .1 = 10 i Çözelti baziktir 5.= ^ = 0.2300 Toplam meqAsit = 4. 58 ' ' - . .1200 = 1.0. == 0.00 mi 0..050 N HCl.12 == 2.-. •-.1200 N NaOH kaç gr H2SO4*ü nötralleştirir. •.-'.0.1 = 2.-. Bunun bir litresindeki çözünmüş madde miktarını bulunuz. • ' v .0. Bir litredeki miktar t = 0." '.05 meq H 2 SO 4 ~= 20.6 -.9 • N = m . •' •••. . : -.1089 mi 45 örnek 7: 10 mi 0.. meq NaOH = meq H 2 SO 4 10. . ö r n e k 8: .örnek 6: ' 25. N = 30 50 = 0.\ .5 =4.Ş .6 = 5.. 20 mi 0. meq HCl = 25 x 0.. .'.6 eşdeğer gr madde içermektedir./. \ .•••• Toplam hacım = 20 + 20 + 10 = 50 mi.

meq = meq KMnO 4 K2C2O4 59 .t meq — 1.'ü tamamen nötralleştiren (H 2 CO 3 oluşturmak üzere) H^SO/ün normalitesini bulunurz. = 53 meqNa 2 CO 3 = 0. 49 = 54. örnek 10: 20 mi si 0. O halde Na2CO3*ün tesir değeri 2 dir.88 mg.+ 8H+ + 5e 2e 2 MnO4~ + 16H+ -f 2Mn+ + 10CO2 + 8H 2 O 2 4H 2 O Yukardaki yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarından ayrı ayrı görüldüğü gibi bu reaksiyonda KMnO 4 'ün tesir değeri 5.5000 gr saf Na 2 CO.2 . K 2 C 2 O 4 'ün tesir değeri 2 dir. Bize gerekli olan K 2 C 2 O 4 'ün tesir değeridir.N N = 0.2 - E E= 98 Mw t.4717 örnek 11: 0.1 N KMnC>4 çözeltisini ayarlarken sarfiyatın 40 mi den az 50 mi den fazla olmaması için alınması gereken K2C2C>4 (Potasyum oksalat) tartımı hangi sınırlar arasında olmalıdır? MnO 4 . Mw = 23x2 + 12 + 16x3 = 106 E = J ^ .5 .d ~w t t = 1. 103 53 = 20.

Bu asidin tesir değerini yani 1 mol basma verdiği proton sayısını bulunuz.1000 N KMnO4 den 26.2AsO2.11 .+ 2H+ -• 2 HAsO2 Asitlendirilme denklemi 60 .' .K 2 C 2 O 4 için Mw = 39x2 + 2x12 + 4x16 = 166. 50x0.d.1x83 = 332 mgr.? 1). inert safsızhklar içeren As2O3 numunesi NaOH da çözülüp eşitlendirilerek 0. 20 • 100 300 t. E = 40 x 0.1 = meq K 2 C 2 O 4 = 83 / . = 3 E = 2. Mw örnek 13: 0. 103 E = 0.. ~ 83 ' t = 50x0. 0.1x83 = 415 mgr.' . As2O3 numunesi yüzde kaç saftır.00 mi kullanılarak titre ediliyor.2200. O halde ^ r .d.1500 gr.00 mi kullanılarak titre ediliyor. ' .1100 N bazdan 20. / = 100 t.+ H 2 O Çözülme denklemi 2). örnek 12: ' 0.1 == meq K 2 C 2 O 4 = -?— t = 40x0.2200 gr saf bir katı asit (M w == 300) 0.As 2 O 3 + 2OH~-> 2 AsO 2 .d. K 2 C 2 O 4 miktarı 332 mg ile 415 mg arasında olmalı yani 332 < t < 415 olmalıdır.== 220 t.2 E .

..:..8 «Ot*.£ .500 44 .I . 87 87x — 42 .-V-.A82O3 49 5 = meq MnO4: . Numunedeki LiCl ve LiBr yüzdelerini bulunuz. örnek 14: 1. 42 .5 s • : As2O3'ün tesir değeri 3 nolu denklemden görüldüğü gibi 4 dür.= 49.000 gr.25 87 x + 42500 — 42 .5 = 128. 0. t = 2..25 .. O 3 M W = 75x2 + 16x3 = 198 A92 0. Ğ.:•.20 .8 — 42.'.82 mg LiBr 61 .•.. • !: ' meq As2Ö3 (saf) = 2. % As2O3 = i g ^ .20 .j y mg L i B r ı4i. 0. hk bir karışını yalnız LiCl ve LiBr içermektedir. 0.100x26 = 2. .5 Mw LiBr = 87 : .". . Bu numune 48.18 = 953.18 mg LiCl y = 1000 — 46.6 = -ğ.2 2 H 3 4 ^» + 4H + + 4e KMnO4 ile yüksek: genme denklemi .5 ..25 1 0 0 0 ~ 87 x = 34. 0..• 100 = % 85..5 42.= 48.5x = 44554. < q LiCl LiBr 42.7 mg.••••"'.9 x = 46 .5x = 2054 .20 . = meq :: x +y= 100 ° • = 48 .5 .6x49.20 mi 0.2500 AgNOj ?:\^Ç:Z:£-<. Mw LiCl = 42 .2500 N AgNO3 ile çöktürülüyor.M /. . x mg LiCl [..20 ..6 . 198 E . m e q • .5 x = 48 .

Bu Hin =P± H+ + in.0 dan pH = S>. : .1. Indikatöıler: .In~ | ve |HIn | ortamdaki | H+ | konsantrasyonuna göre değişir.. . • '•• : Hin proton vericisi olup asit şeklidir. bazıları da bazı elek triksel özelliklerin ölçülmesi ile anlaşılır..'••'••. Bazı hallerde çözeltinin kendisi renklidir ve indikatör olarak etkir ayrıca bir indikatör ilavesine gerek yoktur. Birçok esdeğerlik noktası değişmenin göz ile görülmesi ile.v ^ v ^ v . Asidik ve bazik formların renkleri değişiktir. Örneğin. (1) denklemine göre |.. asidik şekli |HIn | renk62 ' . / . |HIn | Un. (1) denklemine kütlelerin etkisi yasası uygulanabilir. ^ Titrasyonun bitişi reaksiyon karışımında veya ona katılmış herhahgibir maddenin bir özelliğindeki ani değişme ile anlaşılır.:. fenolftalein bir indikatör asittir ve renk dönümü pH = 8.". Farklı indikatörlerin iyonlaşma sabitleri farklıdır.13. bu nedenle de farklı pH arabklannda renk değişimi gösterirler. v 1 . In~ ise proton alıcısıdır yani bazik form dur..i I Hin (2) in jH+ j a bağb olduğunu . Bunlar ya zayıf asit veya zayıf bazdırlar ve bu nedenle zayıf asit ve bazlara uygulanabilen dengeler bunlara da uygulanabilir.•. Bunun bazik şekli !In~ | pembe renkli. Eğer ] H+ | iyonu konsantrasyonu fazla ise denge Hin yönüne kayar ve | Hin | / In~ oranı büyür ve asit formun rengi baskındır.13. Bu şekilde titrasyon sonunun saptanması için ilave edilen maddelere indikatör denir. Asit-Baz İndikatörleri: V Asit baz titrasyonlarının sonunu gösteren renkli organik bileşikler indikatör olarak kullanılır. . |HIn | Bu denklem gözlenen rengin yani göstermektedir.^ c f • > : . KMn(>4 kullanılan titrasyonlarda KMnC>4 renkli olduğundan ayrıca bir indikatöre gerek yoktur. örneğin. tndikatörü Hin şeklinde gösterelim. (1) denklemine göre iyonlaşır. Eğer | H+ | konsantrasyonu küçükse örneğin bir baz ilavesiyle küçültülmüşse o zaman denge iyonlar lehine kayar ve j In~ | / (Hin | oranı büyür ve bazik formun rengi baskın olur.6 ya kadardır.3.'. 3.

îndikatör bu halde alkali rengini gösterir. Bir indikatör baz InOH şeklinde gösterilebilir. pH — 9. Böylece bazik formun rengi olan sarı 4.4 de gözlenir bu ise asidik bölgeye rastlamaktadır. pH intervalı 3.I pH = pK a + log H = PKa — 1 H = PKa + 1 dır. Burada da indikatör renk değişim aralığının alçak bölgesinde olduğu için asidik şeklindedir. = IOHInOH hidroksil iyonu konsantrasyonunun yüksek ol- duğu hallerde iyonlaşma dengesi bazik şekli lehine kayar ve . Fenol kırmızısı bir asit indikatördür. Hin asit rengi sarı. Bunun dengesi InOH ?± In+ -f OHBazik Asidik şekli şekli llnOH . Yani indikatörün asidik veya bazik şekli pH eşelinin asidik veya bazik bölgesine uymayabilir.jln + |/ I InOH I oranı küçüktür.. OH"" konsantrasyonu küçükse denge iyonlar lehindedir ve |In + | / |InOH oranı büyüktür. Ancak bunların oranı değişiktir. Alkali şeklinde (InOH) rengi sarı. Pekçok kişi üzerinde yapdan deneyler iki renk birarada bulunduğunda renklerden biri Cı'in ikinci renk C2 yanında yalnız Cı / C2 renk şiddetleri oranının 1/10 dan büyük olduğunda görülebilmeğinin mümkün olabileceğini göstermiştir. Sarı asidik taraftan başlayarak pH'ı yavaş yavaş arttırırsak ilk kırmızı renk In~/HIn — 1/10 olduğunda göslenir. İndikatörün iyonlaşma dengesinde IHIn I |In. asidik halde (in 4 ) rengi kırmızıdır. Şunu kesinlikle belirtmek gerekir ki çözeltide pH'a bağlı olmaksızın her iki renk mevcuttur.4 dür. I in-I 10 1 ise P ~W ise P . Metil oranj böyle bir indikatör bazdır. 63 I In~ I îHIn i jHIn! |HIn. İnsan gözü de renkleri ayırmada sınırlı bir yeteneğe sahibolduğu için özellikle rengin birinin şiddeti çok azsa ve diğeri baskınsa iki rengi ayıramaz.6 veya daha yüksek bir değerden pH'ı yavaş yavaş azaltırsak indikatör renksiz asidik şekline döner fakat bu esnada çözelti hala hafifçe baziktir.„ Kb K.1 — 4. jln + j asidik şeklin rengi hakimdir.sizdir. In~ alkali şekli kırmızıdır.

6 pH birimi olduğu saptanmıştır.Kullanılan indikatörün renk dönüm aralığı titrasyonunun eşdeğerlik noktası pH'ını kapsamalıdır.1 gibi çok seyreltik bir indikatörün 2 damlası 100 mi çözelti için yeterlidir. Ünit değerleri bu nedenle yaklaşıktır. Eğer bunun dışında ise o zaman renk dönümü ya eşdeğerlik noktasından önce ya da sonra olacaktır. Kinci HnOH' pH = p K l n d + log tndikatör asit ve indikatör baz için olan denklemleri karşılaştırırsak görürüz ki . |InOH ] / . 2. = — log tndikatör kullanımında dikkate alınması gereken birkaç nokta vardır.İlk görülebilir renk değişimi titrasyonun bitiş noktası olarak alınmalıdır. •• 3. denir. lln+l |InOH • .İndikatör çok az miktarda kullanılmalıdır. Kb Kinci.\ pH = pK indİndikatör asitte pK a = pKi îndikatör bazda Kv K. 1. Bir indikatör bazında | 0 H ~ | = K b . Cetvellerde genellikle pK lnt \'in sayısal değeri verilir. Bunun bir indikatör asit mi indikatör baz mı olduğu bilinmez ve bilinmesi gerekmez de. 64 log IBaz | | Asit I .Denel olarak pek çok indikatör asitte bu intervalin 1. İndikatörün % 90'ı renk değiştirince gözlenen renk dikkate değer derecede değişmez (titre edici çözelti ilavesiyle).In + | KW H+ H+l = v |InOH | . Asit-baz indikatörlerinin renkleri çok şiddetlidir o nedenle % 0.

2H 2 O 3. :: • ' ..1.Reaktif indikatörün yapısını bozacak kadar kuvvetli bir oksitleyici olmamalı.'• •. ... .- : ••'•-•••"• •..>•'•>". .. " C / ' : .: meksizin saklanabilmeli.'.~ H2O . 5.. • . Baz Ayarlanmasında Kullanılan Birkaç Primer Standart: . ..•:'.çözelti stabil olmalı. 125°C'nın altında kurutulur higroskopik değildir.• II. baz titrasyonu: (KA-KB • titrasyonu) .Asit ve baz yüksek derecede iyonlaşmalı ve böylece hem kuv./. • • • • ' .14.Benzoik asit HC 7 H 5 O 2 Oksalik asit Potasyum bi oksalat -• C6H5COOH Çok saf olarak elde edilebilir.KHC 2 O 4 .•. - 1. I I I . 2. ~f IV. ••• ••• •• 3 .' v ... 67 .. Böyle tuzlar kuvvetli adsorbsiyon yaparak güvenilmez so.:•• İ 3. r^^v^-Vv^V'-^K • C O .Çözünen madde uçucu olmamalı .Reaktif titrasyon reaksiyonunda çözünmeyen tuzlar oluştur" manialıdır.H 2 C 2 O 4 . ' • . Nötralirhetride Titre Eden Çözeltiler Şu özellikleri taşımalıdır: I. böylece konsantrasyonu değiş. Kuvvetli 4 ' ' ' v \ \ . 1 5 . nuçlar verirler.. • . 2H 2 O 4. •••• > / " .-''•'•: : (Potasyum biftalat) C O O H " " ' " ' : . H ^ + OH.14.-• •" ' ' .' VO K \ • . V V . W ' ^:•.•• Potasyum bi iyodat 7.4.KHC 8 H 4 Q 4 : C6H4 .3. .KH(IO 3 ) 2 '•. • . v asit-kuvvetli Reaksiyon basitçe şöyle gösterilir.N 2 H 4 HSO 4 . v .15..» Hidrazin sülfat y 3. . • meli... Kuvvetli bazların ayarlanmasında kullanılır. : . : .f. ışık ve hava ile kısa süreli temasta bozulmamalı.v ' ' vetli hem de zayıf asit veya bazların nötroalizasyonunda kullanılabil. Titrasyon Eğrileri: 3..NH 2 SO 3 H Sülfamik asit 6. . . • : • . • .

HC1 = 5 .2 de bazı asit baz indikatörleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.' . 68 . HC1 = 50.••••' . v . . Titrasyon sırasındaki pH değişimi çözeltinin pH'ını titre eden ayarb çözelti hacmına karşı grafiğe alarak gösterilir.00 mi 0. v ".10 mi NaOH ilavesinden sonra meq = 50.-:. ••.NaOH = 10.'= 0.1000 N NaOH ilavesinden sonra Baş. 50. Eğrinin incelenmesinden anlaşılacağı gibi Dönüm noktası pH 4 ile 10 arasında olan herhangi bir indikatör bu titrasyonda kullanılabilir. •' . .1000 N NaOH ile titre edilsin.' .1 — 50.00 . •.. meq.Titrasyon ilerledikçe hidrojen iyonu konsantrasyonu azalır pH yükselir.1 = 5 Son.I Bundan yararlanarak çizilen titrasyon eğrisi Şekil 2 de görülmektedir.10 . meq...1 de verilmiştir.18 .0667 (meq.| = V"Kw = 10-7 pH = 7 e) Stökiyometrik noktadan sonra ortamda baz fazlası vardır. .00 mi 0. . Tablo 3.1000 N HC1 0.:'s •> •':•-'•'•'-ri • ı c) 20 mi NaOH ilavesinden sonra • • • ( • " . a) Baz ilavesinden önce pH = — log 0.• .1 = 0. " / ' Bunu KA-KB titrasyonu için örnek üzerinde inceleyelim.0427 ' pH = 1.0.0667 pH = 1. Bu da nötraldır yani | H + | ve |OH~ | sudan gelir ve |H+ | = |OH.1 = 1 b) 10.1 = 4 N = . " " • . • 5—2 = 3 N H cı = .0.^ j . ' • • : '. Eşdeğerlik noktası dolayında değişme çok hızlıdır ve bu hızlı değişme titrasyonun bitiş noktasını belirtmekte temeldir.= 0. 0.37 d) Eşdeğerlik noktası NaCl var. 0.1 = 1) pH = —log 0.^ .01 pOH = 4 • •• • P H = 10 ' • " " Bu titrasyonla ilgili veriler tablo 3. . 50.

.• • • Fenolftalein •si r L Bromtimol mavisi 6 .^-:.00 NaOH'm fazlası 100.00 99.TaMo 3.60 1. .0 ..00 4.00 80.00 11.18 1.00 9. 0 _ • ••.00 20.10 51.00 60.50 0. ' • • • .50 1.00 50.00 55.01 50.00 30..01 101. .00 99. - 50 60 Kuvsetlı asidin kı^etlı bazla titrasjon eğrisi.96 2. • / " .Y' .00 105.• ••• ' • ' .01 0.00 10. • / - ' ' • .00 49.00 1. 7o.OlN' J • • • i-. -: ' '>: . • -' • - 98 . K^" J '!' " '••:'. J • • • " .001 0. ••• • " ' • ' ' • ••• • ' •' ••''''">? '•• • = - .00 11. . ' ' " . • .. ..00 110.00 45.00 0.001 0.00 5.96 i - '• : y . rv-. : • ' .- moiH . • - .• 1 ' 10 Şekil 2 2 ° 1 30 1 .-^' '•.- : ' : : ' ^ ' f ••/''-^:-.00 49. . tlave edilen NaOH(ml) 0.00 NaOH'm fazlası 0. JNİtralleşmemiş HCI 5.01 100.00 40. • " " • • ' • • t' <J1 V• 2- Metil oranj •:' "A*>.00 60.00 90.99 100.00 meq.00 70.00 Çözeltinin toplu hacmi (mi) 50. • .68 11. • '• • • ••.90 49.27 3.' •.00 1. ' ' '.• •:.: :A..99 50.01 0.00 2.10 0.1.'.00 7. 8.0 10.00 95.90 99.00 3.00 PH 1.37 1. 69 .10 0.00 4.

5 .2. çünkü anyon hidroliz cltır.8.6.0 .«±H 2 O + A-' şeklinde gösterilebilir.34.87 70 . < • • 2.2 4. Zayıf bir asidin kuvvetli bir bazla titrasyonu : Bu tip titrasyon denklemi HA + OH.2 . 1.8.Başlangıçta pH aynı konsantrasyondaki kuvvetli asitten daha yüksektir.8 Renk Asit-^Baz San-Mor Kınnızı-San Sarı-Mavi Kınnızı-San San-Kırmız-.0 7.6 3:1-4.0 .0 6.4 5.0 . C | H + | = V l.6 6.4 .8 8. San-Mor Sarı-Mavi San-Kırmızı Sarı-Kırmızı San-Mavi Renksiz-Kırmızı pK ind.2. Demek ki seçilecek indikatör konsantrasyona göre de değişmektedir.4. Fenol ftalein kullanılamaz.1 8.Tablo 3.2 .V 1.00 mi 0. O halde metil oranj kullanılamaz.8 6.5.9 9.9.2 . örnek üzerinde inceleyelim: a).10. Bazı aait-baz indikatSrlerinin pH dönüm aralıkları: — ~~ pH aralığı Bromfenol mavisi Metil oranj Bromkrezol yeşili Metil kırmızısı Klorfenol kırmızısı Brom krezol moru Bromtimol mavisi Fenol kırmızısı Kresol kırmızısı Timol mavisi Fenol ftalein 3.5 4. 3. Başlangıçta |H+ |2 ^ K a .0100 N HCl titre edilse idi sıçrama bölgesi pH = 5-9 arasında ola^ çaktı.8. 0.10-3 pH -= 2.4 4.3 0.9.6.6 8.001 N HCl titre edilse idi pH = 6-8 arasında sıçrama olacaktı.8-10-6 = 1.1 7.0 .8 .1000 N CH3COOH 0. 3.4 3.Eşdeğerlik noktası pH = 7 de değildir.7.H+ dengesini disosiyasyonu azalacak yönde kaydırır.Eşdeğerlik noktasına kadar meydana gelen A~ iyonları HA 5± A~ -\.0 6.6.1 7.7 5.8 3. -':.50. 3.8 .8 8. KA-KB titrasyonundan birkaç önemli noktada değişir.1000 N NaOH ile titre edilsin.15.10-1 =.

00 mi NaOH 4.10-5 pH 4.0 -. HAc Ac- | H + f = 1.00196 pH = 3.25.5 — 2.10-5 .0.10. 71 .1 51.74 v e). -1!H+1 = 7. |H< I = 1.00 mi NaOH ilave edilince 5 _ 4 ^ 4 n ı e q f a z ı a CH3COOH |HAc IAc-| = 60 60 toplu hacım 60 mi 'H+ I .00 mi 0.10-s |HAc| meq baz = 1.2.K a .8.b).8.1 = 5 meq.091 ol IAc-| = 0.0.05 c).Eşdeğerlik noktasında ortamda yalnız CH3COONa vardır. |Ac= 1.10-5 d).1000 N NaOH ilave edilince :+.asit fazlası =.8.9 toplu hacım 51 mi |HAc | = —?— = 0.00x0.1.1 meq asit = 50. Bu da hidroliz olur.4.14 5 — 2. .1000 = 0.5 meq HAc toplu hacım 75 mi.

00 20.68 11.00 105.00 PH 2.74 4.999 5.00 100.00 95.00 99.00 0.00 49.00 Aşın NaOH meq.92 5.+ H 2 Ö 3± CHjCOOH + OH~ h |OH-| ICH3COOHI CH3COO- _ KW TIT = V 5 ' 5 6 .90 4.00 90.35 5.HAC (nötralleşmemi. Tamamiyle NaOH'ın meq sayısından ve toplu hacımdan pH hesaplanır.00 1.00 meq. tlave edilen NaOH(ral) 0.72 9.51 4.80 4.00 3.2788 = 8.00 5.99 100.00 meq AC 0.1 0 " 1 2 • 5 " = 5 ' 2 7 1 0 H 5 pH = 9 — 0.CH3COO.99 4.90 4.00 4.70 6.00 30.00 80.5 1.100 0.00 60.1 0. ' Bu titrasyona ait veriler tablo 3.87 3 05 3. 0.00 50.00 2.500 0.00 2.00 51.14 4.10 101.01 100. pH üzerine CHjCOONa'nın etkisi yoktur.00 75.90 49.44 8.50 3.00 25.44 8.001 0.43 7.3 de görülmektedir.00 10.01 50.90 99.72 f).010 0.99 50.00 10.50 4.001 0.00 49.00 40.Eşdeğerlik noktasından sonra: Ortamda CH3COONa ve NaOH vardır.00 4. 5.00 1.00 0.00 11.50 2.5 1.50 4.1 0. Tablo 3.00 70.00 2.01 0.00 45.00 _ _ _ Hacım (mi) 50.00 11.3.00 55.00 60.00 55.96 72 .10 51.00 110.00 4.00 99.

Bu titrasyona ait eğri Şekil 3'de görülmektedir.Eşdeğerlik noktası pH'ı daha düşük olur. 1 N NaOH ile titre edilirse şu durum 1.Eşdeğerlik noktası dolayında pH değişme hızı azdır. Z a y ı f a 8 İ d i n k u v v e t ] i b a d a t i t r a s y o a e ğ r .0 ^™* ^™" ^ ^ ^» ^ ~ ıı w Metil oranj ro 2 0 30 IO 5 0 6 0 v(mlNıOH) Ş. <.Eşdeğerlik noktasından sonra pH daha düşüktür. çünkü tuz daha 8ey. ' 5. 18 Fenol Matcin pH p ^ 6 Brom timol mavisi 6.1.. 3. Asetik asit titrasyonlarında limit seyreltik konsantrasyon 0. Zayıf asidin konsant rasyonunun etkisi: Eğer gözlenir.01 dir.15. 0.01 N CH3COOH. 73 .W1 3 . : .Başlangıç pH'ı daha yüksektir.' reltiktir.. çünkü ilave edilen bazın konsantrasyonu düşüktür. 2. 3.Orta yerlerde pH pek değişmez (tampon etkisi nedeniyle). Bu nedenle indikatörün renk değişimi KA-KB da olduğu kadar kesin değildir. 4.2.

3. ••:••. ' . 0. Asit kuvvetinin etkisi : Asit zayıfladıkça başlangıç pH'ı artar ve eşdeğerlik noktası dolayındaki değişim iyice tedrici olur. Asit kuvvetliliği ve konsantrasyon etkilerini birleştirerek şöyle diyebiliriz." :V. .10~10 dur.:.1.' ...15.-. " 3. •'* '„•_. .• •• . Bu mannit gliserin gibi polihidroksi bileşiklerle orta kuvvette bir asit gibi davranır. Sonra kuvvetli bir hazla titre edilir. 3.. . Borik asit titrasyonu: •.-.1.2. ' ' 1 8 Ka .16. .'•••'. 2 . O 4NH4+ + 6 H—C \ (CH 2 ) 6 74 .16.. [HA] < 10~~ ise sonuçlar iyi çıkmaz. Ka = 5. ..:'•'•''•:\».6. .''•'••:••"'.- ' \ B I | 3 .10"10 NaOH ile direkt titre edilemez.:. Zayıf asit-zayıf baz reaksiyonları: Bu tip reaksiyonların eşdeğerlik noktaları pH metre ile veya renkli indikatörlerle saptanamaz. 1 6 .1.. Formaldehit ilave edilir. İndikatör olarak fenol ftalein kullanüır. A m o n y u m tuzlarının titrasyonu: NH4+ iyonu zayıf asittir.16. ' ' • '/'"•. I HO B H20 \ OH OH HO—CH ! CH—O ! O—CH -v-'-A + H+ O—CH HO—CH H—C—O ! + 4H 2 O I I .1 N asit kullanıldığında Ka < 10~7 ise iyi sonuç alınamaz. Bu da güvenilmez sonuçlara yol açar..2. 1 . Çok zayıf asitlerin kuvvetlendirilerek titrasyonu : Çok zayıf asitler ortama ilave edilen maddelerle kuvvetlendirilir. • _ • B u r a d a açığa çıkan p r o t o n titre edilir.:. 3. Borik asidin asitlik sabiti Ka = 5. Bu nedenle indikatör yavaş yavaş renk değiştirir."'"'.

' . R—CH—COOH 5± R—CH—COON H 2 / . ilk basamak NaH2PO4 tuzunun ikincisi ise Na 2 HPO 4 tuzunun meydana gelmektedir. :: ' ' ::"•.4.87) / 2 + 2 = 1. .0 10-12 |H+] = V K .• : . " ' : - ' ••'••• "•••••• N H 3 + : .Ki ve K 2 . . ' • ^ • • • y " • • .3. ortama formaldehit ilave edilince amin grubunun bazik etkisi giderilir ve karboksil orta kuvvette bir asit olarak titre edilebilir. I Poli asitlerin basamaklı titre edilebilmeleri için 1). ".1 M NaOH ile titrasyonunda.1 M 50 mi H 3 PO 4 'ün 0. K. " ' . ' v .10-3 .2x10-8 K a 3 = 1.3.• ' • • • J J y •-/:-• • ^ . 10-1 = y"7. NH CH2—OH N hidroksimetil grubu 3. • • .5. . .1.'-. .10-3 a). Aminoasitlerin titrasyonu: Aminoasitler bünyelerinde hem karboksil hem de amino grubu içerirler. * . Bu reaksiyon sonunda sekonder fosfat bir kuvvetli asit olarak titre edilebilir. . .C > 10~8 olacak değerde olmalı 2).16. .-•••• ..10-4 pH = — 1 / 2 (log 7. 3. ••• •••••: '•• : .5 + 4) = (— 0. I R—CH—COOH + HCHO -> R—CH—COOH İNH. ' • • / örnek 1: • .. 0. Polt asitler: .3.17.56 7S . ' ^ - ' ! .5. K a l = 7.Kj / K2 oranı en az 104 olmalıdır.Başlangıçta K a 2 = 6. Sekonder fosfatın titrasyonu: '•: > . C= V 7.••• ' Fosforik asit mono ve di asit olarak titre edilebilir.16.1. Bu bileşikler sulu ortamda iç tuz şeklinde bulunur. . .i . Triasit olarak doğrudan titre edilemez. AgNO 3 ilave edilirse < 3 Ag+ + HPO4-2 ~> A g 3 P O 4 + H+ \ Ag 3 PO 4 çok az çözünür. .

1 M NaOH K a 2 | H + | = V 7.52 c).' .50.10-3 .2.10-3 . ޱ.. P JA 7 - 10 _3 4/60 H = — 0.10-8 İL ^ T 1• . .16.00 mi 0.12 — log 3 + log 2 ' p H = 1..5. 6..20 mi NaOH |NaH 2 PO 4 | = 2/70 |H 3 PO 4 I = 3/70 .5.::!• N a H 2 P O 4 = V H3PO4 = = 7.10-5 pH = 4.5.v ' : !'-.61 .60 = 6.3* H+ + HPO4-2 e).. -:-. _ ^ _ = 7.:"^.' b).2.67 ..+ H 2 O *> H 3 PO 4 + OHH 2 PO 4 .-. .10-8 = 2.5. |Na 2 HPO 4 | = 1/110 ' . ' | H+ | = 7.87 + 3 — 0. .) Kh = val : ^' H 2 PO 4 . .6021 = 1.60 mi NaOH |NaH 2 PO 4 | = 4/110 :.t .10-3.. = 6.10 mi NaOH ilavesi 1 60 4 .10-3 _j pH = 2. 76 pH = 7.. t: ' '"I ' " :. : . (NaH 2 PO 4 meq = 5 • (ortamın-pH'ını NaH 2 PO 4 belirler.21 — 0.94 d). ' Ka2 |H+| = K a2 .

3010 pH = 7.2 N veya daha yüksekse ikinci asitlik 5 titre edilebilir.10~ olduğundan basamaklı titre edilebilir.58 ^rv.17.70 mi NaOH |Na 2 HPO 4 | = |NaH 2 PO 4 | = .0.6021 pH = 7.100 mi ilavesiyle hepsi Na 2 HPO 4 'e döner. Sülfüröz asidin iyonlaşma basamakları ve sabitleri: H 2 SO 3 *t H+ + HSO 3 HSO 3 .^ .\: .10-2 K a 2 = 5.H+| = K a 2 .5± H+ •+ SO3= Kaı = 1. ^/[ .f). Şekil 4 de bu titrasyona ait eğri ve kullanılabilecek indikatörler görülmektedir.10-8 Eğer asidin konsantrasyonu 0.'.1.10-8 . K a l / K a 2 = 2. • . İlk eşdeğerlik nokstası C^-Û? |H+ | = VKaTKa^ • .1.79 + 8 + 0. . JL 4 pH = — 0.6.10-8 .-.81 h).03 g). 1.•< •• ' ' pH = 4.76 .2.= 6.10-12 p H = 9. Sülfüröz asit: .90 mi Na 2 HPO 4 = 4 meq NaH 2 PO 4 = 1 meq ^ | H ^ | = 6. |H+| = v / K a 2 K a 3 = V 6.7924 + 8 — 0.2.2.2.10-8 İ_ pH = — 0. 3.4771 + 0.

87 pH = 14 — 3. Poliprotik asidin kuv\etH bazla titra-\on eğrisi.1276 + 4 = 3.8.8 + 4 ' (— 0. 3.10-7 .17.8.10-7 K a 2 = 4.13 ikinci dönüm noktası K a 2 'nin görünürlüğün alt sınırında olması nedeniyle çok keskin değildir.| = V 1.10-8 pOH = — 1/2 log 1. ikinci eşdeğerük noktası |OH~ İOH-| = V 1.8.2553) 1 / 2 + 4 = — 0.2.10-n .2.12T 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 v(ml baz) » • Şekil 4.Î> H+ + C03= 78 ^ ' K a ı = 4. Karbonik asit: H 2 CO 3 *± H+ + HCO3HCO3.987 = 10. io-ı V K a2 • / Kw | O H .

05 ' ' 1 + ' .70) = 8. proton da reaksiyonda kullanılacak derecede olur..2.. .10~2. . 8 .38 + 10. 2 . = — 0. ' . Ortama Ba++ iyonları ilave edilirse BaCOj çöker = ve C03 'm hidrolizi önlenmiş olur. + 1 /2 P K 2 = 1 / 2 (6.•' • • • '• . • „ . ' 1 ' 79 . ..7782 20 mi N a O H ilavesi 1.74 — 1/2 Iog3 1 / 2 log 70 p H = 3.• .^ p = |H+ j pH = — log 2 + log 50 = 5 0 . Eşdcğerlik noktası pH = 1 / 2 P K ... V = 60 mi pH = — l o g 1 + log 60 . asitlik de orta derecede kuvvetlidir. 3 / 7 0 = | C H 3 C O O H | . 50.3010 + 1. . Örnek olarak • : ' • " . K2 çok küçük olduğundan 2. .35 Bu eşdeğerlik noktası da keskin değildir. Eğer Kj ve K2 biribirinden yeteri kadar farklı ise basamaklı olarak titre edilebilir. ' ' '•'.Karbonik asidin yalnız ilk protonu titre edilebilir.1000 N NaOH ile titrasyonunu inceliydim: önce HC1 titre edilecektir.. 3 / 7 0 pH = 1 / 2 p K a — 1/2 logC = 1/2 4.4 10 mi NaOH ilave edilince. . H2SO4 sülfürik asidin 1..00 mi 2 meqHCl ve 3 meq CH^COOH içeren çözeltinin 0.6990 ' S r pH = 1. ' " . eşdeğerlik noktası pH = ' 1 yalnız CH3COOH belirler. . Ka2 =. İlaveden önce . Çünkü CH3COOH pratikçe iyonlaşmamış2 tır.• .-. 1 0 . proton direkt titre edilemez. Çünkü K a ) değeri de görünürlüğün alt sınırına yakındır ve çözelti meydana gelen HCO3" tarafından etkin bir şekilde tamponlanmıştır.• . 1. 3.17. 2. Bunun 2 protonu beraberce titre edilir.. : ^ ^ '• / • .3. • -. .1 = 1 meq HC1 (yarı nötralizâsyon) . asitliği kuvvetlidir. Basamak görülmez. Bu nedenle asitlik sabitinden söz edilmez. 2.1. . | H + | = v l .32) = 1/2 (16. Kuvvetli ve zayıf asit karışımının titrasyonu : Bu bir diprotik asit titrasyonundan çok farklı değildir.. • .5 .

74 — log 2 = 4..COOH ı olduğundan) = N/5'56-10'10 • p 100 O H = — 1 / 2 (log 5.44 35 mi NaOH ...39 pH = 14 — 5.COOH titre edilir. • • • ' • .61 Bu titrasyona ait eğri Şekil 5 de görülmektedir.1000 M Na 2 CO 3 'ün 0.i • ^ . .• : ' • • — '• .2.. CH3COOH'ın İ.74 P 50 mi NaOH ilavesiyle bütün CH3COOH titre edilir.10-" 80 .J -r~.. .- ' • - • ' • . . ' • \ * - 3.4.. C Kai = 4. |CH3COOH| |CH3COOKw 3 Kw K ' (|OH|'= |CH.+ H.5 meq.. .4771 — 2) P OH= İ Ş İ =5.17.30 = 4.56 — 10 + log 3 / 100) = — 1 / 2 (0. /~K a).' H = 4.0 ?± CH3COOH + OH' fOH-l .Başlangıçta yalnız Na2CO3 bulunur. 1 meqCH3COOP 2 meqCH3COOH " ' H = P K a + log .74 — 0.39 = 8.10-7 K a 2 = 4.00 mi 0.v.30 mi NaOH ilavesi ile CH. |OH~ | = . .5 meq kalır.7451 — 10 + 0. Na2COy titrasyonu : 50.8. 4. CH3COO.İ ^ .= 4. titre edilir! Geriye 1. • • .1000 M HCl ile titrasyonu..74 + log . 2 eşdeğerlik noktası ortamın pH'ını CH3COONa belirler..

5 75 - ^ HCO3.25 mi asit ilavesi ': ^ ^ : .1.10-n = 2.20 v(ml baz) 30 40 50 * Şekil 5. Kuvvetli ve zayıf asit kanpmuun kuvvetli bazla titraiyon eğrin 10-14 „ r Ka2 4.34 pH = 14 — 2.| = V 2. C r |NaHCO3" | = İ£ |Na 2 CO 3 1 = 2.10-* |OH.1.1.^ H+ Ka2 = COv IHCO3-I 81 .10-4 .8.10-5 pOH = — 1 / 2 log 21 + 3 = 2.34 = 11.66 b).1 = y/ 2. 0.

033) == 1 /2 (6. • 75 2.log C) * 1 /2 (6.35 75 mi HCl ilavesi 2.4>8. 82 .2.• v 033 |H+ I = V K a ı .86/2 pH = 3.10-7•= | H+1 pH = pKai = 6. ' • . .| |H 2 CO 3 100 mi HCl ilavesi (2.70 8. . .93 ' - Bu titrasyonla ilgili eğri Şekil 6 da verilmiştir.JJ > .38 — 2. |HCOj. = °' . Toplu hacım 150 mi.38 + 10. eşdeğerlik noktası) Tamamen H 2 CO 3 vardır..5 . 75 " .38 — log 0. ' pH = P K a = 10. C pH = 1 / 2 (pK.5 m e q 2.10-n= .32) .38 -" Kaı = + ! .= 1 / 2 16.5 m e q H2CO3 NaHCO3 " " - H 2 CO 3 ît H+ + HCO 3 4.32 50 mi HCl (tik eşdeğerlik noktası) NaHCO3 = ~ |Na 2 CO 3 | = 0 p H = 1 / 2 p K ! + 1/2 p K 2 = 1 / 2 (6.5185) pH = 7.

HC1 ile geri titre edilir. Na2CO.+ OH. Na2CO3 + NaHCOş Karışımının Miktar Tayini: 1. NaOH' fazlası ilave edilir. . Sonra buna BaClî'ün aşırısı ilave edilerek COj". (y') HCO 3 . 3.'ün HC1 ile titrasyon eğrisi.— CO3. Y mi asit .+ H 2 O r Orijinal karbonat OH~ ile reaksiyona girmez.5.20 40 60 80 > 100 v(ml asit) Şekil 6. 2. BaCO3 şeklinde çöktürülür.Aynı hacımda madde alınır.Belli hacımda bir numune alınıp metil oraj kullanılarak toplam baz titre edilir. (Fenolftalein kullanılarak) z mi asit . Aşırı OH~.17.

Y toplam baziktik | z mi
y' _ z = y >
I

N, H.CI ve NaOH normalitesi

,

.

,"

y Y y

. N = meqHco3— y = CO 3 " için harcanan baz hacmi (Y-y). N = meqNa2CO3 . N = meq NaHCO3

3.17.6. NaOH + JVa2C03 Karışımı: Önce fenolftalein ile titre edilir. Bu sırada NaOH ve Na2CO3'ün 1. baziklikliği titre edilmiştir, T mi, sonra metiloraj ilave edilerek titrasyona devam edilir. , y -.,.-•: HCO3- + H + -> H 2 C O 3

yani Na2CO3*ün 2. bazikliği, yani diğer yarısı titre edilmiştir, t mi. 2 t mi asit Na2CO3 için kullanılmıştır. T — t mi asit NaOH için kullanılmıştır. meq Na2CO3 = 2 t . N meq NaOH 3.17.7. NaHCOı + NaOH : Bunlar yalnız katı ve kuru halde birlikte bulunurlar. Çözeltide ikisi
r e a k s i y o n a girerler. '•> - .: , ; " v • '•'••:: .-'!i\}•";'•/ , > - . : V ^ " . . . ; : » . . - ;: ; ' . • . • ',\~'-\'. •' ' •

= (T-t) N

NaHCO3 +

NaOH ^

Na2CO3 +

H2O.

V - v ^ .?^'-•-K'/

Eğer NaHCO3 fazla ise NaOH tamamen kullanılır ve karışım NaHCO3 + Na2CO3 olur. Eğer NaOH fazla ise NaHCO3 tamamen kullanılıp Na2CO3'e döner ve Na2CO3 + NaOH olur.

/ 84

'

/ • ' • •

'••>

,ff-- •''

- "•• V

• -•

.

/

.

.

4. REDOKS TEORİSİ

{l)m m

"

Bir iyon atom veya molekülden diğerine elektron geçişi olan reaksiyonlara oksidasyon redüksiyon veya redoks reaksiyonu denir. Oksidasyon elektron kaybetme, redüksiyon elektron kazanma anlamına gelir, indirgen veya redükleyici madde karşısındakini indirger kendi yükseltgenir yani elektron kaybeder. Yükseltgen madde karşısındakini yükseltger kendisi indirgenir yani elektron abr. Yükseltgen madde elektron alıcı, indirgen madde elektron vericidir. Yükseltgenme ve indirgenme bağımsız cereyan edemez birlikte yürür. Aynı anda elektron bir vericiden bir alıcıya geçer. ; 4 . 1 . Redoks Denklemlerinin Eşitlenmesi: Bu denklemler iki yolla eşitlenebilir: • 1- Yükseltgenme sayısı değişimi metodu: ; Bu metodda her maddenin yükseltgenme sayısı değişimi hesaplanır ve alınan verilen elektron sayısı eşitlenecek şekilde katsayılarla çarpılır. Bu yöntemin her iyonun değerh'ğinin kolayca hesaplanamamasından gelen ve gerçek olmayan bazı değerlikler kabulünü gerektiren bazı sakıncaları ve güçlükleri vardır, örneğin, Na 2 S 4 O 6 da S 2,5 değerlikli görülüyor 3 H 2 C 2 O 4 de C+ değerlikli gibi görülüyor. •

Bu gerçek olmayan değerlikler redoks denkleminin eşitlenmesinde kullanılabilir ve yükseltgenme sayısı adını abr fakat burada daha avantajlı bir metod olan iyon-elektron metodundan söz edeceğiz. Bu yöntem bağların durumunu bilmeyi ve değerlik hesaplanmasını gerektirmez. 2- Iyon-Elektron Metodu:
;v

^ •

:

;

Burada reaksiyon 2 yarı reaksiyona bölünür. Biri oksidasyon diğeri redüksiyon reaksiyonudur. Her yarı reaksiyon denklemi ayrı ayrı eşit" ^ .. •: 85

lenir. Sonra bunlar toplanarak birleştirilir. 8u safhada elektronların tamamen biribirini götürmesi için yani elektron sayılarını eşitlemek için denklemlerden birini bir katsayı ile çarpmak gerekebilir. örnek

.
2 4

F e ün Şn+ ile redüksiyonu Sn++~> Sn* + 2e yük ve atom bakımından denklem eşitlenir.

+ Fe+3 <-+ Fe+2 9n+2 + 2Fe+3.-» 2Fe+2 + Sn* +4+ 4 = + 8 +8
2/e
4
' . • •

• • :

.

.

.

-

• =

.

-

.

-

örnek:

"

;

-

'

-

:

'

Fe+2 uin asitli ortamda KMnO^ tarafından 5 / Fe+2 ~> Fe+3 + e 8H+ + MnO 4 - + 5e -> Mn+2 + 4H2O + 8H+ + MnO4- -<• 5Fc+3 + Mn+2 + 4H2O örnek: Alkali ortamda 3e + 2H2O 8e + NO 3 MnO 4 - -• MnO2 + 4OH" 6H2O -* NH 3 + 9OH~

1- Eğer oksijen içeriği değişiyorsa a) Âsidik ortamda .";.-'. >•

Oksijenin eksik olduğu tarafa eksik olan her 0 için bir molekül su yazılır, diğer tarafta 2H+ çıkar.
SO 3

H 2 O -> SO 4 " + 2H+

2e

b) Bazik ortamda Oksijenin eksik olduğu tarafa eksik olan oksijen sayısının iki katı kadar OH~ iyonu yazılır, diğer tarafta 1 molekül su çıkar.

Sp3= + 2OH- — S0 4 - + H 2 0 + 2e
• ' • • " • • ' . .
;

\

86

" .\\--;:, ^:--'':'

\f
Alkali çözeltilerde bazen bir bileşiğin oluşması için H atomlarına gereksinim vardır. Her H için sol tarafa 1H 2 O yazılır ve 1 OH~ ürünler tarafına yazılır. 8e -f NO 3 - -f 6H 2 O -> N H 3 + 9OH~ Birden fazla, maddenin oksitlenip redüklendiği reaksiyonlar vardır. Bunlar bir denklem halinde yazılır. As 2 S 3 + 20 H 2 O -• 2 H 2 A s 0 4 - + 3SO 4 - + 36H+ 28e 28/ e + N O 3 - + 2H+ -> NQ 2 + H 2 O As 2 S 3 + 28NO 3 - + 20H+ -> 2 H 2 A s 0 4 - -f 3SO 4 ~ 2 + 28NO 2 + 8H 2 O Eğer bir bileşiğin bünyesindeki birkaç atom oksitlenip redükleniyorsa o bileşiğe tüm bilmen kurallar uygulanır. Örneğin; Asi dik ortamda MnO4~ CuSCN yi Cu++ CN" ve SO4= e yükseltger. > v Bu takdirde değerlik değişimini düşünmeksizin > ' 4H 2 O + CuSCN H- Cu++ + HCN + S Ö 4 - + 7H+ + 7e yazılır. Bazı hallerde bir tek bileşik hem yükseltgenir hem indirgenir. Bu reaksiyonlara oto redoks, iç redoks veya disproporsiyonasyon reaksiyonu denir. • Hg 2 Cl 2 + 2C12e + H g 2 C l 2 2H g 2 Cl 2 3/ 6e

2HgCl2 + 2e 2Hg + 2C1-+ 2HgCl 2 + 2Hg -> CİO4- 4- 2H+ + 2e 3H 2 O 3C1O4- + CI-' '

+ cıo3+ cıo3- + 6H+ -»• c ı - +
4C1O3->

+ H20

4 . 2 . Redoks Reaksiyonlarında Potansiyel: 4 . 2 . 1 . Yarı hücreler: •-: : • • ' -

Bir metal parçası örneğin çinko suya daldırıldığında Zn atomları ++ elektron kaybedip Z n iyonu haline geçme eğilimi gösterir. Bu olay metal ile çözeltiye geçen metal iyonları arasında bir denge kuruluncaya değin sürer.
•;':\:X ;
Z n

^

Z

n

+

+

+ 2 e

:

'

:

' - y - . ^ :••;:'•,

]

-'"•.: • A ' • ' : . •,• 1-. . _ - V ,

iyonları ile dengede bulunan başka bir metal için de benzer hal göz lenir. Örneğin; Cu +£., Cu + t -f 2e v .; dengesi kurulur. :'.;

Her yan reaksiyon belirli bir yan hücre veya elektrot potansiyeli ile karakterize edilir. Bu potansiyel metalin iyon haline geçme eğiliminin veya iyonun metal atomu haline geçme eğiliminin bir ölçüsüdür. Elektrot potansiyeli veya yan hücre potansiyeli direkt olarak ölçülemez. Fakat iki yan hücre birleştirilip bir hücre oluşturulursa bunun gerilimi ölçülebilir.

\ .
jf . ~ örneğin; " •

Bir Cu++ çözeltisine batırılmış Cu çubukla Z n + + çözeltisine batırılmış Zn çubuk bir iletkenle birleştirilmiş (Şekil 7) B ile gösterilen ve KG1 gibi bir çözelti ile doldurulmuş tuz köprüsü ile tamamlanmış ve böylece bir hücre oluşturulmuştur. V voltmetresi iki y a n hücrenin potansiyel farkını yani hücre gerilimini ölçer. Bu hücrede çinko metali iyonik hale geçmeye yani yükseltgenmeğe daha fazla eğilim gösterir. Böylece elektronlar dış devrede Cu çubuğa doğru akar bunlar çözelti Cu sınırına gelip Cu++ iyonlarını Cu atomlarına indirgerler. . • . . f •
i

Reaksiyonları ve ilgili potansiyelleri şöylece gösterebiliriz. '.":.. • Cu++.+ 2e ÎI Cu ^> İS-:•'. E{ = + 0 , 3 4 V.

\'; /Vfrİıı-- ' :«±Zn++ + 2e : Zn + Cu++ 5±'Zn + + + Cu

E2 = —(—0,77) V. : , ^ ; . ; , -; + 1,11 V.

Belirli koşullar altında bu hücrenin gerilimi + 1,11 V- tur. Bu koşullardan sonra sözedilecektir (Standart elektrot potansiyelleri). Yan hücre reaksiyonları yalnız iyonu ile temasta bulunan metallere özgü değildir Herhangibir iyon-iyon yan reaksiyon sistemi bir yan hücre oluşturabilir. Yarı hücre reaksiyonu bir elementin çözeltideki değişik oksidasyon basamaklarını kapsarsa Pt veya C gibi inert elementler kullanılarak redüklenen iyona elektron iletilir veya oksitlenen iyondan elektron alınır. Şekil 8 de böyle iki ayn hücreden oluşmuş bir hücre görülmektedir. '• Buradaki reaksiyonlar MnO 4 - + 8H+ + 5e <± Mn++ + 4H 2 O / <• 1,51 V.v + 0,74 V. E =, + 0,74 V.

5 / Fe+2 ^ Ye+i 4. e ÜInOr + 5Fe+2 + 8H+ 5* 5Fe+3 + Mn+2 + 4H 2 O

88

. • . .. . . Kalomel. .2. . . . .Bu iki yan hücre bir iletkenle bağlanırsa bir V potansiyometresi bir potansiyel farkı gösterir. : . • . . .314 joule / der. • . E yarı hücre potansiyeli. • = •••.> Tek bir elektrodun potansiyeli ölçülemez. . . Bu hidrojen elektroda referans elektrot (karşılaştırma elektrodu) denir. - - . . • « ? . : • . . n yarı hücre reaksiyonunda alman veya verilen elek. ... 4. • .. Fe+3 e yükseltgenmiştir. \ Red +± 0x + ne Zn Cu ZnSOj Şekil 7. . . gümüş-gümüş klorür gibi sıklıkla kullanılan referans elektrotlar da vardır.2. Bir galvanik hücre teması CuSO/ Nernst denklemi şeklindedir. • ..-. Nernst Denklemi:' 1889 yılında Nernst reaksiyona giren maddelerin konsantrasyonlarını yarı hücre potansiyeline bağlayan bir ifade türetmiştir. Bu da elektron transferinin bir kanıtıdır. Yani Fe+2. . Ancak standart hidrojen elektrot denen ve platinle kaplanmış bir Pt elektroda 1 atm basınçlı Ky gazı göndererek bunu 1 M asit (daha doğrusu H+ iyonları aktif ligi 1 olan asit) çözeltisine batırmakla elde edilen elektrotla (ki bunun potansiyeli sıfır varsayılmıştır) bir hücre oluşturmak suretiyle aradaki potansiye farkı ölçülür. • •• -. . R = 8.. . .. Devreden akım geçtiğinde eğer sol bölmeye az miktarda KSCN konursa Pt elektrot çevresindeki çözeltinin Fe(SCN)ı oluşmasından dolayı kızardığı görülür. . r . .. T mutlak sıcaklık. mol olan bir sabit. Potansiyelin Konsantrasyona Bağlılığı.>. • • .. Genel halde. . ..••:. . • > .

'" '"• • ' . - .•••.. . .0591 ."• '•""•-"•• : " '-':•:. Bu takdirde [Ox ] ve [red] aOx ve a r e d şeklinde gösterilir. .••'•. Molar konsantrasyonlar yerine aktiflikleri kullanmak daha doğrudur. . ^90 . 25°C için hesap yapılarak Pt . F faraday sabiti (96500 Coul.:. ••_• E = Sabit H n h Ox! !Red ifadesine varılır. Bir elektrodun potansiyeli konsantrasyonla değiştiğinden değişik yarı hücre potansiyellerini karşılaştırmak için bir standart hal belirlemek g e r e k i r .303x8. .••. . - " / Pt :>::W:'. Zn + + yarı hücresinde metalik Zn birim aktifliktedir. .' 1.31x298 |Ox | log = Sabıt "•_'•. .•'-•'•• . 2.2. • . - • : Fe*+1 • • • • F e + Mn 0/ v.'.'. T ' .. : : . örneğin." "' • .* ' " ' H+ • - • ' • • * + •••:. ' •-•>.3.. 4.-. ir E «u-*.. ' • ' • • • ' < " ' ' . j ' : '' : . Standart Potansiyeller: " ' • .tron sayısı. ' : '. '• • » ' ' • . Zn.''': ' V .Saf bir sıvı veya katı standart haldedir veya birim aktifliktedir. ^ Şekil 8. lyon-iyon yan reaksiyon sisteminden oluşmuş bir galvanik hücre.) [Ox ] ve [red ] de oksitlenmiş ve redüklenmiş formların molar konsantrasyonudur. + — I TITÖSSÖÖ Ö — ÖSSÖ 0. > .. B ' .

Bütün elektrot potansiyelleri standart potansiyeli keyfi olarak sıfır kabul edilen standart hidrojen elektroda göre verilmiştir.. |Ked| I Ov ! Me n + + ne +±. • • ' * yazarız. ".Az çözünen bir katı örneğin. .4. . sağda redüklenme olayının olduğu yarı hücre gösterilir. • Şimdi Nernst denkleminde .Çözünebilen bir madde çözeltideki konsantrasyonu 1 M (veya daha doğrusu aktif ligi 1 olduğunda) standart haldedir.•'> ' ' ' r konsantrasyonlarını 1 e eşit|Red | lersek E = Sabit olur. 3. O halde standart potansiyel yan hücre reaksiyonunda yer alan maddelerin standart halde veya birim aktif likte oldukları zamanki potansiyeldir.10 M) || H+ (1 M) H2 (1 atm) | Pt + Solda oksitlenme olayının olduğu yarı hücre. .-. : . Buna yarı hücrenin standart potansiyeli denir. Me° şeklinde bir metal-metal iyonu yan hücresinin potansiyelini hesaplamak için Nernst denklemini kullanırken saf katı olan Me°'ı 1 alırız ve p E = E° + — = . • • • • • ' .2. Oksitlenmenin olduğu elektroda Anot.Gazlar basınçları 1 atın ve sıcaklıkları 0°C de iken standart haldedirler. . 5. v •• : • " . ^ • . . Herbir iyonun konsantrasyonu ayrı ayrı yanında beh'rtilir. Standart Elektrot Potansiyellerinin İşareti: 1. X • ' 91 . Gazların basınçları belirtilir.2.İn |Me n + | nr Yarı hücrelerin oluşturdukları hücreler şu şekilde gösterilebilir. . • şeklinde yazılabilir.İn nr T? T 1 . 4. biz bunu E° ile gösteririz._ . İndirgenmenin olduğu elektroda ise Katot denir. — Zn |Zn++ (0. . AgCİ çözeltideki konsantrasyonu çözünürlüğüne eşit olduğunda yani çözelti doygun olduğunda standart haldedir. ' . \ r .Çözünmüş olan bir gaz 0°C ve 1 atm basınç altında konsantrasyonu çözünürlüğüne eşit olduğunda standart haldedir. •••••• • ] O x I " '' • "" . : • Şimdi Nernst denklemi standart elektrot potansiyeli yerine konarak E = E° + — s . Ortadaki dik çizgi tuz köprüsünü belirtir. 4.

' • " +4 ' ' ' ' " ' ' ' '"" 0. 0. Bir sistemin standart elek trot potansiyeli ne kadar pozitifse o kadar kuvvetli oksitleyicidir.06 0.15 — 0. E = E» + —— log Sn+4 + 2e *± Sn+2 ISn+41 |Sn+2| ' e :• ^ 0.Ve hidrojen elektroda göre indirgen olanların potansiyelleri (-) yükseltgen olanların potansiyeli ( + ) dir. 2 . örnek 2: pH = 5 ve hidrojen gazı basıncı 1 atm olan hidrojen elektrodun potansiyelini bulunuz. . 3.<'•. E° Sn+ 4 /Sn+ 2 = 0..15 +• — 2 log . „ _o f 0.0 olan çözeltiye daldırılmış Pt telin oluşturduğu yarı hücrenin potansiyelini bulunuz.. 4 .059 .10 M Cr+3 içeren ve pH = 2. 6e + Cr2O7= + 14H+ α 2Cr+3 + 7H2O E o Cr 2 O 7 =/Cr^ = 1.15 V. :•••'"•'•'•''' . ^ •"•"•'' " " • ' ' .10 M Cr2O7=.2.12 V.?0 . 1 — ' '• = 0.30 V.03 = 0. : " " v ' '' ' ''. . ' E = E o + _W 1 log jn^L PH2 = o. " *»-« -T g «-B | .01 M Sn içeren bir çözeltiye daldırılmış Pt telin oluşturduğu yarı hücrenin potansiyelini bulunuz. ' C r 4 92 ' . 5 . Buna göre standart elektrot potansiyeli cetvelleri düzenlenir. . 2H+ + 2e 5± H.0oo + -^ log no-» l örnek 3: 0.Yarı hücre reaksiyonu redüksiyon yönünde yazılır. Yarı Hücre Potansiyeli Hesaplanması: örnek 1 : .1 M Sn++ ve 0. ' - ..01 ftl_ = 0.

|V++ (İM).03 V.30 — 0. Hücre Geriliminin Hesaplanması: Yukarıdaki örneklerde hesaplanmış olan her potansiyel gerçekte bir yarı hücresinin hidrojen elektrot (E = 0. Hücre gerilimi hücreyi oluşturan iki yarı hücre arasındaki potansiyel farkıdır.01 M) | | Cr+3 (i M). Şimdi basit bir sistem üzerinde redoks titrasyonuna ait eğrinin çizimini inceleyelim. E.15 V. '• : E = Eı — E 2 = — 0.41 x.7. _ _ 0. log ^ __0)38 v.2.23 + 0. Redoks Titrasyonlannda Potansiyel Değişimlerinin İncelenmesi ve T i t r a s y o n E ğ r i l e r i n i n Ç i z i l m e s i : ••. 4.41 = — o.6. _ _ 0. Cr++ (0. başka bir deyişle büyük olandan küçük olan çıkarılarak pilin gerilimi (Elektromotor kuvvet) hesaplanır.) olduğu bir hücre potansiyelidir.2. 4..001 M) |Pt E° V+3/V+2 = —0. V+3 (0. Burada da görüldüğü gibi daha pozitif olan yarı hücre potansiyelinden daha negatif olan çıkarılır.26 V. • • „ ' S '-•„ ' : Geçen bölümlerde uygun indikatörü seçmek amacı ile asit-baz titrasyonlannda titrasyon eğrisinin çizilişini görmüştük.000 V. Hücre geriliminin hesaplanması iki yarı hücre gerilimini bulup bunlann farkını almaktan ibarettir.K - W + W ..38 = + 0. Mİ ' • ' • ' • ' W J ^ j . E2 _ _0>26 + m.W" ^'LZ '"-' 110- 2 •• E = 1. Örnek 4: Pt. Bunun nedeni Şekil 9 da açıkça görülmektedir.23 v.27 = 1. .

•--.1 meq.00 0.1 = 0.":• . 3 b) 1.20 -0. .20 0. ^ . • .200 1. ' .1. a) Başlangıçta (0..1000 M Ce+* ile titrasyonunu inceleyelim: E° Fe+3/Fe+2 E» •. . •"'.77 V..00 mi Ce+4 ilavesiyle) hesap yapamayız çünkü Fe+ konsantrasyonu hakkında çok küçük olduğundan başka bir şey bilmiyoruz. : • • • 1 Şekil 9.• .1 = • Fe+' 94 mi 51 ._. .40 0. Eşdeğerlik noktasına kadar potansiyeli Fe+3 / Fe+2 sistemi ondan sonra Ce+4/ Ce+3 sistemi belirler. Hücre geriliminin şematik gösterilmesi Örnek olarak H 2 SO 4 içeren 50.000 -0.60 E i i 1 0.80 0.0 mi 0.. .61 V.9 meq. Ce+4/Ce+3 = 0.100 M Fe+2 n in 0.40 2 r hücre E 2 hücre •"Ti" \ ' : .Fe+2 meqFe+5 M = 0.0 mi Ce+4 ilavesinden sonra 1 x 0.Fe^ 4.. = 1..

<..-..!?' "• • .059 log 49 c) 5. .?-.. .. J --^~ Eğer reaksiyon yeterince tam kabul edilirse bütün Fe+ 2 .' • • .• | F e + 3 1 :.77 V. • •_~. olduğu dikkate alınarak 2 E e q = E j 0 + E 2 ° elde edilir. '•':•• .67 V. .... \}}1':"^' w \ ! ' .M meqFe +2 Fe+2 mT 4. .0.059 log ~.. .. : r J^..9 51 0.•••. .' ^ : f : K İ : . ._.01 meqFe^ 2 E t = 0. . .99 meq. .0 mi Ce+4 ilavesinden sonra 0. .\ •' • • • : \ :3 r : ... = 0. .:•'-•.=-.. . i ' ' - .: • • • .' • . ... • .. .: ' : K ' r : .. ' . .059 log d) 25.. . ^' gg -.' Fe+2 + Ce+ ^± Fe+? +• Ce+ -.... ' • eşitlikleri ve E x = E 2 = E e q .••':/. .•.77 + 0. ! . -.._. r . f) Eşdeğerlik noktasında reaksiyon 4 .-*.^ J ' : .-•'••'•>»': • • „ ..71 V. .oranı çok yüksektir! l ^ e ' 2 ''/>. ifadesi elde : l .' -.93 V. J / .. i ç : ' ^ ^ > ' ' : ' : A . • :V':-' îki yarı hücreye ait Nernst denklemleri yazılıp toplanırsa E! + E 2 = E!° + E 2 ° + 0. ' = |Ce+3| .. • e) 49. 1 ' ^ ^ .>•...•.•. .Fe+ 3 0.77 + 0. . .•. / ••. . ( E e q denge potansiyeli) 95 .. v -.. .77 + 0. . . . : / '. X . ^ . Fe + 3 'e yükseltgenmiş ve Ce+4 de Ce + 3 'e indirgenmiştir. Ej + E 2 = 2 E e q .. Böylece bu ikisinin potansiyeli biri.. .1 51 -= 0.. •.. |Fe+ 2 | ve |Cc + 4 | çok küçük' |Fe+3 —.:• • .-'! '. ' . '•:•• •• •--:-... ...'.. 0.0 mi Ce+4 ilavesinden sonra 0.:•-• - +3 - oranı da çok küçüktür.9 mi Ce+4 ilavesinden sonra 4. ••-•-'.^ : • \ : : birinc e ş i t olur..V ^*"-frr:.059 log e d i l i r . .

0 mi 0.15 V. b) Titrasyon sırasında önce Sn+ / Sn+ sistemi eşdeğerlik noktasına kadar potansiyeli tayin eder. Bu değerlerle titrasyon eğrisi çizilirse Şekil 10 daki gibi bir grafik elde edilir. ' ' 4 2 .100 N Ce+4 ile titre ediliyor.61 — 0.0 mi Ce+4 ilavesi 0. h) 60 mi Ce+4 ilavesi (Ce+4'ün aşırısı 10 mi. = 1.57 V.) 10 x 0. 0 E e q g) Stökiyometrik eşdeğerlik noktasından sonra ortamda artık ilave edi4 3 len Ce+* kullanılmaz ve Ce+ / Ce+ redoks çifti potansiyeli belirler.059 log = 1.1 = 1 meq 5 meq Ce+3 • 110 110 ' E2 = 1.61 + 0. 96 . + E2° = »'" 1 ^ =-. • E° Ce+4 a) Başlangıçta tayin edilemez.61 V.E.1 meq Ce+4 5 meq Ce+' hacım 101 mi.1000 N Sn++ 0. 51. yalnız burada n = 2 dir. -. Hesaplar önceki örnekte olduğu gibi yapılır.04 = 1.059 log Y = 1.61 + 0.51 V.19 V. Diğer bir örnekte 50. E2 = 1. 1. E° Sn+ /Sn+2 4 = 0.

^:v 97 . -A. . + • * ! .059 log . log E2 = E2° + 0. + E2 = 2Ex° + E2o + 0. S n 4 4 = = meq Sn+2 = = 0.0 mi Ce+4 ilavesinden sonra meqCe+4 = meq. 2 E. 1 0 x 0 4 = 1 5 — 1 = 4 E. .13 V __ 4 diğer noktalar için benzer hesaplamalar yapılır. _ • .Ce4*) ŞekU 10.:. = 0. Fe+>'nin Ce+* ile titta.v(ml. örneğin.059 log JSn+2| \Ctf |Ce+ Ej eşitliğinin iki tarafı 2 ile çarpılıp toplanır.j | j £ j |Ce+4 | = 2 |Sn+2 ' = 1 olduğundan |Ce+3 t = 2 |Sn+ 4 | /v.yon eğriti. 10.15 c) Eşdeğerlik noktasında Sn+2 + 2Ce+4 ^t Sn+4 + 2Ce+3 • .

. n2 . .-'... / E 2 = E2o+ ...n 2 r e d j •:"•. Stökiyometrik nokta için genel denklem şöyle çıkarılır.. 3 .^ . + n2E°2 + 0. •'....61 ^ Stökiyometrik noktadan sonra bir önceki örnekte olduğu gibi hesapların*.E». O 6 4 V 2 x (0. _«... 0.15) + 1..059 log J^iL njred ı = n 2 ox 2 n 2 red 2 = nıoxj (m + n2) E e q = n ^ ! » + n 2 E 2 ° + n2E2° -f n 2 4 .-._ _ „ ..n j r e d 2 *± n j o x 2 -|.. MnO4~ iyonu çok şiddetli renklidir... • -'. bu da seyrettik çözeltide renksizdir.« .A::: •- .n 2 e *± r e d 2 (. E = Ee(l = 2 E ı ° + E2 ° = elde edUir. 0 '059 !„„ I° X 1İ .1 N MnO4~ çözeltisinin 1 damlası bir kaç yüz mi lik çözeltiye gözle görülebilir bir pembelik verir.. MnO4~ ün asitli ortamdaki redüksiyon ürünü Mn + + olup.E e q = E! = E2 . Bu nedenle permanganatla yapılan titrasyonlarm 98 . 0. reaksiyon ürünleri de renksiz veya çok açık renkli ise titre eden çözeltinin çok az aşırısı indikatör görevi görebilir...059 .l o g . ^ = 1 + n 2 E 2 = n . Redoks Titrasyonunda tndikatörler: a) fndikatör rolü oynayan renkli titre edici maddeler: Eğer kullanılan titre edici çözelti renkli. nj / o x 2 -{.

Fe + 3 'ün Ti + 3 ile titrasyonunda Fe+3 + Ti+3 5± Fe+2 + Ti+4 reaksiyonu olur. İç Redoks. Serbest iyot da renginden dolayı kendi indikatörü olarak kullanılabilir.1. Ce+4 renksiz ürünler veren maddeleri yükseltgeyerek titre etmekte kullanıldığında ilk açık sarı renk titrasyon sonunu gösterir. • tndikatör yarı reaksiyonu belli bir standart redoks potansiyeli ile karakterize edilir. O halde kırmızı rengin kaybolması. eğer oran 10 ise renk değişimi 99 . Bu seçimde bir kolaylık vardır. îndikatörün oksitlenmiş ve redüklenmiş formlannuı renk şiddetleri aynı ise indikatörün renk değişimi indikatörün standart redoks potansiyeli E° volt dolayında olur.İndikatörleri: Bazı organik bileşiklerde yükseltgenme veya indirgenme bir renk değişimine sebep olur. Fe + 3 'ün hepsi Fe+2 ye indirgenirse kırmızı renk kaybolur. Bazı hallerde de titrasyon sonu ortamdaki rengin kaybolması ile anlaşılır. örneğin. Bunun redüksiyon ürünü olan Ce +3 ise renksizdir. İndikatörün renk değiştirme potansiyeli eğer gözlenen renk değişimi için konsantrasyon oranı ve alınıp verilen elektron sayısı biliniyorsa Nernst denkleminden hesaplanır. Eğer iki halin renk şiddetleri çok oransızsa renk değişimi potansiyeli indikatörün redoks potansiyeli E° dan farklı olur. Bu tip indikatörler tipik redoks sistemleridir. 4. Titre edilecek çözeltiye bir kaç damla SCN" katılarak Fe (SCN)++ kırmızı kompleksi oluşturulur. örneğin. titrasyon sonunu gösterir. IDOX + ne 5± In r e d yarı reaksiyonu ile temsil edilirler.çoğunda MnO^ ün aşırısından meydana gelen ilk açık (hafif)7 pembelik titrasyonun sonu olarak alınabilir. Belirli bir redoks titrasyonu için öyle bir indikatör seçilmelidir ki bunun redoks potansiyeli bu sistemin eş değerlik noktası potansiyeli ile ya çakışmak veya bunun yakınında olmalıdır. yani genişçe bir potansiyel arahğındaki indikatörler alınabilir çünkü pek çok redoks titrasyonunda potansiyel eşdeğerlik noktası dolayında çok hızlı değişir.3. Ce+4 iyonu bu halde veya Ce(NO3)6= şeklinde kompleks halinde iken sarı turuncu bir renge sahiptir.

1. ' . ^ . . •.) kadar daha negatif bir potansiyelde gözlenir. C 1 2 H 4 N 2 . Aşağıdaki E° değerleri jH+| = 1 . Fe(2) Fenantrolin. Nitro ve P.0.06 4 .) 3 ++ Ferroin (Kırmızı) 100 *> Fe(C 12 H 8 N 2 ) 3 +3 Ferriin (Açık mavi) e E ° = 1. Bu sonra tersinir bir reaksiyonla difenil benzidin viyoleye döner (Şekil 11). îlk önce renksiz difenil benzidine tersinmez bir oksidasyon olur.•.06 V. 3 . f . . Bu 1.. . (Şekil 12). P. Sodyum ve Baryum difenilamin sülfonatları daha çok çözünürler. İndikatör yarı reaksiyonlarından bazıları hidrojen iyonunu da içerir. Difenilamin suda çözünmez. Difenilamin ve Fe (2) Fenantrolin: :.. Bazı redoks indikatörleriııe ait veriler.10 fenantrolin bileşiği Fe+2 ile reaksiyona girerek bir kompleks oluşturur. 1 . .0591 0.36 + 0. 1 ./. indikatör Renk E» (Volt) Ox Yeşil mavi Viole Mavi • . Fe (C 1 2 H 8 N 2 ) 3 ++ Buna ferroin denir. - Fe+ 2 nin Cr 2 O 7 ~ ile titrasyonunda difenilamin kullanılabilir. pH = O için verilmiştir. ^ > Fe(C 12 H 8 N. bunun rengi koyu kırmızıdır. yalnız asitlerde biraz daha fazla çözünebilir. Bu nedenle potansiyeller pH'dan etkilenir.1 de verilmiştir.0591 n log ox |red| denklemine göre E o dan Eğer E o dan kadar daha pozitif bir potansiyelde gözlenir.10 fenantrolin (ferroin) Renksiz Renksiz Kırmızı + 0. (E c ' " •' Bazı redoks indikatörlerinin renkleri ve standart potansiyelleri Tablo 4.0591 n indikatöriin standart redoks potansiyeli. • '. ••• / •• Tablo 4. .76 + 1. Amino difenil amin gibi difenilamin türevleri de redoks indikatörü olarak etkirler ancak bunların redoks potansiyelleri farklıdır. ı ı v • • ise renk değişimi D ox Jl —r = -rrred 10 0. Red Metilen mavisi Difenilamin Fe (2) 1. .

'/l^'/^-'v - ' 101 . Denge sabiti reaksiyonun tamlığının bir ölçüsüdür.n Difenil benzidin (renksiz) Difcnil benzidin viyole Şekil 11. Şekil 12. :•. 1.10 Fenantrolin. Difenilamiu'in formülü. K'nm büyük olması reaksiyonun tam olduğunu. Redoks Reaksiyonlarında Reaksiyonun Tanılığı: Denge Sabiden : Titrimetrik analizde en önemli nokta reaksiyonun tam cereyan etmesidir. Yani reaksiyona girmeden kalan madde miktarı ihmal edilebilir olmalıdır. 4.4. K'nm küçük olması reaksiyonun tamamlanmamış (çok az cereyan etmiş) olduğunu gösterir.

••••••••••• • -_• : > .61 V.Bir redoks reaksiyonun denge sabiti iki y a n reaksiyonun redoks potansiyellerinden ve reaksiyona girmemiş madde konsantrasyonu da denge sabitinden hesaplanır. çünkü reaksiyonu yürüten güç olan potansiyel farkı ortadan kalkmıştır.059 log 1.059 log |Ce+ Fe++ + Ce+4 «± Fe+3 + Ce+3 dur.K. : .059 lCe+41 .+3 |Ce 1 K = 0. ':' Yazılan yönde kendiliğinden yürür. veya hücre gerilimi + ise reaksiyon gösterilen yönde kendiliğinden cereyan ediyor demektir. Bu reaksiyon reversibl olduğundan dengeye her iki yönden ulaşılabilir.059 log E2 = E 2 ° + 0. yani Fe++ ile Ce+4'ü karıştırarak da F e + Î ile Ce+3 karıştırarak da dengeye ulaşabiliriz.77 V. = 0.M..77 = + 0.61 — 0. Burada reaksiyon artık bir yönde daha fazla ilerleyemez. ..-•• Fe+ nin Ce ile reaksiyonunda denge sabitini bulunuz. . O halde dengede Eı = Ej yani Eı — E2 = O olmuştur.059 = 14.84 V.059 log ' lFe+3 = 1. E 2 de giderek küçülür ve öyle bir an'a gelinir ki artık Eı = E 2 olur. E.77 + 0. Fe+ 3 + e *± Fe+ 2 2 +4 E t ° = 0. Ce+4 + e α Ce+3 Reaksiyon E 2 ° = 1.84 0.2 102 .77 = 0. |Ce+4S 0.61 — 0. Eğer Ce + 4 ile Fe + 2 'i karıştırdı isek Fe+ 3 giderek artar buna bağlı olarak Nernst denklemine göre Ej değeri giderek büyür. Buna karşılık Ce + 4 azalıp Ce + î artar. Bu hal denge halidir. E» = 1.61 + 0. 0. v |Fe+2| .059 log K .84 = 0. örnek 1: ' '•' •.

(Sn+4 I2 .62 =.77 V. E° |Fe+2 p .0.| _ 0.°' 0 5 9 ı I 6 lb 2 IF*+ s— loe -i |Fe+ j 12 ~ ' T 0.30 + -°J°İ^ j 6 l C r 2°7-| • |H+|M |Cr+312' Fe+3 4.059 log 6 JI^ |Fe+2 103 . 0.77 -. |Sn+2] E.15 V.24 0.059 IogK Cr2O7= 4.| F e + 3 I2. = 0.77 4.15 = ^' U D y _ I o g = 0. ±™ 2 logK = K = 1021 örnek 3: 1...1014 K'nın bu büyük değeri reaksiyonun tam olduğunu gösterir. .2 _ ı / s .059 log .14H+ + 6Fe+2 ^ 2Cr+3 + 6Fe+3 + ? H 2 Oe a v 4.0 u15 4.e *> Fe+2 E2 = 0.7R r nun denge sabitini hesaplaym. ° WonuYarı reaksiyonlar Cr2O7= + 14H+ + 6e ?± 2Cr+3 + 7 H 2 O E! = 1. Örnek 2: i * E° Fe+3/Fe+2 = 0.77 4. Sn+2| l»n+4 I |Sn+2 | |Fe+2 p 0.K = 1014.

) .9 veya K = 7.30 — 0.059 K = 10 53.7 meqMnO 4 .2 = 4 meq.2 N CelV üe 20.02 (Burada sözkonusu konsantrasyon molarite olduğu için etki değen olan 5'e bölünmüştür.= 20 x 0.1000)5 .30 0.9.059 0.1053 örnek 4: bulunuz. 0.Fe+2 = 20 x 0.77 0. MnO 4 - « -^ = 1062-7 (0.10-H tojoo nü 0.1.0200 Ş+2 • - 5 |Fe++| = 7.059 |Cr+î| 2 1. 104 .6 .2 = 4 4 0 x 5 = 0. 00 'Û 0. >( .200 N F e + 2 karıştırıldığında artan Fe+2 konsantrasyonunu bulunuz. pH = 1 • K I 'e+2|5 |MnO 4 -| |1 = ' |Fe+2 = ı0 62.

|Ce+4| . pH = O 14H+ + 6e + Cr 2 O 7 .00 mi 0. [ 20.10+14 |Fe+2| = 7.10+14 = |Fe+2|2 = . ' ' • . 50 = 1053.1 = 3 |Fe+2 | = ITTX I 1 50 50. |Cr 2 O 7 105 50 .2 x 20 =^ 4 jFe+3 | = |Ce+3 | -JL. ı 6 1 0 i 4 1.1000 N Fe+2 çözeltisini karıştırarak elde edilen çözeltideki CnO 7 = konsantrasyonunu bulunuz.3 -^— .00 mi 0. |Cr2O7=-1 = X örnek 3: de K = 10W bulunmuştur.05 x 20 = 1 meq Fe+2 = 30 x 0.6. |Fe+2 K . (4/40)2 |Fe+2|210-2 1.907 10^ örnek 6: .6.Ö 1 6Fe+2 ^> 6Fe+-' + 6c 14H+ + Cr 7 O 7 " + 6Fe+3 ?* 2Cr+-< + 7H2O meqCr2O7= = 0.9 150 .+* 2Cr+3 + 7H.0500 N Cr 2 O 7 " ile 30.2 x 20 = 4 meqFe+3 = 0. |Fe+2 meqCe+ 4 = 0.

54 V.0 mi 0.4.40.Zn + + çözeltisine batırılmış bir Zn elektrotla 0. pH = 1 .10-2)6 (4.0100 N SnCl2 çözeltisi 100.100.56 V.8. E °Cu-/Cu= °' 3 4 V - 4.3.9 8.| |Cr2O7-i PROBLEMLER 4 .10-61 |Cr2O7. Çözeltideki Zn konsantrasyonunu bulunuz.020 N Cr 2 O 7 .2000 N iyot çözeltisi ile titre ediliyor.150 ++ V. 0 4.10 M Cu++ çözeltisine batırılmış bir Cu elektrodun oluşturduğu bir hücrenin gerilimi 1. 1 . .9 I 26 . 4. AsO" 3 / AsO~3 = 0. 1053.) 106 .2.• E» = 0.0 mi 0.00 a) Eşdeğerlik noktasında reaksiyona girmeden kalan iyot konsantrasyonunu bulunuz. 1053. pH = 7.50 |Cr2O7-| (2.çözeltisi ile karıştırılarak elde edilen çözeltideki Sn + 4 ün molar konsantrasyo nünü bulunuz. dur.2000 N arsenit çözeltisi 0.10-2)6 (150)2. (150)2 .Fe + 2 'nin Ce*4 ile titrasyonunda kullanılacak indikatörün E°'ı ne olmalıdır? (İndikatörün % 50 si oksitlenmiş forma dönüştüğünde renk değişimi gözlenmektedir. b) Eşdeğerlik noktasında çözeltiye batırılmış bir Pt telin potansiyojlini hesaplayınız.00 mi 0.

Çözeltide titre edilecek maddeden başkasını da oksitleyecek kadar fazla güçlü olmamalıdır.: 1. 5 . I2 ise daha zayıftır. KMnO4 Titrasyonları: Pek çok redoks reaksiyonunda tayin edilecek maddenin redüklenmiş şekli bir oksitleyici maddenin ayarlı çözeltisi ile titre edilir. E° = + 0.51 V. dur. MnO4~ pek çok reaksiyonda asitli ortamda yukarıdaki reaksiyona göre etkir. 3e -. Oksitleme Gücü : Bazı oksitleyici maddeler diğerlerine oranla daha güçlüdürler.2. Herhangi bir redoks titrasyonunda oksitleyici cisim iki koşulu yerine getirmelidir. 5 . KıCrıO?. 1 . Redj.5.MnO4~ + 2H 2 O «± MnO. Çünkü çözeltisi hazırlandıktan sonra bozunur. 4 . Ce 4 + 4 ve 12 dur.23 V. Bunun için istenilen konsantrasyon dolayında hazırlanır ve bir süre bekletilir. Bazı organik maddelerle reaksiyonda bazik ortamda etkir bu takdirde MnO2 ye indirgenir. MııO4~. Ayarlı MnO^~ Çözeltisi Hatırlanması: KMnO4 bir primer standart değildir. E° değeri büyük oldukça oksitleme gücü de büyür. En çok kullanılan ayarlı oksitleyici çözeltiler KMnO4. Cr2O=7. yan reaksiyondaki elektron sayısı n'yi bulunuz ?. . + 4OH" f 4. 4 .4. Ox? ile reaksiyona girdiğinde denge sabiti 10 52 olduğuna göre 2. 2. MnO 4 .+ 8H+ + 5e «± Mn++ + 4H2O reaksiyonu için E° = 1. Ce+4 bu koşulları sağlarlar ve oldukça güçlüdürler. E = E» + 0.06 log - |MnO4- denklemden de görüldüğü gibi MnO4~ titrasyonlarmda H+ iyonları oksitleyici güç üzerinde önemli bir rol oynar.5. sonra bir redükleyici maddeye karşı veya 107 E° = 0.60 V.23 V.Reaksiyonun tam cereyan edebileceği kadar kuvvetli olmalıdır.Bir yarı reaksiyon diğeri Oxı + 2e z± Redı Ox 2 + ne <± Red 2 Eo = _ 0.

Ç\. Çözelti koyu renkli şişede saklanmalıdır. En iyi sonuçlar H 2 C 2 O 4 çözeltisi 70°C nin biraz üzerine kadar ısıtarak alınır. 4. . Ayarlama: MnO4~ için en çok kullanılan redükleyici primer standart maddeler As2O3. Suda.. Bunlar kolayca bertaraf edilemiyeçeğinden çözelti hazırlanır ve bu reaksiyonun tamamlanması beklenir daha iyisi reaksiyonu çabuklaştırmak için çözeltiyi hazırlandıktan sonra kaynatmaktır..daha önce ayarlanmış bir redükleyici madde çözeltisine karşı ayarlanır. çünkü MnC>4~ kağıtla reaksiyona girer. Demir tel asitte çözülerek elde edilen F e + + iyonları MnO4~ ile ferri iyonuna yükseltgenmek üzere titre edilir.- 2 / MnO 4 . bu halde reaksiyon tam cereyan eder.+ 6H+ «i Mn+2 + H 3 A s 0 4 + 3H 2 O 5/ H 3 As0 3 -f H 2 O 5± H 3 As0 4 + 2H+ + 2e . Çünkü ışıktan bozunur./' • .+ 8H+ + 5e «» Mn++ + 4H 2 O 5H 3 As0 3 + 2MnO 4 . yükseltgenebilen organik safsızlıklar bulunur.1.. > .+ H 2 O 3Et 2H 2 As0 3 sonra asitlendirilip MnC>4~ ile titre edilir. ' .. H 3 As0 3 asitlerini oluşturabilir. Özel olarak saflaştırılmış demir tel de KMnO 4 ün ayarlanmasında kullandır. Bundan sonra 1 gün bekletilip ayarlanır..5. 5H 2 C 2 O 4 + 2MnO4~ + 6H+ «t 2Mn++ + 10CO2 + 8H 2 O Bu reaksiyon oldukça karmaşık bir mekanizmaya sahiptir. AsO4~3 de böyledir. Bu da aşağıdaki denkleme göre titre edilir. >. Taze hazırlanmış MnO4~ ün stabil olmayışı bunun yüksek oktsitleme gücünden gelir..•• . Bunu H 3 As0 3 şeklinde yazmak gerçeği yansıtmamakla birlikte stökiyometrik amaçlar için yeterlidir. Na 2 C 2 O 4 asitte tamamen çözünerek disosiye olmayan H2C 2 O 4 'ü oluşturur. '_ •• . . MnO2'e indirgenmiştir. .••. H 2 A s 0 3 .2.. Süzme işlemi cam pamuğundan veya GOOCH krozesine yerleştirilmiş asbestden yapılmalıdır. -. Özel amaçlar için elde 108 ..% . Na 2 C 2 O 4 ve saf demir teldir. \.+ 6H+ 5± 5H 3 As0 4 + 2Mn++ + 3H 2 O AsO3~3 iyonu HAsO 3 = . MnO 2 süzülmelidir aksi halde asitli ortamdaki titrasyonda Mn + + ye indirgenmek üzere reaksiyona girer.. H 3 As0 3 -f MnO 4 . Çözelti nötral olduğundan bu reaksiyon sonunda MnO4~... As2O3 bazik çözeltide çözünmelidir: As 2 O 3 + 2OH. • • .

S. meq H 2 O 2 = N x V mg H 2 O 2 = N x V . H 3 As0 3 + H 2 O 5± H 3 As0 4 + 2H+ + 2e 4. ' .-.3. • ' .+ 5e ^t Mn++ + 4H2O 0.H2O2 Tayini: U.1. Sn. Ba.5.3.0 nü H 2 O 2 ve 20 mi su bir erlenmayere konur. Böylece fazla oksalattan arınan çökelekler H 2 SO 4 veya HC1O4 de çözünürler. Pb.'. Zn gibi oksalatlar KMnO4 ile tayin edilebilirler. 17. • • . .50 2. Direkt Tayinler: 1.5..^••^•V.P.edilmiş olan demir telin kesiti öyle düzgündür ki tartmak yerine cetvelle ölçmek yeterlidir. Serbest hale geçen H 2 C 2 O 4 . . MnO4~ ile titre edilir.6H+ -f 2MnO4~ f reaksiyonuna göre titre edilir. + 2Mn++ + 8H2O 5H 2 O 2 -. İndirekt Tayinler: 1. 4. 17 (2 mi de) mg H 2 O 2 /100 mi = N x V. ••'.O2 + 2e f 2 / 8H+ + MnO 4 . Permanganatla Yapılan Tayin Örnekleri: 4. < Asitli ortamda Ki katalizörü yanında arsenik bileşikleri MnO4~ ile direkt olarak tifre edilebilirler. 109 . Yöntemi: 2.3. Burada metalin eşdeğer gr sayısı MnO~4 ün eşdeğer gr sayısına eşit olur..2. Adı geçen katyonlar oksalatları halinde çöktürülüp süzülür ve yıkanırlar. Bununla beraber çok hassas tayinlerde tartım yine de gereklidir.Arsenik Tayini: " _ • ' : " ' .1 N KMnO4 çözeltisi ile 5 / H 2 O 2 z± 2H+ -.5. / 20 mi % 10 luk H 2 SO 4 ilave edilip 0.At Çözünen Oksalatların Tayini : Ca.

İyot titrasyonlarını kapsayan yöntemler ikiye ayrılır: 4. İyot / iyodür sistemi bunlardan biridir. ancak çok şiddetli karıştırılıp kısa sürede oksitlenirse bu sakınca kalkar. Asitli ortada tiyosülfat bozulur. O zaman I 2 + I . İyotla Yapılan Titrasyonlar: ı Standart redoks potansiyelleri kuvvetli oksitleyicilerle kuvvetli redükleyiciler arasında olan sistemler geniş bir kullanılma alanına sahiptirler. iyot titrasyonları kuvvetli alkali ortamda uygulanamaz çünkü bu halde bir iç redoks (disproporsiyonasyon) olur.+ 10310.4:6. Açığa çıkan iyot genellikle hafif asitli çözeltide tiyosülfatla titre edilir. gelir bu da uçmayı önler. .6. kuvvetli redükleyiciler iyotla reaksiyona girip onu iyodüre indirgerler.6. 110 = " aynı zamanda kuvvetli bazik ortamda tiyosülfat sülfata oksitlenir. 4. I 2 + 2OH.^> 2SO4= + 8I~ + 5H2O S 2 Oj aynı zamanda kuvvetli oksitleyici ortamda da kullanılmaz..5t I 3 bk homoatomik kompleks iyon meydana. Bu sakıncayı ortayadan kaldırmak için Ki ilave edilir.2.+z H 2 O + I .1. tndirekt Yöntemler: (lyodometri) Burada oksitleyici bir madde iyodürün aşırısı ile muamele edilir. Kuvvetli oksitleyiciler iyodür iyonu ile reaksiyona girip onu iyoda yükseltgerler.5i 10 j . I2 + 2e 5± 21E° = + 0. Direkt Yöntemler : (lyodimetri) Burada ayarlı iyot çözeltisi ile kuvvetli bir indirgeyici madde direkt titre edilir.536 V. Bu titrasyonların avantajı çok az serbest iyodun rengi dolaylsıyle kolayca farkedilmesidir.+ 21S2O3= + 4I 2 + 10 OH. I2 titrasyonları sıcakta yapılmamalıdır. S2O3= + 2H+ ** H 2 S 2 O 3 5± H 2 SO 3 + S İyot çözeltisi uçucudur. Bunu önlemek için ortama biraz baz ilave edilir.Ortam ekseriya nötral veya hafif asitlidir.

Burada iyot tipik menekşe rengini vermesi ile anlaşılır. 4. Çok duyarlıdır fakat her ilaveden sonra çalkalamak ve durulmasını beklemek gerektiğinden zaman kaybına neden olur.6. Serbest iyot suda az çözünür fakat I~ iyonunun beraberliğinde gayet kolay çözünür. Çünkü önce ortamda iyot çoktur ve adsorbsiyon bir sonuç hatasına sebep olabilir.6.4. Nişasta: Daha önce sözü edilen iç redoks indikatörleri bu titrasyonda kullanılmazlar. 4. Serbest iyot kolloidal nişasta ile çok şiddetli bir mavi renk meydana getirir. Kesin mekanizma bilinmemekle beraber mavi renk iyodun kolloidal dağılmış nişasta yüzeyinde adsorbsiyonundan meydana gelmektedir. Nişasta çözeltisi hava ile fazla temas ettirilmemelidir.Diğer bir sakınca ]Vun haya oksijeninden oksitlenmesidir.2. iyot titrasyonlarında çok kullanılan pratik bir indikatör nişastadır. O yüzden taze hazırlanmış çözelti kullanılmalıdır. Bu önce kaba bir titrasyon yapılarak saptanır.3.1. Çünkü saf ve kuru halde elde edilmesi zordur. Bundan başka polivinil alkol de kullanılabilir. Direkt titrasyonlarda titrasyon sonunda mavi renk meydana gelir. Direkt metodda indikatörü başta ilave etmenin bir sakıncası yoktur.6. Ekstraksiyon Yöntemi: Burada serbest iyot sudan daha çok çözündüğü CC14 veya CS2 gibi bir sıvıya çekilir. Bu yüzden istenen konsantrasyona yakın bir konsantrasyonda hazırlanıp primer standart bir maddeye karşı ayarlanır. Nişasta asidik veya hatta orta derecede asidik çözeltilerde kullanılmaz. İyot çözeltisi I 3 ~ 111 . Onun için I2 çözeltisi kaynatılarak soğutulup O2 ni uzaklaştırmiş su ile hazırlanıp renkli şişede saklanır. İndikatörler: 4. Bakteriyel etki de nişastanın bozulmasına neden olabilir.3. indirekt titrasyonlarda titrasyon sonu iyodun mavi renginin kaybolması ile anlaşılır. 4.3. Bu oksitlenme ışık etkisi ile hızlanır. Burada nişasta çok daha pratik ve duyarlıdır.6. İndirekt titrasyonlarda indikatör titrasyonun sonuna yaklaşılınca ilave edilmelidir. İyot Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması: İyot primer standart olarak genellikle kullanılmaz. Çünkü I2 -f I~ ^ I~3 kompleksi oluşturur. Ayrıca katı dikkate değer bir buhar basıncına sahiptir.

Cu++ Tayini: Cu++ + e ?>Cu+ I 2 + 2e :2I112 .54 V.6.6. Burada da görüldüğü gibi bu reaksiyonlarda indirekt yöntem sözkonusudur.+ 6H+ *± I.17 V. Na2COj veya NaOH ile bazikleştirilmiş suda çözünür. As2O3 + 60H--H.1..yerine genellikle I2 şeklinde gösterilir. Sodyum Tiyoşülfat Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması: Na2S2O3 yapısındaki billur suyu miktarının kesin bilinmemesi nedeniyle primer standart olamaz.'• Çözelti hazırlanacak su önceden kaynatılıp soğutulmuş olmalıdır. Havadan absorbalanan CO2 çözeltiyi asidik yaparak yavaş bozunmaya neden olur. IO3.4.4.O 7 .+ 61.5.. İyot Titrasyonlarına örnekler: 4. •.+ 61...5... Bu renkli şişelerde saklanır. Çözelti hazırlanırken katı iyot ve Ki az hacımda bir suda tamamen çözülür sonra istenen hacme seyreltilir./( .1.6.•. Ayarlanması: As?Oj primer standarttır ve I2 ayarlanmasında çok kullanılır.6.2. Cr.+ 2H+ Burada meydana gelen H+ iyonu reaksiyonun tam cereyanını önleyeceğinden ortamdan NaHCOj ile uzaklaştırılmalıdır. Primer standart olarak K 2 Cr 2 0 7 ve KIO 3 kullanılır. Eo = 0.-. . •' -'. H+ + HCOy--> H2O + C0 2 v\ 4.! / AsO-^ + I2 + H 2 O <-+ AsO4-3 + 21. Bu da istenen konsantrasyona yakın olarak hazırlanır ya bir primer standarta veya ayarlı iyota karşı ayarlanır..'" : : t ' . A82O3.+ 3I2 + 3H2O -L. Bu stökiyometrik hesaplamaları ve denklemleri etkilemez. Direkt yöntemle ve sekonder standart kullanarak S2(>3~2 çözeltisini ayarlı iyot çözeltisine karşı ayarlamak daha pratiktir.+ 14H+ 5± 2Cr+* + 7H2O + 3I 2 I2 + 2S2O3= 5± S 4 O 6 " + 21r >. Bakteriyel etki de S^Oj" çözeltisinin bozunmasına neden olacağından bundan korunmalıdır. 4. ı x E° = + 0. 2AsOr 3 + 3H2O sonra HC1 ilave edilerek nötralleştirilmir. îyi kapalı bir şişede saklanmalıdır. 1 4. ".

. Bu iyodometrik (indirekt) bir tayindir.Bu değerlere bakıldığında I 2 nin indirgenip Cu+ in Cu ye yükseltgenmesi gerektiği anlaşılır.). olan E° değeri Cu++ _ _ç— nin ++ çok büyük olmasından dolayı 0. 113 .17 V. dan daha büyük olacaktır. Fakat I~ içeren çözeltilerde Cu+ iyonu Cul şeklinde çöktüğü için Gul ile doymuş çözeltide Cu+ konsantrasyonu çok düşük olacaktır. Bu 25 mi % 10 luk H 2 SO 4 ve 100 mi su ilavesi ile çözülür. Askorbik Asit Tayini: 400 mg askorbik asit (Vitamin C) tartılarak 250 mi Uk bir erlenmayere alınır.54 V.6. O C—= O I I I I c= o Iç= o + 2H+ + 2e I CH HO — C — H C H20H Dehidro askorbik asit i I 88 mg -> 1 mi 1 N I2 çözeltisine karşılıktır. Cu++ üzerine ilave edilerek açığa çıkan I2. 0. Bu nedenle 0. 4. I~ iyonlarını kantitatif olarak I2 ye yükseltgeyebilecektir. ayarh S2O3~ ++ ile titre edilecek ve bu da Cu ye eşdeğer olacaktır.5.2. . . Böylece Cu++. Böylece I~ ün aşırısı. •••-- HO — C = C — OH O CHO — C HO — C H — CHO — C — H C H20H L Askorbik asit C6H8O6 I 2 + 2e 5± 2172 + 8 + 96 = 176 ^ • • / • .1 N iyot ile nişasta indikatörü beraberliğinde titre edilir (etki değeri 2 dir. O O = C • I CH — CHOH — CH2OH I ı • .

her ikisi de iyodür iyonu için yükseltgendirler. 4.3.+ 2H 2 O + 2I 2 Böylece bir numuneden alınan bir kısım önce asetik asit ve Ki ile muamele edilir.6 ile + 3 arasında Cr'un kararlı bir oksitlenme basamağı olmadığından bikromat için yalnız bir reaksiyon olasıdır. 1.+ 4H+ + 41--• Cl. 4. Hipoklorit numuneleri asitlendirilir ve aşırı Kİ ile muamele edilirler.Ayarlı K 2 Cr 2 0 7 çözeltileri kararlıdır. C1O2. Bu da organik maddelerin oksitlenmesi için yararlıdır.. 3. ayarı bozulmaksızın saklanabilir..7. 5. Çünkü bu maddeler tam olarak oksitlenebilmek için genellikle yüksek sıcaklık ve uzun bir zamana gerek gösterirler. Açığa çıkan I 2 . 1 1 4 .-\. Hipokloröz Asit ve Hipokloriteler: Hipokloritler ticari ağartma çözeltilerinin aktif bileşiklerindir (NaOCİ). Ancak derişik asit Cr 2 O 7 " ile kaynatdırsa Cl~ kısmen Cl2 a yükseltgenir. . 2.Cl. Bikromat. CIO" e eşdeğerdir. K 2 Cr 2 0 7 asitli ortamda MnO4~ kadar güçlü bir oksitleyici olmamasına karşın ona göre bazı üstünlükler taşır. -. : ..•:••. .-. Cl2 + H 2 0 «± H0C1 + H+ + ClCl2 ve C10~.4. Klorlu su çözünmüş klor ve hipokloröz asidin meydana getirdiği bir denge sistemidir.Cr2O7~ çözeltileri bozulmaksızın kaynatılabilir.+ 2H+ + 21. Sonra HC1 ilave edilir ve titrasyona devam edilir. Toz halinde bulunan ticari ağartma tozları Ca(OCl)Cl dir..K 2 Cr 2 0 7 primer standart özelliklerine sahiptir yani ayarlı çözeltisi direkt hazırlanabilir.-.-.5..+ H 2 O + I 2 Ağartıcı karışımlar genellikle C1O2~ klorit iyonu da içerirler. CIO.+ 14H+ 5± 2Cr+3 + 7H2O E» = 1.. Açığa çıkan iyot C1O2~ e eşdeğerdir.30 V.6.1-2 N HC1 çözeltileri K 2 Cr 2 0 7 tarafından oksitlenmez. Asetik asitli ortamda klorit iyonu iyodu açığa çıkaramaz fakat kuvvetli asitli çözeltide çıkarabilir. Serat ve Bromat Yöntemleri: Cr2O7~ / Cr+3 sisteminin yarı reaksiyonu 6e + Cr 2 O 7 .

6- 1/10 N Cr2O7~ yeterince saydam olup bürete konduğunda alt seviye rahatlıkla okunabilir. 4.7.1. Bazı örnekler: 4.7.1.1. Uranyum Tayini: Jones redüktöründen geçerek uranyum (VI) (örneğin uranil iyonu, UO 2 + + ) U (III) ve IV. karışımına indirgenir. Birkaç dakika süre ile hızlı bir hava akımı bu çözeltiden geçirilerek tüm U (Ill)'ün U(IV) de yükseltgenmesi sağlanır. Sonra difenjlamin sülfonat indikatörü kullanılarak Cr 2 O 7 = ile titre edilir. Bu da şöyle yapılır. Fazla FelII ve H 3 PO 4 ilave edilir. Titrasyondan önce UO++ -f 2Fe+++ + H 2 O +* UO 2 + + + 2Fe++ + 2H+ UO + + ya eşdeğer miktarda Fe++ açığa çıkar, bu da Cr 2 O 7 ile titre edilir. 4.7.1.2. Jones Redaktörü: Bu alet yüzeyi geniş Zn granülleri içerir. Bu granüller bir cam boruya konur (Şekil 13). Bu sistemde daima indirgenecek maddenin H 2 SO 4 N lü çözeltisi kullanılır. Zn + 2H+ ~> Zn++ + H2 Metal asitle H2 vermek üzere etkileşebilir bunu önlemek için çinko önce malgamalanır bu da Zn üzerinde H2 çıkmasını engeller (H 2 çıkışı potansiyeb'ni arttırarak) böylece Zn; H+ iyonlarını değil örneğin F e + Î iyonlarını veya UO 2 + + iyonlarını redükler. indirgenecek çözelti H 2 SO 4 ile asitlendirilerek Zn ile dolu cam borudan aşağı dökülür ve altta toplanarak alınır. Akışın ağır olması gerekir. Akış hızı yana eklenen erlene vakum uygulanarak ayarlanır. Akış sırasında Zn üzerindeki çözeltinin hiç bitmemesi sağlanmalıdır. Yani hava ile temas olmamalıdır. Aksi halde Zn atmosfer oksijenini H 2 O 2 ye indirger. Numune çözeltisi kolondan geçirildikten sonra 2-3 kez % 2-3 lük H2SO4 çözeltisi geçirilir. Toplanan çözelti tayin edilir. 4.8. CelV Yöntemi: Ce -j- 3 ve -- 4 oksidasyon basamaklarında kararlıdır. CelV'ün f katı bileşikleri sarı turuncu renklidir. Çözeltisinin rengi de K 2 Cr 2 0 7 115

u
36cm malgamalarımı s çinko ^ *iŞ Sintering disk

h

V~7 V * U "T- V
Jones rcdükt'örü
v

Şekil 13. Jones Redaktörü

ninkine benzer. CelII çözeltileri renksizdir. Ce(IV) çözeltileri dışardan başka indikatöre gerek göstermemekle beraber Fell fenantrolin ile daha belirgin renk verirler. Bu kırmızıdan maviye döner (İndikatör oksitlenince). CelV iki halde bulunur. 1)- Ce+4 basit katyonu, 2)- Ce+4 bazı anyonlarla kompleks yapar. Örneğin, trisülfato serat, [ hexanitrato serat, [Ce(NOj)6]~2; H 2 SO 4 içerisinde Ce+4 + e E° = 1,44 Volt tur.

Yani kuvvetli bir oksitleyicidir. Değişik asitler içerisinde standart redoks potansiyeli önemli ölçüde değişir, örneğin, HC1 içinde 1,28 V. HNO3 içerisinde 1,61 V. HCIO4 içerisinde 1,70 V. Bunun değişmesi bu anyonlarla CelV ün anyonik kompleks CeX6~2 oluşturması ile açıklanabilir. I
116

E = E° + 0,059 log • 1

3

• formülünde anyonun rolü yoktur,

fakat kompleks oluşturması Ce+4 konsantrasyonunu kompleksin sağlamlığına bağlı olarak azaltıp potansiyeli değiştirecektir, örneğin, SC>4= ve Cl~ kuvvetli kompleksler oluşturduklarından bunlarla potansiyel düşük, CIO4- ve NO3- zayıf kompleks oluşturduklarından potansiyel yüksektir. 4.8.1. Ce+4 Çözeltilerinin özellikleri: 1- CelV çözeltileri kararlıdır. 2- H2SO4 lü çözeltiler bozulmaksızın kaynatılabilir. 3- Yalnız + 3 ile + 4 oksidasyon basamağı arasında bir değişim gösterir. 4- CelV yalnız asitli ortamda kullanılabilir. Bazik ortamda hidroksit veya hidratize oksit şeklinde çöker. CeCK.KH^O ., •; , 5- Kendi iudikatörü ödevini görebilir (Çözeltideki diğer bütün madde ve ürünler renksizse). 6- Cl~ iyonu 1 N den derişik olmadıkça oksitlenmez. Bu yüzden CelV çözeltileri seyreltik HC1 li ortamda F e + + tayini için uygundur. 7- CelV tuzlan diğer MnO4~, I 2 , Cr2O7= den daha pahalıdır. •['•• . 8- Ce(IV) çözeltileri primer standart (NH4)2Ce(NO3)6 dan direkt hazırlanır. CeO2, Ce(SO4)2, (NH 4 ) 2 Ce (SO4)3 2H2O dan yaklaşık olarak hazırlanıp Na2C2O4 veya As2O3 e karşı ayarlanır. Bu reaksiyonlar yavaş olduğundan OSO4 veya ICI gibi maddelere katalizör olarak gerek vardır. Fakat 8 M HCIO4 lu çözeltide oksalat katalizörsüz direkt olarak titre edilebilir. 4.8.2. Ce+4- Titrasyonlarına örnekler: 4.8.2.1. Demir-Dextran enjeksiyonunda Fc+2 yüzdesi tayini: Fe, enjeksiyon asitle seyreltilip Jones redüktöründen geçirilerek Fe+2 ye indirgenir. 0,1 N (NH4)2Ce(SO4)3 çözeltisi ile Fell ortofenantrolin indikatörü kullanılarak titre edilir. Fe+2 5* Fe+3 + e Ce+4 + e *± Ce+3 .,, •" 117

]

,

4.9. Potasyum Bromat ile Titrasyonlar: BrO3~ iyonu asitli çözeltide kuvvetli bir oksitleyici maddedir. İki redüksiyon ürünü oluşabilir. 6e + BrO 3 - + 6H+ ^± Br~ + 3H2O E° = 1,44 V. Br 2 + 2e 5* 2Br~ E° =. 1,065 V.dür. Bu nedenle meydana gelen Br~ iyonu BrO3~ tarafından oksitlenerek Br2 çıkarabilir. Eğer Br~ iyonundan daha kuvvetli bir redükleyici asitli çözeltide BrO3~ ile muamele edilirse bütün redükleyici madde oksitleninceye kadar Br 2 oluşmaz. Oysa HgSC>4 yanında BrO3~ tamamen Br~~ e indirgenir. Çünkü Br~ iyonu nıeydana geKr gelmez HgBr 2 oluşturur, bu da az iyonlaşan bir maddedir veya HgBr4-2 kompleksini meydana getirir. Eğer yeniden kristallendirilip 150° - 180° de kurutulmuşsa K-BrO3 direkt olarak ayarlı çözelti hazırlamakta kullanılabilir. Değilse Asili e veya saf demire karşı ayarlanır. tndigo sülfonik asit maviden renksize dönüşerek indikatör rolü oynar. Metil kırmızısı ve metil oranj da bü titrasyonda indikatör olarak kullanılabilir. Bunlar asitli ortamda kırmızıdır sonra kolaylıkla bromlanarak açık sarıya dönerler. Genellikle' bromat titrasyonları BrO3~ in ölçülü bir aşırısını kullanıp sonra buna Ki ilave edip açığa çıkan iyodu tiyosülfatla titre ederek yapılır.

PROBLEMLER
4 . 1 - a) 7,330 gr I2 500,0 mi çözeltide, b) 0,5600 gr iyot 40,00 mi çözeltide, c) 0,8380 gr iyot 100,0 mi çözeltide bulunuyor. Normahteleri
bulunuz? • •• •. ,

4.2- 0,2722 gr saf As2O3 ü titre etmek için 36,90 mi I2 kullanıldığına göre iyodun normalitesi nedir? 4.3- 26,910 gr saf Na 2 S 2 O 3 .5H 2 O bir litre çözeltide bulunuyor normalitesi ? 4.4- 0,5221 gr iyot 37,75 mi tiyosülfatla titre ediliyor S 2 O 3 = ün normalitesi ? 4.5- Bir ağartıcı çözelti asetik asitle asitlendirilip Kl'ün aşırısı ile muamele edüiyor. Açığa çıkan iyot 36, 20 mi 0,1115 N tiyosülfatla titre 118

ediliyor. Çözelti sonra HC1 ile asitlendiriliyor. Açığa çıkan ilave iyot 11,95 mi aynı tiyosülfatla titre ediliyor. Numunede kaç gr NaClO ve kaç gr NaClC>2 olduğunu bulunuz? 4.6- 1,2000 gr. kalsiyum arsenat insektisid tozu HC1 de çözülüyor. Sonra buna aşırı Ki ilave ediliyor. Açığa çıkan iyot 30, 20 mi Na2S2O3 ile titre ediliyor. Bunun her mililitresi 2,56 mg Cu ya eşdeğer olduğuna göre % Ca 3 (As0 4 ) 2 miktarını bulunuz? 4.7- 0,5000 gr As2O3, As2O, ve inert maddeler içeren örnek NaOH da Na arsenat ve sodyum arsenit vermek üzere çözülüyor. Çözelti NaHCO3 ile tamponlanıp 25, 30 mi 0,1000 N iyotla titre ediliyor. Sonra asitlendirilip aşırı Ki ilave ediliyor ve açığa çıkan iyot 47, 80 mi 0,0800 N tiyosülfatla titre ediliyor. Numunedeki % As2O5 miktarını bulunuz? 4.8- 0,3066 gr Na2C>2 suda çözülüp asitlendiriliyor ve aşırı Ki ilave ediliyor. Açığa çıkan iyot 38,86 mi 0,1515 N S 2 O 3 = ile titre ediliyor. Numunedeki % Na 2 O 2 yi hesaplayınız ? Na 2 O 2 + 2H+ -> 2Na+ + H 2 O 2 2e + H 2 O 2 + 2H+ ~ 2H2O 21- -> I 2 + 2e 2H+ + H 2 O 2 + 21- — 2H2O + I2 4.9- 1 mi 0,1 N KM11O4 aşağıdakilerin kaç mg'ına eşdeğerdir? a) H 2 O 2 b) Nal c) FeSO4 d) As2O3 e) CaC2O4 4.10- Litrede 26,40 gr saf H4Ce(SO4)4 içeren çözelti ile litrede kaç gr KBrO3 içeren çözelti aynı normaliteye sahiptir? (KBrO 3 ->Bre

indirgenecektir.) Ce: 140

Cevap: 1,3917 gr.

4.11— 0,3600 gr saf demir oksit numunesi çözülüp indirgeniyor ye oluşan Fe++ yi titre etmek için 44,40 mi 0,1050 N K 2 Cr 2 0 7 kullanılıyor. Bu numune FeO mi Fe 2 O 3 mü Fe 3 O 4 mü dür. C: Fe 3 O 4 4.12- Litrede 4,904 gr K 2 Cr 2 0 7 içeren çözeltiden litrede 43, 142 gr FeSO4 (NH 4 ) 2 SO 4 . 6H2O içeren çözeltinin 1 litresine kaç mi ilave edilmelidir ki her iki çözelti aynı normaliteye sahip olsun ? 4.13- Her mi si 5,583 mg Fe, 5,000 mg Fe 2 O 3 ve 9,89 mg As2O3 e eşdeğer olan 500,0 mi K 2 Cr 2 0 7 çözeltisi hazırlayabilmek için kaç gr K 2 Cr 2 0 7 ye gereksinim vardır?
119

-•t. AgCl kat i *±Ag+ + Clv Bunun için denge sabiti yazılırsa K = |Ag+ 1 • ia-1 |AgCl| k ah |AgCl licatı sabittir ve bu dengeyi değiştirmez. Çökelme Teorisi: Denge yasasının en önemli uygulamalarından biri az çözünen bir elektrolitle onun çözeltideki iyonu arasındaki dengeyi kapsar. . Yani AgCl'ün doygun çözeltisinde Ag + iyonları molar konsantrasyonu ile |C1~ | iyonlan molar konsantrasyonları çarpımı sabittir. Bu sabit terim denge sabiti ile birleştirilerek çözünürlük çarpımı sabiti elde edilir.5. K f l p = |Ag+| . • . Kolaylık sağlamak üzere K s p nın boyutu yazılmayabilir. K s p nın boyutu (mol / lt) x + y olur. . Bölüm S. 120 • ' ' --•.5' "• .'. 1 . örneğin AgCl'ün doymuş bir sulu çözeltisinde şu denge görülür. | S . ' '' \ Ag 2 S( k a t l ) 5± 2Ag+ + S-2 Ksp = |Ag+ |2 . |A-x |y .W.... Eğer aynı iyondan birden fazla içeren bir birleşik şözkonusu işe çözünürlük çarpımında bunun sayısı üst olarak yer alır. Her iyonun konsantrasyonu mol / İt olduğundan K s p nin boyutu burada (mol/İt)2 dir. ÇÖKELME TİTRASYONLARI 5 . |C1-| . .:. : .I M x A y (katı) 5± xM+v + yA~x KBP = |M+v |« .

Çözünürlükten Yararlanarak KBP Hesaplanması: örnek 1: nuz.-:••:•• . MA ve MAT için K g p = 4. 0. .• '.12. m 0 İ / l t | A g + | = | d .1.12. n r t . .. (2S)2 = 4S* ' .1.10.y mol/lt T için K 8P = (2S)2 . K s p 'yi buluAg : 108 Cl: 35 • AgCl = 143 : ••..10-18 = 2.10-10 (Çözünen her bir AgCl molekülü 1 mol Ag+ ve 1 mol Cl~ verir.10-4 = —143— 1 > ^ i .Eğer S AgCl'ün molar çözünürlüğünü gösteriyorsa | = S BaSÛ4 için K s p = |Ba++| .| = |AgCl| K 8 P ' = (1.0 x 10~18 olsun.12.2544. S = 3 /— = 10-6 mo ı/it 5. .00016 gr /100 mi dir.10-3) = 1. O halde 1..12. S = 4S3 /4 v . Çözünürlükler MA için K s p = S2 S = V 4.) 121 . ' AgCl'ün çözünürlüğü 20°C de 0.10-5) x (1.:•••••. ' f ' îki maddenin K s p değerleri karşılaştırılarak bunların çözünürlükleri bir biri ile karşılaştmlabilir.10~5 mol AgCl'den 1. . Örneğin.. |SO 4 -| = S2 BaF 2 için K s p = S .^ ^ i mol / İt olarak çözünürlük. = '12'10"5 y .00016 x 10 143 16.10~5 mol Ag+ ve o kadar da Cl" meydana gelir.

K s p = |Ag+ | i . |PO4-31 A g 3 PO 4 *t 3Ag+ + PO 4 .9.10-"» Burada şunu önemle belirtmek gerekir.10-12 dir.PO4'ün inoleküla ğırlığı) 1 mol Ag3pO4 3 mol Ag+ verir.10-5 = |PO 4 -3| (419 Agj.55. Ag+ iyonu konsantrasyonu üç ile çarpılmamıştır. O halde |Ag+ | = 3 x 1. S = 4S3 S 2 " V / 1 9 10-12 4 = 7 ' 8 1 °" 5 |Ag+ | = 7.56.10-5 = 1.10-s K s p = 1. a).10-s.J mol / İt olarak çözünürlük 10 .00065 gr /100 mi olduğuna göre Ag 3 PO 4 için K s p 'yi bulunuz.8. 5. K^den Çözünürlük Hesaplanması: örnek 3: Ag 2 Cr0 4 için K s p = 1. (M Ag 2 Cr0 4 122 108 x 2 + 51 + 64 = 332) . K g p = (Ag+| . fakat molar çözünürlük 3 ile çarpılarak Ag+ konsantrasyonu bulunmuştur ve Agf konsantrasyonunun kübü alınmıştır.Molar çözünürlüğü b). .1.10-12 = (2S)2 .55.8 x 2.10"4 mol/ İt. ICMV* | Molar çözünürlük S olsun 1.1.örnek 2: Ag 3 PO 4 'ün çözünürlüğü 0.9.Her bir iyonun konsantrasyonunu c).100 mi de gram olarak çözünürlüğü bulunuz.55.10-5)3 K s p = 1. (3 x 1.10-5 mol/İt.2.55. |CrO 4 =| = 7.6.

10-19 10-4 ıs-ı = = 4.10~4 mol F e + + içeren çözeltiden FeS'yi çöktürmek için S" konsantrasyonu ne olmalıdır? KBP = |Fe++1 .7.ye tamamlandığında BaSO4 çöker mi? |SO 4 1.8.10-1» dur. örnek 5: FeS için Kgp = 4.0010 mol Ba++ ve 0.0. Uygun koşullar altında oluşturulan bir çökelek iyonlardan herhangıbirinin konsantrasyonunu azaltarak çözülebilir.0. Bu olaya aşırı doygunluk denir. 0. Bu hal bir denge hali olmayıp kararsız (metastable) haldir ve aşırı miktar çökerek sistem dengeye dönebilir.10-1° çöker. küçükse oluşmaz. Çözünürlük çarpımı çökeleğin çözünmesi için de bir kriter oluşturur. Eğer iyonların konsantrasyonlarının uygun üstleri alınarak çarpımı KSp'den büyükse çökelek oluşur.8.10"10 dür.10-3 gr/100 mi.0.10^15 mol/İt.10-6 . Eğer * iyonların konsantrasyonları çarpımı K s p 'ye eşitse çökelek olmaz. Bazen iyonlar çarpımı K s p 'den büyük olduğu halde çökme görülmez. örnek 4: BaSO4 için K s p = 1.10"6 mol/100 mi—» 100 mi de çözünen mol sayısı 7. 1. Bu demektir ki çözelti denge miktarında katı içerir.6. Az çözünen bir bileşiğin çözünürlük çarpımı çökeleğin oluşup oluşmayacağını gösteren bir kriter olarak kullanılır. Bu konsantrasyonda S* çözeltiyi ancak doyurur. | 4. Başka bir deyişle iyonların konsantrasyonları çarpımını çözünürlük çarpımından küçük kılacak herhangibir işlem çökeleğin çözünmesine yolaçar. 332 = 2. |S = | bundan biraz fazla olmalıdır. 123 .00010 mol SO 4 = karıştırıldığında ve hacım 1 İt. fakat çözelti çözünenle doymuş haldedir.

Ag+ ve H+ Eğer kuvvetli bir asit ilave edilirse CN~ konsantrasyonu azalır. Bir çok katının suda çözünmesi endotermik (ısı alarak) olan bir olaydır. Değişik sıcaklıklarda doygun çözeltiler değişik miktarlarda çözünen içerirler. HCN halinde uzaklaştırılmıştır. •• • . k-sp e n e m u de HCN'in iyonlaş- Ag+ | . Bu azalmayı önlemek üzere AgCN çözünerek yeni CN~ iyonları meydana getirir.. AgCN k a t ı ^Ag++ CN- HCN (zayıf asit) Burada CN~ ün birleşebileceği iki iyon vardır. .- . - 1. — . . Bu zamanda düşük sıcaklıkta K s p 'yi aşacak kadar büyük olan iyonlar konsantrasyonu yüksek sıcaklıklarda KSp'den küçüktür. Bu yeni denge koşulunda |Ag+ I . Burada CN~ konsantrasyonu hem K s p 'y ma sabitine uymalıdır. 2. Çünkü HCN meydana gelir.Daha fazla çözücü ilavesi: Bu halde iyonların konsantrasyonları azalır Le Chatelier ilkesine göre iyonların konsantrasyonunu eski haline getirmek için katı fazın çözünmesi gerekir. |Ag+ | konsantrasyonu AgCN'ün çözünürlüğüne eşit olduğundan AgCN çözünürlüğü asit ilavesiyle artmıştır.Sıcaklığı değişmesi: Az çözünen bir "bileşiğin K s p 'si yalnız sözkonusu sıcaklıkta geçerlidir. AgCN üzerine kuvvetli bir asidin etkisini gözönüne alalım. Bunlar: ••• ..İyonların kimyasal reaksiyonla uzaklaştırılması: Kısaca kimyasal reaksiyonla çözünmeden söz edelim. Taki ortamda çözeltiyi doygun halde tutmak üzere katı AgCN bulunsun. Fakat şimdi |Ag+ ! konsantrasyonu CN~ konsantrasyonundan büyüktür. |CN- |Ag+| = ' K S P / |CN- IH"» ICN-I |HCN |CN-| = Ka İKsp 1 • |H+ 1 K a • |HCN ! jHCN İH+I iAg+ | = »•sp ]HCN "îH+r 124 .: .İyonların konsantrasyonlarını azaltıcı birkaç yol vardır.'A * 3.?• . Örneğin. çünkü CN. |CN~ | hala Kgp'ye eşittir. .

Çökelmede Ortak İyon Etkisi: Az çözünen bir maddenin doygun çözeltisi ya denge miktarındaki katıyı suda çözerek veya stökiyometrik miktarda sözkonusu iyonları bir araya getirerek yapılır. Ag+-f CN- + 2NH 3 n • Ag(NH 3 ) 2 + Yukarıdaki görüşler bu çözünme olayına da uygulanır. Bu etki kantitatif analizde bir çok reaksiyonda avantaj sağlar. O halde |HCN | = |Ag+ | gerçekte ]HCN | = |Ag+ I değildir. Bu da AgCl'ün sudaki molar çözünürlüğüdür.1. Görülüyor ki AgCl'ün çözünürlüğü az miktarda Cl~ veya Ag~ ilavesiyle azaltılabilmektedir. Burada çözünürlük |CN~ | konsantrasyonuna eşittir. K s p ve bilinen !H + ! konsantrasyonundan hesaplanır. . de de çözünür. |Ag+ i = K s p |H K a |Ag lAg+ p = K s p \ . Fakat çözelti hala AgCİ ile doygun haldedir.1.10-10 Bu koşullar altında |Ag+ | = |C1~ | = 1.rilir. 5.10-5 dir.. K s p sabit olduğuna göre |C1~ | artarken jAg+ ] azalmalıdır ki çarpımları sabit kalsın.2. Ag+ iyonları 125 . örneğin. AgCN NH. Burada tek değişiklik kompleks oluşturarak ortamdan Ag+ iyonunun uzaklaşmasıdır. AgCl(katı) α Ag+ + ClK s p = 1. .3.V /"K s p jH Ka Böylece |Ag+ | yani AgCN'in molar çözünürlüğü K a . Katyon ve anyon konsantrasyonları katının iyonlaşma denklemi ile ve.Uzaklaşan her CN~ iyonuna karşılık 1 molekül HCN meydana gelir ve 1 iyon Ag+ meydana gelir. Eğer çözeltiye dışarıdan daha fazla Cl~ iyonu katılırsa denge AgCİ lehine kayar. Denge sisteminin ytıkardaki örnekte gösterildiği şekilde kaymasına ortak iyon etkisi denir. çünkü HCN'in bir kısmı iyonlaşır fakat bu iyonlaşan miktar o kadar küçüktür ki ihmal edilebilir.

.0.5. Cl~ = 1.10-* ise Ag+ konsantrasyonu dolayısıyle AgCl'ün çözünürlüğü olarak bulunur. AgCİ üzerine fazla Cl" ilavesi halinde AgCİ2~ oluşması ile AgCİ çözünür. K s p değeri bilindiğine göre bilinen miktarda Cl~ ise Ag+ konsan ilave edildiğinde çözünürlük hesaplanabilir. KNO3 içerisinde sudakinden daha çok çözünmektedirler. . Örneğin. 10"' M I~ içeren bir çözeltiye Ag iyonu azar azar katılırsa önce Agl'un K s p 'si aşılır sonra AgCl'unki aşılır.4. 5. 5. Örneğin. Örneğin. Fraksiyonlu çöktürme çözeltide bulunan iyonlardan birinin diğerinin çökmeyeceği koşullarda çöktürül+ mesidir. Buna göre ortak iyonun ilavesini sonsuza kadar arttırıp çözünürlüğü de bu oranda azaltabileceğimiz düşünülebilir fakat bu düşünce gerçekleri yansıtmaz. Zıt İyon Etkisi veya Tuz Etkisi: Pek çok az çözünen maddenin hiç reaksiyona girme olasılığı olmayan bir tuz çözeltisi içerisinde sudakine oranla çözünürlüğünün değiştiği görülmüştür. Bunun nedeni çözünen her iyonun çözeltinin iyon şiddetini arttırmasıdır. Bir çok az çözünen maddenin çözünürlüğü 0.1 molar ortak iyon ilavesi ile sınırlanmıştır. . Örneğin.ilavesiyle Cl~ tayininde Ag+ nin biraz aşırısı ilave edilerek tam çöktürme sağlanır.1. İyon şiddeti ve aktiftik kavramı Bölüm 8 de görülecektir. Fraksiyonlu Çöktürme: V Kalitatif ve Kantitatif analizlerdeki çöktürmelerin pek çoğu çözünürlüklerdeki değişikliklere dayanır. AgCİ ve BaSO4.10-7 mol/lt.10-14 Mol/lt ^y° = 1.2. Agl çökmesi için I Ag+| = J ^ L = **££" AgCİ için |Ag+| = 126 U = 8.2. Çünkü bazı hallerde yüksek konsantrasyonda ilave edilen ortak iyon kompleksleşme gibi başka bir reaksiyona yol açarak çözünmeyi arttırabilir. Bu da sudaki çözünürlükten 100 kez azdır.

2O-ıo 10-ı 8.10-9 = 8. AgCİ çökmeğe başladığında ortamda kalan iyodür konsantrasyonu I-I = Ksp |Ag+| 8. Çökelek Değişmesi: Az çözünen bir maddenin sulu çözeltisine bu maddenin iyonlarından biri ile daha az çözünen bir bileşik veren bir madde ilave edilirse. Ag2CrO4 kırmızı-turuncu renktedir.10-17 = 1.5.içeren çözeltiye Ag+ ilave edildiğinde hangisi önce çöker.Ortak bir iyonla çöktürülerek ayrılacak maddelerin çözünürlük çarpımları çok farklı olmalı.10-1" 127 . örneğin. O halde birinci önce çöker 1. AgCİ için K s p = 1. AgCl'e döner. 1. 2.10-s M J. Eğer Cl~ konsantrasyonu yeterince büyük alınırsa bütün Ag2CrO4.10-9 olduğundan önce AgCİ çöker. K s p değerlerinden denge konsantrasyonları hesaplanabilir.2.Çöktürülerek ayrılacak iyonların konsantrasyonları.2. 5.5.5.10-10 mol/lt.ve 1. Yani pratikçe I~ iyonlarının hepsi çökmüştür.10-9 < 8.0.10 7 M den fazla Ag1 ilavesinde de AgCİ çöker.2. |Ag+| !Ag + | = = ıcı İ K sp l.•* 2AgCl + CrO 4 * Bu değişme gözle rahatça görülebilir.10 M Cl. Ag 2 Cr0 4 için K a p =-1. dif. Ag 2 Cr0 4 çözeltisine Cl" ilavesi Ag2CrO4 çökeleğinin AgCl'e dönüşmesine sebep olur.10-9 ıo. Ag 2 Cr0 4 + 2C1. Cl~ iyonu ilave edilince bu kırmızı çökelek kaybolarak yerini sarı kromat çözeltisi içerisine dağılmış beyaz AgCİ çökeleği alır. çözünürlükleri değiştirecek kadar farklı olmamalıdır.9.2.gereklidir. Şimdi şöyle bir örnek düşünelim: 0.10-7 = 7.0.10-12 .8 1.5. Buna çökelek değişmesi denir.10-1'' 1.2.3. ilk bileşik daha az çözünen bu ikinci bileşiğe dönüşür.2. O halde fraksiyonlu çöktürme için şu koşullar gereklidir.

' '" |Ba++ I K B P B a C O 3 = 1.I Bu Mohr yöntemi ile Cl" tayininde geçerlidir.• ': ••-••••' -':•: • ' • •• '.6. .10-12 Dengede bu |Ag+ | ler eşit olmalı. Yani bütün Cl~.CrO41.10-12 = 8.10-}° |C1-| 1. | . Süzüntüde SO4= iyonları çökelekte BaCO 3 bulunur.v .••. . . . : .2. . 1.•. Bu çökelek süzülür. BaCO3 de asitte çözünür... AgCİ halinde çökmedikçe Ag2CrO4 çökmez.9. K s p BaSO 4 . Kalıntı suda çözülür.v ' ":.= 1.0.. bileşik ikinciden daha az çözünüyor olsa bile 1. 128 . .... dönüştürücü iyonunun fazlasının ilavesi ile mümkün olur.0.. .9.10-1» 1. Görülüyor ki Cl" iyonunun denge konsantrasyonu kromatınkinden çok küçüktür. .10-1° BaSO4ın az çözünmesine karşın BaSO 4 + CO3=-> BaCOj + SO4= dönüşümü derişik Na 2 CO 3 kullanarak mümkün olabilir.9. Bu iş genellikle Na 2 CO 3 ile çökeleği eriterek yapılır. Böylece BaCO3'e çevrilen BaSO 4 bir BaCO3 çökeleği bırakır. ..10-!° = 1.9.10-12 1. .2.v '•' .. l.| I&U4 1 = —• 16 .10i = 16 = 16 ..6. Süzüntüde SO4™ iyonları bulunur. : ^ .•. ••-. V - ..7.. V .. nin ikinciye geniş ölçüde dönüşümü.10- |ĞF| \J . saplayalım: • •• V .10-9 1.10-9 ICO. |SO4 1.10-'Q _ / 1. > . • . .10-5 1C1. . .2.6. S O 4 .\ ' |Ag+| |Ag'-| 2 = 1. . Burada gerekli CO3" konsantrasyonunu he.

Ag+ eşdeğerinden anyon miktarına geçilir.îndirekt yöntem Direkt yöntemde tayini yapılacak iyon AgNO3'ün aşırısı ile muamele edilip çöktürülür. SCN~ ile titre edilir.4. 4 . • ' > Ag+ + SCN~ —• AgSCN (beyaz çökelek) Reaksiyon tamamlanınca fazla ilave edilen 1 damla SCN~ ortama konmuş bulunan FeAl(SO4)3 deki Fe+3 ile . •'•. . .1. • -. Îndirekt yöntem daha çok kullanılır.•.. Volhard Metodu: : > v .10-ı 2 = 10-6 m ol/lt. • Fe++++ SCN-->Fe(SCN)++ ' : .\ •. Çözeltide kalan fazla Ag+. çünkü bazjk ortamda 2Ag+ + 2OH.'. Burada tayin edilecek anyon üzerine ayarlı AgNO3 den ölçülü miktarda ilave edilir (aşırısı).4. .Direkt yöntem 2.için de modifiye edilebilir. . Çökelek süzülüp yıkanır tekrar çözülür.5..•.. S ' .:. •'• 'I kırmızı kompleksini verir.0.: . Çözeltideki Ag+ iyonu ayarlı SCN~ ile titre edilir. .1. mi doygun çözelti 100 mi titre edilecek çözelti İçİn). • v " ." ••:. 1. Böylece çökmeden kalan Ag+ miktarı ihmal edilebilecek kadardır. • • .-.. : " .V ' • 1 2 9 . Yukardaki reaksiyonlar bu metodla Ag+ tayinini anlatmaktadır. '/'..': / Bu yöntem Ag iyonlarının tayini için geliştirilmiş olmakla beraber çözünmeyen Ag+ tuzları oluşturan anyonların tayini.Vv.*. FeAl(SC>4)3 yüksek konsantrasyonda kullanılmaktadır (yaklaşık 5.•-:•-. . Bu tayindeki reaksiyon.' •• '.':": • •''. Eşdeğerlik noktasında |Ag+ | = |SCN~ | = V K s p = = V l. 1 .V ". Meydana gelen çökelek süzülür.Tayini: + V ^-^^•. Bu titrasyon yalnız asitli ortamda yapılır. Tiyosiyanatm pek az fazlasının ilavesi bile çözünürlüğü ortak iyon etkisi gereğindce azaltır.. Çökelme Titrasyonlanna örneklen 5 . ' i. .• • : . Toplam Ag+ den bu artan Ag+ çıkarılarak anyonun eşdeğeri .V.••'::. 5.:Vl" .-• Ag2O + H 2 O gereğince AgaO çöker. Cl. Burada iki şekil sözkonusu olabilir.

Ag 2 Cr0 4 ün çökebilmesi için gerekli |CrO 4 " | konsantrasyonu 11. Titrasyon sonu sarı Ag 2 Cr04 çökeleğinin belir-' mesi ile anlaşılır. dir.1. Fakat I~ tayininde şiddetli iyon adsorbsiyonu dolayısiyle kullanılmaz.1O-ıo K g p Ag 2 CrO 4 = 9. Burada istenen AgjCrC^ ün Cl~ iyonu bitince çökmeğe başlamasıdır. Ortam bazikse Ag2O çöker. . Çünkü AgCl'ün çözünürlüğü AgSGN den fazla olduğundan çökelek değişmesi ile. Bu sırada ortamda az miktarda CrC>4~ iyonu indikatör olarak bulunur.075 mol / İt. Agl ve AgBr..10-5 |2 .10-12 .10-5 mol/ it.-> AgCİ (esas) 2Ag+ + CrO 4 = -> Agr 2 Cr0 4 (indikatör) Burada hem CrO4 = hem de Cl~ iyonu dikkate değer konsantrasyonda ise Ag + iyonu için bir yarışma olur aralarında. ..10-12 ı ' ' Eşdeğerlik noktasında |Ag+ | = jCl" | = 1. Bu yöntem Cl~ ve Br~ tayininde kullanılır.1.. .+ H 2 O reaksiyonuna göre CrO4 bikromata döner. |CrO 4 ~| = 9. . _ : .2.~\y--. .olan Ag+ miktarı bulunur.1 0 " 2 = °' 0 7 5 mo1 /11' dir - Bu demektir ki eğer CrO4~ konsantrasyonu 0. AgCİ. Bu titrasyonda ortam nötral veya hafifçe asitli olmalıdır.•^•V^ . / Ag+ + Cl.' |CrO4-| = 9 10-12 -Î^. AgSCN den az çözündüğü için bu çökeleklerin ortamdan uzaklaştırılmasına gerek yoktur.. AgNO 3 ile titre edilerek AgCİ şeklinde çöktürülür.4. Nitrobenzen çökelek taneciklerini kaplar ve titrasyon kabında kalsa bile.1Ö=ÛT = 7 ' 5 . • =î= . Reaksiyonlar: . t 5. AgCl'ün uzaklaştırılması ya süzülerek veya çökelek nitrobenzenle çalkalanarak yapılır. Cl~ tayininde AgCİ uzaklaştırılmalıdır. çok asitli ise 2CrO4~ + 2H+-> Cr 2 O 7 . .2. AgSCN ye dönüşür ve sonucun büyük ve hatalı çıkmasına yolaçar. Mohr Metodu: ı Mohr metodu ile Cl~ tayin etmek için Cl~. çökeleğin yukarıda anlatılan reaksiyonunu önler. den çok az fazla ise Ag 2 Cr0 4 Cl~'ün bittiği anda çöker. 130 ' . K 8 p A g C l = l.

30963 = + 2.5.0429 = — 2.00 mi AgNÖ3 ilavesinde meqCl.artan = 25.5 d.| = — 3.69037 pCl = 2.00 mi AgNO3 ilavesi pcı = — îog 0. -S .96 2.= -°A = 0.1O~ıo = — log 1.10 = 2.10-10.= 0.5 — 2 = 0.1.| = 1.5. |C1-| = ^~ = 0.00 mi 0.5 .96 131 .1000 M AgNO3 ile titrasyon eğrisi.1000 M NaCl'ün 0.^ .04139 = 4.0.1000 = ı b) 10.00204 — log |C1.95861 pCl = 4.| = —log 0.62410 = + 1. .2.10-5 = 5 — 0.0111 45 • :• J -r.log(Cl-) = pCl a) 0. • .0429 6 f . Her eğri titre edilecek madde konsantrasyonunun eksi logaritmasını ilave edilen ayarlı çözelti hacmına karşı gösterir.00 mi AgNO3 ilavesinde l.| = V l.4 = 0. î — log |C1.00 mi AgNO3 Tüm Cl~ AgCl'ün ayrışmasından gelir.37 c) 20.37582 pd = 1.5 — 1 = 1. Titrasyon Eğrileri: Burada titrasyon eğrileri de nötralizasyon eğrilerine benzer.69 e) 25. KBP = 1. Örnek: 25.95821 d) 24. „ .1 meq artan | Cl~ | Cl" = . | Q .1.-\r :-•"•• — log [Cl.5 — 2.2.1000 — 0.00 mi pCl = 1.= 2.

= 0.313. 132 .1319.88 Eğri şekil 14 de görülmektedir.10-4 .0.7790 + 7 = 6.=* 1.1202 + 8 = 7.8798 = 7.f) 25. |Ag+ | = J g .51 — 2.10 mi AgNO3 AgNO3 ilavesinde meqAg+ = 2.1 = 0.10-8 pCl = —log l.012 + 7 = — 0.22 g) 30 mi ilavede 5.012.10-7 = 1.3 = 0. 0.10 |Ag+| = -ggjj. ile tıtıasyon eğrisi.313. *= 0 ' 6 0 1 2 1 0 ~ 6 = 6.50 = 0.10-^ pCl = — log 6.0091 |C1-| = 1 2 10-10 9 ^ 0 .1 M AgNO.1 M NaCl'ün 0.10-8 pCl = — 0.996. 7«"• 5-" 0 •+ 1 1 1 I——I 1 5 10 15 20 25* 30 35 h 10 45 S0 v(ml AgN03) Şekil 14.5 meqAg+artar.

î • : . Merkez atomuna bağlı grupların sayısına koordinasyon sayısı denir. proton H3O"1" ' " 133 ." •• . örneğin amonyak molekülü (NH3) nötral. Cu (NH 3 )4 + + ise katyonik birer komplekstirler. Cu++ iyonları ise Cu(H2O)4 şeklindedir. Eğer merkez atomu bir tane ise buna mononükleer (tek çekirdekli). Alkali ve toprak alkali metalleri yalnızca zayıf kompleksler oluştururlar ki bunları iyon çifti şeklinde tanımlamak daha doğru olur. Fakat yazarken çoğu kez çözeltideki iyonlar bu şekilde solvatize olarak değil yalın halde gösterilir. örneğin 3 3 sulu çözeltisinde A1+ iyonları böyle yalın halde olmayıp A1(H2O)6+ +2 kompleks iyonları şeklinde. Çünkü bunlarda anyon ve katyonun biribirini çekme kuvveti tuzlardaki elektrosstatik çekimden pek az fazladır. . PO 4 ~ 3 anyonik. Fakat nötral bir molekül yapısında da olabilirler. Kompleksler genellikle -+.'>••• Metallerin çözeltide kompleks oluşturma dereceleri değişiktir. Genellikle metal iyonları çözeltilerde çözücü sıvısı tarafından sarılmış yani çözücü sıvısı ile kompleksleşmiş halde bulunur. . KOMPLEKSLER18»1' İki veya daha fazla basit atomun birleşmesi ile meydana gelen ve çözeltide bağımsız olarak bulunabilen maddelere KOMPLEKS denir. / ' \' Kompleksler bir veya birkaç merkez atomu ile buna bağlanmış olan ve Ligant adını alan gruplardan oluşurlar.6. Co(NH3)6+3 iyonu üzerine kaynar HC1 veya sıcak H2SO4 ilave edildiğinde bile kobalta bağlanmış olan amonyak moleküllerinin önemli derecede reaksiyona girmediği gözlenmiştir. Bölüm 6. Bu kompleks iyonların varhğı X ışınları difraksiyonu ölçümleri ile saptanmıştır.veya — yüklü iyon şeklindedirler. . birkaç tane ise polinükleer (çok çekirdekli) kompleks adı verilir. Örneğin. Oysa Co + + + iyonunun amonyaktı kompleksleri çok sağlamdır. Kompleks oluşması da bu solvatize iyonlardaki çözücü moleküllerinin (ligantların) başka ligantlarla yer değiştirmesi olarak düşünülebilir. f • '• .

Şelat oluşturucu maddeler bidentat tridentat yani iki dişli üç dişli gibi isimler alırlar.. 1 . •'•^. .•••....•. Yunancada yengeç kıskacı anlamına gelmektedir. Bu demektir ki metalin iki veya üç koordinasyon valansım işgal etmektedirler... (Şekil 15c).halinde bulunduğu halde genellikle H+ şeklinde. Bu bir metal iyonunun koordinasyon gereksinimini 1:1 kompleksi oluşturarak tamamen karşılar. Bu sağlamlık kısmen konsantrasyon etkisindendir. ' • . Co (NH 3 ) 4 (OH) 2 +gibi. .". Bunlara karma ligantli kompleksler denir. Şelatlar aynı ligantlardan oluşmuş komplekslere oranla genellikle daha sağlamdırlar... (Şekil 15a..:•. Şelat Kompleksleri: Eğer bir bileşik elektron vericisi olan birden fazla grup içeriyorsa aynı moleküldeki birkaç grup birden aynı metal iyonu ile koordinasyon yapar. v Çok çekirdekli (polinükleer) komplekslere örnek olarakH o • • . .. b) 6.. • • ' ' • . Şelat. Kompleksleri: \' Pratik uygulamalarda en önemli şelatlaştırıcı madde EDTÂ dır.. Çünkü bidentat bir ligantın bir koordinasyon noktası metale bağlandığında diğeri de yaklaşır ve büyük bir olasılıkla bağlanır. • (H 2 O) 4 Fe Fe(H 2 O) 4 kompleksi gösterilebilir. . E..T. .1.. 6 . hegzamin nikel II kompleksi trisetilendiamin nikel II kompleksinden daha az sağlamdır.:> ... Cu++ iyonu NH3 kompleksi sulu çözeltide Cu(H2O)4(NHj)2++ şeklinde bulunmasına karşın Cu (NH 3 ) 2 + + tarzuıda gösterilmektedir. örneğin Ag(NH3)Br2-. örneğin. ı v .A.D.:. 134 . Komplekslerde tek tip ligant olabileceği gibi birkaç tip ligant da bulunabüir.1. Böyle aynı ligant üzerindeki birkaç grubun aynı metal ile koordinasyonu sonunda oluşan komplekslere ŞELÂT kompleksi adı verilir.

HOOC- .C H .A. : "CH / / NH 2 N ^ CH CH Şekil 15b.D.T. Nikel hegzamin kompleksi NH 2 CH 2 NH H Nl NH-' NK.COOH Şekil 15c. 135 . E.CH .N 2 2 'CH .Şekil 15a.'mn formülü. Nikel etilendiamin kompleksi.COOH HOOC-H C" 2 . N .

Versene gibi. Böylece metal iyonunun aynı zamanda 6 koordinasyon valansını doyurabilir ve kararlı 5 şelat halkası oluşturur (Şekil 15d) Metal iyonlaruun çoğu maximum koordinasyon sayısı 6 ile çok kararlı EDTA kompleksleri oluştururlar. Değişik şelatlaştırıcı maddeler metal iyonu ile değişik sağlamlıkta kompleksler oluşturur. Böylece metal iyonlarının konsantrasyonu duyarlıkla ayarlanabilir ve bir metal iyonu çökerken öteki çökmeden kalabilir. Bu kompleksler o kadar sağlamdır ki uygun koşullar altında EDTA'nm fazlasının ilavesi bütün serbest metal iyonunu çözeltiden uzaklaştırır. Calsol. Idranal III. Nullapon. tminol D. EDTA bir tetraprotik asittir.'. Sequestrene. Bunun Şekil ISd. Nervanaid. E. Bu türlü reaksiyonlar kompleksometrik titrasyonlarm esasını oluşturur. Complexone III. Örneğin Ti+4 iyonlarının tayininde demirin varlığı işleri karıştırır. Titraver.EDTA'nm disodyum tuzu çeşitli ticari isimlerle satılmaktadır. Bu değer çözeltinin pH'ını değiştirerek biraz değiştirilir. Bunlar metal tamponu olarak kullanılırlar ve serbest metal iyonunun konsantrasyonunu çözeltide önceden tayin edilmiş küçük bir değerde sabit tutarlar. Trilon B..A. Chelaton. örneğin.D.T. Tamamen deprotone şekli 4 oksijen 2 azotla koordinasyon yapabilir. 45 metal iyonu ile EDTA'nm 1:1 komplekslerinin denge sabitleri tayin edilmiştir. '•/'• .'nın metallerle verdiği kompleksin formülü 136 .

30 kadar farklı metal ile M(0X)ı ve M(0X)3 tipinde çözünmeyen şelatlar oluşturur.1. Bu sırada Fe(OH)j çökmez. Şelatlar genellikle renklidir. Bu komplekslerin çözünüflük dengeleri detaylı olarak incelenmemiştir. 6. Titan bu çözeltiden Ti(OH)4 olarak çöktürülür.C = N N=C-CH. EDTA demiri daha fazla kompleksleştirir. Nötral kompleksler suda tamamen çözünemez olmasalar bile genellikle polar olmayan çözücülerde daha çok çözünürler (eter gibi benzen gibi) ve sulu çözeltilerden ekstrakte edilebilirler. Şelatların çoğu mononükleerdir predominant maddeler olarak polinükleer şelatlara oldukça az rastlanır. Buna Oxine de denir. Polinükleer Şelatlar: . dolayı 1:2 kompleksi bağımsız olarak oluşur. M(0X)2 kompleksinin yapısı Şekil 17 de görülmektedir. • •' ' 6.3. Bunun çok bilinen bir örneği nikelin dimetilglioximle çöktürülmesidir (Şekil 16). bu nedenle spektrofotometrik analitik yöntemler bunlara uygulanabilir. . Şekil 16. Başka bir yararlı çöktürücü madde 8-hidroksikinolin'dir. Dimetilglioxim molekülleri arasında kuvvetli iç hidrojen bağlarından -C z N H3C . Böyle polinükleer şelat halkası137 . Çözünmeyen Şelatlar : *.2. Nikel Dimetilglioksim kompleksinin formülü.1.için çözeltiye EDTA ilave edilir. • Şelatlaştırıcı maddeler sık sık çözünmeyen metal kompleksleri oluştururlar ve böylece iyi çöktürücü maddeler olarak kullanılırlar.

8-hidroksikinolinin metallerle yaptığı kompleksin formülü.1.4. Asilliğin Şelat Oluşması Üzerine Etkisi : Pratik hallerde şelat oluşması üzerinde etki eden başlıca faktör çözeltilerin asitliğidir. 138 . Güınüş'ün etilendiaminle yaptığı kompleksin formülü. 6.O M O Şekil 17. Ag+ 180° derece açı yapan iki koordinasyon valansına sahip olduğu için onun tek bir etilen diamin molekülü ile yaptığı kompleks çok gergindir ve bu nedenle kararsızdır. Şelatlaştırıcı maddeler poliprotik asitlerdir ve ge- NH- •Ag*- NH- ÇH2 ÇH2 'NH 2 - -Ag*- NH- Şekil 18. Halbuki 2 Ag iyonu 2 etilendiamin molekülü ile birleştiğinde bu gerginlik gevşer (Şekil 18). na bir örnek gümüşün etilendiaminle yapnuş olduğu komplekstir.

bazı kısmen protonlanmış veya hidroliz olmuş kompleksler.o Basamak 2 H3Y. Basamak 1 Basamak 2 Basamak 3 (M metal Kompleks oluşması M + L = ML ML + L = ML2 ML2 + L = ML3 L ligant) Prptonlaşma L + H-> HL HL + H -> H 2 L HL 2 + H— H 3 L Bununla beraber protonlanmayı asit disosiyasyon sabiti ile kompleks oluşmasını ise kompleks oluşma sabiti ile ifade etmek daha çok rastlanan bir uygulamadır. Amonyak.netlikle bunlann tamamen deprotone halleri metal iyonları ile kompleks oluştururlar. Kompleks oluşmasında karşılaşacağımız önemli bir karmaşa bir' metalin bir ligant tarafından basamaklı kompleksleşmesidir Bu durum bir ligantm ardışık protonlanması ile kimyasal olarak özdeştir. ligant ve metal iyonu değil. Buna göre şelat komplekslerinin en sağlam olduğu ortam kuvvetli bazik çözeltilerdir. Şelat komplekslerinin dengelerinde bu nedenle yalnız kompleks. Örneğin. tetraprotik bir asit olan EDTA için. = ^ L ^ f [H3YJ 139 . Asit disosiyasyon sabiti altına ardışık proton kaybetme reaksiyonlarindaki sırayı gösteren bir indis yazılır. Basamak 1 H4Y 5± H+ + H3Y- Kax = ^ j j H ^ ] IH4YJ = ıo . Bazen kısmen deprotone olmuş MHY şekb'nde veya hidroliz olmuş MOHY şeklinde kompleksler oluşur fakat bunlar genellikle basit 1:1 MY tipi şelat komplekslerinden daha az sağlamdır. Bu durum hesaplarda gözönüne alınması gereken yeni dengeler ortaya çıkarır. fosfat ve sitrat tamponları genellikle kullanılır. Kuvvetli bazik çözeltilerde metallerin çoğu hidroksjt halinde çökerler bu nedenle metalin hidroksit halinde çökmesini önleyecek ve kompleksleştirici madde rolü oynayacak bir tampon ortamı seçilir. Şans eseri olarak şelatlaştırıcı madde mevcudiyetinde serbest metal iyonunun konsantrasyonu çok düşüktür böylece büyük bir olasılıkla oluşabilecek olan polinükleer kompleksler ihmal edilebilir. metal iyonunun hidroksit ve amonyak kompleksleri de bulunur. ligantm protonlanmış formları.α H+ + H^Y"2 Ka-.2 . Y kompleksleştirici asidin anyonunu M de metali göstermektedir.

Cd(CN)4-2 ^t Cd++ + 4CN140 . : . ^ / - Biz bu durumları gözönüne almadan hesaplarımızı tek basamaklı komplekslere göre yapacağız.2 |Cd++| |CN-|4 bazen reaksiyonu disosiyasyon yönünde yazmak tercih edilir.. . Komplekslerle ilgili Hesaplamalar: ' '.Basamak 3 H2Y-2 s± H+ + HY~3 K a 3 = [H+][HY-3] [H 2 Y-2] [H+] [Y-4] = lO-ıo. . Bakırın amonyakla 4 basamaklı kompleksleşmesi için: Basamak 1 Cu+2 + NH 3 «± CuNH3+2 Qı = Basamak 2 [ML] [M] [L] CuNH 3 +2 + N H 3 *± Cu(NH 3 ) 2 -2 V 2 - [ML] . ' Bîr kompleks için oluşma veya disosiyasyon sabiti kütlelerin etkisi : yasasına göre yazılmaktadır. • -.: . [ M L 3 ] . [L] _ Basamak 4 Cu(NH 3 ) 3 +2 + N H 3 5f* C u ( N H 3 ) 4 ^ a. •. oluşma sabiti) denir. . [L] = ıo. Xbl " |Cd(CN). --:. 6 . 2 . . .: Basamak 4 H+ + Y~« Ard arda kompleksler için oluşma sabitleri metal iyonu ile koordine bağlar yapmış ligantların sayısına göre verilir..: : Cd++ + 4CN~ ?> Cd(CN) 4 -2 ' ''' • '' " reaksiyonu için yazılan denge sabitine stabilite (kararbhk sabiti. V4 . . Örneğin. u : . = . . ^ ^ -. •. . [L] Basamak 3 Cu(NH 3 ) 2 +2 + N H 3 *± C U ( N H 3 ) 3 + 2 " _ V 3 [ML 3 ] [ML 2 ] .

• • • Agl + 2CN.l | ..0. 2 0 ' I A ın-ı.4. • • • • ' ..ye tamamlayarak hazırlanan çözeltide |Cd++1 konsantrasyonunu bulunuz?. 256 X5 = 1. |CN-ı |* [Cd(CN) 4 -2] .10 M Cd(CN)472 çözeltisindeki Cd++ konsantrasyonunu bulunuz?.. Bu. .• • • v v .IO-1 7 .10-19 •.-.^'IO^ ' = 8 '8-10"18 /h- Agl için K s p = 8..iCd++l |0.V " .•.• . iyonların konsantrasyonlarının çok düşük olduğu anlamını taşır. • . .-.için Q d = l. |Cd(CN)4.5.•.*> Ag(CN)2./ oluşma sabiti disosiyasyon sabitinin tersidir. lCd + + 1 jCd(CN)4-2 j _ ^ I°'2İ4. Q d = 1. Hesaplar diğer denge problemlerinde olduğu gibi yapılır. .• .1 mol \ |CN.10-19 :. . .10 mol CdCl 2 ile 0. • • . .2 X ^4 = 1.10-20 V v örnek 2: X = 5^/550..60 mol KCN'i karıştırıp 1 lt. Kompleks iyon dengeleri Le Chatelier ilkesi ile gösterilen koşul değişimlerinden etkilenilir.4. Cd(CN)4~2 = 0. . ' • • .010 M KCN çözeltisinde çözünecek Agl'ün mol sayısını bulunuz?. Pek çok kompleksin disosiyasyon sabiti çok küçüktür.10-5 = |Cd++ 0.2 mol CNartar..10~2i dir. W i s < ~ |Cd++1 . .+ i. • .4. ' 1 4 i . _ yd 0.x \ ^ . Çeşitli komplekslerin disosiyasyon dereceleri geniş bir aralıkta yer alır.. : .10-25 = 3. Ag(CN) 2 . ^ — |Cd++| örnek 3: ' m o l = .10~19 olduğuna göre 0. • - . 0.fY.• .|4 . örnek 1: Cd(CN) 4 -2 için disosiyasyon sabiti Qd = 1.4.5.

p |Ag(CN)2_ e.01 — 2X p " X 10-21 X2 = 8. demek ki CN~ içerisinde çözünürlük çok artmıştır.10-2' .10-9 mol/İt. AgCl + 2NH 3 5± Ag(NH 3 ) 2 + ı + Cl~ K s p = 1.4. ı j _ 1.10-21 ..0.10-'8 + y/ 11.10-16 = 5 .5.Burada Ag+ iyonu iki dengeyi de sağlar.10-21 _ Ksp 1.6.10-16X2 —3.2.2. dir. Problem: s 0.| = 10.| = X |CN. = 3. O halde I" I = K s p .ı ? X + 8. lAg(CN)2-| C N i-1 ii-1 = x !Ag(CN)2.10~2X + 4X2) 3.X 8.4.5.01 — 2X | 1.10-17 (10-4 _ 4.10-37.56.10-^— 115. |CN. 1 0 .8..0.3 »al/İt.5.01 mol AgCl çözmek için çözeltinin 1 litresine kaç mol NHj katılmalıdır ?. 6.10~2i = 0 X.0.10-n = 9.10-10 Ag(NH3)2+ =± Ag+ + 2NH 3 f 142 .10. Agl'ün sudaki molar çözünürlüğü S = V~Kw = V 8.4.: :• • •' : -• |Ag+ | .10-n |0.5.

çünkü Ag+ iyonu hem esas reaksiyonda hem indikatör reaksiyonunda kullanılmaktadır.-f Ag+ 5* Ag [Ag(CN)2] (Beyaz) Her iki reaksiyonda da Ag+ ve CN~ iyonları rol oynar. Liebig Yöntemi: Bu yöntemle CN~ tayini CN~ iyonlarının ayarlı AgNO3 ile titrasyonundan ibarettir.01.|Ag+| K = «P _ 5. O halde 1 eşdeğer gr CN" = 2 mol gr dır.01 2 = V 4. 6.2 .3. yani 2 mol CN~ karşı gelmektedir.2. NH 3 gerekir.3.9. Bu reaksiyon sonunda bir kompleks iyon meydana gelir.9 . 6. pAg'yi grafiğe geçirmek pCN'ı geçirmekten daha anlamlı olur.24 mol/lt.5± Ag(CN)2fndikatör reaksiyonu da beyaz Ag siyanür çökeleğinin oluşmasıdır. Ag+ ye 1 eşdeğer gr.— 0. Ag+ + 2CN. 10-2 X r= 0.22 mol/lt 0. Kompleksleşme Titrasyonlarına örnekler: 6.2 ^ 0. Titrasyon Eğrisi: -^. 0. ıNH3 ı 9 .5 olması demek- Bu eğri pAg veya pCN~'i diğerinin hacmına karşı grafiğe geçirerek çizilir.3. CN~ ün eşdeğer ag =.1. İO-'O 0. |Ag(NH 3 ) 2 + icı-1 1. Ag(CN). reaksiyonda) AgH' iyonunun eşdeğer ağırlığı atom ağırlığına eşittir. O halde disosiyasyon sabitinden hesaplanır. 143 .22 + 0. Bu da bu reaksiyonda CN~ ün etki değerinin tir. Burada (1.01 X " 5. mol ag x 2 olmaktadır.10-8. Eşdeğerlik noktasından önce Ag+ iyonu yalnız kompleksin disosiyasyonundan oluşur. 1 mol Ag+ 2 mol CN~ ile reaksiyona girdiğinden 1 eşdeğer gr.. 10-8 .

0 = c) 5 mi de pAg = 20.2 |Ag+| meqAg(CN)2" = meqAg+ = 2. .d .1000 N) CN~ çözeltinin 0.00385.00 mi meqÇN.| .0.^ . = 0. 11 o M 185 M meqAg(CN)2.= .5 — 0.2 M (0.9 g) 24.Ag+1 = 1 g ' |Ag(CN)2-1 .1000 M AgNO3 ile titrasyonu a) 0.000 mi Ag+ilavesi H .1 Ag(CN)2. • Ag+ yoktur.00 mi de pAg = 18.'" \ V ..p 0.8 e) 20. |Ag+| • |CN~|2 |Ag(CN) 2 -| .95 pAg = 21.10-31 _ (0. pAg ~ = — log 0 = + «o b) 1. Q _22 pÂg = 22 — 0.00385 . .-w 4 r .95 ^ 2 2 .0 mi Ag+ ilavesi meq CN. 4 .00 mi de pAg = 16.185)2 ~.= meqAg+ = 1.= meqAg+ İ C N ..90 mi de pAg = 1 4 .1 = 0. ' .0518 = 21.00 mi 0.1 = 2 .= 2. " . 10-21 _ |CN. 9 h) 25.°' 2 4 N..4 f) 24. _.5 144 v . v _" ' C N ~ .4 d) 10 mi de pAg = 19. örnek: 25.

I .6 meqAg+ artan = meqAg+ ilave edilen — meqAg+ kullanılan -= 2.4 de başlar. Bunun da eşdeğeriik noktasında olduğu şekil 19 da görülmektedir.10-i2 AgCN'ün çökmesi Ag ve Ag(CN)2~ kondsantrasyonları uygun değere ulaşınca başlar.51 — 2. Eşdeğerîik noktasında kompleksin molar konsantrasyonu 0.10-23 = .4 O halde beyaz çökelek 10.4.00 mi de pAg = 2 = 3 7 ' Şimdi indikatör reaksiyonunun etkisini görmek için hesaplan ve eğriyi yeniden inceleyelim.05 dir.|Ag(CN)2.i ..2. 145 .01 |Ag+l = .10-n P Ag = 10.05 A g l = 1 2 2 10—12 —^05 = 4.5 = 0. K s p = |Ag+|.| o T T " p A g j) 30. = 0.• = .| = M.0500 10-21 = |Ag+l • |CN-|2 _ Ag(CN)2X • |(2X)21 0.0. 10-23 4 |Ag+l = \ M. |Ag(CN)2-| = 2. |Ag(CN)2-| .(log i) 25.05 = 5.10 mi de ~ + log 10-23) = 7.

10-7 K a 4 = 5.D.+ H+ H3Y" HY~ 3 Ka. 4 . |H 3 Y. 6 . .1000 N CN~ çözeltisinin 0.1 |H4Y| = 1.10-2 T 46 .. Bu dağılım oranı pH'a bağlıdır. Hcrhangibir pH'daki dağdım oranı K değerlerinden hesaplanır.. IH+ |H 3 YIH4YI lO-io .T.10-î Ka 3 = 6. 2. E.10-n .35 40 45 50 V(ml Şekil 19. EDTA'nın adım adım iyonlaşmasını ve sabitlerini tekrar yazalım. = 1.1000 N AgNO3 ile titraııyon eğrisi.. örneğin: pH = 10 için 5 formun oranlarını hesaplayalım.. 0.10-2 Ka 2 =.VV^ •..3.:':.A..0.H+ EDTA bu formlar arasında dağılır. H 2 Y"2 + H+ >: HY-3 + H+ Y-4 -(. I3Y. '•V.'nm Asidik Karakteristikleri: EDTA'nm volumetrik analizde kullanılışını incelemeden önce asidik karakteristiklerini inceleyeceğiz.

H 2 Y-| (2) a3 = fi 6 3 1 0 Vin7 10.'nın MetaUerle Verdiği Kompleksler: M metal iyonunu temsil ettiğine göre EDTA metallerle MY~2 tipinde kompleksler verir.3. 5 . Her bir Y~4 anyonu pH'a bağb olarak ortama 1 veya daha fazla H+ iyonu vereceğinden bir de ilgili iyonlaşma sabiti işin içine girer. Burada metal +2 değerlikli alınmıştır. pH = 10 da Ca için K a 4 _ ~ |H+| .10-8 .1 0 . |Y~4| |HY-3| 147 . örneğin. |Y- |HY3| Y~4| pH = 1 0 olduğunda ortamda en fazla |Y~4 | ve IHY"3 | olduğu görülüyor.10 3 ^f"21 = 5.|H4Y I = 10-8 . Pt gnıbu metalleri ve B. |H3Y. E. |M+2 I |MY-2 şeklinde formüllendirilir. 10-7 |H+ | . MY-2 5± M+2 + Y-4 Qd = -4 I .|HY-3| |H 2 Y-2| 1 lO-ıo |HY-3 | 6.I K a 2 = (1) |H+H . 6 . Alkali metaller. Be dışında bütün metaller EDTA ile kafi derecede sağlam kompleksler oluştururlar.T.A. |H 2 Y-2| IH3Y-I = 2. .D. Bunlann disosiyasyon sabitleri cetvellerden bulunabilir ve.

• Ca++ + Y-4 <-* CaY-2 Qd = |CaY-2 |CaY-2 | : + 1 • IY-4 ı |HY-3 | ICa+2 | . Ticarette Na2H2Y. Pek çok titrasyon yüksek pH'lara tamponlanmış çözeltilerde yapılır. Hesaplar yapılırsa bu formun pH = 4 de olduğu görülür.00 mi 0. Titrasyon eğrisinin çizilmesi. E. Eşdeğerlik noktasında pCa.2Ü2O dihidrat şeklinde bulunur. pCa eşdeğerlik noktasından önce direkt olarak Ca++ miktarından bulunur.D. |HY-3| Bu K denge sabiti EDTA ile metal iyonlarının direkt titrasyonu eğrilerinin çizilmesinde kullanılır. pCa'ya karşı mi EDTA hacmi grafiğe alınır.A. 20. ile Direkt Titrasyonları: Ca++ + HY-2 5* CaY-2 + H+ Buna örnek olarak Ca + + nın EDTA ile titrasyon eğrisi gösterilecektir. Bu tuz suda çözündüğünde başlıca bileşen H2Y~2 dir..7.A. (pH — 10) 0.• i . K = lanır. 6. 6.1 N EDTA ile titre ediliyor.D.~ |Ca+2| .6.T. Başlangıçta a 4 n den hesap- Vd pCa = 2 . Bu titrasyon pH = 10 dâ yapılır. 0 1 mi EDTA 148 . |Y-4 i |Ca+2 | |CaY-2| . Çözeltileri: EDTA suda çözünmez fakat bunun di sodyum tuzu kolayca çözünür. Metal iyonlarının E._.T.1 N Ca iyonu 100'e tamamlanıp tamponlanıyor.

10 mi EDTA meq.10-n = 2 = 120 20.13 pCa = 2.5.9 .38 pCa = 4.790.1 — 1.1 = 1.0.0.10 20. ir + * • a 1.10-7 pCa = 7 — 0.90 = 6. 3" 3 T 120 = 6.9 mi mi mi pCa = 2.34 pCa = 3.HY-3 = meqEDTA — meqEDTA kullanılan = (20.00 mi 10.0.9 101 ' 1 -s2 pCa = 2.10-n |Ca++ | ~ = jHY-3 | Ca++ + H Y .10~6 |Ca++|2 = 120 .25.2 149 Bu değerler yerine konursa jCa++| = 0.0067 meqCaY-2 = meqCa++ ^ 20. % 33 ü yani ^ ü Y~ halindedir.meqCa = 20.1 =. 10-10 i. IH+I |HY-31 5.5 . 0.38 eşdeğerlik noktası |CaY= .9.) meqHY-3 = 0.10-ü .3 ^ C a Y .0 19. 10-n K a 4 = 5.1 — 20..2 + H+ = 7.0 19.10-n 2.00 mi Ka4 |CaY"2| = 120 2 |H+l = 10-ıc Q d = 2.1) | (Çünkü pH = 10 da EDTA'nm 2 1 3 4 % 67'si yani ^ ü HY" hahnde.0.03 5.10 pCa = 6.10.0 .

0.10-u 120.32 Bu titrasyona ait eğri şekil 20'de görülmektedir.. |H+i 2 5.A (mi) Şekil 20: 0. 25 30 E.) 4 ..1000 N Ca++nın p H = 1 0 da. M g + + titrasyonunu örnek alarak indikatörün etki mekanizmasını gösterelim: tndikatör I n ~ 3 şeklinde gösterilen -3 değerlikli bir anyon içerir...D.DJ. •..-. . .8. Bu titrasyonda kullanılan indikatörler titrasyon eğrisinin düşey kısmında renk değiştirecek maddeler olmahdır.„-. H i n " 2 anyonu M g + + ile 150 . „ .10 2 .:_ .T. İndikatörler: !. .1000 N E.0067 1 " 120. Bu anyon pH = 10 da HIri~ 2 şeklinde bulunur. • ...• •.10-n 2.. 10-"> pCa = 7. . .••}•. _ ..A ile titrasyon eğrisi 6.5.83 30 mi de pCa = 9. . 0.10 " 2 (eşitlikteki \ tesir değeridir. Ayarlı EDTA çözeltisi ile direkt titrasyonlarda eriokrom T gibi organik boyar maddeler kullandır.CaY. ...

pMg = 6.+ H+ Şarap kırmızısı reaksiyonu sonunda Mgln~ kompleksini verir. 151 Mavi . Mgln~ ve HIn~ 2 konsantrasyonları kırmızı ve mavi rengin şiddetleri ile orantıbdır.75.75.105 Kırmızı renk şiddeti |Mg ++ I Mavi renk şiddeti Kırmızı renk şiddeti Mavi renk şiddeti = W?: | |HIn-2| = 10-5.10-5 tir. O halde 2. O halde pMg = 4.44 . Ca++ tayininde ortama bir miktar Mg ++ ilavesi gereklidir.Mg++ + H i n " Mavi 2 «± Mgln.44 veya daha küçükse renk kırmızı.44 veya daha yüksekse renk mavi görülür. Bu reaksiyon için denge sabiti 2. 2. Bir rengin şiddeti diğerinin 10 katı veya daha fazla olduğunda insan gözü bu rengi ayırabilir.75.75.10-5 = |H+ | = 10-1» koyularak 2.10« yazılabilir. Böylece esas reaksiyon Ca++ + H Y . Şekil 20 deki eğride bu aralık eğrinin düşey bölümüne düştüğünden Ca + + titrasyonunda da uygundur.3 ^ CaY-2 + H+ îndikatör reaksiyonu HY-3 + Mgln-— MgY-2 + Hln" Kırmızı olur.

Deneyden önce EDTA çözeltisine biraz Mg ++ iyonu ilave edilerek indikatör reaksiyonunun yukarıda anlatıldığı şekilde olması sağlanır. yeterli derecede düşük pH'larda EDTA'nın aşırısı ile muamele edilir.9.T. Yani sonuç CaCO3 cinsinden' verilir.A. NH4CI/NH3 tamponundan ilave edilerek pH '= 10 yapılır. Dönüm rengi zayıf olduğu ve zor gözlendiği zaman bu iyonların varlığından şüphelenmek gerekir. Bunun için metal. Cu. Ni++. île Suyun Toplam Sertliğinin Tayini: Suyun sertliği suda çözünmüş olan kalsiyum ve magynezyum tuzlarından ileri gelir. Suyun toplam sertliği sanki bütün seıtlik çözünmüş CaCC>3 den ileri geliyormuş gibi hesaplanır. Al.A. Aynı şekilde NaCN kullanılması ile bu iyonlar siyanür kompleksi şeklinde bağlanarak etkileri giderilir.T. E. PROBLEMLER 6. Bu da portakal rengidir. Fe Ti ve diğer bazı metallerin tayininde kullandır.Bi 2 S 3 'ün çözünürlüğü 9. Sonuç CaCOj miktarı olarak verilir.10-n mg/100 mi dir. Bu yöntem Co. pH > 10 olduğunda Mg iyon3 ları Mg(0H) 2 şeklinde çökerler ve mavi" rengi veren iyonlar In~ şekline dönerler. Sonra çözelti tam++ ponlanarak yüksek bir pH'a ayarlanır.Bu titrasyonda pH çok önemlidir. E. mEq M e tal = mEqKDTA — mEqM g++ veya Zn++ Bu titrasyonda tayin edilecek metal önce EDTA ile kompleksleştirildiğinden sonra pH yüksekldiğinde çökmez ve indikatör reaksiyonu üzerine bir etkisi olmaz. Co++. MnÖ4~ iyonları bu reaksiyonu bozarlar. 6. Hidroksilamin hidroklorür konulduğunda bu iyonlar düşük değerliklere indirgenerek reaksiyon üzerindeki bozucu etkileri azalır. K s p yi bulunuz? (Bi: 209) 152 ++ .D. île Indirekt Titrasyonlar: Bazı metaller EDTA ile pH = 10 da hidroksitleri halinde çöktüklerinden direkt titre edilemezler. Ve bunların konsantrasyonları değişik sularda çok farklıdır. Ni. 6.D. Bir kaç damla eriokrom T siyahı ilave edilerek titre edilir. EDTA'nın fazlası ayarlı Zn veya veya Mg++ ile uygun indikatör kullanılarak titre edilir. pH < 10 olduğundan Mgln~ komp leksi zayıftır ve eşdeğerlik noktasından önce bozulur. Sertliği belirlenecek sudan bir miktar pipetle duyarh olarak ölçülerek alınır.1.10. Cu ++ .

2.Pb 3 (PO 4 ) 2 için K s p =.0 mi AgNO.AgCl'ün a) 0.konsantrasyonlarını bulunuz ? AgBr için K s p = 5. çözeltisi ilave ediliyor.6. b) Anyonun molar konsantrasyonunu.5.150 olduğuna göre AgNC>3 ve KSCN'iıı normalitelerini bulunuz?.6.0010 M Pb++ içeren bir çözeltiden Pb(OH)2 çöktürmek için gerekli Br" ve OH.10-13 Pb(OH)2 için KSI. KSCN / AgNOj hacim oranları 1.0 mi ye tamamlanıyor. a) Karışıma damla damla amonyum oksalat ilave edildiğinde önce SrC2O4 mü yoksa CaC2O4 mü çöker? Hesapla gösteriniz.10-i-s 6.10"^) (Qrt = 1. a) Çözeltinin molaritesini b) Liebig yönteminde kullanıldığında normalitesini bulunuz? 6. d) mg/ 100 mi olarak çözünürlüğünü bulunuz? (Pb: 207) 6.3. b) 0. metal iyonunun konsantrasyonumı bulunuz? 6. AgCİ süzüldükten sonra Ag+ ün aşırısı 4.1. 153 .8.7.0010 M Ag+ içeren bir çözeltiden AgBr çöktürmek için.4.a) 0.30 M Na 3 AlF 4 daki (Q d -= 5. b) Sudaki çözünürlüğünü bulunuz? AgCİ için K s p = 1.Bir çözelti 0..0. buna 50.1.10 9 SrC2O4 için K s p = 5.10 M Ca++ içermektedir.1 M NaCl içerisindeki çözünürlüğünü. a) Molar çözünürlüğünü.2265 g saf NaCl suda çözülüyor.10-10 6.a) 0.2.10-20) Al ve Hg konsantrasyonlarını bulunuz? 6. c) Katyonun molar konsantrasyonunu.3. CaC2O4 için K s p .6.10-54 dür.00 g KCN suda çözülüp 500.010 M Sr +I ve 0.2.15 M K 2 HgI 4 deki b) 0.5.3.1O"io b) İkinci tuz çökmeğe başladığında 1.60 nü KSCN ile titre ediliyor.4. = 4.

.0 mi daha ilave edilip çökelek süzülüyor ve süzüntüdeki fazla gümüş 17. Aynı AgNO3 dan 70.0 mi 0.10-13 ^- 154 .0 mi de 3.1.' .12.600g CN~. K s p = 5.0 mi 0.10-"» Ag(S2O3)2-3 için Q d = 1.0100 M NaCN'e 100.10-8 S ' f 6.0.0 mi nikel çözeltisi 15.0 m i 0 .0100 M N a C N ' e 10.10.11. 0 m i 0.14.0 mi su numunesi 28.. EDTA'nın fazlası 4.9. 6. çözeltisi 250. '•. EDTA'nm her mi si 1.10~2 molar S2O3~2 içeren bir çözeltide katı AgCl'ün molar çözünürlüğünü bulunuz? AgCİ için Q s p = 1.0 mi 0. 0 1 0 0 M A g N O 3 i l a v e edildiğinde.-.10-13 Qd = 5.020 M AgBr'ü çözmek için çözeltinin 1 litresine kaç mol NH 3 ilave edilmelidir?. 6.' c ) 4 0 ..0.13. AgNO.0100 M NaCN'e 30.1.9.0 mi 0.0100 M AgNOj ilave edildiğinde. 6. Nikel çözeltisinin molaritesini bulunuz ?.30 nü 0.398 g saf AgNO3 içerdiğine göre % KCN ve % KC1 miktarını hesaplayınız?.1200 N KSCN ile titre ediliyor (Volhard yöntemi). Cl~ ve inert safsızlık içeren bir numune 27.0 mg CaGO3'a eşdeğer olduğuna göre suyun toplam sertliğini litredeki CaCO3'ın mg cinsinden miktarı olarak hesaplayınız?.50 mi e AgNO3 ^ il^ bulanıklık meydana gelinceye değin titre ediliyor (Liebig yöntemi).0.'-'•'•'•:'•': • •• ' •• • : .0 mi 0.. pAg ve pCN'yi bulunuz ?. 6. . b) 40.0100 M AgNO3 ilave edildiğinde.50.0 mi 0.0100 M EDTA ile muamele ediliyor.6.a) 40.2.50 mi EDTA çözeltisi ile titre ediliyor.0150 M Mg++ çözeltisi ile titre ediliyor.

-i.1. BRAVİMETRİ'1"6» Gravimetri bir maddenin miktarını.-•-. Direkt tartım. Bu gerçek bizi üç önemli tartım yoluna götürür. OP göstergesi bu oka eklenmiştir. Bu amaçla Analitik Teraziler kullanılır. Maddenin ağırbğı ya o maddenin çözünmeyen bir bileşiğini oluş.:••>. çift tartım (Gauss metodu). L ve R kaldıraç kollarıdır.-. veya uçucu bileşiğini oluşturarak veya kızdııma yolu ile uçurarak UÇURMA yolu ile belirlenebilir.7. Ve ok başlangıçtaki durumundan sapar. Aynı şekilde B ucuna asılmış olan WR de oka saat yönünde bir dönme hareketi vermektedir. Kaldıraca terazi oku denir ve ok O noktasmda keskin bir uç üzerine dayanmaktadır (Şekil 21). veya maddeyi saf olarak veya bileşik halinde bir elektroliz hücresinin bir elektrodunda toplama yolu ile ELEKTROLİZLE. turmak üzere ÇÖKTÜRME yolu ile.. yer değiştirme yolu ile tartım. Saat yönünde ve aksi yönde etkiyen kuvvetlerin eşitliği halinde şu bağmtı yazılabilir.. o maddenin veya o maddeyi içeren belirli bir bileşiğinin veya ona eşdeğer miktarındaki başka bir maddenin ağırlığını belirlemek suretiyle tayin eden analiz yöntemidir. 7. WL ağırlığı A ucuna asılmıştır ve bu oka saat yönünün aksi yönde bir hareket verir. Analitik Terazinin Prensipleri ve Tartım Metodları: Terazinin Yapısı: Analitik terazi esas olarak birinci sınıf bir kaldıraçtır. Bölüm 7. Bunların her birinde bir ağırlık saptanması vardır. 155 . . Tartılacak cisim ve ağırlıklar okun her iki ucuna asılmıştır. WLx L = W E x R Eğer ok yukarda gösterilen denge durumunda iken WL nin asılı olduğu tarafa bir de WA ilave edilirse saat yönünün aksi yönde bir hareket meydana gelir.

• • a açısı çok küçük olduğundan pratik amaçlar için 1 mg yük için göstergenin skalada saptığı bölme sayısı duyarlık olarak alınabilir. terazi kollarının uzunluğu (ı) ile doğru orantılıdır. Direkt Tartım: Sola madde.B W. Duyarlık — • t ff OC w — olur. Analitik terazinin seması wc 7. Ve bilinen bir ağırlık kullanmak suretiyle bilinmeyeni tayin etmek mümkün olur. Terazinin Duya'rlığı: Terazinin hassasiyeti veya duyarlığı kefelerden birine 1 mg yük konduğu zaman denge durumundan sapma açısının tantajantı ile verilir. Sol tarafa WA cisminin ilavesi ile saat yönünün aksi yönde meydana gelen hareket sağ tarafa Ww ilavesi ile karşılanır ve denge tekrar kurulursa şu bağıntı yazılabilir. Şekil 21. Eğer L ve R birbirine eşitse WA = W\v olur. Başlangıç Son halde (WL + WA) L = (WR + W w ) x R Bu iki denklem birleştirilirse WA x L = Ww x R elde edilir. 7.1. w mg konduğunda K kadar sapıyorsa. Terazinin duyarlığı okun ağırlığı (W) ve terazi okunun dayanma noktası ile salınan kısmın ağırlık merkezi arasındaki d uzaklığı ile ters.1.1. 1S6 . sağa gram konur.2.

Terazinin duyarlığı. tkinci kuvvet terazi okunun ağırlığı olan W.tan K Wd dır.g kuvvetidir ve terazi okuna saat yönünde bir hareket verecek şekildedir. Verilen bir eksene göre dönme hareketine sebep olan bir kuvvetin momenti kuvvetin etki çizgisi ile eksen arasındaki dikey uzaklıkla kuvvetin çarpımına eşit olacağından AL Awr -—z "- 0 i w Şekil 22. Sağ kefeye w ağırlığının ilavesiyle terazi oku AB durumundan A'B' durumuna gelmiştir (Şekil 22). w w.g x OB = DĞ OB wg Wg DĞ OG w g xDG w W Cf\Gft OB ÖB' tga — ÖB' = ı Sina Cosa DĞ OB ÖB' \ s w OB' OG OG W ÖĞ = d olduğundan 157 .g kuvvetidir ve saat yönüne karşıt yönde hareket verecek şekildedir. Birinci kuvvet sağ kefeye konan cisme etkiyen w. A'B' konumunda 2 kuvvetin etkisi altındadır.

durduğu bölmeye getirmek suretiyle sağlanır. = A W = Cismin gerçek ağırlığı A = Cismin yaklaşık ağırlığı (mg olarak) R = A yükü altında cismin denge durumu (akaladaki sapma) E = Boş terazinin göstergesinin denge noktası (akaladaki sapma) S =. 2. kavalye 4.1.2 yi de hesaba katarsak denge konumunda 2. Fakat bunu yapmadaki güçlükler yanında salımmların yavaş olması gibi bir de dezavantajı vardır. Kefedeki kütleler 11.0 bül eder.7 mg. dır. 3.7 = 5. Terazi Duyarlığının Uygulanması: Bir numune tartımı esnasında son olarak denge kavalyeyi oynatmak suretiyle göstergeyi terazi boşken.3 bulunsun.6 bölme olsun. 4. 1 mg.Terazinin w yükü altındaki hassasiyeti (mg basma sapma) 158 R —E . örneğin 10 gr. civarında bir cismin tartüdığını düşünelim. tdeal şartlar altında duyarlık kefelerdeki yüke bağlı olmamakla beraber gerçekte yük arttıkça duyarlık azalır. • = 0.26 gr. Eğer terazinin hassasiyeti biliniyorsa kavalyenin denge konumundaki tam yerini hesaplamak mümkündür. —0.a teka6.6 bölme sapmaya sebep oluyor.26 + 0.tga = w dir.5 bölme uzaktadır. kavalyedeki değer.5 mg.0055 = 11. O halde cismin esas ağırlığı 11.8 mg olsun. Boş terazinin denge noktası —0.2655 gr. onun hemen altında olması gerekir. 7. îyi bir terazi mümkün olduğu kadar hızlı salınım yapmalı ve'hassasiyeti yapılan analizin hassasiyeti sınırları içinde olmalıdır. Terazinin salınım metodu ile denge noktası 2.5 bölme 25 V.8 + 0.3. Bu hesap basit bir formülle verilebilir. Maximurn duyarlık için terazi okunun hafif maddelerden yapılmış ve uzun kollu olması ve ağırlık merkezinin okun dayanma noktasına yakın.2 hassasiyeti 3.

8 + 0.2 .. . Bu amaçla iki yol vardır. sola sahmmların da kendi aralarında ortalaması alınır.1. W =112643+ (+ .4.+ 0.-(3.6 2 3 = 11264. Eğer terazi okunun üzerindeki eşel'in sıfır noktası ortada ise kavalyeyi sıfır noktası üzerine koymak gerekmez.1. Çünkü her defasında bu nokta esas olarak alınır.6 . ibre önce bir hayli açılır sonra bir noktada durur. Uzun Salınım Metodu : Boş terazinin düğmesi açılarak ibre uzun bir yay çizerek sabnmaya terkedilir.6 — 5.2 Bu işlem sırasında terazinin kapakları kapalı olmalı ve sarsılmalmalıdır.4 + 5.Yukardaki örneği bu formüle uygularsak.5 mg =11.6 > y + 5. İki değer elde edilir. Sıfır Noktası Tayini : Sıfır noktasının tayini tartım işleminde önemli bir husustur. 159 . Sonra bu iki değerin ortalaması alınarak sıfır noktası bulunur.2655 gr. Eğer terazi amortisörsüz basit bir terazi ise sıfır noktası tayini biraz daha zordur. — 5.1. - 7. Fakat eşel sıfır noktası solda olmak üzere sağa doğru derecelendirilmişse kavalyeyi sıfır noktası tayininden önce sıfır noktası üzerine koymak gerekir.7 -= 11265. 7. Sağa olan salınımların kendi aralarında. Eğer terazi amortisörülü ise düğme açılarak terazi işletilir.5. Bunun gösterge eşel'inin sıfırı ile çakışık olması gerekmez.2 + 5. Bu noktaya sıfır noktası denir. Bu sahmmların birkaçı okunmaz sonra gösterge eşeli üzerindeki sola doğru max sapmalar bir tarafa sağa doğru olanlar ise diğer tarafa olmak üzere yazılır.7 — 5. Kısa Salınım Metodu: Bu metod diğeri kadar hassas olmamakla beraber süratlidir ve hassasiyeti de genellikle bir analitik tayindeki işlemler kadardır.5.>.6. 7.2 4.8 + 5.

8. 160 . Sonra tartılacak cismin sağ kefeden kaldırılarak yerine gramlar konmak suretiyle tekrar dengelenir. w w.1.Kısa salınım metodu ile sıfır noktası tayininde düğme açılarak gösterge kısa salınımlara terkedilir.2 gitti ise sıfır noktası — 4. Tartılan cismin ağırlığı her iki kefede bulunan ağırlıkların çarpımının kare köküne eşittir. Mesela sola — 4. Aynı ağırlıktaki dara ile dengelenir. p{ 1 R L W? W L17-. 2 .RW0 voya ve Wo = y ^w7w~2 w0 olur.1. 7 . Terazinin Kullanılmasında Uyulması Gerekli Kurallar: 1). LW0 -- veya W.7. Bunların ortalaması alınır. duman ve buhardan korunmuş bir oda uygundur. Bu iş için laboratuvardan ayrı. Yer Değiştirme (sübstitüsyon) Yolu İle Tarma (Bordo Metodu) : Terazi kollarının eşit olmamasından ileri gelen hataları önleyecek bir yoldur.8 + 4. Tartılacak cisim sağ kefeye konur. 7.8 sağa + 4. R ve L yani terazi kolları aşağı yukarı biribirine eşit olduğu için son bağıntı Wo = şeklinde de yazılabilir. Wo W. titreşimlerden korunmak için sağlam bir yüzeye oturmalıdır.Terazi uygun bir yere konulmalıdır. ilk şahmından sonraki salınımda sağa ve sola max sapma miktarları tesbit edilir. Gauss Metodu (çift tartı): Bu metotda cisim bir sağ bir de sol kefeye konarak tartılır ve iki ayrı Wj ve W? değer bulunur. Mümkünse terazi odasının sıcaklığı sabit olmalı ve terazi pencere. Gramlar tartılan cismin kütlesine eşittir. 7. .3 olarak bulunur.2 = — 0. radyatör yanma konmamalı.

Ve tekrar denge durumu düğme çevrilip kefeler serbest bırakılarak kontrol edilir. Ve terazinin yükü emniyet sınırından fazla olmamalıdır. kroze. 7) Terazide çok ağır şeyler tartılmainalıdır. lyod. Kefeler serbest iken kavalye oynatılmaz. miligramlar da üst üste konmahdır.. 8) Terazi temiz tutulmalı kaza ile herhangi bir madde döküldü ise derhal fırçalanıp silinerek temizlenmelidir. kapakları kapalı tutulmalı ve kefelerde gramlar veya maddeler bırakılmamalıdır. Büyük ağırlıklar kefenin merkezine f yerleştirilmeli. 4) Tartım yapılacağı zaman kefelere birşey konmadan önce sıfır noktası kontrolü yapılmalıdır.. . oksidanlar vs. Daima mümkün olan en küçük sayıda gramlar kullanılmab. Terazinin temizlenmesinde sıvı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. özel kaplar. Saat camı. Uçucu sıvıların tartılmasında gayet sıkı kapanabilen kaplar kullandır. 6) Tartılacak maddeler oda temperatüründe olmalıdır.1 mg'ı gösteriyor demektir. Bir cismi tartarken önce büyük sonra sırası ile daha küçük gramlar denenmelidir. Gramları hesaplarken önce vezin kutusundaki boş yerler saptanmab sonra gramlar sayılmalıdır. küçük erlenler vs. klor veren maddeler. Bir büyük bölme 10 küçük bölmeye ayrıldı ise her bir küçük bölme 0. Buna göre kefede 10 16İ . 3) Terazinin düzeci ayarlanmış olmalıdır.1 gr. 9) Gramlar (özellikle küçük gramlar ve miligramlar) elle tutulmamalı plastik veya kemik uçlu pensler kullanılmalıdır. Kefelerin etkilenmesini önlemek için uygun tartım kapları kullandır. gibi aşındırıcı uçucu maddelerin tartımında kağıt kullandmaz. Aksi halde tartım hassas olmaz ve terazi kefeleri de sıcaktan bozulabilir. alınmalıdır. yerine 2 gr. Tartım sırasında düğme yavaşça çevrilerek kefeler serbest bırakılıp denge konumuna gelinip gelinmediği kontrol edilir. . Cisim veya gramlar alınmadan önce yine kefeler düğme çevrilerek desteğe oturtulur. ' : Laboratuvarırnızdaki terazilerde kavalye ile ayarlanan bölmelerin her biri mg göstermektedir.• 2) Terazi kullanamadığı zaman kefeler desteklere oturtulmalı.. örneğin 1 -. Sonra ağırbklar abnır veya koyulur.: • • 5)Toz edilmiş maddeler doğrudan doğruya kefeye konmaz. Eğer kavalyenin sıfırı solda ise terazinin ayarlanması sırasında kavalye sıfır noktası üzerinde olmalıdır. Ortada ise kavalye kaldırdmalıdır.

gr, 500 mg, 10 mg varsa kavalye de 3,1 bölmesinde duruyorsa bunu şöyle yazabiliriz. 500 mg = 0,5 10 mg = 0,01 gr. gr. , . '
•;• '.'.••;--...'•.v ; • ; • •

3,1 mg = 0,0031 gr. 10 + 0,5 + 0,01 + 0,0031 = 10,5131 gr.
kapanır. .. • ;'.•••"'. .'-' • » . y i . ;•' • ,'•,] ;.'[ :. ~- ..:' .. •

Tartım bittikten, sonra gramlar kutuya yerleştirilip, kutunun kapağı 10) Eğer artım sırasında herhangi bir yanlışlık yapılmışsa veya terazinin ayarlanması gerekiyorsa derhal görevli asistana haber verilmelidir. SORULAR VE PROBLEMLER 1- Terazinin duyarlığı ne demektir? nız? 3- Gauss ve Bordo yöntemleri ile tartım 1 nasıl yapılır ? Bu yöntemlere neden gerek vardır? .•'••.•'>• ; : ' (': -;" z^. :v'-'--.. 4— Bir tartım işleminde boş krozeyi dengelemek için diğer kefeye şu ağırlıklar konuyor. 10 gr, 10 mg kavalye sağda 3,4 bölmesinde. Dolu krozeyi dengelemek için 11 gr. 300 mg. 5 mg. kavalye solda 2,6 bölmesinde, Krozenin içerisindeki çökeleğin ağırlığını gr olarak bulunuz? • > ; 7 . 3 . Gravimetrik Yöntemdeki işlemler: a)- Numunenin Analize Hazırlanması: Bir numunenin gravimetrik analize hazırlanması birçok işlemlerin yapılmasını gerektirir, önce numune katı ise çözülmelidir. Genellikle su uygun bir çözücüdür. Sıklıkla ortamın asidik olması gerekir. Maddeyi suda çözerek elde edilen numune nadiren analize hazırdır. Fakat genellikle koşulların ayarlanması gerekir. Örneğin hacım, tayini yapılacak maddenin konsantrasyon aralığı, pH ve sıcakbk yapılacak analize uygun olarak seçilmelidir. Hacım : Hacım konsantrasyon faktörü ile yakından ilgilidir. Hacını ideal halde normal malzemenin kullanılmasına olanak verecek kadar olmalı ne daha büyüklerini ne de özel küçük malzemeyi gerektirmeme162 .. • . ' •> ' ' ı 2— Uzun ve kısa salınım, yöntemleri ile sıfır noktası tayinini anlatı-

lidir. 10 mi ile birkaç yüz mi arasındaki hacımlar laboratuvar çalışmaları için uygundur. Hacmi çok fazla olan çözeltileri genellikle kaynatarak fazla çözücüyü uçurmak gerekir. Fakat bu işlem tayini yapılacak maddenin uçarak kaybolması olasılığı olmadığı zaman uygulanabilir. Eğer hacım çok küçükse çözücü ilave edilebilir. Fakat bu işlem yapılmadan önce hidroliz reaksiyonunun olup olmayacağı düşünülmeli ve tayini yapılacak madde de çözeltide çok seyreltik olarak bulunmamalıdır. * 7 . 3 . 1 . Konsantrasyon Aralığı: • -. ' . : i .•
;

Tayini yapılacak maddenin konsantrasyonu çöktürmeye uygun bir aralıkta olmalıdır. Eğer çok derişikse çöktürme sırasında muhtemelen çok az olan safsızbklar da çökecektir, çok seyreltikse maddeden önemli bir kısım çökmeden kalacaktır. Bu faktör hacım faktörü ile sıkı sıkıya ilgilidir. Konsantrasyon aralığı kantitatif analizden önce yapılacak kalitatif analiz sırasında fikir edinilerek ayarlanabilir. . , 7.3.2.
-•;.

Çözeltide Başka Maddelerin Bulunması ve Bunların Konsantras• ' ,•-• , /;'••.:~ ::;.x • ' ' r ' - /.- :•'• • ;' / " v ' : ; ' • ' . < r \ t ' . ' " ; , ' • ' .

yonları:

Bir maddenin miktar tayinine başlamadan önce kullanılan yöntemle analizi etkileyecek maddelerin olup olmadığı kalitatif analizle araştırılır. Tek bir maddeye özgü plan hiçbir, çöktürücü yoktur. Bu nedenle araştırmacı (analizci) kullandığı çöktürücü ile çökecek başka maddelerin numunede bulunup bulunmadığını önceden araştırmalı ve bunların konsantrasyon aralıkları hakkında fikir sahibi olmalıdır. Analizi etkileyen maddelerin uzaklaştırılması ile ilgili bazı olasılıklar şunlardır: s" '.Z. .. ' 1- Safsızlıkları önceden, tayini yapılan maddeyi çöktürmeyen bir reaktifle çöktürüp uzaklaştırmak. ı .-.-••• : •- • , • 2- Çözeltiyi asıl maddenin çökmesini engellemiyecek ölçüde seyreltmek ve safsızhklarm tayin edilecek madde ile birlikte çökmesini önlemek. •• •• •; .; • • '• "• • -•• . s. 3 - pH'ı istenen çökme olayının cereyan edip safsızhklarm çökmeyeceği bir değere ayarlamak. , •. • .. • j '..... , ; ; . • 4- Olayı bozan madde çözünen fakat iyonlaşmayan bir şekilde bağlanabilir. Örneğin, Ag+ iyonları amonyak kompleksi içerisine alınabilir. Ag+ + 2NH 3 ^ "ı A g (NH 3 ) 2 + ' I • 163

5- Uzaklaştırılacak madde tayini yapılacak maddenin içerisinde çözüldüğü çözücü ile karışmayan başka bir sıvı içerisine alınabilir, ör- ' - • neğin, FC+++ iyonları HC1 içeren sulu çözeltiden etere çekilebilir. 6- Bazı maddeler de adsorblanma yolu ile uzaklaştırılabilirler. örneğin, pek çok madde ince taneli silikajel üzerinde adsorblanabilir. Bazı maddeler diğerlerine oranla daha kolay adsorblanırlar, böylece bir madde diğerinden ayrılır. Bu adsorbsiyon işlemleri kromatografi tekniği ile birlikte hızla gelişmiştir. Kromatografinin sütun, kağıt, ince tabaka, gaz kromatografisi vs. gibi çeşitleri vardır. •/• : . • . •• Y ' '. • •i :. • .. 7, ••' ...,l " " • "•'•' , ' 7- Kromatografik adsorbsiyona benzeyen diğer bir yöntem de iyon değişimidir. Deney çözeltisi iyon değiştiricisi olan sentetik bir reçine ile doldurulmuş bir silindirden geçirilir. Katyonik ve anyonik olmak üzere iki tip iyon değiştiricisi vardır. Katyonik .iyon değiştiriciler organik asit grupları içerirler. Bunlardaki oynak hidrojen iyonları deney çözeltisindeki diğer katyonlarla yer değiştirirler.
Reaksiyon ''•'•''••''•'.*•''• ' < • • ' . . ':. •,.'•, * ; ''
v

E.H + Na+ -+ E.Na + H+ denklemi île gösterilebilir. Burada E iyon değiştirici molekülün oynak proton dışındaki bölümünü, Na deney çözeltisinden uzaklaştırılacak katyonu göstermektedir. Anyonik iyon değiştiriciler-NH2 gibi bazik gruplar içeren reçinelerdir. Bunu E. NH 2 şeklinde gösterelim. Bu madde suda E.NH 2 + H 2 O -» E.NH3OH şekline döner. ' ^ i Bu yapıdaki hidroksil iyonu da çözeltideki anyonlarla yer değiştirebilir. E.NH3OH + Cl- -• E.NHj.Cl + OH» ' Böylece deney çözeltisinde anyonlar yerine OH~ iyonları geçer. Bazı hallerde anyonik ve katyonik tip reçinelerin her ikisinin de kullanılması
gerekir. . .:;; . . : -.••:.;.'•.'• '•'•••' 'i;:'.'•'. •";•.:'••••• •'• ,
:

; ,

" - '

,.

' ' • ' • • v - " V . - " / - ' : ' ]':- >

.

'-'•'.

'•''

,••"

Gravimetrik sülfat tayininde numunede Fe+ ve A1+ iyonları bulunu3 3 yorsa SO4°" ün BaSO4 halinde çöktürülmesinden önce Fe+ ve A1+ iyonlarının iyon değiştirme tekniği ile uzaklaştırılması gerekir. 7.3.3. pHhn Ayarlanması: ;-:•;.•-

3

3

Numunenin gravimetrik analize hazırlanması sırasında yapılacak en önemli işlerden biri pH'ın ayarlanmaaıdır. pH faktörü 3 nedenden dolayı çok önemlidir. 164 '

1- pH'ın çözeltide bulunması muhtemel olan ve analizi etkileyecek . maddeler üzerine etkisi olabilir. . .-,.,. .• . .- .• ,• Örneğin; BaCrCVin Sr++ içeren bir çözeltiden çöktürülmesi sırasında CrO4= konsantrasyonu çözünürlüğü daha az olan BaCrO45in çökmesine yetecek fakat çözünürlüğü fazla olan SrCrCVi» çökmesine yetmeyecek düzeyde tutulur. Bu iş için ortam asitli yapılır. Böylece • -: • • • ;

-.. 2CrO4= + 2H+ 5* 2HCrO 4 - *> Cr2O7= + H 2 O
=

.rs.

i ^,

v

reaksiyonu gereğince CrO 4 in bir kısmı bikromat haline döner.' SrCrÛ4 çökemez. BaCrO4 bir kez çökmeye başladıktan sonra yukarıdaki denge reaksiyonunda CrO4= iyonları azalacağından denge CrO 4 = lehine kayar ve BaCrO45ün çökmesi tamamlanır. Bu sırada CrO4= konsantrasyonu hiçbir zaman SrCrCVün çökebileceği değere ulaşamaz. ;,

2- Örneğin, CaC2C>4.H2O çökeleği asidik ortamda çözünür fakat . , ortam bazik olursa çözünmez. CaC 2 O 4 .H 2 O + H+ =j± Ca++ + HG 2 O 4 - + H 2 O ,
?

*

pH'ın çökeleğin süzülebilirliği üzerine de etkisi vardır. Örneğin;AgCI nötral ortamdan çöktürüldüğünde çok küçük tanecildi olur ve kolloidal . çözelti oluşturur. Aynı çökelek asidik ortamda elde edilirse büyük tanecikli olur, çabuk çöker, süzülmesi ve çökeleğin yıkanması kolay olur.
. • V ^ v ; ^ J ' \ Z&jJ'r ^' "'< "^'•'•-.;:• " ^ [ '•. •' ;• •

Vj 7 . 3 . 4 . Sıcaklık:

Pekçok tuzun çözünürlüğü sıcaklıkla artar. Çünkü çözünme olayları genellikle ısı alarak yürüyen (endotermik) reaksiyonlardır. Bunun tersi olan durumlara az rastlanır. Örneğin kalsiyum sülfatın çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. Grayimetrik yöntemde amaç maddeyi tamamen kayıpsız olarak çöktürebilmektir. Sıcaklığın çözünürlük üzerine etkisi bileşikten bileşiğe değişir. Örneğin; gümüş klorür'ün çözünürlüğü 100°C de 0°C dekinin 100 katı olduğu halde BaS0 4 'ınki yalnız iki katıdır. - ı ' ' 7.3.5. Çöktürme İşlemleri;'
:

Gravinıetrik çöktürme yönteminde miktarı belirlenecek madde çözünmeyen bir bileşiğine dönüştürülerek ayrılır. Bu çökelek ya olduğu gibi veya başka bir bileşiğe çevrilerek tartıbr. Gravimetrik analizin başarılı olabilmesi için çökelek bazı özellikler taşımalıdır:
165

1- Çökelek o derece aa çözünür olmalıdır ki çökmeden kalan madde miktarı analitik terazinin tartım sınırı altında bulunmalıdır (0,1 mg dolayında). Eğer çökelek bu özelliği taşımıyorsa o zaman çözeltide kalan maddenin yeniden kazanılması veya çözünürlük dolayısı ile kaybolan madde miktarının hesaplanıp sonuçların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir. 2- Çözeltide bulunan diğer maddeler kullanılan reaktifle çökmemeli ve bu maddeler esas maddenin çökmesini önlememelidir. örneğin; Ba + + iyonları SC>4= ile çöktürülüp tayin edilecekse ortamda Sr++ ve Pb++ bulunmamalıdır çünkü bunların da sülfatları çöker. Eğer F e + + + iyonları OH- iyonları ile çöktürülecekse çözeltide F~ ve tartarat gibi iyonlar bulunmamalıdır. Çünkü bunlar Fe + + + 'ün çökmesini engellerler. En ideal hal her çöktürülecek madde için kendine özgü bir reaktif bulmaktır. Fakat bu da olanaksız olduğuna göre olanaklar oranında az maddeyi çöktüren reaktif kullanmak ve çöktürmeden önceki ayırma işlemlerini olduğunca aza indirgemek gerekir. Bu konuda alınacak önlemleri önceki hazırlık bölümünde sıralamıştık. : 3- Çökelek çözeltideki çözünmüş maddelerle bulaşmış olmamalıdır. Bu durum geneUikle kolayca sağlanamaz ancak çöktürme koşullarını uygun seçerek, çökeleği çözüp yeniden çöktürerek bu bulaşma en aza indirgenebilir. Eğer çok duyarlı analiz sonuçları isteniyorsa çökelek tartıldıktan sonra çözülür, bulaşmış maddeler tayin edilir ve sonuç buna göre düzeltilir. Bu da gramvimetrik çöktürme yönteminin üstünlüğüdür. 4- Çökelek kolayca süzülebilmeli çözünebilen safsızhklardan arıtılmak amacı ile yıkanabilmelidir. Bazı hallerde çöktürülerek ayrılmış olan bileşik tartım için uygun değildir ve bu çökelek çözülerek başka bir 3 bileşik halinde yeniden çöktürülür. Örneğin; PO4- iyonlarını diğer anyonlardan ayırmak amacı ile oluşturulan amonyum fosfo molibdat çökeleği tartım için uygun değildir. Bu çökelek çözülür ve PO4" 3 iyonları yeniden magnezyum fosfat şeklinde çöktürülür. Bu da tartıma uygun bir çökelek olmayıp bunun kızdırılmasından elde edilen magnezyum pirofosfat tartılır. 7.3.6. Tartılacak Bileşik: Çökeleğin tartılacak hale getirilmesi birçok faktöre bağlıdır. Eğer çökelek, tartılacak bileşik olarak da uygunsa yıkanır ve fırında kurutulur. AgCİ çökeleğinde durum budur. Kızdırma işlemi bazen BaSO4 de olduğu gibi süzgeç kağıdının yakılmağıdır. Bazı hallerde de kızdırılarak 166 • .

Örneğin. Bu sırada büyük bir olasılıkla amonyum tuzlan gibi uçucu bileşiklerin oluşturduğu safsızlıklar da giderilmiş olur. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabilir. .7. içerisinde çözünebildiği bir sıvı ile temasa gelince molekülleri katı fazı terkederek çözüncü içerisine geçerler ve bir çözelti oluştururlar.. . . .. / . • * . Çökeleğin saflığı ve fiziksel yapısı çöktürülme koşullarına bağlıdır. Bunlar kızdırılarak belirli bileşimdeki bileşiklere dönüştürülür.. Tayini yapılacak madde sodyum olsun.çökelek tartıma uygun bir bileşiğe dönüştürülür. • • . . belirli bileşimde olmalı çünkü stökiyometrik hesaplamalar bu bileşiğin ağırlığına dayanır. 7. .: . 2. • • • . .Çökelek tartılacak bileşiğe çok yüksek bir sıcaklıkta dönüşmemeli bu takdirde sıcağa dayanıldı özel malzeme kullanmak gerekir. Bazı durumlarda da çökelek kesinlikle bilinmeyen bir bileşime sahip olabilir. örneğin. Çünkü bu üçlü asetat bileşiğinin formül ağırlığı 1537. • • • .3. tartılacak bileşik. .3. .Bilinen. O2 gibi) absorblamamah ve onlarla reaksiyona girmemelidir. Bir katı madde. hidratize oksitler böyledir. . .Kurutulmuş veya kızdırılmış bileşik havanın bileşenlerini (nem. . . • . Bunun atom ağırlığı 23 tür. yüksek sıcaklıklara da dayanıldı olmalıdır ki çok dikkatli bir sıcaklık kontrolünü gerektirmesin. Tartılacak bileşik şu özellikleri taşımalıdır: 1. CaC2O4 kızdırılarak CaCO3 veya CaO ya dönüştürülüp tartılır. _ . > • • .8. . dir. Aynı zamanda. Bir gravimetrik analizin başarısı ve yeni yöntemler geliştirilmesi çözünme ve çökme olaylarının iyi anlaşılmasına geniş ölçüde bağlıdır.. . Bunu NaC 2 H 3 O 2 . Veya CaCO3 uygun asitlerde çözülerek CaSO4 veya CaF 2 ye dönüştürülür. . Çökeleğin Oluşması ve özellikleri: . MgNH 4 PO 4 kızdınlarak Mg 2 P 2 O 7 ye. * 4. • . Zn (C 2 H 3 O 2 ) 2 [(UO 2 (C 2 H 3 O 2 ) 2 ] 3 bileşiği şeklinde tartarsak ideal bir formül ağırhkları oranı koşulu sağlamış oluruz. - • 1 6 7 . • ' . 3.. CO2. 7. ve oran olup büyüktür. : . .• .Tartılan bileşiğin formül ağırlığı tayini yapılacak maddenin formül ağırlığına oranla yüksek olmalıdır. : : . Eğer yeterince fazla miktarda katı varsa bir süre sonra ••. . Özellikle tayini yapılacak maddenin miktarı az ise bu koşul sağlanmalıdır. Çözünürlük: j ' -. . • • • • .

Şekil 23 de çözünürlüğün sıcaklıkla değişim eğrisi görülmektedir. Bu andaki çözeltiye Doygun Çözelti denir. Pek çok maddenin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. O koşullarda daha fazlasını çözemez.artık çözünmemiş katı miktarının değişmediği gözlenir. 168 . Çözelti bu durum- o c N T 3 T l T 2 Sıcaklık Şekil 23. Doygunluğa erişmek için çözeltinin çözünen maddenin aşırısı ile temasta olması gerekmez. Fakat sıcaklık değişmesi sözkonusu ise çözeltide aşırı katının bulunması doygunluğu garantiler. Çözünürlükler kitaplarda cetveller halinde verilir. Denge miktarında katı içeren çözeltiye doygun çözelti denir. Yani katının çözünme hızı ile kristallenme hızı biribirine eşittir. Şimdi sıcaklığı arttırıp Ti yapabm. Çözünürlüğün sıcaklıkla değimimi. Çözünürlük Sı olacaktır. Sıcaklık sabit kaldığı sürece bu durum değişmez. Bir maddenin belli bir çözücü içerisinde belli bir sıcaklıktaki çözünürlüğü onun o koşullar altında o çözücüdeki denge miktarıdır. Çözünürlük tanımına göre her sıcaklıktaki çözünürlük çözünenin o sıcaklıktaki doygunluk miktarını vermektedir. Q miktarında çözünen maddeyi T sıcaklığında çözücü içerisine ilave edersek T sıcaklığında çözeltinin doyacağı miktar S olduğundan Q-S kadar madde çözünmeden kalır. Yani çözelti katı ile doymuş durumdadır. Bu sırada birim zamanda ne kadar katı çözelti içerisine geçerse o kadarı çözeltiden kristale geçer ve böylece bir dinamik denge kurulmuş olur.

Şimdi sıcaklık daha da düşürülüp T 3 e getirilirse çözünmüş madde yine kristallenir ve T3 sıcakbğındaki denge (doygunluk) miktarı olan S< çözünürlüğüne ulaşılır.!. kuvvetleri yenerek çözeltiye geçmeleri çözünme olayıdır.':•:•'. • •" ' . Şimdi S2 noktası eğri üzerinde bulunmadığından çözelti doymamıştır. Örneğin sıcakbk T2 den T3 e madde kristallenmesi olmaksızın düşmüş olsun. T2 sıcaklığındaki S2 bileşimli çözelti Tj in biraz altına kadar soğutıılursa Sı miktarı bu sıcaklıktaki doygunluk miktarı olan Sı den biraz büyük olduğundan. Şimdi kristallenme meydana geldiğinde çözelti dengeye gelir ve eğri üzerindeki S3 çözünürlüğüne varıbr.da yine doymuştur. 169 .-. Çünkü T2 sıcaklığında çözeltinin doygunluk miktarı SŞ olup Sı bundan küçüktür. Eğer sıcaklık T2 ye çıkarılırsa bu durumda çözünürlük S2 olur. bir miktar çözünmüş madde kristallenir. Aşırı doygun bir çözelti-: ye katı maddeden ufak bir parça atılırsa kristallenme başlar ve çözünen madde konsantrasyonu eğri üzerinde o sıcaklıktaki denge değerine ulaşir. İyonların kendilerini kristal içerisinde tutan. '. Bu şekilde iyonik yapıdaki bir bileşiğin suda çözülmesi aşağıdaki gibi şematik olarak gösterilebilir (Şekil: 24.ve — uçları tarafından şekilde gösterildiği gibi sarılırlar ve biribir- Şekil 24. Bu iyonları böyle bir arada tutan kuvvetler elektriksel kuvvetlerdir. S'3 çözünürlüğü elde edilir ve bu aşırı doygun haldir.'•V'-. Çünkü Sj noktası eğri üzerindedir. Bu kuvvetler çözücü tarafından yenilir. / ' .. • Bir katı madde bir sıvı içerisinde neden çözünür ? Pek çok inorganik bileşik belli bir geometrik düzende dizilmiş iyonların oluşturduğu kristal şebekesi yapısındadır. •: /•''•'*'.) M + katyonu ve A~ anyonundan oluşan MA tipinde bir bileşik su moleküllerinin -f. Bazı hallerde çözelti T ^ e kadar soğutulduğu halde çözünmüş madde kristallenerek çözeltiden ayrılmaz. iyonik bir maddenin «uda çözünmesi. Aşırı doygunluk kararsız bir haldir. Böyle çözeltilere aşırı doygun çözelti adı verilir.

-:/. |C1~ | == K s p olacak şekilde ise AgCİ çöker. Örneğin. Ag+ ve Cl~ iyonları karıştırıldığı anda AgCİ ?± Ag+ -j. AgNO3 çözeltisi ile NaCl çözeltisi karıştırıldığında. " •• ' . \ .'. Bu 3 atom çekirdeğinin •başka zıt yüklü iyonları bağlama olasılığı artar ve örneğin başka bir AgCİ. Bu hidratize iyonların varlığı deneysel olarak da saptanmıştır.Cl~" dengesinde öngörülen Ag+ ve Cl~ iyonundan fazlası vardır ve denge kararsızdır.3. •• • :• • ' • Az çözünen bir maddenin iyonları bir araya getirildiğinde. Burada su molekülleri merkez atomuna koordine kovalent bağlarla bağlanmıştır. Ancak aşırı doygunluğun görüldüğü durumlarda bu kararsızlık sürer ve çökme görülmez. ^ v ••• .. Bunu AgCl'in şebekesindeki iyonik kuvvetlerin daha büyük olmasına bağlamakla yetineceğiz. Bununla beraber NaCl gibi bir madde suda çözündüğü.lerinden ayrılırlar. Çökeleğin Oluşması ve Gelişmesi: Ag+ ve Cl~ iyonlarını çözünürlük çarpımının aşılmayacağı bir konsantrasyonda içeren bir çözeltide bu iyonlar su molekülleri ile şekil 24 de gösterildiği gibi sarılmışlardır. .'••••/ •• • : . 3 . halde neden AgCİ çözünmüyor.. Fakat konsantrasyon belli bir büyüklüğe ulaşınca iyonlar arası uzaklık azalacak ve çarpışma olasılığı da artacaktır. " ' . Bunun için çökelek olu şur ve denge kararlı hale gelir. v 7. [Cu(H 2 Q) 4 ] + + iyonu. Oluşan çökeleğin miktarı Q — S dir. eğer bu iyonların miktarı bunların meydana getireceği çökeleğin (burada AgCİ) çözünürlük çarpımını aşmağa yetecek kadarsa iyonik bir çökelek oluşur.-^ ^ .v-YI.. Çökelek oluşmasından önce Q — S miktarına aşırı doygunluk Q g 5 oranına da bağıl aşırı doygunluk denir. İ y o n i k Çökeleklerin O l u ş m a s ı : • • •. . Bu durumu şekil:23 üzerinde açıklayacak olursak başlangıçtaki Q miktarı AgCl'in çökmesi ile S çözünürlük değerine ulaşmış ve dengeye gelmiştir. O halde |Ag+ | ve |C1~ | değerleri |Ag+ |. 9 . örneğin./ ' : : .10.' . Tesadüfen bu iyonlar bileşik oluşturacak şekilde yanyana gelseler bile iyonların termal enerjileri bu bağı koparmağa yetecektir ve çökelek oluşmayacaktır. 1 7 0 . Bu mekanizmayı şöyle düşünebiliriz.-r:. AgCİ şebeke pozisyonunda eklenir. .•• : -. Su moleküllerinin bu davranışları zıt yüklü iyonların biribirlerini çekmelerine engel olur. Bu şekilde bir AgCİ oluşunca bu çekirdek ödevi görür ve buna yaklaşan bir Cl~ iyonu Cl AgCİ şeklinde veya Ag+ iyonu AgCİ Ag şeklinde yakalanır. Çözelti aşırı doygun olduğu ClAg sürece böylece iyonların çökmesi ile çökelek büyümeğe devam eder. 7 . • • • : •• • .x.

. K orantı katsayısı. 7. Q. Kolloit Oluşması: Bir madde diğer bir madde içerisinde dağıldığı zaman dağılan fazın tanecik büyüklüğü 1.11. Emülsiyonlar. Kolloidlerde tanecik büyüklüğü gerçek çözeltilerdeki iyon ve moleküllerden fazla olmasına karşın kendi ağırlıkları etkisi ile çökmeyecek kadar da azdır.Eğer çözelti oldukça yüksek bir aşın doygunlukta ise bu şekilde pek çok çarpışma sonucu pek çok çekirdek oluşabilir. bir sıvı içerisinde çok ince ağ halinde bütün sisteme yayılmış bir katıdan oluşurlar. Jöle ve alüminyum hidroksit buna örnek olarak gösterilebilir. çözünürlüğü S olan maddenin toplam miktarı. bir sıvının diğer bir sıvı içerisinde dağılmasından oluşan kolloidlerdir. Katının gazda dağılmasına duman. Jeller. . Buna örnek süttür. g arasındaki ilgi şu g bağıl aşırı doygunluktur. Sıvının gazda dağılmasına sis örnek oluşturur.. Çözeltide bu çekirdeklerin gelişmesinde kullanılacak iyon sayısı da azalır. . 4 Tanecik büyüklüğü ve bağıl aşırı doygunluk bağıntı ile verilir: Çökme hızı veya çekirdek sayısı = K Q. Magnezya sütü buna örnek olarak gösterilebilir. Kolloidal sistemler dağıtıcı ortam ve dağılan maddeye göre şöyle sınıflandırılabilir: Soller.200 my.•• .3. Bunlar büyüyüp güzel kristaller yaparlar. bir katı veya sıvının bir gaz içerisinde dağılmasından oluşurlar.\ > . . Bu Mg(OH)2 nın suda dağılmasından oluşur. Formülden görüleceği gibi eğer ba- ğd aşın doygunluk büyükse pek çok çekirdek oluşur ve bunlar gelişip güzel bir kristal yapısı meydana getiremezler. 171 . bunlarda bir katı bir sıvıda dağılmıştır. (milimikron) arasında ise bu hale kollidal hal denir. ••• . Bu çekirdekler biribirleri ile o kadar sık çarpışırlar ki doğru kristal şebekesi yapısını oluşturamayıp amorf bir çökelek meyda'#a getirebilirler. Aeorosoller. Eğer bağıl aşırı doygunluk fazla değilse az çekirdek oluşur.

sülfürleri ve oksitleri gibi.' .Partiküller normal süzgeçlerden. \ ^ t S ' t . Kolloitlerin Hazırlanma Yöntemleri: '' .'IL • . asitli çözeltide H2S ile elde edilmiş bir AS2S3 solünde bu yüklenme şekil 26 daki gibi gösterilebilir. moleküller ve iyonlar kolloidal büyüklükte katı partiküller oluşturacak şekilde bir araya gelirler.. Burada AS2S3 üzerinde ortamda bulunan fazla S" iyonları adsorblanırlar. / ^ . Disperisiyon ise çökeleğin yıkanması sırasında görülebilir. Buna göre X adsorblayıcının birim ağırbğı tarafından adsorblanan madde miktarı C adsorblanan maddenin konsantrasyonu K ve n adsorblayıcı ve adsorblananın cinsine bağlı sabitlerdir. Şekil 26 da S= iyonlarının adsorblanması ile negatif bir kolloit oluşmuştur. süzgeç kağıtlarından geçerler..• .Kolloidal tanecikler uygun bir elektrik alanında göç ettikleri için bunların elektrikçe yüklü oldukları anlaşılmıştır.A :^' •'•-. Bu nedenle de kolloidal taneciklerin bir araya gelmesi (Koagülasyon) sonunda oluşan çökelek âdsorblanmış maddeleri de içerir yani onlar tarafından kirletilmiştir. Kolloitlerin özellikleri : Kolloitlerin önemli özellikleri şöyle sıralanabilir: 1. ' Kolloidal sistemler belli büyüklükte tanecikleridcn oluştuklarına göre bunları elde etmek için ya daha büyük taneciklerden dispersiyon yöntemi ile ya daha küçük taneciklerden kondensasyon yöntemi ile elde edilirler. kendi yapılarındaki iyonları adsorblamağa meyillidirler . ' : V v . Eğer bir kolloid böylece pozitif iyon- 172 .Birim ağırlıktaki dağılmış taneciğin yüzeyi çok fazladır. Bunun sonucu olarak yüzeyde tutulma demek olan adsorbsiyon olayı bunlarda çok önemlidir.^ . Yani tanecikler çok küçük olduğundan çok büyük bir yüzey gösterirler ve yüzey / ağırlık oranı çok büyüktür. Şekil 25 de değişik iki madde için X — C bağıntısı görülüyor (n n değişik). : •". Örneğin. 7.-.Bir metal oksit solü de ya metal iyonlarını veya OH~ iyonlarını tercihan adsorblar.7. Çünkü burada küçük parçacıklar.::• •' • \ • 3. . : . 2.12.3. v v : /. : b ^ ' ^ .•:'--: r •. Genellikle iyonik katılar örneğin gümüş halojenürleri.3.13.' .y ' ^ . . Kondensasyon yöntemi çöktürme işlemleri ile ilgilidir. Bu ilgi Freundlich bağıntısı ile verilebilir. Adsorblayıcı maddenin birim ağırlıktaki kısmı tarafından adsorblanan madde miktarı adsorblanabüen maddenin konsantrasyonunun fonksiyonudur.

lan sabit tabakada adşorbladı ise olauşan kolloid pozitif kolloit olur. solunun yükü. As2S. Taneciklerin böyle yüklü olmaları onların biribirlerini itmeleri dolayısıyla çökmelerini önler. Böylece adsorblanmış olan iyonlar elektrostatik 173 .Şekil 25. Freundlich adsorbsiyon eğrisi. ı Şekil 26.

örneğin bir AgCl çökeleği su ile yıkandığında süzgeç kağıdından geçmeğe başlar.etki ile etraflarına kendileri ile zıt yüklü iyonları çekerler (Şekil 26 de hidrojen iyonları). Bu olaya peptitleşme denir. Katı ' "Katı • . Buna Zeta potansiyeli denir ve Yunan alfabesindeki £ (Zeta) harfi ile gösterilir. Görüldüğü gibi difüz tabakada sabit tabakadaki yüklerin tersi çoğunlukta olmakla beraber arada aynı işaretli yükler de bulunabilir.'. Buna HARDY-SCHULZE kuralı denir.. Bunlara karşı iyon da denir. Yani zeta potansiyeli difüz tabaka boyunca potansiyel değişimi demektir. Buna elektrokinetik potansiyel de denebilir. Şekil 27 a da katı yüzeyinde + yüklerin 27 b de — yüklerin adsorblandığı hal gösterilmektedir. • :. Kolloidleri çöktürmede kullanılacak elektrolitlerin uçucu olmaları gerekir. Anyonlar pozitif kolloitleri.Çöktürülmüş kolloidlerden oluşan çökelerkler çökmeye sebep olan elektrolit yıkandığında genellikle tekrar çözelti içerisine dağıtılabilir. Kolloidler çökerken karşı iyonları da birlikte sürüklerler ve böylece çökeleğin kirlenmesine neden olurlar. Böylece yüklü bir sabit tabaka ile onunla zıt yüklü bir hareketli difüz tabakadan oluşmuş yapıya elektriksel çift tabaka denir. Bunların çökeleği yıkayarak uzaklaştırılmaları zordur. Bu zıt yüklü iyonlar hareketli ve yaygın (difüz) bir tabaka oluştururlar. Böylece kurutma veya kızdırma sırasında kolaylıkla uzaklaştırılırlar. îlave edilen iyonun yükü ne kadar büyükse çöktürücü etkisi o kadar fazladır. Elektriksel yükler nedeniyle noktalarla gösterilen sabit-difüz tabaka sınırı ile çözelti-difüz tabaka sınırı arasında bir potansiyel farkı vardır.' ^ ' Sabit tabaka Ü Ç«z«lti (») - i» . katyonlar ise negatif kolloitleri çöktürürler. Elektriksel çift tabakanın şeması. 5. • > ' Difüz yahut hareketli tabaka Şekil 27.Kolloidal tanecikler elektrolit ilavesi ile çöktürülürler. Elektriksel çift tabakayı daha detaylı bir şekilde şöyle gösterebiliriz (Şekil 27). Çözelti (b) . Bu 'şekilde peptitleşmeyi 174 . Difüz tabakadan sonra çözelti başlar. 7 -i-"' '. 4. •/ .

Sıvı faz su ise bunlara hidrofobik kolloitler denir. çözeltideki elektrolitlerin etkisi ile yığınlar oluşturacak şekilde çökerler. Jeller böyledir. : i 1 7 5 . Küçük Partiküllerin Çözünürlükleri :••.. : . . Bununla beraber düşük yüzey gerilimine sahip olan gümüş halojenürlerin makro ve mikro kristalleri aynı derecede çözünürler./. *.önlemek için yıkama suyunun düşük konsantrasyonda bir elektrolit içermesi gerekir. Sıvı faz su ise bunlar hidrofilik kolloit adını alırlar. Çökeleğin olgunlaşmasmda Ostwald faktöründen başka faktörler de rol oynar. f' .• : . Az çözünen maddeler üzerindeki çalışmalar göstermiştir ki tanecik büyüklüğü 1 (I.i:•. dan az olduğunda partikül büyüklüğü azaldıkça çözünürlük artar.Sıvı ve katı fazın arasında-çok az bir affinite (ilgi) varsa bu tip kolloidlere liyofobik kolloidler denir.-. :~.. Çünkü yüzey gerilim yüksek derecede dispers sistemlerde taneciklerin bir araya gelerek yüzeylerini küçültmelerine neden olur..•:••.''. ."/.: . Bu etki yüzey gerilimle ilgilidir. Bunlar mükemmel bir kristal ya' ^ ' • •••. Bu.15.-. > . Soller böyledir. • > * • • .-. Aynı zamanda küçük kristaller kaybolup yerine daha büyük. Yüzey gerilimi hesapları göstermiştir ki BaSC>4 in küçük kristalleri makro kristallere oranla birkaç yüz defa daha fazla bir çözünürlüğe sahip olabilmektedir.I. Çok küçük partiküller etrafındaki doygun çözelti büyük kristallere göre aşırı doymuştur ve büyük kristaller üzerinde küçük tanecikler kristallenir. .''• •~~'~%'-'-.3.: . Bu işlem kristallerin çökme esnasındaki büyümesinden farklı olup Ostwald olgunlaşması adını abr... güzel kristallerden oluşmuş bir çökelek olacaktır.: ' : r : . • •/• " •••. Eğer Ag+ tayin edilecekse AgCİ çökeleği seyreltik HC1 çöz e l t i s i i l e y ı k a n ı r .• .:•. .14. Cl~ tayininde AgCİ çökeleği seyreltik HNO3 çözeltisi ile yıkanır. BaSO/ın taze hazırlandığında süzülmesi güç olduğu halde bekletilince kolay süzüldüğü görülmüştür.3. Çökeleğin böyle bekletilerek olgunlaştırılmasına Digestion denir.*:':•• •• • '• 6. çözünmesine neden olur.' : . Çökeleğin Oyunlaştırılması: Eğer çöktürme koşulları kolloidal partiküllerin oluşmasına yol açacak şekilde ise kolloid tanecikleri. 7. • " . :•>•'' ' • t]'•':. 7. Bir liyofilik kolloitte fazlar arasındaki ilginin kolloitin kararlıhğı üzerine katkısı vardır. . Sıvı ve katı faz arasındaki affinite fazla ise bu tip kolloidlere liyofilik kolloidler denir. Çok hidrofilik kolloidler 100°C nin üzerinde dehidratize edilmedikçe süzme yolu ile çökmezler ve çökmüş olan hidrofilik kolloitler elektrolit içermeyen su ile yıkandıklarında tekrar dağılırlar (peptitleşirler). maddenin çözünürlük dengesini etkileyerek daha fazla maddenin.

16. Pozi tif bir kolloid çözeltisine onu çöktürmek üzere ilave edilecek negatif iyonun yükü ne kadar büyükse çöktürmedeki etkinliği o kadar fazladır.> •. Negatif kolloidlerin çöktürülmesinde de katyon etkinliğini yine ayni şekilde gösterebiliriz. M+ < M+2 < M + î H+ ve OH-. Yani etkinlik sırasını A~ < A~2 <^ A~3 şeklinde gösteriebiliriz. az elektrolit miktarına onun çöktürme değeri denir (Kolloidlerin çöktürülmeleri flokülasyon veya koagülasyon sözcükleri ile belirtilir).•. iyonlarının kendilerinden daha fazla yüke sahip olan katyon ve anyonlarla çöktürücü etkileri kıyaslandığında.- 2. Bu nedenle oluşmuş olan çökelekler bir süre çözeltileri ile temasta bırakılarak olgunlaştırılır. Böylece çökeleğin Ostwald olgunlaşmasında anlatıldığı gibi büyümesi ve saflaşması sağlanır. Yüzeylerinin de irilikleri nedeniyle az olması dolayısiyle bu kristaller aynı zamanda safsızlık da içermezler. .pısına sahip değillerdir. Çökeleklerin Kirlenmesi: > Birlikte çökme (kopresipitasyon): Reaksiyon karışımındaki çözünebilir maddeler çökelekle birlikte sürüklenirler. Bu olaya birlikte çökme denir. Bunlardan birisi adsorbsiyondur./'•. daha büyük bir etkinliğe sahip oldukları görülür. • • .. Adsorbsiyondaki kurallar şöyle sıralanabilir: lanır. '. . Sekonder tabakada NO3~ iyonları bulunur. . .iyonu ilave edilirse NO 3-' iyonları adsorblanır ve çift tabakadaki zeta potansiyeli kolloidin kararlılığının bozulacağı bir değere düşer ve kolloit çöker.'•. ' . I 176 l - .. •'•••': •''!'. Bir AgCİ kolloidinin oluşması düşünülürse primer tabakada adsorblanan Ag+ iyonları kolloidin kararluığmı artırır. 7.. '• ' •. • . . Oysa eğer doygun bir çözeltiden denge koşulları altında çökme olmuşsa bu durumda iri kristaller oluşur. Birlikte çökmenin değişik şekilleri vardır. Birlikte çökmüş maddeler tarafından çökeleğin kirletilme derecesi çöktürme koşullarına.v . Burada yabancı maddeler çöken parçacıkların yüzeyinde tutulur ve çöken parçacıklar ne kadar küçük ise yüzeyleri o kadar büyük olacağından adsorbsiyon da o kadar fazla olur.. (PANETH-FAJANS-HAHN kuralı).. Eğer çözeltiye daha fazla NO3. • • 1— Çökelekteki iyonlarla ortak olan bir iyon çok şiddetli adsorb. .3. Bir kolloidi çöktürmek için gerekli en. Etkinlik yükler oranında değişmeyip daha fazla değişir.'.V V .v •''••'•. • .. . çökeleğin cinsine ve çözeltide bulunan iyonların cins ve miktarlarına bağlıdır. • .Eğer çözeltide çökelekle ortak olan bir iyon bulunmazsa o zaman çökelekteki iyonlarla en az çözünen bileşiği oluşturabilecek olan iyon en kuvvetli adsorblanır.

Bu tip çökelekler olgunlaşma ile saflaştınlamaz. Kopresipitasyonun diğer bir şekli hapsolmadır. Sonradan Çökme (Postpresipitasyon) : Bu olay bir çökeleğin oluşmasından sonra diğer bir çökeleğin oluşmasıdır.Homojen Çöktürme: Burada çöktürücü madde kimyasal bir reaksiyon sonunda yavaş yavaş oluşturulur ve böylece iyi kalitede çökelek elde edilir. 7.3. 4.Örneğin.Çöktürme yavaş yapılmalı çünkü -=—=— = çöktürme hızı = oluşan çekirdek sayısı olduğuna göre çöktürme hızlı olursa çok çekirdek oluşur.18. BaSO 4 çökeleği üzerinde NO3~ iyonu Cl~ den daha fazla adsorblanır. Karma kristal oluşturmayan maddeler kristal yapısında yer aldığında olgunlaştırma sırasında böyle çökelekler saflaşır.Çöktürücü ve çökecek madde çözeltileri çok derişik olmamak çünkü bu takdirde çökelek amorf olur. Burada bir yabancı madde çökelme sırasında çökeleğin içerisinde kalır. Çöktürme İçin En Uygun Koşullar: Çökeleğin iri taneli ve en az safsızlık içerecek şekilde oluşması için şu noktalara dikkat edilmelidir. Çok da seyrettik olmamak. Bu yöntemle hidroliz olan metallerin hidroksitleri çöktürülür. 7. Eğer bir iyon çökelekteki iyona yakın büyüklükte ise ve onunla çökeleğin kristal yapısında (izomorf) bir bileşik oluşturabiliyorsa bu yabancı iyon şebekeye çökelekteki iyonmuş gibi yerleşir. Q g 2 .17. Böylece icarına kristaller veya katı çözeltiler oluşur. çökelek kirli ve küçük tanecikli olur. 3. Birçok hallerde sıcaklık Q arttıkça çözünürlük (S) artar ve çöktürme hızı = g q olduğun- dan Q — S azalır dolayısiyle çöktürme hızı azalır.Çökelek sıcak çözeltiden elde edilmeli. Çünkü Ba(NO 3 ) 2 BaCİ2 den daha az çözünür. Ca++ ve Mg++ içeren bir çözeltiden Ca++ iyonları oksalatla çöktürüldükten sonra çökeleğin olgunlaşması için uzun süre beklenirse MgC2O4 de çöker ve kalsiyum oksalat çökeleğinin kirlenmesine neden olur. çünkü bu takdirde çözünürlük kaybı ve hata büyük olur. Çökelek büyük tanecikli olur. 177 .3. 1.

Çökelek tarafından taşınan safsızlığın cinsi prinıer olarak adsorblanmış iyonların yüküne bağlıdır. 7.Yabancı İyonun Yükseltgenme Basamağının Ayarlanması: Eğer BaSC>4 ün çöktürüleceği bir ortamda Fe+3 de bulunursa bu önemli bir kirlenmeye neden olur. HA Uçucu olduğu takdirde bu bir kirlenmeye neden olmaz.t bazik ortamdan çöktürülürse primer adsorblanan OH~ iyonlar* olacaktır ve karşı iyon olarak M+ iyonları bululunacaktır. Burada kirlilik oranı azdır ve yeniden çöktürülen çökelek daha az kirlenir çünkü çökeleğin bulaşması kirliliklerin konsantrasyonu ile de artar. çökelek H+ iyonlarını adsorblar. 5. 6. Eğer bu çökelek asidiL bölgede oluşursa. . Fakat Fe+3 Fe + 2 ye indirgenirse F e l 2 iyonları birlikte çekmediklerinden kirliliğe neden olmazlar.3H2O ?i A1(OH)3 + 3H+ ortama ilave edilen NOj" iyonları H+ ile reaksiyona girip az iyonlaşan HNO 2 (nitröz asidi verirler). Şekil 28a daki gibi bir oluşum meydana gelir. Gooch (Guç) krozesi (porselenden yapılmış olup süzgeç kısmı asbest telcikleridendir) veya sinterize camdan yapılmış süzgece sahip krozeler kullanılır. Çökeleğin Süzülmesi: Olgunlaştırma işleminden sonra çökelek süzülür/Süzme işleminde kül bırakmayan kantitatif bir süzgeç kağıdı. Eğer Fe(OH). Böylece süzme hızlanır. 7.3. örneğin Fe(OH)3 çökeleği pH'ın 3 den büyük değerlerinde oluşabilir.pH'ın Uygun Seçilmesi: . 178 . Bunun için süzgeç krozesi bir emme balonu üzerine hava almayacak şekilde oturtulur. Oluşan HNO 2 de kaynatılınca bozularak uzaklaştırılır. Bu yük pH tarafından etkilenebilir. Balonun borucuğu bir aspiratöre bağlanır ve hava emilir. Çünkü çökelek kızdınldığmda safsızlık olarak bulunan metalin oksidi oluşur ki bu da uçucu değildir (Şekil 28b). karşı iyon olarak da A~ anyonları adsorblanır.Tekrar Tekrar Çöktürme: Eğer çökeleğin kirlenmesi önlenemiyorsa süzülüp yıkanır ve tekrar çözülür. Böylece H+ iyonlarının ortamdan çekilmesi ile denge A1(OH)3 febine kayar ve yavaş yavaş Al(OH)3 konsantrasyonu artar.19. Eğer süzme işlemi çok yavaş yürüyorsa emme suretiyle süzme hızlandirılabilir. Bu durumda çökeleğin kirlenmesi çok önemlidir.

Çökeleğin Yıkanması: Çökelek kurutulup kızdırılmadan önce yıkanır. Fakat genellikle çökelekteki iyonlardan birini içeren bir seyreltik çözelti hazırlanır ve çökelek bununla yıkanır. Bazı hallerde bu iş için saf su kullanmak yeterlidir. a-b çökeleğin adsorbladığı maddeler ve kirlilik üzerine pH'ın etkisi. 179 .20. 7.7 1 \ rfl* ^ 101 \ \ \ ı M* M*j OH" Fe(OH)3 OH M* Şekil 28.3.

Çözünebilen bir Cl~ bileşiği bir Ag+ tuzu çözeltisi ile muamele edilir. Süzme işleminde süzgeç kağıdı kullanıldı ise bu dikkatle katlanır.888) — NaNO 3 + AgCİ (katı) (84. Yıkama beherin içerisinde yapılırsa önce üstteki sıvı süzgeç kağıdından geçirilip sonra çökelek süzgeç kağıdına aktarılırsa süzme işlemi çabuklaşır. sonra bek açılarak kağıt iyice yakılıp tamamen uzaklaştırılır. formülü bilinen bir bileşiği oluşturularak bunun yardımı ile bulunur. N a d + AgNO 3 (58. olmasın.448) (169. Krozenin dibi mavi oksitleyici alevle temasta olmalı içteki koniye değmemelidir. Çözünürlük kayıplarım azaltmak için çok fazla sıvl ile yıkamamağa dikkat etmelidir.4.337) Her bir maddenin formülü parantez içerisinde yazılan miktarları temsil etmektedir. örneğin. Fakat bu elektrolit uçucu olmalıdır ki kurutma sırasında uçsun ve hataya neden. Kızdırma soğutma ve tartma işlemleri ard arda tartım değerleri aynı oluncaya kadar sürdürülmelidir (Aradaki fark =p 0. Çökelek kurumadan yakma işlemine başlanmamalıdır. 180 . Fakat aynı zamanda çökeleğin de bulaşıklıklardan arınması gereklidir. Kızdırma işlemi tamamlanınca kroze önce 1-2 dakika havada soğutulur sonra bir desikatöre konur en az yarım saat kadar orada soğuduktan sonra tartılır. Veya bu iş fırında yapılır.999) (143. Kur utma ve Kızdırma: Çökelek nemi uzaklaştırmak üzere kurutulur. 7. Âma bazen suyun uzaklaştırılması bundan daha fazla sıcaklık isteyebilir veya tartım için bileşiği başka bir bileşiğe dönüştürmek gerekebilir veya süzgeç kağıdının yanması gerekebilir. Krozeye yerleştirilir.Böylece çözünürlük yolu ile kayıplar ve peptitleşme önlenir. Bu durumlarda sıcaklık 11°OC nin üzerinde olmalıdır. Sonra tartılarak buradan Cl~ miktarına geçilir. O halde bilinen miktarda AgCİ meydana getiren NaCl miktarı yukarıdaki değerleri kullanarak hesaplanabilir. Kağıt iyice yanıp uzaklaştıktan sonra bek iyice açılır ve çökelek kızdırdır. Bu iş için genellikle 110°C deki fınn kullanılır.2 mg olmalıdır). Gravimetrik Hesaplamalar: Gravimetrik analizlerde bir maddenin miktarı. önce hafif bek alevinde kurutulur. Oluşan AgCİ süzülüp yıkanır ve kurutulur. 7. Bu durumda çökelek indirgenebilir ve sıçramalar nedeniyle çökelek kaybı olabilir.21.3.

..000 g Mg 2 P 2 O 7 elde etmek için kaç gr. 6H 2 O = ( g M S i P 2 O .100 gr AgCİ meydana getirmek için kaç gf NaCl'e gereksinim yardır ? 58.1 .) madde (g) = tartılan madde (g) x -rj— . 6H 2 O ~* M g 2 P 2 O 7 + 13H2O + 2NH 3 2x245 g. Örnek 2: 0. gereksinim vardır? 2 MgNH 4 PO 4 . Örnek 1 deki hesabı genel formüllerle ifade etmek gerekirse. .100 143.1709 gr. g MgCl2 = 0. . aranan .443 . 337 gr AgCİ elde edilirse 0. 6H2O'a. örnek 3: 1.100 gr AgCİ 58. ) 181 . Burada NaCl/ AgCİ gravimetrik faktördür. 0.5000 .04075 X = X).5000 gr AgCİ elde etmek için gerekli MgCİ2 miktarını bulunuz? MgCl 2 ->2AgCl g MgCl2 = g AgCİ .448 gr NaCI den X X = 143.) a ve b Stökiyometrik sayıları göstermektedir. g 222 g. 143.1 . f = 0. MgCl2 2AgCl • 98 3 2 = 0.337 Bulunmak istenen maddenin formül ağırlığınm tartılan maddenin formül ağırlığına oranına GRAVİMETRİK FAKTÖR denir. MgNH 4 PO 4 .337 = 0.örnek 1: 0. 11 / • \ a (aranan maddenin formül ağ.—2 r ı — Ş ' b (aranan maddenin formül ağ.

182 .= 1. As2Sj'ün tayininde bu madde önce HNO3 de çözülür.Aranan maddenin formül ağırlığı payda.1. arsenat asidi verir.207 gr.245 222 = 2.0 mg AgCİ çökeleği % 1.5 x " • w 1 100 gr.Kaç gr. Çünkü başlangıç maddesi ile dönüştürülen madde arasında-hiçbir görünür ilişki yoktur. * 2H3A8O4— 2Ag3As04~> 6Ag+~> 6AgCl Gravimetrik faktör = 7.+ Ag+-> AgCİ f = -cıAgCl 35. numune alınmalıdır ki her 10. Gümüş arsenat seyreltik HNO 3 de çözülüp AgCİ şeklinde çöktürülür. Yüzde Miktarının Hesaplanması: örnek 4: 1. Bu nötralleştirildikten sonra gümüş arsenat şeklinde çöktürülür. Görülüyorki gravimetrik faktör hesaplanırken. örneğin. maddede söylendiği şekilde aranan maddenin ve tartılan maddenin formül ağırlıkları kullanılır.000 2. Ara ürünler ihmal edilir.00 klorüre karşı gelsin? C l .Aranan maddeyi tartılan maddeye çevirirken bir «eri kimyasal reaksiyon sözkonusu ise faktör hesaplanırken yalnız 1. 3.Pay ve paydadaki maddelerin atom veya formül ağırbğı sayıları meydana gelen kimyasal değişmedeki Stökiyometriye uymabdır. tartılan maddenin formül ağırlığı payda'da yer alır.5 143.4. 1. Bu dönüşümde Gravimetrik faktörün belirlenebilmesi için kimyasal reaksiyonların yazılması gerekir. 2.

— r Numune miktarı 2. .6000 gr lik bir AgCl -. n 35.1. 0.498 = 250.515) çözeltisinden Br'ü çöktürebilmek için kaç gr.250 mi % 49.. 0.247 gr.3. 2Fe 3 O 4 + 1 / 2 O2 -+ 3Fe 2 O 3 r F A O 3Fe 2 O 3 * F e ^ = -rm. Karışımdaki AgCl ve AgBr miktarlarım bulunuz? 7. 1 .515 .Bir numunedeki KCI yüzdesi ne olmalı ki elde edilen AgCI'ün ağırlığı alman numunenin ağırlığına eşit olsun ? 7. Fe 2 O 3 elde edilebilir.8 lik HBr (d= 1.515 .498 .5 = 0.•2'496 = 2 496 = 2 ' 5 8 «*• 46T • > 3.86 gr.X = 100.2.AgBr karışım numunesi metalik güf müşe indirgeniyor ve 0. gramvımetrik faktör % madde = == . 7 .515 .-. j.Aşağıdaki olaylar için gravimetrik faktörleri bulunuz? Aranan madde B4O7 P2O5 Cr 2 O 3 N Tartılan madde B2O3 Mg2P2O7 PbCrO 4 (NH 4 ) 2 PtCl 6 183 .498 X = = HBr AgNO3 81 170 . 170 — PROBLEMLER = 295.2.1.01 .•.AgNO3 X .• 250.3714 gr gümüş elde ediliyor. AgNC>3 gereklidir ? HBr + AgNO3 r.5 . bilmen madde tartımı .1.496 Fe 3 O 4 'ün oksidasyonu ile kaç gr. gr. 143.0.0.0.AgBr + HNO 3 250. 100 .

00 mi kullanılarak 0.3266 gr Agl elde edildiğine göre Ki çözeltisinin % kaçlık (a/a) olduğunu bulunuz.1000 M AgNO3 den kaç mi kullanılmalıdır? 7.0762 gr numune alınıyor.5.5000 gr BaCl2 deki Cl~ ü çöktürmek için 0.Bir Znfilizinden 1.4.Yoğunluğu 1. 184 .7540 gr oluyor. 0025 olan Ki çözeltisinden 25. Bu filizdeki % Zn miktarını bulunuz ? 7.6.7. Bundan elde edilen Zn 2 P 2 O 7 0.0.

Asit baz ve tuzlar bu sınıfa girerler.iyonları vermektedir. oz185 . İyonlaşma teorisinin ortaya atılması ile elektrolit çözeltilerinin teoriden sapmaları da açıklanmış oldu. AKTİFLİK VE AKTİFLİK KATSAYISI Sulu çözeltilerinde elektrik akımını geçiren maddelere elektrolit denmektedir. Bu maddeler suda çözündüklerinde bazı özellikleri teorik olarak beklenenden farklı olmaktadır. NaCl. Arrhenius'dan önce çözeltideki çözünmüş maddelerin elektrik akımı geçtiğinde iyonlaştığı sanılırdı. K 2 SO 4 -* 2K+ + SO4. A denel değeri. KNO3. 8. Örneğin ozmotik basınç sakkaroz gibi organik moleküller için n = RTC formülü ile verilmekte fakat buradan teorik olarak hesaplanan değeri ölçümlere uydurabilmek için bir i faktörü ilave etmek gerekmekte ve böylece formül n = iRTC şeklini almaktadır. K2SO4.Bölüm s. Arrhenius. Bunun açıklanması ilk olarak 1887 de Arrhenius tarafındanyapdmıştır. Örneğin NaCl -» Na+ + Cl~ . kaynama noktası yükselmesinde. MgSO4 gibi bileşikler iki iyondan oluşmuştur ve bunlarda i seyreltik çözeltilerde 2 değerine ulaşmaktadır. donma noktası alçalmasında da görülmektedir. çözeltileri elektriğiiyi ileten maddelerin bu sapmayı gösterdiğini belirtmiş ve böylece elektrolitik disosiyasyon teorisinin temeli atılmıştır. Ao teorik deAo geri göstermektedir. i ye Vant' Hoff faktörü denir. Bu teoriye göre asit. CaCİ2 gibi bileşiklerde ise düşük konsantrasyonlarda i 3 değerine yaklaşmaktadır. Böylece iyonların varlığı çözeltinin elektrik akımını geçirmesini sağlamaktadır. baz veya tuz yapısında bir madde suda çözündüğünde iyonlarına ayrışmaktadır. i = —— şeklinde formüllendirilir. Çünkü buhar basıncı alçalması kaynama noktası yükselmesi. Bu sapma yalnız ozmotik basınçta değil buhar basıncı alçalmasında.

oysa iyonların biribirine yakın olduğu derişik çözeltilerde bu kuvvet nedeniyle iyonlar kümeler oluşturur.45. 0.50 molal çözeltide 2. uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Kuvvetli elektrolitlerin iletkenliklerinin de konsantrasyonla azaldığı hatta reaksiyonlarda çözülen maddeden beklenen ölçüde davranmadığı gözlenmiştir. Arrhenius da bunu kısmi disosiyasyonla açıklamıştır. 0.90. Sakkaroz molekülü suda çözündüğü zaman molekül sayısı (tanecik sayısı) değişmez. Bir açıklama yolu kısmi disosiyasyondur. O halde bu tip bileşiklerin araya su girince serbest iyonlarına ayrışması gerekir. Bu buluttaki iyonların çekirdek iyonuna en fazla yarıçapları kadar yaklaştığı varsayılır. GöTüldüğü gibi iyonun değerliği büyüdükçe sapma da daha fazla-. Neden böyle bir sapma vardır ?. 1926 yılında da. K2SO4 için 0.05 molal çözeltide 1. Suda kısmen iyonlaşan maddelere zayıf elektrolit denir. Buna göre çözeltideki zıt yüklü iyonlar arasında bir elektrostatik çekim kuvveti vardır. Aynı şekilde eksi yüklü bir iyonun etrafında da artı yüklü iyonların çoğunlukta olduğu bir iyon bu186 . olmaktadır. Seyreltik çözeltilerde iyonlar biribirinden uzak olduğu için bu kuvvetin etkinliği azdır.32 limit değeri ise 3 tür.motik basınç ve donma noktası alçalması gibi özellikler tanecik sayısına bağlı olan özelliklerdir. KC1 ve alkali ve toprak alkali nitratların ve klorürlerin.87 dir. Eşdeğer iletkenliğin konsantrasyonla azalmasını açıklamak için Debye ve Hückel 1923 de iyonlararası çekim teorisini ortaya atmışlardır. Buna iyon bulutu veya iyon atmosferi denir.10 molal çözeltide ise 1. Şimdi ortaya açıklanması gereken başka bir durum çıkmıştır: Neden Van't Hoff faktörü yalnız çok seyreltik çözeltilerde iyon sayısına ulaşıyor da konsantrasyon arttıkça sapıyor. Bu da Van't Hoff faktörünün açıklanmağıdır. K2SO4 gibi maddeler suda iyonlaştıklarmda 1 NaCl'den 2 tanecik oluşmaktadır. Bu kuvvet yükler ile doğru. Alkali ve toprak alkali klorür ve nitrat tuzları kristallerinin X ışınları ile incelenmesi bunların katı halde de iyonik yapıya sahip olduklarını ve iyonları bir arada tutan kuvvetin elektrostatik çekim kuvveti olduğunu belirtmiştir. Onsager bu çalışmalara katılmıştır. Öyle ise bu sapmanın kısmi disosiyasyonla açıklanması olanaksızdır. örneğin bir artı yüklü iyon etrafına yoğunluğu gittikçe azalan ve çoğunlukta eksi yüklü iyonların bulunduğu bi~ küme toplar. kuvvetli mineral asitlerin (HNOj. HC1 gibi) sulu çözeltilerinde ve çok fazla yüksek olmayan konsantrasyonlarda tamamen iyonlaştıkları gösterilmiş ve böyle sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşan maddelere kuvvetli elektrolit denmiştir. Oysa tekniğin ilerlemesi ile NaCl. oysa NaCl. 0. Örneğin NaCl de i'nin limit değeri 2.1 molalda 2.

Elektrostatik kuvvet F = I _ ^ • formü- lü ile verilir. r . Burada qt ve q2 yüklerin miktarını r yüklü iyonların arasındaki uzaklığı D de ortamın dielektrik sabitini göstermektedir. İyon şiddeti olarak adlandırılan bu kavram ile iyonların yükleri ve konsantrasyonları arasında şöyle bir bağıntı vardır. 1-1 elektrolitinde iyon şiddeti konsantrasyona eşittir. îyon Şiddeti ve Aktiflik: > Bu sapmayı açıklamak üzere Lewis ve Randal tarafından iki kavram ortaya atılmıştır.lutu vardır. Burada Cı herbir iyonun konsantrasyonu. 8. 0.1 M NaCI'ün iyon şiddeti I = 1 / 2 (0.C Buiada f'e aktiflik katsayısı denir. •'' • ' .1 dir. örneğin. ı 187 . Bu konudaki verileri toplayan Lewis 1918 de önemli bir bağınt. Etkin konsantrasyona aktiflik denir.1. 2). Böylece kümedeki iyonlar kendilerinden beklenen etkiyi gösteremediklerinden çözeltideki konsantrasyon stökiyometrik konsantrasyona oranla azalmıştır. İyonların biribirlerinden yeterince uzak oldukları çok seyreltik çözeltilerde aktiflik katsayısı bire yaklaşır.1 x 22) = 0. O halde düşük dielektrik sabitine sahip çözücülerde elektrostatik kuvvetler daha etkin olacağından küme oluşturma eğilimi artar ve etkin konsantrasyon da azalır. örneğin. .4 • .1 x I 2 ) = 0.1 x 12 -f 0. Zı herbir iyonun yükü. 1). . 1).1 M CdSO4 de 1 = 1/2 (0. I = 1/2 SCjZ^ (I) İyon şiddeti her tip iyonun elektrostatik kuvvetlere katkısını belirtmektedir. • • ' . Görüldüğü gibi aktiflik ideal halden sapmanın ölçüsüdür. 0.Aktiflik katsayısı ve 2) -İyon şiddeti.İyon şiddeti: Bir elektrolit çözeltisinin davranışının idealden sapması çözeltide diğer inert elektrolitlerin varlığı ile artmaktadır. 2-2 elektrolitinde iyon şiddeti konsantrasyonunun 4 katıdır.+ 0.1 x V. I de iyon şiddetidir. Bu formül bugün de önemli bir formül olarak kullanılmaktadır.Bir elektrolit çözeltisinin stökiyometrik konsantrasyonu C ile etkin konsanttrasyonunu veya aktifliğini a ile gösterirsek bu ikisi arasında şöyle bir bağıntı vardır. Aktiflik katsayısının limit değerine yani l'e ulaştığı çözeltilere sonsuz seyreltik çözelti denir. buldu. a = f.

Limit formülü ancak 0. Z yükü taşıyan (Na+ için 1.) iyonun aktiflik katsayısı. ^ •^ 1. 1 + BVI 188 . Bu formül ancak çok seyreltik çözeltileri kapsadığı için Debye-Hückel limit yasası adını alır. Aktiflik Katsayısının Teorik Bağıntıları: 1923 yılında Debye ve Hückel çok seyreltik kuvvetli elektrolit çözeltileri için aktiflik katsayısını hesaplamayı başardılar ve buradan elde ettikleri sonuçlar denel sonuçlarla çok iyi uyuştu. Su için A sabiti 25*C de 0. 0. Bu hesaplamada iyonlar. 8. Çözeltide birkaç elektrolit olduğunda iyon şiddeti bunların iyon şiddetleri toplamına eşittir. SO4 için 2. T mutlak sıcaklıktır. Log fz = — A Z V T = (II) Burada fz. Örneğin. İyon şiddetinin hesaplanmasında yalnız iyon konsantrasyonlarının kullanıldığına dikkat etmeliyiz.05 M asetik asit de yaklaşık % 1 disosiye olduğundan iyonların konsantrasyonu 0.001 Molar iyon şiddetinin altında dene] sonuçlarla uygunluk göstermektedir.1 M HgCl2'ün iyon şiddeti için 0. Çünkü bu madde suda hemen hiç disosiye olmaz ve HgCİ2 molekülleri halinde bulunur.54) Bunu bir elektrolit için yazmamız gerekirse o zaman elektrolitin ortalama aktiflik. + iyonun (katyonun) yükü Z_. — iyonun (anyonun) yüküdür.0005 dir. (Su için D = 78. aralarında uzun mesafeler olan nokta yükler olarak düşünülmüştür.2.824 = 106 T\3/2 —m ^ dielektrik sabiti. ortamın dielektrik sabiti ve sıcaklığa bağlı olan bir sabit. bu nedenle iyon şiddeti sıfırdır. 0. I de iyon şiddetidir. katsayısı adını alır ve log f± = — AZ+Z_ \/ I (III) formülü ile verilir.3 diyemeyiz.512 dir. Aktiflik katsayısı formülü iyonik aktiflik katsayısı için kullanılabilirse de ölçümlerle tek bir iyonun aktiflik katsayısı bulunamaz elektrolitin ortalama iyonik aktiflik katsayısı bulunur.0005 olan 1-1 elektroliti olarak iyon şiddeti 0.İyon şiddeti formülden de anlaşılabileceği gibi aditiv (tanecik sayısına bağlı) bir özelliktir. Daha yüksek iyon şiddetlerinde geçerli olmak üzere Debye ve Hückel bu formülü geliştirerek log/ fz = —'• B (IV) şekline sokmuşlardır. A. Z + . A sabiti şu formülden hesaplanabilir. Fe+-' için 3.

Daha duyarlı hesaplar için a değerlerinin tablodan bulunup IV) formülünde yerine konması gerekir. Bunun böyle olması bir şanstır çünkü moleküler aktiflik katsayısının sayısal değerini hesap189 .3. NaC104 ve KC1 için Guntelberg.Burada a hidratize bir iyonun büyüklüğüne karşı gelen bir katsayı (A° mertebesinde) B de dielektrik sabiti ve sıcaklığın fonksiyonu olan bir katsayı olup B = 50. KNO 3 .de verilmiştir.2) de verilmiştir.3 / y ' D T formllü ile verilmektedir. O halde 0.3 = 1 alınabilir ve formül log fz = — (V) şeklini alır.328 dir. Bilinmeyen bir aktiflik katsayısının saptanması için Guntelberg a nın 3.2. ı + Vi Bazı iyonlar için -a değerleri tablo 1. Moleküler Aktiflik Katsayısı: İyonlar üzerine etkiyen şiddetli elektrostatik kuvvetlere oranla moleküller üzerine iyon şiddetinin etkisi küçüktür. Çünkü Guntelberg formülü pek çok elektrolit için çok küçüktür.8. Guntelberg denkleminden hesaplanan değerlerin küçük olduğu görülmüştür.4 yüklü iyonlar için f değerleri bulunmuş ve tablo (8. Davies ve Debye Hückel Limit formülünden bulunan değerler karşılaştırıldığında deneysel değerlerin Davies denklemine uyduğu.328. log fz = VI ı+v* + 0.3.15 I (VII) HC1. Guggenheim ise bu değişken a parametresini sabit ve 3A° alarak buna lineer bir terim eklemek suretiyle düzenlemeyi uygun görmüştür. Aktiflik katsayısı hesaplarını kolaylaştırmak için çeşitli iyonların a değerleri tablo (8. Su için 25 °C de B'nin değeri 0.1) den bulunup (VII) formülünde yerine konarak çeşitli iyon şiddetlerinde 1.0 angstrom alınmasını önermiştir. 8. logf= gz ~ A Z2 VI M ı+ vı ~ A Z 2 Buradaki b değerleri 1-1 ve 1-2 elektrolitleri için Davies tarafından incelenmiş ve 1962 de şu formül geliştirilmiştir.

Elektrolit konsantrasyonu 0.1.3 .H 5 ) 2 JNH 2 +. HPO 4 -. Bu etki kendisini en belirgin olarak çözünürlük konusunda gösterir. Cs+.++. Cl-. Az çözünen bir organik maddenin sudaki çözünürlüğü elektrolit ilavesi ile değişir. Mn++. Fe++.-. H 2 As0r. Ce . C 2 H S N H 3 + OH-. V+J.:• . La+3. Cr.H4OHCOO-. NO3-.Cinsi 1 yüklü iyonlar H+ (CSH5)2CHCOO-. Cd++.4 +< +< 4 ' S yüklü iyonlar 9 Co(S.)r*H3+ Na+.CH2COO).. Proteinlerin çöktürülerek ayrılmasında amonyum sülfat ve sodyum 190 (.+. H 2 PQ 4 -. C. (CH3)2NH2+ 2 yüklü iyonlar 8 7 6 5 4 Mg++. Co(NH3)4(NO2).. + CHC12COO-. CH2C1COO-. Z11++. H (sitrat)" HK. Sc+3. (CH 3 ) 3 NH + .H7)4N+ OC 6 H 2 (NO.5 M veya daha fazla olduğunda bu etki daha da belirginleşir. HSOr. 10. Cr-.MnO.COO-.-.-. BrOr. Ni++. C0H5COO-.).:.CCHCOO-.Sr++. S 2 0 4 r WO 4 -. K+. HCOO-.) 3 -.COOH. (C. Fe(CN). S2O6= 3 yüklU iyonlar 9 6 5 4 Al+\ Fe+3i Cr+'.(CN)4-> lamağa yarayan bir ifade yoktur ye bunu deneysel olarak bulmak da konsantrasyon aralığının çok geniş olması nedeniyle çok güçtür. SO 4 ". Be' + (CH 2 ) 5 (coo) 2 -. Eğer organik maddenin sulu çözeltisinin dielektrik sabiti saf suyunkinden düşükse çözünürlük azalır buna salting out etkisi denir. Co++.) 2 NH. (CH. Cr(NH3)0+3. H2C(COO)2".COOLi+. I-. CO3~. (C 3 H. Hg+>.NO=.O3-. CH.=CHCH2COO-. CNS-. S. Ca++.H4(CO0). Cu++..J . F-. Mo04=. NH 4 +. CdCl+.Tablo 8. Ce+S. (COO). Pr+ 3 .) 3 NH+. NH2CH. Nd+5. NO... C0H5CH2COO-. C6H4C1COO-.-.)(CN)r 4 Fe(CN).-. (CH3)4N+.COO-. Ti+. CN-. 10. (CHOHCOO)2=.O.H. (C.. (C. S. Ag+.0. SO3=. Ra++. (C2Ha)4N+.NH3+. Sn+ Co(S. Fe(CN) e . Zn+'. CH. (C3H. Pb++. Rb+. CIO. CNÖ-. HS-.. S11++. Co(NH3)5H. HCO 3 -.-.O8-. In+S. Co(etilendiamin)lH 3 Sitrat-' PO 4 . (CH3). S". Co(NH3)5Cl++.H. (C2H5)3NH+. CrO 4 -. CH.CH. CIO. CCI3COO-. Bazı iyonlar İçin a Parametresinin Değeri a'nın değeri 9 8 7 6 5 4 3 iyonun . Ba++. (CH2COO)2=. HX(CH 2 COO)r. CHjOC. +NH.0+» 4 yüklü iyonlar 11 6 S Th .

00009 0.60000 0.00002 0.00070 0. Hidrosiyonik asit.00300 0.00000 sülfat gibi elektrolitlerin yüksek konsantrasyonda kullanılması bunun en çarpıcı örneğidir.08000 0.00900 0.00800 0.00500 0.00008 0.06000 0.40000 0.Tablo 8.00004 0.00040 0.10000 0.00090 0.50000 0.20000 0.00005 0.2.00007 0.09000 0.00001 0.04000 0.00200 0.01000 0.00006 0.00060 0.80000 0.00600 0.90000 1.00020 0. Davies denklemine güre hesaplanmış aktiftik katsayısı değerleri (f) Aktiftik katsayısı değerleri 0.00050 0.00003 0.00100 0. glisin ve sisteip.00010 0.07000 0. gibi bazı bileşiklerin sulu çözeltilerinin dielektrik sabitleri saf suyunkinden daha yüksek 191 .03000 0.00400 0.00080 0.70000 0.05000 0.02000 0.30000 0.00700 0.00030 0.

17) üe ilgilidir. S de elektrolit çözeltisindeki çözünürlüğü. İyonik şiddet kullanılarak çözünürlük LogS = LogSo -f Kg'I şeklinde verilebilir. organik maddenin ve elektrolitin cinslerine bağlıdır. LogS — m grafiği bir doğrudur.092 0. HA asidinin disosiyasyon sabiti konsantrasyonlarla veya aktifliklerle ifade edilebilir. Tablo 8.143 0.062 0. Salting out etkisi gözlendiğinde bu doğrunun eğimi negatif.tir. absorbsiyon bizi ve fizyolojik aktiftik (15.184 0. Bu olay şu denklemlerle verilir.168 0.143 NaBr 0.136 0.3. Tablo 8. Bir çok ilaç için bu sabit. Ks sıcaklığa. Ks salting out sabiti. 16.4.125 8. Âktifliklerle ifade edilen disosiyasyon sabiti termodinamik disosiyasyon sabiti aduu alır ve 192 . Log S = Log S o =p K s m ı . de elektrolitin ve organik maddenin bu sabit üzerine etkileri görülmektedir(ll). Barbituiatlarda 25°C de salting out sabitlerinin değeıleii Barbituratc Amobarbital Aprobarbital Barbital Phenobarbital Vinbarbital KC1 KBr.132 0. Buna salting in denir. salting in etkisi gözlendiğinde pozitiftir.092 0.042 0.096 0.13) bağlanma derecesi Distrubsusyon sabiti (14). m organik madde çözeltisinin konsanttrasyonudur. Termodinamik Asillik Sabitleri: Bir ilaç molekülünün en önemli özelliklerinden birisi onun asittik sabitidir.out etkisine terstir. Bunların davranışları salting .095 0. çözünme hızı (12.120 0. Burada So organik maddenin saf sudaki. Bîr yüklü iyonlardan oluşmuş tuzlarda K s ' = Ks Bir ve iki yüklü iyonlardan oluşmuş tuzlarda K' s = —— İki yüklü iyonlardan oluşmuş olanlarda K' s = '^L dür.3.078 0.034 0.212 0. 0. çözünürlük.088 0.136 0.036 NaCl 0.

37 dir.• • " • • - ir a H 3 o+ . —?——fH o + fAHA formülü ile bağlıdır.. Tampon Çözeltilerde tyon Şiddetinin Rolü: ^ r ' > I" A I Tampon çözelti pH larının tam doğru olarak hesaplanabilmesi için konsantrasyonların yerine aktifliklerin kullanılması.•. B u n a g ö r ü n ü r iyonlaşma sabiti denir.5. „ > / . f PO ve f HPO4 = değerleri sırası ile f * r 193 . ". Konsantrasyonlarla: . Eğer H+ konsantrasyonu aktiflik olarak ifade ediliyorsa yani ölçümlerden bulunmuş değerse |Â~ | ve | HA | • ' a HıO+ .. a A _ a :.78 ve 0. .0. |A~ I da hesaplardan elde edilen değerse K' a = * — şeklinde yarısı aktifliklerle ifade edilen b i r s a b i t elde edib'r. " : ' . Aktifliklerle: .. ..025] = 0.--^-. Örnek olarak 0..•• .^ i . ..| + 4 |HPO4= | -i.' 8.^ .1 için tablo II den H2 4~ 0.• • cr. V I i [ |K | + |Na+ | + |H 2 PO 4 .'.[0.': • • .025 mol Na 2 HPO 4 içeren bir litre tampon çözeltinin pH mı konsantrasyonları ve aktiflikleri kullanarak bulalım ve farkı görelim..' . ...': ••"':•. : \ v : fi[.-.. yani ortamın iyon şiddetinin dikkate alınması gerekir.025 + 4.•- H A formülü ile verilir ve bu konsantrasyonlarla ifade edilen Kc asitlik sabitine Ka = Kc .050 + 0.\i. Duyarlı çalışma- larda ve ortamda önemli ölçüde iyon olduğunda termodinamik asitlik sabitinin kullanılması doğrudur.:••:.:•.025 mol KH2PO4 ve 0.025 + 0.y.1 H = pK a2 + logfHP 4 P ° I = 0..••'.:-"*r /-•. . . • ^ . °'° 25 = 7 . 1 9 8 .. .ı .

'••.198 + log ML pH = 6. Paranteral olarak kullanılacak veya dokulara uygulanacak çözeltilerin tahrişe neden olmamaları için pH'larının ilgili vücut sıvısınınkindea farklı olmamaları gerekir.• .87 bulunur. Bu konuda tampon kapasitesinin de önemi vardır....4 dür. • • V :•..pH = 7. buradan Biyolojik sıvılar belli pH'a sahiptirler. • • •• .•• 194 . örneğin kanın ve göz yaşının pH'lan 7.

Bir kolloitten absorblanmadan ve saçılmadan geçen ışığm şiddetinin çözelti üzerine düşen ışığın doğrultusunda ölçülmesine dayanan yönteme türbidimetri adı verilir.ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ 9. 195 . Asılı parçacıklar tarafından saçılan ışığın şiddetinin gelen ışığın doğrultusuna dik olan doğrultuda ölçülmesine dayanan yönteme nefelometri adı verilir. KOLORİMETRİ VE SPEKTROFOTOMETRİ Bütün atom ve moleküller bazı sınırlamalarla enerji absorblayabilirler. .'-. Bu yayınlanan enerji ölçülebilir (dalga boyu ve şiddet olarak) bu yönteme emisyon spektroskopisi denir.' 9 . Genel anlamda bir kaynaktan çıkan beyaz ışığm bir sıvı veya çözelti ortamından geçen kesrinin gözle gözlenmesine dayanan yöntem kolorimetri adını alır. Madde üzerine düşen ışık enerjisi absorblandığında atom molekül ve iyonlar uyarılmış hal denen üst enerji seviyesine atlarlar. 9. Dalga Boyu: >t Bitişik iki dalganın aynı fazlı noktaları arasmdaki uzaklıktır. Enerji elektromagnetik radyasyondan yani ışıktan da sağlanabilir. örneğin ard arda iki maksimum veya ard arda iki minimum noktası gibi. Işığm absorbsiyonu ile madde arasmdaki ilgiye dayanan ölçüm yöntemline absorbsiyon spektroskopisi denir. -":. Bölüm 9. Işık Dalgasının özellikleri: Elektromagnetik radyasyon dalga şeklinde ilerleyen bir enerjidir.' v ' ••-. ••.J . Bu sınırlamalar maddenin yapısına bağlıdır.' .1. Absorblanan ışığm miktarı aynı zamanda ışıkla etkileşen moleküllerin sayısına da bağlıdır. Absorblanan ışığm cinsi ve miktarı absorblayan molekülün cinsine bağlıdır.vv . Bunu şekil 29 daki gibi gösterelim. Bunlar normal hale dönerken uyarılmış ve normal hal arasmdaki enerjiyi geri verirler.•. 1 .1.

1 / sn gibi. de alınan yolu yani dalganm hızını verecektir. ' > .\ : . X dır. deki titreşim sayısıdır. ••. : ^ ' Elektromagnetik dalganın frekansı dalganın geçtiği ortama göre değişmez fakat dalga boyu dalganın ilerlediği ortamdan etkilenir. O halde v = v .Şekil 29. D a l g a S a y ı s ı : C:'"> Y > r ' v ' V . de titreşim olarak da ifade edilebilir. Frekans: Belirli bir noktadan birim zamanda geçen dalga sayısıdır veya 1 sn.. Elektromagnetik dalga Dalga boyu genellikle X harfi ile gösterilir.3.1. Bu birim de Hertz olarak söylenir. Bu birime yani 1 cm" 1 e bazen kayser de denir.1. O halde hız da ortamdan etkilenmektedir. Boşlukta bütün elektromagnetik ışımalar aynı hızla ilerler ve bu C ile gösterilir. örneğin. " .' . Frekans genellikle v (nü) harfi ile sembolize edilir. . v = -r— dır. A°(angstrom). ' ' cm. ' ' ' " ' • ' ' • ' .: :?:]••' '. } ' • ' • ' • ' • • ' . Birimi 1 / cm = cm" 1 dir. 9. [xm mikrometre. '. Işı-* ğın havadaki hızı pek çok yerde C ye eşit alınabilir. ' ••• • ? •< • ••• ••. Dalga sayısı v şeklinde sembolize edilir.2. Dalga boyu şu birimlerle ifade edilebilir. Frekansm boyutu zamanın tersine eşittir. 1 A» = 10-8 cm = 10" 1 0 m 1 nm = 10" 9 m = 10~7 cm = 1 mjı = 10 A ° 1 fim = 10~* m = 10~4 cm = 1 mikron (jı) '<V 9. C = 3 x 10 10 cm / sn dır. ' . Bu sn. 196 ' . .•': :~. 1 noktadan bir sn de geçen dalga sayısı v (frekans) olduğuna ve her bir dalganm boyu X olduğuna göre v x X 1 sn. nanometre (nm). Bu nedenle boyutu da uzunluk biriminin tersi olur. s . '•'••: Dalga sayısı dalga boyunun tersidir./ > '['••..

Kozaik ışınla r U°) 0. Aşağıda görünür bölge spektrumu ve dalga boylan büyütülmüş olarak gösterilmiştir. *.01 Işınları 10" cm 8 • .. V bölgesi 106A°a kadar I. Bu enerji ile fotonun frekansı arasında şu bağıntı bulunur.V. = 0. • • • . bölgesi bulunmaktadır. • v g N Yeşil 9 t -.V. Her fotonun belli miktarda enerjisi vaidır.R. [ Işin-^.R. - i Işınları :LO 2 İO3 İO4 ı Ü. E = hv ' • .İ. ' • ' .'. Yakın I. Görünür bölge görüldüğü gibi 3700-7500 A° arasıdır. x . Bu renkli şeride spektrum denir.»cfj Görünür spektrumun iki yanında 102 A° a kadar U.75. Bu bölgeler ayrıca dalga boyuna göre şöyle ayrılır. Uzak U. Bununla beraber görülen ışığm spektrumu elektromagnetik spektrumun çok küçük bir parçasıdır. = 100 — 200 nm = 1000 — 2000 A° U.— -4 ^m Uzak I.= ıo* ıo-8 6 Gr ö ısı nia T x N r v N ^ * •v . Isınılan lar İO | 10 İO | 12 ları° • A° = 1 X = • ı . • ' .V. <• ' Akkor haline gelmiş bir katıdan örneğin elektrik ampulünün flamamndan çıkan beyaz ışık değişik dalga boylarında çok sayıda dalgadan oluşmuştur. Işık Spektrumu: . = 200 — 400 nm = 2000 — 4000 A° görülür 400 — 750 nm = 4000 — 7500 A°. Beyaz ışığı bir prizmadan geçirdiğimizde bunun renklerine ayrıldığını görürüz. ' ' 197 . / * "*• 1 I I 1 İO 6 ! 0 8 | ~-*v— | I.: X = İÇ" 2 İLaoiverii Turuncu / . Işık taneciklerine Foton adı verilir. . 3700 X 4 300 J Mavi 4500 4900 5500 Sarı uy 59OC 6^00 7.9.B. Bu bölgeler Analitik Kimyada özellikle önemlidir. -V! . Elektromagnetik spektrumu şu şekilde gösterebiliriz.R = 4 — 25 (xm Elektromagnetik radyasyonun dalga karakteri yaninda tanecik karakteri de vardır. dir. - ( V I I V^ 4^- . Her bir renk ayrı bir dalga boyuna karşı gelir.4.

Bu geçişler U. . Elektronik Geçişler: Elektronlar moleküllerde orbitalleri işgal ederler. bunların üst enerji düzeyine geçmeleri için gerekli enerji fazladır ve uzak U.•'". Bir molekülde aynı zamanda antibağ orbitalleri de bulunur. ışını görünür ışına göre daha fazla enerjiye sahiptir. Anti bağ orbitali uyarılmış enerji düzeyine karşı gelir. Absorblanacak ışığın dalga boyu geçişler arasındaki enerji farkı (yani temel hal ile uyarılmış hal arasındaki enerji farkı) tarafından belirlenir. dir.Bağ yapmamış elektron çiftleri. Burada hem n ve hem de R2/ \ n elektronları bulunduğundan n —» TTX ve n —> nx geçişleri olabilir.. Işığın Absorbsiyonu: 9.625 x 10-27 erg. X . görünür ışıkla uyarılabüirler.n elektronları.2. Elektronik geçiş veya uyarılma (eksitasyon) elektronunun bu 4 orbitalden birinden antibağ orbitaline geçiştir. olarak X Rı\ 198 - . Orbital kavramı elektronların yerlerini gösteren matematiksel ifadelerdir.1. 4. Bir ketonu genel / C = O şeklinde gösterebiliriz. sn. 2. • • . Uygun enerji absorblandığında en sık rastlanan geçişler n —* nx ve n •• nx geçişleridir. - ' < - v = —-— dir.2. Yani enerji dalga boyu ile ters orantılıdır. 1. • ' : ' ' • - • ' . bunlara örnek oksijen. .V. v = v v e y a X. Orbitalleri veya birkaç tipte toplarız.V. Yukarıda sözü edilen bağ ve antibağ orbital türlerinin enerjileri farklıdır.'*••'•'. Bunu şekil 30 daki gibi şematize edebiliriz.• E = h A elde edilir. den fazladır.V ve görünür ışığın enerjisi ile mümkün x olabilir.V ve görünür ışınla uyarılmazlar. I. ikili ve üçlü bağlarda yani n bağlarında görülür ve U.. A C Bu değer enerji formülünde yerine konduğunda .•/-*.' • • .a orbitalleri.V ışınlarının enerjisi ile eksite olurlar. -. azot moleküllerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri görsterilebilir ve n elektronları denir.v = C C olduğuna göre • • • ' • " • • . 9. Çok enerjili ışıkla da n —> a geçişi görülebilir. • ' .Moleküler bağa katılmayan orbitaUer tabaka orbitalleri bunlar U.R. 3. Her ikisinin enerjisi de I. v frekans h da Planck sabitidir ve h = 6.E erg olarak enerji. O halde U.R.

• • " ' • • : ' • . Molekülün enerjisi bunların toplamına eşittir.2.-. Bu hareketin enerjisini Etrans olarak gösterelim Molekülü oluşturan atom veya atom grupları biribirine göre hareket edebilir. Bunu da E e ı e k ile gösterelim. Bu geçişler absorbsiyon bandlarının şiddetinden yani ilerde göreceğimiz molar absorbtivitenin (s un) değerinden anlaşılır. 7c-+n* için E m a x — > n—> ri* için E m a x < 9.. Bu harekete Rotasyon denir. 3 ' . Karşılık gelen enerji E r o t ile gösterilir. • " • " ' A Şekil 30. buna Translasyon (ötelenme) denir. 10 3 — 10 5 10 den küçüktür. n—> geçişinin olasılığı n —> JıX geçişinin olasılığından daha fazladır. E = Etran + EVib + E r o t + Eeiek 199 . Molekül bir eksen etrafında dönebilir. ' Vibrasyonal ve Rotasyonal Uyarılmalar: •• ^ Bir molekül bütün olarak hareket edebilir.2. . Bir de elektronik geçişlerde anlatıldığı şekilde molekülün elektronik halinden dolayı sahip olduğu Elektronik Enerji vardır. Bir molekülde görülebilecek elektronik geçişler. •I—> O A O B Bu harekete Vibrasyon (titreşim) denir. • Çünkü E = h —— j Fakat bunda geçişin olasılığı da rol oynar.. Karşılık gelen enerji E v ib ile gösterilir.7 4 . : .

. I .) Dönme ve titreşim enerji seviyelerinde uyarılma için gerekli radyasyonun enerjisi elektronik uyarılma için gerekli olandan daha düşüktür. . ' .•.R.3.Belli bir molekülde Evib. Yukarda da belirtildiği gibi değişik yapıda moleküller için' mümkün olabilen geçişler değişik olduğundan her bir yapının absorbsiyon spektrumu değişiktir. Evıt» Eeıek enerji seviyeleri belirli olduğundan absorblanacak radyasyonun enerjisi de belirlidir. • . Bu nedenle bazı kavram karışıldıkları ortaya çık- . E r o tveE e iek belli değerler alabilir yani bu enerjiler kuvantlıdır.R gereklidir. maddenin kalitatif analizine olanak verir. . Bu da molekülün yapışma bağlıdır. ' Radyasyonun molekül tarafından absorblanma miktarını radyasyonun frekansına bağlı olarak ölçmek mümkündür. Belli bir frekansta absorblanan ışığın miktarı abşorblayıcı moleküllerin sayısı ile orantılıdır. (Bununla ilgili matematiksel bağıntılar Lambert-Beer yasasında görülecektir. Bu yüzden elde edilen maksimumlar (pikler) keskin olmayıp yaygındır. O halde aynı rotasyonal vibrasyonel ve elektronik enerjilere sahip değişik iki molekül olamaz.•:• 9. .). Yani sınırlıdır. Dönme ve titreşim enerji seviyesinde uyarılma için I. Eğer molekül uygun frekansta bir elektromagnetik rasdyasyonu alır ve molekülün enerjisi yüksek bir düzeye çıkarsa bu olay radyasyonun absorblanmasıdır. . Başka bir ifade tarzı ile enerji düzeyleri arasındaki enerji farkı fotonun enerjisine eşitse o radyasyon absorblanabilir. Absorbsiyon Spektrumlannın Kantitatif Değerlendirilmesi: Absorbsiyon spektroskopisinde aynı kavramlar için değişik terimler kullanılagelmiştir. • . . Elektronik uyarüma için U. spektrumu veya Vibrasyon-Rotasyon spektrumu adı v e r i l i r . Bu spektrumlara I. Absorbsiyon miktarını frekans veya dalga boyuna karşı grafiğe aldığımızda elde ettiğimiz şekle absorbsiyon spektrumu denir. .R bölgesinde olur ve elde edilen spektrumlar rotasyonal geçişleri de içerirler. Fakat rotasyonal geçişlere karşılık olan rotasyonal spektrumun analitik önemi yoktur. Bu da maddenin kantitatif tayinine olanak verir. Vibrasyonal geçişler I. ' • . . Bunu matematiksel olarak E2 — Ex = h v şeklin de gösterebiliriz ' ' . ' . Bu.. (h v fotonun enerjisi E2 — Ej de molekülün enerji düzeyleri arasındaki farktır. . • • . . Dönmedeki uyarılma daha az enerji ile olur ve uzak I. E r o t.R nın enerjisi bu iş için uygundur.V radyasyonun gerektiğini görmüştük.

Konsantrasyon değişik şekillerde ifade edilebilir ancak birimi mutlaka belirtilmelidir. A = log _ L = — log T '• A Absorbtivite • ' . v ' .• ' . . Şimdi bu konu ile ilgili en sön kullanılan terimler semboller ve tanımları verilecektir. termokupl ve bolometrelerle ölçülür. .maştır. Bunu matematiksel olarak şu şekilde ifade edebiliriz.1. Elektrotnagnetik radyasyon olarak iletilen enerjidir. ' Işığın dalga boyu ve absorblayıcı ortamın cinsine bağb bir sayıdır. ' Monokromatik yani tek dalga boyundaki ışık saydam bir ortamdan geçtiğinde bunun gücündeki azabş ortamın kalınlığına bağhdır. 9... Bunun miktarı fotosel.4. Konsantrasyonu mol / İt ve 'ışık yolu cm olarak ifade edildiği zaman zaman ki absorbtivite'dir. . 201 . Lambert-Beer Yasası: 9. Lambert Yasası: '.'. a Absorbansın ışık yolu uzunluğu (b) ile numunenin konsantrasyonu (C) nin çarpımına oranıdır./>. ' a = — 4 •b C 0 halde birim yol ve birim konsantrasyondaki absor- ' • I :.' • ' ' ' • • Molar absorbtivite E bans yani Spesifik absorbans olarak da tanımlanabilir. . ' Sembol T P Tanım Bir numuneden geçen radyasyonun gücünün (P) numuneye gelen radyoasyonmı gücüne (Po) oranıdır. ."• . Radyasyon tarafından taşman enerjinin hızıdır. Terim Transmitans Radyasyon gücü Radyasyon enerjisi Absorbans • • ' ' • . '. ( k b » ' •. Buna radyasyon akısı da denir. T = P / Po gelen ve geçen radyasyon ölçümleri aynı ölçüm koşullarında yapılmalıdır.4. Transmitansm tersinin adi logaritmasıdır. P Po p b k Gelen ışının gücü Ortamdan geçmiş olan ışının gücü Ortamın kahnbğı .••.

Bunun üzerine renklendirici reaktif ilave edilir. :-.3.9. Bunu matematiksel olarak şöyle gösterebiliriz. C çözeltinin konsantrasyonudur. b. .. Beer Yasası: •< . 7. . Monokromatik bir ışık bir çözeltiden geçtiğinde bunun gücündeki azalış çözeltideki çözünmüş madde konsantrasyonuna bağlıdır. 1000 gr çözeltide çözünmüş gr cinsinden madde miktarı olarak verildiğinde absorbtivite de spesifik absorbtivite olarak nitelendirilebilir.. Po ve P yukardaki anlamdadır.-. l o g .V . •.^ . : > 1 .5. 9. 9..4.. Oysa değişik aletlerin kullanılabileceği diğer spektral bölgelere de burada görülen ilkeler uygulanabilir.:. Spektrofotometri veya kolorimetride 4 tip çalışma yöntemi vardır. log ^ = abc.-.= k'C .. Bunu matematiksel P olarak şöyle gösterebiliriz. . Bunların hepsi de bilinen bir numunenin bilinmeyenle karşılaştırılmasına dayanır. C. b terimi genellikle cm olarak ifade edilir. c. z Sembolü ile gösterilir. . .4.:'-:-/. Bu yasa konsantrasyonu değiştikçe disosiyasyon derecesi veya hidratasyon ve kompleksleşme derecesi değişen çözeltilere uygulanamaz. Standart çözeltinin tüpteki yüksekliği (ki 202 • . . Eğer C molar konsantrasyon cinsinden alınır b de cm olarak ifade edilirse absorbtivite tanımlarda da belirtildiği gibi molar absorbtivite adını alır. Dengeleme Yöntemi: ' : Bilinmeyen numune dibi düz ve saydam olan bir silindirik tüp içerisine konur.1. Po ve P yukarıda gös- terilen anlamdadır.5. . Burada bu yöntemler basit kolorimetri veya görünür bölge spektrofotometrisine uygulanmış olarak gösterilecektir.. Lambert-Beer Yasası: ' Bu iki yasa tek bir yasa halinde birleştirilmiştir ve elde edilen ifade pek çok kolorimetrik analizin temelini oluşturur.. 9. - . Deneysel Yöntemler: . Aynı numunenin standart çözeltisi de aynı şekilde renklendirilip aynı ölçülerdeki diğer bir tüp içerisine konur.. . Fakat karşılaştırılma tarzı her birinde değişiktir. a absorbtivitedir ve iki yasada görülen k ve k' sabitlerinin kombinasyonu ile elde edilmiştir.2.

) Her bir çözeltiden geçen ışık gözleme yerinin bir yarısından görülecek şekilde optik düzenek düzenlenmiştir. .:•• ' " ' • . " - 2 0 3 • / . Sonra şekil 33 de gösterildiği gibi yatay olarak gözlenir. . Bunun şeması şekil 32 de görülmek: tedir.• • -' ::. Bu durumuda bjCı = b 2 c 2 olmuştur. .5. Pl = P2 olduğunda yani geçen ışık şiddetleri aynı olduğunda Pj / Po = P2/ P-o olacağından abıCj = ab 2 c 2 olur. b2 optik yollarını ölçebileceğimize göre Cj = — j — — denkleminden C['i bulabiliriz (Şekil 31). • . Lambert-Beer yasasından sapma olmaması için iki çözeltinin konsantrasyonları çok fazla farklı olmamalıdır.••.2.••'• . İki tüpün renkleri aynı şiddette görülünceye kadar numune tüpü hareket ettirilir optik yol değiştirilir. k — lo g --p— = a b 2 c 2 Her iki tüp de de aynı madde bulunduğundan absorbtiviteler aynıdır. Böylece pistonlardan birini sabit tutarak di• gerini hareket ettirmek suretiyle gözleme yerindeki iki ışık şiddeti aynı • • değere ayarlanabilir. • •. Lambert-Beer yasası her iki tüpe de uygulandığında. C2 yi bildiğimize ve bj. 9.• .bu çözelti kalınlığı b anlamına gelmektedir) belli sabit bir değere ayarlanır. Gözlenen transmitanslar eşittir çünkü her iki optik yoldaki absorblayıcı sayısı aynıdır.. Bu alette tüpler içerisine dalan cam pistonlar vasıtası ile çözelti kalınlıkları yani optik yol (b) değerleri ayarlanmaktadır. Her iki tüp de aşağıdan aynı kaynakla aydınlatılır ve üstten gözlenir. •••. . O halde optik yolla konsantrasyon ters orantılıdır. Bunlar uygun reaktif ilavesi ile renklendirilir. • • . P • T T . Bu yöntem Duboscq kolorimetresi denilen aletlerde uygulanır. Bu anda geçen ışıkların şiddetleri aynıdır. • ' Bu yöntemde iç çapı aynı olan iki adet dereceli cam tüp kullandır. Bu çözeltilerden koyu renkli olanı ikisinin rengi eşit oluncaya kadar seyreltilir. . ' . " ' . bj = b2 = b olduğundan . • ..'•' • '••'• ' .~ l o g = a b ı c ı . Her ikisinde de iç çapı aynı olduğundan optik yollar eşittir. • / . • ' : '• '• • '• -Y . ' . Seyrelme Yöntemi: ' . Buradan bjcı = b 2 c 2 bulunur. . (b değeri her silindirin dibinden pistonun dibine kadar olan uzaklık. • . Birine konsantrasyonu tayin edilecek madde diğerine bu maddenin bilinen konsantrasyonda yani standart çözeltisi konur.

Duboscque kolorimetresi. . Gözleme yeri -/—v—•• Optik düzenek "2 t H— 204 Işık kaynağı Şekil 32.b: Şekil 31. Dengeleme yöntemi.

Standart Seri Yöntemi: . •'"'•'•' 1— Direkt Karşılaştırma: . Buradan bilinmeyenin konsantrasyonuna geçilir.yatay doğrultuda gözlenir ve bilinmeyen numunenin rengi ile büretten ayarlı çözelti ilavesi ile hazırlanan standartm rengi aynı oluncaya değin büretten ilaveye devam edilir.•••' • ' • • / . Standartın konsantrasyonu hesaplanır. Çiftleme Yöntemi: / ' ' Konsantrasyonu bilinmeyen numune renklendirici reaktifle dereceli bir tüpte muamele edilir. 9 . Çözeltiler seyrelme yönteminde olduğu gibi. Her iki çözeltinin hacmi bilinmektedir. Bunlarla aynı ölçülerde olan diğer bir tüpe de çözücü ve renklendirici reaktif konup bir büretten tayini yapılacak maddenin ayarlı derişik çözeltisi buna ilave edilir. Ye numune ile standartlar karşılaştırılır. • P 2 Şekil 33. Seyrelme yöntemi. 3 . Tüpler aşağıdan ay- ( < • .. ^ ' •'"•'•.. 9.5. 5 .. Cam kaplar dereceli olduğu' için seyreltmeden sonraki haçım okunur ve yeni konsantrasyon hesaplanır.4. '• ' Standartlar ve tayini yapılacak numune çözeltisi ince uzun ve aynı boyutlardaki tüplere aynı yükseklikte doldurulur. . Bu karşılaştırma iki yolla yapılır. dan bu halde Cj = c^ dir.. '••_/ Bu yöntemde tayini yapılacak maddenin bir seri standart çözeltisi hazırlanır.. Tayini yapılacak çözelti de standartlarda kullanılan reaktif kullanılarak renklendirilir.

. p .A veya T okunur. Duyarlığı arttırmak için birkaç konsantrasyondaki ölçümlerden bulunan a değerlerinin ortalamasını kullanmak. Aynı şekilde tayini yapılacak numunenin aynı reaktifle hazırlanmış çözeltisinin absorbans veya transmitansı da okunarak grafikten bunun karşılık geldiği konsanttrasyon bulunur. --.: . . •• •.. b bilinir. 2. Bu nedenle küçük miktarda maddelerin tayininde gravimetrik ve titrimetrik yöntemlerden daha avantajlıdır. Spektrofotometrik Bulguların Değerlendirilmesi: Bir çözeltinin rengi transmitansı veya absorbansı dalga boyunun fonksiyonu olarak gösteren eğriler tarafından temsil edilir. Her standart sıra ile ölçülür.îndirekt Karşılaştırma: Bu yöntemde ölçüm uygun bir alet kullanılarak absorbans veya transmitansı ölçmek suretiyle yapılır.< olduğuna göre standardın konsantrasyonu C bilinir. • •"••. Bazıları ise yalnız bazı karekteristik dalga boyunda absorbsiyon yapar-' lar.' .' _ . .7. 6 .. . Okunan değerler konsantrasyona karşı grafiğe geçirilir. Bu yöntem daha objektif olduğu için en çok uygulanan budur. • V :' '. •• '• . Fakat standart seri yöntemine oranla bu son anlatılan tek ölçüm yönteminin duyarlığı düşüktür. Hangi standart ile numunenin rengi aynı görülüyorsa numunenin konsantrasyonu o standartın konsantrasyonuna eşittir.-. Burada kullanılan tüplere nessler tüpleri adı verilir. - . Bazı çözeltiler geniş bir spektral bölgede oldukça genel bir absorbsiyon gösterirler. gerekir.• - . Sonra bilinmeyen numune için.25 M HC1 içerisinde alınmış U.1 den az hata ile tayin yapmak olasıdır. \ . • > : - • ." : ! . Bir seri standart hazırlamak yerine tek bir standartla numunenin transmitans veya absorbansını karşılaştırarak da tayin yapılabilir. dmlatılır ve yukardan gözlenir. .•• A = — l o g T = a b C • . b bilinir a denklemde yerine konarak C hesaplanabilir. Çünkü bu yöntem ilk kez Nessler tarafından KoHgl^ reaktifi ile NHj tayininde kullanılmıştır. ' ' . Örneğin.•-..• • • ... . • . V absorbsiyon spektrumunda 310 ve 240 nm dolaylarında iki pik görülmektedir (Şekil 34).• • . .Burada gözlemcinin görüş hataları sözkonusu değildir ve % 0.-••. " .-.' > ' : . • 9 . Trippelenamin hidröklorürün 0. Eğer standart seri biribirine çok yakın konsantrasyonlarda hazırlanmışsa bu yöntem duyarlı olabilir. A veya T aletten okunursa a yani absorbtivite hesaplanabilir. Absorbans-dalga boyu eğrilerindeki maksimumlar Transmitans-dalga boyu eğrilerinde minimum olarak görülmektedir. Bir çözelti çalışılmağa başlandığında önce bunun spektrumu 2 0 6 . .

•• ":. abnır yani dalga boyuna karşı absorbans veya transmitansını veren grafik çizilir.aynı çözücü koşullarında ölçülüp absorbans-konsantrasyon grafiği elde edilir. ' ' • • • . . . Çözelti Lambert-Beer yasasına uyduğu sürece bu doğrusal bir ilişkidir.1. • ' • • .'. • • • . Bu grafikten standart seri yönteminde anlatıldığı şekilde yararlanılarak bilinmeyen madde tayin edilir. ' • • : • . . • • . ••.' •'. ' •.Şekil 34. 2 0 7 . aynı sıcaklık ve . Trippelenamin hidroklorür'ün TJ. Fakat bu kural her zaman da geçerli değildir.6.:'•'•" • ••••••'•. Maksimum absorbansa karşılık gelen (min Transmitans) dalga boylan saptanır. .V. spektrumu. (Şekil 35). . . . 9. Bu dalga boylarındaki tayinin duyarlığı en yüksektir ve genellikle en yüksek duyarlıkla çalışmak istenir. • • < ' ' . Tek Madde Analizi: (Kalibrasyon eğrilerinin çizilmesi) Aynı maddenin değişik konsantrasyonda hazırlanmış bir seri çözeltisinin absorbansı aynı dalga boyu.

Her iki maddenin ayn ayrı maksimum absorbsiyon yaptığı dalga bayları Xı ve >o olsun. Spektrofotometrik kalibrasyon eğrisi.2. Çok Bileşenli Numunelerin Analizi: . Ve genellikle iki madde de belli bir dalga boyunda absorbsiyon yaparlar.6.Şekil 35. Bunlar biribirlerinden oldukça uzaktırlar. Ama eğer bunların absorbsiyon spektrumları farklı ise bu karışım analizlenebilir. B nin X2 deki absorbansı Aj B ile gösterilirse I. A ve B gibi iki maddenin karışımının analizi sözkonusu olsun ve bunlann spektnım lan şekil 36 da görüldüğü gibi çıksın. Eğer bu maddelerin herbiri biribirinden epey farklı dalga boyunda absorbsiyon yapıyorlarsa konu tek numune analizi gibi düşünülür. Karışımın absorbansı ayrı ayrı her bir maddenin absorbansları toplamına eşitltir. örneğin." Analizlemek istediğimiz numune her ikİ9İ de İşığı absorblayabilen ve saydam bir çözücüde çözülmüş iki madde içersin. Daha sonra karışımın Xı ve Xı dalga boylarında absorbansları ölçülür. Sonra bu spektrumlar aynı grafik üzerine alınarak karşılaştırıl]]:. Karışınım Âı deki absorbansı A İ5 A nın Xı deki absorbansı Aı A . Karışım analizinde ilk yapılacak iş her iki maddenin saf halde iken ayrı ayrı spektrumlarını almaktır. A nın X2 deki absorbansı A2A.7 " . Bu ölçümlerden her bir maddenin Xj ve X2 deki absorbtiviteleri hesaplanır.'•'. 9. Bununla beraber bu durum çok nadirdir. 208 . kanşımm X2 deki absorbansı A2. Bundan sonraki basamak saf A nın ve saf B nin değişik konsantrasyondaki çözeltilerinin hem Xj de hem de X2 deki absorbanslarım ölçerek bunları konsantrasyona karşı grafiğe geçirmektir. B nin X\ deki absorbansı Aj B .

: . Aı = a x bC + a ! bC B / A 2 = a 2 A bC A + a 2 B b B B (Aı ve A 2 aletten okunuyor. . •"(' ' * . Mademki ortamda iyonlar sözkonusudur 0 halde bu denklemin molar konsantrasyon yerine aktifliklerle ifade edilmesi daha doğru olacaktır.. Karışımın spektrofotometrik Aı = Aı A -. • •.• '•. .. b hücrenin boyu da bellidir.' v • r . .. :.Aı B f A2 = A 2 + -A-2 A A A B B Absorbanslar yerine Lambert . • 9 . ' : X .. Bu denge reaksiyonuna kütlelerin etkisi yasası uygulanınca (1) IHAI = Kc eşitliği elde edilmişti. . Kc asidin iyonlaşma sabitini parantez içerisindeki terimler de molar konsantrasyonu göstermekte idi. . Bu denklemlerden CA ve CB çözülür. : < ' ' " : *:-•••• < . ' .' • 2 0 9 • " * : .> . . 7 .: v \. a 2 A . "' ) • .A. . . Daha fazla madde içeren numuneler de eğer spektrumlan yeterli derecede farklı ise tayin edilebilir. . . Yalnız CA ve CB bilinmemektedir). a! B . •_ •. Asit ve Bazların iyonlaşma Sabitlerinin Spektrofotometrik Tayini: Bir zayıf asidin az miktarda iyonlaştığını pH hesaplanması bölümünde görmüş ve asidin disosiyasyon denklemini • ' . aı A . ( • . / •.• ' : ' V . • " ^ . 1 • '"':'• : . • . Burada C B ve C A nm büinmeyen olduğu iki bilinmeyenli iki denklem elde edilmiş oluyor. > f . K İ ? ? ' : . a 2 B saf madde ölçümlerinden daha önce hesaplanmıştı... V : • ''•• Şekil 36. • V ' : .. • HA ?± A~ + H+ şeklinde göstermiştik.Beer yasasındaki eşitlikleri konursa. : .' • ' • .

[A~] ve [HA] nın konsantrasyonu ise deneysel bulgulardan yararlanarak hesaplanır. (5) K'aa = a H [ A " " • [HA-] " ] - '. r > - lerin aktifliklerini göstermektedir. : : . Yani [A~ ] ve HA değerleri aktiflik değil molar konsantrasyondur. fH+ . Spektral analizler çok duyarlı olduklarından çok düşük konsantrasyonda asit ve konjuge baz kullanılacaktır. . (fö %.. iyonlaşma sabitlerinin tayininde bir cam elektrot ve bir kalomel elektrottan oluşmuş bir düzenekle pH belirlenir. . O halde molar denge sabiti ile termodinamik denge sabiti birbirine (4) eşitliği ile bağlıdır. . .— . (3) a = f. Bunun eksi logaritması alınarak . Ke molar iyonlaşma sabiti. Bu sabit.C eşitliği (aktiflik konusuna bakınız) a aktiflik ile G molar konsantrasyon' arasındaki ilgiyi gösterir. ' • • oranı da I HA | eğer A~ ve HA'nnı spektrumları biribirinden yeterli derecede farklı ise spektrofotometrik olarak bulunabilir.fH+. fA•'••>./::. . Ka gerçek iyonlaşma sabiti olup yabaız sıcaklığa bağlıdır. . Bunu K' a şeklinde simgeliyoruz. A~ nın ve HA nın absorbsiyon spektrumları yeterli derecede 210 Çözeltinin pH'j potansiyometrik olarak ölçülebilir. ' . Bu ölçümde tayin edilen [H + ] olmayıp a H + dır. Bunu biraz sonra göreceğiz.-.". /v | A I . (5) eşitliği ile verilen iyonlaşma sabiti ne (1) eşitliğindeki Kc ne de (2) eşitliğindeki Ka olmayıp yeni bir değerdir. f aktiflik katsayısıdır.: • •• . . a H A a harfi indis olarak yazdı madde/ / ... (3) denklemindeki değerler (2) de yerine konulursa U) K [H + ] .-. Sonsuz seyreltik çözeltilerde aktiflik katsayıları l'e eşit olacağından Ka = Kc olur. .-. O halde bu durumda (4) eşitliğini şu şekilde yazmak gerekir.'> • (2) Ka = — = = — . pK' a = pH — log • f^~\ : elde edilir. ". tHA elde edilir. deneysel olarak tayin edilen sabit olup GÖRÜNÜR İYONLAŞMA SABİTİ adını alır.•••--v.[A~] -fAiHA ^ K . V .— -:•>:•--. ^ £ > : : . Ka da termodinamik iyonlaşma sabiti adını alır.•'':• >-•••' ••.

= a A . a(C H A + C A -) = a H A CHA + a A .^ • .•. Kuvvetli asidik çözeltiden kasıt pK' a 'den enaz 2 birim daha küçük p H ' a sahip çözelti. Bu denklem düzenlenirse C H A ( a — a H A ) = CA ( a A CAa) a — a H A (13) elde edilir. ^ .C A . •• • • • ' '• . Bu halde A = a.= b ( a H A CHA + » A .farklı olsun. Karışımın absorbansından karışım için bir a absorbtivitesi hesaplanır."t .•• ". ^~^^> A nın (10) daki değeri (9) de yerine konursa ve (11) deki C değeri de (9) da yerine konursa .. Burada C asidin molar . v. • :-. kuvvetli bazik den kasıt ise p K ' a den enaz 2 birim daha büyük 2U . Her ikisinin absorbtivitelerinin değişik olduğa bir dalga boyu seçilir.' • ~ A C = CHA + C - (11) dir.'.. A A .Ar dengesi kuvvetli asidik çözeltide HA lehinedir. Bu halde ölçülen absorbans saf HA mu absorbansı olarak alınabilir. H e m H A v e h e m d e A ~ y i içeren bir çözeltinin absorbansı A ile göste•'••/ .• . •'.C A .--. " -" " .r : • - ..•'• •'•' . • v) olacaktır.b.. . ~ |HAI (14) denklemi disosiyasyon sabitlerinin spektrofotometrik tayininde kullanılan temel denklemdir. '. Konjuge asit ve bazın absorbtiviteleri sıra ile kuvvetli asidik ve kuvvetli bazik çözeltiler içerisinde ölçülür.Ş?C: V :" Ş) denklemi elde edilir.(12) bağımlısı elde edilir. aA a Bu değer (6) denkleminde yerine koyularak pK' a = pH — log C. Bu dalga boyunda HA nın absorbansı AHA = «HA • bCHA . A*" nın absorbansı.bC A rilirse '-• :.:. Kuvvetli bazik çözeltilerde ise denge tamamen A~ yönüne kaymıştır. " (CHA- a A a (14) bağıntısı elde edilir.:•: •• '••' • ' A = A H A + A A . Bu halde ölçülen absorbans saf A~ nın absorbansı olarak alınabilir).' / .C konsantrasyonu olup (10) bağıntısı yazılabilir. (HA çt H + -\.) ' . .

• 9 . AHA» A değerleri aA-. Yalnızca görünür bölgedeki absorbsiyonu Ölçen spektrofotometrelere kolorimetre denebilir. 1 .rîpBPa sahip çözelti olabilir. 8 . •• • \ i • ' "'.-. ' ' '. y 1 Şekil 36a. 8 .••'•.. aHA> a ya eşit alınabilir.-. Bu noktadaki dalga boyu bu konjuge çift için karakteristik olup onun kalitatif analizine de yardım eder (Şekil 36a).'• \\ . pK'a bu şekilde hesaplandıktan sonra termodinamik iyonlaşma sabiti •. ' \ ••• • • ] •. Bütün spektrofotometreler prensip olarak şu kısımlardan oluşmuşlardır. •/ .-.• '. Bir aeit ve konjuge baz karışımının spektrumu. Eğer geçen ışığın şiddeti fotoelektrik bir hücre vasıtası ile ölçülüyorsa alet spektrofotometre adını ahr.•'. .' ' . Spektrotfotometrelerin Yapısı: " J Spektrum ölçmeğe yarayan aletlere Spektroskop veya Spektrometre denir.•. K ' A. L y^ÎSOSBESTÎK NOKTA ''-•. O halde iki formun karışımının absorbstivitesi de bu noktadan geçmelidir. 212 . (faA l yakın olduğundan) e Eğer saf asit ve bazın absorbsiyon spektrumları bir noktada kesişiyorsa kesişme noktasındaki absorbtiviteler eşit olmalıdır. . Eğer numuneden geçen ışık fotoğraf filmi veya levhası üzerine düşürülerek ölçülüyorsa spektrometre spektrograf adını ahr.bağıntısından bulunur. Absorbsiyon Spektrumlarının ölçülmesi: 9 .•'•.' pK 8 = p K ' a — log fA•y • .. •• ' . Bütün spektrumların geçtiği bu noktaya ÎSOSBESTÎK NOKTA adı verilir. Eğer C toplam konsantrasyonu sabit tutulursa ölçülen AA-.

tnfrared spektrofotometre 1 m^'nun ötesinde ölçüm yapmak üzere yapılmıştır. « ^ . •:. Şimdi spektrofotometreleri oluşturan kısımları kısaca inceleyelim: • • ' * ' • • . ' 4. • : . Bu amaçla spektrofotometrelerde frekans seçicisi olarak kullanılır. Fakat U.':" 1.V spektrofotometrelerinde yakın I. Frekans Seçicisi: Absorbsiyon spektrumu elde etmek için absorbans veya transmitansı dalga boyunun fonksiyonu olarak ölçmek gerektiğini biliyoruz. • • . £ • • .' .R ışık kaynağı 1200°C ye kadar elektrikle ısıtılmış bir silikon karbür çubuktur. bu U.> ' ' ^i Görünür bölge ölçümleri için bir tungsten lamba iyi bir ışık kaynağı olabilir.1..2..R bölgesinde ölçüm yapmak da mümkündür.:. Işık Kaynağı: .-. < * • ' : • • • • . • r : ' ">'•''. Başlıca iki tip alet vardır.Işık şiddeti ayarlayıcısı • .V radyasyonunu cam absorbladığı ••.. ••••' ' ' ' • ' ' ' .1. • ı . O halde bu şekilde filtreli bir kolorimetre bir absorbsiyon spektrumu elde etmekte kullanılamaz fakat belli bir dalga boyu aralığında keskin bir absorbsiyon piki veren maddelerin analizinde kullandır. Görünür ışık için prizma camdan yapılabilir.•. b) Prizmalar. . Bu amaçla kullanılan düzenekler a) Filtreler. prizma ışığı dalga boylarına ayıran bir düzenektir.Numune tutucusu 5.' 9..• • . ışık renkli cam filtrelerden geçirilip istediğimiz dalga boyu dışındaki bütün dalga boyundaki radyasyonlar uzaklaştırılır. Bazı U.•: •• : • '••/' • 2 1 3 . .Dedektör 6— tölçücü veya kaydedici düzenek.1.-• •••• •••' • ' • • • • ' •••'••.V ve görünür ışığın dalga boyunu kapsayan bölgede çalışmak üzere yapılmıştır1. Yaygın olarak kullanılan bir I.< : -.Frekans seçici 3. Bu nedenle radyasyonun dalga boyunu isteğimize göre ayarlayabilmek olanağına sahip olmamız gerekir. . 2.1. Burada gösterilen sıra biraz değişebilir. .8..V bölgesinde sabit şiddette ışık yayımlar. ' • . Bu oldukça kaba bir yöntem olup tek bir dalga boyu bu yöntemle elde edilemez. .U. Burada genişçe bir dalga boyu aralığında bir radyasyon elde edilir. Yapı malzemesi ve yapılış ayrıntıları aletin kullanılacağı dalga boyu aralığına göre değişir. I. Bu bütün U.'• 9.•.V alanında ölçüm yapacak alet. U.R ışık kaynakları ise tamamen farklıdır. ' • • '• .8.Işık kaynağı 2. ^ v . '•••••'. • ' : " ' • ' ' .V bölgesinde hidrojen deşarj lambası kullanılır. : V .

3. c) Difraksiyon ağlan. Bu amaçla spektroskopik tekniğin ilk geh'ştiği yıllarda fotoğraf plakları 214 ' . 9.V çalışmalarında ışığı absorblamaması için SiO2 den yapılmış küvetler kullanılmalıdır.8. Bu küvetlerin iç uzunluğu 0.R spektrumları da çözeltilerde alınabilir bu amaçla NaCl veya diğer halojenlerden oluşmuş hücreler kullanılabilir.4. Ancak U. Böylece ışık bu prizmalardan geçerek kendisini oluşturan dalga boylarına veya çok az dalga boyunu içeren dar dalga boyu aralıklarına ayrılır. 5 ve 10 cm dir. Detektörden ölçülebilir bir cevap alabilmek için numuneden geçen ışığın şiddetinin de yeterli olması gerekir. Fakat kristal numunelerle duyarlı sonuçlar alınır. 9.8. .LH. Çünkü detektörün cevabı dalga boyuna göre değişir ve absorblanan miktar da numunenin cinsine bağlıdır. 9.de ise kaya tuzu (NaCl) den yapılmış prizmalar kullanılır. lik uzunlukta binlerce ince çizgi içeren düzeneklerdir.için U. Belli dalga boyundaki ışığı numuneden geçirmek ölçüm için yeterli değildir. Işığı dalga boylarına ayırırlar.1. Elde edilen ışık monokromatik (tek dalga boyunda) olmamakla beraber istenen dalga boyundan başka çok az dalga boyundaki radyasyonu içerir. U. Işık Şiddeti Ayarlayıcısı: ' ..5. 'x . Bu amaçla katı numune ve KBr tablet halinde basılır.V ve görünür bölgedeki spektral çalışmalar seyreltik çözeltilerde yapılır. Numune Tutucusu: \ '/•'"''<. O halde bu miktar değişebildiğine göre ışık ayarlamakta kullanılan yarıklar da her bir spektrofotometrede bir veya birden fazla olmalıdır.1.8.2. Detektör: : - Detektörler numuneden geçen ışığın şiddetini ölçen düzeneklerdir. Burada KBr'ün rolü numuneyi seyreltmek yani konsantrasyonunu düşürmektir. Bunların açıldıkları değiştirilebilir böylece geçen ışığın miktarı ayarlanabilir. I. Bunlar ya elle ayarlanır ya da otomatik olarak çalışırlar. Bu amaçla bunları koymak için saydam deney kapları gereklidir ki bunlara hücre veya küvet adı verilir. bunlar 1 cm.1. Gerekli ışık miktarı hem ışığın dalga boyuna hem de numunenin cinsine bağlıdır. 1."^ Numuneyi içerisine yerleştireceğimiz düzeneklere numune tutucusu denir.V şpektrofotometrelerinde silikaj SiO2. Prizmalar ve onlarla birlikte kullanılan optik düzeneklere monokromatör adı verilir. Görünür bölge çalışmalarında bu ufak kapların camdan yapılmasında bir sakınca yoktur. Prizma döndürülerek çalışılmak istenen dalga boyu aletin önüne getirilir.1.

. . Bu da elektriksel dirençteki veya potansiyeldeki değişme olarak ölçülür. : v v .0 mg mı suda çözülüp 1 İt. Burada radyasyon enerjisi uygun bir düzenekte absorblanır ve ısı enerjisine dönüştürülür. : - P R O B L E M L E R > ' \ - -:~••••>*••••.5. Bu sinyaller transmitans veya absorbansı gösterecek şekilde kalibre edilir. Bu da fotomultiplier'larm ilkesidir. . .lik hücrede absorbansı ölçüldüğünde 0. .8.:.•: f 0.6. b) Bu ilacın 10. Numunenin % kaç saf olduğunu bulunuz.lik hücrede ölçülen transmitansı ile aynı olduğu bulunmuştur.) 2-a) 6.kullanılmıştır.-= C 0.. . •9.: v . Bazı aletlerde bu değerler bir kağıda otomatik olarak kaydedilir./. ye tamamlanmış ve yine 255 nm ve 1 cm.2.00 cm kalınlıktaki konsantrasyonu bilinmeyen bir çözeltinin transmitansının aynı maddenin 0..1../ / '. c== ''•••''-• .847 bulunmuştur.g / mi konsantrasyondaki çözeltisinin 1 cm.7 . .. Konsantrasyonu bilinmeyen numunenin konsantrasyonunu bulunuz? -•:•'•:.40.-'". :. bu akım fototüpe düşen ışığın şiddeti ile orantılıdır. •.0030 ^ A = a 0.556 bulunmuştur. lik hücrede ve 255 nm de ölçülen absorbansı 0..1. . .R spektrofotometrelerinde daha değişik bir sistem kullanılır.847 = E .. . .. I.40.ıo-« 9. panr bu elektronlar pozitif yüklü bir levhada toplanır ve bir akım geçer. Eğer kopan elektronlar bir potansiyel farkı uygulanıp hızlandırılarak ikinci bir elektroaktif yüzeye düşürülür ve böylece katlı bir elektron yayınlanması elde edilirse yapılan ölçüm daha duyarlı olur. • 9.4. 6..'.'.* : s ::- A . •• : . ' 215 .C ^ i > a 4 C= a " .' . Fototüplerde yüzey öyle bir madde ile kaplanır ki çarpan ışık fotonlan bu maddeden elektron ko. ölçücü veya Kaydedici Düzenek: Detektörden alınan sinyalleri değerlendiren düzeneklerdir. Bugün. (İlacın molekül ağırlığı 200.v ] .•:'•' '•.••- • *-: ' • •."••' : • • • . -.10-5 .-daha hızlı ve duyarlı olan foto tüp ve fotomultiplier denen düzenekler kullanılmaktadır.• ' •.0030 m. < .• A = a 4.-. . .0 dır.4.:v'••'•.: --.10-5 .. :• .6.0030 ''":'••} • ' W y-*•'••.10~ M ilaç çözeltisinin 1 cm. a) Bu 'maddenin molar absorbtivitesini bulunuz. 5 : _ £ _ = 000075 7.

:••:: v .147 bulunuyor.:.10"3 gr/lt.'.:/•. A 3 4 4 = 0.:. • • ' ' • > . Bileşik X '•'• ••.10-5 gr.104 2-b) 0.•- " ..v . 1 0 4 .40..„•.'-.510 • . ./•..'-A 9 . • . • : • • '.' • . ' ...>'•. = 8.i .10+5 = 1.Saf X bileşiğinin ve saf Y bileşiğinin 5. '••. 4 2 0 ••.323. 9. ye ta2 cm hücrede ve 257 nm deki absorbansı 0. .• • . •--•. ' • ' • • .:-. C C = 1 ün ın4 = °' 4202 • ~ = ' I0 4 4 202 • ~ 10 5 Mo1 / - k X ... .40.'.^ .v . [ : ' 0 .. .'":V.. 3 . y '•• 840. Safsızlıklann saf olduğunu mg poldin sülfat numunesi metanolde çözülüp 1 İt. C(mg/ml) .:. -:. .•.. . 10 mg 100 8.'': •.• a) Bu sistem Lambert-Beer yasasına uymakta mıdır? b) Molar absorbtiviteyi bulunuz.4.' Bu saf bileşiklerden birinin bilinmeyen bir konsantrasyondaki absörbansları okunduğunda A 2 4 4 = 0. c) 500. ' .. . • "\:.'-- • • ' - 0 .•:.:/••'.10~ 5 = 0..Poldine metil sülfat 257 nm de bir max absorbsiyon piki vermektedir. o » 1 A 257 . '. ' \ ' ^ -: • . Y . • ' . .192 •.. Bu maddenin metanolde 5 ayrı konsantrasyondaki çözeltisinin 257 nm de okunan absorbansları şöyledir: '•./'.. -:•.'•'.:^. = 8.404 mg saf X % 84 saf '• . . 3 3 5 ^ | A344 • ".g = 6.0 mamlanıyor. 8 '•• . .:\•'•:'. 1 5 0 . 2 0 7 0 . .''•••' " •-.• -• ' \:: ./lt..•".'•••''. A244 0.1323.'.•"'. .556 = 1 . 5 2 9 • ' ••.-••. • . 3 2 3 . ' 216 : ?\ .' i •' O A ' i .-"' .. Poldine sülfatın molekül ağdığı 451 dır.946 okunuyor. N V \" : V \ . 0. 3 1 . ' .r . ' ./•':/'• . ' •'. r .'..-. ': • ..^ ':.: ' 0 .'' .4 mg/lt. . • . • •.• . " v •-:. V:''•'. / ' .' • ' •"• ' M " .'"•' • " . .•. / ' . 1 0 5 0 .•• • : . \ .•'•• ' " ' " ^ 0 j 2 . '•'. \ « I » ' ' .395.4.• > : " ' - ' v ' \ : 0 .' '/•' ':• : 0 . .10~5 molarlık çözeltileri hazırlanıp bunların absorbansları aşağıdaki gibi bulunuyor. ışığı absorblamadıklarmı varsayarak numunenin % kaç bulunuz..

3.• •'. . '-::-':'-:.•••.3.10-5 .\ .-••• 3.10~4 M ftalik asit karışımının 2 cm..510 = 2*2445.192 = -.02.105 .10-5 tir.395 -= 1..P amino salisilik asidin etanoldeki çözeltisi 284 um de 1. 0.değerinde bir molar absorbtiviteye sahip•• t i r l e r .105 = 6. - a) 5.10~4 = 3.10-5 £ x 2 4 4 0.7.10 0.7. 5 ° ^ 5 s = £ y.. • . S .10-' . " : • ' ' f A^ 244 =^ 0..104 i değerinde bir molar absorbti\ iteye ve italik asit ayın dalga boyunda /• etanoldeki çözeltisi 6. • > • ' .387.10-3 _= 4. .3. : .-•. 0. •• :.147 =.0.049..'•.104 0 İP 9 o-5 ^ : ^ v £X .10-5 Ey 2 4 4 = 0.•. hücrede 284 nın de ölçülen absorbansı ne olmalıdır? .a) Bu numune X midir yoksa Y midir? b) Bu bilinmeyen konsantrasyonunun değerini hesaplayın. hücrede öl-• •.• '• • " . = 5 ° ^ 0 s =. 5. . .•• . 4 4 4 = 6 .5. C-» C ^ 0. C-* C = 0.' • \ < • . . s y 3 4 = •'•••••'•.81..5.çülen absorbansmı bulunuz.335 = s y 2 4 4 . ' y v s . 4 4 =.102. > " .10-5 . v •••. ' : • ' .10-' .105 = 1.10-5 V BileşikX tir ve C =. .. \ : .10~5 M p-aminosalisilik asidin 284 nm de 1 cm. 0. . c) 1 x 10"5 M p-aminosalisilik asit ve 4.lik hücrede 284 nm de italik asidin transmitansınm 0. • : . 3 ._ '••.0384. .. C-^ C ^ 0.0589.9..10.02... .87.147 = A-\. : / . 1 0 3 3 .103 .Ay.6.-.••.•••. 217 .'••..--."• ' 44^r = s 3 4 4 5 .16 olması için konsantrasyonu ne olmalıdır? v . 1 0 " 5 y = = = 3 0. 7 .104 \ :•'">' •••'.. . • .• 7 ' • .. c~» Cİ -= 0. : £ y .. / . •" 9.44 = 3.103 e x 2 4 4 = 1.84.. b) 1 cm.03. 8 4 ..104 .84..067. .89. • .' / .. 1 0 3 ı f - .10-5 5 .395 = 6._ - ' . . •. 1 0 3 0.• . " ^ -'-: '•./ > ^ .87. 1 0 3 .10-3 -.103 -. : .•..02. Y < .44 ^ 3. •.

. : •:\. C 0 705(1 C.102 .' :* 'j.' '"'•• ' '. / .7959 0. . • .7.•..520 olduğuna göre bir tabletteki tolbutamit miktarını bulunuz.5. .4.'•<. . .• .• ' . 218 t . ' ' • • / c) A .104 ." : '••".10-5 .:^.0. .10 ' raol/ İt. "' \' r _ . Aminin molekül ağırlığmı bulunuz.•• A = 3 .104 .0.i y / ' .703 tur. . •.••. " • ' • .l()2 .^ • • • • . . 0 1 5 '•:'.10 2 _ 0.1. ' 1. -• > v . Bundan alınan 1 mi çözelti 1 lt. .4. 9.25.6. . 5 0 0 ..-. A = 0 . ' .. . -îr-f-zr mol —> M.Şu absorbans değerlerini transmittansa çevirin.724 9.320 | 0. -.415 .ft' a jp..10"4 7. 5 0 0 : ^ . • . " .1415 gr saf amin kantitatif olarak pikrat tuzuna çevriliyor.1.4)'un molar absorbtjivitesi E • . : j . / .10 s 0. C A •.'. '• 5-a) A ./'~ • . • • • - •' \ .104 .! ' i " .10-4 50. -f A2 A.3. ' " : 9. ' ' 1.'•.Tolbutamid (MA: 270.3.'• '. . • . 0.1263. ' ' " ' : : .- .6. . y ' : ' . küvetteki ve 359 nm deki absorbansı 0. . 1. °'::: ••]''<"'. 0. 1 litre J ye tamamlanıyor.875 okunuyor. :-'-v A 0 .6.'• .z .•••. ..10-1 = 0.' .504 A 0. 100 I^ . '. \ .. • . Bu çözeltinin 1 cm lik.875 . 5 0 0 . . -^ 6.8 lı) A . (262 nm de) 1 tek tolbutamid tableti suda çözülüp çözelti 250 mi ye seyreltildiğinde 1 cm hüere ile 262 nm de ölçülen absorbunsı 0. [ * ' .10 mol/lt °' 4 1 a M mol 100 mi de 1 mi de • - 0.7959 — 6. .5.32 A.. " : ' " . .••'•••••• " •'•"•.26. .7.ye tamamlanıyor.504 0.'/VV v A = 6 .ye seyreltiliyor. c C ^ 1 ^l875 '25-104 0.— log 0. ••• • ••• : - r - : : / ' .A. / .8— Bütün amin pikratların absorbsiyon spektrumları aynı olup  m a x ~ 359 nm z = 1. Bu suda çözülüp hacmi 100. .16 . 2. ' . "'•'..104 lt/mol-cm dir. .. : '. •. O . A.-_ 8.25. 2.10 ? / • ' • • • .0 ml.•':.

0.3 7. .10-5 0. ' ı b) Çözeltinin konsantrasyonunu mg Mn / 100 mi olarak bulunuz.00 cm. .0593.Iik hücrede ölçüldüğünde absorbansı 0.= 0. Bir KMnC>4 çözeltisi 1.415 =. 100 M = 0.^ a) Bunun % T sini bulunuz.415 100..415 — .Manganın molar absorLtivitesi (permanganat olarak ölçüldüğünde) 2100 dür. 219 .10* = 59.10-5 M.150 bulunuyor.7.Molarite = 7.9.10-^ 9.

Elektriksel direncin şebeke iyonlarının bulundukları nokta etrafında titreşmesinden meydana geldiği sanılmaktadır. Metallerdeki iletkenliğe elekf tronik iletkenlik.ve —• yüklü iyonlar tarafından yapılır. Pozitif iyonların yerleri az çok sabittir öyle ki büyük bir zorlama olmaksızın bu pozisyonlarını değiştirmezler. 220 . Bir telin bir ucundan diğer ucuna yük akışını sağlayan-tek mümkün yol elektronları telin bir ucundan vermek ve diğer ucundan hareket hızlarına eşit bir hızla almaktır. Elektrik akımının meydana gelebilmesi için maddede yük taşıyacak elemanların olması ve bunları harekete geçirecek bir kuvvetin bulunması gerekir. • . ELEKTRİKSEL İLETKENLİK (KONDİİKTOMETRİ) Elektrik enerjisi maddenin bîr noktasından diğerine elektrik yükünün taşınması ile iletilir bu sırada da bir elektrik akımı doğar.şi -. Yüksek sıcaklıklarda iyon örgüsündeki bu termal titreşim hareketi daha da artar böylece bir metalin sıcaklığı arttığında iletkenliğinin azalması açıklanabilir. Pratikte — yüklerle — yükleri biribirinden ayırmak çok büyük miktarlarda enerji vermeksizin çok zordur. • Elektron bulutunu oluşturan elektronların çoğu çok yüksek kinetik enerjiye sahiptir.10. elektron bulutu içerisinde dizilmiş pozitif metal iyonlarından meydana gelmiş gibi düşünülebilir. Oysa elektronlar metal kristali içerisinde serbestçe dolaşırlar. Bu titreşim elektronların hareketi üzerine etki ederek iletkenliği azaltmaktadır. . elektrolit çözeltisi veya erimiş maddelerdekine de elektrolitik iletkenlik denir. Eğer bir direnç etkisi olmasa idi metalik iletkenliğin olağanüstü yüksek olması gerekirdi. Bölüm 10. . Metallerin bünyesinde bulunan yük taşıyıcı elemanlar elektronlardır. Metale bir elektrik alanı uygulandığında elektronlar göçer ve böylece negatif elektrik metal boyunca taşınmış olur. Çünkü bir bölgeye birim zamanda ne kadar elektron giriyorsa o kadarı da bölgenin dışına çıkıyordur. Böylece metalik iletken her yerinde elektrikçe nötral kalır. Bir elektrolit çözeltisinde veya erimiş tuzlarda elektriği iletme i. Katı metal.

1 . meydana getirir (elektrolit çözeltisi içerisinde bir iyon akımı). doğru.^ v . •/••. Şimdi elektrolitik iletkenliği biraz daha geniş olarak inceley e l i m ..• " ' • -•-. . bu iletkenin iki ucuna uygulanan geriIimin (E). Eğer -|.• 1 0 . •• • • .. Metalik iletkenlikte olduğu gibi elektrolitik iletkenlikte. p Burada p orantı katsayısıdır ve öz direnç adını alır. Böylece pozitif ve negatif iyonların ters yönlerde hareket etmeleri bir elektrolitik akım. çünkü pozitif iyonlar da serbesttir ve negatif iyonlarla birlikte bunlar da yük taşırlar. . Oysa metalik iletkenlikte elektronlar zaten çok yüksek enerjiye sahiptir ve sıcaklığın yükselmesi bunların kinetik enerjilerini dikkate değer ölçüde etkilemez.Çözeltilerde iletkenlik mekanizmamı daha katmadıktır.iyonlar bir tarafa — iyonlar ise ters tarafa hareket ederler.['•. ' .. de sürekli olarak ve çözeltinin her yerinde elektronötrallik korunur. . T _ E_ R Düzgün bir iletkenin direnci de onun uzunluğu (ı) ile doğru. iletkenin-direncinin (R) ters orantılı olduğunu ifade eder.iyonlar — kutupta. kesiti (a) ile ters orantılıdır. . : > > Çözeltiler de metalik iletkenler gibi Ohm yasasına uyarlar.•••!. öz direncin tersine öz 221 . Elektrolitik akımın sürekli olabilmesi için elektrotlarda elektriksel nötrlüğü koruyacak kimyasal reaksiyonların olması gerekir. boyunda. •• ^ . • .'• >. Metalik iletkenliğin tersine olan bu dururu çözeltideki iyonların mutlak sıcaklıkla orantılı bir ortalama kinetik enerjiye sahip oluşları ve sıcaklık yükseldikçe bu enerjinin artarak iyonların daha hızlı göç etmesi ile açıklanır. İyonların konumu çözelti içerisinde sabit değildir ve bunlar serbestçe hareket edebilirler. ^ .' 2 : • Öz direnç 1 cm.V. Çözeltilerde serbest elektronlar yoktur. duracaktı. ve 1 cm kesitindeki bir iletkenin direncidir.• •" V . Elektrolitik iletkenlik sıcaklık arttıkça artar.' ' V -'\^V^ : . —iyonlar -i. Veya bir iletkenin 1 cm 3 ünün direncidir. Böy' le bir çözeltiye bir elektrik alanı uygulandığında -|. Elektrolitik iletkenlik: ^ .kutupta toplansalardı akım. Bu yasa bir iletkenden geçen akımla (I).••'/.

' •• V\ ". >. r •/ • . .. ile gösterilir.• • 1 . • '• ' değer gr maddeyi içeren çözeltinin tümü bu elektrotlar arasında bulun. C = xV (8) elde edilir. V.İt... •• .-. 222 ... ' -^ •• >. .- .\ : r ' ' .• • • Biribirinden 1 cm uzaklıkta iki büyük elektrot düşünelim ve 1 eş. Buna göre (2) denklemi p n = ' i_ x J_ » şeklinde yazılabilir. x = R a Direncin tersi yani 1 _ de iletkenliktir (C).. . Böylece çözeltinin konsantrasyonu ve • . Bu da (7) eşitliği ile gösterilen eşdeğer iletkenliğe özdeştir. = dür. (4)... • Bir de eşdeğer iletkenlik vardır. Çözeltinin hacmi V cm 3 olduğuna ve elektrotlar arasındaki uzak. ' 16) '" X == 1000 ~. Bu değerler (5) eşitliğinde yerine konursa . 2 = V cm olacaktır. X nın birimi ohm" cm. ' • •'• .. • /. Bu değer (6) denkleminde yerine konarak X= x V (7) elde edilir. R O halde . -- .: :>•-" lık da 1 cm olduğuna göre elektrotların her birinin alanı V c m 3 / 1 cm V.. V y = i . . 1 eşdeğer gr madde içeren çözelti hacmi ise 1 litrede N eşdeğer gr. N litrede eşdeğer gr sayısı olarak konsantrasyonu göstermektedir..-' sun.1 lanır.seklinde formüllendirilir. V litrede 1 eşdeğer gr .i-^ ' :'y^ ': : > -. v. öz iletkenliği bilindiğinde eşdeğer iletkenlik bulunabilir.. • " .dir. 7 1 i--. .

Buna Rc denirse ac deki direnç de standart R direncidir. ab bd Burada bd. O halde .2.10.1. R de değişken standart direnci göstermektedir. d değme noktası düzgün bir be direnci boyunca hareket ettirilerek D akım göstericisindeki akımın sıfır olduğu konum bulunur. Basit bir Wheatstnne köprüsü şeması. cd ve R bilindiğinde Rc bulunur. Şekil 37. K. Burada C. bd cd (10) elde edilir. (a) elektrotların biribirinden uzaklığını ve yüzeyini gösterdiğine göre bunlar bilinir ve elektrolitin direncinin belirlenmesi ile öz iletkenlik bulunmuş olur. hücrenin elektriksel kapasitansını karşılayan değişken kapasitördür. D de uygun bir akün göstericisidir. Eelektrolitin iletkenliğinin ölçülmesi: Bir elektrolit çözeltisinin öz iletkenliği (4) denkleminden elde edilebilir ve (t). îlk zamanlar bu düzenekte doğru akım kullanılıyordu fakat polarizasyondan dolayı so.• . direnci tayin edilecek hücreyi. . Basit bir Wlıeatstone köprüsü düzeneği şekil 37 de görülmektedir. Direnç genellikle Wheatstone köprüsü ile belirlenir. Bu koşul elde edildiğinde köprü kollarındaki dirençler arasında şu orantı vardır. S alternatif akım kaynağı. ' 223 \ . (9) ac cd ab nin direncini hücre direnci oluşturmaktadır.

10. oranı k harfi ile gösterilir ve buna hücre sabiti denir. KoıuUiklometrik hücre tipleri.ıuıçlar balalı olduğundan sonraları alternatif akım uygulanmaya başlamıştır. •m i ". Akım göstericisi olarak bir telefon kulaklığı kullanılabilir. Tablo 10. -J ' . 22i . Duyarlı bir gösterici olarak katot ışınlı osiloskop da kullanılabilir.\ landan hücre tipleri şekil 38 de gösterilmiştir.' çalışmalarda çok saf su kullanmak gerekir. belli bir hücre ve buna yerleştirilmiş sabit elektrotlar için — değeri bulunur. Öz iletkenliği kesinlikle bilinen KCl çözeltisi kullanılarak önce hücre sabiti tayin edilir.1.3. Hücrelerdeki elektrotlar platinlmınis (platin ile kaplanmış) platin levhalardır. İletkenlik Ölçümlerinde Sonuçların Değerlendirilmesi: iletkenlik ölçümlerinin sonuçları genellikle eşdeğer iletkenlik şeklinde verilmektedir. Sonra aynı hücreye öz iletkenliği tayin edilecek sıvı konarak direnci ölçülür ve (11) denkleminden öz iletkenlik hesaplanır. radio frekanslı vakum tüplü bir amplifikatör ile bunun duyarlığı arttırılabilir. Bu amaçla iki kere özenle destillenıni» sn kullanılır. ı \c a vı ölçmek yerine öz iletkenliği bilinen bir çözelti ile. Kondüktometrik . Kul.". Şekil 38.1 de bazı elektrolitlerin eşdeğer iletkenlikleri görülmektedir. (4) eşitliği o zaman (11) x = -=şeklinde girer.

7 113. Fe.0 407. • - . Burada konsantrasyonun 0.2 124.1 iken dielektrik sabiti düşük (D = 2.6 118. .2 399.5 127.02 0. \ - • ' - • - ' . Tablo 10. Sulu asetik asit çözeltisi zayıf elektrolitlere bir örnektir.8 111.7 72.1 111. Gerçekte sonsuz seyreltik çözelti saf sudur fakat burada kastedilen anlam çözeltinin öyle bir seyreltiklik derecesidir ki daha fazla seyrelme ile iletkenlik değişmez. .2.0 123.01 N den küçük değerleri için iletkenliğin hızla arttığı görülmektedir.8 121. • • .5 141.01 0.3 128.4 115. örneğin tetra izo amilamonyum nitrat'ın sudaki 5 x 10~4 N b'k çözeltisi kuvvetli bir elektrolit olup eşdeğer iletkenb'ği 85.2 109.001 0. Co.9 119. Zayıf ve kuvvetli elektrolitler arasında kesin bir sınır çizmek olanağı yoktur.8 412.7 120. Zn gibi transizyon metallerinin tuzları ve dibazik asitler böyle arada özellik gösterirler. • : • • .' .0 131. • ' • • • .10 422. • ~ Elektrolitik disosiyasyon teorisi ilk ortaya atıldığında eşdeğer iletkenliğin konsantrasyonla azalması derişik çözeltilerde disosiyasyon : : . Ni.4 130.5 123. Cu. Bu değer sonsuz seyreltiklikteki eşdeğer iletkenlik adını alır ve Âo sembolü ile gösterib'r.2 118.2 50.000129 dur. Yani zayıf bir elektrolit gibi davranır. Belli bir elektrob'tin bu konudaki davranışı hem çözücünün hem de çö^ zünenin cinsine bağlıdır. • • • • .8 146.1 136.005 0.1 93. - • • • .0 134.4 129. KC1 0. Bazı maddeler arada özellik gösterilrler. • - • • • > ' / • .3 124. : • • ' • '!' / 7 ' " • . Bu b'mit değeri önemlidir.1 391. .1 106.5 115.1 den de görüleceği gibi HC1. Zayıf asit ve bazlar özellikle karboksilli asitler ve aminler değişik tarzda davranırlar.3 138. 2 2 5 . 0.2) bir çözgen olan dioksandaki eşdeğer iletkenliği çok düşük olup. 10.4 415. '•}•-'. alkali halojenürler ve NaOH için eşdeğer iletkenlikler konsantrasyonla çok fazla değişmezler.0005 N 0.7 421. Bu tip elektrolitler kuvvetli elektrolit olarak bilinirler.2 82.2 133.5 105.7 147. iyonlar Arası Çekim Teorisi: • .. Çok seyreltik çözeltilerde ise eşdeğer iletkenlik bir limit değere ulaşmaktadır. • • / • • ' . Kohlrausch eşdeğer iletkenliği konsantrasyonun kare köküne karşı grafiğe aldığında elde edilen doğruyu sıfır konsantrasyona uzatarak ümit eşdeğer iletkenliğin bulunacağını göstermiştir. • • • ' : • • • r ' : • • • . • • .8 Buradan konsantrasyonun azalması ile eşdeğer iletkenliğin arttığı görülmektedir.Tablo 10 1 2S(IC de eşdeğer iletkenlikler (Ohm-' cm3 olarak).3 59. . Bunlara da zayıf elektrolitler denir.9 143. Bunun eşdeğer iletkenliğinin konsantrasyonla değişimi şekil 39 da gösterilmiştir. . örneğin.05 0. Konsantrasyon HC1 NaCl AgNO3 l/2BaCl 2 1/2NİSO.

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

Şekil 39. Eşdeğer iletkenliğin konsantrasyonla eğişimi

derecesinin düşmesi ile açıklanmıştır. Bir elektrolit çözeltisinin iletkenliği iki faktöre bağlıdır. Bunlardan biri çözeltideki iyonların sayısı, diğeri de bu iyonların hızlarıdır. İyonların hızlan konsantrasyona bağlı olarak dikkate değer derecede değişmiyeceğinden iyon sayısının değişmesi gerekir. Bu zayıf elektrolitler için doğru ise de kuvvetli elektrolitler için durum böyle değildir. Kuvvetli elektrolitler yani alkali nitratlar ve halojenürler ve toprak alkali halojenürler tüm konsantrasyonlarda tamamen iyonlaşırlar. Katı halde iken iyon şebekesi yapısında olan maddeler sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşıılar. Bu durumda 1 eşdeğer gram kuvvetli elektrolit çözeltisindeki iyon sayjsı sabittir, eşdeğer iletkenliğin konsantrasyonla azalması böylece açıklanamaz. Seyreltik çözeltilerde iyonlar biribirinden uzaktır. Oysa çözelti deriştikçe iyonik yoğunluk artacağından iyonlar biribirlerine yaklaşarak zıt yükler biribirini çeker, sonuç olarak iyonların hızları azalır ve eşdeğer iletkenlik de düşer. ...... İyonlar arası çekim teorisinin kantitatif değerlendirmesi P. Debye ve E. Hückel (1923) ve L. Onsager (1926) tarafından yapılmıştır. Buna göre her iyon kendisi ile ters yüklü iyonlardan oluşan bir bulut tarafından çevrilmiştir. Bir elektrik alanı uygulandığında merkez iyonu ile
2 2 6 . - ' ; • / ...•-.-, •-:*•?•, . v - '..-• , . • ' ' -'•. •v.'i-

bunu çeviren bulut ters yönde harekete yönelir ve bunların aralarında Bir elektrostatik çekim olduğundan bu iyonun hareketini yavaşlatır. Bir iyonun hızı üzerindeki bu etkiye asimetri (veya relaksasyon) etkisi denir. Bu etki elektrik alanının uygulanması ile iyon bulutunun simetrisinin bozulmasından ve yeniden simetrinin kurulabilmesi için bir zamana gereksinim olmasından ileri gelmektedir. Uygulanan alternatif akmun frekansı 103 cycle/sn ise elektrik alanının dalgalanması yavaş sayılabib'r ve iyon bulutu da buna paralel olarak dalgalanabilir. Fakat elektrik alanının dalgalanma frekansı yüksekse bu iyon bulutunun simetrisini bozmağa yetecek bir süre bırakmadığından asimetri etkisi kaybolur. Böylece yüksek frekanslarda iyonların hareketi üzerindeki bu yavaşlatıcı etki kalktığından ölçülen iletkenlik düşük frekanslarda olandan daha yüksek olmalıdır. 106 cycle/sn lik frekanslara kadar iletkenlik frekansa bağlı değildir. Daha yüksek frekanslarda iletkenlik bir b'mit değere kadar yükselir. Asimetri etkisini yokedecek kadar yüksek frekanslarda da bu limit değeri alır. Şekil 40.

Şekil 40. Asimetri etkisi.

İyonik harekoti yavaşlatan diğer bir etki de uygulanan elektrik alanı dolayısiyle iyon bulutunun kendini saran su molekülleri ile birlikte merkez atomunun yönüne ters olan hareket etme eğilimidir. Böylece hareket eden iyon üzerine çözücünün viskozitesindeki artışa eşit bir etki yapılmış olur. Bu etkiye elektroforetik etki denir. Bu etkilerin büyüklükleri iyonizasyonuıı tam olduğu varsayılarak tek değerlikli kuvvetli bir elektrolit için şu denklemle verilir. 82,4 8,20
(DT)3/2

(12)

(D çözücünün dielektrik sabiti, 7] viskozitesi, T mutlak sıcaklık, C eşdeğer gr/lt. olarak konsantrasyon) (12) denklemi Onsager eşitliği olarak bilinir. Parantez içerisindeki ilk terim elektroforetik etkiyi 2. terim ise 227

asimetri etkisini göstermektedir. Bu etkiler nedeniyle iletkenlik Xo dan sapmış ve X değerini almıştır. Bu iki terimden birincisi daha büyüktür. Yalnız asitlerde durum böyle değildir. Belli bir çözücü ve sıcaklık için parantez içerisi sabit olacağından (12) denklemi . : ' . /c - v - v . W . ; . •• •• ' X = X0 —(AH şeklinde yazılabilir. (A ve B sabitleri göstermektedir.) . (13)

• '

Su için 25°C de

A = 60,20

B = 0,229

dur.

X değerleri \/ C ye karşı grafiğe alındığında (13) denklemine göre bir doğru elde edilmelidir. Sulu çözeltilerde 2 x 10~3 N konsantrasyonlara kadar deneyle teori çok iyi uymuştur. Bu denklem yalnız seyreltik çözeltiler için geçerlidir. 10.3. Tam Olmayan Disosiyasyon: Bazı elektrolitler için X — y C grafiği yaklaşık doğrusal olmakta fakat eğimi Onsager denkleminden beklenene oranla daha büyük olmaktadır. Bu durumda iletkenlik de teorik olarak beklenen değerden daha küçüktür. O halde iyonların hepsi akımı taşıyamamaktadır. Ancak çözünenin disosiyasyon derecesi (a) kadar kesri iyonlaşarak akımı taşıyacak hale gelmiştir. Şimdi (13) denklemini bu duruma uygularsak .••t'"" X = a [Xo— (A + B> 0 ) V a C ,.
::

.

(14) >

yazabiliriz. Bu denklem yüksek değerlilikti iyon içeren katıların düşük dielektrik sabitli çözücülerdeki çözeltilerine uygulanabilir. A, B ve Xo ' bilineceğinden herhangi bir konsantrasyon için (14) denkleminden a '. hesaplanabilir. Ancak bu denklemin çözümü güç olduğundan bazı yak- . laşımlar yapılabilir. Zayıf elektrolitlerde a küçüktür ve \/ a C 0,01 den : küçüktür. (A-f B> 0 ) 80-150 arasında bulunduğundan zayıf bir elektrolit için (A + B Xo) y/ a C düzeltme terimi 1,5 dan daha büyük değildir. Xo ise 250—400 Ohm" 1 cm 2 olduğuna göre (asitler ve bazlar için) >0 yanında bu düzeltme terimi ihmal edilebilir. Şimdi (14) denklemi X = a Xo
ot =

(15) şekline girer.

X"
• / • . " • • : • • • •

Bu denklemin yalnız zayıf elektrolitler için geçerli olduğu, kuvvetli, orta derecede kuvvetli elektrolitlere \ıygulanamıyacağı hatırda tutulmalıdır.
2 2 8 •.'-''•,/ • • • / ; • ' \ > • • • . . • • . . '
:

• • • • . . " . • • ; > • •

;

'

•••--•

-

'••

.

: .

:

'•

:

! ;

.

' > : • : " • •

'

}

• • • ,

\

10.4. iyonların Bağımsız iletkenlikleri: Sonsuz seyreltiklikte çözeltideki iyonlar arasında bir çekim sözkonusu değildir, iyonlaşma ve disosiyasyon tamdır. Elektrolitin eşdeğer iletkenliğine her iyon belli miktarda bir katkıda bulunur. Bir elektrolitin sonsuz seyreltiklikteki eşdeğer iletkenliği her iyon için karakteristik olan iki bağımsız faktörün toplamına eşitltir. Böylece , - . . X o = ı+ + ı_ • (16) yazılabilir. ı+ ve ı_ katyon ve anyonun iyonik iletkenlikleridir. İyonik iletkenlik belli bir çözücü içerisinde her iyon için karakteristik bir sabittir. Bu değer yalnız sıcaklığa bağlıdır. Sonsuz seyreltiklikteki eşdeğer çözeltiler için iyonların toplam yükü sabittir ve böylece limit eşdeğer iletkenlik yalnız iyonik hıza bağlıdır. Çünkü bir elektrolitin akım taşıma kabiliyeti yani iletkenliği iyonlar tarafından taşman toplam yüke ve iyonların hızına bağlıdır. İyonik iletkenlik iyonik hızla doğru orantılıdır, u iyonik hız olmak üzere : t + = ku + ı_ = ku_
ku_ ku.

dir.

•• \ ;. -

\

(17)

k(u+

(u; 4- u_)

oralıma katyonun taşıma sayısı denir ve t+ ile gösterüir. ' Anyonun taşıma sayısı da (Taşıma sayısı geçen akımın anyon veya . katyon tarafından taşınan kesridir). ....-,..
t =

u_

(20)

.; - denklemi ile verilir. Anyon ve katyonun taşıma sayılarını sonsuz seyreltik çözeltiler
/ • • i ç i n y a z a r s a k • ..^. .,.'-/•.. •.••.-.' -.: . • ' r ;.:•,''•, -. • •'••'.-.••'.'..

t o -= elde edilir.

ve

ı0 = t o

(21)

Herhangibir iyonun iyonik iletkenliği bu iyonu içeren elektrolitin Â0'ı ve sonsuz seyreltiklikteki taşıma sayısından elde edilebilir. 229

--'

- • - ' } - , .

-.

•'•:•.

Tablo 10.2 de bazı anyon ve katyonlar için iyonik iletkenlikler verilmiştir.
' ' '• "••/• V

Tablo 10.2. 25°C de sonsuz seyreltiklikteki iyonik iletkenlikler: Katyon H+ ı+ 349.81 Öhm-'cm 73.50 73.55 61.90 . , 5 0 . 1 0 .•.•.-• : 38.68 63.63 . 53.05
2

••'-_'

Anyon OHBrI-

ı_ 198.6 Ohm-'cm2 78.14 76.84 : ... , 76.35 ,-:• . 71.46 67.36 44.50 80.02

>Hr
Na~ Li~ 1 / 5 Ba++ 1 / 2 Mg++

cı-

*o,cıo4-

ı / 2 so,=

HCO 3 -

Bunlar eşdeğer iyonik iletkenlikler olduğu için 1 / 2 Ba+~ 1 / 2 SO4- gibi semboller kullanılmıştır. İyonik iletkenlik iyon için belirgin bir'özelliktir ve çözücünün cinsine bağlı değildir. Oysa (20) denkleminde t simgesi ile gösterilen taşıma sayısı elektrolitin diğer iyonlarına göre de değişir. Çünkü taşıma sayısı akımın bir iyon tarafından taşman kesri olarak tanımlanır. Akımda tüm iyonların katkısı olacağından taşıma sayısının diğer iyonlara bağlı bir özellik alması doğaldır.
V

10.5.1. İyonik İletkenliklerin Uygulanması: İyonik iletkenliklerin önemli bir kullanılma yeri sonsuz seyreltiklikteki eşdeğer iletkenliğin belirlenmesidir. Örneğin, zayıf elektrolitlerde sonsuz seyreltiklikteki eşdeğer iletkenliği ekstrapolasyonla elde etmek olanağı yoktur (Şekil 39). Az çözünen bileşiklerde de çabşılan konsantrasyon arabğı dar olduğundan ekstrapolasyon yöntemi olanaksızdır. Bu hallerde Xo değerini hesaplamak iyonik iletkenlikleri toplamak suretiyle yapdır. Asetik asitin sonsuz seyreltiklikteki eşdeğer iletkenliği asetat ve hidrojen iyonlarının iyonik iletkenlikleri toplamına eşittir. Hidrojen iyonu iletkenliği kuvvetli asitlerin ölçümünden, asetat iyonu iletkenliği de asetat tuzları ölçümünden elde edilir. cm* (22) Diğer bir yöntem de elektrolitin eşdeğer iletkenliğini iyonik iletkenliklere ayırmaksızın kullanarak hesaplama yapmaktır. Örneğin, MA elektrolitinin sonsuz seyreltiklikteki eşdeğer iletkenliğini hesaplamak istiyelim.
*o

(25<>C de)

CHJCOO-

r = 349,8 + 40,9 = 390,7

230

.

>

10.. .\ .'-.2.10~6 Ohın-ı c m ' ) •: Ao (AgCİ 25 "C) . • .. Yalnız çözelti çok seyreltik olduğundan ölçülen öz iletkenlik üzerine suyun öz iletkenliğinin de katkısı vardır. . İletkenlik ölçümlerinden Çözünürlük Tayini: " '-- -.5.--. . .41 _ l.•'• ' . 25°C de AgCl'ün çözünürlüğü nedir? • ' . Su için x -.•••• s 231 . • ' • .3 O h m i cm'2 (Ag+. • • * .*o (Naci) = ('-M+ + l e f ) + (&Na+ + 'A) — (lNa+ + <-Cl~ — IM+ + M~ = ^ o ( M A ) . ". Xo da iyonik iletkenlikler toplamından bulunur. bu değer çıkarılmalıdır..10~6 O h m " 1 c m " ' dir. ye . • x A g d . .(3.60)10. .1. örnek: ı Doymuş AgCİ çözeltisi için 25 °C de x = 3..6 = 1.-. X Az çözünen bir elektrolitin çözünürlüğü (eşdeğer gr / İt... (24) Burada x deneysel olarak belirlenir.. . .60.l. Bunun doygun çözeltisinin öz iletkenliği x ise X = 1000 ^r= 1000 (23) Eğer bu az çözünen tuz çözeltisi çok seyreltikse X yerine Xo yazılabilir. .ve Cl") 'ün iyonik iletkenliklerinden .) S ile gösterilsin..?8.. " .81.41.. . Xo = 1000 S = 1000 x denklemiııden S hesaplanır.10~ s Ohm~l c m " 1 bulunmuştur. • • Eşdeğer iletkenlikleri bilinen elektrolitler yardımı ile bilinmeyen hesaplanmış olur. .

îki doğrunun kesiştikleri nokta eşdeğerlik noktasıdır.5. . Kondüklometrik Titrasyon: Eğer kuvvetli bir asit çözeltisi NaOH gibi bir bazla titrasyonla yavaş yavaş nötralleştirilecek olursa asidin hidrojen iyonları metal iyonları ile yer değiştirirler. Na + iyonlarının iletkenliği H+ iyonlarına oranla daha az olduğundan baz ilave edildikçe iletkenlik azalacaktır. Başlangıçtaki düşüş meydana gelen çok az sodyum asetat tuzunun asetik asit dengesini molekül lehine kaydırıp H+ iyonlarını azaltmasındandır. v mi Baz Şekil t i . ' ' / - . Böylece çözeltinin hacmi önemli derecede değişip hatalara neden olmaz. 232 ' • ' ' • ' : . ' '••••• .10.3. Asetik asit gibi zayıf bir asit kuvvetli bir bazla titre edildiğinde başlangıçta iletkenlik düşüktür. Şekil 41-1. Çok zayıf bir asit titre edildiğinde II eğrisindeki başlangıçtaki azalma görülmez. Bu titrasyonda dikkat edilecek nokta titre edilen çözeltinin seyreltik. KoudUktomeuik olarak asit-byz litrasyon «Icğrileri. Eşdeğerlik noktasından sonra ortamda kuvvetli bazdan gelen iyonlar serbest kalacağından iletkenlik artar (Şekil 41-11). İletkenlik Şekil 41-111 de görüldüğü gibi eşdeğerlik noktasına kadar sürekli artar. bu titrasyona ait eğriyi göstermektedir. titre edenin ondan en az on kez derişik olmasıdır. . Çünkü bu kez çözeltiye fazladan ilave edilen bazın iyonları girmiştir. Eşdeğerlik noktasından sonraki iletkenlik artışı OH~ iyonlarının artmasından dolayı daha fazladır. Sonra oıtamda CH3COO" ve Na + iyonları artar ve iletkenlik de artar. Eşdeğerlik noktasından sonra baz ilavesi iletkenliği artırır.. Başlangıçta ufak bir düşüşten sonra iletkenlik yükselmeğe başlar.

O /aman önce kuvvetli asit litre edilir. Zayıf lıir asidin ve zayıf Lir bazın tıızıınıııı koııdüktoıuetrik titratyen eğrisi. sonra zayıf eşit nötralleşir. Çünkü N a f iyonlarının iletkenliği N1I 4 iyonlarınmkindcM azdır. NH4C1 + -f NaOH titrasyonunu alırsak birinci halde iletkenlik artar çünkü asetat iyonlarının iletkenliği CJ~ iyonlannmkinden daha azdır. .Kondüktometrik olarak kuvvetli vo zayıf asit karışımı kuvvetli bir bazla titre edilebilir. İlave edilen titrant hacmi Şekil 43. . Zayıf bir asidin tuzu kuvvetli bir asitle titre edildiğinde tuzun anyonu kuvvetli asidin anyonu ile yer değiştirir.' . Zayıf bir bazın tuzu ila kuvvetb' bir bazla titre edildiğinde bazın katyonu tuzun katyonu ile yer değiştirir. Şekil 42. . Kuvvetli ve zayıf n»it karışuıılıırmm kımdüktumetrik titrasyon eğrisi. İletkenlik artar daha soma iletkenlik ortamda kuvvetli bazdan gelen iyonların artması ile daha da fazla artar (Şekil 42). çünkü zayıf baz I uzunun fazlası yanında dikkate değer derecede ı\onl<ışmaz (eğri 1J). ' .-.sonra ortamda zayıf bazın (NH4OH) artmasından dolayı iletkenlik artmaz. Aynı karışım zayıf baz jle litre edildiğinde zayıf asidin de eşdeğerlik noktasından . Örnek olarak CH3COONa + HC1 titrasyonunu. İletkenlik azalır. mi baz • . ? ••). Böylece Şekil 43 dakilerc benzer eğriler elde edilir. İkinci halele azalır.

•'•. Bir hücreden akım geçebilmesi için iki koşulun sağlanması gereklidir.olsun ANOT. 1 1 .Elektrolitik hücreler: Bunlar dış bir kaynaktan uygulanan elektriksel enerjiyi kullanarak kimyasal reaksiyonlar oluşturan düzeneklerdir.--.Galvanik hücreler: Bunlar. . 1.• •_ Genellikle bir elektrotta cereyan eden olaylar incelenir ki buna bir redoks olayının yarısını temsil ettiği için yarı reaksiyon adı verilir.••. 1.-.• • ••> '•'.(•• I- . 2.~ • . redüksiyonun olduğu elektroda ise KATOT adı verilir. .11. . • . ' Her hücre iki yarı hücreden oluşur.Elektrotlar dıştan bir metalik iletken vasıtası ile biribirine bağlanmalı. hareket edebilmesini sağlayacak şekilde temasta olmalıdır. 0 halde dış devrede akım geçişi elektronlar vasıtası ile. hücre ister elektrolitik ister galvanik. '\ . Bölüm 11POTANSİYOMETRİ ( 7 ) ( 1 8 ) ( 1 9 ) Potansiyomctrik yöntemlerin incelenmesine ballanmadan önce bu yöntemlerin dayandığı temel kavramlar gözden geçirilecektir. Elektrotelektrolit sınırında akımın geçişi ya bir oksidasyon veya bir redüksiyon reaksiyonu tarafından yürütülmektedir. • .:•'•„'••• ' Elektrokimyasal. .. .. Oksidasyonun olduğu elektroda. kimyasal reaksiyonların sonucunda elektriksel enerji üreten düzeneklerdir. Pek çok hücre deneysel koşulların değişmesi ile hem galvanik hem de elektrolitik olarak çalışabilir. 1 . . çözeltide ise iyonlar tarafından sağlanmaktadır. • : • ' . 2. • !'•-' . 234 . Bununla beraber bir hücrenin hiç bir zaman tek elektrotla çalışmayacağı ve bir ölçümün tek elektrotla yapılamayacağı hatırdan çıkarılmamalıdır.hücreler başlıca iki kısma ayrılırlar. . Yarı hücrelere elektrot adı da verilir. Elektrokimyasal Hücreler: ••.-.Elektrotların daldırılmış olduğu elektrolit çözeltileri iyonların bir yarı hücreden diğerine. :•.

Parantez içerisinde elektrolitlerin aktifükleri (veya konsantrasyon lan) belirtilir. Tuz köprüsü iki yarı hücreyi bağlayan genellikle (U) şeklinde bir boru olup anyon ve katyonu biribirine yakın hareketliliğe sahip bir elektrolitle doldurulmuştur. . Fe"3(a2) MnO4-(a.H l -4c ' ise anodik reaksiyona birer örnektirler. : . Bunu Sıvı Değme Potansiyeli veya Difüzyon Potansiyeli adı verilir. 2 H2O ?t O : t.3.-. (a) PtFe-=(aı). •. Bunun nedeni elektrolit iyonlarının seyreltik çözeltiye doğru difüzlenmeleridir. .2. İyonların hareketlilikleri de farklı olduğundan hareketliliği fazla olan iyon daha büyük bir hızla seyreltik çözeltiye difüzlenecek ve çözeltilerin değine ara yüzeylerinde seyreltik tarafta hızlı hareket eden iyonun yükü. Sıvı Değine Potansiyeli: . KATOT sağa yazılır. bu nedenle tuz köprüsü kullanılarak difüzyon potansiyeli azaltılır. 11. reaksiyonu bir katodik reaksiyona.Cl . Hücreler sıvı değmeli ve sıvı değmesiz olarak da ikiye ayrılırlar. H" (a4) Mn^(a 5 ) Pt -f.). Sonunda bir dengeye erişilir ve iki iyon eşit hızla göç eder ve elektrolit tek bir bütün halinde difüzlenir. Hücrelerin Şematik Gösterilmesi: ' : : * • Şematik göstermede ANOT sola. Örneğin KC1 gibi.• 233 . -r 2 e «± 2 Iîg° -t 2 Cl" . yavaş iyonu hızlandıracak şekildedir. Bu potansiyel farkı hızlı iyonu yavaşlatıp.Tanıma göre ' - ' * Hg. derişik atarafta bunun tersi olan yük hakim olacak ve bu yük ayrılması sonucu bir potansiyel farkı doğacaktır.. Şekil 44 (a) ve (b) deki hücreleri şu şekilde gösterebiliriz. Şekil 44 de bu tip hücreler görülmektedir. Faz sınırları birer düşey çizgi ile tuz köprüsü yanyana iki düşey çizgi ile gösterilir. konsantrasyonları farklı ise difüzyon potansiyeli basitçe tayin edilebilir. fakat bileşim farklı ise difüzyon potansiyelinin tayini zordur. Örneğin. Böylece anyon ve katyon aynı hızda göç ederek yük ayrılması önlenmiş olur. Eğer biribirine değen iki çözeltinin bileşimleri aynı. Farklı elektrolitler içeren iki çözelti veya aynı elektrolitin değişik konsanyondaki iki çözeltisi biribirine değdiğinde değme arayüzeyinde bir potansiyel farkı oluşur. 11.

elektrolit çözeltisinin '.. Eğer b u r a d a t u z köprüsü olsa idi 7 — Pt ! F e + 2 ( a ı ) .• k Pt' İMn' 2 H + Pt AgCI Sıvı değmesiz hücre •. M n ^ ( a 5 ) H+(a 4 ) | P t -f • • . SIM değmeli ve SIM değmesiz hücreler.• \ * ' • : • • • • J. R. ' şeklinde gösterilecekti V . • • • •- :'• :. İyonların her birinin hareketlilikleri değişiktir. . Gözenekli cam • .• • ' : . iyonların hareketini sağlayan potansiyel farkı (iki elektrot arasındaki potansiyel farkı) (Volt). ' ' . *'•}'•': r : ' -': ' •' Sıvı değmeli hücre • (a) •" •. akım (amper) dir. . :. . HCl(a!). Fe+3(a 2 ) I ^ ^ . akımın geçişine karşı gösterdiği direnç (Ohm). M n O ~ 4 (a 3 ). -. Hücrede Akün Geçişi: • H ü c r e içerisinde âkım geçişi d a h a önce de belirtildiği gibi iyonların göçü ile o l m a k t a d ı r .. I. H ü c renin direnci çözeltideki iyonların cinslerine ve konsantrasyonlarına b a ğ l ı d ı r . (b) — Pt H 2 . .. . Ag + şeklinde yazılabilir.' . .. . Bu elektrolitik iletkenlik de elektriksel iletkenlik b ö l ü m ü n d e de görüldüğü üzere O h m yasasına uyar. .' ••••. Bir hücrede akımı elektrot reaksiyonuna katılan iyonların taşıması şart değildir. • '• . .' '. Eğer elektrot reaksiyonuna katılmayan (KCl gibi) bir elektrolitin konsantras- .. .-. -. : 1 1 . . Şekil 44. .. I = R E. 4 .

. •. *••. akımın taşınmasından sorumlu : olacaktır. gümüş elektrodun potansiyeline eşit olmaktadır.'.'•• 237 .K'i) ölçülmektedir. . ' : : ayrı kaplara konup bir tuz köprüsü ile bağlanır.6. '.-. E = e^s. Elektrot potansiyellerinin ölçülmesi. |fl+| ( a H .• • -: . ••• Eğer her iki elektrodun batırıldığı çözelti aynı olmazsa elektrolitler •• .'•' '• E = exg~ İAg — ^ H + /ii2 eşitliğinde standart hidrojen elektrodun potansiyeli sıfır varsayıldığından ölçülen değer. Şekil 45. _ Elektrot potansiyelleri Şekil 45 deki hücre oluşturularak standart hidrojen elektroda karşı ölçülebilir. H 2 (l atm).5. Burada aslında Ag^/Ag elektrodu ile standart hidrojen elektrodunun oluşturduğu Potansiyel blçücü düzeneğe Standart hidrojen elektrodu Ag / Ag* elektrodu " h. !Ag-(aAB+ = 1) |Ag + hücresinin iki kutbu arasındaki potansiyel farkı (hücrenin elektromotor kuvveti. .yonu elektroaktif maddelerin konsantrasyonuna oranla çok büyükse (örneğin 100 katı kadar) bu elektrolit. Bunlara ileride değinilecektir.. •". 11.• . . = 1). Elektrot Potansiyellerinin ölçülmesi: .M._ j^e.•'•'.. Bütün potansiyometrik ölçümlerde değişik referans elektrotlar kullanılabilir.' V-. Akımın yönü . ' — Pt.• ' 11. Reversibl (tersinir) ve Irreversibl (tersinmez) Hücreler: Eğer bir hücreden geçen akımın yönü değiştiğinde reaksiyonlar tersine dönerse bu tip hücrelere tersinir hücreler denir.N's"' . E. • Karşılaştırma elektrodu olarak her zaman hidrojen elektrot kullanılmaz.''.•".

V '•" -'••'. ••'•••* •• • : -•••.. n F [ A ] [ B ] b . Hücrede Potansiyel Düşmesi: : : ! • Akınım geçişi.. Potansiyelin konsantrasyona bağlılığı: Şu şekilde bir tersinir yan hücre reaksiyonunu gözönüne alalım.. _ ..2. Bu etki kısmen hücrenin direncinden ileri gelir. 11. . ..9. . . R gaz sabiti olup değeri 8.7. (bakınız böl. .4.. .. .•'.. . elektrotlarda reaksiyonların tersi değil de başka reaksiyonlar oluyorsa bu tip hücrelere de tersinmez hücreler adı verilir.''/. •" ' •. . yükseltgen olanlarmki ise (4-) varsayılmıştır. Standart Potansiyeller ve Elektrot Potansiyellerinin İşareti: Bir elektrot reaksiyonunda bütün reaksiyona giren maddelerin ve ürünlerin aktiflikleri l'e eşit olduğu zaman elektrot potansiyelinin aldığı değere standart elektrot potansiyeli denir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi e° simgesi ile gösterilir. . düşük oksidasyon basamağı tarafındaki maddeleri paydaya yazıp işareti ~ alıyoruz. '. Burada e° standart elektrot potansiyeli...••• . • Bu bir indirgenme reaksiyonudur ve termodinamikten yararlanarak bunun potansiyel ifadesini şu şekilde verebiliriz. aA f bB + 4-tıeî>cC + d D + '' . e = e° J • Rt nF [A] [Bf [C]° a Yani yüksek oksidasyon İjasamağı tarafındaki maddeleri paya. '••••.. .„ ' R T . ister elektrolitik ister galvanik olsun hücrenin potansiyelini el kiler. T mutlak sıcaklık.. (IUPAC) alman bir karar gereğince standart hidrojen elektroda göre indirgen olan elektrotların potansiyelleri (—).. • .-••" Bunu şu şekilde değiştirmek olanağı vardır. Hüc- 238 .. • • / . • . ' .) •_ v • 11. .tersine dönünce. .•*. ' v • • . : .' • : • • 11.31 joule . 1953 yılında yapılan Uluslararası Uygulamah Kimya Kongresinde. .8.-4.'K° mol. [ C ] c [ D ] a a •. F faraday sabiti (değeri F = 96494 Couloıub) dur..

.. . ' .o .reden I akımının geçebilmesini sağlamak için İR kadar bir potansiyel farkına gerek vardır. Bu omik düşüşün etkisini daha iyi anlayabilmek için şöyle bir tersinir hücre düşünelim: -..' • • .••.03 0. • -.02 0. .0 -0. .." . 8 — QD3 •' ^.1. --V . ' ı- .02 amp ise V = İR ~ 4 x 0.08 yani — 0. P o l u r i z u s y o n eğrisi.Cu • . •/:'. Elektrolitik hücre olarak çalıştığında bu reaksiyon ters yönde yürür ve 0.74 V dan İtiraz fazla bir gerilimin uygulanması gerekir.2 -0.0 -u »1. : r. Şekil 3'ün alt tarafta kalan kısmı gal239 . (R hücrenin direnci). Şekil 46 da üst kısım bu durumu göstermektedir....08 V luk bir gerilim daha gerekmektedir. ' .2 «0.-.. • • • • .0 . Cd |CdSO 4 (l M) | |CuSO 4 (1 M) |Cu : Bu hücreden akım geçmediği zaman yarı hücre potansiyellerinden hesaplanan E. Ş e k i l 4 6 . Cd -h Cırt* 5± Cd+2 -i. . Bu bir galvanik hücre olaıak çalıştığında hücredeki toplam kimyasal olay \ ! /' •.4 -ojs I -0.'...•.74 — 0.'-'^Ç.. şeklinde gösterilir. O halde hücrenin çalışması için bu koşullar altında — 0. Bu bölgede hücre direncini yenmek için gerekli potansiyel akımla doğru orantılıdır.01 go 0. . y . ' ' . 0.08 — — 0.82 V luk bir gerilim uygulanmalıdır. Buna genellikle o inik potansiyel düşmesi veya İR düzmesi denir. ' ..2 • »Elektrolitik hücre gelilimı -u «1/ ~ • • Galvanik hücre gerilimi Akım amper »0. .•.M. " • • • • .K.8 -ı.74 Volt. dur. Eğer hücrenin direnci 4 Ohm ise ve akım 0. _. • *' •' -^ • ^ Elektrolitik hücre gerilimi reaksiyonun kendiliğinden yürümediğini göstermek üzere negatif alınmıştır.02 = 0.„. 0.-.^ . Uygulanan potansiyel ile akım arasındaki doğrusal ilişki geniş bir akım aralığını kapsamaktadır.4 • 0 j 6 ..

•'.«katot • • «-'anot —.•'. polarize olmuş bir elektrolitik hücrede belirli bir akım şiddetini elde ede. Bu koşullar . Direnç polarizasyonu.•.66 V a düşecektir.) ' ' .-. "• " '"' Polarizasyon terimi bir hücre veya elektrotta akım geçişi sırasında potansiyelin standart potansiyel ve IR düşüşünden hesaplanan değerden sapmasını ifade eder. bu olaydan elektrotlardan biri •veya her ikisi etkilenebilir. 0. çözeltinin bileşimi. daha büyük bir potansiyel uygulanmalıdır.'. Akti\ asyon polarizasyonu..2. çö...••'. Polarize olmuş galvanik hücrelerde ise teoride öngörüldüğünden daha küçük bir gerilim elde edilir.. Gerçekte bazen akımın hücre potansiyelinden önemli derecede bağımsız hale geldiği gözlenir. Teorik değerden sapma (azalma) miktarı geniş bir akını bölgesinde yine IR kadar olacaktır. gahaııik bir hücrede ise IR kadar azdır.74 — 0.vaııik sisteme aittir. Polarizasyon derecesini etkileyen faktörler arasında elektrotların büyüklük ve şekilleri. 1 0 . Polarizasyon olayı.• liminitı işareti | olarak kabul edilmektedir. . Şekil 46 de büyük akım değerlerinde grafiğin doğrusallıktan saptığı bölgelerde polarizasyonun etkisi vardır. Bazı şartlarda hücrenin polarizasyonu Şekil : 46 da görülenden daha fazla olur.•. 240 . fakat bir kısmı sadece ampirik bir temel olarak gözönüne alınabilir. . [. hücre reaksiyonundaki ürünlerin ve reaksiyona giren maddelerin fiziksel halleri ve elek. .0.• zekinin karıştırılması. Bu faktörlerden bazıları bunların hücre olayları üzerindeki etkilerini kantitatif açıklama olanağı verecek kadar : anlaşılmıştır. altında polarizasyon tamdır.6.02 — 0. trotların bileşimleri sayılabilir.IR — 1 1 .02 amp lik bir akım geçtiğinde hücre direnci 4 ohm olduğuna göre 4 x 0.•. Bıı durumda akım geçtikçe zamanla hücrenin gerilimi küçülecektir.• : bilmek için teorik değerden. başlıca şöyle sınıflandırılabilir: Konsantrasyon polarizasyonu. V' la. 4. : Öyle ise elektrolitik bir hücrede IR düşüşünün etkisi ile elektrolitik hücrenin çalışması için gerekli potansiyel tebrik değerden İR kadar faz. Sonuç olarak TR düşüşü daima termodinamik potansiyelden çıkarılır.(18 V hık bir azalma olacak ve 0. Şimdi akım ters yönde geçmektedir ve hücre geri. sıcaklık..t ' ı ..66 V hücre gerilimi ! 0.I (Böl.•'••. akımın büyüklüğü.. P o l a r i z a s y o n : -v':.. Polarizasyon bir elektrot olayıdır. • • • •••-•" • • :••. O halde .08 .••"'• .••.

. .. IÇ 11. .-. . .. !• - •' .." •• " V •-•. işte konsantrasyon değişmesine. - ..••••-••. .. . Bu azalışı karşılamak için Ohm yasasının gerektirdiği.. A •••• / - .. elektrotların büyüklüklerinden ve mekanik olarak karıştırmak tan etkilenir. '.. . ••..••'-'.. direnç etkisi gösteren bir tabaka ile kaplı olması da potansiyelin teorik değerden sapmasına neden olabilir. : ' • ' ' . . • •. : / • • .. . t •• 7... / • • .' • : . ^ / J . • : • . . .' • • - • • - • • ' ' . ' . ' .• . Buna da direnç polarizasyonu denir. . 2.. ' ' .. Bu tabakada her reaksiyonda iyonların reaksiyona girebilmesi için aşmaları gereken bir enerji barajı vardır.•-:. •. O halde konsantrasyon polarizasyonunun derecesi de reaksiyona giren madde konsantrasyonundan.2. Konsantrasyon Polarizasyonu: Elektrot-elektrolit ara yüzeyinde hücreden akım geçtiğinde reaksiyona giren maddelerin konsantrasyonu örneğin Ag+ + e —• Ag reaksiyonunda azabr. • v • • ' '.10. " ' .trasyon polarizasyonu madde taşınma hızına bağlı olduğu halde aktivasyon polarizasyonu elektrot reaksiyonunun hızına bağlıdır.3. ' • • • .Konsantrasyon farkından doğan difüzyon ile. . : ! ' .. lanmasi gerekir. ' • • . : / r •_. 241 . *. ' • .11.. • .' . " • • .. Bu elektriksel çift tabaka adını alır. O halde konsan. .•-. • • • .10.. Aktivasyon Polarizasyon: -.. ^ ] 0 - . ' ' .Elektrostatik kuvvetler dolayısiyle. ..Sıcaklık ve yoğunluk farkından doğan konveksiyonla. • . Veya aynı akım şiddetini elde etmek için teorik gerilimden daha büyük bir gerilim uygulanması gerekir (elektrolitik hücrelerde).. Ayrıca elektrot yüzeyinin reaksiyona elverişsiz olan. Buna aktivasyon polarizasyonu denir. Direnç Polarizasyonu: . ' . (Migrasyon) 3. . • : • ' : .-. < • ' " • . dolayısıyle madde taşınma hızına bağlı olarak gerilimin teorik değerden sapmasına konsantrasyon polarizasyonu adı verilir... r .1. toplam elektrolit konsantrasyonundan. Bu barajın aşılması için teorik değerden sapan bir gerilim uygu. Eğer bu taşınma işi hızlı olamıyorsa Ag+ iyonlarının indirgenme hızına bağh olan akım şiddeti teoride öngörülene oranla azalır..••'•• 11. ^ / • ..:••>. . .-. Madde taşınması 3 yolla o l u r . potansiyelle doğrusal değişen akımı elde edebilmek için yeni Ag+ iyonlarının elektrot yüzeyine hızla taşınması gerekir.-. • • •' ..10. . ' 1.•'. ' . ' v • • . .•.. " Elektrot elektrolit ara yüzeyinde bir elektriksel yük ayrılması oluşur. " / •'•".

11. Hg+ + e 5± Hg° l/2Hg2Cl2^Hg+ 1/2 Hg 2 Cl 2 242 (Hg2Cİ2'nin çözünme denklemi) . Elektroanalitik yöntemlerde bir de potansiyeli çözelti bileşimine bağlı olarak değişen elektrot referans elektrotla birlikte kullanılır.1. Kalomel Elektrot: " ^^^ ^^.1. v" Bu elektrot şekil 47 de gösterildiği gibi metalik Hg. Kalomel elektrot. Buna da tndikatör Elektrot denir. 11. Şimdi çok kullanılan bazı referans elektrotları kısaca gözden geçirelim. Elektrotlar: \ 11. onun üzerinde de KCl çözeltisi içermektedir.1. onun üzerinde Hg ve katı Hg2Cİ2 yi KCl çözeltisi ile çalkalayarak elde edilen kalomel pastası. İçerisine bir de Pt elektrot daldırılmıştır.11. Referans Elektrotlar: Potansiyeli analiz sırasındaki bileşim değişmelerine bağlı olmayan elektrotlara Referans Elektrot denir. Bu elektrotta cereyan eden reaksiyonlar Pt elektrot Doygun KCl çözeltisi KCl kristalleri pastası 2 Doygun kalomel elektrot Şekil 47.11.11. .

... .'!•'•"'". acı_ elde edilir. • • : ..••:•. -. .]' '.•-• .'~-'• N e r s t d e n k l e m i n e u y g u l a d ı ğ ı m ı z d a b u e l e k t r o d u n p o t a n s i y e l i için işu ifad e y i verebiliriz. Gümüş-Gümüş Klorür Elektrodu : ' Bu referans elektrot gümüş klorür ile doyurulmuş KCl çözeltisi içerisine bir gümüş metali daldırılarak elde edilir (Şekil 48).•••..-. .-:::'•. A g + + e ^ ± A g '. • • ' .^ 'y ü. 0 halde doygun KCl çözeltisi içeren ve doygun kalomel elektrot adını alan elektrodun potansiyeli en düşüktür.1 N kalomel elektrot denir.• -•. : . ••• '..• : '• -.1 N KCl içerene ise 0. .. 0.11. İn ı • •'•••-. 1 N KCl çözeltisi içeren kalomel elektroda normal kalomel elektrot.•••. Ag/AgCİ elektrot. 11. .1. '••'• K [ )v".280 Volt • ' Doygun kalomel e = 0. Cl~* konsantrasyonu arttıkça potansiyelin azaldığı görülür. 25°C de kalomel elektrotların potansiyelleri 0.2.:.•• ''-:' ' '• V' • ~-:-'-- AgCİ ^ Ag+ + Cl-['y ':.] •'. Bu elektrotta cereyan eden reaksiyon şöyledir.334 Volt İN kalomel e = 0.' s : : Üoygun KCl çözelti I +1-2 damla 1 N AgNO 3 •-Ag elektrot KCt kristalleri Şekil 18..•. •• •• . .'. ..•• •' • • A g C i + e ++ Âg + c ı .1 N kalomel e = 0.•. .Bu elektrot için elektrot potansiyeli ifadesi yazılacak olursa..247 Volt dur. • . " ' ' .r •. 243 . e = R T . : . .-.

•• : • • ' : " için = 0. Cam elektrotta iki asit çözeltisi bir cam nıembranla ayrılmakta ve.11. Pd.. • 11.11. Cam Elektrot: ' *- Cam ve buna değen sıvı arasında bir potansiyel farkı meydana gelir. • . • • • .11..... .1 Normal Ag-AgCİ • ' • • ' . (25°C de) ..•.2. . c = c° H RT .. Metalik İndikatör Elektrotları: ' \ Tersinir olarak yükseltgenerek iyonlarını oluşturan Ag. Li+.2..' • . Ayrıca bunlar iyonları ile çözünmeyen tuz oluşturan anyonların tayininde de kullanılabilirler.İn F 1 acı_ ' ' Elektrot potansiyeli Cl~ konsantrasyonu ile değişmektedir. _ ._..290 Volt 'dur..v Doygun Ag-AgCİ Normal Ag-AgCİ 0.: . .-.•. İndikatör Elektrotlar: 11. . Membran Elektrotlar: ' v . K+..-. F~ gibi diğer iyonlara karşı duyarlıkları olan membranlar kullanılarak bu iyonların elektrokimyasal yöntemle direkt tayinlerine olanak veren elektrotlar geliştirilmiştir... Au gibi gibi inert elektrotlar kullanılır. • • • • ! 11.2. 244 ..-.2.1. • . Cu.„ .3. 11. Bu bağlılık tersinir bir hidrojen elektrodunda olduğu gibidir.. Bir çözeltide iki ayrı oksidasyon basamağında bulunan bir iyonun iki ayrı değerliğinin konsantrasyon oranını izlemek için Pt.11.. ..••„•. . .2.199 Volt için = 0. ir..•> tır.y : Membran elektrotların gelişmesi cam elektrodun keşfi ile başlamış. Denel olarak bu potansiyel farkının çözeltinin pH'sına bağlı olduğu • bulunmuştur.•. Cd. çözeltideki diğer bileşiklerin cinsine bağlı olmaksızın yalnız bu iki çözeltideki hidrojen iyonları konsantrasyonuna bağlı olan bir potansiyel göstermektedir. Cam membranın hidrojen iyonlarına karşı duyarlığının mekanizması incelendikten sonra Na+. Pb ve Hg elektrotları kendi iyonlarının tayininde kullanılabilir. • : •• ' -. = .237 Volt için = 0. . .

Cam elektrot ince çeperli bir cam baloncukla sonuçlanan bir cam borudur. doğrudan doğruya pH'a bağlı olur.K. Bu da bir tuz köprüsü ile bir karşılaştırma elektroduna bağlanır. örneğin diğer camlara göre alçak erime noktası ve yüksek elektriksel iletkenliğe sahiptir (Şekil 49). Elektrometrik pH Belirlenmesi: (Hidrojen elektrot ile) Hidrojen iyonlar) aktifliğinin belirlenmesi hidrojene karşı tersinir çalışan birkaç elektrot yardımıyla yapılabilir.= E • ' ' ' • '" • - :: ••':'*. hidrojen elek215 .1 M HCl içine daldırılmış Âg / AgCl elektrot veya az miktarda kinhidron içeren pH = 4 olan tampon çözeltisine daldırılmış Pt tel gibi. Örneğin. 1 -B Şekil 49.K.1 N HCl \ Cam | Ç özelti j| Kalomel ' Elektromotor kuvvet şu elektrotların potansiyellerinin cebrik toplamına eşittir. Baloncuğun içinde pH'ı belli bir çözelti ve buna daldırılmış potansiyeli belli bir elektrot vardır.-: '-•:•• • ••-••••• Burada da e^g ve e^ai. ' ' Ag .ec = ec° — 0. AgClıuı 0.1. Cam elektrot. Böylece meydana gelen cam elektrot pH'ı ölçülecek B çözeltisine batmlır.0592 log a H + = ec° + 0.0592 pH (25°C de)- Burada ec° belli bir cam elektrot için sabittir. Bu da yukarıdaki bağıntıya göre pH'a bağb olduğundan E. 1 •<• e A g + e c + e i c a i . y ı ' .12. örneğin. 11. En kaba çizgilerle cam elektrodu şöyle anlatabiliriz.' .M. Bu cam özel bir yapıya sahiptir. ec yani cam elektrodun potansiyeli ile değişir.M.sabit olduğundan E. 0.

. îki hidrojen elektrot da bir hücre oluşturacak şekilde bağlanabilir.0.. olduğundan E » E = 0.trot.12. cam elektrot gibi. H 2 (1 atm. Çözeltinin pll'ı nedir? : /"•'.••'•'•-. Bu karşılaştırma elektrotlarının potansiyelleri sabittir. p 0. Kinhidron Elektrot İle: Organik molekül yapılı bir kompleks olan kinhidron suda çözüldüğünde eşdeğer konsantrasyonda hidrokinon (H2Q) ve kinon (Q) verir.•. 2 4 7 + 0. - «kalomel doy = 0. Bunlardan biri karşılaştırma elektrodu rolü oynar. lo ö 8 HP a2H- p H 2 1 atm.' . Pratikte bu düzenek kullanılmaz.•••. Bunun reaksiyonu.247 0. = 0 .247 0.2.) | H3O+ (a H + ) = ? || KCldOy.0592 pH E — 0. H g 2 Cl 2 | Hg •"hücre / = e • . elektrot tiplerinden söz edilirken anlatılmıştı. * • ^: Ulusal standartlar bürosu.". • • ' .\ kalomel — ehidrojen .557 Volt olarak okunmuştur. Kalomel elektrot. kendi standart tamponlarının pH'ını hidrojen ve AgCİ elektrotlardan oluşmuş bir hücre yardımıyla belirler. kinhidron elektrot. 5 - 11.0592 log aH+. 246 .557 . • .247 — 0. Ag / AgCİ ve kalomel elektrotlar en uygun karşılaştırma elektrotlarıdır. Bir kalomel ve bir hidrojen elektrottan oluşmuş bir hücre şöylece şematize edilebilir: Pt.247 H ~ "^ \. Ve bunlar ticari pH metrelerde kullandır.0592 pH = örnek: Hidrojen—doygun kalomel elektrotlardan oluşmuş bir hücreye bir çözelti konmuştur.-.0592 ehidrojen = .'. 25 °C de E h u c r e = 0.

* :7 . . ' • • ' • • ' • ' ' •""-'•': '. log a0a2H3O+ .0591 .0592 2 7 94 ~ '^ A ' V ı 247 ' • : \ . .280 e log 2 n a2 H .... "-v. kinhidron elektrot ise katottur. : ı ' _ . .•-:-•••• 7 ...! * ' " . ö r n e k : • : - :-•:..K. Bu halde bu hücrenin elektromotor kuvveti '/••'•{•'•}.. 25°C de pH'ı bulunuz? (e°Q / QH 2 = 0.. — e k a l .:v ' .. = 0. •.0592 pH pH 7. kalomel elektrot da katot olur. •• ••-. .= 0. • .280 — (0. Jr\< . ^^ + olur. . Ekinli. + . .6998 V.' : / • . .6998 — 0. ^ pH 7. . .2e + Q + 2 H 3 0+ α H 2 Q + 2 H 2 0 dır. (Q) = Kinonu simgelemektedir.0500 0. °' 0 5 9 2 ğ l o 17 g a2 H3O+ j : ı - . (25OC de) „ etinn.. . -\ 0. Bu hücrenin E.) 0.?• i ' \ [ y ' ^ \ Bu e l e k t r o t için e° = 0.M. .. Kinhidronun negatif elektrot olduğu bulunmuştur.•••'_'"\i'\/• • \:^ . a 0 ^ ¥— a QH katot — eanot =i. E = e k i n h . . :- -•: u . ' • * .6998 — 0. -. . •.' ' ] " ' .0592 pH) = 0. = 0..1 den büyük olduğunda kinhidron elektrot anot. Su içerisine bir miktar kinhidron ilave edilerek çözelti doyurulur ve içerisine bir Pt veya Au elektrot daldırılır... .0592 pH — e k a l . Bunun elektrot potansiyeli.0500 V olarak ölçülmüştür.']''• '•"•'•)•'.E E = 0. ' : • ^'.. Kinon ve kinhidron aktiflikleri yaklaşık eşit olacağından denklem. < .• .- . • • • ' " ' ' • .• ^ •>:• •.. .'i 0.0592 î-_ . ' • ' ' ' • : ' .• ' • • : .-: : • • . VV . / . -f e k a ı. (H2Q) = Hidrokinonu..:\:. . ekinli. f .. o + . • • • ••'•• " ^ ' ' ' • ' . " pH'ı bilinmeyen bir çözeltiye kinhidron ve 1 N kalomel batırüarak bir hücre oluşturulmuştur.6998 .1 den küçük olduğunda 1 N kalomel elektrotla kinhidron elektrot bir hücre oluşturduğunda kalomel elektrot anot.• . . .6998 — 0.' • . ''••''.'. . = eo k l n i ı .= e°kinh. .

Her baz ilavesinden sonra .[b] -(3) eşitliğinde bu değer yerine konup düzenlenirse [ A . Bu çözeltiye bir cam • bir kalomel elektrot daldırarak büretten ayarlı NaOH çözeltisi ilave ederek titre ederiz.C — |A" | (5) bulunur. Şimdi problem A~ / HA nın beliılenmesidir. (4) ün değeri (5) de yerine konursa.log . : " •''••^ (2) olacaktır. rr> P TI ı [b] -).[OH-] (4) elde edilir. 11.] = [b] + l . Başlangıçtaki asit konsantrasyonu C olsun.f:•< ' [HA] = C — [ b ] — [ H + ] + [OH-] '• (ö) (1) denkleminde (4) ve (6) daki karşılıklar yerine konursa. . (2) eşitliğinden [HA] -. Başlangıçta asit HA ~ ve A~ halinde bulunmaktadır./• C = | H A | + |A~| '. Asit ve Bazların iyonlaşma Sabitlerinin Potansiyometrik Tayini: 1 1 . Görünür iyonlaşma sabiti Bölüm 9 denklem 6 da aşağıdaki şekilde verilmişti. . Bunun belli konsantrasyonda bir çözeltisini hazırlarız. Bir çözeltide -f.yüklü iyonların eşdeğer gr sayıları toplamı — yüklü iyonların eşdeğer gr sayıları toplamına eşittir. Her baz ilavesinden sonra pH'ı kaydederiz..[H+l— [OH-] K'a = pH .pH'in 8 den büyük olduğu hallerde hidrokinon iyonlaştığı ve havada kolayca oksitlendiği için bu elektrot kullanılamaz.• ::.+ |Na+| |A-| + |OH" | % '(3) Baz konsantrasyonu b ise |Na+] --.-•••? :•'"•:*• HA nm görünür iyonlaşma sabitini tayin etmek istiyoruz. İşlemin Yapılışı: v v 'V ^ : " i "• ..H + l .. 0 halde toplam konsantrasyon. 1 3 . 1 . .. |H+|..c l İ b ^ H + H 248 .•: HA + N a O H — H 2 0 + Na+ + A~ ne kadar HA reaksiyona girdiyse ı> kadar A ~ olişur.13. . . pH'm cam elektrotla ölçülme ilkeleri cam elektrot bölümünde anlatıldı.

.V ...2.• • . .. J ' *.. ..••. • " : * • : . V'. } . şekline girer '" pH > 10 ise |H+| ihmal edilir. y" A . . • . ! • • • • p K a = p K ' a — l o g f^_ 2 (8) ' 1 + VI bulunur. .log _. ^ • . • pH < 4 i s e | OH" | pK'a = p H — log ihmal edilir. Bu durumda.'•• T '• : < • .• .• • • • ' • • • •.• • . ••. 11..'.pH dır. . Termodinamik Sabitin Bulunması: •" • • • ' •. I • • •. I < 0. • • • . .':•':* : .->'. • •:-•• ' ""'•-•'•".01 i s e ) . J c '} b] [0H] • . '•-'• .|HA j olacağından (1) denklemine göre pK' a •-. . : v ../ yani pK a = pK' a — log HA elektrikçe nötr bir molekül oldu- ğundan iyon şiddetinin orta büyüklükleri için ıHA — 1 alınabilir..-. r Yarı nötralizasyon noktasında |A" :-. • • • ."•••• (I > 0. pH .pH — felog [HA]f H A ' " ~~ ıHA J / .. ..13. . .: 10 > pH > 4 arasında ise H ve OH'ın değeri C ve b yanında ihmal • edilebilir.• „ „. f - } .. . .' . • v. . : .10 > pH > 4 ise 7 denklemi.log f l?.-_ l o g fA_ = .•.•. ..log [HA] ™* fHA . • . . pK'a = pH — log >J r .••. pH . ve pK a" =.01 ise — log fA = A Zİ nıp yerine konur ve . | b | — [OH] . fb'I ' [HM _ }ı V —frî+T denklemi kullanılır. ' (1) denkleminden yararlanarak Ka yi hesaplayabilmek için (1) denkleminin ikinci terimini aktiftik katsayıları ile çarpmamız gerekir pK a •-.• "' : • ' - • ..•:••. . . •. . pK a -^pK» + A ZA~ V I ifadesinden log fA_ hesapla. /n\ (9) ^cya 249 V I .

: \ • • • * .• ' .••: v ^-> 11.. Asetik asitin toermodinamik iyonlaşma sabitini bulunuz..'. ' : ' • . • ' • ' . . .. ' .^ .' '..:.. > •'.' : .' .'i ölçüp bunu ilave edilen titre edici madde hac2 5 0 • ••. I ..' ..025 Ortamda NaCl ve NaCHjCOO dan gelen iyonlar vardır. pH.* .\ : .M.•. : .. : ' . 1 == . • • .4. .•:.X CIZI^ ~* 1 ^ 0. Böylece her ilaveden sonra E..74 . v . • • . •• •• . - .025 log b C —b ' C .' • . '•'•'.••••}:.V 0.64 — lou 0. Eşdeğerlik noktasından sonra bazın ilavesi pH'ı yine yavaş değiştirir (Şekil 50).. > '.. pK a •• ? •= • b = 0'»^ "' ..• : y : \ ~ : • • . • .. Titarasyon sırasında pH'm bu değişimi potansiyel ölçülerek izlenebilir.1 M CH._ İ H .075 - p K a = 4. NaOH ilavesi ile önce yavaş sonra daha hızlı ve eşdeğerlik noktası dolayında aniden yükselir. î Potansiyometrik titrasyon eşdeğerlik noktasının potansiyel ölçümlerine dayanarak belirlendiği titrasyondur.1 Mol NaGl içeren bir çözelti 10 mi 0. / .05 molar NaOH ile karıştırılıyor ve çözeltinin pH. ' v = .. • • ..-. "' • . ' / ' (10) denklemlerinden ' v • • .0. ..• . ö r n e k P r o b l e m : • ' ' . hidrojene karşı tersinir olan elektrodun potansiyeline bağlı olup bunun değeri hidrojen iyonları konsantrasyonu ile değişir..14. .•. . • - ' . ....'...\. .:•>.-..64 + .. •• .'. Bunun için hidrojen iyonlarına karşı tersinir olan bir elektrot çözeltiye daldırılır. • lik notlan).K.. Karşılaştırma elektrodunun potansiyeli sabit olduğundan ölçülen E. . .. . . .M.075 . Potansiyometrik Titrasyon: ... bir nötralleşme reaksiyonunda HCl'in NaOH ile titre edildiğini düşünelim. '- .pK a -— pK'a f A ZA.-. •. •.\ . : ..' > : -. Örneğin. > .025 •-= 0.K'i ölçülür.K..•. v . . _-"'. .' ' ".•.• •"-. ı ..: . ' • : ' : . .. 4.> .M. ' .COOH ve 0.'•'• < • ' _ .. : • .-. ' y ' . Uygun bir karşılaştırma elektrodu bağlanarak bir hücre oluştururulur..64 olarak ölçülüyor.05 + 0. v yararlanılıp termodinamik iyonlaşma sabitleri bulunur (Bakınız aktif. • / ] .' \ .y' I . .. ^ . Bu hücrenin E.. 10 mi 0.> . -ÜL^-ÜL 1 " 1 P K ' a = pH - p K ' a = 4.

• : . türev eğrisi) (Şekil 51). Bu saptamayı daha duyarlı yapabilmek için E. Burada.• . Nötralleşme titrasyonlarıııı potansiyometrik olarak yapmanın pek çok üstünlüğü vardır.veya pH Şekil 50. : . : 2 5 1 .••"•:•.• • : . : ' • • ••• .*:•. AE — AV eğrisi de türev eğrisi anlamına geldiğinden bunun maksimum olduğu. bulanık ve renkli çözeltilere uygulanabilir..•. Oysa indikatör kullanarak böyle bir ortamda .: : . • ' : ' . : ' .. Eğrinin X eksenini ye karşı Vn + V n+1 / 2 değerleri grafiğe kesim noktası eşdeğerlik noktasıdır. . . İlk eğride (Şekil 50) eşdeğerlik noktası eğimin en büyük olduğu veya türevin maksimum olduğu noktadır. .-Hacım grafiği yerine AE-AV grafiği çizebiliriz (1.: . Daha duyarlı eşdeğerlik noktası saptanması için ikinci türev eğrisi de çizilebilir (Şekil 52).M.• . Öncelikle bu yöntem kirli. nokta eşdeğerlik noktasıdır.K. mine karşı grafiğe geçirirsek elde edilen eğriden eşdeğerlik noktasını saptarız.: . AE değerleri iki ard arda potansiyel arasındaki AV değerleri ise iki ard arda hacını arasındaki farkltır. AV2 veya A2pH AV2 alınır. . : v . Potansiyomterik titrasyon eğrisi. .

veya A A V A pH Av V n * V n *) Şekil Sİ. türev eğrisi 252 . Potanuyometrik 1. î A 2 1 2 • • veya pH / 'A m ı ir • V eşdeğeri i k noktası Şekil 52. Potansiyometrik 2. türev eğrisi.

) V.50 2.75 7.'. 8. •••.'•••"..0 7.50 1.. . ••'. labilir.'"• • Redok» olaylarında ise bir oksitleyici ile bir redükleyicinin reaksiyonu söz konusudur. Bir potansiyometrik redoks titrasyonu için örnek değerler aşağıdaki Tabloda verilmiştir. AgNO 3 çözeltisine bir Ag elektrot daldırılarak oluşturulan yarı • . AgNOj'ın NaCl ile titrasyonu gözönüne •.5 470 490 504 520 530 550 570 650 670 680 695 _ 20 14 16 10 20 20 100 40 20 30 EK-l Zayıf Asit ve Bazların İyonlaşma Sabitleri 253 • / • - .0 7. • . .. •• siyeli de e = e° -f —= İn a.. .0 6.50 5. '.5. Karşılaştırma elektrodunun potansiyeli sabit olduğundan.50 3. masında kullanılır.'•_' '•'. .K. ' hücre bir karşılaştırma elektrodu ile bağlanır. / : • . ..25 '/•:?• 0 1. Bundan başka uygun indikatftrü seçebilmek için önceden titre edilen asit veya bazın kuvvetini bilmemiz. ..50 6. Bu elektrodun potan'.' Potansiyometrik titrasyon nötralleşme reaksiyonlarında olduğu gibi • çöktürme ve redoks reaksiyonlarında da eşdeğerlik noktasının saptan.. ..' alınsın. • .'•'• '-. • s .0 4..75 8. V(K2Cr.M.0 8.0 3.'' '-'.50 4. meydana gelen hücrenin E.25 7. 1 .'i • / ' Ag elektrodun potansiyeline bağlı olarak değişir.0 5.0 2. •• e mV (Ae/AV) vn + v n + ı i 2 _ 0. Oysa potansiyometrik titrasyonda buna gerek yoktur. •• '-.\e+ olduğundan gümüş iyonları aktif' • • '< liğine bağlı olarak değişecektir.M.". Tablo 1 1 . Örneğin. I dolayısiyle dönüm aralığı hakkında bir fikre sahip olmamız gereklidir. . titrasyon yapmak olanaksızdır. Potansiyomet• rik yöntemle poli bazik asitlerin titrasyonlan da eğer asitlerin Ka lan arasında 1000 veya daha büyük bir oran varsa basamaklı olarak yapı• . •. ' .• •'.'•:''. ••..K'i ölçülür.O. Bu tip titrasyonlarda titre edilecek çözelti içerisine Pt gibi etkilenmeyen soy bir metal daldırılır ve bir karşılaştırma elektrodu ile bunun oluşturduğu hücrenin E..

. / : . 'î . V . İ V . . Cevap: 0.1 N KOH 9 mi 0.1 M) || SCE 25° de benzoik asitin termodinamik iyon sabiti pK a = 4.: • • ..24 V olduğuna göre hücrenin E. ••'• ' • . • • • ' '". ':'. • • • . •. ' •'•>'':. 254 ' .01 M parakloranilin üzerine ilave ediliyor..ı • . H 2 (l atm) jbenzoik asit (0. . _ • • • • • .'•. • • ı-'V .0..20 ve SCE'nin potansiyeli E° = 0. - .. .40 mi 1 N HC1 50 mi 0. • • ' • . :>/. :. - 11.' --.-.' • . ' ' ' .? • " • ' ..•' .M. ' ' • • • " • - ' • ...''• . Çözeltinin pH'sı — 4. . • • . : ' " - " . ' . Çözeltinin pH = 3. . . . pJv a = t.• > .İmi 0. .'sını bulunuz. ':•' i' - • • .-•'• V - •/'••••'>•• - r( PROBLEMLER V. S . • • •••: •.1 ' \ y \ „• ' " . I "• • .:.-' '•.1. .•" v -. : > . ~: • t . ' • .\^ .Pt.39 V. • . - . ' .2.K.COOH'a ilave ediliyor.48 dir. • pJ^-a — . ..43 olduğuna göre parakloranilinin görünür iyonlaşma sabitinin-log'sı yani pK a nü hesaplayınız. "•-. • • . ..03 N CH. . 11. Cevap: 3.3.' ••. ' . _.. .• • -.' • • .•:"•••.92 11.?.'.

Bu da ancak hücrede bir reaksiyonun olması ile mümkündür ve reaksiyon sonunda da bir akım doğar. Genelde polarografi. voltametri ise diğer metal elektrotlar kullanıldığında V •:••:. Bu yöntemde bir çalışma elektrodu (küçük yüzeyli) ile bir de büyük yüzeyli elektrot arasına bir potansiyel farkı uygulanır. Çalışma elektrodu ise küçük yüzeyli olduğundan bu elektrottaki akım yoğunluğu büyüktür ve bunun potansiyeli uygulanan potansiyel farkı ile değişir yani bunun potansiyeli uygulanan potansiyel farkına eşit alınabilir. polarogram veya voltamogram denir. VOLTAMETRİ VE POLAROGRAFİ (7> (18 >' (20 > 1922 yılında Heyrovski bir elektrokimyasal analiz yöntemi geliştirdi. Voltametri sözcüğü ise Volt-amper ölçümü anlamı taşımaktadır. Bu nedenle bu elektrodun potansiyeli sabit olup uygulanan dış potansiyel. çalışma elektrodu olarak damlayan civa kullanıldığında. ••' . Yukarıda tanımlanan özelliklere göre düzenlenmiş bir elektroliz hücresine analizi yapılacak uygun bir çözelti doldurularak buna gittikçe artan potansiyel farkları uygulanıp hücreden geçen akım okunur. yoğunluğu denir). Bu şekilde akım-potansiyel eğrilerinden yararlanan analiz yöntemine de polarografi veya voltametri denir. Çünkü olay tamamen polarizasyona dayanmaktadır. Bölüm 12. Yöntemin Heyrovski tarafından uygulanışında küçük yüzeyli çalışma elektıodu olarak bir kapiler tam borunun ucundan damlayan ufak bir civa damlası kullanılmıştır.12. Nernst eşitliğine uyum sağlamak üzere reaksiyona giren madde konsantrasyonları da değişir. Bu durumda hücreden akım geçmezken Nernst eşitliği ile hesaplanan potansiyel farkı değişir. farkından etkilenmez. Bu eğriye akım . Bu yöntem polarografi olarak adlandırılıdı. Potansiyel farkı akıma karşı grafiğe geçirildiğinde bir eğri elde edilir.potansiyel eğrisi. yönteme de polarografi denmiştir. Yani bu elektrot referans elektrottur. Elektrotlardan birinin alanı çok büyük olduğundan bu elektrodun birim yüzeyi başına düşen akım şiddeti çok küçüktür (Birim yüzey başına düşen ak»m şiddetine akım.

_ 0. Civa üzerinde hidroJ jen gazı çıkışı Pt e. Cr^/Cr 1 .<•. . ı r e a k s i y o n u n a göre) ' • . . . „ 11 Dıştan negatif gerilim uygulandıkça | Cr' 3 | / | Cr1 . yani olayın hızı Cr+3 iyonlarının elektrot yüzeyine ulaşma hızı ile sınırlanır.. •. log _ _ .... Şimdi böyle bir polarografik düzeneğin özelliklerini görelim : .. Yani Cr+-' azalıp Cr l 2 artar. •. Voltametrik deneylerde elektrot yüzeyi çok küçük olduğundan reaksiyona giren toplam madde miktarı çok az olup deney süresince çözelti konsantrasyonunun değişmediği varsayılır.•'':. şı olacağından ( 2 H + + 2 e ^* H Negatif potansiyellerde reaksiyona giren maddelerin incelenmesinde civa damla elektrodu kullanmak daha uygundur.•-:. . Bu durumda potansiyelin artması akımı daha fazla arttıramaz akım sabit olur. -• . Potansiyel negatif yönde daha da arttıkça elektrot yüzeyine gelen her Crf-' hemen indirgenir..sözkomısıı ediliyor ise de her ikisinin de hiribiri yerine kullanılmasına elektrokimya literatüründe sık sık rastlanmaktadır. Damlayan civa elektrodu elektroaktif maddenin 10~2 — 10" 6 M konsantrasyonları arasında analizinin yapılabilmesine olanak verir.:.. -.. Nihayet indirgenme olayı çok hızlanır ve indirgenmenin olabilmesi için elektrot yüzeyine yeni CT+} iyonlarının ulaşması beklenir.25 v/ ^ ' dır. " ..65 + 0.çiftinin standart potansiyeli — 0." .şöyle bir düzenek düşünelim: Cr'•* içeren çözeltiye daldırılmış bir küçük Pt çalışma elektrodu ile bir kalomel referans elektrodıın arasına 2V'a kadar değişecek şekilde ve Pt elektrot kalomele göre negatif olacak şekilde bir gerilim uygulandığını varsayalm.:•.'•. •• '-::'••..\ oranı küçülür. «.••-'/ . 256 . .•:.•-. . Buradan ^ j . . • . •"•• • •• • • • •••••••. Devreden geçecek akımı ölçecek uygun bir düzenek olsun. oranla 800 mV daha negatif potansiyellerde olur. •. Başlangıçta devreden akım geçmezken elektrotlar arasındaki potansiyel farkı sıfırdır ve Nernst denklemine göre ..41 V dur. . Şimdi .•.. 0 =. T» 1 »<«'' | ^ ' r .059 log «'cai-= 0. . Şekil 53 de bu durum görülmektedir. Katı elektrotlar üzerinde negatif potansiyellerde hidrojen gazı çıkı• • . . ' ••••••• : .

l — İM arasında olmalıdır. 257 . • • • •.. Örneğin.. (Elektroaktif madde = Elektrot reaksiyonuna giren madde. .>•• r I* \ J Şekil 54. .:• -... .•. . . ^ . :. Buna DESTEK ELEKTROLÎTÎ adı verilir./. Bir polarografik düzeneği şu şekilde gösterebiliriz (Şekil 54)... KNO 3 gibi ve bunun konsantrasyonuO. y K .••<•. Polarografik düzenek.) Çözeltide elektriği iletmek üzere elektrot reaksiyonuna girmeyen başka bir elektrolit de bulunur. U J ... .-• ^ _ • . KC1.Şekil 53. Bir voltamogram.

2 e -> Zn reaksiyonuna göre indirgenir. Çinko iyonlarının polarografik analizini yapmak isteyelim. .: .A : Civa haznesi B : Kapiler boru C : Anot ^ ^ . E V G : Batarya : Potansiyel ölçücü : Akım ölçücü D : Civa tabakası .' :• • . Bunu bir polarografik hücreye yerleştirelim ve azot gazı göndererek oksijeni uzaklaştıralım.. Bu anda sınır akımına ulaşılmıştır. '• '<ı :•'•£ v• • ': reaksiyonu gereğince civa yükseltgenmektedir.:---.. • . Destek elektroliti olarak KC1 ve elektroaktif madde olarak Zn + + iyonlarını uygun konsantrasyonda içeren bir çözelti hazırlayalım. :' • V ". Havanın oksijenini uzaklaştırmak gerekir.:'^ : "^. i : . Yöntemi somut bir örnek üzerinde inceleyelim. Damlayan civa elektroduna gittikçe artan negatif. N' 2 : Havanın oksijenini uzaklaştırinak için azot gönderilen boru. 0 halde damlanın gelişmesi büyümesi ve kopması anlarında akımda değişiklikler yani dalgalanmalar görülür. Potansiyel Zn++ iyonlarının indirgenmesi için uygun bir değere gelince bunlar damla elektrodu üzerinde Zn + + -j.gerilimler uygulayabm. ••". Bu da sınır akımının büyük olmasına neden olur. Çözeltideki Zn konsantrasyonu ne kadar fazla ise iyonların göç hızı o kadar fazla olur.. 3"^:-. .x. 258 ' " " '•' : 'J:. (Bu anoda civa havuz anodu denir). " 2 Hg + 2C1. . ' Pv--v\'\. Kapileriu ucunda civa damlası belirir büyür ve düşer. Çinko iyonlarının indirgenmeğe başlaması ile akımda şiddetli bir artış görülür. Polarizasyon konusunda gördüğümüz gibi (Bölüm 11. ' • • • Bu sırada kabın dibindeki civa birikintisine batırılmış elektrodun oluşturduğu potansiyeli değişmeyen anotta da .. .•. Düşme anında devre açıldığından akım sıfıra düşer aynı anda yeni bir damla belireceğinden yeni bir akım doğar.10) bu ++ olay konsantrasyon polarizasyonunun bir örneğidir.•.. .. ' .. Bu artış Pt elektrotla yapılan voltametrik deneyde de anlatıldığı gibi Zn++ iyonlarının elektrot yüzeyine ulaşma hızı ile sınırlanır. Çünkü elektrot yüzeyi ile çözelti arasındaki konsantrasyon farkı o kadar büyük olur. . /' .. Bu anda potansiyel ne kadar arttırılırsa arttırılsın ZnJ + iyonlarının elektroda geliş hızlan artmayacağından redüksiyon olayı daha çabuk olamaz ve akım da artamaz.:.-> H g 2 Cl 2 + 2e / 'j . .: ."... Çünkü oksijen polarografik olarak indirgenebilir ve deneyleri bozar . O halde sınır akımının büyüklüğü çözeltideki Zn + + iyonlarının konsantrasyonuna bağlıdır. ^:'.

7 : • ^ — E 1/2 Şekil 55. Burada AA'.-.. 1 •'." L ir / • 'd A i/.-. DE bölgesinde potansiyelin artmasına karşın akım artmamaktadır. Bu bağlılık ilkoviç denklemi demlen şu denklemle verilir. • .Akımı uygulanan potansiyele karşı grafiğe geçirirsek Şekil 55 deki gibi bir eğri elde ederiz. Polarogramlar maddenin hem kalitatif (nitel) hem de kantitatif (nicel) analizini yapmamıza olanak verirler. ' ! > ' ' .. Her madde için belli koşullar altında belli bir yarı dalga potansiyeli vardır. Bu eğride bir basamak görülmektedir.. . Bu bölgedeki akımın büyüklüğüne id difüzyon akımı veya sınır akımı denir. Zn iyonları indirgenmeğe başlamasından önce geçen akım olup elektriksel çift tabakanın yüklenmesi ve çözeltideki safsızlıklardan ileri gelir."•.. Şekil üzerinde görülen akım dalgalanmaları başlangıçta anlatıldığı gibi civa damlasının büyüklüğünün sürekli değişip kopması ile ilgilidir. Sınır akımının yarışma karşı gelen potansiyele YARI DALCA potansiyeli adı verilir.. Buna ARTIK AKIM denir.•.x • . id = 605n DVJ C m 2 / 3 1 1 / 6 id n = Difüzyon akımı (mikro amper olarak) 1 fzA = 10~* A = Elektrod reaksiyonunda yer alan elektron sayısı 259 • . Bir polarogram. Buna ++ polarografik dalga denir. Kantitatif analizde de difüzyon akımının konsantrasyonla orantılı olmasından yararlandır. Bu< polarografinin kalitatif analizde kullanılma temelini oluşturur. .

.'it.. olarak konsantrasyonu = Civa kütlesi m g / s n olarak = Sn olarak damlama zamanı ^ . . :^. ik noktası v {mi.'*'••• •' ". .' \ ' " ' • ."'.. — 1.:•. Oksalat iyonları da bu koşullarda indirgenmeiyeceğinden sınır akımı artık değişmez.: = Çözünen maddenin milimol / İt./ :' ? .. 1 . Bu yönteme Amperometri denir.-'".D G m t = Çözünen maddenin difuzyon katsayısı •' ' .."••"^r:• ?' .0 V. Eşdeğerlik noktasında ortamdaki tüm Pb++ çökmüştür. • . — 1.••.0 V luk bir potansiyel uygulayarak P b + + iyonlarını ayarlı oksalik asit çözeltisi ile titre ettiğimizde kurşun oksalat çöker ve bu çökelekteki Pb++ iyonları polarografik olarak indirgenemez yani indirgenebilen P b + + iyonu konsantrasyonu azabr.'ö. Eğer biz sınır akımı bölgesinde bir sabit potansiyel uygulayarak damlayan civa elektrot ve bir referans elektrotla bir polarografik düzenek kurup tayin edeceğimiz çözeltiyi bu düzeneğin polarografik hücresi içerisine koyup uygun bir reaktifin ayarlı çözeltisi ile titre edersek gözlenen akım değişimi tamamen hücrede titre edilen çözelti konsantrasyonunun değişmesi dolayısı ile olacaktır. P b + + iyonlarının polarogramında sınır akımı bölgesinde bir potansiyeldir.". Amperometrik Titrasyon: • ' ' ' : ' ' ' ••!/"••:*•' •. 1 2 . 'K:-.•' . : ' • • : • ' . . ^. 605 = Damlanın geometrisi ve Faraday sabitini içeren bir sayı. 360 . v : v örneğin.:• .-. .ant) Şekil 56a. : ' • " Sınır akımının konsantrasyonla orantılı olduğunu tlkoviç. Buna bağlı olarak sınır akımı da azalır. . .'.denkleminden görmüştük..'.'•'"• " " " ! " / : . \ • ' ... ' ' . .! .. titr. Elettroaktif maddenin elektininaktif madde ile titrasyonu. ' " \ ' ' [ . . -. Bu elektroaktif bir maddenin elektroaktif olmayan bir madde ile titrasyonuna örnektir (Şekil 56a).'•-': Q. — • " .

Eşdeğerlik noktasına kadar P b ile bik++ ++ romat reaksiyona girer ve P b konsantrasyonu azalır. Bunu ayarb bikromat çözeltisi ile tjtre edelim ++ (asetat tamponu içerisinde). Fakat P b bu koşullarda elektroaktif olmadığı aiçin akımda bir değişme gözlenmez. Bu koşullarda Cr2O7~ elektroaktiftir ve indirgenir.250 V luk + bir potansiyel uygulayabm.75 V da P b + + iyonlarının Cr2O7~ ile titrasyonunda olduğu gibi önce P b + + iyonları Cr 2 O 7 " ile reaksiyona girerek konsantrasyonu azalır ve sınır akımı azalır. ++ . Bu elektroaktif olmayan bir maddenin elektroaktif bir çözelti ile amperometrik tayini için bir örnektir. Ancak eşdeğerlik noktasından sonra ilave edilen Cr2O7~ iyonlarının reaksiyona gireceği Pb++ kalmadığından bunlar ortamda kalır ve her ilave ile konsantrasyonları sürekli artar. ' . Eğer her iki madde de elektroaktifse.Şimdi P b çözeltisine polarografik deney düzeneğinde 0. Şekil 56 b. Eşdeğerlik noktasından sonra Cr2O7~ iyonları her ilaveden sonra konsantrasyonları artacak şekilde serbest kalırlar ve indirgenmeğe başlarlar bu nedenle konsantrasyonun artmasına bağlı olarak sınır akımı da artar (Şekil 56 c). \ jeşdeğerlik noktası Şekil 56b. — 0. Konsantrasyonu sürekli arttığından sınır akımı da buna bağlı olarak sürekli artar. Bu potansiyelde Pb+ iyonları indirgenemez yani elektroinaktiftir. Elektroiuaktif maddenin elektroaktif madde ile titrasyonu. 261 .

" - •" ••'•'•"'-' ' • •• '* .162 = Antilog 0. b) Miktarı tayin edilmek istenen Cd + + çözeltisi için aynı hücrede aynı koşullarda okunan difûzyon akımı 38.'•.' v ' .1847 m mol/lt.1847 (3. (2.216 log Y = 2 / 3 log 3. C = 0.0654 = 1.3927 = 0.7 D V 2 = 607.47 = 1 / 6. '". 0. -: |eşdeğeri ik noktası Şekil 56c.:'''.• '-'w \ • ' • ' • ':'•• '••. Elektroaktif maddenin elektroaktif madde ile tittasyonu.1847)... 0.299)"2^.3456 262 . ::-V. t = 2.84^ıÂ olduğuna göre çözeltinin konsantrasyonunu bulunuz.5184 = 0..06545 X Y = AntUog 0.47 sn (IA m = 3.D1/2 . (0.. ' 1.7 607 . 1 .• • '-•:• '• • ' ' : '-' . 0. (3.3456 = 2.47)i/« = 1.47)»/« log X = 1 / 6 log 2.299 = 2 / 3 .700 a) Çd iyonunun difûzyon katsayısını bulunuz."2.Cd+2 -f 2e *± Cd reaksiyonunun yapıldığı civa damla elektrodu için aşağıdaki değerler elde edilmiştir. .!'••" . 'v mi titrant PROBLEMLER 1 2 . Çözüm: a) id = 607 n Di'2 Ç m 2/ 3 t^e '' . • • " î / . ' ' * ' • k • '••' •'"••• . • " • /'• d \ '••'.'•#• \ '1 >..' "y .299) 2/3 (2.2.299 mg/sn i d = 1.

1.80 5.05 2.667.21 1.23 1.015 M sülfat çözeltisi ile amperometrik olarak titre edilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.30 mi Pb++ çözeltisi 0.22 ' 10 grafik yöntemle kurşun çözeltisinin konsantrasyonunu bulunuz? .84 = 4.22 mmol/lt.1847.D '/2 = D1/2 D ' 607. = "' 1 C T < 38.38 2j sn .10-6 em = ' 577. mi S O ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 akım 9.944. 0.2. X C.162 = 2.1847 O1R47 .50 1. 12.2.0.216.37 v *' 1.2.45 7.79 4.22 1.10-3 = 8.

Bu dalga bir magnetik ve bir elektriksel bileşenden oluşmaktadır.13. Doğal ışık demeti böyle düzlemsel polarize olmuş sonsuz sayıda. Her bir bileşeni bir vektörle gösterebiliriz. Yani her bir bileşenin bir büyüklüğü bir de doğrultusu vardır. Bu demetten vektörünün tek bir düzlemde titreştiği bir ışını ayırabiliriz. Bölüm 13. Spektrofotometri bölümünde ışığın moleküller tarafından absorblan264 W ' * . Bunun da bir düzlemde vektörün titreşimleri olduğunu görmekteyiz. Bu iki bileşenin vektörel Şekil 57. toplamı yukarda anlatıldığı şekilde genliği değişen bir düzlem dalgası olacaktır. Bu dalgayı ilerleme yönünde Şekil 57 deki gibi gösterebiliriz. Yani vektörün bir düzlemde titreşmesi açıkçası genliğinin ve yönünün zamanla değişmesi bu dalganın ilerlemeğidir. Bir ışık ışınının dairesel olarak ters yönde dönen iki vektörle temsil edildiğini varsayalım. Bu bir düzlemsel polarize ışıktır ve ters yönde dönen iki dairesel polarizc ışıktan oluşmuştur (Şekil 58). Bu düzlemsel polarize ışıktır. . O halde yalnız elektriksel bileşeni incelemek yeterli fikir verebilir.ışık ışınından oluşur. Bu da iki vektörün sonucudur. I?ık dalgası. Alan vektörünün bu şekilde düzensizce yönlendiği ışık polarize olmamış ışık adını alır. Işığın dalga karakteri elektriksel vektörün dalgalanması olarak düşünülebilir. Bu elektrik alan vektörlerinin oluşturduğu sonsuz sayıdaki düzlem uzayın her doğrultusunda yer alır. POLARİMETRİ ( 7 ) ( 1 8 > Işığın dalga karakterinden optik yöntemleri incelerken sözetnıiştik. Elektriksel ve magnetik bileşenlerin doğrultuları biribirine diktir.

Ve saat yönünde dönen vektör daha hızlı hareket edeceği için bileşke vektör yine düzlemsel olmakla beraber yönü saat yelkovanı yönünde olacaktır. Eğer bir madde için IIL > nR ise VL < VR olur. I Sağ ve sol dairesel polarize ışık için kırılma indisini ineeleyelim: . Bu indislerin ışık hızına bağlılığını c şeklinde yazabiliriz. Işığın kırılması da ıı kırılma indisi ile karakterize edilir. IIL sol polarize ışık için kırılma iııdisi IIR sağ polarize ışık için kırılma indisi olsun. •' . Dairesel polar ize ışık. a açısı polarize ışığın dönme açısıdır (Şekil 59). Eğer dönme saat yelkovanı yönünde ise yani + işaretli ise döndüren maddeye dekstrorotutör eğer ters yönde ise levorotatör denir. -. ' : ".: - ' Şekil 59.. • dığı ve bu absorbsiyonun şiddetinin £ molar absorbtivite ile karakterize edildiğini görmüştük.) . 205 . C ışığın boşluktaki hızı VR ve VL sağ dairesel ve sol dairesel polapolarize ışık hızlarını göstermektedir. Dönmenin işareti . Hem z ve hem de ıı ışığın dalga boyuna bağlı olarak değişir. ıIR olan bir madde için polarize ışığın a a(.ısı yapması.Sol dairece! peI arize ı rı k " caıresel -arizR ışık Şekil'58.•'. •'•'..

• • ' • .D) gösteriyorsa (SL 7^ ER). ' .• . : . Olayın büyüklüğü moleküler elipslik [6] ile ifade edilir. Eğer saf bir sıvı için ölçüm yapılıyorsa. Aynı şekilde absorbans da molar absorbtivite ile orantılıdır. Çevirmenin dalga boyuna bağlı oluşuna optik çevitme dispersiyonu denir.'J-:. • Uura< l .' :.' •"••••• ":]>••) y .'•- • • .•>• • • / > • ' " ' • '.şekli de absorbsiyon spektrumu ile aynı olacaktır.:\^ . Dairesel dikroizm. Eğer bir kromofor dairesel dikroizm (D. O.+'-•'• ^ . . •:• ••:. = : 2 6 6 " • ' ''-'. . V < V .D) de gösterecektir. Maddelerin döndürme güçlerinin karşılaştırmasını yapabilmek için moleküler çevirme denen bir kavramdan yararlanılır. - . -. [a]V— —p formülünü L cı kullanırız. []' ] x = [a r . . Optik dönmenin şiddeti spesifik dönme ile [a]\ ile gösterilir. Sonuçta elde edilen ışın artık düzlemsel polarize ışın olmayacaktır fakat eliptik polarize ışın olacaktır.R. : %:C . ışık yolu (desimetre olarak) dur. Bu olay dairesel dikroizm olarak adlandırılır.'• > " • • .do büyüklüğü gibi dalga boyuna bağlı olabilir. • . Y •• . . ORD ve D.D eğrilerinde maksimuma pik. O halde [6 ] dalga boyu eğrisinin.. ışığın absorbsiyonu ile ilgili olduğundan molekülde bir kromofor grup varsa ve bu kromofor grup optikçe aktifse olabilir. • > > V : y . • : . • • : r - : . [O ] simgesi ile gösterilen moleaM ' küler çevirme fO] = —j^.formülünden hesaplanır.'-:: '. ' . a a gözlenen dönme açısı (derece olarak). t ve X ölçümün yapıldığı sıcaklık ve dalga boyunu göstermektedir. d yoğunluktur. Aynı düşünce tarzını absorbsiyon için uygularsak sağ ve sol polarizc ışıkla etkileşen bir maddenin bu ışıkları absorblama şiddetleri değişikse yani SR^EL ise madde üzerine düşen düzlemsel polarize ışın vektörleri âbsorbsiyonun farklı olması nedeniyle değişecektir. minimuma oluk denir.. Düzlemsel polarize ışığı döndürebilen maddelere optikçe aktif maddeler denir. t. .' - • C çözünen maddenin gı / 100 mi olarak konsantrasyonu. aynı zamanda nL 9^ nR olacaktır yani optik rotasyon (çevirme) dispersiyonu (O.> | [6] — 3300 (SL — SR) [ (EL — ER) değeri dikroik absorbsiyon farkı deneysel olarak bulunur.D eğrileri Şekil 60 de görülmektedir.. Fakat [6 ] — Â eğrisi negatif veya pozitif olabilir. Elipslik molar absorbtivitelerin farkı ile orantılıdır.R. .

. Bu şekildeki izomerlere enonsiyomer adı verilir. Bunlar biribiriniiı ayna görüntüsü gibi olup çakışmazlar ve düzlemsel polarize ışığı biri sağa.V deki absorbsiyon maksimumu ile çok yakındır. " 2 6 7 . o.derecede fakat ters yönde çevirirler. .^ . :••'. diğeri sola çevıir. Optikçe Aktiftik: /'. ' r " ^ : > .. DD etkisinin gözlenmediği bölgelerde cotton etkisi de yoktur. Eğer köşelerdeki grup veya atomların hepsi biribirinden farklı ise bu durumdaki bir molekül iki stereoizomer'e sahiptir. D .D maksimumu aynı geçiş için U.-: [.V den daha duyarlıdır.•• •• • '• • /V'.. Böyle karışımlara Rasemik karışım veya Rasem şekli denir. D pozitif maksimum "' 7 1 H W oy \ . Bu geçişlerin aydınlatılmasında D. Optik rotasyon dispcrsiyonu ve dairesel dikroizm eğrileri. Enonsiyomerler ışığı aynı. \or . Böyle bir yapıya örnek olarak a aminopropiyonik asit gösterilebilir: Dört ayrı gruba bağlanmış olan bu karbon atomuna asimetrik karbon atomu denir (Şekil 61). .. D. V-\ : : 'V^' ' Tetrahedral bir geometri gösteren doymuş karbon bileşiklerinde karbon atomu bu hacmin merkezinde.^"..D. 1 3 . diğer atomlar veya gruplar da köşelerde yer alır. \ c piki ORD oluğu Şekil 60.)^-'iy/. O halde bunların eşdeğer karışımları polarize ışığı çevirmez ve optikçe inaktiftir.. . " "''••''-. Bir maddenin polarize ışığı sağa veya sola çevirmesi ışığın dalga boyuna bağlıdır. 1 .-T V . Bunun tersi sözkonusu olduğunda buna negatif cotton etkisi adı verilir. U. ORD eğrilerinde pik oluktan daha büyük dalga boylarında görülüyorsa eğri pozitif cotton etkisi gösteriyor denir.

. ' ': kağıt üzerinde bu :.-... >.. b) Steroidler. ' ' <•: ' . O p t i k ç e aktiflik. (Gelme açısı: gelen ışık ile yüzeyin normali yani yüzeye çizilen dikme arasındaki açıdır). polipeptitler ve proteinlerin yapı aydınlatılmasında.. Polarimetrik deneyler molekülün yapı aydınlatmasında büyük önem taşır ancak bunun için moleküllerin optikçe aktifliğinin daha derinlemesine incelenmesi gerekir.:.. CH NH2-C-H CH CH3 . Bunu sağlamak için bu şekilde iki prizmadan oluşmuş nikol prizmaları kullanılır (Şekil 63). 268 ' . ' 3 şeklinde 3 ' gösterilir Ş e k i l 6 1 . Yani kristal iki ayrı kırılma indisine sahiptir.' • ."• •'.. spektrumlarmdan daha detaylı bil-' gi vermektedir.^ N H j NH2<"™">H CH3 . Bu ışık prizmanın diğer yüzeyine çarptığında yüzeyin eğimi o şekilde ayarlanmıştır ki ışınlardan biri için gelme açısı kritik yansıma açısından büyük olup yanısır.• : /.Kalsit böyle bir kristaldir. 1 3 .:I/.*. antibiyotikler gibi kompleks moleküllerin yapı aydınlatdmasında. Kalsitten yapılmış bir prizmaya 0° açısından değişik bir açı ile bir doğal ışık düştüğünde bu dik düzlemde titreşen iki bileşene ayrılır. ' .. Bu prizmalar polarimetreler-. Burada gelen ışınla kırılmış ışın paralel değildir... de kullanılıp ışığın dönme açısı ölçülür.<:. Kalsit prizmaya ışık 0 gelme açısı ile düşürülür.. Sonra bunlardan biri elde edilip kullandır.:' '•'. P o l a r i m c t r e l e r : .. Biz burada bu yöntemin kantitatif tayinde kullanılmasının anlaşılması için kısa bilgi vermeyi amaçladık. Çünkü kalitatif analizde optik çevirme dispersiyonu ve dairesel dikroizm çalışmaları optikçe aktif olan bir molekülün yapısı hakkında U.-. Onun için şöyle bir düzenekten yararlanılır. • > ..V.••:'• . Böylece ışık iki bileşene ayrılır. Bu durumda ışık bileşenlerine ayrılmaz. ' " • • • r ' 1 . 2 . a) Aminoasitler. '' \ Polarize ışığın elde edilmesi: Burada amaç bir düzlemde ilerleyen ışını elde etmektir. H-C-NHZ .". Diğerinde bu durum sözkonusu olmaz o da kırılır (Şekil 62).COOH B COOH COOH COOH ^ _ — .•'• .•.• . Böylece düzlemsel polarize ışık elde edilir. İki dik düzlemde ilerleyen ışın böyle bir kristalden geçirilecek olursa tek düzlemde ilerleyen ışık elde edilir (yani düzlemsel polarize ışık). . . ı .. : ' .• • • : ~ H ' •'!•. Bazı kristallerde ışığın bir doğrultudaki hızı buna dik diğer bir doğrultudaki hızından fazladır. terpenler.. Önce biribirine dik iki düzlemde ilerleyen ışık elde edilir. Bu yöntem başlıca iki alanda çok yararlıdır. Fakat bu tam bir ayrılma sağlamaz.. .

\ Çekil 63.1^.£ * .04... j:.A ?±B denge reaksiyonunun sabiti K = ..o a>rı]. 25 5 "I?* L^ J6Ü fût 1 4 ' ' •"""••_ '.25.10 [«•İS = — 25.". [*?« 1QO = • '« _ —5.• .2 1Ük çevirmesi kaç derçtedir? [ a ] — 13. \ikol prizması. 269 .2° 504 20 = .ğ m lkı 1. '• •'••• ..'.62 I. ' = ~*k~ [ a ] e q " oldu S»tt» spektrofotometrik denge sabiti tayi- yininde izlenen mantık yolu üe gösteriniz. 2.3.. dir.100 ' • t.'• • . PROBLEMLER " ) - B » Çözüm: gr /100 mi 10 = C..-r.'.m.

Bu iyonlar I.' ' • . İyonlaşma akımı ne kadar büyükse saniyedeki çarpışma sayısı da o kadar fazla olacaktır. Sonra dairesel bir yörüngede hareket eden iyonların hareket yönüne dik bir magnetik alan uygulanarak iyonlar kütle / yük oranına göre ayrılırlar. e iyonun yükü V hızlandırıcı potansiyeldir. Çarpışma sonunda molekülden oluşan iyonlar M+ ile gösterilsin.' 270 I -I Şekil 64. Bölüm 14. İyonlar hızlandırılınca sahip oldukları enerji E dir ve (1) E = eV dır. Elektronlar bir renyum veya tungsten flamanın kızdırılması ile elde edilip pozitif potansiyel uygulanmış bir levha vasıtası ile yönlendirilir. Bu enerj' iyonların kinetik enerjilerine eşittir.. Elektronların. oranlarına göre değerlendirilmesine dayanan bir yöntemdir.14. nölral moleküller de okla gösterilen doğrultuda hareket eder ve bunlar a noktasında çarpışırlar. Buna iyonlaşma potansiyeli denir (Şekil 64). İyonlaşma akımı da yayınlanan elektronların sayısını belirler. II levhaları aralarına bir potansiyel farkı uygulanarak hızlandırılır.enerjisi flamanla bu levha arasındaki potansiyel düşüşü tarafından belirlenir. . (m / e).U.. îyon elde etmek için en çok kullanılan yol molekülü hızlandırılmış elektronlarla dövmektir. Kütle spektrometrisinin prensibi. . Flaman Elektron*—[ İyonlaşma potansiyeli yolu levha II I ••. KÖRE SPEKTROMETRİSİ < " • ( 1 8 ) Kütle spektronıctrisi yüksüz bir molekülden iyonlar oluşturup bunların kütle / yük. Elektronlar noktalı çizgilerle belirtilen yörüngede.

.. (6) elde edilir..•. ? ? ' •..••. H mugııetik alan şiddeti. ' /' > .(2) eV —. Aletin belli bir büyüklüğü ve geometrisi olduğundan yörüngeyi değiştirmek yerine H veya V yi değiştirerek değişik m / e değerine sahip iyonlar çıkış yarığından geçirilir (Şekil 65).mv 2 . Buna göre belli bir kütle / yük oranına sahip iyonların yörüngelerinin yarıçapı magnetik alana ve hızlandırıcı potansiyele bağlıdır.. • ] : • } • : / .: • . ':'J 271 .— v2 =- =— elde edilir ve bu denklemde 2 eV m konarak = m2 . .-. ' — bulunur. (?>) denklemi m He := mv şeklinde yazılıp karesi alınarak m v • * ' (2) denkleminden v2 — H2e. »' .-y.' = mr2 . . .•' • . O halde yörünge yarıçapı momentuma bağlıdır.. •'"• ..'': v •. v iyonun hızı m kütlesidir. Bundan sonra magııclik alanın etkisine giren iyonlar yine iki kuvvetin etkisinde kalırlar.'. Bu görüntünün yoğunluğu iyon demetindeki iyon yoğunluğu ile orantılıdır..——-. \~. r2 — V (5) .. i •• mv2 (3) Hev --. •. V İyon demetinin odak düzlemine bir fotoğraf plağı yerleştirilerek her m / e oranının bir görüntü vermesi sağlanır. . : . .. (4) r — —^~'ı mv momentum adını alır. m = H2 . .^ .'/-:. Bu işlem Deteksiyon • ^ .'. \.. Magnetik alanın uyguladığı magnctik merkezcil kuvvet ve dairesel yörüngede hareket eden cisimlere etkiyen merkezkaç kuvvet ve bu kuvvetler eşittir.•. r dairesel yörüngenin • • r yarıçapıdır. .

Kütle spektrometresi şeması.t-3 Kaydedici*—^) •Numune molekülleri Amplifikatör Anot Hızlandırıcı alan * ' Şekil 65. _ .

işlemidir. : .:rv.---T >. Bir de elektron çoğaltıcı detektörler vardır.. Moleküler pik tanındığında da molekül ağırlığı kesin olarak bulunur.„• . Bunlar yüksüz olduğundan detektöre ulaşamazlar." V .• •--.-•/:. . ../. .v .' Ayrıca ABCD+ | ABCD > 4. -' • . Kütle Spektrumu: ^ . Bu elektronların meydana getirdiği akım ölçülür ve kaydedilir. 2 7 3 . •'••. •. . . ..e-» ABCD++ 2e ABCD+ -> A+ 4.---. .o^:. İlk plakaya çarpan iyonlar oradan elektron söker bu elektronlar plakalar arasında uygulanan potansiyelle hızlandırılır ve ikinci bir plakaya çarptırılır.-:.•' ^ S ' . . CD' 4.-i^T.. r •.'•:• v v V . : . ^ • .:. . . Bunun için sıvılar iyonlaşma bölgesinden önce ısıtılmış kapalı bir kaptan ibaret olan buharlaşma bölgesine şırınga ile verilir.. . '* • ^ Molekül ABCD formülü ile gösterilirse bu işlem şöyle gösterilir.•:'• /.. ABCD 4. V/. . t v - . ' v . .-• • ... : .-V . : . O ' ' "'• > V » ••'".• '• •. • : : •'•. • • . • . . > .'-f/:. 14. Buradan sökülen elektronlar daha fazladır. ":" : •"•' : ' - i : < •"'••-• • :' Bu iyon görüldüğü gibi molekülün parçalanmaksızın bir elektron kaybetmesi ile oluşmuştur.1..BCD' gibi moleküler iyonların birleşmesinden moleküler iyona oranla daha büyük kütleli parçacıklar da oluşabilir.•... Burada buharlaşıp iyonlaşma bölgesine alınır..-. sıvı ve gaz halindeki numunelerin kütle spektrumları alınabilir. .. Eğer elektron demetinin enerjisi daha fazla artarsa moleküldeki bağlar koparak molekül daha küçük kütleli parçacıklara ayrışır. Mass spektrumunda molekül piki önemlidir. .v . O '':•:• .. .A / V \ . İyonlaşma bölgesinde elektronlarla çarpışan moleküllerden önce bir elektron uzaklaşarak moleküler iyon meydana gelir. . '•-••• ^ ' r .AB+ > B' 4-A+ Görüldüğü gibi serbest radikallerde (üzeri noktalı) oluşmaktadır. Organik bileşiklerin % 80-90 inin spektrununda bu moleküler pik hemen tanınır.• • • . . ." . •''f!. Katı fazdaki numuneler ucu ısıtılan bir çubuk yardımı ile iyonlaşma bölgesine gönderilir ve ani ısıtma ile buharlaştırılır.BCD' {.-V-' • • . Döven elektronların enerjilerindeki az miktarda artışlar molekül iyonunun sayısını arttırır. Katı..'v. . Bunlar plakalardan oluşur. . Fotoğraf plağı kullanan spektrometrelere kütle spektrografı adı verilir. . . • ' • • ' ..: M + e ^ M + 4 .^*:V' •'°. Kaydetme magnetik alan taraması ile eşdeğerlendirilmiş bir osiloskop veya galvanometrcli kaydedicilerle yapılır.2 e '•'•:•:•. Böylece arka arkaya birçok plakaya çarptırılan elektronlar giderek çoğalır.: V/-. Ancak katı ve sıvı numunelerin gaz haline geçirilmesi gerekir..

Eğer M — 3 de yani moleküler pikten 3 birim küçük kütleye karşı gelen bir pik gözlenirse bu molekül pikinin tayininde bir hata yapümiş olması olasılığını akla getirir. 094 olan etil toluen mi olduğunu anlamak için spektrumdan maddenin molekül ağırlığını bulmak yeterlidir. Kantitatif Uygulama: Kütle spektrometreleri biribirleri ile benzer yapıya sahip karışımların tayin edilmesinde çok yararlı aletlerdir. Cetf f vellerden molekül kütlesi 84 olup M -f 1 izotopu % 5. îyon molekül çarpışmasından oluşan ve molekülden daha büyük kütleli parçacıkların pikleri de spektrumda bulunur. • . . çok yüksek ayırma gücüne sahip bir alette maddenin molekül ağırlığı 120. .' . Diğerleri değildir. Fakat M — 18 piki alkoller ve aldehitlerde gözlenir ve molekülden 1 molekül suyun ayrılması ile oluşmuştur. Ancak bunların değerlendirilmesi büyük dikkat ister. Kantitatif mass spektro metris i standartlarla ampirik kalibrasyona dayanmaktadır. % 0. Örneğin. Kütle spektrumlarından yararlanarak molekül yapısının aydınlatılmasında bir çok kurallar vardır.6. 120. Alkol ve aldehitlerde bir molekül suyun ayrılması çok sık rastlanan bir olaydır ve böyle bir pike rastlanması moleküler pik konusundaki kararın doğru olduğunu gösterir. • : .?••->:••/•*? r .. Her bir bileşenin bu pike katkısı eklenebilir olmalıdır. . Uygun koşullar altında pik yükseklikleri bileşenlerin 2 7 4 • '•. Hiç olmazsa % 1 oranında tekrarcdilebilirlik bulunmalı ve kalibrasyon için uygun standartlar bulunmalıdır. 069 buldu isek madde benzamidin dir. moleküler iyon pikinden bunun kütlesi 84 bulunasıuı M -. 14. Temel pikin mpleküler iyon piki olması gerekmez. 120. .2 izotoplarının buna oranı % 5. Moleküler iyon pikinden 1 veya 2 büyük olan yani M + 1. Aynı şekilde izotop pikleri belirdiğinde bu izotopun pikinin molekül pikine oranı izotopun yüzdesini verir. Diğer bütün piklerin şiddetleri buna göre sıralanır..r v . Spektrumdaki en şiddetli (uzun) pik temel pik olup buna 100 değeri verilir. . M + 2 pikleri genellikle izotop pikleridir. Eğer 120.2. . ' . örneğin. Çünkü bu molekülden 3 hidrojenin ayrılması ile meydana gelebilir ki bu durum çok az olasılığa sahiptir. bundan yararlanılıp yapı aydınlatılabilir. c j i . ..3 e yakın bir bileşik olarak C5H8O bulunmaktadır.1 ve M -. : • .6 ve M + 2 izotopu % 0.Piklerin şiddetleri yüzde çokluklarına göre kaydedilir. Bunun için her bileşen diğerlerinden ayrılabilen en az 1 pik vermelidir.044 olan purin (C5H4N4). • < • .. • . ' :•• •••>: • .069 olan benzamidin (C 4 H 4 N 2 ).3 bulunsun. • . .

.. .. S. Karmaşık karışımlarda tek bir bileşene özgü pik bulmak çok seyrek gözlenen bir olaydır. imn değeri her bir bileşen için bir standart ile bilinen bir kısmi basmçda kalibre edilir.>-. Karışım için ölçülen iyon akımı değerleri denklemde yerine konularak her bir bileşenin numunedeki kısmi basınçları bulunur. : + İ12P2 + İ22P2 + •• • + • + iınPn = Iı + İ2nPn = I2 + imnPn = im .>.:W::>rr*:i--^± .v • - •.-.•-..2 ve m kütlesinin iyon akımlarıdır.. iııPı V. • •'"'• ' i - } • • - 275' .. imlPı + İ1112P2 + Ii.' •' K' İ2lPl •.. • r V •••••-: ••••• - İ - : •••- -• •••• .: • / • ' kısmi basınçları ile doğru orantılıdır. .. P?.2 ve n bileşenin karışımdaki kısmi basıncıdır. in 1 bileşenin 1 kütlesindeki veya i m n n bileşeninin m kütlesindeki iyon akımı Pj.. I2' im ölçülen 1. Pn de 1..

: • ' : ' :''•••>' V ' V - ! ' ' >'• . • ' - 1 . . ' •'. . . • • . ' .•(• •^^-•4:.'• *' '• -i1-.: . / : • ' .1. '•• • • " . • :. • > " • . V .- ' • ' (' • >/. : " . .5/ ' ..•.. .:./.' r . . • . / : v " • : . • • • • - - \ : : •"••> .. • • " • ' • : • • • # ' • ' • .

V. ••••'••:*:.'• \ .• I . .''. • • .) ' ' ' • • ' • .'•• - i- \ - •••. .•'' Â * ' v '..'-1.v f .. ' ' . "•'- • '•<•"" .:. . v • . • .•••• •• • •••/•• • ."• %Î -. V " ' • • : \ ' - - • • EKLER ) • ' ı.• " • . ( ."I . • > • ••••'/{. : ' • • • • - .' ' • .

- . r •» \ .I • . . • • » • . ' • • . ' • ' • ' • .

.CO.10-5 (K a: ) İyonlaşma Sabiti Bileşik Adı Amonyum hidroksit • ' .2.0. > : iyonlaşma Denklemi NH 4 OH (NH. 1.. 4 C1O+ HCO.- 3.. ]* \ 3.2.EK-1 Zayıf Asit ve Bazların İyonlaşma Sabitleri Asitler Bileşik adı İyonlaşma Denklemi İyonlaşma Sabiti Asetik Benzoik Borik FenolQ Formik Fosforik CH3COOH HC .9.•/• ..10-' (K a ı ) 6.PO 4 HPOr.10-' ( K a l ) 6.H P O r 2 H+ 4.O4.10-" (Ka.2.= i/ 4.P O 4 ' ! = H.O 4 H.10-'° 2..10-» + HCO..1.10-' (K al ) ' İ V 4. HC6H5O HCOOH H.6.'.CO3 = H" 4. :" :.10-' 2 HNOj HX.4.HCOO= H+ 4.HSO2.10-» HidroMyoııik Hidrosülfürik HCN H. H+ 4.H+ H .2..İO-'2 (K a . .BrOH = H + "V: ]•-.••' .) 7. = C.) ' .. İO"5 6.BO 2 = H+-4.H S = HS- '"" '• Hipobromöz Hipokloröz Karbonik HBrO HC1O H.10" 2 (K a l ) • 5.-: - 1.CN•• .10-' 4.10." (K a 2 ) 2.H+ .C 6 H 5 O= H + 4.1 0 1.2.10-' ( K a l ) '' İ. H.Laktik Nitröz Oksalik Sülfürik Sülfüröz HC 3 H 5 O.3. H+ 4.8.H2O >'H 4 * >H4 OHOH-) 1.4.10-'» 1.4..1..'.4.10"* • .8.SO3 = SO 4 - 2 1.8.İOH + HSOr H.HC 4 H 4 O e H+ -I C4H4OG J 1.SO32 ^ l.2.10.- H + 4.v ' • '. 7..OB HC 4 H 4 O 6 Bazlar H+ 4. ' : = CH3COO.10-= '-• 279 .10"» (K a 2 ) 1..:<'.1.5.H 2 PO 4 -: .S •'•-'•.O 3 HBO.•.8.1.0. 1 0 .10-' (K a2 ) '. " -: .(KM) Tartarik H2C4H. = H+ 4 W.6.HSO 3 H+ 4. • .10"' 6.NO2" = H+ 4~ HC. = H + 4.

6...OH CH.10-< 1.H 4 ++ OH" N.•'" .10-» 3.0 C2H. + H2O = C 6 H 5 N.H.+ + OH" = NH2+ + OH" = C H j N H / + OH~ = C S H S NH++ OH" (Bu değerler oda sıcaklığı ve ona yakın sıcaklıklarda kullanılabilir.10-» 5.0 NH.10-» : = C. Hidroksilamin Metilamin Piridin .NH2 + H2O CSH5N + H2O = N2H. ' tyonlafma Sabiti Kfe 4..6.H S NH.Bileşik adı Anilin Etüamin Fenilhidrazin Hidrazin .10-» 6.-.6.3.6.H4 + H. Bazlar İyonlaşma Denklemi C. 10-* 2..) 280 .NH2 + H2O " '".10-» S.H 5 NH.H5N.HsNH2 + H.++ OH- C.++ OH= C.

-* .-. 4CN. — Fe + S + 6CN- = Fe+ S + SCN-^ .. 2. + 4NH.10-» 1.10-» J..A^NH.2.10-» 1.)/» Zn(CN)r' = H«+« + 4 SCN" = = Nİ+» + 4 N H .10-» 1. ' = Co +S + 6NH..2.0.10-» 24.+.AgCSA). . '= Zn+» + . ' • " . • .-.)4+> Nİ(CN)4-' .10-" 5.. + 41.= ca+!1 + 41. Hg« 1 1 '*-'. ^ Aynama Sabiti (Q. + 4Br+ 4d- = — Hg+> Hg+1 + 4CN.. .4. .10^'.4.0. 3CN- = = Cn+ + Fe+» + 6CN.9. .3.-' Hg(NH.Ag+ + 2CN- Ag+ + 28.10-'.-: |.-» Fe(CN).1. 1 = '.10-» 10-" UM» 1. • .-» = Zn+' + 4 N H . F«(CN)r s FeSCN« FeF.0.)4+» Cdl4s Co(NH3V« Co(NH.+ Cu(NH.+' Cn(NH.ıo-» 10-» 5. • ' ^ • • ' • " .10-» 5. ' . . •.EK-2 Kompleks tyonlaim Aynama Sabitleri Aynama Denklemi ' .0.'. == Co + > + 6NHj = Cu+ + 2NH. " ' .)...2.10-' S.10-'» + asra. İ0-» = A1+' + 6F= Cd+ ! 1 ..j) 1.. 5.4. / ^ A1F.)^ Ag(CN).2. =» CB+» + *NH. • '= Fe+» + » = = HgH« H. ' 281 • • .)4+' C«(ÇN).-' Zn(NH. 10-» 5.10"» S.10-* = Hg+» + 2S-» HrfSCNV Nİ(NH.10-' 1.).10-» 4. ' * ' . İ0-" 6.2..)4+' HgBrr* Hgdr : .10-" 1..•.o. 7 : — ' • • '("•• • . Pfi+» + 4 CNAg + ı.-5 Cd(NH.'•.0.7..•/. * ' . + «NH.10-» 1.

. M 4 = Hg2 2CH. 3.•". . / ' . . ' .10-» Hg.-.10-» :. .••.10 : :. • / • . . . '.uSCN = Cu " 4 S C N . . 1. .-.Cl- :\s:/••••:.: V • . . " : " . • .5.• •• • .1Ö -• .10-' 1. Bromiir İyodür C'. • 1.: 5. ' . •:•.•• . 4 2 4 COr2 = Ba v•.1. .4. = • '.10-" Cu Cu 42 4 cor 4 C2O4İ2 2 ..10-4^ 4. :•••"''•'.10-» 8.2.• ' : Çözünme Denklemi A1<OH).EK-3 Bazı Bileşiklerin Çözünürlük Çarpından Bileşik Alüminyum hidroksit Baryum: Karbonat Kromat Hidroksit. ' . ' ^ +• 2 1 . . " • • • ' • • . BaSO 4 ..9. B r = Cu+ Cu+ 4 4 I .6. CuC..9.• - Tiyosiyanat Bukır (11): Hidroksit Karbonat Oksalat Sülfür Bizmut: Sülfür Civa (I): Asetat. : : .-. Ba Ba 42 4 2OH4 2 F ...10-» 6.0.! . & & ' • ' > ' • • ' .'.4 s1 ' /• :.O4 42 = Cu 4 2OH- .10-" 5.a-''.'.-.-'.'••' 1.10-5 = Ba 42 4 CrO" 2 ' ' : .'/•• '.10-» BaCO."VV..' • .6.2..10-» 8..10-»» 4." ^ ' ..' Cu(OH). 1.. • • ' ..:.•.10-'0 2.. • ' • A l 4 3 f 3 0 H ..10-'» • 2. •: "• •. .3.• 5.'' 4 2 • . .10-» Hp. .. " . CuS Cu 4 2 4 S .COO. H g .•- BaFj BaC 2 O 4 Ba 3 (PO 4 ) 3 42 B a 4 2 4 C2O4"2 3Ba4. / • _ _ _ . •-.2PO4-3 42 4 SOr2 = Ba . - .ı 4.2 .' • - : :: 1.10-'» 3." 4 2Br .5.5. ' 282 . Fluorür Oksalat Fosfat Sülfat Bakır (I): Broraür iyodür Klorür Sülfür • ' ' • .6.10-"> 1.• 2Cu<.10. CuCO." ' . : 1.5.. B I 2 S .(CH 3 COO) 2 Hg 2 Br a Hfcl. BaCrO 4 |Ba(OH).•'.10-'» ' CuBr Cul = Cu+ 4 .6. .10-' 2. « 2Bi+s 4 3 S .. . .

" : - = ¥e^ 4.SO. Ag..10-4 1.2C1. = Ag.6 10-" t 7: = H g - 2 4- 2 1 - .10-" 3.. 6.1ü-8 8.CH.2 -i S 2 Hidroksit Karbonat Sülfür Demir (II) Karbonat Hidroksit Sülfür Demir (III): Hidroksit Gümüş Zn(OH).6.2.105.2SCX- •': * • 3.' ' : Hg./: "T • • . ZnS •. . .10"" = Hgj = -ilgj +2 4. 1 0 .1..CO.(SCN)2 = Hg. ' • ' .->:.:.0.6.* .-t. AgBr Ag.2 9.10-" „ = 2Ag+ 4.ıo-« 8.• • ' ıo-« '.4.OH.Br= 3Ag' 4.1.4.CO.10-» Anut Bromat Bronıür Fosfat Hidroksit Iyodat İyodür Karbonat Kloriir Nitrit Oksalat • AgCH.1.10-'1 • 4.8. " ^ ' V "••:.POr' = Ag+ 4.5 10-" •. 6 . = Ag+ 4.Bilecik Karbonat Kloriir Sülfür Tiyosiyanat Civa (II): Hidroksit iyodür Sülfür Çözünme Denklemi Hg.10" 1. .10-5 • S.COO= Ag+ 4.5.•.10"" 1..fe ' 31 283 ...10-' 2.10-'" = Zn+ 4.10-'» 1... -= Ag^ 4 Cfir' : \ V = Ag+ 4. .S = 24g + SO./.• + 2 CO.10.." • ' : • : . AgOH AglO.2\g.10-" 1.%". ZnCO.s.•'.-= Ag+ 4.10"' 5.BrOr = Ag+ 4.2OH.O4 AgCPi.N 0 2 - 2 8. Ag.3.C.j : .''. Agi A g 3 CO.CN- /- Siyanür Sülfat ' Sülfür Ag.I- !: 2.- 2 4. FeCO.' = Fe+2 4.1ü5 AgCİ AgNO. ' .2 Fe(OH)? = Fe + ' 4.10-" 1.3OH• • • ' ' • • .:.8.S " y ' • " • • . Fe(OH).•• 1 .•/••'•••' ı.10-' 2 1.-2 = Fe i2 2.Ag* 4.\:\.PO. . = Hg2+* 4. ' • : .2.CO.2. 7 . FeS : i Zn ' + 2OH= Zn + 2 4. - • ..2.2 2 • 2.10-'* 1.10-» \ • i ^ ' Hg(OH)..10" 12 1.5.2...10-" 4.CO.Cl= Ag+ 4. Hgl 2 HgS = H g - 2 4- 2OH-. • ' .1.- ••">•••'"'• = Hg.COO AgBrO.

.. • ' " • = Sn+i" + S .-' 2o:. • -= Ag+ + SCN.3.10-" '••..^:'-/""' CaF.10-" I.:•'-••• • . .* . .10-» 1. CrOr* «= Pb+» + 2 0 H = Pb+« + 210.P b + * . CdS • ' ' ' • ..1<h«: V . .. ' 1.107» \ >>! .10-" > ' .•'.. CaCOj CaC a O 4 '.. • • ' i : • .'• ••:'[' .'.10- ı J 3. Sn(OH).lW .10-» •. PbCrO4 Pl^OH).S . ' ' • • . " ' • • .= Pb+» + 2 1 - ": " • ''•'•''. •. ' " Fluorür Karbonat Klorür Kromat Hidroksit lyodat İyodür Oksalat Fosfat •.0.•/•':***!. 5 \^"v V.7. y - . 4. . = 1>)+* + 20H= Co+» + C0. Fosfat Hidroksit lyodat Karbonat Oksalat Sülfat Kobalt: Hidroksit '. . Pb.'.4vio-» .310-" 1. CbCO.\:.0.10-*'''"• v = Ca+2 + SO4-« > .10-'» 8..10-» • ' ' • • . ' • : • • " " • •!VJ.. • Cd(OH).:•. .••••• . r .•.•"//. : S • ' 1. '. 4. 6. ' • • J = Cd+ + ..3. • y = 3Ca« + 2PO4= Ca+» + 2 O H - ' S. • • • .•••.19^ 2.-:/'..0.10-» 1.'".5.). . 10T» 2.(PO4)s Ca(OH)2 Ca(IO. V : -• . •'.O. .•.5.7.10-» 6.CT+» + 3 O H - •'• :.•.'"'i.. Pb(IO.10-» '.. .' 14.6.7. Caso4 İ.'/' .'. • '{ 3.6. = Pb + I +.'.-. 4.:. • ' • ' • : •• / '%_ PbBr. '.••. l. " ' : ' . • .0.10-» 8.h 2 F .1er» 1.1Ö-»1 .--. CdCO.P AgSCN • • • ' • ' • • • • ' • • • ' . 1.2.O4-' = 3Pb+' + 2P0 4 -' ^ V 284 ..'• " " .04! 2. ':" : : .).'.10-» 4.2.0. v. IOT" 1. ' ' " \ : «..= 'Ca+» + CO.2.v}['>•'•[.••••:•. /.0 4 -» .23. .: nuesıit Tiyosiyanat Kadmiyum: Hidroksit Karbonat Oksalat Sülfür..• P b C j O 4 •.:. ..» ••':••'/-'.• ^ CoCOH). •:> ' • t > ..y?. = = Pb+> + Pb« + CO. " • • ' • .: .'..(PO4)3 / • PbCO.Ca+» + 2 F .. V . Ca.. = Ca« + 210.0. = Pb+» + C. .-^ = Ca+' + C. V .10-» '.:{•.-« : 2... Kalay: Hidroksit Sülfür Kalsiyum Fluorür * • Çözünme Denklemi ''•"'•. .10-'» 8. = Pb+» + 2Br.. = Sn+' + 2OH-: •.8.•'. •••.-''. • .' •-. . ' v ' - " ' ^ - - .Cd+» + 2OH= Cd+» + CCv* = Cd+» + C..••-"•. . \ • . . ı o r u 5. v Karbonat Krom: Hidroksit Kurıun: JDYOTOıU / ^ : :~ :İ---\ - Cr(OH). • • • ( ' CdC.5. • • " ' . •'• f :.p0. PbCl. " .'v"-V .

10-" 7.o. : . ' 2. ' Çözünme Denklemi = P b + 1 + SOr» = Pb •. .10-' 5.8.Br1 .10-» J ' 8.10-'» 8.'•"••' •• .10-" ' j. . . : ' = T + +. SrCO.10-7 = Sr+2 + CrO4-" .+ 2F= Mg+ + 2OH= Mg + S + COj" 1 = Mg+» +.9.10-» 1.\ Bileşik Sülfat Sülfür .10-' '= TI+ + a- ! 1.10"" 1. SrCK) 4 SrC. : • . MgF 2 Mg(OH) 2 MgCO.4.10-' 7. • . PbSO 4 PbS • : " ' .O4 SrSO 4 ' . ..•' •.10-' . "' Magnezyum: Amonyum fosfat Fluorür Hidroksit Karbonat Oksalat Mangan: Hidroksit Karbonat Oksalat Sülfür Nikel: N • • \ V 5 : '*••• Mg(NH 4 )P0..6.•'••:• ' 1. . « « • * • ' " .10-» +> + S. .NI+« + c o r « 1.ıo-»> 3. = Mg+» + NH4+ + P 0 4 . 10-» 8.10-" 1. J •.2. .10-u 7.C.6.(PO 4 ) 2 Sr(OH).10-» 8.104 <• Hidroksit Karbonat Kromat Oksalat Sülfat Talyum: Bromür iyodür Klorür ' • .1.O 4 -« .6." ' .10-» ' ' ' MgC2 2 O 4 Mn(OH) 2 MnCO23 MnC2O4 MnS = Mn+» + 2OH= Mn + CO. = T1+ + I- ' 3.•' • •.10-4 1..9.6. SrF 2 Sr. .9.10-" ı.1 7. : : 7.9. Nİ(OH) 2 NiCOj = Nİ+' + 2OH_.6.-' = Mn+» + C 2 O 4 -« = Mn +a +1 2. .10-11 + S~ J Hidroksit Karbonat Stronsyum: Fluorür Fosfat .10-** ' ' ' ' • ' : < ' • = 2T1+ + S » - : > / • .10. S. .'">.' = Mg+*. 9..10"» 8.6.Sr+" + 2F= 3Sr+» + 2PO4-» = Sr+» + 2OH= Sr« + CO.3..2.S r » + C2O4-» •= Sr+» + S0 4 -« Tffir T1I TICI .

f 2 e ^ Na+ + e Mg« + 2e A1(OH)4.+ 3e Al« +'-3e-•• ' ZnO2"2 + 2 0 .40 0.+ 4OH Zn • . Cr Cd Pb + 21Pb + SO 4 Tl Pb + 2BrCo Pb + 2QV+* Ni Cu + IAg + ISn J J 2.35 ' L66 1.2e PbCl.37 2. 19 0.90 2 B« ' + 2e Sr+» + 2e • : ' " .28 ı 0.34 0.136 Tl + e PbBr.87 2.26 0. Ba Sr Ca Na Mg Al + 4OHAl Zn + 4OH" Mn S a O 4 .ı 8 1.28 o.EK-4 Strandart Redok» Potansiyelleri Yan Reaksiyon U+ Standart Potansiyel (e». Volt) 3.15 0.22 ı.71 2.925 2.25 o. -f 2e Co+» 4.37 0.89 Ca« .3e Cd+» + 2e Pblj + 2e PbSO4 + 2e .76 0.27 0. 0 + 2e Mn+» + 2e 2S0.045 + + e K + + e .0 + 2e Zn+« + 2e Cr+» f . + 2« V +s + + e Ni + J + 2e Çul + er Agl + e Sn +a + 2e .74 0.36 0. 2.-' + 2H.12 0.

+ 0.04 — 0..86 287 .68 + 0.+ 60H+ H2O2 -.04 0.+ 3H2O -f 6e 0 2 + 2H+ + 2e C .+ 1= V+» + H 2 0 > V+4 + = Cu e + 2e 10.+ 2H+ + Hg+ + 2e 2 e 5 + 0.36 + 0.337 2H2O = Fe(CN).-« = I" 4 20H= 21- 1 0 .08 — 0.85 0.08 S.-> + + 0. + 2H+ + 2e + 0.56 + 0.60 + 0.O«-a + 2e Sn+< + 2e Cu« + .+ H.'CA(0H).126 — 0.26 .<51 + 0.e SO4"2 + 4H+ + 2e AgCİ + e HRA + 0. Volt) = Pb = H^O.a + 2e Fe+ + e Ag+ + e N 0 3 .07 + 0.3 B .+ 2H2O • = 2Hg + 21• = Hg + 41= H2 = Ag + Br= 2S2O3-» = Sn+» ••= Cu+ = HISO. H A + 2H+ + 2e BrO.799 .0 = MnO2 + 40H= Br." + .0 — 0.+ H 8 0 + 2e h + 2e H.77 +0.«o + + 0.53( = HA»02 + 2H.x + 0.70 (Kinhidion) N0 2 + HaO Hg CuI + o.1S + 0.000 + 0.+ 2H2O + 3e BrO5.SO.20 + 0.+ 20H- MnO4.24 (Doymuf kalomel) = Ag + Cl= 2Hg + 2C1•= 60H.31 + 0. + H.76 + 0. O + 6e Vo+« + 2H+ + 2e Vo2+* + 4H+ + 2e Cır" + 2e Fe(CN).22 + 0.334 + 0.49 + 0. + H+ + 2e + 2e 2H+ + 2e AgBr + e + 2e Standart Potansiyel (e».ABO.15 + 0.Yon Reaksiyon I V 2 + 2e + 2H. ' . Br.

- 41 . / " .23 1 .-•. • . .0 ClOr + H 2 0 1/2 I 2 2H2O Ce ' +s = 2Cr •+ 7H2O + .•-"•>.•' . .•:/-yr.70 (Perldorat cSıekUl) 4 1 .+ 8H+ + 5e MnOr + 4H+-+ 3e Ce+< + e H A + 2H+ + 2e 4 1. i » 6 • .. .." + 6H+ + Se 0 2 + 4H+ 4 4e Ce+4 4 • Cr.-' + 14H+ + 6e O.0 Pb +J 1 .Yan Reaksiyon C1O. i .0 = MnO..-• r ' ' .0 2SO4-» 4 1... .0 = NO + H.• • + 2e 4 4 4 4 10.16 . 4 4 .. Volt) 4 0." ' - •:>:'••-•• -'r-yy^. . 9 4 •••-.69 • ' . • • • " .v . 0. n ' '•'• •>.0 + 2e = Cl. 4 5 1 •46 4 7 4 4 ." + 6H+ 5e BrO. .." + 4H+ + 3e HNO...••. '•'' 4 T 1 0." + 6H+ + Se M11O4+.• . .-. ' . • . ' : t S ı. • ' • • • o ..01 -^./• 4 1 .77 4 21../ V v : V . + 5e BrO. 8 9 4. Sfir* + 2e 288 ...- 4 O" + 3H. • ' : • .0 Ce+> 2H. . •.33 4 1 + • M 2C1= Br~ + 3H»0 . 5 4 4 1 . 1. . : •.+ H.28 (Klorür çözeltiü) 4 1 .0 = NO + 2H. HNOS + H. . " ' : •.+ 6H+ + 6e PbOa + 4H+ + 2e CIO. • • .' .. A 1... 1 9 " ' .V. 5 2 4 1.+ 3H+ 4 2e NO. . +• 2H. + 2H.. 4 1..+ 20H2Hg+* + 2e NO. .O.4 6H+ + 6e Ce+ + « CIO. . •' ' ' • • ' • . 1/2 a 2 + 3H2O 1/2 Br« = Mn« + 4H.•• -v-:>: "''•••. ..•.44 (Sülfat çöieltbi) 1..'•-••-. • • . v ' . + H+ + e ClOr + 2H + Standart Potanıiyel (e°. • / ' .•. 0..0 •^"•.

Harper and Row Tokyo (1964). 205 (1966). '. J. A. Ltd. (1985). Notary.. • • : • ' . Plane. 3.U. AddisonWesley Publishing Co. 213 (1971). 2.N. Ramette. Swarbrick.Ü. . New York s.A.S. 12. 9. 55. 274.N. Dissolution Rate Solubility Behavior of 3-(l-Methyl-2 Pyrrolidinyl) Indole asa Function of Hydrogen ion Concentration. 6.-•••• 2 8 9 ': . J.Richard W. (1970). Tokyo (1966). Marcel Dekker Inc. Book Company. WileyInterscience Pııblication Now York (1975). • • • . ' ' • . 1 1 .Fıscher..Michell J.Remington''s Pharmaceutical Sciences. Fen Fakültesi Yayınları No: 122 (1974). Philadelphia (1969). 2.R. Connors. Chemistry Mc Gratv-Hill.E. Mach Publishing Company s. The Pharmacopeia United States Pharmacopeial. I.S. Lea and Febiger. A Mathematical Approach. Çuantitative Chemical Analysis. 13. ' 5. Canımarata. Kantitatif Analiz Ders Kitabı. Higushi. Sienko and Robert A. A. Martin..Kenneth A. Macmillaıı and Co ltd. London (1963). : 8.E.P. Hamlin. lonic Equilibrium. 7. Physical Pharmacy.KAYNAKLAR 1. A Textbook of Pharmaceutical Analysis. 10.Turgut Gündüz. Elements of Physical Chemistry. ı . H. Masaccussctts (1964). Chemical Equilibrium and Analysis.B.Butler. W. Ayres. Glasstone. Sounders Company Philadelphia (1965). 4. XXI.. Convention Inc. Çuantitative Chemical Analysis. Sci.1 . Pharın. W.J..Gilbert. AddisouWesley Publishing Company California (1981). Biopharmaceutics and Pharmacokinetisc.

J. 15. (1971).J. 36.M. Fen Fakültesi Yayınlan No: 130 (1978).M. 18. J. Bond.A. Marcel Dekker Inc. 334 (1981). Physicochemical Principles of Pharmacy. Drug Intelligence Publication. New York (1980). Wagner.Ü.M..14. Drug Intelligence Publication.A. 118 (1984).D. 17. A. West. The Macmillan Press Ltd. Distribution Coefficiants of Atenolol and Sotalol. . Wagner. 19.. Pharmacol. (1971). New York (1971). Pharm.P. Attvvood. 16.A.S.G. Cruickshank. . Üneri. Skoog and D. Modern Polarographic Metods in Analytical Ch~nistry. Holt Rinehart and Winston Inc.G. 290 . p. Hong Kong s. Taylor. Florance. Elektrokimya. Fundamentals of Clinical Pharmacokinetics. J. Principles of Instrumental Analysis. D. Biopharmaceutics and Relevent Pharmacokinetics. 26. J. 20.T.

•''•. '• .i. . . . . 130 Çöktürme î ç i n En U y g u n Koşullar 177 Çözelti Konsantrasyonları 16 Çözünmeyen Şelatlar 137 •'. 79. 202 Adsorbsiyon 172 Adsorbsiyon Kuralları 176 Akım Şiddeti 221 Akıın Geçişi 236 Aktif lik 187 Aktiflik Katsayısı Tanımı 187 Aktif ligin Teorik Bağıntıları 188 Aminoasit Titrasyonu 75 A m o n y u m Tuzlarının Titrasyonu 74 Amperometrik Titrasyoıı 260 Analitik Terazi 155 A n o t 234 Arsenik Tayini 109 Artık Akım 259 Asidik T a m p o n Çözeltiler 40 Asii Ayarlanmasında Kullanılan Primer Stan' darılar 66 Asit-Baz İndikatörleri 62 Asit-Baz tyonlarşma Sabitleri Tayini Spektrofotometrik ^ Asit-Baz Teorisi 25 Asit-Baz Titrasyon Eğrileri 67.. Çiftleme Yöntemi 205 Çift T a r ü m 160 ' Çok Zayıf Asitlerin Titrasyönu 74 Çok Bileşenli Aumunelerin S p e k t r o f o t o m e t r i k ' Analizi 208 Çökeleğin Olgunlaştınlması 175 Çökeleğin Süzülmesi Yıkanması 178. .179 Çökelek Değişmesi 127 Çökeleklerin Kirlenmesi 176 ' . dartlar 67 Bazik T a m p o n Çözeltiler 41 Bazlarda E t k i Değeri 20 Bazlarda pH Hesaplanması 33. 206. 80 Asitlerde E t k i Değeri 20 Asitliğin Şelat Oluşmasına Etkisi 138 Askorbik Asit Tayini 113 Atom-gr 16 Ayarlı î y o t Çözeltisi 111 Ayarlı P e r m a n g a n a t Çözeltisi 107 Az Çözünen Oksalatların Tayini 109 B B u u m c Derecesi 18 209 Potansiyometrik 248 . Çökelek Oluşma ve Gelişmesi 175 Çökelmede O r t a k İ y o n Etkisi 125 Çökelmede Zıt İyon Etkisi 126 Çökelme Teorisi 120 Çökelme Titrasyon Eğrileri 131 Çökelme Titrasyonları 129. ' . . '' N 291 .V . 242 Absorbsiyon Spektroskopisi 195 Absorbtivite 201. 35 Baz Tanımı 25 Beer Yasası 202 Benzenoid Yapı 65 Bikarbonat K a r b o n a t Karışını Tayini 83 Bikromat Titrasyonları 115 Bordo Yöntemi 160 Borik Asit Titrasyonu 74 B r o m a t Titrasyonları 118 • . . • .' » • . "••• İ N D E K S Baz Ayarlanmasında Kullanılan Primer StanAbsorbans 201.. 1 .. Cam Elektrot 241 C Vitamini Tayini 113 i: .' ı -• « . 70.

226 F .D. 238 Davies Denklemi 189 Davics Denkleminden Hesaplanan Aktiflik Katsayıları 191 Debye-Hückel Formülleri 188 Debye-Hückel Linit Yasası 188 Debye-Hückel Teorisi 226 Dekstrarotatdr 265 Demir-Dekstran Enjeksiyonunda Fe+2 Tayini 115 Dengeleme Yöntemi 202 Dengelerin Yer Değiştirmesi 15 ' ' Destek Elektroliti 257 Detektör (Spektrofotometrik) 214 Difenilamin 100 Difraksiyon Ağlan 214 Difüzyon Akımı 258 Direkt E.A.D.A...D.D.A. Kompleksleri 147 E. Faraday Sabili 90 F'Tnasötik Tamponlar 46 1.'nın Asidik Karakteristikleri 146 Elektroforetik Etki 227 Elektriksel Çift Tabaka 174 Elektriksel İletkenlik 220 Elektrokimyasal Hücreler 234 Elektrokinetik Potansiyel 174 Elektrolitik İletkenlik 221 Elektrolitin İletkenliğinin ölçülmesi 223 Elektrometrik pH Belirlenmesi 245 Elektrotlar: a) Gümüş-Gümüş Klorür 243 . Freundlich Denklemi 172 E. Titrasyonları 148 Direkt Tartım 156 Direnç Polarizasyonu 241 Disosiyasyon Dengeleri (İyonlaşma Dengeleri) 26 Disproporsiyonasyon 87 c) Kalomel 242 d). Gravimetri 155 Gravimetrik Faktör 181 Gravimetrik Hesaplamalar 180 Gravimetrik İşlemler 162 Görünür İyonlaşma Sabiti 210 Guggenheim Formülü 189 Guntelberg Formülü 189 Gümüş . Ferriin 100 Ferroin 100 Fosforik Asit'in NaOH ile Titrasyon Eğrisi 75 Fotomultiplier 215 Foton Enerjisi 197 Fraksiyonlu Çöktürme 126 Frekans 196 Frekans Seçicisi 213 .T. Çözeltileri 148 E.A. Membran 244 e) Metalik Indikatör 244 f) Referans 242 g) Standart Hidrojen 89 Elektrot Potansiyellerinin ölçülmesi 237 Elektronik Geçişler 198 Eliptik Polarize Işın 266 Emisyon Spektroskopisi 195 Enansiyomcr 267 Eşdeğer-gr Sayısı 20 Eşdeğer İletkenlik 222.T. İle İndirekt Titrasyonlar 152 E. Dalga Boyu 195 • ' .T.D.10 Fenantrolin 100 Fenolftalein 65 .T. Dalga Sayısı 196 Damlayan Civa Elektrodu 255.T.Gümüş Klorür Elektrodu 243 H Hacımca Yüzde 17 ' Hardy-Shulze Kuralı 174 Hidrojen Elektrot 89 Hidrojen Elektrot İle pH Belirlenmesi 245 Hidrojen Peroksit Tayini 109 Hidroliz 30 Hidroliz Sabiti 31 Hipokloroz Asit ve Hipoklorit Tayini 114 Hücrede Akım Geçişi 236 .A.Çözünürlük 167 Çözünürlük Çarpımı Sabiti 120 Çözünürlükten Ksp Hesaplanması 121 Çözünürlük Tayini (Kondüktometrik) 231 D Dairesel Dikroizm 266 . ' . ! > ) Indikatör 244 Gauss Yöntemi 160 .

Titrasyonları 152 tndirekt Karşılaştırma Yöntemi İle Spektrofotometrik Tayin 206 İndirekt Permanganat Titrasyonları 109 İndirekt Yöntemle Çözelti Hazırlanması 66 lyon-elektron Metodu 85 İyonik Çökeleklerin Oluşması 170 " ' • • ' . Bikarbonat Karışımının Miktar Tayini 83 Karbonat. • • Jones Redüktörü 115 Kalibrasyon Eğrilerinin Çizilmesi (Spektrofotometrik) 207 Kalomel Elektrot 242 Kantitatif Analitik Kimyanın Yöntemleri 11 Karbonat. Hidroksit Karışımının Miktar Tayini 84 Karbonik Asidin pH'ı 78 Karışımların (asit) Titrasyonu 79 Katot 234 Kısa Salınım Metodu 159 Lambert-Beer Yasası 202 Lambert Yasası 201 '.D. Metil Oranj 65 • ' Mikron 196 Mohr Metodu 130 293 .T. İndikatör Elektrotlar 244 İndikatörlerin (asit-baz) Dönüm Aralıkları 63 İndikatörlerin (redoks) Dönüm Aralıkları 100 tndirekt E.A. Titrasyonları 1*6 Kondüktometri 220 Kondüktometrik Titrasyoıı 232 Konsantrasyon (çözeltilerde) 16 Konsantrasyon Polarizasyonu 241 Konsantrasyonun Tampon Kapasitesi Üzerine Etkisi 44 Kuvvetli Asitlerde pH Hesaplanması 32 Kuvvetli Bazlarda pH hesaplanması 33 Kuvvetli Poliprotik Asitlerde pH 48 Küçük Partiküllerin Çözünürlükleri 175 Kütlelerin Etkisi Yasası 13 Kütle Spektrometrisi 270 Kütle Spektrumu 273 ' Kütle Spektrumunun Kantitatif Uygulanması 274 L Işığın Absorblaııması 198 İşığın Polarizasyonu 264 lsık Dalgasının özellikleri 195 Işık Spcktrumu 195 Işık Şiddeti Ayarlayıcısı 214 • • ' ' t İç Redoks lndikatörlcri 99 İletkenlik 220 İletkenlik ölçülmesi 223 İletkenlik Ölçümlerinden Çözünürlük Tayini 231 İletkenlik ölçümlerinden Disosiyasyon Derecesi Bulunması 228 llkoviç Denklemi 259 ' • lııdikatörler (asit-baz) 62 . Le Chatelier İlkesi 15 " ...A. • ' Maksimum Tampon Kapasitesi 45 Membran Elektrotlar 244 Metalik İndikatör Elektrotlar 244 Metal İyonlarının EDTA İle Direkt Titrasyonları 148 '..Hücrede Potansiyel Düşmesi 238 Hücre Geriliminin Hesaplanmadı 93 Hücrelerin Şematik Gösterilmesi 235 Hücre Sabiti (KomlUktometrik) 221 Hücre Şekilleri (Kondüktometrik) 224 Kiıılıidron Elektrot İle pil Ölçülmesi 216 Kloriir Tayini (Vullıard Yöntemi İle) 129 Kloriir Tayini (Molır Yöntemi İle) 130 Kolloitlerin Hazırlanma Yöntemleri 172 Kolloitleriıı Özellikleri 172 Kolloit Oluşması 171 Kolorimetri ve Spcklrufotoınctri 195 Kompleksler 133 Komplekslerle İlgili Hesaplarnıalur 140 Komplcksleşme Titrasyonlarına örnekler: Liebig Yöntemi 143 E.D.'"-.'*. ' Levorotatör 265 Lewis Asit ve Baz Tanımı 25 Liebig Yöntemi 143 ' Limit Eşdeğer İletkenlik 225 (Sonsuz seyreltiklikteki eşdeğer iletken1&> M - • .T.

Nötralimetri 25 ' . : • .. • : • . • • • . . • : 108 107 109 • " • • ' - . Sıcaklığın Çözünürlük Üzerine Etkisi 124 294 . - . .Mol 16 Mnlalite 19 Molar Absorbtivite 201 Molarite 1*) Moleküler Aktiflik Katsayısı 189 Mol Kesri 18 Mnlckiılcr Elipstik 266 Moleküler Pik 273 Monokromatik Işık 201 Monoııiikleer Kompleks 133 İNefeloınetri 195 ÎSernst Denklemi 8* İSisasta 111 Normalite 20 . : Salting Out Etkisi 190 ' Sekonder Fosfatın Titrasyonu 75 Seyrelme Yöntemi 203 ' Standart Seri Yöntemi 205 Seryum (IV) Çözeltilerinin özellikleri 117 Seryum (IV) île Demir-Dextran Enjeksiyonunda Fe+» Yüzdesi Tavini 117 Seryum (IV) ile Titrasyonlar 117 .'•'• Polarografi 255 Poli Asitlerin Basamaklı Titre Edilebilme Koşulları 75 Polibazik Asitlerden Meydana Gelen Tamponlarda pH 53 Polinükleer Kompleksler 134 • •_ ' .. • ' • ' • - • . pH'ın Doku Tahrişi Üzerindeki Etkisi 46 Polarimctreler 268 Polarimetri 264 • . . • Polinükleer Şelatlar 137 . Polarizasyon 240 •:'•. • . . . Poliprotik Asitlerde pH 47 Polibazlarda pH 49 Potansiyel Hesaplanması (Hücrede) 93 Potansiyel Hesaplanması (Yarı hücrede) 92 Potansiyelin Konsantrasyona Bağlılığı (Nernst denklemi) 89 Potansiyometri 234 Potansiyometrik iyonlaşma Sabiti Tayini 248 Potansiyometrik Titrasyon 250 Potasyum Bromat İle Titrasyonlar 118 Primer Standart Madde 66 • > \ - Öksidasyon 85 Oksitleme Gücü 107 Oluşma Sabiti (Komplekslerde) 140 Optikçe Aktiflik 267 Optik Çevirme Dispersiyonu 266 Optik Yöntemler 13 Ortak tyon Etkisi (Çökelmede) 125 Otoredoks 87 Paneth-Fajaas-Hahu Kuralı 176 Permanganat Çözeltisinin Ayarlanması Permanganat Çözeltisinin Hazırlanması Permanganatla Yapılan Tayin Örnekleri Permanganat Titrasyonlan 107 pH Belirlenmesi (Elektrometrik) 245 pH Eseli 29 pH Hesaplanması: Kuvvetli Asitlerde 32 Kuvvetli Bazlarda 33 Zayıf Asitlerde 34 • Zayıf Bazlarda 35 Tuzlarda 36 Protonlu Tuzlarda 51 ' Tamponlarda 40 Redoks Denklemlerinin Eşitlenmesi 85 Redoks Reaksiyonlarında Potansiyel 87 Redoks Reaksiyonunun Tamlığı (Denge sabiti) 101 ' Redoks Sistemde Etki Değeri 21 Redoks Teorisi 85 Redoks Titrasyonlannda Potansiyel Değişiminin İncelenmesi ve Titrasyon Eğrinin Çizilmesi 93 Reduks Titrasypnunda İndikatörler 98 Redüksiyon 85 Referans Elektrotlar 242 Reversibl ve Irreverssibl Hücreler 237 . ' Nötralimetride Kullanılan Primer Standart Maddeler 66 Nötralimetride Titrasyon Eğrileri 67 Nötralimetride Titre Eden Çözeltilerin Özellikleri 65 Numune Tutucusu 214 .

-: Bazlarda 20 '' . Tersinir ve Tersinmez Hücre 237 . U •. .•' s . Zayıf Poliprotik Asitlerin pH'larının Hesaplanması 47 Zeta Potansiyeli 174 Zıt İyon Etkisi 126 295 . Tuzlarda 20 Redoks Sistemlerde 21 Titre Eden Çözeltilerin Hazırlanması 65 Titre Eden Çözeltilerin Özellikleri 67 Titrimetride Hesaplamalar 55 . ' • \ . 238 Standart Potansiyeller 90 Suyun Ayrışma Dengesi 28 Suyun Toplam Sertliğinin Tayini 152 Sülfürik Asidin pH'ının Hesaplanması 48 Sülfürü/ Asidin İyonlaşması 77 Tilrinıeırik Hesap örııeklı-ri 56 Traııslasyoıı 199 Transmituiıü 201 Tuzların pll'ııı Hesabı 36 Türbidiuıetri 195 ' . Voltametri 255 Volumetri 25 Volumetrik Yöntemler 12 . Zayıf Asidin Kuvvetli Bazla Titrasyonıı 7U Zayıf Asitlerin pH'sı 34 Zayıf Asit ve Zayıf Bazdan Oluşmuş Tuzun pH'sının Hesaplanması 36 Zayıf Bir Asidin Tuzunun Hidrolizi 31 Zayıf Bazların pH'larının Hesaplanması 35 Zayıf Bir Bazın Tuzunun Hidroloizi 31 Zayıf Bir Bazın Tuzunun pH'sının Hesaplanması 38 Zayıf Elektrolit 186 . Tesir Değeri: Asitlerde 20 • ••••. ' Van Slyke Denklemi 43 Van't Hoff Faktörü 185 Vibrasyonal ve Rotasyoııal Uyarılmalar 199 Vibrasyon. Yan Hücre 87 Yarı Hücre Potansiyeli 89 ..'•. .Sıfır Noktası Tayini (Terazide) 154 Sübütitüsyon Yolu İle Tur ima 160 Sıvı Değme Potansiyeli 235 Sunrudan Çökme 177 Spektrofotomctrelerin Yapısı 212 Spcktrofotomelri 195 Spcktrofotometrik Rujluların Değerlendirilmesi 206 Spektrofotpmctrik 1yonlasma Subiti Tuyiııi 209 Spektrum 197 Standart Elektrot Potansiyellerinin İşareti 91. . Yan Dalga Potansiyeli 259 . . Yarı Hücre Potansiyeli Hesaplanması 92 Yer Değiştirme Metodu İle Tartım 160 Yüzdeli Çözeltiler 16 Yüzdesi ve Yoğunluğu Bilinen Çözeltilerin Konsantrasyonlarının Hesaplanması 23 Şelat Kompleksleri İM Tampon Çözelti Hazırlunması 44 Tampon Çözeltiler 39 Tampon Çözeltilerde İyon Şiddetinin Rolü 193 Tampon Çözeltilerin pH'ının Hesaplanması 40 Tampon Kapasitesi 42 Tampon Kapasitesinin Hesaplanması 42 Tampon Kapasitesi Üzerine Konsantrasyonun Etkisi 44 Tartılacak Bileşiğin Özellikleri 166 Termodinamik Asitlik Sabiti 210 Terazinin Duyarlığı 156 Terazi Duyarlığına Ait Uygulama 158 Terazinin Kullanılmasında Uyulması Gerekli Kurallar 160 Tekmadde Analizi (Spektrofotometrik) 207 Tersinir Hidroliz 30 Tersinmez Hidroliz 30 . Uvıırma Yöntemi (Grııvimelrik) 12 Ultraviolo Bölge 197 Ultraviole Radyasyon 197 Ultraviole Radyasyonla Uyarılmalnr 198 Uranyum Tayini 115 Uzun Salınım Yöntemi İle Terazinin Sıfır Noktası Tayini 159 V • • .Rotasyon Spektruınu 200 Volhurd Metodu 129 .

.

.

000 TL. Öğrenciye : 65.ISBN : 975-482-015-5 Fiyatı : 80.000 TL. .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->