P. 1
61713492 Lobi Mekaninin Algilanmasinda Kullanici Kulturunun Etkisi

61713492 Lobi Mekaninin Algilanmasinda Kullanici Kulturunun Etkisi

|Views: 810|Likes:
Yayınlayan: Ipek Ozan

More info:

Published by: Ipek Ozan on Mar 10, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. GİRİŞ
 • 1.1 Konunun Önemi ve Gerekçesi
 • 1.2 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
 • 1.3 Araştırma Yöntemi
 • 1.3.1 Sorunun Belirlenmesi
 • 1.3.2 Amacın Belirlenmesi
 • 1.3.3 Kaynak Ön Çalışmasının Yapılması
 • 1.3.4 Araştırılması Gereken Soruların Belirlenmesi
 • 1.3.5 Veri Toplama Aşaması
 • 1.3.5.1 Literatür Çalışmaları
 • 1.3.5.2 Anket Çalışması
 • 1.3.6 Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi ve Sonuç
 • 2. İNSAN-ÇEVRE-DAVRANIŞ İLİŞKİLERİ İLE KÜLTÜR BAĞLANTISI
 • 2.1 Tanımlar ve Kavramlar
 • 2.2 İnsan-Çevre İlişkileri
 • 2.2.1 Çevresel Psikoloji
 • 2.2.2 Çevre Bileşenleri
 • 2.2.3 Çevresel Yönlenme ve Çevresel Boyutlar
 • 2.2.4 Çevresel Gereksinimler
 • 2.2.5 Çevresel Algılama ve Biliş
 • 2.3 Davranışsal Süreçler
 • 2.3.1 Mahremiyet
 • 2.3.1.1 Tanımı ve Anlamı
 • 2.3.1.2 Farklı Kültürlerde Mahremiyet Kavramı
 • 2.3.2 Kişisel Mekan
 • 2.3.3 Bölgesellik
 • 2.3.3.1 Kamusal Bölgeler
 • 2.3.3.2 Bölgesel Davranışın Fonksiyonları
 • 2.3.4 Kimlik ve Mekanı Kişiselleştirme
 • 3. ALGILAMA VE MEKANIN ALGILANMASI
 • 3.1 Mekan
 • 3.1.1 Mekanın Tanımı
 • 3.1.2 Mekan Çeşitleri
 • 3.1.3 Bileşenleri ve Kurulum Şekilleriyle Mimaride Mekan
 • 3.2 Algılama
 • 3.2.1 Algılamanın Tanımı
 • 3.2.2 Algılama Süreci
 • 3.2.3 Algılama Teorileri
 • 3.3 Mekanın Algılanması
 • 3.3.1 Algılamada Öznel Faktörler
 • 3.3.2 Algılamada Nesnel Faktörler
 • 3.3.2.1 Mekansal Bütünlük
 • 3.3.3 Estetik Olgusu
 • 3.3.4 Mekansal Algı Türleri
 • 3.3.4.1 Boyutsal Algılama
 • 3.3.4.2 İşitsel-Kokusal Algılama
 • 3.3.4.4 Görsel Algılama
 • 3.3.4.5 Isısal Algılama
 • 4. TURİZMDE MEKANSAL ALGILAMA VE KÜLTÜREL DAVRANIŞ
 • 4.2 Turizmde Algılama ile Kültürün İlişkisi
 • 4.2.1 Kültür Kavramı
 • 4.2.2 Turizmde Kültürlerarası Çalışmalar
 • 4.3 Lobi Mekanının Algılanması
 • 5. UYGULAMA ÇALIŞMASI
 • 5.1 Çalışmanın Amaç ve Kapsamı
 • 5.2 Uygulanan Yöntem ve Değerlendirmesi
 • 5.3 Çalışmadan Elde Edilen Sonuçlar
 • Şekil 5.1 Cinsiyet dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler
 • Şekil 5.2 Yaş dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler
 • Şekil 5.3 Ülkelerin dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler
 • Şekil 5.4 Eğitim durumunun dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler
 • 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
 • KAYNAKLAR
 • EKLER

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TASARIM GİRDİSİ OLARAK ALGILAMA: LOBİ MEKANININ ALGILANMASINDA KULLANICI KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ

Mimar Emine KÖSEOĞLU
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Bina Araştırma ve Planlama Programında Hazırlanan

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Deniz ERİNSEL ÖNDER (YTÜ)

İSTANBUL, 2004

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ ........................................................................................................................ iv ÇİZELGE LİSTESİ ................................................................................................................... vi ÖNSÖZ.....................................................................................................................................vii ÖZET .......................................................................................................................................viii ABSTRACT .............................................................................................................................. ix 1. 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.6 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.4 3. 3.1 3.1.1 GİRİŞ....................................................................................................................... 1 Konunun Önemi ve Gerekçesi................................................................................. 1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı ............................................................................ 2 Araştırma Yöntemi .................................................................................................. 3 Sorunun Belirlenmesi .............................................................................................. 3 Amacın Belirlenmesi ............................................................................................... 3 Kaynak Ön Çalışmasının Yapılması........................................................................ 4 Araştırılması Gereken Soruların Belirlenmesi ........................................................ 4 Veri Toplama Aşaması ............................................................................................ 4 Literatür Çalışmaları................................................................................................ 5 Anket Çalışması....................................................................................................... 6 Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi ve Sonuç .............................................. 6 İNSAN-ÇEVRE-DAVRANIŞ İLİŞKİLERİ İLE KÜLTÜR BAĞLANTISI.......... 8 Tanımlar ve Kavramlar............................................................................................ 8 İnsan-Çevre İlişkileri ............................................................................................. 12 Çevresel Psikoloji .................................................................................................. 12 Çevre Bileşenleri ................................................................................................... 14 Çevresel Yönlenme ve Çevresel Boyutlar............................................................. 16 Çevresel Gereksinimler ......................................................................................... 19 Çevresel Algılama ve Biliş .................................................................................... 20 Davranışsal Süreçler .............................................................................................. 23 Mahremiyet............................................................................................................ 23 Tanımı ve Anlamı .................................................................................................. 23 Farklı Kültürlerde Mahremiyet Kavramı............................................................... 25 Kişisel Mekan ........................................................................................................ 26 Bölgesellik ............................................................................................................. 28 Kamusal Bölgeler .................................................................................................. 28 Bölgesel Davranışın Fonksiyonları ....................................................................... 29 Kimlik ve Mekanı Kişiselleştirme ......................................................................... 30 ALGILAMA VE MEKANIN ALGILANMASI ................................................... 32 Mekan .................................................................................................................... 32 Mekanın Tanımı .................................................................................................... 32 ii

3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.2.1 3.3.3 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.2 3.3.3.3 3.3.3.4 3.3.3.5 3.3.3.6 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 5. 5.1 5.2 5.3 6.

Mekan Çeşitleri...................................................................................................... 32 Bileşenleri ve Kurulum Şekilleriyle Mimaride Mekan ......................................... 36 Algılama ................................................................................................................ 40 Algılamanın Tanımı............................................................................................... 40 Algılama Süreci ..................................................................................................... 41 Algılama Teorileri ................................................................................................. 43 Mekanın Algılanması ............................................................................................ 49 Algılamada Öznel Faktörler .................................................................................. 49 Algılamada Nesnel Faktörler................................................................................. 53 Mekansal Bütünlük................................................................................................ 57 Estetik Olgusu........................................................................................................ 61 Mekansal Algı Türleri ........................................................................................... 66 Boyutsal Algılama ................................................................................................. 66 İşitsel-Kokusal Algılama ....................................................................................... 68 Dokunsal Algılama ................................................................................................ 69 Görsel Algılama..................................................................................................... 69 Isısal Algılama ....................................................................................................... 74 Hareket ve Zamanın Algılanması .......................................................................... 75 TURİZMDE KÜLTÜREL DAVRANIŞ VE MEKANSAL ALGILAMA ........... 79 Turizmde Mekanın Algılanması ............................................................................ 80 Kullanıcının Özellikleri ......................................................................................... 82 Mekansal Özellikler............................................................................................... 96 Turizmde Algılama ve Kültür İlişkisi.................................................................. 103 Kültür Kavramı.................................................................................................... 105 Turizmde Kültürlerarası Çalışmalar .................................................................... 106 Lobi Mekanının Algılanması............................................................................... 109 Kullanıcının Sahip Olduğu Kültürün Etkisi ........................................................ 106 Lobi Mekanının Tasarım Kriterleri ..................................................................... 114 UYGULAMA ÇALIŞMASI .............................................................................. 118 Çalışmanın Amaç ve Kapsamı ............................................................................ 118 Uygulanan Yöntem ve Değerlendirmesi ............................................................. 118 Çalışmadan Elde Edilen Sonuçlar ....................................................................... 120 SONUÇLAR VE ÖNERİLER ............................................................................ 137

KAYNAKLAR ...................................................................................................................... 140 EKLER .................................................................................................................................. 147 Ek 1 Lobi Mekanının Algılanması ile İlgili Gerçekleştirilen Anket Çalışması ..................... 147 ÖZGEÇMİŞ............................................................................................................................ 150

iii

.................. 63 Oranlama sistemleri.....19 Şekil 3.....5 İnsan davranışının temel süreçleri................ 71 Benzerlik kanunu..........................................................................................13 Şekil 3..................................................... 44 Yakınlık kanunu .... 45 Şekil-zemin ilişkisi .........................................16 Şekil 3.............15 Şekil 3....................3 Şekil 2.........................................33 Şekil 4............. 59 Kare formun sahip olduğu ışınsal alanlar............................. 84 iv ........................................28 Şekil 3..........................9 Şekil 3..................................................................................23 Şekil 3............................................................................................ 60 Villa Hermosa’dan bir görünüm... La Tourette Şapeli.................................................................................. Bursa..... 83 İnsan-çevre etkileşimiyle ilgili psikolojik süreçler ................... İspanya .......................... 37 Alçaltılmış oturma seviyesinin görünümü ..........................................25 Şekil 3.................................... 72 Kapanma kanunu.................................................................. 48 Işık-mekan... 39 Mekansal bitiştirme ve mekansal giriştirme... koyu renkli ve daha küçük alanların şekil olarak algılanması eğilimi...1 Şekil 4............. 36 Yükseltilmiş döşeme düzlemi....................................21 Şekil 3................................................. La Tourette Cistercian Manastırı’ndaki yüksek minber .................................................................. 10 Çevresel psikolojinin temel içeriğine mimari bir bakış ........4 Şekil 2. Beyazıd Külliyesi........................................................ 37 Allen Brooks tarafından hazırlanan............................................................................................................................................................ 76 Tüketici davranışının kültürel ve sosyal yönleri ....................................................................ŞEKİL LİSTESİ Şekil 2.......................................................3 Şekil 3....................................................................................................17 Şekil 3.............................5 Şekil 3............................................ 45 Faydalı devamlılık kanunu ..... 66 Şekil-zemin ilişkisi....... 58 Tekrar................................................................... 79 Tercih ve deneyim arasındaki etkileşimler......................................... 82 Tüketici davranışıyla ilgili bazı süreçleri ve sistemleri gösteren model .......................... Le Corbusier ................................................ 39 Formun algılanması ve sınırlar.................................................................... 44 Benzerlik kanunu................29 Şekil 3............................................2 Şekil 4.....27 Şekil 3............10 Şekil 3............. 81 Algılamanın şematik tanımı .................................. 71 Yakınlık ilkesi ...........................................32 Şekil 3.............................................12 Şekil 3..................................... 54 Boyut ve şekil yoluyla kompozisyonda hiyerarşi oluşturma................................................................................... 45 Kapalılık kanunu ..................................... II....26 Şekil 3....................8 Şekil 3............................ 74 Faydalı form prensibi ......................................... 11 Kültür-çevre ilişkileri ............. 72 Faydalı formlar ............................... 38 Bitiştirme ve giriştirme.......................5 Şekil 3.........................20 Şekil 3........ 24 Frank Lloyd Wright tarafından tasarlanan Robie House.....................................................................................................6 Şekil 3...2 Şekil 2...............................22 Şekil 3......................................... 76 Perspektif ilkesi ..............................31 Şekil 3...2 Şekil 3.............................................18 Şekil 3..4 Şekil 4............................... 64 Görsel ölçek...................................................................................................................7 Şekil 3............ 59 Tekrar ilkesi................................................................ 16 Davranış düzenleme mekanizmaları ...................... 46 Faydalı form prensibi ......................................... 13 Çevresel biliş ve algılamanın bileşenleri........................24 Şekil 3... 34 Mekan tanımlayıcı elemanların üzerindeki açıklıklar ................... 72 Uygun devamlılık ilkesi ..4 Şekil 3.......................................1 Şekil 3............................................. 47 Yatay ve düşeyde yüzeylerin algılanması .................30 Şekil 3.......................... Frank Lloyd Wright’in köşeleri yok ederek ya da mekansal bölücülerin yerini değiştirerek oluşturduğu yeni mekansal kavramları anlatan diyagramlar ...................................................................3 Şekil 4....... 73 Renklerin etkileri...................11 Şekil 3.......................................................................................14 Şekil 3.........1 Şekil 2............................ 45 Kapanma kanunu..........................................................................................................................................................................

...................... 123 Eğitim durumunun dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler......... iki grup arası t-testi sonuçları .......................... 126 Lobi mekanının kurgusal özelliklerine ve konumuna ilişkin................. 123 Lobi mekanının fiziksel özelliklerine ilişkin. 133 v ............Şekil 4.........................................6 Şekil 4.....18 Şekil 4...................... 131 Üçüncü bölümün sorularına tüm katılımcılar tarafından verilen cevaplara ilişkin dağılım özellikleri... 99 Yapma çevrenin deneyimlenmesi ...............................................................................20 Şekil 5..... 129 Lobi mekanının konumsal özelliklerine ve mahremiyet kavramına ilişkin.................................................3 Şekil 5....14 Şekil 4........................ 100 Solda görülen cadde karmaşık gibi görünmekle birlikte kendi içinde bir düzene sahiptir......................... 85 Bireyin seyahat davranışındaki temel etkiler ...........17 Şekil 4. 122 Ülkelerin dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler......9 Şekil 4................................. 121 Yaş dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler.............................................. 88 Bir yerin algılanması ......................................... iki grup arası t-testi sonuçları................15 Şekil 4.................................................. sosyal-psikolojik süreçler ve pazarlama stratejileri arasındaki ilişki................................................................... bazen küçük öğeler baskın hale gelebilir................9 Şekil 5............................................ 86 Tatil yeri tercih modeli .................4 Şekil 5................ 98 Dikkate değer farklılıklar....................................................................................................5 Şekil 5............19 Şekil 4........................................................................................................................................................................ 96 Canter’in tatil yerlerine uyarlanmış “yer” modeli................................................................................................12 Şekil 4....................................2 Şekil 5...................... 124 Birinci bölümün sorularına tüm katılımcılar tarafından verilen cevaplara ilişkin dağılım özellikleri..............................................10 Karar verme sürecini oluşturan aşamalar ..8 Şekil 5..........7 Şekil 4.......8 Şekil 4...................................................... sağdakinde ise dikkate değer farklılık haline gelen koridor tarzı caddenin kendisidir ......................................... 104 Objelere ve çevreye ilişkin nesnel bilgilerin çeşitli filtrelerden geçerek algılanması...13 Şekil 4...............10 Şekil 4............................................. 127 İkinci bölümün sorularına tüm katılımcılar tarafından verilen cevaplara ilişkin dağılım özellikleri.....................................................16 Şekil 4......................1 Şekil 5........................ 86 Tatil yeri tercihi sürecine ilişkin bir model .......................................................................................................................... 91 Kültürel-sosyal süreçler..........................................7 Şekil 5..... 100 Solda görülen koridor tarzı bir cadde üzerinde nişle oluşturulan dikkate değer farklılık ......... iki grup arası t-testi sonuçları.........6 Şekil 5.................................................................... 109 Algılamaya kültürün etkisi ....................11 Şekil 4...................... 101 Yönetici sistemlerin bir hiyerarşisi............................................................................ 111 Cinsiyet dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler............................ 87 Motivasyon sürecine ilişkin bir model ................

................1 Kültürel farklılıkları anlamak için önemli olan kültürel yönler ........................2 Kültürel farklılıkları oluşturan bileşenler ...................... 107 vi ..ÇİZELGE LİSTESİ Çizelge 4................... 107 Çizelge 4......

Dr. Deniz Erinsel Önder’e. ilgisini ve desteğini esirgemeyen değerli hocam Doç. anket çalışmasında da bana yardımcı olan yakın arkadaşlarım. kullanıcıların zihinlerinde mekanlarla ilgili ne tür imgeler oluştuğunu saptamada mimarlara yardımcı olan bir araçtır. her zaman yanımda oldukları gibi. Mekanları oluşturmakla görevli olan mimarlar için.ÖNSÖZ Mekanlar kullanıcıları için oluşturulur. fikirleriyle beni yönlendiren. Asuman Elmas’a ve Reyhan Örence’ye. Tez çalışması süresince. her zaman beni destekleyen ve yanımda olan aileme sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. vii . oluşturdukları mekanların kullanıcılar için ne ifade ettiği de son derece önemlidir. Algılama. bazı teknik kriterler yanında.

Son olarak da. insanın çevresini nasıl algıladığını. hem de farklılıklar bulunmaktadır. Bu bölüm. algılama süreci ve teorilerine değinilmiştir. mekana etki eden nesnel özellikler yanında. insan-çevre-davranış-kültür ilişkileri tartışılmıştır. mekanın algılanmasında kültürler arasında hem benzerlikler. giriş bölümüdür. mekanın algılanmasında. Dördüncü bölümde tartışılan lobi mekanının tasarım özelliklerinin algılanmasında kullanıcı kültürünün etkisi. Anket çalışmasının sonuçlarına göre. Üçüncü bölümde.. kültür kavramı ile ilişki kurulmuştur.ele alınmıştır. gerçekleştirilen çalışmada. mekan. genelde mekanın algılanması. turizm. bir anket çalışması gerçekleştirilerek sonuçları sunulmuştur. lobi mekanının algılanmasında kültürel yönle ilişkili olarak gerçekleştirilen anket çalışması sunulmaktadır. özelde ise lobi mekanının algılanmasına etki eden faktörler irdelenmiş. duyusal boyutlar -görme. sosyal bir canlı olan insanın. algılama ve mekanın algılanması incelenmiştir. işitme. viii . çevresel davranış. vb. Bu konuyla bağlantılı olarak. mekan bileşenleri ve kurulum şekilleri anlatıldıktan sonra algılamanın tanımı yapılmış. kültür. bu tezin gerçekleştirilme amaçlarının başında gelmektedir. turizm çevreleri ve mekanları ile kullanıcı arasındaki etkileşimin psikolojik yönleri tartışılmıştır. Birinci bölüm. mekan kavramı. diğer kişilerle olan ilişkilerini davranış düzenleme mekanizmaları sayesinde organize ettiği vurgulanmıştır. algılama. kişinin iç ve dış ortamdan aldığı etkileri vurgulamaktadır. Bu bağlamda. İlk olarak. Son bölümde. İnsanın çevresiyle kurduğu ilişkide gerçekleşen psikolojik süreçler ele alınmıştır.ÖZET Turizm yapılarının tasarımında kullanıcıların kültürel farklılığının önemi yadsınamaz. dokunma. Anahtar kelimeler: Çevresel psikoloji. Konuyla ilgili literatür ve internet taraması yapılmış. Çevresel biliş ve algılama konularının. İkinci bölümde. kurguladığını ve tanıdığını irdelediği. lobi mekanı.

lobby space. space perception in general and culture as one of the factors affecting the perception of lobby spaces in specific are examined in this thesis. ix . Related to this. the relation among people. perception and space perception are studied. the questionnaire relating to the cultural aspect of perception of lobby spaces is presented. tourism. In this context. spatial components are described. and regulate their relations with others via behaviour-regulation mechanisms. First. Literatural resources and the resources on internet related to the subject are sought. People profit from some psychological processes to survive in environments. This part highlights the effects a person receives from interior and exterior world apart from the ones from the object. behaviour and culture is mentioned. space. build and know their environments through environmental cognition and perception. Keywords: Environmental psychology.ABSTRACT Space perception has an important influence on designing of tourism spaces. environment. The influence of users’ culture on perception of the features of lobby spaces examined in the fourth part is the aim of this thesis. a questionnaire and its results are presented. The first part is the introduction part. perception is defined. In the last part. the process and theories of perception are explained. environmental behaviour. In the second part. the psychological aspects of the interaction between tourism environments and users are the subjects of this part. In the third part. Next. the concept of space. there are both differences and similarities between cultures in space perception. According to the results. learn to understand. culture. perception. Then.

insanlar arasında benzerlikler bulunabileceği gibi. İnsanlar. Kullanıcı açısından kültürel çeşitliliği barındırabilen lobi mekanının çalışma alanı olarak seçilmesiyle kültür kavramı. irdelemede ve açıklamada tasarımcılara veri oluşturmaktadır. algılamalarında da benzer yönler olabilir. çevresel psikoloji çerçevesinde kullanıcıların mekanları anlama ve yorumlama biçimlerini çözmek üzere başvurulabilecek bir referans özelliğindedir. Turizm-kültür. bir çevre içinde bulunmuştur. Kullanıcıların bakış açısı önemlidir. Bu açıdan bakıldığında. Kültürlerarası hizmet sunan turizm ve turizm olaylarının meydana geldiği turizm mekanlarında kullanıcıların mekanı ve birbirlerini algılamalarını incelemek mekanın verimi açısından büyük önem taşımaktadır. çünkü bu durum mekansal tercihleri ve kişilerin mekan içinde birbirleriyle olan etkileşimlerini de doğrudan etkiler. içinde bulunduğu çevre koşulları da insan yaşamını ve kişiliğini etkiler. Çevresel psikoloji. Mimarlık. İnsanın çevresini anlayış. nerede olursa olsun. algılamayı şekillendiren öznel faktörlerden biri olan “kültür” faktörü incelenmiştir. çünkü mimarların oluşturduğu mekanlar onlar tarafından kullanılır. Farklı kültürlerden insanların kullanımındaki mekanların tasarımında (lobi mekanında olduğu gibi). Yaşamını sürdürebilmek için çevresiyle bir ilişki kurması gerekliliği doğmuştur. Söz konusu ilişki karşılıklıdır. . Çünkü. Benzer şekilde. Bu tez kapsamında. bu verileri elde etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. mekan-algılama.1 Konunun Önemi ve Gerekçesi İnsanoğlu var olduğu günden itibaren. birbirlerinden farklı olduğu gibi algılamaları da farklılık gösterir. mekanın algılanmasında daha önemli bir hale gelmiştir. insanın çevreyle etkileşimini inceleyen bilim dallarının mimarlık eksenindeki önemi daha net anlaşılabilir. GİRİŞ 1. Bununla birlikte. mekan tasarımına etki eden birçok faktör gibi kullanıcının bakış açısı objektif değildir. kavrayış ve yorumlayış biçiminin ifadesi olan çevresel algılama. insanların algılamaları pek çok kişisel ve sosyal faktörün etkisiyle gerçekleşir. Bu tez. turizm-algılama. bu bağlantıları kurmada.1 1. kullanıcıların kültürlerinin etkisiyle mekanı farklı algılayıp algılamadıkları tasarım için önemli bir veri olabilir. İnsan çevresini gereksinimleri doğrultusunda şekillendirir. insan-çevre etkileşimiyle beraber ortaya çıkmıştır.

mimarinin ilgi alanı olan fiziksel çevreler ortaya çıkmıştır. . Kullanıcısıyla var olan mekanlar için. bu etkenlerden biri de kullanıcının iç dünyasıdır. mekanın kişinin zihninde oluşturduğu imgeler devreye girer. Çevrenin şekillendirilmesi sonucunda. insanların çevrelerini şekillendirmeye başlamalarının. Mekanı nasıl “gördüğü”dür. işlevsel. yapısal. Bu tezde. Bu imgeler. Farklı ülkelerden insanları bir araya getiren bir hizmet endüstrisi olan turizm için kültürün önemi açıktır. 1. etkenler söz konusudur. mekan tasarımında esas olan kullanıcı olduğundan algılama ve sonuçları tasarım için önemli veriler oluşturabilir. bulundukları çevrelerden farklı çevreleri ziyaret etmelerinin ya da farklı çevrelerde yaşamalarının söz konusu olduğu günden beri insanlar için önem taşıyan konulardır. kullanıcıların zihinlerinde mekanla ilgili bazı imgelerin oluşmasıyla sonuçlanır. yapma çevreyi oluşturan elemanlar mekanlardır. isterse bir mimar tarafından tasarlanmış olsun. ekonomik vb. kavrayışıdır. Zihinsel imgeler. İster anonim olsun. Zihinsel imgeler. Bununla birlikte. mekanı anlayışı. objektif bilgiden farklıdır. Bu noktada. Algılamayı oluşturan öznel faktörlerden bir diğeri de kültürdür. objektif değildir. Algılama. bununla birlikte özneldir. Ve zihinsel imgeler algılama sonucunda oluşur. yani belli bir dönem için kendi çevrelerinden farklı çevrelerde yaşayan kişilerin bir turizm mekanını deneyimlemesi sırasında bazı psikolojik süreçler devreye girer. mekanla ilgili bilgilerin kişilerin zihinlerindeki yansımalarıdır. mekansal özelliklerin değerlendirilmesi sonucu oluşturulur. yapma çevre denilen. Mekan oluşturmada. Turistlerin. içsel öğelerdir. mimarinin başlıca konusudur. mekansal algılama konusu farklı kültürlerden kullanıcıları olan “lobi mekanı” özelinde irdelenmiştir.2 mekan-kültür konularının işlendiği çalışmaların yanında söz konusu konuların hepsinin yer aldığı çalışmalar da mimarları doğrudan ilgilendirir. Mekan oluşturma.2 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Çevresel psikoloji kapsamında çevresel biliş ve çevresel algılama. Farklı kültürlerden insanların buluştuğu bir kent otelinin lobi mekanı küçük ölçekte bir turizm mekanıdır. Bunlardan biri olan algılama.

tasarıma veri olması bakımından.3. amacın belirlenmesi. “mekanın algılanması ve algılamanın kullanıcı üzerindeki etkileri” çalışma alanı olarak belirlenmiştir. işlevi sayesinde bir karşılaştırmaya olanak verebiliyor olması nedeniyle. Bu bağlamda. 1. verilerin toplanması. lobi mekanının algılanmasına etki eden faktörlerden biri olan “kullanıcı kültürü” ve lobi mekanında bir araya gelen farklı kültürlerden kullanıcıların birbirleriyle olan “sosyal etkileşimleri” mekan tasarımına veri oluşturması açısından incelenmiştir.1 Sorunun Belirlenmesi Sorunun belirlenmesi aşamasında.3 Araştırma Yöntemi Bu çalışma sürecinde. 1980). konunun doğrudan bağlantılı olduğu “kültür” kavramı. verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların sunulması aşamaları gerçekleştirilmiştir.3. sorunun belirlenmesi. birbirleriyle olan etkileşimlerinin. Bu bağlamda. mekansal araçları kullanış biçimlerinin ve mekan içindeki davranışlarının büyük ölçüde. araştırılması gereken soruların belirlenmesi.2 Amacın Belirlenmesi Hall ile Altman ve Chemers’in çalışmalarında. Bina Araştırma ve Planlama Lisansüstü Programı’nda “Turizm Yapıları” alanında yürütülen bu çalışmada. insanların çevreyi ve mekanları oluşturma biçimlerinin. kaynak ön çalışmasının yapılması. kültürlerinin bir yansıması olduğu ve tüm bu ilişkilerin psikolojik süreçlerle bağlantılı olduğu anlatılır (Hall. irdelenmesi gereken bir alt başlık olarak saptanmıştır. ilgi duyulan konular ortak noktalar tespit edilmiştir. 1966. daha önce yapılan tezler incelenmiş. Yapılan literatür çalışmaları sonunda. “kent otelinin lobi mekanı” çalışma konusu olarak seçilmiştir. araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. insan-çevre ilişkileri ve bu ilişkilere etki eden faktörler mimari için önemlidir. 1. . Tüm bunlar dikkate alınarak. Altman ve Chemers. 1.3 Tez kapsamında. kültürel farklılıkların kent otellerindeki lobi mekanının tasarımında etkili olup olmadığı.

veri toplama aşaması iki başlık altında gerçekleştirilmiştir: • Literatür çalışmaları • Anket çalışması . Elde edilen kaynaklardaki konular araştırma konusuyla ilişkilendirilmiş. aşağıda sıralanan sorular belirlenerek çalışma alanının sınırları çizilmiştir.3. 1. Bu aşamadaki çalışmalar.3 Kaynak Ön Çalışmasının Yapılması Bu aşamada. çevre-kültür ilişkileri. kurgusal.3. sonuçlar hakkında yapılan değerlendirmeler incelenmiştir. konumsal özellikler ve kullanım özellikleri) ilgili tercihlerinin ne yönde olduğunun. alt hipotezler belirlenmiştir. mimarlıkta kullanıcı faktörü gibi konularla ilgili kaynaklar belirlenmiştir. • Farklı kültürlerden kullanıcıların sahip oldukları mahremiyet özelliklerini. genel kullanıma açık olan lobi mekanında mekansal davranışlarına yansıtıp yansıtmadıklarının saptanmasıdır.3.4 1. ayrıca araştırma konusuyla ilgili alt başlıkların oluşmasını sağlamıştır. • Kullanıcı mekanı nasıl algılar? • Kültürel farklılıklar “mekansal algılama”yı nasıl etkiler? • İnsan davranışlarının mekan tasarımına etkileri nasıldır? • Turistlerin mekanı algılaması ve tercihleri nasıl gelişmektedir? Bu bağlamda. Algılama. Bunlar: • Mekanın algılanmasında (lobi mekanı) farklı kültürlerden (Asya ve Avrupa) kullanıcılar arasında fark olup olmadığının. ilgili konuların sonuçları. • Söz konusu kullanıcıların mekansal özelliklerle (fiziksel.4 Araştırılması Gereken Soruların Belirlenmesi Bu aşamada.5 Veri Toplama Aşaması Bu tezde. mekanın algılanması. belirlenen amaca yönelik ön araştırmalar yapılmıştır. 1.

Çevresel psikoloji kapsamında yer alan çevresel algılama ve biliş konuları da. Nesneden kaynaklanan etkiler. psikoloji literatüründe uyaran (stimulus) kaynaklı etkiler olarak geçer (Albal. bu konuda da çok sayıda kaynak bulunmuştur (Hall. mekan kavramı araştırılmıştır (Ching. Bu evrede. Altman ve Chemers’in çalışmasında geniş yer bulmuştur. Lang’ın Creating Architectural Theory isimli çalışmasında da bulunabilir. insan. insan-çevre ilişkilerini içeren kaynaklar incelenmiştir. Çevresel psikoloji. bazı anahtar kelimeler ve başlıklar tespit edilerek bunlarla ilgili literatürdeki ve internetteki kaynaklar taranmıştır. insan-çevre etkileşiminin kesişim noktasında yer alan kavramlardan biridir. çevre. Lang. 1997. Bunun için. Çevresel gereksinimler ve motivasyonlar. 1990). 1996. Lang.3. Mekanın nesnel özelliklerinden sonra. Hall’ın The Hidden Dimension isimli kitabı ile Altman ve Chemers’in Culture and Environment isimli çalışması söz konusu ilişkilerin anlaşılmasında temel yönlendirici kaynaklar olmuştur. Mekanın algılanması kavramının anlaşılabilmesi için algılamanın yapısal ve işlevsel özelliklerinin araştırılması önemlidir (Carlson. mahremiyet. Mekanın algılanması duyularla gerçekleşir. 1987. algılama kavramı araştırılmıştır. Norberg-Schulz. Maslow’un gereksinimler hiyerarşi ile ilgili internette ve literatürde çok sayıda çalışma yer almaktadır. davranış ifadeleri anahtar kelimeler olarak kullanılarak tarama yapılmıştır.1 Literatür Çalışmaları Ortaya konulan sorulara cevap bulabilmek amacıyla. 1966. 1967).. kaynaklar en çok Gestalt psikolojisinden bahsetmektedir (Carlson. von Meiss. 1976.. Edward T. Sartain vd.5.5 1. 1967).. yapma çevrenin çeşitliliğinde kültürel etkilerin rol oynadığına dair bilgiler bulunmuştur. Sartain vd. insan-çevre-davranış ilişkilerine kullanıcı perspektifinden yaklaşan bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir. 1987. bölgesellik) konuları Altman ve Chemers’in çalışmasının yanı sıra. Moore ve Allan. Bu noktada. çevresel davranışların şekillenmesinde önemli bir paya sahiptir. Sartain vd. 1967). Rapoport’un Human Aspects of Urban Form isimli eserinde. öncelikle. Özellikle. Kişiden (observer) kaynaklanan etkilerde ise psikolojik ve sosyal . İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini kurmada kullandıkları davranış düzenleme mekanizmaları (kişisel mekan. Bunun sonucunda. Algılama. İnsan-çevre ilişkileriyle ilgili kaynakların incelenmesinden. çevresel psikoloji kavramına ulaşılmıştır. 1968).

Özellikle. bazı psikolojik süreçlere değinmektedir (Woodside. konuya turizm ve tüketici çerçevesinden bakan çalışmaların araştırılması gündeme gelmiştir. 1.3. 1999). mülakata oranla daha fazla insanla görüşülebilmesi sayılabilir. Turizmde.6 özellikler söz konusudur (Sartain ve North.5. Daha sonraki aşamada. 1. 2000). 1990). 2003. 2000). Schiffman ve Kanuk. eğitim düzeyi gibi demografik sorular düzenlenmiştir. 2000). yaş. 1981. yaşanılan yer. Markin. anketi oluşturan soruların türlerine göre .2 Anket Çalışması Turizmde mekanın algılanmasında kullanıcı kültürünün etkisi üzerine gerçekleştirilen çalışmalardaki mekanlar büyük ölçekli turizm mekanlarıdır. yaşam tarzı. Bunun için. tatil yeri tercihleriyle ilgili çalışmalar oldukça fazladır (Pizam ve Mansfeld. Bu tezin konusu olan lobi mekanının algılanmasında kültürün etkisi ile ilgili veri elde etmek üzere bir uygulama çalışması gerçekleştirmeye karar verilmiştir. Tüketici davranışı ya da turizmde tüketici davranışı gibi konuların işlendiği kitaplarda algılamaya ve algılamayla ilgili psikolojik süreçlere ilişkin veriler bulunmuştur (Pizam ve Mansfeld. pazarlama ve turizm literatüründe davranışı inceleyen kaynaklar. Kullanıcı-turizm çevreleri etkileşimini inceleyen ilgili çalışmalar. Schiffman ve Kanuk. Bu soruların cevap seçenekleri kategoriler halinde düzenlenmiştir. Benzer şekilde. uygulama için öngörülen kişilerin bir mekan içinde gözlemlenmelerinin mümkün olmaması. Ankette öncelikle. anket sonuçlarının gözlem ve mülakat sonuçlarına oranla nicel değerlendirmelere daha çok olanak vermesi. cinsiyet. Anket çalışmasının tercih edilmesine gerekçe olarak. 2000. araştırma konusu daraltıldığında konuyla doğrudan bağlantılı çalışmalar bulmak zorlaşmaktadır. motivasyonun önemi üzerine yapılan çalışmalar yer almaktadır (Mayo ve Jarvis.3. kullanıcı kültürüne de yer vermişlerdir (Reisinger ve Turner. Tatil yeri tercihlerini inceleyen çalışmalarda ağırlıklı olarak. 2000. Hall ve Page. 1967. gelenekler gibi) dikkati çeken çalışmalar son yıllarda artmış olsa bile. birincil veri toplama tekniklerinden biri olan anket kullanılmıştır. Bundan sonraki bölümlerde mekan ile ilgili sorular yer almaktadır. Um ve Crompton.6 Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi ve Sonuç Anket çalışmalarını değerlendirme yöntemleri. dünya görüşü. kültürün soyut yönlerine (değerler. 1974).

sorular kullanıcıların önlerine sunulan mekansal özelliklere katılıp katılmadıklarını ölçmek üzere düzenlenmiştir. sayısal verilere dönüştürülerek nicel olarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada. Likert tutum ölçeği olarak adlandırılmaktadır. Bu tür bir ölçek. farklı kültürlere sahip kullanıcı gruplarının mekansal özellikleri algılamaları arasındaki farkı (ya da benzerliği) ve mekansal özelliklerle ilgili tutumlarını ve ilgilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirildiği için. Likert tutum ölçeği bu uygulamada oldukça uygun bir ölçektir. Anket sonuçları.7 değişebilmektedir. Uygulama çalışması. .

çevre oluşturulurken bazı etkenlerin söz konusu olduğunu ifade etmek yerinde olur. ona yönelik onun dışında onunla ilişkili olarak oluşan.355). insan. iklimsel ve coğrafi değerlerin.124). hars. İnsan ve çevre bir arada olması kaçınılmaz iki varlıktır. bir toplumu başkalarından ayıran sosyal yapılar ile sanat. Mimarlar ise çevreyi. 1999. bilimsel.19). gelişen odak tarafından etkilenen. sanatsal. bir kısmını veya tümünü bir arada kapsamına alır (İzgi. s. bir . 1997. Kültür. bir grubu. İNSAN-ÇEVRE-DAVRANIŞ İLİŞKİLERİ İLE KÜLTÜR BAĞLANTISI İnsan çeşitli zamanlarda çeşitli çevrelerde bulunur. Sanoff’a göre (1991). bir ulusa. çevre kavramı psikolojide. sonraki nesillere sözlü veya yazılı aktarmada kullanılan. 2. s. s. karmaşık. kuvvet ve koşullar. insanların sosyal. Kültür kavramının tanımı farklı kaynaklarda aşağıdaki gibi yapılmıştır: Tarihi.4).8 2. Bu durumda. Çevre kavramı bir odak gerektirir ve o odağa bağlı olarak. s. 2002. toplumsal oluşumların her birini. kültürel ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla. 1993. biyolojik etmenlerin. ekin (Anonim. kültürel. toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada. ivmeli. 2002. odağı etkileyen karşılıklı etkileşim ilkelerine dayanan değişken. bireye kabul edebileceği uyaranlar yoluyla etki eden bütün eşya. din ve düşünce özellikleri (Anonim. insanın çevreyi şekillendirmesinde oldukça etkili olan kavramlardan biridir. insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü. şeklinde tanımlanmıştır. doğal ve yapay fiziksel yapının. hayvan ya da bitkileri kuşatan doğal ve yapay öğeler bütünü (Hasol. doğal strüktürün üzerinde yaratılan alanlar olarak değerlendirmektedirler (Bütün. s. bir bireyin. s. çok yönlü bir kurgudur.492). toplumsal yaşam süreci içinde yaratılan. toplumsal bir grubun veya bir toplumun kültürel ve toplumsal gelişmesi üzerinde etkili olabilecek dış etkenlerin tümü şeklinde tanımlanmıştır (Anonim. yaşadığı ortam. Yaşamını devam ettirdiği süre içerisinde bilinçli olarak ya da olmayarak içinde bulunduğu çevre ile değişik şekillerde ilişki kurar. 1991. ekonomik. bir kişinin içinde yer aldığı. onu etkiler ve ondan etkilenir.556). bir topluma.1 Tanımlar ve Kavramlar Kaynaklarda çevre.

Öncelikle. Kültürün başka bir parçası da nasıl davranılması ve neler yapılması konusundaki bir grup kurallar ve inançlardır. kültür deyimi bilişlerin. “varoş kültürü”. neyi kabul edilebilir veya kabul edilemez gördüklerini de içerir. “kültür. 1980. onayladıklarını söyleyerek ya da söylemeyerek. uygarlıkta bulunmayan maddi ve manevi değerler bütünüdür (Anonim. “Güney kültürü”. değerler. kültür deyiminin çeşitli anahtar bileşenlerini belirlemişlerdir. insanlar. Bir kültürün içerdiği. normlar. Böylece toplumun genel yönlerinden. anlaşmaya varılıp bir grup insan arasında paylaşıldığını anlatır.9 uygarlığa niteliklerini veren. çevrenin insan eliyle oluşturulmuş kısmıdır” şeklinde yapılmıştır. inançlar. insanların inandığı dünyevi doğruları. dünyaya bir bakış açısı geliştirmek. s. Ayrıca. değerler ve uygun davranış modelleri kültür kavramının kapsadığı bir karakteristikler kümesini oluşturur. inançlar. kültürün pek çok seviyesi vardır (Altman ve Chemers. neyi iyi veya kötü. Konut tasarımları. bireyin davranışlarında ortaya çıkar. hareket etmek için genel yollar olduğunu kabul etmek zorundadırlar. toplumda. “çete kültürü” ve “aile kültürü” gibi. antropoloji ve sosyal psikolojide kullanılır. inançları. bir gurup ya da toplumun geleneklerinden ve davranışlarından bahseder. değerler. Kültür deyimi genellikle sosyoloji. Norberg-Schulz’a göre. . inançların ve davranış biçimlerinin başkalarına. s. Altman ve Chemers.3). kültür objelerde ve fiziksel çevrede açığa çıkar. Kültürün basit ve geniş bir tanımlaması da antropolog Herskovits (1952) tarafından. Varolan bir kültürde. algılamalar. bilişler. çok küçük sosyal ünitelere kadar. insan doğumundan itibaren çevresinde bir düzen kurmak için mücadele eder. gelenekler vb. başka bir ulusta.79). Kültür. paylaşılan değerlerin. 1993. pratikleri “zihinsel” ve “davranışsal” süreçlerden çok daha fazlasını içerir. kültür deyimi.1488). kültür olarak adlandırılır (Norberg-Schulz. s. İkinci olarak. Bu genel düzen. yaşamlarını ve çevreyi içerir. bir toplumun değerleri. “Batı kültürü”. 1980. Dördüncü olarak. değerlerini. Böylece. duyguların ve davranışların. s. 1974. “Amerikan kültürü”. toplum düzeni ve kamu binaları sıklıkla ve açık olarak bir kültürün değerlerini ve inançlarını yansıtır (Altman ve Chemers.4). özellikle çocuklara geçtiği ve sonra kültürün yeni üyelerinin sosyalleşmesinin ve eğitiminin bir nesille bir sonraki nesil arasındaki anlaşmayı korumaya yardımcı olduğu anlamına gelir. Üçüncü olarak. algılamalar.

dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı (Anonim.208) şeklinde ifade edilmiştir. sadece gözlemlenebilir yönleriyle ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan eğilimlerden biridir (Lang vd. s. “Mekansal davranış doğrudan gözlemlenebilir” (Lang. Sözü edilen farklı davranışların bir kombinasyonu belli bir fiziksel kurulumda gerçekleşir (Lang. s. davranışın bilimidir [1]. 1974. psikolojinin.24). Davranışçılık. s. s. algılama. • yoğun bir şekilde hareket ettirici (motor) etkinlik. algılamanın somut bir fonksiyonu olarak düşünüldüğünde bazı eğilimlerden bahsedilebilir.609). Üç süreç. s. 1993.11). organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin tümü (Anonim. “mimarlık. Davranış. Davranışsal modeller.114).84). Bunlardan biri davranışçılıktır. Psikoloji. insan davranışını anlamak için oldukça önemlidir.97). Psikolojik süreçlerin çevreyle baş edebilmek için işlevsel bir rolü vardır.10 Davranış bazı kaynaklarda.83).1 İnsan davranışının temel süreçleri (Lang. s. Bakema. insan davranışının üç boyutlu anlatımıdır” şeklinde bir ifadede bulunmuştur (Lang vd. amaca yönelik girişim olarak düşünülebilir. s. • problem çözücü davranış. • nesnelerin hareket ettirilmesi. Davranış. s. biliş ve mekansal davranış. algılar ve eylemler yoluyla kurulur. öyle ki bu girişim.. algılamanın zihinsel yönleriyle değil. güdüler. Alman mimar J. farklı özellikte davranışlar mevcuttur: • duygusal davranış. 1987. zihnin değil.. 1987. 1974.. Mekansal davranışın . 1987. 1997. duyumlamanın. Şekil 2. Lang’a göre. B. 1974. algılanmış ve bilişsel olarak organize edilmiş ihtiyaçları tatmin etme amacındadır (Lang vd. • kişilerarası etkileşim. davranış kavramına mimarlık ekseninden yaklaşarak.

Bir bireyin kişiliği. çünkü bir bireyin fizyolojik yeterliliği sadece çevreyi algılama şeklini değil. bilişin ve algılamanın temelindeki tüm faktörler davranışa da etki eder. davranış. davranışın sosyal grup bileşeni.2’de görüldüğü gibi algılama.2 Çevresel psikolojinin temel içeriğine mimari bir bakış (Lang vd. motivasyon.2’de “organizma”. üyesi olduğu sosyal grup. çevre ve mekansal davranış kavramları birbirleriyle yakından ilişkilidir. dünyayı düşünme ve dünyada yaşama şeklidir (Lang vd. algılama ve biliş süreciyle birlikte değerlendirmek mimarlar açısından daha uygun ve gerekli olabilir. bireyleri gruplar halinde . öyle ki bu sistem bireyin fizyolojik özellikleri. “kişilik”. s. Şekil 2.84).. O halde. bu süreçlerin gözlemlenebilir kısmını oluşturduğunu söylemek mümkündür. Talcott Parsons. onun nasıl düşündüğünü ve onu nasıl kullandığını da etkiler. Davranış sisteminin organizmal bileşeni önemlidir. psikolojik olarak onu tek yapan. “kültür” ve “çevre” olarak adlandırmıştır.85).. Şekil 2. “sosyal grup”. güdülenme gibi farklı psikolojik süreçlerin etkisinde kalır. kişiliği. 1974. Şekil 2. Parson’un oluşturduğu şemadaki. bu bileşenleri. Herkes davranış sisteminin bir üyesidir. dünyaya bakışını oluşturan özellikler. Bu sebeple. s. değerleri ve çevresiyle tanımlanır.11 algılama ve biliş sürecinin bir sonucu olduğunu. davranışı yalnızca gözlemlenebilir tepkiler olarak görmek yerine. kültür. Ek olarak. 1974.

. Davranışın kültürel bileşeni. çevreyle ilgili. 1974. pek çok grubun üyesidir. beklentiler ve onaylamalardan oluşur. insanların zihinlerinde meydana gelen şeyleri içerir. Bu çevre aynı zamanda sosyal özelliğe de sahiptir. 2. s. Kültürlerarası çalışmalar. s. 1974.83). Psikolojik süreçler fiziksel çevreden etkilenir. bireyin tepkileri gerek iç ortamdan gerekse dış ortamdan kaynaklanan özelliklerden etkilenir.2 İnsan-Çevre İlişkileri İnsan. 1977. Çevre. dünyayı algılama biçiminden de etkilenir. dil.2. insanların çevreyi algılama ve hissetme biçimi. fiziksel çevrelerin nasıl . davranışın bireylerden oluşan grubun değerleri tarafından kontrol edilen yönlerini işaret eder. Kültür. inançları ve tavırları içerir. kültürün. olumlu ya da olumsuz. 1966).85). 2. Kültür. Hem sosyalleşmeye yardımcı olan. gördükleri. duydukları şeyler ve fiziksel çevre hakkındaki yorumları gibi. Birey.. değerler. öyle ki bu süreç. Bir birey. çevresinin hem merkezi. objelerle insanlar arasındaki ilişkiler serisini içerir. s. duyusal araçlarının yardımıyla gerçekleşir (Hall. çevreden gelen çok sayıda uyaranla karşı karşıya kalır ve bu uyaranlara tepki verir. Gruplar yalnızca kişinin eylemlerinden değil.1 Çevresel Psikoloji Zihinsel aktiviteler. gelenekler. hem de sosyalleşme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan mimari düzen kişiler arasındaki ya da kişilerle nesneler arasındaki etkileşimlerin ve durumların gerçekleştiği ortamı oluşturur. kokladıkları. İnsanın çevresiyle ilişkisi. hem de tamamlayıcısıdır. biliş ve davranış modelleri üzerindeki etkisini göstermektedir (Lang vd. öğrenilmiş ve belli bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan davranışın birleşimidir. algılama. normlar. davranışı sosyalleşme süreci yoluyla etkiler.9). Fakat. Ayrıca. birey çevresini etkiler ve çevresinden etkilenir (Lang vd. Bu sebeple. İnsanoğlu yapma çevre olarak adlandırılan şekillendirilmiş fiziksel çevrede yaşar. Bu süreçte.12 değerlendiren süreçlere ve grupların üyeleri arasındaki etkileşimlere ilişkindir. Fiziksel çevredeki bu ilişkiler çoğu zaman mekansaldır (Rapoport.

kısaca. kendi çevresini yaratmadaki rolünü vurgulayan “ekolojik bakış” tarafından ortaya konulmuştur (Ittelson ve Proshansky. Şekil 2.10). Böylece. Psikolojik süreçlerin ikinci bir yüzü. “karşılıklı değişim” olarak ele alınabilir. istenilen mahremiyet düzeyine ulaşmak. çevresine göre hareket eden ve duruma göre ondan etkilenen. bu yapılar arasında bazen .3’te çevre ve insan arasındaki ilişkileri içeren çevresel psikolojideki temel bileşenler görülmektedir. hedef odaklı bir oluşum olarak görür. yargılama gibi psikolojik süreçler. algılama. insan ve çevresi arasındaki dinamik. insanlar iklim hakkında öğrendiklerinin ve hissettiklerinin sonucu olarak farklı strüktürler inşa etmeyi öğrenebilirler. s. doğal çevre ve çevresel çıktılar gibi çevresel sistem. s.13 yaratılmaya ve değiştirilmeye çalışıldığı konusunu da etkiler. insanı çevresinin pasif bir ürünü olarak değil. Ayrı başlıklar altında toplanmış görünseler bile. Söz konusu bileşenler. 1980. Çevresel psikoloji.5). Bu tür davranışlar. hafıza. toplulukları. tamamen değiştirebilirler. 1974. kodlama. 1980. göçleri ve kara parçalarının kullanımını kontrol etmek amacındadır (Altman ve Chemers. kültürel bakışların bir sonucu olarak. organizmaların adapte olmak ya da yok olmak zorunda olduğu. Şekil 2.3 Kültür-çevre ilişkileri (Altman ve Chemers. s.6). davranışları ya da çevreyle ilişkili olarak insanların nasıl hareket ettiklerini ve neler yaptıklarını içerir. Dünyası değiştikçe insanoğlu kendini değiştirir. çevresel davranış ve süreçler ile çevresel yönlenme ve dünya görüşü gibi sosyal ve kültürel yapılardır. Bu. ya da fiziksel çevreyi.

(4) kullanılabilecek bilgiden çok daha fazlasını içerir. çeşitlilik gösterir. 1974. davranışı incelemek için kullanılan yöntemlerle ilgilenmesidir (Ittelson ve Proshansky. Takip eden bölüm çevre bileşenlerini irdelemektedir. (2) bütün duyular aracılığıyla bilgi sağlar. 1974.6).6). insan tek başına yaşayan bir canlı olmadığı için bulunduğu çevrede mutlaka diğer canlılarla etkileşim halinde olur. Bu çeşitlilik yapma çevreyi şekillendiren insanın psikolojik ve sosyal özelliklerini çevresine yansıtmasıyla gerçekleşir. sabit ya da verilmiş sınırlara sahiptir. (3) merkezi olduğu kadar daha geniş bilgileri de içerir. yapıları kapsayan yapma çevrenin oluşturulmasıyla sonuçlanır. Çevresel psikolojinin bileşenlerinden biri olan çevresel davranış ve süreçler. İnsanın fiziksel çevreyle olan ilişkileri. ölçülebilir ve gözlemlenebilir. (5) hareket yoluyla tanımlanır ve .14 çok kesin sınırlar olmaz. çevreyi oluşturan bileşenlerden ve çevrenin türlerinden bahsetmek yerinde olur. s. Çevresel psikolojinin diğer önemli bir özelliği.6). gereksinimleri nedeniyle mekanları. Bu bağlamda. yapma çevre-insan ilişkisini çevresel psikoloji çerçevesinde incelemek mimarlar için büyük önem taşımaktadır.6). çevresel yönlenme ve dünya görüşü ile çevresel davranışlar ve süreçler. Bu tez kapsamında çevresel psikolojinin tartışılmasının nedeni. 2. Çevresel psikoloji aynı zamanda sosyal problemlerle de ilişkilidir (Ittelson ve Proshansky. Söz konusu psikolojik süreçler. s. sosyal kavramlar olmakla birlikte içsel ve bireysel özelliklerle de bağlantılıdır. Yapma çevre ve onu oluşturan yapılar. s. bu noktada. Örneğin. 1974.2 Çevre Bileşenleri Ittelson ve Proshansky. çevresel psikoloji bazı temel psikolojik süreçleri inceler (Ittelson ve Proshansky. 1974. binaları. çevreyle ve çevrenin algılanmasıyla ilgili şu özellikleri ileri sürmüşlerdir: (1) çevre. Yapma çevreye değinmişken. algılamanın da içinde bulunduğu çevreyle ilgili temel psikolojik süreçleri kapsamasıdır. mekanda ya da zamanda.2. Aynı zamanda. insanın çevreyle ve diğer insanlarla olan ilişkilerini açıklamaya yardımcı olur. Çevresel yaklaşımın üçüncü bir özelliği disiplinlerarası olmasıdır (Ittelson ve Proshansky. s. Çevresel psikolojinin bileşenlerinin çok yönlülüğü onu farklı disiplinlerin konusu yapar.

1974. (2) ilgili fiziksel düzende sosyal etkileşim için bir temel olarak küçük yüz yüze gruplar. Doğal çevre. sıcaklık ve yağış. güzellik. Bilişsel bir düzeyde nasıl kullanılacağına ve yorumlanacağına gelince. (3) okullar. Bunlar fiziksel ve sosyal içeriklidir.344). ve (4) bu kuruluşlar ve sosyal organizasyonları içeren kentsel ve bölgesel düzeydeki insan etkileşimleri (Ittelson ve Proshansky. yapma çevreyi dört başlıkta incelemişlerdir: (1) objelerle ve mekanlarla ilişki içindeki insan. 1980. birleştiricidir ya da sosyal bir fonksiyona sahiptir. Mimarlar insan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla insanların çevrelerine mekansal sınırlar inşa ederler. işlevsel olmalıdır. İnsan. her zaman tutarlı ve tahmin edilebilir bir bütünün sistemsel kalitesi üzerine temellenir (Ittelson ve Proshansky. s. tasarımın konusuna uygun olmalıdır. Ve son olarak. (1) doğal çevre ve (2) yapma çevre gibi alt başlıklara ayrılabilir. s. Yapma çevre. yerlere ve coğrafik özelliklere ilişkindir. hem de fiziksel anlamlara sahiptir. çevresel şartlar. (6) sembolik anlamlara sahiptir ve (7) çevresel deneyimler. okyanuslar. Aynı zamanda çevre. Doğal çevre üzerinde insan eliyle kurulmuş olan yapma çevre bazı gereksinimler nedeniyle oluşturulur. s. doğal çevre koşullarındaki değişiklikleri de kapsar. düzenli bir fiziksel kurulumda ortaya çıkar (Canter ve Krampen. . geniş sosyal organizasyonlar çerçevesindeki bireyler ve gruplar arasındaki etkileşimler.4). suyun ve havanın kirlenmesi gibi (Altman ve Chemers. ofisler ve hastaneler gibi. Sosyal yaşam. Yapma çevre. Fakat başka bir yönüyle çevre insan üzerine etkilidir (affective). şehirler gibi. 1988). doğa koşullarından ve diğer insanlardan gelecek müdahalelere karşı yaşamını devam ettirebilmek ve sosyalleşebilmek amacıyla bir düzen yaratır.342).15 deneyimlenir. dağlar. Bazı durumlarda yapma çevre. suni yağış ya da yiyeceklerin. hayvanat ve nebat gibi. düzenlilik ve konfor sonuç tasarımda birleştirilir. Duyularla deneyimlenen yapma çevre çoğunlukla fizikseldir. fiziksel bir oluşum olmakla birlikte insanlar için hem sosyal. Ittelson ve Proshansky. 1974. ovalar. Fiziksel çevre.105). evler. Kişisel sosyal kimlik bu çevrede oluşturulur. insanların çevreyi değiştirmelerinin sonuçlarına ilişkindir. çevre anlamların ya da mesajların devamlılığını sağlar. s. 1974. Fiziksel çevre çeşitli boyutlara sahip olan bir kavramdır. grupların aktivitelerini düzenlemeye yardım ederek sosyal davranış için göstergeler (cues) sağlar (Ittelson ve Proshansky.

cennet. 1980. .45).2. Şekil 2. s. ofislerin düzenlenmesinde. Sonuçta kişi. 1980.3 Çevresel Yönlenme ve Çevresel Boyutlar Çevresel yönlenme.16 2. Düşey boyutun mekanlarda ve binalarda nasıl ortaya çıktığı Altman ve Chemers’in örnekleriyle anlaşılabilir: Yüksekte bulunan mekanların olumlu anlamları insanların yaşamlarında açıktır. 1980. batı dünyasında çok erken öğrenilen. statü ve pozitif durumlarla ilgilidir. İnsanlara içinde bulundukları çevreden çok sayıda bilgi gelir. Avrupa’nın Ortaçağ katedralleri uzun kulelerle tasarlanmış ve “yukarıya uzanıyor” hissi veren kemerlerle vurgulanmıştır. Bilgiler iç ortamda çeşitli süreçlerden geçerek işlenir. Düşey boyut. sosyal ve kültürel yönlere de sahiptir. insanların dini inançlarını ve dünyaya bakışını içeren kültürün yansımalarını taşır.33).44). aynı zamanda.. bina tasarımlarında ve dini mimarlıkta olduğu gibi. s. İnsan bu bilgileri duyumlama yoluyla alır.32). insanların hayatları boyunca etkili ve gerçek olmaya devam eden düşey boyutu temsil eder (Altman ve Chemers. bulunduğu konum ve çevrenin özellikleri hakkında belli izlenimler elde etmiş olur. dünyanın yapısı hakkındaki kültürel inanışlarda düşey boyutun önemini gösterir (Altman ve Chemers. insan yaşamında kullanılırken birtakım sembolleri temsil eder. s. Mısır piramitleri. Altman ve Chemers’a göre. 1980. tarih öncesi Yunan tapınakları ve benzeri örnekler. Bununla birlikte.33). 1980. Yükseklik.4 Çevresel biliş ve algılamanın bileşenleri (Altman ve Chemers. dünya ve cehennem. Günümüz organizasyonlarının çoğunun “zirve” yöneticileri yüksek yerlerde konumlanmış ofislere sahiptirler (Altman ve Chemers. s. çevresel yönlenme ve boyutlar yalnızca iç ortamda meydana gelen süreçler sonucunda ortaya çıkmaz. s. insanların çevre hakkında sahip oldukları tutum ve duygulara ilişkin genel bir deyimdir (Altman ve Chemers.

Dünya yüzeyindeki nesneleri ve yerleri.69). s. genel durumlar dünya görüşleri ve tutumların sembolize ettiği kültür ile bağlantılı olarak özelleştirilir. insanlara Boston. Şehir plancısı Kevin Lynch. yanlarında ya da uzakta. Dünyanın yüzeyi hayat mücadelesinde önemli bir yer tutar: Sebze ve meyvenin yetişmesi. yatay boyutta kurulan düzen bileşenlerinden olan şehirleri kapsayan bir araştırma yapmıştır. Yollar: Gözlemcinin. daha uzak mekanların ve kişilerin daha az istenir olduğu konusunda yoğun bir eğilim vardır. yayalara. yakın ya da mesafeli olarak görmektedirler (Altman ve Chemers. bir şehrin zihinsel imajını oluştururken beş ana bileşen kullanmışlardır: yollar. cennet ve cehennem gibi bağlayıcı noktalara sahip olduğu gibi.32). insanların yatay düzlemde bir çevreyi betimlerken hangi kent elemanlarını kullandıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. binaların konumlanmasında ve düzenlenmesinde önemli faktörlerdir (Canter ve Krampen. s. Yollar. bölgeler. Bu nedenle kendinin merkez olduğunun algılanması.17 Yatay boyut da insanların günlük yaşamlarında oldukça belirgindir. 1988. Form açısından çeşitlilik gösterir.51). dünyanın yatay özelliklerini ifade eder ve birçok kültürde dünyanın yatay düzlemi günlük yaşamda çok önemlidir. insanlar.35). 1980. s. Düşey perspektif. kanallar. bir evdeki odalara açılan mekan. Bu araştırma. Bu iki boyutun yapma çevrenin oluşumundaki kullanımlarına bakıldığında. dünya. potansiyel ya da tesadüfi olarak geçtiği kanallardır. bir yerden diğerine giderken kullanılan rotalardır. saçak altındaki bir yürüyüş yolu gibi (Altman ve Chemers. Yollar. s. 1980. s. 1960. birçok kültür yatay dünyayı “merkez/çevre” düşüncesi çerçevesinde düzenler. Bunlar. Jersey City ve Los Angeles gibi şehirlerin “imajları” hakkında çeşitli sorular sormuştur. geleneksel. yaya yolları. Ek olarak. Daha küçük ölçeklerdeki yerlere de adapte edilebilir. merkezin -genellikle kişinin ya da toplumun etrafında odaklanan. kenarlar. öyle ki düşey boyuta göre insanlar onu daha az fark ederler. Yatay boyutun çok yaygın bir yönü de “merkez” ve “çevre” kavramlarıdır.“iyi” olduğu. neyin istenmez olduğu konusunda bir ben merkezcilik ve ulus merkezcilikle bağlantılıdır (Altman ve Chemers. sokaklar. düğüm noktaları ve referans noktaları (Altman ve Chemers. dünyada neyin istenir. her türlü araca hizmet eder. İnsan yaşamı belirgin bir biçimde yatay düzlemle sınırlıdır. s. Kültürel değerler. . 1980. hayvanların hareket etmesi gibi. demir yolları olabilir (Lynch.46). Haritalar da. ince ya da geniş olabilir. 1980. Kevin Lynch. Çalışmasından çıkardığı sonuca göre.50).

1980. 1980. aktivitelerin yoğunlaştığı yerlerdir. bir odayı paylaşan iki kişiye ait alanları birbirinden ayıran sınırlarda olduğu gibi (Altman ve Chemers. Düğüm noktalarının da ölçek olarak çeşitli seviyeleri vardır. 1960. şehrin stratejik noktalarıdır. Lynch’in belirttiği gibi. Referans noktaları. referans noktaları her zaman çok iyi tanınmaz. s. kavşaklar. arka planlarıyla zıtlık oluşturuyorsa. meydanlar ve bezeri bölgelere örnektirler.46). Bölgeler: Şehrin orta büyüklükteki kısımlarıdır. s. iki ülkeyi. Ev ölçeğinde de. Düğüm noktaları. Lokantalar. genellikle yolların ve kenarların oluşturduğu bir ağa sahiptir (Altman ve Chemers.52). s. . içerik olarak tek ya da unutulmazdır. Düğüm Noktaları: Gözlemcinin içine girebildiği. tematik bir özelliğe sahiptir. evin bölümlerini. İki kıtayı. kuşbakışı görüntülerde çok rahat görünür. s. önemli olarak nitelendirilir (Lynch. Kenarlar. Genellikle bölgesel ve küçüktür.46). Pizza Kulesi vb. hem de kenar olabilir. Herkes tarafından bilinen bazı referans noktaları.18 Kenarlar: Gözlemci tarafından yollar olarak kullanılmayan ya da düşünülmeyen çizgisel elemanlardır. 1960. 1960. 1980. Aynı yer bazen hem yol.53). s. s. 1960. bir kent meydanındaki heykel. ölçekte çeşitlilik gösterir. süreklilikteki çizgisel kırıklardır: sahiller. sıklıkla fiziksel. Ulaşımda bir durak noktası olan. Metro istasyonları. olayların. sosyolojik ve psikolojik özelliklerin bir kombinasyonudur. belirleyici bir karaktere sahip oldukları için fark edilebilir olan iki boyutlu uzantılara sahiptir (Lynch. s. bir adliye binası gibi. İki faz arasındaki sınırlardır.46). Mısır piramitleri. bu tek bir trafik ışığı ya da ayırt edilebilir bir depo bile olabilir. tiyatrolar. s. Bölgeler. sevilen bir koltuk olabilir (Altman ve Chemers. refüjler düğüm noktaları olarak yolları birleştirir ve yolcular için seçim noktalardır. mutfaklar gibi (Altman ve Chemers. Referans Noktaları: En belirgin fiziksel özelliği eşsizlik olan objelerdir. bir cadde aynı zamanda iki alanı birbirinden ayıran bir sınır görevi görür. eğer net bir forma sahipse. Fakat. alışveriş merkezleri. kolaylıkla tanımlanabilir. duvarlar gibi (Lynch. bir antika saat. Gözlemcinin zihinsel olarak “içine” girebildiği ve genel. örneğin. yolların kesiştiği yerlerdir (Lynch. eczaneler.dir. Yollarda olduğu gibi.46). Büyük meydanlar. kesişimler. Böyle yerler. mekansal konumlarında göze çarpan bir özellik varsa.51).52). 1980.

Organizmal dengeyi sağlamak için bu ihtiyaçların bir an önce karşılanması gerekir [2]. saygı görme gereksinimi. fizyolojik gereksinimler. korku duyulan durumlardan uzak kalma özgürlüğü.19 Lynch’in belirttiği beş anahtar bileşen. çevre ve kültürün bilişsel yönlenmelerde önemli bir rolü olduğu fikrini doğrulamaktadır (Altman ve Chemers.. Psikolog Abraham Maslow. yorgunluk ve susuzluk fizyolojik temellidir. algılamaları. Sinirlilik.2. gereksinimleri açıklayan bir çerçeve oluşturmuştur. mesafe ve yönü kullanma şekillerindeki çeşitlilik..4 Çevresel Gereksinimler Gereksinim.49). evler gibi. s. 1980. bağlılık. Ait Olma ve Sevgi Gereksinimi: İnsan.84). eşyaları ve yerleri konumlandırmada yardımcı olan göstergelerdir. estetik gereksinimler ve kendini gerçekleştirme gereksinimi (Lang vd. Mesafe ve yön. Gereksinimler. Ölçeğin bu farklı seviyelerinin hepsi çevrenin önemli parçalarıdır ve her biri ayrı bir çalışma alanı olabilir (Altman ve Chemers. Fakat. . mutfaklar. yemek. güvenlik gereksinimleri. 1974). 2. hava. diğerleri tarafından sevilmeye.4). s. uyku gibi çok temel ihtiyaçlardır. topluluklar ve şehirler gibi. Seks. bununla birlikte sosyal ve kültürel baskıların etkisindedir (Lang vd. banyolar. 1980. ilgi görmeye ve ihtiyaç duyulmaya ihtiyaç duyar. s. kendini beğenmişlik ve kaçma da fizyolojik temellidir. kendini koruma ve anaç davranışlar kişisel beklentileri karşılamaya yöneliktir. Güvenlik Gereksinimi: Güvende hissetme.364). Fizyolojik Gereksinimler: Su. daha geniş kurulu çevreler vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında kişi kendini rahatsız hisseder. hasta olur. bilişi ve davranışı düzenleyen zihinsel bir güç olarak tanımlanır. tatmin etmeyen bir durumu değiştirmeye yardımcı olan. bilişsel gereksinimler. çevresel yönlenmede genel tutumları yansıtmaktadır. İnsan gereksinimlerinin hiyerarşik düzende açıklanabileceğini önerir. s. ait olma ya da sevgi gereksinimleri. psikolojik ve sosyolojik kökenlidir. kararlı ve kurulu bir çevre gereksinimlerini kapsar (Carlson. Çok küçük yapma çevreler vardır. Açlık. fizyolojik. 1974. Saygı Görme Gereksinimi: İki şekilde gerçekleşir: Kendine saygı duyma ve diğerlerinden saygı görme [2]. Diğer bir boyut da çevrenin ölçeğiyle ilgilidir.

anlama.5). 1974. Bir çevrede. ideolojik. .2. Estetik Gereksinimler: Görsel tatmin. insanların çevreyi nasıl anladığını. belli bir zamanda o çevrede bulunan insanların doğrudan duyusal deneyimlerini anlatır.84). Sosyal ve psikolojik gereksinimler. çevreyle aktif bir alışverişin ürünüdür. güzellik gibi kavramları içerir (Aydınlı. listelediği sosyal ihtiyaçların tüm insanlarda görüldüğünü. “eylem sistemi”ni belirlemektedir. Murray’a göre. s. insanın bu düzen içindeki hareketlerinden çıkardığı bilgiye bağlıdır. hukuksal vb. kültürel. s. ekonomik. bu algılamalar. Sosyal Koşullar: teknolojik. Çevresel algılama. yönelme vb. Bu koşullara göre belirlenen kullanıcı gereksinimleri. sağlık. seçme. çevreyi nasıl algıladığımızın bir sonucudur. kurduğunu ve öğrendiğini tanımlamak için kullanılmaktadır (Rapoport. termal. s. akustik koşullar. Psikolojik Koşullar: algılama. fakat düzeylerinin bireyden bireye değişiklik gösterdiğini vurgulamıştır (Carlson. insan davranışını motive eden gereksinimler ikiye ayrılır: birincil (fizyolojik) ve ikincil (sosyolojik) gereksinimler. emniyet koşulları vb. Bir düzen içinde nasıl davrandığımız. normatif.5 Çevresel Algılama ve Biliş Çevrenin algılanması.31). kapasitesinin en üst seviyesine gelebilme isteğidir [2]. Kişinin çevreden aldığı algısal yorumların sonucu olarak biçimlendirdiği eylem ve davranış grubuna eylem sistemi denilmektedir (Aydınlı. Murray.7). s.361). inceleme. karar verme. 1986.. kavrama gibi gereksinimlerden oluşur. Kendini Gerçekleştirme Gereksinimi: Kişinin sahip olduğu özelliklerden daha fazlasına sahip olma. 1986. Çevresel biliş deyimi. 2. politik. Çeşitli gereksinimlere bağlı olarak belirlenen eylemler için gerekli koşullar şu şekilde gruplanmıştır: Fiziksel Koşullar: mekansal. 1977. bireyin algılaması ve hareketi süreçlerle ilişkilidir. simgesellik ve benzetmelerle ilişkilidir ve yalnızca tasarımcı zihinsel süreçleri anladığında tatmin edilebilir (Lang vd.20 Bilişsel Gereksinimler: Bilme. s. eğitim.

çevreyi zihinlerinde inşa ederken kullandıkları şemalar ve bunların davranışı ve tasarımı nasıl etkilediği önemlidir (Rapoport. bilme ve anlama sürecine ve ürüne (bilinen şey) ilişkindir. ya da tam tersi. çevre hakkındaki algılamalar. desteğe. 1977. (3) birdenbire. yeni ve tuhaf bir çevreye taşınmaktan dolayı dramatik bir şekilde değiştiği kişisel bir örnek seçin. Etrafta nasıl dolaşabilirim?. Güney Pasifik’te tropikal bir adaya taşınıyorsunuz. aletlere ve insanlara nasıl ulaşabilirim?” gibi. bu duyumsal özellikleri. koklama. s. İnsanların fiziksel dünyaya anlam verme şekli. Zaire’de yağmur ormanlarındasınız. çeşitli duyumsal özellikler (modalities) aracılığıyla gerçekleşir. bilişler ve inançlara ilişkindir (Altman ve Chemers. hayatınızın. insanların fiziksel çevre hakkında sahip oldukları ve temel olarak mekansal davranışa etki eden mekansal imgeler olarak değerlendirilebilir (Rapoport. Şemalar rollerle özelleştirilmiştir.21 Biliş. depoladığı. Çevresel biliş deyimi. göreceli yerleşimler ve fenomenlerin özellikleri hakkında elde ettiği. dokunma. s. tat alma ve . “Çevre hakkında nasıl bilgi edinebilirim?. Altman ve Chemers’a göre. öyle ki. organize etmek. (2) bir kent sakinisiniz ve küçük bir kasabaya taşınıyorsunuz. çevrenin özellikleri ve yerleşmeler hakkında bilgi toplamak.119). böyle radikal dönüşümler karşısında insanı bazı çok basit sorular ilgilendirmelidir. Altman ve Chemers şu soruları sormuşlardır: İnsanlar çevre hakkındaki bilgiyi nasıl elde eder ve nasıl işlerler? Bu konular hakkında bir fikre sahip olmak için. Altman ve Chemers. bu bilgiyi seçmek. Yeni bir çevreyle başa çıkmanın birinci aşaması onun hakkında bilgi elde etmektir. Böylece. Yiyeceklere. yeni ve garip bir çevrenin farklı parçaları hakkındaki duygu ve düşüncelerden oluşan çevresel yönlenmeleri kurmak zorundadır. 1980. Eşyalar nerede konumlanmıştır?. hatırladığı ve deşifre ettiği bilgileri içeren psikolojik süreçler serisinden oluşur. 1977.109). görme. ada 3 mile 1 milden daha geniş değil. Çevresel algılama ve biliş süreci. kendinizi aşağıdaki koşullardan herhangi birinde hayal edin: (1) birdenbire ve hazırlıksız bir şekilde Mbuti Pigmeleri’nin dünyasında. (4) ya da. “bilmeye çalışmak” anlamında kullanılan Latince bir kelimeden gelmektedir. onu nasıl tanıdıkları. s. kişi. Bu da.44). Eğer şemaların bir bireyin öznel bilgi yapısını temsil ettiği kabul edilirse. küçük bir kasabada doğdunuz ve geniş bir kentsel bölgeye taşındınız. Bir mekandan diğerine yolumu nasıl bulabilirim?. duyma. bir bireyin gündelik mekansal çevresinde. zihinsel haritalar. kodladığı.

Benzer şekilde yerlerin de. resimlerin. Altman ve Chemers. Tüm bu psikolojik bilgi işleme aktiviteleri. Kişi zihninde çevrenin bir resmini kurabilmek için hisseder ve dokunur. evlerden ve kamu alanlarından gelen yemek kokuları gibi. kokuların da. hayvan yaşamı. hızlı ve etkili bir biçimde alanların yerleri saptanmaya başlanır. 1980. trafik sesleri. Bu duyumsal girdiler. Nesneleri dinlenilir. duyularla elde edilen bilginin bir süreç sonucunda işlenmesiyle yavaş yavaş alışılmış hale gelir. dolaylı olarak. Zihinlerimize girer ve çeşitli koşullarda daha sonra kullanılmak üzere uygun hale gelir.22 kinestesis (pozisyon duygusu ve vücut parçalarının hareketi) şeklinde sıralamışlardır. hayvanların sesleri. benzer ya da farklı olarak kodlandığını anlatırlar. Altman ve Chemers’a göre. zihinlerde depolandığını ve daha sonra hatırlandığını belirtmişlerdir. benzer ya da farklı çevre deneyimleriyle kıyaslanarak ve çevrenin diğer özellikleriyle ilişkilendirilerek bilginin gruplandığını ve organize edildiğini. Bütün duyular çevrenin çeşitli özellikleri hakkında doğrudan bilgi sağlar.46). Bilgi ihtiyaç duyulduğunda deşifre edilir. Rüzgarı. ağaçların arasında ıslık gibi öten rüzgar. onunla ilgili nesneler hatırlanmaya. 1980. “ahşap standın üstünde” gibi ifadelerle kodlandığını. İnsanlar çevreyi yorumlarlar. çevreyi anlamanın bir parçası haline gelir ve bunlar tekrar tekrar hatırlanan deneyimlerdir. Başka bir deyişle. uçuşan çöl kumları. yağmur ormanlarının nemini ve toprağın dokusunu hisseder. s. Hepsi bize çevrenin özellikleri ve nesnelerin yerleşimleri hakkında bir şeyler söyler. okyanusun serpintisini. “başka bir alanda X’e benzer nesne” şeklinde nitelendirilir (Altman ve Chemers.44). sınır işaretleri. Bir yer hakkındaki bilgi etrafa bakılarak edinilir. “süpermarketin solunda”. Bu bilgi işleme süreci. alanlar arasındaki uzaklıklar. dahası. Böylece yeni bir yerleşme. s. herhangi bir nesneye dayanarak. çeşitli seslerin hareket ve yaklaşımları. zihinsel haritaların ya da çevrenin çeşitli özellikleri hakkındaki bilişlerin parçalarını bir araya getirmemize yardımcı olur (Altman ve Chemers. . çevrede gezinebilmek. Mekanlar. insanların gidiş gelişleri gibi. çiçekler ve yeşillikler. Nesneler koklanır. sınırlar ve diğer çevresel özellikler. çevre hakkında diğer insanlara birşeyler anlatabilmek ya da nesneleri konumlandırmak için kullanılır. Nesnelerin birbiriyle ilişkileri. yollar. çevre yavaş yavaş tanınmaya. okyanus. geçmiş deneyimlerimizi ya da kişiliğimizi donatan bilginin kodlanmasını ve sınıflandırılmasını içerir. A alanından B alanına gidilip gidilemeyeceği ve nasıl gidileceği öğrenilmeye çalışılır. çevresel bilişler psikolojiktir.

insan ilişkilerini düzenleyen ve şekillendiren önemli kavramlardan biridir. 1974.24). s.23 Duyularla çevre hakkında bilgi elde edilir.3. çevresel davranışla ilişkilidir ve doğrudan kültür-çevre ilişkilerine dayanır (Altman ve Chemers.3.. kişisel mekan ve bölgesellik. Mahremiyet. Neyin anlamlı. Noble’ye göre. mimarlar olarak yarattığımız çevre sayesinde insanların gelecek davranışlarını şekillendirmeye yardımcı oluruz.27). kararlı ve uygun olduğu. s. bölümde tartışılacaktır. Çevresel algılama.47). sonra bir kişinin kenti anlamak için yaklaşımı ve tasarım için kullanılan kriterler farklı olabilir (Rapoport. 2. Çevreyle ilişkilendirilerek incelenebilecek pek çok sosyal davranış mevcuttur. Kişiye çevreden çok sayıda ve çeşitte bilgi ulaşır. Kullanıcının algılanmış çevresi. 2. s.75). yoğun olarak kültürel deneyimlerin etkisi altındadır (Altman ve Chemers. Çevresel algılama önemlidir. etkileşimine etki eder. içsel bir süreç olmasına rağmen bu bilgiler arasından hangilerinin seçileceği ve yorumlanacağı kültür gibi öznel özelliklere bağlıdır.” (Lang ve diğ. insanlar kendilerine ve yaşamlarına anlamlı gelecek şekillerde bu bilgiyi işler ve organize ederler.1 Tanımı ve Anlamı Mahremiyet. onun pozitif ve negatif nitelikleri plancıya ve tasarımcıya farklı gelebilir. 1980. 1977.1 Mahremiyet 2. Tasarımın bütün adımlarında insan davranışı hakkında tahminlerde bulunuyoruz ve çalışmalarımızdaki başarı ya da başarısızlıklar insan davranışını tahmin etme yeteneğimize bağlıdır. çevreden gelen bilgilerin işlendiği psikolojik bir süreçtir. 1980. farklı kullanıcı grupları farklı algılanmış çevrelere sahip olabilirler. Özellikle mimari mekanlarda insan davranışına. Çevresel algılama. “Biz. s. çünkü kültürel ve kişisel çeşitliliği sunar.1. bunun ardından sonuçlar sunulur ve zihinde canlandırılır.3 Davranışsal Süreçler J. Algılama ve mekansal algılama konusu daha geniş olarak 3. İnsanlar çeşitli .

Şekil 2. bir insanın ya da bir grubun diğerleriyle etkileşimde bulunduğu. değişken bir süreçtir (Altman ve Chemers. görsel. işitsel ya da kokusal etkileşimlerini kontrol etme yeteneğine sahip olmaları konusunu içermesi gerektiğini vurgulamaktadır (Lang. bazı zamanlarda etkileşime kapalı olmaya olanak sağlar. Kısaca. s. 1987.75). s. kişilerin ya da grupların diğerleriyle. Benzer görünebilirler. mahremiyet.24 gereksinimler sonucunda mimari mekanlar içinde bulunmak ve yaşamak durumunda kalır. mahremiyet. 1974. s. kişiler arası bir sınır düzenleme sürecidir. s. 1980. mahremiyet.5 Davranış düzenleme mekanizmaları (Altman ve Chemers.76). Ittelson ve Proshansky. kişisel mekan. çevresel tasarımla ilişkili olarak mahremiyetin iki boyutunu şöyle açıklamaktadırlar: istenmeyen müdahaleden uzak kalmak ve iletişim yeri ile zamanını belirleyebilme özgürlüğü (Ittelson ve Proshansky. insanlar kendilerini rahat hissedebilmek için mahremiyet düzenleme mekanizmasını bir araç olarak kullanırlar. insanlara bazı durumlarda diğerlerine karşı açık olmaya. Böyle bir çevrede mahremiyet. Mahremiyet düzenleme.145). bölgesel ve sosyal davranış gibi alanlar arasında bir köprü görevi görmektedir. kişiler arasında iletişim dili görevini görebilir.160). Burada vurgulanması gereken nokta mahremiyetin yalıtımla aynı şey olmadığıdır. Lang. mahremiyet tanımlarının. 1980. Bu modelde. Altman’ın oluşturduğu çalışmaya göre ise. fakat birey için farklı derecelerdeki seçimleri temsil eder (Ittelson ve . insanların diğerlerine karşı açıklık/kapalılıklarını düzenlemeye çalıştıkları.

sembolik ve gerçek bölgesel ayırıcıların. Lang’a göre. mevcut davranış modeline.1. Japonlar. s. Duvarların. ekranların. kişiliğe ve bireylerin isteklerine bağlıdır. 1980. Günlük deneyimler. Yan tarafta bir parti devam ederken bir Japon evinde geceyi geçirmek Batılı bir insan için yeni bir duyumsal deneyimdir. tezin konusu olan lobi mekanının ortak kullanıma açık. s. genel bir mekan olması nedeniyle önem kazanmaktadır.75) Kültürler. kültürel içeriğe. öyle ki bu kavramlar insanların diğerlerine olan açıklık ya da kapalılıklarını etkiler (Altman ve Chemers. s.146).153). Örneğin. Bazı kültürlerde. kuralların ve normların bir çeşitliliğini sunar. hiç kapı yoktur (Altman ve Chemers. Bazılarında. 2. kültürel ve alt kültürel etkenlerin mahremiyetten istenilenler ve beklenilenler konusunda bir payı olduğunu göstermektedir (Ittelson ve Proshansky. istenilen mahremiyetin tipi ve seviyesi. odasının kapısını kapatarak ya da sandalyesinin yönünü değiştirerek diğerleriyle arasındaki ulaşılabilirlik durumunu kendisine göre dengeler.3.79). Tam tersine. kişisel mekan ve bölge ile ilgili davranışların. Bu tez kapsamında irdelenen mahremiyet kavramı. s. fakat akustik engeller olarak kağıt duvarlarla mükemmel bir şekilde idare ederler. Sözsüz ifade. kişiler yalnız kalmak istediklerinde kendi odalarına giderler ve kapıyı kapatırlar. kişi başkalarıyla bir arada bulunduğu mekanı terk ederek. Mahremiyet. uzaklıkların kullanımı. 1980.155). mahremiyet. geleneklerin.25 Proshansky. 1974. konutlarda her bireyin bir odası vardır. 1987. görsel olarak çeşitli yollar sergilerler. çevresel davranışın temel yönleriyle ilişkili olduğunu ve doğrudan kültür/çevre ilişkilerine dayandığını belirtmişlerdir (Altman ve Chemers. s. sözlü ya da sözsüz şekilde ifade edilebilir. Almanlar ve Hollandalılar sesi engellemek için kalın duvarlara ve çift kapılara güvenirler ve sesi engellemek için kendi konsantrasyon güçlerini kullanmak zorunda kalırlarsa çok zorlanırlar . 1974. aileler komün halinde yaşarlar.90). s. çevresel tasarımcıların bir ölçüde kontrol edebildiği mahremiyeti elde etmek için gerekli olan mekanizmalardır (Lang. 1980. mekan ya da mekansal bileşenler aracılığıyla oluşturulur.2 Farklı Kültürlerde Mahremiyet Kavramı Altman ve Chemers.

Birkaç adım geri çekilseydiniz nasıl tepki gösterirdi? Ya da. Kişi.43). diğerlerine yaklaşarak ya da uzaklaşarak. sosyal bir süreç olan mekansal mesafelendirme hakkında daha iyi bir fikre sahip olabilmeleri için insanların içinde olduğu ya da olabileceği bazı deneyimleri düşünmelerini istemişlerdir: (1) Geniş.2 Kişisel Mekan Altman ve Chemers’a göre (1980).26 (Hall. sokakta karşılaştığınız bir tanıdıkla konuşurken belli bir mesafe kullanırsınız. 1966. Bunun niceliği ise. Asansöre birisi biniyor ve doğrudan sizin hemen yanınızda duruyor.80). sosyal etkileşimin gerçekleştiği mekanlarda insanlar arasında kaliteli ilişkilerin gerçekleşebilmesi açısından önemli hale gelir. 2. Kişi. boş bir otobüstesiniz. s. Biraz daha yaklaşsaydınız ne olurdu? (3) Şimdi de bir havaalanındasınız. insanlara uygun gelen türleridir (Altman ve Chemers. Ya da. doğrudan sizin yanınıza oturuyor. s. bunu davranışlarına yansıtmaları sonucu mekanı kullanmalarında da farklılıklar görülebilir. bilinçli ya da bilinçsiz. İnsanların mahremiyet kavramını algılama şekli kültürlerine göre farklılık gösterdiğinden. 1980. Kültürler. kişinin üyesi olduğu kültüre göre değişkenlik gösterir. diğer insanlarla olan ilişkilerini kendisine olan ulaşılabilirliğin nitelikleri yoluyla tanımlama ve kontrol etme yetisine sahiptir. kişinin kendisini diğer insanlara karşı mesafelendirmesidir. mekanizmaların varlığı ya da yokluğu değil. Bir turizm mekanı olan lobi mekanında da farklı kültürlerden insanların bir araya gelişi söz konusudur.3. fiziksel ya da sosyal olarak ulaşılabilirliğini düzenler. boş bir asansördesiniz. Bu durum. Bu düşünceye göre. kendisininki olduğunu kabul eder. bu etkinin farkında olmayarak uygun mahremiyet durumunun. bekleme salonunda oturacak yer seçen insanları . mekan kullanıcılarının kültürlerini ve mahremiyet anlayışlarını tanımak tasarımcılar açısından önemli hale gelir. Birisi bu şekilde hareket etse ne hissederdiniz? Ne yapardınız? Bu gibi durumlarda insanlar kendi yerlerini belirlerken neye dikkat ederler? (2) Kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız samimiyet kurarken size çok yakın duruyor. tam tersine. Altman ve Chemers. kültürler arasında değişiklik gösteren. sosyal etkileşimde çevreyi kullanmanın temel yolu. Mahremiyet kavramında kişi. kendi bünyelerinde bireylerin diğerleriyle etkileşimini düzenlemesine yardımcı olan davranışsal mekanizmalar geliştirmişlerdir. Bu noktada. biri biniyor.

öyle ki nereye giderlerse gitsinler bu mekan onlarladır. Otobüs terminali bekleme salonu gibi.102). Kişisel mekanı anlamak. Bazen. bir sabun köpüğüne. insanlar genellikle mekanı kendilerine konforlu gelecek şekilde düzenlerler ya da etraftaki mobilyaları hareket ettirirler (Lang. oturma modeli nasıl değişiyor? (4) İnsanların diğerleriyle ilişkilerinde kullanılan mesafe deyimlerini düşünün: “yanına yaklaştırmamak”. 1980. görünmez bir sınıra sahip olan mekandır. ama çoğu zaman sözle ifade edilmeyen bir gerçek olduğunu göstermektedir (Altman ve Chemers. Sommer’e göre (1969).27 gözlemliyorsunuz. mekansal mesafelerin yönetilmesine bağlı bir kavramdır [3]. 1987. s. kişisel mekan da. yabancıların içine giremeyeceği görünmez bir sınırla oluşan alana işaret eder. insanların etrafında bulunan. s. Kişisel mekanın. başka birinin hemen yanına oturuyorlar mı? Aynı sıraya ya da salonun aynı bölgesine oturuyorlar mı? Daha fazla insan salona geldikçe neler oluyor. insan vücudunu çevreleyen. ilişkide bulunulan kişinin aslında sosyal yaşamdaki yerini ve değerini ifade eder. dairesel bir formu olması ya da tüm yönlere eşit şekilde uzanmış olması gerekmez. 1980. kişisel mekan sabit ve değişmez değildir. Kişisel mekan. koşullara göre değişir. Nasıl ki mahremiyet dinamik. Kişisel mekan kavramının mimarlıktaki değeri. Yeteri kadar koltuk boşken. birkaç mahremiyet düzenleme mekanizmasından biri olarak. sabit özellikli çevrelerin tasarımında önemlidir. insanlara yakın durulur.. Kişisel mekan. “ensemde soluğunu hissediyordum” gibi. Kişisel mekanla ilgili olarak Altman ve Chemers de şu ifadeleri kullanmışlardır: Kişisel mekan. değişken bir sınır düzenleme aracıysa. bazen uzaklaşılır. Bununla birlikte. mekansal ihtiyaçlardaki bireysel ve durumsal farklılıklarda açığa çıkar (Lang vd.207). Mesafelendirme fiziksel özellikli olmakla birlikte.101). mesafenin günlük sosyal ilişkilerde aktif olarak kullanılmasının. s. sonucu ve anlamı fiziksel ve sosyaldir. bir salyangoz kabuğuna. 1974. 1987. basit.147). Her bir deyim sosyal ilişkiler hakkında hangi imalarda bulunuyor? Bu örnekler. Diğer durumlarda. s. insanların karşılaşmaları esnasında her birinin etrafını saran. s. çünkü kişi diğerleriyle uygun ve istenir bir iletişim seviyesini düzenleme girişiminde olmaktadır (Altman ve Chemers. kişisel mekan.147). . havaya ve nefes alma odasına benzeyebilir (Lang.

aynı mekan içinde bulunmak ve aynı mekanı kullanmak dolayısıyla kendilerini diğer insanlarla etkileşim ve ilişki içinde buldukları alanlardır. sosyal fonksiyonlar (statü. s. toplumun her üyesine açık olan bölgelerdir. küçük ya da büyük olabilir. Altman ve Chemers. Kamusal alanlar. bireyin fiziksel kurulumu üzerinde bir kontrole sahip olabilmesi anlamına gelir ve bu bağlamda insan bölgeselliği kavramı ortaya çıkar.1 Kamusal Bölgeler Kamusal bölgeler. s. (2) mekan ya da obje.3. ve • temel psikolojik ihtiyaçların karşılanmasından bilişsel ve estetik ihtiyaçların tatmin edilmesine kadar çeşitlilik gösteren fonksiyonların görülmesi (Lang.28 2. s. 1980). sosyalleşmeye açık olan. Seçim özgürlüğü. • bir alanın kişiselleştirilmesi ya da işaretlenmesi. (3) sahiplenme bir grup ya da bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir. resmi ya da normatif anlamdaki sahiplenmeden daha fazlasını kapsar (Lang vd.84). 2.3 Bölgesellik İnsan bölgeleri diye adlandırılan olguların çoğu mahremiyet kavramının özelliklerini içerir (Ittelson ve Proshansky. bölgeleri. depolanması) gibi. kimlik. kamusal bölgeleri geçici .3. neredeyse herkes. birincil.122). (5) bölgeler. • müdahalelere karşı savunma hakkı. toplumun her üyesinin kullanımına olanak veren bir kamusal alan olduğundan kamusal bölgelerin irdelenmesi tezin konusu açısından önemlidir. Bazı kesinleşmiş sosyal kuralları gözettiği sürece. çeşitli özellikte insanların bir araya geldiği. Altman ve Chemers’a göre.3. Bölgeselliğin sahip olduğu temel özellikler şunlardır: • bir yerin sahibi olmak ya da o yer üzerinde hakları olmak. 1974). aile yapısı) ve fiziksel fonksiyonlar (yiyeceklerin düzenlenmesi. sahiplenilir.. insan bölgeselliği şu özellikleri içerecek şekilde tanımlanabilir: (1) bir mekan ya da obje geçici ya da sürekli olarak kontrol altına alınır. 1987. 1974. ikincil ve kamusal bölgeler olmak üzere üç başlıkta analiz etmişlerdir (Altman ve Chemers. sıklıkla kişiselleştirilir ve işaretlenir (Altman ve Chemers.148). “Benim” kişisel zamiri. Tezin konusu olan lobi mekanı. çeşitli fonksiyonların herhangi birine hizmet edebilir. 1980. (4) bölgesellik.

topluluklarda. Örneğin. Sosyalleşmenin gereği ve sonucu olarak. (2) sosyal sistemlerin düzenlenmesi. bir sanat galerisindeki ziyaretçinin ya da vitrine bakan bir kişinin önündeki alana tecavüz etmek alışılagelmiş bir durum değildir. Parklar.3. Bir toplumun ya da alt gurubun neredeyse bütün üyeleri bazı genel sosyal kurallara uydukları sürece kamusal bölgelere ulaşılabilirlik elde edebilirler. merkezi bir market ya da plaza. Kamusal alanlar tüm kültürlerde ortaya çıkar. büyük gruplarda. Kamusal bölgeler geçicidir ve genellikle kullanıcılarının hayatlarının merkezi değildir. kişinin kontrolü altında geçici olarak kullanılır. Bölgeselliğin özelliklerini anlamak bu noktada önemlidir. tenis kortları ve telefon kulübeleri gibi insanların geçici isteklerde bulunma hakkına sahip oldukları kamusal mekanlardır. diğerlerinin davranışlarını tahmin etme. Sosyalleşme. Böyle yerlerde kontrol büyük ölçüde o yeri kullanma süresi ile sınırlıdır. bir sokak. Kullanılan alan. Goffman. insanların bir arada bulunması ve birbirleriyle ilişki kurması durumudur. Ne kadar küçük bir topluluk olursa olsun. bireylerde önemli bir düzenleyici olduğunu vurgulamıştır. gelip geçenler izleyici kişinin arkasından geçerler. halk plajları. sıralar (turns). kamusal alanlar her toplumda görülür.29 ve kısa dönemli olarak kullanma hakkına sahiptir. 1980). bölgesellik. bir tiyatro salonundaki koltuklar kamusal bölgelere örnektir. Bölgelerin kişisel kimliği yönetmesi. kişi genellikle o kültürün birçok üyesinin kullandığı alanları bulur. birkaç tip kamusal bölge tanımlamıştır. güvenliği sağlama gibi sosyal süreçleri kolaylaştırma işlevine sahiptir. alışveriş alanları ve işlek caddeler dünyadaki hemen her toplulukta mevcuttur (Altman ve Chemers. İnsan bölgeselliğinin iki genel fonksiyonu vardır: (1) kişisel kimliğin yönetilmesi. parklara çöp atmamalı ya da korunan alanlarda doğal malzemeleri yerinden hareket ettirmemelidirler.3. Edney’e göre. bölgeselliğin insan yaşamının her seviyesinde. 2. planlama. bazı kaynaklara ulaşabilmek için bir düzen oluşturur. bunlar: Bölmeler (stalls). . Örneğin. bir otobüs ve trendeki oturma yerleri. kişinin etrafındaki alana ilişkindir. çoğu plajda insanlar giyinik olmalıdırlar. Davranışların bir düzen içinde ve belli kurallarla oluşmasını gerektirir.2 Bölgesel Davranışın Fonksiyonları Edney (1976). Turlar. restorandaki masalar. birey ile diğerleri arasındaki sınırı oluşturmasıyla olur. örneğin.

143). Diğer bir deyişle. insanlar kendi kimliklerini ifade etmek. kişinin sahip olduğu inançları ve değerleri gösterir. alınan bilgilere tepki verebilme.148). mahremiyetin yönlerinin kendilerinin/diğerlerinin farklılıklarını kurmakla ilişkili olduğunu da sunar (Altman ve Chemers. 1987. böylece. s.4 Kimlik ve Mekanı Kişiselleştirme Altman ve Chemers’a göre. aynı zamanda kendilerini diğer insanlara tanıtmak. Mekanların kişiselleştirilmesi. 1987). kullandıkları ve sahiplendikleri mekanları kişiselleştirme yoluna giderler. kendi yerinin nerede başlayıp nerede bittiğini diğerlerine haber verir. bazı süreçler sayesinde olur. bölgesel kontrol için duyulan isteğin bir gösterimidir ve çevrenin aktivite modellerine daha iyi uyması için harcanan gücün sonucu olduğu kadar estetik tatların bir dışa vurumudur (Lang. İnsanlar mekanlara kişisel yönlerini sadece diğerlerine karşı ulaşılabilirliklerini düzenlemek için değil. s. psikolojik güvenlik ve sembolik estetik amacıyla da gerçekleştirilir (Lang. Mekanın kişiselleştirilmesi süreci bilinçli olabilir. İnsan bölgeselliğinin ikinci fonksiyonu. Bölgeleri kullanmak. insanlar yaşamlarını devam ettirirken farklı çevreleri deneyimlerler. bu sebeple çevre .137). sosyal süreçlerin düzenlenmesidir. Kişi. Böylece. içinde bulunduğu çevreyle sürekli bir etkileşim halindedir. Çevreden bilgi alma ve tepki verme durumu arasında bazı süreçler gerçekleşir. bir çevrenin kişiselleştirilmesi yalnızca mekanlara ulaşılabilirliği kontrol etmek anlamına gelmez. birçok amaca hizmet eder: Belirli aktivite modellerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çevrenin adapte edilmesi kadar. çevreden bilgi alır ve tepki verir. Sonuç olarak. 2. Ayrıca bölgeler. 1980.30 Bir odayı dekorasyon aracılığıyla kişiselleştirerek birey çevreye damgasını vurur.3. kim olduklarını ve neye inandıklarını ifade etmek. çevresel psikoloji kapsamında irdelenen söz konusu süreçlerdendir. İnsanın çevresini şekillendirmesinde etkili olan çevresel algılama ve biliş. Davranış. Bu bölümde ele alınan çevresel algılama ve biliş. fakat genellikle bilinçsizdir. kurmak ve sürdürmek amacıyla. 1980. bu çerçevede kendi farklılıklarını oluşturmak için yansıtırlar. fiziksel ve psikolojik olarak mücadele etmeyi ve yaşam fonksiyonlarını düzen içinde ve sistematik olarak yerine getirmeye yardımcı olur (Altman ve Chemers. s.

3. 4. bölümde geniş bir şekilde incelenecektir. . algılamayla bağlantılı diğer bir konu olan davranışsal süreçlere de değinilmiştir.31 tasarımcıları ve mimarlar için göz ardı edilmemesi gereken konulardır. mekansal tasarıma veri olabilecek. Bu süreçler arasında özellikle mahremiyet. bölümde incelenecek olan mekansal algılama için temel oluşturan çevresel psikolojik süreçlerin yanı sıra. Kültür olgusu davranışlara etki ettiği gibi çevresel algılamaya da etki eder. Mahremiyetin derecesi kültürden kültüre farklılık göstermektedir. çoğunlukla mekanlar ya da mekansal öğeler aracılığıyla gerçekleştirilir. insanlarının birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde önemli bir kavram olup. Bu bölümde. Kültürün etkisine bu bölümde kısaca değinilmiş olup.

içte doldurulmuş bir boşluktur. yy’ın başlarında. mekanın içindeki donatıların birbiriyle ilişkisi vb. Mekan kişinin bulunduğu yerdir. Schmarsow gibi tarihçilerin çalışmalarıyla gelişmiştir (von Meiss. Tarih öncesi dönemlerde oluşturan teoriler daha çok binaların fiziksel bileşenlerine dayalıdır. 3.101). 19. s. çevrenin çok önemli bir yönü olmasına rağmen. W. mekanın boyutlarından . Mimarlık. Mekan tanımı bu kadar sabit ve sığ değildir. mekanın çevreyle ilişkisi. çevrenin üç boyutlu uzantıları olarak deneyimlenir. İnsan bu kapalı kutu içine konulduğunda kendisini ve mekanı sınırlayan altı düzlemi gözleriyle kavrar. Mekanla ilgili tartışmalar. boy ve yükseklikten oluşan. “boşluk” oluşturma sanatıdır. Mekan dıştan sınırlı. 1977. Mekanın sınırlayıcıları olan fiziksel düzlemler bazen bu sınırları belirsiz hale getiren. Mimarlık üzerine yazılan tarih öncesi bilimsel eserler. Bunlardan ilki algısal mekandır.32 3. Gözler mekanı kavramayı sağlayan tek araç değildir. Mekan denince akla öncelikle en. mekanı nesneleri içinde bulunduran bir kap olarak tanımlamıştır.2 Mekan Çeşitleri Mekanı oluşturan bileşenlerin farklı şekillerde kurgulanması.1 Mekan 3. duvarların iki tarafı vardır. İnsan onu sadece zihniyle değil vücuduyla da kavrar. boşluk içten ve dıştan tanımlıdır. Alman filozof F. Mekan. mekan basit ya da tek bir kavram değildir. Schelling’in Philosophie der Kunst adlı eseriyle başlamıştır. 19.9-12).1. Riegl. Wölfflin. yy’ın sonlarında. ALGILAMA VE MEKANIN ALGILANMASI 3.1.1 Mekanın Tanımı Aristotle. Mekanın sınırları ve boyutları değiştikçe ve çeşitlendikçe mekanı kavramada başka başka araçların devreye girdiği fark edilir. Üç boyutlu fiziksel mekandan daha fazlasıdır (Rapoport. nadiren doğrudan mekandan bahseder. düzlemlerle sınırlı bir kapalı kutu gelir. 1990. s. Bu durumda önem kazanan. durumlar çeşitli mekanların oluşmasını sağlar. esneten bileşenler haline dönüşür.

. duvar. algısal mekanın boyutlarıdır. s. 1976. Akıcı iç mekanlar ve geçiş mekanlarının kullanımı Frank Lloyd Wright tarafından yapılan Robie House’de görülebilir. Odayı kuran. Mimarlığın boyutları. küçük bir pencereden giren kör edici günışığına maruz kaldığında. Mükemmel bir şekilde oranlanmış bir Palladian odası büyük bir hayranlık uyandırabilir.5). fakat bu mekan bir avlu ya da bir bahçe de olabilir. kullanıcının “gerçekliğinin” ne derece önemli olduğu tartışılmaya değerdir. üç boyutlu mekanda olduğu gibi “neredelik” hissi vermez (Moore ve Allan. tek başlarına var olmazlar. Duvar. Dışarıdan. s. Bu mekan genellikle içerde olmak kavramıyla birlikte düşünülür. çatı gibi yapısal elemanlar mekanın fiziksel kurulumunu gerçekleştirir. bir oturma odası. İçerdeki mekan. o birey için deneyimlediği mekanı mekan yapan özellikleri oluşturur. üç mekansal boyuttur. içinde duran kişi Palladio’dan nefret ediyorsa mekana duyulan hayranlığın boyutu değişir. zihnin algılayabildiği bütün boyutlar da algısal mekanı oluşturur. Bu noktada.4). Bir veranda. yeme ve dinlenme bölümleri. s. Algılamaya etki eden nesnel ve öznel özellikler yalnızca bireyin bakış açısını temsil eder görünmekle birlikte. Algısal mekanlar. mekan denilen şeyi oluşturuyorsa. fakat onu bir konu haline getiren bu üç durum ve daha fazlasıdır (Moore ve Allan. birbirinden ayrılmış kapalı mekanlar değildir. çatı. Mimarlıkta esas olan mekanları kullanıcı için oluşturmak ise. pembe ya da kahverengiye boyandığında. Siyah cam kullanıldığında etki oldukça farklıdır. çünkü mekanlar insanlar için oluşturulur.33 çok gözlemcinin mekanı kavrayışı ve yorumlayışıdır. içeride neler olup bittiği görülebilir. “Mimarlığın boyutları. iç ortam ve dış ortam arasındaki bariyeri keskin bir şekilde tanımlamamaktadır. böler ve bizim onu deneyimleme şeklimizi etkiler. Mekanlar. üstü kapalı teras gibi bir geçiş mekanı da olabilir. 1976. aynı zamanda farklı şekillerde ve düzende kullanılmaları sonucunda kullanıcıya çok çeşitli algısal deneyimler yaşatabilir. 1966. tavan gibi öğelerle “kapalı mekan” haline gelir. iç mekan ve dış mekan arasındaki sınırları belirsizleştirebilir (Hall. Duvarlar mekanı tanımlar. algısal mekanın boyutlarıdır”. bir dans salonu ya da bir açık planlı ofis olabilir. Crystal Palace gibi şeffaf cam duvarlardan oluşan binalar. merkezi bir şömine etrafında birbirine açılır (Conway ve Roenisch.50). Oturma. ateşe verildiğinde ya da bu kadar uç olmayan bir örnekle anlatmak gerekirse. Fakat. pencere. 1994). Eğer üç boyut. algılamanın mekanı deneyimlemedeki rolü açıktır.

1 Frank Lloyd Wright tarafından tasarlanan Robie House (Boyut Kitapları. içerde ışıklar yanarken duvarlar tamamen gözden kaybolur ve iç mekan açığa çıkar. s. sabitlenmiş ya da nadiren ve yavaşça değişen bileşenlerdir. 1966. s. Japonya’da. Mies van der Rohe tarafından tasarlanan Barcelona Pavyonu. bir ayna gibi davranır. 1982. Cam duvarlar. Duvarlar hareket edebilir ve odalar çok amaçlıdır (Hall. çünkü her şey ortada yer alır. mevcut şehir dokusunun yansımaları sebebiyle belirsiz bir hale gelir.88). mobilyaları duvar yanına ya da karşısına konumlandırarak kenarları doldurma eğilimindedirler (Hall. Avrupalılara göre bir evin duvarları sabittir. Köşelerin yerinde boşluklar vardır. yarı sabit olmaktadır.bu özelliktedir (Rapoport. 1994.48). ziyaretçileri içeri yönlendirir ve şeffaflıkları herhangi bir kapalılık hissini engeller (Conway ve Roenisch. Standart mimari bileşenlerin çoğu -duvar. s. Gece olduğunda. Japonlar odalarının kenarlarının açık olmasını sağlarlar. Faber&Dumas binasındaki siyah cam duvar. . s. Hall konuyla ilgili şu örneği vermiştir: İç mekanların kullanımında. Merkez-kenar karşıtlığının diğer bir yönü. Avrupalılar. Çatı. Sabit özellikli bileşenler. İç mekanların düzenlenmesinde ve kullanımında kültürler arasında çok net ve kesin farklılıklar görülebilmektedir.34 Şekil 3. cam duvarlar mekanı tamamen bölümleme görevini her zaman karşılamaz. güneşli bir günde binanın formu. s. neyin sabit özellikli ya da yarı sabit özellikli olduğunun düşünülmesidir. 2002.50). kişinin nasıl ve hangi koşullar altında hareket ettiğinin. mekanı kapamak yerine birbirinin parçaları olacak şekilde oluşturulmuştur. altındaki mekanı tanımlar.63). tavan. döşeme.141). Norman Foster’in. 1966.

Örneğin. 1966. içe dönük tasarımlar kadar malzemelerin kullanımını da içerir. yapım sistemine göre. s. Çünkü mekanları oluşturan geometrik formların kişilerin algılaması ve davranışları üzerinde etkisi vardır. mekan içerisinde hareket edecek kadar boşluk bulamadığında rahatsız olan sadece Araplar değildir. Organik mekan. mekan özellikleri arasında çok keskin ayrımlar yapmamak daha yerinde olur. çünkü her ne kadar bu tür alanlarda genel kurallar olsa da insanlar kişisel ve kültürel özellikleri ve alışkanlıkları dolayısıyla mekanı kişiselleştirme ihtiyacı duyarak donatıların yerlerini değiştirmek isteyebilirler. İnsanın.89). fiziksel bileşenlerine göre. 1957. donatılarının düzenine göre ve daha pek çok özelliğine göre ayrılabilir. Organik mekanların amacı yalnızca görsel açıdan göz kamaştırıcı efektler yaratmak değil. mimarların ya da tasarımcıların yarattıkları binalardaki günlük yaşamda önemli bir faktördür. hareket. kinestetik mekan. esnek mekanlardır. Bir mekan işlevine göre. ekranlara. 1966. . Bunlar. mekan çeşitlerinin çok temel olarak ve algılamayla ilişkili görülenlerinden bahsedilmiştir. gerçekte insan hayatının hareketliliğini vurgulamaktır (Barry. güçlülüğü ve adaleti temsil eden adliye yapılarında. Bununla birlikte. Binalar sabit özellikli modellerin bir dışavurumudur (Hall. Kamusal alanlarda da genellikle sabit özellikli bileşenler kullanılır. Hall. bu noktada Amerikan otellerini örnek vererek birçok otel odasını çok küçük bulduğunu. Burada. çabucak ve kolaylıkla değişebilirler (Rapoport. rahatlık ifadesi veren organik formları kullanmak uygun olmayabilir. saklı. mobilyaların tipi ve düzenlenmesinden. perdelere. doğrultusal davet. ekran panolarına. canlı ve parlak keşifler açısından zengindir. Yarı sabit özellikli bileşenler. Örneğin. Sabit özellikli mekan kullanımlarında. Bu tür mekanlara örnek olarak çok amaçlı salonlar verilebilir. 1966. s. çünkü eşyalara çarpmadan hareket edemediğini belirtmektedir (Hall. Yarı sabit özellikli mekanlar farklı kullanım özelliklerine olanak sağlayan. Hall’ a göre. 1982. kültürler arasında farklılıklar olduğu kadar benzerlikler de olabilir. Bu nedenle. s. perspektif illüzyonları. dünya üzerinde hareket ettikçe gerçekleştirdiği davranışları yöneten. bireylerin ya da grupların aktivitelerinin düzenlenmesindeki temel yollardan biridir.51). bitkilere.158). kullanıcı özelliklerine göre. Mekanları çeşitlendirmede ve sınıflandırmada pek çok özellik söz konusudur. s.100). vitrinlere kadar çeşitlilik gösterir. Amerikalılar da bundan rahatsız olurlar (Hall.97). her mekan yalnızca bir özelliği içermez. s.35 Sabit özellikli mekan (fixed-feature space).

Heidegger der ki.2 Mekan tanımlayıcı elemanların üzerindeki açıklıklar (Ching.158). 1979. döşeme.3 Bileşenleri ve Kurulum Şekilleriyle Mimaride Mekan Mimari mekan. duvar ve tavan olarak bilinir. Şekil 3. . üzerinde bir şeyin sonlandığı değil.13).1. Örneğin. tanıyabilmek için daha dikkatli bakmak ve daha çok detay yakalamak ihtiyacı duyar. Bu düzlemlerin varlığı algılama için kaçınılmazdır (von Meiss. kübik bir mekan. Herhangi bir kapalılık (enclosure) bir sınır aracılığıyla tanımlanır. s. s. Bu sınırlar çok net olduğu kadar belirsiz de olabilir. s. mekanı anlayabilmek için açıları ve köşeleri kullanır. 1996. Bir peyzaj öğesinin sınırları da yapısal olarak benzerdir ve zemin. 1990. varlığını başlattığı bir şeydir”. Bir yapma mekanın sınırları.101). Bu yapısal benzerlik doğal ve insan yapımı çevreler arasındaki ilişki açısından önemlidir (Norberg-Schulz. sınırlararası ilişkilerden ya da sınırları oluşturan düzlemlerden doğmuştur. altı düzlemle sınırlanmıştır. yüzeyleri sınırlayan noktaların tümünün benzer bir role sahip olmadığını bilir. gökyüzü gibi bileşenlerden oluşur. yönlenme ve kavrama konusunda temel ipuçları sağlar. Mimar. “bir sınır. döşeme. Odaklanmaya gerek duymadan gözler. Mekanın kapalılığını sağlayan öğeler. Bu öğeler üzerinde yapılan düzenleme ve değişikliklerle farklı mekansal durumlar elde edilebilir. tavan. objelerden. Düzlemlerin ve köşelerin sayısı azaldıkça ya da özellikleri farklılaştıkça gözler mekanı kavrayabilmek. duvardır. İzole edilmiş yüzeylerin kenarları ve iki ya da daha fazla sayıda sınırlayıcı yüzeyin kesişimi.36 3. yatay düzlem.

113). mekanın algılanmasını da etkileyen bir durumdur. işlev ve sembol olarak farklı bir anlam yüklenir.3 Yükseltilmiş döşeme düzlemi. 1996. Döşeme düzleminin bir kesimi. 1996.107). Bununla birlikte. Yükseltilmiş mekan etrafındaki eylemlerin yanında dinlenme köşesi olarak iş görebilir ya da kendisine çevreleyen mekana bakan bir platform da olabilir (Ching. 1996. Aynı durum döşeme düzlemi alçaltıldığında da gerçekleşir.107).4 Alçaltılmış oturma seviyesinin görünümü (Ching. daha büyük bir oda veya salonun içinde tekil bir mekansal bölüm oluşturmak amacıyla yükseltilebilir. Bu durum.37 Şekil 3. La Tourette Cistercian Manastırı’ndaki yüksek minber (Ching. odanın ölçeğini düşürmek ve orada daha mahrem bir . s. Büyük bir oda içerisindeki bir bölüm. Yükseltilmiş bölüme. Şekil 3. mekan içinde fiziksel bir değişim oluşturur. s. s.

İnsanoğlu çevreyi ben merkezci şekilde düşünmeye yatkındır. . Mimar. 1996. 1990. bir mekandan diğerine geçişi de sağlar. kişisel-kamusal. iç ortam-dış ortam ilişkilerini düzenlemek ve insan yapımı-doğal. Bu açıklıklar genişledikçe. Diğer taraftan. yalnızca mekandan dış ortama geçişi değil. “burada ve şimdi”. Mekansal açıklık. Bergson’un meşhur sözü. Frank Lloyd Wright’in köşeleri yok ederek ya da mekansal bölücülerin yerini değiştirerek oluşturduğu yeni mekansal kavramları anlatan diyagramlar (von Meiss. örtülmüş ve örtülmemiş kavramlarıyla bağlantılı olmak zorunda değildir. hem iç hem de dış ortama ait olan bileşenlerle oluşturulur.5 Allen Brooks tarafından hazırlanan.107).108).107). bitiştirme (juxtaposition) ve giriştirme (interpenetration) yöntemlerini kullanır.38 mekanı tanımlamak amacıyla alçaltılabilir. Şekil 3. iç ortam gücünü bir dış ortama bağlı olan sınırların varlığıyla elde eder (von Meiss. ya galeriler ya da atriyumlar aracılığıyla gerçekleştirilir. s. Döşeme üzerinde değişiklik yapılarak mekanda farklılık sağlanabilmesinin diğer bir yolu da döşemede boşluklar yaratılmasıdır. Kademelenmiş bölüm. Bu. 1990. geçişleri eklemlerle birleştirmek için. mekan dışarıya açılır (von Meiss. İç ortam ve dış ortam kavramları. s. orada olan bir iç ortam kavramını anlatmaktadır. delinmiş duvar nosyonu azalır. Dış ortama (exterior) açık olmaya eğilimli bir mekan yaratılmak istendiğinde bu mekanın daha az anlaşılır olmasına çalışılır (Şekil 3.5) (von Meiss. s. Mekanın tanım derecesi azaltıldıkça mekansal açıklık sağlanır. s. Kapı ve pencere oluşturmak.113). binanın iki seviyesi arasında bir geçiş alanı olarak da kullanılabilir (Ching. diğer mekanlarla bağlantı kurulmasına yardımcı olur.109). 1990. Bu sayede diğer mekanlarla ya da dış ortamla ilişki kurulur. s. Açıklıklar. 1990. özellikle köşe açıklıkları söz konusu olduğunda. kişi neredeyse. bileşen-bütün gibi. taşıyıcı duvarlar üzerinde bir açıklık elde etmenin klasik yollarındandır.

daha az gerçektir ve belirgin olmayan bir bölüm oluşturur (von Meiss. tavan. Bitiştirme. yani kapı ve pencerelerle sağlanır (von Meiss. görece iyi tanımlanmış kapalı mekanlardır. s. genellikle yan yana gelen mekanların net bir tanımlamasıyla oluşan hücresel grupları desteklemiştir.109). hol. 1990. bir mekandan diğerine süreklilik oluşturur. Komşu mekanlarla bağlantı. döşeme) iki ya da daha fazla mekana aitmiş gibi göründüğünde. mekansal bir bileşen (duvar. Giriştirme. hücre. koridor gibi ifadelerin hepsi mahremiyet fikriyle ilişkilidir ve diğer mekanlara karşı dışındalık oluşturur.7 Mekansal bitiştirme ve mekansal giriştirme (von Meiss. 1990. mekanın özerkliğini koruma ya da diğer mekanlarla ilişkide olma derecesini belirler.109). Mekansal tanımlamanın bileşenleri ve açıklıklar. Bir mekanı diğerinden ayıran düzlem.39 Şekil 3. mekansal ilişkilerin türlerini nitelendirirler. s. duvarlar üzerindeki ince ve kontrollü geçişlerle. Geçtiğimiz yüzyılların daha çok taşıyıcı duvarlara dayanan yapım yöntemleri. . 1990. 1990.110). s.110). özerklik üzerine vurgu yapar. s. Bitiştirme ve giriştirme. Şekil 3. Oda.6 Bitiştirme ve giriştirme (von Meiss.

kavramak.178). mimari mekanın boyutları algısal özelliklere sahiptir. onu oluşturan duvar.40 Bu durumda. boy. duyumsal girdilerin anlamlı deneyimlere dönüştürülmesi organizasyonu olarak tanımlanabilir (Sartain vd. aktif bir süreçtir. hissetmek anlamlarına gelir (Rapoport. Mekanı oluşturan en temel kavram sınırlar olarak düşünülmektedir. mekanı geometrik bir şekil olmaktan ayıran en önemli özellik. tavan vb. elemanlardan bahsedilmeye başlığında artık fiziksel ve yapısal öğelere geçiş yapılmış olur. açıklıklar. • algılama. s. • algılama pasif değil. algılanan ve davranışı algılayan şeklinde ayrılarak açıklanamaz. • geçmiş deneyimler. mahremiyet olgusunu sağlayan kesin yapısal sınırlar azalır. Çünkü. En basit mekan kavramını düzlemlerden oluşan bir küpün imgelediği düşünülürse. uyarana verilen şartlı cevaplar yoluyla açıklanamaz. • algılama. Kişinin duyumsal girdileri alması ve bu bilgilerin zihinde işlenmesi süreci beynin statik bir . 1977. Mimari mekandan yani.2 Algılama 3. mekanın belirginliği. küp sabit bir geometrik formu temsil eder. bitişiklik. etkileri ve özellikleriyle irdelenmiştir.259). s. döşeme. yükseklik gibi boyutlardan ibaret değildir.2. Tanımlara bakıldığında. • insan-çevre ilişkisi dinamiktir. 1967.ilgili değişiklikler yapıldıkça bu boyutlar da değişecektir. s.90). söz konusu mekanda işlevsel ve algısal bir akıcılık meydana gelir.. kişinin gereksinmeleriyle ilgili şimdiki durumlara yansıtılır.1 Algılamanın Tanımı Algılama ifadesi. yani en. Anlamak. Algılama. Lang’in yaptığı saptamalara göre: • Algılama çok modellidir. girişiklik ve benzeri kavramlar. • bir gözlemcinin sahip olduğu çevre imajı şimdiki motiflere ve tutumlara bağlı olduğu kadar geçmiş deneyimlere de bağlıdır. çatı. Dahası. 3. beklenti ve kişiliklerle yönlenir (Lang. “yaşanması”dır. Latince “Percipere” kelimesinden gelmektedir. Mimari mekanı oluşturan bileşenler düzlemlerden ibaret olmadığı gibi çok farklı özelliklere de sahiptir. döşeme. algılamanın özellikle “yorumlama” kısmı çok önemlidir. duyumsal girdilerin yorumlandığı süreç olarak. deneyimlenebilmesidir. • algılamalar. Bu noktada. Onu oluşturan yapısal elemanlarla -duvar. 1987.

tepkileri oluşturur. algılama merkezinde hasar olduğunda kişi gördüğü nesnenin bütününü değil. başka bir durumda bir nesnenin yalnızca onu oluşturan parçalarını geometrik formlar şeklinde tanımlayabilir. işitme duyusuyla ilgili bir hasar olduğunda kişi bir nesneden ya da tanıdık bir insandan gelen sesleri duyduğunda bu seslerin neye ya da kime ait olduğunu anlayamayabilir. uyaranın hareketi. Ancak o kişiyi ya da nesneyi gördüğünde tanıyabilir. Bu etkiler sonucunda. Algılama sürecini oluşturan evrelerin beyinde gerçekleşme sırası özetle şöyledir: Duyular aracılığıyla (özellikle gözler). bir durumda eşyaları gördüğü halde onları tanıyamayabilir. Beyindeki algılama merkezinde. bu sürecin çeşitli filtrelere. derinliği. tek tek elemanlar tanımlanabilir. parçalar arasındaki ilişkiler aracılığıyla algılar. duyulmamaların sonucu betimlenebilir. örneğin. Yeni bilgiler ise öğrenilir. Çünkü Gestalt kanunlarının da ifade ettiği gibi insan bir nesnenin parçalarını değil. Bu bölümde bilgiler bir araya .2 Algılama Süreci Algılama zihinde gerçekleşen bazı süreçler sonucunda oluşur. bunun sonucunda ortaya çıkan sözlü.41 fonksiyonudur. Başka bir örnek vermek gerekirse. fakat bütünde onun ne olduğunu söyleyemez. Yukarıdaki örnekte ise. yabancı bir nesne ya da mekanın var olduğu bir sahneye bakıldığında. Algılama. içten ve dıştan gelen etkilere maruz kalmasıdır.2. Bu farkındalık çoğu zaman. fakat algılama gerçekleşmediği sürece duyumlanan şeyin tam olarak ne olduğu fark edilemez. renk bilgileri elde edilir (birincil görsel korteks) ve beynin ilgili bölümüne gönderilir (görsel birleştirme korteksinin birinci seviyesi). 3. Kişi algılama yeteneğini kaybederse ya da algılama merkezinin herhangi bir bölümü hasara uğrarsa. Algılamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilmek için algılama sürecine yakından bakmak gerekir. Algılamayı özel yapan. çizgilerin ve kenarların derinliği ve yönlenmesi. Algılama için gerekli bilgiler duyularla sağlanır. davranış yollu vb. kişi duyumsal girdileri zihninde işlerken yorumlar. elde edilen bilgilerin önceki deneyimlerle zihinde yapılan karşılaştırmalar sonucunda olur. Bu gerçekten de alışılmışın dışında bir durumdur. tek tek parçalarını kavrayıp tanımlayabilmektedir. bütününü.

Algılamadan sorumlu zihinsel süreçlerle ilgilenirler (gözün bir uyaranla karşı karşıya kaldığı zamanla imajın algılandığı zaman arasındaki adımlar). Psikologların model algılama sürecini açıklamak üzere geliştirdikleri kalıplardan bazıları aşağıda açıklanmaktadır. genellikle algılama üzerine çalışan psikologların çoğu kendilerini bilişsel psikologlar olarak tanımlarlar. daha kısa ya da daha uzun parmaklı. Öyle ki. birleştirilir (pariyetal lobdaki görsel birleştirme korteksi) (Carlson. görsel uyarımın belli bir modeliyle karşılaşıldığında. Beynin başka bir bölümü de objelerin konumlarının algılanmasından sorumludur. karanlık ya da aydınlık. bir marangoz mobilya parçaları yaparken aynı yerlerde delikler açabilmek için bir metal plaka şablon kullanabilir. Şablonlar ve Prototipler: Objelerin şekillerini fark etme yeteneğinin olası bir açıklaması. nesnelere bakıp deneyim kazanıldığında şablonlar elde edilmesidir. Renk. Beynin diğer bölümlerindeki anılarla uygun şablon arasındaki bağlantılar. parmaklarını salladığında. Bir şablon. nesnenin ismi ve işlevi gibi daha önce görüldüğündeki diğer bilgilerini sağlayabilir. sadece bir eli tanımak için görsel sistem kaç farklı şablon içermek zorunda kalır? . basitlik gibi bir üstünlüğe sahiptir. Model Algılamanın Çeşitleri Carlson’un ifadelerine göre. çoğu psikolog bunun gerçekten işe yaradığına inanmamaktadır.42 getirilir. modelin tanıdık olduğunu bilir. Bununla birlikte. yumruğunu sıktığında gözünün retinasına kaç farklı model yansıtabilir? Bir de bu el daha az ya da fazla kıllı. hareket ve formla ilgili bilgiler beynin ilgili bölümünde bir araya getirilir (temporal lobun aşağı bölümündeki görsel birleştirme korteksi). Örneğin. vücudun diğer duyularından gelen bilgiler değerlendirilir. yüzüklü ya da yüzüksüz vs. süreci tersine çevirir. Eğer bir karşılık bulursa. Bu bölüm aynı zamanda üç boyutlu form algılamasının yer aldığı bölümdür. bu şablonlar görsel sistem tarafından kullanılan anıların özel çeşitleridir. olduğunda. Carlson bunu insan eli örneğiyle açıklamıştır: Bir insan elini önünde tutup ona bakarken kendi etrafında çevirdiğinde. görsel sistem kendi şablon setleri arasında bir araştırma yapar ve uyaran tarafından sağlanan modelle bunların her birini karşılaştırır. 1993). Davranışsal veri toplarlar ve zihinsel süreçlerin doğasıyla ilgili kesişim noktaları oluşturmaya çalışırlar. Belki görsel sistem. Şablon tipi model ayırt etme. görsel sistem çok sayıda şablonu depolamak zorunda kalmaktadır. nesnelerin çeşitli tiplerini üretmek amacıyla kullanılan bir model tipidir.

kodlanmış olan bilgiler deşifre edilir. Birincisi.3 Algılama Teorileri Temelde iki tip algılama teorisi vardır. s. ilgilerinin. Örneğin. Rasyonalizm.). binlerce hatta milyonlarca uyaran arasından birini ya da bazılarını motivasyonlarının. Bir olasılık. diğeri duyulara odaklanır.2. 3. ama akçaağaçlar. algılamanın bilgi temelli olduğunu önerir. Biri. Nativizm. Bununla birlikte. bir insan akçaağaç. bazı filtrelerden geçer (duygular. psikolojik durum. çünkü bunlar mimarların her ölçekteki çevresel tasarımın doğası hakkındaki düşüncelerini etkilemektedir . Belli tiplerdeki ağaçları fark etmek. Emprisizm. etkisiyle seçer. uyarana ait bilgiler zihne ulaştığında kodlanır. fakat çok daha esnek bir şekilde kullanılır. 1993. bu yüzden. algılama süreci tamamlanmış olur ve öğrenme gerçekleşir. eğer gözlemci bir uyaranla ilk defa karşılaşıyorsa süreç benzer şekilde fakat daha geniş bir çerçevede şöyle işler: Gözlemci. bireyin ya da gözlemcinin uyaranı seçtikten sonra zihinde. Doğada her bir ağaç diğerinden farklı görünür. Transaksiyonalizm. Gibson’un ekolojik yaklaşımı. köknar. duyumsal deneyimlerin kavranmasına odaklanırken. Bilgi-işleme teorisi ve Gestalt teorisi bu gruba girer. şablonlara benzer. belli bir şeklin idealize edilmiş modelleridir. duyusal verilerin beyinde nasıl bir araya getirildiğini açıklamaya girişir. zihinde anlamlı bilgiler haline dönüşür. diğer akçaağaçlara köknarlardan daha çok benzerler. uyaran ve prototip arasında en uygun karşılaştırmayı yapmak problemidir (Carlson. görsel sistemin bu objeleri temsil eden prototipik görsel modellerin anılarına sahip olduğu yönündedir. kültür vb. daha önce deneyimlediği uyaran kalıplarıyla karşılaştırma yapması noktasında ortaya çıkan kavramlardır. Şablonlar ve prototipler. beklentilerinin vb. belli bir objeye olan farklı bakış açılarından çeşitli modellerin üretildiğini kabul eder. Bu teorilere karşıt olarak. palmiye gibi ağaçları gördüğünde şüphe duymadan tanımlayabilir.43 Model algılamanın daha esnek bir tipi. görsel uyarım modellerinin şablonlardan çok prototiplerle karşılaştırılmasını önerir.140). fakat bir uyumsuzluk derecesi kabul eder. Prototipler. Görsel sistem nesnelerin şekillerinin anıları ve algılanan modelleri arasında kesin karşılaştırmalar aramaz. Transaksiyonel teoriyi ve Ekolojik teoriyi anlamak önemlidir. Bu noktada. Gestalt teorisini.

kapalılık. parçaların toplamından daha çok şey ifade eder. formun algılanmasını etkileyen faktörlerin bir listesini yapmışlardır. 1987. Gestalt teorisi üç ana kavramdan oluşur: form. s. Şekil 3. fakat Gestalt psikologları bu kelimeyi bundan çok daha geniş anlamları ifade edecek şekilde kullanmaktadırlar. 1974.9 Benzerlik kanunu (Lang vd. faydalı devamlılık. bu bileşenlerin birbirleriyle olan ilişkilerine bağlıdır (Carlson. Şekil 3. yakınlık. Gestalt psikologları (Koffka. s. kapanma. s.9(a)’daki ilişkili gibi görünmektedir. alan kuvvetleri. Şekil 3.44 (Lang. .103). çünkü benzerdir.90). benzerlik. izomorfizm. 1993. Bu faktörlerin yedisi çevresel tasarım teorisi açısından önemlidir.8 Formun algılanması ve sınırlar (Carlson. Form temeldir. s. Köhler ve Wortheimer). Görsel sistemin karakteristikleri sebebiyle.137-138). algılamada bütün. 1987. 1993. s. çünkü çevredeki ünitelerin nasıl algılandığı konusunda çok şey anlatır. Gestalt kelimesi form anlamına gelen Almanca bir kelimedir.9(b)’deki etki. şeklindedir. Bu kurallar. Görülen şey.90). görüntüyü bileşenleriyle analiz etmek yoluyla görsel algılamanın basitçe anlaşılması zordur. bölge ve simetridir (Lang. Şekil 3.. Başlıca tezleri.138).

88).12(i). Şekil 3. arkasındaki şekle rağmen.12 Faydalı devamlılık kanunu (Lang. 1987.ac.11 Kapanma kanunu (Carlson. Şekil 3.139).9(c)’de mimari bir örnek yer almaktadır. s. 1. 5 ve 6 kütlelerine göre daha güçlü bir ilişkiye sahip gibi görünmektedir. Şekil 3. s. 2 ve 3 kütleleri. s. öncelikli olarak eğri çizgi algılanır.html).uk/media/Modules/MC10220/visper06. 4.12(ii)’de ise. . 1993. iki adet L harfi şeklinde değil.aber.88). Şekil 3. Şekil 3.13 Kapalılık kanunu (Lang.45 yakınlığın derecesi aynı olmakla birlikte daha zayıftır.10 Yakınlık kanunu (http://www. 1987. artı işareti şeklinde algılanmaktadır. Şekil 3. Şekil 3.

dokusundaki tanımlanması zor farklılıklardan (yaprakları ağacınkilerden daha küçüktür) ve rüzgarın çalının yapraklarını ağacınkilerden daha farklı bir biçimde hareket ettirmesinden dolayı daha açık bir şekilde görülebilir. doğrultuya ve büyüklüğe sahiptir. s. Bununla birlikte.14 Şekil-zemin ilişkisi (Carlson. İzomorfizm olarak adlandırılan kuralların hepsi. çünkü bu durumda bulanık ve tamamlanmamış olsalar dahi formlar algılanabilir. diğer nesneler tarafından örtülmüş nesneleri ve önlerindeki nesnelerle aynı renkte olan arka planları sunar. Gestalt psikologları çeşitli gruplama ilkelerinin bu bileşenlerin kombinasyonlarını tahmin etmeye yaradığını gözlemlemişlerdir. Gerçek dünya. Bu kuvvetler. Gestalt psikologları tarafından keşfedilen gruplama ilkeleri. nörolojik süreçlerin temel oluşturduğu form ile algısal deneyimlerin oluşturduğu form arasında paralellik oluşturur. Nesnelerin konturları çoğunlukla belirgin değildir. . s. Pragnanz kanunları tarafından yönetilir. Rengindeki farklılıklara bakarak bir çalı arkasındaki ağaçlardan basitçe ayırt edilemez. Alan kuvvetleri. Bütün bu kuvvetlerin bir alanda ya da çevrede oluştuğu söylenir. “görsel objelere bakıldığında deneyimlenen kuvvetler. bir başvuru alanına. Görsel sistemin bileşenleri grupladığı ve kombine ettiği gerçeği faydalıdır. 1993. matematikte olduğu gibi.138). en kararlı formu tercih eder.138). Rudolf Arnheim’e göre (1965). Yaz mevsiminde. bir figürü arka planından ayırt etme yeteneğini tanımlar (Carlson. çalının dış konturu. Bu kanuna göre. algılanan objelerin özellikleridir”. beyinde fizyolojik olarak meydana gelmesine rağmen. Şekil 3. beynin görme merkezinde aktif halde bulunan fizyolojik kuvvetlerin psikolojik eşdeğeri olarak düşünülebilir.46 Bir görsel sahnenin bileşenleri farklı formlar üretebilmek amacıyla çeşitli şekillerde kombine edilebilir. bir manzarada yeşilin sayısız gölgeleri görülebilir. 1993. algılamalar. Bu süreçler.

Gestalt psikologları algılamada öznenin rolünü tamamen göz ardı etmişlerdir. yeniyi . teorinin eksik kalmış yönüdür. Nesnelerin ve nesne gruplarının özellikleri üzerine yoğunlaşmışlardır. gözlemci ve algılama birbirlerine bağlıdır (Lang. düzlemler ve objeler bazı belirgin “dinamik” özelliklere sahiptir. bütün algılamalarımızın şekiller halinde organize edildiğini ileri sürer.15 Faydalı form prensibi (Sartain vd. öyle ki. Bir birey. Tam da bu noktada. duyusal cevapları uyandıran çevredeki özelliklere ve gereksinimleri uyandıran motivasyonel mesajlara sahiptir. Ek olarak. 1967.273). ona anlamına veren sembolik özelliklere. gözlemcinin algılamadaki rolünü vurgulayan transaksiyonel teori bu açığı kapatır görünmektedir. Algılama bir transaksiyon olarak düşünülmüştür. Gestalt teorisine göre. çünkü insanlar çevreyi anlamlı ilişkilerin bir modeli olarak deneyimlemek ihtiyacındadırlar. çevre. Bu. s. 1987. Geçmiş deneyimler. Bu. Transaksiyonel teori. Diğer bir deyişle.47 Şekil 3. algısal deneyimlerle nörolojik süreçler arasındaki izomorfizm ile açıklanır. değerleri ve estetik özellikleri de buna ekler. s. çizgiler.89). Özetle.. bunlar görsel modellerin öznel bağlantıları ile ilgili değildir (Lang. Gestalt teorisi. insan ve çevre arasındaki dinamik ilişkiye odaklanır. s. 1987.89). Çevreden sağlanan bilgi. çünkü algılamada gözlemcinin sahip olduğu bireysel ve sosyal özelliklerin etkisi açıktır. algılamada deneyimin rolünü vurgular.

başını. Örneğin. Kişi ne için bakması gerektiğini bilmelidir (Lang. Benzer bir durum bir banka şubesinde de söz konusudur. s. İnsan dik durduğu zamanlarda. vücudunu hareket ettirmek zorundadır. s. Ekolojik teori.48 anlayabilmek için temel oluşturur. bir sınıfta öğrenciler sıralarda oturur. Şekil 3. 1987. Fakat başını yukarı kaldırmadığı sürece. başlarını ve vücutlarını hareket ettirerek çevreyi araştırırlar.92). Örneğin. oturdukları yerden yalnızca tahtayı görebilirler. yatayda ve düşeyde belli bir açı içerisindeki nesneleri görür. İnsanlar. 1987. kolonları. bir caminin derinliğini ve onu oluşturan en belirgin öğelerden biri olan kubbeyi fark edemez ve deneyimleyemez. Bu durumda öğrenciler. içinde bulundukları mekanın çok farklı yönlerini keşfedebilirler. Bir kez öğretmenin masasına oturmaları söz konusu olsa. avizeleri fark edebilir. duyuları duyumlamanın kanalları olarak görmek yerine. Böyle bir deneyime sahip müşteri banko arkasına geçip bankayı buradan gözlemlediğinde çok farklı bir etkiyle karşı karşıya kalacaktır. öğretmen ise tahtanın önünde durur ya da masasında oturur. mihrabı. sırada bekleyen insanları görürler. diğer bir deyişle içindeki bulundukları mekanı tek bir sahne içinde görme şansları olur. Deneyerek. Çoğu zaman banko arkası ile önündeki donatıların kalitesi ve niteliği bile farklı olur. Fakat bu görebildiklerinin tamamı değildir. bir insan daha iyi detayları ve daha geniş ilişkileri tanıyabilir (Lang. .16 Yatay ve düşeyde yüzeylerin algılanması (Lang. 1987). bir camiye girildiğinde kişi göz seviyesinde bulunan pencereleri. duvarlardaki işlemeleri. bir banka şubesine girdiklerinde karşılarında bir sıra banko ile bankolar arkasındaki görevlileri. daha iyi detaylar algılayabilmek için gözlerini. otururken ya da ayakta dururken göz seviyesindeki. Müşteriler.95). Daha fazlası için gözlerini. algısal sistemler olarak görür.

vitrinlere bakarken dikkati takım elbiselere yönelir. yalnızca uyaranın doğası tarafından değil. 1967. bu faktörler algılamanın sonucunu ve de tepkilerin yönünü değiştirebilir. kurgusal özelliklerini (mekanların yan yana gelişi. boyut). Motivasyonu anlamak için. 1943 yılında gereksinimler hiyerarşisi teorisiyle bunu gerçekleştirmek .3 Mekanın Algılanması Mekanın algılanması. Maslow. fiziksel özelliklerini (renk. Bununla birlikte. aynı zamanda kişisel faktörler tarafından da kararlaştırılır. Bu nedenle. algılama dinamik bir süreçtir. öyle ki bu davranışın gereksinimlerini karşılayacağını düşünürler (Schiffman ve Kanuk. davranış yoluyla gerilimlerini azaltmak isterler.1 Algılamada Öznel Faktörler Algılama şeklimiz. çünkü mekan özellikleri her birey ya da toplum üzerinde aynı etkiyi bırakmayabilir. Mekanın kullanıcısını da irdelemek gerekir. bilinçli ya da değil.277). Bireyler. Bu etki bireyin kişilik özellikleriyle. s. çatı. Sözü edilen itici güç. mekanın özellikleriyle doğrudan ilişkilidir.3. Çoğu motivasyon teorisinin merkezinde gereksinim kavramı vardır. doku. güdüleriyle ilişkili olan objeleri algılama eğilimindedir. Eğer kişi yeni bir takım elbise almak üzere mağazaları dolaşıyorsa. 3. önceki deneyimleriyle. nesnelerin yani uyaranın nitelikleri kadar gözlemciye etki eden faktörler de önemlidir. Kişi. insanların ne tür gereksinimlere sahip olduğu ve bunların nasıl tatmin edilebileceği bulunmalıdır. bazıları özneden gelen özellikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 2000. mekanın algılanması yalnızca mekansal özellikleri kavramakla anlaşılamaz.49 Algılama teorilerinden bazıları yalnızca nesnelerin özellikleri üzerinde dururken. tatmin edilmemiş bir gereksinimin sonucu olarak ortaya çıkar ve bir gerilim durumu tarafından üretilir. kompozisyon) incelemek gerekir. motive edilmiş davranışı uyandıran güç şeklinde tanımlanabilir. bireyleri harekete zorlayan itici güç olarak tanımlanabilir. Uyaranın durumu ne kadar belirsiz ve tanımlanmamış olursa güdüler algılama şeklini o kadar çok etkiler (Sartain vd.. Gereksinim. Motivasyon (güdülenme). Dikkatimizin yönü ilgilerimizden etkilenir. s. 3. sosyal ve kültürel özellikleriyle yakından ilişkilidir. döşeme). mekanın yapısal öğelerini (duvar. Esas olan şudur ki.63). duygusal durumuyla.

duyusal tepkileri uyandıran çevredeki özelliklere ve gereksinimleri uyandıran mesajlara sahiptir. bazıları doğuştandır. 2000. 2000. onun klinik psikoloji alanındaki çalışması bağlamında geliştirilmişti. içsel bir dürtü ya da “itici faktör”dür. değerleri ve estetik özellikleri de buna ekler. Güdülenme ve gereksinim. insanlar. kendini gerçekleştirme. kişinin bir ürünü ya da nesneyi seçerken belirleyici olan içsel özelliklerin en başında gelir. özellikle birincil olarak ifade edilen gereksinimler için geçerlidir.64). danışmanlık. Maslow’un teorisi. Bunlar.7). yemek yemek için girdiği mekanın diğer özellikleri çok da önemli olmaz. Benzer şekilde. s. s. (psikolojik bağlamda) güdünün maddeleştirilmesidir (Pizam ve Mansfeld. sürekli bir eğilim. 2000. bazıları sonradan elde edilmiştir. motivasyon ifadesinin genel olduğunu. Gereksinim. bu böyle devam eder (Pizam ve Mansfeld. fizyolojiktir: yiyecek. prestij. bu yüzden yaşamak için bir yer bulmak önemli bir birincil gereksinimi karşılar. fayda ise (kullanıcının üründen beklediği) davranışın amacıdır (Foxall ve Goldsmith. güç. Çünkü. eğer hiyerarşideki hiçbir gereksinim karşılanmazsa en alttaki gereksinimler. Bir birey. bütün motivasyon teorileri arasında en çok bilinendir. örneğin bir insan çok açsa o anda düşündüğü tek şey karnını doyurmak olur. Bireyin öznel psikolojik durumundan ya da diğer insanlarla olan ilişkilerinden doğar.50 için ilk girişimde bulunmuştur. ona anlamını veren sembolik özelliklere. Bunlar karşılandığında. sürece başka kişisel ve sosyal özellikler dahil olur. çevre ve kültür bağlamında öğrenilen gereksinimlerdir. su. Çevreden sağlanan bilgi. Gereksinimlerin rahatsız edici boyutlarda olmadığı durumlarda. Doğuştan olan gereksinimler (birincil gereksinimler veya güdüler). Bu teori. fakat endüstriyel psikoloji. Maslow’un gereksinimler hiyerarşisinin popüler olmasının başlıca sebebi. Bu durum. birey hiyerarşideki bir sonraki aşamaya geçer. Her birey gereksinimlere sahiptir. Güdü. büyük ihtimalle basitliğidir. çevreyi anlamlı ilişkilerin bir modeli olarak . fizyolojik olanlar. Pizam ve Mansfeld ise. her birey korunma ihtiyacı duyar. s. davranış üzerinde baskın hale gelir. 1994). istek ve fayda kavramlarıyla birlikte irdelenmesinin faydalı olacağını vurgulamışlardır. Örneğin. Bununla birlikte. gereksinim. Sonradan elde edilmiş gereksinimler (ikincil gereksinimler veya güdüler). pazarlama ve turizm gibi birçok alanda etkili hale gelmiştir. Çünkü. etki. istek (gereksinimin manifestosu) hedef nesnedir. güdü.dir. İkincil gereksinimler genellikle psikolojiktir. hava gibi.107). içinde yaşadığı evin çeşidi ikincil gereksinimlerin bir sonucu olabilir (Schiffman ve Kanuk. Maslow’un iddiasına göre. vb.

Söz konusu durumların gerçekleşmesi aslında algılanacak nesnelerin ilişkide bulunduğu diğer nesnelerle yakından ilişkilidir. Tüm insanlar aynı tür biyolojik gereksinimlere sahiptirler. bununla birlikte ikisinin sahip olacağı evlerin nitelikleri. s. bir mobilya fuarında. Almanlarca çok ciddiye alınır. Amerikalılar kapıları açık tutarken. ses yalıtımı sağlamak amacıyla çift kapılıdır. geçmiş deneyimler yeniyi anlayabilmek için temel oluştururlar (Lang. 1966. doğal bir durumda gözlerini aktif olarak kullanırken tam olarak aynı şeyi görmezler.bulunması beklenir (Hall. pek çok otel odasında olduğu gibi. kendilerini mekan içinde yönlendirme şekillerinde -etrafta nasıl dolaştıkları ve bir mekandan diğerine nasıl hareket ettikleri. birçok tanıdık nesne içinde dikkatini farklı olana yöneltir ve onu zihninde yorumlar yani algılar. fakat bu hala problem oluşturabilmektedir. Aynı kültürden iki insanın görsel dünyaları arasındaki uzaklık. farklı kültürden iki insanınkine göre daha azdır. 1987. Algılama sürecinde daha önce irdelenmiş olan. çünkü hiçbir insan etrafındaki dünyayla aynı şekilde ilişkili değildir. Almanlar . Mekanın paylaşılması gerektiği yönündeki Amerikan görüşü Almanlar için özellikle rahatsız edicidir. bir çok farklı nesne içinde tanıdık bir nesne varsa kişinin dikkati o nesne üzerine yoğunlaşır. insan. eğitim ve deneyimler tarafından şekillendirilir (Schiffman ve Kanuk.90). Ofislerde. Örneğin. Açık ve kapalı kapının anlamları iki ülkede oldukça farklıdır. doğal olarak. bir algısal dünyadan diğerine çeviri yapmak mümkün olmaz. Farklı kültürlerde büyüyen insanların farklı algısal dünyalarda yaşadığına ilişkin belirgin bir kanıtın. 2000. bu gereksinimler içinde yaşanılan çevre ve kültür tarafından. içinde yaşadıkları çevrede sahip oldukları kültürün etkisiyle birbirinden çok farklı olacaktır.51 deneyimlemek ihtiyacındadırlar. Sözgelimi. s. Bu ayrıntıyı fark etmeden. Afrika’da bir kabilenin üyesi de yaşamını devam ettirebileceği bir eve sahip olma gereksinimi duyar. daha önce deneyimlenmemiş. bir otobüs yolculuğunda kişi otobüsteki insan yüzlerinin lekeleri arasında tanıdık birini kolaylıkla ayırt eder. tasarımı çok farklı olan bir ürün kolaylıkla kişinin ilgisini çeker. yani tanıdık nesneler daha çok dikkat çeker. alışık olunmayan nesneler daha çabuk fark edilir. bu açıdan gereksinimleri ortaktır. kesinlikle. İki insan. Tam tersine. birincisi. Diğer görüşe göre ise. Bu noktada kaynaklar birbirine zıt iki görüşe yer vermektedir. sözgelimi kişi. geçmiş deneyimlerinde karşılaşmış olduklarına benzer nesneleri daha kolay algılar.65). Londra’nın merkezinde yaşayan biri de. Kapı. sıklıkla. Amerika’ya gelen Almanlar kapıların hafif ve ince olduğunu düşünmektedirler. Örneğin. bilgilerin zihinde var olanlarla karşılaştırılması durumundan bahsedilmektedir. s.3). Almanya’daki kamusal ve özel binalar.

Bu tür farklılıklar.kullanımında iki medeni toplum arasında ne derece büyük farklılık vardır. diğer yandan. Bu izlenimlerden bazıları koltukların kullanımındaki farklılıklardan yaratılmıştır. Bir İngiliz’in ise.52 kapalı tutarlar. iç mekan kullanımlarında mahremiyetin düzenlenmesinde kullanılan önemli mekansal araçlardandır. Basitçe. tepkinin en yüksek şekli ve büyük bir memnuniyetsizliğin kesin bir işaretidir. Kapının söz konusu iki toplum tarafından farklı biçimlerde algılanması. Bir Amerikalı yalnız kalmak istediğinde bir odaya girer ve kapıyı kapatır. koltuğun yerini değiştirmek geleneklerin bozulması anlamına gelir (Hall. onlara karşı “sessiz tavır”da bulunmak. kendi mekanını kullanma kavramına ilişkin tutumu daha farklıdır. 1966. Bir Amerikalı için aynı odada bulunduğu bir kişiyle konuşmayı reddetmek. bu toplumların. kültürün yönlendirdiği bakış açılarının ve yaşam tarzlarının bir sonucudur. Amerikalılar bunu dert ediyor gibi görünmezler. kişinin adresi statünün işareti olarak önemlidir. kardeşleriyle paylaşarak büyüdüğü için. asansörün hemen yanındakine ya da uzun bir holün sonundakine göre daha prestijlidir. çocukluklarından beri kendi odalarının olmayışından.130). Bir köşe ofis. demek değildir. Almanların. bununla birlikte. egoyu korumak için duvarların kullanılması gerektiği konusunda.127). bu kendilerinin kurduğu ve . ilk bakışta çok basit görünen kapı öğesinin -ki kapı. diğer mekansal öğelerin kullanımında da görülmektedir. Büyük ofislerde bile. Hall’a göre. bir Amerikalı kendi odasına sahip olmak ister ve mümkünse bu mekanı başka biriyle paylaşmamayı tercih eder. öyle ki. Almanlar ve İngilizler arasında bir yerde durmaktadırlar. s. gizlenmek için mimari özelliklere başvurur. bir balıkçı tezgahında kasanın önünde bulunduğunda bile o hala bir “Lord”tur.129). Pek çok Amerikalı. davranışlarında fazlaca resmi olduklarını düşünmektedir. mekanı diğerlerine karşı bir reddetme aracı olarak kullanma pratiğini asla geliştirememişlerdir. 1966. s. Önemseyenler de bir şey söylemezler. bir sosyal sistem içinde doğmuş ve büyümüşlerdir. Almanya’da. Bir İngiliz’in hangi mekanda bulunduğunun önemi yoktur. Amerikalılar. Amerika’da. Bu araştırma sonucunda açıkça anlaşılmaktadır ki. 1966. İnsanlar uzaklığı ayarlamak için koltuklarını itip çektiklerinde. açık kapıların özensiz ve düzensiz olduğunu düşünmektedirler (Hall. çünkü bunun yalnızca kabalık olduğunu düşünürler. Etki olarak. İngilizler ise. içe dönük bir bariyer setine sahiptirler. İngilizler. rahatsız edilmek istemiyor ya da başka birinin görmesini istemediği bir şey yapıyor. s. bununla birlikte. Almanya’da kapalı kapının anlamı. Almanlar. yalnız kalmak istiyor. bir İngiliz belki de hiçbir zaman kendi odasına sahip olmaz (Hall.

önceki deneyimleriyle kıyaslar. bir kültürün. ışığın dağılımına. tutumlarını.” Louis Kahn Bir nesnenin parlaklığı aslında görecelidir. “Günışığı. Özneden kaynaklanan özellikler algılamada en az nesnenin özellikleri kadar etkilidir. onları kavrar. algılamada. . sözgelimi bir bilgisayar gibi. Örneğin. çünkü insan bir makine gibi değildir. yaşam tarzını. Bütün bu örneklerin ardından. kişiye bazen ilgi çekici gelir ve deneyimlemek ister. çünkü onu duyumlayan insandır ve insan. psikolojik bir canlıdır. biyolojik bir canlıdır.3. gereksinimleri vardır. kişi kendini aldığı iyi bir haberden dolayı çok mutlu hissettiği bir günde gittiği sanat galerisinde içinde bulunduğu bu ruhsal durum onun resimler hakkında olumlu yargılarda bulunmasını büyük ölçüde etkiler. Işık. hisleri vardır ve sosyal bir canlıdır. bir duvara çarpana dek kim olduğunu bilmiyordu. bazen ise uyaranın karşı karşıya kaldığı bazı etkilerle ilgilidir. yorumlar. kimi zaman olumsuz anlamda kişinin dikkatini çeken özellikleri içerir. diğer bir durumda nesnenin algılama özelliklerini etkileyen bir dış faktör karşımıza çıkar. çevreye karşı bakış açısı geliştirmesini sağlayan bir kültürün içinde yaşar.131).2 Algılamada Nesnel Faktörler Algılamayı etkileyen nesnel faktörler. Kısacası insan. 3. bakış açısını. bazen uyaranın kendi yapısından kaynaklanan özelliklerle. özellikle mekanın algılanmasında. görsel adaptasyon sürecine. içinde bulunulan psikolojik durum ve duygulardır. inançlarını ve hatta zevklerini şekillendirdiği insanın kendi kültürüne ait olmayan öğeleri ya da insanları “farklı” olarak gördüğü ve algıladığı sonucuna ulaşılmaktadır. insanlarla ilişkileri vardır. Algılamayı etkileyen diğer bir öznel özellik ise. verilen bilgileri doğrudan almakla kalmaz. 1966. Bunlardan ilki ışıktır. farklı olan öğeler. Işık bir durumda uyaranın kendisidir. çevreden gelen uyaranlarla ve bu uyaranların özellikleriyle yorumlarının ve algılamalarının gerçekleştiği ve de kendi biyolojik.53 başkalarının fark ettiği farz edilen bir bariyer olmaktadır (Hall. s. Söz konusu farklı olma durumu kimi zaman olumlu. bazen ise alışık olmadığı nesnelerden ve kişilerden uzak olma içgüdüsüyle hareket edebilir. çok güçlü etkilere sahip olabilir. psikolojik ve sosyal özellikleriyle algılamalarının şekillendiği bir canlıdır. Diğer bir deyişle.

54 objelerden ve yüzeylerden yansıyan ışığın niceliğine bağlıdır. Le Corbusier (von Meiss. mekanı tanımlayan objelerin ya da bileşenlerin ışığı ya da parlaklığı değiştirildiğinde mekanın algılanması değişir. .122).122).17 Işık-mekan. 1990. Eğer kişi.122). Eğer gözlemci aydınlatılmış alanın dışında duruyorsa onu. geniş bir kutunun içinde saydam bir kutu olarak görür. Bu farklılığın derecesinin algılanması ise görecelidir. Işık-mekan. Bir odadan diğerine geçildiğinde ışıklandırmaya bağlı olarak farklı bir atmosfer oluşur. Işıklandırmanın dört temel koşulundan bahsedilebilir: ışık-mekan. 1990. küçük aydınlatılmış kutunun sınırları dahilinde bulunuyorsa yarı karanlık mekanın bitiş noktası belirsiz gibi görünür (von Meiss. kişinin çalışırken kendini izole etmesine ve konsantre olmasına yardımcı olur (von Meiss. fakat mükemmel bir şekilde algılanabilirdir. bir kısmı aydınlatıldığında diğer kısmı yarı ya da tam karanlık kalan düşsel mekandır. s. 1990. s. Bununla birlikte. Işık-mekan mimarlıkta çok kullanışlıdır. Tiyatro. müze. Küçük ışıklandırılmış kutu kişinin dikkatini çeker. Ofiste ya da evde. 1990). Şekil 3. fazla kontrast hoş değildir. bir obje olarak ışık. Günışığından yarı karanlık bir Romanesk kiliseye geçmek insanda bir çeşit şok etkisi yaratır (von Meiss. s. Başka etkenler sabit kalsa da. Sınırlar hayali. La Tourette Şapeli. bir seri objeden gelen ışık ve yüzeylerden gelen ışık. sirk gibi yerlerde sahne oluşturmayı olanaklı kılar.

sıcak. açık ve mat renklerden daha yakında olarak algılanır (Altan. 1987. s. görmeyi kolaylaştırmak için. gözlemci ile elemanlar arasındaki uzaklığın saptanması. Bir mekan ile ilgili uygun ve istenilen atmosferin oluşturulmasında renklerin çok katkısı olmaktadır. koyu ve parlak renkler. 1992. Bazı renkler. saraylarda. geleneksel Beijing’de renk bir statü sembolüydü. Objeler. Bununla ilgili olarak. sosyal bağıntılara sahiptir.130). Renklerle kişi bazen içinde bulunduğu mekanda kendini esrarengiz. bazıları da sıcaklık hissi veriyormuş gibi görünür. Mimari bir bütünü oluşturan yapı elemanlarının malzeme farkından kaynaklanan dokusal farklılıkları. s. renkler ve yapma çevrenin renklendirilmesi. Lang’a göre. mekan elemanları daha uzaktaysa bile. Örneğin.19).208). Ayrıca. soğuk.19). Örneğin. aynı zamanda psikolojik etkileri ve anlamları da vardır. 1992. farklı durum ve boyutlardaki mekan elemanlarının renklerinin. Bu algılamaların psikolojik ya da/ve de kültürel temelli olup olmadığı belli değildir (Lang. üzerindeki etkisi ile ilgili deneyler yapılmıştır. bazen huzurlu ve hatta tedirgin hissedebilir. 1987. s. çeşitli ölçeklerde anlamlar taşımaktadır. Açık değerdeki renkli yüzeylerin koyu değerdeki renkli yüzeylerden ölçü bakımından daha büyük algılandıkları saptanmıştır (Altan. 1992. Canlı renkler. canlı renkler insan üzerinde harekete geçirici etkiye sahip iken. yüzey dokusunda değişiklikler olmasına ve farklı etkilerin bir arada algılanmamasına neden olabilir. mat renklerin dinlendirici özelliği vardır. 1987. bazen özgür. Bu anlamlar çoğunlukla. duvarların varlığını vurgulamayarak odaları daha geniş gösterir. Örneğin. arka planlarına göre zıtlık oluşturacak şekilde konumlandırılabilir (Lang. kiliselerde kullanılırdı.55 Renkler. mavi ve yeşil renkli mekan elemanlarından daha yakındaymış gibi algılanır (Altan. bir kurulum (setting) içindeki elemanlar arasında ve/ya da kurulumların kendileri arasında ayırım yapmaya yardımcı olur. Sıradan binalar ise daha az renkli olurdu (Lang.19). s. gözlemcinin hangi elemanın daha yakın veya daha uzakta olduğu konusunda karar verebilmesini engelleyebilir. Kullanılan dokularla mekanların niteliklerini değiştirmek mümkün olabilir. Renklerin parlaklık ya da matlık durumu yalnızca sosyal ve kültürel bağlantılara sahip değildir. s. Aynı zamanda.130). Kırmızı ve turuncu renkler. s. pürüzlü yüzeylerin pürüzsüz yüzeylere nazaran daha sıcak etkiler . farklı renklerdeki mekan elemanlarının varlığı. yüzeylerinden göze ulaşan renk uyaranlarına bağlı olan renk algılamalarının. yani mekanın algılanması.

Çok eski zamanlardan beri mimarlar. 1997. düz hatlar. insanlara verdikleri psikolojik etkiler açısından da değişiklik göstermektedir. üstünlük. esneklik. 1997. küp. kuvvet. rasyonellik.11). hareketli ve güçlü bir etki yaratırken. s. Formların sahip oldukları özellikler.54). daire. düşey çizgiler. tereddüt. aynı formda olan iki yüzey arasında farklı algılamaların ortaya çıkmasına neden olabilir (Albal. oluşturulan formun monotonluğunu bozduğu gibi. yumuşaklık. Objeleri gören insanlar. her şey ilk anda algılanamaz. Dikkat. ya geometrik ya da organik biçimlere sahiptir. bütünlük. devamlılık. eşitlik. 1997. yükselme. Tepkinin boyutlarını ölçmek zordur. parlak renklerle oluşturulmuş bir reklam sayfası. bir dereceye kadar kişisel faktörler tarafından saptanır. sonsuz denge. Ek olarak. birtakım düzenleme ilkeleri ile bir araya gelerek bütünü oluşturabilmeleri. spiral. s. Bununla birlikte. s. serbest olmaları dolayısıyla üzerinde her türlü değişikliğin yapıldığı eğri formlar da insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratmaktadır (Albal. Çizgi karakterleri ve temel geometrik formların insan üzerinde bıraktığı etkiyi şöyle sıralamak mümkündür: Yatay çizgiler. çünkü tepkiler genel olduğu kadar kişisel bileşenlere de sahiptir. çok kuvvetli bir uyaran daha az kuvvetli olana göre daha çok fark edilir.55). görsel tatminin sağlanabilmesi (güzel olana ulaşabilme) ve uyarıcı bir etki yaratması ile mümkün olur. sorunlardan kopma. daha çok algılanacak belli objeler seçilir. elips. Şekil. 1976. sahip oldukları görsel etkilerin güçlü olup olmamasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Estetik açıdan görsel bir kompozisyon oluşturulması da. objelere şekil verirler. durağanlık. öyle isteseler de istemeseler de.55). Keskin hatlı geometrik formlar.56 yarattığını ve daha kolay algılandığını söylemek mümkündür. sonsuzluk. Doku farkının yaratılması. hareket hissi uyandırmaktadır (Albal. dikkat olarak adlandırılır. rijitlik. sistem oluşturmaya ve yarattıkları şekilleri gören insanlardan gelen tepkileri doğurmaya yardım eden oran ve kompozisyon kurallarını formüle etmeye çalışmışlardır (Moore ve Allan. Dikkate etki eden uyarıcı koşullarından ilki. Mimarlar. parlak . Algılamanın belli seçilmiş objelere yönlenmesi. uyarıcı koşulları da dikkate etki eder. Doğaya baktığımızda çevremizde oluşmuş veya oluşturulmuş tüm nesneler. Bunların. s. bilinçli ya da bilinçsiz. bu şekillere tepki verirler. objelere ve onların anlamlarına dikkat çeker. eğri hatlar. mekanın işlevine uygun bir form olması (mekan örgütlenmesi). Örneğin.

kalabalık bir yerde. düzene yer bırakmayan bir çeşitlilik ise kaos ile sonuçlanır. Işık her ne kadar bir dış faktör olarak görünse de bazen uyaranın kendisi olabilmektedir.1 Mekansal Bütünlük Mekansal bütünlük bazı düzenleme ilkeleri sayesinde gerçekleştirilir. Üçüncüsü. Çeşitliliğe yer vermeyen bir düzen monotonluk ve sıkıntıya yol açar. basitçe. Düzenleme ilkelerinin çoğu Gestalt kanunlarına dayanır.. s. İkincisi.. 1996. Örneğin. zıtlık oluşturan bir uyaran daha dikkat çekicidir.57 olmayana göre daha dikkat çekicidir. ışık gibi uyarana dışarıdan etki eden faktörlerden olabilmektedir. geometrik düzenden çok.320). hiyerarşi. doku. 1967. Diğer taraftan.270). siyah sürüdeki beyaz koyun çoğunluktan kolayca ayırt edilebilir (Sartain vd. dikkat çekici özelliğini kaybettirebilir (Sartain vd. Düzenleme ilkeleri. algılamaya etki eden nesnel özellikler. gözlemcinin dikkatinin nesneye yoğunlaşmasını sağlar.2. tekrarlanan bir uyaran daha çok dikkat çeker. değişen bir uyaranın değişmeyene göre fark edilme şansı daha fazladır. datum. hareket ediyor olması. Titreşen bir ışık. bir de uyaranın daha kolay algılanmasını sağlayan ve yine uyaranın özelliklerinden kaynaklanan bazı durumlar vardır.269). tekrarlanması ve arka planıyla ya da diğer objelerle zıtlık oluşturması gibi durumlar. . Nesnenin kuvvetli olması. Özetle. düz olana göre daha çok dikkat çeker. çizgi karakterleri ve geometrik formlar gibi uyaranın kendi oluşumundan kaynaklanan özelliklerin yanında. 1996. s. bir uyaranın çok fazla tekrarlanması. Böylece dikkat çeken öğeler diğerlerinden daha önce fark edilir. Bunların dışında.3. kişinin duyabilmesi için ismini defalarca tekrarlamak gerekebilir. 3. kavramsal ve estetik anlamlar yüklemekte ve gözlemcinin algılama deneyimlerini etkilemektedir. Düzen.320). yani algılanır. 1967. s. Dördüncü olarak. renk. bütünün tek tek her parçasının ahenkli bir düzenlemeyi meydana getirecek şekilde diğer parçalarla tam anlamıyla etkileşim halinde bir araya gelmesi durumunu anlatır (Ching. Bütün bu özellikler. hareket fark edilmede önemli bir faktördür. dönüşüm gibi (Ching. s. uyarana işlevsel. Diğer bir deyişle. bir binanın farklı biçimlerinin ve mekanlarının düzenli ve birleşik bütün içersinde algısal ve kavramsal olarak varlıklarını bir arada sürdürmelerini sağlayan görsel araçlar olarak görülmektedir: eksen. simetri. ritim.

havanın. hiyerarşik bir düzenin oluşturulmasında önemlidir (Ching. eksen güçlü. mimarlıkta türlü biçim ve mekanları organize etmek amacıyla kendi bünyesine dahil eder. 1996. Bir simetri hissini anıştırmasına rağmen denge de ister (Ching. sözü edilen biçim ve mekanların önem derecesini ve bunların genel organizasyondaki işlevsel. Hiyerarşi ilkesi. o binanın biçimleri ve mekan arasında görülür. Hayali ve görünmez olmasına rağmen. biçimlerin ya da renklerin düzenli ve armonik bir şekilde kendini tekrar etmesine denir. tasarımcının kararlarına bağlıdır.58 Eksen. bireysel. şekillerin. görünümün ve insanların içeriye girmesini sağlamak amacıyla sürekli olarak binanın yüzeylerinde delikler açar (Ching. s. 1996. Bu değer sistemi. Her tür koşulda. ki elemanların önemi buna göre ölçülür.338). mimari kompozisyonların hepsinde olmasa da çoğunda. belki de mimarlıkta biçimleri ve mekanları örgütleme araçları arasında en temel olanıdır.322). durmadan yinelenen strüktürel girintiler ve mekan modülleri oluşturmak üzere kendilerini tekrarlar. Uzayda iki nokta tarafından meydana getirilen.339). kişisel ya da kültürel olabilir. belirli çizgilerin.356). ışığın. s. Ritim. . bina elemanları arasındaki işlevsel ve simgesel farklılıkların yansıtılış tarzı. 1996. baskın. doğal olarak kullanıcıların özgül konumuna. Şekil 3. kompozisyonun içerdiği biçimler ve mekanlar arasında gerçek farkların olduğunu ima eder. Ritim bu temel tekrar fikrini. s. ortaklaşa. düzenleyici bir araçtır. Bu farklılıklar. Pencereler ve kapılar. 1996. İfade edilen değerler. s. ihtiyaç ve arzularına. Neredeyse bütün bina tipleri. etrafındaki biçimleri ve mekanları düzenli ya da düzensiz bir tarzda düzenleyen bir çizgidir. Kirişler ve kolonlar. bir anlamda. biçimsel ve simgesel rollerini yansıtmaktadır. doğaları itibarı ile tekrarlanan elemanları kendi içlerinde birleştirir.18 Boyut ve şekil yoluyla kompozisyonda hiyerarşi oluşturma (Ching.

Beyazıd Külliyesi.19 Tekrar. s. ortak olarak paylaştıkları görsel karakteristiklere göre. bu algısal kavramların her ikisini de kullanır. II. 1996. Bursa (Ching. 1996. s. s. bir kompozisyon içindeki yinelenen elemanları düzenlemek için. Tekrar ilkesi.363). Dönüşüm ilkesi bir tasarımcıya. Gelişigüzel bir kompozisyon içinde. s. biçimsel yapısı ve elemanlarının düzenlenişi uygun ve akla yatkın olan mimari bir modeli prototip olarak seçip.59 Şekil 3.357). her elemanın kendi başına benzersiz olmasına izin veren. Tekrarın en basit biçimi. ancak tekrar edecek şekilde gruplanması önemlidir. 1996. Şekil 3. düzenli elemanların çizgisel örüntüsüdür.20 Tekrar ilkesi (Ching.370).357). Söz konusu düzenleme ilkelerinin gerçekleştirilmesi aşamasında mekanları oluşturan . 1996. türlü elemanları şu seçeneklere göre gruplandırma eğilimi gösterilir: yan yana oluşları ya da birbirlerine yakınlıklarına göre. bu modeli eldeki tasarımın özgül koşullarına ve bağlamına yanıt verecek şekilde bir dizi akılcı oynamayla dönüştürmesine imkan tanır (Ching. Elemanların tamamen aynı olması gerekmez. ama yine de bunları aynı aileye ait kılan ortak bir adı paylaşabilir (Ching. Bu elemanlar sadece ortak bir özelliği.

köşegenlerinden. mekanlara ulaşılabilirliği sağlayan ve onları taşıyıcı bir strüktüre oturtan organizasyonun temel formları. Mimari mekanda düzen ve bütünlük sağlayan özelliklerden biri de karşıtlıktır. Her bir geometrik figürün güç çizgileri belirlendiğinde.113). Geometrinin rolü iki başlıkta incelenebilir: (1) Belli temel geometrik figürlerin mekansal özellikleri: kare. −büyük ve küçük: geniş/dar. −aydınlık ve karanlık: ışık/gölge. kare için. Örneğin. yalnızca temel figürün özelliklerini kavradıktan sonra mümkündür. Bu kabul. Şekil 3. kenar ortaylarından ve merkezinden doğar.21 Kare formun sahip olduğu ışınsal alanlar (von Meiss. Karşıtlık ifadelerinden bazıları. . kıvrımlı/düz. “gerçek” geometrik özelliklerinin işlenebildiği yollar bulmaya çalışır. yansıtıcı/emici. Mekanların Geometrisi: Rasyonelliğe olan istek. Diğer iki şekil ise. çevresinden. sekizgen. −pozitif ve negatif : katı/akışkan. 1990. s. içbükey/dışbükey. yüksek/alçak. küp. daire. geometriyi mimari tasarımı disipline etmek için önemli bir gereklilik haline getirir. köşelerden. karenin sahip olduğu ışınsal alanları göstermektedir. açıklıklar oluşturulduğunda karenin ışınsal alanlarının aldığı durumu göstermektedir.60 geometrik formların özelliklerinin bilinmesi yararlı olur. karenin temel özelliklerini değiştirmek ya da geliştirmek için hangi noktalarda araya girileceğinin belirlenmesinde yardımcı olur.21’teki ilk şekil. Karenin ya da dairenin “dönüşümü”. onu belli bir yerin ya da durumun koşullarına adapte edebilmek amacıyla. mimar. silindir… (2) Mekanların toplanışı: Bir seri mekanı gruplamak için kullanılan. ışınlar. Şekil 3. mekan gruplarının yoğunluğu ve strüktürel düzenlilik.

uyarıcı enerjinin çeşitleri (bir gözlemci ya da kullanıcının ilgilendiği ışığın. Karşıtlık. anlamaya ve insanoğlunun yaratmaya ve estetik olarak memnuniyet veren görüntülerden hoşlanmaya olan yeteneğinin doğasını anlamayla ilgilidir (Lang. zıtlıkları içermesi gerekir (Barry. Bir formun anlamı karşıtı tarafından vurgulanır (von Meiss. Estetik olgusunu bu iki başlıktan birinde değerlendirmek zordur. ışıklandırma ve renklerin kurulması yoluyla çevrenin modellenmesi) ve modellerle ortaya çıkarılan bağlantılar zevk verici durumları oluşturur. sesin. 1990. kokunun ve dokunmanın yoğunluğu). Karşıtlık. durağan olmayan bir durum sergiler. peyzaj mimarları ve kentsel tasarımcılar. Dahası. algılamayla yapılan her şey anlamına gelir (Lang. aydınlık ve karanlık vb. zıt durumda olan iki öğe aralarında bir diyalog oluşturur.179).61 −düşey ve yatay −doğal ve yapay şeklinde sıralanabilir. mimarlar. 1987. çünkü estetik olgusunda hem nesneden kaynaklanan etkiler. uzun zamandır. çevremizi düzenlemek için kullandığımız ilkelerden biridir. Zıtlık oluşturan bileşenler. .195). Estetik bilimi. başkaları için estetik izlenimler yaratma konusuyla meşgul olmuşlardır. “güzel sanatlarda beğeni çalışmaları” anlamına gelmek üzere kullanılmıştır. İç mekan tasarımcıları.3 Estetik Olgusu Estetik terimi. hem de gözlemcinin iç dünyasından kaynaklanan oluşumlar söz konusudur. farklılık oluşturmaya yardımcı olur. s. formal özellikleri (yüzeylerin.44). Kelime biliminde.3. rengin. Algılamaya etki eden nesnel ve öznel özellikler yanında. Eğer. Bu demek oluyor ki. s. dokuların. 1750 yılında Alexander Blaumgarten tarafından. bir objenin ya da bir sürecin güzel ya da en azından memnuniyet veren bir deneyim olarak algılanmasına katkıda bulunan faktörleri tanımlamaya. bir çevre.181). Bir binanın “canlı” olması için yatay ve düşey. s. Bu üç durum aynı zamanda üç çeşit estetik olgusunun da birer ifadesi olmaktadır: duyumsal. 1957. hoş duyumsal deneyimler sağlıyorsa ve zevk veren sembolik bağlantılara sahipse estetik olarak memnuniyet vericidir. bir de estetik olgusu vardır. 1987. s. 3.

Lang. bu bileşenleri kullanarak mekanları oluştururken bazı düzenleme ilkelerine başvurur. Şekiller. diğer bir deyişle. formları ya da çizgileri oluşturmak amacıyla gruplanır. oranlar. s. 1987. Tasarım eğitiminde formal estetiğin yer alma şekli 1930ların Bauhaus ekolü ve algılamada Gestalt teorisine bağlı olarak düşünülür. tasarımda en temel bileşenin nokta olduğu söylenir. Bu model. s. renk lekeleri halinde. s. renk.62 formal ve sembolik estetik. aşırı sıcakta kalmak.186). bu bileşenlere ayrıştırılabilir ve tasarımcı bir binanın görsel yönünü kağıt üzerinde sunarken bu bileşenleri kullanır (Lang. Duyumlar. bunları genelleştirilmiş bir modelle yeniden sunmak mümkündür. bir düzlemde yürürken kaslarımızda oluşan basınçla. Formal estetik. ışıklandırma ve gölge efektleri formal estetiğin ilgili konularıdır. Bir tasarımcı. Duyumsal estetik. rüzgar yüze vururken kumsalda yürümek. Tasarım ya da estetik ile ilgili bir . 1987. çünkü estetik oluşumları sağlayan bazı genel nesnel özellikler mevcuttur. çevrenin görsel yapısıdır (Lang. Yapma çevrenin formal estetiği üzerine kurulan cümleler içerikte ve amaçta çeşitlilik göstermekle beraber. Bununla birlikte. çünkü bu konudaki spekülasyonlar. öznel ve içsel analizlere dayanmaktadır (Lang. s. fakat kişilerin beğenileri estetik biliminin tespit ettiği durumlara yönlendirilebilir. Bu endişenin odak noktası. Diğer bir deyişle. ki söz konusu ilkelerle tasarlanan mekanlar kişiler üzerinde estetik etkiler oluşturur. ritim. rüzgarın tende oluşturduğu his ile. kişi algılamanın duyumsal yönüne dikkat kesilir. 1987. Düzlemler. Çevre. karmaşıklığın derecesi. tasarımla ilgili bir benlik bilincinin başlangıcından beri tasarımcılar için bir endişe konusu olmuştur. Noktalar. çevresel tasarımcıların formal ve sembolik estetik konularıyla daha çok ilgilendiklerini belirtmiştir. dondurucu soğuğu hissetmek. Bir mimar. çevrenin geometrik yapısına dair kararlar vermek zorundadır. hakkında çok az şeyin bilinmesidir. büyük ölçüde.186). Işık ve gölge lekelerinin arasında ilerlemek. ölçek. çevrenin geometrisini oluşturan temel bileşenleri düşünerek başlar ve bu bileşenlerin kompozisyondaki organizasyonlarını göz önünde tutar (Lang. hacimleri oluşturur. Çevre. duyularla algılanır. s. bütün bunlar öyle durumlardır ki. “beğeni” kavramı herkes için farklı olabilir.180). Lang’a göre. Temel tasarım eğitiminde çoğunlukla.188). duyumsal estetiğin daha az önemli olması değil. bunun sebebi. 1987. bir insanın çevreye olan tepkisinin önemli bir bileşenidir (Lang. 1987.188). normdan saptıklarında onların farkına varılır.

Formal . En yüksek derecede basitlik. değerlendirmeyle ilgili bir kavram değildir. görsel organizasyonda Gestalt kurallarını kullanarak basit mimari formlar yaratmak kolaydır. düzenli formların daha kolay görüldüğü hipotezini destekleyen önemli deneysel kanıtlar vardır. Bu ifadedeki “iyi”. özlülük ve en yüksek derecede basitlik. s. 1987. Görsel organizasyonda Gestalt kuralları. içindeki parçaların gereksizliği.189). Düzenli olmayan bir çevre. kapsam. ahenk.63 eğitim almamış kişiler bu etkiyi yalnızca hissederek (sezgi yoluyla) fark edebilirler. düzenlilik. Bütün organizasyon kurallarını kapsayan ilke. sıklıkla. şeklinde tanımlanabilir. Düzen ve düzensizlik. Gestalt düşüncesine dayanarak. düzen. yalınlık ifadesiyle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. düzenli bir çevre. Pragnanz yasalarıdır. bileşenlerin ilişkilerinin gelişigüzel olduğu ve bazı kurallar tarafından yönetilmeyen bir çevredir (Lang.362). çelişkiyi ve uyuşmazlığı önleyecek biçimde bir bütünü oluşturmasıdır. bu yasalar. analizi için temel oluşturur. s. görsel karmaşıklığın herhangi bir seviyesini kapsayabilir. bir görsel kompozisyonun ne derecede “iyi” olduğunu bildirir. bir temel prensibe dayalı olarak bileşenlerin bir kompozisyon oluşturmasıyla ortaya çıkar. basit ya da kompleks olarak algılanan ünitelerin. Tekrar edilen bileşenlerle kurulan basit. Şekil 3. Düzen. Ve de. 1996. Arnheim’e göre (1977). bir form yapay bölümlere ne kadar az sahipse meydana gelir. Fakat. ki bu üniteler bileşenlerin kombinasyonlarıdır. düzen. İyi figürler şu özelliklere sahiptir: simetri. İspanya (Ching. basitlik ve karmaşıklık konuları mimarlık teorisi kurucularının (Venturi gibi) ve davranış bilimcilerin (Arnheim gibi) yıllar boyu dikkatini çekmiştir. bütünlük.22 Villa Hermosa’dan bir görünüm.

bunların parçalarının hepsini aynı oranlar dizisine uydurmak yoluyla görsel olarak birleştirebilir. Perspektifin ve uzaklığın kısaltımı ve kültürel önyargılar nedeniyle algılayışımız bozuma uğrar. 1996. Oran. bina boyutlarına estetik bir mantık vermek amacıyla mimari biçim ve mekanın işlevsel ve teknik belirleyicilerinin ötesine geçer. s. Öklid’e göre. mimari tasarımda çok sayıda elemanı. mimarlıktaki ritim olgusu yoluyla düzen kavramıyla ilişkilidir (Lang. görsel kurguda elemanlar arasında bir düzen hissi oluşturmaktır. Öyleyse. Belirli bir zaman dizisinin ardından.284). Şekil 3. bu nedenle algılama şeklimizi nesnel ve kesin bir şekilde kontrol etmek ve önceden kestirmek son derece zordur. bir kesir iki benzer şeyin niceliksel karşılaştırılması. herhangi bir oranlama sisteminin altında yatan şey karakteristik bir oran. Böylece. oranını ve ölçeğini algılayışımız kusursuz değildir. s. orandır. 1996. oran ise bu kesirlerin eşitliği ile ilgilidir. bir oranlama sistemi. oranlama sistemleri neden kullanışlıdır ve mimari tasarımda neden bu kadar önemlidir? Bütün oranlama kuramlarının amacı. Bu ilişkiler sıradan bir gözlemci tarafından hemen algılanamasa da. Oranlama sistemleri. binanın parçaları arasında olduğu kadar parçalar ve bütün arasında da tutarlı bir görsel ilişkiler dizisi oluşturur.189). Bir oranlama sistemi tarafından düzenlenen bir tasarımın boyutları ve ilişkileri kesin ve nesnel olarak herkes tarafından aynı tarzda algılanamıyorsa. Bir mekan dizisi içinde bir düzen hissi sağlayıp. 1987.284). süreklilik . mimarinin fiziksel boyutlarını. bir bağıntıdan diğerine iletilen sürekli bir niteliktir. Söz konusu sistemler.64 estetikte önemli olan diğer bir konu. Aslında.23 Oranlama sistemleri (Ching. s. kabul edilebilir ve hatta bir tekrarlanan deneyimler dizisi ile tanınabilir. parçadaki bütün ve bütündeki parçalar görülmeye başlanır (Ching.

Mobilyaların.mavi gibi). çelişkiyi ve uyuşmazlığı önleyecek biçimde bir bütünü gerçekleştiren ve alışılmışlık arttıkça belirginleşen bir düzen kavramından söz edilmiştir. estetik olgusu da algılamayı etkileyen kavramlardan biridir. sembolik anlamları. Bu anlamları fark edebilmek. sosyal statüleri ve dünya görüşleri hakkında mesajlar iletmek için kullandıkları. Görüldüğü gibi. formal estetik tamamen nesnenin özellikleriyle ilişkilidir.285). Semboller. özlülük ve en yüksek derecede basitlik). Bununla birlikte. düzenin sağlanmasında katkısı olan diğer bir nesnel özelliktir. s.204). Böylece. Gestalt ilkeleriyle (simetri. Binanın iç ve dış elemanları arasında ilişkiler kurabilir (Ching. insanların birbirleriyle iletişim kurma şekillerinden biridir. Bir sembol. önde ise sıcak renkler (kırmızı. bütün bu özellikler de yine düzen oluşturma yoluyla estetik deneyimler sağlar. Duyumsal ve sembolik estetik. mor-sarı gibi) kullanılarak bu renklere sahip olan nesnelerin birbirini “tamamlaması” sağlanabilir ya da arka planda soğuk renkler (mor. 1987. bina kesitlerinin vb. . Yapma çevre. insanlar için potansiyel sembolik anlamlarla doludur. büyüklükküçüklük etkisi vurgulanabilir. birbirini tamamlayıcı ve amaca uygun renklerin kullanımıyla sağlanır. 1996. 1987. s. Renk.205). Örneğin. turuncu gibi) kullanılarak yakınlık-uzaklık. Yapma çevrenin sembolik anlamlarıyla kimliklendirme (bu tek faktör olmamakla birlikte). bir objenin araçsal kullanımının arkasında bir bağlantının olduğu yerde meydana gelen bir bilişsel sürecin bir sonucudur (Lang. öznel bir eksene sahip iken. s. Bu uyum. 1987. insanların çevre ve kendileri hakkındaki fikirlerine eklemelerde bulunur. insanların kendilerini bir yere ya da bir gruba ait hissetmelerinin önemli bir yoludur (Lang. bilinçli ya da bilinçsiz. Bir mimari kompozisyonda renklerin uyumlu kullanılması sonucunda estetik durumlar oluşturulabilir. sözlü olmayan mekanizmalardır (Lang. birbirinin karşıtı olan renkler (kırmızı-yeşil. çevrenin insanlara hoşnutluk veren modellerinin çağrışımsal anlamlarıyla ilişkilidir (Lang.180). geçmişleri. Estetiğin diğer bir türü olan sembolik estetik.203). oran kavramıyla ve içindeki parçaların gereksizliği. insanların kendileri. kapsam. bütünlük. s.65 hissini artırabilir. formal estetikte. estetik olgusunu tamamen öznel ya da nesnel temele oturtmak mümkün değildir. düzenlilik. ahenk. s. 1987.

objelerin fiziksel ölçüleriyle. görsel. Bunlar. çünkü insanlar kendilerine hoş gelen. Böylece ölçek. 1996. fakat estetik. hem de beğenilerini yönlendirebilmek için uğraşırlar. Bununla birlikte. işitsel. 3. her binanın her parçası bir ölçüye sahiptir. dolayısıyla başka bir objeyle ilişkili olarak önem ve anlamlarıyla ilişkilidir. boyutsal. memnuniyet olgusuyla yakından ilişkilidir.1 Boyutsal Algılama Boyutsal algılama. kokusal. Ne kadar anlamsız ya da düz olursa olsun.4.3. beğendikleri şeyleri deneyimlemek isterler.24 Görsel ölçek (Ching. estetik kavramı. ısısal algılama ile hareketin ve mesafenin algılanmasıdır. oldukça öznel bir konudur. Güzellik. algılamayı irdelerken göz ardı edilemeyecek bir konudur. s. bir bilim olarak görülmektedir. Şekil 3. Ölçek. Mimarlar. duyularla gerçekleşen algılamalara göre çeşitlendirilmiştir. ölçeğin gerçekte ne olduğu çok açık değildir. 3. büyük ölçekli bir konut yerleşmesinden söz ederken genellikle onun büyük olduğu ifade edilmek istenir.314). beğeni duygusunu oluşturacak genel nesnel özellikler bulunmaktadır. Bu nedenle.3. Örneğin. dokunsal. çeşitli ölçülerin düzenlemelerini içerir. görsel algılamanın bir parçası olarak görülebilir.4 Mekansal Algı Türleri Mekansal algı türleri.66 Estetik konusu. Bir . kullanıcıların hem estetik algılamalarına hitap eden mekanlar yaratmak için.

67 mimari çizimin ölçeği olduğu söylendiğinde, kağıt üzerindeki ölçümlerin gerçek bina üzerindeki ölçümleri temsil ettiği anlatılmış olur. Ölçek kavramını bazı başlıklar altında incelemek mümkündür: minyatür ölçek, anıtsal ölçek ve insan ölçeği gibi. Ölçek kelimesi kullanıldığı zaman, bir şey, başka bir şeyle kıyaslanıyor demektir. Minyatür ölçek, daha küçük olan bir şeyi anlatır (Moore ve Allan, 1976, s.17). Anıtsal ölçek, bir anıtın ölçüsünü ve insan ölçeği, bir insanın ölçülerini anlatır. Ölçek, ölçüyle aynı şey değildir. Ölçek, objelerin ölçülerinin birbirleriyle kıyaslanmasını öngören göreceli ölçüdür; bir şeyin ölçüsü ise, başka bir şeye göre görecelidir. Başka neye göre göreceli? Ölçeğin niçin mimarlıkta faydalı bir araç olduğunu anlatan birçok olasılık var: Bütüne göre göreceli: Binalar parçalardan oluştuğu için, parçaların ölçüsü bütüne göre göreceli olan bir ölçek oluşturur. Bir evin cephesi, örneğin, pencerelere sahiptir. Cephe ya da pencereler ne kadar büyük olursa olsun, birbirleriyle ilişkileri sebebiyle bir ölçeğe sahip olacaktır (Moore ve Allan, 1976, s.18). Diğer parçalara göre göreceli: Eğer aynı cephedeki bir pencere, diğerlerinden daha küçük ya da büyükse, gerçek ölçüleri ne olursa olsun, başka bir ölçek ortaya çıkar. Genellikle bu, farklı ölçülere sahip olan pencerenin arkasında önemli bir şeyler olup bittiğinin işaretidir. Alışılmış ölçüye göre göreceli: Objelerin pek çok çeşidi alışılmış bir ölçüye sahiptir. Eğer bir obje, olağandan çok büyük ya da çok küçük ise bu ilişki çerçevesinde, tek başına daha büyük ya da daha küçük bir ölçeğe sahip olur. İnsan ölçeğine göre göreceli: Kapılar, yataklar, sandalyeler vb. mutlaka bir insan ölçeğine sahiptir. Bu nesnelerin ölçüleri insan vücudunun boyutlarıyla ilişkilidir; aksi takdirde insanlar bunları kullanamaz. İnsan ölçeği teriminin geniş anlamda kullanılmasıyla doğan problemler, insanlar ölçüde farklılık gösterdiğinden binanın bütün kısımlarının insan vücudunun ölçülerine tam olarak uydurulmasının zor olduğu gerçeğiyle başlamıştır (Moore ve Allan, 1976, s.19). Yine de, birtakım ergonomik ve kinestetik genellemeler ve kabuller mevcuttur. Steen Eiler Rasmussen, Experiencing Architecture adlı eserinde şu ifadelere yer vermiştir: “Villa Foscari’de odaları ayıran duvarların kalınlıklarının farkına varırsınız, bunların her birine nihai ve kesin bir biçim kazandırılmıştır. Merkezi salonun haç şeklindeki kollarının her iki ucunda 16x16 feet ölçüsünde bir kare oda bulunur. Salon ise, biri 12x16, diğeri de 16x24

68 feet (diğerinin iki katı) olan bir büyük ve bir küçük iki dikdörtgen odanın arasına yerleşmiştir. Küçük olanın uzun duvarı, büyük olanın da kısa duvarı, kare oda ile ortaktır. Palladio, bu basit oranlara büyük önem vermiştir: 3:4, 4:4, 4:6; bunlar müzikal armonide de bulunan oranlardır. Merkezi salonun eni 16 feet kadardır. Boyunun ölçüsü ise bu kadar kesin değildir; çünkü duvar kalınlıklarının odaların boyutlarına eklenmesi gerekir. Bu iç içe geçmiş kompozisyonun içinde salonun özel etkisi, asma kata bakan yan odaların üzerinde yükselen tonozlu tavanın görkemli yüksekliği ile yaratılmaktadır. Ancak şunu sorabilirsiniz: Ziyaretçiler bu oranları gerçekten de deneyimlerler mi? Yanıt evettir; kesin ölçüleri değil de bunların ardındaki temel fikri deneyimlemektedirler. Her odanın büyük bir bütün içinde ideal bir biçim ile var olduğu soylu ve sağlamcı bütünleşmiş bir kompozisyon izlenimi edinirsiniz. Aynı zamanda odaların boyut bakımından ilişkili olduğunu hissedersiniz. Hiçbir şey değersiz değildir; her şey görkemli ve bütünseldir.” (Ching, 1996, s.277). Ölçek herhangi bir şeyin boyutunun başka bir şeyin boyutuyla veya referans olarak alınan bir standart ile kıyaslanmasını gerektirir; oran ise bir parçanın hem öteki parçalarla hem de bütünle kurduğu uyumsal ilişkiyi belirtir. Bu ilişki sadece bir büyüklük ilişkisi değil, bir nicelik veya derece ilişkisi de olabilir (Ching, 1996, s.278). O halde, bir mekanın ve onun oluşturan bileşenlerin görsel olarak duyumlandığı, sezgiler ve hisler yoluyla algılandığı söylenebilir. Boyutsal özelliklerin içerdiği ölçek ve oran kavramları, mekanlarda uygulandığında, estetik duygulara hitap eder ve de/ya da işlevsel gerekliliklerin bir yansıması olarak kullanıcının karşısına çıkabilir. 3.3.4.2 İşitsel-Kokusal Algılama

İnsanlar, çoğu zaman bir mekanda ya da kentsel bir alanda kendilerini seslerin ve kokuların yönlendirdiğinin bilincinde olmaz; fakat bu durum, seslerin ve kokuların algılamada önemsiz olduğunu göstermez. Tam tersine, gözler aracılığıyla elde edilen bilgilerin diğer duyularla elde edilen bilgilerden daha fazla olduğu gerçeğiyle birlikte, işitsel ve kokusal deneyimler insanlarda çok güçlü uyarımlar ve çağrışımlar ortaya çıkarabilmektedir. Ittelson ve Proshansky’e göre, insanlar çevreyi görsel deyimlerle düşünme eğiliminde olmalarına rağmen, işitme ve koklamanın rolleri eşit derecede önemlidir. Hayal edebilme yeteneği görsel olmak zorunda değildir. Sesler, mekansal duyularımıza ve mekansal yönlenmelerimize yardım eder; trafiğin akışı, sokak müzisyenleri gibi (Ittelson ve

69 Proshansky, 1974). Ya da, bir aile büyüğüne ait eski bir evin kokusu belki yirmi yıl sonra çok farklı bir içerikte ortaya çıkabilir ve kişiye o eski evin bazı imgelerini hatırlatabilir (von Meiss, 1990, s.15). Bunun gibi, çoğu kent, güçlü kokusal elemanlara sahiptir; açık marketler, balık tezgahları gibi (Ittelson ve Proshansky, 1974). Bir mekanın işitsel özelliklerinin o mekanın kullanılabilirliğini büyük ölçüde etkilediği durumlar vardır. von Meiss, söz konusu durumu şu örneklerle açıklamıştır: Bir sınıf ne kadar geniş, iyi aydınlatılmış, iyi bir mekansal kompozisyona sahip olursa olsun, eğer içindeki eko belli sınırları aşmışsa bir işkence mekanına dönüşür. Akustik olarak “ölü” bir kilise dini karakterini kaybeder. Bir eve girişi sağlayan çakıllı bir yol ziyaretçinin adımlarını ev sahibine ilan eder (von Meiss, 1990, s.15). Bir süpermarkette çalan ağır tempolu bir müzik alıveriş yapan kişilerin mekanda daha uzun süre geçirmelerini sağlarken, bazı lokantalarda insanların bir an önce yemeklerini yiyip mekandan ayrılmalarını sağlamak amacıyla hızlı müzikler çalınabilir. Su sesi yatıştırıcı etkisiyle kullanıldığı mekanın kullanıcılar üzerinde hoş etkiler bırakmasına katkıda bulunur. 3.3.4.3 Dokunsal Algılama

Dokunsal ve görsel mekansal deneyimler birbirine çok bağlıdır. Mekanın algılanması üzerine yorumları olan sanatçı Braque, görsel ve dokunsal mekan arasında şöyle bir ayrım yapmıştır: Dokunsal (tactile) mekan, gözlemciyi objelerden ayırırken, görsel mekan objeleri birbirinden ayırır (Hall, 1966, s.57). Dokunma iki sebeple mimarlıkta özel bir yere sahiptir. Bir taraftan yerçekimi nedeniyle kaçınılmazdır; diğer taraftan formları ve dokuları görme yeteneğimiz sayesinde önceden tahmin edilebilir. Kişi, ayakta durması ya da yürümesi durumunda zeminle dokunsal ilişki kurar. Şu çok iyi bilinmelidir ki, güzel objelere sadece bakmak yeterli değildir. Kişi, onlara dokunmak, onların ağırlıklarını ölçmek ve yüzeylerin, formların dokunsal özelliklerini test etmek ihtiyacı duyar (von Meiss, 1990, s.15). 3.3.4.4 Görsel Algılama

Görme, en son evrim geçiren ve en kompleks duyudur. Gözler aracılığıyla diğer duyulara göre çok daha fazla bilgi, dokunma ya da duyma yoluyla olana göre daha geniş bir rotayla sinir

Böylece görsel sistem. şekilleri algılayabilir. nesneleri gördüklerini vurgulamıştır. 1966. pek çok fonksiyonu yerine getirir. insanlar. s. kendini ve diğerlerini eğitmek. tanıdık nesneleri ve daha önce hiç görmedikleri bir nesneyi gördüklerini fark ederler. s. her bir nesnenin nerede konumlandığını. önlerinde bulunan objelerin konumlarının yorumlanmasına yardım etmek görevindedir. Bu durumda duyusal bir aktivite gerçekleşmiş olur. Görme duyusu kullanılarak bir yere. gördüklerimizin çoğu obje ya da arka plan olarak sınıflandırılabilir. bilinç dışı gerçekleşen bir süreçtir. Bu süreç. hızlı. Görsel algılama sürecinin farkında olabilmek yalnızca bu süreç tamamlandıktan sonra olur. Gözleri görmeyen bir adamın dış mekanda elde ettiği bilgi. Diğer bir deyişle. gözlemcinin davranışına . • yiyecekleri. Carlson’a göre. • engelleri aşarak ve tehlikeyi önleyerek arazide yürümek. Bunlardan biri şekil-zemin ilişkisidir. otomatik. “Görme” denilen şey budur. Arka planlar ise aslında formsuzdur ve çoğunlukla. Ona göre. bu. şekil ve zemin kelimelerini bir objeyi ve onun arka planını adlandırmak amacıyla kullanırlar. İnsan görürken öğrenir ve gördükleri öğrendiklerinden etkilenir (Hall. İnsanda gözler. bir objeye bakılabilir. insanları ve bir mesafedeki pek çok malzemenin fiziksel kurgusunu tanımlamak. temel izlenimler anlatılabilir. Görsel algılamada önemli olan bazı durumlar ve ilkeler vardır. 1966. sürecin detayları değil. bir şekil ya da bir arka planın parçası olarak sınıflandırılması parçanın gerçek özelliği değildir. objeleri ve bir parçası oldukları bütünü algılamadan bileşenlerin farkına varılamaz. diğerlerinin duygusal durumları hakkında bilgi elde etmek gibi (Hall. Psikologlar.62). Carlson’a göre. Carlson. gözlerimizle aldığımız bilginin iç ortamda bir süreçten geçmesi ve sonunda yorumlanması gerekir. Fakat. obje doğrudan algılanır. gördüklerine değer biçmek. algılama. görme gücüyle yıldızlar görülebilir.133). duyusal araçlarımız tek başına algılamayı gerçekleştiremez. önce objeyi görme ve sonra algılama şeklinde gerçekleşmez. daha çok. ne kadar genişlikte olduğunu ve hareket edip etmediğini görürler. bitmiş bir ürün sunulur (Carlson. Algılamanın olması için. mesafeleri belirleyebilir ve hareketleri fark edebilir. Bir parçanın.61). Bir manzaraya dikkatlice bakıldığında. 1993. insanların dünyaya baktığında renkleri ya da gölgeleri değil. 20100 feet yarıçapındaki bir daireyle sınırlıdır. Kişiye. s. bakmak ve görmek aynı şey değildir.70 sistemine gönderilmektedir. • aletler yapmak. Objelerin belirli şekilleri ve uzayda belirli konumları vardır. Oysa. planlı değildir. Ancak.

Carlson bunu şu örneklerle açıklamıştır: Eğer gökyüzünde uçan kuşları izliyorsanız.aber..26 Yakınlık ilkesi (Lang vd.102). o bir objedir. s. 1993. s. Şekil 3. sizinle duvar arasında durmakta olan bir kişiye bakıyorsanız. belli bölümlerini arka plan olarak algılama eğilimini etkileyen. koyu renkli ve daha küçük alanların şekil olarak algılanması eğilimi (http://www.137). Eğer duvarda asılı bir resme bakıyorsanız.uk/media/Modules/MC10220/visper06. onlar şekildir ve onların arkasındaki mavi gökyüzü ile bulutlar arka planın parçalarıdır. değişim. Obje ve arka plan durumunun oluşumu Gestalt kanunları tarafından da belirlenebilir. tekrar ve zıtlıktır (Sartain vd. Carlson.html).270). Bunlardan bazıları: şiddet. hareket eden bulutları izliyorsanız. 1974. o zaman şekil onlardır. uyaranların belli bölümlerini şekil. Eğer. Şekil 3. 1967.25 Şekil-zemin ilişkisi. . onun yerine.ac. uyarana bağlı bir dizi koşul vardır. Bununla birlikte.. Bazen neyin obje ve neyin arka plan olduğu konusunda belirsiz ipuçları olur (Carlson.71 bağlıdır. şekil-zemin ilişkisinin gözlemcinin bakış açısına bağlı olduğunu ifade etmiştir. resim arka planın bir parçasıdır. s.

Uygun devamlılık. . bununla birlikte tamamlanmamış imge algılanır. s. Örneğin. birdenbire keskin bir viraj yapar şekilde algılamaktan daha kolaydır. Şekil 3.28 Uygun devamlılık ilkesi (Carlson.29 Kapanma kanunu (Carlson. tahmin edilebilirliğe ve kolaylığa işaret eder.29 bir üçgene çok az benzemektedir.139).29’daki iki renkli nokta gurubundan hangisi siyah noktalardan oluşan çizginin devamlılığını en iyi tanımlar? Çizgiyi düzgün bir rotayı izler şekilde algılamak. 1993.139). Kapanma kanununa göre.27 Benzerlik kanunu (Carlson.72 Benzerlik kanunu. bir nesne diğerini kısmen örter. Şekil 3.139). 1993. birbirine benzeyen bileşenlerin aynı formun parçası olarak algılandığını ifade eder. Çoğu kez. Şekil 3. 1993. görsel sistem kayıp bilgiyi giderir ve tamamlanmamış figürün dış konturunu kapatır. Şekil 3. s.27’de baklava formu karenin içinde kolayca görülebilir. Şekil 3. s. eğer kalemle boşluklar kapatılırsa figür üçgen gibi görünecektir. Şekil 3.

kullanıcıların mekanları tasarımcının istediği doğrultuda algılamasını sağlamak için faydalı birer araç olmaktadır. yüzeyindeki bileşenler de onunla birlikte hareket eder ve hayvanın formu çabucak algılanır (Carlson. Bununla birlikte.273). faydalı formlar. .273). aynı doğrultuda hareket eden bileşenlerin birbirine ait olarak ve bir figür oluşturacak şekilde algılanacağını ifade eder. s.. Hayvan sabit kaldıkça. Buna göre. Şekil 3. s. Gestalt ilkeleri. Genelde. dengeli ve tamamlanmış olmaya eğilimlidir. s. 1967.73 Sonuncu Gestalt organizasyon kanunu harekete dayanır.30’da faydalı formlar ve zayıf formlar görülmektedir. Algılamada Gestalt teorisinin temel kanunlarından biri de Pragnanz Kanunları’dır. uyaranlar gözlemci tarafından “faydalı” formlar olarak algılanma eğilimindedir.. Zayıf formları faydalı formlarmış gibi algılama eğilimi vardır (Sartain vd. Gözlemcinin algılamalarının eğilim gösterdiği belli formlar vardır.137-138). Şekil 3. iyi bir şekilde saklanmış halini korur. Özellikte mimarlıkta. 1967. 1993. simetrik. Hayvanın üzerindeki bileşenleri gruplamak için bir taban yoktur. Bunlar faydalı formlar olarak adlandırılır. mekan organizasyonunda ve mekan bileşenlerinin bir araya getirilmesinde Gestalt ilkelerinden ağırlıklı olarak yararlanılmaktadır. hareket ettiği anda.30 Faydalı formlar (Sartain vd. Genel gidişat kanunu. çünkü sınırları anlaşılmaz hale gelmiştir. Ormanda bir hayvanın yüzeyi arka plandaki elementlerin aynısıyla kaplanmışsa kamufle edilmiştir.

fiziksel ve psikolojik olarak soğuk (çünkü taşın ortalama ışınsal sıcaklığı düşüktür). renkli ve parçalıdır (İmamoğlu.3. fakat soğuk renklerle renklendirilmiş bir mekanda tahmin edilen sürenin gerçek sürenin altında olduğu saptanmıştır. Düz dokulu bir yüzey soğuk bir etki yaratırken. tek renkli ve monolitik.5 Isısal Algılama Isısal algılamada malzemeler önemlidir. ikincisi. Eğer sıcak renklendirme bireyi etkilerse daha uzun süre o mekanda kaldığı duygusuna kapılabilmektedir (Aydınlı.130).4. 1986. pürüzlü bir yüzey sıcak etki yaratmaktadır (Aydınlı.51). Taşlardan oluşmuş bir odanın bize yaşattığı. bazı dokusal özelliklerin. Buna bağlı olarak. Renkler. yumuşak. sert. ahşap bir odanınkinden farklıdır. soğuk renklerin rutin. s. İlki. . öznel sıcaklık hisleri ve psikolojik tepkiler üzerindeki etkileri hakkında aşağıdaki tabloda açıklanan gözlemleri yapmıştır.74 3. s.31 Renklerin etkileri (Lang. Grandjean (1973). 1986. s. mekanın bir bütün olarak algılanması sonucu daha sıcak veya soğuk bir etki uyandırdığının deneylerle saptandığını ifade etmektedir. monoton işlerin yapıldığı yerlerde kullanılmasının uygun olabileceği konusunda öneriler yapılmıştır. 2003. Örneğin. 1987. s. bir odanın boyutlarının algılanmasında. Şekil 3.79). sıcak renklerin hakim olduğu bir mekanda geçen zamanın daha fazla tahmin edildiği.52). Aydınlı da benzer şekilde. içinde bulunduğumuz mekanda geçirdiğimiz zamanı tahmin etmede de etkin rol oynar. rengin. sıcak.

yan yana duran kompleks iki boyutlu şekiller olarak ya da biri diğerinin önünde duran iki basit nesne olarak görülebilen iki çizimi içermektedir. Tek gözle gerçekleştirilen göstergelerden biri hareketi içerir. mesafe hakkında önemli olan işaret yakınlaşım aracılığıyla sağlanır. Yalnızca yüzünün ön kısmında gözleri bulunan hayvanlar (maymunlar. Belli ki. Faydalı form prensibi de nesnelerin göreceli konumlarının algılanmasına etki eder: Daha basit kenarlı nesneler daha yakın olarak algılanır. Bu durum.6 Mesafe ve Zamanın Algılanması Mesafe iki çeşit gösterge sayesinde algılanır: Binocular (iki gözle yapılan) ve monocular (tek gözle yapılan). Eğer uzaksa. bu nedenle doğal çevrede ya da hareketli bir resimde deneyimlenmelidir. araya yerleşim en iyi. İki gözle gerçekleştirilen göstergelerde. kediler ve bazı kuşlar gibi). Çünkü anlamı belirsiz bir çizim faydalı form prensibine dayanarak algılanma eğilimindedir. Başlarının kenarlarında gözleri bulunan hayvanlar (fareler ve balık) sadece tek gözle gerçekleştirilen göstergeleri bulundurabilirler. Aslında bu göstergelerin çoğu sanatçılar tarafından keşfedilmiş. Fakat tanıdık olmayan nesnelerde bile işe yarar.4. Böylece gözler mesafe bulucular olarak kullanılabilir. kişiye tanıdık gelen ve şekillerinin nasıl göründüğünü bildiği objelerde çalışır. neredeyse her zaman iki nesne görünür. iki gözle gerçekleştirilen göstergeleri barındırırlar. bu yüzden. çünkü gözlerinin görsel alanları birbiri üstüne binmez. nesnelerin görece mesafeleri hakkındaki bilginin en önemli kaynaklarından biri (interpozisyon) araya yerleşimdir.32. Eğer bir nesne kişiyle diğer nesne arasında konumlanmışsa.75 3.3. bir nesnenin diğerine olan uzaklığını belirten özellikleri tanımak için çalışırlar. sonra psikologlar tarafından çalışılmıştır. dolayısıyla şekiller gözlemciye daha yakındır. Eğer bir nesne yüze çok yakınsa gözler içe döner. 1993. . akla zemin-şekil ilişkisini ve renklerin kullanımını getirmektedir. kişiye yakın olan nesne çabucak algılanır (Carlson.149-152). Sanatçılar dünyayı gerçekçi bir biçimde sunmak ister ve görsel çevrelerini. Renk kullanımıyla bazen aynı hizada bulunan iki nesne arasında şekil-zemin ilişkisi varmış gibi gösterilebilir. s. öyle ki yakın olan nesne uzak olan nesneye olan görüşü kısmen kaplar. Beyin ekstra kasları kontrol eder. Zeminler her zaman şekillerin arkasında bulunur. daha uzağa bakar. nesne ve gözler arasındaki mesafeye ilişkin açıyı bilir. İki gözle gerçekleştirilen göstergelerde. sıcak renkler kullanılan nesne gözlemci tarafında şekil olarak ve dolayısıyla daha yakınmış gibi algılanır. Şekil 3.

Görsel sistem. arabaların ne kadar genişlikte olduğunu bildiği için.152). Örneğin. Şekil 3. Örneğin. yoksa perspektifin doğada bulunan bir kopyası mı var? Doku. Bir diğer iki gözle gerçekleştirilen mesafe göstergesi nesnelerin boyutlarıyla olan tanışıklıktan elde edilir. İnsan eli değmemiş doğal bir çevrede. zemine oturan nesnelerin mesafelerinin algılanmasında . geniş binalar ve demiryolları görmediler. Perspektifi kullanma yeteneği peyzaj özellikleri üretildikten sonra mı kazanıldı.33 farklı mesafelerle konumlanmış iki nişi göstermektedir. özellikle yerin dokusu.151). otomatik olarak. retinal imgenin boyutlarından olan yaklaşık mesafeyi hesaplayabilir.33 Perspektif ilkesi (Carlson. evrimsel tarihimizin erken dönemlerindeki insanlar. çok uzakta olarak algılanır. 1993. s. sokaklar. perspektifi temsil eden gerçek birleşen çizgiler çok az görülür.76 Şekil 3.32 Faydalı form prensibi (Carlson. duvardaki nişler aynı boyutta olarak algılanırlar. s. Perspektif nedeniyle farklı boyutlarda retinal imgeler üretmelerine rağmen. eğer bir otomobil retinaya çok küçük bir imge olarak düşerse. 1993. Resim perspektifi anlatmaktadır: Bizden uzaklaşan paralel çizgilerin bir noktada birleşmesi eğilimi. Şekil 3.

daha düz bir doku daha uzak görünür (Carlson. Yani mekanlar. Mekanın en basit tanımı “boşluk”tur. çeşitli zamanlarda farklı tecrübeler edinmek anlamına gelebilir (Dede. Ayrıca bir mekanda uzun zaman kalmak. Mekanın algılanması için içinde yaşamak gerekir.77 kullanılan başka bir göstergeyi sağlar.149-152). bir mekanı ilk defa deneyimliyorsa algılayacağı şeylerin niceliği bellidir ve sınırlıdır. 1997. insanların kendilerine bir mekan oluşturmasındaki ilk amaç korunma gereksinimi olarak görülmektedir. yaşanan boşluktur. Daha kaba bir doku daha yakın görünür. insanların (ya da canlıların) ihtiyaç duyması sonucunda oluşturulur. Mekan-zaman kavramının ilk olarak 20. problemlere çözümler bulmasıdır. Mekan içinde çeşitli sebeplerle bulunulan. s. her seferinde mekanla ilgili daha fazla detay algılayabilir. 1992. alışmışlık durumu oluşturur ve insan bir şeye alıştıkça olumsuz özelliklerini göremez hale gelir. bakış açısının sürekli değişimini belirliyordu (Altan.5).45). bu gibi sorulara ve benzerlerine cevap vermeye yardımcı olacak bazı konular irdelenmiştir. mekan oluşturmadaki diğer faktörlerin yanında insan faktörünü göz önüne almanın gerekliliği açıktır. kullanıcısı olmayan bir mekan düşünülemez. Mimarlar da bu durumda. insanların bir takım ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler bulmakla yükümlüdürler. Mekan içinde yaşamak. Bu dördüncü boyut. Bu durumda. . yy başlarında kübist olarak bilinen bir grup ressam tarafından görsel sanatlarda kullanıldığı bilinmektedir. s. Mekanlar kullanıcısı için oluşturulur. Tarihe bakıldığında. Mimarlık. tasarımda (mekan oluşturmada) neden önemlidir? Bu bölümde. Mekan nedir? Mekan neden oluşturulur? Mekan oluşturmada kesin ilkeler var mıdır? Algılama. mekan oluşturma sanatıdır. Mekanın algılanmasında zaman çok önemli bir etkendir. s. o mekanla ilgili estetik duyguları artar. İnsan. Mekanda tek bir bakış açısından gerçeği ifade etme sınırlamasına karşı direnmişler ve mekan zamanında daha gerçek bir izlenim vermek için aynı anda bir resim üzerinde aynı cisim veya kişilerin görüntüsünün pek çok noktasını birleştirme düşüncesini geliştirmişlerdir. 1993. Mimarlığı diğer sanatlardan ayıran ya da diğer bir deyişle yalnızca bir sanat olmaktan çok daha fazlası yapan da budur. Mekanı tekrar tekrar kullandıkça.

boyutlar…). işitsel. algılama duyular yoluyla gerçekleşir ve uyaranlardan gelen bilgiler zihinde belli filtrelerden (psikolojik ve sosyo-kültürel) geçtikten sonra ancak mekan algılanır ve anlamlı hale gelir. Mekanın algılanmasında. Bununla birlikte mekan kullanıcısının kendi gerçekliği mevcuttur. bir obje olarak bir gerçekliğe sahiptir. ısısal. rengiyle. Bu bölümde. gözlemciye aynen ulaşmasının yanı sıra. Mekanın sahip olduğu özelliklerin yani mekandan kullanıcıya ulaşan uyaranların (ısı. algılamanın nesnel ve öznel yönleri üzerinde durulmuştur.78 Mekan. sesler. söz konusu uyaranlar zihinde bir süreçten geçer ve kullanıcı üzerinde herkes için aynı olmayabilen bir etki bırakır. boyutsal. Bunlar birbirinden ayrılamaz. bu etki algılamanın sonucudur. . yapısıyla vb. dokunsal. kokusal. görsel yönler mekan özellikleri gibi görünmekle birlikte. koku. düzeniyle.

mekansal algılamada kültür kavramı irdelenecektir. 1974. insanların birbirlerini ve ilişkide oldukları nesneleri yorumlayış biçimi -ki turizm aktiviteleri bu çeşit ilişkilerin en yoğun gerçekleştiği durumları oluşturur. . s. mimarlıktaki kullanıcı ifadesinin yerine zaman zaman kullanılacaktır. mekanın boyutları. Bu bölümde. Kültür ve kültürü oluşturan bileşenler. turizm olgusunun merkezinde farklı kültürlerden insanların bir araya gelişi ve bir kültürün üyesi olan insanların farklı kültürlerden insanlarla ya da/ve de öğelerle ilişkide olması durumu söz konusudur. Tezin bu bölümünde. turist (turizm ekseninden yaklaşılarak) gibi ifadeler kullanılmıştır. Dolayısıyla.79 4. Bu bölümde değinilecek olan kullanıcının mekanı algılaması ve ilişkili psikolojik süreçlerle ilgili konularda çeşitli kaynaklarda kullanıcı ifadesi yerine tüketici (pazarlama ekseninden yaklaşılarak). TURİZMDE MEKANSAL ALGILAMA VE KÜLTÜREL DAVRANIŞ Önceki bölümlerde. Turizm olgusu. Turizm bir endüstri olarak kabul edildiğinden turizmin içinde yer alan tüm kullanıcılar yani hizmet görenler tüketici olarak kabul edilebilir.1 Tüketici davranışının kültürel ve sosyal yönleri (Markin. yararlanılan kaynaklardaki tüketici ve turist ifadeleri.465). kültür faktöründen ayrı düşünülemez.önem kazanmaktadır. farklı kültürlerden insanların buluştuğu yerlerde. çünkü. algılamada önemli belirleyici ve yönlendiricilerdir. tezin konusu olan. mekanın algılanması ve algılamada nesnel ve öznel faktörler konularına değinilmişti. Şekil 4.

bu durumda. bir insan faktörü olan turisttir. algısal farklılıklar ve seyahat tarzları en önemlileridir (Woodside vd. bir yeri algılamasını vb. turizm olgusunda birleşir. İkisinin ortak konusu.. kişinin geçmişine ve içinde yaşadığı topluma dayalıdır (Woodside vd. Kullanıcı memnuniyeti. . sağlayan faktörlerle ilgili konularda olduğu gibi. Son olarak da. tatil yeri seçimi.1 Turizmde Mekanın Algılanması ve Psikolojik Süreçler Psikoloji. kişinin tatil yerine bağlı oluşu ya da olmayışıyla sonuçlanır.. mesafeleri ve farklı yerleri nasıl algıladıkları gibi. turistin belli bir şekilde davranmasını. Fakat. aynı zamanda bu.80 Bu bölümde. Bütün bunlar. hem mekansal. fonksiyonuyla ve fenomeniyle ilişkili olan bir disiplindir. Bu durumlar arasındaki ilişki bir döngü oluşturmaktadır. çoğunlukla tatil yeri tercihi. Tatil yerine bağlılık. tatil yeri tercihi ve tatil yerlerinin algılanmasındaki farklılıklar mimarinin konusu olabilir.19). belli bir seyahat tarzını benimsemesini. s. turistlerin mekansal davranışı ve algılamaları kesişimin bir parçası olabilir. Coğrafya perspektifinden bakıldığında. yine bu durum her iki disiplindeki temel araştırma konularını ayrıştırır. mekansal konular ve yeryüzündeki oluşumlarla ilgilenir. diğer taraftan coğrafya. insan zihninin doğasıyla. turistlerin ne zaman ve nereye seyahat ettiği. 2000. Psikoloji perspektifinden bakıldığında. seyahat deneyimlerine etki eder. ilk olarak turizm mekanının algılanması ve ilişkili psikolojik süreçler irdelenecektir. Çünkü.2. Her iki disiplinin kesişim noktası olduğu gibi. seyahat deneyimi ve tatil yerine bağlılık durumları arasındaki ilişkilere bir bakış sağlamaktadır. her iki disiplinin kesiştiği alanlar açıkça görülmektedir. tasarımdaki başarıyı yansıtan bir durumdur. Bu iki disiplin. 4. Şekil 4. Böylece. s. psikolojide turist motivasyonu ve coğrafyada turizm kaynaklarının mekansal dağılımı gibi.19). turistlerin ve davranışlarının psikolojik yönleri kesişimin bir parçası olabilir. kişinin bağlılığı bir sonraki tatil yerinin tercih edilmesiyle ilişkilidir. tatil yeri memnuniyeti sonucunda aynı yeri tekrar ziyaret etme durumunu ifade eder. Tatil yeri tercihleri. 2000. belli bir tatil yerini tercih etmesini. hem de psikolojik bileşenlerin ortaya konması gerekir.

170). dünyanın anlamlı ve . bölümünde de bahsedildiği gibi. turizm alanında çevre ve insan iki temel faktördür. organize ettiği. 2000. Genel anlamda. İnsan-çevre etkileşiminde ve insanın çevreyle ilgili bilgiyi elde edişinde bazı psikolojik süreçler önem kazanır. algılama gibi bazı psikolojik süreçlerden faydalanır. bireyin uyaranı seçtiği. Çünkü.81 Şekil 4. Tezin 2. 1999. Akademik anlamda algılama. bununla birlikte sosyal psikologların araştırmalarının çoğu motivasyon odaklıdır (Hall ve Page. Aslında çevreyle ilgili bilginin elde ediliş şekli ve insanların çevreyle nasıl bir etkileşim içinde bulunduğu mimarlar için önemli bir araştırma konusu olabilir. Araştırmanın bu bölümü. Bilgi elde edebilmek ve bu bilgiyi yorumlayabilmek için (bu bilgi sayesinde yolunu bulabilecek. Turistlerin çevreyle ilgili bilgiyi nasıl elde ettiği ve çevreyle nasıl bir etkileşim içinde bulunduğu önemli bir konu olmasına rağmen turizm araştırmalarında göreceli olarak fazla yer almamıştır. algılama bir süreçtir. insan yeni bir çevreyle karşı karşıya kaldığında o çevreye adapte olabilmek ve hayatta kalabilmek için çevreyle etkileşime geçer. 1987). s. turizmle ilgilenen sosyal psikologların ilgi alanı olarak görülür.. s.20). çevreyi tanıyabilecektir) biliş. öyle ki insanlar bu süreç yoluyla dünyayı öğrenirler (Schiffman ve Kanuk.2 Tercih ve deneyim arasındaki etkileşimler (Woodside vd.

deneyimlediğimiz şeyi üreten ve şekillendiren süreç olduğuna işaret etmiştir. algılamayla ilişkili kavramlar ve oluşumlar söz konusu olur. Tezin konusu olan turizm mekanlarının algılanması olgusunu daha iyi anlayabilmek için söz konusu psikolojik süreçleri irdelemek yerinde olacaktır. algılamayı.202). Şekil 4. algılamanın. kullanıcının iç dünyasında gerçekleşen algılama ve ilişkili psikolojik süreçler ile mekansal bilgi ve özelliklerin söz konusu psikolojik süreçlere olan etkisi incelenecektir. Her üç evrede de algılama.82 belirgin bir resmi olarak yorumladığı süreçtir (Schiffman ve Kanuk. 1987).1. . deneyimlediği sırada ve deneyimledikten sonra bazı psikolojik süreçler gerçekleşir.3 Algılamanın şematik tanımı (Markin. Mitchell (1978). 4. s. bilgilerin dış çevreden seçildiği ve anlamlı deneyimler olarak yorumlandığı süreç olarak tanımlamışlardır. Bu tanımda sözü edilen “dünyanın anlamlı ve belirgin bir resmi” ifadesi ilerleyen bölümlerde çokça bahsedilecek olan “zihinsel imgeler” ifadesine karşılık gelmektedir. Samovar ve Porter (1991). Psikolojide de imaj kelimesi zihinsel imgeler ifadesine karşılık gelecek şekilde kullanılmaktadır. “Turizmde mekanın algılanması ve psikolojik süreçler” başlığı altında incelenen bu bölümde.1 Kullanıcıdan Kaynaklanan Algılama ile İlişkili Psikolojik Süreçler Turistler turizm mekanını deneyimlemeden önce. 1974. Türkçe’de çeşitli anlamlarda ve çoğu zaman belirsizce kullanılan imaj kelimesi bu tezde zihinsel imgeler anlamında kullanılmıştır.

s.83 Şekil 4.4 Tüketici davranışıyla ilgili bazı süreçleri ve sistemleri gösteren model (Markin. .465). 1974.

motivasyon. (1) Bilişsel alan. hisleri. tüketici kararlarına girdi oluşturacak pazarlama çabaları ve sosyo-kültürel çevre gibi dış etkenler olarak ve karar verme süreci sonrasındaki davranışlar süreç sonrası çıktılar olarak gösterilmektedir. kişilik. istek ve değerleri içerir. 1974. (3) Davranışsal (conative) alan. öğrenme. hareket etme.28). algılama. Diğer bir deyişle. o şey hakkında bir şeyler hissetme ve sonra o şeyle ilgili bir şeyler yapma. tutumlar gibi birbiriyle etkileşim halinde olan psikolojik süreçler yer almaktadır. mücadele etme ve böylece (1) ve (2) ye cevaben çevre üzerinde bir etkiye sahip olmayı içerir (Rapoport. karar verme süreci sırasında. (2) Etkisel alan.6’da. Şekil 4. çevre hakkındaki duyguları. Tatil çıkma kararı verildiğinde bunu takip eden adım hangi tatil yerinin tercih edileceğidir. insan-çevre etkileşimiyle ilişkili herhangi bir düşünsel girişim üç alanı içermelidir: bir şeyi bilme. Turizmde insan-çevre etkileşimi karar verme süreciyle başlar. 1977. bilme ve düşünme gibi bireyin çevreyi tanımasındaki temel süreçleri içerir.267). Şekilde.5 İnsan-çevre etkileşimiyle ilgili psikolojik süreçler (Markin. Şekil 4. . algılama. s.84 Genel olarak. tatile çıkıp çıkmama üzerine verilecek bir karardır. Bu karar. motivasyonları. s.

2000. sonrasında ise ailesel etkiler. tutumlar.6 Karar verme sürecini oluşturan aşamalar (Schiffman ve Kanuk.7’de görüldüğü gibi. . s. seyahat edenlerin nasıl karar verdiklerini anlamak. öğrenme ve kişilik gibi temel psikolojik oluşumlardır. referans grupları. seyahat kararındaki öncelikli etkiler.85 Şekil 4. Şekil 4. güdüler. tercihlerini etkileyen psikolojik ve sosyal faktörlere bir iç bakış gerektirir.9). Mayo ve Jarvis’e göre (1981). kültür gibi sosyo-kültürel etkiler devreye girer. sosyal sınıf. algılama.

7 Bireyin seyahat davranışındaki temel etkiler (Pizam ve Mansfeld. Şekil 4. Pazarlama sektörü açısından bakıldığında. turizmin faaliyet gösterdiği alanları daha etkili ve çekici hale getirmede turistlerin seyahat edecekleri yerleri tercih etmeleri üzerine yapılacak çalışmaların önemi büyüktür.22).86 Şekil 4. s. 2000. .16). s. 2000.8 Tatil yeri tercihi sürecine ilişkin bir model (Pizam ve Mansfeld.

87 Um ve Crompton’un (1990) yaptığı çalışmada (Şekil 4.8), tatil yeri tercihini etkileyen kavramlar, dıştan gelen bilgiler, içten gelen bilgiler ve bilişsel yapılar olarak nitelendirilmiştir. Dıştan gelen bilgiler, potansiyel yolcunun karşı karşıya kaldığı pazarlama ilişkileri ve sosyal etkileşimlerin özeti şeklinde görülür. İçten gelen bilgiler, sosyo-psikolojik etkenlerden doğar; kişisel karakteristikler, güdüler, değerler ve tutumlar gibi. Bilişsel yapılar, içten ve dıştan gelen bilgilerin bir birleşimini sunar (Pizam ve Mansfeld, 2000, s.16). Söz konusu pazarlama ilişkileri ve sosyal etkileşimler ürün (turizm çevresi) hakkındaki bilgileri içerir. Bunlar çevresel bilgilerin kaynaklarını işaret etmektedir. Woodside ve Lysonski’nin (1989) tatil yeri tercihi modeli (Şekil 4.9), tatil yeri tercihleri kadar tatil yeri farkındalığını da etkileyen kişisel değişkenlere önceki tatil deneyimlerini de dahil etmiştir. Çünkü, önceki deneyimler, diğer seyahat bağlantılı değişkenlere (yaşam döngüsü, gelir durumu, yaş, yaşam tarzı, değer sistemi gibi) ek olarak, tatil yeri tercihi sürecinde çift yönlü bir etkiye sahiptir (Woodside vd., 2000, s.21).

Şekil 4.9 Tatil yeri tercih modeli (Pizam ve Mansfeld, 2000, s.17).

88 Uysal ve Hagan (1993) ile Weaver vd.’nin yaptığı çalışmalarda, seyahat ve turizm alanında seyahat motivasyonları seyahat davranışını ve tatil yeri tercihi sürecini anlamada merkezi öneme sahip bir kavram olarak kabul edilir; Crompton’un (1979a) ve Iso-Ahola’nın (1982) yaptığı çalışmalara göre, motivasyonlar tüm davranışların arkasındaki itici ve zorlayıcı güçlerdir.

Şekil 4.10 Motivasyon sürecine ilişkin bir model (Schiffman ve Kanuk, 2000, s.65). Crompton (1979b), turizm motivasyonunu açıklamak üzere dokuz ayrı güdü ortaya koymuştur. Söz konusu güdüler; algılanmış (ya da alışılmış) bir çevreden kaçış, kendini keşfetme ve yenileme, rahatlama, prestij, uzaklaşma, akrabalık ilişkilerini güçlendirme, sosyal etkileşimi kolaylaştırma, yenilik ve eğitimdir. Bunların yedi tanesi sosyo-psikolojik ya da itici güdüler, iki tanesi ise kültürel ya da çekici güdüler olarak adlandırılır (Ross, 1998, s.22). Mayo ve Jarvis (1981), seyahat motivasyonlarının dört başlıkta incelenebileceğini öne süren McIntosh’un (1977) çalışmasını aktarmışlardır: • Fiziksel motivasyon sağlayıcılar: fiziksel dinlenme, spor faaliyetleri, plaj rekreasyonu, dinlendirici eğlenceler ve sağlık aktiviteleri. • Kültürel motivasyon sağlayıcılar: diğer ülkeleri ve onların müziklerini, sanatını, folklorunu, danslarını, dinini vb. tanıma isteği. • Kişilerarası motivasyon sağlayıcılar: yeni insanlarla tanışma isteği; arkadaşları ya da

89 akrabaları ziyaret etme; rutin yaşamdan, aileden ya da komşulardan uzaklaşma; yeni arkadaşlar edinme. • Statü ve prestijle ilgili motivasyon sağlayıcılar: fark edilme, dikkat çekme, takdir edilme ve iyi bir ün elde etme isteği. Crompton (1979b) ve Dann (1977, 1981) da turist motivasyonunda itici ve çekici güçlerden bahsetmişlerdir. İtici faktörler, kişiyi seyahat etmeye iten sosyo-psikolojik güdüler olarak görülür. Tam tersine, çekici faktörler, seyahat etme kararı verildiğinde tatil yerlerinin potansiyel yolcuya çekici gelmesine etki edebilir (Woodside vd., 2000, s.196). Gnoth (1997), turist algılamalarının ve beklentilerinin güdü ve motivasyon arasındaki etkileşimden etkilendiğini öne sürmektedir. Güdüler, duygusal itici güçlerle ilişkiliyken, motivasyonlar, bilişsel parametrelerle ilişkilidir. Stabler ile Um ve Crompton’un (1990) çalışmalarında, kişisel faktörler olarak ele alınan seyahat motivasyonları, tatil yeri imgelerinin gelişimine rehberlik eden temel bir etki olarak tatil yeri tercihi ve imge oluşturma modellerine dahil edilir. Stabler, fiziksel, statü ile ilgili, sosyal, kültürel, akılsal, kaçış, rahatlama gibi sosyo-psikolojik seyahat motivasyonlarını ortaya koymuştur (Woodside vd., 2000, s.70). Tatil yeri tercih sürecinde, tatil yeri imgeleri, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde, seyahat motivasyonlarıyla ilişkili olarak kurulur (Moutinho, 1987). Mayo ve Jarvis (1981), seyahat edenlerin psikolojik motivasyonlarının tatil yeri imgelerini etkilediğini belirtmektedir. Pearce’ye göre (1995), turist motivasyonlarıyla tatil yeri imgeleri arasındaki ilişki seyahat davranışını ve motivasyon teorisini anlamak için incelenmelidir. Burada sözü edilen zihinsel imgeler, algılamaların ürünleridir. Tatil yeri tercih aşamasında, turist davranışlarını etkileyen motivasyonlar ve zihinsel imgeler turistlerinden daha önceki tatil deneyimlerinden beslenir. Diğer bir deyişle, turist henüz tatile çıkmamış ve tatil yerini deneyimlememiştir; bu süreçler, tatil yerinin deneyimlenmesinden önce gerçekleşir. Bu evrede, kişi tatil yeriyle ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi elde eder, bu bilgilerin etkisiyle söz konusu tatil yeri hakkında zihninde bazı imgeler oluşur. Turistin tatil yeri imgelerinin önemi açıktır; çünkü imgeler bireyin öznel algılamalarına, davranışlarına ve tatil yeri tercihlerine etki eder (Chen ve Hsu, 2000; Joppe vd., 2001; Kozak, 2001, 2002; Klenosky, 2002; Qu vd., 2000; Seddighi ve Theocharous, 2002). Tatil yerleri hakkında seyahat edenlerin zihinlerinde oluşan imgeler, bazı bilgi kaynaklarından (uyarı değişkenleri) büyük ölçüde etkilenir. Gunn (1972), yolcuların davranışsal süreçlerinde

nedensel imge oluşumu kaynakları tatil yeri ile ilgili pazarlama çabalarından oluşur. 1977). kitaplar ve filmler gibi. yer tercihi kararlaştırıcıları olarak algılama ve zihinsel imgelere odaklanmıştır. turizm dışı bilgiyi içerir. bir tatil yerinin imgesinin geliştirildiği bilginin iki temel kaynağını vurgulamıştır: organik ve nedensel (induced). broşürler. Gunn. Um ve Crompton’un (1990). Um ve Crompton’un (1990) memnuniyet veren tatil yeri tercihi ile ilgili bilişsel modeli. Dışsal girdiler. bir turistin nereye seyahat edeceği kararını üreten gerçek bilgiden çok. 2000. 2000.67). Shih.. içsel girdiler seyahat edenlerin sosyo-psikolojik özelliklerini kapsamaktadır (Woodside vd. yaptığı çalışmalarda (1986). Bu dış faktörler. tatil yerine bağlı çeşitli bilgi kaynaklarını içerirken. Bilgi kaynaklarının tatil yeri imgelerinin oluşumundaki rolü aynı zamanda Fakeye ve Crompton’un (1991) imge oluşturma modelinde de vurgulanmıştır. Benzer şekilde. Benzer şekilde. Birçok durumda. memnuniyet veren tatil yeri tercih modelinde tatil yeri imgelerini etkileyen iki temel faktör tanımlanmıştır: dışsal ve içsel girdiler. s. Gunn’un (1972) organik ve nedensel imgeler fikrinden adapte edilerek oluşturulan modele göre. bilgi kaynaklarının türü tatil yeri imgelerinin farklılaşmasıyla sonuçlanır. Organik imge oluşumu kaynakları. Woodside ve Lysonski’nin (1989) tatil yeri tercih modelinde pazarlama değişkenlerinin (turizm ile ilgili bilgi kaynakları) ve seyahat edenlere bağlı değişkenlerin (önceki tatil deneyimleri. büyük ihtimalle bir yerin zihinde oluşturulan imgesidir (Pizam ve Mansfeld. haberler. çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen bilgiler sonucunda oluşan algılamalardır. . yaş ve değer sistemi) tatil yeri imgeleri saptayıcıları olduğu vurgulanmıştır. turistlerin algılamalarının tatil yeri tercihlerini nasıl etkilediğini göstermiştir (La Page ve Cormier. s.90 imgelerin değişimini kavramsallaştırmış ve zihinsel imgelerin tatile çıkmadan önce sahip olunan bilgi kaynaklarının bir sonucu olduğunu saptamıştır. reklam ve promosyon kampanyaları gibi. dergi makaleleri. pazarlama değişkenleri ya da bilgi kaynakları tatil yerlerinin algılanmasını ya da bilişsel değerlendirmelerini etkileyen güçlerdir.15). gelir.. sembolik uyaranlar (medya aracılığıyla bir tatil yerinin promosyonu gibi) ve sosyal uyaranlar (arkadaş ve akrabaların önerileri gibi) gibi çeşitli bilgi kaynaklarını içerir (Woodside vd. Önceki çalışmalar. Woodside ve Lysonski’nin (1989) tatil yeri seçim modeline göre.68). 2000. bu aşamadaki algılamalar da deneyimleme sonucunda değil. Benzer şekilde. s. dokümanlar. Diğer taraftan. tatil yeri özelliklerinin bilişsel/algısal değerlendirmesi bazı dış faktörler tarafından oluşturulur. fakat imgelerin etkili birer bileşeni değildir.

. imgelerin talep (tüketici) ve arz (uyaran) faktörlerinin sonucu olduğunu ortaya koymuştur (Woodside vd.91 İmgeler.68). 2000. 1993). fikirlerin ve izlenimlerin özetidir. Psikolojide imgeler. Gartner. Tüketici faktörleri. 1992) etkiler. hem de etkisel imgelere sahip olduğu fikrini desteklemektedir (Burgess. fikirleri ve izlenimleri temsil etmek amacıyla oluşturulmuş zihinsel resimlere benzetilebilir (Woodside vd. değerleri ve inançları içerir (Jenkins. 1979). Çevresel psikolojideki çoğu bulgu. çünkü imgeler hem potansiyel turistlerin karar verici davranışlarını (Mayo.. tüketici davranışı ve ekonomik teoriye (arz-talep etkileşim) dayanarak. s. İmgeler. Stabner. duyguları. ayırt edici aynı zamanda birbiriyle ilişkili bileşenleri içerdiği söylenebilir: algısal/bilişsel ve etkisel. İmgesel yapıların. Lynch. Mayo’nun (1975) da ifade ettiği gibi bir tatil yerinin imgesi turistlerin tatil yeri tercih sürecinde önemli bir faktördür. s.. . Şekil 4. hem de turist deneyimleriyle ilişkili memnuniyetin derecesini (Chon. 2000. s. Turistlerin tatil yeri imgeleri önemlidir. turistlerin tatil yeri imgeleri. Crompton. görsel sunuma işaret eder. kişinin bir tatil yeri hakkında sahip olduğu inançların.68). 1997. motivasyon. Bunun yanında. davranışsal coğrafyada ise birbirleriyle ilişkili tüm izlenimleri. kişisel inançları. 1973. bir obje hakkındaki inançlara ya da bilgi birikimine işaret ederken. çevrelerin ve yerlerin hem algısal/bilişsel. bilgi birikimini. 1999. Crompton’a göre (1979a). 1978. reklamsal ya da reklamsal olmayan sosyal bilgi kaynaklarını ve önceki tatil yeri deneyimlerini kapsar (Woodside vd. algılama ve psikolojik özellikleri içerir. 2000. 1999. algılanmış bilginin bireyin zihninde resmedilmesi. s. etkisel değerlendirme obje hakkındaki duygulara işaret eder (Baloğlu ve Brinberg. arz faktörleri.197). s. 1987). sosyo-ekonomik özellikler. 1960).11 Bir yerin algılanması (Hall ve Page. Algısal ya da bilişsel değerlendirme.1). betimlenmesidir (MacInnis ve Price.171).

Bunun yanı sıra. gerçekliğin bireyin kendi bakış açısına göre düzenlenmiş halidir. fakat bunlar bireyin bir tatil yeri ile ilgili deneyimlerini etkiler (Hall ve Page. Tüketicilerin tercihlerinde. Bireyler objektif gerçekliklere değil. kişilerin duyular yoluyla aldıkları bilgi sinyalleriyle gerçekleşir. diğer bir deyişle deneyimlenmesinin ardından oluşan zihinsel imgeler vardır. bir yerin (mekanın) zihinsel imgesinin oluşumudur.92 Şimdiye kadar. tatil yerlerinin zihinsel imgelerinin turistin karar verme sürecinde önemli olduğunu iddia etmektedir (Britton. s. turizm literatürü. Dört kişi aynı olayı. Çeşitlilik gösteren bireyler olarak her bir insan dünyayı kendine özel bir şekilde görme eğilimindedir. Kentsel çevreyi algılama süreci. yorumları oluşturur. Stabler. 1970).122). bilgiyi işler ve bireyin sahip olduğu bilgi birikimi. mekanları (lobi mekanı) tasarlarken kişilerin o mekanı algılama şeklini analiz edebilmek çok önemlidir. Williams ve Zelinsky. gerçeklik olarak algıladıkları şeye dayanarak hareket eder ve karar verirler (Schiffman ve Kanuk. İnsan beyni. Algılama. algılamanın ne olduğunu bilmektir (Woodside vd.. Bu yüzden. 1999. 1995. turistin karar verme sürecini anlamada önemli bir başlangıç noktası. Birincisi. dış kaynaklı olup algılanan uyaranın . O halde. 1970. dünyayı anlamlı hale getirdiğimiz sürecin bilişsel kısmıdır.222). 1970). s. s. Algılama ve biliş sürecinin sonuç çıktısı. 1993. 1988. Bu imgeler. algılamayı etkileyen faktörleri iki gruba ayırmışlardır: uyarandan kaynaklanan faktörler ve kişisel faktörler. Turistler kendi gerçekliklerine göre karar verdikleri için turistlerin davranışları bu bakış açısını takip eder (Kassarjian ve Robertson. kişiden kişiye farklılık gösterir. algılamalarına dayanarak hareket eder ve tepki verirler. Papadopoulos. algılamanın gerçeklikten daha önemli olduğu düşünülür. aynı zamanda görebilir ve her biri birbirinden çok farklı bir hikaye anlatabilir. Spence ve Engel. çünkü algılama kendiliğinden gerçekleşen bir oluşum değildir. 2000. Berkman ve Gilson (1986). Ürünlerin imajlarının tüketicilerin doğru olduğuna inandıkları şeyler üzerindeki davranışlarına rehberlik etmek ve bilgiyi yorumlamak için tercih sürecinin temelini oluşturduğu fikri ileri sürülmüştür (Bruner. Bir birey için gerçeklik yalnızca kişinin neyi algıladığıdır. uyaranın deneyimlenmesinden önce oluşan zihinsel imgelerin hangi bilgi kaynaklarına dayandığı ve ne tür süreçler sonucunda oluştuğuna değinilmişti. 2000. Ryan. 1979. Benzer şekilde.195). 1997). Algısal süreç. uyaranın algılanması sonucunda. 1968). yorumlar ise kişisel faktörlerle şekillenir. değerler ve tutumlarla ilişkilendirilir (Page. çünkü mekanlar kullanıcıları için oluşturulur. Zihinsel imgeler.

sosyal karakteristikler ve durumsal karakteristikler (tanıdıklık seviyesi ya da ürünle ilgili önceki deneyimler) (Woodside vd. Farklı alanlardan ve disiplinlerden çok sayıda araştırmacı. Turizmde algılama konusu işlenirken uyaranla ilişkili olanlara oranla kişisel faktörleri ölçmek daha zordur (Mayo ve Jarvis. 1981).67). Mayo ve Jarvis (1981). 1981). Psikoloji ve coğrafya. hem de bireysel koşullara dayanır (Mayo ve Jarvis. 1981).’nin (1962) çalışmasındaki fikirleri benimsemişlerdir ve algılamaya etki eden faktörleri iki kategoriye ayırmışlardır: fiziksel objenin karakteristikleri gibi uyaran kaynaklı faktörler ve değerler. çeşitli grupların çevreyi algılamalarına cevap olan hareketlerini etkileyen tutumları.. 2000. beklentilerinden. İtici güçler olarak tanımlanan motivasyonlar. güdülerinden. Pearce’ye göre (1988). Bir objenin (tatil yeri) imgesini oluşturmak algısal organizasyon. Algılama davranışın oluşumundaki aşamalardan biridir. imgeler hem fiziksel uyaranın karakteristiklerine. tatil yerlerinin algısal farklılıkları . renk. Kişisel faktörler ise. Mayo ve Jarvis. imgeleri (algılamaları ve etkisel reaksiyonları) ürünlerin psikolojik anlamlarıyla eşdeğer tutmuşlardır ve imgelerin algısal psikoloji ve tüketici davranışı literatüründen doğduğunu belirtmişlerdir. geçmiş deneyimler. Diğer bir deyişle. seçicilik. algılamalar sonucunda oluşur ve bir yerin zihinsel resmi olarak betimlenebilir. motivasyonları ve değerleri kapsar (Lowenthal. motivasyon. Krech vd. Saarinen. tatil yeri imgeleriyle bilişsel haritalar. kapsam (kategorileştirme). biçim. kişi görmeyi beklediği şeyi algılar. kişilik. çünkü Mayo ve Jarvis’e göre (1981). sosyo-demografik değişkenler gibi kişisel faktörler. tatil yeri imgeleri. bu tür beklentiler kişinin dikkatini yönlendirdiği şeyi saptar. imgelerin iki temel etken tarafından kurulduğunu öne sürmektedir: uyaran kaynaklı faktörler ve kişisel faktörler.93 temel karakteristiklerinden (örneğin. 1961. doku) doğar. Motivasyonel durumlar algılamaya da yoğun bir şekilde etki eder. beklentiler. davranışın oluşumundaki her aşamada davranışa etki eder. birleştirme gibi ilkelere dayanır (Assael. Friedman (1986) ile Friedman ve Lessig. dikkat. 1969). gereksinimlerinden. izlenimler. Çevresel algılama. içten gelir ve bireyin ilgilerinden. kişiliğinden ve sosyal konumundan etkilenir. s. Motivasyon konusuna karar verme sürecinde değinilmişti. Ürünlerin psikolojik anlamlarının gelişimiyle ilgili bir model ortaya koyarak üç temel değişken tanımlamışlardır: bireysel karakteristikler. 1987. Algısal seçicilik bağlamında seyahat beklentileri çok önemlidir.

insanların mekansal bilgiyi nasıl depoladıklarını ve farklı aktiviteler ve çevre içindeki konumlanmalara nasıl karar verdiklerini araştırmanın gerekliliğini vurgulamışlardır (Hall ve Page. Tutumların ifade edilişi. Lynch. değerlendirmeye ilişkin yargılar içerir. s. Diğer insanlar tutumlarını ifade ettiklerinde onların ne olduğu anlaşılır. s. ne hissettikleri bilinebilir (Ross. kişinin o objeyi basit bir şekilde deneyimliyor olması anlamına gelmez. mekanların verimliliği ve amacına ulaşması açısından. 1993). 1993. Tutumlar özneldir.24). basit bir şekilde. Tutumlar algılamaya etki eden kavramlardandır. Tutumlar. Tutumlar iletilebilir. Her iki alanda da çalışma oldukça sınırlıdır (Woodside vd. 1998.170). daha iyi ya da daha kötü oluşunu deneyimliyor demektir (Ross. Gerçek dünyanın “zihinsel imgesini” yaratmak için turistlerin çevreyle nasıl bir etkileşimde bulunduğunu anlamak. 1999. İnsanların niçin öyle hissettikleri bilinemeyebilir. 1998. Tutumların ifade edilişi. Oysa ki. tutumlar .. Bir yerin imajı üzerine coğrafya literatüründe yapılan çalışmalar iki tür imge üzerinde yoğunlaşmıştır: bilişsel ve etkisel (Stern ve Krakover. Bununla birlikte. temelde. bilinçli değerlendirmesini ne kadar içerdiği deneysel bir sorudur (Ross. s. objenin daha az ya da daha çok istenir oluşunu. Tutumlar. Walmesney ve Lewis’in bildirdiğine göre.94 yoluyla ilişkilidir. Stern ve Krakover. 1993. Bir olay ya da bir obje ile ilgili deneyimlerdir. 1998. davranışsal coğrafya araştırmalarının odak noktası olmuştur.44).44). Kişinin bir objeye olan tutumunun. tüm deneyimler tutum olarak adlandırılamaz. bilişsel değerlendirmelerin bir sonucudur (Gartner. 1960. yalnızca kolay anlaşılabilir değildir.44). fakat sınırlar dahilinde. tutumlarla ilgili en açık ve en soyut gerçektir. Walmsley ve Jenkins. bilmesi çok önemlidir. s. kolay anlaşılırdır. 1993). mimarlıkta ise çok az ilgi görmüştür. davranışsal coğrafyacılar. Eğer kişi bir obje hakkında bir tutuma sahipse bu. s. objenin iyice düşünülmüş. Tatil yerlerinin ya da mekanlarının kişilerin zihinlerinde oluşturduğu “imgeler” daha çok sosyal psikologların ve davranışsal coğrafya araştırmacılarının konusu gibi görülmektedir. Bu. her türlü mekanı gerek bina ölçeğinde gerekse kentsel ölçekte oluşturmakla görevli olan mimarların yarattıkları mekanların kullanıcıların zihninde nasıl “göründüğünü”. Etkisel değerlendirmeler. dış uyaranların sebep olduğu “ruh hali” ya da “etkili reaksiyonlar” olarak açıklanamaz. 2000.

turist davranışlarını anlamada değerlerin rolünü incelemiştir ve turistleri anlamada değerlerin önemli kriterler olduğunun düşünülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. İnsanlar kullandıkları çevresel kaynaklar üzerinde etkiye sahiptirler. aynı zamanda sosyal ve kültürel ilişkilere sahip diğer bir olgu da değerdir. 1989. İnsanlar tutumsal ifadeleri bir objenin sahip olduğu gerçek değerler şeklinde yorumlarlar. bu tür sözlü ifadelerin ne anlama geldiğini bilmek zorlaşırdı. Çevresel psikologlar. bu ifadeyi anlayacak bir dinleyiciyi gerektiren bir sosyal eylemdir. Gnoth. o obje hakkında doğru ya da yanlış olduğuna inandıkları şeyler üzerinde de farklılık göstereceklerdir.45). “Lobi mekanının algılanması” başlıklı bölümde tezin ana konusu olan mekanın algılanmasında kültürün etkisi daha detaylı irdelenecektir. Değer-güdü ilişkilerini anlamada önemli olan diğer sosyo-demografik değişkenler. Tutumlar farklı bireyler tarafından onaylanabilir ya da onaylanmayabilir. Bununla birlikte. s. 1998. cinsiyet ve eğitim seviyesi gibi değişkenlerdir. Turist gereksinimlerini karşılamak için bir tatil yerinin “yeteneklerinin” algılanması. Thrane (1997). Eğer insanlar sözlü ifade edilen tutumlar arasında süreklilik göstermeselerdi. İnsanların içinde yaşadıkları kültür algılamaya etki eden başka bir önemli kavramdır. gerçek değerlerle değerlendirmeler arasındaki ilişki deneysel bir sorudur (Ross. 1997). Algılamaya etki eden. yaş.95 belirgin bir şekilde diğer insanlar tarafından algılanmak ve anlaşılmak için üretilir. Her iki değer boyutunun da turist güdülerini ve davranışlarını içeren çok sayıda değişkenle ilişkili olduğunu bulmuştur. Bir Norveç örneğini kullanarak turizm güdüleri ve davranış arasında ayrım yapabilmek için iki temel değer boyutu (materyalist-idealist ve modern-gelenekçi) arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Davranışa sebep olan tutumlarla ilgili konuşmak. 1998. Söz konusu dinleyicinin varlığının. s. Tutumlar sosyal davranışla ilişkilidir. tutumların ifade edilişi. 1998. farklı çevreler ise bireyin davranışları üzerinde farklı etkiler oluşturur (Knudson. türü ve büyüklüğünün ifade tarzını nasıl etkileyeceği deneysel bir sorudur (Ross. turist motivasyonlarının doğduğu sosyo-kültürel içerikle birlikte değişir (Adler. 1988). özellikle Rapoport (1976). bu arada oluşan süreçlerin doğasıyla ilgili soruların cevaplarını gerektirir (Ross. kültürün. Odemerho (1986) ve Golledge (1987).44). Diğer bir deyişle. sosyo-ekonomik ve .44). s. Bir obje hakkında farklı tutumlara sahip olan insanlar.

sosyal-psikolojik süreçler ve pazarlama stratejileri arasındaki ilişki (Markin.12 Kültürel-sosyal süreçler. konum. Bu çalışmaların sonuçları pratikte. binalara ve peyzaj öğelerine karşılık gelebilir. motivasyon. yaşam döngüsü. Şekil 4. iletişim gibi sosyo-psikolojik süreçler ile pazarlama stratejileri başlığı altında ifade edilen. etkileşimin ikinci yönü. algılama. bir mimar için ise. gelir. 1997). öğrenme. insan-çevre etkileşiminin psikolojik boyutunun ortaya konmasında insanın iç dünyasında gerçekleşen süreçler incelenmiştir.. 4. normlar. s. ürüne ait bilgiler arasında doğrudan bir ilişki vardır. kullanıcıların tercihlerine hizmet ettiği için pazarlamacılara faydalı araçlar olmaktadır (Litvin vd. insan-çevre etkileşiminin uyaran kaynaklı ikinci yönü irdelenecektir. Bir coğrafyacı için kara parçaları ve iklime. Kültürün turist davranış modellerini ortaya koymayı amaçlayan çeşitli araştırmalar yapılmıştır. yaşam tarzı.12’de görüldüğü gibi. 2004). bir sosyolog için sosyal organizasyon ve süreçlere.96 demografik özelliklerin çevresel kaynakların kullanımındaki farklılıklara ve ziyaretçi grupları arasındaki eylem modellerine yansıtılabileceğini vurgulamaktadırlar. sosyal sınıf. eğitim gibi sosyal süreçler. 1974.1. bir psikolog için insanlara ve onların kişiliklerine. Bu bölümde. gelenekler gibi kültürel süreçler. yaş. Takip eden bölümde. meslek. biliş.482). psikolojik boyutun oluşumunda uyarandan yani çevreden (özelde turizm çevresi) kaynaklanan durumların ortaya konmasıdır. Şekil 4. Farklı kültürlerden insanların tepkileri analiz edilmiştir. Bu kategorileştirme hizmet ettiği amaca bağlıdır (Porteous.2 Mekansal Tasarım Özelliklerinin Algılamaya Etkisi Çevre kelimesi geniş anlamlara sahiptir. . değerler.

bölgesel ve coğrafi kurulumlardan. koku ve kişinin deneyimlediği mekanik . kültürel. birbirleriyle ve bölgesel çevre ile olan etkileşimlerine etki eder.23-24). düşünme. Dış güçleri ve adaptasyon süreçlerini anlamak için kişi fenomenolojik dünyanın doğasını anlamak zorundadır (Lang. fiziksel. iklim gibi özelliklerin yanında. Binaların yanı sıra iklim gibi olgular bu tanıma dahil edilmiştir. Bu süreçleri anlamak önemlidir. Fiziksel çevre. Mimarlar. ses. 2000. Yapma çevre de. Lang’a göre. yapma çevre.97 Bazı analizler sonucunda çevre. 1987. Bu ve benzeri bir sınıflandırmanın temel noktası. çünkü insan yaşamı dünya yüzeyinde gerçekleşir ve yapma çevre. Söz konusu olan şey. 2000. psikolojik ve davranışsal olmak üzere farklılaşmıştır. İnsanların çevrelerini yapılandırma şekli. ekonomik. sosyal ve kültürel olmayan çevresel yönler için kullanmışlardır. bu yüzden tanımlama tam anlamıyla bir netlik ifade etmez. Bölgesel çevre. s. kişinin tepki verdiği öğelerden oluşur. sosyal çevre. s. tam olarak dünyanın doğasına ve dünya üzerinde gerçekleşen süreçlere işaret eder. bölge. Allaby’a göre (1994) çevre. şehir. davranışsal çevre. 1987. insanların zihinlerindeki imgelerden. s. peyzaj mimarları ve kentsel tasarımcılar fiziksel çevre ifadesini. gerçek ve objektif dünyalar ile algılanan ve insanların davranış modelleriyle duygusal tepkilerini etkileyen fenomenolojik (algılama.78). kişiyi çevreleyen güncel. İnsanın çevresi bir ülke. fiziksel ve biyolojik dış koşulların tamamıdır. organizmalar kompleks bir ilişkiler ağıyla çevrilidir. politik kavramları da içerir (Holden. Collin (1995). s. çevreyi şu şekilde tanımlamıştır: Çevre. s. bölgesel çevreye olan adaptasyonlardan oluşur (Lang. içsel ve dışsal güçlerin etkisi altındadır ve bu güçlere adapte olabilir. bununla birlikte yapma insanoğlu tarafından oluşturulur. Mimari çevre. coğrafi bir bölge. 1987. Collin’in tanımında bahsedilen fiziksel çevredir.78). ısı. bir organizmanın içinde yaşadığı. Doğa bilimcilerin yaptığı gözlemlere göre.23-24). organizmanın içinde yaşadığı. İlk etapta akla gelen. Tüm organizmalar. psikolojik çevre. sosyal. Işık. bölgesel ve kültürel çevrelerin bir parçasıdır. toprak. deneyimleme arasındaki ilişkilerden oluşan dünya) dünya arasındaki ayrımdır (Lang. farklı malzemelerdeki farklı yüzeylerin yapay düzenlemelerinden ve/ya da mekansal düzenlemelerden oluşur. kişiler ya da gruplar arasındaki organizasyonlardan. bölgesel çevre gibi fiziksel çevrenin bir parçasıdır. ev ya da bir oda olabilir (Holden. organizmayı çevreleyen bir gürültü ya da kirlilik unsuru olabilir. sosyal. organizmanın dışında olan herşeydir.77). bir iklimsel koşul.

kişinin bir kurulumda sergilediği aktiviteler ve insanların bir kuruluma getirdiği kavramlar.11). s. ekonomik ve politik boyutlara da sahiptir (Holden.98 temasların türlerini değiştirir. Şekil 4. 2000). insanların sosyal ve kültürel çevrelerindeki değişikliklerden doğar ve bu çevreleri de etkiler (Lang. Turizm çevresi de diğer yapma çevrelerde olabileceği gibi. Bu ilişkiler mekansaldır. Diğer bir deyişle. yani bir kurulumun (setting) fiziksel özellikleri. İnsanlar kullandıkları çevresel kaynaklar üzerinde etkiye sahiptirler. objeler ve insanlar. s. 1980. nesneler ve insanlar. nesneler ve nesneler. 2000. s. Bir açıdan yapma çevre. 2000.118). 1987. turistlerin davranışları için anlamlar taşır (Holden. Yapma ve kültürel çevre. insan davranışının yansımaları sonucunda oluşturulur (Holden. Çevre (yapma çevre).13 Canter’in tatil yerlerine uyarlanmış “yer” modeli (Faulkner vd. kültürel.81). 2001.13’de gösterilen üç bileşen.. çevrenin tanıtım şekli. farklı çevreler ise bireyin davranışları üzerinde farklı etkiler oluşturur (Knudson. 1988). bir yerin . aradıkları çeşit deneyim için uygun olduğunu düşündüklerinden tercih ederler. s. s. sosyal.24). Şekil 4. Turistler. mekanlarla ve mekanlardaki çeşitli bölücülerle ilişkidedir (Altman vd.23-24). bir tatil yerini. fiziksel boyutun yanında. insanlar ve insanlar arasındaki ilişkiler şeklinde görülebilir. Tam tersinin de söylemek mümkündür..

99 özelliklerini deneyimleyebilmek ve anlayabilmek için gereklidir. Aynı özellikler, tatil yerlerine de uyarlanabilir. Bu yaklaşıma göre, bir tatil yeri ve aktiviteleri anlaşılabilir ve ilgi uyandırabilir olmalıdır. Dahası, kurulumu oluşturan fiziksel bileşenler nitelikli ve estetik açıdan hoşluk veren yapıda olmalıdır (Faulkner vd., 2001, s.117). Sherif ve Sherif’in bildirdiğine göre, fiziksel çevre, ona eklenmiş anlamlar aracılığıyla insanların çevresel kalite ve yaşam ile ilgili algılamalarına etki edebilir (Rapoport, 1977, s.26). Başka bir açıdan bakıldığında, yapma çevrelerin çeşitliliği kültürün kompleksliğini yansıtır. Bu yolla, yapma çevreler, insan gruplarının zihinsel imgeleri ve şemalarıyla ilişkili hale gelir. Çevrenin çeşitliliği, çevrenin kattığı anlamların önemi ve grup kimliğini kurmak için kullanılması tasarlanmış çevrelerin ekonomik araçlardan çok daha fazlası olduğunu gösterir. Bunu iki fikir takip eder. Birincisi, çevresel tasarım araştırmaları kültürlerarası ve tarihsel olmalıdır. İkincisi, insan-çevre etkileşimini anlamak için kişi çevrenin maddesel yönlerinden daha fazlasını bilmelidir; kültürün, çevrenin doğası ve bu ikisinin ilişkisi önemli bir role sahiptir (Altman vd., 1980, s.8). Çevre tasarlanırken, dört bileşen organize edilmiş olur: mekan, anlam, iletişim ve zaman (Altman vd., 1980, s.11).

Şekil 4.14 Dikkate değer farklılıklar; bazen küçük öğeler baskın hale gelebilir, Racquet Club ve Lever House, New York (Rapoport, 1977, s.224).

100 Çevrenin tasarlanması sonucunda, bazı öğelerde farklılıklar oluşturularak daha kolay algılanmaları sağlanabilir. Örneğin, bir cadde üzerinde çeşitlilik gerekebilir; çünkü çeşitlilik dikkat çekicidir. Benzer şekilde, yüksek binalar arasındaki küçük bir kilise ya da yeni yapılar (cam kuleler gibi) arasındaki eski binalar, dikkate değer farklılıklar oluşturur (Şekil 4.14) (Rapoport, 1977). Dikkate değer farklılıkları algılayan kişi, bazı yargılarda bulunur. Tasarımcının bunları denetlemesi zordur; fakat en azından fark edilebilirliğin derecesini saptayabilir (Rapoport, 1977).

Şekil 4.15 Yapma çevrenin deneyimlenmesi (Rapoport, 1977, s.109). Gibson’a göre, dikkate değer farklılıklarla, şekil-zemin etkileri ya da uyaranın durumunun değişmesi bağlamında karşılaşılabilir. Bu durum, bileşenler arasındaki ilişkilerin, bileşenlerin kendilerinden daha önemli olduğu fikrini güçlendirmektedir (Rapoport, 1969); çünkü dikkate değer farklılıklara liderlik eden şey bileşenlerin yan yana gelişidir. Örneğin, bir ormandaki bir ağaç çok özel değilse genellikle fark edilmez (Moles, 1966); diğer taraftan kentsel bir kurulumda tek bir ağaç en çok fark edilen ve algısal olarak oldukça önemli olan bir öğe haline gelebilir. Benzer şekilde, form ve renk de önemli olabilir; Mykonos’daki kiliselerin çatılarının kırmızı ve mavi olması gibi. Yine, koridor tarzı bir caddedeki tek bir meydancık ya da niş o caddeyi farklılaştırabilir. Şehirler de bazı özellikleriyle farklılaşır; binaların yüksekliğindeki ve yoğunluğundaki çeşitlilik, manzara, trafik, gürültü, bitkiler vb. gibi. (Rapoport, 1977, s.225).

Şekil 4.16 Solda görülen koridor tarzı bir cadde üzerinde nişle oluşturulan dikkate değer farklılık (Rapoport, 1977, s.227).

101 Dikkate değer farklılıklar, tasarımda kritik durumlar oluşturur. Birçok şehir planda ve yukarıdan bakıldığında net bir strüktüre, morfolojiye ve karaktere sahiptir. Bununla birlikte, bunlar zemin kotunda algılanmaz. Strüktürün nasıl net ve algılanabilir hale getirilebileceği tasarımcılar için önemli bir sorundur. Amaçlanan farklılıkların algılanması, duyusal, etkisel ve sembolik göstergeler kullanarak mümkün olabilir (Rapoport, 1977, s.225).

Şekil 4.17 Solda görülen cadde karmaşık gibi görünmekle birlikte kendi içinde bir düzene sahiptir, sağdakinde ise dikkate değer farklılık haline gelen koridor tarzı caddenin kendisidir (Rapoport, 1977, s.227). Renklerin, seslerin ve kokuların önemli olduğu bir kültürde, bu öğeler kentsel alanları farklılaştırmak üzere daha fazla kullanılacaktır (Rapoport, 1977, s.228). Başka bir örnek vermek gerekirse, konut alanlarındaki küçük parklar daha fazla fark edilir, kentsel yapıda açıklıklar sağlar, aynı zamanda ısısal, kokusal ve akustik göstergelerde değişiklikler sağlar. Resmi olmayan gözlemler göstermektedir ki, yapı alanlarındaki bileşenler, küçük parklar, havuzlar ve açık alanlar dikkate değer farklılıklar ve yönlenme için referans noktaları haline gelmektedir. Bu durum, belirginlik ve anlamla güçlendirilebilir. Bitkilendirme de büyük ölçüde önemlidir; mekanların kalitesini değerlendirmek ve bu tip yerler için sosyal kimlik oluşturmak amacıyla kullanılır (Rapoport, 1977, s.228). Kentler ve kentsel alanlar farklı özelliklere sahiptir ve duyarlı gözlemciler bu özellikleri fark edebilirler. Farklılaşmayı sağlayan bazı göstergeler şunlardır: Fiziksel farklılıklar Görme Objeler―şekil, boyut, yükseklik, renk, malzeme, doku, detaylar. Mekan kalitesi―boyut, şekil; engeller ve bağlantılar―birleşmeler, geçişler.

karar noktaları vb. Düzene karşı çeşitlilik. restoranlar. Kinestetik Kademelerdeki. fuarlar. Kullanımlar―alışveriş mekanları. üniforma karşı karmaşık. İşitme Gürültülüye karşı sessiz. diğer seyahat araçları. kulüpler. Topografya―doğal ya da insan yapımı. deniz kokusu gibi).. gülme) karşılık doğal gürültüler (rüzgar. konuşma. konutlar. ışık seviyeleri ve kalitesi. çiçek. geçici değişiklikler. ağaçlar. Konum―öncelik. Yeniye karşı eski. harekete karşı durağanlık. müzik. giyinme. bitkiler ve bahçeler. davranış. reklamlar. su). gibi. Aktiviteler―türü ve yoğunluğu. . Hava hareketleri Sıcaklık Dokunma Genellikle ayakla hissedilen dokular Sosyal farklılıklar İnsanlar―dil. Yeşillendirme. kuşlar. İnsan yapımı gürültülere (endüstri.102 Işık ve gölge. Doğrudan seslere karşılık yankılanmalar Seslerdeki geçici değişiklikler Koklama İnsan yapımı olanlara (yemek kokuları gibi) karşılık doğal kokular (bitki. yiyecekler. hareketin hızındaki değişiklikler. marketler. dekorasyon vb. insan yapımı ya da doğal bitkilendirme. Arabalara karşılık yaya yolları. fiziksel özellikler. Ölçek ve kentsel parçalar. Algılanan yoğunluğun görsel yönleri. gölgelikler. İyi yönetilmişe karşı kötü yönetilmiş. Objeler―işaretler. endüstri yapıları vb. trafik.

Kültür. kültürel yapılar gibi kültürün somut formları üzerindeki ifadelere yoğunlaşır.103 Şehrin kullanılış şekli―sokakların kullanımı.2 Turizmde Algılama ile Kültürün İlişkisi Son yıllarda.230). söz konusu değişiklikler olumlu ya da olumsuz anlamda olabilir. vb. müzik. hafta içi ve haftasonunun kullanım şekilleri ve kullanım yoğunluğu (Rapoport. Bu göstergeler kültür temellidir. Hiyerarşi ve sembolizm. insan-çevre etkileşiminin gerçekleşmesinde kişiden ve çevreden kaynaklanan temel psikolojik süreçler ve etkiler incelenmiştir. yönetiminde ve pazarlamasında önemli bir etkiye sahiptir. davranış için geçerli olan kültürel engeller ve kurallarla ilişkilidir. 1977. aynı zamanda tercihlere de etki eder (Rapoport. Tüm bunlar. çeşitli formları ve boyutlarıyla turizm planlamasında. gelişiminde. Zamanla ilgili farklılıklar Uzun dönem: Bir konumdan diğer konuma zaman içindeki değişiklikler. Fakat. s. değişiklikler. Dikkate değer farklılıklar. Bu bölümde. tezin ana konusuna daha da yaklaşılarak “turizmde algılama ile kültürün ilişkisi” başlığı altında kültür kavramı ve turizmle ilişkili olarak algılamanın kültürel yönü incelenecektir. özel/kamusal ayrımları. 1977.229-230). yerleri olumsuzlaştıran ya da geliştiren. turizmin kültürel yönleri üzerine fark edilir bir ilgi olmuştur. kültürün turizm üzerindeki etkisini inceleyen yazın çoğunlukla sanat. anlam. ön/arka ayrımları. Kısa dönme: Gündüz ve gecenin. süreklilik ve kararlılığa karşılık değişiklik bildiren göstergelerin tümünü içerir. sosyal kimlik ve statü göstergeleri. Bir mekanı ya da bir mekanın bazı bölümlerini fark edilir hale getirmek kullanıcının dikkatini o yöne çekip söz konusu mekanı tercih etmesini sağlayabilmek için tasarımcının kullanacağı önemli araçlar olabilmektedir. Daha önce sözü geçen tüm dikkate değer farklılıklar. çevrelerin ve mekanların nesnel ve objektif özelliklerinden doğar ve kullanıcıların bir yeri algılayış. Bu. 4. kullanımlardaki. insanlardaki. iyi ya da kötü sosyal göstergeler olarak yorumlanabilir. ulusal kültürün turizm üzerindeki daha derin etkilerini analiz . s. Dikkate değer farklılıklar olarak nitelendirilen tüm bu etkiler. Araştırmacılar. şimdi. içedönük/dışadönük karşıtlığı. deneyimleyiş biçimini değiştirebilir.

. tatil beklentileri. genellikle. Şekil 4.18 Yönetici sistemlerin bir hiyerarşisi (Markin. motivasyonlar ve çevresel bilişler gibi süreçler dengeleyici sistemler olarak karşımıza çıkar. dünya görüşü gibi kültür bileşenleri insanın çevresindeki nesneler. bir ürünün tüketilmesi ya da servisin kalitesi gibi işlemsel (satın alma) karar verme güdülerinden doğduğu düşünülür. Sosyal yapılardan en önemlisi ise kültür ve bileşenleridir. fiziksel gereksinimlerle saptanır ve memnuniyetin. bununla birlikte insanı çevreleyen psikolojik ve sosyal oluşumlar vardır. s. 2003). gereksinimler. Turizm. Bu tezde. farklı milletlerden insanların karşılaştığı bir hizmet endüstrisidir. çevresel algılama. memnuniyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Reisinger ve Turner. normlar ya da kurallar gibi bileşenler turistlerin davranışları. belli pazarları çekici hale getirme yeteneği sıklıkla psikolojik gereksinimlere ve kullanılan ürünün psikolojik ve kültürel yorumları gibi. bölümde algılamanın tanımı ve algılama süreci üzerinde geniş bir şekilde durulmuştu. bilgi birikimi. turizm çevresiyle insan arasında etkileşimin gerçekleşmesinde ve düzenlenmesinde etkili olan psikolojik süreçlerden biri olan algılama üzerine yoğunlaşılmıştır. Değerler. Etkileşimin kalitesi. deneyimleri. Bu nedenle kültür ve turizm arasındaki ilişkiden bahsederken insan faktörünü ve insanı çevreleyen söz konusu süreçleri göz ardı etmemek gerekir. psikolojik (satın alma) karar verme güdülerine dayanır (Reisinger ve Turner. inançlar. olaylar ve diğer insanlarla ilgili yorumlarını ve zihinsel imgelerini büyük ölçüde etkiler. tutumlar.371). Değerler. tatil deneyimlerinin ve ziyaret edilen yerin algılanmasının olumlu yönde gerçekleşmesine katkıda bulunur. İnsan en basit düzeyde biyolojik bir canlıdır (organizmadır). Çevreyle etkileşimi düzenleyen çevresel psikoloji. 3. Gerçekte. Turistin memnuniyeti. 2003).104 etmeyi ihmal etmişlerdir. 1974.

davranışları.2. organize ettiği ve yorumladığı süreç” şeklinde tanımlanabilir (Mayo ve Jarvis. Tylor. 2003. psikoloji. gelenekleri içeren geniş bir referans grubu olarak düşünülebilir (Pizam ve Mansfeld.1 Kültür Kavramı Kültür. 1955). kültür kavramı. Yine bu özelliğe dayanarak kültürün öğrenilebilir olduğunu söylemek yanlış . kanunlar. ahlak. 4. her birey nasıl birbirinden farklıysa kültür de tek değildir.4). “bireyin.5). kültürle ilişkili olan söz konusu özelliklerin bir “toplum”a ait olmasıdır.105 Algılama. 2000. çevrenin insan yapımı kısmıdır. bilgiyi aldığı. bir toplumun üyesi olan insanlar tarafından kazanılmış bilgi birikimi. 1981). Teorisyenler kültürün genel bir tanımında buluşmakta zorlanmışlar. çevrelerin tasarlanmasında ve farklılaşmasında tarih boyunca etkili olmuştur. insanoğlu tarafından sosyal olarak elde edilen bilgi birikimini. 2003. dünyadaki tüm insanların sahip olduğu genel bir özelliktir. Bu sebeple. önemli bir araştırma konusu olmaktadır. antropoloji gibi bilimsel alanlara göre tanımlamalar yapılmıştır (Reisinger ve Turner. kültürün tanımını şu şekilde yapmıştır: Kültür. tanımlarıyla ve onu oluşturan bileşenlerle birlikte anlatılacaktır. Turizm ürünüyle ilişkili olarak. 2000. kültür.5). s. s. kültürün anlamına katkıda bulunan farklı bakış açıları ortaya koymuşlardır. Herskovits’e göre (1948. Moore ve Lewis. gelenekler ve alışkanlıkları içeren kompleks bütündür (Reisinger ve Turner. Bu tanımda önemli olan nokta. mekanın algılanmasına etki eden bir faktör olarak incelenen kültür kavramı daha önce değinildiği gibi. Literatürdeki yüzlerce farklı tanımlama bu durumu yansıtmaktadır.110). kompleks bir kavramdır. inançlar. Örneğin. sanat. Sosyoloji. yüz altmıştan fazla kültür tanımı olduğunu belgelemişlerdir. seçtiği. dünyanın anlamlı bir resmini oluşturmak için. s. çok boyutlu. yani insan kaynaklı oluşuna işaret ettiğini belirtmişlerdir (Reisinger ve Turner. Tylor’dan itibaren pek çok antropolog kültür kavramını yeniden tanımlamıştır. Kültürün insan yapımı oluşu farklılıkların diğer bir açıklamasıdır. belli bir alan hakkındaki bilginin elde edilmesi sürecidir (Pizam ve Mansfeld. Araştırma kapsamında. Kroeber ve Kluckhohn (1985). toplumları birbirinden ayıran başlıca unsur kültür ve bileşenleridir. bütün tanımların kültürün aynı özelliğine. Kültür.208). Kültür. s. 2003. s. O halde. Şimdiki bölümde. bununla birlikte kültür farklılık anlamına gelir.

davranışın yorumlanmasına ve tahmin edilmesine yardımcı olur. s. çeşitli davranışların ortaya çıktığı koşulları ve çevreleri de saptar. 4. davranışla ilgili. kültürün insan davranışıyla ilgili olduğunu anlatır. insanların nasıl ve niçin öyle davrandığını daha iyi tahmin etmeye ve anlamaya olanak verir. kültürü bir sosyal sistem içinde insan davranışlarını düzenleyen kurallar bütünü olarak görürler. s. farklılıklarla ilgilidir. Bu durumda davranışın büyük ölçüde kültüre bağlı olduğu söylenebilir (Reisinger ve Turner. 2003. Bu bağlamda. Schusky ve Culbert’in bildirdiğine göre. Öyleyse kültür. kültürel farklılıkların varlığı açıktır (Reisinger ve Turner. Tüm bu ifadelerden kültürün toplumlar arasındaki ayırt edici özellikleri oluşturduğu sonucu çıkmaktadır. Kültür. s. Sözü edilen kurallar. paylaşılan bilgi birikimi. (2) kinetik.454).459). belli insan gruplarıyla bağlantılı. davranışa etki eden kavramlardan biri olarak karşımıza çıkar.8). tutumlar. s. Hem davranışçılar. s. endüstri ürünleri. işlevselciler.2 Turizmde Kültürlerarası Çalışmalar Kültürün kendisi başlı başına. bireysel farklılıklarımızdan da sorumludur (Markin. gözlemlenebilir davranış modellerinde kendini gösterir (Reisinger ve Turner. 2003. değerler vb. gibi (Markin. 1974. işlevselcilerin tanımlamaları belli davranışlar için sebeplerin ve kuralların anlaşılmasında kültürün rolünü vurgular. Kültür kavramını bileşenleri açısından üç boyutta incelemek mümkündür: (1) materyal. Kültür. (3) psikolojik. kültür.6). algılamayla ilişkili olan kinetik ve psikolojik boyutları tartışılmıştır.106 olmaz. . benzerliklerimizden olduğu kadar. Radcliffe-Brown’a göre.5). hem de işlevselciler kültürün ve davranışın ayrılamaz olduğunu savunurlar. Araştırma kapsamında kültürün. çünkü kültür sadece nasıl davranmamız gerektiğini dikte etmekle kalmaz. Triandis’in (1972) kaydettiği gibi.2. 2003. farklılıkların sebebidir. davranışsal antropologların tanımları. Wallerstein’e göre. 1974. eğer farklılıklar olmasaydı kültürler de olmazdı.

Zaman Kavramı Özlük Kavramı Kişilik ve Öğrenme Teorileri Grup içi-Grup dışı İletişim Çizelge 4. Kültürel farklılıklar kendini çok değişik şekillerde gösterir.1 Kültürel farklılıkları anlamak için önemli olan kültürel yönler (Reisinger ve Turner.1’deki kültürel yönleri . Scollon ve Scollon (1995). Mekanın Kullanımı. 2003. 2003. s. kültürel farklılıkları anlamak için önemli olan Çizelge 4.107 İdeoloji Sosyalleşme İfade Şekilleri Etkileşim Sistemleri İnançlar Değerler Din Eğitim Kültürelleşme Kültürel Yozlaşma Dilin Fonksiyonları Yakınlık Birincil ve İkincil Sosyalleşme Sözlü Olmayan İletişim: Vücut Hareketleri. Dil Sosyal Araçlar Sosyal Sınıflar Aile Yapısı Gelenekler Ekonomi Değerler Maddesel Başlıklar Din Tutumlar Estetik Politika Yöntem Eğitim Çizelge 4. s.17).17).2 Kültürel farklılıkları oluşturan bileşenler (Reisinger ve Turner.

Landis ve Brislin de (1983). birkaç nedenle turizm endüstrisini ilgilendirir. İkincisi. oraya tatil için gelmiş farklı kültürlerden insanlar arasında da gerçekleşir. kültürel farklılıkların kişilerarası etkileşimi nasıl etkilediğini anlamanın önemini kaydetmişlerdir. Pizam ve Mansfeld’e göre. Müslümanlar’ın ve Araplar’ın seyahat davranış modelleriyle Avrupalılar’ın davranış modelleri arasındaki farklılıkları analiz etmiş ve Araplar’ın sosyal olarak daha aktif ve sıcak olduklarını vurgulamıştır. Sonuçta. Hofstede (1991) ve Trompenaars (1993) kültürel farklılıkları oluşturan Çizelge 4. 2003. Landis ve Brislin’e göre. etkileşimsel davranışlarda farklılıklar yaratabilir ve bunların yorumlanmasında yanlış anlamalar ve dolayısıyla çatışmalar olabilir. farklılıkların bulunmadığı bazı yerler ve konular olduğunu tespit eden çalışmalar da vardır. Japonlar’ın gruptan ayrılmanın tehlikeli olarak görüldüğü kollektivist kültürlerine bağlamıştır. kendi gözlemleri sonucunda farklı uluslardan turistler arasında dikkate değer farklılıklar bulmuşlardır. kültürel farklılıklar. çünkü ürünün çekiciliği açısından önemlidir. Farklı kültürlere sahip toplumlar arasında farklar olduğuna dair ispatların bulunduğu araştırmaların yanı sıra. Czinkota ve Ronkainen. gelişen bir küreselleşmeye uğramıştır. Örneğin. Söz konusu etkileşim.396). Bir bölgeyi (ya da mekanı) ziyarete gelmiş turistler arasındaki etkileşimin olumlu bir şekilde yürüyebilmesi için söz konusu kişiler arasındaki ilişkinin şeklini tahmin edebilmek gerekir.108 sıralamışlardır. . s. Çoğu kültürlerarası çalışmada farklı ülkelerdeki kullanıcı (tüketici) davranışları kıyaslandığında birbirleri arasında hem benzerlikler. gidilen yerin ulusal kültürel öğeleriyle ve o bölgenin insanlarıyla olduğu kadar. Holzner (1985). Turizm ortamında sosyal etkileşimin çok yoğun olması nedeniyle. hem de farklılıklar bulunmuştur. kültürel karakteristikler özellikle turizmle ilgilidir. Ritter. kültürel farklılıklar turizmde kendine önemli bir yer bulur. s. Bu davranışı.2’deki bileşenleri ortaya koymuştur (Reisinger ve Turner. Bu da. Japon turistlerin gruplar halinde seyahat ettiklerini ve Avrupalılar’a göre daha kısa süreli tatilleri tercih ettiklerini kaydetmiştir. Sonrasında. Groetzbach (1981. turizm endüstrisi. turizm farklı uluslardan insanların bir araya geldiği bir hizmet endüstrisidir (Pizam ve Mansfeld. kültürel çeşitlilik konusuna ve küreselleşme tartışmasına dikkat çekilmiştir. Birincisi. 1989).16). Groetzbach. 1988) ve Ritter (1987. ancak farklı kültürleri tanımakla mümkün olur. kültürel farklılıkların incelenmesi. geçen yirmi yılda. 2000.

bölümünde anlatıldığı gibi. uluslar arasında kısmi farklılıklar bulunduğuna işaret eder. Bu bölümde.3. 4. farklı kültürlerden insanların (turistlerin) sosyal etkileşim içinde bulunduğu önemli turizm mekanlarından biridir. turizmde mekanın algılanmasında bir adım daha ileri gidilerek lobi mekanını algılanması incelenecektir. s. turizmde algılama ve kültürün ilişkisi ve bu konu hakkında yapılan çeşitli araştırmalardan örnekler ortaya konmuştur. motivasyon gibi) ve sosyal (kültür gibi) filtrelerden geçer.1 Kullanıcının Sahip Olduğu Kültürün Algılamaya Etkisi Tezin 3. . algılama uyaranla ilgili bilgilerin bazı süreçler sonucunda anlamlı hale dönüştürülmesidir. algılamanın karar verme süreçleriyle ilişkili kısmına değinmiştir. Sinir sistemi. 4. Lobi mekanının algılanması konusuna tez kapsamına uygun olarak kullanıcı kültürünün etkisi ve mekansal tasarım özelliklerinin etkisi perspektifinden yaklaşılacaktır. bir objeyi. bir olayı ya da bir mekanı duyu organlarının yardımıyla duyumlar. Markin. 1977. Şekil 4.109 Peabody (1985). böylece algılama gerçekleşmiş olur. duyumlanan bilgiler insan beyninde bazı psikolojik (duygular. Takip eden bölümde.3 Lobi Mekanının Algılanması Lobi mekanı.19 Objelere ve çevreye ilişkin nesnel bilgilerin çeşitli filtrelerden geçerek algılanması (Rapoport. Lobi mekanının algılanması. Kişi. mekansal özelliklerin algılanması ve kültürün etkisi şeklinde incelenmiştir.40). sonrasında yine bu filtreler yardımıyla anlamlı hale dönüştürülür.

bir peyzaj öğesi ya da bir yerleşim yeri yaratılırken. s. belli bir toplumun üyelerinin davranışlarının yönlendirilmesine hizmet eder. nasıl yorumlanacağını ve yargılanacağını tespit eder. Çevre ve kültür. kültür ve davranış birbiriyle iç içedir ve karşılıklı olarak birbirini etkiler. 1974. soğuk mu. 1987). Dünya. semboller. Kültürün bir grup insanın sahip olduğu inançlar ve değerler sistemi olduğu söylenebilir. vb. davranışsal) faktörlerle şekillendirilir. psikolojik.152). sistematik ve sürekli seçimlere liderlik eden kurallarla şekillendirilir (Altman vd. yorumlar ve organize eder. s. Tüm yapma çevreler. Algılama. toplumun özetidir (Schiffman ve Kanuk. algılama. kullanıcının o mekanı ve özelliklerini kavrama şekli ve zihninde o mekanla ilgili oluşturduğu imgeler çok önemlidir.. sıklıkla birbirleriyle ilişkilidir (Reisinger ve Turner.9). s. hangi uyaranın seçileceğini. deneyimlerine bağlı olan kültür tarafından tespit edilir (Reisinger ve Turner.9). Schiffman ve Kanuk (1987) ile Cohen’e göre. bazı seçimler ve kararlar sonucunda oluşturulur (Altman vd. Altman vd. sosyal. sıcak mı. s.149). s.208). fakat tasarlama süreci mekansal öğelerin bu özelliklere göre düzenlenmesi ve oluşturulmasıyla bitmiş sayılmaz. kültürün pek çok tanımı vardır.. 2003. değerlerin ve geleneklerin.. öğrenilmiş inançların. Bu faktörler. kırmızı mı. 2003. Bu olgular dünyaya ilişkin bir bakış açısı ve dahası dünyaya bakışın ve onu “şekillendirmenin” karakteristiklerini oluşturur. Schiffman ve Kanuk’a göre. olduğuna karar vermelidir. s. beklentilerine. sarı mı. Tasarımcı bunları da değerlendirmelidir. Algılama. B mi. fakat daha da önemlisi nasıl yorumlayacağına ve organize edeceğine karar verir (Markin. 1980. insanların değerlerine. fakat üç yönlü tanımını ortaya koymak yeterlidir: bir grubun yaşam tarzı.’ye göre. anlamlar sistemi ve bilişsel şemalar. 1980. kültürel. bir bina stili. 1980. çok sayıda dıştan gelen (ekonomik. yaşamı sürdürmek için gerekli adaptasyon stratejileri (Altman vd. coğrafi) ve içten gelen (demografik. kültür. . Tasarımcı mekan tasarlama özelliklerine ilişkin birtakım somut ve objektif kriterlere sahip olabilir. Organizma.10).110 duyumlanan şeyin A mı. bir yaşam şekli.

Diğer bir deyişle. değerlerle ilgilidir.263). bir kültürün üyelerini. Tutumlar. 1977. Her insan eşsiz değerler setine sahiptir. kişinin diğer insanlar hakkındaki bilgi birikimi ve değerlendirmelerini yansıtan çok sayıda zihinsel ve sözlü ifadelerini içerir. Bazı değerler bir kültüre bağlı oluşur.21). Değerler de aynı zamanda inançlardır. 1965). s. Kültür. bireylerin “şeyler” ve eşyalar hakkında sahip oldukları birikmiş duygu ve önceliklere işaret eder. İnsanlar genellikle dünyayı algıladıkları şekilde hareket ederler. 1974). inançlar. 1974. 1974.119). Sonuçta hem değerler.38).153). s. Kendilerinin ve başkalarının davranışlarını yargılarken kendi kültürlerinden öğrendikleriyle uyarana tepki verirler (Reisinger ve Turner. 2003. 2000. kültürü oluşturan bileşenlere de değinmek yerinde olur. hem de inançlar belli bir duruma tepki vermek durumunda olan bir kişinin tepki verme şeklini etkileyen zihinsel imgelerdir (Schiffman ve Kanuk.20 Algılamaya kültürün etkisi (Rapoport. bunlar kültürel değerler olarak adlandırılır. s. olduğu konusunda bilgilendirir . 1968). Tutumlar. Kültürün algılamayla olan ilişkisi genel olarak anlatılmışken. s. doğru ya da yanlış. Değerler. İnanç ve değer bileşenleri. Değerleri. bir obje ya da durum hakkındaki inançların düzenlemeleri (Rokeach. algılamalarımızın ve davranışlarımızın etkilendiği ve saptandığı bir filtredir (Markin. bir olay ya da bir kişi hakkındaki pozitif ya da negatif hisler (Pizam ve Mansfeld. belli uyaranlara karşı belli şekillerde hareket etme eğilimleri (Crespi. değerlerin işlevlerini ve benzer kavramlardan farklı yönlerini karakterize etme yönünde pek çok girişim olmuştur. Değerler de tutumlar gibi beklenen ve istenenleri tanımlar (Markin. Adler’e göre. değer kavramı geniştir. belirsizdir ve gerçek anlamından yoksundur. s. çevreden bilgi alma şeklimize etki eden pozitif ya da negatif algısal ifadelerdir (Markin. 1987).111 Şekil 4. bir obje. neyin iyi ya da kötü. pozitif ya da negatif vb.

dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin benzer imgesel öğelerle karşılaşacaktır. algılamadaki farklılıkları ortaya koyar (Rokeach.74). gelenekler. Yakınlaşım sürecini destekleyen tartışmalar. davranışın alışılmış ve kabul edilebilir şekillerini oluşturur (Schiffman ve Kanuk. şirketler (hizmet verenler) kullanıcıların istekleri arasındaki farklılıkları dikkate almak gibi bir durumla karşılaşmazlar (Pizam ve Mansfeld. Yani. bir kent otelindeki lobi mekanı için de düşünülebilir. Bu durum. üyelerinin ortak değerlere sahip olduğu bir sistemdir (Reisinger ve Turner.77). Kültürün algılama üzerindeki etkisi hakkında çeşitli deneysel çalışmalar yapılmıştır (Mayo ve Jarvis. Segall’e göre. 1973). Lobi mekanı. Yakınlaşım. s. belli durumlardaki davranışın kültürel olarak kabul edilebilir ve uygun yollarını oluşturan davranışın açık modelleridir. s. Singer. s. bilim ve teknolojiye dayanan. endüstrileşmenin ortaya çıkardığı bir süreçtir. değerlerle kültür arasında bir ilişki olduğunu önermektedir. İnançlara ve değerlere zıt olarak. 1981). 2003. Son yıllarda. Pek çok yazar. farklı çevrelerde büyüyen insanlar farklı şekillerde algılarlar. yakınlaşım ve ayrılım hipotezleri ortaya çıkmıştır. Ortak mekansal öğelere ve özelliklere sahip lobiler oluşturulduğunda bu ortak dil sayesinde kişi hangi ülkeye giderse . Lobi mekanının sosyal ve kamuya açık bir mekan olması tartışmayı daha da genişletmektedir. farklılıklar kaybolur. Bailey’e göre. 2003.112 (Reisinger ve Turner. Yakınlaşım hipotezine göre. Bu durumda. 2003. gelenekler. çünkü olayların sebeplerini farklı şekillerde yorumlarlar (Reisinger ve Turner. 2000). kullanıcılar genel tercihlere sahip olur. kültürel değerlerdeki farklılıkların insanların algılamalarında farklılıklar yarattığını vurgulamıştır (Reisinger ve Turner. on iki seçilmiş ülkede. ekonomik yapının. kültürün farklı milletlerin farklı şekilde algılamasına sebep olduğunu vurgulamışlardır. 2003. s. Değerlerdeki farklılıklar. kültür. bununla birlikte pek çok eylem türünü içinde barındırdığından işlevsel açıdan çok yoğun ve önemli bir mekandır. bir otelin vitrini gibidir.154). Redding ile Mayo ve Jarvis (1981). hareket etmedeki. kişi ziyarete gittiği bir yerdeki evrensel öğelere sahip bir mekanı kullanıyorken kendini farklı bir yerdeymiş gibi hissetmesi zorlaşır. inançlar ve değerler davranışa rehberlik ederken.153). 1987). yönetsel süreçlerin ve pazarlama süreçlerinin evrensel yönüne dikkat çekerler ve de bunun teknolojik olarak zorunlu olduğunu iddia ederler. düşünmedeki. Böylece. satış noktalarındaki turist algılamalarındaki farklılık üzerinde kültürün etkisini kaydetmiştir. Keown.

ayrılım sürecini destekleyen uzmanlara göre. 1988). kişilerin yaş. Singer’in vurguladığı gibi. Bu durum. kullanıcı (tüketici) davranışlarında ve pazarlama pratiklerinde yakınlaşım görülmesi beklenmemelidir. “bireyler yalnızca algılamanın temelinde hareket edebilirler ya da tepki verebilirler” (Reisinger ve Turner. Kültür. insanların ilgilerini. Sosyal nesnelerin ve olayların algılanmasında kültürlerarası değişkenler vardır. Bu yüzden. Algılama kavramı. yakınlaşım sürecinin sonucu olan standartlaşmanın da önüne geçilmiş olur. eğitim durumu. kültür kavramı var olduğuna göre ve farklılıklardan doğduğuna göre kültürel değerlerin ve unsurların çekim aracı olarak kullanılması doğaldır ve hep böyle olagelmiştir. Sözü edilen değişkenler sosyal etkileşimde engeller oluşturur (Samovar ve Porter. yakınlaşım teorisinin olumlu yanı olarak görünmektedir. kararlarını ve beraberinde algılamalarını da etkileyecektir. Çünkü. ekonomi. insanların kültürel koşullu algılamalarına dayandığından. 1987). ziyaretçiler bu amaçla geldikleri bölgelerde kullandıkları bir lobi mekanının da o bölgenin kültürel özelliklerini ve öğelerini barındırmasını ya da yansıtmasını istemeleri doğaldır. Bu şekilde. ayrılım olgusu ülkelerin kültürel farklılıklarına dayanır (Douglas ve Wind. Mekanlar söz konusu olduğunda. organizasyonlar ve pazarlama her zaman kültürle sınırlı olmuştur ve olacaktır. Etkileşim sürecinde. diğer insanları kendi . Turizmin amaçlarından birinin “farklı” yerler deneyimlemek olduğu düşünüldüğünde. Bu noktada. turizm ortamlarında da geçerlidir.150). özellikler hakkında farklı kültürlerden insanlar farklı isteklere. 1979). sosyal etkileşimde çok önemlidir (Cook. farklı kültürlerde. standartlaşmanın uygun bir yol olduğunun söylenmesi zaten mümkün olamaz. Yakınlaşım ve ayrılım olgularına başka bir açıdan bakmak mümkündür. kurgusal vb. sosyal ve ekonomik durum ile yaşanılan yer gibi demografik özelliklere çok bağlıdır. 2003. Söz konusu durum. s. Ayrıca. kararlara ve algılamalara mı sahiptirler. Çünkü. cinsiyet. Diğer taraftan. yoksa pek çok şeyin küreselleştiği günümüzde insanların algılamaları ve davranış şekilleri üzerinde kültürün etkisi azalmış mıdır? Bu sorunun cevabı. Bir mekanı (lobi) oluşturan fiziksel. bunlar belli bir kültürde yaygın olan bir modele dayanır. insanlar kendi algılamalarını başkalarıyla olan sosyal etkileşimlerine yansıtırlar. farklılıkları oluşturduğuna göre. ziyaretçilerin amaçlarının önemli olduğu ortadadır. insanların birbirini algılama şekli birbirleriyle iletişim kurma şeklini tespit eder. Sosyal etkileşim. yabancı ya da alışık olmadığı öğelerden dolayı kendini rahatsız hissetme durumuyla karşı karşıya kalmayacaktır.113 gitsin.

Lobi mekanının tasarım özelliklerini belirleyen pek çok faktör vardır. İlk bölümdeki sorular. lobi mekanının fiziksel özellikleriyle ilgilidir. Kişinin görsel sınırlarını genişletir. kullanım özelliklerini ve mahremiyet kavramını yansıtmak amacıyla oluşturulmuş sorular yer almaktadır. lobi mekanıdır. çoğu zaman giriş holüyle girişik oluşmuş olan lobi mekanında yoğun bir eylemler serisi ve işleyiş gerçekleşir. Yani. dinlenmek için oturma gruplarını kullanır. 2003. Şimdi. konumsal. etrafta hoş bir manzaranın olması.yardımıyla kişi. Kişiler arasındaki sosyal etkileşim kişilerin davranışlarına yansır. dış ortamla ilişki sağlar. daha sonra odasına çıkmak için asansör ya da merdivenleri kullanır. Kişi çok pencereli bir lobi mekanında bulunduğunda. Bu yüzden. gün ışığı gibi etkenler nedeniyle kendini huzurlu hissedebilir. aydınlık. Duyular -özellikle de görme duyusu. Uygulama çalışmasında. kamuya açık olan mekanlarda kişilerin birbiriyle iletişim kurmada kullandıkları mekansal dili ve araçları belirlerken kültürel özelliklerden de faydalanılır. lobi mekanının fiziksel.114 perspektiflerinden algılamayı öğreten kültürlerinden etkilenirler. büyürken adapte olduğu kültürel değerler tarafından saptanır. davranışların gerçekleştirildiği mekanlar bu bağlamda önem taşır. gazetesini okuyabilir. Kullanıcı. çoğu zaman.153). bir otelin lobi mekanı gibi. lobi mekanının fiziksel özellikleriyle ilgili ifadeler sırasıyla irdelenecektir ve söz konusu fiziksel özelliklerin algılamaya etkisi anlatılmaya çalışılacaktır. kullanıcıların algılama özelliklerini analiz etmek amacıyla seçilmiştir. özellikle.3. s. Dolayısıyla. bu sırada bir şeyler içebilir. . Bununla birlikte. Pencereler. Önceki bölümlerde değinildiği gibi. 4. gerek işlevsel gerekse konumsal olarak kullanıcının ilk ulaştığı mekan. içinde bulunduğu mekanı “hissederek” deneyimler. uygulama çalışmasında yer verilen mekansal özellikler. anket çalışmasının ilk bölümünü oluşturan. Özellikle. Kişinin diğerlerini algılama şekli. mekansal oluşumlarda insan faktörünün değerlendirilmesidir. kurgusal. bu durum.2 Lobi Mekanının Tasarım Kriterlerinin Algılamaya Etkisi Bir otele girildiğinde giriş holünden hemen sonra. Bu yüzden kültürel değişkenler algılamadaki farklılıkları açıklayabilir (Reisinger ve Turner. mekanın fiziksel özellikleri algılamada önemlidir. Mekansal sınırlanmışlık hissini azaltır. estetik gibi konularda akademik bilince ve eğitime sahip olmayan kişiler için geçerlidir. tasarım. bu çalışmada önemli olan.

Geçmişe ait öğeler kullanılmaz. aynı zamanda evrensellik anlamına gelebilir. fark edilmesi zor olan az sayıda basamaklar kazalara neden olabilir. Modern dekore edilmiş mekanların genelde basit geometrik formlar ve çizgilerden oluştuğu görülmektedir. bir mekanı. çok alçak tavanlı mekanlar. Taklide karşıdır. Çoğunlukla. Modernlik. görsel olarak daha “ortadadır”. lobi mekanının kurgusal özellikleriyle ve konumuyla ilişkili olarak hazırlanmıştır. mat renklerle dekore edilmiş bir lobi mekanının sakinleştirici. çok yüksek tavanlı mekanlarda ise “boşluk” hissi oluşur. Fonksiyon. sanat anlayışını ve yapım özelliklerini yansıtan mimarlıktır. kavramsal ve anlamsal olarak bir bölgeye ait kılar. boy ve yüksekliğin kullanıcı sayısıyla doğru orantılı olması gerekir. geçmişe dönük bir tasarım oluşturulması sonucuna götürür. kullanıcı üzerinde canlılık ve heyecan duygusu gibi etkiler uyandırır. Ferah bir ortam oluşmasına katkıda bulunur. Parlak renklerle dekore edilmiş bir lobi. benzer şekilde. çağının gereksinimlerini. Takip eden paragraflar. İkinci bölümdeki sorular. biçimden önce gelir. lobinin bir bölümünde küçük bir orkestra ile verilecek müzik dinletisi yükseltilmiş döşeme üzerinde gerçekleşebilir. farklı bir işlevi olabilir. bir bölgenin kültürel değerlerini ve öğelerini yansıtacak ya da çağrıştıracak şekilde oluşturulmuş demektir. lobi mekanının kurgusal özelliklerinin ve konumunun algılamaya etkisini ölçen ifadeleri irdelemektedir. Lobide basamaklar aracılığıyla farklı döşeme seviyelerinin oluşturulması sonucunda. alçaltılmış ya da/ve de yükseltilmiş düzlemler elde edilir. basamakların sayısı lobi gibi yoğun işleyişe sahip mekanlarda çok önemlidir. Bu durum. Basit ve sade çözümler üretilir.115 Tavanı yüksek bir lobi mekanında kişi. Tabi ki. işlevsel ve anlamsal olarak farklı bir görevi vardır. Mekanın kurgusal özellikleri. Geleneksel tarzda dekore edilmiş bir lobi mekanı. Tabi ki. dinlendirici etkisi olur. Örneğin. en. Tam tersine. dinamik özelliklere sahiptir. Alçaltılmış kısmın da. yani bir mekanın bütününü oluşturan bileşenlerin bir araya gelme şekli ve konumsal özellikleri. başını yukarı kaldırmazsa tavanı göremez. kullanıcıya sıkıntı verir. bu durum yine sınırlanmışlık hissini azaltır. oturma gruplarının ya da servisin farklılaştığı noktada ayrım yapabilmek için döşemenin bir bölümü basamaklarla alçaltılabilir. Mimarı. örneğin. . yani bütün bir bina içinde bulunduğu yer ve diğer mekanlarla ilişkisi de mekansal algılama için önemli özellikleri içerir. çok sayıda basamak ise görsel işlevsel sürekliliği engelleyebilir. Modern mimarlık. Yükseltilmiş kısım.

116 Galeri boşluklarıyla vb. kullanım özellikleri ile mahremiyet kavramının yer aldığı ifadeler yalnızca kişilerarası etkileşimle değil. Lobi mekanında oturma grupları çok çeşitli şekillerde düzenlenebilir. Üçüncü bölümdeki. Söz konusu formlar. geometrik kurallara göre oluşturulmamış. duvar. basamaklarla da bölünme gerçekleştirilebilir. daha önce bahsedildiği gibi. Basamaklar. isterse diğer insanlarla etkileşimi söz konusu olsun. bununla birlikte. Lobinin giriş holüne ve resepsiyonla doğrudan bağlantılı olması işlevsel açıdan gereklidir. sigara içenler için ayrı bir mekan oluşturulabilir. kendilerine bir “yer” seçerler. sürekliliğin sağlanması açısından daha uygun bir çözüm gibi görünmektedir. geometrik düzen ilkelerini taşımaz. Şimdi sırasıyla. Yani. davranış modelleriyle de ilgilidir. Bir mekan tamamen boş olduğunda insanlar ihtiyaçlarına ya da isteklerine göre mekanı çeşitli şekillerde doldururlar. yani mahremiyet özelliklerine bağlıdır. doğadan ve doğal formlardan izler taşımasıdır. tıpkı bir evin oturma odasında olduğu gibi koltuklardan oluşan gruplar düzenlenebilir ya da 20-30 kişilik bir sıra bitişik koltuk önüne uzun bir sehpa ya da masa yerleştirilebilir. lobi mekanının kullanım özellikleriyle mahremiyet kavramının algılamaya etkisini ölçen ifadeler irdelenecektir. Örneğin. boş bir masa ya da koltuk olmadığında yabancı bir insanın masasına ya da yanına oturma tercihi konusunda . Organik formlar. Organik formların diğer bir özelliği. bu etkileşimin istenilen doğrultuda ya da olumlu bir şekilde gerçekleşebilmesi mekanların özelliklerine bağlıdır. Mekan dolu olduğunda. pencere gibi yapısal bölücülerle sağlanabilir. kişinin diğer insanlarla ilişkilerini düzenleme şekline. fakat doğanın ve doğadaki formların kendine has bir düzeni ve dengesi vardır. döşemelerdeki boşluklar ya da katlar arasındaki görsel bağlantılar zengin algısal deneyimler ve düşeysel akıcılık sağlar. kişinin ister çevresiyle ve çevresindeki nesnelerle. Dört kişilik masalar oluşturulabileceği gibi. Oturma şekilleriyle ilgili olan bu tercihler ise. Mekanların formunun ya da tavan yüksekliğinin değiştirilmesi diğer çözümlerdir. Ayrıca otel dışından gelen kullanıcıların da rahatlıkla lobiye ulaşmaları sağlanmış olur. eğri çizgilerden oluşan formlardır. istenilen davranışların gerçekleştirilebilmesi mekansal oluşum özellikleri sayesinde olur. Lobinin tek ve büyük bir mekan yerine birkaç küçük mekandan oluşması. Ya da. düzenlemeler aracılığıyla diğer mekanlarla ilişki kurulmuş olan lobilerde. Bu durumda mekansal süreklilik kesintiye uğrar.

Sözü edilen şey. etrafı izlemeyi tercih ederler. değişebilir. bir çeşit izolasyondur. bir kişi pencere yanında oturmayı tercih ederken. Bazı kişiler. Bazıları farklı insanlarla tanışıp diyalog kurma konusunda açık görüşlüdür. Bardaki oturma düzeni de. Bara yakın oturup oturmama tercihi. diğer taraftan asansör. kişinin amacına. bir başkası mekanın orta bölümünde oturmak isteyebilir. Kişilerin çeşitli mekandaki yer seçimleri ile ilgili tercihlerinde çeşitli durumlar görülebilmektedir. o anki gereksinimlerinin bir sonucu da olabilir. mekan içinde neler olup bittiğini görebilmek için tüm mekanı görecek şekilde otururlar. dinlenme amacında olan kişiler için uygun olmayabilir. yine. bütün bu tercihler ve mekansal kullanımlar kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir. Son olarak şunu eklemek gerekir ki. dış ortamla ilişki kurmayı reddeder. merdiven ve resepsiyon çevresinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleşebileceğinden bu alanlara yakın oturmak. . kişilerin mahremiyet derecelerine uygun olan ya da olmayan bir durum oluşturuyor olabilir. mekan içinde kendilerine yer seçerken diğer insanlara arkalarını dönecek şekilde oturmayı tercih ederler. donatıların yerleşim düzenine göre vb. Bu tercih. mahremiyeti düzenlemede mekansal öğeleri kullanmanın bir yoludur. diğeri pencere bulunmayan duvar yanında oturmayı tercih edebilir. kişilerin alışkanlıklarından kaynaklanabileceği gibi. Asansör ve merdiven gibi düşey sirkülasyon araçlarına ve resepsiyona yakın oturmayı tercih etmek. bazıları değildir.117 tamamen mahremiyet kavramı özelliklerine göre hareket ederler. dışarıda bir manzaranın olup olmayışına. Bazıları ise. havanın açık veya kapalı oluşuna. işlevsel bir gerekliliğin sonucu olabilir. Örneğin.

kültür turizmi için gelmişlerdir. Sultanahmet’te karşılaşılan turistlere yöneltilmiştir. Lobi mekanının uygulama alanı olarak seçilmesinin en önemli nedeni bu özelliğidir. bu bölgedeki turistler.118 5. hem oteldeki konuklara ve dışarıdan gelen kullanıcılara hizmet sunulması.2 Uygulanan Yöntem ve Değerlendirmesi Araştırmada kullanılan anket yöntemi birincil veri toplama yöntemlerindendir. çünkü ilgili kişilerle görüşme süresi çok kısa olmaktadır ve kişilerin fazla zamanını almadan gerekli bilgilerin alınabileceği en uygun yöntemin anket olduğu düşünülmüştür. Soru kağıtlarında mekanla ilgili sorulara geçilmeden önce çalışmanın gerçekleştirilmesi düşünülen bir kent otelinin lobi mekanı olduğu bilgisi yer almaktadır. İstanbul. diğer bir deyişle kamusal alan tanımlamasına girmektedir. soruların yönlendirildiği kişi sayısının göreceli olarak fazla olması da yöntem olarak anketin seçilmesinde etkili diğer bir faktördür. 5. Bu özellik. UYGULAMA ÇALIŞMASI 5. Anket çalışmasının tek bir bölgede yapılmasına özen gösterilmiştir. çalışmanın amacı açısından önemli bir kriterdir. çünkü lobi mekanı otelde kalan konukların yanı sıra. cevaplandırıcının daha önce belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda oluşturulan sorulara karşılık vermesiyle veri elde etme yöntemi. Soruların yönlendirildiği kişilerin bir otelde kalmakta olmaları beklenmemektedir. farklı kültürlerden turistlerin lobi mekanını nasıl algıladıklarını tespit etmek amacındadır. hem de sahip olduğu işlevler nedeniyle çok farklı kullanıcıların bir araya geldiği ve sosyal etkileşimin en yoğun gerçekleştiği ortak kullanım mekanlarının başında gelmektedir. bilgi toplama yöntemleri arasından anket seçilmiştir. Anket soruları. En genel anlamda anket. dışarıdan herhangi bir insanın da kullanabileceği bir mekandır. Bu çalışmada. Çünkü. Ayrıca. yani amaçları aynı yöndedir.1 Çalışmanın Amaç ve Kapsamı Çalışma. Lobi mekanı. olarak tanımlanabilir .

kullanılacak mekanın kurgusuyla ve konumuyla ilgilidir. Bu soruların cevap seçenekleri kategoriler halinde düzenlenmiştir. kullanım özelliklerine ve mahremiyet kavramına ilişkin sorular yer almaktadır. Bundan sonraki bölümlerde mekan ile ilgili sorular yer almaktadır. Mekanla ilgili sorular üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun bir örneği Ek-1’de yer almaktadır.119 (Altunışık vd. Kapalı uçlu soruların cevaplarını analiz etmek kolaydır. fakat bu tip cevapları analiz etmek zordur. Gerçekleştirilen çalışma. anket formu hazırlanırken yönlendirici olmasını engellemek amacıyla sorular bölümlere ayrılmadan arka arkaya sıralanmıştır. net ve cevaplandırılması kolay olmalıdır. Ne olursa olsun. kullanılacak mekanın fiziksel özelliklerine yönelik sorulardır. İkinci bölümde sorular. bununla birlikte cevaplar verilen alternatiflerle sınırlıdır. İlk bölümdeki sorular. telefonla. Sorular. birkaç bölümden oluşmaktadır. soruları oluştururken cevaplayan kişiyi yönlendirecek kelime ve ifadelerden kaçınılmalıdır (Schiffman ve Kanuk. soruları cevaplandıracak kişilere elle. . çünkü tercihler kullanıcıların algılamalarının sonucu olarak görülmektedir. s. eğitim düzeyi gibi demografik sorular düzenlenmiştir. Üç bölümdeki sorular da tercihlerle ilgilidir. farklı ülkelerden kullanıcılar üzerinde ne gibi etkilere sahip olduğunu. Sorular. cinsiyet. Uygulama çalışması için hazırlanan anket formu.. açık uçlu olabileceği gibi (bu durumda. internet yoluyla ulaştırılabilir. Cevaplandıracak olan kişileri motive etmek amacıyla sorular. kapalı uçlu (verilen seçeneklerden birinin işaretlenmesi şeklinde) da olabilir. daha güvenilir olması açısından cevaplandırıcılara elle ulaştırılmıştır. mektupla. kent otellerindeki lobi mekanının hangi özelliklerinin. yaş. kısa. yaşanılan yer. İlk bölümde. Niceliksel araştırmalarda kullanılan anketler. cevaplayanın kendi ifadeleri elde edilebilir). Açık uçlu sorularla daha fazla yorum elde edilebilir. 2000). 2004. Üçüncü bölümde ise. söz konusu kullanıcıların mekan özellikleri ile ilgili tercihlerinin ne yönde olduğunu ve tercihler arasında farklılıklar ya da benzerlikler bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte.68).

Likert ölçeğiyle elde edilen sayısal veriler bilgisayara aktarılmıştır. inceleme konusu değişken açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olup olmadığının tespitinde kullanılır (Altunışık vd. istatistiksel veri analiz programlarından biri olan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) kullanılmıştır. fiziksel özelliklerle birlikte estetik olgusuyla da ilişkilidir. Şekil 5.. geçerli (Valid). tüm örnek kitle dikkate alındığındaki yüzde değeri (Percent). 2004). Error of Skewness). nicel araştırmanın gereğidir. verinin dağılım özelliklerini inceleyen standart sapma (Std. Tutumları oluşturan şeyler ise. soruların tamamını yanıtlamıştır. mekan içindeki etkileşim özelliklerini tespit etmek düşüncesiyle hazırlanmıştır.1’de görülen birinci tabloda. İkinci tabloda frekans dağılımlarını gösteren bilgiler yer almaktadır. 30’u Avrupa kıtasından. mevcut üç farklı t-testi arasından. normal dağılımdan sapmanın göstergeleri olarak çarpıklık (Skewness). basıklık (Kurtosis). Çalışmanın bundan sonraki aşamasında. kişilerin tutumlarını ve eğilimlerini ölçmek için kullanılır. 5. Bu bilgiler sırasıyla. Anketin temel amaçlarından biri olan. . cevap seçenekleri “Katılıyorum-Katılmıyorum” ifadeleri arasında derecelendirilir. basıklıktaki standart hatalar (Std. Daha sonra her bir ifadeye bir puan verilerek sözlü ifadeler nicel hale dönüştürülür.3 Çalışmadan Elde Edilen Sonuçlar Anket çalışmasına. bağımsız gruplar arası t-testi (Independent Samples T-test) uygun görülerek kullanılmıştır. sırasıyla merkezi eğilim göstergesi olan aritmetik ortalama (mean). Likert tutum ölçeğinde. Bu çalışmada. Ankete katılanların hepsi. mekanın sosyal içeriğine vurgu yapar. Likert tutum ölçeği.120 İlk bölümdeki sorular. Deviation). Diğer iki bölümdeki sorular. 30’u Asya kıtasından olmak üzere 60 kişi katılmıştır. Anket soruları kapalı uçlu sorular şeklinde düzenlenmiştir. çarpıklıktaki standart hatalar (Std. Bu da. tutum ölçekleri algılamaları ölçmek için de yaygın olarak kullanılmaktadır. varyans (Variance). Dolayısıyla. Bu aşamada. doldurulmuş kullanılabilir cevaplar arasındaki yüzde oranı (Valid Percent). frekans (Frequency). iki kıta (Avrupa ve Asya) insanlarının algılamaları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla tutum ölçeklerinden Likert tutum ölçeği kullanılmıştır. Error of Kurtosis) ve veri aralığı (Range) gibi değerler özetlenmektedir. kültür ve algılamadır. SPSS’in içeriğinde yer alan analiz yöntemlerinden biri olan t-testi.

Statistics cinsiyet N Mean Std.3 41.240 .3 41. ankete katılan 60 kişinin 35’i (%58.603 . Error of Kurtosis Range Valid Missing 60 0 2.347 . Deviation Variance Skewness Std. Error of Skewness Kurtosis Std. Error of Kurtosis Range Valid Missing 60 0 6.7) erkektir.80 .0 Valid kadin erkek Total Şekil 5.994 .7 100.3 100. Deviation Variance Skewness Std.946 .608 2 . Error of Skewness Kurtosis Std.7 100. Statistics yas N Mean Std.309 -1.777 . Buna göre.3) kadın.1 Cinsiyet dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler.368 .608 2 cinsiyet Frequency 35 25 60 Percent 58.0 Cumulative Percent 58.121 kümülatif yüzde (Cumulative Percent) dir.0 Valid Percent 58. 25’i (%41.83 .309 -1.989 .

7 21.7 5.7 78.7 1.2’de.3 6.0 43.0 50.3 90.0 Valid Percent 15.3 13. Buna göre.3 3.3 1.7 1.3 25. 31-50 yaş arası 22 (%36.7 21.7 5.3 1. ulke Frequency 9 4 1 1 2 1 8 1 3 2 2 8 4 1 3 2 1 1 5 1 60 Percent 15.7 100.0 3.3 1.7 1.7 36.3 6.0 53.7 3.3 13.7 8.3 56.0 Valid 15-30 31-50 51-uzeri Total Şekil 5.7 13.7 1.0 28.7 78.3 1.0 3.0 Cumulative Percent 41.3 1.3 100.7) anket sorularını yanıtlamıştır.7 1.2 Yaş dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler.7 1.0 3.0 Valid Percent 41. 15-30 yaş arası 25 kişi (%41.7 36.3 1.3 86.0 Cumulative Percent 15.0 76.7 8.0 Valid almanya avusturya ispanya italya isviçre danimarka hollanda portekiz belçika malezya singapur japonya çin pakistan iran suriye banglades yemen kore filipinler Total .3 30.7 100.7 13.0 6.3 3.0 98.7 100.3 45. Şekil 5.3 1.7 100.7 1.7 5.0 3.7 3.3 1.3 83.7 23.7 70.122 yas Frequency 25 22 13 60 Percent 41.7 1.3 100.7 5. ankete katılanların yaş dağılımı görülmektedir.0 6.7 88.0 21.7).7) ve 51 yaş ve üzerinde 13 kişi (%21.

0 Valid lise universite ve uzeri Total Şekil 5.411 . Error of Skewness Kurtosis Std.7 100.415 . Error of Kurtosis Range Valid Missing 60 0 9. anket sorularını cevaplandıran 60 kişinin 13’ü . Hemen yanındaki Percent sütununda ise kişi sayılarının toplam katılımcı üzerinden yüzdeleri yer almaktadır.123 Statistics ulke N Mean Std. Error of Skewness Kurtosis Std.0 Cumulative Percent 21.7 78.3 100.3 100. Deviation Variance Skewness Std.225 38. Yukarıdaki tablodan da okunabileceği gibi.3’teki ikinci tablodaki Frequency sütununda her bir ülkeden kaç katılımcının olduğu görülmektedir.081 .749 -.0 Valid Percent 21. Statistics egitim duzeyi N Mean Std.12 6.011 .049 .3 Ülkelerin dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler. Şekil 5.608 1 egitim duzeyi Frequency 13 47 60 Percent 21.309 -1. Error of Kurtosis Range Valid Missing 60 0 5.309 -.78 .4 Eğitim durumunun dağılımıyla ilgili temel özet istatistikler.173 -1.7 78. Deviation Variance Skewness Std.608 20 Şekil 5.

124 (%21,7) lise mezunudur, 47’si (%78,3) üniversite ve üzeri eğitim derecesine sahiptir. Üç bölümden oluşan anket sorularının her bir bölümü için Avrupa ve Asya’da yaşayan kişiler arasında mekanın algılanmasında anlamlı bir farkın olup olmadığını öğrenmek amacıyla her bölüm için, “bağımsız iki grup t-testi” uygulanmıştır. Hazırlanan anket sorularının mekanla ilgili olanlarının birinci bölümü, Ek-1’de de görülebileceği gibi, lobi mekanının fiziksel özellikleriyle ilgilidir. İfadeler şeklinde oluşturulmuş olan söz konusu sorular; 1. Çok pencereli bir lobi isterim, 2. Yüksek tavanlı bir lobi isterim, 3. Canlı renklerle dekore edilmiş, dinamik bir lobi isterim, 4. Modern dekore edilmiş bir lobi isterim, 5. Geleneksel öğelere ve stile sahip bir lobi isterim, şeklindedir.
Group Statistics yasanilan yer avrupa asya N 30 30 Mean 27,77 28,20 Std. Deviation 2,223 4,715 Std. Error Mean ,406 ,861

pencereli + geleneksel + modern + dinamik + tavan

Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances

t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -2,339 -2,355 1,472 1,488

F pencereli + geleneksel + modern + dinamik + tavan Equal variances assumed Equal variances not assumed 4,388

Sig. ,041

t -,455 -,455

df 58 41,288

Sig. (2-tailed) ,651 ,651

Mean Difference -,433 -,433

Std. Error Difference ,952 ,952

Şekil 5.5 Lobi mekanının fiziksel özelliklerine ilişkin, iki grup arası t-testi sonuçları. Şekil 5.5’teki ikinci tabloya bakıldığında, Sig. (2-tailed) değerinin 0,651 olduğu görülmektedir. O halde, bu bölüm için iki grup arasında (Avrupa ve Asya’da yaşayanlar) anlamlı bir fark bulunamamıştır (0.651>0.05).

125

Statistics cok pencereli olsun 60 0 3,75 1,019 1,038 -,566 ,309 -,309 ,608 4 geleneksel bir lobi olsun 60 0 3,73 1,133 1,284 -,606 ,309 -,770 ,608 4 modern bir lobi olsun 60 0 3,17 1,137 1,294 ,090 ,309 -1,139 ,608 4 parlak renkli,dinamik olsun 60 0 3,40 1,108 1,227 -,164 ,309 -1,124 ,608 4 yuksek tavanli olsun 60 0 3,90 ,951 ,905 -,772 ,309 -,144 ,608 3

N Mean Std. Deviation Variance Skewness Std. Error of Skewness Kurtosis Std. Error of Kurtosis Range

Valid Missing

cok pencereli olsun Frequency 1 7 13 24 15 60 Percent 1,7 11,7 21,7 40,0 25,0 100,0 Valid Percent 1,7 11,7 21,7 40,0 25,0 100,0 Cumulative Percent 1,7 13,3 35,0 75,0 100,0

Valid

kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total

yuksek tavanli olsun Frequency 8 6 30 16 60 Percent 13,3 10,0 50,0 26,7 100,0 Valid Percent 13,3 10,0 50,0 26,7 100,0 Cumulative Percent 13,3 23,3 73,3 100,0

Valid

katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total

parlak renkli,dinamik olsun Frequency 1 16 11 22 10 60 Percent 1,7 26,7 18,3 36,7 16,7 100,0 Valid Percent 1,7 26,7 18,3 36,7 16,7 100,0 Cumulative Percent 1,7 28,3 46,7 83,3 100,0

Valid

kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total

126

modern bir lobi olsun Frequency 2 20 12 18 8 60 Percent 3,3 33,3 20,0 30,0 13,3 100,0 Valid Percent 3,3 33,3 20,0 30,0 13,3 100,0 Cumulative Percent 3,3 36,7 56,7 86,7 100,0

Valid

kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total

geleneksel bir lobi olsun Frequency 1 12 6 24 17 60 Percent 1,7 20,0 10,0 40,0 28,3 100,0 Valid Percent 1,7 20,0 10,0 40,0 28,3 100,0 Cumulative Percent 1,7 21,7 31,7 71,7 100,0

Valid

kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total

Şekil 5.6 Birinci bölümün sorularına tüm katılımcılar tarafından verilen cevaplara ilişkin dağılım özellikleri. Birinci gruptaki sorular için katılımcı grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunmadığının tespitinden sonra, yukarıdaki frekans tabloları sorulara verilen yanıtların dağılımını göstermektedir. Tablolar incelendiğinde, çok pencereli bir lobi isterim, ifadesine “kesinlikle katılmıyorum” diyen 1 kişi, “katılmıyorum” diyen 7 kişi, “katılıyorum” diyen 24 kişi, “kesinlikle katılıyorum” diyen 15 kişi bulunmaktadır. Buna göre, katılımcılar tarafından lobinin çok pencereli olması istenmektedir (24+15=39 kişi). Yüksek tavanlı bir lobi isterim, ifadesine cevaplandıranlardan 8 kişi “katılmıyorum”, 30 kişi “katılıyorum”, 16 kişi “kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Sonuçlardan açıkça görülmektedir ki, lobinin yüksek tavanlı olmasını isteyenler çoğunluktadır (30+16=46 kişi). Canlı renklerle dekore edilmiş, dinamik bir lobi isterim, ifadesine “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını veren 1 kişi, “katılmıyorum” yanıtını veren 16 kişi, “katılıyorum” yanıtını veren 22 kişi, “kesinlikle katılıyorum” yanıtını veren 10 kişi bulunmaktadır. Buna göre, çoğunluk (22+10=32 kişi) lobinin canlı renklerle dekore edilmiş dinamik bir lobi olmasını istemektedir.

Geleneksel öğelere ve stile sahip bir lobi isterim. “kesinlikle katılıyorum” yanıtını veren 17 kişidir. 2.436 . iki grup arası t-testi sonuçları.bagl + kucuksaln + organik Equal variances assumed Equal variances not assumed . ifadesine “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını veren 1 kişi. Birkaç küçük salondan oluşmuş bir lobi isterim. lobi mekanının kurgusal özellikleriyle ve konumuyla ilgilidir: 1. 8 kişi “kesinlikle katılıyorum” şeklinde yanıtlamıştır. Error Difference . 5.488 basamaklr + galeriler + resep.033<0. Error Mean . Basamaklarla. lobinin geleneksel öğelere ve stile sahip olması istenmektedir (24+17=41 kişi). “katılıyorum” yanıtını veren 24 kişi.654 . 20 kişi “katılmıyorum”.127 Modern dekore edilmiş bir lobi isterim. zeminde yükseklik farkları oluşturulmuş bir lobi isterim.7’teki t-testi sonuçlarına bakıldığında.97 Std.671 Std.191 df 58 57. 18 kişi “katılıyorum”. Arada fazla fark bulunmamakla birlikte.53 17. “katılmıyorum” yanıtını veren 12 kişi. Giriş holü ve resepsiyonla doğrudan ilişkili bir lobi isterim.289 Sig.433 -1. (2-tailed) değerinin 0.191 -2.654 Şekil 5. ifadesini 2 kişi “kesinlikle katılmıyorum”. Şekil 5. 3. Sig. 4.347 t -2.033 . Deviation 2.743 -.123 F basamaklr + galeriler + resep.389 2. İkinci bölümde yer alan sorular.124 -.033 Mean Difference -1. Group Statistics yasanilan yer avrupa asya N 30 30 Mean 16.899 Sig.bagl + kucuksaln + organik Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -2. .05 olduğu .743 -2.7 Lobi mekanının kurgusal özelliklerine ve konumuna ilişkin. Bu durumda. Organik formlu bir mekan isterim. modern dekore edilmiş bir lobi isteyenlerin sayısı daha fazladır (18+8=26 kişi). (2-tailed) .433 Std. Galerilerle aracılığıyla diğer mekanlardan görülebilen bir lobi isterim.

0 Cumulative Percent 1.833 .429 .667 .608 3 N Mean Std.926 .0 Valid kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total galerilerle diger mekanlarla baglantili olsun Frequency 1 10 14 27 8 60 Percent 1.08 . Dolayısıyla.695 -.758 .3 45.0 13.0 100.7 85.68 .857 -.00 1.279 .0 15.7 40.3 15.983 .7 23.3 100.608 4 organik formlu olsun 60 0 3.128 görülmektedir.309 .309 -.3 100.966 -.0 Cumulative Percent 6.0 15.608 4 kucuk salonlar halinde olsun 60 0 3.3 15.0 23.459 .309 -.608 4 dosemede basamaklar olsun Frequency 4 24 9 14 9 60 Percent 6.0 Valid kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total .0 100.175 . lobi mekanının fiziksel özelliklerine ve konumuna ilişkin özelliklerin algılanmasında.97 .7 16. Deviation Variance Skewness Std.7 16.3 45.037 .7 86.7 40. Avrupa ve Asya’da yaşayan kişiler arasında anlamlı bir fark vardır denilebilir.0 Valid Percent 6.7 23.7 46.7 61.0 23.52 .525 .436 .7 100.722 .0 Valid Percent 1.575 -.0 100.608 4 resepsiyon ve giris holuyle baglantili olsun 60 0 3.309 .674 .235 1. Statistics galerilerle diger mekanlarla baglantili olsun 60 0 3.309 -1. Error of Kurtosis Range Valid Missing dosemede basamaklar olsun 60 0 3.3 41. Error of Skewness Kurtosis Std.977 .0 13.7 18.

3 100.7 100.0 3.0 Valid kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total organik formlu olsun Frequency 1 2 21 27 9 60 Percent 1. ifadesine 1 kişi “kesinlikle katılmıyorum”.0 15. 27 kişi “katılıyorum”.7 100.0 Cumulative Percent 5.8’deki tablolara bakıldığında.0 35.8 İkinci bölümün sorularına tüm katılımcılar tarafından verilen cevaplara ilişkin dağılım özellikleri.7 3. Galerilerle aracılığıyla diğer mekanlardan görülebilen bir lobi isterim. Dağılıma bakıldığında katılımcıların lobi mekanının zemininde basamaklarla yükseklik farkları oluşturulmasına olumlu bakmadıkları sonucuna ulaşılmaktadır (4+24=28 kişi).0 100.7 30. zeminde yükseklik farkları oluşturulmuş bir lobi isterim.0 15. Bu durumda.0 Cumulative Percent 1.0 58.0 Valid Percent 5.7 30.129 resepsiyon ve giris holuyle baglantili olsun Frequency 3 9 35 13 60 Percent 5.0 85. 10 kişi “katılmıyorum”.0 15. 9 kişi “kesinlikle katılıyorum” şeklinde yanıt vermiştir. basamaklarla.0 Valid kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total Şekil 5.7 3.3 100.7 96.0 45.0 100. 24 kişi “katılmıyorum”.0 100. 8 kişi “kesinlikle katılıyorum” demiştir.0 15. Şekil 5. ifadesine 4 kişi “kesinlikle katılmıyorum”.0 45.0 20.0 35.3 21.0 58.0 30.3 100.0 Valid Percent 1.0 3. 14 kişi “katılıyorum”.3 35.3 35. katılımcıların lobinin galeriler aracılığıyla diğer .0 Cumulative Percent 1.0 Valid Percent 1.7 100.7 31.7 61.0 Valid katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total kucuk salonlar halinde olsun Frequency 1 18 18 21 2 60 Percent 1.0 78.0 30.0 40.3 21.7 5.

ifadesinin karşılığında “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını veren 1 kişi. 9. 2’si “katılmıyorum”. 6. “katılıyorum” yanıtını veren 21 kişi. Birkaç küçük salondan oluşmuş bir lobi isterim. 27’si “katılıyorum”.130 mekanlarla bağlantılı olmasını istedikleri söylenebilir (27+8=35 kişi). çoğunluğun lobinin birkaç küçük salondan oluşmasını istediği görülmektedir (21+2=23 kişi). 5. 35 kişi katılıyorum. ifadesine cevaplandıranların 1’i “kesinlikle katılmıyorum”. Bara yakın oturmayı tercih ederim. Sonuçlar. Merdiven ve asansöre yakın oturmayı tercih ederim. mekanla ilgili kullanım özelliklerinin ve mahremiyet kavramının incelenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır: 1. Organik formlu bir mekan isterim. Orta kısımlarda oturmayı tercih ederim. Diğer gruplarla ilişkisi olmayan. çoğunluğun giriş holü ve resepsiyonla doğrudan bağlantılı bir lobi istediğini göstermektedir (35+13=48 kişi). Farklı insanlar tanımayı severim. 2. Çoğunluk. Tüm mekanı görecek şekilde oturmayı tercih ederim. tanımadığım bir insanın yanına oturabilirim. 9’u “kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Resepsiyona yakın oturmayı tercih ederim. “katılmıyorum” yanıtını veren 18 kişi. Üçüncü bölüm. “kesinlikle katılıyorum” yanıtını veren 2 kişi olduğu sonucuna tablodan ulaşılmaktadır. Giriş holü ve resepsiyonla doğrudan ilişkili bir lobi isterim. 3. 7. ifadesi için 3 kişi katılmıyorum. küçük oturma gruplarında oturmayı tercih ederim. 13 kişi kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiştir. Toplam 23 kişinin olumlu yanıt verdiği göz önüne alınırsa. organik formlu bir mekan oluşturulması fikrine olumlu bakmaktadır (27+9=36). Duvar yanında oturmayı tercih ederim. 8. 4. Pencere yanına oturmayı tercih ederim. .

7 50.9’deki verilere bakıldığında.620 -.007 .823 .7 50.490 . (2-tailed) değerine dayanarak (0.608 3 orta kisma otururum 60 0 2.608 4 heryeri görecek sekilde otururum 60 0 4.0 100.608 4 cam kenarina otururum 60 0 3.0 15.47192 F COMPUTE toplam3 = asanmerd + barayakin + camkenari + duvarkena + gorecekse + k.823 .0 15.309 .330 .608 3 kucuk oturma gruplari otururum 60 0 3.gruplar + ortaya + resep.591 -.309 1.651 Mean Difference -.0 Valid kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total .2000 4.995 .95181 -2.455 41.608 4 duvar kenarina otururum 60 0 3.673 .18 .0 85.608 3 N Mean Std..40594 COMPUTE toplam3 = asanmerd + barayakin + camkenari + duvarkena + gorecekse + k.049 1. iki grup arası t-testi sonuçları.608 4 yabancinin yanina oturabilirim 60 0 3.73 .309 .58 .309 -.22344 Std. Error Difference .101 .388 Sig.309 -.288 .459 .60 .05) üçüncü bölüm için iki grup arasında (Avrupa ve Asya’da yaşayanlar) anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.854 .608 4 resepsiyona yakin otururum 60 0 2.802 .155 . Şekil 5. Deviation 2.459 .131 Group Statistics yasanilan yer avrupa N 30 Mean 27.0 100.yaki + yab.651 -.02 1.608 4 kucuk oturma gruplari otururum Frequency 1 10 10 30 9 60 Percent 1.95181 -2.86090 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 1. .041 t -.71535 .309 .787 .95 . Deviation Variance Skewness Std.462 . Error of Kurtosis Range Valid Missing bara yakin otururum 60 0 2.yaki + yab.0 Valid Percent 1.38 .7 16.990 -.0 100.257 .783 .064 .651>0.989 .gruplar + asya ortaya + resep.607 .9 Lobi mekanının konumsal özelliklerine ve mahremiyet kavramına ilişkin. Sig.609 .327 .03 . (COMPUTE) 30 28.643 -. Error Mean .7 18.309 -1.987 . (2-tailed) .33858 -.309 .885 .455 df 58 Sig. .979 .309 .48847 Şekil 5.873 . Statistics asansor ve merdiven yanina otururum 60 0 2. Error of Skewness Kurtosis Std.309 .7 16.395 .7667 Std.50 .35514 1.3 35.7 16..7 16.0 Cumulative Percent 1.43333 Std.763 .769 . (COMPUTE) Equal variances assumed Equal variances not assumed 4.729 ..43333 . .

7 40.0 16.3 91.0 43.7 100.0 16.7 28.0 100.3 20.0 1.3 8.0 10.0 100.7 5.0 10.0 21.7 40.7 100.3 100.7 100.7 56.3 95.3 8.3 98.0 Valid katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total duvar kenarina otururum Frequency 1 24 13 17 5 60 Percent 1.0 Cumulative Percent 1.3 88.0 Valid katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total orta kisma otururum Frequency 6 26 21 6 1 60 Percent 10.0 Valid kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total cam kenarina otururum Frequency 3 10 34 13 60 Percent 5.7 21.7 28.7 5.0 Valid kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total .0 Valid Percent 1.0 Cumulative Percent 5.0 Cumulative Percent 10.0 53.3 100.7 78.7 21.0 Valid Percent 13.3 35.0 Valid Percent 10.0 100.3 33.7 100.3 20.7 63.7 41.7 56.0 Cumulative Percent 13.3 100.0 Valid Percent 5.0 21.0 1.0 61.0 43.3 35.0 61.132 yabancinin yanina oturabilirim Frequency 8 12 37 3 60 Percent 13.0 21.7 100.3 100.

10’daki tablolar sırasıyla incelendiğinde.7 100.0 71.0 91.3 16.0 20.3 100.7 20.7 100.0 51.3 100.0 Valid katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total asansor ve merdiven yanina otururum Frequency 10 35 10 4 1 60 Percent 16.7 1.0 Valid kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total Şekil 5.7 1.3 16.7 100.0 15.7 75.0 11.0 66.133 heryeri görecek sekilde otururum Frequency 3 9 31 17 60 Percent 5.0 Valid kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total resepsiyona yakin otururum Frequency 6 34 12 7 1 60 Percent 10.0 Valid Percent 6.0 100.0 Valid Percent 16.0 Valid Percent 5.7 6.7 100.7 6.7 20.0 11.7 86.0 Cumulative Percent 10.7 98.7 58.10 Üçüncü bölümün sorularına tüm katılımcılar tarafından verilen cevaplara ilişkin dağılım özellikleri.7 58.7 28.7 100.7 46.7 40.0 56.7 40.7 78.0 Valid Percent 10.7 5.0 15.0 31.0 31.0 56.7 98.0 Cumulative Percent 16.3 95. diğer gruplarla ilişkisi olmayan.7 16.0 Cumulative Percent 6. küçük .3 100.0 Cumulative Percent 5. Şekil 5.7 28.0 Valid kesinlikle katilmiyorum katilmiyorum kararsizim katiliyorum kesinlikle katiliyorum Total bara yakin otururum Frequency 4 24 19 10 3 60 Percent 6.3 100.0 100.7 1.0 100.7 5.7 1.0 51.7 16.

1 kişi “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğini işaretlemiştir. “katılmıyorum” yanıtını veren 26 kişi. 17 kişi “kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. tanımadığım bir insanın yanına oturabilirim. 13’ü “kesinlikle katılıyorum” demiştir. “katılmıyorum” diyen 10 kişi. Sonuç olarak. 35 kişi “katılmıyorum”. 17 kişi “katılıyorum”. “kesinlikle katılıyorum” yanıtını veren 3 kişi olduğu görülmektedir. Bara yakın oturmayı tercih ederim. “katılmıyorum” yanıtını veren 8 kişi. lobide. ifadesi için 10 kişi “kesinlikle katılmıyorum”. Çoğunluk. bara yakın oturmayı tercih etmemektedir (4+24=28 kişi). Duvar yanında oturmayı tercih ederim. Sonuçlara bakıldığında. çoğunluk. “katılıyorum” yanıtını veren 6 kişi. 31 kişi “katılıyorum”. “kesinlikle katılıyorum” diyen 9 kişi bulunmaktadır. Bu durumda. merdiven ve asansöre yakın oturmayı tercih etmemektedir (10+35=45 kişi). söz konusu ifadeye olumlu yanıt verenlerin sayısı daha fazladır (37+3=40 kişi). fazla fark olmamakla birlikte. 24 kişi “katılmıyorum”. Farklı insanlar tanımayı severim. 5 kişi “kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. 4 kişi “katılmıyorum”. Pencere yanına oturmayı tercih ederim. Orta kısımlarda oturmayı tercih etmeyenlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir (6+26=32 kişi). Tüm mekanı görecek şekilde oturmayı tercih ederim. duvar yanında oturmayı tercih etmeyenlerin. Buna göre. “katılıyorum” yanıtını veren 37 kişi. “kesinlikle katılıyorum” yanıtını veren 1 kişi olduğu tablodan okunmaktadır. 34’ü “katılıyorum”. cümlesinin karşılığında soruları cevaplandıran 60 kişinin 4’ü “kesinlikle katılmıyorum”. 3’ü “kesinlikle katılıyorum” seçeneğini işaretlemiştir. Merdiven ve asansöre yakın oturmayı tercih ederim. cümlesine 3 kişi “katılmıyorum”. Açıkça görülmektedir ki. 1 kişi “kesinlikle katılmıyorum”. (31+17=48 kişi).134 oturma gruplarında oturmayı tercih ederim. cevaplandıranların tüm mekanı görecek şekilde oturmayı tercih ettikleri söylenebilir . küçük oturma gruplarında oturmayı tercih edenler sayısı çoğunluktadır (30+9=39 kişi). ifadesine “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını veren 6 kişi. pencere yanında oturmayı isteyenlerin sayısı oldukça fazladır (34+13=47). ifadesine “kesinlikle katılmıyorum” diyen 1 kişi. cümlesine karşılık. 24’ü “katılmıyorum”. “katılıyorum” diyen 30 kişi. ifadesi için tablodaki dağılıma bakıldığında. 10’u “katılıyorum”. Orta kısımlarda oturmayı tercih ederim. ifadesine cevaplandıranların 1’i “katılmıyorum”. diğer gruplarla ilişkisi olmayan. sayıca daha fazla olduğu görülebilir (1+24=25 kişi). Buna göre.

lobi mekanının kurgusal özellikleriyle ve konumuyla ilgili soruların yer aldığı bölümde iki grubun mekanı algılamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tasarımına olumlu baktıkları görülmektedir. Kullanıcıların çoğu. katılımcıların çoğu. aynı zamanda geleneksel öğelere ve stile sahip bir lobi mekanı istemektedirler. “katılıyorum” yanıtını veren 7 kişi. pencere yanında oturmak isteyenlerin sayısı. Yine. Resepsiyona yakın oturmayı tercih etmeyenler çoğunluktadır (6+34=40 kişi). canlı renklerle -sayıca fazla.135 Resepsiyona yakın oturmayı tercih ederim. tanımadıkları birinin yanına oturabileceklerini ifade etmiştir. Sonuç olarak. merdivene- . karşı olmayanlara oldukça yakındır. “kesinlikle katılıyorum” yanıtını veren 1 kişi bulunmaktadır. tüm mekanı görecek şekilde -sayıca oldukça fazla-. duvar yanında oturmak isteyenlere kıyasla çok daha fazladır. geleneksel bir stilden yana olanların sayısı tüm katılımcılar içinde oldukça fazladır ve modern dekorasyona karşı olanların sayısı. katılımcıların çoğunluğu. Lobi mekanının kurgusal özellikleriyle ve konumuyla ilgili seçimlerin sonuçları incelendiğinde. yüksek tavanlı -sayıca oldukça fazla-. fiziksel özellikler arasında katılımcılar. Öte yandan. duvar ve pencere yanında oturmayı tercih etmekle birlikte. katılımcıların. hem de yerel kültürel kimliği “uygun” bir şekilde mekana yansıtabilmelidir. “katılmıyorum” yanıtını veren 34 kişi. Lobi mekanının fiziksel özellikleri ile kullanım özelliklerinin ve mahremiyet kavramının incelenmesine yönelik olan bölümlerde Avrupa ve Asya’da yaşayan turistlerin algılamalarının birbirinden farklı olmadığı bulunmuştur. aracılığıyla diğer mekanlarla ilişkili olan -sayıca fazla-. Katılımcıların mekansal özelliklerle ilgili tercihlerine bakıldığında. Mekanla ilgili kullanım özelliklerinin ve mahremiyet kavramının incelenmesine yönelik olan bölümde. çok pencereli -sayıca oldukça fazla-. orta bölümlerde oturma fikrine ise çoğu kişi olumlu bakmamaktadır. farklı kültürlerden kullanıcıların lobi mekanıyla ilgili algılamalarında hem benzerlikler. birkaç küçük salondan oluşan. galeri boşlukları vb. tasarımcı. Yani farklı kültürlerden gelen kullanıcılar ziyarete geldikleri kültürü mekan içinde ve mekansal öğelerde de yaşamak istemektedirler. hem de farklılıklar olduğu saptanmıştır. Özellikle. giriş holü ve resepsiyonla doğrudan bağlantılı -sayıca oldukça fazla-. döşemede basamakların kullanılmadığı. Bu durumda. hem çağının gereklerini mekana uygulayabilmeli. asansöre.ve modern bir şekilde dekore edilmiş. diğer gruplarla ilişkisi olmayan küçük oturma gruplarında oturmayı tercih ettiklerini. organik formlu bir lobi mekanı -sayıca fazla. ifadesine “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını veren 6 kişi.

ve bara uzak ve resepsiyona yakın -sayıca oldukça fazla. Yapılan çalışmanın sonucu. Çoğunluğun mekansal özelliklerle ilgili seçimleri ise lobi mekanının tasarımında veri olarak kullanılması açısından önemlidir.oturmak istemektedir. farklı kültürlerden insanların mekanla ilgili algılamalarının niteliğini ortaya koymuştur.136 sayıca çok fazla. . kişilerin algılamalarının tercihlere ve mekansal davranışlara yansımasından yararlanılarak.

137 6. Bu noktada. mekansal organizasyon ve düzen denilen. nesneden kaynaklanan özelliklere öznel özellikler de önceki deneyimler. algısal boyutları düşünüldüğünde mekan çok daha fazlasını ifade eder. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Bu tezde. Bu süreç. algılama süreci sonucunda oluşan zihinsel imgeleri oluşturur. Çünkü. duyularla çok farklı şekillerde deneyimlenebilir. mekanın algılanmasını etkileyen nesnel özellikler de mevcuttur.eklenir. Mekan. çevresel bağlantılar ve çevresel psikolojik süreçlerle bağlantı kurulmuştur. Mekanlar. Mekanların ve dolayısıyla yapma çevrelerin neden ve nasıl oluşturulduğunun cevabı insanın çevreyle olan ilişkilerinde gizlidir. Yine de. Söz konusu mesajlar. insan davranışları yoluyla somut hale dönüşür. ışık. özellikle. Mekanı sadece bir yapı parçası gibi görmek doğru olmayabilir. bilginin seçilmesi. bölgesellik gibi kavramlar insanların içinde bulundukları çevrede diğer insanlara karşı durumlarını belirlemek ve ilişkilerini düzenlemek üzere kullandıkları davranış düzenleme mekanizmalarıdır. mekanların yan yana geliş şekilleri ve renk. Mekanın yapısal ve fiziksel olarak üç boyutu olsa da. İnsan çevreyi nasıl tanır? Çevreden hangi bilgileri alır? Bu bilgilerin işlenmesi sonucu insanlara çevreden ne tür mesajlar ulaşmış olur? Psikolojik boyutta olan bu ilişkiler. doku gibi diğer fiziksel özellikler ile mekan özelliklerinden kaynaklı estetik olgusu algısal yorumları etkileyen nesnel durumları oluşturur. Onu her insan için özel kılan. . bu noktada. motivasyon ve kültür. binalar ve şehirler kurarlar. İnsanlar çevreden kendilerine gelen mesajlarla çevreyi tanırlar. yorumlanmasından oluşur. duygular. Bununla birlikte. bilgilerin yorumlanması ve anlamlı hale gelmesi kısmıdır. kişisel mekan. algılama ve mekanın algılanması konuları işlenerek. mekan. bir turizm mekanı olan lobi mekanının tasarım özelliklerinin algılanmasında kullanıcının sahip olduğu kültürün bir etkiye sahip olup olmadığının. algılama süreci göründüğü kadar kendiliğinden oluşan (istemsiz) bir süreç değildir. şekillendirirler. fiziksel çevrenin kapsadığı yapma çevreleri oluşturan elemanlar olduğundan çalışmada. Mekanı oluşturan bileşenlerin mekan kurgusunu oluşturmak üzere çeşitli şekillerde bir araya gelmeleri. mimariyi oluşturan en önemli olgulardan biridir. farklı kültürlerden kullanıcıların bir lobi mekanı içinde birbirleriyle olan etkileşiminin mekanın biçimlenişini ve kurgusunu nasıl etkilediğinin (ya da tam tersi) ortaya konması amaçlanmıştır. bazı davranışsal oluşumlardan bahsetmek mümkündür. elde edilmesi. Mahremiyet. işlenmesi. Çünkü.

konumu. kullanım özellikleri gibi) kullanıcı memnuniyeti oluşturması açısından. Turizm ve pazarlama sektörü açısından bakıldığında. yöresel yemekler gibi nesnel kültürel öğeler değildir. . toplumlar arasındaki farklılıklara temel oluşturur. Burada sözü edilen kültürel özellikler. gelişen ulaşım araçları sayesinde insanlar kolaylıkla farklı çevreleri ziyaret edebilmektedir. Farklı bir çok ülkeden turistin kullanımına açık olan lobi mekanı. bir kişinin hayata bakışını temsil eder. eğilimlerinin ve sosyal etkileşimlerinin ne yönde olacağını saptamak tasarımcı için çok önemli bir veri olacaktır. Farklı kültürlerden ve ülkelerden insanların bir araya geldiği lobi mekanı. dünya görüşü gibi insanın içinde bulunduğu toplum nedeniyle yaşarken öğrendiği. değer yargıları vb. çalışma konusu nedeniyle lobinin özel bir yeri vardır. kullanıcı memnuniyeti açısından önemlidir. kültür. Farklı çevrelerde insanların çevrelerini nasıl tanıdığı. Değerler. Algılamayı etkileyen öznel özelliklerin başında kültür gelmektedir. kurgusu. farklı kültürlerden pek çok insanı tesadüfen bir araya getiren ve onları bir mekanı ortak kullanmaları durumunda bırakan kamusal bir mekandır. gelenekler. algısal deneyimler kullanıcının ya da gözlemcinin iç dünyasından ya da sosyal ve kültürel özelliklerinden de etkilenir. bir turizm mekanıdır. bir mekanla ilgili kullanıcı memnuniyeti kullanıcının. anladığı ve bu çevreyle ilgili tercihleri ise daha önce değinildiği gibi. bir toplumun üyeleri arasındaki ortak özellikleri ve benzerlikleri oluştururken. yani turistin o mekanı tekrar ziyaret etmesini etkileyeceğinden mekansal özellikler önemlidir. lobi mekanı ile ilgili de kullanıcı tercihleri ve kararlarını etkileyen özellikler önemlidir. İnsanın hayata bakışı. söz konusu insanların mekansal özelliklerle ilgili tercihlerinin. çoğunlukla farklı çevreler ve kültürler tanımak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Böyle bir mekanın tasarım özelliklerinin (fiziksel özellikleri.138 Bunun yanında. Bütün bunların yanında. turizm de farklı insanları bir araya getiren bir hizmet endüstrisidir. Seyahat. ise tercihlerini ve davranışlarını büyük ölçüde tespit eder. her mekan gibi lobi mekanının da kullanıcının zihninde oluşturduğu imgeler (algılamanı ürünleri). bir toplumun üyeleri arasındaki ortak özellikleri oluşturan bileşenlerdir. algılamanın konusudur. Çünkü. tutumlar. Bir mimar gözüyle bakıldığında ise. Kültür. Bu nedenle. turizm olgusundan ayrı düşünülemez. Zaten. Diğer tüm turizm çevrelerinde olduğu gibi. Teknoloji ve endüstrileşme aracılığıyla günümüzde sınırlar esnekleşmiş ve dünya “küçülmüştür”. kültür. tarihi eserler. Tezin beşinci bölümünü oluşturan anket çalışması bu bağlamda gerçekleştirilmiştir.

Mekansal algılama ile ilgili çalışmalar. katılımcılara yöneltilen mekansal özelliklerle ilgili 19 sorunun cevaplarıyla ilgili dağılımlardır. sosyal antropoloji ve turizm araştırmalarının konusu olmaktadır. daha önce gerçekleştirilen benzer araştırmaların sonuçlarıyla da örtüşmektedir. Söz konusu dağılımların sonuçları. Oysa. kullanıcıların iç dünyalarında mekanların nasıl bir gerçeklik kazandığını anlamak bakımından önemlidir ve genellikle sosyoloji. . mimarlık alanında da bu tür çalışmalara ağırlık verilmelidir. psikoloji. hem de farklılıklar bulunmuştur.139 Anketin sonucunda iki farklı kıtadan kullanıcıların mekansal tercihleri ve eğilimleri arasında hem benzerlikler. teknolojinin birbirine yaklaştırdığı insanların dünyayı algılamalarında hala kültürlerinin etkisiyle hareket ettikleri durumlar olduğunu söylemek mümkündür. kullanıcıların demografik özelliklerini sınırlandırarak mekansal algılama ve mekansal algılamada kültürün etkisi ile ilgili daha spesifik araştırmalar gerçekleştirebilirler. Anket çalışmasının diğer bir sonucu. Araştırmacılar. turistlerin yoğun olarak kullandığı bir lobi mekanının tasarım verileri olarak tasarımcılar tarafından kullanılabilir. Bu durumda. Bu sonuç.

New York and London.193. Dictionnaire Larousse 4. Baloğlu. 5:251-268. New York. (1970). 3rd Edition.. (1997). Awaritefe.Lisans Tezi. R. (2003).A. D. Belirtilen Kaynak: Lang.195. Bayraktaroğlu. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. Altunışık.. s. “The Image of the Third World in Tourism Marketing”.. İ. R. (2000)... ve Wohlwill. s.. Belirtilen Kaynak: Lang. 6:318-329. ve Gilson. S. (2002).D. “Affective images of Tourism Destinations”.66.F. Kent Mekanı ve Görsel Bilgi.. s. Culture and Environment. Inc. (1977). (1992). 197. Rinehart&Winston. PWS-Kent Publishing Company. s. Boston. Y. University of California Press. (1993). (1987).. ve Brinberg. İstanbul. Memo Larousse 2. (1979). O.W. Berkeley and Los Angeles. Altman. (1986). Belirtilen Kaynak: Woodside vd. Belirtilen Kaynak: Woodside vd..189. İstanbul. (2000). Yıldız Teknik Üniversitesi. ve Yıldırım. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. Berkman.. (1997). Bruner.Lisans Tezi. Sakarya. (Anonim). University of California Press. Consumer Behaviour and Marketing Action. Arnheim. s. Barry. (1987).. (1991). (2000). U. (1987)... J. TDK Türkçe Sözlük. A.. Plenum Pres. C. Ö. (1986). (Anonim). (2000). (2004). Lisans Tezi. J. Holt. . s. Y. Dictionnaire Larousse 2. (1965). Altman. Berkeley and Los Angeles. “Mimarlıkta Mekan Kavramı”.... Wadsworth.. California. Journal of Travel Research.. Rapoport. Aydınlı. Kent Publishing Company. (2000).140 KAYNAKLAR Albal. İstanbul Teknik Üniversitesi. I. SPSS Uygulamalı..193.. H. R. Sakarya Kitabevi. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. (1997). (1980). International Journal of Tourism Research. Mekansal Değerlendirmede Algısal Yargılara Dayalı Bir Model. M. Boston. Altan. İstanbul Teknik Üniversitesi. Mimarlık ve Şehircilikte Mekan Dergisi. (1980)... (Anonim). (Anonim).. ve Chemers. S. The Dynamics of Architectural Form. New York. R. Assael. Arnheim. (1993). H. I.S. Bütün. Horizon Pres.A. İstanbul. Art and Visual Perception. Britton. (1957). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. S. Social Psychology and Perception. Y. İstanbul. 35:11-15. 3rd Edition. Mimarlık ve Algılama: Özne-Nesne Diyalektiğine Analitik Bir Yaklaşım. J. “Destination Environment Quality and Tourists’ Spatial Behaviour in Nigeria: a Case Study of Third World Tropical Africa”. E. As Space: How to Look at Architecture. Annals of Tourism Research. Human Behavior and Environment: Advances in Theory and Research.89. Consumer Behavior: Concepts and Strategies. R. Coşkun. s.. Yıldız Üniversitesi Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulamalı Araştırma Merkezi.

“Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History”.2. Belirtilen Kaynak: Woodside vd.196. Aldershot. ve Goldsmith. Routledge. The Tourist Review..P. Crespi. J. “Tourism Motivation: An Appraisal”.196. Fakeye. “Visitors’ and Locals’ Experiences of Rotorua. G. Moscardo..C. Conway. J. (1997). England. 8:187-219. Boston. I. Colombia Journal of World Business.. Belirtilen Kaynak: Altman ve Chemers. Journal of Travel Research. H. Jenkins. Chon. ve Wind.. (2003).S. (1994). s. Fairweather. 4:283-297.395.67. Marketing Research Technique Series No:7. R. s. (2001). Environmental Perspectives. Y. (1993). Mekan ve Düzen. (2000). s.196. and Repeat Visitors to the Lower Rio Grandle Valley”. E.. Journal of Travel Research. “Measurement of Korean Tourists’ Perceived Images of Overseas Destinations”. Dann.. International Journal of Tourism Research. (2000)...R. Belirtilen Kaynak: Markin. (2003). Cook.S. Ross.. (2000).Lisans Tezi. Faulkner. “An Assessment of the Image of Mexico As a Vacation Destination and The Influence of Geographical Location Upon That Image”. (2000). İstanbul Teknik Üniversitesi. s. Belirtilen Kaynak: Woodside vd.. (1974). J. (1987). Journal of Travel Research.306.R. (1980). Mimarlık: Biçim. 2:2-7. (1992). London. (2000). (1979b). ve Crompton. Ching. . 6:408-424. s.. s. (2003). R. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. New Zealand: An İnterpretative Study Using Photographs of Landscapes and Q Method”. American Marketing Association. (1981). 17: 18-23. (2000). Chen. 8:187-219. Y.L. Yem Yayın. J.D. İstanbul. Edney. Carlson.22. (1994).. London. İstanbul.. ve Swaffield. “The Myth of Globalization”. s. (1996). Perceiving Others.L.S. First-time. Dann. G. (1998). M. 22(4):19-29. ve Hsu. “Human Territories: Comment on Functional Properties”.J.L. 38(4):411-416. Belirtilen Kaynak: Reisinger ve Turner.262.K. Environment and Behaviour. Crompton. London. Consumer Psychology for Marketing. Belirtilen Kaynaklar: Woodside vd. (1976).2. “The Role of Destination Image in Tourism: An Extension”. (2000).68.. Routledge. J. (2002).. “Tourism in the 21st Century: Lessons from Experience”. E.. Belirtilen Kaynaklar: Woodside vd. P. K. s.. (1979).. Annals of Tourism Research.C. (1965). Fourth Edition. 8(1):31-48. (1979a). (1977). Allyn and Bacon. N. G. ve Roenisch. Crompton. (1988). Belirtilen Kaynak: Pizam ve Mansfeld. s. Douglas. “Image Differences Between Prospective.M. Mekanın Algılanma Olgusu ve İnsan-Hareket-Zaman Faktörlerinin Etkisi.150.. s. Mehuen. Belirtilen Kaynak: Hui ve Wan. Annals of Tourism Research. Hants. 30:10-16..S. Annals of Tourism Research. s. J. F.E.R. B. Foxall.141 Canter ve Krampen. Ego-enhancement and Tourism”.... s. S. Dede. s. H.. “Anomie. “Attitude Research”.R.M. (1991).Ö. Psychology: The Science of Behavior. (1999).137. ve Laws. “Motivations for Pleasure Vacation”. Belirtilen Kaynak: Awaritefe. Continuum. G. S.

130. “Singapore’s Image as a Tourist Destination”..H. Hofstede. (1987). Grandjean. New Fetter Lane. (1981). Annals of Tourism Research.398. Eichstater Beitrage. W. New York.. (1973).. Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. G. International Journal of Tourism Research.. C. Wiley.. McGraw Hill. 5:305-313. (2003). 75(4):192-205.. Gunn. Inc. Geographische Zeitschrift.E.. An Introduction to Environmental Psychology. (2000). R. Belirtilen Kaynak: Pizam ve Mansfeld.C. Gartner. Freie Universitat. Journal of Travel and Tourism Marketing.M. “Image Formation Process”. Iso-Ahola. s. (1988). Hui. Belirtilen Kaynak: Woodside vd.67..68. Gnoth. (1982).. D. Texas. s. Friedman. Groetzbach. Belirtilen Kaynak: Lang. Kış:77. 67. s. E. Culture and Organisations: Software of the Mind. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. 9:256-262.66. Hasol. S. The Hidden Dimension. New York. 13:338-342. Hall. (1987). New York.K. S. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. Belirtilen Kaynak: Woodside vd.. (2002). Friedman..142 London. s. İmamoğlu.70.T. (1986). “Tourism Motivation and Expectation Formation”. (1991). Holzner. 16-20. “Toward a Social Psychological Theory of Tourism Motivation: A Rejoinder”.. H. İstanbul. Holt. Belirtilen Kaynak: Awaritefe. Regendburg. London. s. A. (2000).. (2000). University of Texas. “A Framework of Psychological Meaning of Products”. The Geography of Tourism and Recreation. s. (2003). Belirtilen Kaynak: Woodside vd. Holden... (2000). (1966).. (2003). R. Price Theory: An Intermediate Text. Berlin.398. 2:191-216. London. YEM Yayın. D.67. Hall. TOL Dergisi.P.16. T. . Erhdungsverhalten und Tourismusstile am Beispiel Orientalischer Lander.A.1. s. London. s.. Routledge. (2003). Environmental Cognition.. ve Page. s. (2000). (1999). Ittelson. (2000). Institut für Tourismus. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. 196.. (2000). “Stadtland USA”..398. Belirtilen Kaynak: Pizam ve Mansfeld. (2000).. Doubleday & Company. Golledge. E. ve Lessig.M. Advances in Consumer Research.. Ergonomics of Home. Belirtilen Kaynak: Pizam ve Mansfeld... Environment and Tourism. T. Belirtilen Kaynak: Pizam ve Mansfeld. s. Annals of Tourism Research Fall. J.J. (1993). W. V. s. ve Proshansky. (1997). Halsted. Freizeit und Erholung als Probleme der Vergleichenden Kulturgeographie. Mekan ve İnsan Psikolojisi. s. ve Wan. E. Rinehart and Winston. Belirtilen Kaynak: Reisinger ve Turner. (1972). (2000). E.194.D.. New York. (1985). Vacationscape-Designing Tourist Regions. (2000). V. L. C.W. (2000). s. (1974). Groetzbach. (1986).107..

.. ve Robertson.W ve Waalen. Belirtilen Kaynak: Hui ve Wan.. s. 40(4):385-395. Belirtilen Kaynak: Hui ve Wan.28. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Kozak.. Journal of Consumer Research. s.. (1987).. La Page. A.1. Moleski.306. Pergamon Press. Landis. (1999). Kassarjian. Joppe. 51:241-260. “Comparative Assessment of Tourist Satisfaction with Destinations Across Two Nationalities”.. Kozak.306. (1968)..C. J. M.195.. D. Belirtilen Kaynak: Hui ve Wan. MIT Pres. ve Kluckhohn. International Journal of Tourism Research. USA. “The Role of Imagery in Information Processing: Review and Extensions”. O.W.. 15(4):21-25. s. s.S. Cambridge. “Toronto’s Image as a Destination: A Comparative Importance-Satisfaction Analysis by Origion of Visitor”.. Scott..306. 1:1-15.. (2003). New York.. s. New York. s... “Understanding and Measuring Tourist Destination Images”. Jenkins. s. New York. “The “Pull” of Tourism Destinations: A Means-end Investigation”. (2004). K. D.L. Perspectives in Consumer Behavior. Inc. P. D.. 13:473-491. Litvin. Knudson. Markin.L. 23(3):221-232. Hutchinson & Ross. The Image of the City. (2001). (1977). Belirtilen Kaynak: Reisinger ve Turner. MacInnis. (2003). Macmillan. J. Lowenthal. F. M. ve Cormier. Tourism Management. İstanbul. Crotts. (1983).. Journal of Travel Research. . Annals of the Association of American Geographers. (2003). (1977).4. (2003). D. New York. Belirtilen Kaynak: Awaritefe. 6:29-37. 39(3):252-260. T. Stroudsburg. s. (2000). Lang. Hanbook of Intercultural Training 2 and 3: Issues in Training Methodology. H. ve Vachon. S.J. Mimarlıkta Süreç: Kavramlar-İlişkiler.15. L. Foresman&CO.. Van Nostrand Reinhold. Kroeber.. (1960). Random House. (1985)..306.. J. YEM Yayın.L. “Geography. s. U. (1974). “Comparative Analysis of Tourist motivations by Nationality and Destinations”. W. (2002). ve Price. Dowden.143 İzgi. (1987). Lang. (2003). J. Journal of Travel Research. (1999). “Image of Camping-Barriers to Participation”.197. Lynch.H. D. ve Hefner. Outdoor recreation and Tourism. Klenosky. (2001).. Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. International Journal of Tourism Research. Burnette. (2003). (2000).H. C.9. Tourism Management. Journal of Travel Research. Belirtilen Kaynak: Woodside vd.. Belirtilen Kaynak: Pizam ve Mansfeld. Macmillan. “Cross-cultural Tourist Behaviour: a Replication and Extension Involving Hofstede’s Uncertainity Avoidance Dimension”. W. M. s. Designing for Human Behavior: Architecture and the Behavioral Sciences. (2002). (1988). (1974). R. 22(4):391-401. Martin. s.J. Belirtilen Kaynak: Hui ve Wan. Consumer Behavior: A Cognitive Orientation. (1961). D. D. ve Brislin.F. C.W. (2003). Experience and Imagination: Towards a Geographical Epistemology”. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. (2000). Belirtilen Kaynak: Rapoport. R.. Belirtilen Kaynak: Reisinger ve Turner.

Moore. Belirtilen Kaynak: Rapoport. Tourism-Principles.153. D. (2003). Odemerho. New York.22. C. s..W. s. The Ulysses Factor. Nigeria”. Norberg-Schulz. (1988). Earthscan. Pizam ve Mansfeld. s. New York.400. Rizzoli. (2002).. New York. 195.D.1. (2003). (2000). 2(1):27-41. R. G. House Form and Culture. Belirtilen Kaynak: Ross. (1977).225. (1986).22. “The Structure of Urban Environmental Problems as Perceived in Warri. (1993). Journal of Environmental Management. London. A.. (2000). s. (1966). (1977). Porteous. Addison-Wesley.77.1. Europan Journal of Marketing. 197.. 12-15. C. (1998). (1976). Cambridge. (2003). Norberg-Schulz. (1969). E.21. (1977).144 Mayo. A. “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”. The Psychology of Leisure Travel.P.70. Journal of Travel Research. Philosophies. A. s. Moutinho. (2000). s.. (2000). Belirtilen Kaynak: Awaritefe. Rapoport..J. Consumer Behavior in Travel and Tourism. E.. Pearce. Rapoport. s. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. New York. Belirtilen Kaynak: Pizam ve Mansfeld. Blueprint 4: Sustaining the Earth-Capturing Global Value. s. Belirtilen Kaynak: Rapoport... Urbana III. L. Belirtilen Kaynak: Woodside vd... Shape&Scale in Architecture. International Business Press. Dimensions: Space. Springer-Verlag. Cambridge. L.2. Pizam.. (2000). Information Theory and Esthetic Perception. Belirtilen Kaynak: Fairweather ve Swaffield. F.. (2003). s. Practices. The MIT Pres. What Product and Country Images Are and Are Not. Binghamton. The Haworth Hospitality Press. New York. s.. Belirtilen Kaynak: Lang. Mass. Belirtilen Kaynak: Awaritefe. (2000). A. Environment and Behavior: Planning and Everyday Urban Life. D. (1981). Pennsylvania. Dowden Hutchinson and Ross.225. Architectural Record Books. E.J.. Rapoport. (2000). Boston.. C. s. Ross. Bendel.. Prentice Hall Inc. (1979). s. (2003). “Intensions in Architecture”. ve Jarvis. University Pres. (1976). Pearce. Research for Changing Travel Patterns: Interpretation and Utilisation August. N.W. J. s. Moles. Woodside vd. “Consumer Behaviour in Tourism”. Y. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. (1987). Belirtilen Kaynaklar: Reisinger ve Turner.67.. Papadopoulos. (1998). “Regional Images and Regional Travel Behaviour”. s. CBI Publishing. Reading. (1987). (1974). “Tourism and National Parks: A Psychographic and Attitudinal Study”.. McIntosh. s.. National Characteristics. Belirtilen Kaynak: Awaritefe. ve Mansfeld. Belirtilen Kaynak: Awaritefe.2. 14:14-18.68. s. New York. Mayo. Mayo. Human Aspects of Urban Form: Towards a Man-Environment . (1995).1. s. (1977).. 208. ve Allen. Environmental Cognition in Cross-Cultural Perspectives. (1973). A. University of Illionois Pres... 21(10):5-44.193. Peabody.. (1975).. Wiley.D. (1977). (1985).

New York. Cambridge. Ross. San Francisco. s. M. Belirtilen Kaynak: Pizam ve Mansfeld. Free Pres. s. Beliefs. (1986). “On Deserts and Beaches: Recreational Tourism in the Muslim World”. (1987). Rokeach. Y. 14(2):3-10. ve Theocharous.E. Attitudes and Values.193.77. J. H. The Image of Destination Regions: Theoretical and Emprical Aspects. (2000).4. Seddighi.398. (2003).F. The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. s. “VALS as a Tool of Tourism Market Research”. Shih. Rokeach.147. MA: Blackwell. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. ve Turner.. Tourism Recreation Research. R. Belirtilen Kaynak: Reisinger ve Turner.R. Inc. (1974). s. D. Prentice-Hall. Tourism Management. M. The University of Arizona Press.149.E. (2000). Butterworth-Heinemann. Intercultural Communication: A Discourse Approach. “A Model of Tourism Destination Choice: A Theoretical and Emprical Analysis”. 12(1):3-8. New Jersey. G. ve Kanuk. J..16.. Scollon. (1969). Perception of Environment.. Tucson. (1997). (2003). S.. Jossey-Bass. W. (1977).L. Belirtilen Kaynak: Reisinger ve Turner. (1968).L. Pergamon Press. Belmont..J. (1989). T. H. Personal Space: The Behavioral Basis of Design.. London. s. Oxford. Belirtilen Kaynak: Hui ve Wan. Tourism Recreation Research. s. s. (1995). Wadsworth Publishing Company. North. L. Association of American Geographers. (2000). Oxford. s. Belirtilen Kaynak: Rapoport. s. Rinehart&Winston. A. A. Cross-Cultural Behaviour in Tourism: Concepts and Analysis. Samovar. Journal of Travel Research. Hospitality Pres.. ve Porter. (1982). (2003).. Belirtilen Kaynak: Pizam ve Mansfeld.. New York. “Styles of Tourism in the Modern World”. (2003). ve Chapman. Belirtilen Kaynak: Bütün. Visual Research Methods in Design. Strange. C. Belirtilen Kaynak: Markin. (2002). Sanoff. Ryan. M. Prentice-Hall. s. .. Englewood Cliffs.A. Belirtilen Kaynak: Pizam ve Mansfeld.. L. Cassell. USA. (1970). Communication Between Cultures. Ve Scollon. Spence. Schiffman. Psychology: Understanding Human Behavior.Q. s. The Psychology of Tourism.. (2000). A..28.306. (2000). (2003). (1969). Rapoport.F. W. The Nature of Human Values. R. (1991). Washington DC. Sommer.M. A. Melbourne. Consumer Behavior. H. ve Engel. 26(4):2-11. Holt. (1967). (1991).G.R.262.W. L. New York. (1987). The Tourist Experience: A New Introduction.J. H.15. 23(5):475-487. R. (1988).. (1998). Reisinger.. Sartain.. (1973).. Stabler. (2002). Ritter. Ritter.. Saarinen.. Belirtilen Kaynak: Lang.398. The Impact of Brand Preference on the Perception of Brand Names: A Laboratory Analysis.. Belirtilen Kaynak: Reisinger ve Turner. s. L.145 Approach to Urban Form and Design... McGraw-Hill Book Company.F.

.68. “Attitude Determinants in Tourism Destination Choice”. Oppermann. CABI Publishing. M. Belirtilen Kaynak: Reisinger ve Turner.I. s. Williams.. (1990). Brealey.utk. INTERNET KAYNAKLARI [1]http://plato.com/Magazine/Sept’98/learn. Trompenaars. E. (1990).67. Annals of Tourism Research.. Application of Personal Constructs”. Beckenham.. New York.. Woodside.M. 70. (1970). 24:1-13.9. “The Formation of a Composite Urban Image”. F.Y. E. ve Lysonski. M. D. S. Woodside. von Meiss. Triandis. Stern. P. E&FN Spon. A.R. (1993). Walmsley. W.isdesignet. A. Motivation of Pleasure Travel and Tourism. Oxon. s.. (1972).. ve Jenkins. London.A. (2000). ve Sakai. Hospitality and Leisure. H. J. New York.. 549-567. M.. Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business.16. ve Hagan. ve Zelinsky. Um.. Ve Crompton.html [2]http://web. J. Uysal. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. (2000).stanford. J. Ankara. Crouch. (2000). (2000). Belirtilen Kaynaklar: Woodside vd. 27:8-14.67. (1993).. s. G. (2003). Belirtilen Kaynak: Woodside vd.. (2002). Consumer Psychology of Tourism. The Analysis of Subjective Culture..21.. Pizam ve Mansfeld.146 Croom Helm. s.. Van Nostrand Reinhold.edu/entries/behaviorism. (1993). “A General Model of Traveler Destination Choice”.16. 68. Australian Geographer. s. (1993). s. Geographical Analysis. Nobel. s. S. Elements of Architecture: From Form to Place. J. (2000). Belirtilen Kaynak: Reisinger ve Turner. London. Tavşancıl. L. 25(2):130-146. (1989).C.70. (2000). Belirtilen Kaynak: Wooside vd. Belirtilen Kaynak: Woodside vd. s.L. (2000). Economic Geography October.G.. S...193.J. Journal of Travel Research.. “On Some Patterns of International Tourist Flows”.. “Appraising Images of Tourist Areas. (2000). (2000).edu/~gwynne/maslow.G. s.E. 17:432-448. Mazanec.193.html . Belirtilen Kaynak: Woodside vd. Wiley-Interscience. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. ve Krakover.html [3]www. s. (2003).. Belirtilen Kaynak: Woodside vd.

147 EKLER Ek 1 Lobi mekanının algılanması ile ilgili gerçekleştirilen anket çalışması .

Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok . 3. Kullanılacak mekanın fiziksel özelliklerine ve imajına göre. dışa dönük bir lobi isterim. geniş hacimli bir lobi isterim. Çok pencereli. Bu otelin lobisinin özellikleri hakkında. 4.148 Ek 1 Lobi mekanının algılanması ile ilgili gerçekleştirilen anket çalışması ANKET FORMU • Cinsiyetiniz • kadın • erkek • Yaşınız • 15-30 • 31-50 • 51-üzeri • Yaşadığınız yer • Avrupa • Asya • Eğitim düzeyiniz • ilkokul • lise • üniversite ve üzeri Türkiye’de bir kent oteli tasarlanacak. Katılmıyorum 1. dinamik bir lobi isterim. Geleneksel bir dokuya sahip bir lobide oturmak isterim. Yüksek tavanlı. Modern dekore edilmiş bir lobi isterim. 5. 2. Canlı renklerin hakim olduğu.

2. 2. Galerilerle ya da atrium aracılığıyla diğer mekanlarla ve katlarla görsel ve işlevsel ilişkisi olan bir lobi isterim. 4. Diğer guruplarla ilişkisi az olan. Katılmıyorum 1. Duvar yanında oturmaktan hoşlanırım. Pencere yanında oturmaktan hoşlanırım. 5. Orta kısımlarda otururum. 3. Organik formlu bir mekan isterim. 4. iç içe bir lobi isterim. lobide yer kalmamışsa tanımadığım bir insanın masasına oturabilirim. küçük oturma guruplarında otururum. 3.149 Kullanılacak mekanın kurgusuna ve konumuna göre. zeminde yükseklik farkları oluşturulmuş bir lobi isterim. 6. Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok . Farklı insanlar tanımayı severim. Giriş holü ve resepsiyonla doğrudan ilişkili. Kullanım özelliklerine ve mahremiyet kavramına göre. Giriş çıkışları ve tüm alanı görecek şekilde otururum. Katılmıyorum 1. 5. Basamaklarla. Küçük bir salon isterim.

. Resepsiyona yakın otururum.150 7. Bara yakın otururum. Merdiven ve asansöre yakın otururum. 9. 8.

03. Şantiye Stajı 2000 Yaz Dönemi Kabay İnşaat Taahhüt Ltd Şti.. Büro Stajı .151 ÖZGEÇMİŞ Doğum tarihi Doğum yeri Lise Lisans Çalıştığı kurumlar 11.1980 İstanbul 1994-1998 1998-2002 Darıca Neşet Yalçın Süper Lisesi Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü 1999 Yaz Dönemi Yolbulanlar İnşaat Ltd Şti. Büro Stajı 2001 Yaz Dönemi 4GEN Mimari Ltd ..

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->