P. 1
Abdurrahman Küçük - Dinler Tarihi

Abdurrahman Küçük - Dinler Tarihi

|Views: 1,634|Likes:
Yayınlayan: lifelines

More info:

Published by: lifelines on Mar 04, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

Güney Tümer/ Abdurrahman Küçük

Ocak Yayinlari

DINLER TARIHI 8 Dördüncü Baskiya Önsöz 8 Önsöz 9 I. BÖLÜM DINLER TARIHINE GIRIS. 9 A. DIN VE TARIH KELIMELERININ INCELENMESI 9 1. Din. 9 a. Dinin Lügat ve Terim Anlami 9 aa. Islâm'da Din. 9 ab- Diger Dinlerde ve Dillerde Din. 10 b- Dinin Tarifi 11 ba. Dinler Tarihi Arastiricilarina Göre Din. 11 bb- Islâm Bilginlerine Göre Din. 12 2- Tarih. 12 B- DINLER TARIHININ TARIFI 13 C- DINLER TARIHININ KONUSU. 13 D- DINLER TARIHININ METODU. 14 E- DINLER TARIHININ DIGER BILIM DALLARIYLA ILGISI 14 F- DINLER TARIHININ ÖNEMI, LÜZUMU VE GELISMESI 15 1- Dinler Tarihinin Önemi ve Lüzumu. 15 2- Dinler Tarihinin Gelismesi 16 a- Islâm Âleminde Dinler Tarihi Çalismalari 16

b- Batida Dinler Tarihi Çalismalari 17 c- Ülkemizde Dinler Tarihi Çalismalari 17 I.- Bölümün Bibliyografyasi 18 II- BÖLÜM. 19 A- DININ KAYNAGI HAKKINDA DEGISIK GÖRÜSLER. 19 B- DININ KAYNAGINA ISLÂM'IN BAKISI 22 C- Din Duygusunun Kaynagi 23 D- INSAN IÇIN DININ LÜZUMU. 24 E- MONOTEIZM (TEKTANRICILIK) 25

II- Bölümün Bibliyografyasi 25 III. BÖLÜM. 26 ILKEL KABILE DINLERI 26 A- ILKEL KABÎLE DINLERI ILE ILGILI KAVRAMLAR. 26 B- YASAYAN ILKEL KABÎLE DINLERININ ÖZELLIKLERI 28 C- YASAYAN ILKEL KABILE DINLERINDEN ÖRNEKLER. 28 III- Bölümün Bibliyografyasi 29 IV. BÖLÜM. 29 MILLÎ DINLER. 29 A- KONFÜÇYÜSÇÜLÜK. 30 1- Konfüçyüs'ün Hayati (M.Ö. 551-479) 30 2- Konfüçyüsçülükte Kutsal Metinler 31 3- Konfüçyüsçülükte Tanri Inanci 31 4- Konfüçyüsçülükte Ahlâkî Prensipler 32 B- TAOIZM. 34 1- Lao-tzu'nun Hayati (Lao-tse, dogumu M.Ö. 604 veya 570) 34 2- Taoizmin Prensipleri 34 3- Lao-tzu'dan Sonra Taoizm.. 35 C- SINTOIZM. 36 1- Tanri Anlayisi 37 2- Kutsal Yazilar 37

3- Âyin ve Ibadet 37 D- GELENEKSEL TÜRK DINI 38 1- Geleneksel Türk Dinî Inançlari 39 2- Ibadetler ve Gelenekler 42 3- Kam.. 44 4- Ahlâk Anlayisi 44 E- HINDUIZM. 45 1- Kutsal Kitaplar 45 2- Kast Sistemi 46 3- Dinî Kavramlar 46 a- Tanri: 46 b- Hulul (avatara:enkarnasyon): 47 c- Karma: 47 d-Tenasüh (Ruhgöçü: Sanskritçesi Samsara; Bati Dillerinde Reinkarnasyon, Transmigrasyon... ): 47 e- Yoga: 48 4- Dinî Âyin, Ibadet Ve Gelenekler 48 F- CAYNIZM. 49 1- Mahavira'nin Hayati 49 2- Tanri Anlayisi, Mezhepleri ve Kutsal Kitaplari 50 3- Ahlâkî Prensipler,Kurtulus ve Hidâyet Doktrini 50 4- Âyin ve Ibadet 51 G- SIHIZM. 51 1- Nanak'in Hayati 51 2- Sihizmin Dogusu. 52 3- Nanak'tan Sonraki Durum.. 52 4- Sihlerin Inançlari, Âyinleri ve Ibadetleri 53 H- ZERDÜSTÎLIK. 54 1- Zerdüst'ün Hayati 54 2- Gathalar-Avesta. 54

3- Zerdüst'ün Getirdigi Dinî Prensipler 55 4- Zerdüst'ten Sonraki Dinî Hayat ve Mecusîlik. 55 5- Parsîlik ve Günümüzdeki Ates Kültü. 56 I- SABÎLIK. 57 1- Genel Bilgi 57

2- Kutsal Kitaplari ve Kitap Anlayisi 58 3- Inanç Esaslari 59 4- Ibadetleri ve Anlayislari 61 a- Vaftiz (Boy Abdesti) 61 b- Dua (Namaz) 62 c- Kurban. 62 d- Oruç 62 5- Kutsal Günler ve Bayramlar 63 6- Mabed ve Mabed Görevlileri 63 IV- Bölümün Bibliyografyasi 64 A- Konfüçyüsçülük. 64 B- Taoizm.. 64 C- Sintoizm.. 65 D- Geleneksel Türk Dini 65 E- Hinduizm.. 66 F- Caynizm.. 66 G- Sihizm.. 67 H- Zerdüstilik. 67 I- Sabiilik. 67 V- BÖLÜM. 68 BUDDIZM. 68 A- Budda'nin Hayati (M.Ö. 563-483) 68

B- Budda'nin Telkinleri/Buddizm'in Prensipleri 69 C- Budda, Ilk Buddistler ve Konsiller 70 D- Hindistan'da Mahayana'mn Dogmasi 72

E- Mahayana'nin Hindistan'daki Kollari 73 F- Hindistan Disinda Buddizm.. 73 G- Çin Buddizmi 73 H- Burma Buddizmi 75 I- Seylan Buddizmi 75 J- Tayland Buddizmi 76 K- Japon Buddizmi 76 L- Buddizm'de Sekiz Dilimli Yol 78 M- Buddizmde Kutsal Metinler 79 N- Budizm'de Inanç Esaslari 79 O- Buddizmde Inançla Ilgili Kavramlar 80 a- Tanri: 80 b- Karma ve Tenasüh: 81 c- Nirvana: 82 d- Metteyya: 82 Ö- Buddizmde Ibadet, Ma'bet ve Ahlâk. 82 V- Bölümün Bibliyografyasi 84 VI- BÖLÜM. 85 ILÂHI DINLER. 85 A- YAHUDILIK. 85 1- Genel Bilgi 85 a- Yahudi, Ibranî ve Israil Terimleri 86 b- Tevrat'a Göre Yahudiligin Tarihçesi 87 c- Kur'ân-i Kerîm'e Göre Yahudilik. 89 2- Hz. Musa ve On Emir 90 a- Tevrat'a Göre Hz. Musa. 90 b- On Emir 91 c- Kurana Göre Hz. Musa. 92 3- Tevrat ve Zebur 93 a- Tevrat (Tora) 93

b- Zebur 95 c- Kur'ân-i Kerîm'e göre Tevrat ve Zebur 95 ca- Kur'ân-i Kerîm'e göre Tevrat 95 cb- Kur'ân-i Kerîm'e Göre Zebur 96 d- Talmut 96 e- Yahudi Kutsal Kitabi'nin Yazilisi ve Muhtevasi Hakkindaki Görüsler 97

4- Yahudi Mezhepleri 97 a- Hiristiyanlik Öncesi Yahudi Mezhepleri 98

aa- Hasidîler (Ibr. Hasidim, Ing. Hasidaeans): 98 ab- Ferisîler (Perusim): 98 ac- Sadukîler (Sadukim): 98 ad- Essenîler (Issiyim): 99 Essenîler Ile Hiristiyanlik Arasindaki Iliski 99 ae- Zealotlar: 100 b- Ortaçag/Islâm Sonrasi Yahudi Mezhepleri 100 ba- Rabbanî Yahudilik: 100 bb- Karaîlik (Karaim): 100 bc- Iseviyye: 101 bd- Yudgâniyye ve Sazkaniyye: 101 c- Çagdas Yahudi Mezhepleri 101 ca- Ortodoks Yahudilik: 101 cb- Reformist Yahudilik: 102 cc- Muhafazakâr Yahudilik: 102 cd- Yeniden Yapilanmaci (Reconstructionist) Yahudilik: 103 d- Yahudi Dinine Uymakla Birlikte Yahudîler Tarafindan Yahudi Kabul Edilmeyen Sami rîler (Somronim) 103 Samirîlerin Inanç Esaslari 104 5- Yahudilikte; Inanç, ibadet, Dinî Gelenek ve Bayramlar 104 a- Inanç 104 b- Ibadet 106 c- Dinî Gelenek ve Bayramlar 107

Cizvitler : 130 .Protestan Mezhebi 125 db.Incillere Göre Hiristiyanlik.Teslis (Ekanim-i Selâse) 117 Teslisin Unsurlari: 118 a.Hiristiyanligin Tarihçesi 112 2.B.Hz. 109 1.Âyinler (Sakramentler) 123 6.Kilise ve Âyinler 121 a.Yeni Ahit'in Yazilisi ve Muhtevasi Hakkinda Görüsler 120 5.HIRISTIYANLIK.Ermeni Kilisesi (Gregoryen Hiristiyanligi) 127 e.Ogul (Isa Mesîh): 118 c.Maronîler : 130 ec. Isa. 110 c.Kilise. 121 b.Ibadet 122 bb. Isa.Ortodoks Mezhebi 125 c.Dört Incil 120 b.Kutsal Ruh: 119 4.Kur'ân-i Kerîm'e Göre Hiristiyanlik. Isa. 109 b. 113 a.Ibadet ve Âyinler 122 ba.Ebiyonîtler: 129 eb.Temel Hiristiyan Mezhepleri 124 a.Genel Bilgi 109 a.Katolik Mezhebi 124 b.Kur'ân-i Kerîm'e Göre Hz. 116 3.Incillere Göre Hz. 113 b.Diger Bazi Hiristiyan Mezhepleri ve Gruplari 128 ea.Baba (Allah): 118 b.Inciller 119 a.

Peygamberlere Iman.Mormonlar: 133 en. 141 f.Metodistler: 133 em.Islâm.Baptistler : 131 ei.ISLÂM. 140 e.Kaza ve Kadere Iman.Adventistler: 134 eo-Asopsiyonistler: 134 ep.Uniteryenler: 132 ek. 135 1.Din olarak Islâm.Anglikan Kilisesi : 130 ee.Luteran Kiliseler : 131 ef. 138 b.Allah'a Iman. 139 c.. 138 a.Iman. 137 2.Islâm'in Dogusu ve Dogdugu Çevredeki b.Iman Esaslari 138 a.Kitaplara Iman..Iman ve Islâm.Iman île Islâm Arasindaki Münasebet 138 3. 140 d. 138 c.Reforme Edilmis Kiliseler : 131 eg.Kuveykirlar (Ûuakers): 132 el. 138 b.Pentakostalistler (The Pentecostal Revival): 134 C.Meleklere Iman.Islâm'in Sartlari (Islam'daki Seklî Ibadetler) 142 a..Genel Bilgi 135 a.Oruç 142 Inançlar 135 .Presbiteryenler : 131 eh.ed.Ahirete Iman.Namaz 142 b. 141 4.

148 2. 156 D.Dogusu ve Gelismesi 157 2.Günümüzde Mooncular ve Türkiye. 143 6.Gulam Ahmed'in Iddialari ve Kadiyanîlerin Bazi Görüsleri 158 3.Mesîhî Hareketler 149 3.Islâm'in Özellikleri ve Diger Dinlerden Farkliliklari/Ayricaliklari 144 a.BABILIK VE BAHAÎLIK..Islam.Yehova Sahitlerinin Inançlari 150 B. 152 C.Yahudilik.Bahaîlik. 151 1. 154 a.Islâm'da Ahlâk. 159 .Babîlik.Bahâîligin Temel Prensipleri 155 ba. 147 C.Günümüzde Bahaîlik. 146 B.Iman Esaslari 155 bb.Moonculugun Görüs ve Düsünceleri 152 3.Hac 143 d.MOONCULUK.Dünya Görüsleri 156 c.Amelî Esaslar 155 bc.c.Hiristiyanlik.Yehova Sahitliginin Tarihçesi 150 4.Islâm ve Diger Dinler 144 b.KADIYÂNÎLIK (AHMEDÎÜK) 157 1. 153 2.Bugünkü Durumu. 153 1.Zekât 143 5.Hareketin Ortaya Çikisi ve Faaliyetleri 151 2.Islâm'in Diger Dinlerden Ayricaliklari 145 Altinci Bölümün Bibliyografyasi 146 A.Bahâîligin Çikisi ve Gelismesi 154 b.

E.Bir Diyalog Kurumu Olarak Hiristiyan Olmayanlar Sekreteryasi'nin Ortaya Çikis i 168 3.Gerçek Anlamda Bir Diyalogda Aranmasi Gereken Prensipler 176 Sekizinci Bölümün Bibliyografyasi 176 A.Maskeli Teskilâtlar Kurma : 165 5.Dînî Teskilatlar Kurma ve Yayin Yapma : 165 b.Misyonerlerin Yetistirilmesi 167 B.Din Adlari 178 b. BÖLÜM.BÖLÜM. INANÇLA ILGILI BAZI NOKTALARDA.GÜNÜMÜZDE DIYALOG ÇALISMALALARI (HIRIS-TIYAN-MÜSLÜMAN DIYALOGUNA GENEL BIR BAKIS) 167 1.Dinlerin Inanç Sistemleri 179 Duyulan Endiseler 172 . KISA BIR KARSILAST IRMA 177 a. 177 A.Hiristiyanlarin Müslümanlara Yönelik Diyalog Çagrilarindan 6.Misyon-Misyoner-Misyonerlik.Din Kurucusu/Peygamber 178 c.Misyonerligin Tarihçesi 163 4.Diyalog Çalismalari (Hiristiyan-Müslüman Diyaloguna Genel Bir Bakis) 177 IX.Misyonerlikten Diyaloga Geçis 167 2. 159 Yedinci Bölümün Bibliyografyasi 161 VIII.YIKICI CEREYANLARA KARSI TEDBIRLER.Misyonerlik Faaliyetleri 176 B. 177 KARSILASTIRMALAR. Yardim Yapma : 165 c. 162 MISYONERLIK FAALIYETLERI VE GÜNÜMÜZDE DIYALOG ÇALISMALARI 162 A.GÜNÜMÜZDE YASAYAN DINLER ARASINDA.Diger Diyalog Kurumlari ve Faaliyetleri 171 5. 162 2.Misyonerlerin Çalisma Metodlari 165 a.Hiristiyan Olmayanlar Sekreteryasi'nin Diyalog Faaliyetleri 169 4.MISYONERLIK FAALIYETLERI 162 1.Misyonerlerin Gayesi 162 3.Okul ve Çesitli Tesisler Açma.

Zekât 192 d.Yahudilikte Ibâdet (Âyin.Hinduizmde Ibadet (dua): 188 ad.Hiristiyanlikta Âyin (Namaz.Buddizm'de Ibadet (dua) : 188 ae.Dinlerde Âhiret Anlayisi 182 g.Caynizmde Oruç: 191 be.Oruç 189 ba.Sintoizm'de Ibadet (dua): 189 ah. 194 .Islâm'da Hac ve Degerlendirme: 194 2.Islâmdaki Namazin Diger Dinlerdekilere Göre Degerlendirilmesi: 189 b.DINLERDE IBADET.Dinlerde Kutsal Kitap/Metin. Dua): 186 ab.d.Hinduizmde Oruç: 191 bd. 181 f.Dinler Arasinda Islâm ve Farklari 184 B. 185 1.Yahudilikte Oruç: 190 bb.Islâm'da Oruç ve Diger Dinlerdekilerle Bir Mukayese.Sihizm'de Ibadet: 189 ag. Dua): 187 ac.Hinduizmde Hac: 193 dd.Hiristiyanlikta Oruç: 190 bc.Buddizm'de Hac: 193 de.Hac 192 da.DINLERDE IBADET VE MABED KONUSUNDA BIR KARSILASTIRMA.Dinlerde Tanri 180 e.Hiristiyanlikta Hac: 193 dc.Caynizm'de Ibadet: 188 af. 186 a. 191 c.DINLERDE MABED.Caynizm'de Hac: 194 df.Yahudilikte Hac: 193 db. 186 aa.Namaz Dua.

be inci ve altinci bölümler. Bu kitap. 'siâm ve Hiristiyanlik gibi. Üçüncü. Okuyucuyu alisilmis in disina çikarmak ve yeni tasniflere alistirmak zamanla mümkün olabilecektir. dinler . Bölümleme y aparken Buddizm ile Yahudiligi belirlenen sems içine yerlestirmek. günümüzde de vazgeçilmezligini koruyan dinler hakkinda bilgi sahibi olmak her aydin için bir gereklilik olmustur. 196 f. misyonerlik faaliyetleri ve karsilastirmalar yer almaktadir. yasayan dinler hakkinda bilgiler içermektedir. bir "din bilgini" için bu. Buddizm. Ilkel Kabile Dinleri. diger dinler ve inanislar hakkinda da bilgi vermektedir. 196 e. insanlarin birbiri hakkinda bilgi edinme yollar ve imkanlarini artirmistir. Bu durum. Tarih boyunca oldugu gibi. 196 DINLER TARIHI Dördüncü Baskiya Önsöz Bu eser. Çünkü Buddizm.Islâm'da Mabed (Mescit. ilâhî dinler arasinda sayilmamaktadir.Yahudilik'in de evrenselligi tartisilmaktadir.Caynizmde Mabed. Herhangi bir dine mensup olma yanlar ile inanci bilinemeyenlerin orani genel nüfus içinde oldukça düsüktür. insa noglu için dinin ne kadar vazgeçilmez oldugunu ortaya koymaktadir. Bununla birlikte. Ilâhî Dinler seklinde bir bölümlem . Ilk iki bölüm. O. kitapta dinleri bölümlerken. Dinler Tarihi. farkli bi r yol izterimistir. 196 g. yer yer bazi karsilastirmalara. Bundan dolayi. normal karsilanmalidir. Günümüz teknolojisi.5 milyar civarinda insani n 6 milyardan fazlasi su veya bu dinin mensubudur. misyon erligi benimsemekte.Yahudilerde Mabed.Hinduizmde Mabed. Hele bir ilahiyatçi. Millî Dinler. alisilan bir yol olmustur.Hiristiyanlikta Mabed. sin retik (uzlastirmaci) dinî hareketler. 195 c.a. 196 h. DeskriptIf (nitelendirici) metoda uymayan baz i degerlendireler de buna baglanmalidir. bir din göre vlisi. Dinleri tasnif etmek oldukça zordur. ki siye sahip oldugu inanç hakkinda oldugu kadar. günümüzde yasayan dinleri konu edinmekte ve onlarin tanitilmasini hedeflemekt edir. diger dinleri bilmeyle yakindan ilgilidir. daha da önem kazanmaktadir. büyük sikinti olust urmaktadir. 196 d. Yasayan dinleri konu edinen bu kitap. Cami) 195 b. Son üç bölüfnde. Islâm dünyasinda gen&i olarak dinleri "ilâhî din" ve "üâhî olmayan din" seklinde tasnif ötmek.Sihizmde Mabed. dördüncü. Kitapta. din bilimleri ile ilgili genel bilgi ihtiva etmektedir. evrensel dinlerdendir. dokuz bölümden olusmaktadir. dünyayi küçültmüs.Buddizmde Mabed. Yeryüzünde yasayan yaklasik 6. o dini dogru olarak bilmeye baglidir. Islâm'a ve Türkiye'ye yönelik bazi faaliyetlere yer verilmistir. Bir din hakkinda karar vermek. Okuyucu kitlesi dikkate alindiginda bu yaklasim. baska dinden olanlardan taraftar edinmeye imkân tanimaktadir.Sintoizmde Mabed. Hem sahip oldugu dini bilmek hem de karsilastirma yapmak.

Türklerd en az bir kesimin halâ bu inanislari yasattigi belirlendigi için. ilk baskiyi beraber yazdigimiz de gerli insan. Avrupa Dinleri. Buddizm. çogunlugu günümüzde yasayan bazi dinleri tanitma gayesiyle yazilmistir. heme n hemen her konuya bilgi ve kaynak eklemeleri yapmis. Ancak. Bazi dinlerde ayrintiya girilmesi. yine bölüm sonuna konulmustur. Ayrica önceki baskilarda "Eski Türk Inançlari" ba sligiyla yer alan konuyu da. bu bölümlemede Buddizm'e yer verilmemis. b askida katkisi olan herkese tesekkür ediyorum. Yayinci tarafindan. günümüzdeki gelismeler ve dokümanlar isiginda.2002 Prof. Ön Asya Dinlen (veya Ortadogu Dinleri).geçirdigi elim bir trafik kazasi sonucu aramizdan ayrilmistir. . Kitabin özet seklinde olan 1988 yilindaki ilk baskisinda. tarihî dinlere yer verilmemistir. Dinler Tarihi'nin öneminin daha iyi anlasil digi günümüzdeki yeni gelismeleri de dikkate alarak. Böylece üçüncü baski. Günay Tüme r Bey. Son Bölüm'de. Bibliyografya da. önceki baskilardan farkli bir duruma ge lmisti. iyi bir Dinler Tarihçi olan meslektasim ve agabeyirn Prof. Aslinda genel bölümlemede cografi agirlikli tasnifin benimsenmesi ideald ir. Kur'ân'da zikredilen ve günümüzde mensuplari bulunan "Sabiiler" e ayri bir konu olarak ilâve etmistim. baski hatalarini ve yanlis anlasilmalara yol açacak kisimlari düzeltmis. Konularla ilgili bilgiler objektif olarak sunulmakla beraber. misyonerlik faaliyetlerine ve karsilastirmalara yer verilmistir. "din tarifi" basta olmak üze re kendime ait bazi yaklasimlarimi da yansitarak üçüncü baskiyi yayina hazirlamistim. genel dipnotlar bölüm sonuna kaydirilmistir. ayri bir bölüm olarak ele alinmistir. Ilk iki bölümde din. Dr. beraberce yerine getirmemiz mümkün olamamistir. Abdurrahman KÜÇÜK[1] Önsöz Bu kitap. 1992 tarihli ikinci baskida yaptigimiz ekleme ve düzenlemelere ilâv eten ben. Kitapta ele alinan dinlerin bazilarinda mezheplere de temas edilmis. Islâm kisminda. Bunun için simdi varligini sürdüren bir dinin geçmisteki köklerine kisa bir temas disinda. Karsilastirilmali Dinler Tarihi için bir örnek olarak düsünülmüstür. Çok az ve zorunlu dipnotlar hariç. yazar soyadinin alfabetik sirasina göre . Bundan dolayi ilk baskida verdigimiz sözü. Ankara. fazla dipnot kullanilmistir. Kabile Dinlen Ilk siraya alinarak Uzakdogu Dinleri. yer yer bazi deger lendirmelerden de kaçinilmamistir. okuyucuyu bilgilendirme ye yöneliktir. o konuyla i lgili. acil ihtiyaç oldugu gerekçesiyle. genis bir Dinler Tarihi yazmaya çal isacagimi belirtmek isterim. yasayan dinlerin bazi hususlarda kars ilastirilmasi. Ancak. zorunlu olar ak. Kitapta az dipnot kullanma yolu benimsenmistir. agabeyim Prof. okuyucunun bildigi kabul edilerek. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için. Amerika Dinleri gibi bir bölümleme u ygun gözükmektedir. 22. ilk baskidaki sözümüzü kismen de olsa yerine getirmek için kitabi yeniden gözden g eçirmis.sadece genel bilgil er verme yolu benimsenmistir.02. Dördüncü Baskiyi sunarken. en az üç ciltlik genis bir D inler Tarihi yazacagimizi belirtmistik. Dr.e yapilmis. Türkçe ve yabanci kaynaklarin verilmesine özen gösterilmistir. dinler tarihi. Son kisimlarda sinkretik dinî ha reketlere. ancak fazla ayrintiya inümemistir. dördüncü baskida yapmayi planladigim düzeltmele re ve ilâvelere firsat bulamadim. Cografi tasnifte.Dr. 22 Agustos 1995 tarihinde. Günay Tümer'i bir kez daha rahmetle aniyor. "Geleneksel Türk Din i" basligiyla yerlestirmistim. Sadece bir iki bölümde. çok kisa zaman içinde yeni bir bas ki yapilmasi gerektigi bildirildiginden. 19 97'de yapilan üçüncü baskiya. din bilimleri hakkinda genel bilgi verildikten sonra dinlere geçilmistir.

Dr. dinî inançlardan yoksun bir topluma rastlanmamaktadir. BÖLÜM DINLER TARIHINE GIRIS A. Bibliyografya. dinle teskil olun du" diyerek "din"in konusunu ve alanini daha da genisietmetedir. Bahattin ERGEZER'e ve emegi geçenlerin cümlesine tesekkür ederler. "Her sey. Hint dinleri. insanla beraber varolmus. Ancak bu bölümlemede Iran'dan Hindistan'a kendi cemaati ile göç etmis olan Parsîlik göze batacaktir. yazar soyadinin alfabetik sirasina göre. Buddizm. ancak evrensel sayilmamaktadir. Söylenenler yasayan dinlere göredir. Biz.Dinleri bölümlere ayirmak gerçekten zordur. a hlâk gibi bazi insan ilimlerinin kaynaginin da din oldugu kabul edilmektedir. hukuk. bunlarin kisa bir degerlendirilmesini de içine almaktadir. Abdurrahman KÜÇÜK[2] I. Di pnotlar bölüm sonlarina konulmustur. Uzakdogu Dinleri. Az dipnot verilerek metin çalismasiyla konu edinilen dinlerin tanitilmasi düsünülmüstür. DIN VE TARIH KELIMELERININ INCELENMESI 1. bu kitabimizda da muhafaza ettik. ilkel kabîle dinlerini ilk maddeye almak su retiyle. Islâm ve Hiristiyanlik gibi evrensel bir dindir. bu kitabin basimini g erçeklestiren Dr. [3] a. Buddizm ile Yahudilik. Insanlik tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gid ilsin. cografî n hareket edilerek bulunabilecektir. Eksikler mutlaka vardir. Bütün bunlar. Hattâ Viktor Kuzin {Victor Cousin). Yazarlar. Tarihî dinler isin içine girerse yine çözüm. toplumu ayakta tutan temel esasla rin basinda "din"in geldigini ortaya koymaktadir. bu eksiklikleri telâfi etmek üzere ayrica dipnott u üç ciltlik genis bir Dinler Tarihi yazacaklarini hatirlatir. Bilgiler objektif olarak sunulmakla beraber yery er bazi degerlendirmelerden de kaçinilmamistir. bu kavramin anlasilmasina yardim edecektir. Din Din. Burada ide al bir bölümlemenin cografî agirlikli olarak. din için. din etrafinda. Kitabimizda ele alinan dinlerin mezheplerine temas edilmisse de bu hususta fazla ayrintiya inilmemistir. her bölümün sonunda verilmistir. En sonda yer verilen günümüzde yasayan dinleri bazi noktalardan karsilastirilmasi. [4] . insanla beraber varolmakta ve öyle görünüyor ki insanla b eraber varolacak bir kurumdur. fakat siniflamada onlar gibi ilâhî menseli dinlere dahil edilm emektedir. tespit edilen semaya yerlestirilirken bu sikinti iyice hissedilir. Imam-Hat ip Meslek Liseleri için yazdigimiz "Dinler Tarihi" kitabindaki semayi. Buddizm'i a yri bir bölüm yapma disinda. Önasya (veya Ortadogu) Dinleri seklinde ya pilabilecegine isaret etmek isteriz. yapilan ilmî arastirmalardan anlasilmaktadir. Yahudilik ise ilâhî dindir. Karsilastirmali Dinler Tarihi yönünde n malzemenin bir ölçüde sunulmasi kadar. Günay TÜMER-Prof. Bununla beraber baska çare de yoktur . Dinin Lügat ve Terim Anlami Dinin lügat ve terim anlamini Islâm ve diger dinlerdeki sekliyle ele alacagiz. Dr. Tarihî devrelerde oldugu kadar tarih öncesinde de insanoglunun bazi inançlara sahip olarak yasadigi. Ancak bu. Bunun yaninda felsefe. daha sonra yazakcaklarimizda da ayni semayi devam ettirecegimiz anlamina gelmez. Insanlik tarihinde çok önemli bir yeri bulunan "din"in kelime ve terim anlamlarinin verilmesi. Prof.

aa. Islâm'da Din

Arap dilindeki "din" kelimesinin kökü ile ilgili olarak çesitli görüsler ileri sürülmektedir. Bu kelimenin Arâmî-Ibranî bir kökten geldigi, Orta Iran'dan alindigi, Öz Arapça oldugu tarti silmakta, fakat kesin bir sonuca ulasilamamaktadir.

"Dâne-yedînu-dînen ve diyâneten" seklinde lügatlarda yer alan ve çogulu "edyân" olan bu kelim , su anlamlara gelmektedir: Ceza, mükâfat, hüküm, hesap, Itaat, boyunegme, ibâdet, âdet, hâl, "seriat", kanun, yol, mezhep, millet...

Bununla beraber borçlanma, ödünç alma anlamindaki "deyn" kelimesi de[5] "dâne-yedînu" kökünde elmektedir. Arap Dilinde "din" kökünden gelen kelimelerin ifade ettigi çesitli anlamlar asagidaki sekilde gruplandirilmakta ve örneklendirilmektedir:

"1- Ceza, mükâfat, hüküm, hesap: Bir Arap atasözünde "Kemâ tedînu tüdânu" (Ettigini bulursun; arsan onu görürsün) denilmektedir. Burada din kelimesi ceza, mükâfat, karsilik anlaminda k ullanilmaktadir. Fatiha Süresindeki "Mâliki yevmi'd-Dîn" (din gününün sahibi) Âyetinde de "di " kelimesi ceza, hesap anlamindadir. 2- Itaat, tâat, teslimiyet, hizmet, ibadet: Araplar arasinda itaat, b oyun egme anlaminda "Dintehum fedânu" (Onlara üstün geldin, onlar da itaat ettiler); h izmet anlaminda "Dinte'r recule" (Adama hizmet ettin) denilmektedir. Bakara Sure sinin 132. Âyeti'ndeki "Innallâhestafâ lekumu'd-Dine" (Allah sizin için din seçti) ifadesi nde "din" kelimesi; "seriat", tâat, boyun egme, ibadet anlamlarinda kullanilmistir. 3- Üstün gelme, hâkimiyet, zelil kilma, zorlama: Arap Dilinde "Dâne'n nâs" {Insanlar i itaate zorladi), "Dinte'l kavme" (Kavmi zelil kildin, köle edindin) gibi misalle rde "din"; itaate zorlama, zelil kilma anlamlarinda kullanilmistir. Nahl Sûresinin 52. Âyetinde "Ve lehû mâfi's-Semâvâti ve'l-ardi ve lehu'd-dînu vâsiben" (Göklerdekilerin ve dekiierin hepsi Allah'indir. Din, daima onundur) ifadesinde "din" kelimesi; hâkimiy et, itaat anlamindadir. Ayrica Arapça'da hâkim, kahhâr, idare eden, hesaba çeken, cezalandiran anlaminda "deyyân" k elimesi de kullanilmaktadir. (Lügatlarda bu kelimenin Allah'in ismi oldugu da kayd edilmektedir). Hz. Muhammed'e bir defasinda "Yâ seyyidin nâsi ve deyyâne'l-Arab" (Ey insanlarin efendisi ve arab'in hâkimi) seklinde hitap edilmistir.

4- Âdet, yol, kanun, "seriat", mîllet, mezhep: Araplar; "Mâzâle zâlike dînî ve deydenî " (Ben âdetim budur) demekle, din kelimesini "âdet" anlaminda kullanmis olmaktadir. Bir Ha diste, "Innehu Aleyhisselâm kâne alâ dîni kavmini" (Resûlüllah kavminin âdeti üzerinde idi) d lmektedir. Bu hadîsin "dîni kavmihi" ibaresinde geçen din kelimesiyle Hz. Ibrahim'den (a.s.) kalan tevhid, hac, nikâh, miras gibi hususlar yaninda, Hz. Muhammed'in (sas ) kavminin cömertlik, yigitlik gibi iyi örf ve âdetleri ifade edildigi, din ile kültür, örf ve âdetler arasinda ilgi bulundugu üzerinde durulmaktadir.

Yusuf Sûresinin 76. Âyetinde, "Mâ kâne liye'huze ehâhu fi dîni'l meliki" cümlesinde (Kralin d nine göre kardesini yaninda alikoymasi mümkün degildi), "din" kelimesi; "seriat", kanu n "yol" anlamindadir. En'am Sûresinin 161. Âyetinde, "Innenî hedânî rabbî ilâ siratin mus-tak n dînen kiyamen millete Ibrahîme hanîfen" (Bana gelince, Rab-bim, beni dogru bir yola iletti. Dogru dine, dosdogru bir tevhidçi olan Ibrahim'in milletine) ifadesinde "m illet"; din ve millet anlaminda kullanilmistir.

Kur'ân-i Kerim'de "din" kelimesinin geldigi kök ile ilgili kelimeler, yüzü askin âyette, y ukarida verilen dört grup anlami ifade ettikleri gibi, yer yer bu dört grup anlamin tamamini içinde bulunduran bir "nizam"i da belirtmektedir. Bu nizami belirtmek ve diger din kelimelerinden ayirmak üzere Kur'ân'da "dînu'l-hak" (hak din)[6], "Dinen kiy emen", "dînen kayyimen" (dosdogru din)[7], "dînullah" (Allah'in dini)[8] gibi deyiml er kullanilmaktadir. Bunun yaninda Kur'ân-i Kerîm'de "din" kelimesi, iki tarafi hedef alan anlamlari içinde bulundurmaktadir. Bu iki taraftan biri, Allah'a nisbetle, hâki m olma, itaati altina alma, hesaba çekme, cezalandirma; öteki de kula nisbetle,boyun egme, itaat etme, teslim olmadir. Bu iki taraf arasindaki münasebeti düzenleyen kan un, nizam, yol, dindir. Kur'ân-i Kerîm'de din terimi ile yüksek bir otoriteye boyun egme, o otoritenin emir ve yasaklarina uyma; bu emir ve yasaklara uygun yasadigi takdi rde mükâfat, aksi takdirde ceza görecegine inanma seklindeki bir hayat nizaminin kaste dildigi anlasilmaktadir.[9]

ab- Diger Dinlerde ve Dillerde Din Her toplumda "din" kavramini ifade etmek üzere ayri bir kelime kullanilmaktadir. Din kelimesi tarihî derinlik içinde Avesta'da "daena"; Pehlevî dilinde (Eski Farsça'da) " den", sonraki Farsça'da "din" gibi kelimelerle ifade edilmekte; yol, mezhep, âyin, üslûp , tarz gibi anlamlara gelmektedir. Bugün din kavrami, sadece "din" kelimesi ile kar silanmaktadir. Ibranîce'de önceleri ibadet, kurban ve dua islerini nitelendirmek üzere kullanilan "ab odath elohim" deyimi, ayni zamanda "din" kavramini da ifade etmekte idi. Din kavr amini belirtmek üzere, arasira psikolojik terimler olan "yir'ah" (korku, hasyet), " emanath" (iman) gibi kelimeler kullanilmistir. Ancak Kutsal Kitap sonrasi literatürün de "dath" kelimesi din için umûmî terim olmustur. Bu kelimenin Farsça "dâd"dan alindigi, E zra ve Ester kitaplarinda hüküm, emir, kanun anlaminda kullanildigi ileri sürülmektedir. Eski Yunanca'da din, korku ile karisik saygi anlamina gelen "thrioheya" kelimesi yle ifade edilmekte idi (bu kelime, örf, âdet anlamina gelir). Sözlüklerde, Türkçe'de kullanilan "din" kelimesinin Arapça'dan geldigi kaydedilmektedir. I slâm'dan önce Türklerin, din kavramini ifade etmek üzere, çesitli dönemlerde, "drm", "darm", "nom", "den" gibi kelimeler kullandiklari kaynaklarda yer almaktadir. Bunlardan "drm", "darm" din, akide anlaminda Sanskritçe "dharma"dan (Pali dilinde dhamma); " nom", din, inanç, kanun anlaminda, Sogdca'dan geçtigi anlasilmaktadir. Ancak tarihî de vreleri içinde Türk boylan ve devletlerinde din kavramini ifade etmek üzere hangi kelim elerin kullanildigini belirlemek güçtür. Bununla beraber Uygur Türkleri arasinda din ve m ezhebi ifade etmek üzere "din" kelimesinin kullanildigi görülmektedir. Arapça'daki "din" kelimesinin kaynagi olarak Orta Iran gösterilmektedir. Kisacasi Arapça, eski Iran ve eski Türkçe'deki din kelimesinin esas kaynagi konusunda kesin bir sonuca ulasilamamistir. Bati âlemi, felsefî, ilmî bazi hususlarda, Rönesans'tan sonra eski Yunan'dan etkilenmesi ne ragmen, "din" deyimini, eski Yunan'dan da, Hiristiyanligin içinden çiktigi Yahudi likten de almamis, eski putperest Roma'dan almistir. Latince'de din deyimi için büyük saygi, itina, titizlik gösterilen, ta'zim edilen sey anlaminda "religio" kelimesi kullanilmakta idi. Bu kelimenin bir seyi vazife edinmek, tekrar tekrar okumak, y apmak, ihmal etmemek, anlamina gelen ve uluhiyete karsi vazifesini titizlikle yeri ne getirmeyi ifade eden "re-legere" den veya baglamak anlamina gelen ve insanla Tanri arasindaki bagi ifade eden "re-ligare" den çiktigi ileri sürülmüstür. Bunun yaninda

simdi Bati dillerinde kulanilan "religion" kelimesinde, belirtilen her iki anlami n bulundugu da savunulmustur.

Hinduizm'in kutsal dili olan Sanskritçe'de din anlaminda "dhr" kökünden gelen "dharma" kelimesi kullanilmaktadir. Kelime, Sans-kritçe'den gelismis, Buddizmin kutsal dil i olan, Pali dilinde doktrin anlaminda "dhamma" seklindedir. Bu kelime, din, hak ikat, kanun, yol görev nizam, dogruluk, fazilet gibi anlamlan da içinde bulundurmakta dir. Dharma, insanlarin nasil davranacaklarini tespit eden "Disiplin"! belirtmek tedir. Bunda, dinî ve ahlâkî düzen sözkonusu oldugu kadar Kozmik düzen de sözkonusudur. Bu te im, Hinduizm'de oldugu kadar, Buddizm ve Caynizm'de de "Ebedî Kanun"u ifade etmek için kullanilir.[10]

b- Dinin Tarifi Asagida Dinler Tarihi arastiricilarinin üzerinde tartistiklari din tarifleri ele al inacak ve daha sonra Islâm'daki din tarifine yer verilecektir. [11]

ba. Dinler Tarihi Arastiricilarina Göre Din Dinin yüzlerce tarifi vardir. Din tarifleri, bir kitap dolduracak kadar çoktur. Çesitl i bilim dallarindan bilginler, kendilerine göre bir din tarifi yapmislardir. Bu ta riflerin hiçbiri üzerinde bir birlik saglanamamistir. Din, Çok çesitli yönleri olan bir ol gudur. Bu sebeple her bilgin, tarifini, onun bir yönüne agirlik vererek yapmistir. Böylece çok çesitli tarifler ortaya çikmistir. Asagida bu tariflerden birkaç tanesi misal olarak verilecektir: "Din, insanin kutsal saydigi seylerle olan iliskisidir." Rudolf Otto "Din, ruhî varliklara inançtir." E.B. Taylir (Tylor) "Din, insanin sonsuzu kavramasini saglayan, akil ve mantiga tabi olmayan zihnî bir meleke veya yetenektir." Maks (Max) Müller "Din, mutlak itaat duygusundan ibarettir." Slayirmaher (Schleiermacher) "Din, melekelerimizin serbest olarak kullanilmasini engelleyen yasaklar bütünüdür." Salmon Reynah (S. Reinach) "Din, bir inançlar, davranislar ve sosyal hayatin muayyen sartlarina göre olustur ulmus kurumlar sistemidir". W. Tilok (VVitold Tyloch) "Din, dua, kurban ve inançla kendini gösteren bir arzudur. "

Föyerbah (Feuerbach) "Din, en yüksek içtimaî degerlerin suurudur." Edvird S, Amis (Advvard S. Ames) "Din, daima hayat sahibi bir Tanri'ya, yani bir Ilahî Suur ve Irade'nin kâinati yönett igine ve insanlikla alâkali ahlâki münasebetleri elinde tuttuguna inanistir." Ceymis Martinö (J. Martineau) "Din, bir cemaatin meydana gelmesini saglayan âyin ve inançlar sistemidir." E. Durkheim

Bu tariflerde din; kutsal kavrami, inanç, zihnî meleke, mutlak itaat duygusu, arzu, içtimaî degerler suuru ve Tanri fikri gibi hususlara agirlik verilerek açiklanmak iste nmistir. Bu sekilde "din'in bir yönüne agirlik verilerek yapilan tarifler, herkesin üz erinde birlestigi bir tarif olmamaktadir. Bu tariflerdeki ayrilik; bir yandan din probleminin karisikligindan; öte yandan, bu tarifleri ortaya atan kimselerin sübjek tif görüs, duyus ve sahip olduklari dünya görüsleriyle, yasadiklari ortamin umûmî havasindan aynaklanmaktadir. Dinin gerçege yakin bir tarifi, yani bütün dinleri içine alacak bir ta rifi, ancak din teriminin sinirlari belirlendikten sonra yapilabilmektedir. Bunda n dolayi Din Bilimleri açisindan bir seyi "din" yapan hususlar söyle siralanmaktadir : 1. Insanüstü yüce varliklara inanç (Tanri-tanrilar, melekler, cinler vb.), 2. Kutsal o lanla olmayani belirleyen hususlar, 3. Ibadet, dinî âyin ve törenler, 4. Ilâhi bir kaynag a dayandirilan kutsal kitaplar-metinler, sifahî gelenekler, ahlâkî kanunnameler, 5. Ta biatüstü, insanüstü kutsal varliklarla ilgili dinî duygular (korku, sir, güven, günahkârlik, nma, baglilik, tevbe vb.), 6. Insanüstü ile irtibat (vahiy, ilham, peygamber, dua, n iyaz vb.), 7. Bir âlem ve insan görüsü, hayat ve ölüm ötesi inanci, 8. Hayat nizami, 9. Cemaa , 10. Orjinal bir muhteva tasimasi, taklit olmamasi.11. Siyasî gayelerle veya çikar hesaplariyle kurulmus olmamasi, saf ve temiz bir yapiya sahip bulunmasi... Yukaridaki hususlari özetleyecek olursak, geneflikle bir dinde su elemanlar yerali r: Tanri kavrami, inanç, ibadet, ahlâk, kutsal kitap, vahiy-ilham, peygamber-kurucu ve cemaat. Bu elemanlari gözönünde tutarak Dinler Tarihi açisindan dini söyle tarif edebil iriz: "Din, bir cemaatin sahip oldugu, kutsal kitap, peygamber veya kurucu, Tanri kavramini da genellikle içinde bulunduran, inanç sistemi ve bu sisteme bagli olarak yaptigi ibadet, yerine getirmeye çalistigi ahlâkî kurallar bütünüdür." Genel olarak da "din"i söyle tarif etmek mümkündür: Inanis ve davranis sekilleriyle, ins anlararasi iliskileri düzenleyen ve insanlarin iyi isler yapmasini, baris ve huzur içinde, birarada yasamasini saglayan genel kurallar bütünüdür. [12]

bb- Islâm Bilginlerine Göre Din Islâm bilginleri, dinin çesitli tariflerini yapmislarsa da bu tariflerin birbirine çok yakin oldugu dikkati çekmektedir. Bunlardan birkaç misal verecegiz.

Seyyid Serif Cürcânî (ö. 816/1413), "Ta'rîfât" baslikli eserinde dini söyle tarif etmektedir: "Din, akil sahiplerini Peygamberin bildirdigi seyleri kabule çagiran ilâhî bir kanundu r".[13]

Bu tarife biraz daha açiklik getiren bir baska tarif de su sekildedir: "Din, akil sahibi insanlari, kendi irade ve arzulariyla bizzat onlar için hayirli olan seylere sevk eden ilâhî bir kanundur. Yani o , Yüce Allah'in, zatî hayra, ebedî saadete ulasmak üz re kullarina vaz'ettigi hükümlerdir".[14]

Ayri bir din tarifi de söyledir: "Din, akil sahiplerini kendi iradeleriyle halde sa lâha, âhirette felaha sevkeder"[15] (Taha-nevî). Bu son tarif, dindar kimsenin dünya ve âhirette mesut olacagini anlatmak Istemektedi r. Yukarida verilen bu üç tarif, asagi yukari, ayni muhtevayi içinde bulundurmaktadir. Bu tariflerin isiginda, Islam'a göre din; akil sahibi suurlu insanlari, kendi ira de ve arzulariyla hayirli olan seylere sevkeden ilâhî bir kanundur. Din, peygamberler in vahiy ve ilhama dayanarak teblig ettikleri seylerin bütünüdür. Din, insanlarin kemâle e rismek üzere takip edebilecekleri en dogru yoldur. Dini ancak Allah koyar. Hiçbir in san, hattâ peygamberler bile ilâhî dini meydana getiremez. Peygamberlerin görevi sadece tebligdir.[16] Din, ancak insanlar içindir. Dinden onlar fayda göreceklerdir. Çünkü din, a kli basinda olan insanlara iyi ve kötüyü ögretecek; onlari iradeleriyle iyi seyleri yapma ya, kötülüklerden kaçinmaya yöneltecektir. Gazzâlî de "din" i kul ile rabbi arasindaki muamele olarak tarif etmektedir.[17] Asrimizdaki Islâm bilginlerince de dinin tarifi yapilmistir. Bunlardan biri söyledir: "Din, iman ve amel mevzuu olarak akil ve ihtiyara teklif olunacak hak ve hayir k anunlarinin hey'et-i mecmuasidir ki millet ve seriat dahi tabir edilir."[18]

2- Tarih Tarih, Arapça bir kelime olmakla beraber, ortak Sami "v-r-h" kökünden gelmektedir. Bun a göre tarih, "ay"in tarifi demektir. Bu terim; bir taraftan, "bir hadisenin, tari hî olayin vadesinin tayin ve tesbitini"; diger taraftan da, "bu olayin olus anini, zaman devresini, kronolojisini" ifade etmektedir. Dolayisiyla bir olayin gününü, ayin i ve yilini bildirmek de "tarih" kelimesi iie ifade edilmektedir. Kelime anlami disinda "tarih", bir ilim dalinin da adidir. Buna göre tarih; toplum lari, milletleri etkileyen olaylari zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar ar asindaki sebep-sonuç iliskilerini gösteren bir bilim dalidir. Geçmisi gerçekte oldugu gi bi anlatmaya çalisan bu bilim dali, insanlarin yasayis ve medeniyetlerini de konu e dinmektedir. Bunun yaninda tarih, millî suurun ve millî duygunun ana mayasi; millî bir ligin de temel harcidir. Bir bilim dali olarak tarihi nitelendiren çesitli tarifler vardir. G. Monod, tarih i "Insan eylem ve düsüncelerinin birbirini takip etmesi, gelismesi ve bir zincir olu sturmasi bakimindan ortaya çikan olaylar bütünü" seklinde tarif etmektedir. E. Beru-haym' in (Beruheim) ise, oldukça uzun bir anlatim içinde, "Tarih"! söyle tarif etmektedir: " Tarih Ilmi, insanlarin zaman ve mekân çerçevesinde husule getirdikleri gelismeleri-bun larin içtimaî bir bünyenin fertleri ve topluluklari sifatiyla yaptiklari eylemlerinde, bu içtimaî hayatta söz konusu ayri durumlardaki rol ve önemlerini tayin ve tesbit eden psikofizik etkenlerin meydana getirdigi sebep sonuç iliskileri Çerçevesinde-sonuçlari i tibariyle inceler ve nitelendirir." Tek basina bir gelisme gösteren hiçbir bilim dali yoktur, f-ler bilim dalinin digerl eri ile çesitli yönlerden iliskisi vardir. Tarihin arkeoloji, cografya, sosyoloji, f elsefe, hukuk, iktisat gibi bilim dallariyla iliskileri vardir. Tarihin felsefe ile iliskisinden tarih felsefesi dogdugu gibi, felsefenin de bir tarihi vardir (F elsefe Tarihi). Hukuk, tip, iktisat gibi alanlarin tarihi söz konusu oldugu gibi ( Hukuk Tarihi, Tip Tarihi, iktisat Tarihi), dinin, dinlerin de bir tarihi vardir. Bir bilim dali olarak bu alan, Dinler Tarihi seklinde adlandirilmistir.[19]

B- DINLER TARIHININ TARIFI

Dinler Tarihi, dinleri yer ve zaman göstererek inceler. Bu incelemeleri yaparken za man zaman karsilastirmalara da yer verir. Bazi bilginler dinleri tarihî seyirleri içi nde olduklari gibi anlatmayi uygun bulurken, bazilari da karsilastirma yapmayi ge rekli görürler. Her iki görüsün savunuculari da Dinler Tarihinin tarifinde bu hususlari gözön e bulundurur. Bundan dolayi Dinler Tarihinin tarifi, tarihî ve karsilastirmali incel emelere göre iki sekilde yapilabilir. Tarihî incelemelere göre Dinler Tarihi; tarih ve filoloji metod-larint kullanarak di nleri dogus ve gelismesinden inanç, ibadet, ahlâk vb. konularina kadar, tarihî seyir içi nde inceleyen bir disiplindir. Karsilastirmali incelemelere göre Dinler Tarihi; dinl erin diger dinlerle olan münasebetlerini benzer, farkli ve ortak hususlarini karsi lastirmali olarak ele alan bir bilim dalidir.

"Dinler Tarihi" deyimi, çogul kullanilisiyle ("dinler" seklinde) her dinin ayri ta rihî bir vakia olarak ele alinmasi keyfiyetini ifade eder. "Din Tarihî", tarihî devaml iligi içinde, "din"in mahiyeti ve hakîkatini incelemek anlamina gelir. Dinler Tarihi, bazi bilginler tarafindan titizlikle Din Mukayesesi ve Din Fenomenolojisinden a yri tutulur. Bununla beraber pratikte tarihî bir dinin bu zikredilen iki disipline bir ölçüde basvurulmaksizin incelenmesi zordur. Dinler Tarihi, büyük önemi bulunan bir bili dalidir. Çünkü herhangi bir dinin tarihî verileri, bir degerlendirmeye girisilmeden önce, uygun bir sekilde belirlenmeli ve arastirilmalidir. Bu da ancak Dinler Tarihi y ardimiyle mümkün olur.[20]

C- DINLER TARIHININ KONUSU

Dinler Tarihinin konusu, tarih sahnesinde görülmüs bütün dinlerdir. Günümüzde yasamakta olan er bulundugu gibi, bugün mensubu kalmamis dinler de vardir. Her iki din çesidi de Dinler Tarihinin konusudur. Dinler Tarihi, hak, bâtil ayrimi göz etmeksizin, hem ilâhî dinleri, hem de digerlerini inçeler. Tek tek dinlerin prensipler ini, onlarin çikis ve gelismelerini konu edinir. Kisaca ifade etmek gerekirse Dinler Tarihi, bugüne kadar gelmis veya gelmemis olsu n, insanlik alemindeki bütün dinleri inceler, Icabinda karsilastirir. Dinler, çesitli sekillerde siniflandirilmaktadir. Ancak bütün bilgin-lerce kabul edile n bir din tarifi olmadigi gibi, kesin bir siniflandirma da yoktur. Yoakim Vah (Joachim Wach), dinleri "kurucusu olan dinler", "geleneksel dinler"; Güs tav Mensing (Gustave Mensching) ise "millî dinler", "evrensel dinler" seklinde ikiy e ayirir. A. Simmel (Annemarie Schimmel) de dinleri; "ilkel kabile dinleri", "mi llî dinler", "evrensel dinler" diye üçe ayirir.[21] Dinlerle ilgili bir baska tasnif d e söyle yapilmaktadir: 1- Sakramental (dinî âyin ve törene dayanan) din, 2- Profetik (Peygambere dayanan) din, 3- Mistik (tasavvufî) din.

Dinler, "ensâbî" ve "eskâlî" olarak da; çikis yerlerini esas alan cografî durumlarina göre de siniflandirilmaktadir. Bunlarin disinda da çesitli tasnifler yapilmistir.[22] Islâm bilginleri, dinleri "hak dinler", "bâtil dinler" veya vahye dayanan ilâhî dinler, vahye dayanmayan tabiî dinler seklinde ikiye ayirmaktadir. Ibn Hazim (Ö.456/1064) ve Sehristânî (Ö.548/1183) gibi Müslüman Dinler Tarihçileri, hak dinler karsiliginda "milel",

olmasalar da. kendine has bir "nite lendirici" (deskriptif) metodu vardir. Dinin kaynagi konusundaki bu tartismalar. karsilastirma metoduna da basvuru lur. din ile ilgili bilim dallarini bir ana böl um altinda biraraya getirmislerdir. Kilise. Fenomenolojik me-todla belirlenen "fenomen"ler.DINLER TARIHININ METODU Her bilim dalinin kendine mahsus bir metodu vardir. bu etkilerle dinin kaynagi hakkinda tezler ileri sürülmüs ve tartismalar baslamisti. Çesitli dinlerin ibadet ve ây inlerini. ortak noktalari bulm . Kelâm gibi bilim dallarindan ayrilir. disa akseden yönlerini sistematik olarak inceleyen bilim dali da Din Feno-menolojisidir. Din Fenomenolojisi: Fenomen. kuralkoyucu (normatif) degildir.DINLER TARIHININ DIGER BILIM DALLARIYLA ILGISI Modern bilginler. Din Fenomenolojisi. olaylari. bunlar Din Bilimleri basligi ile bir çati altinda toplanm istir. Bu fenomenlerin belirlenmesi. fenomenoloj ik metoda baglidir. Bu bilim dallarinda zamanla yapilan çalismalar gelismis ve din probleminin çesitli veçhelerini aydinlatmaya dayanan bu bilim dallarinin arasindaki yakinlik göz önünde tutularak. Bundan dolayi Dinler Tarihi alaninda ça lisan bilginler. Kiliseye karsi gerçeklestirilen reform sayesinde serbest arastirma imkânlari dogmustu. oldugu gibi. herhangi bir dinin savu nmasini üzerine alan teoloji (ilahiyat). ilmî arastirmala rda tarafsiz davranmak zorundadir.[24] E. ayrintilariyla tan itir ve nitelendirir. görünen seyin sistematik ola rak tartisilmasidir. Din Psikolojisi ve bazi bilginlere göre Din Felsefesinden olusur. olduklari gibi ele alir. sosyo loji ve filolojinin metotlarindan da faydalanmakla beraber. Sömürgecilik sonucu Bati. görünen seydir. dinin ilmî ve tenkidî bir sekilde incelenmesinin gerektigini ortaya koymustur. Fenomeno-loji. diger din bilimleriyle paylastigi bu "nitelendirici" metodu ile Dinler Tarihi. evrimci lik ve diger tezlerin ilk heyecaninin geçmesi ve karsi tezlerin ortaya atilmasiyla . kutsal yer. Din Fenomenolojisi. zaman. Böylece evrimcilik cereyani moda ha line gelmis. yukarida adi verilen diger bilim dallari için d e tekrarlanmistir. görünen yönleriyle konu edinir. Dinler Tarihi'nde. nitelendirici metot yaninda. Dinler Ta rihi. bu. ileride üzerinde durulacagi gibi. Din Felsefesi hariç. dinî olgulari. aslinda bir dine mensup olsalar da. bilimleri siniflandirirken. Din Sosyolojisi. Hiristiyanlik disindaki dinlerle ilgilen ilmesine izin vermiyordu. Daha sonra "Din Bilimleri" basligi altinda toplanacak bu bilim dallari. Dinler Tarihinin tarih.[23] D.bâtil dinler karsiliginda ise "nihai" deyimini kullanmislardir. karsilastirm a metodu ile karsilastirabilir. tarihî gelismesini dikk ate almaksizin. deger yargilariyla ugrasmaz. Dinler Tarihi ile ayni Din Bilimleri çatisi altinda bulunan diger bilim dallari üzer inde de kisaca durmakta fayda vardir. temasa geldigi toplumlarin. esya ve sahsiyetlerini inceler. Dinlerde çesitli fenomenler bulunur. dinleri. Bu i lmî ve tenkidî arastirmalari yürütebilmek için üniversitelerin bünyesinde Dinler Tarihi kürsü arastirma enstitüleri kurulmus. ilke l kabilelerin dinlerini incelemeye baslamis. Bu bi lim dali. Dinin görünen. Ortaçag'da Kilise tek otorite idi. Çünkü genelde Din Bilimleri.

dinî rumuzlarda gizli olan manayi ortaya çikarmaya ve mecazî sözlerin kutsal anlamini çözmeye ugrasir. Tanri inancina felsefî bir temel bulmaya çalisir. Diger bir anlatimla bu bilim dali. bunlarin yapi ve kanunlaridir. Din Sosyolojisi: Din-toplum münasebetlerini. bütün dinlerin aslinin ve gayesinin bir oldugunu isbat etmeye çalisir. insan tiplerini dikkatlice inceleyip özel tipolojiler tesbit eder. tarih boyunc a özel ve müsahedeye dayanan din ve toplum arastirmalarini. ferdin dinî tecrübesini ve tecrübenin çesitli tezahürlerini açiklamaya çalisir. genel psikolojinin bütün metodlarindan faydalanarak kendi alanina gi ren konulari inceler. Bundan dolayi Din Felsefesi alaninda çalisanlarin gayesi dinin hak veya batil oldugu meselesiyle ugrasmak degil. dinî duygunun ve bu duygunun tezahürlerinin hemen hemen bütün dünyada birbirine benzedigine isaret eder. verilerden hareket eder. mezhep. Din Psikolojisi gibi konusu "din" olan Din Felse fesi. Din Fenomenolojisi. Tabiî ve dinde n dogan gruplari incelerken. fertte din duygusunun nas il dogup gelistigini. ayrildigi yönler de vardir. Din Psikolojisi: Bu bilim dali. dindarligin fert ruhundaki gelisim seyrinin arastirilmasinda genel psikolojideki temel prensiplerden. toplumun ana sekilleri ve dinin dis belirtileri ile sosyolojik süreçler . bunlarin ne ölçüde tutarli ve basarili olduklari üzerinde durur. Din Psikolojisi. bu materyelini tarihî olmaktan ziyade sistematik bir açidan degerlendirir. fert dünyasinda çesitli gelismeler gösterir. materyelini Dinler Tarihi'nden alir. davranislara etkilerini konu edinir. Din Sosyolojisi. dinin insan ruhundaki temel özelliklerini. Bu bilim dali. dinî yetenekten ba slayarak. aileye karsi tutumunu. din alaninda meydana gelen sosyolojik olaylari. bir bilim dali olarak. Yani Din Psikolojisi dinin psikolojik yönünü. insana ait dinî hayat in çesitli yönlerini psikolojik açidan inceler. Bununla beraber dinde görünmeyen seyler de bulunur. çesi tli dinî cemaatlerin toplumla olan münasebetlerini konu edinir. Ancak o. m illet. ihtida ve inkâr olaylarini. diger din bilimleriy le bazi noktalarda birlesmesine ragmen. Din Fenomenolojisi. pratik ve sosyolojik anlatimlarini incelerken Din Psikolojisi ve Karsilastirmali Dinler Tarihi ile konusunu paylasir. Dolayisiyle bu bilim dali. "din"i felsefî açidan inceler. tarikat ve gizli c emiyetler de Din Sosyolo-jisi'nin konulari arasindadir. bu iki aya k üzerinde köprü kurmaya çalisir. bir yandan toplum. Diger . sosyal dinî kurumlan.aya çalisir. gözlemlerden faydalanir. dinî hükümlerin mantigini ortaya koymaktir. öte yandan din bilimlerine dayanir. anketlerden. Bu bilim dali. bu münasebetlerden dogan olaylari ve dinî gruplari inceler. d inî fenomen ve gelismeleri karsilastirir. Yine dinî gruplardan olan "cemaat". Bunlar da bir zemine y erlesip kendilerini hissettirdiklerinde. büyük dinî sahsiyetlerin iç hayatlarini ele alarak onlarin ruhî halleriyle ugrasir. Bu sebep-!e. en bas ta Allah'in varligi ile ilgili delillerin tenkit ve tahlilini yapar. Din Psikolojisi. dinin sosyal hayattaki t ezahürlerini konu edinir. O halde Din Sosyoloji sinin konusu. Kisinin dinî d uygu. Bu inceleme sirasinda aklî ve tarafsiz bir yol tu tar. dinden dogan ruhî gerginlikleri ve süpheleri inceler. ondaki hüküm verme özelligidir. Din Psikolojisi her seyden önce. dinin teorik. Din Fenomenolojisi. dinin devlet. Din Felsefesi: Din Sosyolojisi. Ruh-beden iliskisi Ile çevre-kültür etkilerinin bütünlügü içinde ele alinan dinî inanç. Din Bilimlerinin genel verilerinden ve toplum bilim lerinden yararlanir. testlerden. Dolay o. düsünce ve yasayisi Din psikolojisi'nin konusudur. Bunun yaninda. modern psikolojiye paralel olarak gelismis ve on un bir dali haline gelmistir. Böylece dinî prensipleri. Din Sosyolojisi. tezahürleri ortaya çiktiginda inceleme konu su olur. Din Felsefesi'ni diger din bilimlerinden ayiran. Bu gaye ile onlar. O.

sifatlari. Ayrica ilim-iman. Dinler Tarihi kültürüne de Ihtiyaci vardir Dinler Tarihi. bundan ibret alanlara da bir isik olsun diye bir özette topladim" ifadesinde ortaya koymaktadir. Aksi takdirde basariya ulasmak mümkün degildir. dîn olgusu karsilastirilmali olarak daha iyi anlasilabilir. Çünkü her aydinin genel kültürü içinde. dinî i arin bilinmesine ve ona göre davranilmasina baglidir. yer ve zaman göstererek geçmisteki olaylari ele alan bir bilim dali olmasi itibariyle.DINLER TARIHININ ÖNEMI. Ayrica Mitoloji. Bunu kavrayan ebu Hasan Ali el . Günümüzde insanlar ve toplumlar. diger dinleri iyi bilmeye bagli oldugu unutu lmamasi gereken bir husustur. seyahat . insanin dinî hakîkatlarla alâkasini konu edinir. dinî münasebetler içindedir. Dinler Tarihi sayesinde.Dinler Tarihinin Önemi ve Lüzumu Günümüzde. âlemin gayesi. dinin mâhiyetini.[26] Islam Dünyasinda ve Müslümanlar arasinda Dinler Tarihi ve Karsilastirmali çalismalara ka rsi menfi bir tavir oldugu anlasilmaktadir.[25] F. mensup oldugu dini. Din-Ier Tarihinin de stek aldigi diger bir bilim dali da Filolojidir. ilim-din. Hattâ Din Felsefesi. kültür askerî. "el Milel ve'n-Nihal" adli eserini yazmasinin sebebini".edebiyat). Bunlarin basinda tarih gelir. peygamberlik ve vahiy gibi genis ölçüde metafizik bir karakter tasiyan meseleler yeralir. insanlari hem kendi dinlerini. bir yandan birbiriyle yakin ticari. Bundan dolayidir ki Sehristanî. Din Felsefesi. hem de diger dinlen daha iyi ögr enmeye itmistir.din bilimleri. Bütün bunlar sonucunda diger inançlar ve hattâ geçmisteki ins anlarin inançlari da merak konusu olmustur. bir aydin 'Çin kaçinilmaz vazife haline gelmistir. Etnoloji. çesitli sebeplerle diger dinleri ögrenmek. siyâsî. nitelendirici metoda dayanarak dini meseleleri açiklamaya çalisirken . Tarih. Bir dini savunmak. Bu münasebetlerin saglikli bir sekilde yürümesi. Bu bakimdan. Öte yandan basin-yayin. yeniden dirilme. dinî suur gibi hususl ar da bu bilim dalinin ugrastigi meseleler arasindadir. gerek geçmis teki dinler ve gerekle yasayan dinlerin tarihî gelismesi bakimindan Dinler Tarihin e malzeme verir. kendi mensup oldugu dine bagli olmasini ve ona önem vermesini normal sa ymak lazimdir. dini konu edinen bilim d allarinin vardiklari sonuçlan ve bu sonuçlara varmak için onlarin kullandiklari metodlar i hakkinda da hüküm verir. iktisadî. LÜZUMU VE GELISMESI 1. dinî tecrübe. Günümüzde de bazi kesimlerde ayni menfi ta vira rastlanmaktadir. Dinler Tarihinin bu belirtilenler ile yakin ilgisi disinda. sportif faaliyetler gibi vasitalarla insanlarin birbirleri hakkinda bilgi edin me yol ve imkânlari artmistir. yaratma. din-siyaset. Her din mensubu. Bunun yaninda dinlerarasi rekabet. özellikle baska dinlerden bahsedil mesine olumsuz yaklasim dikkati çekmektedir. kavramaya ve diger dinler karsisinda savunmaya önem vemekte. Allah-âlem il iskisi. daha iy i anlamaya. d in-kültür (din-sanat. Din Felsefesi. Halbuki Dinler Tarihi ve Karsilasti rmali çalismalar hem faydali hem de Islâm'a uygundur. Bu. Sanat Tarihi. Bu bil im dalinin ele aldigi konularin basinda Allah'in varligi. destek aldigi birtak im bilim dallari daha vardir. Türkiye'de Dinler Tarihine. Dinî metinlerin degerlendirilmesi dile baglidir. bütün d inler ve din mensuplari için geçerlidir. en dogru ve vazgeçilmez din saymaktadir. Folklor ve benzeri bilim dallarindan da Dinler Tarihi arast irmalarinda faydalanilir. oniarin vardiklari sonuçlardan genis ölçüde yararlanir ve bu sonuçlarin i sigi altinda bir takim hükümlere ulasir. çesitli dînleri en dogru biçimde ögreten bir bilim dalidir. mis yoner faaliyetleri. Arke oloji. din-dil. okuyanlara ibret. Bir kimsenin baska bir dini karalama ve kötüleme yoluna gitmeden.

ar astirma yaptigi milletlerin dinleri hakkinda bilgi vermistir. Bundan dol ayi hiçbir Müslüman. Onlarin diger dinlerle ilgilenme sebeplerini söyle siralamak mümkündür: 1. 4. bunun önemini söyle belirtmektedir: "Mukayeseli çalismaya o lan ihtiyaç büyüktür. Müslümanlarin.Kur'ân'in kendisinden öncekileri tasdik etmesi. Bu bilgiyi i lk defa eski Yunan ve Roma yazarlarinda görüyoruz.[29] 2. bu konuda. ayrica Hz. Yüzyil).[27] Kanunî'nin. 5. Süleymaniye Camiî Vakfiyesi'nde. dört asir önce bile Dinler Tarihi'nin öneminin kavrandiginin delilidir. Muham-med'in geleceginin yazil i oldugunu haber vermesi dolayisiyle. Ancak diger dinlerden söz eden yazarlar. arastirip ögrenmek ister. Dinler Tsrihi'nin önemini kavramis ve diger dinlerle yakinen ilgilenmislerdir. 3. Kur'ân-i Kerim'i örnek almislardi Kur'an-i Kerim'de diger dinler hakkinda bilgi verilmektedir. Nedvî. Dinler Tarihi'ne menfi bak-mamalidir. diger ilâhî kutsal kitaplarda Hz. Dinler Tarihi alaninda ilk ve önemli çalismalari yapanlarin Müslüman bilginler oldugu görülmekte ve dikkati çekmektedir.Kur'an-i Kerîm'in. Ömer'in "Islâm'in içinde büyüyüp de Cahi-liye Dönemi'ni bilmeyen bi imse Islâm'i merhale merhale bozabilir" dediginin rivayet edildigini de kaydetmekt edir. Islâm'a olan sükür ve övgüyü hakkiyla takdir demez".Islâm'i diger din ve inanç sahibi milletler arasinda yayabilmek "Çin onlarin sa hip olduklari dinlerin ögrenilmesi ve Islâm'in üstünlüklerinin ortaya konulabilm esi. Bu merak Ortaçag Avr upasinda da vardi. diger din ve Inançlarin yanlis ve eksik noktalarin in ortaya konulabilmesi. hem bunun tetkiki hem de bu hususa diger d in mensuplarinin dikkatinin çekilmesi. Islâm'in ibadet ve inanç esa slarini diger dindekiler-le mukayese etmedikçe.Müslüman olanlar arasinda eski inançlarini devam ettirenlerin bulunmasi sebebiyle bu inançlarin kaynaklarinin Islâm öncesine dayandiginin gösterilebilmesi. Bu ilginin çok çesitli sebepleri vardir. her kavme uyarici gönderildigini ve onlarin "Islâm çizgizi" üzerinde bulunduklarini bildirmesi seklindeki bilgilerin izah edilebilmesi ve degerlendirilebilmesi. 2.Islâm'in yayilmasi sonucu Müslümanlarin hâkimiyetleri altinda bulundurduklari veya ko msu olduklari topluluklarin inançlarini ögrenme ihtiyacinin dogmasi. Müslüman bilginler ve Müslümanlar.[28] Bu.V. Islâm'in ve bu ebedî ve kâmil din ah'in kendisine verdigi nimetin degerini bilemez. mukayese yapmadikça.Diger din ve mezheplerin Islâm inanç esaslarini bozmak yolundaki faaliyetleri kars isinda Islâm'in savunulabilmesi.Dinler Tarihinin Gelismesi Insanlar baskalarinin inançlarini merak eder. 6.Ö. Bunun için bütün dinlen oldugu gibi vermeye çalisan Dinler Tarihi'nin ve Karsilastirmali Dinler Tarihi'nin önemi ve lüzum u ortadadir. 7. Kur'ân-i Kerim'de zikredilen diger dinlerle ilgili bilgileri hakkiyla anlayip dege rlendirmeleri de yine ancak Dinler Tarihi sayesinde mümkün olabilmektedir. Bunlardan Heredot (M.Islâmî müsamahanin gösterilebilmesi ve anlatilabilmesi.Hasan en Nedvî. "Islâm'in yüce gerçegini ortaya koyabilmesi için mukayeseli dinler ve dinler t arihini bilecektir" sartini da koydugu belirtilmektedir. Çünkü Müslüman. Çünkü onlar. Süleymaniye Camii imaminda aranacak vasifla r arasina. Bu ölçüsüz gidise son veren Müslüman ya . Hiristiyanlar kapilmas in diye o dinleri kötüleme yolunu tercih ediyorlardi. Müslüman. özet olarak.

"ed-Diyânât" tarzinda Hasan b. Bunla rdan birkaç örnek verelim: "el-Firak" tarzinda el-Bagdâdî'nin (Ebu Mansûr Abdulkâdir el-Bagdâ Ö. Hiristiyanlik üzerinde du rulmakta.440/1048 sonrasi. "el-Milel ve'n-Nihal" sekline dönüsmüstür. Ö. Ö. "el-Milel ve'n Nihal" tarzinda el-Bakillânî'n in (Kadi Ebu Bekir. Yahudilik.204 ? 206/819-821) " Kitâbu-I Esnam" i zikre deger bir çalismadir.142/759) eski Iran dinleriyle ilgi li tercümeleri vardir.lar olmustur. Muhammed es-Se rahsî'nin (0. Abdullah b.Hazm.403/1012) "El-Milel ve'n-Nihal"i. hak dinler. Aslinda bu devreyi Islâm Âlemi ve Bati'daki bazi çalismalar hazirlamis tir. Islâm Âlemi'nde Dinler Tarihi ile Ilgili olarak yazilmis çok sayida eser vardir.300/ 94 ) "Kitâbu Serâyii'l-Edyân'i. Ebu'l-Abbâs Ahmed b. Muham-med b. Böylece dünyadaki çesitli dinler hakkinda biigi verilmis ve bu bilgiler. Bunlar. Takip ed en yüzyillarda firka-mezheplerle beraber diger dinlerden de bahseden "el-firak" (f irkalar).Islâm Âleminde Dinler Tarihi Çalismalari Islâm Alemindeki Dinler Tarihi ile ilgili çalismalar açiklanmadan önce bu konuda ilk kay nagin Kur'ân-i Kerîm oldugu belirtilmelidir. Bunlarin en basta geleni el-Bîrûnî'nin (el-Beyrûnî) (Ebur-Reyhan Muhammed b. bâtil dinler karsiliginda kullanilmistir. "el-edyân" tarzinda Ebu'l-Maâlî Muhammed b. Sabiîlik. 485/1092)" Beyânu'l-Edyân"! Islâm Alemindeki genel anlamda ilk Dinler Tarihi çalismalari sayilabilir. "er-redd". "ed-diyânât" (dinler) ve "el-milel" (milletler) tarzinda eserle r ortaya çikmistir. Abdilkerîm es-Sehristânî. Ö. dullâh'in (Ö. içind e çesitli dinlere yer veren önemli kaynaklardir. Musa enNevbahtî'nin (Ö. sonunda. Hanîflik. 2 26/840) "Kitâbu'l-Mecûs ve "Kitâbu's Sane-viyye" si. Çünkü Kur'an'da "Ehl-i Kitap" deyimi kullanilmakta.471/1078) "el-Milel ve'n-Nihal"i ve Sehristânî'nin (Ebu'l-Feth Mu hammed b. 298/910) "el-Ârâu ve'd-Dfyânât". Ahmed el-Birûnî. Mecusîlik ve Putperestlikten de bahsedilmektedir.456/1064) "Kitâbu'l-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâi ve'n Nihal"i. Islâm Âlemi'nde Karsilastirmali Dinler Tarihi alaninda da kayda deger çalismalar yapil mistir. Ibn Hazim'in (Ebû Mu-hammed Ali b. iki nci yüzyildan itibaren de diger dinlerle ilgili "reddiye" ler yazilmistir.el Huzeyl'in {Ö. el-Esferâinî'ni n (Ebu'l Muzaffer. Ö. Ö. Maks Müller.505/1111) "er-Reddü'l-Cemîl" i misal olarak verilebilir. Günümüzdeki modern Dinler Tarihi çalismalarinin baslangici bir buçuk yüz yila yakin bir sürey dayanmaktadir.286/ 899) "Risale fî Vasfi Mezâhibi's-Sâbiîn'i. "er-Redd" tarzinda yazilmis çok sayida eser vardir. Bunlarin yaninda Ibn Nedim'in (Ö. Ayrica Arapça yazilmis çok sayida Dinler Tarihi ile ilgili eser lere rastlanmaktadir.Batida Dinler Tarihi Çalismalari Bati'da modern anlamda Dinler Tarihi çalismalari Maks (Max) Müller (1823-1900) ile b aslamistir. Mile]. 429/1038) "el-Fark Beyne'l-Firak"i . 1856'da "Karsilastirmali Mitoloji" ve 1870'de yayinlanan "Dinlerin Esasi ve Gelismesine Ait Ders Notlan" adli eserleri ile diger dinleri .380/990) "Fihrisf'i. Mukaffâ'nin (Ö.548/1183) "el-Milel ve'n-Nihal" adli eserleri. Bütün bu çalismalar nda yalniz Islâm öncesi Arap rnüsrikligini konu edinen Ibn Kelbî'nin (Ö.[31] b. Ebû Zeyd el-Belhî'nin (0. Bu çalismalarin gelismesi özet olarak söyledir:[30] a. nihai (dinler-mezhepler). muhtemelen 453/1061) "el-Âsâru'l-Bâkiye" ve "Kitâbu't-Tahkîk 'l-Hind" adli eserleridir. Bunlar a Gazâlî'nin (Ö. bugün için de malzeme teskil etmistir. Hicrî ilk yüzyilda dinî tartismalari ihtiva eden "makale"îer (daha sonralari "makâlât").

S. 1949'da Ankara Ilahiyat Fakültesi. M. ilk defa "Din Bilimleri" deyimini kullanmi stir. Uqo Bianchi. Sonunda yenilestirme hareketleri çerçevesinde kurulan Darülfünun Edebiyat Fakültesinin 1874 yili ders programinda.[32] c. Bu devrede. çesitli üniversitelerde kürsüler kurulmus ve ilmî dergiler çikaril r. Ingiltere'de yerlesmis."Dogu'nun Kutsal Kitaplari Tercüme Serisi"ni baslatmis. Erik F Sarp (Eric F. Zaehner. 1914'de "Ulûm-i Ser'iyy e Subesi"nin Medresetu'l Mütehassisîn'e dönüstürülmesinden sonra "Kelâm. de Yüksek Islâm Enstitüleri de Ilahiyat Fakültesine çevrilmistir. Hay r (Heiler). Daha sonraki yillarda Hollanda'da C. Brüksel. Vah (Wach). Van der Löv (Leeuw) basta olmak üzere. Bütün bu belirtilen orta ve yüksek derecelKegitim kurumlarinda "Dinler Tarihi" dersi y eralmaktadir. Elyad (Eliade). G. Yüzyilin ikinci yarisindan sonra Dinler Tarihi alaninda yapilan çalismalar zama nla gelismistir. R. W. G. "Türk Dinleri ve Mezhepleri Tarihi". Tasavvuf ve Felsefe 'besi"nin ders programinda da "Târih-i Edyân" vardir. Türkiye'de egitim-ög etim hizmeti veren 24 Ilahiyat Fakültesi vardir. Esâtîr (1878). XIX. R. Roma gibi merkezlerde Dinler Tarihi. Dumezii.Strom. M. Cantvvell Smith. Medrese-i Süleymâniyye Ilahiyat Fakültesi adini almistir . Bati'da Dinler Tarihi ve Karsilastirmali Dinl er Tarihi çok ilgi görmüs. J. Bu ilk Ilahiyat Fakültesinin ders programinda "Türk Târîh-i Dînîsi" ve "Târîh-i Edyân" bul dir. Sharpe). Böylece zamanla Paris.inceleme yolunu açmis ve büyük ilgi görmüstür. F.G.Mensing (Mensching). bu alanda önemli çalismalar yapmislardir. "Umumi Dinler Tarihi" dersleri vardir. . Scho eps ve Michael Pye'yi sayabiliriz. 1936'da bu Enstitü de kapatilmistir.Semseddin Sami. Tarih-i Umumî ve Din-i Esâtîri'l Evvel in dersi bulunmaktadir. Mesrutiyetten sonra 1911'de "Ulûm-i Seriyye" dersleri arasinda 6 saat "Târîh-i Dîn-i Islâm" ve Târîh-i Edyân" dersleri birlikte programda yeralmistir. Ki tagawa. Bunlar arasind a R. daha sonra I mam-Hatip Okullari. Otto. Ilahiyat Fakültesinin çogunda Dinler Tarihi alaninda önemli çalismalar ve tezleryapilmaktadir.F. Oxford Üniversitesinde Dinler Tarihi dersleri vermis olan Alman asilli Maks (Max) Müller. yüzyila kadar devam etmistir. E. Parrin der. Brandin (Brandon).Ülkemizde Dinler Tarihi Çalismalari Islâm Âlemi ve Bati'daki Dinler Tarihi çalismalarindan yararlanarak Osmanli Devleti'nin son devresinde bu alanda bazi çalismalar yapilmistir. Tevhîd-i Tedrisat Kanunu çikinca. Yüksek Islâm Enstitüleri ve Erzurum Islâmî Ilimler Fakültesi açilmistir.C. 1918'de Medresetu'l-Mütehassisîn M edrese-i Süleymâniyye'ye çevirildiginde "Hikmet ve Kelâm Su'besi"nde yine bu ad altinda Dinfer Tarihi okutul-mustur. Ake V. NInian Smart. Günümüze kadar gerek dogrudan dogruya bu alanda ve gerekse karsilasti rmali veya fenome-nolojik alanda yapilan çalismalar dikkati çekmektedir. Üniversite ders programlari içinde yer a lmistir. 1933'de Ilahiyat Fakültesinin kapatilmasindan sonra kurulan Islâm Tetkikleri Ens titüsünde. Pettazzoni. O ve takipçileri. çesitli ülkelerde zikredilen alanlarda bir hayli bilgin yetismistir.G. Aslinda Islâm Âleminde yerlesmi s "Milel-Nihal" ve "Kasas-i Enbiyâ" tarzindaki eserlerin tercüme gelenegi XIX. Dinler Tarihi olarak ülkemizde yayinlanmis belli basli eserler ve yazarlari sunlar dir: 1. Hans J.P. II. Tiyel (Tiele) ve Santopi dö la SosI (Chante pie de la Saussaye). Halen. dinlerin ilmî incelenisinde filolojiyi anahtar kabul etmis v e dinin özüne ancak dil arastirmalari yoluyla gidilebilecegini ileri sürmüslerdir.

Ahmet Mithat Efendi. "Din". . 3-13. Ihyâu Ulumi'd Din. Islam.Encyclopedia of Religion and Ethics. Mc Donald. Phenomenology of Religion. Editions Gallimard 1971. 8. New Jersey 1977. Ellwood. 1552 . Dinler Tarihi (1978). Izmir 1987.Henry Dumery. Paris 1962.A.H. .) Bu eser.Ibn Manzur.) . Semseddin (Günaltay). Misir 1967. 77-78.M. Xlll/169-171 . 9. Yeryüzünde Dinler Tarihi.Dictionnaire des Religions. Dinler Tarihi (1935). Emîn Seydisehrî. Me hmet Aydin tarafindan "Di-nin Anlami ve Sosyal Fonksiyonu" basligiyla Türkçe'ye tercüm e edilmis ve 1990 yilinda Kültür Bakanligi yayinlan arasinda çikmistir. Ekrem Sarikçioglu. [33] I. 5. Re ligionsgeschichte. La Nostalgie des Religions. 1/3-59 . Târîh-I Edyan (1912-1915) 4. Islam Ansiklopedisi. Istanbul 1963. Kitagawa. 1-27. Baslangiçtan Günümüze Dinl er Tarihi. Chicago 1973.G. J. Târih-i Edyân. Hastings. Târîh-i Edyân (1922). 7. Hüseyin G. So-ciology of Religion Pychology of Religion mad. 10.. Beyrut 1958. Târîh-i Edyân (1911).Annamari Simel (Annemarie Schimmet). 4-6.2. 11.Seyyid Serif Cürcâni. 6. Yur daydin-Mehmet Dag. Istanbul 1943. nesr.B.Historie des Religions... Dinler Tarihine Giris. Istanbul 1338.. The History of Religion. Istanbul 1253. 62.Bölümün Bibliyografyasi . IV/531 . Semseddin (Günaltay). .M. 1-14 vd. Chicago 1969. nesr. 72 A Dictionary of Comparative Religion.D. . Eliade-M. France 1983. London 1970 (Bkz. 26-39 .Gazalî. Leiden 1975. 1421-143 5.Mahmud Es'ad b.Mehmet Aydin. The Ouest-History and Meaning in Religion. II 590-591 . M. Comparative Religion.Ömer Riza Dogrul. 66 vd. S. Ankara (1955).F. 1-16 . (Basin Direktörü) Paul Paupard. 12-37. Brandon. Istanbul (1947). 17-77 (In g. New York 1951 . nesr. 3. Lisanu'i Arab. Ta'rifat. Words of the VVorlds Religions. Phenomenologie et Religions.Mircea Eliade. Istanbul (1911-1912). 36.Es'ad. Hamdi Akseki. Ömer Budda. Karsilastirmali Dinler Tarihi (1966). Din Felsefesi. .Robert S. Tarih-i Edyan.(1983). 4-19 . Editions Gallimard 1971.Ugo Bianchi.Mehmet Taplamacioglu.The History of Religions. Philospohy of Religion.

Annemarie Schimmel. Britain 1978 .Ü. Ilahiyat Fakültesi Dergisi. An Intelligent Person's Guide to the Religions of Mankind. el Erkânu'l-Erbea. Tarihte Usul. Ström. 109-122. .Ebu'l Hasen Ali el-Haseni en-Nedvî. Çev. . . Kahire 1963. 1-5 . Paris 1976. Joachim Schoeps. 3-5.J. 318. Din Ögretimi ve Din Hizmetleri S emineri. London 1967. 130. Sharpe.The Üniversel Jewish Encyclopedia. . Istanbul. . A. Kur'an'a Göre Dört Terim.Ahmet Mithad. Ankara 1955. Gr. Van Der Leeuvv..Michael Pye. 11/305.G. Çev. Socioiogy of Religion. . 2-13 . 52-54 Mahmud Es'ad b. ..Ekrem Sarikçioglu. Belgique 1982. The Phenomenon of Religions.Ebu'l Ala el-Mevdudi.Ninian Smart. N. . Sociologie Religieuse. Istanbul 1911-1914. ei-Milel ve'n Nihal. A. Dinler Tarihine Giris.L.Abdurrahman Küük.*Gr. Histoire Generale des Religions. La Religion dans son Essence et ses Ma-nifestations (Phenom enologie de la Religions). Kahire 1975 Muhammed Ali El-Famki et-Tahanev\ Istilahatu'l Fünun. Jensen. 3-12 Ebu'l Feth Muhammed b. Kaya. Istanbul 1983.Günay Tümer. 187-217 . H/26-27. "Çesitli Yönleriyle Din". New York 1948. O. Chicago 1951. "Dinler Tarihi Dersinin Okutulmasinda Karsilasilan Zorluklar ve Bunlarin Giderilmesinde Takip Edilecek Esaslari". Ankara 1961. Beyrut 1968. . Mensching. . 50 Key VVords-Comparative Religions. Wach. Çev. . Süleyman Ates. Zeki Veiidi Togan. London 1975. R-Clara VVinston..H. . 3-7 . Çev. Ilahiyat Fak. Cilaci I. Dictionnaire des Religions. 10-21. 275-282. Kur'an'da Allah ve Insan. Tarih-i Edyan. Istanbul 1911. IX/125. 6-23. 1969. Paris 1951.Helmer Ringgren-Ake V.Toshiko Izutsu.G. . Istanbul 1982. . Ankara 1986. Ankara 1991. Müfredat. Hikmet Tanyu. Tarih-i Edyân. Baslangiçtan Günümüze Dinler Tarihi. Der. Kahire H. . Comparative Religion. Marguerite-Marie Thiollier. 13-18 .Ü. Religions of Mankind. Vlll/109-124. London 1966 . 654-79.Râgip el-Isfehâni. Britain 1971. Abdulkerim es-Sehristanî. Fransizca'ya çev. 48 Eric J.Salamon Reinach. 8. 220-251. XXVIII/213267. Emin Seydisetiri. "Türkiye'de Dinler Tarihi'nin Tarihçesi". 312-313. Jacques Marty. Paris 1970. Ankara 1975. XVII.

nere de insan varsa orada dinin oldugudur. Toplum hayatinin vazgeçilmez ana unsuru haline gelmis olan dinin kaynagi meselesi. Istanbul 1/90. Buhner (Lud-wig Buchner) ile doruk noktaya ulasmistir. yayinladigi "Dinin Baslangici" adli kitabinda. 1909'da. onlara korkusu. ihtiyaci ölçüsünd e tapinmaya baslamistir.R. Bu cevher i lk insan tarafindan hareket eden. Bir çok tanrinin kuvvetinin bir tek tanriya verilmesiyle de tektanricilik (monoteizm) meydana gelmistir. bütün tabiatin canli olarak kabul edi ldigini ifade etmektedir. Spensir. rüya ve nefes alma gibi durumlarda bede ni yöneten ve ölüm ile ondan ayrilan manevî. günümüzde de dinsiz bir top luma rastlamamistir. Ay. Bunun için din.. Burad an çoktanricilik (Politeizm) dogmustur. sonra çevr esindeki hayvan ve maddelere. geçmiste de. dinin kaynaginin. Günes. ilkel kabîle dinlerinin kaynaginin k orku sonucu "atalara tapinma" oldugunu ileri sürer. bir taraftan maddelerin husûsî bir kuvvete sahip olduguna. insan hayatinin her tarafina yayilmis ve onun ayrilmaz bir vasfi olmustur. Bu korkunun atal . Fert plâninda dinsiz kimselerin bulunmus olmasi bu kurali deg istirememistir. dinin kaynagini ilk insana ve dolayisiyla onu yaratan All ah'a baglamaktadir. agaç gibi varlik larda da var kabul edilmistir. saygisi. Spensir (Herbert Spencer). Animatizm. "mana" fikri ile desteklenmis görünmektedir. Taylir'in ögrencisi olan R.DININ KAYNAGI HAKKINDA DEGISIK GÖRÜSLER Dinin nasil basladigini. sosyolojik delille re dayanarak. daha sonra da tabiî olaylara bu düsünüsünü uygulamistir.BÖLÜM A. Kutsal kitaplar. XIX. d iger taraftan ruhlara inanilmasidir. Bundan dolayi insan hayati ve insanlik tarihini anl amak dini anlamakla bir tutulmustur. sahsiyeti bulunmayan umûmî dinamik güçte aranmas i tavsiye edilmektedir. hayat verici bir cevher vardir. Darvvin'in "Türlerin Kaynagi" baslikli eseriyle 1859'da baslayan materyalist ve po-zitivist propaganda. Hak Dini Kur'an Dili. ilk defa açikl anan bu nazariyesinde.Elmahh Hamdi Yazir. Bilinebilen. Bu nazariyeye göre "ilkel insan". ayri ayri varliklara s ahsiyet kazandirmadan önce. ortaya koya cak bir beige yoktur ve ilmî yollarla bilebilmek de mümkün degildir. Atalara Tapinma. bütün âleme yayilan tek bir hayat veren "güç" düsünmüs olmalidir. canlilik gösteren irmak. Ogüst Komt (Auguste Comte) ve L. Dinin kaynagi hakkinda kutsal kitaplarin verdigi bilgilerin disinda bir bilgi yo ktur. Önce bedenden ayri bir ruh fikrine ulasan insan. Yüzyilin ikinci yarisindan sonra Darvvin'i n evrim nazariyesinden etkilenerek dinin kaynagi hakkinda da çesitli görüsler ileri sürülmüs tür. Animizmin politeizmin kaynagi oldugunu kabul etmekle beraber. [34] II. Kutsal Kitaplarin verdigi bilgiler disinda. ü nazariyesinde. 1871'de yayinladigi "Pr imitive Culture" (Ilkel Kültür) baslikli kitabiyla. ln'n baslangicinin "Animizm"e da yandigi nazariyesini ortaya atmistir. Ingiliz Filozofu H. bilim adamlarini mesgul etmistir. Antropolog Edvard Börnet Taylir (Edvvard Bürnette Tylor). bir kavram. Din Bilimi. animizmden önce bir ilk safhanin bulundugunu kabul eden diger bir evrim nazariyesi "animatizm" adini almaktadir. Bu güç için bilginler "mana" deyimini kullanmaktadir. hayat korkusunun dinlerdeki üstün yerine isaret eder. Onun Animizm Nazariyesine göre uyku. H. Böylece insan. Marett'in. Fetisizm ve Büyü gibi inançlari^ ondan dogdugunu ile ri sürmüstür. Tarih boyunca ve insanlarin en eski kültürleri nin karanlik zaman diliminde din. insanla beraber varolmus ve insanla berabef de varl igini sürdürecek bir "kurum" olarak görülmektedir. dinin kaynaginin Anim izm oldugunu. Aydinlanma Devri filozoflari da Çesitli dinlerin bir ilk dinde n olustugunu ve din duygusunun insanda tabiî olarak bulundugunu savunmustur. Bu terim.

Ona göre. belirli zamanlarda yenilmistir. Bütün bunlarin yaninda dinin kaynagini Yüce Tanri inanisina baglayan bir tez gelistiri lmistir. insanin. Deus). "Dyaus"un gök anlamina geldigini. bu kelimeden Fransizca "Dieu" (Lat. "kutsal"dir ve o da toplumsal yaptirima dayanir. Onun 1912-1955 yillari arasinda yayinlanan "Tanri Kavraminin Kaynagi" adli . Yine ona göre inananlarin güvendigi bir manevî güç vard ir. Totem'e tapinilir ve özel âyinlerle.G. ilmin öncüsü olmustur.ara ibadeti. varlik güçlerine karsi ilk tepkisini hatali bir düsünüs tarzina dayanan "büyü" hare etleriyle onlari kontrol altina almaya çalismak oldugu üzerinde durur.arinin insana verdigi korkudur. Böy lece. tek Tanri inancidir. Bu görüsü. i nsanin. atalara ibadetin de diger bütün ibadet sekillerini gelistirdigini ve ta nrilarin sivrilen veya kahraman olan atalardan seçildigini savunur. böylelikle diger safhalarin ortaya çiktigini savunmustur. Fröyd'ün (Freud) dinin kaynagi ile ilgili bir nazariyesi vardir. essiz bir mucize ve sonsuz bir harikadir . bu merhaleden geçmislerdir. bilhassa "Günes tapinmasi" üzerinde durmus. "Dinin Olusumu" baslikli kitabi ile. Hinduizmin kutsal kitabi Vedaiara dayanmistir. Lang'dan sonra benzer bir görüs Avustur yali Cizvit papazi Wilhelm Smit (Schmidt) tarafindan savunuldu. Totemcilik. bir sistem haline geti ren M. Maks (Max) Müler'e (1823-1900) göre dinin kaynagi. daglar. bütün insanlar. Artik Totemcilik. 1912'de yazdigi "Dînî Hayatin Ibtidaî Sekilleri" a dli eserinde. dinin ilk seklini n monoteizm (tektanncilik) oldugunu savundu. tabiat olaylarini ifade ve temsil ettigini. evrimi totemcilikten baslatirlar. aslinda dinin degil. fizikî çevrede rastlanan kuvvet ve varli klarin kisilestirilmesi ve tanrilastirmasi demektir. Müller. Naturizm. 1 898'de. M. Freyzir (Frazer). dinin kaynagini sosyolojik bir temele baglar. bir sahsiyeti olan degil. Müller. insanoglunun en eski inanci. her dinde ata lara sayginin yer aldigini göstermeye çalisir.R. Böylece o. Totemci görüse göre. hemen bütün dinlerde tanri adlari. "Totem ve T abu" adli kitabinda. o da toplumdur. tabiat olay. ilk insan içi n tabiat. Kutsal. herhangi bir hayvan veya bitkinin tüketimini n iktisadî bir sebeple yasaklanmasi sonucu dinî bir görüntü kazanmis olmasi seklinde açiklan maktadir. Bu nazariyeden simdi t amamen vazgeçilmistir. son arastirmalard a elde edilen bilgilere göre Güneydogu Avustralya ilkel kabilelerinde animizme rastla madigini. fakat insanlarin ahlâkî âdaba uyup uymadigini denetleyen ve gökte bulunan bir Yüce Tanri kavramina her yerde rastlandigini açikladi. bütün ilkel kab ilelerde bir Yüce Varlik inancinin bulundugunun delillerini ortaya koymayi gaye edi ndi. toplumu n kutsal kabul ettigidir. dinin kaynaginin tabiatçilik oldugunu. zamanla ilâhî varliklara tapinma ve kurban gelismistir. Reynah (R einach) gibi bilginler. Sosyolog olan E. totemciligi psikoanalitik acidan ele alir. agaçlar ve genel olarak tabîî nesnelerle ilgili tapinmalardan da sözetmistir. toplumun kutsal kabul ettigi sey olarak aslin da kendine tapindigini ifade eder. Lang. Simit (Smith)ve S. Aslinda psikolog olan Z. Bu nazariye. Insan. büyük bir korku ve hayret sebebi. ögrencisi Endriyuv Lang'dan (Andrew Lang) geldi. bir sahsiyeti bulunmayan güçlerle ilgilidir. dinî düsünceye ilk hiz veren seyi. Müller. korku ve saygida aramak gerektigini . büyü vasitalari etkisiz kalinca. Fröyd. dine döndügünü ileri sürer. Bu görüse "Naturizm" denir. basta ates olmak üzere. bunun daha sonra "atalara tapinma"ya yol açtigini. din in temel fikri. klan üyelerinin kendilerinin "totem" denilen bir hayvan veya bitkiden geldiklerini san ip onu kutsal kabul etmeleridir. tabiat kuvvetlerine tabiat üstü degerler verme meylini uyandirdigini ve dil yanilmalari sa yesinde dinlerdeki bütün kutsal tasavvur ve inançlarin meydana geldigini ileri sürmüstür. Smit. taslar. Taylir'in animizm nazariyesine ilk ciddî itiraz. 1890'da. fakat gökyüzü. Böylece Lang. bir noktada. Is panyolca "Dios" kelimelerinin çiktigini belirtmistir. J.Durkaym (Durkheim). Büyü. ilmî teknolojinin yoklugun da tabiattaki bu güçleri kontrol altina alip onlardan faydalanmayi ummus ve büyü. bu hayret. Bu teze göre. Iskoç W. "Altin Dal" baslikli kitabinda ve bütün eserlerinde. Bu nazariyeye göre. O. Vedalar'daki tanri i simlerinin tabiat olaylari ile yakin ilgisi bulundugunu ileri sürmüs. "Agni"nin ates . Çesitli kabile . kendilerini belli bir hayvan veya bitki (totem) ile kan bagi içinde akraba telâkki etmislerdir.

canli varliklarin. Malthus'un fikirleri. üstelik onun resmî. evrim konusu olan bazi organlarin ihtiyaçlar sonucu gelistigini veya köreldigini iddia etmekte idiler. iktisadî sonuçlar Çikarmak isteyenlerin herbiri. C. Yüzyilin baslarinda yapilan ara stirma ve incelemeler. kiliseye düsmanlik duyanlarin. ilmî\bir "dogma" ol masini saglamaya çalisti. önce pek ilgi çekmesine ragmen. Aslinda evrimle ilgili olarak XVIII. dinin sorumluluk ve yaptirimlarindan bunalanlari heyecanla ndiriyor ve derin bir nefes almalarini sagliyordu. canlilarin çevreden etk ilenip bazi özellikler kazandiklarini ve bu özellikleri irsiyetle sonrakilere intika l ettirdiklerini. "Tanri Inanci nin Kaynagi" adiyla 1914'de yayinlanan kitabinda. dine. içtimaî. Yüzyildan beri bazi nazariyeler ileri sürülmüstür. Eliade gibi bilginler bu t ezi destekleyici ve gelistirici mahiyette çalismalar yapti. dinî duygulari zayi flatmaktan siyasî. Darvvin (1809-1882) . Pettazoni. kesifler. çoktanricilik gibi duruml arin ondan sonra ortaya çiktigi görüsü agirlik kazandi. XIX. G. büyük bir taraftar toplamistir. Evrimcilerin iddiasina göre insanin. Bazi nazariyelerin ortaya atilmasina sebep olan Darvvin'in evrim nazariyesi ise. Bu arastirmalar so nunda önce bir tektanncilik devresi bulundugu. hayat s hibi olmayan maddî varliklardan nasil olusabilecegi sorusunu sormakta ve bu sorular . Darvvin. etkilendigi kimseler ve bu arada T. Belki hücrenin bu h ayret verici yapisi Dar-win zamaninda bilinseydi. Evrimciler. bu konudaki fikirlerini açikladigi eserini yayimlamistir. ayri bir ümit. Yüce Va rligin yaratici bir tanri. bir anda. bir taraftan. Böylece evrim nazariyesi sadece bi yolojinin konusu olarak kalmamis. bu konuya agirlik verdi. Hücrenin karmasik yapisina dikkati çeken evrime karsi olan düsünürler. kabilenin ve içtimaî kurumlarinin kurucusu oldugu üzerinde öne mle durdu. hücrenin sirri çözüldügünde gayeye ulasilacagi düsünülüyordu. "Türlerin Kaynagi" adli kitabiyle dikkatleri üzerine çekmisti. hayatin. M. tabiatin s irlari çözülüyordu. Bu durum. zamanla dalgalarin karaya tasimasi sonucu yeryüzünde çesitli degismelerle bir çok canli türünün g listigini ve böylece günümüzdeki canlilarin birbirinden evrimlesme ile meydana geldigi ni ileri sürmüslerdir. lütuf sahibi olarak tasavvur edildigi ve gökte varligini sürdürdügü sonucuna ulasti. bugün dahi. Seyahatleri sirasinda inceledigi hay-van türleri. aydinlar. bütün m ragmen. bugünkü hallerine tabiî ayiklama ile geldiklerini ileri sürüyordu. Bir hekim ailesinden gelen Darvvin. sefkatli. o nazariyesini ortaya atmaz. Valleys (VVallace) ona bir mektupla. onda evrimle ilgili olarak ileri sürecegi hanlila r alemindeki hayat mücadelesi sonucu "tabiî ayiklama"nin kuvvetlileri yerinde biraki p. sonra da üreyen tek hüc reliye.R. Da rvvin'in dedesinin de aralarinda bulundugu bazi evrimciler. öte yandan. 1859'da. Fakat bu nazariyeyi tereddütle k arsilayanlar ve karsi fikirde olanlar da vardi. Ancak o. g ye ve planla bu nazariyenin tutunmasini. hayatin suda bir tek hücrenin tesadüfen olusmasiyle basladigini. hayatin. Daha sonra R. sapmalarin. Nathan Söderblom da. bütün bilim dallarina siçratilmis. evrim. A. Onun baskanligini yaptigi Viyana Etnoloji Ekolü. basit bir hücreden olusan organizmaya nasil dönüstügünü. Wi-dengren. buluslar hep evrimin lehine gelistirilmek isten misti. yasayan. b abasinin papaz olmasini istemesi üzerine "Isa'nin Kolejine devam edip diploma almis tir.R. Bundan bir buçuk yüzyil önce. Bati'da ilmî çevreler. Yüzyilin sonlari ve XX. daha dogrusu o ortamin dogurdugu evrim nazariyesi. Darvvin'in yasadigi yüzyilin genel havasina uygun düsen. bazi bilim adamlarinin bir "dogma"si haline gelmisti. "ilkel kabi le inançlari" arasinda tesbit edilen Yüce Varligin merhametli. hücrenin karmasik yapisi konusunda son söz henüz söylenemedi. mevcut türlerin basit hayat sekillerinin evr imi sonucu ortaya çiktigini telkin etmesi üzerine. canlilarin tesadüflerle varlik kazandiklarini. hayati olusturan en küçük yap asi. evrim cilerin cansiz kimyevi maddelerin ilk hayat sahibi. zayiflari ortadan kaldirmasi iddiasinin temelini hazirlamistir.eseri bu tezin öncüsü oldu. Fakat. i si tesadüfle izah etmeye kalkmazdi. tip tahsiline basladigi halde bitirememis. zamanla çok tenkitlere ugradi.

basit bir canli varlik. Onlara göre. Evrimcilerin bu nazariyeleri de çok tenkitlere ugramis ve zaman onlarin yanildigini isbatlamistir. ne de kendiliginden olusma yaraticidir. bugün. evrimin dine uygulanmasi s onucu ortaya atilan dinin Animizm. yaratici bir Tanri'yi k abul edemediklerinden. Maymunu n insana bazi hususlarda benzemesi gibi. Hayat savasinda kuvvetliler hay atta kalip özelliklerini irsiyet ve üreme yoluyla sürdürmüs. bu ve benzeri tenkitlere ugradigi gibi. tesadüfen yaratilmis. fakat kendini. cansiz seylerde ve tabiat güçlerinde. maymun gibi agaçta yasarken. dinden daha çok bir bitki veya hayvan neslinin korunmasini hedef alan sosyal bir . Darvvincilerin insanin me nsei konusundaki nazariyelerine karsi çikanlar. sayilari milyarlarla sayilamayacak kadar çok zayif canlilar varliklarini sürdüre bilmistir. Bunun. Evrimciler. Halbuki. Ayrica. Çünkü bu nazariyeyle.a evrimcilerden cevap alamamaktadir. Ilkel Kabileler'de. in anin maymunun akrabasi oldugunu. Atalara t apinma. Yapilan deney ve incelemeler. Natuhzm'den (T abiatcilik) gelistigi seklindeki tezler de çok tenkitlerle karsilasmistir. Atalara tapinma. Böylece ins anin bütün yaratiklarin en sereflisi ve üstünükilindigi. basibos bir kâinat modeli ortaya konulmak ta. geçis türlerinde eski-organlarin kaybolmasi üzerinde dururken. zayiflarin türleri ortadan kalk mistir. ne tabiat. Bu Yüce Varligin görünmemesin en. ilmî verilerden çok. görünmeyen. insan. ne madde. Evrimciler. Her seyin bir "olus kanunu" vardir. insanoglunun onu çesitli seylerde aramis olmasi mümkündür. herseyin ilâhî irade dahilinde gerçeklestigini göstermektedir. cansiz maddelerden bir hücre. çok eski bir tarihte insana benzeyen gelismis maymunlarla insanin ilkel tipinin ortak olduklari bir kökten ortaya çiktigini iddia etmislerdir. bu anilan tezlerdeki bazi noktalar da di ne benzer. üzeri nde 1'den 10'a kadar rakamlar yazili on kâgidi bir torba içinden rakam sirasina göre çek ebilme. insan da bu kâinat modeli içerisinde gayesiz ve endisesiz olarak bulunmakta. Çünkü Mamut. Öyle görünüyor ki evrim felsefesinin asil gayesi. gününü gün edip. varligini belli eden bir kuvvet aramak de mektir. dünyayi bir imtihan yeri degil. maymundan insan ya pamamaktadir. Bu. insanin maymundan geldigini açikça söylememis. benzerlikle akrabaligin ayni seyler olmadigi anl asilmistir. toprak üzerinde ya samaya baslamis. Onun düsüncelerini daha ileri götüren Darvvinciler. elindeki bu kadar imkanlar a ragmen. bugün mevcut olan türler in taksimini tabiî ayiklama ile izah etmektedirler. y ani yaratici bir Tanri'dan gelebilmektedir. insan. hayatin birdenbire basladigini ve çesitli canlilarin dogrudan dogruya or taya çiktiklarini gösterdigi savunulmustur. Animizm. Darvvincilik. insanda. Büyü. Halbuki kainatta hiçbir sey tesadüfi degildir. materyalist felsefenin bir "can kurtaran simidi" dir. Bu durumda hayat. Simdiki insan tipinde iskeletlerin bulundugu kütle tabakalarinin daha asagisindakilerde baska fosillere rastlanmamisti r. Bunun yaninda Totemcilik.en güzel biçimde yaratildigi hikme i ortadan kaldirilmakta. Evrimciler. Evrimcilerin kendilerini des tekledigini ileri sürdükleri "Piltdown insani"nin fosilinin sempanze çenesi ile birles tirilmis insan kafatasi oldugu anlasilmistir. hayvanda. fakat din degildir. çesitli sekillerde ifade edilen bir Yüce Tanri inanisini n oldukça yaygin oldugu yapilan çalismalarla ortaya çikmistir. zevk ve sefa yeri olarak düsünmektedir. milyarda bir Ihtimaldir. böylece zamanla degisiklige ugramistir. o rtak halka. ancak hayat sahibinden. Totemcilik ve Tabiatcilik. Dinazor gibi dev yapili hayvanlarin nesli tükeni rken. dallardan asagiya inmis. hayalî iddialara önem vermekte ve açiklayam adiklari olaylari tesadüflere havale etmektedir. Evrimcilerin iddiasinin aksine. bitkide. hiç birseyin tesadüfî olmadigini. Ne tesadüf. Bu ve benzeri misalleri çogaltmak mümkündür. bu güne kadar böyle bir olay olmamistir. milyonlarca senelik bir evrimden sonra bugünkü duruma geldigini. herseyi tesadüflerle izah etmeye çalismislardir. bir hayvan mesabesine indirilmektedir.) Sayisiz canlinin ortaya çikisini "tesadüfe baglayan evrimciler. din. (Topraktan yaratilan insan y ine toprak olmaktadir. daha degisik bir olgudur. fakat insanin akilla seçkinlesmi s bir hayvan oldugunu ileri sürmüstür. Darvvin. kâinatin varligini bir yaraticiya ihtiyaç kalmaksizin açiklayabilmektir. yenilerinin nasil meydana geldigini açiklayamamistir. Ayrica maymundan zaman içinde insan olmasi lâzim gelirken. Totemcilik. maymunla insan arasindaki geçis sekil lerinin hiç bir zaman mevcut olmadigini savunmuslardir.

kâinati. "hak yol"a davet etmistir. Digerleri onlara tâbi olmus lardir. Nitekim bir hadiste 124. kitaplar ve peygamberler göndermistir." Kur'an'in Arapça gönderilmesinin hikmeti de bununla ilgilidir.[40]Yine Ra'd Sûresi'nde "Her milletin b ir yol göstereni vardir" denilmektedi?[41]AIIah. basit ahkâmdan mütekâmil a hkâma dogru gelisme devam ederken tevhîd ve imanla ilgili öz degismemistir.DININ KAYNAGINA ISLÂM'IN BAKISI Islama göre insanligin ilk dini. insanlari yeniden hak dine çagiran elçil erdir. bir e rkek ve bir de disiden yaratilmistir. gönderilen müjdeci ve uyarici peygamberlerden bir kismini daha önce s ana anlatmis. Bu konuda. Insanlar. papirüsten sahifeler) halinde iken sonra kitap haline dönüsmüs ve Kur'ân -i Kerîm ile son seklini almistir. Âdem. Âdem'e her seyin ismi ögretilmis ve kendis i ilk peygamber olarak görevlendirilmistir. Allah'in gönderdigi elçiler ve kitaplar yoluyla akil ve irade sahibi insanlara bildirilmistir. çok tanricilik tektanriciliktan sonra gelismistir. Kur'ân-i Kerîm'de söyle denilmektedir: "Biz.[38] Bu "uyaricfnin vazifesi. en güzel biçimde ve fitratinda Allah'i arama d uygusu içinde yaratilmis olmasina ragmen. 2). peygamberlerden sonra. akledesinîz diy e Kur'an'i Arapça olarak indirdik" {Yusuf. Mu hammed'e kissasi bildirilen peygamberler yaninda bildirilmeyenlerin de bulundugu anlasilmaktadir. Çünkü vahyin kay . Dinin kurucusu. aslinda elçile rin sayisi bunlarla sinirli degildir. yenilemistir. gerçegi anlamasi için akil. önce "suhuf" (sahifeler: tab letler. Bu konuya daha açiklik kazandiran bir baska Âyetin anlami d a söyledir: "Biz elçi göndermedikçe azap etmeyiz". Allah. tabiat kuvvetlerine. gönderdigi milletin dilinde göndermistir. Nîsa Sûresi'nin 164 ve 165. ilmin gelismedigi yerlerde ve devrelerde tabiata hâkim olmak istegi ni aksettiren bir teknik olarak göze çarpmaktadir. Hz. seni müjde ci ve uyarici olarak gerçekle gönderdik. Islâm. azdiricilardah kaçinin diyen bir elçi göndermisizdir"[39] seklinde açiklanmaktadir. peygamber gönderildiginden bahsedil mektedir.000.. Bazilarina kitap da verilen bu elçiler. her peygamberi. ayetlerinde su sekilde açiklanmaktadir: "Peygamberlerden sonra insanlarin Allah'a karsi bir hüccetl eri olmamasi için. insana gerçekleri ve vazifelerini ögretmek üzere zaman zaman elçiler ve kitaplar da göndermistir. k endi kavminin diliyle gönderdik. "Uyaricilarla dest eklenmistir. Yüce Allah. Kur'ân-i Kerîm Yüce Allah'in. levhalar. Hak din. Allah da elçiler gönderip on lari "hak din"e. All ah. gönderdigi millete rahatça anlatabilsin diye. bir kismini da anlatmamistik". insani yaratmis. bununla da kalmamis.Geçmis her millet içinde de mutlaka bir uy arici bulunagelmistir". onlarin getirdikleri hükümlerin devamini sagl amistir. Kur'anda bu husus söyle belirtilmektedir: "An-lavasiniz. Allah'tan baska seylere. dinin hükümlerinde d e durum ve ihtiyaca göre gelismeler olmustur. Sonra insanlar tevhid esaslarini unut up. Ancak belirli peygamberlerin kitaplari vardir. basibos birakilmamis. insani en güzel biçimde[36] ve inanma ihtiyaci içinde[37] yar atmis oldugunu bildirmektedir. düny anin her tarafindaki insanlara uyari ve irsat vazifelerini yerine getirmislerdir. evrimcilerin anlattigi sekilde insanlarin ve dinlerin evrimini kabul etmez. Kitaplardaki hükümler iyi korunmayip degistikçe. Ibrahim Suresinin 4. Kitaplar. Büyü ise. yollarini degistirdiklerinde. Allah'dan aldigi vahiy ve ilha m ile kendi devrindekileri irsat etmistir. yanildiginda yolunu düzeltmesi için ömür vermis ve insani yeryüzünün halîfesi ki ir. Insan. Ayeti'nde bu husus söyle belirtilmistir: "Her peygamberi onlara açiklasin diye. Insanlar çogalip toplumlar gelistikçe. Hz.. Bunun için sapmalar ondan sonra olmus. Ancak bu suhuf'tan kitaba. Yüce Allah'dir. kendi elleriyle yaptiklari put lara tapinmaya ve bunlari Allah'a ortak kosmaya yöneldikçe. Bu. Hz. insana kendisini bulmasi. Zikri geçen elçilerden bazilarinin adlari Kur'ân-Kerîm'de verilmekte ise de. bir sonraki kitap öncekini düzelt ip tamamlamis. [35] B. emrettigi yolda yürümesi için irade. tevhid dinidir.olgudur.[42] Peygamberler. "Andolsun ki her ümmete Alla h'a kulluk edin. Kitaplar. Bu ve benzeri bazi âyetlerden.

benden önce gelmis olan Tevrat'i dogrulayan.[43] Görüldügü gibi.[45] K ur'ân-i Kerîm'de Allah. dinî esaslari kesin olarak anlayabilir. Bu âyet ve diger bazi âyetlerden[47]. Islâm'a göre. Tartismali konu.[48] Bütün bunlardan. Bu di nlerin de asil. Max (Maks) Müller. yaratilisindan bugüne kadar. yaptigi titiz ve ince aras tirmalar sonucu. Ancak vahiy ve nübüvvet olmasaydi. benden sonra gelecek ve adi Ahmed olacak bir peygambe ri müjdeleyen Allah'in size gönderilmis bir peygamberiyim" (Saff 6). Es'arîye göre akil. Insan. diger dinler arasinda. akil yürütme ve Müsa hede Ile mümkündür.[44] Islâm. [49] C. din duygusunun fitrî oldugu gerçegini dogrulamaktadir.[46] Bir Âyet-i Kerîm'de Hz. Dinî Hükümleri anlamak Ise Ilâhî hitaba idir. Islâm Inancina göre. Âl-i Imran. . korku. her zaman ve her yerde. Kur'ân-i Kerîm'de Hiristiyanlar ve Yahudiler "Ehl-i Kitap" kabul edilmektedir. Allah'in elçisi ve son peygamberidir. vahiy ve nübüvvet olmaksizin dini Idrak edemez. dinin kaynagi ilâhîdir.Din Duygusunun Kaynagi Din duygusu. Benjamin Constant. üzerinize olan nimetimi tamamlad im ve din olarak Islâm'a razi oldum" (Maide 3) demekte ve Islâm'dan baska bir din güde ninkinin kabul edilmeyecegini {Bkz.nagi Yüce Allah'tir. tek basina yetip yetmedigidir. Naturizm g ibi) çok tanriciliga. Bundan dolayi Insan. Din bilimleri alaninda yapilan arastirmalar. Dolayisiyla p eygamber gönderilmedikçe Allah'in varligini ve birligini bilmek Insanlara vacib degi ldir. Insan aklin in dini bulup bulamayacagi konusunda çesitli görüsler vardir. dinin kaynaginin vahiy ve nübüvvet oldugu anlasilmakta dir. Muhammed. mükelleftir. Insanlarin akillariyla Allah'in v arligini. Allah'in bütün elçileri ayni tevhid esasini teblig etmisl erdir. A llah'in varligini ve O'nun kemâl sifatlarini idrak edebilir. birligini bulmalari Icap ederdi. Çünkü bu duygu. ilâhî hitabi anlamak için bir vasit adir. Dinin akla uygun ve insan fitratinda mevcut oldugunu bütün Islâm mezhepleri kabul eder . ümit veya herhangi bir vesile ile sonradan ka zanilmis birsey gibi görmek yanlistir. tabiatimizin ezelî bir niteligi ve ondan ayrilmayan bir keyfiyet idir" demistir. tarihen sabittir. Allah'in yarattigi insanlara olan nimeti tamamlanmi stir. kudretli ve ulu bi r varliga siginma ve yardim dileme ihtiyacini duymustur. peygamberlerin ayni esaslari teblig. Bu teblig anlasilsin ve tatbik edilsin diye her peygamber kendi kavminin d ili ile gönderiimistir. insan tarihine en fazla hâkim olmus bir âmildir. Bu da. fitrîdir. ondaki din du ygusunun fitrî oldugunun delilidir. "Din. Bir ibtidaî durumdan (Totemizm. Hanefî bilginlerin çogunluguna göre akil. Din duygusunu. Hz. din duygusunun insan tabiatinda fitrî bir keyfiyet oldugunu açiklig a kavusturmustur. oradan da tektanriciliga geçis degil. kitaplarin sonuncusunun is e Kur'ân-i Kerîm oldugu anlasilmaktadir. vahiy ve nübüvvet olmaksizin. Dolayisiyla Islâm 'la din müessesesi ikmâl edilmis. Bu ihtiyaç. Dinî hayat. Mâturîdî'ye göre ise. fitrî bir olgudur. Vahiy ve nübüvvet. Ilk insandan bu yana. vahyedilen kitaplarin ke ndinden Öncekini tasdik ve te'kit ettigi. vahiy ve nübüvvet olmasa bile. 85) bildirmektedir. kendi içinde bir tekâmül söz kon usudur. bundan dolayi o. adini kendi kutsal kitabindan alan eaâne dindir. daha sonra gelecek olanlari müjdeledigi ve peygamberler zincirinin son halkasinin Hz. peygamberler de ayni esaslari teblig etmislerdir. Animizm. Mu'tezile'ye göre aktl. mükellef olmada akil ve fitratin. Isa'ni n söyle dedigi bildirilmektedir: "Ey Israilogullaril Dogrusu ben. Muhammed. orijinal yapilari Itibariyle hak din ve ana "Islâm çizgisi" içerisinde oldugu açiklanmaktadir. "Bugün size dininizi ikmâl ettim. yüce.

[50] Daglarin. Allah'a siginma insani yüce ltir. emirleri yerine getirip nehiylerden kaçinmasi ve "kul" oldugunun suuruna v armasidir. biy olojik ihtiyaçlarini karsilamaya. insan lari bunun (fitrat) üzerine yaratmistir. insanin önemli sayilabilecek daha baska nitelikle ri bulunsa da. dinsiz bir toplum görülmemektedir. tabiatin fevkinde bir Yüce Varlik'in. Insanin veya toplumun dinden kopmasi mümkün degildir. onu kuvvetlendirir. sikintilari gideren.[52] Bu Hadîste din duygusunun igi. aday seçildigi maka ma ulasmasi içindir. O. fitrî (dogustan gelen) bir özellik olarak. onun en bariz niteligi olmustur. ihtiyaçlari için ndini asan bir kudrete yönelmesi gerektigini düsünmüstür. insanla beraber varligini sürdürmektedir ve insanl a beraber varolacaktir. insanlara yön veren. Nerede bir toplum varsa. güven duyg usu asilayan. Bu düsünceyle müsahhasdan mücerrede geçen i san. Ayni konu ile ilgili Ebu Hureyre'den (R. fazilet ve iyilige yönelten. Insanlik tarihinde. Allah'in yaratmasi degistirilemez". niyaz. Hiristiyanli ktaki insanin dogustan günahkâr olarak aslî suç ile doâmasmin aksine. Yüce Allah. onu yeryüzünün halîfesi kilmistir. Bu makam. yalnizligi. dinsiz insan bulunsa da. Mecûsî ise Mecûsî yaparlar". masum yaratilmis bir insanin. Rum Sûresinin 30. Insanin bu sekilde yaratilmasi. önce kendisinde çevresindeki varliklardan daha üstün bir öz. toplumlari yükselten v e gelistiren bir kurumdur. tertemiz. Insanin yüce bir kudr ete gönülden bagli olmasi. Belli bir kültüre ulasarak tarihte yer alan bütün milletlerin manevî dü yalari bir dinî inançla sekillenmistir. sadece insanlara mahsus bir dost. "Allah'in halifesi" olmasi.Insan. diger varliklar arasinda en seçkin bir varliktir. Ayrica bu Hadîs ile. toplum u düzenleyen. kendisi ve çevresindeki varliklarin. [53] D. Nasrânî (Hiristiyan) ise Nasrânî. Din. hem tarihin her yerinde. Insanlara güç veren. Insanin karsi lastigi temel mes'ele. hamligini g iderir. Onun bu ihtiyaçlarini karsilayan. manevî varlik sezdigi gibi . Çünkü Insan. Âyetinde Cenâb-i Hak söyle buyurmaktadir: "Sen. Maddî yönü itibariyle. kanun ve nizamlarin kavusamad .[51] Bu agir yüke katlanabilmesi için Yüce Allah onu çesitli istidat ve kabiliyetlerle donat mistir. Din olgusu. he m de hayatimizin her kösesinde kendini gösteren bir olgudur. insanin kendisini ve âlemi kimin yarattigini arastirmasi. Böyle kimselerin içind e yeraldigi toplumlarda fazilet yarisi baslar. babasi Yahudi ise onu Yahudi. Allah'i n mevcudiyeti suuruna da içten bir zorunluluk ve sezgi ile varir.A) rivayet edilen bir Hadîs-i Serîf de söyledi r: "Her dogan. din. insanla beraber varolmustur. bir arkadas olan dindir. Din. kuvvetli bir irade ve saglam bir karakter kazandirir. Allah sevgisi ve bu sevgiden kaynaklanan korku insani pisirir. canliligini korumus ve insan hayatinin ayrilmaz bir vasfi olma karakter ini sürdürmüstür. Allah'in fitratina çevir ki O. Tarihin hangi devresine bakilirsa bakilsin. Böylece her seyi v ar eden bir yaraticinin bulundugunu kabul edip O'na baglanir. Insanlik tarihinin her dönemi nde din. Insan maddî tarafi yaninda manevî tarafi da olan bir varliktir. melekle hayvan arasind ir yaratilisa sahiptir. manevî dünyasi (tarafi) itibariyle de beslenmeye. manevî olgularin en b asta geleni dindi''. orada bir de din vardir. vazifeyi o yüklenmistir. Insan. göklerin yüklenemedigi emaneti. emanetin merkezinde bul unmasi. Islâm fitrati üzere dogar. böy lece kendi varligini asan düsüncelere varmasidir. fertleri mukaddes duygu ve aliskanliklarda birlestiren. dine. insanin günahsiz dogdu gu ve aldigi egitim ve terbiyeye göre sekillendigi ortaya konulmaktadir. yüzünü bir hanif olarak. insanin kendi °z varligi hakkin daki suur ile birlikte ortaya çikar ve bu suur ile birlikte gelisir. Bu iki cinsin birbirine zit tabiat çizgileri. insanda sa-n atkârâne bir sekilde birlesmistir. de steklenmeye ihtiyaci vardir. Sonra anasi. aile ve çevresinin etkisiyle onlarin sahip oldugu dini kabul ettigi belirtilmektedir. Dua.INSAN IÇIN DININ LÜZUMU Din. Din duygusu da bunlar arasindadir. her zaman kendisinin insanüstü baglari bulundugunu.

Bunlara ilave olarak II. Islâm' da da insan. toplum düzeni rumayi gaye edinir. keder. milletin ve papazlarin mabetlerde dua etmelerine izin verilmis ol masi ve bu Blok'ta. dolayisi yla beseriyetin dinsizlesmek suretiyle Ilerleyecegini iddia edenler de bulunmustu r ve bulunmaktadir. çaresizlik. kuytu yerlerde ib adet eden ve âyin yapan insanlara rastlanmasi da inanmanin fitri ihtiyaç oldugunun de lilidir. daima iyi olani yapip kötü olandan kaçmaya gayret eder. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandir". dine yönelme duygusu nun giderilememis oldugunun gözlenmesi. haksizligin. ümitle dolu olan hayatin gelenegine. Sonuç olarak. bekleneni vermez. Dünya Harbi'nde. ayni zaman da. huzura.Insanin ölüm karsisindaki tutumunda en önemli rol. arkasindan ahlâkî ve hukukî suçlari çagirir. Çünkü din. insan gruplarini hiçbir sey tutamaz olur. baskidan kaçip organlarda. anarsi ortaya çikar ve böyle ce çesitli sikintilar baslar. Dinden kaynaklanmayan ahlâk. Çünkü onun yagmuru milletlerin ruhunu n gidasidir. hastalik. Milletler için lüzumludur. Din olmayinca hayatin tadi kalmaz. ne v icdandir. adaletsizligin. Insan. ruhlarin yagmurudur. nefretsiz bir gelecege. 70 yildir dine baski uygulanmasina ragmen. In san. dinsiz bir toplum yasayamaz. Dinin zayiflamasi. din ve ahlâka lüzum olmadigini ileri sürüp. ahlâk için de bir müeyyide bulunmaz. Halbuki her yerde kendini kontrol eden bir Yaradan'i n varligina inanan insan. Bütün bunlara ragmen. dine düsmektedir. dinin tabiî ve sosyal yetersizli klerin bir yansimasi ve insanlari uyusturan bir afyon oldugunu savunan. insanin içindeki ebed duygusuna cevap vermek bakimindan da önem tasimaktadir. sadece ceza ve mükâfat olarak degil. Helal-haram anlayisi kalkinca toplumun düzeni sarsi lir.MONOTEIZM (TEKTANRICILIK) Politeizm çoktanricilik demek oldugu gibi. Insa n için bedenî ihtiyaçlari karsilamak nasil yasaminin bir geregi ise. Çünkü din ol ahlâk için hiçbir yaptirim gücü kalmaz. monoteizm de tektanricilik anlamina gelm . korku. kuskulari ve hurafeleri gideren de "din"dir. tapinma duygusunun söndürülernemesi. kaldirmak istedikleri din yerine baska sey leri koymaya çalismislardir. Fert için en önemli manevî destek.igi yerlerde de onlari iyi ve faydali seyleri yapmaya yönelten bir hayat nizamidir . yok olmaktan korkmaktadir. dinsizligi hâkim kilmak isteyen rejimlerde bile insanlardaki lnanma. insanin "birseye" inanmak zorund a oldugunu göstermektedir. Mehme t Akif Ersoy bu hususu söyle dile getiriyor: "Ne irfandir veren ahlâka yükseklik. [54] E. Bu haya tin disinda bir baska dünya inanci. Tarihte iktisadî. baska bir dünyada hayatina devam etmektedir. Ümitsizlikten uzak. Din. ilim ve fenniif din yerine kaim olmasini isteyen. Dini kaldirmakla toplumlari ileri götürecegi ni iddia edenlerin fikirlerinin din yerine geçirilmek istenmesi. kötülügün düsmanidir. inançsiz bi r toplumun yasayamayacagini dogrulamaktadir. Bu düsüncede olanlar. Alla h'in rizasini elde etme ideali. Diger bazi dinlerde oldugu gibi. Suçlardan arinip ebedî bir kurtulusa ulasma. Din. dinsizligi dirî haline getirmeleri. Din. Yalnizlik. Toplumlari dinsizlestirmek için okullar açip. baski ile din i ortadan kaldirmak. dinsiz. cennet gibi büyük bir nimete kavusma. üzerinde düsünülmesi gereken bir baska husustur. yapisi itibariyle de dine muhtaçtir. manen çökmüs toplumlarin varliklarini devam ettirebildigi pe k görülmemistir. ölümle yok olmamakta. Çünkü insan. insanlari. Marksist Blok'ta seflerin kilis elere kosmasi. musibet ve felâketler karsisinda ins anin yegâne teselli kaynagi dindir. insani yarinki hayata alistirmaktadir. ruh ve bedenden ibarettir. maddî bakimdan güçsüz toplumlarin yasadigi görülmüstür dinî duygulari zayiflamis. manevî varliginin d evami da ruhî ihtiyaçlarinin karsilanmasina baglidir. insanda ümit ve arzu dogurmakta. dini ilerlemeye mani gören. Ahiret inanisi. ölümden degil. hosnutluga ve sükûnete götüren. i yilik ve fazilet kaynagi olan dindir. Ancak zamanla. dünyanin izdirap ve sikintilarina karsi durmayi saglamaktadir. ahlâk için de bir kaynaktir. insanlarin bu fikir sahiplerine tapar h ale gelmeleri. anarsinin.

Ibrahim'in getirdigi H anîf DinI'ne uyan insanlar yasamaktaydi. hakim inanistir ve dinin temel unsurudur. ne de Tanri insanlastirilmisti r. Daha önce görüldügü gibi. özde bir "tektanri" telakkisi vardir. Islâm'daki tektanri inanisini hem aydin.ektedir (mono: tek. dinin kaynagi konusunda. ilk peygamberlerden sonuncusuna kadar. Tarih Boyunca Ilim ve Din. geçmisin dinlerinde de. Hz. Bugün Dinler Tarihi alaninda yapilan arastirmalar. dogurmamistir. Tanri da insanî niteliklerle nitelendirilmistir. Bu bilgileri veren ayetlerde söyle denilmektedir: "Onlardan Önce Firavun kavmini imtihan ettik. Darvin ve Evrim Teorisi. Hamdi Akseki. Zaten Islâm. Islâm Dini olmustur. Tanri ile insan.{*) "Aton" adli bir tek tanri inanci getirmistir. Kutsal Ruh). teizm: tanricilik). Onlara göre yeryüzünde ki diger dinler. Bunun yaninda tarihî devrelerdeki milletle rin kalintilarindan tarih öncesi insanlariyla ilgili buluntulara kadar yapilan aras tirmalar da onlarin görüslerini kuvvetlendirmistir. Onlara da çok sere fli bir peygamber gelmistir" (Duhan. Istanbul 1980 . Eski Yunan'da tektanri inancini kabul eden ve savunan filozoflarin bulundugu bilinmektedir.Z erdüst. Bütün dinlerde dikkati çeken husus. Hiçbir seye muhtaç degildir. günümüzün dinleri de de tektanri inanisi bulundugunu ortaya koymustur. Eski Iran'a. XIV. tek tanri seklinde yoruml anmis. Allah inancini teblig ettiklerini açiklamaktadir. bir tanrinin üç ayri tezahürü olarak izah edilmektedir ahudi dininde de bugünün tektanri inanisi. Istanbul 1969. Bati'da diger tezlere karsi monoteizmi savunanlar da olmustur. Hiristiyanlikta üçlem e (Baba-Ogul. dogmamis. Bu arastirm alarin sonucu da onlari desteklemistir. Hersey onunla kâîmdir. Yüzyild a) IV. Tao seklinde adlandirilan bir "Yüce Tanri" inanisi varolagelmistir. Hindistan'da çoktanrili ve üçlemeli bir yapi içinde bile bir "tektanri" inanisi vardir (Hind Kutsal kitabi Veda-lar'da "Tanri tektir" denilmektedir). Amenofis. tektanri inanisini getirmistir. Hiristiyanliktaki üçleme (teslis).Bölümün Bibliyografyasi . benzeri ve ortagi yo ktur. tektanri inanisindan da vazgeçilememis olmasidir. Çinlilerde tarihî gelismesi içinde Sang-ti. Yaradan'la yaratik arasindaki m esafe muhafaza edilmis. Ba bil Krali Buhtunnasir'in tektanriciliga yakin bir görüsü olmustur. 17). Çünkü Islâm'da Allah. 392-444 A. tektanrici bir dinin bozulmus seklidir. Yahudilikteki "Tektanri". bu görüslerini ispatl amak için "ilkel kabîleler" üzerinde yogun bir arastirmaya girismislerdir. Hemen her dinde ayrintilar farkli olsa da.A. hem halk rahatlikla anlayabilm ektedir. birdir.Ö. Bütün dinler arasinda tevhid inancini en saf ve sade sekliyle muhafaza eden. Islâm'dan önce Türklerde bir tektanri (Gök Tengri) nanci vardir. 29-44. bütün peygamberlerin tektanri. Kur'an'da. millilestirilip Yahudilere hasredilmis ve insanî sifatla rla nitelendirilmistir. "Firavuna bir elçi gönderdigimiz gibi size de sahitlik edecek bir elçi gönderdik" (Müzzemmil. 15). Firavun kavmiyle ilgili bilgiler vardir. [55] II. Sümerler'de Tanri'nin insani balçiktan yaratip ona can verdigi görüsü yaninda.Semseddin Akbulut. Isa tanrilastirilmis. "mana" inancina sahip toplumla rda "tektanri" inancinin bulun- dugu belirtilmektedir. Adnan Adivar. Onlar. Ankara 1943 . Kendine mahsus sifatlari ve Es mâ-i Hüsna'si {Güzel Isimler) vardir. esi. ne insan tanrtlastinlmis. Eski Misir'da (M. Tien. Islâm'dan önce Arap Yarimadasinda bir tek tanriya inanan Hz. günümüzde. Islâm'daki gibi saf bir tek tanri anlayisini koruyam amis olmakla beraber. isiâm.

Istanbul 1971. Tarih-i Edyan. 47-72[56] III. vahsi. La Nostalgle des Retiglons. Biz. Çev. Darvin ve Tekâmül Nazariyesi. etn olojinin gelismesiyle. Brezilya gibi yerlerde yasamaktadirlar. Çev. onlar için. putperest olarak nitel endirilmis. onlarin insan sayilip sayilmayacagi tartisma konusu olmustur. Avustralya. Paul. The Ouest. Istanbul 1923. "Histoire Compare'e des Rellglons". y) .Jean Holm. adet ve geleneklerinden de tam olarak kopamamislardir. Bugün yeryüzünde yerlesik hayat eçmis ilkel kabîieler vardir. Totem ve Tabu. Çev. Comparative Religions. F rance 1983 Emile Durkhelm. Bu kabi-lelerin sahip old uklari inanis seklini ifade etmek üzere "ilkel kabîle dinleri" deyimi kullanilmaktad ir. Kilise ön ce onlarin insan olmadiklarini savunurken. Renan Müdafaanâmesi. Mete Tuncay. Fosiller ve Evrim. I/37 . Abdurrahman Küçük.Namik Kemal. Din Üstüne. Bati'da. balikçilik ve toplayic ilikla saglayan küçük topluluklara denir.M. London 1977.Salomon Reinnach. geçimlerini avcilik. Istanbul. Dinî Hayatin Iptidaî Sekilleri. Paris 1975. Önceleri bunlar.Dictionnaire des Religlons. Traite' d1 Histoire des Rellgions. H. Sharpe. "ilkel kabîle" deyimini kullaniyoruz. Chicago 1969. Semseddin (Günaltay). 79-107 (I ng. Niyazi Berkes. 7-45 .Slgmund Freud. Çev. Günümüzde Afrika. Daha sonra.David Hume. uzun zaman ilkel kabile mensuplari barbar. Istanbul 1984 . 37-54) .Mlrcea Eliade. Istanbul 1988 . [57] . The Study of Religions. 61 vd. BÖLÜM ILKEL KABILE DINLERI Ilket kabîieler. The History of RelIgion. Paris 1976. Amerika yerlil erinin de Âdem'den geldigini ilan etmistir. London 1975.Ugo Bianchi. Istanbul 1338. "yazisiz halklar" veya "tabiat halklari" gibi d aha yumusak deyimler kullanilmistir. 67 vd.15-41 . özellikler ve örnekler verilecektir. Asagida bu dinlerle ilgili ortak kavramlar. Pasifik Okyanusu. LeIden 1975. 1980 . eski inanç. Haz. Cahit. .. gelismis bir hayat tarzina ulasamamis. günümüzde yasamakta olan veya yakin zamanlara kadar yasamis bulunan. "RelIgion". "ilkel" (primitif) kelimesi ile ifade edilmistir.Eric J. Ca va. Glsh. çagin seviyesine göre onlarin yasayis tarz ini gözönünde tutarak.Ali Gürbüz. Bunlardan bazilari baska inançlari benimsemis olmakla be raber. . 1512'de Papa II. Âdem Tatli. 22-26-36-60 . Bugün ilke l kabîle mensuplari dünya nüfusunun % 5'ini olusturmaktadir. Histoire Generale des Religions. Ankara 1979.Mlrcea Ellade. 5-29 Duane T.. l-ll (I/ 55-94 vd. Edltions Galllmard 1971.

hemen he men bütün ilkel topluluklarda su veya bu sekilde bir Yüce Tanri kavraminin bulundugu be lirlenmistir. fevkalâde bir kuvveti ifade eder. dinî hayatta. tektanricilik devresi bulundugunu. Ilkel insanlar kendilerinin çok büyük sayida görünmez kuvvetler tarafindan kusatildiklarini tasavvur edei^r. bir seye veya bir insana mahsus. yükseklerde durur. arkadaslari ile isbirligi yaparak arast irmalara girismis ve önemli sonuçlar elde etmistir. tabiat kuvvetlerini idare eder. bu çalismalari devam ettirmislerdir. Bi . zincirler. Bu terimi ilk defa 1878'de Ingiliz bilgini Kodrington (Codrington). muskalar. görünmeyen gücü ifade için mana" kelimesini kullanmisla dir.1709-1777) kullanmistir. 1. Fetîs'in kelime mânâsi "yapilmis"tir. tabiat üstü. ilk defa. Bu arastirmalar sonucu. bitkiler. Ilkel kab ile mensuplari. dinleri belli bir dinin bozulmus v eya degistirilmis sekilleri olarak görmüs ve dinin Yüce Tanri tarafindan vaz'edildigini . O'na. sihirbaz hekim) bulundugu kabul edilen gizli kuvveti ifade etmek için "mana" deyimi kullanilmistir. özde aynidir. Asagi ruhlar ve tanrilar. Bu Yüce Tanri veya yüksek R uh. bir kutsal ilahi mana ile doludur. yapilan arastirmalar. Simit Ekolünün hakliligini ortaya koymus. Bu kavramlar. dogum ve ölüm gibi olaylar veya bir sihir sözü.Mana: Malenezyalilar. Yüce Tanrinin var oldugunu savunmustur. kiymetlidir. ön pland verilmistir. dinin fitrî oldugunu gös termistir. dinin kaynagini baska sekilde açiklayan görüs s ahiplerine karsi mücadele etmistir. 2. Kodrington. gögün tâ ükseklerinden dünyaya hükmeden bir Yüce Varliktir. önce bir Yüce Tan ri inanisi. kendilerinin görünmez kuvvetlerle kusatildigina inanmaktadir. Malenez-yalilar hakkindaki eserinde kullanmist ir. Simit (Father VVilhelm Schmidt). Ancak tasavvur sekilleri farklidir. Simit. ilkel kabîlelerde güçlü. insanlari ve herseyi yaratir. Ilkel Kabîle Dinleri'nde her mahlûkun bir mana'si vardir.) ve kisilerde {kabile reisi. daha yakin ve samimî aörülür. onlara göre bazi insanlar. F. Simit Ek olü (Viyana Tarihî-Kültürel Ekolü) diye bilinen bu grup. O. Mana'ya sahip bulunduguna inanilan ve tasiyanlara güç verdigi kabul edilen degisik t aslar. Dinler Tarihi'nde. tilsimlar. fetisizm. ta biat üstü kudret. 3. yaptigi arastirmalar sonucu.[58] Polinezyaca bir kelimedir ve haram anlamina gelmektedir. Yüce bir varlik inanci vardir . hemcinslerinden fazla mana'ya sahiptir. Bu görüsün aksine görüs ileri sürenler olmussa da. sonra animizm. Fetis kelime sini. Bu ortak kav. maskotlar ve kaba tasvirlere "fetis" denilir. Yüce Tanriya ancak büyü felaketlerde dua edilir. hükmeder veya daha asagi derece de bulunan ruh ve tanrilari yönetir."amiardan en yaygin olanlar i asagida kisaca açiklanacaktir. ugur getirdigi veya ugursuzlugu gi derdigi kabul edilen seylerin Fetisizm'den kaldigi ileri sürülmektedir.Yüce Tanri: Bütün ilkel kabilelerde yaratici bir tanri. "mana" adi verilen evrensel bir kuvvetin her seyde mevcut oldugu nu. sakli bir enerji kaynaginin es a nlamlisi olarak kullanilmaktadir.W. izah edilemez. Muskalar. her kabîlede degisik kelimelerle ifade edilse de. Ölümünden sonra arkadaslari. taslar vb. Mana ile dolu olan herse y. hem sahsî ruhlara inancin kaynagini teskil ettigini ileri sürmüstür. b azi cinler bile.ILKEL KABÎLE DINLERI ILE ILGILI KAVRAMLAR Ilkel Kabîle Dinleri'nde çesitli kavramlar vardir. etkili veya toplum yönünden önemli seyler (hayvan ar. Ilkel ka bîle mensuplarina göre sekli acaip olan bir tasin veya çok basarili bir savasçinin "mana" lari vardir.Tabu: Tabu. Malenezyaca bir kelime olan "mana" gizli bir gücün. Bu Yüce Tanri. Diger kabilelerde baska kelimelerle ifade edilse de ayni kavram mevcuttur. Ayni sekilde vücudun muayyen halleri. 1760'da yayimlanan "Fetis Tanrilar Kültü" adli eserinde dö Bros (Charl es de Bros-ses. hem büyük. Bu kelime.A. çoktanricil ik gibi sapmalarin oldugunu savunarak.

Bunlardan baska. orada. Asyali lar arasinda samanin yüksek itibarini saglayan. Türkler'de "s aman" kelimesi de yoktur (Kam vardir). cenaze ve kanli bir s ey de tabu sayilir. Onlara göre. bazi afsunlarla ruhlari bu davula girmeye zorlar.Büyü: Büyü.Saman: Kelimenin asli hakkinda çesitli görüsler vardir. Türklerin Samanizm diye bir dinleri olmamistir. Bunlara "saman" adi verilir. Samanizm ne kendine özgü bir din. Yahudilerdeki Ahit Sandigini da tabu olarak görür. tabiatüstü güçlerin yardimi saglanarak belirli bir gayeye ulasmak veya bir dur . Bazi arastiricilar. bu totem anlayisindan dolayi. Yahudi Kutsal Ki tabinda Ahit Sandigini tasiyan öküzlerin tökezlemesi sonucu Uzza adli birisinin. Toplumlarin en ilkel sekli olan klanin inanç ve teskilâtina. Ilkel kabilelerde tabu ile kabile reisleri. genellikle ilkel kabile mensuplarinin kendilerine akraba saydiklari hayvan. 4. Eskimolarin yasadigi yerlerde. O . ruhlara hâkim olabilir. bir kismi da "ruhlarla deste klenmis adam" anlamina gelen Sanskritçe "sra-mana"dan {Pali dilinde samana) veya " kendinden geçmis kimse" anlaminda Sibirya mense'li bir kelimeden türedigini ileri sürm ektedir. Saman. dolayisiyle t abu kabul edilir. Bu mev kii kanabilmek için saman. Tabu'nun. Totemizm aslinda dinî olm aktan daha çok içtimaî ve iktisadî bir olgudur. Totem. Bir Polinezya deyimi olan tabu. totem inanisi ile de özelligi olan bir hayvan veya bitkinin türünün korunmasi hedef alinmis olabilir. Bundan dolayi murdar sayilan insan (meselâ âdet gören kadin) ve maddeler de tabu olarak kabul edilir. isaret anlamina gelir. Yeni dogmus çocuk. Samanin si hirli oldugu kabui edilen bir davulu vardir. Deyim olarak totem. ata ruhlarindan bazi bilgiler alir. Orta Afri ka ve Kuzey Amerika'daki ilkel kabîlelerde görülür. tutulmasi. sârî bir hastalik gibi. Ilkel kabilelerde dinî âyin ve törenlerle mesgul olan rahipler ve sihirbaz hekimler var dir. mana güçlerinden dolayi kutsaldi r ve dolayisiyle tabu'dur. bazi bedenî egzersizler yapar. Bazi yazarlar. yeni dinler için bir. kabilenin büyük atasi olarak kabul edi lir. sihirbaz hekimler. Saman kelimesinden Samanizm türetilmistir. Bu arada vecde ge lmek için bazi danslar yapar. Totemler tabu'dur. çogu zaman kendinden geçerek ruhlar âlemine aracilik yapmaya yet enekli sayilan kimseler de bulunur. Ayni toteme bagli kimseler kendi aralarinda evlenmezler. alâmet. yaklasilmasi yasak sayildig i için. Mana inanisinin tabiî bir sonucu olarak ma na'ya sahip okluguna inanilan kimseler. Totem. Dinlerin tot emizm'den çiktigini savunanlar da vardir. Ilkel kabîle insanina göre saman. Bir teknik olarak Samanizm. O. "totem" yerine tanriyi koyunc a. Kabîie reisleri. 6. Yanlis olarak Türklerin eski dinî inançlarina Samanizm denilmistir. sandigi tuttugu ve orada hemen öidügü yazilidir. "Totemizm" denilmistir. ne de büyünün bir seklidir. yerler ve nesneler kutsal. Davulun üzerinde gök ve yerin resmi bul unur.Totem: Totem. tabu kabul edilir. Tabu sayilan sey e yaklasmak için uzun hazirlik âyinferi gerekir. Bir kisim arastirici. "mana gücü" bakimindan tutulmasi tehlikeli ve yasakl i seylerin dokunulmazligini ifade eder. yemesini ve içmesini en aza indirir. baska seylere geçtigi kabul edilir. düsmeme si için. mana'ya sahiptir. bi tki veya cansiz seylere verilen addir. yenilmez.r seyin tabiatüstü ve tehlikeli kudretini belirtir. Her iki alani da ilgilendiren yanlari bulunan çesitli din ve dünya görüslerin i birlestiren bir inanç ve bir tekniktir. bu ke limenin Tunguzca "saman"dan geldigini ileri sürerken. Onun kendinden geçtikten sonra cennetleri ve cehenneml eri dolastigi kabul edilir. Ona dokunulamaz. Sibirya'da görülen S amanizm'i psikopatolojik belirtiler olarak açiklamaktadir. degisik ve f arkli sekillerde Kuzey ve Orta Asya'da. kelime olarak. 5. bu alisilmamis bilgilerdir.açiklama sekli bulunabilmektedir.

Efsaneler. Büyü. Bu törenlerde danslara da yer verilir.Ilkel Kabîle Dinleri bir kabîleye mahsustur.. Mitoloji ise. belli kisiler tarafindan anlatilir. âd etlerin ve içtimaî kurumlarin ortaya çikisini konu edinir. [59] B. 8. anrilann. Bu danslar. büyü. dansl ar yoluyla ruhî durumlarini bedenî hareketlerle açiga vururlar. ilk günahi . Bir c emaati yoktur. Dinin özü. Din ile büyü. un efsaneleri içine alan ve onlari belli bir tarzda Inceleyen bir disiplindir.insanlarin nereden geldikleri (antropogoni). Bunlar. esyayi bir gayeye ulasmak için kullanmak ister. dinin karsisindadir (Büyü. olumlu veya olum suz yönde kullanilabilir). yalniz belli zamanlarda. ''kel kabîle insanlarinin dünya ve kendilerini tasavvurdan ibaret bir çok efsaneleri v ardir. belli bir teknik ile belli kaideleri gerektiren ve büyücüler tarafindan uygulanan pratik bir sanattir. Buna k arsilik medenî toplumlarda büyü bilime dönüsmüs. b. ilk ailenin. tapinma. Dinde bir cemaat vardir. Ilkel kabilelerde din. tanrilarin insanlari nasil cezalandirdigini. alçak gönüllülük e kendini yükseltmeye cür'ettir. Dinka. Dinî dünya görüslerini yansitan ef aneler. Ayinlerde belirli kurallara uyma mecburiyeti vardir.Bu dinler mahallî bir özellige sahiptir. Büyüde ise müsteriler vardir. Bu dinlerden evrensel bir din gelismemis tir. tabiatüstü ri zorlayici bir yapi tasir. siirli bir dille. farkli seylerdir.Tanrilarin nereden geldikleri (teogoni). ölüm. Ga yeye ulasilinca. tufan hadisesini. Insan. bolluk. Nuer. Ilkel kabîle mensuplari. 4. 3. Alnu.Efsane: Bu kelimeyi ifade etmek üzere Bati'dan dilimize aktarilan m'f kelimesi Yunanca "mithos" dan (hikâye. kutsal sayilir. din ve büyü il e ilgilidir. genellikle kapali bir düzen içinde Isler. diger yanda n. Savas. ilkel kabîie insanlari arasinda birlikte yasar.. genellikle o kabilenin adiyla anilir (Meselâ Ga.Insanin ve dünyanin gelecegi (eskatoloji).gerçeklestirebilmek için uygulanan islem ve eylemdir. açiklayici bir karaktere sahiptir ve su konulara cevap bulmaya çalisir: 1.dinleri gibi). 2. ergenlik ve geçis dönemleriyle ilgili geleneksel tör enler yapilir. kimya. müsteriler dagilir.YASAYAN ILKEL KABÎLE DINLERININ ÖZELLIKLERI a. kâina tin olusumunun hikâyeleridir. dinî ve ahlâkî kurallarla ilgilidir. av. bunlardan baska. Efsaneler. dinde Tanri'ya kullu k eder. Âyin kavrami. Büyü. kahramanlarin. avciligin ve hayvanciligin baslangicini.Kâinatin yaratilisi ve kâinattaki tabiî olaylarin olusumu (kozmogoni). Maori. ergenlik âyinlerinin danslarinda genellikl e maskeler takilir. çogu zaman. dünyanin nasil meydana geldigini ele alan yaratilmis masallarindan günlük dinî âyin ve törenleri anlatan hikâyelere kadar uzanir. S|mya. astronomi olmustur . atesin elde edilisini. bütün bunlara ragmen. masal anlaminda) gelir. Âyinler. astroloji.Ayin: Bir dinin pratigiyle ilgili kurallar ve törenler birligidir. . Din ile büyü. 7. büyüde insanüstü gücü kendi gayesine yöneltmeye çalisir. Birkaç ortak nokta disinda. totem. ilk ölümü.

kuvvet ve saglik verdigine. 1. "Cok" (kuv vet) dedikleri insanüstü kuvvetlerin varligina inanirlar. Nhialik'i yukarida zikredil en insanüstü kuvvetlerin en büyügü için sahsî ad olarak da kullanirlar.Ilkel Kabîle Dinlerinde genellikle bir Yüce Tanri Inanisi göze çarpar. Bu kuvvetlere bazen "Nhial ik" de (Göktekiler) derler. atalara tapinma b u dinin nitelikleri arasinda göze çarpmaktadir. fetis kullanma. Pigme Dini gibi. Ilkel Kabîle Dinleri genellikle kabilenin adiyla anilir: Dinka Dini. Güney Sudan'da yasayan bir gruptur. genellikl e. tabiata ve insan islerine etkili çok sayida ruh ve kuvvet bulunduguna inanirlar. Bu kabîlelerden. fal. ancak bunlar a tapinmazlar.Dinka Dini: Dinkalar. herseyden önce var ve her seyin kayn agi olduguna. bazisinin da kötü oldugunu kabul ederler.Bu dinlerin kutsal kitaplari ve yazili kaynaklari yoktur. Ainu Dini. Onu yaratici olarak g kendilerine hayat. yerde ve gökte yasayan her seyin en içinde bulunduguna inanirlar. 4.Ilkel Kabilelerde fert. Onun adini ancak rahipler söyleyebilirler. Ayri din seçme sansi yoktur. hediyeler sunarlar. ona d ua ederler. Ainular. Her seyi yaratan odur. bütün tanrilarin en büyügüdür.Ilkel Kabîle Dinlerinde ruhun çesitli sekillerde yasadigina inanilmakta. devamli tekrarladiklari cümleler halindedir. Onlar. yagmur yagdirdigina inanir. cin çikarma. Yüce Tanrilarina "lo" derler. Ga'larin baska tanrilari da vardir.c. gögün en yüksek tabakasinda bulundugunu kabul ettikleri "Kando-koro Kamui" dedikleri bir Yüce Tann'ya inanirlar. büyü. lo'nun. Bunun sonucu. Ancak Dinkalar. d.YASAYAN ILKEL KABILE DINLERINDEN ÖRNEKLER Bugün dünya nüfusunun %5'ini olusturan Ilkel Kabîle Dinlerine mensup insanlar. gökte yas ar. Maorilerin ibâdeti. 2. Japonya'nin kuzeyindeki adalarda yasarlar. Hep beraber bu du alari okurlar.Ilkel Kabîle mensuplari büyüye ve büyücüye çok ilgi gösterir.Ga Dini: Ga'lar. dört kitada bulunmaktadir. h. Bu ruhlarin bazisinin iyi. Ainular. Âhirete ve Yüce Tanri önünde muhake meye inanirlar. Maoriler diye adlandirilir. Ilkel Kabîle Dinlerinde d rucusu söz konusu degildir. f. dinin tabiî üyesidir. Çok uzakta kabul ettikleri bu Yüce Varliktan baska çok sayida tanr i ve ruhlara saygi gösterirler. büyük gruplar halinde yasayanlar oldugu g ibi. [60] C. Bu Yüce Varligin nitelikle ri. 5. Ancak onun kutsal yeri ve rahipleri yoktur. Ga'lar. i. Dualar. Maoriler. lo. Ga Dini. Onlara dua eder. fakat ah iretle ilgili telâkkilerinde açiklik görülmemektedir. Mana'ya sahi p olan kutsaldir ve tabu'dur. O. g.Ainu Dini: Ainular. 3.Ilkel Kabilelerde kutsal olanla olmayan birbirinden ayrilmistir. bir kaç yüz kisiyi geçmeyenler de vardir.Namba'lar Dini: Güneybati Pasifik'te Malekula adasinda ilkel kabîle hayati yasaya . "Naa Nyonmo" dedikleri çok güçlü bir varliga inanirlar. diger tanri ve ruhlardan farklidir. e.Maori Dini: Güney Pasifik Okyanusu adalarinda yasayan Poline-zyalilardan bir gr up. hiplerin onlara ögrettigi ilâhi tarzindaki özel dualardan ibarettir. Maori Dini. Gana'nin baskenti yakinlarinda yasarlar. Din-kalar. Mer kabîle onu k endi diliyle ve kendisine mahsus bir sekilde adlandirir. Onlarin kendileriy le yakindan ilgilendigine inanirlar. Onlar için hazirlanmis kutsal yerleri ve görevli rahipler i bulunmaktadir.

Dr. Britain 1974. sonuna da çogul eki olan "s" harfini eklemislerdir. Hastalik. Reislerin iskeleti gömülmeden birakilmaktadir.W. evli ve bekârlik durumuna göre artip eksilmektedir. Kisinin hastalanmasi. Cenaze 100 gün disarida b ekletilmekte ve iskelet gömülmektedir. Âdetler".Robert S.Bölümün Bibliyografyasi . ancak sünnet olduktan sonra "namba örtüsü" takabilmekte. herseyin yaraticisi ve yönlendiricisi "Tana" adi verilen bir Yüce kudrete inanilmaktadir. Brown.David A. Ellwood. BÖLÜM . "Güneybati Pasifik'te. Yakinlar "tabu"dur ve mahremiyet esasi bulunmaktad ir.n bir grub. Etnoloji Sözlügü. VVords of the World's Religions.1985 . Nambalar'da "tabu"lar vardir. New Jersey 1977 . topluca sünnet edilmektedir. Ahmet Temir. Ölüm. Gr. odasina girebilmekte ve kabîledeki rütbe alabilme basamaklarina tirmanabilirle hakl arina sahip olabilmektedir. kabîle erkeklerinin avret yerini örtmek için kullandiklari püsküle "namba" de nildiginden.45-78 Marguerite-Marie Thiollier. Kendilerine has dinî törenleri. London 1975. MagIc. Britain 1976.69-143 . Yasaklar. Ölüm törenleri sirad n insanlar ve kabîie reislerine göre farklilik göstermektedir. Erkek çocuk. Inanislar. 3-18 . From Primitives to Zen. belâ ve ölümlerin sebebi "kötü ruhlar"dir. Ölümde n sonra 100 gün süreyle yas tutulmaktadir. Bunlar. Böy lece kabîle Büyük ve Küçük Nambalar olarak iki gruba ayrilmistir. 38. Namba'lar diye adlandirilmistir.1. Ingilizler bu ismin basina Türkçe "büyük". danslari ve "kurban" usûlleri bulunmaktadir.Mircea Eliade. Çocuklar 10-12 yaslarindan sonra kabîle reisinin izniyle. vücuduna "kötü ru girmesiyle. Bunlarin en üstünde. A Guide to Religions.41 (Ing. "küçük" anlamina gelen kelimeler. France 1983 . Traite d'Histoire des Religions.Sedat Veyis Örnek. Science and Religion. Gr. Cumhuriyet Gazetesi (Ilavesi). Paris 1975. Nadir Paksoy.Dictionnaire des Religions.London 1967. Patt ems in Comparative Religion. Zina yasaktir ve zina isleyene çesitli cezalar verilmektedir. kötü ruhlarin en agir cezasi olarak degerlendirilmektedir. Istanbul 1976 Ninian Smart. Gr. The Religious Experience of Mankind. Britain 1965.32) . Belgique 1982[62] IV. Bu ceza. Bunun yaninda "iyi ve kötü ruhlarin her z aman kisilerin çevresinde bulundugu ve her davranisi kontrol ettigi kabul edilmekt edir. Radlof.Mircea Eliade. Dictionnaire des Religions.Bronislavv Malinovvski. kabîle törenlerine uymamakla veya kabîle reisine saygisizlikla izah edilme ktedir. Sünnet olmak esastir. 13.14-50 . "tabiatüstü güçlere aktadir. [61] III. Büyük Nambaslarin Arasinda Kabîlede Yasam: T abular. Sibirya'dan (Seçmeler). Ankara 1970 . Çev. 30.

tütsü çu larini alnina kadar kaldirip buhurdanliga koyar. Mezarlar. üç tütsü çubugu yakar. Bu kitaptaki tasnifte BuddIzm'e ayri bir yer ayirmak. resmî nitelige sahip üç d n vardir. onlara önemli konular haber verilip y ardim istenirdi. Bunun için Buddizm'i ayri bir bölüm yaptik. kutsal varliklara kurban ve "Sang-ti" diye adlandirilan bir Yüce Varlik inanisi vardi. simdi. Bu bölümde millî dinler anlatilacaktir. Bütün ailenin önünde yapilan bu törende baba. günümüzde yasayanl ari da vardir. Millî dinlerde ortaklasa bir k urtulus ve mutluluga ulasma söz konusudur. Çin halki dinî geleneginde atalar kültü çok önemli idi. tartisi lmaktadir. Islâm bilginlerinin de dinleri "bâtil dinler" ve "ilâhi din ler" diye tasnif ettiklerini belirtmistik. ilkbaharda süpürülür ve oralara hediyeler sunulur (hediye sonbaharda tekrarlanir). l in önüne gelir (bu levhalar. Bir Çin atasözünde söyle denilmektedir: "Her seyin kökü göklerdedir. bir topluluk veya millete ait dinlerdir. Millî dinler. Çin dininde kendini gösteren akraba lik ve aileye baglilik hissi kadar degildir. evlenme gibi önemli isle r de burada yapilirdi. Konfüçyanizm (Konfüçyüslük). disardan gelme ve evren sel niteliklidir. "YIn" ve "Yang ." Çinli. levhalar. "Gögün Oglu" sayilan Imparato e ailenin reisi olan babaya itaat ve saygi gelenegine sahiptir. Ayni zamanda bu husus. üç-dört nesil korunup. Aile reisi. Her evde. atalara ait tapinaga birakilir). Baz i ilkel kabilelerde atalara tapinma önemli ise de. toplumun bütün üyelerini birbirine ba glayan bir bag vazifesi görür. atalara gösterilen baglilik ve saygidir. Çin'de her devrin dinî özelligi. gök ve tabiat tan rilarina tapinma. ya üç kere diz çökerek dokuz vurus yapa r ya da üç kere bas egerdi. Toplumun bütün fertleri. Çinlilerin San Kiao (Üç din) dedikleri bu dinler. cenaze töreni ve mezar etrafinda odaklasir. Hiristiyanlik ve Islâm hariç olmak üzere. kurbanlara ve kutsal törenlere katilmakla kendi mi llî tanrilariyla temas kuracagina inanir. Taoi Buddizm'dir. . yerli ve millî. gelecekten haber verme. Millî dinlerden bazilari örnek olarak asagida anlatilacaktir. Bir önceki bölümde Ilkel Kâbîle Dinleri hakkind a bilgi verdik.KONFÜÇYÜSÇÜLÜK Çin'de. ölü. Çinli'leri atalara saygi konusu kadar birlestiren ikinci bir husus. insanin evlenmeden veya geride bir ogul birakmadan ölmesini büyük günah ve elemli bir azap sayma ktadir. Ancak Buddizm'in yeri. evin ana salonunda veya atalar için ayrilmis olan yerdeki bu le vhalarin önünde onlara yiyecek.MILLÎ DINLER Dinler Tarihi açisindan dinlerin ilkel kabîle dinleri. Konfüçyanizm ve Taoizm. Fert. Bazen atalar çagrilir. Cenaze tören lerine çok önem verilir Mezarlar. tütsü gibi seyler sunardi. Bu örnekler dünyanin degis ik bölgelerinden seçilmistir. Buddizm. Simdiki atalar kültü. millî dinler ve evrensel dinler tarzinda üçe ayrilabilecegini. Çinliler. Geçmiste de millî dinler vardi. Ata ruhlarina ibadeti devam ettirecek bir ogul yoksa. bereket versin diye tarlalarda yaptlir. Yahudilik. üzerinde atalarin adlari özel tarzda yazilmis levhalar bulu nurdu. [63] A. Çin'de bu zikredilen dinlerden önce atalara saygi. çok ugursuz bir hayat sürmeye mecburdur. bu ortaklasa kurtu lus ve mutlulugu paylasir. ata ruhlarini özel koruyucu olarak görür ve evin güneybati kösesinde onlar için bi r yer ayirirdi. Nisan. Insanin kökü ise atalarindadir. felaket getiren ac ayip bir mahluk seklinde. Bununla da evrensel hüviyete sahip inlere bir geçis saglamis olduk. en uygun yol ola rak görüldü. Bazen millî bir dinin hâkim oldugu çevreden eVrensel bir dinin çiktigi (Hinduizm'in hâkim oldugu Hindistan'dan Buddizm'in çiktigi gibi). Her aile. bazen de evrensel bir yapiya sahip dinin millîlestiriidigi görülür (Yahudi dini gibi).

Mezari. dünyanin degistirilemez kanunlara göre gidisi demektir. 40 yasinda süphelerimden kurtuldum. M. yol.S. Yer ve gögü temsil eden disi Yin ile erkek Yang prensiplerinin her ikisi de âlem düzeni için gereklidir. Bu sistemin teme linde. gögün kendisi demektir. dogruluk. Siyasî entrikalara alismis idareciler ona ilgi göstermed i. il kbahar ve sonbaharda. Bu sistemine kulak verecek ve nasihatlerini dinleyecek bir hükümdar bulmak için kendi eyaletini terketti. Çinlilerde bu ad. Yang ise olumlu durumu ifade eder. Yin Krallik ailesinden kabul edilirse de a atan ve ail si hakkindaki bilgiler. Ölümünden sonra söhreti her tarafa yayildi. teskilatçi olarak da saygi gördü. 19 yasinda evlendi ve iki çocugu oldu. Lu'da pek önemli sayilmayacak memuri yetlerde bulundu. ediplerin. insanin fitraten iyi olduguna itimat ve Örnek olman in önemi yatmaktaydi. Söhreti yayildi. 50 yasinda Gök'ün emrini ögrendim. Ögren meye meraki dolayisiyla iyi bir egitim gördü. Tao deyimi. âlimlerin. dinî tören ve âdetleri devam ettir tir. bütün insanlarin saadeti için. hem Konfüçyüs'ün. [64] 1. filozoflarindan biri ve Konfüçyüsçülügün kurucusudur.Konfüçyüs'ün Hayati (M. Yer ile gök arasinda meydana gelen her olayin bu iki prensibin isbirligi yapmasindan meydana geldigi kabul edilir. K'ung Ch'iu (Chung Ni) seklindedir. Tie n. Yüzyil'da Buddizm'in Çin'e girmesi ve Taoizm'in M. Ancak o. 551-479) Konfüçyüs kelimesi. pre imparatorluk ailesinin dini olarak kabul edilmistir. Ch'iu fu'da. Yüzyilda gelisme si sonucu. kendi hayatini su sekilde özetlemektedir: "15 yasinda kendimi ögrenmeye verdim. Çin Imparatorlugu sinirlari içinde. Tao. Konfüçyüs tarafindan kurulan Konfüçyüsçülük. 70 yasinda dogru o lan seylere zarar vermeden. Yin. güvenilir bu|unmamaktadir." prensipleridir. eskilerin hikmetini yoruml amak idi. bu ahlâkî-siyasî kültü. kendini anlayacak yöneticiler aradi. bürokratlarin. bilge k isi olarak öldü. sonraki kaynaklara ait olup. Çin'de. disi-erkek. bir bölgeden digerine. 60 yasinda sezis yoluyla herseyi kavradim. ögrenc i yetistirmek ve doktrinini ögretmekle geçirdi. Hayatinin ilk yillari yoksulluk içinde geçmesine ragmen. Bu din. Ancak Konfüçyüs. tabiî dünya nizami. Burada. ona hediyeler sundu. eski hakîmlerin faziletlerine dayanan bir yolla insanla ra baris ve refah getirebilecegini düsündügü siyasî bir sistem gelistirdi. Metodu. Çin geleneginde Gök önemli bir yer tutmaktadir. kalbimin bütün isteklerini yerine getirebildim. Son yediyüz sene içinde Ç n'de resmî nitelige sahip "Üç din" (San Kiao). yer-gök gibi örnekler e uygular. 140-87) z amanindan baslayarak 1912 yilina kadar devlet dini olarak taninmistir. Y irmi yasinda iken ögrenci yetistirmeye basladi. Çin'in büyük bilginlerinden. Onun en önemli eseri Konfüçyüsçülük oldu. üç Çin dinî geleneginde de bulunur. 30 yasinda irademe sahip olabildim. Yin ve Yang prens iplerini Çinli kötü-iyi. Imparator . karanlik-aydinlik. Hayatinin son bes yilini meshur eserlerini yazmak. bu ülkede. I. Konfüçyüs. ilk defa ferdî din seçimi sözkonusu olmustur. olumsuz. Mil dinin kurucusu olmanin disinda. hem de Laotzu'nun fikir sisteminin temeli olmustu r. Gögün Rabbi. 1912'ye kadar Çin Imparatorlari yilda iki defa.Ö. kendisinin irtibatli bulundugunu açikladigi Yüce Varligi ifade için Sang i (Shangdi-Changti: Yukaridaki Hükümdar) ile es anlamli "Tien"i tercih etmistir. bir ziyaret (hac) yeri oldu. Vu-ti (M. taraftarlar kazandi.Ö. genis ölçüde bir "halk dini" de olusturmaktad ir. soguk-sicak. Bu prensipler.S. Adina tapinaklar yapildi. gelenekleri. bunlardan Konfüçyüsçüiük ve Taoizm üzerinde durulacaktir. Konfüçyüs. II." . Çin'de simdiki San-tung'un bir bölümü olan Lu eyaletindeki Tsou'da dünyaya geldi inda babasini kaybetti. Istedigine ulasamamis olarak geri dön dügünde artik ihtiyarlamisti. Onun mizaci da siyasî ortama uygun degildi. Onlarin uyum kaynagi ve böylece âlemdeki bütün düzenlerin dayanagi "tao"dur . Çin Buddizm'ine ayri bi er ayrilmayacak ve Buddizm Bölümü'nde temas edilecektir. Konfüçyüs. Üstad K'ung anlaminda K'ung Fu Tzu'nun Latincesidir. basrahip sifatiyla.

Ankara 1974. yönetimle ilgili bilgileri rlamak.Siirler Kitabi (Si King): 305 muhtelif sarkiyi.Büyük Bilgi (Ta-Hio). felsefeahlâk ögrenen ögrencileri. [65] 2. Bu koleksiyon. tarih. onun dortrini kendinden . Bu dört kitap sunlardir: 1. Hayati boyunca Çin'in "kadînV'ligini ortaya koymaya ve kültürünü ihya etmeye çalisan Konfüçyü ini. böylece atalar kültüne dayali Çin medeniyetini ortaya koymakti. yasayan ahlâk ve geleneklerin devamini saglamak. 4. 3. daha önceki Çin filozof ve mürsitlerinin yazilarini derledi ve yorumladilar.Konfüçyüsçülükte Tanri Inanci Konfüçyüs'ün ögrettiklerinin Çin'in millî dini olmasi uzun bir gelismenin neticesidir. Dört Kitap: XI.Törenler Kitabi (Li King): Âyin ve merasimferle ilgili hatiralari (Ahlâk ve adâb). Konusmalar. Bunlar. 335. bu kitaplarin muhtevasi hakinda bilgi vermektedir.Konfüçyüsçülükte Kutsal Metinler Konfüçyüs. yön etici sinifin egitiminin temelini olusturdu. Religions du Monde Entier. Konfüç ndine "din kurucusu" unvanini vermemistir. Bes Klasik: 1.Ilkbahar ve Sonbahar Vekayinameleri (Kun Kiyu): Ilkbahar ve Sonbaharla ilgili olarak günügününe yazilmis olaylari ihtiva eder. 2. bütün eski Çin metinlerini gözden geçirdi. Vladimir Grigor ieff. sosyal hayat ve törenlerle ilgili hususlari bir araya getirmek.Konfüçyüs'ün Konusmalari (Lun Yü). 5. Semseddin.Tarih Kitabi (Su King): Dokümanlari. memur alinmasi için yapila n imtihanlarda bu kitaplardan faydalanirlardi. 247-248[66] 3.M Konfüçyüs. 4. Tarih-i Edyan. Buna ragmen. "Bes Klasik" (Wou King) ve "Dört Kitap"tir (Se Chou). eskileri seven ve onlarin bilgilerini elde etmek için bütün gayreti gösteren bir kimseyim" seklinde vasiflandirmistir. Yüzyilda Sung Hanedani sirasinda biraraya getirildi. tarihî bilgileri ve geçmise ait önemli vesikalar i.Degisiklikler Kitabi (Yi King): Mistik ve Metafizik olaylari.Orta Yol Doktrini (Tchöng Yong). Yöneticiler. 4. Muhacldere Nabi Özerdim. ölümünden sonra onun sözlerini de topladilar. Böylece Konfüçyüs ve ögrencileri. Konfüçyüs'e büyük bir baglilik gösteren ve ondan edebiyat. Konfüçyüsçülügün kutsal kitaplarini olusturan iki koleksiyon vardi. Semsedd in (Günaltay). Belgique 1989. Onun gayesi. Bkz. 3. M.Mensiyus'un Sözleri (Mongtse). M. 2. Çev. "ben.

bulut. aksama rahat ölür" demistir. Nazik isen baskalari ni hizmetinde kullanabilirsin". Tao'dur. Bu. dinî faaliyet olarak. Konfüçyüsçülügün belirli bir inanç sistemi. küçük insan ise kendi faydasini aramaya bakar. her seyin üstündeki varlik. Tanri mi ve kutsal metinleri vardir. uludur. yani ahlâk prensibidir. seref hepsinin Gök'ten eldigini ifade etmistir. ibadet bir vazifedir. o zaman anlasildigi üzere. Konfüçyüs. yüce varlik. b risi saglamanin yolunu bulma seklinde açiklanir. saygisizlik görmezsin. Onun asagi sinda. yukaridaki tanri. "sabah Tao'yu z kreden kimse. görünmeyen varliklar dünyasi. Samimî isen halk sana güvenir. Ona göre "Tien". ev halkini. yapilan gün ahlarin cezasiz kalmayacagini. O. Kendisi için söy le söylemektedir: "Yasli olanlara rahatligi saglamak. Bu konudaki diger terim. O. kötü hükümdarlari c zalandiran. hür et ve ibadet edilmesi gereken bir varliktir. Dua. Büyük ve üstün insan yal dogrulugu.sonra bir din olarak kabul edilmistir. Sang-ti diye adlandirilan Yüce Varliga inanis onda da deva m etmistir. fakat devamli degildir. Konfüçyüs. Tien. milleti siyasî bir terbiye ile saadete kavusturmaktir. gençle . seref ve zenginlik. insanin yürüyecegi dogru yol. Ancak o. yeni hanedanlar kuran ve iyileri mükafatlandiran atalara verilen bir a d degildir. dinî mânada. Üzerinde kasa etmekten kaçinmasina ragmen. insanlar arasindaki iliskilerin önemi yaninda hayat. Konfüçyüs'ün ahl et ve millet içindir. su. üstün insani. kötülük yapanin hatasini ödeyerek affedilmesini istemesi gerektigini belirtmis ir. Konfüçyüs ahlâkinin ana temeli. agir baslilik. tabiat düzeninin idarecisi. küçük insan ise rahatini düsünür. bir dinî teskilati yoktur. Konfüçyüs. alinca da hükmü amansizdir. herseyi elde edersi n. Sadakati ve samimîyeti birinci planda tu mayi ve agirbasli olmayan bir bilgine saygi göstermemeyi tenbîh ediyor. Kâinatin düzenini kuran O'dur. Çin'in eski dinî tasavvurlarini ihyaya çalismistir. gögün efendisidir. dinden daha çok bir ahlâk ve hikmet yolu olarak gösterilir. yerdeki insanlara hükmedicidir ve kötü olanlar ço ve dirilmek. arkadaslara samimiyetle. büyük tanri olarak Gök Tanri bulunur. Konfüçyüs. O. O. bu terimi de kullanmistir. dogruluk ve nezakettir. "Büyük Bilgi"de kendini. Cömert isen. Konfüçyüsçülük. Ölmek edir Tanri. samimiyet. Üstün insan kanu kafasini çalistirir. Bu. asirlardan beri hüküm süren millî dinin geleneklerini yeniden canlandirmistir. Bu gök tanri "Tien". "öbür dünya"nin varligini inkâr etmemistir. Ona göre yüce hükümdar olan Tanri. "Konusmalar" da[68]. Tao. gökte oturan. "Tien" ile ifade edilir. Konfüçyüsçülükte Tanri. küçük insan ise yalniz faydayi düsünür". Dogru isen çok seyi basarirsin. ölüm. Tanri'nin takdirind ve bütün islerde insanlarla beraberdiri»'[67] 4. Bu erdemler . Gayesi. Konfüçyüs. cömertlik. milletini yönlendirme. oruç tutulup temiz olduktan sonra ifâ edilen kurbandan ibarettir. eski törenleri yeniden ihya etmek olmustur. Bun-'ari da söyle açikl amaktadir: "Agir basli isen. herseye uygulayabilmek yetenegine "mükemmel erdem" demektedir. Konfüçyüs. fakat kurucusu. ve bunlarin karsiliginin öbür dünyadan daha çok bu dünyada görülecegini. "Düskünlere yardim eder. kendisini koruduguna ve görevlendirdig ine inandigi azametli bir yüce varliga inanmakta idi. Onun ana gayesi. Konfüçyüs'e dayandirilan.Konfüçyüsçülükte Ahlâkî Prensipler Konfüçyüsçülük. ülkenin karisik olan siyasî d urumunu düzeltmek için. herseyi açikça görür ve ülkenin her yaninda huzuru saglasinlar diye ögret yücedir. dünyada b es seyi. y aratici kudret idi. Çin'e ait inanis ve âyinler birligidir. hava cinleri ve perileri. dag cinleri ve ata ruhlari bulunur. Çin'in dinî e kadar gerilere gidilirse gidilsin. düskün insanlari korumak için hükümdar »Tanri Yolu"nda yardimci olsunlar menler göndermektedir. zenginlerin ser -Vetini artirmaz" olarak tarif etmektedir. Üstün insanla küçük insan arasindaki farki da söy le belirtir: "Büyük ve üstün insan erdemi. bu yüce Varligi ifade için daha önce kullanilan "Tien" deyimini t ercih etmistir.

belli bir vaziyette yapilmasi mecburi olan harekettir. akrabalarina. . asiriliktan kaçinmasi.Arkadas ve dostlar arasindaki iliski ve saygi. Onun "Yi" dedigi adalet. Adaletin gerçeklesmesini menfaat önler. ahlâktan baska seyler için yapilirsa adalet tece llî etmez. 2. anne ve babalarina iyi muamele eder. Dogru olan birseyi görmek ve bunu yapmamak cesaretsizliktir. Konfüçyüs'ün telkini. adalet ve menfaat konusunu söy hükme baglar: "Yüksek insan. kötülüge karsi da a dalet göstermesi gerekir. Insanlar dogruluk için dünyaya gelmislerdir. 4. 5. yüz ifadelerinde samimiyete. Iste bunlari elde edince memleketin h er tarafindan halk. 3. bile. Konfüçyüs. basari sartina bagli degildir.halk saygisizl ik etmeye cesaret edemez. h alkini faziletle yükseltirler. Eger insanlar. Konfüçyüs. edeplilik. iyilikte devam ve isrardir" demektedir.Is Yönetimi. üstün ve büyük insandir. efendisine bütün hayatinda bagli kalabilirse.Kültür. edilmese de. Onlar. Eger o sadakati severse halk samimî olur.Üste karsi dürüst davranma. ailesine hizmette en büyük gayreti gösterirse. Kisinin babasinin yolundan gitmesi. Fertler. Hikmet ve fazilet.Amir ile Memur. Konfüçyüsçülükte bes temel insanî iliski vardir: 1. yönetenle yöneti len arasindaki bag kopar. o insan b ilgilidir. "Eger 'büyük ve üstün insan' törenleri severse.Kari ile Koca. Bu. çocuklarini arkalarinda tasiyarak ona gelecektir". Bu degismez bir e mirdir. 4. yanlislarini düzel t" demistir. hayirseverligi ve adaleti iki mühim meziyet olarak görür. ana ve babasina sâdik ve diger büyüklerine saygi göstermelidir. Kendini bilgiye verenler. adaleti. alçaklar da menfaati anlar". Bu bes temel. akillilik ve güvenilebilirlik bes temel fazilet ir. su dört konu etrafinda dönmektedir: 1. Eger o dogrulugu severse halk ona uyruk olmaktan çekinme z. Büyük ve üstün insanlar. Gösteri si sevmez. 3. yönettiklerinin güveni ve onlarin sevgisin i kazanmasidir. davran arinda düsünceli ve dikkatli olmaya. korku ve dehsetle itaate zorlanirsa. Konfüçyüse göre bir kimse dis güzellikten ziyade iyi ahlâka deger verirse. israfa karsidir ve ekonomik olmaktan yanadir. toplulukta birtakim seyleri yalniz o seyler Için yapmak zorundadi r. dogruluk. ölümden kurtulusu sadece bir sans eseridir. Çünkü Konfüçyüs. 2. Bir insan dogru yoldan ayrilip iyi bir hayat sürer se.arkadaslariyla olan iliskilerinde samimî ise. Konfüçyüsçülükte genç. itaatsizlik etmemekle olmaktadir. iyilige iyilik. Konfüçyüsçülükte iyilik. basari elde edilse de. sözlerinde nezâket ve ser eflilige önem verirler. "Basari her zaman faziletin varligin a delil olmaz. bütün hayatin en önemli iliskilerini içinde bulundurur. o insan için birsey bilmiyor denilse.Anababa ile Çocuklar. Çünkü o seyler ahlâk icabi yapilmalidir. herseye ra gmen. Amirin riayet etmesi gereken ilk esaslar.Kardesler. Insanin rahat bir hayat sürebilmesi için hayatin her safhasinda orta yolu tutmasi. isler zorlasir. Onlara baglilik. Kendisinden tavsiye isteyen bir idareciye "dogruluktan ayrilma.re de nezaketle davranmak isterim".Verilen sözde durma. ahlâk sarsilir ve nefislerde fesat meyda na gelir.

ancak ona bagli olmasiyla mümkündür. Eski Çin Atalar Kültü'nde ogulun bilgeligi ne olursa ol sun babasindan önce sunulanlari yiyemez, sofraya uzana-maz. Kari ve koca, kardesler, arkadas ve dostlar arasindaki iliskiler de belirli kura llara baglanmistir: Evin erkegi, ailesi hayatta iken onuf birakip uzak diyarlara gitmemelidir. Aileye hizmet ederken onlara tenkitte nazik olunmali, onlara terb iye icaplarina göre hizmet edilmeli, aile sikintiya düstügünde de genç çocuklar aileye yardi mci olmalidir. Büyük ve üstün insan kendini esas olan seye verir, bu esas sey meydana ge lince prensipler gelisir, anaya babaya sadakat ve kardeslik sevgisi de kendini göst erir. "Kendine uygun olmayan kimselerle arkadaslik etmemek" Konfüçyüs'ün tavsiyelerindend ir. Bu arkadasligi da faydali ve zararli olmak üzere iki gruba ayirmaktadir: "Dürüst, s amimi ve anlayisli bir arkadas faydalidir. Iki yüzlü, kurnaz ve çok konusan bir arkada s zararlidir."

Konfüçyüs'ün ahlâk anlayisi devlet yönetiminde de geçerlidir. Ona göre memleketini erdemi ile ten bir kimse kutup yildizina benzer. Memleketi yönetmek, halki dogru yola götürmek dem ektir. Eger halk dogru yola yöneltilirse kimse dogru davranmamaya cesaret edemez. M emleketine hizmetten kaçman kimseye akilli denilemez.

Konfüçyüs'e "Bir ülkeyi idare etmeye çagrilsaydiniz ilk is olarak ne yapardiniz?" diye sor duklarinda söyle cevap vermistir: "Önce dili düzeltirdim. Dil düzgün olmazsa, kelimeler düsün eyi iyi anlatamazlar. Düsünceler iyi anlatilmazsa, yapilmasi gereken seyler iyi yapi lamaz. Gereken yapilamazsa, ahlâk ve kültür bozulur. Ahlâk ve kültür bozulursa, adalet yolun sasirir. Adalet yanlis yola saparsa, halk güçsüzlük ve sarhosluk içine düser. Ne yapacagini , isin nereye varacagini bilemez. Bu sebeple söylenilen sözü dogru söylemeli. Hiçbirsey bu nlardan dolayi dil kadar mühim degildir".[69]

Konfüçyüs'e göre hükümeti iyi bir sekilde yönetmek için iktidarda olan kimsenin bes üstün sey vermesi ve dört kötü seyden kaçinmasi gerekir. Bes üstün sey; asiri derecede harcama yapmad an faydali olmak, halkina pismanlik getirmeyecek görevler vermek, aç gözlülük etmeden iste digi seyi almak, gururlu olmadan itibar kazanmak, korkunç olmadan yüce olmaktir. Dört kötü sey ise; halki ögretmeden ölüme sürüklemek, buna "zulüm" denir. Onlari haberdar etmeden ani olarak is yüklemek, buna "baski" denir. Acele olmayan buyruklar çikarip, sonra bunla rin hemen uygulanmasini istemek. Buna "gaddarlik" denir. Genel olarak insanlara birsey verirken veya mükafatlandirirken hasis davranmak. Buna "yersiz davranis" de nir.

Konfüçyüsçülükte ana-baba saygisi; evlat sevgisi önemli bir yer tutar. Bu da insanin yakinlar na karsi borcundan kaynaklanir. Toplumda ahenk aranir, ahengin temeli, ailedir. A ilede ana-baba sevgisi faziletlerin basinda gelir.

Konfüçyüsçülügün ahlâkî tarafi, diger yönlerinden daha agirlik tasimaktadir. Bu sistem; hüküm idare sanati, soylular için siyasî bir ahlâk, halk için bir gelenege bagliliktir.

Konfüçyüsçülük, aileye ait faziletleri, disiplini, içtimaî düzeni, kardeslik sevgisini ve hal gitimini içinde bulundurur. Bunun için de Konfüçyüs'ün ahlâkî sisteminde su dört fazilet yera adir: Insanlik, adalet, davranis ve bilgi. [70]

B- TAOIZM Çin millî dinlerinden biri de Taoizm'dir. Taoizm'i Lao-tzu (Lao-tse) kurmustur. Bu d in, "Tao" kavrami üzerinde kurulmustur. Büyücüleri, rahip ve rahibeleri ve dinî sefleri va rdir. Kendilerine has âyinleri; bu âyinlerin eski bir gelenegi vardir. Ilkbahar bayr aminda ates yakilmakta; Taoist rahipler, yariçiplak durumda, atese pirinç ve tuz ati p, yalinayak kosarak üzerinden geçmektedir. Ölülerin, yasayanlari rahatsiz etmeksizin, mezarda güven içinde rahat ettigine inanilmak tadir. Mezarlarin seçilmesinde bazi kurallar vardir. Ölüye zarar gelmemesi için çesitli te

dbirler alinmistir. Bu tedbirlere siki sikiya baglilik yüzünden, uzun zaman, mezarlar in bulundugu alanda arastirma yapilmasina izin verilmemistir. [71]

1- Lao-tzu'nun Hayati (Lao-tse, dogumu M.Ö. 604 veya 570) Bir Çin filozofu ve Taoizm'in kurucusu Lao-tzu'nun hayati hakkinda fazla birsey bi linmemektedir. Onun, hemen hemen efsanevî olan hayati, M.Ö. 100 yilina dogru Sseu-ma Tsi'en tarafindan yazilmis. Çin'in bir tarihi olan, "Che Ki" ile taninmistir. Lao-tzu'nun Honan'da dogdugu san ilmaktadir. Asil adi, Li Tan'dir. Lao-tzu, ona verilmis lakaptir ve ihtiyar bilgi n anlamina gelmektedir. Çok yasadigi söylenmektedir. Çu sarayinda arsiv memurlugu yapm istir. Konfüçyüs ile ayni yüzyil içinde yasamistir. Ikisinin bir vesileyle karsilasmasi, çok önemli bir olay sayilmistir. Bu karsilasma zamaninda Lao-tzu çok yasli, Konfüçyüs ise genç bir bilgindir. Çu Hanedaninin yikilmaya yüz tuttugunu gören Lao-tzu, hükümet merkezini terkederek b atiya dogru gitmis, Honan geçidine geldiginde buranin muhafizi ve ögrencisi, Tsi, on dan meslegi hakkinda birsey yazmasini istemis; o da, "Tao te King"i yazmistir. " Tao", yaratici prensip; "te", insan fazileti; "king" de kitaptir. Bu kitap, bugüne kadar, bütün Taoist düsüncelerin kaynagi olmakta ve "tao"nun ne oldugunu açiklamaktadir. Anlasilmasi oldukça zor olan bu kitap; Çin'in büyük klasikleri arasina konulmustur. Çok say ida ilim adami, Tao te King'i bati dillerine çevirmeye çalismis, fakat pek basarili olamamistir. Kitabin adi bile tam olarak tercüme edilememistir. Her mütercim, kitabi n ismine çesitli anlamlar vermistir. Bu küçük kitabin sirrinin, en eski mistisizmin bir numunesi olmasindan ileri geldigi kabul edilmektedir. Lao-tzu, bu eserinde, misti k tabir ve tasavvurlara anadilinde ilk defa bir sekil vermeye çalismistir. Bunun içi n, seçtigi tabirler, gösterdigi remizler açik ve belli degildir. Lao-tzu'nun 80 yasini geçtigi bilinmekte ise de, Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekte dir. Lao-tzu'dan hemen sonraki Taoizmin tarihî de karanliktir. Taoizmin daha sonra ki gelismesi, Lao-tzu'dan sonra gelen ve Taoizm hakkinda bilgiler veren yazarlar sayesinde kismen ögrenilebilmektedir. [72]

2- Taoizmin Prensipleri[73] Lao-tzu'nun doktrininin temeli, mistik bir panteizm'dir. Taoist ahlâk zühde dayanir. Tao, dünyayi yöneten sebeptir; insan onu bilmelidir. Tao, âlemden önceki yaratici prensiptir. O;görülemez, isitilemez ve kavranilamaz. O, eze lî ve ebedîdir; kendiliginden vardir; herseyde hazir ve nazirdir. O, hiçbir tasvire si gmaz. Herseyin temeli O'dur. O yokluk degildir. Tabiat ve evrenin var olmasi O'nu n sayesindedir. O, herseyin arkasinda ve altindadir. HerseyI yaratan ve besleyen de O'dur. Bundan dolayi Tao, bazen "Ana" diye de adlandirilir. Çünkü hersey O'ndan ge lir. Tao'dan bir dogar, birden iki: Yin ve Yang; iki'den üç: Yin, Yang ve nefes; üç'ten yaratilmis evren. Tao, gögün ve yerin kaynagi, yaratici ve ayni zamanda yasatici pre nsiptir. Herseyi yaratan Tao'nun hiçbir seye ihtiyaci yoktur. Baska güçlerle rekabet e tmez. Dolayisiyla insanlar da Tao gibi rekabet ve hirstan uzaklasirlarsa, iyi bi r hayata sahip olurlar. Lao-tzu; insanlarin kanunlari dünyadan örnek alarak yaptiklarini, dünyanin "Gök"ten, gögün d e Tao'dan aldigini, Tao'ya sahip olan bir memleketin uzun zaman var olacagini ve dünyanin "Tao" vasitasiyla yönetilmesi durumunda seytanlarin kutsallik kazanamayaca gini belirtmistir. Lao-tzu'ya göre "göksel Tao" mücadele etmez, fakat iyi bir yolda dai

ma zafer kazanir; konusmaz, fakat cevap alir; çagirmaz fakat getirir, sakindir ve planlari gayet mükemmeldir. Lao-tzu, bilginlerin Tao'yu anlama ve kavrama durumlarini söyle açiklamaktadir: Yüksek bilginler, Tao'yu isittikleri zaman hareket ederleY ve ona dogru giderler; orta dereceli bilginler, Tao'yu duyduklari zaman ne yaptiklarini bilmezler; asagi de recedeki bilginler Tao'yu isittiklerinde kahkahalarla gülerler. Üstün ve mükemmel bir In san ise, sadece herseyin ruhu kendisinde olan Tao'yu izler. Taoizm'de "Tao" ile beraber bir de "Te" kavrami vardir. Tao'nun erdemi veya onun gizli gücü olarak bütün varliklarda bulunan "Te", "Tao"nun tabiattaki herseyi degistire n gücünün kendisidir. "Tao" kaybolduktan sonra "Te" onun ayrilmaz vasfi olur, aki-karay i bilir, muhafaza eder ve dünyanin seklini vücuda getirir. Dünyanin sekli vücuda geldikten sonra ölümsüz "Te", onu hatadan korur ve yükseltir. Bütün varliklari Tao meydana getirir; "Te" ise onlari besler, büyütür, madde olarak sekil verir, kuvvetini tamamlar. Bundan dolayi bütün varliklar Tao'yu yükseltir ve Te'ye deg er verir.

, Lao-tzu, ögretilerinde, ahlâkî degerler üzerinde de durmustur. Lao-tzu'ya göre insan anc ak manevî faziletleriyle insandir. Örnek insan iyi, merhametli, sadik, dürüst ve mütevazi olmalidir. Onun bu vasiflari elde etmek için tavsiye ettigi yol menfîdir: Insan, Tao 'ya benzemeye çalissin; is yapmasi, is yapmamasi; çalismasi çalismamasi gibi olsun. Vu vey (Wou wei: hiçbir sey yapmamak, sükûnet) prensibi, Taoizm'in ülküsüdür. Insan, dünya niza a uyarak yasamali, gayret sarfetmek-sizin Tao'nun kanunlarina tabî olmalidir. Böyle bir sükûnet içinde yasarken, dünyanin tabiî nizamini muhafaza etmek suretiyle, mesut bir h ayat sürebilir. Hükümdar bile, böyle yapmakla, devletini en iyi bir sekilde idare eder. Çünkü memlekette ne kadar fazla sey yasak edilirse, millet o kadar fakir olur. Insanlar a karsi alinan tedbirler ne kadar ustalikla hazirlanirsa, onlarin arasindan, o k adar inanilmaz hileler ortaya çikar. Ne kadar çok kanun ve emirler bildirilirce, o ka dar eskiya ve hirsiz zuhur eder. Büyük adamlarin halki yönetim seklini Tao te King'te Lao-tzu, söyle açiklamaktadir: "Kafal arini bosaltirlar, midelerini doldururlar. Iradelerini zayiflatirlar, kemiklerin i kuvvetlendirirler. Daima halki bilgisiz ve isteksiz birakirlar. Bilgili in sanlar birsey yapmak cesaretini göstermezler. Vu vey (Wou wey) yaptiklari zaman h erseyi iyi yönetirler". Lao-tzu, su tavsiyede bulunmaktadir: "Düsünecegin sey daima iy i ve derin olmalidir; birsey verirken iyi ve lütufkâr olmalisin. Birsey söyledigin zam an dürüst ve sadik olmalisin. Dürüst olursan memleketi iyi yönetirsin, bir is yapmak ister sen dogru ve kabiliyetli olmalisin". Lao-tzu, dünyadaki insanlarin güzel olan seyleri güzel olarak bildiginde, çirkin olan se yleri de taniyacagini; iyi olan seyleri bildiginde, fena olan seyleri de bileceg ini; böylece iyileri yayip, fenaliklardan kaçinacagini, baskasini kandirmaya çalismaya cagini söylemektedir. Lao-tzu, prensip olarak, kibir ve gururu yermektedir. Yalniz kendisi için çalisan ins anlarin yükselemeyecegini, kendisiyle övünenlerin bir is göremeyecegini, çok yüksekten konus an insanlarin bunu uzun zaman devam ettiremeyecegini belirtmektedir. Ayrica o, i htirasinin esiri olan insanlarin büyük bir yanilma içinde olduguna ve hiçbir zaman basar ili olamayacagina da dikkat çekmektedir. Lao-tzu, savasa karsidir. Bunun için o, savas aletlerini iyi görmez ve bunlari yüksek insanlarin kullanamayacagini söyler. Yüksek insanlarin baris ve huzura deger verecegi ni açiklar. O, savasa karsi olmakla * beraber, devletin ferde fazla karismasin i istemez. Taoizm'e göre bu ahlâkî prensipler; sadece fertler için degil, milletlerarasi münasebetler için de geçerlidir. Saygi ve itaatle herseyin ele geçirilecegi; sevgi ile düsmanlarin bi le yenilebilecegi; kadinin itiraz etmeksizin itaat etmesiyle kocasini idaresi al

tina alabilecegi savunulmaktadir. Lao-tzu'nun felsefesi; "iyilere karsi iyilik göst eriyorum; iyi olmayanlara karsi yine iyilik gösteriyorum. Bu suretle hepsi iyi olur " seklindedir.

Taoizm'de devlete müspet vazifeler düsmez. Harp tenkit edilir. Maddî ilerleme küçümsenir. Pe kçok memuriyet ve müessese lüzumsuz görülür. Tao'nun devleti sessiz ve kendi kendine yürümeli . Belirli bir ideal, müspet bir hedef olmamali; bir sükûnet ve hareketsizlik durumu ta kip edilerek, Tao'yu tanimaya gayret edilmelidir. Lao-tzu, insanin kendine hakimiyetinin nefsini bilmekten geçtigini, iç dünya nin arastirilmasinin çok konusmaktan daha iyi oldugunu; baskalarini bilenin zeki, kendini^bilenin akilli, baskalarina karsi zafer kazananlarin kuvvetli, kendi nef sine karsi zafer kazananin ise kudretli bulundugunu belirtmektedir.

Lao-tzu, birseyi bilmeyen insanin en olgun insan oldugunu, bilinmeyen bir seyi de biliyor görünmenin hastalik oldugunu söylemektedir. Lao-tzu'ya göre su üç seyi insanin dege rlendirdigi hazinesidir: Birincisi, nezaket, ve sevgi; ikincisi, ekonomi; üçüncüsü, alçak gön tür. Nezaket, bir insani yüceltir ve saygili yapabilir. Ekonomi, bir kimseye özgürlük kaza ndirir. Alçak gönüllülük ise, bir kimseyi yetenekli kilabilir. Halbuki insanlar; nezaketi birakarak küstah, ekonomik olmayi terkede-rek bagimli, alçak gönüllülügü terkederek de yetene siz oluyorlar.

Lao-tzu'ya göre insanlar, doguslarinda zayif ve yumusaktir; öldükleri zaman kuvvetli o lur ve asillarina dönerler. Esasa dönüse sükûnet, sükûnete de mukadderat denir. Mukadderata g dise ölümsüzlük, ölümsüzlügü bilenlere de akillidir denir.

Taoizm'de, ilâhî kaynakli dinlerdekine benzer, iyilik ve kötülük, alçak gönüllülük ve kanaatk gibi ahlâkî prensipler bulunmaktadir. Ancak, ölüm ve ölüm sonrasindan bahsedilmesine ragmen Cennet ve Cehennem kavrami konusunda pek açiklik yoktur. Bununla beraber ruhun ölümsüzlügü dünyada iyi bir hayat sürenlerin Tao'yla beraber olacagi gibi anlayislara rastlanma ktadir. [74]

3- Lao-tzu'dan Sonra Taoizm Lao-tzu'dan sonra Taoizm adini alan inanç sistemi, çesitli din ve kültürlerin de etkisin de kalarak sekillenmistir. Degisik ekoller olusmus ve farkli mezhepler dogmustur . Taoizm'den kaynaklanan ekoller sunlardir:

1- Mistik Ekol: Temsilcileri Chuang-Tzu ve Lieh-Tzu'dur (M.Ö.IV. Yüzyil). Her iki fi lozof da bu ekole ait kitaplar yazmistir. Chuang-Tzu, Lao-Tzu'nun ögretisini yükselt mis ve güzellestirmistir. O da, Tao gibi genel bir tabiat kanununa inanmakta ve he rseyin mistik bir duyguyla, meditasyon yoluyla anlasilabilecegini savunmaktadir. Chuang-Tzu söyle demektedir: "Biz bu kanunu kesfedemeyiz, aklimiz buna ermez. Onu ancak duygularimizla anlariz, bunun için kendimizi diger seylerden ayirmali ve ka lbimizi bosaltmaliyiz". Lieh-Tzu'nun ekolü ise, Taoizm'in popüler bir seklidir. O, kainatin sonsuz bir kanun a göre hareket ettigini kabul etmektedir. Ona göre insanlar kendini bu kuvvete uyduru r, hiçbir is yapmaz ve ruhunu kuvvetlendirmeye devam ederse daha çok yasayabilir. 2- Ferdiyetçi Ekol: Temsilcisi Yang Tzu'dur {M.Ö.IV Yüzyil). Taoizm'den gelmekle berab er ona hem yakin, hem de ondan uzaktir. Asiri bir kaderciligi savunur. Bu ekole göre hersey kadere baglidir ve herseyi yöneten kaderdir. Felsefesinde Tao olmayan bu ekol sadece ferdin refah ve saadetini düsünmüs; cemiyetin idaresine ait prensipler de gil, kendi kendini düzeltmek için kaideler getirmistir.

3- Legalist Ekol: Bu ekolün temsilcisi Han-Fei-Tzu (olan.M.Ö. 230), Li-Ssu, Shang-Tz u'dur. Bu ekolün görüsleri M.Ö. III. Yüzyilda Çin'de tatbik edilmistir. Bu ekole göre; dünyad ersey, yildizlarin yollari gibi, muayyen kanunlara göre hareket etmektedir. Bundan dolayi bu ekol, devletin halki kendi haline birakmamasini ve kanunlara tâbi kilmas ini savunmaktadir.

4- Simyaci Ekol: Chiang Tao ün (M.S. 34), bu ekolün savunucusudur. Bu ekol, dinî veya f elsefî olmaktan daha çok, sihirbazlikla ilgisi olan bir ekoldür. Sihir ve büyü büyük bir ye tutmaktadir. Büyücülükle ilgilendirilen bugünkü Taoizm, bu ekole baglanmaktadir. M.Ö. 221'de Çin Imparatoru'nun Taoizmi kendine ebedî hayat saglayacak bir din olarak k abul ettigi ileri sürülmektedir. Daha sonra Taoizm, BuddIzm ve diger mahalli inançlari n tesirinde kalmistir. Bud-dizm Çin'e geldigi zaman Taoistler, Çin'e gelen bu dinde kendi fikirlerine benzeyen bazi hususlar bulmuslardir. Taoizm'e ait olan bazi Tan rilar, Buddizm'in tesiri ile sekillerini degistirmistir. Buddizm en büyük tesirini T aoizm'deki rahip cemaatinin gelismesinde göstermistir. Çünkü Lao-tzu'nun fikirlerinde, b u gibi cemaatlere ait tek söz bulunmamaktadir. Lao-îzu, ilk planda, sadece ferdin kurtulusunu hedef alan sözler söylemistir. M.S. I. Yüzyilda Çin'de bir Taoist teskilât ortaya çikmistir. Bu teskilâtin Papa gibi bir dinî sefi vardir. O, siyasî bir kuvvete de sahiptir. Bu dinin büyüycüleri, rahip ve rahibeleri vard ir. Buddizm ve diger mahallî inançlarin etkileri sonucu, XII. Yüzyilda "Gerçegi Gelistirme" adi altinda bir yenilestirme hareketi ortaya çikmistir. Bu hareket, rahiplerin evl erini terketmesi, et yememesi gibi sert kurallar getirmistir.

Çin'de 1949'daki siyasî harekete kadar iki büyük Taoist mezhep varligini sürdürmüstür. "Tao'n Yayilan Birligi" ve "Tao'nun Toplanti Salonu" seklinde adlandirilan bu iki mezhe be göre Tao, insanin bir bölümünü olusturdugu evrensel bir enerjidir. Insan, bu enerjiye b oyun egerek saglik, zenginlik, çok çocuk ve huzurlu bir hayat elde edebilmektedir. Bu mezheplerin mensuplari, Tao ile bag kurabilmek için büyü, afsun ve tilsim'a basvurmak tadir. Çesitli dinlerden tasvirler alip tazim ve saygi gösterilmistir. 1957'de Pekin 'de "Çin Taoistler Birligi" kurulmustur. [75]

C- SINTOIZM "Sinto" tanrilarin yolu demektir. Çin dilinde "Sin" veya "Sen": tabiat ruhu, tanri; "to" {"tao"): yol anlamina gelmektedir. Japonca'da "Kami no miçi" seklinde ifade edelin Sinto, Japonlarin yerli dinî inançlarini karsilamaktadir. Japonlar, VI. yüzyild a, Buddizm Japonya'ya geldikten sonra, eski dinî inançlarini Buddizm'den ayirabilmek için "Sinto" deyimini kullanmislardir. Sintoizm de bu deyimden türemistir. Sintoizm; millî, iptidaî, politeist, diger dinlere tepki göstermeyen ve resmî inanç sistem ine sahip olmayan bir dindir. Bir kurucusu yoktur. Herhangi bir tarihî olaydan da kaynaklanmamaktadir. Bu dinde tabiat güçlerine ve ruhlara tapinma göze çarpmaktadir. Her seyde ruh görülmektedir. Bu dinin iki hususiyeti vardir: 1- Tipik bir millî dindir. 2- Tabiata perestis bu dinde Önemli bir rol oynamaktadir.

Japonya'ya Konfüçyüsçülük'ün, Taoizm'in ve Buddizm'in etkileri ile atalara tapinma, ahlâk, fa kehanet, büyü, züht geldi. M.ö. VI. Yüzyilda baskentini kurmus Japonya'da Yamato Hanedani, Amatera-su'nun nesli olarak hükmetmeye baslamis ve bu imparatora tapinma, bir kült olusturmustur. 1868'lerde bir millî uyanis devresi baslamis ve Sintoizm de bunu körükl

emistir. Imparator kültü, bir devlet siyaseti haline gelmis ve devleti Sinto'nun dest egine baglamistir. Ikinci Dünya Savasi sirasinda Sintoizm çok toleranssiz olmustur. Japonya'nin 1945'deki maglubiyetinden sonra, Sinto'nun devleti kontroi durumu ort adan kalkmistir. Imparator, kendisinin tanri olmadigini ve artik tanrilarin zürriy eti olarak kendisine tapimlamayacagim açiklamak zorunda kalmistir. [76]

1- Tanri Anlayisi

Sintoizm'de ruh veya tanriyi, kutsal, acayip, sirli, korkulan, güçlü, insan kavrayisin in üstündeki varliklari ifade etmek üzere "karni" kelimesi (üstün, yüksek anlaminda) kullani lir. Ruhun ölümden sonra yasadigina ve atalarin nesilleri koruduguna inanilir. Ölen he rkes "karni" olur. Ancak her karni tanri olmayabilir. Japonlar göremedikleri karni lerin tanri evinde olduguna inanirlar. Sintoizm'de ruh ve tanrilarin sayisi konu sunda verilen rakamlar oldukça kabariktir. Sekiz milyon tanri bulunduguna inanilir. Bunlarin en büyügü Günes Tanriçasi Amaterasu'dur. Amaterasu'nun tanrilik sembolü ayna ve me rkezî kült yeri Ise'dir. Ates tanrisi "Atago" önemli tanrilarindan olup tehlikelidir. Gök ülkesini günes tanriçasi Ama-terasu yönetir. Sintoistter, Amaterasu'nun bulundugu en büyü kült yeri olan Ise'deki bu yeri ziyaret edip, Amaterasu'nun dogusunu izleyerek "ha ci" olurlar. Sintoistler Amaterasu'dan baska ay, deniz ve firtina, ates tanrisindan gida, ev, ocak, mutfak, belirli yerler, yollar, çesitli mesleklerin tanrilarina kadar çok sayi da tanrinin içinde yer aldigi bir panteona sahiptirler. Bu panteona, Amaterasu'nun neslinden geldigine inanilan Imparator da dahildir. Büyük devlet adamlarindan, kuma ndanlardan da tanrilastirilanlar vardir. Saygideger insanlardan ölmüs bulunanlarin v e bu arada atalarinin ruhlari "karni" kabul edilir. Sintoizm'de tanrilar panteonunun zirvesinde bulunan Günes Tanriçasi Amaterasu, sadec e Gök ülkesi'ni temsil eder. Dünyanin idaresi ise, bir tanrilar meclisinin elinde bulun ur. Ay Tanrisi Tsukiyomi'nin rolünü kismen firtina ve deniz tanrisi Susanovva almist ir. Ates Tanrisi Atago'dur. Eski zamanlarin gida tanrisi Inari, bugün "Prinç Adam" o lmustur. Onun kutsal hayvani tilkidir. Bunun için mabedlerde tilki beslenir veya ti lki heykelleri bulundurulur.

Sintoistler; dünyanin gök, yer ve yeralti olmak üzere üç tabakadan ibaret olduguna; her üç t kada da tanrilarin oturduguna; yeralti dünyasinda ise ölülerin ve devlerin bulunduguna inanirlar. Tanrilar, muhtelif resimlerle temsil edilmislerdir. Ancak onlarin b resimlerden daha kiymetli birer timsalleri de vardir. Bu timsaller, halka gösterilmeyip mabetl erin gizli bölümlerinde saklanir. Iki kutu içinde muhafaza edilen bu timsaller; bir ayn a, bir kiliç veya baska sembolik bir maddedir. [77]

2- Kutsal Yazilar SIntoistlerin Tevrat, Incil ve Kur'ân gibi bir kutsal kitaplari yoktur; fakat Koji ki ve Nihongi denilen kutsal vekâyinameleri vardir. Çin yazisinin kabulünden önce kendil erine has bir yazilari olmayan Japon-lar'in daha önceki dönemlere ait olaylari sözlü ola rak rivayet edilmistir. Ilk olarak 712'de, Imparatorun emriyle, Kojiki yazilmist ir. Bu kitapta tanrilarin kaynagi, insanlarin baslangici, imparator ailesinin ve devletin ilâhî kaynagi gibi konular yeralmaktadir. Nihongi ise, 720'de yazilmis olu p, Kojiki'nin yorumudur. Tanrilarin sayisi Kojiki'de 800.000,. Nihon-gi'de ise 8 0.000'dir. IX. ve X. Yüzyillarda tespit edilen din ve devlet kültüyle ilgili mecmualar ise, 1927 yilinda, 50 kitap halinde nesredilmistir. "EngIshiki", bunlarin en önem

Dual arin konulari farklidir. onlari semboll endiren nesneler (Mitama-Siro) vasitasiyla tapinilir. Ata'ya tapinmada amaç çile birliginin devam etmesidir. horoz. Bazi özel durumlarda bir nevî gusûl de yapilir. Rütbelerine göre rahipler yukaridan asagiya dogru siralanir. Buddist olarak ölecegim. Buddist ölürüz". dua okumak. iyi ve kötü amellerin karsiligin . tuz. birinci dere cede rahiptir ve rahip kiyafetiyle tasvir edilir. takdimeler genelli kle sunlardir: Ipek kumas. Japon dilinde dil ve milliyet es anlamda kullanilmaktadir. hangi dinden olursa olsun bir Japon'un asil yolu "Japon-luk"tur. Ibadet s irasinda beyaz bir sapka. bir veya üç gün "oruç" tutulmak ir. Karnilere tapinma. General Nogi ve karisi "harakiri" {karnina biçak saplayarak kendini öldürmek) ile kendilerini kurban etmislerdir. Imparator. sebzeler. bugün hayvan kurbani pek yoktur. dua salonu önünde egilip sunacagini sunar. Temiz olmamak en büyük günâh ir.lilerindendir. Imparator Meyci'nin kabre konuldugu gün. Senliklerde tanrilar gökten ça girilir. Susano-vva'ninki kiliçtir. gele nesel halk inançlarinin etkisi altindadir. sizinkisi nasil bilmek isterdim" diyerek anlayisini ortaya koymustur. deprem gib4 konularda olabi lir. öz el tören temizligi yapilarak girilir. Mabetlerdeki dualar da ayni sekilde zihnen yapilabildigi gibi yüksek sesle d e yapilabilir. kuraklik. Ayrica kendi arzulariyla. Ibadet. Bir Japon Sana t Tarihçisi. Dua. bugün artik in san kurbanina rastlanmamaktadir. Her insan duasinda kendi isteklerini ifade edebilirse de. Tanrilara. Bu anlay is söyle formüle ediliyor: "Biz. Tapinaklarda genellikle ayna . kalkanlar. en basit sekilde yüz yikanip eller birbirine vurulduktan sonra zihnen ed ilir. Diger ahlâkî günahlar bunun yaninda hiç sayilir. Eskiden asil ailelere mensup kad inlar da rahibe vazifesi görmüslerdir. Eskiden ha yvan kurban edilmesine ragmen. Tapinaga girecek olanin. Tapin aklarda ancak rahibin girebilecegi kutsal bir hücre ile yaninda ibadet edenlere ay rilmis dua salonu yer alir. Rahipler evlenebilir. kiliçlar. Tapinak islerini rahipler idare eder. mabedin etrafinda yüz defa dönmektir. Sintoist dogar. özel okul ve fakültelerden yetisir. ayi postlari. insan kurbani varken. do muz. tapinakta veya evde yapilir. Rahipler. Ruhun ölümden sonra yasadigina inanilsa da. yaban domuzudur. agzini suyla çalkalamis ve özel tören temizligini yapmis olmasi gerekir. Japonya'da yüzbin tapinak bulunur. Ortadogulu misafirlerine. Buraya "miya" veya "cinca" denilir. Bunlarin e n önemlisi. bilinen anlamda put kullanmaz. Ilahlara kesilen kurbanlar. mücevherli taç ve Amaterasu'nun heykeli bulunur. [78] 3. Amaterasu'nun sembolü sekiz kös eli ayna. beygir. renkli kagitlar. ib adetin gerçek merkezi. Bütün bunlara ragmen. "Sinto dogdum. benimkisi böyle bir l. (Evlenen kadinlar mabet görevinden çekilir). islak elbise giyip. pirinç ve pirinç sarabi sunmakla (kurban olarak) yapi lir. balik. dua ve kurbanlardan (özellikle yemek kurbanlarindan) ibarettir. Bu ayna. gey ik boynuzlan. Ise'de Amaterasu adina yapilmis olanidir. belli bir dinden daha çok. Büyük'bayramlardan (Matcuri) önce. Özel tören temizligini yaptiktan sonra tapinaga giren. kiliç ve mücevherli taci n Amaterasu tarafindan torunu ilk Japon Imparatoruna verildigine inanilir. En agir ibadet soguk su ile yikandiktan sonra. kiliç. Japon halki. tapinaklarda. yaylar.Âyin ve Ibadet Sintoizm. bu ar ada Hiristiyanlik dahil bütün öteki dinlerin ögretilerine tümüyle açigim. Tapinaga. Ibadet. bu nesneler onlarin vücudu veya hululü sayilir. pirinç rakisi. Sintoist olan kisi ayni zamanda baska dinlere de mensup olabilir. beyaz bir cübbe giyer ve bir baston tasirlar. hastalik. oklar. Bunlar. el çirparak tanrinin dikkat ini çeker ve duaya baslar. rahiplerin resmî dualaridir.

Yasli aile. Islâm'i toptan kabul edis te. Töreler vazgeçilmez emirler. Yahudilik. Bu ndan dolayi ölen herkes "karni" olmaktadir. 5. Cenaze islerini ise Buddist rahipler yerine getirir. ahlâkî degerlere önem vermektedir ve "Ahiret Hayati"ni kabul etmektedir. akinci ruhunu öldüren. mahsulü koruma (Toshikgoi) ve hasat için T anri'ya tesekkür (Kanna-niîname) gibi bayramlar ela bulunmaktadir. Maniheizm. Bu hassasiyet. Buddizm'e k arsi Tektanri inancini ve töreyi savunmus. Tonyukuk. Bundan dolayi Islâm'a kadar. Tür kler aktiftir. Genellikle bu bayramdan önce üç gün "or uç" tutulmaktadir. Türkler'in özelliklerine aykiri olan bu din. Maniheizm. Buddizm'in diji olarak kabul edilmesini. genele sâmîl olmamis. Dinî temizlik (Oh-harehe). Islâm disindaki dinlerden herhangi birinin genel kabul görmemesinde Türkler'in sah ip olduklari inançlarin etkisi olmustur. basi önünde dua edilir. yabanci inanca ve kültüre karsi koym ustur. Islam'i kabul etmis Türklerin önceki inanislari ile günümüzde bir milyon civ arindaki Türk kitlesinin yasattigi inançlar. Sintoizm'de neyin ne zaman ve nasil yapilacagi kurallara baglanmistir. diz üstü çökülerek. Evlenmeler. Ibadetler. Buddizm'in Türklerin "özel dînleri"ne aykiri oldugunu ve Türkler i pasiflestirip felaketlerine yoiaçacagini savunarak karsi çikmistir. 6 yaslarinda kutsal yere alinir ve bu sirada onlara en güzel Japon kiyafetleri giydirilir. Bunlardan Buddizm. Bu tavriyla o. Baglayici olan bu kurallara "töre" denilmektedir. Dinî ve millî bayramlari takvime baglanmistir. Uygurlarin tahtina geçen Bögü Kagan'in (759-7 79) istemesine ragmen. Buddizm'in Türkler arasinda genel kabul görmesinin önünü kesmistir. bütün Türk boylarinin kendi "özel dinleri" disinda anlastikla ri bir dinleri olmamistir. Göktürk Hakani Bilg e Kagan'in Buddist tapinagi yaptirma istegine veziri Tonyukuk karsi çikmis ve enge l olmustur. hatta Hiristiyanlik gibi dinlerd e insanlari pasiflestirici esaslar agirliklidir. kendi inanç ve kültürleriyle bagdastiramamistir. Sinto tapinaklarina bitisik evlenme salonla rinda yapilir. .in görülecegi inancina rastlanmaz. Iki defa eller birbirine çirpilip. miskinligi ta vsiye etmekte. "töre"y§ ve. En büyük bayram Tanri'yi çagirmak. Çünkü Türkler. kendi dini inançl arina. Atalarin nesillerini koruduguna inanilmaktadir. uyulmasi gereken görevler kabul edilmekte ve Japon kültürünün nesilden nesile aktarilmasini saglamaktadir. gnostik düalizmi esas alan ve senkretik bir dindir. Çocuklar 3. tanrinin önünde-hizmetinde bulunmak anlamindaki Matcuri'dir. Maniheizm ve Hiristiyanlik gibi dinlerle karsilasmistir. Tonyukuk. Tanri anlayisi yansitmamakta ve "Ahiret Hayati"na önem vermemektedir .GELENEKSEL TÜRK DINI "Geleneksel Türk Dini" ile Türklerin kendilerine özgü dini inanislari. "özel dinleri" kast edilmektedir. Önce el ve yüz yikanir. Uzun tarihleri boyuncu Türkler. bir "Tann"ya inanmaktadir. Zerdüstîlik. o dinl erin inanç sistemlerinin Türkler'in karakterlerine uygun düsmemesine baglanmaktadir. Islâm'in disinda. bir boyla veya az bir grupla sinirli kalmistir. Türk boylarindan. Bundan dolayi Göktürkler. Islâm'la karsilasinca degismis ve Türkler' in çok büyük çogunlugu toptan Islam'i din olarak kabul etmistir. Buddizm. Ancak bu kabul edis. Islâm'i kabul etmeden önce. görevli rahibin huzurunda. evlerde tanri rafi (kami-dana) yönünde yapilir. karakterlerine aykiri oldugu için reddetmislerdir. agiz ça lkalanir. [79] D. Buddizm . Islâm'in disindaki dinlerin Türkler arasinda genel kabul görmemesi. mahallî Buddist tapinagini ziyaret eder. ibadetler ve gelenekler burada "Gelenek sel Türk Dini" ismiyle anilmistir. bahse dilen bu dinlerden birini kabul edenler olmustur. temasa geldikleri dinlerin hiçbirisini. Türkler'in tamaminin dini olamamis ve kabul edenler de uzun üsre bagliliklarini devam ettirmemislerdir.

Yine bütün Türk ve Mogol boylan arasinda"Gök Tanri" inancinin bulundugunu ve bu "Yüce Tanri Inanci"ni diger milletlere göre en iyi onla rin muhafaza ettirdigini belirten M. Hakaslar. 250-300 bin civarindadir ve Hiristiyandir.Geleneksel Türk Dinî Inançlari Türkler'in. [83] 1. genel hatlariyla bilgi verilecektir. XVI. Hiristiyanlik da.[82] Bugün. Zaten Orhun Kitabeleri'nde bir tek Tanri'nin v arligi. "Biz sadece tek Tann'nin varligina. s adece Tevrat'la amel etmekte. Bu benzerlik Oguz Kagan Destani'nda açikça görülmektedir. b urada. Buddizm. herseyin yaraticisi ve yönlendiricisi olan tek Tanri inanci açik bir sekilde islenmistir. Maniheizm. Hz. Bunlarin disinda ana kitle Müslümandir. kendi "inanç sistemleri"ne ne ad verdigi henüz aydinlanmis degildi . dünyada 250 milyon civarinda Türk vardir. Hiristiyanlardan farkli inanç v e ibadetlere sahiptir. Bunlar. putperestlige karsi açtigi mücadelede babasini bile affetmeyip onu tah tindan indirdigi ve tek Tanri inanisini hâkim kildigi anlatilmaktadir (Bu. Mengül Han'in Fransa Kralina gönder digi bir mektupta iman formülünü söyle belirttigini kaydetmektedir: "Ebedî Tanri'nin emri sudur: Gökte ancak sadece bir Tanri var ve yeryüzünde de sadece bir efendi. Bu kitabelerde. tek bir Tanri'ya iman etmedikçe hiçbir kadini zevc e edinmedigi. karakterlerine uygun olmamasiyle izah edilmistir. Türkler'den Buddizm'e bagli olan çok az bir kitle vardir. Bunlardan baska. çok eski çaglardan beri "Gök Tanri".Yahudilik. Yahudilik. Bu dinlerin Türk boylari arasinda genel ka bul görmemesi. "Tek anri" inancini devam ettirmisler ve bu inanislar onlarin hayatlarinda etkili olm ustur. Islâm'i din kabul edenler ise % 98'dir. Bu "tektanrili inanis" ile Islâm'dan önce Araplar'daki H anifilik arasinda benzerlik bulunmaktadir. kendilerini Yahudiler dis inda görmekte ve Türk olduklarini vurgulamaktadirlar. din adamlarini huzurunda münakasaya çagird iginda onlara. Hazar Türkleri'nden az bir kismin. Türk kültürüne ait bazi özeliklerle Islâm' ait bazi terimleri yasatmaktadirlar. Islâm'in disindaki dinleri din kabul eden Türk boylarinin toplami % 2 civa rindadir. o dinlerin bütün Türkler'i tatmin edici bir anlayisi yansitmamasiyla. ken di "özel inanç" ve kültürleriyle bagdasmamasiyle. sayesinde yasadigim iza ve onun emriyle öldügümüze inaniyoruz" demesi Mogollar'da da tek Tanri inanc inin yasadiginin bir delilidir. Yüzyilda Rus hakimiyetine girmis ve Rus Ortodoks Misyonerleri kanaliyle Hiristiyanlasttrilmis Çuvaslar vardir. Onlar. Hazar Türkleri'nden 4-5 bin kadari Yahudiligin Karaim Mezhebine baglidir. Nüfuslari bir milyondan fazla olan Çuvaslar da. Islâm'la karsilasinca durum önceki dinlerden farkli olmus ve Türkler'in büyük çogunlugu. sadece Gagauzlar il e Çuvaslar'm benimsedigi bir din olmustur. fakat mevcut Hiristiyanlard an farklidir. Tuvalar.[80] Nitekim Mengü Han'in. Onlarda Hiristiyanlik yüzeysel kalmis ve "Ge leneksel Türk Dini Inanislari" canliligini korumustur. Gagauzlar'm Kutsal Kitaplari Türkçe'dir. Sorlar. "Geleneksel Türk Dini" hakkinda. Gagauzlar. tamamina yakini Islâm'i toptan ve gönülden benimsemistir. eski Türk kültürünü devam ettirmekte ve bu kültürü Hiristiyanli hâkim kilmaktadirlar. Çünkü Türkler. ona gösterilen hürmet ve onun iradesiyle islerin oldugu inanci dikkati çekmekt edir. Destanda Oguz Han'in. Hiristiyanlik ve Islâm'i din ola rak tanimadan önce. onui. 800-900 bin kadar tahmin edilmektedir. Bunlardan Geleneksel Türk Dini Inanisla rini devam ettiren Altay-Sibirya Türkleri (Yakutlar. Gagauzlar gibi. dünyada mevcut bütü boylarinin % 98'inin dini haline gelmis Islâm'in bu sekilde kabulü. Zerdüstîlik. Günümüzde. Eliade[81]. Tanri'nin oglu Cengiz Han olacaktir". Ibr ahim'in babasi Azer'le olan durumuyla karsilastirilmalidir). Al taylar). Talmud'u kabul etmemekte. onlarin "Tek Tan rili bir inanci devam ettirmelerine ve Geleneksel Türk Dini ile Islâm arasinda büyük ben zerliklerin olmasina baglanmistir.

Bu "Milli Inançlar yabanci dinlerden ve kültürlerden etkilendigi gibi. Türkler'in "özel dini inançlari"ni ta m olarak karsilayamamistir. hiçbir zaman. Zaten Türkler'in Islâm'i toptan ve isteyerek benimsemel eri. Bizans. Aydinin. Bundan dolayi Is lâm'i kabul eden Türkler. bazilari Toyunizm. Bundan dolayi Gök Tanri. Gök T anri Inanci bulundugunu haber vermektedir. digeri ise büyük devletlerin hayat sartlari altinda gelisme göstermisti r {Misal olarak Uy-gurlarinki. 15-20 sene öncesine kadar. Orhun Kitâbeleri'nden tes bit etmek mümkündür. Orhun Kitabeleri'nde. Buna Türkler'in "Milli inançlari" demek de mümkündür. Türk boylarinin hemen hepsinde dinin merkezinde Gök Tanri {Yüce Tann. camidekinin. Eski inançlarina ait unsurlardan birçogunu. Bu iki kol. baska din ve kültürleri de etkilemi stir. Türkler'in "Geleneksel Dinî Inançlari"nda iki anlayis. dig eri. Ancak. Bu gözlemlerde. bazi hususlarda ise sadece küçük degisiklikler yapmislardir. Bu dinin inanç esaslari. halkin. Tek Ta nri) inanci bulunmaktadir. gruplarin. Ancak üzerinde ittifak edilen ve Orhun Abideleri'nde bel gelesen Türkler'in "Tek Tanri". farkli farkli inanislari tesbit etmeleri mümkündür. Bunlarin hiçbiri.r. birbiriyle bagdasmaz nitelikte degildir. Tek Tanriciligi merkez alan "Devlet Dini "dir. her ülke için geçerlidir. Ancak "Geleneksel Türk Dini" basligi altinda verdigimiz bu inançlara. Birisi asiret. geleneklerde. "Gök Ten-girisi" ve bunlardan türeyen kelimelerle ifade edilmistir. Ermeni ve Süryanî kaynaklari. Bu sadece ülkemiz için degi l. bunlar. hatta ayni seyyahin verdigi bilgiler arasinda çelisk iler bulundugu görülmektedir. bazen "Türk Ten grisi" seklini atmakta ve bir "Milli Tanri" niteligi tasimaktadir. iki kol varolmustur. O. Türk boylari arasinda paylasilan. "Tangara". Geleneksel Türk Dini. bazilari Tek Tan ri Dini gibi isimler vermistir). cahilin. hatta uygulamalari oldugu görülebilir. yalniz b asina bir din olarak algilanmamis. Ortak noktalan ayrildilari noktalardan çoktur. Çin. bir tekniktir ve Türkler'in dinî inançlariyla pek ilgisi yoktur. bazi tekn ikler seklinde. "Yüce Tanri" inancini bozulmadan ve en iyi sekilde y asatmalaridir. totemizm ve politeizm ait unsurlara da yer veren "Halk Dinî". bilgili ve cahil gruplarin etkisi olmalidir. ibadet ve yasayistaki bilgiler. eski inanislarinin Islâmî öze uygun ol dugunun delili sayilmaktadir. Bunun disinda inanç. din olarak kabul etmeleri de bu "öze" baglanmaktadir. Hunlar. bölgelerin. Bunu Türkiye'yi tam olarak bilmeyen arastrici lar da günümüzde yapsa. Türkler. "Yüce" anlaminda kullanildigi kabul edilmistir. hiçbir degisiklige ugramadan Islam'dan sonra da devam ettirmeleri. bilgili nin. degisik adl ar verilmistir (Bazi arastiricilar Samanizm. varligini sürdürmüstür. Devlet Dini ile Ha lk Dini'nin ayrildiklari noktalar yaninda. Türk lehçelerinde Tanri. Samanizm ve totemizm karsiti olan. eski dini inanislarina ait bazi hususlari. "Tingir". Tanri'nin sifati olarak. seyyahlarin Türkler'in inançlariyla ilgili olarak verdikleri bilgiler arasinda. çok yerde. seyyahlarin gözl emlerine dayanmaktadir. Bütün bu belirtilen hususlara ragmen. b ugün de Sibirya-Altay Türkleri'nde canliligini ve varligini sürdüren "Geleneksel Dini Ina nçlar" yasamaktadir. Halbuki Türler'in ne Samanizm diye bir dinleri olmus ne de Samanizm tam o larak dinî fenomeni ifade etmistir. dinî inanislar içerisinde. tek bir Tanr i ve O'nun iradesinin herseyi kusattigi etrafinda olusmaktadir. ortak olduklari noktalar. kabilelerin. Bunlardan b iri. "Tengri". Kök/Gök Tengiri terimindeki Gök'ün. animizme ait unsurlari da. to temizme ait bazi özelkileri de yasatmislardir. din adaminin. Gök Tanri inancanin esaslarini. hosgörüye dayali bir dindir. "samanizm". Uygurlar gibi Türk Devle tlerinde. Türkler'in geleneksel inançlari "Samanizm" olarak adlandiri lmistir. Türk boylarinin hepsinde Tek Tanri. inançlar ve e saslar vardir. "Yüc . Bunun yaninda. "Samanizm" diye adlandirilan teknikleri de. zikredilen "Tengri". Islâm'a çok aykiri gördükleri özellikleri atmislar veya baska sekiller altinda Islâmî kisveye büründürerek yasatmislardir. Arap. disaridakinin birbirinden farkl i inanç ve anlayislari. Mogallarinki Devlet Dini'dir). farklilik gösterse de. Göktürler. hiçbir degistirme yapmadan devam ettirmis.

Ölüye kesilen kurbanlar. her zaman için yanyanadir. Iyi ruhlarin cennete. kötü ru . karsi karsiya getirmemistir. orhun Anitlari'nda yer almaktadir. "ölünün cennete iderken binecegi hayvanlar" olarak kabul edilmektedir. Ölülerin kefenlenerek gömülmesi gelenegi vardir. gök ve yer gibi. Allah ve Tanri kelimesini yanyana götürmüs. he saplarin görülmesi için mahkeme kurulacagi ve ruhlarin ebedî oldugu kabul edilmektedir. yanyana bulunduguna ve Gögün yedi basamagi olduguna inanilmaktadir. Öbür dünyada nci bir hayatin varligi. hers eyi en iyi bilendir. Kainat. Insanin ölümlü olduguna. M. II. insanlara bilgi veren ve yol gösterendir. Kaganlari tahta çikaran ve müstakil devlet kurmalarini sa glayan da Tanri'dir. yardim edendi r. Tengri veya Tanri kelimesi. Türklere Hakani veren de O'dur. "sonu" isaret etmekte v tekrar dirilisi ilân etmektedir. Yukarida Gök'ün. esi ve benzeri olmay andir. Yine bu tarihi belgelerde. Bu inanç. ruhun bedenden bir kus gibi uçup gitmesi olarak görülüyor . iradesine boyun egmeyeni cezalandiran da O'dur. iyilik ve kötülüklere dair hesabin verilecegi. Bilge Kagani. Tük milletinin hayat ve istiklâli ile ilgilenendir. iki düzlemin kompozesi seklinde tasvir edilmektedir. yaratandir. cenaze merasimleri için en uygun anlardir. Türkler. Yildiz gözlemciligi yaygin islerdendir. iradesine göre hükmedendir. O yazitlardaki ifadeler de Türkler'in inandigi Tanri tektir. otoritenin saglanmasinda ve disipl inin dogmasinda önemli rol oynamistir. yeri gelince Allah demislerdir (Ezaninda. Çinliler'i de etkilemistir.Ö.[84] Orhun Abideleri'nde Tann'nin bütün yüce sifatlari sayilmistir. bütün yüce vasiflar tikleri "Tanri"ya ve O'nun Isteklerine uymada büyük hassasiyet göstermistir. hayat verendir. duasinda. "Ölü Asi" denilen ziyafetler yapilir. "Gökte"dir. Yeri gelince'Tanri" demis (Tanri misafi ri. Türkler. ahiret ve cenaze törenleriyle ilgili anlay is ve gelenekler degismeden varligini sürdürmüstür. Kameri ayin son günleri. Türkler. nefesin kesilmesi. Türker'de cennet ve cehennem inanci bulunmaktadir. baslangiçta. çok erken çaglardan beri "Gök Tanri Dini"ne ve "Tek Tanri". kulun duasini kabul edendir. Türkler'in.rastlanmaktadir. Türk toplumlarinda. Yüzyilda. Allah kelimesinin yaninda kullanilagelmistir. Türk boylarinin hemen hepsinde "Yaratici Tanri" olarak Tengri'ye . bu tek Tanri anlayisi. esirgeyen ve bagislayandir. Tanri Buyrugu gibi). asagida yerin ve ikisi arasinda da insanoglunun yaratildigina Inanil maktaydi. Tengri. kit abinda. "Mahser.[85] Türk kültüründe din ile gerçek hayat. sert ve tabiat disi bir hal. öldürendir. Tanri (Tengri). Çinlilerin tek Tanri'yi ifade etmek için kullandiklari "Tien" kelimesini Türkler'den aldiklari belirtilmekt edir. Tanri'nin tayin ettigi süre dolunc a ölmek üzere dogduguna ve sadece Tanri'nin ölümsüz bulunduguna inanilmaktadir. Ay son çeyrek halde iken hiçbir ise tesebbüs edilmemektedir. ezeiî ve ebedîdir. ordunun harekete geçirilmesi için iyi bir zamandir. Iskeletin aldigi duruma göre ölümün ahiret h ayati hakkinda kanaatler olusturulur. Türkler'de ölüm.e Tanrfdir. Ayin "dolunay" hali. savasta ise Allah demistir). Günü". Ayin safhalari ugurlu ve ugursuz olarak ni telendirilmektedir. bir kisminda ise bazi degisiklige ugrayarak yasamistir. Hunlar'da "Semavî Büyük Tanri" sifatiyle meshurdur ve bu sifat la ululanmaktadir. Ton-yukuk'a basarilar ihsan eden de Gök Tengri'dir. Türkler'de Âhiret inanci vardir. Bu inanislar. Çünkü bu günler. Türkler'i zafe rlere ulastiran da. cezalandirandir. gerçeklesmesi gereken ilâhî bir is olarak kabu l edilir. Islâm'i kabul etmis Türkler arasinda. Ölüm. Günümüzde bu âdetler Müslüman olmus Türkl kisminda aynen. Kül Tigin Kagani tahta çikaran ve b asarili kilan da. Ölüm. Ölen atalar için at. Gökle ye r. sigir ve davar kurba n edilir. "Bir Tengri"ye inan isa yönelmistir.

ziyaret yapilmakta ve ora larda kurbanlar sunulmaktadir. Bundan dolayi Ates'e su dökülmesi. Bugün de Türler arasinda en kötü bedd a "Ocagin sönsün"dür. Öimüs atala ra saygi. insanin iyi ha reketlerini. Suyun bollugu. Suyu kirletmek yasaktir. "ataerkil aile"de baba hakimiyetinin inanç sahasindaki belirtisi sayilmaktadir. agaç. pinar. Bu beddua. ailenin diregidir ve "tabu" anlayisi ile korunmaktadir. büyük temizleyicidir. ahiret. Ölmüs.)[86 ] Türkler arasinda su ve ates de önemli yer tutmaktadir. iki ates arasinda geçiril erek temizlenmektedir. Türkler'de önemlidir. Ötüken ve Tanri Dagi'nin daglar arasinda özel bir yeri vardir. siyah renkli olmlasi hakanin ölümüne v eya uzak yolculuguna isaret etmektedir. Dag kültü. her yil. Yer-Su (Yer-Sub). söndürmek ve küllerini dagtmak irkin yok olmasinin sebebidir. Bundan dolayi her boyun bir kutsal dagi olmustur. aile fertlerini korumaya devam ettigine inanilmaktadir. Türk yazitlarinda. yilin belirli zamanlarinda. oc agi. Suyun aziz. giderek bir yurt inanci haline gelmistir. atese saygi göstermis ve insani kötülüklerden koruyan özelligi bulunduguna inanmist ir. Türkler'de dag. ak illiligin ve gücün sembolüdür. melek. daglarin Tengri'nin makami olduguna i nanmislardir. Özetlersek Islâm'dan önce "Geleneksel Türk Dini Gelenegi"nde tek Tanri. irmak. Bu durumlar. Kutsal Yer-Su. sol omuzundaki Körmös. odun da su'dan dogmaktadir. Atesin alevinin yesilimsi olmas i. Insanin ölümünden sonraki hesabi da Yayuçi ve Körmös sahitlik etmektedir. Yer-Su inançlarinin bir bölümünü olusturmaktadir. iyi ve kötü ruhlarin varligina inanmakta ve "ata ruhlarfna saygi göstermektedir .hlarin cehennerne gidecegine inanilmaktadir. kötü isleri yazmaktadir. Temizliginden süphe edilen seyler. yetistiricidir. "hasir". Ates. Atesin alevinden çesitli anlamlar çikarilmistir. odundan. Günümüzde ates ve ocakla ilgili deyimler. atesin v e ocagin kutsal bilinmesi günümüze kadar yasatilmistir. cennet. Bunlarin ikisi de bütün hayati bo yuncu insani devamli takip etmektedir. Iyi r uhlar cennette ikâmet etmekte. ta'zim ve baglilik. Gök T i'ya ibadetle ilgili hale gelmistir. Tanri ile insan arasinda sefaatçilik yapmaktadir. gün leri içinde "Altin Dag"a çikip Tann'ya ibadet etmek suretiyle "hac" etmislerdir. atalar için "kurban" kesilmekte dir. gögün yüksekçe bir katindadir. cehennem. ruhlari vasitasiyla. saf ve temizdir. ruh. Gök Türk Kitab eleri'nde kutsal Yer-Su seklinde ifade edilen terimle hem koruyucu ruhlar hem de vatan kastedilmektedir. seytan. Türkler. öldükten sonra dahi. ruhun ölmezligi ve kurban gibi inançlar vardi . "Tütsüleme" de bir temizleme islemidir. Türkler. Su. Muk addes kabul edilen daglara. Gök Türkler'in mukadderati üzerinde etkilidir. Sag omuzun yanindaki Yayuçi. Bunlarin Tanri tarafindan gönderil mis kutsal hediyeler olduguna inanilmaktadir. Türkler. yanan atesin söndürülmesi iyi görülmemisti . Insanin yaninda iki melek bulundugu inanci vardir. Cennet. Atalarin. (Örnek olarak Göktürler. yagmur yagmasina. Islâm'dan önce Türkler'de insan düsrgani ve gizli bir kuvvet seklinde tasavvur edilen "k ader" inancina da rastlanmaktadir. Yer-Su ile ifade edilen kutsallik. içinde hareketli bir hayat geçirdikleri tabiatin Tanri tarafindan yaratildigi ni kabul etmis ve kutsal saymislardir. sonsuz bir varlik ve güzellik kaynagidir. yeryüzünde yasayan iyi ruhl arin bütünüdür. büyük imparatorluklar devrinde. Bunlarin kutsalligina inanmak. Yer-Su b adi altinda toplanmistir. besinci ayin 10-20. mahsulün iyi ve bereketli olmasina. sari renkli olmasi salgin hastaliga. kutsaldir. alevin kirmizi renkli olma si savasa. Geleneksel Türk Inanislari arasinda "Atalar Kültü" önemli bir yer tutmaktadir. Yüksek dag tepelerinin göge yakin olmasi bu inanisin kaynagi sayilmakt adir.Gök Tanri'ya kurbanlar bu d agda kesilmektedir. Türkler. bilginligin. atasözleri çoktur.Ocak. daglardir. Ocak. Yer-Su ruhlarini en önemli temsilcisi. orman ve kaya kültleri. göl. Ates. hem soyun tükenmesini hem de kutsalligin yokolmasini if ade etmektedir.

Türklerin günlük muntazam ibadetleri ve ibadethaneleri oldugu konusu pek açik degildir. Bu törenle Hakan'in "Gög"e çikmasi ve Tanri tarafin dan tahta oturtulmasi simgelenmektedir. bizzat hakan tarafind an yönetilen resmî ibadetleri. özellikle Gök'e (Tanri) yöneliktir. Resmî ibadet. ilkbahar. Bunlar. bas açip. bir nevi "Gög"e çikmak g bi. atalara saygi duymus ve onlarla baglarini devam ettire cek dinî mahiyetli uygulamalari devam ettirmistir. Türkler'in niçin toptan ve samimi olarak Müslüman oldugunu. Yine Türk Hakani. takdis.Ibadetler ve Gelenekler Geleneksel Türk Dini'nde Ibadet karsiliginda "alkis". Halk ibadeti. Bu da. imdi sen bize yardimci ol!" diye dua etmistir . kurbanlar suna rken ve sefere çikarken önce bir mabedde zafer duasinda bulunmus. d ualarinda. Bunlar. belirli zamanlarda ve tesadüfî olaylar dolayisiyla yapilanlar seklinde o lmak üzere iki kisimdir. diger dinlere göstermedikleri ilgiyi Islam'a gösterdigini. sonra ordulari har ekete geçirmislerdir. [87] 2. Bunun yaninda Türkler. halk için yapti larini birbir saydiktan sonra. kutsal yerlerde dua etmis. Bir hastalik halinde ve ölüm aninda âyinler yapilmistir. halkima elimden gelen iyiligi yapmaya sevkedilmemdir" seklinde Tanri'ya yakarmaktadir. Kurbanlar ve dinî dörenler kamlar tara . Gök beni yasatmayi uygun gördügü sürece. Devlet ve din islerinin baskanligi birbirinden ayrilmamis ve Hakan'da birlesmistir. Tanri'dir ve O'nun rizasini kazanma dir. kendisinin zavalli ve basit bir kimse oldugunu belirttikten so nra. Hakan'in tahta çikma törenidir. Bu tören. kam veya sihirbazlardan yardim bekl emeye götürmüstür. Herseyin görünmez güçlerle d tildigi anlayisi.r. Her Türk'ün ve Türk ailesinin sahsi ibadeti oldugu gibi. dua. Ancak halkin ibadeti. resmi ibadet ve halk ibadeti seklinde gruplandirilmaktadir. "yükünme" ve "ötünme" gibi kelimeler kullanilmistir. Islam'd aki Cuma Namazi gibi düsünülebilir). Tek Tanri'ya inanan Türkler'de ibadet merkezi. âyinleri de bulunmaktadir. Hunlar'dan itibaren Türkler'de büyük kurban törenlerini Hakanlar yönetmistir. Tabiatin yeniden dirilisi sembolize eden ilkbahar âyininde at kurban edilmektedir. secde etme. Ibadetleri. ögme. Ancak Çin kaynaklari Tükler'de ibadet ve ibadethane (tapinak) bulundugunu haber verme ktedir. yaz ve sonbahar' da yapilan âyin ve törenlerdir. Islam'in Türkler'in % 98'ini teskil eden büyük ekseriyetin dini haline geldigini açiklamaktadir. Dikkat edilirse bu inançlar. Göktürk'ler. Milattan önceki yillarda devlet kuran Hunlar'dan. Islâm'in da emrettigi ve inanilmasini istedigi inançla rdandir. Göktürk Hakani. kutsal bir anlam tasimaktadir. günümüzdek Yakut Tükleri'ne kadar Türk boylarinda bu bahar bayramlari ve âyinler yapilagelmistir . Devlet törenlerini oldugu gibi dinî törenleri yö etme de Hakan'a aittir. Bu ortak ayin ve törenler disinda. Resmî törenlerden biri de. Bu kelimeler. halkin kendisine ait ibadet ve âyinlerini ifade etmektedir. "Biricik duam. Türkler dualarinda Gök'e (yani Yüce Tanri'ya) yönelmislerdir. Görüldügü gibi Türk Hakanlari. Gök Tanri'dan halkina iyi hizmet sunabilmesi ve elinden geleni yapmasi için yardim istemektedir. yönettigi ibadettir (Bu. görünmeyen güçlerle temas kurmaya. resmî nitelikte yapilan bayramlardir. "Gök. yüzü ve elleri göge kaldirip Tanri'ya duada bulunmuslardir. istenildigi veya ihtiyaç duyu ldugu zaman. Belirli zamanlarda yapilanlar. dileme ve arzetme gi bi anlamlara gelmektedir. Halk'in i badeti de Yüce varliklara. bas "din adami" sifatiyla Hakan'in. müsterek ayin ve bayramlarinda. mistik ve büyü ile içiçelik arzetmektedir.

Bu âyin için Hunlar'm yirmidört boyunun Basbuglari Lungçeng sehrinde toplanip . Kagân'la beraber orman etrafinda dolasmislardir. ilk bahar'in ilk ayinda. Türkler bu bayramlarda kur banin yanisira at yarislari yaparlar. Yer-su ruhlarina kurban takdim etmislerdir. sarap. bahar bayraminda. saçi ve kurban sunarak çocuk diliyor. onlara baba ve reis demesi. insanin kötü ruhlari saymasi. üç gün s ektedir. çitfçi kavimlerde bugday. ilkbaharda (Mayis ortalarinda) kutsal yerlerde Tanri'ya kurban sun muslardir. Hastalik fena ruhlarin eseri oldugu için hizmetine köle ve cariyeler bakar. kam. Bahar bayramlarinda en önemli âyin. Gök Tanri'ya. Dogu'da bulunan tapinakta. III. göklere çikmayi temsil etmekte ve özel ilâhiler söylenmektedir. Besinci ayin ikinci yarisinda Gök Tanri'ya ve atalara "kurt-ata" magarasinin önünde ku rban takdim edilmistir. Dinî âyinl er ve kurban törenleri nizamnameye göre icra edilmistir. yag. soydan gelmektedir. daha sonraki dönemlerde ona da bir görev düsmüstür. ruhlardan birine binek hayvani olmak gaye siyle saliveriyor. çadir üzerine isaret konularak baskalarinin yaklasmamalari sa glanir. her kavmin kend i emegiyle kazandigi. Iduk aslinda "saliverilen.S. . taze kisrak sütünü saçi olarak sunuyor. ata mezarlarina çaput baglayarak . kiymetli ve mübarek saydigi. Türkler'in inançlarina göre kötü ruhlar. lyik. Çocuk sahibi olm ak isteyen anneler. En uzun At Kurbani âyini. atalara. Bunlarin fenalikl arina ugramamak için. gönderilen" (yani Ta nri için saliverilen. dari. sarkilar söyler. Türkler. belirli bir âyin ve törenle. bir dilegi olan "saçi" sunar. din adami karsiliginda kulanilmaktadir. idik) denmektedir. idugu. Türkler'den bir istegi. Sonbaharda te krarlanan âyinden sonra. Gök Tanri'ya kurbanlar kesilmistir . bütün Türk boylarinda "kansiz ku rban" olarak kabul edilir. Kimse bu hayvana dokunmaz ve o mübarek sayilir.findan yönetilmektedir. Ilkbahar âyininde. At kurbanina önceleri Kam'a görev düsmezdi. Bu âyin. öldükten sonra yeraltina gider ve insanlara hastalik ölüm. Kam. kötü ruhlari kovmak ve yagmur yagdirmak amaciyla yapilmaktadir. hayvan hastaligi gibi belalarin gelmesini saglar. nimetlerden biridir. kutlu orman meydana getirilmistir. Bu hayvana iduk (iz ik. Sadece kam hastanin yanina gider. Bütün âyinlere ragmen bir kimse hasta olursa. Türkler'in dini düsüncelerinin olgu nlasmasi sonucunda "mübarek" ve "mukaddes" kavramlarini Ifade etmistir. atin yaninda. öküz ve koyunlardan da kurban ederler. Kesilen kurb anirfetiyle ziyafet verilmektedir. Saçi. Iduk denile n bu dinî gelenek. Basibos birakilan h ayvana "Iduk" denilmektedir. Gök Tann'ya kurban âyini yapilmistir. M. Saçi. Asya Hunlari. Türkler Müslüman olduktan sonra da devam etmistir. fakirlik. bol bo l kurban takdim etmesi gerekmektedir. üç gün sürmektedir. Tanri'ya gönderilen) demek iken. tüccar kavimlerde para saçi ola rak kullaniliyor. Ikinci gruba giren âyinler ise kötü ruhlara karsi veya adak hayvanini basibos birakmak. Kurbandan sonra civara kayin agaçlan dikerek. evinin yaninda ona bi r çadir kurulur ve tecrit edilir. Kamlik. Kanli kurbanlara "tayilga" veya "hayilga" denildigi g ibi "saçi" ya da dini terim olarak "saçilga". Küçük âyinlerden en yaygin olani özel bir hayvani basibos birakmaktir. "at Kurbani" âyinidir. kendine göre dualarla ve çesitli vasitalar . kimiz. Yüzyilda meydana çikan Toba sülalesi devrinde de. iyik. ilk otu. yeraltina indiklerini ve orada gezdikleri ni temsil ederler. Türkler. Kötü ruhlara karsi yapilan âyinlerde kamlar. yahut "çaçilga" denir. Ayni sekilde sonbaharin ilk ayinda da. Göçebe kavimler de süt. Türkler. mukaddes kabul edilen agaçlara.

Hakanlar i pekli kumaslara sarilarak gömülmüstür. agitlar yakmak bugün de bütün Türkler'de yasayan bir âdettir. Orada bir yangini söndürmek maksadiyla yapilmis. Ölülerin agaç ve kiymetli madenden yapilmis tabutlarla da gömüldügü dönemler olmustur. böylece kanda gözyasi dökmüs olurlardi.la tedaviye baslar. ölünün hatirasina "as verme"dir. Belirlenen günde. ölünün bazi esyalari. Çin. ölen in maceralarini hikaye edip anlatir. Bu. onun hayvanlarindan iki yüz kadarinin kurban olarak kesildigini. Akrabasi bile. kurban için çesitli seyler getirir. Hiristiyan ve Islâm kaynaklari nda Allah'in. onu buna inandirmak ve ondan gelebilecek kötülüklere karsi korunmak inanciyla yapildigi kabul edilmektedir. ölüyü g mezar kazilir. derilerinin ve kuyruklarinin ayrilip . Türkler arasinda çok yaygin olup buna Yagma boyu içerisinde bizzat sahid oldum. bir yagli paçavrayi tutusturup. Bütün akrabasi. Türkistan'i. Kefene "esük" veya "esük" denilmektedir. "Yada tasi" adi verilir. ölünün gö sinden sonra. Di -i LugatI't-Türk'te "yog". mezarin da yine at kosturup feryad eder ve ölümü takiben yaptiklari gibi yüzlerini yaralarlar. yahut bir kismi dogrudan ölünün mezarina dökülür. Kahra-rnanlar için yüzlerini yaralayarak. Orhun Abidelerinde "Bunca millet saçin. saçlarini keserlerdi. Baskurtlar ve Kazaklar. Kalan yemek ise cenazeye katilan misafirlere. yaz me vsiminde Allah'in izni ile kar düsmüs ve bu surette yangin söndürülmüstür"." ifadesi Göktürk'lerde de ayni âdetin oldugunu göstermektedir. Ibn-Fadlan. özellikle de fakirlere v erilir. dövünmek gibi hareketler üzüntünün ligini ve ondan ayrilmanin verdigi izdirabi ölene anlatmak. iyilesinceye kadar. Buna "alaslama" denilmektedir. Türkler. Türklerin ecdadina yagmur yagdirma kabiliyeti verdigi zikredilmekted ir. rüzgar ve yagmur celbedilir. ölüleri yikar ve kefenlerler. Türkler'de ölen için duyulan aci çesitli sekillerde bazi âyin ve törenlerle ifade edilir. saç yolmak. baslarinin. Gömme günü ölünün bütün akrabasi. kötü ruhlari kovmada atesi de kullanirlar. Bu ziyafet törenleri için yüzlerce hayvan kesilir. Türkler'in meshur âyinlerinden biri de. Türkler'de yug törenlerinin Önemli bölümlerinden biri de. Bunlardan yugci. kendi hastasini görmez ve ölünce de orada merasimle defnedilir. oglu ve Türk 'ün babasi sayilan Yafes'e verdigi zaman ona. B abasi da ogluna yagmur yagdirma kudretini bahseder ve üzerinde "ism-i azam" duasi yazili olan bir tas verir. Yug törenlerine "yugci". "sigirtçi" adi verilen kisiler katilir. kan akitirlar. kulagin kesti. sigirtçi. et lerinin yendigini. Islâm müelliflerine ait rivayetlere göre Nuh Peygamber. Bu Anadolu Türkçe'sinde "alazlama" seklinde muhafaza edi lmistir. farklilik arzeder. bu kurak ülkede ne yapacagini sorar. hastanin çevresinde "aias a las" diye dolastirirlar. Bundan sonra hepsi feryad ederek at kosturup. havayi istenilen sekle sok mak için yapilan âyinlerdir. silah malzemeler nulmustur. Sonra ölüyü gömmek için müsait bir gün tesbit edilir. ayaklarinin. Bu inancin izlerine Müslüman Türklerde de rastlanmaktadir. Türkler'de "yug" denilen cenaze âyinleri son derece önemlidir. ölünün adina kurban olarak bir koyun bir at kesip çadirin disina birakir. yagmur yagdirmak. bunun etrafinda yedi defa dolanir ve çadirin giris kisminin önünden geçerken biçakla yüzler ini yaralar. "yogla". Ötenin arkasindan yüksek sesle aglamak. Önce "As"in tamami. Hu nlar. "yog-basan" kelimeleriyle ifade edilen bu ölü asi vermeyi Türkler bir vazife saymistir. âdetleri üzere. Ölenin mertebesine ve çesit li yöreler göre yuglar. Bir kisi ölünce cenazesi çadira konulur. Buna. Kasgarli Mahmut söyle demektedir: "Husûsi bir tas olan yada (yat) ile kahinlik yapil ir. yaka yirtmak. Ölüyle beraber mezara. Oguzlar'da. Yüz yirtmak. Atesin herseyi temizledigine inanan Türkler. aglayicilik görevini yerine getirir. aglamak. Ihtiyaç halinde bu yazili tas ile Allah'a dua edilerek yagmur yagdirilir.

"kam" kelimesini Arapça "kâhin" kelimesiyle karsilamistir. önemli bir tip ve figür olarak kar simiza çikar. adam öldürme. Zina yasaktir ve hatta Türkler'e yabancidir. Bkz. tabiat taki bazi sirlari bildigine inanilan genis hayalli. Büyük tanrilara ve kötü ruhlara ancak ka m âyin yapabilmektedir. Ahlâkî bakimdan üstün özelliklere sahip Türkler. yalan yere yemi n eden ve sebepsiz olarak adam öldüren kimseye ölüm cezasi verilmektedir. Türklerin Dini Tarihçesi. Türkler'de âyin ve törenleri yürütüp tuhlarla temasi olduguna inanilan kimselere "kam" (Mogo llarda baksi) denilir. Homoseksüellik Türkler arasinda çok büyük bir günahtir. XXX/203-205). Yahudilige Haham Dini denileme yecegi gibi). sözde.Kam Geleneksel Türk Dini'nde "kam". [88] 3. iyi niyetin. Zina yapan bazi yerlerde yakilmakta. bütün seyyahlarin. Kamin âyin için cübbesi. Tunguzca "saman" kelimesiyle es anlamlidir. Onun tanrilarla insanlar arasinda aracilik yapan yetenekli. nadiren de ka dinlardan olur. "Samanlik veya Samanizm". yalan yere yemin etme. yerme ve ko-vucu luk yapma. Bunun için kamin davulunda ebesukagi resmi bulunmaktadir. Kam meslegi soydan gelir. Batili müstesrik ve misyonerlerin b u nitelendirmelerine itiraz etmislerdir. kabrin basina asildigini haber vermektedir. seçkin kimse olduguna inanilmaktadir. bütün arastiricilarin ve yabancil arin dikkatini çekmistir. zina. Cinayet. H. hosgörünün ve sadakatin timsali de. 10-12. ilk defa Türk di ninin Gök Tanri-tektanri dini oldugunu savunan merhum' Hikmet Tanyu. Kam. Türklerin Samanizm diye bir dinleri olmadigni. kamli k kudretinin onun basi üzerine gelip ebekusagi sekline girerek basini. Türkiye'de ilk Dinler Tarihi profesörü. saman kelimes inin Türklere yabanci oldugunu. onlarda rastlanmayan ve kötü görülen davranislardandir. Rus Çarina gid erek. Saman ke limesine dayanarak Türklerin eski dini. riyada bulunma. yasli. [89] 4. ata ruhunun zorlamasiyla kam olmaya mecbur kalir. çogunlukla erkeklerden. I stanbl 1978. iste dogruluk Türkler'in temel esaslarindandir. Öte yandan hiçbir dinde din adamina dayanarak o di ne ad verilmemektedir (Hiristiyanliga Papaz Dini. tecrübeli bir kamin yaninda egitilir. zina eden. tanrilar tarafindan tayin edildigine. "Samanizm" seklinde niteledirilmisse de bu yanlistir (Degerli ilim adami. Kamlar. Anc ak bir kimse. Kam adayi. Kam. davulu ve külahi bulunur. kesilmis agaçlar üzerine. Kasgarli Mahmut. önemli bir yer tutar. . Islâmdan sonra Batililarin kendi milletlerine örnek gösterdikl eri Türkler. vücudunu dold urduguna inanilmaktadir. dinlerinin samanlik olmadigini belirtmis. Hiç kimse kam olmak istemez. Ayrica Çarlik Rusyasi devrinde Türk boylarindan bir grup. aldatma. Vecd halinde iken ruhunun göklere yükseldigine veya yer altina indigine. bu ad landirmanin yanlisligini ortaya koymustur. bazi yerlerde ise vücudu ikiye bölünme ktedir.. Islam'dan önce de örnek ahlâk anlayisinin temsicileridir. mistik ve sair tabiatli kims edir. Tanyu. Kam.Ahlâk Anlayisi Tarih boyunca Türklerin ahlâk anlayisi. dinde sadece bir elemandir. ayn i zamanda hekim ve sihirbazdir. Türk Ansiklopedisi. s aman. Zina yapan kimseye siddetli ceza veri lmektedir. hirsizlik etme. Çünkü. ögrenmekle elde edilemez. kibirli olma. ruhlari emrinde bulundurduguna. Bu davranislardan hirsizlik yapan.

Türkier'in bu inanç ve davranislarini.Ö. Yüzyillar boyunca bir gelisme çizgisi takip eden bu karisimdan Hindu izm ortaya çikmistir. Insanlar aras inda adalet esastir. idarede. millete baglilik. topraklarina baglilik. genel olarak.Savastan kaçmak. Beklemeye. yaptik larinin hesabini verme. Atesli. Islâmla yücelmis. Kari ve koca birbirine ihanet etmekten. yigit.HINDUIZM Hinduizm. hosgörülü olma. Islam'a aykiri olan inanç ve davranislari atmis. ilimde. . ayrilmamacasina Islâmla bütünlesmis. "Esmaûl Mürselin" adli eser. Cennet ve Cehennem gibi Inançlari. Ahiret. büyük hizmetler yapmisl ardir. Indus nehrinin etrafinda oturan anlam ina gelen Farsça bir kelimeden faydalanilarak Batililarca bu bölge halkinin dinini if ade etmek üzere kullanilmistir. Türk ce Islâm'dan bahsedilmistir. Dogu Avrupa steplerinden kopup gelen Arîler.'onlar arasindan seçilmis ve gönderilmis "peygambe rlere baglayanlar da vardir. Islâm Tür lmaz" sözü özlü söz halini almistir. . 24 Türk Peygamberin ismini v ermektedir. kötü bir harekettir ve cezasi çok agirdir. Onlarin dinî inanç ve gelenekleriyle yerli koyu renkli halkinki birbir ine karismistir. disiplinli ve asker karekterli insan lardir.Ö. aileyi mukadde s bilme. dost saydiklarina kötülük etmek iyi karsilanmaz ve basitlik sayilir. durgunluga tahammülleri yoktur. sinif farki yoktur. Bati'da uzun yüzyillar. yaltaklanmayi. et ve tirnak misali haline gelmistir. Arkadas dediklerine. böyle yolla zengin olmayi tasvip etmezler. Günümüzde "Geleneksel Türk Dini"ni devam ettiren az sayida da olsa Türk boylari vardir. öldükten sonra dirilme. vatan sevgisi. devletin en küçük birimi kabul edilmekte ve mukaddes sayilmaktadir. gayretli. Islâm denince de Türk'ten. "Türk Islâmsiz. bir hak teslim edilmis olacaktir. zina'yi kötü görme. Islâm da Türkler'le yayilmistir. An cak Türk boylarinin % 98 gibi büyük ekseriyeti Islam'i din olarak benimsemistir. kararlarda istisareye önem verilmektedir.Ö. Türkler'de. dogrulugu esas alma. böyle bir harekete tesebbüsten çekinmektedir. Dünyada Vatan sevgisinin ve Vatana bagliligin en yüksek derecede bulundug u milletin Türkler oldugu söylenirse.1500 arasinda. mücadeleci. Böylece onlar. Gök Tanri.2500-M. Hindular ise kendi dinlerini "Sanatana Dharma" {ez elî-ebedî din) diye adlandirirlar. azimli. Islam'a aykiri olmayan. Islâmdan önce de Islâm'i kabul ettikten sonra da bu özellik. Türkler. Arkadaslar aras inda sevgi ve saygi esastir. ülkelerini savunma Türkler'in en bariz vasifla rindandir. Islama gönülden bagli olan Türkler. faziletli olma. hareketli. Türkler'i diger milletlerden ayirmistir. 1500 yillarinda (bu tarihin M.2000'le r oldugu sanilmaktadir). Türkler. Hint yarimadasinda yasamakta olan halkin çogunlugunun dinî inanç ve gelenekl erini ifade eden bir kelimedir. [90] E. "Tek Tanri". Hindistan'i i stilâ etmistir. Islâm'i kabul eden Türkler. Bu inanç ve davranislar Türkler'in Islâm'i toptan ve tered dütsüz kabul etmelerinin gerekçelerinden sayilmistir. En geç M. Türkler. Aile. islâm'in en büyük hizmetkâri ve savunucusu ol lardir. Hileli y ollarla mal mülk edinmez. inancina siki sikiya bagli kalma gibi ah lâkî davranislar bulunmaktadir. mazlumun yaninda ve zalimin karsisinda yeralma. egitimde. muhtemelen M. Islam'in olmazsa olmaz emri ile çelismeyen örf ve adetlerini devam ettirmist ir. "Türk Islâmi"ni olusturmus. Bu kelime.Ö. hareketli ve çaliskandir. Vatan sevgisi. yaldizli sözleri ve yapmacik hareketleri sevmezler. ahlâkli. Türkler. hak yolda mücadele etme (cihad). misafire ikram etme.

Aslinda Hinduizmin kutsal metinleri sadece Veda 'lardan ibaret olmayip genis bir koleksiyonu ihtiva eder. Veda'iarda ilâhiler.Ö. büyücülük gibi konularda da bilgile r ihtiva etmektedir. mistik parçalardan ve büyüyle ilgili d alardan ibarettir.Sâmaveda. Hinduizm. 3. Bu i lâhîler. takdis ve beddua ta rzindaki dualari ihtiva etmektedir. Bu ilâhiler on kitaba (Mandala) ayrilmistir. Bu veda. 800-500/400). 2. çok açik ve net bir âmentüsü {inanç sistemi) yoktur.20 00 veya 1500-800). M.Ö. Brahmanlar."Sruti" (vahye dayananlar). Bu koleksiyonu ikiye a yirmak mümkündür: 1.Ö. Veda'larin "risi" denilen ve tabiatüstü güçlerle temasa geçtigi kabul edilen hakîm ki mselere vahyedildigine inanilir. Bazi kisimlari nesir seklinde. halk inanislari. tilsim. felsefe gelismeleri devresi (Vedanta). Bu kitap koleksiyonunun en bas inda Veda'lar yeralir. 2. Rigveda. Diger veda'lardan sonraki devirlerde yazilmistir. Atharvaveda. yasayis kaideleri. RIgveda'nin ayri-bir edebî vezni bulundugundan yüksek sesle okunmaktadir . 730 i lâhilik bir kol-leksiyondur. dördüncü vedadir. 4. Hin duizm'in bir kurucusu. Tanrilari ta'zim için yazilmis 1017 ilâhiden ibarettir. Kurban esnasinda rahipler tarafindan okunmaktadir. en kisa olaninda 43 ilâhi bul unmaktadir. Sâmaveda. 4. Modern devre. Siyah Yajurveda ve Beyaz Yajurve da olmak üzere iki kisimdir. hekimlik. Upanisadlar devri (M. büyü gibi konular ye ralir.Kutsal Kitaplar Hinduizm'in kutsal kitaplarinin dili Sanskritçe'dir. Dünya nüfusunun asagi yukari %12'si bu dine mensuptur.Yajurveda. Veda. 5 . metinleri olan Veda'lar dörde ayrilir: 1. fakat çok hacimli bir kutsal kitap koleksiyonu vardir.Atharvaveda. Hindistan'i n en eski kutsal. niyazlar. Orta Çagdaki Ilahiyat. Kozmik (âlemle ilgili). kelime olarak "Ilâhî bilgi" anlamina gelir. Yajurveda. Melodiler vedasidir. Bu veda. En uzun olanlarinda 191. 600 yillarinda Samhitalar'in içinde toplanincaya kadar.Rigveda. millî bir dindir. 3.S. [91] 1. dualar. 10 civarin da "âyef'ten olusmaktadir. bazi kisimlari ise man zum olarak yazilmistir. alçak sesle mirildanarak söylenmektedir. kurbanla ilgili formüllerin vedasidir. Bunlarin en u zunu birinci ve onuncusudur. 2. Klasik devre (M. sözlü olarak nakledilmistir."Smriti" (destan seklinde olanlar). 50 0/400-M. Veda'larin en önemlisi ve en eskisidir. sükür ve dilek. Ilki Rigveda'dan al inan "ayetlerden. Veda'lar M. Vedalar devri (Tah. Bu vedanin metni üç form halindedir.Ö. kurban esnasinda.500). . kurbanla ilgili sözleri ve dualari ihtiva etmektedir.Bu gelismeyi ana çizgileriyle bes devreye ayirmak mümkündür: 1. Her ilâhi. ikincisi çesitli konulardaki "ayef'lerden ve üçüncüsü rahiplerin okudugu m elodili ilâhilerden ibarettir. bu metinleri hayatin çesitli durumlarinda okumak mec buriyetindedir.

Ayrica ast sistemine girmeyen. Gelenege göre yüzden fazla Upanisad mevcuttur. Dinî âyinleri icra. Sudralar da ayaklarindan yaratilmistir. Brahman kelimesi . Dünyanin en uzun destanidir. karsi gelenin ka sttan çikarilmasina sebep olur. [92] 2. Bu inançlara göre kastlar. Gita'da A rjuna ile Krisna'nin diyalogu anlatilir ve Tanri'yi bulma yolu olarak "yoga" üzeri nde durulur. ancak onun içinde dünyaya gelinir. Tanri Visnu'nun hulul ettigine inanilan efsanevî kraldir). 24000 beyitten o lusmaktadir. Meslekler de kastlara göre ayrilmistir. 240 000 cümleden olusur. Brahmanlar. Ksatriyalar kollarindan. Vai s-yalar midesinden. Önemli destanlardan biri de Ramayana'dir. esnaf ve çiftçi). Sanskritçe'de Brahma'ya vakfolunmus kimse anlamina gelir. Upanisadlar. Krisna'nin sarkisi deme ktir (Krisna. Ilk üç kasta dahil olanlar daha it ibarlidir. Brahmanlar. Tulsidas tarafindan serhi yapilmistir.Veda'lar ve bu kutsal metinlerin tamamlayicisi mahiyetinde bulunan Brahmanalar. Tanri Visnu'nun avatarasi olan Rama'nin hayat hikayesidir. ayni sofrada yemek yiyebilir. Mahabharata destani. Bunlara "dokunu lmazlar" denir. Bu da o kimsenin varliginin sona ermesi demektir. Buna göre Brahmanlar. Ancak bunlardan sadece elli tane si. vazifeleri ve âdetleriyle birbirine simsi ki baglanan sahislar grubu"dur. Bundan dolayi toplum hayatinda görülen farklar. Sudra kastindan olanlar. Mogol Hükümdari Sah Cihan'in himayesinde Farsça'ya tercüme edilmistir. ölüm ötesi.Dinî Kavramlar . [ 93] 3. kutsal kurban âyinlerini yönetmektir. Kast sistemine karsi gelmek. Yüzyilin basinda Farsça'dan Latince'ye çevrilmistir. 2) Ksatriya (hüküm dar sülâlesi ve savasçilar). IX.Ö. Brahmanlarin görevi . Hint ilahiyat ve felsefesinde Upanisadlarin önemli bir yeri var dir. Kast seçilmez. Kast. giyim ve meslek kurallari vard ir. Buna kast sistemi denir. din adamlari). Pandava'l ara karsi Kaurva'larin savasi konu edilir. "sutralar halinde" bir serhi Badarayan tarafi nda "Brahmasutra" adi altinda hazirlanmistir. Gita. kâinatin gelecegi konusunda bilgiler vardir. Ramayana'nin Risi Valmiki tarafindan yaz ildigi ileri sürülmektedir. onlarin irsî hakkidir. Bu s istem dört siniftan olusur: 1) Brahmanlar (rahipler. Tanri. Mahabharata ve Ram ayana destanlari. Bu serhte âlemin baslangici. Brahma.Kast Sistemi Hint toplumu çesitli siniflara ayrilir. kast sisteminde en önemluve üstün yeri ellerinde tutarlar. Her kasti n kendine mahsus nisan ve dügün merasimleri. diger kasttakilere hizmet ederler. Hintlilerin efsanevî kahramanlik menkib elerini ihtiva eder. Kast yapisi Hint inançlarina dayanir. Bu des tan. "ayni isle mesgul olan. yarat ici tanri Brahma'nin insan seklinde tasavvur edilen vücudunun çesitli yerlerinden yar atilmistir. U panisadlar ve Aranyakalar "Sruti"ye (vahye dayanan anlaminda). kutsal bilgilerin (Veda'la rin) muhafizidir. 3) Vaisya (tüccar. hayatin tekâmülü ve kaderi gibi konulari ele lir. bu yaratilis olayina day andirilir. yeme içme. Bunun M. Upanisadlar. Yüzyilda yazildigi kabul edilmektedir. âlem. XIX. Bu destanin bir bölümü "Bhagavad -Gita" basligini tasir. Ayni kasta mensup olanlar ancak kendi aralarinda evlenebilir. Brahma'nin agzindan. ruh. kast disi kabul edilen gruplar da vardir. Kast sistemine karsi gelinmez. Veda'lardan sonra. atadan miras kalan haklari. 4) Sudra (Isçiler). Upanisadlarda telkin edilen bilgiler. Puranalar "Smriti"ye girer. kisa açiklamalar tarzinda. Manu Kanunnamesi.

bir sebep-sonuç kanunudur. Bir Rigveda cümlesi. eninde sonunda meyvesini verecektir.Tanri: Hinduizm. üçleme. bunu Tann'nin çesitli sekillerde görünüsü oia-rak telâkki eder. Fakat hepsi ayni sonuca ulasir. gelecekte onu görecektir. Tanri'nin tek tezahürü oldugu fikrine karsidir. Hinduizm'de Visnu'nun zaman zaman kurtarici tanri sifatiyla dünyaya indigine ve za manin icaplarina göre muhtelif sekillerde kendini gösterdigine inanilir. Tann'nin kendini gösterdigi diger dinî sekil lere de karsi çikmaz." [95] c. iyiden iyi. Tann'nin kendis ini tarihin her devresinde çesitli sahsiyetlere bürünerek insanlara gösterdigine inanirl ar. Insanin geçmisi. hulul yoluyla. kötüden kötü çikacaktir. Hindistan'da çok sayida tanri ve tanriça heykelleri göze çarpar. Gita'da denildigi g bi.a. Hulul inanci. Hulul. bugün kendisiyle karsi karsiyadir. Bazi devrelerde ve bazi yerlerde Visnu veya Siva'nin ön plâna çiktigi olmustur. Insan hey'eti içine ilâhî varligin girmesiyle kötülügü yok etmek. Böylece Tanri. Siva ise yok edici tanridir. Her insan ve toplum. . Krlsna'nin agzindan insanlara. Visnu'nun çesi tli hululleri (avatara) vardir. Tanri Visnu'nun insan seklinde cisimlesmesini ifade etmek üzere kullanilan Sanskritçe bir kelimedir ve "Inen" anlamina gelmektedir. Yine Gita'da söyle bir cümle yer almaktadir: "Ben çesitli de virlerde. peygamberli dinlerin vahiylerine de.Hulul (avatara:enkarnasyon): Avatara (Avatar). yaratici.Karma: Karma. koruyucu. Dolayisiyla insan. Hint li. her dinî gelenek Tann'yi kendine göre açiklar. Hintliler. Hinduizm. Kimi onu kahredici bir kudret. sonsuza kadar devam edip gidecektir. tanri-âiem birligi (panteizm) bulunmakla beraber tekta nrici inanis da vardir. Bugünün meyveleri yari n alinacaktir. Hinduizm'de çoktanricilik. Âlemi o yikacak ve yine o yen ileyecektir. Hindu tanrilar panteonunda bir üçleme dikkat çeker. kendi sahsiyetine ve gelenegine uygun bir sekilde Tann'ya yönelebilir. Ancak Hinduizme göre hiç bir pe ygamber veya dinin mesaji sonuncu degildir. tanri kavramindaki degisik ifadeleri yadirgamaz. Buna göre her hareket. tanrilar veya yüksek ruhlarin beser hey'etiyle ilâhî alâkasini ifade eder. kimi de kutsal bir sevginin kaynagi olarak görür. Hinduiz m. Bir Hint atasözü de söyledir: "Kâinattaki bütün varliklar i sadece bir tanri doldurur. Hinduizme gör e. Meselâ Siva'nin üstünlük kazandigi yerlerde halk onu bütün hata ve kusurlardan uzak. [94] b. bu is. Visnu . Bu üçleme içinde Brahma. kötülügü yok edecek ve insanlara ihtiyaç duyduklari vazifeleri ve kanunla ri bildirecektir. âlemlerin Rabbi olarak görür. onlarin ihtiyaç duyduklari vazifelerini ve kanun larini bildirmek için olur. Bunlardan iki Önemli "avatara"si Rama ve Krisna'dir . geçmiste ne yapmissa." Tasvirlerin ise ibadet için yardimci semboller olara k görüldügü ileri sürülmektedir. Hakîmler onu çesitli sekil lerde adlandiryorlar" seklindedir. çesitli sekillerde görünürüm. "Tanri birdir. Peygamber konusunu da böyle açiklarlar.

ayrica Harbiyye. yani yapilanlarin sonucu ruhun tenasühü ile mümkün olur. Karma. "birlestirmek" anlamina gelen Yuj veya "Joug" kökünden g elmektedir. Yunanlilarda. Insan. Orfizm'de ve Gnostisizm'de rastlanan bir düsüncedir. muzu zehirli bir meyve veren agaçtan beklememeyi ifade etmektedir. Bu dogus. Böylece sonuç bekleme arzusu firenlenmis olmaktadir. geçmiste ne ekmisse. . Egzersiz ve antrenman anlamina da gelmektedir.. "baglamak". ruh kendi derecesi içinde yüksek veya alçak olarak dogar. tekrar dünyaya geliste. bir halden digerine geçistir. Cenâhiyye. Ye ni Eflatuncularda. Bir irade egitimi yoludur. Bunun için er Hintli. ruhun bedenden ayri oldugu fikri gelismi s oldu. eger Iyiye dogru gidiyorsa daha önceki hayatinda isledigi iyi amelleri n karsiligidir. insan sonu olmayan bir tenasüh zinciri içerisinde gidip gelmektedir. içinde dogduklari kast bile isledikleri amellerin bir neticesidir. Ölümden k orkmaya gerek yoktur. Karma. Bazi Hiristiyan mezhe plerinde ve Ihvânûs-Safâ gibi firkalarda da benzeri düsüncelere rastlanmaktadir. Ahlâkî bir kâinat nizami olan karma kanununa göre. Böylece ölümden sonra devamli varolma. Her davranis . arzularina ulasir. tanri Brahma'da yasar. eninde sonunda meyvesini verecektir..# Karma. iyi amellerle gelecekteki hayatini garanti alti na almaya gayret sarfeder. Bu inanisa göre. ahlâkî ve zihnî âlemde de Insanin takip etmesi gerekli bir kanun bulundugunu ifade eder.[97] e. Bunun neticesi olarak bütün canlilar. Onlara göre. insan veya tanri seklinde dogar {Buna göre insan. Yahudi Dönmelerinde de rastlani r). daha önceki hayatinda Isledigi kötü amellerin. yani ruhun bir bedenden ötekine geçtigi inanci dogdu. Sanskritçe. gelecekte onu görecektir. Hâbitiyye ve Hadesiyye. B una göre ölüm. Insanin enerjisini belli bir gayeye yöneltmeyi hedef alan bir disiplin dir. Transmigrasyon." Hinduizme göre.Yoga: Yoga. Isledigi günahlar sebebiyle bitki veya hayvan olarak düny aya gelmekten çekinir. daha önceki hayat seklinin ceza ve mükâfat olarak kendini göstermesi dir. [96] d-Tenasüh (Ruhgöçü: Sanskritçesi Samsara. Devamli yeniden doguslarla insan. bir sebep sonuç iliskisi içinde gerçeklesir. bir korku vasitasi ve bir yokluk degil. dogru harekete baglidir. Eger bir semere hasil olursa. Ma nevî ve ahlâkî karsilik. kendi kaderinin mimaridir). G ita'da insanlari kurtulusa ulastiran yol olarak gösterilir. devam li bir tatmin elde eder. fizikî âlemde oldugu gibi. her kararin dogru ve yanlis sonuç vermesini belirleyen seydir. Muammeriyye. mükâfat beklemeksizin hareket et me anlamina da gelmektedir. Bha gavad-Gita'da Rab Krisna. Iyi bir canlinin durumu kötüye gidiyorsa. Onl ara göre karma doktrini. bitki. Bu. onu bana birakin. Sonraki ha ta mutlu olmak.) : Karma doktrinine bagli olarak tenasüh. Hint düsüncesinin temelini teskil eden tenasüh inanci. Insan . yaptiklarina göre hayvan. N usay-riyye gibi itikadi mezheplerde. (Tenasüh in ancina. insanin arzularini gerçek anlamda ölümsüzlüge ulastirir. Hadbiyye. canlinin kaderine tesir eder ve onun tekrar vücut bulmasinda rol oynar. ayni zamanda. Maniheizm'de. bu hay atta Islenen ameller. Bu inanisin Hintliyi kuvvetli bir iyimserlige ulastirdigi ileri sürülmektedir. Fisagorcularda. O. Eski Misir'da. Her sahis. Karma. kendi durumlarini kendi emelleriyle kazanirlar. Bektasilikte. söyle demektedir: "Siz. Bati Dillerinde Reinkarnasyon. islerinden sorumludur. sadece vazifenizi yapmakla mükellef siniz.

evdekinin biraz gelismis seklid ir.[98] 4. Hintli. Gayatri Ilâhisini okur. her yerdeki ibadeti görebilmektedir. gece giydirilip uykuya b . kut sal kitap okunarak yaglanir. her sekilde yapilabilmektedir. Kutsal oda ya da kösenin önüne isiklar. yer. Bu yoga sistemi.hem de zihnî ve manevî gücünü bir araya getiren egzersizdir. Putlara su dökülü ra taze meyve sunulur. çiçekler. her z aman. 1981'de Hindistan'in batisi nda Kopargaoh sehrinde. Müslüman mahalleleri atese verilmis ve bölgede esiz sokaga çikma yasagi konulmustur. her yerde. IV. his üe sezgi arasindaki ahengi saglayarak eze lîye. sigir eti hemen hemen hiç yenilmez. hareket ile zihin. Ögle ve aksam da bu yaptiklarini tekrarlar. kutsal inek gibi hayvanlara. Hinduizm'de tapinaklarda yapilan ibadet. Yogi. Tütsü çubuklari yakil ir. misafirlere. atalara. Daha sonra diger grup ve kastlardan ayr i olarak gelismis. Hindistan'in bir çok eyaletinde inek kesimine izi n verilmedigi gibi. gecenin son 8. Burad a ya Visnu'nun helezonu ya da Siva'nin düz bir sütuna benzeyen putu vardir. Bu kelimenin harfleri. sabah safaktan önce kalkar. Brahmanlar. Sa bah Ibadetinde yüzünü doguya dönerek oturur. Veda'lari okumaya baslamadan. Önünde isiklar yakil ir. Yüzyilda. Inek ve öküzler. Evlerde. Ibadetin belirli bir sekli yoktur. Hindistan'da bitkilerle beslenenlerin sayisi 1/4 civarin dadir. Buddist ve Caynistler tarafindan uygulanmistir. Om kelimesi. Boru çalinarak disardakilere ibadetin basladigi bildirilir. bir çesit besmele gibi. evde veya nehir kiyisinda yapabilecegi sabah ib adetine hazirlanir. Onlar kesilmez. Ancak kisi hik mete ulastiginda artik bu vasitalara ihtiyaci kalmayacagi kabul edilir. genellikle. Vücudunun etrafina su sepeler. alis veris ve is yerlerinde serbestçe dolasir. Nefesini kontro l eder. Disarida kiler de yapilanlari seyre gelebilirler. "Om"dur. tanrisinin adini zikreder. genelde ferdîdir. herhangi bir isten önce söylenir. fakat cemaatle ibadet y oktur. gök ve hava âleminin anasi olarak görülür. Hintlilerde ortak bir ibadet sembolü. Put a hediye sunar. Yola yatarlarsa trafik ona göre düzenlenir. O.Yoga. Bundan dolayi. Diger tanrilara.Dinî Âyin. duadan. Brahma'yi veya Brahma-Visnu-Siva üçle mesini ifade eder. ibadet. nefesine hakim olur ve zihnini bir noktada toplar. Müslümanlarin dört kutsal inegi kestikleri yolunda söylentilerin çikmasi üzerine büyük olaylar patlak vermis. bi tkilerle beslenen) Hindular yaninda. ibadet. Tanrisinin putuna yakarir. ilâhî kuvvetle dolu. Put yikanir. Böylece o. yenmez. Inekler. kâinatin degismez özüne ulasmaya. Uzun. Onun önünde oturularak tefekküre dalinir. Put. yiyecekler konulur. yikanir. Müslüman olmayan Hintliler arasinda da domuz eti yememe aliska nligi vardir. Yoga y apana yogi denir. Patanjali'nin Yoga Sutrasi'nda açiklanmistir. kutsal sirli bir kelime olarak kabul edilir. tapinilan puta tahsis edilen bir oda veya köse bulunur. tabiat üstü güçlerle temas kurmaya çalisir. Bir Hintli kendisiyle tapindigi tanri arasinda zihnini odaklastiracagi bir vasit a arar. Inançlarina göre T anri. öglen ve gece yemek sunulur. insanin hem bedenî. sehvet senlikleri yapan. saatinde kutsal metinler okuyarak taptiklari putu uyandirirlar. gündüz istirahate. ayri bir sistem halini almistir. Om. yemekten. fakirlere yi yecek sunulur. Ibadet Ve Gelenekler Hinduizm'de ibadet her yerde yapilabilir. ona çiçek. Bunun yaninda.[99] Et yiyen veya vejeteryan (et yemeyen. siki bir züht hayati süren Hindular da vardir. Bundan dolayi Hindistan'da çok sayida tanri tasviri bulunur. Tapinak vardir. özel bir tarz da nefes alarak söylenir. beden ile ruh. cad erde. yaglanir.

genellikle çevresine tes ir ettigine inandiklari mahallî köy ulûhîyetlerine kurban sunarlar. Gandi'den bu yana biraz degisme olmustur.irakilir. Eski zamanlarda evin sahibi. millî bir karakter e sahiptir. Hinduizm'in bazi mezheplerinde. Bir yüzyil öncesine kadar kadin. bazen de karisinin yardimiyle. Bunlardan birisi . Hinduizmde çok önemli bir yer tut ar. agirlik merkezini Brahmanlar olusturan ve kast sistemine dayanan Hinduizmden sonra. Bunlardan. ameller (yani kurbanlarla). . XVI. Asagi yukari dörtbin yillik bir geçmise sahip ol dugu kabul edilen Veda'lari esas alan. Bu senliklerde putlar.S . Ayrica büyük hazir lik ve merasimleri gerektiren kurban. bugün yasayan birçok dinin de çikis yeridir. irklar ve diller konusunda çesitlilik gösteren bir ülke olmasi yaninda. ölen kocasiyla birlikte yakilirken simdi bu âd etten vazgeçilmistir. inek gibi hayvanlar kanli kurban olarak takdim edilmektedir. M. Öl müs kahramanlara ve azizlere de yardim için dua edilir. kutsal kitap. [100] F. digeri. hâlâ ilk üç sinif. burada. Kasabalarin ve sehirlerin büyük tapinaklari vardir. yikanir. Tanril arin öfkesini teskin etmek maksadiyle takdim edilen kurbanlar yaninda. Veda'lari okumak için bir rahip sinifi ortaya çikmistir. M. üçüncüsü ise. insan ve tanrilari idaresi altinda tutmaktir. Hin distan disina çikmamistir. arabalarla çekilerek irmaklara götürülür. Bunun yaninda yaz ve kis gün döpümleri münasebetiyle kanli kurbanlar da takdim edilmistir. ayni zamanda sihir ve büyü yapmak. Hindistan'in ziyaret edilen yedi kutsal yeri vardir. ayri bir isaret tasirlar. Cinlerin varligina d a inanilir ve onlardan korkulur. sonbaharda ve yeni yilda yapilan senlik ler de vardir. Caynizm ve Sihizm. üç ayri yoldan kurtulusa gidebilir. Bu tapinakl ar genis duvarlarla çevrilidir ve yanlarinda kutsal yikanmaya elverisli havuzlar b ulunur. erkeklere ve kast sisteminin Ilk üç sinifina ait kabul edilirken . tanrilara kurbanlar takdim etmistir. reislerine ulûhîyet atfedilerek ta'zimde bulunulur. Hintliler. Bunlara Brahm an adi verilmistir. Tapinaksiz köy yoktur. VI. sadece kurban merasimlerini icra etmek degi l. gittikçe zorlasa n hazirliklari gerektirmistir. Ayrica ilkbaharda. Yüzyilda Buddizm ve Caynizm. Hindulann hayatlar inda önemli rol oynamaktadir. evrensel. Yüzyilda da Sihizm ortaya çikmistir. Veda'lann emrettigi dinî hayat kurbanlar etrafinda toplanmistir. Zamanla kurbanlari icra edebilmek ve kurban törenlerindeki vazifeleri yer ine getirmek. Fakat her kurban. Insanlari tanrilarla iyi münasebett e bulunduran kurbanlardir. Hindistanin dinî temayülüne göre insan. Tanrilarin takdim ettikleri kurbanlar yeryüzündekilere örnek olmustur. Bunlarin en meshuru Benares 'tir. kisaca bahsedilecektir. omuzlarindan belle rine kadar iplikten yapma. Kurban.Ö. insanin sahis seklinde tasavvur edilen bir tanriyi severek kendini ona teslim etmesi vasitasiyle kurtulustur. "Soma" kurbanidir. Ancak. ölülerini yakmakta ve küllerini Ganj nehrine dökm ektedir. Hinduizmdeki kast sistemine ve Brahman si nifinin otoritesine karsi bir tepki olarak dogan bu dinlerden Buddizm (ileride müs takil bir bölüm olarak incelenecektir). Bu son ikisi (Si-hizmdeki bazi istisnalar bir yana birakilirsa). Brahmanlarin isi. özel hediyele r de kurban olarak sunulmustur. Tanrilara sunulan hersey kurbandir. her merasimden Önce ve sonra zühd ve riyazet gerekli o lmustur. Ibâdet.CAYNIZM Hindistan. Köylüler. Soma'nin hazirliklari s irasinda keçi. bilgi ve marifet (yani ilâhî hakikati tanimak la). Bu kutsal yerlere yapilan ziyaretler ve "hac" seferleri. Tanrilar bile kudretlerini ancak kurbanlar sayesinde gösterebilmektedir. Tapinaklarin yillik senlikleri vardir.

bir terimdir). Bu kelime.Ö. Yüz yasi nda ölünceye kadar. Beslenmeleri için biraz meyve ve biraz sebze . [ 101] 1. "Parsvanatha" (muzaffer) adi verilmis tir. Ma-havira. Yüzyilda . Her ikisi de Brahmanlara. Parsva'nin ortaya koydugu doktrini Mahav ira gelistirmis ve sistemiestirmistir. Cina (Cayna). M. umûmî ruh göçü teorisinden esinlenmektedir. karisini ve çocugunu terketmis. i nançlari ve eserleri arasinda benzerlikler vardir. tekrar edip duran dogum çemberi selinden geçit bulan. Hint düsüncesinin genel çerçevesini ve bazi mabet âyinlerinde Brahmanlartn rolünü kabu! eder. Otuz ay murakabe egzersizlerinden sonra o.Ö. çok kati kast sistemine ve ka nli kurbanlara karsi bir reaksiyondur. Onun Nirvana'ya varisi. her seyi ögrenince vaaza baslamistir. oldukça sikidir. Parsva. bazi bilginlerce bir mezhep veya tarika t olarak görülmüstür. dünya hayatini terk etmis. Br larin otoritesine karsi bir mukavemet. Caynizm kisa za manda. Vardhamana taraftarlarina "Caynist" denir. Onlarin hayatlari. Tirtankara (geçit yapan. Mahavî-ra'ya atfedilen muzaf fer anlamindaki Cina sifatindan türemistir. aylarca perhiz yapmistir. "muz affer" veya "insanî ihtiraslardan kurtulmus" anlaminda Cina denilmistir (Cina. Vesali'li bir prens olan Vardhama-na tarafindan yenilestirilmis ve gelistirilmistir. insan lari tamamen çiplak göstermektedirler. VIII. öldürmeme) prensip olarak alir. Caynist takvimin baslangici olmustur. çoktanrictliga. Caynistler ayrica. Ancak bu yayil ma. Beslenme rejimi. Batili yazarlar Mahavira'yi önceleri bu dini n kurucusu olarak gösterirlerken simdi onu reformcu olarak nitelendirmektedirler. Aralarindaki fark. onlar in âyin usûllerine düsmandir.Ö. Caynizm. önce Mahavira'nin memleketi olan Bihar-Orissa'da. Vardhamana.Ö. Caynistlerin sayilari 3 milyon civarindadir. Etrafinda çesitli kastlard an insanlar toplamis ve büyük bir cemaat olusturmustur. O. yüzyi l) kadar geri giden bir geçmise sahiptir. Is hayatini tercih ede rler. Bundan dolayi ziraatla ugrasmaz. Sas kritçe bir kelime. vaazlarini kutsal dil olan Sanskritçe ve mahallî Magadhi lehçesinde yapmistir. otuz yasinda evini. daha sonra. rahiplik elbisesi giymis ve rahiplik isareti olarak saçindan be s perçem koparmistir. Caynistlerin zühde daha büyük bir yer ayirmalari ve kendi nefislerine iskencede daha asiri gitmeleridir. Parsva'nin doktrini ve cemaati. onüç sene kendisini siddetli riyaze te hasretmis ve bir agaç altinda düsünceye dalmistir.Mahavira'nin Hayati Benares'te dogdugu kabul edilen Parsva'ya. Otuz sene kadar bu isi yürütmüs ve 72 yaslarinda (M. her türlü ya ratigi öldürmeyi yasak eder. Parsva. rahiplerin giyinmesi konusundaki tartismayi ve arkasindan da bölünmeyi beraberin de getirmistir. Mahavira ve Budda'nin hayat hikây eleri arasinda büyük benzerlikler dikkati çekmektedir. Cina'nm doktrinine de "Caynizm" denilm istir. Mahavira'nin (Cina) çagi ve memleketiyle Budda'ninki aynidir. Bundan dolayi Vardhamana'^a "büyük kahraman" anlamina Mahavira. 599-527) olarak gösterilirse de. Hindistan'in güney ve batisinda yayilmistir. Her üçü de ksatriya (prensler ve sava sçilar) kastindandir. Bu dinin kurucusu Mah avira (M. fakat Budda'nin doktrinini va'zettigi dönemi görmüstür.Hindistan'a mensup bir din olan Caynizm. bir kitlik sebebiyle.doktrinini asiller ve halk arasinda yaymistir. yol gösteren) olarak Ma-havira'ya ta'zim edilmisti r. Budda'dan önce dogmus. heykeltraslikta. aslinda Caynizm Parsva'ya (M. 527'de) Bihar'da ölmüstür. Ruh göçü (samsara) çemberinin özüne nüf ceye kadar murakabe ile dolu bir züht hayati yasamis ve nihayet ruh göçünden kurtulus yo lunu bulmustur. Bir müddet sonra elbiselerini atarak çirilçiplak dolasmaya baslami stir. bu konuda daha müsamahakârdir. Halb uki Buddizm. III. Brahmanlarin etkisine ve bazi Hint düsünce sistemlerine karsi olarak ortaya çi kmasina ragmen. Bu iki hareket. Ahimsa'yi (siddete gitmeme.

XV. pek çok Ilahiyat. Daha Sonra toplanan bir ko nsil. Mahavira'nin vaazlari önce sözlü olarak rivayet edilmistir. Caynistl eri iki mezhebe ayirmistir: 1) Digambara {hava giyinenler). Karma'ya karsi kendini koruma. Onlar. Beyaz Giyinenleri n bu kitabini apokrif (gayr-i sahih) saymakta ve onu kabul etmemektedir. ancak rivayetlerin büyük bir kisminin kaybolmasini Önleyememistir. Caynizmin gaye ve hedefi. Bu kitap "Ganipidaka" diye de adlandirilmaktadir*. Mahavira'nin ölümün den on asir sonra toplanan "Beyaz giyinenler" konsili tarafindan "Agama"lar veya "Siddhanta" adli kitapta bir araya getirilmistir. Bu ateizm tanrinin varligini. Kendi inançlarini yayma çabasi göstermeyen Caynistler.S. Budda gibi. III. Bu kitapta. sayisiz vücutlarin sonunda nirvana'nin sükûnetine girebilir. hiçbir sekilde çalmamak. felsefelerini.Tanri Anlayisi. ateist bir din olarak gösterilir. Mahavira'ya dayandirilan kutsal metinlerde yer almaktadir. Mahavira'ya uyarak tamamen çiplak gezerler. 2) Svetambara (beyaz giyinenler).kâfidir. Caynistlerin bütün kitaplarinin Hint filozofu Sankara tarafindan yok edildigini Iddi a etmektedirler. M. Kaybolan kitaplarin yerine. kurbanin faydasini. yukarida bahsedilen b . Bunu gerçeklest irebilmeleri için karma maddesinin ruha nüfuz etmesini önlemeleri. Iyi bir Caynist içtigi suyu. yalan söylememek. bu vaazlarin bir kismini biraraya getirmeyi basarmis. [102] 2. tanri fikri üzerinde durmamis olsa bile. Yüzyildan itibaren rahipler arasinda giyinme konusundaki tartisma. Tirtankara ve "mükemmel azizler"in varligina inanirlar. Caynizmin ög retileri ve efsaneleri yer almaktadir. Bu kitap Caynistlerin kâinat tasavvur larini. mümkün oldugu kadar cinsî münâ n kaçinmak. Bu kurallar su bes esastan iba rettir: Öldürmemek. ruhu dogumla ölüm arasinda cereyan ede n bagdan. Sözlü rivayetlerden kalanlar. ruhtaki mevcut karm a'yi imha etmeleri gerekir. Ahlâkî kurafiar rahip olmayanlarda bile oldukça serttir. Yoga'yi uygularl ar.Kurtulus ve Hidâyet Doktrini Caynist ahlâk prensibi. küçük bir canliyi öldürmemek için yürürken önünü süpürür. Bunun Için de da ima agzinda bir bez tasir. ahlâk ve Ibâdet hakkindaki görüslerini ihtiva etmektedir. Hava Giyinenler mezhebi. resimleri r eddetmeye baslamistir. hikâye ve ahlâk kitaplari da bulunmaktadir.Ahlâkî Prensipler. Bu iki mezhebin sahih kabul ettikleri kitapl ardan baska. Ilk Caynizmin tanri tanimaz bir karaktere sahip oldugunu savunmaya ve tapinaklardaki heykelleri. Yüzyilda kurulan Sthanakavasi mezhebi. rahiplerin uymasi gerekli kurallar. Daha sonra Müslümanlar onlara asgari bir elbise giymey i kabul ettirmislerdir. karma'dan kurtarmak ve nirvana'yâ ulastirmaktir. Tirtankaralarin zamanin her devrinde 24 kadar oldugunu ve Mahavira'nin bunlarin sonuncusu bulund ugunu kabul ederler. Bu iki mezhep arasinda doktrin bakimindan büyük farkliliklar yoktur. aldigi havayi süzmek zorundadir. asgarî bir mal ile yetinmesini bilmek. üzerlerine giyd ikleri beyaz elbiseden almislardir. Bunun yaninda özel kabiliyete sa hip ruhlar. Mezhepleri ve Kutsal Kitaplari Caynizm. Ancak bütün ruhlar bu hedef e ulasamaz. kurtulusun Imkânini Inkâr etmek anlaminda degildir. Bunlar. Bu ismi. daha ziyade rahip ve rahibeler içindir. dogumla ölüm çemberinde ebediyen döner durur. Tapinaklarinda tanri heykelleri bulunur. [103] 3. Zühde götüren diger hususlar Ise. Bunlarin çogunlugu manastirlarda yasamaktadir. ruhun ebe dîligini. Maha vlra. bazi Caynist mezheplerd e tanri inancinin varoldugu anlasilir. Fakat M. Bu kita plarin sayisiz tefsirleri olmustur.Ö. dürüstlüge ve sade bir hayat yasamaya büyük özen göstermektedir. Cina. büyük üstadlarindan dört kisilik bir grubun meydana getirdigi bir eseri koymaktadirlar.

düny evî istekleri için onlara ve tanrilara duada bulunulur. insanlar. Onun cennetleri ve cehennemleri vardir. Hindui zmdeki Mutlak Varlik ve onun birliginin politeizm içinde kaybolmasi karsisinda. sarhos edici içkiler kullanmazlar. Bu âlemin kurucusu yoktur. Bazi Caynistler. gökler âlemi üzerinde bir baska âlemde bulunurlar. siyasî ve içtimaî durumu Hindular arasinda hosnutsuzlu klara yol açmisti. Si dünyanin çesitli yer Orta Çag boyunca Hindistan'in dinî. Kisacasi siki bir züht hayatina gire nler. Hindistan'daki bazi gelismeler sonucu XVI. yaglanir ve çiçek lerle süslenir. Önlerinde ilâhiler söylenir. tahsil ve murakebe ile saglanir. güçlüklere sabir. Bu bes yasaga uymak. Yüzyilda ortaya duizm karisimi bir dinî harekettir. Bununla beraber Caynist m abetlerde bulunan-heykeller takdis edilir. güzel mabetler insa etmislerdir. tanrila rin yeridir. insanlar a kurtulus yolunda yardimlari olamiyacagina inanirlar. bu dine uyanlar ölümsüz ve ebedîdirler. Bu hosnutsuzlar grubu. Canli varliKlar. Islâm ve Hin Günümüzde Hint dinî ve mensubu vardir. Tekrar bu dünyaya gelme zahmetinden tulmus olanlar. n efsin öldürülmesi. Önceleri gezici zahitler olarak yasayan rahipler. [104] 4. Caynistlere göre. Kutsal yazilan okuyarak.es yasaga uymakla olabilir. ha lk tarafindan idare edilir. Hin-duizm'in din adami olan Brahmanlar.Nanak'in Hayati Sihizm. Tirtankaralar ve kurtulusa ulasmis hayat cevherlerinin bulundugu âlemin en üst bölümüne göre çok asagidadirlar. Hindu tanril arina bile dua ederler. Islâm'in Hint yarimadasinda görülmesiyle daha da hizlanmisti. Onlara meyve v e sebzeler sunulur. fakat onlarin da ruh göçüne mahkûm olduguna. ruh ve bedenlerini terbiye ederek vakitlerini geçirirler. çikmis. Hindistan'da eksik olmayan dinî re-formatörlerden bekliyorlardi. Hindistan'a bagli millî bir dinî hareket olmakla beraber. belirli hareketleri yerine getirir. reformcularin ortaya arttiklari fikirlere ilgi gösteriyorlardi. Yüzyillardan beri devam eden "tektanri inanci yönündeki gelismeler. açliktan ölmeye büyük önem verirler. Kurucusu Nanak'tir (1469-1539). putlari yikanir. Cehennemler. Ortada. gayelerinin gerçeklesmesini.SIHIZM 1. ruh göçünden kurtulup nirvana'y a ulasabileceklerini ümit edebilirler. hiçbir canli varligi incitmemeye gayre t ederler. sahip olduklari duygulara göre siniflandiril ir. Mabetlerinde-ki ibadetler. Is . Bütün hayvanlarin tedavi edildigi hastahaneler vardir. Tirtankaralarin yasadiklari kabul edilen yerler ziyaret edilir. Bunun için nebatî gidalarla beslenir. Cennetler. tefekkür eder. tövbede b ulunur. ücretle Caynis t mabetlerde çalistirilir.Âyin ve Ibadet Caynistler. dünyayi tamamiyla terkedebilen rahip ve rahibeler. Semada pek çok tanrinin bulunduguna. Âlem ebe ir ve yaratilmamistir. daha sonra m anastirlara yerlesmislerdir. Ibâdet esnasinda Tirtankaralarla ilgili ilâhiler söyler. siki bir disiplin. Caynist cemaatin idaresi. rahipler tarafindan degil. Dindar Caynistler. siyasî hayatinda önemli bir yer tutan bu dinî hareketin 8-9 milyon -hizm'in. hayvanlar gibi varliklarin meskûn ol duklari bölge yeralir. günlük belirli ibâdetleri yerine getirir. üstteki cennetl er ile alttaki cehennemleri ayiran. rahip ve rah ibelerin elindedir. [105] G. lerinde üyeleri bulunmaktadir. Önlerine lambalar ve tütsüler konur. Rahipler gibi halk da.

Talvandi Köyünde dogmustur. ibadette ilâhî adin tekrar tekrar zikredilmesi. Islâm ile Hinduizm arasinda bir uzlasma z emini arama çalismalari baslamistir. 1539 yilinda. O. Rivayete göre.bu köyde öldü. vazifesini ve Sultanpur'u ter-kedip. simdi Nankana Sahib adini tasiyan. Bu konudaki vaazlariyle söhrete kavusan Nanak. Kuzey Hindistan'da vaazlarda bulunmus ve sinkreti st (uzlastirmaci) Sih hareketini ortaya çikarmistir. dogmamis. kendini kabul ettiren ilk büyük isim. Islâm'in bir tek Tanri ve on un sifatlari gibi bazi hususlarini benimsemistir. Kabir (Kebir). takvadan baska üstünlük tanimayan. XV. âdet ve kültürünü tasfiye etmek. O. Hinduizmin bazi önemli kavram ve düsüncelerini muhafaza etmekle berab er. yüce bir Tan ri'nin bulundugu" seklinde va'zetme görevi verildi. bir din kurma iddiasinda bulunmamistir. onu sistemlestirerek bugünkü "SihiznV'in ortaya çikmasini saglayan Nanak' mkiydI. Nanak. daha sonra dinî bir veçheye kavusmustur. Kebir'in açtig i yolda yürüyen. O. "bir tek Tanri" inancini yerlestirmeye çalismisti. kast ayrimini reddeden. Bunun yaninda o. zâti ile kâim. Bu si rada bir zengin tarafindan serefine Ravi Nehri kiyisinda kurulan Kar-tapur Köyüne ye rlesti ve hayatinin son on yilini burada geçirdi. [106] 2. ebedîdir. putlara tapinmanin kötülügü. heryerde hazir ve nazirdir. Islâm mutasavvif larinin etkisinde kalan Nanak. dinî olmaktan daha çok felsefî bir monote zm içinde Hiristiyanlik ve Yahudilik de dahil. kutsa l yerleri ziyaret etti ve muhtelif din mensuplariyla tartismalara giristi. tenasüh fikrini kabul et mis. Bunun üzerine Nanak. kardesçe sevginin önemi ve rehber olarak " guru"ya ihtiyaç bulundugu seklinde özetlenen bu dinî anlayis Nanak tarafindan herkese uygun bir sekilde sunulmus ve hayat nizami olarak sistemlestirilmistir. bu köyde geçmistir. Nanak'in çocuklugu ve yetiskinl ik çagi. Dinî reform konusunda. 70 yasinda iken. çesitli kastlardan insanlarin esitligi. 1500 yilina dogru. Talvandi Köyünü (Nankana Sahib) ter-kedip Sultanpur sehrine gitti. bir kismi da kendi kültürlerinden kopamayarak Hindu izm ile Islâm'i uzlastirmaya çalismisti. orada Müslüman bir idarecinin hizmetine girdi ve senelerce bu görevini sürdürdü . yüksek sayilabilecek bir kasta mensup ailenin ve Hindu bir çevr enin çocugudur. insanlararasinda esitl igi esas alan. [107] 3. mesafede bulunan. Önce siya sî olarak baslayan bu hareket. Tanri'nin birligi.Sihizmin Dogusu Islâm'in Hindistan'a girmesinden sonra. Hindistan'da bulunan bütün dinleri uzlas tirmayi denemisti. Bunun yaninda. Bos zaman larinda da ormana çekilip düsüncelere daldi. Bu köyde yeni inancini yaymaya bas ladi. 1469 yilinda. Islâmî f ikirlerden istifade eden Nanak.S. kendisine "Yaratici. hak ve adalet ölçüsüne dayanan. Bir kismi bu dine baglanmis.Nanak'tan Sonraki Durum . Nanak'inki bunlarin en dikkat çekicisidir. Kabir'den sonra aslin da Müslüman bir hükümdar olan Ekber (1542-1605). politeizmi. görünmez. sözle anlatilmaz. putçulugu ve kast sistemini rtadan kaldirip Islâm ile Hinduizm arasinda orta bir yo! bulmak istemistir. Hinduizm'in örf. Ona göre Tanri. Yüzyilin ikinci ya risinda. tektir.lâm'in Allah inancindaki açiklik ve berraklik Hintlileri cezbetmeye baslamisti.S. henüz genç iken. fakat avatara'lara inanmayi reddetmistir. bir tek ve gerçek olan "tann"si hakki ndaki düsüncelerini yaymaya çalisti. M. Nanak. sultan ile köle arasinda fark görmeyen Islâm'in cihansümul esprisi Hindularin gönüllerinde ihtilâle sebep olmustu. bu köyü terketmeden önce evlenmis ve iki oglu olmustur. Kabir/Kebir (M. 1435-1518) olmustur . bu zahidâne gezilerinin birinde . hint felsefes inden gelen "Maya" ve "Nirvana" tasavvurlarini benimsemis. Faki r olmasina ragmen o. Geride iki ogul ve çok sayida Sih (sa kirt) birakti. Fakat bu denemelerin en ilgi çekicisi ve kalicisi. korku ve düsmanliktan beri. Lahor'un güneybatisin a 60 km. önceleri.

Guru Har Rai (Ö. Bu silsile. hükümdara isyan eden oglu Hüs rev yanlisi oldugu gerekçesiyle. Âdi Granth. Sonunda yakalandi ve Delhi'de cezal andirildi. Khalsa'ya kabul edilenler siki bir disipline alistirilirlardi. 10. ölmeden önce. Bunlar sakal. Arjun'un ve babasi Tegh Bahadur'un ilâhilerini de içine alan genisletmeler yaparak metne son sekl ini verdi. onun ruhunun sirasiyla kendini takip eden "g uru"ya geçecegi fikri ortaya çikti. Onun zama ninda bu topluluk. 1581). guru olarak Sihlerin basina geçti. çogunlugu ilk. Bahadur. ziyaret ediliyordu. Öte yandan dogum ve evlilik âdetlerinde S Ihlerin kendilerine mahsus törenler yapmalarini sagladi. Khalsa'ya girenler Pahul denilen bir takdis merasiminden geçmekte ve "k" ile baslayan su bes esasi yerine getirmektedir :1. Islâmî usulle kesilmis et yemezlerdi. guru olarak kisa bir süre görev yapti. Cihangir ve daha sonra oglu Sah Cihan'a karsi askerî teskilatla nma yoluna gitti. Diz altinda baglanan kisa pantolon giyilmesi ( kach). Guru Govind Singh'in 1708'de ölümüyle sona erdi. ve sonuncu Guru olarak. yakalandi ve cezalandirildi. Nanak'in siirlerini topladi. Sihler kutsal kitaplarini Guru Granth diye de adlandird i. Sahip ol duklari sistem de Batililarca Sihizm olarak adlandirila gelmistir (Kendileri "Gu rmat" kelimesini kullanirlar). Ondan sonra damadi Ram Da s (Ö. 5. 1661). Arjun etkili bir hitabete de sahipti. Iki yüzyila yakin bir süre cemaat. Bu mabedin yapimina Ekber Sah'in verdigi araz i üzerinde Ram Das zamaninda baslanmisti. Arjun. Cemaat ve inanç bakimindan en önemli gelisme Ram Das'i n en küçük oglu 5. ken dilerine bagli Sihlerden zaman zaman ayri bulunmak zorunda kaldi. Nanak'in oglu Sri Ch and'a uyanlar Udasis cemaatini olusturdu. Nanak'in yeni tezahürü ola rak görüldü. T. kendisine uyanlara artik Granth'i guru edinmelerini söyledigi için. Guru olarak tayin edip öldü. O. Arjun zamaninda Kutsal Metin belirlenmis olmasina ragmen Gobind. Sihler arasinda birligi ve beraberl igi saglayan 3. Saç ve sakallarin kesilmemesi (kesh). guru olarak Angad geçti. Amrit-sar'da Altin Mabedi (Har imandir) yapim isini sona erdirdi. 1664) . misyoner faaliyetleriyle taraftar kazanma yolunu benimsedi ve 4. Tarak takilmasi (kangha) ve sarikla o nlarin intizaminin saglanmasi. en sadik tilmizlerinden Angad'i Sihlerin "guru"su (rehber. havârî) olarak kendine halef tayin etti. Kama tasinmasi (kirpa n). 1552'ye ka dar guruluga devam eden Angad. Yine Arjun zamaninda Sihl erin kutsal kitabi olan Adi Granth biraraya getirildi. Nanak'in ölümünden sonra. hal ktan büyük destek alarak. 1574) oldu. O ve 7. 3. Sag bilek üzerine çelik bilezik takilmasi (kara).Nanak. Ancak E kber zamanindakinin aksine oglu Cihangir devrinde Arjun. guru Amar Das (Ö. O. besi . guru Arjun'un zamaninda oldu. Yaninda havuz bulunan bu mabed. alkollü içki kullanmaz. Pencap'ta kullanilan Gurmukhi kutsal metni Angad'a dayandirildi. bu kitapta Sihle-rin dinî i nanç ve ahlâkî kurallari ortaya konuldu. Gobind' le birlikte guru silsilesi sona erdi. Bu gurularin tilmizleri. Ancak düzlük yerlerde onun askerî gücü Mogollarinkine denk degildi. 4. sarik gibi hususlari yer ine getirmemekle digerlerinden ayrildilarsa da yine Sih olarak kaldi. X. halefleri arasinda Nanak'in telkin ettigi tenasüh inanci geregi. 2. Gobind'in baslica icraati. taraftarlarini "Khalsa" (Halsa) denilen bir cemaat te skilati içinde siki sikiya kaynastirmasidir. 8. Hargobind (Ö. amcasi Tegh Bahadur'u (Ö. Bu s ebeple Himalaya eteklerindeki KIratpur'a çekildi. Khalsa'ya pahu! merasimiyle giren üyelere "Sih adabi" açiklanirdi ve onlar "singh" ( aslan) olurlardi. 1675) 9. Sihleri askerî bakimdan güçlendirdi. Onun oglu Go-bind. kendisini ziyaret edenlerin sakirt lerle birlikte yemek yemesinde israr etti. Onlar. Guru Hari K ishen. Bunun için gurularin hepsi. önce "Nanakpanthiler (Nanak taraftarlari) olarak adlandir ilmis ve bir müddet sonra "Sih" (Sanskritçe çirak veya tilmiz) adini almistir. Bugün Gobind'e nispet edilen dinî ve felsefî yazilari içinde bulunduran Dasam Granth denilen ayri bir metnin bazi parçalari Sih ibadetinde ve diger bazi vesile lerle kullanilirsa da bu Adi Granth'la bir tutulmaz. Pencab'da ayak diredi. sigara içmez. bir seri guru tarafindan idare edildi. Sihler içi n çok kutsaldi ve merkezî öneme sahipti. Nanak'in 1539'da ölümünden sonra yerine 2. babasi Arjun'un 1606'da ölmesi üzerine 6.

onlarin askerî politikalari sayesinde basarildi . onlardan yeni katilmalara da firsat verdi.000'den fazlasi Arjun'a aittir. Seremonileri (âyin ve iba detleri) basit bir duadan. Hinduizm tarafindan yutulmaya baslamalar idir. Khal-sa'ya girmeseler de büyük sayida Hindu kitlesi Sihlere katild i. bir nevi abdest almaktan (yikanmak) ve Amritsar'a "ha c" için gitmekten ibarettir. Altin Mabedin havuzunda ibadet kasdiyla yikanirl ar. XIX. Böylece yeni cemaatte güç çogunlugu. Kabir (Kebir) (tah. Sih askerî hâkimiyeti. Ranjit Singh'in (1780-1830) zamaninda. Ud asis cemaatinin kontrolündeki mabetlerin bu yari Hindu çevreden alinmasi.nci ve dokuzuncu guruya ait 6.000 ilâhiyi içinde bulundurmaktadir. . XX. Britan-yalilarla iki harp sonunda yikildi ve ortadan kalkti (1849). Sonunda Hint Devleti bunu kabul etti. o Khalsa'ya girenlere Singh (aslan) lakabini vermis ve Singhizm'i olu sturmuslardir. bir veya iki erkek çocuklarini Kesadhari olarak yetistirdiler. Dinî kökleri Sri Chand'a dayanan Udasis cemaati de bu ikinci grup içind e yer almaktaydi. Hinduizml e bütün bütün baglarini koparmak istemiyorlardi.Sihlerin Inançlari. Yüzyilin ikinci yarisinda Arya Samaj ve Hiristiyan misyoner faaliyetleriyle müc adele gayesiyle ve Britanyali isgalcilere karsi SI-hizm'in itibarini güçlendirmek için reform hareketleri baslatildi. [108] 4. Adi Granth'da gurularinkile r disinda Ferid (XIII. Âyinleri ve Ibadetleri Sihler. Sahajdhâriler (inancin bütün gereklerini yerine getirmek için vaki t isteyenler). Bu Khalsa ile baglantisini sürdürmekle beraber yeni cemaatin bes t emel alâmetini kabul etmeyenlerin durumu iki grup ortaya çikardi: 1. bir kimsenin fiillerin in gelecek hayattaki haline tesir edecegine (karma) ve ruh göçüne (tenasüh) inanirlar. Çünkü mahalli Sih önderlerinden birçogu. Bunlarin 2. Nam Devir (1270-1350). Sihlerin günlük ibadetle rinde merkezî öneme sahip sabah duasi da Nanak'a aittir. üç dinî hüküm altinda toplanmaktadir: 1. 1947'de Hindistan'in bagimsizligi üzerine Akaliler ve digerleri Pencap'ta ayri b ir Sih eyaleti Istediler. Pencap millî güçlerine dayan arak kurulmussa da bu Sih kralligi. Gobind'in tuttugu yol bazi sosyal problemleri de beraberinde getirdi. Akali Dal' in 1920'lerde kurulmasindan sonra.Adi Granth'tan ve Guru Nanak'a ait pasajlardan ezber okunmasi. 2. Mabette sembol olarak Adi-Granth ve bir kiliç bulunur. Bununla beraber Sihizmin ilahiyati pek degismemis. Dindar bir Sihin günlük ibadeti. tek Tanri ve tenasüh inançlar i devam etmistir. Ksatriya ve Vaisya gibi üst kastlardan olduklari için. Bu yüzden Gobind'in reformunun yerinde olup olmadigi gündeme gelmistir. bir tek Tanri'ya ve Adi-Granth adli kutsal kitaba. Khal-sa'nin destekledigi okullardaki egitim-ögreti mi gelistirmek için düzenlenen SIgnh Sabha teskilati bunun örnegidir. Yüzyil ?). özellikle bhakta'lar ve sâfiler'den alma ilâhîler de bulunmaktadir. Böyle faaliyetler Hinduizm'e geri dönüsü engelledigi gibi. Kesadharîler arasinda ayri bir Khalsa hüviyeti olusmasi sonucu. çiftçi asan Jatlara geçti. Yüzyilda Sahajdhârî Sihleriyle ilgili kayda deger bir gelisme. Böylece Sihizm ile Singhizm arasinda bir ayrim yapilmaya baslanmist ir. basit ve sadedir. Gurdvara denilen mabedlerin idaresi uzun süre bunlarin elinde kal misti. 1440-1518) gibi Hindu ve Müslüman kaynakl ar. Gobind' e uyanlar. Ilk düzenlemede agirlik Nanak'tadir. Bununla beraber Ranjit Singh'in devrinde Sinlerin itibar kazanmasi sonucu. Kesmir'd e önceleri bunlar kuvvetli idiler. Dinî ve içtimaî faaliyetlerinin merkezi Amritsar'd aki Altin Mabeddir (Harimandir). Bunlar. Kesadharîler (tra s olmayan Sinler). Sihlerin ibadeti.

Khalsa'ya dahil olanlar uzatirlar. brah-man'a ihtiyaç duymaz ve Veda'lara basvurmazlar. adini kurucusundan alir. fakat genelde et yemekle. Hind'in meshur iyi kalite yünfü kumaslarini ve atesli silahlarini bunlar imal ed erler. Sahislara karsi islenen cinayetler. üstra: develer demektir. Evlenmelerde Adi-Granth'dan metinler oku nur. 3. Azerbayc . inanç ayriligi yüzünden. 570 olarak tahmin edilmektedir. daya ndigi tek tanri Ahura-Mazdah'a nisbeten "Mazdeizm" de denilir. ölülerini yakar. dogum ve evlenmelerde Hindu âyinlerine riâyet etmez. Bundan dolayi bugün. K ast yapisina dikkat etmeden evlenirler. Ölüm cezasi. Trasli ve trassiz olmak üzere de ikiye ayrilirlar. Tekt anrili bir inanç telkih ettigi için onu bir peygamber olarak kabul edenler bulundugu gibi. Fabrika sahibidirl er. Halk d ilinde Zerdüst.ZERDÜSTÎLIK Iran dinleri içerisinde. egitim ve ekonomi alanlarinda söz sahibidirler. Zerdüst. soylu ve mütevazi bir ailenin çocugudur. yorucu bir hayata alistirirlar. Sihler. spor. d ogru. Babasinin adi Puru sesb. Nanak'a tabi olup Khalsa'ya dahil olmayan lar. Bati'da Zerdüstîlik.Tapinaga (gurdvvara) ibadet için gidilmesi. Kurucusu Zerdüst'tür. fakat geride kalan dul kadinlarini yakmazlar . [110] 1. Bu dine. sigara ve sarap içmezler (simdi bu konuda oldukça müsamahakârdirlar). tek Tanri inanisina yer vermesi bakimindan. para ile karsilanir. Sihizmin inanç ve ibadet usullerinde mezhepler arasinda bazi farklar vardir. dul kadin ve erkeklerin evlenmelerine izin verirler. Hindistan'in koruma ve güvenlik görevlilerinin çogunlugu nu Sihler olusturur. O. Zarathustra'nin Yunanca karsiligidir (Zarath: güzel. Sihler. M. [1 09] H.2.Ö. yasayan yildiz olarak nitelendirilir). Askerlik yaninda ziraata da önem verirler. Hindular gibi. Güzel develere sahip olan anlamini ifade eder. Hindularla. Sihler. bir peygamberdir. Çocuklarini çocukluk çagindan itibaren sikinti li. aralarinda zaman zaman tartismalar olmaktadir. Inege saygi inancini deva m ettirirler. Gatha'lar diye adlandiri lan kutsal metinler ona dayandirilir. saç ve sakallarini tras eder. Zerdüst'ün dogumu. Bugün Hindistan'da 10 milyon civarinda Sih vardir. Hindulardan ayrilirlar. anasinin adi Dogduye'dir. Iran dinleri üzerinde önemli bir etki birakmistir. hem en hemen hiç uygulanmaz. farkli bir cemaat teskil eden Sihler.Ailevî bir vecibe olarak her sabah toplanip Adi-Granth'tan herhangi bir yerin ok unmasi. tasimacilik.Zerdüst'ün Hayati Zerdüst kelimesi (Zoroaster). Sayilarinin azligina ragmen ask erlik. siyaset. Zerdüstîler ise söyle inanmaktadir: Zerdüst. Hindu lardan tamamen ayri. "Zo-roastrisme" olarak adlandirilmaktadir. Onun soyu "ilk insan"a dayanmaktadir. Onlar Hindistan'in en Iyi at binicileri ve as kerleridir. Bu din. en dikkat çekic isi Zerdüstîlik'tir. ona bir hakîm veya saman olarak bakanlar da vardir. talim ve terbiyeye önem verirler.

feristehler (melekler) hürmet etmistir. Günümüzde "yestler". Gathalar'in temel konusu Tann'dir ve Ahura Mazdah olarak isimlendirilmistir. 896 misra ve 5560 kelimeden ibaret oldugu belirtilir. bir gece sabaha karsi "miraca" çikmis ve ruhani yükselmenin sonuna varmisti r. ona yildizlarin ve gezegenlerin hareketinden haber vermis. Vonu Hister Gat ve Vehis tvet Gat olmak üzere bes tanedir. Anahita gibi tanrilara tekrar tapinmaya basladi. Iran'da etkisini sürdürmüstür. seytanlara karsi t ilsimlar ve temizlenme kaideleri bu bölümde yer alir. ikincisine "Angra Mainyu" denilir) vardir. Esnud Gat. Zerdüst'in gögsünü yarmis. Tanri. Bu bölümde. iyilik ve kötülük. 22 fasildir. Melekler. vaadini tutmak.Gathalar-Avesta Zerdüst'ten sonra yine çoktanrili inançlar yayilmissa da ona nis-bet edilen kutsal Gat ha'lar. iyilikle beraberdir. herseyden elini çekmesini ona tenbih e tmis ve onu cennete götürmüstür. esta'nin eski metinleri ve kisimlaridir. üç bölümden olusma ktadir: 1. herseyin ilmini ögretmistir. Gathalar. ahdini b ozmak. Ahtfra Mazdah 'in bu iki ruhla alakasini bugün pek iyi bilemesek de o. Taraftarlariyle Aivitak suyu kenarinda halvete çekilmistir. Yeryüzünün yaratilisi. Ürdi Behist ayinda. yalvarmak anlamina gelmektedir. [111] 2. sairane ve yüksek hayalleri ihtiva etmektedir. sonra. Tanri'yi ögme. Avesta. Iyilik ve Kötülük diye adlandirilan iki aslî ru ilkine "Spenta Mainyu". temizlik.Yest: Yest. Gatahlarin tamamin in 17 fasil. Ustud Gat. Zerdüst'ün sözleri sayilir ve hususî bir saygi görür. Zerdüst. bilgi anlaminda). Ave s-ta'daki Gatahlar. çesitli t anrilara yöneltilen ilahiler yeral-maktadir. 338 kita.Videvdat: "Seytanlara karsi kanun" diye de adlandirilir. Avesta. sonra tanri Ahura Mazdah'in huzuruna çikmis ve "HAyir Dini"nin hükümlerini ögrenmistir .Yesna: Dinî törenlerde okunan ilâhîlerdir. siir halinde degilse d e ölçülü. yikanmak esaslari da Videmdat'ta belirtilir. Zerdüst'ün ölümünden sonra insanlar. Vohumenah (Behmen) denilen melek gelmis. içindekileri çikarip temizlemis ve yerine koymustur. bu iki ruh arasindan birini seçmeye mecburdur ve bu seçimi onun kaderini etkil eyecektir. Ögmek. kendisine verilen kutsal kitap Avesta ile dönmüs ve getirdikler ini teblige baslamistir. Zerdüst. Bundan sonra Ahura Mazdah onu. Eski Iran'in ve bugün Hindistan'da yasayan Iran asilli Parsîlerin kutsal kit abidir. Otuz yasinda ona peygamberlik görevi verilmistir. Spentmed Gat. 3.Zerdüst'ün Getirdigi Dinî Prensipler . Halvete çekildiginin 45. Insa noglu. Yüce Tanri olarak telkin ettigi Ahura Mazdah ile yakin irtibati bulundugunu ilân etmistir. yemin etmek. Ona göre âlemde mücadele eden. insanlari "Hayir Dini"ne davet etmekle görevlendirmistir. Avesta (hikmet. Yesna kelime ailesindendir. dinî merasimlerde o kunmaz. "Yest". [112] 3. iyi güçlere ve meleklere (feristeh) yakaristir. orada. Gatha'lar.an'da dogmustur. gününde. "miraç yolculugunda n sonra maddi aleme. cennet ve ce hennemi göstermis. Sapur II (309-380) zamanin da biraraya getirilmistir. Zerdüst . Avesta'nin büyük bir kisminin dili pek güç anlasilir. Dili Pehlevî'dir (Eski Farsça). 2. Zerdüst'ün Gatha-lari bu bölümdedir. Pehlevî dilinde Gatah'nin her siirine "Gas" denir. Ona. onun karsi çiktigi Mitra.

O. o gölde bulunan Zerdüst'ün tohumuyla gebe kalmasi sonucu dogacaktir. Ondan önce Iranlilar. ötek i tarafta da suç. Âlemin gayesi. Günah. Ilk insan Gayomart'in kemikleri hayat kazanacak. Eski Iran'a "tevhîd. sigir eti yemeyi de yasakladi {Hindistan'da da bu yasak vardir. Ahura Mazdah (Hakîm Rab anlaminda). Böylece ölüler in dirilmesi baslayacaktir. Çinvat Köprüsünün ortasi. Ahura Mazdah'in yaninda alti bas melek bulu nmaktadir. Ahura Mazdah'a inanan larin ruhu. iyiler cennete.Zerdüst. Dinsiz. Ahura Mazdah önce manevî bir varlik olarak kabul edilirken sonralari. bu köprüden geçemeyip cehenneme düsmektedir. Insanin iyilik tarafini seçmesi gerekir. insani kötü güçlerin esiri kilar. sonra bütün yarat ar ates irmagindan geçecek. Onun getirdigi din. herseyi gören bilen. Ahura Mazdah. onun nuru atesin ihtiva ettigi yaratilmamis bir isik olarak düsünülmüs ve böyle ce ates kültü gelistirilmistir (Mecusîlik). ancak iyi insanin ruhu geçerken genis tarafi dönmekte ve o da geçme imkâni bulma ktadir. iyiligin nihâî galebesine yardim eder. Di kimse ise geçmekte ve cennete ulasmaktadir (ona. "deva" denilen ve Ehrimen'in avanesi olan seytanlara. Zerdüst'ün. Zerdüst. iyi düsünce. Onlarin kurbanlardan çikan bugu ile beslendiklerine i nanilirdi. kötüler cehenneme gidecektir. ates kötüleri temizleyecek ve seytanlarla bütünlesenler hariç. bütün âlemi sivi sekilde doldurduguna inanilan hayat tanrisi idi). Ahura Mazdah'in sifatlari. Zerdüst. Tevazu (veya Dindarlik). Insanin bu seçimi. tektanriya dayanmaktadir. öteki dünyada sonuç ve recektir. Zer kte. Zerdüst. Cehennemde üç gün kalinacak. Bütün bu isler. insanlari düzeltmek ve dünyayi kurtarmak üzere faaliyete geçtigi zaman. alti Amesa Spenta'ya sonradan kat ilan "Itaat" yo! gösterir). iyi is . O. Bunlara Amesa Spenta'lar (Kutsal Ölümsüzler) denilmektedir. Zerdüst'ten önce. Iyiler. O. ates ve erimis maden ile olacaktir. fesat) vardir. ölümden sonraki muhakeme ile ilgili telkinleri vardir. herseyi v areden bir "Iyilik Tanrisi"dir. fazilet. Adalet (veya Hakikat). Bunlar. Islâm kültüründe. daha sonralari Ormazd sekline dönüsmüs ve Islâm kaynaklarinda da "Hürmüz" olarak ye lmis olan Ahura Mazdah'a ibadeti telkin etti. Zerdüst'ten önce ol dugu gibi. Ilâhî Irade Ülkesi. tabiat kanunlarini koyan. ölümden sonra dördüncü gün muhakeme edilmektedir. dogru yasama. güçlü. kurban kesilirdi. Indus nehrinden Ege Denizine kadar yayila n bir Yüce Tanri'ydi. Zerdüst'e göre bir tarafta sagduyu. Zerdüst'ün kurban kesimi ile mücadelesi bu sebebe dayaniyordu. Daryus (tahminen M. kiliç yüzü gibi olmakta ve dinsiz cehen düsmekte. Zerdüst. Muhakeme. Ahura Mazd ah'a ibadet. iyilik ve aydinliktan olusan "Asa" (Âlem Nizâmi).Ö. inanci"ni getirmistir. Böylece itaat ruhu zafe re ulasacaktir. kötü güçlere (seytanlar gibi) lanet ve iyili kte yaris gibi konulari ögretisinin temeli yapmistir. anarsi. ahlâkî emirlere uyma esastir. Saosya nt denilen kurtaricinin dogmasiyla gerçeklesecektir. Kendinden üç bin yil sonra Eh rimen'in gücü zeval bulacak ve hakikat-adâlet ülkesi kurulacaktir. Böylece onlara ibadet edilmis olurdu. bir kisim tanrilara tapinmakta ve rahiplerin hazirladigi uyusturucu bir kutsal içkiyi içmekle uygulanan Haoma kültünü devam ettirmektey diler (Haoma. h erkes "Ahura Mazdah'in Ülkesi"ne girecektir. âlemin tanrisi Idi. ezelî ve ebedî. yalanin. yetkin. onlari yatis tirmak üzere. bu güce men" denilmistir ve o. A hura Mazdah'dir. bu âlemden ötekine götürmektedir. önce Çinvat Köprüsünden geç rü. köttilük ve karanligi içinde bulunduran "Drug" (yalan. gelecek bir "âlemsümul muhakeme"den de bahsetmistir. çesitli veçheleri ve fonksiyonlari olarak telâkki edilmektedir. bütün Ölüle r tekrar vücutlarina kavusacak ve bir yerde toplanacaktir. kötüler ayrilacak. Âlemdeki maddî ve manevî nizami yaratan. Ahlâkî emirler. kötülügün kaynagi sayilmistir. kötülügün hakikat tarafi dan yenilmesidir. Mükemmeliyet ve Ölümsüz seklinde. Islâm ile Yahudilikte ise domuz eti yemek yasaklanmistir). iyi söz. Iyi Akil . 500'ler) ve takipçileri tarafindan Bati Asya'ya getirilen ve b irkaç yüzyil içinde Turfan'dan Habesistan'a. Kansava Gölünde yikanan bir ba kirenin. Kötülük ve düsman Angra Menyu'dur. feristehlere (meleklere) hürmet.

hangisini Zerdüst'ün getirdigi konusunda büyük bir güçlük içindeyiz. Fakirlere. rdüst sonrasi Iran'da önemli bir kült haline gelen ve Islâm kaynaklarinda o bölgenin inançla ini ifade için kullanilan ates kültünün {ates pe rest I i k) Zerdüst'ten önce de merkezî bir me sahip oldugunu biliyoruz. Onun iyilik ve kötülük prensibi. kültte önemli bir yere sahipti (Partlar'da ayrica Man-deizm ve Maniheizm seklinde iki din daha va rdi). Zervan (Zurvan). [113 4. Zerdüstîlik {Mazdeizm). Zerdüst. Eski ates tapinaklarinin yikintilari nin incelenisi sonucu. Dogu Iran'da yasamisti. aslinda Zervanist'ti. Böylece Ahu ra Mazdah'a tapinmayi.Ö. Bu üçlemeye Zervan. cömert davranma. bu üçlemenin kar sisinda yer aliyordu. dinî temizlik idealini atesle sembollen-dirdiler. Zerdüst'ün telkinlerinin yayilmasi. Sâsânîler devrinde hükümdarin saray inda millî birligin sembolü olarak kutsal bir ates gelenegi vardir. eski Ârilere dayanir. Zervanist idi. Eski Iran tanrilari Mitra ile Anahita'ya da tapiniyorlar. Masa ve kürekle atesi besleyen rahipler. Kabîle dinlerine ait "Yazata'lar" da tanri edinilmisti. Mitra. Ohrmazd (Ah ura Mazda'nin Pehlevîcesi. zamanlarin sonunda Zerdüst'ün ikinci defa yeniden gelecegi fikri ortaya atildi. zaman ve âlemin devreleri konusunda oldukça zengin bilgilere sahipti. Ancak Zerdüst'ün telkinlerinden de uz aklasilmaya baslanmisti. Behram. Zerva nist Mecusîlik. çesitli Iran dinleri birbiriyle mücadele halindeydi. zaman tanrisi olarak kabul ediliyo rdu. Temiz hayvanlari. bu hücreden evlere a linan ates artik söndürülmezdi. bütün lekelerde n uzak kalma. kirlenmeye yol açar. bir salon halindeki ates hücresinin gün isiginin sizmasindan korunmus bir sekilde yapilmis oldugu görülmüstür. Yüzyil). Onunla ilgili çesitli efsaneler yayildi. Bugün Eski Iran dinî elemanlarinin hangisinin Zerdüst öncesi veya sonrasina ait oldugu. Sasânîler devrinde (226-650). Böylece Zerdüst'ün yasakladigi seyleri yapiyorlardi. kanli kurban sunuyorl ardi. âyinle temizlenmis odunlarla beslenir. Zerdüst'ten sonra rahipler. Ragha'da Zerdüstîlik. Ahura Mazdah'a tapinmak. Zer düstîlik ile Zervanizm arasinda bir sentez kurmuslardi.[114] Müslümanlarin I ranlilari "atese tapicilar" seklinde nitelendirdiklerinde ates kültü. Bazi cinsî konular ve ölü bedenine temas. Bununla beraber. Bunlara Mecûsî (Maci'ler) deniliyordu. insan iradesine dayanir. Ehrimen. ellerine e ldiven giyer. Maniheizm ve Mitraizm bunlardandi. Zerdüst'e yer vermekle beraber.S. Gatha'larda Angra Mainyu diyor) yaraticisi olarak kabul ediliyordu. bir Med rahip sinifinca yürütülüyordu. Zina. günümüzdeki operatörlere benzer bir kiyafet tasirlar di.Ö. Boga kurbani. 550-331).Zerdüst'ten Sonraki Dinî Hayat ve Mecusîlik Zerdüst. ölümden sonra ahlâkî emirlere göre ceza veya mükâfattan bahseden ilk dinî lider ak nitelendirilir. özellikle köpekleri öldürme büyük günahtir. diger inanç sekillerinden etkilenip degistigi kadar. Islâm kaynaklarinda Hürmüz) ve Ehrimen'in (Zerdüst.diye özetlenir. I. onlari etkileyip degisti rmistir. Bu devirde bir üçleme mevcu ttu. topragi sürme. "ates yakan" seklinde nitelendirilir. Iran kabileleri içinde gittikçe artmistir. Bu hücredeki kutsal atese insan eli degm ezdi. Özel âyinler gerektirir. Partlar (M. yabancilara misafirperverlik. Yüzyil-M. Ohrmazd ve Mitra (Mihr) girmekte idi. Bati'ya dogru yayilirken Ragh a {Tahran yakininda) bu dinin merkezi olmustu. Maniheizm'i yasakladi . Bu telkin ler. Mecûsîler. agizlarini örterler. Kutsal hücredeki ates. insanin aktifligine da yanan bir dindir. B unun yaninda. sikici seyleri imha da faziletli is lerden sayilir. yasaktir. Ahamenidler {M. irade ve ameli esas alan Mazdeizm. II. kurtarici olarak görülüyordu. Avesta 'da bu rahipler. nefesle kirletilemezdi. sigirlara bakrria. Zervan (Zurvan). Mecûsîler. Bu kült. III. Iran dinî yapisi nin en göze çarpan özelligini teskil etmekteydi.

silindirik yapila rdir. Onlarin kaldiklari önemli bir merkez Surat yakinindaki Nausari'dir. eski materyalle genisletilmis oldu. Onlar. Yeni arastirma ve incelemeler sonucu. bu din böylece Sasanî Imparato lugunun devlet dini oldu (Erdesir zamaninda). öte yandan da mecazî açiklama yollariyla muhafazakârligi sorgulayan teösofik egilimler agirlik kazandi. Sunu ve kurbanlara rilir. ancak Parsîler bu defa ne baska bir yere göç etmisler. Cemaatte bir yandan dünyevîlesme. Ze rvanizmin bir hayli elemaniyla karistirilmis ve benligini kaybetmis bir bakiye i di. 4-5 metre yüksekliginde. tedricî olarak tuttu. Ölüler. Sonra XIX. Kültün tapinaklari vardir. Onlarin büyük b ir kismi simdi ileri gelen tüccarlar. Bundan dolayi. Daha sonra ticaret m erkezi Bombay'a geçince onlardan çogu buraya göç ettiler. Mecûsî gelenegi nin Mobat'lari varliklarini korudu. Hindistan'a gelmelerinden bu yana ticaretle ugrasan bir topluluk olarak kendi in ançlarini da büyük bir muhafazakârlikla devam ettirmislerdir. Simdiki Parsîlik.. rahip zümresinin âyin tarzinin Avesta'ya uygun olmadiginin belirlenmesi üzerine bu yola gidilmisti. Parsîler. Bu âyinler. Iran'da kalip inançlarini d evam ettirenlere "CebeHer (Geber'ler) denir. Surat. eski Fars gelenegini yürüten ates kültü rahipleri "berb tlara karsi Mecûsî gelenegi rahipleri "mobaflar üstünlük kazandi. Merkezi âyine dayanan tanri semb olü atestir. akbabalarin etl erini gagalamasi ve günesin kemikleri kurutmasi sonucu bu kemikler. parçalar okunur. kulenin içinde d epolanir. gök ve k aderin her seyi kontrolü altinda tuttugu. sonra Gucarat'taki Sencen'e. Bu tapmaklara Parsî olmayanlar alinmaz. Âyinlerde Avesta'dan ilâhîler. Yüzyilda Pehlevî dilinde eski metinler düzenlendi. VIIL Yüzyildan itibaren Hindistan'a göç eden Iranli'lardir. rahipleri n nezaretinde yürütülür. Gerçi Müslümanlar daha sonra Hi distan'i da fethetmislerdi. ancak eski Iran gelenegi de tamamen ortadan kalkmadi.Parsîlik ve Günümüzdeki Ates Kültü Parsî. Böylece topragin kirletiimedigine inanilir. Hindistan'daki Parsî toplulukla ri. 641'de Müslümanlarin Iran'i fethetmeleri sonucu . Böylece Sapur II zamaninda tertiplenen Avesta. XV. önce XVIII. sehirden uzak "Dakhma" denilen ölü kulelerine (sessizlik kuleleri) birakil ir. Kuleler. Sasanîlerin mahallî kabilelerinde. saf bir Zerdüstîlik degil. Hindistan'da yerlesen Parsîler. Bununla beraber bazi yo rumlarla eski gelenegi savunanlar da vardi. Ancak bu. Sasanî Imparatorlugu Müslümanlar tarafindan ortadan kaldirilmakla beraber. cin. Onlar. bir Hindu kasti gibi teskilatlandilar. Ancak bu dinin mensuplari gittikçe azaldi. Cebriyye'de (Iran'da kalanlara "Ceber" denildigi hatirlanmalidir). Pehlevî literatürünü getirtebil-mislerdi. Zerdüstîl igi kati âyincilik ve sekilcilige düsürüp yayilmasini durdurdu. Özellikle Bombay'da oturan Kuzeybati Hindistan'daki Zer düstî topluluguna bu ad verilir. kuvvetli monoteist karakterlidir. Zervanizm. oturülmayan. önce Kathiavar'daki Diu. Bu kuleler. XIX. daha sonra da simdi kaldiklari diger yerlerde ikamet ett iler. dervis geleneklerinde bu görülebilir. Kendilerine mahsus Zerva nist gelenek içinde Zerdüstîligi yasatan Mecûsîler oldugundan. Bu toprakl arda ortaya çikan Islâm mezheplerinde eski inançlarin izlerini bulmak mümkündür. Müslüman oldu. Sapur II zamaninda "Avesta" yazdirildi. yüzyilin ilk yarisinda Brita nya usulü ögrenim Bombay'a girdiginde Parsîler hizla bu kültürü benimsediler. necis sayilir. yüzyildaki reform hareketi kendini göste rdi. Hattâ XIX. Ancak bu. [115] 5. Böylece ticaret ve imalatta önemli bir durum kazandilar. Reform. Yüzyilda takvimden kaynaklan an bir mezhep ayriligina yol açti. ne de Iran'a dönebilmistir. Parsîler. endüstriciler ve bankerlerdir. B atili tüccarlar için önem kazaninca Parsîler maddî refaha kavustular. Yüzyilda Iran'da kalan Ceber'lerle temas kurmus. Günde bes defa atesin temizligini korumak için temizleme âyinleri yapilir. Terasinda çiplak ölüler sira halinde yatirilir. Bununla beraber bu gelismeler. Yirtici kuslarin. zaman. Siî Imam ve Mehdî-yi Muntaza r (Beklenen Mehdi) doktrinlerinde. seytanin top oynadig . bu dinî gelenegi devam ettirirler. Iran. insanin takdir edilen karsisinda bütün bütün güçsüz dugu telkiniyle Islâm dünyasinda daha sonra görülecek Cebriye durumuna düstü. Iranli anlamina gelir.

SABÎLIK 1. Avrupa'da eski Iran kültür. 2. Bunun için Sabiîler'in dinî in anci olarak bilinen Sabiîlik hakkinda bilgi verilecektir. Inananlar. Hayatini dogru sürdürme. Hiristiyanlar ile. Iyi is (huvarsta). Araplar'in Hz. bunun disinda inanç ve ibadetleri n tarihi gelisimleri hakkinda ne Kur'an'da ne de Hadislerde bir bilgi olan Sabiîle r'in kim oldugunu. Ahlâkî prensipler üç maddede Özetlenebilir: 1. Hiristiyanlar. Muhammed'e ve ashabina " sabiî" dedikleri nakledilmektedir. Iyilik. Mecusîler ve "ortak kosanlar" ile beraber zikredilmekt edir. "dönmek".Genel Bilgi[117] Kur'an-i Kerim'de üç ayette[118] Sabiîlerden bahsedilmektedir. fakat çogunluk günümüze kadar varligini devam ettirebilm istir. Irak'ta. "dönmek". Yahudiler. Onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir". "Ehl-i Kitap" dinleri arasinda saymak uygun olacaktir.[119] Kur'an'da adi geçe n Sabiîleri. Firat ve Dicle irmaginin birlestigi bölge ile Iran'in Irak'a yakin kisminda. Karun irmagi boylarinda yasamaktadir. ayetlerin digerinde de Inananlar . Halk. Parsîlerin az bir kismi diger dinlere dönmüs. Dakhmalar'dan korkar. bir Parsî Avesta nüshasini Fransa'ya getirerek. Dakhmalahn özel hi zmetçileri vardir. Yapilan arastirmalar Sabîl ik'in mensubu az da olsa. 1772'de Anguetil du Perron. Bagdat ve B asra gibi sehirlerde de daginik sekilde yasayan Sabiîlere rastlanmaktadir. Hiristiyanlardan ve Sabiîler'den. yasayan dinlerden oldugunu ortaya koymaktadir. Ahura Mazdah'in Amesa Spentalari denilen alti sifati (veya melegi) arasindan biri Ardibehest seklinde Tanri'nin kozmik yaratici düzenini ifade eder k i asa da bu düzenle ilgilidir. Bazi Hadislerde. [116] I. Bakara Sûresi'nin 62. bir Dinler Tarihi kitabi için de önemlidir.i yerlere "sessizlik kulesi" derler. Bununla beraber Avrupali'larla evlenenler vardir.[122] . Bunun yaninda. Ortadog unun erken dönemlerinde önemli bir "dinî inanç" olarak yasamis oldugu anlasilan Sabitler in günümüzde sayisi oldukça azalmistir. Bu ayetlerden ikisinde Sabiîler. Bugün sayilari Hindistan'da birkaç yüz bin kadardir. din ve literatürüyle ilgili çalismalari baslatmistir. "meyletmek" anlamlariyla irtibatlandirilmistir. Al lah'a ve Ahiret Gününe inanan ve iyi isler isleyenler için Rablerinden ecirler (karsil ik) vardir.[120] Kur'an'da sadece üç ayette kendilerinden bahsedilen. Iyi söz (hukhta). Atala rinin sahip oldugu "dini" terkederek tevhid esasina dayanan bir dini savunmaktan dolayi Hz. âyeti söyledir: "Süphesiz inananlar.000 civarinda tahmin edi lmekledir. Yahudilerden. Bugün Sabiîler'in sayisi 20. "meyletmek" ve "degismek" anlaminda sabiî d edikleri kaydedilmektedir. Muhammed'e (sas)de. yardima önem verilmesi bu toplulugun ögretim ve sosyal refahini artirmistir: Caynistler gibi Parsîler de kast sisteminin disindan evlenmeme gibi bazi özellikler ini benimsemislerdir.[121] Kur'an'da isaret edilen Sabiîler'e Islâm öncesinde Araplar'in degisik anlam ve mâna yükled ikleri anlasilmaktadir. Yahudiler. eski Iran dinî gelenegindeki Haoma veya benzeri Hint gelenegindeki Vedi k Soma'dan rahiplerce ilk sikmayla elde edilen aci bir bitkinin suyu olan ve yin e "haoma" diye adlandirilan sivinin takdimesi gibidir. Iyi düsünce (h ). Bunlardan ikisi birbirine yakin ifadeler tasimaktadir. "ortaya çikmak". "degismek". Bu takdime ve kurba n sistemi. Parsîlikte ayrintili takdime veya kurbanlar bir sistem içinde yürütülür. 3. sabip olduklari dinlerin neleri içerdigini ortaya koymak günümijz içi n oldugu kadar. ahlâk v e temizlik kurallarina bagli kalma "asa" diye adlandirilir (Vedik "rta" terimiyle esanlamli). Bu isimlendirme "sabiî" kelimesine yüklenen. Sabiîler günümüzde.

bazi ibadetleri uygulayan ve ögreten bir rehber. Sabiîler.J3ünmüzde de Firat. Rahiplerden sadece bazisi ibadetlerde kullanilan Mandence'yi anl ayabilmektedir. peygamberi yoktur). Bu durum da. Nasil dogdugu. Zaten Hicrî ilk yüzyilda Sabiîl er. Sabiîiigin Kutsal Kitabi Ginza' da. Sabiîler'e göre Sab iîlik "Isik Elçisi"nce ilk insana ögretilmis ve ondan sonra nesilden nesile aktarilara k günümüze kadar ulasmistir. Ibadetlerde kullanilan Mandence'nin manasini bilen ve a nlayan çok azdir. 2000'li yillarin öncesine dayanan bir geçmise sahip oldugu tahminler aras indadir. (Bundan dolayi Sabiîlik oldukça karisik ve karmasik bir dinî yapiya sahiptir.Adem ile birlikte ortaya çikmistir. Yazmada kullanilan mürekkep özel olarak hazirlanmakta ve kullanmad an önce kutsanmak-tadir. Sabiîlik'te bir din kurucusu. Yahya. Bu kaynaklara göre Sabiîlik. hem Sabiî literatüründeki bilgiler hem de Sabiîler'in gizli ve kapali toplum yapilari sebep olmaktadir. Bu a nlayis dolayisiyle Sabitler. inançlarina dayanak yaptiklari için. Kutsal metinleri yazma isi rahiplere t ahsis edilmistir.Ö. Buna sebep Kutsal Kitaplarindaki bilgiler göster ilmektedir. Bir din kurucusu. dinlerin i lk tipidir ve Hz. Buna. Kur'an'in vahyedil-digi dönemde dinî b ir topluluk olarak Sabiîler'in varoldugunu göstermektedir. Bu literatürün dili. Müslümanlarin hakimiyeti altina girmis ve onlara zimmîlik statüsü taninmistir. Adem için bir evlilik düzenlendigi. [123] 2.) olmus ve bu konuda degisik rivaye tler nakledilmistir. Bu dilde sabaa./ 786-833 M. bir peygamber sözkonusu edilmemektedir. günümüz bakimindan tasimaktadir. Sabiîlik'te önemli bir sahsiyet olarak kabul edilmekte. Bundan dolayi sabiî kelimesinin "dönmek ile iglili degil bu " boy abdesti almak" anlamina gelen sabaa kelimesiyle ilgili olacagi ileri sürülmekted ir. Kutsal metinlerde yazili olan ögretilerin yabancilar tarafindan görülmesine iyi gözle ba kilmamaktadir. genis bir dinî literatüre sahiptir. Mandence'yi sadece ibadet dili o larak kullanmaktadirlar. Bunl ardan Sabiî kaynaklarindaki görüsler. kutsal metinlerini genellikle papirüs ten veya metalden levhalara yazmislardir. M. bir ögretmen ve "kötii güçleri" yenebilmek gayesiyle "isik yolu"nu izleyenler e kytsal metinleri teblig eden bir tebligci olarak kabul etmektedir.Kutsal Kitaplari ve Kitap Anlayisi Sabiîler.Kur'an'da ve Hadislerde Sabiîler'in yer almasi. Ancak Hz. Sabiîiigin ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çiktigina dair çesitli görüsler vardir. "vaftiz olmak" (boy abdesti almak) g ibi anlama gelmektedir. Sabitler. Sabiîlik. kim tarafindan kuruldugu veya yayildigi açik ve net olarak bilinmemektedir. Dicle ve Karun nehirlerinin ken arindaki kasaba ve köylerde yasayan Sabiîler. deri üzerine yazmak yasak oldugundan. Bu durum rahiplerin para kazanma istegine baglanmistir (Rahipler için k utsal metinleri yazma bir geçim vasitasi olmustur). Günlük konusmalari Arapça olan Sabiîler. komsularindan ayri olarak yasamakta ve "kapali toplum yapilari"ni korumaktadir. "dogrulugun peygamberi" ve "ilâhî elçi" olarak tanimlanmaktadir. onlar hakkinda degisik görüs v e kanaatler olusmasina yolaçmaktadir. Siradan Sabiîlere kutsal metinlerin okuyup yazilmasi ögretilm emektedir. ilâhî mesaji kendilerine getiren bir "elçi". kutsal kitaplarini çok siki bir gizlilik içinde korumusl ardir. Bu statü alife Me'mun zamaninda (170-218 H. Kutsal bilgilerin ehil olmayanlara gösterilmesi "zindiklik"tir. SabiîlerIn dili Mandence'dir. Sabiîleri'in dili sayilan Mandence'dir. Birbirine zit gibi görünen birçok konu yu bira-rada bulundurmaktadir. Çünkü esas olan nasil inanilmasidir. onun egitildigi ve kendisine bir kadin bahse dildigi ve ailesinin çogaltildigi yeraimaktadir. . Ya hyayi.

37 kisimdan olusmaktadir. ruhun kurtulusu ve "öbür dünya" ile ilgili konulari ihtiva etmekte dir. belalalara. serhler ve tefsirler bulunmaktadir. bütün varliklari vareden bir "Yüce Varlik" inanci vardir. Sabiîligin kutsal kitabi Ginza'da.Inanç Esaslari Sabiîlik'in inanç esaslari. Sabiîlik'te temel kutsal kitaplardan baska. kötü ruhlara. Sa biî literatüründe "Hayat"m ne oldugunu net olarak ortaya koymanin zor oldugu belirtilm ektedir. "hayat" inancidir. ayni zamanda Yüce Varligin niteligi. isigi. Günümüzde Hiristiyanlik gibi dinlerde varolan bazi "sir" tasavvurlarinin kaynagi Sabiîlige dayandirilmak istenmistir. Buna sebep. günlük bir ibadet kitabi özelligindedir. Bir dinde inanç esaslari denilince Yüce Varlik (Tanri). Ginza. Sabiîler'in temel kutsal kitaplarindan biri de Qolasta'dir. en yücedir" ifadeleriyle son bulmaktadir. karanlik güçlere ve düsmanlara kasi koruyucu sifa ve iba releri ifade eden metinlerdir. Sabiîlik'te. yaratilis . Hatta dua mahiyet inde olan kutsal metinler. ölüm ve ölümden sonraki hayat gibi temel esaslar akla gelmektedir.törenlerde okunmaktadir. Bu kitapda genel olarak. Bundan dolayi. Sabiîlik'te çanak çömlek gibi objelerle madenî levhalar üzerine yazilmis sir metinler önemli er tutmaktadir. Bu özellikler. çesitli konulardaki gizli ögretileri ele almakta. Sabiîligin kutsal metinleri. "Hayafin ne oldugu su sekilde belirti lmektedir: "Bütün islerin ötesinde olan kudretli. "sir dinleri"ne ait özelliklere sahiptir. Sag Ginza. verimliligi ve iyil igi temsil etmektedir. Rahiplige geçis töreninde rahip adaylarinca okunm aktadir (Ehil olmayanlarin duymamasi için yüksek sesle okunmaz). herseyin ötesinde ve bilinemez oldugu açi klanmaktadir. genellikle hastal iklara. yukaridaki cümlede görüldügü gibi. "Hayat" inanci Sabiîligin özünü olusturmaktadir. karanligi . rahipler ve rahip adaylarinin kavray abilecegi özel ve gizli bilgilerdir. "Ruhlar Kitabi" da denilmeke-dir. Bu "Yüce Varlik". Sabiîlik ögretisinin temelini olusturmaktadir. dinî törenlerl e ilgili bilgiler vermektedir. Sabiîlik'te. birbirine zit iki "güc"ün varligi ve birbirine rekabet temeline dayanan bi r"dualizm" vardir. Bu metinler. çesitli konulardaki mitoo ljik tasavvurlar ele alinmaktadir. Ginza. bu konuyla ilgili Ifadelerin sifreler seklinde olmasi gösteril mektedir. bilinmez Yüce Hayafin gücü ve ismiyle". Bu k itap. Digeri. Bu "güç". genellikle "kötü ve karanlik güçler. Bunlardan biri. Sol Ginza ise. ruh. kara büyü ve insanlara musallat olan seytanî ruhlara karsi yapilmis büyü bozma veya kötülüklere karsi iy i ruhlari çagirma mahiyetindeki sifreli ifadeleri ihtiva etmekteidir". .[124] 3. ölüler için düzenlenen . Sabiîler'in diger önemli bir kitabi da "Yahyanin Ögretileri"dir (Drasia d Yahya). Sihir ve büyük ile Ilgili metinler. Ginza Rabba (Büyük Hazine) veya Sidra Rabba {Büyük Kitap) gibi adlarla adlandirilmaktadir. Sag Ginza (Ginza Ymina) ve Sol Ginza (Ginza Smala) gibi iki ana kisma ayrilmaktadir. ugursuzluk. peygamber veya din kurucusu. "Isik Alemi" olarak bilinmektedir. Bu bilgiler. aydinligi. çesitli dualaar ve ilahiler. baz i arastiricilari farkli kanaatlere sevketmistir. Bu temel ögreti. Bunlar. Bahsedilen kitaplar disinda divanlar. hayati. Bu kisma. mitolojik ve kozmolojik konulari içermektedir. Sihir v e büyü ile ilgili metinler vardir. G inza'mn büyük bir kismini olusturmakta. "Yüce Hayat ismiyle" ifadesiyle ba lamakta ve metin içerisinde de bu ifadeye çok sik rastlanmaktadir. "Hayat en üstündür.Sabiîler'in en önemli kutsal kitaplari Ginza'dir. sadece rahiplerin kul-lanndiklari meti nler de vardir. Ilahiler seklinde olan bu kisim . Bu cümlede. "Koleksiyon" ve "Övgü" anla mina gelen Ûolasta. (boy abdesti) vaftiz ve ölülerle ilgili törenler hakkindadir.

ayni zamanda birbirinin ayr ilmaz parçasi ve birbirinin varliginin sartidir. yeryüzüne hakim olacak bir varlik (Insan) yaratmak istemektedir. güzellik ve nu r içerisinde varliklarini sürdürmektedir. hayati ve verimliligi sembolize ed en Hayat'in kisilestirilmis hali olan "ilk Hayaf'tir. Ilâhî ögretiyi alan "Adem". kendi âlemleri di sinda olan Karanlik Alemi'ni ve oradaki varliklari merak etmislerdir. yani onun bir k ismina hayat vermeyi basarmistir. en üstün özellikl ere sahiptir ve bütün noksanliklardan uzaktir. erkek ve disi bütün kötü varliklar. kutsal metinlerde. Ptahil diye isimlendirilmektedir. Bu güçlerin isteklerini bilen Yüce Varlik (Isik Krali). "dünyanin s onundaki genel hesapta" bu güçlerin hesabi görülmekte ve Isik Krali. Isik Alemi'nde varolan varliklarda hayat ve verimlilik ilkeleri sebebiyle devamli bir hareketlilik ve canlilik bulunmaktadir. Bu güçler. "Üçüncü Hayat" ve "Dördüncü Hayat" seklinde üç safhaya ayrilmak Bu safhanin sonuncusu olan "Dördüncü Hayat". Bu sür eç. Pta-hil. Ancak sadece kara sudan yaratmayi basaramamis. Bu safhanin baslangici olan ve "Yüce Tanri"' ile birlestiren "Ilk Hayat" (Bi-rinci Hayat) ise hiçbir kötülügün ulasamadigi. Adem. iyilik. "Ikinci Hayat". "Adem"i yaratmistir. Ancak bu yaratma isi basarisizlikla sonuçlanmis. saf. kara sularla kapli. Bu "güc"e de "K ranlik Alemi" denilmektedir. Bu inani sa göre iki âlem vardir. degisik adlarla adlandrilmaktadir. "Yüce Varlik". onla rin planlarini ögrenmek için. "Karanlik Kralfdir. hayat ve verimlilik ilkelerine sahip olan "Isik Alemi"ne karsi ilgi duymakta ve "Isik Ilkelerini ele geçirebilmen in yollarini aramaktadir. Isik Krah'na (Tanri) yakarmis ve O'ndan yardim istemistir. . Isik Krali da "Adem"i mükafatlandirmistir. birbirini yok etmemekte. "Karanlik KralTnm olusturdugu dünya nin varliklaridir ve dünya üzerinde yerlerini almaktadirlar. "Yüce Hayat". yeryüzünün karanlik ve kötü varliklarla doldugunu görmüstür. Is ik Krali. Adem'e can vermeye güç yetirememistir. Yaratici Güç Ptahil. yoklugun. bütün güçleri yok etmekt hersey. yeralti âleminin karanlik ve kötülügünden uzak. kurakligin ve kötülügün temsilcisidir. Bu "güç". Bu nun üzerine Ptahil. Yüce Tan de bas egmis. O'na dua edip yakarmis ve kötü güçleri reddetmistir. "Adem"e can vermis ve ilâhî ögretiyle görevlendirmistir. basit ve kötü emell er ugruna insa edilen yeryüzünün islerini ve ihtiraslarini birakmis. "Isik Alemi"ne yöne lmistir. "Karanlik Alem"dir. yüce Isik Krali'nm etrafinda. kötü ruhlar. Ptahil'In bu teklifini kabul etmis ve Ilk insanin (Adem) yatarilmasini uygun bulmuslardir. çirkinligin. Isik Krah'na karsi bir savas içindedir. Bunlar. Gezegenler. vamp irler. yeryüzü ve insanin yaratilis sürecini baslatmaktadir. "Karanlik Alem"in disinda bulunan. Bu iki zit "güç"den Isik Alemi'nin ba sinda "Yüce Varlik" yeralmaktadir. Karanlik Alem. yaygin olarak Isik Krali anlamina gelen "malka d nhura"n in kullanildigi belirtilmektedir. Bu güce. Isik Alemi'nin varliklari. Isik varliklarinin "Karanlik" i le Ilk temaslari maddî âlem. kötülük ve karanligin potansiyel bir güç olarak varoldugu bir âlemdir. Isik Elçisi'ni (Manda d Hiia veya Hibil) Karanlik Alemin e göndermektedir. yaratilan va rlik cansiz bir varlik olmustur. Bu âlemden biri. canavarlar. Bu iki "güç". eksikligin. "Karanlik KralTna dahil olan güçler arasinda bir müca dele vardir. Bu âlemdeki varliklar. Seytanlar. yeniden ve temiz bir olusuma kavusmaktadir. "Yüceligin Efendisi" ve "Kudretli Ruh" gelmektedi r. hayatin sekil almasinin ve düzeninin sartidir. dünyanin yaraticisidir. Bu is tegini gezegenlere açmistir. temiz ve yüce "Isik Alemi"dir.n. Bunun üzerine Ptahil (Yaratici Güç). Isik Alemi'nin basinda ola n "Yüce Varlik". devler. "Isik Krah"na dahil olan "güçler"le. Ptahil bu k arin disinda. tamamiyle . birbirine ihtiyaç duymakta. "Ilk Hayat". Isik Ale mi'nden aldigi hayat nurunu kullanarak kara suyu katilastirmayi. Sabiîlik'te. Bu adlar ar asinda. dünyanin yaratilisi ile ilgili inanis önemli bir yer tutmaktadir. Sabiî dualizmindeki ikinci güç. Onlarin bu arzusu. Karanlik Alemi için bir dönüm noktasi olmustur. Günümüzde Sabiîler arasinda. Bu âlemdeki güçler. Hiçbir sey. Onlarin rekabeti. Sabiîlerin inancina göre "Isik Krali". "malka d hsuka" denilmekted ir. bir rekabet içerisindedir.

evlenmeleri. günahlarindan arin diktan sonra can ile birlestigine ve beraberce "Isik Alemi"ndeki makamina gideceg ine inanmaktadir. Bu bilgi. Abatur'un terazisi'nde tartildigina. ona yardim etmek ve dogru yol da yürümesini ve "Isik Alemi"ne yükselmesini saglamak için "Isik elçisi"ni görevlendirmekted ir. ruh (nisimta) ve nefes veya candan (ruha) olusm aktadir. Sabiîlik'te gerçek anlamda bir "peygamberlik inanci" bulunup bulunmadigi tartisilan b ir konudur. Sabiîlerin günlük adetlerinde de kullanilmaktadir. Yahya"yi kendi peygamberleri olarak açiklamaktadirlar. yeni bir hayatin baslangici. mucizevi bir surette dogduklarina ve yetistirildikler ine inanilmaktadir. Kötü güçler. Ancak Hz. Bu durumda o kötü ve karanlik güçler tarafindan kusatilmakta. Sabitlerin inancina göre ruhun yeryüzüne indirilmesi ve bir bedene so kulmasi. Adem'i kötü güçlere karsi korumak. Ancak Yahya'nin yeni bir ögreti getirdigini ve bu ugu rda mücadele ettigini kabul etmemektedirler. Isik Krali tarafindan Sabiîligin örnek temsicileri olmak ve Sabiîligi ruhla ra ögretmek için gönderildigine. peygamberi. Buna ragmen Sabiîler. Yahya kastedilmektedir. ceset (pagria). Dünyada hayir isteklerinin eseri bir durum yasamis olan ruh. mezardan çikarak 45 gün sürecek bir yolculuga baslamaktadir. Kötü güçlere karsi silah olarak kullanilan bu seyler. Hz. Muham-med Sabiîlerce olumsuz olarak degerlendirilen sahsiyetlerdir. Can veya nefes. dünyada "ilahi mesaj"a uygun yasamis. Hz. onun evlenerek çogalmasini ve kurtulusunu saglamak için bilgiler. Bedenden ayrilan ruh. bedenden ve yeryüzünden ayrildiktan sonra. Hz. yeryüzüne hakim olan karanliga ve kötülüge son vermek içindir. "kurtarici gerçek" (kusta) olarak adlandirilmaktadir. Musa. Yine Ginza'da Havva'nin Adem'e es olarak verilmesi. cansiz bir hale gelmektedir. Sabiîligin dini edebiyatinda peygamber "nbiha* terimi ile gösterilmekte ve onunla da Hz. ruh ile hayat kazanan bedenin her türlü arzu ve ihtiraslarin i ifade etmekte. Havva'yi ise Adem'in suretinde yaratti" seklinde ifade bulunmaktadir. Sabitlerin inancina göre ruh. Bu önderlerin. maddî âleme yalniz gelmekte ve saskin vaziyette durmaktd air. Anc ak Isik güçleri. "yükselis yolculugu"na baslamaktadir . Onlar. Bu. Tanri'nin takdiri ol arak algilanan bu durum kutsal kitap Ginza'da yeralmistir. kötülük peygamberi". zeytin ve menekse dalindan yapilarak basa giyilen küçük bir taç da bulunmaktadir. kötü seylerden yüz çevirmisse. Isa ve Hz. Yahya'yi dinlerini getiren ve Sabiîligi teblig eden bir peygamber olarak görmemektedirler. Bu silahlar arasinda. Sabitlikte ölüm. Ruh bedenden ayri linca beden. Sabitligin "Isik Tanrisi" tarafindan insanlara bildirildi gini ve dinlerin ilk örnegi oldugunu kabul etmektedirler. Bu bilgi de ancak Tanri'nin bildirdigi kadar bilinen bilgidir.Ilk insan "Adem"in bu durumunu "kötü güçler" kiskanmistir. dualar ve ibadetler ögretmislerdir. Çünkü onlar. Yanlisa ve yaratilisa aykiri hale düsmemek için Tanri. kendi benligini unutu p yanlislar yapmaktadir. Adem'i dünyada yasamaya mecbur edecek komplolar hazirlamislardir. Bunlarla ilgi li menfi kanaatlar vardir ve onlari. Sabiîlik'te inanilan ve güvenilen bilgi Tanri'nin (Isik Varligi) bilgisidir. Isik Elçisi (Ilahi Elçi) sahip oldugu "kutsal bilgi" sayesinde kötü güçler karsisinda ba sari saglamaktadir. Sabitligin kutsal kitabi Ginza'da "Ptahil dünyayi yarattiktan sonra Adem'i kendi s uretinde. "yalanci". ibrahim. "katliam çocugu" gi bi sifatlarla anmaktadirlar. "peygamberlik"e bakistan ve yüklenilen nitelikten kaynaklanmaktadi r. Bedenden ayrilan~ruh ise. Sabiî i nanç ve Ibadetlerini yerine getirme konusunun büyük önderi olarak kabul etmektedirler. Hz. Dünyad . Sabiî metinlerinde. "kapkara elbiseler giymis" olarak bedeni terketmektedir. çocuklar ve onlard an insanligin çogalmasi anlatilmaktadir. Adem'e karsi planlar düzenlemis lerdir. ruhun beden hapisha nesinden kurtulup "Isik Alemi"ne yükselmesi yolunun ilk adimidir. bayagi niteliklere sahip olmaktadir. Onun kötü güçlere karsi savasirken kullanacagi maddî silahlari da vard ir. Sabitlerde insan. Sabiîler ruhun. bir yokolus degil.

Kiyamet'en önce hava zehirlenecek ve bu zehirlenmeyle bütün canlilar yok olacaklar dir. günahkar ve kötü ruhlar Için olacaktir. öncekiler gibi. Bu hesap. Iyi ruhlar. iki görev ifa etmektedir. sirayla "Isik Alemi"ne alinacaklardir. kurtulmak için Tanrid an yardim istemektedir. "Hayat Sulari"na girip çikmaktan ibarettir. Iyi ruhlar. tarih boyunca hep irma k kenarlarinda yasamaya gayret etmislerdir. günahkar ve kötü ruhlar ise aci çeke çeke "Abatur terazisine ul asacaklar ve orada tartilacaklardir. Bu iskenceyi yapan yerler Ma tarta adi verilen gezegenlerdir. Bu kötü ve günahkar ruhlarin Kiyamet'ten sonraki "Hesap Günü"ne kadar iskence görecekleri kabul edilmektedir. "Ilâhî Bil gi"ye ulasmak ve bayagi âlemden kurtulmak imkansizdir. Ruhlar.Vaftiz (Boy Abdesti) Vaftiz. dünya hayatinin sonunda "Kiyamet Hayati"nin baslayacagi kabul edilmekted ir. Dünyada ilahi mesaja uygun yasamayan. Sabiîlikte vaftiz. eza ve cefa görmektedir. Uygun ortam da. Sabiîlere göre Ürdün. gidece kleri yere. gidecegi yere ulasmasi için iki engelle karsilasmaktadir. Dua (namaz). hesap verdikten sonra. Bunlardan birisi.Ibadetleri ve Anlayislari Sabiîlikte insani kurtulusa götürecek yol. Ikinci engel ise Abatur terazisi"dir. Kisi nin kurtulusu için ibadetler ilk basamaktir. özellikle akarsu ile olmasi önemlidir. Kiyamet sirasinda y eryüzünde bulunan iyi ruhlar da. Bunlardan birisi. "Isik Alemi"ne ulasmis ve orada yerlesmislerdir. önceli kle kendisine uygun bir ortam hazirlamasi lazimdir. buradan çikaca k ve Isik Elçisi Hibi! Ziva tarafindan "vaftiz" (takdis) edileceklerdir. günahlarindan arinmis olarak. Vaftiz veya "Boy Ab-desti"nin su ile . "Ilâhî Bilgi"yi elde etmektir. Temizlenen ruhlar. Birinci e ngeli geçen "Abaturun terazisi"ne ulasmaktadir. cehennem ola rak nitelendirilecek "Suf Denizi"ne atilacak ve orada cezalarini çekeceklerdir. "Ilâhî Bi!gi"yi elde edebilmesi için ruhun. "Abatur terazisi"nde yapilan hesabi basariyla verdikleri için. Oruç. Bu isim. Burada iskence gören ruhlar. Bundan* dolayi Sabiî. hizla "Abatur terazisinden geçip "Isik Alemi"ne yükseleceklerdir. Matarta-lari (gezegenleri) hizla geçip "Abaturun terazisi"ne ulasmaktadi r. Kiyamet'ten sonra genel bir hesa p dönemi baslayacaktir. Sabiîlikte vaftiz. Kiyametle beraber yeryüzünden kurtarilan günahkar ruhlar ile daha önce dünyadan ayrilarak iskence gören ruhlar. bu tartilmada yeterli görülerek yoll arina devam edecegine ve "Isik Alemi"ne yükselecegine" günahkar ve kötü ruhlarin ise günah lari oraninda cezalarini çekmek üzere tekrar geriye. yani Yardna'dir. Su ve suya girmek Sab iîlikte. Iyi ruhl ar. Bu bilgiyi elde e tmek için gayret göstermek gerekmektedir. Sabiîlerin en bariz özelliklerindendir. Bu ibadetler de Vaftiz (abd est). inancin ve ibadetin temelidir. Dünyada ilahi mesaja uygun hareket e tmis ruh. dünyayi kusatan yedi gezegendir.a iyi durumda olan ve iyi yasamis olan ruhun yolculugu 40 gün sürmektedir. manevi kirden ve pist . Firat. gezegenlere dönüp cezalarini çekerek t emizlenecegine inanilmaktadir. daha önce. [125] 4. dini emir ve yasaklara uyulmasiyla olusmaktadir. Ruhlar günahlari oraninda iskence. simsek hiziyla. Isik Alem i'ne dogru yola çikan ruh. Kurban gibi uygulamalardir. dün yada isledikleri günahlar oraninda iskence görmektedir. Sabiîlikte. Matartalarda azap çekmektedir. genelde. Sabiîlerin inancina göre ibadetsiz. Dicle ve Karun irmaklari "Haya Suyu"dur. Sabiîlerin ana vatani olarak Ürdün Nehri'nin havzasinin bilinmesind en kaynaklandigi görüsü hakimdir. Bu denizde günahlari oraninda kalan ruhlar. Safiîlikte vaftiz suyuna Yardna (Ürdün) adi veril mektedir. [126] a. Bunlari yeryüzü ve gezegenler takip edecektir. bu engelleri geçerken. kötülük yapmis ve kötü bir yasayis içinde bulunan ru ise. Ayin ve Yemekler. bazi ibadetl erin yerine getirilmesiyle.

Vaftizden sonra rahip. gün dogmasindan v e dinî törenden önce yapilmaktadir. Yüce Varligin (Isik Krali) dünyadaki te msilcisi olan "Hayat Suyu" ile karisarak. V . rahip. Tam vaftiz (masbuta). Daha sonra eline su alarak alnini soldan saga dogru olmak üzere meshe tmektedir. ciddi hastalikta ve yolculaktan dönüste masbuta (tam vaftiz) vaftizi yapilmaktadir. Bu vaftizi yapacak bir Sabiî. Bunlari yaptiktan sonra avucuna aldigi su ile üç defa agzini çalkaiamaktadir. ölüye dokunmada. Üçer defa dizlerini ve bacaklarini yikamakt adir. nehre girmeden önce ellerini. Tam vaftiz. Her Sabiî'ye bu du alar çocuk yastayken ögretilmektedir. dogumd an ve "âdeften sonra bu vaftizi almaktadir. kavga etmek ve küfretmek gibi günah say ilan fiillerden sonra da bu vaftizin yapilmasi gerekmektedir. Günlük olarak yapilan "risana vaftizi" alan her Sabiî. Haftanin bu günü de Pazar'dir. Yalan söylemek. her gün. yapilis sekline ve zamanina göre üç çesittir. Üç defa neh re girip çikan Sabiî. tütsü kabi. sonra. cinsî münasebette bulunmak. Kadin ve erkeklerden olusan cemaatte rahip. o gün. dogumda. en önemli vaftizdir ve her Sabiî nin. Ölüye dokunmak.Dua (Namaz) Sabiîlikte "namaz". taze menekse dallari ve tören sirasinda rahibin tasidigi sopa gibi ayin objeleri hazir bulundurulmaktadir. sonra sol ayagini bir defa suya sokara k vaaftizini tamamlamaktadir. su kabi. erkeklerden farkli olarak. önce erke kleri. nehir kiyisinda siraya geçip rahip tarafindan susam yagi yla soldan saga dogru üç defa meshedilmektedirler. Bu vaftiz sirasinda. eliyle basina üç kez su atmakta ve bu hareketleri yaparken cfua okumaktadir. "rastalari (beyaz elbi seler) üzerine siyah çarsaf giymektedir. Digeri. duadana ibarettir. "Tam vaftiz" olarak adlandirilan mas buta.ikten. çömelmis olarak duran adaylarin arkasinda kapanis du asi okumaktadir. bu vaftizi. Bu vaftizler masbuta. un. Pazar günü disinda evlilikte. Bu arada. Bundan sonra iki parmagini nehre sokarak üçer defa kulaklarini yikamakta ve avucuna su alarak üç defa burnunu temizlemektedir. Sabiîlikte üçüncü çesit vaftize. bir sise. belli sira ve kurallar dahilinde yapilmaktadir. Son olarak önce sag ayagini iki defa. tekrar su kiy isina gitmekte ve sag eliyle sag koluna üçer defa su atmaktadirlar. Bu vaftizde rahibe ihti yaç yoktur. Risama vaftizi Islam'daki abdestle benzerlik gös termektedir. Bu vaftiz. Vaftiz olanlara r ahip. Yüce Hayat'in (Tanri) bir parçasi haline g elmektir. üç defa suya daldirmakta. Meshedilen adaylar. önceden hazirladigi yiyecekten yedirmekte ve elinde tuttugu su kabindan su içir metedir. Bu kirlenen her Sabiînin yapmasi gereken vaftizdir. Kadin. Dua. akar sularda (nehirlerde) veya akarsuya "bagli "vaftiz hav uzlarinda yapilmaktadir. dinî gün ve bayramlarda. sonra üç defa yüzün ikamaktadir. "risama" adi verilmektedir. sonra da kadinlari vaftiz etmektedir. sonra islak parmagiyla sol kulaktan sag kulaga kadar üç de fa meshetmekte ve nehirden avucuyla üç defa su alarak adaya içirmektedir. Bu vaftizde okunan dualar vardir. Vaftizde sol elin kullanilmamasina dikkat edilmektedir. [127] b. rüya a bosalmak nehre üç defa girip çikmak seklinde vaftiz olmayi gerektirmektedir. Sabitlikte vaftiz. r sama ve tamasa olarak isimlendirilmektedir. önce adayin basini eliyle tutar ak. Vaftiz sirasinda hem vaftizi yaptir an hem de vaftiz olanlar beyaz tören elbisesi giymek zorundadir. tuz ve benzeri maddelerin üzerinde yeraldigi çamurdan yapilmis bir masa. susa m yagi. Bu vaftiz sirasinda çesitli dualar okunmaktadir. "tamasa" denilmektedir. Tam vaftiz ra hip gözetiminde yapilmaktadir. Bütün adaylar. Her Sabiî bunu kendisi yapabilmektedir. v aftiz olup çiktintan sonra. en az haftada bir gün yapmasi gerekmektedir. Sabitlikteki ikinci vaftize. Bu elbiseye "rast a" adi verilmektedir. Bu da ra-hipsiz ve nehre üç kez dalm a yapilmaktadir. yani güîiahlardan temizlenmektir. tahta parçasi. Sabitlerin bütün hayatini kusatmaktadir. kötülüklere karsi korunduguna inanm aktadir. rahibin gözetiminde. Kadinlar.

Yüce Tanri Malka d Nhura lle. âyin ve tören yemeklerinin bir parçasidir. sekli bir ibadet tarzi hükmündedir." . Ke silecek kurban hayvanini kulagina. Kurban töreninde 5 hususa dikkat edilmektedir. günah. Sabiîler. Sana ait olmayan sey lerin ardindan sinsice gitmekten sakinarak oruç tut. Isik Krali'nin mekanin Kuzey olduguna inanilmaktadir. etinin t emizligi ve sihhat kaynagi oldugu söylenmektedir. Günümüzdeki Sabitlikte dua. "Yüce Hayat'in ismiyle" ifadeleriyle baslamakta ve "Hayat Yücedir".Oruç Sabitlikte oruç[130] önemli bir yer tutmaktadir.O'un emrindeki Isik Elçisi Manda d Hi ia'ya gibi isik varliklara yöneliktir. Koç ve güvercin kesilerek kurban ibadeti yerine getirilmektedir. Hayvan bogazlanirken rahibin elinde 15 cm uzunlugunda bir sopa tutmasi.. ayri bir ibadet tarzi degil. Bunlar söyledir: Kurbanda demir biçak kullanilmasi. kötü fiil ve davraislardan kaçinmakla oruç tutmaya çagrilmaktadir. Iff fetsiz göz kirpmalara karsi gözlerinle oruç tut. günde 5 vakit dua etmele ri istenmektedir. Bundan dolayi. Bunun yaninda günün 7 saatinde ve gecenin üç vaktinde gözlerin Tanriya yön lmesi. Yüce Tanri'nin adi. günah ve kötülüklerden uzak durmak sek inde degerlendirilmektedir. Büyük Oruç da su sekilde açklanmakta : "Bu dünyanin yiyeceginden.aftizlerde ve ayinlerin her aninda dualar yer almaktadir. kötülüge bakma ve onu yapma. Kurban geleneginin Isik E lçisi Hibil Ziva (veya Manda Hiia) tarafindan em-redildigine ve ilk defa O'nun tar afindan uygulandigina inanilmaktadir... "Büyük Oruç" tutmaya çagrilmaktadir. vaftiz olup te mizlenmeyen kimsenin kurbana dokunmasina izin verilmemektedir. kesim sirasinda rahibin yönünü Kuzey'e çevirmesi. Sana ait olmay an kapilara kulak misafiri olmaktan sakinmak için kulaklarinla oruç tut. düzenli olarak. dudaklarin O'na hamd etmesi de istenmektedir. Kurban edilen hayvanin temizligine inanilmaktadir.Kurban Sabitlerde kurban. Ginza'da inananlar. Kötü düsünceleden sakinmak için kaplerinle oruç tut ve kalplerinde kötülük. diger ibadetlerin ayrilmaz bir parçasi gibidir. [128] c. Ibadetin her çesidinde d ua vardir. içeceginden uzak durmak seklindeki bir oruç degildir. Sabiî dualari.. Sabitlerin duasi. kiskançlik ve kavgayi barindirma. Kötü yalanlara k arsi agzinla oruç tut.. Cinayet is lemekten ve hirsizlik yapmaktan sakinmak konusunde ellerinle oruç tut. Oruç. günlük duaya (namaza) davet edilmekte. [129] d. Sabitlerde kurban bir rahip veya rahip yardimcisi vasitasiyle yerine getirilmekte dir. yalanciligi ve dolandiriciligi sevme. dualarina/namazlarinda da Kuzey'e yönelmekt edir. "Ha yat en üstündür" ifadeleriyle sona ermektedir. Sabiî kutsal kitabi Ginza'da inananlar. kurbanin fazileti. Ancak kutsal metinlerinde dua.. Sana ait ol mayan evli kadina yanasmaktan uzaklasarak vücudunla oruç tut. Bundan dolayi kible. diger ibadetlerde oldugu gibi. Çünkü S abitler. Kuzey gibi algilanmaktadir. Kurban canlidir. Kurban töreni öncesinde rahibin biçak ve sopa ile yikanmasi. Rahibin kesim sonrasi elindeki sopayi nehire atmasi. Isik varliklar ve ata ruhlari disindaki var liklara dua etmek yasaktir.

Kutsal metinlerde manda. Sabiîlikte rahiplik vardir. [131] 5. Bu bayram. Ugursuz günler kötülük ve karanligin hakim oldugu günlerdir. Sabiîlerin dinî bayramlari da vardir.Günümüzde Sabiîler. Çünkü bayram günü hayvan kesmek yasaktir. yilin i lk ayi olan Qam Daula ayinin baslangicinda yapilan yeni yil bayramidir. yilin ugursuz günlerindendi r.Kutsal Günler ve Bayramlar Sabiîler. bir grup olusturmaktadir. Danja'dan 90 gün sonra Dihba Daimana Bayrami kutlanmaktadir. Bu bayram arefesinde Sabiîler. tören elbisesi giymektedir. bimanda ve ya bitmanda seklinde geçmektedir. Sabiîler b u bayrama. Sabiîlikteki mabed. yönü Kuzey'e dönük. yilin belirli günlerini kutsal gün^ve bayram olarak kutlamakta. Bu günler boyunca yapilan dualarin ve yapilacak ibadetlerin kesinlikle kabul ed ilecegine inanilmaktadir. diger dinlerdeki mabedler gibi cemaatin içide ibadet ettigi beli rli bir yer degildir. belli durumlarda. Bununla be raber rahip olabilmek için kisinin gerekli ve istenen sartlari tasimasi gerekmekte . dünyanin en kutsal ve temiz mekani kabul etmektedir . Bu bayram. Bundan dolayi mabed ta pinaktan daha çok. Kulübelerin önünde vaftiz içi n havuz bulunmaktadir. Onlar. rahip olabilmektedir. [132] 6. Ancak rahipler. daha çok sembolik bir yapidir. ilk insan A dem'in Isik Elçisi tarafindan vaftiz edilisi hatirasina yapilmaktadir. vaftiz olmak ta. "ayin kulübesi"dir. Bu günlerâe ölen kimselerin ugursuz bir ölümle öldükleri kabul edilmekte ve bu günl e ölmek bir Sabiî için felaket sayilmaktadir. Kulübenin kapisi. Nevruz Rabba da demektedir. Sumbulta ayinin sonu ile Gam Qaina ayinin baslangi ci arasinda yer alan 5 ara günde kutlanmaktadir. is yapmasi ve çesitli etkinliklerde bulunmasi yasaktir. Taura'nin 18. Bu günlerde Sabitlerin disariya çikmasi. Sabiîlige mensup olan herkes. Sabiîler. Bu kulübeler. Mabed. Kutsal Kitaplarinda yeralmamasina ragmen. Bu bayramda vaftiz olmaya büyük önem verilmektedir. Bu 5 gün. Dihba Rabba Bayrami'dir. Bu bayramlarin arasinda en önemli bayram. manevî kirlenmenin s ebebidir. disaridaki islerini yapmakta ve bayramda kullanilacak et için hayvan kesmektedi rler. seçkin bir sinif degildir. Siradan bir Sabiînin buralara girmesi yasaktir. Sabiîlerin kutladigi diger bir bayram. Sabiî literatüründe mabed için maskna terimi de kllanilma ktadir. güney tarafindadir. âyin ve ibadet kulübesini. sadece rahipler girebilmektedir.Mabed ve Mabed Görevlileri Sabiî mabedlerine mandi ve manda denilmektedir. Sabiîlerin kutladigi diger bir bayram. penceresiz basit-yapilardir. Bu bayram. bazi günleri de ugursuz ve kötü gün olarak degerlendirilmektedir. irmak kiyisinda yapilan. Bu bayram. Bu binalarda demir ve çivi kullanilmamaktadir. yilin bazi günlerinde et yem emek suretiyle "oruç" tutmaktadirlar. Dihba Hnina'dir. Günü baslamakta ve üç gün devam etmektedir. Bu bayramda Sabiî. Bu kulübeye. Bu bayram için vaftiz ve özel tören yemekleri hazirla maktadir. Panja veya Parvania'dir.

Atalarina dua ve niyaz onlarin gizli ismiyle yap ilmaktadir. 126. Çocuklarin. .Bölümün Bibliyografyasi A.A. özellikle rahip çocuklarinin saçlarinin kestirilmemesine önem verilmektedir.E. nesr. Graham. Muhaddere Nabi Özerdim. Dunstheimer. Rahip olacak kimsenin evli olmasi sarti aranmamakta. R. Çev. . The Chinese. London 1971. dinî kurallara göre kesilmeyen ve Sabiî olmayan birisi tarafindan kesil en hayvanin etinin yenilmesi yasaktir. R ahipler disinda. "Religions of China". The Great Reiigions of the Modern World. saç kesmemeye pek uyulmamaktadir. soyunda z indiklarin veya dininden dönmüs olanlarin yeralmamasi vardir. 398-400. kendiliginden ölen veya baska bir hayvan tarafindan öldürülen hayvanlarin eti nin yenilmesi. Konusmalar. 79. Histoi-res des Religions . Sabiî bir aileden dünyaya gelen her çocuk. 166. fakat evli olmasi ideal olarak görülmektedir. . iki isme sahiptir. Parrinder. London 1969. G. Ankara 1963. 40-61.Konfüçyüsçülük . Parinder. Hilmi Ömer Budda. Sabiî cemaatine dahil olan herkes. kutsal kitapfarinda y asak olmamasina ragmen. Sabiîlikte yemeyle ve içmeyle ilgili kurallar vardir. Sabiîlige dahil olan her kisi. mümkün degildir. Sabiîlikte rahip ve rahibe ayrimi yoktur. basrahip (ganzibra) ve lideri (ris ama)'dir. Istanbul^ 935t370-377. cemaatin otomatik ola rak üyesi kabul edilmektedir. Bunlar. . London 1965. 99-149. gizlilik ilkesine uymak zorundadir. rahip (tarmida). Confucianism. The Great Asian Religions. The VVorld's Living Religions. Dinler Tarihi. Lonclon 1975. digeri de dünyevî ismidir. on un dinî âyin ve törenlerdeki ismidir.Wing-tsit Chan.Konfüçyüs. Brovvn. dört gruptur.E. Our Religions. III/375-382. Zachner. Disaridan kimsenin Sabiî olmasi. C. .Guiliaume H. . London 1975.David A. . sünnetli olmamasi.Lewis Hodoüs. din görevlisi sadece rahipl erden ibaret kalmaktadir. günümüzde. Editions Gallimard 1976.A. . Ancak günümüz Sabitlerinde rahibelere rastlanmamakta. Parrinder. A Guide to Religions. 89-96.Mircea Eliade. . . Histories des Croyances et des Idees Religieus Paris 1981. Rahipler de.E. Kutsal metinlerde rahibelere de rastlanma ktadir. Confucianism. New Jersey 1947. London 1974. Asian Religions. A Book of World Religions. London 1977. 89-93. Bu isimlerin birisi gizli is mi (astrolojik ismi). 411-413. 35-38. Bir Sabiînin gizli ismi (malvasa). G. Bu sartlar arasinda. The Concise Encyclopedia of Li-ving Faiths. .Cheng te K'un. vücut arizasinin bulunmamasi. rahip yardimcisi (asga nda).G. "La Chine Depuis les Han". [133] IV. Sabiîl ige giris töreni yoktur. Kisiyi'sarhos eden alkollü içkiler in içilmesi.dir. C. . 357-374.

189-2 03-5. Muhaddere Özerdim.S. 374-393. Çev.. Beigique 1982. 398-401. Taoizm. 90-105.Saloman Reinach.C. Çevr.Levvis Hodous. .C. New York 1938.E. . 85-87. Ringgen-Ake V. .Marguerite-Marie Thiollier.Ezra Pound. Asian Religions.G. Dictionnaire des Religions.The VVisdom of Confucius. . 601-602. London 1977. Çev. Paris 1976. Howard Smith. London 1975. Guide to Religions.Ninian Smart. The Great Religions of the Modern VVorld. .G. The VVorld's Living Religions. J. . Yücel. G reig.VV. . Çevr. 188-196 . Jensen. R.VVing-tsit Chan. The Religions Experience of Mankind.David A. Parrinder.C.E.H. Les Grands Philosophes de L'Orient. . Joahim Schoeps. London 1970. to the Pre-sent Day. . Niels L.Taoizm . "Taoism". 97-102. 82.F.C. Dunstheimer. 1/217220. Parrinder. A. 97-101.A. "Taoism". III/388-392.Mircea Eliade.Werner Eichhorn. New Jersey . Chinise Religions From 100 B. . II I/30-46. "The Religions of China".H. London 1954.G. Orpheus.G. A. Winston. Gr. 264-276. . Depuis Les Han". Dobson. . Ankara 1963. London 1967. 1X-XIII. .A. '" .A Dictionary of Comparative Reiigion. Ed. . 98-103. . Parrinder. tr. . Histoire des Religions. Book of VVorld Religions. A. London 1975. The Great Asian Religions. Lin Yutang. Brandon.Lao-tzu. An Intelligent Person's Guide to the Reli gions of Mankind .Lin Yutang. Britain 1966.G. Paris 1952. Histoire Generale des Religions.D. 1947. 12-13. A Reader's Guide to the Great Reli gions. Brown.E. . 194-206. London 1974. London 1969. Konfüçyüs. Tomlin. London 1977. Gr.Guiliaume H. E. The Concise Encyclopedia of Living Faiths. nesr. . Ström. 22-44. Britain 1977. The VVisdom of China. Istanbul 1981. Gallimard 1976. "La Chine. 435-43'8. Religions of Mankind Today and Yesterday. London 19 71. . [134] B. U. 1971. Paris 1981. .F. S. 1 50-162. Religions of China.H. Histoire des Croyances et des Idees Religieuse.

Greig. 247.G. Ed. Gallimard 1976.A. Reiigions of Mankind.. Ringgren-Ake V. S. Background to the Long Search. 111-124.Ninian Smart. Bovvnas. Britain 1977.Lin Yutang. Parrinder. Ström.A. Britain 1966. Istanbul 1983. Our Religions. Gr. Brandon. .Ekrem Sarikçioglu. . G. Religions of Japan. Les Grands Philosophes de L'Orient. Greig. Reader's Guide to the Great Re ligions.L. London 1954. London 1965. . 141-178. Yasayan Dünya Dinleri. Tomlin. .Joseph M.G. Paris 1976. 164-168. 62-69. E.H. Ringgren-Ake V. A Book of VVorld Religions. Parrinder.G.A. Howard Smith. London 1967. .C.G. 408. Orpheus. 1/221-223. 23-65. IM/495-540. Sadak.E.H. London 1977.D. [135] C.F. 16-19. 238-305.Joseph M. Shinto. The ReligIous Experience of Mankind. 116-135. 168. U.Annemarie Schimmel. Japon Kültürü.G. An intelligent Person's Guide to the Religions of Mankind. Shintoism.F. 256-264. Gr. Ankara 1955. Britain 1 966. "The Shintoists". Kitagavva.E.Daniel C. 69-112. . N. London 196 9. . Asian Religions. .S. Kitagavva. London 1973. . Çev. 81-115. John Levvis. London 1970. 1971. Dinler Tarihine Giris. Baslangiçtan Günümüze Dinler Tarihi. The Great Religions of the Modern VVorld.H.G. VVinsîon. Parrinder.D. Çev.Bozkurt Güvenç. . New Jer sey 1947.H. . Joachim Schoeps.A Dictionary of Comparative Religions. Gr. Religions of Mankind. . Çev. Holtem. Jens en. 342-357. . London 1971. J.Histoire des Religions. . 35. 53-57.E. 185-188.A. 396-398. 250-267.Ninian Smart. A. tr. 211-220. Brown. The Great Asian Religions. R. Strörn. 81. London 1977. Istanbul 1981. 131.C. Chinese Religions. . The Wisdom of China. Ankara 1983. . London 1977. . The Concise Encyclopedra of Living Faiths. 575. J. A Guide to Religions. . The Reiigions of Japan.Sintoizm . N. London 1974. Masdusî.C. 180-184. . . Paris 1952. . nesr. The VVorld's Living Religions.Salomon Reinach.

Saadet Çagatay. Eski Türk Dini Tarihi. . An Intelligent Guide to the Religions of Mankind.H. Istanbul 1979. Shinto. . Background to the Long Search. . The Religious Experience of Mankind. 268-278. 18-98.Jean Swyngedouw. Paris 1975. Woodwrad. 23-24. 1-62 vd. . Sayi: 62. .Annamarie Schimmel. Besim Atalay.Geleneksel Türk Dini . Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk Inanislari {Basilmami s Yüksek Lisans Tezi). Ankara 1995. Dictionnaire des Religions. 252-258. Britain 1977. Schoeps. Istanbul 1976. Necati Lugal Armagani. . 22-47. [136] D. Istanbul 1986.Mircea Eiiade. Ankara 196 -Ismail Hami Dânismend. Orhun Abideleri. London 1977. Ankara 1997.. Il/ 504-507.Durmus Arik. "Türkçe Dinî Tabirler".Muharrem Ergin. 199-203. Çev.Ebu Osman Amr b. Türk Irki Niçin Müslüman Oldu. . Baslangiçtan Günümez Türklerin Dini Tarihi.Ünver Güney-Harun Güngör. Ankara 1955. l-lll.Harun Güngör. Tarihte ve Bugün Samanizm. 8. Ankara 1972. .J. .Ninian Smart. Hilafet Ordularinin Menkibeleri ve Türklerin Faziletleri. 62-66. . 136-151. 61-93.C. . Ankara 1980. 72-90.Abdulkadir Inan. R. 60-82. Ankara 1967. .C. Histoire des Croyances et des Idees Religieu-ses. Dinler Tarihine Giris. Paris 1984 I M/9-30. Konya 1978.S. Türk Dünyasi Arastirmalari. 1576-157 8. Le Chammanisme et Les Techniques Archai-ques de L'Extase. Çev. 17-27. 141-165. The VVorld's Religions. Fran-ce 1983. Ramazan Sesen.Ibrahim Kafesoglu. 257-269. Istanbul. . Eski Türk Dini.Mircea Eliade. Traite d'Histoire des Religions. . Pari s 1951. Ekim 1989. . London 1967.Mircea Eliade.Kasgârli Mahmud. sahife: 199213.Abdulkadir Inan. Gr. Bahr el Câhiz. London 1965. "Orta Asya'da Mani Dininin Yayilmasi ve Türk Kültürüne Etkisi".Ninian Smart. . 197-201. Divanu Lugati't-Türk. Ankara 1939-1941. .Ismail Hami Dânismend. . "Shinto". Tarihî Hakikatler. . 191-197. VVinst on.

W. 240. Sa. Paul Roux. Ankara 1985. A.Bahaeddin Ögel. . Revue de l'Histoire des Religions. Türklerin ve Mogollarin Eski Dini. . Ed. 38-61 vd. Sadettin Buluç. 1-24.Annemarie Schimmel. Sibiryadan. Çev. . 28-31. 107-14.Jean-Paul Roux. Ankara 1987. Religions of Mankind. Ahmet Temir. Uluslararasi Türk Folklor Kong resi Bildirileri. Istanbul 1994. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkuresi Tarihi. Türk Kültür Tarihine Giris.Hikmet Tanyu. Ringgren-A.Hikmet Tanyu. I-IV. . 22.W.. Eliade. Haz. . Hikmet Tanyu ve Türk Dini Tarihi Arastirmalari Üzerine Bir Inceleme . Çev. "Islâmiyetten Önce Türkler'de Tek Tanri Inanci". Islâmliktan Önce Türklerde Tek Tanri Inanci. V. Radloff. Çev. Çev.Hikmet Tanyu. Edebiyat Fakültesi Türk Dil i ve Edebiyati Dergisi. . N ew York 1987. sf. . .J. Ibrahim ve Hanif-lik. 302-317. Istanbul 1982. Türk Dili ve Edebiya ti Dergisi. I-II/59-80. 1962. 1/55-71. . Bogaziçi Dergisi.Osman Turan. Ankara 1955. Dinler Tarihine Giris. "Türklerde Atesle Ilgili Inançlar". Istanbul 1966.P. I. Dinler Tarihi. 3-42 vd. 148162. 199-231. 129-142 vd.Ekrem Sarikçioglu.Hakki Dursun Yildiz. Ankara 1996. "La Religion des Turcs de l'Orkhon des Vll'e et Vlll'e siecles ". [137] . .Hikmet Tanyu.J.P. Istanbul 1979.G. Sadettin Buiuç. XIV/63-80. "Eski Türklerin Dini". Sibirya'dan Seçmeler. I. XV/87-94.Münir Yildirim. M. . "Tukue'lerin Dini". . Çev. 88-98. . Istanbul 1965."Ibn Fadlan Seyahatnamesi".Ü. Schmidt. The Encyloedia of Religion. Zeki Velidî Togan. Türklerde Tasla Ilgili Inançlar. 17-31 . Istanbul 1986.Oguz Destani. Radloff. Ankara 1978. Lütfü Dogan. . VVilhelm Schmidt. Türkler'in Dinî Tarihçesi. Ankara 1 954. Istanbul 1983.Saban Kuzgun. (Basilmamis Yüksek Lisans Tezi). Istanbul 1994. "Turkic Religions". Paul Roux. Islâmiyet ve Türkler. 212-240 vd. Ankara 1986.W. Istanbul 1980. .Abdurrahman Küçük. Aykut Ka-zancioglu. A. . 14-15 .H. XIII/75-90. Çev.Ü. B. Nisan 1984. Ilahiyat Fakültesi Dergisi. Islâm Kaynaklarina Göre Hz. . London 1966. Ahmet Temir.Bahaeddin Ögel. . Ankara 1979. . Istanbul 1978. Ankara 1976. Ström. . Türk Kültürünün Gelisme Çagteri.

Hein. The Concise Encyclopedia of Living Faiths. . An Intelligent Guide to the Religions of Man-kind. London 1967. l-lll. Çev. Istanbul 1991. Hindu Pantheon.V. Sedat Ümran. London 1977. 705-70 8.E. . E. Basham. . Mukarenatü'l Edyân.F. "L'Hindouisme". 1/995-1103 . Paris 1980. Ström.Elizabeth Seeger. London 1977. BrItain 1977. Hinduism. Edward Moor. 31-62. Gr. Our Religions. "Hindouisme".Brandon. Mircea Eliade. The Bhagavat Gita. Britain 1971. 44-90. Eastern Religions. 1 06-156. 7-55. Michel Delahoutre. Britain1966. 217-255. Religions of Mankind. LouIs Renou. Nigosian. 334-335. E.G. Gr. Ist. Sir Charles Eliot. 153 A. II/225-235. 81-130. Gr. Anne Marie Esnoul. "Hinduism".G. Dictionnaire des Religions. Hinduism and Budhism. Hinduizm'in Kutsal Metinleri Vedalar.G. Parrinder. London 1970. London 1970.Sehristânî. IV/23-80.A. . Schoeps. Edward VVashburn Hopkins. The Religious Experience of Mankind.H. 1970. The Hindus. New Delhi 1970. Asian Religions. . Kürsat Demirci. Ringgren-A. Çev. . nesr. France 1983. . S. el-Milel ve'n-Nihâl. Histoire des Religions. A Reader's Guide to the Great Religions. Juan Mascaro. I/2 25-250. 231-255. Ruhun Kurtulusunda Hinduizm. Paris 1952. II/250-255. New J ersey 1947. Norvin J. Les Grands Philosophes de L'Orient. Histoire des Croyances et des Idees Religieu-ses. Britain 1975. 148-160. 1968. New York 1973. "The Great Religions of the Modern World.Dharam Kumar Vohra. New York 1962. Hinduism. Beyrut 1975. 103-139.C. New York 1971. Swami Nikhilananda.John Clark Archer. F. S. Tomlin.Ninian Smart. London 1973.J. World Religions. H.Hinduizm . The Religions of India. Ahmet Çelebi. A Dictionary of Comparative Religions. Gr. 330-33 3. Delhfl968. 1-23. Kah ire 1984. "Hinduism".

T.. Mehmet Ali Isin. .S. S.A. Brandon London. Brandon. . Der. Folkert. Religions of Mankind. Paris 1934. Londoti i 925. . New York 1971. 221-224.Michel Delahoutre. The Great Asian Religions. Istanbul 1975. . Outlines of Jainism. S. Sen. Gr. "Sikhs". Raju. . London 1977. London 1977. Basham.M. Hinduism. .SirMonier Monier-Villiams. . E.30 .SIr Charles Eliot. 53-57. "Jainisme". Gr. New Delhi 1973.Kendall W. .Ninian Smart. A Böok of VVorld Religions.E. London 1974. 1971. France 1983. London 1970. -E.A Dictionary of Comparative Religions. Parrinder.Ali Ihsan Yitik. Lo ndon 1977.G^F. New Delhi 1970. [139] G. 280-298. 576578. Hinduism and Buddhism. VI/435-441. I/ 105-129. . 3367. The VVorld's LÎving Religions.Valmiki. nesr. London 1969. . 100-109. Galli-mard 1970. Britain . "Jainism". Tere. 825-8 28.Caynizm . Britain 1976.H. . .Sihizm . Britain 1966. Istanbul 1996. 41-44. . Dictionnaire des Religions. .A Dictionary of Comparative Religions. Türk.G.G.F. "The Jainas". The Religious Experience of. Istanbul 1976. Encyclopedie de L'Islâm. Ström. Ömer Riza Dogrul.Mankind. London 1965.Upanisadlar. Hopkins. 29. Parrinder. The Religions of India. Hinduism. Muhammed Ikbal. The Concise Encyclopedia of Living Religions. Hint Kökenli Dinlerde Karma Inancinin Tenasüh Inanciyla Iliskisi.G.L.Colette Caillat. A Reader's Guide to the Great Religions. Ringgren-A.P. 1970. 255-263. Histoire des Religions. 1/1105-1144.E.Edvvard W. .K. 63 vd. 67-70. "Le Jainisme". Gr. Jainizm.G. 231-247. [138] F. Parrinder. Gopalan. nesr.V. . 332-334. JRamayana. Asian Religions.

M. .E. Parrinder.Jacque Duchesne-Guillemin. Gr.London 1977. Der. 663. London 1970. 64-115. A. Asian Religiouns. Ringgren-Ake V. . . A.E.. Nigosian. Gr. S.G. 410 vd. Britain.A. 1/316-347. -E. A Book of VVorld Religions. . London 1978.K.S.E.Ü. Foy. Our Religions. London 1977. . . Ringgren-Ake V.E. Kellet. "The Sikhs". W. VVhitfield Foy. "Mazdeisme". 62-66. Paris 1980. "The Sikhs". Mc Leod.Pamela Wylan.H.31. Reader's Guide to the Great Religi ons. Störm.E. London 1966.W.F. France 19 83. Religions of Mankind. Short History of Religions.N.G. nesr. Parrinder. Ström.H. . Yasayan Dünya Dinleri. .E.A. .E. 1978. Histoire des Croyances et des Idees RelIgieu-ses.G.S. London 1965. The VVorld's Living Religions. nesr. Çev. Ist. 177-179. . 358. Ilahiyat Fak. A Short History of Religions.E. Dictionnaire des Religions. XXVI1I/391-417. 51-55. London 1948. Guru Nanak And The Sikh RelIgion.Williard G. . .G. London 1966. London 1973.A. The VVorld's Living Religions. Britain 1978. A. Sadak. Iran. Britain 1977. A Reader's Guide to the Great Religions.Abdurrahman Küçük. 599-659. London 1974. 373-392. Gr. Britain 1975. Ankara 1986. Masdusi. 223-231.Ninian Smart. 225-227. A Book of VVorld Religions.Mircea Eliade. Smart. Parrinder. London 1974.H. Gr. 265-313. 358. 1068-1075. London 1948. Oxtoby. Duggul. VVorld Religions. 150-162. . 314 vd. The Religous Experience of Mankind. . London 1977. London 1965. Delhi 1978. Brandon. . "Sihizm". . 120-133. 173-191 . Religions of Mankind.Zerdüstilik -A Dictionary of Comparative Religion. Kollet. Ghirshman. Secular Perceptions in Sikh Faith. . .G. 57-62. Background to the Long Search. 62-68. 1981. nesr.Khush Want Singh.R. . The Ancient VVorld.Man's Religious Quest. . Parrinder.G. London 1977. Parrinder. [140] H.Man's Religious Quest. Delhi 1982. . .

. Birunî'ye Göre Dinler ve Islam Dini. Taraporevvala.. London 1975. Gr.Saban Kuzgun.Ü.Ninian Smart. "Sabitler. . An intelligent Person's Guide to the Religions. Ankara 1985. . Ankara 1994.I. . 131-150. . Ibrahim ve Hanif-lik. Bu din. . Beyrut 1975.Ninian Smart. M. The Religious Experience of Mankind. II/5-57. Asil Nüsha 111/1750-1765.J. Les Grands Philosophes de l'Orient. Schoeps. [142] Ankara Üniversitesi V.Elmalili Muhammed Hamdi Yazir. 302-315.C.Günay Tümer. Britain 1977. . Gr.C. 222-225.J. . Paris 1952.Ö. Kur'an-i Kerim'e Göre Ehl-i Kitap ve Islam. günümüzde yasayan büyük dinlerden ilk besi içine girebilen bi .BÖLÜM BUDDIZM Buddizm. Istanbul 1967. . X/103-116. [141] I. Islam Kaynaklarina Göre Hz. el-Milel ve'n-Nihal.Ekrem Sarikçioglu. Zaehner. Al Sabia".F. Yayinlari. Yüzyilda Hindistan'da Budda tarafindan kurulmus ve evrensel nitelik kazanmis bir dindir. Hak Dini Kur'an Dili. Background to the Long Search.Zerdüst'ün Galalari. Delaletu'l Hairîn.Sabiilik . Tomlin. Ilahiyat F ak. Tehran 1980. ter. London 1967. IstnbuI (t.Sehristanî. Zaehner. Ankara 1995.Ismail Cerrahoglu. . Ankara 1962. Istanbul 1935. . Istanbul 1983.R. London 1977. .Ibn Meymun. Beyrut 1975.Muhammed b. Ankara 1974. .). The Religion of Zarathustfa. Vi. Ebî Bekr Ahmed el-Sehristanî. The Concise Encyclopedia of Living Faiths.R. X/9 -10. . Tahk ik: Muhammed Seyyid Keylanî. A.y. Baslangiçtan Günümüze Dinler Tarihi. Hüseyin Atay.Sinasi Gündüz. Hindistan'da dogmus olmasina ragmen mensuplari dah a çok bu ülke disinda bulunan. I/233.Carra de Vaux. Son Gnostikler Sabitler. el-Milel ve'n-Nihal. Britain 1977. "Kurian-i Kerim ve Sabitler".S. .Remzi Kaya. The Teaching of Magi. Sadelestirilmis Zaman Baski Ili/ 293-309. Abdulkerim b.H. Ali Nihad Tarlan. Islam Ansiklopedisi. Ilahiyat Fakültesi Dergisi. . Giris ve Notlarla Haz. Ankara 1975. . 76 -89. 20 0-217.

Buddist Asy a ülkelerinde bu din. Budda disiplini.VI. Budda' nin karnina beyaz bir fil seklinde girdigini de görmüstür. Yüzyilda Bati Türkistan'da. Bazi ba ti ülkelerinde özellikle yeni bir Buddist mezhep olan Zen Buddizm ilgi görmüs ve tarafta r kazanmistir. yani "Sakya Kabilesinin Bilgesi. Âyetinde geçen incir'in (tîn) Budda'nin altinda ilhama kavustugundan bahsedilen yabani incir agacini ifade et tigi ileri sürülmektedir. Singapur. Hinduizm'deki Brahman sekilciligine. Zu'l-Kifl hakkinda Kur'ân. aydinlanmis. Kapila'li) adindaki peygamberin isimlendirilmesine sebep oldugu da belirtilmektedir[143]. ona "ilhama kavusmus . I. Bununla berab er eski ve yeni bazi kaynaklarda. Buddizm'in bir kurucusu. Hadis ve diger Islâm kaynaklarinda fazla bir bilgi yoktur. Hz. Asya ve Ön Asya'ya dogru yayilirken. Kam boçya. Et yemeye. Dogu Bengai. Bununla beraber onun bir din. Sakya kabil esine mensuptur. Buddizm'de göze çarpmayan. yap-yapma telkinleri. Ona sonradan verilen bir lakap d a "Tathagata"dir (hakikate ulasan). ne d e Hadis kitaplarinda bu konu ile dogrudan ilgili bir bilgi yoktur. onlara cazip gelmemi stir. Sakyal ilarin Sessiz Zahidi" denilmistir. tabiatla hasir nesir olmus Türkler. her arzusuna. dini anlaminda "Budda-Sâsana" diye bilinmekte dir. Kur'ân'in Tin Sûresi'nin 1. 160 Buddizm. onu be yaz bir çamasir içinde bulmus ve ona banyo yaptirmislardir. Ona. uy anmis" anlaminda sonradan verilmis bir lakaptir. Annesi. Muhammed'in zamanindaki büyük dinlerden biriydi. daha sonr a Dogu Türkistan'da Türkler bu dinle tanismistir. Asil adi Siddhartha. Buddizm adi bati ülkelerinde Budda'nin kurdugu din için kullanilmaktadir. Laos. hem de Islâm'da bulun an kuvvetli tek Tanri inanci rol oynamisti. Ancak. zamani gelince Budda'yi Kapilavastu'dan ailesinin yanina giderken yolda Lumbini Korulugunda dogurmustur. Tayvan. Günümüzde en çok mensubu Hindistan. Japonya gibi Güney Asya ülkelerinde ve Uzak Dogu'da bulunmaktadir. bir cemaati vardir. Kore. Sadece Kur'ân'da iki defa zikredilmektedir. Burma. Tayland. Tib et. Bu tepkiyi Caynizm. yani Arapça'da "p" harfi olmadigindan. bir kutsal Incir Agaci'nin da lindan tutunmus ve o arada onun sagindan Budda dünyaya gelmistir. Bhutan.Ö. gayesine ulasan anlamin a gelmektedir.Ö. Maya. mezhep. Çin. ata binip kiliç kusanmaya alisik. M. Simdi mensuplarinin sayisi 350-400 milyon civarinda gösterilmektedir . Onl arin daha sonra Islâm'i büyük bir hevesle benimsemelerinde bu hususlar ve "cihat anlayi si" yaninda. Yüzyilda. ancak hem eski Türkler'de. Bunun için ona Sakyamuni.[144] A. Budda Kuzey H indistan'da bulunan bu hükümdarligin baskenti Kapilavastu yakinlarindaki Lumbini kor ulugunda dogmustur. 563-483) Buddizm. Ancak. Mogolistan. Budda'nin dogum yeri olan Kapi-lavustu sehrinin ise Zu'l-K ifl (Kif'Ii olan kimse. Budda'nin dogumundan önce bir rüya görmüs ve bu rüyada ona dogaca k olan oglan çocugunun ilende meshur bir mürsid olacagi bildirilmistir. kutsal kitabi.Budda'nin Hayati (M. Budda'nin babasi Suddho-dana. içinde kutsal dilencilik. kurban kesmeye. gayesi . Adi Siddhartha Gota-ma'dir (Gotama aile lakabi). Rivayete göre annesi Maya. Gelenege göre Maya. Budda. Buddizm. Ajivika hareketi de pay lasmistir. otu rup bagdas kurup tefekküre dalmak (meditasyon) bulunan bu din. ne Kur'ân'da. vejeteryan bir diyete dayanan Buddizm'e isinamamislardir. Seylan. doktrini. Vietnam. Mançurya. Malezya. kast taassubuna kars i bir hareket olarak ortaya çikmistir. Tanrilar. tarikat ya da felsefî bir eko l olup olmadigi tartisilmistir.ige sahiptir. Himalaya eteklerinde simdiki Nepal'in b ulundugu bölgede baskenti Kapilavastu olan küçük bir hükümdarligin basindadir. Birmanya.

bir hayat yasiyordu. rahibe manasti rlari da ortaya çikti. kadinlar da teskilâta dahil edildi. hayat ve h akikat hakkinda kendisine telkin edilen programlari begenmedi. Bu vaaz. bu vaazinda. Sangha. onlara da bu yolu gösterecegini ve doktrinini (dhamma) ögretecegin i söyledi. Budda. Çünkü o. Gotama. Hayatin. ba basinin yasagina uymayarak saraydan disari çikti. Içinde bulundugu zahitler grubunu terkederek yalniz basina ormana çekildi. Kusinagara'daki (Patna'nin kuzeybatisina 160 km. önce saray hayatinin zevk ve sefasini. Bu aydinlandigi yer. Siddhartha'nin babasi. Gördükleri onu sarsti. Siddhartha. Hikmete ve zihnî berrakliga ulasmak veya bedenî. Budda ve buldugu g erçek. o zamanki âdete uyarak. Saçlarini kökünden keserek suya atti. ertesi gün bir hastaya. zihnî igvalardan kurtulmak için riyazet ve çile y olunun kâfi gelmedigini. üzerindeki mücevherleri çikarip usagina verdi ve onu at ile geri gönderdi. yakin akrabalarindan birinin güzel kizi Yasodara ile evlenmis ve Rahula (engel) adinda bir oglu olmustur.[145] . s arayi terkettikten sonra. bu yolun vücudu zayiflatmak ve zihni bulandirmaktan baska bir ise yaramadigini anladi. hayatinin son 40-50 yilini Hindistan'in kuzey inde ve ortasinda vaazlarla geçirdi. Ancak o. Daha sonraki devrelerde kesisler yaninda evli olanlar da ye r aldi. sarayda mesut ve endiseden uzak. fakat halasi ve ka risinin israrli ricalari üzerine. Bunlar arasindan "bhiksu"d enilen dilenci rahiplerin meydana getirdigi "Sangha" diye adlandirilan teskilat d ogdu. Uruvela yakininda Neranjara Nehri kiyisindaki yabani bir Incir Agaci (Bo dhi Agaci) altinda oturup düsünceye daldi. Çünkü o. "Budda" oldugunu. Bu duru mda onunla çilede bulunan bes zahit. onu saray zevkle ri içine hapsetmis. mücadeleden yilip maglûbiyeti kabul ettigini düsünere k onu terketti. oglunun budda olmasina engel olmak için çalismis. Siddhartha. eski âdetlere uyarak taninmis hikmet ve murakabe üstatlari ni aradi. evrensel aci ve izdirabin sirr ini arastirmaya basladi. Budda. Fakat bu hayat da onu tatmin etmedi. bir deri bir kemik kalincaya kadar en sert bir züht hayati yasamaya ba sladi.ne kavusan anlamina gelen Siddhartha adi verilmistir. falcil ara basvurmus ve onun ya kudretli bir hükümdar» veya bir "budda" olacagini ögrenmistir. Buddistler için kuts al bir yer haline geldi (Bodhi Gaya). ailesi uykuda bulundugu bir sira da. ölümün. doktrin (dhamma) ile birlikte Buddizm'in temel prensipleri arasinda yer aldi . Taraftarlari oldu. Bunun için yeniden yiyip içmeye basladi. onlarin nezareti altinda zihnî gelismeyi saglayan yoga metodlarini ögrener ek manevî sükûn ve huzura ulasmada ehliyet kazanmak istedi. Yirmi dokuz yasinda iken. mesafede küçük bir sehir) Uttar -Pradest'te 80 yasinda ölünceye kadar. bulmus oldugu hakikati yaymaya karar verdi. alti yil. Ormanda. Oradan geçmekte olan bir gezgincr rahip ile elbiselerini degistirdi. "Kanunun Tekerli gini Döndürmek" diye adlandirildi. evlenme çagina gelince. teyzesi ve ayni zamanda da üvey annesi olan Mahapraja jati tarafindan büyütülmüstür. onu evini terketme kararina ulastirdi. daha sonra da nefse iskence yoluyla ikinci bir asiriligi tatti. bir ata binerek evi terketti. oglunun gelecegini ögrenmek için. Sangha. Gotama ismini kullanarak . Gotama ise hakikat ve huzuru baska yollardan aramaya basladi. S iddhartha. üçüncü gün bir ce ve dördüncü çikisinda da bir dilenci kesise rastladi. Ilk vaazini Benares'deki Sarn ath Geyik Parkinda kendinden ayrilan bes zahide yapti. Böylece iki asirilik ar asinda orta bir yol aramaya koyuldu. Bu düsünce. uzun zaman kadinlarin Sangha'ya alinmasini reddetti. Fakat bir gün. Bunun üzerine kral. dünyanin en eski bekâr rahipler teskilâtidir. Bir ormana vardi. Dogumundan bir müddet sonra Siddhartha'nin annesi ölmüs ve o. gerçek hayatin sarayda gördügünden ibare t olmadigini anladi. kendisinin dogru yolu buldugunu. ilk gün bir ihtiyara. her seyin bos o ldugunu^anladi ve dünya nimetlerine sirt çevirdi. refah içinde geçen bir hayat ve iyi bir egitim imkâni saglamistir. insan. Sonunda (35 yaslarinda) 1 Temmuz dolunayinda gayesine u lasti. Budda. Sonunda ondan da vazgeçti. zihni aydinlandi ve "Budda" oldu. O. bir gece.

Budda'nin doktrininin felsefi yönü kötümserdi. Caynizm. kisinin kendine eziyet vermesini (yoga ve benzeri yollarla). Nirvana'ya ulasabilmek ancak Budda'nin sekiz dilimli yolu ile mümkündür. Ancak Tanriyi inkâr eden bir ifadesi de yoktur. Buddizm. manevî ilerleme. manastir düzeninde kast ayrimini re ddetti. iyi bir Buddist olarak yasarsa Nirvana'ya ulasmaktadir. Budda. b rahman kültürünün merkezinden uzak. Bu sürekli tekrar lanan devrelerden kurtulmanin yolu "Nirvana"dir (Nibbana). kast taassubuna karsi çikisi da ifade etmekteydi. insanlar tarafindan acze düsürülebilen bir varlik seklindeki açiklamalari karsisinda Budda sessiz kalmistir. Hindistan'in kuzeydogusunda. ihtirastir. yeni hayat a. 4) Hürriyete. Brahmanizm'in tam giremedigi bir cografi alanda dogd u. Bu as linda Upanisadlar'da rastlanan hayat görüsünün gelistirilmis bir sekliydi. kötülük. Brahmanlarin ilgi duydugu metafizik meselelerden kaçindi. Bu orta yol. alda tilabilen. Dhamm a'yi. Brahmanlarin Tanri'yi insanî nitelikler içerisinde yaptigindan pismanlik duyan. h astalik. 2. Ajivika hareketi. saray hayati ve çiie gibi iki asirilik arasindaki orta yolu telkin etmisti r. Budda. sihirden hoslanan. Kisi.Insan varliginin mahiyeti izdirap. Budda'nin kurtulus telkininin özünü olusturmaktadir: 1. Iki asirilik izdirapli iken orta yolda bilgi. kisacasi onu din yapan veçhesini içinde bulundurmaktadir. Dördüncü kutsal gerçek ise Buddizm'in amelî ahlâki at yönünü. tenasüh çemberinden kurtulmadir. bir kere daha dönmemek üzere. Bunun için tekerlek Buddizmin sembolü olmustur. Ilk üç kutsal gerçek. Çünkü o hayatin tabiî olaylarini bir izdirap o ak görüyor ve bundan kurtulusu bütün arzu ve ihtiraslardan uzaklasmaya bagliyordu. Bu da yeni "karma" ve sudûra. yeni tenasüh ve ölüm e yolaçmaktadir. Ancak genel Hint inançlari olan karma-tenasuh. M. tatminsizliktir (dukkha). arzu ve ihtirasi yoketmek. 3. yaslilik. insanin bilme gücünün ötesindedir. ferdî ruhu.Izdirap dindirilmelidir. Aslinda Buddizm. Buddi stler'e göre bu kadar uzun müddet var olan âlemin nasil yaratildigi insan bilgisinin. Insana düsen. Budda'nin doktrinine. Budda'nin telkininin felsefî yönünü. bir yar tici tanriya. halka bakan. Ganj nehrinin suladigi topraklarin güneydogusundaki Ko sala (simdiki Oudh) ve Magadha (simdiki Bihar) kralliklarinin içinde yer aldigi. hikmet olgu nluguna kavusmak gerekmektedir. Budda. kurtararak Nirvana'ya ulastiracaktir. ikincisinin anlasilmasi. yani ulastigi hayat kanununu ilan ettiginde verdigi ilk vaazi "Kanunun Tek erlegini Döndürmek" seklinde açiklamistir.Izdirabin sebebi arzu. ölüm izdiraptir. Vedalar'in otoritesini ve Vedik kurban sistemini. Bu sekiz d ilimli yol. ahlâkî kötülüklerden uzakl apfarin sebebi olan ihtiraslardan. Nirv ana'ya ulasmak için kötü huylara sahip benligi. dolayisiyla sa ece aydinlara bakan yanini kapsamaktadir. Yoksa fâni. Dogum. üçüncüsünün de gerçek sini saglamaktadir. brahman âyin ve görevlerine yer verilmemis olmasina bagladi. ilk kutsal gerçegin kavranilmasi.Budda'nin Telkinleri/Buddizm'in Prensipleri Buddizm'de Budda'nin doktrinine Pali dilinde "Dhamma" denilmektedir. Buddizm'in ana telkini.Ö. aci. Dört kutsal temel gerçek. Onlar. VI". zaaflari bulunan. izdirap ve onun giderilmesi hakkind aki gerçekleri ögrenir.B. Buddizm'in Hindistan'in meshur alti felsefe sisteminden biri olan Samkhya ile or tak bazi noktalari bulundugundan bu sistemin Bud-dizm'den etkilendigi söylenebiime . feragat yoluyla tenasuhtan kurtulmayi muhafaza etti. Yüzyildaki kati brahman sekilc iligine. süreksiz isler sürüp gidecektir. Onun bu açikla malara katilmadigi bellidir. Kisi ancak Nirvana'ya ulasarak tenasuhtan kurtul abilmektedir. bu hükümlerini. insan Ile hakikat arasinda hayatin izdiraplarla dolu olmasidir. kisiyi elem ve keder denizi olan bu dünyadan. kurtulus ve mutluluk vardir. Bu sebeple Budda'nin dok trini Brahmanlarca küfür olarak görüldü.

Kral Bimbisara'nin destegini kazandi. yegeni An anda idi (Yahudi dininde Hz. Ona topraklar. Budda. Incir Agaci altindaki aydinla nmaya kadar bir "Bodhisatva"dir (Budda adayi). Budda. berab . Büyük Kasyapa ile ayni konsilde Vinaya metnini okuyan Upali. Zaman zaman ona muhalefet edenler de çikti. Sangha'nin ilk ve önemli üyelerdendir. Islâm. Bodhi agaci) ve daha sonrasiyla ilgili çok sayida mitolojik efsaneler yer almaktadir. Isa'ya. Harun'un Hz. Daha sonra basta toprak sahipleri. bir yere bagli kalmadi. basit ve sade bir yasayis. özellikle Rajagaha ve Sravasti etrafinda. sarayi terki. hayvanlara. ken dine has özellikleriyle daha ziyade bir din olarak nitelendirilmektedir. Islâm'da Hz. Gelenege göre 80 yasini geçtigin de artik ölecegini. Bu konuda tek istisna Islâm'dir. Buddizm'in bir dünya dini haline gelmesinde bu hususun ve Budda'ya olan asiri baglilik sonucu Mahayana hareketinde zamanla. mabetleri. 25. ilk bes zahidden Assaji vasitasiyla hakikati ögrenen ve Budda ta rafindan Sangha'ya alinan Sariputta ve Moggalana da vardi (Bunlar Budda'dan önce öldül er).Budda. insanlar a. Buddist oldu. onu yine diger bir yegeni olan Devad atta'nin zehirleme tesebbüsünden kurtarmis. kesisleri doktrin i va'zetmek üzere görevlendirdi. Bud dizm'in yayildigi çevrelerdeki temayüle göre. Buddist kaynaklarda Budda' nin dogumundan öncesi. Onun ilk sakirtleri. Iste bir din ola rak Buddizm'in Brahmanizme karsi orjinalügi burada yatmaktadir. sonraki zühd hayati. ögretti. sagli ginda Budda'ya büyük bir ihtimamla hizmet etmis.ktedir. bu görevi her yerde dolasip insanlara kendiler ini tutma. bir tarikat olarak bakanlar b ulunsa da. yayilabilmek ve dige r insanlar tarafidan kabui edilebilmek için. inanç esaslari. kadinlarin da ayrica Sangha'ya alinmalari konusunda üstadini ikna etmisti. ticaret ehli. yapilar bagislandiysa da o. heykelleri yapilip ona tapinilmaya baslamasinin rolü olmustur. aksine onun yayilmasi. Düny anin üç büyük evrensel dininden önce Buddizm. Budda bütün heykellerin kirilmasini emretmis olmasina ragmen. kutsal kitabi. Budda Tusita cennetinde iken. bu sistemde bütün bu hususlari akla getirecek noktalarin mevcudiyetiyle be raber. Hiristiyanlik'ta Yuhanna'nin Hz. o bir kurucusu. böylece sakirtlerini ve görevini birakacagini anlayan Budda. Onlar. bu tamamlanmak istendi). bir mezhep. esnaf olmak üzere yiginla insan. Bu felsefî hususlar bir kenara birakilirsa. O. içinde az sayida br ahman da bulunarak. onun zühdî yasayisi birakmasiyla ondan ayrilan. Muham-med'e karsi durumu gibi). kendilerine buld ugu gerçegi ilk va'zettigi. Pencap'a kadar uzandigi söylenen alanda 40 seneden fazla dolasti. Ananda. Buddizm'e felsefi-teolojik bir hareket. ayri cemaati. bütün varliklara sevgi ve sefkati ihtiva etmektedir. Musa'ya. Magadha kralligi sinirlari içinde. Ali'nin Hz. [146] C. O. Zira Brah-manlar m etafizik tartismalar arasinda isin bu yanini unutmuslardir (sonradan "bhakti" har eketiyle. çocukluk ve gençlik yillari. Budda'dir. Budda. beraber züht h ayatina girdikleri. alçak gönüllülük ögreterek yerine getireceklerdi. Bunlardan bazilari Sangha'ya kesis olarak kabul edildi. a ltinda 7 hafta geçirdigi Incir Agaci (Bo. Ancak Budda'nin gözde sakirdi. prensiplerinin siki sikiya korunmasi sayesinde olmustur. yayilirken böyle bir fedâkârlikta b ulunmamis. Anlattiklari genellikle büyük bir sevk içinde kabul gördü. Budda . Ilk Buddistler ve Konsiller Buddist literatüre göre Budda'dan önce 24 Budda daha gelmistir. Bu k esisler arasinda. hayatinin sonuna kadar va'zetti. Metteyya da öyle yapacaktir. sonra da Hiristiyanlik. Bu bagislar arasinda bir kra l çocugu olan Jeta'nin yagmurlu mevsimlerde kesislerin istirahat ve ikameti için yapt irdigi manastir (vihara) ve tahsis ettigi park en önemlisidir (Sravasti'de). zamani g elince dünyaya geldigi gibi. aslî prensiplerinden feragat etmek zoru nda kalmistir. böylece Sangha'ya aldigi bes zahit ve Incir Agaci altind a ona yiyecek getirip onun doktrinini kabul eden iki tacirdir. geleneksel olarak Kuzeybati Hindistan'a. Onda n sonra da Metteyya (Maitreya) gelecektir. Yine Budda'nin ölümünde onun da katilabilmesi için cesedin yakilmasi tehir edilen v e ilk konsile baskanlik eden. Buddizm'deki amelî ahlâk.

tebaasi arasindaki ahengi saglamak ve mezhep kavgasin i önlemek için böyle bir konsile destek verdi (Kons-tantin'in Hiristiyan tarihindeki y eri ile karsilastirilabilir). Üçüncü konsil. Suriye. H er sey geçicidir. düsmanla savasma yerine nefs iyle savasmaya adadi. bin kesisin katilmasiyla Rajagaha'nin yerini almis yeni baskent Pataliputta'da (Patna) gerçeklesti. Burma. Bu konsile besyüz rahip ka tildi. Kral Kalasoka himayesinde gerçeklestirilen bu konsilde. Sorusu üç defa tekrarlandi. unutulmamasi için. bu sözleri sonunda nihâi Nirvana 'ya kavustu. son sakirdi Subhadra onun telkiniyle Buddist oldu. Asoka (Asoka). telkininde ve Sangha kurallarinda anlamadiklari b ir sey olup olmadigini sordu. Bu faaliyetlerin ilk sonucu Seylan'in Bud dizm'e kazandirilmasi oldu. Yüzyilda doktrin kan bir ihtilaf üzerine. zaten güney uç hariç hemen hemen bütün Hindistan'a hükmetmekteydi. Budda'nin ölümünden hemen sonraki yagmurlu devrede Kasyapa." diger parçalar da birer stupa yapilip koruma altina alindi. Asoka devrinde Magadha. tarim ve milletlerarasi ticar etiyle bir imparatorluk haline geldi. Buddizm'e diger din ve mezheplere göre bi r devlet dini avantaji sagladi. oradaki besyüz sakirdine. özellikle Ananda'nin vâkif oldu gu Budda'nin önemli konusmalari_ye Sangha kurallarinin tekrarlandigi Rajagaha ( Magadha kralliginin baskenti) konsiline baskanlik etti. Kasyapa'ntn da beraberinde besyüz sakirtle gelmesi üzerine Budda'nin ce sedi yakildi. sutta ve vinaya'nin yeni düzenlemesi yapildi. Ancak modern dil çalis malari Magadhi ile Pali arasinda önemli farkliliklar bulundugunu dâ ortaya koymustur. 273-236) zamanla toplandi. daha ikinci konsil öncesi baslamis doktrindeki fikir ayriliginin yeniden alevlenmesi üzerine. Budda. Hindistan'in çesitli yerlerinde tas ve kaya kitab elere yazdirtti. Ön Asya. katliamli zaferlerden igrenmey e. Orada bi r stupa yapi Idi. Konsil sonrasi Buddizm. Ananda ve kesislere son ögüdünü verdi ve tenbihlerde bulundu.Ö. Budda da orada bulunan besyüz kisinin nihâî kurtulusunun garantili old ugunu açikladi ve onlara söyle hitap etti: "Kardeslerim. Mysore ve zamanla batiya. Kuz ey Afrika'ya gönderilen özel görevli kesisler takip etti. Böyle güçlü bir imparatorun himayesine kavusmak. Ihtilaf giderildi. Bu konsile yediyüz rahip katildi. kendisi de bir Buddist olan Imparator Asoka (M. Bu devirde Buddizm'in propagandasi sadece bütün Hindistan'da degil. canlilara karsi acima duymaya basladi. Kurtulusunuza gayret ediniz". O. Ken-di lerininkini en güvenilir ve Budda'nin telkininin orjinai sekli oldugunu ileri süren Theravada BuddIzminin (simdi Seylan.erinde Ananda ile Uttar-Pradesth'te Malla'lilarin ülkesinde bulunan Kushinagara'ya gitti.-_KonsiLSonunda-Sthavira denilen eskilerin geleneks el görüsü tercih edildi. bu konsilde bir ta rafi tutmadi. Türkistan'a Buddizm'in girmesi nin (daha sonra bilinirken) Asoka zamaninda oldugunu ileri sürenler vardir. tabiî kaynaklari. uzak yabanci ülkelere kadar genislik kazandi. kemikleri ve kalintilar muhafaza edilip on parçaya ayrildi. Seylan'a oglu (veya kardesi) Mahinda'yi gönderm isti. ilkinde oldugu gibi. Tayland ve Kamboçya'da) kutsal kitap m etinlerinde Asoka'nin adi geçmez. Bundan Pali dilindeki kutsal metinlerin (Ti-Pitak a) daha ?Á???¿??? ?????????? ???¤?????????????8???'??¶????????????[1]??????$???X?????????arindaki Budda'ya nisbet edilen cümlelerin bizzat onun sözleri oldugunu kabul etmektedir. O. Bununla beraber Asoka onlarin mensuplarina da ho sgörülü davrandi. IM.Ö. M. simdi sizden ayrilacagim. Ananda. Budda. Asagi yukari bir yüzyil sonra kesisler arasindaki fikir ayriligi dolayisiyl a Vesa-li'de ikinci bir konsil toplandi. Asoka. Asoka Buddist olmadan önce topraklarini genis letmek için giristigi savaslardan birinde bu kanli. Bu konudaki tartismalar Theravada kutsal metinleri olan Tipitaka'nin dilinin Pal . Eslerinden birisinin telkiniyle Buddist olduktan sonra hayatini ülkeler yerine gönüller kazanmaya. Bu konsil. Bunu Gandhara. KarsjLgrup Sarvastivadin'ler. o günün Hindistan'indaki dört kra lliktan birisi olan Magadha'dan Hindistan'a yayildi. Misir. böyle birsey bulunmad igini bildirdi. asagi Ganj ovasinin kuzeybatisi ndan Madhura'ya dogru çekildi. Buddist düsünceleri. Kesmir. Orada bir sedir hazirlatip basi kuzeye gelecek sekilde sag yani üzerine ya tti. madenleri. Son raki stupalara bu on merkezden kalinti verildi.

Hindistan'da Mahayana'mn Dogmasi Asoka'dan sonra Imparatorluk küçük hükümdarliklara bölündü. daha sonra Yüecilerle geldi. Jalandhar'da {bazilarina göre Kesmir'de) toplanan bu konsili Theravadinler kabul etmemektedir. Bu devrede önce Sung hanedaninin hükümdarlari Buddizm'e karsi çikm islarsa da M. üzerinde Budda'nin kabartmalari bulunan par alar bastirdi. Kaniska. Böylece Zerdüstî. Yüzyil-M.S. aradan yüzyillar geçtikten sonra da bu sifahi nakillerin yaziya geçirildigini göstermektedir. Hem Mahayanacilar. sonra Kuzey Hindistan'i ele geçirdiler. Böylece Budda heykellerinin yapilmasina baslandi. 100'de. Bu yeni mezhebin bir diger özelligi de "Bodhisatva" (Budda adayi) kavra mina getirdikleri yeni önem ve genislikdi. 130'larda). Yüzyila kadar Seylan'da yazili hale getirildigi anlasiliyor) mevsuki yetini kabul etmekteydiler. Mahayana'mn cihansüm ul ideali. Kaniska'nin adi Seylan dinî literatüründe geçmez. Dördüncü Konsil. Mahayanaci .i olup onun çesitli parçalarinin Hindistan'in degisik bölgelerinden gelmesi dolayisiyl a farkli mahallî dillerden kelime ve ifadelerin birlestigi. Asoka'nin ölümünden 100 yilina kadarki 330 senelik devrede Buddizm Kuzey Hindistan'da yerini saglamlastirdi. Bu arada kendisine "Büyük Araba" (Mahayana) adini veren ayri bir B uddist mezhep dogdu.Ö. Halbuki Therava-din kesislerin bu konsile katilmadigi yolunda kesin bir bilgi yo ktur (Bütün Buddist mezhepleri ilk üç konsili kabul ederler. Mahayana'nin dogmasin a yolaçtigi düsünülebilirse de. heykeli yapilan bir sahsiyete büründürüldü. Yüzyil a rasi) bu mezhebin mensuplari.Ö.Ö. Ancak Hinayanacilar. Böylece bu yeni mezhep mensuplari Pali ye rine Sanskirt dilini kullanmaya mecbur kaldilar. Mahayana Buddizminin yazili metinleri Sanskritçe düzenlendi.Budist Sankskriti idi (Kutsal Kitaplari Tri-pitaka). I. Yüzyildan itibaren Hindistan'da gözükmedi. irfan. M. Aslinda bu etkiler.Ö. Iste bu etkilenmelerin ilki Hindistan'in kuzeybatisinda ve kuzeyinde Is kitler (M. Asoka gibi o da Buddizm'i kabul edip desteklemistir. sefkat üzerinde durduklarini açikladilar. Daha celeri buna izin verilmemisti. I. Buddist oldu. Ancak onlarinki artik bir melez Sanskrit. içinde Theravadin. O sirada Buddi zm Seylan'da her zaman devam edecek üstünlügünü saglamis ve Hindistan'dan Çin'e dogru yayilm aya baslamisti. Mahayanacilarm kutsal metinlerin i bunlarin eski gelenekte bilinmedigini ileri sürerek kabul etmiyorlardi. Mahayanacilarin bu açiklamalari zamanin ayd in kitlesi arasinda tartismalara yol açti. onun yayildigi yerlerdeki yerli dinlerden inanç ve uygulamalar almasina yol açti. hatta "nefs"e sah ip olmayan varliklar bile Budda olabilir. Brahmanlarin Ve-danta sistemind eki müsahhas ulûhiyetin yerini alarak resmi. [147] D. Hinayana mezheplerinin belirli. Yüeciler. en azindan Mahayana'yi yönlendirdi. Kusan Kralligini kurdu lar ve önce Pencab'i. az. kendilerinin Hinayanacilar kadar akil. sinirli bir alandaki kimseler e kurtulus yolu gösterdiklerini. Insan hayat inin en büyük gaye ve ideali bu olmaliydi. Mahayana'nin kopmasiyla Buddizm'in ikiye ayrilmasi Dördüncü Konsil sonrasi olmus tur. Bu adla insanlarin kurtu-lusundaki cihansümul gayelerini ifad e eden ve ne zaman dogdugu kesin bilinemeyen (tahminen M. Roma. Budda. Sonraki konsiller ihtilafli dir). Hindistan'da ise öyle bölünmeler ortaya çikmisti ki gelenekçi Buddizm 18 me zhebe ayrilmisti. gelenekçi eski muhafazakâr kanada. Artik Pali metinlerine dayanan esk i tarz Buddizm I. Yüzyilda kuzeybatida Greko-Hint hükümdarlarin himayesiyle Buddizm can landi. Hinduizm'in etkisiyle Budd izm'i de etkileyen Bhakti cereyani sonucu Budda. Mahayanacilar.Ö. hem de Hinayanacilar eski kutsal metinlerin (ne zaman düzenlendigi kesin olarak biline mese de M. Onlara göre bütün insanlar. hik mete yer vermekle beraber onlardan daha fazla sevgi. I. Yunan etkileri Buddizm'e girdi. aydinlanmaya ulasabilirdi. Hiristiyan. Bu hükümdarlardan Menander (Milinda). Sa rvastivadin gibi 18 mezhebi bulunduran öncekilere "Hi-nayana" (küçük araba) adini verdil er. 2. insan biçimin de dünyaya gelmis bir tanriya dönüstürüldü. eski brahman inançlarindaki Rama ve Krisna gibi. 120'lerde (128 veya 144) tahta çikan Kusan Imparatoru Kaniska zamaninda toplanmistir.

Mahayana'nin Hindistan'da son gelisme merhalesi VIN. cografî. 335). Yüzyillar arasinda Tibet'teydi. misyoner kes isler vasitasiyla Deken ve Hint yarimadasinin batisinda yayilmakta idi. Yüzyildan baslayarak Mahayana Buddizmi bir koldan Kusan Imparatorlugunun sinirl ari içinde kalmis Bati Türkistan'a. ERE. Hindistan'da II. Bu ülkelerde ve digerlerinde Buddizm tarihi. kismen de bozulmaya yüz tutmasi sonucu Buddizm. Yüzyildan itibaren ortadan kaybold u. Iste. IV. Bengal'deki Pala hanedani hükümdarlari (800-1050) Buddizm'i korumusken. günümüze kadar g elen sekliyle 9-11. Yüzyillarda oldu.lar da buna kendi kutsal kitaplarindaki Nirvana'ya ulastiracak doktrin yorumuyla ilgili açiklamalarin Hinayananinkini düzenieyenlerce anlasilamadigi. Hindistan'da Buddizm'in Tantrik veya Vajrayan a sekli Hindu bhakti ve Tantrik kültlerine yerini birakti. Tayland 'a girmesi milâdin ilk yüzyillarinda Mahayana sekliyle oldu. ve IX. millî ve mahallî sartlara göre sekillendigi gibi iki önemli Buddist mezhep elemanlarinin yer y er kaynastigi da gözden kaçmamaktadir. Thera-vada Buddizmi Hinayana'nin 18 kol undan günümüze gelen tek eski Buddizm seklidir. Oudh'da 1220'de henüz ortadan ka lkmamisti. Kismen karsilastigi kuvvetli muhalefet. Kamboçya ve Laos'a yayilirken. O. Japonya'ya Shingon adlariyla intikal etti. Hinduizm. Sonra Seylan'dan gelen Theravada Buddizmi buralarda hakim oldu. Yüzyilda Mantrayana ve daha sonra Vajrayana ekolleriyle oldu. öncekilerinkinin zihnen gelismemis kimseler için muvakkat hakikattan baska bir sey olmadigini söyleyerek cevap veriyorlardi {Tartismanin ta fsilati için bkz. Bu . Buddizm. Öte yandan suuru gerçek bilmeyen Buddi st Madhyamika ekolünün asiri zihinciligine karsi Asanga ve kardesi Vasu-bandhu'nun ba slattigi suuru gerçek bilip onu temizleme ve aydinlatma yoluyla manevî hakikati dogr udan dogruya kavramaya dayanan Yoga-cara (Vijnanavada) ekolü ayni yüzyilda ortaya çikt i. Bu. Tant rik Hinduizmin bir kopyasi idi. Kesmir'de 1340'da bu dine son verilmisken Nepal'de o. Müslümanlarca alinisi bu gidisi hizlandirdi. gittikçe artan bir sekilde Hinduizm'e yaklasm aya ve itibarini kaybetmeye basladi. Yogacara ekolünün önem verdigi meditasyon metot ve disiplinini daha ileri götüren Mantrayana. Orissa.Mahayana'nin Hindistan'daki Kollari I. VIII. 712'de Sind'in. semboller ve jestlerde odaklasan gayri Buddist elemanlara yer vererek aydi nlanmayi saglama yolunu tuttu. Çin'e Chen-yen. Doguda A soka zamaninda Seylan'a gitmisti. Bu sebepie XII. Onun Bengal Körfezinden karsiya Burma'ya. Yüzyilda önemli bir devlet oldu. artik kuzeydogudaki küçük bir topluluk disinda 13. "Mahayana". VIII. Yüzyil da Buddist düsüncenin analitik prensiplerinin Mahayana içinde gelistirilmis bir sekli olan Madhyamika ekolü ortaya çikti. Mahayana Buddizminin de Çin'den Vietnam'a girmesi 13-14. [148] E. XVI. Seylan ve Tayland'dan Theravada Buddiz mi. diger koldan da Çin'e sizdi. Magad-ha. L de la Vallee Poussin. Ayni yüzyil ortalarinda Orissa'dan Buddizm çekilmisti. Bengal) gelisen Vajrayana veya Tantra ortaya çikti. Bu ekolde Buddist mantik analizi en yüksek dorugun a ulasti. yani kutsal i lâhiler. Yüzyilda Bengal'de hâlâ az bir taraftari vardi.Hindistan Disinda Buddizm Mahayana. O sirada Buddizm. Bu devrede Hinduizm yeniden canlanmaya basladi. Hinduizm'e yakinlasarak bozulmus bir sekilde günümüze kadar geldi. onlardan sonraki Sena hükümdarlari Hinduizm'i tuttular. yüzyildan itibaren gözükmez oldu. Yüzyillarda Sankara (788-820) ve Kumarila gibi Buddistlerin çekindikleri iki büyük filozofun da etkisiyle ataga kalkti. bunlarin son d erece yüksek gerçekler oldugu. mantra. bu sirada Mant-rayana'ninkine büyülü afsunlari katarak uzak nirvan a hedefinden ziyade zihnî tecrübeyi yogunlastirmayi esas alan ve Dogu Hindistan'da {s imdiki Bihar. Ekolün kuruculari Najarguna ve ögrencisi Aryadeva idi. [149] F. 226'da Kusan Impara torlugu yerini küçük beyliklere birakti. manastirlar ortadan kal kti. 1200'de Magadria'nin Müslümanlar in eline geçisiyle Hindistan'dan silinmeye basladi.

Güney Çin'de iki temayül gelisti: Zihni kontrol ihtirasi bastirmayi esas edinen özde Hin ayanist Dhyana Ekolü. ancak görevde farkli idiler. IV. manastir ve ma'betler kurdular. T'ang Hanedani zamaninda. "Beyaz Lotus" adi altinda Hui Yüan tarafindan kuruldugu sanilan ekolün adi sonraki . bir kum tanesinde mevcut idiler. Mahayana sutra'larina da yanan. 220) daginik yabanci gruplarina münhasir kalmisti . IX. özellikle Fo T'u-teng (ö. Hindistan'a gitmek ve oradaki ziyaret yerlerini görmek üzere Ch'an g-an'dan yola çikti. Bud dist vaizler. Hintli Najarguna'ya dayanmaktaydi. Laos ve Kamboçya'nin % 9O'i hâlâ Buddist tir. Yüzyilda Buddizm'e kapisin i aralayan Kore'nin güneyinde de tutunmus.Mahaya-nist ekolleri içinde gelisen fikirleri ögrenebilmekteyiz. ayrica meshur seyahat hatiralar ini kaleme aldi. O. Seylan'dan Pali diline dayanan Buddizm'le ilgili bilgiler XIX. Buddizm'i n bes ahlâk kaidesini benimsediler. Batida kesis olmayan Buddistler de artmaktadir. Iste bu gelenek içinde T'ien T'ai. muhtemelen Çin'de en eski Ma-hayana toplulugudur. Han hanedaninin yikilmasi sonucu Kuzey Çin'i isgal eden Çinl i olmayan halklara 300 senelik hakimiyetleri sirasinda Mahayanaci kesisler siyasî. Hui Yuan (344-416) ve Tao Sheng (360-434) gibi yetiskin sahsiy etlerin etkisiyle büyük manastirlar yapildi. Fa Hsien adli meshur Çi n seyyahi. Temiz Ülke ( Cennet). Bununla beraber üçünde de en bariz ortak yan Mahayanist o lmaktir. I. Böylece basta Ingiltere. Burma. Konfüçyüsçü ve Taoist klasiklerle Mahayanist eserlerdeki fikir ve telkinler birlesince ort aya ayri bir Çin buddist gelenegi çikti. âlemi onun mükemmelligi içinde kucaklamaktaydi. Alti senelik yolculuktan sonra alti sene de Hindistan'da gezme k. Böyle büyük Çinli üstadlarin eserlerinden Sui ve T'ang hanedanlarinin ayri. kast disi kimselerde n Buddizm'e girmis ayri bir topluluk da bulunmaktadir. Yüzyilda tahsilli ve zengin kimseler Sangha'yi himayeleri alt ina alip tercüme masraflarini üstlendiler. nihâi hakikgj meseleleriyle ilgilenen. Bu devrede T ao An (312-385). Tibet ve Japon Buddizminin herbirinin kendine mahsus özellikleri ve Hint Buddiz minden farkli yanlan vardir. Hua Yen ve Ch'an ekolleri gelisti. Yüzyilda Avrupa ve Amerika'ya geldi. Temiz Ülke (ChIng Tu) ekolü. Ekol. Büt e bütün Buddalar. Özde ikisi ayni Idi. Böylece iki din arasindaki benzerlikler ortaya çikti. çesitli ekollerin kutsal kitaplarini toplamak ve kopya etmek için harcadi. Bu konuda Buddistlerin ilk yardimcilari Taoist bilginler oldu. Böylece Çin bilginleri irsat ediliyordu. Chih. askerî islerde danismanlik yaptilar. 414'te dönüsünde Buddist kutsal kitaplarini tercümeye basladi.unla beraber Seylan'in % 6O'i. Bunlardan T'ien T'ai. O sirada meshur bir tercüme ekolü Kumarajiva'nm (344-413) baskanliginda baskent Ch'a ng-an'da çalismakta idi. Bununla beraber onun II. Bu ekolde di nin pratik ifadesi zihni bir yere toplama ve her seyin içyüzünü kavrama yoluyla manevî irfa n ve hikmete baglanmistir. Yüzyildan itibaren merkezî Asya Ipek Yolu boyunca Çin'e kadar gelen Buddizm . bütünlük fikrine önem verdi. Bunlar dan Sangha'ya alinanlar da vardir. Buddis t fikirleri tercüme etmek için Taoist deyimler kullanildi. Almanya ve Amerika Birlesik Devletl eri'nde Budda'nin hayati ve doktrinine ilgi artti. 349) hemen hemen bütün Kuzey Çin'i inançlarina döndür . Onlar sihirbazlikta da büyük söhret kazandilar. Yüzyihn ortalarinda saray çevrelerini etkiledigi de kayde dilmistir. Mutlak Akil. IV. Yüzyilin ilk yarisinda da Japonya'ya "TendaI" adiyla geçmistir. Bu ülkelerde bugün. Vinaya kaideleri tercüme edildi ve Mahaya na'nin spekülatif fikirleri yayildi. 399'da. Bütün ve parçalari özdes idi. [150] G. dogudan gelme kesisler de yasamaktadir. Chih K'ai (538-597) tarafindan gün eydogu Çin'deki T'ienT'ai dagindaki meshur manastirda ortaya atildi.Çin Buddizmi Çin. Sangha ile aydinlar arasindaki irtibati saglayan Prajna Ekolü. Günümüzde Hindistan'da aydinlar arasinda Hinduizm'd en memnuniyetsizlik sonucu bu eski mirasa dönenler oldugu gibi. Han Hanedani'nin sonunda (tan. Tayland. sadece Çin'de degil.

420'de. olmayan da hayaldir derken bu ekol. Imparator Wu-Tsung. Manastir haya tinin refahi. Bunu n yaninda kesis olmayan bütün Buddist erkek ve kadinlarin evlerinde meditasyon yapma lari tesvik edildi. Ch'an. 4000 ma'bede el kondu veya tahrip edildi.000'den 200 'e indirilmis. Bu devrede Orta Asya ve Hindistan ile baglant ilar olusturuldu. Sans-kritçe "dhyana"dan çikmistir v ekol. Yüzyilda Çin Buddizmi zirvesine ulasti. Tibet veya Lama Buddizmi önde gelen dindi. Her sey Budda aklinin bir tezahürü idi. Ekolün dayandigi sutra'da. Taoist elemanlar birbirine karismis bir halk dini tarafindan yutul . Buddist sanat eserleri ve kitaplari yakildi. IX. manastirlarda züht hayati yasayan kesislerden ayri Buddizm. Buddizm'in Çin'de en olgunluga ulasti gi yillar da olsa ilk imparator^Kao Tsu ile baski basladi. Çin zekâsinin orjinal bir mahsulüdür. imparatorun himayesinde. Hua Yen Ekolü. içinde Buddist. Meshur Çinli bilgin ve seyyah Hsüan Ts ang (Chuang) (tan. Çin'de son yedi yüzyilda. Daha önce dhyana egzersizlerinden bahsedenler olsa da eko lün baslangici Bodhidhar-ma'ya (470-543) dayandirildi. Yüzyila kadar sathi ölçüde. Ch'an'in Tibet Mahamudra'si yla benzerlikleri vardi. kesis hayatinin Konfüçyüsçü aile ve ahlâk telakkileri rsan doktriner veçhesi tenkitlerin çogalmasina yol açti ve arkasindan siddetle engelleme yi getirdi. manastirlar devlet kontrolü altina girmis. Buddizm'in gitt ikçe gelisen gücü. 645'de geri <löndü. 1786 ma'bet ve 24. Onu Taoistlerin ana tanriçalarindan ayirmak imkansizdi. Ch'an. Ch'an. Mogolistan'da X VI. Hindistan'da 10 yil boyunca seyahat etti ve geri döndügünde ge tirdigi çogu Yogacara ekolüne ait eserleri. kisiye sonsuz inayet. 84 5'te görülmedik bir zulüm baslatti. Çin'de. en iyi açiklayani ise Fa-tsang'dir (643-712). itibari. 250. 1920'ye kadar hükmetmis. Ekolün temel felsefesi ihni. sarayi etkilemesi.000 e rkek veya kadin kesis tekrar dünyevî hayata döndürüldü. 713) sonrasinda meditasyon salonu bütün Ch'an manastirlarina girdi. Bununla beraber genel de bu hanedan Buddizm'e mültefit idi. 520'de Çin'e geldigi kabul edilen Hintli bir kesis idi. güç. fazilet verebilecek olan Budda ve Bodisat-va'lara dön dürerek onlarin yardimini kazanmaktir. Tang Hanedani devresi (618-907). Çin'e birçok yabanci getirtildi. Ekole hizmet eden üstadlar arasinda temel metni yaza n Hui Neng (ö. Meditasyon Ekolü diye bilinmektedir. Buddizm'in etkisi süratle azalmistir.000 erkek ve kadin kesis vardi. 1280-1368 tarihleri arasinda hükmederken Çin'de. kitaplardan veya mürsitlerden al inamazdi. Ihtisami arkasindan fesat getirdi. O ögrenilemez.takipçilerinden bir grup tarafindan simdiki haline döndürülmüstür. Cennete hükmeden ezelî Budda'ya iki BodIsatva (Budda olmaya bi r merhale kalmis semavi varliklar). Tang Hanedani zamaninda 8-10 Buddist ekol parlamisti. yerli Çin düsüncesini gösterme si bakimindan önemli sayilan bir harekettir. düsünce ve mantikî idrakin durdugu anda ortaya çtkan bir manevî aydinlanm ayi esas edindi. O. ikilik sözkonusu olmayan bir varlik halinde afakî ve enfusînin üzerine çikarak hakikati birden kavramaktir. Mogol Yüan Hanedani. Ekolün ilk üstadi Tushun (557-640). Orta Asya yoluyla Hindistan'a gitmek üzere. ancak Sung haneda ni zamaninda Temiz ülke ve Ch'an ekolleri faaliyetlerini devam ettirebildi. 596-664). 629'da yo la çikti. Japon Zen'iyle bu ülkenin medeniyetinde unutulmayacak izler birakti. t ek hakikatin felsefî veya dinî düsünce. büyü uygulamasi ile kavranila Budda hikmeti oldugunu telkin etti. Mahayana'nin bir uzantisi olan Lamaizm. askin (transandant al) Budda için Amitabha (ezeli isik) deyimi kullanilmaktadir. ilk iki ekol Hintli Najarguna'ya dayanirken. hayatinin sonuna kadar tercüme etmeye çalisti. Bunlardan Kuan-Yin (aglamayi isiten) adina Çin'de tapinaklar yapilarak kadin ve çocu klari koruduguna inanilan bu Botisat-va'ya büyük alaka gösterildi. meditasyon veya âyin. Kuan-Yin ve Ta Shih Chih yardim etmektedir. Diger Buddist ekoller (meselâ Ch'an) va r olan da. Ch'an ekolü Sung Hanedaninin Yeni Konfüçyüsçü hareketini etkiledigi gibi . Ekolün gayesi. sonra siyasî otorite olarak. Iste kisi kurtulusa ulasmak için ona böyle bir cenneti verecek olan Amitabha Budda'ya (Japonya'da Amida) kendisini adamaktadir. Ch'an Ekolü. rahip sayisi 100. daha s onra ise Sovyetler Birligi içindeki bir halk cumhuriyeti hüviyetiyle dine karsi kamp anya sonucu rahipler baska mesleklere yönlendirilmis. hedefte cihansümul ve bütün fenomenal t ezahürlerin temeli olan sürekli sabit bir zihin telkin etmektedir. Bu Temiz Ülke Ekolünü (Ching T'u) en iyi dile getire n Shan-tao (613-681) oldu.

Mon'lar. yildönümü Ran-goon disinda öze l olarak halkin yardimlariyla hazirlanmis bir magara salonunda Tipitaka'nin bütün met ninin okunmasi ve gözden geçirilmesiyle gerçeklestirilen bir Buddist konsiliyle kutlan di. Bu noktada Burma'nin diger Theravada ülkeleri özellikle Seylan ile ir tibati oldu. Burma 1947'de istiklâlini kazaninca Sangha eski itibarini kazandi. daha sonra Pali Buddizmi yerlesti. Burma'ya III. önce Sarvasti-vada ve Mahayana. San skritçe'ye dayanan Buddizm vardi. Krall ar tarafindan yaptirilan pagodalar {tapinak gibi kutsal yer) dikkat çekicidir. Aydinlar. Bir defasinda o Sumanakat a tepesine çikmis ve orada ayak izi kalmistir. Bu rivayetin tarihî bir dayanagi bulunmasa da bu yer. Burma'da. Mahayana'nin mensuplari kuzeydeki daglik bölge ve dogu Burma Shan eyaletlerinde yasayan mahallî Gurka ve Rangoon'daki Çin toplu luklarindandir. büyük insan kitleleri buralarda toplanmakta dir. bu adanin Budda'nin telkinatinin muhafizi olduguna inanmaktadir. Yüzyildaki Britanya istilâsi Burma'daki Sangha teskilâtinin geleneks el yapisina zarar verdi. VII. 1956'da Budda'nin nirvana'ya kavusmasinin 2500. Burma'da. simdi önemli ziya ret merkezlerinden birisidir. az sayida tecrit edilmis Ma-hayana manastirlari vardir. Güneydogu Burma'da yerlest iklerinde artik Burma kralliginda merkezî nehir etrafinda yasayanlara günümüze ka dar gelecek Theravada Buddizmini getirdiler. Yüzyildan itibaren hem Theravada hem de Sarvastivada mensuplarinin Burma'da bulundugu Çi nli seyyahlarin kayitlarindan anlasilmaktadir. diger yerlerde oldugu gibi. yine bulutlarin arkasina girm istir. Burasi simdi "Adem zirvesi" diye bi linmektedir. Mahayana Buddizminin Asagi Bu rma'da VIII-IX yüzyillarda bulundugu görülmektedir. Birço k sehir ve kasabalarda kesis olmayanlar da manastirlara baglidir. [151] H. . manastir hayatina gi renler ve girmeyenlerden olusmus iki veçhe arzeder. Çok geçmeden bu Buddizm Hindi stan'daki gelismeyi takip ederek Tantrik yapiya ulasti. Theravada disinda. nüfusun % 20'sini olusturan Buddist olmayan ha lktan bir ayrim ortaya çikarmamak üzere Buddizmi resmî din kilan bir karar alindi. yüzyilin sonlari XX. Yukari Burma'da XI. Yüzyilin ba slarinda özellikle T'ai Hsü (1890-1947) ile Çin Buddizmi bir zihni uyanis ve ahlâkî dirili s yasamistir. Yüzyilda geldi. 1961'de Rangoon Parlamentosunda. Özellikle Prome'deki bu tip Buddizm. Halk tarafinda n hibe edilmis altin yapraklarla kapli Rangoon Shwe Dagon Pagoda'si Mandalay'dak iler gibi ziyaret yeridir.Burma Buddizmi Burma Buddizmi Güneydogu Asya'da. oraya Kuzeydogu Hindistan'daki Ben-gal'den gelmistir.mustur. halk kitlelerinin bu dini telakkilerine pek karismamis. ancak onlari bir hurafe yigini olarak hakir görmüslerdir. XIX. halkin moral ve egitim islerinde yardimci olmaktadir. Burma'da manastirlar. Seylan'da halk. Fakat komünizm ve Mao tse Tsung ile o. V.Seylan Buddizmi Seylan Buddizmi eski Buddizm'in önemli bir merkezidir. Senlik günleri. Yüzyil da Tantrik Buddizmin bozulmus bir sekli vardi. [152] I. XIX. Bu iki veçhe biri digeri olmaksi zin düsünülemeyecek bir iliski içindedir. Buddizm. Bu Theravada Budizmi ile yerli mahallî inançlarin zaman içindeki karisimi Burma Buddiz mini olusturdu. Bu karar 1962'de general Ne VVin'in askeri hükümetince feshedilmisse de bu bagimsizlik devresinde Burma'da Buddizm himaye edilmistir. Yüzyilda Pali dilinde yazi lmis bir vekayinameye göre Budda Seylan'a üç defa gelmistir.

Jetaana da bir önceki mezhebin yolunu tuttu. Yüzyillar arasi bölgede Mahayana önde gelen me zhepti. ayrica Buddist telkinatin genis bir özetini yapti. 11-12 Yüzyillarda Visnu. esas yadigarin hâlâ Kandy'de mevcut b ulunduguna inanmaktadir. Bu zamandan itib aren Tayland'da Theravada Buddizmi hakim oldu. Theravada gelenekçiligi altinda mezhepler birlestirildi. Daha sonra bir üçüncü mezhep. 8-13. Ilk vihara'lar. 15. Bu yüzyilda Seylan'a giden Siyamli kesisler dönüslerinde T ayland'da kaldilar ve oradaki yeni Buddist gelismeleri yaydilar. Yüzyilda gelip bu Mahavihara cemaatinin bir üyesi olan Buddhaghos a. . Abhayagiri mensuplari. Buna diger bir yadigâr. Bu iki eser Seylan Thera vada geleneginin gelismesinde önemli katkida bulundu. Yeni mezhep. Theravada gelenekçiliginin k oruyucu bekçileri olarak. Kimerlerin ülkenin büyük bir kisimini ele geçirmesi sonucu 11-14. Yüzyildaki millî uyanis sonucu Buddizm yeniden güç kazandi. Bu vihara'nin ilk sakinleri. Seylan'da uzun asirl ar basta gelen mezhebin ilk müjdecileri bunlardir. Taylandlilarin % 94'ü Buddisttir. Ayrica vihara'lara 12. Vietnam disinda diger Güneydogu Asya ülkelerindeki gibi Theravada mezhebindedir. Sangha. Yüzyilda yazili hale getirdi. Seylan'a BuddIzm'in gelisind en 1815'deki Ingiliz isgaline kadarki devrede ülkeyi idare edenin Buddist olmasi i stendi. Portekizliler 16. Yüzyilda baskenti alip bu disi ortadan kaldirdiklarini ile ri sürmüslerse de yerli halk onun taklit olduguna. içinde bir yadigarin gömülü oldugu daga-ba'lar (pagoda) ve bir de "Bo Ag acf'ndan olusan bir bütündür. Merkezi asagi Burma'da olan Mon kralliginin bir bölümü olan Tayla nd'in güneyinde önce Hinayana hakimdi. Yüzyillar arasin da onlarin Hindu gelenegi üstünlük kazandi. Portekiz. Zamanla iki Buddist üniversite (Vidyalankara. Önceki Mahavihara'nin kesisleri. Sonraki yüzyillarda bu üç mezhep Seylan'daki Sangha'nin temelini olusturdu. Yüzyildan itibaren de onlar ayni yapi da. dagaba ve bo agaçlariyla birlikte bugün de Seylan'daki vihara'larin degi smez özellikleri olmustur. Bu yüzyillard a Güney Hindistan ve Hindu etkisi giderek artti ve bu etki. he m Theravada. IV. dis etkilerin odagi oldu. Tayland'da Buddizm'in tarihçesi 6. [153] J. Yüzyildan itibaren "Devalaya" deni len Hint tanrilarinin putlari da girmis.Asoka zamaninda Seylan krali Buddizm'i kabul edince baskent Anuradhapura'da bir "vihara" (manastir) açtirmistir. Siva gibi Hint tanrilarina tapinaklar yapilmaya kadar vardi. hem de Mahayana telkinatini Inceleyerek disa açik bir yol takip etti. Seylan'da halk kesislerin yasadigi vihara'lari kutsal ziyaret yeri olarak görürler. Miladin ilk yüzyilinda yasamis bir kralin Mahavihara'ya degil. Asoka'nin oglu Mahi nda ile beraber oraya gelen sangha üyesi kesislerdir (bhikku). Hollanda ve Ingiliz istilâsi sirasinda geri planda kalmisken 19. Bununla beraber yi ne 11. Simdi Anuradhapura'daki Bo Agaci'nin Budda'nin altinda i lhama kavustugu Gaya'daki agaçdan kesildigi ve Mahinda'nin kizkardesi tarafindan S eylan'a getirildigi söylenmektedir. Yüzyildan bu yana Budda'nin heykellerinin kond ugu yerler. Hindistan'dan V. Hanedan ve baskent degisiklikleri. münferit kesislere hediye vermesi Abhayagiri mezhebini dogurdu. Yüzyilda Çinlilerle yakinliklari bilinen T aylarin millî tarihi basladi. Yüzyila dayanmaktadir. Budda'nin sadaka kâsesi de eklendi (simdi bu kâse kayip tir). ayri bir bölümde yer almistir. Hint Buddistlerinden saglanan Budda'nin disiyl e ilgili Abhayagiri kesisleri nezaretinde baslamis kült bu devrede yeniden canland irildi. Telkin ve manastir düzeninde farkli bir özellige sahip olmasa da bu yeni mezhep. Abhayagiri dogmadan önce. Yüzyilin sonlarina dogru güç kazanmistir. 1947'den bu yana Buddizm'in gelismesiyle millî kalkinma at basi sürdürülmektedir. Vidyodaya) kurulmustur. 14. Tripitaka üzerine yazilmis Sinhalese serhlerini Pali dilinde yeniden kaleme aldi.Tayland Buddizmi Tayland Buddizmi. Theravada kutsal metinleri olan T ipitaka'yi I.

Sinto kutsal yerlerinde Buddist ayinlerin icra edildigi görülmüstür. vücu du bütün âlemi kusatan Budda'nin tezahürleri olarak görülmektedir. ayrintili manevî disipl in ve yetistirme sistemleri. Shinran {tah. Vietnam. Amida'nin. Yuzunembutsu ve Ji ((taraftarlari fazla degil) . Dünya Savasi'ndan bu yana gittikçe artarak Taylan d'in sehir bölgelerinde bati etkisi kendisini göstermekteyse de sehir disi bölgelerde Buddizm kültür. bu dinle ilgili gelismeler baki mindan önem tasimaktadir. maddî. Bu din.disaridan gelen isgaller akabinde 1851'de tahta çikip 17 sene hükmeden Mongkut. Onun yaptiklari simdiki Tay Buddizmi üzerinde derin izler birakti. Bugün de Viet nam'da Buddizm. Böylece ortaçag Japonyasmd a XII. diger yandan dünyevî çikarlar için büyüsel ve tabiatüstü yardim iddiasinda da bulundu. çok merhamet. teskilâtli rahip tesekkülleriyle Japon halkinin hayatin da baslica dinî güç haline geldi. Japon Buddizminde askin (transanda ntal) Budda için kullanilan bir addir. Kurtulus için en kolay yol olarak görülen. manastir kisvelerini atmis. Bu sürede Çin'den her hususta. inanç ve gelenekleri de agirligini belli etmektedir. Japonya'da B uddizm'in en popüier sekli haline geldi. Konfüçyüsçülük. B ddist Jodo ve Shingon mezhepleri Japonya'da dogdu ve Amida Budda inancini köklestir di. fakat Avrupâî ciltler hali nde bastirmasi dikkat çekicidir. Honen tarafindan 1175'de kuruldu. Ona göre âlem. Hindistan'daki Mahaya-na'da bu askin Budda. Böylece Meiji devrinin baslarinda bu kaynasma bozulmus ve ondan sonra da doktrin ve tören olarak bir daha görülmemistir. ezelî Hayat ve ezelî Nur olarak bilinmektedir. Jodo'dan daha da önce. evlenme ve aile hayatinin kurtulusa enge l olmayacagini ileri sürmüstür. Jodo'nun J aponya'da birbirinden az farkli dört kolu vardir: Jodo (1970'lere dogru taraftan 4 milyon kisi). Buddizm kozmoloji ve eskatolojisi. Bu piramitte en üstte Buddaligin bütün muk ddesligi gerçeklesmis Shingon'un mistik panteizmi bulunmaktadir. Onun uzlastir maci tutumu Ryobu Sinto'nun ortaya çikmasini saglamistir. 1173-1263) taraf indan da gelistirildi. Shinshu (13 milyon). bir halk dini olarak bir yandan ölü ayinleri getirir ken. . etik duygulari etkiledi. 939'a kadar 1000 yillik bir süre Çin Imparatorlugunun bir eyaleti olarak ka ldi. bir Buddist kesis olarak modern Tayland'in temellerini atti ve Buddizm'de reform say ilabilecek Sangha teskilatiyla ilgili yenilikler yapti. Amida. Birlesik Sinto-Buddist kutsal yerlerinde her iki dinin rahiplerinin birbiriyle kaynastigi. Birçok dinlerin tanri ve melekleri Shingon'da (Çincesi "Chen Yen": dogru söz). bu arada dinî bakimindan da etkilendi. ögrenimi. hikmet. Taoizm bu etkilenme sonucu hâlâ ayaktadir. sanat ve edebiyati. O. Yüzyilda baslayan ve XIII. Çinlilerin "Temiz Ülke" (Ching T'u) ekolünün Japonca karsiligi ol an Jodo'ya göre Budda ezeli nur. sevgi sahibi bir varlik olara k sunuldu ve bu mezhep. Kobo Daishi (774-835) tarafindan kurulan d iger bir Japon Buddist mezhebi mistik ve uzlastirmaci (sinkretist)yapili Shingon 'dur. Onun gerçek vücudu birbirini tamamlayan iki parçadan olusmustur: Zi hnî. Yüzyilda en canli devresini yasayan Buddizm'd en etkilenmis Sinto kendini göstermistir. [154] K. Bunlardan halkin en çok tuttugu Shinshudur ve 1173-1263 tarihleri arasinda yerle smistir. iman ve inayet ile kurtulusu telkin ederek. Çin'de kendini yetistirmistir ve Japonya'da panteist ve mistik yapili. e mezhepleri 10 gelisme derecesi içinde görmüstür. Tipitaka'yi Tay nitelikleri içinde. kullarini saadet ülkesi cen nete gönderecegine inanilmaktadir. Modernl estirme çabalari yaninda. Budda'nin dista tez ahür etmis seklidir. Yüzyilda ulastigi Japonya. Bu mezhepte âlemin sirlari görülebilir ve kavranilabilir sekilde takdim edilmeye ve sembollendirilmeye çalisilmis tir. Bunlardan Jodo. Böylece Sinto felsefî bakisi ve ahlâkî muhtevasi derin kle beraber tek basina Sinto taraftarlari bu gidise siddetle karsi çikmislardir. II. tahminen 806'da. O. Felsefî düsünceyi kamçiladi. Taoizm ve diger Buddist mezhepleri de içine alarak.Japon Buddizmi Buddizm'in Çin yoluyla VI. Tantrik mezhebini telkin etmistir. Hinduizm. Kobo Daishi (Kukai). Oglu da babasinin yolunda gitti.

Dogen . Bu tecrübe. bedenindeki suursuz güçlerden hürriyetini kazanarak. Japon Buddist ekolü Tendai'y i kuran Dengyo Daishi'dir (767-822). meditasyonda bagdas kurup oturarak konsantre olmak. O. Kesislerin hayati meditasyon. en güzel sanat ve edebiyat eserlerinin ilhamini vererek Japon kültürünün üzerinde büyük ve derin bir etki birakti. sutra'larin okunmasini Buddist kutsal nesnelere tazim gösterilmesini savundu. ego'nun tasfiyesiyle. asirlarc a devam edecek bir manastir kurdu. Ilk müstakil Zen manastiri 1236'da onun ön ayak olmasiyla kuruldu. Zen manastirlari sessizlik. bu fitra tin.Kobo Daishi gibi Hei devrinin diger meshur sahsiyeti. üstünlük? nligi bir kenara iterek. derûni manevî aydinlanmayi gerçeklestirmeye çal isir. Tendai. kutsal metinlere. mutlak gerçekle tam birligin gerçeklesmesine kadar) bu tarzi n esaslarini olusturuyordu. Sa-toride Bu dda adayi. zihnî veya duygusa l olarak nitelendirilirse satori olmaz. insan ve bütün seylerin özünün Budda fitrati oldugunu. Dengyo Daishi. faziletler ve hikmet in bir kimsenin kendi suurunda Buddaligi gerçeklestirebilmesi için olduguna dayanmak tadir. kurtulus ve Buddaligi kazanmanin en genel gaye oldugunu açikl adi. Züht uygulamalari için büyük bir tesvik söz konusu degildir. Zen Buddizmin Japonya'da birkaç kolu vardir. Pratik islerde ve meditasyonda kendini idrak ve Budda tabiati esit sekilde bulunur. Dogen. Zen'in prensipleri "Judo" ve "Kendo" {Ki iç oyunu) askerî sanatlarina. O. Zen. kendi Budda fitratini esas hikmet görerek zihnî bir ayrima gitmeksizin. Buddizm'in esas öz ve ruhunu aksettirdigini idd ia ettigi kendi telkinatina önem verir. Zen üstadlarinin sakirtlerine. Iste Dogen. olmayan kimseleri yesti stirdi. meditasyonda bagdas kurup oturma ve beli dik tutma tarzinda "Zazen" u ygulamasini destekledi. Zen Buddizm. diger Zen üstadlarinin aksine. düzen. arzu. Budda fitratinin böyle çiçeklenecegini savundu. Japonya'da dinî in anç ve felsefî düsüncenin itici gücü oldu. tarif ve tasvirin ötesinde bir tec rübedir. bes merhale sistemi (gerçek nefsi tanimaktan. Zen mezhebinin diger bir kolu da Rinzai'dir. böylece "satori" denilen büyük haz ve sekînete ulasma hedefi Zen meditasyon geleneginin gayesidir. halka mâleden K ei-zan (1268-1325) oldu. onlara dayanan yorumlamalara degil. söz ve kavramlara. ibadet ve faal el isleriyle geçer. O. zi hni hürriyeti kazanmak ve "satori"yi bir anda gerçeklestirmek için verdikleri egzersiz leri (koan) ikinci dereceden buldu. bir iç tecrübeyi gelistirme yoluyla hakikatin dogrudan ve mist ik olarak kazanilmasina dayanir. Bunun için. Japonya'da Zen adini alan Bud-dizm'in bir sekfi. Bunlardan Soto. büyük bir Tendai merkezi olarak. Bu çok önem li ve etkili mezhep. Japon Buddizminin birlestirici gücü oldu. manevî bütü lüge kavusmasidir. Temelde o. Japonya'ya döndü ve Tendai'yi kurdu. O. saf suur olarak. insanin cehaleti dolayisiyla gerçeklestiremedigi Budda tabiatinin f itratinin temel tasi oldugunu iddia ederek meditasyon veya murakabe uygulamalari ni tesvik eder. insanin. Baslica felsefesi Mutlak ile nisbîni n fenomenal bakimdan birligi idi. Japonya'ya bu hareketi getiren Dogen (1200-1253). Çin'de Tung-shan{807-86 9) ve Ts'ao-shan (840-901) tarafindan kuruldu. çay törenlerine. Mutlakla fenomenal âlemin denklenmesine dayaniyordu. Gerçek irfana kavusma sessiz aydinlanma ile gerçekleseceg ine inaniliyordu. Zazen tekniginde zihin bütün alakalarindan. O. Hiei Daginda (Kyoto yakinlarinda). Öte yandan o. Satori. Tendai'nin esasi. Çin'de 'Ch'an" diye bilinen. çiçek tanzimi. Egitim. varmak ister. 867) tarafindan kuruldu ve Eisai (1141-1215) tarafindan da Japony . bütün sirlar. Bu mezhep Çin Bud-distlerinden Lin Ch i veya l-hsüan (ö. Budd ist ekolleri içinde parladi ve sadece Japonya'da kalmayip bütün dünyaya yayildi. Shingon ile birlikte Tendai. fikir ve hüküm lerinden arindirilmak yo-luyle nefes almanin düzenlenmesi. Buddizm'in kollara ayrilmasina ve bu arad a Soto'nun da bir mezhep olarak ortaya çikmasina karsi idi. temizlik ve titiz dinî disiplinleriy-le d ikkat çekicidir. 1227'de aydinl anmayi kazanmis olarak Japonya'ya geri döndü. Felsefî yönden onun monistik panteizmi. Çin'de T'ien T'ai idealist telkinatini ögrendik ten sonra Dengyo Daishi (Saicho). 23 yasinda Çin'e gitti. Zazen'de Buddizm'in ana prensibinin bulundugu. Bununla beraber Eiheij i Tapinaginda (Echizen eyaletinde) Soto telkinleri günümüze kadar sürüp geldi. B udda zihninin suuruna. kötü arzularin giderilmesiyle ve kendine tam hakim olmak la gerçaklesecegini telkin ederek bu manastirda kesis olan. çiçek bahçesi peyzaji çalismala gulandi.

Bu sekiz madde. Rinzai. O. taninmasini sagladi.a'ya sokuldu. Zen gelenegini Kama-kura'ya soktu. tedrici yoldan aydinlanmak için de Amida Budda'nin adini herkesin onun cennetinde dogacagi na inanarak. 1716'da artik Tokugavva devrinde en güçlü Buddist merkez olarak Shoinji tapinaginda sürekli kalm ak üzere yerlesti. Dogru geçim bes yasagi içine alir: Kasaplik. balik tutmaz. ani aydinlanmanin üstün inayete dayandigini. esrarcilik. I I. Dogru söz ve dogru davranisa her Buddistin uymasi gereken bes emir açiklik getirir: Öldürmemek ve zarar vermemek. silah kullanmaz. Sila'ya Sekiz Dilimli Yoldan üç madde girer: dogru söz. Üç ana madde sunlardir: Sila (ahlâk). Büyük Haz. Eisai (Zencho Ko kus-hi). Yüzyilda sür'atle yayildi. . XVII. O. Züht u ygulamalari dolayisiyla Rinzai'den biraz ayrilmakta olan Obaku. Soto'dan ani aydinlanma kazanmada alisilmisin disinda vasi ta kullanmasiyla ayrildi. Buddizm baski gördü. Buddist rahip zümresi sikici sinirlamalara maruz kal di. Ani Satori'ye ulasmak için zazen ve koan. et. dogru davranis (Is). her duygulu varliktaki Budda ruhu olarak kabul edilir . çesitli ülkelerde kazandigi degisik inançlari. Dünya Savasi sonucu Devlet Sintosu ortadan kalkmissa da. Digerleri gibi Obaku da Çin kaynaklidir. Bu arada belirtilmelidir ki Hiristiyanligin Japonya'ya girmesinde Buddizm'e n efret duyan Sogun Nobunaga'nin büyük rolü olmustu. Amida. Çin etkisi Obaku'nun tapinak mimarisi ve dini törenlerinde kendini aksettirir. 60 yasin i geçmisken devamli davetler sonucu Çin'den 20 sakirdiyle birlikte Japonya'ya geldi. Kurucusu Ingen'dir (1592-1673). Japonya'da çesitli m ezhepleriyle gelenek-lesmis bir hayata sahipse de ilk canliligini kaybetmistir. Rinzai tapinaklar i kültür ve sanat merkezleri oldu. Japon çay kültürünün babasi olarak telakki edildi. Önceleri karsilikli hosgörü içinde baslayan iliskiler. Buddizm. O. duyularini yanlis yola yöneltmemek. Çayi Japonya'ya ilk getiren o olmasa da. Amida geleneginin kolay tarzini kötüledi ve Zen meditasyonunun mukayese kabul etmez gücünü ve "koan" egzersizlerini savundu. farkli uygulamalari. Hakuin'in Zen çevresinde aydinlanma. dogru geçim (hayat).Buddizm'de Sekiz Dilimli Yol Çesitli mezhepleri. Mana Parinibbana Sutta'da geçen üç ana maddenin sonradan genisletilmis seklidir ve eski metinlerde bulunmamaktad ir. izdirabin kaynagi olan arzu ve ihtiraslarin giderilmes inde basvurulan Sekiz Dilimli Yoldur. meyhanecilik. gizli bilimler. kuvvetli vecd ve mistik tecrüb elerle içten sanat kabiliyetleri birlesti. vurma ve haykirma. devamli tekrarlamasina agirlik verir. 24 yasinda aydinlanmaya ulasmisti. Bu yapinin temeli. iki defa Çin'e gitti. Buddizm'in içinde eridi. çocuk düsürmeye karsidir. yorumlar yapti. Samadhi (flieditasyon). yeni gelisen bir yigin sinkretist Sinto mezhebi. Bugün Japonya'da materyalist fikirler . Iyi bir Buddist. Panna (hikmet). Obaku. içinde Buddizm de bulunan bazi dinler. Bu iki dinin iliskileri büyük degismeler geçirdi . sakirtlere egzersiz vermek gibi seyler idi. avlanmaz. t elkinle tedaviden olusan karmasik yapilara sahiptir. içki ve zehir satin almaz. [155] L. Japonya'da Buddist kesislerin gayretiyle son 1000 yili askin bir süre içinde eski ye rli din Sinto. silah ve zehir imalatçiligi yapmamak. Büyük Aydinlanma. daha az kabiliyetli olanlar için tedrîcî yolun d aha uygun düsecegini telkin etti. Zen meditasyonunu açikladi ve Zen'In müstakil bir ekol olarak bilinmesini. Ingen. din disi hayat ve dinden uzaklasma Japonya'daki bütün dinlerin ortak problemidir. RinzaI'yi yenilestiren büyük Zen üstadi Hakuin (1685-17 68). zina yapmaz. bir kimsenin zihninin d isinda varligi bulunmayan. Di nî hamiyet ve millî ideali birlestiren. Üçüncü bir Zen Buddist kol da Obaku'dur. Bu farkliliklar. içki-uyusturucu kullanmamak. çalmamak. orada Lin-Chi mezhebinde aydinlanmaya ulasti. anlasilmaz söz ve pa radokslar kullanmak. bazi dinlerle kaynasmis sekilleri olsa da Buddizm'in kendine mahsus bir yapisi v ardir. O nun mistik tecrübesi üç deyimle özetlenebilir: Büyük Süphe. Yüzyildan itibaren sove nizm ve yabanci düsmanligi sonucu Sinto'yu canlandirdi ve onun millî inanç haline gelme sine yol açti. Dogen gibi bir üne sahip oldu. Japon ya'da ilk Rinzai tapinagini 1191'de kurdu. XVII. ya lan-yanlis konusmamak.

felsefî ve psikolojik yorumlar sepeti ) : Suttalarda halk için ve savunma tarzindaki doktrinin yedi kitap içinde özetlenmesi . bir hedefe zihnini yöneltmek. Bes Nikaya'dan olusur. Bu bölümün en eski materyelini. Sutta'lar. Dogru düsünce. kin.Buddizmde Kutsal Metinler Theravada Buddistlerince sahih görülen Pali metinlerine Tipitaka (üç sepet) denir. gayret) ise sonunda pisman olunacak veya basarisizliga düsülecek yollara gitmeyip ihlasla zihind e iyi duygular beslemeyi ifade eder. 3. beslenme.Buddist. Bu çalismalar Vesali'deki II. nefesin kontrolü. 2. hile vb. Kral Asoka zamanindaki III. h erkesin kendisine isik tutmasini istedi. Bu âlem ve i nsan ile ilgili gerçeklerin önce inanç olarak kabulü. zihnî nüfuz zarafetini ifade eder. konsantre olmak anlaminda meditasyona delâlet eder. bölümü tamamlandi. zulüm gibi tutumlardan arindirilmasidir. geride bir kitap birakmadi. dogru niyet girer. Bu ana maddeye dogru muhakeme. düsündügü islerde gösterdigi zihin keskinl igi. Dogru murakebe de bir yandan zihnin bir konu ya yöneltilmesi. 3. Kon-sil'de de devam etti. seylerin neden kaynaklandiginin belirlenmesi gibi hususlari içine alir.Sutta-Pitaka (vaazlar sepeti): Budda ve bazi sakirtlerinin devirlerindeki kims elerle konusmalari.Abhidhamma-Pitaka (genisletilmis doktrin. Budda. Dogru anlayis . Böylece ilk konsil Budda'nin ölümünü takip eden ay içinde Rajagaha'da toplanip daha sonra Pali metni denilecek kutsal kitabin ilk si fahi çalismalarini baslatti. Buddistin hayatinin üçüncü ve en yüksek seviyedeki durumuna isaret eder. giyinme gibi konular bu bölümde yer a lir.Ö. Rahip olan. düsüncelilik) cevabini ver ir. fakat dog um kontrolüne karsi degildir. suçlu kesisin suçunu Itiraf ettigi ve topluca kesisle rin 200 kadar suçu ihtiva eden listeyi okuyup suçlunun cezasini da tayin ettigi. Buddist. Bu kol eksiyonda Buddizm öncesi dogum hikâyelerini de ihtiva eden Jata-ka ve doktrinin bir öz etini veren Dhammapada gibi kitaplar da vardir. Dogru muhakeme. akla gelen düsüncelerin tahlili. vaaz. bir kelime ile özetlemesi istendiginde o.Ö. dogru murakabe girer. [156] M. rahip ve rahibelerin uym asi gerekli kaideler. Yüzyil) baglayanlar varsa da en eski Buddist Pali tarihî vekayinamesi olan Dipava msa'ya göre Pali metinlerinin yazili hale intikali M. Buddist mümkün oldugu kadar. Budda'dan telkinini. Yüzyilin ikinci yarisinda S eylan'da oldu. "sati" (muhakeme. dogru düsünce. ayinler. her durumda hayati koruyacaktir. öte yandan hirs. Ananda'nin Rajagaha K onsilinde "Böylece isittim" diye Budda'nin ölümü sonrasinda naklettigi seylerdir. onlarin özüne inilerek i yi. bunun için "dhamma sepeti" de de nilen bu kisimdir. Ancak telkinini yasatmayi kurdugu Sangh a teskilâti üstlenmisti. yerine geçecek bir kimseyi de belirlemedi. iki si itirafa hasredilen aylik dört kutsal günde (dolunay ve yeni ayla ilgili) okunmasi âd et haline gelmis olan Patimokha kaideleri olusturur. yaptigi. baskalarini rencide edecek konusmalardan kaçinmak zorundadir. Buddistin söyledigi. En es ki Buddist kutsal kitabi olan Tipitaka üç bölüme ayrilir: 1. Samadhi. I.Vinaya-Pitaka (disiplin sepeti): Sangha ve kesisler ile ilgili usul ve kaidel eri içine alir. Panna. Tipita ka'nin en önemli kismi Budda'nin fikirlerini veren. Dogru niyet (ceht. kötü veya nötr olduklarinin anlasilabilmesi. vaaz ve hitabelerini içine alir. sonra da tecrübî olarak hedefe ulasilm asi gayedir. Panna'ya dogru anlayis. Pali metinle rinde Asoka'nin adinin geçmemesini bu metinlerin daha önce tamamlanmis olmasina (M. olmayanlarla ilgili hususlar. kötülük. çocuk düsürmeye karsidir. âlemi ve insan varligini dört kutsal gerçege göre anlamadir. Budda'nin cenaze töreninde onun sözleri ve islerinin unutulmada n muhafaza edimesi fikri ortaya atildi. hakikata uyar tarzda konusm ak. O. zihnin duygusa l arzu. Konsil'de Pali metninin 3.

ve baslikli listeler halinde sistem-lestirilmesinden ibarettir. Buddizm'in fels efe ve psikolojisi bu bölümdedir. Theravada kolundan olmayan Buddist mezheplerin kutsal kitaplari (Tripitaka), en b asta Sanskritçe'den Çince'ye tercümeler, Tibetçe ve Buddist melez Sanskritçe olarak muhafa za edilmistir. Çin Buddist kutsal kitap metinleri (San Tsang), özellikle Çin ve Japon Mahayana'si için en önemli kaynaktir. Buddizm'in Çin'e girmesinden itibaren Sanskritçe me tinlerin elde edilmesine ve tercümesine büyük ilgi gösterilmistir. Zamanla bu tercümelerin kataloglarinin yapilmasi gerekmistir (eskilerin en meshuru 730'da tamamlanan K' ai Yüan). Çince Tri-pitaka, J. Takakusu tarafindan 1924-1932 arasinda 85 cilt halind e basilmistir (Bu genis koleksiyonun az bir kismi Ingilizce'ye çevirilmistir).

Theravada kutsal metni gibi üç bölümden ibaret olsa da, diger Buddist mezheplerin kutsal kitap bölümlerinin muhtevasi ve yapilarinda farkliliklar vardir. Meselâ Tipitaka'nin Sutta-Pitaka bölümünde bir Çin koleksiyonunda ilk dört "nikaya"'ya tekabül eden dört agama bu unur. Sarvastivada'nin Abhidharma-Pitaka'si, Theravada'ninkinden, bazi konu basl iklari uysa da, kitap adlari bakimindan tamamen farklidir. Çin kutsal metnine birçok Çin Buddist yazilari (Zen de dahil) alinarak dördüncü bir bölüm olusturulmustur. Ayrica Çin etninde üç bölümde de birbirine karsi her iki tarafin kutsal yazilari da bulunmaktadir. Ancak belirtilmelidir ki Hinayana taraftarlari, Mahayana'nin kutsal metinlerini bunlar tarihen bilinmiyor diye kabul etmek istemezler. Mahayanacilar ise; Hinaya na'nin kutsal metinlerini güvenilir bulmakla beraber, kendi sutra'larina kendileri nin inandiklarini, onlarin da tarihî kökeni bulundugunu, Budda'nin onlardaki gerçegi te lkin ettigini, fakat Hinaya-nacilarin anlayamadiklarini, Nirvana'ya ulastiracak gerçek doktrinin ken-dilerininkinin oldugunu ileri sürmektedirler. [157]

N- Budizm'de Inanç Esaslari Buddizm'de iman ikrarina "tri-ratna" (üç cevher) denir: "Budda'ya siginirim, dhamma' ya (doktrin) siginirim, sangha'ya siginirim". Bu iman ikrari Pali metninde (Samy utta-Nikaya'da) geçmektedir. Sutta'lardan birinde; Budda'nin kim simsiki üç cevherin fa ziletlerine güvenirse onun karsiya geçmek üzere nehre girdigini (sotapanna), yani aydi nlanmaya kavusmaya,nirvanaya ulasmaya namzet oldugunu söyledigi anlatilmaktadir. I man Ikrarfndaki üç cevherden birisini kabul etmeyen Buddist sayilmamaktadir. Rahip o lsun veya olmasin bütün Güneydogu Asya Buddistleri, üç esasi ayri bir ezgi ile okumaktadir .

Budda, üç cevherin ilkidir. O, dinin kurucusudur. Ancak Buddist telakkiye göre, Gerçegi (dhamma) bilmesiyle digerlerinden temayüz eden bu insan, zaman içinde dünyada gerçegi bi len kalmayinca gelmesi beklenen Budda'lardan birisidir. Bu anlamda daha önce 24 Bu dda gelmistir. Buddizm'in kurucusu Budda, bunlarin yirmibesincisidir. Theravada düsüncesine göre Budda nihâi duruma erisince bedenî hayatiyla ebedilesmistir, artik zamanmekân boyutlari içindeki âlemle bir iliskisi kalmamistir. Mahayana'ya göre, Budda'lar, ölümlü insanlarin yardim için basvurduklari askin varliklardir. Dhamma, Budda'nin telkininin esasini, doktrinini, cihansümul hakikati ifade etmekle Hiristiyanlik'ta Hz. Isa, Islâm'da Kur'an'in yerine benzer bir öneme sahiptir. Dham ma, ontolojik olarak Budda'dan öncedir. Budda, dhamma'nin ifadesi, tarihî tezahürüdür. Bud da'lar zaman zinciri içinde gider, gelirler; fakat Dhamma ebedîdir. Bu, bir anlamda Y unanca Logos'a tekabül eden bir durumdur. Buddistler, Dhamma'ya bu anlamda siginir lar. Budda'nin hitabeleri, bu Dhamma gerçegini konu edinmistir. Bu gerçek, doktrindi r. Bu gerçege uygun yasanan hayat, Budda tarafindan "istikamet" olarak nitelendiri lmistir. Buddist inanca göre Budda'dan önceki 24 Budda gibi ondan sonra da, simdiki Budda devresini takiben Budda'lar gelecektir. Her Budda, insanlarin hakikati kay betmesi üzerine doktrini telkin için gelmektedir. Pali metninde ilki ve en önemlisi Me tteyya olmak üzere gelecek 10 Budda adi verilmektedir. Pali gelenegine göre bunlar, Hind kozmolojisinin 4 bölgesinden biri olan Jambudipa (Hindistan'da) bölgesinden gelme

ktedir. Her Budda, Dhamma'yi ögütlemedikçe, bir Sangha kurmadikça ve dine tutunmadikça Nirv ana'ya girmez. Sangha, dünyanin en eski bekâr kesisler, rahipler toplulugudur. Rahipler manastirlar da topluca münzevî olarak yasarlar. Ayrica rahibe toplulugu da vardir. Dilenci rahip lere "bhiksku" (Pâli: "bhikkhu"), rahibelere ise "bhikshuni" (Pâli: bhikkhani") denir . Ruhban hayati fakirlik, bekârlik ve sessizlige dayanir. Katil, hirsiz, esir, ask er, bulasici hastaliga yakalanan, bedenî maluliyeti olanlar disinda herkes rahip ve ya rahibelige basvurabilir. Rahip olmak için en az 20 yasinda olmak gerekir. Ancak 15 yasini bitiren teskilata alinabilir. Hattâ 7 yasini bitiren bile, eger ailesi r azi ise alinabilir. Baska din ve inançlardan dönenler, bir sinama devresinden sonra rahiplige kabul edilebilirler. Teskilâta ilk giren saç ve sakalini keser, san elbise giyer, yetkili rahibin önünde üç defa iman ikrarinda bulunur. Rahiplik adayi en az on r ahip önünde baskan rahip tarafindan imtihan edilir. Imtihan olumlu sonuçlanirsa kendis ine, dört vacip, dört büyük günah baskan tarafindan belletilir. Bir rahip, bu günahlardan bi risini islerse muvakkat olarak veya süreklice Sangha'dan çikarilabilir. Rahip, Sangh a'dan kendi Istegiyle de ayrilabilir, evlenebilir. Ancak rahip ve rahibe iken ev lenme yasaktir. Buddistler arasinda en büyük ayrilik, rahiplerle rahip olmayanlar ar asindadir. Rahip olmayanlar, Nirvana'ya eremezler (önceki hayatinda rahip olanlar hariç). Rahibin sadece bir takim elbisesi olur ve o da üç parçadan olusur: Gömlege benzer bir al tlik, bir kusakla bagli ve dize kadar varan bir çesit etek, dizlere kadar inen ve bir tarafindan sol omuza atilmis (böylece sag omuz çiplak birakilmis) bir örtü. Kiyafet eskiden sari (Tayland, Kamboçya ve Seylan'da hâlâ öyledir), orta çagda ise kirmizi idi (sim di Burma'da portakal rengi, Japonya'da siyah). Ayrica rahibin yiyecek için sadaka kâs esi, ayda iki defa kullanmak üzere tras biçagi, tesbihi bulunur. Rahip günde bir defa (ög le) yemek yer, tam bir cinsi perhiz sürdürür, hiçbir eglenceye katilmaz, para alip vermez , mal edinmez. Ayda iki defa rahiplerin suç itirafinda bulunduklari dolunay ve yen i ay günlerine, uposatha (upavasatha) günleri yani oruç günleri denir. Bu âdet, Brahmanizm 'deki soma kurbani devresindeki oruç günlerinden aktarilmistir. Yeni ayin ve dolunay in 7. günlerine de oruç günleri denir; fakat bu günlerde itiraf yoktur. Bu günlerde rahip olmayanlar da en iyi elbiselerini giyerler, dindar Buddistler dünyevî islerle ugrasm azlar. Rahiplerin suç itirafi, en az dört rahipten olusan toplulukta olur. Patimok-ha kaidelerini okumasi sirasinda okuyucu, her bölüm sonunda, bulunanlarin böyle bir suç isl eyip islemediklerini sorar. Varsa itirafi dinler, cezayi takdir eder. Buddist ma nastirlarina "vihara" denir. Sayisi 227'ye varan birtakim kaidelere, ufak tefek farklarla, bütün Buddist manastir ve ekollerinde büyük bir titizlikle uyulur. [158]

O- Buddizmde Inançla Ilgili Kavramlar a- Tanri: Budda'nin ve Buddizm'in tanri konusundaki tutumu daima tartisilagelmistir. Budda 'nin yaratici Tanri hakkinda ne söyledigi açik degildir. Aslinda onun devrinde tanri kavrami bilinmeyen bir kavram degildi. Ancak Brahmanlar, Tanriyi, insanlar tara findan zarar verilen, yaptigindan pisman olan, aldatilabilen, sihirle etki altin a alinabilen, zaaf ve düskünlükleri bulunabilen bir varlik olarak nitelendiriyorlardi. Iste Brahmanlara ve onlarin temsil ettigi dine tepki olarak yaratici Tanri ve o na yöneltilmis diger dinî kavramlara (ibadet, kurban vb.) ilgisiz, hatta karsi görülen T eravada Buddizmi, Caynizm ve Ajivika hareketi; kurtulus, ahlâk, gerçek gibi seylere yer vermekle tanri, ruh, kurban, kurtulusu inkâr eden Karvaka materyalistlerinin di ne karsi ateizminden farkliydi. Hint geleneginde monoteist, politeist, monist ve panteist tanri anlayislari vard i. Budda'dan nakledilen iman ikrari, Üç Cevher arasinda veya Sekiz Dilimli Yol'la il gili maddelerde tanri ile ilgili bir anlatima rastlanmaz. Ancak Budda'nin tanriya

karsi söyledigi bir söz de bize intikal etmemistir. Bu konudaki sessizligin, Yahudi lerin ahiret inançlarinda oldugu gibi, kutsal metinden kaynaklandigi dikkatten kaçma maktadir. Pali metni Budda'dan asagi yukari dört yüzyil sonra yaziya intikal ettiril -mistir. Bu uzun sifahi devrede gelismeler, ihtilaflar gözönünde bulundurulursa durum d aha iyi anlasilacaktir. Bunun*yaninda Buddistlerin ilgilerini kainatin kimin tara findan yaratildigindan çok izdiraptan, tenasüh çemberinden kurtulmak çekmistir. Ayn bir nokta olarak Budda'nin Hiristiyanlik'ta Hz. Isa'nin oldugu gibi, ilgi odagi hali ne gelmesi, onun tanrilastirmasina yol açmistir. Budda bütün putlarin kirilmasini^emre tmesine ragmen onun heykelleri yapildi, zamanla tanrilastirildi. Eger bir tanri k avrami olmasaydi Budda'ya böyle bir durum nisbet edilmezdi.

Caynizm de Buddizm gibi ateist bir elin olarak nitelendirmektedir. Ancak Sthanak avasi adli bir Caynist mezhebi taraftarlarinin önceki Caynizm'in ateist oldugunu i leri sürmeleri hatirlanirsa, benzeri bir durumun sonraki Theravada Buddistlerince ileri sürülmüs olabilecegi düsürülebilmektedir. Bunun yaninda Buddizm, yayildigi yerlerde, birçok din, inanç, kültle karismistir. Böylece Mahayana'nin çesitli ülkelerde ayrintida fa rkli bir tanri anlayisi olusmustur. Bu anlayis, insanligin kaderini elinde tutan bir yaratici Tanri yerine, ezeli Budda'yi koymakla gerçeklestirilmistir. Adi-Budda kavrami Nepal ve Tibet'ten Buddist Asya ülkelerine yayilmistir. Bu kavramin Islâm'i n, Asya'da gelismesi sonucu, Buddizm'de de Islâm'daki gibi bir tanri kavrami bulund ugunu göstermek üzere gelistirildigi de ileri sürülmüstür {Bk. DCR, 29 b). Budda böylece Mutl k Varlikla bir tutulunca onun üç tabiati oldugu gündeme getirilmistir (Budda-kaya). Bu nlardan ilki Budda'nin mutlak, ezeli varlik olarak dharma, yani gerçekle iliskili vücudu (dharma-kaya); ikincisi semavî, ölümsüz ve mes'ut varligi; üçüncüsü de Gotama olarak b ligidir. Tibet'te Avalokitesvara, Budda'nin merhametini ve hikmetini ifade etmek te, dinî lider Dalay Lama onun bir hululü olarak görülmektedir. Yine Nepal ve Tibet'te Ad i Budda'nin pratik bir dhar-ma-kaya ifadesi, Çin ve Japonya'da da Amitabha (amida) adiyla yayginlasmistir. Bu; iradesi, hikmet ve sevgisi bulunan, inayet, merhamet , kudret ve bilgi sahibi bir yüksek ulûhiyeti ifade etmektedir. [159]

b- Karma ve Tenasüh: Hint dinlerinde ortak "karma" ve "tenasüh" (samsara) inançlari Buddizm'de de vardir. Karma; is, davranis anlamina gelen, fakat çogu defa isleri yöneten, bu ve gelecek h ayatta bir çok maddî etkileri bulunan kanunu ifade eden bir terimdir. Bu terim, eski Vedalar devrinde gözükmez, Upanisadlarla ortaya çikar. Karma, bu ve gelecek hayatda-ki sosyal farkliliklar, iyi-kötü kaderin önceki hayatta yapilan iyi-kötü isler sonucu olustu gunu ifade eder. Budda'dan önce karma böyle bilinmektedir. Karma kisinin içinde bulundu gu kast dilimine göre degismeyen görevi, bir çesit mecburi kader anlayisidir. Budda ir adî davranisa isaret etmistir. Her sey yapilan fiile, o da anlayisa baglidir. Karm a, Buddizm'de, anlasilmasi zor bedeni bir güç olarak görülmektedir. Karma-nan çikmasiyla ha yat cevheri asli bilgisini yeniden kazanacak ve orada hareketsiz kalmak üzere âlemin zirvesine yükselecektir. Iste bu hayat gücü, bir dinamo gibi, insanin hislerini, ümitle rini, sevdiklerini-sevmediklerini ve ömür boyu yaptiklarini, potansiyel olarak tasiy arak, yeni bir varliga aktarmakta yeterli imkana sahiptir. Dolayisiyla karma, ki sinin iradesiyle yaptigi seyi ve bunun sonucunu kapsar. Yapilanlar, kisi için kaçila mayacak bir sonuç getirir. Herkes böyle bir karma'yi miras alir. Bunu diger karma ta kip eder. Bu bir determinizm degildir. Çünkü kendi karmasi içinde herkes iyi veya kötü is ya pmakta hürdür. Kisinin kendi karma'si onu mecbur etmemektedir. Buddist görüse göre yeni ka rma için önemli olan davranis degil, iradedir. Karma'nin semerelerini fail ya bu hay atta ya yeni dogumda veya daha sonraki dogumda görecektir. Buddist görüse göre hirs, kin ve hilenin aldattigi kimsenin karma'si kötü, aksi de iyidir. "Budda'dan önce Hindistan'da tenasüh ve karma inanisi var miydi? Budda bu iki kavram i insanda sürekli bir nefs, ruh bulunmadigini ifade eden "anatta" doktrini ile nas il uzlastirdi?" sorusu Buddistler için önemli bir konuyu ortaya çikarir. Zira bu Hindi stan'da tamamen Bud-distlere has bir doktrindir. Buddistler, ayri bir ruh yerine

ruhsal tezahürleri (duygu, irade, suur, idrak vb.) bedenle bir bütün olarak almak yol uyla insan kavramina giderler. Yani insan, bedenle zihnî özelliklerin bir bütünüdür. Bunlar güzel bir anda, dogumda bir araya gelmistir; aci bir anda, ölümde ayrilacaklardir. Bud dizm'de beserî bir fert, 5 "khanda" (grup) içinde düsünülür. Bunlar bedenî, hjssî, suürî, ira parçalardir. Bu 5 grup, ömrün çesitli safhalarinda degisik görüntüler ve nitelikler sergiler. Ruhu kabul etmemek ve "anatta" doktrini Buddistleri tatmin etmedigi için "Pudgalava din'ler" denilen bir mezhep, ferdî ruha yeniden yer vermek zorunda kalmis; fakat di gerleri bu gelismeye karsi çikmislardir. Karma ile ilgili ve ülkemizde daha çok bilinen bir buddist dtnî ve felsefî kavrami tenasüh tür (samsara: yeniden dogus, tekrar-tekrar gelme). Tenasüh, bir hayattan ötekine geçisi ifade eder. Ondan kaçinmak mümkün degildir. Zira Buddist ana izdirap doktrininin, tek bir hayat süresinde anlasilmasi gerçeklesmez. Tenasüh bitmek bilmeyen bir yeniden dogu s silsilesidir ve içinde bir eziyet, çile yumagi tasir. Tenasuh, sadece insan seklin de degil, en küçük sinekten insana kadar bütün canli kategorilerini içine alan bir yeniden h ayata dönüstür. Ancak sadece insan olarak gelindiginde tenasuhtan kurtulup Nirva-na'yi kazanmak mümkün olabilir. Bu arada belirtilmelidir ki "Buddizm'de tenasuhla yeniden dogan nedir?" sorusu, ruhu kabul etmeyen Bud-distlerin onun yerine ikame ettikl eri kavrami anlamak kadar zordur. [160]

c- Nirvana: Nirvana (Pali dilinde Nibbana), kelimesinin kökü oldugu kabul edilen "nibbati" fiili , üfleyerek serinletmeyi ifade etmektedir. Ilk Buddist geleneginde bu kelime, "ser inlemis", yani arzu ve ihtiraslarin, kötülüklerin atesinden kurtulmus, sakinlesmis ide al adam olmayi dile getiriyordu. Böyle bir insan "aydinlanma"ya kavusmus, Nirvana' ya ermis olarak nitelendiriliyordu. Buddizm böylece yeni bir insan tipi getirmis ol uyordu. Bu insan, "klesa" denilen ve sayisi mezheplerarasinda 10, 16, 26, 30 ola rak degisen manevî kirlerden arinmis, fakat ömrünün geri kalan kismini tamamlayan bir ki mse idi. Bu kimse, "klesanirvana"ya ulasmis, ömrü bitip cismanî hayata veda edince de Nirvana tamamlandigindan "pari-nirvana"ya varmis sayiliyordu. Nirvana (nibbana), Pali metinlerinde durgunluk, dinginlik, huzur, - arinmislik v e ölümsüzlük seklinde nitelendirmektedir. Bazi batili bilginler Nirvana'yi yokolma seklinde anlamislarsa da bu isabetli degildir. rBudda, insani duygu ve arzulan bir atese benzetmis, Nirvana'yi da bu atesin sönmesi seklinde açik lamistir. Budda'nin bas sakirdi Sariputta îtlpatissa, Nirvana'yi "Istek ve tutkula rin, kin ve nefretin yokolmasi, yanilarak yolunu sasirmaktan kurtulma" seklinde tarif etmistir. Hinayana mensuplarina göre Nirvana; varlik, ihtiyarlik, ölüm ve izdiraplardan kurtulma dir. Ancak Nirvana; yokolma degil, yüce gerçegin gerçeklesmesi, ihtirasin yokolmasidir . Mahayana mensuplarina göre de Nirvana yokolma degildir; fakat o , bir baris, mükem mellik kazanma, hikmet kemaline ulasma, sonsuz mutluluga kavusmadir. Mahayana fe lsefî ekollerinin gelismesiyle Nirvana, Budda'nin mahiyeti ile ilgili Mutlak kavram i, nihâî realite ile bir tutuldu.

Buddizm'de Nirvana'ya ulasmis bir kimsenin ölüm sonrasiyla ilgili açik bir bilgi yoktu r. Öldükten sonra Budda'nin ne oldugu sorusu Buddizm'de hep sorulagelmistir. Budda'ni n kendisi de Nirvana'ya erismis bir kimsenin öldükten sonra varligini sürdürüp sürdürmeyecegi konusunda kesin bir açiklama yapmamis, bu konuda herhangi bir sey söylemenin yaran ol mayacagini savunmustur. Çesitli varliklardan birisinin seklinde tenasuhla tekrar düny aya gelinecegini kabul eden Bud-dizm'e göre, kötü amel isleyenler kötü karmalariyla Içinde b ulunduklari kalpa'nin sonundaki cehennemde, iyiler de gökde, cennette tanrilarla b irlikte {Mahayana'ya göre) ikamet ederler. Ancak bu cennet-cehennem devresi ilâhî dinl

erdeki gibi nihâî ve devamli degildir. Bud^ distler, tanrilarin saadetli hayatlarini n da geçici oldugunu kabul ederler. Onlara göre gerçek saadet, nihâî, tenasuhsuz kurtulus, yani izdirapli hayata tenasuhla tekrar, tekrar gelmekden muaf olma, ancak Nirvan a'ya kavusmakla mümkün olabilir. [161]

d- Metteyya: Hiristiyanlik'taki Mesih, Faraklit gibi Buddizm'de gelecek bir kur-tarici sahsiy et, inanci ve beklentisi vardir. Bu kurtaricinin secere, sülale adi Metteyya (Mait reya), esas adi Ajita'dir. O, simdi deva'lar âleminde Tusita cennetindedir. Onun h ayatinin safhalari, Gotama Budda'ninkiyle benzer olarak geçecegi kutsal metinlerde yazilidir. Bu gelecek Budda inanci ile ilgili eskatolojik ümitler, diger bir deyi mle âhiret beklentileri, bir kurtarici tasavvuru içinde, bir çesit Buddist mesihçiligi o larak özellikle Orta Asya ve Burrfta basta olmak üzere, Buddist ülkelerde önemli bir kon u olusturur. Tibet ve Mogolistan daglarindaki kayalara "Gel, Maitreya, gel!" yaz isi kazilmistir. Budda, dini tamamlayamadigini, kendinden sonra Metteyya, yani h erkese, âlemlere rahmet bir kimsenin gelip bu isi tamamlayacagini ifade etmistir ( Le Saint Coran, trc. Muhammed Hamîdullah, Paris 1989, s. 375) Metteyya, simdi "Bodi satva"dir. [162]

Ö- Buddizmde Ibadet, Ma'bet ve Ahlâk Ibadet ve dua, ulûhiyet anlayisina baglidir. Bu sebeple bazi dinler tarihçileri, Bud dizm için varsaydiklari ateizme paralel olarak, bu dinde dua ve ibadet bulunmadigi ni yazmislardir. Bununla beraber onlar da Buddistlerdeki dinî baglilik v e dinî uygulamalarin farkindadirlar. Budda zamaninda bütün is, izdirabin kavranilm asi ve giderilmesiyle ilgili dört kutsal gerçek, Sekiz Dilimli Yol, kisacasi Nirva-na 'dir. Budda sonrasi, ondan kalanlarla ilgili stupa, onun heykellerinin konuldugu yerler olarak pagodalar ortaya çikmistir. Vihara'lar (manastirlar), ilk seklini Bu dda devrinde gezici kesisler ve yardim toplayicilarin biraraya geldigi bahçelerden (arama'lar) almistir. Öte yandan magaralardaki basit ikamet yerleri zamanla muhtes em magara manastirlarina dönüsmüstür. Budda'dan sonra kutsal seyler, yerler ve günler, onun la ilgili olarak belirlenmistir. Ayrica dinî vesilelerle kutlanan senlik günleri de vardir. Ister Sangha üyesi, isterse de kesis veya rahip olmayan kesimden olsun bir Buddist, "Üç Cevher" (Buddist amentüsü), "Sekiz Dilimli Yol" ve "bes emr"e baglidir. Bes emir için de en önemlisi "ahimsa"dir (öldürmemek, zarar vermemek). Buddizm'de canlilar birbirini n akrabasi sayilir, hiçbir canliyi incitmemek hedef alinir. Tenasüh inancina göre bugün hayvan olanin sonraki hayatta insan, insan olanin da hayvan olarak gelebilecegi kabul edildiginden hayvanlara zarar vermekten çekinilir. Hayvana zarar verenin son raki hayatta dünyaya hayvan olarak gelecegine ve ayni muameleyle karsilasacagina in anilir. Bundan dolayi bir Buddist için kan dökmemek, zarar vermemek çok önem tasir. Hindistan'da önce "cetiya" denilen tümsek veya toprak yiginiyla ilgili halk kültü, Buddi zm'de Asoka zamanindan itibaren kesis olmayan Buddist halk kesiminin içinde Budda ve önemli Buddist erenlerinin (arahant) hatiralarinin saklandigi için tazimde bulund uklari stupa'lara dönüsmüstür. Buddist kutsal metinlerinden Maha Parinibbana Sutta'ya göre Ananda, Budda'ya ölümünden sonra ondan kalanlarin nereye konulacagini sormus; o da st upa yapilip orada muhafaza edilmesini istemistir. Buddizm arastirmacilari bazi se beplere dayanarak bu bilgiyi isabetli bulmamaktadirlar. Ilk stupalar, genellikle tastan yapilmis yari küre, kubbe ve etrafi parmaklikli yapilardir. Hindistan disi ndaki stupalara örnek, Burma BuddIstlerinin günümüze kadar haftada bir defa ziyaret ettik leri, içinde Budda'nin saçindan bir tutam saklanan Rangoon civarindaki Shway Dago

n verilebilmektedir. Seylan'da stupa'dan gelismis Buddist kutsal yapilarina "da gaba" denilmistir. Bununla beraber bu iki kelime her zaman ayni anlama da gelmez. Bütün stupa'lar dagaba degildir. Çünkü onlarin bir hatira odasi bulunmayanlari da vardir. Avrupa'da Portekizliler ve Ingilizler'den kaynaklanarak daga-ba'nin pagoda hali ne getirildigi düsünülmektedir. Ancak bu konudaki bilgi eksiligi Farsça'daki "bütgede" (Put evi) kelimesinin unutulmasindan ileri gelmektedir. Pagodalarda Budda'nin he ykeli bulunmaktadir. Önceleri bulunmazdi. Buddizm disaridan etkiler almis ve bu deg ismeler olusmustur. Ilkin Hindistan'da M.Ö. 1. Yüzyil ve milad arasi ya bhakti dinda rligindaki tanri kavramindan veya Kuzeybati Hindistan'daki helienist etkilerden b u heykel kültüne bagli tanrilastirma eylemi gelismistir. Bu gelisme, çesitli Asya ülkele rinde mahallî tezahürler göstermistir.

Bir Buddist pagoda'ya girdiginde Budda'nin heykeline ta'zimde bulunur. Ona çiçek, tütsü sunar, isik, ates, mum yakar. Bu arada sunduguyla ilgili bazi seyler okur. Meselâ "Ben bu güzel isigi Aydinlanmis Olana sunuyorum. Bu degerli hareketle karanligi da gitmak istiyorum" der. Buddist, Budda'nin heykeli karsisinda ta'zim davranisi ol arak diz çöker, ellerini yüzünün önünde avuçlarini birlestirmis oldugu halde tutar; bazi ta'z durumlarinda alnini yer©, koyarak tam secdeye kapanir. Manastir toplanma salonlari nda topluca tazimler, genellikle kutsal metinler veya bunun için hazirlanmis yazil ardan okunarak birlikte yapilir. Bu is kesisler için her gün sabah-aksam tekrarlanir . Kutsal günlerde kesis olmayanlar da günün özel programina katilabilirler. Bu programin sabit bir sekli yoktur. Programin düzeni ve genisligi, yönetici yetkili kesise bagl idir. Kutsal günlerde genellikle ileri gelen bir kesis Buddizm'in telkinati veya a hlâkî, manevî emirleri konusunda vaaz verir. Çin Buddizminde az sayidaki tahsilli kesis ve mistik disinda dindar Buddlstler için B udda'lar ve bodisatva'lar tapinma nesnesidir. Bu, Amida'ci veya Temiz Ülke mezhebi ne bagli olanlar için böyledir. Bu mezheplerin manastirlarindaki ezberden birlikte o kuma salonlarinda Âmitabha {askin Budda ebedî isik) ve iki büyük yardimcisinin heykeller i bulunur. Bunlara "Budda'nin adina" diye ta'zim edilir, tapinilir. Bunun sebebi , bütün canli varliklari kurtarma ve bir budda olmadir. Bununla beraber Çin'deki Buddi st ve Taoist tapinaklarda kesis veya rahip olmayanlar; hastaliktan kurtulma, refa h, basari, oglan çocugu isteme gibi dünyevî sebeplerle tapinirlar. Çin'deki bu Amida tap inmasini gerçek bir teizm olarak görenler vardir. Onlar, Amitabha'nin asagi yukari t anri sifatlarina sahip oldugunu; Avalokitesvara'nin, bir bodisatva olarak, kurta riciligini; Temiz Ülke'de yeniden dogmanin ebedî kurtulusa tekabül ettigini kabul ede rler. Bu sebeple yine onlar, dindar Buddistle-rin alçakgönüllülükle atesli bir sekilde ve uzun uzun gönülden dua ettiklerini de buna eklerler. Budda ile ilgili olarak, ondan sonra, belirlenen kutsal seyler sunlardir: 1- Budda"nin heykelleri, 2- Budda'nin hatiralari, 3- Bo veya Bodhi Agaci. Budda heykelleri asagi yukari M.Ö. I. Yüzyilda kullanilmaya b aslamadan önce Budda'yi temsil eden semboller olarak Budda'nin hatiralari, Bo Agac i vardi. Budda heykelleri, genellikle onun oturup bagdas kurmus Incir Agaci alti ndaki meditasyona dalmis halini tasvir eder. Ayakta ve yatan heykelleri de vardi r. Budda heykelleri yaninda, Hiristiyanlik'ta Meryem, azizler ve meleklere tekabül eden Bo-disatva'lann heykellerine de ta'zim gösterilir. Budda'nin öldükten sonra yaki lmis cesedine ait bazi kalintilar, hatiralarin hâla büyük pagoda'larda bulunduguna ina nilir. Mesela Seylan'da Kandy'de Kutsal Dis Tapinaginda onun disi, Burma'd a Rangoon'da Shwe Dagon Pagodasinda ise saçi bulunmaktadir. Bodhi (Bo) Agaci, Budda 'nin Neranja-ra nehri kiyisinda simdiki Gaya, Uruvela'da aydinlanmaya ulastigi i ncir cinsinden agaçtir. Budda'nin gözde sakirdi Ananda'ya sorularak bu agacin tohum fidani alinip yetistirildigi ve birçok yere dagitildigi ileri sürülmektedir, Aslinda k utsal agaç kültü, Budda'dan önceki Hindistan'in bir gelenegidir. Budda ile dogrudan ilgil i degildir.

kisinin tutum ve davranisiyla aydinlanmaya ulasmasi gayesine bag lidir. Burada bir stupa y apilip onun kalintilari orada muhafaza edilmistir. giydirilmesi gibi vesilelerle yapilir. zihni olgunluk ve p arlakligi. zihnini. Güneydogu Asya ülkelerinde bu. 4. nefesini. Ayrica kesisler için Patimokkha kurallari vardir. Asoka burada da bir sütun diktirmisti. Imparator Asoka burayi ziyaret etmis ve üzeri kitâbeli bir de sütun diktirmisti. misafir agi rlamak gibi yardim. Budda'nin bedeninin ölümü sonrasr yakildigi yerdir. Buddizm'i tanitan yayimlarla.Bihar'da simdi Bodhi Gaya denilen aydinlanma yeri. hirs. Budda'nin dogumu. Kushinagara {eski adi Kusinara). cinsî tatmin i. kesislere yiyecek yardimi yapmak. bedenî sükuneti kazanacaktir.Budda ile ilgili kutsal yerler olarak ziyaret edilen Kuzeydogu Hindistan'da dört ye r vardir: 1. en yüksek idealdir. Bunlara ke sis olmayanlar için üç. Onlardan daha dindar olanlar. saçl arini yeniden kazirlar. Bekâret. hareketlerini yavaslatacak. ortak tatil günüdür. Bütün bu dört yer ziyaret edilmektedir . hayir islerine yardim etmek. yillik kutsal gün olarak. Genis manastir kalintilari yan inda stupanin da bugün ayakta olmadigi görülmektedir. Çinli meshur seyyah Fahsien ve Hsüan Tsang da buralari ziyaret etmis ve haklarinda bilgi vermislerdir. olmasin her buddisti baglar. Kapilavastu'dâ bir koru idi. kin. kesis olanlar için de bes emir daha eklenir. Burada yapilmis Iki stupa bilinmektedir. Sarnath. günler Hiristiyanlarin pazar günü gibi tatildir. Buddist felsefesi. Bu dört gün gelenege. Budda devrinde içinde hikmet ve ilahiyat konularinin tartisildigi bir geyik parki idi. böyle yapar. nefret. Bir-Buddistin yaptigi."Mahallî" manastirlarda Patimokha kurallarinin okundugu dolunay ve yeni ay günler ine eklenen iki çeyrek ay^ gününden olusan dört Uposattha günü kutsal bilinir. adlan verilmeksizin Pati metnindeki Maha-parinibbana Sutta'da geçmektedir. dayanisma faaliyetleri tesvik edilir. göre kesis olmayanlar için dinî tören nidir.. Bu gün.Mayis ayinin dolunay gününde. Bu günden üç ay önce subat dolunay günü. Buddizm'in ilk bin yillik gelismesinde evlenme ta kir edilmisse de. Güney Asya ülkelerindeki Buddis tlerden. Buddist. sehvet gibi kötü huylardan uzaklasacak. söyledigi ve düsündügü her se . Bes temel ahlâkî prensip kesis olsun. Yeni pagoda ve manastir yaptirmak. Kesisler Uposottha günlerinde. yardimlasma. derecelendirilmesi. Yine yillik bir dinî devre. 3. Kadinlard a da ahlâk-fazilet esastir. Buddistlerin kutsal günleri aylik ve yillik olarak iki çesit olup' Budda'yla ilgilid ir: 1.. yaslilara ait az bir kesim. Budda'nin manastir disiplin kurallar ini ilân ettigi Vinaya'ya atfen kutlanir. Sarnath'da manastir kalintilari büyük bir alani kaplamaktadir. özel törenler ve halk senlikleri yle kutlanir. maddî se ylere baglanmayacaktir. Bu dört yer. Kesisler bu sürede halki va azlarla egitirler. Mi lletlerarasi pazar tatil günüdür.Öldügü yer olarak Uttar-Pradesh'te Kushinagara. hile. Buddizm'de ahlâk. aydinlanm asi ve nihaî nirvana'y^a gir-v mesi kutlanir ve anilir. Buddist cömert olacak. Burma ve Tayland'da böyle degildir. 2. Seylan'da bu. zamanla bazi tavizler verilmistir. Lumbini. Gaya'da bir Seylan krali tarafindan "Büyük Aydinlanma Manastin" yaptirildi. bütün kötülüklerin kaynagi olarak görür. Muson yagmurlar i dolayisiyla kesislerin manastirlardan ayrilmamaya mecbur kaldiklari Temmuz'un ilk günü ayin dogmasindan Aralik dolunayina kadarki süredir. Buddistlerin senlikleri ya böyle kutsal günler dolayisiyla veya m anastir hayatindaki kesislerin görevlendirilmesi. 2. bedenini kontrol edecek. kesis adayina kefil o lmak. Sekiz Dilimli Yol d a bütün Bud-distler içindir. Sekiz Dilimli Yol ile ilgili çalisma yapar. o ruç tutar ve manastirda r meditasyona vakit ayirirlar.Ilk vaazini verdigi Benares yakinindaki Sarnath'daki geyik parki.Budda'nin Nepal'deki dogum yeri olan Lumbini.

"Le Buddhisme Indien". Histoire des Religions. Erich From.in farkinda olmasi. 152-157 . Foy. Paris -1921. ölüm den sonraki 3-7 gün arasinda yapilir. ölünün ruhu lgili âleme geçmesi için yardim gibi. 261-270. Bu yakma isinde. Ilhan Güngören. Bu törenlerde. Reynolds. Man's Religious Ouest. çok fakir kimseler yakifmaz. Parrinder. Günümüzde ceset için uygulamalar farklidir.Bölümün Bibliyografyasi Andre Bareau. Ankara 1947. kokusmasi. France 1983.E.F. 98-136. . Buddistler. Psikanaliz ve Zen Budizm. London 1975. George Grimm. New York 1962. Burma ve Tayland gibi nüfusun çogunun Buddist oldugu yerl erde ölüyü yakma. New York 1971.E. London 1965. Nigosian. . bunu gün boyunca sürdürmesi istenir. ölünün ailesini teselli.Frank E. Fransizcaya ter. 196-206. Buddistler. tesbihi kutsal görür. 161. 148-173. VVorld Religions. bozulm asindan kesislerin ibret almasi Istenir. Delhi 1973 Ilhan Güngören. Hinduism and Buddhism. Gr. Istanbul 1981. nesr. Buda ve Ögretisi. ancak yakma daha alisilmis yoldur. Garol. 1-14. Abidin Itil. The Great Religions of the Modern VVorld. A Reader's Guide to the Great Religions. . Le Bouddha. 1/1146-1215. aile üyeleri ve dindaslar arasinda malî ve dinî yakinlik olusturdugun a inanilir. . Onlarin bazi inanç ve dinî gelenekleri mezh eplere göre degisir. New Jersey 1947. DictionnaIre des Religions.G. "Buddhism". A. Seyl an'da ancak zengin aileler yakma yönüne giderler. Londo . Oldenberg. Hopkins.VValter Ruben. Gr. Christmas Humphreys. Parrinder. 120. Buddhism.A. 71. Buddh ism. New York 1962. IRichard A. London 1977. doktrinle ilgili konu lan telkin de yer alir. Asian Religions. S. Foucher. Yakilmayan cesetl er açik bazi alanlara konup onlarin vahsi hayvanlarda parçalanmasi. The Religions of India. "Buddhism". hem de gömme yoluna gidilir. Güneydogu da hem yakma. büyük çogunluk ölüleri gömerler. 7 gün boyunca çesitli kesis gru plarinin büyük katkilarinin geçtigi. Bu. H. Çocuklar. E. London 1970. Gallimard 1970.E. 68-111 .A. The VVorld's Living Religions. [163] V. Trevor Ling.. Britain 1978. çesitli törenler icra edilir. 171. Ölüler yakilsa da bu gene l bir uygulama degildir. 32. W. Çev. Kari Relschauer. Ed. 62-87. .265. Çev. Buddhizm Tarihi.W.G. S. A Dictionary of Comparative Religion. özde Buddizm'e uymayan (Buddizm'de ruh kavraminin olmamasi açisindan) seyler yapildigi gibi. Brandon. nesr. Istanbul 1981. London 1974. The Buddha. The Doctrine of Buddha.G. mum yakarlar. A Book of VVorld Religions. 139-173. New Delhi 1970. Sir Charles Eliot.G. gömülür. Parrinder. Britain 1976. önemli kimselerin mezarina çiçek sunar.

Gr. ilâhî din olarak nitelendirilmekte ve kabul edilmektedir. Tomlin.C.DT. London 1977. "Hak din" deyimi. Bu terimin ancak gögü Ta nri'nin mekâni olarak gören dinler için dogru bir nitelendirme olabilecegi belirtilmel idir. 359-390. vahiy mahsulü olan dinlere "Ilahî Din" denilmektedir. 109-150. Bakcground to the Long Search. Islamî anlayista bu gel isme. Religions of Mankind. din olarak Islâm. bir peygamberin g etirdigi hükümlere insanlarin uymakta ihmal göstermesi. The Way of Zen. "Semavî" kelimesi. F. 23-40[164] VI.H. kitap olarak Kur'ân. London 1971. peygamberler vasitasiyla insanlik âlemine gönderilen. Çünkü bazi dinlerde gök tanrilari (sky gods) bulunmaktadir. Ström. peygamber olarak Hz. Tomas. bir mekâna degil. Gr. London 1966. Alan W. Bu öz ellikleriyle ilahi dinler vahiy mahsulü sayilmakta ve vahiyle ilgilendirilmektedir .Ninian Smart. V. Suzuki. Ringgren-Ake. 156-223.J. . bazen bu deyimin baslik y apildigi da görülmektedir. Vahyi alan kimseler. VVatts. yani peygamberler. 161-181. Russel Webb. London 1973. bu "semavî" dey imi yine uygun düsmemektedir. Islâm. Yüce Allah tarafindan gönderilen bütün peygamberle rin teblig ettigi din. Britain 1977. Hz. Allah'in {C.H. Âdem'den Hz. konuya açiklik getirmekted . Ülkemizde "ilâhî din" yerine "semavî din" deyimi kullanildigi. 49-105. Britain 1979. ezberlenmesi özelligiyle dinler arasinda ayri bir yere sahiptir ve "hak din" geleneginin en iyi örnegini yansitma ktadir. Yahudilik ve Hiristiyanlik. Kur'ân-i Kerim. "ilâhî" kelimesinin tam karsiligi olmadigi gibi. dogrudan ulûhiyete nispet edilmelidir. The Religious Experience of Mankind. The History of Buddhist Tought. Britain 1977. hatta Kur'an' da adi geçen dinler de ilâhî din olarak nitelendirilmektedir. An intelligent Person's Guide to the Religions of Mankind. Kutsal kitabi Kur'ân'in geldigi gibi yazilmasi. Kur'ân-i Kerîm'de dört yerde geçmektedir[165]. . . Gr. Kur'ân-i Kerîm'in b azi sûrelerinde yer alan ve ayni sekilde baslayan üç âyet[166]. 258-268. onu insanlara bildirmekte ve ona uymalarini istemektedir. F. Muhammed Ile noktal anmistir. "The Buddhists". 194-230. Ilâhî dinlerde Yüce Tanri inanci oldugundan. 220-228. Lond on 1967. Dolayisiyl a din.BÖLÜM ILÂHI DINLER Allah tarafindan. Bu vahiy de. The iife of Buddha. . . Islâmî anlayista Yüce Allah mikandan münezzehtir. Zamanla. Schoeps. An introduction to Zen Buddhism. Bu anlamiyla semavi kelimesi. b ir mekân da ifade etmektedir. Les Grands philosophes de l'Orient.n 1977. London 1975. göge ait. Tomlin. Yüce Tanri (high god) te rim ve kavrami özde farklidir.Ninian Smart. dogru yoldan ayrilmasi durumun da yeni elçilerle emirler yenilenmekte ve pekistirilmektedir. gökle ilgili bir anlam da içermekted ir. Paris 1952. Our Religion.) insanlar arasindan seçtigi kimselere özel bir tarzda bilgi vermesi olarak algilanmaktadir. Edward J. Muhammed'e kadar gelen vahye ve peygamberlere dayan an dinî gelenege "Islâm" adini vermektedir.

Tanri.[169] Kutsal kitaplarinda yer alan ifadelere dayanarak Yahudiler. Bet ha-Mikdas. birini digerinden ayirmak zorlasmistir. onlarla ahitlesmis. Yahudiligin Dinler Tarihi'nde özel bir yeri bulunmakta ve bu din. Tartismayi bir kenara birakarak. Sina'da bu kavm i kendine muhatap kilmis. Bunlarin 4.Yahudi. [168] A. Israilogullarinin basina gelen bütün sikintilarin onlarin bu ahde uyma malarindan. bütün dinlerin üzerine üstün kilmak üzere. Musa'nin sahsinda Tora'yi (Tevrat'i) onlara göndermistir. Ibranî ve Israil Terimleri Yahudi: Ishak oglu Yakub'un oniki' oglu vardi.YAHUDILIK 1. Çünkü Yahudilikte din ile irk içice g rmis. geri kalani Avrupa'da ve dünyanin diger ülkelerinde yasamaktadir. Israilogullari ile Tanri arasindaki "ahd"e kutsal kitap larinda genis yer ayrilmasidir. Beyt u'l-Makdis). Israilogullari gibi terimlerle adlandirilm aktadir. kitabin büyük oranda muhatabi nin Müslümanlar olmasi ve bu çevrelerde Ilâhî dinden onlarin anlasilmis olmasindan dolayid ir. Aslinda bugünkü Yahudiligin bir din mi.'de. Onu en iyi. Filistin'in güney bölgesinde kuru . dünya literatüründe Yahudi. bu terimlerin bilinmesine baglidir. Onlara göre. Yahudilik'in Babil Sürgünü'nden sonra millî bir din haline getirildigi kanaati yaygindir. Yahudiligin sembolü. kutsal kitaplarinda ye r alan "Balam" hikayesin-deki su cümle tarif etmektedir: "Iste ayrica oturan bir k avimdir ve milletler arasinda sayilmayacaktir". dördüncü oglunun adi Yahuda'dir. bir "ahit" dini olarak da b ilinmektedir.D. onun kendi ne ait özellikleri ve nitelikleri bulunan bir din oldugu. ilâhî kaynakli en es ki din olarak nitelendirilmektedir.ir.Genel Bilgi Yahudilik. B ugün yeryüzünde Yahudilik'i din olarak benimseyenlerin sayisi 18-20 milyon civarindadir . onlardan emirlerine uyacaklarina d air söz almis ve Hz. Konunun daha iyi anlasilabilmesi. Yahud i dininin odak noktasi. tek Tanri'ya. Yahudilik. hidayet ve hak din ile gönde di". 6 milyonu A. Kudüs'teki Ma'bed'dir (Ibranice. Bu âyetlerden ikisine ait ortak ibarenin meali söyledir: "Ortak kosanlar istemese de. Ancak bu din. yaniisda olsa. bu genel kuralin disina çikmayi uygun bulmadik.B. yasayan ilâhî kaynakli dinlerin en eskisi. burada. fakat mensubu en az olanidir. Biz de. Onun a dina izafeten Israilogullarina Yahudi denilmistir. verdikleri sözü yerine getirmemelerinden kaynaklandigi.[167] Ilâhî dinler basligi altinda. kendilerini dünya mille tleri arasindan seçilmis kavim olarak görmektedir. Bu sebeple. benzerinin bulunmadigi ve bu sebeple de tarifinin güç oldugu söylenebilmektedir. burada. Ibranî. vahye dayanan kutsal kitaba ve peygamberlere yer ver mesiyle millî dinlerden. Aslinda "Ilâhî Din" basligi altinda bu dinlerin islenmesi. irk m i. millet mi oldugu pek açik degildir. Bu kavim. millîlestirilip bir irka tahsis edilmesiyle de ilâhî dinle rden farkli bir durum göstermektedir. Hiristiyanlik ve Islâm islenecektir. bu terimler kisaca açiklanacaktir. Bundan dolayi bu din. O. Tahrip edilmeden önce Ma'bed'in bir odasi Ahit Sandigi'na ayrilmistir . peygamberini. Geçmisi birkaç bin yil geriye giden bu dinin en ön emli özelliklerinden biri.4 milyonu Israil'de. hem kendi kutsal kitaplarinda hem de Kur'ân-i Kerîm'de belirtilmektedir. [170] a. yedi kollu samdan ve alti köseli yildizdir. Arapça.

Yüzyillarda Filistin'de görülen göçebe bir kabîlenin adidir. Yakub'a "gece içinde Allah'a giden " anlaminda "Israil" denildigini kaydetmektedir.[173] Evr ensel Yahudi Ansiklopedisinde kelimenin asil anlaminin belirsiz oldugu. Onlara göre Israilogullari. Abram'a {Hz.Tevrat'a Göre Yahudiligin Tarihçesi Yahudiligin tarihçesi. Simdiki Israil Cumhuriyeti de bu adi kullanmaktadi r. Hz. "Ibrî" veya "Hibrî" kelimelerinden gelmektedir. "Tanri ile mücadele eden" anlamin a gelebilecegi belirtilmektedir. namaz kilip zekât vermeleri.. seçkin bir kavimdir. Yahudilere bu ad. Yahudi kelimesinin Arapça "hade" kökünden "dönmek" ve "tevbe etmek" anlamina g eldigini. Ken'an diyarina (Filistin) yerlesmeden önce Ibranî. ilk defa. Tanri tarafindan verilmistir. Tevrat'ta "Tanri ile güresen" seklinde yer almasina ragmen. Yahuda kabilesine mensup olmalarina ragmen. Samariye'nin güneyindeki bölge. akrabaya ve yoksullara iyilik yapmalari. anaya. "Israil" kelimesine. Böylece onlarin torunlari da günümüze kadar bu isimle anilmislardir. O'ndan baskasina kullukta bulunmamalari.Ö. Bu âyetl erde. Ibrahim) Harran bölgesinden Ken'an diyarina göçetmesini . II. Musa'nin "Biz sana dönüp yalvardik " sözü sebebiyle oldugunu belirtmektedir.[171] Ibranî: Bu kelime. "öte tarafin insanlari" anl minda. Yahudi inancina göre Yakub'a bu ad. Firat ve Ürdün nehirlerinin öbür kiyisindan gelmis olan göçmenleri ifade etmektedir. Yehova da millî bir tanri olarak kabul edilmistir. Bu kelimeler.[172] Israil : Bu kelime. Kur'ân'da 40 âyette. Bundan dolayi Ya hudilik millî bir din. Babil Sürgününden sonra Yahuda'ya geri dönen I brânîler. M. kendilerine haram ettikleri disinda ki bütün yiyecekleri yemeleri. sahislar birbirine Yahudi demis lerdir. Sehristanî. XVXIV.lan Yahuda Kralligi da ayrica bu adin kaynagi olarak ileri sürülmektedir.verilmistir. Kutsal kitap. 41 defa "Benî Israil" (Israilogullari) kelimesi geçmektedir.[175] On iki Yahudi kabilesi de Israil adiyla anilmaktadir. 1232-1224) taraf indan diktirilen ve "Israil Aniti" diye anilan kitabede rastlanmaktadir. Yahuda adina nispet edilmistir. Hz.[174] Taberî. Ancak bu üç terim. [177] b. Süleyman'dan sonra ikiye ayrilan ülkenin kuzeyde kalan bölümünü olusturan kabîlelerin kralligini nitelend irmek üzere kullanilmistir. Sürgün 'den sonra da genelde toplum olarak. Tevrat'ta yer almaktadir. âlemin ve ilk insan in yaratilisindan peygamber Malaki'ye kadar geçen olaylari içinde bulundurur. Allah'in Israilogullari'na verdigi nimetler hatirlatilmaktadir. Üçüyle de ayni din mensuplari ve ayni topluluk ifade edilmektedir. ayni z amanda onlarin kutsal tarihini olusturur. birbirinin yerine kullanilmis ve kull anilmaktadir. sonradan genelde bütün Yahudileri içine alac ak bir sekilde kullanilmistir. Bu husus.Ö. ferd olarak da Ya hudi diye adlandirilmistir. genelde Israilliler adini almi slardir. peygamberlere uymalari. sözlerinden dönmemeleri. Kildânîlerin Ur sehrinden çikarlar ve Harran'a gelirler. bab aya. ibadet etmele ri.[17 8] Tanri (Yahve). Bu nimetle re karsi Israilogullari'nin verdikleri sözler ve onlarin sözlerinden dönmeleri islenmi stir: Allah'a inanmalari.Esaretten sonra umûmî olarak halk Israilliler diye adlandirilirken.[176] Ancak belirtilmelidir ki bu ad. Ken'an ülkesinin yerlileri tarafindan . Bu ad. Zira Ürdün'ün ba tisi. orada Israilli. adam öldürmemeleri. bu ismin Yahudilere verilmesinin de Hz. Samî irktan sayilan Ibrâniler. Yahudi Kutsal Kitabi'nda Kenan'a atif yapilmaktadir. Bu kavim. Bununla beraber. Ramses'in oglu Merneptah (M. Israilogullari. kutsal kitaplarina dayanir. Tanriyla ve insanlarla güresip yenen anlaminda Yakub'a Ta nri tarafindan verilmis bir lâkabdir.

Ismail'i alip çöle gider. Ibrahim. Lut) ve Harran'da kaza ndiklarini da yanina alarak Ken'an diyarina varir. çünkü neslinin Ishak'in adiyla çagirilacagini söyler. oglu için büyük bir ziyafet verir. Bu rada Ismail'in güldügünü gören Sara. ona sözünü yerine getirdiginden dola yi. Bkz. rüyasinda Abram'a görünür. Ibrahim'i denemek için. Ve senin gurbet diyarini.[181] Dok an dokuz yasina geldiginde Tanri ona görünür ve onun zürriyetin i çogaltacagini bildirir. karisi Saray'a söyle diyor: "Iste biliyorum ki. Bunun üzerine Ibrahim. Misir'dan böylece çikarlar. bütün Ken'an diyarini. ahdim seninledir ve birçok milletlerin babasi olacaksin ve artik adin Abram (yüce baba anlaminda) çagirilmayacak. çalilikta bir koçun hazir ol dugunu görür ve onu kurban eder. de. Hacer'i kiskanmaktan kurtulmus olacaktir. Ülkede kitlik çikinca Abram Misir'a gider. Böylece Sara. Lut. sarka dogru gider. senin sebebinle canim yasasin diye: Onun kizkardesiyim. Ve onun yüzünden Firavun Abram'a karsi iyi davrandi. Kars. ve onun koyunlari. sen görünüsü güzel bir kadinsin ve olur ki. çünkü seni birçok milletlerin babasi ettim. Misir'a yaklastiklarinda Abram. Çobanlari arasin daki bir tartismadan sonra Abramla Lut. Hacer. O da karisi Sara'yi. Bu sirada Abram. oglu Ishak'i sekiz günlük iken sün net ettirir. sigirlari oldu. Tanri da ona verecegini va'deder. Bu olay üzerine Rab. Ve Rab Abram'in karisi Saray'dan dolayi. gözlerini kaldirdiginda. Sara'nin dedigini yapmasini. Abram. Firavun'u ve onun sara yini büyük vuruslarla vurdu. fakat seni sag birakirlar. ondan biricik oglu ishak'i kurban etmesini ist er. derler ve beni öldürürler.[185] Ibrahim. Yine Allah. ona yardim edecegini bildirir. seksen a lti yasindadir. Abram Misir'a girdigi zaman. Abram'a görünüp o ülkeyi onun zürriyetine verecegini bildirir. onu ve karisini ve kendisine ait olan her seyi gönderdiler". iste karin. Ibrahim'e. ahit geregi. Abram . Abram ise Ken'an diyarinda oturur. zürriyetinin düsmanlarinin kapisina hâkim olacagini ve zürriyetinden gelen bütün milletl erin mübarek kilinacagini bildirir. Senin yüzünden bana iy i davranilsin. Ibrahim. adinin da I shak olacagini bildirir. Abram'i çagirip dedi: Bana bu yaptigin nedir? Bu senin karin oldugunu niçin bana bildirmedin? Niçin bu benim kizkardesimdir. O vakit orada Ken'anîler bulunu yordu. O'ndan zürriyet ister. ben de onu kari olarak aldim? Ve simdi.[183] Birgün Allah. emri yerine getirmek üzere bir mez-bah yapip biçagi eline aldigind a Rabbin Melegi göklerden ona seslenip çocugu bogazlamamasini. çünkü emri yerine getirdigin i bildirir. bulundugu bölgede hâkimiyetini kabu l ettirir ve bu arada esir edilen kardesi (daha önce kardesinin oglu olarak belirt ilir. nesiilerince ebedî ahit o larak sabit kilacagim. ayni gün sünne t olurlar. Öte yandan Sara. [180] Bu olaylardan sonra Rab. Tekvin XIV : 14-16) Lut'u kurtarip yanina alir. Ve Firavun. Ve vak i oldu ki. Misirlilar kadinin çok güzel oldugunu gördüler v e FIravun'un emîrleri onu gördüler ve onu Firavun'a medhettiler. Ismail de on üç yasinda iken. Abram da kend ine görünen Rab için bir mezbah yapar. "Ve ogullan Ishak ve Ismail onu Mamre karsi . Ancak Allah. Tanri. sana ve send en sonra zürriyetine ebedî mülk olarak verecegim ve onlarin Allah'i olacagim". Çocuk büyüyüp sütten kesildiginde Ibrahim. kendisi doksan dokuz. al ve git. kadin Firavun'un sara yina alindi.[179] Abram ve beraberindekiler. Bunun üzerine Abram. ve seni milletler yapacagim. kardesinin oglu Lut'u (Hz. Misirlilar seni görünce: Bu o un karisidir. karisi Saray'in bundan sonra Sara (prenses anlaminda) olarak çagirilmasini ve ondan bir ogul verecegini. birbirinden ayrilirlar. Ishak'i dogurur. Ibrahim'e. Ve onlarin hak kinda Firavun adamlarina emretti. Çok zengindirler. Karisi Saray'in teklifi üz erine cariyesi Hacer'le evlenir ve ondan Ismail dogar. dedi n. ve senden sonra zürriyetine. iste.emreder. Allah olmak için seninle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda ahdimi. Ibrahim'den ve zürriyetinden gelecek olanlardan ahit olarak her erkek çocugun sünnet edilmesini ister. yüz yetmis bes yasinda iken ölür. fakat adin Ibrahim {cumhurun babasi anl aminda) olacak. Bu durum Ibrahim'e kötü gürünür.[184] Ibrahim.[182] Allah. Ibrahim'den onu kovmasini ister. yüzüstü düser ve Aliah onunla söyle konusur: " en ise. Ve seni ziyadesiyle semereli k ilacagim. Tekvin XII : 5.

Babalarina. babasi tarafindan hazirlatilan yer e kutsal Ma'bed'i yaptirir. Musa. Yakub. Musa) olur (Tah. Kudüs'ü alir ve Yahudilerin en parlak devresini baslatir.[186] Ishak'in çocugu olmadigindan Allah'a yalvarir. Daha sonra da kuyudan çikarip onu Misir'a giden tüccarlara yirmi gümüse satarlar. Orada karisini kizkardesi olarak takdim eder. bir rüya görüp onu kardeslerine anlatir. Kardesleri onu kiskanir. Laban'in iki kizindan ve bunlarin yanind a gelen iki de cariyeden on iki oglu ve bir kizi olur. Basi.[193] Filistin'de Hâkimler ve Krallar devrinden[194] sonra Kral David (Hz .[18 8] Yakub. Musa'dan sonra Yesu. Yusuf'u sürüleri otl atmakta olan kardeslerinin yanina gönderince onlar da onu elbiselerini çikararak bir kuyuya atarlar. Esav ve Yakub adli iki oglu olur. niçin böyle yaptigini sorar. Allah Ibrahim'in ölümünden sonra oglu Ishak'i mübarek kildi". Yusuf. diger bir rüyasinda Günes. FUistîlerin krali Abimelek'in ülkesi Gerara 'ya gider. Ma'bedin bir odasina konulur. Onlari alip babasinin yan ina Ken'ana döner.. garba ve sarka. öte kilerin demetlerinin Ise kendisininkinin etrafini kusatip egildigini söyler. B ir gün ülkesindeki kitlik dolayisiyla Ishak. babasinin sevdigi Esav'in yerine hile il e kendisini mübarek kildirir. Burada. Hitti Tsohar oglu Efron'un tarlasina.[195] Og lu Kral Slomo (Hz. böylece Misir'a yerlesmis olurlar.Ö. Yusuf. ben ve anan ve kardeslerin yere kadar sana egilmek için mi. Ibrahim'in Het ogullarindan satin aldigi tarlaya gömdüler. O zamana kadar bir çadirda muhafaza edilen ve içinde On Emir tabletleri bulunan kutsal Ahit Sandigi.1250). Rüyasinda kardesleriyle birlik te bir tarlada bugday demetleri bagladiklarini. Ancak Filistîler.[187] Abimelek.[191] Misir'da önceleri rahat bir hayat g eçirmekte olan Yahudiler. V e vaki oldu ki. Ishak yaslanip gözleri görmez olunca Yakub. hapiste iken.sinda olan Makpela Magarasina. onlari Fili stin'e götürür. ve yerin bütün kabileleri sende ve zürriyetinde mübarek kilinacaktir.gelecegiz?" de r.. Yusuf. zamanla büyük sikintilara. senin zürriyetin yerin tozu gibi olacak. Süleyman: M. göklere ermistir. 973-933). Orada annesini n kardesi Laban'in yaninda çalisir. uyaninca burasi Allah'in evidir ve bu. simale ve cenuba ya yilacaksin. Firavun'un gördügü bir rüyayi tabir ederek hapis ten kurtulur ve Firavun'un yaninda önemli bir mevkiye yükselir. Durumu anlayan Abimelek . Firavun'un ordusunun Kizil Deniz'de bogulup onlari takip edememesi sonucu. Yahudiler Sina Çölünde kirk yil dolasirlar. bunun üzerine onlari korur. Israilogullari. göklerin kapisidir deyip oraya "Beyt -el" {Allah'in evi) adini koyar. Yak ub.[192] Onlari bu sik intilardan kurtarip "Arz-i Mev'ud"a (vaadolunmus toprak Filistin) döndüren Mose (Hz. Musa'ya Tevrat ve On Emir verilir. elinden alinip kendisine zarar gelme korkusunda n böyle yaptigini söyler. Rüyasinda yerden göge dog ru yükselen bir merdiven vardir. O da. onlari kiskanip ülkelerinden çikarirlar. Geceledigi bir yerde rüya görür. Hz. Bu merdivenden Allah'in melekleri çikip inmektedir. Davud 1013-973). Onun. Varlik sahibi olu rlar.".[189] Yusuf. yoluna devam edip Haran'a varir. Karde sleri. Yakub. kendi demetinin dik durdugunu. Bu rüyayi babasi ve kardeslerine anlattiginda babasi onu azarlayip "Gerçek. Rab. Kardesleri bundan doiayi onu kis kanirlar.Ö.M. ona söyle diyor: "Baban Ibrahim'in Allah'i ve Ishak'in Allah'i Rab benim: üzerinde yatmakta oldugun diyari sana ve senin zürriyetine verec egim. Sina Daginda. bu rüyadan onun kendilerine hâkim olacagini çikarirlar ve ona karsi kin ve kisk ançliklari artar. Esav. çocuklari arasinda en fazla Yusuf'u sever. bunu ögrendiginde çok kizip onu öldürecegini söyler. Haran'a gitmek üzere ayrilir. babasi da bu sözü yüreginde tutar. kardeslerini bir canavarin yedigini söyleyip onun kana batir ilmis entarisini gösterirler.[196] . Poti far'in karisi Yusuf'a asik olup ilgisine karsilik görmeyince iftira ederek onu hap se attirir. Ibrahim ve karisi Sara oraya gömüldüler. Yahudileri Sina'ya getirir. Ay ve on bir yildizin kendisine se cde ettigini görür.[190] Daha sonra Fi listin'de bulunan babasi Yakup ve kardeslerini Misir'a getirtir. Misir'da Firavun'un bir memuru olan Potifar tarafindan satin alinir. kölelige düserler.

Yahudilerin tarihçesiyle ilgili olarak. dosdogru bir kimsedir. 520'den sonra yeniden onarilir. Kur'ân-i Kerîm'de Yahudiler ile ilgili olarak verilen bilgiler söyle tasnif edilebilir : 1. Ibrahim.Bazi peygamberlere ve salih kimselere iftira etmeleri veya onlari öldürmeleri. Yüce Allah'in seçkin kildigi peygamberlerden biridir[200].Ö.Hz. Ma'bed'den arta kalan Bati Duvari (Aglama duvari) yüzyillarca onlarda m illî ve dînî suuru ayakta tutmustur.S.[198] Yahudi Kutsal Kitabi. Ma'bet.[203] O. Önce Israil Kralligi. 4. M. 3. verdikleri sözden dönmeleri ve bunu âdet edinme leri.Basit çikarlari ugruna hakikatlara yüz çevirmeleri. Onlardan "B enî Israil". 70'de Roma'li kumandan Titus'un Kudüs'ü ve bu arada Ma'bedi de yakip yikmasiyle sonuçlandi. krallik. Mala-ki'dir. onlarda bu suurun devam li varligini sürdürmesini saglamistir. yumusak huylu. Yakup gibi). önceki peygamberler kadar. Musa'ya kadarki devre h akkinda yer alan bilgiler su sekilde özetlenebilir: Hz. 2.[202] O. Babil Sürgünü devresinde Isaya.Ö. dünyanin her tarafina d agildilar. Ezra'nin etrafinda birlesir ve M.[201] Yüce Allah.Allah'in Yahudilere tavsiyeleri.Kendilerine peygamberler tarafindan getirilen hükümleri ve teblîgâti degistirmeleri.Ö.Kur'ân-i Kerîm'e Göre Yahudilik. bir kisminda ba zi peygamberler konu edilirken {meselâ Hz. ikisi de Yahuda Kralligina tâbi' olur. Allah'i bir taniyan gerçek Müslümanl ardandir. [199] c. O. güneyde Yahu-da. 63'de baslayan Roma esareti devresi. M. misaf irperver ve kendini Allah'a adamis. zillet ve meskenete ugramalari. M. yaptiklari islerin kötülügünden dolayi. Yahudiler. . O.Ö.Uymalari gereken dînî hükümler. vazifesini tam yapan[204] ve kendisine suhuf verilen[205] bir peygamberdir. 7.[197] On kabile^ Israil'e. onu dost edinmistir. sonraki küçük peygamberlere de yer veri r. "Yehûd" gibi deyimlerle bahsedilen âyetler bulundugu gibi. sonra da Yahuda Kralligi. tahrip edilir ve Yahudiler Babil'e sürgün edil ir. Hz. Ma'be t. Yahudiler hakkinda da bilg i verilir. Mesîh inancinin verdigi ümit. 721'de. Babilliler tarafindan M. Sürgünde Yahudi halki.Ö. 5. Ilya-Mesih'ten önceki peygamber. ne de Hiristiyandir.Yahudilerin. 586'da yikilir. Makkabiler. M a'bet. Malaki. çok içli. M. 8. Kutsal Kitap'taki son Peygamberdir. 538'de Kudüs'e döner. Kur'ân-i Kerîm'de. Iskender'den sonra Agid'lerin ve Se-iefkî'lerin eline geçti. Yeremya gibi peygamberler gelmistir.Allah'a karsi ahitlerini bozmalari. ne Yahudi . 168'de yagma edildi.Yeryüzünde fesat çikarmaya çalismalari.Allah tarafindan Yahudilere bahsedilen nimetler. Kur'ân-i Kerîm'de Yahudilerden bahsedilen âyetlerin sayisi oldukça fazladir. Yahudi tarihinde Kudüs. yanlis yorumlamalari ve dogru yoldan sapmalari.kuzeyde Israil olmak üzere ikiye a yrilir. müsriklerden de degildir. Asurlular tarafindan M. 9. Ayrica "Ehl-i Kitap" deyiminin genel çerçevesine onlar da girer. Süleyman'in ölümünden sonra. yeniden hâkimiyeti sagladilarsa da.Ö. 6.

namazi emretmistir. Ismail gibi. Yakub. güze kendisine vahiy gelen peygamberlerden Hz. Yusuf'u bir kurdun y edigini söyleyip onun kanli gömlegini babalarina gösterdiler.[222] Ayrica Hz. ilim ve hikmet sahibi. Yusuf. tebligde bulunmustur. Seytan'a tapinilmayacagim anlatma ya çalismistir. ^dostunun da Âlemlerin Rabbi oldugunu belirterek söyle ceva p vermistir: "Beni yediren de.[221] Bu rüyayi dinleyen babasi. bunu kardeslerine an latmamasini tenbih etti.[216] Hz.[218] Hz.[214] Hz. bu da'vete uymamistir. Yusuf'u kiskandilar. hidayete erdirilmis. Allah ve âh iret inanci konusunda yol göstermekte. hakkini savunamayan. bir kurbanlik gönderdi. Anc ak yaptiklari ve savunduklari dolayisiyle Hz. ona. Yakub'un en sevgili oglu Hz. Yusu f'u kuyudan çikarip beraberlerinde Misir'a götürerek bir vezire satti. rüyasindaki emre bagliliklari dolay isiyle. Ibrahim ve Hz. rüya tabirini bilen. zekât vermelerini emretti. Âhiret Gününde. Bu konuda Kur'ân-i Kerîm'de söyle denilmistir: "Biz ibrahim'e. Yakub. rden.[213] Çocuk kosma çagina geldiginde babasi.[210] Yüce Allah. Bir yolcu kafilesi. salih. ona hiçbir seyi ortak kosmadig ini. . O. ona. dogru. Ibrahim Ates'e atilmis. Vezirin karisi. Beni öldürecek. Bu rüyayi kimse tabir edemedi. Ibrahim'e ihtiyarliginda bahsedilen Iki og uldan biri olan Hz. babasina emrolunan seyi yeri ne getirmesini. I brahim. rüyasinda onu kurban ettigini gördü ve bunu ona açti. Ishak da. babalarini da böyle bulduklarini söylemislerdir. çevresine zekât i. Ç cuk (islam kaynaklarda Ismail oldugu belirtiliyor). hattâ babasi bile. Ibrahim oglu nu kurban etmek için yani üzere yatirdi. Ibrahim'le ilgili olarak verdigi kissalarda.[220] kendisine vahiy indirilen peygamberle hidayete erdirilmis bir kimse idi. Ibrahim'i ve onun soyundan gelenleri peygamber kildi. Yusuf'la beraber hapishanede kalmis arkadasi. Zindanda rüya tabir etti. Ishak. sabirli. çünkü O'na dönülecegini bildirmistir. di. Allah (C. düsmaninin putlar. mübarek kilinmis. kendisinin Yüce Allah'a tapindigini.[223] Kardesleri. bir rüya gördü.[207] Hz. Allah'tan gayri put lara. Kavmi. ahiret yurdunu düsün en. rizik vermeyen. Ibrahim'e göklerin ve yerin sirlari. rüyasinda gördügü gibi. Günes ve Ay'in bana sec de ettiklerini gördüm" dedi. göklerin ve yerin melekûtunu söylece gösteriyorduk". Ay ve Günes'e tapinan babasi Âzer ile kavmine karsi. zeval bulan seylere. kendisini sabredenlerden bulacagini söyledi. Ibrahim.[206] Hz.[209] Kur'ân-i Kerîm. halis. insanlara. sözünde sadik bir kimse olarak Ce brail araciligiyla kendisine vah-yedilen Allah'in bir peygamberidir. Hz. bundan dolayi O'na ibadet ve sükre tmek gerektigini. l bir yaratilisa sahip. Babalarini ikna ederek onu yanlarinda götürüp kuyuya attilar. uysal. Hasta oldugumda bana O sifa verir. daha öncekilere oldugu gibi. ona. ibret vermekte ve onlari düsünmeye davet etmekte dir. Yusuf. hem Yakub ailesine nimetini tamamlayacagini söyledi. Misir meliki. yildizlara. Hz. içiren de O'dur. görmeyen.) tarafindan seçil ecegini. annesi çok yasli iken All ah'in bir lütfü olarak bahsedilmis ve annesi bu olaya çok sevinmistir. Onlara iyi is ler islemelerini. Ishak da dogru. batan. konusmayan. Ibrahim. yakînî bilgi bahsedilmistir. Yusuf'un kendisine sahip olmasini istedi. Bundan dolayi Yusuf zindana atildi. Hz. Hz.C. salih.[217] Hz.[215] Hz. kendisine rüya tabiri ögretilecegini. Hz. çocuklugunda bir gün babasina "rüyamda on bir yildiz. Allah'in h em ona. sonra da diriltecek O'dur. gönülden Allah'a bagli bir peygamberdir. Allah'tan iyilerden olacak bir çocuk istedi. kadin ona iftira ett i.[212] Allah da ona ihtiyarliginda Isma il ve Ishak'i verdi. dinde kuvvetli. Onu ortadan kaldirmayi planladil ar.[208] Hz. fakat Yüce Allah onu atesten kurtarmistir. Ishak'in ardindan müjdelenen. Yüce Allah. namaz kilmalarini. Yusuf reddedince. sabirli. onlari ve yonttuklarini O'nun yarattigini. yakînen bilenlerden olmasi için. faydasi veya zarari olmayan. Onlar. Ibrahim vazifesini yapmis. Böylece Hz. ismail.[ ih-lasli.Hz. isitmeyen. yanilmalarimi bana bagislamasin i umdugum O'dur". 219] Hz.[211] Hz. kendisine vahyolunan peygamberlerden olmustu r.

Bütün bunlara ragmen F iravun. kizkardesi Meryem takip ediyordu.. verdigi karardan pi sman olarak onlarin arkasina düstü. Kizil Deniz'e dogru yola çikti. Kizil Deniz'e gelince Musa.. Çölde yiyecekleri bitin . Yusuf. Bir müddet sonra. Israilogullari geçti. Bu görevi yerine getirmek üzere Musa. Bu arada onlarin çogalmalarini önlemek için.onlara eziyet etmeye basladi. Israilogullari. Annesi onu ancak üç ay kada saklayabildi. Firavun. babanin Allah 'i. çünkü lah'a bakmaga korkuyordu. [225] 2. onun huzuruna çiktilar. Onlari bu sikinti dan Hz. Isr ailogullarini Misir'dan çikarip Ken'an diyarina götürmek istedigini. gençlik yillarinda Yahudilerin yanina gider. Tanri'nin melegi. Nil kiyis indaki sazliklara biraktigi sepetin akibetini. Misir hazinesine memur yapildi.. böyle bir devrede dünyaya geldi. bir vesite ile ailesini Mis ir'a getirtti. Allah. Ikisi arasinda mücadele basladi. Bunun üzerine Rab Yahv e. ona göründü. sular eski h aline döndü ve Firavun ile ordusu boguldu. Firavun.onu melike tavsiye etti. "Allah kimdir ki ben ona itaat edeyim" diyerek onl ari saraydan kovdu. Yeni Firavun Yusuf'u n yaptigi hizmetleri unuttu ve Yahudilerin çogalmalarindan endiselendi. zahire atmak için Misir'a gelen kardesler i. Yahudileri Misir'dan çikarmak üzere görevlendirilmis oldu. Mara'da aci suyu içemeyen Israilogullari için Allah. Ve Musa yüzünü örttü. Orada Midyan kâhininin kizi il e evlendi. sonra tekrar Musa elini uzatti. Musa vasitasiyle Misir topraklarina on felâket verdi. Misirlilara belâ verecegini. çünkü onlarin acilarini bilirim. gelip çocugu emzirmek için bir Ibrani kadini çagirabileceg im söyledi. Ve Rab dedi: Gerçekten Misir'da olan kavminin sikintisin i gördüm. Israilogullarinin Misir'dan çikmalarina izin vermedi. Meryem.[227] Kâhinin sürüsünü otlatirken. insandan hayvana kadar bütün ilk doganlari öldürecegini bil dirdi. Sonra onu ziftle sivanmis bir sepete koyup irmaga atti. mucize göstermeye kadar var di. Ancak Firavun. onlarin düsmanla birlikte olmasi korkusuyla. Yusuf zamaninda Misir'a yerlesmis olan Israilogullari. uzun bir esaret hayatt yasamaya basladilar. Firavun'un kizi bunu kabul edince gidip çocugun öz annesini getirdi. Firavun'u n zulmüne ugrayarak. Musa. bu is lerin vuku-buldugunu görünce. Yanan çalinin atesi bir türlü bitmek bilmiyordu. Misirlilardan birinin bir Yahudi'yi dövdügünü gördü. bütün sihirbazlarini topladi. Kardesi Harun d a ona yardimci verildi. Horeb'de bir çati ortasinda. kardeslerini tanidi. ates alevinde. Yahudi'yi koruyarak Misi liyi öldürdü. onu irmakda buldu. Ve simdi gel ve benim kavmimi. sular yarildi. Olayin duyulmasi üzerine Musa. Misir'a geri döndü. böylece Misir'a yerlestiler. su tathlasti. onlarin sikâyetlerini din lerdi. saraya alindi. bir Ibrani' çocugu oldugunu anlayip ona acidi. O. Is..[224] Hz.[226] Musa. Nüde yikanan Fir'avun'un kizi. Çocuk o na teslim edildi ve çocuga sulardan çekilmis anlamina gelen "Mose" (Musa) adi verild i. Onlar da bütün hünerlerini ortaya koydular. Melikin rüyasini yorumlayan Yusuf. Onlarin feryadini isittim. elini denize uzatti. Bunu merak edip geri dönen Musa'yi çalinin ortasindan Allah çagirip söyle dedi: ". Bir defasinda. bunun Allah'in em ri oldugunu söyleyince Firavun. Musa kurtardi. Mid-yan'a kaçti. Israilogullari.[22 8] Böylece Musa. M usa'ya suya bir dal parçasi atmalarini bildirdi. Ibrahim'in Allah'i . Musa Yusuf'un ölümünden sonra Yahudiler Misir'da çogalmaya basladi.Hz. Israilogullarinin Misir'dan çikmalarina izin verdi. Israilogullarini Misir'dan çikarmak için seni Firavun'a göndereyim". daha sonra. ileride ülkelerine yönelecek bir tecavüzde. Ben. Musa 'nin asasi kocaman bir yilan olup onlarin bütün sihirlerini yuttu. O.[229] Kizildeniz'den geçtikten sonra. Musa ve On Emir a. Ishak'in Allah'i ve Yakub'un Allah'iyim..Tevrat'a Göre Hz.. her dogan erkek çocu gun öldürülmesini emretti.

[230] Musa. 5. Misir'dan çikislarinin üçüncü ayinda Sina Çölü'ne geldiler. öküzüne. Musa da onlara aksam üstü et (bildircin eti). göklerden ekmek yagd iracagini bildirdi. ne de hayvanin.Kurana Göre Hz.Hiç kimsenin evine. Musa. Hz. Haftanin alti gününde çalisacak yedincisinde istirahat edeceksin. karisina. Üçüncü gün. Israilogullarini çetin ve uzun bir mücadele devresinden sonra ve'dedilen topra klara yaklastirdi ve 120 yasinda iken öldü. 9. Gökten beyaz kiragi tanecikleri seklinde "man" diye adlan dirdiklari ilâhî gida yagdi (balli yufka gibi bir sey). Boslukta. sabahleyin de ekme kle doyacaklarini söyledi. Orada Allah. Sina gi'ndan Musa'yi çagirarak. 7. ondan su fiskirdi. onlara hiçbir surette tapmayacaksin.Cumartesi (sebt) Gününü daima hatirlayip onu kutsal kilacaksin. ne usagin.Anne ve babana hürmet edeceksin. O da bir kayaya vurdu. içinde indi. 8. Kirk sene man yediler.Allah'in ismini bos yere agzina almayacaksin.Çalmayacaksin. Musa emri yerine get irdi. ne kizin. denizlerin derinliklerinde mevcut olan varliklarin resimlerini yap mayacak. Yahudilerin temel prensiplerini içinde bulundurur. Cumartesi Günü.[234] c. Sina Dagi 'ndan indiginde iki tas tablet (levha) üzerinde yazili olarak bu emirleri getirmis tir. Tanri. Musa'ya Sina Dagi'nda vahyedilen On Emir. Tevrat'in iki ayri bölümünde geçer. dagin tepesine. kis ca hiçbiriniz çalismayacaktir. O gün. Musa'ya elindeki asasiyl e bir kayaya vurmasini emretti.Zina yapmayacaksin. Musa'yi yanina çagirdi ve ona On Emri verdi. onu görevlendirdigini bildirdi. Allah. Sina Dagi'nin üzerine. ne oglun. Musa .Öldürmeyeceksin. yerin üstünde veya altinda. 6.[231] b.Benden baska tanrin olmayacak. sözü aldi ve Rabbe bildirdi.On Emir Hz. 4. Sonra lari su sikintisi çektiler ve Allah'a yalvardilar. Israilogullarindan i yi bir kavim olma sözünü almak üzere.Seni Misir diyarindan. barkina. onlara verdigi nimetlere karsilik. 3.[232] B u On Emir söyle siralanir: 1.ce Israilogullari Musa ve Harun'a söylenmeye basladilar. Allah'ina tahsis edilm is umûmî dinlenme günüdür. esirlik evinden çikaran Allafi benim. 10. 2.Yalan sehadette bulunmayacaksin. esegine velhasil sana ai t olmayan bir seye göz dikmeyeceksin. Israilogullari. ne sen. Allah.[233] Bu On Emir. hizmetçisine.

Firavun. Sina'ya vardiklarinda yiyecek-içecek sikintilari oldu. bu durum onu üzdü ve Allah'tan af diledi. bütün bunlardan sonra. Musa'nin asasi. Allah. daga bakmasini. Hz. teklifi kabul etmedigi gibi.[235] Musa dogunca. Musa ve Harun'un Rabbina iman ettik" dediler. Onlari takip eden Firavun ve beraberindekiler boguldu. Firavun ve adamlari. Bunun üzerine Hz. fakat ailesinden iman eden biri. Hz. Allah'in ilhami üzerine onu bir sandik Içinde suya birakti. Sina Dagi'na yöneldiginde karanlik bir gecede yolunu sasirdi. Orada. kendisine kitap verilen büyük peyg amberlerden biridir. Isinmak ve yolunu bulmak için atesin bulundugu tarafa gidince.[240] Firavun. çünkü sen. kavmini Misir'dan çikardi. Musa. Musa bu süreyi tamamlayinca. Mu sa asasini yere birakti. bunu engelledi. Hz. ayagindakini çikar. Harun. Hakkinda öldürme karan alindig i haberini ögrenen Hz. Musa'ya Yüce Allah Tur-i Sînâ'ya çikmasini. Hz. karisinin istegi üzerine çocuk öldürülmedi. Firavun. orada 30 gün oruçlu olarak ibadet etmesini e mretti. Musa. Hz. daga baktiginda. Asasi ile ilgili mu'cize verildi ve F iravun'a gitmesi emredildi. karar indan vazgeçmedi. putlara tapan bir kavim görünce. düsüp bayildi. annesi onu bir müddet sakladi. Musa'yi Misirlilarin dinini degistirecegi endisesiyle. Daha fazla saklayamayac agini anlayinca. Kardesi Harun da ona yardimci kilindi. onlara su. süphesiz senin R abbinim. Musa'dan kendilerine öyle tanrilar y apmasini istediler. tevbe etti. ayrica kendisine Allah'dan baska tanri olmadigi. Adam öldü. Hz. Yüce Allah. ona Allah tarafindan hikmet ve ilim verildi . Sonunda Hz. Firavun. Musa'nin beraberindekiler. Hz. Israilogullari Misir'da çogalip varlik sahibi olunca. Bu durum karsisinda bütün büyücüler. Bunun üzerine Hz. Hz. dosdogru namaz kilmasi bildirildi. Musa.[238] Hz. Hz. Hz. Biri kendi soyundan.[239] Firavun. Olay duyuldu. Kendi soyundan olan adam ondan yardim isteyince. Firavun'un zulmünden kurtulup yollarina devam etti. "Ben.[241] Hz. Firavun'un bütün büyü erlerini göstermek üzere toplandi. hep beraber secdeye k apanip "Âlemlerin Rabbina. yakalanma kor kusuna kapildi. uymalari gereken bütün kurallari ihtiva eden levhalar . onun yerle bir oldugunu gördü. Kendine geldigin de. Allah'in cemâlini görmek istedi. ona asasini denize vurmasini emretti. öldürmek istedi. Onlara Firavun'un zulmünü ve Allah'in onlara yardimin i hatirlatti. tecelli ettiginde dag dayanabi lirse. kutsal bir vadi olan Tuvâ'dasin" diyen bir hitapla karsilasti. Hz. Musa. Musa büyüyüp ergenlik çagina ulasinca. Bu arada bir isik gördü. kudret helvasi ve bildircin ihsan etti. orayi terketti. Mazlumu korurken olsa da . Hz. Firavun 'un adamlari onu buldu. Yüce Allah'in Israilogullari'na gönderdigi. onlari esir yapti ve yeni dogan erkek çocuklarinin öldürülmesini emretti. digeri de düsman. onlara "Sizi âlemlere üstün kilmis olan Allah'dan baska bir tanri mi arayacagim?" dedi. Musa ve Hz. onun da kendisini görebilecegini bildirdi. Musa ve adamlari. bunu önlemek Için. Hz. halkin haberi olmadan bir gün sehre indi. Musa asasini denize vurunca. deniz ikiye ayrildi. onlarin hünerlerini sergiledikl eri ip ve degnekleri yutuverdi.Hz. Musa. Cenâb-i Hakk'in tecellisi sonucu. mall arini ellerinden aldi. onun y ardimina kostu ve onun düsmanina bir yumruk atti. Allah'in emrini Firavun'a teblig ettiler ve Israilogullar inin serbest birakilmasini istediler. ellerini ve ayaklarini çaprazlama kesmekle tehdit etti. Isr ailogullari. ona. iki adami dögüsür buldu. onlari takibe basladi. ona 10 gün daha oruç tutmasi ve ibadetlerini t amamlamasi emredildi. Hz. hepsini.[237] Orada evlendi. Musa ile Allah'in "Âlemlerin Rabbi" olmasi konusunu tartisti. K ayinpederiyle kararlastirdiklari süreyi tamamlayinca ailesiyle birlikte yola çikti. Yüce Allah da bunun imkânsiz oldugunu. Hz. karsiya geçti. Musa. Musa. M usa'nin peygamberligini tuhaf karsiladi. Yüce Allah. Musa'ya kavmini gec e yola çikarma emri gefdi. Firavun ve adamlarini ülkesinden çikarmak isteyen bir büyücü olmakla suçlandi. Musa'dan peygamberligi ile ilgili mu'cize göstermesini istedi. o da bir ejderha oluverdi. Medyen'e gitti. ona ibadet etmesi. Annesi ona süt annelik y apti. fakat hiçbiri. Musa. Musa ve Israilogullari.[236] Hz. Firavun.

Bunun üzerine Hz. Modern bazi bilginler. Allah da. Ancak Israilogullari. kavmine bu levhalari getirdiginde. emir. üç bölümden olusur: Tora (Tevrat). Bundan sonra Israilogullari. Yesu kitabinin da Bes Kitapla ayni kaynaktan geldigini kab ul etmekte. Musa. (Bazen Tora. ders. kutsal kitabin tamamini ifade etmek ve Tanah'la esanlamli olmak üzere de kullanilir). Hiristiyanlarin kendi ar alarinda da ihtilaf vardir. onu da Bes Kitaba ekleyerek hepsini Heksatök (Hexateuch=Alti kitap) ba . onun Âyetlerini inkâr et meleri. Musa. peygambere uyacaklarina dair söz aldi. Ester'in Bakiyesi). Tanah'in ihtiva ettigi kitaplarin sayisi kon usunda sadece Yahudilerle Hiristiyanlar arasinda degil. Yahudiler ve Protestanlarca. Hirist iyanlar tarafindan Eski Ahit diye nitelendirilen Yahudi kutsal kitabi T*anah'in 39 kitaptan olustugu kabul edilir. Yüce Allah. Allah'in 7704 kelimeyle Hz. bu üç bölümün Ibranice bas harflerinin birlestirilmesinden meydana ge lmis bir kelimedir. Onlar (olduklari) yerde sersem sersem dolasacaklardir.[246] a. teukhos: kitap). Arapça "el-Esfâru'l-Hamse" (sifr: kitap.i verdi. Bu ilk bölüm. onlara kizdi. Daniel'e Yunanca ilâveler. bati dill erinde Pentatök (Pentateuch-Pentateugue gibi) kelimeleri kullanilir. Israilogullari gazaba ugradi. Tanah adi. kendileriyle fâsi klarin arasini ayirmasini istedi. Yahudilerin Tanah adini verdikleri kutsal kitapla rina Hiristiyanlar Eski Ahit derler. Judith. Onlar da tevbe ettiler. Tûr-i Sînâ'yi onlarin basina indirmekle tehdit etti. Rabbine dua edip. kanun. I ve II. Hz.[245] 3. daha önce verdikleri sözden döndükleri için. b ir kismi da yillarca çöllerde dolasti. Allah'a karsi gelmeleri. Musa'ya verdigi dinî esaslari ihtiva etti gi kabul edilir. bazi kitaplari birles tirerek. Ancak onlar.Tevrat (Tora) Tora:Tevrat. onlarin bir altin buzagiya taptiklarini gördü.[2 42] Hz. Eklesiyastik . O zaman Yüce Allah. orada bulunanlarla müc dele etmeleri gerektigini Israilogullarina söyledi. Katol ik ve Ortodokslarca kanonik (sahih) sayilir. Bes kitabin. on u tek basina biraktilar. Bir kismi helak oldu. Kavminden tev e etmelerini istedi. Tanah (yazili dinî edebiyat) ve Talmut {sözlü dinî ede biyat) seklinde ikiye ayrilir. bes kitaptan olusur. Musa. Neviim ve Ketuvim. Makkabiler. tevbelerini kabul etti. getirdigi levhalardaki hükümleri kavmine teblig etti ve onlari islaha deva m etti. çogulu esfâr). Bes kitabi ifade etmek üzere Ibranîce "humas". Baruh. Bunlarin formülü. sikintida iken söz verip sikinti biter bitmez sözlerini unuttular ve bunu da aliskanlik haline getirdiler. "Muhakkak orasi kendilerine kirk yil haram edilmistir. Harun hariç. çöllerde yollarini kaybettiler. rehber gibi anlafnlara gelir. zekât vereceklerine. haksiz yere peygamberleri öldürmeleri. onlara uymamalari ve taskinlik yapmal ari yüzünden.[ 243] Filistin göründügünde Hz. sariat. Yahudilerin tasnifi söyledir: Tora 5.Tevrat ve Zebur Yahudilerin kutsal kitap külliyati. 24 kitap olarak kabul ederler. ancak onlardan siddetli bir itiraz gördü. Musa. Yunanca "Pentateukhos" {penta: bes. va'dedilen topraklara dönebilmek için. peyg amberler 8. Tanah. Hz. Hikmet. Yahudiler ise Tanah'i . onlardan namaz kilacaklarina. Yeremya'nin Mektubu. Yahudi kut sal kitabinin birinci bölümüne Arapça Tevrat. 5+8+11'dir. Artik o fâsiklar güruhuna karsi tasalanma"[244] buyurdu. Ibranîce Tora denir. Yahudiler ve Pro-testanlarca apokrif (sahih olmayan) sayilan bazi kitaplar (Tobit. kitaplar 11.

daha sonra da Elohim olarak zikreden iki ayri kay nak belirlenmistir. daha fazla teolojik meseleler üzerinde duran Elohist metinler. Tora'dan baska. bilinmeyen birisi bu iki . Yazili Tora'ya Hz. Hz.Tensiye (Dvarim :Deuteronomium : Ikileme. Hz. böylece Hiristiyanlarca Eski Ahit. birtakim sayimlardan. 34 baptir. Tora metinlerindeki çeliski ve t utarsizliklar birbiriyle uyusmayan tekrarlar. 800'lerde yazilmis olmalidir. Ancak belirtilmelidir ki. simdiki Bes Kitabin metinlerinin üç ana kaynak veya gelenekten geldigi düsüncesinded irler: 1) Yahvist. Ayrica günahlarin k efareti. 5.S. yasaklanmis evlilikler. Musa en büyük peygamberdir. Yüzyilda Yavne'de (Jamnia) toplanan bir meclis tarafindan nihaî hale kavusturulm ustur. Musa'dan sonra gelen peygamberlerin sözleri de eklenmis. 2) Elohist. kayadan su çikarilmas indan. Neviim (Peygamberler) : Bu bölümde peygamberler. 4 kitaptan olusmaktadir. tekrarlama): Tesniye'de. yazili ve sözlü olarak ikiye ayrilir. . 12 küçük peygamber bi r kitap sayilarak. tahminen M. tarihî bilgiler disinda Allah'in Yahudilere Musa vasitasiyla verdig i dinî esaslar bulunur. -Musa zamaninda bulunmayan birçok âdete ve geleneklere temas edilir. çeliski ve tu tarsizliklarin sebebi sayilmaktadir. 40 baptir. öncekiler 6. Beresit : Genesis : Yaratilis): Bu bölümde. Bundan bir yüzyil sonra. Genel tasnife göre Tora 5. Âdem'in isledigi suç. Yahudilere göre. Tora'da yer alan bes kitap sunlardir: 1. arastiricilarin dikkatini çekmis ve böy lece. Toplam 21 kitap. Israilogullarinin Firavundan çektikleri. belki de daha fazla kaynaktan gelen metinleri biraraya getirmistir. sonrakiler de. bu nlarin disinda birkaç kaynak daha ilâve edilmektedir. Musa'nin ölm eden önce din konusunda Yahudilere verdigi ögütler. insanlarin birbirine ve Tann'ya karsi nasil davran malari gerektigi açiklanir. Tesniye'yi. II. sonrakiler 15 kitap olma k üzere siralanir. 36 baptir. 3. 50 baptir. Musa'n in M. Kâhinler ile yardimcilarinin Çadir Ma bedindeki (Miskan) görevleri ve bazi önemli ahlâkî kurallar anlatilir. En eski kaynak olmasi tahmin edilen Yahvist metinler. Yazili Tora. M. önce Tanrinin adini Yahve. Ketuvim ise 13 kitap olmak üzere Tanah 39 kitaptan olusmaktadir.Ö. Musa'nin ölümü. Tora. yazili Tora'nin açiklamasi ola rak nesilden nesile intikal eden ve Yahudilerce o olmaksizin yazili Tora'nin anla silmasinin mümkün olamayacagi kabul edilen Talmud'dur. Bu degerlendirmeye göre Tora. Israilogullarinin çölde geçirdikleri hayat ve olaylardan. Yahve'nin Si na Daginda Musa'ya vahyettigi kitaptir.Sayilar (Bamidbar : Numeri): Sayilar. 4. 4 kitaptir. Yahudiler'ce Tanah denilen kutsal kitap. bayramlar ve adaklar yer alir. Hz. Neviim (peygamberler) ve Ketuvim (kitaplar) bölümleri de vardir. ilk insanin ve kâinatin ya ratilisi. haram kilinan yiyecekler. Musa 'dan sonraki peygamberlerden bahseder. dinî âyinler. Musa' nin ortaya çikisi ve Misir'dan Sina'ya gidisleri anlatilir. Tora . 3) Ruhban metinleri. Onl ar. yeryüzüne inisi ve çocuklarinin hikâyesi anlatilir. Kur'ân-i Kerîm'de Israilogullarina verildigi belirtilen Tevrat ile Yahudileri n kutsal kitabi olan Tanah'in kasdedildigi anlasilmaktadir.[247] Bunlarin muhtevasi hakkinda asagida kisaca bilgi verilecektir. Sözlü Tora ise. bazi seriat kanunlarindan. 1000 yillari civarinda. 2. gömülmesi ve tutulan yas atilir. XIII. Tora'nin Bes Kitabi disin da degerlendirmektedir. (Yahudilerce ilk peygamberler 6. 27 baptir. Bazisi da. Yahudi kutsal kitabi Tanah'in.Ö. Bu bölümde. Neviim 21.Levililer (Vayikra:Leviticus) : Burada. Tamami 10 kitap ediyor). Yüzyil civarinda yasadigi gözönünde bulundurularak bütün bu Tora metin gelismel rinin M. Ayric a Tufan olayindan. ölû*m ve yilan vasitasiyla sifadan bahseder. Yusuf'un Misir'daki hayatindan ve Israilogullarinin Misir'a gelislerinden bahsedilir.Tekvin (Ibr.sligi altinda toplamaktadirlar.Ö. M. 1000-400 arasinda vukubuldugunun günümüzde tesbit edilmis olmasi.Çikis (Semot: Exodus) : Bu kisimda. bazi sa riat kanunlari tekrar edilir.Ö.

Samuel (Smuel). Musa'nin ölümünden sonra Yahudiler in Tanri tarafindan va'dedilmis topraklara yerlesmeleri. dolayisiyla Yahudi devletinin yikilmasi üzerine p eygamber Yeremya'nin duydugu büyük üzüntüyü dile getiren bir mersiyedir. 42 baptir. Mezmur'larin bazilari dinî âyinlerde. Pers Krali Ahasveros'un veziri Haman (Aman). 7.Yeremya'nin Mersiyeleri: Kudüs'ün. kadinligini kullanarak.Rut : Bu kitap. Hosea (Osea).Yahudilerce Neviim bölümündeki peygamberlerden öncekiler. 2. 4. Nahum. ve II. kralligin kurulusu. 5 baptir. Yeremya (Yirmiya). Hâkimler (Softim). fakat kralin k arisi olan Ester. Süleyman) atfedilir. Yoel.Son peygamberler: Bu bölümde yer alan kitaplarda peygamberlerin putperestlige kars i devamli mücadeleleri. Ilk peygamberlerden bahseden kitaplar sunlardir: Yesu. bazilari da Yahudi bay ramlarinda ve önemli günlerde okunur (Bugün Hiristiyan Kiliselerinde de Mezmurlar ilâhî ol arak okunmaktadir). Bu kitapta Allah ile Yahudiler'in karsilikli sevgi baglari. Kitap. . yikilisi anlatilir.Ester : Bu kitapta Yahudiler'in Ester adli bir Yahudi kizi tarafindan kesi n bir katliamdan kurtarilislari anlatilir. 5. Yahudileri kurtarip Haman'la adamlarini n öldürülrrîtesini saglar. 8.Vaiz (Kohelet): Bu kitap. Haggay (H agay).Eyüp (Îyov-Job): Bu kitapta Iyov'un (Hz. sonrakiler "Son Peygamberler" (Neviim Ahoranim) diye tasnif edilir. Mika (Miha). I. Krallar (MelahIm). "Ilk Peygamberler" {Neviim Ris onim). Mezmur'lardan 73'ünün Kral David'e ait oldugunu ileri sürenler de vardir. Amos.Süleyman'in (Slomo) Meselleri (Misle): Bu kitap. Yunus {Yonah). Eyüp) ibret verici hikâyesi ve Tann'nin irad esine boyun egisi anlatilir.[248] 1. ahlâk ve dogru yolu gösteren sözleri ihtiva eder.Ilk Peygamberler: Bu bölümde yer alan kitaplarda Hz. Zekerya (Zaharya).Mezmurlar (Tehilim): Yahudilerce çogu Kral David (Hz. 8 baptir. Yahudi Kutsal Kitabinin üçüncü bölümünü o turur ve bu bölümde yer alan 13 kitap (Yahudilerce 9 olarak tasnif edilir) sunlardir : 1. Hezekiel (Yehezkel). hâkimler zamaninda vukubulan bir olayi hikâye eder. 31 baptir. Yahudilerin putperest topluluklarla yaptiklari müca deleler ve Kutsal Ma'bedin {Bet ha-Mikdas) kurulusu. 4 bap tir. Obadya (Ovad ya). iki nisanlinin birbirine karsi sevgilerine benzetilerek anlatilir. Malaki (Malahi). onlarin geçici ve bos oldugu anlatilir. kraldan ülkesindeki Yahudileri yok etme yetkisi alir. tek bir tanri fikrini bütün insanlara yaymak için gösterdikleri ga yret. Kral Süleyman'a (Hz. Atasözleri. Tsefanya. Ketuvim : Kitaplar.Nesideler Nesidesi (Sir asirim): Kral Süleyman'in bir saheseri olarak kabul edi lir. 10 baptir. Kitapta hayatin zevkleri t eker teker siralanir. 12 bapti r. Habakkuk (Habakuku). Davud) tarafindan yazildi gi ileri sürülen 150 Mezmur'dan olusur. Son peygamberlerden bahseden kitaplarin basliklari su sekildedir: Isaya (Yesaya) . I ve II. 3. halka dinî telkinleri ve ögütleri anlatilir. 6. Neticede de yalniz Allah korkusu ve Allah'in emirlerine uymanin bos olmadigi hükmüne varilir. Bu olayda yab anci bir kadin olan Rufun dul kalmasi ve hiçbir tesir altinda kalmadan Yahudi Dini ni kabul etmesi ve kayin validesi Neomi ile birlikte yasamasi konu edilir. yazilar anlamina gelen Ketuvim. Kral Süleyman'a atfedilir. kra llarin idaresi ve davranislari. 2.

164 ta rihinde yazildigi tahmin edilmektedir. Davud'a indirilen ku tsal kitabin adidir. tamamina Me zmurlar (Ing. Ma'bed' in insasini düsünmesi ve kudretli bir hükümdarlik kurup Yahudilerin en parlak devresini b aslatmasindan kaynaklanir. 12 ve 13. Nehemya ise 13 ba ptir. büyük bir saray yaptirmasi. insanlara iy iligi. fazileti ve ahlâkî meziyetleri tavsiye eden telkinler vardir. Betle-he m'li bir Yahudi ailesinden gelen. hastalik ve a gri zamanlarinda belirli Mezmurlar okunur. Hebron'da meshedilerek (y . öldükten so nra dirilme ve yargilanma konusunda Daniel Kitabinda verilen bilgi bu husustaki Y ahudi inanci için kaynak teskil etmektedir. Sadece. Yahudi Kutsal Kitabinin I. sair. Kirk yil krallik yapmistir. ibadet sartlari yle. Ibadet sirasinda. savasçi bir kimse dir. Kutsal Ma'bedin yikilisi ve Yahudilerin Babil'e sürgünü devre sinde yasamistir. a pokaliptik literatürün[249] Hiristiyanlarca Eski Ahid diye adlandirilan Yahudi Kutsa l Kitabindaki gelismesinde önemli bir yer tutmaktadir. Davud'un hayati. Tarihler (Divre Ayamim) : Dünyanin kurulusundan Babil esaretinin sonuna kadar geçen bütün olaylar bu kitaplarda özetlenir. buhranli anlarda. dogrulugu. devlet adamligi ve kumandan ligi övülmekle beraber. ibadet yönünü K udüs'e göre belirlemek üzere. Zamaninda gördüklerini bu kitapta toplamistir. k rallik devresi ve karakteriyle ilgili bilgiler. Tarihler 3 6 baptir. 10 ve 11. Tarihler basligini tasiyan kitaplarinda yer alir. psalmos) diye adlandirdigindan. duvara üzerinde Mezmurlar yazili levhalar asilir.9. güzel sesli. sinagogdaki evlenme törenlerinde.Ö. Mezmurlarda. 1013-973)[251]. 12 baptir. Bu levhal ara "Mizrah Levhasi" denilir. Sabat Günü'nde evde ve ibadethanelerdeki dinî ayinlerde. cesaretin kirildigi. Yahudilere göre Kral Davud (Hz. Krallar ve I. onun karakterinin iyi ve kötü yönleri de yer alir. endise. Mezmurlann belir li bir melodi ile söylenmesi gelenek haline gelmistir. Psalms) denilmesi âdet haline gelmistir. Ibranîce mektup anlamina gelir. Iran tesirine baglanmaktadir. çobanlik yapan. Samuel. Daniel kitabi. Ezra (Üzeyir) ve Nehemya : Bu kitaplar. ölülerin gömülmesi sirasinda Mezmurlardan parçalar okurlar. Arapça kitap. Ibranîce "Sefer Tehilim" (Sarkilar Kitabi) diye adlandirilmak tadir. Yahudiler indinde önemli bir yere sahiptir. Tevrat'ta oldugu gibi. II. Davud). Bu kitaplarda Davud'un Yahudiler üzerindeki etki ve nüfuzu.Daniel: Bu peygamber. Islâm'da Hz. Yahudilerin Babil esaretinden dönüsl erini. kurumlarla ve onlarin yönetimiyle ilgili emirler yoktur. yalnizlik. M.Ö. Seytana uyma tehlikesi karsisinda. [250] b. (Gelecek hayatla ilgili olarak Daniel kitabinda yer alan bu bilgiler. Ya hudi folklorunun taninmis kahramani DanIei'e nisbet edilmistir. Çünkü ondan önceki dönemde Y ahudiler arasinda ve önceki kutsal kitaplarinda bu konuda bilgiye.rastlanmamaktadi r). I. Bu önem. Saul'den (Saul) sonra Ibranîlerin ikinci kralidir. Yetmisler Tercümesinde (S eptuagint) çesitli baplar Mezmur (Yun. ve II . Mezmurlann ancak bir kismi Davud'a nisbet edilmektedir. canin sikildigi. I ve II. Saul'ün bir savasta öldürülmesi üzerine. Yunan Krali Antiyokus Epifanes'in baskisi sirasinda Yahudilerin dinlerine sadik kalmasini saglamak üzere yazilan bu kitap. Yahudi dininin kurallariyle. Tarihler 29. Yahudiler. Bati'da Zebur'un kitap olarak tek bir adi yoktur. onun Kudüs'ü almasi. otuz yasinda iken. Kudüs'ün ve Ma'bedin yeniden tamirini anlatir. Bunun yaninda ölüm ötesi. Yahudilerin ibadetlerinde ve günlük hayatlarinda Mezmurlann önemli bir yeri vardir (Hi ristiyanlarda da ayni öneme sahiptir).Zebur Zebur. I. Ezra 10 bap. Davud. Gelenege göre Mezmurlar'in atfedildigi Davud (M.

dogruluk rehb eridir. O halde insanlardan degil. Mâide Suresi'nin 44. Âyetinde de Hz. Hepsi de onun üzerine sahit idiler. ben size Allah'in elçisiyim.yanlis yorumladiklarini. A'lâ Sûresi'nin 19. adami da sava sta ön safa sürdürüp desise ile ölümüne sebebiyet veren bir kimsedir. güçlü bir kumandan. hidayet." Kur'ân.[259] Ayni husus. [258] Yine Kur'ân. Davud'a Allah tarafindan verilen dört büyük kitaptan biridir. Muhammed'in müjdelenmesin! söyle açiklar: "Onl ar ki yanlarindaki Tevrat ve Incil'de yazili bulduklari o Elçi'ye. nu r ve Allah'in hükümlerinin bulundugunu bildiren Kur'ân-i Kerîm. Tevrat ve Incil'de Hz. Allah. Süleyman) nasip olmustur. onunla Yahudilere hüküm verirlerdi.[2 54] Bununla beraber Kur'ân.[252] c. onunla hükümde bulunurlardi. Âyetlerimi az b ir bahâya satmayin. Ma'bed'i insa etmeyi düsünmüsse. Tevrat'tan son . Tevrat ve Incil'i indirmisti". Hz. Kudüs'ü alarak Israil'in baskenti yapmis.C.Kur'ân-i Kerîm'e göre Tevrat ve Zebur ca. Ki tab'i (Tevrat). Tevrat'in Yahudilere helâl ve harami getirdigini. Rabbânîler ve bilginler de. akil sahipleri için bir ögüt ve dogruluk rehberi olan Kitab'a (Tevrat) vâris kilmistir. Incil gibi kutsal kitaplarin aslî seklini tasdik etmekte ve dogrulamaktadi r.[256] Yukarida belirtilenler. mes-hedilmis bir kral. onda hidayet ve nur vardir. Musa'ya verilen sahifelerden bahsedilir. Muhammed' in onu dogrulayici olarak gönderildigine isaret eder. de bu . Kendisini Allah'a teslim etm is peygamberler.) tarafindan gönderilen dört büyük kitaptan ilki olan Tevrat'in içinde. dogruyu göstermek ve rahmet olmak üzere göndermistir[263].[253] Kur'ân.[255] Bundan dolayi Kur'ân. iyilik isleyenlere ni'meti tamamlamak. Musa'ya. inanan insanlarin simalarinda ibadetlerini yerine getirmelerinin nisanesi olarak izlerin. her seyi uzun uzadiya açikl amak.[261] Allah Tevrat'i insanlara yol gösterici olarak indirmistir. Yahudi Kutsal Kitabina göre Davud. Tevrat. Bundan önce de. Daha sonra da bütün Israil'in krali seçilmistir. Davud.[262] O. hanedan ku rmus ve Yahudileri genis topraklara hâkim kilmis bir kimse olmakla beraber. Ayetinde söyle açiklanmaktadir : "Gerçekten Tevrat'i biz indirdik. Kim Allah'in indirdigi ile hükmetmezse. yenilip yenilmeyecek seyle ri açikladigini belirtir. iste kâfirler onlardir. Kur'ân-i Kerîm'de ismen 18 defa geçer. Isa ve Hz. bu konuya söyle açikl ik getirir : "Sana Kitabi hak ile ve kendinden öncekini dogrulayici olarak indirdi . Israilogullarini. degistirdiklerini (tahrif ettik lerini). Musa'ya vahyedilmis oldugu kabul edilen Tevrat. Tevra t'in hükümlerini ve verdigi bilgilen gizlediklerini. Tevrat. benden korkun. oglu Kral Sül eyman'a (Hz. bile bile. o ümmî peygambere u yarlar".[260] Kur'ân'da Tevrat'i yüklenip de hüküm ve emirlerini yerine getirmeyen Yahudiler. benden önce gelen Tevrat'i dogrulayici ve benden sonra gelecek Ahmet adinda bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim' demist i".Kur'ân-i Kerîm'e göre Tevrat Hz. Yahudilerin Tevrat'in hükümlerini uygulamadiklarini. Allah'i n kitabini muhafazaya memur olmalari sebebiyle. Hz. bâtili hakka tercih ettiklerini bildirmektedir.[264] cb. insanlara dogru yolu göstermek için. bir baska Âyette söyle yer alir: "Meryem oglu Isa da 'Ey I srailogullan.Kur'ân-i Kerîm'e Göre Zebur Zebur.bulundugunu bildirir. ayni zamanda emrindeki bir savasçinin karisini begenip ona sahip olan. Hz.aglanarak) kral olmustur.[257] Ayrica Tevrat ve Incil'de de Allah'in kendi yolunda ölenleri cennetle mükafatlandiracaginin müjdelendigini. hasîs menfaatleri ugruna bu yola gitti klerini. esprili bir sekilde kinanmaktadir. Alla h (C.

Misna (tekrar ederek ögrenim anlaminda). Yüzy ila aittir. Davud. Babil ve Kudüs Gemarasi seklinde oldugu gibi (Babil Gemarasi nin dili Dogu Aramcasi. Tal-mut'u kabul etmeyen kimse Yahudilerce gerçek Yahudi sayilmamaktadir.S. Yahudiler indinde. h ikmet. Kudüs Tal-mudunun toplanmasi. suhuf'lara da samil olmak üzere. ötekinin ise Bati Aram-casidir). fazilet. ilim. Y ahudiligin dinî.[266] Zebur hakkinda Kur'ân'da. Babil Talmudu. sözlü Tevrat'i yaziir hale getirmislerdir.[267] d.S. Bu durumu gözönüne alan Yahudi din bilginleri (Ra ler). çesitli vesilelerle övülür . Yüzyillar arasinda yazi ile tespit edilmis olm asina ragmen bugün elde bulunan en eski Ibrani elyazmasi nüshalar. M. genelde kitap anlamina gelen zebur kelimesinin çoguludur. Allah 'a dönük bir kimse idi. Talmut "ögrenim" anlamina gelir ve Tevrat'in yorumudur. Kudüs Talmuduna göre daha uzundur. Yahudi D ini'nin istikbalini tehlikeye düsürmüstür. G emara (son olarak gözden geçirilen. O. Kaynaklarda. Hz.[268] e. zaman zaman Tevrat ve tefsir ögreniminin yasaklanmasi. Tevrat ve Incil kadar bilgi bulunmamakta. demirden zirh yapma ögretildi. "Ögrenilen " anlaminda) Ise Misna'nin açiklanmasini ve bunlarin bir esasa baglanmasi içi n Rabbilerin tartismalarini ihtiva etmektedir. Xlll-I. Davud hakkinda Yahudi Ku tsal Kitabinda irer alan kadin hadisesi Kur'ân'da yoktur.. ahlâkî kurallarinin açiklanmasindan ibarettir. çok önem verilse de. Bu külliyatin yazili olmayan ikinci bölümüne. 190-200 yillari arasinda Yahuda ha-Nasi (135-220) tarafindan derlenmistir. Yahudi din bilginlerinin a hlâk ögretimini misallerle canlandirmakta. felsefî ve sosyal konulardan geni s olarak bahsetmektedir. Davud'a peygamberlik. Kendisine Zebur verilen Hz. M. güzel ses.IV.[265] Kur'ân-i Kerîm'de Zebur kelimesi üç yerde geçer. Tevrat kadar öneme sahiptir. Ge-mara'nin iki ayri versiyonu vardir: BabIl ve Kudüs Gem arasi. Hz. Bu kelime. Daha sonra ögrenilecek konularin akilda tutulamaya cak kadar çogalmasi. Hz. Islâm'da ise hem kral hem de bir peygamberdir .S. Talmut» iki bölüme ayrilir: Misna ve Gemara. farkli yer ve sar tlarda Talmud tefsir edilmis ve açiklanmistir. Kur'ân'da bir de "z elimesi vardir.Yahudi Kutsal Kitabi'nin Yazilisi ve Muhtevasi Hakkindaki Görüsler Yahudi Kutsal Kitabini olusturan bölümlerin ilk nüshalari bugün elde bulunmamaktadir.Talmut Daha önce Yahudilerin kutsal kitap külliyatinin Tanah ve Talmut seklinde ikiye ayril digindan bahsedilmisti. ahlâkî. Meydana getirilen bu yazili metne T almut denilmistir. Önceleri bu yorum sözlü olarak yapilmistir. hukukî.XIII. Hz. Hz. masumdur. Musa'nin M. Farkli zaman. sadece Hz. Davud bir kraldir. daha ol gun ve daha detayli fikirleri ihtiva etmektedir. M . bu uzun süre . Davud'un adi Kur'ân'da 16 defa geçer. Ta nah'i olusturan kitaplar M. Peygamberler. Babil'de yapilmis olanina Babil Talmud'u. hitabet.Ö. Yüzyilda yasadigi gözönünde bulundurulursa. Gemara.VII. Genelde. Ibranîce'dir. Yüzyila kadar gelmistir. Kudüs'tekine de Kudüs Talmudu denilm ektedir. Davu d'a böyle bir Kitabin verildigine temas edilmektedir. mülk verildi. Zira Yahudi geleneginde. yani sözlü gelenege Ta lmut denilmektedir. Babil ve Kudüs Talmudu sekl inde de geçmektedir. an'ane haline gelmis "ögrenim".ra gönderilmistir. O. Allah'i tes bih etmek üzere daglar ve kuslar ona bagli kilindi. Muhammed tarafindan da ümmetine örnek olarak gösterilmistir. Talmut.Ö. yeryüzünde halîfe kilindi. Onun da ilham ve vahiy mah sulü oldugu kabul edilmektedir. ve X. Babil Talmudununki ise V II.

Ancak veri len bilgiler arasinda fark vardir.[275] 7. digerinde Yahve olar ak geçmektedir. Yine I.[273] 5. Yahudilerin kutsal kitaplarinin geldigi gibi muhafaza edilmediginin. öteki tarafda ise önce e rkek ve onun kaburga kemiginden kadinin yaratildigi seklinde yer almaktadir. Ma'bed'i yaptiran Hz. M.Hz. Kur'ân-i Kerîm'de yer alan. Israilogullan. Tevrat. D aha önce Israilogullan yedi defa dinden dönmüsler. Israil'in sayimi için. Ya i ve Hiristiyan bilginler. ruhunun sularin üstünde estigi. Hz. ve II. bir yerde.Tanri. Ahit Sandigi'ni onun bir odasinda muhafaza altina almislardir. Yahudiler sürgüne gönderilmistir. Ma'bet. Hz.Iki defa On Emirden. Yüzyil) yeniden ilhamla yazildiginda fikirbirligi etmektedir.Hz. fark li sekillerde yorumlandiginin. tek nüsha idi. 2.[278] . içinden sadece On Emir yazili iki tablet (levha) çikmistir. Davud'u görevlendirmekte. Bunlardan birkaç misâl verilecektir: 1.Yüce Allah'a insanî nitelikler verilmektedir.Tufan olayinin anlatilmasinda Tufan'in bir yerde 40. bir tarafta Tann 'nin Insani kendi suretinde. ayni konunun. eldeki Tevrat nüshalarini parçalamistir. Süleyman Ahit Sandigini açtirdiginda. Kudüs'ü alip Kutsal Ma'bed'in yapilmasindan sonra. 3. onun hükümlerine uyulmamasi ile ilgili beyanlari dogrulamaktadir.Hz. Musa.içerisinde cereyan eden olaylar sebebiyle. kelimelerin yerlerinden oynatilmasi.[272] 4. seytanin tahrikiyle oldugu belirtilmektedir. bir baska yerd e. putlara tapmislar ve Tevrat'i unutm uslardir.Tekvin'in ilk iki babinda Allah'in adi bir yerde Elohim. taslara yazilmis ilk Tevrat nüshasini Israilogullarinin bilginlerine ve i leri gelenlerine teslim ederek onun Ahit Sandigina konulup korunmasini istemistir . Nuh'u n gemisine getirilen hayvanlarin her cinsinden bir yerde 2.Ö. Ahit Sandigindan çikarilip halka okunmasi Hz. Bu hususlar.[269] iki defa yasak yiyeceklerden[270] ve iki defa da Is rail lakabiyla Yakub'un adlandirilisi[271] olayindan bahsedilmektedir. öteki yerde 150 gün sürdügü. çeliskiler ve tutarsiz liklar. Musa'ya nisbet edilen Tevrat'in son bölümünde (Tesniye) onun ölümü ve gömülmesi yer al tadir. bulunmus . bablarda yaratilis hikâyesi birinde insandan baslayara k. Ibrahim'in ve Hz. Yakup'la gürestigi. Üzeyr) zamanina kadar Tevrat kaybolmus. Ezra (Hz.Ö. degisik zamanlarda ve degisik kimseler tarafindan yazildiginin delili sayilmistir. Lût'u kizlarinin sarap içirerek sarhos etmeleri ve onunla zina yapmalari yer almaktadir. Ishak'in karisini kizkardesi olarak takdim ettigi yer a lmakta ve bu birkaç yerde de tekrarlanmaktadir.S.[274] 6. Tevrat'in Ezra zamaninda (M.[277] Allah'a ve peygamberlere yakismayacak nitelikler verilmesi. Musa tarafin dan vasiyet edilmistir. Bugün Yahudilere ait Ibranîce. Insanin yaratilisi da. Hiristiyanl ara ait Yunanca ve Samirîlere ait Samirî Dilinde metinlerin verdigi bilgiler birbiri ni tutmamaktadir. Bütün bu olaylar sebebiyle Yahudi kutsal metinlerinin ilk sekillen günümüze gelmemistir. M. Onun âlemi alti günde yaratip yedinci gün dinlendigi. Ayrica herbir nüsha içindeki bilgiler arasinda da çeliskiler ve fark liliklar vardir. Ezberleme gelenegi yoktu ve çogaltilmamisti. "erkek ve disi" olarak birden. Ma'bet yikilmis ve sürgün dönüsü tekrar onarilmistir. Ancak onu n. 7Û'd e Romalilar tarafindan tamamen yikilmistir. V. Tevrat'in y anlis yorumlanmasi.[276] 8. Yakub'un onu yeni p Israil adini aldigi zikredilmektedir. öteki yerde 7 çift alindi gi söylenmektedir. Yüzyilda Suriye Krali Antiyokos Epif anes. ötekinde insanda biterek verilmektedir. Ma'bed'i yakip yikmis. II. ilk nüshanin günümüze kadar korunabilmesi zaten imkânsizdir. 3 veya 7 senede bir.

hür iradenin varligina. Makkabîleri desteklemisler.S.II. yazili Tevrat'in (Tora) yaninda. yazili Tevrat'ta bu lunmayan fakat. Ferisîlerin ve Essenîlerin öncüleridir. Musa'dan sözlü olarak nakledilegelen bi r de sözlü Tevrat kabul etmislerdir. Bu sözlü Tevrat. Ferisîligi n prensipleri dogrultusunda sekil almis ve gelismistir. Bunlar. ikincisi Islâm sonrasi Yahudi mezhepleri (Ortaçag Mezhepleri). . Onlar. 2. Tann'yla birlik saglamaya çalisan ve Panteizm'e meyletmis bir Yeni Çag mistik Yahu dî mezhebi olan Hasidiler (Hasidim) ile.Kendini ayri tutmak veya saf ve temiz olmayan sahis veya esyadan uzaklasmakti r. ancak. vecd içinde . herseyi Allah'in kontrol ettigine. Yüzyilda Dogu Avrupa'da Rabbi Israei ben Elieser (1698-1759) t arafindan kurulmus. ceza ve mükafata ve Davud'un soyundan bir Mesîh'in gelecegine inanm aktadir. Yahudilik. daha sonraki Yahudilige sekil veren büyük bir mezheptir. Hasidim. Yüzyil bas larinda IV. Yüzyildan iti baren Tora'ya harfi harfine bagliliklariyla taninirlar. M. Talmud'un yavanligini savunup Kabbala'ya dayanarak. Hz. kendilerine bilgi nler veya dirt kardesleri denilmesini isterler. XVIII. Iki an 1. M. Cennet. Ferisîler. II.Hasidîler (Ibr. Onlar.[280] ab. Ferisîligin prensipleri do grultusunda gelisen ve devam eden Yahudilik. tefsir etmektir. isim benzerligi disinda. II. ölümden sonra dirilmeye. sözlü Tevrat'ta yer alan naslardan hareketle bir inanç sistemi gelisti rmislerdir. Mode rn dönemde ise. Ibranice "dindarlar" anlamina gelen bu mezhep mensuplari. M. Hasidaeans): Adlari. Yüzyilda Makkabiler devrinde var olan Hiristiyanlik öncesi Yahudi mezhepleri (Klasik Mezhepler). cehennem ve meleklerin varligini da kabul etmektedir. bir alâkasi yoktur . Bu mezhebin.Ö. basariy a ulasildiktan sonra kendilerini Mabed'in onarimina ve temizlenmesine vakfetmisl erdir. Ferisîler.R. yazili Tevrat'in yorumu olan ve dah a sonra yaziya geçirilmis bulunan Misna ve Talmud'dur. Ortodoks Yahudilik adini almis ve daima ana bünyeyi teskil etmistir." kökünden gelmektedir. Antiyokus'un Helenlestirme siyasetine karsi çikmis ve iskence görmüslerdir . Onlar.4. Onlar.Açiklamak.Ferisîler (Perusim): Ferisîlik kelimesinin lami bulunmaktadir: Ibranîcesi "Perusim"dir ve "P. Onlarin dinî hükümlere siki sikiya bagli fakîhleri vardir. üçüncüsü de günümüzdeki Yahudi mezhepleridir (Modern dönem mezhepleri).Ö. Hasidîlerin devamidir.[279] a.Hiristiyanlik Öncesi Yahudi Mezhepleri aa. Ing.Yahudi Mezhepleri Yahudi mezheplerini üç ayri grup halinde incelemek mümkündür. Ferisîlik. Islâm döneminde Rabbani Yahudilik. Bunlardan birincisi.Ö. siyasete ilgi duymadiklari için.

Tevrat'in hükümlerinin tatbikati ve mabed hizmetleri konusunda. Yazih Tev rat'in disinda Tevrat yoktur.[281] ac. Genel olarak kabul edildigine göre Sadukîlik. Bu mezhebin mensuplarini genellikle orta sinif ol usturur. Ferisîlerin ziddina olarak su görüsleri benimsemislerdir: Insan kendi kaderini belirler. Muhtemelen . Bazi arastirmacilar. Tarihçi Josephus. bu mezhe bin mensuplarinin Hz. yeniden dirilme ve gelecek dünyadi r (Olam-ha-Ba). zamanla. Latince "Essaei" kelimesini Ibra nice "Issiyim" seklinde trans-kribe etmistir. Isa Mesih'i bertaraf etmeye çalismalari. sözlü Tevrat'i kabul eden Ferisîlerin görüsle rine muhalefet etmislerdir. Ferisîlik ve Sadukîlik'in çagdasi olan. Sadukîlerin Ferisîlerden ayrildiklari en önemli husus. Bir topluluk olarak Ferisîler. 70 yilindan sonra görünmezle r. "Issiyim" ismi yeni metinlerde yer almaz. mistik yapili bir mezheptir. Bu farkin sebebi de. özellikle âhiret konularinda bir benzerlik vardir.Sadukîler (Sadukim): Sadukîlik. "IssiyinY'in ifade ettigi anlam ha kkinda degisik görüsler vardir. Incil'lerde onlarin Isa M esih'e düsmanca davranislari. eski Yahudiligin savunucusu olduklarindan. Ancak onlarin inançlari Rabbinik Yahudilikle yasamistir. Sadukîler hakkinda fazla kaynak yoktu r. Bu görüslerden "Issiyim" kelimesinin "dindar zahidler" a nlamina geldigi görüsü kabul görmüstür. Israil'in putperest krallarina düsmanliklariyla bilinirler. Bunun sebebi. Ferisîlerin aksine aristokrat sinifi teskil etmis ve Romali idarecilerle isbirligine girismislerdi. Bunlar. Ferisîlerin Yahudi dünyasinin mutlak hakimi olmalarindan dolayi. 1947'de Ölüdeniz' .Onlar. Süleyman'in baskâhini Sadok'un soyundan geldigini savunmakta v e bundan dolayi bu mezhebe "Sadukîm" denildigini ileri sürmektedir. Talmud ve Yeni Ahit onlar hakkinda hayli bilgi verir. Yeniden dirilme yoktur. "Essenoi" isimleriyle anilmaktadir.[282] ad. sonradan ortaya çikan ve Ferisîl erin benimsedigi sözlü Tevrat'i kabul etmemislerdir. kendi inanç ve amellerini yazili Tevrat'taki naslardan çikardiklarindan. Italyan Yahudi arastirmaci Azariah dei Rossi. Sadukîier. Yunan kaynaklarinda bu mezhebin taraft arlari "Essaioi" (Latince'de "Essaei"). Birçok Ferisî. Kudüs Hiristiy an Kilisesine katilmistir. Ruh ölümsüz degildir. Sadukîlerin yalniz Tevrat'i esas almis olmalaridir.Essenîler (Issiyim): Essenîlik. Sadukî (Sadu-ki m) kelimesinin mensei hakkinda kesin bilgi yoktur. daha önce belirtildigi gibi. tarih sahnesinden silinmis tir. Bu mezhe p hakkinda yeterli kaynak bulunmamaktadir. Tevrat hükümleri har-fiyyen ve yorumsuz uygulanmalidir . onun da onlarin katiligini kötülemesinden bahsedilse de doktrinde. Ibran ice sekli olan "Isiyim" kelimesine ilk kaynaklarda rastlanmamaktadir. sosyal ve siya sî düzeni ellerinde tutma arzularindan kaynaklanmisti. Ferisîler millî kültürün ve gele negin korunmasindan vanadirlar. yani itikad ve amelde Ferisîlige karsit olmasi ile taninan bir mezhebin adidir. Mabed'in Romalilar tarafindan tahribin den sonra halk üzerindeki etkisini yitirmis ve. Yahudilerin Helen kültürüyle yogrulm asi için çaba göstermislerdi. Sadukîler.[283] Issiyim'e "Ölüdeniz Yazmalari Mezhebi" de denilmektedir.

hatt a Iranî etkiler görülmektedir. 2. Abdestvari temizlige ön em verirlerdi. Tora'nin âyin ve ibadet kurallarini titizlikle yer ine getiren. Bu günler. üç yil bir adaylik devresi geçiren . ölümden sonra dirilmeye ve son yargilamaya da inanirlar. Essenîler inançlari saglam Yahudiler olmakla beraber. 66-70'deki Yahudi savasinda ortadan kalkmislardir. Bunlar. Ticaret yapmaz. Bekâr yasamayi tercih ederler di. Tanri tarafindan Ibrahim'e yapilmis su vaadin gerçeklestirilecegi günl erdir: Israil büyük halk olacak.Essenîligin oniki kisilik idareci grubunun üçü daha yüksek mevki sahibidir. Insanlar daha dogmadan aydinlik veya karanlik taraflardan birine aittir. onlarin Günes'e tazim gösterdigi ve tenasuha inandiklari ileri sürülmüstür. "Karanlik Melegi". . Kifas ve Yuhanna'yi hatirlatmaktadir. hayvan eti yemezlerdi. M ezhep. esyasi ortak bir topluluktu. Essenîler Mesih'e de inanirlar. Meleklerden kutsal yaratiklar.Mezhep mensuplari kendilerini "Çölde yol hazirlayanlar" diye tarif ederler. komünal hayat yasarlardi. Hiristiyanligin Essenîligin bir kolu ve devami oldugunu ileri sürmektedir. Essenîlerin inanç esaslari Ferisîlerinkine yakindir. siki bir hayat disiplinine sahip olan. Tarimla ugrasirlardi. mal mülk Istemez. Muhtemelen M. o. "Gerçeklik Melegi". Ayni kelimeleri Vaftizci Yahya da Ahd-i Atik'den alarak kendi vazifesini tarif ederke n kullanmistir. düzenli bir teskilat halinde "Mevakrim" (müfettisler) vardir ve Hiristi yanliktaki Bishoplarin karsiligidir. Kaynaklarin verdigi bilgiye göre Essenîler. Essenîler ile H iristiyanlar arasmda bag kurmakta. Yüzyilda ortaya çikmis. "Tahrir Melegi". Kudüs (Jarusalem) kültüne katilmaktan kaçiniyorl Onlarin ritleri (törenleri). "Mastemah" (Sey tan) Bunlarin disinda birde "Muhafiz Melekler" vardir. Essenîligin b ir kolu olan Yahudi Mezhebi olarak görmektedir. Essenîler. Bazi bilginlerce Kumran cemaatinin Essenîlerden bir grup oldugu düsünülmektedir.Mezhepte. hem kendi hem de herkesin kurtulusunu garanti ede n seriatini bütün dünyaya empoze edecektir. Bu kült ve ritlerde pitagorcu. Bu.Essenîligi idare eden oniki kisilik idareci grubu. Mezhebe girisin ritüel belli kurallarr vardi. 3. Issiyim hakkindaki bilgiler daha çok bu Kumran Yazmalan'ndan elde edilmistir . Kaderleri ebediyyen te spit edilmistir. Essenîler ile Hiristiyanlar arasindaki benzerlikler sunlardir: 1. toplu halde. Mez hep üyeleri daima beyaz giyerdi. Essenîler ile Hiristiyanlar arasinda. özel mitleri vardir. Bunlar da Gabriel. yildizlara yazilmistir. Melek inanci bakimindan Ferisîlerden ayrilmamakla berab er görüsleri daha teferruatlidir. Kumra n Yazmalarinda. aralarindaki birtakim benzerliklerden dolayi. Bunlarda özellikle son günün gelmis oldugu kanaati bulunmakta dir. Onlari bu görüse sevkeden amil. Yine bazi Yahudi arastirmacilar da. Mihael . "Göklerin Ogullari" o larak bahsedilmektedir. Hiristiyanligi. Suriel veya Uriel'dir. 4.Ö. Essenîler kadercidir.Filistin'deki ilk Hiristiyanlar ile bu mezhep mensubu topluluklarin "Eda" keli mesi ile isimlendirilmesidir. Kilisen in üç diregi Yakub. 5. çölün manevîyatiyla yasiyorlardi. sasirtici derecede benzerlik ler bulunmustur.[284] Essenîler Ile Hiristiyanlik Arasindaki Iliski Bazi arastirmacilar. Rafael.deki Kumran magaralarinda bulunan yazmalarin bu mezhep hakkinda bilgi vermis olma sidir. Kumran Yazmalaridir. II. bir sir tarikati gibiydi. Essenîler. Melekleri yaptiklari islere göre siniflandirirlar: "Isikla r Prensi". Bu. Hristiyanliktaki Oniki Havarî' yle benzerlik göstermektedir.

Daha sonra yakalanmisla r ve Imparatora "rab" demedikleri için iskence ile öldürülmüslerdir. isgalciye direnenlerdir. Israil'in Rabbi Yahve'den baskasini rab edinmek dinden dönmektir diyerek ayakla ndilar. Bagdat yakinlarindaki Sura ve Pumpethi Talmud akademilerinin en parlak dönemini . K udüs'ün kusatilmasinda Zealotlar Mabedi korumuslardir. Isa Mesîh'in bir Sakirdi Zealot asillidir. F erisîligin devami olan Rabbanî Yahudilik. önceki hahamlarin çesitli meselelerdeki görüsle rinden olusan Talmud'a önem vermis ve Tevrat'i sadece ibâdet alanina hapsetmislerdir . Masada'da 73 yilina ka dar kadinli çocuklu 960 Zealot. 7. 5. Fer isîlik ise. Yahudi tarihçisi Josephus (37-100). ilk dönem Yahudî mezheplerinden gelenekçi Ferisîligin bir devamidir. 6 yilinda Galile'li Yahuda tarafindan Yahudiye'nin Roma Imparatorluguna katilmasina karsi çikmak üzere kurulmustur. siddete basvurmakta tereddüt etmemislerd ir. Zealotlar. Bunlardan biri. Buraya kadar ele aldigimiz ilk Yahudi mezheplerinden Sadukîlik ve Essenîlik. Islâm döneminde Rabbanîlik (veya Rabbinik). Roma Imparatoruna haraç ödemeyi ve onu "rab" tanimayi reddettiler. ölünceye kadar direnmeyi tercih etmistir. Yüzyilda Talmud çalismalarinin tamamlanmasindan sonra tesekkül etmistir.6.Her ikisinde "mesih inanci" vardir. degisik yapi ve adla rla günümüze kadar gelmistir. Kudüs'ün düsüsündeki suçu zealotlara yük istir. bu mezhebin karsisinda yeralan ve kismen Sadukî görüsleri benimseyen Karaîlik'tir. Onlar. Zealot lakabinin Yahudi Kutsal Kitabaninin Tora bölümündek i Sayilar 25/6'da "Tanri için gayretli" ifadesinden geldigi iieri sürülmektedir. M.Zealotlar: Kisacasi. Yahudil er arasinda yayginlasmadigindan.Ortaçag/Islâm Sonrasi Yahudi Mezhepleri Ortaçag Islâm Döneminde Yahudi dünyasinda iki büyük Yahudi mezhebi vardir.[287] ba. Ferisîlik.[285] ae. M. genis halk tabakalarina yayilma imkâni buldugundan. Misir' a gidip oradaki Yahudileri ayaklandirmaya çalismislardir. Bu.Bugüne kadar Yunanca metinler halinde intikal eden ilk Kilisenin apostolik kurul usuna ait dokümanlar. dinî bir mezhepten daha çok. Bu. digeri ise.[286] b. kisa zamanda tarih sahnesinden silinmistir. 66 ayaklanmasina kadar böyle devam etmistir. Romalilara teslim olmaktansa. günümüzd Ortodoks" adini almistir.S. Zea-l otlarin asiri bir kolu "sicarii" (kamali adamlar) adini tasimaktadir.S. tekrar Ibranî veya Aramî dillerine tercüme edilecek olursa ifadeler arasinda büyük benzerlikler oldugu ortaya çikar. Isyan bastirilip Yahuda öldürüldükten sonra Romalilar ile Yahudi isbirlikçilerine k arsi gerilla direnisine geçtiler. Yazili Tevrat'tan ziyade. Rabbanî Yahudîler. Zealotlar. siy asî ve ideolojik bir mezhep hüviyetindedir. Essenîlgin Sonu: Titus'un son Yarfudi direnisini de kirarak Mabed'i tahrip ettigi 70 yilina kadar Lut Gölü kenarinda yasayan Essenîlerin bundan sonraki tarihi bilinmeme ktedir. Çarmih olayinin da iki zealot aras inda geçtigi ileri sürülmektedir.Rabbanî Yahudilik: Rabbanî Yahudîlik. 70'de Kudüs düsünce bunlar. Onla r.

fakat. Mabed'in yeniden insa edilmesidir.Bu hesaptan sonra mükafat ve ceza haktir. âlem yaratilmadan önce vardi. "Karaim". 7. Bundan gaye. Rabbanî Yahudiligin baskisi karsisinda fazla yayilma alam bulamamistir. Evlenme ve diger bazi hususlarda Tevrat 'a uymaktadirlar. Rabbanî Yahudîlige aykiri bir har olmasindan dolayi daima heretik bir mezhep olarak görülmüstür.Tevrat'in dilini bilmek dinî görevdir. Hazar Türklerinden çok az bir . Rabbanî Yahudîlere göre Anan b en D!avid. zamanla. Siyon'un büyük önemi vardir. günde. Karaîlik.Kudüs'teki Mabed. 3.Musa'nin koydugu kanunlar haktir. Karaîlerde ibâdet.O. hapse girdiginde orad a Imam Azam Ebû Hanife ile görüsmüs ve mezhebin ilkelerini ondan almistir. âhiret ve mesihle ilçjili meselelerde onlardan ayrilmaktadir. Israil'in kurtu lmasi. 4.Hesap günü vardir. iki defa farzdir. Talmud'un disindaki yeni olusumlara karsi kati davranmislardir. 10. Karaîler. Bugün küçük bir grup Misir'da ve Israil'de yasamaktadir. Talmud'u reddetme nokrasinda Sadukîlerle ayni görüste. 8. 9. Karaîligin kurucusu olarak Anan ben David gösterilmektedir. Rabbanî Yahudiligin öncüsü Ferisîligin karsisindaki Sadukîlikle ayni k numdadir. Tanah'i çok okumalarindan. hadistir.Bütün varliklari yaratan Allah'tir. 6. Yahudî cemaatinin baskanligi mücadelesinde yenik düsüp. yardimcisi yoktur.Bu âlem sonradan yaratilmistir. Nisan'in 13'ünde b aslayan 70 günlük oruçlari vardir. Rabbanî Yahudîler. Tanah'in disinda delil kabul etmemislerdir. tepkilere yol açmistir.Mesih'in gelmesine ve yeniden dirilmeye intizar haktir.yasadigi siradf* Talmud Serhçiligi Ön plana çikmis ve tek ser'i kaynak Talmud olmustur . dünya "Idarecisi"nin makamidir.[288] bb. Rab-banîlere karsi Talmud'u ve diger Rabbanî tîserleri reddetmis. varligini devam ettiren bir mezheptir. 2. Karaîlik. 5. sabah ve aksam olmak üzere. Karaîligin benimsedigi iman esaslari "On Emir" sayisinca olup sunlardir: 1. Rabbanî Yahudiligin kati Tal-niudculuguna en önemli tepkiyi gösteren ve bugüne k adar. yapi olarak. Musa'ya ve Tanah'da adi geçen bütün peygamberlere hitap etmistir.Karaîlik (Karaim): Karaîlik. Talmud'u ve diger Rabbanî eserieri kabu l etmemelerinden dolayi bu mezhebin mensuplarina "Karaim" adi verilmistir. Karaîligin Mensei hakkinda pekçok fikir ileri sürülmüstür. Rabbanî Yahudîlerîn Talmudcu bu kati tutumu. Karaîlik.Allah. Sadukîler gibi. ufak bir çjrup da olsa. kelime olarak Ibranice "K-R-A" kökünden gelir ve Arapça "Kiraat" kelimesi il e ayni anlamdadir.

Iseviyye'nin bir kisi m inançlarini muhafaza etmis. Türklük özelliklerini devam ettirir ve kendilerini Tür k görürler. Tevrat. cennet-cehennem ile ilgili dinî Inançlari te'vile gitmis . Yahudilerden büyük bir çogunluk ona uymustur. Isa ve Hz. Bu ise onlarin geleneksel Ortodoks Yahudilik anlayisini gözden geçirmelerine sebep olmustyr. fiilin kula ait oldugunu savunmus tur. Talmud ve diger Rabbinîk eserlerden elde edilen klasik Yahudi seriati Hala kha'ya bagli gruba günümüzde Ortodoks adi verilmistir. Ancak bunlar. Hz. taraftarlarina. Tevrat'ta emredilen dinî hükümlerin bir kisminda diger Yahudile rden ayrilmistir.Çagdas Yahudi Mezhepleri 1789 Fransiz Ihtilâli'nin meydana getirdigi degisiklikler Yahudî Dünyasini da etkilemi s ve sarsmistir. Yazili Tevra t'in Tanri tarafindan Hz. Ortodoks Yahudilik. Ebû Isâ. bulunduklari ülkenin sartlan altinda yasamaya karar vermistir . bu ibadetleri yerine getir melerini taraftarlarina emretmis. Çünkü. Bu rahat ortam Yahudilerin Yahudilik anlayisini etkilemistir. Fer Isîlikle baslayan ve Rabbanî Yahudilikle gelisen ana akimin günümüzdeki yansimasidir. O.Yudgâniyye ve Sazkaniyye: Iseviyye'nin kurucusunun ölümünden sonra yerine Yudgân geçmistir. Muhammed el-Hammar zamaninda fikrini yaymaya baslamistir. Ebû Isâ Ishak b.Iseviyye: Adini kurucusu. Tev rat'in te'vili üzerinde durmus.[291] c. Bu mezhep mensuplari. bir Israil Peygamberi gibi görünmüstür.[290] bd. rahata kavusmustur. Bu özellikleriyle digerlerinden ve Yahudilerden ayrilirlar. Musa'ya yazdirildigina ve Sözlü Tevrat'in (Misna. diger mezheplerin ayrilmasiyla ortaya çikmistir.[292] ca. Yudgân. çokça namaz kilmayi emretmis. kismen de olsa. Bunun üzerin e Avrupa Yahudileri. son Emevi Halifesi Mervan b.grup da Karaim'dir. Yahudilerin günde üç defa olan ibadetini. Muhammed'i peygamber kabul etmeleriyle taninmaktadir.Ortodoks Yahudilik: Ortodoks Yahudilik. geleneksel Yahudiligin Yahudi kimligi ve inançlari hakkindaki görüsleri me cut duruma uymamaktaydi. Kudüs'ten ayri kalindigi müddetçe et yenilip. kendisinin bekle nen Mesîh oldugunu. yediye çikarmis. sarap içi lmesini yasaklamistir. et ve içkiyi yasaklamistir. Yakub el-Isfahânî'den almistir. Talmud) . O. kadere meyletmis. Neticede Yahudiligi çagdas dünyanin sartlarina uydurma çalism alarindan dört ayri mezhep ortaya çikmistir.[289] bc. Bu mezhep. insanin mutlak hürriyetini savunmus. Türkçe Tevratlari vardir ve Türk kültürüne ait özelliklerini yasatirlar. Yahudileri kurtarmak için Allah'in kendisini gönderdigini ileri sürmüs tür. Yillardir beklenen Mesih'in gelmemesi de Yahudilerin ümidini kirmistir. Fransiz Ihtilâli'nden sonra Avrupa'da Yahudilere karsi tavir degis mis ve Yahudiler. Halife Mansur zama ninda yasamis. zühdü.

4. tek Tanri ögretisini telkin eden bütün inançlara hosgörülüdür. 3. Ortodoks inançta. 2. Kaser kuralina uygun olmayan yiyecekleri yemez . Ayrica. Ortodoks Yahudîlerin büyük çogunlugunun Siyonist oldugu ri sürülen görüslerdendir. Ortodoks Yahudiler. et pisen kapta süt. Orta Avrupa'da yasayan Yahudileri bulunduklari ülkenin kültürüyle asimile olmaya çagirmist r. Ortodoks Yahudîler. Son zamanlarda bütün mezhepler Israil'de teskilat kurmaya baslamistir. bugün Amerikan Yahudilerinin %40'ini ol usturmakta ve çogunlugu teskil etmektedir. sürgün sona erece k ve Yahudiler gerçek evine dönecek. XIX. tevbe eder ve Tevrat'in bütün kurallarini gözetirse. kendi disinda kalanlari gerçek Yahudî kabul etmezler. elektrikli aletle re dokunmazlar. bedensel dirilmenin yaninda. Kaser kurali gereg i. daha sonra Amerika'ya tasinmis ve asil gelismesini Amerika Yahudileri arasinda göstermistir. artik sahsî Mesih'in gelisini beklemez. yeniden yorumlamaya gitmez. Ortodoks Yahudîlige göre.Yahudiler artik bir millet degil. 7.Eski Yahudi seriatinden sadece modern hayata uygun olanlar kabul edilebilir. Yahudi ha lki. .Reform. Mabed yeniden insa edilecektir. Mendelsohn (1729-1786). otomatik elektrik ayarlayici ile. fakat bumezhepler. Yahudîlerin Tevrat'in kan unlarina uymadiklari için sürgüne gönderildikleri yer almaktadir. Halakha' ya aykiri olmadigini ileri sürerler. giyinme. I lk fikir babasi Abraham Geiger iie Moses Mendelsohn'dir. yiyecek ve içec eklerin dine uygunluk kuralidir). Yiyip içme. Israil'de de 5-6 bin civarinda Reformis t Yahudi vardir. Kaser (koser) kuralina siki sikiya uyarlar (Kaser. Mesih gelecek. günümüz sartlarinda yasa yabilmek Için. bu sebeplerden dolayi.Yahudilerin Filistine dönüsü arastirilmaz. Ortodoks Yahudilik. Reformist Yahudifer. cehennemdeki semavî ceza ve mükafatla ilgili bütün inançlari reddeder.Yahudilik en yüce Tanri fikrini sunar. yüzyilin baslarinda Alman Yahudileri arasinda çikmistir. Reformist Yahudiler "Ortodoks" görüsleri benimsemezler. Hala kha'ya göre Cumartesi günü ates yakmak yasaktir. devletin kaynaklarind an pay almamaktadir. Bununla beraber onu. süt pisen kapta da et pisirmezler. araba kullanmaz. bu tür yiyecek satan dükkanlardan alisveris yapmazlar. [293] il cb. Ortodoks Yahudilik "devletin resmî mezhebidir. 1885 Pittsburg Platformunda aldiklari kararlarda Ortodoks inançlari reddetmislerdir. 5.da sözlü olarak vahyedildigine inanmaktadir. 6.Sosyal adaleti saglamak Yahudinin görevidir. May-monides'in onüç maddel ik iman esaslari dogma olarak kabul edilmektedir. 8. Yahudi seriati Ha-lakha'da bir degisi klik yapmaya. et ile sütü birarada yemezler. Yakin zamanlara kadar dig er Yahudî mezheplerin faaliyetlerine izin verilmiyordu.Israil. Bunun. Cumartesi günü. Onun yerine sunlari benims emislerdir: 1. Reform. elektrikli esyaya dokunmadan atesten yararlanir. bir cemaatdir. Mesela. rituel temizlik ile ilgili dinî kurallar kaldirilmistir. hileli yollarla (hile-i seriyye) ayakta tutmaya çalisir.Reform.Reformist Yahudilik: Reformist Yahudilik. Ortodoks ol mayan Yahudî günahkârdir. Israil'de.

bu asiri reformlari neticesinde. Bugün. Tanah'in ilâhîligi ve günlük hayattaki etkisi tarti smalidir.Yahudilik ile bilim çatismaz. Yahudî bir anneden dogmayan çocugu Yahudî kabul etmezler. tir. Daha sonra lari. I srail'de Ortodoksluktan sonra ikinci sirayi alir. Sinagogda basa kipa giyilme zorunlulugu yoktur. lâiklesmis Yahudilik seklini almis durumdadir. Bunlar. Sina gogda Ortodoks Siddur dua kitaplarini kullanirlardi. bugün Amerika'da. Muhafazakâr Yah udilik. Yahudilige ihtida konusunda Ortodokslar kadar titiz davranirlar. artik Tanah v e Talmud bütünüyle baglayici degildir. 102 yasinda ölen Amerikan Yahudîsi Mordecai Me nahem Kaplan kurmustur. Sinagog âyinlerini azaltmis. Iik ortaya çiktigi dönemlerde Muhafazakâr Yahudîlik. Bu gruba Muhafazakâr (Conservative) Yahudîlik adi verilm istir. Kaplan.Muhafazakâr Yahudilik: Muhafazakâr Yahudîlik. Reformistlerin aksine. Bugünkü muhafazakâr Yahudîlige asil kimligini veren ise Solomon Schatter olmu stur. Reformist Yahudîlik. yapisi itibariyle Ortodoks Yahudiligin Amerikan versiyonuydu. Basta Isaac Bermays ve Zacharia Franklen olmak üzere muhalif hahamlar ayri b ir grup olusturmustur. Reformda oldugu gibi. Sinagoglarda kadinlar da haham olarak görev alir ve âyinleri yönetir. Dinde yenilik taraftari olarak bilinirler. [295] cd. Kadinla erkek ayri ayri otur urlardi. Mahafazakâr Yahudîligin en belirgin özelligi ise Siyonist olmasidir. Me sihciligi reddetmislerdir. bugün kriz yasamaktadir. bazi tepkilerden dolayi. Yahudilige sadece kültürel bir olgu olarak bakilir. Reform hareke tinden bazi hahamlar. Sinagogda. Ortodoksluktan ayirdedilemezdi. kadinlar haham olabilir. Tek fark ibadetin Ibranice yerine Ingilizce yapilmasiydi. fakat. Bu prensipler. Dis evliligi kabul etmezler. 1885 Pittsburg platformunda alinan kararlara muhalefet etm istir. Solomon Schatter. kadin erkek yanyana oturur. Sabat kurallarini uygulamada Ortodokslar kadar titiz degillerdir. Talmud'u inkâr etmis. "minyan" denilen on kisifik cemaate katilabilir. Yahud i kimligi hakkinda problemleri vardir. Reformist Yahudilik'ten sonra ikinci büyük mezheptir. Kaser kurallarini gözetmezler. 1937'de kismen degistirilmis Bugün Reformist Yahudilik. 1983'de. Diger din ve inançlara saygiyla bakilir . Yahudilige ihtidada hiçbir sinirlama yoktur. Mahafazakâr Yahudîlik eski Yahudî seriati Haiakha'yi reddetmez. [294] cc.9. daha önce Muhafazakâr Yahudilik içerisinde yeralmistir . orta bir çizgiye çekildi. Dis evlilik kabul edilir .Yahudilik sürekli gelisen bir dindir. Reformist ile Ortodoks Yahudîlik arasinda. "Katolik Siyonist Israil" teorisini ortaya atmistir. ancak degisebilir ligini kabul eder. 10. Sabat kurallarini. müzige yer vermis. Reformist Yahudîlik'e bir tepki olarak dogmustur.Yeniden Yapilanmaci (Reconstructionist) Yahudilik: Yeniden Yapilanmaci hareketi. KutsafVitaptaki mucize hikayeleri ve diger olayla r eskilerin geleneginden baska birsey degildir. Sinagogda kadinlarla e rkekler yanyana oturur. Cumartesi yasaklarinin bazisini kaldirmislardir. Kadin. Geçmisle bagini korur.

kendi yazdigi ibadet kitabinda. muhafaza edilmesi gereken bir kültür unsurudur. Yahudiler de. Yahudîler. tarih boyunca. Ona göre. Yukarida zikredilenlerin disinda Amerikan Yahudileri arasinda ortaya çikan baska uf ak ve radikal gruplar da vardir. diger Yahudî mezheplerinin ibadet kitaplarinda varolan "Seçilmis Halk" in ancina yer vermemistir. Tanah'in II. Sanhed rin 21 b). Halen Israil'de . Bu yüzden "Seçilmis Halk" inancinin a nlami yoktur. Muhafazakâr Yahudîligin ortaya çikis amaçlarina ters düstügü gerek iyle. [298] d. hiçbir zaman Samirîleri gerçek Yahudî olarak görmemislerdir. Grubun a dini ise "Yeniden Yapilanman" (Reconstructionism) olarak belirlemistir. Mesihciligi kabul etmez. Yahudî halkinin kültür degeri olarak görmekte. diger halklar gibi bir halktir. Ölümden sonra dirilmeyi. XVIII/11). 722 yilinda Kuzey Israil Kralligi yikilinca. Yahudilige ihtida eden Samirîleri Yahudi olarak kabul etmez. Israilogullarmin tarih boyunca olusturduklari bir eser old ugunu ileri sürer. Böylece Somron sehri nin sakinleri ortaya çikmis ve bunlara "Somronim" denmistir. Yahudîler. yok olmadan günümüze kadar gelmistir. birseyi dikkatle izleyen" anlamina gelmektedir. Krallar.Ö. Kaplan. Bunlari "Ortodoks Yahudîler". Hümanist Yahudiler. Siyonizmi de benimsemektedir. Krallar.[297] Bu mezhepler disinda da Yahudi gruplari vardir. Bu hareket. Ibranîce "S-M-R" fiil kökünden türemis "görüp gözeten. XVII/24). Yahudiler Tann'yi seçmistir. Kaplan. Samirîlerin tarihi oldukça eskidir. Fakat Samirîler. Tanri'yi irkçi bir sovenist. Yeniden Yapilanmaci hareketi muhafazakârligin sag kanadi olarak tanimlamaktad ir. O. Yah rin dramatik bir sekilde. Babil. Muhafazakâr Yahudîlikten ayrilmis ve 1968'de kendi grubunu kurmustur. Mordecai Menahem Kaplan. Tevrat'i da sov enist doküman olarak degerlendirirler. Kadinlar haham olabilir. Asur Imparatoru Sargon. tipki Yahudiler gibi. uzun süre Muhafazakâr Yahudîlik akademisi "The Jevvish Theological Seminary"de hizm et etmistir. Reformist ve Muhafazakârlarda oldugu gib i Sinagogda kadin erkek yanyana oturur.[296] Kaplan'in fikirleri çerçevesinde olusan Reconstructionist hareketin inançlari Reformist Yahudîliginkine yakindir. Tevrat' in Tanri vahyi degil. Samirîlerin samîmî olmadiklari bahanesiyle onlari Yahudi Cemaatindan saymazlar. Yahudî dininin bugüne kadar geçerli olusunun sebebini ilâhî olusunda degil.. Bunlarin en basinda gelenlerinden biri. Samirîleri sürekli dislamislardir. Yahudilige i htidanin mümkün olmasina ragmen. Yahudî Cemaati disinda görürler. M. Çünkü bunlar. kültürel deger olusunda bulmak tadir. halk olusunun ifadesidir.Yahudi Dinine Uymakla Birlikte Yahudîler Tarafindan Yahudi Kabul Edilmeyen Sami rîler (Somronim) "Somronim". Daha sonra o. Yahudî kanunu ise. Yahudiler. O. âhireti reddeder. Kuta ve Avva'dan adamlar getirerek Isr ailogullarinin yerine yerlestirmistir (II. bugün halen varligin i davam ettiren Samirîler'dir. Krallar Kitabinda Samirîlerin nasil Yahudîlestigi anlatilir. Hatta Samirîler k ullaniyor diye Ibranî harfleri ile yazilan Aramca'yi terketm islerdir {Bkz. Bugün bazil ari. Israil halkini yerlerinden alip Asur'a ve Medlerin Sehir lerine sürmüs (II. Onun. Ta un Yahudileri degil. önemli bir Yahudî düsünür ve filozofudur. Onun düsünceleri Reformis Muhafazakâr ve hatta modern Ortodokslara bile tesir etmistir. "JudaIsm as a Civilisation" isimli eseri Yahudî dünyasinda kabul görmüstür. 1966'da kurulan Humanistik Yahudilik bunlarin e n asirilarindandir. Yahudîligi.

onlari seçmis ve onlarla Sina'da ahitlesmis tir. Vahy onunla son b ulmustur. Bab ile Tesniye 6.Gerizim dagi ebedî hayat yurdu. Musa seriatini. sadece Allah'a iman meselesi üzerinde duru lmaktadir. 5. Ibadetler inde rükû ve secde vardir. [300] 5. Bununla beraber ona . Abdestte.Esi ve yardimcisi olmayan Allah tektir. Inanç esaslari da buna uygun olarak bestir: 1. Tanri'nin en sevg ili milleti. hayir ve serrin Allah'tan o lduguna ve hattâ âhiret hayatina inanmakla ilgili kesin ifadeler Tevrat'ta yeralmama ktadir.Inanç Yahudilikte. Kudüs'ün yerine Gerizi m'i kutsal mekân olarak kabul ederler ve kendilerini gerçek Yahudî olarak görürler. bütün Yahudilerce kabul görmüs dogmatik iman esaslari yoktur. Fakat böylesine bir etkilenme söz konusu olmamistir. burnu. herseyi bilir. Samirîler.Musa. Kur'ân'da oldug u sekilde Tevrat'ta ve diger Yahudî Kutsal Kitaplarinda nelere inanilmasi gerektig ine dair sistematik bilgi bulunmaz. Bundan dolayi böyle bir etki iddiasi tutarli degildir. agzi. bu durumu. Sinagoglari. Yahudi milletidir. yücedir. [299] Samirîlerin Inanç Esaslari Itikadda dayanaklari sadece Tevrat'tir.Nablus ile Tel Aviv yakinlarindaki Holon kentlerinde yasamaktadirlar. Varligina. Hz. Müslümanlarin yönetimi a ltinda yasamalari dolayisiyla »Müslümanlarin etkisine baglamaktadir. Peygamberlere. kitaplara. Inanç. Tanri. resim ve heykeli yapilamaz. Onun gibi peygamber bir daha gelmeyecektir. Allah'in yegane resulü ve bütün devirler için de peygamberdir. Bab'da ) yeralan On Emir'de (Asarat ha-divarîm). an cak Samirîlerin Hz. Iyiler cennetle. hiçbir zaman degismeyecek ve neshedilmeyecektir.Tevrat. uzun süre Islâm ülkelerinde. bütün varliklarin Rabbidir. yaratilmamistir. önü-sonu yoktur. Tevrat'ta (Çikis 20. sag ve sol ayagi yikarlar . 3. Tevrat ise Musa'ya vah-yedilen bes kitap tan ibarettir. Bundan dolayi bazi arastiricilar. yüzü. Musa'nin sahsinda Israilogullariyla olmustur. Halbuki Yahudi ler de asirlarca Müslümanlarin idaresinde yasamislardir. ibadet. Içeride masa veya sira bulunmaz. kötüler cehennemle mükafûtlandinlacaktir Samirîierin ibadet sekilleri Müslümanlarinkine çok benzer. mükemmel ve tamdir. Müslümanlarin namazina benzer sekilde namaz kilarlar. 2. sirasiyla. kaza ve kadere. elleri. Müslümanlarin mescidi gibidir.Yeniden dirilme günü olacaktir.Yahudilikte. diger Yahudilerden daha çok aslina yakin bir sek ilde devam ettirmis olmalariyle izah edilebilir. Bu ahitlesme. Abdest esnasinda Tevrat'tan parçalar okurlar. Sifatlari insan sifatlarina benzemez. Ibadet dili Aramca'dir. bereket dagi ve Allah'in yeryüzündeki tek makamidir . Yahudilikte Allah birdir. Bu. Dinî Gelenek ve Bayramlar a. Alemlerin yaraticisi ve sahibi de O'dur. Yahudîler ile Samirîler arasinda birçok fark vardir. 4. birligine inanilan Allah. görülemez. Müslümanlar gibi abdest alirlar. Yahudîlerin Tevrat'i ile Samirîlerin Tevrat'i arasinda alti bine yakin fark bulunmaktadir. kulaklari.

Hz. Onun en sevgili mil leti Yahudî milleti oldugundan O.[301] Bütün insanligi aydinlatmak. ölülerin bir gölge gibi varliklarini sürdüreceklerine inanilan ölüle minde. ölüm sonra hayat ile ilgilidir. zulümlerin ortadan kalktigi evrensel bir devlet kuracaktir . "Tanrinin Devleti" Mesîh'le kurulacaktir. Bunun umumî bir kader oldugu. Tanah'in aksine Talmud'da âhiretin mahiyeti hakkinda detayli bilgiler vardir. üreme. dinlenmek gibi insanî nitelikler atfedilir. Çünkü Tora (Tevrat) ona verilmistir. ölümden sonra bir muhakemenin bulunmadigi kabul edilme ktedir. onlarin millî tanrisidir. mutlu kilmak için Tanri Israilogullarini seçmistir . orada kede rli bir sekilde varliklarini sürdürecekleri. Eski Yahudilikte iyi olsun. Sa-muel. tarihî bir gelisme takip eder. Tanri. 17 a). Bütün Yahudi Peygamberleri de bu sebeple ortaya çikmis ve seçilmislerdir. Ale mde onun iradesi disinda bir varlik. Tanri'nin birligi Tevrat 'ta söyle ifade edilir: "Dinle ey Israil. Bera-him 68 b). ölümden sonraki hayatin va rligina inanmanin zorunlu bulundugunu kabul etmektedir. Yahudilerin sonradan bu inanci (yeniden dirilme. Tevrat'in disinda sözlü gelenegin de Musa'ya Sina'da v erildigini. bu dünya ile âhiretin ayni oldugunu ileri sürmektedir (Bkz. Çünkü orada yeme. Ölümden sonra hayat. Onu biraktigi gün. kismen de Yahve (Tanri) veya insanlarla münasebette olmaksizin. yeryüzünde olaca k. kötü o lsun bütün insanlarin öldükten sonra "Seol" adi verilen bir yere gidecekleri.) aitti r. uyanin ve terennüm edin. bir olus yoktur. Yahudilerin Fars ve Yunan kültürüyle temasa geçmelerinden sonra aralarinda kelâmî tartismala r baslamistir. Bu Krallik. ser'î kaynak olarak kabul edilmesi gerektigini. Tanri'nin idaresinde ve insanlarin emegiyle kurulacaktir. Bu "Tanri'nin Kralligi11 kalici olacaktir. bunlar ebedî hayata ve sunlar utanca ve ebedî nefrete uy anacaklar. Allah'in sifatlari. Bu inanç. Tanri. Ros Ha-Sana'da. Tanri 'nin kudreti sonsuzdur. haset. Ilya-Mesîh. Bu tartismalar. Ve anlayisli olanlar gök kubbesinin pariltisi gibi. Yahudî Kutsal Kitabi Tanah'in bir bölümü. Nebi. gökte degil. Tanriniz Rab. insan lari aydinlatmak için "nebî"leri görevlendirmistir. âlemin sonu gelmis demektir. Yahudi Kutsal Kitabi'nda. güresmek. sonraki peygamberler) ele alinip Malaki ile sona erdiri lir. Bu husustaki tartisma genelde ilk Yahudî mezheplerinden Ferisîli kle Sadukîlik arasinda cereyan etmistir. Yahudilikte en önemli yer. ruhlarin mezarda kalacagi inanci vardir . Yahudilerin üm it kaynagidir. bedeniyle günah isleyen Yahudiler Yahudi olmay anlar gibi cehenneme gidecekler ve orada oniki ay müddetle cezalandirilacaklardir ( Ros Ha-Sana. yani Seol'de geçecektir.yorulmak. Neviim (nebîler) olarak Isimlendirilmektedir. Ey sizler. düsmanlik. bir gün bir görevli gönde rerek bütün haksizliklarin. eski Yahudilikte âhire t inancinin bulunmadigi. cennet-cehennem) Iran'dan aldigi ileri sürülmektedir. bütün varliklara hâkimdir. DanIel Kitabina kadar. rekabe gibi dünyevî seyler olmayacaktir. Ferisîlere göre. uyarmak. Ibrani Dilinde kendisine görev ve rilen. âhiret inanci hakkinda açik ifadelere pek rastlanmaz. M esîh ve ölümden sonraki hayat çerçevesinde cereyan etmistir. kismen mezarda. benimkilerin cesetleri kalkacaktir. Da -niel kitabinda ise ebedî hayatla ilgili su ifadeler yer almaktadir: "Ve yerin top raginda uyuyanlardan birçogu. ölümden sonra d . sürekli olarak âlemi yönetir. içme. Musa'ya (A. ve her yer ölülerini disari atacak" (Isaya 26:19). birçogunu salaha döndürenl er de yildizlar gibi ebediyen ve daima parlayacaklar" (Daniel 12:2-3)* Eski Misir Dini'nde oldugu gibi eski Yahudî Dini'nde de yeniden dirilme inancina d elîl sayilabilecek metinlerin günümüze ulasmamis olmasindan dolayi. O'nun gücü yetmeyecek is yoktur. beklenir.S. Sadukîler Tevrat'tan baska ser'î kaynak tanima diklarindan. Ferisîler ise. Bunlarin en önemlisi.. çagirilan kimse demektir. ilâhî lezzeti tadacaklardir (Bkz. Berekot'da ise âhiretin bu dünyaya b enzemedigi belirtilmektedir. Salihler baslarinda taçla. Berekot 17b). çalisma.. Yahudilik'te âhiret inanci. Tevrat'ta âhiretle ilgili bir seyin bulunmadigini iddia ederek âhireti inkâr etmislerdir. yargi. Israilogullarinin seçkinligi. seklinde yeniden dirilme inancina delîl sayilabilecek ifadeler vardir. O. topra k içinde yatanlar. bir tanridir". Hz. Musa'dan sonraki peygamberler iki grup alt inda (önceki peygamberler. Tanri. fakat bu bilgiler zaman zaman birbiriyle çelismektedir. Isaya' da "Senin ölülerin dirilecekler.

su 13 esasi biraraya getirmis ve bu esaslari için de bulunduran inanç sistemi benimsenmis ve günümüze kadar gelmistir. Philo'dan sonra ikinci isim Irak'taki Sura Ta lmud Akademisinde baskanlik etmis olan Rabbi Saadya Gaon'dur (veya Islâm dünyasindaki adiyla Saîd el-Feyyumî).) Musa'ya verileliginin aynidir ve degistirilmemistir. yeniden dirilme ve Mesîh. Talmud Babli. Yahudilikte âhiret inanci konusunda bir gelisme olmus. Alla 'in birligi.Peygamberlerin bütün sözleri dogrudur. 50) tesebbüs etmistir. âlemin hâdisligi. Allah tarafindan (Hz.Allah. bugün. 13. Yahudîlikte Iman esaslarinin belirlenmesine ilk defa Yahudi filo zof Iskenderiyeli Philo (M.S. kötü insanlar n çok azi hariç.Allah'in baslangici yoktur ve nihayeti olmayacaktir. var olan herseyi yaratti ve onlara O hükmeder. yargilanma inançla ri ortaya çikmistir. Tevrat'i tefsir eden din bilginleri "sayesinde. Onun dört maddelik iman e saslari daha çok tevhidle ilgilidir. 12. Gaon'un sekiz maddelik iman esaslari Islâmî özellik gösterir. bütün peygamberlerin en büyügüdür. Yüzyila kadar belli bir inanç sistemine sahip olmayan Yahudiler. 9.Allah. Onlar. 2. diger suçlular oniki aylik bir ceza sonunda cennete gideceklerdir.irilmeyi inkâr edenlerin âhirette yeri yoktur (Bkz. 3. 7. Yahudilikte cennet-cehennem. diledigi zaman ölüleri hayata kavusturacaktir. 6. 8.Allah.Allah. Gaon'un iman esaslarini olusturur. O'ndan baska i6adete lâyik olan yoktur. Musa b. Meymûn'a göre bu esaslardan birini kabul etmeyen kimse. yukarida verilen "metinlerden de anlasilacagi gibi. sözlü gelenek isiginda. Böylece iyi insanlar yargilanip temize çiktiklarinda Aden (Eden) d enilen cennete gideceklerdir (Aden. Sanhedrin 90 a). Tam bir imanla inanirim ki: 1. Sefarad ve Askenaz Ortodoks Yahudîle . sonra da simdiki seklini almistir. 11. Daha sonra.Allah birdir ve O'ndan baska tanri yoktur. iman esaslarini benimsemislerdir.Ruhum ölümsüzdür ve Allah. yeniden dirilme. Mesîh'i (Masiah) gönderecektir ve geciktigi halde yine beklerim. XII. 5. 4. Kötüler ise cehenneme gidip cezalarini çekeceklerdir.Ibadet sadece Tann'ya mahsustur. Bu bilginlerden Rabbi Mose ben Maymon (Mûsâ b.Ö. 10. Ibranice "6e bne Hinnom" (Hinnom Ogullarinin Vadisi) kelimesinden çik ip önce Gehenna. y argi günü ile ilgili emirler Talmud'da açiklanir. ceza ve mükafaat.Allah'in bedeni yoktur ve hiçbir sekilde tasvir edilemez. 20-M. Meymûn: Mai monides: 1135-1204).Efendimiz Musa.Dinimiz Ilâhî bir dindir ve degistirilemez. kâfir olmakta ve Yahudî cemaatinden çikmaktadir. Cehenn em kelimesi. Babil dilinde bahçe anlamina gelen Edinu veya A denu kelimesinden gelir). vahy. ebedî hayat. insanlarin bütün hareket ve düsüncelerini bilir. Sanhedrin 90 a) . Mose ben Meymûn'un iman esaslari.Elimizde olan Tevrat. Yahudîler için. Islâm ve Hiristiyanliktaki gibi. ölümden sonra hayatin varolduguna ait del illeri Tevrat'tan çikarmaktadir (Bkz. emirlerini yerine getirenleri mükâfatlandirir. Talmud'un bildirdigine göre. getirmeyenleri cezalandirir .

ina nçla ilgili birçok meselede Ortodoks Yahudilere yakindir.Ibadet Yahudîler. uzun bir . Ibadet esnasinda en önemli an. Mesîh inanci. Padisah IV. Yahudîlerin kutsa l topraklara yeniden dönme arzusunu canlandirma disinda. sabah ibadet vakti olan "S harif'te. Ya hudîler. Birisi Müslüman-Türk. Kral David'in mührü olarak kabul edilen iki üçgenden meydana gelmis "Magen David" denilen alti köseli bir yildizdir. zamanl a sayisiz Mesîh'in ortaya çikmasina yolaçmistir. yeniden dirilmeye. Yahudîlerde ibadet. hem de Askenaz Yah udîlerinin dua kitabi "Siddur"larda yeralmakta ve hergün. digeri Yahudî ismidir. Sinagog. Yahudîler için çok önemlidir. yaglanarak ise baslamislardir). Ancak XVII. bir kismi da Ortodokslarin görüsünü benimsemektedir. Onlar. Yeni bir hareket olan "Yeniden Yapi lanmaci Yahudîlik". bunlarin en dikkat çekicisi ve kahcisidir. Iki de isim tasirlar.[302] b. içten Yahudilige. Ibranice yaglanmis anlamindaki "Masiah" kelimesinden ge lmektedir (Israil krallarindan Saul ve Davud.rce kabul edilmektedir. Bu hareket. Onun mensuplari bugüne kad ar varliklarini devam ettirmistir. Bu onüç maddelik iman esasi. Okunan ilâhîler Ibranîce'dir. Evlerde. Bunlarin bir kismi Reformistlerin. Yüzyilda Izmir Yahudîleri arasindan çikan "Sabtay Tsvi (Sabatay Se vi) Hareketi". inançla ilgili bazi konularda Reformistlerin görüslerini kabul etmek tedir. Babil sürgününden sonra baslayan bu ümit. Onlarin diger sembolü. sadece sinagogda degil. kurtulusu müslüman olmakta bulmus. Meh met. Tevrat rulolarinin bohçalar içerisinden çikarilmasi ve ha ham tarafindan okunmasidir. Sinagoglarda rulo hali nde elyazmasi Tevrat tomarlarinin saklandigi "Aron ha-Kodes" denilen Kudüs'e yönelik bir kutsal bölme vardir. Türkiye'de havra olarak bilinir. âhiret in varligini kabul etmezler. Mesîh inancinin dayanag i. ergeç gelip Yahudileri kurtarip dünyada ba i saglayacaktir. Daniel ve Isaya Kitaplarindadir. Sadukîler gibi. Onlar görünüst e Müslüman-Türk. ibadetlerini "sinagoglarda (kendileri "Bet ha Kneset" derler) yaparlar. Kudüs'teki Ma'bed'in yikilmasindan sonra Yahudîlerin ibadet için kullandikla ri yapilara verilen addir. Yahudilere de Yahudî olduklarini söylerler. Sabatay Sevi'den Mesîhliginin ispati olarak mucize göstermesini ist eyince o. Sabatay Seyi'ye ve onun belirledigi ilkelere baglidir . Böylece Tanri'nin Kralligi kurulacak ve Yahudîlerin dünya hakîmiyeti ülküsü erçeklesmis olacaktir. Davud soyundan Allah tarafindan gönderilecek kims eyi ifade etmek için bu terimi kullanmaktadirlar. Bundan dolayi onlara "Dönme" d enilmis ve bugüne kadar bu adla bilinegelmislerdir. Bu ifadelerin agirligi. daha sonra bu görünüs altinda eski inançlarini devam ettirmistir. Ayrica Tevrat'in ilâhîligine (Tora min ha-Samayim) de i nanmazlar. Bu. Türklere Türk ve Müslüman olduklarini. geride pek birsey birakma mistir. giris kapisinin pervazinda "Mezuza" denilen. Yahudilere göre "Yahve" Mesîhi gönderip Yahudîleri kurtarac ak ve düsmanlarini da cezalandiracaktir. hem Sefarad. sadece bu dünyayla ilgilidir. Bu Mesîhler gelip geçmis. ceza ve mükafaata inanmaz Onlara göre Yahudîlik. Sinagoglarda Yahudîlerin dinî ve millî sembollerinden biri olan yedi kollu samdan (Men ora) bulunur. evl erde de yapilir. Ancak âhiret ve Tevrat'in ilâhîl igi konusunda onlardan farkli görüse sahiptirler. Yahudi Kutsal Kitabindaki bazi ifadelerdir. Mesîh. söylenmektedir. Bundan dolayi. ruhun ölümsüzlügüne. Reformist Yahudîler. Mesîh'e. fakat bütün dünya Yahudilerinin ilgisini çekmistir. Osmanli Imparatorlugunun sinirlari içinde cereyan etmis. Reformist Yahudilikten ayrilip ayri bir mezhep olusturan Muhafazakâr Yahudiler. Ölümden sonra mensuplari da ayni yolu takip etmislerdir. kendilerini kurtarmak üzere. Ortodokslarin kabul ettigi Mose ben Meymûn'un iman esaslarini k abul etmez. Sinagog'da Yahudîler sesli bir sekilde Tevrat parçalarin i okurlar. Mesîh. Yahudîlerin gelecekle ilgili ümi tlerinin kaynagidir (apokaliptik literatür bu konuyu isler).

Bunun için Yahudîler. Adi Yüce olana. okunanlari dinleyen pek azdir. Elbisenin altinda tasinan küçük bir kumas parçasi da (arba kanfot) bunun yerine kullanilabilir. Islâm'da camideki husu ve belirli bir disiplin içinde yapilan ibad ete benzemez. Sinagogun içinde cemaat dolasir. bütün caninla. Dualarin en önemlisi sayilan 16 tanesi. Cumartesi günü Singogda olur. Sinagogda yapilir. çalismak . Mezuza'ya dokunup parmaklarini öperler. Eskiden beri Yahudîler dinlerine bagliligi ve imanlarini Sema Israel Duasi ile açikl arlar. günlük ve haftalik olmak üzere ikiye ayrilir. Eve giris ve çikisda Yahudîler. Tanri'ya hamdedin. Haftalik Cumartesi ibadeti (Sabat:Sebt). ayakta yapilir. Ibadet sirasinda Ku düs'e dönülür. O tektir. vücudu sallama. Haftalik ibadet. Onun için sev Onu. içindeki kagidin üzerine Te vrat'in Çikis ve Tesniye bölümlerinden[303] ikiser parça yazili birer küçük kutu takilir. 13 yasina girmis en az 10 kisinin katilmasiyla yapil ir. sonsuzluga kadar da. Yahudî ibadetinin esasini teskil eder. bizim Tanrimizdir. mahfazalar asilidir. sabah. bütün gücünle.. Bu ibadet. O gün. O. evet. hatta tasit kullanmak bile yasaktir. Bugün de. tercih edilen bir durumdur. ibadete katilamaz. en büyük rolü oynar. Ka inlar. bir toplanti yeridir. Hamdedin.boru içine rulo halinde konmus Tevrat'tan cümleler yazili. Dindar Yahudilerin hayatinda dua. Herkes caninin istedigi g ibi ilâhîlere katilir veya yanmdakilerle sohbet eder. Hayli uzun olan bu duayi. yedinci gün olan Cumartesi günü . Günlük ibadet. secde etme gibi hareketler yapilir. Dinle (Isit) Israel. Baruh'un ilâhîsi söyledir: Hamdedin Tanri'ya. Cu martesi aksami sona erer. birbiriyle konusur. Adi yüce olana hamdedin. Dua ederken geleneklere bag li Yahudilerde özel elbise giyme usûlü de vardir. Yahudîlikteki ilâhî ve dualara Baruh'un ilâhîsi ile Sema Israel Duasi en iyi örnek olacaktir . yedinci günü istirahat etmistir. dize gelm e. Bu. Yahudilerde ibadet. bir tapina ktan ziyade. Yahudî ibadetinde bir düzen. Ilâhîler. sirta da bir cübbe alinir. Ötekileri okurken. Basa bir takke. Yahudiler. ates yakmak. dogumdan ölüme kadar bütün hayatlarinda daima tekra rlar. Onlara göre sinagog. ögle ve aksam yapilir. Yahudîlikte ibadet. buna "mizrah" dogu yönü denilir. Yahudi inancina göre Tanri âlemi alti günde yara tmis. disiplin yoktur. Mecburî hallerde fert.. Sabah âyininde bir dua atkisi (Tallit) alinir. Günde üç vakit yapilan günlük ibadet. Cuma aksami Günes'in batisiyla baslar. Sabat'in (sebt) disindaki günl erde sabah âyininde iki dua kayisi baglanir. Ancak baslari örtülü olarak ibadeti seyredebilirler. Senin Tanrini. Bütün kalbinle. Bu kayislara. tekbasina da dua edebili r.

Bu. hamur ayirmada ve Sabat kandilinin yakilmasinda kusur islemeleri. dogacak çocugun Yahudî Dini kurallarina göre yetistirilmesi sart ko sulur (uzun bir deneme devresinden sonra. camilerdeki "M ahfil"e benzer. Sand ek'in gelenekleri. Yahuda aslani denilen aslan resimler i. Ancak bütün sinagoglarda mutlaka üç eleman yeralir. Sünnet edilecek çocugu tutan kimseye kirve anlamina gelen "Sandek" denilir. nikâh gününden önce nikâh muamelesini yerine getirecek hahami ziyaret eder. Sinagogda toplu ibad et ancak erginlik çagina ulasmis (onüç yas) en az on erkekle yapilabilir. Ibadeti haham veya cemaatten biri yönetir. altigen Davud Yildizi (Magen David) ve çesitli Ibra nice yazilarla süslenmis bir örtü ile Örtülüdür. Çocuk artik sinagoga gitm eye. Bunlar. Yahudîlikte evlenme. Oralarda heykele benzer seyler bulunmaz. Iklime ve kültüre göre yapi sekli degisiklik gösterir. ayri bir bölüm bulunur. oranin kutsalligina ve Tanri'ya saygisizlik kabul edilir. Talmud'da onlarin lohusalikta ölmeleri üç sebebe baglanmaktadir: Aybaslarina aldir is etmemeleri.[304] c. çocuklara okula baslamadan önce en azindan bir sabah. artik Yahudi se riatina uymak zorundadir. seriatin oglu anlaminda "Bar Mitzva" adini alir. mürekkep ve kalem konulur. O. Buna "Minyan " denir. Okula törenle gidilir.nlenmeye ve Ibadete tahsis etmislerdir. Aron Ha-Kodes. Sinagog. Bununla beraber böyle b ir evlenme olursa. Çocuga Sinagogda 6-7 yasinda dinî egitim verilir. Kadinlar da baslarini örtülü tutar. Sinagogda Tevrat okumaya çagrilir. Sünnette geleneklere uygun törenler yapil ir. Çünkü bunlarin bu lundugu yerde ibadet yasaktir. Cumartesi onlar için resmî tatil günüdür. Sinagogda Ibadet ederken kadinlar la erkekler ayri ayri oturur. sekizinci gün sünnet edilir.Dinî Gelenek ve Bayramlar Günümüz Yahudîlerinde dogumdan ölüme kadar birtakim dinî vazifeleri. "tefilim" denilen ibadet kayisini. bazi gayelerin gerçeklesmesi içfn. baska di n mensuplariyla evlenmeye müsamaha gösterilmistir). Sinagoglarin belli bir mimarî stili yoktur. Böylece çocugun bir Tev rat hattati olmasi dilegi gösterilmis olur. yerine göre evlilige izin vermeyebilir. Haham da onlara Yahudî Dininin evlilik konusundaki esaslarini anlatir. O. onlarin erkekler kadar itibar görmeyi slerindendir. arka tarafta. gelenekleri yerine getir e mecburiyeti bulundugu inanci yaygindir. Haham. c amideki "mih-rab" benzeri bir fonksiyona sahiptir ve giris kapisinin tam karsisi nda yer alir. Y ahudilerde baska din mensuplariyla evlenmek caiz degildir. Sinagoga mütevazi' elbiseyle girmek ve basi örtmek ge rekir. besige bir Tevrat tomari (b ir müddet çocugun basi üzerinde tutulur). Tevrat'ta Ibranî kadinlarinin çok güçlü olduklari. Bunun için Musevî erkekleri baslarina "Kipa" denilen ve takkeye benzey en birsey giyer. dinî bir hükümdür. yedi kollu samdan (Menora). . Haham. dinî konulari iyi bilmesi gerekir. Çocuk. ebesiz dogurduklari belirtilmekle berab er. bulûg çagina erme anlamindadir. Bas açik olarak Sinagoga girmek. Evlenme kurallari Talmud'da belirtilmistir. Aron Ha-Kodes. Çocuk sünnet edilince ailesi besigin etrafinda toplanir. bir de aksam duasi ög retirler. Yahudiler. topluca ibadet edilen yerdir. Üzeri. Tevrat'i ögrenmesi ve korumasi için dua ed ilir. oniki yasini b ir ay geçince. Sinagoglar kutsal yerlerdir. oruç tutmakla da mükelleftir. Kizlara ad verme töreninin sadeligi. Yeni dogan çocuga belirli bir süre içinde ad konulur. Kadinlar için. Ner H a-Tamid ve Teva'dir. genelde. Islâm'daki "cami" gibi. bu konuda bir konusma yaparak ögretimi basla tir. Bu konuda h ahamlar çok genis yetkilere sahiptir. Evlenme k isteyen çift. "tallit" denilen dua atkisini kullanmaya baslar. Her erkek çocuk. kaliteli bezden dokunmus. içinde Tevrat tomarlarinin bulundugu yerdir.

4. Nikâh böylece tamamlanmis olur. Yahudilikte. Yahudî ikâhi. istedigi zaman karisini bosayabi lirdi. Tevrat'in emriyle bu yasak edilmistir. Tevrat'in Tanri tarafindan Yahudilere verilisini kutlama bayramidir. oldugu gibi Yahudilikte de Sana. ya tamamiyla suya dalmak veya akan su. Nikâh. ancak bu sarta baglidir (Yahudîlerde gusûl. Pesah'dan önce evde en küçük bir parça bile mayali birs ey birakmamak gerekir. zaman içerisinde.Yom Kippur: Ros ha Sana'nm ilk gününden itibaren devam eden on günlük tövbe zamaninin s onundaki keffaret (günahlari örtme) günüdür. yanlis bir kullanim olarak. Cemaatten evlenme izni alma. iki sahit önünde yapilir. Gelin anasi.Yahudîlikte evlenmeyi gerçeklestiren islem nikâhtir. Tora'nin ögrenimi ve incelenmesi h ariç. Arife günü aksamindan baslayip ertes i gün aksamina kadar. çiftin daha önce yaptiklari hatalardan temizlenmelerine yönelik bir günah itirafi seklindedir. Kronolojik olarak bu bayramlari su sekilde siralamak mümkündür: 1. "Bak. Islâm'da dinî takvim günese degil. Tanri'ya ait oldugudur. Ferdî duanin yaninda. Hiçbir is yapilmaz. Yom Kippur'da yapilan ibadet ve tövbe derecesinde. damat babasiyla sinagogda "hubba" denilen Örtünün altinda yerlerini alirl ar. Bunlarin önem derecesi ve anlamlari birbi rinden farklidir. Yahudi inancinda Ros kaderinin yeniden yaratilisini ifade eder. Yahudi inancina göre. duanin en samimî anlamda yapilmasini ister ve kabul edi lmesinin buna bagli oldugunu açiklar. Uy nir uyanmaz bir Yahudinin ilk düsüncesi.Pesah (Fisih): Pesah. Yahudiler. Bu yemekte sofra oldukça mükellef bir sekilde donatilir. kâinatin ve insanin bu iki günü ibadet ve tövbe ile d 2. onaylanarak son seklini alir. Tanri'nin. hiçbir çalismaya tesebbüs edilemez. Tisri (Eylül-Ekim) ayinin bir ha Sana.Ros ha Sana: Yahudi takviminde yilbasidir. Gelinin oruç tutmasi disinda b ir aksam öncesinden hamamda suya dalmasi gerekir. belirli anlarda. Ros ha Sana'da (Yilbasi) plani yapilan insanin bir yillik kaderi. önceden olusturulmus formüllerde kollektif dua da gelistirilmistir. Haham. Cenaze gömüldükten sonra m atemli kimse yedi gün evde kalip ta'ziyeleri kabul eder. yirmialti saat oruç tutulur. Bu dua. Yom Kippur'da hayat adeta durur. genellikle sinagogda yapilir. Simdi ülkelere göre degisik uygulamalara rastlanmaktadir. Pesah'in baska bir öz elligi "seder" yemegidir. Yahudilikte kadinin bosanma hakki yoktu. müsterek olarak söylenmeye ayrilmis. Talmud'un ve iturji'nin bazi metinleri. Erkek. dinî bayramlar oldukça fazladir. Sonra damat. umumî toplantida bulunamayan fert için de zorunlud ur. Sabah Duasi yapmaktir. Evlenme günü yeni çift or uç tutar ve tören ögle vakti yapilir. Bu günlerde eglence yapilmaz. Günlük hayatta. Nikâh. aya göre belirlenir. Ilâhîler okunur. belirli bir paranin veya degerli birseyin verilmesi. ilâhî huzur hissi. iki gündür. Ros ha inde baslayip iki gün devam eder. Duadan önce. insani dinledigi düsünüldügü için dua ve yakarmalar O'na yöneltilir.Savuot: Haftalar Bayrami veya On Emir'in verilisi bayramidir. sen bana bu yüzük ile Mu sa ve Israil Seriati geregince nikahlandin" der ve yüzügü onun parmagina takar. . Yahudiler bu günde devamli ibadetle mesgul olur. gelinle damat saraptan içerler. bu bayrama "Hamursuz" bayrami derler. Gelini n evlenmeyi kabul ettigini söylemesi gerekmez. bir belgenin imzalanma si ve zifafla tamamlanir. Bu bayramin özelligi. Evlenme töreni. bayram süresince mayali hiçbir sey yenme-mesidir. gelinin duvagini açar ona. Sivan (Haziran-Tem m uz) ay inin altisinda^ kutlanir. egerlendirmeye çalisir. radyo ve televizyon yayin yapmaz. Onun için Türkiye'de. yagmur suyu ile yikanmak suretiyle olur). araba kullanilmaz. N isan ayinin onbesinde baslar 8 gün devam eder. Yahudinin bütün davranislarini hazirlar ve yönlendirir. Misir'dan çikisin anisina kutlanan dinî "hac" bayramidir. Sabah yikandiktan s onra ilk görev. bir bardak sarap alip dua ettikten sonra. 3. Israil'de gazete çikmaz.

Her Yahudi. Bu kelime. ibadet ve gelenekleriyle Yunan-Roma (Greko-Romen) âleminin kültlerini birlestiren b ir kurtarici tanri dinidir. Hiristiyanlik. Bu evrensel dinin 1. Purim. Nâsirali Isa'yi merkez alan bir Yahudi Mesîhî hareketidir. vahiy ve kutsal kitaba dayanan. yaglanmis anlamini Ifade etmektedir.Genel Bilgi Günümüzde dünyanin her tarafinda mensuplari bulunan ve dünya nüfusunun 1/5'inin dini olan Hi ristiyanlik. Isa. dört bitkinin dallarinin bi raraya getirilmesiyle olusmus bir demettir.400. Bugünkü Hiristiyanlik. Bu bayram.5. 8. Bu bayramin baska bir özel ligi. Ibranîcesi Masîah'dir.Simha Tora: Tevrat'in hatim bayramidir. sade ce "Haredi" denilen asiri dindar grup bu gelenegi oldugu gibi devam ettirmektedir . diger yerlerde iki gün de vam eder. Yahudil er. ev lerinin yanina çadir kurar. oyunlar o ynanir. Bir toplulukta Tevrat yere düsürülürse. Suriye Krali Antiyokus'a karsi Yahudilerin zaferini hatirlatir. 168'de Yahudilerin Seleuicuslara (Selevkoslar) verdigi müca dele sirasinda Mabed'deki Yedi Kollu Samdan'in (Menorah) bir günlük yagla sekiz gün ya nmasi anisina yapilan bayramdir.HIRISTIYANLIK 1.000 civari nda mensubu vardir. Israil'i gelecek Tanrinin Kralligina hazirlamak istemistir. Çadirlarda millî oyunlar oynanir.[305] B. Mesîh'in Davud soyundan gelecegine. Hiristiyanlik. özde tektanrili olmakla beraber. Yahudîlerin Iran'da Ester adli Yahudi kizinin sayesinde katli amdan kurtulmalarini hatirlatir. Hiristiyanlikta Isa. Hanukiya denilen dokuz kollu samd andan hergün birinin yakilmasidir. Bu gelenek bugün yaygin degildir.S. bir gelenek olarak. Millî ve ta rihî bir bayramdir. Yahudîler eskiden bu bayram da Kudüs'e hacca giderlerdi.Sukkot: Çadirlar Bayramidir. âhiret. Normal günlerden tek farki. kut-lama^anlamina gelmek tedir. Isa 'nin havarilerinin arasina sonradan giren Pav-lus'un yorumlariyle degisik bir ni telik kazanmistir. M. Eglence yönü agirliklidir. Bunun için neseli eglenceler yapilir.Hanuka: Kandil Bayramidir. Filistin bölgesinde dogmustur. Hz. Sukkot. Isa da bir Yahudi ve Mesîh oldugunu açiklamisti. Sukkot günleri boyunca. Kislev (Kasim-Aralik) ayinin onbesinde baslayip sekiz gün devam eder. Yahudiligin inanç. Kral olacagina. melek. Hanuka.Buraya kadar siralananlar Yahudîlerin dinî bayramlari ik en. Sukkot. Lulav. Sukkot'un hemen ertesi günü kutlanir. Krallar vazifeye basl amadan önce kutsal yagla yaglandiklarindan Yahudiler. sonradan üçlemeye (teslis) yer vermis ilâhî kaynakli bir dindir. Tevrat'a saygi. sad . Her yil bir defa Tevrat hatmedilir ve sonunda bayram yapilir (Yahudîlerde herkesin bir Tevrat'i vardir. Tevrat tomarlari kucaklan arak Sinagog'daki "Bima"nin etrafinda dans edilir. Yahudilerin Misir'dan çiktiktan sonra kirk y il çölde dolasmalari anisina yapilan bir hac bay* ramidir. Hiristiyan. orada bulunanlarin 30 gün oruç tutmasi gerekir). Ancak bu kavra mlarin açiklanisi Islâm'dakinden farklilik göstermektedir. Bugün bu gelenek devam etmemektedir. Kudüs'te bir. Ibranice'de açilis.Purim: Seker Bayrami. Bu din de peygamber. sekiz güpdür . merkezî bir öneme sahiptir. Mesîh'e bagli demektir. Purim ve Hanuka millî bayramlardir. kader gibi dinî kavramlar bulunmaktadir. 7.000. Dinî ve eglenceli bir bayramdir. Yunanca "Hris-tos"tan gelmektedir. ona inanmadilar. bayram süresince elde "Lulav" tasinmasidir. Ancak bugünkü Hiristiyanlik. herseyin basinda gelir. Çünkü onlar. 6. gelecek kurtaricilar ini böyle adlandirmislardi.

kardeslige. Isa'nin üzerin de durmamasina ragmen. Isa Mesîh'i agirlik merkezi olarak almistir. kisacasi hak yola çagiriyordu. Isa. "Isa'ni n asrinin en büyük ilâhiyatçisi" diye nitelendirilen Pavlus. Mesîh i di. ahlâkî konulara çagiriyordu. "Babanizin ruhu". Allah'in kulu ve elçisi bulundugunu belirtti. bir peygamber olarak. resmî Yahudi çevreleri ve Romalilarin dikkati Hz. çarmihdan üç gün sonra. Hz. Isa'nin söyledikleri onlarin isine gelmedi. Isa'nin ölümü ve yeniden dirilisiyle kendini bütünlest irecek olan vaftiz yoluyla ancak kurtulabilmektedir. bunun yaninda bazi kimse lerin Isa'ya secde kildigi da. Modern bilginlere göre günümüzün Hiristiyanligi. onun günahlari bagisladigi da yeralmaktadir. Hz. Davud devrindeki ihtisama u lastiracak. Pavlus'un yorumlaridir. aslinda monoteist bir dindir. Bu konuda Incil yazarlari. dinin özünden kopmus. Inciller'de ve diger yazilarda bu hük me ulastiracak ifadeler vardir. siradan bir insan olarak görürken. hayati.Incillere Göre Hiristiyanlik Inciller'de "Hiristiyan".bugünkü Hiristiyanligin kurucusu oiarak görülmektedir. "Allah'in ruhu" gibi deyimler. Isa'nin. sikinti ve baskilar so nucu. Bunun yaninda Islâm. kendilerine kadar gelen riv ayetleri toplamis ve degerlendirmislerdir. Böylece Yahudiler. Pavlus. Onun od ak noktasi sadece Isa'nin haça gerilmesi ve tekrar di-rilmesidir. Isa. Allah'i degil. esaretler. I lk defa. suçlu. Isa'dan 20-30 sene sonra. Isa'nin Mesîh olmadigina hükmetti ve onu peygamber olarak ka bul etmedi. Yahudi din adamlari. çarmih olayinin vukubulmasina sebeb oldu. Antakya'da kullanilmistir. onlari dünyaya hâkim kilacak bir kurtarici. Ancak halkdan saf. Ona göre i nsan. dinî inançlarini Incillerden çok. sadece bir insan degif. mecazî deyimler. Allah'in birliginden söz edilmektedir. Pavlus. günahkâr da o!srfa samimî bazi kimseler ona inandi. Isa'nin getirdigi nizamdan çok. kendilerini bunlardan kurtarip Hz. telkin ve faaliyetleriyle ilgilenmez. bu çarmih olayi üzerinde inançlar gelistirirken. Hiristiyanlik. çarmih olayina yeni bir anlayis getirip çarmih a gerilenin Hz. orta yol bulundu. Ancak Yahudiler.[306] a. Ona göre Isa. kral beklemekteydi.[307] Bu incill er. onun yazilarina dayandirdilar. Isa'yi merkez almakta ve onun hayat hikayesi kitabi niteligi tasimaktadi r. Yahudiler. Böylece Hiristiyanlarla Yahudiler arasindaki ihtilâf konusu a ydinlandi. ça rmihda ölemez diyerek Hz. Meryem'in oglu oldugunu. Yine bu metinlerde Isa için "bir peygamber" ve "peygamberden ziyadesi" deyimi d e vardir. Hz.[308] Fakat yine ayni metinlerde bir kisim ifadeler. kati Tevrat gayretiyle degil. Bu yorumlari ilk baslatan. onlari dünyevî degil. Allah da "Baba" olarak nitelendirilmekted ir. Isa ve etrafindakilerin üzerine çevri ldi. (Nitekim Inciller'de Hz. Bu terimler. savaslar. Tanri'nin degil. Mesîh muzaffer olacak. "Bir" oldugu da belirtilir. Isa'nin Allah'a dua ettigi de. uhr evî. daha sonralari bir üçleme an layisina yol açmistir. "Hiristiyanlik" gibi terimler yer almaz. Hattâ denilebilir ki sonraki yüzyillar da Hirist iyanlar. Daha sonra Hiristiya nlar. Hz. Pavlus'un te lkinleri. Hiristiyan Kutsal Kitabinda üçleme açikça hiçbir yerde zikredilmemektedir. Isa'nin havariler le. aslî suç hakkindaki düsüncelerinde pek titizdir. Isa. manevî. temiz. Tanri'nin kudretiyle diriltilen bir kimsedir. Bu davete uymak istemeyen ve menfaatlerini ön plan da tutan Yahudiler. Hz.ece Yahudileri kurtaracagina ve onlari dünyaya hâkim kilacagina inaniyorlardi. Isa'yi âsî. Hz. gelecek Tanrinin Kralligindan bahsetmekle beraber. Hz. Hir istiyanlar da onu tanrilastirdi. Isa'nin dogumu. 40 gün sürecek birlikteliginden bahsedilmektedir). Hz. Bununla beraber A llah'in "Gögün ve yerin Rabbi" oldugu da. Incillerde. Kilisece sahîh (kanonik) tutulan bu I ncil metinlerinde Isa "Tanri'nin Oglu". çesitli istilâlar. Incillerde Allah ile ilgili açiklamalar Isa'ya nazaran pek azdir. feda kârliga. zamanla Allah'in yan inda Isa ve Kutsal Ruh'un da tanri sayilmasina kadar varan yorumlara yol açmistir. Bunun sonucu. sekil cilige ve çikarciliga düsmüslerdi. Ancak "Ben ve Ba ba biriz". havarilere sonradan katilan Pavlus olmustur.[309] . Isa olmadigini açikladi. onlara. insanlari dogruluga. Islâm. Halbu ki Hz. sevgiye.

Isa'nin tabiati. Ancak bu görüs. mezhepler ve hâlâ d evam etmekte olan kopmalar. Bu suç. oldugu gibi si rasiyle sana yazmayi münasip gördüm. Luka Incili'nin basinda bulu nan su cümleler. kismen tanri. Âdem ve Isa. Âdem'in yedigi yasak meyvenin suçuyla dünyaya gelmektedir. Pavlus'un getirdikleri çikarilirsa. Ölümün sebebi ise günah idi ve Pavlus. ölüm ve günah üz erindeki zaferinin delilidir.[311] Aslinda Isa'nin kimligi ve yeniden dirilisi konusundaki Pavlus'un düsünceleri. kirli ve günahkâr tabiatlarindandir. bölünmeler. Kutsal Ruh. Ancak Isa. Bu aslî suç inanci. insana günahkâr tabiatini göstermekti. bütün insanlar günahkârdir. Bugünkü Hiristiyanlik. vaftizde. Isa'nin yeniden dirilisi de. degisime ugramis olsa da. domuz eti yemek yasaktir. mezhep ve firkalar in dogmasina yol açmistir. bir insan veya tanri olarak telâkki edilebilir mi ? Yoksa o. aslî suç. Bu tarz Hiristiyan ik. otomatik olarak günahkâr dogduklarindan. sünnet vardir. söyle siralanabilir: Isa'nin Tan ri ve insanla iliskisi nedir? O. bir bakima "Tanri'nin bir yar atigi" mi. Biri. günahin kaynagini insanligin babasi Hz. ta ki sana ögretilen kelâmin dogrulugunu bilesin". bir çok problemi beraberinde getirmistir. ben de . Aslinda Incillerdeki "Babamdan isittigim". onlarin yaptiklari kötü seylerden degil. [313] b. Bu yol. Isa'nin ölüm ve yeni en dirilisiyle yargilanabilirler mî? Yirmi yüzyila yakin bir süre geçmis olmasina ragmen bu sorular henüz cevaplandinlabilmis degildir. Kisi. Hiristiyanlar kabul etmeseler de. ilk Kilise. ki sacasi Hiristiyanlik Pavlus'un eseridir. vaftizd ir. bu konuya açiklik kazandirir: "Aramizda vaki olmus seylerin hikâyesin i. Barnaba Incili ve Ebionit-lerin kutsal met inlerinde daha açik bir sekilde göze çarpmaktadir. Bundan dolayi kutsal metinler. ayrilmalar da büyük ölçüde Pavlus'un görüslerinden ve istiyan Kutsal Kitabindaki bazi ifadelerden kaynaklanmistir.[31 2] Dikkati çeken diger bir husus da. Isa'nin ölümü bütün insanligin günahi Için kefar ere. Isa'nin ölüm ve yeniden dirilisiyle kendini bütünlestirerek kurtulabi lecektir. yoksa ondan sudur etmis bir varlik midir? Kültürel temelleri baska olsa d a. Hz. Dolayi siyle asli korunamamis. bir aynada suretin aksi gibi. insanligin iki temsilcisidir. Pavlus'un yorumlarina dayanir. Âdem'in itaatsizligine kadar geri götürüyordu[310]. kismen de insan midir? O. Pavlus. "Indiler" gibi bir kisim ifadeler degerlendirilirse. birçok Yahudi din bilgininin de görüslerinden biriydi. öteki. üçleme. kendini kurban etmedir.Kur'ân-i Kerîm'e Göre Hiristiyanlik . ins anliga günahi getirmis. I sa bir peygamberdir. Hiristiyanlikta sayisiz düsünce akimlari. ey faziletli Teofi-los. Incil Hiristiyanliginda tevhid izleri bulmak mümkündür (Üçleme gibi inançlar sonradan ortaya çikmistir). bugün Hiristiyanlarin ellerinde bulunan Indil erden önce de bazi Indilerin mevcut oldugu anlasilir. "Bana verdigin sözler". bu kefaretin. Allah birdir. Hiristiyanlar kadar Yahudilerin arasinda taraftar bulamamisti. ta basindan ber i hepsini dikkatle arastirip tahkîk ederek. görüldügü gibi. en önemli Incil yazari Luka'nin Pavlus'un ögrencisi olmasidir. Bu hususlar. bu günahi giderecek' yolu bahsetmistir.Pavlus'a göre Tevrat'in gayesi. sapmalar. insanla rin tabiatindaki bu kötülüge çare bulmustur. Pavlus'a göre. ilk Hiristiyan inançlari. baslangicindan gözleriyle görenlerin ve kelâmin hizmetçisi olanlarin bizlere nakletti klerine göre tertip etmeye birçok kimseler giristiklerinden. bütün insanlar günahkâr ve Isa'nin yolundan ayri olmakla imtihani kaybetmis mi oluyor? Âdem'den gelen bütün insanlar. "aslî suç" görüsünü bu noktadan baslatmist e her dogan. Bu problemler. sadece Pavlus'un de gil. sünnetin ve Yahudi dinî gelenegindeki bir kis im yasaklarin kaldirilmasi gibi konulardaki tartismalar.

Allah'a. Ibrahim için "ne Yahudi. onlar arasinda bir ayrim yapmayiz. bütün peygamberlerin yolunun "Islâm" oldugunu. Fakat Ehl-i Kitap. kitaplarindakil ere uymamis. Ibrahim' in. nesillerinden de "teslim" olan bir ümmet göndermesi için duada bulunduklarini[323] z ikredip su soruyu yöneltmektedir: "Yoksa siz. Bu Âyette Yüce Allah.[321] Kur'ân.) kendilerini teslim olanlardan kilmasi . dogurmamis. O. Yahudilerle birlikte ve hitap sirasina göre . inananlar arasinda ortak noktanin Allah'in varligi ve b irligi (tevhid) oldugunu. Ya'kub ve toru nlarinin Yahudi.Kur'ân-i Kerîm'de Hiristiyan için "Nasrânî". kendilerinin "Allah'in ogulla ri ve sevgilileri" olduklarini söyleyerek. birdir. Yahudi ve Hiristiyanlar. Ish ak'a. bize indirilene.[317] Onlardan her biri dogru yol olarak kendi dinini ileri sürmekte. bir hidayet ve nur k aynagidir. Yahudilikteki v iristiyanliktaki asiriliklardan uzak oldugunu. Ehl-i Kitap'in gizledikleri ve sakladiklari seylerin çogunu onlara açiklamistir. Ishak. Musa ve Isa'ya verilene ve diger peyga mberlere Rab tarafindan verilene inaniriz. onun da tevhîdi teblig ettigini açiklar. kiya mete kadar aralarina düsmanlik ve kin salinmistir.[327] Bununla beraber onlardan Allah'a ve ahiret gününe inanan ve iyi isler yapanlar için ko . Yahudi hahamlari gibi. "Islâm yolu"nu tutup teslim oldugunu belirtmektedir. onlari. Yalniz Allah'a tapalim ve O'na hiçbir seyi ortak kosmayalim. karsisindakinin ancalco dine gi rmekle kurtulabilecegini söylemektedir. bi z Allah'a teslim olanlariz. tevhid yolunun önemli bir temsilcis i bulundugunu bildirmektedir. Hz. Üz eyr'i. birbirimizi Allah'tan baska tanrilar edinmeyelim. Hz. Kur'ân'da. yoksa Allah mi?". Hz. Hiristiyanlar da verdikleri sözde durmadiklari için. böyle yapmayanlarin sapitmis oldugu bildirilmistir. Ibrahim'in.[318] Buna karsilik Yüce Allah. Isa'yi Tanri'nin oglu kilan kimselerdir ve insanlari tanrilastirdiklari içi n küfre girmislerdir.. Incil sahipleri nden Allah'in onda indirdigi ile hükmetmeleri istenmis. Allah' a ortak kosulmayan "Ibrahim'in Dini"ne uymaya çagirmaktadir. peygamberi müjdeleyici olarak gönderilmistir. Ancak "Ehl-i Kitap" deyiminin yer aldigi Âyetlerde Hiristiyanlar da muhat ap alinmistir[314]. Hiristiyanligin aslinda tevhit inancinin bulundugunu be lirtmektedir. Incil. ad i Ahmed olan. Meryem oglu Mesih'i. düsmanliktan ve haram yemekten alikoymam islardir. daha sonra gelecek. ahitlerini bozmus. ögüt vericidir. Hz.[326] Kur'ân-i Kerîm. ne de Hiristiyandi" derken o nun "hanîf" ve "müslim"." [315]. Onda. deyin". Onlar. mutlak hüküm sahibidir. bu konuyu çözüme kavusturmus ve onlarin bu gibi iddialari bir Âyet-i Kerîme'de söyle cev plandirilmadir: "Öyleyse Allah. Ismail'e. Yahudiler gibi. hiçbir seye muhtaç degildir. Allah'a karsi kimin elinde bir sey var?". Kur 'ân.c. Hz. onlarin Müslüman olarak ölmeyi çocukla a vasiyet ettiklerini[322]. âhiret gününe i anmalari ve iyi isler yapmalari emredilmistir. onun bir peygam ber oldugunu ve kendisine Incil verildigini belirtir. Hiristiyanlar için de "Nasârâ" kelimeleri kullan aktadir. Hiristiyan rabbânîleri de üzerlerine düsenleri yapmamis. Hiristiyanlarin. dig er peygamberlerin de yoludur: "Allah'a. Muhammed (sas). onlara da gön derilmis bir elçidir. dinlerinde asiri gitmis.[319] Çünkü Âyet. ded i"[320] seklinde. Ancak Yahudi ve Hiristiyanlar. Böylece Kur'ân. Allah'a (c. uygulamalari gereken hükümle re sirt çevirmistir. yol göstericidir. Hz. Ismail.. Isa'nin tanrilastirmasina karsi çikar. her üç ilâhî dinde de büyük peygamber sayilan Hz. yahut Hiristiyan olduklarini mi söylüyorsunuz? Deki : Siz mi daha i yi bilirsiniz. Kur'ân-i Kerîm. O da Âlemlerin Rabbina teslim oldum. Isa ve Incil. annesini ve yeryüzünde olanlarin hepsini yoketmek istese. yani tevhid ve Islâm çizgisinde oldugunu da açiklamaktadir[316]. Halbuki Hz. sadece kendilerinin cennete girebileceklerini ileri sürüp tartismaya girismektedirler. Isa'nin da (as) Yüce Allah'in kulu ve elçisi oldugunu.[324] Kur'ân'a göre. Ya'kub'a ve torunlarina indirilene. çevresindekileri günah söz söylemekten. Ibrahim'e. dogurulmamistir.[325] Halbuki Allah. Yahudilerden sonra muhatap alir. Muhammed'e karsi çikmislardir. "Rabbi (Ibrahim'e) 'Islâm ol'. Bu yol. Ibrahim. demisti. genellikle Hiristiyanlar). tektir. Tevrat'i dogrulayici. Al-i Imran Süresindeki su ayet buna bir örnektir: "De ki : Ey Ehl -i Kitap! Aramizda esit olan bir kelimeye gelin. Yine Kur'ân. ortagi yoktur.

Muhammed'in sahsinda. Roma Imparatoru Neron. Isa'nin tanrilastirmasina kadar varan. tevhit çizgisinden uzaklasmislardir.[333] Mü'minlere en yaman düsman. hem sonraki Hiristiyanlikta yerini almis hem de Hz. Isa'nin yakinlari toplanip mes eleleri müzakere etti. Mesih bekliyorlardi. Ancak Pavlus'un Hiristiyan olusu cemaata yeni bir ham le kazandirmakla beraber. üçün üçüncüsüdür"[330] diyerek dogru y sapmislar. Hz. bütün din mensuplarina. Pavlus'un temsilcisi oldugu görüse ta'viz ve rildi. Isa'dan bir müddet sonra ona inananlar bir araya geldi. bu dinin Yahudilerin disinda yayilmasini istemiyorlardi. Bununla beraber Hiristiyanlik yayi lmaya devam etti ve II. ona inananlar vasitasiyle. onun tabiatiyle ilgili konulari baslatmis oluyor du. 49 yillarinda Havariler ve Hz.rku yoktur[328]. Pavlus'a karsi çikanlarin basinda "havarilerin reisi" Petrus ve "Ebionitler"in reisi Yakobus bulunuyordu. 313'de Imparator Konstantin'in Hiristiyanlara karsi müsamahasi basl . insanlari dogru yola çagirdi. «Ey Israilogullari. çesitli mezheplere bölünmüs. Hz. Bunun için bir kurtarici. Yahudi ve Hiristiyanlari velî edinmemelidirler. O . degisi k bölgelere ulastiriliyordu.Hiristiyanligin Tarihçesi Hz. tabiî olarak. Halbuki onlar.[331] Allah. dinlerinin özüne. Çünkü onlarin içinde kibirle nmeyen kesisler ve rahipler vardir. yeni Hiristiyan olanlarin Yahudi âdetlerine uyup uymayacaklarindan baslaya n bir kisim konulardi. fikrî ayriliklarin dogmasina ve onlarin ikiye ayrilmasin a sebep oldu. dinî konular çikar meselesi olmustu. Pavlus ve Petrus. bu sirada ortaya çikti. Bunlar. Fakat Havariler disinda ona çok az kimse inandi. Bu toplanti. Sikây et üzerine "Çarmih hadisesi" oldu. Bu sebeple Yahudi dinî geleneginde n bazi seyleri. aralarindaki ihtilaflar konusunda söyle buy urmaktadir: "Sana da kendinden önceki kitaplari dogrulayici ve onlari kollayip kor uyucu olarak bu Kitab'i gerçekle Indirdik. "Û\ z Hiristiyanlariz" diyenler. Böylece Pavlus. Yahudiler ve müsriklerdir. Bu ilk "Yahudi-Hiristiyanlar". Hiristiyanlik. "Allah. Onlar kendilerini "Hi ristiyan" olarak adlandiriyordu.[334] c. Onlarin aralarinda Allah'in indirdigi il e hükmet ve sana gelen gerçekten ayrilip onlarin keyiflerine uyma! Sizden herbiriniz için bir seriat. bir yol belirledik. Havariler Konsi-li diye bilinir. Bu gelismeden. fakat size verdiklerinde sizi sinamak istedi. Yahudiler. Hiristiyanligi Yahudiler arasinda yaymayi gaye edinmislerdi. Oysa o. iskenceye tâbi tutuldu ve öldürüldü. "Meryem oglu Mesih'i tanri edinmislerdi. Allah isteseydi. 64'deki Roma yanginindan ma'nen Hiristiyanlari sorumlu tu tuyordu. yeni dinle birlikte yürütüyorlardi. Hz. M. Tektanri inanisina sahip Yahudiler. sevgice mü'minlere daha yakindir. Hz. Öyleyse hayir islerine kosun. Isa. hepinizi bir tek ümmet yapard i. Yahudi geleneginden koruduklari ve devam ettirdikleri seylerin basinda da tevhid geliyordu. hep inizin dönüsü Allah'adir. Roma'da öldürüldü[335]. sekilcilik samimîyeti bogmustu. Bundan dolayi Hiristiyanlara karsi siddetli bir baski ve zulüm devresi ba sladi. diger Hiristiyanlardan farkli özelliklere sahiptile r. Yüzyilin sonlarina dogru. O. Ihtilâfin çikis n oktasi. Roma tanrilarina saygi göstermeyen Hirist iyanlar hapsedildi. Roma Imparatorlugu da etkilendi. size ayriliga düstügünüz seylerin hakîkatini haber verecektir". benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin» diyen bir elçiden baska bir sey degildir".[ ] Kur'ân-i Kerîm'e göre mü'minler. Tevhidden uzaklasan Hiristiyanlar i Yüce Allah. Kudüs'teki sal Ma'bet ticaret yeri haline getirilmis. Çünkü onlar. tevhit ve Islam yoluna çagirmaktadir. Roma'nin baski ve zulmü de artti.[329] Meryem oglu Isa'yi tanri edinen Hiristiyanlar. Isa'nin dogdugu yillarda Filistin. Isa'nin telkinlerine karsi bir ilgi uyaninca. H z. rbirlerinin velileridir.S. Bu ilk Konsilde. Roma Imparatorlugu'nun hâkimiyeti altinda i di. Isa'dan sonra inananlarda bir artis basladi. putperest Romalilardan kurtulma yollarini ariyorlard i. Ön Asya'dan Güney Galler'e kadar ola n alanda varligini hissettirdi.

Habes ve Kibtî Kiliseleri millî ve müstakil bir durumda idi. Polonya. Norveç. hür bir kilise idi. bu konsilde tartisildi. Yüzyilda ise Bulgarlar. bu ihtilaflari gidermek için 325'de Iznik'de (Nicaea) bir konsil topladi. Roma Kilisesi'ne "Katolik" (evrensel an laminda). VIII. Böylece Hiristiyanlar. Böylece Kil ise ve devlet arasinda Orta Çag'da büyük sikintilara yol açan gerginlikler baslamis oldu . Süryanî. Rusya ve Balkan ülkelerinde Bizans galebe çaldi. Roma'ya karsi Dogu Kiliselerini Bizans Patrikligi temsil etmeye basladi. Aralarindaki düsmanlik öyle bir noktaya varmisti ki Haçli Seferleri (1096-1204) sirasinda Latinleri n Bizans'ta yaptiklari zulüm ve haksizlik karsisinda Ortodokslar. Bütün bunlar olurken. beraberinde iç mücadeleler de getirmisti. Isa'nin sadece peygamber olmasi. Ayrica Iskenderiye ve Antakya'da da patriklikler vardi. Önc e EbionItlerin yasattiklari tevhid. Bununla beraber Islâm'in yayilmasi karsisinda Türklere karsi Haçli Seferleri baslatildi. bu gelismeler. Isa'nin tanriligini reddedip onun yaratik oldugunu savunan Aryüsçülere ka rsi. Filistin'deki kutsal topraklari Müslümanlardan kurtarmak gayesiyle Haçli Seferlerini baslatan ve yetkilerini kötüye kullanan Roma Kilisesi. Batida Sarlman (Charlemagne). 1453'de Türkler. sadece Kilise'nin degil. IX.Incillere Göre Hz. Imparator Konstantin'in de stegiyle. Bohemya. siyasî münasebetler. Izlanda ve Isveç'in H iristiyanlasmasi 1000 yillarinda tamamlandi. Bizans Kilise-si'ne de "Ortodoks" (öze bagli anlaminda) denildi. Daha sonra Anglo-Sak sonlar bir Roma misyoner hey'eti vasitasiyle Hiristiyanliga girdi. Saksonlar. Danim arkalilar. Isa'nin tanriligini savunan Pavlus gelenegine tâbi olanlar hâkimiyet sagladi. VIII. bütün Bati dünyasin i oldu. Slavlarin Hiristiyanliga girmesi. Alman ve Iskandinav ül keleri Hiristiyanlasti. digerleri karsisinda güç kazandi ve Papa (Baba) unvanini aldi. Yüzyildan sonra artik görünmez oldu. Yüzyilda Hiristiyanlar arasinda yer aldi. Isa'nin hayati ile ilgili bilgiler. dînî müsamaha gösterdi. Isa a. Hiristiyanlarca kabul edilen dört Incil'e dagilmis durumdadir. . 380'de Hiristiyanligi tek resmî inanç haline getir di. Doguda Ermenî. Isa Hz. Hz. Papa ve piskoposlara dünyevî otorite tanidi. Franklar Hiristiyan oldu. asagida özetlenecektir. Anca k Haçli Seferleri bile onlarin bir araya gelmesini saglamaya yetmedi. Bizan s'a son verdi ve Istanbul'daki çesitli Hiristiyan gruplarina. Yüzyilda zorla Hiristiyanlastirildi. Türk sarigini "kar dinal" (Latin-Katolik) külahina tercih eder hale gelmislerdi. Imparator Büyük Teodosyüs (Theodosius). misyoner faaliyetleri ve bazen de zorla y ayildi. Batida Hiristiyanlik. Yüzyilda Iskandinav ülkelerinin Hiristiyanlastirilma siyla tamamlandi.Hz. Yukarida temas edilen Hiristiyanlar arasindaki ilk ihtilaflara giderek yenîleri ekl endi. Yüzyi la geride kalan Avrupa ülkelerinin Hiristiyanlasmasi basladi. Roma Piskoposu. IV. b ir çesit abdest-gusül gibi inanç ve gelenekler IV. XI. 1054'de kesin bölünmeye yolaçti. Yüzyilda Roma'ya bagli olarak Vizig otlar. Hz. hiç kimsenin yapamayac agi sekilde. reform hareketlerinin sebebi oldu. serbest olarak inançlarini yaymaya ve yasamaya basladi. Bu yayilma devresi. sünnet. Batida Irlanda Kilisesi.adi. R oma ile Bizans arasinda rekabet konusu oldu. Konstantin.[336] 2. Hiristiyan inançlari. Bu bilgiler. V. Moravya ve Baltik ülkelerinde Roma. 4 76'da Roma'nin siyâsî yönden çöküsü sonucu Papa. Bu dinî ve siyâsî mücadeleler.

Ailesi onu alip Nâsira'ya geri döner. Suyu sarap yaparak iik mu'ci' zesini gösterir. Müneccimlerden sonra melek. Müneccimler. tevbe etmelerini ve "Incil'e iman getirmeler i"ni bildirir[346]. Ma'bed'e gelir. "havari" adini verdigi oniki kisi seçer. Havari ler sunlardirrSimon (Petrus). Bu siralarda Yahuda sehrinde Zekeriya'nin k arisi Eli-zabet bir çocuk dogurur. bir dügüne gider. büyük bir ümitle Mesîh'i beklemeye basliyo rlar[344].[348] Günün birinde insanlar sehirden akarak Isa'nin etrafinda toplanirlar. kendinden sonrakinin Kutsal Ruh'la vaftiz ed ecegini bildiriyor. vaftiz olmak için Ürdün'e gidiyor. gayretli denilen Simon. kirk günlük olunca. Onlar da. bir ogla n doguracagini. O civarda bulunan çobanlara Rabbi n bir melegi. oradakileri hayretler içerisinde birakir. Kayser Avgustus tarafindan nüfus sayimi yapilmasi emredilir. Bunun (jzerine Yusuf. Ondan hosnudum" diyen bir ses isitiliyor. O. Vaftizci Yahya Yahudileri tevbe ettiriyor ve v aftiz ediyor. Yahudilerin Krali Mesîh'in dogdugunu haber veren yildizlari görürler.[343] Isa delikanlilik çagina geldiginde. Mesîh'i görmeden ölmeyecegini bildirir. Anasi babasi geldikleri yere dönerken küçük Isa Kudüs'te kalir. Seytan ve cinlere hükmedip onlari kaçirir.[342] Isa oniki yasinda iken gelenege uyarak Fisih Bayrami dolayisiyle Kudüs'e götürülür. Galile'ye gider. Vaftizci Yahya onu vaftiz ettiginde Kutsal Ruh güvercin seklinde gelip onun basina konuyor ve gökden "Benim s evgili oglum budur. ne demek istedigini çesitli misallerle açiklar. Meryem'e. "Rab MesîrTdir . Hirodes'in ölümünden sonra Rabbin me suf'a görünüp haberi verir. Allah'in emrettigi gibi çocugun adi Yahya konulur[ 338]. Isa'nin sordugu sorular ve verdigi cevaplar . Onu Ma'bed'de muallimler ara sinda dînî tartismalar yaparken bulurlar. Yusuf da öyle yapar. bunun için onu ve anasini Misir'a götürmesini söyler. Çocuk. geri dönüp Nâsira'ya erlesir. nisanlisi Meryem ile Nâsira'dan Beyt lehem'e gelir. Alfeus'un oglu Yakup. Melek. Orada iken Meryem oglunu dogurur. Kurtariciyi gördügünden dolayi Tann'ya sükreder. Bu duada Tanri'ya "Baba" denilmesini. bir kurtaricinin dogdugu müjdesini verir. Mesîh'i görmeye gelirler. bunu farketmez. inananlar arasindan bir gün.[339] Isa. Isa'yi kucagina ali r. kötü ruhlara karsi kudretini gösterir. Filipus. O da.[347] Inananlar çogalir . müneccimlerden dogan çocuk hakkinda bilgi alir. Onunla beraber Yahudiler.[349] "Göklerin Hükümdarligi"nin in sanlarin sahip olacagi en degerli sey oldugunu bildirir. Hirodes. Tanr inin Kralliginin yakinda gelecegini.Allah. çocukla anasini alir. Cebrail'i Galile'nin Nasira sehrinde Davud soyundan Yusuf'un nisanlisi Meryem'e gönderir.[350] Isa. Matta. Kudüs Israil'in kurtulmasini bekleyen Simon adinda bir adama Kutsal Ruh. Ruh'un sevkiyle Simon. Beytlehem'e gider ve orada Meryem ile berab er çocugu bulurlar. Davud'un tahtinin ona verilecegini bildirir. Isa'nin anasiyle babasi. Bir gün sonra balik mu'cizesi bunu takip eder. adi Isa konulur. Yakub'u n oglu Yahuda.[351] Isa. adinin Isa konulacagini. Yakup. Bu sirada Isa. Hi rodes'e haber vermezler[341].[340] Kral Hirodes zamaninda müneccimler. Vaktin tamam oldugunu. onu Tann'ya sunmak üzere Kudüs'e götürürler. Herkes yazilmak için kendi sehrine gider. Isa. Kral Hirodes. onlara vaa z eder. Tomas. müneccimler tarafindan aldatildigini anlayip iki v eya daha küçük yastaki çocuklarin öldürülmesini emreder. dilekl erini "Göklerdeki Baba"dan istemelerini bildirir. Tanri'nin Hükümdarligina gi rebilmek için bütün varliklarini vermeye hazir olmalarini teblig eder. Kana'da. Bu kurtarici. Meryem ile Yusuf. bu oglana "Allah'in Oglu" denilecegini. Yusuf'a rüyasinda görünüp Kral H irodes'in Isa'yi öldürmek istedigini. havar ilerine nasil dua edeceklerini ögretir. Isa'ya ihanet eden Yahuda Iskariyot. Bartelomeus. Daha sonr a ailesi. bu kurtariciyi görmek üzere. Onun bir kurtarici olduguna inanip Tanri'ya hamdederek geriye dönerler. Üç gün sonra. Allah'in huzurunda inayet bulacagini. sekizinci gün sünnet edilir. çocuk Isa ile beraber Nâsira'ya geri dönerler.[352 . Meryem ile Isa'yi bulurlarsa da. kardesi Yuhanna. kendisinin su ile. Isa'nin orada kaldigini farkedip ararlar. kardesi Andreas. onu bulmalarini ister. Onlar.[345] Yahya zindana atildiktan sonra Isa. Yusuf da yazilmak için. Ayrica bu dogumun Kutsal Ruh vasita siyla olacagi da haber verilir[337].

fa üç gün sonra dirilecegini söyler.[364] Isa'yi baskâhin Kayafa'nin evine götürürler. havarilerine. Onlar da "Artik sahitlere ne ihtiya cimiz var? Zira kendi agzindan isittik" derler. Allah'in Oglusun" cevabini verir. Petrus. Isa'nin "Horoz ötmeden önce üç kere beni inkâr edeceksin" de is oldugunu hatirlar. ekmegi alip sükrettikten sonra kirar ve onla ra söyle der: "Bu. Baskâhinlerle yazicilar ise Isa'yi nasil öldüreceklerinin yolunu ararlar.[365] Isa. Isa da rüzgâra ve göle emreder. Bes ekmek ve iki baligi takdis ederek sakirtlerine verir. Is a. Isa. sizin için dökülen benim kanimla yeni ahiddi r" diyerek ayni sekilde kadehi onlara verir. O sirada horoz öter. Petrus'u su üzerinde yürütür. sizin için verilen benim vücudtfmdur. hepsi yiyip doyar. Petrus. ölü bir kiza "Talitakum" (Kizim. pisman olup aglar. disari çikip bu adama karsi ne sikâyetiniz var d orunca onlar. "Allah'in Ma'bedi"ndeki saticilari disari çikarir. daha sonratRomali vali Pilatus (Pilate) tarafindan sorguya çekilip yargilanma k üzere hükümet konagina götürülür. Yemekten kalkip sakirtlerin ayaklarini yikar ve bir peskirle siler. Simon Petrus'u tasdik eder. Isa'ya "Gerçekten sen Allah'in Oglusun" diyerek onun ayaklarina kap anirlar. Isa . havarileriyle Getsemani denilen yere varir. Pilatus.[363] Isa. Isa da "Eger size söylersem inanmayacaksiniz. yakalanir. her taraf sütliman ol ur. orada peygamberlerin "Insanog lu" hakkinda bütün yazdiklarinin yerine gelecegini. onlara . K ayikta olanlar. Paskalya (Fisih:Pesah) Bayrami geldiginde Baba'ya gidece gi saatin yaklastigini haber verir. "Eger bu adam kötülük etmemis olsaydi. bes bin kisilik bir toplulugu bes ekmek ve iki balikla doyurur. Isa. küçük çocuklari takdis eder[359]. Isa. Ölüm korkusuna kapilir. henüz konusu rken oniki havariden biri olan Yahuda ile beraber baskâhinier ve kiliçli sopali kalab alik bir insan grubu gelir. kendisinin kim oldugunu sorar. Isa. Isa'ya yaklasir ve onu öper. Böylece göldeki firtinayi dindirir[356]. Isa'yi ele veren Yahuda. Bir cariye onu tanir ve onun Isa ile beraber oldugunu söyler. hakaretler altinda meclisin önüne getirilir. Sabah olunca. sakirtlerine de birbirlerine öyle yapmalarini tavsiye eder. putperestlerin eline verilecegini . "Kalkin gidelim. inmeli bir hastanin günahlarini affedip onu sifaya kavusturur[353]. "Evet. Bi r kötürümü iyilestirir[354]. Bir gün kayikta giderken gölde büyük bir firtina olur. Bu inkâr isi üç defa tekrarlanir. Kendisini ele verecek olanin elinin . üzerine tükürülecegini ve kirbaçlandiktan sonra öldürülecegini. Kudüs'e gidilecegini. dönüp Pet-rus'a bakar. "Kadin. "Kimi öpersem odur. kendisiyle birlikte sofraya uzandigini haber verir. onunla alay edilecegini. Kendisini dinleyenlere Tanri'yi ve komsuyu sevmey i ögütler[360]. Oniki havar iden biri olan Yahuda Iskariyot. Bunu. Bu sirada Petrus. "ahiret mahkemesi"nin kurulacagi ni bildirir. onlara Isa'nin yakalanmasi için yardimci olur. ona "Sen Mesih . sakirtlerinin hepsi onu terkederek kaçarlar. Petrus'u kendine vekil seçer. Isa.[357] Isa. Yahuda. Kayik batmaya baslayinca sakirtleri feryat eder. Isa. onlar da halka dagitir.[361] Isa.] Yine Isa. iste bana ihanet edecek olan yaklasiyor" der. Isa'nin mahkum oldugunu duyunca. Petrus. Yemekten sonra kadehi de alip "Bu kadeh. beni anmak için yapiniz". onu sana getirmezdik" cevabini ve . ihaneti karsiliginda almis oldugu otuz gümüs lirayi Ma'bede firla tir ve gidip kendini asar. Eger size sorarsam. dua evi oldugunu bildirir[362]. bütün baskâhinlerle kavm in (halkin) ihtiyarlari toplanip Isa'nin suçluluguna. be n onu tanimam" diye inkâr eder. Isa. ben oyum" der. cevap vermeyece k ve beni serbest birakmayacaksiniz. onlari uzaktan takip eder .[358] Isa. oranin kendi evi. "Eger Mesih isen bize söyle" derler. sana kalk diyorum) diyere k onu diriltir[355]. Onu tutun" diye onlarla da ha önceden anlastigindan. Hepsi "Öyle ise sen Allah'in Oglu m usun" diye sorunca Isa. Istf. Yasanilan dünyanin sonunun gelecegini. bunu gizli tutmalarini ister. ölüm cezasini hakettigine karar verirler. oniki havari ile sofraya oturunca. Isa. havarilerin arasinda. Fakat bundan sonra Insanoglundan her gücü yeten Allah'in saginda oturacaktir" cevabini verir.

[369] Isa'nin cesedini ka bre koymak.[371] Isa.rirler. onlara.[373] Onbir havari. Birisi. dünyanin sonuna kadar her gün sizinle beraberim". Melek. Fakat Isa. A in ülkesi hakkinda konusur. Saat 6'dan 9'a kadar bütün dünyay a karanlik çöker. Bunun üzerine Pilatus içeri girer. "Onu siz alip seriatiniza göre yargilayiniz" deyince Yahudiler. Kirene'li Simon haçi tasimaya zorlanir. Allahim. Krali" diye onunla alay eder. Barabbas'i usule göre saliverir (valinin bayramlarda suçlulardan biri ni affetme adeti vardi. Valinin askerleri. Daha sonra da elbiselerini giydirir. Isa. Saat 9'a dogru Isa. Iste ben. size emrettigi m her seyi tutmalarini onlara ögretin. Isa'nin mezarini görmeye geli rler. onlarin hepsine söyle h itap eder: "Gökde ve yeryüzünde bütün hâkimiyet bana verildi. Pilatus. "Sen bunu kendinden mi söylüy orsun.[370] Cumartesiden sonra Mecdelli Meryem ile diger Meryem. Onlar da sevinçte sakirtlere haber vermek için kosarlar.[366] Isa'nin haça gerilmesi istenir. Ona kendini sevip sevmedigin i sorar.[368] Isa'nin bacaklarinin kirilmasi istenir. O da Yahudilere. onun dogru bir adam oldugunu. siz gidip bütün milletle sakirt edin. küçük Yakup ile Yusuf 'un annesi Meryem ve Salome bulunan birçok kadin uzakta» bu durumu seyreder. Oradan hemen kan ve su çikar. Babam. üzerine tükürür ve kamisla basina vururlar. Isa'nin tayin ettigi daga giderler. ona bagislanmis olur ve kimin alikorsaniz. Petrus'un olumlu cevabi üzerine Isa ona. Isa'nin kabrinin bos oldugunu farkederler. Onlari. sirkeye batirilmis bir süngeri kamisa takar ve "Bakalim Ilya onu kurtarmak için gelecek mi?" diyerek Içmesi için ona verir. Isa. Bunun üzer ine Pilatus'un "Öyleyse sen kral misin?" sorusuna Isa. onlara teslim eder. "Ben Yahudi miyim? Seni kendi milletin ve baskâhinleri bana teslim ettiler. yüksek sesle yeniden seslenip ruhunu teslim eder. Sen ne yaptin?" s eklinde bu soruyu cevaplandirir. kralim" cevabini ver ir. Birden bire Isa ile karsilasirla r. Isa'yi kirbaçlattiktan sonra. Askerlerden b iri. Isa. "Ilya'yi ça giriyor" der. onun bögrünü mizrakla deler. Isa. Orada. üzere pi-latus'tan izin alirlar. Ogul ve Kutsal Ruh adiyle vaftiz edin. Bu soru ve cevab aralarinda birkaç defa tekrarlanir. Fakat bazilari süpheye düser. Isa'yi çagirt ip ona. haça germek üzere götürürler.[372] Böylece Isa. "Size selâmet. " Kimseyi öldürmek hakkimiz yoktur" derler. havarilerine günahlari affetme yetkisi vermis olur. Fakat bütün halk. d ikenlerden örülü bir taci basina koyar ve sag eline de bir kamis verirler. sakirtlerinin yanina gelir. onlara iman edip vaftiz olanlarin kurtulacagini. Baba. ona alikonmus olur" der . Isa'nin haça gerilmesinde israr eder. onlara Isa'nin ölüler arasin dan kiyam ettigini. "Allahim . Fakat öldügü için bundan vazgeçilir. üzerine erguvanî bir kaput örter. Aralarinda Mecdelli Meryem. Petrus'u. Isa'yi gördükler i zaman.[374] Indilere göre ölümünden üç gün sonra dirilen ve kirk gün havarilerle birlikte yasayan Isa. Simdi. kardeslerine Galile'ye gitmelerini söylemelerini ve onu orada görebileceklerini bildirir. "Koyunlarimi güt" der. ona secde ederler. Karsismda ojan yüzbasi. beni gönderdigi gibi ben sizi gönderiyorum" deyip üzerlerine üfler ve "Kutsal Ruh'u alin. iman etmeyenlerin ise cehenneme gidecegini bildirir. Isa'ya inananlarin cinleri kovac . onun ruhunu nasil teslim ettigini görünce. yoksa baskalari mi benim hakkimda söylediler?" deyince Pilatus. Onlara. "Yahudilerin Krali sen misin? diye sorar. Kilise'nin basi ve kendi vekili seçer. onun elbiselerini çikarir. bunun için on un kanina girmek istemedigini söyler. ülkesinin bu dünyada olmadigini söyler. Yahudilerin âdeti üzerine onu kokulu otla rla beraber kefene sarip mezara koyarlar. Pilatus. Galife'ye gittigini ve orada onu görebileceklerini söyler.[367] Isa'yi götürdükleri yer Golgota (Kafa Kemigi) diye anilir. "Isa'yi mi. Sonra diz çöküp " Selâm sana ey Yahudilerin. Pilatus. "Evet. Kimin günahlarini b agislarsaniz. Isa. Galile'ye. haça gerilmesi için. Orada bulunanlardan bazisi. .Ma'bedin perdesi yukaridan asagiya kadar ik iye ayrilir. "Bu ad am hakikaten Allah'in oglu idi" der. beni niçin biraktin?" diye çagirir. yoksa Barabbas'i mi saliver eyim" diye sormustu).

onun bu tarihten 4. orada hayatini ibadetle geçirir. Kur'ân-i Kerîm'de en açik ve aslina uygun sekilde yer a lmaktadir. "Al lah tarafindan" cevabini alir. Ey Meryem! Rabbtn divanina dur. göge yükselip Baba'nin sagina oturur. Bu gibi deyimler ve bir kisim ifadeler. Zekeriya. Ancak.[379] Yüce Allah. Isa'nin annesi Meryem bunlar dan "Âl-i Imrân"a mensuptur. "Yahudilerin Krali". Hz. " Adem oglu" seklinde de Indilerde nitelendirilmektedir.beni kabul eden. ir-kilir ve ondan Allah' a siginir. tevbe etmelerini. bir sonraki konuda görülecegi gibi. kendisinin Allah'in ona bir erkek çocuk verecegini müjdelemek üzer . "Mesih". "k udretli bir peygamber" olarak da belirtilmektedir. ". Isa'nin hayati özetlendi. "peygamber". baska baska dille rde konusmaya baslarlar. Isa'nin sahsiyeti konusunda büyük bir karisiklik meydana getirmektedir. zehir içerlerse ölmeyeceklerini ve hasta iyilestirme gibi mu'cizelere sahip olacaklarini haber verir.aklarini. Rüku edenlerle birlikte rükû1 et". Ayrica o. Diger yandan Inciller'de. Hz. Bir kizi olur. "Kral" . ona söyle seslenir: "Ey Mer yem! Allah. O an gelir. Matta Incil'inde. Meryem'in himayesi Hz. iffetli. onlara bir k onusma yapar. ve kendi koydugu yaratilis kanunlarinin üstüne çikabilecegini göstermis olacakti. Isa-Mesîh namina vaftiz olmalarini söyler. daha sonra yapilan hesaplamalara göre. bununla yaratmanin bütün çesitlerini bildigini[381]. Isa için hem "Allah 'in Oglu". bu kimden diye sordugunda. Isa Kur'ân-i Kerîm'de adi geçen dört seçkin aile vardir. Zekeriya. Petrus. Böylece Yüce Allah. beni göndereni kabul eder. peygamber karsiligini alacaktir" (Matta. Cebrail.[378] Hz. Bunlari söyledikten s onra Isa. Böylece ilk Hiristiyanlar. bunu aliskanlik haline getirmis ve bundaki ilâhî kudreti görme basîretini kaybetmis olanlar için ayri bir imtihan konusu hal ine gelecekti. seni seçip temizledi ve seni dünyalarin kadinlarina üstün kildi. 6 veya 10 sene önce dogdugu tesbit edilmistir.. bu durum karsisinda sasirir. "Rab". ellerine yilan alabileceklerini. Hz. O nu ve soyunu korumasi için Allah'a dua eder. "Baba'nin bende ve benim Baba' da oldugum"[376] gibi ifadelere de rastlanmaktadir. Meryem'i önemli bir durum için hazirliyordu. ona. Meryem'e insan seklinde görünür.. Bunun yaninda "Ben ve Baba biriz". Meryem'le Yusuf nisanli gösterilmekte ve beraber yasadiklari yer alma ktadir. Meryem. Bu durum Ö'nun kudretinin bir t ecellisi olacak. 40-41) denilmektedir. Secde et. hem de "Insanoglu" deyimleri kullanilmaktadir. Zekeriya'ya ve rilir/ Adaga uyularak Meryem Ma'bede konulur. oraya her geldiginde Meryem'in yi yecegini hazir bulur. "Allah'in Kuzusu". Âdem'in anasiz-babasiz yaratilmasindaki hikmet tekrarlanacak[ 380]. Indilerde Hz. Hz. "Yusuf oglu". Isa'nin gerçek sahsiyeti. havarilerin ögrettikleri sekilde bir cemaat halinde yasamaya baslar lar. Benî Isrâîl'den Imrân'in karisi (Islâm kaynaklarinda Hanne. Onlara Kutsal Ruh'u gönderir. Meryem.Kur'ân-i Kerîm'e Göre Hz. Ayrica o. All ah tarafindan riziklandirilir. Halk. faziletli olarak büyür ve annesinin duasina uygun her çesit kötülükl erden uzak tertemiz bir sahsiyete ulasir. Isa'nin dogum tarihi Miladî Takvim'in baslangici sayilmis ve bu tarih sifir (0 ) olarak alinmistir. adini Meryem koyar. Bir gün melek.. Cebrail. Kutsal Ruh'un kendilerine verdigi sözlere göre. Hiristiyan kaynaklarinda Anna) hamile kalir ve karnindakini Allah'a adar. anali-babali yaratilmaya iyice alismis. temiz. Bir peygamberi peygamber oldugu için kabul eden. Hz. "Davud oglu". Hepsi Ku tsal Ruh'la dolar. Isa'nin Meryem'e Kutsal Ruh'la ilkah edilecegini bildirirken. [377] b.[375] Yukarida Indilere göre Hz. Hz.

" (Âl-i Imrân 45-49). ölüleri diriltmek. bunu n Allah'a kolay oldugunu söyler. Meryem. Ona kitabi. üçtür. Isa'dan bir mu'cize olarak Rabbi nin gökten bir sofra indirip indi-remeyecegini sorarlar. Sen rizik verenlerin en h ayirlisisin" diye dua eder. Allah'a ve elçilerine inanin. Sofra iner. bir kismi Allah'in oglu.. Meryem'e Isa'yi söyle müjdeler: "Ey Meryem! Allah. Isa'ya Allah. Allah'tan baskalarini tanrilastiran Hiristiyanlari uyarmak üzere. çocuk da. ". Sen yücesin.. Havariler. Isa. suretten ku yapmak gibi mu'cizeler gösterir.Meryem'e kimse dokunmamistir. Hava riler. dünya ve ahirette serefli ve Allah'a yakin kilinan lardan olarak müjdeler.. Onu kinar lar.. Meryem'e ulastirdigi kelimesi ve O'nda n bir ruhtur. beni ve annemi Allah'dan baska iki ilah olara k benimseyin".. Isa sanarak ona ben zeyen baska birini yakalayip çarmiha gererler. Hz. bir kismi da üçden biridir diy erek küfre düserler[389].. Hz. Isa ve havarilerin Allah yolundaki çalismalarini önlemek için Isa'yi öldürme karar verirler. Öyle de olur. körlerin gözünü açmak. Meryem. zekât vermek ve annesine iyi davranmakla emredildi gini söyler. di ledigi de oluverir[382]. Isa'yi Allah kendi katina yük seltmistir. dedin? 'Hasa. Hz. ad i Meryem oglu Isa olan Mesih'i.. Böylece onun hak peygamber oldugun a inanirlar. ana yolu kaybederler. baska birini öldürmüslerdir. sapitirlar. Allah da onlarin planlarini bosa çikarir[387].[388] Hz. Alacaliyi iyi etmek. Zira onlardan bir kismi Hz. peygamberlikle görevlendirilir. "Ilâhî ni'mete ermis" ve "salihler-den" olarak nitelend irilen Hz.. Ancak Hiris tiyanlar da. Onlarin bu taskinliklari karsisinda Yüce Allah söyle buyurur: "Ey Ehl-i Kitap! Dininizde taskinlik etmeyin. yerler. sen bunu bilirsin. "ol" der. Isa. O.[383] Melekler.[386] Benî Isrâîl.e görevlendirildigini söyler.[392] . yalniz bir tek tanri ir". Onu Israilog ullarina elçi yapacaktir. Hz. Isa'ya su soruyu soracagini ve alacagi cevabi temsîlî olarak söyle anlatir: "Ey Meryem oglu Isa! Sen mi insanlara. Bu durum karsisinda Meryem.. kendisi ne hiç kimse dokun-mamisken bunun nasil vukubulacagini sormasi üzerine Cebrail. gebe kalinca uzak bir yere çekilir. Onlar. Tevrat'i ve Incil'i ögretecektir. Besikte ve yetiskinlikte. Israilogulian gibi. Yüce Allah'i n Hz. dogum s ancilari içinde bunaldiginda birisi ona söyle seslenir: "Sakin üzülme! Ttebbin karninda bulunani serefli kilmistir. namaz kilmak. Sen sahit ol ki biz teslim olanlariz (Müslümanlariz)" derler. bir hurma agacinin altinda. Bunu kalblerinde kanaat h asil olmasi için isterler.[385] Hz. Allah'in peygamberi. Çünkü Allah. Allah'in emirlerini Israilogull arina teblig eder. benim için gerçek olmayan bir seyi söylemek be nim haddime degildir! Eger demis olsaydim. Be sikteki çocukla nasil konusabileceklerini sorduklarinda. sana kendinden bir sözü. Alla h'in birligini bilen kimselerdir. Allah hakkinda ancak gerçegi söyleyin. Meryem oglu Isa Mesîh. ona inanmazlar. Bütün yaratilislardaki mu'cize. büyür. demeyin. fakat Israilogullari. Hz.. Isa'nin yaninda yer alan havariler.[391] Kur'ân.. peygamberleri taniyan. Isa'ya uyarlar.[384] Kur'ân'da "Allah'in Kelimesi".bizi riziklandir. Halbuki onlar Isa'yi degil.[390] Kur'ân. benden önce gelmis olan Tevrat'i dogrulayan ve bende n sonra gelecek ve adi Ahmed olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'in size gönderilm is bir peygamberiyim". besikteki çocugun cevap vermesini isaret eder. Isa'nin ref'i (yükseltilmesi) olayindan sonra ona inananlar artar. Allah'in ona kitap verecegini. kendisinin iffetli bir kimse oldugunu. kendisinin Allah' in kulu ve elçisi oldugunu. insanlara yararli olmak üzere gönderildigini. Allah. Incil'e inanirlar. insanlarla konusacak ve iyilerde n olacaktir. hikmeti. burada da kendini göste rir. O." Meryem dogum yapinca çocugunu alip gelir. "Meryem oglu Isa Mesih'i öldürdük" derler . Allah'a inandik. diledigini yaratabilir. "Biz Allah'in (dininin) yardimcilariyiz. Isa'nin gerçek sahsiyetini onun Israilogullarina su hitabiyla açiklar: "Ey Israilogullari! Dogrusu ben.".

Bunlardan ilki Tanri. III.Günahlarin bagislanacagina. IV. ilk Havariler Konsili'nden baslayarak özellikle 4 ve 5. diger konular yaninda. Bununla beraber Hz. 7. 12.Üçüncü gün ölüler arasindan dirildigine. 3. Yüzyillardaki konsillerde tesbit edilmistir.Pilatus zamaninda çarmiha gerildigine. Iman ikra rina giren esaslar. Yukarida siralanan oniki madde. inanirim.ve O'nun biricik oglu Rab Isa'ya.Ben. 6. öldügüne ve gölmüldügüne. 11. 1.Oradan ölüleri ve dirileri yargilamak üzere inecegine. Biz burada hemen hemen bütün Hiristiyanlarca kabul edilen Havariler Inanç Sistemi (Havari ler Kredosu) denilen ortak inançlari verecegiz. Hiristiyan Kutsal Kitabi'nda açik olarak yer almaz.Baba'nin saginda oturduguna. Ogul ve Kutsal Ruh ismiyle vaftiz eyleyin"[393] seklinde emir verdigi bilinmektedir.Ve Kutsal Ruh'a. Bu esaslar . Daha sonraki konsillerde de. II. Istanbul Konsili'nde de (381 tarihinde) Kutsal Ruh'un tanriligi ^ karara baglanmistir. Isa'nin tanrilastirmasinin teolojik bir sonuc . inançla ilg ili olanlarn bir esasa baglanilmasina çalisilmistir. Bir k imsenin Hiristiyanliga girisi. Hiristiyanlikta inanç esaslari üzerinde asirlardir tartismalar yapilmaktadir. farkli olanlar da vardir. üç bölüme ayrilabilmektedir. Tanri'ya. Bunlar dan bir kismina daha önce yer yer temas edilmisti. Hiristiyan Kutsal Kitabi'nda teslis kelimesi ve teslise imani açiklayan sarîh (açik) b ir ifadeye rastlanmamaktadir. 4. Isa'nin havarilere "Baba. mez-heplerarasi ortak konular bulundugu gibi. Yahudi geleneginde tektanricilik hâkim olmasina ragmen böyle bir çevreden çikmis olan Hi ristiyanlikta teslisin yer almasi.Bakire Meryem ve Kutsal Ruh'tan dogmus olduguna. vaftiz ve iman ikrariyle ol-v maktadir. Iznik Konsili'nde (325 tarihinde) Ba ba ve Ogul'un. dolayisiyle Kilise ile ilgilidir.3.Göklere yükseldigine. Bundan dolayi Hiri stiyan inançlari. kudretli Baba'ya. 9.Teslis (Ekanim-i Selâse) Bu baslik altinda Hiristiyan inançlarinin en önemlisi olan üçleme (teslis) anlatilacakti r.Kutsal Kilise'ye. 2. teslis'in üç maddesi etrafinda kümelenmektedir. Ancak ilk konsilferde bu konu tartisilmis. ikinc isi Isa ve üçüncüsü de Kutsal Ruh'la. sonsuz hayata. Yüzyila ait üç bölümlü ve oniki maddeli Havariler Inanç Sistemi su sekildedir: I. 5. 8.Ölülerin dirilecegine. daha önce. Hiristiyan inançlarini özet oEa-rak vermekte fayda vardir. Böylece bugüne kadar kabul edilegelen "teslis inanci" ortaya çikmi stir. Ancak. Ancak inançlar konusunda Kilise ler. 10.

Bölünmez bir özdür. Bununla beraber bu dur um. her seyi görür. Tanri. nurdur. Isa'nin bedeni insan. Baba Allah. Hiristiyan inancina göre "Baba" olarak nitelendirilen Tanri. Hiristiyanlikta Allah. Ogu Allah ve Kutsal Ruh Allah olarak görünürse de o yine birdir. Ba ba olarak nitelendirilir. Hiristiyanlarin ilk defa bulduklari bir doktrin de degildir. Tibet'te Om-Ha-Hum seklinde. sonsuz gücü. Böylece aslî bünyesinde bulunmayan teslis inanci. Kutsal Ruh'un da ayri bir ilâhî varlik olarak görülmesi. cevherdir. bir bütün olarak birlesiktir. varligi görülmeyen Allah. Hiristiyanlik yayildikça. Hiristiyanliga sonradan giren çok çesitli unsurlardan sad ece birisidir. Ogul ve Kutsal Ruh'un bir ulûhiyeti n üç ayri tezahürü oldugunu ihtiva eden teslis formülü bulunmustur. Bunlar bir Tanri'nin degisik tezahürleri. yayildigi alanda hâkim din. sifatlari olarak izah edilmeye çalisilmakt adir. Ogul Tanri ve Kutsal Ruh Tanri". Allah mukaddes üçlüktür. Tanri'nin varligi konusunda ayrintili bilgi ve düsünceler ileri sürmez. Hiristiyanliktan önce. fakat inanilmasi gereken bir sir" olarak formüle edilmistir. Fakat Allah'da bütün bu özellikler ayri degil. Ancak belirtilmelidir ki tesli s. Allah'in özü sevgidir. Tanri konusund a yalniz "var idi" der. Bu duruma çare bulmak için. sevgidir. Allah. bu sevgiyi biricik oglu Isa'yi insa nlari günahtan kurtarmak için dünyaya göndermekle göstermistir.Baba (Allah): Hiristiyanlikta teslisin ilk ve asil unsuru.[394] Teslisin Unsurlari: Teslis. baska bir açiklamada bulunmaz[396]. Yunanca üçleme terimi (t . Sümerlerde Anu-Enlil-Ea. inanç ve kültürlerin etkilerinden ku rtulamamis. Isa da onun og ludur. Sonsuzdur. Allah'in özü. insani Âdem'den beri devam edip gelen aslî suçtan kurtarmak için oglunu göndermisti r.u olarak görülmektedir. en mükemmel ve sonsuz saf bir ruhtur. ancak ilhamla anlasilabilen bir sirdir. Tevrat'ta da öyledir. Onda tanrilik bir öz vardir. O da çarmihta kendini feda ederek insanligi kurtarmistir. Dört Incil'de de Tanri'nin birligi. Indiler. her yerde vardir ve her seyi bilir. Baba. Yalniz Tanri' nin önsüz-sonsuz oldugundan bahseder. Kimse onu göremez (Hiristiyan Kilisesi'ne göre. Ogul. teslise rastlanmaktadir . Tanri . Bundan dolayi teslis. Allah. onlarin bazi özellik ve niteliklerini benimsemistir. Çünkü bu cevher. tek basina insan akliyle degil. Allah. yaraticiligi vardir. Indilerden meselâ Yuhanna Incili. Üçleme doktrini. üç ayri tanr rtaya çikarmistir. O. ru hu tanridir. Isa'nin sahsinda insan ile birlesmistir. Mesîh Isa vasita siyle görünmüstür). [397] . her seyi n yaraticisi ve sahibidir. Hiristiyanlarca bu üçlük. Hinduizmde Brahma-Visnu-Siv a. "izah edilmesi zor. ilk defa Antakyali Teofilos tarafindan muhtemelen 180 yillarinda kullanilmisti r. Diger bazi dinle rde ve felsefî-teolojik cereyanlarda. Bunun için de Allah birdir. Baba. ruhtur. "izah edilmesi zor. Baba'dir. Hiristiyanlara göre. yüceligi. Kutsal Ruh gibi üç unsurdan olusur: [395] a. Eski Yunan'da Zeus etrafinda kurulan teslis (Zeu s-Hera-Apollo) dikkati çekmektedir. Misir'da Osiris-Isis-Horus. "Kutsal Üçlük'ün üç sahsinin herbiri Tann'dir: Baba Tanri. Hiristiyanlara göre. Insani Tanri ile birlestiren. fakat inani lmasi gerekli bir sir" olarak formüllestirilmistir. Ruhta bölünme kabiliyeti yoktur.

Bir insanin tanrilastirmasi. ilâhî Rab olarak kabul ettikleri Isa Mesîh'e dua veya onun adiy le Tanriya niyaz ettiler. yani onda ilâhi tabiatla beserî tabiatin birlestigini sa vunanlar itirazda bulunmus ve daha sonra bu görüs taraftarlari Monofizit olarak adla ndirilmistir. fakat ayri bir mahiyet olarak kabul edilmekt . O. Bu yeni görüste Isa. Baba'si tarafindan ilâhî. Allah. Hiristiyan teolojisine göre hem muallim . onun sahsiyetiyle ilgili tartismalara yolaçaca k Incil ifade ve deyimlerine. Ancak bu karara Isa 'da tek tabiat bulundugunu. IncIllere göre Isa konusu islenirken. insanlara Isa Mesih va sitasiyle erismistir. 381 tarihinde Istanbul'da toplana n konsilde Kutsal Ruh'un Baba ve Ogul gibi tanri olduguna karar verilmistir. Kutsal Ruh'tur. Daha sonra 431'deki Efes Konsili'nde Meryem. Kutsal Ruh. Kutsal Ruh'un yerine Meryem'i koyarak kurmuslardir.Ogul (Isa Mesîh): Baba. çesitli mucizeleriyle. içinde yine Isa bulunmakla b eraber. hem ilâhî Rab. Ogul. Isa'ya yöneltilen dualarda büyük bir önem tasir. dogurulmamistir. merkezi Isa'nin insani kurtaran ölümü olan bir sir dini haline getirmistir (Eski Yunan'daki gibi). mu'cizeler de katilabilir. Böylece Allah'in inayeti. dogmam is. dogurulmustur. ilk sakirtlerinin gördügü gibi. Baba Allah ile temas kurma ktir. ona kul olmak. Tanri'nin Anasi. gerçek Allah'dir. di-rilen ve göklere yükselen Rab (Kyrios) ol arak tasvir edilmistir. hayatindaki olaganüs tü olaylar. onun tanri kabul edilmesine kadar varmistir. sevgi ve merhametini göstermek için. Hiristiyanlikta Isa. "Kris-toloji" ve "MariyolojI" diye adlandirilan iki ayri bilim dalinin olusmasina yol açmistir. teslisi. Isa'da beden-lesmistir . Çünk . peygamberde görülen mu'cizelerin Allah'a degil de o ins ana verilmesinden kaynaklandigi gibi. Kutsal Ruh birbirinden farkli olarak telâfi edilmistir. Bakire Meryem'in. Hiristiyanlikta Isa ve Meryem konusunda yazilanlar. dirilmesi ve tanriligiyl a ilgili görüslerine de temas edilmisti. ayni zamanda gerçek insandir. Ortodokslar ise Kutsal Ruh 'un Ogul yoluyla Baba'dan çiktigina inanirlar. ölmesi ve sonra dirilmesiyle "Tanri" oldugunu göstermistir. Çünkü o. Aralarindaki mün asebet. Isa'ya tapinmak. Dolayisiyle eskid en beri Hiristiyanlar. Oglu Isa ise dogmus. Kat oliklere göre Kutsal Ruh. ilâhî-beserî iki tabiata sahip bir insan ve Bab a ile ayni cevherden kabul edilmistir. ayrica Pavlus'un Isa'nin ölümü. ölen. Tanri Dogur an (Teotokos). hem Baba hem de Ogul'dan çikar. Pavlus. yalniz tarihî bir insan olarak degil. ana si bakimindan beserî Isa'yi dogurdugu karar altina alinmistir.Kutsal Ruh: Hiristiyanlikta teslisin üçüncü unsuru. Isa Mesih suretinde ya klasmis ve aralarinda yasamistir. insanlara. özellikle Hicaz Bölgesi Hristiyanlari." insan seklinde bir ilah"tir. Kadiköy Konsili'nde ise (451'de) Isa'da bir sahisda ayri iki tabiatin bulundugu. Bütün bunlara Isa'nin dogumu. Böylece "Allah'in Oglu" deyimiyle baslayan ge lisme. Isa ise gerçek bir tanri.b. [398] c. "Kyrios" lakabi. 381'de Istanbul'da toplanan konsilde söyle açiklanmistir: Tanri Baba. A llah'in ogludur. O. Baba ile ayni cevherden. Bazilari. Tann'dan çikm istir. tarihte benzeri görülen olaylardan da etkilenmi s olabilir. Hiristiyanligi. hem de kral anlamlarini içinde bulunduran bütün seref unvanlarini ifade e der. Kutsal Ruh. Baba Allah. Bu "Kyrios" terimi. Baba ile ayni cevherdendir ve Baba gibi mükemmeldir.

Ö. Bunlara apokrif metinler denilir. 300-M S. Sembolü. onlardan bir doktrin çikarilamayacagini iler i sürmüslerdir. Yeni Ahid'e giren bu kitaplarin havar ilerden geldigi ve sahîh oldugu kabul edilmektedir. Bunlar III. Fail ve müessir Allah.de.Inciller "Incil". Isa v e diger Yeni Ahit sahsiyetleriyle alâkali bu yazilar. kanonik olmamakla beraber. tek bir cevherde toplanmis üç ayri sahistir. hepsi de ebedîdir. Kutsal Ruh. vaftiz ile insana gelir. Bu yazilar. Yeni Ahid'in apokrifleri. Yunanca Biblia: Kitap) bir bölümü olan Yeni Ahit' te bulunur. Isa'nin eseri olmadigini. azizlere ve iyilere peygamberlerin ve hav arilerin seslerini ilham eder. sonradan ve ihtiyaca göre yazildigini. Protestan liderler. Baba'nin bütün kudret ve iradesini kendinde tasimaktadir. Baba. Kur'ân gibi degil. Apokrif metinler üzerinde teo loglar ve mezhepler arasinda tartismalar vardir. Resullerin Isleri ve Vahiy vardir. tahminen 4O4'te. Baba 'dan çikan. Asagi yukari M. halk seviyesinde ilk Hiristiyan hayat ve düsüncesi ni aksettirmeleri bakimindan önemli bulunmaktadir. Bununla beraber Inciller'in Hz. Allah gibi her yerdedir. Kutsal Ruh. Baba bütün islerini bu Mukaddes Ruh ile yapar ve daim a onunla kudretini gösterir. Kilise'yi hatalardan o korur. yaratici. Sonuç olarak Hiristiyanlikta Baba Allah. Papa Damasus'un emriyle Hiristiyan Kutsal Ki tabi'nin Latince'ye çevirisi) alinmis ve sahih görülmüstür. kurtarici ve Kutsal R uh da takdis edicidir. Isa Mesih. budur. Hadîsler gibi düsünülmesinin gerektigini dile getiren Hiristi yan din bilginleri ve yazarlari bulunmaktadir. öldürücü günahlardan uza olan inanmislarin içinde oturmaktadir. tevbe. Isa'nin vaftizinde. Inciller'de. beyaz güvercindir. dua v e niyaz ögretir. Eski Ahit adini alir.edir. Kutsal Ruh. Bunlar. II. [399] 4. Eski Ahit. Isa'nin düsüncelerin den uzaklasildigini ileri sürenler de bulunmaktadir. Anca k Hiristiyanlarin elindeki Eski Ahit. 100 yillari arasindaki Yahudi hayat ve düsüncesi yaninda. Hiristiyan Kutsa l Kitabi'nin (Kitâb-i Mukaddes: Bible. bir baska dinin (Yahud iligin) kutsal kitabina kendi kitaplari içinde bölüm olarak yer veren tek örnektir. Ogul'da bütün dolulugu ile duran ve Ogul'dan Insanlara verilen Ruh Allah'ti r. Yeni Ahit ise 27 kitap ihtiva eder. Hiristiyan Kutsal Kitabi'nin her iki ana bölümü için Kilisece sahîh (kanonik) görülmemis meti ler bulunmaktadir. Kilise'yi Allah'in nimeti ve armaganlariyle doldu rur. onun tanriligini açiga vurmak için bir güvercin seklin de üzerine konmustur. kelime olarak müjde. 21 mektup. Günümüzde Inc iller'in. (Bu yazilarin listesi daha önce Yahudi Kutsal Kitabi Tanah tanitilirken verilmisti). Kutsal Ruh. Eski Ahid'in Yunanca'ya Yetmisl er Çevirisi'ndeki bazi yazilar. Yeni Ahid'e dahil degildir. Fakat o. ayni zamanda Hiristiyan ligin baslangiç yillari hakkinda da bilgi veren bu yazilardan hangilerinin Hiristi yan Kutsal Kitabi'na (Eski Ahid kismina) alinabilecegi konusunda ilk Kilise yetk ilileri arasinda fikir ayriliklari sürüp gitmisse . bunlardan bir kismi Vulgat'a (Jerome tarafindan. bazisi ikinci yüzyila kadar geri giden yazilardir. iyi düsünceler verir. 39 kitaptan ibarettir. Hiristiyanlar. Dolayisiyle Hiristiyan Kutsal Kitabi toplam 66 kitaptir. Inciller. Kutsal Ruh. içindeki kitap sayisi ayni degildir. Ayrica. dört gruptur: . Yüzyil da Yavne'de (Jamnia) toplanan konsilce dahil edilmemistir. bunlarin okunmasinda fayda bulunmakla beraber. Tanah'in Yunanca'ya Yetmisler Çevirisi olmak la beraber. Yeni Ahit'te 4 Incil. Yahudilerin Kutsal Kitabina tahminen M. Ogul ve Kutsal Ruh. iyi haber anlamina gelir. Trent Konsili'nde (1548 yilinda) bunlarin sihhati yeniden vurgulanmi stir. Yüzyildan sonra Yunanca yazilan 27 kitaptir. Diger bölüm.S. Isa'nin söylediklerinin tamami yeralmadigi gibi. Isa'ya ait olmayan bazi fikirlerin de yer aldigini kabul eden Hiristiyanlar ve hattâ Hiristiyan din adamlari vardir.

Matta. Metin arastirmalari sonucu çogunlugu olusturan bir kisim bilgin.Petrus. Yahudiler ve Romalilari n takibi dolayisiyle. "Marangoz Yusuf'un Tarihi" misal olara k verilebilir. ilk üç Incil arasinda benzerlik bulundugundan bunlara Sinoptik Inciller denilir.Inciller: Bunlardan "Ibranîlere Göre" ve "Tomas Incili" gibi bir kismi.1. Isa'nin çocuklugu ve hayati ile ilgili daha fazla bilgi edinmek gayesiyle umûmî arzu üzerine yazilmistir. M.Mektuplar: Isa ile Abgar'in haberlesmesi. Gerçi "b ana verdigin sözleri onlara verdim" (Yuhanna 17:8. Resullerin Isleri (tahminen Luka'nin) ve Vahiy (Yuhanna'nin vahyi) kitapl arini da sahih sayarak hepsini Yeni Ahid'e dahil etmistir. [400] a. Markos. Matta daha sonradir. Bir takim ayriliklara ragm en. Hz. Eldeki Indi lerde Hz. kendi görüslerini desteklemek veya inanmayanlari ikna etmek için böyle bir yola gitmislerdir. sözlü gelenegin tesbit edildigi. Hz. yazarlarinca korunmak için bazi yerlerde saklanmis veya ele geçirilerek yok edilmistir. Lentuluus' un Mektubu gibi. Ancak Indilerin nasil yazildigi konusunda netlik yoktur.Dört Incil Dört Incil. Yuhanna. In dilerde verilen bilgiler. Bugünkü Indilerin bilinmeyen kaynaklarinin bunlar arasinda bulundugu ileri sürülmektedir. Kilise. ilk sifahî gelenegi ihtiva eder. Ancak bazi Hiristiyan kaynaklarinda bu Incil metinlerinin üç veya dört defa de gistirildigi de açiklanmaktadir. Bu. Onlar. önceki bazi Indilerde n faydaianildigi yolunda iddialar varsa da bu konuda kesin bir kanaata ulasilamam aktadir. Petrus. Kutsal Ruh'un himayesi altinda yazildigi kabul edilmistir. 2. hizmetinin baslamasinin 30 ve çarmih olayinin 33 yasinda iken oldugu gözönünde bulundurulursa. eldeki en eski Incil'in ondan en az 30 sene sonra yazildigi anl asilmaktadir. Kilise'nin sahih saymayarak Yeni Ahit disinda biraktigi Indiler ve yazilar arasi . Yuhanna gibi ilerigelen kimselerin yaptiklarini anlatan "Resu llerin Isleri". il k iki Incil'e dayanmaktadir. bu yüz kadar Incil arasindan birbirlerine en yakin bulunar ak seçilmis ve bunlarin sahîh oldugu. Luka Incili. agizdan agiza nakledilen rivayetler halindedir. Pavlus. Ancak üç Incil'in de ele geçmemis Âramca bilinmeyen bir Inc il'e dadandigi kabul edilmektedir. Isa'nin sakirtleri arasinda okuma yazma bilenler yok denecek kadar azdir. daha önce de temas edildigi gibi. Digerleri. bunlarin kontrol edilmedigi. Ayrica Indilerin yazilmasinda belirli ölçülerin olmadigi. 3. vaft izinin 28. Luka ve Yuhanna Indileridir. Indiler in yaziya geçirilmesi konusu. en eski Incil'in Markos Incil'i oldugu kanaatine ulasmistir. Bazi kaynaklarda ilk Hiristi yanlarin IncIlleri bulundugu kaydedilmektedir. her önüne gelenin Incil yazdigi ve böylece yüz civarinda Incil'in ortaya çiktigi ileri sürülen görüsler endir.14) gibi açiklamalar vardir. 4. "Protoevangelium". Bunlara "Tomas'm Çocukluk Incili ". Sonraki Indilerin yazilmasinda. Pavlus'un kayip mektubu. Sinoptik Indilerin 60-85 yillari arasinda yazildigi düsünülmektedir. 6 veya 4 yilinda dogdugu.Vahiyler: Petrus'unki gibi. ilk Hiristiya nlarin arasinda çikan fikir ayriliklari dolayisiyle olmustur. Eldeki dört Incil. bilinmeyen noktalari çok olan bir konudur.Ö. "Nikodemus Incili". Isa'nin. Dördüncü Incil olan Yuh anna Incili ise 100 yilindan sonra yazilmis olup ilk üç Incil'in yorumlarini da ihti va etmektedir. Isa'nin onlari yazdirdigini belirten ifadelere rastlamak zordur. ayrica Pavlus. Yakub ve Yahuda'nin mektupl arini. Bu Incüler.

Isa'nin Vaftizci Yahya tarafindan vaftizi Matta. Yuhan-na'ya göre Yahudiye'dir (Bkz. Isa'nin nesebi. Matta ve Luka'ya göre Isa Bethlehem'de dogmustur (Bkz. Markos 1:14.Hz. 8. Ârâmca konusma ta idi.Markos Incili'nde "Incil". Matta ll/1. Markos Vl:4.15). 11:11). kendisine Matta'ya göre iki. Luka 1:47. 2. Meselâ Hz. dört Incil arasinda sadece bir tanesinde bulunup ötekilerde bulunmaz. Isa'nin söyleyip yazdirttigi sözler degildir. Luka ll i:23. Luka'ya aittir. Markos X:46). Markos ve Yuhanna'da bu konuda bir açiklik bulunmamaktadir ve Isa'nin Galile'den geldigi bel irtilmektedir (Bkz. Matta IX: 14. Matta XX:30. Bunla rda verilen bilgilerle Kur'ân'da verilen bilgiler arasinda uygunluk görülmektedir. Bu Indiler. Hattâ metin incelemeleri sonucu. Meryem' in kocasi Yusuf. Markos 'a göre Yazicilar ve Ferisîlerdir (Bkz. 1:14). A ncak bunlar. Isa için sik sik hem "Allah'in oglu". Isa'ya nisbet edilir ("Oglumun Incili" seklinde) (Bkz. Markos 1/9. Isa'dan sonra bir peygamber gelecegini bildirmektedir. Bazen bir bilgi. Halbuki Yeni Ahit metinleri Yunanca'dir (Eldeki en eski Yeni Ahit metinl eri Yunanca'dir). Markos I: 9-12. ötekinde yoktur. Inciller yaninda. Bazen de üç Incil'de yeralan bir bi lgi.Bir Incil'de bulunan bilgi. ayni Markos Incili'nde bir yerde "Isa M esih'in Incili". 6. e n kuvvetli Incil olarak kabul edilen Luka Incili'nin bazi bölümlerinin ona ait olmadi gi da ortaya çikmistir. 4:1). 4. "Âde m oglu" deyimleri kullanilmaktadir.nda Ebionitlerin Incili ve Barnaba Incili meshurdur. Pav-lus'un R omalilara mektubunda Hz. Hz. hem de "Yusuf oglu". belirli bir senetle Hz. gözlerinin açilmasi için basvurmustur (Bkz. Markos II: 18). 7. Ayrica. Bu y azilar. diger bir yerde de "Kurtarici R ab Mesih" denilmektedir (Bkz. Markos'a göre bir kör.Ilk üç Incil'e göre Hz. Simdi Yeni Ahid'i olusturan kitaplarda çeliski gibi görünen ve farklilik gösteren hususl ardan birkaç misal olarak verilecektir: 1. 43-45). [40 1] b. Matta'ya göre Yakub'un ogludur (Bkz. 3.Hz. M arkos ve Luka'da mevcut iken Yuhanna'da yoktur (Bkz. bir kisim mektup ve kitaplari da Yeni Ahit adi altinda toplayarak kesin bir kutsal metin bulunmamasi eksikligini gidermek istemistir. Isa ErIha memleketinden çiktiginda. diger bir yerde de "Allah'in Incili" denilmektedir (Bkz. çarmiha gerilenin o olmadigini ve Hz. Allah'in birlig ini. Isa'nin esas memleketi Galile. onun için yazdigini açiklar[402]. Matta XIII: 54-58. Romalilara 1:8-10).Hz. tabiî ki Hz. Isa'ya degil.Luka Incili'nde bir yerde "Kurtaricim Allah".Yeni Ahit'in Yazilisi ve Muhtevasi Hakkinda Görüsler Kilise. Meselâ Luka. Luka'ya göre Heli'nin. Isa'nin Allah'in kulu ve resulü oldugunu.Luka IV/4. 5. Luka IV:29 Yuhanna IV:3. Çünkü o. Yuhanna VH/42). Markos 1:1. Inciller. Luka Incilinde Matta Incilinden farkli anlatilir. bizzat Hz.Matta'ya göre oruçlu olup Hz Isa'ya soru soranlar Yuhan-na'nin talebeleri. Matta Ili: 3-17. Luka III: 21-22. dördüncüsünde yeralmaz. Isa'ya dayanmamaktadir. ilâh olmadigini. "Davud oglu". Allah'a ("Allah'in Incili" seklinde). Incili'nin basinda Teofilos adli bir dostuna hitap eder. . Matta I: 16).

Havarilerden Isa'yi ele verecek kimsenin tarifi Indilerde farkli olarak zikr edilmektedir. "Kilise" diye adlan dirilmistir. Hz. O gün. onlar. Nihayet IV. Ancak diger Indilerle Luka Incili arasindaki farklar gözönünde bulundurulursa. Matta XXI: 5. Matta XVIII: 1-14. I . Matta IV:12-17. çesitli dilleri konusur olmuslardi. Isa'ya göre 12 Havari. Matta XX: 20-22. IV:1-3). birbiriyle çelisen açiklamalar bulunm aktadir (Bkz. 10. Yuhanna Ili: 22-26. Matta lll:4. O. Petrus.Inciller'de Tanri'yi görme konusunda farkli. Matta XXVI: 23 Luka XXII: 21) 11. onlarin bi rbirleriyle ve kendi içinde çeliskiler.Kilise Kilise. Bütün bunl arin yaninda onlarin muhteva ve ifade tarzi bakimindan insan eseri oldugu.000 ki si katildi. Markos IX: 1-8). Kut sal Ruh'un Kudüs'te ilk Hiristiyan toplulugu üzerine dökülmesi sonucu meydana gelen Kili se'nin basi oldu. Ilk Kilise. Kutsal Ruh vasitasiyle ilâhî güçle dolmustu. Yunanca "eklesya" (ecclesia) kelimesinden gelmektedir. XI: 18-19). Pavlus'un talebesi-dir ve ha varilerden degildir. En kuvvetli Incil sayilan Luka Incilinin yazari. Daha sonra bu toplanmalar. farkli açiklamalarla dolu oldu gu. ya onunki veya digerlerininki dogru degildir. Luka XIX: 30-35. Isa'nin yolun u benimsemis olanlarin bir yerde meydana getirdigi topluluk. Yu hanna'da ise hapisten önce basladigi kaydedilmektedir (Bkz. diger Indileri inceleyerek yazdigini en basta söylemekte dir. fark li sekillerde yorumlandigi ve degisiklige ugradigi anlasilmaktadir.Kilise ve Âyinler a. 12. Markos 1:14-15. Bu kelime. meclis . cemaat anlamindadir.Matta'da Yahya'nin (Hz. [403] 5. Yüzyilda ma'betli devre baslamis ve Hiristiyanlar Kilise adini verdikleri yapilarda ibadetlerini yapma imkâni bulmuslardi. (Bkz. Markos XIV: 20. bindirilmesi seklinde birbirine t ezat teskil eden ifadeler yaninda. tutarsizliklar. 13. Isa'nin sipaya binmesi. Bu. Markos Xl:7. Ilk Hiristiyanlarin ibadet ettikleri ayri bir yer yoktu. Bu gibi çeliskilerin ve farkliliklarin Allah'a nisbet edilen bir kitapta bulunmaya cagina ve bir peygamberin kendini tanrilastirip Tanri'yi da in-sanlastirmayacagi na göre. Yuhanna Incilinde Isa'nin lokmayi batirip kendisine verdigi ki msedir. diger Inciller'de ise eli Isa'nin eliyle beraber sofraya uzanan kimsedir (Bkz. 14. Onlarin lideri Petr us'tu. Cemaata 3.Zebedi'nin zevcesi Meryem'in Mesih'e gelmesi konusu. Kilise özel mülküne kavusunca Kiliselerde oldu. yazar in kendi görüslerini aksettirdigi ilk bakista anlasilmaktadir. Yuhanna V: 37. Incili'ni Pavlus'un telkinleri dogrultusund a yazmistir. Onlar. Böylece Kilise'nin. Markos X:35-40). Luka. Hiristiyan Kutsal Kitabi'nin sonradan ve insan tarafindan yazildigi. Incilini. bir b aska yerde de yiyip içmedigi söylenmektedir {Bkz. Digerlerine bakildiginda.Matta ve Markos'ta Hz. XIV: 7-9. bazen birinde bulunan bir anlatimin ötekinde bulunmadigi göze çarpmaktadir. Matta ve Markos'ta fark li bir sekilde anlatilmaktadir. Isa'nin çarmihta ölmesi ve tekrar dirilisinden sonraki Pentakost günü. Yuhanna XIII: 26. uygun yerlerde t oplaniyorlardi. Sonralari ibadet yeri için de kullanilmistir. Yuhanna Xll:14). Yahya) bir yerde çekirge ve yaban baligi yedigi.Kudüs'e giderken Hz. Isa'nin görevi Vaftizci Yahya hapse atildiktan sonra. baslayan yeni devrenin ilk nüvesiydi. konuyla ilgili farkli anlatimlar göze çarpmaktadi r (Bkz. Luka ile Yuhanna Indilerinde ise bu konuda bir s ey yeralmamaktadir.9.

aksam olmak üzere ikiye indirilmistir. Kilisenin sembolü. Görüs ayriliklari ortaya çikti. "haç"tir. sonralari sab ah. 1. âyin ve ibâdet usulü ile doktrinde gerginlik var di. Onlarin mezarinin Roma'da bulunmasi. ruhban sinifinin b aslangici oldu. geleneginin havarilere dayandigini ileri sürüyor ve kendi dinî konular ini halletmek için özel konsiller (sinod'lar) olusturuyordu. haftalik ve yil liktir. Çünkü reform hareketleri basl sti. XVI. O günden sonra Isa'nin Kilise'de hazir bulunduguna inanildi. Her Kilise. Bu konsilde Isa'nin iki tabiata (insanî ve ilâhî) s ahip olma konusunda önceki konsilde halledilemeyen hususlara yeni açiklamalar getiri lerek karar altina alindi. çanla olur. [404] b. bundan dolayi onun da ilah sayilmasi gerektigi kararlastiril di. Roma'da öldürüldü. Isa'nin mahluk oldugunu savunan Aryüsçülere karsi. toplu ibadetleri ferdî ibadetten üs . Bunun sonucu Protestanlik ortaya çikti. ibadet islerini yürütmek üzere birer idareci seçti. Ibadete çagri. I sa'nin tanriligini. 431'de Efes Konsili'nde. Böylece çesitli Kiliseler dogdu. Zaten asirlarca dogu ile bati arasinda üstünlük. Bakire Meryem'in Tanri'nin Anasi oldugu. günlük. Yüzyilda Bati Kilisesi kendi içinde bir defa daha bölündü. Konsil'de Kutsal Ruh'un kimden çiktigi ve Roma Kilisesi'nin otoritesi gibi konular tartisildi. Baba'nin Oglu olarak onunla ayni cevherden geldigini ileri süre nlerin görüsü kabul edildi. Kilise. Konstantin. Dogu ve Bati Kiliselerinin ayrilmasina yolaçti. ilk Hiristiyanlar. Hiristiyanlar. Pavlus. önce kati bir Hiristiyan düsmani iken. Bu sirada mahallî Kiliseler de kurulmustu. Roma Kilisesi' nin bütün Hiristiyanligi temsil ettigi iddiasina yolaçti. Böylece konsiller devresi baslami s oldu. Bunun la beraber ferdî dua ve "oruç" da vardir. Bati Kilisesi de Katolik adini aldi. Nihayet 1054'te Roma Papa'sinin Istanbul Patrigini afaroz etmesiyle kesin bölünm e ortaya çikti. Bu tartismalar. Bu cemaatlar. Daha sonra Hiristiyanligin Yahudi olmayanlar arasinda yayilmasinda büyük rol oynadi.Ibadet Hiristiyanlikta ibadet. kendinin hakli oldugunu. 325'de Iznik'te toplanan konsilde. dinî âyin ve törenler i.Ibadet ve Âyinler ba.Günlük Ibadet: Ibadet. bu idareciler. Bunun için 451'de Kadiköy Kon-sili toplandi. çesit li vesilelerle haç çikarirlar. Yüzyilda Hiristiyanliga ser bestlik taniyip görüs ayriliklarini gidermek istedi. Dogu Kilisesi Ortodoks. bir mezhep görünüsü kazandi. Böylece Hiristiyan dünyasinda ilk ciddî bölünme ortaya çikmis oldu. 381'de Istanbul'da toplanan ikinci Konsilde Kutsal Ruh'un da Baba ve Ogul'la ayn i cevherden oldugu. Ancak Isa'da insanî ve ilâhî iki tabiatin birlestigini savu nanlar (Monofizitler). Mesîh'in gerçek bi r tanri ve iki tabiata sahip bir insan oldugu kararina varildi. kiliselerde cemaatla ve papaz nezaretinde yapilir. öncedeo günde yedi defa yapilmakta iken. çe sitli yerlere giderek oralarda cemaatlar olusturdu. Ancak bu konsild e Isa'nin insanlik ve tanrilik unsurlarinin birlesme konusu halledilemedi. Basta Petrus ve Pavlus. ma'nevî varligiyle bütünlesmis oldugu kabuf edilmisti. 32 yilinda Sam yolunda Isa'yi ma' nen gördügünü iddia ederek Hiristiyan oldu. Her Kili se. 869'da Istanbul'da yapilan 8. IV.sa'nin bedenî hatirasiyle degil. Kadiköy (Kalkedon) Konsili'ni digerleri takip etti. bu konsilde alinan kararlari kabul etmediler ve ayrildila r. Petrus ve Pavlus. Ibadetler.

Bu kelime "görünme". Bunu Kilise'ye bagliligin bir isareti olarak kabuf eder. Noel gecesi çocuklara h ediyeler dagittigina inanilan efsanevî bir kisidir. Isa'nin dogumunun kut lanmasi Bati'da 25 Aralik'ta. Haç Yortusu.Haftalik ibadet: Pazar günü. Bu ibadet. Ilk Noel. Ayrica ilâhîler söylenir.tün gördügü için. 3. Noel. sabah ve aksam olmak üzere iki vakitte yapilir. Kiliseye. mecburî olmasa da. Bu putper st Roma bayrami. normal yildan farklidir. Pazar günü yapilan ibadetin Hiristiyanlar için büyük Önemi vardir. Ekmek-Sarap Âyîni (Evharistiya) ile Isa'nin ma'nevî vücudu na istirak edilmis olunacagina inanilir. Paskalya. vaazlar verilir. belli bir tarihin yildönümü olmaktan daha çok. Isa'nin dirilis günü olarak kabul edi mesinden kaynaklanir. insanlara bir "Isik " getiren "Tann'nin Oglu"nun. Meselâ Noel sabittir. Hiristiyanlikta Pazar Gününe verilen önem. Dogu ve Ermeni Kilisesi'nde 6 Ocak'tadir. Meryemana Gönü): Bayram ve anma günü seklindedir. Bu ibadete katilmak. Kilise yilinda genellikle dört devre bulunur: 1. Hiristiyanligin ilk üç yüzy ilinda böyle bir gelenek yoktur. 2. mutlaka kilisede ve papaz nez aretinde olur. bazilari her yil yeniden tesbit edilir. temiz olarak gelmeye itina gösterir. gerçek bir sahsiyet degildir. 25 Aralik sabahi ise. ha staneler ve kimsesiz çocuklar ziyaret edilir. Kilise yili. Bu gün kutlanan Noel gecesiyle ilgili olarak yapilan çamli. Bazi bayramlarin günü sabittir. 24 Aralik aksami Hiristiyanlarin kilisede âyinle ve evlerinde yaptiklari kutsal gece eglencesiyle baslar.Advent devri: Isa'nin dogum gününü hazirlayan dört haftalik bir tevbe zamani. Aslinda Isa'nin dogum yili ve günü kesin ol arak bilinmemektedir.Büyük Paskalya Oruç Hazirligi. Yillik ibadetlere birkaç misal: Noel : Isa'nin dogusunun hatirasina yapilan bir bayramdir. 2. 21-31 Aralik tarihleri arasinda kutlaniyordu. Pazar ibadetinde Hiristiyan Kutsal Kitabi'ndan parçalar okunur. Hiristiyanlikta Noel. sabah ve aksam ibadeti papaz nezaretinde kilisede yapil r. Ikinci b ayram günü olan 26 Aralik'ta genellikle misafirler agirlanir. eglenceli uygulamalar. . 336'da. digerle rinde farklidir. iklime ve hayat sartlarina göre ayarlanir. kutlanmistir. Her Hiristiyan. Yüzyilda baslamistir. bir Kiiise'ye kayitlidir. dua e dilir. Pazar Günü. Bu. "Noel Baba" arasinda bir ilgi olmadigi gibi Miladî takvim yili baslangici olan yi lbasi ile Noel Bayrami'nm da bir ilgisi yoktur.Noel devri : Isa'nin dogum günü. Noel ile ilgili ve onun devami olarak kutlanan diger bir Hiristiyan bayrami Epi fani'dir (Epiphanie). ilâhîler söylenir. "beliris" anlamindadir. Öyle mezhep vardir ki senede birkaç defa Pazar ibadetine katilmayi yeterli görür. Soylulara. Hiristiyanlar. ziyafetler verilir. bu günün Hz. Epifani. Katoliklerde mecburî. Çünkü he r Hiristiyan. yeryüzünde Tanri'nin ci-simlesmis bir sekli olarak görünme sidir. 4.Yillik Ibadet (Noel. Romalilarin Iran'dan aldiklari Mitra Dini'n deki ölümsüz Günes Tanrisi'nin dogum günü bayramini Isa için kullanmaya basladilar. Bu ibadetlerde Hiri stiyan Kutsal Kitabi'ndan parçalar okunur. dinî o lmaktan çikip tamamen folklorik bir mahiyet almistir. Roma'da. kilisede senlikler yapilir. IV. Aziz Nikolas ile.Paskalya devri. 3. Paskalya ise 22 Mar t-19 Nisan arasinda bir Pazar Günü yapilir ve hersene yeniden tesbit edilir. Ibadet saatleri. Noel Baba.

kutlamalari Hiristiyanliga da geçmis. Haç Yortusu. Katolik ve Ortodoks Kiliseler. Noel ile Epifani. Unitaryenler ve Kuveykirlar (quakers). Gregoryen Ermeniler. P rotestanlar ise iki tanesini benimsedi. birbirine dik iki agaç ve benzeri seylerden meydana gelen sekle deni lmektedir. O zaman Hiristiyanlar. Kutsal . Katolik ve O rtodokslar. Yunanca "paskhalia"dan gelir. eski inanç ve kültürlere ait ve onlarin karakteris tigi olan ölen ve dirilen tanri bayramlari. üzerlerinde bulundurmaktadi r. Isa gibi Meryem'in de günahsiz oludug unu kabul ederler. Haç. Isa tarafindan konuldugunu açikladigi yedi "sakrament"! bild irdi ve onlardan buna uymalarini istedi. Kilise tes kilatinin yerlesmeye basladigi sirada kiliselerde özel bir Paskalya günü kabul edildi. Insani ebedî ölümden kurtaracagina inanilan Isa'nin yeniden dirilisi olayi Kili se'nin ve her insanin hayatinin merkezi sayilmaktadir. Meryem'e büyük saygi duyarlar. T anri ile insan arasinda hiçbir seyi kabul etmemekte ve bunlarin hepsini reddetmekte dir. [405] bb. Paskalya : Ibranîce geçis anlamina gelen "pesah". Protestanlar hariç. Önceleri bu bayram. (Sakrament. yedi sakrament kabul etti. Aslinda Hiristiyanlik öncesi dönemlere. Ortodoks haçinin ko llari genellikle birbirine esittir. ona öz el dualar. Sonradan kutlanma günü ve sekillerinde Kiliseler arasinda ayriliklar olmustur. "Tanriligini açiklamasi" h atirasina kutlanmistir. Hiristiyanlik öncesi devrelerde de çesitli milletlerde haç sembolü vardir. mezarlarinda. baslangiçta oldugu gibi. bir Kilise'den digerine geçmek de vaftizle olur. Konstantin zamaninda Isa'nin çarmiha gerildigi agaçlarin bulundugu (326 yilinda) savunulmus ve bu olayin hatirasina. Vaftiz olmak. Ortodokslar ile Katolikle rin Paskalyalari arasinda tarih bakimindan fark vardir. Advent devresine dahil oldugund an anilma günü yildan yila degisir. Bu sembol. Hiri stiyanligin ilk devirlerindeki Yahudi Pesah bayramina denk olan bir bayramdir. Bu sakramentler sunlardir: 1. sünnetini ve "Tanriligini" da hatirlatmaktadi r. Isa'nin Pazar Günü dirilisini her Pazar kutlarlardi. mensuplarina. Noel 25 Aralik'ta. ahlâkliligini ve iffetini ta nitmak için Roma'da 1477'de baslatilan bir anma günüdür. Is a'nin çarmih olayindan sonra haç. Noel'inkine baglanmisti r. Bu ani hatirlamak için Hiristiyanlar (Protestanlar hariç) aç sembolünü kiliselerinde. Kana'da bir dügünde kendini göstermesi. Kutsal Ruh adina yapilir ve Hz.Vaftiz (bapteme batem) : Sakramentlerin ilki vaftizdir. Daha sonra Isa'nin vaftizinin hatirasina kutlanan bir ba yram olmustur.çobanlara çocuk Isa'nin görünmesidir. Gregoryen Erme ni Kilisesi'nde. âyin anlamina gel ir. Ürdün nehrinde v aftiz esnasinda. Hiristiyanlari diger dinlerin mensuplarindan ayira n bir sembol haline gelmistir. Hiristiyan olmanin ilk sartidir. Dogu Kiliseleri'nde. Hiristiyanlara Isa'nin çarmihta çektigi aci lari ve ölümünü hatirlatmaktadir.) Zamanla sakramentler konusunda ihtilaf çikti. Kiliseler birbirinden ayrildikta n sonra. Baba. Vaftiz âyini. bir bayram baslatilmistir. Baslangiçta bu bayram.Âyinler (Sakramentler) Kilise. Ogul. birlikte 6 Ocak'ta kut lanmaktadir. Latin (Katolik) haçinin alttaki kolu digerlerin den uzundur. Meryemana Günü : Meryem'in günahsizligini. Paskalya. Hiristiyan olmak da . Epifani 6 Ocak'ta. Bu. lekesizliglini. Ba ti'da. Isa'nin ma'nevî vücuduna istirak edisi. kabul edilen sakramentle-rin sayisinda görüs ayriliklari oldu. yol kavsaklarinda. Dogu Kilisesi Için çok önem lidir. Paskalya en büyük Hiristiyan bayramlarindan biridir.Isa tarafi ndan konuldugu kabul edilir. bunlardan altisini. kutsal sey. bayramlar ve ilâhîler tahsis ederler. Vaftiz. Hi ristiyanî bir sekle bürünmüstür. Isa'nin dogumunu. Isa'nin Betlehem'de {Beyt Lahim).

kilisenin bu is için ayrilan yerine götürülür. bölge ve kültürlerden kaynaklanan. 7. Kilise. Isa ile Kilise arasindaki çözülmez ruhan asebetin bir sembolü ve bundan dolayi kutsal bir sakramenttir. Evlenme âyînleri.Ruh'la yeniden dogusu ifade eder. Incillere göre. çarmiha gerilmeden önce Hz. Bu âyinde Kiliseler arasinda. Sonra bi r kâse içindeki sarap için. kurban olarak nitelendirilir. Evharistiya. takdis âyîniyle verilir.Kuvvetlendirme (Confirmation: Konfirmasyon): Vaftiz edilen çocugun. papaz ve piskoposlarin takdîsi âyînidir. Dogu Kiliseleri'nde vaftizden hemen sonra. 2.Rahip Takdisi (Ordre. Bir âyîn olarak evlili k. Isa'nin havari lerle yedigi Son Aksam Yemegi'nin hatirasidir. 6. sonra her hafta yapilir oldu. hem de rahat ölüm için hastalara sürülmesi âyînidir. Hiristiyanlikta önemli sakramentlerden ikincisidir. pisman olup tevbe ve itirafta bulunursa. Bu görevler. Günah isleyen. bu olayin yorumu nu yapti. günahlari affolunur. Genellikle küçük yaslarda yapilir. takdis edilm is bir yagla. kaybettigi inaye ti yeniden kazanir. onu âyîn haline getirdi. Kilisele r arasinda vaftiz uygulamasi farklidir. Evharistiyayi bir çesit kurban olar ak gördüler. Bu sakrament. Bugün de kiliselerde yapilan Evharistiya âyininde verilen ekmek ve sarap. vücudunun çesitli yerlerinin yaglanmasidir. belirli sartlara bagli olarak izin verilmektedir. Bazi durumlarda papaz. Pazar Günü kilisede yapilan bir âyindir. ceza takdir edebilir. Bati Kiliseler i'nde ise daha sonra yapilmaktadir. Kilise adina affetme yetkisine sa hip papaz. Aslî suçun vaftizle giderilebilecegine inanilir. Kisi. Takdis. genellikle k adinin bagli bulundugu kilisede yapilir. son aksam yemeginde Hz. bir "sevap unsuru" olarak görülür. bu benim etimdir diyerek havarilere verdi. Yaglanmis çocuk. batirmak. sadece tayinle degil.Temel Hiristiyan Mezhepleri . Katolik ve Ermeni Kiliseleri. Böylece o. Bunun için herkesi vaftiz etme. Vaftiz yapilacak olanin yasi Kiliselere göre degismektedir. bu benim kanim deyip onlara içirdi. parçaladi. Yunanca suya batirmak anlamina gelir. su sepe-lemek ve su dökmek gibi çesitli yollarla vaftiz yapilabilir. hem sifa. iki kisinin anlasmasinin Kilise tarafindan takdis edilmesi ve bu çiftin kilis ede mukaddes bir bagla baglanmasidir. 3. V aftiz. kilisede yapilir. piskopos tarafindan yapilir. Vaftiz. Ortodoks Kiliselerinde bosanmaya. günahkâr öldügü kabul edilir. 5. bir ideal olarak. Isa. Ordo) : Kilise hiyerarsisinin üç üst merhalesinde bulunan diy akos. Tann'nin meydana getirdigi bir kur um sayildigi için. 4. Suya daldirmak.Nikâh (Mariage): Katolik Kilisesi'ne göre nikâh. bosanmaya kesinlikle izin vermez. Evlilik.Ekmek-Sarap Âyini (Euchahsîie: Evharistiya: Ökarist) : Bu âyin. ekmegi böldü.Günah Itirafi (Penitence) : Kaybolan vaftiz inayetini yeniden elde etmek için yapi lan âyindir. Evharistiya. Orada ona Konfirmasyon Ekmeg i yedirilir. ilk çaglardan beri kutsal sayilmistir. Pavlus. Vaftizsiz ölenin aslî suçt n temizlenmedigi için. ne kadar günahkâr olursa ols un. Vaftizle konfirmasyon arasinda yakin bir ilg i bulundugundan bunlarin arka arkaya yapilmasi tercih edilmektedir. itirafta bulunanin günahlarini bagislar. kilisenin b ir üyesi olur.Eski Hiristiyanlar. hem günahlarin b agislanmasi. [406] 6. Önce senede bir defa yapilirken. kefaret olarak. yiyemeyecek durumda ise dudagina dokundurulur. Vaftiz âyîninin kuvvetlendiril mesidir. farkli bazi noktalar disinda genelikle ayni seyler yapil maktadir.Son Yaglama (Extreme-Onction) : Takdis edilen yagin. günahlarini itiraf eder.

bugün. Inci l'in yorumu Kilise eliyledir. Tanri yaninda sefaatta bulunabilir. Kilisede yapilmayan nikâh. Bu mezhebin baslica özelli kleri sunlardir: 1. 14. kendisini Hz.[408] 8. p iskoposlar ve rahipler kardinallerden sonra gelmektedir. 6. Hiyerarside. 10. Meryem. Evharistiya Âyîni'nde ekmege maya katilmaz. yanilmaz otoritedir. Vaftiz.Hiristiyanlar arasinda inanç. Bogulmus hayvan etini ve kanini mubah görürler.Sakramentler. cehennemlik sayilir. papaza itiraf seklinde olmasi gere kir.Dînî baskan. Papa'yi kardinaller seçer. Ortodoks. ayni zamanda Vatikan Devleti'nin baskanidir. Kutsal Ruh tarafindan sevk ve idare edilmektedir. Bu bölünmelerden sonra orta ya çikan belli basli mezhepleri. Yüzyildan sonra da refor m hareketini digerlerinin takip ettigine temas edilmisti. iki tabiat vardir. günaha sevkeder h çikarma çok önemlidir. Isa'nin vekili. Isa'nin vekili Petrus'a baglamaktadir. onun disinda kurtulus yoktur. Ruhban zümresi evlenemez. Adlarina hemen her gün âyîn düzenlenir.Katolik Mezhebi Hiristiyan dünyasinda en fazla mensubu bulunan bir mezheptir.Son yargi gününü. Ilâhî ve insanî. Evharis-tiya'da {E kmek-Sarap Âyîni'nde) konfirmasyon.Cuma günü et ve yagli yiyecekler yemezler.Yirmi bir konsil ve kararlarini kabul ederler. göge yükselmistir. aslî suçun içindedir. Ruhanî reisi Papa'dir.Isa gibi Meryem de günahsizdir. O. 3. günah degildir. Kilise. Bu mezhep. cenneti. Baba ve Ogul'dan çikar. aslî suçtan uzaktir. Papa. 4. yedi tanedir. su sekilde siralamak mümkündür: Katolik.Âyin dili Latince'dir (1965'deki II. Roma. 2. Vaftiz olmadan ölen . Yüzyilda Dogu-Bati kopmasina. Ruhban sinifi disinda o lanlardan evlenenler bosanamaz. Onlarin resimleri ve k utsal emanetlerine saygi gösterilir. XVI.Insan. evrensel anlamina gelir). Bunun. âyîn gibi konulardaki ihtilaflarin ilk asirlardan itib aren basladigindan ve Kadiköy Konsili ile ciddî bölünmelerin ortaya çiktigindan bahse dilmisti. 12. Buna karsi kötülüge temayül. su dökülerek yapilir. Bosandik tan sonra evlenme zina kabul edilir. sefaatte bulunabilir.Kilise. ilk komünyondan sonra herhangi bir vakitte yapilir .Kutsal Ruh. cehennemi ve a'rafi kabul ederler. 5.Isa'da. Ergenlik çagina giren her Hiristiyanin yilda en az bir defa günah çikartmasi 1215 'de toplanan Lateran KonsiIi'nde karara baglanmistir.Gelenek kabul edilir. 13. [407] a. evrenseldir (katolik kelimesi. 9. Papa'dir. Prote stan ve Monofizit. Daha sonra XI. sahîh sayilmaz.Papa. günah çikarma hücresinde. 11. Petrus'un halefidir. 7. Papa. Vatikan Konsili'nde degisik dillerde yapi lmasina izin verilmistir).Azizler de Tanri katinda sözcü olur. diger Kiliselerin ruhanî merkezidir ve hepsinde n üstündür. [409] .

özel bir tarzda yapilmis olan.Protestan Mezhebi Protestan kelimesi. ba zi sartlara bagli olarak vardir. Birbiriyle inanç ve âyînler bakimindan ortak yönleri bulunan birçok Ortodoks Kilise. Katoliklerden ve diger Hiristiyan mezheplerinden ayrildi klari noktalar genellikle sunlardir: 1. Bosanma. Iskenderiye. saygi gösterirler (Ikon. Kesisler. 6. 5. Istanbul Patrikligi.Evharistiya Âyîni'nde ekmege maya. Meryem ve azizleri tas vir eden. Çok sayida millî kiliseler. Istanbul Ortodoks Patrik ligîyle mücadeleye giristi. Ortodokslugun merkezi olmust ur. her ülkenin diliyle yapilir. Roma Katolik Kilisesi'nin günahlari bagislamasi. bunu mâlî bir kay nak haline getirmesi. Antakya ve Kudüs'tür. Fener Patr ikligi veya Rum Ortodoks Patrikligi diye de adlandirilir. 3. Bi zans'a bagli idi. kendisinin dogru yolda bulundugunu. 2.Ikon'lara genis yer verir. Rus Ortodoks Kilisesi patriklik halini aldi. baskaldiran. 1917'deki Rus Ihtilalinden sonra bundan vazgeçti. Ortodokslarin özellikleri. Istanbul. itiraz eden anlamina gelir.Ibadet.Ruhanî baskanlari Patrik'tir. Ortodoks dünyasinda dört büyük patriklik vardir. âyîn dilinin Latince olmasi gibi hususlara karsi çikarak ilk itirazi baslatti.Konfirmasyon. bir bedel ödeyerek hatasindan kurtulabilir. Roma'nin üstünlük iddiasina karsi Bizans Patr ikligi. dogru görüs/ve inanç anlamina gelir.Haçlarinin kollari birbirine esittir. XVI. 7. 10. Isa'nin vekili oldugunu.b. Bunlar. Kutsal Ru h'un Ogul yoluyla Baba'dan çiktigini ileri sürerler. günah derece sine göre. saraba su katarlar. üstün oldugunu belirtmek üzere bu adi almis tir. yanilmazligini kabul etmezler. bu dört patriklige baglidir. 9. vaftizden hemen sonra yapilir. [410] c. Sagdan sola haç çikarirlar. 1054'deki Dogu-Bati ayriligindan sonra Bizans. Ancak o. 4.A'rafi kisa bir bekleme yeri olarak kabul ederler. Monofizit Kiliselerle beraber bu sayilanlar. 1453'ten sonra Rus Ortodoks Kilisesi. Ancak özerk ve kismen özerk Kiliseler de vardir. tek bir " Dogu Kiliseleri" basligi altinda gösterilmektedir. Piskoposlar ve Patrikler evlenmez. Kutsal Kitap yorumu ve hüküm çikarmayi kendi inhisarinda tutmasi . Isa.Ilk yedi konsili ve kararlarini kabul ederler.Papazlar evlenebilir.Papa'nin üstünlügünü. kilise ve evlerde bulunan resimlerdir). Günahkâr bir kisi. Bu iti . 8. Yüzyilda Martin Luther (1489-1546).Ortodoks Mezhebi Ortodoks. Sonraki konsilleri ve kararlar ini kabul etmezler.

2. daha sonra Kutsal Ruh'un tanriligini da savunan Athanasyus-tahminen 296 -373-karsi çikmisti).. Alla h'tan hiçbir ser gelmedigine inanirlar. seytanin insanin düsmani olduguna.Üçlemeyi üç sifat olarak ifade ederler. Istanbul (381) ve Efes (431) Konsilleri-ni. Yeni patrikleri. basdiyakos. Mardin. ölüm ve kiyam ete. mürennim.Kilise. Ancak bu defa iki tanri o rtaya çikiyordu. Süryaniler ise Isa'nin insanî varliginin fânîligini ve çür eder. meleklere. Baba tarafindan yaratildigini. Isa'nin vücudunun. onunla ayni cevherden oldugu karara baglandi (Aryüs'e. Aryus gibi. Ancak bu defa Isa'nin Baba Tanriyle belirtilen rabitasi baska bir soruya yolaçti. Günümüzde Türkiye'de Süryani Kadim Kilisesi'ne bagli olanlarin sayisi 25. diger insanlardan farkli olmamasina ragmen. Isa'nin Baba gibi ezelî ve ona esit.000 civarindadir. Kalkedon Konsili 'nde karsi görüsün basariya ulasmasi sonucu ayrilan Monofizit Kiliseler üzerinde büyük bir b ski basladi. Bu üç sifat bir cevherde toplanir ve bir vahdaniy et olusturur. Bunlar. Istanbul. ebedî v e çürümekten muaf olduguna inanir.Süryaniler'in benimsedigi dinî temel prensipler sunlardir: Allah'a iman. Tanri'nin oglu ol an Isa'nin ezelî olmadigini.Havarilerden gelme üç dinî rütbe derfecesi vardir: a. öteki beserî iki ayri sahis vardi. Bununla beraber bu temsil patrigin sahsinda de gil Kilise'dedir. Isa tarafindan kurulmustur ve ebedîdir. Petrus'un halefidir. Antakya gibi illerimizde yasarlar. bu çeliskiyi gidermek için. mürettip. Isa'nin beserî bir beden ve ruha sahip i ken "Logos"un (Kelâm) onun beserî zihnini istilâsi sonucu Isa'nin kusursuz tanriliga sa hip oldugu. 6. bir baska açiklama getirdi: Isa'da biri ilâhî. onun tanriliginin son radan Baba tarafindan bahsedildigini ileri sürünce. irade hürriyetine. herkesi sevmek. basdiyakos baskani. Bunlara Yakubîler denildi. Süryanilerin inanç.Allah'a. kiyamet gününden sonra Isa'yla beraber ebedî hayat ve saadete kavusmak ümidiyle yasamak. "A ntakya Patrigi" diye adlandirilarak.. teskilât özellikleri söyledir: 1. Sam'da seçilmistir.. cennet ve cehenneme. bil im ve kültür hareketlerinde rol aldi. 7. 3. Suriye Monofizitlerini teskilatlandirdi. . 4. Sâsânîlere karsi Süryanilerin birlestirilmesi konusunda ikna etmesi sonucu takdis edilen iki piskopostan biri olan Yakob Bar-dayos. Ehl-i Kitap olarak onlara iyi muamele edildi. imparatoru. Kilise'den atilmisti. Isa'n in bir tek tabiata. Apollinaryus (tahminen 310-390). B u iddiayi monoteist gelenekle bagdastirmak gerekiyordu.Monofizit olmakla beraber bazi meselelerde Ermeniler'den ayrilirlar. Iznik (325). vahiyle gelen kitaplara.Diyakos-luk : Okuyucu. Ancak onun dünyevî bir idarecisi yo ktur. Böylece ikinci bir tanri olmaksizin onun da tanri oldugu karar altina alinmisti. Ancak bir Gassâni emiri-nin. Nestoryus (382-451). peygamber ve resullere. böylece bütün beseriyetini kaybettigini ileri sürmüs ve Istanbul Konsili'nde ( 381 yilinda). Süryanîler de bu kaderi paylasiyorlardi. Misir ve Suriye'nin Müslümanlarin eline geçmesiyle Yâkubilerin yildizlari parladi. Onlar da. Iznik Konsili'nde (325 yilinda).Süryaniler.tanrilastirmasindan kaynaklanan. O da Efes Konsili'n e (481 yilinda) ayni akibetle karsilasti. ibadet. Kristoloji alaninda Monofizit görüs. Örnek olar ak Ermeniler. sadece ilâhî tabiata sahip oldugunu savunuyordu. Aryüs (tahminen 250-336). Patrik. asirlarca çözümlenememis bir çikis noktasina sahipti. 5. bu konsill erde alinan kararlari kabul ederler. Eger o gerçekten Tanri ise o zaman nasil gerçek bir insan olabilec ekti?.

M anevî ceza ise namaz ve oruçla yerine getirilir. aksam. Papaz sinifindan olanlar karisi öldükten sonra evlenemezler . Agustos Perhizi (10-15'inci günleri arasi. Thade (Thadeus: 35-43) ile Barthelemy {Bartholemeus:46-60) tarafindan aydinla tildiklarini. Ülkernizdeki Süryanîler'e. mafiryan (patrik mülhaki). Bu Grigor. Hz. kustuk. No el). hayir yerlerine yardim seklindedir. ne eksik bir uzuv yaratmadigini ileri sürer ve sünnet o lmayi reddederler. Episkos sinifi rahipler ve diyakos baskanligina k adar yükselenler. tibbî gereklilik ve 3 mu'teber sahidin ifadesi disinda bosanma yoktur. Haziran basi perhizi. 14. "aydin latici" anlaminda "Lusavoriç" derler. sünneti sihhî bir olay olarak görürler.Yillik bes oruç ve perhiz söyledir: Büyük oruç (40 güne Elem Haftasi'nin 7 günü de ekleni Ninova orucu (3 gün. 10. Aralik Perhizi (15-25'inci günleri arasi. ölüm-defin. An Tanri'nin insanda ne fazla. patrik. Pazar ve bayram günleri disindaki günlerde ibadetler sec deli ve rek'atlidir. ikindi. Istifa ederse evlenebilirler. toplu olarak Hiristiyanligi il k kabul edenlerden olduklarini ve "ApostolIk" (havarilere ait) bir özellik tasidik larini ileri sürerler. 11.Kesislik (Papazlik): Kesis. c. üçü sünnet sayilmistir. Komünyonlara önem verilir. orucu. Meryemana Oruc u). hep perhiz olarak yerine getirilir.Namazda kible Dogu'dur. 12. horepiskopos (baspapaz). Ermeniler. ilk Ermeni Kilise-si'ni Eçmiyazin'd e (Rusya'da Erivan yakininda) kurar ve onu 25 yil kadar yönetir. k arisi ölünce evlenebilir.Ruhanîlerden diyakos ve papaz sinifindan olanlar evlenebilir. Islenen günaha göre maddî-manevî cezal verilir. Onlar. Sabah. Maddî ceza. Isa. yatsi sünnettir. oruç (perhiz). 8. Isa'nin dogus bayrami. Takdir edilen cezalar yerine getiri lince ilgili ruhanîye haber verilir. Geri kalanlar.b. hastanelere. Karisi ölen bir papaz.Günah itirafi Süryanîler'de de ruhanîlere yapilir. karisi ölünce evlenemezler. ikindi. geceyarisi. db. kiliselere. Bu namazlarin dördü farz. göre sunla rdir : namaz. Bu oruçlardan 48 günlük olani hem perhiz hem de oruç olarak tutulur. Digerlerinden Ninov a orucu da perhiz ve oruç olarak tutulur. Ölümünden sonra bu Kili se. Tek evlilik kabul edilir. Kusluk . itiraf biter.Episkopos-luk: Episkos. Eçmiyazin'e inmis. Ermeni Kili . Diyakosluktan diyakos baskanligina kadar yükselenler. aksam namazlari kilisede topluca kilinir. Kisi tevbesini ruhanînin huzurund a yapar.Ibadet veya sakramentler tartismalidir. Yedi namazin vakitleri sunlardir : Sabah. 3 gün {Hav arilerin orucu sayilir). hatta patrik de olabilir. ögle . vaftiz. Vaftizi mâ'nevî. 301 yilinda da Türk asilli Aziz Grigor'un (Gregoire) öncülügünde toptan Hiri stiyanligi benimsediklerini kabul ederler. 13. Hidirillas). episkop os. Zina. eger lâyiksa. evlenme. Aziz Grigor'a. Pazar ve bayramlarda ruhanîlerin baskanliginda büyük âyînler yapi lir. onun ogullari ve ailesinden gelenlerce yönetilir. Bu Eçmiyazin Kilisesi'nin Erme niler yaninda önemli bir yeri vardir. metropolit. yatsi. kendilerini Incil'in isigi ile aydinlattigi için. Bekâr iken bu rütbeleri alamazlar. Onlara göre.Ermeni Kilisesi (Gregoryen Hiristiyanligi) Ermeni genel ismi altinda bilinen toplulukLHiristiyanligin yayildigi ilk yillard a. Subatta.Süryanîler de vaftiz olurlar. ögle.Süryanîlerde bosanma olamaz. 9.

onu Dogu ve Bati'daki Kiliselerden müstakil olarak ortaya çikarmisti r. "Allah'in yegâne mevlûdunun indigi yer" anlamina gelir. Ay rica "Kutsal Yag"in yapildigi "Sag El" (Azîz Grigor'un "Sag Eli"). Rumlara verilen hak ve y etkilerin aynisini onlara da vermis.Bugün Gregoryen Ermenilerin Eçmiyazin'de (birinci derece) ve Beyrut'ta (ikinci de . 901 ile 1441 yil lari arasi hariç. Bugüne kadar Gregoryen Kilisesi'nin varligini sürdürmesi Türkler sayesinde olmustur. Gregoryen Hiristiyan Mezhebi. Bundan dolayi da Papa'nin liderligini. 4. Hiristiyanliklarinin kadîm ve apostolik karakter tasidigini savunan Ermeniler. Bu görüs karsisinda Isa'da yalniz bir tabiat (ilâhî ve insanî tabiatin birligi) bulund ugunu savunanlar da bulunmaktadir. din islerinde ve içislerinde onlara serbestli k tanimistir. Isa'n in indigi yer anlamindadir. Daha sonra da ögrendikleri bu kararlari kabul e tmemislerdir. Buna ragmen hâlâ Türkler'in hâkimiyet ve idareleri altinda Ermeniler ve Süryaniler di n hürriyeti içinde serbestçe yasamakta. dolayisiyle Isa tarafindan kuruldugunu kabul etmek tedirler. daha sonra Katolik ve Ortodoks diye ikiye bölünecek olan. Gregoryen (kendileri "L usavorçagan" derler) Ermeni Kilisesi olarak bilinegei-mistir. bir dog ma olarak kabul etmezler. bir kismi Protest an yapmaya bir kismi da Türkler'e karsi isyan ettirmeye ugrasmislardi r. Fâtih Sultan Mehmet. Isa'da bir tabiat bu lundugunu kabul eden ve "Monofizit" diye adlandirilan Kiliseler ortaya çikmistir. bazi ayriliklarina ragmen. Ermeniler. Bu ve as agida belirtecegimiz özelliklerinden dolayi hem Katolik hem de Ortodokslarin baski ve zulmüne maruz kalmislardir. E rmeniler'in en yüksek dinî makami olan katolikosluk orada kurulmus. ilk havarilerde n bazisinin mezari orada bulunduguna inanildigi için Eçmiyazin husûsî bir öneme sahiptir. "Türk kokan" bir Hiristiyanlik niteligindedir. Hiristiyan Dünyasi'nda. Isa tarafindan gön derilen havariler tarafindan. Türklerin hâkimiyetinde rahat ve huzur içinde varliklarini sürdürmüslerdir . Hiristiyan Kilisesi için. Istanbul Ermeni Patrikligi'ni kurdurmus (1461 yilinda). ayri inanca sahip olmalar i yüzünden çok zulüm görmüsler ve hâkim Hiristiyan unsurlari onlara kendi inançlarini kabul ebilmek. bu Konsil'e katilamamislardir. Bütün kiliselerin millî oldugu kabul edilir. bugüne kadar da varligini ve itibarini (Ermeniler arasinda) sürdürmüstür. Türklerin Malazgirt Zaferi sonucunda Anadolu'ya gelmesiyle ku rtulmuslardir. Isa'nin yaydigi Hiristiyanlikta bu özelli gin bulundugunu. B unlarin basinda da Ermeniler ve Süryanîler gelmektedir. Buna ragmen misyoner faaliyetleriyle Türk topraklarinda gözleri olan süper güçler. Bizans hâkimiyeti döneminde. "katolikos" (milletin temsilcisi anlaminda) diye adlandirilir. O nlar.sesi'ni kurmus.Ermeni Kilisesi'nin Merkezi. Gregoryen Ermeni Kilisesi'nin Özellikleri ve Diger Hiristiyan Kiliselerinden Farkla ri: 1. Isa'nin insanî tabiatinin ilâhî tabiati içinde eriyerek tek bir tabiat olusturdugunu. Kurucusu Türk kökenlidir. Kiliselerinin millî özellige sahip oldugunu.Ruhanî baskan. Ermeniler. Türklere ait bazi özelliklere sahiptir. Kilise'nin Petrus tarafindan degil. rahat ve huzur içinde. varliklarini sürdürmektedir. Bundan dolayi Gregoryen Hiristiyanligi. EçmIyazin. 2. Kadiköy Konsili'nde alinan kararlara karsi çikan. Bundan dolayi Eçmiyazin. Hiristiyanligi kabul etmelerinden 451'deki Kalkedon (Kadiköy) Konsili'n e kadar. Hiristiyanlard an ayrilmislardir. serbestçe dinî inanç ve badetlerini yerine getirmislerdir. Ermeniler'e elatmis.Gregoryen Ermeni Kilisesi millîdir (Ermenilerde Kilise ve millet bir ve ayni se ydir. Bu Gregoryen Hiristi yanligi. bir kismi onlari Kato I i ki estirmeye çalisirken. Bundan sonra Ermeniler. metodu denemislerdir. 3. Ermeniler kendi iç mes'eleleriyle ugrastiklari jçin. içice girmistir). bu sikintidan. Türklerin hâkimiyeti altinda. Ka lkedon Konsili'nde Isa'da iki tabiat bulundugu (ilâhî ve insanî) karar altina alinmist ir. Istanbul'u aldiktan sonra. Erivan yakinindaki Eçmiyazin'dedir. onlari kendi içlerinde eritebilmek için her türlü yolu. genel Hiristiyanlik içinde yer almislardir. ayri bir Hirist iyanligin temsilcisi olmus.

15.Dogma'larin izahinda Ermeni Kilisesi. 8. evlenmemek sartiyle yüks elir. 17. 20. 7. (Ortodokslar yedi. Papazlarin günah çikarma yetkileri oldugunu kabul etmez. Daha sonra da (kendi kendine) olabileceg ini kabul eder. dogmalarin kesin kaynaginin ökümenik konsiller oldugun u ve ökümenik konsil olarak da ilk üç konsili kabul eder. Tevbe ve iti rafi sakrament olarak alirlar. saraba su katmaz. 16. piskopos (bishop). dogmatik tarifleri açiklama* yetkisinin de sadece gerçekten ökümenik olan konsiller de oldugunu kabul eder. Istanbul ve Kudüs'te patriklikleri vardir. Ancak karisi ölen. çocuklara yapilir ve tam olarak suya daldirma veya batirmayla olur. evlenmemis papazlar) bulunur. 19. 12. fakat hemen olmasinin lüzumuna inanmaz. Ermeniler arasinda çok küçük yasta. Vaftiz edilen.Ermeni Kilisesi'nde kanli kurban (hayvan kurbani) vardir. vaft iz günü hangi azîzin bayrami kutlaniyorsa. Hepsinin saf ve temiz olmasi esas alinir. 11.Ermeniler.Kilisece günahlarin bagislanmasini kabul etmez.Vaftiz. Ekmek ve sarabin Isa'nin etiyle kanina dönüstügü inancini kabul etmez. Konfirmasyon ve Evharistiya (Hostie) ayni anda yapilir. 14.Sakramentleri alti kabul eder. Evlenmis olanlar terfi edemez. patrik ve katolikos. Katolikler yirmi bir konsili kabul eder).Piskoposlar ve piskopos adaylari evlenemez. eski izahlarf titizlikle muhafaza eder. Evlerinde kutsal bir sey bulundurmazlar. 5.rece) katolikosluklari. 13. Son Yaglama'yi kabul etmez ve uygulamaz.Papa'ya ait otoriteyi ve onun yanilmazligini kabul etmez. 6. papaz (priest). Kilise'nin günahlari b agislamasi görüsünü reddeder. .Gregoryen Ermeniler çok dikkatli sekilde organize edilmis kilise hiyerarsisine sahiptir. Ondan sonra yapilan konsilleri kabul etmez. 10. Isa'nin tabiatlarinin birligini n açiklandigina inanirlar. bu lunduklari hiyerarsinin bir üstüne yükselemez.Isa'da tek tabiat kabul eder (Ilâhî ve insanî tabiatlarin Isa'da birlestigine inani r). 18. büyük günahlarda itirafi kabul ede r.Filyök (Filioque : Kutsal Ruh'un "ve Ogul'dan" çikmasi mes'elesi) takisini reddeder. onun adini alir {Ermenilerde yilin yarisi k utsal gün ve bayramlarla geçmektedir). Kilise hiyerarsisi söyledir: Diyakos (papaz yardimcisi). bazen de d ogar dogmaz nisanlanma (besik kertme) yoluyla evlenme usulü vardir.Son karar mercii ruhban ve laiklerden olusan meclistir.Zina disinda bosanmaya izin verilmez. Günümüzd e su serpmek veya dökmek seklinde uygulama da vardir (Su kaynatilir ve çocugun anasi tarafindan vaftiz suyunun ilik olup olmadigi kontrol edilir).A'raf ve özel bir yargilamayi kabul etmezler.Evharistiya'da (Ekmek-Sarap Âyini) ekmege maya.Vaftiz. Ilk üç ko nsilde Isa-Mesîh'in ve Kutsal Ruh'un tanriliginin. Ayrica vartabetler (akademik unvana sah ip. Patrik ve katolikoslar bekârdir. ikonlari eski putperest âdeti sayarak reddederler. 21.Gregoryen Ermeni Kilisesi. 9.

Bu sirada bilime büyük önem veren. Katolik Kilisesi. bilim adam larina saygiyi ön planda tutan. Roma'ya gittiginde. Yüzyilda Papa X. her tarafta yayilmaktaydi. Böylece Papa'nin buyrugunu yakan ilk kisi olmu stur. halktan agir vergiler almakta. Katolik ve Protestan Ermeniler de bulunmaktadir. Hiristiyan Dünyasi'nin yikilmaz kabul edilen kalelerinden birinin düsüsü. Ancak Hiristiyanliktaki mezhep ve gruplar bunlardan Ibaret degildir bunlarin sayisi yetmisden fazladir. bedenî cezalar uygulamaktaydi. fakat o. Para verenlere. bütün Almanya'da yayilmis ve çesitli tartismala ra yolaçmistir. bu mezhep ve gruplarin büyük bir kisminin olusumunda rolü olan Reform hareketleri hakkinda kisa bilgi verecegiz . Istanbul'un alinisi. Yüzyildan sonra ortaya çikmis ve günümüze kadar gelmis. bunlarin bugün varligini sürdüren bazilarina geçmeden önce. . Leon. O sirada prenslerin baskisindan usanan köylülerin ayaklanip hürriyet istemeleri hareketinde Luther tarafsiz kalmistir. büyük çogunlugu Istanbul'da olmak üzere. Sen Piyer Kilisesi'nin yapilmasinda para sikintisina düs tü. Reform hareketinin en hareketli öncüsü. gruplardir . Rönesans baslam is ve bunun akabinde dinde reforma ihtiyaç oldugu gündeme gelmisti. 45-50 bi n civarinda "Ermeni" vardir. Allah'la kul arasinda vasita kabul etmeyen. ma'nevî lütuflar va'det i. Bütün bunlar. Türkiye'de. Endülüjans kâgitlari çikartti. XVI. Karsi çikan bilim adamlarini afaro z ediyor ve dinsizlik ile suçluyordu. Hiristiyan Dünya si'ndaki bu baski ve taassup karsisinda Islâm'in toleransi. Endülüjans da bunla dan birisi oldu. dinî ve daha çok siyasî sebeplerle . insani dogustan saf ve temiz kabul eden Islâm. afaroz em irnamesini halkin gözü önünde yakmistir. bunlara bagli olarak ortaya çikan Kilise ve mezheplere temas edilmisti. Bunlari n bir kismi (Ebiyonitler hariç). Fransa'nin tavassutu ite Istanbul'da 1830'da Katolik Ermeni Kilisesi.Gregoryen Ermeniler arasinda misyoner faaliyetleri. Biz. Bugün dünyada Gregoryen Ermeniler disinda. ancak o. bütün bunlari "din" adina yapiyordu. bir Alman rahibi olan Martin Luther'dir. Engizisyon mahkemelerinde binlerce Insan cez alandirilmisti. bunlardan vererek. bir kismi da Hiristiyanliktan uzaklasmis dinî hareketler. Eyalet Beyi'nin arzusu ile Luther. Bunun üzerine Papa tarafindan afa-roz edilmis. Avrupa'da da kipirdanmalara sebep olmustu. Worms Meclisi'nde imparator tarafindan sorguya çekilmis. bir taraftan Hiristiyanlarin mâlî imkânlarini sömürürken. Kilise'ye ters düsen bilime ve bi lim adamlarina karsi sert tedbirler almaktaydi. haya lindeki Roma'nin manevî havasini bulamamis ve bizzat içinde bulundugu ruhban teskilâti nin kötülüklerle içice oldugunu görmüstür. Kilise. Kilise.Diger Bazi Hiristiyan Mezhepleri ve Gruplari Önceki sahifelerde Hiristiyanlar arasindaki görüs ayriliklarina. 1517' de Endülüjans satislarina karsi vaaz ederek ve VVittenberg Saray Kilisesi kapisina 9 5 maddelik tezini asarak reform hareketini baslatmistir. onun bu çikisinin sebepleri olmustur Luther'in bu çikislari ve astigi ferman. Papa ve Konsil'in yanilmazligi aleyhindeki yazilarini reddetmesi i stenmis. Neticede Katolik ve Protestan olan Ermeniler ortaya çikmistir. Reform hareketiyle ve ondan sonra görünmeye baslamistir. bunu kabul etmemistir. Bunlardan bir kismi radikal. Amerika ve Ingiltere'nin destek ve himayesiyle de 1847 yilinda Protestan Ermeni Kilisesi re smen tesekkül etmistir. V. Mâlî imkânlarini genisletmek için Kilise çesitli yollara basvurmaktaydi. diger taraftan da kendi ko ydugu Inançlari zorla kabul ettirmeye çalismaktaydi. etkili olmustur. insanlarin uyanmasina vesile oluyordu. bir kismi da.[411] e.

Hiristiyanlikta temel esas Kitab-i Mukaddes'tir ve ondan herkes istifade edebi lir. Protestanlik ugrunda öldürülmesi sonucu. gayesine ulasamamistir. 1536'da. Zvvingli. Katolik Kilisesi'ne karsi baslayan reform hareketi. Luther gibi ayni konu ve problemlerle ugrasanlardan biri de. 3. Ilâhî kudret ve degismeyen arzuyu. XV. komünyon âyininde Isa ruhen bulun ur. bu hareketin neticesidir. etrafina ta raftarlar toplamaktadir. Yüzyilda baslayip bu güne kadar devam eden Portestanlik. reformlarin en önemli hususu olarak açik lamak istedi. Luther. Kalvin için ilâhî seçkinligin isaretidir. 2. yeni bir mezhebin dogmasina y ol açmistir. "Hiristiyan Dini'nin Ögretimi" adli eserini yazdi. Katolik Kilisesi'nin kati ve dogmatik tutumlarina karsi ortaya çikmasi na ragmen Hiristiyanligi inkâr etmemis. Hristiyanligin donukluktan kurtulma . Hidâyet edilen kimsen in. kendilerine engel olunmasi sebebiyle . kurdugu disiplinli bir cemaatle uygulamayi denemist ir. Kalvin'e göre "Ilâh evlet" getirilebilirdi. Fransa'yi t erkettikten sonra Basel'e yerlesti. Iyi ameller Luther için imanin. O da. Luther ile baslayan Reform'un neticeleri söyle özetlenebilir : 1. Reformcularin ikinci kusagindan sayiliyordu . tövbeye. O. Jan KalvIn (Jean Calvin: 1509-1564). Isviçre'deki bir iç savasta taraftarlariyla bir likte. papazlarin Kilise'nin rahmetiyle günah çikarmalarina karsi çi kmis. O. Bugün dahi çesitli mezhep. Zwingli'ye göre.Katolik Kilisesi. hidâyetin tamamen Tann'nin lütfuyla olacagini ileri sürmüstür. Hayatinin sonuna kadar Protestanligi sistemli bir sekilde y aymaya çalisti. hidâyete ulasmanin kaynaginin Tann'nin degismez karar iyle oldugunu açikladi. Fakat Isviçre'de ilk kivilcimi parlatmistir. on a ayri bir yön ve hiz vermistir. Bu konuda. Hukuk tahsilinden sonra protestan fikirleri benimsemege baslamisti.Isteyen herkes.Yanilmaz bir otorite yoktur ve Hiristiyanligi bilen herkes otoritedir (Kilise ön de olmakla beraber millî kiliseler önemli bir mevkiye sahiptir). Evharistiya üzerinde Luther ile tartismaya girmistir. 8. Hiristiyanliga yeni yorumlar getirerek.Hiç bir kimse. 5. basarili olamamislardir. Isviçre'de Ulrih (Ulr ich) Zvvingli'dir (1484-1531). Protestanlik. bazi konularda taviz verebilir. Kilise'nin araciligi olmadan herkesin okuyup yoru m yapabilecegini bildirmistir. Hidâyetin ve küfrün. bir baskasinin günahini bagislama yetkisine sahip degildir. Tanri'ya serbestçe ulasabil ecegini savunmustur. bir hatira yemegidir. Ortaçag Kilisesi'nin kisitlamalarini kaldirmis. Almanlar için Kitab-i Mukadd es'i Almanca'ya tercüme etmistir. Zvvingli'nin görüslerini daha rahat ortaya koymasina yardimci olmustur. Orada. 6. grup ve firkalar ortaya çikmakta. 7. Bunu. kendi anadilinde ibadet edebilir ve Kutsal Kitab'i baska dill ere tercüme edebilir.Evharistiyada yenilen ekmek ve sarabin Isa'nin vücudu ile ilgisi yoktur. Luther ile Zvvingli anlasmaya varmak istemislerse de. Bu hareket. papazlarin takdisi ve azizlerin araciligi olmadan.Luther. Isviçre'nin politik durumu. Kilise'ye karsi tepki göstermis ve daha ahenk li bir çözüm yolu bulmustur. 4.Kilise'nin her dedigi dogru degildir ve onlar da tenkit edilebilir.Ruhban sinifi da evlenme hakkina sahiptir.

Isa'nin kardesi Yakobus'u kabul ederler. ülkelerce benimsenmesinin sar ti olmustur. Pavlus'u samimî bir Hiristiyan görmez ve onu dönme (içi baska. bir kisminin "gnostik" gruplara katildiklari ileri sürülm ektedir. Kadiköy Konsili'ni kabul ettikle rini açiklayarak. Misir'da 15. Bundan dolayi hasimlari.000 civarindadir. Isa'da "Yalniz bir hareket gücü". Isa'nin "kan kadehi" yerine su kadehi ni koydugunu savunurlar. Papazlarin takdist en önce evli olmalarina izin verirler. Ebiyonîtlerin V. Bunlar. Boy abdestine benzer dinî banyo gelenegine sahiptirler. ebiyonitligi (f akirligi). Onlar ise. Ebiyonit kelimesi Ibra nice "yoksul. önce komsulari olan ve "heretik" (sapik) saydiklari Hiristiyan gruplarla. ibadetlerde Süryanîce'yi kullanirlar. [415] ec. Pavlus'tan önce "komünyon " âyininin hatira olarak kutlandigini ve Hz. Maronîler. Yahudi âyin ve ibadetlerini yerine getirirler. [414] eb. Isa'nin "eti ve kant" oldugu görüsünü reddederler. daha sonra eski Inançlarini terkederek. Kan dökmeyi reddettikleri için et yemezler ve ideal hayatin bitkilerle beslenmek oldu gunu savunurlar. Önceleri Sünnîlere kars i Dürzîlerle isbirligi yaparken. bazisi tanitilacaktir: [412] Hiristiyan topluluklardan ea. VII. "yalniz bir arzu" (monotelisme) bulundugunu ka bul eden Dogu Hiristiyanlan'ndan bir gruptur. sonralari onlarla da kanli kavgalar yapmislardir. Ekmek-Sarap âyînindeki "ekmek ve sarab"in Hz. Yüzyildan sonra Maronîler adiyla bili-negelmislerd ir. Suriye ve Lübnan'daki Kato lik cemaatini teskil etmektedirler. "fakirler-yoksullar" (ebiyonit) kelimesini onlari küçümsemek için kullanmislardir. Yüzyila kadar yasadiklari. fakat Mesîh oldugunu kabulde tereddüt ederler.Ebiyonîtler: Yahudi asilli ilk Hiristiyanlardan bir cemaatin üyeleridir. Dünyanin çesitli yerlerine dagilmis olmalarina ragmen. Isa'yi son Yahudi peygam beri olarak tanir. Âyînle ilgili kitaplari için Arapça'yi kabul eder. çok sayida mezhep ve gruplara örnek olmak üzere. Cünüplük ve iht ilâmdan sonra yikanirlar. bugün. Isa'nin Tanriligini reddeder.sinin. disi baska) sayarlar. Bunlar. Suriye ve Lübnan'da yaklasik 400. Maronîler. Isa'nin "Dagdaki Vaazi"nda[413] bahsettigi muhtevada ve "ruhta fakir olanlar" manasinda anlamaktadirlar. sonra Müslümanlarla çatismalara girmislerdir. Simdi. çagin gereklerine göre anlasilip yorumlanmasinin. Paz ari kabul etmekle beraber Sabbat'a (Cumartesi) uyarlar. bir kismi Hiristiyan gruplara. ondan sonra görünmez olduklari.000. Reisleri olarak Hz. fa kat Süryânî harfleriyle yazarlar. Katoliklige yaklasmislar. sünnet olurlar.Cizvitler : .Maronîler : Hz. fakir" anlamindadir. Yüzyilda Azîz Moran adli bir ruhanî ile önem kazanmis ve VIII. Bunlar. 1445'de Floransa Konsili'nde Katolikli gi kabul etmislerdir. Bunun yaninda "Ebionit" karaktere sahip Hiristiyanlarin günümüze kadar geldigi ve halâ varoldugu da belirtilmektedir.

Katoliklikle Re form hareketi Protestanlik arasinda uzlastirmaci bir yol takip etmektedir. Afrika gibi yerlere yayilmistir. Kutsal Kitab'i Ingilizce olarak taraftarlarina sunarlar . Avustralya. "Karsi Reform" hareketinde önemli rol oynamislardir. XVI. Umumî Dua Kitabi'nda (The Book Of Common Prayer) düzenlenmistir (1552'de). Loyolali Ignas'in tesbit ettigi kaideler. iffetli olmaya. Henry ve daha sonra I. Roma ile olan mücadelelerinden sonra. iman esaslarini. Elisabeth döneminde. Resmî Anglikanizm. fakir kalmaya ve bastaki idarecilerin istedigi her y ere misyoner olarak gitmeye yemin etmektedir. teskilât ve kült hayati bakimindan Katoliklige yakindir. K atoliklikle baglarini kesmis olan Ingilizler. Anglikan Kilisesi'nin basi kral ve kraliçedir. o dönemin görüsleriyle modern hosgörü arasin da bir orta yol takip etmislerdir. Yüzyildan itibaren Anglikanizm. doktrin ve dinî tat bikat. ayni merasim. [417] ee. va'zetmek. Vatikan Konsili'nden (1962-1965) beri Katoliklikle Anglikanizm arasinda anla sma zemini aranmaktadir.Anglikan Kilisesi : XVI. devletin resmî Kilisesid ir ve devlet tarafindan korunup desteklenir. tel-kinatta bulunmak için gelmisler ve 1540'da Papa II. Kurulusunda. Kalvi-nizmle Katolik dogma arasinda bir uzlasma ve u yusma saglar. baska bir grupla tanisarak Venedik'te kalmistir. Anglikanizm. Gruba katilan her cizvit. Bu Kiliselerin çogu bagimsizdir. âyin ve törenleri paylasirlar. O. müsterek ibadet k itabini esas alir ve iki sakramenti temel kabul eder. Reform hareketinden sonra Ingiltere'de ortaya çikmis bir Hiristiyan m ezhebidir. Kanada. Cizvitler. Yüzyildan beri Latince yerine Ingilizce'yi kullanirlar. dünyada 70 milyon civarindadir. bazen iyi karsilanmislar. Liturji. Bu Kilise. Kutsal Kitab'i. II. Diger bes sakramentin yeri farklidir (Bütün Hiristiyan mezheplerinde vaftiz ve evharistiya esastir). Sayilari. Bu rada dini liderligin önemli bir yeri vardir.1534 yilinda Paris'te Loyola'li Ignas (Ignace de Loyola) tarafindan kurulmus. Daha sonra prestijlerine kavusmus ve Hiristiyanlar arasind a etkili olmuslardir. iffet v e itaat ahdi ile birbirine baglanan alti ögrenciyi ihtiva etmektedir. Papa'nin otoritesini reddederler. Kutsal Kitab 'a bagli ve kismen reforme edilmis bir Katoliklik olarak görülmektedir. Hindistan. bazen ta kibata ugramislardir. Kudüs'e gitmeye muktedir olamayan bu grup. Anglikanlik. Mensuplari. günümüzde de devam etmektedir. Filistin'e gitmeden önce. tarikatin kurulmasindan bu tarafa. XVIII. Yüzyilda. Ro ma Katolikligine bagli ve "Isa'nin Arkadaslari" adiyle bilinen bir Hiristiyan tar ikatidir. [416] ed. Bugün dünyanin her yerinde üyeleri bulunmakta ve misyonerlik faa liyetlerini sürdürmektedirler. fakirlik. Anglikanlar. Protestanligin Ingiltere'ye mahsus bir seklidir. fakat a na Kilise ile ayni inanç. P aul tarafindan tarikatin kurulusu tasdik edilmistir. Amerika. üyelerinin sertlik leriyle. Anglikan Kilisesi. Isa'nin askerleri olarak. yaklasik olarak 30-40 bin civarindadir ve 3 2 koldan faaliyette bulunmaktadirlar. Ingiltere'ye has olan bu mezhep.Luteran Kiliseler : . Kili-selerdeki âyin ve törenlerde millîli k esastir. Yeni Zelanda. askerî karakteriyle ve entellektüel özellikleriyle digerlerinden ayrilmaktadi r. Bu tarikat. 153 7'de Roma'ya. VIII.

Müstakil cemaatleriyle Kongregasyonalistler (Ingiltere'de ve Kuzey Amerika'da 7-8 milyon) ve Metodistler. dünyada 100 milyon civarindadir. Günah Itirafi. Oruç-perhiz devreleri uygulanm az. Evharistiya komünyonu (bir hatira yemegi olarak). Kilise'nin yapi sindaki bazi düzenlemeler. Vaazlar. Bu hareket. Kilisede görevi bulunmayanlar için Kutsal Kitap okuma. demokratik yollarla seçilmis meclis ve komitelerce i dare olunur. Bu Kiliseler. Isviçreli U.Baslica bulunduklari yerler. servisde daima bulunmaz. servislere "pastör" denilen kimseler tarafindan nezaret edilir. Diger bölüm ise dualar. sik olsa da . Fransiz J. daima millî dildir. Evharistiya. Modern Presbiteryen Kilisesi. Sakra-mentl er ikidir: Vaftiz (bir itaat davranisi olarak). Iskoçya ve Amerika Birlesik Devletieri'nde 50 milyonu geçen mensubu bul unan ve Presbiteryen tarzda ihtiyar meclisleriyle yönetilen. eski Alma n dininden aldigi bir kisim uygulamalara yer verir. çesitli tartismalara yolaçmistir. Katolik devreden kalma bazi kilise bölmeleri günümüzde baska is n kullanilmaktadir. "Ihtiyar Meclisi" tarafindan yönetilen Kalvinist sistem Prot estanlarin yer aldigi Reforme Kilise mensuplarina\yerilen addir. Üç sakrament vardir : Vaftiz. Bu kilise. reformdan etkilenmis ve dinî muhtariyet kazanmistir. Roma Katolik Kilisesi'nden ayrilmislarsa da. çocuk önceden yetistirildikten sonra. kidemliler" tarafindan yönelti ldigi için bu ismi almistir. Bu kiliseler. Mahallî heyetlerin üstünde be . Kutsal Kitap okunmasi. Amerika Bi rlesik Devletleri ve bazi Alman Kiliseleri disinda. Ibadet yerleri son derece sade olup burada dua. [419] eg. Amerika Birlesik Devletleri ve Iskandinav ül keleridir. Kristmas. Ancak günah itirafi mecburî degi ldir ve sikça yapilmaz. Kilise dili. Kutsal Kitap'tan seçi lmis kisimlarin açiklamasi ve uygulanisiyle ilgili hususlarf içinde bulundurur. Zwingli (1484-1531) tarafindan ortaya atilm is. koronun bulundugu ön kisim) servisidir. Reforme Edilmis Kiliselere pek yakindirlar. "presbiter" diye adlandirilan "yaslilar. Papaz yoktur. Presbiteryanizm'in havariler tarafindan vaz'edilmis bir sistem oldugunu ka bul ederler.Reforme Edilmis Kiliseler : Bati Avrupa. Mensuplari. Komünyon. piskoposlar. 14 yasinda yapilir. [418] ef. Kalvin (1509-1564) tarafindan da gelistirilmis ve 1572 yilinda Kr aliçe Elizabet devrinde Ingiltere'ye girmis. Roma Katolik azizlerine ait günlerden çogunu almaz. Kutsal Kitap'tan okumalar g ltar (kilisede papazin. Almanya. Disiplin Kitabi'nda geçen Kilise düzeninin kurallarini ve yazili iman ikrarini kabul eden yönetici ihtiyarlarla ögretici ihtiyarlardan (papaz: minister) olusan mahallî bi r heyete ruhanî niteligi olmayan bir kimse baskanlik eder. Bu kiliselerde resim-heykel gibi seyler bulunmaz. Kilise yili. 140 müstakil Kiliseden o lusan topluluk. Onlar.Presbiteryenler : Piskoposlugu reddeden. Konfirmasyon. dua ve kiliseye devam önemlidir. va az ve ilâhi isleri yürütülür. evharistiya {mass) ve kilise yili gibi bazi özellikleri d evam ettirmislerdir. Ibade tin büyük bir bölümünü vaazlar ©lusturur.

Bu Presbitehlerin üz erinde de bir genel meclis bulunur. XVI. BaptIzm. [420] eh. Galler. Yüzy ve sonrasinda ortaya çikmistir. eski Anabaptistlerle Ingiliz Kongregasyonalistlerinin inançlarinin b ir karisimindan ibarettir. bunu. Isa Mesih'in sahsi ile i lgili inançlari. çogu defa E ski Ahid'i reddettiler. Bir Katolik rahibi olan John Knox (1505-1572). Daha so nra Irlanda. kisinin Isa'ya kendi iradesiyle imaninin kesin bir sembolü olarak gören ve dolayisiyle sadece yetis kinfere bu isin uygulanabilecegini kabul eden bir mezheptir. "Tann'nin Birligi" inancindan gelmektedir. John Biddle (1616-1662). Iskoçya'da Presbiteryen Kilisesi'ni kurmustur. onun sadece insan oldugu seklinde netlestirmistir.Uniteryenler: Bu deyim. askerî hizmeti vb. Ingiltere'de Presbiteryenler zulüm görmüslerdir. "West-minster Iman Ikrari"nda açi klanmistir. gizli bir sekildedir. Bu merkezi her alt topluluktan seçilmis birer temsilci ile ögretici ihtiyarl ar yürütür. ^1561) bir Katolik papazi olm asina ragmen. Ispanya'da Michael Servetus (1511-1553). Kitab-i Mukaddesten alinmaktadir.) reddetmis ve "Mennonit" hareketini kurmustu. Luther zamaninda An abaptistler. Amerika gibi ülkelerde de faaliyetler ba slamistir. 1 521-1525 arasi Almanya'daki köylü ayaklan-masina katilmislardir. vaftizde vücudun suya tamamen batirilmasina dayanan. Zühd ve riyazete önem verirler. âyin ve törenlerindeki kolaylik ve sadelik hepsinde aynidir. Dagdaki Vaaz'in cemiyette "I sa'nin Seriati" olarak uygulanabilecegini belirtip. Istenen. onu odak edinerek. kesin ve açik bir ikrardir. Ilâhîler. "Uniteryen" adi. bir tek Tanri'yi kabul eden dinî düsünce ve mezhep taraftarlarini ifade etmektedir. 32 5 yilinda yapilan Iznik Konsili'nde Aryus'un görüsleri reddedilmistir. Ingiltere'de "W estminster Asamblesi" tarafindan tesbit edilmis. Presbiteryenlerin temel doktrinleri. bir cemaatin üyesinin sahsî iman ve itaatini yetiskin iken vaftiz olmak veya yenilemekle gösterebilecegini ileri sürdüler. Teslis'i (Üçlü bir Tanri anlayisi) reddeden. Bu mezhepte komünyon b ir hatira islemidir. [421] ei. Bu mezhep. 1643-1644 yillari arasinda. küçük çocuklara vaftiz yapilmasina karsi reformist bir gruptur. Yüzyil Isviçre sehir-devlet sisteminden örneklenmis ve degisik ülkelerde de benimsenmistir. Bu tar ihten sonra Aryus'un görüsleri Aryanizm adiyla biline gelmistir.Baptistler : Bugün 30 milyon civarinda mensubu bulunan Hollanda'da dogmus bir Protestan mezhepti r. Aslinda Menno Simons da (öl. Ingiliz UniteryenlIginin bab asi diye nitelendirilirken Faustus Socinus (1539-1604). Ingiliz dominyonlari. Avrupa'da ve Ingiltere'de Uni ta-ryenligin yayilmasi Reformasyon devresinde ve sonrasinda Kutsal Kitab'in serb est ve bagimsiz incelenisiyle at basi yürümüstür. Ancak "Uniteryanizm " adiyla bir hareket haline gelmesi XVI. Tann'ya dua ve ibadetleri. ilk yüzyilda baslayan ve Aryus'la sekillenen bir muhalefet bulunmaktadir. çocuk vaftizini (hattâ bütün resmî kredolari. Mabetleri gösterissizdir. Anabaptistler. Ilk Kiliseleri ve ilk Hiristiy an lan taklit etmeye çalisirlar. Papaz görevi yapan ihtiyarlari seçmek de bu kurulun isidir. Bu Presbiteryen Kiliseleri'nde dogmalar konusunda ihtilaflar bulunma sina ragmen.lirli bir bölgede Presbiteri denilen ve piskopos görevi yüklenen bir üst idare merkezi b ulunur. Bunlar. Böylece üçlemeye karsi tenkitler. Hiristiyanl igin aslinda olmayan ve Pavlus ile ortaya çiktgi ileri sürülen teslis doktrinine karsi . Yüzyildadir. bu y olda hayatindan olmustur. Onlar. . Bu idare sekli XVII.

çesitli din ve görüslere karsi hosgörüyü esas alirlar. Kuveykirlar çok fazla zulüm görmüsler hapsedilmislerdir. 1825 yilinda. Sahip oldugu "Titreyenler inden dolayi ve deli diye fikirlerden dolayi mahkeme önüne çikan Fox. bugün. Ingiltere'de y eniden teskilatlanan Uniteryenler. 1652 yilinda. sak-rament. sessizlik ve dinleme halinde. Hz. Onlar. Tan ri'nin her dönemde insanlara dogru yolu göstermek için peygamberler gönderdigini kabul e derler. bir çok Hiristiyan memlekette yasaklanmis ve taraftarlari göçetmege zorlanm istir (XVII. otoritelerin belirledigini degil. Ölümden sonra insan ruhunun yasadigina. aklin kabul ettigini . Onlar. . Uniteryenler'in inanç esaslari. Yüzyilda gelismesini sürdürmüstür. Bu dinî hareket. G. Kilise'nin ve hattâ Kutsal Kitab'in (Bible) otoritesini reddedip sadece Kutsal Ruh' un otoritesini kabul ederler. Uniteryen hareketi. Tann'nin birligi.Kuveykirlar (Ûuakers): XVII. Fox (1624-1691). ancak "Tanriligi"ni reddeder ve "yanilmaz" oldugunu kabul etmezler . dualarda herhangi bir destek ve dilekte bulunmayi Tanri'nin isine kar isma olarak telakki ederler. Bu ismin onlara "Tanri Kelâmi" önünde titremeler verildigini belirtenler de olmustur. Uniteryenler. Yüzyilda). insanin günah islemege. dogmalar. ebedî bir hayata inanmaktan ibarettir. ahiret hayatinin nasil ve nerede olacagini bilemeyeceklerine. Isa Mesîhi de bunlarin en üstünü olarak görürler. ibadet. insan olduklari için. Kanada. Hiristiyan Kutsal Kitaplarini insan tecrübesinin bir belgesi olarak görür. hata yapmaga egilimi olsa da. Ilim adami olan Joseph Priestley. resmî âyin ve törenlere ihtiyaç duymaksizin. asil itibariyle günahkâr oldugu na inanmazlar. rahip ve din görevlisi kabul et mezler (Bu yönleriyle Mennonitle-re benzerler). hata yapabileceklerini ileri sürerler. en yogun olarak Amerika. [422] ek. Isa'nin hatirasina gereken sayg iyi gösterirler. Hollanda'da. Tanri'nin direkt olarak insan kalbinde ortaya çiktig ina inanan Kuveyktrlar. merkezi Boston'da bulunan ve "Amerika Uniteryen Cemiyeti"nin kuruldugu Amerika'ya göçetmistir. kredo. Saygi gören bir piskopos olan Theophilus Lindsey. Polonya. O günden bu tarafa da varliklarini sürdürmüslerdir. 1605 yilinda yazilan "Cracovie Ilmihâli" ile bilgi sahibi ol an küçük gruplar. yüzyilda George Fox tarafindan kurulmus bir Hiristiyan dinî hareketidir. titremeye basladigi için onlara (Ûuakers) adi verilmistir. fakat yaz arlarinin. XVIII. Avrupa ve Amerika ülkeler inde yasamaktadirlar. dinî konulardaki genis toleransiyla. Macaristan. Onlar. Fakat bu yeni hareketin üyeleri sürgün ve hattâ 1813 y ilina kadar ölüm cezasiyla cezalandirilmistir. hiçbir arac i olmaksizin. fakat Tanri'ya sevgilerinden dola yi cehennemde olmayacaklarina inanirlar. cehennem ve ahiret konusunda farkli düsünceye sahiptirler. Transilvanya ve Ingiltere'de faaliyette bulunmus olan Unitaryenler. sessizce düsünceye dalma toplan tilari yaparlar ve Kutsal Ruh'un ilhamini beklerler. Uniteryenler toplantisi y apmis ve toplanti yeri mabet olmustur. Inançla ilgili meselelerde. Tanri'yi ve insanlari sevmekten. Onlarin çogu. Anglikan Kilisesi'nden bekledigini bulamayinca. Unitery enlerin liderligine getirilmistir.Bu hareket. "The British and Foreign Unitar ian Association" (Britan-yali ve Yabanci Uniteryenler Birligi) olusturmuslardir. Almanya'da ve Jean Sigismond'un krallik döneminde Transilv anya'da ortaya çikmistir. Birçok Avrupa ülkesinde teskilatlanmakl birlikte. "Tanri" ile temas kurmayi prensip olarak benimsemistir. "Hakîkat Dostlari Cemiyeti"ni veya daha kisaltilmis olarak "Dostlar Cemiyeti"nI k urmustur. Ilk Hiristiyanligin manevî ve sâde sekline dönmeyi.

öldürmek için hiçbir bahane kabul etmez. dünyada. 1917 yilindadir. Oxford Üniversitesinde. tesl is inanci. Amerika'da bir Metodist piskoposluk kuruldu. Moroni adli bir melegin kendisine vahiy getirdigini açikladi. Almanya'da. Kuveykirlar. Moroni. Norveç. dua ve oruçlarinda yeni bir yol tutmalari. Evlenmeler. Anglikan Kilisesi bünyesinde. Bu kitapta. h er samîmi taraftari aydinlatan Iç isiga inanilir. Bunlar. basina buyruk olarak yasar. Çin'de.000 kadar taraftarl ari vardir. ergenlik ve çocukluk vaftizinin su serpilerek yapilis sekli. Oxford hapishanesindeki tutuklulari düzenli olarak ziyaret etmeleri. Smith (1805-1844).Metodistler: XVIII. bir manevî hayat metod u vaz1 ederek dinî bir uyanisi baslattilar. Ingiltere Kili sesi mensubu olmalarina ragmen VVesley kardesler. kisa dualar. çocuk doguran annenin tebrik edilmesi.D. yardim sever likleri. Kuveykirlar. büyük bir kayitsizlik gösterir. VVesley. inançlari geregi askerlik yapmaz ve andiçmeyi Istemezler. aktif küçük bir grup olarak basladilar. Ingiltere'de Metodistler arasinda bölünm eler ve farklilasmalar oldu. dürüstlükleri. Sayilari. yeni taraftarlar için rehberli k kurallari ve benzeri hususlar yeralir. Metod istler. herkese "sen" diye hitap eder ve hiç kimseye selâm vermezler. Danimarka'da. bazi ilhamlardan sonra. [424] em. [423] el.Mormonlar: Joseph Smith tarafindan 1830'da New York'da kurulmus dinî hareketin mensuplari bu adla anilirlar. Ingiliz dominyonlarinda. üç ayli e yilik. Hiristiyan ülkelerinde oldugu kadar.'de halen 150. Anglikan papaz laridir). yillik olanidir. heyecanlarindan dolayi. Ayrica bagimsiz Metodist gruplar da bulunmak tadir. Hiristiyan olmayan ülkelerde de mis yonerlik faaliyetinde bulunurlar. 1936'da Metodist Kilisesi için bir kitap hazirlandi. Hollanda'da. Yüzyilda Protestan ilâhiyatçi John VVesley'in (öl. eski Misir dilinde yazilmis me . Sakramentli bir Inanci benimseyen Ku-veykirlar'da ibâdet tamamen ruhîdir. bugün oldukça artmistir. En önemlisi.32 yilinda Britanya Metodist Kilisesi'ni ortaya çik aran ilk birlesme. Kuveykirlar'in "Dostlar Cemiyeti".B.000 civarinda Kuveykir vardir. 19. Hindistan. baskalarina. fakat devamli arttilar.Kuveykirlar. savaslarda savaszedelere yardim ederler. J. Bugün. Toplanti salonlari. ibadet yerlerinden kovuldular. Japonya. Kölelige de karsidir lar ve dünyada barisi temel prensip olarak alirlar. ona New York'daki Cumorah'da bir tepeye gömülü. Bugün dünyada yaklasik 300. basit bir dinî törenle olur. Isviçre gibi y erlerde de Kuveykirlar bulunmaktadir. 1823'de Ver-mont'taki Sharon'da yo ksul taraftarlarina. 1791) ögretileri neticesinde ort aya çikmis mezhep mensuplaridir. yo ksul çocuklarin egitim ve ögretimlerini üstlenmeleri. A. Sâde giyimleri. dinî günlerde ve benzeri seylerde me todik bir düzen takip etmeleri sebebiyle "Metodistler" diye adlandirildilar. Isveç. komünyon âyini. Üç büyük toplanti zamanlari vardir: aylik. Fransa'da. basit ve sâdedir . agirbasliliklari ile taninirlar. sabah duasi. Metodistlerin toplam sayisi 25-30 jnilyon kadardir. kardesi Charles ve arkadaslari George Whitefield (bunlar.

kardesi ve bir taraftariyla birlikte. Mormonlar. dogru olmak üzere. tütün ve içki yasak oldugundan. Ing iltere ve güney bölgelerden birçok taraftar. yeni Kudüs'ün Kirtland'da kurulmasina dair. kalabalik bir hapishaneye konulmustur. Ilk Mormon mi syonerleri Liver-pool'e ulasmis ve 8 ay içinde 200 kisiyi kendi inançlarina kazandirm islardir. bugün. Mormon Kitabi'nda aksi bulunmasina ragmen. "Tuz Gölü Sehri"ni kurmuslardir. Bu sehre de. ölümünde geride 17 hanim ve 49 çocuk birakan Brigha m Young geçmistir. Smith. Son beyazlar. Misyonerlik faaliyetleri. siddetli bir misyonerlik gayreti içindedirler ve bütün dünyada faaliyet gösterm ektedirler. Bu yeni inanç sistemi. Utah'ta "Büyük Tuz Gölü" kiyisinda. VVoo druft tarafindan kaldirilmistir. Mormonlar. T araftarlara "Mormonlar" denildi. bizzat Isa hükümd ar olacak. Brigham Young da ilk vali seçilmistir. XV. beyazlar arasinda faaliyette bulunm us. Yüzy ilda yasamis Mormon ile oglu Moro-ni'dir. Isa. sadece ekmeksu ile yapilir. [425] . Tabletleri onlar gömmüs ve Smith de bulmus tur. Buna karsi konulmus. Kisa bir müddet sonra da mahkûmlar tarafindan öldürülmüslerdir. 1831'de bir vahiy aldigini açiklami stir. Her üye iki yil misyonerlik yapmalidir. Dün yada 8 milyon kadar Mormon bulunmaktadir. orada da ayni muhalefetle karsilasinca Mississipi'yi geçerek Illinois'e gitmisl erdir. 4000'den fazla kadin ve erkek Mormon tarafindan sürdürülmektedir. bu metinleri buldugu nu. Ingilter e ve Iskandinav ülkelerinden birçok göçmen (mormon) gelmistir. Mormon Kitabi da Tann'nin sözüdür. yardimci olanlar (Mormonlar) kurtulacaklardir. "Oniki Havariler Konseyi" adina Mormonlar'i Utah'a kadar götürmüstür . Bu Kilise. Bunlarin büyük Çogunlugu g ençtir ve hayatlarini misyonerlik faaliyetine adamislardir. orada. Basarili geçen birkaç yildan sonra Smith. 1835'de. 1840'da "Nauvoo" sehrini kurmuslar ve basarili olmaya baslamislardir. "Isa'nin Son Gün Azizleri Kilisesi" diye adlandirildi. Kilise'nin basi baskan olarak isimlendirilme ktedir. yeni bir "vahye" dayanarak çok evliligi telkin etmis ve uygulamistir. okudugunu ve melek vasitasiyle tercüme ettigini (Urim ve Thummin için bkz. Smith'ten sonra Mormonlar'in basina. Incil Tanr i'nin sözüdür. 1895'te W. Onlara göre. Mormonlar burada çok güçlenmisler ve büyük bir Mormon tapinagi meydana getirmislerdir. "Isa Mesîh'in Son Gün Azîzleri" olarak kendilerini gören Mormonlar'in inanç sistemi Joseph Smith tarafindan tesbit edilmistir. Bundan dolayi b u dinî hareketin lideri martir (sehit) olarak kabul edilmistir. Smith. O. Kudsiyette gelismeyi ve hattâ ilâhîlige yükselmeyi kabul ederler. Yeni Kudüs Amerika'da kurulacaktir.-dünyayi yenileyecek ve tipki cennet gibi yapacaktir. Çikis 2 8:30) ileri sürdü va basina bunlari dikte etti. Fransa'da 10-15 bin. J. Isa. Inanç esaslari arasinda yera-lan çok kadinla evlilik. Bu sehir çok kisa bir zaman da gelismis ve 1850'de Amerika hükümeti tarafindan Utah eyalet yapilmistir. Degisik yerlerde tar aftar bulmak için. Taraftarlarinin Tanri'nin sözü kabul ettikleri Mormon Kutsal Kitabi'na göre yeni bir K ilise kuruldu. dinî ve siyasî muhalefetle karsilasmis. tercüme edilebilir. Smith. Vaftizde suya daldirmayi uygularlar. bin yillik bi r saltanat sürecek ve ona inananlar.tinleri ihtiva eden altin tabletleri haber vermisti. Komünyon. büyük bir gelisme göstermistir. Israil kabilelerinden gelmis ve kizilderililerle bey azlardan olusmustur. dirildikten sonra. Kirtland'i terke-derek Missouri'y e. fakat onun kilisesi kizilderililerce tahrip edilmistir. Isa Mesih'e ve Kutsal Ruh'a inanirlar. Smith'e göre Amerikalilar. 12 kisiyi misyoner olarak göndermislerdir. bu yeni kurulan sehre göçetmistir. Isa' yeniden dönecegi yer Amerika'dir. Böylece 1830'da Mormon Kitabi basildi. Mormonlar Tanri'ya.

Bu hareketin mensuplari. Anca k ilân edilen tarihte Isa gelmeyince. Bu grubun gayesi. hakki kabul edenlerin (yani kendilerinin) öldükten sonra dirilecegi ne inanirlar. grup için plesmeye yolaçmistir. Kitab-i Mukaddes'in kurallarina siki sikiya uyarlar. O. Istanbu l'da bir Adventist Kilisesi vardir. Ahlâkî sert kurallar uygularlar.en. dergi ve gazete çikarmislardir.Pentakostalistler (The Pentecostal Revival): Amerika Birlesik Devletleri'nde Los Angeles'de. Pazar yerine. Isa'nin ikinci gelisinin önce 1 843'de. Bu gazete ve dergilerin en taninmislari "La Croix" ve "Le Pelerin"dir. Dünyada 5 milyon. Isa'nin gelisini umutla bekl eyen bir gruptur. Yedinci gün Adventistleri. Miller bu isten vazgeçmis ve taraftarlari ise baska tarihler vermeye devam etmistir. Miller. 1906'da. Bunlarin da en önemlisi ve misyoner karatere sahip olani. ikinci gelisin ço k yakinda vuku bulacagina dair konferanslar vermeye baslamis ve bunun için de "The MIdnight Cry" adli bir gazete çikarmistir. olmayinca 1844'de vuku bulacagi kanaatine ulasmistir. Katolik düsüncesini basin yoluyla ögretmek ve yaymaklar. Bu grubun asil hizbini temsil eden ve ölümden sonrasi ile ilgili inançta Katoliklige bagli kalan "Incile bagli Adventistler" ortadan kalkmistir. [427] ep. Bir Adven-tist. Ruh'un öldügüne. Bu dinî hareket. Bunlar. Fransa'da ise 10-15 bin civarinda taraftarlari bulunmaktadir. Miller. Vaftizi suya batirma seklinde uygularlar. zenci vaiz W. et yemekten. birbirlerine karsi . Böyle bir aydinlanma. Yahudi Kutsal Kitabi'na diger Hiristiyanlarin göstermedigi sadakati gösterir. J. Cumartesi'ni kabul eder ve bugünün yasaklarin a uyarlar. Ikinci gelis tarihi ve ruhun ölümsüzlügü konusunda ileri sürülen muhtelif görüsler. Yedinci Gün Adventistler i d ir. arkasindan alâmet olarak çesitli di llerde konusmayi getirecektir (Görüldügü gibi hareket Hiristiyanlikla Zen Buddizmi uzlast iran sinkretist bir gelismedir). 18 44'de Isa'nin "Seçkinlerin yazilmasini baslattigini kabul ederler. Ermeni ve Süryaniler arasinda propagandalarini sürdürmektedirler. Bunun için Fr ansa'da çok sayida eser. dünyada. Seymour 'un gayretiyle ortaya çikmis ve Norveç'li Thomas Barratt tarafindan ayni yil Avrupa' ya yayilmistir. Bu harekete bagli cemaatlar. 3 milyon civarinda üyeye sahiptir. tütün ve alkol içmekten kaçinmak zorundadir. B ugün ise "Ikinci Advent Adventistieri" ile "Yedinci Gün Adventistleri" bulunmaktadir . [426] eo-Asopsiyonistler: 1843'de Papaz Emmanuel d' Alzon tarafindan kurulmus olan cemiyet üyelerine verilen Isimdir. Kutsal Ruh'un vaftizi denilen bir aydinlanma ile kazani lan ihtidaya önem vermektedir. çay. ibadet günü olarak. Yedinci Gün Adventistleri'nin genel merkezleri VVashington'dadir. yaln iz âdil olanlarin. Türkiye'de de faaliye t göstermekte. Isa'nin ikinci gelisinin 22 Ek im 1844'de olacagi seklinde bir vahiy aldigini açiklamis ve bunu ilân etmistir. Eski Ahit üzerinde çalismis.Adventistler: 1831 yilinda VVilliam Miller (1782-1849) adli bir çiftçi tarafindan Amerika Birlesik Devletleri'nde kurulmus bir Mesîhî harekettir. kahve. günümüzde.

VII.müstakildir. bir dinî merkez olarak Kudüs'teki Tapinaktan daha es kiydi. Hz. Insana yön vermede ye terli olamiyordu. O devirde Arabistan. tatminsizlikler. Hz.000) dini olan Islâm. Muhammed'dir. Araplar. gençligindeki "emin"ligi. Melek. Manevî hayattan zevk alanlar. önemli limanlari bulunan bir ülkeydi. O. ona seslendi. "I slâm'a ihtiyaç var mi idi?" sorusu. Mekke yakinlarindaki panayirlar. onu kollari aras ina alip daha kuvvetli sikarak birakti ve söyle dedi: "Yaratan Rabbinin adiyla oku! . Bu olgun yas kirka ulasinca Nur Dagi'nin Hira Magarasinda. Babasi Abdullah. Samî kavimlere ait dinlerin mantikî mükemmellesmesidir" cümlesinde cevap bulmakt adir. kabîleler halinde yasarlardi. Kendisinin Cebrail oldug unu. büyük ifâde gücü vardi. kendi kurtuluslarini düsünüyorlardi. Araplarda yaziya dayanan gelenek kuvvetli degildi. Pentakostalistlerde bir teskilat ve servis düzeni b akimindan konulmus kurallar yoktur. O siralarda dünyada büyük bir huzursuzluk vardi. ilk Hiristiyanlar hakkinda Kutsal Kitapla kaydedilen seyler e göre kendi hayatini düzenlerler. Yüzyilin hemen bas inda Arabistan'da dogdu.) üç def a "Oku!" dedi. Ancak siire karsi ilgi çoktu.s. Bu kabîlele r arasinda devamli geçimsizlikler çikar.a. Bir uyariciya. Hz.Ö. yüzyillar boyunca hem dinî hem d e ticarî bakimdan Arap yarimadasinda önemli bir rol oynamaktaydi. haksizliklar. [428] C. temizlenmeyi ögretti. bu alanda. Yedi kasîde böylece meshur olmustu ("Muallakat-i Seb'a" ). bu gidise karsi dünyadan etek çekmisler. Çocuklugund aki agirligi. böyle bir çevreden geldi. bu dinlerin ilk aslî hüviyetini almis götürmüs. her defasinda okuma bilmedigini söyledi. Medine. Bundan dolayi Kabe'yi içinde bulunduran Mekke.Genel Bilgi a. ülkelerinin iklimi sebebi ile göçebe idi. Muhammed (571-632). annesi Âmine idi. Yüce Allah'in melek elçisi. Mekke'nin ileri gelen on aile sinden Hasim ogullari kabîlesine mensuptu. Bu panayirlarda siirler okunur. Bu gidise karsi uyarici ses. Arabistan'dan geldi. Zira zaman.Islâm'in Dogusu ve Dogdugu Çevredeki Inançlar Dünya nüfusunun. maddecilik almis yürümüstü. insanlari mutluluga ulastiracak yeni bir yola ihtiyaç vardi. Okuma yazma bilenler azdi. Muhammed'i peygamber seçtigini haber vermek üzere görevlen dirdigini bildirdi ve ona abdesti. Isveç'teki Pentakostalist orani diger ülkelerden daha fazladir. Yemen gibi). 2000) kurdugu Kabe. % 23'ünün (yaklasik 1. Mevcut dinler. Muhammed'e (s. savaslar olurdu. 610 yilinin Ramazan Ayin in 27.000. zulümler. Cebrail. Iste Hz. Ukaz Panayiri'nda yarismalar yapilir. geride tarti smalar. Harekete bagli üyeler. Ibrahim'in ( tahminen M. pesin hükümler. Batili bir tarihçinin (P. Yüce Allah'in kendisini. ayriliklar kalmisti.ISLÂM 1. kazanan siirler altinla ya zilip Kâ'be duvarina asilirdi. Ancak yilda dört ay (har am aylar) savas yapmamak gelenek olmustu. bu süre de kurulurdu. Muhammed'in hayati ile ilgili yeterli bilgi bulunmaktadir. olgun yasindaki firâsetî de bilinmektedir. Hitti) "Aslî sekli ile I slâmiyet.K. Ancak sehir hayati yasayan yer ve bölgeler de vardi (Me kke. Peygamberler arasi nda hayati hakkinda en fazla bilgiye sahip olunan da Hz. Savaslar. Arap dilinde.350. kitalar ar asi ticaret yollarinin geçtigi. günü. Araplar. hitabelerde bulunulurdu. Bu dinin dogusu esnasinda yeryüzünde çok sayida din vardi.

zekâsi. Madenden insan seklinde yapilan puta "sanem" (çogulu "esnam"). Kisi kabilesinden çikmadikça putunu degistiremezdi. "Lâf (T aif'de) ve "Menaf'tir (Kudeyf'de). ona ibadet eden. Içlerinde kizlarini diri diri gömüp merhamet etmeyen. Oku! Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Arabistan'da putatapicilik disinda yildizlara. s onunda da kitlikta onu yiyen. tahtadan ve madenden yapilirdi . Ona "Muhammedu'l-Emîn" demislerdi.s. Çünkü yal an bilmiyor. Ibrahim'den ka lma yüce. eglenceye kapilmis i nsanlarin bulundugu Arap toplumundan bir peygamber çikmisti. batil-bos inançlar içinde ömür tüketiyordu. yine insan seklin de. Evlerde de put bulundurulur ve ona ta'zim edilirdi. onu anlamaya biraz yardimci olabilmektedir. onun bir örtü getirtip her kabileden bir temsilciye tutturup kendisinin de onu elle riyle alip bu örtünün ortasina koyu-vermesiyle hemen orada sonuçlanivermisti. . Hal putlara tapiniyor. vahyi veren Yüce Allah'tir. Peygamberlerle sinirlidir. sadece peygamberlerin ulasabilecegi normalin üstünde bir bilgi edinme yoludur . kavminin hafifliklerine katilmiyor. Ka'be gibi bu tapmaklara da saygi gösteren Araplar. tek. Araplar. Ayrica Mecusîlik ve Sâbiîlik de vardi. Vahiy. Islâm Dini böyle basladi. Kâinatin yaraticisinin. maddeye. 40 günden 3 yila kadar sürdügü tartismali olan. Ancak bu bir deney ve gözlem k onusu degildir. Araplarda puta tapicilik yaygindi. servete. tastan. sahsiye ti. Bu devreye geçmeden vahiy üzerinde biraz durulmalidir. ancak bana tanrinizin tek bir Tanri oldugu vahy . Putlari Allah ile kendi aralarinda ortak tutan Araplarin bu tutumuna "müsrik lik" adi verildi. insana. Bunun yaninda. Hz.Arabistan'in kuzeyindeki Bizans'in dini Hiristiyanlik. Ancak peygamberin çevresinde bulunanlar in bu konuda gözlem sanslari vardir. Arap yarimadasinda Yemen. Putlar. Bellibaslilari. Taif ve Medîne gibi yerlerde Y ahudiler.a. Bununla beraber Hz. Degistirirse çok kötü karsilanirdi. bazen un ve benzeri yiyecek maddelerinden put yapan. Kalemle yazmayi ögreten O'dur. "Uzza" (Batn-i Nahle'de). Ka'b e'de. elleriyle yaptiklari putlara ta' zim eden. hayatin ve kâinatin sonunu akil ile sonuçlandirilmayacak konulari haber vermesi için vahiyden baska daha güzel hangi yol olabilir? Dolayisiyie peygamberler. fakat tastan veya agaçtan yapilan puta "vesen" (çogulu "evsân") ve belirli bir sek li olmayip tapmak için kullanilan taslara da "nusub" (çogulu "ensâb") * denilirdi. Muhammed. 360 put vardi.O. Bunlar putlara tapmaktan titizlikle kaçinmaktaydi. Arap kabîleleri sayisinca. onlarin önünde kurban keser. kisacasi bütün meziyetleri ile daha çocuklugundan/gençli inden itibaren dikkatleri üzerine toplamisti. Sasanîlerin ise Mecûsîlik'ti. B ir Âyette Hz. Batiya düsen Habesliler de Hiristiyan idi. Ancak sira kavmini dine davete gelince durum yine böyle mi olacakti? Ilk Vahiyden sonra. Yemen'de (Necran) Hiristiyanlar bulunmaktaydi. sadece insandir. Araplarin bunlardan baska "tâgut" denilen tapinaklari vardi (sayisi 100 kadardi). Hz. dogrulugu. atalara ta'zim kültleri de vardi. Muhammed'in (s. insani bir kan pihtisindan yaratti. Kâ'be'nin on arilmasinda "Hacerü'l Esved"i yerine koyma konusunda çikan kabileler arasi tartisma . Bu sirada Arap toplumu ahlâk bakimindan bir çöküntü içinde idi. kur'a oklari çekerler ve tavaf ederlerdi. dürüstlükten ayrilmiyordu. Ilham. ancak putlari Allah'la kendi aralarinda araci kiliyorl ardi. görevlerini. yine onun gibi bir insan ile. Sayi si az da olsa "Hanîf" denilen kimseler vardi. her seye kadir bir tanri fikri varligini devam ettirmekte idi. Ancak bu dinlerin Araplara etkileri faz la olmadi. onu niçin yarattigini. güzel ahlâki. zor bir devre onu be kliyordu. Allah'i biliyor. Bu putlarin içinde en büyügü "Hübel" idi. Insana bilm edigini O ögretti" (Alâk. 1-5). dünya malina.) sahsinda bu gerçek söyle ifade edilmektedir: "De ki : Ben de sizin gibi bir insanim. Ismail 'den sonra bu topluma bir uyarici gelmemisti. çesitli hurafeler.

Hz. sonrakilerin olmustur. Musa'ya g elen büyük melektir. Saha be. Isa'nin hizmeti üç yil sürdü. Hz. Isa'nin hain sakirdi Yahuda'dir. Hz. sairin "Muhammed bir insandir. Daha sonra Hz.a. Ayrica an viziltisi gibi bir ses duyuldugu da verilen bil giler arasindadir.) ilk inananin kesinlikle Hz. Bu anda büyük bir ag ilik ona baski yapiyor. Dil ile ona karsi çikamayinca kiliçlar çekilmisti. gerçekten Allah'in elçisi oldugunu ona hatirlatiyordu. seninle harbedeceklerdir. sayet çökmezse bacaklari yay seklinde egriliyor ve sanki kiri lacakmis gibi bir durum aliyordu. O. sana Allah için yardim e derim" demistir. Hz.s. yoksa s eytanî bir tahrik mi diye endiselendiginde ona ilk teselli daima sadik esi Hz. Hz. hayir islersin. Böyle agir ruhî ereddütler geçirip acaba bu durum Allah (c. hem de anlam ge nisligi pek çarpicidir). yirmi sene civarindaki bir devrede. Iste bu baslangiçlarin sonucunda. Bu husus. "Rabbin seni terketmedi. Muhammed'in ilk vahyinin sahidi yoksa da. taslar arasindaki yakut gibidir" demesiyle tezat olusturmaz. Yani Hz. Âyetlerin hem dil yapisi ve okunus musikisi. Hz. ancak diger insa nlar gibi degil. Muhammed'e gelmis oldugu müjdesini verdi.s. Muhammed'e (s. O. Hz.) Sina Dagi'nda 80 yasinda vahiy gelmisti. gök gürültüsünden sonra yagmurun gelmesi gibi. Bu noktada Hz. Sana gelen.olunuyor" (Kehf. eger bir deve üzerinde ise hayvan onu tasiyamaz oluyor. Bu üç seneye varan devrede vahyin kesildigini gören müsriklerin "Allah'in seni terketti" demeleri üzerine Cebrail'in Duhâ Sûresini getirdigi nakledilir. Varaka. "Rabbinin nimetine gelince (baskalarina) durma yip söyle" seklinde tebligin baslatilmasi emriydi. bazen bir dagdan kendisini asagiya atmayi bile düsünüyordu. Hz.c) tarafindan bir görevlendirme mi. hem de kavmine bir takim problemler getirdigini söyleyebiliriz. eziyet'edecekler. Muhammed'e vahyi n 40 yasinda iken gelmeye basladigi ve onun 43 yasinda "resul" oldugu belirtilir .) 30 yasinda ilk vahiy gelmisti. Hatice oldugunu söy leyebiliriz. Incillerdeki "Ey Allah'im beni niçin te rkettin" cümlesi. Bu Sûrenin bir âyetind e. Muhammed. Yaninda oturup dizi önündekine degen. Yukarida vahiy konusunda peygamberin çevresindekilerin imkânindan söz edilmisti. bu olaya sahitlik etmistir. sonra kirk gün çölde bir deneme devresi geçirmisti. Sana yalanci diyecekler. ye re çökmek zorunda kaliyor. o sakin ve agir sahsiyet. Muhammed'e.a. Musa'ya (a. Ancak önemli olan husus. (Kur'ân Âyetlerinin nazim ve nesirin üstünde d egisik bir üslûbu vardir. b ir incir agaci altinda ilhama kavusmustur. Bu gibi durumlarda C ebrail ona görünüyor.) söyle geliyordu: "Sen. Musa'ya ge len büyük melegin Hz. yurdundan çikaracaklar . böyle durumlarda önce heybetli bir ses ile vahye ha zir hale getiriliyordu. Ben sayet o günlere yetisirsem. senin üzerine seytani musallat etmez". Kutsal Ruh (Müslümanlara göre Cebrail) bir güvercin gibi gelip basina konmus. 35 yasinda. Ayetler naz il olmus ve yine böylece gelen bazi Âyetlerde insanlardan. bacaklarinin çatirdadigini saniyordu. Hat ice'den (r. dedesi Abdulmuttalib'in ölümü üzerine kendisini yanina alan amcasi Ebu Tal . Onlarin verdi kleri bilgilere göre. Varaka'nin Müslüman olup olmadigi konusunda kesinlik yoktur. Muhammed'e vahiy gelmeye baslamis ve bir süre kavminin yanina dönememisti. soguk bir günde buram buram terliyordu. nefret ettigi büyücü ve kâhinler gibi bir duruma mi düstügü konusunda tereddütler iyor. ona "Sen bu ümmetin peygamberi olacaksin. Peygamberin kalbi hosnut ki liniyordu. hattâ cinlerden bu sözlerin b ir benzerini ortaya koymalari istenmisti. Sonra vecd hali onu kavrayip öyle heyecanlandiriyordu ki. kendi menfaatini gözetmez. Isâ ile ilgili çarmih olayi. Bundan dolayi Kur'ân'daki Tîn süresindeki " Incir" ile Irtibat kurup Budda'nin sahsiyetine aydinlik getirmek isteyenler vard ir. o 33 yasinda iken olmustu (Müslümanlarin inancina göre çarmiht a ölen.s. Hiristiyan dinindeydi. Hz. Al lah. Hz. Olayi dinleyince Hz. Bu daha sonraki gelismelerle ilgili hususlari bir kenara birakirsak vahyin hem H z. O edebiyat ve siit devrinde ümmî bir kimseye karsi meshur sai rler âciz katmisti. Muhammed'in durumunu akrabalarindan biri olan Nevfel oglu Var aka'ya ulastirdi. Budda. ona aittir). darilmadi da!" denilerek. N itekim Hz. Muhammed. Muham-me d'le karsilasinca. I sa'ya (a. 110). Muhammed.

Islâm. Böylece Hz. Bu inanç esaslari. Çünkü o. Hatice'nin Kur'ân okuyup Allah'a dua ettikl erini görünce ne yaptiklarini sordu. ibadetlerini gizli yapiyorlardi. Muhammed'e yirmi üç yillik bir sürede gelen vahiylerle en son seklini almis ve kiyamete kadar insanligin ihtiyaçlarina cevap ve recek bir muhtevaya kavusmus.s. Kur'ân-i 'de açikça yer almaktadir[430]. ortagi ve benzeri yoktur. Islâm. ikmal edilmis dinin özel adidir. Ali.ib'in oglu Ali'yi. Peygamberler tarihi içinde zaman ve mekâna göre degise n. Muhammed'in bütün insanliga gönderildigi. Aslinda bütün peygamberlerin teblig ettigi din. Kutsal Kitabi (Kur'ân-i Kerîm) ilk seklini günümüze ka dar degistirmeyen tek din Islâm'dir. Çünkü zulüm ve baski altinda idiler. Muhammed. insanlarin birli k Içerisinde beraberce huzurlu olarak yasamalarini gaye edinir. "Islâm"dir denilebilir. "Allah beni y aratirken Ebu Talib'e sormadi. Günümüzde bir milyari geçen insanin dini olan Islâm. Açikça ibadet etmeye ve dinlerini yaymaya basladilar. evinin disinda ilk onu Islâm'a çagi rdi. Hz. bir bölgenin dini degildir. Islâm'in hitabi. ilâhî vahyin sadece ahkâm" yönü olmustur. Ömer ile Müslüman sayisi kirki bulabildi. Bir milletin. Ali gibi ilk müsiüman olanlardan biri de Harise oglu Zeyd'di. toplum da ona bagli olarak düzelecek ve ideal bir toplum ortaya çikacakti r. Kendisi Hz. inanç. Ilk Müslümanlar. bütün peygamberlerin. bir zümrenin. Ben. isimlenmis ve gayesine ulasmist ir. Bundan sonra Müslümanlar inançlarini sakla madilar. Hz. ibadet ve ahlâkî hükümlerinde ferdi oldugu kadar. Hz. Ali. evinde barindirmakta idi. Muhammed ile hanimi Hz. basta tevhit olmak üzere. Islâm'in dogusu böyle old u. Putlara tapmayi yasakladi. Kur'ân-i Kerîm'de ayrica "Yâ eyyühennâs!" (Ey insanlar!) hita inda da ayni husus düsünülmelidir. Allah birdir . çesitli Islâmî bilim dallarinin ana konusu oldugundan. Islâm. Hz. Peygamberin yaninda kalmayi tercih etmisti ve üçüncü Müslüman olma s fini kazanmisti. serefli ve zengin bir tüccar idi. dünya-ahiret dengesini kurarak.. ev renseldir. O. Muhammed'in yaninda bulun an Hz. Muhammed'e kadar gelen "Islâm gelene i" tedrîcî gelismesinin son ekmel noktasina Islâm Dini ile ulasmistir. orta yolu tavsiye ederek. Sonra bundan vazgeçti. bana peygamberlik verdi. Muhammed'in yanina geldi. Allah'a Ibadet etmek için neden ona sormaya lüzu m göreyim" dedi ve Müslüman oldu. Fertl er düzeldikçe. ma'nevî bir agaç gibidir. kitlik dolayisiyle kalabalik ailesi içinde sikinti çekmemesi için . duydugu âyetler karsis inda hayran kalmisti. Niteki m bu durum Maide Sûresi'nin üçüncü âyetinde su sekilde açiklanmistir: "Bugün size dininizi ik ttim.Din olarak Islâm Adini kendi kutsal kitabindan alan. Ancak diger dinlerle karsilastirilabilmesi için o. anahatlahyle tanit . Hz." dedi ve Kur'ân okudu. Muhammed'in yakin dostu idi. en ekmel meyvesinde nüvelenmis. Ebû Bekr. Muhamm ed'in azatli kölesiydi. Islâm. ona "Biz." Kur'ân-i Kerîm. Mek keliler arasinda itibari fazla idi. Üç sen nde Hz. tamamlanmis. üzerinize olan ni'metimi tamamladim ve din olarak Islâm'a razi oldum. Peygamber'in sahsiyetine büyük güven duymaktayd Ebû Bekr'in vasitasi ile birçok kimse Islâm'a girdi. Hz.. Bu agaç. Hz. insanligin o rtak manevî mes'alesidir.) kadar geri gider. kâinati yaratan Allah'a se cde ediyoruz. Hz. Hz. Müslüman olmak istedi. toplumu da hedef alir. Muhammed. [429] b. Aslinda Islâm. Islâm. O da tereddütsüz Müslüman oldu. Ancak aklindan önce babasina danismak geçti . ilâhi dinlerin genel adi iken. Hz. burada ayrintili bilgi veri lmeyecektir. Bes yasindan itibaren Hz. inanç bakimindan ayni esasla ri teblig ettiklerini açiklar. Islâm'in özünü olusturur. bütün insanligadir. Islâm. H Adem'e (a.

imanin asil rükünleri (Asl-Î iman). daha umûmîdi r.kalb ile. Iman ruh. islâm. bir seyi dogru olarak kabul etmek ve onun dogruluguna inan maktir. Iman. zahiren Allah'in v e Peygamberlerimin emirlerine uymaktir. Bu sekildeki bir tasdikin sahib ine "münafik" denir. Fii! ile tasdik. Di! ile tasdik. Peygamber'in haber verdigi seyleri kabul ve onlara bütün varligiyle teslim o lmak demektir. teslimiyettir. yahut isiyle teslimiyet gösterdigi h alde. sonra Imanin Esaslan'ni. müslim. Dolayisiyle Islâm. Böylece iman. 2. itaat etmek. kalbiyle teslim olmamis kimseler vardir. .dil ile. 3. her müslim de mü'm indir. Hz. ahlâk bakimindan en güzel olaninizdi r." [432] b. Terim olarak ise mutlak tasdik anla mindadir. tasdik degildir. [433] c. imanin aslî rüknü degildir. Islâmsiz iman. Inanip itimat etmektir. Bu anlamda her mü'min. boyun egmek demektir. islâm. teslimiyet de var dir. Fakat her teslimiyet. Sözü. Tasdikin üç mertebesi vardir: 1. [431] 2.Islâm Kelime olarak "Islâm". kisinin inandigini isiyie göstermesidir. gerçek bir ta sdik olur. kalb ile tasdik ve uzuvlarla ame!"dir. Yani yapilmasi gerekeni yapmasi ve yapilmamasi gerekeni de yapma-masidir. Ancak bunlardan ilk ikisi imanin aslî rüknü iken amel.Iman île Islâm Arasindaki Münasebet Kur'ân-i Kerîm ve Hadîs-i Seriflerde "Iman" ve "islâm" kelimelerinin kullanilisi.Iman ve Islâm a. Mü'min ile müslim ayri ayri hükümlere tâbi degildir. Iman "dil ile ikrar. Biz de bu çerçeveye uygun olarak önce iman ve islâm terimlerini. Muhammed'in teblig ettigi dinin de adidir.Iman Kelime olarak "iman". Böyle oimayip kisinin agziyla söyledig i kalbindekini tutmazsa bu. islâm onun bedenidir. Iman. sonuç olarak da Islâm'in diger dinlerden farkliliklarini ve farkli oldugu hususlarin özelliklerini ele alac agiz. daha husûsî. teslim olmak. ibadet ve ahlâk seklinde üçe ayirarak Islemek gelenek haline gelmistir. Bu tasdikin sahibine "mü'min" denir.ilacak ve bir kisim özellikleri üzerinde durulacaktir. kalben teslim olmakla beraber. Lügat bakim indan iman ile islâm kelimeleri arasinda fark vardir. kalbin tasdikiyle birlesirse bu. Bazi hadislerde imanin 60 veya 70 küsur su'besi oldugu belirtilir. Terim olar ak Islâm. kemâlîdir. Bu noktada su hadîs-i serifi hatirlamakta fayda vardir: "Si zin iman bakimindan en kâmil olaniniz. I slâmin Sartlari'ni (seklî ibadetleri) ve Islâm'da ahlâk konularini. Islâm'i iman. Islâm. tasdik. Islâm bil ginlerini bu iki kelimenin arasindaki münasebeti arastirmaya yöneltmistir. geriye kalanlar i kemâlîdir (Kemâl-i îman). imansiz islâm olmaz. Bunla rin alti tanesi (Imanin esaslari).fiil ile tasdik. Ameli olmayanin ima olabilir. görünüsteki bir tasdiktir. Tasdikin bulundugu yerde.

cansi z varliklar üzerinde dikkatle düsünmesi gerektigi anlasilmaktadir. dinin de temelidir. yanlis s onuç ara ulasmis (panteizm. Tanri'yi insanlastirmak gibi). bu var liklari var eden yüce bir varligin farföna varacak ve bu üstün varliga gönülden baglanacakti r. Her devirde Allah'a inanmayan insanlar bulunmustur. aksine kuvvetlendirmistir. dogurmamis. Imanin bir arada alti esasi hadisle sabitti r. Âmentü'nün ilk esasidir. ibret alarak Allah'a iman telkin edilir. Muhammed'in su ögüdü ibret vericidir: "Allah'in varligini anlamak için gökler bakin. insana vb. ayrica bir dördüncü kisim y Bu konuda Imâm-i A'zam Ebu Hanîfe söyle diyor: ". insani tanrilastirmak. mü'min. Bu alti esasin "Âmentü" ile baslayan Ibaresi Imâm-i Â'zam'in "Fikhu'l-Ekber" adli kit abindan yayginlasmistir.Icmâlî iman: Kelime-i Tevhîd ve Keli-me-i Sehadet. he r sey O'na muhtaçtir. Müslümanlara varis olur). O' nu inkâr etmek anormal bir davranistir. Her seyin yaraticisi ve Rabbi O'dur. iki bölüme ayrilir: 1. Din.. fakat tarihin hiçbir devresinde b ir toplumun bütünüyle Allah'i Inkâr ettigi görülmemistir. Allah'in zatiyle sifatlarini birbirine karistiran.Serî bakimdan islâm ile iman birdir. Asagi yukari her din. Mü'min ile müslim ayni hükümlere tâbi'dir (Öldügünde yik enaze namazi kilinir. vardir. düsünerek. O . Ilmî buluslar. bütün bunlarin yaratilisindaki incelikleri ve bunlarin kendiliginden olup olmadigini düsünün. Bu yanlis sonuçlarla karsilas mamak için Hz.Tafsîlî Iman: Âmentü. Demekki Allah'a inanmak normal. 2. O'nun zatini düsünmekten menedilmistir. Allah'in bazi varlikla ra (meselâ tabiata. hiçbir seye muhtaç degildir. dogurulmamistir. Kur'ân-i Kerîm'de Allah'a iman üzerinde önemle durulur. Ancak Allah'in zatini düsünmeyin. Çünkü buna kudretiniz yetmez"." [434] 3. Allah'in varligini. yere bakin. Bazen yarattigi seylere bakarak. Allah'a inanmayi temel prensip edinir. Bu konuda yasak çizgiy i asan. Yine bir baska hadîste o. kâfir ve münafik olmak üzere üç kisimdi. Islâm'da Yüce Allah. Bazen Allah'a ve elçisine inanmak konu edinilerek peygamberlerin O'na inanmayi telkin ettikleri belirtilmis olur. Çünkü bunlar. Kur'ân'da ve hadîslerde. birlig ni gösteren belirtilerdir. yüce sifatlari ve güzel isimleri (Esmâ-i Hüsnâ) üzerinde düsünmesi izin verilen insanoglu. Bu iki hadîsten insanin kendi varligindan baslayarak gökdekr ve yerdeki canli. Esi ve ortagi yoktur. "Kalbine ne geJir-se. Allah'in varligi. dogru yoldan uzaklasmislardir. imansiz islâm olmaz. kendi nefsinize bakin. Allah ondan baskadir" demekledir. hiçbir sey O'nun benzeri degildir. Allah'a ortak kosmus.lügat bakimindan iman ile islâm arasind a fark vardir: fakat seriat bakimindan islâmsiz iman.Iman Esaslari Iman. birdir. Bu maddeler sirayla ele alinacaktir. Böylece insan. birçok metodun takip edildigi bilinmektedir. [435] a. esi ve benzeri yoktur. Muhammed za aninda insanlar. Hz. öncelikle Allah'a iman e sasina dayanir.) hulul ettigine inanan insan ve toplumlar. Kur'ân-i Kerîm'de vardir. Müslüman mezarligina gömülür. birligi. Allah'a inanmayi zayiflatmami s. ezelî ve ebedîdir. Iman esaslari. b u yolda. Bazen de Allah'a ve âhiret gününe iman üzerinde durularak insanoglunun akibetini düsünmesi g erektigi hatirlatilir ve Allah'a inanmasi tavsiye edilir.Allah'a Iman Allah'a iman.

iman sahiplerini destekler. bu görünmeyen varliklarin tasnifini. Bunun yaninda yaratiklarin sifatlari da Allah'a atfedilmez. dogmak. Melekler. caydirici bir rol oynar. Her seyi bilir. yalniz O'ndan istenir. yaratiklara dagiti lmaz. Insanlar için imtihan bulundugundan basarili insan. Dört büyük melekden baska. cinler veya görünmeyen diger v arliklar tanrilastirilmistir. ölmek gibi niteliklerden uzaktir. kötülüklerden arinarak meleklesmeyi gaye edinir. nurânî. çogalmak. Her seyi O yaratir. Görüldügü gibi bir din için en önemli ve temel olan Allah inancinda Islâm.Meleklere Iman Insan. Islâm. Allah'a isyan etmezler. Insan. dogrudan dogruya O'na yöneltilir. Insana bedenî yönden benzeyen yaratiklar bulundugu gibi. Allah'a kötü güç. O. riziklandirir. melekler ve cinlerdir. O'nun iradesiyle meydana gelir. [437] . Durmadan Allah'i tesbih ve O'na i badet ederler. kendisini kimsenin görmedigini düsün erek yapar. hayirli islere yönelir. Tek Tanri'd ir. O. ilâhî cezalari yerine getirirler. Kur'ân-i Kerîm'de görünmeyen varliklar olarak melekler yaninda cinlerden de bahsedilir. Melekler. Her seye gücü yeter. Ancak bu varliklarin mahiyeti ve görevle ri birbirine karistirilmistir. diledigini zelil kilar . Bunlar. kâfirleri de. yemek. melekt en üstündür. ona ruhî yönden benzeyen yaratiklar da vardir. O'na hiçbir sey ortak kilinmaz. O. diledigini azîz. canli-cansiz varliklardan O'na araci. Dünyada insanlar. Cinler. yardimci. yazici Hafaza (Kirâmen Kâtibîn). bu dünya sartlarinda O'nu görmeye muktedir degildir. Bundan dolayi meleklerin varligi. evlenmek. gayba inanmaya mecburdur . Din güngnün sahi i de O'dur. Insanlar gibi i mtihan altindaki varliklardir. bazi suçlari. isitir. Melekler. insanlar için bir ma'sumîyet örnegidir. Insan. Melekler. ruh ve bedenden ibarettir. sorgulayici Nekir ve Münker gibi. Islâm'da Allah. Bazi dinlerde melekler. ak il sahiplerine hitap eder. Görünmeyen varliklara inanç. Her sey. yokeder. ahlâkini o nlastirarak ve günahlardan. ancak cennette mümkün olacaktir. ruhî yönünü gelistirerek. insanlara hayir dua ve sefaatta bulunurlar. Diger dinlerin formüllestirilm is iman esaslari arasinda melek inancina rastlanmamaktadir. Melekler im tihan altinda degildir. Insan. görünmeyen varliklardir. Allah tarafindan kendilerine verilen vazifeleri aynen yerine geti rirler. Mülkün sahibi O'dur. diledigine hikmeti verir. melekler gibi ma'sum olmayip. Bazen onlara "Tanri'nin Kizlari" da denilmistir. hizmetçi tayin edilmez. çok ölçülü ve deng 'da üçleme seklinde Allah'in sifatlari baska varliklara verilmez. görevlerin en güzel biçimde açiklamistir. Bütün dualar. All ah'i görmek. kitap yollar. Yalniz O'na ibadet edilip. insanlari hayirli ve güzel islere tesvik ederler. Öte yandan melekle seytan arasindaki fark kaybolmustur. her yerde hâzir ve nazirdir. sitli görevleri bulunan sayisiz melekler vardir. Seyt an denk tutularak "ikileme"ye gidilmez. görür. Gözlerimiz. O. diledigini yapar. Mü'minleri de vardir. [436] b. latif varliklardir. Kalblerin hâkimi . Bir Sure'nin adi "Cin"dir. yerin-gögün Rabbi O'dur. içmek. zaman ve mekândan münezzehtir. gaybîdir.. hayy ve hayat vericidir. meleklere inanç sayesinde kötülüklerden. insanlara sah damarindan daha yakindir. günahlardan uzaklasir. Putlardan. Mülkünde istedigini yapar. bütün dinlerde vardir. Allah'a iman.

taklit olunamaz ve olunamamistir da. Dünyanin sonuna kadar gelecek bütün insanlik âlemi onun muhatabidir. son peygamber Hz. Allah tarafindan verilir. Çünkü ondan sonra peygamber gelmeyecektir. içer. Bu nlardan Hz. Iste elçiler içinde ben o tugla konum . her topluma peygamber gönderildigi âyetlerle açiklanmi stir. kendi gayretleriyle peygamber olamazlar. Insanlarin kurtulus ve s aadete ulasmalari. "suhuf" v e dört kitaba imani içine almaktadir. Muhammed'dir. yer. levhalar. Bu peygamberlerin sonuncusu. çoluk çocuk sahibi olurlar. diger peygamberler arasindaki yeri konusunda Imam Ahmed ve Tirmi zî'nin rivayet ettigi hadis söyledir: "Benim Peygamberler içindeki yerim su örnekteki gib idir: Bir adam evini insa ediyor. kitaplarina. Hz. Muh ammed'e "Kur'ân-i Kerîm" verilmistir. "ismet". Hz.s. belli bir millete hitap eden.Kitaplara Iman Islâm'da iman esaslarindan biri de kitaplara imandir. Bu s ebeple onlarin bugünkü sekli "Allah kelâmi" olarak görülmektedir. bugün e ldeki kutsal kitaplar (Tevrat.c. Insanlar. Kur'ân ve Hadîs'te zikredilen "kitaplara iman"i. Kur'ân-i Kerîm. görüyorlar ve hayrete düserek. Insanlar evi ziyaret ediyolar. adi geçen 25 peygamber ve peygamber olup olmadigi tartisilan üç kisi di sinda da peygamberler bulundugu. "Allah'a. Hz. tamamliyor. Kur'ân. vahiy ve mu'cize ile desteklenir. insanlara Yüce Allah'in emir ve yasaklarini bildirirler. sinirli bir zaman için gelmis bir kitap degild ir.a. peygamberlik divan inin mühürleyicisi ve peygamberler zincirinin son halkasidir. Davud'a "Zebur". melekl erine. Kur'ân-i Kerîm'de. k itaplara imani yalniz kendisiyle sinirlandirmamaktadir. içini dösüyor ve bir tuglalik açik yer bir akiyor. Peygamberlerde "stdk". Onlara göre. peygamberlerine" (Bakara 285) imandan bahsederken. Kur'ân-i Kerîm'de diger kutsal kitaplarin muhtevas i hakkinda bilgi verilmekte ve "Zebur"dan ise sadece ismen bahsedilmektedir. Beden ve ahlâk bakimindan insanlar tarafindan tenki de ugramayacak ölçüde mükemmeldirler. "emanet". Kitaplara iman. Böylece onu muhafaza edecegini va'dede n Yüce Allah'in bu va'di yerine gelmistir[438]. o günkü yazi imkânlariyle tesbit edilen table tler. hem mana-siyle Allah k elâmi oldugu Için. Peygamberler de insandir. Peygamberlik. ayni zamanda sir adan bir insan da degildirler. Kur'ân-i Kerîm. onlarin getirdigi hükümlere uymalarina baglidir. kendisi disindaki kutsal kitaplarin tahrif edildiklerini belirtir. evlenir. Kur'ân. Kendisine kitap verilen peygamberler yaninda. bir de onlara tâbi' olan peygamberler vardir. Suhuf'lar'dan sonra büyük kitaplar gelmistir. Peygamber. Bundan dolayi Müslümanlarin büyük çogunlugu. Yeryüzünde mevcut kutsal k plar içerisinde Kur'ân'dan baska aslini muhafaza edebilmis bir baska kitap yoktur. O. çesitli malzemeden yapilmis (meselâ papirüs). Kur'ân. Peygamberler. hem sözü. Muhammed'e (s. Allah arafindan gönderilmis kitaplarin aslina iman olarak anlamaktadir. 'Ah k eske suraya da bir tugla konulsaydi1 diyorlar. Zira Kur'ân kendini taklide çagi rdigi halde bu çagriya cevap verebilen çikmamistir. Ancak onlar. "fetanet" ve "teblig" gibi ortak özellikler bulunur. gliyorlar. çok büyük degisikliklere ugramistir.Peygamberlere Iman Peygamber. Onun peygamberler arasinda müs tesna bir yeri vardir. görüldügü gibi. Hz. Zebur). geçmisten b ahsetmekte.) yirmi seneyi askin bir süre içinde vahiy yoluyla gönderilmistir. Kur'ân. hal üzerinde durmakta ve gelecek için de yol göstermektedir. [439] d. Farsça bir kelimedir. Kur'ân. Musa'ya "Tevrat". Muhammed'in. Incil.sahife-lerdir. Hz. Peygamber tarafindan hem yazdirilmis hem ezberlettirilmis hem de kontrol edilmistir. Suhuf. Isa'ya "Incil" ve Hz. Kur'ân-i Kerîm'de Allah'in seçip görevlendirdigi kimseler i ifade etmek üzere "resul" ve "nebî" kelimeleri kullanilir. Suhuf ola rak bugüne gelebilmis bir sey yoktur.

dünyaya iner. Onlar. diger insanlardan.[441] Hiristiyanlikta ise Hz. Kur'ân-i Kerîm gibi günümüze kadar oriji nal sekliyle gelebilmis ve kiyamete kadar da muhafaza edilecegi va'dedilmis tek kutsal kitap ona verilmistir. Hz. Hz. Diger ilâhî dinlerde peygamberlere bakis. Men Hindistan'da Budda. havariler de Isa'nin resu lleri olarak nitelendirilir. XXI/283. Allah'a nisbet edilir. Muhammed'in getirdigi "nizam".undayim" {Fethü'r Rabbani.. yine de bir insan olarak kabul edilip tanrilastirilmazlar. Hz. 124. bazi insanlara hulul eder. Islâm'da söyle açikl nir: Insan. Muhammed'i peygamber olarak kabul etmezler. Musa'nin peygamberi olar ak nitelendirirler. Hz. Onlarin elinde zuhur eden mu'cizeler. Hiristiyanlara göre Mahke-me-i Kübrâ'nin idare edicisi d e Isa'dir. Hz. onlarin tanrilarinin birer "av atara"sidir (hululü). Bazilarinda Ise bir kurucu va rdir. Yüce Allah'in bu lütfunu hayatta iken görmüstür. "Mu-gayy ebât-i Hamse". Hz.Ahirete Iman Kur'ân-i Kerîm'de ve hadîslerde "Allah'a ve Âhiret Günfrne inananlar" seklindeki hitaplarl a Âhiret Günü'nün önemi belirtilmistir. Yüce Allah'in ona bahsettigi üstünlük delillerinden birisidir. Isa'ya secde ve dua edildigi. Muhammed de dahil. Islâm'daki gibi degildir. D avud'un bir kumandanin karisini ele geçirmek için onu savasa yolladigi da kutsal kit aplarinda yer alir. Hz. Isa ve Hz. Yahudiler Üzeyr'e (Ezra) "Allah'in Oglu" dediler (Yapilan aras tirmalar sonucu Yemen'de bir Yahudi toplulugunun bu inanca sahip oldugu tesbit e dilmistir[440]). Allah'a iman gibi. kiyametin vukuundan sonra neler olacagi. ebedî degildir. kitap. [442] e. insanlarla münasebet kurmak için. ceza-mükâfat. K iyamete kadar devam edecek "tek nizam" onunkidir. cennet-cehennem takip ede . onlara degil. Peygamberlik noktasinda aralarinda bir ayrim yapilmaz. onun günahlari bagi sladigi Indilerde belirtilir. Bütün bu hususlar gözönünde bulundurularak. Onlar.Laotze. Hiristiyanlar. O. Ibrahim'in karisini Firavun'a ka rdesim diye takdim ettigi. Muha mmed'in bir hadîsine göre. Kiyametten sonra bütün insanlar diriltilip hser hayati baslatilacak.000 peygamber geldiginden bahseden Hz. Âhiret. Fakat Müslümanlar. Bu. Bununla berabe r onlardan bazilarinin diger bazilarina üstün kilindigi da kabul edilir (kitap veril mesi. M i'raç. "MesîtV'i bir peygamber olarak degil. ahlâk ve faziletleriyle ayrilirlar. Camiu's Sagir. Islâm'da bütün peygamberl er haktir. V/204 (Hadis no:5733) Hz. Âhirete iman da. Yunan'da KserYçfanes. gaybîdir. Bu din mensuplarina göre peygamberler. Onun getirdigi nizam. bütün peygamberleri kabul ederler. Islâm'da. Bununla beraber onlar. dünyada yaptiklarindan hesaba çekilecek. ma'sumluk. bilinemeyen bes husus arasindadir). öldükten sonra tekrar dirilecek. bütün insanlara gönderilmistir. Isa. Muham-med'i. Dünya. Diger ilâhî din mensuplarindan Yahudiler. kendisi hayatta iken uygulama zemini bulmus ve o. Yahudilikte Hz. dünyevi hakimiyet sahi bi bir kral olarak görürler. Harun'u Allah'in degil. sahsî fazîlet ve yerine getirdigi görev gibi yönlerden). Çin'de Konfüçyüs. Hz. Lut'un sarhos olup kizlariyle zina yaptigi. "Tann'nin Oglu" ve tanri. peygamberlerin belirli nitelikleri vardir. Bunun y ninda Kiyamet'in ne zaman kopacagini Allah'dan baska kimse bilemez (Bu. Hz. tarihen bilinen birçok meshur sahsiyetin aslinda bir peygam ber oldugu düsünülebilir: Iran'da Zerdüst. Yakup Tanri ile gürestirilir. Bazi dinlerde peygamber yoktur. fakat bu kurucunun ne oldugu kesin olarak belli degildir. Hinduizmde Tanri Visnu.. bütün âlemlere rahmettir. bütün eski dinlerin hükmünü kaldirmistir. bunu hesap. cez a veya mükâfat görecektir. yani insanin ölümünden. hemen hemen hiçbir peygambere nasip olmayan bir imtiyazdir.

yoksa kötülüge temayül oldugu için mi aslî suç vardir seklinde).Kaza ve Kadere Iman Kader. Ahirete iman. siz bilmezsiniz" (Bakara 216) . ölçülü. Kaza ve kadere inanmak demek iyi ve kötü. Kast dilimleri. Yüce Allah'in hazirlamis oldugu imtihan sartlari çerçevesindedir. Allah onu yar atir.cektir. insanin neyi seçecegini ezelden bildiginden. iradesinin disindaki seylerden sorumlu da degildir. Insan neyi seçerse. Diger dinlerde böyle açik-seçik bir kader anlayisina rastlamak mümkün degildir. O. kalbinin ve midesinin çalismasi kendi eli nde degildir. Allah bilir. gerekli tedbirleri almak ve bütün bunlardan sonra gerisini Allah'a birakip tevek kül etmektir. Levh-i Mahfuz'da olacaklari yazmistir. fiilen yaparak. [443] f. Kisinin irade hürriyeti. Ancak bu seçim hürriyet i. rengi. "son"un her an gelecegi k orkusu içerisinde ruhban hayatina agirlik vermislerdir. konu aslî suçla ilgilendirilerek tartisilir (aslî suç oldugu için mi kötülüge t yül vardir. Hiristiyanlar. boyu. fert ve topluma sorumluluk duygusu kazandirir. Islâm.Islâm'in Sartlari (Islam'daki Seklî Ibadetler) . Bu dinlerde tenasüh inanisi bulundugu için âhiret anlayisi ona göredir. "Ilim ma'luma tâbi'dir" seklinde formüle edilmist ir. kader inanisinda da bu sekilde kendisini göste rmektedir. o sekilde yaziyor. çalismak. bir öncek i hayatinin tabiî sonucu olarak görülmüstür. Islâm disindaki ilâhî dinlerde de öldükten sonra dirilme inanci vardir. Ancak istedigi gerçeklesmedigi takdirde hayirli olanin böyle olduguna kanaat ge tirmek de vardir. Insanin ira desiyle seçtigi isleri yaratmak Allah'a mahsustur. fakat Allah. her iki dindeki asiriligi gidermistir. Bu husus. insanin seçtigine göre yaratan Allah'tir. Yüce Allah. Insana düsen. gayret etm ek. bu bilgisine göre . Imtihan sartlarini hazirlayan Allah. DolayisIyle insanin sorumluluktan kurtulmak üzere "Ne yapalim alin yazim böyleym is" demeye hakki yoktur. dünya âhiret dengesini kur arak. hayatin a ci ve sikintili olaylarina tahammülünü ve sabretmesini saglar. Islâm'da hem çalismak. Allah yazdigi için insan Allah'in yazdigi sekilde hareket etmiyor. kisiyi ihtiraslardan kurtarir. Meselâ Hir istiyanlikta. Bud-dizmde k arma. ileride olacak seylerin Yüce Allah tarafindan önceden bilinip tesbit edilmesid ir. Islâm'daki âhiret inanci. Bu konu. dengeli olmaya. Islâm'da insan. Yahudilikte âhiret k onusu pek fazla islenmemis. kötü sandiginiz da iyi olabilir. iyi ve mesru seyleri ya ip kötülüklerden kaçinmaya çalisir. Kaza ise. Gelecek hayat ise bugünkü hayatin sonucu olacakt r. seçen insan. Ahiret inanisindaki denge. Insanin ne zaman. hayir ve ser ne varsa hepsinin Allah tarafindan ezelde takdir edildigine ve zamani gelince de yine Allah tarafindan bu takdire göre yaratildigina inanmak demektir. dünyevî yön daha agirlik kazanmistir. emek hem de iradesinin disindaki sonuçlari tevekkülle karsilamak vardir. diger bir deyimle seçim hürriyeti vardir. hangi anne-babadan doÖacagi. iradî davranisa dayandirilir. insanin ne sekilde hareket edecegini bildi gi için. bir "karma" sonucu olarak degerlendirilmektedir. Hinduizm aibi bazi din-lerde âlemin e zelî-ebedî oldugu kabul edilir. Hiristiyanlikta ise ikinci bir âlem inanci bulunmakla beraber. bu bilinen ve tesbit edilen seylerin zamani ve yeri geldiginde All ah tarafindan yaratilmasidir. dua ederek bir seyin olmasini isteyebi lir. [444] 4. Hinduizm'de "kar inanisi bir çesit kader anlayisi haline getirilmis ve insanin bugünkü hayati. yapmasi gerekeni yapmak. Dünyada yaptik larinin karsiligini görecegini düsünen insan. bir âyette söyle ifade edilir: "Sizin iyi sandiginiz hakk inizda kötü.

Allah'a karsi olan seklî ibadet bor cunu ödemis olmaktadir. Muhammed. namaz. Aslinda kisinin yaptigi hersey kulluk görevidir. Biri. Buna göre I slâm'in bu bes sartini yerine getiren bir kimse. digerini takip eder. Namaz kilan maddî gel irini bir tarafa birakip namaza vakit ayirdigi için. samimiyetle ve devamli yapilanidir. Namazin içinde Islâm'in sartlarini teskil ed en diger esaslar da yeralir. Bu suur (konsantrasyon) o nun kalbini ve fiillerini nurlandirir. Böylece namazda hem ayakta du rma hem de oturma. Namazin içindeki fa rzlar. yemez. her Müslüman üzerine farzdir. Bunun için namaz. imani kuvve tlendirir. Yine hiçbir dinde ibadetten önce Islâm'daki hadest en ve necasetten temizlenme kadar titiz bir hazirlik göze çarpmaz. Namaz kilan Kâ'be'ye yöneldigi için. Hiçbir dindeki ibadette namazin oniki farzinin tamamt bulunmaz. yer yer sessizlik de vardir. Bu sart yerine getirilmedikçe. vakit vakit kilinan ve kulun Yüce Allah'in dîvanina durarak O'nu n rizâsini aradigini isbat ettigi bir ibadettir. farzdir (farz-i ayn). oruçlu oldugu müddetçe. Oruçlu. farz-i kifâyedir. iman nurunu koruyan bir mahfazadir. Allah katinda. Ancak cemaatla kilmak. içmez. Ibadetin çoklugundan ziyade devamli olmasi önemlidir. Y tJJik namaz olarak Bayram Namazlari vaciptir. Islâm'in Sartlariyle ilgili hususlar. ruhî hayatla bagdasm . Orucun vakti. Bu imanin özü. Islâm'in da baslangiç noktasidir. Allah'in hakkidir ve yalniz O'nun rizâsi için yapilmaktadir. Günlük namaz disinda. Bunun yaninda namazda okuma da var dir. Namazin disindaki farzlar. Bu dört ibadet sirayla anlatilacaktir. fecirden aksama kadardir. Tek basina da kilinabilir. Bunlar. zekat ve hac'dir. Ibadet. Vakte bagli olmayan Cenaze Namazla ri. ergenlik çagina girmis. mü'minin mi'racidir. intikalî farzlardir. Namaz kilan bir sey yiyip içmedigi için namazda bir çesit oruç da vardir. Ibadet. ancak Allah'a yapilir. Islâm'in bes sartini açiklamistir. Namazda Tahiyyât Duasi'nda Sehadet Kelimesi de bulunur. ruhun gidasidir. Ibadet. namazda zekâtin esprisi de vard ir. oruç. Ibadetler.Namaz Bes vakit namaz. ötekileri yapmanin önemi yoktur . Allah'a ve Peygamberine sehadettir. Vakit kavrami.Oruç Her yil Ramazan Ayi'nda bir ay oruç tutmak. ibadettir. Islâm'in bes sartindan ilki. hiçbir dinde Islâm'daki kadar belirli ve d isiplinli degildir. Ibadetin seklini ve mik tarini Yüce Allah belirtmistir. Kulluk. [446] b. [445] a. Hiçbir dinde niyet Islâm'daki kadar ibadetin ana rüknü olmamistir. haftalik Cuma Namazi. Ancak bunlardan bi ri veya birkaçi bulunabilir. Namazda kul. Rabbinin huzurunda oldugunun suurundadir. Amelî tatbikat. iç ve dis temizligi bu iste önemlidir. akilli her kadin ve erkek üzerine farz olan bedenî bir ibadettir."Islâm'in Binasi" Hadisinde Hz. namaz süresince devam eden farzlardir. niyetle baslar. dinin diregi. Namaz. namaz içinde sembolik bir hac da yer alir. daha seva p sayilmaktadir. Islâm'in Sartlarinin geri kalan maddeleri dört büyük seklî ibadeti açiklamaktadir. O'nun rizâsina en uygun olan ibadet. Kur'ân-i Kerîm'in çe sitli âyetlerinde yer almaktadir. I slâm'da ibadet suuru. kulluk demektir. Ibadetler in vakitleri ve ibadet yapanin niyeti. hem rükû hem de secde bulunur. Bütün bunlar niyeti takip eden baslangiç tekbiriyle baslar.

mâlî bir ibadet olup varlikli kimselerin yapmasi gereken bir farîzadir. kefenle çagirmadan. Oruçlu iken helâli terkedebilen Müslüman. Haci adayi. O. Bütün mü'mi kiblesi Kâ'be'yi tavaf. Sinirlari. disiplinli bir hayata ulasma imkâni bulur. küçük ve büyük bas hayvanlar gibi) ve ikleri (üzerinden bir yil geçmesi. Dünyada "Biri yer. Zekât. Aslinda çok fazla olmayan zekât in verilmesiyle zaman içinde orta zümre olusur ve çogalir. en sevdiklerini Allah'a ibadet.. Oruç. Haci adayi. belli bir zümreye mahsus degildir. dermisçesine ma'nevî bir havaya girer. Kabul olunan H^cin (hacc-i mebrûr). yasliya . dinî bir görevi yerine getirmek üzere tutulur. Zekât. uygun yerlere-kisilere verilmesidir. biri bakar. sirf Allah rizasi için yapilan bir hacca göredir. gümüs. Islâm Dinidir. Peygamberimizin bir deve üzerinde Veda Hutbesi'ni verdigi Ara fat'ta vakfe. Isa'nin 40 gün oruç tuttuklari bilinmektedir. Birçok sih hî faydalari bulunsa da oruç. Musa'nin ve Hz. ayrintilari açik-seçiktir. Paskalya'dan önce Hiristiyanlarin uyguladiklari 40 günlük perhiz devresi oruç olma özellig ini kaybetmis gibidir.Hac Zengin ve saglikli Müslümanin ömründe bir defa yapacagi mâlî ve bedenî ibadettir. Oruç. s en ecelle. belirli oranlarda. misafire. Z ekât veren kimse. ayni zamanda dünyanin her tarafindan gelen Müslümanlar için bir sûra. sadece gündüze mahsustur.Zekât Zekât. gerçekte çogalmakta ve bereketlenmektedir. Ramazan bir ibadet ayidir. ticaret mallari. [449] . Böylece temizlenerek eksilen serve t.. Ramazan Ayi'n dan sonra ibadetlerini devamli yapma. Perhiz de degildir. Bazi dinlerde oruç yoktur. Kutsal kitabinda oruçla ilgili en fazla bilgi bulunan din. artma ve temizlenme anlamina gelmektedir. günahlari gidecegi inanci yaygindir Ancak bu söylenilenler. Ancak. Geceli gündüzlü de degildir. Hz. haccin iki önemli farîzasidir. Islâm'in çiktigi. kiyamet bundan kopar" kabilinden zenginlerin hayati na bakip onlari kiskanarak düzen degistirmek üzere ayaga kalkan varliksiz kesimler. iradeyi k uvvetlendirir. Hac. [447] c.ayan cinsî zevklerden sakinir. ayrica Medine'de Mescidu'nNebiyy'i ziyarst etmektedir. O'nun rizasini kazanma gayesiyl e bir müddet için geride birakmis. kefen gibi "ihram" giyerek Yüce Allah'a "Lebbeyk. Hac'da. anarsiye ve totaliter rejimlerin dogmasina yolaçarlar. perhiz sekline dönüsmüs veya asiri züht uygulamalari haline gelmistir . ihram sartlari içinde bir velî hayatina kavusmustur. "Haci" olmak için buralar ziyaret ed ilir. ben ihramla huzuruna geldim". Bazilarinda ise ya önemini kaybetmis. Islâm'daki or uç. Allah rizasi için yapilan bedenî Ibadetlerin en önde gelenlerinden bindir. ticarî-turistik bir zihniyete dayanmayan. artici olmasi gibi) belirlenmis mallarin. bir kongre mahi yetindedir. servetini temizlemis olmaktadir. günümüzde Yahudi ler ve Hiristiyanlar arasindaki uygulamanin o günkü ile ilgisi pek kurulamamaktadir. mecburî degildir. çesitli gelismeler geçirdigi mübare k yerlerdeki bütün Islâmî hatiralar yasanmaktadir. [448] d. denge saglanmis olur. "buyur Rabbim. faki rin zenginin malindaki hakkidir. orucun disinda da harama el uza tmamak aliskanligini kazanir.". sartlari içinde. para. Bütün dinlerde kutsal kabul edilen yerler vardir. kola'yliklari vardir. Zekât. Hastaya. çesitleri (altin. Birçok kimse.

Yüce A llah'in katinda ikrama en lâyik olan kullar. Takva. takv a sahipleridir. O. Peygamberimize "Din nedir? diy e sorulunca "Güzel ahlâktir" cevabini vermistir. fe rdi ve toplumu huzura kavusturan. kisacasi hal diliyle (lisân-i hâl) Islâm'i anlatmalari. Yüce Allah. o olgun bir ahlâka ulasir.Islâm'in Özellikleri ve Diger Dinlerden Farkliliklari/Ayricaliklari Buraya kadar çesitli dinler ve bu arada "ilâhî dinler "de islendi. Müslüman.Islâm'da Ahlâk Islâm Dini'nde ahlâk. All ah sevgisi ve korkusu mü'minin bütün davranislarinin temelinde yer alirsa.9). niyetlere göredir " denilmektedir. Yüce Allah'in katind aki gerçek ve makbul din Islâm olup[454] bu din. taabbüt etmez. Bu korku. Bir hadîste. e n güzel ahlâk üzerindedir. Nitekim . diger ahlâk sistemlerinden ayrilir. saygi ve ta'zime d ayanan bir korkudur. Son olarak anahatla riyle Islâm Dini üzerinde duruldu.5. ahlâkî kaynagini Hz. Sonuç olarak Hz. [450] 6. sahabîler. Islâm ahlâki. güzel ahlâki tamamlamak üzere gönderilmistir. "Ameller. Kur'ân'i kendisinin yolladigini. Burada önce Islâm ve di ger dinler karsilastirilacak. Daha önceki hiçbir kitapta bu garanti yoktur. Allah'tan baskasina tapin maz. Allah'dan baskastndan korkmaz. daha sonra da Islâm'in özellikleri ve diger dinlerde n farkli oldugu hususlar. Islâm. Mu ham-med'in "benden sonra peygamber yoktur" dedigi rivayet edilmektedir. yansitm alari gerekir. ortak bir ahlâ standardi olusturulmus olur. Hz. Ayrica yine bir âyette. dinlerin en ekmeli olduguna temas edildi. Hikmetin basi Allah korkusudur. Gerçekten de mü'minin niyeti esastir. Verilen Ây et ve Hadîste Hz. O'nu Yüce Mevlâ terbiye etmistir. sevgi. Isl ahlâkinda insan davranislari niyete baglidir. [451] a. Allah'dan baskasindan istemez. Dolayisiyle Islâm ahlâkinda toplum düzenini saglayan. onu kendisinin koruyaca gini va'detmektedir (HIcr. bu olgunlugun sonucu elde edilen bir mertebedir. Muhammed'in son peygamber oldugu açikliga kavusturulmustur. Muhammed. onlari örnek edinen Müslümanlarin da sadece dilleriyle d egil. velîler örnek dav-ranislariyle nasil Islâm'in yayili p benimsenmesine yolaçmislarsa.Islâm ve Diger Dinler Kur'ân-i Kerîm'e göre Islâm. "dosdogru din" dir[453]. Muhammed. "Allah'in elçisi ve peygamberlerin sonuncusu"dur[456]. O. "hak din"[452]. davranislariyle. insanlari saadete ulastiran temel prensipler m evcuttur. O'nun razi oldugu. Muhammed'den alir. u özellikler verilirken yer yer karsilastirmalar da yapildi ve Islâm'in farkliliklar ina. Bu yönüyle o. tevhid inancini ahlâkî davranislarina da aksettirir. Insanlar için en güzel örnek olan Peygamberim izin ahlâki da Kur'ân'dan kaynaklanir. her dinin kendine ait özellikleri vardir. Görüldügü gibi. ondan en fazla korkan mut-takîler. "beyne'l-havfi ve'r-recâ" (Korku ve ümid arasinda) bir çizgi takip eder. iman ve ibadetten sonra üçüncü esastir. maddeler halinde siralanacaktir. Islâm ahlâkinin kaynagi ilâhî vahiydir. kötülüklerden kaçinmak ögütlenirse. Toplum hayatinda iyilikler tavsiye edilir. Hz. begendigi dindir [455].

Hz. Muhammed, Kur'ân'i, 23 senelik bir devrede yazdirmis, ezberletmis ve kontrol et tirmistir. Böylece bu asil metin, aynen muhafaza edilerek, günümüze gelmis yegâne Kutsal K itap daha sonraki nesillere teslim edilebilmistir. Bu açiklama, Islâm'in diger dinlere farkinin ilk maddesini baslatmistir. Bu maddede Kur'ân'in akil ve bilim önünde tazeligini koruyabilmis yegâne kitap oldugunu belirtmek de gereklidir. Islâm evrensel bir dindir. Mesaji bütün insanligadir. Bir Âyette bu husus söyle belirtilme ktedir: "Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarici olarak gönderdik" {Sebe1 , 28). Yalniz Hiristiyanlik ve Buddizm, Islâm gibi evrenseldir. Diger dinler millîdi r. Bunlardan Yahudi dini, aslinda evrensel iken sonradan millîlestirilmis gibi bir görüntü kazanmistir. Islâm, tektanrili bir dindir. Bu dinde üçleme, ikicilik, ortak kosmak yoktur. Yüce Allah 'in sifatlari; yaratiklara, baska varliklara, insanlara, canli, cansiz varliklar a verilmez. Tabiati olusturan elemanlar, tabiat güçleri kutsallastinlmaz. Ailah'dan baskasina tapinilmaz. Yüce Allah'in kendine mahsus sifatlari, Güzel Isimleri (Esmâ-i Hüs nâ) vardir. Halbuki Hiristiyanlik ve Hinduizm'de üçleme vardir. Hinduizm, ayrica çoktanr ili bir dindir {Her iki dinde tektanri inanisi bulunsa da). Buddizm, tanri kavram ina sonradan kavusmustur {bu dinde dua yoktur). Taoizm sonralari çesitli dinlerden tanrilar almistir. Yahudi dininde her ne kadar tektanri inanisi korunmussa da T anri'ya istirahat etmek, güresmek gibi yakisiksiz sifatlar verilmistir. Hz. Isa, Budda, Konfuçyüs tanrilastirilmistir. Hinduizm'de zaten tanrilarin insan se kline girdigi (avatara) kabul edilmektedir. Yahudi Dinin'de bazi peygamberlere y akisiksiz durumlar nisbet edilmektedir. (Hz. Yakub'un Allah'la güresmesi, Hz. Davu d'un bir kumandanin karisina göz dikmesi gibi). Islâm dininde Hz. Muhammed, sadece b ir insandir. Kendisine vahiy gelmektedir. O, Allah'in kulu ve elçisidir. Onun görevin e uygun nitelikleri vardir. Islâm, Allah ile peygamber arasindaki çizgiyi korumustur. Bu çizgiyi peygamber, hiçbir s ekilde geçemez (Meselâ Islâm'da Hesap Günü'nün sahibi sadece Allah iken Hiristiyanlikta bu y etki Hz. Isa'ya verilmistir). Ayrica Islâm'da, Hiristiyanliktaki Kilise ve Buddizm 'deki Sangha gibi bir rahip teskilâti, ruhbanlik, hiyerarsi, aracilik, misyonerlik yoktur. Yüce Allah ile kulun arasina fetis, put, peygamber, rahip, melek gibi hiçbi r sey girememektedir. Fert, hürdür, serbesttir. Dogrudan dogruya Allah'tan istenilme kte, sadece O'na dua edilmektedir. Nitekim Fatiha sûresinde "Ancak sana kulluk ede r ve ancak senden yardim dileriz" hitabiyla bu hususa isaret edilmektedir. Islâm'da günah isleyince tevbe edilir, affetmesi için ancak Yüce Allah'a basvurulur. All ah'dan baskasina günah itirafi yoktur. Halbuki Hiristiyanlik ve Buddizm'de böyle deg ildir. Rahip, rahip zümresinin varligi bu noktalarda kendisini belli eder. Hiristi yanlikta genellikle rahip bulunmaksizin sakramentler uygulanamaz.

Tarîhî gelismesi içinde Islâm aslî yapisini koruyabiimistir. Bu hüküm, diger dinler için tekr anamaz. Hinduizm farkli dinlerden çesitli elemanlar almis, bunlarin bir yigini hal ine gelmistir. Belirli kurucusu, inanç sistemi, ibadeti olmamistir. Taoizm de dige r dinlerden bir çok eleman almistir. Hiristiyanlik, daha en baslarda Pavlus'un yoru mlariyla degisik bir yapi kazanmis, gittigi yerlerdeki kültlerden etkilenmistir. B u hususta Islâm'in farkliligi, bir ölçüde, Kutsal Kitabi'nin degismeden günümüze ulasmasi öze ginden gelmektedir (Diger dinlerin kutsal kitaptan daha sonralari yaz ih hale get irildiginden asil yapi tam olarak korunamamistir). Islâm'daki inanç esaslari, dinî kavramlar, sade, kuvvetli, açik seçik, anlasilmasi, anlati lmasi, kabulü kolay, akli-mantigi zorlamayan maddelerdir. Halbuki meselâ inkarnasyon (huftil), aslî suç, tenasüh, gibi kavramlarda bu kolaylik bulunmaz. Islâm'in tarihî gelis mesinde kutsal kitabi ve dinî kavramlarinin açikligi sebebiyle konsillere rastlanmaz. Fakat evrensellikte ona arkadaslik eden iki büyük dinde (Hiristiyanlik ve Buddizm) konsillere ihtiyaç duyulmustur.

Önem tasiyan bir nokta olarak, Islâm'da dünyaya günahsiz gelindigine inanilir. Bu dinde H iristiyanliktaki aslî suç, Hint dinlerindeki tenasüh yoktur. Her dogan, Islâm yaratilisi üzerine temiz, suçsuz dogar. Zümer suresinin 7. ye Fâttr suresinin 18.. Ayetinde belirt ildigi gibi, kimse baskasinin suçunu yüklenmez. Sorumluluk, ferdîdir. Suç ve beden, ferdîd ir (Dogustan gelen suç yoktur, bir beden bir ruh içindir. Önceki kimselerin veya önceki hayatlarin suçu dogustan gelir seklinde Hiristiyanlik ile Hint dinlerinin benzerli k tasiyan doktrinlerini Islâm kabul etmez).

Islâm'da agir, asiri züht emirleri, güçlük yoktur. Kolaylik, kolaylastirma vardir. Hz. Muha mmed, "Din, kolayliktir"; "Kolaylastiriniz, güçlestirmeyiniz; müjdeleyiniz, nefret e ttirmeyiniz" diyerek Islâm'in bu niteligini belirtmistir. Caynizm'de yürürken küçük canlilar i öldürmemek için önce yer süpürülür. Caynizm'in bir mezhebinde dünya mali diye elbise giyil lâm'da böyle asiri buyruklar yoktur. Evlenmemek veya bosanmamak (bazi Hiristiyan mez heplerinde oldugu gibi) seklinde sert kayitlar göze çarpmaz.

Islâm'da dünya-âhiret dengesi vardir. Meselâ Yahudi Dini'nde âhiret motifi çok net olarak is lenmemistir. Gözler dünyaya çevirilmistir. Hiristiyanlikta tersine, gözler âhirete dikilmi stir. Islâm'da dünya, âhiretin tarlasidir. Bir âyette belirtildigi gibi dünyadan nasip de unutulmayacaktir. Islâm'da çalisilmayan gün yoktur. Çalisma ve kazanma, ekmek-alinteri övülü Zekât ve hac gibi ibadetlerin yapilabilmesi, maddî imkâna baglidir. Islâm'da ibadet ve ahlâkla Ilgili konular gelismistir. Islâm'in her an istedigi kulluk da vardir (iman), ömürde bir defa istedigi kulluk da (hac). Tabiî senede (bir defa ze kât; bir ay oruç), haftada (Cuma Namazi), günde (bes vakit namaz) istedikleri de vardi r. Halbuki meselâ Bud-dizm'de dua, Hinduizm'de cemaatle ibadet olmadigi gibi Hiris tiyanlikta âyinler papaz nezaretinde kiliseye tahsis edilmistir. Yahudi dininde ku rban yikilan Kudüs Tapinagi'na bagli görüldügünden uygulanmamaktadir. Islâm'da ibadet, hem aatle hem de tek basina; hem camide hem cami disinda her yerde yapilabilmektedir .

Islâm; sadece zühde, tasavvufa, ahlâka, felsefeye, gelenege dayanan ve her seyi toplam aya çalisip asil hüviyetini kaybeden bir din degildir. Bu dinde ölçü, akil, bilim, düsünce, ö nme, çalisma, fert ve toplum konularina gereken yer ayrilmistir. Islâm'in kendi orijinalligini gösteren yukarida bir bölümü siralanan hususlar yaninda dige r dinlerle paylastigi noktalar da vardir. Bunlarin en basta geleni tektanri kavr amidir. Islâm, bu Yüce Tanri kavraminin en ideal sekline sahiptir. Islâm, diger ilâhi di nlerin kitap ve peygamberlerine de yer verir. Kur'ân-i Kerîm'de ancak 25 peygamberin adi bulunur (üç tartismali olanla 28). Ancak dünyada hayli peygamber görev yapmistir. Hem en hemen bütün topluluklarda Yüce Tanri inanisinin bulunmasi bunun bir isbatidir. Islâm; vahiy, âhiret, kader, melek-seytan, helâl-haram (yap-yapma), nefsi terbiye, iyi lik, erdem gibi birçok elemanlarini diger dinlerle paylasir. Ancak Islâm'da bu elema nlar, bir ölçü içinde, asiriliklardan uzak olarak yer alir. Bir misal olarak temizligi e le alalim. Temizlik önce dis ve iç temizligi olarak ikiye ayrilir. Dis temizliginde; 1- Beden (Islâm'da pis sayilan seylerin bedenden giderilmesi, yikanmak, dis temizli gi, bedenden tirnak ve benzeri kesilmesi istenilen seylerin atilmasi, sünnet, abde st, boy abdestinin maddî temizligi vb.), 2- Elbise (pis sayilan seylerin temizlenmesi veya kirliligin giderilmesi), 3) Çevr e ve gida temizligi (kendimizi tehlikeye atmamamizi emreden Âyete göre suyun, havanin , evin, kentin; imanin en asagi derecesinin yolda ayaga takilan tasin bir kenara atilmasi oldugunu açiklayan Hadîs'e göre yol temizligi) gibi maddî elemanlar bulunur.

Iç temizlik, çok daha genistir:

1- Kalp temizligi (önce tasdîkî, sonra yakînî Iman ile sekten süpheden, kötü düsüncelerden ka ndirmak, tövbe ile günahtan temizlenmek), 2- Ahlâk temizligi (kötü ahlâki atip iyilerini benimsemek), 3- Düsünce-niyet-davranis temizligi (iyi davranis, ihlâs kazanmak), 4- Vicdan temizligi (suçluluk duygusu içinde kalmamak; kul hakkini almamak, helallas mak), 5- Hükmî temizlîk (abdest, boy abdesti, Islâm'in bes sartinin her bir maddesinin uygulani si ile günahlardan arinmak) gibi bir çok hususu içinde bulundurur. [457]

b- Islâm'in Diger Dinlerden Ayricaliklari 1- Islâm hak ve iiâhî dindir; vahye dayanir; evrenseldir; mesaji bütün insanligadir; Kiyam ete kadar geçerlidir. 2- Islâm, adini kutsal kitabindan alan; kutsal kitabi peygamberi tarafindan yazdi rilan, ezberlettirilen ve kontrol edilen, böylelikle degismeden günümüze kadar ge lebilen; aktl ve bilim önünde tazeligini koruyabilen Kutsal Kitab'a sahip olan dindi r. 3- Islâm'da tevhîdin en güzel ve en orjinal sekli vardir. Islâm en mücerret, en mükemmel All ah inancini yerlestirmistir. Islâm'da Allah'in sifatlari, yaratiklara, baska varli klara; insanlara, canli-cansiz varliklara verilmez. Islâm'da Yüce Allah insana benze tilmez; O, hiçbir seye benzemez, ne Tanri insanlastirilir, ne de insan tanrilastir ilir. Islâm'da Allah'in Esmâ-i Hüsnâ'si (Güzel Isimleri) vardir. Islâm'da Allah'dan baskasin a tapinilmaz, dua edilmez; Allah'dan baskasindan istenilmez; Allah'dan baskasina secde, rüku' edilmez, kurban kesilmez, yemin edilmez, tövbe edilmez, günah itirafinda bulunulmaz. 4- Islâm'in belirli bir inanç sistemi, peygamberi, kutsal kitabi vardir. 5- Islâm'da Allah tarafindan gönderilen bütün peygamberlere inanilir; aralarinda bu nokt ada bir ayirim yapilmaz. Peygamberler, Yüce Allah'in kulu ve elçisidir. Islâm'da peyga mberler tannlastirilmaz. Onlara yakisik almayan durumlar isnat edilmez, uygun ol mayan deyimler kullanilmaz. Onlar için ortak bes özellik kabul edilir. 6- Hz. Muhammed, son peygamberdir. Ondan baska hemen hemen hiçbir peygamber ve din kurucusu, getirdigi nizamin kendisi hayatta iken uygulama zemini buldug unu, devlet oldugunu görmemistir. 7- Islâm'da en yüksek otorite, i aynidir. Kur'ân'dir. Dünyanin her tarafindaki Kur'ân nüshalar

8- Islâm'da dünya-âhiret dengesi vardir. Dünya âhiretin tarlasidir. 9- Islâm'da inanç esaslari, dînî kavramlar; sade, kuvvetli, açik-seçiktir; anlasilmasi, anla tilmasi, kabulü kolaydir; akli, mantigi zorlamaz. 10- Islâm, kolaylik ve müjde dinidir. Kimsenin zorla Müslüman yapilmasini kabul etmez. K albleri fethederek yayilmayi esas alir. Dili, irki, dini ne olursa olsun Kelimei Sehadet getiren herkesi Müslüman sayar. Sinif, zümre, irk farki gözetmez, kimseye imti yaz tanimaz. Esitlik ve adalet esasina dayanir.

11- Islâm; akla hitap eder, akilliyi sorumlu tutar, akla ve bilime ön planda yer ver ir. Islâm'da ölçü, akil, bitim, düsünce, ögrenme, çalisma konularina; fert ve toplum münasebe ne gereken yer verilmistir. 12- Islâm'da insan, en güzel biçimde yaratilmis, yeryüzünde halife kilinmistir. Dogustan ge len suç yoktur. Insan, ma'sum ve Islâm fitrati üzere dogar. Islâm'da sorumluluk, suç ve be den ferdîdir.

13- Islâm'da ibadet ve ahlâkla ilgili hükümler gelismis ve nihâî hale gelmistir. Islâm'da, h c hariç, ibadet, belirli bir yere bagli degildir, her yerde yapilabilir. Duruma göre hem cemaatla hem tek basina olabilir. Ma'bette resim ve heykel bulunmaz. Ibadete da'vet ezanla olur. Ibadette Allah ile kulun arasina kimse giremez. Islâm'da ruhb an sinifi da, afaroz da yoktur. Evlenmeme ve bosanmama seklinde sert, agir ve asin züht emirleri de yoktur. Ancak iç ve dis temizlige önem verilmektedir. Sünnet vardir . 14- Islâm, kadina gerçek hakkini ve degerini vermistir. Bütün bu ve benzeri özellikleriyle, ayricaliklariyle Islâm, her devirde, her yerde kendin i kabul ettirir. [458]

Altinci Bölümün Bibliyografyasi A- Yahudilik - Baki Adam, Yahudi Kaynaklarina Göre Tevrat, Ankara 1997. - W.F. Albight, Yahvveh and the Gods of Canaan, London 1968. - Nesim Bahar, Ibrani Tarihi, Istanbul 1969. - D.A. Brovvn, A. Guide to Religions, London 1975, 104-122. - Seymour Cain, "Medieval and Modern Judaism", A Reader's Guide to the Great Rel igions, London 1977, 321-345. - Ahmet Çelebi, Yahudilik, Çev. Ö.F. Harman-A.M. Büyükçinar, Istanbul 1978. - A Dictionary of Comparative Religion, nesr. S.G.F. Brandon, London 1970, 364, 374, 378-385, 451-2, 620. - Mircea Eliade, Histoire des Croyances et des Idees Religieu-ses, Paris 1980, I/348-380, 111/161-190. - Isidore Epstein, Judaism, A Historical Presentation, Gr. Britain 1972. - Mustafa Erdem, Hz. Adem (Ilk Insan), Anara 1993. Ahmet Hikmte Eroglu, Osmanli Dev|etinde Yahudiler, Ankara 1997. - George Fohrer, History of Israelite Religion, London 1975. - Sigmund Freud, Musa ve Tektanricilik, Çev. E. Sevil, Istanbul 1976. - David Goldstein, "The Jews", Our Religions, London 1973, 69-89.

- Ernest Gugenheim, "Le Judaisme", Histoire des Religions, E.G. 1972, II/697-74 5. - Ernest Gugenheim, Le Judaisme dans la Vie Ûuotidienne, Paris 1970. - Ibranî Din Bilgisi (Özetler), Istanbul 1969. - Mordecai Kaplan, Judaism as a Civilisation, USA 1981. - Mehmet Katar, Hiristiyanlikta, Yahudilikte ve Islâm'da Tövbe, Ankara 1997. - Yehezkel Kauîman, The RelIgion of Israel, Çev. Moshe Green-berg, London 1961. -Yasar Kutluay, Islâm ve Yahudi Mezhepleri, Ankara 1965, 114-218. -Yasar Kutluay, Siyonizm ve Türkiye, Istanbul 1973, 11-73, 389-395. - Saban Kuzgun, Hazar ve Karay Türkleri, Ankara 1985, 147-210. - Abdurrahman Küçük, Dönmeler Tarihi, Ankara 1992 (Gözden geçirilmis ve genisletilmis ikinci baski). - Abdurrahman Küçük, "Yahudilikte Arz-i Mevud Anlayisinin Boyutlari", AÜIFD, Ankara 19 92, XXIIl/101-111 -Abdurrahman Küçük, "Ahid", TDVIA, Istanbul 1988. I/532-533. - Abdurrahman Küçük, "Ahid Sandigi", Istanbul 1988. I/535. -Abdurrahman Küçük, "Arz-i Mevud", TDVIA, Istanbul 1991, MI/ 442-444. Maimonides, Commentory on the Tractate Sanhedrin, trans by Freed Rosner, New Yor k 1981, 155-156. Man's Religious Quest, nesr. W. Foy, London 1978, 351-417. Ebu'l Hasen Ali el-Hasenî en-Nedvî, el Erkânu'l-Erbea, Beyrut 1968, 63-66, 171-174, 25 9-268. Abraham A. Neuman, Judaism, The Great Religions of the Modern VVorld, y 1947, 224-284. - S.A. Nigosian, VVorld Religions, London 1975, 7-43. - Hayrullah Örs, Musa ve Yahudilik, Istanbul 1966, 316-446. - James Parkes, A History of The Jewish People, Gr. Britain 1969. - The Jewish Encyclopedia, Copyright 1904. - The Universal Jewish Encyclopediea, New York 1948. - E.G. Parrinder, A Book of VVorld Reiigions, London 1965, 16, 52, 88, 140. - E.G. Parrinder, The VVorld Living Religions, London 1974, 143, 164. - Vicomte Leon de Poncins, Judaism and the Vatican, Çev. T. Tindal-Robertson, Lond on 1967. - Salomon Reinach, Orpheus, Histoire des Religions, Paris 1976, 1/248-311. New Jerse

- Ernest Renan, Histoire de Peuple d'Israel, Paris, 1/1-34, 127-165, 11/82-192. - H. Ringgren-A.V. Strom, Religions of Mankind, Landon 1966, 113-137 ^ - Roy A. Rosenberg, Judaism: History, Practice, Faith, USA 1991, 64-65. - H.J. Schoeps, An Intelligent Person's Guide to the Religions of Mankind, Lond on 1967, 207-227. - Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giris, Ankara 1955, 100-116. - Gershom G. Scholem, Majör Trends in Jevvish Mysticism, New York 1974. - Siddur (sefaradi), New York 1981, 43-44. - Sylvam D. Schvvartzman, The History of Reform Judaisme, 1953. - Ninian Smart, Background to the Long Search, London, 1977, 159-184. - Robertson Smith, The Religion of The Semites, New York 1972. - Sehrisîânî, el-Milei ve'n-Nihal, Kahire 1975, 1/210-220. - Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, Istanbul 1979, 1/15-126 vd. - Hikmet Tanyu, "Yahudiligin Kutsal Kitaplari ve Esaslari", A.Ü. Ilahiyat Fak. De rgisi, Ankara 1967, XIV/95- Kurt Uruby, "Judaism", Dictionnaire des Religions, France 1983, 868-74. - Yahudilikte Kavram ve Degerler, Hazirlayanlar: Suzan Aialu -Klara Arditi ve A rkadaslari, Istanbul 1996. - R.J. Zwi Werblowsky, "Judaism", The Concise Encyclopedia of Living Faiths, Lo ndon 1971, 3-40. - Zaferu'l-Islâm Han, Yahudilik'de Talmud'un Mevkii ve Prensipleri, Çev. in, Istanbul 1981. [459] Mehmet Ayd

B- Hiristiyanlik - Muhammed Atâurrahîm,. Jesus Prophet of Islâm, England 1977. - Donald Attvvater, Christendom, London 1969. - Mehmet Aydin, Müslümanlarin Hiristiyanliga Karsi Yazdigi Reddiyeler ve Tartisma Ko nulan, Konya 1989. - G. Barker, O'nun Izinde (Hiristiyanlik ve Laiklik Tarihi), Istanbul 1985. - La Bible, Paris 1977. - David A. Brown, A Guide to Religions, London 1975, 155-182. - Chateaubriand, Genie du Christianisme, Paris 1966, l-ll.

L. Dodd.Emile GIIIabert. Protestantism.G. Guy. First Century Christianity. Paris 1938. London 1965. Ilahiyat Fak. Ankara 1997. Akif Nuri. Gr. Guignebert.A Dictionary of Comparative Religion. Brandon. 310. New York 1958. Gagauzlarin (Gagavuzlar) nkara 1982 {basilmamis doktora tezi). New York 1 .The Concise Encyclopedia of Living Faiths. 969 Saints and Sacrements of the Armenian Church. .Horton Davies. XXVI/727-750.R.Muhammed Ebû Zehra.Ü. 40-166. "The Christians". Davies. Hiristiyan Dini. Ankara 1997.G. Ankara 1985. 19 72. . The Great Religions of the Modern World. 307-337. London 1971. .Xavier Jacop. 89-104. Eastern Orthodo-xy. nesr. .Alfred Hail. Incil Nedir? Tarihi Gerçekler. S.C. Janin. . London 1973. Edi-tions M'tano ia 1974. Paris 1955. . France 1983. The Founder of Christianity. 337-371. London 1970. The Christian Church. Istanbul 1982.Dictionnaire des Religions. Yahudilikte ve Islâmda Tövbe. . "Ermeni Katogikoslugu ve Meselesine Dair Bir Arsiv Vesikasi Üzerin e". Walsh-John A. . Gr.. Courte Histoire du Christianisme. . 11/1144-1187. Saint Paul ou le Closse oux Pieds d'Argile.Rene Guennau. London 1977. Çev. Hromadka-G.S. A.J. 138139.G.F.Abdurrahman Küçük.Mc Veigh Harrison. Our Religions. . Dergisi (IFD). Roman Cathoficism . "Les Missions Cathologues". A .Mehmet Katar. Ankara 1983. Britain 1972. Ermeni Kilisesi ve Türkler. Dinî Inanislari Üzerine Bir Arastirma. annitto. .H. Hiristiyan Dininin Esaslari. . .Ch. . . .Giussupe Descuffi. Britain 1932. .A. Izmir 1963. . Ed. New Jersey 1947. The Doctrin of TrInity. 359. London 1964. . 284 -307. Gali.P. Mackay. Hiristiyanlikta. Istanbul 19 78. Luigi I. Houtin. 190-195. . . Les Eglises Oriantales et !es Rites Orientaux.Harun Güngör.Abdurrahman Küçük. Hiristiyanlik Üzerine Konferanslar. Kaloustian. .J. The Beliefs of A Unitarian. . 372-373.Harold A. Histoire des Religions. Christian Deviations. Paris 1924. Jesus.Leonard Hadgson.

London 1975. Oxford 1973. Istanbul 1980. Leith. Istanbul 1970. .Etienne Trocme. el-Milel ve'n. Orpheus.Man's Religous Quest.Salomon Reinach. Kahire 1975. . Britain 1977. London 1965. New York 1983.A. Erzurum 1976 {basilmam is doçentlik tezi). .Annemarie Schimmel.H. W.H.John H. 105-159. nesr. Hiristiyan Tanribilimine Giris.Ernest Renan. Histoire des Reiigions. 206-274. Londo n 1967. H.Thomas Michel. Ed. Salih Tug. . London 19 . F.. el-Erkânu'l-Erbea. Çev. Malachia Ormanian. 1972. Cross. 137-175.J. Gr. Dictionnaire des Religions. Walsh. Çev. Ed. S. London 1977.Ninian Smart. . VVilson. . . 11/185-260.The Oxford Dictionary of The Christian Church. Einar Molland. 11/515-558. Islam Peygamberi. Belgi-que 1971. . Schoeps. Fener Patrikhanesi ve Türkiye. Religions of Mankind. . 1/220-229. . Ankara 1979 (basilmamis doçentlik tezi).Ekrem Sarikçioglu.Ekrem Sarikçioglu. .E. . Istanbul 1992. Hiristiyan ve Islâm Dinlerinde Meryem. Jesus in the Ûuran. Nigosian. The History and Literatüre of Christianity. 175-176. Baslangiçtan Günümüze Dinler Tarihi. Christianity. . World Religions. Ankara 1955. . Istanbul 1983.Sehristânî. 401-475. . A Reader's GuIde to the Great Reli-gions. . London 1968. Hiristiyanliga Reddiye. . An Intelligent Person's Guide to the Religions of Makind. Ebu'l-Hasen Ali el-Hasenî en-Nedvî. Istanbul 1980. "Le Christianisme des Origines ou Concile de Nicee". L'Eglise Armenienne. Ström.H. Christendom. London 1978. Foy. Ringgren-Ake V. . . . The Religious Experience of Mankind.Süreyya Sahin. 242-313. VIe de Jesus. 25 9-268.Ninian Smart. . Dinlerde Mehdi Inanci ve Tasavvurlari. Background to the Long Search.L. Parrinder. 417-467 . Beyrut 1968. 67-69.Marguerite-Marie Theollier. Lübnan 1954.Günay Tümer. Dinler Tarihine Giris.Pierre de Lobrrolle. Paris 1976.Muhammed Hamidullah. Paris 1944. Gali. London 1966. Creeds of the Churches. 117-150. MI.G. 43-47.'Nihal.H.Abdullah Tercüman. London 1965.

Mohammed. Histoire des Religions. Parrinder. Ed. Islâm. Feyizli.G. 407-467. Paris 1984. 12. Paris 1950.T. Hamdi Akseki. 467-529. . London 1975.J.S. Asian Religions. . M. Salih Tug. The Great Asian Religions.Ismail Râgi el-Fârûkî. . Hamdi Akseki.A. Istanbul 1943. . Schoeps.Ebu'l-Hasen Ali El-Hasenî en-Nedvî. 9-31 .E. 1980. Britain 1976. 345-407. lti/3-179. London 1969.G. . Jurji. Our Religions.H. 175-202. London 1975. The Concise Encyclopedia of Living Faiths.E. Parrinder. Brown. Ström. . . . 1976. World Religions. VVelter.Fazlurrahmân. 60. Gali. The Great Religions of the Modern World. Histoire des Sectes Chretiennes. Ringgren-A.H. . A Guide to Religions. Hz. Religions of Mankind. London 1973. Lond . Gibb. 147. Histoire des Croyences et des Idees Religieu-ses. 5-31. . Adams. l-ll. 182-218. "Islâm". London 1947. London 1977 . Adem. Gr. New Jersey 1947.Toufic Fahd. Ankara 1993.A. [460] C. 111/71-93. H. 307-379. . 178-224. Ankara 198 1. Beyrut 1968.H.Muhammed Hamidullah.Edvvard J.Hüseyin G. . "Islam".David A. Yurdaydin-Mehmet Dag. An Intelligent Person's Guide to the Religions of Mankind. 184-200.G. Islam Fitrî. 77-103. Ist.77.Mircea Eltade. nesr.Muhammed Naseem. London 1965. 89-104. "Islâm". .A. . W. . Çev. "The Muslims".G. Aydin. A Book of World Religions. el-Erkânu'l-Erbea1.R. Umûmî Bir Dindir.E.A. London 1966. Islâm. nesr. . Ankara 1978. Tabiî. "L'Islâm et Les Sectes Islâmiques". . Islâm Peygamberi. London 1977. Parrinder. Nigosian. .Islam . London 1978.Mustafa Erdem. "Islâm". . . London 1977. The VVorld's Living Religions.Man's Religous Quest. 1 66-200. . 100.Maxime Rodinson. A Reader's Guide to the Great Reli-gions.Charles J.V. Foy. Istanbul 1981. Çev. . Dinler Tarihi.

bu seyler ne zaman olacak? Ve senin gelisine.. 1914'te hayatta bulunan nesil. dünyaya hâkim olan Seytan safdisi birakilmis olacaktir. mille tleri. Britain 1977. Hiristiyanlikta ilk yüzyillar. Modern Dünyada Islâm Vahyi. aslinda. Çünkü yalanci Mesîhler ve yalanci peygamberler kalkip büyük alâmetler ve harikalar yapacaklar. Islâm. Zeytinlik dagi üzerinde otururken. 227-242. Bütün bunlara ragmen Mesîh gelmedi. Ve bi r çok yalanci peygamberler kalkip bir çoklarini saptiracaklar. Yüzyilin ortalarina kadar hemen he men her yüzyilda Mesîhler ortaya çikmistir.Mesîhî Hareketler Yehova Sahitlerinin mahiyetinin anlasilabilmesi.. basindan olmustu. sonra hem Yahudi hem de Hiristiyan dinlerinde zaman zama n büyük bir ilgi toplayan Mesîhî hareketler olmustur. . Onlara göre..[ 462] . Ancak za manla diger konular ön plana çikti ve bu husus. Istanbul 1977-1978 . Armag edon Savasiyle saglanacaktir. Böylece yeryüzünde de Tanrinin Kralligi kurulmus. Eger size: Iste çöldedir deseler de çikmayin. bir inanç konusu olarak. Çünkü simsegin sarkta çakip garpta dahi görüldügü gibi oglunun gelisi de böyle olacaktir. Iste iç odalardadir. tacillerin telkini de o dogrultuda idi..Ninian Smart. ne de Ogul. Asr-i Saadet (Islâm Tarihi).W. O zaman eger bir kims e size: Iste Mesîh burada. yalniz Baba'dan baska. gelecege bira kildi. Aydin. yine Iran Yahudilerini ayni metod-la Kudüs'e götürmek iste yen David Alroy da vardir.Meviâna Siblî.Ninian Smart. 475-543. Imdi uyanik olun. Ömer Riza Dogrul. Çünkü Rabbini zin hangi gün gelecegini bilmezsiniz. New York 1962.. Mesihî hareketlerin bilinmesine ba glidir. M. Yahudileri Hz. aslinda Babil Sürgünü ve çesitli sikintilar sonucunda ortaya çik mis ve dinî-millî bir veçhe kazanmistir. The Religous Experience of Mankind. mümkünse seçilmis olanlari bile s iracaklar. Bu Mesîh adaylari hem aldatmis hem de aldanmislardir. Matta Incilin de söyle denilmektedir: "Isa.. Önce Yahudilikte. . Zira sanmadigniz saatte insanoglu gelir". Gr. Fakat o gün ve saat hakkinda ne göklerin melekleri. Isa'nin "ikinci dönüsü" beklentisi içinde geçti. kisacasi "Seytanin güçleri"ni yokedecegini görecektir. Ankara 1982. Çev. Alden VVilliams. kimse bir sey bilmez. Watt. 184-218.. Insanoglunun gögün bulutlari üzerinde kudretle ve büyük izzetle geldigini görecekler. Böylece XVIII. 2. Bu konuda. . Bu. Background to the Long Search.J. devletleri. Iste size önceden söyledim. basini uzatip. Dav ud devrindeki ihtisama ve dünya hakimiyetine ulastiracak ideal bir kral olarak" be kle-negelmistir.. deseler de inanmayin. Ter. onun yeryüzüne ine rek beraberindeki 144. Z ira içlerinde o kadar Mesîh olduguna inanani vardi ki. Bu ideal. sakirtleri ayrica g elip ona dediler: Bize söyle. [461] baslattigina inanirlar. kilicin kesmey ecegini iddia ederek. beklenenle r gerçeklesmedi.000 Yehova Sahidiyle bütün siyasî kuruluslari. Bunlarin arasinda Yahudileri uçarak Kudüs'e götür cegini va'dederek mensuplarinin herseylerini sattirip daglik bir burundan tepeüstü d enize atlatan Giritli Mose. Hz. . . söyle ki. dünyanin sonuna alâmet ne olacak? Isa cevap verip onlara dedi: Sakin kimse sizi saptirmasin ! Çünkü bir çoklari Mesîh benim diye benim ismimle gelip bir çoklarini saptiracaklar. M. Yahudilikte Mesîh.on 1967. London 1977. yahut surada derse inanmayin.

Bengel'in (1687-1752). Karisi. böyle hesaba. he rseylerini terkederek büyük bir ümitle beklemelerine ragmen. 1879'da "Siyon'un Tarassut Kulesi" dergisini çikartmaya basla di.H. ikincisine de E. O. mistik. birkaç sene sonra da ayni ad altinda bir cemiyet kurdu (daha sonra "siyon" kel imesi atildi). sonra 1844 olarak Kutsal Kitap'tan hesaplama yoluyla çikardi. Kaynagi. peygamberlerin gelecegi. Bunun zaman . bu bir kenarda duran Mesîhî konulara el attilar. bu konuda. [464] 3. gizli. ciddî bir dinî egitim görmedi. Kab-balist. 2) Rüyada veya vizyonda ilhamla bilgi almak. gayesi ile söyledikleri. Bu hareketin kurucusu W. Razil. yeni bir yorum getirdi. Mesîhî hareketler.F. yayinla ri birbirini tutmayan.T. gökte muhakemeyi baslattigini ileri sürdü. R azil. en önemli Mesîhî hareket .A. verilen tarihin dogru ol dugunu. Mesih surada-burada diye iddiada bulunanlara inanmamak gerektigi. büyük iddialarina ragmen öldü. söyle iki yol takip ettiler: 1) Hesaplamak. kapali açiklama ve y mlan bulunan ve çesitli dinlerin içinden baslatilan bir hayli cereyan ve hareket. Ancak mahkemeleri kaybetti. White (1827-1915). 14 yasindan sonra bir tahsil görmedigi. evindeki evlatliga kur yaptigi iddiasiyla. insanlari saptira cagi. bir defasinda "Mu'ci zeli bugday" satisi dolayisiyle kendisini itham eden bir gazeteyi. Razil'dir (Charles Taze Rus-sell: 1852-1916). kökü. Knorr (1977'ye kadar) geçti. Yüzden fazla eser yazdi. Rutherford (1869-194 2) getirildi. "Adve ntizrrT'dir. Miller (1782-1849). ayni tarihten It ibaren bu çesit hareketler Hiristiyanlik Âleminde ortaya çikmaya basladi. Isa'nin dönüs tarihini önce 1 843. Yahudi Mesîhî hareketleri XVIII. Bunlardan ilkine J. kendi ni grubun "pastör"ü seçti. derin arastirmasi ve klasik dillere vukufu bulunmadigi ni yazan bir risale yazarini mahkemeye verdi.Yehova Sahitliginin Tarihçesi Yehova Sahitlignin kurucusu C. zam anla "din'lestirilmek istenmektedir. klasik dilleri bilmedigi. Yehova Sahitligi hareketinin kurucusu da bu görüsü aynen kopya etti. Yerine hareketin avukati J. Kendisinin "Yehova'nin Sözcüsü" olduguna i nandigindan ve Razil'in sahsiyetinin yiprandigina kanaat getirdiginden "Russelis tler" adini 1931'de "Yehova Sahitlerine çevirdi. Isa'nin geldigini.Bu cümlelerden. hayal kirikligina ugradi. hatta yalan yere yemin ettigi. Bahâîligin kurucusu Mirza Hüseyin Ali'den (1817-1892) Hintli çocuk Kr isnamurti'ye kadar Isa'nin kendilerine hulul ettigini ileri sürenler de olmustur. Son iki yüzyil böyle hareketlerle doludur. çikarci oldugu gibi. Yüzyil ortalarindan sonra gözükmez iken. Bunlar. Bu cereyanlardan biri de Yehova Sahitleri'd ir. ilhama dayananlarindan hulûlî olanlarina kadar büyük bir çes ilik göstermektedir. Yerine N. özel metodla rla yönetilen. ana Hiristiyan kitle bu konuda ihtiyatl idir. Ancak bir Kitab-i Mukaddes toplulugu kurdu. kurdugu cemiyetin yüzde doksan hissesini elinde tutuyordu. "insanogl u"nun gelisinin insanlarca biline-miyecegi anlasilmaktadir. uçtaki saf kimselerin hiçbir sey bilmedigi. sirrî. Katoliklere göre daha fazla kutsal kitaplariyle mesgul o lduklarini ispatlama gayreti içinde. Razil. zamanla teskilâti ele geçirdi. Swedenberg'in (16 88-1752) sistemleri misal olarak verilebilir. Fakat o da va'dedilen olaylari görmeden öldü. Razil'dan ayrildi. sahte Mesîhlerin. Böylece onlar. Taraftarlar. Ancak Protestanlar. Yahudilerin "kabbala" denilen kutsal kitabin harf düzeninden gelecekle ilgili sirlar çikarmak usulünden faydalandilar. Razil. yalan söyledigi. yalanci. Bu mah kemelerde onun sahsiyetiyle ilgili bazi önemli hususlar ortaya çikti: "Pastör" olmadigi . Yehova Sahitlerini anliyabilmek hususunda.[463] Incillerdeki bu gibi açiklamalardan. bir defasinda da gerçekte dinî bir hüviyeti. hemen büyük çogunlukla Mesîhî. âlemin sonu ve Mesîh'in gelisinin yalniz Allah ta rafindan bilinebilecegi anlasildigindan. Sonradan E.

Isa Mesîh. resim. 5. haç. 13. Isa Mesîh. insanligin kurtulusu için gerekli olan fidye olarak ödemistir. Yehova'nin sahidi. millî sinirlari kabul etmez. yeryüzüne insan için en iyi hayat standardini getirecektir. Hayata götüren yol. 10.Tanri tektir ve ismi Yehova'dir.Isa Mesîh. Knorr'dan sonra teskilati bir idare heyeti yürütmektedir. Tanri tarafindan mu'cizevî olarak dogmasi saglandigindan. 12. fakat yaratilmistir. [465] 4. Ölüler. dir mektir.Insanlik. ha atini. Âdem'in günahindan dolayi ölmektedir. Mukaddes yazilardaki hakikati bildirmek sorumlulugu altindadir. insanligin müsterek mezarina gidecektir. Âdem'den miras alinan günah sona erecek tir.Ilâhî Krallik. ruhî varlik olarak yasamaktadir.Din. yeryüzünü adaletle ve sulh içinde yönetecektir.Cehennem diye insanlarin ruhlarinin azap çektikleri bir yer yoktur. ruhî Israillilerle yapilmistir. tekâmül etmemis.000 civarinda Krallik misyoneri yetistirildi. Ölümden kurtulmak için yegâne ümit. Isa'nin yönetimindeki "Gökteki Tanrisal Krallik". Bu da Ye-hova Sahidi olmaya baglidir. millî marsi. ölümünden sonra ruhî bir sahis olarak diril-tilmistir ve su anda. Yehovanin Sahitleri.000 olan sadece küçük bir sürü. Isa. Kurtulus için Isa 'mn kurbanligi yeterlidir. Tanrinin Sözüdür ve hakikattir. Mukaddes Kitaba her türlü insan sözünden d ha çok güvenilmelidir. herkes davranislarindan bizzat sorumludur. Tanri. 4. Insan onu. Digerleri sahtedir. ke ndini bu dünyadan uzak tutmalidir.Seytan.Yehova Sahitlerinin Inançlari Yehova Sahitleri'nin inanç ve âdetleri söyle maddeiendirilir: 1.Agizdan veya baska bir yolla bedene kan almak "Tanrinin Kanunu"nun ihlâlidir.Yehova Sahitleri. Mabed yerine "Krallik S alonlari" kullanilacaktir. bu dünyanin görülmez yöneticisidir. 3. 2. bayragi put olarak görür. Tanrinin Kanununa insanlarin kanunundan ziyade itaat edilmelidir. Tanriya hizmet etmekde taki p edilmesi gereken bir örnek birakmistir. tesbih. Kötülük ebediyen yok edilmis olacaktir. 11. Bütün milletlerden seçile e sayilari 144. mülî duygulari. "Yeni Ahit". Tanri. Tanrinin Ogludur ve Tanriya esit degildir.inda Gilead'da Kutsal Kitap Mektebi kuruldu ve 15. cemaati kendi üzerine bina etmistir (Petrus'un üzerine degil). ölümle birlikte yok etmekted ir. Isa'nin insan öncesi hayati vardir. 6. Isa'da ilâhî tabiat bulunmaz. 9. dünya üzerindeki kötü sistemi Armegedon Harbi ile ortadan kaldiracaktir. Simdi biz son günlerde yasamaktayiz. askerl ik yapmaz.Ruh çagirmak.Mukaddes Kitap. dinlerarasi isbirligi faaliyetine katilamaz. Dua. tan ri Yehova'ya ancak Isa Mesîh vasitasiyla yapilir. Yeryüzü asla i veya yok edilmeyecektir. her fert için kader veya alin yazisi çizmemistir. sadece Yehova Sahitlerininkidir. . Isa. Tanrinin ya rattigi ilk varliktir. 8. büyücülük.Yehova Sahidi. fal bakmak.Tapinmada suret. mum kullanilamaz. 7. bütün insanlara . bir haç üzerinde degil bir direk üzerinde ölmüstür. Isa Mesih ile birlikte hüküm sürmek üzere "Gög cektir. Mukaddes Kitabi n ahlâk standardina uyulmasi sarttir. Isa. anca k bir tanedir. Bu idare he yetinin altinda çesitli hizmet kademeleri vardir. ispirtizma yasaktir. Yehova Sahidi. Insan. Yehova'nin askeridir.

önde gelen kisileri n okudugu iddia edilen bir gazetedir. Yüksek tahsil arast rmalari için bir "Ilahiyat okulu" kurulmustur. çesitli kesi mlerden taraftar toplamaya devam etmistir. Buddha ve hatta bizzat Allah'la konustugu söylentisi etrafa yayilmistir. Amerika'ya tasinmis ve burada gelismeye. önce Buddistt ir. Kore'de "Tong I". malî kaynak temin etmek için. siyasî-kültürel nitelikli gazete. New York ve daha sonra VVashington'da gazete çikarmisla rdir. Onun bu iddiasi Presbiteryen Kilisesi tarafindan sapi k bir iddia olarak görülmüs ve o. Hareket. Moonculuk. Bu gazete. 1959'da. köylü bir aileden dünyaya gefmistir. Bati'da ise "Birlesik Kilise". Vaftizin çocuklara degil. daha yaygin kullanimla. Bunun üzerine Moon. Hareket. 17. ticarî hayata el atmis. Kiliseden kovulmustur. güvenlikle ilgili konulara. balikçilik. Kilise'den kovulusunu takibeden yirmi yil içerisinde Moon'un. sadece Yahudilere verilmistir ve Musa'nin Kanunu ile birlikte son bulm ustur. Tokyo. Moonculuk hareketi. Fakat. bütün dinleri birlestirmeyi amaçlayan. Bu tür faaliyetler halen devam etmektedir. Güney Kore'ye gitmistir.Kendini Yehova Sahitligine adama (vakif). dinî rütbe veya unvanlar Kutsal Kitaba uygun degildir.Yehova Sahidi olmayan herkes onlara göre "keçi"dir ve onlara karsidir. 1936'da. 1950 yilinin sonlarinda Güney Kore'nin sinirlar ini asarak Japonya'ya ve Bati'ya yayilmistir. Kore'de diger din mensuplari ve idarî çevrelerin muhalefet ve baskilariyla karsilasa n Moon ve taraftarlari. [466] B.Hareketin Ortaya Çikisi ve Faaliyetleri Moonculuk.Ruhanî sinifi. Hz. 15. 16. yetiskinlere ve tamamen suya daldirmakla olacagina inanirlar. sonra Protestan Hiristiyan Kiliselerinden biri olan Presbiteryen Kilisesine katilmistir. Moon'un telkinleri taraftarlarinca kaydedilmis ve Ingilizce "Di-vine Principe" (Ilâhî Prensip) adi alti nda nesredilmistir. Moonculuk (Mooncular) olarak da isimlendirilmistir. "Tanri Kralligi"ni kurma görevini tekl if ettigni iddia etmistir. diger yandan kültürel faaliyetlere yönelmistir. 1954'de. Musa. zaman zaman hapse atilmislardir.Sebt Günü. 18. Bu hareket. "New York City Tribüne" isimli. özellik . Hz. bir yandan sermaye k azanmak için çalisirken. Isa'nin kendisine görünerek.14. Daha sonra. vaftiz vasitasiyla sembolize edili r. 1920 yilinda. Yehova Sahitlerinin inancina benzer bir anlayisa yönelen Moon.MOONCULUK 1. "Moon Teskilati" gibi adlarla adlandirilmistir. sinkretik (uzlastirmaci ) "Birlesik Kilise" hareketi ortaya çikmistir. "Birlesik Aile". Kuzey Koreli Sun Myung Moon tarafindan Güney Kore'de kurulmus bir harek ettir. Güney Kore 'nin baskenti Seul'de.Sakramentlerden sadece vaftiz ile Ekmek Sarap Âyinini "Hatira Yemegi" sekl inde nitelendirerek kabul ederler. Mooncular. Mooncular tarafindan Milletlerarasi k ongreler düzenlenmis ve bu kongrelere çesitli üklekerden ileri gelen bilim adamlari dav et edilmistir. Neticede. O. "Kutsal Ruh Bir ligi". bütün bunlarin yaninda basin yayina da el atmis. Moon'un fikirler i. bitkisel kök ti careti gibi yollarla zenginlesme imkâni bulmustur. Moon. Kuzey Kore'de. taraftar toplamaya devam etmis.

Doguda bu rakam. Onlar. çok çalisma ve fedakârliga dayanir. Tann'nin onlarla bir sevgi verme-alma iliskisi içine girebilec egi için yaratilmistir. Üyelerden evlilik öncesi ve hatta so nrasinda hizmet için bekâr kalmalari beklenir. "Birlesik Kilise"ye katilanlar. yirmi yasini geçmis. hayatlarini "Gögün Krall igi"nin yeryüzünde yeniden hâkim olmasi gayesine adamislardir. evrensel prensiplere göre âle mi yaratan. Tarih. toplulugun merkezlerinde kalmakta. sonraki bütün nesillere geçti. Japonya'da ve Bati'da bütün vaktini bu dinî harekete ayiran lar (fultaym üyeleri). "Ilâhî Prensip"e göre yanlisin düzeltilmesi Mesîh ile gerçeklesecektir. Tanri merkezli degil de. Bu. Ayrica her tarafta. Bu noktada diger Mesîhi y eni dinî hareketlere ve bir bakima Yehova Sahitlerine benzemektedir. Ayrica.Moonculugun Görüs ve Düsünceleri "Birlesik Kilise"nin teolojisi. onlarin 1983'den itibaren Kibris'ta çikardiklari bir gazetedir. Bu hareket mensuplari. VVashington'da yayinlanan iki gazeteden biri olan bu gazete. Gazete. Hiristiyan Kutsal Kitabinin. bir verme-alma iliskisi vasitasiyla. Bütün yaratiklar olumlu ve olumsuz (erkek ve disi) elemanlardan ibarettir. F ultaym üyelerin hayat tarzi. zatî nitelikleri bulunan bir varliktir. onlarin evlilikle takdis edilecekleri bir mükemmelli k merhalesine ulasmalari ve böylelikle onlarin çocuklari. birtakim temel. Ortadogu'da yayinlanan "Middle East Times" (Ortadogu Ahvâli) adli Ingilizce. genellikle iyi tahsil görmüs.le Dogu'daki gelismelere ayrintili bir sekilde yer vermektedir. Amerika'da yayinladiklari d iger bir önemli gazete de "The Washington Times"dir. yeni bir dinî anlayis üzerine kurulmustur. "Free Press Int ernational" (Milletlerarasi Hür Basin). ort a sinifa mensup gençleridir. Lüsifer merkezli. Bunlar. bütün dinlen birlestirmek üzere. daha büyük bir bütün teskil e tmek üzere. Kutsal Kitab'in bazi. ailevî ve muhafazakâr degerleri savunmaktadir. Bu sekilde. Iki üç sene hizmet etmis üyeler Moon tarafi ndan eslendirilir. Kovulma. asagi yukari. Aslî gaye. Kore'dekiler ise bu isi kendi evlerinde yürütmektedirler. Mesîh ve karisi. vaktinden önce. Bati'dakinin iki kati kadardir. çocuklarinin çocuklari Tanri i le tam uyumlu. Tanri ve insan tarafindan âlemin Tanri'nin istedigi duruma getirilmesi girisimi olarak görülebilir. Tanri. Âdem ve Havva. olmadi. hareketin teolojisinin gerektirdigi "yenilestirme"yi saglamak için. zamansiz birlesme sonucu Aslî Suç. Moon'un "Ilâhî Prensip" kitab i. günahsiz bir dünya kurmalariydi. Amerika'nin bazi resmî yayinlari da bu gazeteden zaman zaman iktibaslar yapmaktadir. Âdem e Havva'nin yapamadigini yapacaktir. Ancak o. 1976'dan beri. ay ve yilin ilk gününde veya hareketin kutsal günlerinde and içilir. "The VVorld and I" (Dünya ve Ben). bütün güçlerin en üstünü olan sevginin istismarini içinde bulundura ir itaatsizligin sonucudur. Bunun üzerine Havva. bu olayi söyle bitirmektedir: Bütün tarih. Bu kitapta Tanri. Gerçek Ana-Babayi olusturacaklar ve onl arin evlilikte takdis ettikleri kimseler. Tanri'nin Âdem'e olan sevgisini kiskandi ve Ha vva ile (ruhanî bir sekilde) cinsel iliski kurdu. sadece bir yasa k elmanin yenilisi degil. daha genis fertler içinde birlesmek tedir. en üst seviyede politikacilardan halk temsilcilerine kadar varan çok sayida oku yucu kitlesi vardir. sira Ile. Moon'un "Ilâhî Pre nsip" kitabi. Takdis. Havva ile Seytanin âdi davranisiyla bozuldu. Hareketin mal varligini artirmak ya d a yeni katilmalar saglamak için çok zaman harcanir. Bu teskilât tarafindan mâlî yönden desteklenen dergiler de vardir: "Insight on t he News" (Haberlerin Iç Yüzünü Kavrama). Moon'a göre Amerika'da en hizli büyüyen gazetedir ve o nun. Âdem'i kendisiy le (bedenî) cinsel iliski kurmaya ikna etti. Onlar. [467] 2. Birlesik Kilisenin "Free Press International" adinda bir de haber ajansi bulunma ktadir. yeni bir y orumunu sunmaktadir. gazete. basmelek Lusifer'e (seytan) Âdem iie Havva'ya göz kulak olmasini istemisti. Mesîhî bin yillik devre anlayisina sahiptir. aslî suçsuz dogan çocuklara sahip olacaklard . Kendini tamamen harekete vakfeden üye sayisi Batida onbini geçmezken. önemli bir âyindir. hatta binlerce çift ayni anda bir evlendirme töreniyle tak dis edilir. anahta r figürleri de bunu göstermektedir. yüzlerce.

Hareketin bir baska faaliyeti de. antikomünist mücadelesini sürdürmüstür. Bu. âleme ruhanî ir kurtulus getirdiyse de. Amerika'da. Mooncular'in sigara. daha sonra "Birlesik Kilise"ye kat ildigini belirtmis ve "Dogu Bloku ülkelerinde uzun zamandir yeraltinda yapilan faa liyetleri. Iste bu düsünceler altinda Birlesik Kilise Mensuplari. geri dönmüstür. önce Hiristiyanken sonra Buddist oldugunu. bilim ve din adamlarinin davetini üst lenmistir. beserî ana-babadan dogma bir kimseni lenecegi bir istir. Dördüncü görevli kalmis ve dünyanin çesitli yerlerindeki topl politikacilarin. [468] 3. Simdi artik Amerika'da Muhafazakârlarin destegini kazanmaya çalismaktadir. komünizme karsi bir hareket olarak programlandigi. dört misyoner göndermistir. siyasetçi ve basin mensuplarina. A. Mooncular. âlemi yeniledi. 1989'lara kadar. Ancak Amerika'daki Pro testan çevreler Moon'u ve taraftarlarini kabullenememistir. masraflari teskilâta ait olmak üze re. Istanbul'da. Bütün bunlarin olabilmesi için insanin Mesîh'i kabul etmeye hazirlanacagi bir kurulu s olmalidir. ve rgi ve muhaceret kurallarini bozdugu gibi suçlamalar yapilmistir. artik legal olarak gerçeklestirecegiz" demistir. Moon'u onsekiz ay hapse mahkum etmi stir. "Ilâhî Prensip"e göre Isa böyle bir kimse idi. Böylece o. Frank Kaufmann. Men uplari da Moon'u Tanri'nin göndermisi" kabul etmektedir. Bu hareketin beyin yikama yoluyla veya zihin kontrolü teknikleriyle üyelerini celbet tigi ve alikoydugu. Bu olay sonrasinda Moon. 1982'de. Amerika n Federal Mahkemesi. basi n mensuplarinin toplantilarina katilmalarini. düny aya hâkim olup Moon'la bir teokrasi kurmak istedigi. Hareketin mensuplarina ait literatüründen Moon'un. Bu çesit faaliyetler devam etmektedir. ülkemize de son onyil içinde. Moon ve karisinin gerçek ana-ba ba olduguna inanmaktadir. 40 günlük seminer düzenlemisler dir.Günümüzde Mooncular ve Türkiye Birlesik Kilisenin telkinleri her tarafta muhalefetle karsilasmistir.B. Gü ey Kore haber alma teskilâtiyla (KCIA) alâkasi bulundugu. Mesîh'in rolü. ölümüyle bedenî bir kutulus saglayamadi. bürokratlarin. faaliyet alanini Güney Amerika. Bu toplantinin be lli basli konularindan biri de "Islâm-Hiristiyan Diyalogu"dur. Ancak V aftizci Yahya'nin hatasi sonucu evlenme firsati bulamadan öldürüldü. O ve iki arkadasi. teskilat baskisiyla yürütüldügü. her yil baska bir ülkede düzenledigi gençlik kamplar idir. içki kullanmalari. kamp . geçmisin kötülüklerini. bütün dünyada yapilagelmektedir (onlar meshur siyaset adamlarinin. Bu kamp süresince (onbes gün gibi). Avrupa ve Ortadogu'y a yöneltmistir. gazetecilerin. aslî suçtan âzâde.'de Hiristiyan K iliseleri Millî Konseyi'nin Moonculuk hakkindaki karari söyledir: "Bu bir Hiristiyan Kilisesi degildir". Isa'dan önceki devre v e sonraki iki bin yil arasindaki çok sayidaki benzerleri günümüzün "Ikinci Gelis Zamani" o lduguna delâlet ettigi kabul edilebilir. bütün masraflari üstlenerek. 22-26 Eylül 1991'de (President Otel'de).D. Bunlardan biri hem Müslüman Hem de Mooncu olan Mu-hammed Yahya Thompson'dur. liderleri lüks içinde yasarken üyelerinin istismar edi ldigi. iyi islerin garantisi olacaktir. Degisik ülkelerden çesitli dinlere mensup gençler. gördükleri tepki sonucu. Dünya Dinleri Konseyi Yönetim kurulu Baskani Dr. saglarlar). vergi yolsuzlugu suçuyla. bu toplantidan sonra bir dergiye beyana tta. Mooncular. Ortadogu'ya hitap eden "Middle East Times" gazetesinin Tür kiye temsilciligini açmak ve "Dünya Dinleri Üzerine Gençlik Semineri" düzenlemek gibi prog ramlari yaninda. Türkiye'den çagirdiklari ilim adami. Böyle bir kurulus. kendisin i Mesîh olarak gördügü ve takipçilerinden de böyle görmelerini bekledigi anlasilmaktadir. silah imâlâtiyla ugrastigi. aileleri böldügü. masraflari teskilâta ait olmak üzere. kötü borçlarini silecek. Hareket. Ocak-Subat 1992 yilinda. bu gençlik kamplarina davet edilmektedir. fitneci bir teskilât oldugu.ir. zina yapmalari kesinlikle yasaktir. "Council for the VVorld Relgions" (Dünya Dinleri Konseyi) toplantisini gerçeklestirmistir.

Nit ekim Babîlik de Islâm'dan bin yil sonra zuhur etmistir. Mirza Ali. önce kendisinin beklenen Mehdi'ye açilan "Bab" (Kapi). 1850'de.BABILIK VE BAHAÎLIK 1. Hocasi Kâzim Restî'nin ölümünden sonra o. 26 yaslarindayken. kendisinden sonra da müridi Kâzim Restî'de (Ölümü 1259/1843) ortaya çiktigini söy istir. talebeleri arasindan Mirza Ali Muhammed'dIr. bundan istifade ederek. Halen dünyada iki milyon civarinda müntesibi vardir. idam edilmistir. Ülkemizden d e. içindeki hükümlerin Kur'ân ahkâmini kaldirdigini göreceksiniz". Babîlik. Nitekim benim Kur'ân'im da Muhammed'in Kur'ân'indan daha üstündür. Mirza 'nin. Bundan sonraki seriat da. 1241/ 1826). Ancak nitel ikleri bu kadar açik olarak bildirilen Mehdi. bu kamplara katilanlar olmustur. "Allah daha önceden Muhammed'i göndermis oldugu gibi simdi de beni göndermistir. Kâzim Restî. Muhammed ve Oniki Imam'da apaçik bir tarzda tecelli ettigini. Kâzim Restî'nin ölümünden sonra zuhur edecekti . Sonra o. Islâm'a karsi bölücü ve yikici emeller besleyen Siyonist ve "haçli düny "nin emrinde ve hizmetinde bir fesat cereyanidir.Babîlik BâbîIik. Siraz'da kendisinin beklenen imama açilan bir "Bab" (Kapi) oldugunu ilan etmistir. Beyan'da indirilenden b aska bir seye asla uyma.000'i Güney Kore'de. Muhammed'in hakikatinin kendinden önceki peygam berlerde kismen belirdigini. Muhammed ile mukayese e tmeye baslamistir. Iste size kitabim el-Beyan. el-Beyan adli eserinde su ifadeler yer almaktadir: "el-Beyan'da nazil olan dan veya ondan çikan harfler ilminden. Kur'ân'dan daha fas ih ibareleri oldugunu. zaman zaman. Kâzim Restî'nin 1843'te ölümünden sonra.a katilan din mensubu gençler arasinda diyalog kurulmaya çalisilmaktadir. XIX. Muhammed beserin bir Kur'ân sûresi yapma a aciz oldugunu söylemisse. Ali Muhammed de. Âdem'in çagi ile kendi zamanina kadar . Iste Mirza Ali Muhammed Riza'nin baslattigi bu harekete "Babîlik" adi verilmistir. ben de beser benim. Seyhîli Seyh Ahmed el-Ahsâî (ö. 1844'te. bu konuda. oldukça ileri gitmis ve kendisini Hz.[470] Mirza Ali Muhammed. [469] C. derim. Ileri sürdügü sapik fikirleri karsisinda. Bunun 400. kisa bir müddet sonra bizzat "Mehdi" oldugunu iddia etmistir. Hz. Is lâm âlimleri faaliyete geçmis ve Mirza Ali Muhammed. Isrâiliyat ile süslenmis sathî ve ta mamen tutarsiz fikirlerden ibarettir. el Ahsaî ile birlikte Kerbela'ya gelmis ve orada onun talebesi olmust ur. Muhammed'in 40 yasinda ilâhî vahye mazhar olmasina ragmen kençl isinin £5 yasinda iken "âyef'ler aldigini ve hepsinin de fevkatöde "mûciz" oldugunu söylem istir. Mirza A|i. ayni zamanda zuhurunun çok yakin ol dugunu söyledigi MehdI'nin vasiflarini da açik bir sekilde bildirmistir. Bâbîli kten bin yil sonra zuhur edecektir. Yüzyilin önemli dinî cereyanlarindan birisi ve Bâhâlîgin de baslangici olmust Babîlik ve Bahaîlik. ancak bu hakikatin bin yil gizli kaldiktan sonra simdi kendisinde. vahyin devam edecegi ve Müslümanlarin inandigi gibi peygamberligin de son bul mayacagi kabul edilmektedir. Kur'ân'imin bir harfini bile yapmaya acizdir. Bâbîlikte. Kâzim Restî. 10 00 kadari Fransa'da. Imâmiyye Sîasi içinde tesekkül eden Seyhîlik adli bir tarikatin mahsulüdür. geri kalani Amerika ve diger ülkelerdedir. Bâb'a göre seriat. Ayrica o söyle demistir: "Ben Muhammed'den daha faziletliyim. hocasinin görüslerine uymakla kalmaz. her bin yilda bir degismektedir. çünkü o size fayda vermez" demektedir. sonra bizzat Hz. Onun tariflerine göre bu Mehdi. ortaya çikmis ve "Babîlik"! kur mustur. Seyh Ahmed el-Ahsâî ile görüsmek üzere Tahran'a gitmis ir. bol bol okuyunuz. Hz. Ona göre Hz. yahutta el-Beyan'a taalluk eden seylerden b aska hiç bir sey ögrenmeyiniz". talebeleri yerine bir halef ve "Mehdi" aramaya basla mislardir.

Babasinin ölümünd en sonra. Buna misal olarak e l-Beyân'dan bir kaç cümle durumu iyice anlasilir kilacaktir: "Ondan sonra gelen besinci si : Öküze binmeyiniz. Hayvana gemsiz ve özengisiz binmeyiniz. Kur'ân-i Kerîm'in hükmünü neshettigini söyledigi ve herkesin inanmasi oldugunu iddia ettigi el-Beyan. Allah'in size farz ettigi budur. Ona göre Hz. Karar geregi. bosanma ve miras gibi ibadet ve muamelatla ilgili hükümleri ilga etmis. Esek üzerine. kardesi Mirza Yahya Nuri'yi saf disi birakti. Rus ve Ingiliz se faretlerinin hükümete yaptigi baski üzerine dört aylik bir tutukluluktan sonra 15 Ekim 1 852 tarihinde Bagdad'a sürgün edildi. Otuz yaslarinda iken Molla Abdulkerim Kazvînî'nin yol göstermesi ile Mehdiligini i lân etmis bulunan Mirza Ali Muhammed'e baglandi. Iran ve Osmanli hükümetleri arasinda v arilan anlasmaya istinaden. "Bahaullah" adini takti. bir kismi da Farsça birkaç eseri daha vardir. Tahran'da dogdu. Saraya mensup oldugundan iyi bir tahsil görmüstü. Muhammed'in nübüvvet çagi 1260/1844'de sona ermi stir ve kendisi Islâm dininin hükümlerini degistirmekte mutlak hürriyete sahiptir. tevkif edilerek hapse atildi. Bagdat'taki âlimlerin ve halkin sikayeti üzerine. Mirza Hüseyin Ali. Mirza'nin çok övündügü. kendisine. Tahran'da Mirza Ali'nin görüslerini y aymaya basladi. Kur'ân'i taklide çalismis. evlilik. 20 yaslarinda iken. Bâbîlerle arasinda bir takim anlasmazliklar ortaya çikinca Mirza Hüseyin Ali gizlice Bagdat'tan kaçti. onun talebelerinden o lan Mirza Hüseyin Ali ile daha genis boyutlara ulasti. yani Allah'in ortaya çikaracagi zâtin kendisi oldugunu ileri sürdü. M irza Yahya Nuri ve yakinlari. Bundan dolayi. dil ve dil bilgisi hatalariyla. Mirza Hüsey in Ali. 3 Mayis 1863'de Bagdat'tan Istanbul'a getirilen Mirza Hüseyin Ali. O. Bu adi kendisine taktiktan sonra. edebî yönden düsüklüklerle dolu bir kitaptir. keyfî degisiklikler yapmistir. fakat gülünç olmaktan öteye gidememistir. Böylece Mirza Hüseyin Ali ve ailesi Bagdad'a yerle sti. bu toplanti günlerinin birinde. Orada Iki kardes arasinda tartisma ve düsmanlik son haddini buldu. Allah sizi bunlardan siddetle nehyetmistir". B ir kismi Arapça. va'dedilenin. 1864 yili basinda t opluca Edirne'ye sürüldüler.Bahâîligin Çikisi ve Gelismesi Bâb diye taninan Mirza Ali Muhammed'in ölümüyle Babîlik duraklamadi. bu sürgünden önce Bagdat'in kenarinda oniki gün. siradan bir bilginin eseri olmasini bile mümkün kilmamaktad ir.[471] 2. Kendinizi koruyamiyacaginiz h ayvanlara binmeyiniz. ne de baska bir hayvana gücünün di vurmayiniz. Mirza Hüseyin Ali. Ayrica bu eserdeki fikir. ayrica büyük devletlerin baskanlarina mektup . O. kendisinin "Allah'in ortaya çikaracagi Zât" oldugunu açikladi. Ancak bunlarla binersiniz. Böylece Bâbîleri kendi etrafinda toplanmaya çagirdi. Kur'ân-i Kerîm'de emrolunan namaz. a yni zamanda. oruç. birbirlerini zehirleme tesebbüsüne kadar ilerlettiler. Bâb'in halifesi o lmayi yeterli görmeyerek. düsünce zaaf ve bozukluklari onun vahi y mahsulü olmasi bir yana. Kur'ân ile mukayeseye çalistigi "el-Beyân"idir. Mirza Ali (Bâb).12210 yil geçmistir. Bâbîlerin Nasûriddin Sah'a karsi giristikleri basarisiz suikast tesebbüsün den sonra. yakin dostlariyla veda toplantisi yapti. yakin do stlarina. Edirne'de. belki sakinirsiniz. âhiret ve kiyamete dâir esaslari da k eyfine göre te'vil etmistir. Bâbîlerin Istanbul'a sürgün edilmesine karar verild i. Mirza Hüseyin Ali. Bunlar isi. Mirza Ali Muhammed'in en önemli eseri. esek sütü içmeyiniz. 12 Kasim 1 817'de. 1863'de. burada dört ay tutulduktan sonra. saraydan ayrilarak muhtelif yerleri dolasmaya basla di.Bahaîlik a. diger Bâbîlerle birlikte.

Hz. nebi ve ya resul demek yerine. Mirza Hüseyin Ali'nin Bagdad'da iken yazdigi bu eserin asli Farsça'dir.000 y il devam edecektir. Muhammed son peygamber degildir. Onlar. zikredilen (mezkûr) ve "Tur'da konusan" ol dugunu ileri sürmüstür. Daha sonra Akka' ya sürülen Hüseyin Ali. [473] ba. Hiristiyanlik ve Islâm'dan alinmis esaslarla kendilerini ayri bir dine mensup olarak göstermeye çalisan Bahâîler. "Kitabu'l Akdes" ile neshedildiklerini ileri sürmüs. bütün dinlerin sözünü ettigi "Mev'ud"d r. Bâb ile sona ermis ve Bahâî devri baslamistir. Bahâîlere göre peygamberler. onlara muhtaçtir. Hz. Hz. Tann'nin kendisinde sahislasmis oldugunu ileri sürmüstü yani ilâhlik iddiasinda bulunmustur. Allah'in zuhurudurlar. Mecûsî bâtinîligi ile basl ayip. yaratiklarina muhtaçtir. Islâm'a karsi çevrilen tarihî entrikalarin son merhalesini teskil etmektedir.Bahâîligin Temel Prensipleri Yahudilik. Bâb'dan sonra ise Bahaullah gelmistir. çagimi zda da canli sekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Hz. ilâhî niteligi ile bir anlamda Tanridir. . Bahâullah'a göre peygamberlerin beserî ve ilâhî iki vasfi vardir. beserî nitelikleri itibariyle yer içer. uyur. daha önceki kitaplarin insanliga yetmedigi için . sadece Tanri zuhuru an Bahâ'yi müjdelemek için gönderilmislerdir. [472] b. "Kitabu'l-Akdes"ö'\r. Âdem ile baslayan n ebîler devri. Bunlarin ilki el-Ikân 'öir. bâtinî tev'iller. Teb'asiz kral olmiyacagi gibi mahlûku olmayan Halik yoktur. hastalanir ve ölür. Bahâ'nin vücuduna hulul etti". Bahâîlere göre Allah. bir kralin teb'asina muhtaç olusu gibi. Islâm inancindan sapmislardir. Âdem'den bu yana gelip geçmis bütün nebî ve resuller. Mirza Hüseyin Ali'ye (Bahaullah) nisbetle "Bahaîlik diye ortaya çikan bu hareket.yazarak kendisine uymaya davet etti. orada öldü. asilsiz hikâyeler ve temelsiz id dialarla doludur. Bâb'in halefi ve Bahâîligin gerçek kurucusu olarak kabul edilmeye baslandi. Peygamber. Çünkü o. 29 Mayis 1892'de. Bahaîlik. O. Mirza Hüseyin Ali. Muhammed'den sonra. Bâbîlerin çogunlugunca. "Tanri zuhurlari" adini vermektedirler. kullarina tecelli edebilmek için.Iman Esaslari Bahâîlere göre Allah'a. Böylece Bahâ. Bu iki eser Bahâîler için önemlidir. Kur'ân-i Kerîm'ih üslûbunu ve sözlerin taklit etmeye çalismistir. resullerine. Bahâ'nin görüsleri ve zuhuru için birer baslangiç olarak indirilmislerdir. kitaplarina. iman ve ibadetle ilgili birtakim hükümlere sahipt rler. Bâb ve Bahâ'ya inanmak. Talebeleri de onun için "Bahâ bizzat ilâhti". kendini izhâr etti" demektedirler. ilâhî nitelikleri itibariyle ise Allah'in a ksettigi tertemiz bir aynadirlar. Eser. Varlik. Bu eser. Bu devir de en az 500. Mirza Hüseyin Ali'nin "ilâhî irade semasindan geldigini iddia ettigi diger eseri. iman e saslarindandir. Ondan sonra da pe ygamberler gelecektir. önce vazifesi d okuz yil süren Bâb gelmistir. Ancak bu iman esaslarinda. kiyamete. pek çok dile tercüme edilmistir. Allah'in ezeliyet ve eb ediyeti gibi ebedîdir. "Alla h. Bahaullah da kendisinin zikreden (zâkir). "Bahaullah. Bunun için de peygamberlere. Bu faaliyetleriyle o. Bu hareketin. misyonerlik ve Islâm'a karsi olan emperyalist güçlerin y ardimiyla desteklenip beslendigi ileri sürülmektedir. Onlarin inançlarina göre Allah. irili ufakli bir çok eser ve risale yazmistir. Hepsi de nok sandir ve Bahâ'nin gelisi ile tamamlanmistir. Bahâîlere göre. milletlerarasi Siyonizm.

Kitabu'l-Akdes'le neshedildigini ve onun da vahiy mahsulü oldugunu kabul ederfer. günesin dogusundan batisina kadar hiçbir sey yiyip içmemek. Namaz ferdîdir. Bahâî kiblesi olan Akkâ (Israil'de ) sehrine yönelerek yerine getirilir. Bahâîlerin ondokuzuncu ayi olan Alâ ayinda. Bahâullah'in bütün yanlisliklari düzelttigine. Bu üç çesit namazdan birine karar verip kilmak kâfidir. yorgunluk vermeyecek kadar Bahâullah'i n dualarini. Bundan baska her Bahâî için günde. JDiri olan. bir de geliri % 19'undan ibaret bir vergiden söz edilir. Bahâîler. el ve yüzün yikanmasindan ibaret olan abdest alinir. Zekât. namaz. fakat makbul ve tesvi . Aslinda Bahaullah'in kutsal kelimelerinin tekrarindan ibaret bir dua olan namaz. âhiretteki gelismesiyle birlikte s ona erecektir. Bu sartlari tasiyanlar. vergi olarak atihir. Namaz: Bahâîlere göre namaz. kutsal âyetlerin okunmasi gibi hususlardir. Hac: Yalniz erkeklere ve malî durumu iyi olanlara farzdir. 95 defa "Allahu ebhâ" (tekbir) demesi dinî bir hükümdür. el-Beyân'a göre. Namaz. bes defa "Temizl er temizi Tanri'nin adi ile" demek yeterli sayilmaktadir. Oruç . Allah'in yeryüzündeki iki mübarek evi olarak gördükleri ya Bâb'in Sirâz'daki evini veya Bahâ ah'in Bagdat'ta ikamet ettigi evi ziyaret ederler. sermaye üzerinden mallarin beste biri nisbetinde alinacagi söylenen zekât. "Umumî Adalet Evi"nin gelir kaynagi durumundadir. bazi amelî hükümler mevcuttur. [474] bb. ebediyyen ölmeyecek olan ruhlar. Evlenme ve Bosanma : Evlilik. Karar verilen ve kilinan disindak i namazlarin artik o gün kilinmasi vacip degildir. zekât. sene içinde azalmamasi sa rtiyle. küçük namaz. orta namaz. bazi hareketlerle duadan ibarettir. 21 Mart günü oruç bayramidir. kimseye du yurmadan ve kimsenin davetine lüzum kalmadan kilinir. Namaza baslamadan önce. Su yoksa veya suyu kullanamiyacak derecede hastalik varsa. her Bahâî için vaciptir. lütuf ve bagis ebedîdir. ruhun.Amelî Esaslar Bahâîlikte. Ayni zamanda bugün. abdest yerine. Bahâî yilinin il ayidir. Oruç. Onbes yasini bitiren her kiz ve erkek Bahâî'ye. Bahâullah'a göre cennet Allah'a yakinlik. Bahâîlikte dinî bir farz degildir. insanlarin dünyadaki islerin e göre lütufa veya azaba ugrayacaktir. yani 2 Mart-21 Mart arasi da. Cesetlerin yeniden dirilmesi söz kon degildir. kötülüklerden uzak durmaktir. samimî bir kalple Allah'i anmadir. 19 gün olarak tutulur. 15 yasindan küçük. ha c. Bahâîlerde oruç. Kur'âni Kerîm'de zekât için konulan hükümlerin aynen benimsendigi görülmekle beraber. daha önceki mukaddes kitaplarin insanliga yetmedikleri için. Kutsal Âyetlerin Okunmasi: Her sabah ve aksam. bi efa abdest alip kibleye (Akkâ'ya) dogru oturup. Bahâîligin hükümlerini yerine getirmesi farzdir. kiyamet kopmaktadir. Azap. sözlerini okumak. Namaz üç çesittir: Büyük namaz.Bahâîlere göre insan öldügü zaman. oruç. Bahâî t atbikatinda bazi farkliliklara ugramistir. Bahâîler. 70 yasindan büyükler. Ayrica Kur'ân-i Kerîm' in hükümlerinin de geçmis oldugunu iddia ederler. Bunlar. Bahâullah'in Kitabu'l-Akdes'inde. Zekat : Farz olan zekât. cehennem de O'nun bag isindan mahrum olmaktir. ye mis yasina kadar. cennet ve cehennemin gerçek manasini rettigine inanirlar. hamileler ve emzikli kadinlar oruçla müke lef degildirler.

Bu durumda evlilik ve nikah. 9. Bahâîlerin inandikla ri kutsal kitaplardaki sekil ve dualarla yapilir. Bu müddet zarfinda anlasma ve birlesme saglanamazsa Mahfil onlari bosar. siyasî ve benzeri taassuplarin terkedi I mesini. esitligin saglanamiyacagi gerekçesiyle tek kadinla evliligi esas kilmistir.Genel barisi (Mirza Hüseyin Bahâ'nin gelisinin dünyaya barisi getirdigine inanirlar ). Nisan ile nikah arasindaki fasi la 95 günden fazla olamaz.Insanlik âleminin birligini {bütün insanlar kardes olmali).k edilen bir istir. Mihr. 3. özellikle yaptirdiklari mabetler çerçeves inde propaganda faaliyetlerine yönelmislerdir. çiftlere. Ruhanî Mahfil. fakat hos karsilanmaz.Kadin. Bahâullah'in gayesi. Bahâîlikte bosanma olabilir. sehirlerde 19 miskai altin.Dünya Görüsleri Bahâîlige göre dinî hakikat. 7. problemlerine. 10. Bahâîlerin. 6. kendilerini "evrensel" kildigina inandiklari dünya görüslerini ve baslica p rensiplerini su basliklar altinda ele alirlar: 1. 5. fakat Bahaîlik din ola . Her iki taraf geçimsizlik durumund a bosanma talebinde bulunabilir. köylerde ise 19 miskal gümüstür (Bir miskal yaklasik dört gramdir). Kitabu'l-Akdes'te çok kadinla evlilige izin verilmesine ragmen.Asin zenginlik ve fakirligi kaldirarak içtimaî meseleleri dinî esaslarla çözmeyi. 2.Günümüzde Bahaîlik Dünya'da 3 milyon civarinda mensubu olan Bahâîler. [475] bc. Bahâîler. Türkiye'de de mabet yapma girisiminde bulunmuslar. Abdulbahâ.Bütün dinlerin birligini (onlara göre bütün milletlerin dini.Mesîh'in Ruhu'l-Kudüs'ten oldugunu kabul ederler. bi r senelik bekleme müddeti verir.Genel ve mecburî ögretimi. Onbes yasindan küçük olanlarin evliligi caiz degildir. Bahâi olduklarini gizlememeleri sartiyla . Bugün dünyanin birçok büyük merkezinde Bâhâî m ri vardir.Her türlü dinî. [476] c. 8. fenaliklarina ve kararsizliklarina ta tbik edilebilecek tarzda yeniden ifade etmektir. millî. Nikah.Din ve ilim arasinda ahengi. izafîdir. Nikah esnasinda erkegin kadina mihr vermesi sarttir. irkî. Bahâî olmayanlarla evlenmeleri caizdir. bir tek din olmali). mutlak degil. kesin ayriliktan evvel. 4. vatanî. erkek esitligini. içinde yasadigimiz asrin ihtiyaçlarina cevap verecek. Bahâî usulüne göre ya pilir.Dil ve yayin birligini (insanlar için ortak bir dilin bulunmasi). kendisinden önce ge en peygamberlerin telkinlerinde bulunan esas hakikatlari. Nikah ile gerdek ayni günde olur.

Sialkot'da . emperyalistlerin aleti olarak vazif e görmüs ve görmekte oldugu" seklinde görülmektedir.Dogusu ve Gelismesi Kadiyanîlik. Bunun için de hukukî bir karar almak için ugras mislardir. Tefsir. yikici Batîni lik ile baslayip. Hiristiyanlik ve bilhassa Islâmdan alinm is unsurlardir. O. "Siyonist ve haçli dünyasinin. seker ve his teri gibi hastaliklari oldugu belirtilmistir. 1839/1840 yilinda. "melankoli" disinda. bazi azinlik hakla n elde etmislerdir. buralarda. . Onlarin bu gayretleri. Hadis okumus. Bahâîligin ayri bir din sayilamayacagin a karar vermistir. Gulam'in 4 Kasim 1900 tarihinde yayinladigi bir bildiri ile firka. Yüzyilin sonlarina dogru Mirza Gulam Ahmed Kadiyanî tarafindan kurul an firkaya verilen addir. Islâm'a kar si çevrilen tarihî entrikalarin birini ve son merhalesini teskil ettigi. Israil ve Avrupa'nin bazi ülkelerinde s emeresini vermis. 1876'li yillarda. "Ahmediyye" adini almistir.[477] Çesitli inanç sistemlerini uzlastirma tesebbüsü olarak degerlendirilen Bahaîlik. Allah'in huzuru na çiktigini ve vahiyler almaya basladigini iddia etmistir. inzivaya devam etmis ve "riyâzef'te bulunmustur. inzivaya çekilmis. Siîligin Mehdi inancindan dogan bazi anlayislar . müfrit batinî te'viller ve Hurûîîlik'tir. Bahâîligin yeni dedi ve benimsedigi dinî hükümler. Ülkemizde de bu yolda tesebbüsleri olmustur. günlük isi disinda. sonra da mensup oldugu yerden dolayi Kadiyanîyye diye anilmistir. Iyi bir egitim gören Mirza Gulam Ahmed. Gulam'in sahsiye tini ve psikolojisini etkiledigi ileri sürülmüstür. önce. Bu hastaliklarin.[478] D.KADIYÂNÎLIK (AHMEDÎÜK) 1. O. Amerika. agandasi yogun bir sekilde yapilmaktadir. G ulam'in ailesinin.rak kabul edilmedigi için. kurucusunun adindan dolayi Mirzâiyye. Bahâilige Siîligin sapik bir tarikati denilebilecegi gibi. 1526'dan 1857'ye kadar sürecek Gurkanli Devleti'ni (Hind-Türk Imp aratorlugu) kurmak üzere Babür ile birlikte (tahminen 1530 yillarinda) Hindistan'a g iren Türk'lerden oldugu ileri sürülmektedir. dizanteri. "mehdîlik" konusuyla dogmustur. Pencap eyaletinin Gur-daspur bölgesindeki Kâdiyân'da dogmustur. basagrisi. ayri dine mensup insanlar olarak. diger din ler ve temasa geçtigi misyonerlerden Hiristiyanlik hakkinda genis bilgi edinmis. Siîligin Seyhîlik tarikatini sekillendiren fikirler Bahâîlikte yeni bir kaliba sokulmustur. kismen Yahudilik. fakat Islâm dairesinden çikan sapik firkalardan biridir de deni ebilir. kendilerinin ayri bir dine mensup olduklarini. Gulam'in. devamli Kur'ân. mabet yapilmasina izin verilmemistir. Bunun kaynagi. Ülkemizde Bahâî prop Bâbilîk ve Bahâîligin insanliga yeni bir sey getirmedigi görülmektedir. Islâm? firkalar arasinda Is lâm kültüründen kaynaklanan. Firka. bugün Pakistan sinirlari içinde kalan Lahor se hrinin güneydogusunda. kalp çarpintisi. Mirza Gulam Ahmet. Babasi Gulam Murtaza'n in ölümüyle Gulam Ahmed'in hayatinda yeni bir devre baslamistir. babasinin istegiyle 1864'de Sialkot'a {Pak istan'da bir sehir) memur olarak gitmis ve burada bir süre çalismistir. o nlarla ve Hindûlarla tartismalara girmistir. Bahâîler. babasinin ölümünden sonra. Gulam Ahmed. Bu hareket. Ayri dine mensup sa yilmalari ve Bahâîligin yeni bir din oldugu yolunda aldiklari bilirkisi raporlarini delil olarak kullanmislarsa da Türk Yargitayi. Ancak. XIX. Bahâîligin cihansümul bir din say ilmasi gerektigini ileri sürmektedirler.

Ancak g erek Ekber. Mirza'nin. Gulam'in kisiligi yazdigi bu yazilarla öne çikmistir. fakat. Isa b. 1895 yilinin Eylül ayinda. "Mina nu'r-Rahmân"dir. aralik 1896'da . dolayisiyle insanlik. Bu kitabin ilk iki cildinde Islâm'i diger dinlere karsi savunmustur. Lahor'da ansizin ölmüstür. dinlerarasindaki uzlasmazlik kaldirilmis ve dinler. Aldigi vahiylerle bildirilen parolada. "Tavzih-i Meram" ve "Iz ale-i Evham" adli Urduca kitaplarda açiklanmistir. Nanak'in Islaman gerçegine inanmis ve H indûlarla Müslümanlari birlestirmis bir aziz oldugunu ileri sürmüstür. ahenkli bir bütün haline gelmis olacaktir. Lahor'da "Dinler Konferansina katilmis ve bir teblig sunmustur. Luziyana'da. Ona göre bütün dinler. Bundan dolayi Müslüm anlar. 1885'de. Mezari. "Feth-i Islâm". Gulam Ahmet. Peygamber'e ver ilen zahirî ve batinî bilgilerle bezenecegini ve bu kimselerin. O. "Barâhin-i Ahme diyye" adli kitabinin ilk iki cildi ile yayin hayatina girmistir. Gulam. kendisinin Müslümanlarin bekledigi "Mesîh" ve "Mehdî" oldugu iddia edilmis Bu konudaki görüsleri. Urduca kaleme aldigi. Hz.1877-1878 yillarinda gazetelerde Hindûlara ve Hiristiyanlara karsi yazilar yazmis tir. Arapça yazilmis olan bu eserler. 1885 yilinda yayimladigi bir bildiri ile. sezgiye dayanan bilg ilerinin peygamberlerin bilgisini andirdigini söylemistir. Sundugu bu teb lig. Mirza Gulam Ahmed. Meryem'in tabiî bir ölümle öldügü. Bunun yaninda. bir bildiri ya yinlamis ve Allah'in kendisine taraftarlarindan "bey'at" alarak ayri bir "cemaat " olusturmasini buyurdugunu bildirmistir. 26 M ayis 1908 tarihinde. bu yoldan pek çok vahiy aldigini bildirmistir. sahsî övün melere tepki göstermemis ve ondan süphelenmemislerdir. kerametlere. "Kerâmâtu's-Sâdikîn". 1888 tarihinde. arka arkaya yayimlanan. hayatinin üçüncü döneminin parol asini ilan etmistir. Baslangiçta 50 cilt ola rak yazacagini söyledigi "Barâhin-i Ahmediyye"nin besinci cildi 1905'de yayimlanmis. Gulam Ahmed. gerek ayni düsüncenin ürünü olan ve ayni gayeyi tasiyan Babîlik-Bahâîlik basariya asamamistir. "Hamâmetu'l-Busrâ". O. Kadiyanîlik. taraftarlarinin ziyaret yeri olmustur. 1904 Kasim'inda Sialkot'da kendisinin. â ir zamanda. bir tek kisi olursa. O halde bütün dinlerin bekle dikleri kurtarici. kendisinin Onddokuzuncu Yüz . Hindular için de "Krisna" oldugunu ilan etmistir. önceleri. Hiris tiyanlar için "Mesîh". 1893-1894 yillarinda yeni kitaplar yazmistir. Ay ni yilin Eylül ayinin sonunda. dinlerarasi bir uzlastirma faaliyetinin son perdesi ni sahneye koymak gayreti içine girmis oldugu görülmektedir. "Surne-i Çesm-i Arya" (Arya'nin Gözüne Sürme) adli kitabini yayimlamistir. söz verdigi diger ciltleri yazamamistir. daha sonraki yillarda "Sinkretik din" (uzlastirmaci din) anla yisina yönelmistir. Kadîyân Ahmedîleri Lahor Ahmedîleri olarak varligini sürdürmüstür. Arap n bütün dillerin anasi oldugu fikrini ispatlamak için 1895 yilinda yazdigi eser. kendisini. Bu duruma. 1880'de. Hareketli geçen yillardan sonra hastaliklari sebebiyle zayif düsen Gulam Ahmed. Cenazesi Kâdiyân'a nakledilmistir. kitapta bulunan "ilâhî ilhamlara". kehanetlere. Üçüncü ve dördüncü ciltlerde is hyin kesilmedigini.Gulam Ahmed'in Iddialari ve Kadiyanîlerin Bazi Görüsleri Gufam Ahmed. hakkinda övgüler yapilmasina ve ilgi odagi olmasina sebep olmustur. Ahmed. Ayrica Ingiliz Hükümetin e övgülerde bulunarak "Cihad"in gereksizligi üzerinde durmustur.[479] 2. besle elli arasindaki farkin sifirdan ibaret oldugu seklinde bir savunma yapmistir. "Nûru'l-Hak" ve "Sirru'l-Hilâfe"dir. kendileri için birer kurtarici beklemektedir. Peygamber'e tam anlamiyla uyan birisinin. o yüzyilin (Ondördüncü Hicrî) "Müceddidi" ilan etmistir. Müslümanlar için "Mehdî". 1891'de. Ekber Sah gibi. Mirza Gulam Ahmed'in ölümünden sonra görüsleri taraftar toplamaya devam etmis ve neticede " sinkretik Kadiyânîlik/Ahmedilik Hareketi" ortaya çikmistir.

Hindular için e "Krisna" oldugunu iddia etmis ve söyle demistir: "Bana vahyolunduguna göre Raca Kr isna. O. Ben Allah'in zillî ve Buruzî nebisiyim. sonr a. yeni bir hüviyetle ortaya çikmistir. beni beklenilen Isa yapti ve dünyaya gönderdi" demistir. "Allah beni bu yüzyil ve bu zaman için imam ve halife kildi ve beni bu yüzyilin basinda. dogrudan dogruya Isa b-Meryem'in tabiî bir ölümle öldügü esasina dayanir. binaenaleyh onun benzerinin de peygamber olmasi gerekir denilirse. semavî alâmetlerle yeniden kurmaktir. Müslümanlarinki ile ayni idi. bir bayram gününde Cebrail'in isbirligi ile hazir olanlara okudugunu. fakat cüz'î nebiligin açik kalacagini savunmustur. Efendim gibi ben de Mukaddes Ruh'la yardim edildim. bütün açiklikla.a. Önce kendisinin "M uhaddes" (kendisine hitap edilip konusulan) olarak tayin edildigini söylemis. Allah'in buyrukla rini elçilerine ögreten. bir Müslüman bile olsa. bu sözünü benim vasitamla gerçeklestirmis bulunmaktadir". onun peygambe rligini ilan etmesi demektir. peygamberligin son bulmasi konusundaki inanci. Mirza Gulam Ahmed'in mesîhlik iddiasi. Is a'ya Seir'den. Mirza'nin baslangiçta. Muhammed'e Hira'dan görünen Rab. Allah'in yarattigi manevî varliklardir.. yani nebîsi idi ve kutlu ruhu Allah'tan almisti. benim Mev 'ud Mesîh olduguma inanmaz ve bana gelen vahiylerin Allah'tan geldigini kabul etme zse.) ile kesilmis ve kiyamet gününe kadar da o ndan sonra bir peygamber gelmeyecektir. Her Müslümanin. Eski Peygamberlere. insanlarin ruh bakimindan yücelmelerini ve iyi islere yönelmelerini saglayan varli klardir. Melekler vahiy getiren. iman sahiplerine kuvvet veren. Bu yilda "Ilhami Hutb esi"ni nesretmistir. devrinin gerçek bir nebîsi idi. dinî islerde bana itaat etmesi gerekir. bu kitabi "kullarin Rabbi"nden ilhaml a aldigini. .) beklenilen Isa için peygamberligi sart ko smadi. Melekler gözle degil. bana bütün hasmetiyle göründü".s.yil için Allah tarafindan müceddid (yenileyici) olarak tayin olundugunu bildirmistir . bundan baska da bir özelliginin bulunmadigini açikladi" ve "Beni Allah gönderdi. 1901 yilinda bir "Cuma Hutbesi"nden sonr a taraftarlarindan Mevlevî Abdülkerim'in. size okudugum bu sözler. Yüce Allah. 1904 yilinda. bir nevî. cevap ol arak derimki: Efendimiz (Müham-med s. âhir zamanda onun manevî bir mümessilini çikaracagini vaad etmisti ve iste s imdi Allah. Muhaddesligi bir anlamda cüz'î nebilik olarak nitelendirmis. Allah'in birligini. Ve her Müslü in. insanlari karanliklardan aydinliga çikarmam için müceddid olarak gönderd i" demistir. Bu. Kadiyânîlere göre Meleklere iman sarttir. ruhla görülebilirler. Nihayet 1902 yilinda su ifadelerle gerçek niyetini ve durumunu açikça ortaya koymustur : "Tekrar tekrar söyledigim gibi. çok büyük ve kâmil bir ins andi. Yani. sorumludur". O. 1891 tarihinde Müslümanlarin Isa'nin ref'i (yükseltilmesi) konusund a yanlislik içinde bulunduklarini. onun da diger nebîier gibi öldügünü ve Allah'in kendisini Isa'nin gücü ile Mesîh olarak gönderdigini ileri sürmüstür. O. 1901 yilinda Gulam Ahmed. benim Mev'ud Mesîh olduguma inanmasi gerekir. Bu konuda. Gulam Ahmed. bu nlarin vahiy y6luyla aldigi âyetler oldugunu açiklamistir. Bunun mukaddimesinde. Bu konuda. O'na iftira etmek melunlarin isidir. Musa'ya Sina'dan. Isa bir peygam erdi. Mirza için "nebi" ve "resul" sifatlarini kull anmasina itiraz etmemis ve bu husus açikça konusulmaya baslamistir. zamaninda kabul etmesi gereken seyi reddettigi için semal arda cezayi hak etmistir. zamaninin bir Avatarasi. Hiristiyanlar için "Mesîh". . fakat sonralari ögretisine birçok bozukluk sokuldu .a. "vahy" ile içice ele almaktadir. nübüvvet Muhammed (s. Kitaplara iman konusunu. mesîhlik iddiasi ile birlikte mehdîligini de söyle ortaya koymustur: "Mehdî olarak görevim. Onlar. onun Kur'ân seriatina tabi müslüman bir adam olacagini. Kadiyanîler. benzeri Hindu Kisiler ve Avataralar arasinda bulunmayan. tam nebîligin kapandigi ni. kendisinin Müslümanlar için "Mehdî".s. insanlar için sefaatte bulunan . kati ve kesin bir sekilde Kur'ân ve Tevrat gibi Allah'in sözüdür. Çagrimin ulastigi herkes beni islerinde hakan tanimaz. "Eger.

Yüzyil Hint cografyasinin bir proto-tipi olarak degerlendirilen Kadiyanîlik için su kanaate varilmistir: "Hemen hepsi de. Ahmedîlerin itikadî konulardaki en ilginç görüsleri Âhiretle ilgilidir. Pakistan Anayasasi'nin diger azinliklara tanidigi h aklardan ancak yararlanabilen bir duruma düsmüstür. Pakistan'daki Ahmedîler. âhiretin nimetleri manevîdir. çünkü kendilerinin Gulam'in nebitigine inanmadiklarini ve ona inanmayanlara "kâfir" demed iklerini ileri sürmüslerdir. "seriatin". Ahmedîlere göre. kararin kendileri için haksizlik oldugunu.[481] Gelirleri üç kaynaga dayanir. özel okul açabilme ve isletebilme imkânlari kisitlanmistir. Hind dünyasina ait düsünceleri. Hz. ald igi 7 Eylül 1974 tarihli karariyla. ekseriyeti teskil eden Müslüman cemaatine katildiklarini göstermektedir. Her Kadiyanî aylik gelirinin onaltida birini vermek zorundadir. Lahor Ahmedîieri. Bazilari kendisi veri r. abartilmis olarak degerlendirilmektedir. fakat Kur'an-i Kerim'de meleklerin de sefaatçi olduklarinin beli rtildigini savunmaktadir. XIX. Pakistan Parlementosunun. Bu sayi abartma li kabul edilmektedir. gerçekte o. Cebrail'in kendisine geldigi ni iddia etmistir. Ancak za man zaman. yeni mûhtedîlerin çok geçmeden mezhebi terke dip. Bunlarin disinda Kadiy anî olan kimsenin öldügü zaman malinin onda birini mezhebe ayirmasi ve bunu vasiyetine y azmasi istenir. Pakistan disinda. Muhamdde'den sonra nebevi (seriat getiren) vahyin gelmeyecegi görüsünü benimseyerek. kendilerini gizleyeceklerini. Çesitli tarihlerde mahkeme önüne çikarili sorgulanan firka mensuplari. 50 bindir. Günümüzde. Muhammed'le en olgun haline geldigini ve tamamlandigini. bu da. uzun görüsmelerden sonra. Kur'an ve Hz. disaridakilerin de hiçbir sey olmamisçasina faaliyetlerine devam edecekler ini ifade etmeslerdir.Gulam Ahmed. Hz.[480] 3.Bugünkü Durumu Ahmedîyye'nin her iki kolu da. Lahor Ahmedîieri. Amerika için verilen rakam 1975 itibariyle. dolambaçli cevaplar vererek kurtulmuslardir. Pakistan da dahil olmak üzere bütün düny daki Kadiyanîlerin toplam sayisinin iki milyonu asmayacagi ileri sürülmektedir. Fakat yapilan istatistikler. ama yine de Ahmedîlige inanac aklarini. Kadiyanîlik mensuplari için bugün 5-6 milyona varan sayi verilmektedir. Milyonlarla ifade edilen Pakistan disindaki Ahmedîlerin en kalabalik olduklari yerler Afrika ve Ingiltere için 10 bin sayisi verilmektedir. Pakistan'da yayin yapma ve propaganda faaliyet lerinde bulunma. Pakistan'da "Islâm disi bir azinlik" olarak kabu l edilmistir. Onlarin. bunlarin hem bozuk bir sentezi hem de gerek bunlarin ve gerek Hiristiyan mis yonerlerinin temsil ettigi görüslerin bir antitezidir"[482]. Bunlarin basinda zekât gelmektedir. faaliyetlerine sinirlar getirilmistir. dünyan in pek çok ülkesine yayilmis ve görüslerini yayma gayretine girmistir. Gulam Ahmed. gerçek nebîlik için Cebrail'in mutlaka gelmesi gerektigini ileri sürmektedi r. 1960'lardaki tahminlerer^gör e Bati Afrika'da 35 bin. asil sefaat eden in Allah oldugunu. Digeri. Bununla onlar. âhir eni bir durum degildir. simdilik manevî hayatimizin tam ve kusursuz bir imajidir. Hiristiyanliga ait bazi an . bazilarindan da görevliler toplar. ancak seriat getirmemekle birlikte. Muhammed'In sefaatini kabul etmekle beraber. Kadîyanîler. Bura da putperest zencilerle birlikte Hiristiyanlasmis olanlari da "mezheplerine celb etmektedirler. Kadiyanîlik'in bilhassa Siyah Afrika'daki propaganda faaliyetleri çok yogundur. Dogu Afrika'da 5 bin dolayinda Ahmedî vardir. Bu hareket. Islâm kültür tarihinde daha önce söylenmis görüsleri le. her ay yapilan mecburî ödemelerdir. a ncak. Islâm'daki baz i degerler ve düsünceler üzerine.

Müslüman olanlarin sayisi artmis. ve XX. bazi haksizliklari bahane ederek. çesitli cereyan lara kaydirmaya gayret sarfedilmistir. kiskançlik. Onlar. ke lerine göre. yillarc a oldugu gibi. XIX. Ancak. çesitli dünya güçlerinin dinî. menfaat duygularindan. kültürde kendini göstermekle baslamis. dinsî hareketler. nifak tohumlari saçilmis ve Müslümanlari çesitli gruplara bölmeye. mevki ve makam hirslarindan. kin ve reka bet konularindan gayet ustaca faydalanmasini bilmektedir. her akimin ve her dinin karsisinda çesitli cerey anlarin ortaya çiktigi görülmektedir. Müslümanlar arasina sizan bazi fikir ve düsünceler. çikarci. diger taklit hareketlerd en daima farkli olagelmistir. Ancak Peygamb er'in ir-tihalinden sonra. Bunda oldukça basarili da olmuslardir. Bu cereyanlar. kisa zareanda etraflarinda birçok insan toplayabilmist ir. simdi de bu tür cereyanlara ve onlarin zararlarina rastlanmaktadir. orijinal bir din sayilamazl ar. ayri bir cemaat oldukl arini ileri sürmektedir. din denilen orjinal kurumun nitelikleri. Bu cereyanlar. Böylece Islâm'in yayilma alani genisledikçe. siyasî. Bu sinsi cereyanlar. sahsî ihtirasl ardan. Her cereyan da etrafina bir takim insan gruplarini toplayip faaliyetlerini genisletme gayreti içine girmistir. çogunlukla dinî kültür ve bilgiden mahrum kisilere cazip gelmektedir. çesitli sinsî yollara bas vurulmus. cahil ve hatta ruhen hasta kisilerin öncülük ettikleri bu gibi cereyanla r. toplumda tutunabilme kte ve hatta yüzlerce. XVII. Müslümanlar arasinda farkli düsünceler. iktisadî. Bazen dinî yön den cahil kisileri ruhî bosluktan kurtaran bu gibi cereyanlar. baslangicindan beri. . fikirde. Bunlar öyle bir noktaya varmistir ki. kaleler bir bir düsme ye baslayinca (Istanbul'un fethi gibi). Bu gayret ve faaliyetler. bu sayi arttikça çesitli fi kir ve cereyanlar da Müslümanlarin arasina sizmistir. Yüzyilda meyvelerini vermeye baslamis ve nihayet emellerine ulasmi slardir. Isrâiliyat. karsi saldiriya ve yeni gruplar olust urmaya baslamistir. bazen siyasî ideolojilerle. bazen dinî ve cinsî sapikliklarl a.layislari yerlestiren. Müslümanlarin güçlenmesi. Yikici cereyanlar. Bunlarin basinda Isrâiliyat gelm ektedir. zamanin idaresindeki. cer eyanlar. Ülkemizde de. Islâm'in yegâne kalesi ve temsilcisi Osmanli Imparatorlugun un gerilemesine. Çesitli dinlerden ba zi elemanlar alinarak ortaya çikarilan bu hareketler. kültürel gayelerle yönlen eri gruplasmalardir. yikici cereyanlara ve karsi saldirilara hedef olmustur.[483] E. Yüzyilda baslayan bu fa aliyetler. Her hâkim görüsün mutlaka muhalifleri de olagelmistir. dinsî hareketler. Bu gelismeyi kiliç ve silah zoruyla durdurmak için Haçli Seferleri düzenlenmistir. Bu hareketler. en eski tarihî devrelerden itibar en. nihayet parçalanmasina sebep olmustur. çesitli inançlara mensup kimselerden Müslüman ol nlarin sayisi arttikça. bu tür cereyanlar için oldukça müsaittir. ne kadar ustalikla taklit edilirse edilsin. özellikleri. Muhammed'in sagliginda pek etkili olamamistir. Hz. bunu durdurmak için.YIKICI CEREYANLARA KARSI TEDBIRLER Hemen hemen tarihteki her fikrin. Toplumjarin içtimaî ve kültürel yapilari. XVI. Fakat bu da netice vermeyip. kültürsüz toplumlarda gelisen ve bazen çok tehlikeli boyutlara varan bu tür cere yanlar. Hemen hemen her yüzyilda bu tür hare ketlere sahit olmaktayiz. kendilerinin de ayri bir din. sinkretik bir h arekettir. sahabeler bile birbirine karsi kiliç çek ecek hale gelmistir. "türedi dinler"dir. Neticede hem inanç ve hem de fiiliyat yönünden ayriliklar ortaya çik mistir. Bunlar. bazen gizli güçlerin hesaplariyla bir arada yürütülmektedir. Genel le cahil. onlari kaynastirmaya çalisan bir sentezdir. tarihî gelisme içinde. Hiristiyanlik karsisinda hem sayi he m ilim hem medeniyet hem de inanç bakimindan rakip olmasi. galebe çalmasi Hiristiyan lar için büyük bir tehlike teskii etmistir. daha sonra fiiliy ata dönüsmüstür. kiyamlar. Bencil. çesitli mezhepler ve cereyan lar ortaya çikmistir. Yüzyilda çesitli yeni taktik ve stratejiler le gittikçe geliserek ve kuvvetlenerek varligini sürdürmüstür. binlerce mensup edinebilmektedir. Günümüzde de dine benzetilerek olusturulan hareketler. din taklitleri. slâm. zaman zama n hem toplum hem de Islâm için tehlikeli olmustur ve olmaktadir.

Basta gençler olmak üzere. kendine güven duymayan kims eler onlarin avlaridir. Tek gerçek onlarinkidir. sahsî fikir. a. yikici cereyanlarin niçin ülkemize ayri bir önem verdikleri daha iyi anlasilir.Bu konuda kitap ve brosürler bastirmak ve vatandasin okumasini saglamak.Genellikle insan çalmak. özellikle gençlerimize. toplumlari pasiîize etmek. ülkemizdeki anarsik olaylarin. Bu cereyanlara karsi alinacak tedbirleri söyle siralayabiliriz: 1. dinî ve millî suuru uyandir ici yayinlara agirlik vermek. Böyle insan lardan toplumlarina.Yikici cereyanlar karsisinda . . Günümüzde de Mesîhî hareketler. bir yandan insanlarin ümit. Bu cereyanlar. dünya inda bazi gayeleri gerçeklestirmek istemektedirler. büyük vaadlerde bulunurlar. tanitmak . iktisadî-ticarî sonuçlar elde etmek. onlarin en büyük dayanagidir. Amerika'da son on senede buna benzer binlerce hareketin ortaya çikaril digi söylenirse mübalaga edilmemis olacaktir.Bu cereyanlarin zararlarini ve tehlikelerini çesitli yollarla anlatmak. bütün halki bu zararli faaliyetler karsisinda uyarmak. seksden. milletlerarasi hesaplar. spordan. sadece onlarin kurtulusa erisebilecegini ve sadece onlarin mutluluga ulas abilecegini ileri sürerler. yikici ve bölücü faali yetlerin sebepleri kavranilmis olur. tasarruf. dünya dengeleri kurm ak. b. a. üç kit'anin ortasinda yer alan merk me sahip bir bölgedir. Bunalima düsmüs . çesitli dünya güçlerinin heveslerinin yöneldigi. sartlandirmak. siyasî entrikalar. siyasî gelismeler saglamak için özellikle yüzyilimiz a binlerce din iddiali hareket. mutluluk duygular ni istismar edip bazi menfaatler elde etmekte. Aslinda din istismar edilmemeli ve kötü niyetlerle kullanilmamalidir. c. Aglarina düsürdük leri Insanlara hiç bir hürriyet. diger yandan da dini istismar ede rek bazi siyasî sonuçlara ulasmaktadir. her yasta ve her çagda ders.Radyo-televizyon programlariyla dinî kültürü kuvvetlendirici. Islâm Alemiyle. Mesîhî hareketlerin arkasina siginan güçler din takiitieriyle büyük dinleri yipratmak. Ümitleri istismar. mezhep ve tarikat bozmasi cereyanlar dünyayi istil a etmistir. 2. çikarlar. vatan ve milletlerine hiç bir fayda gelmez. robot gibi kullanip militanlastirirlar. mülkiyet birakmamaya gayret göster ip onlari esir ederler. Bunun yaninda. kukla. Özellikle gençler için tehlike büyüktür. benimsetmek. Genellikle bu gibi cereyanlarin kendilerini en güzel kamufle vasitalari Mesîhî konular olagelmistir. c. Yikici cereyanlar. dünyevî gayeler için din alet edilmemelidir. hayatta basariya ulasamamis. aile baglari gevsemis. geçim zorluklan içinde bunalan.Insanimiza. B azi menfaatler. sefkat veya merhametten uzak kalmi s.Insanimizi dinî ve millî kültürle beslemek. seminer ve konfera nslarla Islâm'i ve millî kültürümüzü iyi bir sekilde ögretmek. toplum. aklen ve ruhen tatmin etmek. Millet. elektronik cihazlardan faydalananlar da vardir. Türk Dünyasiyla olan iliskileri ve çesitli dünya deng eleri gözönünde bulundurulursa. milliyetçilik. hiçbir dine hayat hakki tanimazlar. ilgiden yoksun. toplu yasama âdabi gibi seyleri ciddiye almazlar. Cennete sadece kendilerinin gidebilec egini. b.Yikici cereyanlari tanitmak. Bu cereyanlar arasinda uyus turucudan. Bunun için . gizli emeller. Ülkemiz.

Devlet kuruluslari açisindan . .Vaiz.Muhsin Abdulhamid.Islâmi bilgileri köklü ve derin bir sekilde elde etmelerini saglamak.Karsilikli müsamaha. Ter.Yikici cereyanlarin agina düsenleri tatlilikla. kurslar. g. d.Müslümanlar açisindan .Yikici cereyanlarin mahiyetini ve dayandiklari prensipleri çok iyi bilen ihtisa s sahibi kimseler yetistirmek. ihtiyat payini elden birakmamak. 4. d. Zerrin Akgün. b. 5. c. e. b. çalinmasini önlemek. 3.Aralarinda birligi saglamak (asgarî müstereklerde). a. .Millî birlik ve beraberligi korumakla yükümlü bulunan görevlileri bu konuda yetistirmek .Bu görevlilere hem Islâm hem de Türk örf ve âdetlerini iyice ögretmek.Idarî mercilerle ve halkla bu konuda isbirligi yapmak. b. a.Dinî kuruluslar ve din adamlari yönünden .Mahallî tedbirler alinmasina çalismak. 69-255. a. yikici cereyanlar karsisinda yayinl ar.(Babîlik ve Bahâîligin Içyüzü). f.Bahâîlik ve Hukukî Durumlari. c.Dogru ve gerçek olani ögretmek. yazilarla uyarmak ve yetistirmek. Islâm'a Yönelen Yikici Hareketler .[484] Yedinci Bölümün Bibliyografyasi .Vaaz ve hutbeler yoluyla zaman zaman halki bu konuda uyarmak. müftü gibi din görevlilerini. imam-hatip.Kanunî müeyyideler getirmek.d. Islâmiyet Bakimindan Bâbîlik.Herkese hemen kanmamak. Ankara 1975. onlarin agina düsmesini. e. c.M. emperyalist emeller tasidigini ve kökünün disarida bulundugunu belirtmek. e. bu konularda ilmî arastirmalar yaptirmak. vatani yikmaya. im Yeprem-Hasan Güleç.Yikici cereyanlarin en zararlilarini tesbit edip onlara karsi tedbirler almak ve vatandasin. Islâm'i yok etme ye çalisan yikici cereyanlara bu hürriyeti vermemek. milleti bölmeye. millî birligi ve beraberligi parçalamaya yönelik oldu gu.Baska inançlara saygili olmayan.Sinsî propagandalarin arkasindaki gayeyi sezmek. Ankara 1975. d.Bu tür cereyanlarin sirf Islâm'i. sahsiyetini rencide etmeden uyarmak. incitmeden.

Ankara 1967. Bahaullah ve Yeni Devir. Çev.T. Washington 1973. "Unification Church" The Encyclopedia of Reli-gion. Ter.M.Muhammed Zerendî.Ethem Ruhî Figlali. "Amerikan Moon Tarikati Türkiye'yi Örgütlüyor". Moon. Bahaullah'in Dini.Esmahan Aykol. . Istanbul 1970. Ankara 1973. Level 4 (New York 1980). Ter. .Outline of the Principle. "Moonisme". Kahire 1975 (Keylâni'nin Zeyli).N. France 1983. .. Dictionnaire des Religions.F. XV/141-143.J. Yedinci Gün Adventizmi. 1960. . . Istanbul 1985 (Türkiye Bahâi'ler yayini). BÖLÜM MISYONERLIK FAALIYETLERI VE GÜNÜMÜZDE DIYALOG ÇALISMALARI . Sabit. . . 36-40.Yasar Kutluay. el-Milel ve'n Nihâi. Islâm ve Yahudi Mezhepleri. 1144-1145 . Akdamar. [485] VIII. . "Bab" ve "Bahâuliah". Istanbul 1974.Sehristârtî.Ethem Ruhi Figlali.Ahmed Yezdanî. London 1971.Bahâî Dini..Sevki Rabbani. S a: 3. Paris 1983. Mecdi Inan. .Ali Rafet Öskan. . Istanbul 1932. . Yehova Sahitleri. Ünal-A.Baha'i World Faith. Nokta. Moon and the Unification Church. Divine Principle.. Ankara 1995. .S. Ankara 1973.Günay Tümer. Nebil Tarihi. Babîlik ve Bahaîlik. S. . . . Esselemont. Hikmet Tanyu. 13 Ekim 1991. "Baha'ie". Il/ 163-165. Hikmet Tanyu. Huart.Julien Ries. Bahai Dini. Türkiye'de Laiklik Ilkesi ve Yehova Sahitleri. Bahaî Dinine Toplu Bakis. . . Kule Kitaplar i. 143-144. Izmir 1986. Özsuca. Nashville 1977. S.S. . Can. Çev. 11/41-56.E.Ninian Smart. Mecdi Çelebi. . . . Istanbul 1979. Ankara 1965. The Religious Experience of Mankind. I/264-273.M. Sondag.Cl. Minu Derahsan. Istanbul. Illinois 1952. Yeni Dokümanlarin Isiginda Yehova Sahitleri.Ankara 1981. Islâm Ans. Istanbul 1987. (Yayinlanmis Doktora Tezi). 223. Dictionnaire des Religions. Kadiyanilik.Yves de Gibon. .Eilen Barker. Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler.

mensuplarini çogaltmak isteyen he r teskilat. özel olarak Hiristiyanliga. vekâlet. kendi din ve inançlarindan kuvvetli bir digeri karsi sinda. tarikat ve gruplarin basvurdugu bir yayilma metodudur. bir kimseye bir isi yapmasi için verilen özel vazife anlamina gelir. yayilmak. onlarin yayilmasini istemez. Doyayisiyle misyoner yetkili. Hiristiyan ligi yaymayi vazife edinmis. herkese yaymaya çalisan dinlerdir. taraftar kazanmak isteyen hemen hemen her dinî fikrî kurulusta temel esaslardandir. din ve inanç sahipleri. baskalarina aktarilmayan dinler de misyonersiz dinlerdir. din veya mezhebi hâkim kilma veya yayma gayesiyl e çesitli mücadele ve savaslara sahit olmaktayiz. Misyo-nerli dinler. Tarihte. yetki. geri kalan dinler de misyonersiz d inler olarak görülür. Misyonerler. Misyon kelimesi. sahip oldugu fikir. Misyon. Buddizm misyonerii. beili sinirlara bagii olmayan . misyoner ligi genel anlamda kullanirlar. sözlükte. Islâm. Bu münasebetle dmleri misyonerlige yer verip verme melerine göre de tasnif ederler. görev. mesajini her tarafa. dinî de olabilmektedir. Bu ölçüye göre Hiristiyanlik. Bunla rin basinda sir dinleri mensuplari gelir. misyoner yetistiren odakl ar olarak çalisir.Misyonerlerin Gayesi Yeryüzünde bazi fikir.Bu gaye ile kurulan kuruluslara misyon. Bugün de ideolojisini veya inancini . Bunlar. Bunda basarili olmasa da en azindan rakib dinin mensuplari nin zihnini karistirmaya veya kendi mensuplarini birlik içinde tutmaya çalisirlar. bu isi organize eden. Bu görev ve yetki diplomatik olabildigi gibi.Misyon-Misyoner-Misyonerlik Misyon ve Misyoner kelimeleri Latince "missio" kelimesinden türemistir. fikir. Ancak bunlarin bir kismi. bugün genellikle kiliselerin Hiristiyanligi Hiristiyan olmayan ülkelerde y aymak gayesiyle olusturduklari kuruluslar ve bu kuruluslarda faaliyet gösteren kims eler için kullanilmaktadir. rahip ve rahibe. baska di nde. inanç ve fikir mensubu insanlari da kendisinink ine katmaya çalisirlar. Belli bir bölgeye. belli b ir guruba bagli olan. bu misyonlarda ^azife yapanlara misyoner. Bazilari da yayilmak. [486] 2. çogalmak isterler. düsünce. özel olarak Hiristiyanliga sâmil kilinmasina ragmen. mis yoner olarak adlandirilmaktadir. Bu arada baska din. Bunun için herkesin ayni inançlara sahip olup saadete ermesi hedeflen ir. misyonerlige basvurur. kendisini bir fikrin yayilmasina adamis kimse demek tir. Bu kelime. misyoner ve misyonerlik kelimeleri. bu faaliyete de misyonerlik denilmektedir. kendi mensuplarinin onu benimseyip ayrilmamasi için faaliyette bulunma gere gini duyarlar. yegâne dogrunun ken-disininki ve tek kurtulusun da onda oldugu inanç ve gay esine sahiptir. genelde diger bazi din. Bu. inanç. Misyonerlik.A. fikir ve kanaatini yaymak. genel olar ak da diger evrensel dinlere samil bulunmaktadir. inanç. Ingilizce' de ve Fransizca'da misyon (mission) ve misyoner (missionaire-missionary) seklind e kullanilmistir. görevli kimse.MISYONERLIK FAALIYETLERI 1. Böylece kendi dinî inanç ve kanaatler ini bir ülkede yaymaya çalisan herkese misyoner denilmektedir. Dinî faaliy et ve propaganda için kendisine özel bir görev verilen din adami. Misyoner kuruluslari. Çünkü dogru k abul ettigi inanç. Bir din bilimi olan Dinler Tarihi alaninda çalisan bazi dinler tarihçileri. baska inanç ve düsüncede olan insanlari mensubu bulunduklari dine kazanmayi gaye edinirler. düsünce.

Avrupa'y a hâkim oldukta sonra. Mezopotamya ve Ön Asya) tanri alis-verisi vardir. Tarihte de en tesirli propaganda yolu bu olmustur. Öte yandan bazi dinlerde de {Eski Avrupa. Bunlardan biri de misyonerliktir. Bu sirada dünyaya hâkim olma gayesindeki Hiristiyanligi durdurabilecek tek din Islâm. Yüzyilin ortalar ina dogru Avrupa'nin merkezine kadar ilerlemislerdi. bu anlayislara olan baglilik üzerinde durulmus ve tartisilmis. insanlarin bir arada. Kur'ânin metoduna göre. misyonerlige yer verip dogdugu yerin sinirlarindan . Bir kabîle veya millet. Müslüman Türklerin basarisi. Elçiler insanlarin Allah'i bilmelerini. Istanb ul alinmis. mensuplarinin sayisi da artmakta idi. Türk azanmis ve Türkler Islâm'i dünyaya yaymaya cehdetmislerdi. Mücadelede. en azindan kendi mensuplarini birlik içinde ayakta tutabilmek. Bir kismi da. d igerlerinin tersine. tebligini yakindan uzaga dogru yapmaya çalismistir. ayniyle mukabeleyi gerektirmektedir. kabîle veya ilkel kabile dinleri seklindedir. Muhammed de ( sas). Çünkü açik düs anlik. Yüzyilda Hi ndistan'da ortaya çikan Buddizm. Kongrelerin birinde. onlari y aniltmak ve bu gayeye ulasabilmek için de eleman yetistirip bu teskilâtlara sokmak s uretiyle Müslümanlari ikna edebilecekleri kararina varildigi belirtilmektedir.dünyaya hâkim kilma mücadele ve savasi devam etmektedir. Asag i yukari ilâhî dinlerde bu. evrensel çerçeveden çikip belli bir kavme hasredilmistir. Bunlardan bir kismi yukari da temas edildigi gibi. mensuplarin i artirmak ve bu arada Müslüman olanlari Hiristiyanliga kazanmaktir. tebligde yakindan uzaga dogru gitme esastir. Bunlardan M. Bu seferler. öncelikle Islâm dünyasina yönelmisti. millîdir. Türkler. dünyanin her tarafinda yasayan insanlari Hiristiyanlastirmaga çalismistir. Bu dinlerde. [487 ] 3. Bunun için baskasinin o dine girmesi mümkün degildir. XVII. Hiristiyan Kilisesinin basarisini iflâs ettirmistir. onlari kendi dinlerinden sogutmak hedeflenmistir. zorla kabul ettirme yoktur. günden güne ilerlemekte. hosgörüsü ve akla uygunlugu insanlari büyülemistir. yeni Hiristiyanlar kazanmak. Ancak Hiristiyan Dün yasi Müslümanlarin ilerlemesini kiliç zoruyla durdurmayi basaramadi. Islâm Dünyasi'ndaki tasavvuf v e tarikat anlayisi. Bir kismi ise m illet. kendilerine "alet etmek". Çünkü Müslümanlar. Takip edilece k yol üzerinde durulmustur. Çünkü hedef. Islâm'in gayesi. baris içinde yasamalari ve kurtulmal aridir. insanlara ve yasadiklari yerlerin özellik lerine göre taktikler bulunmustur.Misyonerligin Tarihçesi Dünyada mevcut dinlerden bazilari. hak yolda yürümelerini ve saadeti elde etmelerini ga ye edinmislerdir. Bu durumda iristiyanlara ve Hiristiyan dünyasina çesitli yollarla Islâmî yayilmayi durdurmak kalmis tir. Bunun için gizli çalisma metodlari gelistirilmis. taninmak ve benimsenmek arzusu tasimaz. Hz. ondan gözüker ek. Bu konuda en tesirli silah. Yahudilik gibi. Islâm'a göre Allah tarafindan gönderilen elçiler. a lir ve kendi tanrilari arasina katar. tek kuvvet Müslümanlardi. temasa ge ldigi veya fethettigi kabîle veya milletin tanrilarini kendi istegiyle benimser. VI. Bu arzusuna ulasmak için önce kiliç yolunu denemis ve böylece Haçli Seferleri baslamistir. belirli bir topluluga gönderilmis gibi gör esine ragmen onlarin davet metodlari ve getirdikleri hükümlerde umumîlik vardir. bazi dinlerin misyo nerlik konusundaki tutumlarina gözatmakta fayda vardir. sinsice yapilanidir. ortak niteliktir. Misyonerlik faaliyet inin ana gayesi. Onun için bu din yayilmak. Hiristiyanliga kazanamadiklari takdirde. Bunlarin yaninda dünyanin bir çok bölgesinde yogun faaliyet gösteren misyoner teskilatlari vardir. Bunun için çesitli toplantilar yapilmis. Hiristiyan misyonerlerinin gayesi. "sir dinleri" seklinde olup hususiyetlerinin baskalari t arafindan ögrenilmesini istemez. yeni propaganda metodlariyla Hiristiyanligi yaymak. Roma Katolikligi. Bati emper-ryalizmi'nin nüfuz alanini genisletmek olarak görülmekte ve anlasilmaktadir. Is lâm. yayilma gayesi gütmez. seyhleri veya ileri gelen müritleri kandirmak. Islâm'dan önceki dinlerden Yahudilik'e ve Hiristiyanliga geçmeden.Ö. çesitli teklifler görüsülmüstür.

fakat herkesi kendi gayelerine hizmet ettirmek istedikleri idd ialar arasindadir. Fakat dini kabulde de. Müslümanlari kandirm yoluna gitmislerdir. Çünkü bu din.S. 54) âyetlerinde tebligin metodu ortaya konulmustur. Hz. Yahudilik. Yahudilerin hâkim iyetlerini siyasî. zaman zaman et kili olmuslarsa da. reisliK istiyorsan seni basimiza reis yapalim. Müslümanlar bilir ki zorla inanandan fayda gel mez. Gayesi de dogru yoldan ayrilmis insanlari dogru yola. ilâhîdir ve evrenseldir. Peygambere düsen sadece tebligd ir" (Nur. sadece "I'lâ-yi Kelimetullah" yolunda ci had etmis ve tebligi esas almislardir. Sahabeler ve ondan sonra gelenler de Islâm'i yaymak için büyük gayret sarfetmislerdir. sinkretik {uzlastirmaci. Hz. mal is tiyorsan mal. Bir kimsenin Yahudi dinine girmesi için Yahu di ana-babadan dogmasi genel ilke haline gelmistir. Onlar. Isa'nin tasvip etmedigi yolu benimsediklerini kabul etmek . hak yola davet etmektir. Hz. Isa'nin teblig ettigi dine Hz. Islâm'i gerek Araplara ve gerekse diger milletle re teblig etmeye çalismistir. Islâm'da zorlama yoktur. bilerek yapmislardir. Yukarida kisaca temas ettigimiz Yahudilik. güze l sözlerle hakki tebligi esas almistir. Yüzyilda Maniheizm. Hz. gezginci bir kimsedir. Muhammed'i gönderdigini. baslangiçta. bütün insanlara hitap etmek idd iasiyla ortaya çikmistir. görünüste Müslüman olarak. Müslümanlar. Islâm'i yaymada dünyevî hiçbir menfaat gütmemis. Hiristiyanlik propagandasi olmu stur. Muhammed. ta Viyana'ya kadar giden. Isa'nin (a.. yeter ki sen bizim ditiimize dokunma" denildiginde. Hz. Fakat Müslümanlarin yapmak istemedigini diger dinden olanlar. "Ya Muhammed insanlari Rabbinin yoluna hikmetle ve güze! sözlerle davet et ve onlarla en güzel sekilde mücadele et"[489] ve ". sadece teblig vazifesini yerine getirmislerdir. belirli bir devreden sonra varliklarini devam ettirememisler dir. Fakat Maniheistler. Hz. Isa'nin da haber verdigi Hz. Aksine Türkler. Islâm Dinine gelince. akla uygun hak dini. iktisadî ve kültürel yönden kurmaya gayret ettikleri ve bundan dolayi o nlar. "Dinde zorlama yokt ur"[488]. Isa'dan sonra ona uyanlar artmis. benden önce gelen Tevrat'i tasdik ve benden sonra gelecek adi Ahmed olan bir peygamberi müjdelemek üzere gönderildim"[490] dedigini bild irmektedir. Bunun için de bir propagandaya ihtiyaç duyulmamaktadir. Japonya. dini yayma idealinin olmasi pek tabîdir. Çünkü eger zor kullanilsaydi. tevhid dinini yaymaya çali siyordu. Hiristiyan. onun karsisinda mensuplarini günden güne kaybetmekte olan Hiristiyan kiliseleri. "Bir elime Ay'i. inananl arin sayisi azdi. Iste Islâm. Yine M. Her yerin özelliklerine uygun olarak inançlarini (Maniheizm'i) yaymaya çalismislardir. Muhammed'in. yeni taktiklere girismislerdir. Kur'ân. III. bilhassa Yahudi v e Hiristiyanlar. karma) bir dinî harekettir. Hiristiyanlikla özdes hale gelmistir. Mani ve rahipleri gittikleri her y erde inançlarinin propagandasini yapmislardir. All ah'in Hz. Bun un ilk misali. Isa'nin "Ben. yayilmasinda zor ve yogun bir propaganda metodunu kullanmami stir. Kore. Misyonerlik genel bir anlam ifade etmesine ragmen günümüzde. dünyaya din olarak hâkim olma durumuna gelin ce. tarih boyunca. Onun için Hiristiyan misyonerliginin tarihçesine gözatmakta fayda vardir. Yahudilerle özdesle smis bir din özelligi kazanmistir. Bunun içindir ki Müslümanlar.tasarak Çin. artik teblig siras inin Islâm'in oldugunu ve buna ragmen Hiristiyanlarin teslis esasina dayanan dini yaymaya çalistigini. çesitli vesilelerle degismeler olmustur. "Ya Muhammed. Dinî olmamakla beraber misyonerligi siyasî.. Misyonerlik denilince ilk akla gelen.). onun getirdigi esaslarda ve yorumunda.s. Baskalarinin Yahudilige girmesi için özel bir gayret güdülmemektedir. Bugün de Buddizm'in felsefesinin çesitti ülkelere yayildigina ve faaliyetlerini çesitli yerlerde gösterdigin e sahit olmaktayiz. Yahudilere hasredil-digi için dinî yönden m isyonerlik niteligine sahip degildir. Bunlardan birisi de misyonerlik faaliyetleridir. Fakat. öbür elime de Günes'i verseniz. siyâsi misyonerler olarak kabul edilmektedir. Güney ve Güneydogu Asya'ya yayilmistir. Aslinda Hz. Islâm. Mecûsî ve Hint inançlarinin bir sentezi mahiyetindedir. yayilma. iktisadî ve kültürel yan ku ruluslari vasitasiyla gerçeklestirmeye çalistiklari yaygin olan kanaattir. Bu di nî hareket. Isa'nin zamaninda. ir sömürü araci olarak kullanmamis. onu yolundan çevirebilmek için. üç kitaya hükmeden Türkler ve I lâm yegâne ve hâkim unsur olurdu. Kimsenin Yahudiligi kabul etmes ini istemedikleri. Isa. Hz. siz i man etmedikçe ben bu isten vazgeçmem" cevabinda bulmaktadir. Bu hareke tin kurucusu olan Mani.

Hiristiyanligin siddetli düsmani iken bir vizyonla. Paris'te mi syoner papaz okulu açti. Hz. onlarin ihtilafa düstükleri konularin dogrusunu bildirmistir. Islâmin gelismesi onlari düsündürüyordu. Islâm yayildi ve ilerledi. Hiristiyan olan "Yahudi dönmesi " Pavlus yer almaktadir. Ilk devrelerde Hiristiyanligin yayilmasinda önemli faaliyetler gösterenler arasinda. bir devlet destegin de. Böylece Haç'm yerini alan Hilâl'i kaynaginda bogmak için asirlarca süren Haçli Seferler baslatildi. Islâm ülkelerine gönd erilmek için Arapça'yi ve "Islâm felsefesini iyi biten misyoner papazlar yetistirecek okullar açildi. Islâm. dolayisiyle Müslümanlari durdurabilme yollarini görüsmek için kongreler düzenlemeye basladi. hem de Islâm Dini mensupla rina karsi mücadelelerine devam etmislerdir. Anadolu. size emrettigim herseyi tutmalarini onlara ögretin"[491]. Böylece mücadeleler dönemi baslamis ve devam etmistir. Misir. Isa'dan sonraki ilk asirlarda Hiristiyanlarin arasinda ayriliklar olm us ve mücadeleler devam etmistir. Havariler ilk yüzyilda. Fakat neticede Müslümanlar kazandi. ikinci bir "arz-i mev'ud" ideali dogurmustur. Selçuklu Türkleriyle beraber hem Islâmlasiyor hem de Türklesiyordu. Hiristiyanligi yaymak için bugünkü Azerbaycan'i ve Ermenistan'i da içine alan bölgeye gitmislerdir. Buna ragmen onlar. Isa'nin bu sözlerinin insanlar arasinda "Tanri Devleti" tesis edin seklinde yorumlanmasi. hareket noktasi olarak. Hiristiyanlik. Bu siralarda Martin Luter. Bugünkü Hiristiyan misyonerleri de Havarileri ilk misyonerler olara k kabul etmekte ve onlarin yolundan gittiklerini ileri sürmektedirler.S. Kiptiler) ana Kiliseden kopmustur. bazilarini faaliyet gösterdigi toplumlarda var o lan inançlarla degistirmis ve böylece Hiristiyanligi onlara benimsetmeye çalismistir. Bununla b eraber ayriliklar ortaya çikmistir. Konstantin. Sam yolunda. Habesistan. Bu hâdise. Hz. Bunun üzerine havariler. Bu teskilâtlar zamanla y eni subeler açmaya devam etti. Pavlus'un yaninda o devrede ve ondan sonraki devrelerde çesitli Hiristiyan azîzleri m isyoner olarak görev yapmislardir. Hiristiyanligi onlara kabul ettirebilmek için. çalisma alani olarak putperestlerle Avrupalilari s eçmis. Zamanla Hiristiyan kaleleri düsüyor. Onlari Baba. Çesitli ülkelerde bulunan görevlilerinden raporlar istend i. 451 "de Kadiköy Konsili ile ayriliklar zirv eye çikmis. Müslümanlari içten zayiflatmanin ve yik manin tek çikar yol olabilecegi sonucuna varildi. Hatta. Isa'nin su sözünü almislardir: "I mdi siz gidip bütün milletleri sakirt edinin. Yah udiler'den sonra.tedir. Süryaniler. dünyanin dört bir yanina dagilmis. Habesliler. Hiristiyanliktaki bazi hükümleri d egistirmis. Bundan sonra Hiristiyanlar. Türkleri. hem kendi aralarinda. Hiristiyanliga sempat i duymaya baslamis ve Istanbul'u bassehir yapmistir. Ayrilmalar ve dolay isiyle konsiller birbirini izlemistir. misy onerlik faliyetlerine baslamislardir. Hiristiyanligin nesri için bir cemiyet kurdu. Monofizitler (Ermeniler. Islâmin zuhuru Hiristiyanfigt sarsm aya basladi. Ogul ve Kutsal Ruh ismi i le vaftiz eyleyin. Avrupa ve Anadolu'da merkezlere kavusmustur. 1662'de Vatikan'da Propaganda Bakanligi kuruldu. bütün Hiristiyanlarin ayriliklari birakip Müslümanlara karsi ortak cephe olusturmasina yol açti. Pavlus. Ingiltere'de 1646'da Ingiliz parlementosu. Isa'nin ögrettiklerini yaymay a baslamislardir. 313'de Konstan-tin. Artik onlar için mücadele edilecek yegane güç Müslümanlar oluyordu. Sonunda H iristiyan dünyasinin (Bizans'in) kalesi Istanbul. ilk konsili 325'de Iznik'te (Nicea) toplamistir. Burada yetistirilen papazlar Islâm ülkelerine gönderildi. Roma hâkimiyetinde olan Sam. Bu teskilat. bu arada. 1453'de düstü ve Türkler Istanbul'u fe thetmis oldu. Kalvin ve Zwingli ile Pr . Isa'yi görüp onun ke ndisine niçin böyle eziyet ettigini sormasindan sonra. Önce hâkimiyeti elde eden Katolikler. Iste bundan sonra silahla netice almanin mümkün olmadigi kanaatine v aran Hiristiyanlar. Imparator Konstantin Hirist iyanlara din hürriyeti tanimistir. Katkedon (Kadiköy) Konsili'ncien iki asir sonra. Hiristiyan misyonerleri. dinlerini yaymaya baslamislardir. Bu anlasmazliklara son vermek için de konsiller t oplanmistir. "Ermenistan'in toptan Hiristiyan olmasini saglayan ve Ermeni krali Tridat'i Hiri stiyan eden Gregor[492] olmustur. Sunulan raporlar degerlendirildi. M. Hz. bazi hükümleri kaldirmis. Yemen. sonralari bunlara yenileri eklendi.

k ilise ve okullariyla faaliyet göstermektedir. sahip olduklari dinden sogutmak veya ona düsman yapabilmek. brosür ve dergilen o ülkenin dilinde nesr eder ve dagitirlar. bunlari yapam adiklari yerde. [493] 4. Bu teskilati o bölgeye göre yetistirilmis elemanlar yürütür. Amerika ve Rusya'da binden fazla teskilat kuruldu. Bu nlari söyle siralayabiliriz. Almanya. Danimarka. fakir aile insanlarinin fakirliklerini istismar etmek onlarin taktiklerinden bir kismin i olusturur. köken olarak protestandir. Sivas'ta Ermeni Mek hitar ile baslamaktadir. önce faaliyete geçecekleri yeri tesbit eder ve orada bir teskilât kurarla r. Misyonerler. Katolik. Protestan. Kisaca tarihî gelisimini sundugumuz misyonerlik faaliyetleri. inanç ve bedenî-zihnî tekniklerin arkasina siginan veya bunlari istismar eden ce-reyanlari da unutmamak gerekir. Di nî kuruluslari vasitasiyla kendi dinlerini üstün göstermek. Ülkemizd e.Misyonerlerin Çalisma Metodlari Misyonerler. [494] a. Ermeni Kilisesi gibi büyük Hiristiyan mezhepleri. diger dinlerin kutsal kitapla rinda çeliski zannettikleri hususlari öne çikararak. tehlikeli boyutlara ulasmis Yehova Sahitleri'ne kadar bir yigin dinî cereyan vardir. Her yerin özeliklerine göre faaliyet göstermektedir. hulul gibi fikir. 1820'den sonra sahnede Amerik an misyonerleri görülmektedir. Ermeniler arasinda Katolik propagandasi 130 sene kadar sürdü ve nihayet Osmanli Devl eti. memleketimizde ve Islâm dünyasinda durmus degildir. O. Protestanligi Ermeniler arasinda yayma ya basladi. Ingilizlerin metodunu takiple ise baslayan Amerikan m isyonerleri. Amerika ve Ingiltere'nin destegiyle 1847'de de Protestan Ermeniler a yri bir cemaat olarak kabul edildi. Çesitli telkinler.Dînî Teskilatlar Kurma ve Yayin Yapma : Misyonerler. dinî bilgileri yeterli sekilde kavra yamamis insanlari tesbit edip onlari kendi dinlerine çekmeye çalismak. dinî kitap. Fakat faaliyetleri Hiristiyanlik için olmust ur. Daha sonra Amerikali misyonerler. Müslümanlar yaninda bu hiristiyan gurupla ra yönelik de misyoner faaliyetleri bütün canliligiyla sürmektedir. maddî ve manevî yardimlarla Hiristiyanligi sevd irmeye çalisirlar. Ermeniler arasinda millî suuru uyandirmaya çalisti. Göstermelik olarak bazen açik faaliyetleri y aninda (kanunlar çerçevesinde). Bu metodlarda her zaman din ilk sirayi almayabilir. Fransa'nin tavassutu ile. Misyonerlik faaliyeti bakimindan basta Ingiltere ve Amer ika ve daha sonra Fransiz katolikleri gelmektedir. vereceklerini bu kisveler altinda vermeye çalisirlar. Kitab-i Mukaddes'i. 1830'da Katolik Ermenileri ayri bir cemaat olarak tanidi. tenasüh. [495] . Bunlarin yaninda Adv entistler. çesitli metodlarla çalisirlar. çok defa gizli ve dolayli faaliyetlerde bulunurlar. Ortodoks. Misyonerle r giristikleri faaliyetlerde basarili olabilmek için çesitli metodlar uygularlar. Mormanlar'dan sinsî ve dinsî bir görünüs altinda yogun faaliyet göste ren. Ilmî ve içtimaî sahalarda faaliyetler ini yogunlastirir. Türkiye'de ise hemen hemen ilk misyoner hareket. Isviçre. Bu konuda ayrica dogudan gelen meditasyon.otestanlik zuhur etmisti. Baptistler. 1701 ytlinda. Müslüman olan ülkelerden geri kalmis olanlarin geri kalmisliklarini i stismar eder ve bunu Islâm'a baglayarak mensuplarini Islâm'dan sogutmak isterler.

musiki salonla ri. yalniz Hiristiyanlari ayaklandirmaga çalismakla kalmiyor. Hiri stiyan çocuklarini ise daha da suurlandirirlar. kilik-kiyafet. pansiyonlar ve kamplar kurarlar. bölünmesine ve birbirine düsman olmasina gayret gösterirler. "Asr-i Saadet'te teknik var miy di? Elbise var miydi? Diyanet teskilâti var miydi?" seklinde sorular sorarak onlari bütün sonradan olan seyler aleyhine kiskirtir ve hatta olmayacak seyleri saf inanmi s insanlara yaptirarak devlet güçleriyle karsi karsiya getirirler. Yardim Yapma : Azinlikta bulunan Hiristiyan çocuklarinin egitim ve ögretimlerini içinde yasadiklari t oplumun çocuklarindan üstün hale getirirler. 1877'de Ingiliz Liberal Grup Lideri Lord Gladston. Bu gayelerini gerçeklestirmek. Bu vesile ile. Hiristiyan olmayan ailelerin çocuklarinin da oralara akin etm esini saglarlar. misyoner papazlari derslere sokup Hiristiyanlik propagand asi yaparlar. Dünya Harbi'nde Mekke Emirini Hilâfet makamina karsi isyan ettiren. çöl A rap-larini Türk ordularina arkadan saldirtanlar bu maskeli misyonerler olmustur. Müslümanlarin çesitli gruplara ayrilara iflamasina. misyoner teskilatlarinin yetistirdigi talebeler yapmistir. Bu maskeli teskilatlarin Osmanli Imparatorlugu içinde yaptiklari faaliyetlere birçok önrek vardir. geri kalmis halde birakmaktir. yabanci dil ögretimi v ermek görüntüsü altinda. Buraya çektikleri baska dinden çocuklari Hiristiyan yapmaya. bu okul ve kuruluslarin pr opagandasini yaparak. gidecekleri yerlerin özelliklerine göre yetistirildikleri için çok becerikl idirler. [496] c. dil.b. . Meselâ Müslümanlara. Bu vesileyle Müslüman Araplar ve diger Islâm unsurlarla Türklerin arasini açmaya çalisiyorlard i. Halbuki Batak Köyünde ve diger yerlerdeki "B ulgar ihtilâli"ni. telkin vasitalarini çogaltmak için d e okullarda propagandaya yönelik kitaplarin çogunlukta oldugu kütüphaneler. Ayasof-ya'nin da tekrar kilise yapilmasin i istemistir. Misyonerler. Ayrica hâkim unsurl a çesitli yönlerden nüanslari olan insanlari karsi karsiya getirerek. örf ve âdet gibi kültüre yönelik yollarla iç nde bulunduklari toplumdanmis gibi görünür ve gayelerine erismek için perde arkasindan çali sirlar. Avam Kama-rasi'ndaki konusmas inda. Maskeli çalistiklari için kuzu postuna bürünerek saf halki kolayca aldatabilirl er. hem devleti acze hem de Müslümanlari birbirine düsürmeye çalisirlar. Bu hususta bazi yollara basvururlar. B u maskeli misyonerlerden maskesi düsen sadece meshur Ingiliz casusu Lavvrens'tir. din. Bu konusmasi sirasinda elinde tutt ugu Kur'âni göstererek "Bu kitap yeryüzünde kaldikça bu Batak katliami gibi vahsetler de y eryüzünden eksik olmaz!" diye haykirmistir. Bu teskilâtlar. Halbuki onun arkasinda ortaya çikmamis nice benzerleri vardir. Bu vesileyle kanca taktiklari gençleri kendi idealleri dogrultusunda suur landirmaya çalisirlar. Bu okullarda. Türklerin Hirisîiyanlari katlettiklerini iddia et mis ve onlarin Avrupa'dan kovulmasini.[497] Misyonerler. Türklerin giristikleri yenilik hareketlerini Islâmclan uzaklasmak olarak gösteriyorlardi. yabanci okullar ve kuruluslar açarlar.Maskeli Teskilâtlar Kurma : Bu teskilât mensuplari. Yine I. halki her türlü iler lemeye karsi kayitsiz ve hattâ düsman yapabilmek.Okul ve Çesitli Tesisler Açma. Cihan Harbi mütârekesinde Loyd George. maddî ve manevî yardim yapmaktan kaçinmazlar. Bu okullar da yetisenlere dolgun ücretli ve etkili isler bulmakla da onlari cazip hale getiri rler. bunu yapamazlarsa onlarin en azindan millî ve dinî karakterini bozmaya ugrasirlar. yani sinsi ve iki yüzlü hareket ederler. dünyayi Osmanli Imparatorlugu aleyhine kiskirtmak için agirligini koymus ve Ru sya karcisinda Osmanli'yi yalniz birakmistir. Bunlarin hedefi siyasî ve dinî bakimdan milleti kargasaya düsürmek. Bu gaye ile kolejler.

Böylece insanlarin ruhî durumlarina hitap etmeye çalis ip kurtulusu hedef alirlar. 3. sonra da ona istedikleri gibi bir sekil verme yolunu takip ederler. yangin.Israrla gayelerinin dünya barisini gerçeklestirmek oldugu üzerinde dururlar. Bu metodlar-dan bazilari söyledir. O ülkenin kültürünü yozlastirmaya ve yikmaya çalisirlar. spora. Müslümanlari n arasina ajanlar yerlestirmeye özen gösterirler. Bunun için herkesin bir an önce Hiristiyan olmasini isterler. Önce mevcut kültürü er itme. yaniltmak Isterler. siyasî gelismeleri yönlendirip.Hiristiyanligin kolay. onlari su veya bu sebeple tahrik ederek. 13. 14. 6.Zaman zaman diyalogdan bahsederek sulhçu bir görünüs altinda karsi tarafi pasiflesti rmek.Insanlarin kiliseye giderek. Isa'ya "Tann'nin Oglu" demekten kaç nirlar. siyâsete kadar) çesitli vesilelerle gerçeklestirmeye çalisirla . Müslüman ülkeleri birbirine düsürüp an sayisini azaltmaya veya Müslümanlarin elindeki tabiî Imkanlari heder etmeye çal isirlar. Bundan g ayeleri. Islâm'in zahmet ve siddet di ni oldugunu islerler. Hatta önce Islâmî bilgilerle Müslümanlara yaklasirlar.Savas. 9. bugün de ayni metodlarin yürür lükte oldugunu görürüz. oruç gibi ibadetlerin zor oldugunu ileri sürerler.Ilmî. gelismeleri kendi kontrollerinde tutmak ve menfaat elde etmektir. 10.Misyonerler. ileri bir hayat görüntüsü altinda ( müzikten.Misyonerlerin çalisma metodlarini özetlersek. göndereceklerini ülkelerin özelliklerine. 15. özellikle filimlerde konunun içine ustalikla Hiristiyanliga is indinci. papaza günah itirafinda bulunarak sorumluluktan ku rtulup rahatlayacagini söylerler. o yerin insanlarinin Hiristi yanligin hangi konularini bilip hangilerine itiraz edebileceklerine göre yetistirir ler.Islâm ülkelerindeki faaliyetlerinde genç neslin dinden ve millî degerlerden uzak yeti smesine çalisirlar. 8. hos gösterici sahneler yerlestirerek kafa ve gönüllere girmeye çalisirlar. genelde dün de.Misyonerleri. 16. Islâmdaki namaz.Dünya siyasetini. 5. bazi gayelerini gerçeklestirmeyi düsünürler. bunalim devr elerinde kurtarici din olarak Hiristiyanligi sunarlar.Tarikatlara adam yerlestirerek veya bazi asiri akimlari destekleyerek. edebî eserlede. Hiristiyanligi yaymak için gittikleri ülkenin önce dinî.Milleti millet yapan maddî ve manevî degerleri yikmaya ugrasirlar. Bundan sonra hiçbir deger tanimayan kisilere.Haçli Seferlerinde gerçeklestiremediklerini. içtimaî ve kültürel umunu incelerler. deprem gibi sikintili anlari seçip yardimlarda bulunarak semati kazanmaya çalisirlar.Müslümanlarin her meselesine el atip bunlari kendileri çözümlemek isterler. Isâ gelecek ve ina nan Hiristiyanlari kurtaracaktir. 4. tiyatroya. 2. Onlara göre Isa'nin gelmesi yakindir. Bazan Müslümanlarin inançlarina hos görülü davranir. kafasina bazi fikirleri sokmaya çalisirlar. modern. oriyantalist yetistirip ilmî inceleme adi altinda Müslüman aydininin zihn ini bulundirmaya. Hiristiyanligin sevgi ve kolaylik. 12. haftada bir kiliseye gitmekle dinî vecibelerden kurtulmanin mümkün olabilecegi ni telkin ederler. 11.Sarkiyatçi. 7. 1.Siyasî isleri çok iyi takip edip Müslüman ülkelerdeki bazi gelismeleri gayelerine göre yö lendirmek isterler.

Bundan dolayi bu isi yapacak kimselerin kültür seviyeleri ve hitabetlerinin mükemme l olmasi. Doktorluk. Bazi insanlara sagladiklari seyahat imkânlariyla onlari kendilerine bagl amaya çalisirlar.Her misyonere. 7. iyilik yapma ve benzen yollarla propaganda yaparak. O da bulundugu ülkedeki issiz. hitabet ustaliklarina bas vururlar. ailelerinin izniyle en zeki ve çaliskan çocuklar seçilir ve misyonerlik hizmetlerine göre hazirlanir. dünyanin en ücra yerlerine seve seve gidecek sekilde vazife suuru ve sevgisi as ilanir. diger tahsiller de yaptiri lmaya çalisilir. Misyonerler söyle yetistir ilir: 1. Islâmî bilgiler ve Islâm Felsef si ögretilir. Bu gayelerine varmak için Misyoner teskilâtlar. Hiristiyanligi yaymak ve yeni Hiristiyanlar kazanmakti r. Hedefine varabilmesi için suurlandirilir.Misyonerlerin Yetistirilmesi Misyonerlerin ana gayesi.Okullardan. Hiristiyan heyecani verilir. misyo nerlerini çok iyi yetistirmeye son derece dikkat ederler.Çesitli yardim kuruluslari kurar veya kurulmus olanlara girerler. Müslümanlarca Hiristiyanliga yöneltilecek tenkitler hususlarinda çok iyi hazirlanir.Her misyonere.r. tarafsizligi. 19.Objektifligi. 3. Ayrica Islâm'a veya Müslümanlara hangi hususl arda tenkit yöneltebilecekleri veya gençlerin zihinlerini hangi noktalarda çelebilecekl eri hususlarinda yetistirilirler. misyonerlik faaliyeti için çok önemli bir vasitadir. misyonerlik yapacagi ülkenin okullarin da özel egitim altina alinir. siyaseti. Bunun için edebî yollara. gittikleri veya içinde bulunduklari toplumda kendilerini kabul ettirecek sahsiyet ve kabiliyette bulunmalari. sefkat ve merh amet duygulari altinda sempati toplar. yakinlik gösterisi. Böylece fakir v e yoksul kimselerle temas kurarlar. hemsirelik.Misyonerler. Kendisinin yalniz basina basaramadigi veya yetersiz kaldigi yer de teskilat onun yardimina kosar. Bunun yaninda onlar. çekmege çalistiklari kimseleri belirli yollarla kendilerine baglarla r. . malî yönden büyük bir destek saglanir. hümanistligi kimseye birakmazlar. Hiristiyanligi sevdirmeye ve benimsetmeye ça lisirlar. Hastahane hizmetleri. genç veya sahis. Maddî yardim. [498] 5. 2. Ilmî gelismeleri çok Iy i takip edip bunlardan faydalanirlar.Turistik geziler vesilesiyle gittikleri yerlerde kitap dagitma. 4.Misyonerlik için seçilen çocuk.Islâm ülkelerinde faaliyet gösterecek misyonerlere Arapça. bagli olduklari teskilatla irtibatini daima devam ettirecek sekil de yetistirilir. çalisma metodlarini çok iyi bilmeler i ve uygulamalari gerekmektedir. misyonerlik için en önemli ve tesirli vazifelerdendir. 20.Misyonerlere mümkün oldugu kadar meslekî egitim de verilir. 8. 17. teoloji (ilahiyat) tahsili yaninda. Misyonerlik hizmeti için. 6. fa kir ve kimsesizlere malî destek saglayarak Hiristiyanlik propagandasi yapar. insan çalmaya çalisirlar. 5. 18.Hiristiyanlik iyice ögretilir.Misyonerler. Onlara ne gibi itirazlarin yapilabilecegi ve o it irazlara nasil cevap verecekleri ögretilir.

karsilikli konusma iki veya daha fazla kisinin karsilikli konusmasi anlamina gelmektedir. Vatikan Kon-sili'nden sonra gündeme getirdikleri resmî "Diyalog" s eklinde olmamis. 11. Vaftiz listeleri nesredip on larin adlarini kullanirlar. 13. Kilise'nin çem berini kirmasini. omlarda görev almalari ve bu yollarla dolay li olarak propaganda yapmalari saglanir. Daha genis anlamda ise diyalog. farkli dinlere mensup insanlarin. usanmadan propagandaya devam ederler. [499] B. Netice alamiyacaklarina kanaa t getirdikleri insanlarin pesini biraksalar da ümitlendiklerini takip etmekten vaz geçmezler. disariyla ilgilenmesini istemis ve bütün insanl arla "diyalog"a girmenin önemini vurgulamistir.Misyonerlikten Diyaloga Geçis Kelime olarak Diyalog. maddî yardim.Misyonerin birden fazla dil ögrenmesi tesvik edilir. kadinlar kanaliyla aileye ve dolayisiyle cemiyete nüfuz etmeye çalisi rlar.Küçük edebî ve romantik brosürlerle insanlarin hissiyatina tesir etmeye çalisirlar. Dinî alanda "Diyalog". 15. Jean. Hi ristiyanlarin II. tartisabilmesi ve isbirligi yapabilmesi anlamina gel mektedir. bazi alanlarda isbirligi yapabilmek için bir "Konsil" topl amaya karar vermistir. üç yil sürecek (1962-1965) bir konsil in Vatikan'da toplanmasi saglanmistir. XX. ortak meselel er etrafinda konusabilmesi. özellikle Katolik Kilisesi de etkilenmist ir. Kiliseler arasinda varolan anlasmazliklari v e düsmanliklari gidermek.9. Konsili açis konusmasinda. 12. tabiî ve kendiliginden olusmustur. inanç ve düsüncelerini zorla birbirlerine kabul ettirme yoluna gitmeden. Yüzyil'in baslangicindan itibaren dünyada meydana gelen siyasî ve ekonomik gelisme ve degismelerden Hiristiyan Kiliseleri.GÜNÜMÜZDE DIYALOG ÇALISMALALARI (HIRIS-TIYAN-MÜSLÜMAN DIYALOGUNA GENEL BIR BAKIS) 1.Çesitli yardim dernekleri kurmalari. Müslümanlara karsi Haçli Seferleriyle baslattigi ve Misyonerlik Faaliyetleriyle devam ettirdigi sogukluk ve düsmanlik II. Konsile 141 ülkeden 2860 kadar temsilci katilmistir. Vatikan Konsili'nde giderilmeye çalisilmistir. Konsil'in gündem ini ve tartisilacak konularin ne olacagini belirlemistir. dil ögretme. tarihte. Papa XXIII. Hiristiyan dünyasinin. ayni dinden kaynaklanan gruplarin kendi aralarinda oldugu g ibi. hem Hiristiyanlarin kendi aralarinda hem Müslümanlarla dige r din mensuplari arasinda "diyalog" faaliyetlerine rastlanmaktadir. ayrilmis Hiristiyanlar! yeniden kazanma ve onlara yaklasma yollari üzerinde dur .Bikmadan. 14. Ancak bu. gezi imkâni gibi yollarla elde edilmeye çalisilir. 10. farkli irk ve kül türlerden insanlarin. Bunun üzerinde Kon-sil'd e. Bundan dolayi Katolik Kilisesi. disariya açilmasini. birbirlerine sicak ve hosgörüyle bakabilmesi. Papa'nin bu mesaji.Taninmis meshur sahsiyetleri veya kendileriyle baska gayelerle temas kurmus k imseleri Hiristiyanligi kabul etmis gibi gösterirler. Bu ögrenciler.Telefon rehberlerindeki isimlere mektup. medenî ölçüler içerisinde. Bu çerçeve içerisinde.Islâm ülkelerinde dinî tedrisat yapilan yerlerdeki zeki. fakir ve yardima muhtaç ögren ciler tesbit edilir.Kadinlara. Yapilan görüsmeler sonucunda. brosür ve kitap gönderirler. 16. birbiriyle konusmasi ve anlasmasi yoludur.

her dinin hâkimiyet alaninda oldugu gibi . asirlar boyunca. "Dünya Misyonu ve EvangeliznV'programin in bir parçasi olan Broumana Kongresi'ne katilanlar.[500] Katolik Hiristiyanlarin. Dünya Kiliseler Konseyi'nin. Günümüzde de bu görevi kardinal Arinze yürütmektedir . Günümüzdeki ge lismeler için bu çesit tesebbüsler normal görülebilir. devamli olarak Roma'da bulunan bir ekip le. Bu sebetlerin saglikli bir sekilde yürütülmesi. Islâmla ilgili bölüm bulunmaktadir. Sekr eterya'nm ilk yillarda takip ettigi politikadan kaynaklanmistir. dinî ve kültürel münasebetler içerisindedirler. karsilikli olarak.[504] 3. diger Hiristiyan mezheplerine mensu p olanlar yaninda. di ger din mensuplariyla diyaloga girmenin önemi üzerinde durulmus ve 1964 yilinda. karsilikli hosgörü ve iyi niyet esaslarina ba glidir. Michel'de n sonra. Sekreterya. diyalogun dogrudan degil.Hiristiyan Olmayanlar Sekreteryasi'nin Diyalog Faaliyetleri 19 Mayis 1964'de Papa VI. yüzyila girerken. 1974 yilin da. Halid Akes-heh Islâm masasinin sefi olmustur. Hiristiyanlarla Müslümanlar arasinda devam eden düsmanliklarin unutulmasi için gayret sarfedilmesi istenmistir. Sekreterya'nin diyalog çalismalarin a bizzat katilmasi kararlastirilmistir. ayrica. kayda deger aktif faaliyet gösterememistir. Hiristiyan Dünyasi'nda Islâmla ilgili olarak yapilacak çalismalarin Müslümanlarla yapilacak Diyalog'a tasinabilecek nitelikte olmasi da tavsiye edilmis tir. Thomas Mic-hel yapmistir. Daha sonra. Couq'un ayrilmasindan sonra bölümün basina. her iki tarafin birbiriyle iyi mün asebetler içerisine girmesini zorunlu kilmaktadir. Bunun yaninda. "Hi ristiyan Olmayanlar Sekreteryasi" kurulmustur. Burada. on yil süreyle. Paul tarafindan kurulmus olan Hiristiyanlik Disi Dinle r Sekreteryasi. Islâm bölümünün bir kismi Roma'da. Afrika Misyonerler Toplulugu'ndan Fr. Rum Mel kit Patrigi V.ilk kurulusundan itibaren. degismis ve danismanlarin tavsiyesi üzerine. bir kismi da degisik Islâm ülkelerinde görev yapmakta an 11 tane danismani vardir. sirayla Kardinal Pignedoli (1973-1980) ve Mgr. Çünkü Sekreterya kuru ldugunda. Couq yapmistir. Müslümanlarla "diyalog" yollarini arama gayretleri. Hiristiyanlarin Islâm hakkinda konusmayi birakmalari ve Müslümanlarla konusmaya yönelmeleri gerektigi üzerinde durmustu r.Bir Diyalog Kurumu Olarak Hiristiyan Olmayanlar Sekreteryasi'nin Ortaya Çikis i 1962 yilinda baslayan II. Jean Jadot (1980-1984) baskanlik görevinde bulunmustur. Abou Moukh'tan sonra Islâm masasinin sefligini Dr. Ilk baskanligini Kardinal Marella (1964-1973) yapmistir. Müslümanlarin hâkim oldugu yerlerde Hiristiyanlarin. bölgesel piskoposlar ve çesitli uzmanlarla isbirligi yaparak çalismasini sürdürmektedi r. b leriyle daha yakin ticarî. Bu ika. [501] 2. Kardinal Pignedoli'nin baskanligi sirasinda. Bu bölümün ilk baskanligini. tarihte yasan mis ve tesirleri asirlarca sürmüs "Haçli Seferleri" anlayisinin yanlisliginin kavranil masi ve o savaslarin zararlarinin telafisi seklinde degerlendirilebilir. 1974'e kadar. Maximos'un Roma Temsilcisi Suriyeli Abou Moukh getirilmistir. Bu Sekreterya'ya üst seviyede bir K ardinal baskanlik etmektedir. eskiye oranla. 1994 yilinda. askerî. Vatikan Konsili'nde. Hiristiyanlarin hâkim oldugu yerl erde Müslümanlarin bulunmasi da. Lübnanli Dr.[502] Hiristiyan Olmayanlar Sekreteryasi'nin bünyesinde. Çünkü insanlar bugün. hemen hemen. Kiliselerarasi diyalog yaninda. siyasî. basarisizlik üzerine. . Bu.ulmustur. mahallî kiliseler yoluyla sürdürülmesi öngörülmüstür. Vatikan Konsili'nde. XXI.[503] Sekreterya'nm kurulusundan itibaren Islâm ülkeleriyle "diyalog" yollari aranmis ve H iristiyanlarin Müslümanlarla "diyalog"a girmeleri 1966 Broumana-Lübnan Kongresinden so nra baslamistir.

d aha sonra ayni yilin Eylül ayinda. Paul görüsme sirasinda. Kardinal Pignedoli. Callud da. Kral Faysal ve bazi dinî liderlerle görüsmek üzere Suudi Arabistan'a gitmistir. Abou Moukh ile birl ikte Iran'a gitmis. 3. her iki taraftan onikiser kisi katilmistir. Ayrica. Görüsmeler sonunda bir Islâm-Hiristiyanlik diyalogu semineri için anlasmaya varilmis ve seminer 1-5 Subat 1976 tarihlerinde gerçeklestirilmistir. R ossano Türkiye'deki dinî liderlerle görüsmüs ve Fr. ayrica. 1975 Eylül'ünde. Basbakan Callud'un temaslarini takiben Kardinal Rossano baskanliginda bir Vatika n heyeti. Vatikan'in istegi dogrultusunda. Abou Moukh da Nijerya'ya giderek Niame y'deki Hiristiyan Müslüman münasebetleriyle ilgili bir konsültasyona katilmistir. Vatikan'a gitmis ve Papa VI. Paul tarafindan kabul edil mistir. Türkiye'den de yedi kisilik bir heyet ye-ralmistjr. Abou Moukh ile birlikte KahIre'deki Islâmî Arast irmalar Yüksek Konsili'ni ziyaret etmistir. Mgr. 4. 2. Pignedoli'nin ziyaretine cevaben. görüsmelerde bulunmak üzere. bu görüsü paylastiklarini. Bu topla ntisinda Komisyon. ilk baskisi 1969'da yapilan "Gui-delines for Dialogue Between Christians and Muslims" adli eserin yeniden gözden geçirilmesine karar vermistir. Daha sonra. Sekreterya'nin Hiristiyan-Müslüman diyalogu programi çerçevesinde gerçeklestirdigi ilk en ön emli faaliyet. 2-5 Kasim 1975 tarihlerinde Libya'yi ziyaret etmis ve Trablusgarb'da I slâm'a Çagri Dernegi Genel Sekreterligi yetkilileri ile görüsmeler yapmistir. Ab ou Moukh daha sonra birkaç bati Afrika ülkesini de ziyaret etmistir. diyalog ziyaretleri devanf etmis. Vati kan'in Libya'da bir elçilik açmak ve Libya'yla münasebetleri gelistirmek arzusunda o ldugunu bildirmistir. diger bir ifa deyle. konusmaci olar ak. Libya Basbakani Abdusselam Callud.Islâm ve Hiristiyanligin modern dünyada bir hayat ideolojisi olma sanslari. Bu seminerin neticesinde. Sekreterya'nin Islâm Komisyonu ilk toplantisini 1975 yilinda yapmistir. Fr. Rossano ve Fr. çok sayida din adami da bulunmustur. Ayni yilin Eylül ayind a Kardinal Pignedoli. Belirlenen program geregi. Islâm'in teolojik yapisi hakkinda çalisma yapilmasini. Sekreteri Fr. Mgr. muhtelif ülkelerden gözlemci olarak. ancak Islâm ile Hiristiyanl ik arasindaki baglarin daha genis bir çerçevede tartisilmasini yararli gördüklerini beli rtmistir. Seminere.Sekreterya'nin diyalog programlari çerçevesinde ilk önemli faaliyeti.Islâm ve Hiristiyanlik arasindaki ortak inanç temelleri.Batil itikadlar ve iki dinin müntesiblerini[506] birbirine düsüren hurafelerle mücade le metotlari. Bin-gazi'de bir Katol ik Kilisesi açilmistir. Paul tarafindan kabul edilmistir. Abou Moukh ile birlikte Kuzey Yemen'i ziyar . 1976 Haziran ayinda. Adalet Bakani baskanliginda bir grup Suudi Arabistanli hukukçu . 2-6 Subat 1976 tarihlerinde Libya'nin Tripoli kentinde yapilan "Müslüm an-Hiristiyan Diyalogu" Semineri'dir. VI.Tanri inancinin sosyal adalet idealine erismedeki rolü. Sah ve bazi dinî liderlerle görüsmelerde bulunmustur. Islâm'in "kurtulus tarihi"ndeki yerini Hiristiyanlarin nasil gördügünün tespit edilm esini teklif etmistir. 1974 yilinda yapi lmistir. 1974 NIsan'inda Sekreterya'nin baskani Kardinal Pignedoli. Pignedoli. Ko misyon. Italya'yi ziyaret sirasinda Vatikan'a da ugra mis ve Papa VI. Fr.[505] Seminerde ele alinan konular sunlardir: 1. Ekim ayinda.

Rossano ve Fr. Rossano ile Sekreterya danismanlarinda n Fr. Sekreterya'nin i leri gelenleri Vatikan'in diger kuruluslarinca düzenlenen faaliyetlere katilmislard ir. Mgr. Bro Sabanegh ise bütün Arap ülkelerini dolasmistir. John Paul. II. selefi VI. Samartha katilmistir. Ilk baskisi 1969'da yapilan Fr. Sekreterya'nin yayin faaliyetleri b akimindan önemlidir. Diger yayin ise. Rossano. Bu toplantiya gözlemci olarak. Roma'da ki seminerin konusu "Inanç ve Kültür". John Paul'un bu olumlu tavri üzerine Sekreterya faaliyetlerine hiz vermistir. 1982 senesi. Banglades ve Hindistan'a giderek çesitli kesimden dinî liderlerle görüsmeler yapmistir. Taki-beden yilin baharinda. yanina Mgr. yaptigi konusm ada. Hiristiyanlik disi dinlerle diyaloga girerken. 1981 yili. Tho-mas MicheI. Pakistan. Uzun süre Endonezya'da kalarak Islâm hakkinda tecrübesini artiran Fr. diyalogun Kiliselerarasi Ökümenik boyutunu da daima gözönünde bulundur mustur. Kardinal Pignedoli. el-Ezher Hocalariyle Peygamber lere inanç. Maurice Borrmans'in hazirlam is oldugu "The Guidelines for Dialogue Between Christians and Muslims" baslikli eserin gözden geçirilmis yeni baskilari ve çesitli dillere tercümeleri yapilmistir[507]. John Paul'un Islâm ülkelerine yaptigi ziyaretleri sirasin da Müslüman-Hiristiyan diyalogu üzerine yaptigi konusmalardan derlenen kitapçiktir. 27 Haziran 1980'de Kardinal Pignedoli'nin ani ölümü üzerine. Ary Roest'I alarak Misir'a gitmis ve orada. "Konrad Ade-naur Foundation" tarafindan düzenlenen iki seminerde teblig sunmustur. onla rin tavsiye ve tekliflerini almistir. Italya'nin Assisi ken tindeki "Aziz Fransuva ve Islâm" konulu toplantiya Dr. biri Roma'da. Jean Jadot getirilmistir.et etmistir. Kardinal Pignedoli'nin dönemine nazaran. Islâm ülkelerine yaptigi ziyaretleri daha sonra da devam ettirmi stir. Rossano. Sabanegh ile birlikte katilmi . Bununla birlikte. "Müslümümanlarla Diyalog. kaynak temin etmek ve gelecek için plan yapmak olmustur. Bunlardan b iri. Yunan Ortodoks Kilisesinden Baspiskopos At-hanasios Yannoulatos ile Dünya Kiliseler Konseyi'nden Dr.ayni yil. "International Progress Organization" tarafindan 17-19 Kasim tarihlerinde R oma'da düzenlenen "Islâm ve Hiristiyanlikta Monoteizm" konulu seminerdir. Sekreterya'ya yeni bir güç kazandirmistir. Sekreterya'nin Asya masasina getirilmistir. To plantida Müslümanlarla diyalog konusu da ele alinmis ve Mgr. Kahi-re'dekinin konusu ise "Tolerans"tir. Sekreterya'nin basina Belçika li Mgr. Bu yillarda daha bazi gelismeler de olmustur. 1981'de Dr. Irak. 1982 senesinde Mgr. Abou Moukh'un bu ziyaretlerinin karsilig i olarak. Jadot'un baskanligi döneminde. isbirligi ve yeni bir diyalog zirvesinin yapilmasi konularinda konusmalar yapmistir. digeri de Kahire'de olmak üzere. Saba-negh. Rossano ve Dr. bu hususta çali smalarini devam ettirmeleri için tesvik etmistir. Kardinal Pignedoli. 1977'de Pign edoli dünyadaki bütün katolik piskoposlara diyalogla ilgili birer mektup göndermis. Mgr. Paul tarafindan kurdurulan Sekreterya'nin diyalog faaliyetlerini desteklemis ve yetkilileri. üyeleriyle bazi danisman v e eksperlerini biraraya getirmesidir. Rossano. daha birçok faaliyete aktif olarak katilmistir. Suriye ve Irak'i. Mayis 1979'da Lübnan. baris. Çünkü Sekreterya. daha sonraki yillarda. Mgr. Papa II. Sabanegh. gelecekte kilisenin temel görevlerinden biri olacaktir"*de mistir. 1979 yilinda Papaliga seçilen II. Mulder ve Dr. Sekreterya'nin 1979'da gerçeklestirdigi en önemli faaliyet. Sekrete rya'nin toplanti faaliyetleri pek olmamistir. 1978 yili Nisan ayinda. Dr. MicheI Sekre-terya'daki ilk faaliyetlerinden olarak. Fransiskenl erle Müslümanlar arasinda bir diyalog olusturmayi gaye edinen. Mgr. Sabanegh Ürdün'e gitmis ve Prens Hasanla bir Müslüman -Hiristiyan Diyalogunun imkânlari üzerinde durmuslardir. çesitli Islâm ülkelerinden delegeler Roma'ya gelmis v e görüsmeler yapmistir. Bu toplantinin gayesi.

dünyadaki bütün dinî liderlere. Assembly of the World Conference on Reli-gion and Peace" konferansidir. 13-21 Mayis tari hlerinde Sekreterya'nin Baskani Kardinal Arinze Türkiye'yi ziyaret etmistir. mahallî kiliseleri diyaloga tesvik amaci güden Kuzey Afrika Episkopal Konferansi'na. davette bulunmustur. Sekreterya. diyalogun yerel kiliselerin en önemli görevi oldugunu. Fr. Islâmla d iyalogun ise birinci derecede ehemmiyet arzettigini ifade etmistir. Hindu. Arinze'nin ilk faaliyetlerinden biri 23-31 Agustos 1984'de Nairobi'de düzenle nen "IV. Cardinal Arinze ve Fr . 20-21 Mart tarihlerinde. 14-20 Ekim tarihlerinde Nijerya'da düzenlenen. Michel. Zerdüstî temsilciler katilmistir. Anglopon Bati Afrika Episkopal Birligi'nin "Islâm ve Hiristiyanlik" konu lu konferansinda hazir bulunmustur. 1986 yili. konusmasinda. Francis Arinze tayin edilmistir. Duaya birçok müslüman da katilmistir. Italya'nin Assisi kentin de yapilacak olan baris için dua gününe. Kollog-yum. Mgr. Mgr. Mgr. Sekr eterlige. Roma'daki "Pontifico I stituto di Studi Arabie D'lslamistica" tarafindan düzenlenmis ve kollogyumda sunul an tebligler "Islamochris-tiana" dergisinde yayinlanmistir. daha önce Nijerya'nin Onitsha Baspiskoposlugunda bulunmustur. dünyanin bütün bölgelerinden. Bunlardan biri. Sintoist. Salama da onun yerine getirilmistir. 1987 yili Sekreterya'nin Türkiye'ye yönelik faaliyetleri bakimindan önemlidir. Jadot. Papa John Paul tarafindan Mgr. MicheI. D ua. Istan bul'daki Episkopal Konferans toplantisina katilan Arinze. Arinze. Fr. Bahai.[508] Kardinal Arinze'nin ziyaretinden sonra Ankara Üniversitesi ile Roma Pontifical Gre gorian Üniversitesi arasinda karsilikli isbirligi anlasmasi imzalanmistir. "Islâm'da ve Hiristiyanlik'ta Kutsallik" konulu bir kol logyumun organize edilmesine yardim etmistir. 25 Ocak 1986'da. Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Piskoposlar Konsült asyonumun "Avrupa'yi tehdit eden Islâm" konulu toplantisina. saglik durumunu ileri sürerek. Zago. MicheI ise.stir. Kardinal Arinze ise. Michel. Papa John Paul. bu esnada bazi dinî lide rlerle de görüsmüs ve Ankara Üniversitesi'nde bir konferans vermistir. Buddist. 1984 yilinda Mgr. Jadot. Müslüman. Yahudi. Thomas MichePin bu faaliyetlerine karsilik olarak. Sekreterya'nin faaliyetleri bakimindan oldukça yogun geçmistir. Müslüman-Hiristiyan Konferansina katilmislardir. Zago . birlikte dua etmek için. Ürdün Prensi Hasan 'in baskani bulundugu "Al-Beyt Foundation"la yaptigi temastir. 21-23 Nisan tarihlerinde CERES tarafindan Tunus'ta organize edilen IV. 27 Ekim'de yapilmistir. Sekreterya. baskanliktan istifa etmis ve onun yerine. 1983 yilinda yapilan toplantilarda görev almislardir. Sabanegh. selefi Mgr. Bu konferansa. Asya Piskoposlar Federesyonu tarafindan Varanasi'd e (Benares) düzenlenen "Asya'daki Müslümanlar Arasinda Hiristiyan Varligi" konsültasyonu na katilmistir. Sih. Bu anla sma geregince. 1988'de Izmir ve 1989'da Konya Ilahiyat Fakültelerinde Hiristiyanlik üzerine ders ve konferanslar vermistir. Arinze. A. Islâm masasi sefi Fr. 1987'de Ankara. Bu yild an itibaren Sekreterya Türkiye'deki faaliyetlerine hiz vermistir. Daha sonra Fr. Hiristiyan. birçok faali yette bulunmus ve çesitli toplantilara katilmistir. Ortadogu Ki liseler Konsili'nin Kibris'taki "Ortadogu'da Müslüman-Hiristiyan Münasebetleri" konulu toplantisina gitmistir. Sekreterya'nin çalismalari hakkinda bilgi sunmustur. Dr. Ekim 1983'de Roma'da toplanan Katolik Kilisesi Piskoposlar Si-nodu'nda Sekretery a'nin baskani Mgr. Mgr. Jadot. Ankara Ilahiyat Fa . diger dinlerden dua törenine katilacak dinî liderlerin gelmesine katkida bulunmustur. Caynist . Jadot'a oranla baskanliginin ilk yillarinda. Mayis 1985'de. Fr. Ekim 1986'da Sekreterya'da görev degisikligi olmus. Thomas Michel Türkiye'ye gelmis. Dr. Sabanegh ve Fr.

D.I. 1989 yilinda Sekreterya'nin bünyesinde bir degisiklik olmustur. halen. Thomas Michel getirilmistir. D. Sekreter-ya'nin bu faaliyetleri.kültesi'nden Prof. Bu anlasma çerçevesinde Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi ögretim üyeleri Vatikan'a. Dünya Kiliseler Konse nin "Dünya Misyonu ve Evange-lizm" programi çerçevesinde. Diyalog hususunda. Daha sonra Roma'da. Müslümanlar in bulundugu bütün ülkelere yönelik faaliyetlerini. Dokuz Hiristiyan ile dör t Müslümanin katildigi bu toplantida "Hiristiyan Misyonerligi ve Islâm Dâvasi" konusu ta rtisilmistir. seha det ve çalismada Afrikali Müslüman ve Hiristiyanlarin isbirligi.Diger Diyalog Kurumlari ve Faaliyetleri Diyalog. daha önce Türkiye'deki bazi Ilahiyat Fakülteler inde Hiristiyanlik üzerine dersler vermis olan ve o zaman Asya masasi sefi görevini sürdürmekte bulunun Fr.C. devam ett irmektedir. karsilikli saygi. Sekreterya. onun yerine ise.I'nin girisimi ile otuz kadar Hiristiy an ve Müslüman biraraya gelerek. devam edilmistir. John Paul tarafindan Iskenderiye Katolik Kiptî Patrikligine ya rdimci tayin edilmis.I. Papa II. bu yillarda. çesitli ülkelerde Diyalog faaliyetinde bulunmustur. daha organize bir sekilde.[509] 4.C. Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yaninda diger bölgelerde d e çalismalarini sürdürmüstür. 1987-1988 Ögretim Yilinda Gregorian Üniversitesi ile Pontificai Institu-te of Arabic Studies'de Islâm Tarihi üze rine dersler vermistir. Müslüman ve Hiristiyanlarin sosyal yasayislari. Bu toplantiya 25 Hiristiyan ve 20 Müslüman katilmistir. Hüseyin G. 1971 yilinda. din ve vicdan özgürlügü atmosferinin yaratilmasi gibi konular ele alinmistir. Halen bu görevi Dr. Tanri ve insan cemaat inin birligi. "Saint-Siega Sekreteryasi" veya Kilise Ökümenik Konseyi gibi kuruluslarin da isbirligiyle sürdürülmektedir. bu k urulusun bünyesinde. kurulusundan itibaren.C. Bu toplantilara. Türkiye'deki Ilahiyat Fakültelerinden 12 ögretim üyesi ile Roma'daki Katolik Enstitülerinden bir o kadar uzmanin katildigi bir kollogyum düzenlenmistir. Bu Komisyon. bazi kuruluslarin insiyatifiyle de çalism alar yapilmistir. Dr.) kurulmustur. Gregorian Üniversitesine bagli bazi görevliler de Ankara'ya g elmistir. Islâm Alt Komisyonu Bölümü açmistir.'nin girisimi ile yirmi kadar Müs lüman ve Hiristiyan Afrikali biraraya gelmis ve su konulari ele almistir: Inanç. Yurdaydin Roma'ya gitmis. .[510] D. Güneydogu Asya'da iyi niyetli çalisma ve danisma ortami meselesini ele almistir. daha sonra.C. Hong-Kong Toplantisi: 4-10 Ocak 1975. Salama. Bu kollogyum vesilesiyle daha önce imzalanan anlasma yenil enmistir. Ankara'da (1990) ve Vatikan'da (1991) olm ak üzere. yukarida z ikredilenlerin disinda. Bunun disinda. merkezi Cenevre'de olan "Zamanimizin Inanç ve Ideol ojileri ile Diyalog Komisyonu" (D. Islâm masasi sefi Mg r. yayin organi "Bulletin" ile yine Ro ma'daki Pontifi-cio Instituto di Studi Arabi e D'lslamistica'nin yayin organi "I slamochris-tiana" adli yillik derginin "Dokümanlar" kisminda tafsilatli olarak a nlatilmaktadir. daha birçok faaliyeti olmustur.'nin düzenledigi faaliyetlerden bazilari sunlardir: Brumana (Lübnan) Toplantisi: 12-18 Temmuz 1972. Vatikan bünyesinde kurulan Hiristiyanlik Disi Dinler Sekreter-yasi'nin. Cenevre-Chambesy (Isviçre) Toplantisi : 26-30 Haziran 1976. Acra (Gana) Toplantisi: 17-21 Temmuz 1974. birbirinin inancina sehâdet . Kiliseler Ökümenik Konseyi. Halid Akesheh sürdürmektedir.I. Sekreterya.

dönüs yapip. Toplant ilara katilan Hiristiyan ve Müslümanlarin sayisi dikkatle incelendiginde.. Vatikan Konsili'nin Kilise ile ilgili olan Üçüncü Bölüm Lumen Centium-Insanlann Isigi) yeralan ifadelerden kaynaklanmaktadir..Hiristiyanlarin Müslümanlara Yönelik Diyalog Çagrilarindan Duyulan Endiseler Yukarida gelisimine kisaca temas edilen "Diyalog Faaliyetlerine hem Katolik Hiri stiyanlarin hem Ortodoks Hiristiyanlarin hem de Protestan Hiristiyanlarin. Toplanti. "Diyalog" adi altinda Müslümanlara yaklasmasi süphe ve ihtiyatla karsilanmistir.Bu sebeplerden birisi. Her yil. "Insanligin Gelecegi Açisindan Inanç. ele alinan konularin tespitinde ve toplantiya katilacak elemanla rin seçiminde. genelde Müslüm anlarin azinligi teskil ettigi görülmektedir. Istanbul'da yapilan ve "Dinde Çogulculuk" konusu etrafinda yapilan VI. Lumen Genti um adli bölüm içinde "Kilise ve Hiristiyan olmayanlar" basligi altindaki kisimda söyle d enilmektedir: "Nihayet Incil'i henüz kabul etmemis olanlarin. Müslüman tarafa baskin çikmaya ve kontro lü elinde tutmaya çalistigi anlasilmaktadir. yani "Diyalog"un süpheyle karsilanmasinin bi rkaç sebebi vardir: 1. bizimle birlikte merhametli ve Kiyamet Günü'nde insanlari yargilayaca k olan tek Tanri'ya tapan Müslümanlari da kucaklayacaktir. "Müslüman v e Hiristiyan Konsültasyonu" (Muslim-Christian Consultation) adi ite yapilan diyalo g toplantilari. .I. Müslümanlarla "diyalog"a girmis ve bir seri toplantilar düzenlemistir. Hiri stiyan tarafin. Bilim ve Teknik" konusunu tarti smistir.. Isviçre-Chambesy Ökümenlik Patrikligi Ortodoks Merkezi ile Ürdün Kraliyet Akademisi'nin organizetörlügünde baslamistir. bir merkezde olmak üzere.'nin gi risimi ile düzenlenen bu toplantida bes Müslüman ile on Hiristiyan. Bu toplantilarda sunu lan tebligler kitap haline getirilmistir.[511] 5. " Diyalog"a yönelmeleri bu süphelerin kaynagi olmustur. Yaratici 'yi taniyanlarin hepsini ve bunlarin arasinda özellikte Ibrahim Peygamberin imanin i uygulayarak. Bu toplantida yirmi civarinda Hiris tiyan ve Müslüman. Tanrirnin seref ini yükseltmek ve bütün bu umutsuz insanlarin kurtulusunu gerçeklestirmek için Efendimi z'in 'Her yaratiga Incil'i vaazedin' (Markos. bazi Hiristiyan ve dige r din mensuplari arasinda da bu çesit süphelere rastlanmaktadir. Istanbul'da yapilan b u toplantilarin ilk besi (1984-1988). Ama Tanri'nin Kurtulus tasarisi. 10-14 Eylül 1989 tarihlerinde. Yine D. Katolik Hiristiyanlarin yaninda Ortodoks Hiristiyanlar da. 1984'Iü yillardan basla yarak. birarada yasayan H iristiyan ve Müslümanlar konusunu ele almistir. Anadolu'nun ve Istanbul'un Türkler tarafindan fethedilmesiyle de "modern" bi r anlayisa kavusan "Misyonerlik" faa-liyetlerinden sonra. daima kendi lehlerine olmak üzere.. Cenevre-Chambesy (Isviçre) Ikinci Toplantisi : 12-14 Mart 1979. Kilise. Hiristiyanlarin. 16/16) seklindeki buyrugunu dai ma hatirlayarak. Haçli Seferleri denemesi ve baslangici miladî ilk asra kadar geri g iden. Bundan ve diger bazi hususlardan. birdenbire.. Müslümanlar yaninda Yahudi.Beyrut (Lübnan) Toplantisi : 14-18 Kasim 1977. Yukarida zikredilen bütün faaliyetler Hiristiyanlar tarafindan düzenlenmistir. birden bire ve yogun bir sekilde.C. Türkiye Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanligi ile Ürdün Kraliyet Islâm Medeni eti Arastirmalari Akademisi'nin isbirligi ile yapilmistir. özenle bütün dünyaya Incil'in yayilmasini amaçlayan Misyonlarini kal kindirmakta ve desteklemektedir". Günümüzde madenî ve medenî oldugu kadar insanî kabul edilen böyle bir faaliyetin.. bizzat II. Altincisi da. çesitli biçimlerde Tanri'nin Halki'na katilmalari için yola koyulmalari öngörülmüstür. ortaya çikip. sirayla Ürdün veya Isviçre'de gerçeklestirilmistir . toplant i yapilmaktadir.

Hav. Vatikan Konsili'nde. mevcut olmayan yerlerde cemaatler tam anlamiyla kuruluncaya ve bun lar Incil'i yayma görevini sürdürecek hale gelinceye kadar. bugün Hiristiyanlarin ençok sözünü ettikleri. size emrettiklerime uymayi onlara ögretin ve egitin. bazilarini kurtarayim diye. Çünkü. Zayiflan kazanayim diye. Aslinda Hz. Heps ini Incil için yapiyorum. Yahudilerle Yahudi.[517] Pavlus'un Korintoslular'a Mektubu'nda yeralan cümlelerde onun. ancak Merih'in se riati altinda olarak seriati olmayanlari kazanmayim diye. Isa'nin. Kendim seriat altinda olmadigim h alde. 'her yaratiga Incil'i vaaz için tüm dünyaya gidin' demektedir. Pavlus'un su sözlerinden anlamak mümkündür: "Imdi benim ücretim nedir? Incil'de o lan selahiyetimi ifratla istimal etmek için. ses çikaran bir bakir. diger yand an Kilisenin görevinin yeryüzünde herkes Hiristiyanligi kabul edinceye kadar sürecegi ka rarlastirilmistir. Paul da."Kilise'nin Misyonerlik Karakteri" basligi altinda da su hususlara yer verilme ktedir: "Gerçekten de Peder tarafindan Ogul'un gönderilmesi gibi. Eger peygamberligim olursa. Pavlus'un bu ikil i rolü. bir taraftan diyalog gündeme gelmis. yapacaklarini. "diyalog"un. Yuhanna Incil'indeki "Sen b eni gönderdigin gibi ben de onlari dünyaya gönderiyorum"[516] sözlerini Kilis e. peygamberliginin geregi olarak. sartlar i ve metodu degismis bir "misyonerlik" seklinde görülmesine yol açmistir. "sevgi"dir. he r ne suretle olursa olsun. Vatikan Konsili döneminin ikinci Papasi VI. bunu da söyle açiklamaktadir: "Eger insanlarin ve melekl erin dilleriyle söylersern. Yuhanna 20/21). seriat altinda olanlari kazanayim diye. Bu durum da. Çünkü herkest en azadken. Yahudileri ka zanayim diye Yahudilere Yahudi gibi davrandim. "Irsad ve tebligi" esas almislardir. Is. Herseyiniz sevgi ile olsun". uyanik ve imanda kararli olarak "sevgi" ile yapmalarini su sekilde formüle etmektedir: "Uyanik olun. Allah'in emirlerini insanlar a ulastirma yolunda gayret göstermesi ve Havarilerinin de bunun devam ettirmesi no rmaldir. herkese hersey oldum. Konsili ziyaretinde söyle d emistir: "Incil. Bundan dolayi Havari Pavlus'un 'Vaaz etmez isem vay halime' (Kori ntoslu-lara I Mektup. bütün sirlari ve her ilmi bilirsem ve eger daglari nakledecek bütün bir Imanim olursa. Onlar. Buna göre. yeni enerjiler meydana getirmek' gerekir". Kilisenin görevini hakkiyla yapmasi. daha çok adam kazanayim diye. Isa'nin bu tebligatinin bütün insanlara ulastirilmasi yolunda bir emir saymistir."[512] II. Putperestlerle putperest. Ancak Hiristi yanlik'in yayilmasinda takip edilecek yol Pavlus'la yeni bir anlayisa kavusmustu r. daha sonraki Hiristiyan misyonerleri için örnek alinmis ve onun sözleri bayrakla stirilmistir. yetenekli-ka biliyetli kimseler olun. zayiflara. Incil'i meccanen arzetmektir. fakat sevgim olmasa. zayif oldum. yeni v asitalari gözden geçirmek. (Bab a beni görderdigi gibi. Ben is e buna sunlari da ilave ediyorum: 'Misyonerlik için yeni yollar hazirlamak. iste dünyanin sonuna ka dar bütün günler sizinle beraber olacagim' (Matta. tâ ki ondan hissedar olayim". 1/8). 28/18-20) diyerek yollamistir. Ogul ve Kutsal Ruh adina vaft iz edin. Böyle bir metod degisikligi Hiristiyanlar için bir zorunluluk halini almistir. Mesîh Isa da Havarilerini: 'Öyleyse gidin ve bütün insanlari Peder. bir yandan diyalog derken. 9/16) seklindeki sözlerini Kilise kendisine söylemiscesine. O. seriati olmayanlara ser iati olmayan gibi davrandim.[518] Pavlus'un Hiristiyanlik'i yaymaktaki ikinci yolu-metodu. yahut öten bir zil olmus olurum.[520] Bunun için de Kilise. Bunu. bunu yaparken. öte yandan da misyonerleri göndermeye ve onlari desteklemeye devam etmektedir[521]. Hiristiyanligi yaya bilmek için. ben de sizi gönderiyorum. bütün insanlarin Hiri stiyan olmasina baglidir. Kilise yeryüzünün son inirlarina varincaya kadar yerine getirmek için havarilerden teslim almistir (Bkz. imanda kararli bulunun.[513] Görüldügü gibi II. Mesîh Is a'nin Kurtulusunun hakîkatini müjdelemeyi amaçlayan bu önemli buyrugu. Bu görev. fakat sevgim olmazsa bir hiçim"[519] . Misyonerlerini göndermeye de vam etmektedir. kuvvetli olun. Indilerin ifadelerinden[514] ve Pavlus'un "Vaa z etmez isem vay bana" [515] sözünden çikarilmaktadir. Miladî ilk asirdan . Allah'a karsi seriati olmayanlardan degil. kendimi herkese kul ettim. seriat altinda olanlara seriat alt inda gibi davrandim. Pavlus. diger inançlarda olan insa nlarla da onlarin inancinda imis gibi hareket ettigi görülmektedir.

Ayrica.[527] Misyonerlerin Hiristiyanlik1! yaymaca ve Müslümanlara yaklasmada takip edecekleri me totlar.[524] Uzman bir misyoner olan Erich Bethmann'in. Bunlardan birisinin su oldugu belirtilmektedir: "Birinci planda öyle yapalim ki Müslümanlar. Isa Mesîh'in karakteridir. Müslüman. "Muhammed I slâm Peygamberidir" demekle hiçbir sey kabul etmis olmazsin[526]. Isa'da Tanri'nin ahlâkî karakterini görecektir. Bunun yaninda o. Müslüman'in Isa için "Fahise'nin oglu" demesi gibi birseydir (Bu ne kadar basarili ise. Bu metod da. Müslümanlari yakinen taniyan Hiristiyanlarin tav siyeleri II. Muhammed'de Isa-Mesîh'in kar akterine dayali bir figür olusturmaya çalismaktadir. Tâ ki bununla kendilerini dinleyenler arasinda. ayni metodu benimsemis. Müslümanlar arasinda faaliyet göstermistir[523]. onlari daha sempatik metodlar benimsemeye sevk etmis görünmek tedir. kendilerine karsi olan menfi tutumu degistirme. samimî ve sevg i ile yaklasmasi kararlastirilmistir. Arap dili ve Islâm felsefesini ögrenerek. peygamber olarak onu ve annesini yüceltmis olmalari etkili bir uns ur olarak görülmüstür. Vatikan Konsili'nde gündeme gelmis. zahirde bütün Dogu ve Müslüman milletlerin adetlerine sa ygili olmalidir. onlari etkileme yolu olarak "sevgi". "sevgi" olmalidir. Bu yol. Müslümanlarin inanci konusunda Hiristiyanlari n nasil bir tavir takinmasi gerektigini özet olarak su sekilde dile getirmektedir: Müslümanlarin dininden ve dinî kurumlarindan konusurken çok dikkatli ol. Bu da. Haçli Seferlerinden sonra ortaya çikan (1208) ve Papa III. Müslüman ve di ger din mensuplari arasinda "antipati"ye yolaçmistir. Innocente tarafindan da onaylanan Fransisken tarikatinin kurucusu Franços d'Assise. Bu yolu merkezi Londra'da bulunan "International Missionary Concil" sekreterligind e bulunmus VVilliam Paton. asirl ardir bütün gayretlerine ragmen basarisizliklarini basariya çevirme yolunu "sicak" münasebetlerde görmüslerdir. o da o kadar basarilidir). Hiristiyanlik'ta Müslüman'a cazip gelecek unsur. Vatikan Konsiii'nde "Diyalog" sek linde olgunlasmistir. Müslümanlar arasinda uzun zaman görev yapmis "Misyonerler in ulasmis olduklari kanaatin neticesidir[522]. Tecrübeli bi r Islâm arastirmacisinin anlattigina göre Modern Müslümanlar. Isa-Mesiîh'in karakteri Müslümanlari. Konsil'de Hi ristiyan olmayanlara. özetle. Onlara yaklasmak mümkün olunca i stenildigi sekilde propaganda yapilabilir. Hiristiyanin Müslümana ilk mesaji doktrin degil. fikirlerini yayma firsatina kavusabilsinler. Yine bunun yaninda Hiristiyanlarin. Hiristiyanlarin ona olan tutumlarini anlamaya götürecektir. söyle belirtmektedir: Müslümanlara yaklasmakta dikkatl i olmaliyiz. Bütün gizli ve açik faaliyetlerine ragmen Hiristiyan Misyonerleri. Isa Mesîh'i. II. Böylece onlarin kalbine girmeyi ögrenmis olu ruz. sahitleridir. Sen. Meselâ 'Hz. çünkü Müslümanin nazarinda bu bir küfürdür.[528] Islâm ülkelerinde uzun zaman görev yapip. Müslümanlar arasinda is tenilen neticeye ulasamamis ve antipati ile karsilanmislardir. "samimiyet" ve Müslümanlarin inançlarina "saygili davranmaktir. Müslümanlarin kalbini Hiristiyanliga isindirma. Islâm hakkinda konusma yerine Müs . ilah kabu l etmeseler de. Daha sonra Fransisken tarikatina katilan Ispanyol Raymond Lulle. Isa mutlaka Allah'in ogludur1 demekten kaçini lmali ki buna inanmayan kimseler nefret etmesinler. Hangi sekilde olursa olsun b ir Hiristiyan'in. Eger Hiristiyanin ilk mesaji sevgi olursa. burada. Misyonerlere gerekli olan. Muham-med'den y alanci peygamber olarak bahsetmek. kolejler ve hastaneler bu yaklasimi n göstergesidir. Islâmî gelismenin silahla durduram ayacaginin anlasilmasi üzerine "Misyonerlik" faaliyeti sistemli olarak baslatilmis tir. tartisilmis ve Müslümanlara yaklasma metodunda degisiklige gidilmesinin kabul görmüs oldugu anlasilmaktadir. "Method of Mission Work Among Moslems" adli kitapda da tavsiye edilmisti r. Isa'dan Al lah oglu diye bahsetme. sicak. Islâmî gelismenin bu yolla durdurulabilecegi kanaatini uygulam aya koymustur. Hiristiyan olmayan birine yaklasmasi ihtiyat ve süpheyle karsila nmistir. Müslümanlara karsi yapilan Haçli Seferleri'nin faydasizligi ve Müslümanlara ancak "Sevg i" ile yaklasilacagi.baslayan Hiristiyanligi yayma yolu olarak görülen Misyonerlik. onlari sevdigimize kânî olsunlar. basarili olmalari için. Islâm ülkelerine yayilmis olan büyük misyoner okullari. Müslümanlara Hiristiyanlarin müspet bakmasi. Bu kararda Müslümanlarin. Misyonerlere kars i takinilan menfî tavir. Hiristiyanlar. Misyonerlere ta vsiyelerinin basinda "sevgi" gelmekte ve Müslümanlara sevgi ile yaklasmak gerektigin i savunmaktadir[525].

Diyalog'un "Misyonerlik"in yeni bir sekli olarak görülmesidir.lümanlarla konusmaya agirlik vermesi istenmistir. ar alarinda Tunus Arap Dilleri Enstitüsü'nün kurucusu P. Büyük hareketler (Misyonerlik) halâ zihinlerdedir. digerleri Misyonerliktir. onlarla en güzel sekilde tartis" (Nahl. beraber ve isbirligi içerisinde yasamistir. Diyalogu "Misyonehik"in bir sekli olarak görmenin erken oldugunu belirtirke n bazi ipuçlari vermektedir. O.[531] Bunun yaninda Müslümanlar arasinda "diyalog" adi altinda ve "tolerans" yollari denen erek Hiristiyanlastirma çalismalarinin yapildigi. Bu "olusum".[534] . Her iki tavir da müslümanlar üzerinde menfi tesir meydana getirmis. Bunu normal seviyeye çikarmak. Müslümanlar arasindaki Misyonerlik (mission). Vatikan Konsili'nde olusan "Hiristiyanlik Disi Dinler Sekreteryasi"nin bas kanligina getirilen Kardinal Pignedoli..[532] 3. Müslüma a günlük hayatta. Haçli Seferleriyle baslayan ve "Misyonerlikle doruk noktasina ulasan menfi durumu müspete çevirmek için. Endonezya'da. k endilerinin verdigi istatistiklerde. [530] 2. Hiristiyanlarin sayisini artirma gayreti içiritle bulunduklari dikkati çekmektedir. Hiristiyan Dünyasi'nda Islâmla ilgil i çalismalarin. ihtiyatla karsilanmis ve Müslüman-Hiristiyan yakinlasmas ini dondurmus. Bunlarca önerilen teklif. Burada önce karsilikli sevgi ve saygi sözkonusu edilmistir.Diyalog'da süpheye yolaçan diger bir husus. Islâm ülkelerinde Müslüman olmayanlar. müsbet karsilanmisti r. Müslümanlar. Hiristiyan dünyasi'nda ikili bir "ta arruz"un baslamasina vesile olmustur. Bu hareketin öncüleri. Bu. Islâm'in yayilmasi karsisinda Hiristiyanlarin gerilemesi ve Hiristiyanlarca kutsal kabul edilen yerlerin Müslümanlarin eline geçmesi. 125) emriyle hareket etmistir. "Halklari Hiris tiyanlastirma Cemaatinin sekreterligini yapmistir. H iristiyan dünyasinda arayislar baslamis ve yeni "olusumlar"a ihtiyaç hissedilmistir. he r Hiristiyan "Misyoner" görülmüs. daha önce bizzat Misyonerlik görevlerinde bulunmus olmalaridir . son yillarda hem Roma Katolik hem de Protestan Kilisesi'nde ön plana çikmistir. Vatikan Konsili'nde Hiristiyan olmayan Dinler konusundaki açiklamad a müsahhaslasmis ve "Hiristiyanlik Disi Din-ier Sekreteryasf'nda Islâm Bölümü kurulmustur. tartismalara yolaçmis ve Hiristiyanlar arasindaki farkli anlayislardan ka ynaklanan ayriliklari giderme yolu da. Fakat bu düsüncenin önceki Evangelis-tik Misyoner har eketin bir tarnsformasyonu olup-olmadigini söylemek henüz erkendir"[533]. güzel ögütle çagir. Kilisece de kabul edilmis ve II. ancak Hiristiyanlastirma yoluyla olabilecek bir artistir. Hiristiyan ara stiricilar ve hatta "diyalogcular" arasinda tartisma konusu olmustur. VVilfred C. söyle demektedir: "'Diyalog' kelimesi. asgarî seviyeye düsürmüstür. eger dogruysa. diger din mensuplarin a "en güzel sekilde ve hosgörü" ile yaklasmis. bu göreve getirilmeden önce. Il. bu konuyu açikça söyle ortaya koymaktadir : ". çalismalari diyalogun önemini ortay a koymustur. Kur'ân'in "R abbinin yoluna hikmetle. Demersaman. Müslümanlarla diyaloga tasinabilecek nitelikte olmasi da tavsiye edilm istir. Couq. Smith. diyalog çalismalarinda görev almis olan kimselerin.[529] Kur'ân'nin sinirlarini belirledigi esaslar içerisinde Müslümanlar. Bu. Müslümanlar arasinda faaliyet gösteren misyonerlerin ve Oryantalistlerin raporlarinda yeralmistir. Louis Massignon ve bi rçok ülkenin Hiristiyan Oryantalistleridir. Çünkü bu artis. Müslüman-Hiristiyan münasebetlerinin yeni bir tipi olan "Diyalog". diger din mensup lariyla olan münasebetlerinde müsamaha ve adaleti temel olarak benimsemis. din olarak Islâm'in gen s alanlara kisa zamanda yayilmasina sebep olmustur. normai bir artis degil. misyonerlige bir alternatif degil. Sekreterya'nin Islâm Bölümü baskanligini üstlenen Fr. Bunlardan birisi Haçli Seferleri. Afrika Misyonerler Toplulugu (Beyaz Babalar) üyeligi nde bulunmustur. Islâm'in hosgörüsü ve Müslüman'in anlayisi. Islamo-Chr istiana dergisindeki bir makalesinde Taylor. Burada sözkonusu 'diyalog1.. bizzat sartlara uygun misyonerliktir (mission)". "diyalog" tartismalarinda görülmüstür. Uzun zamanin mahsulü olan raporlar ve görüsler Katolik Kilis esi'nce degerlendirilmis ve "Müslüman-Hiristiyan Diyalogu" planinda etkisini göstermis tir. bir yilda Hiristiyanlarin yüzdesi artarken Müslüma nlarinkinin azalma göstermesi bu süpheleri artirmaktadir.

sizin de Rabbi-nizdir. Papa'nin Katolik misyonerlerinin faaliyetlerini artirmasi yolundaki raporunu[536] ve "AT'a Müslümanla rin alinmasini istemiyor" seklinde yorumlanan görüslerini[537]. Müslüm anlarla "DiyaIog"a girmislerdir. onlarla en güzel sekilde tartis. üçüncüsü Bati Medeniye-tiyle Hiristiyanligi ayni gösterme gayretidir[540]. Yukarida üç madde altinda özetlenmeye çalisilan hususlar gözönüne alindiginda. inanip-Ina nmamayi insanin ihtiyarina birakir. "DIyalog"u da bunun kilifi ve çagin s artlarina uydurulmus "misyonerlik" olarak görüldügü gibi bir kanaat uyanmaktadir. bizim isledikleri miz bize. Bunun yaninda bir Katolik Baspiskoposu olan Antonio Jose Peteiro Freire. "Ey Muhammedi Rabbinin yoluna . dogrusu Rabbin. Halbuki bunlar Istanbul toplantisin in "Sonuç Bildirisi"ne katilmis ve kabul etmislerdi. insanî ve ahlâkî bir davranistir. Kur'ân hak ve hakîkat yolunu açikladiktan. giriste belirtilen anlamda. "Diyalogu" çagin ayirdedici özelligi görmekte ve II. Vatikan Konsili'nd en sonra. aranizda adaletle hükmetmekle e mrolundum. Tabiî Slav miletlerinin din degistirmesinin. Allah. Islâm Ilkeleri'nin. dogru yol da olanlari da sapitanlari da iyi bilir"[543]. 1984'lerde. Hiristiyanlari misyonerlik faaliyetlerinden vazgeçmedikleri. "Diyalog"un nasil anlasilmasi gerektigini ortaya koy mustur.Kanaatimizce Taylor. aldatma. inanip. güzel ögütle çagir. Yunanistan'da Müslüman Türklere karsi takip edilen dinî siyasete. hikmetle. Kilise. Damaski-nos Papandreou'dur. diyalog çalismalarinin faydali bulundugu kanaatindeyiz. inanan insanlar arasinda. hâkimiyetleri altindaki diger din mensuplarina hosgörü örneklerini göstererek ve isbirligi yaparak en iyi misal olmustur. Çünkü Islâm'da "teblig" esasi vardir. Açiklik. diger dinlere sicak bakisi nda ve Hiristiyanlar! Ehli Kitap görüsünde göstermistir. yararli is yapmanin kisinin menfaati . ne Damaskinos'un ne de Istanbul'da yapilan "Diy alog Toplantisina Yunanistan'dan katilan ve aralarinda hukukçularin da bulundugu t ebligciierin müsbet bir tavrina rastlanmistir. bugün "diyalog" diyebilecegimiz bir anlayis. 1990 yilinda. sizin Tanriniz da birdir. bir yerde Hiristiyanligi yerlestirmek için üçlü bir yol takip etmistir. Art niyet tasim ayan. Böyle "çift standartli" tavirlar. onlarin heveslerine uy ma ve söyle de: 'Allah'in indirdigi Kitab'a inandim. samimî ve gerçek anlamdaki bir diyalogda Müslümanlarin da istifadeleri olacaktir. Kiliseler Birliginin Türkiye'ye yönelik "Bölücü faaliyetleri" destekleyen faaliyetlerini[538] de ilave etmek ge rekmektedir. Bu. Biz O'na teslim olanlariz (müslümanlariz) deyin"[544 ]. Ortodoks Hiristiyanlarin temsilcisi sifatiyla "D iyalog toplantilarini organize eden Isviçre Ortodoks Merkezi Baskani Metropolit Pr of. digeri o ülkenin aydinlarinin eserlerine nüfuz etme ve kültürl erine girme. Islâmî tebligde. hileli yollara sapma gibi esaslara yer yoktur. Islâm'in yayildigi döneme kadar geri gitmektedir. kandirma. Kur'ân'in yaklasimi Müslümanlar tarafindan dai ma uygulanmis ve halen de uygulanmaktadir. Katolik Hiristiyanlar yaninda Ortodoks Hiristiyanlarin da tavrini ve "Diyalog"da ki samimiyetlerini degerlendirmek lâzimdir. gerek Müslümanlara ve gerekse Müslüman o lmayanlara ulastirilmasinin yolu tebligdir. Biri dog rudan Hiristiyanlastirma. Bu rpetodu Kur'ân su sekilde ortaya koymaktadir: "Ey Muhamm edi Bundan ötürü sen birlige çagir ve emrolundugun gibi dogru ol. Hiristiyanlasmasinin Misyonerlerin parlak bir zaferi olarak görüldügü[541] gözönünde bulunursa isin önemi daha iyi anlasilir. bask i yapma. uygulamadaki örneklerle. ister istemez "Diyalog"un samimiyetine gölge düsürmektedir. Ayrica. Çünkü Yunanistan'da Müslüman Türklere karsi baslat lan siyasette basrolleri bizzat rahipler ve metropolitler oynamistir[539]. En güçlü dönemlerinde bile Türkler. öncelikle Diyalog çalismalarinin faydasina inanmis gibi görünen Metropolit Damaskinos'un karsi çikmasi beklenmistir. Katolik Kilisesi'nin "Misyonu"nu icra etmek için "Diyalog"u seçtigini beli rtmektedir[535]. samimiyet ve dogr uluk temel prensiptir. Türk gazetelerinde yeralan haberlere göre. Hiristiyanlarin 1964'de baslattiklari "Diyalog"u Islâm. "Diyalog" ismiyle olm asa da. mesajini ulastirdiktan sonra. size indirilene de inandik. burada. "Ehl-i Kitap ile en güzel bir sekil de mücadele edin ve 'Bize indirilene de. Dr. bizim de Rabbimizdir. sizin isledikleriniz kendinizedir"[542]. Bizim Tanrimi z da. Ortodoks Hiristiyanlar. Bunla r ve gelisen olaylar karsisinda. Bunun için. Günümüzde.

Bunda n dolayi yazdiklarimizin isiginda. 2.[546] 6. bugünkü "Diyalog" çalismalarindaki ölçüyü ve metodu en v ciz sekilde açiklar. 6.Diyalog olsun diye dinî emirlerde te'vile. 9. gizli. i lk adim.Diyalog taraftarlari. "sevgi" gibi konularla sinirli kalinilmamali. diger din mensup larina da "dindas11 muamelesi yapabilmelidir. Aslinda Müslümanlar da. din ve milliyet farki gözetilmeden. "Yaratilmislari severiz Yaratan'dan ötürü" ifadesindeki anlayisla görmekteyiz. 4. muamelet ve ahlâk esaslariyla da ortaya konulabilmeli. inanç ve ahlâkî degerler yönünden birbirlerini. Allah'in bir yaratigi ve kutsal bir emaneti bilmekte. lafta kalmamali.Diyaloglarda.Diyalog. benim dinim bana" deni-lebilmelidir.Diyalog. Her dini temsilen uzma n kisiler. fiiliyatta da kendini göstermelidir. zorlamaya gidilmemeli. karsi taraftakilehn de kendi dinini kesin dogru ve gerçe k bildigi hakikatini gözönünde bulundurmalidir. herkesi. . kendi dinine mensup gruplar arasinda diyalogu gerçeklestirmeye çalismalidir. dinî meseleler konusunda. Neticede "Sizin dininiz size. samimiyet esasi benims enmeli. 7.Diyalog toplantilarinda her din.Din konusunda ortak noktalardan hareket edilmeli. farkli din mensuplari. günlük hayatla ilgili esaslarda ve yardimlasma husus unda olmalidir. 10. ayrildiklari noktalarla. karsilikli saygi ve sevgi esasina dayanmalidir. inanç.Her dinin mensuplari.Her din mensubu. esit sartlarda ve esit zeminlerde olmalidir. sadece "teblig" ile "misyonerlik" ara sindaki farki belirtmek ve Müslümanlarin da gerçek anlamdaki bir "diyalog"dan korkacak birseylerinin bulunmadigini ortaya koymak amacina yöneliktir. "Misyonerlik"in veya "propaganda"nin yeni bir metodu gibi görülmemeli ve bu çe sit görüntüler giderilmelidir. sinsî.Zulme ugrayan milletler yaninda. yera linmalidir.Gerçek Anlamda Bir Diyalogda Aranmasi Gereken Prensipler Biz. 5. Gerçek samimiyet.Müslüman ülkelere yönelik "Misyonerlik" çalismalarinin sona erdirilmesi için ortak tavir alinmalidir. siyasî gayeler güdülmemeli. Islâmla ilgili olarak verdigimiz bu bilgiler. su hususlarin gözönünde bulundurulmasinda fayda mütalâ tmekteyiz: 1. Bütün gerçekler ortaya konulduktan sonra. h akikî anlamdaki bir "diyalog"a kendi düsüncelerini tasimamalidir. Yunus Emre'n in. diger din mensuplariyla diyaloga girmeden önce. kendi mensubu oldugu dinden taviz vermeden. bugün. 8. anlamaya yönelmelidir. Kur'ân'in ifadesiyle. 3. insanî ve insanî oldugu kadar da medenî bir da vranis oiarak degerlendirdigimiz "diyalog faaliyetlerimin hedefine ulasmasi ve i stenilen gayenin elde edilmesi için. ortak noktalar belirlenebilmeli v e bu gerçekler bilindikten sonra herkes kendi dininin sinirlari içinde kalabilmelidi r. bu sahada uzmanlasmis kisiler diyalog çalismalarinda görev almalidir. ibadet. . Diyalog'da sadece "tolerans".ne oldugu hakîkatini de ortaya koyar. her din oldugu gibi sunulmalidir. 11. "Siz in dininiz size. benimki de ban adir"[545] prensibini yerlestirerek.

Religions of Mankind.Saban Kuzgun. Bati Almanya 1983 (Misyonerlik Y ayinlarindan).Muhibbiddîn el-Hatib.: 1. resmî bir politika çerçevesinde ve belirli bir kurumca yürütülmelidir.Diyalogda. M. Ankara 1982.) (Misyonerlik Yayinlarindan). 13. Millî Egitim ve Kültür Dergisi Ankara 1982. . Ankara 1977.Histoire Üniverselle des Missions Catholiques.12. Yehova Sahitlerinin Iç Yüzü. London 1970. dinlerin yasakladiklari fiiller karsisinda ortak har eket edebilme yollan aramalidir. 167-169.H. 444-46.Türkiye ve hatta Müslüman ülkeler için. Islâm Âleminde Misyonerlik Faaliyetleri. nesr. Ter. .T. sadece temas kurulan dinlerin degil. s. . Ankara 1973. Istan bul (t. . 124-1 25. . Ankara 1973.V.G.Hüseyin Atay-AIi A. . Türkiye'de de bu isi yürütecek bir "Dinlerarasi Iliskiler (Diyalog) ve Arastir ma Enstitüsü veya Merkezi" kurulmali ve bu isi çalisma alani olarak seçecek. I-IV.55-67 . birkaç dilde konusup yazabilen elemanlar yetistiril melidir. Asim Koksal. diyalog.Hikmet Tanyu. 59-82 Erc . Yehova Sahitleri.E. Çün ristiyan taraf. Istanbul 1969. organize olarak ve resmî sayilabilecek bir politika ile bu isi yürütme ktedir. S. Istanbul 1979.Abdurrahman Küçük. "Misyonerlik ve Hiristiyan Misyonerligin Dogusu". Paris 1956.: 17. Hiristiyanlik Propagandasi ve Misyoner Faaliyetleri. kendi aralarinda münasebe tleri siklastirman. London 1966. Hiristiyan Propagandalari Münasebetiyle Açiklama. hem Islâmi he m de Hiristiyanligi iyi bilen.). Ström. Zaman ve Sonsuz Olay.A Dictionary of Comparative Religion.y .y. Yusuf Uralgiray . sa. s. Ankara (t.G. Istanbul 1963.Seni Mutlu Edecek Iyi Haber. Der. . Almanya 1974 (Misyonerlik Yayinlarindan).Osman Cilaci. . bu "Diyalog" faaliyetlerinin faydali olmasi ist eniyorsa. sa. iyes Üni. Türkiye'yi Parçalamak için 100 Plan. . "Ermeni Meselesi Üzerine Bir Arastirma". .F. Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri. . Mukaddes Kitap Kurslari Dernegi Yayimlari. Brandon. M isyonerlik Karsisinda Türkiye. Kirsehirlioglu. 14. dünyada mevcut olan bütün dinlerin mensuplari da ayni ölçüler içerisinde degerlendirilmelidir. [547] Sekizinci Bölümün Bibliyografyasi A. Samiha Ayverdi.Diyalogda taraf olan dinlerin âlimleri ve kurumlari. 1984. Ilahiyat Fak. Aydin. Ter. -Tanri Insan Sorunlar.Misyonerlik Faaliyetleri . Djuvara. Ringgren -A. Yakup Üstün.Dogan Irdel Hayatbulan.

Paris 1957.M. Histoire Üniverselle des Mis-sions Catholiques (HUMC). .A. Sayi: 1.Raymond Sugranyes de Franch.M. Gr. Islâm Ülkelerinde Misyonerlik ve Emperyalizm. . 49. P aris 1983. .VVilliam Paton. Akdamar. Richard. "Twenty-Five Years of Dialogue". . -Ahmet Riza. Ziyad Ebuzziya. Halidi.Paul Peupard. "Projects. Hiristiyan Genel Konsilleri ve ti. Yeni Dokümanlarin Isiginda Yehova Sahitleri. Çev. . Rome 1989. Britain 1953. Ostrogorsky. Türkiye'de Laiklik Ilkesi ve Yehova Sahitleri. Çev. II/22. Istanbul 1988. F. Meh met Ümit. "The Secretariat for Non-Christians is Ten 454 Years Old". Fondation et Debuts de la Sacree Congrâgation de la Propagande". "Concile Vatikan II".Diyalog Çalismalari (Hiristiyan-Müslüman Diyaloguna Genel Bir Bakis) . Müslümanlarla Hiristiyanlar Arasinda Diyaloga Yönelisler.Ö. "Les Missions chez mes Mongols aux XIIIg Siec-les". E. . Kule Kitapla ri. London 1938. Istanbul 1987.J. Bati'nin Dogu Politikasinin Ahlaken Çev.G. Ö. Perbal.M. Fransizca'dan . Iflasi. Ankara 1981. .ll. Ses lde"es Missionnaires". C . Rome 1975.Mehmet Aydin. Sekerci. . Bethmann. . Islamochristiana. Ankara 1988. [548] B. "Dialogue Islamo-Chretien". Bridge to Islam. Isiltan. HUMC. London 1937. Tercüm an 1001 Temel Eser. Dictionnaire des Religions (DR). I. Islamochristiana. Adnan Sinar-Sevket Serdar Türet. . "Raymond Lulle. . .Concile Occumenique Vatican II.Erich W.Günay Tümer.S.MaurIce Bormans. . Istanbul 1985.Ali Isra Güngör. Istanbul. Paris 1967. Paton. Paris 19 56. . Bizans Devleti Tarihi. Çev.T. Paris 19 83. Ünal-A..Jacque Jomier. .L. Vatikan-Misyon ve Diyalog. Konya 1991. Fitzgerald. . I. Dictionnaire des Religions (DR). Fitzgerald. 50.Sir Charles -Eliot. Çev. .W. Sayi : 15. Ankara 1997. Avrupa'daki Türkiye.L. Ferruh. Vatikan Konsili. Jesus-Christ and VVorld Religions. HUMC. Christianity in the Eastern Conflicts.

Hiristiyanlik ve Islâm'dir. Latince'den Türkçe'ye Çev. dinleri bir bir ele alip uzun boylu anlatma yerine günümüzdeki dinlerde yer alan inanç sistemi (amentü-kredo). Avrupa'da. Succi. kültürel gayelerle yürütü r.BÖLÜM KARSILASTIRMALAR A. VVilfred C. ticarî. Smith. kutuplarda bulunmaktadir. mezhepleri. ibadet-âyin sistemi. Caynizm. önce evrensel iken sonra Babil sürgününü müteakiben millîlestirilmistir indistan'daki Parsîlik. "Chretiens et Musulmans en Indonesie : Les Vois de la Tolerance" . Ilkel kabîleler. INANÇLA ILGILI BAZI NOKTALARDA. tak lit. Amerika'da. Hinduizm. Çin. kuts al metin. Bu dinlerden bazisi sadec e bir ada ahalisine ait olabilirken. Taoizm. Günümüzde bu sayilanlara ilâveten ayrica "din"lestirilmis. Bunlari konu disinda tutulmustur. bir "d eplasman" dinidir. Yüzyilimizda hâlâ ilkel kabileler bulunmaktadir ve bunlar dünya nüfusunun % 5'ini olusturm aktadir. tanri kavrami. Ainu. Buddizm. John B.GÜNÜMÜZDE YASAYAN DINLER ARASINDA.François Raillon. Tibet. Okyanus adalarinda. [549] IX. Sayi: 15. cereyanlar da vardir. Maori. çikis yeri olan Hindistan'da (çok az sayida). Konfüçyüsçülük. Ga. Dinka. Ilkel Kabile Dinleri adlarini kab ile adlarindan almaktadir: Nuer. Rome 1975. Bunun yaninda. Sayi: I. Kuzey ve Orta Afrika'da yaygin ve dünyanin her tarafinda mensuplari b ulunan bir dindir. Ja ponya. Vietnam) ve Hint adalarinda nüfus yogunluguna sahip tir. O. Kore. iktisadî. Günümüzde yasayan millî dinler. tarikatimsi. Hindistan içerisinde. Islamochristiana. [550] . Üç büyük evrensel din. dünya nüfusunun yarisini olusturmaktadir. Asy a ülkelerinde. New York 1976. Kamboçya. Mecusîligin kalintisidir. Tanri'nin Ailesi {Lumen Gentium). Istanbul 1984. Anadolu'da. Hiristiyanlik. türedi. dinin adi. kurucu-peygamber. Islâm. Taylor. "The Invoivement of the VVorld Concil of Churc-hes in Internatio nal and Regional Christian-Muslim Dialogue". aslinda bir Iran dinidir. Pigme dinleri gibi. Avustralya'da . mez-hebimsi. Ilkel Kabîle Dinleri çikaril a. islamochristiana. aktüel degeri gibi hususlar üzeri nde durulmustur. Religious Diversity. Bal-kanlar'da. Avustralya'da yaygin ve dünyanin diger yerlerinde de mensuplari bulunan bir dindir. sun'i. ahiret. din görüntüsü altinda siyasî. bazisi da birçok milletin dinidir. Güney ve Orta Afrika'da. geriye kalan miktar millî dinlere mensup olanlarin sayisidir. Sihizm. Budd izm. Sintoizm liktir. Hindi Çinî'de (Laos. Yahudi dini. Asya ülkelerinde. Padre Vinconzo R. KISA BIR KARSILAST IRMA Günümüzde dünyada çesitli dinlerin yasamakta oldugunu görmekteyiz. Asrimizda da evrenselligini sürdüren üs büyük din. bazisi bir milletin.

O ögrencilerine tarih . boyun egmek. S istemini uygulayacak bir idareci arayarak bütün Çin'i dolasti. Çince "Shen-tao"dan (tanrilarin yolu) gelmektedir. her hangi bir kimse veya grup tarafindan degil. Çinliler. Parsîlik.Din Adlari Önce dinlerin adlarindan baslayalim. 551-479). Yahudilik. Ilkel Kabîle Dinleri nde bir kurucu söz konusu degildir. Babasini 3 yasinda kaybedince yetim büyüdü. edebiyat ve hikmet ögretiyordu. ibadet diye yapilan seyleri. Batililarca verilmis bir addir. Kelime Yunan-ca'da "yaglanmis" anla mina gelen ve Ibranî Dili'nde "Masiah" tarzinda yazilan Hiristos. Mesîh kelimesinden kaynaklanmis olup "Mesih'e bagli" anlamina gelmektedir. bi r devletin tutmasi gereken yol. Asya'da bu din için "Budd a Sâsana" (Budda disiplini) adini kullanirlar. Kelime. Buddistler. Buddizm de batililarca kullanilan bir addir. Taoizm. Tarihî gelismesi içinde ikiye ayrilan devletin güneydeki bölümüne de bu ad verilmistir (Ayr ica Israil ve Ibranî kelimeleri de ayni gaye için kullanilir). Hinduizm ve Sintoizm Için de durum aynidir.a. Çin' tinde dünyaya geldi.Din Kurucusu/Peygamber Burada dinlerin kurucusu veya peygamberleri konu edilecektir. Budda'dan kalan ahlâkî-manevî pre nsipleri. "tao" deyiminden kaynaklanir. Hinduizm. bu adi.Ö. Ömrünün son 5 yilini eski Çin asiklerine hasretti. "Islâm" tarzi Kur'ân'la baslamistir. Ögrencileri. Sintoizm. gök nizami'nin insan davranisina verdigi örnektir. Sihizm ve Sin Dinî Hareketi ise "Sakirtler" anlamina gelmektedir. teslim olmak . Kelime. Iranliligi ifade eden Fars (Pers) kelimesinden kaynaklanmistir. Tao. I. Ilkel kabîle dinleri. Konfüçyüsçülügün kurucusu. Kung Fu-tzu'dur (M. ebedî din) derler. yol nizam. Millî dinlerden Konfüçyüsçülük'e bu ad. Bu dine bagli olanlara Antakya'da Hiristiyan denilmistir. Kelimenin geldigi kök Islâm'dan önce Arap toplumunda ku llanilmis olmakla beraber. meditasyonu (tefekkür-mürakabe) ve sosyal ili skileri ifade eder. dinlerine "Sana-tana dharma" (ezelî. Japonlarin Buddizm ile karsilastiklarinda daha önceki inançlarini ifade et mek üzere kullanilmistir. [551] b. Hz. Sosyal düzen ve idare ile ilgili çalismalar yapti. o kabîlenin adina göre adland irilir. . Kelime. Yüzyil içinde ilkin Antakya'da kullanilmistir. itaat-inkiyat anlamlarina gelmektedir. reformcusu Mahavira'ya verilen "cina" (Muzaffer) lakabindan gele n "cayn. bir hükümdarin. Hindular. bir ferdin. cayna" kelimelerinden almistir. Ona "Büyük Mürsid" denilirdi. onun ve öncekilerin telkin ve talimlerini birlestir di. Batililar tarafindan verilmistir. Hiristiyan kelimesi. yoksulluk çekti. Konfüçyü nlere "Ju-çiya" (edipler) derler. Islâm. dogrudan dogruya dinin kuts al kitabindan gelen bir addir. Yakup'un 12 oglundan olan Yehuda'ya mensubiyetten bu adi almistir. Bununla b eraber büyük bir sevkle tahsilini tamamladi ve bir muallim oldu. Caynizm.

Zerdüst'ün ne zaman yasadigi kesin olarak bilinmemektedir. fakat Hz. Isa'yi Peygamber olarak kabul etmektedir.[552] c. Isa'nin Milad diye bilinen tarihten 6 veya 10 sene önce dogdugu kabul edilmekt edir. insan suretinde dünyaya gelip insanlara bir örnek önder (Rama. Altmisüç yasind a vafat etti. Parsîlik. o getirmistir. XVI-XIII. Ilâhî kaynakli dinlerden Yahudiligin en büyük Peygamberi Hz. ona Mo se (Sudan çekilmis anlaminda) demektedir."Lao-tzu" (ihtiyar bilgin anlaminda) diye lakaplandirilan Li Poh-Yang da {Dogumu M. "Tao te-king"i (Tao fazilet k itabi) yazdi.Ö. Budda. 600 veya M. orta yolu ve hayattaki izdiraplari gide rmenin yolunu buldu ve ömrünün geri kalan kismini bunlari ögretmekle geçirdi. rehber) olarak kabul edilmekte dir (1469-1538). Onlara göre bu bir çesit peygamber anlayisidir. Mesîh oldugunu açiklamis. Kirk yasinda ona vahiy gelmeye basladi. Musa'yi kabul etmekte. Mahavira gibi din kuruculari da birer Peygamber olarak degerlendirilebilir.Ö. gerçegi. Zerdüst. Bununla beraber M.Dinlerin Inanç Sistemleri Dinlerin inanç sistemlerine gelince. Tora (Tevrat) ve On Emri. gerçegi ariyordu. bir Temmuz gec esi dolunayinda zihni aydinlandi. M. Zerdüst. Lao-tzu.Ö. Caynizmin kurucusu olan Parsva da (M. bu konuda Hiristiyanlarin "kredo". Bu konudaki hatanin Ortaçagda yasamis bir Hiristiyan kesisin düzenledigi takvi mden kaynaklandigi bilinmektedir. Iki hayat tarzi da onu tatmin etmemisti. Isa. tek tanrili bir inancin Iran'daki en kuvvetli temsilcisidir. Hz. 599-527) çi lesi 13 sene sürdü. MS. Buddizm'in kurucusu. Yüzyilda yasamis olmasi ihtimali daha kuvve tlidir. O da sarayini. fakat Yahudiler kabul etmemis ve böylece çarmih olayi vuk ubulmustur. Muhammed'i kabul etmemektedi r. hem Hz. Hi-malaya eteklerinde Sakya kabilesinin hükümdarinin oglu olarak simdiki Nepal'de Lumbini korulugunda dogdu. 6 yasind a annesini kaybetti. Sihizm'in kurucusu ve ilk "guru" su (mürsit. Sarayda yasadi. Emekl iye ayrildigindan ondan bir kitap yazmasi istendi. VIII. "Budda" (aydinlanmis. 483). Müslümanlarin "âmentu" deyimlerini kullandiklari belirtilmelidir. reformcusu olan "Mahavira" (Büyük kahraman) lakapli Vardhamana da (diger lâkabi Cina: muzaffer anlaminda) aristokrat zümreden. Muhammed. O. Yahudilik ikisini de kabul etmemektedir. KrIsna) gibi kabul edilmistir. Bir müslüman ailenin yaninda yetismis olan Nanak. Otuzbes ya sinda Neranjara nehri kiyisinda bagdas kurup tefekküre dalmis iken.Ö.Ö. Budda. oglunu. Yahudiler. Dogumundan önce babasini. Mekke'de dogdu.Ö.6'inci Yüzyilda yasamis olmasi kuvvetli bir ihtimal dahil indedir. Yüzyil). Musa'dir.Ö. Zerdüst'ü unutmus degildir. Hint Kast yapisinda Ksatriya sinifindan idi.571 yilinda. Iran'dan Hindistan'a gelmis ve bölgeden etkilenmis olmasina ragmen. Musa'yi ve hem de Hz. 563-M. Lao-tzu. Hir istiyanlik ise Hz. Yetim büyüdü. Islâm. Onlar. M. 29 yasinda.Ö. çoluk çocugunu terketmisti. sarayda arsiv memuru idi. 571?) büyük bir Çin hakîmi idi.Ö. Konfüçyüsçülük gibi d . Yahudilere. Hinduizm ile Islâm Dini'ni birlestirmek istemistir. ayrica diger din lerin önemli sahsiyetlerini Visnu'nun bir "avata-ra"si (hulul) olarak görürler. karisini ve saray hayatini terketti. Nanak. Sintoizm. Hz. Yüzyillar arasindaki bir zaman diliminde yasadigi düsünülmektedir. Konfüçyüs. Yahudileri Misir'daki esaretten kurtarmis ve Sina daginda vahiy almistir . uyanmis) diye la-kaplandiriian Siddha ttha Gotama'dir (M. Alti sene çile h ayati sürdürdü. Mahavira'nin (M. 7'nci veya M. Hinduizm. XIII.Ö. Hinduizmde Vi snu.

2. 11.ve O'nun biricik oglu Rab Isa'ya.Ruhum ölümsüzdür ve Allah.Allah birdir ve ondan baska tanri yoktur.Elimizde olan Tora. 3.Oradan ölüleri ve dirileri yargilamak üzere inecegine. Buddizm'de bu konuda "tri-ratna" (üç cevher) vardir: "Budda'ya sigindim Dhammaya sigindim. 7. diledigi zaman ölüleri hayata kavusturacaktir. Yüzyila ait.Ben.Yalniz Allah'a dua etmeliyiz. Allah tarafindan Musa'ya verildiginin aynidir ve degistir ilmemistir. var olan' her seyi yaratti ve onlara O hükmeder.Peygamberlerin bütün sözleri dogrudur. 5. 1. 6. Maimoni-des: 1133-1204) düzenledi gi 13 maddelik inanç sistemi XIII. getirmeyenleri cezalandi rir.Bakire Meryem ve Kutsal Ruh'tan dogmus olduguna.Günahlarin bagislanacagina.Allah. insanlarin bütün hareket ve düsüncelerini bilir. Tanri'ya. 3. 7.Allah. Yahudi Dini'nde Mose ben Meymun'un (Ibni Meymun.Allah. Bu cümledeki "D hamma". 13. 9.Musa. 9.Baba'nin saginda oturmus olduguna. "Sangha" \s%bekâr rahipler toplulugu. cemaatidir.Üçüncü gün ölüler arasindan dirilmis olduguna. Yüzyildan bu yana. Sangha'ya yigindim". Bu âmentü söyledir: "Tam bir imanla inanirim ki.Göklere yükselmis olduguna. 4.ve Kutsal Ruh'a. 2. doktrin.nlerde bir âmentü-kredo söz konusu degildir.Pilatus zamaninda Çarmih'a gerilmis ve gömülmüs olduguna. 10. Yahudilerin âmentüsü olmustur (daha ön ce yoktu). Hiristiyanlarin IV. 10. üç bölümlü ve oniki maddeli Havariler Kredosu söyledir: " 1. ilâhî bir dindir ve degistirilemez.Kutsal Kilise'ye. Mesih'i (Mesiah) gönderecektir ve geciktigi halde yine beklerim. bütün Peygamberlerin en büyügüdür.Allah'in bedeni yoktur ve hiçbir sekilde tasvir edilemez. Kudretli Baba'ya. emirlerini yerine getirenleri mükafatlandirir.Dinimiz. 8.Allah. 6. 5. . 4. 12. 8.Allah'in baslangici yoktur ve nihayeti olmayacaktir. 11.

Zerdüst. Zerdüst Dini'nin ve Mecusîligin bakiyesidir. sebt: "Sabat") dinlenmistir.Dinlerde Tanri Dinlerde Tanri kavramina girmeden önce belirtilmelidir ki bazi dinlerde farkli isim lerle. animist inançlar. B ununla beraber en büyük tanri "Amate-rasu" (Günes Tanriçasi) idi. Aslinda çok anlamlari bulunan "Tao". koruyucu. yaraticidir. Onun adi bos yere agza alinmaz (On Emre göre). uluhiyeti ifade sadedinde. Sihizm'de monoteizm esastir. Ancak bu ateizm. Onlara göre imparator on un neslinden gelmisti. Bütün bunlarla beraber en önemli Hint Kutsal Kitabi Vedalari n Rigveda bölümünde söyle bir cümle vardir: "Tanri tektir. Yüce Tanri. Imparatorlari da tanri kabul . Tanri' yi inkâr anlaminda degil. Dolayisiyla bütün Hiristiya redolari teslisin (üçleme) üç maddesi etrafindan kümelenmektedir. bu hükme baglanmaktadir. yapici. Yahudilik. meleklere. kasi tli kisi seçimini ön plana alma seklindedir. Vis nu ve Siva'dan olusan teslisde (üçleme) Brahma yaratici. Tanri. Bu maddeler üç gruba ayrilabilir.Ölülerin dirilecegine inanirim. Her sey ondan gelmisti. Tanri'nin basi ve sonu yoktur. yorulmus. kitaplara. Tanr i ve ruh gibi varliklar "karni" kelimesiyle ifade ediliyordu. peygamberlere. Bu dinde Tanri. Ilkel kabîle dinlerinde totemist. "Allah" ve "Rama" olarak adlandirilir. Islâm'da imanin alti esasinin besi Kur'an'da. fakat hakîmier onu degisik sekill erde nitelendiriyorlar". Taoizm. Konfüçyüsçülük'ten de önce Çin'de uzun devrelerde Yüce Tanri "Sang-ti" diye adlandirilmisti. Yahve (Yehova). Ayric a Hâ-sem ve Rab anlaminda "Adonay" kelimeleri kullanilir. monizm yaninda monoteizm de vardir. alti günde bu i si yapmis. Si va ise yikici. Yakup. tabiatta bi r çok seyleri tanrilastirmalardi. kendine mahsus bir anla tim tarzi içine çekmisti. Yahudile rdeki Cumartesi günü hiçbir sey yapmamak. Yahve. Bildigimiz "Amentü". Isa ve üçüncüsü de Kutsal Ruh'la ilgilidir. en eski monoteist dinlerdendir. atalar kültü yaninda bir de Yüce Va lik. Brahma. panteizm. kültün basi idi. farkli sekillerde nitelendirilse de bütün dinlerde bir yüce Tanri inanisi bulun dugu arastirmalar sonucu belirlenmistir. Yüce Ruh inanci vardir. büyü. Âlemi yaratirken. tek Ra b'dir. Musa) vasitasiyla ahitlesmistir. ateist dinler olarak nitelendirilir. Yahve i fe güresmis ve O'nu yenmis. Bu gruplardan ilki Tanri.12. animist bir inanis sekli uzun devreler devam etmisti. yedinci gün (Cumartesi. tamami hadislerde arka arkaya sirala nmaktadir. Onlar. Buddizm ve Caynizm. Imam-i A'zam Nu'man b Sâbit'in (80-150) "el-Fikhu'lEkber" (En Büyük Bilgi) baslikli eserinden yayginlasmistir: Allah'a. Hiçbir seye muhtaç degildi. Visnu. O. Yahve yalniz Israil'in R abbidir ve Yahudilerle Mose (Hz. Hinduizm'de politeizm. bu sebeple Yakub'a "Israil" (Yahve'yi yenen) denilmisti . amaninda ise "Tien" kelimesi kullanilmakta idi. Iran'a monoteist. [553] d. Nirvana'da (Nib-bana) ferdî davranisi. Mecusilik'teki ates kültünü devam ettirmekte ve bu inanisin nefsinde b ir monoteizm sürdürmektedir. âlemin anasi idi. Basi sonu yok+u. Ahiret Gününe ve Kadere inanirim. Elohi m kelimeleriyle adlandirilir. Japonya'da politeist. yokedici güçtür. ediliyordu. Çin'deki "Tao" deyimini. sahsî kurtulusu. ikincisi Hz. Simdi Parsîlik. tevhitçi bir inanis getirmisti. Bu dinde Yüce Tanri "Ahura Mazdah" diye adlandirilmaktadir . sekizyüz bin rakamlariyla ifade edil en tanrilari vardi. Parsîlik. Sekiz milyon.

Bunlarin "risi" denilen hakîm kimselere vahyolun-duguna inanilir. Islâm'da tevhid. Caynizm'in kutsal metinleri. 1. O'nun da. Üç bölüme ayrili r.Abhid-hamma-Pitaka.Sruti. Ancak. yani destânî olanlar. Bu metinler. Bunl ar genelde ikiye ayrilir: 1. Baba. M. Ferit ve Kabir'in siirleri ile ilâhîler de yer almaktadir. 2. iki tabiat vardir. Ma habharata Destani ve onun bir bölümü olan Gita'dir. On bir bölümden olusmaktadir. Purana-lar ve Manu Kanunnamesi takip eder. dünyanin en uzun destanid ir. Islâm'da Allah vardir. o. O'nu n sadece kulu ve elçisidir. birdir. Ramayanalar. Kutsal Ruh da takdis e hem ilâhî hem de beserî. O. en açik-seçi k ve sade bünyeye kavusmus. Yajur-veda. Vedalar'dir. Atharva-veda ve Sâma-veda diye adlandirilan bu metinlerin kime ait ol dugu bilinmez. insanlarin. su veya bu ifadenin i de. ebedîdir. Onu. me. Hinduizm'de çok sayida ve hacimli. "Avesta"dir. yaratiklarin arasind aki çizgi belirginlesmistir. bazen bir panteon.Sutta-Pitaka. Bu üçü ayni cevherdendir. hiçbir seye benzemez. "Agama" veya "SIddhanta" diye adlandirilmaktadir. Allah'la Peygamberin. Budda'dan çok sonra. ayni gruptaki Brahmanalar. bütün dinlerde bir yüce Varlik inanci. yani vahye-ilhama dayananlar.Ö.Smriti. Bu destan.r. yaratir. Bununla beraber Rig-veda.Yesna. Ogul ve ri ayri sahislara der. ezelîdir. Vedalari. daha genis bir karsilastirmayi gerektirir. Up anisadlar ve Aranyakalar takip eder. dili Sanskritçe olan kutsal metinler vardir. Üç bölümdür: 1.Vinaya-Pitaka). Ancak bazi dinlerde bu yüce varligin nitelikleri farklilastirilmis. Buddizm'in kutsal metinleri PalI dilinde yazilmis Ti-pItaka'dir (Üç sepet). Yüzyilda Seylan'da ya ziya geçirilmistir. su veya bu adla. kutsal metin. 2. 3. Hiristiyanlik da. I. Isa Mesîh'de özde monoteist olmakla beraber. Mahavira'dan çok sonra yaziya geçirilmistir. Parsîligin kutsal kitabi. . Metin içinde sadece Nanak'in degil. Bununla beraber üçü de ay sahiptir. Baba. üçlemeye (teslis) gitmis bir dindir. Varligi kendi sindendir. kurtarir. Ilk grubun en önemli metinleri. burada kisaca temas edilecektir.Dinlerde Kutsal Kitap/Metin Dinlerde kutsal kitap. Üçle Kutsal Ruh'dan olusur. belirli bir yazan yoktur. Görüldügü gibi. Peygamber. bazen de teslisin içine oturtulmustur. Sihizm'in kutsal kitabi "Adi-Grant"tir. bu karsilastirmaya. [554] e. Hinduizmin metinleri gibi bunlar da asirlarca sifahî olarak nakl edilmistir. Ikinci gruptaki destânî metinlerin en önemlisi. Ogul. peygamberinin de resim ve heykeli yapilmaz. vardir. Ilkel kabîlelerde yazi olmadigindan bir kutsal metin de söz konusu degildir.

Resullerin Isleri ve Va hiy yer alir. Dörf klasik ise. Bunlar. 3. 100-200 yillarinda yazildigi tahmin ed ilmektedir. Markos 'un. 1. bütün Japonya'nin imparatorluk ha nedaninin belirli tarihlere kadar tarihçesini ihtiva eder. mistik bir metindir.Mensiyus'den Seçmeler.Büyük Bilgi'dir. Bes kitap. bazil ari ona. Konfüçyüsçülügün kutsal metinleri. Döndüncüsü. Taoizm'in kutsal metni. bunlardan ilki içindedir. Eski Ahid ise 39 kitapta n olusur. Peygamberler. bu konuda.Ketuvim.Ayin kitabi. Isa'dan sonra yazilmis metinlerdir. Hz. Ne vIim. Yahudilerle ilgili bu kutsal kitabi kendi Kitab-i Mukaddeslerinin (Bible) ilk bölümüne alip ona "Eski Ahid" derler. Yahudiligin kutsal kitabi "Tanah"dir. Yeni Ahid'd e Inciller (Markos. Içinde "On Emir" iki yerde geçer. Luka'nin. Musa) Yahve tarafindan vahyedilmistir. Matta. Konfüçyüs'den sonra talebeleri tarafindan toplanmis. bes kitap ve dört klasiktir. "Kojiki" ve "Nihongi" (açiklamalari Engisi ki) kutsal vekayinâmeler olarak saygi görür. 4. Sina'da Mose 'ye (Hz. bazilari daha öncekilere ait bilgileri ihtiva eden metinlerdir. Musa'ya vahyedildigi kabul edilen diger kutsal kitap Talmud'tur. Yahudiler'e uyarak.Orta Yol Doktrini. 21 Mektup. 3.Tora. Eski Ahid'de bir kisim apokrif (sahte. Bu metinler. Bunlarin ilk üçüne"Sinoptik Inc iller" (birbirine benzeyen) denilir.Neviim.2. kitaplar demektir. anlasilmasi güç. kanonik sayilmayan ) metinler konusunda Hiristiyan mezhepleri arasinda ihtilaf vardir.Videvdat. Ketuvim.Siir kitabi. 2. 1. kutsal kitap olar ak saygi görmektedir. 4. Yuhanna'nin. 66-75. sahîh olmayan. Tora. Sifahî gelenek oian ve Hz. Matta'nin. Üç bölümdür: 1. "Tao te-king" dir (Tao'nun fazilet kitabi). Yüzlerce metin arasindan birbiriyle alâkal i dört tanesi seçilmis ve Kilise onlari muteber saymistir. 5. 3. O da. Yuhanna ise tasavvufî bir metindir. Luka ve Yu-hanna). Hiristiyanlar. Bu inc illerin arasinda da hayli farkli ifadeler vardir. Hiristiyanlarin tasnifine göre Yeni Ahid 27. Zerdüst'e nisbet edilen "Gatha'lar". Tora bes kitaptan olusur ("esfâr-i hamse": Pentatök). Isa'ya nisbet edilebilecegine. Bu metinlerin ne dereceye kadar Hz. Bazen birisinde bulunan ötekinde bulunmaz. 80-90.Ilkbahar ve Sonbahar vekayinâmesi'dir. 86. I nciller'de onun çarmih olayinin da anlatilmasi misal olarak verilebilir (Tora'da H . Isa'dan sonra yazilmistir. Inciller Hz.Yest. Protestanlar. ikinci bölüm "Yeni Ahid"dir.Tarih kitabi. 3. Bu metinler. Katolik ve Ortadokslar'dan farkli görüse sahiptirler . Sintoizm'de bildigimiz anlamda olmasa öa. 2.Konfüçyüs'den Seçmeler. 2.Degisiklikler kitabi.

Buddizm'de cennet-cehennem inançla ri vardir. Insan için son. Buddizmde insan. ihtila flar. Ancak orada devamli kalinacagina inanmazlar. Günümüze tek nüsha olarak intikal etmistir. Ruh. Âlem için bir sona inanmazlar. âyet ve sûrel eri vahiy kâtiplerine hem yazdirtmis hem ezberletmis hem de yazilanlari kontrol et mistir.Ö. Sonraki hayat. Sonunda kötülük yokedile cek ve günahlarindan arinmis olan günahkârlar da dahil bütün geri kalanlar. Hz. Bu sebeple çok sayida nüshalar. He r Kalpa'nin Bud-dasi sonunda da cenneti ve cehennemi vardir. Öit kalpa. Musa'nin ölümünün de yer aldigi gibi). Böylece Kur'ân. Upanisadla r devresinde (M. zaman olur bir cehennemde (naraka) azap çeker. ruh göçü inanc dir. altinda erimis madenler bulunan. âlemin teskili devresi. Osman zamani nda ise çogaltilmistir. ölen kimsenin ya ateste yakilmak suretiyle temizlenip Ates Tanrisi Agni tarafindan göklerdeki kutsal varl iklarin arasina gönderildigi veya toprak dünyasinda kaldigina inanilirdi. kendisinden Kur'ân'dan baska bir sey yazilmamasini emretmistir. kendine ait sözlerle karistirtm amis. bir yerde dinlerin en önemli mesajlarini olusturur. Peygamber. ye iden diriltilmis olacaktir. Bhakti kültünde cennet. Hint dinlerinde âlem kadîm olarak kabul edilir. Hinduizm'de insan Brahma'ya. Nirvana'ya ulasmaktir. Hinduizm'i n eski sekli olan Vedizm'de. Hz. [555] f. Bütün bunlara ragmen bir üst siniftan Hindu'nun cenaze töreninde ölüye ve at alarina sunulan hediyeler. Buddizm'de ruh kavrami yoksa da tenasüh vardir. ebedîlik için. ameline göre iyi veya uca ulasir. âlem in devami devresi. onlardan korkuldugunu. Dört devr e vardir: Âlemin sona ermesi devresi. karisiklik devresi. ölülerin dirilisi. muh akemesi ve kötülerin erimis madenlere atilmasiyla sona erecektir. Muhammed'e 20-23 sene içinde âyet âyet sûre sûre nazil olmustur. bir beden-zihin bir ligi içinde düsünülür. Caynizm'de de tenasül? ve kurtulus vardir. Veda ilâhîlerinde de görülecegi gibi. yine bu konunun ayri bir anlatimi bulunmaktadir. ölüyü bekleyen. Ebubekir zamaninda bir araya getirilmis. Hz. . Buddizm'de "nirvana"ya (nibba-na) ulasinca tenasu htan kurtulur. Bununla beraber yine de bir "Pudgala vadin" kavrami olusmustur ki bu da asagi yukari ruhun yerine kullanilan bir deyimdir. Tanri kavraminda oldugu gibi. çeliskiler ortaya çikmis. Sihizm ne kadar monoteis t bir karaktere bürünmüsse de tenasuhtan kopamamistir. Ancak bu durumlar sürekli degildi. Kur'ân hariç.Dinlerde Âhiret Anlayisi Yine bir karsilastirma konusu dinlerin âhiret Inançlaridir. Bunlara "kalpa" derler. Kalpalarin sonu da gelmez. Meselâ Kur'ân. bu da dinlere intikal etmistir. bu nüshalar arasinda tutmazliklar. Onlarda ölüm ötesinde tenasüh. Kur'ân'in böyle zaaf nok talari bulunmamasi Islâm Dini'nde de kendini belli etmistir. Insan ve âlemin sonu. .z. O. Günümüzde yasayan dinleri utsal kitaplarinin hiçbiri. yüzyillar arasi) bu inanç degisti ve tenasuha inanilmaya basla ndi. yüzbinlerce yil sürebilir. b u Vedik inançlarin hâlâ yasadigini gösterir. eger bu köprüyü geçebilirse. Parsîligin dayandigi Zerdüstî inanca göre. Kalpa'larin sonu yo ktur. Tanri'nin Ikâmetgâhi ve bir hürriyet yeri olara k kabul edildi. 8-4. "Allah'a ve ahirete ina nma"yi sik sik bir arada zikreder. zaman olur bir cennette saad eti yasayabilirdi. gelen vahiyleri. onlari yatistirmak gayesini. peygamberi veya din kurucusunun zamaninda ya zilmamistir. Onlarin kozmolojik inançla rina göre uzun zaman dilimlen ve devreleri vardir. Ç at Köprüsü'nü geçme imtihani vardir. Ruhlar. bir "karma" tüzahürü olarak görülüyordu. Kur'ân. Alemde Ohrmazd (Hürmüz) ve Ehrimen arasindaki mücadele. Ilkel Kabîle Dinlerinde bu konuda fazla bir seyle karsilasmiyoruz. Bi r ruh. Islâm'in kutsal kitabi Kur'ân-i Kerîm'dir. ya dünyevî zeminde veya cennet-cehennemde yeniden dogmaya mahkumdu.

Bu ilâhî devlet. Buddist ve Taoist m itolojiye göre ruh. 2. kiyametin baslangici olacaktir. Bu k onudaki belirsizlik. Ken'anîler'de hayata dönüs inançla ri bulunmaktadir. Kalan sey. insanlar düzele cek. yüzyila aittir. ahiret hayatini baslatacagina inanil iyordu. ansizin gerçekle siverecektir. hasir günü olarak kabul ed ildi. vahsi hayvanlar evcillesecektir. kiyamet ve yeniden dirilis inancina rastlanmazken. bu inanci. bazi çevrelerde. Ölmüs kimselerin ne Yahve ile. bereket avdet edeceft. Ancak havarilerden itibaren bu beklenti bir türlü gerçeklesmedi. Eski Vahudi mezhebi olan Saddukîler. Yahudiler. öldükten sonra dirilen ve göge yükselen Isa Mesî . ne de dige r insanlarla bir münasebeti vardir. Âlemin sonu yakindir. ö âleminde. Maymonides'in hazirladigi 13 maddeli inanç esaslarinda (dünyanin sonunda umûmî muhakeme) ceza-mükafat. Mesîh. Ye'cüc ve Me'cüc'ü Yahve imha edecektir. Iran'da.Ö. cennet veya cehennemlerden birinde bir müddet kali r. böylece bütün canlilarin kurtulacagi bir hayat devresi yasanilacagina inanilir. Hiristiyanlar. Mabed'i yeniden kuracak. Böylece nirvanaya (nibbana) ulasincaya kadar ruh. münferi t kaderden daha çok. kabul etmediler. istek ve arzularinin çikarilisi. bir gölge gibi varligini sürdürecektir. Yüzyil da esir olarak 50 yil bulunmuslardir. haya l kirikligi dogurdu. Bu konuda Buddist ve Taoist telkinat söyl edir: Ölür ölmez ruh. Bud-dizm'in Çin'e girmesi sonucu bu dindeki tenasüh. ölülerin rilmesi de Yahudilerin mutlaka inanmasi gerekli hususlar arasinda sayilmaktadir.Ö. kitliklar akabinde gökten. Bir hüküm günü. kutsal metin yetersizliginden kaynaklanmaktadir. Isa'nin bir pazar günü dünyaya geri dönecegi. bu sirada Maitreya (Mi L o Fo) denilen kurtaricinin gelerek. O. Onlara göre. mev cut dünya düzenine son verecek Mesih fikrini içine almaktaydi. on un gelisiyle son bulacak. bütün dünyaya. Ahire-tin yakin oldugu inanci bir zühd hayati dogurmustu. Bu eskatoloji. peygamberlerin va'dettikleri yeni kalplerin takilmasi gibi olaylar takip edecektir. Davud) soyundan gelecek ve yeryüzünü kaplamis dinsizlik. Çin B uddizm'inde Budda'dan 3000 yil sonra Buddizm'in çökecegine. Kral David (Hz. ahlâksizlik. kiyamete yakin geri dönecektir. beklenen Mesîh'in Isa olduguna inandiklarindan dolayi eskatolojiler ini buna göre belirlemislerdir. dünyada bu isleri kabul etmek tarzinda i di. Ölümden sonra hayat. Ölenler. Mesîh'in hakimiyeti dünyanin 6 bininci yilinda sona erecektir. çöller cennetlesecek.Konfüçyüsçülügün bir eskatolojisi yoktur.Ö. Yahudi gelecegine göre ölüm hayatin sonu idi. Pazar. 2. Buddizm'in gelisiyle Çin'deki gibi inançlar ortaya çikti. Yahudilik't e yeniden dirilme ve ölülerin muhakeme edilmesi inanci M. Yah udi olsun-olmasin herkese hükmedecektir. Ilk yüzyillar. Israil'in kurtulusu ve Yahudi olmayanlarin cezalandirilmasini konu edinen Apokaliptik (gelecekten haber veren) literatüre bagliydi ve gelisi. "Seol" denilen yerde. bitimin de de kötüler yeniden dirilecek ve genel muhakeme bunu takip edecekti. Ma itreya. bulutlarin arasinda n simsek çakar gibi ansizin geliverecekti. Digerlerinin bu konudaki inançlari ise ayri bir âlemde degil. ölülerden seçilmis 10 hâkimden olusan bir mahkeme önüne getirilir. Tusita Cenneti'nden inecektir. 70'ierde artik yerlesmistir. bin yillik bir kurtulus devresini baslatacagi na. hep bu beklenti ile geçti. Daniel Kitab i'nin 12:2. Onun gelmesiyle bir devre geçecek. Tevrat'ta bulunmadigi için. Japonlarin da eskatolojileri yoktur. Bu. Yahudi dinî ve siyasî inançlarinin en önemlisi Mesîh inanci oldu. Bununla beraber haftanin ilk günü. Eski Misirlilar'da. cümlesine dayanarak ileri sürmektedirler. Kudüs'ü kusatacak. zelzeleler. Mesîh. Öldükten sonra bir muhakeme olduguna dair eldeki kaynaklarda ki îmalar kapalidir. Zerdüstîler'de ahiret inanci kuvvetlidir. sayisiz tenasuhlar geçirir. yüzyilin sonlarinda. Filistin'de ilâhî mesih devleti kurulacaktir. Bu devre iyilerin dirilmesinden itibaren baslayacak. Kaynaklar. M. Bütün ahiret hallerinin gerçeklesmesi Isa Mesîh'in ikinci gelisine baglanmisti. Ilâhî hâkimiyet. Metin tarihlerindeki ihtilâf bu konuda kesin bir sey söylemeyi mümkün kilmamaktadir. Onlar öldükten sonra kisinin ruhunun yasadigina inanirlardi. 6. O. özellikle zaman k ategorileri gibi inançlar Taoizm'e geçmistir. Daniel Kitabi ise M. Yahudilige ve onlarin kutsal kitabina yeniden dirilme inancinin Iran'dan geçtigini. Mesîh'in gelisini insanl arin kalplerinden kötülük. harpler. ortaya çikmis ve M. kederli varliklardan Ibaretti. (Milenyum: bi . bu devr ede Mesîh hükmedecekti. Tevrat'i bütün milletlere ögretecektir. ceza-mükâfat göreceklerdir. Onla ir tarafsizlikla o kimsenin akibeti konusunda karar verirler. Bin yillik bir devred en sonra insanlar diriltilecek. bu karara göre. mesih. bereketsizlik.S. mezarda ve ölüler âleminde (Seol) geçecektir.

Bu alâmetlerden sonra ansizin kiya kopacaktir. çalisma ve ibadet yoktur. suçlar. görev Hz. Sirat Köprüsü'nü geçi e'nnet'e gider. iyi ise basi nda yapilan telkini isitip sorulara cevap verecegi. dünya nimetlerini te rke yol açmistir. kimsenin kimseye faydasi dokunmayacaktir. Bunlara.. kötüler cehenneme gidip orada ebedî kalacaklardir. Yahudilik. Herkes. bu. Kiyamet sonunda yeniden dirilme. Öte dünya pek net degildir. organlar insanlarin yaptiklarina sehâdet edecektir ( Iki melek her insanin yaptiklarini bilip sehâdet edecektir. mahser. Islâm'da ruhbanlik yoktur. bir bedenle sorumluluk altina girmistir. Zira "Din gününün sahibi" O'dur. Gaybi kjmse bilemez. Hiristiyan inanisina göre ölen kimse ilk muhakemesi sonunda A'rafda kalacak." diye hayiflanmak vardir. Insanlarin tek tek ölümüyle ilgili melek Azrail. En sonunda Yüce Allah. bahçeli-kösklü bir mekândir.n yillik devre inanci 5. Hiristiyanlik'ta her sey âhirete göredir. Cehennem' de ates azabi (soguk olani da vardir) ve en kötüsü Cen nefte ki I eri görüp "keske toprak olsaydik da. sonra Cennet'e gider (A'raf inanci farklidir.Dinler Arasinda Islâm ve Farklari Dinlerin adlari. reformcularin A'rafi inkârlarina yol açmistir. asiri bir züht hayatina. sonunda ise kötüler yeniden dirilec ektir. ruhbanliga. suçlular ortaya çikacak. Burada beden-siz bir durumda olmalarina ragmen bedenî azap çektikleri seklinde k uvvetli bir kanaat hakimdir. Isa'nin baskanliginda büyük genel muhakeme kurulacak ve sonund a iyiler cennete. kabir sorgulamasiyle karsilasacagi. Cehennem 7 tabakadir. Çin-Japon dinlerinde ölümden sonra sadece ruhun yasadigini kabul etmek. A'raftaki "zayif ruhlari" affet me gayesiyle düzenlenmisse de bu tavir. bazilarinin da solundan veril ecektir. Orta çagdaki "Papalik Endülüjans Beratlari". Islâm Dini'nde kiyametin küçük ve büyük alâmetleri vardir. ne de soguk. Cennet. Her ölenin. yazici melekler denir). Dünya âhiretin tarlasidir. Isa'ya verilmistir. ebedîdir. Cennet-Cehenneme yer ve rmek bakimindan benzerlikler vardir. Hiristiyanlik'ta. burada onun ruhu beserî günahlarinin kefaretini ödeyecek. Isa'nin ikinci gelisinden sonra ba slayacak olan bin yillik devrenin basinda iyiler. A'raf'da beserî günahlarini itiraf e tmemis olmaktan suçlu bulunmayan ölü ruhlari. O rada ihtiyarlik. Bu dinlerde ruh. affedilebilir. Kur'ân-i Kerîm'de hem yeni din hem de dinin dayandigi "tevhid . cezasini çeker. Islâm'da dünya-âhiret dengesi vardir. Islâm. O. orada ikinci muhakemeye kadar kalir. tenasüh anlayisi. Yahudilikte ayri bir âlem. Hesap-kitap sonucu bazilarinin amel defteri sagindan. kötü ise veremeyecegi inanci yayg indir. Günahkâr ola n mü'min.son siralanan dinlerde yoktur. Cennet ve Cehennem. Zerdüst Dini. "mülk kimin" diye soracak ve yine bu sorunun cev abini kendi verecektir. Daha sonra Hz. mü'min degilse veya günahlari agir geldiyse Cehennem'e düser. küçük günahlarinin kefaretini ç er. "Kirâmen Kâtibîn". hastalik. [556] g. yapt igi zerre kadar hayrin ve serrin karsiligini görecektir. sonradan onlara atfedilmistir. ahi-rete bakis bakimindan dig er iki ilâhî dinden ayrilmaktadir. Mîzan ve kul haklarinin ödenmesi sonucu kisi. Hiristiyanlik ve Islâm'da öldükten sonra ceza-mükâfat. dünyaya çevrilmistir. Islâm. Ancak a'rafdaki azap muvakkat. Her sey bu dünyada gibidir. Kisi için çalismak esastir.. yüzyildan itibaren pek gözükmese de Protestanlar onu diriltmis lerdir). kiyametle ilgi li olani Israfil'dir. eger mü'min ise. Ilâhî adalet tecelli edece k. Hiristiyanlik'ta iki muhakeme vardir: Ilki. dikkat edilecek olursa o din kurucusu ve peygamberi veya dayandi gi uluhiyet tarafindan verilmemis. Dinlerde âhiretle ilgili inançlarda Hint dinleri arasinda âlemi sonsuz görüp tenasuha inanm ak. Hem bedenî hem de manevî zevkler ve bu arada en önemlisi rü'yet (Yüce Allah'i görme) cennetin nimetlerindendir. Islâm'd a âhiret muhakemesini Yüce Allah yürütür. âhiret yakindir. ne sicak. bu. Bunun tek isti snasi "IslânV'dir. Dünyadan nasip de unutulmayacaktir. Hint dinlerindeki. altindan irmaklar akan. Kiyamet de b ilinmeyen bes sey arasindadir (Mugayyebât-i Hamse). günahi kadar Cehennem'de kalir. Gözler.) Cennet 8. ölür ölmez kisi yaptiklarindan mu hakeme edilir ve A'rafa gönderilir (A'raf'i kabul etmeyen Hiristiyan gruplari da v ardir). hesap-kitap vardir. Herkes ameline göre yerlestirili r. cehennemdeki farkli v e ebedîdir.

caddesi"nin genel adi olarak kullanilmistir. Kur'ân en iyi korunmus. tevhidi bildirmek). monist bir karakter gösterdigi görülmektedir. güvenilir o lmak) ve feta-net (zeki. genel olarak ya yetim-babasiz veya baba ocagini terketmis kimselerdir. sifatlar konusunda hataya düsülmesi yaninda. peygamberler için ismet (masumluk. ancak bazilarinin bazilarindan daha faziletl i olduguna inanilir. Kur'ân'in hacmi. bazi dinlerde ise politeist. heme n hemen bütün yasayan dinlerde yaygindir. Peyga mberler arasinda bir ayrim yapilmaz. panteis t. sadece mevcut ibareyi birkaç kelime ilâve ederek ferdî ikrar haline getirmekten ibarettir). Yasayan dinlerin kurucu veya peygamberleri ya Önasya ya Çin veya Hindistan'da yasami slardir. çesitli devirlerde yasamislardir. Peygamber ve din kuruculari. Muhammed ümmî olmakla müstesnadir. Hiristiyanlar Incil yazar larina da. Sadece bir devirde degil. Getirdikleri nizamin devlet s istemi haline geldigini hayatlarinda pek görmemislerdir. hatta bütün dünyaya yayilmistir. Kur'ân 'dir. günah islememek). Dinlerde tanri kavrami çok karmasik bir görüntü arzeder. Kur'ân'in muhtevasiyle diger kutsal kitaplarinki karsilastirilira. dinin özünde. asli üzere günümüze intikal etmis tek kutsal kitaptir. Belirtilen dinleri n kutsal kitaplari (Japonlannkine kutsal vekayiname denilebilir). Bu dinlerden bazilari ihtida kabul eder. yani elimizde tek nüshasi olan kitap. Bu sahs iyetler. teblig (kendisine vahyolunani. Islâm'da melek. Islâm'da. teblig. bir dinin geleceginin ve degerinin garantisidir. Tekrarlarsak. Dinlerde âhiret inançlari Uzakdoguya. "Islâm" adina alismislardir. . nefse hâkimiyet. Islâm'da "âmentü". Islâm'da Allah'in sifatlarinin Peygamberinkiyle karist irilmamis olmasi dikkatten kaçmamaktadir. O. peygamber ve Tanri'nin sifatlarinin birbirine karistirmamis olmasi dikkat çekmektedir. ruh dâim" inanci ki karma ve tenasüh bu inancin iki önemli karakterist igidir. bazilarininki de bu sinirlardan tasmis. kutsal metnind e bulunmayip sonradan belirlenmistir. Asagi yukari hepsinin tahsili vardir. akla ve bilime daha çok yer verir. açik ve herkesin anlayabilecegi makul bir anlatima kavusmust ur. dinlerin adlari Islâm disinda dinin ana o toritesinin Ötesindeki bir kaynakdan geldigi. sadece bir sosyal siniftan degil. fazîlet. hem çok hacimli v eya nüshali hem de sayica çoktur. Monoteist olan dinlerde bile tanri ka vraminin bir üçlem içinde açiklanmaya çalisilmasi. Yine Islam bu konuda istisna teskil etmekt edir. tanrilastir ilmamistir. Bunun tek istisnasi Hz. Mese lâ Islâm'da vahiy sadece Peygamberle ilgili bir konu iken. peygamberle tanrinin birbirine karistirilmasi. Ancak kutsal metinlerle llgili'vahiy* Inanci. bazilari da etmez. M uhammed'dir. önce bu din için "Muhammedanizm" kelimesini kullanirken. sonra hatalarini anlamis. kendi âhiret inançlarini gittikleri yerlere tasidilar. Kur'ân ve Hadîslere dayanir. Günümüzde mevcut kutsa l metinler arasinda çok nüshasi bulunmayan. B u durumda iki önemli eskatolojik odak göze çarpmaktadir: 1. diger bir anlatimla vahyin nasil anlasildigina baglidir. Buddizm 'in getirdigi tenasüh ve kozmoloji genisletti ve böylece bir mahallî eskatoloji olustu . Islâm' da Tanri kavrami sade. dikkat çekecek kadar matluba uygundur. çesitli tabakalardan çikmislardir. diger ülkelere. Batili müstesrikler (Oryentalistler). genel olarak bir kabîle. Kur'ân. millet veya k isiye bagliligi ifade ettigi görülmektedir. Kutsal metin. uyanik olmak) gibi ortak nitelikler kabul edilir. Bununla beraber bu husus biraz da vahiyden ne anlasildigina. Hindistan'a ve Önasya'ya göre farkli görüntüler arzeder Çin'de ve Japonya'da öldükten sonra ruhun varligini sürdürmesiyle sinirli inanci. bazi benzer noktalar yaninda. Diger evrensel dinler de. Bir dini din yapan bu çok önemli ka vramin bazi dinlerde pek belirgin olmadigi. maddeden feragat esastir. Hadiste alti maddesiyle aynen geçer (I mâm-i Â'zamin yaptigi.Hint "âlem kadîm. emanet (emin. tak va. farkli noktalar da açikça görülür. Dinlerden inanç sistemi bulunanlarinda bu sistem (kredo). ayni zamanda Yüce Allah'in kulu ve elçisi olarak kalmis. hattâ Katolikler Papa'ya da vahiy geldigine inanirlar. sidk (dogru luk). Bunlardan bazilarinin getirdigi nizam sadece kendi ülkesinin sinirlari içi nde kalmis. Hepsinde ahlâk. Hz.

H. Yahudilig ilkine. inanilan. Yaratici'ya ulastiran bir köprüdür. Tarihî eserler.oldugu gibi bu gün de Insan. itaat ve saygi arzusu. Zâri yât Suresinin 56'inci Ayeti'nde Allah.DINLERDE IBADET VE MABED KONUSUNDA BIR KARSILASTIRMA Her ine egi ta. Ibadetlerin yerine getirilme arzusu. Allah'a karsi kulluk borcun u yerine getirmesi. her dönemde kulun kul oldugunu idrak edip Alla h'a karsi "kulluk borcu"nu yetine getirmeye çalistigini ortaya koymaktadir. ki Önasya ilâhî dinlerinin eskatolojisi: Önasya dinlerinde dünya-ahiret dengesi. Dinin temel unsurlarindan olan ibadet. Bunlardan birkaçi söyledi r: Ibadet. hamliktan tamliga ulasmak istemistir. Cinleri ve insanlari ancak bana ibade t etsinler (kulluk etsinler) diye yarattim". insanin Allah'a karsi kulluk görevini yerine getirmesi de[559]. Hiristiyanlik ve Buddizm'den ayrilmistir. "Her millete takip edebilecekleri bir ibadet yolu kildik" buyurmaktadir. yani Allah'a baglanmak ve teslim olmak ihtiyacini kavramistir. Zaten A. Ibadet. yasayan dinler in Inanç ve ibadetlerdeki anlam yakinliklari buna baglanmaktadir. zayifligini farkeden insan. ilkel kabilesinden gelismisine kadar bütün toplumlardaki ve dinlerdeki " ilk dinin". " Tanri'ya dogru sevgi dolu bir gayret". samimî olarak O'ndan yardim talep etmek için kurmaya çalistigi man evî bir irtibat halidir. Hiristiyan ilâhiyatçi Saint -Augustin'e göre. diger i evrensel din. ayni görevleri yerine getirme gayreti içinde bulunmaktad ir. Dinler Tarihi alaninda yapilan son arastirmalardan elde edilen benzer bulgular. daha kuvvetliye. ibadet. [557] B. Bütün dinlerde dikkati çeken husus. Insanoglu. bazi dinlere ve bunlara bagli olarak da Tanri veya Tanrilara.Allah' in iyilik. Ak seki de. siginma ve yardim dileme duygusu içinde yaratilmistir. daha mükemmele. Inanmakla da kalmamis. lan dinde. bazisinda bir mabedde yapi ibadet ferdî yapilandan üstün görülmekte ve cemaatle yapilmasi tesvik edilmektedir. Ibadeti o lmayan din yoktur. eylemdit". Hac Suresinin 67'inci Ayetinde de. sekil. Dünyadaki insanlarin büyük çogunlugu. Çünkü insan her ne kadar yeryüzürtün halifesi kilmmissa da. 2. Saint Jean Da-mascen'e göre "Ruhun Tanri'ya dogru yükselmesi" veya "Tann'dan uygun olan seylerin istenmesi"dir. baglanilan "Yüce Varlik" ile insanlar aras inda manevî yakinlasmayi saglayan çesitli ibadet sekillerinin bulunmasidir. ibadetlerin yapilabilec bir yeri ortaya çikarmistir. inandiklarina uygun olarak bazi davranislari ile bunu göst ermeye ve kul oldugunu Isbatlamaya Çalismistir. Genel olarak ibadet konusunda çesitli tarifler yapilmaktadir. Ibadett e iki husus vardir: 1. insanin Tanri'nin teveccühünü kazanmak için yaptigi fiildi r. "Ben. Tektanrili dinle . Yasayan dinlerin bazisinda ibadet yeri bulunmamak bazisinda bazi ibadetler mabede bagli kilinmakta. ihtiyaç.Allah'a tapinma. lütuf ve nimetlerini isteme ve bu nimetlere sükretme arzusu.[558] Kur'ân-i Kerîm'de. yaratili sinin bir geregi olarak. kemiyet ve keyfiyet bakimindan farkli olsa da gaye ve anlam bakimindan birbirine yakindir.2in r. Geçmiste . eksikligini tamamlamak. inançtan sonra ibâdet gelmekte ve o dinin inanç esaslarina uygun olarak yer getirilmektedir. ibadeti. Yüce Varliga inanagelmistir. Ibadet. her hangi bir dinin mensubudur ve mensubu bulundukl ari dinin hükümlerini yerine getirme gayretindedir. Yüce Var liga. Bu eks ikligini. Hiristiyanligin da ikincisine talip oimasiyle tek standartli kalmisti Islâm bu iki kefeyi dengede tutmakla kalmamis . Bu dinlerdeki ibadetler.ve arkeolojik kazilar. varoldugundan bu tarafa. suç ve bedeni ferdî kilarak. tevhid dininin kalintilari olarak degerlendirilmekte. "Allah'a saygi ve ta'zim göstermektir"[561] seklinde tarif etmek tedir. Yaratici ile diyalog. müsrik lerin putlara tapinmasi ve dua etmesi de ibadet olarak belirtilmektedir[560]. Kulun inandigi ve baglandigi Yüce Varlik'a. Bundan dolayi insan.

Islâm'daki ibadet sekillerini ve diger dinlerde bunlara yakin olanlari ortaya koymaya gayret ettik. Dua. Ibadeti ele alirken. "Hak Din"e. Ilmî arastirmalarin varmis oldugu bu netice. Kur'ân'da "Salât" kelimesi ile ifade edilmektedir. 1400 sene önce teblig ettigi hakikatleri teyid etmektedir. seytandan kaçinip Allah'a kul luk etmelerini elçileri vasitasiyla teblig ettigini[563]. böyle kilinan . Arapça "salât". Islâm'in. Ancak. [570] 1. Allah katinda dinin Islâm o ldugunu[568]. ilk "Islâm Dini" geleneginin tekâmül etmis sekli bulundugunu[566]. yakarma. Tev-hid'den ve Hak Yol'dan ayrilmalar. Hz. Islâm'da ibadetle namaz. istigfar gibi anlamlara gelmektedir. vaktin girmesiyle farz olur. k iraat. Islâm disindaki dinlerde. Allah. Sonra insanlar çogaldikça. fenomenolojik bir yaklasimla m eseleye bakmaya. yer yer dogru yoldan uzaklasmis. oruç. Ilk insan ile din baslamistir. Muhammed'In Miraç Muc izesi ile Müslümanlara günde bes vakit farz kilinan. belli bir disiplin içinde. Hicretten iki yil kadar önce. fakat insanlarin çogunun bunu bilmediklerini[569] Kur'an açiklamaktadi r. kelime olarak. elçi göndermedikçe azap etmeye cegini[564]. umut ve baglilik içinde bulunmakta ve bunu da "ibadet" ile göstermektedir. Islâm ile din müessesesinin ikmâl edildigini. belirli bir sarta bjagli degildir. kalp için husu' ve manevî bir ijezzettir.Namaz Dua Namaz. zekât ve haccin kastedildigin i göz önünde bulundurarak. Kur'ân-i Kerim'in. Bu ke lime anlami yaninda "salat". "Hak Yol"a davet etm istir. Yine Ilk dinin Tevhid dini oldugunu. Allah. namazin suurlu olarak ve husu içinde kilinmasini emretmis[571].DINLERDE IBADET a. kiyam. Bu çerçeveyi tes bit ettikten sonra bir nevi fenomenoloji yapmaya. Hz. insanlara dogru ve egri yolu gösterdigini[562]. rukia ve secde ile yerine getirilen özel bir ibâdet tarzini ifade etmektedir. niyaz. akil için düsünme ve anlama. Allah'in insanlara olan nimetinin tamamlandigini[567]. yasayan dinlerden bir kismini ele alarak mevcut ibadet tarzlari üz erinde kisaca durmaya çalistik. ön /hazirlik yapildiktan sonra niyet ile baslar ve belirli bir disiplin/içerisinde sartlarinin yerine getirilmesiyle ifâ edilir. Islâm'daki Namaz. her dini kendi mantigi içinde degerlendirmek gerektigini hatirlatarak. Mecburî ol/an namaz yaninda duada serbe stlik vardir. diger dinlerde de bunlari aramayi uygun bulduk. Bu namaz. bu nun üzerine Allah. namaz. beden için kiyam. Islâm'a mahsus olan namaz. Böylece Hak Din. Allah'in gönderdigi peygamberler ve kitaplar ile akil ve irad e sahibi insanlara bildirilmistir. elçiler göndererek onlari uyarmis. aklin ve kalbin katildigi bir ameldir. magfiret. son din olan Islâm'in. du a. rahmet. "tevh id" dinidir. zaman zaman. açikça anlatabilmeleri için her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdig ini[565] bildirmektedir.rde insan Tanri karsisinda korku. dua. inanç. Muhammed'e kad ar bütün peygamberlerin ayni esaslari teblig ve telkin ettiklerini. secde. dua. çok çesitl i tanrilara yönelmeler daha sonra olmus ve çesitli dinler ortaya çikmistir. Allah'tan baska seylere de tapmaya baslamis. tevbe seklinde IJulun inandigi tanriya karsi görevlerini yerine getird igi bazi davranislar bulunmaktadir. Çünkü Islâm'a göre insanligin ilk dini. Salât kelimesi dua anlamina da gemektedir. dil için dua ve tesbih. bunlarin Islâm çizgis i üzerinde ceryan ettigini. rüku.

Kur'ân-i Kerîm'de. Yahudilikte ibadet ferdî ve cemaat halinde yapilir. gç^ jjjr hü^üm bulunmamakla beraber. -aksam duasi (tefillat arvit). ögle ve aksam ya pilmakta olan günlük. dua atkisi (tallit) örtülmekte. diger vakitlerden far kli olarak. Yahudi Kutsal Kitabi'n da namazi emreder. Dua): Yahudilikte namazin emredilmesi. hükümleri ve durumunda bir aciklik yoktur. M eryem'e[574] ve Hz. Muhammed'in risâletinden ve namazin farz kilinmasin dan önce. yalniz Kipur gününde yapilmakta olan yillik ibâdet. Ibrahim'e ve soyundan gelenlere[573]. dua. kendilerine namaz farz kilinan milletlerin sonraki nesillerinin namazi bi raktiklarini. günd e iki vakit namaz kildigi da bilinmektedir. Bes vakit namaz farz kilinmadan önce Hz. günes battiktan sonra yapilmaktadir. Yahudiler. Önemli an. Ibadette kadinlarla erkeklerin ayri olmasi gerekir ve kadinlar sadec e baslan örtülü olarak disaridan ibadeti seyredebilir.Yahudilikte Ibâdet (Âyin. Bunun için bütün yüzyillar boyunca kilinagelen namaz konusunda tek ve açik bir sekilden bahsetmek. mü'minleri Mescid-i Harâm'a girmekten a likoyan müsriklerin "Kabe'deki namazlarinin islik çalmak ve el çirpmaktan baska birsey olmadigini"[577] ortaya koymakta ve Müslümanlara su ihtari yapmaktadir: "Allah'a dönüp i taat edin. hemen hemen kurbanJara h asredilmektedir. ilâve bir kurbanin sunul dugu "mussaf" duasi da dahil edilmektedir. resmî bir du a olarak. Tevrat parçalarini okur. Bugün de Yahudiler'de sabah. Yahudilerdeki namaza ve ondan kasde-dilen anlt^ ge|mektedir YahuCjj KUtsa| Kitabi'nda (Tanah) geleneksel ibadetler. Muhammed'in. Bu. Mecburî ibadet. ögleden sonraki dua (tefil lat minhah). ögle ve aksam olmak üzere üç. O'ndan korkun.namazin "hayâsizliktan ve fenaliktan alikoydugunu"[572] belirtmistir. Allah. Hz. tarih boyunca kildiklari nam'az sudur diyebilmek zordur. sehvetlerine uyduklarini[576]. dua bulunmaktadir. Asagi da bu dinlerin bazilarinda ibadet (namaz. Tanah t^ ^abed'de gerçeklestirilen âyi nler çerçevesinde mezmurlar seklindedir. Mabed'e bagli olmayan ibadet merasimi. âyîn) ele alinacaktir: [579] aa. Dua ve ibâdet anlamina gelen Ibranice^ »-rephillah" kelimesi . yakarma seklind e ferdî veya cemaat halinde sesli veya sessiz olarak yerine getirilmektedir. günlük üç duaya. Hz. belirli yerlerde konusma. vücutlarinin bazi kisimlarini yikarlar. Kur'ân. Allah'in huzuruna çikmak için lüzumlu hazirliklari yapmakla emrolunduklarind an.ibâdet evlerde. sol paziya ve alina muska ' seklinde "Du a Kayisi" takilmaktadir. sabah ve yatsi olmak üzere. Sabah duasinda. Mabed döneminde dindar Yahudiler. Isa'ya zekâtla birlikte emreditdigini haber vermektedir[575]. Cemaat sesli bir sekilde. Kurbanlar ile ibadet arasinda bir bag bulunmakiadjr Kurbarii ibâd etin esasini teskil etmektedir. günlük isler baslamadan önce. Cumartesi (Sabat) Sinagog'ta yapilmakta olan haftalik. Tevrat okunurken basin b ir takke ile örtülmesi sarttir. dua ayininden öncö hazirlik yapar. dua. Bugün mensubu olan dinlerde ibadet. (Yahudi likte takdis edilmis suya el daldirmak veya bilege kadar el yikamak abdest almak . âyin.vakitte yerine getirmislerdir. Hz. cemaatle ibâde t Sinagog'da (havra) 12 yasini bir ay igeçmis en az on kisinin bulunmasi ile yerin e getirilir. Namazi dosdogru kilin 've sakin müsriklerden olmayin"[57 8]. Tevrat rulolarinin bohça lar içerisinden çikarilmasi ve haham tarafindan okunmasidir. Sabah duasi (tefillat sahrit). bu özel likleriyle namazin önceki ümmetlere. günün yarisi geçtikten sonra. ferdî ve cemaat halinde namazi sabah. Ferdî. Babi l Sürgünü'nden sonra ortaya çikmistir. namaz ve dua Allah'a ya ^ma ves ilesi kabul edilmistir.

Okunanlari dinleyenler azdir. Özel âyin elbiseleri giyilir. daha sonr a ortaya çikan protestanlar da kendilerine göre degisiklikler yapmislardir. âyin. gönül Allah'a baglanmis olarak dua edilir. Vatik an.Hz. 325 Iznik Konsili'nde kabul ve tesbit edilmistir. Yom Kipur'da bütün vücut yikanir. Isa'nin telkinleri menfî ve müsbet olmak üzere Iki sekildedir. kalben dua edilmesi yer almaktadir. 4. ancak Kutsal Ruh'un öncülügünde lebilecektir (Kurtulus.. Hiristiyanlikta mevcut ibadet (âyin) su özellikleri ihtiva etmektedir: 1. Bu du a seklinde olan namaz. Yahudi ibadetinde belirli bir düzen ve disiplin yoktur. Ibadet. 2. ayaklar bitisik olarak ve ayakta olur. Isa. Dua): Hiristiyanlikta ibâdet iki esasa dayanmaktadir: 1. Hz . Bundan dolayi buna "Amidah" (Ibranîce. Yahudi ibâdet dili Ibr anîce'dir. Misna. Onlara göre sinagog. bas öne egilmis. Dualari arasinda bazi Aramîce eski dualar bulunmasina ragmen. kurban yolu ile). Iznik Konsili'nde kabul edilen dua (namaz) konusunda zaman zaman degisiklik y aparak Katolik Hiristiyanlara bildirmistir.Ibadetin gayesi. Ancak. Hellenik diaspor ada dualar Grekçe yapilmistir. Tann'n .Ibadet nitelik bakimindan hayati degistirici olacaktir (Ruh.Tanri. Ayaklar bitisik. 2. Dua sirasinda Kudüs'e dönülür. buna "Mis-rah" (Dogu yönü) denilir. bir mabedden daha çok bir toplant i yendir. gözler de o dünyaya çevrilmelidir). orada. Kutsal Ruh'un öncülügünde olabilecektir). Cemaat Sinagog'da dolasir. Hiristiyanlarin kurtuluslarinin temel dört noktasidir. Ileri gelen kiliseler de . Putperestler. ayakta durma) denilir. Dua konusunda da Hz. [580] ab. Dua eden. gerçeklestiri Bu dört husus. Yahudilik'te ibadet (âyin). yeni dünyaya yönelme li. dua) konusundaki telkini. vaftiz olmak). onu odaya kapanarak ve giz lilik içinde yapmak gerektigini[582] telkin etmistir. Tanri'da birlesmektir (Ekmek-Sarap âyini.sayilir). Ibadetin tek kaynagidir (Tanriya yönelmek. sükür ve ta'zim esnasinda rükû'a varir ve "besmele" çekerek kalkar. namaz k ildigi ve geceyi ibadetle geçirdikten sonra havarilerini seçtigi[583] tartisilan kon ulardir.Hiristiyanlikta Âyin (Namaz. Ferisîler gibi ibâdet etmemek[581]. alçak bir yerde. yüzyildan sonra. Topraga el sürerek teyemmüm de vardir.Tann'nin iradesinde birlesme. Hiristiyanlikta dua. Isa'nin yasayan ibâdeti (âyin. konusma dilinde ve dualarda Ibr anîceye sadik kalinmistir. XIX. eller uzatilmis. 3. Isa'nin ibâdet ettigi. Islâm'da camide husu ve belirli bir disiplin içinde yapila n ibadete benzemez. birbiriyle konusur. Hiristiyan Kutsal Kitab'mda Isa tarafindan tavsiye edilmis dinî bir uygulama bulun maz.Hz. dua). "Amidah" duasindan sonra üç adim geri giderek saga sola egilir (Yahudiler'in cografî dagilimlarina göre farkli âyi n ve törenleri olmustur). Isa'nin ibadet {âyin. diger dillerde dua edilmesini kabul etmektedir.

rahiple cemaat arasinda konusma. tevbe.in Hiristiyanlara bir sirridir. tapinilan puta tahsis edilen bir oda veya köse bulunur. Mabed vardi?. papaz nezaretinde yapilmaktadir. arabalarla çekiler ek irmaklara götürülür ve törenle yikanir. Ögle ve aksam yaptiklarini tekrarlar. tanrisinin adini zikreder ve yikanir. Ibadet. büyülü sözler söyleme. Bundan dolayi çok sa yida tanri tasvirleri bulunmaktadir. fakat cemaatle ibâdet yoktur. bayram ve özel günlerde bir kral gibi gezmeye çikarilir. iklime ve haya t sartlarina göre ayarlanmaktadir. Bunun için. gün lük. Bir Hintli. Isa'nin sifatlari sayilirken. oturma ve ayakta durma da bu lunmaktadir. Put yikanir. güzel kokulu bir agaç ve pirinç takdim eder. Tanri (P eder) ve Kutsal Ruh etrafinda dönmektedir. özel âyin vardir ve buna Katolik Kilisede "Messe" (Mass) denilm ektedir. kiliselerde cemaatle ve papaz nezaretinde yapilmaktadir. Âyin. Bugün Hiristiyanlikta. kendisi ile tapindigi ta nri arasinda zihninin odaklastiracagi bir vasita aramaktadir. evde veya nehir kiyisinda . Tanrisinin putunun ay aklarini yikar. Zamani. yaglanir. sabah safaktan önce kalkar. Hz. Onun önünde tefekküre dalar. Bu âyinler. çiçek sunulur. . ona hosgeldin der. çiçek ve yemek sunulur. bir vaaz ve inanç tazeleme vardir. Tanri ya varmanin ve O'nu tanimanin yolu da duadir. Yüzünü do guya dönerek oturur.Hinduizmde Ibadet (dua): Hinduizmde ibâdet. genellikle. her man ve her sekilde yapilabilmektedir. her yerde. Bu sir. duruma göre. Fakat cemaatin buna uyma mecburiyeti yoktur. dilekte bulunma. Put. Kiliselerde yapilan âyin. Mabedlerde yapilan ibadetler. Nefesini kontror eder. Put. Tanrisinin putuna y akarir. Kutsal kitap o kunurken ayaga kalkilir. Pazar ayininde (Messe). Önünde isiklar yakilir. Günlük ibadet (âyin): Sabah ve aksam olmak üzere günde iki defa yapilmaktadir. Hintli. Dua Isa merkez olmak üzere. kilisede. Tanri'ya varmak ve onu tanimaktir. Evlerde. Vücuduna su sepeler. Sonunda veda edilir. mecburî olmasa da ibâd abah ve aksam. [584] ac. za HInduizm'e mensup olan biri. "Ekmek-Sarap" dagit ilarak ve dua edilerek bitirilmektedir. Kilise. Brahmanlar gece nin sekizinci saatinde kutsal kitap okuyarak putu uyandirirlar. tütsü verilir. gündüz istirahate. yapacagi sabah ibadetine hazirlanir. Mess âyininde. Bu haberle sme. haftalik ve yilliktir. alnina koku sürülür. övgü ve bilhassa tapinma sek de icra edilmektedir^ 4 Hinduizmde ibadet her yerde yapilabilmektedir. tavassut. Tanri'nin her yerde ki ibadeti gördügüne inanilmaktadir. evdekinin biraz gelismis seklidir. ibâdet. Boru çalinarak dis aridakilere ibadetin basladigi bildirilir. gece uykuya bir akilir. genelde öz ayni sayilmaktadir. inandirici ve tutarli sözler vasitasiyle haberlesmedir. top lu halde yapilan ibadeti ferdî yapilandan üstün görmüstür. Paskalya ve Haç Yortusu'dur. Yillik Ibâdet (âyin): Noel. ayrica. yakarma. ferdîdir ve belirli bir sekle bagli degildir. tanrisini evindeki bir misafir olarak kabul eder. cemaat (isteyen) diz çökmektedir. diger günlerdekinden farkli olara k. Haftalik Ibâdet (âyin): Pazar günleri sabah ve aksam olmak üzere günde iki vakittir ve kil isede yapilmaktadir. Bundan dolayi. Puta ipten gerdanliklar ta kilir. elbise giydiri lir. fener yakilarak etrafinda dolandirilir. günahlarin bagis lanmasi için dua ve Kitab-i Mukaddesken parçalar okuma seklindedir. Önüne yem meyve konulur. Kiliseler arasinda uygulamada bazi farkliliklar buluns a da. Pazar günü yapilan âyinin (Messe) özel bir yeri ve önemi vardir. Âyin.

[587] af. Onlar. Âyin ve ibadetleri basit bir duadan. ferdin evinde yapilacak cinsten dir. tapinmaya baslamadan önce büyük bir hazirlik yapar: yikanir. yiyeceklerini sinirlar. Halk da. Caynistler. Budda'ya dua edilmekte ve ondan bazi se yler istenmektedir. üç dinî hüküm altinda t anir: 1. daha sonra manastirlara yerlesmislerdir. külleri Ganj nehrine dökülür. meyve ve sebze sunarlar. özellikle dinine bagli olan. meyve. rapihlerin ayda iki defa. nefsini frenl emeye çalisir.Caynizm'de Ibadet: Caynistlerin idaresi rahip ve rahibelerin elindedir. tütsü. yaglar ve çiçeklerle süslerler. Tirtankaralar ile ilgili ilâhîler söyler. tefekküre dalar ve tövbede bulunur. Sükunet içinde kutsal sözleri durmadan tekrarlar. tütsü koyar. Dindar bir sinin günlük ibadeti. Buda'nin heykeline ta'zimde bulunmaktadir. "Ahimsa Prensibi"ni siki bir sek ilde yerine getirir. önlerinde ilâhiler söyler. hiç bir canliyi incitmemeye gayret eder. Buddizm'de tek ibadet. Yapilmasi gereken ibadetler.Sihizm'de Ibadet: Tek tanriya inanan Sinlerin ibadetleri basit ve sadedir. ruh ve bedenlerini terbiye ederek vakit geçi rirler. [586] ae. Yakllamayanlar Ganj'a birakilir. Buddist'in evinde Budda'nin heykeli bul unmaktadir. temizlenir. Budda'nin putuna çiçek. Kutsal kitaplari okumak da ferdî ibadettendir. Önceleri gezici zahitler ol arak yasayan rahipler. mabetlerinde bulun an heykelleri takdis eder. Budist için üç sey önemlidir. sebze sunulmakta ve tefekküre dalmakla ibadet yerine getirilmektedir. Kisi bunlari sabah. Tanrilara sunulan her türlü takdime "kurb an" olarak kabul edilir.Hinduizmde ibadette kurban önemli yer tutar. Putlarin önlerine lamba. Hinduizmde ibadet eden kimse. Budda'nin heykeli. Altin Mabedin havuzunda ibâdet kastiyle yika nilir. belirli hareketleri uygula r. [585] ad. nebatî besinlerle beslenirler. bunlar gibi günlük belirli ibadetleri yerine getirir. Budda ta nrilastirilmis ve ibâdet ona yöneltilmistir. tapinaga (Pagoda) girdiginde.Buddizm'de Ibadet (dua) : Buddizm'de "Yüce Varliga" karsi belirli bir ibâdet ve dua söz konusu degildir. Dinî ve içtimaî faaliyetlerin in merkezi Amritsar Altin Mabedi'dir. kusluk ve aksam olmak üzere günde üç vakitte yapar. bir nevi abdest almaktan (yikanmak) ve Amrits ar'a "hac" için gitmekten ibarettir. Rahip ve rahibeler kutsal yazilan okuyarak. aybasi ve ayin ondördüncü günlerindeki "Oruç günü" bir araya gelip yaptiklari" alenî ve resmî itiraf "dir.Adi Grant'tan ve Gru Nanak'a ait pasajlardan ezber okumak. Budda'nin hatiralari ve Budda'nin altin da ilhama kavustugu Bodhi Agaci. Tanrinin öfkesini gidermek için özel hediyeler de "kurban" ola rak sunulur. Ölüler yakilir. Bir Budist. yikar. .

Oruç . Hiçbir dindeki ibadette namazin 12 farzinin tamami bulunmaz. Ibadet. 103). dua etmek. tapmak veya evde yapilmaktadir. okuma da /yer yer sessizlik de vardir. pirinç ve pirinç sarabi sunmakla yerine getirilir. Nisa. Namazin içinde Islâm'in sartlarini teskil ede n diger esaslar da bulunmaktadir. Bütün bunlar. Bazi özel durumlarda bir nevi "gusül" de yapilir. agzini su ile çalkalamis ve özel âyin temizligin i yapmis olmasi gerekir. nam az kilan maddî gelirini bir tarafa birakip namaza vakit ayirdigi için namazda bir çesi t "Zekât" da vardir. Namazda kul Rabbinin huzurunda oldugunun suurundadir. bir sey yiyip içmedigi için. haftada bir kilinan Cuma Namazi. Özel tören tem izligini yaptiktan sonra tapinaga giren. Bunun için namaz. Islâm'daki kadar ibadetin ana rüknü olmamistir. Tek basina da cemaatle de. niyeti takip eden baslangiç tekbiriyle bas lar. Hiçbir dinde niyet. onun kalbini ve f tilerini nurlandirir. biri digerini takip eder. mü'min'in miracidir. dua ve kurbanlardan (bilhassa yemek kurbanlari) ibarettir. intikalî farzlardir. Islâm'da ibadet suuru. Çünkü Allah. Namaz dinin diregi. Bunun yaninda namazda. vakit vakit kilinan ve kulun Yüce Allah'in diva nina durarak O'nun rizasini aradigini isbat ettigi bir ibadettir. ergenlik çagina gelmis akilli her kadin ve erkek üzerine farz olan bedenî b ir ibâdettir. Adi Grant'tan herhangi bir yer ok umak. Bütün bu özellikleriyle. niyetle baslar. [589] ah. yilda iki defa kilinan Bayram namazi ve vakte bagli olmayan Cenaze Namazi vardir. Böylece namazda hem ayakta durma hem de oturma. el çirparak tanrinin dikkatini çeker ve dua etmeye baslar. Bu suur. Namazin disindaki farzlar. namaz kilan Ka'be'ye yöneldigi için namaz içinde sembolik bir "Hac".2. her sabah toplanip. Namazin içindeki fa rzlar ise. [588] ag. hem rükû hem de secde bulunur.Mabede (gurdvvara) ibadet Için gitmek. Vakit kavrami. dua salonu önüne gelip sunacagini sunduktan sonra. Ibade t için tapinaga girecek bir Sintoistin. diger dinlerle mukayese edilemeyecek bir sekild edir ve Islâm'a has bir ibâdettir. Islâmdaki namaz. namaz süresince devam eden farzlardir. Tanrilara ibadet. namazda bir çesit "Oruç". 3. hiçbir dinde Islâm'daki kadar belirli ve disi plinli degildir. kilinmaktadir. Günlük namaz disinda. namazda. Yine hiçbir dinde ibadetten önce Islâmdaki ha-desten ve necasetten temizlenme kadar titiz bir hazirlik göze çarpmaz. [590] b. Ancak bunlardan biri veya birkaçi bulunabilir. vakitleri belli bir farz olarak namazi bildirmistir (Bkz .Ailevî bir vecibe olarak.Islâmdaki Namazin Diger Dinlerdekilere Göre Degerlendirilmesi: Namaz.Sintoizm'de Ibadet (dua): Sintoizm'de ibadet. Tahiyyat-Duasi'nda sehadet kelimesi yeraldigindan "Kelime -i Sehadet11. Namaz kilan.

özellikle Yom Kippur'dan önce oruç tutar. Hz . XVI/29-31. XXIX/7). Musa tarafindan emredilmis "Keffaret" orucunu benimser. Agustos. Taanit O rucu (topluluk orucu) koyabilir. Yahudi tarihinde öteden beri yaygin olan oruç çesitlerinden biri de bazi sahislarin tu ttugu oruçtur. Yahudiler . nefislerin alçaltilmasi. fakat çogunluk tarafindan ilgi görmedigi için mecburî sayilmamistir. Mutad oruçlar için konulmus ayri bir hüküm ve gelenek yoktur. Bazi Yahudi zümreleri a rasinda sene basinda oruç tutma gelenegi yaygindir. Sayilar. Tebet aylarina ra stlayan) oruçlar bu çesittendir. Bu oruç ferdîdir. Yahudilerde oruç. bu konuda. söyle buyurmaktadir: "Ey Inananlar! Sizden öncekilere oldugu gibi Or uç size de farz kilindi. Olur ki sakinirsiniz" (Bakara 183). Bunlar sadece.Kur'ân'da. O kimse ve orada buluriknlar ( bütün cemaat) 30 gün oruç tutmaya mecbur olur. Bazi Talmud yorumculari. Agustosun ilk 9 günü ile 17 Temmuz ve 10 Agustos arasindaki bâzi günler yalniz et yeme v e içki içme yasagini tasiyan kismî oruç günleridir. Muhammed Medine'ye geldiginde Yahudilerin Asure Orucunu tuttuklarini gördü. Tarihte bilinen hemen hemen bütün dinlerde oruç var oimus ve mensuplarindan da tutmala ri istenmistir. mat em için degil. Akli selim tarafindan açik olarak görülen faydalari ile fitrata uygun düstügü için olacak ki llah. Yalniz cemaat reisi (rav). Hz. Yahudilerin o ülkelerde çektikleri izdiraplari sembolize etmektedir. Bunun yaninda Yahudi takviminde belirtilmis oruç günleri de vardir. bazi kisilerin yasadiklari müstesna günler içindir. Yahudilerin maruz kaldiklari diger felâketleri hatirlatmak için tut alan oruç günleri zamanla ötekilere ilâve edilmis. Levililer. kullarina rahmet. ihsan. safagin sökmesinden ilk yildizin dogmasina kadar devam eder. Tishril. Yahudiler baska devletleri n hâkimiyetleri altinda yasarken bu oruçlarin mecburî. Bunlardan baska halka agir gele n kanun ve emirleri protesto etmek veya ülkede yagmur yagmayip kitlik basgösterdigin de yalvarmak gayesiyle hahamlar tarafindan konulan ve tutulmasi emredilen oruçlar da vardir. bunun disinda mecburî olmadigi ka -naatindedirler. ona azab edilmesi ve oruçlunun hiç bir Is yapmama si olarak belirtilir (Bkz. Ayrica. "Keff aret" orucu tutulmasi mecburî olan oruçtur. [591] ba. Bunun üz . Buna "Cumhur (cemaat) Orucu" (Taanit Tsib ur) denir. Meselâ. Ancak bu oruçta. belirli ve alisilmis birçok bayramdan. günahlari affettirmek veya bir musibet aninda Allah'in r ahmetini celbetmek gayesini tasimaktadir. Bu or uçlar. "Beyt ha-Kineset"te (Mabed'de Sinagog-Havra) Tevrat yere düserse haham (Rav) alir. bilgili ve söz sahibi olma sarti vardir. Allah. Bugün de mevcut dinlerin çogunda oruç veya perhiz seklinde bir ibâdet ye r almaktadir.Yahudilikte Oruç: Yahudilik. Keffa ret günü orucu ile Agustosun 9'una rastlayan oruçlar bir aksamdan ötekine kadar devam ed er. Korkulu rüya gören kimsenin de arkasindan hemen oruç tutmas i gerekmektedir. Yahudilerin Kutsal Kita plarinda oruç. nefse eza etmek demektir. Yahudiler ve Hicazdaki Araplarin birçogunun tutageldikleri "Asure Orucu" vardi. Bazi küçük degisikliklerle bu çesit oruç sayisi 25 güne ulasmisti Yahudilerin ikâmet ettikleri çesitli ülkelere göre degisen mahallî oruçlari da vardir. Diger tara ftan ayni amaçla bazi Yahudi zümrelerince tutulan oruçlar da vardir. siper ve kalkan olarak orucu her millete farz kil mistir. Babil esar etinde çekilen izdiraplari hatirlatan {Temmuz. XXIV/26-28. Taanit.

bu orucu n mahiyeti ve sartlari hakkinda kesin bilgiye sahip degiliz. Katolik kilisesinde 40 günlük perhiz dönemidir. bazilari da bunlarin hiçbirini yemez. Bazilari hayvanî besinleri yemeyip nebatî besinleri yiyerek orucu gerçe klestirir. tarihî gelisimi içinde çesitli degisikliklere ugramistir. "Bu hayirli bir gündür. Eklesiyastik Oruç (Le Jeûne Ecclesiastique) : Bu oruç. "Ben. [592] bb. Hz. Bununla beraber Tertulliyen. günümüzde. geride bazi prensipler biraktigi ve bu konuda kiliseye ser bestiyet tanidigi belirtilmektedir. Vatikan Konsilinden sonraki degisiklikle. Hinduizm mensuplarinin dua ve ibadetle geçirdikleri özel günleri vardir. [593] bc. Ökaristiya'yi (Ekmek-Sarap âyinini) karsilamaktan d olayi "Ökaristik Oruç" diye adlandirilmistir. Hz. Hz. Ökaristik Oruç: Bu oruç. Bunlarda n Anglikan Kilisesi oruç günlerini tayin ve tesbit etmis. Protestanlar orucu reddederler. Kilise takvimine göre yilin belirli dönemlerinde yerine getirilen bir "Kef faret" (Tevbe) uygulamasidir. bütün Hinduist gruplarda yaygindir.erine "Bu nedir?" diye Sordu. "Oruç Üzerine" basli kli eserinde havarilerden kalma mecburî bir oruçtan bahsetmektedir. Tut ulmasi. bütün gece kutsal kitaplarini okuyarak ve tanriyi düsünerek vakit geçir irler. çok sayida besini yememe seklindedir (bir nevi perhizdir). o günün orucunu tut tu ve tutulmasini da emretti. fakat takip ve tatbik edil ecek hükümleri oruçlunun vicdanina ve sorumluluguna birakmistir. Muhammed. Oruç daha çok.Hinduizmde Oruç: Hinduizm'de nefis temizligi için senenin belirli günlerinde ve bayramlarda oruç tutulur . Bugün Hiristiyanlikta iki çesit oruç vardir: Ökaristik (Le Jeûne Eucharistique). Isa'nin oruç konu sunda hükümler koymadigi. önceki milletlere de orucun farz kilindigini belirtmektedir. KomInyondan (Ekmek-Sarap âyini) önce belirli bir süre kati besinler in yenilmesinin yasaklanmasidir. KomInyondan 1 saat önce hiçbir sey yememe k ve 3 saat öncesinden alkol almamak seklinde icra edilmektedir. Ancak. eskiden gecenin saat 12'sinden K ominyon zamanina kadar hiçbir sey almamak (yememek-içmemek) seklinde iken simdi. gündüz tek bir yemek almak. Allah'in Benî Israil'i (Israilog ullarini) düsmanlarindan kurtardigi gündür. Hiristiyanlikta orucun ülkelere göre degisen hüküm ve gelenekleri vardir. bazilari yalniz kuru ekmek yer. Eklesiyas tik oruç (Le Jeûne Ecclesiastique).Hiristiyanlikta Oruç: Hiristiyanlikta oruç. Ortodokslar oruçta eski gelenege baglidir. Isa döneminde ve Hiristiyanligin ilk yillarinda oruç çok takdir edilen bir ibadet seklidir. oldukça hafifletilmis ve azalmistir. Onlarda orucun daha sert ve uzun dönemler i vardir. . Ramazan Orucu farz kilininca bu orucun üç gün olarak (birgün önce ve bir gün sonra olmak üzer ) tutulmasini tavsiye etti. Bazi cemaatler (gruplar) hariç. Bu oruç. Musa da bu günde oruç tutmustur" dediler. Isa. sabah ve aksam da hafif yiyeceklerle yetinmek sek lindedir. Bu ha l. II. Bazilari yumurt a ve meyve yemekten kaçinir. Kur'ân. Bu günlerde çog unluk yemek yemez. Musa'ya sizden daha yakin ve lâyigim" buyurdu. peygamberliginden önce 40 gün oruç tutmus ve bunun disinda Yahudilikteki "Keffaret" o rucunu da yerine getirmistir. Hz. Bu oruç.

tamamen veya kismen yeme ve içmeden kesilme sekilerinden birini tercihte serbest birakilmistir. hâlâ mahallî ay larin 11 ve 12'inci gülerifide oruç tutarlar. Ayrica Caynistlerdeki "Ahims a Prensibi" yaygindir. bu gele negi devam ettirenlere göre. Bu günler nefsi temizlemeye ayrilmis günlerdir. sayilarini tayin etmekte . Islâm akil balig olan her Müslüman için. Bu keyfî durumlar orucun kiymet ve kuvvetini zayiflatmis. Hiçkimsenin. Bu oruç. ona eziyet etme olarak yeralmis. Kitap ve Sünnetle tesbit edilmistir. çok sayida besini yememe seklindedir. Islâm. ugursuz ve karanlik bir çerçeveden kurtarip iyimserligin hakim oldu gu aydinlik ve sevinç verici. fe rt ve topluma en çok etkili bir hale sokmustur. Allah'a yaklasma vesilesi olan bir ibâdet kilmistir. Böylece tuttuklari orucun sayisi. oruçta da köklü bir yenilik ve tamamlama getirmistir. baglayici hükü ler koyarak tam bir ibâdet disiplini haline sokamamis. Orucun Istege birakilmasi insanlarin haddi asmalarina. Istisnalar bir tarafa. Bu din mensuplarinin bazilari et. bazilari ateste piseni yememekte. Bu günlere. misafir olsun oruçlunun hiçbir sey yapmayacagi belirtilmistir. Islâm'daki orucun sartl ari. Yahudilikte matemin ve tarihî felâketlerin hat irasi olan orucu.[596] Islâm.Islâm'da Oruç ve Diger Dinlerdekilerle Bir Mukayese Orucun en belirli ve en özel sekline Islâm'da rastlanmaktadir. oruç günlerini baslangiç ve sonuçlariyla belirlememis. hiçbir kurumun belirtilen hükümleri degistirme yetki ve selâhiyeti yoktur. Brahmanlar. Islâm. [594] bd. Brahmanlarda oruç genis bir yer tutmakta ve uygulanmaktadir. Hint dinlerinde bu sekildeki uygulamalara rastlanmakta dir. 24 güne ulasmaktadir. insanin gücünün disinda ka . Bu din mensuplari bazi yiyecekleri birakmak ve bazilarini tercih etmekle emrolunmuslardir. oruç tutacaklari günleri seçmekte. "And" denilir. insanlarin keyfî tasarrufundan çikarmis. Islâm'in yaptigi yeniliklerden biri de. bütün ibadetlerde oldugu gibi. isi tamamen oluruna birakmi stir. istisnalar bir yana. bir gida ile ruhu gidalandirmaktir. Bu prensibe göre hiçbir canliya zarar vermeme bir ibadettir. Islâm disindaki dinler. oruçtan bekleneni verememi stir. Caynistler arka arkaya 40 gün oruç tutarlar. orucu belirli bir disiplin ve kurala baglamis. Gayeleri de ruhanî (manevî). Caynis tler hakli bir sebep için oruçia intihan kabul ederler. fitrata en uygun. en kolay. Yahudi Kutsal Kitabinda oruç nefsi alçaltma.Caynizmde Oruç: Caynistlerde oruç genis bir yer tutar.orucu mecburî kilmis. manevî faydalari en fazla içinde bulunduran. özel bir önem verildigi için. Daha agir sartlar ve hükümler tasir. Birçok dinde insanlar. bazilar i da yalniz bir kaç çesit yemekle veya tuzlu suyla yetinmektedir. keyfî bir durum söz konusu degildi r. zamani ve hükümleri açiktir. [595] be. mukîm ol sun. bütün lüzumsuz kayit ve hükümleri kaldirarak orucu nefse iskence etmekten ve ceza olm aktan çikarmis. oruçtan beklenen ahla kî fayda ve fonksiyonlarin kaybolmasina sebep olmustur.Bazi günlerde yalniz kadinlar oruç tutar ve "Tanrinin kadinlik sifatlarinin tecelligâh i" olan tanriçaya dua ederler. sonu bayramli bir devreye dönüstürmesi ve umûma sâmil kilmasid ir.

hangi maldan ve ne kadar olduguna dair bir sey çi karilamaz. her mevsimde oruç tutmanin zevkini tadabilmistir. çok azi hariç. bazen de "Allah'in eli b aglidir" (Maide 64) demislerdir. Terim olarak. Yahudiler. gece ve gündüz uyumayi. Allah. Kur'ân-i Kerîm'de. Islâm'da oruç hilâle baglanmis. Bakara. Ancak ahlâkî ve ruhî yönelmelerden öteye geçmeyen genel mahiyette bazi tavsiyeler serpist irilmis olarak bulunur. Islâm disindaki dinlerin çogunda oruç. Bazi arastiricilar. sahura kalkmayi. namazla birlikte zikredi lir. nefse eza verecek seylerle mükellef tutacak hükümler koymamis. Yahudilere ve Hiristiyanlara zekât ve sadakanin emre dildigi. "G erçekten Allah fakirdir. insanlarin mallari batil sebeplerle yerler. san'atla. iftarda acele etmeyi sünnet kilmis. üzerlerine farz kilinmis olan zekât ve sadakalarin verilmesini isteyenleri terslemis. temizleme anlamina gelir. All ah'a fakirlik isnad etmis. Yahudi ve Hiristiyanlara bildirilen hükümleri n gerçegini de ortaya koymakta ve Müslümanlara su hususu hatirlatmaktadir: "Ey iman ed enler! Hahamlarin ve Rahiplerin çogu. 1/10'u veraset yoluyla haham olan Harun soyundan kabul edilen Leviüle re taksim edildigini. çogalma. Kimlere.. Altin ve gümüsü yigip da Allah yolunda harcamayanl ari elem verici bir azab ile müjdele" (Tevbe 34). kameri aylar esas alinmis ve bundan dolayi en az 45 y il yasayan ihsan. [597] c. Yahudi ve Hirist n Kutsal bitaplarinda Islâm'daki zekât benzeri mecburî bir ibadet listemi bulmak zordu r. 1/60'i diger dinî makam sahiplerine ayrildigini ve çok az mikt ari da Beyt-i Mukaddes1! (Beyt-Ha-Miktas-Süleyman Mabedi) ziyarete gelenlerin agir lanmalarina harcandigini belirtmektedirler. yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunacaklarina. ( Onlari) Allah yolundan men ederler. Hiristiyan Kilisesi. bazen de kovmuslardir. kendilerine vazifelerini hatirlatanlari. Islâm'daki zekâtin bir benzerine hiçbir dinde rastlanmaz. Allah'a "Zorla almak" suçlamalarinda bulunmuslardir. Yukarida belirtilen âyetlerden.Zekât Islâm'in bes sartindan biri olan zekât Kur'ân'da genel olarak. [598] . Hiristiyanlar tarafindan hazirlanmis Fransizca bazi lügat ve ansiklopedilerde zekât karsiligi kelimeye ya rastlanmamakta veya "aumone legale: mecburî sadaka" keli mesi altinda sadece Islâm'daki zekat ele alinmaktadir. Is lâm'da nisaba mâlik olan bir Müslümanin malinin belirli bir kismini fakirlere veya ihtiy aç sahiplerine vermesidir. Hadîs ve Fikih kitaplarinda açik olarak belirtilmist ir. a na babaya. sahurun geciktirilmesi ni müstahap saymis. ticaretle ve faydali islerle ugrasmayi serbest birakmistir. belirli bir mevsimde donup kalmasini gerektirmis. günes aylariyla h esap edildigi için. yemediklerini baskalariyla bölüsmeyi mensuplarina tavsiye etmekte ve bunu da herkesin vicdanina birakmaktadir. Kelime olarak zekât. Kur'ân. namazi dosdogru kilip zekat vereceklerine dair söz aldigin i. yüz çevirdiklerini beyan etmektedir (Bkz. matematik he saplara. ancak onlarin buna uymadiklari yanasilmaktadir. istirahat etmeyi mubah addetmis. astronomik bilgilere ve bir takvimin yapilmasina ihtiyaç hissettirmistir. Halbuki Islâm'da Kur'ân. Insanlar a iyi söz söyleyeceklerine. Yahudiler'den Allah'tan baskasina ibadet etmeyeceklerine. 83). Yahudilerde zekât mallarinin Beyt-i Mukaddes'in zekât sandigina verildigini. yakinlara. oruç günlerinde. artma. Zekatin hem ibâdet olarak uhre vî yönü hem de sosyal ve iktisadî bir sistem olarak dünyevî bir yönü vardir. biz zenginleriz" (Al-i Imrân 181). Bugün Yahudilerde oldugu gibi Hiristiyanlarda da farz olan bir zekâta açik olarak rast lamak mümkün degildir.

daima ta'zim edecegi ve yaklasmak konusundaki istegini tatmin edecegi. Tarihin her döneminde. genel olarak.Hac Hac. geçmis topluluklarda da bu çesit toplanti ve iba detlerin bulundugunu göstermektedir. M eymonides'in mezari. ibadet mahiyetinde kurban kesmeyi mesru kildik". Âyette bunu söyle belirtmektedi r. hükmünü ve k urallarini ortaya koymak oldukça zordur. Hac. bir müddet oraya bagli ibadetler yapilamamis ve kurbanlar sunulamamistir. Dinî a tasimaktadir. birçok kadin kocalari. dir. her ümmete. Bunun yaninda insan. temizleme Haccin insan hayatinda ayri bir yeri ve önemi var Hemen hemen her dinden Insanlarin gidip ziyaret ettigi "Mukaddes yerler" bulunmak tadir. d in kardesleriyle ve manevî baglarla bagli bulundugu kimselerle bir araya gelebilec egi büyük toplantilara da ihtiyaç duymustur. Bundan dolayi tarihin her döneminde insanla r. Kadin ve çocuklar hariç tutulmus olmasina ragmen. her Yahudiye farzdir. Yahudilik. Mabed 'in yikilmasindan sonra geriye kalan Baü Duvari. bunun için de bir takim sart lar ve hükümler konulmaktadir. Bunun Için ilâhî menseli dinlerdfen baslayarak dün yada mevcut olan dinlerdeki "Hac" ibadetine göz atmak uygun olacaktir. duyulan bu yerlere dogru yolculuk yapildiginin izin antropolojinin temel konularindan biridir.d. [599] da. arzularini yöneltecegi ve gözüyle görebilecegi bir sey aramaktadir. Hac Suresi 34. dinî mecburiyet veya mucize elde etmek gayesiyle kutsal bir yer e dogru gerçeklestirilen yolculuktur. küçükler. hatalarini bagislattirabilmek için uzun ve yorucu bir isi. nasil oldugunu. Karmel Dagi'nda Ilyas Magaralari. Insan. 1492 yilinda Ispanya'dan Osmanli Imparatorlu guna siginan Yahudilerden hac için Kudüs'e gidenlerin sayisinda artislar olmustur. "Aglama Duvari" (Hakotel ha-Mavra vi) olarak görülmüs ve ziyaret edilmistir. büyük saygi e rastlanmaktadir. Yahudi Kutsal Mabed'inin Romalilar tarafindan yakilip yikildiktan sonra (MS. Hac. Tarihî eserler ve arkeolojik kazilar. bir kurtulus vasitasi. Ay ni sekilde günahlarini af-fettirebilmek. Davud'un mezari. her zaman. Bu ziyarette büyük sayida kurbanlar kesilmekte ve derileri de karsiliksiz olarak hacilarin hizmetinde bulunanlara verilmektedir. Allah'a ve inandiklari kutsal varliklara ibadet etmek ve kurban kesmek için büyük t oplantilar yapmislardir. 17 Temmuz aksamindan 1 9 Agustos'a kadar.. as kini söndürebilecegi. zamanini. kadinlar. Tarih de ayni hususta bilgi sunmaktadir. övgülü bir karakter vesilesi ve bir ibadet törenidir. mesguliyeti de arzulamaktadir. Selahaddin Eyyûbî'nin Kudüs'ü fethetmesi ile Yahu er hac etme serbestligine kavusmus. Hac olayi. Bu hac. dinî kd olarak hac. Bu yerlerin ziyaret edilmesi tesvik edilmekte. Süleyman Ma'beti'nin "Bati Duvan"nin karsisinda. körler. çocuklar da ebe veynleri ile haccedebilmektedirler. Fisih) ve Kipur (Kefaret. Beyt-i Mukaddes'e (Bet ha Mikdas=Süleyman Mabedi) yapilmaktadir. Eski dinlerin toplanti ve ibadetlerinin tam olarak. 23 gün devamli toplanmakta ve bu ibadeti yerine getirmektedir. . günah çika rma) bayramlarinda yapilmaktadir. meshur ofan kral peygamber ve veli kimselerin kabirlerinin ziyaret edilmesi de y aygindir: Sion Dagi'nda Hz. Yahudiler.70 ). "Biz. Haham Meir ve Talmudik önemi olan diger yerler. akil ve beden hasta liklari olanlar hariç. ibadeti yerine getirecek he rkesin beraberinde Tanri'ya sunacagi bir takdime götürmesini gerekli kilmistir.Yahudilikte Hac: Yahudilikte hac.. Pesarv (Mayasiz ekmek. Zaten Allah. Savvat (Gül Bayrami).

Günümüzde Hiristiyan hac yerlerinde bazi degisiklikler olmus.Belirtilen bu yerlerin disinda Yahudilerin çesitli ülkelerde ziyaret ettikleri kabir ler ve mahallî ziyaret yerleri de bulunmaktadir.000 stupa vafdir). Modh-Gaya. [601] dc. Sera. Gaden.Budda'nin "nirvana"ya ulastiktan sonra ilk vaazini verdigi Benares yakinindaki Sarnath Geyik Parki. 2. Bugün Hindistanda ise su yerlerdir: Ben ares yakininda Sarnath. [600] db.Budda'nin öldügü Uttar-prades sehri. Ganj ve Jamna nehrinin kiyilari. Ancak bütün Budist gruplar "hacca" ayni önemi vermezler.Budda'ntn Nepaj&eki dogum yeri olan Lumbini. Samye. 4. Bu kutsal yerlere yapilan ziyaretler. yeni yeni ve mahallî ziyar et yerleri ortaya çikmistir. 3. Hz. Hz. Ayrica Budda'nin kutsal esyalarinin bulundugu stupalar ziyaret yerleridir (Rivay ete göre 84. Hima-laya'nin yüksek tep eleri. Bu yerler. Isa'nin dogdugu Bethlehem (Be ytlahim) en büyük saygi gören "hac" yerlerinden bfridir. Kudüs'ten sonra Roma'nin "hac" merkezi olmasi Petrus ve Pavlus'un mezarlarinin orada bulunmasindan kaynak lanmistir. Bu kutsal yerlerde bayramlar yapilir. Ganj da kutsal yerier-dendir.Hiristiyanlikta Hac: Hfrîstiygtnlikta.Budda'nin altinda ilhama kavustugu Bodhi agaciyla Bodh Gaya. [602] dd.Buddizm'de Hac: Sadik Budistler için Budda'nin hayatinin geçtigi v© hatiralarini tasiyan yerlerkutsal ziyaret yerleridir: Budistlerin hac yerleri sunlardir: 1. Sanehi ve eski Stupalar. "hac" sefe rleri Hindularin hayatinda önemli rol oynamaktadir. Meselâ Tibet te: Lhosa. Brindaban ve bilhassa iki bin tapinagin bulundugu Benares bunlardandir. Ajanta. panayirlar kurulur. Tashilimpo. Bu dda'ya ait tapinmada önemli bir yer tutar. Hac gayesiyle Roma'ya böylece akin edilmesi "Bütün yollar Romaya çikar" atasözüne k nu olmustur. Isa'nin-yasadigi ve hatiralarinin bulundugu yerler ile ilk Hi ristiyan azizlerinin mezarlari hac yerleridir.Hinduizmde Hac: Hindistanda ziyaret edilen yedi kutsal yer bulunmaktadir. 4sS*nin yasadigi yerler ile Ku düs'ten sonra Roma en çok ziyaret edifertferlerden olmustur. Bu gelenek yerlesip yayginlastiktan sonra Roma'ya ziyaret hiç eksik olm amistir. Bunun yaninda her Budist memlekette kutsal hac yerleri bulunmaktadir. [603] .

Hindistanda Buddizm. Caynizm ve Hinduizm'de mabetler ve mukaddes yerler çoktur.DINLERDE MABED Kur'ân'in temiz elbiselerle girilmesini istedigi Mabed. Ora larin büyük serefe ve özel kutsalliga sahip olduguna inanilmaktadir. belirli bir toplanti yerine sahip olmamistir. 11/367-381). kendi kabrinin her türlü sirk ve tapinmadan uzak kalmasi için gayret göstermistir. akla o dine inanan insanlarin yerine getirecegi görevler ve bu görevler in ifâ edilecegi mabedler gelmektedir. böyle âdetlerin ümmetine sirayet etmesinden endise duymus. Ganj'la Jamna nehrinin b irlestigi yerde oldugu gibi. Dinî önderlerin orala rda hakîkata ulastigi. yüce bir varliga saygi göstermek için yapilmis önemli yapidir. Allah'dan baskasi iie alâkayi kesmeyi isteyen bir dindir. irade ve niyette temizligi. Ganj nehrinde yikanmanin da büyük bir fazilet sayildigidan kalabaliklar halinde buralarda toplanilmaktadir. Hz. Ibrahim'in hatirasini tasimaktadir. Bu toplanti larin bazisi senede bir. Zamanla mensuplarin sayisinda artis Olunca.Caynizm'de Hac: Ziyaret edilen çok yer bulunmaktadir. Ziyaret yerlerine verdikleri önem. Burasi ilâhî menseli üç dinde de kabul edilen Hz. Mabed. oralari takdis etmeleri. Yahudi ve Hiristiyanlarin peygamberlerinin. [604] df. onlarin duygu ve düsüncel erine hâkim olmus. ilk ortaya çikip yayilmaya basladigi siralarda. bazi ilâhlarin oralarda özel olarak tecellî ettigi inanci bulunma ktadir. Mekke'ye yapilmaktadir. Yahudi ve Hiristiyanlar hac ve ziyarette as iri gitmislerdir. bu y erlerin ugrunda katettikleri uzun ve mesakatli yolculuklar. kendi aralarinda toplanabilecekleri yer mes'elesini ortaya çikarmistir. Ank. Tecrid-i-Sarîh Tercümesi. Diger din mensuplarinda oldugu gibi. Haccedilmege en lâyik yer de Beytuilah'dir (Kâ'b e).de. insanlarin biraraya gelip ibadet e decekleri. Buhari. kendi kabirinin tapilan bir yer yapilmamasi ni istemistir (Bkz. hayalde mücerretligi. Buna sebep de. Hemen hemen bütün dinler. Muhammed. amel ve tatbi katta ihlasi. takdis ve ta'zimde haddi asip sirke düsmüs ve Allah'tan baskalarina tapmalarina yol açmistir. genel olarak bir ulûhîyete. [605] 2. ancak bunlar haccin rükünlerinden degi ldir. düsüncede yüceligi. Her din. azizlerinin mezarlarini secde yeri yaptiklarini belirterek. bu gibi asin davranis ve âdetlere karsi tep ki göstermis. Muhammed. bazisi birkaç defa ve bazisi da. umûma sâmi . Bu yerlerde dinî havaya bürünen bayramlar ve panayirlar yapilmaktadir. Kudüs gibi yerler de vardir. Özel olarak. Orada açik âyetler vardir. Bunun disinda. Biraraya gelmeler inananlardan birinin evinde veya müsait bir yerde olmustur. Hz. Yahudi ve Hiristiyanlardak i mezar ve türbelere tapinma fitnesinden ümmetini korumak istemesidir. oniki yilda bir yapilmaktadir. Allah'a k arsi kulluk görevini yerine getirmek için insanlarin biraraya geldikleri yerdir. Bu endiseler son has taliginda bile onu mesgul etmistir.Islâm'da Hac ve Degerlendirme: Islâm'da hac. Müslüman tarafindan mukaddes kabul edilip zi yaret edilen Medîne. 1972. Din deyince. Kutsal yerlerin büyük çogunlugu Ganj nehri kiyisinda bulundugundan. Islâm.

biç mescidde kilinmasini istem . Islâmî hükümler. Allah'in Hz. yüksekligi ve diger teferruat yeralmaktadir. boyu.Islâm'da Mabed (Mescit. Cami) Islârn'çJa ibadet yeri cami veya mesciddir. havralar ve içinde Allah ismi çokça anilan mescidler yikilip yok olurdu... Süleyman tarafindan gerçeklestirildigi[610] görülmektedir. Yahudi Kutsal Kitabi'nda (Tanah).gören bu makam.l yerler ortaya çikmistir. Peygamber. Yeryüzündeki mabedleri iki kisma ayirabiliriz: 1. Her ma bed.durmak. "Mescidim Aksa" Için1 kullanilmi stir[613]. mabedleri vardir. Tanrinin evinin istenilen se kilde bir "Mabed" olarak Hz. [611] a. Kur'ân. Islâm'dan önce mukaddes bir türbe'de Taniya adanmis ve içinde Tann'ya dua edi len ibadet yerleri de "rheö-cid" ile ifade edilmistir. Dünyada meshur olan. fazileti ve haccedilmesi disinda bir bilgiye rastlanma maktadir. ilk Müslüman cemaatin husûsî bir ibadet yeri yoktur. Yeryüzünde ilk "mabed"in Hz. Allah nazarind ile Allah'in huzurunda secdeye varmak her yerd dünyayi bir mescid olarak tanidigini belirtmis. Süleyman Mabedi'nin (Bet ha-Mikdas) yapilisi. yâ aslî görevin i/yani "Allah'in evi" vazif esini ifâ etmekte. Mekke'nin dar sokaklarinda. bütün peygamberlerce hürm et . Asagida bugün yeryüzünde mevcut olan dinlerden bazilarindaki mâbedlertiakkmda bilgi veri lecektir.. "putevi" hüviyetin i' tasimaktadir. bir her yer birdir ve namaz vasitasi e mümkündür. Kur'ân'da. kiliseler."dik. Mescit kelimesi. Kutsal iki kitapla belirtilen bu mab edler. Su âyette umûmî anlamda kullanilm istir: "Allah insanlarin bir kismini diger bir kismiyla savmamis olsaydi herhald e manastirlar.olmustir. "bir yere toplayici. ye bir araya. Hz. Y akub'un yaptigi yerin admi^el Beyte!" koydugu[609]. esas olarak. gelen.Allah tarafindâti yapilmasi emredilen mabedler (Ka'be ve Yahudi Kutsal Kitabi'n dâki bilgilere göre Süleyman Mabedi). ya bir toplanma yerV'Tanfinin bulundugu yer" fonksiyonunu icra etmekte. 2. Her dinin veya her toplumun kendine mahsus ibâdet yerleri. Ibrahim ve Hz. Islâm'da cami ile esanlamda on. Cami. Hz. "Mescidu'l Haram"[612]. o dinin muhtevasina göre sekillenmekte. sonrakilere model . eni. Kur'ân'da. Fakat Tanah'ta. ajarnjara. Muhammed. gizlice namaz kilmaktaydi.-. Hz. mescid. Muhammed. bazen kendi evinde. Ka'benin yüceligi.. bütün a Namaz zamani geldiginde namazin istir.. Ismail ile yüceltilmis[607]. 40). Mekke'de. bunun yanin kilinmasini ve . getirici" anlamindadir. Muham-med ile gerçeklesmisti r.Sonradan ortaya çikan mabedler. O dinin mensuplari arttikça mabedler de çogalmis tir. bu yerin "Allah' in evi" Kabe oldugunu belirtmektedir[606].[614] ibâdetgâhin mevcudiyetini" zarurî kilmistir. Ibrahim'e.. ya da sadece dinî liderlerin heykellerinin bulundugu yer. alni yere koymak" gibi. Ali ve en eski arkadaslariyle birlikte. egi lmek. Hz. ^onunda putlardan tamamen temizlenerek asil gayesine hizmet etmesi Hz. tek basina n amaz kilmistir." (Hac. umumiyetle bazen Ka'be civarinda. Hz. bas egmek. onlarin da bu emri yerine getirdikleri[608]. bir mekân ismidir. Adem ile basladigi ileri sürülmekte. Ya'kub'a Allah için bir mezbah yapmayi emrettigi.

peygamberlerin etrafinda toplandiklari yer olmustur. ibadet yeri olarak "Beyt-ha-Knesset" ( Sinagog. Hatta Türk sairlerinin. mabedlerle bir ve ayni sayilir ha le gelmistir. düsünürlerinin siirlerine. Böyle niabedlerin insasi dinî sevap vesilesi olmus ve hayirda yaris ba slamistir. Mabed. dualar yerine getiril mekte ve kutsal kitap okunmaktadir. cemaatin dinî ve siyasî merkezi haline gelmistir. Sonralari bu mabed örnek alinarak. islemeleriyle. Müslüman olan toplum. Cami. Babil Sürgünü (M. Kudüs Mabedi'nden uzakta kaldiklari sürece. Sabbat günü ve günde üç defa olur. Yahudiler için Süleyman Mabedinde. millî marslarina konu olmust ur. Bati Duvari (Aglama Duvari) önünde geleneklerini sürdürmektedir. Medîne Mesc idi. Mü'minler i Allah'a itaate davet etmis. seni ancak bu sabah anliyorum. Bu sinagoglarda yapilan ibadetlerde kurbanlar yer a lmaz. 1.Mescid. Ahd-i Atik'in (Tanah) sem-bojpj "Israil'in gerçek tanrisi". Islâmi duygusunu camilere yan sitmis. Yahya Kemal. Sinagog (Beyt-ha Knesset). ibadet yeri vasfi agirlik kazanmist ir. [615] b. fethettigi yerl erde camileri vücuda getirmistir. Müslümanlarin çogaldigi. Islâm'da ibadet yeri mescid ile baslamistir (Mescid-i Nebevî. Islâm'in isareti ve o bölge nin Müslüman oldugunun delili olmustur. "Süleymaniyte'de Bayram Sabahi" siirinde. ibadetler. onu yeniden ihya etmenin ülküsü ile yasamislardir. He r yil çok sayida Yahudi. Islâm'daki camilerin umûmî sekline örnek olmus. 70'de yakilip yikilip yok edilmesinden sonra. havra) vücuda getirmislerdir. Cemaat arttikça mesc id. Tevrat özel bir dolapta saklanir. mü'minlerin. yapi tarzlariyla oha verdigi önemi göstermis. Buralarda. "Ulu mâbed. Müslümanlarin dinî ve siyasî meselelerini halletmistir. Peygamber orada. gittikleri yerlerde. yenileriyle takviye edilmis ve büyük camiler ortaya çikmistir. Küba Mescidi). törende okunur ve dua edilir. ibadetle rini yerine getirecekleri. Ben de bir varisin olmakla bugün magrurum". Süleyman Mabedi'ni ziyaret etmekte. Islâm'in yayildigi yerlerde. T anrinin evidir. Yahudilikte. . Bu ilk mescidler."Sinagogda. kutsal kitaplarin okunmasi ve di nî emirlerin ögrenilmesi için Yahudi cemaatinin toplandigi yapiyi ifade eder. Zamanla millet. Toplanmal ar. Mehmet Akif Ersoy da.Yahudilerde Mabed Yahudi'lerde mabed önemli bir yere sahiptir. Kurbanlar ancak Kudüsteki Süleyman Mabedinde icra edilebilir. "Degmesin ma'bedimin gögsüne nâmahrem eli Bu ezanlar ki sahadetleri dinin temeli" diyerek mabede verilen önemi en iyi sekild e göstermislerdir. namaz kilmak içi n. Bu mabed Yahudilerin gönlünde taht kurmustur. Bu camiler. cemaat halinde ibadöt için kullanilmistir. Yahudilerin toplanma yeridir. Ahit Sandigini muhafaza edecekleri yer olarak büyük mabed modeli sinagoglar insa etmislerdir.Ö. hep o nun hayaliyle. Mabedler.S. Sinag . Tanrinin görünmez varligin bulundugu yerciir.. . ibadet yapilmasi. daha baslangiçta. Yillarca kendilerini mabedle bir ve ayni gören Yahudiler. mecburî dualarini yerine getirmektedir. Yahudiler. bir Tanri ile bir ma'bed ayni övgüde birlesmistir. Beyt-ha Mikcfas denilen Süleyman Mabedine bagli o larak yaptiklari ibadetleri (Kurban gibi) bir müddet yapamamislardir. 586) dönüsü bedi" yeniden yapmis ve M. Yahudilerin dinî merkezi olmustu r.

Kadinlar in yeri ya arkada ya perde yJBya kafesle kapatilmis yan taraflardadir. Kiliseler arasinda yapilan ibadetlerde bazi farklar bulunmaktadir. "Ruhban sinifini" da ifade etmektedir. Her üniversitenin de bir mabedi bulunmaktadir. Hiristiyanlar millî kültürlerinin temelinin kiliselerde atildigini kabul ederler. meclis veya cemaat anlamina gelmektedir. Kilise. kutsal yikanmaya elverisli. [618] e. Tanri'nin ev i kabul edilir. tev be ve benzeri ibadetlerin yapildigi yerdir. Israil. Ibadej. Mabedlerde ibadet. a ksam ve pazar günleri ibadet kiliselerde yapilmaktadir. Kilise'nin hem bina he m de teskilat anlami var. bir bakima dinî devletti r. Tapinaksiz köy yoktur. evdekinin biraz gelismis seklidir. Kadinlar ibadete katilamaz $e erkeklerle bir arada olamazlar. Hiristiyanlarin ibadet ettigi yeri kasdet tigi gibi. Yahudilerin tek devleti olan Israil'in temelidir.Buddizmde Mabed Buddizmde mabed. Kilise. Bugün din. havuz bulunmaktadir. Hastanelerde. "Kominyon Âyini". [6 17] d.ogdaki tören son derece sadedir.Caynizmde Mabed . ona çiçek ve tütsü sunar. Budda'nin heykejine ta 'zimde buiunur. mabedlere Kilise denilir.Hinduizmde Mabed Hinduizmde ibadet her yerde yapilabilir anlayisi olmakla beraber. Sabah. evieri müsait olanlarin evlerinde veya katakomp denilen yeralti mabedlerinde yapilirken. 12 yasini bir ay geçmis 10 erkekle sinagogda ibadet yapilir. Kilise. Bina olarak. Mabed. [616] c. hem milletin hem de dinin odak noktasidir. her yapilan mahallede muhakkak bir mabed (Bet-Ha-Knesset) vardi r. Pagoda'ya giren bir Buddist. Hiristiyanlikta da ilk zamanlar bir mabed yoktur. [619] f. Ortodoks. Bu senliklerde putlar arabalarla çekilerek.Hiristiyanlikta Mabed Hiristiyanlarin ibadet yerlerine. Katolik. Isa'n in manevî vekili kabul'edilmektedir. Hiristiyanlikta Kilise'nin fonksiyonu diger ibadet yerlerinden farklidir. Bu mabedlerin yanin da. Kilise. Islâmdaki cami disiplini Yahudi mabedlerinde yoktur. teskilat olarak. mabed de vardir. Kasaba ve sehirlerde büyük mabedler vardir. Pagodalarda B udda'nin heykelleri bulunur. irmaklara götürülür. Anglikan gibi kiliseler var dir. putevi anlaminda "pagoda" kelimesiyle belirtilir. Halk sohbet için de buraya gelm ektedir. daha sonra muht esem kiliseler ortaya çikmistir. Mabedleri n yillik senlikleri vardir. yikanir.

Sihizmde Mabed Sihlerde dinî ve içtimaî faaliyetlerin merkezi Amritsar Altirî Mabe-di'dir. Günay Tümer. Gurdvvara'da yapilan ibadet. onu hemen yaziniz). Ibadette bir disiplin söz konusu degildir. Ocak Yayinlari. kiliç. 2002: 1. [620] g. Bunun yaninda g urdvvara denilen mahallî mabedleri de vardir. alnini yere daya r ve bir takdimede bulunur. 2002: 1. halk tarafindan idare edilir. Dr. [621] h. Dr. Abdurrahman Küçük. Dr. [622] -------------------------------------------------------------------------------[1] Prof. sihlerin hayatinda önemli rol oynar. Ocak Yayinlari. Bji heykeller önünde i lâhiler söylenir. Ankara. Prof. Kutsal kitap lari bu mabedde muhafaza edilir. Ankara. Ocak Yayinlari. Bakara 282. Ocak Yayinlari. sohbet yeridir. [5] Bkz. Dr. Kutsal Kitaptan pasajlarin okunmasindan ibar ettir. Dr. onlara meyve ve sebze sunulur. Mabeerde ki ibadetler rahipler taraf indan degil. Günay Tümer.Caynist Mabedlerinde heykeller bulunmaktadir (Tirtankaralar). Bu he ykeller yikanir. Dr. pirinç ve p irinç sarabi sunmakla olur. Islâmdaki ma'bed disiplini ve ma'bedi "Allah'in evi" kabul edip saygi gösterme anlay isi hiç bir dinde yoktur. Mabed islerini rahipler idare eder. Prof. Prof. Buraya "haci" olmak için gidilir. Ma'bedler tanrilarin mekâni olarak görülür. [2] Prof. önlerine lamba ve tütsüler konulur. Ankara. [3] Prof. Tanrilara tapinma. Günay Tümer. 2002: 4-5.000 civarinda Ma'bed bulunmaktadir. borçlandiginizda. Abdurrahman Küçük. Bunlarin en önemlisi Ise'deki Am aterasu adina yapilmis olanidir. dua okumak. 2002: 1-3. Günay Tümer. Cemaat.Sintoizmde Mabed Japoya'da 100. Ma'bedlerde ib adet edenlere ayrilmis salonlar vardir. Nisa 11-12: (Ey inananlar ! Birbirinize belirli bir süre için. papazla cemaat ar asinda konusmalarin cereyan ettigi. Abdurrahman Küçük. sihlerin geçmis sikintilarini dile getiren ve m uzaffer olmasini isteyen dualari beraber okur. Dr. Buraya giren bir Sih. hemen Kutsal Kitab'a kadar ilerler. yaglanir ve çiçeklerle süslenir. diger dinlerde de genelde tanri heykellerine hizmet sunma yeri. Bunlar. . Mabedlerde genellikle ayna. mücevherli taç ve Amaterasu'nun heykeli bulunur. Yahudilerde ma'bed. Dr. Prof. Ankara. [4] Prof. Abdurrahman Küçük. Hiristiyanlarda da kiliseler bir toplanti.

H. Saff 9. el-Erkânu'l-Erbeâ. Islâm. 194. Abdurrahman Küçük. Prof. Dr. 2002: 1112. Ankara 1981. Tevbe 36. Beyrut 1975. [10] Prof. 26-36. Dr. Rum 43. Mensching. Abdurrahman Küçük. 2002: 5. Yusuf 40 [8] Bkz. Ocak Yayinlari. Prof. Ocak Yayinlari. G. 2002: 8. Paris 1951. 2002: 10. Ankara. Ocak Yayinlari. Ankara. Schimmel. Günay Tümer. Ankara. A. 10-21. Ocak Yayinlari. Ta'rifât. [20] Prof. Prof. Günay Tümer. Günay Tümer. 85. [27] Ebu'l Hasen Ali El-Hasenî en-Nedvî. 1/11. Dinler Tarihi ne Giris. Dr. Dr. Aydin Taneri. Dr. Günay Tümer. "e l-Milel ve'n-Nihal". Tevbe 29. Türk Devlet Gelenegi. . Ocak Yayinlari. Dr. 130. Dr. Chicago 1951. Sociology of Religion. Dr. Abdurrahman Küçük. el Milel ve'n-Nihal. 1-16 [17] Gazâlî. Dr. Istanbul 1338 (1922). Ocak Yayinlari. Ankara. Dr. Ocak Yayinlari. Cevheretü't-Tevhid Serhi [15] Muhammed Ali el-Fârûkî et-Tahânevî. Misir 1967. 2002: 4-5 . Prof. Ankara. Tevbe 29-33 [7] Bkz. Paris 1951. Dr. Günay Tümer. [21] Bkz. [23] Bkz. Ihyâu Uiûmi'd-Din. 72 [14] Abdusselâm el-Eknî. Sociologie Religieuse. 3 [22] Dinlerin çesitli sekilde tasnifleri için ayrica bkz. Dr. Dr. Prof. Dr. Ankara 1955. Dr. Nasr 1 -3.[6] Bkz. Prof. Hak Dini Kur'an Dili. Tar ih-i Edyan. Abdurrahman Küçük. Prof. 130. Nur 2. 2002: 5-7 . Akseki. Abdurrahman Küçük. Günay Tümer. Dr. Ankara. [26] Sehristanî. Âl-i Imrân 19. Nasr 2 [9] Bu konuda bkz. Ankara. Wach. Kahire 1963. Prof. Abdurrahman Küçük. [13] Seyyid Serif Cürcânî. Ankara. Ankara. (Biz. Enfâl 39. [24] Prof. Fetih 28. Günay Tümer. Ocak Yayinlari. Prof. M/305 [16] Bkz. Dr. [11] Prof. A nkara. "Kitâbu'l-Fasl fi'l-Milel Ve'l-Ehvâi Ve'n-Nihal" ve Sehristanî. 2002: 10-11. Kessâfu Istilâhâti'l-Fünûn. Prof. Ocak Yayinlari. Abdurrahman Küçük. Beyrut 1968. J. Günay Tümer. Prof. Abdurrahman Küçük. Istanbul H. Ibn Hazm. Dr. 2002: 1-4. 2002: 1215. Günay Tümer. Ocak Yayinlari. 1253. 2002: 9-1 0. Prof. [12] Prof. Abdurrahman Küçük. [25] Prof. Günay Tümer. 33. [19] Prof. IV/53 [18] Eimaiili Hamdi Yazir. SemseddIn (Günaltay). Ab durrahman Küçük. Istanbul 1943. En'am 161. Gâfir 26. Prof. M. 8 [28] Bkz. Dr. Dr. Kemal Edip Kür kçüoglu tarafindan hazirlanmis "Süley-maniye Vakfiyesi" Ankara 1962 isimli eserde Dinl er Tarihi ile ilgili sartlari bulamadik).

Dr.000'dir. Ankara. Ankara. Prof. 2002: 18. [43] "Nuh'a. Abdurrahman Küçük. Ocak Yayinlari. Prof. Günay Tümer. Bakara 136. Günay Tümer.[29] Prof. Havariler de Hz. Ocak Yayinlari. Dr. [45] "Allah katinda din. Ah med b. Abdurrahman Küçük. Dr. Hakikat biz. [31] Bunlarin disinda da Islâm Dünyasi'nda bazi çalismalar ve bu sahayla ilgilenenler o lmustur. kavmine söyle demisti: "Ey kavmim. Dr. Ocak Yayinlari. 2002: 2021. Yunus'a. Dr. Bunlardan en yaygin olani 124. Rabb imizden gelen bir haktir. (Ehf-i Ki taptan bir grup. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari.000 peygamber geldigini açiklayan hadistir. Ayrica bkz. Dr. torunlarina. Abdurrahman Küçük. Günay Tümer. Günay Tümer. 2002: 1518. O'na teslim oldugumuza sahit ol" (AH Imrân 52). Dr. Günay Tümer. Prof. Günay Tümer. Islâm'dir" (Al-I Imrân 19) [46] Bkz. Semseddin. ismail'e. Dr. 13-18 [32] Prof. Bunlarin içinden 315'! resul'dur". Kur'ân-i Kerîm isittikleri zaman) "Buna inandik. Ocak Yayinlari. Ishak'a. Prof. Ocak Yayinlari. Abdurrahman Küçük. Mâlde 46-48 [48] Hz. eger siz gerçekten Allah'a Iman et tiyseniz. Ahzab 40 [47] Bkz. Ankara. Prof. Yakub'a. 2002: 2326. O'na ihlas Ile teslim olmus Müslümanlarsaniz. Abdurrahman Küçük. Ankara. Dr. Tarih-i Edyan. Günay Tümer. daya nin" (Yunus 84). [44] "Kendilerine apaçik anlatabilsin diye her peygamberi kendi kavminin dili ile gönderdik" (Ibrahim 4). [30] Prof. Dr. Prof. Ankara. artik ancak O'na güvenin. Ankara. Isa'ya söyle demislerdi: "Biz Allah'in yardimcil ariyiz. 2002: 2122. [33] Prof. Prof. Abdurrahman Küçük. Dr. Peygamberlerin sayisi konusunda çesitli rivayetler va rdir. Isa'ya. Dr. [36] Tîn Sûresi 4 [37] Rum Sûresi 30 [38] Fâtir Sûresi 24 [39] Nahl Sûresi 36 [40] Isrâ Sûresi 15 [41] Ra'd Sûresi 7 [42] Nisa Suresi 164-165. Dr. Harun'a ve Süleyman'a vah yettlgimlz gibi. [35] Prof. Hanbel'in "MÜsned"inde Ebû Umâme'den rivayet edilen bu hadis söyledir: "Enbiyânin s ayisi 124. Dr. Abdurrahman Küçük. Eyub'a. Ankara. sana da vahyettik" (Nisa 163). daha önceden müslüman olmus kimseleriz" (Kasas 53). 2002: 35- . Musa. Allah'a inandik. 2002: 2734. Süphesiz ki bu. Bunlardan bazilari için bkz. [49] Prof. [34] Prof. ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiglmiz. M. Ibrahim'e.

[71] Prof. [59] Prof. Prof. Bakara 30 [51] Bkz. Timurtas. sf. Abdurrahman Küçük. [50] Bkz. 2002: 4243. Ocak Yayinlari. [64] Prof. Cenâiz. Abdurrahman Küçük. Ankara. Dr. Günay Tümer. Abdurrahman Küçük. Abdurrahman Küçük. Dr. Günay Tümer. Günay Tümer. Ocak Yayinlari. Dr. Ankara. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari. Ocak Yayinlari. Çe erdim. [60] Prof. Istanbul 1990. Ankara. Abdurrahman Küçük. Ocak Yayinlari. Ankara. Prof. Ocak Yayinlari. Dr. Dr. Günay Tümer. Dr. Dr. Günay Tümer. Dr. Günay Tümer. 2002: 3839. [61] Prof. Günay Tümer. 7. Prof. Prof. Ocak Yayinlari. Abdurrahman Küçük. Dr. Türklerin Altin Kitabi. [56] Prof. Prof. Abdurrahman Küçük. Ankara. 2002: 57. Dr. Dr. Redhouse Yayinevi.38. Ankara. Abdurrahman Küçük. 2002: 4546. Abdurrahman Küçük. [55] Prof. Prof. Günay Tümer. [54] Prof. Günay Tümer. Günay Tümer. Günay Tümer. 2002: 5961. Robert Ernest Hume. Refik Özdek. Günay Tümer. Abdurrahman Küçük.56 Konfüçyüsçülük ile ilgili bilgilerin çogu için bkz. Dr. Ocak Yayinlari. Ilham Hazinesi. Dr. Dr. Ankara. 2002: 3942. Dr.8. [58] Tabu kelimesinin. Prof. Prof. Ankara. Ocak Yayinlari. s. Dr. Günay Tümer. Dr. Abdurrahman Küçük. Ocak Yayinlari. Prof. [66] Prof. [62] Prof. Tercüman Gazetesi. Prof. Dr.26. 2002: 6367. Abdurrahman Küçük. Günay Tümer. 2002: 5355. Günay Tümer. Dr. Konusmalar. Dr. Ankara. [63] Prof. [65] Prof. Dr. [69] Faruk K. Abdurrahman Küçük. IV/ 529 [53] Prof. T