P. 1
Attachment (1)

Attachment (1)

|Views: 100|Likes:
Yayınlayan: Mehmet Arslanturk

More info:

Published by: Mehmet Arslanturk on Mar 12, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 706 EN 12620 + A1
Nisan 2009

ICS 91.100.15; 91.100.30 2. baskı

BETON AGREGALARI Aggregates for concrete

TS EN 12620 + A1 (2009) standardı, EN 12620 + A1 (2008) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, rue de Stassart 36 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır. Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ön söz
Bu standard, CEN tarafından kabul edilen “EN 12620:2002” standardı esas alınarak, TSE Maden İhtisas Grubunca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun “02 Nisan 2003” tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilmiş olup, “12 Ekim 2006” tarihli Teknik Kurul toplantısında “AC” olarak, “28 Nisan 2009” tarihli Teknik Kurul toplantısında ise “A1” olarak tadil edilerek ikinci baskı olarak yayımına karar verilmiştir. Bu standardın daha önce yayınlanmış bulunan baskıları geçersizdir. Bu standardda, “AC” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler Bu standardda, “A1” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler işaretleri arasında gösterilmiştir. işaretleri arasında gösterilmiştir.

-

Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz. Bu standard, AB Direktiflerinin temel gereklerini destekler. AB Direktifleriyle ilişki için, bu standardın ayrılmaz bir parçası olan bilgi amaçlı Ek ZA’ya bakılmalıdır. Bu ek, geri kazanılmış agregalara ilişkin hükümleri ve prEN 933-11, EN 1744-5, EN 1744-6 ve EN 1367-4’te belirtilen yeni deney metotlarını içerir. Bu standardlar, ileri hazırlık düzeyindedir. Agregaların diğer nihaî kullanımlarına yönelik gerekler, aşağıdaki standardlarda belirtilmiştir: EN 13043 (TS EN 13043) Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas EN 13055-1 (TS 1114 EN 13055-1) Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout prEN 13055-2 (TS EN 13055-2) Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for unbound and bound applications EN 13139 (TS 2717 EN 13139) Aggregates for mortar prEN 13242 (TS EN 13242) Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction EN 13383-1 (TS EN 13383-1) Armourstone - Part 1:Specification prEN 13450 (TS 7043 EN 13450) Aggregates for railway ballast

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

İçindekiler
1 2 3 Kapsam .................................................................................................................................................... 1 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar........................................................................................... 1 Terimler ve tarifler................................................................................................................................... 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 Agrega .............................................................................................................................................. 3 Doğal agrega.................................................................................................................................... 3 Karışık (tuvenan) agrega.................................................................................................................. 3 Yapay agrega ................................................................................................................................... 3 Geri kazanılmış agrega .................................................................................................................... 3 Dolgu agregası ................................................................................................................................. 3 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) ......................................................................................................... 3 İnce agrega ...................................................................................................................................... 3 İri agrega .......................................................................................................................................... 4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar................................................................................ 4 Parti .................................................................................................................................................. 4 Çok ince malzeme............................................................................................................................ 4 Kategori ............................................................................................................................................ 4 Sınıflandırma .................................................................................................................................... 4 Genel ................................................................................................................................................ 4 Agrega tane sınıfları ......................................................................................................................... 4 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) .......................................................................................... 5 İri agregaların tane şekli ................................................................................................................... 9 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası ........................................................................................... 9 Çok ince malzemenin muhtevası ................................................................................................... 10 Çok ince malzemenin kalitesi......................................................................................................... 10 Genel .............................................................................................................................................. 10 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci ..................................................................................... 11 İri agregaların aşınmaya karşı direnci ............................................................................................ 11 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci .................. 11 Tane yoğunluğu ve su emme oranı................................................................................................ 12 Yığın yoğunluğu ............................................................................................................................. 12 Dayanıklılık..................................................................................................................................... 12 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması ........................................................ 13 Genel .............................................................................................................................................. 15 Klorürler.......................................................................................................................................... 15 Kükürtlü bileşikler ........................................................................................................................... 15 Diğer bileşenler .............................................................................................................................. 16 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası ........................................................................................................................................................ 17 Genel .............................................................................................................................................. 17 Başlangıç deneyleri ........................................................................................................................ 17 Fabrika üretim kontrolü................................................................................................................... 17 Kısa gösteriliş ve tarif ..................................................................................................................... 18 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler..................................................................................................... 18

Geometrik özellikler................................................................................................................................ 4

Fiziksel özellikler................................................................................................................................... 10

Kimyasal özellikler................................................................................................................................ 15

Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi........................................................................................... 17 7.1 7.2 7.3

8

Kısa gösteriliş........................................................................................................................................ 18 8.1 8.2

9

İşaretleme ve etiketleme....................................................................................................................... 18

Ek A (Bilgi için) - Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi ......................................................................................... 19

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ek B (Bilgi için) - İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler ................................. 21 Ek C - İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları .................................................................................................................................... 22 Ek D - Çok ince malzemenin değerlendirilmesi.......................................................................................... 23 Ek E (Bilgi için) - Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler ....................... 24 Ek F (Bilgi için) - Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler ........... 25 Ek G (Bilgi için) - Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin, kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler.......................................................................................... 27 Ek H - Fabrika üretim kontrolü ..................................................................................................................... 29 Ek ZA (Bilgi için) - Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri........................................................................................................................................................ 34 Kaynaklar........................................................................................................................................................ 44

.

ikincil kaynaklardan elde edilen bilinmeyen malzemeler için standardlaştırma çalışmaları yeni başlamış olup.Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method TS No1) TS EN 196-2: 2002 TS 10088 EN 932-3 TS EN 932-5 TS 3530 EN 933-1 Adı (Türkçe) Çimento deney metotları . bilinen ve geleneksel doğal ve yapay agregaların yanı sıra. Not 2 . çimento yapımında bir bileşen olarak kullanılanlar ile beton yapımında kullanılan inert dolgu agregaları dışındaki dolgu agregalarını kapsamaz. kolonda verilmiştir. kullanım yerinde bir kalite kontrol sisteminin yerleştirilmesini öngörür ve mamullerin bu standarda uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılar. Bu standard. dolgu malzemesi olarak kullanılan agregaların ve bu malzemelerin oluşturduğu karışımların özelliklerini kapsar.Bölüm 5: Genel cihazlar ve kalibrasyon Agregaların geometrik özellikleri için deneyler . Geri kazanılmış agregalar. bunlarla ilgili yeni deney metotları.Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description EN 932-5 Tests for general properties of aggregates . son aşamadadır. yoğunluğu 1. 91. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir.Yapılarda kullanılan agregalar.15. atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. ve 4. beton yapımında kullanılmak amacıyla. İlâve karakteristikler ve özellikler. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.100. tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır.Bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini . bu standardda belirtilen bütün özelliklere uygun olmalıdır. M/125 “Agregalar” Talimatı. Aynı zamanda. IEC Adı vb.Part 2: Chemical analysis of cement 2005 EN 932-3 Tests for general properties of aggregates .100. piyasada agrega olarak yer aldıklarında.Eleme metodu 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı. Bu standard ayrıca.000 kg/m3)'ten daha büyük olan agregaları kapsar.Part 5: Common equipment and calibration EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates . EN.ICS 91. pek bilinmeyen bu tür malzemeler. 1 . 3. uygun ikazlarla birlikte.000 kg/m3) arasında olan geri kazanılmış agregaları ve geri kazanılmış ince agregaları (4 mm) da kapsar.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Beton agregaları 1 Kapsam Bu standard. fabrika üretim kontrolü bünyesinde. kullanım amacına bağlı olarak bu standard ve tehlikeli maddelerle ilgili ulusal mevzuata (Ek ZA) tam uyumlu olmalıdır. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar. diğer kaplamalarda ve öndökümlü beton mamullerde kullanılan beton da dahil olmak üzere. geri kazanılmış agregalar ile yeni veya bilinmeyen kaynaklardan elde edilen bazı malzemeleri de ihtiva etmektedir. EN 206-1'e uygun beton ile yollarda. No (İngilizce) EN 196-2: Methods of testing cement . mamulün kullanım tecrübesine bağlı olarak her durum için ayrı ayrı belirtilebilir ve taraflar arasındaki özel sözleşmelerde tarif edilebilir. ISO. EN 13055-1:2002 'de belirtilmiştir. Not 1 .50 Mg/m3 (1. bütün beton tiplerinde kullanılan ve etüvde kurutulmuş tane yoğunluğu 2.00 Mg/m3 (2.Hafif agregaların özellikleri. Bu standard. yapay veya geri kazanılmış agregaların.Kısım 3: Basitleştirilmiş petrografik tanımlama için işlem ve terminoloji Agregaların genel özellikleri için deneyler . bu malzemelerin kökeninin ve özelliklerinin açık bir şekilde tarif edilebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç vardır.00 Mg/m3 (2. Bununla birlikte.Bölüm 2: Çimentonun kimyasal analizi Agregaların genel özellikleri için deneyler . Bu standard ayrıca. standardlarda yer almakta olup.500 kg/m3) ile 2. doğal.

Methylene blue test EN 933-10 Tests for geometrical properties of aggregates .Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres .Bölüm 4: Tane şeklinin tayini .Bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini TS EN 1097-6 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler . IEC Adı vb.Kum eş değeri tayini TS EN 933-9 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Part 4: Determination of particle shape .Bölüm 8: İnce tanelerin tayini .Part 2: Methods for the determination of the resistance to fragmentation Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 8: Assessment of fines.Part 2: Magnesium sulphate test Adı (Türkçe) TS 9582 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-3 deneyler .15.Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini TS EN 1097-9 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Part 10: Assessment of fines .Bölüm 1: Aşınmaya karşı direncin tayini (MikroDeval) TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-2:2000 özellikleri için deneyler . ISO.Bölüm 3: Tane şekli tayini Yassılık endeksi TS 3814 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-4 deneyler .30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN.Bölüm 2: Magnezyum sülfat deneyi EN 1367-1: 2007 EN 1367-2 2 .Part 9: Assessment of fines .Bölüm 10: İnce tanelerin tayini .Part 6: Determination of particle density and water absorption Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Kavkı içeriğinin tayini TS EN 933-8 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .ICS 91.Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval) Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Sand equivalent test EN 933-9 Tests for geometrical properties of aggregates .Percentage of shells in coarse aggregates EN 933-8 Test for geometrical properties of aggregates .100.Shape index EN 933-7 Tests for geometrical properties of aggregates .Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregates Test for mechanical and physical properties of aggregates . No (İngilizce) EN 933-3 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 9: İnce tanelerin tayini .Nordik deneyi TS EN Agregaların termal ve atmosferik 1367-1:2008 etkilere karşı özellikleri için deneyler Bölüm 1: Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini TS EN 1367-2 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler .Flakiness index EN 933-4 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 2: Parçalanma direncinin tayini için metotlar TS EN 1097-3 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler .Part 3: Determination of particle shape .Part 7: Determination of shell content .Grading of fillers (air jet sieving) prEN 933-11 EN 1097-1 Tests for geometrical properties of aggregates .Kısım 7: İri agregalarda kavkıların yüzdesi .Bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-8:2004 özellikleri için deneyler . 91.Metilen mavisi deneyi TS EN 933-10 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Part 8: Determination of the polished stone value Tests for mechanical and physical properties of aggregates .100.Şekil indisi TS EN 933-7 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .İnce dolgu malzemelerinin tane büyüklüğüne göre sınıflandırılması (hava jetiyle eleme) - EN 1097-2: 1998 EN 1097-3 EN 1097-6 EN 1097-8: 1999 EN 1097-9 TS EN 1097-1 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Bölüm 9: Çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncin tayini .Nordic test Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Part 3: Determination of loose bulk density and voids Tests for mechanical and physical properties of aggregates .

3. Not Bu gösterilişte.4 Yapay agrega Isıl veya diğer uygulamaları ihtiva eden bir endüstriyel işlem sonucunda elde edilen mineral kökenli agrega. aşağıdaki terimler ve tarifler geçerlidir: 3. 3 .5 Geri kazanılmış agrega Önceden yapılarda kullanılmış olan inorganik malzemelerin işlemden geçirilmesi sonucunda elde edilen agrega. 3. No (İngilizce) EN 1367-4 Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Nominal sizes of openings Adı (Türkçe) TS EN 1367-4 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler . Not Karışık agregalar.15.Bölüm 4: Kuruma çekmesi tayini TS EN Agregaların kimyasal özellikleri için 1744-1:2000 deneyler .8 İnce agrega "D" değerinin 4 mm'den küçük veya 4 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüğündeki agregaya verilen isim. üst göz açıklıklı elekte kalan (elek üstü) ve alt göz açıklıklı elekten geçen bazı tanelerin (elek altı) varlığı kabul edilir.100. 3. doğal. yapay veya geri kazanılmış tipte olabilir. ISO. IEC Adı vb.6 Dolgu agregası Çoğunluğu. 0. 3. 3. Agrega. perforated metal plate and electroformed sheet .Part 5: Determination of acid soluble chloride salts EN 1744-6 Tests for chemical properties of aggregates .3 Karışık (tuvenan) agrega İri ve ince agregaların karışımından oluşan agrega.30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN. delikli metal plâkalar ve elektrokimyasal şekillendirilmiş levhalar . 91. 3.Part 6: Determination of the influence recycled aggregate extract on the initial setting time of cement ISO 565:1990 Test sieves .100.063 mm göz açıklıklı elekten geçen ve yapı malzemelerine belirli özellikler kazandırmak amacıyla ilâve edilen malzeme.2 Doğal agrega Mekanik işlem dışında herhangi bir işleme tâbi tutulmamış olan mineral kaynaklardan elde edilen agrega.Bölüm 5: Asitte çözünebilen klorür tuzlarının tayini TS EN 1744-6 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler .Metal wire cloth. iri ve ince agrega kısımlarına ayırmaksızın veya iri ve ince agrega kısımları ayrıca hazırlandıktan sonra bunların birleştirilmesi suretiyle üretilebilir. alt (d) ve üst (D) elek göz açıklıkları cinsinden ifade edilen d/D olarak gösterilişi.Bölüm 6: Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini TS 1225 Deney elekleri .1 Agrega Yapılarda kullanılan taneli malzeme.Part 4: Determination of drying shrinkage EN 1744-1: Tests for chemical properties of 1998 aggregates .Göz ve delik açıklıklarının anma büyüklükleri 3 Terimler ve tarifler Bu standardın amaçları bakımından. 3.12'ye bakılmalıdır.7 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) Agreganın. Not "Çok ince malzeme"nin tarifi için Madde 3.ICS 91.Bölüm 1: Kimyasal analiz TS EN 1744-5 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler .Part 1: Chemical analysis EN 1744-5 Tests for chemical properties of aggregates .Metal tel örgülü ISO 565:2001 elekler.

3.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. bu değerin Çizelge 8'deki karşılığı olarak Fl55 (beyan değer) alınır.ICS 91.2 Agrega tane sınıfları Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar dışındaki bütün agregalar.100.100. 3. gemi yükü) veya uniform olduğu varsayılan şartlar altında bir defada üretilen agrega stoğu. Agrega tane sınıflarının D/d oranı. 4. 3. 3. 91.12 Çok ince malzeme 0. Not Farklı özelliklerden oluşan kategoriler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir. Not 2 . Gerektiğinde. 3.4'ten küçük olmalıdır. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla Madde 4'te belirtilen deneyler yapılmalıdır. d/D gösterilişi kullanılarak agrega tane sınıfı cinsinden belirtilmelidir. Agrega tane sınıfları. kamyon yükü. belirtilen bir sürede üretilen agrega miktarı bir parti olarak değerlendirilmelidir.11 Parti Üretim miktarı.063 mm göz açıklıklı elekten geçen agrega tane sınıfı. "d" değerinin ise 2 mm'den büyük veya 2 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüklerindeki agregaya verilen isim.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. Not 1 .15. kayaç veya çakılların doğal olarak parçalanması ve/veya ezilmesi veya yapay agregaların işlenmesi suretiyle üretilebilir. Not Kesintisiz bir işlem uygulanarak. işlenmiş agregaların harmanlanması suretiyle de üretilebilir. yassılık endeksi 55 olsun. Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar. 4 . sevkiyat miktarı. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 İnce agregalar. dolgu olarak belirtilmeli ve Madde 4. 1. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. Seri 1 ve seri 2'den seçilen elek göz açıklık kombinasyonlarının kullanılmasına izin verilmez. kısmî sevkiyat miktarı (demir yolu vagon yükü. "Serbest" kategori kullanılabilir.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için.9 İri agrega "D" değerinin 4 mm'den büyük veya 4 mm'ye eşit. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.10 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar "D" değerinin 8 mm'den küçük veya 8 mm'ye eşit olduğu buzul ve/veya nehir kökenli doğal agregalara verilen isim. bir değerler aralığı veya bir sınır değeri olarak ifade edilen seviyesi.13 Kategori Agregaya ait bir özelliğin.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. Not Bu agregalar. 3. Meselâ. Çizelge 1'de belirtilen temel elek serisi veya temel elek serisi + seri 1 veya temel elek serisi + seri 2 sütunlarından seçilen bir elek göz açıklığı çifti kullanılarak belirtilmelidir. 4 Geometrik özellikler 4. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.14 Sınıflandırma Belirtilen bir elek serisinden geçen ve kütlece yüzde olarak ifade edilen tane büyüklük dağılımı. Not 3 .3'te belirtilen tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır.

91. fabrika üretim kontrol sistemi içinde değerlendiriliyorsa.5 (32) 40 63 Not .6 (5) 8 11. 5 .2 (11) 16 22.3. agrega tane sınıfına (d/D) bağlı olarak Madde 4.ICS 91. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir.3.100. agregaların tane büyüklüğü dağılımı.1 Genel EN 933-1'e uygun olarak tayin edildiğinde.5 (32) 63 Temel elek serisi + seri 1 mm 0 1 2 4 5. Agregalar. 4. Not .Parantez içinde gösterilen yuvarlatılmış büyüklükler. d/D tane sınıfı gösterilişine ve Çizelge 2'den seçilen kategorilere uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır.6'da belirtilen şartları sağlamalıdır.3 (6) 8 10 12. 4.15.5 (12) 14 16 20 31.3.2 İri agregalar Bütün iri agregalar.3.6'da belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır.5 (32) 45 63 Temel elek serisi + seri 2 mm 0 1 2 4 6.3.Önemli derecede farklı yoğunluğa sahip agregalar harmanlandığında.3 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) 4. en fazla 6 ay içerisinde farklı yığınlardan belirlenen tane büyüklüğü dağılımı değerlerinin en az % 90'ı. üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü değerleri ile ilgili toleranslar için Madde 4.4 (22) 31.3.1 ilâ Madde 4. bir ayrışmanın (segregasyonun) oluşmamasına dikkat edilmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 1 .100.2 ilâ Madde 4.Agrega tane sınıflarının belirtilmesinde kullanılan elek göz açıklıkları Temel elek serisi mm 0 1 2 4 8 16 31.

15 d/2 a. Bir önceki alt elek göz açıklığının 1. kütlece % 99'dan daha büyük olabilir. kategoriler için farklı özelliklere sahiptir.15.Orta göz açıklıklı eleklerle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı için genel sınırlar ve toleranslar Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Orta göz açıklıklı elek Kategori D/d Üreticinin beyan ettiği tipik tane mm GT Genel sınırlar büyüklüğü dağılımına uygulanacak toleranslar <4 D/1.4 katından daha küçük orana sahip elekler kullanılmayabilir. bir sonraki en yakın elek göz açıklığı kullanılmalıdır.2 mm D/d > 2 ve D > 11.ICS 91.4 25 .5 Yukarıda gösterildiği gibi hesaplanan orta göz açıklıklı eleğin.20 0 . ISO 565:1990/R 20 serisinde verilen tam elek göz açıklığına sahip olmaması durumunda.100.99 90 .100 Dc 85 . 6 .100 98 . d.2 mm ve D/d > 4 olan tane büyüklük dağılımı yapılmış iri agregalarda. aşağıda verilen ilâve şartları (i ve ii) sağlamalıdır: i) ii) Bütün tane büyüklüğü dağılımları. Diğer agrega ürün standardları. ancak bu gibi durumlarda üretici. Ek A'da verilmiştir.99 85 .20 0 . D.100 95 .100 98 .99 db 0 . Not . Çizelge 3'te verilen genel sınırlara uymalıdır.100 90 . d/2 göz açıklıklı elekleri ile temel elek serisi + seri 1'deki veya d ile D arasında yer alan temel elek serisi + seri 2'deki elekler de dahil olmak üzere tipik tane büyüklüğü dağılımını belgelendirmeli ve beyan etmelidir.100.5 ± 17.4 D a.99 80 .b 0-5 0-5 0-5 Kategori. serideki en yakın elek kullanılmalıdır.b 98 .2 mm ve D/d > 2 veya b) D ≤ 11. ISO 565:1990 R 20 serisindeki tam numaralar olmaması durumunda. orta göz açıklıklı elekten geçen yüzde. Üretici.99 100 98 . Elekten geçen yüzde (D). D ≤ 45 ve d = 0 a) D > 11. Çizelge 3 . Gd GC85/20 GC80/20 GC90/15 GF85 GNG90 Agrega Tane büyüklüğü İri D/d ≤ 2 veya D ≤ 11.100 85 .70 GT15 ± 15 ≥4 D/2 25 .2 mm İnce D ≤ 4 mm ve d = 0 Doğal olarak D = 8 mm ve d = 0 sınıflandırılmış 0/8 Karışık a) b) c) d) GA90 100 98 .70 GT17.99 GA85 Hesaplanan elek numaralarının.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 2 .Yaygın olarak kullanılan ürün tane büyüklükleriyle ilgili genel sınırlar ve toleranslar. Kesikli granülometriye sahip agregadan yapılan beton veya diğer özel kullanımlar için ilâve özellikler belirtilebilir.100 98 . 91.99 90 .Tane büyüklüğü dağılımı için genel özellikler Elekten geçen kütlece yüzde 2D 100 100 100 100 100 1. orta göz açıklıklı elekten geçen kısmın tane büyüklüğü dağılımı ve Çizelge 3'teki kategorilerden seçilen toleransları belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir.

2). 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır: a) Üretici. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler. 7 . 4.250 0. Tipik tane büyüklüğü dağılımı. Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır.1 ve Çizelge B.3 İnce agregalar İnce agregalar. Çizelge 11'den seçilen kategori için çok ince malzemenin miktarının en büyük değeri. Üretici.100.Genel kullanım amaçlı ince agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0. Çizelge 5'te verilen toleranslara uygun olmalıdır. üretilen her bir ince agrega tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. üretilen her agrega için tipik tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. Not İnce agregaların irilik sınıflamasıyla ilgili tavsiyeler.3. Özel kullanımlar ve tane büyüklüğü dağılımı değişkenliğinin azaltıldığı durumlar için belirtilmesi halinde.063 a) b) Elekten geçen kütlece yüzdelerin toleransları 0/4 0/2 0/1 ± 5 a) ± 20 ± 20 ±3 ± 5 a) ± 20 ± 25 ±5 ± 5 a) ± 25 ±5 b) ± 5'lik toleranslar.4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar.15.100. Çizelge 4 . Çizelge 2'de elekten geçen yüzde değerleriyle (D) daha da sınırlı hale gelir. üst elek göz açıklığına (D) uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. 0. tane büyüklüğü dağılımı toleransları Ek C'ye uygun olarak uygulanmalıdır. Çizelge 4'te belirtilen elek göz açıklıklarından geçen kütlece agrega yüzdesi olarak ifade edilir. Çoğu uygulamalarda normal yeterlilikle kullanılan ince agregalar.063 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde değerlerine uygulanır. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler.30 a) D > 11. ince agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır. Çizelge 4'te belirtilen özelliklere uygun olmalıdır. Ek B'de verilmiştir (Çizelge B.ICS 91. b) Tane büyüklüğü dağılımları. 91. Belirtilen toleranslara ilâve olarak.3.2 mm ve D/d ≤ 4 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 olan tek tane büyüklüğüne sahip iri agregalar için Çizelge 2'de belirtilenlerden başka ilâve şart konulmayabilir.2 mm ve D/d ≤ 2 veya b) D ≤ 11. 4.

3 4 1 0/8 0/8 4 1 0/10 5. 91.ICS 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 5 .100.Karışık agregaların tane büyüklüğü dağılımı özellikleri Aşağıda gösterilen eleklerin genel sınırları (Elekten geçen kütlece yüzde) 40 ± 20 70 ± 20 Temel elek serisi + seri 1 Temel elek serisi + seri 2 Elek için mm 4 1 0/6.5 (12) 8 2 0/14 8 2 0/16 0/16 10 2 0/20 11.15.4 (22) 4 0/45 Not .063 Toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) ±5 ± 10 ± 10 ± 10 ±3 ±2 4. Agrega tane büyüklüğü mm 8 .0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 8 2 1 0.5 (32) 20 4 0/40 22.Parantez içinde verilen rakamlar.3 (6) 2 0/12.3.2 (11) 2 0/22.5 (32) 0/31.5 Karışık agregalar Karışık agregalar.125 0.4 (22) 16 4 0/31. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir.6 (5) 2 0/11. agrega tane büyüklüğüne uygun olarak Çizelge 6'da belirtilen iki ara elekten geçen yüzde kısmı için öngörülen özelliklere uygun olmalıdır.2 (11) 6.250 0.100. Karışık agregalar ayrıca. Çizelge 6 . D ≤ 45 mm ve d = 0 olan iri ve ince agrega karışımından oluşmalı ve Çizelge 2'den seçilen kategori için genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır.

ancak sonuçların tümü.125 mm. 9 . 91. 8 mm. EN 933-7'ye göre tayin edilmiş olan iri agregaların kavkı muhtevası.100 10 Beyan edilen tane büyüklüğü dağılım aralığı. Çizelge 7 . 2 mm.125 85 -100 10 0. Sonuçların %90'ı. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. 16 mm. EN 933-3'te belirtilen yassılık indeksi cinsinden tayin edilmelidir. Yassılık indeksi. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.1. 4 mm.En büyük şekil indeksi değerlerine göre kategoriler Şekil indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 55 > 55 Serbest Kategori Sl SI15 SI20 SI40 SI55 SIBeyan SINR 4.En büyük yassılık indeks değerlerine göre kategoriler Yassılık indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 35 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori Fl FI15 FI20 FI35 FI50 FIBeyan FINR Gerektiğinde. Yassılık indeksi. 4.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 4.100.500 mm. Çizelge 9'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. bu aralığın içerisinde olmalı. son 20 değeri esas alır (Çizelge H. Çizelge 7'de belirtilen sınırlara uygun olmalıdır. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. ISO 565:1990'da belirtilen eleklerden R 20 serisi ile 0.063 mm.3. Çizelge 9 .250 mm.5 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası Gerektiğinde. satır 1). 31. 1 mm.5 mm ve 63 mm göz açıklıklı eleklerden uygun olanları kullanılarak özel tane büyüklüğü dağılımı aralıkları tanımlanmalıdır.6 Dolgu agregaları EN 933-10'a uygun olarak tayin edilen dolgu agregası tane büyüklüğü dağılımı.4 İri agregaların tane şekli Gerektiğinde. genel tane büyüklüğü dağılım aralığı dahilinde bulunmalıdır (Sütun 2).15. Çizelge 8 .Dolgu agregalarının tane büyüklüğü dağılım özellikleri Elekten geçen kütlece yüzde Üretici tarafından beyan edilen en Münferit sonuçlar için genel aralık büyük aralık a) 2 100 0. 0.7 Özel kullanım amaçlı agregalar Belirli bir nihaî beton kullanımı için özel agreganın tane büyüklüğü dağılımının tayini gerektiğinde. iri agregaların tane şeklinin tayininde referans deney olarak kullanılmalıdır.ICS 91.100. Çizelge 10'da belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. iri agregaların şekli. EN 933-4'e uygun olarak tayin edilmiş olan şekil indeksi. Çizelge 8'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. 0.3. Elek göz açıklığı mm a) 4. 0.063 70 .

5 ≤4 >4 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 > 16 Serbest ≤3 ≤ 11 > 11 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 ≤ 22 > 22 Serbest Kategori f f1.100. Gerektiğinde.Çok ince malzeme muhtevasının en yüksek değerlerine göre belirlenmiş kategoriler Agrega 0.100. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse.5 f4 fBeyan fNR f3 f10 f16 fBeyan fNR f3 f11 fBeyan fNR f3 f10 f16 f22 fBeyan fNR İri agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar Karışık agregalar İnce agregalar 4.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 10 . Not 2 . Çizelge 11'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.15. 5 Fiziksel özellikler 5. Ek D'ye uygun olarak değerlendirilmeli ve zararlı olup olmadığına karar verilmelidir.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. Çizelge 7'de belirtilen şartları sağlamalıdır. Dolgu agregasındaki çok ince malzemenin muhtevası. Not 1 . Meselâ. Not 3 .Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için.ICS 91.063 mm göz açıklıklı elekten geçen kütlece yüzde ≤ 1. 91. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir. Los Angeles katsayısı 60 olsun.6 Çok ince malzemenin muhtevası EN 933-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan çok ince malzemenin muhtevası.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara.İri agregaların en büyük kavkı muhtevası değerlerine göre kategori Kavkı muhtevası % ≤ 10 > 10 Serbest Kategori SC SC10 SCBeyan SCNR 4. "Serbest" kategori kullanılabilir.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. Çizelge 11 . 10 .7 Çok ince malzemenin kalitesi Dolgu agregaları da dahil ince agregalardaki çok ince malzemenin kalitesi. bu değerin Çizelge 12'deki karşılığı olarak LA60 (beyan değer) alınır. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir. Madde 4'te belirtilen deneyler.

100.1 Parlatmaya karşı direnç (parlatma değeri .100. Çizelge 12 . EN 1097-8'e uygun olarak tayin edilmelidir.En yüksek darbe direnç değerlerine göre kategoriler Darbe değeri % ≤ 18 ≤ 22 ≤ 26 ≤ 32 > 32 Serbest Kategori SZ SZ 18 SZ 22 SZ 26 SZ 32 SZ Beyan SZNR 5. Çizelge 13 . 91. Mikro-Deval katsayısı. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 14'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.ICS 91.4. Çizelge 15'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. EN 1097-2:1998 Madde 6'ya uygun olarak tayin edilen darbe değeri. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. Los Angeles deney metodu. Çizelge 14 .3 İri agregaların aşınmaya karşı direnci Gerektiğinde. Los Angeles katsayısı.15. EN 1097-2:1998 Madde 5'te belirtilen Los Angeles katsayısı cinsinden tayin edilmelidir.4 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci 5. MDE). Parlatmaya karşı direnç.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 5.2 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Gerektiğinde. Çizelge 12'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. 11 . parçalanmaya karşı direnç. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 13'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. iri agregaların aşınmaya karşı direnci (Mikro-Deval katsayısı. EN 1097-1'e uygun olarak tayin edilmelidir.En büyük Los Angeles katsayısı değerlerine göre kategoriler Los Angeles katsayısı ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 40 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori LA LA15 LA20 LA25 LA30 LA35 LA40 LA50 LABeyan LANR Gerektiğinde.PSV) Gerektiğinde.En yüksek aşınmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Mikro-Deval katsayısı ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MDE MDE10 MDE15 MDE20 MDE25 MDE35 MDEBeyan MDENR 5. parçalanmaya karşı direncin tayininde referans deney metodu olarak kullanılmalıdır. yüzey işlemlerinde kullanılan iri agregaların parlatmaya karşı direnci (parlatma değeri PSV).

100. yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri . Çizelge 17 . Çizelge 17'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.AAV). Çizelge 16 .4. EN 1097-9'a göre tayin edilmelidir.7 Dayanıklılık 5.Çivili lâstiklerden kaynaklanan en yüksek aşınmaya karşı direnç değerleri için kategoriler Nordik aşınma değeri ≤7 ≤ 10 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 30 Ara değerler ve 30'dan büyük değerler Serbest Kategori AN AN7 AN10 AN14 AN19 AN30 ANBeyan ANNR 5. 5.100.6 Yığın yoğunluğu Gerektiğinde.4. Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç. Çizelge 16'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç (Nordik aşınma değeri .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 15 . Çizelge 18 veya Çizelge 19'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. tane yoğunluğu ve su emme oranı. EN 1097-3'e ve istenmesi halinde beyan edilen sonuçlara uygun olarak tayin edilmelidir. Yüzey aşınmasına karşı direnç.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç Gerektiğinde.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Gerektiğinde. yığın yoğunluğu.2 Yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri .7. EN 1097-6'ya göre tayin edilmeli ve sonuçlar.1 İri agregaların donma/çözülme etkisine karşı direnci Donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılacak betonlar için donmaya dirençli agregaya ihtiyaç duyulması durumunda. EN 1367-1 veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilmiş olan donma direnci.En yüksek parlatmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Parlatma değeri ≥ 68 ≥ 62 ≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 Ara değerler ve 44'ten küçük değerler Serbest Kategori PSV PSV68 PSV62 PSV56 PSV50 PSV44 PSVBeyan PSVNR 5. 12 .AN).15. 91. EN 1097-8:1999 Ek A'ya uygun olarak tayin edilmelidir. istenmesi halinde tayin araçları ve kullanılan hesaplamalarla birlikte beyan edilmelidir.AAV) Gerektiğinde.ICS 91. 5.En yüksek yüzey aşınmasına karşı direnç değerlerine göre kategoriler Agrega aşınma değeri ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 Ara değerler ve 20'den büyük değerler Serbest Kategori AAV AAV10 AAV15 AAV20 AAVBeyan AAVNR 5.

sönmemiş kireç gibi genleşen malzeme içerebilir. prEN 933-11’e göre tayin edilmeli ve Çizelge 20’de belirtilen ilgili kategorilere göre beyan edilmelidir.075'i aşmamalı ve sonuçlar beyan edilmelidir durumunda. Ek G'de verilmiştir. kullanım yerinde geçerli olan mevzuata uygun olarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir.3'te verilmiştir.Bu özellik. 5. Çok nadir durumlarda. geri kazanılmış agrega. gerektiğinde yapı betonunda kullanılacak agregaların. kurumanın hiç meydana gelmediği yerlere.15.7. Not 1 .genleşme.ICS 91.2 Hacim kararlılığı . Herhangi bir deney metodu mevcut olmadığı için genleşme ile ilgili sınır değerlerin verilmesi henüz mümkün değildir. Çizelge 19 .100. EN 1367-4'e uygun olarak deneye tâbi tutulması yoluyla tayin edilen (agreganın geri kazanılmış olması kuruma büzülmesi % 0.3 Alkali-silika reaktifliği Gerektiğinde. hava sürüklenmiş beton ile kaplanmış kütle betonuna veya simetrik veya yoğun donatılı ve açık havaya maruz kalmayan yapı elemanlarına uygulanmaz.2. Çizelge 18 . bu çizelgede verilen sınırlar uygulanmaz. 91.Magnezyum sülfat kullanılarak elde edilen en yüksek don dayanıklılığı değerlerine göre kategoriler Magnezyum sülfat değeri (Kütlece yüzde kaybı) ≤ 18 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MS MS18 MS25 MS35 MSBeyan MSNR 5. Bu durumda. ayrıca Ek A’ya bakılmalıdır). 13 .Hacim kararlılığı .30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregaların donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılmasıyla ilgili yol gösterici bilgiler Ek F'de verilmiştir. Madde F.100.8 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması Geri kazanılmış iri agregadaki bileşen malzemelerin oranları. Not Alkali-silika reaktifliğinin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler. agregaların alkali-silika reaktifliği. 5.7.En yüksek donma-çözülme direnç değerlerine göre kategoriler Donma-çözülme (Kütlece yüzde kaybı a) ) ≤1 ≤2 ≤4 Kategori F F1 F2 F4 a) >4 FBeyan Serbest FNR Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir durumlarında. Donma/çözülmeye karşı direnci değerlendirmek için su emme değerinin kullanılmasıyla ilgili tavsiye. Not 2 .kuruma büzülmesi Agrega özellikleri sebebiyle betonda hasara yol açan büzülme çatlakları oluşması halinde. tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir.

Alçı sıva Cam Rg 14 .15.5 XRg0. Bileşen a) Çizelge 20’deki bileşenlerin tarifleri.Bağlayıcı (kil ve toprak gibi) .Geri kazanılmış iri agregalardaki bileşenler için kategoriler Muhteva Kategori (kütlece %) Rc ≥ 90 Rc90 ≥ 80 Rc80 ≥ 70 Rc70 ≥ 50 Rc50 < 50 RcBeyan Serbest RcNR Rc + Ru ≥ 95 Rcu95 ≥ 90 Rcu90 ≥ 70 Rcu70 ≥ 50 Rcu50 < 50 RcuBeyan Serbest RcuNR Rb ≤ 10 Rb10≤ 30 Rb30≤ 50 Rb50> 50 RbBeyan Serbest RbNR Ra ≤1 Ra1≤5 Ra5≤ 10 Ra10X + Rg ≤ 0.2≤2 FL2≤5 FL5≤ 0. beton mamulleri.5≤1 XRg1≤2 XRg2Muhteva cm3/Kg FL ≤ 0.ICS 91. prEN 933-11’e göre aşağıda verilmiştir: Bileşen Rc Ru Rb Ra FL X Muhteva (kütlece %) Beton. harç Beton duvar birimleri Serbest agrega.2 kategorisi. sadece yüksek kalitede yüzey bitirme işlemi gerektiren özel uygulamalar içindir. plâstik ve lâstik . kereste (yüzmeyen).30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 20 .2 a) FL0. 91.Muhtelif: metaller (demirli ve demir dışı).100. doğal taş Hidrolik bağlı agrega Kil duvar birimleri (tuğlalar ve karolar gibi) Kalsiyum silikat duvar birimleri Gazbeton (yüzmeyen) Bitümlü malzemeler Hacimde yüzen malzeme Diğer: .100.

2 (beyan değer) alınır.15.01’den daha fazla olmadığı biliniyorsa (meselâ. EN 1744-1:1998 Madde 12'ye uygun olarak tayin edilmiş olan beton agregalarının ve dolgu Çizelge 21 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun agregalarının asitte çözünebilen sülfat muhtevası. Not Birleştirilmiş agreganın suda çözünebilen klorür iyon muhtevasının % 0. beton agregalarının suda çözünebilen klorür iyon muhtevası.2 AS0. "Serbest" kategori kullanılabilir.2 Toplam kükürt Gerektiğinde.100.Alkali-silika reaktifliği ve kimyasal bileşenlerin kullanıldığı betonun dayanıklılığı ve yüzey özellikleriyle ilişkili hafif organik kirleticiler de dahil olmak üzere agregalardaki kimyasal bileşenlerin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler Ek G'de verilmiştir. olarak beyan edilmelidir.Asitte çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Asitte çözünebilen sülfat muhtevası (Kütlece yüzde) ≤ 0.1 Asitte çözünebilen sülfat Gerektiğinde. 15 .3 Kükürtlü bileşikler 6.8 Serbest ≤ 1.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. a) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu için kütlece % 2'yi. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.3. betonun klorür muhtevasının hesabında kullanılabilir. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır.0 > 1.0 Serbest Kategori AS AS0. b) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar için % 1'i aşmamalıdır. Not 4 . 91.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir. ülke içindeki ocaklardan çıkarılan agregalar için).Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. Çizelge 21 . Madde 4'te belirtilen deneyler. havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun asitte çözünebilen sülfat muhtevası kütlece % 1. 6. Gerektiğinde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 6 Kimyasal özellikler 6. Beton yapımında kullanılan geri kazanılmış agregaların asitte çözünebilen klorür iyon muhtevası. Not 1 .100. 6. Not 2 .ICS 91. Not 3 .8 > 0. EN 1744-1:1998 Madde 7'ye uygun olarak tayin edilmeli ve istenmesi halinde üretici tarafından beyan edilmelidir. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.2 olsun.8 ASBeyan ASNR AS1. S cinsinden. bu değer. bu değerin Çizelge 21 'deki karşılığı olarak AS1.2 ≤ 0. agregaların ve dolgu agregalarının EN 1744-1:1998 Madde 11'e uygun olarak tayin edilmiş olan toplam kükürt muhtevası.0 ASBeyan ASNR Agrega Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu 6.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. EN 1744-5’e uygun olarak tayin edilmeli ve gerektiğinde imalâtçı tarafından beyan edilmelidir.3. Meselâ.2 Klorürler Gerektiğinde.

çimento macununun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi için kategoriler Ön priz alma zamanındaki değişme (te) (dakika) ≤ 10 ≤ 40 > 40 Serbest 16 Kategori (A) A10 A40 ABeyan ANR . 91.100.Organik madde muhtevası deneyindeki berrak sıvının rengini değiştiren bazı inorganik bileşikler.Şekerler. a) Harç deney numunelerinin katılaşma süresini. agrega. agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir. Çizelge 22 .2'ye uygun olarak tayin edilmelidir. EN 1744-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren oranlarda organik maddeleri veya diğer maddeleri ihtiva eden agregalar ile dolgu agregaları. Çizelge 23 . Bu maddelerin oranları.2 SSNR 6.ICS 91. standard renklerden daha açık ise. Not 2 . Not 1 . S cinsinden toplam kükürt muhtevası en çok % 0. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren hafif organik kirleticilerin bulunup bulunmadığı. Çizelge 22 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregada pirotin [kararsız bir demir sülfür (FeS) bileşiği] mevcut ise. organik madde muhtevası veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez.100. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde. katılaşma süresi ve basınç dayanımı üzerindeki etkileri bakımından EN 1744-1:1998 Madde 15. 6.3'e uygun olarak değerlendirilmelidir. agregadan kaynaklanan suda çözünebilen malzemelerin çimento macununun (paste).4. Gerektiğinde.4 Diğer bileşenler 6. özel tedbirler alınmalıdır. harç deney numunesi kullanılarak deneye tâbi tutulmalıdır (EN 1744-1:1998 Madde 15. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı.1 olmalıdır.15. yüksek bir organik madde muhtevasının varlığını gösterirse. Bu mineralin mevcut olduğu biliniyorsa.1'e uygun olarak tayin edilmelidir. yukarıda verilen katılaşma süresi ve basınç dayanımı özellikleri uygulanmalıdır.2 Serbest Kategori SS SS0. 120 dakikadan daha fazla artırmayacak ve b) Harç deney numunelerinin basınç dayanımını. fulvo asitlerin mevcudiyeti. 28 günde % 20'den daha fazla azaltmayacak miktarlarda olmalıdır. Ön priz alma zamanındaki değişme (te). ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi bakımından. geri kazanılmış agregalar. Sonuçlar. Gerektiğinde.Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Suda çözünebilen sülfat muhtevası (kütlece %) ≤ 0. EN 1744-1'e göre yapılacak deneyle tayin edilmelidir.Geri kazanılmış agregalardaki suda çözünebilen malzemelerin. EN 1744-1:1998 Madde 15. EN 1744-6’ya uygun olarak değerlendirilmelidir.3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Gerektiğinde. Çizelge 23’teki değerlere uygun olmalıdır. EN 1744-1:1998 Madde 15. Bu durumda.3). betonun priz almasını ve sertleşmesini olumsuz olarak etkilemez.3. Organik madde mevcudiyeti.

kontrol edilmesi isteniyorsa. EN 1744-1:1998 Madde 19. 6. Priz alma zamanı üzerindeki etkiyle ilgili olarak yukarıdaki çizelgede verilen değerler uygulanmalıdır. karbonat muhtevası EN 1744-1:1998 Madde 12.1'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda dikalsiyum silikat ayrışması göstermemelidir.2. ürünün bu standarda ve uygunsa beyan edilen değerlere uygun olduğunun sağlanması amacıyla. Üreticinin tuttuğu kayıtlarda. Not 3 . agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir.3’te verilen işlemlerle tayin edilemez.3 Fabrika üretim kontrolü Üretici. b) Ham maddelerin yapısında veya işlem şartlarında.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 6. 7.1 ve Madde 15. Geri kazanılmış agregalar için EN 1744-6 verilen işlemler kullanılmalıdır.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Organik madde varlığının tayini için iki deney metodu yaygın olarak kullanılmaktadır: sodyum hidroksit deneyi ve fulvoasit deneyi (bk. agrega.Herhangi bir agregaya uygulanan kontrolün tipi.3'e uygun olarak hazırlanan bir deney numunesi kısmı kullanılarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir. 6.100. Bu belge özellikle. su özüt deneyi (EN 1744-6) uygulanarak deneye tâbi tutulmalıdır. başlangıç tip deneyleri (Madde 7. standard renklerden daha açıksa.2. normal eşik değerlerinin üzerinde radyasyon yayma ihtimali olan bileşenlerin. EN 1744-1:1998 Madde 19. başlangıç deneylerinin sonuçları beyan edilmelidir.5 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalardaki karbonat muhtevasının EN 196-21:2005 Madde 5'te belirtildiği gibi.ICS 91. belirtilen özelliklerin aşağıda verilen şartlardaki uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilmelidir: a) Yeni bir agrega kaynağının kullanılacak olması.2) ve fabrika üretim kontrolünü (Ek H) gerçekleştirmelidir.2).2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası. poliaromatik karbonları serbest bırakma ihtimali olan bileşenlerin veya diğer tehlikeli maddelerin belirlenmesi ile ilgili bilgileri ihtiva etmelidir.1 Genel Üretici.4. 6. kullanım amacına ve bu kullanımla ilgili mevzuata bağlıdır.4.Şekerler.2'ye uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda demir ayrışması göstermemelidir. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde.1 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası.15. agreganın kullanıldığı yerde yürürlükte olan mevzuatta belirtilen sınırları aşarsa.Betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyebilen geri kazılmış agrega bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15. Ek H'de belirtilen özelliklere uyan bir fabrika üretim kontrol sistemini oluşturmalıdır. 91. Not . 7 Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi 7. agrega üretimi esnasında hangi kalite kontrol işlemlerinin kullanıldığı belirtilmelidir. Başlangıç deneylerinin sonuçları. sodyum hidroksit veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez. Not 4 .2 Başlangıç deneyleri Amaçlanan nihaî kullanımla ilgili başlangıç tip deneyleri. agregaların özelliklerini etkileyebilen temel bir değişikliğin söz konusu olması. 7. 17 .4.100. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı. EN 1744-1:1998 Madde 15. Bu bileşenlerden herhangi birinin muhtevası. ilgili malzeme için fabrika üretim kontrolünün başlangıç noktası olarak belgelendirilmelidir. Her iki deney de geri kazanılmış agregalara uygulanabilir.

en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir: Not - 18 . Belgenin seri numarası. 8. CE işareti ve etiketi için.1 Kısa gösteriliş ve tarif a) b) c) d) Kaynak ve üretici .ICS 91. şartlara ve nihaî kullanıma bağlıdır. Müşteri. Sevkiyat tarihi.malzeme. Meselâ: a) b) Kısa gösteriliş ile tarif arasındaki ilişkiyi belirten bir kod. Agrega tane büyüklüğü. Agrega tipi (EN 932-3’e uygun ve geri kazanılmış agrega için “geri kazanılmış agrega” ifadesi). Bu standardın numarası. Belirli bir agregayı belirtmek için ihtiyaç duyulan diğer ilâve bilgiler. Ek ZA'daki Madde ZA. 91. İrsaliye ve teslim belgesi. belirli bir nihaî kullanım ile ilişkili belirli özellikler ve Çizelge ZA. hem de depo belirtilmelidir.1b'de kapsanmayan ilâve bilgilerle ilgili özellikler hakkında bilgilendirmelidir.1a ve Çizelge ZA.2 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler Diğer bilgilere gerek duyulması.15. Geri kazanılmış agrega için Çizelge 20’ye göre bileşen kategorisi. hem kaynak.100. bir depoda tekrar elden geçirilmişse.100. aşağıdaki terimlerle belirtilmelidir: 8. sipariş sırasında üreticiyi.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 8 Kısa gösteriliş Agregalar.3'e bakılmalıdır. Not - 9 a) b) c) d) İşaretleme ve etiketleme Kısa gösteriliş.

91.70 2/8 4/16 11.5 22.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.70 2/11.4 31.5 16 5.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 11.100.2 4/31.4 11.70 8 2/22.2/45 31.8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4.6 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5.6/16 8/22.2/63 25 . Not 2 .5 ± 17. uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.5 31.2 5.70 5.4 5.5 ± 17.5 31.15.4/63 25 .2 mm 16 mm 22.2 5. bu durum." işareti gösterildiğinde.4 16 8/31.2 22.100.6/45 22.2 Orta göz açıklığı 2/5.70 11. normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.6/63 25 .6/22.6 4/11.6 2/16 11.6 mm 8 mm 11.ICS 91.4 8/63 25 .6/32 16 8/45 22.5 45 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 5.4 11.4 11.5 ± 17.5 16/63 25 .Temel elek serisi + seri 1 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2.2 8 4/22.5 31.4 11.5 16/45 22.5 ± 17.1 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek A (Bilgi için) Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi Çizelge A.4 mm Genel sınırlar GT17.Orta göz açıklığı olarak " .2 5.2/31.4 16 4/45 22. 19 .

70 2/10 8 4/20 6.5 20 31.15 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 10 Orta göz açıklığı 2/6.5 20/63 25 .70 2/8 8 4/16 14 8/31.5 16 8/40 25 .3/16 8/20 16/40 25 .ICS 91.3 mm 8 mm 10 mm 16 mm 20 mm Genel sınırlar GT17.100.2 .100.2 6.5 31.3 4/10 6. 91.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.5 11.Orta göz açıklığı olarak " ." işareti gösterildiğinde.15.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge A.5 ± 17.5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 3.5 16 20 ± 17.5 22. 20 . normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.70 5 2/16 10 4/31. bu durum.3/31.3/20 14 10/31.70 4/12.5 25 .70 8 2/20 16 4/40 25 .Temel elek serisi + seri 2 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2.70 10 20 ± 17.5 ± 17.5 45 ± 15 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 6. Not 2 .4 10/40 16/63 25 . uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.

orta olarak sınıflandırılanlar M harfi ve ince olarak sınıflandırılanlar ise F harfi ile gösterilir.6 İncelik modülü (FM). incelik modülü için.5 CF 4.5) + (> 0.1.2.125)} 100 21 .70 CP 5 .2. normal olarak.0. Çizelgelerden her biri bu tür ilâve bilgilerin sağlanmasında kullanılabilir. Benzer şekilde. İlâve olarak. C. C.1 ve Çizelge B.4 FF 2. kararlılığın kontrol edilmesi amacıyla kullanılır.45 FP 55 . ince agregaların iriliği veya inceliği ile ilgili ilâve bilgiler vermek istemesi halinde kullanılır.2 seçildiğinde.8 . beyan edilen FM ± 0.15.1 ve Çizelge B.1 . Çizelge B.İncelik modülüne bağlı olarak irilik veya incelik İncelik modülü MF 2.2 . M veya F harflerinden sonra P harfi ilâve edilir (meselâ.50 sınırları dahilinde veya belirtilen diğer bir sınır dahilinde olmalıdır.1 seçildiğinde. 0.ICS 91. bir sevkiyata ait FM değeri. Çizelge B.2'de. orta tane büyüklüğü dağılımı için MP kullanılır).0.25) + (> 0. Çizelge B.100. ince tane büyüklüğü dağılımı için FF kullanılır). Not İncelik modülü (FM). M veya F harflerinden sonra F harfi ilâve edilir (meselâ. bu amaçla çizelgelerin her ikisi birlikte kullanılamaz.1 . şartname hazırlayıcıların. aşağıda verilen göz açıklıklı (mm) eleklerde kalan kümülatif kütlece yüzdelerin toplamı olarak yüzde cinsinden hesaplanır: İncelik modülü (FM) = ∑ {(> 4) + (> 2) + (> 1) + (> 0.500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzdeye bağlı olarak irilik veya incelik Elekten geçen kütlece yüzde MP 30 .100 Çizelge B. İlâve olarak istendiği durumlarda. 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek B (Bilgi için) İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler Çizelge B.100.0 . Ancak.500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde için. iri olarak sınıflandırılmış olan ince agregalar C harfi. Çizelge B.

100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek C İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları Çizelge C.ICS 91.100. Elekten geçen yüzdeyle ilgili toleranslar 0/2 ±5 ± 10 ± 15 ±5 0/4 ±5 ± 10 ± 10 ±3 0/1 ±5 ± 15 ±5 22 .15.3.063 Not .250 0. 91.3.Madde 4.İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0.1 .

Not Kesin sınırlar. belirtilen alt sınır değerinden daha küçük bir değer vermesi. aşağıda belirtilen dört durumdan birinin söz konusu olması halinde zararsız olarak kabul edilmelidir: a) İnce agreganın toplam çok ince malzeme muhtevasının.100. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata uygun olarak yerel yeterlilikteki performansla kullanılan mevcut malzemelerin özellikleriyle ilgili tecrübelerden faydalanılarak oluşturulmalıdır. % 3'ten veya agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre belirtilmiş olan başka bir değerden daha az olması.15. kum eş değerinin (SE).ICS 91. metilen mavisi deneyinin (MB). c) EN 933-9'a uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. d) Bilinen bir performans yeterliliğine sahip agreganınkine eşit performansın elde edilmesi veya herhangi bir problemle karşılaşılmadan kullanım performans yeterliliğinin kanıtlanması. normal olarak % 90 ihtimal seviyesinde ifade edilmelidir. 23 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek D Çok ince malzemenin değerlendirilmesi Çok ince malzeme. Sınırlar ve/veya kategoriler.100. deney metotları kullanılarak daha fazla kanıt elde edilinceye kadar sabit hale getirilemez. b) EN 933-8'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. belirtilen alt sınırı aşması. 91. 0/2 mm aralığı ile yapılan kum eş değeri ve metilen mavisi deneyleriyle ilgili uygunluk özellikleri. Avrupa'nın bazı bölgelerindeki farklı ince agregalar için.

agrega dayanımının da dikkate alınması gerekebilir. genellikle sadece özel durumlarda gerekir (meselâ. kullanım tecrübelerine bağlı olarak değerlendirilmelidir.1 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Agregalar. 24 . genellikle betondan daha yüksek dayanıma sahiptir.1.15. bileşen malzemeler ve bunların betonda kullanılan oranları ile ilişkilidir.ICS 91.1. E. 40'tan daha büyük Los Angeles katsayılarına sahip agregalar.1 Donma ve çözülmeye karşı direnç Betonun donma ve çözülmeye karşı direnci. agreganın dayanımı ile ilgili genellikle yeterli bir bilgi sağlar.2 E. Yeterli bir kullanım performans kaydına sahip olan ve katkı maddesi ihtiva eden veya etmeyen agrega ve çimento kombinasyonlarından elde edilen tesiste üretilmiş betonun normal kontrol dayanımları.2 LA15. özellikle önemli bir faktördür ve bu sebeple beton deney numuneleri kullanılarak betonun donma ve çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesi için gereklidir. E.2. betonun çok yüksek dayanımlı olması isteniyorsa.1 E. Ancak. darbe gerilmelerine maruz kalan yol kaplamaları ve döşeme yüzey tabakaları için gerekebilir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek E (Bilgi için) Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler E.1. 91. E. LA20 kategorili agregalar veya SZ18 darbe kategorili agregalar. suya doygunluk derecesi. Hava sürükleme derecesi. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgeler veya özel bölgesel yollar için yüzey tabakası şartlarını sağlamak için).3 LA30 kategorili veya SZ22 darbe kategorili agregalar.100.100.

30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek F (Bilgi için) Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler F. yeterli donma-çözülme direncine sahip olabilir. marn. su emme oranından daha çok. çoğunlukla % 4'ten daha yüksek emme değerlerine sahip iken.2 Petrografik analiz Agreganın. F. Meselâ. fillit.3 Su emme oranı EN 1097-6'ya uygun olarak tayin edilmiş olan su emme oranı. bazı Jura kireçtaşları ve kumtaşları. donma ve çözülme işleminden kaynaklanan hasar görme hassasiyeti. 91. 25 .2. altere gözenekli bazalt veya kil çimentolu gevşek taneler.1 Deney Gösterge deneyleri Donma-çözülme hassasiyeti için bir gösterge oluşturabilen deneyler. dolomitler ve Karbonifer kumtaşları çoğunlukla % 2'den daha yüksek emme değerlerine sahiptir.1.1 Genel Agreganın. Madde F.4'te verilen fiziksel deneylerden biri. Belirli bir oranda mikro gözenekli çakmaktaşı kökenli agrega tanelerini ihtiva eden bazı agregalar söz konusu olduğunda.2. agrega tanelerinin dayanımı ve taneler dahilindeki gözeneklerin boyut ve dağılımının yanı sıra diğer süreksizliklerle de ilişkilidir.1. Ancak. yoğunluk ölçmeleri ile daha iyi değerlendirilebilir. F. yeterli veya yetersiz donma-çözülme dayanıklılığı arasındaki farklılık. bazı çakıltaşları ve breşlerden elde edilen hassas agregalar. donma ve çözülmenin derecesi ve agrega tanelerinin doygunluk derecesi ile ilişkilidir. donma-çözülme döngülerinin sıklığı. F. gözenekli çakmaktaşı.ICS 91.15. kısmen veya tamamen doygun çevre şartları altında veya yüksek nem şartlarında. Permiyen kireçtaşları.1 İklim Herhangi bir hasarın etkisi.2.2 F. Aşırı ayrışmış kayaçlar. nihaî kullanıma. donma veya çözülme olaylarından hasar görmesi muhtemeldir. % 1'den daha büyük değilse.2. donma-çözülmeye karşı dirençli olarak kabul edilebilir. F. öncelikle iklime. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması halinde önemli oranda artar.2. tebeşir. donma-çözülmeye dayanıklılık için yeterli olan birçok agrega. Bu deneylerden herhangi biriyle ilgili şartları sağlayan agregalar. aşağıda verilenlerden bazılarını veya tümünü ihtiva edebilir: Şist.3 ve Madde F.3 Petrografik yapı Donma ve çözülmeye karşı direnç.2 Nihaî kullanım Agregaların. F. agreganın donma-çözülmeye karşı direncin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Bu tür tanelerin varlığının gözlenmesi veya varlığından şüphelenilmesi halinde. EN 932-3'te belirtilen işleme göre petrografik analize tâbi tutulması.1. Hasar riski. yüksek fırın curufları. su emme oranları % 2’den daha yüksek olmasına rağmen. F. şeyl. agreganın donma-çözülme etkisine dirençli olduğu kabul edilebilir. Ancak bu malzemeler. petrografik tipine ve agrega taneleri içindeki gözeneklerin boyut dağılımına bağlıdır.100. petrografik analizi veya aşağıda belirtilen fiziksel deneylerden birini ihtiva eder. mika şist.100. donma-çözülme olayından hasar görme ihtimali olan zayıf ve/veya yüksek oranda su emen tanelerin varlığıyla ilgili bir gösterge ortaya koyabilir. daha yüksek emme değerlerine sahiptir.

30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 F. söz konusu agrega. nihaî kullanım ve iklim bilgileri. agreganın performansı ile ilgili yeterli bir kayıt mevcut ise. tuz yok İstenmiyor F4 veya MS35 F2 veya MS25 .Buzlanma yok. Yeterli performans kayıtlarının mevcut olmaması ve bir deneyin yapılmasının gerekmesi durumunda. EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir.İklim ve nihaî kullanımla ilişkili donma-çözülme şiddet kategorisi İklim Akdeniz Atlantik Kıta Avrupası a) . Madde 5. agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.15.ICS 91. F.1'den uygun bir kategorinin seçilmesi amacıyla kullanılabilir. Magnezyum sülfat deneyi.Kısmî doygunluk. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması durumları için en uygun olarak kabul edilir. kuru durum İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor . 91. Çizelge F.Hava alanı satıh kaplamaları F2 veya MS25 F1 veya MS18 F1 veya MS18 a) Kıta Avrupa kategorisine ayrıca İzlanda. Çevre şartları 26 . Çizelge F.4 Diğer gösterge deneyleri EN 1367-1'e uygun olarak tayin edilen donma-çözülme değeri veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilen magnezyum sülfat etkisine dayanıklılık değeri. kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir.Doygun. istenen donma-çözülme direncinin veya magnezyum sülfat direncinin belirlenmesi amacıyla. Magnezyum sülfat deneyi. tuz yok İstenmiyor F2 veya MS25 F1 veya MS18 .3 Kategori seçimi Amaçlanan kullanım şartlarına benzer şartlar altında. Seçilen kategori. Not Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu durumlarında.100. çevresel şartlar. İskandinavya'nın bazı bölgeleri ve şiddetli kış hava şartlarının görüldüğü dağlık bölgeler ilâve edilebilir.100.Tuz (deniz suyu veya yol satıhları) F4 veya MS35 F2 veya MS25 F1 veya MS18 .1 ile bağlantılı olarak kullanılabilir.7. beton üzerinde deney yapmak suretiyle agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin tahkik edilmesi mümkündür. Ayrıca. çimentoyla bağlı tanelere sahip geri kazanılmış agregalara uygun değildir.1 .2.

Bu tür malzemelerin toplam klorür muhtevasının. Daha az yaygın diğer bir reaksiyon şekli. Betonun ihtiva ettiği metalin korozyon riskini en aza indirmek amacıyla. betonda şişmeye bağlı hasara sebep olabilir. bu olay betonda şişmeye ve takiben çatlamaya veya parçalanmaya yol açabilir.3 G. aşağıda verilen tedbirlerden birinin alınması gerekli olabilir: Beton karışımının toplam alkali muhtevasının sınırlandırılması. agregalarda sodyum ve potasyum tuzları halinde bulunabilir.1 Alkali-silika reaksiyonu Doğal agregalarla alkali-silika reaksiyonu Belirli agregalar. alkali-karbonat reaksiyonudur. Etkin alkali muhtevası düşük olan çimento kullanılması. betonun klorür iyon muhtevasının hesaplanmasında kullanılmalıdır. betondaki bileşen malzemelerin azamî klorür muhtevaları esas alınarak hesaplama işleminde kullanılabilir. Numune. Bu tür tuzlar. G. Reaktif olmayan bir agrega kombinasyonunun kullanılması. dolayısıyla bu değer.1.2 Sülfatlar Agregalarda bulunan sülfatlar. kalsiyum alüminat ve diğer fazlarda bulunabilir. 91. kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler G. Çoğunlukla ülke içi ocaklardan elde edilen agregaların suda çözünebilir klorür iyonu muhtevasının çok düşük olması muhtemeldir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek G (Bilgi için) Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin.1 Klorürler Doğal agregalardaki klorürler Klorürler. miktarları büyük oranda agrega kaynağına bağlı olarak. Kristalize yüksek fırın curufunun ihtiva ettiği sülfatın büyük bir oranı. betonun genleşme suretiyle hasar görmesine de neden olabilir. bu klorürlerin EN 1744-1:1998 Madde 7’de açıklanan işlemlerde su kullanılarak özütlenmesi mümkün değildir. betondaki gözenekler içerisindeki sıvılarda mevcut bulunan alkali hidroksitler ile reaksiyona girebilir. Geri kazanılmış agregalarda EN 1744-1’e göre tayin edilen suda çözünebilen sülfatlar.1. Betonun suya doygunluk derecesinin sınırlandırılması. sülfatları oluşturmak üzere beton içinde indirgenebilirler. Geri kazanılmış agregaların çoğu için klorür iyon muhtevalarının düşük olması muhtemeldir. yüksek oranda sülfat miktarına müsaade edilebilir. % 0. G. Bu sebeple curufta. Olumsuz şartlar altında ve rutubet mevcudiyeti söz konusu olduğunda.3. curuf taneleri halinde bulunduğundan. betonun toplam klorür ve alkali muhtevasını arttırır. Bu bileşikler ayrıca betonda şişmeye bağlı bozulmaya sebep olur. En yaygın reaksiyon şekli.2 Geri kazanılmış agregalardaki klorürler Özellikle sertleşmiş beton veya harç içerenler olmak üzere geri kazanılmış agregalarda klorürler. genellikle potansiyel olarak reaktif sülfatlar (alçı sıvası gibi) olup.15. EN 1744-5’e göre tayin edilen asitte çözünebilen klorür muhtevası. çimentonun hidratasyon reaksiyonlarında hiçbir etkiye sahip değildir.ICS 91. Belirli bir çimento-agrega kombinasyonunun bozulmaya yol açan reaktifliğinin bulunmadığını gösteren geçmiş uzun dönemli bir tecrübe olmaması halinde.100. bu değer. 27 . Bu şekilde ilâve bir güvenlik marjı sağlanabilir. Belirli şartlar altında agregalarda mevcut olan diğer kükürt bileşikleri. G. alkaliler ve belirli silis formları arasında meydana gelir (alkali-silika reaksiyonu). muhtemelen klorür miktarını olduğundan fazla gösterecektir. betondaki bileşen malzemelerin tümünün dikkate alındığı toplam klorür miktarının sınırlandırılması genel bir uygulamadır.01'den daha büyük olmadığının gösterilmesi halinde.1 G. özütlemeden önce ince toz haline öğütülmüş olsa bile.100.

100. hafif organik kirleticilerin seviyeleri konusunda ek şartlar koymak gerekebilir. belirli bir nihaî kullanım için uygunluğuna itina gösterilmelidir.3. böyle bir etkiye sahip maddelere iki örnektir. modern üretim tesislerinden elde edilen havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun beton yapımında kullanılması halinde iyi sonuç vermemesi. geri kazanılmış agregalar için kullanılabilir.4 Betonun yüzey tabakasını etkileyen bileşenler Görünüş özelliğinin. Not Daha fazla bilgi için. Agreganın. G. EN 1744-1:1998 Madde 14.1'ini aşmamalıdır.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. geri kazanılmış beton agregalarının alkali muhtevasının tayin edilmesi ve dikkate alınması da gerekecektir. 91.25'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0. lekelenmeye. renk bozulmasına. agregalar. betonun yüzey görünüşünü bu şekilde etkileyen malzemelere verilebilecek iki örnektir.6 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf bileşenleri Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun bazı bileşenleri. kullanıldıkları betonun dayanım gelişme hızını. Agreganın.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. Her iki durumda da. Geri kazanılmış agregaların. öngörülemeyen bileşen değişkenliği dikkate alınmalıdır.5 Betonun priz almasını ve sertleşmesini etkileyen bileşenler Agregaların diğer bileşenleri. bazı kil mineralleri de. CEN Report CR1901 "Regional specifications and recommendations for the avoidance of alkali-silica reactions in concrete" dokümanına bakılmalıdır. 28 . Ayrıca. G.05'ini aşmamalıdır. betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyen bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15. Agregaların ülke sınırları dışından temin edilmesi halinde. a) İnce agreganın kütlece % 0. satın alıcı. Reaktif demir sülfür ve linyit. Bazı durumlarda (meselâ. beton agregaları olarak kullanıldıklarında betonun hacim kararlılığını olumsuz olarak etkileyebilir. G. reaktif olmadığı özellikle ortaya konmadıkça malzemenin potansiyel olarak reaktif agrega olduğunun kabul edilmesi uygun olacaktır. Organik madde ve şeker türevi malzemeler. yüzey kalitesini veya dayanıklılığını olumsuz olarak etkileyen oranlarda malzeme ihtiva etmemelidir. daha az muhtemeldir.2 Geri kazanılmış agregalarla alkali-silika reaksiyonu Geri kazanılmış agregaların kullanımı. geri kazanılmış beton agregası olması durumunda. orijinal betonun reaktif (veya reaksiyona giren) agrega içermediğinin tespit edilmesinin yanı sıra. Not Agregalardaki kütlece çok küçük yüzdelerdeki kirleticiler. agreganın getirildiği ülkenin konuyla ilgili tecrübelerini dikkate almalıdır. dekoratif kaplamalı betonlarda olduğu gibi). Ancak.100. EN 1744-1:1998 Madde 14. EN 1744-6’da verilen işlemler. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren çimento hidratasyon hızını olumsuz olarak etkileyebilir. yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birinin uygulanamadığı hallerde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agrega-çimento kombinasyonuna.ICS 91. geri kazanılmış genel agrega olması durumunda. Beton yüzeyinin önemli olduğu durumlarda. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre değerlendirilebilir. beton mastarlamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan. kabarmaya veya beton yüzeyine yakın olması halinde patlaklara sebep olmak suretiyle. Bazı agrega bileşenleri. agrega kaynağının.5'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0. yukarıda belirtilen önlemlerin sürdürülebilirliğini etkileyebilir. yeni betonun (veya içerisindeki çimentonun) alkali muhtevasının sınırlı olduğu hallerde. G.3’te verilen işlemlerle belirlenemez. dayanımını ve dayanıklılığını olumsuz olarak etkiler.15. betonun temel bir özelliği olarak görüldüğü durumlarda. a) İnce agreganın kütlece % 0. beton yüzey görünüşünü olumsuz olarak etkileyebilir.

2.2 Fabrika üretim kontrolü için yönetim temsilcisi Üretici. tarif edilmelidir.2. Üretici. üreticinin sorumluluğundadır. yönetim tarafından uygun aralıklarla denetlenmeli ve gözden geçirilmelidir.3 Yönetimin gözden geçirmesi Bu ekte belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla kabul edilmiş olan fabrika üretim kontrol sistemi. bu maddelerin muhtevasının. kaynağı ve uygun olması halinde hammaddenin bulunduğu yeri ve üretim plânını gösteren bir veya daha fazla haritayı ihtiva eden belgeler mevcut olmalıdır. yapan ve kontrol eden tüm personel arasındaki sorumluluk. yetki ve ilişkiler.1 Organizasyon Sorumluluk ve yetki Kaliteyi etkileyen işleri idare eden.2 Alt ihale hizmetleri İşlemin herhangi bir bölümü. yayımı ve kaydedilmesi ile ilgili işlemleri ve sorumlulukları kapsayan üretim kontrol kullanma kılavuzunda belirtilmek suretiyle belgelendirilmelidir.Konsey’in 76/769/EEC Direktifi'nde tarif edilen tehlikeli maddelerin çoğu. H.2 H.3 Kontrol işlemleri Üretici. H. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan hükümlere göre yürürlükte olan sınır değerlerini aşmadığının temin edilmesi.3.2. H. b) Varsa.3 Hammadde bilgisi Hammadde tipi. işleme. dahilî ve haricî belgelendirme ve verilerin onaylanması. bununla ilgili kontrol araçları oluşturulmalıdır. genellikle mineral kökenli agrega kaynaklarının çoğunda mevcut değildir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek H Fabrika üretim kontrolü H. H. ihale edilen işlemin herhangi bir bölümü ile ilgili tüm sorumluluğu taşımalıdır.ICS 91. 29 . üretici tarafından ihaleye verilirse. kaydedilmesi ve giderilmesi amacıyla. sistemin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli olarak temin edilmesi amacıyla.100.3.1 Giriş Bu ek. Not 1 . Herhangi bir tehlikeli madde ve maddelerin belirlenmesi halinde. bu ekte verilen prensiplere göre değerlendirilmelidir. H. dağıtılması ve yönetimi ile belgelendirmede yapılan değişikliklerin hazırlanması. H. malzemelerin muayene edilmesi ve fabrika üretim kontrol sistemiyle ilgili dokümanları kapsayan hükümleriyle ilgili belgeleri ve verileri kapsamalıdır. 91.1 Belge ve veri kontrolü Belge ve veri kontrolü. Bu gözden geçirmelerle ilgili kayıtlar tutulmalıdır. agrega üreticisinin dikkatine sunulur.100. kalite sapmalarının belirlenmesi. yayınlanması. her bir agrega üretim tesisi için.3. bu standardın satın alma.15. Ek ZA Madde ZA. Ancak. uygun yetkilere sahip bir kişiyi atamalıdır. fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususların yerine getirildiği işlemleri ihtiva eden bir fabrika üretim kontrol kullanım kılavuzunu oluşturmalı ve muhafaza etmelidir. a) Uygun olmayan özellikte ürün oluşmasının önlenmesi ile ilgili işlemin başlatılması. agregaların bu standardda belirtilen ilgili özelliklere uygun olmasının temin edilmesi amacıyla kullanılacak bir fabrika üretim kontrol sistemini açıklar. organizasyon açısından serbestlik ve yetkiye ihtiyaç duyan personel ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere. Belge ve verilerin yönetimiyle ilgili bir işlem. H. bu ekte belirtilen hususların uygulanmasını ve devam etmesini sağlamak amacıyla.1'de verilen not. Fabrika üretim kontrol sisteminin etkinliği.

ile ilgili işlemler yer alır. işlem esnasında numunesi alınan malzemenin muayene edilmesi veya deneye tâbi tutulması.1. Madde H. genellikle üretim periyotlarıyla ilişkilidir. gerekli muayene ve deneylerin yapılması amacıyla.1. kaynak ve tip açılarından satış noktasına kadar belirlenebilir olmalıdır. .5 H.Tedarikçi ve taşımayı yapan. belgelendirilmiş işlemlere uygun olarak kullanılabilir.3'te belirtilen herhangi bir tehlikeli malzemenin belirlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. H. aşağıdaki hususları belirtmelidir: . H. Not 2 .Özel şartlar altında deney sıklıkları. gözle muayeneyi gerektirebilir. Not 1 . gerekli bütün tesis. belirtilen bir sınır değere yakın ise.Geri kazanılmış agregalar için.1 Muayene ve deney Genel Üretici. Not 4 .3'te verilenlerin altına indirilebilir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek olarak. kötü hava şartlarında işlemin değiştirilmesi vb.100.Sıklık değerleri. aşağıdakiler olabilir: 30 . e) Ürün.Fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususlar.5. . sıklığın artırılması gerekebilir. Çizelge H. 91. numune alma ve deneylerin sıklığı ve yeri Üretim kontrol dokümanı. muayenelerin sıklığını ve şeklini tarif etmelidir. ölçme ve deney donanımının kontrolü.2 Donanım Üretici. H. Çizelge H.100. d) Stoktan alınan malzemenin. geri kazanılacak hammaddeyle ilgili olarak belgelendirilmiş bir girdi kontrolü mevcut olmalıdır.5. b) Agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre yürürlükte bulunan sınır değerlerini aşmadıklarının temin edilmesi amacıyla. Donanımlar.ICS 91. EN 932-5'e uygun olmalıdır. Çizelge H. kalibrasyonu ve bakımından sorumlu olmalıdır.2 ve Çizelge H. ayrı ayrı belirtilmelidir. Kalibrasyon kayıtları tutulmalıdır.Ölçülen değer. Donanımlar. Not 3 .3 Muayene. donanım ve eğitimli personeli sağlamalıdır. Bir üretim periyodu.15. İlgili karakteristiklerin tayin edilmesi amacıyla yapılması gereken numune alma ve deneylerin sıklığı.Hammaddenin özelliği. c) Malzemenin kontrollü bir şekilde stoka konulduğunun ve stok yerlerinin ve muhtevalarının belirlenmesinin temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. muayene. deney sıklıklarının artırılmasına yol açabilir. Not Bu işlemler arasında. aşağıdaki hususları sağlamalıdır: a) Malzemelerin belirlenmesi ve kontrolüne yönelik işlemler mevcut olmalıdır.3'te belirtildiği gibi olmalıdır. üretim yapılan günlerden oluşan bir tam hafta. Çizelge H. bu malzemenin uygunluğunu tehlikeye düşürecek şekilde bozulmadığının temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır.Geri kazanmayla ilgili girdi kontrol işlemleri. Bu muayeneler sonucunda belirlenen sapmalar.Hammaddenin kaynağı ve yeri. ay veya yıl olarak tarif edilir.4 Üretim yönetimi Fabrika üretim kontrol sistemi. işleme donanımının bakım ve ayarı. Bu şartlar. işlem yapan deponun kaynak olarak gösterilmesi yeterlidir. Not 2 .3. geri kazanılmış agregalar için.5. Not 3 . Kalibrasyon doğruluğu ve sıklığı. H.2 ve Çizelge H.

üretim yerinde uygulanan mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesinin gerektiği zaman periyodudur. Deney sıklıklarının azaltılma sebepleri. numune alma yerleri. birden fazla ürüne uygulanması mümkün olabilir. üretici tarafından kaydedilmeli. servis raporlarının ve müşteri şikayetlerinin analiz edilmesi.2 ve Çizelge H. Kayıtlar. üreticinin elde ettiği tecrübeye bağlı olarak bir deneye ait sonuçların. kayıtların. yeni bir deneyin yapılması ve/veya önlemlerin alınması gibi). ürünün iki veya daha fazla farklı tane büyüklüklerinin kombinasyonundan oluşması durumudur. tarihleri ve zamanları ve diğer ilgili bilgilerle (hava şartları gibi) birlikte deneye tâbi tutulan ürün de dahil olmak üzere kaydedilmelidir.1.100. Muayene edilen veya deneye tâbi tutulan ürünün.15. d) Etkin düzeltme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla kontrollerin uygulanması. kayıtlara geçirilmelidir (meselâ. Not 1 . c) Karşılaşılan risklere tekabül eden bir seviyeye kadar problemlerin çözülmesi için önleyici faaliyetlerin başlatılması. incelenmeli ve gerekirse düzeltme işlemi yapılmalıdır. Yüksek uygunluğa sahip agrega kaynakları. H.Bazı karakteristikler. depolama ve şartlandırma Üretici. 31 . Üretim işleminin gözetimi ve izlenmesi için istisnaî tedbirleri ihtiva eden bir kalite yönetim sisteminin çalıştırılması. Not 2 .7 Uygun çıkmayan ürüne uygulanacak işlemler Ürünün uygun olmadığını gösteren bir deney veya muayeneyi takiben.30 a) b) c) d) TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Yüksek derecede otomatik üretim donanımı. malzeme. 91. a) Tekrar işlenmeli veya b) Uygun olan başka bir uygulamaya yönlendirilmeli veya c) Reddedilmeli ve uygun olmayan malzeme olarak işaretlenmelidir. uygunsuzluk sebebinin araştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması. Çizelge H. aşağıdakileri ihtiva edebilir: a) Deney işleminin incelenmesi de dahil olmak üzere. Belirli özelliklerini tutarlılığı ile ilgili uzun vadeli tecrübe. temel karakteristiklerin değişebileceği durumlarda kontrol edilmelidir. Bu durumda. H.6 Kayıtlar Fabrika üretim kontrol sonuçları. durumla ilgili olarak atılan adımları belirten bir not. Bu ekin bütün maddelerinde gerekli görülen kayıtlar da dahil edilmelidir."Yasal dönem". e) Düzeltme faaliyeti sebebiyle işlemlerde yapılan değişikliklerin uygulanması ve kaydedilmesi. Not Düzeltme işlemleri. H.100. Çizelge H.3'te verilen asgarî özellikleri dikkate alan bir deney sıklığı programını hazırlamalıdır. Üretici. taşıma ve depolama esnasında ürünün kalitesinin korunması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.ICS 91. Bu durum özellikle. Tane büyüklük dağılımı ve temizlik. en az iki yasal dönem boyunca muhafaza edilmelidir. üretim işleminin düzeltilmesi amacıyla.8 Üretim alanlarında taşıma. faaliyetlerin. kalite kayıtlarının. şartnamede belirtilen özellikte olmaması durumunda veya bu özelliği sağlayamayacağı konusunda bir gösterge söz konusu olursa. fabrika üretim kontrol dokümanında belirtilmelidir. b) Muhtemel uygunsuzluk sebeplerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla işlemlerin. birkaç ürün tarafından paylaşılabilir. Bütün uygunsuzluk durumları.

32 .100. kullanılan ambalâjlama metotları ve malzemeleri.Genel özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 Tane büyüklüğü dağılımı Madde 4.100.5 Haftada 1 Haftada 1 Yılda 1 Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda 3 yılda 1 6 7 5.4 Notlar/referanslar Deney metodu EN 933-1 EN 933-10 Deney sıklığı.4 b) b) Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda a) b) Kullanım yerinde geçerli olan hükümlere uygun olarak. fabrika üretim sisteminde görevli olan bütün personelin eğitilmesi ile ilgili işlemleri oluşturmalı ve sürdürmelidir.10 Personelin eğitimi Üretici. ambalâj üzerinde veya ilgili dokümanlarda belirtilmelidir.6 4.1 .9. Uygun eğitim kayıtları tutulmalıdır. aşağıdakileri dikkate almalıdır: a) Ürünün kirlenmesi.1 a) EN 932-3 8 Radyoaktivite yayılması Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması H.15. H. en az Haftada 1 2 İri agreganın tane şekli Çok ince malzemenin muhtevası Çok ince malzemenin kalitesi Tane yoğunluğu ve su emme oranı Alkali-silika reaktifliği Petrografik tanım Tehlikeli maddeler b) Özellikle: Ayda 1 3 4 5 4.9 H. depolama ve piyasaya arz ile ilgili sorumluluk derecesini belirtmelidir. Çizelge H.3 8. b) Ayrışma (segregasyon). Bunun sağlanması için ambalâjlanmış agreganın aktarılması ve depolanması esnasında alınması gereken önlemler.1 Not - Taşıma ve ambalâjlama Taşıma Agregalar. c) Aktarma donanımının ve stoklama alanının temizliği. Aksi belirtilmedikçe.2 Ambalâjlama Agregalar ambalâjlanıyorsa. H. kirlenmenin azaltılması için agreganın üzerinin örtülmesi veya bir mahfaza içine alınması gerekebilir.6 5.6 4. yığın olarak nakledildiğinde.7. Üreticinin fabrika üretim kontrol sistemi. H. Kırılmamış çakıl için deney sıklığı.3.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Bu düzenlemeler. Ek D'de belirtilen şartlara uygun olarak gerektiğinde EN 933-8 EN 933-9 EN 1097-6 Deney sıklığı. EN 933-1 Sadece. 91. kırılmış agregalara EN 933-3 uygulanır.3. ambalâj dışına alınmadan önce agrega özelliklerini önemli oranda değiştirecek derecede agregayı kirletmemeli veya bozmamalıdır.1 4. kaynağa bağlı olup. sadece CE işaretleme amaçları için gerekli olduğunda (Ek ZA).9.ICS 91. EN 933-4 azaltılabilir.3 H.3.

2 8 Kalsiyum karbonat muhtevası 6.5 EN 1097-6 agregalar oranı 11 Suda çözünebilen sülfat 6.3 2 yılda 1 EN 196-2: Madde 5 2005.1 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-6 zamanı üzerindeki etki Geri kazanılmış iri agrega Sadece geri kazanılmış iri 9 5.Fulvo asit (organik madde muhtevasının yüksek olduğu gösterildiğinde) .2 Sadece yüksek fırın curufu Sadece yüksek fırın curufu Çimentonun ön priz alma 6.4.100.2.1 6.Karşılaştırmalı mukavemet deneyi .3 . çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgelerde Deniz kökenli agregalar için Çizelge H.15.Organik madde muhtevası .5 EN 1367-1 veya 2 yılda 1 EN 1367-2 EN 1744-1:1998.5 5.Nihaî kullanıma ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 2 3 4 5 6 7 Parçalanma direnci Bozunma (yıpranma) direnci Parlatma direnci Yüzey aşınma direnci Madde 5.2 Deniz kökenli agregalar Notlar/referanslar Deniz kökenli iri agregalar Deney metodu EN 933-7 EN 1367-4 Deney sıklığı.1 EN 1744-1:1998. 91. Madde 19.100. Madde 15. en az Yılda 1 5 yılda 1 4 Kükürt ihtiva eden bileşikler Organik maddeler: .3'e bakılmalıdır.2 Yılda 1 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Ayda 1 Ayda 1 Ayda 1 6 7 8 Dikalsiyum silikat ayrışması Demir ayrışması 6.3 aşınma direnci Donma ve çözülme Klorür muhtevası 5.2 EN 1744-1:1998. Madde 12.Belirli kaynaklardan elde edilen agregalara ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları a) Özellikler 1 2 3 Kavkı muhtevası Hacim kararlılığı .8 prEN 933-11 bileşenleri agregalar Tane yoğunluğu ve su emme Sadece geri kazanılmış iri 10 5.3 Geri kazanılmış agregalar Yüksek fırın curufu ve geri kazanılmış agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın EN 1744-1:1998. curufu dışındaki agregalar ve geri Yılda 1 Madde 12 kazanılmış agregalar EN 1744-1:1998.3 EN 1744-1:1998.1 EN 1744-1:1998. Yılda 1 Madde 15.Hafif organik kirleticiler 6.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge H.1 EN 1744-1:1998.2 .2 6.ICS 91. işlemi yapan depo kabul edilebilir.7.4.4.3 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-1 a) Geri kazanılmış agregalar için kaynak olarak.4. Yılda 1 Madde 15.4.3 5.4. Haftada 1 Madde 7 EN 1744-5 Yılda 2 EN 1744-1:1998.katılaşma süresi .Kuruma büzülmesi Klorür muhtevası Madde 4. 33 . Yılda 2 Madde 12 5 6. en az Yılda 2 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 Çivili lâstiklerden kaynaklanan 5. Ek A EN 1097-9 Deney sıklığı. Madde 14. Beton kaplama yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalar Deney metodu EN 1097-2 EN 1097-1 EN 1097-8 EN 1097-8:1999.2 EN 1744-1:1998.2 Notlar/referanslar Yüksek dayanımlı beton için Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece.7. Madde 19.2 5.2. 2 yılda 1 Madde 7 EN 1744-1:1998.1 6.4 5. Çizelge H.

bu standardın kapsamına giren agrega ve dolgu agregalarının.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek ZA (Bilgi için) Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri ZA.Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal.int adresinden erişim sağlanabilir). değiştirildiği şekliyle.4.4. Bu maddelere olan uygunluk. EUROPA'daki Construction web sitesinde yer almaktadır (CREATE. uygun olan yer ve zamanda bu özelliklere uyulması ayrıca gerekir.6 Çok ince malzeme 5. 34 .15. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) tarafından CEN'e verilen mecburî direktife2) göre hazırlanmıştır.4 İri agreganın şekli 5. CE işaretiyle birlikte verilen bilgilere atıf yapılmalıdır. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina.2 İri agreganın parçalanma direnci 5.Amaçlanan kullanımlara uygunluğu etkilemeyen diğer hususlar ve diğer AB Direktifleri. Çizelge ZA.ICS 91. Not Bu standardın tehlikeli maddelerle ilişkili olan maddelerine ilâveten.4. büyüklüğü ve yoğunluğu 4.2 Agrega tane büyüklüğü Tane şekli.2 Yüzey aşınma direnci 5.5 İri agreganın kavkı muhtevası 4. AB Yapı Ürünleri Direktifi'nin hükümlerini yerine getirmek amacıyla. Avrupa mevzuatı ve ulusal yasalar. Bu standardın bu ekte verilen maddeleri. burada belirtilen kullanım amaçlarına uygun olduğu varsayımını doğurur. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Temel karakteristikler Bu standard ve/veya diğer standardlardaki özellik maddeleri 4.3 İri agreganın bozunma direnci Parlatma. AB Yapı Ürünleri Direktifi (89/106/EEC) altında verilen mecburî Direktifin hükümlerini yerine getirir.1 Parlatma direnci 5.3 Tane büyüklüğü dağılımı 4. bu ekin kapsamına giren agregalara ve dolgu agregalarına uygulanabilir.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Temizlik Parçalanma/kırılma direnci 4.100. http://europa.100. Not: Tehlikeli maddelerle ilgili Avrupa ve ulusal hükümlere ilişkin bir veri tabanı. Uyarı . bu standardın kapsamına giren ürünlere uygulanabilen diğer özellikler de mevcut olabilir (meselâ. yönetmelikler ve idarî hükümler gibi). aşınma.1a .eu.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınma direnci Seviyeler ve/veya sınıflar Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Açıklamalar Gösteriliş (d/D) Tolerans/kategori Kategori Beyan değeri Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori 2) M125 "Agregalar". bozunma direnci 5.1 Kapsam ve ilgili karakteristikler Bu standard ve bu Ek ZA. 91.

4.2 Klorürler Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Beyan değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri 6.2 Hacim kararlılığı .2 Toplam kükürt 6.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren doğal agrega bileşenleri 6.3.4.1a .1 İri agreganın donma/çözülme direnci 5.kuruma büzülmesi Hacim kararlılığı 6.3 Alkali-silika reaktifliği Yok Yok Kategoriler Beyan değeri 35 .3.15.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Su emme oranı Tehlikeli maddeler: Radyoaktif yayılma (binalardaki betonlarda kullanılması düşünülen ve radyoaktif kaynaklardan elde edilen agregalar için) Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine karşı dayanıklılık Madde ZA.1'deki Not H.4 Üretim yönetimi Yok Madde ZA.4. 91.7.100.3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası 6.1 Asitte çözünebilen sülfatlar 6.3 Hammadde bilgisi H.5 Beton kaplama yüzey işlemleri için ince agreganın karbonat muhtevası 5.7. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 5.8 Geri kazanılmış iri agrega Bileşim/muhteva Yok Kategoriler bileşenleri 6.100.3.1 Çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etki (geri kazanılmış agregalar) 6. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Açıklamalar Temel karakteristikler standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar 5.ICS 91.3.3'ün üçüncü paragrafı 5.(Devam) Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.7.

2b'de verilmiştir.1b .3 Hammadde bilgisi H.2 Agrega ve dolgu agregalarının uygunluğunun teyidine ilişkin işlemler ZA.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemi. Bu durumda.100.100.4 Üretim yönetimi 5. ürünün amaçlanan kullanımına yönelik karakteristikle ilgili olarak herhangi bir düzenleyici hükmün mevcut olmadığı üye ülkelerde uygulanamaz. ZA.1 Asitte çözünebilen sülfatlar Bileşim/muhteva 6.1a ve Çizelge ZA. karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda kullanılamayabilir.4. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen dolgu agregaları ve bu agregaların karışımı Amaçlanan kullanımlar: Bina.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler 4. ürünlerinin bu karakteristikle ilgili performansını tayin etmek veya beyan etmek mecburiyetinde değildir.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemleri.3.1 İri agreganın donma/çözülme direnci Yok Yok Yok Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Temizlik Hacim kararlılığı Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Madde ZA.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Madde ZA. 91.4. Ancak bu seçenek.15.1a ve Çizelge ZA.3) birlikte verilen bilgilerde yer alan "Performans tayini yapılmadı" seçeneği kullanılabilir.1 Uygunluk teyit sistemleri Değiştirildiği şekliyle M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 9 Ekim 1998 tarih ve 98/598/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.3. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.2 Klorürler Yok Kategoriler 6. ürünlerini bu üye ülkelerdeki pazarlara gönderen üreticiler.2a ve Çizelge ZA.2. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Temel karakteristikler Açıklamalar standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar Yok “Kabul/ret” eşik değeri 4.6 Dolgu agregası İncelik/tane büyüklüğü ve 5.3'ün üçüncü paragrafı Yok Kategori Belirli bir karakteristik ile ilgili hüküm.6 Çok ince malzeme 5. 36 .1'deki Not H.5 Tane yoğunluğu ve su emme Yok Beyan değeri yoğunluğu oranı Yok Beyan değeri 6.3.7.2a ve Çizelge ZA.3.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA. CE işaretiyle (Madde ZA. M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 24 Haziran 1996 tarih ve 96/579/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.kuruma büzülmesi 6.Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Doğal.2 Toplam kükürt 6.2b'de verilmiştir.ICS 91.2 Hacim kararlılığı .7.

Çizelge ZA. 37 .Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi 4 4 Beton. Çizelge ZA.Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Görevin kapsamı Uygulanacak maddeler 7. Çizelge ZA.ICS 91.3a ve Çizelge ZA. üçüncü ihtimale bakılmalıdır. fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıçta denetlenmesi ve fabrika üretim kontrolünün sürekli olarak gözetimi. harç ve Binalar. fabrika üretim kontrolü.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA. Üye Ülkeler tarafından ulusal yasalar.1a veya Çizelge ZA. harç ve Binalar.1b'deki ilgili bütün Fabrika üretim kontrolü (FÜK) karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA.(ii).2.2a . yollar ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin agregaları imalâtında Sistem 4 : 89/106/EEC (CPD) Direktif'i Ek III.Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi Beton.1b'deki agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyidi.1a veya Çizelge gözetimi. değerlendirilmesi ve onaylanması kaydıyla belgelendirilmelidir.1b'deki ilgili bütün denetlemesi karakteristiklerle ilişkili parametreler FÜK'nin belgelendirilmesi FÜK'nin sürekli olarak Çizelge ZA. yönetmelikler ve idarî mevzuatta tarif edilmiştir. bu standardın burada belirtilen maddelerinin uygulanması sonucunda elde edilen ve Çizelge ZA.2.100. Birinci ihtimale bakılmalıdır. İlâveten.3 3) Güvenlik özellikleri.(ii).100.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Fabrikanın ve FÜK'nin Çizelge ZA.1a ve Çizelge ZA.3b'de verilen uygunluk işlemlerinin değerlendirilmesine dayanmalıdır.15.1b'deki ilgili bütün değerlendirilmesi ve karakteristiklerle ilişkili onaylanması parametreler 7. yollar ve diğer inşaat mühendisliği 2+ enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin 2+ agregaları imalâtında Sistem 2+ : 89/106/EEC (CPD) Direktifi Ek III.3 Üreticinin görevleri Yetkili organın görevleri Çizelge ZA. yetkili bir organ tarafından. ZA.3a .2b .3 7.2 7.1a veya Çizelge başlangıç ZA.1a veya Çizelge Başlangıç tipi deneyler ZA. 91.

üretici veya AEA'da yerleşik bulunan temsilcisi.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.2.1a veya Çizelge ZA. Fabrika üretim kontrol belge sayısı.) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı.) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası. aşağıda belirtilen belgeyi hazırladığında. Bu beyan. ambalâj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar (meselâ teslimat notu) üzerinde gösterilmelidir.. CE işaretinin eklenmesinden sorumludur.). Eklenecek CE işareti sembolü. Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA). üretici veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)'nda yerleşik bulunan temsilcisi. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını hazırlamalı ve muhafaza etmelidir.3 CE işareti ve etiketi Üretici veya AEA dahilinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisi. Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ. Belgeyi imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi.15. İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer. Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi. Ürünün tarifi (tip. 93/68/EC Direktifi’ne uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA). kullanım. Z.2 Z. tanıtıcı bilgiler. Sistem 4 'deki agrega ve dolgu agregaları için: Bu eke uygunluk sağlandığında. kullanım. Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi. 91.ICS 91.3b .1b'deki ilgili bütün karakteristikler Uygulanacak maddeler 7. Uygunluk beyanı ile birlikte.A. Bu beyan. tanıtıcı bilgiler. Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi. . Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ.100. Uygun olan yerlerde..Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 4'teki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Fabrika üretim kontrolü (FÜK) Üreticinin görevleri Başlangıç tipi deneyler Görevin kapsamı Çizelge ZA. CE işaret sembolüne eşlik etmelidir: 38 Belgelendirme organının tanıtım numarası (sadece Sistem 2+ 'daki ürünler için). ..1b'deki ilgili bütün karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA. . ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. yetkili organ tarafından hazırlanan ve yukarıda verilen bilgilere ilâve olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gereken bir fabrika üretim kontrol belgesi bulunmalıdır: Yetkili organın adı ve adresi. Ürünün tarifi (tip. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb. belgenin şartları ve geçerlilik süresi.3 7. Aşağıda verilen bilgiler. Uygunluk beyanı ile birlikte verilen fabrika üretim kontrol belgesinin sayısı. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını (EC uygunluk beyanı) hazırlamalı ve muhafaza etmelidir..1a veya Çizelge ZA.). Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı.100.A.2 EC uygunluk beyanı Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için: Bu ekte verilen şartlara uygunluk sağlandığında ve yetkili organ.

91. uygunluğun sağlandığının iddia edildiği diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi. “kabul/ret” özelliği için "kabul" ibaresi de dahil) ve Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi. karakteristiğin. Yukarıda belirtilen tehlikeli maddelerle ilişkili özel bilgilere ilâve olarak. Şekil ZA. Bu standardın işaret ve numarası. Karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda.1a veya Çizelge ZA.1a veya Çizelge ZA.. ve amaçlanan kullanım. etiket.1b'de yer alan aşağıda verilen ilgili temel karakteristikler ile ilişkili bilgiler: Çizelge ZA..4.100.2. NPD seçeneği kullanılabilir.30 - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Fabrika üretim kontrol belgesinin numarası (uygunsa). ambalâj ve/veya ticarî dokümanlarda verilmesi gereken bilgilerle ilgili örnekler vermektedir. Aksi taktirde. malzeme. Çizelge ZA. 39 . . Şekil ZA.ICS 91.1b'deki "Not"larda belirtilen her bir temel karakteristik için beyan edilmek üzere beyan değerleri ve uygun olan yerlerde seviye veya sınıf/kategori (gerekli olduğunda. Ürünün tarifi: genel isim. gerektiğinde ayrıca.3 ve Şekil ZA. söz konusu mevzuatın gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır. Not Ulusal şerhlerin olmadığı Avrupa mevzuatının belirtilmesi gerekmez. boyutlar. "Performans tayini yapılmadı" (NPD) seçeneği kullanılmayabilir.1. Şekil ZA. verilen bir kullanım amacı için mevzuat hükümlerine maruz kalmaması durumunda.15.100.

2) (% C) (Meselâ AS0.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agrega bileşimi Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Karbonat muhtevası Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB. AN30) (MDE20) (Rc90. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10.1 . % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% CO2) (% WA) Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ.Sistem 2+ 'daki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 40 .2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı.15.2) (Meselâ SNR) (SS0. 91.ICS 91.100. XG0.2 µm Beyan değeri Beyan değeri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.100. madde X: 0.

2 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) (% C) (Meselâ AS0. gözle görülür çatlama veya parçalanma) 3 Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değerleri Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA.100. SE) (% kuruma büzülmesi) (Görünüş. 91. kütlece %. MB.Sistem 2+ 'daki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 41 .100.ICS 91.2) (% S) (% geçen.15.

3 . SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10. XG0.Sistem 4'deki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 42 . madde X: 0.2) (Meselâ SNR) (SS0.2) (% C) (Meselâ AS0.15. % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% WA) Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ.2 µm Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agregaların bileşenleri Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB.2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı. 91. AN30) (MDE20) (Rc90.ICS 91.100.

30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması “Kabul/ret” eşik değeri (% kuruma büzülmesi) (Görünüş. gözle görülür çatlama veya parçalanma) Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri (% C) (Meselâ AS0.15. SE) Beyan değeri Beyan değeri (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) 3 Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA.100.ICS 91.4 . kütlece %. 91. MB.2) (% S) (% geçen.100.Sistem 4'deki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 43 .

30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Kaynaklar EN 206-1.Part 1: Specification.100.100. 91. Concrete . performance. Lightweight aggregates . . mortar and CR 1901. 44 . production and conformity.ICS 91.15. EN 13055-1:2002 grout. Regional specifications and recommendations for the avoidance of damaging alkali silica reactions in concrete.Part 1: Lightweight aggregates for concrete.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->