P. 1
TARİHİ TANIKLIK EDEN BÜYÜK SELÇUKLU SERAMİKLERİ

TARİHİ TANIKLIK EDEN BÜYÜK SELÇUKLU SERAMİKLERİ

|Views: 75|Likes:
Yayınlayan: oneysezin4257

More info:

Published by: oneysezin4257 on Mar 03, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2012

pdf

text

original

TARİHE TANIKLIK EDEN BÜYÜK SELÇUKLU ÇİNİ VE SERAMİKLERİ1

Gönül ÖNEY 12.-13. yüzyıllarda İran’dan Anadolu’ya uzanan Büyük Selçuklu

İmparatorluğu’nun, çini ve seramik sanatı, farklı teknikler, desenler, üsluplar ve formlarla İslam dünyasına yüzyıllar boyu izlerini hissettirecek yenilikler kazandırdı. Erken İslam dönemi el sanatlarının çeşitli dallarını süsleyen zengin figür repertuarı akislerini bu seramiklere ve çinilere de yansıttı. Selçuklu seramiklerini bezeyen figürlerde Orta Asya step kültürünün izlerini ve İslamiyeti kabul etmiş olmalarına rağmen Şaman inançlarından etkilenen anlatımları gözleriz. Bu zengin figürlü programda Sasani, erken İslam (Abbasi, Samanoğlu, Karahanlı, Gazneli), hatta Ermeni, Bizans sanatı yansımalarını da izleyebiliriz. Selçuklu çini ve seramiklerinin figürlü anlatımı, Moğol akınları sonucu yanıp kül olan minyatürlerin ve tarihi belgelerin yerine bize Selçuklu yaşantısı, gelenekleri, sarayı, adetleri, inanışları, kıyafetleri, modası, eğlenceleri v.s. için ışık tutar. Selçuklu dönemi vakanüvisti İbni Bibi’nin veya ilk Selçuk tarihi araştırıcılardan Osman Turan, Faruk Sümer, Mehmet Altay Köymen, Cemal Kafadar, Bahaddin Ögel ve onları izleyen daha genç kuşak çeşitli tarihçilerin yayınları incelendiğinde anlatımlarının yansımalarını çini ve seramiklerde görürüz. Selçuklu seramik sanatında sultan ve taht sahnesi, saray eğlenceleri, av,
1

Bu çalışma, “Büyük Selçuklu Seramik Sanatında Resim Programı ve Gelişen Figür Üslubu”, (Sanat Tarihi Dergisi, Aydoğan Demir’e Armağan, XIII/I, Bornova-İzmir, 2004, s.61-82), “İran Selçukluları ile Mukayeseli Olarak Anadolu Selçuklularında Atlı Av Sahneleri. Mounted Hunting Scenes in Anatolian Seljuks in Comparison With Iranian Seljuks” (Anadolu (Anatolia), T. T. Kurumu 1967, Vol. XI, s.121.159, Levha LXV-LCIV), “İran Selçuklu Seramiklerinden Anadolu Selçuklu Saray Çinilerine Ulaşan Miras”, GSE 1, Güzel Sanatlar Etkinlikleri 5-10 Mayıs ’08 Antalya, Bildiriler, Antalya 2008, s.313-318) ve “Tarihten Yansımalarla Büyük Selçuklu Seramiklerinde Kadın”, (Sanat Tarihi Dergisi, XVI/2, Bornova-İzmir, 2009 ) makalelerinden özetlenmiştir. 1

savaş. Suriye’de Rakka kentlerinde üretilen seramikler Anadolu’da da Konya. sürek avı. uzun saçlar. Çin ipekleri. av ve eğlence konusu ile ilgili seramiklerden seçmelerle konu programını açıklamaya çalışacağım. Hatunun yanak ve çenesindeki benler. çiftbaşlı kartal gibi yaratıklar. Antalya. çalgı. Save. asaleti ve semavi parlaklığı simgeleyen Anadolu Bizans ve Ermeni sanatından da tanıdığımız hâle. Uzak Doğu sanatında uğur getirdiğine inanılan Barok bir inciyi simgeleyen çintemani deseni Selçuklu kaftanlarında çok yaygındır. şeffaf firuze sır altına boyanmış. erkekte sakal. Freer Gallery of Art’da yer alan. Her iki figürde de Orta Asya kökenli yuvarlak yüz tipi. İran Selçuklu taht sahnesinin yansıtıldığı Washington D. Kaftanları.2). Tahtın etrafında doğayı simgeleyen çiçekli birer dal görünür. çekik gözler.spor. yanaklarındaki keçi kılından zülüfleriyle kadın olmalıdır. Alanya saraylarının duvarlarını bezeyen çiniler hep aynı konu programının çeşitlemelerini sunar. kişinin toplum içindeki mevkiini belirten tirazlar vardır. Akşehir. İçki. Daha büyük ve sultana eş konumda 2 . edebiyat ve destanlardan alınan konular. çintemani desenli kaftanlarının kolunda. devrin modasını yansıtır. C. Kayseri. grifon. diğerinde hatun canlandırılmıştır (Resim 1. zengin desenli kaftanlarıyla Orta Asya tipi başlıklı. yüzyıl başında Keşan’da yapılmış iki benzer tabaktan birisinde bağdaş kurarak oturan sultan. doğa üstü gücüne inanılan siren. Dünya müzelerinde ve özel koleksiyonlarda yer alan seramik malzemenin bolluğu nedeniyle sadece İran’dan Anadolu’ya uzanan Selçuklu taht. başta İran’da Sasani Hükümdarlarının kanatlı taçlarından esinlenen kanatlı taçlar. İran’da Rey. Keşan. Orta Asya’da ortaya çıkan giyim tarzının uzantısıdır. 13. polo oyunu. dans. deve kervanlarıyla İran ve Anadolu’ya ulaşmaktaydı. Curcan. Çin ipeklileri gibi. sfenks. aşk sahneleri Selçuklu seramiklerini minyatürlerle yarışacak şekilde süsler. Sultan ve hatunun arkasında. başları hâleli hizmetkarlar yer alır.. Hatunun arkasındaki kişiler o devirde moda olan. bıyık dikkati çeker. astrolojik ve şamani inanışlardan kaynaklanan figürler çok yönlü bir resim programı oluşturur. raks.

vezirleri. Dr.000 kişilik ordusu mevcuttu.-13. benim de bir dönem katıldığım.(Resim 2). dini. Sarayda kendisine bağlı divanı. Türk kadının konumu İslamiyet öncesi Arap kadınından daha üstündü. sanki saraydaki hâkimiyetini ve gücünü simgeler gibidir. seferlere. emir verme yetkisi vardı. İran Selçuklu örneklerinde konular bütünüyle tek seramik üzerinde verilirken. siyasi. mali ve idari teşkilatı ile atlılardan oluşan 12. Katherina Otto-Dorn tarafından başlatılan. yüzyıllarda Selçuklularda da sürdürülür. tarihten yansımalarla izlediğimiz figürler. kadınlar erkeklerle birlikte ava. Örneklerin gösterdiği gibi Büyük Selçuklu seramiklerinde. Bu gelenek 12. Bunun kökü Göktürklere kadar uzanıyor. sultanın kararlarında etkili olmuş. Hatun kelimesi. 4). Bu görüntüden anlaşıldığı gibi Büyük Selçuklu kadın tasvirlerinde kadının statüsü önem kazanır ve Orta Asya’ya kadar uzanan daha önceki Türk devletlerinin izinde şekillenir. Büyük Selçuklu seramiklerinden tanıdığımız konulara benzer programla karşılaşırız. Uygurlarda ve ilk Müslüman Türk devleti Karahanlı’larda kadının toplum içinde yüksek bir mevkii vardı. Türk devletlerinde hakanın (kağanın) ilk eşi için kullanılmaktaydı ve hatun hükümdarla birlikte tahta çıkıp yönetimde söz sahibi olabiliyordu. uzun yıllardır büyük başarı ile Profesör Rüçhan Arık tarafından sürdürülen Beyşehir Kubadabad Sarayı kazılarında bulunan yıldız-haç kompozisyonunda yerleştirilmiş. Melikşah’ın karısı Karahan soyundan gelen Terken Hatun. Hukuki belge çıkarma. Örneğin Tuğrul Bey’in eşi Altunca Hatun. çok itibar ve nüfus sahibiydi.canlandırılan hatun figürü. memurları. bir anlatım kompozisyonu içinde canlandırılmıştır (Resim 3. 1964 yılında sistemli şekilde Prof. 3 . onun adına savaşmış bir hatundur. çıkan emirnamelerde hatunun da mührü gerekiyordu. İlk Türk devleti Hunlardan başlayarak Göktürklerde. lüster ve sıraltı tekniğinde işlenmiş çiniler bir arada değerlendirildiğinde. Selçuklu kadınları çeşitli devlet işlerinde etkili olmakta ve emirlerinde şahsi hizmetlerini gören hizmetliler bulunmaktaydı. savaşlara. iktisadi faaliyetlere katılırlardı.

İran’da Sasani sanatında hükümdarlıkla ilgili konularda gördüğümüz tavus. sarayı. desenli kaftan giymiş. tek tek ayrı çinilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur (Resim 6). sfenks. şişman yanaklı. kolye ve küpeleri. her çinide tek olarak yer alır. başı haleli ve külâhlı. kazısı tamamlanmamış veya henüz yapılamamış diğer Selçuklu saraylarında da görülmektedir. başlık tipleri. Hıristiyan sanatında da cennet sembolü olarak kullanılır ve çoğu kez saray süslemelerinde ve mezar taşlarında resmedilir. çoğu kez ayakta duran ikili veya daha çok sayıda saray ileri gelenleriyle çevrelenmiştir (Resim 5). tavus. kruvaze yakaları. tılsımlı ve koruyucu etkisi olduğuna inanılan sfenks veya siren figürleri de konuya katılır. Bazı seramiklerde tahta güç katan ve sultanı. 4 . başlarında hâleleri. Moğol yüzlü. Etraflarına yerleştirilen çinilerle.Kubadabad sarayında yıldız formlu çiniler bir araya gelince belirli bir konu programı oluşturur. Bugün Konya Karatay Müzesi’nde sergilenen ve yapıya masal atmosferi katan çiniler. Bunların bir arada yerleştiriliş düzenini İran örnekleriyle kıyaslayarak zihnimizde canlandırabiliriz. Yüz tipleri. benleri. Kadın ve erkek figürlerinin zengin desenli giysileri. ait oldukları konular belirlenir. Bazı İran Selçuklu örneklerinde tahtta bağdaş kurarak oturan. av partilerini koruyan. saray soyluları. bağdaş kurarak oturuşları ile İran örneklerine benzerler. çağın kumaş ve giysi modası için aydınlatıcı olur. sarayı ve cenneti sembolize eden tavus çifti görülür. bu kez mimariye aksetmiş örneklerini sunar. zarif elleri. Büyük Selçuklu seramiklerindeki figür repertuarının. siren gibi sembolik yaratıklar. tirazlı ve desenli kaftanları. Sultan Alaeddin Keykubad’ın ünlü yazlık sarayını süsleyen çinilerin benzerleri. Çoğu kez tahtın altında ve üstünde. İslam sanatında ise taht tasvirlerinde ve saray çinilerinde kullanılan tavusun. Çeşitli örneklerini. sarayı cennetten bir köşe gibi tanımladığını söyleyebiliriz. çekik gözlü. gördüğümüz figürler. başlıkları. Anadolu Selçuklu taht sahnelerinde sultan. elinde ebedi hayat suyunu ve gücü simgeleyen kadeh tutan sultan. kolları tirazlı. çekik sürmeli gözleri.

Sanki onların efsaneleşmiş örnekleri gibidirler.İran Selçuklu seramiklerinde çoğu kez taht sahnesi. tahtı. doğan. hatta başlıkları avcıların ve hükümdarınkine benzer. Eğlenceye. ördek. av sahnesi ile birlikte canlandırılır. Bu yaratıkların yüz tipi. sarayı koruyucu gücü olduğuna inanılan sfenks. şölenlere. gövdelerinde tılsımlı olduğuna inanılan benekleri ile Orta Asya hayvan üslubunun etkisini yansıtırlar. Gıyaseddin Keyhusrev’in sürek 5 . raks. Bu toplantılarda kullanılan musiki aletlerini İbni Bibi de eserinde saz. rakslı. içki. çalgılı çengili eğlenceler. içindeki balıklar doğayı betimler. Tuğrul beyin av sonrası büyük ziyafetler verdiğini. dış kenarında eğlenceye katılan saraylılar ve sfenksler sıralanabilir. I. Av sahnelerinin bazılarında. törenler. güvercin ve çeşitli başka av hayvanları avlanırdı. sungur gibi avcı kuşlarla geyik. göl. Sultan Melikşah’ın. toy adını alan şölenler aynı zamanda dini fonksiyonu da olan. merasimler. karaca. Ucu kıvrık kanatları ve kuyrukları. ve III. Tabağın ortasında daha büyük olarak hükümdar. İkili avcılar. doğaüstü yaratıklar da bir dizi gibi sıralanırlar. II. kenarında avcılar. tavşan. ataları Oğuzlardan kalma bir gelenekti. siren gibi doğaüstü gücüne inanılan yaratıklar da görülebilir. seramiklerin zengin figürlü konuları olur (Resim 7. kaftanı avcıların tarzındadır. grup halinde avcı kuşla avlanmalar. Maiyeti ile çevrelenmiş hükümdarın yüz tipi. musiki bu ziyafetleri tamamlardı. siren gibi. Alaeddin Keykubad’ın. çalgılı kutlamalara önem veren Selçuk sultanları misafir ve elçilerin kabulünde çeşitli oyun. Tahtın etrafında yer alan bitki. çenk. av ve sonrasındaki eğlence. 8). Bazı örneklerde iki farklı sahne. saçları. saçları. Avdan dönüş av etlerinden hazırlanmış büyük ziyafetlerle sona erer. içkili. av sonlarında verilen içkili ziyafetler. ava uğur getiren sfenksler. Avda şahin. ut olarak tarif eder (Resim 11). kaz. başı çevreleyen halesi. Orta Asya göçebe sanatında olduğu gibi. keklik. Bazen de bir vazonun çeşitli bordürlerinde bu konular ayrı sıralarda işlenir (Resim 10). rubab. av ve spor gösterileri düzenlerlerdi. Tabak ve çanaklarda. şölen birlikte canlandırılmıştır (Resim 9). kaçan av hayvanları. tahtta bağdaş kurarak oturan sultan veya emirle birlikte bazı örneklerde ava uğur getiren sfenks. ağaç. Selçuklularda avlanmakla ilgili.

Sevgililerin şişman yanaklı. 15). Süslü kaftanları ve yüzleri aynı özellikleri yansıtır (Resim 13). başı hâleli ve zengin süslü başlığı ve kaftanı olan soylu erkek sevgilisine lir çalarak aşk nağmeleri döktürür. kolyeli. darbuka çalarak eğlendiren. Sakallı. Freer Gallery of Art’ta bulunan bir minai seramikte canlandırılan sevgililer çağın romantik aşkını bütün detaylarıyla aksettirir (Resim 12a-b). kuşların bakımı. güzellik idealini yansıtan ilginç detaylardır. avcı kuş yetiştiren daimi bir görevli vardı. yetiştirilmeleri konusunda etraflı bilgi sahibi olmaktayız. şahincinin vasıfları. Tek başına avlanan avcı Selçuklu seramiklerinde ve Beyşehir 6 . kaftan desenleri. bıyıklı. Washington D. tambur. zengin giysili süslü sevgililer canlandırılır. Selçuklu çağı İran edebiyatı av konusu ile ilgili hikayelerle doludur.(Resim 14. bir Kubadabad Sarayı çini fragmanında ve Konya Alaededein sarayı çinisinde de izleriz. C. Melikşah döneminde imparatorluğun birçok beldelerinde sultana ait av sahaları (avlaklar) vardı. Kadının elinde dövme ve kına dikkati çeker. meşk sahnelerinde. Faruk Sümer gibi çeşitli tarihçilerimizin yayınlardan da öğrenmekteyiz. birbirini içki sunarak. Bazı seramikleri kuşatan farsça aşk mısraları. lavta. küpeli. saz. eğlence ve çalgı alemlerinin bir paralelini. mücevherleri çağın modasını.avlarına düşkünlüğünü Osman Turan. Moğol tipi yüzleri. yüzüklü. Selçuklu saraylarının bu eğlence. Avla birlesen şölen. Sultanın avladığı her hayvan için bir dinar sadaka vermesi ve bir defasında 10. Kurdeleli ve mücevherli başlıklı. halhallı. Freer Gallery of Art’ta bu sahnenin bir başka benzerini sevgilisine ud çalan kadın figüründe izleriz. aşk. sanki bu aşıkların birbirilerine sundukları aşk dolu sözcüklerdir. lir. döğmeli sevgilisi ise kadehle içki sunar. Bu konudaki yayınlardan avcı kuşların yakalanması. kollarındaki tiraz bandları. Avcı tek başına veya sürek avında başka avcılarla birlikte. yaldız desenli kaftanlı. Selçuklu saraylarında Bazdar lakabıyla tanınan.000 dinar dağıtması sürgün avlarının önemini vurgular. grup halinde yansıtılabilir. elleri ve ayakları kınalı.

keçi. Anadolu Selçuklu saray çinilerinde avcının görülmediği birçok örnekte birbirini kovalayarak kaçışan av hayvanları avcı kuşlar. Kubadabad Sarayına ait av hayvanı taşıyan avcılarla bütünleşir (Resim 19. Kubadabad alçısıyla büyük benzerlik gösterir (Resim 16. Beyşehir Kubadabad Sarayı çinileri yerine alçı panoda görülen atlı avcı konusu. Gazel. ağaç veya sarmaşıklarla birlikte canlandırılır. Örneklerin gösterdiği gibi. Kubadabad Sarayı’na ait çeşitli av hayvanı taşıyan figürler. II. 22). Anadolu Selçuk av tasvirlerine kaynak olan gelenek ve inanışlar aynı atalardan gelmiştir. Son yıllarda gelişen Selçuklu çağı Anadolu saray kazıları sonucu bulunan zengin saray çinilerinin benzer konu programı ve üslubu bu konudaki bilgilerimize ışık tutmakta ve tarihi bilgilere tanıklık etmektedir.Kubadabad Sarayı alçı panosunda da karşımıza çıkar. 17). Kuveyt İslam Sanatı Müzesi’nde yer alan örnekte atın arkasındaki av hayvanı ve sırtındaki melek figürleri. Çeşitli dünya müzelerinde. 7 . aralarında doğayı simgeleyen dallar. siren gibi yaratıklar da görülür. ayı. Kılıçarslan Sarayı çinisi örneğinde ise melek figürü dışında bütün kompozisyon aynıdır (Resim 18). İran Selçuklu seramiklerinden Anadolu’ya kadar uzanan figürlü konu programı bazı farklılıklara rağmen özde benzer anlatımlarla ve birbiriyle akraba üslupla izlenir. koleksiyonlarında sayısız örnekle yer alan İran Selçuklu seramiklerin sadece Konya ve İstanbul müzelerinde birkaç örnekle tanıtılabilmesi üzücüdür. tilki. çeşitli kuşlar bordür halinde sıralanarak. Avrasya hayvan üslubunun yansımasını çağrıştırır. Av hayvanlarının bazılarında ileri koşarken başın geriye dönerek bakması. tavşan. uğur getirici sfenks. av hayvanları ve av kuşları Anadolu Selçuklu av repertuarının zenginliğini de belgeler (Resim 21. kurt. 20).

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->