P. 1
CARNOT ÇEVRİMİ

CARNOT ÇEVRİMİ

|Views: 88|Likes:
Yayınlayan: eren_samet

More info:

Published by: eren_samet on Mar 01, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

CARNOT ÇEVRİMİ Yoktan enerji üretmek için yapılan çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanması termodinamiğin birinci yasasının doğmasına neden

olmuştur. Termodinamiğin birinci yasası enerjinin niceliği ile ilgilidir. Termodinamiğin I. ve II. Yasaları sadece kapalı sistemlerde geçerlidir. Kapalı sistemler dış çevre ile enerji, bilgi ve malzeme alışverişinde bulunmazlar. Evren de bir kapalı sistemdir. I. yasa evrendeki toplam enerjinin sabit olduğunu ve enerjinin yok edilemeyeceğini söyler. Diğer bir tanımlama ile enerjinin korunumu yasası olarak da bilinir. Bu yasaya göre enerji değişik formlarda bulunabilir. Isı da bir enerji formudur. Radyasyon enerjisi, kimyasal enerji, mekanik enerji, elektrik enerjisi vb. diğer enerji formlarına örnek olarak sayılabilir. Sayılan enerji çeşitleri yine I. yasaya göre birbirlerine dönüştürülebilir. Hiçbir kaynak kullanmadan enerji üretecek bir makine yoktur. Birçok enerji formu kayıpsız olarak ısı enerjisine dönüşürken, ısı enerjisinin dışardan destek olmaksızın, örneğin mekanik enerjiye kayıpsız olarak dönüşümü mümkün değildir. Kayıpsız olarak enerji dönüşümü tersinir (reversible) süreç olarak adlandırılır. Potansiyel, kinetik, kimyasal ve nükleer enerjiler kendiliğinden ısıya dönüştüğü halde, ısı hiçbir koşulda kendiliğinden diğer enerji türlerine dönüşmemektedir. Isının tümünün işe dönüştürülebilmesi için yapılan çalışmaların başarısızlıkla sonuçlandırılması termodinamiğin ikinci yasasının doğmasına neden olmuştur. II. yasaya göre tüm doğal ve teknik enerji dönüşüm süreçleri tersinmezdir ve bu süreçlerin yönü hep olasılığı yüksek olan duruma doğrudur. Enerji farklarının azaldığı ve ortadan kalktığı durum olası durumdur. Isı enerjisi hiçbir zaman tümüyle bir diğer enerji formuna, örneğin mekanik enerjiye, dönüşmez. Isı enerjisinin bir kısmı iş üretme yeteneğinden yoksun kalır ama enerji I. yasaya göre yok edilemez. Bunun anlamı; Kapalı sistemlerde ısı enerjisi hiçbir zaman tümüyle diğer bir enerji formuna (örneğin mekanik enerjiye) dönüşmez. Isı enerjisi, sıcaklığı yüksek olan cisimlerden düşük olanlara doğru akar. Bu süreç tersinmezdir. Yani dışardan yardım

1

ısı enerjisinin mekanik enerjiye dönüşmesine izin verir. düşük sıcaklıktaki cisimden yüksek sıcaklıktaki cisme ısı aktarmak mümkün olmaz. Termodinamiğin birinci yasası. ısı enerjisinin mekanik enerjiye dönüşebilmesi için ısı makinası adlı bir alet geliştirilmiştir. Bununla birlikte. İş makinası yüksek sıcaklıktaki sı deposu için soğutucu. Sıcaklığı her tarafında aynı olan bir ısı deposundan ısı alarak dışarıya iş vermek üzere sürekli olarak çalışan bir makinanın yapılamayacağı. makinaya gelen ısının yalnızca bir kısmını işe dönüştürmek için ise daha düşük sıcaklıkta ikinci bir ısı deposuna gerek olduğu anlaşılmıştır. Gazların genleşmesi ve sıkıştırılması gibi termodinamik prosesler. 2 . 19. Absorplanan ısı enerjisinin bir kısmı mekanik enerjiye dönüştürülebilir.olmadan. İş makinası ile ters yönde çalışan Carnot makinasına ısı pompası denir. yüzyılda Nicolas Carnot adlı bir bilim adamı tüm ısı makinalarının temel çevrimi olan bir termodinamik çevrim tasarlamıştır. Carnot çevrimi ısı kaybı olmadan çalışan dönüşümlü bir ısı makinesinin genleşme ve sıkıştırma döngüsüdür. gazın başlangıç ve son durumlarına bağlıdır. Ortamdan iş alarak çalışan ısı pompası düşük sıcaklıktaki depodan ısı alarak yüksek sıcaklıktaki depoya ısı aktarmaktadır. termodinamik yasalarındaki değişkenlerin değerlerini değiştirir. Sıcaklıkları Th veTl (Tl<Th) olan iki ısı deposu arasında dışarıya iş vermek üzere çalışan ve iş makinası da denilen bir Carnot makinası şematik olarak gösterilmiştir. Bu alet ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren geri dönüşümlü bir prosestir. Gazın yaptığı iş ve ısı transferi.

q = qab + qcd w = wab + wbc + wcd + wda 3 . d ile a halleri arasında ise adyabatik ve tersinir olarak sıkıştırılarak ilk hale dönülmektedir. ∫ dU = q1 + q2 + w = 0 ∫ dS = q1/ T1 + q2/ T2 = 0 eşitlikleri yazılabilir. Carnot makinası ısıtıcı ve soğutucu olarak kullanılabilmektedir. Carnot Döngüsü Bu döngüde a ve b haleri arasında izotermik ve tersinir olarak genleşen gaz. Döngü saat yönünde ilerler ve dışarıya iş verecek şekildedir. Herbir basamaktaki olaylar tersinir olduğundan. b ile c halleri arasında adyabatik ve tersinir olarak genleşir. Tersinir çalışan herhangi bir Carnot çevrimi için termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarından sırayla. döngünün tümü de tersinirdir.düşük sıcaklıktaki ısı deposu için ise ısıtıcı işlevindedir. Böylece 4 basamak üzerinden döngü tamamlanmaktadır. Daha sonra c ile d halleri arasında izotermik ve tersinir olarak sıkıştırılan gaz.

(1) İZOTERMAL GENLEŞME. Sıcaklık sabit kalır fakat hacim artar.V2)  İlk proses izotermal genleşme prosesidir. Piston V1’den V2’ye hareket eder. ADYABATİK GENLEŞME.V3) q12 = -w12 4 . durumda gaz yüksek sıcaklık. ∆ U=q + w ∆ U12= q12 + w12 = 0 (T sabit) q12 = q2= nRT2 ln (V2/V1) W12= -nRT2 ln(V2/V1) ∆ H12 = ∆ U12 + ∆ (P. (P2.V2)(P3. hacim V3’e ulaşıncaya kadar devam eder. 1.V1)(P2. yüksek basınç ve düşük hacimdedir. Basıç düşer.V) = ∆ U12 + (P2V2 – P1V1) = 0 (ideal gaz) q2/T2 = nRln (V2/V1) = ∆ S12 (2) ısı kaynağı uzaklaştırılır.İlk olarak. kaynaktan silindire ısı eklenir. Birinci durumdan ikinci duruma geçilirken kaynaktan gaza doğru bir ısı transferi gerçekleşir. Sabit sıcaklıkta. (P1.

Sıcaklık sabit kalır fakat hacim azalır. Gaz basıncı artar. q23 = 0 (adyabatik) w23 = nCv (T1-T2) = -nCv (T2-T1) ∆ U23 = w23 = nCv (T1-T2) = -nCv (T2-T1) ∆ H23 = nCp (T1. Sıcaklık azalır ve hacmin artmasıyla gaz genleşir. Adiabatik proses boyunca ısı transferi gerçekleşmez. Basınç düşer. ∆ U34= q34+ w34 = 0 (ideal gaz) q34 = -w34 w34 = -nRT1 ln(V4/V3) = nRT1 ln(V2/V1) q34 = q1 = nRT1 ln(V4/V3) = -nRT1 ln(V2/V1) ∆ H34 = ∆ U34 + ∆ (P.T2) = -nCp (T2-T1) ∆ S23= q23/T = 0/T= 0 (3) Gazın İZOTERMAL SIKIŞTIRILMASINDA pistondaki sistem ile iş yapılır.nR ln(V2/V1) 5 . Üçüncü durumdan dördüncü duruma geçerken gazdan ısı kaynağına ısı transferi olur.V3)(P4. İkinci durundan üçüncü duruma geçerken ısı transferi olmaz.V) = ∆ U34 + (P4V4 – P3V3) = 0 (ideal gaz) ∆ S34 = q1/T1 = nR ln(V4/V3) = . (P3. Sıcaklık sabittir. İkinci proses adyabatik genleşme prosesidir.V4)  Üçüncü proses izotermal sıkıştırma prosesidir.

üretilen işin miktarı proses boyunca transfer edilen net ısıya eşittir.V1)  Dördüncü proses adyabatik sıkıştırma prosesidir. Dördüncü durumdan birinci duruma geçerken ısı transferi olmaz. Termodinamiğin birinci yasasına göre. gaz kendi orijinal durumuna geri döner. W = q1 – q2 Döngüde bütün basamaklardaki nicelikler toplanırsa. w41= nCv (T2-T1) q41= 0 (adyabatik) ∆ U41= w41= nCv (T2-T1) ∆ H41= nCp (T2-T1) ∆ S41 = q41/T= 0/T= 0 Dördüncü prosesin sonunda. (P4. ADYABATİK SIKIŞTIRMA hacim V1’e ulaşıncaya kadar devam eder. Sıcaklık artar ve sıkıştırılan gazın hacmi azalır. • ∫ dw= w = w12+w23+w34+w412 w = -nRT2 ln(V2/V1). Gaz sıkıştırılır. Gaz basıncı azalır.V4)(P1.nCv (T2-T1)+ nRT1 ln(V2/V1)+ nCv (T2-T1) w = -nR (T2-T1) ln(V2/V1) • ∫ dq = q12+q23+q34+q41 6 .(4) ısı kaynağı uzaklaştırılır. Çevrim boyunca. gaz tarafından iş üretilir.

7 . Carnot döngüsü için iç enerji değişimi sıfırdır. iç enerji. entalpi ve entropi ise hal fonksiyonu olduklarından değişimleri sıfırdır.∫ dq = nRT2 ln(V2/V1)+ 0 – nRT1 ln(V2/V1)+ 0 ∫ dq = nR(T2-T1) ln(V2/V1) • ∫ dU = ∫ dq . Termodinamiğin birinci yasasına göre. İş ve ısı hal fonksiyonu olmadıklarından Carnot döngüsü boyunca değişimleri sıfırdan farklı.∫ dw = ∆ U12+∆ U23+∆ U34+∆ U41= 0 ∫ dU= 0 – nCv (T2-T1) + 0 + nCv (T2-T1) = 0 • ∫ dH = ∆ H12+∆ H23+∆ H34+∆ H41= 0 ∫ dH = 0 – nCp (T2-T1) + 0 + nCp (T2-T1) = 0 • ∫ dS = ∫ dqtr/T = q2/T2+ q1/T1 = nRln(V2/V1) – nRln(V2/V1) = 0 İş ve ısı alışverişlerinin Carnot döngüsü boyunca toplamları sıfırdan farklı fakat ters işaretle birbirlerine eşittirler.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->