P. 1
Süperpozisyon Teoremi

Süperpozisyon Teoremi

|Views: 381|Likes:
Yayınlayan: nsproo

More info:

Published by: nsproo on Mar 04, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

SÜPER POZİSYON TEOREMİ

Süper pozisyon yöntemi birden fazla kaynak içeren devrelerde uygulanır. Herhangi bir elemana ilişkin akım değeri bulunmak istendiğinde, devredeki bir kaynak korunup diğer tüm kaynaklar (iç empedansları hariç tutularak) devre dışına çıkarılır (kaynakların devre dışına çıkarılması demek gerilim kaynaklarının kısa devre, akım kaynaklarının ise açık devre yapılması anlamına gelir). Bu şartlar altında istenen akım fazörü bulunur. Daha sonra ise devrede tutulan kaynak devre dışına çıkarılarak (iç empedansı hariç ) bir önceki adımda devre dışında tutulan kaynaklardan birisi devreye konulur ve istenilen elemana ilişkin akım fazörü tekrar hesaplanır.Bu işlem tüm kaynaklar aynı işleme tabii tutuluncaya kadar devam eder. Son adımda ise hesaplanan tüm akım fazörleri toplanır ve elemanın gerçek akım fazörü elde edilir. Süper pozisyon teoremi yalnız eleman akımlarının hesaplanmasında değil, eleman gerilimlerinin hesaplanmasında da benzer şekilde uygulanır. Örnek 1 ;

Şekilde verilen devrede kaynak empedansları ihmal edildiğine göre rezistans üzerinden akan akım değerini süper pozisyon teoremini kullanarak bulunuz. Çözüm :

IR1 = (XC2 ∠ -90° / R – j XC2) * IK1 IR1 = (159.01 * 0.15∠ -90° Z = 104.32∠ -64. . IK1 = VK1 / Z =80∠ 0° / 104. İkinci adım olarak VK kısa devre edilerek devrede yalnızca VK2 bırakılır.13°) IR1 = 0.15Ω Z = 79. Ortaya çıkan yeni devre yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.15∠ -90° / 50-j 159.02 * 0.32 ∠ -64. Bu durumda elde edilen devre aşağıdaki şekilde verilmiştir. Kaynaktan çekilen akım . Z = XC1 + (R //XC2) =XC1 +R*XC2/R+XC2 XC1 = 1 / 2π (100) (0.13 =0. Rezistans üzerinden geçen akım değeri akım bölücü ifadesi kullanılarak .766∠ 64.15) *(0.73 ∠ 46.766∠ 64.58∠ -90° + 50∠ 0° * 159.13° A elde edilir. Kaynaktan bakıldığında görülen empedans değeri .Önce ikinci gerilim kaynağı kısa devre yapılmalıdır.001)= 159.13° Ω bulunur.15∠ -90° / 50∠ 0° + 159.7° A elde edilir.58Ω XC2 = 1 / 2π (100) (0.001)= 79.

17∠ -78.27∠ 78.958∠ 46.7° + 0.7° A elde edilir.84 = 0.Rezistans üzerinden gecen akım değeri akım bölücü ifadesi kullanılarak .jXC1) IK2 IR2 = (79.84° Ω bulunur.73° A bulunur.58 ∠ -90° / 50 .23 ∠ 46.Kaynaktan bakıldığında görülen empedans değeri .23 ∠ 46. Z = XC2 + R*XC1 / R+XC1 Z= 159.84° A elde edilir.58 ∠ -90° / 50∠ 0° + 79. . Kaynaktan çekilen akım .27∠ 78. IK2 =VK2 / Z =50∠ 0° / 185. IR = IR1 + IR2 = 0. IR2 = (XC1∠ -90° /R .58)*(0.58∠ -90° Z= 185.15∠ -90° + 50∠ 0°* 79.17∠ -78.73∠ 46.j79.7° A IR = 0. Rezistans üzerinden akan akım miktarı her iki adım sonucu bulunan akımların toplamına eşit olacağından .84°) A IR2 = 0.

IL2 = IK2 = 1∠ 90° elde edilir. Çözüm . Yukarıda verilen devrede kaynak empedansları ihmal edildiğine göre bobin üzerinden akan akımı süper pozisyon teoremini kullanarak bulunuz. IL = IL1 + IL2 = 0.118∠ 63. Akım kaynağının devre dışına çıkarılması kaynağın açık devre yapılması anlamına gelir. IK2 akım kaynağı açık devre yapıldığında bobin üzerinden geçen akım yalnızca IK1 akımı olacağından .5∠ 0° A olur. Bobin üzerinden akan akım değeri ise . Bu durumda L ve C akım kaynağına seri olarak bağlı olacaktır. İkinci adım olarak IK1 akım kaynağı devre dışına çıkarılmalıdır. . Önce IK2 kaynağı devre dışına çıkarılmalıdır. Akım kaynağına seri olarak bağlanan yükler akım kaynağının değerinin değişmesinde etkili olamadıkları için .5 + j1= 1.Örnek 2. IL1 = IK1 = 0.5∠ 0° +1∠ 90° IL = 0.43° A bulunur.

basitleştirilmesi istenen devrenin elemanları yardımıyla bulunmasıdır. kapasitif veya bunların kombinasyonlarından oluşabilir. yükün bağlandığı uçlar arasından bakıldığında ölçülen gerilim fazörüne eşittir. rezistansın yerini ise empedansın almasıdır. Örnek 3 . . Bu hesaplama yapılırken yük devre dışına çıkarılır.THEVENİN TEOREMİ Alternatif akım devresini basitleştirerek onu eşdeğer bir alternatif gerilim kaynağı ve bu kaynağa seri bağlı eşdeger empedansa dönüştürmek için thevenin teoreminden faydalanılır. Şekildeki devrede thevenin eşdeğer devresi gösterilmiştir. Aşağıda verilen problem Vth değerinin hesabını göstermektedir. Zth değeri omik. Şekilde verilen devrede A – B uçları arasından görülen Vth değerini bulunuz. doğru akım devrelerindeki kaynağın yerini alternatif gerilim kaynağı. Verilen devre ne kadar karışık olursa olsun thevenin teoremi kullanılarak devrede gösterilen forma sokulabilir. Burada yapılması gereken işlem Vth ve Zth fazör değerlerinin. Thevenin eşdeğer gerilimi (Vth): Vth gerilimi. diğer bir ifade ile yük uçları açık bırakılır ve hesaplamalara dahil edilmez.Thevenin teoreminin alternatif akım devrelerine uygulanışındaki tek fark. endüktif.

Zth bulunurken yük devre dışına çıkarılır.44° V bulunur. Şekilde verilen devrede (Ryük devre dışına çıkarıldığında ) A-B uçları arasından görülen Zth değerini bulunuz.56°) *150∠ 0° VL = VAB = Vth =67. diğer bir ifade ile yük uçları açık bırakılır ve empedans hesabına dahil edilmez.084∠ 63.Çözüm . akım kaynakları ise açık devre yapılır. Çözüm . diğer bir ifade ile gerilim kaynakları kısa devre. Thevenin eşdeğer empedansı (Zth): Zth empedansı. Aşağıda verilen problem daha önce verilen ve Vth hesaplamaları yapılan devrenin Zth değerlerinin hesabını göstermektedir. Bu hesaplama yapılırken devredeki kaynaklar (iç empedansları hariç ) devre dışına çıkarılır. VL = (XL ∠ 90° / R + jXL) Vk =(25∠ 90°/50+j25)*150∠ 0° =(25∠ 90° / 55. . Gerilim bölücü ifadesi kullanılarak XL uçları arasındaki gerilim değeri . yükün bağlandığı uçlar arasından bakıldığında ölçülen empedans fazörüne eşittir.9 ∠ 26. Ryük devre dışına çıkarıldığında A-B uçları arasından bakıldığında bulunan gerilim (Vth) ile XL uçları arasındaki gerilim değeri aynıdır. Örnek 4 .

Vth değerinde bir gerilim kaynağı ile buna Zth değerinde bir empedansın seri bağlanması ile bulunur.44°Ω = 10. Şekilde verilen devrede AB uçları arasından bakıldığında görülen thevenin eşdeğerini bulunuz. Daha önceden de bahsedildiği gibi karmaşık bir devrenin thevenin eşdeğeri. Çözüm.44° volt olarak bulunmuştu.Ryük devreden uzaklaştırılıp gerilim kaynağı kısa devre yapıldığında . Zth = (R∠ 0° ) ( XL ∠ 90°) / R +jXL = ( 50 ∠ 0° ) ( 25∠ 90°) / 50+j25 = 1250 ∠ 90° / 55.084∠ 63. Şekilde verilen devrenin Vth gerilim değeri örnek 3’te Vth = 67. Örnek 5 . Aynı devrenin Zth empedans değeri ise örnek 4’te Zth = 22.56° = 22. Aşağıda verilen problemde bulunan sonuçlar toplanacaktır.44° Ω Thevenin eşdeğer devresi .361∠ 63.361 ∠ 63.11 + j20Ω olarak bulunmuştu. .901 ∠ 26. Bundan önce verilen problemde devrenin Vth ve Zth değerleri bulunmuştur.AB uçları arasından bakıldığında görülen thevenin empedans değeri aşağı hesaplanmıştır.

Thevenin devresi gerilim kaynağı ve ona seri bağlı bir empedansı içerdiğinden. akım kaynaklarının kısa devre. Thevenin eşdeğer devresi başlangıçta açık devre yapılan iki uç arasına bağlanır.  Devredeki tüm kaynaklar devre dışına çıkarılarak (iç empedansları hariç) iki uç arasındaki Zth empedans değeri hesaplanır. yük akım ve gerilimini bulmak için yapılacak işlem kısa sürede tamamlanabilir.  Bu iki uç arasındaki Vth gerilim değeri hesaplanır.  Thevenin eşdeğerini bulmak için devreye hangi iki uç arasından bakılıyor ise bu uçlar açık devre yapılır ve bu uçlara bağlı empedans devreden uzaklaştırılır. Thevenin teoremi dört adımda özetlenebilir. yük kaldırılıp yerine yeni yük bağlandığında thevenin eşdeğer devresi değişmeyeceğinden (yalnızca thevenin devresinin çıkışına bağlanan yük değişeceğinden).  İkinci ve üçüncü adımlardan bulunan Vth ve Zth değerleri seri olarak bağlanarak thevenin eşdeğer devresi oluşturulur. bunun çıkışına yeni bir yük bağlandığında. Karmaşık bir devrenin terine kullanılabilen thevenin eşdeğer devresinin en önemli avantajı ise. Kaynakların devre dışına çıkarılması. thevenin devresinde çözüm yapılması yeterli olmaktadır. gerilim kaynaklarının açık devre yapılması anlamına gelir.Thevenin teoreminin özeti . . Karmaşık devrenin yükü kaldırılıp yerine başka bir yük bağlandığında yeni yükün çektiği akım ve uçları arasındaki gerilim değerini bulmak için karmaşık işlemlerin tekrar yapılması gerekir.

Norton teoreminde kullanılan eşdeğer devre.NORTON TEOREMİ . IN. Norton teoremi de thevenin teoremi gibi karmaşık devrelerin birleştirilmesi için geliştirilmiştir. Aşağıdaki şekilde verilen devrede A-B uçları kısa devre yapıldığında ölçülen IN değerini bulunuz. Norton eşdeğer akım kaynağı (IN) . A-B arasından akan akım fazör değeri (şekil (b)) IN bulunur. Aşağıdaki şekil (a)’da verilen (kutu içinde) karmaşık devrenin çıkışına (A-B) arasına bağlanan yük (şekilde Ryük) kaldırılır ve çıkış kısa devre yapılırsa. verilen devrede iki nokta (A-B) arasındaki kısa devre akım değeri olarak tanımlanabilir. . Norton teoremi bu iki eleman değerinin hesaplanmasını açıklar. Aşağıdaki şekilde norton eşdeğer devresi gösterilmiştir. Örnek 6 . IN akım kaynağı ve ona paralel ZN empedansından meydana gelir.

verilen devrede kaynaklar devre dışında bırakıldığında A-B uçları arasından bakıldığında görülen eşdeğer empedans değerine eşittir.7° =0. Bu tanıma bakıldığında ZN = Zth olduğu anlaşılır.Çözüm . Kaynaktan çekilen akım değeri ise . Çözüm .1∠ 74.7° A elde edilir. IN=(R/R+XC2)Ik=(5∠ 0°/5-j15)(0.1∠ 74. . Norton eşdeğer devresinde kullanılan ZN empedansı. Yukarıdaki verilen devrede A-B uçları kısa devre yapılırsa aşağıda görülen devre bulunur. Norton eşdeğer empedansı (ZN) . Z=XC1+R*XC2 / R+XC2 = 15∠ -90°+(5∠ 0°)(15∠ -90°) / 5-j15 = 17. Örnek 6’da verilen devrede A-B uçları arası açık devre ve gerilim kaynağı kısa devre yapılırsa aşağıda verilen devre bulunur. Örnek 6’daki şekilde verilen devrede A-B uçları arasından bakıldığından ölçülen ZN değerini bulunuz.14°Ω bulunur. Örnek 7 .584∠ -74. Aşağıdaki şekilde kaynaktan bakıldığında görülen eşdeğer empedans .184∠ -3.7°Ω bulunur.584∠ -74.7°)=0. IK = VK / Z = 10∠ 0° / 17. Aşağıdaki şekilde kaynaktan bakıldığında görülen eşdeğer empedans . A-B uçları arasından akan akım ise akım bölücü ifadesi kullanılarak .

iki uç ise açık devre yapılarak iki uç arasından görülen ZN empedans değeri hesaplanır. Norton teoremini dört adımda özetleyebiliriz.5Ω bulunur. akım kaynaklarının kısa devre .  İkinci ve üçüncü adımlardan bulunan IN akım kaynağına ZN değeri paralel olarak bağlanır ve norton eşdeğer devresi bulunur.gerilim kaynaklarının açık devre yapılması anlamına gelir.1∠ -74.51-j16. Norton teoreminin özeti.  Devrede tüm kaynaklar mevcutken kısa devre yapılan iki uç arasından akan IN akım değeri hesaplanır. Norton teoreminin faydası thevenin teoremi ile aynıdır.ZN=XC2+R*XC1/R+XC1=15∠ -90°+(5∠ 0°)(15∠ -90°)/5-j15=17.  Devredeki tüm kaynaklar devre dışına çıkarılarak .Bazı devrelerde thevenin eşdeğer devresinin kullanılması uygun olurken bazı devrelerde basitleştirme sağlamak için norton teoreminin kullanılması hesaplamaları kolaylaştırır.  Norton eşdeğerini bulmak için devreye hangi iki uç arasından bakılıyorsa bu uçlar kısa devre yapılır. . Kaynakların devre dışına çıkarılması .7°Ω ZN=4. Norton eşdeğer devresi başlangıçta açık devre yapılan iki uç arasına bağlanır.

MAXİMUM GÜÇ (TRANSFER) TEOREMİ Bir devre çıkışına bağlanan yükün o devreden maximum güç çekebilmesi için. Çözüm. Bir devre çıkışına bağlanan yükün o devreden maximum güç çekebilmesi için . f= 20Hz . Örnek 8. f= 20Hz için XC= 1/ 2π * 20 * 63.000001 = 125Ω XL = 2π * 20 *0.159 H değerinde bir bobinden oluştuğu görülmüştür.66 * 0. Aşağıdaki şekilde verilen devre gösterilmiştir.159 = 19. Maximum güç transfer teoremi başka bir şekilde de ifade edilebilir . yük empedansı devre çıkış empedansının kompleks eşlenik değerine eşit olmalıdır.devrenin yükün bağlandığı uçlar arasından bakıldığında görülen thevenin empedansının kompleks eşleneği . Bu ifade maximum güç transfer teoremi olarak adlandırılır. Karmaşık bir devrenin A-B uçları arasından bakıldığında görülen thevenin eşdeğer empedansının 20Ω değerinde omik bir yük ile buna seri bağlı L= 0. Karmaşık devrenin A-B uçları arasında bakıldığında görülen thevenin kaynak gerilim değeri ise f= 50 Hz için Vth =30∠ 0° V (etkin) olarak hesaplanmaktadır.98Ω . yük empedansına eşit olmalıdır. Verilen karmaşık devrenin çıkışına R=20Ω değerinde omik bir yük ve buna seri bağlı C= 63. 50Hz ve 100Hz için yükün çektiği aktif güç değerlerini bulunuz.66µF değerinde bir kapasitör bağlanmaktadır. Eğer devre çıkışına bağlanan yük değeri Zyük = a + jb ise bunun kompleks eşleniği Zyük = a – jb olur.

38 = 0. I = Vk / Z = 30 / 20 = 1.267)*20 = 1.  t Z = √(20+20)*(20+20) + (19. Pyük = I*I*Ryük =(1.000001 = 25Ω XL = 2π*100*0.98-125) =112.267 A bulunur.5)*20 = 45 W elde edilir. .000001 = 50Ω XL = 2π*50*0.66*0. I = Vk / Z = 30 / 112.159 = 50Ω bulunur. f=50Hz için. Yük üzerinde harcanan aktif güç değeri . XC = 1/2π*50*63.159 = 100Ω bulunur. Kaynaktan çekilen akım (etkin ) değeri .bulunur.5)(1.98-125)(19.66*0. Yük üzerinde harcanan aktif güç değeri.425 W elde edilir.5 A bulunur. Devrenin toplam empedans genliği. f=100Hz için XC = 1 / 2π*100*63.  t Z =Z=√(20+20)(20+20)+(50-50)(50-50)=20Ω elde edilir. Pyük =I*I Ryük = (0. Kaynaktan çekilen akım değeri.38Ω Z = elde edilir.267)(0. Devrenin toplam empedans genliği.

Yük üzerinde harcanan aktif güç değeri.Devrenin toplam empedans genliği.352 A bulunur. Empedans değeri frekans değeri ile değiştiği için verilen problem için güç ile frekans değişimi şekilde gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi 50Hz için yükte tüketilen güç maximum olmaktadır.352)*20 = 2. Kaynaktan çekilen akım değeri.352)(0. Pyük = I*I*Ryük = (0. Bulunan güç değerlerinden de görüldüğü gibi f=50Hz için kaynak empedansı ile yük empedansı birbirlerini kompleks eşleniği oldukları için yükte harcanan aktif güç değeri maximum olmaktadır.  t Z =Z=√(20+20)(20+20)+(100-25)(100-25) = 85Ω elde edilir.478 W elde edilir. I = Vk / Z = 30 / 85 = 0. . Örnek 9 .

Kaynaktan çekilen akım değeri. Çözüm .238)*8 = 0. Pmax = I*I*Rhop = (0.8 / 16 = 0.238 A olur.1*0. Devrenin toplam empedansı ise. Buna göre. Zt = Rçıkış + Rhop = 16Ω elde edilir. Hoparlörde harcanabilecek maximum güç ise. hoparlörü besleyen kaynak olarak kabul edildiğinde. . XL = XC ⇒ 1 / 2πfC = 2πfL olmalıdır.1*0.8 V olduğunda hoparlör tarafından çekilen güç değerini bulunuz.Yukarıdaki şekilde kuvvetlendirici ve bunun gerisindeki Vgiriş gerilimi.453 W bulunur. ayar kapasitörünü de içeren sistem eşdeğeri şekilde gösterilmiştir.000001 = 1592Hz bulunur. Hoparlörden maximum güç çekilebilmesi için kaynak frekansı ne olmalıdır? Kaynak gerilim etkin değeri 3. I = Vk / Zt = 3. Maximum güç teoreminde anlatıldığı gibi hoparlörün kaynaktan maximum güç çekebilmesi için kaynak empedansı ile yükün empedansının birbirlerinin eşleniği olması gerekir. Bu eşitliği sağlayan frekans ise.238)(0. f*f = 1 / 4π*4πLC ⇒ f= 1 / 2π√ LC = 1 / 2π√ 0.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->