P. 1
Attachment (1)

Attachment (1)

|Views: 100|Likes:
Yayınlayan: Mehmet Arslanturk

More info:

Published by: Mehmet Arslanturk on Mar 12, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 706 EN 12620 + A1
Nisan 2009

ICS 91.100.15; 91.100.30 2. baskı

BETON AGREGALARI Aggregates for concrete

TS EN 12620 + A1 (2009) standardı, EN 12620 + A1 (2008) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, rue de Stassart 36 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır. Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ön söz
Bu standard, CEN tarafından kabul edilen “EN 12620:2002” standardı esas alınarak, TSE Maden İhtisas Grubunca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun “02 Nisan 2003” tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilmiş olup, “12 Ekim 2006” tarihli Teknik Kurul toplantısında “AC” olarak, “28 Nisan 2009” tarihli Teknik Kurul toplantısında ise “A1” olarak tadil edilerek ikinci baskı olarak yayımına karar verilmiştir. Bu standardın daha önce yayınlanmış bulunan baskıları geçersizdir. Bu standardda, “AC” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler Bu standardda, “A1” Eki ile yapılan değişiklik ve ilâveler işaretleri arasında gösterilmiştir. işaretleri arasında gösterilmiştir.

-

Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz. Bu standard, AB Direktiflerinin temel gereklerini destekler. AB Direktifleriyle ilişki için, bu standardın ayrılmaz bir parçası olan bilgi amaçlı Ek ZA’ya bakılmalıdır. Bu ek, geri kazanılmış agregalara ilişkin hükümleri ve prEN 933-11, EN 1744-5, EN 1744-6 ve EN 1367-4’te belirtilen yeni deney metotlarını içerir. Bu standardlar, ileri hazırlık düzeyindedir. Agregaların diğer nihaî kullanımlarına yönelik gerekler, aşağıdaki standardlarda belirtilmiştir: EN 13043 (TS EN 13043) Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas EN 13055-1 (TS 1114 EN 13055-1) Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout prEN 13055-2 (TS EN 13055-2) Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for unbound and bound applications EN 13139 (TS 2717 EN 13139) Aggregates for mortar prEN 13242 (TS EN 13242) Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction EN 13383-1 (TS EN 13383-1) Armourstone - Part 1:Specification prEN 13450 (TS 7043 EN 13450) Aggregates for railway ballast

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

İçindekiler
1 2 3 Kapsam .................................................................................................................................................... 1 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar........................................................................................... 1 Terimler ve tarifler................................................................................................................................... 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 Agrega .............................................................................................................................................. 3 Doğal agrega.................................................................................................................................... 3 Karışık (tuvenan) agrega.................................................................................................................. 3 Yapay agrega ................................................................................................................................... 3 Geri kazanılmış agrega .................................................................................................................... 3 Dolgu agregası ................................................................................................................................. 3 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) ......................................................................................................... 3 İnce agrega ...................................................................................................................................... 3 İri agrega .......................................................................................................................................... 4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar................................................................................ 4 Parti .................................................................................................................................................. 4 Çok ince malzeme............................................................................................................................ 4 Kategori ............................................................................................................................................ 4 Sınıflandırma .................................................................................................................................... 4 Genel ................................................................................................................................................ 4 Agrega tane sınıfları ......................................................................................................................... 4 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) .......................................................................................... 5 İri agregaların tane şekli ................................................................................................................... 9 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası ........................................................................................... 9 Çok ince malzemenin muhtevası ................................................................................................... 10 Çok ince malzemenin kalitesi......................................................................................................... 10 Genel .............................................................................................................................................. 10 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci ..................................................................................... 11 İri agregaların aşınmaya karşı direnci ............................................................................................ 11 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci .................. 11 Tane yoğunluğu ve su emme oranı................................................................................................ 12 Yığın yoğunluğu ............................................................................................................................. 12 Dayanıklılık..................................................................................................................................... 12 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması ........................................................ 13 Genel .............................................................................................................................................. 15 Klorürler.......................................................................................................................................... 15 Kükürtlü bileşikler ........................................................................................................................... 15 Diğer bileşenler .............................................................................................................................. 16 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası ........................................................................................................................................................ 17 Genel .............................................................................................................................................. 17 Başlangıç deneyleri ........................................................................................................................ 17 Fabrika üretim kontrolü................................................................................................................... 17 Kısa gösteriliş ve tarif ..................................................................................................................... 18 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler..................................................................................................... 18

Geometrik özellikler................................................................................................................................ 4

Fiziksel özellikler................................................................................................................................... 10

Kimyasal özellikler................................................................................................................................ 15

Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi........................................................................................... 17 7.1 7.2 7.3

8

Kısa gösteriliş........................................................................................................................................ 18 8.1 8.2

9

İşaretleme ve etiketleme....................................................................................................................... 18

Ek A (Bilgi için) - Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi ......................................................................................... 19

ICS 91.100.15; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009

Ek B (Bilgi için) - İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler ................................. 21 Ek C - İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları .................................................................................................................................... 22 Ek D - Çok ince malzemenin değerlendirilmesi.......................................................................................... 23 Ek E (Bilgi için) - Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler ....................... 24 Ek F (Bilgi için) - Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler ........... 25 Ek G (Bilgi için) - Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin, kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler.......................................................................................... 27 Ek H - Fabrika üretim kontrolü ..................................................................................................................... 29 Ek ZA (Bilgi için) - Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri........................................................................................................................................................ 34 Kaynaklar........................................................................................................................................................ 44

.

Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır. uygun ikazlarla birlikte. bunlarla ilgili yeni deney metotları. Bununla birlikte. yapay veya geri kazanılmış agregaların. EN.Part 5: Common equipment and calibration EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates . dolgu malzemesi olarak kullanılan agregaların ve bu malzemelerin oluşturduğu karışımların özelliklerini kapsar. kolonda verilmiştir. 91. Not 1 .Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method TS No1) TS EN 196-2: 2002 TS 10088 EN 932-3 TS EN 932-5 TS 3530 EN 933-1 Adı (Türkçe) Çimento deney metotları .Hafif agregaların özellikleri.50 Mg/m3 (1. kullanım yerinde bir kalite kontrol sisteminin yerleştirilmesini öngörür ve mamullerin bu standarda uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılar. pek bilinmeyen bu tür malzemeler. 1 . 3.Part 2: Chemical analysis of cement 2005 EN 932-3 Tests for general properties of aggregates .000 kg/m3)'ten daha büyük olan agregaları kapsar. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda.Eleme metodu 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı. ikincil kaynaklardan elde edilen bilinmeyen malzemeler için standardlaştırma çalışmaları yeni başlamış olup. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır. kullanım amacına bağlı olarak bu standard ve tehlikeli maddelerle ilgili ulusal mevzuata (Ek ZA) tam uyumlu olmalıdır. piyasada agrega olarak yer aldıklarında. Geri kazanılmış agregalar. Bu standard ayrıca. Bu standard ayrıca. IEC Adı vb. çimento yapımında bir bileşen olarak kullanılanlar ile beton yapımında kullanılan inert dolgu agregaları dışındaki dolgu agregalarını kapsamaz.00 Mg/m3 (2. bütün beton tiplerinde kullanılan ve etüvde kurutulmuş tane yoğunluğu 2. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar.ICS 91. bu standardda belirtilen bütün özelliklere uygun olmalıdır. atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır.100.15. Bu standard. doğal. mamulün kullanım tecrübesine bağlı olarak her durum için ayrı ayrı belirtilebilir ve taraflar arasındaki özel sözleşmelerde tarif edilebilir. yoğunluğu 1.Yapılarda kullanılan agregalar. No (İngilizce) EN 196-2: Methods of testing cement . beton yapımında kullanılmak amacıyla. EN 13055-1:2002 'de belirtilmiştir. diğer kaplamalarda ve öndökümlü beton mamullerde kullanılan beton da dahil olmak üzere. Aynı zamanda. standardlarda yer almakta olup. tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır.000 kg/m3) arasında olan geri kazanılmış agregaları ve geri kazanılmış ince agregaları (4 mm) da kapsar. bilinen ve geleneksel doğal ve yapay agregaların yanı sıra. fabrika üretim kontrolü bünyesinde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Beton agregaları 1 Kapsam Bu standard. ISO.Bölüm 5: Genel cihazlar ve kalibrasyon Agregaların geometrik özellikleri için deneyler . Not 2 .Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description EN 932-5 Tests for general properties of aggregates . son aşamadadır. M/125 “Agregalar” Talimatı.Bölüm 2: Çimentonun kimyasal analizi Agregaların genel özellikleri için deneyler . geri kazanılmış agregalar ile yeni veya bilinmeyen kaynaklardan elde edilen bazı malzemeleri de ihtiva etmektedir. EN 206-1'e uygun beton ile yollarda. bu malzemelerin kökeninin ve özelliklerinin açık bir şekilde tarif edilebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç vardır.Kısım 3: Basitleştirilmiş petrografik tanımlama için işlem ve terminoloji Agregaların genel özellikleri için deneyler . İlâve karakteristikler ve özellikler.500 kg/m3) ile 2.Bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini . ve 4. Bu standard.100.00 Mg/m3 (2.

ISO.Percentage of shells in coarse aggregates EN 933-8 Test for geometrical properties of aggregates .Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini TS EN 1097-9 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Part 6: Determination of particle density and water absorption Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Part 2: Magnesium sulphate test Adı (Türkçe) TS 9582 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-3 deneyler .Part 4: Determination of particle shape .Grading of fillers (air jet sieving) prEN 933-11 EN 1097-1 Tests for geometrical properties of aggregates .Nordic test Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Flakiness index EN 933-4 Tests for geometrical properties of aggregates .Part 7: Determination of shell content .15.Bölüm 2: Parçalanma direncinin tayini için metotlar TS EN 1097-3 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler .Bölüm 10: İnce tanelerin tayini .Part 9: Assessment of fines .100.Part 3: Determination of particle shape .Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval) Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Sand equivalent test EN 933-9 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-8:2004 özellikleri için deneyler .Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres .Bölüm 9: Çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncin tayini .Part 8: Determination of the polished stone value Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Methylene blue test EN 933-10 Tests for geometrical properties of aggregates .Kısım 7: İri agregalarda kavkıların yüzdesi .Kum eş değeri tayini TS EN 933-9 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .Bölüm 8: İnce tanelerin tayini .30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN.Nordik deneyi TS EN Agregaların termal ve atmosferik 1367-1:2008 etkilere karşı özellikleri için deneyler Bölüm 1: Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini TS EN 1367-2 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler .Kavkı içeriğinin tayini TS EN 933-8 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .100.Bölüm 4: Tane şeklinin tayini .ICS 91.Bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini TS EN 1097-6 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler . IEC Adı vb.Part 10: Assessment of fines .Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregates Test for mechanical and physical properties of aggregates .Bölüm 1: Aşınmaya karşı direncin tayini (MikroDeval) TS EN Agregaların mekanik ve fiziksel 1097-2:2000 özellikleri için deneyler .Shape index EN 933-7 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 2: Magnezyum sülfat deneyi EN 1367-1: 2007 EN 1367-2 2 .Bölüm 9: İnce tanelerin tayini .Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing Tests for thermal and weathering properties of aggregates .Part 8: Assessment of fines.Part 2: Methods for the determination of the resistance to fragmentation Tests for mechanical and physical properties of aggregates . 91.İnce dolgu malzemelerinin tane büyüklüğüne göre sınıflandırılması (hava jetiyle eleme) - EN 1097-2: 1998 EN 1097-3 EN 1097-6 EN 1097-8: 1999 EN 1097-9 TS EN 1097-1 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler .Şekil indisi TS EN 933-7 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler . No (İngilizce) EN 933-3 Tests for geometrical properties of aggregates .Bölüm 3: Tane şekli tayini Yassılık endeksi TS 3814 Agregaların geometrik özellikleri için EN 933-4 deneyler .Part 3: Determination of loose bulk density and voids Tests for mechanical and physical properties of aggregates .Metilen mavisi deneyi TS EN 933-10 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler .

yapay veya geri kazanılmış tipte olabilir.100. IEC Adı vb. aşağıdaki terimler ve tarifler geçerlidir: 3. Agrega.ICS 91.15. iri ve ince agrega kısımlarına ayırmaksızın veya iri ve ince agrega kısımları ayrıca hazırlandıktan sonra bunların birleştirilmesi suretiyle üretilebilir.7 Agrega tane sınıfı (büyüklüğü) Agreganın.Part 5: Determination of acid soluble chloride salts EN 1744-6 Tests for chemical properties of aggregates . Not "Çok ince malzeme"nin tarifi için Madde 3.6 Dolgu agregası Çoğunluğu. alt (d) ve üst (D) elek göz açıklıkları cinsinden ifade edilen d/D olarak gösterilişi.Göz ve delik açıklıklarının anma büyüklükleri 3 Terimler ve tarifler Bu standardın amaçları bakımından.5 Geri kazanılmış agrega Önceden yapılarda kullanılmış olan inorganik malzemelerin işlemden geçirilmesi sonucunda elde edilen agrega.Part 6: Determination of the influence recycled aggregate extract on the initial setting time of cement ISO 565:1990 Test sieves . 91.Bölüm 1: Kimyasal analiz TS EN 1744-5 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler .2 Doğal agrega Mekanik işlem dışında herhangi bir işleme tâbi tutulmamış olan mineral kaynaklardan elde edilen agrega. 0. 3. 3. ISO.30 TÜRK STANDARDI TS No TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 EN. 3.1 Agrega Yapılarda kullanılan taneli malzeme. doğal. delikli metal plâkalar ve elektrokimyasal şekillendirilmiş levhalar .Metal wire cloth. 3.4 Yapay agrega Isıl veya diğer uygulamaları ihtiva eden bir endüstriyel işlem sonucunda elde edilen mineral kökenli agrega.Bölüm 4: Kuruma çekmesi tayini TS EN Agregaların kimyasal özellikleri için 1744-1:2000 deneyler .Bölüm 6: Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini TS 1225 Deney elekleri .3 Karışık (tuvenan) agrega İri ve ince agregaların karışımından oluşan agrega.100.Bölüm 5: Asitte çözünebilen klorür tuzlarının tayini TS EN 1744-6 Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler . 3. üst göz açıklıklı elekte kalan (elek üstü) ve alt göz açıklıklı elekten geçen bazı tanelerin (elek altı) varlığı kabul edilir.Part 4: Determination of drying shrinkage EN 1744-1: Tests for chemical properties of 1998 aggregates .Metal tel örgülü ISO 565:2001 elekler.8 İnce agrega "D" değerinin 4 mm'den küçük veya 4 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüğündeki agregaya verilen isim.12'ye bakılmalıdır. 3. Not Bu gösterilişte. No (İngilizce) EN 1367-4 Tests for thermal and weathering properties of aggregates . 3 .Nominal sizes of openings Adı (Türkçe) TS EN 1367-4 Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler . 3. Not Karışık agregalar.063 mm göz açıklıklı elekten geçen ve yapı malzemelerine belirli özellikler kazandırmak amacıyla ilâve edilen malzeme. perforated metal plate and electroformed sheet .Part 1: Chemical analysis EN 1744-5 Tests for chemical properties of aggregates .

kısmî sevkiyat miktarı (demir yolu vagon yükü. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir. işlenmiş agregaların harmanlanması suretiyle de üretilebilir.9 İri agrega "D" değerinin 4 mm'den büyük veya 4 mm'ye eşit. 3. 4 Geometrik özellikler 4. 3. bir değerler aralığı veya bir sınır değeri olarak ifade edilen seviyesi. Meselâ.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. Agrega tane sınıfları. Not 2 .13 Kategori Agregaya ait bir özelliğin. 3. Gerektiğinde.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla Madde 4'te belirtilen deneyler yapılmalıdır. Çizelge 1'de belirtilen temel elek serisi veya temel elek serisi + seri 1 veya temel elek serisi + seri 2 sütunlarından seçilen bir elek göz açıklığı çifti kullanılarak belirtilmelidir.100.100.2 Agrega tane sınıfları Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar dışındaki bütün agregalar.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için.3'te belirtilen tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır. 4.11 Parti Üretim miktarı. gemi yükü) veya uniform olduğu varsayılan şartlar altında bir defada üretilen agrega stoğu. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. bu değerin Çizelge 8'deki karşılığı olarak Fl55 (beyan değer) alınır. belirtilen bir sürede üretilen agrega miktarı bir parti olarak değerlendirilmelidir. Seri 1 ve seri 2'den seçilen elek göz açıklık kombinasyonlarının kullanılmasına izin verilmez. "Serbest" kategori kullanılabilir. kamyon yükü.15.12 Çok ince malzeme 0. Not 1 . yassılık endeksi 55 olsun.14 Sınıflandırma Belirtilen bir elek serisinden geçen ve kütlece yüzde olarak ifade edilen tane büyüklük dağılımı. sevkiyat miktarı. 4 . Not Farklı özelliklerden oluşan kategoriler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir. "d" değerinin ise 2 mm'den büyük veya 2 mm'ye eşit olduğu tane büyüklüklerindeki agregaya verilen isim.Bir özelliğe ait değer isteniyorsa.10 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar "D" değerinin 8 mm'den küçük veya 8 mm'ye eşit olduğu buzul ve/veya nehir kökenli doğal agregalara verilen isim. 3. Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar. dolgu olarak belirtilmeli ve Madde 4. Not 3 . Agrega tane sınıflarının D/d oranı. 1. 91. 3. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir. kayaç veya çakılların doğal olarak parçalanması ve/veya ezilmesi veya yapay agregaların işlenmesi suretiyle üretilebilir. d/D gösterilişi kullanılarak agrega tane sınıfı cinsinden belirtilmelidir.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 İnce agregalar. 3.063 mm göz açıklıklı elekten geçen agrega tane sınıfı.ICS 91. Not Bu agregalar.4'ten küçük olmalıdır. Not Kesintisiz bir işlem uygulanarak.

4 (22) 31.2 (11) 16 22.2 ilâ Madde 4.100. bir ayrışmanın (segregasyonun) oluşmamasına dikkat edilmelidir. 91.2 İri agregalar Bütün iri agregalar.1 Genel EN 933-1'e uygun olarak tayin edildiğinde.3. agrega tane sınıfına (d/D) bağlı olarak Madde 4. Agregalar. 4.Agrega tane sınıflarının belirtilmesinde kullanılan elek göz açıklıkları Temel elek serisi mm 0 1 2 4 8 16 31. 5 . d/D tane sınıfı gösterilişine ve Çizelge 2'den seçilen kategorilere uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır.3 Tane büyüklüğü dağılımı (granülometri) 4. en fazla 6 ay içerisinde farklı yığınlardan belirlenen tane büyüklüğü dağılımı değerlerinin en az % 90'ı.5 (32) 45 63 Temel elek serisi + seri 2 mm 0 1 2 4 6.3.Önemli derecede farklı yoğunluğa sahip agregalar harmanlandığında. agregaların tane büyüklüğü dağılımı.3. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir.6'da belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır.3.100.15.5 (32) 40 63 Not .3.Parantez içinde gösterilen yuvarlatılmış büyüklükler.1 ilâ Madde 4.6'da belirtilen şartları sağlamalıdır.3 (6) 8 10 12.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 1 . 4.3.5 (32) 63 Temel elek serisi + seri 1 mm 0 1 2 4 5.ICS 91. Not .6 (5) 8 11. fabrika üretim kontrol sistemi içinde değerlendiriliyorsa. üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü değerleri ile ilgili toleranslar için Madde 4.5 (12) 14 16 20 31.

5 ± 17.2 mm ve D/d > 2 veya b) D ≤ 11. orta göz açıklıklı elekten geçen kısmın tane büyüklüğü dağılımı ve Çizelge 3'teki kategorilerden seçilen toleransları belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. bir sonraki en yakın elek göz açıklığı kullanılmalıdır. D.70 GT15 ± 15 ≥4 D/2 25 . ISO 565:1990 R 20 serisindeki tam numaralar olmaması durumunda. aşağıda verilen ilâve şartları (i ve ii) sağlamalıdır: i) ii) Bütün tane büyüklüğü dağılımları. Çizelge 3'te verilen genel sınırlara uymalıdır.2 mm ve D/d > 4 olan tane büyüklük dağılımı yapılmış iri agregalarda.ICS 91.100 90 .Yaygın olarak kullanılan ürün tane büyüklükleriyle ilgili genel sınırlar ve toleranslar. ISO 565:1990/R 20 serisinde verilen tam elek göz açıklığına sahip olmaması durumunda.99 80 . 6 .100 Dc 85 .Orta göz açıklıklı eleklerle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı için genel sınırlar ve toleranslar Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Orta göz açıklıklı elek Kategori D/d Üreticinin beyan ettiği tipik tane mm GT Genel sınırlar büyüklüğü dağılımına uygulanacak toleranslar <4 D/1.2 mm D/d > 2 ve D > 11. Gd GC85/20 GC80/20 GC90/15 GF85 GNG90 Agrega Tane büyüklüğü İri D/d ≤ 2 veya D ≤ 11.100. Elekten geçen yüzde (D). Diğer agrega ürün standardları. Bir önceki alt elek göz açıklığının 1.5 Yukarıda gösterildiği gibi hesaplanan orta göz açıklıklı eleğin.b 98 .4 D a.100 98 .20 0 . kategoriler için farklı özelliklere sahiptir. Üretici.4 25 . ancak bu gibi durumlarda üretici.100 98 .100 85 .b 0-5 0-5 0-5 Kategori.Tane büyüklüğü dağılımı için genel özellikler Elekten geçen kütlece yüzde 2D 100 100 100 100 100 1.100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 2 .99 100 98 .99 db 0 . kütlece % 99'dan daha büyük olabilir.100 95 .4 katından daha küçük orana sahip elekler kullanılmayabilir. Not . D ≤ 45 ve d = 0 a) D > 11. serideki en yakın elek kullanılmalıdır.100 98 .2 mm İnce D ≤ 4 mm ve d = 0 Doğal olarak D = 8 mm ve d = 0 sınıflandırılmış 0/8 Karışık a) b) c) d) GA90 100 98 . Çizelge 3 .15.99 85 .99 90 . Kesikli granülometriye sahip agregadan yapılan beton veya diğer özel kullanımlar için ilâve özellikler belirtilebilir. 91.99 90 . orta göz açıklıklı elekten geçen yüzde.70 GT17. d/2 göz açıklıklı elekleri ile temel elek serisi + seri 1'deki veya d ile D arasında yer alan temel elek serisi + seri 2'deki elekler de dahil olmak üzere tipik tane büyüklüğü dağılımını belgelendirmeli ve beyan etmelidir. d.15 d/2 a.99 GA85 Hesaplanan elek numaralarının.20 0 . Ek A'da verilmiştir.

250 0.3. Belirtilen toleranslara ilâve olarak.15. Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır.Genel kullanım amaçlı ince agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0. b) Tane büyüklüğü dağılımları.1 ve Çizelge B. 0. Çizelge 4 . Tipik tane büyüklüğü dağılımı. üretilen her agrega için tipik tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir. Üretici.3. tane büyüklüğü dağılımı toleransları Ek C'ye uygun olarak uygulanmalıdır.2).30 a) D > 11.3 İnce agregalar İnce agregalar. üst elek göz açıklığına (D) uygun olarak Çizelge 2'de belirtilen genel tane büyüklüğü dağılımı şartlarını sağlamalıdır.2 mm ve D/d ≤ 4 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 olan tek tane büyüklüğüne sahip iri agregalar için Çizelge 2'de belirtilenlerden başka ilâve şart konulmayabilir. Not İnce agregaların irilik sınıflamasıyla ilgili tavsiyeler.063 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde değerlerine uygulanır.2 mm ve D/d ≤ 2 veya b) D ≤ 11.ICS 91. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler. Çizelge 11'den seçilen kategori için çok ince malzemenin miktarının en büyük değeri. Çizelge 4'te belirtilen elek göz açıklıklarından geçen kütlece agrega yüzdesi olarak ifade edilir.100. ince agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır. Ek B'de verilmiştir (Çizelge B. 91.4 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar.063 a) b) Elekten geçen kütlece yüzdelerin toleransları 0/4 0/2 0/1 ± 5 a) ± 20 ± 20 ±3 ± 5 a) ± 20 ± 25 ±5 ± 5 a) ± 25 ±5 b) ± 5'lik toleranslar. Çizelge 4'te belirtilen özelliklere uygun olmalıdır. Çizelge 2'de elekten geçen yüzde değerleriyle (D) daha da sınırlı hale gelir. 4. 4. 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregaların değişkenliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygulanmalıdır: a) Üretici. 7 . Çizelge 5'te verilen toleranslara uygun olmalıdır. Aşağıda belirtilen ilâve özellikler. Özel kullanımlar ve tane büyüklüğü dağılımı değişkenliğinin azaltıldığı durumlar için belirtilmesi halinde. Çoğu uygulamalarda normal yeterlilikle kullanılan ince agregalar.100. üretilen her bir ince agrega tane büyüklüğü dağılımı bilgilerini belgelendirmeli ve istenmesi halinde beyan etmelidir.

3 (6) 2 0/12. 91.2 (11) 2 0/22.5 (32) 20 4 0/40 22.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 5 .250 0.ICS 91.100.4 (22) 4 0/45 Not .3 4 1 0/8 0/8 4 1 0/10 5.Karışık agregaların tane büyüklüğü dağılımı özellikleri Aşağıda gösterilen eleklerin genel sınırları (Elekten geçen kütlece yüzde) 40 ± 20 70 ± 20 Temel elek serisi + seri 1 Temel elek serisi + seri 2 Elek için mm 4 1 0/6. D ≤ 45 mm ve d = 0 olan iri ve ince agrega karışımından oluşmalı ve Çizelge 2'den seçilen kategori için genel tane büyüklüğü dağılımı özelliklerine uygun olmalıdır. agrega tane büyüklüklerinin basitleştirilmiş gösterilişi olarak kullanılabilir.2 (11) 6.125 0.4 (22) 16 4 0/31.5 Karışık agregalar Karışık agregalar. Çizelge 6 .5 (12) 8 2 0/14 8 2 0/16 0/16 10 2 0/20 11.Parantez içinde verilen rakamlar.100.0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar için üreticinin beyan ettiği tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar Elek göz açıklığı mm 8 2 1 0. agrega tane büyüklüğüne uygun olarak Çizelge 6'da belirtilen iki ara elekten geçen yüzde kısmı için öngörülen özelliklere uygun olmalıdır.6 (5) 2 0/11.5 (32) 0/31.15. Karışık agregalar ayrıca. Agrega tane büyüklüğü mm 8 .063 Toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) ±5 ± 10 ± 10 ± 10 ±3 ±2 4.3.

En büyük şekil indeksi değerlerine göre kategoriler Şekil indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 55 > 55 Serbest Kategori Sl SI15 SI20 SI40 SI55 SIBeyan SINR 4.1.125 85 -100 10 0.5 mm ve 63 mm göz açıklıklı eleklerden uygun olanları kullanılarak özel tane büyüklüğü dağılımı aralıkları tanımlanmalıdır. 0. bu aralığın içerisinde olmalı.100.063 mm.500 mm.250 mm. 91. Çizelge 7'de belirtilen sınırlara uygun olmalıdır. ancak sonuçların tümü. Yassılık indeksi. 16 mm. 2 mm. 4 mm. Çizelge 8'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. Çizelge 8 .Dolgu agregalarının tane büyüklüğü dağılım özellikleri Elekten geçen kütlece yüzde Üretici tarafından beyan edilen en Münferit sonuçlar için genel aralık büyük aralık a) 2 100 0. 0. 31. 9 . Çizelge 9 .3. 1 mm. genel tane büyüklüğü dağılım aralığı dahilinde bulunmalıdır (Sütun 2).100 10 Beyan edilen tane büyüklüğü dağılım aralığı. EN 933-7'ye göre tayin edilmiş olan iri agregaların kavkı muhtevası. 8 mm. 0. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.063 70 . EN 933-3'te belirtilen yassılık indeksi cinsinden tayin edilmelidir. iri agregaların şekli. Çizelge 9'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.6 Dolgu agregaları EN 933-10'a uygun olarak tayin edilen dolgu agregası tane büyüklüğü dağılımı.15.5 İri agregaların kavkı (kabuk) muhtevası Gerektiğinde.4 İri agregaların tane şekli Gerektiğinde.7 Özel kullanım amaçlı agregalar Belirli bir nihaî beton kullanımı için özel agreganın tane büyüklüğü dağılımının tayini gerektiğinde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 4. 4.En büyük yassılık indeks değerlerine göre kategoriler Yassılık indeksi ≤ 15 ≤ 20 ≤ 35 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori Fl FI15 FI20 FI35 FI50 FIBeyan FINR Gerektiğinde. EN 933-4'e uygun olarak tayin edilmiş olan şekil indeksi. Çizelge 7 . Elek göz açıklığı mm a) 4. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre.ICS 91. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. iri agregaların tane şeklinin tayininde referans deney olarak kullanılmalıdır.125 mm. ISO 565:1990'da belirtilen eleklerden R 20 serisi ile 0. Yassılık indeksi.100. son 20 değeri esas alır (Çizelge H. satır 1). Sonuçların %90'ı.3. Çizelge 10'da belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.

agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir. Çizelge 11 . 5 Fiziksel özellikler 5.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 10 . Not 3 .15. Los Angeles katsayısı 60 olsun.063 mm göz açıklıklı elekten geçen kütlece yüzde ≤ 1. Çizelge 7'de belirtilen şartları sağlamalıdır.100. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir.5 f4 fBeyan fNR f3 f10 f16 fBeyan fNR f3 f11 fBeyan fNR f3 f10 f16 f22 fBeyan fNR İri agregalar 0/8 mm olarak sınıflandırılmış doğal agregalar Karışık agregalar İnce agregalar 4.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. "Serbest" kategori kullanılabilir.Çok ince malzeme muhtevasının en yüksek değerlerine göre belirlenmiş kategoriler Agrega 0. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. Not 1 . bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.7 Çok ince malzemenin kalitesi Dolgu agregaları da dahil ince agregalardaki çok ince malzemenin kalitesi. Dolgu agregasındaki çok ince malzemenin muhtevası. 91. Madde 4'te belirtilen deneyler.6 Çok ince malzemenin muhtevası EN 933-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan çok ince malzemenin muhtevası. Not 2 .Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. Gerektiğinde. 10 .Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır. bu değerin Çizelge 12'deki karşılığı olarak LA60 (beyan değer) alınır.100. Ek D'ye uygun olarak değerlendirilmeli ve zararlı olup olmadığına karar verilmelidir.ICS 91. Çizelge 11'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir.5 ≤4 >4 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 > 16 Serbest ≤3 ≤ 11 > 11 Serbest ≤3 ≤ 10 ≤ 16 ≤ 22 > 22 Serbest Kategori f f1.İri agregaların en büyük kavkı muhtevası değerlerine göre kategori Kavkı muhtevası % ≤ 10 > 10 Serbest Kategori SC SC10 SCBeyan SCNR 4. Meselâ.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara.

2 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Gerektiğinde. EN 1097-2:1998 Madde 5'te belirtilen Los Angeles katsayısı cinsinden tayin edilmelidir.ICS 91. 11 . EN 1097-1'e uygun olarak tayin edilmelidir.4. Çizelge 14 . 91. Los Angeles deney metodu. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 14'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. parçalanmaya karşı direnç. Çizelge 13 . EN 1097-8'e uygun olarak tayin edilmelidir. Çizelge 12'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. Çizelge 12 .15.PSV) Gerektiğinde. Mikro-Deval katsayısı.En büyük Los Angeles katsayısı değerlerine göre kategoriler Los Angeles katsayısı ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 40 ≤ 50 > 50 Serbest Kategori LA LA15 LA20 LA25 LA30 LA35 LA40 LA50 LABeyan LANR Gerektiğinde.100. Çizelge 15'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre Çizelge 13'te belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. iri agregaların aşınmaya karşı direnci (Mikro-Deval katsayısı. EN 1097-2:1998 Madde 6'ya uygun olarak tayin edilen darbe değeri. parçalanmaya karşı direncin tayininde referans deney metodu olarak kullanılmalıdır.4 Yüzey tabakalarında kullanılan iri agregaların parlatmaya ve aşınmaya karşı direnci 5.3 İri agregaların aşınmaya karşı direnci Gerektiğinde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 5. Los Angeles katsayısı.En yüksek aşınmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Mikro-Deval katsayısı ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MDE MDE10 MDE15 MDE20 MDE25 MDE35 MDEBeyan MDENR 5. belirli bir uygulamaya veya nihaî kullanıma göre. yüzey işlemlerinde kullanılan iri agregaların parlatmaya karşı direnci (parlatma değeri PSV). MDE).100.1 Parlatmaya karşı direnç (parlatma değeri .En yüksek darbe direnç değerlerine göre kategoriler Darbe değeri % ≤ 18 ≤ 22 ≤ 26 ≤ 32 > 32 Serbest Kategori SZ SZ 18 SZ 22 SZ 26 SZ 32 SZ Beyan SZNR 5. Parlatmaya karşı direnç.

ICS 91.AAV) Gerektiğinde.En yüksek parlatmaya karşı direnç değerlerine göre kategoriler Parlatma değeri ≥ 68 ≥ 62 ≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 Ara değerler ve 44'ten küçük değerler Serbest Kategori PSV PSV68 PSV62 PSV56 PSV50 PSV44 PSVBeyan PSVNR 5. EN 1097-9'a göre tayin edilmelidir.4.1 İri agregaların donma/çözülme etkisine karşı direnci Donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılacak betonlar için donmaya dirençli agregaya ihtiyaç duyulması durumunda. Çizelge 17'de belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.7 Dayanıklılık 5.En yüksek yüzey aşınmasına karşı direnç değerlerine göre kategoriler Agrega aşınma değeri ≤ 10 ≤ 15 ≤ 20 Ara değerler ve 20'den büyük değerler Serbest Kategori AAV AAV10 AAV15 AAV20 AAVBeyan AAVNR 5. EN 1097-3'e ve istenmesi halinde beyan edilen sonuçlara uygun olarak tayin edilmelidir. Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Gerektiğinde.6 Yığın yoğunluğu Gerektiğinde.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 15 . tane yoğunluğu ve su emme oranı. 5. 5. yığın yoğunluğu. EN 1367-1 veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilmiş olan donma direnci.Çivili lâstiklerden kaynaklanan en yüksek aşınmaya karşı direnç değerleri için kategoriler Nordik aşınma değeri ≤7 ≤ 10 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 30 Ara değerler ve 30'dan büyük değerler Serbest Kategori AN AN7 AN10 AN14 AN19 AN30 ANBeyan ANNR 5.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç Gerektiğinde. yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri . Yüzey aşınmasına karşı direnç. Çizelge 17 . Çizelge 18 veya Çizelge 19'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir.2 Yüzey aşınmasına karşı direnç (agrega aşınma değeri . Çizelge 16 . 91. EN 1097-6'ya göre tayin edilmeli ve sonuçlar. Çizelge 16'da belirtilen ilgili kategoriye göre beyan edilmelidir. çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direnç (Nordik aşınma değeri . 12 .100.100.7.AAV). EN 1097-8:1999 Ek A'ya uygun olarak tayin edilmelidir.AN).15.4. istenmesi halinde tayin araçları ve kullanılan hesaplamalarla birlikte beyan edilmelidir.

Hacim kararlılığı . Donma/çözülmeye karşı direnci değerlendirmek için su emme değerinin kullanılmasıyla ilgili tavsiye.15.3 Alkali-silika reaktifliği Gerektiğinde.2. prEN 933-11’e göre tayin edilmeli ve Çizelge 20’de belirtilen ilgili kategorilere göre beyan edilmelidir.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregaların donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanılmasıyla ilgili yol gösterici bilgiler Ek F'de verilmiştir.7. bu çizelgede verilen sınırlar uygulanmaz. sönmemiş kireç gibi genleşen malzeme içerebilir.kuruma büzülmesi Agrega özellikleri sebebiyle betonda hasara yol açan büzülme çatlakları oluşması halinde.7.2 Hacim kararlılığı . Not 2 . 91. 5. Ek G'de verilmiştir. Bu durumda.ICS 91. tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir.075'i aşmamalı ve sonuçlar beyan edilmelidir durumunda. ayrıca Ek A’ya bakılmalıdır).genleşme. Çok nadir durumlarda. hava sürüklenmiş beton ile kaplanmış kütle betonuna veya simetrik veya yoğun donatılı ve açık havaya maruz kalmayan yapı elemanlarına uygulanmaz. kurumanın hiç meydana gelmediği yerlere. geri kazanılmış agrega.En yüksek donma-çözülme direnç değerlerine göre kategoriler Donma-çözülme (Kütlece yüzde kaybı a) ) ≤1 ≤2 ≤4 Kategori F F1 F2 F4 a) >4 FBeyan Serbest FNR Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir durumlarında. 5. 13 .Bu özellik. gerektiğinde yapı betonunda kullanılacak agregaların.100. Madde F. Çizelge 18 . kullanım yerinde geçerli olan mevzuata uygun olarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir.8 Geri kazanılmış iri agrega bileşenlerinin sınıflandırılması Geri kazanılmış iri agregadaki bileşen malzemelerin oranları. EN 1367-4'e uygun olarak deneye tâbi tutulması yoluyla tayin edilen (agreganın geri kazanılmış olması kuruma büzülmesi % 0. Herhangi bir deney metodu mevcut olmadığı için genleşme ile ilgili sınır değerlerin verilmesi henüz mümkün değildir.3'te verilmiştir. Not Alkali-silika reaktifliğinin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler. agregaların alkali-silika reaktifliği. Çizelge 19 .100.Magnezyum sülfat kullanılarak elde edilen en yüksek don dayanıklılığı değerlerine göre kategoriler Magnezyum sülfat değeri (Kütlece yüzde kaybı) ≤ 18 ≤ 25 ≤ 35 > 35 Serbest Kategori MS MS18 MS25 MS35 MSBeyan MSNR 5. Not 1 .

5≤1 XRg1≤2 XRg2Muhteva cm3/Kg FL ≤ 0. sadece yüksek kalitede yüzey bitirme işlemi gerektiren özel uygulamalar içindir.Bağlayıcı (kil ve toprak gibi) . beton mamulleri. harç Beton duvar birimleri Serbest agrega.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge 20 . 91.2 a) FL0. doğal taş Hidrolik bağlı agrega Kil duvar birimleri (tuğlalar ve karolar gibi) Kalsiyum silikat duvar birimleri Gazbeton (yüzmeyen) Bitümlü malzemeler Hacimde yüzen malzeme Diğer: . plâstik ve lâstik .2 kategorisi.ICS 91.2≤2 FL2≤5 FL5≤ 0. prEN 933-11’e göre aşağıda verilmiştir: Bileşen Rc Ru Rb Ra FL X Muhteva (kütlece %) Beton.Geri kazanılmış iri agregalardaki bileşenler için kategoriler Muhteva Kategori (kütlece %) Rc ≥ 90 Rc90 ≥ 80 Rc80 ≥ 70 Rc70 ≥ 50 Rc50 < 50 RcBeyan Serbest RcNR Rc + Ru ≥ 95 Rcu95 ≥ 90 Rcu90 ≥ 70 Rcu70 ≥ 50 Rcu50 < 50 RcuBeyan Serbest RcuNR Rb ≤ 10 Rb10≤ 30 Rb30≤ 50 Rb50> 50 RbBeyan Serbest RbNR Ra ≤1 Ra1≤5 Ra5≤ 10 Ra10X + Rg ≤ 0.100. kereste (yüzmeyen).Alçı sıva Cam Rg 14 .5 XRg0. Bileşen a) Çizelge 20’deki bileşenlerin tarifleri.Muhtelif: metaller (demirli ve demir dışı).15.100.

Bir özelliğe ait değer isteniyorsa. 6. EN 1744-5’e uygun olarak tayin edilmeli ve gerektiğinde imalâtçı tarafından beyan edilmelidir.8 ASBeyan ASNR AS1. ülke içindeki ocaklardan çıkarılan agregalar için). S cinsinden.1 Asitte çözünebilen sülfat Gerektiğinde. uygun geometrik özelliklerin tayin edilmesi amacıyla yapılmalıdır. 91.Gerekli görülmeyen herhangi bir özellik için. beton agregalarının suda çözünebilen klorür iyon muhtevası. olarak beyan edilmelidir.15. 6. Not 3 . "Serbest" kategori kullanılabilir.2 olsun. EN 1744-1:1998 Madde 7'ye uygun olarak tayin edilmeli ve istenmesi halinde üretici tarafından beyan edilmelidir.0 Serbest Kategori AS AS0. agreganın kullanıldığı yerdeki millî şartnamelerden temin edilebilir.2 Toplam kükürt Gerektiğinde.2 ≤ 0. EN 1744-1:1998 Madde 12'ye uygun olarak tayin edilmiş olan beton agregalarının ve dolgu Çizelge 21 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun agregalarının asitte çözünebilen sülfat muhtevası.0 ASBeyan ASNR Agrega Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu 6.8 Serbest ≤ 1.1 Genel Bu maddede belirtilen özelliklerden deneyle tayin edilmesi ve beyan edilmesi gerekli olanlara. Meselâ.2 (beyan değer) alınır. bu değer. a) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu için kütlece % 2'yi. Not 2 . Gerektiğinde.8 > 0. Not 4 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 6 Kimyasal özellikler 6. Madde 4'te belirtilen deneyler.3 Kükürtlü bileşikler 6. Çizelge 21 .2 AS0. Not Birleştirilmiş agreganın suda çözünebilen klorür iyon muhtevasının % 0. 15 .3.100. Not 1 . havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun asitte çözünebilen sülfat muhtevası kütlece % 1. bu değer üretici tarafından XXBeyan kategorisi olarak beyan edilmelidir.ICS 91.Belirli uygulamalar için uygun kategorilerin seçimine yönelik yol gösterici bilgiler.2 Klorürler Gerektiğinde.3. Beton yapımında kullanılan geri kazanılmış agregaların asitte çözünebilen klorür iyon muhtevası. betonun klorür muhtevasının hesabında kullanılabilir. nihaî kullanımdaki özel bir uygulama veya agrega menşeine göre karar verilmelidir.01’den daha fazla olmadığı biliniyorsa (meselâ. ancak bununla ilgili sınır değerler verilmemişse. b) Havada soğutulmuş yüksek fırın curufu dışındaki agregalar için % 1'i aşmamalıdır.Asitte çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Asitte çözünebilen sülfat muhtevası (Kütlece yüzde) ≤ 0.Alkali-silika reaktifliği ve kimyasal bileşenlerin kullanıldığı betonun dayanıklılığı ve yüzey özellikleriyle ilişkili hafif organik kirleticiler de dahil olmak üzere agregalardaki kimyasal bileşenlerin etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler Ek G'de verilmiştir. agregaların ve dolgu agregalarının EN 1744-1:1998 Madde 11'e uygun olarak tayin edilmiş olan toplam kükürt muhtevası.0 > 1. bu değerin Çizelge 21 'deki karşılığı olarak AS1.100.

2 Serbest Kategori SS SS0. agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir. EN 1744-1:1998 Madde 15. Sonuçlar.15. fulvo asitlerin mevcudiyeti. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren hafif organik kirleticilerin bulunup bulunmadığı. agregadan kaynaklanan suda çözünebilen malzemelerin çimento macununun (paste).3).100. Çizelge 23 . Bu mineralin mevcut olduğu biliniyorsa. harç deney numunesi kullanılarak deneye tâbi tutulmalıdır (EN 1744-1:1998 Madde 15.Organik madde muhtevası deneyindeki berrak sıvının rengini değiştiren bazı inorganik bileşikler. Bu durumda. S cinsinden toplam kükürt muhtevası en çok % 0. yukarıda verilen katılaşma süresi ve basınç dayanımı özellikleri uygulanmalıdır. 91. Not 2 .3. betonun priz almasını ve sertleşmesini olumsuz olarak etkilemez. organik madde muhtevası veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez. Gerektiğinde. yüksek bir organik madde muhtevasının varlığını gösterirse. Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde. Çizelge 23’teki değerlere uygun olmalıdır.4. Bu maddelerin oranları. EN 1744-1'e göre yapılacak deneyle tayin edilmelidir.Geri kazanılmış agregalardaki suda çözünebilen malzemelerin.2'ye uygun olarak tayin edilmelidir.1 olmalıdır. EN 1744-1:1998 Madde 15. agrega. geri kazanılmış agregalar. 6. Ön priz alma zamanındaki değişme (te). Çizelge 22 'de belirtilen ilgili kategoriye uygun olarak beyan edilmelidir. Gerektiğinde. Çizelge 22 . EN 1744-6’ya uygun olarak değerlendirilmelidir. Not 1 . çimento macununun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi için kategoriler Ön priz alma zamanındaki değişme (te) (dakika) ≤ 10 ≤ 40 > 40 Serbest 16 Kategori (A) A10 A40 ABeyan ANR . EN 1744-1'e uygun olarak tayin edilmiş olan geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası.4 Diğer bileşenler 6. standard renklerden daha açık ise.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agregada pirotin [kararsız bir demir sülfür (FeS) bileşiği] mevcut ise. a) Harç deney numunelerinin katılaşma süresini. özel tedbirler alınmalıdır.3'e uygun olarak değerlendirilmelidir. Organik madde mevcudiyeti. 120 dakikadan daha fazla artırmayacak ve b) Harç deney numunelerinin basınç dayanımını.3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Gerektiğinde.Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler Suda çözünebilen sülfat muhtevası (kütlece %) ≤ 0.ICS 91.2 SSNR 6. 28 günde % 20'den daha fazla azaltmayacak miktarlarda olmalıdır.Şekerler.1'e uygun olarak tayin edilmelidir.100.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren oranlarda organik maddeleri veya diğer maddeleri ihtiva eden agregalar ile dolgu agregaları. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı. katılaşma süresi ve basınç dayanımı üzerindeki etkileri bakımından EN 1744-1:1998 Madde 15. ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi bakımından.

poliaromatik karbonları serbest bırakma ihtimali olan bileşenlerin veya diğer tehlikeli maddelerin belirlenmesi ile ilgili bilgileri ihtiva etmelidir. başlangıç deneylerinin sonuçları beyan edilmelidir. 6. EN 1744-1:1998 Madde 19.3 Fabrika üretim kontrolü Üretici.2. belirtilen özelliklerin aşağıda verilen şartlardaki uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilmelidir: a) Yeni bir agrega kaynağının kullanılacak olması. Bu bileşenlerden herhangi birinin muhtevası. 17 . 7 Agrega uygunluğunun değerlendirilmesi 7. su özüt deneyi (EN 1744-6) uygulanarak deneye tâbi tutulmalıdır.1'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda dikalsiyum silikat ayrışması göstermemelidir.4. kontrol edilmesi isteniyorsa. Ek H'de belirtilen özelliklere uyan bir fabrika üretim kontrol sistemini oluşturmalıdır.Herhangi bir agregaya uygulanan kontrolün tipi.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Organik madde varlığının tayini için iki deney metodu yaygın olarak kullanılmaktadır: sodyum hidroksit deneyi ve fulvoasit deneyi (bk.2.2) ve fabrika üretim kontrolünü (Ek H) gerçekleştirmelidir. kullanım amacına ve bu kullanımla ilgili mevzuata bağlıdır.Şekerler.2).1 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası. 6. normal eşik değerlerinin üzerinde radyasyon yayma ihtimali olan bileşenlerin.3’te verilen işlemlerle tayin edilemez.4.5 Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregaların karbonat muhtevası Beton döşeme kaplamalarının yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalardaki karbonat muhtevasının EN 196-21:2005 Madde 5'te belirtildiği gibi. EN 1744-1:1998 Madde 15. Her iki deney de geri kazanılmış agregalara uygulanabilir. agreganın kullanıldığı yerde yürürlükte olan mevzuatta belirtilen sınırları aşarsa. 6. Bu belge özellikle.Betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyebilen geri kazılmış agrega bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15. Not 4 .ICS 91.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf agregası.3'e uygun olarak hazırlanan bir deney numunesi kısmı kullanılarak tayin edilmeli ve sonuçlar beyan edilmelidir. 7.4. ürünün bu standarda ve uygunsa beyan edilen değerlere uygun olduğunun sağlanması amacıyla. b) Ham maddelerin yapısında veya işlem şartlarında. Priz alma zamanı üzerindeki etkiyle ilgili olarak yukarıdaki çizelgede verilen değerler uygulanmalıdır. 91.100. ilgili malzeme için fabrika üretim kontrolünün başlangıç noktası olarak belgelendirilmelidir.1 ve Madde 15. EN 1744-1:1998 Madde 19.2 Başlangıç deneyleri Amaçlanan nihaî kullanımla ilgili başlangıç tip deneyleri. Not . Şekerlerin veya şeker türevi maddelerin mevcudiyetinden şüphelenilmesi halinde. agregaların organik madde ihtiva etmediği kabul edilmelidir.100.2'ye uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda demir ayrışması göstermemelidir. Geri kazanılmış agregalar için EN 1744-6 verilen işlemler kullanılmalıdır. sodyum hidroksit veya fulvo asit deneylerindeki berrak sıvının rengini etkilemez. Üreticinin tuttuğu kayıtlarda. başlangıç tip deneyleri (Madde 7. Bu deneylerde kullanılan berrak sıvı. agrega üretimi esnasında hangi kalite kontrol işlemlerinin kullanıldığı belirtilmelidir. 7. Not 3 . Başlangıç deneylerinin sonuçları. standard renklerden daha açıksa.1 Genel Üretici. agrega. karbonat muhtevası EN 1744-1:1998 Madde 12. agregaların özelliklerini etkileyebilen temel bir değişikliğin söz konusu olması.15.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 6.

1a ve Çizelge ZA. Not - 9 a) b) c) d) İşaretleme ve etiketleme Kısa gösteriliş.2 Agreganın tarifi için ilâve bilgiler Diğer bilgilere gerek duyulması. Müşteri. CE işareti ve etiketi için. hem kaynak. 8.ICS 91. belirli bir nihaî kullanım ile ilişkili belirli özellikler ve Çizelge ZA. Belirli bir agregayı belirtmek için ihtiyaç duyulan diğer ilâve bilgiler.100. Agrega tane büyüklüğü. Sevkiyat tarihi. Agrega tipi (EN 932-3’e uygun ve geri kazanılmış agrega için “geri kazanılmış agrega” ifadesi). aşağıdaki terimlerle belirtilmelidir: 8.100. Belgenin seri numarası.3'e bakılmalıdır.15. 91. Bu standardın numarası. sipariş sırasında üreticiyi. Geri kazanılmış agrega için Çizelge 20’ye göre bileşen kategorisi. bir depoda tekrar elden geçirilmişse.1b'de kapsanmayan ilâve bilgilerle ilgili özellikler hakkında bilgilendirmelidir.1 Kısa gösteriliş ve tarif a) b) c) d) Kaynak ve üretici . Ek ZA'daki Madde ZA.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 8 Kısa gösteriliş Agregalar. İrsaliye ve teslim belgesi. en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir: Not - 18 . hem de depo belirtilmelidir.malzeme. Meselâ: a) b) Kısa gösteriliş ile tarif arasındaki ilişkiyi belirten bir kod. şartlara ve nihaî kullanıma bağlıdır.

2 8 4/22.6 2/16 11.6 mm 8 mm 11.2/45 31.5 16/63 25 .4 16 8/31.5 ± 17.5 ± 17.ICS 91.6/63 25 .5 ± 17. normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.4 11.5 22.2 4/31.2 mm 16 mm 22.8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4.2/63 25 .2 Orta göz açıklığı 2/5. bu durum. 91.2 5.6 4/11.4 11.5 16 5.5 31.6/22.4 8/63 25 .5 31.100." işareti gösterildiğinde.Temel elek serisi + seri 1 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2.2/31.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5.4 31.2 5.2 22.5 16/45 22.2 5.0 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 11.70 2/8 4/16 11. 19 .4 mm Genel sınırlar GT17.6/32 16 8/45 22.4 5.4 11.70 2/11.4 11.15.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.5 31. uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.4 16 4/45 22.5 ± 17. Not 2 .1 .4/63 25 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek A (Bilgi için) Tane sınıflarına ayrılmış iri agregalar için yaygın olarak kullanılan tane büyüklükleriyle ilgili özelliklerinin gösterilmesi Çizelge A.6 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8.5 45 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 5.70 8 2/22.70 5.6/16 8/22.100.70 11.6/45 22.Orta göz açıklığı olarak " .

5 ± 17.Orta göz açıklığı olarak " .100.5 31.Temel elek serisi + seri 2 iri agrega ürün tane büyüklükleri için orta göz açıklıklı elekle yapılan iri agrega tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili genel sınırlar ve toleranslar (mm) Orta göz açıklıklı eleklerdeki genel sınırlar ve toleranslar (Elekten geçen kütlece yüzde) Üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili toleranslar GT15 Göz açıklığı 2.70 2/8 8 4/16 14 8/31.70 8 2/20 16 4/40 25 .5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 3.5 20/63 25 .70 5 2/16 10 4/31." işareti gösterildiğinde.5 22.5 Not 1 - Taralı kutucuklardan oluşan alan.5 20 31. Not 2 .70 2/10 8 4/20 6.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge A. uygun bir orta göz açıklıklı elek olmadığı anlamına gelir.3/20 14 10/31.5 ± 17.5 16 20 ± 17.5 25 .70 10 20 ± 17. 91.15.15 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 4 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 5 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 8 Orta göz açıklığı Göz açıklığı 10 Orta göz açıklığı 2/6.4 10/40 16/63 25 . normalde kullanılmayan tane büyüklüklerini gösterir.2 6.5 16 8/40 25 . 20 .5 45 ± 15 ± 15 - d değeri Göz açıklığı/ orta göz açıklığı D/d oranı 2 mm 4 mm 6.3 4/10 6.3/31.3 mm 8 mm 10 mm 16 mm 20 mm Genel sınırlar GT17.100.5 11. bu durum.70 4/12.3/16 8/20 16/40 25 .ICS 91.2 .

bu amaçla çizelgelerin her ikisi birlikte kullanılamaz.5) + (> 0. beyan edilen FM ± 0. İlâve olarak istendiği durumlarda. bir sevkiyata ait FM değeri.2. şartname hazırlayıcıların.100 Çizelge B. ince agregaların iriliği veya inceliği ile ilgili ilâve bilgiler vermek istemesi halinde kullanılır.2 .2. normal olarak.1 . aşağıda verilen göz açıklıklı (mm) eleklerde kalan kümülatif kütlece yüzdelerin toplamı olarak yüzde cinsinden hesaplanır: İncelik modülü (FM) = ∑ {(> 4) + (> 2) + (> 1) + (> 0.0 .ICS 91. incelik modülü için. Çizelge B.4 FF 2. Çizelge B.6 İncelik modülü (FM). M veya F harflerinden sonra P harfi ilâve edilir (meselâ. Çizelge B.1 ve Çizelge B.8 .15.1 .100.1. Not İncelik modülü (FM). orta olarak sınıflandırılanlar M harfi ve ince olarak sınıflandırılanlar ise F harfi ile gösterilir.500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzdeye bağlı olarak irilik veya incelik Elekten geçen kütlece yüzde MP 30 . 0.İncelik modülüne bağlı olarak irilik veya incelik İncelik modülü MF 2. İlâve olarak. C. kararlılığın kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Ancak.0.2'de.5 CF 4.2 seçildiğinde.1 seçildiğinde. M veya F harflerinden sonra F harfi ilâve edilir (meselâ.50 sınırları dahilinde veya belirtilen diğer bir sınır dahilinde olmalıdır. iri olarak sınıflandırılmış olan ince agregalar C harfi.45 FP 55 .0.70 CP 5 .25) + (> 0.125)} 100 21 .500 mm göz açıklıklı elekten geçen yüzde için. ince tane büyüklüğü dağılımı için FF kullanılır).30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek B (Bilgi için) İnce agregaların irilik/incelik tarifi ile ilgili yol gösterici bilgiler Çizelge B. C. Benzer şekilde.100.1 ve Çizelge B. 91. Çizelgelerden her biri bu tür ilâve bilgilerin sağlanmasında kullanılabilir. orta tane büyüklüğü dağılımı için MP kullanılır). Çizelge B.

1 .İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleranslar Elek göz açıklığı mm 4 2 1 0. Elekten geçen yüzdeyle ilgili toleranslar 0/2 ±5 ± 10 ± 15 ±5 0/4 ±5 ± 10 ± 10 ±3 0/1 ±5 ± 15 ±5 22 .3.100.3.063 Not .ICS 91. 91.15.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek C İnce agregalar için üretici tarafından beyan edilen tipik tane büyüklüğü dağılımı ile ilgili azaltılmış toleransları Çizelge C.100.Madde 4.250 0.

100. c) EN 933-9'a uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. aşağıda belirtilen dört durumdan birinin söz konusu olması halinde zararsız olarak kabul edilmelidir: a) İnce agreganın toplam çok ince malzeme muhtevasının. belirtilen alt sınır değerinden daha küçük bir değer vermesi. 0/2 mm aralığı ile yapılan kum eş değeri ve metilen mavisi deneyleriyle ilgili uygunluk özellikleri. b) EN 933-8'e uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda. Not Kesin sınırlar. % 3'ten veya agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre belirtilmiş olan başka bir değerden daha az olması. kum eş değerinin (SE). deney metotları kullanılarak daha fazla kanıt elde edilinceye kadar sabit hale getirilemez. Avrupa'nın bazı bölgelerindeki farklı ince agregalar için.100.15. Sınırlar ve/veya kategoriler. belirtilen alt sınırı aşması. 91. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata uygun olarak yerel yeterlilikteki performansla kullanılan mevcut malzemelerin özellikleriyle ilgili tecrübelerden faydalanılarak oluşturulmalıdır. metilen mavisi deneyinin (MB). normal olarak % 90 ihtimal seviyesinde ifade edilmelidir.ICS 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek D Çok ince malzemenin değerlendirilmesi Çok ince malzeme. d) Bilinen bir performans yeterliliğine sahip agreganınkine eşit performansın elde edilmesi veya herhangi bir problemle karşılaşılmadan kullanım performans yeterliliğinin kanıtlanması. 23 .

2 LA15.1 Donma ve çözülmeye karşı direnç Betonun donma ve çözülmeye karşı direnci.100. bileşen malzemeler ve bunların betonda kullanılan oranları ile ilişkilidir. 40'tan daha büyük Los Angeles katsayılarına sahip agregalar. darbe gerilmelerine maruz kalan yol kaplamaları ve döşeme yüzey tabakaları için gerekebilir. E.1 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Agregalar.15. Yeterli bir kullanım performans kaydına sahip olan ve katkı maddesi ihtiva eden veya etmeyen agrega ve çimento kombinasyonlarından elde edilen tesiste üretilmiş betonun normal kontrol dayanımları. özellikle önemli bir faktördür ve bu sebeple beton deney numuneleri kullanılarak betonun donma ve çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesi için gereklidir. Ancak.2.1 E.1. E.100. E. agrega dayanımının da dikkate alınması gerekebilir. suya doygunluk derecesi. LA20 kategorili agregalar veya SZ18 darbe kategorili agregalar. 24 .1.3 LA30 kategorili veya SZ22 darbe kategorili agregalar. 91. betonun çok yüksek dayanımlı olması isteniyorsa.2 E. genellikle sadece özel durumlarda gerekir (meselâ.1.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek E (Bilgi için) Agregaların beton yapımında kullanımı ile ilgili yol gösterici bilgiler E. agreganın dayanımı ile ilgili genellikle yeterli bir bilgi sağlar. Hava sürükleme derecesi.ICS 91. genellikle betondan daha yüksek dayanıma sahiptir. kullanım tecrübelerine bağlı olarak değerlendirilmelidir. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgeler veya özel bölgesel yollar için yüzey tabakası şartlarını sağlamak için).

donma-çözülme döngülerinin sıklığı. F. su emme oranları % 2’den daha yüksek olmasına rağmen. donma-çözülmeye karşı dirençli olarak kabul edilebilir. yeterli donma-çözülme direncine sahip olabilir. agrega tanelerinin dayanımı ve taneler dahilindeki gözeneklerin boyut ve dağılımının yanı sıra diğer süreksizliklerle de ilişkilidir.1. Ancak bu malzemeler. yüksek fırın curufları.2. 25 . Bu deneylerden herhangi biriyle ilgili şartları sağlayan agregalar. EN 932-3'te belirtilen işleme göre petrografik analize tâbi tutulması.1.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek F (Bilgi için) Agregaların donma ve çözülmeye karşı direnci ile ilgili yol gösterici bilgiler F. Belirli bir oranda mikro gözenekli çakmaktaşı kökenli agrega tanelerini ihtiva eden bazı agregalar söz konusu olduğunda. Madde F.3 Petrografik yapı Donma ve çözülmeye karşı direnç.2 Nihaî kullanım Agregaların.1 Genel Agreganın. gözenekli çakmaktaşı.2 F. tebeşir. Aşırı ayrışmış kayaçlar. nihaî kullanıma. yeterli veya yetersiz donma-çözülme dayanıklılığı arasındaki farklılık. petrografik tipine ve agrega taneleri içindeki gözeneklerin boyut dağılımına bağlıdır. Permiyen kireçtaşları.2. aşağıda verilenlerden bazılarını veya tümünü ihtiva edebilir: Şist. donma-çözülme olayından hasar görme ihtimali olan zayıf ve/veya yüksek oranda su emen tanelerin varlığıyla ilgili bir gösterge ortaya koyabilir. Ancak. çoğunlukla % 4'ten daha yüksek emme değerlerine sahip iken. agreganın donma-çözülme etkisine dirençli olduğu kabul edilebilir.3 Su emme oranı EN 1097-6'ya uygun olarak tayin edilmiş olan su emme oranı.3 ve Madde F. % 1'den daha büyük değilse.ICS 91. F.100.2. donma-çözülmeye dayanıklılık için yeterli olan birçok agrega. su emme oranından daha çok. kısmen veya tamamen doygun çevre şartları altında veya yüksek nem şartlarında. F. mika şist. dolomitler ve Karbonifer kumtaşları çoğunlukla % 2'den daha yüksek emme değerlerine sahiptir. donma ve çözülmenin derecesi ve agrega tanelerinin doygunluk derecesi ile ilişkilidir. daha yüksek emme değerlerine sahiptir.2 Petrografik analiz Agreganın.2. bazı Jura kireçtaşları ve kumtaşları. altere gözenekli bazalt veya kil çimentolu gevşek taneler. 91.1 Deney Gösterge deneyleri Donma-çözülme hassasiyeti için bir gösterge oluşturabilen deneyler.100. Meselâ. F. şeyl. yoğunluk ölçmeleri ile daha iyi değerlendirilebilir. Bu tür tanelerin varlığının gözlenmesi veya varlığından şüphelenilmesi halinde. F. öncelikle iklime. petrografik analizi veya aşağıda belirtilen fiziksel deneylerden birini ihtiva eder. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması halinde önemli oranda artar.4'te verilen fiziksel deneylerden biri. donma veya çözülme olaylarından hasar görmesi muhtemeldir.1. fillit. marn. bazı çakıltaşları ve breşlerden elde edilen hassas agregalar.1 İklim Herhangi bir hasarın etkisi. F.2. agreganın donma-çözülmeye karşı direncin değerlendirilmesinde kullanılabilir.15. Hasar riski. donma ve çözülme işleminden kaynaklanan hasar görme hassasiyeti.

Doygun. İskandinavya'nın bazı bölgeleri ve şiddetli kış hava şartlarının görüldüğü dağlık bölgeler ilâve edilebilir. agreganın performansı ile ilgili yeterli bir kayıt mevcut ise. söz konusu agrega.Tuz (deniz suyu veya yol satıhları) F4 veya MS35 F2 veya MS25 F1 veya MS18 . Magnezyum sülfat deneyi.1 ile bağlantılı olarak kullanılabilir. istenen donma-çözülme direncinin veya magnezyum sülfat direncinin belirlenmesi amacıyla.1'den uygun bir kategorinin seçilmesi amacıyla kullanılabilir.Kısmî doygunluk. tuz yok İstenmiyor F4 veya MS35 F2 veya MS25 .İklim ve nihaî kullanımla ilişkili donma-çözülme şiddet kategorisi İklim Akdeniz Atlantik Kıta Avrupası a) . Seçilen kategori. kuru durum İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor . Madde 5.100.2. Not Aşırı soğuk hava ve/veya tuzluluk veya buz çözücü tuz doygunluğu durumlarında.Hava alanı satıh kaplamaları F2 veya MS25 F1 veya MS18 F1 veya MS18 a) Kıta Avrupa kategorisine ayrıca İzlanda.100.15. Çizelge F. Magnezyum sülfat deneyi. Ayrıca. agreganın deniz suyuna veya buz çözücü tuzlara maruz kalması durumları için en uygun olarak kabul edilir.7.ICS 91. beton üzerinde deney yapmak suretiyle agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin tahkik edilmesi mümkündür.Buzlanma yok.3 Kategori seçimi Amaçlanan kullanım şartlarına benzer şartlar altında. çevresel şartlar. çimentoyla bağlı tanelere sahip geri kazanılmış agregalara uygun değildir.1 . kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir. Çizelge F. tuz yok İstenmiyor F2 veya MS25 F1 veya MS18 . Çevre şartları 26 . agreganın donma-çözülmeye karşı direncinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. nihaî kullanım ve iklim bilgileri. Yeterli performans kayıtlarının mevcut olmaması ve bir deneyin yapılmasının gerekmesi durumunda.4 Diğer gösterge deneyleri EN 1367-1'e uygun olarak tayin edilen donma-çözülme değeri veya EN 1367-2'ye uygun olarak tayin edilen magnezyum sülfat etkisine dayanıklılık değeri. EN 1367-1:2007 Ek B'de ayrıntısı verilen ve bir tuz çözeltisi veya üre kullanılan deneylerin yapılması daha uygun olabilir. 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 F. F.

agregalarda sodyum ve potasyum tuzları halinde bulunabilir.100. Numune. Etkin alkali muhtevası düşük olan çimento kullanılması. Reaktif olmayan bir agrega kombinasyonunun kullanılması. betondaki gözenekler içerisindeki sıvılarda mevcut bulunan alkali hidroksitler ile reaksiyona girebilir. betonun genleşme suretiyle hasar görmesine de neden olabilir.2 Sülfatlar Agregalarda bulunan sülfatlar. Bu bileşikler ayrıca betonda şişmeye bağlı bozulmaya sebep olur. alkali-karbonat reaksiyonudur. betondaki bileşen malzemelerin azamî klorür muhtevaları esas alınarak hesaplama işleminde kullanılabilir. Çoğunlukla ülke içi ocaklardan elde edilen agregaların suda çözünebilir klorür iyonu muhtevasının çok düşük olması muhtemeldir. Betonun suya doygunluk derecesinin sınırlandırılması. En yaygın reaksiyon şekli. Betonun ihtiva ettiği metalin korozyon riskini en aza indirmek amacıyla.1 G. yüksek oranda sülfat miktarına müsaade edilebilir. sülfatları oluşturmak üzere beton içinde indirgenebilirler. aşağıda verilen tedbirlerden birinin alınması gerekli olabilir: Beton karışımının toplam alkali muhtevasının sınırlandırılması. çimentonun hidratasyon reaksiyonlarında hiçbir etkiye sahip değildir.2 Geri kazanılmış agregalardaki klorürler Özellikle sertleşmiş beton veya harç içerenler olmak üzere geri kazanılmış agregalarda klorürler. betonun klorür iyon muhtevasının hesaplanmasında kullanılmalıdır. % 0. kullanıldıkları betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri ile ilgili yol gösterici bilgiler G. özütlemeden önce ince toz haline öğütülmüş olsa bile.15. 27 .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek G (Bilgi için) Agregaların bazı kimyasal bileşenlerinin. Kristalize yüksek fırın curufunun ihtiva ettiği sülfatın büyük bir oranı. Belirli şartlar altında agregalarda mevcut olan diğer kükürt bileşikleri. Geri kazanılmış agregaların çoğu için klorür iyon muhtevalarının düşük olması muhtemeldir. G. miktarları büyük oranda agrega kaynağına bağlı olarak.01'den daha büyük olmadığının gösterilmesi halinde. Geri kazanılmış agregalarda EN 1744-1’e göre tayin edilen suda çözünebilen sülfatlar.1 Alkali-silika reaksiyonu Doğal agregalarla alkali-silika reaksiyonu Belirli agregalar.3 G. dolayısıyla bu değer.ICS 91.100. curuf taneleri halinde bulunduğundan. betondaki bileşen malzemelerin tümünün dikkate alındığı toplam klorür miktarının sınırlandırılması genel bir uygulamadır. kalsiyum alüminat ve diğer fazlarda bulunabilir.1. G.3. Bu tür malzemelerin toplam klorür muhtevasının. EN 1744-5’e göre tayin edilen asitte çözünebilen klorür muhtevası. bu olay betonda şişmeye ve takiben çatlamaya veya parçalanmaya yol açabilir. Bu sebeple curufta. Bu şekilde ilâve bir güvenlik marjı sağlanabilir. Bu tür tuzlar. muhtemelen klorür miktarını olduğundan fazla gösterecektir. 91. G. alkaliler ve belirli silis formları arasında meydana gelir (alkali-silika reaksiyonu). Daha az yaygın diğer bir reaksiyon şekli. Belirli bir çimento-agrega kombinasyonunun bozulmaya yol açan reaktifliğinin bulunmadığını gösteren geçmiş uzun dönemli bir tecrübe olmaması halinde. bu klorürlerin EN 1744-1:1998 Madde 7’de açıklanan işlemlerde su kullanılarak özütlenmesi mümkün değildir. Olumsuz şartlar altında ve rutubet mevcudiyeti söz konusu olduğunda.1.1 Klorürler Doğal agregalardaki klorürler Klorürler. betonun toplam klorür ve alkali muhtevasını arttırır. betonda şişmeye bağlı hasara sebep olabilir. bu değer. genellikle potansiyel olarak reaktif sülfatlar (alçı sıvası gibi) olup.

yeni betonun (veya içerisindeki çimentonun) alkali muhtevasının sınırlı olduğu hallerde. a) İnce agreganın kütlece % 0. 91. Bazı agrega bileşenleri.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. geri kazanılmış beton agregası olması durumunda. Agreganın. bazı kil mineralleri de. agrega kaynağının. Not Agregalardaki kütlece çok küçük yüzdelerdeki kirleticiler. agreganın getirildiği ülkenin konuyla ilgili tecrübelerini dikkate almalıdır. beton agregaları olarak kullanıldıklarında betonun hacim kararlılığını olumsuz olarak etkileyebilir.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Agrega-çimento kombinasyonuna. EN 1744-1:1998 Madde 14. a) İnce agreganın kütlece % 0. Agreganın. agregalar. betonun temel bir özelliği olarak görüldüğü durumlarda. yukarıda belirtilen önlemlerin sürdürülebilirliğini etkileyebilir.ICS 91.05'ini aşmamalıdır.25'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0.4 Betonun yüzey tabakasını etkileyen bileşenler Görünüş özelliğinin.3. Not Daha fazla bilgi için.2 Geri kazanılmış agregalarla alkali-silika reaksiyonu Geri kazanılmış agregaların kullanımı. geri kazanılmış genel agrega olması durumunda.100. lekelenmeye.6 Havada soğutulmuş yüksek fırın curuf bileşenleri Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun bazı bileşenleri. kullanıldıkları betonun dayanım gelişme hızını. Beton yüzeyinin önemli olduğu durumlarda. belirli bir nihaî kullanım için uygunluğuna itina gösterilmelidir. G. G.100. Reaktif demir sülfür ve linyit. G. betonun priz alma ve sertleşme hızını olumsuz olarak etkileyen bileşenleri inorganik olabilir ve bu nedenle EN 1744-1:1998 Madde 15. Organik madde ve şeker türevi malzemeler. betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren çimento hidratasyon hızını olumsuz olarak etkileyebilir. 28 .5'ini veya b) İri agreganın kütlece % 0. dekoratif kaplamalı betonlarda olduğu gibi). kabarmaya veya beton yüzeyine yakın olması halinde patlaklara sebep olmak suretiyle. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre değerlendirilebilir. Bazı durumlarda (meselâ. hafif organik kirleticilerin seviyeleri konusunda ek şartlar koymak gerekebilir. Her iki durumda da. öngörülemeyen bileşen değişkenliği dikkate alınmalıdır. daha az muhtemeldir. Ancak. CEN Report CR1901 "Regional specifications and recommendations for the avoidance of alkali-silica reactions in concrete" dokümanına bakılmalıdır. renk bozulmasına. yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birinin uygulanamadığı hallerde. yüzey kalitesini veya dayanıklılığını olumsuz olarak etkileyen oranlarda malzeme ihtiva etmemelidir. Agregaların ülke sınırları dışından temin edilmesi halinde.5 Betonun priz almasını ve sertleşmesini etkileyen bileşenler Agregaların diğer bileşenleri. böyle bir etkiye sahip maddelere iki örnektir. geri kazanılmış agregalar için kullanılabilir. satın alıcı. Ayrıca. reaktif olmadığı özellikle ortaya konmadıkça malzemenin potansiyel olarak reaktif agrega olduğunun kabul edilmesi uygun olacaktır.3’te verilen işlemlerle belirlenemez. dayanımını ve dayanıklılığını olumsuz olarak etkiler.1'ini aşmamalıdır. geri kazanılmış beton agregalarının alkali muhtevasının tayin edilmesi ve dikkate alınması da gerekecektir. orijinal betonun reaktif (veya reaksiyona giren) agrega içermediğinin tespit edilmesinin yanı sıra. EN 1744-6’da verilen işlemler. beton yüzey görünüşünü olumsuz olarak etkileyebilir. EN 1744-1:1998 Madde 14. betonun yüzey görünüşünü bu şekilde etkileyen malzemelere verilebilecek iki örnektir. Geri kazanılmış agregaların.15. beton mastarlamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan. modern üretim tesislerinden elde edilen havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun beton yapımında kullanılması halinde iyi sonuç vermemesi.2'ye uygun olarak tayin edilen hafif organik kirleticilerin oranı normal olarak. G.

91.2 H.3. organizasyon açısından serbestlik ve yetkiye ihtiyaç duyan personel ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere. Not 1 .3 Kontrol işlemleri Üretici.1 Belge ve veri kontrolü Belge ve veri kontrolü. üretici tarafından ihaleye verilirse. bununla ilgili kontrol araçları oluşturulmalıdır. bu ekte belirtilen hususların uygulanmasını ve devam etmesini sağlamak amacıyla.1'de verilen not. H. her bir agrega üretim tesisi için. bu ekte verilen prensiplere göre değerlendirilmelidir. kaynağı ve uygun olması halinde hammaddenin bulunduğu yeri ve üretim plânını gösteren bir veya daha fazla haritayı ihtiva eden belgeler mevcut olmalıdır. a) Uygun olmayan özellikte ürün oluşmasının önlenmesi ile ilgili işlemin başlatılması. H. 29 . dağıtılması ve yönetimi ile belgelendirmede yapılan değişikliklerin hazırlanması. üreticinin sorumluluğundadır. yetki ve ilişkiler. Üretici. yayınlanması. Herhangi bir tehlikeli madde ve maddelerin belirlenmesi halinde.100. Belge ve verilerin yönetimiyle ilgili bir işlem.2.2. malzemelerin muayene edilmesi ve fabrika üretim kontrol sistemiyle ilgili dokümanları kapsayan hükümleriyle ilgili belgeleri ve verileri kapsamalıdır. agrega üreticisinin dikkatine sunulur.100.3 Hammadde bilgisi Hammadde tipi. işleme.ICS 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek H Fabrika üretim kontrolü H. ihale edilen işlemin herhangi bir bölümü ile ilgili tüm sorumluluğu taşımalıdır. tarif edilmelidir.3.1 Giriş Bu ek.3. genellikle mineral kökenli agrega kaynaklarının çoğunda mevcut değildir. H. fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususların yerine getirildiği işlemleri ihtiva eden bir fabrika üretim kontrol kullanım kılavuzunu oluşturmalı ve muhafaza etmelidir.3 Yönetimin gözden geçirmesi Bu ekte belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla kabul edilmiş olan fabrika üretim kontrol sistemi. kaydedilmesi ve giderilmesi amacıyla. bu maddelerin muhtevasının.15.2. kalite sapmalarının belirlenmesi.1 Organizasyon Sorumluluk ve yetki Kaliteyi etkileyen işleri idare eden. H. yayımı ve kaydedilmesi ile ilgili işlemleri ve sorumlulukları kapsayan üretim kontrol kullanma kılavuzunda belirtilmek suretiyle belgelendirilmelidir. dahilî ve haricî belgelendirme ve verilerin onaylanması. bu standardın satın alma. agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan hükümlere göre yürürlükte olan sınır değerlerini aşmadığının temin edilmesi. H. H.2 Fabrika üretim kontrolü için yönetim temsilcisi Üretici. Bu gözden geçirmelerle ilgili kayıtlar tutulmalıdır. Ancak.Konsey’in 76/769/EEC Direktifi'nde tarif edilen tehlikeli maddelerin çoğu. agregaların bu standardda belirtilen ilgili özelliklere uygun olmasının temin edilmesi amacıyla kullanılacak bir fabrika üretim kontrol sistemini açıklar.2 Alt ihale hizmetleri İşlemin herhangi bir bölümü. Fabrika üretim kontrol sisteminin etkinliği. H. yapan ve kontrol eden tüm personel arasındaki sorumluluk. Ek ZA Madde ZA. b) Varsa. yönetim tarafından uygun aralıklarla denetlenmeli ve gözden geçirilmelidir. uygun yetkilere sahip bir kişiyi atamalıdır. sistemin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli olarak temin edilmesi amacıyla.

Sıklık değerleri.Hammaddenin özelliği. geri kazanılacak hammaddeyle ilgili olarak belgelendirilmiş bir girdi kontrolü mevcut olmalıdır. Not 3 . H. kötü hava şartlarında işlemin değiştirilmesi vb. Çizelge H. Bu muayeneler sonucunda belirlenen sapmalar. işlem esnasında numunesi alınan malzemenin muayene edilmesi veya deneye tâbi tutulması. İlgili karakteristiklerin tayin edilmesi amacıyla yapılması gereken numune alma ve deneylerin sıklığı. ayrı ayrı belirtilmelidir.1. H.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek olarak. belirtilen bir sınır değere yakın ise.2 ve Çizelge H. Madde H.3'te verilenlerin altına indirilebilir. b) Agreganın kullanıldığı yerde geçerli olan mevzuata göre yürürlükte bulunan sınır değerlerini aşmadıklarının temin edilmesi amacıyla. e) Ürün.Fabrika üretim kontrolü ile ilgili hususlar. aşağıdakiler olabilir: 30 .5. geri kazanılmış agregalar için.1. sıklığın artırılması gerekebilir.2 ve Çizelge H.1 Muayene ve deney Genel Üretici. gerekli bütün tesis. Not 1 . aşağıdaki hususları belirtmelidir: .5 H. ölçme ve deney donanımının kontrolü. Donanımlar. Not 2 . Bu şartlar. Bir üretim periyodu.3 Muayene.5. Not Bu işlemler arasında.Geri kazanılmış agregalar için.3.Tedarikçi ve taşımayı yapan. kaynak ve tip açılarından satış noktasına kadar belirlenebilir olmalıdır. bu malzemenin uygunluğunu tehlikeye düşürecek şekilde bozulmadığının temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. gerekli muayene ve deneylerin yapılması amacıyla.Ölçülen değer. belgelendirilmiş işlemlere uygun olarak kullanılabilir.3'te belirtilen herhangi bir tehlikeli malzemenin belirlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır.Geri kazanmayla ilgili girdi kontrol işlemleri. EN 932-5'e uygun olmalıdır.5.100. H. deney sıklıklarının artırılmasına yol açabilir. c) Malzemenin kontrollü bir şekilde stoka konulduğunun ve stok yerlerinin ve muhtevalarının belirlenmesinin temin edilmesine yönelik işlemler mevcut olmalıdır. Çizelge H. Donanımlar. Çizelge H.3'te belirtildiği gibi olmalıdır. muayenelerin sıklığını ve şeklini tarif etmelidir.2 Donanım Üretici.Hammaddenin kaynağı ve yeri. muayene. donanım ve eğitimli personeli sağlamalıdır. işlem yapan deponun kaynak olarak gösterilmesi yeterlidir. Not 3 . gözle muayeneyi gerektirebilir. ay veya yıl olarak tarif edilir. H. aşağıdaki hususları sağlamalıdır: a) Malzemelerin belirlenmesi ve kontrolüne yönelik işlemler mevcut olmalıdır.Özel şartlar altında deney sıklıkları. işleme donanımının bakım ve ayarı.100.ICS 91. kalibrasyonu ve bakımından sorumlu olmalıdır. 91. Not 2 . ile ilgili işlemler yer alır. üretim yapılan günlerden oluşan bir tam hafta. Çizelge H. genellikle üretim periyotlarıyla ilişkilidir. Kalibrasyon doğruluğu ve sıklığı.4 Üretim yönetimi Fabrika üretim kontrol sistemi. Not 4 . d) Stoktan alınan malzemenin. . . Kalibrasyon kayıtları tutulmalıdır.15. numune alma ve deneylerin sıklığı ve yeri Üretim kontrol dokümanı.

incelenmeli ve gerekirse düzeltme işlemi yapılmalıdır.3'te verilen asgarî özellikleri dikkate alan bir deney sıklığı programını hazırlamalıdır. H. Kayıtlar. malzeme. a) Tekrar işlenmeli veya b) Uygun olan başka bir uygulamaya yönlendirilmeli veya c) Reddedilmeli ve uygun olmayan malzeme olarak işaretlenmelidir. aşağıdakileri ihtiva edebilir: a) Deney işleminin incelenmesi de dahil olmak üzere. Belirli özelliklerini tutarlılığı ile ilgili uzun vadeli tecrübe.Bazı karakteristikler. Bütün uygunsuzluk durumları. kayıtların. yeni bir deneyin yapılması ve/veya önlemlerin alınması gibi). 31 . Yüksek uygunluğa sahip agrega kaynakları.100.15. Üretim işleminin gözetimi ve izlenmesi için istisnaî tedbirleri ihtiva eden bir kalite yönetim sisteminin çalıştırılması. üretim işleminin düzeltilmesi amacıyla. Deney sıklıklarının azaltılma sebepleri. kayıtlara geçirilmelidir (meselâ. b) Muhtemel uygunsuzluk sebeplerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla işlemlerin. en az iki yasal dönem boyunca muhafaza edilmelidir."Yasal dönem". durumla ilgili olarak atılan adımları belirten bir not. Bu ekin bütün maddelerinde gerekli görülen kayıtlar da dahil edilmelidir. üreticinin elde ettiği tecrübeye bağlı olarak bir deneye ait sonuçların. Not 1 . faaliyetlerin. taşıma ve depolama esnasında ürünün kalitesinin korunması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.ICS 91. üretim yerinde uygulanan mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesinin gerektiği zaman periyodudur. Tane büyüklük dağılımı ve temizlik. Muayene edilen veya deneye tâbi tutulan ürünün. birden fazla ürüne uygulanması mümkün olabilir. fabrika üretim kontrol dokümanında belirtilmelidir. tarihleri ve zamanları ve diğer ilgili bilgilerle (hava şartları gibi) birlikte deneye tâbi tutulan ürün de dahil olmak üzere kaydedilmelidir.100. H. Bu durum özellikle. H. servis raporlarının ve müşteri şikayetlerinin analiz edilmesi. Bu durumda. numune alma yerleri. Not Düzeltme işlemleri. 91.30 a) b) c) d) TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Yüksek derecede otomatik üretim donanımı.7 Uygun çıkmayan ürüne uygulanacak işlemler Ürünün uygun olmadığını gösteren bir deney veya muayeneyi takiben. şartnamede belirtilen özellikte olmaması durumunda veya bu özelliği sağlayamayacağı konusunda bir gösterge söz konusu olursa.8 Üretim alanlarında taşıma. e) Düzeltme faaliyeti sebebiyle işlemlerde yapılan değişikliklerin uygulanması ve kaydedilmesi. uygunsuzluk sebebinin araştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması. Üretici.1. temel karakteristiklerin değişebileceği durumlarda kontrol edilmelidir. Not 2 . c) Karşılaşılan risklere tekabül eden bir seviyeye kadar problemlerin çözülmesi için önleyici faaliyetlerin başlatılması. depolama ve şartlandırma Üretici. Çizelge H.2 ve Çizelge H. Çizelge H. kalite kayıtlarının.6 Kayıtlar Fabrika üretim kontrol sonuçları. ürünün iki veya daha fazla farklı tane büyüklüklerinin kombinasyonundan oluşması durumudur. birkaç ürün tarafından paylaşılabilir. d) Etkin düzeltme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla kontrollerin uygulanması. üretici tarafından kaydedilmeli.

3. aşağıdakileri dikkate almalıdır: a) Ürünün kirlenmesi. depolama ve piyasaya arz ile ilgili sorumluluk derecesini belirtmelidir. Üreticinin fabrika üretim kontrol sistemi.3 8. Çizelge H.6 4.1 . fabrika üretim sisteminde görevli olan bütün personelin eğitilmesi ile ilgili işlemleri oluşturmalı ve sürdürmelidir.1 Not - Taşıma ve ambalâjlama Taşıma Agregalar. en az Haftada 1 2 İri agreganın tane şekli Çok ince malzemenin muhtevası Çok ince malzemenin kalitesi Tane yoğunluğu ve su emme oranı Alkali-silika reaktifliği Petrografik tanım Tehlikeli maddeler b) Özellikle: Ayda 1 3 4 5 4. ambalâj dışına alınmadan önce agrega özelliklerini önemli oranda değiştirecek derecede agregayı kirletmemeli veya bozmamalıdır.100. 91.9 H.6 4.9. Bunun sağlanması için ambalâjlanmış agreganın aktarılması ve depolanması esnasında alınması gereken önlemler. b) Ayrışma (segregasyon). Aksi belirtilmedikçe.10 Personelin eğitimi Üretici.6 5. sadece CE işaretleme amaçları için gerekli olduğunda (Ek ZA). H. H. EN 933-1 Sadece.5 Haftada 1 Haftada 1 Yılda 1 Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda 3 yılda 1 6 7 5.7. kaynağa bağlı olup. yığın olarak nakledildiğinde. 32 . kırılmış agregalara EN 933-3 uygulanır.30 Not - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Bu düzenlemeler. EN 933-4 azaltılabilir.3.ICS 91.Genel özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 Tane büyüklüğü dağılımı Madde 4.1 a) EN 932-3 8 Radyoaktivite yayılması Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması H.4 Notlar/referanslar Deney metodu EN 933-1 EN 933-10 Deney sıklığı. H.3 H.1 4.2 Ambalâjlama Agregalar ambalâjlanıyorsa. c) Aktarma donanımının ve stoklama alanının temizliği.9. kirlenmenin azaltılması için agreganın üzerinin örtülmesi veya bir mahfaza içine alınması gerekebilir.100.3. Kırılmamış çakıl için deney sıklığı. Uygun eğitim kayıtları tutulmalıdır. kullanılan ambalâjlama metotları ve malzemeleri. ambalâj üzerinde veya ilgili dokümanlarda belirtilmelidir.4 b) b) Gerekli hallerde ve şüphe olması durumunda a) b) Kullanım yerinde geçerli olan hükümlere uygun olarak. Ek D'de belirtilen şartlara uygun olarak gerektiğinde EN 933-8 EN 933-9 EN 1097-6 Deney sıklığı.15.

Madde 12.2 Yılda 1 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Yılda 2 Ayda 1 Ayda 1 Ayda 1 6 7 8 Dikalsiyum silikat ayrışması Demir ayrışması 6. Madde 14. Haftada 1 Madde 7 EN 1744-5 Yılda 2 EN 1744-1:1998.Fulvo asit (organik madde muhtevasının yüksek olduğu gösterildiğinde) .2 8 Kalsiyum karbonat muhtevası 6. Yılda 1 Madde 15.katılaşma süresi . 33 .4.2 Sadece yüksek fırın curufu Sadece yüksek fırın curufu Çimentonun ön priz alma 6. Beton kaplama yüzey işlemlerinde kullanılan ince agregalar Deney metodu EN 1097-2 EN 1097-1 EN 1097-8 EN 1097-8:1999. Çizelge H. çivili lâstiklerin kullanıldığı bölgelerde Deniz kökenli agregalar için Çizelge H.3 Geri kazanılmış agregalar Yüksek fırın curufu ve geri kazanılmış agregalar Havada soğutulmuş yüksek fırın EN 1744-1:1998. Yılda 1 Madde 15.3 5.3 aşınma direnci Donma ve çözülme Klorür muhtevası 5.Kuruma büzülmesi Klorür muhtevası Madde 4.4.100.5 5.3 EN 1744-1:1998. Ek A EN 1097-9 Deney sıklığı.1 EN 1744-1:1998.1 6.1 EN 1744-1:1998.8 prEN 933-11 bileşenleri agregalar Tane yoğunluğu ve su emme Sadece geri kazanılmış iri 10 5.15. curufu dışındaki agregalar ve geri Yılda 1 Madde 12 kazanılmış agregalar EN 1744-1:1998.3 2 yılda 1 EN 196-2: Madde 5 2005.Organik madde muhtevası . Yılda 2 Madde 12 5 6.Karşılaştırmalı mukavemet deneyi .2 6.1 6. Madde 19.4.Hafif organik kirleticiler 6.2 EN 1744-1:1998.1 EN 1744-1:1998. Madde 15.2 5.2.5 EN 1097-6 agregalar oranı 11 Suda çözünebilen sülfat 6.7.ICS 91.100.Belirli kaynaklardan elde edilen agregalara ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları a) Özellikler 1 2 3 Kavkı muhtevası Hacim kararlılığı .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge H.5 EN 1367-1 veya 2 yılda 1 EN 1367-2 EN 1744-1:1998.2 Deniz kökenli agregalar Notlar/referanslar Deniz kökenli iri agregalar Deney metodu EN 933-7 EN 1367-4 Deney sıklığı. en az Yılda 2 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 2 yılda 1 Çivili lâstiklerden kaynaklanan 5.7.2 Notlar/referanslar Yüksek dayanımlı beton için Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece yüzey tabakalarında kullanılan agregalar Sadece.4. en az Yılda 1 5 yılda 1 4 Kükürt ihtiva eden bileşikler Organik maddeler: . 2 yılda 1 Madde 7 EN 1744-1:1998.4 5.Nihaî kullanıma ait özelliklerle ilgili en az deney sıklıkları Özellikler 1 2 3 4 5 6 7 Parçalanma direnci Bozunma (yıpranma) direnci Parlatma direnci Yüzey aşınma direnci Madde 5.1 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-6 zamanı üzerindeki etki Geri kazanılmış iri agrega Sadece geri kazanılmış iri 9 5.2.4.3'e bakılmalıdır.2 .2 EN 1744-1:1998. 91. işlemi yapan depo kabul edilebilir.4.3 . Madde 19.3 Sadece geri kazanılmış agregalar EN 1744-1 a) Geri kazanılmış agregalar için kaynak olarak.

bu standardın kapsamına giren agrega ve dolgu agregalarının. Bu standardın bu ekte verilen maddeleri. Bu maddelere olan uygunluk.2 Agrega tane büyüklüğü Tane şekli. değiştirildiği şekliyle. burada belirtilen kullanım amaçlarına uygun olduğu varsayımını doğurur.int adresinden erişim sağlanabilir). yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Temel karakteristikler Bu standard ve/veya diğer standardlardaki özellik maddeleri 4. Not: Tehlikeli maddelerle ilgili Avrupa ve ulusal hükümlere ilişkin bir veri tabanı.5 İri agreganın kavkı muhtevası 4.3 Tane büyüklüğü dağılımı 4.eu.4 İri agreganın şekli 5.ICS 91. bu ekin kapsamına giren agregalara ve dolgu agregalarına uygulanabilir. bu standardın kapsamına giren ürünlere uygulanabilen diğer özellikler de mevcut olabilir (meselâ.2 Yüzey aşınma direnci 5.3 Çivili lâstiklerden kaynaklanan aşınma direnci Seviyeler ve/veya sınıflar Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Açıklamalar Gösteriliş (d/D) Tolerans/kategori Kategori Beyan değeri Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori 2) M125 "Agregalar".100. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) tarafından CEN'e verilen mecburî direktife2) göre hazırlanmıştır.3 İri agreganın bozunma direnci Parlatma.Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Temizlik Parçalanma/kırılma direnci 4. 34 .100.15.4. AB Yapı Ürünleri Direktifi'nin hükümlerini yerine getirmek amacıyla.1 Kapsam ve ilgili karakteristikler Bu standard ve bu Ek ZA. http://europa.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Ek ZA (Bilgi için) Bu standardın AB Direktiflerinin temel hususları veya diğer hükümleriyle ilgili maddeleri ZA. AB Yapı Ürünleri Direktifi (89/106/EEC) altında verilen mecburî Direktifin hükümlerini yerine getirir. EUROPA'daki Construction web sitesinde yer almaktadır (CREATE. uygun olan yer ve zamanda bu özelliklere uyulması ayrıca gerekir. bozunma direnci 5.4. Not Bu standardın tehlikeli maddelerle ilişkili olan maddelerine ilâveten.Amaçlanan kullanımlara uygunluğu etkilemeyen diğer hususlar ve diğer AB Direktifleri. CE işaretiyle birlikte verilen bilgilere atıf yapılmalıdır. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina.1a . büyüklüğü ve yoğunluğu 4. Çizelge ZA. 91. Uyarı .1 Parlatma direnci 5. yönetmelikler ve idarî hükümler gibi).4.6 Çok ince malzeme 5. aşınma.2 İri agreganın parçalanma direnci 5. Avrupa mevzuatı ve ulusal yasalar.

yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Açıklamalar Temel karakteristikler standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar 5.3 Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası 6.2 Hacim kararlılığı .kuruma büzülmesi Hacim kararlılığı 6.ICS 91.15.1'deki Not H.2 Klorürler Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Beyan değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri 6. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen agregalar ve bu agregaların karıştırılmasıyla elde edilen agregalar Amaçlanan kullanımlar: Bina.3 Hammadde bilgisi H.4.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren doğal agrega bileşenleri 6.3'ün üçüncü paragrafı 5.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.4.3 Alkali-silika reaktifliği Yok Yok Kategoriler Beyan değeri 35 .2 Toplam kükürt 6.1 Asitte çözünebilen sülfatlar 6. 91.7.5 Tane yoğunluğu ve su emme oranı Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Su emme oranı Tehlikeli maddeler: Radyoaktif yayılma (binalardaki betonlarda kullanılması düşünülen ve radyoaktif kaynaklardan elde edilen agregalar için) Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine karşı dayanıklılık Madde ZA.3.1 İri agreganın donma/çözülme direnci 5.3.7.1 Çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etki (geri kazanılmış agregalar) 6.(Devam) Ürün: Bu standardın kapsamına giren ve doğal.100.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler 5.4.8 Geri kazanılmış iri agrega Bileşim/muhteva Yok Kategoriler bileşenleri 6.1a .100.3.3.4 Üretim yönetimi Yok Madde ZA.7.5 Beton kaplama yüzey işlemleri için ince agreganın karbonat muhtevası 5.

3.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.1 Uygunluk teyit sistemleri Değiştirildiği şekliyle M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 9 Ekim 1998 tarih ve 98/598/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.1 İri agreganın donma/çözülme direnci Yok Yok Yok Yok Yok “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri Kategori “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Temizlik Hacim kararlılığı Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Madde ZA.100.1 Asitte çözünebilen sülfatlar Bileşim/muhteva 6.3'ün üçüncü paragrafı Yok Kategori Belirli bir karakteristik ile ilgili hüküm.7.3. ürünün amaçlanan kullanımına yönelik karakteristikle ilgili olarak herhangi bir düzenleyici hükmün mevcut olmadığı üye ülkelerde uygulanamaz.1 Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler 4. ürünlerinin bu karakteristikle ilgili performansını tayin etmek veya beyan etmek mecburiyetinde değildir. M125 "Agregalar" Zorunlu Direktifi'nin Ek 3'ünde verilen 24 Haziran 1996 tarih ve 96/579/EC numaralı Komisyon kararına uygun olarak Çizelge ZA.2a ve Çizelge ZA.3.2 Hacim kararlılığı .Kapsam ve ilgili özellik maddeleri Ürün: Doğal.100.3) birlikte verilen bilgilerde yer alan "Performans tayini yapılmadı" seçeneği kullanılabilir.6 Çok ince malzeme 5.kuruma büzülmesi 6.3.2 Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Madde ZA. ZA. CE işaretiyle (Madde ZA.15. 91.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemleri. yol ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan betonların hazırlanması Bu standard ve/veya diğer Seviyeler Temel karakteristikler Açıklamalar standardlardaki özellik maddeleri ve/veya sınıflar Yok “Kabul/ret” eşik değeri 4.2 Agrega ve dolgu agregalarının uygunluğunun teyidine ilişkin işlemler ZA. 36 .1a ve Çizelge ZA. Bu durumda.1a ve Çizelge ZA.4 Üretim yönetimi 5.1b'de gösterilen agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyit sistemi.2a ve Çizelge ZA.1'deki Not H.2 Klorürler Yok Kategoriler 6.7.ICS 91.1b . karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda kullanılamayabilir.2.4.2b'de verilmiştir. yapay veya geri kazanılmış malzemelerin işlenmesiyle elde edilen dolgu agregaları ve bu agregaların karışımı Amaçlanan kullanımlar: Bina.6 Dolgu agregası İncelik/tane büyüklüğü ve 5.4. belirtilen kullanım amaçları için Çizelge ZA.3 Hammadde bilgisi H.2 Toplam kükürt 6.2b'de verilmiştir.5 Tane yoğunluğu ve su emme Yok Beyan değeri yoğunluğu oranı Yok Beyan değeri 6. ürünlerini bu üye ülkelerdeki pazarlara gönderen üreticiler. Ancak bu seçenek.

Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi Beton.1b'deki agrega ve dolgu agregaları ile ilgili uygunluk teyidi.1a veya Çizelge Başlangıç tipi deneyler ZA.3a .100.1a veya Çizelge başlangıç ZA.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Fabrikanın ve FÜK'nin Çizelge ZA. yönetmelikler ve idarî mevzuatta tarif edilmiştir.3 7.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA. fabrika üretim kontrolü.(ii).Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Görevin kapsamı Uygulanacak maddeler 7.3 3) Güvenlik özellikleri.1a ve Çizelge ZA.100. yollar ve diğer inşaat mühendisliği 2+ enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin 2+ agregaları imalâtında Sistem 2+ : 89/106/EEC (CPD) Direktifi Ek III. üçüncü ihtimale bakılmalıdır. 37 . harç ve Binalar.3a ve Çizelge ZA.2b . değerlendirilmesi ve onaylanması kaydıyla belgelendirilmelidir.1a veya Çizelge ZA. 91.1a veya Çizelge gözetimi. Birinci ihtimale bakılmalıdır.(ii). ZA. yollar ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon agregaları işlerinde Beton harç ve Binalarda ve yol ve diğer inşaat mühendisliği enjeksiyon için dolgu işleri için prekast beton ürünlerinin agregaları imalâtında Sistem 4 : 89/106/EEC (CPD) Direktif'i Ek III.3b'de verilen uygunluk işlemlerinin değerlendirilmesine dayanmalıdır. Üye Ülkeler tarafından ulusal yasalar.Yüksek güvenlik özellikleri3) gerektiren uygulamalarda kullanılan agrega ve dolgu agregaları için uygunluk teyit sistemleri (burada üçüncü tarafın müdahalesi gerekir) Ürünler Amaçlanan kullanımlar Seviyeler veya sınıflar Uygunluk teyit sistemi 4 4 Beton. yetkili bir organ tarafından. Çizelge ZA.ICS 91. harç ve Binalar. Çizelge ZA. İlâveten.1b'deki ilgili bütün Fabrika üretim kontrolü (FÜK) karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA.2.15. Çizelge ZA. bu standardın burada belirtilen maddelerinin uygulanması sonucunda elde edilen ve Çizelge ZA.2a .2.1b'deki ilgili bütün denetlemesi karakteristiklerle ilişkili parametreler FÜK'nin belgelendirilmesi FÜK'nin sürekli olarak Çizelge ZA.1b'deki ilgili bütün değerlendirilmesi ve karakteristiklerle ilişkili onaylanması parametreler 7.3 Üreticinin görevleri Yetkili organın görevleri Çizelge ZA. fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıçta denetlenmesi ve fabrika üretim kontrolünün sürekli olarak gözetimi.2 7.

üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını hazırlamalı ve muhafaza etmelidir.).2 EC uygunluk beyanı Sistem 2+ 'daki agrega ve dolgu agregaları için: Bu ekte verilen şartlara uygunluk sağlandığında ve yetkili organ.3 CE işareti ve etiketi Üretici veya AEA dahilinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisi. . Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi..1b'deki ilgili bütün karakteristiklerle ilişkili parametreler Çizelge ZA.. üretici veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)'nda yerleşik bulunan temsilcisi. tanıtıcı bilgiler.2. tanıtıcı bilgiler. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb. Bu beyan. Uygunluk beyanı ile birlikte verilen fabrika üretim kontrol belgesinin sayısı.). Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ. Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı.Uygunluk işlerinin değerlendirilmesiyle ilgili görevlendirme (Sistem 4'teki agrega ve dolgu agregaları için) Görevler Fabrika üretim kontrolü (FÜK) Üreticinin görevleri Başlangıç tipi deneyler Görevin kapsamı Çizelge ZA. 93/68/EC Direktifi’ne uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket. üreticiye CE işaretini ekleme yetkisini veren bir uygunluk beyanını (EC uygunluk beyanı) hazırlamalı ve muhafaza etmelidir. Sistem 4 'deki agrega ve dolgu agregaları için: Bu eke uygunluk sağlandığında. 91. kullanım..1a veya Çizelge ZA. üretici veya AEA'da yerleşik bulunan temsilcisi. Bu beyan. Uygunluk beyanı ile birlikte.A. ambalâj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar (meselâ teslimat notu) üzerinde gösterilmelidir. Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA). Ürünün tarifi (tip. CE işaret sembolüne eşlik etmelidir: 38 Belgelendirme organının tanıtım numarası (sadece Sistem 2+ 'daki ürünler için). Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi. Ürünün tarifi (tip. belgenin şartları ve geçerlilik süresi.A. yetkili organ tarafından hazırlanan ve yukarıda verilen bilgilere ilâve olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gereken bir fabrika üretim kontrol belgesi bulunmalıdır: Yetkili organın adı ve adresi. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer.100. Fabrika üretim kontrol belge sayısı. Üretici veya yetkili temsilcisi adına uygunluk beyanını imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi. CE işaretinin eklenmesinden sorumludur.. ürünün kullanılacağı üye ülkenin resmî dili veya dillerinde sunulmalıdır. Uygun olan yerlerde. aşağıda belirtilen belgeyi hazırladığında.ICS 91.1b'deki ilgili bütün karakteristikler Uygulanacak maddeler 7. Aşağıda verilen bilgiler. belirli şartlar altındaki kullanımla ilgili hükümler vb.15.) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası. Belgeyi imzalamaya yetkili olan kişinin adı ve görevi. İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı.3 7. Z. .1a veya Çizelge ZA. . Yukarıda belirtilen uygunluk beyanı. aşağıdakileri ihtiva etmelidir: Üreticinin veya AEA'da yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin adı ve adresi ve üretimin yapıldığı yer. Ürünün kullanılmasıyla ilgili uygulanabilir belirli şartlar (meselâ. Ürünün uygun olduğu hükümler (Ek ZA).100.) ve CE işaretiyle birlikte verilen bilgilerin bir nüshası. kullanım. Eklenecek CE işareti sembolü.3b .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Çizelge ZA.2 Z.

. ambalâj ve/veya ticarî dokümanlarda verilmesi gereken bilgilerle ilgili örnekler vermektedir. karakteristiğin. gerektiğinde ayrıca. boyutlar.1a veya Çizelge ZA. "Performans tayini yapılmadı" (NPD) seçeneği kullanılmayabilir. Çizelge ZA. Bu standardın işaret ve numarası.ICS 91. 39 . Aksi taktirde. ve amaçlanan kullanım.1a veya Çizelge ZA.1b'de yer alan aşağıda verilen ilgili temel karakteristikler ile ilişkili bilgiler: Çizelge ZA.30 - TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Fabrika üretim kontrol belgesinin numarası (uygunsa). verilen bir kullanım amacı için mevzuat hükümlerine maruz kalmaması durumunda.2. söz konusu mevzuatın gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır.1b'deki "Not"larda belirtilen her bir temel karakteristik için beyan edilmek üzere beyan değerleri ve uygun olan yerlerde seviye veya sınıf/kategori (gerekli olduğunda.3 ve Şekil ZA.100.4..1. Yukarıda belirtilen tehlikeli maddelerle ilişkili özel bilgilere ilâve olarak.100. 91. Şekil ZA. etiket. Şekil ZA. uygunluğun sağlandığının iddia edildiği diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi. malzeme.15. Not Ulusal şerhlerin olmadığı Avrupa mevzuatının belirtilmesi gerekmez. . “kabul/ret” özelliği için "kabul" ibaresi de dahil) ve Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi. Karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda. Ürünün tarifi: genel isim. Şekil ZA. NPD seçeneği kullanılabilir.

Sistem 2+ 'daki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 40 .1 . % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% CO2) (% WA) Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ. madde X: 0. 91.100. XG0.2) (% C) (Meselâ AS0.15.ICS 91.2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı. AN30) (MDE20) (Rc90.2) (Meselâ SNR) (SS0.2 µm Beyan değeri Beyan değeri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agrega bileşimi Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Karbonat muhtevası Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB.100.

100.2 .100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti 01234 (Şirket adı ve adresi) 08 0123-CPD-0456 TS EN 12620 Beton agregaları (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) (% C) (Meselâ AS0.ICS 91.2) (% S) (% geçen.15. MB. gözle görülür çatlama veya parçalanma) 3 Denetlemeyi yapan organın tanıtım numarası Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı EC belge numarası Standard numarası Ürünün tarifi İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Beyan değeri Beyan değeri Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değerleri Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA. 91. SE) (% kuruma büzülmesi) (Görünüş. kütlece %.Sistem 2+ 'daki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 41 .

Sistem 4'deki beton agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 42 .2) (Meselâ SNR) (SS0.ICS 91.100. % S) (A25) (% CO2) (% WS) (Görünüş) (% WA) Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler “Kabul/ret” eşik değeri Kategori Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri Beyan değeri Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) Kullanım yerinde geçerli olan eşik değerler Meselâ. SE) (Meselâ SC10) (LA15) (PSV56) (AAV10.2 µm Beyan değeri Beyan değerleri (gerektiğinde) 3 (F veya MS) Şekil ZA.2) (Dakika cinsinden katılaşma süresi ve basınç dayanımı.100.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları Tane şekli Tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Temizlik Çok ince malzemenin kalitesi Kavkı muhtevası Parçalanma/kırılma direnci Parlatma direnci Aşınma direnci Bozunma direnci Bileşim/muhteva Geri kazanılmış iri agregaların bileşenleri Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Geri kazanılmış agregaların suda çözünebilen sülfat muhtevası Betonun priz alma ve sertleşme hızını değiştiren bileşenler Geri kazanılmış agregaların çimentonun ön priz alma zamanı üzerindeki etkisi Karbonat muhtevası Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Su emme oranı Radyoaktif yayılma Ağır metallerin açığa çıkması Poliaromatik karbonların açığa çıkması Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık Alkali-silika reaktifliğine dayanıklılık Beyan değeri Gösteriliş Beyan değeri “Kabul/ret” eşik değeri ve Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategoriler Beyan değeri Kategori Kategori Kategori (FI) (d/D) 3 (Mg/m ) (%) (MB.3 . 91. XG0. AN30) (MDE20) (Rc90.2) (% C) (Meselâ AS0. madde X: 0.15.

100.ICS 91.30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 93/68/EEC Direktifi'nde verilen "CE" sembolünü ihtiva eden CE uygunluk işareti (Şirket adı ve adresi) 08 TS EN 12620 Beton agregaları İncelik/tane büyüklüğü Tane yoğunluğu Bileşim/muhteva Klorürler Asitte çözünebilen sülfatlar Toplam kükürt Temizlik Hacim kararlılığı Kuruma büzülmesi Havada soğutulmuş yüksek fırın curufunun hacim kararlılığını etkileyen bileşenler Diğer tehlikeli maddelerin açığa çıkması “Kabul/ret” eşik değeri (% kuruma büzülmesi) (Görünüş.2) (% S) (% geçen. 91. SE) Beyan değeri Beyan değeri (Elekten geçen kütlece %) (Mg/m ) 3 Üreticinin adı veya tanıtıcı işareti ve tescilli adresi İşaretin eklendiği yılın son iki rakamı Standard numarası Ürünün tarifi Ürün ve kontrol edilen karakteristiklerle ilgili bilgiler Beyan değeri X kararı YY/no (yy-aa-gg) Şekil ZA.15. MB. kütlece %. gözle görülür çatlama veya parçalanma) Beyan değeri Kategoriler “Kabul/ret” eşik değeri “Kabul/ret” eşik değeri (% C) (Meselâ AS0.100.Sistem 4'deki dolgu agregaları için CE işaretleme bilgilerine örnek 43 .4 .

performance.ICS 91.Part 1: Lightweight aggregates for concrete. 44 . EN 13055-1:2002 grout. production and conformity.15. 91. mortar and CR 1901. . Lightweight aggregates . Regional specifications and recommendations for the avoidance of damaging alkali silica reactions in concrete.100.Part 1: Specification. Concrete .30 TÜRK STANDARDI TS 706 EN 12620 + A1/Nisan 2009 Kaynaklar EN 206-1.100.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->