P. 1
Kredi Acma Sozlesmesi Credit Contract

Kredi Acma Sozlesmesi Credit Contract

|Views: 25|Likes:
Yayınlayan: yucelenes

More info:

Published by: yucelenes on Mar 04, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2012

pdf

text

original

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİMDALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI

KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİ
Doktora Tezi

MEHMET DENİZ YENER

İstanbul 2006

II

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİMDALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI

KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİ
Doktora Tezi

MEHMET DENİZ YENER

Danışman Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

İstanbul 2006

I

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ..................................................................................................I KISALTMALAR ............................................................................................. V GİRİŞ ............................................................................................................. 1
BİRİNCİ BÖLÜM

KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

§ 1) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI ....................... 4 I) Kredi Açma Sözleşmesinin Tanımı....................................................... 4 II) Kredi Kavramı ve Niteliği.................................................................... 7 A) Sübjektif Unsur .............................................................................. 10 B) Objektif Unsur................................................................................ 11 III) Kredi Açma Sözleşmesinin Özellikleri............................................. 12 IV) Kredi Açma Sözleşmesinin Unsurları .............................................. 13 A) Kredi Açma ve Kullandırma Taahhüdü......................................... 13 a) Kredi Açma ve İfa Hazırlığı........................................................ 13 b) Kredi Sınırı ve Sözleşme Süresinin Belirlenmesi....................... 15 c) Nakit Devri veya Sorumluluk Üstlenilmesi ................................ 16 B) Münferit Kredi İşlemleri İçerme ve Ayrılık Prensibi..................... 17 a) Münferit Kredileri Kademeli Şekilde Kullandırma İradesi ........ 17 b) Münferit Kredi İşlemleri ile Amaçlarda Ayrılık......................... 19 c) Münferit Krediler ile Hukuki Yapılarda Ayrılık......................... 20 d) Münferit Kredilerin İçeriğini Belirleme ve Edim Bağlılığı ........ 21 D) Kredi Alanın Talep Hakkı.............................................................. 23 a) Talep Hakkının Hukuki Niteliği ................................................. 23 b) Kredi Talebinde Serbestlik ......................................................... 27 c) Tekrar Eden Talep İmkanı .......................................................... 29 d) Kredi Talebinin Devri ve Haczi.................................................. 30 E) Güven Unsuru ................................................................................ 33 F) Kredi Alanın İade ve Karşılık Bedel Taahhüdü ............................. 34

II

G) Tarafların Anlaşması...................................................................... 36 H) Süreklilik Unsuru........................................................................... 38 V) Sözleşmenin Şekli.............................................................................. 39 § 2) MÜNFERİT KREDİ TÜRLERİ ................................................................ 41 I) Nakdi Krediler ..................................................................................... 41 A) Karz Şeklinde Kullandırılan Krediler ............................................ 41 B) Cari Hesap Şeklinde Kullandırılan Krediler .................................. 42 C) Akreditif Kredisi ............................................................................ 47 D) Kıymetli Evrak İskontosu, İştirası Şeklinde Krediler .................... 50 E) Senet ve Emtia Karşılığı Krediler .................................................. 52 II- Gayri Nakdi Krediler ......................................................................... 53 A) Teminat Mektubu Kredisi .............................................................. 55 B) Kefalet Kredisi ............................................................................... 57 C) Kabul Kredisi ................................................................................. 59 D) Aval Kredisi................................................................................... 60 E) Ciro Kredisi .................................................................................... 60 § 3) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ............................. 62 I) Karz ( Ödünç ) Sözleşmesini Esas Alan Görüşler............................... 62 A) Ödünç Sözleşmesi Görüşü ............................................................. 62 B) Ödünç Benzeri Sözleşme Görüşü .................................................. 65 C) Ödünç Vaadi Sözleşmesi Görüşü................................................... 66 D) Şartlı Ödünç Sözleşmesi Görüşü ................................................... 67 II) Çok Aşamalı Sözleşme Görüşü.......................................................... 68 A) Önsözleşme Görüşü ....................................................................... 68 B) Opsiyon Sözleşmesi Görüşü .......................................................... 70 C) Çerçeve Sözleşme Görüşü ............................................................. 72 III) Tek Aşamalı Sözleşme Görüşü......................................................... 77 A) Tek Aşamalı Şartlı Sözleşme Görüşü ............................................ 78 B) Çerçeve Nitelikli Borçlandırıcı Sözleşme Görüşü ......................... 80 a) Niteliği Kredi İşlemine Bağlı Çerçeve Sözleşme ....................... 82 b) Çerçeve Nitelikli Sui Generis Sözleşme..................................... 84

...................................... 122 E) Krediyi Kullanma Borcu ............................ 126 A) Krediyi Hazır Bulundurma ve Kullandırma Borcu.... 126 B) Kredi Alana İşlemlerinde Destek Olma .............................................. 132 A) İfa Zamanı........................................................... 125 II) Bankanın Borçları ........................................ 130 III) Sözleşmenin İfa Zamanı ve Yeri .......................................................... 135 II) Kredi Alanın Temerrüdü ve Sonuçları........................................................................ 132 B) İfa Yeri ..................................... 121 D) Denetim izni ve Bilgi Verme .................................................................................................... 100 II ) Uygulanacak Hukuk Kurallarının Tespiti .. 85 B) Rızai Sözleşme ................................................................. 129 C) Alınan Senetlerin İadesi ................................................ 140 III) Üçüncü Şahısların Zararlarından Sorumluluk ............................. 114 A) Faiz Ödeme Borcu ........................................................................................................ 95 C) İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme ........................................................ 129 D) Sır Saklama Borcu ....................... 85 I) Genel Değerlendirme ......................................................................................................................... 106 İKİNCİ BÖLÜM KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ § 5) MÜZAKERE AŞAMASINDA TARAFLARIN BORÇLARI.......................................................................... 134 § 7) BORCA AYKIRILIK HALLERİ VE SONUÇLARI ............ 85 A) Tek Aşamalı Çerçeve Nitelikli Borçlandırıcı Sözleşme .............................................. 111 § 6) SÖZLEŞME SÜRESİNCE TARAFLARIN BORÇLARI ............ 124 G) Teminat Verme Borcu ...........................................................................................................................III § 4) DEĞERLENDİRME VE UYGULANACAK HUKUK KURALLARI ...... 135 I) Bankanın Temerrüdü ve Sonuçları..................................................... 96 D) Sürekli Borç İlişkisi Oluşturan Sözleşme .............................................. 114 B) Komisyon Ödeme Borcu.............................. 123 F) Krediyi Kararlaştırılan Alanda Kullanma Borcu............ 98 E) Kendine Özgü Yapısı Olan ( Sui Generis ) Sözleşme....................................................... 114 I) Kredi Alanın Borçları .......... 119 C) Kredinin İadesi ve Tazmin Yükümü ......................................................................... 146 ...............

IV § 8) GENEL İŞLEM ŞARTLARININ VE HÜKÜMLERİN DENETİMİ ............................... 177 IV) Belirsiz Süreli Sözleşmenin Olağan Feshi ...................................................... ........ 165 III) Banka Kayıtlarının Geçerliliği ile İlgili Hükümler..................................................................... 175 II) Sözleşme Süresinin Dolması...................................................................................................................... 171 V) Teminatlar Hakkındaki Kayıtlar............................................ 175 I) Tarafların Anlaşması ........... 203 .............................. 193 SONUÇ .... 181 VI) Sözleşmenin Kredi Alanın Aczi Sebebiyle Feshi....................... 172 VI) Takip Hukuku ve Zamanaşımı Kayıtları.......... 156 III) Genel İşlem Şartlarında Geçersizliğin Sonuçları.................................................. 199 YARARLANILAN ESERLER .............................................................................................. 153 C) Gabin............................................................................................................................. 169 IV) Sorumsuzluk Kayıtları...... 148 II) İçerik Denetimi .................................... 175 III) Kredi Alanın Ölümü ve Tarafların İflası ................. 190 § 11) SONA ERMENİN MÜNFERİT KREDİ İŞLEMLERİNE ETKİSİ ............................. 158 I) Bankanın Tek Taraflı Fesih Yetkisi .................................... 156 § 9) SÖZLEŞMEDEKİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ .................... 154 D) Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırılık...................................................................................................................... 158 II) Faiz Oranlarını Belirlenme ve Değiştirme Yetkileri......................................................................... 151 A) Emredici Hukuk Kurallarına ve Kişilik Haklarına Aykırılık........... 178 V) Haklı Nedenle Fesih........ 148 I) Yürürlük Denetimi ............ 152 B) Kamu Düzenine ve Ahlaka Aykırılık................................. 173 § 10) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ........................................................................ ...................................................... 186 VII) Sözleşmenin İptali .......................................................

ABD AD ae. BT C.V KISALTMALAR Aufl. BGB BGE BGH BK BKT Bkz. GİŞ Auflage ( Bası ) Ankara Barosu Dergisi Adalet Dergisi Aynı eser Allgemeine Geschaeftsbedingungen Adı Geçen Eser Adı Geçen Makale Adı Geçen Tez Artikel ( madde ) Aşağıda Allgemeiner Teil Band ( Cilt ) Bürgerliches Gesetzbuch Bundesgerichtsentscheide Bundesgerichtshof Borçlar Kanunu Borçlar Kanunu Tasarısı Bakınız Besonderer Teil Cilt Çeviren Dissertation Dipnot Esas fıkra Genel İşlem Şartları . Çev. E f. agm. Aşa. AT Bd. Diss. Art. dn. agt. AGB age.

NJW OR Örn. HUH HUMK İBBB İBK İçt.VI HBM HD HGB HGK Hk. BK İBD İİK İKİD İMKB İÜHFM JuS JW K KWG m. SPK SPR. MDR MTO N. Hukuki Bilgiler Mecmuası ( Yargıtay ) Hukuk Dairesi Handelsgesetzbuch Hukuk Genel Kurulu Hakkında Hukuk Umumi Heyeti Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İstanbul Barosu Bilgi Bankası İsviçre Borçlar Kanunu İçtihadı Birleştirme Kararı İstanbul Barosu Dergisi İcra İflas Kanunu İlmi Kazai İçtihatlar Dergisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Juristische Schulung Juristische Wochenschrift Karar Gesetz über das Kreditwesen Madde Monatsschrift für Deutsches Recht Milletlerarası Ticaret Odası Numara Neue Juristische Wochenschrift Obligationenrecht Örneğin Resmi Gazete Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Sayı Sermaye Piyasası Kanunu Schweizerisches Privatrecht Sayfa . RG RGZ S. s.

vd. Yarg. ZGB ZHR ZSR Tarih Ticaret Dairesi Türk İçtihatlar Ansiklopedisi Türk İçtihatlar Külliyatı Türk Medeni Kanunu Türk Ticaret Kanunu Wertpapier-Mitteilungen ve benzeri ve devamı Yargıtay Yargıtay Dergisi Yargıtay Kararları Dergisi Yüksek Lisans Tezi Yukarıda Zivilgesetzbuch Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht Zeitschrift für schweizerisches Recht . YD YKD Ylt.VII t. Yuk. TD TİA TİK TMK TTK WM vb.

iş sahiplerine talepleri halinde belli bir miktar krediyi ihtiyaçları ölçüsünde. bu sözleşme kendine has özelliklerini bankacılık uygulamaları sonucu elde etmiştir ve sözleşme içeriğini 1 STAUDER. Kredi açma sözleşmesi. para ödüncü yanında. Kredi açma sözleşmesi. Kredi açma sözleşmesi önceleri asli olarak bir para ödüncü taahhüdü olarak kabul edilmekteyken. Bielefeld 1968. Bernd: Der bankgeschäftliche Krediteröffnungsvertrag. aval. tüketim toplumunun gelişim aşamasında sadece üretim değil tüketimde de yoğun şekilde kredi kullanımı gerçekleşmektedir.1 GİRİŞ Modern endüstri toplumunun ekonomik yapısı ve süreklilik gösteren yatırım ihtiyaçları sürekli artan kredi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. kabul. 20. Uygulamada bankacılık işlemlerinin büyük kısmını kredi işlemleri oluşturmaktadır ve bu işlemler temelde tipik bir bankacılık sözleşmesi olan kredi açma sözleşmesine dayanmaktadır. erken dönemde ihtiyacından fazla kredi alma ve onun için fazladan faiz ve masraf ödeme yükümlülüklerinden korumaktadır. kısmen ve tamamen kullanabilme imkanı vermektedir. Kredi alanın kendisine sağlanan krediyi ihtiyacı halinde ve istediği miktarda kullanabilme imkânı. kabul gibi nakdi olmayan kredi işlemi talepleri sonucu sözleşme para ödüncü taahhüdü niteliğini aşmıştır. . işlemlerinin genişlemesi ve geçen yüzyılın sonuna doğru yoğun bir şekilde ortaya çıkan teminat verme. Kredi verme taahhüdü olarak kabul edilebilecek ödünç verme işlemleri Türk hukuk sisteminde sadece Borçlar Kanununda ödünç sözleşmesi kısmında faizsiz ve faizli karz olarak düzenlenmiştir. s. çeşitli finans kuruluşları ve bankaların artması. lüzumsuz yere. Kredi açma sözleşmesi kredi alanı acil kredi ihtiyacı gerçekleştiğinde kredi bulamama riskinden de korumaktadır. ticaretin gelişimi. Kredi açma sözleşmesinin kredi alana verdiği en önemli imkân bu sözleşmeye dayanarak kullanacağı kredi miktarını ve kullanma zamanını seçebilme imkânıdır. Kredi açma sözleşmesini sadece bir ödünç sözleşmesi olarak kabul etmeye imkân yoktur. teminat verme gibi çok çeşitli bankacılık işlemlerini içeren kendine has ve bağımsız gelişen bir bankacılık sözleşmesi haline gelmiştir1.

Kredi sözleşmesi deyimi tek bir kredi işlemini akla getirdiğinden. Kredi açma sözleşmesi bankacılık uygulamasında yaygın şekilde kullanılmasına rağmen hukuk sistemimizde düzenlenmemiş bir sözleşmedir. Sözleşme doktrinde genel olarak kredi açma sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. müşteriye ait senetleri tahsil. Kredi açma sözleşmesi de. aval. çeklerin ödenmesi. sözleşmenin nakdi ve gayri nakdi kredileri kapsayan geniş kapsamını açıklayamamaktadır. kanunda düzenlenmeyen farklı tiplerde sözleşme yapma ve sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğüne sahiptir. bu durum sözleşmenin tarafları arasındaki dengenin zayıf durumdaki kredi alan aleyhine bozulmasına yol açmıştır. teminat gibi bir nakit aktarımı sağlamayan. maddesinde çalışma ve sözleşme özgürlüğü kapsamında ve Borçlar Kanunu madde 19/1 hükmünde açıkça düzenlenmiştir. Sözleşme özgürlüğü prensibi Anayasanın 48. ödemeleri kabul gibi banka uygulamasının kredi açma sözleşmesine bağladığı olağan hizmetleri de kapsamaktadır. bunun yanında kredi sözleşmesi ve özellikle bankacılık uygulamasında genel kredi sözleşmesi olarak ta adlandırılmaktadır. münhasır kredi işlemleri ile özel bir bankacılık sözleşmesi olarak tanımlanır hale gelmiştir. havalelerin gönderilmesi. Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tiplerine ilişkin kurallar sınırlayıcı nitelikte değildir ve kişiler kanunda düzenlenen sözleşme tipleri dışında. Bu şekilde kanunda düzenlenmemiş sözleşmeler isimsiz sözleşme olarak adlandırılmaktadırlar. hesaba paraların işlenmesi. Bankacılık uygulamasında kredi açma sözleşmesi standart sözleşmeler yoluyla düzenlenmekte ve bu tür sözleşmelerde genel işlem şartları yoluyla bankalar kendilerini koruyan hükümlere yer vermektedirler. sözleşmenin hukuki niteliği konusunda bu yönde az sayıda farklı görüş saklı kalmak şartıyla bir isimsiz sözleşme olarak kabul edilmektedir. kabul kredisi şeklinde gayri nakdi kredileri.2 oluşturan kabul. farklı nitelikte. teminat mektubu. Kredi açma sözleşmesinde müşteri genelde ticari işletmesinin ihtiyaçları için kredi alan tacir olmakta ve genel işlem şartlarının güven kuramı esaslarına göre sözleşme içeriği olmasında tacirlerin tüketicilere nazaran daha az korunacağı . Kredi açma sözleşmesinin konusu tarafların anlaşmasına bağlı olarak bir miktar paranın verilmesi olabileceği gibi.

Birinci bölümde kredi açma sözleşmesinin tanımı. Kredi açma sözleşmelerinde teminat konusu ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. unsurları. Kredinin teminat altına alınma şekli. kredi açma sözleşmesinin yapısıyla doğrudan ilişkili olmadığı ve bağımsız hükümleri ile ayrı bir inceleme konusu oluşturacağı için sadece bu borcun kapsamı incelenmiş teminatlar ayrıntılı olarak incelenmemiştir. kamu kurumlarının. Tezin ikinci bölümünde ise tarafların hak ve borçları. kredi açma sözleşmesi kapsamında yaygın şekilde kullanılan. teminat türleri. Sözleşmenin hukuki niteliğinin ve uygulanacak hukuk kurallarının tespiti. hükümleri ve sona ermesi. Merkez Bankasının. kredi alan taraf ise “müşteri” veya “kredi alan” olarak tanımlanmıştır. bu sebeple tezde kredi verme taahhüdü altına giren taraf “kredi veren” veya banka. gerçek kişilerin. bunun dışında. genel işlem şartlarının değerlendirilmesi ve bu konudaki sorunlar kredi açma sözleşmesinde özellikle incelenmesi lüzumu olan konular olarak ortaya çıkmaktadır. kredi açma sözleşmesinin sona ermesi. Tezin sonuç kısmında ise çalışmada varılan sonuçlar genel hatları ile ifade edilecektir. Münferit kredi sözleşmeleri de kendine özgü özellikleri ve hükümleri olan sözleşmeler olduğu için genel hatları ve hükümleri ile incelenmiştir. kredi veren bankanın ve kredi alanın borçları olarak iki başlık altında ve ayrı bir başlık olarak sözleşmeye aykırılık halleri ile birlikte değerlendirilecektir. konusunu oluşturan münhasır kredi sözleşmeleri ve kredi açma sözleşmesinin hukuki niteliği incelenecektir. uluslararası finans kuruluşlarının da kredi açması mümkündür. Tarafların hak ve borçları. tarafların hak ve yükümlülükleri. Kredi açma sözleşmesinde kredi veren taraf genellikle bir banka olmaktadır. Tezin konusu olan kredi açma sözleşmesi giriş bölümü ve iki bölümde incelenmekte ve sonuç kısmı ile tamamlanmaktadır. sona ermenin sözleşmenin konusunu oluşturan münferit kredi sözleşmeleri üzerinde etkileri incelenecek. değerlendirilecektir.3 kabul edilmektedir. . onun unsurları haline gelen önemli genel işlem şartlarının denetimi ve hükümleri.

s. 2002. Bu durumda kredi açma sözleşmesine karz Bağımsız bir bankacılık sözleşmesi olarak kredi açma sözleşmesi 1942 tarihli İtalyan CCI m. Kommentar. (YÜKSEL A. İnternational Banking Text and Cases. 17. şartları ve sınırları önceden belirlenmiş bir miktar paranın ödünç verilmesi oluşturur. Sözleşme bazı özellikler ve değişiklikler içerse de nakit devri amaçlı bir karz sözleşmesidir ve bu sözleşmenin hükümlerine tabidir3. Aufl. 1842-1845. US Boston.4 BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ § 1) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI I) Kredi Açma Sözleşmesinin Tanımı Kredi açma sözleşmesi Türk.. Kredi veren ile müşteri arasındaki kredi ilişkisinin temelini. 3 2 .. Aslı/YÜKSEL. H.) . München und Berlin. Ülkü. Bankacılık Hukuku ve İşletmesi: İstanbul 2004. MACDONALD. 406. 1966. Adolf / DUDEN. Alman ve İsviçre hukuk sistemlerinde bağımsız bir sözleşme tipi olarak düzenlenmemiştir2. nakdi kredilerle birlikte gayri nakdi kredileri de sözleşmenin kapsamına alan ikinci görüş ortaya çıkmıştır. dn. Bu tanıma göre kredi açma sözleşmesinin konusu nakdi kredilerle sınırlıdır ve gayri nakdi krediler bu sözleşmenin konusu dışında kalmaktadır. Fransız Ticaret Hukuku reform komisyonu tasarısında düzenlenmiştir.520. Sait/YÜKSEL. Sözleşmenin tanımında konusunu oluşturan kredi türleri esas alınmış ve bu kapsamda konuyu sadece nakdi kredilerle sınırlayan ve bu yönde tanımlama geliştiren görüşü takiben. BAUMBACH. Kredi açma sözleşmesi eski öğretide. 1965 tarihli Eski Yugoslav bankalar ve kredi işleri kanununda. ( yazarlar kredi sözleşmelerini mutlak anlamda para ödüncü kapsamına sokmamakla beraber özellikle uluslar arası bankacılık uygulamalarında kredi açma sözleşmesinin konusunun ağırlıklı olarak bir miktar paranın ödünç alana verilmesi şartlı nakdi krediler olması sebebiyle bu sözleşmenin bir tür ödünç olduğu ve ona ilişkin hükümlere tabi olacağından bahsetmektedirler. Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil. Konrad: Handelsgesetzbuch. HONSELL. 98 vd. 249 dan naklen) HUGHES. bir miktar nakit paranın kredi alana devri amaçlı bir sözleşme olarak tanımlanmıştır. N. Jane/Scott. s.. Kredi veren şartları önceden belirlenmiş şekilde bir miktar parayı ödünç alana vermekte bunun karşılığında kredi alan ise faiz ve komisyon gibi karşılıklar ödeme borcu altına girmektedir.

İstanbul 1988. 433. 91. İstanbul 1977. GUGGENHEIM..235. s. 396 da ödünç benzeri şeklinde ifade edilmiştir. 1984. 306–312 ( BGB § 488–490. s. kredi veren bakımından kredi verme işlemleri için başlangıç yükümlülüklerini belirleyen ve kredi kullandırma yoluyla müşterinin ödeme gücünü destekleme taahhüdünü içeren çerçeve nitelikli bir sözleşmedir4. 519.II — Özel Borç ilişkileri. kredi kullandırma borcu çerçevesinde çeşitli edimlerde bulunma yükümlülüğü altına sokan kendine özgü yapısı olan bir sözleşmedir 5. München. Stuttgart. s. 353 vd. 95. § 488 N.318 ). aval verilmesi. nakdi veya nakdi olmayan krediler gibi farklı şekillerde kullanması mümkündür. F. NUISSL. HASLER. s. 312–318 ) hükümleri uygulanacaktır. Berlin. 1997. Borçlar Hukuku. 24 den naklen ).I/2. 63. s. HEERMANN.ALLEN. WM 1978 234. 1628. ( GUGGENHEIM. karzın konusu sadece para veya misli bir malın ödünç verilmesi iken kredi sözleşmesinin konusu daha geniştir. s. BGE. ( ARAL. 864.: Geld und Geldgeschäfte.5 sözleşmesine ilişkin BK. 29. Basel 2003. s. Otto/PUTZO. TANDOĞAN Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. 1927.. iskonto. Heinz/MAURENBRECHER Benedikt: Die Leihe (Art. 36 II 529. Obligationenrecht I Art. Özel Borç İlişkileri.New York 1997. JW 1907 708.: Bankvertragsrecht. Necmeddin: Borçlar Hukuku. FEYZİOĞLU. PALANDT. s.A Global View. Hans. Allgemeine Geschäfts – Bedingungen der Banken. Zürich 2002. Diss. Klaus/MÜLBERT. N. Bu sebeplerle kredi açma sözleşmesi kredi açanı tek bir borç. N. Ankara 1999. 332. s. yazarlara göre kredi açma sözleşmesi. Kredi verme işlemi için kredi veren ve alan arasında sözleşmenin yapılmasını takiben bir nakit devri gerçekleşmez. iskonto yapılması kararlaştırılabilir. Peter W. STAUDER. HEFERMEHL. Daniel: Die Verträge der schweizerischen Bankpraxis. 2. Basel. s. Müşterinin kredi kullanma imkânını daha sonra kısmen veya tamamen. WM 1958 1294 1295. Bern 1995. kabul ve teminat kredilerinin ön sözleşmesi niteliğindedir. TUNÇOMAĞ Kenan: Türk Borçlar Hukuku c. Kredi açma sözleşmesi bu nitelikleriyle günümüzde yaygın olarak kabul edilen görüşe göre. 316’dan naklen ) . 2004. BGH NJW 1978 947. Das schweizerische Obligationenrecht. Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. CANARIS. Kaiserslautern. s. Krediteröffnungsvertrag. Fahrettin . Bu yönde Alman Federal Mahkemesi kararları.Linda. Claus W. s. s. Bürgerliches Gesetzbuch. poliçelerin kabulü. ( Bank und Kapitalmarktrecht für die Praxis ).305. s. 236. 1529 OR. İsviçre Federal Mahkemesi de bazı kararlarında sözleşmeyi karz olarak kabul etmiştir. Tübingen 2003. cari hesap. Carlo : Droit bancaire suisse. 255 dn 7 den naklen. dn. 308: SCHÄRER. Banka kredi sözleşmeleri karz sözleşmelerine yaklaşmakla birlikte. Capital Markets and Institutions. 20. özellikle günümüz bankacılık uygulamasında bu şart değildir. Akdin Muhtelif 5 4 . 99. Dagmar. Zürich 1986. 210 TEKİNALP. bu sözleşme ile para ödenmesi yanında. Ünal: Banka Hukukunun Esasları. kredi alan lehine kefalet ve garanti taahhüdünde bulunulması. Banka Hukukunun Esasları. İstanbul 1989 s. Auflage. 1989. m. Peter: Kreditrecht. Zürich 1980. GUHL/MERZ/KUMMER. Hendrik. HOPT. 321. N. Bankkredit und Darlehen im deutschen Recht. 238. ( TEKİNALP. LOMBARDINI. OR Art. Berlin 1988. Bankgeschäftsrecht.

Kredi açma sözleşmesinin asli edimleri sözleşmenin konusunu oluşturan kredi açma. 312 N. İstanbul 1980. s. AKYOL. fasikül ). BECKER. kredi işleminin Latince kökeni olan "credere" kelimesinden gelen kredi sözleşmesi ismi verilmiştir6. kredi yeterliliğini destekleme amaçlı. N. Köln 2003. farklı hukuksal temellere dayanan çeşitli kredi verme işlemlerinin tek bir hukuksal kavramın etki ve kontrolünde düzenlenmesi mümkün değildir8. s. 29 CANARİS. Banka garantileri ve senet iskontoları dikkate alındığında. Bölüm-Özel Borç İlişkileri. GUGGENHEIM. 864 CANARİS. s. İstanbul 2001. bazı hallerde menfaat dengelerine aykırı sonuçlar meydana getirebilecektir. Ankara 1993 ( çev. N. 99 vd. kredi verme edimini bir ödünç sözleşmesi olarak kabul eden görüş ve düzenlemelerin kabul edilmesi mümkün değildir. banka teminatları gibi nakdi olmayan banka kredi işlemleridir7. CANARİS. Banka Sözleşmeleri. bankanın kredi alana doğrudan bir ödemede bulunmadığı. II. Şener. 565. bu işlemler asıl olarak bir miktar paranın ödünç verilmesi senetlerin iskonto edilmesi veya faktoring işlemleri şeklinde gerçekleşen nakdi krediler ve temelde bir sorumluluk üstlenilmesi kapsamında bir edimi içeren. 864 6 7 8 CANARİS. hazır bulundurma ve kullandırma edimleridir. 6 vd. Kredi açma sözleşmesi ile temelleri belirlenen farklı türdeki kredi işlemlerinin tek bir hukuksal nitelemeye tabi tutulması lüzumsuz. STAUDER. s. kredi alanın ödeme gücü. 864 . 10. Banka ile kredi alan Nevileri (Özel Borç İlişkileri) c. 76. Peter. aval verme.6 Kredi veren “banka” bakımından kredi alana ödediği tutarı geri alamama riskini içeren ve çoğu kez bir miktar parayı ödünç verme şeklinde bir ifayı içeren bu sözleşmeye.I. Kreditvertragsrecht und Schuldrechtsreform. K. m. N. asli unsuru olan kredi açma ve kullandırma edimleri esas alınarak. ( Özel Borç İlişkileri 3. 95. Yargıtay Yayını No: 24. 865. kabul kredisi. A. BERGER. Herman: İsviçre Medeni Kanunu Şerhi/Borçlar Hukuku. Kredi açma sözleşmesi için kesin bir hukuki nitelemenin yapılmasına ihtiyaç olmadığı gibi aksine böyle bir niteleme tarafları kısıtlayacak. N. Bir kredi açma sözleşmesinde çok sayıda ve farklı türde kredi işlemi düzenlenebilir. Suat DURA).

7

arasında kararlaştırılan kredinin türü ise kurucu unsur olmamakla birlikte, bu sözleşmenin kavramsal unsurlarından birini oluşturmaktadır9. Son dönemde doktrinde oluşan fikirler dikkate alındığında kredi açma sözleşmesi; kredi verenin ( banka ), kredi alana, belirli bir sınıra kadar, belli veya belirsiz bir zaman süreci içinde, müşterinin karşı talebine göre belirlenecek miktarda ödünç para vermeyi veya herhangi bir biçimde kendi kredisini lehtarın emrine tahsis etmeyi, kredi alanın da; açılan kredileri geri ödemeyi ve kredi açanın zararını tazmin etmeyi veya borçtan kurtarmayı, faiz veya komisyon vermeyi karşılıklı olarak üstlendikleri bir sözleşmedir10.

II) Kredi Kavramı ve Niteliği
Genel olarak kredi, bir kişinin veya işletmenin ( Kredi alanın ) belirli bir süre için kendisine yapılan ödemeyi kararlaştırıldığı gibi geri vermesi konusunda yeteneğine duyulan güvendir, bu şekilde banka, müşterinin alacaklısı olur11. Kredi mübadelenin bir şeklidir, kredi işlemlerinde yerine getirilmiş bir edim ile belirli bir vade sonunda yerine getirilmesi vaat edilen bir edim mübadele edilir. Bankacılık bakımından kredi, belirli bir vade sonunda belirli bir miktar paranın ödenmesi vaadine karşılık belirli bir miktar paranın, kefalet veya teminatın bir kimseye verilmesini ifade eder12.

LOMBARDINI, s. 526 N.15; UYAN, Göktürk: Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Genel Kredi Sözleşmesi Kavramı İle İlişkisi, İBD, C. 79, S. 2005/4, s. 1136. YÜKSEL A. Sait: Bankacılık Yönünden Kredi Açma Sözleşmesi, İstanbul 1972, s. 24; YÜKSEL A. Sait/YÜKSEL, Aslı/YÜKSEL, Ülkü: Bankacılık Hukuku ve İşletmesi, İstanbul 2004, s. 519; TEKİNALP,Banka Hukukunun Esasları s. 353; STAUDER, s. 56; ALICA Türkay: Türk Hukukunda Banka Genel Kredi Açma Sözleşmesi, ylt., İstanbul 1990, s. 9. ALICI Yaşar: Banka Kredi Sözleşmelerinin Mali ve Hukuki Yönü, doktora tezi, İstanbul 2000, s. 63 vd.; HOPT, Klaus J.; Rechtspflichten der Kreditinstitute zur Kreditversorgung, Kreditbelassung und Sanierung von Unternehmen, ZHR 143 1979, s. 157; CANARİS, N. 864; LOMBARDINI, s. 526 N.15; HOPT/MÜLBERT, N. 238. YÜKSEL, Bankacılık, s. 519; OY, Osman; Kredi Teminatları ve Kredi Suçları, İstanbul 2003, s. 10 vd; BARCHEWITZ, Adolf; Das Bankrecht, Hamburg 1957, s. 58.
12 11 10

9

ZARAKOLU, Avni: Para ve Banka, 2. Baskı, Ankara, 1965, s. 66; LOMBARDINI, s. 521 N.2; ALTUĞ, Osman; Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul 2000, s.24 vd;

8

Türk Hukuku’nda kredinin yasal tanımı verilmemiştir13, 5387 sayılı Bankacılık Kanununun 48. maddesinin 1. bendi, bu kavrama çok geniş bir kapsam tanımıştır. Söz konusu maddeye göre kredi, nakit veya teminat mektubu, kefalet, aval, ciro ve kabuller gibi gayri nakdi olabilir. Bir bankanın satın alacağı tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle yada herhangi bir şekil ve surette vereceği ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacakları, vadesi geçmiş nakdi krediler ve gayri nakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, izlendikleri hesaba bakılmaksızın ortaklık payları, kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar Bankacılık Kanunu açısından kredi sayılırlar.

13

BK. 399 ile 400–403. maddelerde düzenlenmiş bulunan itibar mektubu (kredi mektubu) ve itibar emri (kredi vekilliği) kurumlarında itibar kelimesi kredi karşılığında kullanılmıştır. İki kurum da, âmirin gösterdiği bir üçüncü kişiye kredi sağlamak amacı ile verilmiş vekâlettir. İtibar mektubu vekillik ve havale hükümlerine tabidir, kredi mektubuyla mektubun yollandığı kişiye, yani muhataba, mektubun hamiline, isteyeceği miktarda para veya benzeri bir nesnenin verilmesi emrolunur. Sınırın belirtilmediği durumlarda, kendisine kredi açılan kişi, mektubu ihdas eden ile mektup hamilinin durumlarıyla orantılı olmayacak ölçüde istemde bulunacak olursa, yollanan bu hususu yollayana bildirmek ve ödemeyi cevap alıncaya kadar ertelemek zorundadır.

Muhatabın, kredi mektubunun bizzat içerdiği vekillik borcunun kapsamı ile bağlı tutulması, ancak mektubu belirli bir miktar para için kabul etmiş bulunmasına bağlıdır (BK 399/3). Adı itibar, yani kredi mektubu olmasına rağmen, itibar mektubu bir ödeme aracıdır, yoksa söz konusu mektupla hâmile kredi verilmemektedir. Karşılık ilişkisinde ödeme credendi causa olmayıp solvendi'dir. Meselâ, yurt dışına giden kişi, orada ihtiyaç duyacağı parayı ülkesindeki bankaya öder, bu banka da kredi mektubunu bir diğer bankaya yazar. Mektup hâmili seyyah, yabancı ülkede muhatap bankaya mektubu ibraz edince -daha önce yatırmış bulunduğu- para kendisine ödenir. Aynı hukukî yapıya dayanan seyahat çeki ve kredi kartları çıktığından beri, kredi mektubu kullanılmaz olmuştur. ( TEKİNALP, Banka Hukukunun Esasları s. 351 ) Kredi görevlendirmesi diye ifade edilebilecek itibar (kredi) emrinde ise vekil, vekillik verenin talimatına uygun olarak, kendi ad ve hesabına üçüncü bir kişiye kredi verme veya verilmiş krediyi yenileme borcu altına girer; vekillik veren de tahsis edilen veya yenilenen krediden kefil gibi sorumlu olmayı kabullenir. Burada vekalete ilişkin, vekalet verenin vekili edimini yerine getirirken yüklendiği borçlardan kurtarması ilkesinden farklı olarak vekalet verenin kredi borcundan kefil gibi sorumlu tutulması yolu ile kredinin güvence altına alınması söz konusudur, itibar emri bu özellikleri ile kefalete yaklaşır. Her iki kurumda da kredi kelimesi kullanılmış olmasına rağmen, Borçlar Kanunu’nda öngörülen hükümlerden yararlanılarak kredinin tanımlanmasına imkan bulunmamaktadır, söz konusu kurumlarda kredi tanımlanmadığı gibi kavramı belirlemeye yarayan unsurlara da yer verilmemiştir. ( TEKİNALP, s. 352 )

9

Bankacılık Kanunu'na göre kredi, nakit, kefalet ve teminat şekil ve niteliğinde ve hatta diğer bir şekil ve nitelikte dahi olabilmektedir. Bu durumda banka kredilerinin nitelikleri açısından nakdi krediler ve gayri nakdi krediler olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Krediler, vadeleri açısından; kısa vadeli krediler, orta vadeli krediler, uzun vadeli krediler; veriliş amacı açısından; yatırım kredileri, donatım kredileri, işletme kredileri; güvence açısından; güvencesiz krediler, güvenceli krediler; iş konusu açısından; ticari krediler, sanayici kredileri, ihracat kredileri, tarım kredileri, konut kredileri, tüketici kredileri; izin açısından; şube yetkili krediler, otorize krediler; kaynak açısından; banka kaynağından kullandırılan krediler, dış kaynaklı krediler olarak çeşitli türlere ayrılabilmektedirler14. Kredi işlemleri Alman Hukukunda KWG § 1 N. 2 de para ödüncü ve kabul kredileri şeklinde tanımlanmıştır. Para ödüncü ile öncelikle doğrudan nakit devri içeren nakdi krediler ve konusu çeşitli şekillerde nakit aktarımı sağlayan, iskonto ve faktoring gibi sözleşmeler anlaşılmaktadır15. Kabul kredisi ise doğrudan nakit devri içermeyen sorumluluk üstlenilmesi şeklinde kredilere örnek oluşturmaktadır. Burada sınırlı olarak belirtilmiş sorumluluk kredileri kabul kredisi ile sınırlı değildir, bankanın müşterisi lehine onun kredi itibarını arttırmak için, müşterisinin taraf olduğu sözleşmelerde sözleşmenin karşı tarafına verdiği çeşitli türdeki teminatlar şeklinde geniş sorumluluk kredisi imkânları uygulamada mevcuttur16. Kredi kavramı için KWG § 1’de verilen tanım doktrinde eleştirilmiştir; tanımın kredi için genel bir kabul getirmesi çok kullanışlı kabul edilmemiştir. Kredi tanımı ayrıca iskonto ve garantiler gibi kredi fonksiyonu

SUNGUR, Turgut: Banka Tekniği, Ankara, 1999, s.66; ORMAN, Rasim: Banka Hukukunda Kredi ve Kredi Sınırları, ylt, İstanbul 2003, s. 8 vd.; LOMBARDINI, s. 522 N.5; REİSOĞLU, Seza, Bankalar Kanunu Şerhi, Ankara 2000, s. 349; BATTAL, Ahmet; Bankalar Kanunu Şerhi, Ankara 2004, s. 113 vd.; BATTAL, Ahmet; Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2001, s. 241 vd.; TAHAN, Mehmet; Bankacılık, Ankara 2002, , 191 vd.; KAVCIOĞLU, Şahap; Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi, İstanbul 2003, s.4 vd.; ALTAN, Mikail; Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, İstanbul 2001, s. 137.
15

14

CANARIS, N. 609; NUISSL, N. 207; HUBNER, Klaus Christian, German Banking Law and Practice in International Perspective, Berlin, 1999, s. 152. NUISSL, N. 208; REITHMANN, Cristoph/MARTINY, Dieter; Internationales Vertragsrecht, 6. Auflage, Köln, 2004, N. 1218 vd.; CANARIS, N.610.

16

10

şüphesiz olan işlemleri kapsamamış ve hükümde sadece temel kredi işlemleri kapsama alınmıştır17. Kredi verme işleminin konusu dikkate alındığında, dışarıdan nakdi bir fon talebi olarak tanımlanabilir. Kredi, amacı bakımından incelendiğinde, satın alma gücünün devrini içeren ve bu yolla alım gücünün de canlı tutulmasını sağlayan ekonomik nitelikli bir işlem olarak görülmektedir18. Bu satın alma gücü sadece nakit değil, her türlü parasal değerin geçici olarak aktarılması şeklinde gerçekleşebilir. Banka açısından, kredi alana sözleşme ile verdiği ödeme gücü desteği geçici niteliktedir, önceden belirlenmiş bir sürenin dolması veya şartların gerçekleşmesi ile sona erecektir, ertelenmiş bir iade borcu işlemin temelini oluşturur ve bu ertelemede bankanın, kredi müşterisine duyduğu güven temel unsurdur ve işlemin manevi unsurunu oluşturur. Uygulama ve doktrindeki tanımlardan anlaşıldığı şekliyle kredi işleminin iki temel unsuru vardır.

A) Sübjektif Unsur
Kredi işleminde taraflar arasındaki güven sübjektif unsurudur, kredi esas olarak güven anlamına gelir ve Latince bir kimsenin irade, istek veya ödeme gücüne güven anlamındaki “credere” kelimesinden türetilmiştir. Güven unsuru her türlü hukuki ilişkinin temelini oluşturur ancak ifası zamana yayılmış hukuki ilişkilerde öncelikli bir unsurdur. Nakit, mal, teminat ve kefalet biçiminde veya herhangi bir şekilde verilen kredi belirli bir süre sonunda geri ödenmek koşulu taşıdığından bu ilişkide güvenin bulunması gereklidir. Bu ise kredi borçlusunun karakterine ve kapasitesine bağlıdır. Karakter, kredi borçlusunun krediyi her durumda Ödemek istekliliği ve kararlığını, kapasite ise kredi borçlusunun krediyi geri ödemek imkânına sahip olmasını ifade etmektedir19.

17 18

CANARIS, N. 609

CANARIS, N. 608; ALBISETTI, Emilio/GSELL, Max/NYFFELER, Paul; Bankgeschäfte, Zürich, 1990 s. 57; STAUDER, s. 28 ALICI, s. 14.

19

Kredi işlemi bu gücün devri şeklinde fiili bir ifa olabileceği gibi. Banka Hukukunun Esasları. Bu nedenle kredi tanımında zaman unsuru büyük öneme sahiptir. 608. işlemin objektif unsurudur20. s. N. 519. 352. Kredi sözleşmesindeki hükümlere kredi borçlusunun uymaması ile risk oluşur. gayri nakdi kredilerle ilgili taahhüdün yerine getirilmesine kadar geçen süredeki belirsizliktir. banka tarafından kredi alan lehine sorumluluk üstlenilmesi şeklinde de olabilir. Satın alma gücü kavramı geniş anlamlıdır ve sadece parayla sınırlandırılamaz. Risk için sorumluluk yüklenilmesine ise garanti sözleşmesi ile kefalet örnek oluşturur. bir riskten doğacak sorumluluğu her hangi bir şekilde üstlenme de bu deyimin kapsamı içine girer. YÜKSEL. ekonomik tanımda yer alan. 14. s. Bu ifanın konusu bir maddi gücün veya paranın devri olabileceği gibi. Burada da teminat mektubu vererek veya poliçeyi kabul ederek banka tacire belli bir süreye bağlı olarak satın alma gücü sağlamıştır24. ALICI. bu tür bir sorumluluk üstlenilmesi. belli bir satın alma gücünden belli ve geçici bir süre ile vazgeçme unsuru hukuken de önemli olup. Bankacılık. TEKİNALP. 12 vd. Satın alma gücü. Banka Hukukunun Esasları s. CANARIS. CANARIS. 28. 26.21 Kredinin hukuksal tanımı da kavramın ekonomik tanımından hareketle verilebilir. Çiftçiye verilen tohumluğun bedelinin Ziraat Bankası tarafından ödenmesinde olduğu gibi23. kredi kavramını en geniş anlamda açıklayacak niteliktedir22. Kredi borçlusuna tanınan süreyle doğru orantılı olarak risk de artar. 352. bankacılıkta risk nakdi kredinin geri ödenmesine. s. kredi isteyene belli bir malın tahsisi ile de sağlanabilir. s. s.11 B) Objektif Unsur Satın alma gücü veya ödeme gücünün geçici bir zaman için kredi alana devri. N. 608 STAUDER. LOMBARDINI. müşterinin ekonomik anlamda gücünü. Kredi olarak ödünç verilen satın alma gücünün ya da kredi alan lehine sunulan itibarın belli bir zaman sonra iade edilmesi gerekir. ALICI. 20 21 22 23 24 STAUDER. kredi vaadi şeklinde de olabilir. TEKİNALP. 521. kredi yeterliliğini yükselttiği için parasal değer ifade etmektedir. . s.

N. para verme borcu derhal doğar. kapsamı ve münferit kredilerin neler olacağı tartışmalı bir konudur. Kredi açma sözleşmesinin genel olarak kabul edilen özelliklerinden biri müşterinin. birbirini takip eden talepler yoluyla kullanabilecektir. Kredi açma sözleşmesine bağlı olarak. nakdi üst limitleri ve sürelerini belirleyen bir çerçeve oluşturur. münferit kredi işlemlerinin niteliklerini. 259. kredi açma sözleşmesinde ise müşterinin isteği önemlidir25. Kredi açma sözleşmesi. sözleşmenin ilk aşamada ifasını oluşturacaktır. bu kredi taahhüdünden ne anlaşılacağı. en azından bu şart değildir. 248. Müşteri kredi kullanmak isterse. Normal bir para ödüncünde. ona dayanarak yapılan münferit kredilerin ifası öncesinde onların niteliklerini. ancak sözleşmenin hükümleri anlamında kredinin fiili olarak derhal kullandırılması gerçekleşmez. zamana yayılmış ve müşterinin talebine bağlı kredi kullanma imkanı ise kredi açma sözleşmesinin varlığını gösterir. kredi alana karşı yükümlendiği kredi kullandırma borcu olduğu genel olarak kabul edilmekte ise de. temel unsurlarını ve kullandırılmaları borcunu içeren bir sözleşmedir. onun ifası şeklinde gerçekleşen münferit kredi işlemlerinden belli limit dâhilinde para ödüncü veya iskonto 25 HOPT/MÜLBERT.12 III) Kredi Açma Sözleşmesinin Özellikleri Kredi açma sözleşmesinin tanımında olduğu gibi karakteristik özelliklerini belirleme konusunda da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Kredi açma sözleşmesinin kurulması ile banka krediyi talep anında vermeye hazır bulunduracak ve bu hazırlık. Kreditrecht. sözleşmede belirtilen şekillerde tek bir talep halinde veya kısmi olarak. Bir kredi açma sözleşmesinde temel unsurun bankanın. derhal para ödenmesi genelde sadece münferit bir para ödüncünü. bu aynı zamanda kredi açma sözleşmesi para ödüncü sözleşmesinin de temel ayrımını oluşturur. Kredi alanın birbirini takip eden şekilde ifa talep edebilmesi de genelde kredi açma sözleşmesinin unsurlarından biri olarak görülmektedir. . sözleşme konusu kredinin kullandırılmasını talep konusunda bir borcunun bulunmamasıdır.

STAUDER. N. 27 CANARIS. 259. bu konuda iradeleri içerir ve onların çerçevesini belirler. 157. bu limit sözleşme şartlarında belirlenir ve kredi alan belli limite kadar krediyi kullanma hakkına sahiptir. CANARİS. münferit kredilerin türü kredi açma sözleşmesinin asli unsuru değildir. bu kredi sınırı kredi açma sözleşmesinin esaslı unsurudur27. Kredi açma sözleşmesinde bankanın sorumluluğu belli bir limite kadar kredi kullandırmadır. Kredi açma sözleşmesi içerdiği kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayacak münferit kredi işlemlerini kendi yapısında düzenler. Münferit kredi türleri açıkça belirtilmemişse kredi alan sadece ifa zamanı ve miktarını değil kullanacağı kredi türünü de seçecektir. 613 (Yazar ayrıca kredi limitinin de açıkça kararlaştırılmasının. N. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 620 ). aval gibi banka kredilerinin kredi açma sözleşmesinin bünyesinden doğan onun karakteristik unsuru olarak mevcut sözleşmeler olup olmadığı tartışmalıdır. IV) Kredi Açma Sözleşmesinin Unsurları A) Kredi Açma ve Kullandırma Taahhüdü a) Kredi Açma ve İfa Hazırlığı Kredi açma sözleşmesinde kredi veren banka. 241 vd. s. belli olmasının. 97. kredi ilişkisinin asli temelidir. kredi müşterisine karşı kredi kullandırma borcu altına girmektedir. kredi açma sözleşmesinin kurucu unsuru olduğunu belirtmektedir. tarafların belirlediği çerçeve ve şartlarda. 32. HOPT/MÜLBERT. s. N. Kredi açma sözleşmesinde bir kredi açılması. 627. . Kredi açma sözleşmesi doğrudan nakit para ödüncünün verilmesi veya senetlerin iskontosu 26 STAUDER. bu yönüyle çok sayıda kredi işleminin. N. German Banking Law. Sözleşmenin kurulması ile birlikte vaat edilen kredi kullandırma borcu doğar ancak ifa aşaması kredi talebi ile başlayacaktır. HUBNER. Kredi açma sözleşmesinde kredi türü açıkça kararlaştırılmayabilir veya farklı türde çok sayıda münferit kredi işlemi belirlenebilir. Senetlerin kabulü.13 işlemlerinin kredi açma sözleşmesinin karakteristik içeriğini oluşturduğu ve onun yapısında düzenlendiği genel olarak kabul edilmektedir26.1/79.. N. s. N. krediyi ifa etme hazırlığı söz konusudur. Kreditrecht.

97 STAUDER. YÜKSEL. 24. HUBNER.Banka Hukukunun Esasları s. 626. 1628. 211. banka teminatları gibi üçüncü kişiye karşı sorumluluk üstlenilmesi şeklinde gerçekleşen. CHRIST Bernhard: Der Darlehensvertrag. doğrudan bir nakit devri içermeyen kredi işlemlerinin unsurlarını içerir ve bunların sebebini oluşturur. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Kredi alanın talebi ile kredi kullandırma borcu tam olarak belirli hale gelir ve ifası talep edilebilir ancak bu borç sözleşmenin kuruluş anından itibaren krediyi hazır bulundurma şeklinde özel bir borcun varlığına bağlı bulunmamaktadır31. krediyi açma ile birlikte hazır bulundurma borcu altına da girdiği genel olarak kabul edilmektedir28. birbiri ardınca gerçekleşebilecek kredi taleplerini karşılama özelliğini ifade eder30. SPR VII/2. N. s. s. Banka talep hakkının kullanılması anında ifa gücünün bulunmaması halinde kredi alana karşı sorumludur. müşteri tarafından kullanılabilecek talep hakkına karşı her zaman ifaya hazır olmak zorundadır. Bazı yazarlar ise mutlak bir hazır bulundurma borcunun varlığını kredi açma sözleşmesinin unsuru olarak görmemektedir. German Banking Law. Kredi açma unsuru.1/77. 49. kredi açma sözleşmesinin bir kerede sona ermeyen. SCHÄRER/MAURENBRECHER.. Canaris’e göre bankanın kredi kullandırma borcu özel olarak krediyi hazır tutmak şeklinde bir borcu da içermez. TEKİNALP. Kreditrecht. 267. Kredi açma sözleşmesinin kurulması ile derhal bir nakdi kredi verilmediği hallerde kredi alana karşı talep anına kadar fiilen kredi kullandırma borcu muaccel olmayan bankanın. . aslında kullandırma borcunun ifa öncesi bir görünümü olan bu borç müşterinin talep hakkını kullanması halinde somut bir ifa borcuna dönüşecektir29. HOPT/MÜLBERT.14 yoluyla satış bedellerinin ödenmesi şeklindeki nakdi kredilerin ve aval. kredi kullandırma işlemlerinin ön hazırlığıdır. 29 30 31 28 STAUDER. NUISSL. Krediyi hazır bulundurma kavramı. N. s. s. 322. banka kredi açma sözleşmesi ile kararlaştırılan krediyi müşterisinin kullanımına hazır tutmakta ve bazı hallerde kuruluş sonrası ek bir talep yapılmadan kredi kullandırma kapsamında münferit işlemle para verilmekte veya sonradan kredi talebiyle ifası başlayan münferit kredi işlemleri yoluyla ifa yapılabilmektedir. 357. Kredi Açma Sözleşmesi. s. HEERMANN. 248. N. Banka. Bu durumda talepten önce bankanın ödünç parayı veya GUGGENHEIM. s. 158 CANARIS. 99. N. Basel 1979.

Der Krediteröffnungsvertrag als schuldrechtliche Rahmenverpflichtung. Gerd. içeriği niteliği ve ne miktarda olacağı kredi alanın çekme talebi ile belirlenir. Banka için süreklilik gösteren ve önceye uzanan ifaya hazırlıklı olma durumu. HEERMANN. mutlak bir tahsis borcu içermez32. N. Hazır bulundurma kredi açma sözleşmesinde düzenlenen asli borç olarak. tek seferde kullandırabilir ancak kredi açma sözleşmeleri genelde birden fazla münferit kredi sözleşmesi yapmak için kurulurlar. 105. HOPT/MÜLBERT. ne zaman ve ne miktarda olacağını talep eden belirleyecektir. Kredi açma sözleşmesinin mevcudiyeti için belli bir limitin belirlenmesi. ertelenmiş bir talebe bağlıdır. N. Kredi ihtiyacının son durumu. Tüm tipik düzenlemeler olsa bile kredi açma ve kullandırma iradesi yoksa burada bir kredi açma sözleşmesi değil. 322. 620. Kredi kullandırma borcunun temeli kredi açma sözleşmesidir ancak bunun ifası. kredi alanın talebi zamanında ifa edebilmesi yeterlidir. kredi kullandırma borcunun bulunması yani bankanın bu konuda bir yükümlülük altına girmesi lazımdır. s. N. bu talep içerik belirleyen bir düzenleme hakkıdır. kredi türlerinin belirlenmesi gibi unsurların yanında. 248 . 33 32 CANARIS. s. Kreditrecht. 626. Kredi açma kapsamında hazır bulundurma borcunun da bulunduğu genel olarak kabul edilmektedir. b) Kredi Sınırı ve Sözleşme Süresinin Belirlenmesi Kredi açma sözleşmelerinde banka müşteriye bir miktar nakdi krediyi doğrudan kredi açma sözleşmesinin kuruluşu ile ek bir talep olmaksızın. 102. şartları belirleyen bir norm anlaşması vardır33. Müşterinin kredi kullanımı belirli süreli kredi açma sözleşmelerinde iki ayrı sınırlamaya tabi olmaktadır CANARIS. ihtiyaç ve bu kapsamda oluşacak talep tam belirli değildir. düzenleyen bir standart sözleşme. kredi açma sözleşmesinin çerçevesi ve şartlarına uygun bir şekilde nakdi veya nakdi olmayan kredileri müşterinin talebi halinde kullandırmaya hazır olmasıdır. ileriki münferit işlemlerin içeriklerini belirleyen. s.15 münferit işleme göre kredi karşılığını hazır bulundurma görevi yoktur. bankanın bir kredi talebine karşı kendisini sürekli olarak ifaya hazır şekilde tutması. SCHOEN. bu yolla bankanın ifa borcu gelişir ve muaccel olur. Nürnberg 1965. SCHOEN.

s 152.1/79. eğer böyle bir sınır belirlenmemişse genel görüş kredi açma sözleşmesinin geçerliliğini etkileyecek bir unsurun bulunmadığı yolundadır34. HOPT/MÜLBERT. kullandırma süresi sözleşmenin mutlak anlamda zorunlu unsurunu oluşturmamaktadır37. NUISSL. çeşitli kredi türlerini sözleşmede kararlaştırılan belirli bir limite kadar ve belirli veya belirsiz bir süre içinde kullanma imkânı sağlanmaktadır. N. 246. NUISSL. s. s. 620. 527 N. s. LOMBARDINI. Eğer banka limit belirlememiş ve sözleşmenin yorumu. Banka Hukukunun Esasları s. German Banking Law. N. 35 36 TEKİNALP. Kredi açma sözleşmesinde bir kredi üst sınırı belirlenmeli ve bu tutar taahhüt edilmelidir.. N. German Banking.1/79. uygun limit ve ihtiyaçlara göre belirlenecek limit gibi belirsiz kavramlarla yetinmişse bu durum uygulama yönünden hatalı olacağı gibi taraf işlemlerinde keyfilik yasağına da aykırıdır35.. sözleşme konu olarak bir miktar paranın kullandırılması şeklinde nakdi kredilerin ifasını düzenleyebileceği gibi. bu sebeple belirli bir kredi limiti sözleşmenin temel unsurlarından biri kabul edilmektedir36. 620. 519. HOPT/MÜLBERT. Kredi açma sözleşmesi ile kredi alana genelde doğrudan bir kredi verilmemekte. diğeri ise sürekli borç ilişkisi oluşturan kredi açma sözleşmesinin süresidir. HUBNER. YÜKSEL. 157 HEERMANN. 211.16 bunlardan birincisi sözleşmede kararlaştırılmış olan kredi limiti. CANARIS. N. 321. 38 . Kreditrecht. N. s. 103. AVANCINI/IRO/KOZIOL. SCHOEN. 242. 50. belli bir projenin finansmanı için verilmiş kredilerde bu projenin süresi sözleşme süresini belirlemekte ve kredi açma. s. 255. 627 . 37 CANARIS. German Banking. HUBNER. Bankacılık. S. 353. N. s. belirsiz süreli kredi açma sözleşmeleri kurulabilmekte. s. N. Kredi açma sözleşmesinin süresi ise asli ve zorunlu bir unsur olarak kabul edilmemektedir. N. STAUDER. 56. CANARIS. 211. N. s 157. 24. AVANCINI/IRO/KOZIOL.1/79. LOMBARDINI. Kreditrecht. c) Nakit Devri veya Sorumluluk Üstlenilmesi Kredi açma sözleşmesinin niteliği ve uygulaması dikkate alındığında onu sadece nakit devri kapsamında kredi işlemleri ile sınırlamak mümkün değildir. 527 N. 620. 627. bankanın sorumluluk üstlenmesi şeklinde kredi kullandırma imkânlarını da düzenler38. 24 . STAUDER. N. 352 vd. HUBNER. N. TEKİNALP. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Sözleşmesinin konusu bünyesinde ifa şekli 34 CANARIS. s.

Kreditrecht. 211. HOPT/MÜLBERT. iskonto. . Kreditrecht. Aval işlemleri genelde kredi açma sözleşmesinden bağımsız şekilde düzenlenmekle beraber sözleşmenin kapsamında düzenlenmesi de hukuken mümkündür. 50. bu kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinin ifasına hizmet ederler40. Para ödüncü. 100. B) Münferit Kredi İşlemleri İçerme ve Ayrılık Prensibi a) Münferit Kredileri Kademeli Şekilde Kullandırma İradesi Kredi açma sözleşmesinin kuruluş anı ile kredi kullandırma borcunun ifası arasında eğer kuruluşla birlikte bir nakdi kredi ödemesi yapılmamışsa genelde belirli bir müddet vardır. s. s. Eğer tek bir kredi işlemi yapılacaksa. bu kredi açma ve hazır bulundurma devresidir. bununla birlikte akreditif gibi özel nitelikli sözleşmelerde kredi açma sözleşmesinin kapsamında düzenlenebilmektedir. sadece bu sözleşmeyi kurmaya yönelikse bu durumda kredi açma sözleşmesi bir ön sözleşme niteliği gösterecektir. 322. 241. HEERMANN. NUISSL. HOPT/MÜLBERT. Kredi açma sözleşmesinin mutlak amacı münferit kredilerin ifası değildir. 322. iş görme veya alacak satın alınması yoluyla kredi temininin söz konusu olduğu ve kredi açma sözleşmesinin mevcut olamayacağı da belirtilmektedir39. N. kullandırma borcu ve kapsamında ifayı sağlayacak münferit kredilerin unsurlarına ilişkin iradeleri içerir. vadeye bağlanmış para ödüncü. GUGGENHEIM. s.17 olarak unsurlarını düzenlediği kredi işlemleri yoluyla doğrudan bir miktar paranın verilmesi veya banka tarafından sorumluluk üstlenilmesi olabilir. HEERMANN. Bazı hallerde ise tek bir sözleşme kurulmuş ancak henüz kredi verme borcunun ifası gerçekleşmemişse burada ifası ertelenmiş. N. 39 40 Kredi açma STAUDER. kabul. onlardan bağımsız kredi tahsisi. banka garantileri gibi kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinde düzenlenen temel içeriklerdir. 241. N. örneğin sadece bir para ödüncü sözleşmesi kurma vaadi varsa ve kredi açma sözleşmesi fazla sayıda münferit kredilerin ifasına yönelik iradeleri ve bunların ifası amaçlı hazır bulundurma evresini içermiyorsa. s.

N. kredi alanın talebine bağlı olarak belli bir zamana yayılmış şekilde ifa edilirler. Çok sayıda münferit kredinin ifasını gerçekleştirme iradesi ve bu konuda hazırlık kredi açma sözleşmesinin esaslı unsuru. kredi kullandırma borcunun ifası amacıyla. 627. Kreditrecht. işleyiş ve sona erme 41 42 CANARIS. İfayı sağlayan münferit işlemler olmadan da kredi açma sözleşmesi bağımsız varlık ve yükümlülük içerir. şartları genel olarak belirlenmiş münferit kredilere ilişkin taraf iradelerini açığa çıkartır. kredi alan talebinde ifa zamanı ve miktarı yanında kullandırma borcunun içeriğini oluşturan kredi türünü de belirler 41. Sonradan ifa edilen münferit kredilerin unsurları asli olarak kredi açma sözleşmesi kapsamında kararlaştırılmıştır. türü ve ifa zamanı çoğu zaman belirsiz olabilen münferit kredi işlemleriyle gerçekleşir. bazen talep olmadan nakdi ödemeler ona dayanarak yapılır varlığı kredi işlemlerinin baştan açık iradelerle veya sonradan taleple belirlenerek ifa edilmelerine bağlı değildir. 616. zaman ve türünü belirlemesi kredi talebi şeklindeki taraf iradesi ile mümkün olmaktadır42. münferit kredilerin türü kredi açma sözleşmesinin asli unsuru değildir. 157.18 sözleşmesinde farklı türde. 243 . Kredi açma sözleşmesi bağımsız kredi kullandırma borcu içerir ve bu borcun ifası sözleşme kapsamında başlangıç aşamasında genel unsurları belirli ancak niteliği. unsurlarını düzenleyen iradeler kredi açma sözleşmesinde belirlidir ve bazen içerik olarak belirsiz olabilen iradelerin somut hale gelerek kredi kullandırma borcunun içeriğini oluşturan ve ifasını sağlayacak münferit işlemlerin miktar. s. mutlak varlık şartı olmasa da karakteristik bir özelliğidir. N. Münferit işlemlerin şartlarını. HUBNER. CANARIS. Kredi açma sözleşmesinde kullandırma borcunun ifasının başlaması yani kredi işlemlerinin belirli hale gelmesiyle bu kredi işlemleriyle kredi açma sözleşmesi arasındaki birlik bozulur ve nitelik. Kredi açma sözleşmesi çok sayıda kredi kullandırma amaçlı münferit işlemin temelini oluşturur bunların unsurlarına ilişkin iradeleri içerir ve bu münferit krediler. Kredi talebi. STAUDER. N. 97. bazen kredi verenin üçüncü şahıslarla ilişkiye gireceği çok sayıda münferit kredi işlemi belirlenebilir veya bu konuda açıklık olmayabilir. German Banking Law. Münferit kredi türleri açıkça belirtilmemişse. bunların çerçevesini kredi açma sözleşmesi belirler ve bu işlemler de kredi açma sözleşmesinin ifası niteliğindedir. s. HOPT/MÜLBERT.

HEERMANN. Banka bu kredilerde kredi kullandırma borcunun ifasını sorumluluk üstlenerek gerçekleştirmiş ancak sonuçta bu borcun ifası ayrı bir sözleşmenin kurulmasına sebep olmuştur. 614. 332 44 . bu durum doktrinde ayrılık prensibi ile açıklanmıştır43. nitelik. süre bitimiyle sona erme gibi durumların ani etkisi münferit krediler üzerinde doğrudan gerçekleşmez. münferit işlemlerle kastedilen. 43 CANARIS. 324. iskonto. Kredi açma sözleşmesi üzerinde gerçekleşen akde aykırılık. kabul kredisi gibi kredi işlemleridir. N. farklı amaçlara yönelme bu sonucu meydana getirmiştir44. para ödüncü. kredi açma sözleşmesinin feshinin ileriye etkili olması ve münferit işlemlerle nitelik farkı onlar üzerinde zamana yayılmış kısmi bir etkiye sebep olur. s. HEERMANN. teminat.. 614. bazı hallerde taraf ve sona erme bakımından farklı hükümlere tabidir ve bu ayrılık özellikle akde aykırılık ve fesih gibi işlemlerin etkisinde kendisini gösterir. HOPT/MÜLBERT. Kredi açma sözleşmesinin feshinden özellikle aval ve banka garantisi gibi gayri nakdi krediler doğrudan etkilenmez. Banka üçüncü kişilerle bir borç ilişkisine girmiş onlara karşı taahhütte bulunmuştur. GUGGENHEIM. N. kavramsal açıklığını ifa aşamasındaki işlem amaçlarının farklı olmasında bulur. bu ayrılık prensibidir ve temelini. CANARIS. Kredi açma sözleşmesinin sona ermesi kural olarak sözleşmenin tarafları arasındaki iç ilişkide etkilidir ve üçüncü şahısların bu sözleşme sonucu olarak doğmuş ve halen geçerli bulunan hakları korunur. Kreditrecht. 50.19 yönünden farklılıklar oluşmaya başlar. STAUDER. 242. Münferit kredi işlemleri ile kredi açma sözleşmesi kuruluşta birlik gösterseler de ifa aşamasında nitelik olarak ve bağlı oldukları kural ve uygulamalar yönünden birbirinden nispi şekilde ayrılırlar. b) Münferit Kredi İşlemleri ile Amaçlarda Ayrılık Kredi açma sözleşmesi ile münferit kredi işlemleri ilişkisinin niteliği çelişkilidir. s. 100. Ayrılık prensibine göre kredi açma sözleşmesi ile münferit kredi işlemleri amaç. N. Bu işlemler kredi açma sözleşmesinin kapsamında düzenlenir ve onun çerçevesinde ifa edilirler. s. fesih. s.

N. ihlal ederse sözleşmeye aykırılık sebebiyle tazminatla sorumlu olabilir46. s. c) Münferit Krediler ile Hukuki Yapılarda Ayrılık Kredi açma sözleşmesi münferit kredi işlemlerini düzenler ve çerçevesini belirler ancak aralarında hukuki nitelik.HOPT/MÜLBERT. Kredi açma sözleşmesindeki kredi açma ve kullandırma borcu kapsamında ifa aşamasına girmiş nakit para verme veya sorumluluk üstlenme şeklindeki kredi işlemleri ayrı nitelik gösterir. Bazen sözleşmenin kuruluşuyla bazense müşterinin kredi talebi ile birlikte bankanın kredi kullandırma borcunun ifa zamanı gelir ve banka bundan sonra borcunu ifa etmez. amacı ise nakdi bir tutarın sağlanması veya sorumluluk üstlenilmesidir. kullandırma taahhüdüdür. Kredi açma sözleşmesi asli başlangıçtır. Kredi açma sözleşmesi ile münferit kredi işlemleri ifa aşamasında birbirinden kısmen bağımsız hale geldikleri gibi münferit kredi işlemleri arasında ve kredi açma sözleşmesi çerçevesinde bankanın kredi alan lehine üçüncü şahıslarla kurduğu ve kredi alanın doğrudan taraf olmadığı teminat amaçlı kredi işlemleri arasında bağımsızlık vardır. amacı ve hükümlerinin farklı olması sebebiyle ortaya çıkar. ancak bazı yazarlara göre onun borcu mutlak anlamda hazır bulundurmayı içermez. temelde belli bir çerçeve içinde kredi hazır bulundurma durumu. Kreditrecht. HEERMANN. N. CANARIS. N. Bankanın üçüncü şahıslara karşı sorumluluk üstlendiği nakdi olmayan kredi 45 46 CANARIS. 614. Kredi açma sözleşmesinin içeriğinde şartları belirlenen ve kullandırma borcunun ifasına hizmet eden münferit işlemlerin konusu. 242 . 325. sona erme şekilleri ve bunların sebepleri yönünden farklılıklar vardır. Kredi açma sözleşmesi ile münferit krediler arası ayrım yapılması lüzumu bu ikisinin ifa aşamasında hukuki kaderi. talep anına kadar yapma borcu niteliğinde kredi açma ve kullandırma borcu vardır ve bir başlangıç aşaması söz konusudur45.20 Kredi açma sözleşmesinde banka kural olarak kuruluşla birlikte hazır bulundurma ve kullandırma taahhüdü altına girmiştir. 614.

s. 212. N. 241. ancak kredi açma sözleşmesinin süre bitimi. N. d) Münferit Kredilerin İçeriğini Belirleme ve Edim Bağlılığı Kredi açma sözleşmesinde öncelikle münferit kredilerin şartları belirlenir ve bunların unsurlarına yönelik iradeler oluşur. Kreditrecht. Kreditrecht. HOPT/MÜLBERT. banka garantisini temin edilir. HEERMANN. s.. Kredi açma sözleşmesinde kullandırma borcunun ifasını sağlayan ve sözleşme bünyesinde düzenlenmiş bulunan münferit kredi işlemlerinin ifası müşteri talebi şeklindeki işlemin yapılmasına bağlıdır47. NUISSL. . 1/73. ifa şekilleri. Kredi açma 47 AVANCINI. N. burada banka kredi kullandırma borcunu sorumluluk üstlenerek yerine getirmiştir. 615. kredi açma sözleşmesinde önceden belirlenen şartlara göre. 324.II. 322 49 50 48 CANARİS. kredi açma sözleşmesinin kapsamında önceden düzenlenir50. N. Münferit kredi işlemleri genelde önceden bir kredi açma sözleşmesi kurulmadan yapılmazlar. kullandırma borcunun ifası da herhangi bir şarta bağlı değildir. Kredi açma sözleşmesinin edimi kredi kullandırmanın şekli de genelde taleple belirlendiği için ek bir hukuki işleme ihtiyaç gösterir. HEERMANN. s. 91. bunların şartları. münferit kredi işlemlerinin edimi ise talebin yapılmasıyla belirleneceği için hâlihazır kullandırmaya yönelik edimdir48. 1/74. sözleşme süresi ve kredi limiti sınırları dahilinde serbestçe talep edilebilecektir. N. Kredi kullandırma dışındaki borçların ifası banka yönünden esasen başlamıştır. HEFERMEHL. ihbarla fesih gibi sona erme hallerinde kendine bağlı olarak kurulmuş münferit krediyi özellikle üçüncü şahıslarında ilişkiye girdiği işlemleri doğrudan etkilemez. icra edilir halde bırakır ona etkili olmaz49. 242. s. banka garantileri gibi kredi işlemlerini düzenleyen iradeler. Kreditrecht. Kredi açma sözleşmesinin edimleri münferit kredilerin ifasına yönelik talepten bağımsız şekilde mevcuttur. HOPT/MÜLBERT. 100. N. Para ödüncü. 242. Münferit kredilerin ifası. Mesela bir para ödüncünü. Wien 1993. GUGGENHEIM. HOPT/MÜLBERT. AVANCINI/lRO/KOZIOL.21 işlemlerinde taraf farklılığı da vardır. Peter/lRO Gert/KOZIOL Helmut: Österreichisches Bankvertragsrecht Bd. N.

Kreditrecht. bunların sınır ve nitelikleri belirlenir. bu borçlar bireysel krediye göre de belirlenebilir ve doğabilir. ancak bunların kredi açma sözleşmesinde açıkça belirlenmesi şart değildir. Sözleşme süresinin bitiminden sonra yapılan her türlü kredi işlemi. Kredi açma sözleşmesinin kurulması. Kredi açma sözleşmesinin haklı sebeplere dayanan fesihle sona ermesi münferit kredilerinde sona ermesine sebep olabilir. Üçüncü şahıslarla girişilen kredi açma sözleşmesine bağlı kredi ilişkilerinde ödeme.22 sözleşmesinin süresinin bitmesi veya tahsis edilen kredi miktarının tüketilmesi halinde banka kredi taleplerini reddedebilecektir. fesih sebepleri gibi münferit kredilerin içeriği kredi açma sözleşmesinde yeknesak şekilde belirlenir ve bunlar aynı zamanda kredi açma sözleşmesinin karşı edimi haline getirilirler. niteliği ve talep tutarı eğer baştan 51 52 STAUDER. ödemelerin şekli. kabul edilecek senetlerin niteliği. münferit kredi işlemleri ifa amaçlıdır. Münferit sözleşmelerin ifa zamanı. kredi açma sözleşmesinin kapsamı dışındadır ve bu konuda özel. 259 vd. faiz. kabul komisyonu gibi. Kredi açma sözleşmesindeki kredi kullandırma borcu kapsamında ifa edilecek münferit kredilerin sözleşme dahilinde genel kapsamı belirlenir ve içeriği tespit edilir. s. N. . bankanın ücretlerini beraberinde getirir. tazminat ve iflasta hakların kullanılma sebebi kredi açma sözleşmesi olduğu gibi münferit kredilerin karşı edimleri olan faiz ve komisyonlar ifa amaçlı olmaları sebebiyle aynı zamanda kredi açma sözleşmesinin karşı edimidir yani edimler arası sıkı bir ifa bağlantısı vardır. teminatlar. iade. 50. para birimi. Kredi açma sözleşmesinin genel çerçeve niteliği ayrım prensibine göre bağımsız yükümlere izin vermektedir52 Münferit krediler sebebiyle oluşan sözleşmeye aykırılık. Ücretler. aval provizyonu. temeli kredi açma sözleşmesi olduğu gibi aralarında kredi ücretleri kapsamında edim bağlantısı da vardır. ayrı bir sözleşmenin yapılmasına ihtiyaç gösterir51. Kredi açma sözleşmesi ile münferit işlemler bakımından ayrılık nispidir. HOPT/MÜLBERT. münferit kredi işlemlerin haksız şekilde kullandırılmaması halinde tazminat talebi söz konusu edim birliği sebebiyle kredi açma sözleşmesine dayanır. Kredi açma sözleşmesinde üçüncü şahıslarla girişilecek münferit işlemler konusunda yetkiler.

müşteri de sözleşmeyle bağlantılı karşı edimlerini bilmektedir. Kredi açma sözleşmesinin veya kullandırma borcunun erteleyici şarta bağlı olduğu. HOPT/MÜLBERT. N. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen şartlar bağlayıcıdır ancak münferit kredilerin ifası sırasında karşılıklı anlaşma yoluyla bu şartlarda değişiklik yapmak her zaman için mümkündür. SCHINNERER. 20. planladığı işlerin giderlerini karşılama bakımından aleyhe bir değişiklik olmamasını sağlar.23 kesin olarak belirlenmemişse kredi açma sözleşmesi çerçevesinde müşterinin iradesine bağlı olarak sonradan gerçekleşecek kredi talebiyle ortaya çıkacaktır53. normatif. kredi açma sözleşmesinde önceden belirlenen şartlara uymayan krediler hakkındaki ifa taleplerini kabulden kaçınabilme hakkına sahip olduğu gibi. bu yöndeki hizmetlerini ifa etme borcu altındadır. N. Kreditrecht. Kredi alanın talep hakkı serbestliği normal bir sözleşme yapısından farklı. s. STAUDER. 210. Münferit kredi işlemlerindeki standartlar. s. D) Kredi Alanın Talep Hakkı a) Talep Hakkının Hukuki Niteliği Kredi açma sözleşmesinde banka. 212 . bu sebeple kredi açma sözleşmesindeki hüküm ve şartlar. Banka. 242-243. krediyi hazır bulundurma. Müşteri yapmayı planladığı işler için lüzumlu kredi ihtiyacını bu şekilde teminat altına alır. mutlak. ayırt edici bir özelliktir. tarafların hak ve borçlarının sınırları ve kapsamı önceden karşılıklı anlaşma yoluyla kredi açma sözleşmesi yapısında edimlerde bağlantı oluşturarak belirlenir. şartlar. 51. şartlara uygun kredi talebinin banka tarafından karşılanacağı güvencesi altındadır. kredi talebinin yapılmasının veya kredi ihtiyacının doğmasının bu şartın 53 54 NUISSL. N. Kredi açma sözleşmesinin yapısı ve niteliği kredinin hiç kullanılmaması veya kısmen kullanılmasına imkan verir. müşterinin talebi halinde sözleşmenin çerçevesinde düzenlenen münferit krediler yoluyla kredi kullandırma. sıkı bir şekilde uygulanacak taraf yükümlülüğü olarak kabul edilemez54. NUISSL.

Les ouvertures de Crédit. Paris 1945 s. s. ( STAUDER. Kredi açma sözleşmesinde tarafların iradesi sözleşmenin kuruluşu ile bankanın kredi kullandırma borcu altına girmesi yönündedir ve bu borç herhangi bir şarta bağlı olmadan kuruluş anında varlık kazanır. Turgut. Kredi açma sözleşmesinde krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcunun doğumu için değil ancak münferit FALLOİSE. Genel Hükümler. sözleşmenin kapsamında unsurları ve nitelikleri belirlenen münferit kredi işlemleri ile kredi kullandırma borcu altındadır. . NOMER. 328 vd. des ouvertures de Crédit. N. krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu şarta bağlı olmadığından kuruluş anında hemen doğar ve banka hazır bulundurma komisyonu gibi ücretlere hak kazanır ancak banka. doğrudan alacak hakkı sağlar. Paris. 616. kredi alan tarafından talep yapılana kadar kullandırma borcunu ifa etme yükümü altında değildir çünkü borcun ifa zamanı gelmemiştir. kredi açma sözleşmesi sadece sonraki kredi işlemlerinin sebebini oluşturan ilk aşama değildir. şarta bağlı işlem söz konusudur57. 847. Sözleşmedeki hazır bulundurma ve kullandırma borçlarının varlığı şarta bağlı da değildir. s. s. 1891. Borçlar Hukuku. 27 56 57 55 AVANCINI/lRO/KOZIOL. Bir hukuki işlemin hüküm ifade etmesi veya hükümden düşmesi. Albert. 70 ten naklen ). OĞUZMAN. 221. s. s. taraf iradeleriyle ileride gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz bir olguya bağlanmışsa. M. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP. Kredi açma sözleşmesinde bankanın.7 . İstanbul 2000. Bankaların standart kredi sözleşmelerine ilişkin uygulamaları ve taraf iradeleri sözleşme kapsamında bir geciktirici şartın kabulüne imkân vermez. Kredi açma sözleşmesinde banka. Borçlar Hukuku. s. N. DIERYK.24 gerçekleşmesini sağladığı bazı yazarlarca kabul edilmiştir55. 58 STAUDER. Kredi açma sözleşmesini opsiyon sözleşme olarak kabul eden görüşe göre de kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayan münferit kredi işlemleri kredi talebi yapılması şeklindeki kurucu unsura bağlıdır ve bu yapısıyla kredi açma sözleşmesi münferit kredi sözleşmesinin kurulmasını sağlayan bir opsiyon sözleşmesi niteliğindedir56. Genel Hükümler. Kredi talebi ise niteliğine uygun ve açık bir kavram olarak ifa zamanını belirleyen bir yenilik doğurucu işlemdir58.. Kemal/ÖZ. 81. 1/78. İstanbul 2003. CANARIS. Traité. Haluk N. Borçlar Hukuku.

616. Borçlar Hukuku. BK m. Sözleşmeden Dönme. 2. 63 BUCHER Eugen. 106 hükmünce 59 60 61 62 STAUDER. İstanbul. 58. hukuki durumda değişiklik oluşturan. Kredi talebi vade ve içerik belirleyici bir yenilik doğuran haktır. 92. N. N. bu hak kullanılmadığı sürece kredi verme borcunun ifasına başlanmayacağı ve münferit kredi işleminin türü belirlenmediği için. . 35. İstanbul 1993. N. Kredi açma sözleşmesinde talep hakkının kullanılması ile unsurları sözleşmede düzenlenmiş. HOPT/MÜLBERT. Schweizerisches Obligationenrecht. hak sahibinin tek taraflı irade açıklaması ile hukuksal durumda bir değişiklik meydana getiren yani yenilik doğuran sonuçlandırıcı olgu ile hak sahibine verilmiş. Bu düzenleme hakkı kredi kullandırma borcunun ifasını başlatan. Vadeyi tayin hakkı bir yenilik doğuran hak ve muacceliyet ihbarı bir yenilik doğuran muameledir60. N.Aufl. kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayacak münferit kredilerin. HOPT/MÜLBERT. Allgemeiner Teil. 48. Genel Hükümler. Sözleşmelerde vade bazen önceden belirlenmez. 16. 61. değiştirici yenilik doğuran haklar ve sürekli borç ilişkilerinde fesih yetkisi. İstanbul 1975. I. içerik olarak değiştiren veya bu ilişkiyi ortadan kaldırma amacı taşıyan haklardır63. EREN Fikret. NUISSL. SEROZAN Rona. s. onunla başka bir kişi arasında hukuksal bir ilişki kuran. 1998./SCHMID Jörg/REY Heinz. s. s. I.25 işlemler yoluyla ifanın gerçekleşmesi için bir vade belirleyici işlem ya da ihbarın varlığı kabul edilebilir59. Bu hakkın kullanılmasına muacceliyet ihbarı denir. OĞUZMAN/ÖZ. 241. GAUCH Peter/SCHLUEP Walter R. s. Yenilik doğuran hak tek taraflı bir hukuki işlem yoluyla yabancı bir hukuk alanında hukuksal bir değişim ortaya çıkmasını sağlayan bir haktır62. bir borçlu gecikmesi veya sözleşmeye aykırılık durumu doğmayacaktır. 211. 242–243. N. Yenilik doğuran haklar kullanılmaları sonucu yeni bir ilişki oluşturan kurucu yenilik doğuran haklar. içeriğini belirleyen seçim hakkı niteliğindedir ve banka için bağlayıcı sonuçlar meydana getiren bir işlemdir61. Genel Hükümler.: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil Bd. ancak vadeyi belirleme yetkisi bir şahsa ve genellikle alacaklıya tanınmış olabilir. türü ve bunların ifa zamanı belirli hale gelir. C. s. s. s. Zürich 1998.. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP : Tekinay Borçlar Hukuku. 81. Bu durumda vade söz konusu şahsın kendisine tanınan hakkı kullanması ile tayin edilecektir. Zürich 1988. HEFERMEHL. Yenilik doğuran haklar. 242 CANARIS. Kreditrecht. Kreditrecht.

ifanın türü ve zamanını belirginleştirir. 23.616. bu sebeple yenilik doğuran hakların kullanılması sonucu fiilen ortaya çıkan yenilik doğurucu hukuksal işlemler. 35. II. üst sınırı ve süresi belirlenmiş ancak ifa zamanı. NUISSL. von Tuhr. AT. HOPT/MÜLBERT. 3. İçerik belirleyici düzenleme hakkı denebilecek bu işlem ifanın içeriğini tek taraflı bir irade açıklaması ile belirler. SEROZAN. N. 113. . Değiştirici ve bozucu nitelikteki düzenleme hakları belirli bir irade açıklaması ile mevcut hukuki ilişkiye doğrudan etki ederek onun içeriğini değiştirir veya tamamen ortadan kaldırır. 50. Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht. bu şekilde kredi kullandırma borcunun ifa zamanı ve kapsamı ortaya çıkar67. Aufl.26 dönme hakkı gibi hukuki durumu ortadan kaldıran bozucu yenilik doğuran haklar olarak şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır64. 212. s. bu hakların başkaları tarafından ihlal edilmeleri mümkün değildir. Bd. Kredi açma sözleşmesi çerçevesinde genel hatları. N. Kredi açma sözleşmesi özel yapısı sebebiyle kendi çerçevesinde kredi alana krediyi talep etme ve türünü belirleme konusunda tam bir serbestlik sağlar. karşı tarafın etkisi olmaksızın ortaya çıkarma imkânı verir. bir hukuksal ilişkiyi kurar. Bu kredi talebinde serbestlik ve değişik hukuki yapı ve sonuçları. 65 66 67 64 GAUCH/SCHLUEP. Zürich 1974. N. Hans. unsurları. Kreditrecht. İçerik belirleyici düzenleme hakkı ise hukuki durumu değiştiren veya ortadan kaldıran diğer düzenleme haklarından farklı olarak ifanın içeriğini değiştirmez.. Yenilik doğuran haklar hak sahibine dilediği sonuçları irade açıklaması yoluyla. tür ve miktar bakımından içeriği belirli BUCHER. CANARIS. bir düzenleme hakkı olarak kredi talebini diğer düzenleme haklarından farklı özel bir duruma getirir. 243. Bu haklarda hukuki işlem kavramının temelini oluşturan yenilik doğurmaya yönelmiş irade açıklaması belirleyici unsurdur65. Andreas/Peter.. s. değiştirir veya bozarlar66. s. türü ve miktarı belirsiz olan münferit kredi işleminin niteliği ve miktarı kredi talebi ile tam olarak belirlenir. Sözleşmeden Dönme. İrade açıklamasının hukuksal etkileri açıklayanın iradesine göre belirlenir. N.

kredi alana kredi işleminin belirli şekillerde çok sayıda. N. N. İçerik belirleyici düzenleme hakkı ancak mevcut bir talep hakkının kapsamını. müşterinin bu hakkı için herhangi bir şekilde objektif sınırlama getirilmez. bu durumda artık belirli bir hale getirilecek talep hakkı yoktur. kredi sınırı ve kapsamında çok sayıda ve farklı zamanlarda düzenleme hakkı kullanabilmesi şeklinde gerçekleşir ve açılan kredi limiti tükenene kadar sürer. Kreditrecht. krediyi ifa zamanı. Bu imkân kredi açma sözleşmesi kapsamında. kapsam ve miktar yönünden belirli hale getirir. kurulmuş ancak ifa konusu. HOPT/MÜLBERT. CANARIS. içeriğini belirler. miktarı ve zamanı tam olarak belirlenmemiş bir sözleşmede tarafların ifa aşamasında tekrar sözleşme görüşmelerinde bulunması ihtiyacını kaldırarak içeriğin belirlenmesini sağladığı için özel bir yere sahiptir69. CANARIS. kredi açma sözleşmesi yapısında düzenlenmiş kredi işlemlerinin ifasına hizmet eder.27 hale getirir. . N. tekrar eden şekilde ifa zamanı ve içeriğini belirleme imkânı verir. Kredi açma sözleşmesindeki kredi kullandırma borcunun kapsamında miktar ve süre ile sınırlı olmak üzere kredi alan birbiri ardınca yeni kredi taleplerinde bulunabilir. Kredi alan. Bu hak. 82. s. müşterinin temel bir talep hakkına dayanarak. her 68 69 STAUDER. b) Kredi Talebinde Serbestlik Talep hakkının kullanılması tamamen müşterinin takdirine bırakılmıştır. 616. belirsiz bir ihtiyaç bu hakkın kullanılması ile belirli bir talep haline gelir68. 243. kredi açma sözleşmesinin çerçevesi dışında onu aşan bir talep geçerli değildir. İçerik belirlemenin bir tür değiştirici etkiye sahip olduğu ve bu nedenle değiştirici düzenleme haklarının bir türü olduğu kabul edilebilirse de buradaki içerik belirleyici unsurun diğerlerinden farklı bir karaktere sahip olması onu yeni bir tür düzenleme hakkı olarak kabul etmeye imkân verir. Düzenleme hakları kullanılmaları ile sona ererler ancak kredi talep hakkı. düzenleme hakkının kullanılmasına ilişkin her açıklamasında.616.

28

münferit ilişkinin tabiatından doğacak kısıtlamalar dikkate alınarak, dürüstlük ve güven ilkesi esaslarını ihlal etmemek şartıyla serbestçe kullanabilir70. Kredi alan kredi açma sözleşmesine, mevcut veya gelecekte gerçekleşecek ihtiyaçlarının, yatırımlarının karşılanması, işletmeleriyle ilgili giderlerin, mal ve hizmet alımlarının gerçekleşmesi amacıyla taraf olur, sözleşmenin kuruluş amacı müşterinin mali ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Kredi açma sözleşmesinin dayandığı asli ekonomik sebep müşterinin kredi ihtiyacıdır, bu sebeple kredi alan kısmi ve birbiri ardınca kredi taleplerinde bulunabileceği gibi ihtiyacının bulunmaması halinde kredi talep etmeme imkânına da sahip olacaktır. Kredi açma sözleşmesi çerçevesinde müşteri nakdi olarak kredi verilmesini talep edebileceği gibi bankanın kendi lehine üçüncü kişilere karşı garanti vermesini de talep edebilecektir71. Bazı yazarlara göre kredi alan objektif olarak kredi ihtiyacının doğması halinde bu talebi yapma borcu altına girer72, ancak bu tür bir düşünce kredi açma sözleşmesinin niteliğine aykırıdır, ayrıca objektif kredi ihtiyacının takdiri, ispatı da çok zor bir konudur, kredi alan bağımsız, tamamen serbest kararı ile kredi ihtiyacının olup olmadığına karar verecektir. . Kredi alan, kural olarak ihtiyacı olduğunda veya böyle bir ihtiyacının olduğunu düşündüğünde kredi talep edebilecek, sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa hiç talepte bulunmayacağı gibi başka bir kredi kuruluşundan da kredi talebinde bulunabilecektir, bu durum kredi açma sözleşmesinin negatif olgusal karakteristiğidir73. Talep ve kredi kullanma borcunun olmaması kredi açma sözleşmesini karz sözleşmesinden ayıran temel özelliktir ve kredi alan lehine negatif sorumsuzluk imkanı olarak tanımlanır74. Kredi kullanma zorunluluğu, kullanmama halinde de faiz ödeme gibi borçlar kredi açma sözleşmesinin genel yapısına uygun değildir, ancak bu tür düzenlemelerin yapılması da mümkündür. Bazı yazarlara göre kredi

70 71 72 73 74

HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 243. LOMBARDINI, s. 530, N. 26.; NUISSL, N. 212 DIERYK, s. 27 vd.; NUISSL, N. 212. CANARIS, N. 613; HEERMANN, s. 324; LOMBARDINI, s. 530 N. 28. CANARIS, N. 613; LOMBARDINI, s. 530, N. 28-29; NUISSL, N. 211; HEERMANN, s. 324.

29

kullanmama halinde dahi faiz ödemenin kararlaştırılması, kredi kullanma zorunluluğu veya garanti komisyonu gibi bedeller sözleşmeyi kredi açma sözleşmesi niteliğinden çıkartır ve içeriğine uygun bağımsız bir kredi işlemi haline sokar, ancak genel olarak kredi talebinde serbestliğin kredi açma sözleşmesinin zorunlu unsuru olmadığı kabul edilmektedir75. Kredi açma sözleşmesinde talep zorunluluğunun düzenlenmesi ve farklı bankaya müracaat hakkının kredi açma sözleşmesi ile kısıtlanması mümkündür. Müşteri talep hakkını kullanırken bankaya zarar verme iradesi ile keyfi şekilde hareket etmemelidir, zarar verme kasdının bulunması veya davranışın dürüstlük ve güven ilkelerine aykırılık oluşturması halinde talep hakkında serbestlik sona erer76. Müşteriye hazır bulundurma ücreti ödeme borcu yüklenebilir, hazır bulundurma veya kullanmama komisyonu olarak adlandırılabilecek bu tutar, banka tarafından hazır bulundurulan ancak kullanılmayan krediler için sözleşmede karalaştırılan bir karşılık ücrettir. Sözleşme serbestliği esaslarına göre kredi talep etme yükü veya verilen krediyi kullanma borcunun, kredi açma sözleşmesinde kararlaştırılabileceği genel olarak kabul edilmektedir, sık rastlanmasa da böyle bir borcun varlığı sözleşme veya münferit işlemin şartlarından, taraf iradelerinden açıkça anlaşılması halinde geçerli olarak kabul edilebilecektir77.

c) Tekrar Eden Talep İmkanı
Kredi açma sözleşmesi asli niteliği veya unsuru olmamakla beraber, birbiri ardınca, fazla sayıda kredi talebine imkan verir, bu talep imkanının ek bir şart ile kararlaştırılması veya uygulamada yoğun şekilde kullanılan cari hesap işletilmesi şeklinde gerçekleştirilmesi hukuken mümkündür. Tekrar eden talep imkanı kredi

75 76

CANARIS, N. 613; HEERMANN, s. 324; LOMBARDINI, s. 530

SCHOEN, s. 116; AESCHLİMANN, Otto, Der Krediteröffnungsvertrag nach schweizerischem Recht, Diss. Bern 1925, s. 68 vd. ( Stauder’in eserinden alınmıştır. ), s.31; STAUDER, s. 52; NUISSL, N. 212. Alman Federal Mahkemesi de bazı kararlarında bu yönde görüş açıklamıştır; BGH 1962, 116; kredi açma sözleşmesi kurulduğu sırada, sözleşme şartı olarak açıkça kararlaştırılan, banka tarafından açıklanan, kredi alan tarafından da kesin bir şekilde kabul edilmiş bulunan kredi kullanma borcu ile kredi alan bağlıdır, bu şekilde bir borç sözleşme şartı olarak kabul edilebilir…..
77

30

açma sözleşmesinde veya münferit işlemler yapılırken düzenlenebilir ancak bu imkan kredi açma sözleşmesinin mutlak karakteristik bir unsuru değildir78. Kredi alan sözleşmede belirlenen üst limite kadar kredi kullanmışsa ek bir talep hakkı olmaz, yeni kredi talebi ancak kredi limiti talep anında henüz dolmamışsa mümkündür. Her bir münferit kredi işlemi, kredi açma sözleşmesindeki limit dahilinde onu karşılayacak şekilde gerçekleştirilir ve kredi limitinin dolması halinde bankanın kredi tahsisi ve kullandırma borcu sona erer. Cari hesaba dayanmayan, ancak kredi açma sözleşmesinde kredi alana verilen yetki ile işleyen dönüşümlü kredi işlemlerinde her bir talep ve kredi işlemi yeni bir bağımsız ifa kabul edilir. Bu tür tekrar eden kredi işlemlerinden farklı olarak cari hesaba dayanan kredi işlemlerinde kredi ifası cari hesap sözleşmesinin ve tek işleme dayanan kredi kullandırma borcunun ifasına hizmet eder ve bu yolla müşterinin borç durumu hakkında bilgi verir79.

d) Kredi Talebinin Devri ve Haczi
Kredi açma sözleşmesi özellikle kredi alanın mali gücü, kişisel özellikleri dikkate alınarak kurulan bir sözleşme niteliğindedir, bu sebeple sözleşme nitelik olarak taraf değişikliğine uygun değildir. Kredi açma sözleşmesinde kredi, genelde kredi alanın uygulamak istediği bir projesinin finansmanı için açılır, bazı kredi türlerinde banka açılan kredinin belirtilen amaç için kullanılıp kullanılmadığını incelemekle yükümlüdür. Kredi belirli bir amaç için tahsis edilmişse, kredi veren banka kredinin bu amaç dışında kullanılmasına engel olabileceği gibi kredi alan dışındaki kişilerin bedeli çekmesine ve kullanmasına engel olabilir80. Kredinin belirli proje ve amaçlara bağlanmış olduğu hallerde taraflar arasındaki kişisel güven, sözleşmenin önemli unsurlarındandır; bu durumda kredi talep hakkı ve kullanma alacağının üçüncü şahıslara devri geçerli

STAUDER, s. 33-52; HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 257; AVANCINI/IRO/KOZIOL, N.1/79.
79

78

STAUDER, s. 171; GUGGENHEIM, s. 96; ALBISETTI/GSELL/NYFFELER, s. 76; AVANCINI/IRO/KOZIOL, N.1/79. YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi , s. 137; STAUDER, s. 131; CANARIS, N. 629;

80

31

değildir. Ancak bu konuda tarafların anlaşması mümkün olduğu gibi, devralan şahsın doğrudan o projenin içinde olması onu desteklemesi mesela ortak olması halinde devir mümkün olabilir81. Kredinin belli bir amaca tahsis edilme durumu veya devrin bankaca yasaklanmış olması halleri dışında kredi kullanma alacağının kredi alan tarafından başka bir kişiye devredilebileceği kabul edilmektedir. Bir alacak hakkı niteliğinde olmayan, içerik ve vadeyi belirleyen bir düzenleme hakkı olan kredi talebi ise genel kabule göre kredi alanca yapılabilecektir82. Kredi alan talep sonrası belirli hale gelen kredi kullanma alacağının bir başka kimse tarafından çekilmesine izin verebilecektir, bu bir alacağın devri ve iade borcunun ise iç yüklenilmesi şeklinde gerçekleşir. Bankanın alacağını tehlikeye sokmayan bu tür bir işlem sözleşmenin devri anlamına da gelmez. Kredi sağlama alacağını temlik eden müşteri bu durumda banka yönünden asıl borçlu durumundadır, ancak kredinin tamamının veya belirli bir kısmının üçüncü bir şahsa ödenmesi konusundaki talep hakkını ve kredi alacağını devretmiş olmaktadır83. Kredinin çekilmesine izin verme halinde sözleşmenin yenilenmesi veya taraf değişikliği söz konusu değildir, bu durumda önceden yapılmış bir sözleşmenin ifası, kredinin müşterinin adı ve hesabına üçüncü bir şahsa verilmesi söz konusudur84. Sözleşme taraflarının durumunda bir değişiklik olmaz, bankanın borçlusu hala kredi alan müşteridir, kredi alan taraf durumunu koruduğu için, kredi bedellerini, komisyon ve faizleri, kullanılan kredinin iadesini ifa bakımından kredi alan sorumludur85. Haklı sebeplerle olağanüstü fesih veya aciz sebebiyle ödemeden kaçınma şartları müşterinin durumuna göre belirlenecek, fesih beyanı da onun şahsına karşı yapılacaktır. Devralan kişiler kredi açma sözleşmesini tüm hak ve borçlarıyla

81

CANARIS, N. 629; HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 280, 281; AVANCINI/IRO/KOZIOL, N.1/82. STAUDER, s. 133; CANARIS, N. 629; HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 276 STAUDER, s. 133; CANARIS, N. 629; HEERMANN, s. 324; HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 276 vd; HUBNER, German Banking Law, s. 157. YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi , s. 138; HOPT/MÜLBERT, Kreditrecht, N. 277. CANARIS, N. 629; AVANCINI/IRO/KOZIOL, N.1/83; HUBNER, German Banking Law, s. 157.

82 83

84 85

N. 136 vd. .1/83. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Haciz imkanı kredi için ancak sınırlı hallerde mümkün olabilecektir. Kreditrecht. 111). 630. 277 CANARIS. 630 . Sözleşmenin kuruluş aşamasında birden fazla kişi kredi alan sıfatıyla sözleşme tarafı olabilir. Haciz alacaklısı bankaya tamamen yabancı bir kişidir. bu durumda ödeme kredi açılan kimseden başkasına yapılacak ancak banka. N. N. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 276. müşterinin kredisinin haczi durumu her zaman için bankaya haklı nedenle fesih veya aciz sebebiyle kredi temininden kaçınma ve fesih imkanı verir89. 630. ancak kredinin kullanım amacına hizmet etme. 276. 277. s. Kreditrecht. tüm sorumluluklarla sözleşmenin devri sözleşme özgürlüğü kapsamında mümkündür. Kredi açma sözleşmesi kişisel özelliklerin dikkate alındığı güven esaslarına göre kurulan bir sözleşme olduğu için kredi ile ilgili talep hakkının haczi veya rehni içinde aynı sınırlamalar geçerlidir. HOPT/MÜLBERT. N. N. Kredi açma sözleşmesinde krediyi kullanan taraf borcun nakli yoluyla krediyi iade borcunu devralabilir. Kreditrecht.1/83. Kreditrecht. N. N. ancak bu şekilde iade borcunun devri de bankanın onayına bağlıdır87. Kredi açma sözleşmesinin tüm hak ve borçlarıyla devredildiği devir anlaşmasına kredi veren bankanın da katılımı ve onayı lazımdır86. 277. s. N. STAUDER.32 devralabilirler. kredinin iadesini kredi alandan talep etme hakkına sahip olmaya devam edecektir (BK. kredi alan yine borçlu durumundadır ve hukuki durumda her hangi bir değişiklik olmaz. . bu durumda tüm haklar ve borçlar kredi alan taraf olarak bu kişiler için geçerli olur88. Kredinin çekilmesine izin verme sözleşmede üçüncü şahıs lehine şart olarak düzenlenebilir. STAUDER. 133. 87 88 89 CANARIS. uygunluk gibi şartların gerçekleşmesi ve özellikle konuya bağlı kredilerde bankanın nakil onayı gibi teminat gösterilmesine veya haczine onay vermesi gibi durumlarda teminat gösterme veya haciz mümkündür. HOPT/MÜLBERT. N. 86 CANARIS. HOPT/MÜLBERT. HOPT/MÜLBERT.

248 YÜKSEL. 23. müşterinin güvenilirliğini belirlemek için yapılmaktadır. s. 53. Kredi Açma Sözleşmesi. müşterinin kişiliği önemlidir. 614. karşılıklı güven esaslı bir unsur olmamakla beraber hiçbir etkinliği veya bağlayıcılığı olmayan sıradan bir sebep de değildir. Sözleşmeye konacak özel bir hükümle rehinlerin kredi alanın ölümünden sonraki kredi kullanımlarını da karşılayacağı. mirasçıların da kredi alabilecekleri kararlaştırılabilir. banka ise bu mali imkanı daha sonra. Kredi alana karşı güven konusunda yapılacak hata önemli olmakla beraber genelde bu hata saik hatası sayılmaktadır90. Özellikle günümüz ticari hayatında kredi işlemleri ile ilgili tüm talepler genelde ayni teminatlarla güvence altına alınmakta ise de müşterinin ödeme gücü ve niyeti önemini korumaktadır. bu konuda açık bir hüküm olmaması halinde kredi açma sözleşmesi yorumlanarak bir sonuç çıkarılabilecektir91. Tüm kredi açma sözleşmelerinde mevcut kredi değerlendirilmesi. Güven ilişkisi sözleşmenin kurulması için lüzumlu. kredi alanın ölümü ile kredi kapanır. müşterisinin kredi konusundaki yeterliliğini incelerken müşterinin maddi ve manevi özelliklerini dikkate alabilir. psikolojik ve gerçek bir ön şart olarak kabul edilmektedir. iade zamanı geldiğinde kendisine iade edileceğine güvenerek müşteriye aktarmaktadır. 90 91 CANARIS.33 E) Güven Unsuru Karşılıklı güven kredi açma sözleşmesinin sübjektif yönüdür. Banka. HOPT/MÜLBERT. Kredi alanın şahsına duyulan güvenin etkisi sonucu sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa. N. s. Karşılıklı güven ilişkisinin kredi açma sözleşmesinde önemli bir yeri olmakla beraber sözleşmenin bir unsuru olarak görülmemektedir. sözleşmede belirlenen çerçevede ve talep zamanında kredi verileceğine güvenmekte ve işlerini buna göre planlamaktadır. Kreditrecht. STAUDER. N. kredi alan. . Karşılıklı güven tüm kredi ilişkisini kapsar ve bu yolla takip eden münferit kredi işlemleri üzerinde de etkili olur.

19. Sorumluluk kredilerine ilişkin müşterinin krediyi karşılama borcu her zaman için kredi açma sözleşmesinin unsurları arasında sebepleri ile birlikte düzenlenir. nakdi kredilerde paranın iadesi. 92 STAUDER. NUISSL.34 F) Kredi Alanın İade ve Karşılık Bedel Taahhüdü Kredi açma sözleşmesinde müşterinin karşılık borçlarının niteliği ve kapsamı tartışmalıdır. bunun şekil ve kapsamı. kredi işlemi bir para ödüncü ise bu iadenin kapsamı kredi açma sözleşmesi yanında para ödüncüne ilişkin hukuki düzenlemelerde kıyasen uygulanarak belirlenir. s. kredi alanın sorumluluğu sözleşme şartları yanında. tasfiye borcu olarak kabul edilebilecektir. N. . s. Sorumluluk sebebiyle bankaca yapılan ödemelerin kredi alan tarafından karşılanması borcu ise esas olarak bir tür hukuki sorumluluk sebebiyle tazminat veya tasfiye borcudur ve kredi açma sözleşmesinin esaslı ve kurucu unsuru değildir. N. Kredi Açma Sözleşmesi. Kabul ve Aval kredisi işlemlerinde de müşteri senet sorumlusu sıfatıyla bankanın yaptığı ödemeleri karşılayacaktır. Bankanın üçüncü kişilere karşı üstlendiği sorumluluğun karşılanması borcu. 324. 211. 54. s 160. German Banking. Para ödüncüne ilişkin kredi işlemlerinde iade borcu ödünç sözleşmesine ve iade borcuna ilişkin hukuki nitelemelere göre yan borç. Senet iskontosu şeklinde kredi işleminde. Kredi karşılığı faiz ve komisyon gibi ücretlerle. YÜKSEL. 259 vd. banka garantileri. s. nakdi olmayan kredi işlemleri ile doğar ve sebebi doğrudan kredi açma sözleşmesi olmasa da onun kapsamında kredi talebi ile meydana gelen bir kredi işleminin kapatılmasıdır92. HEERMANN. Kredi açma sözleşmesi kapsamında iade borcu. İade borcunun sebebi münferit kredi işlemlerine göre farklılıklar gösterir. senet borçlusu veya senet için teminat veren kişi sıfatıyla gerçekleşebilecek ve bu şekilde kredi borcunun iadesi yapılacaktır. aval gibi kredi işlemlerinde yapılan ödemenin karşılanması ve bunların ücretleri ilgili şartlar kredi açma sözleşmesi kapsamında düzenlenir. HOPT/MÜLBERT. nakdi olmayan kredilerde bankanın yaptığı ödemenin karşılanması borcu birbirinden farklı nitelik gösterir ve ayırt edilmesi uygun olacaktır. Kreditrecht. tasfiye borcu olarak kabul edilmektedir. Nakdi kredilerde iade borcu. 245. HUBNER.

STAUDER. Komisyon ve kredi tahsis ücreti. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen ve kredi ücreti olarak tanımlanan faiz komisyonlar kredi açmanın ve kullandırmanın karşılığını oluşturan edimlerdir aralarında karşılıklılık ve değişim ilişkisi vardır (synallagma). Kreditrecht. kredi tahsisinin ve verilmesinin gerçek anlamda karşılığıdır ve hukuki dayanaklarını münferit işlemde değil doğrudan kredi açma sözleşmesinde bulur. AESCHLİMANN. SCHOEN. 322. ancak münferit kredi işlemlerinin karşılığını oluşturabilir. 68 vd. .35 Kredi açma sözleşmesinde karşılık ücretler genelde faiz. onun açılmasıyla da belirlenebilecektir97. HOPT/MÜLBERT. Kredi açma sözleşmesinin genel çerçeve niteliği sebebiyle ücretlerin. LOMBARDINI. CANARIS. N. s. ALLEN. 531 N. 157. 95 STAUDER. Kredi açma sözleşmesi kapsamındaki kredi tahsisi bir bankacılık işlemi olarak çoğu zaman değişik şekillerde bir ücret karşılığında gerçekleştirilir ve bu tutar krediyi hazır bulundurmanın karşılığı ve sözleşmenin bir unsurudur93. German Banking Law. HUBNER. s. BARCHEWITZ. 259 vd. s. BARCHEWITZ. 178. s. 434. s. 93 94 STAUDER.( Stauder’in eserinden alınmıştır. aval provizyonu.. s. 254 HUBNER. 212. NUISSL. 133. ) 97 96 HOPT/MÜLBERT. N. 33. 55. kabul komisyonu gibi. 212. s. 322. ancak bu ücretin kredi açma sözleşmesinin asli. HEERMANN. kredi açma sözleşmesinde açıkça belirlenmesi şart değildir. hazır bulundurma komisyonu ve gayri nakdi kredilere ilişkin diğer komisyonlar şeklinde düzenlenir. N. ( Yazarlar. 3. bireysel krediye göre. NUISSL. Faiz ödeme borcu kredi açma sözleşmesi çerçevesinde kredi kullandırmanın karşılığıdır ancak faizin münferit kredi işlemi şeklindeki para ödüncünün karşılığı olduğu kredi açma sözleşmesinin ise tam bir karşılığı olamayacağı ancak edim bağlılığı ve tasfiye yönünden birlik gösterebileceği de savunulmaktadır96. müşterinin her talebinde ödenmek üzere belli bir miktar parayı hazır bulundurmaktadır. Yazara göre Ücret olarak belirlenen edimler kredi açma taahhüdünün karşılığını oluşturmaz. s. Kreditrecht. 639. CANARIS. Hazır bulundurma sebebiyle müşteri kredi kullanmasa bile belli bir miktar hazır bulundurma ücreti ödeme borcu altına girebilmektedir. s. 178. HEERMANN. s 157. N. N. 157. bankanın ücretlerini beraberinde getireceğini. SCHOEN. Özellikle para ödüncü ve iskonto şeklindeki kredi işlemlerinde banka. 613. s. kredi açma sözleşmesinin kurulmasının. German Banking Law. bu durum kredi açma sözleşmesine iki tarafa borç yükleyen sözleşme niteliği verir95. ödünç faizi. German Banking. HUBNER. N. vazgeçilmez bir özelliği olmadığı genel olarak kabul edilmektedir94. 33. s. 132. s.

müşteriye karşı kredi kullandırma taahhüdü altına girmesidir. genel işlem şartları konusunda müşterinin bilgilendirilmesi gibi ileri görüşme aşamaları dahi kredi açma sözleşmesinin kurulduğunu göstermez. iskonto gibi kredi işlemlerinde. Kredi yeterliliği konusunda banka tarafından yapılan incelemeler. Sözleşmenin süresi. Kredi açma sözleşmesinin genel çerçeve niteliği bağımsız yükümlere izin vermektedir. banka tarafından üçüncü şahıslara karşı sorumluluk üstlenilmesi kapsamındaki kredi işlemlerinde ise karşılık bir miktar komisyon olarak belirlenir. kredi türlerinin açıkça kararlaştırılması şart değildir. münferit krediler ve ifa şekilleri hakkında görüşmeler. faiz veya iskonto bedeli ödeme borcu doğar ve tüm bunlar kredi açma sözleşmesine göre kredi kullandırmanın karşılığıdır. ancak müzakere aşamasındaki sorumluluğa ( culpa in contrahendo ) ilişkin taleplere imkan verebilir98. Kredi açma sözleşmesinin kurulmasına ilişkin görüşmeler müşterinin kredi talebinde bulunması ile başlar ve bankanın kredi kullandırma borcu altına girmesi ile tamamlanır. N. teminatların belirlenmesi ve sağlanması. kabul veya banka garantileri gibi doğrudan nakit devri içermeyen. bireysel krediye göre de belirlenebileceğini hatta ona bağlı olarak da doğabileceğini. 252 . Ön görüşmeler hukuken bağlayıcı nitelikte değildir. ayrım prensibinin geçerli olduğunu belirtmektedir. Görüşmeler kredinin verilip verilmeyeceği. ) 98 HOPT/MÜLBERT. oranı taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişen komisyonla birlikte. Aval.36 Nakdi bir ödeme niteliğindeki para ödüncü. Kreditrecht. bu tür unsurlar kararlaştırılmamışsa sözleşmenin yorumlanması yoluyla tespit edilirler ve sorumluluğun kapsamı münferit işleme göre de belirlenebilir. G) Tarafların Anlaşması Kredi açma sözleşmesinin varlığı için asli unsur bankanın. krediye ait hesap açılması ve kredi için cari hesap sözleşmesi yapılması. verilecekse bunun şartlarını belirlemeye yöneliktir. Bununla birlikte açık bir kredi kullandırma vaadinin bulunmaması sözleşmenin ancak bunların kredi açma sözleşmesinde açıkça belirlenmesinin şart olmadığını.

bu tür işlemlerin yorumu ile sözleşmenin kurulduğu tarih belirlenir. bununla beraber bireysel olaylarda müşteri talebinin kredi veren banka tarafından hangi anda kabul edildiğinin tespiti bazı zorluklar gösterebilir. Sözleşme süresi ve kredi limiti belirlenmemiş olsa bile kredi veren tarafından yerine getirilecek kredi kullandırma taahhüdünün varlığı halinde geçerli bir kredi açma sözleşmesi kurulmuştur. Sözleşmenin kuruluş BK m. Bankanın sözleşme hükümlerine göre yapacağı ifa genel olarak müşterinin talebinde ve kredi sözleşmesinin kurulmasına ilişkin müzakere safhasında belirlenir. HOPT/MÜLBERT. 1 kapsamında gerçekleşecektir. kredi alanın tek başına sözleşme kurabilmesi için tam ehliyetli olması lazımdır. Kredi alanın hukuki işlem ehliyetine sahip olmaması halinde sözleşmeyi kanuni temsilcisi kurabilir. 157. bu sebeple zımni iradelerle münferit 99 CANARIS. Kredi açma sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen niteliktedir. N.620. bu durumda sözleşmenin kuruluşu genel ve şartlar ve müşterinin talebi dikkate alınarak kredi açma sözleşmesinin yorumu ile tespit edilir. Taraflar bu şekilde asıl sözleşmeyi kurabilecekleri gibi ileride kredi açma sözleşmesi kurmayı amaçlayan bir ön sözleşme de yapabilirler. sınırlı ehliyetsizler kanuni temsilcilerinin rıza veya onayı ile sözleşmeyi kurabilirler. Kreditrecht. N. diğer sözleşmeler gibi icap ve buna uygun kabul beyanıyla kredi açma sözleşmesi kurulur. Genel sözleşme kuramı şekil şartına bağlı olmayan sözleşmelerin kurulmasında zımni iradeleri kabul eder. 249. . Genel olarak kabul zamanı sözleşmenin banka tarafından onaylandığı. kredi açma sözleşmesinde esaslı unsurlar krediyi hazır bulundurma ve kullandırma vaadi ve karşılık bedellerdir. s. BK m 22 hükmüne göre buna engel bir durum yoktur.37 yorumlanması sırasında onu bir ön sözleşme veya norm sözleşmesi haline getirebilir99. Kredi açma sözleşmesinin kurulması için tarafların tüm esaslı noktalar üzerinde anlaşmaları lazımdır. Hukuku işlemlerin kuruluşu hakkında Borçlar Kanununda düzenlenen genel hükümler kredi açma sözleşmesine de uygulanır. German Banking Law. HUBNER. bu şekilde açık yazılı bir sözleşme yoksa banka tarafından kısmen dahi olsa kredinin verilmeye başlandığı zamandır.

Bern 1938. hatta kredi açma sözleşmesinin mutlak anlamda bir cari hesap sözleşmesini beraberinde getirdiğini104. BAUMBACH/DUDEN.( Stauder ‘dan naklen ) SCHÖNKE. Aufl. HUBNER. 157.. ) ( Yazar burada kredi açma sözleşmesinin mutlak anlamda bir cari hesap sözleşmesiyle bağlantısı bulunduğunu. 6. Theo. N. Rudolph. garanti verilmesi. Adolf. German Banking Law. ( Stauder’in eserinden alınmıştır.38 kredi sözleşmelerinin kurulması ve yürümesi mümkündür. JW 1934. N. iki sözleşme arasında ayrımın ancak tarafların kararlaştırması halinde mümkün olacağını belirtmektedir. 5. GUHL.323. bir kısım yazar ise ayrı bir sözleşme ve bu konuda bir düzenleme olmasa da süre bitiminden önce kısmi ödemeler yapmak şartıyla. N. s. H) Süreklilik Unsuru Kredi açma sözleşmesinde bankanın asli borcu olan kredi vermenin kullandırılma şekli de tartışma konusu olmuştur. limit dahilinde tekrar eden birbirini takip eden. N. Zürich 1956. 249. HOPT/MÜLBERT. kabul ve aval gibi işlemler bu şekilde zımni iradelere örnek oluştur ancak bu sözleşmelerin kurulmuş olması tarafların zımni iradesi ile bir kredi açma sözleşmesinin sorumluluğu altına girdiklerini mutlak anlamda göstermez. Die Einwirkung der Konkursöffnung auf Krediteröffnungs und Kontokorrentverträge. Die Sicherung des Bankkredits. HUBNER.619. Karşılıksız çekin ödenmesi. KADERLİ. Diss. Bir kısım yazar. kredi kullanımlarının mümkün olacağını süreklilik veya dönerlik olarak adlandırılan bu imkanın kredi açma sözleşmesinin karakteristik özelliği olduğunu.) 104 . 2745 vd. s. Kredi açma sözleşmesi bakımından özellikle bir kredi limitinin belirlenmesi tipik unsur olduğundan kredi alan için bu unsurun ve kredi açma sözleşmesinin varlığını ispat yükü doğar100. 406. s. Das Schweizerische Obligationenrecht. 249. s. 157. HOPT/MÜLBERT. kredi kullandırmanın sözleşmede belirlenen süre ve limit dahilinde bir defada olabileceğini102. bir kısım yazar ise bu imkanın sözleşmede veya sonraki münferit krediler temel alınarak yada onlar verilirken 100 101 102 103 CANARIS. yani tekrar eden talep imkanının hatta cari hesap sözleşmesi niteliğinin kredi açma sözleşmesinin yapısından kaynaklanan bir özellik olduğunu103. German Banking Law. Kredi açma sözleşmesinin varlığı belirlenemezse sorumluluğun kapsamı ve genel şartlar münferit kredi işleminin kapsamına göre belirlenebilecektir101.

N. s. 266 . Sözleşmenin tarafları şekil şartını ispat vasıtası olarak kabul etmişlerse buna aykırılık sözleşmenin hükümsüzlüğü sonucunu meydana getirmez. SCHÄRER/MAURENBRECHER. 33-52. s. 673. 105 STAUDER. Kreditrecht. Kanunda açık bir düzenleme olmadıkça sözleşmenin geçerliliği bir şekle bağlı değildir ( BK m 11 ). V) Sözleşmenin Şekli Kredi açma sözleşmesi diğer isimsiz sözleşmeler gibi kanunda düzenlenmemiştir ve bu sebeple sözleşmenin şeklini belirleyen bir hüküm de yoktur. Belirlenen limit dahilinde farklı türde kredilerin aynı anda alınması ve farklı zamanlarda ödenerek tekrar yararlanılması mümkündür107.. N.. Tekrar eden talep imkanı kredi açma sözleşmesi devamlılık göstermesini sağlayan önemli bir unsurdur. s. 246. HUBNER.1/79. TUNÇOMAĞ. 154. 153.1/79. s. sözleşme belirli veya belirsiz süreli yapılabilir. s. N. STAUDER. s. Dönerlik imkanı müşterinin krediyi geri ödemesi ile sözleşmenin sona ermemesini sağlar. 52. s. 106 107 TEKİNALP. HOPT/MÜLBERT. 1628. 108 EREN. N. HOPT/MÜLBERT.332. German Banking Law.353. her iki halde de kredi alan sözleşme süresi sona erinceye kadar kararlaştırılan krediyi limit dahilinde tekrar kullanıp geri ödeyebilir. s . N. CHRIST. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 875. CANARIS. ihtiyacına göre her seferinde farklı veya aynı türden krediler alabilir. s. TANDOĞAN. German Banking Law. 257. Kredi açma sözleşmesinde bankanın yükümlendiği kredi açma ve kullandırma taahhüdü ve fiilen krediyi kullandırması esasen sözleşmeye süreklilik sağlayan bir niteliktir106. AVANCINI/IRO/KOZIOL. HUBNER.39 düzenlenebileceğini yani tekrar eden talep imkanının kredi açma sözleşmesinin mutlak karakteri ve unsuru olmadığını kabul etmektedir105. 264 vd. s.171 vd. bu durumda sözleşme bu şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz108. bu şekilde kredi kullandırma taahhüdünde süreklilik oluşmaktadır. Taraflar kanunen şekle bağlanmamış bir sözleşmenin geçerliliğini şekle bağlayabilirler.

s. s. 288 hükmünce bir hakkın doğumu. bunun dışında kalan kesin deliller olan. Medeni Usul Hukuku. 111 . 251. German Banking Law. devri. CANARIS. Kreditrecht. Belli tutarda nakdi kredi kullanımlarına izin. tarafların zımni iradesiyle kredi açma sözleşmesinin kurulabileceği kabul edilmektedir110. Şekil şartı ispat bakımından önemli olmakla birlikte sözleşmenin geçerliliğine etkili değildir. 619. N. German Banking Law. HOPT/MÜLBERT. 620. CANARIS. EREN. yemin. HOPT/MÜLBERT. senet kabulleri. 351. Ankara 1997. 109 110 KURU/ASLAN/YILMAZ. Kreditrecht. HUBNER. N. 249. N. değiştirilmesi. s. teminat verilmesi. 156. 156. s. N.40 Kredi açma sözleşmesinin geçerli olarak kurulabilmesi için kanunen bir şekil zorunluluğu yoktur ancak HUMK m. kesin hüküm ve ikrarda kesin delil anlamındadır ve bu hükmün kapsamına girer. HUBNER. bu ispat kuralı fiilen sözleşmelerin senetle yapılması lüzumlu kılmaktadır109. kredi alana belli bir limit dahilinde bir hesap üzerinden kredi tahsisi zımni iradelerle kurulmuş bir kredi açma sözleşmesinin varlığını gösterebilmektedir111. 249. ertelenmesi amaçlı hukuki işlemlerin yapıldıkları zamanki miktar ve değerinin dört yüz milyon Türk Lirasını geçmesi halinde senetle ispat edilmesi lazımdır. Burada söz konusu olan senet kesin delillerin en önemlisidir.

I) Nakdi Krediler Nakdi krediler bankanın müşterisine nakden Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırdığı krediler olup üç şekilde kullandırılabilmektedirler: A) Karz Şeklinde Kullandırılan Krediler Kredi tutarının tamamının bir defada veya kısmi olarak nakdi şekilde ödendiği kredi sözleşmeleridir. bu krediler genel kredi açma sözleşmesine bağlı olarak verilebildiği gibi ayrı münferit sözleşme şeklinde banka müşterilerine verilebilmektedirler. Banka teminatları olarak da adlandırılan banka teminat mektupları. Uygulamada bu tarz verilen krediye sabit vadeli para ödüncü adı verilmektedir. maddede 112 113 KAPLAN. leasing sözleşmesi. Bu tür kredilere Borçlar Kanunu'nun 306-312. HUBNER. 1667. C. Borçlar Kanununda karz akdi 306. ciro kredisi gibi sözleşmeler ise gayrı nakdi kredi sözleşmeleri olarak isimlendirilmektedir112. Ankara. senet ve emtia avansı kredisi sözleşmesi. Banka Sözleşmeleri Hukuku. aval kredisi. 157. faktoring sözleşmesi. 65. German Banking Law. kefalet kredisi. Günümüzde tüketici kredileri genelde bu şekilde verilmektedir. s.41 § 2) MÜNFERİT KREDİ TÜRLERİ Banka kredileri nitelikleri bakımından nakdi ve gayri nakdi şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutulmaktadır. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. Kredi tutarı önceden belirlenen vadede bir defada veya taksitler halinde faizi ile birlikte tahsil edilerek tasfiye edilir. akreditif sözleşmesi nakdi kredi sözleşmeleri olarak kabul edilmektedir. 1996 s. . 1667. kıymetli evrakın ıskontosu ve iştirası için yapılan kredi sözleşmeleri. maddelerinde düzenlenen karz akdi hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmektedir. Bu kredilerin verilmesi banka ile müşterisi arasında bir ticari karz meydana getirmektedir113. s. ERTAN. İbrahim. 127. karz sözleşmesi. ERTAN. s. s.1. Bu sözleşmeler içinde cari hesap sözleşmesi kredisi. kabul kredisi.

( BGB § 488-490). s. Cevdet. RÄNTSCH. Stefan. COESTER. Wolfhard/MICKLITZ. 35/2001.675. Ticari hayatın ihtiyaçları kredi açma sözleşmesine ek olarak. ödünç alan da aynı miktar ve nitelikte şeyi iade etmeyi taahhüt etmektedir114. KÖNDGEN Johannes. bir miktar paranın yahut diğer bir misli şeyin mülkiyetini ödünç alan kimseye nakil ve bu kimse dahi buna karşı miktar ve vasıfta müsavi aynı neviden şeyleri geri vermekle mükellef olur" denmek sureti ile tarif edilmiştir. Armin. Sözleşme eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliği taşır ancak bankaların müşterilerine sabit vadeli para ödüncü şeklinde kredi vermelerine ilişkin sözleşmeler müşterinin faiz ödemesi şartını içerir ve bu da müşterinin karşı edimi olarak kabul edilmekte ve bu sebeple karz şeklindeki kredi sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme haline gelmektedir117. 10/2002. Darlehen. 583. 7. Darlehens und Kreditrecht nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz. s. s. REİSOĞLU. München 2003. § 488 N. 2/2001. JURA. PALANDT/PUTZO. Kredit und finanzierte Geschäfte nach neuem Schuldrecht ( BGB § 488-490). İstanbul 2002. 1642. Das neue Schuldrecht. Kompaktkommenter. 1641vd. m. B) Cari Hesap Şeklinde Kullandırılan Krediler Kredi açma sözleşmesi yaygın bir bankacılık sözleşmesi olarak müşteri ve banka arasındaki genel iş ilişkilerini düzenler ve kapsamına alır. s. 1-7. ( BGB § 488-490) Berlin 2001. Dagmar. 362. BECKER. s. s. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. Kanun'un tarifine göre. 96. karz sözleşmesinde ödünç veren. BKR. 65. bir akittir ki onunla ödünç veren. Klaus/WILLINGMANN. s.. 67. s. onun kapsamında bazı sözleşmelerin yapılmasına neden olmuştur. WM. 312 N. Peter/TONNER. GUGGENHEIM. Kredi açma sözleşmesi ile birlikte YAVUZ. 2 . ödünç verilen şeyin ödünç alana teslimi ile bu şey üzerindeki mülkiyet hakkının ödünç alana geçtiği kabul edilmektedir115. Der Darlehensvertrag. ödünç veren sözleşmenin sona ermesi durumunda sadece şahsi hakka dayanarak bir iade talebinde bulunabilecektir. 312 N. Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler. 386. jan/GÖRİNG. s. 778. PALANDT/PUTZO. 647. s. GRUNDMANN. Ödünç alanın kendisine verilen şeyi tüketebileceği. KÖNDGEN. Karz sözleşmesi hukuki nitelik bakımından borç doğuran ve rızai bir sözleşmedir116. GUGGENHEIM. s. 96. Hans/ROTT. ( BGB § 488-490). s.42 "karz. Anne/RÖCKEN. § 488. bir miktar para veya bir misli şeyin mülkiyetini belirli bir süre için ödünç alana geçirmeyi. KOHTE. 2 117 116 115 114 TUNÇOMAĞ. PALANDT/PUTZO. § 488 N. BECKER. Das neue Schuldrecht. Jürgen/MAİFELD. m. Matthias.

43 kurulan bu sözleşmelerden biri cari hesap sözleşmesi ve bu cari hesaba bağlı olarak tekrar eder şekilde kredi kullandırma şartıdır. s. tekrar eden talep imkânlı kredi işlemlerinin bir uygulama türü olan bu düzenleme. N. s. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. 65. iskonto ve kabul kredisinde de mümkündür. Kredi ifası cari hesap sözleşmesi ve kredi açma sözleşmesinin ifasına hizmet eder ve aynı zamanda bu ifa yöntemi müşterinin borç durumu hakkında bilgi alınmasını kolaylaştırır118. N. 672-673. onun şartlarına uygun olarak verilecektir119. sınırlamaları içeren özel bir muhasebeye dayanır. cari hesap sözleşmesi ise kredi işlemlerinin ifasını özel şekilde düzenler. s. Kredi açma sözleşmesi. Kreditrecht. sadeleştirme imkanına sahip olurlar. BARCHEWITZ. kredi açma sözleşmesine dayanmaktadır. s. 65. 119 118 CANARIS. hukuken kendisinden bağımsız nitelikte olan cari hesap sözleşmesinin temelini oluşturur. Kredi alanın yükümlülükleri ve bunların vadesi esas olarak kredi açma sözleşmesinde düzenlenir ancak kredi açma sözleşmesinin STAUDER. Bu sürekli yenilenen kredi imkânı. 257. uzun zamana yayılmış çok sayıda kredi talebi ve kredi verme şeklinde ifa fiillerinden oluşur. tüm yükümlülükler ifa edildiği sürece. HOPT/MÜLBERT. Dönerli. bu tür tekrar eden kredi işlemlerinden farklı olarak cari hesaba dayanan kredi işlemlerinde işlem ayrılığı yoktur. Kredi açma sözleşmesine dayanan kredi temini işlemleri genelde tek bir ifa ile sona ermez.. 101. Cari hesap sözleşmesi belli dönemlerde denkleştirmelerin yapıldığı. . ödemelerin karşılıklı denkleştirilmesi gibi işlemler temel kredi ilişkisine. Kredi işlemleri cari hesap üzerinde işlemekte ise de ödemelerin sebebi ve kredi verme. kredi alana belli bir limit çerçevesinde tekrar eder şekilde kredi kullanabilme. Taraflar cari hesap sözleşmesi yoluyla kredi açma sözleşmesinin zamana yayılmış tedrici talep ve ifalarını düzenleme. Tekrar eden talep imkânı veren ve kredi açma sözleşmesine bağlı olarak yapılan kredi işlemlerinde her bir talep ve kredi işlemi yeni bir münferit işlem ve bağımsız ifa kabul edilirken. konusunu oluşturan nakdi kredi ise mevcut kredi açma sözleşmesi ilişkisine dayanarak. fazla sayıda birbiri ardınca para talep edebilme imkânı verir. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. 171.

Müşteri nakde ihtiyacı oldukça bu hesaptan kredi çekmek. maddesinde düzenlenen cari hesap tanımına uymadığını. Banka uygulamasında nakdi krediler çok büyük ölçüde cari hesap sözleşmelerine dayanmaktadır. Ancak doktrinde. borçlu cari hesabı olarak adlandırılan. bankaların müşterilerine tahsis ettikleri kredilere ilişkin hesapların Türk Ticaret Kanunu'nun 87.HD.44 devamı halinde cari hesap sözleşmesinde de bu tür düzenlemelerin yapılması mümkündür. 461. karz akdinin varlığının söz konusu olduğuna karar vermiştir120. Kredi müşterisine bir veya birden çok cari hesap açılır. söz konusu kredi verme işleminde kredi müşterisinin banka karşısında alacaklı duruma geçmesinin söz konusu olmadığını kabul etmektedir. 11. 20. Bu görüşü ileri süren yazarlar. Hukuk Genel Kurulu da vermiş olduğu bir kararda banka ile müşterisi arasında hesabı cari şeklinde yapılan sözleşme uyarınca gerçekleştirilen işlemler sonucunda müşterinin hiçbir zaman alacaklı duruma geçmediğini ve bu halde ortada gerçekte bir cari hesap sözleşmesi değil. Yargıtay'ın cari hesapta mutlaka tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak alacaklı ve birbirlerine borçlu olmaları gerektiği şeklindeki görüşü kabul görmemekte ve tarafların bir kredi sözleşmesini cari hesap olarak işletme konusunda iradelerini birleştirmek suretiyle cari hesabın hukuki sonuçlarını kabul etmeleri ve kredi sözleşmesini cari hesap şeklinde çalıştırmaları halinde ortada karz akdinden farklı bir akdin mevcut olduğunu kabul etmek gerektiği savunulmaktadır.10. HGK.1989 286/493.1978 1977/11-213-1978 856. mal. nakit imkanı olduğunda da geri ödeme yapmak sureti ile krediyi kullanır.03. Söz konusu maddenin 2.140 120 . Cari hesabın tarifi Türk Ticaret Kanunu'nun 87. s. Yargıtay. s. cari hesap şeklinde çalıştırılan kredi sözleşmelerinin karz akdi olarak nitelendirilemeyeceğini zira karz akdi çerçevesinde bankanın müşterisine Yarg. fıkrasında ise cari hesap mukavelesinin yazılı olması gerektiği aksi takdirde anılan sözleşmenin geçersiz olacağı düzenlenmiştir. hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan mukaveleye cari hesap mukavelesi denir" şeklinde verilmiştir. V.02. ALTAN. maddesinde "iki kimsenin para. YKD. c.

ancak bu kredi limiti ile birlikte borçlunun faiz. Kreditrecht. komisyon gibi karşı ifaları da dikkate alınacak ve bu borçlunun hesap durumunu gösterecektir. ARSLANLI. bu tür bir ilişkinin uzun yıllar boyunca sürebileceğini belirtmektedirler121. Cari hesap sözleşmesi karşılıklı borçların talep ve ifasının bir tür ertelenme şeklidir. 1963. İstanbul 1960. Kredi verme işlemleri kredi açma sözleşmesinde belirlenen süre dahilinde ifa edilecektir. N. 239 vd. kredi ilişkisi etkilenmeksizin sona erdirilebileceği gibi onunla paralel olarak ta sona erdirilebilir. C. s. Kara Ticaret Hukuku Umumi Hükümler. 85 122 121 STAUDER. Bankaların Cari Hesap Suretiyle İkrazat Mukavelelerinin Hukuki Mahiyeti. TANDOĞAN.45 ödünç verdiği meblağın müşteri tarafından bankaya geri ödenmesi halinde banka ile müşteri arasındaki akdi ilişkinin sona erdiğini oysa tarafların kredi verme işleminin cari hesap şeklinde yürütülmesi konusunda anlaştıkları hallerde müşteri ödünç aldığı meblağı tam olarak geri ödese dahi taraflar arasında yeni bir kredi sözleşmesi yapmaya gerek olmaksızın müşterinin kredi limiti içinde kalmak kaydıyla tekrar kredi kullanabileceğini ve bu şekilde aldığı miktarın zimmet ve hesaba yatırdığı paranın ise matlup olarak kaydedileceğini. BATIDER. Kredi alanın belli bir talep anında faiz ve diğer ücretlerin toplanmasıyla oluşan cari hesaptaki borç durumu sözleşme de belirlenen sınırı aşmış ise bankanın ifa yükümlülüğü ortadan kalkacaktır122. Cari hesapla birlikte sona ermeyen kredi ilişkisi sözleşmede belirlenen süreye kadar devam eder. HOPT/MÜLBERT. S. s. 2. olağanüstü sebeplerle fesih yoluyla. Haluk. 171. Kredi açma sözleşmesinde ifaya yönelik işlemler cari hesap şeklinde işlediğinde de bankanın yükümlülüğü kredi açma sözleşmesinde belirlenen limite göre belirlenecektir.. aynı zamanda hesap durumunu belirler özellikle banka için müşterinin taleplerinin karşılanma durumunu ve talep edebileceği kredi tutarının belirlenmesini sağlar. Olağanüstü sebepler kredi açma sözleşmesinin de sona ermesine sebep olmuşsa artık sona erme tarihinden sonra yeni kredi verme borcu ortadan kalkar. ifa ve karşılık bedeller bağımsız olarak ödenir. s. 257 . 1. Cari hesap sözleşmesi aynı zamanda tarafların karşılıklı taleplerinde uzlaşmanın sağlanmasına yardımcı olur. Halil. Cari hesap sözleşmesi tarafların anlaşması.

para ödünçlerinde belirlenen şekilde kısmi ödeme yapma. aval. bu durumda banka kredi açma sözleşmesi kapsamında. şartları ve 123 124 . karşılama borcu kural olarak senetlerin vadesinde doğar. Olağanüstü sebepler kredi açma sözleşmesinin de sona ermesine sebep olmuşsa artık sona erme tarihinden sonra yeni kredi verme borcu ortadan kalkar Dönüşümlü veya dönerli kredi olarak adlandırılan kredi işlemleri de genelde cari hesaba bağlı olarak kullandırılır. 20. . s. Bankanın borcu. talep edilen kredi tutarları kredi sınırına ulaşıncaya kadar devam eder asli borç olan kredi kullandırma borcu da bu kapsamda devam eder123. eğer sözleşmedeki sınır tamamlanmamışsa ifa ile sona ermez. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. 165. Bu tür kredi işlemlerinde kredi verme borcunun varlığı için kredi açma sözleşmesinde belirlenen kredi sınırının aşılmamış olması lazımdır. kredi alan bu borçlarını vadesinden önce ödemek zorunda değildir. ödemeleri karşılama borcu altındadır. Kredi limitine bağlı olarak açılan kredilerle birlikte müşterinin de karşılık ödeme borcu artacaktır. banka garantileri. ifa ve karşılık bedeller bağımsız olarak ödenir. kararlaştırılan belli bir limit dahilinde tekrar eder şekilde kredi verme borcu altına girer. 76 STAUDER. Kredi talebine bağlı olarak gerçekleşecek kredi temini normal kredi açma sözleşmesinden farklı değildir. s. bu borcun devamı için kredi alan. kredi sınırının aşılıp aşılmadığı bu tutarların düşülmesiyle belirlenir. s. Dönüşümlü kredi işlemlerinde iade ve karşılık ödeme borçlarının ifası her zaman için mümkün olmakla beraber. Kabul ve iskonto işlemlerinde. kabul gibi bankanın üçüncü kişilere karşı sorumluluk altına girdiği kredi işlemlerinde ise bu kredi işlemi sebebiyle uğranılan kayıpları. talebin kabulü. sözleşmede belirlenen sürede. kredi alan tarafından yapılan ön ödeme niteliğindeki kısmi geri ödemeler de hesaba katılır ve kredi borcundan düşülür. sadece kullanmış olduğu kredilerin faiz ve komisyon gibi karşılıklarını ödeme. Geri ödeme veya sorumluluğu karşılama borcu 124 dönüşümlü kredi işlemlerinin devamı için ön şart niteliğindedir . AESCHLİMANN. Banka kredi açma sözleşmesinde belirlenen sözleşme süresi tamamlanıncaya kadar kedi vermekle yükümlüdür.46 Cari hesapla birlikte sona ermeyen kredi ilişkisi sözleşmede belirlenen süreye kadar devam eder.

bununla birlikte kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi niteliği gösteren bir sözleşmedir ve bu tür borç ilişkileri için geçerli olan sürenin tamamlanmasından önce tarafların tek taraflı fesih imkanı da aynı şekilde sözleşmenin sona ermesine neden olur. bir bankanın belirli bir limite kadar. bunlar sadece . değişen ihtiyaçlar karşısında yeniden gözden geçirilmiştir. söz konusu kurallar kanun gücünde yada emredici nitelikte değildir. Kredi alan sözleşme süresinin bitimine kadar karşılık borçlarını ifa ettiği sürece kredi talep hakkına sahiptir. Buna paralel olarak akreditifin uluslararası kuralları. ihracatçıya ödeme yapacağını veya ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeleri kabul veya iştira edeceğini ihracatçıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesi olarak tarif edilmektedir. Ancak.47 sınırlamaları benzer hükümlere bağlıdır. ihracatçıya akreditif açtığı vakit ona karşı akreditif bedelini ödeme yükümlülüğü altına girmektedir. Değişik ülkelerin ticaret ve hukuk sistemlerindeki farklılıklar. Adı geçen kurallar daha ileriki yıllarda ve nihayet 1993 yılında. ithalatçının talimatına dayanarak. C) Akreditif Kredisi Akreditif. Bu kurallar bugün kısaca UCP 500 olarak anılmaktadırlar. Akreditif bankası. Kredi açma sözleşmesindeki üst sınırın tamamlanması halinde dahi kredi alan tarafından yapılacak kısmi ödeme borçtan mahsup edilir ve buna bağlı olarak azalan miktardan üst sınıra kadar olan kısım için bankanın borcu müşterinin iadesi oranında yeniden doğar. Özellikle uluslararası ticarette ödeme yöntemi olarak Ticaret ve Banka Hukuku'nda önemli yeri olan akreditif ne Türk Ticaret Kanunu'nda ne de Borçlar Kanunu'nda düzenlenmemiştir. uluslararası bir ticarette. Borcu azaltıcı nitelikteki ara ifalar sözleşmeyi sona erdirmez ve bankanın belirlenen üst sınıra kadar kredi verme yükümlülüğü devam eder. ulusal bir hukuk sisteminden ziyade. uluslararası kuralların uygulanmasını yararlı ve hatta zorunlu kılmaktadır. Sözleşmenin tamamlanması ancak sürenin dolması ile gerçekleşir. Milletlerarası Ticaret Odası tarafından hazırlanan Akreditifler için Yeknesak Adet ve Tatbikat Kuralları adı altında ilk defa 1933 yılında yayınlanmıştır. belirli bir süre ve belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla.

akreditif metninde taraflar arasındaki sözleşmeden bahsedilmiş olsa da bu bankaları ilgilendirmez ve bankanın yaptığı ödeme. başka türlü anlaşma olmadığı hallerde uygulama alanı bulabilmektedirler125. 431 . TEKİNALP. Akreditif. lehdar mal teslim edecek olan şahıstır.48 taraflarca akreditif sözleşmelerine uygulanmaları konusunda anlaşma yapıldığı. amir ile lehdar arasındaki ilişki bir satış sözleşmesi veya başka bir sözleşme olabilir. 101. ŞANLI/EKŞİ. Bu bağımsızlık 500 sayılı broşürün üçüncü maddesinde belirtilmiştir. akreditifte ödeme yapmak bankanın borcudur. temeldeki hukuki ilişkiden bağımsızdır. amir ve lehdar arasındaki ilişkilerden kaynaklanan talep ve savunmalara tabi değildir. amirin gelen evrakları alıp malları gümrükten alabilmesi için ödeme. Akreditif. 100. s. Akreditif işlemi akreditif amirinin bankasına müracaatı ile başlar. doktrinde hakim olan görüşe göre bir tür havaledir. kabul gibi işlemler. Havale. akreditifte banka ile amir arasında havale yanında vekalet sözleşmesi de vardır. akreditif amiri havale eden. malları yüklediğine dair evrakları kendi bankasına verir ve bu evraklar alıcı durumdaki akreditif amirine gönderilir. akreditif emri vekalet sözleşmesi bakımından bir icap bankanın akreditif açması ise kabul niteliğindedir127. s. havale edilene karşı bir borç yüklemez iken. Akreditif ödeme yöntemi olarak satım sözleşmesi veya diğer hukuki ilişkilerden doğan ödeme yükümlülüklerinin ifası için de kullanılabilir. akreditif bankası havale edilen ve lehdar ise havale alıcısı durumundadır. Akreditifin açılmasıyla taraflar arasındaki ticari sözleşmenin yanında bir de bankacılık sözleşmesi kurulmuş olur. banka akreditif metnini hazırlar ve bunu ihracatçının bankasına yani muhabir bankaya gönderir bu banka ise gelen metni lehdara verir. ancak bu iki sözleşme birbirinden bağımsızdır. kredi veya hesapta bloke etme şeklinde mal bedelini karşılamış olması lazımdır126. s. akreditif bir sözleşme iken havale tek taraflı hukuki işlem yoluyla çifte yönlü yetkilendirmedir. Bütün bu farklara rağmen havale nitelendirmesi işleme katılanlar 125 126 127 ŞANLI/EKŞİ. Temelde benzer nitelikte olmalarına rağmen akreditif ile havale arasında farklılıklar mevcuttur.

akreditif bedeli alıcı tarafından bankaya yatırılıp. muhabir bankanın da lehdara karşı ödeme taahhüdü vardır ve bu sebeple lehdar muhabir bankaya müracaat edecektir131. amir ile akreditif bankası arasında bir görüşe göre eser. satıcı da gerek açık gerekse zımni bir biçimde bu şartları kabul edince akreditif açılmış ve taraflar arasında akdi bağ kurulmuştur. E. bağlantıları açıklığa kavuşturmakta ve akreditif kavram olarak anlaşılmasına yardım etmektedir128. Akreditif esas itibariyle banka aracılığı ve garantisi ile yapılan bir ödeme yöntemidir. Tüm akreditif türlerinde muhabir bankanın akreditif bildirisini göndermesi ile akreditif sözleşmesi oluşur. sözleşmeler arasında ekonomik bağ vardır fakat hukuken birbirlerinden bağımsızdırlar129. dış ilişkide ise akreditif amiri yönünden ifa yardımcısı veya ikame vekil olarak kabul edilmektedir. Akreditif amiri ile lehdar arasında akreditif şartını içeren satım veya eser sözleşmesi temel ilişkiyi oluşturur. bankaca blokede tutularak. 57. Lehdar bakımından akreditif bankası ile muhabir ilişkisi dönülebilir ve dönülemez akreditifte vekalet şeklindedir. s. s. Parçalama kuramına göre ise akreditif çifte yetki veren tek taraflı hukuki işlem olan havaleden farklı olarak her biri ayrı nitelikte sözleşmeler dizisinden oluşur. Akreditif Muamelesi ve Hukuki Mahiyeti. akreditif bedelinin banka tarafından 128 129 130 131 TEKİNALP. Bu görüşe göre. Ankara 1980. Banka ile amir arasında yapılan bu aktin koşulları banka tarafından satıcıya bildirilip. Akreditifin açılması ve bağın doğması sırasında. Teyitli Akreditifte ise muhabir banka akreditif alacaklısının doğrudan borçlusu durumundadır. s. GÖĞER. Akreditif bankasının muhabir bankaya. 432 GÖĞER. .49 arasındaki ilişkileri. diğer bir görüşe göre ise vekalet sözleşmesi vardır. Akreditif akdi banka ile akreditif amiri arasında yapılan bir akittir. 55. 53.. Akreditif ile akreditif kredisi birbirinden farklı kavramlardır. akreditif belgelerinin ibrazı üzerinde satıcısına ödenebileceği gibi. GÖĞER. muhabir bankanın alacaklıya karşı soyut borç taahhüdü yoktur130. akreditif bir banka kredisi değildir. Akreditif bankası ile muhabir banka arasındaki ilişki genel olarak vekalet olarak kabul edilmektedir. s.

Ticari senetler henüz muaccel olmadıkları için bankanın faiz miktarınca kesinti yaparak bedeli ödemesi. komisyon ve diğer masraflar indirilerek bedeli ödenmek yoluyla satın alınır. Alıcı tarafından bu borcun bankaya ödenmesi sonucu akreditif ve akreditif kredisi işlemi tamamlanmış ve sözleşmesel ilişki sona ermiş olur. ALBISETTI/GSELL/NYFFELER. İştirası Şeklinde Krediler İskonto işleminde kredi müşterisinin temlik cirosu ile bankaya tevdi ettiği kıymetli evrak peşin değeri karşılığında satın alınarak nakden veya hesaben ödeme yapılır. D) Kıymetli Evrak İskontosu. bu evraklar bir bankaya verilerek senet karşılığı kredi alınabilir. bu durumda senetlerin vadelerine kadar işleyecek faizleri indirilip bakiye ödenecektir133. Akreditife yabancı olan bu kredi kullandırma işlemi ile alıcının kredi itibarına dayanılarak yapılmış bir işlem söz konusu olmaktadır. s 159. 80. 29. AKYOL. Bu durumda akreditif bedelini açılan krediden karşılayan banka ile akreditif amiri arasındaki ilişkinin temelini kredi açma sözleşmesi oluşturur132. bankaya borçlanmış olmaktadır. s. . GUGGENHEIM. Akreditif işlemi sebebiyle düzenlenen belgeler kredi sağlanmasında kullanılabilir ve kredi açma sözleşmesine konu olabilir. Senet bedeli ile banka tarafından hamile ödenen miktar arasındaki farka da iskonto adı verilmektedir. Bankanın akreditif bedelini ödemesi ile bu kredi tutarında alıcı. bu sözleşmeye göre kredinin akreditif şeklinde kullanılacağı kararlaştırılır. iki işlem arasındaki tek fark iskonto işlemine 132 133 ALICA. s. HUBNER. s. Banka ile amir arasındaki bu kredi ilişkisi banka müşterisine verilmiş nakdi bir kredidir ve banka ile akreditif amiri arasında daha önce yapılmış bir kredi açma sözleşmesine dayanır. 103.50 alıcıya açılacak kredi ile ödenmesi de söz konusu olabilir. s. Bu işleme uygulamada kıymetli evrakın ıskontosu ve iştiraı yolu ile kredi verilmesi denilmektedir. German Banking. Banka Sözleşmeleri. BARCHEWITZ. s. 68. Senet ıskontosu ile senet iştiraı genel olarak aynı işlemi ifade eden kavramlardır. İskonto işlemine konu olan kıymetli evrakın henüz vadesi gelmemiştir ve hamilinden vade farkı isminde faiz. senet hamiline verilmiş bir kredi olarak kabul edilmektedir. 97.

Bu durumda senedin tahsili ödeme yerinde bulunan başka bir banka veya aynı bankanın ödeme yerindeki şubesi tarafından yapılır. Satım sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eden yazarlar. diğer bazı yazarlar ise bu işlemin bir ödünç yada atipik bir ödünç sözleşmesi olduğunu ileri sürmektedirler. TEKİNALP. bu gibi işlemlerde bankanın henüz vadesi gelmemiş bir ticari senedin kendisine ciro edilmesi karşılığında senette yazılı tutardan vadeye kadar olan faizi.51 konu senedin keşide ve ödeme yerinin aynı şehirde olması. Karz sözleşmesinin aksine senedi iskonto ettirenin aldığı parayı iade yükümlülüğü yoktur ve ödenmeyen senetlerin satıcıya iadesi işlemenin satım sözleşmesi olma niteliğini değiştirmez . söz konusu işlemi. 347. öte yandan iştira işlemine konu senedin keşide ve ödeme yerlerinin ise birbirinden farklı yerler olmasıdır134. ALTAN. I/2 s. Banka. 97. . I/2 s. s. kıymetli evrakın banka tarafından iktisap edilmesinin bu evrakın banka tarafından satın alınması niteliğinde olduğu görüşünden hareketle satım sözleşmesi olarak kabul etmekte. Yazarlardan bir kısmı. Öğretide. GUGGENHEIM. bankanın evrakı ciro edene müracaatının ancak senet bedelinin senedin asıl borçlusundan tahsil edilememesi durumunda söz konusu olacağını ileri sürmektedir135. s. her ne kadar banka senedi iskontoya veya iştiraya arz eden kimseye bir kredi tahsis etmekte ise de. 134 135 136 TANDOĞAN. s. s. 55. banka iskonto ve iştira ile müşterisine kredi sağlaması işlemin satım sözleşmesi olması özelliğini değiştirmez ve sözleşmeye karz niteliği vermez. burada senedin cirosu karşılığında kendisine para ödenen kişinin vadede bu parayı geri ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını. Senedin bankaya devrinin sebebi ifadır ve senet rehin olarak verilmemiştir. 347. iskonto yada iştira işleminin hukuki niteliği hakkında başlıca iki farklı görüş mevcuttur. tarafların bu konuda anlaşmaları vardır136. bunun gider vergisini ve iştira söz konusu olan durumlarda muhabere masraflarını indirerek kalanı senedi ciro edene ödediğini. 347 TANDOĞAN. bu hususun yapılan işlemin kıymetli evrak alımı mahiyetini değiştirmeyeceğini ve ona karz niteliğini vermeyeceğini.. TANDOĞAN. YÜKSEL. s. Kredi Açma Sözleşmesi. 98. 362 vd. I/2. s.140. GUGGENHEIM.

Menkul rehinlerinde ise hayvan rehni hariç. senet. işlemin ağırlığını satımın değil. Alman ve İsviçre Hukuklarında baskın görüş kıymetli evrakın ıskontosu veya iştiraı işleminin hukuki niteliğinin satım sözleşmesi olduğu yönündedir. 955 hükmünce yazılı yapılır ve eğer alacak senede bağlı ise bu senet teslim edilir. nama yazılı olanlarda temlik ve teslim ve hamile yazılı olanlarda sadece teslim yeterlidir. mal veya senede bağlı olabileceği gibi böyle bir bağlılık olmayabilir. 57. iştira işleminin ödünç ya da atipik bir ödünç olduğu görüşünü savunanlar ise.361. satım sözleşmesi görüşünün. Bu durumda bankanın amacı senetleri satın almak değil kredi alana sağladığı kredi karşılığı komisyon ve faiz almaktır137. iskontonun kredi olma özelliğini açıklayamadığını. İskonto ve iştira işlemini alacağın temliki olarak nitelendiren görüşler de mevcuttur. II. Senet ve emtia karşılığı kredide iskonto ve iştiradan farklı olarak bankaya rehin verilen doğan alacağını temin amacıyla rehin hakkı vardır138. Burada bir rehin işlemi vardır ve bu işlem rehnin konusuna göre değişiklik gösterebilir. TEKİNALP. s. 315. Kredi Açma Sözleşmesi. YÜKSEL. emre yazılı kıymetli evrakta rehin cirosu ve teslim.52 İskonto. bunlar üzerinde bankanın kredi sözleşmesinden 137 138 TUNÇOMAĞ. s. E) Senet ve Emtia Karşılığı Krediler Kredi açma sözleşmesine dayanan bir kredi ilişkisinde banka bir alacağın rehni yoluyla da kredi kullandırabilir. emtia veya alacağın mülkiyeti kredi alanda kalır. bankanın bir senedi satın alarak müşterisine kredi vermesinin mümkün olmadığını. alacak bir kıymetli evraka. s. Senede bağlı olsun veya olmasın alacağın rehni TMK m. rehin verilen menkul malın rehin alana teslimi şarttır. . kredi vermenin oluşturduğunu ve bankanın senetleri ifa yerine değil ifa uğruna aldığını ve bu nedenle bedeli asıl borçludan tahsil edilemeyen senetlerin bu senetleri bankaya ciro eden banka müşterisine geri döndüğünü ifade etmektedirler.

aval.53 Senet veya emtia rehni karşılığı kredide. YÜKSEL. müşterinin kişiliğinden çok rehin konusunun niteliği önemlidir ve verilen kredinin bu malın satışı yoluyla geri alınabilmesi öncelikle dikkate alınır140. kredinin hukuki niteliği ise ödünç sözleşmesi olarak kabul edilmektedir139. bu teminat ilişkisinin hukuki niteliği rehindir. fiyatları kararlı ve paraya çevrilmesi kolay ürün ve emtianın rehni karşılığında açılan bir kredidir.25. 957). rehin senedi ciro ve teslim yoluyla devredilebilirler ve temsil ettikleri mallar taşınmadan satışları. Bankacılık. kefaletleri. Kredi açma sözleşmesi kapsamında kullanılan senet veya emtia karşılığı kredi genelde cari hesap şeklinde kullandırılmaktadır ve bu şekilde kredi alan kredi limitine kadar kullandığı krediyi iade edip ihtiyacı olması halinde tekrar kullanabilmektedir141. s. Emtia karşılığı kredi zamanla değeri eksilmeyen.25. s. Rehin konusu mal bankaya ait bir depoda olabileceği gibi. s. Umumi mağazaların makbuz senedi. gayrı nakdi krediler olarak bankalar tarafından verilen teminat mektuplarını. umumi mağazalara bırakılması mümkündür. rehinleri mümkün olur (TMK. müşterisi ile hukuki bir ilişki içinde olan üçüncü bir şahsa. m. ALICA. II. Teminatlı kredilerde kredi tutarı değerli bir şeyle güvence altına alınır ve kredi tutarının belirlenmesinde teminat konusundaki değer düşmelerine karşı marj isimli belli bir pay hesaplanır. müşterisinin bu hukuki ilişki sebebiyle söz konusu olan borcunu yerine getirmemesi halinde doğacak zararı tazmin etmeyi garanti ettiği hallerde banka müşterisi lehine bir kredi tahsis edilmiş olduğu kabul edilmektedir. ciro ve kabulleri saymıştır. Bankanın bir para ödemesi 139 140 141 ALICA. Bankanın. kredi ile birlikte bir teminat ilişkisi de vardır. gayrı nakdi kredi kavramına geniş bir anlam verilmiştir. . 553. kredi alana ait deponun kiralanması. üçüncü kişiye tevdii.Gayri Nakdi Krediler Bankacılık Kanunu. Bu işlemler tahdidi olmayıp.

kabul eden muhatap gibi sıfatlardan veya soyut bir borç ikrarından doğabilir144. . TEKİNALP. bu bir borçlar hukuku sözleşmesi veya hazineye karşı bir ödeme yükümü içeren kamusal ilişki olabilir. 371. s. kredi alan müşteri bankaya müracaat ederek komisyon karşılığında kendisi ile sözleşme yapacak kişinin çekindiği bir riskin gerçekleşmesi halinde yüklendiği borcun veya meydana gelecek zararın tazminini garanti etmesini istemektedir.54 yapmadan müşterisine sağladığı bu kredi gayrı nakdi kredi olarak ifade edilmektedir142. s. Kredi alan müşteri ile alacaklı yani sözleşmenin diğer tarafını oluşturan kişi arasındaki ilişki temel ilişkiyi oluşturmaktadır. Gayri nakdi krediler üçlü bir ilişkiyi içermektedirler. Gayrı nakdi kredilerin uygulamada en yaygın olarak görülen şekilleri. garanti sözleşmeleri kapsamında olduğu kabul edilen banka teminat mektupları. bankanın müşterisinin keşide ettiği bir poliçeyi kabul etmesi. Bu ilişki kefalet ya da garanti sözleşmesi şeklinde olabileceği gibi kambiyo senedinde yer alan hamil. s.367 TEKİNALP. ciranta. poliçe veya bonoya değer kazandırmak için bunları ciro edip ciro zincirine katılması. 142 143 144 TEKİNALP. Bu ilişki içinde bankanın risk gerçekleşmesi halinde yapacağı ödeme için müşterisine başvurduğunda ödediğini geri almasını sağlayan karşı garanti şeklinde bir teminat sözleşmesine de yer verir143. aval veren. bankanın müşterisi lehine kefalet vermesi. Banka ile kredi müşterisi arasındaki ilişki ise karşılık ilişkidir. Bankanın müşterisi ile ilişkiye giren kişi ancak o risk banka tarafından üstlenilirse müşteri ile sözleşmeyi belirlenen şartlara göre yapabilecektir. Banka ile temel ilişkideki alacaklı arasındaki ilişki ise teminat ilişkisi olarak adlandırılır. 370. Bu ilişki aynı zamanda bir kredi açma sözleşmesine dayanan bir kredi tahsisini de içerir. müşterisinin bir poliçe veya bonodan doğmuş sorumluluğuna aval vermesi işlemleridir.

s. Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları.32 vd. AKYOL. ŞANLI/EKŞİ.. 128. Bu şekilde garanti veren lehine teminat mektubu düzenlenen kişi olabileceği gibi başka bir banka da olabilir. Banka Sözleşmeleri.205. s. ŞANLI. banka teminat mektubu vermekle ilerde doğması muhtemel bir riski üstlenmektedir fakat herhangi bir fiili ödemede bulunmamaktadır145.207. 7. . BARCHEWITZ. Banka teminat mektubu. 146 147 148 145 BARLAS.143. Cemal /EKŞİ. s. s. İstanbul 1986. Teminat mektubu bankayı maddi bakımdan bir risk altına sokmaktadır. REİSOĞLU. teminat mektubunu düzenleyen banka ile aralarında bir kontrgaranti sözleşmesi yapılır148. s. Karşı garanti veren bir banka ise.10. Banka ile lehine gayrı nakdi kredi verilen müşteri arasındaki hukuki ilişkiyi belirleyen sözleşmeye uygulamada kontrgaranti sözleşmesi adı verilmekte ise de.55 A) Teminat Mektubu Kredisi Banka tarafından bir müşterinin borcu için o müşteri lehine bir üçüncü şahıs olan alacaklısına hitaben teminat mektubu düzenlenmesi. Bankalar bu şekilde belirli bir işin gerçekleşmesini veya bir malın teslimini muhataba taahhüt eden müşterisinin önceden belirlenen şartlara uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi halinde belirli bir miktar parayı muhataba ödemeyi taahhüt ederler. Uluslararası Ticaret Hukuku. Bu durumda bankanın karşı garanti ( kontrgaranti ) alması söz konusudur. Nami. Bankaya üstlendiği bu riske karşı lehine teminat verdiği kişi tarafından ayni yada şahsi teminatlar verilebilir. lehine teminat mektubu verilmesini talep eden kişinin banka ile DOĞAN. 81. Nuray. Vahit. Seza. Ankara 1983. s. Ankara 2002. s. o müşteriye bir gayrı nakdi kredi açılmasını ifade etmektedir. İstanbul 2000. bu riskin ileride gerçekleşip gerçekleşmeyeceği başlangıçta belli değildir. ALTAN. Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Teminat Mektupları Kontrgarantiler. s. Banka borçlunun üzerine aldığı edimi sözleşme hükümlerine göre yerine getirmezse muhatap alacaklının talebi ile ayrıca bir hükme lüzum olmadan mektupta yazılı tutarın alacaklıya ödenmesi taahhüt edilmektedir147. doktrinde. teminat veren banka ile teminat alan muhatap arasında kefalet veya garanti niteliğinde veya karma nitelikte bir garanti ilişkisi oluşturur146. Banka Teminat Mektupları.

Ancak doktrinde. lehdara bir işin verilmesi kolaylaşır.. HD. Yargıtay ise vermiş olduğu bir kararda garanti sözleşmesinin tanımını. 906 sayılı kararı .56 imzaladığı sözleşmeyi kontrgaranti sözleşmesi olarak nitelendirmenin doğru olmadığı. garanti veren. Banka teminat mektubu ilişkisinde kural olarak üç tarafın menfaati vardır. Banka teminat mektuplarının hukuki niteliği doktrinde uzun süre tartışılmış ve 1969 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı ile banka teminat mektuplarının garanti sözleşmesi niteliğinde oldukları kabul edilmiştir. bir kimsenin fer'i olmayan bir mukavele ile başkasına bir teşebbüsün belirli bir sonuca ulaşacağını garanti etmesi. Garanti mukavelesi. garanti verenin bağımsız bir taahhütle üzerine aldığı sözleşme olarak tanımlanmaktadır. 149 Yarg. bankanın teminat mektubu vermesiyle lehdarın itibarının yerini bankanın itibarı alır. “garanti sözleşmesi. Teminat veren banka ise bunun karşılığında komisyon almaktadır. şeklinde tarif edilmiştir. maddesindeki düzenlemenin garanti sözleşmeleri bakımından yeterli olmadığı ileri sürülmekte ve Kanun'un özel kısmında yer alacak maddelerle garanti mukavelesinin tanımının verilmesi ve garanti alan.02. 346 K. 11. gerçekte bir kimsenin kendi borcunu ödeyeceğini ayrıca garanti etmesinin bir teminat oluşturmayacağını. bir kimsenin başkasını belli bir hareket tarzına yöneltmek amacıyla bu hareket tarzından o kişi için doğacak tehlikeleri kısmen veya tamamen üzerine alması borcunu doğuran bağımsız nitelikte bir sözleşmedir" demek suretiyle vermiştir149. aralarındaki benzerliklere rağmen. garanti alanın belli bir davranışa yönelmesinden veya kendisiyle borç ilişkisine girdiği bir üçüncü kişinin edimini yerine getirmemesinden doğan zarar tehlikesini. maddesinde yer alan başkasının fiilini taahhüt kurumu ile benzer nitelikte olduğu kabul edilmektedir. bu durumda ancak bankanın müşteriye rücu imkanını düzenleyen bir gayrı nakdi kredi sözleşmesinin mevcut olduğu savunulmaktadır.1979 t. 27. Söz konusu kararda garanti sözleşmesi ise. Garanti sözleşmesinin Borçlar Kanununun 110. edimi temin edilen arasındaki ilişkinin ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. E. taraflardan biri lehine teminat verilen lehdardır. Borçlar Kanunu'nun 110.

Banka kefalet 150 151 152 153 ŞANLI/EKŞİ. . s. s. BARCHEWITZ. s. 208. bankaca talep halinde teminat bedelini kısmen veya tamamen yatırmayı taahhüt ettiğine dair hükümler konmaktadır. Standart kredi açma sözleşmelerinde müşterinin. BARLAS. ŞANLI/EKŞİ. Teminat mektubunun muhatap tarafından kabulü ile lehdar taraf olmamakla birlikte. Teminat mektubu ilişkisinde üç tarafın menfaati olmakla beraber teminat ilişkisinin iki tarafı vardır. 128.. 207. s. Teminat mektuplarında banka müşterisinin önceden bedeli nakit olarak yatırması karşılığında düzenlenmesi de mümkündür. 39. 41. taraflar taahhüt altına giren banka ile garanti alan durumundaki muhataptır. Teminat mektubu lehdarın karşı garantisine dayanarak ve onun talimatıyla düzenlenir ancak bu ilişkiden kaynaklanan teminat ilişkisi banka ile muhatap arasında meydana gelmektedir ve bu sebeple lehdar teminat ilişkisine taraf olmaz151. s. Kredi açma sözleşmesi. Burada da söz konusu olan bir gayri nakdi kredi işlemidir. ALICA. bu sözleşme ile muhataba banka tarafından şahsi teminat verilmesi genellikle banka ile lehtar durumundaki müşteri arasında daha önce kurulmuş bir kredi açma sözleşmesine dayanır153.57 teminat mektubu paraya çevrilse bile karşı garantiden ödediği tutarı geri alması mümkündür150. B) Kefalet Kredisi Bankanın müşterisine kefalet kredisi vermesi ile banka tarafından müşterisinin borcu için bir üçüncü şahsa kefalet verilmesi kastedilmektedir. BARLAS. s. Lehdar teminat mektubu ilişkisinin tarafı değildir ancak edimi veya fiili taahhüt edilmiştir. 28. s. kredi alan müşteri ile kredi veren banka arasında teminat mektubu verilmesi şeklindeki kredi ilişkisinin akdi çerçevesini belirler. Teminat mektubu verilmesi bir banka hizmeti olmanın yanında aynı zamanda kredi açma sözleşmesinin konusunu oluşturabilecek kredi işlemi niteliğindedir152. 8 vd. ALICA. lehdar taahhütlerini yerine getirmezse oluşacak zararlarını banka teminat mektubunu paraya çevirerek karşılayabilecektir. Teminat verilen muhatap alacaklı için ise teminat verenin bir banka olması önemli bir güven unsurudur.

ona halef olur. Kefalet kural olarak ivazsız ve tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. ona yabancı niteliktedir. 398 . s. Garanti sözleşmesi ile kefalet birbirinden farklı kavramlardır. Kefilin borcu tazminat borcu olduğu için para ile ölçülebilen tüm borçlara. garanti veren için bu tarz bir kanuni halefiyet söz konusu olmayacaktır. II. garanti sözleşmesinde ise garanti verenin üçüncü şahsa ait defileri ileri sürme hakkı bulunmamaktadır.99. banka alacaklının borcun yerine getirilmesinden beklediği menfaati yani ifa edilmemeden doğan müspet zararı tazmin edecektir154. TEKİNALP. Asıl borçlu olan kredi alan müşteri borcunu ödemezse. ancak ivaz kararlaştırılmasına bir engel yoktur. Kefil asıl borçluya ait bütün def ileri alacaklıya karşı ileri sürebilir. Kefalet akdi daima geçerli bir temel borç ilişkisinin varlığına ihtiyaç duymasıdır. Banka tarafından teminat mektubu başlığı ile verilen gayrı nakdi kredinin garanti sözleşmesi mi yoksa kefalet mi olduğu hususunun dikkatle değerlendirilmesi gerekecektir. Bankalar kefaletlerini aynen teminat mektuplarında olduğu bir komisyon karşılığında verirler ve bu komisyon asıl borçludan yani kredi müşterisinden alınır156. 397 TEKİNALP. Geçerli bir borcun varlığı ve yazılı bir şekilde yapılma. Kefil yerine getirdiği borç oranında alacaklının yerine geçer. maddeleri arasında yer almaktadır. Garanti sözleşmesinde ise garanti verenin borcu temel borç ilişkisinden bağımsızdır. kefalet sözleşmesi Borçlar Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiştir. 154 155 156 TANDOĞAN. s. Ayrıca kefil. s. asıl borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde kefil asıl borçlunun borcunu değil kendi borcunu ödemiş olur. ödeme nispetinde alacaklının haklarına kanunen halef olurken.58 sözleşmesi ile asıl borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde alacaklıya karşı sorumlu olmayı kabul etmiştir. Kefilin borcu tazminat borcu niteliğindedir ve asıl borç ile özdeşlik göstermez. Garanti sözleşmesinden farklı olarak. Her iki sözleşme arasındaki en önemli fark kendisini kefalet sözleşmesinin garanti sözleşmesinin aksine fer'i nitelikte olmasında gösterir. Kefalet kredisi uygulamada en çok müşteri lehine teminat mektubu verilmesi şeklinde kullanılmaktadır. Kefalet sözleşmesine ilişkin hükümler Borçlar Kanununun 483-503. yapma ve yapmama borçlarına kefil olunabilir155.

borcun niteliği. s. diğer bir ifade ile ona nakit ödemesinde bulunmamaktadır. Bankanın kabulü gibi birinci sınıf bir kabule sahip müşteri. s. poliçenin vadesinden en geç bir gün önce poliçe bedelini kabul bankasına yatırır. N. sürenin dolması. Kefalet. Öğretide.59 alacaklının ve borçlunun adlarının belli olması yani sorumluluğu yüklenilen borcun ferdileşmesi.658. CANARIS. C) Kabul Kredisi Kabul kredisinde banka. BARCHEWITZ. Banka Sözleşmeleri. GUGGENHEIM. 97. müşterisine bir para elde etme imkanı tanımış olmaktadır. ihtar ve fesih giderlerinden sorumludur. 401. 398 TEKİNALP. takip. s. ifanın borçlunun kusuru olmadan imkansız hale gelmesi. 106. asıl borçlunun değişmesi. Sorumluluk kredisi olarak da ifade edilen kabul kredisi bu yönü itibariyle gayrı nakdi krediler arasında yer almaktadır. 400. asıl borcun ödenmesi. s. s. 82. Bu yolla banka. taraflarca kararlaştırılan bedeli içeren poliçeyi kendi üzerine çekmesine müsaade ve bu poliçeyi kabul etmeyi taahhüt etmektedir159. TEKİNALP. s. müşterisinin. TEKİNALP. GUGGENHEIM. müşterisine nakden bir satın alma gücü sağlamamakta. 401. Ancak alacaklının dava giderlerini isteyebilmesi için kefilin kendisine dava açılmasını önleyebilmesi amacıyla ona yeterli zamanın verilmesi. Müşteri. sebep ve kapsamının kefalet senedinde gösterilmesi sorumlu olunacak üst limitin belli olması kefaletin geçerlilik şartlarıdır157. Kefil asıl borçtan başka borçlunun kusur ve temerrüdünün bütün kanuni sonuçlarından dava. kabul kredisinin hukuki niteliğinin iş 157 158 159 160 TEKİNALP. alacaklı ve borçlu sıfatlarının sona ermesi. s. 97. Banka da poliçe hamiline bedeli ödemek suretiyle kambiyo ilişkisine son verir160. . asıl borcun ortadan kalkması. Banka. ifa amacıyla alacaklısına da verebilir. alacaklının lüzumlu ihtarları yapmış olması lazımdır. senedi başka bir bankada iskonto ettirebileceği gibi. Cezai şart gibi sözleşmeden doğan yükümler ise ancak kefil tarafından ayrıca yüklenilmişse ona karşı ileri sürülebilir. s. sözleşme ile tanınan feshi ihbar imkanının kullanılması ve diğer kanuni sebeplerle sona erer158. AKYOL.

402 . sadece sorumluluk altına girmektedir.658 vd. E) Ciro Kredisi Ciro kredisinde banka. TEKİNALP. Bu durumda da banka müşteri lehine gayrı nakdi kredi vermiş olmaktadır. cirosunu koymakta ve böylelikle ciro zincirinde yer alıp sorumluluk üstlenmektedir. bunun ancak aval hükmünde kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. ALTAN. Aval kredisinde. müşterisinin keşide ettiği veya ciranta yada kabul eden muhatap olarak kambiyo sorumluluğu yüklendiği senede. s. Banka ile müşteri arasındaki kredi ilişkisi ise genel kredi açma sözleşmesi hükümlerine tabi olacaktır. s. bankanın avalden doğan yükümlülüklerine bu maddeler uygulanacaktır. bankanın poliçe üzerine avalini alan müşteri o senedi kolayca iskonto ettirebilmekte veya onu ifa amacıyla devir edebilmektedir163. Türk Ticaret Kanunu'nun 703. Aval.143 CANARIS. Bankanın da sorumluluk altına girdiği böyle bir senedi müşteri kolayca değerlendirebilmektedir. N. s. Doktrinde. D) Aval Kredisi Aval kredisinde banka kredi alana nakit ödeme yapmamakta. Türk Ticaret Kanunu'nun 612-614. poliçe hamiline. maddeleri arasında düzenlenmiştir. BARCHEWITZ. N. sadece garanti vermek amacıyla yapılmış olan cironun temlik fonksiyonuna sahip olmadığı ve bu nedenle geçersiz olacağı. Aval. maddesi de hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan cironun geçerli olacağını. Buna göre. haklarını elde edebileceği hususunda ek bir teminat teşkil etmektedir. müşterinin karşılığı sağlayacağı ve masrafları ödeyeceğine ait borcuna ise vekalet sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerektiği savunulmaktadır162. Ancak baskın görüş garanti cirosunu geçerli kabul etmektedir. cirantanın müracaat 161 162 163 CANARIS. 107. bu durumda her ne kadar ciro temlik fonksiyonunu haiz olmasa da.662.60 görme sözleşmesi olduğu baskın görüştür161. Bankanın poliçeyi kabul edeceğine dair yükümüne eser.

06. Yargıtay 11. E.88/6711. .61 borçlusu haline geleceğini düzenlemektedir.89/4001 sayılı kararı da aynı yöndedir.1989 tarihli. K. Hukuk Dairesi'nin 30.

s. COESTER. § 488 N. bu görüşü savunanlara göre kredi açma sözleşmesi de aynen Pactum de mutuo dando gibi ödünç verme borcu doğurmaz. 1641. Kural olarak karz eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. m. BECKER. ( BGB § 488-490) . s. s. 362. s.62 § 3) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ I) Karz ( Ödünç ) Sözleşmesini Esas Alan Görüşler Kredi açma sözleşmesi ile Roma Hukukundan yaygın olan Pactum de mutuo dando arasında benzerlik bulunur. 2 166 . 67. s. PALANDT/PUTZO.675. BERGER. 1. RÄNTSCH. Banka Hukukunun Esasları s. 354. müşteri de önceden belirlenen şartlara göre geri ödemeyi taahhüt etmiştir. ödünç verenin bir miktar para yada diğer bir misli şeyi ödünç alana verdiği. bu sözleşmede bir kişi diğerine belirli bir tutarda ödünç para vereceği konusunda taahhüt altına girmektedir164. (BGB § 488-490). bu sebeple rızai bir sözleşmedir166. ödünç alanın da buna karşılık miktar ve nitelik olarak eşit. Aşağıda bu görüşler ayrıntılı olarak incelenecektir. Bir kısım yazara göre ise kredi açma sözleşmesi bir ödünç sözleşmesidir. Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların anlaşması yeterli olup. s. KOHTE/MICKLITZ/ROTT/TONNER/WILLINGMANN. 12. ( BGB § 488-490). KÖNDGEN. 164 165 TEKİNALP. aynı neviden şeyleri geri verme borcu altına girdiği bir sözleşmedir165. konu bir ödünç sözleşmesi kurmaktır ve bu sebeple ön ödünç sözleşmesidir. bu sözleşme ile banka bir miktar paranın mülkiyetini müşteriye geçirmeyi. A) Ödünç Sözleşmesi Görüşü Karz sözleşmesi. 312 N. s. YAVUZ. sözleşme konusunun ödün alana devredilmesi gerekli değildir. 647. GRUNDMANN. 583. Roma Hukukunda Pactum de mutuo dando ödünç verme borcu doğurmayan bir sözleşmedir.

Bu sebeple kredi açma sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen ve rızai bir karz sözleşmesidir171. ödünç sözleşmesinde ödünç veren para veya misli bir şeyi ödünç alana geçici olarak verme borcu altına girmektedir. Ödünç sözleşmesi taraftarlarına göre. ( TEKİNALP.63 ödünç veren.s. RÄNTSCH/MAİFELD/GÖRİNG/RÖCKEN.Kaynaklar. Frankfurt 2002. s. FEYZİOĞLU. Borçlar Hukuku. 362. Karz sözleşmesi kural olarak ivazsız sözleşmelerdendir. HASLER. HUGHES/MACDONALD. Giriş. BGE. Nami . iskonto. İstanbul 2002. cari hesap. 123. İnternational Banking. OĞUZMAN. Dirk . 20. kabul ve teminat kredilerinin ön sözleşmesi niteliğindedir. s. 762.585. Ödünç sözleşmesi kazandırma sebebi bakımından ödünç verenin taahhüdünü yerine getirmek için yaptığı ödeme ile ödeme sebebine ( causa solvendi ). HONSELL. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Kreditvertrag. 396 da ödünç benzeri şeklinde ifade edilmiştir. GUHL/MERZ/KUMMER. 307/2 ) karz sözleşmesi ivazlı olabilmektedir168. ancak adi muamelelerde sözleşme ile faiz kararlaştırılması durumunda. Frankfurter Handbuch zum neuen Schuldrecht. N. 171 170 169 . kredi açma sözleşmesinin kuruluşu. Bu sebeple karz sözleşmesinde tarafların borçları karşılıklılık içinde olmamaktadır167. s. Ankara 1999. 36 II 529.Temel Kavramlar. ödünç konusunu geri verme borcu ödünç konusunu teslim aldıktan ve bu şekilde mülkiyetini kazandıktan sonra ortaya çıkar. Özel Borç İlişkileri. s. Medeni Hukuk. 236. SCHIMMEL. s. s. 4. 255 dn 7 den naklen. kredi alan ise bunun karşılığında faiz ve komisyon gibi ücretler ödeme borcunu yüklenmektedir170. s. Roland/BUHLMANN. Bu görüş özellikle son dönem yazarlarınca kabul edilmemektedir. Kemal/BARLAS. m. bir miktar para ödüncü borcudur. ticari muamelelerde kanun hükmü gereği faiz alınması durumunda ( BK. ancak bir kredi açma sözleşmesinde tarafların 167 168 YAVUZ. Kredi açma sözleşmesinde banka bir miktar para ödüncü verme borcu altına girerken. ödünç konusunu sözleşmenin kurulması ile birlikte mülkiyetini geçirme ve teslim borcu altına girer. ( mutlak anlamda para ödüncü olmasa da uluslararası bankacılık uygulamalarında konu ağırlıklı olarak bir miktar paranın ödünç alana verilmesi şeklinde nakdi krediler olması sebebiyle bir tür ödünç olduğu ve ona ilişkin hükümlere tabi olacağından bahsetmektedirler. ödünç verenin iade isteme konusunda bir alacak hakkı kazanma amacı bakımından alacak sebebine ( causa credendi ) dayanır169. M.( ARAL. İsviçre Federal Mahkemesi de bazı kararlarında sözleşmeyi karz olarak kabul etmiştir. s. içeriği ve taraf iradeleri incelendiğinde sözleşmenin asli konusu.) BAUMBACH/ DUDEN. s. buna karşılık ödünç alanın. Banka Hukukunun Esasları.). yazarlara göre kredi açma sözleşmesi. 433. BT. PIKART. Fahrettin . s. 98 vd. 316’dan naklen ).ALLEN. 406. WM 1958. N. . 1294.

172 PALANDT/PUTZO. 312 N. sözleşmenin konusunu oluşturan ve bir tür satış sözleşmesi olarak kabul edilen iskonto işlemlerini yada kredi alana karşı hiçbir şekilde bir nakit devrini içermeyen ancak banka tarafından kredi alan lehine üçüncü kişilere karşı garanti verilmesi borçlarını içeren. kredi açma sözleşmesinin kapsamına. § 488 N. HOPT/MÜLBERT. 10. Kreditrecht. Kreditrecht. 245. N. BECKER. s. halbuki bu tür kredi işlemleri uygulamada kredi açma sözleşmesine bağlı olarak yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. s. 10. s. I/2 s. iş görme ve garanti sözleşmelerine ait unsurları içerir onların çerçevesini oluşturur ve birbirini takip eden farklı kredi işlemlerinin yapılmasını sağlar. TANDOĞAN. 312 N. limit dahilinde paranın yeniden bir çok defa çekilip yatırılma imkanı kararlaştırılabilmektedir. 99. 3. 174 173 TANDOĞAN. ayrıca nakdi kredi verilmesi taahhüdünü içeren kredi açma sözleşmesinin konusu karz sözleşmesinden farklı olarak sadece bir miktar paranın ödünç olarak verilmesidir174. Halbuki kredi açma sözleşmesi asli olarak kredinin açılması ve kredi alanın talebine kadar hazır bulundurulması borcunu içerir. 60. sorumluluk üstlenilmesi konulu nakdi olmayan kredileri dahil etme imkanı olmayacaktır. BECKER. . satım. STAUDER. m.64 yükümlülükleri çok daha fazla ve nitelikleri farklıdır172. GUGENHEIM. AESCHLİMANN. m. N. kredi alan tarafından kullanılan para geri verilince sözleşme sona ermemekte. 332. Ödünç sözleşmesinde olamayacak şekilde farklı. HOPT/MÜLBERT. 614. Bu durumda. garanti verme vaatleri olabileceği gibi. CANARİS. 244. I/2 s. sadece bir ödünç sözleşmesinin varlığı kabul edilecek olursa. Kredinin hazır bulundurulması ve diğer hizmet edimleri incelendiğinde kredi açma sözleşmesinin kapsamını sadece verme “dare” değil yapma’ya “facere” ilişkin borçlarından kredi açma sözleşmesinin konusunu oluşturduğu görülür173. Kredi açma sözleşmesinde karzdan başka kefalet. bu yönüyle geniş anlamda bir iş görme sözleşmesidir. sözleşmede belirtilen sürede ve belli bir limit dahilinde çok sayıda kredi işlemi yapılmasına imkan verir.24. N. Ödünç sözleşmesi görüşünün kabulü halinde kredi açma sözleşmesi sadece bir miktar paranın verilmesi borcunu içeren kısıtlı bir sözleşme olacaktır. 332.

banka için yeknesak. Basel. ancak ifa aşamasında tekrar eden. Diss. Temelde kredi açma sözleşmesi bir ödünç sözleşmesidir. Bu görüş kredi açma sözleşmesini ödünç benzeri sözleşme olarak tanımlarken. . ödünce ilişkin düzenlemelere göre sorunlar çözülecektir. 175 HASLER. 1927. 21 vd. sonradan kurulun münferit kredi sözleşmelerini ondan ayrı tutmuştur bu ayrım ise kendi içinde çelişkili bir durumdur. Kredi açma sözleşmesi ödünç benzeri bir sözleşme de olsa neticede kredi açma borcu yükler ve ifa aşaması için yeni bir ödünç sözleşmesinin yapılması şarttır. sürekli bir hazır bulundurma borcu getirmekte ve müşteri için ise ihtiyaç halinde. s. kendi içinde çelişkili olması ve sadece bir miktar paranın verilmesi dışında. Bu görüş kredi açmanın niteliğini açıkça belirleyememesi. tekrar eder şekilde kullanabileceği para ödüncü imkanı vermektedir. Kredi alan tarafından bankaya karşı yöneltilecek olan talep ile ifa aşaması başlayacak ve bu ifaya bağlı olarak ta münferit para ödüncü sözleşmesi yapılacaktır. Hasler’e göre kredi açma sözleşmesinin konusu sadece nakdi krediler değil. geniş kapsamlı edimleri içeren kredi açma sözleşmesini tamamen bir tür para ödüncü kabul edip onun hükümlerine bağlaması sebebiyle özellikle geniş ve güncel banka uygulamaları karşısında fazla kabul görmemiştir. bunların hepsini genel olarak ödünç sınıfına sokmuştur. sorumluluk yüklenilmesi şeklinde nakdi olmayan kredilerdir. Adolf. bununla birlikte kredi açma sözleşmesinde belirlenen kredi kullandırma borcu sonraki işlemlerden bağımsız olarak devam edecektir175. birbirini takip eden ifaları içeren bir ödünç sözleşmesidir. bu münferit işlem kredi açma sözleşmesinden ayrı bir sözleşmedir ve onun ifasına da hizmet eder.65 B) Ödünç Benzeri Sözleşme Görüşü Kredi açma sözleşmesi uygulama ve ticari hayatın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş bir sözleşmedir. Der Krediteröffnungsvertrag. Serbest talep imkanı ve kredi hazır bulundurmaya bağlı tekrar eden ve süreklilik gösteren talepler ise para ödüncüne ilişkin düzenlemeden sapmayı oluşturan temel unsurlardır.

ödünç sözleşmesi yapma vaadidir ve burada ileride kurulacak asıl sözleşmenin unsurları belirlenmektedir. talep zamanı ve ödüncün miktarı dışında ki edimler kesin olarak önceden belirlenmektedir. K. faiz ve komisyon gibi karşılıklar ise asıl ödünç sözleşmesinin karşılığı olacaktır177. Bu şekilde ileride yapılacak asıl sözleşmenin asli unsurları tarafları edimleri. aval verenin ve cirantanın taahhütleri bu şekildedir. s. S. Joseph. ve bir tür iş görme niteliğinde olan aval ve banka garantisi gibi kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinin konusu olamayacaktır176. YTD. “Davacı banka. 1971/2594 sayılı kararında bu görüşü kabul etmiştir. hazırlığı olarak tanımlamışlardır . bu durumda para ödüncü niteliği göstermeyen. Yani bir karz vaadi ile bu vaadden doğacak borçlara karşı kefalet mevcut olup bir kambiyo taahhüdü bulunmamaktadır. Yazarlar kredi açma sözleşmesini bir ödünç vaadi. davalıya sözleşmede yazılı limit dahilinde kredi küşadından doğacak borçları için bankaya karşı müteselsil kefil olmuştur. ( Stauder. 583 ( Les formes internationales des crédits bancaires ) tarafından savunulmuştur. Kredi verme taahhüdü. Anlaşmalarda davacı banka. BACH. Keşidecinin. Asıl sözleşmenin içeriğinin ön sözleşmede belli olması şartı bu şekilde sağlanmaktadır. E. ( İçtihatlar Külliyatı Yıl 1971. 2. ) 177 176 . kabul edenin. 97 ( D’Overture de Crédit 1892 ). s. 19 ). bir ödünç vaadi sözleşmesinin neticesinde asıl ödünç sözleşmesinin kurulmasıdır. Esasen bu görüşte Bu görüş özellikle Fransız yazarlar. Günümüz uygulamasındaki sürekli hazır bulundurmaya yönelik bir borç olarak kredi açma ve hazır tutma edimini sadece bir ödünç sözleşmesi yapma vaadi olarak düşünmek taraf iradelerine ve kredi açma sözleşmesinin amacına uygulamadaki süreklilik gösteren ve farklı nitelikteki kredi kullandırma işleminin temelini oluşturan yapısına aykırıdır. dn. davalılardan asıl… borçlu ile hesabı cari suretiyle ikraz mukavelenamesi imzalamış bulunmaktadır. 1971/840. Kambiyo taahhüdü. s. alacak hakkı satın alınması niteliğindeki iskonto işlemleri. Bu teorinin getirdiği sonuç. Buradaki kredi açma ve kullandırma borcu. kambiyo senedi yani kıymetli evrak vererek borç altına girmek demektir. 187. Armand. HAMEL. bir yapma “facere” edimi olarak sadece asıl ödünç sözleşmesinin kurulmasına yöneliktir ve süreklilik göstermeyecek asıl sözleşmenin kurulması ile sona erecektir.66 C) Ödünç Vaadi Sözleşmesi Görüşü Kredi açma sözleşmesini temelde kredi kullandırma vaadi ve bunun yerine getirilmesi aşamaları şeklinde kısımlara bölen bu görüş özellikle Fransız doktrininde geniş kabul görmüştür. kredi açma sözleşmesinde belirlenen limit ve süre sebebiyle de talep zamanı ve ödüncün miktarı belirlenebilir durumdadır.

586. kredi açma sözleşmesinin süreklilik gösteren ve özellikle günümüzde onun konusunu oluşturan. s. 615. bunun dışında kredi açma sözleşmesinde belirlenen para limiti bir para ödüncüne ilişkindin ve sözleşme onun ifasına yöneliktir. tekrar eden nitelikte farklı münferit kredi sözleşmelerini kapsayan onların çerçevesini belirleyen yapısını açıklamak için yetersiz kalmıştır. onları karşılamayan çözümleri ile artık kredi açma sözleşmesinin niteliğini ve sorunlarını çözümlemekten uzak bir fikir haline gelmiştir178. uygulamadaki genel niteliklerine. 62. CANARİS. Doktrinde bir kısım Fransız yazar tarafından179 eski dönemde savunulan bu görüş kredi açma sözleşmesine bağlı olarak birbiri ardınca kurulan iskonto gibi farklı nitelikte kredi sözleşmelerini ve onun çok sayıda işleme izin veren yapısını açıklayamamakta ve günümüzün kapsamlı kredi açma sözleşmesinin niteliğini sadece kredi limitini dikkate alarak ödünç sözleşmesi olarak tanımlamaktadır. s. s. N. HAMEL. 7. 178 179 STAUDER. D) Şartlı Ödünç Sözleşmesi Görüşü Kredi açma sözleşmesini şartlı bir ödünç sözleşmesi kabul eden bu teoriye göre kredi alanın talep hakkı sözleşmenin ifasını. Esasen ödünç sözleşmesini esas alan görüşlerin tamamı kredi açma sözleşmesinde belirlenen kredi limitini dikkate almış bunu bir para ödüncünün varlığı için yeterli saymış ve banka uygulamalarına da ters bir şekilde onu kısıtlamışlardır. hükümlerini geciktiren bir şart niteliğindedir. kendisinde gelişen ve süreklilik gösteren edimlere aykırı.67 ödünç sözleşmesini rızai değil ayni sözleşme olarak kabul eden ve bu sebeple bir ödünç vaadine ihtiyaç duyan fikirlerin etkisiyle gelişmiş ve kredi açma sözleşmesini aşırı derecede kısıtlayan. FALLOİSE. . Bu görüşler.

sonraki kredi işlemleri için gerekli bir ön hazırlık evresi Bu görüşü kabul eden niteliği göstermesi bu görüşün temel dayanaklarıdır. Teil. aynı zamanda münferit işlemin niteliğine göre hizmet verilmesi. Kredi açma sözleşmesi sadece bir para ödüncü sözleşmesinin kurulmasına yönelik önsözleşme değildir. aksi takdirde sözleşme içeriğinin. Band. Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Teil. 2. Kredi açma sözleşmesinin içeriğini oluşturan unsur bir kredi verilmesi vaadi şeklindedir. şekillerini belirleyen. 322. 22. Zürich 1929. Sözleşmenin yapılması müşterinin talebine bağlıdır. onları kurma vaadi içeren bir ön sözleşmedir180. 1. ancak krediyi talep etme borcu yoktur. Kredi talebi 180 OSER.. Wilhelm. konusunun belirsiz olması sebebiyle geçersizlik söz konusu olabilecektir181. Aufl. satın alma vaadi gibi neticesi kredi kullandırma amaçlı olmak üzere çeşitli hukuki işlemleri kurmaya yönelik bir ön sözleşmedir.. yazarlara göre kredi açma sözleşmesi sonradan kurulacak. N. Hugo/SCHÖNENBERGER. 2. A) Önsözleşme Görüşü Kredi açma sözleşmesinin kredi açma taahhüdü içermesi ve bir ön aşama niteliğinde olması. Bununla birlikte sözleşmenin içeriğinde vaat edilen münferit işlemler belirtilmelidir. BECKER. STAUDER. Aufl. asıl sözleşmeyi kurmaya yönelik borcu olan taraf sadece bankadır. sözleşme aşamalı olarak gelişen bir hukuki ilişkiyi tasarlar. 181 . onun kredi isteği ile asıl sözleşme yapılacaktır. kredi açma sözleşmesi tamamlanmış bir sözleşme değildir. 64. Zürich 1936. kredi karakteri taşıyan sözleşmelerin niteliğini. kredinin fiilen verilmesini sağlayan münferit kredi sözleşmeleriyle kesin olarak ayrılır. bu sebeple kredi açma sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen bir önsözleşmedir. Das Obligationenrecht. N. 2. sadece açılış basamağını oluşturur ve sadece bir açılış karakteri taşımakla.68 II) Çok Aşamalı Sözleşme Görüşü Bu görüşe göre. bir sözleşme hazırlığıdır. Sözleşmenin içeriği ve unsurları doğrudan bir para ödüncü vermeye yönelik değildir. V.

69 asıl sözleşmeyi kurmaya yönelik bir tekliftir. Bununla birlikte iskonto ve kabul gibi işlemlerde. aksi halde asıl sözleşmenin kurulması teklifini kabul etmek zorundadır. 615. esas olarak kredi açılması ve kullandırılmasıdır geniş anlamda bir hizmet edimi olan kredi açma ediminin hükümleri münferit işlemlerin ifasıyla sona ermediği gibi. Kredi açma sözleşmesinde ise asli edim kredi açılmasıdır. Kredi açma sözleşmesinin konusu. 241 CANARİS. bu zaten ayrım prensibinin de temelini oluşturur. Kreditrecht. onların sona ermesine rağmen devam ettiği ve daha sonra başka münferit kredi işlemlerinin temelini oluşturduğu haller de çoğunluktadır183. Önsözleşme asıl sözleşmenin kurulması ile sona erer. birçok esaslı noktada ön sözleşmeden ayrılır. Kredi açma sözleşmesi kapsam ve süre bakımından bağımsız niteliktedir. bunun kabulüyle birlikte kredi veren için gerçek anlamda yükümlülük doğacaktır. 242 . Ayrıca çok sayıda ve çeşitli nitelikte münferit hukuki ilişkiler bir önsözleşmenin konusunu oluşturamaz. Öncelikle önsözleşme asıl olarak ve sadece bir tane esas sözleşme ilişkisi kurmaya yönelmiştir bu konuda borç içerir ve bu sözleşmenin yapılmasıyla sona erer. N. N. HOPT/MÜLBERT. N. Kreditrecht. kredinin hazır bulundurulmasıdır ve sözleşmenin kurulması ile bu edim yönünden sözleşme hükümlerini meydana getirmektedir. işlem konusu senetlerin yetersiz ve güvenilir nitelikte olmaması her zaman için bir ret sebebi oluşturabilecektir. münferit krediler kredi açma sözleşmesi bünyesinde taraf iradeleriyle düzenlenmiştir ve kredinin kullandırılması yararlandırma borcunun ifasını sağlarlar182. münferit kredi işlemlerinden farklı olarak kredi açmanın kapsam ve amacı temel borç ilişkisi niteliğindeki tüm kredi ilişkisine yöneliktir. Banka bu teklifi ancak ön sözleşme olan kredi açma sözleşmesindeki önceden belirlenen şartlara aykırı nitelik göstermesi halinde reddedebilecektir. 182 183 HOPT/MÜLBERT. halbuki taraf iradeleri ve kredi açma sözleşmesinin niteliği incelendiğinde temel unsurların kredi açma sözleşmesi ile münferit işlemlerin ayrılması yönünde olduğu görülür. Bu görüş genel kabul görmemiştir. kredi açma sözleşmesinde bazı noktalarda hukuki bakımdan bir ön sözleşme görünümü olsa da.

Opsiyon Akdi ve Opsiyon Hakkı. s. sözleşmeden doğan bir yetki olarak. 290 vd.. N. N. 1/85. Der Optionsvertrag. kurulduğu anda kredi verene bir kredi verme borcu yüklememekte. para ödüncü yapmaya yönelik bir ön sözleşme kurmaya yönelik değil bir kredi açılmasına ve münferit işlemleri yoluyla kullandırılmasına yöneliktir. temellerini oluşturur. 1969. 80 vd. . Bu sözleşme kurulduğu anda teklifte bulunana doğrudan bir borç yüklemez. AVANCINI/lRO/KOZIOL. hangi 184 185 SCHOEN. bu hakkı meydana getiren sözleşmeye de opsiyon sözleşmesi denmektedir185. B) Opsiyon Sözleşmesi Görüşü Opsiyon hakkı. 194. ikinci şekli ise temel sözleşme içinde opsiyon hakkının saklı tutulması yoluyla gerçekleştirilir188. 85 SCHUMANN. 242. Dusseldorf. Opsiyon hakkı. Ayrıca taraf iradeleri de bir sözleşme vaadine. talep kredinin kullanılmasına yönelik bir kabul niteliğindedir. N.. tek taraflı irade açıklamasıyla önceden kapsamı belirlenmiş bir borç ilişkisini kurma hakkı verir. ANTALYA.. sözleşme kurmaya yönelik teklifi içerir186. Gökhan. münferit işlemden sonra bile kredi limiti ve süreye göre kredi kullandırma devam eder sözleşme talebe açık niteliktedir184. Müşteri kredi kullanma konusundaki hakkı kullanıp kullanmamakta serbesttir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Werner.4 (1990). İstanbul. CANARİS. Die Option. EREN. sözleşme ile kararlaştırılan münferit kredi açma sözleşmeleri kurma teklifini taşımaktadır187. s. 29. 615. Diss. 187 188 186 AVANCINI/lRO/KOZIOL. s. münferit işlemler ondaki taahhütlere bağlı olarak ifa edilirler. Kredi açma sözleşmesi ise onların varlığından bağımsız ve sürekli niteliktedir. N. JuS H. HOPT/MÜLBERT. Kreditrecht. birinci şekli önce opsiyon sözleşmesi yapılması ve onu dayanarak hazırlanan asıl sözleşme. 1993. iki şekilde gerçekleşebilir. 1/73-74.70 Kredi açma sözleşmesi aynı zamanda münferit işlemlerin genel çerçevesini belirler. teklifte bulunan tarafından karşı tarafa yöneltilmiş. s. Yıl Armağanı. WEBER Martin. Kredi açma sözleşmesin de opsiyon sözleşmesi olduğunu kabul edenlere göre kredi açma sözleşmesi. s. taraflardan birine. 253.

Opsiyon sözleşme görüşü banka pratiğinde kısmen kabul görmüş olsa da kredi açma sözleşmesinin yapısına. Tarafların kredi açma sözleşmesi kurulduğundaki asli amacı ayrı münferit kredi işlemleri kurmak veya ifa etmek değil. belli bir limitte kredi taahhüdü ve kredi işlemleri kapsamının varlığı halinde geçerlidir. Bu şekliyle münferit işlemler miktar ve nitelik olarak tam belirli olmasa da sözleşmenin temel içeriği belirli hale gelmiştir. bankanın tekrar bir irade açıklaması yapmasına. Kreditrecht. krediyi hazır bulundurma ve kullandırma taahhüdünün oluşturulmasıdır. Kredi açma sözleşmesinin içeriği. Ön sözleşmeden farklı olarak opsiyon sözleşme görüşünde sonraki kredi sözleşmesinin kurulması için. Kredi alanın talebi kredi açma sözleşmesi ile kullandırılması taahhüt edilen krediden bir şekilde yararlanmaya yani münferit kredilerin ifası yoluyla kredi kullanmaya yöneliktir. Opsiyon sözleşme ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen teklifin geçerliliği bunun kredi açma sözleşmesinin içeriğinde belirlenmiş olması. 1/85. tarafların iradesi ve dürüstlük ve güven ilkelerine göre belirlenecektir. tarafların anlaşması ile sözleşme kurulur ve kredinin hazır bulundurulması ve kullandırılması şeklindeki hükümlerini icra etmeye başlar. Kredi kullandırma borcunun ifası sözleşme kapsamında düzenlenmiş bulunan münferit işlemler yoluyla gerçekleşecektir.71 türde kredi işlemlerinin yapılacağı. 1/85 AVANCINI/lRO/KOZIOL. Münferit kredilerin ifası kredi açma 189 190 191 AVANCINI/lRO/KOZIOL. N. HOPT/MÜLBERT. Kredi açma sözleşmesinde tarafların asli hedefi derhal bir akdi bağlantı içine girmektir. Kredi açma sözleşmesi yapısında şartları belirlenmiş münferit krediler ise kredi talebi ile belirli ve muaccel hale gelecektir. sözleşme yapısında belirlenmiş bulunan münferit krediler kredi açma sözleşmesinin ifasına hizmet etmek amacıyla düzenlenmiştir191. kredi alanın kabulü ile sözleşme kurulmuş olur banka zaten kendisini bağlar şekilde teklifini yapmıştır190. miktar ve süreleri de opsiyon sözleşme niteliğindeki kredi açma sözleşmesinde belirlenir. temel niteliklerine uyumlu değildir. N. 241 . asıl sözleşmenin yapılması için taraf iradelerinin tekrar bir araya getirilmesine lüzum yoktur. N. Kredi alan tarafından gerçekleştirilecek kredi talebi düzenleme hakkı niteliğinde münferit işlemlerin kurulmasını sağlayan erteleyici özelliği olan kurucu işlemdir189.

içerdiği edimlerle oluşan bağımsız yapısı nedeniyle. Bu sebeplerle opsiyon sözleşme yapısı da ön sözleşmede olduğu gibi kredi açma sözleşmesinin niteliğine uymamaktadır. 77 . Kredi açma sözleşmesi sadece bir ön sözleşme değildir. tarafları bağlayıcı unsurlar bir ön sözleşme yapısını aşan niteliklerdir. bağımsız nitelikte sözleşme yapma veya ifa borcu altına girebilmektedir. birçok yönde tarafların talepleri kredi açma sözleşmesine dayanacağı gibi sözleşme başka münferit işlemlerin yapılmasına da imkan verir. tamamlanmış bir sözleşme olarak niteliğini belirlediği münferit kredi sözleşmedir. Kredi açma sözleşmesi bir STAUDER. Kredi açma sözleşmesi taraf iradeleri ve unsurları dikkate alındığında. ilk aşama veya sözleşme hazırlığı değildir. Bir çerçeve sözleşme ek yükümlülükler içeren standart sözleşme unsurları içerebilir ancak bu şart değildir192. Kredi açma sözleşmesini genel bir çerçeve sözleşme olarak kabul eden görüşlere göre kredi açılması. s.72 sözleşmesini sona erdirmez. tamamlanmış 192 ifa yükümü içeren. Çerçeve sözleşmede de istisnai olarak taraflardan biri veya her ikisi gelecekte. borçlandırıcı nitelikteki münferit sözleşmeler ise çerçeve sözleşmeden sonraki aşamayı oluşturur. ifanın kapsamı veya kurulacak sözleşmelerin temel nitelik ve unsurları çerçeve sözleşmede genel olarak belirlenmektedir. bütünlük gösteren. C) Çerçeve Sözleşme Görüşü Kredi açma sözleşmesinin münferit kredilerin temelini oluşturma yanında doğrudan bir kredi hazırlanması ve tahsisi borcunu içermesi farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çerçeve sözleşme esas olarak sonraki sözleşmelerin yapılarını belirleme amaçlıdır ve içeriğinde bu sözleşmelerin nitelik ve unsurları düzenlenir bu sebeple ilk aşama özelliği gösterir. onu sonradan gerçekleşecek sözleşmelerin sadece hazırlığı olarak tanımlamak hatalı olur. bu nitelikleriyle kredi açma sözleşmesi bir çerçeve sözleşme olarak tanımlanabilir. sonraki sözleşmelerin niteliklerinin önceden belirlenmesi ve borçlandırıcı. bu ise kredi açma sözleşmesinin temel özelliklerine aykırıdır.

( STAUDER. 67. sonradan kurulan sözleşmeler ondan ayrı kapsamda. Sonraki sözleşmelerin kapsamını ve sürelerini belirlediği gibi önceden belirlenen kapsam ve süreye göre kurulmalarını sağlar. s. iş görme. Teorinin temelinde Aeschlimann. 67’den naklen. alacak satın alınması. sadece sonraki asıl sözleşmelerin yapılması vaadini içeren bir ön sözleşme olduğu görüşü ilk olarak Aeschlimann tarafından reddedilmiştir. para ödüncü. temel çerçevesi çizilen münferit kredi sözleşmelerinin kurulmasını sağlayacaktır. Kredi açma sözleşmesi kredi alana bir tür düzenleme hakkı verir ve kredi alan bu hakkı kullanarak münferit kredi sözleşmelerinin kurulmasını sağlar. Kredi açma sözleşmesi bir çerçeve sözleşme olarak kredi alana bireysel hak vermektedir ve kredi alan serbest iradesi ile kredi açma sözleşmesinde nitelik ve şartları belirlenen. 22 vd. Diss. bu sebeple çerçeve nitelik gösterir ancak doğrudan yükümlülükler içerdiğinden tipik bir çerçeve sözleşme değildir. Kredi kullanma talebine ve sonradan kurulacak münferit kredi işlemlerine verilecek anlama göre bu görüş kendi içinde bazı farklılıklar göstermektedir. sebebini oluşturur. Otto. kurulması düşünülen. Bu sebeple kredi açma sözleşmesi bir sui generis sözleşme veya bir tür isimsiz sözleşmedir. Kredi açma sözleşmesini bir tür çerçeve sözleşme olarak kabul eden görüşlere göre. AESCHLIMANN. geniş kapsamlı bir sebep ve çerçevedir. Bern. s. Der Krediteröffnungsvertrag nach schweizerischem Recht. kredi açma sözleşmesi sonradan yapılacak kredi işlemlerinin kapsam ve niteliklerini belirleyen.73 işlemlerinden önce gelir ve onların temel unsurlarını belirler. Kredi açma sözleşmesi bir temel ve sebep sözleşmedir. Kredi açma sözleşmesinin. ) . Öğretide bu görüşün ilk savunucuları Aeschlimann ve Klausing’dir193. genel çerçevedir ve hukuki nitelik olarak kanunlarda düzenlenmiş tipik sözleşmelerin hiç birine tabi değildir. Günümüz kredi açma sözleşmesinin teorik temelleri bu şekilde Aeschlimann tarafından kurulmuştur. 1925. s. kendilerine göre farklı hukuki nitelikleri olan. bir isimsiz sebep sözleşme olarak tanımladığı kredi açma 193 194 STAUDER. hukuki ve ekonomik alt yapısını oluşturan. Kredi açma sözleşmesi ise onlardan bağımsız hukuki niteliği olan ve onların kurulması imkânını içeren bir sebep sözleşmedir194. garanti verme gibi farklı edimleri içeren sözleşmelerdir.

süreklilik gösteren ve münferit sözleşmelerin temel özelliklerini belirleyen çerçeve niteliğine de sahiptir. Kredi talebi. Kredi açma sözleşmesinde kredi açma şeklinde tanımlanan kredi vaadi. münferit sözleşmelerin temelini oluşturma. münferit kredi sözleşmesi kurma veya cari hesap şeklinde işleyen bir kredi hesabı ile kredi vermeye yönelik borcudur. bankanın. Kredi açma sözleşmesi ona bağlı olarak açılan münferit krediler birbirinden ayrıdır. kredi açma sözleşmesi münferit sözleşmelerin öncesinde var olan ve onların şartlarını belirleyen temel çerçeve sözleşmedir. in: Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht 1932. s. kendi isteğine bağlı. iki taraflı ve sürekli borç ilişkisi kuran atipik bir sözleşmedir195. tekrar eden talep imkanı gibi unsurları tespit etmiştir. Bankanın borcu. süreklilik. Kredi açma sözleşmesi. münferit işlemleri ise verilen kredi türüne göre farklı edimler içermekte ve hukuki nitelikler göstermektedir. kredi açma sözleşmesi temel sözleşme olarak onu takip eden münferit işlemlerin temellerini oluşturmaktadır. N. Sözleşme temelde bir ödünç sözleşmesi yapma vaadi içerir. bu bedel sürekli borç ilişkisi niteliğindeki kredi açma sözleşmesinde sözleşmenin Klausing. kredi vaadi. genel anlamda bir önsözleşmeden çok daha geniştir. tek taraflı bir düzenleme hakkı ile kullanılacaktır. aynı zamanda. münferit sözleşmeleri kurma borcu kredi açma sözleşmesinin içeriğinde mevcuttur.74 sözleşmesini onu takip eden münferit kredi sözleşmelerinden tam olarak ayırt etmektedir. Canaris. belli bir zaman içinde. müşterinin talebine bağlı olarak. 78 ( Stauder. Klausing. talebe bağlı olarak kredi sözleşmeleri kurma borcu içerirken. s. müşterinin iradesine bağlı ve münferit ödünç sözleşmesinin kurulmasını sağlayan teklif niteliğindedir. Bu sebeple kredi açma fiili anlamda bir kredi verme işlemi değildir. Der Krediteröffnungsvertrag. kredi açılması ve önceden belirlenen unsurlar ile sonraki münferit işlemlerin yapılmasının sebebidir ve kredi açma sözleşmesinde verilen bu imkânlar kredi alan tarafından. sürekli ve tekrar eder şekilde kredi vermektir. banka tarafından kredinin hazır bulundurulması karşılığı alınan hazır bulundurma komisyonunun bir tür tazminat niteliğinde olduğunu belirlemiştir. 68. 618 vd. alınmıştır ) 195 . Klausing’de Aeschlimann gibi kredi açma sözleşmesinin asli özellikleri olan. Friedrich. Kredi açma sözleşmesinin kapsamı. onların kapsam ve standartlarını önceden belirleyen çerçeve nitelik.

ön sözleşmelerde olduğu gibi. kredi kullandırma kapsamlı sözleşmeleri kurma değil. çerçeve sözleşme görünümünde olsa da bir ön akid vardır ve bu karakter baskın durumdadır. sözleşmenin kurulması ile birlikte bankanın. önsözleşme unsurlarıyla bağlantılı olarak münferit kredileri kurma borcunu açıklamaya çalışmışlardır. Banka. kredi açma sözleşmesinin kapsamında unsurları belirlenen kredi işlemleri ile kredi kullandırma borcu altındadır. ( Yazar. Kredi açma sözleşmesindeki taraf iradeleri dikkate alındığında. Bu yönüyle sözleşmenin tamamlanması ve ifası borcunun doğrudan çerçeve nitelikli kredi açma sözleşmesinden doğmasının ya da bir önsözleşme olarak kabulünün önemi yoktur. Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri. onların kurulması vaadi ve hazırlığıdır. ileride kurulacak sözleşmede yer alacak hak ve borçlarla ilgili düzenlemelerin olabileceğini. krediyi hazır bulundurma ve istenildiğinde kullandırma borcu altına girdiği görülür.75 devamı süresince hazır tutulan kredinin kullanılmaması nedeniyle bankanın uğradığı zararları tazmine yöneliktir196. 69 BARLAS. Genel çerçeve sözleşme fikrini kabul eden görüşler kredi açma sözleşmesini sonradan kurulacak sözleşmelerin çerçevesi olarak kabul etmiş ve temelde çerçeve sözleşme kapsamında. açıkça bir münferit sözleşme kurma borcu altına girmişlerse burada bir önsözleşme vardır ve bu unsur baskın durumdadır197. belli bir para ödüncü 196 197 STAUDER. s. onlardan farklı olarak. Kredi açma sözleşmesi sonraki kredi işlemlerinin sebebini oluşturan ilk aşama değildir. s. Böyle bir yükümlülük varsa. çerçeve sözleşmelerde de. Kredi alanın talep konusundaki serbestliğini de bu şekilde kolaylıkla açıklamışlardır. Dr. İstanbul 1999. Erdoğan Moroğlu'na Armağan. ) . taraflar bir çerçeve sözleşmede. Prof. Ancak bununla birlikte.822. Nami. Kredi açma sözleşmesini bir sözleşme hazırlığı kabul etmek ve önsözleşme esasları ile açıklamak pratik ve sade bir yol olarak görünse de günümüz bankacılık uygulamaları ve kredi açma sözleşmesinin kuruluşu sırasındaki taraf iradeleri dikkate alındığında onu tam olarak açıklayamaması nedeniyle yazarların bu yöndeki görüşleri kabul görmemiştir. çerçeve sözleşmede taraflar için ileride kurmayı düşündükleri münferit sözleşmeleri kurma konusunda bir yükümlülük olmadığını ve bunun da çerçeve sözleşme ve ön sözleşme kavramı arasındaki farkı oluşturduğunu belirtmektedir. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen para limiti ve süreyi. Bu yönüyle kredi açma sözleşmesi sonradan kurulacak çok sayıda ve farklı türde kredi sözleşmelerinin esaslarını belirlediği gibi.

Önceden 198 199 CANARİS. herhangi bir ön aşama şartı veya ihtiyacı yoktur. 616. . genel standart sözleşme yapısının bir uygulaması şeklindedir. Bankalar da müşterileri ile ilişkilerinde önceden soyut olarak formüle edilmiş şartlar hazırlamakta ve bu şekilde gelecekte kurulacak belirsiz sayıda. Standart sözleşme fikri ilk olarak İş Hukuku sözleşmeleri alanında Hueck tarafından ileri sürülmüş ve geliştirilmiştir. SCHOEN. s. esaslarını belirleyen. Normenverträge. 33.615. taraflar için bağlayıcı nitelikte edim yükümlülükleri meydana getirmeyen. Alfred. Bu durum da banka uygulaması ile uyumlu değildir. HUECK. ondan sonra ve ona bağlı olarak kurulabileceğini de kabul etmektedir. N. taraflar bu sözleşmede sonraki sözleşmeleri yapmayı ve belirledikleri esasları bu şekilde sonradan kurulacak sözleşmelerin içeriğine dâhil ederek ifa etmeyi taahhüt ederler. bu şekilde oluşan kitle veya formüler sözleşme içeriğini kısmen veya tamamen genel işlem şartlarının oluşturduğu bir sözleşme türü olarak ortaya çıkmaktadır. s. rehber nitelikli.76 sözleşmesinin yapılması hazırlığı ve vaadi gören iki aşamalılık görüşü. Bu yönde çok aşamalılık durumu taraf iradelerine ve bankacılık uygulamalarına uymamaktadır. Banka sözleşmeleri. sonradan kurulacak sözleşmelerin temelini oluşturan. açıklayan sözleşmeler ise.69. Standart sözleşme. günümüz banka uygulamasında az rastlansa da kredi açma sözleşmesi yapılmadan münferit krediler verilebilmektedir. ancak aynı şekil ve tipteki hukuki işlemleri düzenlemektedirler. etki bakımından farklı. taraflara borçlar yükleyen niteliktedir ve bağlayıcıdır. 86. Berlin. kredi işlemini kredi verme borcunun ifası ve kredi açma sözleşmesini de ifa sebebi sayan banka uygulaması ve bu kapsamdaki kredi açma sözleşmesi kavramına da uygun değildir198. Kredi açma sözleşmesini sözleşme vaadi ve hazırlığı gören iki aşamalılık görüşü aynı zamanda münferit kredi sözleşmelerinin bir genel kredi sözleşmesini takip edeceğini. Yapısı standart sözleşmeye benzemekle beraber. çerçeve nitelikli ilke. s. 1923. STAUDER. rehber ya da norm sözleşmesi olarak tanımlanmışlardır199.

201 202 203 200 KLAUSING.1. 155. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP. Arif B. s. bu yönde hukuken bağlanma iradesinin olmadığı hallerde kredi açma sözleşmesinden ileride münferit kredi kredileri ifa etme ve bu şekilde kredi kullandırma borcu doğmayacaktır. Bu şekilde bir belirsiz çerçeve sözleşme yapısının oluştuğu durumlarda bir çerçeve norm kararlaştırma sözleşmesi mevcuttur202. Kredi açma sözleşmesi sonradan ifa edilecek münferit kredilerin esaslarını belirlediği için bu yönüyle çerçeve nitelikli standart sözleşmeye benzer201. C. taraflar açısından bağlayıcı nitelikte borçlar içerdiğinden çerçeve nitelikli standart norm sözleşmesi değildir. bu kayıtları içeren sözleşmeler formüler veya standart sözleşme olarak adlandırılmaktadır200. CANARIS. s. Ünal Tekinalp’e Armağan. N. s.77 hazırlanan tipik kayıtlar genel işlem şartları olarak adlandırılmaktadır. kredi açma sözleşmesi sadece bir sözleşme hazırlığı veya sonradan kurulacak münferit kredi sözleşmelerinin çerçevesini belirleyen bir KOCAMAN. Kredi limiti ve türü gibi kredi açma sözleşmesinin tipik unsurları kararlaştırılmış olmasına rağmen. Borçlar Hukuku. içerik ve sözleşme yapma borcu içermeyip.1/76 . banka kredi verme konusunda bir yükümlülük altına girmemiş ve bu şartlar sadece ileride yapılacak kredi işlemlerinin içeriğini belirleme yönünde bir irade ile belirlenmiş ise ortada bir norm kararlaştırma sözleşmesi bulunmaktadır203. bankanın doğrudan kredi kullandırma borcu altına girmediği. Kredi açma sözleşmesini opsiyon sözleşmesi olarak kabul eden yazarlara göre de. İstanbul 2003. esasları tek aşamada. 1086.85. Kredi açma sözleşmesi sadece ilke. III) Tek Aşamalı Sözleşme Görüşü Bu görüşe göre. N. bir defada belirlenmekte ve temel olarak kredi açma sözleşmesine dayanmaktadır. Takip eden kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinin kapsamında düzenlenmekte. 620 AVANCINI/IRO/KOZIOL.: Bankaların Tacir ve Sanayiciler İle Yapmış Oldukları Genel Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri.

iskonto. SCHOEN. Bu farklılıklar temelde iki görüşün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. bankanın asli borcudur. kredi açma sözleşmesinin icra safhasını başlatan bir etkiye sahip olduğu kabul edilmiştir. s. Bu kesin ve kendi başına varlık ifade eden bir sözleşmedir ve sözleşmede asli olarak tek aşamalı akdi bir kredi kullandırma borcu bulunmaktadır204. Kredi verme taahhüdü sonradan ve buna bağlı olarak gerçekleşen. 17 ) . yazarlara göre kredi açma sözleşmesi tek aşamalı bir sözleşmedir.271. bankanın. tarafların iradeleri incelendiğinde buradaki taraf yükümlülüklerinin sadece sonraki bir sözleşme ilişkisi kurmaya yönelmediği asli yükümlülüğün bir kredi açma ve kullandırma taahhüdü olduğu ortaya çıkar. STAUDER. müşteriye karşı bir fon temini borcunu içerir. para ödüncü. 616. Falloise’e göre sözleşme sui generis nitelikli. kredi talebine yönelik serbest iradesinin niteliği ve ona verilecek anlama göre bu hukuki tanımlama farklılıklar gösterebilir. ( Falloise. 70. Kredi açma sözleşmesi. A) Tek Aşamalı Şartlı Sözleşme Görüşü Kredi alanın kullanmaya yönelik iradesi kredi talebinin olumlu niteliğidir ve bankanın borçlarının güncellenmesini sağlar205. Kredi alanın. bu etki bazı yazarlarca bir tür şart kabul edilmiş kredi talebi veya müşterinin kredi ihtiyacının. kredi alan bu krediyi kullandıktan bir süre sonra iade edecektir. s. taleple birlikte bu bekleme durumu sona erecek ve ifa aşaması başlayacaktır. s. Falloise ve Dieryk tarafından ortaya atılmıştır206 .78 temel sözleşme olarak tanımlanamaz. kredi talebi veya ihtiyacı bir geciktirici şart etkisi yaratır ve bazı hallerde hukuki nitelik gösteren talebin bazı hallerde ise ekonomik kavram olan kredi ihtiyacının ortaya çıkması anını dikkate alan yaklaşımlarla sonuçları açısından farklılıklar gösterir. ancak bu borç müşterinin kredi verilmesine yönelik talebine kadar askıdadır. aval ve banka garantisi gibi kredi işlemlerinden ayrı nitelikte. 204 205 206 STAUDER. N. karşılıklı borçlar içeren ve ifa safhasının kredi alanca kredi talebi yapılmasına bağlı olduğu şartlı bir sözleşmedir. bu sözleşme için. 70. CANARİS. Bu görüş ilk olarak Belçikalı araştırmacılar.

Bu sebeplerle müşterinin talebi geciktirici bir şart kabul edilemez. başlamasını bekletici etkisi vardır. şart olmaya daha uygundur. halbuki şart kısımlara veya belli zaman aralıklarına bölünemez. çünkü kredi açma sözleşmesindeki asli edim bir kredinin açılmasıdır. kredi talebi ile şart gerçekleşecektir. Kredi ihtiyacını şart olarak kabul eden görüş ise ilk olarak Belçikalı araştırmacı Diéryk tarafından savunulmuştur208. Ayrıca kredinin belli zaman aralıkları ile ve kısmi olarak kullanılması mümkündür. ancak edimin güncellenmesini sağlayıcı ve münferit kredi işlemlerinin belirlenmesi. Kredi açma sözleşmesi bir önsözleşme değil. sözleşme şartlı niteliktedir. taraflara doğrudan borçlar yükleyen yeknesak bir sözleşmedir. 89. hükümlerini meydana getirmeye başlamıştır. bu talep ise müşterinin ihtiyacına bağlı durumdadır. Talep borcun güncellenmesini ve münferit kredi işlemlerinin ifa aşamalarına girmelerini sağlayacaktır. Müşterinin hiç talepte bulunmaması halinde dahi kredi açma sözleşmesi mevcuttur. s. onun izlerini taşır207..71. Bu durumda kredi alan teorik olarak sadece kredi ihtiyacının 207 208 STAUDER. 27 vd. sözleşme hüküm ve sonuçlarını meydana getirmeye başlamıştır. çünkü kredi açma sözleşmesi tarafların anlaşması ile kurulmuş ve asli edim olan kredi banka tarafından açılmış kullandırma borcu doğmuştur. tarafların uyuşması ile birlikte kurulmuştur ve kredinin açılması sebebiyle kredi açma hizmet edimi niteliğindeki hükümlerini zaten meydana getirmektedir. Yazara göre kredi ihtiyacı. s. sözleşme. Kredi alan talep hakkında serbesttir ve kredi ihtiyacının doğması halinde bu talebi yapacak ve sözleşmenin ifa aşaması için beklenen şart gerçekleşecektir. sözleşmedeki borçların güncellenmesini sağlayan etkiye sahip olmakla beraber. sui generis ödünç sözleşmesi kavramından etkilenmiştir. . banka kredi açma taahhüdü altındadır. yoksa münferit işlemlerin yapılması veya belli bir miktar paranın verilmesi değildir. kredi talebinden bağımsız ve objektif niteliktedir. DIERYK.79 Yazarın görüşleri bir çok noktada kredi açma sözleşmesi’nin yapısı ile uyuşmamaktadır. kredi talebi. bir anlamda sözleşmenin kuruluşunu ödünç verilmesine bağlayan ayni nitelikli. geciktirici şart niteliğinde değildir. kredi alansa bu krediyi kullanması halinde iade borcu altına girecektir. Genel kabul gören ayrım prensibine de aykırı görüş.

banka uygulamasına yönelik pratik yararlar sağlayabilecek bir görüş olarak uygulamada kısmen kabul görmüştür. SCHOEN. talep ise güncellemeyi sağlayacak ve kredi açılmasına bağlı olarak. bu ihtiyacına bağlı olarak kredi talebinde bulunacaktır. kredi talebinin kredi alana bağlı olduğunu kabul eder ancak. kredi alan kararlarında tamamen serbesttir. N. ayrıca kredi ihtiyacı hukuki değil ekonomik bir durumdur209. ifa aşaması herhangi bir geciktirici şartın gerçekleşmesine bağlı değildir. 92. bu durum ise kredi açma sözleşmesinin hukuki yapısına aykırıdır. s. sözleşmeye hüküm konması halinde kredi ihtiyacının doğumu halinde. B) Çerçeve Nitelikli Borçlandırıcı Sözleşme Görüşü Kredi açma sözleşmesinin hukuki niteliği tespit edilirken taraf iradeleri de dikkate alınmalıdır. bunun kredi alan için bir borç olarak düzenlenebileceğini belirtir. kredi açma sözleşmesinin birbiri ardınca gerçekleşen zamana yayılmış. s. kredi açma sözleşmesinde tarafların sözleşmenin esaslı unsurlarında karşılıklı anlaşması ile sözleşme ilişkisi kurulmuştur.73. Falloise için getirilen eleştiriler burada da tekrarlanabilir. s.90. 209 210 STAUDER. 242. asli edim yani kredi açılmış krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu doğmuştur. kredi ihtiyacının doğmamış olmasına rağmen kredi alabilmekte veya böyle bir ihtiyacı olmasına rağmen talepte bulunmayabilmektedir. . kademeli olarak ifası niteliğindedir210.HOPT/MÜLBERT. kredi ilişkisinde taraf iradeleri ve sözleşme şartları incelendiğinde. Kreditrecht. şart kavramına aykırıdır. sözleşme hükümlerini meydana getirmektedir. STAUDER. Bu görüş kredi ifasının kısmi ve aşamalı olabileceği ihtimalini de ihmal etmektedir. s. sonraki kredi işlemlerinin kurulmasını sağlayacak bir yenilik doğuran haktır. Ayrıca uygulamada. sözleşmenin çok aşamalı olmadığı görülür. kredi ihtiyacı şartının aşamalı olması.73.80 doğmasından sonra. HEFERMEHL. kademeli olarak ifa edilen münferit kredi işlemleri ise. Yazar.

SCHOEN. Kredi açma sözleşmesinde bir kredi açma vaat edilir ve sonraki kredi işlemlerinin nitelikleri önceden belirlenir. Kreditrecht. Çerçeve sözleşme esas olarak sonraki sözleşmeleri düzenleme ve içeriğini belirleme amaçlıdır ve bu sebeple ilk aşama özelliği gösterir. müşterinin ise kredi ilişkisi devam ettiği sürece istediği zaman kredi talep hakkı bulunmaktadır. 88. s. bu yönüyle karşılaştırıldığında normal bir çerçeve sözleşmenin hukuki yapı ve kavramından farklı olarak. borçlandırıcı nitelikteki münferit sözleşmeler ise çerçeve sözleşmeden sonraki aşamayı oluşturur. Kredi açma sözleşmesinin doğrudan kredi kullandırma borcu içermesi ve bağlayıcı niteliği onun bir ön sözleşme olarak tanımlanmasına imkan vermez. borçlandırıcı çerçeve sözleşme olarak tanımlanabilir211. Bir çerçeve sözleşme de yükümlülükler içeren standart sözleşme niteliği gösterebilir212. HOPT/MÜLBERT. Banka bakımından yükümlülük içermesi ve talep hakkının kullanılması ile ifa niteliğinde kredi verme işlemlerinin yapılması tipik çerçeve sözleşme hukuksal kurum ve yapısından farklıdır. bütünlük gösteren. Kredi açma sözleşmesi taraf iradeleri ve unsurları dikkate alındığında. bir sözleşme niteliğindedir ancak münferit kredi işlemlerinin unsurlarını belirlemesi sebebiyle çerçeve nitelikli bir sözleşme olarak tanımlanabilir. kredi açma ve hazır bulundurma borcu. N. bu yönüyle tüm kredi ilişkisindeki taraf yükümlülüklerine etkili bir işlemdir. tam olarak tamamlanmış. İlk aşama veya sözleşme hazırlığı değildir ve tamamlanmış bir sözleşme olarak kredi kullandırma ve hazır bulundurma asli borcu ile bağımsız ifa yükümlülükleri içerir. ifa yükümü içeren. s. 617. Tam olarak tanım ve unsurları belirlenmiş olmasa da genel olarak çerçeve nitelikli sözleşmenin taraflardan biri veya her ikisi için gelecekte. STAUDER. 77. bağımsız nitelikte sözleşmeler kurma veya ifa borcu meydana getirebileceği kabul edilmektedir ve kurulacak sözleşmelerin temel nitelik ve unsurları çerçeve sözleşmede genel olarak belirlenmektedir. Talep hakkı ayrıca düzenlenmiş ve taraflarca sözleşme unsuru olarak açıkça belirlenmiş olmasa bile sözleşmenin esaslı karakteristik özelliğidir. 242 . tamamlanmış bir sözleşmedir. Kredi açma sözleşmesi. bu ise kredi açma sözleşmesinin temel özelliklerine aykırıdır. N.81 Kredi açma sözleşmesinde bankanın. münferit 211 212 CANARIS.

onun konusunu oluşturan ve kanunda unsurları önceden belli şekilde düzenlenmiş bulunan. . genel yönetim veya iş idaresi olarak adlandırılabilecek sözleşme arasında paralellik vardır.90 vd. bu sebeple çerçeve nitelik gösterir. onu belirli bir sözleşme sınıfına dahil etme imkanı. kendi yapısında şartları ve türü önceden belirlenmiş bir münferit kredi işleminin konu olarak belirlenmesi ile oluşur Stauder’e göre. kanunlarda düzenlenmiş tipik sözleşmelerde değişiklikler meydana getirebilir ve bu durum onun çerçeve niteliğinden kaynaklanmaktadır213.73. nakdi veya sorumluluk üstlenilmesi şeklinde nakdi olmayan kredi işlemleridir. kredi açma sözleşmesi kredi talebine bağlı olarak çok sayıda münferit kredi işleminin ifa yükümünü içeren. SCHOEN. Kredi açma sözleşmesinden kaynaklanan ve onun konusunu oluşturan kredi kullandırma işlemleri. sözleşmede şartları ve türü belirlenen. a) Niteliği Kredi İşlemine Bağlı Çerçeve Sözleşme Bu görüşü göre. onlarla ilgili hukuksal sorunlarda benzer çözümler getirmeye imkan verir. Bu durumda hukuki niteliği ve hükümleri. Genelde ortak hükümler içermekle beraber. Her iki sözleşme de 213 STAUDER. ön sözleşmelerde olduğu gibi niteliğini onun yapısında düzenlenip ifa edilen münferit kredi işlemleri belirler.82 kredi işlemlerinden önce gelir ve onların temel unsurlarını belirler. satım veya iş yönetimi niteliğindeki sözleşmelere göre belirlenecek ve kendi yapısında ifa edilen bu işlemlerin esaslarına tabi olacaktır. bir çerçeve sözleşme olarak. s. bu sözleşme de hizmet veya iş görme şeklinde bir içeriğe ihtiyaç duymakta ve tam anlamıyla bağımsız bir ifa yükümü içermemektedir. borçlandırıcı nitelikli bir çerçeve sözleşmedir. Kredi açma sözleşmesini tam olarak bir sui generis sözleşme şeklinde tanımlamak şart değildir. Kredi açma sözleşmelerinde bulunan ortak ve özel nitelikteki hükümler. s. Kredi açma sözleşmesi kendi başına bir hukuki niteliğe sahip değildir. taraflar iradeleri kredi açma sözleşmesinin içeriğini oluşturan. kredi açma sözleşmesi ile BGB § 675’te düzenlenen. sebebini oluşturur. ödünç.

tipik münferit kredi işleminin hukuki niteliği dikkate alınarak belirlenecektir. kredi açma sözleşmesi ön sözleşmelerde olduğu gibi konusunu oluşturan ve sonradan ifa aşamasına giren münferit kredilerin karakterini alacaktır. 73 vd . s. Kredi açma sözleşmesinin karakteri onun çerçevesinde belirlenen münferit kredilere bağlıdır ve sözleşmeye uygulanacak hukuk. 214 215 216 STAUDER. içerik açısından değişikliklere uğrayabilecekler. s. açılın bu münferit kredi işlemleri artık kredi açma sözleşmesi ödüncü. s. SCHOEN. s. . STAUDER. Kredi açma sözleşmesi çerçeve nitelikli bir sözleşme olduğundun. konusunu kredi vermenin oluşturduğu satım sözleşmesi. Bu sebeple kredi açma sözleşmesi renksizdir. iskontosu. Kredi açma sözleşmesine bağlı olarak. avali. Bunun sonucu olarak ta kredi açma sözleşmesi sadece bir para ödüncü değil. Kredi açma sözleşmesi hakkında düzenleme olmaması ona sui generis bir sözleşme niteliği vermez.84. kredi talebi ile içeriği ortaya çıkan ve ifasına başlanan belirli kredi işlemleri onun hukuki niteliğini belirler. STAUDER. s.84. kanunda düzenlenmiş bulunan tiplerinden farklı özellikler taşıyabileceklerdir. iş idaresi sözleşmesi ve benzeri hukuki ilişkilerdir.83 ifa bakımından sonraki münferit işlemlere dayanmaktadır ve bu sözleşmelere hukuki niteliklerini veren konusunu oluşturan sonraki işlemlerdir214. SCHOEN. bütün kredi ilişkisinin karakterini belirleyecektir215. önceden belirleniş şartlara uygun olarak.90 vd. kanunda düzenlenmiş. garanti sözleşmesi veya genel anlamıyla iş idaresi sözleşmeleri olarak adlandırılırlar216.91. onda önceden belirlenen şartlara göre uğradıkları değişikliklerle.73. içeriğinin ve konusunun belirlenmesiyle yani kredi talebi sonucu ifa aşamasını oluşturan münferit krediler ile ortaya çıkacak ve kredi açma sözleşmesi ile birlikte. Bununla birlikte sözleşme serbestliğinin sonucu olarak tüm bu münferit krediler çerçeve sözleşmenin kapsamında. hukuki niteliği belirsiz bir sözleşmedir. hukuki nitelik.

NUISSL. hedef sözleşmenin hukuki niteliğini taşır. onun bünyesinde kurulup ifa edilen münferit sözleşmelerdir. iş idaresi. münferit işlemlerin farklılığı ikinci plandadır ve kredi açma sözleşmesi Borçlar Hukukunda düzenlenen tüm sözleşmelerin dışında bir sui generis sözleşmedir219. tahsisi sözleşmenin temelinde hatta sözleşme öncesi yapıda vardır. Ankara 1998. borçlar hukuku anlamında sözleşme tipleriyle ilişkiyi münferit kredi işlemi belirler217.84 b) Çerçeve Nitelikli Sui Generis Sözleşme Çerçeve nitelikli bir sözleşmede sözleşme tipinin belirlenmesinde temel nokta bu çerçeve sözleşmeye bağlı olarak. alacak satın alım sözleşmesi gibi münferit işlem sözleşme tipinin belirlenmesinde etkilidir fakat bu kural mutlak olarak uygulanamaz. Hasan. CANARIS. 67. TANDOĞAN. Rona/ARPACI. çerçeve nitelikli kredi açma sözleşmesinde de bu şekilde ön sözleşmelerde görülen sözleşme öncesi yapıya benzeşmeyle. teminat. hizmet alımı. N. . N. s. kredi işlemi. GUGGENHEIM. Aydın /AYDOĞDU. 217 218 219 CANARIS. Kredi açma sözleşmesi temel sözleşme olduğu için ön sözleşmeye benzer ve bu yönüyle onun temelini oluşturan prensip burada da uygulanabilir. İstanbul 1992. Abdülkadir. Murat/PETEK. Borçlar Hukuku Özel Bölüm. Kredi açma sözleşmesinde kredi açma ve kullandırma yani kredi işlemi hukuki temeli oluşturur ve bu tüm kredi açma sözleşmelerinde ortak yöndür. Kredi açma sözleşmesi temelde bir kredi kullandırma taahhüdüdür ve bu yönüyle temelde para ödüncüne dayanır. Şüphesiz yeknesak. ZEVKLİLER. teminat veya satım sözleşmesine ilişkin unsurlar asli değildir. 100. s. Bunun ötesinde kredi açma sözleşmesi kredi sebebini. 617. 618.210. hükümleri tam olarak belirli ve tüm bankacılık uygulamalarında geçerli bir kredi açma sözleşmesi yoktur fakat bununla birlikte tüm kredi açma sözleşmelerine uygulanan ortak hükümler ve kurallar vardır218. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. ALICI. bu durum ortak değer ve hükümler oluşturmaya imkan sağlar. Ön sözleşmede temel olarak asıl. HATEMİ. s. 333. hazır bulundurma ve kullandırma borcunu içerir. FEYZİOĞLU. 53. kredi açma sözleşmesinde ise bu münferit kredi işlemleri olarak ortaya çıkar. I/2 s. Hüseyin/SEROZAN. s. N. ödünç. 280. Bu ortak yön ve değerler kredi açma sözleşmeleri arası farklılıklardan çoktur. s. iş yönetimi.

814 vd. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip: Borçlar Hukuku Genel Hükümler. s. s. ileride aynı türden birden fazla sözleşme kurmayı amaçlayan kişilerin. Optionsvertrag. FIKENTSCHER Wolfgang: Schuldrecht. 1099. Tübingen 1965. Türk Borçlar Kanunlarında ve Alman Medeni Kanununda yer almamıştır. 808. s. Banka Kredi Sözleşmeleri. LARENZ. 223 . Allgemeiner Teil. LARENZ Karl: Lehrbuch des Schuldrechts. İstanbul. Dieter: Vorvertrag. (BARLAS.. ) Geschäftsbeziehungen. belirli bir takım şartların kısmen veya tamamen bu sözleşmelerde yer alması konusunda önceden anlaşmaya varmalarıdır220. s. 2001/3. 609. I. 221 222 220 HENRICH. s. Eray.85 § 4) DEĞERLENDİRME VE UYGULANACAK HUKUK KURALLARI I) Genel Değerlendirme A) Tek Aşamalı Çerçeve Nitelikli Borçlandırıcı Sözleşme Çerçeve sözleşme. WEBER Rolf H. 785. KRAMER. s. s. her bir sözleşmenin kuruluşu sırasında ayrıca kararlaştırılmasına gerek kalmaksızın. N. s.79. Buna karşılık bazı yazarlar. N. 106. SCHMIDT Karsten : Handelsrecht. s. s. 117. s. Çerçeve sözleşme. 403. Handbuch des Kreditrechts. Çerçeve sözleşme de ön sözleşme ve opsiyon sözleşmesi gibi ileride kurulacak münferit sözleşmelerde yer alacak bazı hükümleri önceden düzenleyen onlara hazırlık oluşturan sözleşmelere benzemekle birlikte. s. Vorrechtsvertrag. 24. 76. s. Schuldrecht I.88. N. 100.252 .REIFNER. 106. München 1987. s. SCHMIDT. Band 1. YAVUZ. KARINCA. BARLAS. BARLAS. Berlin 1997. s. ABD. çerçeve sözleşmede taraflardan birinin münferit sözleşmeyi kurmaya yanaşmaması halinde bunun çerçeve sözleşmeye yönelik bir 565. İsviçre. München 1991. GUGGENHEIM. KAPLAN. 88. öğretide temel sözleşme221. 49. taraflara münferit sözleşmeler kurma borcu yüklememesi yönünden bu sözleşmelerden ayrılır223. WEBER Martin. s. CANARIS. s. München 1994. TUNÇOMAĞ. 111.: Rahmenverträge als Mittel zur rechtlichen Ordnung langfristiger . N. 609. Schweizerisches Obligationenrecht. ancak sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçeve sözleşme kurulmasına imkan vermektedir. 809. iş birliği anlaşması veya manto sözleşme olarak ta adlandırılmaktadır222. GAUCH/SCHLUEP. Bd. 618. ZSR 106 I (1987). Udo. çerçeve sözleşme kavramı.

410. PALANDT/HEINRICHS.867. Bazı yazarlara göre ise çerçeve sözleşme ileride münferit sözleşmeler kurma yönünde taraflardan en az birine bir kök yükümlülük yüklemektedir.. s.Banka Hukukunun Esasları. TEKİNALP. München 1997.90. asıl olarak münferit sözleşmeye eşlik eder ve onun içindeki boşlukları doldurur225.86 olumlu sözleşme ihlali oluşturacağını ve tazminat sorumluluğuna yol açacağını savunmaktadırlar224. yazar çerçeve sözleşmeyi ileride münferit sözleşmeler kurma borcu doğuran ve doğurmayan olarak ikiye ayırmaktadır. Çerçeve sözleşmenin içeriğinin belirlenmesi sırasında önceden belirlenmiş genel işlem şartlarından yararlanılması ve bu şartların çerçeve sözleşmenin içeriğini teşkil etmesi mümkündür ancak genel işlem şartları tek taraflı belirlenmiş özel kurallar topluluğu olduğu halde çerçeve sözleşme gerçek anlamda bir sözleşme niteliğindedir226. N. Joachim: Das Schuldverhältnis: Begründung und Änderung -Pflichten und Strukturen — Drittwirkungen. bu deyim Alman hukukunda yer alan Genel Banka Sözleşmesi kavramından farklıdır. 379. Kreditrecht. Bir banka sözleşmesi olarak. sonradan kurulması ihtimal dahilinde olan asıl sözleşmeler. 22. N. yaptırımlar. istikrar sağlamaya yönelik yükümler. s. ( WEBER Rolf.. N. değişen koşullara ilişkin uyarlama kayıtları. 815). Tübingen 1989. s. s.250 ) HUBNER. uygulanacak hukuk gibi konular düzenlenebilir. genel Banka Sözleşmesi belirli hizmetlerden yararlanmak için banka ile işlem ilişkisine giren müşteriyle banka arasındaki bağı açıklamak için kullanılan bir kavramdır. 2. s. Bu şekilde bir tanımlama. s. vergi düzenlemeleri. içerik ve ifa yükümlülüklerini sonradan gerçekleşecek kredi işlemlerine etkili şekilde önceden düzenlemiş olması. s. ( BARLAS. çerçeve sözleşmede genellikle ileride kurulacak münferit sözleşmelere yönelik olarak. s 159. 467. LARENZ/WOLF. önceden çerçeve sözleşme ile saptanmış bir içeriğe sahiptirler. s 467. s. yapılacak değişikliklere ilişkin kayıtlar. N. HOPT/MÜLBERT. ) LARENZ Karl/WOLF Manfred: Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. borca aykırılığın sonuçları. yetkili yargı yeri. Kreditrecht.811 . Ileride asıl sözleşmeyi kurma borcu doğuran çerçeve sözleşme ön sözleşme niteliğindedir. HOPT/MÜLBERT. 241 . German Banking. Çerçeve sözleşme esas olarak ileride kurulacak ve nitelikli münferit sözleşmelerin bağlayıcı çerçevesini belirlemekte ve sürekli borç ilişkisi meydana getirmektedir. ( CANARIS. 241 Buradaki banka sözleşmesi deyimi bankaların genel işlem şartlarına dayalı olarak müşteri ile fiilen kurmuş olduğu sözleşmelerdir. Çerçeve sözleşme esas olarak ileride ilerde kurulacak münferit sözleşmelerin içeriğinin önemli bir kısmını düzenler. kredi açma LARENZ/WOLF. kredi açma sözleşmesinin çerçeve nitelikli bir sözleşme olarak kabul edilmesine imkan verir228. değer koruma kayıtları. GERNHUBER. 228 SCHOEN. 414. 810 ) 226 227 225 224 BARLAS. s. s. Çerçeve sözleşme mutlak anlamda ve sadece sonradan kurulacak asıl münferit sözleşmelerin hazırlık aşaması değildir. Banka sözleşmeleri de çoğunlukla genel işlem şartlarına dayalı bir çerçeve sözleşme olarak kurulmaktadır227. KAPLAN. 19 ( BARLAS.

kredi kullandırmanın sonucudur. satım garanti ve kefalet gibi bir sözleşme yapma değil doğrudan kredi açılması ve kullandırılması için anlaşmışlardır230. 771. s. s. gelişen yapısını ve içerdiği farklılıkları açıklama ve bankacılık uygulamasının kredi açma sözleşmelerinde ihtiyaç duyduğu dinamik yapıyı sağlama açısından da faydalıdır.615. ALICA. 616. SCHOEN. CANARİS. münferit kredi işlemini kredi verme borcunun 229 TANDOĞAN. Kreditrecht. 241. kredi açma sözleşmesi kapsamında krediyi hazır bulundurma ve asli unsurları belirlenen nakdi ödeme veya sorumluluk üstlenme şeklindeki yapma borçlarının ifasını sağlayan münferit kredi işlemleri yoluyla kredi kullandırma borcu altındadır ve sözleşme kredi alana doğrudan alacak hakkı sağlar229.87 sözleşmesinin banka uygulaması ve ekonomik hayatın ihtiyaçları ile değişen. 73. Kredi açma sözleşmesi kuruluş anında hazır bulundurma ve doğrudan kredi kullandırma borcu içerdiğinden sonraki kredi işlemlerinin sadece sebebini ve çerçevesini oluşturmak amaçlı kurulmuş bir ilk aşama değildir. 86. Sözleşmenin amacı kredi sözleşmelerinin kurulması değil para verme veya garanti sağlama konulu münferit kredilerin ifası yoluyla kendi asli edimi olan kredi kullandırma borcunun ifasını sağlamaktır. s. s. Banka. Kredi açma sözleşmesinin asli amacı üçüncü şahısla banka arasında teminat amaçlı bir sözleşme kurulması değil nakdi olmayan şekilde kredi kullandırılmasıdır. Kredi kullandırma borcunun ifası ayrı bir sözleşmenin kurulmasına sebep olabilir ancak bu sözleşmenin amacı değil. bankanın üçüncü şahsa karşı sorumluluk altına girdiği krediler üçüncü şahısla banka arasında ayrı bir akdi ilişki oluşturur ancak bu durumda da banka tarafından sorumluluk üstlenme şeklinde kredi kullandırılmıştır. Nakdi olmayan. 230 . HOPT/MÜLBERT. I/2. Taraflar kredi açma sözleşmesi ile kullanılacak kredi türüne göre ileride karz. Kredi açma sözleşmesini belli bir para ödüncü sözleşmesinin yapılması hazırlığı ve vaadi gören iki aşamalılık görüşü. N. 73.69. STAUDER. Bazı hallerde talep olmadan doğrudan cari hesaba para aktarılmakta bu ödeme kredi açma sözleşmesine dayanmaktadır.332. N.242 ALICA. s. FEYZİOĞLU. s.

STAUDER. aslında sözleşmenin kapsamında şartları belirlenmiş ve kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayan münferit kredilerin ifa zamanını ve türünü belirleyen bir işlemdir. kurucu nitelikte bir düzenleme hakkı değildir. N. s. Kredi ilişkisinde genel sözleşme şartları incelendiğinde kredi açma sözleşmesine göre ifa edilen münferit krediler kredi açma sözleşmesinin asli unsuru olan kredi kullandırma borcunun birbiri ardınca gerçekleşen zamana 231 232 CANARİS. 1811 kararları da bu yöndedir. Kredi talebi yeni sözleşmeler kurma amaçlı değildir. 100. 616. SCHOEN. herhangi bir ön aşama şartı veya ihtiyacı yoktur. Kreditrecht.69. Kredi açma sözleşmesinin asli unsurlarından biri olan kredi talebi. genel özellikleri düzenlenmiş ancak çoğu zaman ifa bakımından şekli ve türü belirlenmemiş münferit kredilerin niteliklerini ve ifa zamanlarını belirler ve bu işlemleri güncelleyerek kredi kullandırma borcunun ifa şeklini ve içeriğini oluşturur232. sözleşmede unsurları. STAUDER. 616. s. Kredi alanın talebi münferit kredi sözleşmeleri kurma amaçlı değil. N. 323. s. 1810. içeriğini belirleme amaçlıdır.83.615. İki aşamalılık görüşü aynı zamanda münferit kredi sözleşmelerinin ancak kredi açma sözleşmesine bağlı olarak ve ondan sonra kurulabileceğini de kabul etmektedir. CANARIS. Bu sebeplerle çok aşamalılık durumu taraf iradelerine ve bankacılık uygulamalarına uymamaktadır.242. Alman Federal Mahkemesi BGH 83.88 ifası ve kredi açma sözleşmesini de ifa sebebi sayan banka uygulaması ve taraf iradelerine uygun bir yaklaşım değildir231. 76. s. s. Banka uygulamaları ve benzer bankacılık sözleşmeleri dikkate alındığında kredi açma sözleşmesi doğrudan kredi hazırlığı. 241. . kullandırma borcunun zamanını. tahsisi bazen doğrudan hesaba para aktarma yoluyla bazense vadeye bağlı kullandırma borçlarını içerir ve banka bu kredi tahsisi sebebiyle hazır bulundurma komisyonu talep edebilir.HOPT/MÜLBERT. HEERMANN. 86. Kullandırma borcunun ifasına hizmet eden münferit işlemler kredi açma sözleşmesi kapsamında. nitelikleri ve ifa zamanları açıkça belirtilmese de genel şartlarıyla düzenlenmiş durumdadırlar. N. GUGGENHEIM. Banka uygulamasında az rastlansa da kredi açma sözleşmesi yapılmadan münferit krediler verilebilmektedir. BGH NJW 1982. bir yenilik doğuran hak olarak.

Kredi açma sözleşmesi banka bakımından kredi açma. krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu. taraflar ileride bir karz. s. SCHOEN. Doğrudan ifa yükümü ve kullandırma amaçlı kredi verme işlemlerinin ifası borcu tipik çerçeve sözleşme hukuksal kurum ve yapısından farklıdır. 91. Kredi açma sözleşmesi çok aşamalı sözleşme türleri olan karz vaadi veya genel ön sözleşme yapılarıyla açıklanamaz. 233 234 SCHOEN. bu durumda kredi açma sözleşmesi kredi kullanımını sağlayacak sonraki sözleşmeyi hazırlayan bir sözleşmedir. Münferit işlemlere göre kredi kullandırılacağı zaman. HUBNER. kredi açma sözleşmesinin ifası niteliğindedir. N. 88. Doğrudan nakdi ödeme veya sorumluluk üstlenme amaçlı kredi işlemleri olarak isimlendirilen farklı türdeki kredilere göre kredi kullanılması. Bankanın. s. kademeli ifası niteliğindedir. 100. Kredi açma sözleşmesinde taraflar kullandırma borcunun ifasını sağlayan münferit kredi işlemlerinin kuruluşu için ayrıca anlaşma yapmazlar.89 yayılmış.73 CANARIS. bu sebeple kredi açma sözleşmesi tipik bir çerçeve sözleşmenin hukuki yapısından farklı nitelikte yükümlülük içeren borçlandırıcı nitelikli çerçeve sözleşmedir234. s. . bu durum ise ona çok aşamalı sözleşme özelliği vermez. 242.. kredi açma sözleşmesinin sonraki aşamaları niteliğinde değildir233. HEFERMEHL. 158. German Banking Law. kefalet veya satım sözleşmesi yapma konularında değil doğrudan kredi açılması.STAUDER. GUGGENHEIM. kullandırma borcunun ifası bazen kuruluşla birlikte ifa aşamasına giren nakdi ödemeyle bazen de talep hakkının kullanılması ile gerçekleşmektedir. Çok aşamalı sözleşme kavramına dayanan görüşler. s. N. hazır bulundurma ve kullandırma şeklinde yükümlülük içerir ve hazır bulundurmanın ifası kuruluşla. Kreditrecht. s. HOPT/MÜLBERT. kredi açma sözleşmesi kapsamında kredi açma taahhüdünde bulunulması ile bunun fiilen kullanılmasını sağlayacak işlemlerin yapılmasını ayrı aşamalar olarak kabul etmektedir. bu görüş kredi açma sözleşmesinin niteliğine aykırıdır. 615.90. sözleşmenin kurulması ile kullandırma borcunun ifası farklı zamanlarda olmaktadır. kredi müşterisinin ise sözleşme de açıkça belirlenmiş olmasa bile sözleşmenin esaslı karakteristik özelliği olarak sözleşme süresince kredi talep hakkı vardır ve bunlar tüm kredi ilişkisindeki ücret ve iade borcu ile ilgili taraf yükümlülüklerine etkilidir. s. kullandırılması konusunda anlaşmışlardır.

Genelde bir yatırımcı veya tacir olan müşterinin ihtiyaçları farklı olabilmektedir. Kredi açma sözleşmesinde kullandırılacak olan kredinin türü genelde kesin olarak belirlenmez. HEERMANN. münferit işlemlerin şartları ise kredi kullandırma borcuna bağlı olarak sözleşme kapsamında zaten düzenlenmiştir. 100. borçlandırıcı nitelikteki işlemin yapılması konusunda talep hakkı verir. Kredi açma sözleşmesi ise kendi içinde taahhüt içermektedir ve buna uygun olarak bankanın münferit krediler yoluyla kredi kullandırma borcunu ifa etmemesi doğrudan borca aykırılık durumu oluşturacak ve onun hükümlerine tabi olacaktır ( BK. s. ancak ifa zamanı ve şekli kredi talebi ile belirli hale gelecektir. banka hazır bulundurma komisyonu konusunda doğrudan bir alacak hakkına sahiptir. Ön sözleşme taraflara asıl sözleşmenin. Kredi alan farklı türlerde kredi kullanma talebinde bulunabilirken. m. Kredi açma sözleşmesi taraflardan birine ileride bir sözleşme kurma hakkı tanımayı değil doğrudan karşılıklı hak ve borçlar meydana getirmeyi amaçlar ve bu sebeple opsiyon sözleşme olarak ta kabul edilemez. 96 vd )235. ALICA. HOPT/MÜLBERT. bu belirsizliğin sebebi sözleşmenin çok aşamalı olması değildir. Kredi açma sözleşmesinin amacı da başka sözleşmeler kurmak değil zaten asli edimi olan kredi kullandırma borcunu nakdi veya nakdi olmayan kredi işlemleri ile ifa etmektir. s. Bu sebeple GUGGENHEIM. s. bir kredi işleminin ifa aşamasına girmesi kredi açma sözleşmesini sona erdirmeyecek ve ona dayanarak daha fazla münferit işlem yapılabilecektir. 242-243. talep yerine getirilmezse lehine sözleşme yapma vaadinde bulunulan kişi karşı tarafa karşı vaat olunan sözleşmeyi kurmaya zorlama amacıyla dava açabilir. banka sorumluluk üstlenerek kullandırma borcunu ifa etmiştir. 235 . Kredi kullandırma borcu ve tarafların iradelerine göre kredi işlemleri nitelikleri belirginleşmese de kredi açma sözleşmesi kapsamında düzenlenmiş durumdadır.90 hatta nakdi olmayan kredilerde bazen kredi alan münferit işlemde taraf değildir. alacak haklarının doğumu bir başka sözleşmenin kurulmasına bağlı değildir. Kreditrecht. müşteri ihtiyaçlarına göre ne tür bir kredi kullanacağını kendisi belirleyecektir veya bu belirlemeyi ileri bir tarihe erteleyecektir. 323. 74. N.

N. GUGGENHEIM. bu sebeple sadece bir ödünç veya garanti sözleşmesi olarak kabul edilemez240. Kredi açma sözleşmesinin dönerlik unsuru sebebiyle kredinin iadesinden sonra müşterinin yeni seçim hakkı doğar239. STAUDER. Seçimlik borçlarda taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa BK m. N. müşterinin kredi talebi ise içerik ve ifa zamanını belirleyen yenilik doğurucu haktır. ALICA. eğer doğrudan nakdi ödeme yoksa. kredi kullandırma olarak isimlendirilen bu borcun ifa zamanı ve ne tür bir kredi edimini içereceği müşterinin seçim hakkını kullanması ile belirlenecektir238. 75. . teminat verme. Kredi açma sözleşmesinde tarafların kredi işlemlerine ilişkin iradeleri mevcuttur ve bunlar talep hakkının kullanılması ile tamamen belirli hale gelir. s. 615. Seçim hakkı değiştirici ve kredi açma sözleşmesine özgü yapısıyla içerik belirleyici yenilik doğuran işlemdir ve kullanılması ile mevcut hukuki durum değişir. bu durum münferit işlemlerin varlığını sağlayan unsurları oluşturur236. özellikle 236 237 238 239 240 CANARIS. Kredi açma sözleşmesi krediyi hazır bulundurma borcu. CANARIS. s. N. 71 hükmünce seçim hakkı borçluya aittir. bu düzenleme hakkı banka için kural olarak bağlayıcı sonuçlar meydana getiren bir tür seçim hakkı niteliğindedir237. Kredi açma sözleşmesinde bankanın borcu seçimlik borç. s. alacak satışı gibi çeşitli bankacılık işlemlerini konu olarak içermektedir. Sözleşmeden doğan kredi kullandırma borcu seçim hakkının kullanılması ile belli bir kredi işlemi ile ifa edilen kredi türüne dönüşür. Kreditrecht. Genel kuraldan farklı olarak kredi açma sözleşmesinde seçim hakkı işin niteliği sonucu kredi alana aittir. STAUDER. 616 CANARIS. Kredi açma sözleşmesi bir temel çerçeve sözleşme olarak iş idaresi.91 standart kredi açma sözleşmelerinde kredinin belli kullanım şekilleri belirtildikten sonra bunlarla sınırlı olmaksızın bankanın krediyi her türlü bankacılık ve kredi işlemlerinde kullandırmaya yetkili olduğu konusunda kayıtlara yer verilmektedir. Kredi açma sözleşmenin kurulması ile banka kredi kullandırma taahhüdü altına girmiştir. 242. CANARIS. 616. ALICA. N. 81. 616. 75. kullanacağı kredinin türünü kredi alan kendisi tespit eder. 100.83. N. HOPT/MÜLBERT. satım. s.

burada ihlal edilen çerçeve sözleşme değil içeriği çerçeve sözleşmeye göre belirlenmiş münferit sözleşmedir241. Bir çerçeve sözleşme yapısında da sonraki aşamada münferit sözleşmeler kurulduğunda taraflar bu sözleşmelerin içeriğinin çerçeve sözleşmeye uygun olmasını kabul etmek zorundadırlar. kredinin hazır bulundurulması ve kullandırma borcu doğrudan ona dayanır ve münferit işlemlerin varlığından bağımsız serbest kredi talebi hakkı verir242. Kreditrecht. N. GUGGENHEIM. HOPT/MÜLBERT. 817. bu durumda karşı tarafın tazminat talebi ve dönme hakkı oluşur. 242. doğrudan ifayı talep hakkı verir. 243. HOPT/MÜLBERT. Taraflar arasında talepler esas olarak kredi açma sözleşmesine dayanarak ileri sürülecektir. buna muhalefet ve edimini yerine getirmeme sözleşmeye aykırılık oluşturur. s. Taraflar arasında doğrudan genel sözleşmeyle kredi kullandırma veya ona dayanan münferit kredi işlemleri ile ifayı gerçekleştirme iradesi vardır. Kredi açma sözleşmesinde tarafların ifa yükümü içeren bir çerçeve oluşturmaktaki amaçları nitelikleri belirginleşip. bu aynı zamanda ayırım prensibinin temelini oluşturur. . Talep hakkının kullanılması yani kredi isteği ile bankanın borcu güncellenmekte ve kredinin kapsamı münferit işlemin niteliği belirlenmektedir. genel kabul çerçeve sözleşmeden doğrudan ifa veya ileride yeni sözleşmeler kurma yükümlülüğünün meydana gelmeyeceği yönündedir. bir edim. kredi kullandırma şeklinde borç içerdiğinden. Kreditrecht. s. N. Kredi açma sözleşmesi.92 derhal sağladığı nakdi kredi imkanı veya ifası kredi talebine bağlı kredi kullandırma borcu yönüyle de tipik bir çerçeve sözleşme yapısından ayrılır. ifa aşamasında yapısal bir bölünme söz konusudur. müşterinin sözleşmede belirlenen şekilde kullanacağı talep ile bankanın ifa borcu hemen muaccel olacak ve münferit kredi işlemi yoluyla ifa edilecektir243. isteğe göre ifa edilecek kredi işlemlerinin temelini oluşturma ve onları bir ayrıma tabi tutmaktır. Kredi talep edilene kadar olan aşamada sözleşme tamamlanmış durumdadır ancak kuruluşla birlikte doğrudan bir kredi kullanımı gerçekleşmemiş veya sözleşme 241 242 243 BARLAS. kredi açma sözleşmesi sadece genel işlem şartlarından oluşan standart sözleşme değildir. 100.

ifa zamanı ve türü belirlenmektedir. düzenlenmiş taraf iradelerini açığa çıkartan bir hukuki işlemdir. . CANARIS. N.620. 1/76. NUISSL. yapısının varlığı şeklen görülse de burada kredi açma sözleşmesindeki borçların doğumu veya ifayı sağlayan münferit sözleşmelerin kuruluşu değil. Kredi limiti ve türü gibi tüm tipik kredi açma sözleşmesi hükümleri kararlaştırılmış olsa bile bankanın kredi verme yönünde borç altına girmediği bu yönde iradesinin olmadığı hallerde kredi açma sözleşmesinden ileride münferit kredi sözleşmesi yapma borcunun doğmaması söz konusudur. Kredi açma sözleşmelerinde bankalar bazen genel işlem şartları yoluyla kredi verme yönünde borç altına girmediklerini beyan etmekte. kullandırma borcunun münferit işlemler yoluyla ifası taleple gerçekleşmekte. N. Kredi açma sözleşmesi ile münferit işlem arasına talep şeklinde bir işlem girdiğine göre çok aşamalılık çekirdeği. N. 243. 323. isteğini tek taraflı olarak bildirmekte ve bu istek yeni bir sözleşme kurulmasını değil mevcut kullandırma borcunun ifasını ve bunun ifasını sağlayan münferit işlemlerin belirlenmesini sağlamaktadır. 616. 245 246 247 244 UYAN. s. s. s. 158. N. 217. 100. HEERMANN. Kredi talebi sözleşmede belirlenmiş. CANARIS. AVANCINI/lRO/KOZIOL.93 kapsamında açıkça kullanım şekli belirlenmemişse asli edim olan kredi kullandırma türü belirsizdir. ifa zamanının belirlenmesi kredi talebi şeklindeki taraf iradesi ile mümkün olmaktadır244. serbest dönme hakkını saklı tutabilmekte veya kredi verme borcunun ifasını ilerde isterlerse kuracakları bir kredi sözleşmesine bırakmaktadırlar245. Kreditrecht. Bu durumda bir tür çerçeve sözleşme yapısı olan standart norm kararlaştırma sözleşmesi niteliği ortaya çıkacaktır247. sözleşme ile sadece ileride kurulacak olan münferit işlemlerin içeriği belirlenmektedir. German Banking Law. HOPT/MÜLBERT. Bu yönüyle kredi açma sözleşmesi tipik bir çerçeve sözleşme yapısına yaklaşmaktadır. 1141. aslında münferit işlemleri de içeren iradeler kredi açma sözleşmesinde belirlidir ve kredi kullanım şeklini belirleyen iradelerin somut hale gelmesi. HUBNER. tarafların iradesi içerik belirleme yönündedir246. Kredi için talepte bulunan müşteri. GUGGENHEIM. N. s.

kredi açma sözleşmesi içeriğinde genel olarak bankalar kredi kullandırma borcu altına girmekle birlikte sözleşmeye. ifa yükümlülükleri içeren. ERTAN. Banka Kredi Açma Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Özellikle Çerçeve Anlaşma Olma Özelliği. İstanbul 2003. 102. s. Kredi talebinin bankanın onayına. CANARIS. I. Bölüm 2. uygun görüşüne bırakılması standart sözleşmeleri bankaların düzenlemiş olmasından kaynaklanmaktadır.94 Bankacılık uygulamasında. hükümler kanaatimce bankanın kredi hazırlığı ve kullandırma şeklindeki asli borçlarını ortadan kaldırmamakla birlikte onun açısından sözleşmeden serbest dönmeye yönelik imkanlar olarak kabul edilmelidir. N. Kreditrecht. S. bu tür hükümlerin geçerliliği sözleşme serbestliği ve iyiniyet kuralları kapsamında değerlendirilecek bir konudur. Kerem. Genel işlem şartlarında yer alan bu unsurlar kredi açma sözleşmesinin borçlandırıcı çerçeve anlaşma olma niteliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınmamalıdır. asli. 146. 1681. N. N. bu genel işlem şartlarına rağmen kredi açma sözleşmesi kredi alana.1/87. Kredinin istendiği zaman kesilmesi ve sözleşmenin feshi imkanının haklı bir sebep olmadan banka tarafından kötüye kullanılması genel işlem şartları ve sözleşme hükümlerinin değerlendirilmesine ilişkin bölümde ayrıntılı şekilde inceleneceği üzere TMK m. N. AKYOL. Banka Sözleşmeleri. tek aşamalı. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 262 248 . NUISSL. 644. KOSTAKOĞLU. Legal Hukuk Dergisi. müşterinin kredi talebi anında yapacakları şeklinde değerlendirmelere hükümler göre krediyi bu hiç kullandırmayabilecekleri koymaktadır. 105. Kredi açma sözleşmesi. 2/2 ( ZGB 2/2 ) hükmünce hakkın kötüye kullanılması halidir ve kanun tarafından korunmaz248. açılan krediyi ihtiyacı olduğu türde ve zamanda kullanma konusunda alacak hakkı vermektedir ve haklı bir sebep olmaksızın talep edilen kredinin verilmemesi sözleşmeye aykırılık oluşturacaktır. Kullandırmadan kaçınmaya imkan veren kayıtlara rağmen sözleşmenin borç içeren yapısı ortadan kalkmaz ve bu yapısıyla kredi açma sözleşmesi tipik bir çerçeve sözleşme olmamakta içeriğinde kredi kullandırmaya yönelik edim yükümlülükleri taşıması sebebiyle çerçeve sözleşme kavramı ile önemli bir farkı taşımaktadır. 217. GUGGENHEIM. başka bir işleme ihtiyaç olmaksızın borçlar tesis eden ve kredinin hazır bulundurulması asli borcunun da hemen ifa aşamasına geldiği bir Bkz. s. 9.HOPT/MÜLBERT. kurulması ile doğrudan.

620.I/2 s. s. Kredi alana verilen talep hakkı içerik belirleyen yenilik doğurucu haktır ve sözleşmede belirlenen sınıra kadar bu içerik belirleyen ve borcu güncelleyen yenilik doğurucu hakkı kullanmak müşterinin takdirine bırakılmıştır249. 522. belli bir limit üzerinden birbirini takip eder şekilde kredi taleplerinin karşılanması somut ilişkiye göre değişebilecek diğer şartların değerlendirilmesi ile sözleşmenin varlığını gösterebilir251. N. Banka Hukukunun Esasları. 333. s. AKYOL. 1/73. s.95 sözleşmedir bu yönüyle tipik bir çerçeve sözleşme değildir. 323. 356. . YÜKSEL. Kredi açma sözleşmesinin kurulması için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradelerinin bulunması yeterlidir. mesela bir miktar kredi kullanılması. CANARIS. Kredi açma sözleşmesi bu genel kurala bağlı olarak rızai niteliktedir ve kurulması için banka ve müşterinin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları yeterlidir. sadece bir kredi açma iradesi yani kredi kullandırma borcunun banka tarafından yüklenilmesi asli edim olarak sözleşmenin kurulması için yeterlidir bunun dışında ayrıca münferit kredi işlemler üzerinde anlaşılması bunların açıkça belirlenmesi şart değildir. Bankacılık. 617 250 251 249 EREN. s. 93. TANDOĞAN. AVANCINI/lRO/KOZIOL. N. 619. CANARIS. N. Türk Hukukunda sözleşmeler kural olarak rızai niteliktedir. B) Rızai Sözleşme Tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri bir sözleşmenin kurulması için yeterli olduğunda bu sözleşme rızai sözleşme niteliğindedir250. 281. Banka Sözleşmeleri. HEERMANN. s. Tarafların açık veya zımni irade açıklamaları ile kredi açma sözleşmesi kurulabilir. TEKİNALP. Kredi açma sözleşmesi kullandırma borcunun ifasını sağlayan münferit işlemlere eşlik etmesi ve onların boşluklarını doldurması yönüyle çerçeve nitelik gösteren bir sözleşmedir. Sözleşmenin konusu olan kredinin verilmesine lüzum yoktur.

. edim birliği sebebiyle kredi açma sözleşmesinin karşı edimi olurlar253.115. banka krediyi hazır bulundurma ve kullandırma. tek tarafa borç yükleyen. 134. SCHOEN. Kredi alan tarafından kullanım zamanı serbestçe belirlenecek düzenleme hakkı olan kredi kullanma talebinin sözleşmedeki karşılıklı borçların varlığına etkisi yoktur. esasen bu borçlar sözleşmenin yapısında kurulma anından itibaren mevcuttur ancak talep anından itibaren tam olarak açığa çıkarlar. 1/73. Müşteri talep hakkını kullanmadığı sürece hazır bulundurma komisyonu dışındaki kredi açma sözleşmesine özgü ve sözleşmede belirlenmiş olan münferit sözleşmelerin ifası ile güncellenecek diğer karşılıklı borçlar muaccel olmaz ancak bu borçlar sözleşmenin bünyesinde mevcuttur. N. s. kredi kullanılmasa bile müşteri tarafından ödenecek bir karşılık bedeldir. STAUDER. CANARIS. 252 253 STAUDER. belirli hale gelirler ve edimler arası bağlantı.616. N. s. kredi işlemleri yoluyla ifa aşamasının başlamasıyla güncellenir. Kredi açma sözleşmesinde tarafların borçları aralarında kararlaştırdıkları şartlara göre de değişiklik gösterebilmektedir. komisyon gibi karşılık bedeller ödeme.114. kredi alan ise faiz. s. Kredi açma sözleşmesinde kredi açma ve kullandırma borcu ile münferit işlemlere göre belirlenecek kredi bedelleri edimler arası bağlantı sebebiyle karşılıklılık içindedir. sözleşmede kararlaştırılmışsa teminat sağlama. AVANCINI/lRO/KOZIOL.96 C) İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Kredi açma sözleşmesinin iki tarafı da ifa yükümlülüğü altındadır. Sözleşmenin bünyesinde mevcut olan ancak talep hakkı kullanılmadığı için gizli durumda bulunan bu borçlar kredi alan tarafından kredi talebinin yapılması. Kredi açma sözleşmesinde banka lehine bir hazır bulundurma komisyonu kararlaştırılmışsa bu tutar. eksik iki tarafa borç yükleyen veya tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme türlerinden hangisine dahil edileceği konusunda güçlüklere sebep olmaktadır252. krediyi iade etme ve istisnai hallerde krediyi kullanma gibi yan borçlar altındadır. Kredi alanın yükümlülükleri bakımından özellikle değişiklik gösteren bu şartlar kredi açma sözleşmesinin.

Taraflardan birinin borç altına girmesi diğer tarafın açık veya zımni şekilde yapacağı borçlanma beyanının geçerliliğine bağlı tutulmuştur. Genel olarak kredi açma sözleşmelerinde faiz ödeme borcu ve diğer karşılıklar münferit sözleşmelerle kredi kullanımı olmadan ortaya çıkmasa bile uygulamada nakdi kredilerde kredi açma sözleşmesinin kurulması ile nakdi kredilerde tutar bir cari hesaba aktarılmakta ve buna faiz işletilmektedir. Taraflardan biri karşı tarafın kendi yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya buna hazır olduğunu beyan etmemesi halinde borçlanmış olduğu edimi yerine getirmekten kaçınabilir.613-616. bu BK m. Kredi kullanma borcu şeklinde bir düzenlemenin sözleşmede yer alması halinde kredi kullanmaya ilişkin diğer ücretler gibi bu borç ta sözleşmede karşılık ilişki içerisinde yer alacak ve yerine getirmeme sözleşmenin devamı açısından diğer borçlar gibi doğrudan etkili şekilde yapısal ve fonksiyonel karşılıklılık ilişkisine dahil olacaktır. BAUMBACH/DUDEN. Kredi açma sözleşmesinde bankanın krediyi hazır bulundurma karşılığında hazır bulundurma komisyonu kararlaştırılır ve bu komisyonun ifası müşterinin kredi kullanma konusundaki beyanına bağlı tutulur. 406. 140.116. kredinin iadesini güvence altına alma amaçlı olarak sözleşmeye dahil edilen bu borçlar iade ve tazmin gibi sonraki aşamalarda gerçekleşebilecek riskleri teminat altına alma amaçlıdır fakat ifa aşamasında karşılık ilişkiye dahil olmadıklarından yan borç niteliğindedirler. Kredi alan için sözleşmede teminat sağlama borçları kararlaştırılabilir.81 hükmü kapsamında gerçekleşen bağlılıktır. s. STAUDER. SCHOEN. N. N. faiz ve komisyonlar münferit kredilerle birlikte kredi açma sözleşmesinin de karşı edimi durumundadır ve edimler arasında ifa ve devam yönünden bağlılık vardır. s. Kredi açma sözleşmelerinde kredi alan için kredi kullanma borcu nadiren düzenlenir ancak banka lehine bu yönde bir düzenleme yapılması ve sözleşmenin genel yapısında değişikliğe gidilmesi mümkündür. s. SCHINNERER. N.97 talep hakkının kullanılması ve ifanın başlaması ikincil bir konudur ve bu borçların varlığını etkilemez ancak içerik belirleme yönünden etkisi vardır254.5. 134. Kredi açma sözleşmesinde kapsam ve münferit işlemlerle edim bağlantısı sebebiyle tarafların edimleri arasında doğuş yönünden karşılıklılık vardır. 254 . CANARIS.

Bd.98 Kredi açma sözleşmesinde bankanın. s.I . SCHOEN. 104. s. 3. s. N. 626 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP. Bd. Allgemeinen Lehren des Vertragsrechts. 305. aval. Bunun yanında sözleşme kapsamına göre ifa şekli münferit işlemlerle. KELLER.. çerçeve niteliği ile ileride münferit krediler ifa edildikçe doğrudan. ayrıca kararlaştırılmasına lüzum kalmadan bu sözleşmelerin içeriğini oluşturmaktadır. BARLAS. Andreas/Peter.EREN. 115. D) Sürekli Borç İlişkisi Oluşturan Sözleşme Kredi açma sözleşmesi. Aufl. sürekli borç ilişkisi oluşturur256. 49. Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcuna karşılık müşterinin faiz. bu sebeple ani edimli bir borç ilişkisi değildir. Bd. 412. Max/SCHÖBİ. I. s. 224. Basel/Frankfurt 1988. 255 256 257 STAUDER. Çerçeve sözleşmede de önceden belirlenen koşullar münferit sözleşmeye yansıyarak taraflar için bağlayıcı hale gelmektedir258. Das Schweizerische Schuldrecht. garanti verilmesi konulu kredi açma sözleşmelerinde bu hizmetin ifası ve bunun karşılığı bir miktar iş görme bedeli olarak komisyon. s. bu yönüyle münferit işlemin karşılığı aynı zamanda kredi açma sözleşmesinin karşılığını oluşturmaktadır. Allgemeiner Teil. ESSER/SCHMIDT. komisyon ödeme ve bazı hallerde kredi kullanma borcu karşılık ilişki içerisindedir ve tüm bu yönleriyle sözleşme tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliğindedir255. s. Hans.. 258 .14. von Tuhr. I. Aufl. OĞUZMAN/ÖZ. sözleşmedeki karşılık ilişkiyi oluşturur. N. SCHÖNENBERGER/JAEGGİ. s. 120 WEBER Rolf. 3. Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht. Heidelberg 1984. Schuldrecht. Sözleşmedeki temel karşılık ilişki özellikle bir miktar para verilmesi konulu nakdi kredilerde münferit işlemle kredi kullandırma ve bunun karşılığını oluşturan faiz. Die Wirkung der Obligationen. 35. CANARIS. Zürich 1974. s. Christian. s. komisyon kredi ücretlerinin ödenmesi arasındadır. BGH BB 1962 116. 817.s. sürekli nitelikte kredi hazır bulundurma ve kullandırma borcu içermekte. 7. Edimin zaman içerisinde sürekli olarak yerine getirilmesi sürekli edim olarak tanımlanmakta ve bu tür bir edimi içeren borç ilişkileri sürekli borç ilişkisi olarak tanımlanmaktadır257. II.

BGH NJW 55. STAUDER. 22. bu sebeple sözleşmeden ileriye etkili olarak kurtulma menfaatler dengesine uygun olacaktır263. s. iskonto sonucu karşılık bedelin ödenmesi. N. garanti verme. 411. Sözleşmeden Dönme. kredi açma sözleşmesindeki asli ve sürekli nitelikteki kredi kullandırma borcudur. 415. s. 172. 368. üçüncü kişilere karşı sorumluluk üstlenilmesi şeklinde gerçekleşen aval. 948 (HEERMANN’den naklen ) . Kredi açma sözleşmesinin ifası genelde kısmi ve tek bir ifa şeklinde gerçekleşmez. Sözleşmeden Dönme. Sürekli borç ilişkisi niteliği taşıması sonucunda kredi açma sözleşmesi taraflar arasında istikrarlı bir hukuksal bağ ve sıkı kişisel ilişki oluşturacaktır. bu sebeple rahatlıkla uygulanma imkanı yoktur262. Kesin geçersizlik ( BK m. s. s. 1228. s. Belli bir miktar nakit para verilmesi şeklinde gerçekleşen para ödüncü. 261 262 263 260 259 SELİÇİ. s. s. BARLAS. 19-20 ) veya taraflardan birince iptal halinde sözleşmenin başlangıçtan itibaren hükümsüz sayılması kuralı ve buna bağlı olarak tasfiye şekilleri sürekli borç ilişkisinin yapısına uymamaktadır261. 1229. s. Kredi Açma Sözleşmesi. dürüstlük kuralının özel olarak önemli hale gelmesi ve işleyen zaman süresince ortaya çıkan sonuçların ortadan kaldırılamaması gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır260. s. Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi. kredi alana.82. BGH 83. İstanbul 1997. sözleşme süresine yayılmış bir ifa yükümü sözleşme kapsamında düzenlenir. Bu durumda çerçeve nitelikli sürekli borç ilişkisi oluşturan bir SCHOEN. 39. limit dahilinde çok sayıda kredi talebi yapma ve birbiri ardınca ifa talep etme hakkı verebilir ve tüm bu ifa fiillerinin dayanağı. Sözleşmede kısmi ve sürekli kredi kullanımları ile ifa sürekli niteliktedir ve bu özelliği ile de sürekli borç ilişkisi niteliğindedir259. SELİÇİ. Alman Federal Mahkemesinin kredinin çek çekilmesi şeklinde kullanımı şartıyla yapılması durumunda sözleşmenin devamlı nitelik göstereceği şeklindeki kararı hk.99 Sözleşmenin çerçevesinde belirlenen şartlara göre. Bu asli borç çeşitli kredi verme işlemleri ile ifa edilir ve sona erdirilir. 57. 81.322. 819. SELİÇİ. s. s. YÜKSEL. SEROZAN. OĞUZMAN/ÖZ. SEROZAN. 947. 175 vd. BGH NJW 55. kredi kullandırma borcunun ifası amaçlı münferit kredi işlemleridir. banka tarafından sözleşme süresince hazır bulundurulması ve münferit kredi işlemleri yoluyla kullandırılması şeklinde ifaları kapsayan uzun bir döneme. güven ön plana çıkacaktır. . LARENZ. CANARIS. HEERMANN.615. s.. Schuldrecht I. BGH NJW 1978. 32 vd. 76.84. WEBER Rolf. kredinin açılması. Özer.

TANDOĞAN. Karma sözleşme farklı sözleşmelere ait unsurların bir sözleşme oluşturmak üzere bir araya getirilmesidir. Doktrinde karma sözleşmeler dar anlamda ve geniş anlamda karma sözleşme olarak ikiye ayrılmaktadır. s. Sözleşmeler Rehberi. AKİPEK.. Kendine özgü sözleşmede ise taraflar sözleşme tipini belirleme serbestliğine dayanarak. s. 252. 10 vd. kanunda düzenlenen sözleşme unsurlarının kanunda öngörülmeyen tarzda bir araya getirilmesini ifade eder. s. s. s. s. kanunda öngörülmeyen şekilde bir araya getirilmesi şeklinde ifade edilmektedir.10 vd. II. 12.100 sözleşmede ifa olunan kısım bakımından taraf menfaatleri dikkate alınarak geçmişe etkinin uygulanmaması uygun olacaktır264. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. LARENZ. E) Kendine Özgü Yapısı Olan ( Sui Generis ) Sözleşme Kredi açma sözleşmesi. Ankara 1971. 423. ZEVKLİLER. N. s. İstanbul 1985. s. Bd. Lehrbuch des Schuldrechts. Necmettin.Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. YAVUZ. 24 vd. s. s. s. Ş/KÜÇÜKGÜNGÖR. bu sözleşme tipinde. C. birleşik sözleşmeler. s. Karl . E. İfa bozuklukları ve ihbarla fesih gibi imkanlar sürekli borç ilişkisi olması sebebiyle kredi açma sözleşmesinde uygulama alanı bulacaktır265. 615. İsimsiz sözleşmeler. (ARAL. I/1. TANDOĞAN. İstanbul. s. Borçlar Kanunu’nun özel kısmında veya özel bir kanunda düzenlenmemiştir bu sebeple isimsiz sözleşme niteliğindedir. AT. kanunda düzenlensin veya düzenlenmesin her türlü sözleşme unsurunun.. Aufl. ARAL. 24. Karışık Muhtevalı Akit. N. 49. KUNTALP. FEYZİOĞLU. 14. WEBER Rolf. Bu tür sözleşmeleri oluşturan sözleşme tipleri kendilerine özgü yapılarını kaybetmeden bir araya getirilmişlerdir. I/1. 102. bir sözleşmenin unsurlarını kısmen veya tamamen 264 265 266 BARLAS. 1987. ARAL. karma ve sui generis ( kendine özgü ) sözleşme olarak üçe ayrılırlar266. 11. geniş anlamda karma sözleşme ise kanunda düzenlenmeyen sözleşme unsurlarını içerecek şekilde genişletilerek. BUCHER. birbirinden ayrı ve bağımsız nitelikte olan sözleşmelerin. Ankara 2002.. F. 49.196 vd. EREN. tarafların isteği ile edim ve karşı edim ilişkisi şeklinde birbirleriyle bağlanmaları halinde söz konusu olur. E. ARAL. 431 CANARIS. 267 . s. 371. 52. Besondere Teil. 820. s. Birleşik sözleşmeler. München 1976. 52 ). GAUCH/SCHLUEP.1. Dar anlamda karma sözleşme. kanunda düzenlenen sözleşme tiplerine ait unsurlar kanunda düzenlenmeyen bir tarzda bir araya getirilmektedir267.

bu konuda temel ölçü sözleşmenin esaslı unsurlarının kanunda düzenlenip düzenlenmediğidir. TANDOĞAN. I/1. Türk Hukukunda verilen tanım geniş anlamda sui generis sözleşmeleri ifade ederken.24. s. BUCHER. s. Kanunda düzenlenme durumunun somut olarak belirlenmesi. TANDOĞAN.776.13. Kommentar zu Art. 52. Band VI. Bir sözleşmenin esaslı unsurları kanunda düzenlenmiş ise isimli bir sözleşme. 119 V 134. KRAMER. dar anlamı ile sui generis sözleşmeler kanunen düzenlenmiş hiçbir sözleşme tipinde mevcut olmayan unsurları içeren sözleşmelerdir272. BUCHER. Kendine özgü sözleşmede asli olarak aranacak nitelik onun iç bütünlüğe sahip olmasıdır269. Besondere Teil. SCHLUEP. 21. 770. 776. Allgemeine Bestimmungen. Obligationenrecht. N. BGE 119 II 394. SCHLUEP. s. Bern 1991. düzenlenmemiş ise isimsiz 268 ARAL. 3. Aufl. BT. SCHLUEP. 77.. Teilband Unterteiband Inhalt des Vertrages. Kanunda düzenlenen sözleşme unsurlarından kısmen veya tamamen farklı şekilde yeni bir sözleşme kurarlar. bu durumun tespiti bazen zorluklar gösterebilir. YAVUZ. KELLER/SCHÖBI. 25. VII. Bu anlamı ile incelenecek olursa. I. KRAMER Ernst A. Eugen . s. Besondere Vertragsverhältnisse. bir sözleşme hem karma hem de sui generis sözleşme olarak nitelendirilebilir. s. s. SCHLUEP. 19-22 OR. AT. HATEMİ/SEROZAN/ARPACI. I/1. Abteilung.50. Das Obligationenrecht. YAVUZ. 102. 13. Schweizerisches Privatrecht. s. BGE 120 V 304. s.101 kanunda bağımsız olarak düzenlenmiş bir sözleşmenin içeriğinde yer almayan unsurlardan bir araya getirirler. 776. BUCHER. Walter. Obligationenrecht. s. bu tür sözleşmeler karma sözleşme olarak tanımlanamaz. kendine özgü (sui generis) sözleşme ismini alırlar268. 65. s. s. s. sözleşmenin isimli olup olmadığı onun kanunda düzenlenmiş olmasına göre belirlenir270. Basel. Bir başka ayrım sui generis sözleşmeleri dar ve geniş olarak iki tipte tanımlar. Türk Hukukunda genel olarak kabul edilen tanımlamaya göre sui generis sözleşme. 56. 97. Bir sözleşmeden kanun maddeleri içinde sadece isim olarak söz edilmesi onu isimli bir sözleşme haline getirmez.: Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. 2. 25. Bd. kendisini oluşturan unsurların bir kısmı veya tamamı kanunen düzenlenmiş bulunan sözleşme tiplerinin hiçbirinde mevcut olmayan sözleşmelerdir271. s. 269 270 271 272 . 1979. Zürich 1988. s. N.

hazır bulundurma ve kullandırma borcudur. Sulh Sözleşmesi274. Ankara 1972. N. Bası. HUBNER. s. N.. TANDOĞAN. MARTINEK. Michael . ancak bir kredi açma sözleşmesinde tarafların yükümlülükleri bu şekilde kısıtlanmamıştır daha farklı yükümlülükler bulunmaktadır277. I/1. I/1. I/1. Kreditrecht.III.. Baki. 275 276 277 274 İŞGÜZAR. München. 23 vd. Bd. 4. TANDOĞAN. Kredi açma sözleşmesi sadece bir miktar paranın verilmesi borcunu içeren bir sözleşme değildir. KURU. alacak satımı ve banka teminatı gibi kredi işlemlerinin de sözleşmesinin konusunu oluşturması ve müşterinin kendisine tahsis edilen krediyi kullanmak zorunda olmaması kredi açma sözleşmesi karz sözleşmesi olarak tanımlamaya imkan vermez. 157.. I/2 s. I. Kredi açma sözleşmesinin ifası aşamasında. tek satıcılık275 ve satış için bırakma sözleşmeleri276. sorumluluk üstlenilmesi konulu nakdi olmayan kredi işlemlerini birer ifa şekli olarak içermektedir. 332. . bu yönüyle geniş anlamda bir iş görme sözleşmesidir278. BGE 97 II 55. ancak kredi kullandırma sadece para vermeyi kapsamaz.2. HOPT/MÜLBERT. 273 KELLER/SCHÖBI. 2660 vd. ÖNEN. s. İfa aşamasında tüm kredi türleri için kararlaştırılan dönerlik unsuru ve müşterinin asli edimi olan hazır bulundurma komisyonu kanunda düzenlenmiş hiçbir sözleşmede yer almayan unsurladır. Ankara 1982.102 bir sözleşme mevcuttur273. Ankara 1989. Karz sözleşmesinde ödünç veren para veya misli bir şeyi ödünç alana geçici olarak verme borcu altına girmektedir. Moderne Vertragstypen. Ergun. § 488 N. sözleşmenin konusu asli olarak kredinin açılması ve müşterinin talebine kadar hazır bulundurulması talep halinde kullandırılması borcudur. s. TANDOĞAN. s. s. Kredi açma sözleşmesinde tarafların edimleri dikkate alındığında değişik sözleşmelere ait unsurlar sözleşmenin kapsamında yer alabilmektedir.. BGE 93 II 185. Leasing und Factoring. TANDOĞAN. Kredi Açma Sözleşmesi. 19. Tek Satıcılık Sözleşmesi. BGE 95 II 615. 95. 14. münferit kredi yoluyla nakdi anlamda bir miktar para verme borcu karz sözleşmesinin unsurudur. 27. s. 278 YÜKSEL. ancak sözleşmenin esaslı unsuru olan kredi açma. s. s. German Banking Law. Hukuk Muhakemeleri Usulü. 618. Kredi açma sözleşmesi konu olarak alacak satışı şeklinde işlemlerini yada kredi alana bir miktar para verilmesini kapsamayan ve banka tarafından kredi alan lehine üçüncü kişilere karşı garanti verilmesi borçlarını içeren. 24. Medeni Yargılama Hukukunda Sulh. kendine özgü sözleşmelerin başlıca örnekleridir. C. H. CANARIS. 244 PALANDT/PUTZO. 1991.

N. alacak satımı.24. German Banking Law. iş görme ve teminat edimlerini de içeren kredi kullanımları da gerçekleşmektedir. Kredi açma sözleşmesinin bankaların uygulamalarına göre çok değişken yapısı. CANARİS. 60. kefalet. Kreditrecht. iş görme ve garanti sözleşmelerine ilişkin unsurları içerir ve kredi ilişkisinin genel çerçevesini oluşturur. garanti sözleşmelerine ilişkin edimlerin ifası borçları aynı anda bulunabilir. Kredi açma sözleşmesinde bir miktar paranın kullandırılması borcuyla birlikte. HUBNER. Kreditrecht. HOPT/MÜLBERT. ayrıca kredi açma sözleşmesindeki nakdi kredilerin konusu misli eşyaları içeren karzdan farklı olarak sadece para verilmesine ilişkindir bu sebeple de sözleşme bir tür karz sözleşmesi olamayacağı gibi karz vaadi de değildir280. I/2 s. kredi alan tarafından kullanılan para geri verilince sözleşme sona ermemekte. s. s. 614. 614. karz sözleşmesinin konusunu oluşturmayan. 239-244 vd. 240 280 279 . N. Kredinin kullanımı her zaman bir nakdi tutarın devri şeklinde gerçekleşmemekte. AESCHLİMANN. Kredi açma sözleşmesinde kararlaştırılan kredi kullanıma hazır bulundurulmakta ve hazır bulundurma. Sözleşme farklı münferit kredi işlemlerine ait unsurları içerir ve kredi kullandırma borcunun ifası amacıyla sözleşmede belirtilen sürede ve belli bir limit dahilinde çok sayıda münferit kredinin kullandırılmasına imkan verir. limit dahilinde paranın yeniden bir çok defa çekilip yatırılma imkanı kararlaştırılabilmektedir. s. 24. Kredi Açma Sözleşmesi. s.103 Kredi açma sözleşmesi. kanunda belirlenen sözleşme tiplerinin hiçbirine dahil edilemez. TANDOĞAN. sadece vermeye “dare” yönelik değil yapmaya “facere” yöneliktir279. HOPT/MÜLBERT. kullandırma borçlarının yanında çeşitli hizmet edimleri de yer almaktadır. STAUDER. ancak sözleşmeyi tarafların belirleyecekleri edimlere göre tamamen farklı değerlendirmek hukuk güvenliğine uygun bir çözüm yolu değildir bu sebeple kredi açma sözleşmesi tek tip bir sözleşme olarak nitelendirilemez. s. N. bu sebeple sözleşmesinin konusunu oluşturan edimler. 157. CANARİS. 332.. N. burada iki ayrı tip sözleşmenin bir araya gelmesi söz konusu GUGENHEIM. Kredi açma sözleşmesinin birleşik sözleşme olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir. YÜKSEL. değişik kredi ilişkilerinde farklı sözleşme tiplerine ait unsurların ortaya çıkmasına imkan vermektedir. 99.

STAUDER. Bu sebeple kredi açma sözleşmesi renksiz şekilde tanımladıkları. . hukuki niteliği belirsiz bir sözleşmedir. Kredi açma sözleşmesinde kanunda belirlenen sözleşmelerin esaslı unsurlarının kanunun öngörmediği şekilde bir araya getirilmesi söz konusu olmadığından sözleşmenin karma sözleşme olarak tanımlanması da mümkün değildir.104 değildir. ona tam anlamıyla sui generis bir sözleşme niteliği vermeyeceğini kabul etmektedir. değişkenlik gösteren yapısı ve kendine has asli edimi ile kredi açma sözleşmesi kanunda belirlenen sözleşmelerden hiçbirinin esaslı unsurunu taşımamaktadır. Bir kısım yazar.84. Kredi açma sözleşmeleri arasında çerçevelerini oluşturdukları münferit kredi işlemleri sebebiyle farklılıkların doğduğu açıktır ancak bunlar asli. kredi talebi ile içeriği ortaya çıkan belirli kredi sözleşmelerinin onun hukuki niteliğini belirleyeceğini kabul etmektedirler. Çerçeve nitelikli sözleşmelerin de ön sözleşmelerde olduğu gibi ona bağlı olarak sonradan kurulan sözleşmelerin karakterini alacağını ve kredi açma sözleşmesi çerçeve nitelikli bir sözleşme olduğundun. karşı edim olan komisyon ve tekrar edebilen talep imkanı gibi unsurlar kredi açma sözleşmesinin sui generis bir sözleşme olarak kabul edilmesine imkan verir. 73 vd . s. temel farklılıklar değildir. Kredi açma sözleşmesi bir nakdi krediyi içerdiği ve karz sözleşmesinin unsurlarını taşıdığı durumlarda bile müşterinin kredi kullanma zorunluluğu yoktur. kredi açma sözleşmesinin kanunlarda düzenlenmemiş olmasının. Sözleşme alacak satımı. hukuki nitelik. hizmet ve vekalet sözleşmesi gibi tip sözleşmelerin unsurlarını bazı hallerde kısmen taşımakta bazen de bu sözleşmelere ait unsurlar hiç bulunmamaktadır. garanti. s. Kredi açma sözleşmesi isminden de anlaşıldığı gibi bir kredi kullandırma taahhüdüdür ve bu durum bütün kredi açma sözleşmelerinde ortak 281 SCHOEN. hazır bulundurma ve kullandırma borcunun kanunda düzenlenmiş bulunan hiçbir sözleşmede bulunmaması. içeriğinin ve konusunun belirlenmesiyle yani kredi talebi sonucu ifa aşamasını oluşturan münferit kredi işlemi ile ortaya çıkacak ve bütün kredi ilişkisinin karakterini belirleyecektir281.90 vd. Asli edimler olan kredi açma.

105 yöndür ve bu yönüyle kullandırma borcunun ifa aşamasını oluşturan para ödüncü.ZEVKLİLER/AYDOĞDU/PETEK. 526 N. Ankara. kredi açma vadinin ifasında ihtiyarına bırakılan irade sorumsuzluğunun karşılıklı taahhütlerdeki dengeyi ortadan kaldırması bakımından. tüm bu sebeplerle kredi açma sözleşmesi kendine özgü yapısı olan ( sui generis ) bir sözleşmedir282. 618.565. sözleşmedeki yükümlülüğünü. İsmail. 82. 1997. 81. FEYZİOĞLU. GÜHFD. ayrıca farklı türde kredi işlemlerini kapsayan bir sözleşmeyi kapsamında yer alan bir münferit işlemin hükümlerine tabi tutmak mümkün değildir. KAYAR.HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s.79. zaman sürecine yayılmış çeşitli nitelikteki ifaları tek bir borç olan kredi kullandırma borcundan doğmuştur. iş idaresi. belirlenen özel şartlar. ortak değer ve hükümler oluşturmaya imkan sağlar.1. 53. ifa şekilleri ile içerdiği münferit kredi türlerinin yapısında değişiklikler yapabilmekte. N. maddelerinde ifade edilen. şartlarında düzenlenmiş olması halinde. tüm kredi açma sözleşmeleri için ortak olan bu unsurlar. KOSTAKOĞLU. Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Akreditif. fazla sayı ve farklı nitelikte kredi verme amaçlı ifa fiillerine sebep oluşturur. bağımsız bir sözleşme olarak kredi açma sözleşmesinin kendine has belirli özellikleri vardır.s333. birbirini takip eder şekilde kredi verilmesine imkan verir.785. s. kendine özgü yapısı olan bir sözleşme niteliği verir. LOMBARDINI. Konusunu oluşturan kredi işlemlerine yaptığı etki dışında. s. 2001. C. s. 280. 145 ( Yazar. ALICA. 282 .TUNÇOMAĞ.TANDOĞAN.14 . Cengiz . münferit işlemlerin farklılığı ikinci planda kalır ve bu durum kredi açma sözleşmesine.I/2. teminat veya alacak satımı şeklindeki münferit işlemlere ait unsurlar kredi açma sözleşmesinin asli unsurları değildir. S.2. Kredi açma sözleşmesinde kredi açma. Bankanın. bu şart ve değişiklikler kredi açma sözleşmelerine konu benzer tüm kredi işlemlerine uygulanmaktadır.s. sözleşmenin BK m. bu işlemlere kendi düzenlemeleri de kıyasen CANARIS. karşılıklı taahhütleri içeren bir nitelikte bulunamayacağını ve bu nedenle de kredi açma sözleşmesinin kendine özel koşulları içinde bir borçlar hukuku sözleşmesi olarak kabul edilmesinin uygun olacağını savunmaktadır. yapısında sıklıkla ve benzer şekilde düzenlenen. Kredi açma sözleşmesinin kendine has özellikleri sonuçta münferit işleme uygulanacak hukuku tamamen değiştirmez. Kredi Sözleşmelerinde Bankaya Tek Yanlı Faiz Artırma Yetkisi Veren Hükümlerin Geçerliliği ve Uygulaması. hazır bulundurma ve kullandırma şeklindeki banka işlemleri hukuki temeli oluşturmaktadır. Kredi açma sözleşmesi. s. Borçlar Hukukunda düzenlenen tüm sözleşmelerin dışında. 83. sözleşmenin tarafı olan bankanın.s.

kredi açma sözleşmesindeki hak ve borçlarını. 284 283 ALICA. 157. ancak kredinin nakdi olmayan şekillerinin kredi kullandırma kapsamına girmesi ve bu edimin aynı zamanda banka için hazır bulundurma. hizmet vaatlerini içermesi karz sözleşmesinin uygulanma imkanını da ortadan kaldırmaktadır. ancak asli edim olan kredi kullandırma ve hazır bulundurma edimi kanunda düzenlenmiş sözleşmelerin hiçbirinde açıkça düzenlenmemiştir. HUBNER.15. münferit işlem şekillerini ve ek anlaşmaları istedikleri şekilde düzenleyebilirler. Kreditrecht. s. LOMBARDINI. 239.106 uygulanır. tarafların edimleri ve sözleşmenin kuruluş şekline göre değişik sözleşme tiplerine ait unsurlar kredi açma sözleşmesinde ortaya çıkabilmektedir. Sözleşmenin esaslı unsuru olan kredi kullandırma borcunun ifası eğer nakdi bir münferit kredi ile gerçekleşecek ise karz sözleşmesinin bir unsuru olarak kabul edilebilir. kredi açma CANARIS. Kredi alan ve banka borçlar hukukunda düzenlenen sözleşme serbestliği ilkesinin emredici kurallar ve genel ahlak kuralları gibi sınırlamalarına uygun olmak şartıyla. N. Sözleşme serbestliğinin sınırlarını belirleyen özellikle Borçlar Kanunun 19. II ) Uygulanacak Hukuk Kurallarının Tespiti Kredi açma sözleşmesi hukukumuzda bağımsız ve tipik bir sözleşme olarak düzenlenmemiştir. German Banking Law. s. bunun yanında kredi açma sözleşmelerinde ortak olan diğer hükümler kredi ilişkisi bakımından temel ölçü olarak hala geçerlidir283. 618. N. Özellikle iş hayatında önemli yeri olan ve kanunlarda açıkça düzenlenmemiş tüm hukuki işlem türlerinde taraf iradelerinin önemi daha da artar bu durum kredi açma sözleşmesi için de geçerlidir. iş görme. 526 N. 81 . Taraf iradeleri sözleşmeler için ayırt edici bir unsurdur. Tüm bankacılık işlemleri gibi kredi açma sözleşmesi de geniş ölçüde genel işlem şartlarına tabi olmaktadır ancak yukarıda açıklandığı gibi. Münferit uygulamalar sözleşmenin kuruluşu ve unsurları bakımından temel noktadır.HOPT/MÜLBERT. maddelerinde düzenlenen emredici nitelikteki hükümler kredi açma sözleşmesinde ekonomik olarak zayıf olan kredi müşterisini koruyucu nitelikte olacaktır284. vd.

özel hukuka ait kanun hükümlerine. KAPLAN. 87. s. Genel işlem şartları ve taraf iradelerinin yorumu kredi açma sözleşmesinin hükümlerini belirleme bakımından yeterli olmazsa. 102. teknik kurallara. . teamüle. tarafların aralarındaki eski uygulamalara. daha özel ve öncelikli şartlar bütünü olarak. genel banka örf ve adetine. bu tür bağlantı olmadığı hallerde bile konu ile ilgili genel işlem şartları yorumda etkin olabilmektedir. yani taraflar sözleşmenin önemli bir unsurunu açık ve zımni olarak sözleşme içi bir kuralla düzenlememişlerse. STAUDER. borçlar hukukunun taraf iradeleri ile ilgili kısıtlamaları dikkate alınmak şartı ile genel yorum kurallarından öncelikli olarak uygulanacaktır286. banka tarafından tek taraflı olarak belirlenmiş ve sözleşmeye dahil edilmiş genel işlem şartlarından öncelikli olarak dikkate alınacaktır. Kredi verenin tek taraflı takdiri ile düzenlenmiş ve sözleşmeye dahil edilmiş olmalarına rağmen genel işlem şartları sözleşmenin yorumunda ve uygulanmasında. GUGGENHEIM. Kredi açma sözleşmesinin yorumunda genel işlem şartlarının içeriği dikkate alınacaktır. Kredi işlemlerine ilişkin sözleşmelerde genelde bu konudaki genel işlem şartları sözleşmeye dahil edilebileceği gibi sözleşmedeki vaatlere bağlı olarak ilgili işlem şartlarına atıfta da bulunulabilir.37. banka genel işlem şartlarına atıf yoksa veya sözleşme kurulduktan sonra taraflar anlaşarak ek kurallar koymamışlarsa bu durumda tamamlanması gereken bir sözleşme mevcuttur287. tarafların düzenledikleri konular üzerinde etkili olurlar285.107 sözleşmesinde tarafların karşılıklı olarak özel şekilde düzenledikleri unsurlar. s. s. Bu tür boşluklar sözleşmenin sistematiğinden doğarlar ve hemen 285 286 287 STAUDER. Söz konusu şartlar sözleşmeye dahil etme veya atıf yoluyla sözleşme hukuku haline gelir ve etkinlik kazanır. 87. Tarafların sözleşmede belli bir hukuki sorunu isteyerek ve istemeyerek hiç düzenlememiş olmaları halinde gerçek bir sözleşme boşluğu vardır. s. Önceden belirlenen ve sözleşmeye dahil edilen genel işlem şartları sözleşme hukukunun parçasını oluşturur ve içeriğini belirlerler.

Teilband VI Art. Bu sözleşmelere. nitelikleri izin verdiği oranda benzedikleri sözleşme tiplerine ilişkin kanun hükümleri uygulanır. ZEVKLİLER.. GUGGENHEIM. 381. 9. bu imkan da yoksa somut sözleşmenin kanunda düzenlenmiş somut bir sözleşme tipine dahil edilmesine çalışılır290. ( KAPLAN. Aufl. s. Zürich 1980. İsimsiz bir sözleşmenin tamamlanması gerekiyorsa onun mutlak anlamda bir isimli sözleşme kapsamına sokulması şart değildir. karz sözleşmesi. 102. TANDOĞAN. s. sözleşmenin kendine özgü yapısına uygun olarak belli şekillerde değişim geçirmiş. s. satım. kefalet. garanti. Kredi açma sözleşmesi ilişkin ihtilafların çözümünde. 13. mantıksaldırlar. Hakim banka sözleşmelerindeki boşluğu mevcudiyeti ispatlanmış bir banka teamülü ile doldurmaya çalışabilir. 3. Tarafların bir hukuki sorunu genel hatlarıyla düzenlemeleri halinde gerçek olmayan boşluklar ortaya çıkabilir. s. s. V Obligationenrecht. Özel Borç İlişkileri. TUNÇOMAĞ. Soyut hükümlerin somut duruma uygulanabilmesi somut değerlendirme yapılmasına bağlıdır. JAEGGI/GAUCH. 18 OR. tarafların hiç dikkate almadıkları veya yanlışlıkla düzenlemedikleri hukuki konularla ilgilidirler288. s. genel yapıya uydurulmuş şekilde ve somut sözleşmenin niteliğine uygun düştüğü hallerde kıyasen uygulanır291.108 anlaşılabilir niteliktedirler. iş görme ve cari hesaba ilişkin hukuki düzenlemelerden yararlanılabilecektir.36’ dan naklen ) 289 290 291 288 KAPLAN. ancak bunlar kıyas yoluyla ve sözleşmenin yapısıyla bağdaştığı oranda uygulanabilirler. önemli olan isimsiz sözleşmeye ilişkin ortaya çıkan soruna belirli bir sözleşmedeki hükümlerin uygulanıp uygulanamayacağıdır. s. bu düzenlemeler kanunda belirtilen tanımlama ve hükümlere mutlak olarak bağlı kalmadan. özellikle nakdi kredilerde karz sözleşmesine ait hükümler kıyas yoluyla Bu tür boşluklar genel soyut hükümler içeren sözleşmelerde bir hukuki sorun hakkında tatmin edici JAEGGI/GAUCH. münferit kredi işleminin niteliğine göre. 497 KAPLAN. FEYZİOĞLU. . Zürcher Kommentar Bd. 785.37. Kanunlarda yer alan sözleşmelere ait unsurlar kendine özgü bir sözleşmeye doğrudan uygulanamaz. I/1 s. 493.37. s. s. cevap bulunamadığı hallerde görülür289.

Saibe. s. işin niteliği. N. Özel Borç İlişkileri. Cari hesap şeklinde kullanılan kredide cari hesap sözleşmesine ilişkin. SCHLUEP. 80.109 uygulanabilecektir292. 1995. Bu durumda boşluk genel hükümler uygulanarak dolduracak ve tamamlanacaktır. NUISSL. s. tarafların menfaat durumu. GUGGENHEIM. I/2 s. s. 1. teminat mektubu kredisinde mektubun niteliğine göre kefalet ve iskonto ve iştira kredisinde satım sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanabilir. Kreditrecht. s.86. 333. S. s. Hakimin tamamladığı boşluk somut bir sözleşme boşluğudur ancak bu boşluk doldurma genelleştirildiğinde bu şekilde oluşturulan hüküm TMK m.1 anlamında genel. s.24. TUNÇOMAĞ. s. 618. STAUDER. 102. SCHLUEP. Boşluklarının Tamamlanması ve Yorumlanması. İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği. OKTAY. YAVUZ. s.13. s. 68. İsimsiz sözleşme niteliğindeki kredi açma sözleşmesinde sorunlar Borçlar Kanununun genel hükümleri kullanılarak ta çözülebilir. s. m. YÜKSEL. s.38. Hakim. s.38. 244 vd. GUGGENHEIM.39. Açılan kredi türüne göre ilişkiye teminat mektuplarında olduğu gibi bir üçüncü şahıs girmiş ise kredi alan. Bu imkan da kullanılamazsa hakim sözleşmeyi kendisi kural koyarak tamamlayacaktır294. ALICA. iyiniyet kurallarına ve işlerde yaygın teamüllere göre dolduracak ve tamamlayacaktır. Şener. N. N. TMK.84. s. CANARIS. 102. I/2. s. s. 797. 80. İÜHFM C. 803. 38. CANARIS. 293 294 295 292 ALICA. . ALICI. 1-2.7. Kıyas imkanı kullanılırken münferit kredinin niteliğine göre en yakın sözleşmenin hükümleri kıyasen uygulanacaktır. İstanbul 1984 s 10. banka ve üçüncü şahıs arasındaki ilişkinin hukuki niteliğine göre ilgili sözleşme tipine ait hükümler kıyasen uygulanabilecektir293. 522. 296 297 KAPLAN. FEYZİOĞLU. Borçlar Hukuku. KAPLAN. s. s. 614. soyut ve olaya uygun olacaktır297. LV. SCHOEN. TANDOĞAN. 1'in kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak kendisi kanun koyucuymuş gibi hareket edecek ve hukuk kuralı oluşturarak karşılaştığı sorunları çözecektir295. GUGGENHEIM. s. Bankacılık. mahkeme içtihatlarıyla tespit edilmiş âdet hukukunu dikkate alarak karar verecektir296. 210. s. N. s. AKYOL. GUGGENHEIM. KAPLAN. fasikül.16. Hakim sözleşmedeki boşluğu tarafların farazi iradelerini dikkate alarak. HOPT/MÜLBERT.15. TANDOĞAN. bu konuda iş hayatında geçerli olan örf ve teamülleri. 275.

. KAPLAN. sözleşmenin kendine özgü ifa şekli ve yapısı onunla ilgili genel uygulama ve kuralların ortaya çıkmasına neden olmuş. içeriğini oluşturan sözleşmelerde de farklılaşma ve değişimlere neden olmuştur. kişi ve yetki sınırlamalarına ilişkin kurallar kredi açma sözleşmesine de uygulanabilecektir. 298 ALICA.81. Kredi açma sözleşmesi ifa şekli sebebiyle sürekli borç ilişkisi meydana getirmektedir ve bu tür borç ilişkilerine uygulanan kurallarda da sözleşmeye uygulanacaktır. 38. Bankacılık Kanunları yoluyla düzenlenen kredi miktarı. Kredi işlemlerinin yaygınlığı ve toplumsal alandaki önemi özellikle banka kaynaklı kredi sözleşmelerine uygulanmak üzere kamusal nitelikli düzenlemelerin yapılmasına sebep olmuştur.110 Genel yorum ilkeleri dikkate alındığında hakim sözleşmeyi düzenleyenin aleyhine yorumlayacak ve sözleşmeyi geçersiz kılan yorum yerine geçerli kılacak yorumu benimseyecektir298. s. Kredi açma edimi.

EREN. . I. gerekli açıklamalarda bulunma. Kredi açma sözleşmesinde tarafların sözleşme görüşmeleri sırasında ortaya çıkan koruma borçlarının kapsamı. 2 gereği sözleşmenin kurulmasına etki edecek konularda dürüst davranma. birbirlerine. Kredi açma sözleşmesi sürekli bir borç ilişkisi kurduğu ve sözleşenlerin kişilikleri birbirleri için önem taşıdığından. sözleşmenin kurulması ve işlemesi bakımından önem taşıyan hususları açıklamak. 550. 252. 41.’nun 2/1’deki dürüstlük kuralı esaslarına göre özen yükümlülükleri doğar. s. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP.K. Kredi açma sözleşmelerinde genel olarak tarafların birbirlerine karşı açıklamada bulunma. gerekli bilgileri vermekle yükümlüdürler. s. her bir somut sözleşme bakımından farklı olabilir. 40. 979. KAPLAN. birbirlerine hiçbir şekilde zarar vermeme gibi koruma yükümlülükleri altına girerler. s.111 İKİNCİ BÖLÜM KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ § 5) MÜZAKERE AŞAMASINDA TARAFLARIN BORÇLARI Kredi açma sözleşmesinde sözleşme görüşmelerinin başlamasıyla birlikte taraflar birbirlerine karşı. Bu yükümlülükler sözleşmeden doğan edim yükümlülüklerinden farklı olarak davranış yükümlülükleri ismini alırlar ve kanundan doğarlar299. 621. dürüst davranma. HOPT/MÜLBERT. Açıklama borcu çerçevesinde banka ve müşteri. Sözleşme görüşmelerine başlanmasıyla taraflar arasında oluşan borç ilişkisinin asli edimden bağımsız olduğu kabul edilmektedir.13. 300 299 CANARIS. görüşmeler başladığında taraflar arasında güven ilişkisi oluşur ve bu ilişkiden M. N. s. koruyup gözetme borçları olduğu kabul edilmektedir300. LOMBARDINI. s. N. doğru bilgi verme. sözleşmenin müzakereleri sırasında tarafların bilgi verme ve açıklama yapma yükümlülükleri çok daha fazla anlam ve önem taşımaktadır. 525 N. bilgi verme. GUGGENHEIM. MK md.

130. bilge verme borcunun yanı sıra tarafların sadakat borcundan doğan sır saklama yükümlülükleri gereği sözleşme görüşmeleri sırasında birbirlerine açıkladıkları ve üçüncü kişilere açıklanmasında sakıncalı olabilecek kredi konusu iş ve mesleki bilgileri açıklamamaları. sadece genel bir kredi vaadi sorumluluğun oluşumu için yeterli değildir. yanlış anlaşılmaya meydan verecek davranış ve ifadelerden kaçınmaları gereklidir. 301 . genel olarak kredi alana sözleşmenin kurulması ve işleyişi bakımından hatalı varsayımların oluşmasına engel olacak şekilde her türlü açıklamaları.. Bankaların Hukuki Sorumluluğu .112 Kredi açma sözleşmesi alım gücünün devri amaçlı bir sözleşmedir ve banka. Sözleşme görüşmeleri sırasında tarafların birbirlerine karşı açık ve dürüst davranmaları. s. Sözleşme özgürlüğü kuralına göre her vazgeçme sorumluluğa yol açmaz. HOPT/MÜLBERT. Ankara 2001. Banka tarafından oluşturulmuş kredi verileceğine dair ciddi bir BATTAL. Banka da. kredi müşterisine onun kendisiyle kredi açma sözleşmesi kurmasında etkili olacak noktalarda gereken bilgileri vermesi. Hukuki işlemin geçersizliğine yol açarak karşı tarafı zarara uğratan kişinin sorumluluğu söz konusu fiil mutlak anlamda bir hukuka aykırılık oluşturmadığından doğrudan haksız fiil sorumluluğuna yol açmaz ve geçerli bir sözleşme de bulunmadığından sözleşmeye aykırılığın genel hükümlerinden de doğrudan faydalanılamaz301. doğru ve yeterli olarak yapması gerekmektedir. s. kredi verilen faaliyet ile ilgili olarak gelecekle ilgili plânlarını açık ve doğru olarak açıklamakla yükümlü olacaktır. kuruluş aşamasında sözleşme görüşmeleri hakkında basına bilgi vermemeleri gerekmektedir. SEROZAN. Bu araştırma sırasında da kredi alan kendisine. 110. 252. Açıklama. N. müşterinin bu krediyi uygun şekilde kullanıp iade edecek mali güç ve imkânları olup olmadığını ve lüzumlu nitelikleri taşıyıp taşımadığını araştıracaktır. kredi yoluyla desteklenecek söz konusu faaliyet bakımından maddi imkânlarının ne olduğunu. halen başka bir kredi kuruluşu ile kredi ilişkisi içinde olup olmadığı başkaca taahhütleri. Sözleşme müzakereleri neticesinde kredi açma sözleşmesi kurulmamış olsa bile taraflar müzakere sırasındaki kusurlarından – culpa in contrahendosorumludurlar.

Bankanın sorumlu tutulacağı hallerde. s. 302 303 CANARIS. 62. 96 vd. düzenlenmiş sözleşme içi sorumluluk kurallarının mı uygulanacağı tartışma konusudur. mali durumu konusunda bankayı eksik bilgilendirmesi gibi unsurların varlığı halinde tazminat hakkı düşecektir307. Türk Mesuliyet Hukuku.113 güven.. 432. 100 hükümleri uygulanacaktır304. Sözleşme içi sorumluluk hükümlerinin uygulanması halinde tazminat alacaklısı lehinedir. bu durumda kusurun varlığını zarar gören değil. GUGGENHEIM. TANDOĞAN. 621. 40. 220. N. N. tazminatın zamanaşımı süresi on yıl olacak ve yardımcı şahısların verdiği zararlar için BK. güvenin özel ağırlığı ve önemi bu sorumluluğun kapsamını ve sınırlarını genişletir. N. I. s. Menfi zararlar için yapılan tazminatın hesabında banka eğer bu sözleşmeyi yapmasaydı oluşacak menfaat ve taraf getirileri hesap edilecek. Haluk. ihmal derecesi. tutarsız davranışlarda bulunma gibi durumlar kusurun oluşumuna neden olur302. CANARIS. 347. 433. BATTAL. BGH WM 60. 304 305 306 307 . N. 979. 350. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP. N. s. 1960. BGH WM 56. HOPT/MÜLBERT. N. Ankara 1961. haksız fiil hükümlerinin mi yoksa BK. müşterinin ihmali. EREN. 252. doktrinde çoğunluk sözleşme içi sorumluluk hükümlerinin uygulanmasından yanadır303. CANARIS. 403. 252. HOPT/MÜLBERT. HOPT/MÜLBERT. 621. Sorumluluğun sonucunda banka menfi zararları tazmin etmekle yükümlü olacak ancak sınırlı hallerde bankanın benzer şartlardaki davranışlarına bağlılık bulunmaması ve tutarsızlığının bulunması durumunda müspet zararların tazmini ile sorumlu tutulabilecektir306.. 41 vd. 131. 252. bankalar özel güvene dayanarak faaliyet gösteren kuruluşlardır ve bu sebeple bankacılık işlemleri için bu sonuç öncelikle geçerli olmalıdır305. 433. Bankaların Hukuki Sorumluluğu s. 55 değil BK. Müzakere aşamasındaki kusurdan sorumluluğun temelinde güven ilkesi yer almaktadır. yokluğunu zarar veren ispat edecektir. Bu sorumluluğa BK. s. 217. müşterinin güveni ve bu güven sebebiyle başka yerden alabileceği kredilerin kaybı dikkate alınacaktır. 621.

322. 254. NUISSL. 307/2 ). müşteri eğer doğrudan bir nakdi ödeme veya cari hesaba para aktarımı şeklinde kredi kullanmamışsa ancak talep hakkının kullanılması ve kredinin çekilmesi ile karşılık bedeller ödeme ve iade gibi borçlar altına girer. Hatır için senet kabulleri veya bedelsiz para ödünçleri kredi açma sözleşmesinin konusuna girmez. N. s. Kredi açma sözleşmesinde faiz ve komisyon şeklinde belirlenen bu ücretler. 103. 314 N. s. 212. 178. bu işlemler alacak hakkının satışı niteliğindedir. Kredi açma sözleşmelerinde kredi alandan istenen karşı edimlerin çoğu faiz olarak adlandırılmaktadır ancak faiz niteliği göstermezler. 3. Kreditrecht. hukuken müşteriden alınmış faiz niteliğinde değildir. HEERMANN.114 § 6) SÖZLEŞME SÜRESİNCE TARAFLARIN BORÇLARI I) Kredi Alanın Borçları A) Faiz Ödeme Borcu Kredi açma sözleşmesinde bankanın sözleşmede belirlenen şekilde kredi kullandırma borcuna karşılık kredi alanda kredi bedellerini ödeme borcu altındadır. s. German Banking Law. BECKER. Kredi açma sözleşmesinde tarafların borçları kredi talebi ile güncel hale gelir. N. kredi açma ve kullandırma ediminin karşılığını oluştururlar308. HOPT/MÜLBERT. m. HUBNER. . senedin ciro günü ile vade tarihi arasında işleyecek faiz. N. s. İskonto ve iştira kredisinde kredi alana ödenecek bedelden düşülen. bu konuda anlaşma olmasa bile ticari iş ve ticari karz hükümlerine göre kendilerine ücret ödenir. 631. 159. Kredi işlemleri bankaların ve diğer kredi kuruluşlarının asli faaliyet konusudur ve kredi açma sözleşmesine taraf olan kredi kuruluşları bu işlemi her zaman için bir ücret karşılığında yaparlar. STAUDER. BARCHEWITZ. devredenin devralan 308 CANARIS. Özellikle bankaların taraf olduğu nakdi kredi konulu kredi açma sözleşmelerinde kararlaştırılmasa bile para ödüncüne ilişkin genel hükümlere göre faiz verilmesi lazımdır ( BK. Kredi kuruluşları tacir niteliğindedirler ve yaptıkları ticari işler neticesi olarak ücrete hak kazanırlar.

Teminat mektubu kredilerinde mektup bedeli üzerinden alının bedeller. s. fer’i hak niteliğindedir. Faiz oranı kredi açma sözleşmesi kapsamında serbestçe belirlenir ancak taraflar Bankacılık Kanunu’nun 144. Para ödüncüne ilişkin kredi açma sözleşmelerinde faiz kredinin talebi ve kullanılmasını takiben ödenmeye başlanır. ( Eski Bankalar Kanunu. YÜKSEL. . asıl alacak sona erdiğinde faiz de sona erer. 530 N. BARCHEWITZ. yoksa senet bedeli ödenmedikçe bankanın sermayenin kullanılmasından vazgeçme sebebiyle aldığı bir karşılık söz konusu olmaz. ödeme şekilleri farklılıklar gösterebilir. Faiz ve komisyonlar bazı hallerde kredinin üst limitinin tamamı üzerinden kararlaştırılabilirken bazı hallerde kullanılan kredi ve yapılan her bir münferit kredi işlemindeki kısmi tutara göre hesaplanabilmektedir310. s. Kredi açma sözleşmesi kapsamında kararlaştırılan bedeller uygulamada çeşitlilik göstermektedir. 309 310 ALICA. bunlarla birlikte başkaca ek ücretlerde kararlaştırılabilmektedir. 148. 178. bu bağlılık mutlak değildir bazı hallerde alacaklı faiz alacağını asıl alacaktan bağımsız olarak talep edebilir veya üçüncü kişiye temlik edebilir. Faiz. m. s. Uygulamada en yaygın olarak kararlaştırılan bedeller faiz ve komisyonlardır. üstlenilen rizikonun karşılığıdır. Sözleşmedeki şartlara göre faiz ve komisyonların oranı. s. Faiz belli bir para tutarının belli bir zaman için kullandırılmasının bedelidir ve kullanımı takip eden sürede bazen tüm olarak bazen ise kısmi olarak ödenir. sözleşme bünyesinde farklı türde bedellerin kararlaştırılmasına engel yoktur. LOMBARDINI. asıl alacağın varlık ve devamına bağlıdır. 101. Kredi Açma Sözleşmesi. 40/1 ) maddesindeki sınırlamaya uymak zorundadırlar. buna göre. Faiz ödenmesi kredi kullanımına bağlı ise de uygulamada bankalar müşterinin cari hesabına nakdi kredi aktarımı yapmakta ve buna faiz işletebilmektedirler. “Bakanlar Kurulu. Kabul kredilerinde de poliçe bedelinin belirli bir oranı üzerinden alınan meblağlar.115 karşı bir para borcu olmadığı için faiz ödemesi de söz konu olmaz burada bir satış bedeli söz konusudur309. 31 vd. garanti taahhüdüne karşı bir ücret niteliğindedir.

ayrıca Bakanlar Kurulu veya Merkez Bankası tarafından miktar ya da oranların tespit edildiği durumlarda. aksi durum kredi açma sözleşmesinin faiz ile ilgili hükmünün geçersizliğine sebep olabilir312. PALANDT/HEINRICHS § 138 N. Kredi açma sözleşmesinde akdi faizin tespit edilmemiş olduğu hallerde bankanın aynı türden krediye uyguladığı cari kredi faizi oranı uygulanacaktır. sağlanan menfaat tutarı kadar. N.116 bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azami faiz oranlarını.2002 t. 322. 28. Bakanlar Kurulu. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen faiz oranı. . Merkez Bankası ise yayınladığı bir tebliğ ile bankaların reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulayacakları azami faiz oranlarını ve bunların yürürlük tarihlerini serbestçe tayin etmelerini kararlaştırmıştır311. bankaca belirlenip ilan edilen oranda olmalı.” Bakanlar Kurulu faizleri serbest bırakma yetkisini 2002/3707 sayılı kararıyla Merkez Bankası’na devretmiştir. Bu karara göre bankalar tespit ettikleri faiz oranlarını halkın görebileceği şekilde ilan ederler ve ilan ettikleri faiz oranlarını Merkez Bankasına bildirirler. 2002/27 sayılı duyuru. 221. s. 92. katılma hesaplarında kâr ve zarara katılma oranlarını. idarî para cezası uygulanır. bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. HEERMANN.03. bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir. Kredinin kullanım dönemi içinde yetkili mercilerce faiz oranının arttırılması 311 312 29. NUISSL. s. STAUDER. söz konusu miktar ve oranlara aykırı şekilde faiz alınması veya verilmesi ya da menfaat sağlanması hâlinde. dürüstlük kuralına ve ahlaka aykırı. Bu hükmün sınırları dahilinde tarafların serbest iradeleri kural olarak geçerlidir. Bu madde uyarınca alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uyulmaması hâlinde yirmi bin Yeni Türk Lirası. gabin oluşturabilecek kadar yüksek olmamalıdır. bankalar söz konusu karar ile tespit ettikleri faiz oranını ilan etme ve Merkez Bankasına bildirme yükümlülüğü altındadır ve kredi açma sözleşmesinin kurulması sırasında belirli bir faiz oranı mevcuttur. özel cari hesaplar dâhil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye. Faiz oranlarının serbest bırakılmış olması faiz sınırlaması ile ilgili hükmü işlevsiz bırakmaz.

H. 11. www. 22/2‘den kaynaklanır. 24. 3.149 ) BATTAL.1991 t.. HD. 92. Banka tarafından tek taraflı olarak faiz oranlarında yapılacak değişikliklerin ihtara gerek kalmaksızın uygulanmasına ilişkin hükümler serbest irade ile kabul edilmiş olduğundan geçerlidir ancak bankanın bu yetkisini kullanırken fahiş kazanç amacı ile faizi haklı görülmeyecek bir orana yükseltmesi dürüstlük kuralları ile bağdaşmaz sözleşmenin feshine veya hükmün geçersizliğine neden olur316. ihbar yapılmaksızın faiz artışına gidilebileceğine dair sözleşme hükmü. arttırılan faiz oranının kullanılan 313 314 krediye uygulanacağının borçluya duyurulmasının gereksizliği Yarg. 19. STAUDER. 19. 19. 104. bu hak öncelikle TTK.tr ). işletmelerinin devamı verdikleri paraların faizleriyle tahsiline bağlıdır.com. N. N.10. 1993/9674-1994/9893 sayılı kararı. Faiz artışına ilişkin karar kredi alana ihbar edilecektir.117 halinde bu artışında krediye uygulanacak faiz oranına yansıtılacağına dair sözleşme hükmünün uygulanmasında faiz artışına dair çıkarılan kararın tarihinden sonraki kredi dönemine uygulanması gerektiği kabul edilmektedir313. 89/8083 91/206 sayılı kararı.tr. Bu konuda sözleşmede hüküm olmasına da ihtiyaç yoktur. 249. s. NUISSL. ( www.kazanci. s..tr ).D.kazanci.Bankaların Hukuki Sorumluluğu . s.D. 99/6854–99/6951 s. Faiz oranının kararlaştırılmadığı hallerde Merkez Bankalarının kredilere uyguladığı faiz oranının kredi açma sözleşmelerine uygulanabileceği de uygulama ve doktrinde kabul edilmektedir ancak bu oran iyiniyet kurallarına aykırı olmamalı ve müşteri için gabin teşkil edecek şekilde yüksek belirlenmemelidir315. bu şekilde yapılan uygulamadaki oranın ekonomik ve sosyal koşullara ve objektif iyiniyet kurallarına uygun olup olmadığının denetlenmesi yargının görev ve yetkisindedir.yargitay. 221.11. 322 316 315 . HEERMANN.01.kazanci. ( KOSTAKOĞLU.com. H. .3.) STAUDER. 28. PALANDT/HEINRICHS § 138 N. bankanın cari faiz uygulamasına yollama yapıldığında.1993 t. Yarg. Alman Merkez Bankasının kabul ettiği oran ortalama % 5 civarındadır. 212. H.gov. NUISSL.tr . Yarg.k. Bankalar münhasıran para alıp verme işleriyle uğraşan kuruluşlardır.2000 t. kredi açma sözleşmesinde faiz oranı belirlenmeyip. 19.D. 99/8010-2000/1603 sayılı kararı ( www. miktarın belirlenmesinde bankacılık örf ve adetleri etkili olur.com. s. (www. Yarg. s. banka tarafından karşılıksız çeklerin ödenmesi ve diğer sebeplerle borçlu bakiye veren ticari mevduat hesaplarının ticari kredi hesabına dönüşeceğine ve bankanın bu tür kredilere uygulanan oranda faiz istemek hakkına sahip olduğunu kabul etmiştir314.1999 t. Yargıtay verdiği kararlarda. eğer kredi alan tacir değilse % 4 gibi daha düşük oranlar sözleşmeye uygulanmaktadır. 24.

borçlu bakımından ticari iş niteliğini haiz bulunan karz sözleşmelerinde geçerlidir.02. MK’nun 2. 20. maddesi saklı tutulmuştur. hesap devrelerini.D. 263. Saklı tutulan bu hükme göre. 93/9676-94/9893 ( www.1993 t. . 19. 250. bu hüküm TTK. BK. hesap devrelerini. fıkrada ise TTK. fıkrasında TTK. H. s. 16.'nun 8. maddesi saklı tutulmuştur.'nun 94. N.D. 19. 113/2 hükmünce halin icabından dolayı bu hakkını saklı tutmuş olduğu kabul edilmelidir319. Görüldüğü gibi cari hesaplarda ve borçlu bakımından ticari iş niteliğinde olan karz akidlerinde devre sonları faizinin ana paraya eklenerek tekrar faiz (mürekkep faiz) yürütülmesi anılan Yasa hükümleri uyarınca mümkündür….gov. NUISSL. 2. 113/1 hükmünce bu hakkını kaybetmez.118 anlamında yorumlanmaz.1994. Bu durumda kredi açma sözleşmesine bağlı cari hesaplar ve borçlu bakımından ticari iş niteliğinde olan karz sözleşmelerinde devre sonları faizinin anaparaya eklenerek tekrar faiz (mürekkep faiz) yürütülmesi söz konusu kanun hükümlerine göre kararlaştırılabilir318. 92/6388 93/5533 sayalı kararı. 19.tr ) Yarg. s.com. Kredi sözleşmesinde üçer aylık devre faizlerinin ana paraya ilave edilerek tekrar faiz yürütülebileceği kararlaştırılabilir. maddesine uygundur.10.D. Kredi sözleşmesinde üçer aylık devre faizlerinin anaparaya ilave edilerek tekrar faiz yürütülebileceği kabul edilmiştir. TTK. H. YKD. üç aydan aşağı olmamak üzere faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı. yalnız cari hesaplarla. Sözleşme hükümlerinin ağırlaştırılıp borcun artmasına neden olacak bir uygulamanın kredi alana ihbar edilmesi iyiniyet kurallarının bir gereğidir..96/6-96/2976.'nun 8. 212.kazanci.'nun 94. maddesinin 1. borçlu bakımından ticari iş niteliğini haiz bulunan karz sözleşmelerinde geçerlidir. 24. H. söz konusu maddenin 1. fıkrasında tarafların üç aydan aşağı olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaştırabilecekleri gibi. Taraflar arasındaki ticari ilişki kredi sözleşmesinden kaynaklandığından uyuşmazlığın bu sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekir. üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı. 2.1994 t. fıkrasında tarafların üç aydan aşağı olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaştırabilecekleri. maddesindeki emredici hüküm göz ardı edilemez317. Yarg. yalnız cari hesaplarla.” ( www.09. faiz ve komisyon miktarlarını sözleşme ile tayin edebilecekleri düzenlenmiştir. bu hükme göre. faiz ve komisyon miktarlarını dahi mukavele ile tayin edebilecekleri hükme bağlanmış. Bankaların Hukuki Sorumluluğu.yargitay. Bazı istisnai hallerde sözleşmede faiz yerine belli miktarda paranın 317 318 Yarg.tr ) 319 BATTAL. Banka kredinin aslını tahsil ederken faizini istememiş veya bu hakkını saklı tutmamış olsa dahi BK.

D. Kredinin. LOMBARDINI. Kredi Açma Sözleşmesi. Kredi açma sözleşmesinin kurulması ile kredi alan için sonraki taleplerden bağımsız olarak hazır bulundurma komisyonu ödeme borcu doğar. N. HOPT/MÜLBERT. ancak faiz ödemeleri ile birlikte de tahsil edilebilmektedir. Kreditrecht. eğer komisyon hiçbir hizmet veya riski karşılamıyorsa yani banka kredi tahsisiyle ilgili hiçbir işlem yapmamışsa. STAUDER. 110 STAUDER. 104 CANARIS. bu tutar talep edilemez. Kreditrecht. N. s. 1958/2546-1959/117.323. yaptığı masrafların karşılığıdır322. bankanın kredi açma sebebiyle girdiği teşebbüs ve üstlendiği risklerin. N. s. Uygulamada hazır bulundurma komisyonu kredinin kullanılmaması veya az miktarda kullanımı halinde bankanın asgari getirisini garanti etmeyi amaçlar bu sebeple müşterinin komisyon borcunun doğumu için krediyi fiilen kullanması şart değildir. 29. . HOPT/MÜLBERT. müşterinin mali durumunun yetersizliği. Komisyon belli bir hizmet veya riskin karşılığını oluşturmalıdır. B) Komisyon Ödeme Borcu Kredi açma sözleşmesinde kredinin hazır bulundurulmasının ve kullandırılmasının karşılığı sözleşmenin asli edimlerinden biri de müşterinin komisyon ödeme borcudur321. BARCHEWITZ. 254.119 ödenmesi kararlaştırılabilmektedir ancak belirsizlik halinde faiz ödeneceği kabul edilmelidir320. ödenmişse bile sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi talep edilebilir325. 530 N. Bankanın komisyona hak kazanabilmesi için gerçek anlamda hukuki ilişkiye girmiş ve sözleşmeyle bağlı şekilde krediyi hazır bulundurmuş olması lazımdır324. N. s. 631. T. bozulması gibi sebeplerle kullandırılmaması halinde dahi 320 321 322 323 324 325 STAUDER. s. 104 vd. kredi açma sözleşmesi . s. 146. s. Komisyon. 254. Bu bedel genelde kredi kullanma talebinin yapılması ve kredinin çekilmesi sırasında kredi alandan tahsil edilir. s. 632. s. Yarg. 111 YÜKSEL. Banka. YÜKSEL. CANARIS. YÜKSEL. 178. 104.

s. N. 346. Kredi işlemlerine ilişkin komisyon oranı da faiz oranını düzenleyen Bankacılık Kanunundaki sınırlamalara tabidir. STAUDER. 157. ancak Türkiye Bankalar Birliği’nin kararları ile de bankaların müşteri hesabına yaptıkları hizmetler karşılığında faiz dışında tahsil edecekleri komisyon. STAUDER. Aval kredilerinde de tarafların iradelerine göre komisyon belirlenir. 111. İskonto işlemlerinde kredi alan bir miktar iskonto ücreti ödeme borcu altındadır. sözleşmede ücret kararlaştırılmış olmasa bile tacir yaptığı işler sebebiyle her zaman ücrete hak kazanacağı için yapılan işin değerine göre ücret hesaplanacaktır. 107. BGH WM 68. kabul işlemleri nitelik olarak geniş anlamda iş görme sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. yapılan hizmet ve üstlenilen riske oranla yüksek tutarlarda belirlenmiş olan faiz oranlarını kredi alan sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alabilecektir328.120 bankanın bu tahsis sebebiyle ücrete hak kazanacağı hatta yanıltılmışsa ek tazminat talebinde bulunabileceği kabul edilmektedir326. 348. YÜKSEL. aşırı yüksek bir oran kararlaştırılamaz. İskonto ücreti ile birlikte. N. s. Kredi açma sözleşmesinde bu konuda herhangi bir düzenleme yoksa burada da ticari işlerdeki ücret esasları uygulanır. 631. teminat konulu nakdi olmayan krediler. Komisyon oranı taraflar arasında serbestçe kararlaştırılabilmekle birlikte dürüstlük kurallarına aykırı. s. Kredi Açma Sözleşmesi. 105. s. bu komisyon kabul edilen tutarın tamamı üzerinden belli bir oran uygulanarak tahsil edilir. hazır bulundurma komisyonunun ödenmesi de kararlaştırılabilir. 254. Aşırı yüksek faiz oranları ile ilgili esaslar komisyon oranları için de geçerlidir. ALICA. Kreditrecht. İskonto ücreti faiz niteliğinde olmasa da faiz olarak adlandırılmaktadır.. Banka garantileri. Genel olarak tüm sorumluluk kredilerinde banka kredinin türüne göre komisyon almaya hak 326 327 328 329 CANARIS. Kredi açma sözleşmesinde taraflar arasında açıkça bir iskonto ücreti kararlaştırılmamışsa bu oran ticari işlerdeki ortalama faize göre belirlenir329. . HOPT/MÜLBERT. Kabul kredilerinde hazır bulundurma komisyonu yanında kabul işlemlerine özgü kabul komisyonu belirlenmektedir. ücret ve masrafları üst sınırları belirlenmektedir327.

Para ödüncü konulu kredi açma sözleşmelerinde karz sözleşmesine ait taraf yükümlülükleri ve iadeye ilişkin hükümler dikkate alınacak ve iadenin niteliğinin tespitinde etkili olacaktır ( BK. müşteri her iki halde de aldığı bu krediyi işlemin niteliğine uygun şekilde iade etmek zorundadır. HOPT/MÜLBERT. YÜKSEL. STAUDER. 633. HOPT/MÜLBERT. N. s.CANARIS. Kreditrecht. s. bunun yanında. . şartın gerçekleşmesi yani kredinin kullanılması ile birlikte bu yükümlülük geçmişe etkili olarak varlık kazanır. HOPT/MÜLBERT. Kreditrecht. 106 vd. 633. ( Yazara göre İade yükümlülüğü kredi açma sözleşmesinin yapılması ile birlikte doğar ancak müşterinin bu krediyi kullanması şartına bağlıdır. N. m. Karz sözleşmesindeki asli edim bir miktar para veya misli şeyin kullanılmasının sağlanmasıdır ve alınan bedelin iadesi tasfiye aşamasında bir yan borç niteliğinde kabul edilmektedir333. STAUDER. N. Kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayan münferit işlemle kredi açma sözleşmesi arasındaki edim bağlılığı nedeniyle her iki ihtimalde de münferit kredi işleminin türü iade ve tasfiye ilişkisi bakımından dikkate alınacaktır332. İskonto işlemlerinde iade ise özellikle kredi açma 330 331 332 CANARIS. kredi sebebiyle üçüncü şahıslara belli bir bedel ödemesi halinde komisyon yanında faiz talep etme hakkı da doğar330. 111.121 kazanır. 111. N. BGB § 488 ). Kredi Açma Sözleşmesi. 306. 254.CANARIS. C) Kredinin İadesi ve Tazmin Yükümü Kredi açma sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilen münferit kredi işlemlerinin türüne göre banka bazı hallerde bir miktar nakdi tutarı müşteriye devreder bazı hallerde ise sorumluluk üstlenerek kredi kullandırma borcunu yerine getirir. s. N. 95. CANARIS. 633. ) 333 STAUDER. 110. STAUDER. N. Kredi açma sözleşmesini tek aşamalı ve asli sözleşme olarak kabul eden görüşlere göre ise iade borcu doğrudan kredi açma sözleşmesinin bünyesinden doğar ve onun tasfiyesi aşamasında bir yan borç niteliğindedir331. Kreditrecht. Kredi açma sözleşmesini ön sözleşme veya genel çerçeve sözleşme olarak kabul eden görüşlere göre bu iade borcu ve şartları sonraki aşamada gerçekleştirilen münferit kredi işlemlerine bağlı ve onların tasfiyesi niteliğindedir. N. 254. 632. s. s. 254.

aval. alacağın satımında satıcı. Aval. s. bu genel bir borç olarak kredi açma sözleşmesinde düzenlenebilir. 633. STAUDER. kabul kredilerinde Ticaret Hukuku’nun kıymetli evrakla ilgili hükümleri uygulanır336. N. D) Denetim izni ve Bilgi Verme Banka kredi vaadini müşterinin ekonomik gücü ve finans yapısı hakkında yapacağı incelemelere bağlı olarak gerçekleştirir. banka bu sözleşmeler sebebiyle bir ödemede bulunabilmektedir. s. Bu senetlerin kısmen ve tamamen tahsil edilememesi halinde ise müşteriden iade talebi ancak kredi açma sözleşmesinde onun tarafından verilmiş bir garantiye dayanır ve karşılığı tahsil edilemeyen senetlerin bedelleri bir yan borç olarak kredi alandan talep edilebilir. kabul ve banka garantileri gibi bankanın sorumluluk üstlendiği kredi işlemlerinde.CANARIS. Standart kredi açma sözleşmelerinde bu konuda açık hükümler yer almaktadır. bankayı üçüncü şahsa karşı üstlendiği borçtan kurtarma yoluyla iade borcunu yerine getirir. . 496. 145. ALICA. Bu tür kredi işlemlerinde bankanın müşterisi lehine üçüncü şahıslara yaptığı ödemelerin geri alınması genelde kredi açma sözleşmesinde iade konusunda verilmiş olan garantiye dayanır ve sözleşmeye dayanan karşılığın iadesi. iskonto işlemi alacakların satın alınması işlemi olarak kabul edilmektedir ve alacak satım bedelinin banka tarafından ödenmesi ile sözleşme sona erer. defter ve kayıtlarının incelenmesi konusunda izin vermek zorundadır. kefalet niteliğindeki teminat mektubu kredilerinde BK. 169/2)334. Bu tür kredilerde kredi alan. 111. Bu tür kredilerde satım ve kıymetli evraka ilişkin hükümler iade borcuna uygulanacaktır. m. Kredinin boyutuna ve niteliğine göre kredi alan. alıcıya karşı borçlunun ödeme gücünü de taahhüt edebilir ( BK.122 sözleşmesinin şartlarına bağımlıdır. esasen bu borcun sözleşmenin niteliğinden doğan bir borç olduğu genel olarak kabul edilmektedir. 144. tazmin niteliğinde yan borçtur335. s. Müşterinin ödeme gücü ve ekonomik durumu hakkında yapacağı açıklamalar aynı zamanda kredi açma sözleşmesinin kurulmasına ilişkin 334 335 336 ALICA.

12. H. E. bankanın kredinin yerine harcanmakta olup olmadığı ve amaç dışı kullanılması. HUBNER. 214.D. sır saklama borcu altındadır. 19.1993 t. 324. Kredi açma sözleşmesinde. LOMBARDINI. kredi alan sözleşme süresinin tamamında ekonomik durumu hakkında denetime izin verme borcu altına da girebilir. E) Krediyi Kullanma Borcu Kredi alanın kredi talebini istediği veya ihtiyaç duyduğu zaman serbest iradesiyle yapabilme hakkı kredi açma sözleşmesinin karakteristik bir unsurudur. ancak aksi kararlaştırılmamışsa başka kişilerle girdiği kredi ilişkileri. güvenilir açıklamalarda bulunma. banka hakkındaki bilgileri saklama. LOMBARDINI.147 ) NUISSL. sözleşmeler ve bu konudaki teklifler hakkında bilgi verme borcu altında değildir340. 19. s. 113. NUISSL. Yargıtay’da banka tarafından. H. projeye uygun harcanmaması ve iadesindeki riskin önlenmesi bakımından kredi alan kuruluşu denetime yetkili bulunduğunun sözleşmede kabul edilebileceğini ve bu yönde bir zarardan bankanın sorumlu tutulamayacağına karar vermiştir339. s. 93/8640 sayılı kararı ( KOSTAKOĞLU. 1992/10657-1993/8640 sayılı kararı ( KOSTAKOĞLU. bu denetim sözleşme kapsamında açıkça düzenlenmişse sürekli bir borç niteliğindedir337. 338 339 340 341 337 Yarg. German Banking Law. s. s. 44. 44. German Banking Law. 159. 144 ) Yarg. CANARIS. 159. N. 92/10657 K. STAUDER. HUBNER. s. HEERMANN. 13. . bu hakkın kullanılmaması sonucu banka için bir zarar doğmuşsa bile bunun kredi müşterisinden tazmini talep edilemez341. Yargıtay benzer bir kararında. s. 535 N. 214.1993 t. s. N. N.D.12. 535 N. kredi riskinin önlenmesi bakımından kredi alanı denetime yönelik sözleşmeye konulan hükümleri geçerli kabul etmiş ve bu hükümlerin banka aleyhine yorumlanarak bankanın sorumluluğu sonucuna varılamayacağına karar vermiştir338. 635. Banka tarafından kredinin talebi ve kullanılmasına ilişkin borç sözleşme serbestliği prensibinin bir sonucu olarak kredi açma sözleşmesinde düzenlenebilir. 13.123 unsurlardan kabul edilmektedir. Kredi talebi ifanın içeriğini belirleyen bir yenilik doğuran haktır. Kredi alan aynı zamanda doğru. s.

124 Bu yönde bir borcun istisnai olması ve sözleşmenin genel karakteristik niteliğine dahil olmaması sebebiyle ancak açık bir unsur. 635. 115. Hazır bulundurma komisyonu kararlaştırılan hallerde aynı zamanda krediyi kullanma borcunun bulunması irade özgürlüğünün aşırı sınırlandırılması sebebiyle geçersiz sayılabilir342. kredinin tahsis amacına. Sözleşmenin yorumu ve unsurlarının genel olarak değerlendirilmesi yoluyla kredi kullanma borcunun varlığı ancak istisnai hallerde ve bankanın önemli menfaatlerinin bulunması durumunda söz konusu olabilir. 635. s. 324. ( STAUDER. AKYOL. 114. . 1962 116. hukuken yasak işlemlerde kullanılması. 66 BGH JW 1937 2765. ). Bu yükümlülüğün dürüstlük kuralı çerçevesinde irade özgürlüğünü ve kişilik haklarını aşırı sınırlandırmadığı sonucuna varılırsa müşterinin bu yönde borcunun varlığı kabul edilecektir343. CANARIS. N. s. 324 ALICA. Alman Yüksek Mahkemesi kredi kullanma borcu ve menfaat konusunu incelediği kararlarında bankanın kredinin kullanılması sonucu önemli derecede bir yararının olması veya bu krediyi hazır bulundurmanın maliyetli olması. sözleşme şartı olarak düzenlenmesi halinde varlığı kabul edilebilir. BGH WM 62. üçüncü kişilere kullandırılma imkânının bulunması ve bunun gerçekleştirilememiş olması sebebiyle zarar doğmuş olması hallerinde bu borcun varlığını kabul etmektedir344. s. iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine aykırı kullanılması kredi açma sözleşmesinin feshine veya 342 343 344 AKYOL. s. HEERMANN. Sözleşme şartlarının genel olarak değerlendirilmesi sonucu da böyle bir borcun varlığı kabul edilebilir. s. CANARIS. 65. 143. bu hallerde dahi talep borcu ancak yan borç niteliğindedir. HEERMANN. 108. F) Krediyi Kararlaştırılan Alanda Kullanma Borcu Kredi açma sözleşmesinde belirlenen türde kredinin belirli alanlarda kullanılması kararlaştırılabilir. s. Uygulamada genelde kredi kullanmama halinde hazır bulundurma komisyonu ödenmesi kararlaştırılmaktadır. taraf iradelerine aykırı kullanılması. N.

kredinin kararlaştırılan alandan başka yerde kullanılmasını bozucu şart olarak belirlemişlerdir ) ALICA. NUISSL. s. STAUDER. kredi alan bunlara ilişkin proje. İşletme. konut kredileri. serbest meslek kredileri belirli bankalarca üstlenilir ve standart sözleşmelerde bu kredilerin belirlenmiş alanlarda kullanılması şartına yer verilir. s. 535 N. s. Tarımsal krediler. HUBNER. YÜKSEL. yatırım donatım kredileri de belli amaç için verilmiş kredilerdir. resmi izin ve yeterlilik belgelerini bankaya vermeyi taahhüt eder. N. ( yazara göre. 219. German Banking Law. 44. bu fonlardan verilmiş kredileri müşteri belirli alanlarda kullanmayı taahhüt etmiştir. ancak bu konunun taraflarca sözleşmede bir kuruluş şartı olarak kararlaştırılması mümkündür347. LOMBARDINI. Kredi Açma Sözleşmesi. Kredi açma sözleşmesinde ihtiyaçtan fazla teminat kararlaştırılması halinde bu durum kredi alanın ekonomik faaliyetlerini aşırı derecede kısıtlar nitelikte ise söz konusu hüküm geçersiz olur.125 hükümsüzlüğüne sebep olur345. Teminat konusunda düzenleme kredi açma sözleşmesi bakımından yan borç niteliğindedir ancak günümüz bankacılık uygulamasında genel olarak talep edilmekte ve yerine getirilmemesi kredi veren banka açısından haklı nedenle fesih sebebi oluşturabilmektedir. . 158. 346 347 SCHOEN. keşif. şartname. bu tür sözleşmeler bozucu şarta bağlı sözleşmelerdir. 98. kredinin geri iade edilmemesi kredi veren açısından risk oluşturmaktadır ve bu riskin mümkün olduğunca düşük tutulması şarttır. 112. 91. s. İfa aksaklıkları. s. 147. kredi veren özellikle nakdi kredilerde talep halinde belli bir miktar parayı müşterinin mal varlığına nakletmektedir. 118. G) Teminat Verme Borcu Kredi işlemleri karşılıklı güven esasına göre yürütülen işlemlerdir. Uygulamada bankalar. Kredi açma sözleşmesi genel yapısı ve unsurları bakımından kredi alana herhangi bir şekilde teminat verme borcu yüklemez. kanun ve kendi statülerinde belirlenmiş alanlarda kredi verilmek üzere fonlar tahsis ederler. Bu tür kredi açma sözleşmelerinde taraflar zımnen. 345 STAUDER. aynı zamanda kredinin verilmesi halinde bankanın denetim ve gözetimini sağlamayı ve bu konularda bilgi vermeyi de taahhüt edebilir346.

126 Özellikle nakdi kredilere ilişkin kredi açma sözleşmelerinde kredi alan için senet verme borcu kararlaştırılabilir. N. ekonomik gücü geçici olarak aktarır. Bu şekilde banka kredi alana bir miktar satın alma gücünü. iskonto bedelinin ödenmesi. kabul işlemleri. II) Bankanın Borçları A) Krediyi Hazır Bulundurma ve Kullandırma Borcu Bankanın asli borcu kredi açma sözleşmesinde kararlaştırılan şekilde kredinin hazır bulundurulması ve kullandırılmasıdır. 626.STAUDER. Senet müşterinin kredi açma sözleşmesinden doğan borçlarının varlığını gösteren bir ispat vasıtası niteliğindedir. Banka tarafından gerçekleştirilen kredi kullandırma kredi açma sözleşmesinde belirlenen şekilde münferit işlemler yoluyla bir miktar paranın ödünç. N. Banka münferit kredi işlemleri için krediyi hazır bulundurma ve talep halinde kullandırma yükümlülüğü altındadır ve bu yükümlülüklerini sonradan tek yanlı olarak kendi takdiri ile değiştiremez. s. 95. münferit sözleşmelerin türü kredi açma sözleşmesinin asli unsuru değildir. Bu aktarım doğrudan nakit verilmesi şeklinde olabileceği gibi üçüncü kişiye karşı sorumluluk üstlenilmesi şeklinde de olabilir. bu durumda kredi alan sadece ifa zamanı ve miktarını değil kullanacağı kredi türünü de seçecektir. verilmesi. Kredi açma sözleşmesinde bankanın sorumluluğu belli bir limite kadar kredi kullandırmadır. NUISSL. bu limit sözleşme şartlarında belirlenir ve kredi alan belli limite 348 CANARIS. Kredi açma sözleşmesinde kredi türü kararlaştırılmayabilir veya farklı türde çok sayıda münferit kredi işlemi kararlaştırılabilir. Münferit kredi türleri açıkça belirtilmemişse bile temel unsur ve şartlar mevcuttur. 213. Bu borç kredi talebi ve bunun banka tarafından yerine getirilmesiyle muaccel hale gelirse de uygulamada genelde kredi tahsisinden önce bankalara borç senetleri teslim edilmektedir. . garanti işlemleri şeklinde gerçekleştirir348.

Kredi limitini aşan talepler hukuki sonuç oluşturmaz ancak bankanın sonradan vereceği açık veya limit üstü ödemeleri kabul şeklindeki zımni onayla. CANARIS. s. s. süreklilik gösteren işlemlerden de çıkabilir350. 213. SCHOEN. STAUDER. SCHOEN. bu konuda bankanın imkanlarının olması yeterlidir. 213. N. Bu tür dönerlik unsuru kredi açma sözleşmesinin tabii bir unsuru olmamakla birlikte ek bir anlaşma yoluyla kredi açma sözleşmesinin şartlarına dâhil edilmesi mümkündür. s. banka sözleşme süresince krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu altındadır351. CANARIS. genel görüşe göre. 627. STAUDER. SCHOEN. 325 STAUDER.. 100. s. Kredi açma sözleşmesinde eğer bir süre belirlenmişse. NUISSL. N. N. s.127 kadar krediyi kullanma hakkına sahiptir. 100. . 627. STAUDER. 627. 352 353 CANARIS. NUISSL. müşterinin geri ödemeleri de dikkate alınarak kısım kısım yeni kredi ödemelerinde bulunulabilir. 164. tarafların örtülü iradelerinden. Bu yönüyle kredi açma sözleşmesi bankayı sürekli olarak ekonomik kapsamlı bir ifa borcu altında tutar353. tarafların anlaşması ve kredi limitinin arttırılması mümkündür. 626. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen sürenin dolmasıyla kredi kullandırma borcu da sona erer ancak taraflarca sözleşme süresinin açık 349 350 351 CANARIS. Bazı yazarlarca bankanın mutlak anlamda bir hazır bulundurma borcu olmadığı hatta nakdi kredilerde dahi kredi açmanın bir para taahhüdü değil yapma borcu olduğu savunulsa da352. Aksi görüşte. 100. banka her zaman için ifaya hazır olmak zorundadır ancak krediyi kullandırma borcu müşterinin talebi ile belirli ve muaccel hale gelir. Kredi açma sözleşmesinde dönerli kredi olarak adlandırılan tekrar eden talep imkânı kararlaştırılmışsa. s. Kredi kullandırma borcunun belli bir amaca bağlı olup olmadığı veya sürenin belirli olmadığı hallerde amaca göre belirlenecek sözleşme süresi. bu tür bir imkân kredinin tahsis gayesinden. s. N. HEERMANN. 97. N. yazara göre her an ifaya hazır olma ve nakit bekletme değil talep anında ifayı gerçekleştirebilme. 97. limit aşımı hallerinde ek bir ödeme yükümünün varlığı taraf iradelerinin yorumu yoluyla belirlenecektir. s. 97. N. bu belirli limitle borçluluk kredi açma sözleşmesinin esaslı unsurudur349.

354 355 356 357 CANARIS. 212. Belirlenen kredi türüne göre bankanın edimi yapma veya verme edimi olabilir. s. Günümüz bankacılık uygulamasında para teslimi farklı şekillerde gerçekleştirilebilmektedir. Tüm bu durumlarda kredi verme borcu müşterinin veya onun belirttiği üçüncü şahsın talebi ile doğmaktadır. Gayri nakdi kredilerde ifa kredinin türüne göre üçüncü şahıs tarafından istenen işlemin tamamlanması ile gerçekleştirilir357. Kredi açma sözleşmesinde ifa aşamasında belirlenen münferit kredi türlerine göre bankanın borcu çeşitlilik gösterir. Kredi açma sözleşmesinde bankanın kullandırma borcunun ifası. Kredi müşterisinin çeklerinin ödenmesi. İskonto işlemlerinde kredi verme borcunun ifası senetlerin iskontosu ve belli bir faiz oranı ile kesinti yapıldıktan sonra iskonto bedellerinin kredi alana ödenmesi ile gerçekleşir. ALICA. Aval ve kabul kredilerinde bankanın borcu müşteri tarafından kendisine ibraz edilen senetlere aval verilmesi veya senetlerin kabul edilmesidir. NUISSL. 130 . N. 626 STAUDER. N. kredi alan tarafından belirlenen üçüncü şahıslara ödeme yapılması gibi farklı şekillerde nakdi krediler kullandırılmaktadır. s. Bu içerik belirleyici düzenleme hakkı kredi kullandırma borcunun ifa zamanını ve şeklini belirleyen bir işlemdir355. Banka senetleri kabul eder ve senet bedellerinin ödenmesi konusunda üçüncü kişilere karşı borç altına girer.128 iradelerle veya kredi kullanıma devam gibi zımni iradelerle uzatılması mümkündür354. Banka tarafından gerçekleştirilen her ifa kredi limitinin belli bir kısmına denk gelse dahi tüm kredi verme borcunun kısmen ifası niteliğinde değil tek bir kredi kullandırma borcundan doğan ve kredi alan tarafından açık ve zımni şekilde yapılan kredi taleplerinin ifası yani sürekli ifa aşaması sürecinde kredi taleplerinin karşılığıdır. 100. BGB § 488 )356. 306. ödünç sözleşmesi kapsamında düzenlenen haliyle bir miktar paranın kullandırılmasıdır ( BK. 98. müşterinin krediyi talep etme hakkını kullanması ile başlar. s. 628. SCHOEN. CANARIS. 627 CANARIS. Para ödünçlerinde bankanın borcu bir miktar nakit meblağı hazır bulundurma ve talep halinde kredi alana teslim etme. N. N.

2000. bu hesabın yürütülmesi ile ilgili işlemler bankanın bir hizmetidir ve onun sorumluluğu altındadır. 159. BGHZ 40. bankacılık işlemlerinde geçerli olan adetlere uygun olarak yürütülür358. Nicholas. N. HUBNER. dürüstlük ve güven ilkesine dayanmaktadır. Bankaların hizmet ve koruma yükümlülüklerini ihlali tazminat sorumluluğuna yol açacaktır359. WARNE/ELLIOT. 65 . işlemler dürüstlük ve güven ilkesine. BGH NJW 1967. Banking Litigation. Yan borçların temeli bankanın koruma yükümlülükleri. kredi işlemleri sırasında kusurlu davranışlarının bulunması halinde sorumlu olacağına dair kararlar. s. N. German Banking Law. Kreditrecht. HOPT/MÜLBERT. N. Bunun dışında banka üçüncü şahıslar tarafından getirilen müşteri çeklerini kredi sınırları içerisinde ödeme yükümlülüğü altına girebilir. 4/57.129 B) Kredi Alana İşlemlerinde Destek Olma Kredi açma sözleşmesinde bankalar tarafından gerçekleştirilen nakdi kredi işlemleri doğrudan belli bir meblağın ödenmesi veya bir cari hesap üzerinden müşteriye kısmi kredi kullandırılması şeklinde yürütülür ve bu hesap kredilendirilir. Senetler 358 STAUDER. Kredi açma sözleşmesi güven temeline dayanan ve süreklilik gösteren bir borç ilişkisi oluşturur. s. 62. London. 360 359 STAUDER. 159.1036. 2/52. Sorumluluk üstlenilmesi şeklindeki kredilerde banka üçüncü kişilerle girişilen ilişkiler ve bunlarla ilgili değişiklikleri kredi alana haber verme. s. Kreditrecht. C) Alınan Senetlerin İadesi Banka. s. 103 . Kredi verenin. German Banking Law. WARNE. Tüm bu yönleriyle kredi açma sözleşmesi hizmet ve destek vermeye ilişkin çeşitli yan borçlar içerebilmektedir. kredinin geri ödenmesi sırasında iade etmekle yükümlüdür360. HUBNER. HOPT/MÜLBERT. 258. 101. özellikle nakdi kredilerin çekilmesi sırasında kredi alan tarafından kendisine verilmiş bulunan borç senetlerini ve teminat amaçlı diğer kıymetli evrakı.. 258. 1022. 69. hakkı koruyucu beyanlarda bulunma ve lüzumlu hallerde dava açma. N. David/ELLIOT. zarar oluşmasını önleyici işlemleri yapma yükümlülüğü altındadır.

TEKİNALP.s. Kredi alan kendisi ve işletmesi hakkında sağladığı bu açık ve kesin bilgilerin korunması ve başkalarına açıklanmamasını bekleme hakkına sahiptir. Bankalar iki türde sır saklamaktadırlar. ancak tarafların bu yönde örtülü iradeleri. bunlardan birincisi bankanın kendisi ile ilgili bilgiler. 2/02. eğer kısmi ödeme varsa kredi alan bu kısmi ödeme için makbuz verilmesini ve ödenen tutarın senet üzerine yazılmasını talep edebilir ( BK. Kredi açma sözleşmesi genelde açık şekilde sır saklama yükümüne ilişkin bir hüküm içermez. N. 287. 87/2 ). defterler ve diğer kayıtlar genelde kredi alana düzenli olarak gösterilmektedir. 301. sır saklama yükümünün ihlali kapsamında sayılmamaktadır. Kredi alan tarafından borcun tamamının ödenmesi halinde senetler bir makbuzla birlikte iade edilecektir. Banka. dürüstlük ve güven ilkeleri. taraflar arasında sözleşme ilişkisi varsa öncelikle bu sözleşmenin yan yükümlülüklerinden biridir. Müşteri ve yakınları hakkında iradi ve gayri iradi olarak edinilen bilgiler müşteri sırrı kapsamındadır361. Bankacılık sistemi dışına çıkarılmamak şartıyla bir sırrın başka bir bankada bulunmasında sakınca görülmemektedir362. Bankaların makul sınırlar içerisinde birbirlerine müşterileri hakkında bilgi vermeleri. Sır saklama yükümlülüğü. ticari uygulamalar. 62. 535 N. D) Sır Saklama Borcu Banka tarafından yapılacak kredi değerlendirmesi ve kullanım konusundaki incelemeleri sırasında müşterinin mali durumu ve ödeme gücü hakkında kesin bilgiler elde edebilmektedir. Sözleşmede bu konuda 361 362 TEKİNALP. LOMBARDINI. Yıllık bütçe. s. WARNE/ELLIOT. . Banka. karşılıklı güven ve banka gizliliği ilkesinin bir sonucu olarak kredi açma sözleşmelerinde bu yönde bir yan borcun varlığı genel olarak kabul edilmektedir. ikincisi ise müşterileri ile ilgili bilgilerdir. s. sözleşme süresinin dolması ve herhangi bir şekilde sözleşmenin sona ermesi halinde kredi alana iade edilmesi bir yan borç niteliğindedir. 48.130 kredinin verilmesi sırasında alınabileceği gibi kredi açma sözleşmesinin kuruluşu aşamasında da alınabilir ve bunların kredinin iadesi.

m. 94. s. 299. GUGGENHEIM. 64. ( TMK. 48. 366 367 368 369 TEKİNALP. 212. Sözleşmeden doğan sorumluluğun kapsamı belirlenirken iş görme sözleşmelerinin temel türü olan vekâlet sözleşmesinin hükümlerine başvurulacaktır ve bankanın özen borcu buna göre belirlenecektir367. 139. Ayrıca Bankacılık Kanunu’nun 73. GUGGENHEIM. s. 2/62 YÜKSEL. BATTAL. s. 297. 535 N. 45 BATTAL. 2/1 dir364. 2/62. 4/57. 24 ) bu durumda ihlalin yaptırımı haksız fiil hükümlerine göre tespit edilir365. Bankanın tazminat sorumluluğunun doğumu için müşterinin sırrının açıklandığını ve zararının doğduğunu ispat etmesi yeterlidir. s. 296. Ayrıca şahsiyet haklarına tecavüz devam ediyorsa bunun durdurulması da istenebilir369. 64. YÜKSEL. Banka. s. s. N. Banka. ALICA. 23. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. BATTAL. REİSOĞLU. 563. Sır saklama borcunun ihlali ikinci olarak maddelerinde ifade edilen kişilik haklarının ihlali niteliğinde olabilir. maddesi banka yönetimi ve çalışanlarına sır saklama yükümlülüğü getirmiştir. Sözleşmeden doğan sır saklama borcunun yasal dayanağı TMK. YÜKSEL. Bankaların Hukuki Sorumluluğu.131 hüküm bulunmasa bile sır saklama yükümü her sözleşmede bulunan ve nitelik olarak yan yüküm olan koruma yükümlülüğünden kaynaklanır363. burada kural olarak idari cezai sorumluluklar düzenlenmişse de özel hukuk bakamından bankanın sorumluluğunu düzenleyen dolaylı bir kaynak niteliğindedir366. Kredi açma sözleşmesinin güvene dayalı sürekli borç ilişkisi oluşturması 363 364 365 TEKİNALP. Şerh. s. Sır saklama yükümüne aykırı hareket kredi açma sözleşmesinin kredi açma sözleşmesinin müspet ihlali niteliğindedir ve kredi veren banka bir kusuru olmadığını ispat etmedikçe BK. Sır saklama yükümlülüğünün ihlali hallerinde sorumluluğun kapsamı haksız fiilden çok sözleşmeden doğan sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir. 44. N. s. WARNE/ELLIOT. Banka. 2/1 de düzenlenmiş bulunan dürüstlük kuralıdır ve edim yükümlerinden bağımsız niteliktedirler. s. Koruma yükümlerinin kaynağı TMK. 212. 211. s. 96 hükmünce müşterinin bu sebeple uğradığı zararı tazmin etmek zorundadır368. . Kredi Açma Sözleşmesi. WARNE/ELLIOT. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. LOMBARDINI. Banka. TEKİNALP. s. s. s.

kendine özgü şartlarına göre belirlenir. Banka için kredi kullandırma borcunun ifa zamanı kredi alanın talebine göre belirlenirken kredi alan için hazır bulundurma komisyonu veya bu nitelikte bir kredi ücreti şart koşulmuşsa bu gibi ücretlerin ifa zamanı genelde sözleşmenin kurulduğu zamandır371. s. Banka. Kredi açma sözleşmeleri genelde kredi ilişkisinde ifa zamanı hakkında açık hükümler içermektedir. bu sürekli borç sözleşmenin kurulması ile birlikte ifa edilir. Kredi açma sözleşmesinde banka sözleşme süresince krediyi hazır bulundurma. WARNE/ELLIOT. Faiz ve kredi çeşidine göre kullanım ücreti şeklindeki komisyonlar ise münferit kredilerin kullanım zamanına göre belirlenirler. ( BGB § 488 ). STAUDER. kredi kullandırma borcunun ifası ise müşterinin kredi talebi ile başlar. Aval provizyonu. Kredi alan için ise kredi kullanma yükümlülüğünün düzenlendiği istisnai durumlar hariç. 299. 118. s. para ödünçlerinde kıyasen uygulanabilir.125. buna göre faiz ilk bir yılda ya da geri iade anında muaccel olur. Özellikle sır saklamanın asli edim niteliğinde olduğu hallerde güven ihlali nedeniyle fesih yetkisi tanınmalıdır370. banka garantisi gibi nakdi olmayan kredilere ilişkin ücretler ise kredi verenin üçüncü şahsa karşı bu yönde sorumluluk üstlenmesine ilişkin münferit kredi işleminin yapılmasıyla muaccel olur. III) Sözleşmenin İfa Zamanı ve Yeri A) İfa Zamanı Kredi açma sözleşmesinde taraf yükümlülüklerinin ifa zamanı BK. Eğer bu konularda özel hüküm yoksa BK. 2/62 STAUDER. kredi talebine kadar hazır bulundurma komisyonu dışında bir yükümlülük doğmaz. N. Kredi kullandırma borcunun muaccel olması kredi alanın katılımıyla gerçekleşecek. 370 371 TEKİNALP. m. 308. s. 74 hükmünce sözleşmede bu konuya ilişkin unsurlara veya işin niteliğine. ifa zamanı gelecektir. m. . onun tarafından içerik belirleyen yenilik doğuran hakkın kullanılmasıyla yani kredi talebinin yapılmasıyla borç güncellenecek. kalıcı şekilde ifaya hazır olma borcu altındadır.132 sebebiyle sırrın ihlali halinde müşterinin sözleşmeyi feshedebileceği kabul edilmektedir.

80/2 )373. özellikle bozulma gibi haller veya iskonto edilen senetlerin ifasına ilişkin bankaya fesih hakkı veren sorunlarda fesih ile birlikte kredi alanın borçlarını ifa zamanı gelir. Banka miktarı belirli ve tamamı muaccel olan iade borcunun kısmen ödenmesini kabul etmeyebilir ( BK: m. Kredi alanın teminat verme gibi yan borçları ve diğer borçlarının ifa tarihi kredi açma sözleşmesinin kuruluş tarihidir. ancak vade belirlenmemişse dilediği zaman krediyi iade edebilir. ancak cari hesap şeklinde işleyen ve dönerli şekilde kullandırılan kredilerde ise müşterinin aldığı tutarı iade edip sonra tekrar kullanma imkanı olduğu için sözleşme süresinin bitiminden önce kısmen iade imkanı işin niteliğinden doğar çünkü açılan kredi geri ödemelerle kendisini yenilemektedir374. Kredi verenin mali durumunda değişiklik. Kredi açma sözleşmesinde banka bir ücret karşılığında kredi kullandırmaktadır ve bu sebeple verdiği krediyi vadesinden önce talep edemez ve ücrette iade ile birlikte ödenir. Müşterinin aldığı kredi tutarına göre değişen faiz ödeme borcu. s. STAUDER. sözleşmenin son aşamasında yerine getirilecek borçlardandır ve aksi kararlaştırılmamışsa iade tarihinde muaccel olur. Kredi alan aldığı krediyi vadesinden önce iade ederse bu sebeple faiz ve komisyon ödeme borcundan indirim isteyemez ( BK: m. ALICA. 146.133 Kredinin geri iadesi veya bankanın sorumluluktan kurtarılması hakkında sözleşmelerde açık hükümler yer almaktadır. . 118. s. 119. Bankanın üçüncü şahıslara yaptığı ödemeleri tazmin için genellikle sözleşmenin bitim tarihi ödeme zamanı olarak kararlaştırılır. derhal muaccel olur. sorumluluktan kurtarma sorumluluğa ilişkin vadeden önce ve nakdi kredilerde iade burada belirlenen zamanda genelde sözleşme süresinin bitim tarihinde yapılır372. 68/1 ). 372 373 374 STAUDER. s. Bankalarca açılan kredilerde faiz uygulandığı için vadenin belirli olduğu hallerde banka kabul etmedikçe kredi alan vadeden önce iade borcunu ifa edemez.

ifa yeri nakdi kredilerde olduğu gibi kredi verenin iş yeridir375. Kredi işlemi banka garantisi veya aval gibi üçüncü şahsa karşı sorumluluk üstlenilmesi şeklinde ifa edilecekse. Kredi açma sözleşmesi genelde düzenli şekilde bir kredi hesabı üzerinden işletilir ve kredi için işleyen hesabın bulunduğu banka şubesi ifa yeridir. ücret. komisyon ve krediyi iade borçlarının ifa yeri de aynı şekilde kredi verenin iş yeridir. Bu durumda müşterinin krediyi aldığı şubeden başka bir şubede iade etmesi halinde havale masrafları kendisine ait olacaktır376. Müşterinin. 145. 120. Banka uygulamasında da adet gereği tarafların örtülü anlaşmalarıyla kredi kullandırma borcunun ifa yeri banka şubesi olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda kredi verenin borcu olan krediyi hazır bulundurma borcunun ifası da burada olacaktır. Özellikle banka uygulamasında geleneksel olarak tarafları bu konuda zımnen anlaştıkları kabul olunur. . 375 376 STAUDER. ifa yeri açıkça kararlaştırılmamışsa bankalarca verilen krediler için işin niteliği gereği kredi veren bankanın şubesidir. ALICA. s. Özellikle nakdi para ödüncü ve iskonto gibi kredilerde borçlunun işyeri yani bankanın bir şubesidir. 73/1 hükmünden de çıkarılabilir. Bu durum BK. m.134 B) İfa Yeri Kredi açma sözleşmesinde ifa yeri taraflar arasında serbestçe kararlaştırılabilir. s.

N. LOMBARDINI. HOPT/MÜLBERT.124. s. s. Sözleşmenin konusu bir miktar paranın kullandırılması ise müşterinin aynen ifa talebi her zaman için mümkündür. kredi alan ve veren tarafın yükümlülükleri birbirine bağlı ve değişim ilişkisi içindedir. I) Bankanın Temerrüdü ve Sonuçları Kredi alanın talebi ile güncellenen kredi kullandırma borcunun banka tarafından zamanında yerine getirilmemesi.135 § 7) BORCA AYKIRILIK HALLERİ VE SONUÇLARI Kredi açma sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Münferit işlem. 133. 40..1/78. Tam iki taraflı sözleşmelerde temerrüdün sonuçlarını düzenleyen BK. 377 378 379 ALICA. temerrüt durumu kredi alanın alacağını ve talep hakkını ortadan kaldırmaz. iskonto. GUGGENHEIM.128. s. Müşteri aynen ifa talebi yanında gecikme faizi ve ek zararlarının tazminini talep edebileceği gibi sözleşmeyi bu sebeple feshetmek imkânına da sahiptir ( BK. aval ve banka teminatları gibi şahsi edimleri kapsayan bir kredi türü ise bankanın ifa etmemesi halinde aynen ifa imkânsız hale gelir. ALICA. 106. N. GUGGENHEIM. 117 hükümleri kredi açma sözleşmesinde uygulama alanı bulur377. 533 N. . kredi alanın kredinin kullandırılması konusunda alacak hakkı vardır ve gecikmeye rağmen bu hak varlığını sürdürür378. 262. s. bankanın karşılık ilişkide yer alan asli borcu kredi kullandırmadır ve borcunu yerine getirmemesi halinde müşteri iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdeki temerrüt şartlarının kendisine sağladığı imkânlardan yararlanabilecektir. Kreditrecht. STAUDER. s. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Kredi açma sözleşmesi karşılıklı edimleri içeren bir sözleşmedir. 105. 106 )379. ödemezlik define ilişkin BK 81 ve ifa imkansızlığının sonuçlarını düzenleyen BK. s. 105.

N. 102. GUGGENHEIM. Kredi talebi bu anlamda ifa gününü belirleyen ihbar niteliğindedir. Müşterinin talepte bulunması ve seçim hakkını kullanması ile bankanın edimi belirli hale gelir. bu görüşe göre krediyi kullandırma borcu özellikle talep anına kadar yapma borcudur ve ifa edilmemesi halinde aynen ifa yerine tazminat talebi uygun olacaktır381. . taraflardan birine ifa gününü ihbar ile belirleme yetkisi verilmişse ayrıca ihtara lüzum yoktur ( BK. 652 vd. I/2 s. 93. s. s. Kredi Açma Sözleşmesi. 265. 13. Banka. N. kural olarak temerrüdün varlığı için BK m. 133. 101 hükmünce müşterinin ihtarına ihtiyaç vardır. CANARIS. Taraflar ifa gününü açıkça kararlaştırmışlarsa. TANDOĞAN. s. s.136 Bankanın kredi açma sözleşmesinden doğan borcunun bir miktar paranın verilmesi değil sözleşme şartları belirlenen şekilde kredinin hazır bulundurulması ve kullandırılması olduğunu. N. GUGGENHEIM. N. 626. CANARIS. s. 325 ALICA. 655. Kreditrecht. 626. 103’e göre gecikme faizi ödemek zorundadır ve bu faizden parayı vaktinde verseydi müşteriden alacağı akdi faizi indirmeye hakkı yoktur383. kredi kullanılmadığı sürece ortada para borcu olmayacağından temerrüt faizinin de olamayacağını ancak aynen ifa talebiyle birlikte sözleşmeye aykırılık sebebiyle doğan zararların tazmin edilebileceği380. Müşterinin uğradığı ek zararların tazmini için bunların geçmiş günler faizinden fazla olması ve bankanın kendisine hiçbir kusurun isnat 380 381 382 383 384 YÜKSEL. müşterinin talebine rağmen krediyi kullandırma borcunu ifa etmez veya sözleşmeyi haksız şekilde sona erdirirse BK. s. HEERMANN.124. m. m. HOPT/MÜLBERT. 101/2 ). Kredi açma sözleşmesinde bankanın borcunun kredi müşterisinin nakdi kredi türlerinden birini seçmesi ile başlangıçtan itibaren para borcu olarak belirleneceği genel olarak kabul edilmektedir382. tazminatın kapsamı kredi kullandırma borcunun ihlali sebebiyle oluşan kar kayıpları işlerin. STAUDER. 262. 102. 312 N. hatta kredi açmanın bir yapma borcu olması sebebiyle aynen ifasının talep edilemeyeceği ancak ifa edilmemesi halinde tazminat talep edilebileceği de savunulmaktadır. HOPT/MÜLBERT. BECKER. projelerin yürütülememesi sebebiyle oluşan tüm zararlardır384. Banka gecikme faizinin yanında müşterinin uğradığı tüm mali kayıpları tazmine mecburdur. 380.

s. 652. GUGGENHEIM. 312 N. LOMBARDINI. kredi açma sözleşmesi. N. CANARIS. 639. CANARIS. s. münferit işleme ilişkin gecikme hesaba katılır387. 533 N. Kredi Açma Sözleşmesi. N. banka işlemleriyle doğrudan bir nedensellik bağı bulunup bulunmadığı. Temerrüt sebebiyle kredi alınmasının anlamı kalmadığı veya kredi alanın başka yerden kredi temin ettiği hallerde aynen ifa faydasız olacak bu durumda kredi alan sözleşmeyi sona erdirerek zararlarının tazminini talep edebilecektir388.124. bu durumda kredi alan kredi bedelini ödemesine karşılık yerine getirilmeyen kredi verme ediminin tam karşılığını gecikme faiziyle birlikte talep edebilecektir. 105. Nakdi kredinin verilmemesi. CANARIS. HOPT/MÜLBERT. Kreditrecht.124’ den naklen ) .124. TANDOĞAN. N. s. s. 639.125. ALICA. 13. YÜKSEL. 350. s. 93. s. 13. Kredi açma sözleşmesi kısmen ifa edilmişse tazminat ifa edilmeyen kısımlar sebebiyle oluşan zararları kapsar. Kredinin zamanında ödenmemesi sonucu gecikmelerden doğan her türlü zarar.. m. CANARIS. Burada sözleşmeden dönme ve menfi zararların tazmini söz konusudur. STAUDER. 105. N. YÜKSEL. 262. 265. N. BECKER. 261-262. s. (Müşterinin zararını tespitte değişim teorisinin uygun ve kredi alan lehinde olacağı genel olarak kabul edilmektedir. N. GUGGENHEIM. HOPT/MÜLBERT. Gecikme faizinden farklı olarak ek zararların tespitinde müşterinin krediyi zamanında ve tam olarak kullanması halinde ödeyeceği ödünç faizi ve kullanmama sebebiyle yaptığı tasarruf tazminatın hesabında dikkate alınabilecek ve bu tutar hesaplanan tazminattan düşülecektir386. Kreditrecht. s. 92 vd. haksız şekilde kabul ve avalden kaçınılması gibi durumlarda müşterinin talep kapsamı münferit olaya göre belirlenecektir. LOMBARDINI. Kreditrecht. HOPT/MÜLBERT. GUGGENHEIM. GUGGENHEIM. 312 N. 386 387 388 389 390 385 BECKER. I/2 s. N. s. s. N. HOPT/MÜLBERT. 105. s. s. 639. 262265. nakit sıkışıklığı sebebiyle kurulmuş veya işletilmekte olan yatırımlarda oluşan zararlar tazminatın hesabında dikkate alınacaktır.40. Kredi kullandırılmaması ve bu sebeple oluşan zararlı sonuç arasındaki bağlantıyı ispat yükü ise kredi alana aittir390.639. ancak edimler belli oranda yerine getirilmişse bu durumda dönme yerine ileriye etkili olarak fesih yoluyla sözleşme sona erdirilebilecektir389. STAUDER. 253. m. 135.105)385. zarara kredi alanın idaresinin yol açıp açmadığı incelenecek CANARIS. STAUDER. ticari faaliyetlerde bozulmalar. s. Tazminat tespit edilirken müşterinin işlerinin aksamasının objektif nedenlerinin neler olduğu. 40. N.137 edilemeyeceğini ispat edememesi lazımdır (BK. STAUDER. 652. 533 N. 105.

s. N. N. Kredi açma sözleşmesinin feshi müşterinin mali durumunun kötüleşmesi sebebine dayanabilir ancak banka bu durumda da tamamen takdiri şekilde fesih uygulayamaz. davalı banka işlemleriyle doğrudan bir nedensellik bağı bulunup bulunmadığı.nun 89/1 maddesine göre yapılan hacizlerin ve haciz ihbarnamelerinin bankacılık usul ve teamülleri ile etiğine aykırı olduğu. 11. Yargıtay. bankanın kusuru ve kötü niyeti varsa bu zararlar tazmin edilecektir391. GUGGENHEIM. HOPT/MÜLBERT. E. s. N. bu duruma davacı şirketin doğru yönetilip yönetilmemesinin yol açıp açmadığı. N.kazanci. Hakim zararı tespit ederken haksız fiile ilişkin indirim sebeplerini de dikkate alacak. 105. davacının iş yaptığı kurum ve kuruluşlara yönelik İİK. eğer davalı bankanın hesapları kat'ına bağlı bir zarar varsa bunun somut kalemleri ve miktarlarının neler olduğuna.00 ) TL.com. müşteri zararın oluşumu veya artmasına sebep olmuşsa tazminatta indirim yapabileceği gibi tazminat verilmemesine de karar verebilecektir ( BK m. German Banking Law. Fesih sebebinin geçerliliği tespit edilirken. davacının kredibilitesinin ortadan kalktığı gibi yeni iş ve ihaleler alamadığı. Olağanüstü fesih hallerinde önemli olan sebebin haklılığıdır. Yarg. 253. 261. s.. Banka sözleşmenin kuruluşu aşamasında araştırma ve değerlendirme yaparken hataya düşerse bu durum da kural olarak onun 391 392 393 CANARIS. 652. 44/1)392. bu kalemlerden oluşan ( 25.554. 3. kredi ilişkisi sırasındaki genel ekonomik durum gibi tüm veriler dikkate alınacaktır.514. 2003/7237 T.358. Kreditrecht.” şeklindeki davada. Kreditrecht. N. davalının sözleşmeye aykırı davranmasından dolayı manevi tazminat istenemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile ( 10 ) milyar TL. maddi zararın dava tarihinde ( 36. 652. feshin gerçek sebebi araştırılır ve uygunluğu denetlenir394.138 ve bu şekilde müşterinin kredi açma sözleşmesinin feshine bağlı zararı tespit edilecek. 262.”: ….. 158 394 .” Şeklinde karar vermiştir ( www. Bankanın gerçek anlamda haklı nedene dayandığı veya müşterinin mali durumunu ciddi şekilde araştırmasına rağmen belli oranda hataya düşerek sözleşmeyi feshettiği hallerde. manevi tazminatın yerel faiziyle birlikte davalıdan alınması…. objektif iyiniyet kurallarına aykırılık olmaması şartıyla sorumluluğu olmaz. Bankanın kredi sözleşmelerini tek yanlı feshi ve hesabı kapatmasının hakkın kötüye kullanılması bakımından ve bankacılık teamüllerine uygunluk taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi gereklidir aksi takdirde bankanın bu durumda da tazminat yükümü doğacaktır393. HUBNER.331. fesih objektif iyiniyet kurallarına uygun olmalıdır.davacının üstlenildiği taahhüt işlerinin aksaması veya bir kısmının ihale makamlarınca feshinin objektif nedenlerinin neler olduğu. karar sonucu davacının birkaç önemli ihaleyi kaybettiği.594 ) TL.tr ) CANARIS. müşterinin aleyhinde girişilen icra takiplerinin niteliği.2003“…kredi hesaplarının gereksiz kat'ı ve haksız icra takipleriyle. HD. GUGGENHEIM. konularında uzman bilirkişilerden alınacak raporlar doğrultusunda karar vermek gerekir….ye ulaştığı. 2003/1472K. HOPT/MÜLBERT. HOPT/MÜLBERT.7. 105 vd.

bunlar bağımsız yan borç niteliğindedir.139 sorumluluğuna yol açmaz çünkü araştırma bankanın kendi lehine yaptığı faaliyettir ve müşteriye karşı bir borç ifası değildir395. bu durumda da kredi açma sözleşmesinin feshi ileriye etkili olarak kredi işlemlerini sona erdirecektir397. örneğin üçüncü kişileri karşı sorumluluk üstlenilmesi şeklindeki kredilerde üçüncü kişinin bu yönde talebinin olmaması da ifa imkânsızlığına yol açabilir. Banka. ayrılık prensibine göre bu işlemlerin kendilerine ait sona erme süreleri beklenir. bunun sonucu olarak müşterinin karşılık ödeme borcu da ortadan kalkar396. Bu durumun kural olarak diğer kredi işlemlerine doğrudan etkisi yoktur. . Kreditrecht. bu ve benzeri şekildeki ifa imkânsızlığı hallerinde kredi kullandırma borcundan kurtulur ancak hazır bulundurma komisyonu dışındaki kredi bedellerini talep hakkını da kaybeder. Kredi açma sözleşmesinde kredi alan genellikle teminat vermekle yükümlü olmaktadır. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 639. ifada gecikme sebebiyle oluşan ek zararlarını da talep edebilir. 253 CANARIS. N. 262. Bu durumda bir yapma borcunun ifasında temerrüt durumu vardır ve yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle ifa imkansızlığı oluştuğundan kredi alan tazminat talep edebileceği gibi. Ancak ciddi sebepler. Kredi açma sözleşmesinde bankanın kredi kullandırma borcunu ifa etmemesi aynı zamanda müşteriye sözleşmeyi olağanüstü fesih yetkisi verir. N. kredi alana karşı kredi ile ilgili işlerde yardım ve destek konusunda borç altına girebilir. Bankanın bağımsız yan borçlarını kusurlu olarak ifa etmemesi sorumluluğuna sebep olur. teminat verme sözleşmenin tamamlanması için sadece bir ön şart değil aynı zamanda müşterinin ön ifada bulunmak zorunda olduğu bir borç 395 396 397 CANARIS. HOPT/MÜLBERT. N. N. 1/88. Banka hiç bir kusuru olmadan kredi kullandırma borcunu yerine getiremeyebilir. Sorumluluğun temeli bankanın kusurudur. 262 CANARIS. N. kusurun varlığı her sözleşme ihlalinde ayrı olarak incelenecektir. kredi açma sözleşmesinin ifa amacı sarsacak nitelikteyse münferit kredi işlemlerinin de feshi ve iadesi sağlanabilir. 253. N. N. HOPT/MÜLBERT. HOPT/MÜLBERT. 639. 652 . Kreditrecht. Kreditrecht.

. BGB § 288 )402. CANARIS.K m. komisyon krediyi hazır bulundurma ve faiz ise kullandırma borcunun karşılığını oluşturur. Kredi alanın temerrüdü. 81. N. BGB § 321 )398. bankaya karşılık bedelleri aynen ifa talebi yanında gecikmeden dolayı temerrüt faizi ve tazminat talep edebilme hakkı verir (B. Kreditrecht. N. N. 638. HEERMANN. Kredi alanın. s. Kredi ücretlerinden ilk aşamada verilecek karşılık bedellerin 398 399 400 401 402 STAUDER. Banka veya yanında çalıştırdığı kişiler sır saklama borcunu ihlal ederler ve müşteri aleyhine üçüncü şahıslara yardımda bulunurlarsa. N. Bankanın sır saklama borcunu ihlal etmesi ile kredi açma sözleşmesinin tarafları arasında güven ilişkisi ağır derecede sarsılır ve müşteri sözleşme ile bağlı olmaya devam etmeksizin olağanüstü fesih imkânını kullanabilir400. 652 CANARIS. HOPT/MÜLBERT. s. 254 Doktrinde hakim olan görüşü göre mürekkep faiz yasağı komisyon ödeme borçlarına uygulanamaz çünkü komisyon faiz niteliğinde değildir. müşterinin zararlarını ispat etmesi halinde tazminat ödemekle yükümlü olur. 96. II) Kredi Alanın Temerrüdü ve Sonuçları Kredi açma sözleşmesinde krediyi hazır bulundurma ve kullandırma karşılığı faiz ve çeşitli komisyonlar kararlaştırılmaktadır. 102. karşılık ilişki içinde yer alır ve müşteri krediyi kullanmasa da eğer bankanın kredi tahsisi işlemi varsa hazır bulundurma sebebiyle komisyon ödemekle yükümlüdür401. 103.125 CANARIS. Kredi açma sözleşmesi kapsamında genel olarak bankaların sır saklama ve kredi alan aleyhine bilgi vermeme üçüncü kişilere müşteri aleyhine yardım etmeme borcunun bulunduğu kabul edilmektedir399. 652 STAUDER. güven ilişkisi ve banka gizliliği kusurlu olarak ihlal edildiği için sözleşmenin olumlu ihlali söz konusudur ve banka.140 niteliğinde ise kredi alan.125. bankanın ekonomik durumunda önemli derecede bozulmalar ve kayıpların bulunması hallerinde teminat verme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir ( BK. s. 324. faiz ve komisyon gibi karşılık kredi bedellerini ödememesi ve iade borcunu yerine getirmemesi kredi açma sözleşmesinin ihlalidir.

HOPT/MÜLBERT. başka yerde kullanması halinde ek kazançları. 6. Bankanın ispat etmesi gereken ek zararları. Müşteri tarafından faiz ödeme borcunun yerine getirilmemesi halinde banka kredi açma sözleşmesini temerrüt sebebiyle mutlak olarak fesih imkanına ve haklı nedenle fesih imkanı sahip olur405. 324. 1/88. Müşteri anapara faizinin ödenmesinde temerrüde düşmüş ise bu tutar için geçmiş günler faizi ancak icraya veya mahkemeye müracaat gününden itibaren istenebilecektir ( BK. s. CANARIS. N. BECKER. N. 261. Kreditrecht. N. 639. AVANCINI/IRO/KOZIOL. s.129. Kredi açma sözleşmesinin temerrüt sebebiyle sona ermesi halinde bankanın kredi kullandırma borcu sona erer ve karşılık bedeller için ifa talebini kaybeder bunun yerine tazminat talep edebilir404. N. 106-108 ( BGB § 326 ) hükümlerinden yararlanıp. German Banking Law. HEERMANN. HOPT/MÜLBERT. 314 N. Kreditrecht. 158. bu durumda sürekli borç ilişkisi niteliğindeki sözleşme ileriye etkili şekilde bozulur. Münferit kredi işlemlerinin yapılması ve kredinin kısmen dahi kullandırılması halinde kredi açma sözleşmesi ifa aşamasına girer. 1/88. s. 404 405 403 STAUDER. AT. N. 156 406 407 . 26. AVANCINI/IRO/KOZIOL. HEERMANN. borçlu temerrüdü sebebiyle sözleşmeden dönebilir403. 38. yapabileceği karlı CANARIS. N. parayı temin etme maliyetleri. N. LARENZ. 261. m. s. temerrüt sebebiyle dönme hakkının yerine ileriye etkili fesih imkanı kullanılabilir407. m. 104/1 ). N.ALICA. 638. 626..141 ödenmesinde temerrüt halinde banka henüz krediyi kullandırmamış ise ödemezlik defi yoluyla ifadan kaçınabileceği gibi. N. 638 CANARIS. 638. 533 N. s. N. CANARIS. HUBNER. talep yapılana kadar faize faiz yürütülemez ancak faize faiz hesaplanmasının geçerli olduğu cari hesap ilişkisi bunun istisnasını oluşturur406. LOMBARDINI. Kredi açma sözleşmesi çerçevesinde çok sayıda kredi işlemlerinin yapıldığı bir ilişkide genel kabule göre edim bağlantısı sebebiyle faiz münferit kredilerle birlikte kredi açma sözleşmesi kapsamında karşılık ilişki içerisindedir. iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdeki temerrüt şartlarını düzenleyen BK. 324. Banka bedel ve iadeye ilişkin tüm alacakları için gecikme faizi yanında ek bir zararı ve müşterinin kusuru varsa ispat etme şartıyla bunun tazminini de talep edebilir. CANARIS.

142 işlemlerdir ve bunlara dayanarak tazminat talebinde bulunabilecektir408...D. 533 N.mütemerrit olan borçlu borcunun gecikmeyle ifasından dolayı zarardan sorumludur.com.nun 105. 39. Alacaklının hakkını kısmen veya tamamen elde edememesi halinde borçlu B.Ş. maddeleri hükümleri gereği kendisine hiçbir kusurun isnat edilemeyeceğini ispat edemedikçe bundan doğan zararı tazmine mecburdur 409.. Borçlar Kanununun 105. E. temerrüdün sonuçları kredi açma sözleşmesinin üzerinde doğrudan kendisini gösterir. 105. faizle karşılanamayan alacaklı zararı tazmin edilecektir…. maddesine göre. taraflar arasındaki banka kredi sözleşmesine dayanarak aval veren davalı bankanın avalist olarak yaptığı ödeme sonucu doğan borçtan davacıların sorumluluğunu kaldıran hukuki bir neden bulunmadığı ve bu yoldaki . 1995/19-48 K. Kreditrecht.K.3. 1995/253 T. münferit kredilerin ve kredi açma sözleşmesinin tasfiyesi amaçlı yan borç niteliğindedir. para ödüncünü ödememesi halinde banka iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlu temerrüdüne ilişkin ek imkanları kullanamaz ancak bu durumda genel anlamda sözleşmeye aykırılık ve borçlu temerrüdü söz konusudur.’nun 96. 332. 92/1819–1772 sayılı kararı “. ( www. davalı bankanın döviz yükümlülüklerini göz önünde tutarak gerekli olan tutarda döviz bulundurmak zorunda olduğu…” şeklindeki kararında ısrar etmesi üzerine yukarıda belirtilen kararı vermiştir. HOPT/MÜLBERT. tarafından ithal edilen mal bedeline karşılık bu şirkete keşide edilmiş ve kabul gören poliçelere. H. “:. 19.tr ) 410 411 CANARIS. s. 639. Kreditrecht. 261 Yarg. kabul kredisini kapatmaması. 29. 261. K.04. 408 409 LOMBARDINI. HOPT/MÜLBERT.”: söz konusu kararda Hukuk Genel Kurulu. alacaklının zararını talep edebileceği geçmiş günler faizinden fazla olması halinde. H. N.kazanci.G. B.102. Bu durumda temerrüde konu ve faize hak veren yasal bir alacağın varlığı yeterlidir. Ek zararlar hesap edilirken. 28. borçlu mütemerrit olmasaydı ve borcunu zamanında ödeseydi alacaklının varlığı ne duruma gelecek idi ise o durum sağlanmalıdır. Kredi alanın iadeye ilişkin borçlarını yerine getirmemesi. maddesindeki zarara dayanak alınan alacak kavramına. İlk derece mahkemesinin. Kredinin iadesi ve üçüncü şahıslara yapılan ödemeleri tazmin amaçlı garanti borcu kredi açma sözleşmesinin karşı edimi niteliğinde değil. A. banka kredi açma sözleşmesine dayanarak aynen ifa yanında gecikme faizi ve ek zararların tazminini ve haklı nedenle sözleşmenin feshini talep edebilir 411. borçlu kendisine hiç bir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe bu zararı da tazminle sorumludur. s. sözleşmelerden doğan veya haksız fiile dayalı alacakların tamamı dahildir. Bu ölçüler içinde değerlendirme yapılarak. N.. komisyon benzeri ücretler karşılık ilişkide kredi açma sözleşmesinin edimleridir410.1992 t.K. “kredi veren hakkında bankalar arası serbest piyasada serbest kur üzerinden döviz satın alarak döviz pozisyonundaki açığını kapatmasının davacının sorumluluğunda olmayacağı. Kredi komisyonlarının ödenmemesi bankaya temerrüt sebebiyle kredi açma sözleşmesini fesih hakkı verirse de bu durum ifası gerçekleşmiş münferit kredi işlemlerini doğrudan etkilemez..1995. HEERMANN. Yarg. N.

tr ) CANARIS. Kreditrecht. 261 . Kreditrecht. 1.3. tebliği ile ihtarda ödeme için tanınmış bir süre varsa bu sürenin sonunda oluşacaktır414. N.com. 639. N. garanti ve tazmin borçları konusunda ifa bozukluğunun oluşumu için öncelikle. genel anlamda aciz haline dayanarak ifadan kaçınabilir (BK 82. s. HOPT/MÜLBERT. HOPT/MÜLBERT. bedel veya iadeye ilişkin kısmi aksamaların çerçeve nitelikli kredi açma sözleşmesine doğrudan etkisinin söz konusu olabilmesi için tüm sözleşme ilişkisinin ifasını. BGB § 490 ). İfa etmeme kredi alanın kusuru veya mali durumunda bozulmalara dayanabilir.128. sözleşme amacının gerçekleştirilmesini tehlikeye sokmuş olması lazımdır.kazanci. ( www. HOPT/MÜLBERT. Münferit kredi işlemlerine ait kısmi ifa bozukluklarından kredi açma sözleşmesi doğrudan davacılar İddiasının usulüne uygun kanıtlarla ispatlanamadığı nedeniyle davayı reddetmesi gerekirken. H. 310.tr ) CANARIS. s. 261.kazanci. HEERMANN. N. tazminat talebinin aksine haklı nedenle fesih için müşterinin kusuru bulunması da şart değildir412. ancak bu durumlarda olaydaki şartlara göre fesih imkanı incelenmelidir415. s. Kredinin iadesi. 19. 413 414 415 412 CANARIS. 639. kredi alanın aczi sebebiyle fesih yetkisine sahip olduğu gibi ( BK.128. Faiz veya kısmi ödemelerde bu şekilde tüm sözleşmeyi etkileyecek ihlal ancak süreklilik gösteren ifa aksaklıklarıdır. 261 Yarg. ihtarın çekildiği tarihte değil. Kreditrecht.D. Münferit işleme ait ifa bozukluğu. STAUDER. Faiz ödemede kısa süreli gecikme fesih imkanı vermez. STAUDER. banka bu durumda kredi açma sözleşmesini haklı nedenle. kredinin kullanılması ve bu şekilde iade borcunun muacceliyet anının sözleşmede belirlenen şekilde gelmiş olması lazımdır.143 Bankanın iade ve tazmin konusundaki alacakları kredi açma sözleşmesinin temerrüt sebebiyle mutlak anlamda feshine imkan vermez. 93/1710-94/185 sayılı kararı ( www. BGB § 321 )413. N. İadeye ilişkin borçlar karşılık ilişkide yer almadığı ve münferit işlemlerin tasfiyesine yönelik olduğu için ayrılık prensibine göre genel ve mutlak bir fesih sebebi oluşturmazlar. yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır.com. Kredi cari hesabının sona ermesi üzerine oluşan banka alacağı yönünden temerrüt.1994 t. 329. iadenin karşılık ilişkide yer almaması yanında münferit kredilerle ayrılık prensibi geçerlidir ancak bu durumda banka için kredi açma sözleşmesini haklı sebeple fesih imkanı vardır. N. 639 . N.

E. Kredi alanın üçüncü kişilere karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi sebebiyle banka üçüncü kişilere bir ceza veya tazminat ödemişse bu ödediği cezalar için kredi alana rücu edebilir böyle bir durum kötü niyet sayılamaz417 Kredi açma sözleşmelerinde temerrüt faizi akdi faizin belli oranda fazlası olarak kararlaştırılabilir. Kredi sözleşmelerinde temerrüt faizinin.D. Yarg. 2000/2904. tüm bu durumlarda genelde kredi açma sözleşmesinin temelini oluşturan karşılıklı güven ilişkisi bozulur ve kredi açma sözleşmesinin feshi için ön şartlar oluşmaya başlar416. kısa vadeli ticari kredilere uygulamakta olduğu kredi faizi belirlenip bunun %50 fazlası oranında temerrüt faizine uygulanması gerekirken bilirkişi raporunda bu araştırmanın diğer bankaların uygulamakta oldukları temerrüt faizi dikkate alınmak suretiyle belirlenmeye çalışıldığı gözetilmeden faiz oranı yönünden bilirkişi raporunda belirtilen seçenekli görüş ve icra takip talebinde yer alan faiz oranı esas alınmak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli değildir…” ( www. 626. ( www. temerrüt tarihinde bankaca uygulanan en yüksek cari kredi faizinin belli oranda fazlası olarak serbest irade ile kararlaştırılmış olması hukuken geçerli ise de temerrüt tarihindeki bankanın tek taraflı olarak saptayıp uyguladığı cari faizin objektif iyiniyet içinde oluşturulduğunun ve aynı tür kredilere aynı cari faiz oranının uygulanıp uygulanmadığı. Yargıtay bu şekildeki hükümleri geçerli kabul etmektedir. 23. H.4. 11.4. 629.kazanci.2000 t. 17. Faizin arttırılmasının bankanın tek taraflı iradesine bırakıldığı hallerde. HD 26. 6.com. Yarg. Taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin ( 10.tr ).2002 t. ( STAUDINGER/RIEDEL.3. Kredi açma sözleşmesinde açık bir şekilde temerrüt faiz oranı belirlenmişse. 19.maddesinde ) temerrüt halinde. 2003/7237 T. 2000/2791. haksız bir davranışın olup olmadığı bilirkişi ile saptanması gerekir. bankaca yapılacak arttırmanın iyi niyet kurallarına uygun olması lazımdır. kredi alanın itirazının olması halinde bu konu incelenecek ve temerrüt faiz oranının makul ölçülerde bulunup bulunmadığı saptanacaktır418. E.tr ) 418 . 3. 2001/4137-466 sayalı kararı. 19. bu şekilde kesin 416 417 CANARIS.144 etkilenmeyeceği gibi bu durum diğer münferit kredileri de etkilenmez. İcra Takip Talepnamesinde yer alan geçmiş günler faizi olarak talep edilen miktar ve faiz oranına ilişkindir.D. 1993/101471994/10028 .döviz ve prefinans kredisini zamanında Kapatmaması sebebiyle davalı bankanın ödediği cezalar için müşteriye rücu su kötü niyet sayılamaz.kazanci. BGH WM 59.01. H. Münferit ilişkideki bozukluk ayrılık prensibine göre diğer işlemleri doğrudan etkilemez. 2000/883 K. 99/7929 K. 6.2003 “….D. N. E. Yarg. 2003/1472 K. 13. 19. H. § 609 ) Yarg. 99/8001 K.1994 t.10.2000 t. sayılı kararları. “Davalıların temyizi. E. s.2000 t. bankanın temerrüt tarihinde.7. 2000/1771. 1119. 639. KOCAMAN. bankanın kısa vadeli ticari kredilere uyguladığı cari kredi faizinin %50 fazlası oranında temerrüt faizi uygulanacağı öngörülmüş bulunduğundan mahkemece bu yön dikkate alınarak.com.

s. Aynı zamanda bu durum kredi açma sözleşmelerinde bir fesih sebebi olarak düzenlenmektedir. bankanın krediyi kullandırma borcunun ifası başlayacaktır.2. . 1. Kredinin verilmesinden sonra teminat göstermekten kaçınma halinde banka BK. s. 419 420 421 422 Yarg. Alacaklı temerrüdünün oluşumunda bankanın kusurunun bulunmaması halinde edim tehlikesi kredi alanın üzerindedir. HEERMANN. 93/423-94/719 sayılı kararı.D. teminat verme sözleşmenin tamamlanması için sadece bir ön şart değil aynı zamanda müşterinin ön ifada bulunmak zorunda olduğu bir yan borç niteliğinde kabul edilmektedir421. aynı zamanda kredi alan karşılık bedelleri de ödemek zorunda kalır.201 ) STAUDER. ifa bozukluğu oluşturmaz. Kredi açma sözleşmesinde müşterinin. Örneğin yabancı para verilmesi şeklindeki kredilerde para değerinin düşmesi hallerinde edim tehlikesi kredi alanın üzerindedir420. ifa aşamasında müşteri ifayı kabul etmezse alacaklı temerrüdüne düşer. ( KOSTAKOĞLU. bu bağımsız nitelikte yan edim yükümlülüğüdür ve kredi müşterisi bu denetime izin vermezse yan edim yükümlülüğünün ihlali sebebiyle tazminat ödemekle yükümlü olur. s. HEERMANN. 106 uyarınca süre vermek ve bu sürenin sonunda borç yerine getirilmezse sözleşmeyi feshetmek yoluyla menfi zararlarının tazminini talep edebilir422. s. 326. 81 hükmünce ifadan kaçınabilir. s. 158.125 ALICA. Kredi açma sözleşmesinde müşteri genellikle teminat vermekle yükümlü olmaktadır. s. Kredi alanın talebi üzerine. m. eğer sözleşmede müşteri için kullanma yükümlülüğü açıkça düzenlenmemişse sözleşmeye aykırılık. H. Müşterinin teminat vermeden kaçınması halinde banka BK m.128.145 olarak belirlenen temerrüt faizi oranından fazla talepte bulunulması haklı kabul edilemez419. 328 STAUDER. Müşteri tarafından yerine getirilecek olan teminat gösterme borcu.1994 t. banka tarafından mali durumu hakkında yapılacak denetimlere rıza göstermesi kararlaştırılabilir. Kredi açma sözleşmesinde kredi alanın kendisine tahsis edilen krediyi kullanmaması. sözleşmenin güvene dayalı nitelik göstermesi sebebiyle kredi açma sözleşmesinin unsurlarından biri sayılmaktadır. 19.

ticari itibarın devri bazı hallerde buna güvenip kredi alanla iş ilişkisine giren üçüncü kişilerin zararlarına yol açabilir. GUGGENHEIM. ödeme gücüne sahip olmayan bir kişiye kredi açabilir ve bu şekilde üçüncü kişiler karşısında yanlış kanaat uyandırabilir.. kendi itibarını kredi alanın itibarı yerine geçirerek ona satın alma gücü temin eder. s. 255. bundan doğan zararı tazmin etmek zorundadır426. s. Ticari itibarın varlığına yönelik olarak banka kredisinden kaynaklanan zarar nedeniyle zarar eden üçüncü kişilere karşı bankanın kural olarak sorumlu olmadığı kabul edilmektedir. 258 BATTAL.. TEKİNALP. s. ancak taraflar arasındaki hukuki ilişki böyle bir hakkı yorum yapana verebilir424. Tüm bu durumlarda ispat yükü zarar gören 423 424 425 426 BATTAL. s. Her gerçek veya tüzel kişi gibi banka da bir kimse ile ilişkiye girer veya ilişkisini devam ettirirken. N. Banka tarafından yapılan değerlendirme başkası tarafından yorumlanmış ve yorum yapan kişi zarar görmüşse banka bu zarardan sorumlu tutulamaz. Mali durumu bozuk olan bir kişiye bilerek ve üçüncü kişileri aldatma amacıyla kredi açan ve üçüncü kişilerde hatalı güven duygusu uyandıran banka. 251. kural olarak durumu kendi menfaatlerine uygun değerlendirmek hakkına sahiptir. . GUGGENHEIM. ancak banka aynı zamanda söz konusu kredinin kullanımını denetlemeden de sorumlu ise asli edimi bulunmayan kanuni borç ilişkisi teorisine göre sözleşme içi sorumluluğa tabi olabilecektir425. Banka. 107. Bankaların Hukuki Sorumluluğu s. 103. kötü durumu gizlemeye yönelik bir amaç varsa bu da bir sorumluluk sebebidir. Banka. Banka zarar verme kastı olmamasına rağmen. Bankaların Hukuki Sorumluluğu . zarar vermeye yönelik bir kast olmamakla birlikte. Müşteri tarafından kredinin kötüye kullanılması halinde bankanın üçüncü kişilere karşı sorumluluğu yoktur. 407. Kreditrecht. Bu sözleşme kapsamında banka tarafından kredi alana güven aktarması gerçekleşir423. s. HOPT/MÜLBERT. Güven aktarması. 108.146 III) Üçüncü Şahısların Zararlarından Sorumluluk Kredi açma sözleşmesinde kredi veren banka. s. GUGGENHEIM. 407. TEKİNALP.

s. Responsabilite.. 429 430 STAUDER. 24.. 253’ten naklen ). Bankanın sorumluluğu için zarar görenin kusuru. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. bu durumda sorumluluğa haksız fiil hükümleri uygulanabilecektir. Kredinin kamu hizmeti niteliği ve ekonomik önemi dikkate alınarak bankanın sorumluluğunun ağırlaştırılmasını önerilmektedir. bazı hallerde iyiniyet sorumluluktan kurtulmaya yetmeyecektir. 109. BATTAL. Vasseur. Bankanın. Sorumluluğun tespitinde temel ölçü bankanın kredi verirken müşteriyi zor durumdan kurtarmayı amaçlamış olup olmadığıdır. banka bu krediden olağan karı sağlamayı amaçladığını ispatlarsa sorumlu tutulamaz. s. zararı ve illiyet bağını ispatlaması gerekir. BATTAL. GUGGENHEIM. s. Stoufflet. Bankaların Hukuki Sorumluluğu s. örneğin banka iflas etmesi muhtemel bir tacire iflası geciktirmek amacıyla kredi vermişse sorumlu tutulabilir ancak bunun için zarar mevcut olmalı ve bankanın bu kötü durumu bildiği yada bilmesi gerektiği ispatlanmalıdır 428 . 109. Ribert. Kredi işleminden sonra. s. 2' den kaynaklanan güven ilişkisi bulunduğu ve asli edimi bulunmayan kanuni borç ilişkisi teorisine göre sözleşme içi sorumluluk hükümlerinin de banka aleyhine uygulanabileceği de kabul edilmektedir430. Zarar gören müşteri olmasa da onunla kredi veren banka arasında MK. teminatlı kredi nedeniyle başkalarının güvenip zarar görmesinden sorumlu tutulamaz. ( Roblot ) s. s. ( Fransız doktrini. 85. Kredi alanın ekonomik durumu konusunda sadece üçüncü şahısları aldatmayı amaçlayan kredi açma sözleşmelerinin sonuç olarak hükümsüz olduğu ancak bankanın sorumluluğuna yol açacağı kabul edilmektedir429. 252. 427 428 BATTAL. Bankalar genelde belirli bir tutarın üzerinde teminatsız kredi kullandırmamaktadırlar ve teminatlı kredilerde ise kredi alanın mali durumuna baştan güvendikleri kabul edilmemektedir. s.147 kişiye aittir. Bankanın sorumluluğunun teminatsız kredide gündeme geleceği. 107. s. GUGGENHEIM. bu tür işlemlerin üçüncü kişiler için gerçek anlamda güven uyanmasına sebep olduğu kabul edilmektedir427. . önceden alacaklı durumuna geçmiş kişilerin paylaşacakları öz varlık kötü idare nedeniyle azalacaktır bu durum da haklı görülemez. GUGGENHEIM. 92. üçüncü kişi ile arasında bir sözleşme ilişkisi yoktur. 255.. bu durumda banka. s.Bankaların Hukuki Sorumluluğu. 68.

bu şekilde tarafların güçleri de eşitlenmiş olmaktadır431. 1086. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP. 157.148 § 8) GENEL İŞLEM ŞARTLARININ VE HÜKÜMLERİN DENETİMİ I) Yürürlük Denetimi Sözleşme özgürlüğü ilkesi. C. Bankalar müşterilerle ilişkilerinde önceden soyut olarak formüle edilmiş şartlar hazırlamakta ve bunlarla gelecekte kurulacak belirsiz sayıda ancak aynı türde hukuki işlemleri düzenlemekte ve içeriğini kısmen veya tamamen genel işlem şartlarının oluşturduğu kitle veya formüler sözleşme ortaya çıkmaktadır433. KOCAMAN. Bu şekilde önceden hazırlanan tipik kayıtlar için genel işlem şartları deyimi kullanılmaktadır434. Ünal Tekinalp’e Armağan. Bu sınırlandırma ihtiyacı özellikle eşit olmayan imkanların yoğun şekilde yaşandığı banka ilişkilerinde ortaya çıkmaktadır. Bu denetleme yoluyla güçlü taraf durumundaki bankanın dayatmaları önlenmeye çalışılır. s. Öncelikle kanunun emredici hükümleri ve MK. s. 161 ve benzeri maddelerdeki emredici hükümlerin belirlediği sınırların dışına çıkamazlar432. 431 432 433 434 BATTAL. Bankaların Tacir ve Sanayiciler İle Yapmış Oldukları Genel Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri. 493. ahlaka ve adaba uygunluk ilkeleri genel sınırları oluşturur. s. TUNÇOMAĞ. I. s. Sözleşme özgürlüğü ilkesi bankaların taraf olduğu hukuki işlemlerde temelde üç yönden sınırlanmıştır. Genel işlem şartlarının bağlayıcılıklarının denetlenmesi ikinci sınırlamadır. 104. Arif. Taraflar sözleşme özgürlüğü ilkesinin sonucu olarak özen borcunun ve sorumluluğun ölçüsünü genişletebilir ve daraltabilirler ancak BK. hukuki durumları veya sosyal şartları nedeniyle eşit olmayan taraflar arasındaki ilişkilerde zayıf taraf lehine sınırlandırılabilmektedir. . 2’den kaynaklanan dürüstlük kuralı. 99. 155. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. İstanbul 2003. 100.

. TKHK m. 2 hükmü 435 ATAMER. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi. s. 6/5 Yönetmelik m. Yeşim M. Banka. Yasa hayatın doğal akışına uygun bir düzenleme ile genel işlem şartının pazarlık konusu edilmeyeceğinden yola çıkmış ve ispat yükü dağılımı getirmiştir. 271.149 Genel işlem şartlarının sözleşmenin içeriği haline gelmesi için bunların müşterinin okuyup anlayabileceği tarzda kaleme alınmış olması lazımdır. İstanbul 2001. bunun aksini iddia edenin ispat etmesi gerekir. Genel işlem şartı kullanımının ticari teamül haline geldiği branşlarda açık ve zımni bir atıf olmasa dahi tacir sözleşmenin kurulması yönündeki kabul beyanı ile genel işlem şartlarının sözleşme içeriği olduğunu kabul etmiş olacaktır. 299 ( 291–331 ) 436 . Türk Hukuku bakımından ise TTK m. ATAMER. Müşteri çoğu zaman kendisine sunulan metni değiştirme ümidi olmadığı ve anlayamadığı için okumadan imzalamaktadır bu durum global kabul olarak adlandırılmaktadır435. s. TEKİNALP. Kocayusufpaşaoğlu Armağanı. 5/3 )436. Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar. 6/3 hükmünce bir sözleşme hükmü önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması sebebiyle tüketici içeriğine etki edememişse o sözleşme hükmünün tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilmektedir. Alman ve İsviçre Hukukunda tüketici ve tacir ayrımı istisnasız olarak kabul edilmekte ve genel işlem şartı kullanımı konusunda tacire açık uyarı yapılmasa dahi bunlarla bağlı olacakları kabul edilmektedir. Kredi açma sözleşmesinde ise kredi alan taraf tacir olmaktadır ve genel işlem şartlarının güven kuramı esaslarına göre sözleşme içeriği olmasında tacirlerin tüketicilere nazaran daha az korunacağı kabul edilmektedir. s. Ancak uygulamada müşteri kendisine sunulan metni açık ve örtülü olarak kabul edebilir. Bu durumda Genel işlem şartları içinde yer alan sözleşme hükümlerinin pazarlık konusu edildiğini bu şartları kullanan ispat edecektir ( TKHK m. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda bir genel işlem şartının müzakere edilip edilmediği konusunda ihtilaf olması durumunda ispat yükü düzenlenmiştir. Genel işlem şartları kullanan tarafın bunları sözleşmeye dahil etmek amacıyla açık bir beyanda bulunması ve bu beyanının karşı tarafça kabulü en güvenli ve tartışma oluşturmayacak yoldur. Yeşim. 102.

şaşırtıcı kayıtlar sözleşme içeriğine dahil edilmeyeceklerdir. iki tarafında üzerinde uzlaştığı. Kredi Sözleşmeleri. Bankaların Kredi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Hukuki Çözüm Yolları. 457 ATAMER. Sözleşmenin tümü dikkate alındığında işlem hayatı bakımından normal sayılandan farklı. s. İstanbul 2001. beklenmez ve şaşırtıcı olma ile kastedilen ise bir hükmün somut olayda müşteri ve işletme arasında kurulan sözleşme bakımından ilgili çevrede beklenmez olmasıdır. N. TEKİNALP. s. s. Alışılmamış kayıtlar geçersiz sayılırken. 22. beklenemez hükümlerin özellikle global kabul halinde sözleşme içeriğine dahil olmaması sağlanmaktadır. s. Uyuşmazlık halinde hakim açık olmayan şartları metni kaleme alan aleyhine yorumlayacaktır. 21. PALANDT/HEINRICHS § 138 N. Tacirlerin de kurdukları sözleşmelerde deneyimsiz olma ihtimalleri vardır ve bu durumda tacirlik sıfatı teknik bir sıfata değil somut olayda şahsın beklenmeyen bir hükmün etkilerini değerlendirebilecek kadar deneyime sahip olup olmadığına göre değerlendirilecektir.150 esas alındığında tarafların irade beyanlarının yorumunda ticari teamüller dikkate alınacaktır437. 793. Kredi Sözleşmeleri. s. Yeşim. işleme yabancı bir hüküm söz konusudur438. İTO Yayın No: 2001/08. Alman ve İsviçre Mahkemeleri ve doktrin bu tür şartların uyuşmazlık halinde hakim tarafından inceleneceğini kabul etmektedir. 221. LARENZ/WOLF. Alman hukukunda da beklenmeyen hükümlerin sözleşme içeriği olamayacağına ilişkin esasların tacirlere uygulanacağı ve onların da beklenmez hükümlere karşı korunacağı kabul edilmektedir440. onları ATAMER. Bir tacirin genel işlem şartları çerçevesinde sözleşme kurmaktan başka imkânı olmaması halinde onun da zayıf taraf olarak kabul edilmesi mümkündür439. 439 440 438 437 ATAMER. sözleşme çekirdeğini mantıklı ve anlamlı bir şekilde tamamlamayan. NUISSL. Türk. Kural olarak sadece zayıf ve deneyimsiz olan taraf beklenmezlik kuralına dayanabilirse de bu kişinin mutlak anlamda tüketici olması gerekmez. 22. Standart banka sözleşmelerinde müşteri için şaşırtıcı. 278. Banka. . AT. Kişilik haklarına aykırı. ATAMER. 28. s. 22. Kredi açma sözleşmesinin tarafı olan tacir için dahi bazı hükümlerin beklenemez ve şaşırtıcı olarak kabul edilmesi mümkündür. BGE 109 II 452. Kredi Sözleşmeleri.

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Borçlar Kanunu Komisyonu tarafından hazırlanan Borçlar Kanunu taslağında. Bu hükümlere göre sözleşme hükümleri emredici hükümlere. 3. s. hükümlerin açık şekilde kaleme alınmış olması hallerinde hakimin sözleşmeye müdahale imkanı kalmamaktadır. N. özellikle genel işlem şartlarının ticari teamül olduğu konularda sınırlı olarak uygulanabilecektir. 23 ).D. 1998. Okunmadan kabul edilmiş bir sözleşmenin kısmen veya tamamen güven ilkesinin sınırları dışına çıkması ve işletmenin dikkat çekmemesi halinde müşteri o hükmü hesaba katmayacaksa. 221. 442 441 . ahlaka. kamu düzenine aykırı ve imkansız olamaz. 1141. bu durum global kabul hallerinde de geçerlidir442. Ünal. Bunlarla birlikte hakkın kötüye kullanılması yasağını düzenleyen TMK m. ATAMER. Ernst E. beklemediği bir sonuç meydana getiriyorsa söz konusu hüküm geçersizdir. Bu durumda son çare olarak içerik denetimi yapılabilecektir. NUISSL. s. TEKİNALP. 115. kredi alan tarafın tacir olduğu kredi açma sözleşmelerinde. sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem şartlarının yazılmamış sayılacağı ( BKT m. ( s. genel işlem koşullarında yer alan açık olmayan. GİŞ. Genel İşlem Şartları. Borçlar kanununun sözleşme içeriği hakkında getirdiği temel kısıtlamalar 19 ve 20. Hirsch’in Hatırasına Armağan. 21 ) açıkça düzenlenmiştir. 2. Yarg. Sözleşme görüşmelerinde genel işlem şartları kullanımının ve içeriğinin özellikle vurgulanmış olması.6. BGE 109 II 213.1998 t. 1100. anlaşılmaz koşulların düzenleyenin aleyhine karşı tarafın lehine yorumlanacağı ( BKT m. Okunmadan veya açık atıf yapılmadan kabul edilmiş hükümlerin sözleşmenin içeriğine dahil olmayacağı kuralı. 125-147 ). 4263/6098 sayılı kararı YKD. H. s. İstanbul 1986. maddelerden çıkmaktadır. II) İçerik Denetimi Yürürlük denetimi ve yorum kuralları yoluyla müşteriler genel işlem şartlarına karşı korunabiliyorsa da bu imkanlar ancak kısmi bir koruma sağlayabilmektedir. s. 2/2 ve gabin sebebiyle sözleşmeyi iptal KOCAMAN.151 sınırlayan kayıtlar hükümsüz olacaktır441. 142.

Kredi Sözleşmeleri. 8/2 ve kişilik haklarını ihlal eden hükümlerin TMK m. satıcının tekeffülü konusunda BK. 1105. 20 uyarınca şartları batıl olmasına sebep olur. 99. Genel işlem şartları içinde bu hükümlere aykırılık olması BK m. 23 hükmünce batıl sayılması bu sınırlamalara örnek oluşturmaktadır445.25. s. kefalet sınırı ve yazılı şekil konusunda BK m 484/1. Sözleşme eşitliğinin ve adaletinin hedefi zayıf olanı korumaktır. s. s. Kredi Sözleşmeleri. sözleşmenin güçlü tarafının dayatması ile zayıf tarafın kişiliğini. 196. KOCAMAN. Aşağıda içerik denetimine ilişkin imkânlar kısaca açıklanacaktır. KOCAMAN. 444 445 446 443 BATTAL. 147. 275. 139/1. ekonomik varlığını. 1106. m. s. m. 126–127. Kamu düzeninin sağlanması amacıyla konulmuş bulunan kamu hukuku hükümlerinin de özel hukuka doğrudan ve dolaylı olarak etkileri olmaktadır. TEKİNALP. ATAMER. 21’de bazı hallerde sözleşme içeriğine müdahale imkanı vermektedir443. 230 hükümleri. Örneğin kredi açma sözleşmesinde dönem faizlerinin ikişer aylık sürelerde hesaplanıp anaparaya ilave edileceğine dair hüküm TTK’nun 8/2 maddesine aykırı olduğundan geçersiz sayılacaktır. zamanaşımı sürelerinin kısaltılamayacağı ile ilgili BK m. AKYOL. mürekkep faiz yasağı ile ilgili TTK m. s. Banka. s. 189. şeref ve itibarının zedelenmesi kabul edilemez446. GİŞ. Bu durumda kredi açma sözleşmesine dayanılarak kullandırılan kredinin faiz tahakkuk süresi yönünden sözleşmede oluşan boşluk. m. Örneğin kredi açma sözleşmelerine getirilen kredi kullanma sınırları ve şartları sözleşme özgürlüğüne doğrudan etki yapmaktadır444. s. bu durumda bir sınırlama oluşturmaktadır. ATAMER. 156. Banka Sözleşmeleri. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. halin icabı olan bankaların benzer işlemlerdeki uygulamaları TEKİNALP.152 imkanı veren BK. A) Emredici Hukuk Kurallarına ve Kişilik Haklarına Aykırılık Genel işlem şartı içeren sözleşmeler diğer tüm sözleşmelerde olduğu gibi kanunda belirlenmiş emredici hükümlere uygun olmak zorundadır. Özellikle sorumsuzluk anlaşmaları hakkında sınırlamalar ( BK. 100 ). 26. 114 vd. .

96/6-96/2976 ( www. Ehliyete ilişkin hükümler emredici nitelikte olduğu için aksi genel işlem şartlarıyla kararlaştırılamaz. B) Kamu Düzenine ve Ahlaka Aykırılık Kamu düzenine aykırılık BK m. 33. Yazılı olmayan hukuk normları ve hukuk düzeninin temel yargıları da bu kavramın içeriğine dahildir. Sosyal hukuk devleti ilkesi ( AY m. bu hususlar sözleşmenin kuruluş şartı niteliğinde ise eksiklikleri sözleşmenin tamamlanmasına engel olur. üçer aylık dönem sonlarında faizin tahakkuk ettirilmesi gerektiği şeklinde yorumlanarak doldurulması. Kişiler arsındaki sosyal ilişkileri düzenleyen.kazanci. Türk hukukunda özellikle faiz 447 448 Yarg. Kredi Sözleşmeleri. s. Teminatlara ilişkin anlaşmaların şekil eksikliği veya irade bozukluğu gibi sebeplerle hükümsüz olması hallerinde de kredi açma sözleşmesinin hükümsüzlüğü veya feshi mümkündür. Kredi alanın sınırlı ehliyetsiz olması halinde kredi açma sözleşmesi ancak kanuni temsilcinin onayı ile geçerli hale gelebilir.tr ) ATAMER. . Emredici hukuk kurallarına aykırılığın yanı sıra bazı hallerde yedek hukuk kurallarına aykırılık ta kamu düzeni ihlallerine sebep olabilir. Eğer teminat anlaşması kredi açma sözleşmesinin içeriğine dahil edilmişse bunun geçersiz olması veya belirsizliği tüm kredi açma sözleşmesinin geçersizliğine sebep olabilir çünkü banka bu teminatlar karşılığı kredi ilişkisine girmeye razı olmuştur. 25 ). yasaya. 19 da düzenlenmiş bir sözleşme içeriği sınırıdır. H. 19. BK m. tüketicilerin korunması ( AY m. bu onay verilene kadar sözleşmenin geçerliliği askıdadır. 19 ahlaka aykırılığı da sözleşme içeriğine ilişkin sınırlamalar içerisinde saymıştır. toplumda var olan temel değer yargıları dikkate alınmalıdır. eşitlik ilkesi.153 dikkate alınarak.D. 172 ) gibi ilkeler bu yoldan sözleşme içeriğinin sınırını oluşturabilir448. hukuki işlem ehliyetine sahip olmayan kişiler tarafından yapılan tüm kredi işlemleri hükümsüzdür. Anayasa kuralları da kamu düzeni kavramı yoluyla dolaylı olarak özel hukuk alanına uygulanabilir.com. Kredi açma sözleşmesinin hükümsüzlük sebeplerinden biri kredi alanın ehliyetsizliğidir. hak ve nesafete uygun olur447.

gabine uğrayana sözleşmeyi iptal hakkı vermiştir. BGH WM 1959. 221. N. 193. 1962. 1964. NUISSL. 671. s. 92. anlam ve önemini tam kavrayamadan kabul etmektedir. 1109. 179. C) Gabin Gabin. NUISSL. . kredi açma sözleşmesinde ekonomik bakımdan güçlü durumdaki banka. kredi alanı aşırı derecede yüksek faiz oranlarına razı edebilmektedir. STAUDER. § 138 N. banka kayıtlarının tek delil olacağı gibi hükümler ahlaken kabul edilebilir bulunmamaktadır449. Kredi açma sözleşmesinde para ödüncü şeklinde kredi kullandırılması halinde müşteri komisyon yanında kullandığı nakit karşılığı belli oranda anapara faizi verme borcu altına girmektedir. N. Kredi alanın ekonomik 449 450 451 452 AKYOL. 962. AKYOL. 622. 1966. uzmanların yardımıyla hazırlarken. edimler arası dengeyi bozan bir durumun varlığı ekonomik olarak incelenecektir ( BGH 1951. bu durum ise gabinin sübjektif koşulu olan tecrübesizlik koşulu olarak nitelenebilir450. gabine uğrayanın müzayaka. 5. 221 AKYOL. Genel işlem şartları kullanan taraf bunu büyük bir özen ve dikkatle. PALANDT. CANARIS. N. Üstün bir durumda hatta fiili bir tekel durumunda olan bankaların kredi açma sözleşmelerine koydukları. s.). Borçlar. Banka sözleşmeleri. s. hafiflik veya tecrübesizliğinden ileri gelmiş olması durumudur. s. 1388. bu durum bazı hallerde karşılıklı edimler arasında uygunluk ve denge bulunması kuralına aykırılık oluşturabilmektedir452. Burada faiz kredi kullandırma karşılığında alınan edim niteliğindedir. s. sözleşmenin kuruluşu sırasında genel işlem şartlarıyla karşılaşan taraf kısıtlı bir zamanda. 1955. 21. Kredi ilişkisini sebepsiz olarak bitirme. 1032. 1884.154 konusunda ahlaka aykırılık denetiminin uygulanmasının yerinde olacağı belirtilmektedir. Borçlar. KOCAMAN. 1580. karşılıklı edimler arasında açık bir nispetsizlik bulunması ve bu durumun. faiz oranlarını sonradan tek yanlı arttırma ve bu durumda ödeme yapılmazsa vadeden önce asıl alacakların muaccel olması gibi hükümlerin ahlaka aykırılık sebebiyle batıl olacağı savunulmaktadır. 114. BK m. 686. Örneğin yüksek ve aşırı faize karşı gabin hükümlerine dayanılabilecektir451.

N. s. ( naklen. 519.. ispat kurallarını düzenleyen çok sayıda hüküm içerir ve bunların değerlendirilmesinde edimler arası dengesizliği tespit etmek güç olabilecektir456. Edim kavramı geniş yorumlansa da genel işlem şartları ve sözleşme koşullar. 28. Taraflardan birinin genel işlem şartı kullanma yoluyla yararlar edim kavramı içinde alınabilecektir. 92. kredinin getirisi. bu durumda dengesizliğin açık olması halinde objektif şart gerçekleşmiş sayılacaktır. 74. Nispetsizliğin tespitinde temel alınacak kıstaslar ekonomiktir. . Sözleşmenin kuruluşu ve devamı sırasında oluşan ücretler. 73. 1959. Bazı hallerde özellikle enflasyonun düşük olduğu şartlarda uzun vadeli kredilerde % 6 faiz oranı yüksek kabul edilmiş. 1377. imkânlar ve riskler her olayın özelliklerine göre dikkate alınacaktır. 221. N. bulunması halinde gabin sebebiyle sözleşme geçersiz olabilecektir455. NUISSL. 453 454 455 STAUDER. 190. NUISSL. Gabini ileri sürmenin bir yıllık süreye bağlı olması ve geçersizlik durumunu hâkimin resen dikkate alamaması bu yolla denetim imkânını önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. 518. 30. s. münferit sözleşmedeki riskin normal şartlara göre yüksek olması sebebiyle bu yüksek faiz oranı bu özel şartlar sebebiyle uygun sayılabilir454. 622. NUISSL. parasal durum. N. ifa etmemenin sonuçlarını. 225. 1379. kredi işlemlerindeki genel durum. Edimler arasındaki nispetsizlik işin niteliği. Tarafların edimleri arasındaki dengesizlik tespit edilirken sadece asli edimler değil. münferit kredi ilişkisinin niteliği ve bu ilişki ile ilgili bankanın aldığı risk dikkate alınacaktır. 221. s. BGH WM 73. 1725. Kredi sözleşmesi. PALANDT/HEINRICHS § 138 N. 349. 1401. CANARIS. 221. 1966. BGH NJW 1959. gabin hükümlerinin aşırılık ve nispetsizlik gibi şartlar aranmadan sözleşme hükümsüz sayılmıştır. BGH 1967. Söz konusu Alman Federal Mahkeme kararında kredi açma sözleşmesinde % 90 oranında faiz kararlaştırılması. diğer bütün sözleşme koşulları ve yan edimler dikkate alınacaktır. eğer taraflar arasında kara ve zarara katılma şeklinde bir gizli şirket anlaşması yoksa sözleşmenin hükümsüzlüğüne sebep olacak bir hüküm olarak tespit edilmiştir. amacı ve sözleşme şartlarına göre objektif olarak tespit edilecektir. 93 ) 456 ATAMER. STAUDER. Kredi açma sözleşmesinde talep edilen faiz tutarı ve komisyonlar bazı hallerde aşırı derecede yüksek kararlaştırılabilir ancak normal şartlara göre piyasada aşırı nakit sıkıntısının olması.155 imkanlarını ve faaliyetlerini aşırı derecede kısıtlayan yüksek miktarlı teminatların kararlaştırılması da kredi açma sözleşmesinin iptaline sebep olabilir453. N.

H. söz konusu hüküm hakların açıkça kötüye kullanılmasının hukuken himaye edilmeyeceğini ifade etmektedir. 30. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Borçlar Kanunu Komisyonu tarafından hazırlanan taslakta da genel işlem koşullarında yer alan hükümlerden. s. ancak taraf iradeleri ve işin niteliğine göre bu şart olmaksızın da sözleşmenin gerçekleşebileceği. kamu düzenine aykırı ise bu durum sözleşmenin tamamının hükümsüz hale gelmesine sebep olmaz. 19. . 1109. burada mevcut bir hakkın sınırları belirlenmektedir457. 2’ye dayanan kararlar vermiştir. 457 ATAMER. karşı tarafa dürüstlük kurallarına aykırı olarak zarar verici veya durumunu ağırlaştırıcı nitelikte olanların geçersiz olacağı hükme bağlanmıştır ( BKT m.156 D) Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırılık Medeni Kanunun 2’nin birinci fıkrası dürüstlük kuralını. İşletmeye takdir hakkı tanıyan birçok Genel işlem şartına bu hüküm uygulanabilecektir. Kredi açma sözleşmeleri için Yarg. 2/2 çerçevesinde kullanılabilecektir. III) Genel İşlem Şartlarında Geçersizliğin Sonuçları Kredi açma sözleşmesinin hükümlerinden sadece bir tanesi iyiniyet kurallarına. 25 ). s. KOCAMAN. Kredi sözleşmeleri.D’de genel işlem şartlarına dayanarak bankanın faiz oranını tek taraflı olarak artırması durumunda MK m. özellikle kredi alanın menfaatinin bulunması halinde sözleşmenin devam edeceği kabul edilmektedir. ikinci fıkrası ise hakkın kötüye kullanılması yasağını düzenlemektedir. Kredi açma sözleşmesi içeriğinde hükümsüz şart sözleşme ilişkisinin devamı için hayati ve asli nitelikte olmamalıdır. bu konu aşağıda tek taraflı faiz artırma kararlarının geçerliliği bölümünde ayrıca incelenmiştir. bunun zorunlu şart olmadığı kabul edilebilmelidir. Örneğin faizi dilediği gibi arttırma veya dilediği zaman ifa etme hakkının tanındığı hallerde bu hak işletme tarafından ancak MK m.

625. 167 CANARIS. . 22 ). kural olarak burada da ileriye etkili olarak sözleşme sona erdirilir. N. 2/2 ve 18. sözleşme hükümlerinin bütünlüğü içinde. s.” Taslak BK m. icabı hal benzer işlemlerdeki uygulamalara göre belirlenecektir. Kredi sözleşmeleri konusu yönünden normal şartlarda kanuna. 1113. yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez. 187 KOCAMAN. 222. SCHOEN. s. NUISSL. 146. hak ve nesafete uygun bir yorumla sözleşme boşluğunu dolduracaktır. STAUDER.’nun 20/1. NUISSL. kredi açma sözleşmelerinde kanunun tanıdığı sözleşme özgürlüğü sınırını aşan hükümlerin varlığı halinde. maddeleri ile M. sözleşme tümüyle hükümsüz olmayacak. yok sayılan bu hükümle sözleşmede oluşan boşluğun tarafların ittifakı ile doldurulması mümkündür.157 bu durumda kısmi hükümsüzlük söz konusudur458. Kredi açma sözleşmesinin tamamının geçersizliği söz konusu olursa sürekli borç ilişkilerine ait sonuçlar gerçekleşir. N. Taraflar iade için sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanırlarsa da tasfiye şartları asıl sözleşme olan kredi açma sözleşmesi hükümlerine ve genel işlem şartlarına tabi olacaktır460.K. N. ahlak ve adaba aykırı olmadığından kural olarak. Taraflar arası uyuşma gerçekleşmezse hâkim BK m. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Borçlar Kanunu Komisyonu tarafından hazırlanan taslakta da kısmi hükümsüzlük yönünde çözüm benimsenmiştir. Tasarıda bu konu yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi başlığı ile düzenlenmiştir ( BKT m. halin icabına. Bu hükme göre “sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda. özgürlük sınırını aşan sözleşme hükümleri yok farz edilecektir461. 458 459 460 461 462 CANARIS.’nun 4. banka ödediği krediler için faize ve ücrete hak kazanır459. 222. BK. N. Bu durumda düzenleyen. 626. maddesinde düzenlenen kurallara göre sözleşmenin oluşumunda tarafların gerçek iradesini araştıracak. PALANDT/THOMAS § 817 KOSTAKOĞLU. 20/2 hükmünden farklı bir düzenleme getirmiştir462. maddesi hükmünce sözleşmenin tümünün geçersizliği söz konusu edilemez.

kredinin açılmasına sebep olan şartların kaybedildiği ve kredi alanın mali durumunun bozulduğu hallerde bankaların kredi açma sözleşmesini derhal feshedebileceği ve bu sebeple sorumlu olmayacakları genel olarak kabul edilmektedir464. sebep göstermeksizin ve ileriye etkili olarak sona erdirebilme imkânıdır. 243. AVANCINI/IRO/KOZIOL. taraflar haklı bir sebebin varlığı halinde bir fesih süresine bağlı kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilirler bu ise olağanüstü fesih imkânıdır463. 226. 145. sürekli borç ilişkilerinde taraflar sözleşmenin sona erme tarihini kuruluş sırasında belirleyebilirler veya sözleşmeyi belirsiz süreli olarak kurabilirler. Kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi oluşturan bir sözleşmedir.K. LOMBARDINI. s. Kredi alana güvenin azaldığı. s. HUBNER. kredi açma sözleşmelerinde serbest fesih imkanı veren hükümler yoluyla tedbir alarak batık krediler sebebiyle zarara uğramamaya çalışmaktadırlar. 526 N. 158. BATTAL.1/87. Serbest fesih yetkisinin B. s. s. KOSTAKOĞLU. NUISSL. s. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. bu tür sözleşme koşullarının kredi alanı çok zor durumda bıraktığı ve işlemin iyiniyet kurallarına aykırı olduğu da bazı yazarlarca 463 464 SELİÇİ. 217. Bunun yanında. maddelerine aykırı olduğu. s. Fesih düzenlemesinde söz konusu olan. Kreditrecht. belirli ya da belirsiz süreli sürekli borç ilişkilerinde sözleşmeyi süresinden önce mehil vermeden. 17. bu durum olağan fesih olarak tanımlanmaktadır. HOPT/MÜLBERT.’nun 19. GUGGENHEIM. Belirsiz süreli sürekli borç ilişkilerinde taraflar fesih için uygun bir mehil vererek sözleşmeye sona erdirme imkânına sahiptirler. Bankalar.158 § 9) SÖZLEŞMEDEKİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ I) Bankanın Tek Taraflı Fesih Yetkisi Kredi açma sözleşmelerinde kredi veren durumundaki bankaların sözleşmeyi tek yanlı olarak feshetme yetkisi genel işlem şartlarında düzenlenmektedir. N. 132-156 vd. 262.130. ve 82. N. N. . German Banking Law.

159 belirtilmektedir465. Sürekli borç ilişkileri ani edimli olanlardan daha sıkı ve daha güçlü bir güven ilişkisi kurmaktadır471. s. 217. ZGB Art. N. 116. Kredi Sözleşmeleri. s. Sözleşme serbestliğinin bir sonucu olarak belirsiz süreli sürekli borç ilişkilerinde taraflar herhangi bir sebebe bağlı olmadan sözleşmeyi sona NERAD.. Hasan. 176. AKYOL. 170-183 ) . dürüstlük kuralı özel olarak önemli hale gelir ve ilişki süresince ortaya çıkan sonuçların ortadan kaldırılamaması gibi sonuçlar doğar469. s. İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu. WEBER s. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 470 471 . 2/2 ) 467. 644. ( s. yasanın temel ilkelerine ve kamu düzenine aykırı kabul edilmelidir. 411. bir süre tayin etmeden fesih imkânı sağlayan bu tür hükümlerin geçerli sayılması bankanın haksız yere korunması anlamındadır466. s. s. Yargıtay ve doktrin genel olarak bankaya tek taraflı fesih yetkisi veren hükümlerin objektif iyiniyet kurallarına uygun şekilde kullanılması halinde geçerli olacağını kabul etmektedir ( TMK m. 44 ) 468 469 SELİÇİ.1/87. Sürekli borç ilişkilerinde sözleşme tarafları. ALICA. I. Atamer’e göre ise. 415. 1121. CANARIS. Banka sözleşmeleri. 172. Borçlar Kanununun 106. bu güven sadece bir kez talep ettiği kredinin sağlanmasına yönelik değil. 146. GUGGENHEIM. İstanbul 1993. SEROZAN. LARENZ. 104. s. Bankaların Genel İşlem Şartları Şeklinde Düzenledikleri Kredi Sözleşmelerinin Özellikleri ve Hükümleri. s. banka açısından bir süre tayin etmeden fesih imkanının genel işlem şartları içinde yer verilmesi. Sürekli borç ilişkileri taraflar arasında güven ön plana çıktığı için istikrarlı bir hukuksal bağ ve sıkı kişisel ilişki oluşturur. 2. ve 82. NUISSL. s. 32 vd. sözleşmenin istikrarlı şekilde devam edeceği inancıyla sözleşme yaparlar468. OĞUZMAN/ÖZ. SELİÇİ. ( ATAMER. 32. 102. N. N. 368. 34. Kredi açma sözleşmesinde müşteri borçların sözleşmeye uygun şekilde yerine getirileceğine güvenerek bu ilişkiye girmektedir. İSO Yayını. maddelerinin sağladığı çözümler ve haklı sebeple fesih imkânı varken bankalara diledikleri anda. 466 467 465 KOCAMAN. Kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi oluşturan bir sözleşmedir ve sona erme şekilleri bu niteliği sebebiyle özellikler gösterir. s. ileride doğacak kredi ihtiyaçlarının da sağlanacağına ve iadenin de şartlara uygun şekilde isteneceğine duyulan güvendir470. Banka ile müşteri arasındaki ilişki belirsiz süreli ise iki tarafta uygun bir süre vererek sözleşmenin feshini ihbar edebilir. SELİÇİ. KOSTAKOĞLU. s. s.

kısa bir süre sonra feshedildiğini beyanla iade istemesi halinde bankanın sözleşmede kendisine tanınan hakkı M. 226. s. Yarg. Süresiz bir kredi açma sözleşmesine dayanarak kullandırılan bir kredinin haklı bir neden olmaksızın. 19. H. 25. HOPT/MÜLBERT. Banka Sözleşmeleri. Kredi kullandırmaktan serbest şekilde vazgeçmeye yönelik banka lehindeki kayıtlar geçersiz olacağı gibi müşteri kredinin verilmemesi sebebiyle uğradığı zararlarının tazminini bankadan talep edebilir474.160 erdirme hakkına sahiptirler. 262. N. s. maddesindeki hakkın kullanılmasının suiistimal . NUISSL. banka tarafından bu hakkın kullanılmasında MK’nun 2. kredi limitini azaltma veya kredinin tamamını her an kesme hakkına kayıtsız şartsız sahip olacaklarını düzenlemektedirler. vadesiz kredi sözleşmelerinde bankanın dilediği zaman kredileri azaltmak ve kullanımını durdurmak veya kesmek . N. Banka tarafından kullandırılan kredinin tehlikede olması veya kredi alanın ödeme zaafına yaklaşması hallerinde fesih yetkisinin kullanılması hukukun emredici kurallarına aykırılık oluşturmaz. 17. Bazı sözleşmelerde bankalar kredi açma sözleşmelerine ekledikleri kayıtlarla fesih yetkisinden dahi söz etmeden. 472 CANARIS. 217.K. cari hesap bakiyesinin iadesini talep etmek yetkisinin bankaya tanınmasına ilişkin hükmü ekonomik faaliyet hürriyetini kısıtlayıcı olarak kabul etmemiştir. s. kural olarak belli bir önel verme şartıyla kullanılabilecek bu yetki haklı sebeplerin varlığı halinde. 102. Vadesiz kredi sözleşmelerine dayanılarak açılan ve cari hesap şeklinde işletilen vadesiz krediyi kullanan kredi müşterisinin kullandığı kredinin bir kısmını veya tamamını dilediği zamanda bankaya iade edip tekrar limit içinde kullanması ve cari hesabı sıfırlaması veya kapatması hakkına sahip olması karşısında. HUBNER. . Banka tek taraflı fesih yetkisini kullanırken bu hükmün uygulanmasında objektif iyiniyet kurallarına uygun davranmalıdır.1/87. N. 1994/6472-11467 sayılı karar ( Yargıtay bu kararında.’nun 2. Kreditrecht.. s. 157.GUGGENHEIM. keyfi olmamak üzere önelsiz kullanılabilir. 652.D.11. 108.1994 t. maddesindeki iyiniyet kurallarına uygun kullandığı kabul edilemez ve yapılan fesih de geçersiz olur. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 217. meğer ki. açılmış bulunan krediyi tamamen veya kısmen kullandırmama. German Banking Law. NUISSL. N. 526 N. N. kredi veren bankanın da aynı haklara aynı hakları sözleşme ile sağlamasında yararlar dengesi yönünden bir sakınca görülemez. 652. sözleşmenin kurulması ile kredi açılacağına güvenmekte. CANARIS. 473 474 AKYOL. bankanın krediyi hiç kullandırmaması halinde müşteri önemli zararlara uğrayabilecektir473. bankaya teminatlarını teslim etmektedir. N. Kredi müşterisi. maddesindeki objektif iyi niyet ve 2/2. LOMBARDINI. Sürekli borç ilişkisinin istikrar ve güven unsurları keyfi bir fesihle karşılaşan tarafın menfaatlerini korur. Bütün sürekli borç ilişkilerinin sona erdirilmesi dürüstlük kuralı ile sınırlandırılmıştır472.

davalı banka işlemleriyle doğrudan bir nedensellik bağı bulunup bulunmadığı.ye ulaştığı.2003“…kredi hesaplarının gereksiz kat'ı ve haksız icra takipleriyle. AVANCINI/IRO/KOZIOL.1/87. CANARIS. 655. eğer davalı bankanın hesapları kat'ına bağlı bir zarar varsa bunun somut kalemleri ve miktarlarının neler olduğuna. davalı banka işlemleriyle doğrudan bir nedensellik bağı bulunup bulunmadığı. Yargıtay. KOCAMAN. E. s. 358. edilmemesi kurallarına aykırı davranılmamış olsun. davacının iş yaptığı kurum ve kuruluşlara yönelik İİK. s.161 Fesih hakkının kötüye kullanılması konusunda çeşitli ölçüler belirlenmiştir. 102. 11. Fesih durumunda kredi alanın işlerinin aksamasının objektif nedenlerinin neler olduğu. davalının sözleşmeye aykırı davranmasından dolayı manevi tazminat istenemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile ( 10 ) milyar TL. Kusur esasından hareketle kaçınılması gerekli bir hafiflik ve ihmalle fesih hakkının kullanılması ölçütü kusur kavramı ve derecelerinde belirsizlik sebebiyle eleştirilmiştir475. 149. zararın oluşumuna kredi alan kuruluşun idaresinin yol açıp açmadığı tespit edilecektir. N.00 ) TL.”: ….514. HD. bu duruma davacı şirketin doğru yönetilip yönetilmemesinin yol açıp açmadığı.davacının üstlenildiği taahhüt işlerinin aksaması veya bir kısmının ihale makamlarınca feshinin objektif nedenlerinin neler olduğu. s.358.594 ) TL. Kredi alanın kredi açma sözleşmesinin feshi. Kredi alanın mali durumunun ciddi şekilde bozulması sebebiyle sözleşme tek yanlı olarak feshedilebilecektir. N. bankacılık teamüllerine uygunluk taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi gereklidir477. Fesih hakkının kullanılmasında taraf menfaatlerinin karşılaştırılması haklı fesih durumunun belirlenmesinde genel olarak benimsenen bir yöntemdir. GUGGENHEIM.554. s. hesapları kat'ına bağlı bir zararı varsa bunlar tespit edilecek bankanın kusuru ve kötü niyeti varsa zarar tazmin edilecektir478. 2003/7237 T. manevi tazminatın yerel faiziyle birlikte davalıdan alınması…. kredi veren bankanın kredi sözleşmelerini tek yanlı feshi ve hesabı kat'ının hakkın kötüye kullanılması olup olmadığı. konularında uzman bilirkişilerden 478 . 2003/1472K. davacının kredibilitesinin ortadan kalktığı gibi yeni iş ve ihaleler alamadığı. SELİÇİ...tr ). Bozulma durumunda kredi alanın aleyhinde girişilen icra takiplerinin niteliği. genel ekonomik durum gibi tüm veri ve olgular göz önüne alınarak.gov. bununla birlikte fesih hakkının amaç dışı kullanılması ve saptırılması kriteri de kullanılmaktadır476. maddi zararın dava tarihinde ( 36. SELİÇİ. 3.331.7. 1122 475 476 477 TEKİNALP. N. 217. ( yargitay. Yarg. 149. s. karar sonucu davacının birkaç önemli ihaleyi kaybettiği.” şeklindeki davada. NUISSL. bu kalemlerden oluşan ( 25.nun 89/1 maddesine göre yapılan hacizlerin ve haciz ihbarnamelerinin bankacılık usul ve teamülleri ile etiğine aykırı olduğu.

aksi durumda banka tamamen keyfi olarak hiçbir haklı sebep olmadan sözleşmeyi feshedebilecektir. 243. Ekonomik yapıda genel bozulmalar. KOSTAKOĞLU. 655. CANARIS. German Banking Law. 158. 655. Teminatlı kredilerde kredi alanın borcunu karşılamaya yeterli teminatının bulunması halinde mali durumundaki bozulmaların risk oluşturmayacağı kabul edilebilir ancak bu durumda taraflar arasındaki güven ilişkisi de bozulmuş olacağından bankanın fesih yetkisinin bulunacağı kabul edilmektedir481. HUBNER. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Kredi alanın krediyi kullanma ve ödeme koşullarını ihlal halleri bu konunun kapsamı dışındadır. 245.. N. Vadeli kredi sözleşmelerinde kredi veren banka basiretli bir tacir gibi davranmalı ve vade süresince olabilecek değişimleri öngörmelidir. vadesi belirli bir kredi borcunu kredi alanın ihlal etmediği hallerde bankaya fesih imkanı verilemez482. s. AKYOL. BATTAL. bu konuda tedbir almalıdır.kazanci. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 146. alınacak raporlar doğrultusunda ( www.com. 71. 482 .1/87. CANARIS. s. s. bu hakkın keyfi kullanılması hukuken korunmaz.162 Kredi açma sözleşmelerinde fesih hakkı temelde dürüstlük kuralları ile sınırlandırılmıştır. N. German Banking Law.tr ) 479 480 karar vermek gerekir” Şeklinde karar vermiştir. s.Bankaların Hukuki Sorumluluğu. German Banking Law. 481 HUBNER. N. bu haller banka için fesih sebebi olarak kabul edilemez480. BATTAL. s. 649. Önceden hiçbir şekilde belirlenemeyen gelişmeler için ise banka vadeden önce fesih hakkına sahip olamayacaktır. Bankanın teminatsız kredi kullandırdığı hallerde dürüstlük kuralına uygun şekilde serbest fesih yetkisinin olacağı genel olarak kabul edilmektedir. CANARIS. bazı hallerde bunu faiz ve masraf taleplerine itiraz eden kredi alana karşı kullanabilecektir479. 158. krizler ve kredi ile ilgili yasaklar kredi alanın davranışları ile ilgili değildir ve bankanın güvenini sarstığı kabul edilemez. Vadesiz ve cari hesap şeklinde işletilen kredilerde uygulama olanağı bulan derhal fesih imkanı senet iskontosu ve tüketici kredileri gibi vadeleri belirli olarak kullandırılmış kredilerin vadenin dolmasından önce feshine imkan sağlamaz. N. 158. HUBNER.

1994 t. 146.D. Fesih hakkının kullanılması ile ilgili belirsizlik hallerinde. Kredi alanın menfaatlerini korumanın yolu güven ilkesi esaslarına uygun olarak bankanın fesih hakkının etkisiz hale geldiğini kabul etmektir.. cari hesap şeklinde işleyen belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde fesih hakkının saklı tutulmasının uygun olacağına karar vermiştir484. 94/6472 K. Yarg.10.01. Belirli ve belirsiz süreli kredi açma sözleşmelerinde haklı sebeplerin bulunduğu hallerde esasen her zaman için tarafların haklı sebeple fesih imkanı vardır ve banka bir fesih öneli vermeden sözleşmeyi fesih beyanı ile sona erdirebilecektir. Yarg. Yargıtay çeşitli kararlarında. 21. 245. bu durumda objektif iyiniyet kurallarına aykırı olmayan bir fesihle varılan sonuç genel anlamda fesih için haklı sebebin bulunması halidir. YKD. KOSTAKOĞLU. borçlunun maddi durumunun kötüleşmesi.163 Bankanın fesih hakkını mehilsiz olarak kullanması çoğu zaman bir ölçüde hakkın ihlalidir. H. Ancak bankanın ekonomik menfaatlerinin olduğu hallerde veya fesih hakkını kullanmayacağına güvenmesinin haklı görülmeyeceği hallerde bankaya fesih hakkının tanınması uygun bir çözüm olacaktır483. 11. s. HD. Yargıtay bir kararında bankanın. ancak hakkın kötüye kullanılması halinin varlığını kredi alanın ispatlayacağı kabul edilmektedir. maddi durumu hakkında yanlış bilgiler verme. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. 86. kredi alanın mali durumunun kötüleştiği şeklindeki gazete haberlerine dayanarak girdiği kredi ilişkisinden doğan borçlarını ifadan kaçınamayacağına karar vermiştir485. 25. müşterinin mali durumunda veya ödemelerinde aksama olmaması veya fesih hakkının kullanılmayacağına ilişkin bir güvenin oluştuğu durumlarda korunmaya layık güvenin varlığı kabul edilmelidir. 246’dan naklen ) 485 . 3134/6159 sayılı kararı ( BATTAL. 94/11467 sayılı kararı. 19.1988 t. Bankaların Hukuki Sorumluluğu s. 25. Objektif anlamda geçerli bir imkan olmadığında ise fesih haksız olacaktır.11. E.1995. bankanın haklı teminat taleplerini reddetme ve ifa aksaklıklarıdır. s. Haklı sebeplerin bulunduğu haller özetle. Haklı sebeple fesih imkânının kullanılması da 483 484 BATTAL. Süreli veya süresiz kredi açma sözleşmelerinde güvenin kaybolması ve fesih yetkisinin oluşması belli ölçülerle kabul edilebilecektir.

217. 119. s. N. II. N. 45. HOPT/MÜLBERT. N. dava yoluyla aynen ifa mümkün olsa da aradan geçecek zaman sebebiyle bunun yararı olmayacaktır.. 262 Yarg. 488 489 490 SELİÇİ. s. ATAMER. s. kredi alanın mali durumunun zayıflığı zararın doğumuna etki etmiş veya yardımcı olmuşsa bankanın tazminat sorumluluğu bu ölçüde azalacaktır491. N. 2003/1472K.2003 “….7. 150. s. 2003/7237 T.1/87. bu sözleşmelerle verilen taşınmaz ipoteği güvencesinin borcu karşılama oranı. 158. H. Bankanın fesih sebebiyle sorumluluğunun bulunduğu hallerde. taraflar arasındaki kredi sözleşmelerinin seyrine nazaran ödenmeyen borç tutarları. Kreditrecht. davacı aleyhinde girişilen icra takiplerinin niteliği ve niceliği. E. Kredi açma sözleşmesi için aynen ifa yerine tazminat imkânının uygun olacağı genel olarak kabul edilmektedir.487 Kredi açma sözleşmesi belirli süreli ise sürenin sonuna kadar beklenecek eğer belirsiz süreli ise bu konuda hâkim takdir yetkisini kullanacaktır. 655. s. 97 ) hükümlerine göre kredi alanın zararlarına tazmin edecektir490. s. D. s. Müşteri için vaktinde kullanamadığı bir kredinin genelde önemi kalmaz.1992 tarihli protokol hükümlerinin içeriği ve ne şekilde uygulandığı. 486 487 SELİÇİ.7. 98. YÜKSEL. 45.CANARIS. 11.164 hakkın kötüye kullanılması yasağının sınırları içerisindedir486. bu durumda fesih geçersiz olur ve borç ilişkisi devam eder488. Diğer görüşe göre ise haksız fesih durumunda fesih geçerlidir ancak bu hakkı kötüye kullanan taraf karşı tarafın bu sebeple uğradığı zararı tazminle mükelleftir. Kredi Açma Sözleşmesi. SELİÇİ. Almanya’da bankacılık işlemlerinde kullanılan genel işlem şartlarında bu süre makul bir süre olarak tanımlanmış fakat açıkça belirlenmemiştir. 358. bu sonuç özellikle hizmet sözleşmeleri için kabul edilmektedir489. Kreditrecht. Kredi Sözleşmeleri. Haklı ve iyiniyet kurallarına göre uygun bir sebebin bulunmaması halinde ise sözleşmenin feshi için tanınacak süre somut olaya göre belirlenecektir. s. s. 150. 3. 262. NUISSL. borcun büyük kısmının tasfiyesi amacıyla düzenlenen 2. 924. HUBNER. GUGGENHEIM. ilgili dönemlerdeki genel ekonomik konjonktür gibi tüm veri ve olgular göz önüne alınarak. 217. N. bu durumda banka kredi kullandırma borcunu ihlal ettiği için BK m 96 vd. N. TUNÇOMAĞ. 148. Fesih hakkının kötüye kullanılması halinde bu hak hukuken korunmaz. 626. German Banking Law. NUISSL. ( OR m. s. AVANCINI/IRO/KOZIOL. Kredi Sözleşmeleri. 102. ALICA. HOPT/MÜLBERT. Taraflar arasındaki güven de sarsıldığından devam sürekli borç ilişkisinin yapısına uygun olmayabilir. davalı bankanın kredi sözleşmelerini tek 491 . s. TEKİNALP. ATAMER.bankaca kredi hesapları kat edilmezden önceki dönemde davacı şirketin içinde bulunduğu mali ve özkaynak durumu.

159. s. Resmi Mevduata Düşük Faiz Uygulamasında Hatalar. 25. Ankara 1989. 281. kanuni sınırlar içinde kalmak şartıyla faiz artışı yapabilme yetkisinin baştan sözleşmeye konacak hükümle kararlaştırılmasının mümkün olduğu doktrinde kabul edilmektedir. 86. Bankalar Kanunu Şerhi. bu durum belirsiz süreli sözleşmelerde mevcut olan belirsizlik nedeniyle adaletsizliğe sebep olur ve bankanın zararına yol açabilir ancak bu yetkinin objektif iyiniyet kuralları doğrultusunda kullanılması lazımdır492. S. 1997. Kredi Sözleşmelerinde Bankaya Tek Yanlı Faiz Artırma Yetkisi Veren Hükümlerin Geçerliliği ve Uygulanması. Hayri. 82–93 ). 248. German Banking Law. 21. H. 41. s. Yarg. Butlan sebepleri dışında kalmak kaydıyla bu yetkinin geçerli olabileceği kabul edilmektedir494. Vadesiz kredi açma sözleşmesi sürekli niteliktedir ve her iki tarafın sözleşmeyi fesih yetkisi vardır.Bankaların Hukuki Sorumluluğu. ATAMER. 87. s.165 II) Faiz Oranlarını Belirlenme ve Değiştirme Yetkileri Kredi açma sözleşmesinde vadenin belirlenmediği hallerde bankanın tek yanlı olarak faiz artırma yetkisinin geçerli olduğu ve baştan sözleşmeye konacak hükümle kararlaştırılabileceği genel olarak kabul edilmektedir. şartları değişen sözleşme kredi alanın yeni oranları kabul etmemesi halinde fesih yoluyla sona erdirilebilecektir. EREM. 148 vd. ( s.tr ) . 173.01.1994 t ve 94/6472-11467 sayılı kararı. İstanbul 1988. 2. 1. Böyle bir düzenleme basiretli bir tacirin gelecekte meydana gelebilecek olaylara karşı tedbiri niteliğinde görülmektedir493. 246. Bankaların faiz artırma yetkisinin geçerli olmaması ve şartların değişmesine rağmen faiz oranının değiştirilememesi halinde doğacak zarar bankaya yüklenecektir.11. 494 493 BATTAL. NERAD. 19. ( www.1995. 492 KOSTAKOĞLU. Faruk/ALTINOK. 215. İsmail. NUISSL. BATTAL.kazanci.. Kredi Sözleşmesi. s. YKD. s. HUBNER. BATTAL. Akın/TANDOĞAN. kapsamlı ve istisnai . DOMANİÇ.D. s. 112. Haluk.com. yanlı feshi ve hesabı kat'ının hakkın kötüye kullanılması veya bankacılık teamüllerine uygunluk taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi ve şayet bir zarar varsa salt davalı eyleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığının saptanması gereklidir…. s. 246. KAPLAN. N. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 115. KAYAR. Vadeli kredi açma sözleşmelerinde de faiz oranlarının bankaca tek taraflı olarak artırılabileceği. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Fransız Hukuku’nda uzun vadeli kredilerde kullanılan bu tür kayıtlar 1958’de genel olarak yasaklanmakla beraber önemli. Oğuz İmregün’e Armağan. s. Bankaların Hukuki Sorumluluğu.

248 ) ( www. 23. kamu düzenine yahut ahlaka aykırı batıl bir hüküm niteliği taşımadığı.2. İsmail. 308 hükmüne aykırı olacağını kabul etmektedir. s. daha fazlasını isteyemez ve bankanın aksine uygulama yaparak müşteri aleyhine tek yanlı faiz artırması işlemi geçersizdir496. DOĞANAY. İsmet. banka kendisine duyulan güvene aykırı davranışta bulunmamalıdır497. Bu hükme göre kredi açıp ödünç veren banka o müşteriden ancak parayı verdiği tarihte kararlaştırılan faiz oranı ile sınırlı faiz isteyebilir.1997 t E. faiz oranını sonradan artırma yetkisi bankaya. S. Bankaların kredi açma sözleşmelerinde tek yanlı faiz artırma yetkileri hakkındaki hükümler Yargıtay kararlarında ve doktrinde çoğunlukla geçerli kabul edilmektedir. 19 ve 20 hükümlerince kişilik haklarına ve ahlaka aykırı ve batıldır495. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. H. s.K. 19. 1994/6472–11467 sayılı kararı. C. Ancak bir tarafın iradesine bırakılan yetkinin kullanılmasında doğruluk ve dürüstlük kuralları içinde davranılması da uyulması gereken yasanın bir emredici hükmüdür ( M.D. 19. 21. Kredi açma sözleşmesini tipik bir karz sözleşmesi kabul eden görüş ise faiz artışının BK m. ( BATTAL. Yarg. Ahlaka Aykırılıktan Dolayı Batıl Olduğu Konusunda Etüd. Bankanın iradesine bırakılan faiz oranını arttırma yetkisi kullanılırken doğruluk ve dürüstlük kurallarına uyulması gerekir. Alman hukukunda da hallerde geçerliliği kabul edilmiş ancak borcun taksitlere bölündüğü işlemlerde bu tür kayıtların geçersiz olacağı kabul edilmiştir.1996 t. s. 963 ). 2’nin koruması altındadır. 13 vd. 91 vd. 6. 1628/10946 sayılı kararı.com.tr ). 1.11. S. faiz oranının haklı görülmeyecek bir oranda yükseltilmesi hakkın kötüye kullanılması niteliğini taşır498.D. Bankalar Müşterileri Aleyhine tek Taraflı Olarak Değiştirebilirler mi ?. 89 ). 1994. Bu kuralın sonucu olarak bankanın fahiş bir kazanç amacı ile faiz oranını tek taraflı arttırma yetkisine dayanarak haklı görülemeyecek bir orana yükseltmesi.1996 t. müşteri MK m. Yargıtay söz konusu kararlarında. Bankalar ile Kredi Müşterileri Arasında Düzenlenen Kredi Sözleşmesindeki Faiz Oranı Miktarını. 25. ( YKD C. 4. sözleşmede anılan bu hükmün 498 497 496 495 . Yarg. Ocak 1995. 88. Kredi veren banka kredi açma sözleşmelerinin tümünde faiz artırma yetkisinin tanındığı hallerde bu yetkisini kullanırken kredi alanın gösterdiği güveni kötüye kullanmamalıdır.12. 97/831 ( YKD. 6. karşı taraftan aşırı çıkarlar sağlama imkanı verebilir ve iktisadi faaliyet hürriyetini felce uğratacak niteliktedir. Yaklaşım. SUNGURBEY. H. S. tacirler arasında sözleşme faizi ile temerrüt faizinin sözleşme serbestisi içinde belirlenmesinin BK’nun 19/1 maddesine uygun olacağı. 96/3416 K. 2).kazanci. hakkın suiistimalini oluşturacağından. söz konusu kayıtlar TMK m 23/2 ve BK m.166 Bankanın faiz artırma yetkisinin bulunmadığını kabul eden görüşlere göre. Haziran 1997. s. 23. s. İstanbul 1994. Bankaların Genel Kredi Sözleşmelerindeki Faiz Oranlarını Geçmişe Dönük Olarak Diledikleri Oranda Artırma Yetkisi Veren Maddelerin.

Yarg. 215.167 BGB § 315’den faydalanarak aynı sonuca varılmaktadır.1994 t. 6. Kredi açma sözleşmelerinde tek yanlı faiz artırma yetkisi kural olarak hukuka uygun olmakla birlikte bu durumun kredi alana ihbar edilmesine lüzum olmadığına dair kayıtlar objektif iyiniyet kurallarına aykırıdır.K. 26.1996 t.tr ) Yarg.01. N.K. HUBNER.2. S.'nun 19. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. 963 ). 96/3416 K.96/2976. Bir başka deyişle. uygulanmasında. Bu artış borcun artmasına yol açacak bir uygulamadır. maddesinin korumasında bulunduğunun kabulü gerekir. bununla birlikte faiz artırımı halinde müşteriye sözleşmeyi fesih imkanı da tanınmalıdır499. 7 Temmuz 1996. 22. s. C. ( www. maddesine göre. Şerh.yargitay. kısa sürelerle faiz oranının artırılarak 250'ye çıkarıldığını bu oranın fahiş olduğunu bu nedenle uygulanamayacağını da ileri sürmüştür. Yarg. H. BGH NJW 1986 1803. S. Yarg. 19. kredi sözleşmesi. artan faiz oranlarının uygulanacağı davacının kabulünde olduğundan bu durum B. 11. s.com.10. kredi alanın durumu değerlendirmesini ve şartlar uygun değilse sözleşmeyi sona erdirmesini sağlar500. İhbar. 778 ) 500 499 .tr ) NUISSL. 70 ). cari giderleri ve uygun bir karın da ilavesi ile bulunacak oranda saptayacaktır. s. hakkın suiistimalini oluşturacağından. s.” ( www.D. Faiz oranını belirleme yetkisini kullanırken banka. s.'nun 2. BATTAL. Taraflardan birini edimi tek taraflı olarak belirleme yetkisinin olması halinde bunu ancak hakkaniyete uygun olarak kullanabileceğini ifade eden bu hüküm uyarınca mahkemeler faiz intibak hükümlerinin uygulanmasını denetlemektedirler. 29. s. 19. 93/10147 94/10028 sayılı kararı ( KOSTAKOĞLU.D.D.'nun 2. Bankanın ihbarda bulunmaksızın faiz oranını arttırabileceğine ilişkin sözleşme hükmü. 147/432 sayılı kararı ( REİSOĞLU. s. ATAMER. H. bankanın kendisine duyulan güvene aykırı davranışı bulunup bulunmadığının saptanması gerekir.D. maddelerinin korunmasında bulunduğunun kabulü gerekir. ve 20.K.’nun 2. 97/831 ( YKD. M. ve 3. 1114 ) Davacı. 19.1804. sözleşmedeki anılan bu hükmün uygulanmasında kredi müşterisinin M.K. maddesinin uyulması gereken emredici bir hükmüdür. kredi müşterisinin. maddelerine aykırılık teşkil etmez. 96/6 . C.gov. 249. H. ( YKD. German Banking Law. yeni oranın kredi borçlusuna duyurulmasının gereksizliği anlamında yorumlanamaz. M. H. Davacı ile davalı banka arasında imzalanan kredi sözleşmesinin 6. Bulunacak bu oranın bir veya birkaç misli fazlası ile faizin tespit edilmesi ve uygulanması haklı görülemez. 41. kredi olarak verdiği paranın bankaya olan maliyetini. Ancak Sözleşmenin bu maddesi ile davalı bankanın iradesine bırakılan faiz oranını artırma ile ilgili yetkinin kullanılmasında doğruluk ve dürüstlük kuralları içinde davranılması. Bu kuralın sonucu olarak bankanın fahiş kazanç amacı ile faiz oranını tek yanlı artırma yetkisine dayanarak haklı görülmeyecek bir orana yükseltmesi. 4. Haziran 1997.1997 t E. Yargıtay başka bir kararında ise faiz artışının kredi alana tebliğ edilmeksizin geçerli olacağını kabul etmiştir. Kredi açma sözleşmesine dayanarak bankanın hak etmediği bir yararı sağlaması hukuken himaye edilemez. 159.kazanci. 23.

ancak ödenmiş bir taksit için yeni durum ve uyarlama ihtiyacı söz konusu olamaz505. Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında 2002/3707 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirlenecek faiz oranlarının banka şubelerinde halkın göreceği şekilde ilan edileceği öngörülmektedir ( m. 215. 4 ). 93/4382 94/1549 Yarg.1994 t. s.12. 19. bu yetki kredi alanın öngörmediği ve bekleyemeyeceği sonuçların oluşmasına yol açabilecek sözleşmeyi yeni duruma uyarlama yetkisi olarak görülmektedir. 150. s.1993 t.D. Yarg. NUISSL. 501 KOSTAKOĞLU. Faiz artışı geçmişe dönük olarak uygulanamaz. Kredinin söz konusu ilandan önce açıldığı kişilere genel tebligat hükümlerine göre bildirim yapılacaktır. 779. başka bir kararında ise bu şekildeki hükmü geçerli olarak kabul etmemiştir504.kazanci.D 28. H.10. Yarg. 11. s. Yargıtay bir kararında faiz oranının geçmişe etkili olarak artırılmasını ve ödenmiş taksitlerin faizlerinin yükseltilmesini sağlayan hükmü geçerli saymış503. 90. KAYAR.6.com. H. N. 86/2945–3631 sayılı kararı (www.D.tr ). ) BATTAL. 1993/9674. Faiz oranının geçmişe etkili olarak artırılmasına imkân sağlayan yetki şartının geçerliliği doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir. 24.1986 t. s. Yarg. artan faiz oranlarını banka panolarından öğrenmesini istemek pratik olmadığı gibi hukuka da aykırıdır502. 9676/9893 sayılı kararı ( REİSOĞLU. s. Bunun aksine olarak faiz artışına dair kararın tarihinden önceki kredi kullanım dönemine uygulanması sözleşmedeki yetkiye dayanmış olsa dahi iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz506. 249. Kullandırılan krediye yeni faiz oranının uygulanması ile artan borca tahammül edemeyecek olan borçlunun hesabını kapatmasına imkân verilmesi iyi niyetli bir ticari işletmeden beklenen davranıştır.1994 t. 502 503 504 505 506 . Şerh.168 sözleşme koşullarını ağırlaşmasına neden olacaktır..10. KOSTAKOĞLU.D. Kredi borçlusunun haberdar edilmesi iyiniyet kurallarının bir gereğidir.149. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. H. bu karar bankaların iç işleyişi ile ilgilidir. 11. 19. ihbar edilmeksizin artan kredi faizinin borca uzun bir süre uygulanması haklı görülemez501. 18. H. Önceden kredi almış kişilerin. 24. Kullandırılan kredi dönemi içinde arttırılan faiz oranlarının artış kararından ileriye yönelik olarak uygulanması lazımdır.1994/9893 sayılı karar.

Ancak ihbar ile hesap kapatma tarihi arasında yeni faiz oranı uygulanabilecektir507. 97/6740/-10954.1999 t. 1118. 2000/883 K. 217. 2000/2791.5.3. s. E. 20. 99/3468–99/4115.3. . 13. 1119. Kredi açma sözleşmelerinde temerrüt faizinin. 2000/2904. 23. 23. Temerrüt faizinin tespitine yönelik olarak akdi faize benzer hükümler için objektif iyiniyet kurallarına uygun bir artış hukuken geçerli olacaktır509. E.kazanci. Delil sözleşmelerine ait hükümler HUMK 507 508 KOCAMAN. 15. 358.1998 t. Hakkın kötüye kullanılması yasağının denetimi sonucu. 19. 24.2.tr ) Yarg. Bu durumda da MK m.2000 t.1997 t. HUBNER.10. 23.1998 t. kredi veren banka faiz artırımını kredi alana ihbar ederek onun bu artırımı kabul etmemesi halinde hesabı kapatmasına imkân tanımak zorundadır. H. Yarg. 1993/10147-1994/10028 . Yargıtay ve doktrin tarafından genel olarak benimsenen görüşe göre. 99/7929 K.4. HD 26. İkinci sonuç olarak.1997 t.12.2000 t.2000 t.4.D. bankalara kredi açma sözleşmeleri kapsamında tek taraflı faiz artırımı yetkisi veren hükümler geçerlidir.11.com. 97/8187–10988. kredi faizine belli bir oran eklenerek tespitine dair hükümler yer almaktadır.6.kazanci. Bankanın faiz artış yetkisine dayanarak uyguladığı temerrüt faizi oranının da haksız ve fahiş kazanç amaçlı olmaması lazımdır508. Ancak bu yetki MK m. 510 509 TEKİNALP.tr ). ( www. KOCAMAN.1998 t. 98/1073–3465. kredi açma sözleşmesi sözleşmelerinde de bu tür sınırlandırıcı hükümler yer alabilir510.1997 t.1997 t. 97/8216–98/1137.12. 2000/1771. banka fahiş kazanç amacı ile faizi haklı görülemeyecek derecede aşırı bir orana yükseltemez. HD. 2’deki dürüstlük kuralının ve hakkın kötüye kullanılması yasağının sağladığı denetim geçerli olacaktır. 4. 97/7790–98/2182.169 Sonuç olarak. 97/5982–9028. German Banking Law. 19. 159. 2 hükmünce dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağının sınırları ve denetimi içinde kullanılabilecektir. NUISSL. 17. 6. 99/8001 K. N. s. s. 11.10. 19. E. s. 97/4228–9181 sayılı kararları ( www. III) Banka Kayıtlarının Geçerliliği ile İlgili Hükümler Müşteri ile banka arasında çıkan ihtilaflarda banka kayıtlarının kesin delil olacağına ilişkin genel işlem şartları arasında yer alan hükümler sınırlandırıcı delil sözleşmesi niteliğindedir.1994 t. Yarg.com.

D. Delil sözleşmelerinin hangi hukuki ilişki için geçerli olduğu ve ne tür delillerin kullanılabileceği belirtilmelidir. 1979. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. 88. Münhasır delil sözleşmeleri de denilen şekildir ve bir hususun yalnızca belli bir delille ispat edileceği kararlaştırılabilir511.91. 21. Delil sözleşmeleriyle sadece banka kayıtlarının geçerliliğinin kararlaştırılmış olması halinde bu sözleşme hükmünün hesap yada kredi alacaklısının elindeki makbuz ve diğer belgelerin ispat fonksiyonu görmesini engelleyecek nitelikte olmadığı yani sınırlandırıcı delil sözleşmesi niteliğinde olmadığı ancak iddianın karşı taraftan sadır olan belgeyle ispatlanması kuralına istisna oluşturmaya yönelik genişletici ve kolaylaştırıcı bir delil sözleşmesi olarak geçerliliğini koruyacağı yönündedir. 83/1021–1228 sayılı kararı. bu imkanlar içinde bankalar tarafından en çok kullanılan şekil sınırlandırıcı delil sözleşmeleridir.1983 t. ( BATTAL. 11.02. 25.1981 t 799/2280. Bankanın kendi kayıtları ile kendi alacağını ispat etmesi Yargıtay tarafından mümkün görülmektedir.D. Delil sözleşmesi yardımıyla ispat yükü ağırlaştırılabileceği gibi kolaylaştırılabilir de. s. sözleşmede sadece banka kayıtlarının delil olarak geçerli olacağının kararlaştırılmış olmasının usul hukukunun delillere ilişkin hükümlerini ortadan kaldırmayacağını kabul etmektedir512. 89 ) BATTAL. Bankalar ticari defterlerini bilgisayar yardımı ile tutmaktadırlar. KURU. Kayıtlarla ilgili tüm bu tedbirlere rağmen müşterileri suiistimallerden tam olarak korumak mümkün değildir. Yargıtay. H.5. s. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Banka kayıtlarının tek yanlı delil olacağına ilişkin hüküm ancak kayıtların doğru ve isabetli tutulması halinde mümkündür513. H. s.1981 t. Yarg.9. tüm şartlar gerçekleşmiş olmasına rağmen sadece banka kayıtlarının delil olarak kullanılması kötüye kullanılabilir. 4109/3982. Yarg. 8. s. .170 287/2 maddesine göre genellikle geçerli olarak kabul edilmektedir. Banka kayıtlarının tek yanlı delil olarak kullanılması bankaların güven kuruluşu olmalarının sonucudur 511 512 513 BATTAL. 11. bu kayıtların delil olarak kullanılabilmesi için ise kanuni tasdik şartlarına uygun defterlere ve yetkililerce imzalanmış belgelere aktarılması lazımdır. bu durum ticari defterlerle ispat sistemine yakındır.

Bankaların Hukuki Sorumluluğu 162 ) . Banka kendisinin ve dolayısıyla temsil organının.’nun 99/2 ve 100/3 maddelerinde sayılan hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilen bir sanatın icrası kapsamında sayılmakta ve bu hükümlerin bankalara uygulanacağı kabul edilmektedir. 99/1 maddesine aykırı ve hukuken geçersizdir. 15. 11–178/398 sayılı kararları ( BATTAL. 11.K. Kredi açma sözleşmesinde.11. H. Yarg.K. Bu ihtimalde ise hâkimin bu anlaşmayı geçersiz sayma ihtimali yoktur. banka görevlilerinin.6. hile ve ağır kusurları sonucu kredi alana verilecek zararlardan bankanın sorumlu tutulamayacağına ilişkin sözleşmede yer alan hüküm BK. müstahdemlerinin borcu ifa sırasında verdikleri zararlardan sorumlu olmayacağını kararlaştırabilir.’nun 99/2 hükmünce hafif kusurlarından bile sorumlu olabilirler515. 26. Bankaların faaliyetleri B.’nun 99/2 hükmünce ancak bankanın hafif kusuru için geçerli olacaktır. hâkimin müdahalesini sağlayarak bankayı hafif kusurdan da sorumlu tutabilir.1981 t.D. H. Yarg. TTK’nun 20/2 maddesince tüm işlemlerinde basiretli tacir gibi hareket etmek zorundadırlar bu sebeple B.K. bu durumda dahi alacaklı. 4625/5043. Kredi açma sözleşmesinde banka.K’nun 100/3 maddesi hükmünce hafif kusur hali için geçerli olacaktır. Taraflar arasındaki dengesizliğin süreklilik göstermesi sebebiyle Yargıtay geçersizliği genel bir kural haline getirme eğilimi içindedir. 93. sözleşmenin ifası sırasında verdiği zararlardan sorumlu olmayacağını kararlaştırmışsa bu anlaşma B.K.G. s. IV) Sorumsuzluk Kayıtları. Yargıtay’a göre de bankalar özel yasaları uyarınca kuruluşları Bakanlar Kurulunun iznine tabi ve imtiyaz suretiyle verilen bir işi yapan kuruluşlardır. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Bankaların hafif kusur sebebiyle doğacak sorumluluktan kurtulmalarını sağlayan hükümleri 99/1 maddesine göre geçersiz saymakta ve hâkimin takdir yetkisini bankalar yönünden 514 515 BATTAL. yöneticilerinin.171 ve bunun sonucu olarak müşterinin de banka kayıtlarına dayanması imkânı oluşmaktadır514.1994 t. bu anlaşma da B.

Eğer kefalet kredi açma sözleşmesinden ayrı bir şekilde yapılmamışsa aynı sözleşme içerisinde yer alıyorsa kredi açma sözleşmesi kefil tarafından da imzalanmalıdır. 821/9243 sayılı kararı. 1992/8306. Gayrimenkul rehnine ilişkin sözleşme ancak resmi şekilde yapılırsa geçerli olur.’nun 771. 18. kefalet sorumluluğu kredi sözleşmesinde yazılı olan miktarla sınırlıdır517. Bir alacaklı lehine borçlunun ileride doğabilecek bütün alacakları için rehin hakkı kurulması irade özgürlüğünün aşırı derecede BATTAL. KOSTAKOĞLU. Kredi açma sözleşmesi ile kefaletin ayrı bir sözleşme ile yapılması halinde kefalet sözleşmesi yazılı yapılmalıdır ( B. s. H. 484/1 ). 19. Kredi sözleşmelerinin teminatı olarak verilen gayrimenkul ipoteğinin şekli TMK.172 sınırlamakta ve bankaların hafif kusurdan sorumsuzluk kayıtlarının geçersizliğini kural haline getirmeyi benimsemektedir516. 163. KAPLAN. Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Yasanın belirlediği şekil dışında ipotek sözleşmeleri yapılmasını öngören sözleşme hükümleri hukuken geçersizdir. Yarg. 6. 45. H. . Teminatın menkul rehni olması halinde şarta bağlı ve ileride doğacak alacakların bu şekilde teminat altına alınması mümkünse de bu alacakların belirlenebilir olması lazımdır. s. V) Teminatlar Hakkındaki Kayıtlar. Bu sözleşmede kefilin sorumluluğu bir limit içerisinde gösterilmelidir.1996 t. maddesi hükmünce belirlenmiştir. Kredi açma sözleşmesinde kredi miktarının ve veya bir limitin bulunmadığı hallerde kefalet sorumluluğu oluşmaz518. Kredi açma sözleşmesine kefalet ile ilgili konulacak kanunun yukarıda belirtilen emredici kurallarına aykırı hükümler ve kefilin bu konudaki itiraz imkânlarını sınırlayan hükümler geçersizdir. 189.D. 189.10. 19. Kredi açma sözleşmelerinde ipotek sözleşmesinin veya kefalet sözleşmesinin şekli ve şartları ile ilgili hükümler yer almaktadır.K. 517 518 516 KOSTAKOĞLU.D. s. s.1993 t. Bu durumda kefil için ayrıca sorumluluk limiti kararlaştırılmamışsa. bu hükme göre gayrimenkul rehni tapu siciline kayıt ile tesis olunur.12. Yarg.

s.1. kredi veren bankada mevcut veya olabilecek alacakları. icra müdürlüğünce cezaevi harcı yükümlüsünün alacaklı olduğu resen dikkate 519 520 521 522 523 OĞUZMAN/SELİÇİ. 19. aksine bir yasal düzenleme olmadığından. .yargitay.D. Kredi alanın. icra müdürlüğünce dikkate alınamaz. TEKİNALP.1994 t.9. Kredi açma sözleşmelerinde bankanın yapacağı icra takiplerinde uygulanacak vekâlet ücreti oranlarının avukatlık asgari ücret tarifesindeki oranları aşan miktarı geçersizdir. s.gov. Takip hukuku ile ilgili olarak kararlaştırılan vekalet ücretine bakılmaksızın. 22. VI) Takip Hukuku ve Zamanaşımı Kayıtları. 751 ALICA. rehin olarak gösterilmiş malları İcra İflas Kanunu hükümleri dışında kendisinin belirleyeceği şekil ve şartlarda özel olarak satma yetkisi verilmektedir. Yarg. İcra takiplerinde alacaklı yararına yapılan tahsilâtlardan alının cezaevi harcı alacaklının yükümlülüğündedir.173 sınırlandırdığı ve kişilik haklarını ihlal ettiği kabul edilerek geçersiz kabul edilmektedir519. Bu tür hükümler genel olarak geçerli kabul edilmektedir521. mahkemece sözleşmedeki taraf iradelerine uygun miktar ve oranda vekalet ücretine hükmedilmelidir523. Eşya Hukuku. icra memuru tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplama yapılır. 19. Bu harcın taraflarca sözleşmeye konulacak bir hükümle yükümlüsü değiştirilemez.D. H. mevduat ve bloke hesapları. Ancak uyuşmazlığın mahkemeye intikal etmesi üzerine vekille temsil edilecek olan banka yararına hükmedilecek vekalet ücretinin miktar ve oranına ilişkin sözleşmeye konulacak hükümlerin geçersiz sayılması gerekmez. Kredi açma sözleşmelerinde bankaya. 26. H. s. 1992/11451–1993/5697 sayılı kararı.1993 t. teminat mektupları için rehin hakkına sahip olduğu şeklindeki hükümler de diğer teminatlar için söz konusu olan sınırlama ve belirlilik gibi yönlerden geçersizliğe tabi olabilecektir520.522. İstanbul 2002. 126. 293. sayılı kararı ( www. 1992/4340–1993/384.tr ) Yarg. Sözleşmede avukatlık ücret tarifesinin altında veya üzerinde kararlaştırılmış vekalet ücreti taraflardan birinin yararı düşünülmeksizin geçersizdir.

B. maddelerinde tespit edilen zamanaşımı süreleri sözleşme ile uzatılamaz. 1. kısaltılamaz veya ortadan kaldırılamaz. Kredi açma sözleşmelerinde banka alacağı yönünden zamanaşımının işlemeyeceğine veya kredi borçlusunun zamanaşımı definde bulunmayacağına ilişkin hükümler konulmaktadır. B. H.D.188 ) 525 524 KOSTAKOĞLU. bu konuda aksine sözleşme hükümlerine dayanan takip taleplerinin dikkate alınmaması lazımdır524.K.1994 t. s . 189. s. maddesine göre aynı kanunun 125.1992 t. ve 126. 1992/13327-5011 sayılı kararları ( KOSTAKOĞLU. Bu emredici hükümler sebebiyle kredi sözleşmelerine bu yönde konulacak hükümler geçersiz ve yok sayılacaktır525.174 alınmalıdır.3.10.’nun 139/1 maddesine göre önceden zamanaşımından feragat geçersizdir. 1993/1710-1994/1851.K’nun 127. 19. Yarg. 13. .

s. II) Sözleşme Süresinin Dolması Kredi açma sözleşmesi kapsamında münferit kredi işlemlerine dayanarak verilen krediler için iade zamanı sözleşme kuruluşunda veya bu işlemler yapılırken belirlenebilir. Müşteri. HOPT/MÜLBERT. tarafların anlaşması akdi ilişkiyi ileriye etkili olarak “ex nunc” sona erdirir. bu durumda eğer kredi alanın karşı alacağı yeterli ise borçlar ve kredi ilişkisi sona erer. Kredi açma sözleşmesinin iki tarafın karşılıklı rızası ile sona erdirilmesi istisnai bir durumdur. N. güven temeline dayanan kredi açma sözleşmesi genelde bu güvenin sarsılması hallerinde tarafların. 256 . 333. Kreditrecht. Kredi açma sözleşmesi sürenin dolmasıyla kendiliğinden sona ererse de müşterinin kredi kullanmaya devam etmesi bankanın bunu kabul etmesi ve yeni teminatlar alması zımni olarak sürenin uzatılmış olduğu anlamına gelir ve bankaya feshi ihbar konusunda ek yükümlülükler getirebilir527. 145. s. bankaya olan iade ve tazmin borcu ile bankadan alacaklı olduğu tutarların takas edilmesini talep edebilir.175 § 10) KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ I) Tarafların Anlaşması Kredi açma sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşması yoluyla sona erdirilebilir. Taraflar arasında kredinin iadesi konusunda vade açıkça kararlaştırılmış ise sözleşmenin feshi ve iade için ayrıca bir ihbara ve süre verilmesine lüzum yoktur. 526 527 STAUDER. dönme beyanı gibi tek taraflı yenilik doğurucu işlemleriyle sona erdirilir526. HEERMANN. fesih. Kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi oluşturmaktadır ve sözleşme kapsamındaki borçların ifasına başlanmışsa.

Ayrılık prensibinin uygulama alanı bulacağı bu tür işlemlerde bu krediler. N. banka ile müşteri arasındaki temel ilişkinin süre bitimiyle ortadan kalkmasından etkilenmezler529. 528 529 530 531 CANARIS. 332. Bazı hallerde kredi açma sözleşmesi sona ermesine rağmen münferit krediler devam edebilir. 253. 637. N. Kreditrecht. HOPT/MÜLBERT. vadelerin uzun olması. N. Bazı hallerde münferit işlemin süresi biterken kredi açma sözleşmesi devam edebilir. CANARIS. 332. bu prensibe göre özellikle sona erme bakımından ifa aşamasına girmiş münferit işlem ile kredi açma sözleşmesi temel olarak birbirinden ayrılmıştır. N. N. CANARIS. NUISSL. HEERMANN. münferit işlem sırasında da belirlenebilir. CANARIS. age. dönerli kredi imkanının düzenlenmemiş olması. . Ayrılık prensibi para ödünçleri için de uygulanır. 224. Kredi açma sözleşmesine bağlı sona erme yerine münferit işleme tercihen kendi yürürlük süresi uygulanacaktır. s. kabul ve banka garantileri gibi teminat içeren kredi işlemlerinde tam olarak geçerlidir. 637. belirli bir amaç için kullanılmasına göre belirlenmiş olabilir. s. İleriye etkili sona erme özellikle aval. faiz oranlarının artması gibi sebeplerle banka yeniden kredi vermekten kaçınabilir. HEERMANN. N. Münferit işlem için süre belirlenmemişse nakdi kredilerde karz sözleşmesinin sona ermesine ilişkin hükümler münferit işleme uygulanır ve kredi açma sözleşmesi ile karışması önlenmiş olur. bu durumlarda kredi açma sözleşmesi sona ermesine rağmen münferit işlemler kendi sürelerine bağlı olarak devam edeceklerdir531. 253. HOPT/MÜLBERT. aksi kararlaştırılmamışsa mevcut kredi işlemleri bundan etkilenmez528. bunun sonucu olarak ta kredi açma sözleşmesinin süresinin bitmiş olması. vade tarihi kredinin belirli bir işte. 637. bu durumda müşteri krediyi geri öder ve ihtiyacı varsa tekrar çekebilir. 636. bu tür münferit krediler banka ile üçüncü şahıs arasındadır. 224. N. münferit ilişkinin aniden sonlandırılması gibi bir ihtimali ortadan kaldırır530. N.176 Kredi açma sözleşmesinin süre bitimi sebebiyle sona ermesi ileriye etkilidir ve bankanın gelecekteki kredi temin borcunu ortadan kaldırır. Yürürlük süresi sözleşmede kararlaştırılmış olabileceği gibi. NUISSL. Bununla birlikte sonradan şartların değişmesi.

177 III) Kredi Alanın Ölümü ve Tarafların İflası Kredi açma sözleşmesinde banka. 371). kredinin birden fazla kişinin lehine açılması halinde ise bunlardan birinin ölümü halinde hayatta kalanların krediyi alacağı sözleşmede kararlaştırılabilir. Kredi alanın iflası durumda hakkı tehlikeye giren banka borcunu genel hükümlere göre yerine getirmekten kaçınabilir ve sözleşmenin feshini isteyebilir ( BK m. 82 ). HEERMANN. bu tüzel kişiliğin sona ermesi de gerçek kişinin ölümü gibi kredi açma sözleşmesinin sona ermesine sebep olacaktır. iflas kredi açma sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesine sebep olmaz ancak bu durumda güven ilişkisi bozulacağından bankanın kredi kullandırmaktan kaçınma ve sözleşmeyi haklı sebeple fesih imkânı vardır534. Bu durumda kredi alanın ölümü ve fiil ehliyetini kaybı halinde sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa kredi açma sözleşmesinin sona ereceği kabul edilmelidir. 143 ve orada anılan yazarlar. hizmet sözleşmesinde işçinin ölümü ve işverenin şahsının önemli olduğu hallerde onun ölümü (BK m. N. 657. HOPT/MÜLBERT. fiil ehliyetini kaybı veya iflası halinde sözleşmenin sona ereceği kabul edilmiştir. Kredi açma sözleşmesinde karşılıklı güven ilişkisi ve tarafların kişisel özellikleri önem taşır. Borçlar Kanunu’nda. 310 ( BGB § 490 ) YÜKSEL. sözleşme iş görme edimlerini içermektedir. Kredi alanın tüzel kişilik olması halinde. Kredi alanın iflasını kendiliğinden sona erme sebebi sayan yazarlar varsa da533. istisna sözleşmesinde müteahhidin ölüm ve aciz hali (BK m. 347/1-2). . N. s. ALICA. Bununla birlikte kredi alanın ölümü halinde kredinin mirasçılara ödenebileceği. 165. s. Kredi Açma Sözleşmesi. kredi alanın şahsını ve kişisel özelliklerini dikkate alarak onunla kredi ilişkisine girer. 147. Kredi alanın ölümü ve fiil ehliyetini kaybetmesi sonucu kredi sözleşmesinin kural olarak sona ereceği kabul edilmektedir532. adi şirket sözleşmesinde ortaklardan birinin ölümü (BK m. s. 533 534 532 STAUDER. 284. s. bu sebeple vekalet sözleşmesindeki hükümler kıyasen uygulanabilir. 283. 535/2-3). Kreditrecht. vekalet sözleşmesinde taraflardan birinin ölümü. CANARIS. 331. aynı esas kredi açma sözleşmesine kıyasen daha geniş bir koruma sağlayarak BK m.

bu durumda sözleşmenin kendi bitim süresi vardır ve olağan fesih imkânı kredi açma sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa ortadan kalkar. N. CANARIS. HOPT/MÜLBERT. HEERMANN. 198 hükmünce sözleşmeye devam ettiği müddetçe kredi açma sözleşmesine dayanan kredi ilişkisi de devam edecektir. . Kreditrecht. IV) Belirsiz Süreli Sözleşmenin Olağan Feshi Kredi açma sözleşmesinde taraflar sözleşmenin sona erme zamanını belirlememişlerse veya kredi belli bir proje veya faaliyetin finansmanı için verilip onun süresi ile sınırlı kurulmamışsa sözleşme belirsiz sürelidir. s. Belirsiz süreli sürekli borç ilişkilerinde taraflardan her birine. kredi kullandırma borcunun ifasını imkânsızlaştırmadığı sürece. Kredi veren bankanın iflası. 644. ayrılık prensibine göre devam ederler ancak kredi açma sözleşmesinin feshi daha fazla kredi temini borcunu ortadan kaldırır536. 143. Kreditrecht. kendiliğinden kredi açma sözleşmesinin sona ermesine sebep olmaz. HOPT/MÜLBERT. 284.1/87. Açık vade veya belli şartların gerçekleşmesine bağlı olarak iade zamanının tespit edilmiş olduğu hallerde bu özel düzenlemelerin şartları gerçekleşmeden olağan fesih mümkün olmaz. Bu zaten işlemin amacından ve konusundan da ortaya çıkan ve kredi müşterisini sözleşme süresince güvenceye alan açık bir durumdur537. s. 538 SELİÇİ. Kredi açma sözleşmesinin belirsiz süreli olarak kurulmuşsa sözleşmede borca aykırılık veya sona erdirme için başka bir haklı sebebin bulunmaması halinde taraflar ancak olağan fesih yoluyla sözleşmeyi sona erdirebileceklerdir. 333. N. Bu durumda banka yerine iflas idaresi İİK m. 535 536 537 YÜKSEL. 285. AVANCINI/IRO/KOZIOL.178 hükmünde karz sebebiyle tekrar edilmiştir535. İflastan önce gerçekleşmiş münferit kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinin iflas sebebi ile sona erdirilmesinden etkilenmezler. tek taraflı irade beyanıyla uygun süre vererek bu ilişkiyi ileriye etkili sona erdirme imkanı tanınmıştır538. 103. Kredi Açma Sözleşmesi. GUGGENHEIM. 111 vd. N. s. N.

s. Belirli süreli bir cari hesap sözleşmesinin varlığı halinde ise ancak haklı nedenle fesih mümkün olacaktır. s. 1998. ATAMER. Açık ve örtülü şekilde bir süre sözleşmeden tespit edilemiyorsa veya önümüzdeki hafta veya aylarda şeklinde belirsiz bir iade süresi varsa. Kredi Sözleşmeleri. teminat veya hizmet edimi içeren sözleşmelerin edimleri kredi açma sözleşmesinin konusunu ve ifa şeklini oluşturabilmekte. ancak tüm bu sözleşmeler kredi YÜKSEL. 1968. Taraflar arasındaki ilişkiye karz sözleşmesinin hükümlerinin kıyasen uygulanabileceği hallerde BK m. 96/2 hükmünce fesih hakkını kullanacak bu durumda bir kısım yazara göre ihbarın karşı tarafa ulaştığı anda fesih hüküm ifade edecektir541.179 Bir kısım yazar. Ticaret Hukuku. . s. 44.97 hükmünce bu durumda on gün önceden feshin ihbarı gereklidir. Sabih.43 ten naklen). Taraflar arasındaki ilişkiye vekalet sözleşmesinin hükümleri uygulanırsa. Kredi Açma Sözleşmesi. 240 ATAMER. KARAYALÇIN. Arslanlı ise. s. fesih sürelerinin amacının karşı tarafın kendisini sözleşmenin bitimine hazırlaması olduğundan her zaman için makul bir sürenin verilmesinin uygun olacağını belirtmektedir542. Banka ile müşteri arasında cari hesap sözleşmesinin varlığı kabul edilebilirse bu durumda iki tarafta TTK m. Ticari İşletme Hukuku. 157. Para ödüncü. s. 43 540 541 539 ATAMER. Yaşar. 43 . Kredi Sözleşmeleri. 312 uyarınca 6 haftalık bir fesih öneline bağlı kalınarak fesih imkânı kullanılabilecektir. Kredi Sözleşmeleri. Ölüm ve fiil ehliyetinin kaybı haklı sebeptir TTK m. ifası nakdi kredi verilmesi şeklinde gerçekleşen kredi açma sözleşmelerinde açık şekilde bir iade zamanı belirlenmemiş veya en kısa zamanda iade şart edilmiş ise karz sözleşmelerindeki iade ile ilgili şartlar ve sürenin uygulama alanı bulabileceğini belirtmektedir 539 . 590 ( ATAMER. ARKAN. Ankara. Kredi Sözleşmeleri. s. STAUDER. cari hesap sözleşmesi ise ifa şeklini belirleyen ek bir sözleşme olarak kredi açma sözleşmesinin içeriğine dahil edilebilmektedir. 348 542 543 ARSLANLI. 147. s. sözleşme güven ilişkisinin bozulduğu hallerde mehil dahi vermeden sözleşmeyi feshedebileceklerdir543. Söz konusu madde uyarınca taraflar iade borcunun istenildiği zamanda muacceliyet zamanının geleceğini kararlaştırabilirler ancak bu hüküm genel işlem şartları içinde değil bireysel anlaşma konusu olmuşsa geçerli sayılabilecektir540. bu durumda BGB § 489 üç aylık süre geçerli olacaktır. s.

ifa şekilleri. Taraflar arasındaki ilişkinin niteliğini. garanti ve vekalet sözleşmesi niteliği gösterebilen münferit işlemlerin kredi açma sözleşmesi kapsamında varlığı. 645. Feshi ihbar süreleri konusunda taraflar anlaşamazlarsa bu süreleri hakim hakkaniyete göre belirleyecektir. 17. 544 . N. N. 312 ( BGB § 489 ) hükmü kredi açma sözleşmesi kapsamındaki münferit ödünç işleminin feshi için ancak kıyasen uygulanabilir. 333. s. 526 N. Kredi açma sözleşmesine güvenerek önemli yatırımlar yapılmış. sözleşmeye dayanarak yapılan işlerin. LOMBARDINI. 312 ye göre belirlenebilir. Kredi açma sözleşmesinin sona erdirilmesi için lüzumlu ihbar süresi her somut sözleşme ilişkisinde farklı uzunlukta olabilir. çerçeve ilişkinin durumu ve ona dayanarak daha sonra münferit kredi işlemleri yapma yükümünden kurtulma imkanıdır544. kullanım alanı her ilişkide farklı özellikler gösterebilir. 102. ilişkinin süresi. Kredi açma sözleşmesinin konusunu oluşturan münferit işlem genelde para ödüncüdür ancak çerçeve nitelikli sözleşmenin içeriği. kredinin amacı. s. HOPT/MÜLBERT. amacı. HEERMANN. 264. yükümlülüklerin kapsamı. s. Kredi açma sözleşmesindeki sorun ödüncün feshi ve iadesi değil. Münferit kredi işlemleri kredi açma sözleşmesinin ifasına hizmet ederler ve edim bağlılığı sebebiyle ona bağlılıkları devam eder. Kreditrecht. Feshi ihbar süresinin hakkaniyete uygun olup olmadığı her somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmelidir.180 açma sözleşmesinin yapısından. taahhütlere girilmiş olabilir. Bu nedenle sözleşmenin sona erdirilmesi kredi alana başka şekilde ekonomik imkan sağlamaya imkan verecek bir feshi ihbar süresine bağlı tutulmalıdır. Para ödüncünün olağan fesihle sona ermesine ilişkin BK m. niteliği farklıdır ve sona erme ile ilgili açık kalan hususlar ödünçle örtüşmemektedir. hukuki niteliğinden ayrıdır. kredi alanın yaptığı yatırımların büyüklüğü ve yeni kredi CANARIS. Kredi açma sözleşmesi bağlı olarak kullandırılmış para ödünçlerinin durumu öncelikle çerçeve sözleşmenin unsurlarına ve eğer kredi açma sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa BK m. GUGGENHEIM. Yan sözleşme niteliğindeki cari hesap sözleşmesinin ve belli şekillerde ödünç. bunların sona ermeleri hakkındaki şartların sözleşmeye doğrudan uygulanabilmesine imkan vermez. Feshi ihbar süreleri saptanırken. sona ermeleri farklılık gösterir.

AVANCINI/IRO/KOZIOL.181 bulmak için ihtiyacı olan süre gibi unsurlar dikkate alınacaktır545. CANARIS. Kredi Açma Sözleşmesi. İstanbul 1989. 264. N. 159. Kreditrecht. s. 550 SELİÇİ. s. 35. haklı nedenlerin varlığı halinde süresinden önce ve ileriye etkili olarak sona erdirilmesidir548. 150 vd. Borçlar Kanunu’nda bazı sözleşmeler için önemli ve haklı nedenle fesih imkânı düzenlenmiştir. s. Hazır bulundurma ücreti ise genelde sözleşmenin sona ermesi sırasında tahsil edilmektedir. N. s. 649. s. SELİÇİ. N. Bütün bunlara rağmen müşteri kredi açma sözleşmesinde özel yükümlülük altına girdiği hallerde olağan fesih imkânından yararlanabilecektir547. hizmet sözleşmesinde m. LOMBARDINI. Haklı sebep. NUISSL. 546 547 548 549 545 SELİÇİ. HEERMANN. AVANCINI/IRO/KOZIOL. . çünkü kredi müşterisinin talep borcu genel olarak yoktur. ÖZ. 150. s. 147. HOPT/MÜLBERT. 226. V) Haklı Nedenle Fesih Olağanüstü fesih. 344 bu düzenlemelere örnek oluşturmaktadır. 158. German Banking Law. 286. belirli veya belirsiz süreli sürekli borç ilişkisinin. N. fesih beyanında bulunan YÜKSEL. 531 N. s. Müşteri tarafından olağan fesih kurumuna esasen ihtiyaç yoktur. 2 dürüstlük kuralı hükmünce var olan bir imkândır550. N. GUGGENHEIM. CANARIS. German Banking Law.. Kreditrecht. HUBNER. adi kirada BK m.1/87. HUBNER. N. s. HOPT/MÜLBERT. s. 645. hasılat kirasında m. 203. Haklı nedenle fesih imkânı kanunda düzenlenmiş olan sürekli borç ilişkisi oluşturan sözleşmeler yanında atipik nitelikteki sürekli borç ilişkileri bakımından da MK m. 264. s. 103. Bu imkan doğrudan kredi açma sözleşmesinin tabiatından doğar ve bu konuda sözleşmeye ayrı bir hüküm konmasına dahi gerek yoktur549. Turgut.1/87. CANARIS. fesih geçersiz sayılacak ve borç ilişkisi devam edecektir546. 27 vd. Kredi açma sözleşmesinde de taraflardan biri haklı nedenlerin ortaya çıkması halinde belirli veya belirsiz sözleşmeyi önelsiz olarak derhal feshedebilir. 648. 264. N. 333. N. İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi. bu sadece bir haktır. Olağan fesih hakkının kötüye kullanılması halinde.

CANARIS. N. Olağanüstü fesih imkânı kredi açma sözleşmesinin şartlarında düzenlenebilir. 171 dn. 649. N. bu ilişkinin niteliğine göre ve objektif olarak değerlendirilecek bir durumdur552. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 186 vd. Freiburg. sözleşmede belirlenen veya ihbarla belirlenecek bir sürenin beklenmesine lüzum kalmadan kredi açma sözleşmesi olağanüstü fesih yoluyla sona erdirilebilir553. 17 den naklen ) SELİÇİ. Kreditrecht. 531 N. 263. Ankara 2003. Kreditrecht.1/88 553 552 551 N. taraf menfaatleri dikkate alındığında şartlar uygunsa.. tarafların dışındaki bir takım olgular sebebiyle. ayıplı ifa. 196. s. s. CANARIS. HOPT/MÜLBERT. sözleşmeden beklenen faydanın gerçekleşmesine engel olabilecek şekilde ifa engelleri ilişkiyi çekilmez hale getirebilecektir. GUGGENHEIM. Kredi açma sözleşmesi özellikle kredi alanın kişiliği ve ekonomik durumu dikkate alınarak kurulan ve karşılıklı olarak sıkı bir güven ilişkisinin varlığı ile devam eden bir sözleşmedir. güven ilişkisinin bozulması gibi taraflar arasındaki iş ilişkisini etkileyecek durumlar. s. bu durumda fesih şartları ve sebepleri sözleşmeye göre belirlenecektir.35. s. s. 264. 1968. işlem temelinin çökmesi gibi durumlardan da kaynaklanabilir. Bu engel taraflardan birinin kötü ifası. . 226. 171. ifa engeli olarak ortaya çıkan bir durumun ne zaman sözleşme ile bağlı kalmayı bu engelden zarar gören taraf için tahammül edilmez hale soktuğu her somut ilişkide. edim karşı edim arasındaki dengenin bozulması veya sözleşmenin amacına ulaşma imkânının sürekli olarak ortadan kalkması. GAUCH. 78. Sponsorluk Sözleşmesi. Çekilmezlik durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı. N. N. Kredi açma sözleşmesinde düzenlendiği hallerde olağanüstü fesih şartları ve kullanılış şekli sözleşmenin yorumu ile belirlenecektir. SELİÇİ. kusurlu ifa imkânsızlığı gibi sözleşmeye aykırı davranışından kaynaklanabileceği gibi. LOMBARDINI. N. GRASSINGER. Sözleşmede fesih imkânının kullanılması için ayrıca ihbar ve ihbarla birlikte uygun süre verilmesi kararlaştırılabilir. 649. N. Genel olarak dürüstlük kuralı çerçevesinde sözleşme ile bağlı kalmayı tahammül edilmez hale sokan sebepler sözleşmeyi haklı nedenle feshe imkân verirler551. Gülçin. System der Beendigung von Dauervertragen. Peter.1/77. HOPT/MÜLBERT. 103. NUISSL. Kredi ilişkisine ait sorunun şartları. s. s.182 taraf için sözleşme ile bağlı kalmayı çekilmez hale sokan bir ifa engelinin ortaya çıkması durumudur. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 173 vd ( Grassinger.

AVANCINI/IRO/KOZIOL.. CANARIS. NUISSL. .. N. ve orada belirtilen yazarlar. STAUDER. N. 158. s. German Banking Law. BGH NJW 1958. ancak sürekli sonraki borç ilişkisinde direnime ve düşenin gereği tutum gibi ve davranışlarından edimlerinde süresinde yerine getirilemeyeceği açıkça anlaşılıyorsa sözleşme önelsiz olarak feshedilebilir. ancak sözleşmenin sürekli borç ilişkisi niteliğinde olması sebebiyle haklı nedenle fesih imkanının varlığı çıkarılabilir. ekonomik durumunda bozulmalar. 649. 4 hükmü uyarınca her somut olayda hakkaniyete göre karar verecektir. kredi alanın ekonomik durumu hakkında asılsız bilgi vermesi. Kreditrecht. s. GUGGENHEIM. İfa engeli olarak ortaya çıkan. Hakim. HUBNER. Tarafların birbirleri hakkında öğrendikleri bilgileri ve gizli kalması gereken konuları açıklamaları. CANARIS. haklı sebeplerin neler olduğunu belerlerken MK m. kredi alanın faiz ve komisyon ödeme borcunda kısa süreli direnimi veya önemsiz bir tutarın ödenmemesi tek başına sözleşmenin haklı nedenle feshi için yeterli değildir. 264. 201. 227. İfa aksaklıkları ve borçların ifasında dürüstlük ve güven ilkelerine aykırılık hallerinde taraflar bakımından sözleşmeye bağlılığın beklenemeyeceği şartlar oluşmuşsa olağanüstü fesih yoluyla sürekli borç ilişkisi niteliğindeki sözleşmenin sona erdirilmesi imkanı doğar554. İfanın BGB § 242 de belirtilen dürüstlük ve güven ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirilmediği ve taraflar bakımından sözleşmeye bağlılığın beklenemeyeceği hallerde olağanüstü fesih imkanı olacağı hk. STAUDINGER.183 Kredi açma sözleşmesinin olağanüstü fesih yoluyla sona erdirilebilmesi için bu konuda sözleşmede hüküm bulunması şart değildir. kredinin amacına uygun kullanılması gibi yan yükümlülüklere aykırılık halleri. s. 1531. N. NUISSL. Kredi açma sözleşmesinin iş görme edimlerini de içermesi sebebiyle hizmet sözleşmesinin haklı nedenlerle feshini düzenleyen BK m. 735.. sır saklama. 103. N.1/88. N. 227. N.. Bu düzenlemede de haklı nedenin takdiri hakime bırakılmıştır. § 242 N. güven ilişkisini ortadan kaldıran borca aykırılık hali asli edimlere ait olabileceği gibi yan edim borcuna da aykırı olabilir555. 344 hükmünden kıyas yoluyla yararlanılabilir. 649. 555 556 554 SELİÇİ. Türk Hukukunda kredi açma sözleşmesi tipik bir sözleşme olarak düzenlenmemiştir. 1963 1451. HOPT/MÜLBERT. teminat verme veya bunları güçlendirme konusunda bankaca yapılan taleplerin değerlendirilmemesi olağanüstü fesih için haklı sebep olacaktır556. s. 158. Kredi açma sözleşmesinde her borç ihlali önelsiz fesih imkânı vermez.

1/88. 1958 1295. ATAMER. 158. bankanın bu türden kayıplarının kısa sürede karşılandığı ve buna rağmen acilen fesih yoluna gidildiği hallerde geçerli olamayacaktır557. s. Kreditrecht. ödeme borcunun bir kereden fazla sayıda geciktirilmesi veya ödenmemesi halinde bu durumun olağanüstü fesih sebebi olacağı veya kredinin geri ödenmesi borcunun doğrudan muaccel hale geleceği şeklindeki düzenlemelerin geçerli olacağı kabul edilmektedir. BGH BB 1956.159. § 242 N. Kredi açma sözleşmesinde kararlaştırılan karşı edim niteliğindeki faiz ödeme borcunun bir defa belli bir süre yerine getirilmemesi kural olarak olağanüstü fesih yoluyla sözleşmenin sona erdirilmesine imkân vermez. German Banking Law. Kredi alanın iflası. 45 560 559 . ancak sözleşmede faiz ödeme konusundaki aksaklıkların olağanüstü fesih sebebi olarak açıkça düzenlenmesi mümkündür. Kredi Sözleşmeleri. s. Kredi alanın ekonomik durumundaki her türlü bozulma da olağanüstü fesih sebebi olarak kabul edilmektedir ancak bu bozulmaların kredi tutarının veya gerekli karşılıkların iadesini tehlikeye düşürecek ölçüde olması lazımdır559. s. müşteri tarafından faiz ödenmemesi halinde fesih hakkını uygun bir zamanda ve gecikmeden kullanabilecek aksi takdirde bu hakkını kaybedecektir. 649. BGH WM 1956. SCHOEN. s. CANARIS. dürüstlük ve güven esaslarına göre ek süre verilmesi 557 558 BGH 1937 2765. s. GUGGENHEIM. 164.184 Öncelikle ifa aksaklıkları müşteri ve veren tarafın kredi açma sözleşmesini olağanüstü fesih yoluyla sona erdirmesine imkânı verir.159 STAUDER. 419. N. 217. BGH NJW 1951 836. N. Faiz ile ilgili feshe imkân veren örtülü Faiz düzenlemelerin. s. 736. Alman Federal Mahkeme kararlarında da kredi alanın işlerindeki ciddi bozulmalar ve iflas tehlikesinin oluşması halinde kredi verenden sözleşmeyi uzatmasının veya daha fazla kredi vermesinin beklenemeyeceği belirtilmektedir. Banka. Bu imkân sözleşmenin ifa aşaması başlamadan önce de bazı yan borçların ihlali halinde de kullanılabilir.. STAUDER. HOPT/MÜLBERT. işlerini kötü idaresi veya teminatlarının değerinin düşmesi gibi durumlar olağanüstü fesih sebebi olarak kabul edilmektedir560. STAUDINGER. aynı zamanda gecikme kredi alanın kusuruna dayanmalıdır. Kredi alana. kredi alana kusur yüklenemediği hallerde olağanüstü fesih yoluyla sözleşme sona erdirilemeyecektir558. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 103. N. HUBNER. 264.. iflas tehlikesinin oluşması.

Fesih şartlarının iyiniyet ilkeleri ışığında değerlendirileceği hk. s. Olağanüstü feshin ciddi ve geri alınamaz sonuçları sebebiyle hangi hallerin tam bir fesih imkanı sağladığı ve sürekli borç ilişkisinin kısmen devam etmesinin mümkün olup olmadığı kredi ilişkisindeki şartlara göre değerlendirilecektir566. 264. STAUDINGER. 585 STAUDER. iyiniyet kurallarına aykırılık ve gabin hükümlerine 561 562 563 SCHOEN. GUGGENHEIM. 836.BGH NJW 1951. STAUDINGER. 726. 165. Müşteri kredi açma sözleşmesinin zayıf tarafıdır ve sözleşmeyi fesih imkânının uzun bir süre için kaldırılması ekonomik özgürlüğüne aşırı kısıtlama getireceği için. 650. s.160. Olağanüstü fesih şartları dürüstlük ve güven esaslarına göre değerlendirilecektir564. s. German Banking Law. 45. s.. BGH WM 1960. Fesih şartlarının oluşumunda taraflardan birinin kusurlu olması aranmaz. N. CANARIS. Müşteri ise bu sebeplerle olağanüstü fesih imkânını kullanabileceği kabul edilmektedir563. 45. HOPT/MÜLBERT. 103. N. ATAMER. CANARIS. 564 SELİÇİ. s. 264. 576. 1451. STAUDER. 158. s. N.160. N. s. 8. olağan fesih imkânının ise belli bir süre ile sınırlı olarak kaldırılabileceği kabul edilmektedir. s. s. RÄNTSCH. HUBNER. Kreditrecht. 650. STAUDINGER.. ATAMER. Kreditrecht. bankanın nakit darlığına düşmesi veya müşterinin satışlarında gerçekleşen düşmeler. N. Kredi Sözleşmeleri.185 veya teminatlarını arttırma imkânının tanınması kredi ilişkisindeki şartlara göre değerlendirilecektir561. durumun haklı gösterdiği bazı hallerde taraflardan hiçbirine kusur yüklenemese de olağanüstü fesih imkânı kullanılabilir ancak hakkın kötüye kullanılması yasağı haklı sebeple fesih imkânının sınırını oluşturacaktır565. 649. GUGGENHEIM. § 242 N. ( BGB § 488–490) . 148.160. Kredi verilmesi konusunda bankalara getirilen kısıtlamalar. s.161. Özellikle banka için fesih imkânının uzun bir süre ortadan kaldırılabileceği Alman doktrininde kabul edilmektedir567. s. 729 . ek teminat aranabileceği hallerde bunun oluşan riski karşılar yeterli miktarda olması lüzumludur. 263. 649. SELİÇİ. 567 566 STAUDER. 148. § 609 N. Olağanüstü fesih imkânının kredi açma sözleşmesine konacak bir hükümle ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı. BGH NJW 1963. § 242 N. 103. STAUDER. Kredi Sözleşmeleri. s. s. N.166. SCHOEN. . genel ekonomik bozulmalar banka için olağanüstü fesih sebebi olarak kabul edilmemektedir562. 565 CANARIS. 1451. HOPT/MÜLBERT. BGH NJW 1963.. s. CANARIS.

Müşterinin aczi. 654. s. 654. 143. 213. 158. TANDOĞAN. N. YÜKSEL. I/2.. 316 N. N. tecrübesiz ve bilgisiz durumdaki taraftan aşırı faydalanma amaçlı olarak yapılan işlemlerin hükümsüz olacağı kuralına göre kredi alanı süresiz olarak bağlayan hükümlerin geçersiz olacağını belirtmektedir. CANARIS.186 göre geçersiz kabul edilmelidir568.161. German Banking Law. BECKER. HUBNER. N. 310 hükmünde karz sebebiyle tekrar edilmiştir. N. 264.. NUISSL. 316 N. s. Tüm bu durumlarda kaçınma. s. 2. Kredi alanın ekonomik durumunda ve malvarlığında kredinin iadesini tehlikeye düşürecek ölçüde ciddi bozulmalar. STAUDER. N. 213. NUISSL. s. 654. 569 570 568 CANARIS. . 587. I/2. TANDOĞAN. CANARIS. Bu durumda hakkı tehlikeye giren banka borcunu genel hükümlere göre yerine getirmekten kaçınabilir ve sözleşmenin feshini isteyebilir ( BK m. HOPT/MÜLBERT. ( BGB § 488–490) . 212. m. 1645. HUBNER. 158. 571 572 YÜKSEL. 351. Kredi Açma Sözleşmesi. 1. Ancak kredi alana fesih için belli veya uygun bir süre önceden ihbar yapma yükümü getiren hükümler geçerli olarak kabul edilmektedir. RÄNTSCH. Kreditrecht. NUISSL. örneğin iflası veya aleyhindeki haczin neticesiz kalması sonucu güven ilişkisi bozulacağından. bankanın kredi kullandırmaktan kaçınma ve sözleşmeyi haklı sebeple fesih imkanı vardır. German Banking Law. m. 351. VI) Sözleşmenin Kredi Alanın Aczi Sebebiyle Feshi Kredi alanın ekonomik durumunda kredi açma sözleşmesinin kuruluşu aşamasından sonra oluşan kötüleşmeler bankaya ön edim niteliğindeki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınma ve sonuç olarak sözleşmeden çekilme imkânı verir569. BECKER. (BGB § 488– 490). s. hukuken sözleşmeden dönme anlamındadır571. 82 ). N.. s. düzenleme BK m. 82’den farklı olarak sadece teminat gösterilinceye kadar kaçınma imkânı değil ödünç konusunu ifadan kesin olarak kaçınma imkânı verir570. KÖNDGEN. s. Yazar BGB § 138 de belirtilen iyiniyet kurallarına aykırı işlemlerin geçersizliği ve zayıf. Kredi Açma Sözleşmesi. 143. Aynı esas kredi açma sözleşmesine kıyasen daha geniş bir koruma sağlayarak BK m. N. sözleşmesinin kuruluşundan sonra gerçekleşen kredinin iadesi konusundaki belirsizlikler de bankaya sözleşmeyi fesih yetkisi verir572.

ifaya başlamışsa artık bu sebebe dayanarak fesih imkânını kullanamaz574.. ( BGB § 488-490) . onun aczi kredi açma sözleşmesinin kuruluşundan sonra meydana gelmemişse yani mali durumu ve kredi yeterliliği konusunda hata yapılmışsa bile ödemeden kaçınma imkânı vardır. 310 ’da (OR m. s. bu konuda hataya düşmemiş ve sözleşmenin kurulmasını kabul etmiş. N.187 Kredi açma sözleşmesi kredi alanın şahsi durumunun önemli olduğu bir sözleşmedir. Bu şartlarda cayma ve ret halinde kredi alanın yeni teminatlar vermesi bile bankayı kredi vermeye zorlayamaz575. 316 N. Karz sözleşmesine ait bu düzenlemenin para ödünçlerine uygulanabilecek bir hüküm olduğu. 1646 574 575 576 573 TANDOĞAN. m. s. s. Kredi Açma Sözleşmesi. I/2. 587 . bir hatanın varlığı kabul edilmeli ve kredi verenden bilmeme konusunda çok sıkı delil istenmemelidir573. esaslı hata sayılabilir ve ayrıca sözleşmenin de iptaline imkan verir. 587. TANDOĞAN. 316. 4. CANARIS. bu yönde yardım amaçlı iş ilişkisinin varlığı belli olmuyorsa. diğer kredi işlemlerine ise kıyas yoluyla dahi uygulanamayacağı ve iki tarafa borç yükleyen BECKER. 316 N. BECKER. 11. RÄNTSCH. YÜKSEL. 351 . BECKER. (BGB § 488-490). m. 143. KÖNDGEN. RÄNTSCH. borçlar hukuku anlamında sözleşmenin bağlayıcı olmadığının ileri sürülmesinden farklı bir durumdur. Müşterinin ödeme gücünün tespitinde hataya düşen taraf. m. Bankanın para ödüncüne ilişkin sözleşmelerde BK. s. özellikle Alman Hukuku’nda BGB § 490 hükmünün sona erme hakkındaki ayrıntılı düzenlemesinin benzer kredi işlemlerine de uygulanabileceği yönündedir576. I/2. 1. 351. 316 N. ( BGB § 488-490) . genel görüş bu hükmün uygulama yönünden sadece para ödünçleriyle sınırlı olmadığı. STAUDINGER. Banka kredi açma sözleşmesinin kurulduğu sırada kredi alanın ekonomik durumundaki bozulmaları biliyorsa. Müşterinin mali durumundaki bozukluğu düzeltme amacıyla kredi verilmemişse. 654. 2. § 490. PALANDT/PUTZO. s. Müşterinin ödeme kabiliyetinde hata özellikle kredi açma sözleşmesi için ticari doğruluk gereği akdin lüzumlu vasıflarında hata niteliğindedir. BGB § 490) düzenlenen ifadan kaçınma imkânının tüm kredi açma sözleşmelerine kıyasen uygulanabilirliği tartışmalıdır. sözleşmeyi değil bir paranın teslimini ve diğer kredi kullandırma borçlarını yerine getirmekten kaçınmaktadır. Söz konusu maddenin kapsamındaki hata. § 609 N.

Kredi açma sözleşmesi bakımından alınan kredinin iadesi karşılık ilişkide yer almaz ve münferit işlemlerin tasfiyesine yöneliktir.128. 82 ( BGB § 321 ) düzenlemesi ile katı bir şekilde iade borcunu dışlamadan tüm kredi sözleşmeleri için ifadan kaçınma imkanı verebilecek genel hüküm 577 578 579 580 STAUDER. s. m. tüm iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere uygulanan BK m. § 610 N. 310 ise özellikle para ödünçlerinde alınan paranın iadesi borcunu da kapsar şekilde. N. BGB § 490 ) da düzenlenen haliyle karz sözleşmesine özgü bir imkandır. 1647 PALANDT/PUTZO.129. 316 N. Aciz sebebiyle ifadan kaçınma konusundaki genel düzenlemenin de BK. burada söz konusu olan fesih imkanı ve şartları karz sözleşmesine ve benzer içerik taşıyan sözleşmelere uygulanabilecek niteliktedir. KÖNDGEN. 310 düzenlemesi iade borcunu da kapsayan özel bir düzenleme olarak sözleşmeyi aciz haline dayanarak fesih imkanı verir580. 2. sadece onunla sınırlı değildir.148. kredi ile ilgili tüm iş ilişkilerine kıyas yoluyla uygulanabilecek bir hüküm ve kredi ile ilgili işlemlerin sonlandırılmasını sağlayacak genel şartları belirleyen bir düzenlemedir579. Borçlar Kanununun 82. Bu durum ayrılık prensibine göre kredi açma sözleşmesi bakımından genel ve mutlak bir fesih sebebi oluşturmaz.188 bir sözleşme olması sebebiyle kredi açma sözleşmesine dayanan diğer münferit kredilere aciz defi uygulanabileceği de belirtilmektedir577. CANARIS. s. s. STAUDER. Kredi alanın mali durumundaki bozulmalar sebebiyle iadenin tehlikeye girdiği hallerde BK m. kredi açma sözleşmesine bağlı olarak kurulan nakdi kredilere kıyasen uygulanabilirse de özellikle nakdi nitelik göstermeyen diğer münferit kredi işlemlerine uygulanamaz578. Bu görüşe göre ödünç alanın aczi sebebiyle ifadan kaçınma imkanı BK m. BK m. 82 ( BGB § 321 ) hükmüne göre krediler için daha dar genellemeler getirir. 7. BECKER. 4. s. m. . kredi alacaklarının iadesinin tehlikeye düşmesi hallerinde çekilme imkanı veren bir hüküm niteliğindedir. STAUDER. maddesi karşı edimin tehlikeye düştüğü tüm durumlarda uygulama alanı bulur ve ifadan kaçınma imkanı verirken. STAUDINGER. (BGB § 488-490). Bu özel düzenleme öncelikle para ödünçlerine uygulanacaksa da. 316 N. § 490. BECKER. 310 ( İBK 316. 639. N. Bu hüküm Alman Hukuku bakımından ayrıntılı bir risk belirlemesi ve dağıtımı sağlar. 654 CANARIS.

189

niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. Bankanın önceden ifa konusunda borç altına girdiği tüm kredi sözleşmelerinde aciz defi ( BK. m 82 ) kredi alanın mali durumunun kötüleştiği ve bunun düzelmesinin zor olduğu, özellikle devamlı ödemelerin yer aldığı durumlarda genel olarak uygulanabilir ve kredi verene kredi açmaya ilişkin borçlarını ifadan kaçınma imkânı verir, bu sebeple kaçınma hakkı ve dönme hakkı birbirini tamamlar niteliktedir581. Ancak krediler için daha somut ve dar genellemeler getiren ve uygulama kolaylığı sağlayan BGB’nin aksine BK m. 310 düzenlemesi kapsamlı değildir, yine de kredi sözleşmeleri bakımından aciz durumunun ve iade borcunu da kapsar şekilde sonucunun tespiti edilmesi bu hükme göre daha kolaydır. Müşterinin ekonomik durumu ve mal varlığındaki azalmalar objektif esaslara göre değerlendirilecektir, burada kredi verenin şahsi düşünce ve yorumunun önemi yoktur. Herhangi bir ekonomik zorluk ve kapsamına göre sözleşmeyi etkilemeyecek nitelikteki azalmalar ciddi bozulma sayılamaz. Kredi alanın ekonomik durumundaki bozulmaların ciddi sayılabilmesi için bir iflas tehlikesinin doğumu veya iflası da şart değildir, iadeyi tehlikeye sokabilecek derecede görülebilen bozulmalar ciddi bozulma olarak kabul edilebilir, parasal imkan ve şartlarda temel bozulmalar kredinin iadesinin bu sebeple tehlikeye girmesi, ciddi gelir azalmaları, borçların artması, olası iflas durumu önemli ekonomik bozulma olarak kabul edilebilir582. Bankanın alacakları yeterli şekilde teminat altına alınmışsa fesih imkânının ortadan kalkacağı, bununla birlikte teminatların azalması ve güçlendirilmemesi halinde fesih imkanının olacağı kabul edilmektedir583. Gelir ve malvarlığı azalması genel anlamda bir bozulma ve zor durumsa da bu şart değildir, mali bozukluklar, iyi yapılandırılmış mali durum görünümünün devam ettirilememesi, kredi açma sözleşmesi sonucu oluşacak borç birikimi dahi aciz durumunun kabulü için yeterli kabul edilmektedir584. Ekonomik durumdaki genel bozulma ve krizler, savaş tehlikesi, banka kredilerine getirilen kısıtlamalar BK. m. 310 hükmüne dayanarak banka lehine
581 582 583 584

STAUDER, s. 149; CANARIS, N. 655; NUISSL, N. 213. CANARIS, N. 655. STAUDER, s.148. CANARIS, N. 655; NUISSL, N. 212.

190

fesih yetkisi vermez, genel olağanüstü durumlar sebebiyle kredi veren bankanın ekonomik durumu bozulmuş olsa bile fesih imkânının doğmayacağı genel olarak kabul edilmektedir585. Bankanın ekonomik durumundaki bozulmalar dürüstlük ilkesine göre ona fesih imkânı vermez ve kredi verme borcunu ifa etmemesi halinde sözleşmeye aykırı davranmış olur, akdin müspet ihlali sebebiyle tazminat ödeme borcu altına girebilir. Kredi alan dava yoluyla tazminat talebinin yanında taahhüt edilen kredinin kendisine verilmesini de talep edebilir586. Geçerli bir fesih para ödüncü konulu kredi açma sözleşmesini ve tarafların bu sözleşmeye dayanan hak ve yükümlülüklerini sona erdirir.

VII) Sözleşmenin İptali
Bankanın aciz sebebiyle kredi açma sözleşmesini sona erdirebilmesi için kredi alanın ekonomik sonraki durumundaki bozulmaların olması kredi sözleşmesinin sözleşme kuruluşundan aşamada gerçekleşmiş lazımdır,

kurulmadan önce mevcut olmasına rağmen varlığı sonradan ortaya çıkan bozulmalar bankaya ancak hata, hile gibi irade bozukluğu hallerine dayanarak sözleşmeyi fesih imkânı verir587. Kredi alanın bankaya mali durumu hakkında yanlış bilgi vermesi, verdiği teminatlarda yanıltması, hatalı bilgi vermesi, farklı ve yetersiz teminat getirmesi, mesela ipotek vaadine rağmen başka teminat göstermesi gibi durumlar hile sebebiyle fesih imkânı verir588. Kredi alanın mali durumu hakkında yapılan değerlendirmeler kredi açma sözleşmesinin kuruluşunda gizli ama sözleşmenin temelini oluşturan onu şekillendiren öğelerden biridir. Kredi alanın mali durumu ve ödeme gücü her

585 586 587

CANARIS, N. 655; SCHOEN, s. 157; STAUDINGER, § 609 N. 8.; STAUDER, s.148 STAUDER, s.150; STAUDINGER, § 609 N. 8; CANARIS, N. 655

CANARIS, N. 622; STAUDER, s.148; SCHOEN, s. 157, yazarlar kredi alanın ekonomik durumunda önceden var olan bozuklukların BGB § 119 da düzenlenen esaslı hata halleri, şahsın vasıflarında hata, BGB § 123 hükmünde düzenlenen hile ve BGB § 133, 157 hükümlerinde belirtilen dürüstlük ilkelerine göre fesih imkanı vereceğini kabul etmektedirler. Fesih imkanı veren ekonomik güçlüklerin sonradan ortaya çıkması lüzumu yönünde Alman Federal Mahkeme kararı BGH WM 1957, 949; YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi, 143
588

CANARIS, N. 622; NUISSL, N. 220.

191

sözleşmenin kuruluş aşamasında detaylı olarak incelenen bir ön şart niteliğindedir ve uygulamada bu işlemler yapılmadan kredi açma sözleşmesi kurulmaz. Banka, kredi alanın ekonomik durumu, ödeme gücü ve iradesi konusunda hataya düşerse esaslı vasıf hatası sebebiyle sözleşmeyi fesih hakkına sahip olur589. Kredi alanın ekonomik durumu hakkında düşülecek bir hata aslında borçlar hukuku esaslarına göre bir tür saik hatasıdır ancak mali durum özellikle kredi açma sözleşmesi için ticari doğruluğun sözleşmenin lüzumlu vasıflarından olarak dikkate alınmasını gerektiren bir unsuru olduğu için esaslı hata niteliğinde kabul edilebilir. Banka her zaman inceleme yapma, bilgi edinme ve buna göre kredi verme yükümü altındadır. Banka yaptığı detaylı incelemelere rağmen yeterli bilgi edinememiş, hafif ihmali ile görünüşe göre işlem yaparak kredi alanın davranışları, teklifi, mal beyanı gibi hususlara dayanmış ve onun malvarlığı, ödeme gücü konusunda hataya düşmüşse bu sebeple iptal imkânı doğacaktır. Bankanın, kredi alanın şahsı veya sözleşmenin kurulmasına etkili önemli bir özelliği hakkında yaptığı hata esaslı hata sayılır ve sözleşmenin iptaline imkân verir ( BK m. 24 ). Kredi alanın ekonomik durumu konusunda düşülen hatanın iptal hakkı vermeyen saik hatası mı yoksa esaslı bir hatamı olduğu her olayda ayrıca incelenecek ve şartları dar yorumlanacaktır. Araştırma, denetim ve bilgi edinme yükümü sıkı yorumlanmalıdır, bankanın dikkatli ve sıkı araştırma yapma yükümü vardır, bu konuda ihmali bulunmamalıdır590. Müşteri, ödeme gücü, mali durumu veya getirdiği teminatların değerleri konusunda bankayı yanıltmışsa, kasıtlı olarak eksik bilgi vermişse, bankanın hile sebebiyle kredi açma sözleşmesini iptal etmeye ve oluşan zararları talep etmeye hakkı vardır591. Kredi alan kredi sözleşmesinin kuruluşu aşamasında iade ve ücret borcunu banka ile arasındaki uyuşmazlık konusu alacağına mahsup etme niyetinde ise yani kredi alma amaca değil de mahsup ödeşme amaçlı olarak sözleşme ilişkisine girmişse, teminatlar konusunda bankayı yanıltmışsa banka bu

589 590 591

STAUDER, s.147; NUISSL, N. 220; YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi, 143. STAUDER, s. 94. CANARIS, N. 626; YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi, 144

192

sebeple

hile

hükümlerine
592

dayanarak

sözleşmeyi

iptal

edebilir.

( BK 26; BGB § 123 )

.

Kredi açma sözleşmesinin iptali konusunda sözleşmelerin iptaline ilişkin genel kurallar geçerlidir. ( BK, 23 vd.; BGB § 119, 123 ). Taraflar irade bozukluğu hallerinin varlığı halinde kredi açma sözleşmesini geçmişe etkili bir şekilde sona erdirebilirler. Sözleşme ifa aşamasına gelmemişse geçmişe etkili olarak sona erme sorunsuz olarak gerçekleşir, ancak geçmişe etkili olarak sona erme durumu kısmen dahi olsa ifa aşamasına girmiş bulunan bir sürekli borç ilişkisinin yapısına aykırıdır593. İfa aşamasına girmiş olan kredi açma sözleşmesinde diğer sürekli borç ilişkilerinde olduğu gibi geçmişe etkili iptal yerine fesih imkanı kullanılabilecektir, sona erme ileriye etkili olacak banka o zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerin bedelini ve kullandırdığı tutarın faizini talep edebilecektir, taraflar karşılıklı olarak verdiklerini sebepsiz zenginleşme esaslarına göre iade edeceklerdir594.

592 593 594

CANARIS, N. 626; STAUDER, s.148; NUISSL, N. 220. CANARIS, N. 622.; STAUDER, s.148 STAUDER, s.140; CANARIS, N. 625; YÜKSEL, Kredi Açma Sözleşmesi, 144.

Kredi açma sözleşmesi ile özellikle sorumluluk üstlenme şeklinde gerçekleşen ve bankanın üçüncü şahıslarla akdi ilişkiye girdiği ayrı sözleşme özelliği gösteren kredi işlemleri arasında yapı ve nitelik açısından ifa aşaması ile başlayan ayrılık söz konusudur ve bu durum ayrılık prensibi olarak adlandırılmaktadır. münferit kredi işlemleri ise kredi kullandırma borcunun ifasını sağlayan. sürekli borç ilişkisi niteliğindeki kredi . İfa bozukluklarının etkileri ve sona erme doğrudan münferit işlemleri etkilemez ancak bu kural özelikle ifa bozukluklarının varlığı halinde oluşan sonuçların hiçbir şekilde münferit sözleşmeleri etkilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Kredi açma sözleşmesinin taraflara yüklediği tüm hak ve yükümlülükler borçlar hukukunun temel prensiplerine göre sözleşme süresince. Bu tür krediler esas olarak sorumluluk üstlenme şeklinde kredi kullandırma borcunun ifasına hizmet etseler de ayrı bir sözleşme niteliği gösterirler. Olağan fesih halinde ifasına başlanmış münferit kredilerin kullandırılması devam eder. Kredi açma sözleşmesine dayanan kredi ilişkisi ve münferit kredi birbirinden bağımsız şekilde sona erdirilebilecektir. ileriye etkili sona erme ve ayrılık prensibinin sonucu olarak o zamana kadar gerçekleşmiş ifa amaçlı münferit işlemleri etkilemez. genel unsurları kredi açma sözleşmesinde düzenlenmiş ve müşterinin talebi ile türü ve kapsamı belirlenen kredi işlemleridir. Fesih nitelik olarak ileriye etkili şekilde gerçekleşecek ve belirtilen sürenin sonuna kadar kısmi olarak ifa gerçekleşmişse ifa edilmeyen kısımlar için fesih etkili olacaktır. Kredi açma sözleşmesine bağlı kredi ilişkisinin olağan fesih veya süre bitimi sebebiyle sona ermesi.193 § 11) SONA ERMENİN MÜNFERİT KREDİ İŞLEMLERİNE ETKİSİ Kredi açma sözleşmesi önceden belirtildiği gibi kredi kullandırma borcu ve kredi ilişkisine ait genel şartları içeren çerçeve nitelikli bir sözleşme. sona erme zamanına kadar devam eder ve banka feshi ihbar etse de kural olarak ihbarda belirtilen sürenin sonuna kadar kredi alanın taleplerini karşılamak zorundadır.

596 597 598 599 595 HOPT/MÜLBERT. Kreditrecht. ZHR. N. s. HOPT/MÜLBERT. 253. banka teminatları ve aval gibi bankanın üçüncü şahıslara karşı sorumluluk üstlendiği gayri nakdi krediler genellikle kredi açma sözleşmesinin süresini aşar ve ondan bağımsız olarak sona ererler 598. 253. s. AVANCINI/IRO/KOZIOL. konu. HEERMANN. 272. aksi halde bankalar kredi tahsisindeki gecikmelerden ve bundan doğan sorumluluklardan olağan fesih yoluyla rahatça kurtulabilme imkanına sahip olurlar ki bu da kredi açma sözleşmesinin amacına aykırıdır599. 159 HOPT/MÜLBERT. CANARIS. N.194 açma sözleşmesinin feshi ileriye etkilidir. taleple birlikte bankanın kredi kullandırma borcu mutlak olarak doğar. kredi tahsisi şart hale gelir çünkü fesih ileriye etkilidir. s. s. 160. N. kuruluş. N. HOPT. STAUDER. 645. Bazı hallerde ise kredi açma sözleşmesi doğrudan tek bir para ödüncü şeklinde münferit işleme hizmet edebilir. Kreditrecht. Fesih kullandırılmış kredileri etkilememekle birlikte yeni kredi talebi imkânını ortadan kaldırır ancak eğer lüzumluysa münferit işlemler de ayrıca feshin kapsamına dâhil edilebilecektir 595. Kreditrecht. Kredi açma sözleşmesinin müşteri tarafından olağan feshi halinde de münferit krediler geçerli CANARIS. N. Kreditrecht. . 266. Ayrılık prensibinin istisnalarından birini oluşturan bu durum özellikle tek ödemeli para ödüncü şeklindeki kredilerde görülse de. N. 263. amaç ve süre bakımından tam bağlılık gösteren nitelikte olmalıdır597. Kredi açma sözleşmesine bağlı olarak sona erme için münferit işlem doğrudan kredi açma sözleşmesine bağlı halde yapılmış. 647. N. N.162.1/88. olağan fesih ve süre dolması hallerinde olduğu gibi münferit işlemi sona erdirmeye yetecektir596. bu şekilde tam bir birlik olduğu hallerde kredi açma sözleşmesinin olağanüstü feshi. Münferit işlemlere etkisizlik durumu henüz ödenmemiş olmakla birlikte müşteri tarafından talep edilmiş krediler için de geçerlidir. ZHR. 253. 330.1/88. HOPT/MÜLBERT. Bu durum fesih öncesinde ortadan kaldırılamaz. 263. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 272. HOPT. İleriye etkili fesih özelliği ve ayrılık prensibinin sonucu olarak kredi açma sözleşmesinin feshi ifasına başlanmış münferit krediler üzerinde doğrudan sona erme etkisi yapmaz.

Kredi açma sözleşmesinin veya münferit kredilerden birinin edimlerinde ilişkin ciddi ifa aksaklıklarının bulunması halinde banka tarafından yapılacak fesih beyanının diğer münferit işlemleri sona erdirme amacının varlığının tespiti. bu şekilde düzenleme bulunması halinde kredi açma sözleşmesinin feshi münferit işlemler üzerinde doğrudan etki yapacak ve sona erme yoluyla iadeyi sağlayacaktır603. 253. Kreditrecht. 602 603 AVANCINI/IRO/KOZIOL. fesih sebebin önemi.163. Kredi açma sözleşmesinin taraflarca belirlenen hükümlerinde veya genel işlem şartlarında önemli nedenlerle fesih konusu ve bunun etkileri düzenlenmektedir. N. CANARIS. Kredi açma sözleşmesinin olağanüstü fesih yoluyla süre verilmeden sona erdirilmesi de kural olarak ileriye etkilidir. N. ZHR.1/88. CANARIS.1/88. N. Kredi açma sözleşmesinin önemli nedenlerle feshi halinde yapılacak yorum ve beyanın değerlendirilmesinde işin niteliği ve beyanın kapsamına göre açık bir tespit yapılamaması. bankanın kredi temini borcunu sona erdirir. HEERMANN. N. s. fesih beyanının kapsamı ve yorumuna göre belirlenir. ZHR. 650. hâlihazırda verilmiş kredileri etkilemez. CANARIS. s. N.195 kalacak. 160. AVANCINI/IRO/KOZIOL. HOPT. s. Bu hükümlerde genel olarak sözleşmenin önemli nedenlerle feshinin açılmış bulunan kredileri derhal sona erdireceği ve iadesinin sağlanacağı taraflarca kabul edilmektedir. N. 160. HOPT. 331. 331. . 648. 650. N. 263. HOPT/MÜLBERT. s. AVANCINI/IRO/KOZIOL. şüphe bulunması halinde sadece kredi açma sözleşmesinin sona erdirildiği kabul edilmelidir602. STAUDER. Fesih için ileri sürülen sebebin münferit kredilerin ifası 600 601 CANARIS. 650. N. Kredi açma sözleşmesinin feshi edimlerin yerine getirilmemesi veya münferit işlemlerin bedel ve iadelerinde ciddi ifa bozuklukları.1/88. irade bozukluğu hallerine dayanıyorsa bu durumlar edim bağlılığı sebebiyle kredi işlemlerinde güven ilişkisini ortadan kaldıracak ve kredi açma sözleşmesi ile birlikte diğer münferit kredilerin iadesi için uygun sebep oluşturabilecektir 601. örneğin para ödüncünün feshi ve iade için karz sözleşmesinin olağan feshi ve iadesine ilişkin düzenleme kıyasen uygulama alanı bulabilecektir 600. HEERMANN. Kredi açma sözleşmesi veya münferit işlem bakımından akde aykırılık ve irade bozukluğu hallerinde özellikle münferit kredinin konusu para ödüncü ise edim ve işlem bağlılığı sebebiyle ayrılık prensibi mutlak bir şekilde uygulama alanı bulamaz. s.

163. N. PALANDT/PUTZO. 266. German Banking Law. HUBNER. N. 336. Para ödüncü de sürekli borç ilişkisi oluşturmakla birlikte.1/88. s. Özellikle senet kabulleri. Kredi açma sözleşmesinin feshinden özellikle aval ve banka garantisi gibi gayri nakdi kredilerin etkilenmemesi asıldır. teminatların yetersizliği gibi durumlarda banka borçtan kurtarılma veya ek teminat verilmesi gibi talepler ileri sürebilir606. HOPT/MÜLBERT. yeni teminat gösterilmemesi gibi sebeplerle feshi ifa edilmiş münferit kredi işlemlerini etkilemez. 158. kredi talebinin uygun olmaması. AVANCINI/IRO/KOZIOL. HOPT. CANARIS. HEERMANN. 253. taraflar arası yardımlaşma ve sürekli STAUDER. HOPT/MÜLBERT. 266. Kreditrecht. 650. ZHR. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 650-655. müşterinin mali yetersizliği. 332. N. § 490. banka teminatları şeklindeki kredilerde sona erme anına kadar yapılmış bulunan işlemlerden banka sorumlu durumdadır ancak bundan sonraki aşamada teminat yükümlülüğü ortadan kalkar605. N. s. N. Gayri nakdi kredilerde bazen münferit kredi üzerinde ani etkinin doğacağı kabul edilebilir. s. Sürekli borç ilişkisi niteliğindeki kredi açma sözleşmesinin feshi için mutlaka kredi alanın kusurunun bulunması şart değildir. Kredi açma sözleşmesinin teminatlarında ciddi azalmalar açılmış kredileri vadeye kadar temin edecek durumdan çıkmışsa münferit kredilerinde sona ermesine sebep olabilir.1/88 606 605 604 . s.. ciddi ifa ihlalleri dışında. BGH WM 69.196 bakımından önemi incelenecek ve güven ilişkisinin bozulması halinde olağanüstü fesih şartlarına tabi olması mümkün olacaktır604. HOPT/MÜLBERT. mesela ciddi ifa bozuklukları. Kredi açma sözleşmesinin sona ermesi kural olarak sözleşmenin tarafları arasındaki iç ilişkide etkilidir ve üçüncü şahısların bu sözleşme sonucu olarak doğmuş ve halen geçerli bulunan hakları korunur. Kredi alanın kredi açma sözleşmesi veya münferit kredilerden birine ait bedel ve iadeye ilişkin yükümlülüklerini sürekli şekilde ve büyük ölçüde aksatması veya mali durumunda ciddi bozulmaların bulunması halinde banka kredi açma sözleşmesi ile birlikte münferit kredi işlemlerini ifa etmekten kaçınma ve onları sona erdirebilme imkânına sahip olur. 264. CANARIS. kişisel ilişkileri. Kreditrecht.163. 160. N. s. 335. çünkü banka burada üçüncü kişilerle bir borç ilişkisine girmiş onlara karşı taahhütte bulunmuştur. N. STAUDER. Kreditrecht. Kredi açma sözleşmesinin.

HOPT/MÜLBERT. Kişisel ilişkilerden kaynaklanan. Sözleşmeden dönme imkânı kredi açma sözleşmesinin süreklilik gösteren yapısına aykırıdır.197 hizmeti gerektiren. N. 263 . Bankanın kredi ilişkisine devamının adil olup olmadığı fesih sebebinin önemine göre belirlenir. N. s. bunlara ihtiyaç gösteren sürekli borç ilişkisi değildir. N. 651. Kreditrecht. s. HOPT. Münferit işlemi sona erdiren haklı sebep kredi açma sözleşmesinin feshi için geçerli sebep olmayabilir aynı şekilde kredi açma sözleşmesinin feshi sebebi mutlak anlamda para ödüncünün iadesine de sebep oluşturmaz. münferit kredi işlemenin durumu. Bunun dışında henüz kuruluş aşamasında kredi açma sözleşmesini geçersiz kılan sebeplerle sözleşmenin dönme yoluyla sona erdirilmesi de mümkündür. hâlihazırda tamamlanmış olan ifalar iptal edilmez ve etkilenmezler. 608 607 CANARIS. ancak güven ilişkisinin sarsılması halinde fesih mümkündür. N. ZHR. N. 261. kredi açma sözleşmesini ortadan kaldırmaya yarayan sebepler para ödüncünde her zaman uygulama alanı bulamaz. 651. Sürekli borç ilişkisinde tarafların yerine getirdikleri edimlerin geçmişe etkili olarak ters yönde tasfiyesi ve bu kurumun kredi açma sözleşmesinin yapısına uydurulması ancak kısıtlı hallerde mümkün olabilir. tarafların menfaatleri fesih sebebinin takdirinde etkilidir. Olağanüstü feshin müşterinin talep ettiği ancak kullanmaya başlamadığı kredilere etkisi öncelikle feshin gerçekleştiği zaman ve feshe sebep olan şartlar dikkate alınarak tespit edilecektir. Bu durumun bir sonucu olarak kredi açma sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte müşterinin münferit işlemlere ilişkin CANARIS. 159. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 331. fesih sebebinin önemli olması münferit işlemlerin sona ermesine imkân verebilir ancak şüphe halinde açıklık yoksa sadece kredi açma sözleşmesinin sona erdiği kabul edilmelidir607. Kredi açma sözleşmesinin olağanüstü feshine sebep olan şartlar genelde ondan temel alan borçlarında ortadan kalkmasına sebep olurlar608. 1/88. HOPT/MÜLBERT. Kreditrecht. kredi ilişkisinin şartları. HEERMANN. Kredi açma sözleşmesinin kendine özgü ve süreklilik gösteren yapısı nedeniyle sözleşmenin sona erdirilmesi kural olarak geçmişe etkili olmayan fesih yoluyla gerçekleştirilir ve fesih sözleşmenin gelecekte gerçekleşecek ve gerçekleşme aşamasına gelmiş olan kısımlarına etkili olur.

taraf yükümlülükleri asıl sözleşme olan kredi açma sözleşmesi hükümlerine ve genel işlem şartlarına tabi olacaktır611. N. N. 263. bu sebeple geçmişe etkisi sınırlıdır.198 ücretleri ödeme borcu ortadan kalkar ancak sözleşmenin yürürlükte olduğu dönem için bankanın faiz ve komisyon alacağı mevcuttur609. CANARIS. PALANDT/THOMAS § 817. 253.147. Müşterinin teminat sağlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve tarafların karşılıklı güven ilkesine aykırı davranışları halinde sözleşmenin ilk aşamada dönme yoluyla tasfiyesi mümkündür610.162. s. HOPT/MÜLBERT. AVANCINI/IRO/KOZIOL. 222. s.1/88. . N. tarafların ifa fiillerine başlamadıkları sırada mümkün olabilir. STAUDER. N. 610 611 609 STAUDER. NUISSL. Kredi açma sözleşmesinin mutlak anlamda geçmişe etkili sona erdirilebilmesi yani dönme durumu ancak sözleşmenin ilk aşamasında. Kredi açma sözleşmesinin ve ona bağlı münferit kredilerin sona ermesi halinde banka verdiği kredinin iadesi için sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanabilecek ancak tasfiye şartları. Kredi açma sözleşmesinde münferit kredileri etkileyen olağanüstü fesih halleri dahi bankanın kredi kullandırma borcunu ortadan kaldırıp kredinin iadesini sağlayacak ancak kullandırma karşılığı faiz ve diğer kredi ücretlerine etkili olmayacaktır. 657. Kreditrecht.

199

SONUÇ
Kredi açma sözleşmesi kredi verene, belli bir bedel karşılığı kredi hazır bulundurma ve kullandırma borcu yükleyen bir sözleşmedir. Kullanılacak kredinin miktarı ve zamanı ise müşterinin ihtiyaçlarına göre onun tarafından yapılacak taleple belirlenecektir. Kredi açma sözleşmesinin temel unsurları ve özellikleri banka uygulaması yoluyla ortaya çıkmıştır çünkü kredi açma sözleşmesi bankacılık uygulaması tarafından ortaya çıkartılmış ve kredi işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır, temeli bankacılık uygulamalarına dayanır. Banka kredi işlemlerinde kullanılan ve sözleşmenin konusunu oluşturan kredi işlemlerinin çeşitliliği sebebiyle, kredi açma sözleşmesi sadece para ödüncü veya konusunu para ödünçlerinin oluşturduğu bir sözleşme olarak tanımlanamaz. Kredi açma sözleşmesinin konusunu para ödüncü yanında aval, banka garantileri gibi nakdi olmayan, üçüncü şahıslara karşı teminat amaçlı krediler, iskonto gibi alacak satışı olarak tanımlanan işlemler de oluşturabilmektedir. Kredi açma sözleşmesini münferit kredi kullandırma işlemlerinin ön hazırlığı veya bir tür önsözleşme, çok aşamalı sözleşme olarak açıklamaya çalışan görüşler de bankacılık uygulaması ve sözleşmenin taraflarının iradeleriyle uyuşmamaktadır. Kredi açma sözleşmesinde tarafların amacı daha sonra kurulacak sözleşmelere bir ön hazırlık veya onların kurulmasına yönelik taahhüt altına girmek değildir, bankanın krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu eğer kararlaştırılmışsa müşterinin komisyon ödeme borcu sözleşmenin kuruluşu ile başlar. Sözleşmede tarafların borç altına girmeye yönelik iradeleri ilk kuruluş aşamasında belirgin niteliktedir, kredi açma sözleşmesi içeriğinde nitelik olarak belirginleşmese de münferit kredi işlemleri yoluyla çeşitli türlerde kredi kullandırma borcu içeren tek aşamalı bir sözleşmedir. Kredi açma sözleşmesini, ödünç, ödünç benzeri sözleşme yada hukuki niteliğini konusunu oluşturan münferit kredinin belirlediği bir sözleşme olarak kabul eden görüşler vardır. Kredi açma sözleşmesi genel kabule göre kendine has özellikleri olan yaygın uygulamalara göre ortak nitelikleri belirginleşmiş sui generis bir sözleşmedir. Konusunu oluşturan münferit kredi işlemlerinin çerçevesini belirlemekle birlikte tipik bir çerçeve sözleşme değildir sadece tüm

200

münferit kredilere uygulanacak ortak hükümleri belirlemekle kalmaz, aynı zamanda banka için kredi açma ve kullandırma borcunu, münferit sözleşmelerin kuruluşuna ilişkin iradeleri içerir bu sebeple borçlandırıcı nitelikli çerçeve sözleşmedir. Banka, sonraki münferit kredi sözleşmelerini kurma değil, kredi açma sözleşmesinin kapsamında veya kredi talebi ile niteliği belirlenen ifa aşamasını oluşturan münferit krediler ile kredi kullandırma borcu altındadır, yani kredi açma sözleşmesi sonraki kredilerin sebebini oluşturan ilk aşama değildir doğrudan kredi kullanma şeklinde alacak hakkı sağlar. Kredi açma sözleşmesinde belirlenen para limiti ve süreyi, belli bir para ödüncü sözleşmesinin yapılması hazırlığı ve vaadi gören iki aşamalılık görüşü, kredi işlemini kredi verme borcunun ifası ve kredi açma sözleşmesini de ifa sebebi sayan banka uygulaması ve bu kapsamdaki kredi açma sözleşmesi kavramına da uygun değildir. Kredi açma sözleşmesinin konusunu oluşturan münferit kredi işlemleri çeşitlilik göstermekte ve zamanla değişik türde bankacılık işlemleri de sözleşmenin içeriğine dahil olmaktadır. İlk uygulamalarda para ödüncü, aval, iskonto ve teminat mektubu gibi banka garantileri sözleşmenin kapsamına girerken zamanla bankaların akreditif, faktoring gibi işlem ve hizmetlerinin kapsamı da kredi açma sözleşmesi dahilinde belirlenmeye başlamıştır. Münferit kredi işlemlerinin temelini kredi açma sözleşmesi oluşturmaktadır, bu sözleşmeler de kredi açma sözleşmesinin ifası niteliğindedir ve aralarında edim bağlılığı vardır. Kredi açma sözleşmesi ile münferit krediler arasında ifa aşamasında başlayan hukuki nitelik ve amaçlar, sona erme yönünden farklılık ve kısmi bağımsızlık söz konusudur, bu durum doktrinde ayrılık prensibi olarak adlandırılmaktadır. Kredi açma sözleşmesi hukuki nitelik ve amaç yönünden münferit işlemlerden farklı olduğu gibi sözleşmeye aykırılık ve sona erme durumu da münferit kredileri doğrudan etkilemeyecektir. Kredi açma sözleşmesi münferit kredilerdeki standartları, şartları önceden belirler yani kredi açma sözleşmesinde karşılıklı anlaşma yoluyla tarafların hak ve borçlarının sınırlarının ve kapsamının yeknesak olarak belirlenmektedir. Banka, kredi açma sözleşmesinde önceden belirlenen şartlara uymayan kredi taleplerini

201

kabulden kaçınabilme hakkına sahip olduğu gibi, müşteri de şartlara uygun kredi talebinin banka tarafından karşılanacağı güvencesi altındadır. Kredi açma sözleşmesinde bankanın, krediyi hazır bulundurma ve kullandırma borcu şarta bağlı değildir, sözleşmenin kurulması ile birlikte hemen doğar ancak banka, kredi alan tarafından talep yapılana kadar bu borcu ifa etme yükümü altında değildir. Kredi talebi, kredi kullandırma ediminin vadesini ve içeriğini belirleyen bir işlemdir. Kredi açma sözleşmesinde mevcut taraf iradeleri eğer açıkça bir kredi türü kararlaştırılmamışsa talep hakkının kullanılması ile belirli hale gelir, bu düzenleme hakkı bir tür seçim hakkı niteliğindedir ve banka için kural olarak bağlayıcı sonuçlar meydana getiren bir işlemdir. Kredi açma sözleşmeleri farklı türde münferit kredi işlemlerinin çerçevesini oluşturabilmektedir ve bu durum uygulama yönünden farklılıklara sebep olmaktadır ancak bunlar asli, temel farklılıklar değildir. Kredi açma sözleşmesi bir kredi kullandırma taahhüdüdür, bu durum bütün kredi açma sözleşmelerinde ortak yöndür ve ifa aşamasını oluşturan para ödüncü, iş idaresi ve teminat, alacak satımı sözleşmesi ise kredi açma sözleşmesinin asli unsurları değildir. Kredi açma sözleşmesi ilişkin ihtilafların çözümünde özellikle nakdi kredilerde karz sözleşmesi, diğer işlemler için; satım, garanti, kefalet, iş görme ve cari hesaba ilişkin hukuki düzenlemelerden kıyas yoluyla ve sözleşmenin yapısıyla bağdaştığı oranda yararlanılabilecektir. Kredi açma sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir, banka ve müşterinin borçları birbirine bağlı ve değişim ilişkisi içindedir. Bu sebeple tam iki taraflı sözleşmelerde temerrüdün sonuçlarını düzenleyen BK. 106, ödemezlik define ilişkin BK 81 ve ifa imkansızlığının sonuçlarını düzenleyen BK. 117 hükümleri kredi açma sözleşmesinde uygulama alanı bulur. Kredi alanın talebi ile güncellenen kredi kullandırma borcunun banka tarafından zamanında yerine getirilmemesi, temerrüt durumu kredi alanın alacağını ve talep hakkını ortadan kaldırmaz, kredi alanın kredinin kendisine verilmesi konusunda alacak hakkı vardır ve gecikmeye rağmen bu hak varlığını

202

sürdürür. Sözleşmeye aykırılık halinde her iki tarafta gecikme faizi ve ek zararların tazminini isteyebilecektir. Kredi açma sözleşmesi güven temeline dayanmaktadır ve genelde bu güvenin sarsılması hallerinde tarafların, olağan ve olağanüstü fesih, dönme beyanı gibi tek taraflı yenilik doğurucu işlemleriyle sona erdirilir, iki tarafın karşılıklı rızası ile sona erdirilmesi istisnai bir durumdur. Kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi oluşturmaktadır ve sözleşme kapsamındaki borçların ifasına başlanmışsa tarafların anlaşması akdi ilişkiyi ileriye etkili olarak sona erdirir, yeni kredi talebi imkanını ortadan kaldırır, ifasına başlanmış olan münferit kredi işlemleri bu sona ermeden etkilenmez.

( Özel Borç İlişkileri 3. Şener. Halil. 1. İstanbul 1990 ALICI. Sözleşmeler Rehberi. fasikül ). Özel Borç İlişkileri. İstanbul. ALTAN. İstanbul 2000 ALLEN. A Global View. Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık. Yaşar: Banka Kredi Sözleşmelerinin Mali ve Hukuki Yönü. Yeşim: Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi. Umumi Hükümler. Wien 1993.. 1993. E. ALTUĞ. Ankara 1999. Ş/KÜÇÜKGÜNGÖR. İTO yayını. İstanbul 2001. Ankara 2002. Kocayusufpaşaoğlu Armağanı. Fahrettin . Mikail. Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi. Banka Sözleşmeleri. ANTALYA. AVANCINI. Yıl Armağanı. ARSLANLI. New York 1997. Borçlar Hukuku. ALICA.II. İstanbul 2001 AKYOL. Kara Ticaret Hukuku Dersleri. Peter/lRO Gert/KOZIOL Bankvertragsrecht Bd. Kredi Sözleşmeleri ) ATAMER. 291-330 ATAMER. ylt. doktora tezi. doktora tezi. Capital Markets and Institutions. İstanbul 2001. ( Kısaltılmışı. Yeşim: Bankaların Kredi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Hukuki Çözüm Yolları. 1960 ATAMER. İstanbul 2004. Borçlar Hukuku. Bankgeschäfte. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Linda. AKYOL. Gökhan: Opsiyon Akdi ve Opsiyon Hakkı. Osman. Max/NYFFELER. 193-213. Şener. İstanbul 2001. Helmut: Österreichisches . ARAL. Emilio/GSELL. 1990. Türkay: Türk Hukukunda Banka Genel Kredi Açma Sözleşmesi. Zürich.203 YARARLANILAN ESERLER AKİPEK. İstanbul 2000. İstanbul 1984 ALBISETTI. Paul. İstanbul. s. s. Yeşim: Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar. fasikül.

VI.807-828. BARLAS. Resmi Mevduata Düşük Faiz Uygulamasında Hatalar. K.219-276 COESTER. Bern.. DOĞAN. Ahmet. Abt. BUCHER. Bankalar Kanunu Şerhi. 1-183 OR ). Zürich 1988 CANARIS. Adolf... s. İstanbul 1988 EREN. 2. Bd. Eugen . Herman: İsviçre Medeni Kanunu Şerhi/Borçlar Hukuku. Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları. 10/2002. 1998.3 . Kreditvertragsrecht und Schuldrechtsreform. Bankalar Kanunu ) BATTAL. Oğuz İmregün’e Armağan. Der Darlehensvertrag. Das Bankrecht. II. Allgemeine Bestimmungen ( Art. Nami. BARLAS.Aufl. Ankara 2004 ( Kısaltılmışı. Ankara 2002. BölümÖzel Borç İlişkileri. Hamburg 1957. Erdoğan Moroğlu'na Armağan. Ahmet. İstanbul 1999. Bankalar Müşterileri Aleyhine tek Taraflı Olarak Değiştirebilirler mi ?. İstanbul 1986 BATTAL.675-678. Dr. JURA. Genel Hükümler. Schweizerisches Obligationenrecht. C. İstanbul. Dagmar. Peter. Prof. SPR VII/2. Banka Teminat Mektupları.: Bankvertragsrecht. Bankaların Hukuki Sorumluluğu ) BECKER. İsmail.Aufl. A. Besondere Teil. Obligationenrecht.Yargıtay Yayını No: 24. Bankalar ile Kredi Müşterileri Arasında Düzenlenen Kredi Sözleşmesindeki Faiz Oranı Miktarını.. s. CHRIST Bernhard: Der Darlehensvertrag. Köln 2003. DOĞANAY. Allgemeiner Teil. Ankara 1993 BECKER. Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Yaklaşım.204 BARCHEWITZ. Hayri. Claus W. 1-2. 2. Eugen . Nami: Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri. 1941 BERGER. . Zürich 1988. Herman: Berner Kommentar. Basel 1979. Ankara 2001 ( Kısaltılmışı. Obligationenrecht. s. Berlin 1988. 1. s. Vahit. 1994 DOMANİÇ. BUCHER. 248. Fikret: Borçlar Hukuku.

s. Optionsvertrag.I./SCHMID Jörg/REY Heinz: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil Bd. C. Hendrik. Tübingen 1965. GERNHUBER. Allgemeiner Teil. 1984. s. 1665-1683. Gülçin. Tübingen 1989 GÖĞER. Abdülkadir. Berlin 1997 GAUCH Peter/SCHLUEP Walter R.. Necmeddin: Borçlar Hukuku. İstanbul 1992. Theo: Das Schweizerische Obligationenrecht. GUGGENHEIM. 2/2001. Oxford. 1987.. Aufl. E. s. GUHL. BKR. Heidelberg 1984. HOPT. İstanbul 2003.. Daniel: Die Verträge der schweizerischen Bankpraxis. A. Peter W. Zürich 1956 HATEMİ. FIKENTSCHER Wolfgang: Schuldrecht. FEYZİOĞLU. İstanbul 1980. Tübingen 2003. Hüseyin/SEROZAN. Twenty-Sixth edition. F. Allgemeine Geschäfts – Bedingungen der Banken. 139 – 173. Ankara 2003 GRUNDMANN. . 66-77.: Geld und Geldgeschäfte. ESSER/SCHMIDT. HEFERMEHL. Akreditif Muamelesi ve Hukuki Mahiyeti.I. Dieter: Vorvertrag. HEERMANN. Akdin Muhtelif Nevileri (Özel Borç İlişkileri) c. Stefan. Zürich 1998. Bd. Legal Hukuk Dergisi. Sponsorluk Sözleşmesi. Darlehens und Kreditrecht nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz. 1984. GUEST. İstanbul. FEYZİOĞLU. Ankara 1980 GRASSINGER. 5. Klaus J. Kerem: Banka Kredi Açma Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Özellikle Çerçeve Anlaşma Olma Özelliği. F. Stuttgart.1. Zürich 1986. Kreditbelassung und Sanierung von Unternehmen. Borçlar Hukuku Özel Bölüm. Rona/ARPACI. Necmettin. Joachim: Das Schuldverhältnis: Begründung und Änderung Pflichten und Strukturen — Drittwirkungen. Borçlar Hukuku Genel Hükümler.I . ZHR 143 1979. HENRICH.205 ERTAN. Rechtspflichten der Kreditinstitute zur Kreditversorgung..G. Schuldrecht. Vorrechtsvertrag. Anson’s Law of Contract.

MACDONALD: İnternational Banking Text and Cases. Aufl. Klaus/WILLINGMANN. s. ( Kısaltılmışı. 2001/3. Alfred: Normenverträge. Eray. Das Schweizerische Schuldrecht. Bd.1648 . s.. Diss. Ünal Tekinalp’e Armağan. Bankkredit und Darlehen im deutschen Recht. 1923. US Boston. I. İstanbul 2003. 2002. Peter/TONNER. Tek Satıcılık Sözleşmesi. Kreditrecht ) HONSELL. Ankara 1989 KADERLİ. Rudolph: Die Sicherung des Bankkredits. KOHTE. Kompaktkommenter. Jane/Scott.1. 1996 KARINCA. İŞGÜZAR..( BGB § 488-490) WM. 1085-1127.: Bankaların Tacir ve Sanayiciler İle Yapmış Oldukları Genel Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri. KÖNDGEN Johannes. 2001. Allgemeinen Lehren des Vertragsrechts. Das neue Schuldrecht.. Besondere Teil. İstanbul 2003. Peter: Kreditrecht. 35/2001. Max/SCHÖBİ. Klaus Christian : German Banking Law and Practice in International Perspective. München 2003. s. Hans/ROTT. Cengiz . Arif B. H. İbrahim: Banka Sözleşmeleri Hukuku. GÜHFD. 1999 HUECK.1.206 HOPT. Kredi Sözleşmelerinde Bankaya Tek Yanlı Faiz Artırma Yetkisi Veren Hükümlerin Geçerliliği ve Uygulaması. KAYAR. Ankara. Heinrich. Klaus/MÜLBERT. KOCAMAN. Berlin. Bern 1995 HUBNER. Bern 1938 KAPLAN. Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi. 48-58. HUGHES.1. Berlin. Darlehen. Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Akreditif. Kredit und finanzierte Geschäfte nach neuem Schuldrecht. 3. s. 1989. Armin. ( BGB § 488-490). 82-93. Şahap. (forma halinde ). KAVCIOĞLU. KOSTAKOĞLU. Schweizerisches Obligationenrecht. C. Berlin. Christian. KELLER. 3. İsmail. İstanbul. C. Aufl. 1637. Banka Kredi Sözleşmeleri. C.2. S. Necip: Borçlar Hukuku Genel Hükümler.. ABD. 1997. Wolfhard/MICKLITZ. Ankara. Basel/Frankfurt 1988 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU.

München 1976 LARENZ Karl/WOLF Manfred: Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts.173-210. İstanbul 2002 OKTAY. Dagmar. Kemal/BARLAS. 1991 MAURENBRECHER. Lehrbuch des Schuldrechts. ZSR 109 I ( 1990 ). M. 1-2. 1995 . Moderne Vertragstypen. I. Borçlar Hukuku. Borçlar Hukuku. C. I. Turgut. Hukuk Muhakemeleri Usulü. Aufl. 2.170-183. Medeni Hukuk. Bern 1991. İstanbul 2003. Das Obligationenrecht.207 KRAMER Ernst A. OĞUZMAN. Bd. Ankara 1982 KURU/ASLAN/YILMAZ. Giriş. Abteilung. KUNTALP. Leasing und Factoring. 1997. 4. München 1987. Ankara 1971. Avrupa Topluluğu Enstitüsü-İSO. Band 1. Nami .KaynaklarTemel Kavramlar. İstanbul 2000. Allgemeine Bestimmungen. İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği. OĞUZMAN. 11. M. Genel Hükümler. İngiliz. s.. Türk. Bd. MARTINEK. Kaiserslautern. Hasan: Bankaların Genel İşlem Şartları Şeklinde Düzenledikleri Kredi Sözleşmelerinin Özellikleri ve Hükümleri.. Michael . Benedikt: Die Vereinbarung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken — Rahmenvereinbarung und Geschäftsverbindungsvertrag. Baki. KURU. Band VI. Saibe. Bankgeschäftsrecht. NUISSL. Teilband Unterteiband Inhalt des Vertrages. Bank und Kapitalmarktrecht für die Praxis. Ankara 1997. LOMBARDINI. II. Carlo : Droit bancaire suisse. 19-22 OR. NERAD. Karl . Allgemeiner Teil. İÜHFM C. s. E. ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu. München. LARENZ. München 1997.III. LV. Kommentar zu Art. Kemal/ÖZ. Haluk N. S. Genel Hükümler. Zürich 2002.: Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Karışık Muhtevalı Akit. Boşluklarının Tamamlanması ve Yorumlanması. Bası. Medeni Usul Hukuku. NOMER. LARENZ Karl: Lehrbuch des Schuldrechts. Besondere Teil.

63.208 ORMAN. Auflage. Rasim: Banka Hukukunda Kredi ve Kredi Sınırları. Otto. Anne/RÖCKEN. Bd. Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. 2. RÄNTSCH. OY. OSER. Aufl. 1979. Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Handbuch des Kreditrechts. 2. Obligationenrecht. Schweizerisches Privatrecht. Zürich 1929. SCHIMMEL. Hugo/SCHÖNENBERGER: Wilhelm. Dirk . 2004. İstanbul 1989 PALANDT. Zürich 1936. s. REIFNER. Das Obligationenrecht. Köln. Internationales Vertragsrecht. Ankara 1983 SCHÄRER. SCHÖNENBERGER/JAEGGİ.318 ). 68-83 OR ) SCHÖNKE. Matthias. Teil. SCHOEN Gerd : Der Krediteröffnungsvertrag als schuldrechtliche Rahmenverpflichtung. ÖNEN.305. Osman. Adolf: Die Einwirkung der Konkursöffnung auf Krediteröffnungs und Kontokorrentverträge. Nürnberg 1965. JW 1934. Ankara 2000 REİSOĞLU. Roland/BUHLMANN. Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Teminat Mektupları Kontrgarantiler. Bankalar Kanunu Şerhi. Ergun. München 1991. Band. REİSOĞLU. Basel. Udo. Besondere Vertragsverhältnisse. Teil.1609-1656. Walter. VII. Auflage. Kredi Teminatları ve Kredi Suçları. İstanbul 2003. Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. Ankara 1972 ÖZ. Turgut. Aufl. ( BGB § 488-490) Berlin 2001. Basel 2003. V. Cristoph/MARTINY.. Frankfurter Handbuch zum neuen Schuldrecht. Medeni Yargılama Hukukunda Sulh. Obligationenrecht I Art. İstanbul 2003. München. SCHMIDT Karsten : Handelsrecht. ) . Dieter. REITHMANN. SCHLUEP. München 1994. 2004. 1529 OR. Bürgerliches Gesetzbuch. Frankfurt 2002. Heinz/MAURENBRECHER Benedikt: Die Leihe (Art. 2745 vd. Seza. 1. jan/GÖRİNG. Seza. ( Stauder’in eserinden alınmıştır. Jürgen/MAİFELD.. Das neue Schuldrecht. İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi. ylt. 2. Die Wirkung der Obligationen ( Art. 6.

Ünal: Genel Kredi Sınırlarının Kaldırılması Üzerine Düşünceler. Kenan: Türk Borçlar Hukuku C. 1129. Nuray. Hirsch’in Hatırasına Armağan.I/2. İstanbul 2000. Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. 1976. 79.I/1. Uluslararası Ticaret Hukuku. 1999.209 SCHUMANN. Göktürk: Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Genel Kredi Sözleşmesi Kavramı İle İlişkisi. 123-160. TANDOĞAN. Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C.1143. İstanbul 1975. İstanbul 1977. İstanbul 1997. Ünal: Türk Bankacılık Uygulamasında Genel İşlem Şartları. s. Bankaların Genel Kredi Sözleşmelerindeki Faiz Oranlarını Geçmişe Dönük Olarak Diledikleri Oranda Artırma Yetkisi Veren Maddelerin.II. SEROZAN. 1999. TEKİNALP. İsmet. Turgut: Banka Tekniği. Genel Hükümler. İstanbul. Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi. İstanbul 1985. İstanbul 1989. Erdoğan Moroğlu’na 65. S. Özer. SUNGUR. . Cemal /EKŞİ. 21-26. 50 s. Ünal. C. C. 2005/4. TEKİNALP. TAHAN. s. Ankara 1961 TEKİNALP.. Ankara.. İstanbul 1994 ŞANLI. Ankara 2002 TANDOĞAN. Haluk. Ahlaka Aykırılıktan Dolayı Batıl Olduğu Konusunda Etüd. SUNGURBEY. İBD. Bielefeld 1968. 1969. SELİÇİ. Banka Kredi Sözleşmeleri Üzerine Bir İnceleme. İBD. TUNÇOMAĞ. Yaş Günü Armağanı. Diss.II — Özel Borç ilişkileri. Sözleşmeden Dönme. İstanbul 1988. s. İstanbul 1986. Ankara 1987. SOMUNCUOĞLU. Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. UYAN. TANDOĞAN. STAUDER. Bernd: Der bankgeschäftliche Krediteröffnungsvertrag. Türk Mesuliyet Hukuku. İstanbul 1993. Mehmet. Ünal: Banka Hukukunun Esasları. Dusseldorf. TANDOĞAN. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP : Tekinay Borçlar Hukuku. Rona. Ernst E. Bankacılık. Werner: Die Option. 669-677.

Nicholas. Banking Litigation. Aslı/YÜKSEL. II. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri.4 (1990). s. YAVUZ. 1965.403-434. ZEVKLİLER. ( Kısaltılmışı. Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht. 2000. Ankara. Murat/PETEK. Aydın /AYDOĞDU. WEBER Martin: Der Optionsvertrag. WEBER Rolf H. ZSR 106 I (1987). Bd. Hasan.249-256.. Sait/YÜKSEL. Kredi Açma Sözleşmesi ) YÜKSEL A. s. Andreas/Peter. Bankacılık Hukuku ve İşletmesi: İstanbul 2004. JuS H. 2. Aufl. Bankacılık ) ZARAKOLU.210 von Tuhr. Cevdet. 3. İstanbul 1972. Zürich 1974 WARNE. David/ELLIOT. Hans. Sait: Bankacılık Yönünden Kredi Açma Sözleşmesi. ( Kısaltılmışı. Baskı. . Ülkü. Ankara 1998.: Rahmenverträge als Mittel zur rechtlichen Ordnung langfristiger Geschäftsbeziehungen. Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler. London. İstanbul 2002 YÜKSEL A. Avni: Para ve Banka.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->