P. 1
Elektrikcilik_Kurs_Kitabi

Elektrikcilik_Kurs_Kitabi

|Views: 689|Likes:
Yayınlayan: hllbykdgn

More info:

Published by: hllbykdgn on Feb 28, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2012

pdf

text

original

ÜNİTE NO 1: İŞ GÜVENLİĞİ

ATÖLYEDE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ Bir iş yapılırken çalışma kurallarının bilinmesi gerekir. Rasgele çalışma, istenmeyen sonuçlar doğurur. Ülkemizde her yıl binlerce iş kazası olmakta ve istenmeyen sonuçlar (can, mal, emek ve zaman kaybı) ortaya çıkmaktadır. Bu kitabın hazırlanmasının amacı, öğrenciyi “elektrik tesisatçılığı”, “temel tesviyecilik işlemleri”, “temel elektronik uygulamaları” konularında bilgi ve beceri sahibi yapmaktır. Bu konuların öğretimi ve uygulamalarının yapılışı sırasında bir çok iş güvenliği kuralına uyma zorunluluğu vardır. Şimdi bu kuralları inceleyelim. 1. Atölye ve laboratuar çalışmalarıyla ilgili temel kurallar Okul atölyelerinde meslekî öğretimin yanı sıra iş güvenliği, iş disiplini gibi eğitim konularına da yer verilmektedir. Atölyede uyulması gereken iş güvenliği kuralları şunlardır: a. Atölyeye zamanında geliniz, mazeretiniz yoksa kesinlikle geç kalmayınız. Çünkü geç kalan öğrenciler atölyenin çalışma düzenini bozar, eğitimi aksatır. b. Atölyede iş önlüğünüzü giyiniz ve düğmelerini sürekli olarak kapalı bulundurunuz. İş önlüğünün düğmelerini açarak çalışan bir öğrencinin iş kazası yapma riski yüksektir. Çalışırken önlük herhangi bir yere takılabilir. Ayrıca önlüğün içindeki giysiler daha çabuk kirlenir. c. Önlüğünüzü giydikten sonra sıraya geçerek öğretmeninizin yoklama almasını ve o gün yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi vermesini bekleyiniz. Yoklamadan sonra yerinize geçerken acele davranmayınız. ç. Atölyede koşmayınız, bağırmayınız ve el şakası yapmayınız. Yüksek gürültü, çalışanlar üzerinde ruhsal dengesizliklere yol açar ve dikkati dağıtır. d. Atölye dolabınızdan gerekli malzemeleri alarak çalışma masanıza geçiniz. Dolabınızı temiz ve düzenli tutunuz. e. Çalışmalarınıza başlamadan önce yapacağınız temrin (iş) ile ilgili araç gereç ve malzemeleri depo nöbetçisinden sağlam olarak alınız. f. Atölyede gerekli olan takım, kitap ve defterlerinizi her zaman yanınızda bulundurunuz. g. Yapacağınız işle ilgili bilgileri önceden öğreniniz. Anlamadığınız konuları öğretmeninize sorunuz. ğ. Enerji altında (devrede akım varken) kesinlikle çalışmayınız. İşiniz tamamlandıktan sonra öğretmeninizin denetiminde devreyi çalıştırınız. h. Kendi işinizi kendiniz yapınız. İzinsiz olarak başka bir öğrenciye yardım etmeyiniz ve kendi işinize başkasının karışmasına izin vermeyiniz. Başka birinin işini yaptığınız zaman aslında ona kötülük yapmış olursunuz. İşi siz yaptığınız için arkadaşınızın becerisi gelişmez, öğrenme düzeyi düşük kalır. ı. İşinizi, işlem basamaklarındaki sıraya göre yapınız. i. Çalışma sırasında vida, çivi gibi gereçleri kesinlikle ağzınıza almayınız. Çünkü dalgınlıkla “yutma” söz konusu olabilir. j. Atölye çalışmaları sırasında herhangi bir kaza ve yaralanma olduğunda hemen ilgililere (öğretmen, teknisyen ve benzeri) haber veriniz. k. Bilmediğiniz konularla ilgili işlem yapmayınız. Kullanmasını bilmediğiniz aygıtları biliyormuş gibi davranmayınız. l. Vidaları asla çekiç ya da pense ile çakmayınız. Vidalamayı yapacağınız yeri önce bız ya da matkap ile deliniz ve sonra vidayı uygun uçlu bir tornavida ile sıkınız. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 1

m. Bozulmuş makine ve takımları öğretmeninize bildiriniz. Arızalı makinelerin iş kazalarına neden olabileceğini unutmayınız. n. Atölye ara paydosuna (teneffüs) zamanında çıkınız ve zamanında işinizin başına dönünüz. o. Sizlere bilgi ve beceri kazandırmakla görevli olan öğretmenlerinize sevgi ve saygı çerçevesinde kalarak davranınız. ö. Temizlik işlemleri başladığında önce kendi çalışma yerinizi temizleyiniz. İşiniz tamamlanmış ve not almışsanız temrini sökerek araç gereçleri depoya sağlam olarak veriniz. p. Temizlik nöbetiniz (göreviniz) varsa atölyeyi, sağlık kurallarına uygun olarak temizleyiniz. r. Temizlik göreviniz yoksa önlüğünüzü çıkarıp elbisenizi giyiniz ve temizliğin bitmesini bekleyiniz. s. Verilen paydosla birlikte atölyeden birbirinize saygılı olarak çıkınız. 2. İş kazalarına karşı korunma a. İş (elektrik) kazası İnsan yaşantısında yaygın olarak kullanılan elektrik enerjisinin yararları pek çoktur. Günümüzde konutlardan fabrikalara her yerde elektrikli aygıtları kullanıyoruz. Elektrik insanlık için son derece yararlı bir enerjidir. Ancak, güvenlik kurallarına uyulmadan kullanıldığında öldürücü olabilmektedir. İşte, yanlış hareketler sonucu oluşan, çalışmayı kesintiye uğratan ve önceden plânlanmamış olaylara elektrik kazası denir. Elektrik kazası, aynı zamanda bir iş kazasıdır. İnsan bedeni elektrik akımını kolayca geçirir. Vücuttan geçen akımın değeri arttıkça kalp, beyin gibi organların zarar görme düzeyi artar. b. Elektrik kazalarının bazı nedenleri: I. Elektrikli donanımların yapısı hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak, II. Akım geçen yerlerin yalıtımının bozulması, III. Anahtar, fiş, priz gibi aksamların çatlak, kırık ya da ıslak olması, IV. Çalışanların acele ve dikkatsiz davranması, V. Aydınlatma, ısıtma, temizlik, düzen gibi koşulların kötü olması c. Elektrik çarpması: Elektrik çarpmasının yarattığı olumsuz etkiler şu unsurlara göre değişir: I. Bedenden geçen akımın değeri, II. Dokunulan gerilimin değeri, III. Bedenin akıma gösterdiği direncin düzeyi, IV. Elektrik akımının bedenden geçtiği bölge, V. Elektrik akımının bedenden geçiş süresi, VI. Çarpılma anında basılan zeminin durumu (ıslak, kuru, nemli ve benzeri) I. Akım değeri: İnsan bedeninden geçen akımın olumsuz etkileri şu şekildedir: 1-8 mA (0,001-0,008 A): Bedende şok etkisi yapar. Hafif sarsıntı ve heyecanlanma şeklinde algılanır. 15-20 mA (0,015-0,02 A): Bedenden geçtiği bölgedeki kaslarda kasılmalar olur. Bu durumda el kasları istem dışı kasıldığından, tutulan iletkenin bırakılmaması söz konusu olur. Bu değerdeki akımın edenden geçiş süresi uzarsa ölüm olabilir. 50-100 mA (0,05-0,1 A): Bedende aşırı kasılmalara, solunum güçlüğüne, süre uzadığında ise ölüme neden olur.

2

100-500 mA (0,1-0,5 A): Geçiş süresine bağlı olmakla birlikte kesin ölüme neden olur. II. Gerilim değeri: İnsan bedeni üzerinde olumsuz etki oluşturan gerilim değerleri şu şekilde sınıflandırılabilir: 0-42 volt arası gerilimler: Düşük gerilim olarak anılır. İnsan bedeni için tehlikesizdir. Yani bu değerler arasındaki gerilimler bedenden tehlike sınırının altında akım geçişine neden olur. 42-65 volt arası gerilimler: Beden üzerinde yaralanmalara neden olabilir. Vücuda uygulanma süresi uzarsa ölüme yol açar. 65 volt ve üzeri gerilimler: 65 voltun üzerindeki değerler ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. III. Direnç değeri: Ohm yasasına göre insan bedeninden geçen akımın değeri gerilimle doğru, dirençle ters orantılıdır. İnsan bedeninin elektriğe karşı gösterdiği direnç hesaplamalarda 1000 Ω olarak alınmasına rağmen, bedenin çeşitli bölgeleri değişik değerler gösterir. Bu değerler şunlardır: Kuru deri (iki el arası) : 100.000 – 300.000 Ω Nasırlı deri (iki el arası) : Yaklaşık 500.000 Ω Islak deri (iki el arası) : 1000 Ω El ayak arası: 400 – 600 Ω İki kulak arası: 100 Ω ç. Elektrik kazalarına karşı alınacak önlemler I. Arıza bölgesine giderken alınan araç gereçler tam olmalı ve bunların sağlam olmasına dikkat edilmelidir. II. Arıza yerine gidildiğinde bozulma nedeni öğrenilmelidir. Daha sonra enerji kesilerek gerekli yerlere uyarı levhası asılmalı ve önlemler alındıktan sonra onarıma geçilmelidir. III. Arızalı makinelerin yapısı ve çalışması ile elektrik donanımı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. IV. Çalışma sırasında işe yoğunlaşılmalı başka şeyler düşünülmemelidir. V. Çalışırken iş önlüğü giyilmelidir. VI. Elektrik arızaları mutlaka elektrik teknisyeni tarafından onarılmalı, yetkili olmayan kişiler müdahale etmemelidir. VII. Elektrik kazalarına karşı alınacak önlemler ve ilk yardım çok iyi bilinmelidir. VIII. Atölyede ecza dolabı bulundurulmalı, ilk yardım gereçleri eksiksiz ve kullanılır durumda olmalıdır. IX. Hastane, itfaiye ve ilk yardım merkezlerinin telefon numaralarını bildiren levhalar çizelge 1.1'de olduğu gibi iş yerinin çeşitli kısımlarına asılmalıdır. X. Çıplak elle akım taşıyan hatlara dokunulmamalıdır. XI. Islak elle elektrik anahtarlarının konumu değiştirilmemelidir. XII. Enerji altında onarım yaparken sağ el kullanarak çalışılmalıdır. d. İlk yardım Herhangi bir kazaya maruz kalan kişiye hekim gelinceye ya da hastaneye kaldırılıncaya kadar geçici bakım ve tedavinin yapılmasına ilk yardım denir. Kaza geçiren insana ilk müdahaleyi yapan kişiye ise ilk yardımcı denir. İlk yardımcının kaza anında yapması gereken işler şunlardır: • İlk yardımı süratle soğukkanlılığını kaybetmeden yapmalıdır.
HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

3

Daha sonra geri çekilinerek göğsün inmesi gözlenir. Derin bir nefes alınarak hava sızmayacak şekilde hastanın ağzına ağız dayanır ve hava üflenir.) dokunma yerine vurarak ayırmalıdır. bunu izleyen 7–10 dakika içerisinde durur. Bu ise ölüme yol açabilir. Bu durumda hemen sun'î solunum işlemine başlamalıdır. Bu sırada baş yana çevrilerek ağız ve burnun açık kalması sağlanır. Diz üzerinde yavaş yavaş doğrulunarak kazazedenin beline basınç uygulanır. Eğer bu mümkün değilse yalıtkan bir araçla (tahta parçası. Ağızdan ağıza sun'î (yapay) solunumun yapılışı: Kazazede sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır ve ilk yardımcı baş tarafına geçer. • Elektrik çarpması sonucu kişi şoka girdiğinden göğüs ile karın kasları kasılabilir ve solunum durur. Kazazedenin oksijensiz kalmasını engellemek için hemen yapay solunuma başlanır. Bilinç kaybı sırasında kalp ve nabız atışları hissedilmeyebilir. Sun'î (yapay) solunum: Elektriğe çarpılan kişi şoka girer ve solunum güçlüğü olur. I. Böylece yapılan basınç akciğeri sıkıştırır. Kazazedenin alnındaki el çevrilip baş ve işaret parmaklarıyla burun delikleri sıkılarak kapatılır. Dakikada 15–20 kez yapay solunum yaptırılır ve solunuma kazazedenin durumuna göre 2–3 saat devam edilir. diğer elin ayası alnına yerleştirilir. 4 . Bu işlem dilin geriye yığılarak solunum yolunun tıkanmasını önler. Yapay solunum sayesinde bedene gerekli hava girişi olur ve toplardamardaki kan kalbe döner. Boyun yukarıya doğru kaldırılarak nefes yolu açılır. Daha sonra oturularak basınç kaldırılır. kazazedenin kalçası kendi dizleri arasında kalacak biçimde dizleri üzerine çöker ve topuklarının üzerine oturur. İlk yardımcı. Sun'î solunum yapılırken ilk önce kazazedenin rahat soluk alabilmesi için başı geriye doğru itilerek boyun yükseltilir. Bu uygulama kazazede kendi kendine nefes almaya başlayıncaya kadar dakikada 12 kez yapılır. şalter ya da sigortayla) kesilmelidir. 2 dakika içerisinde bilinç kaybolabilir ve kalp. Diğer el ile çeneden çekilerek ağzın açılması sağlanır. Bir el kazazedenin boynuna. Solunum durduktan sonra. Schafer (şefır) yöntemi ile sun'î solunum: Hasta yüzükoyun yatırılarak elleri alnına destek olacak biçimde tutulur.• Şebeke gerilimi (anahtar. Kazazede kendi kendine solunum yapmaya başlayınca yan yatış pozisyonunda ve çenesi göğsünden uzaklaştırılmış olarak tutulmak suretiyle hastaneye sevk yapılır. giyim eşyası vb. Eller üzerinde doğrulmak suretiyle kazazedenin kalça kemiğinin ön kısmına basınç uygulanır. II. Kazazedenin beden sıcaklığı düşmediği. ölüm morlukları ve deride sertleşme belirtileri görülmediği sürece yapay solunum uygulanır.

sigorta. üreteci ve alıcıyı aşırı akım geçişlerine karşı korumaya yarayan elemandır. alıcı ve iletkenden geçerek tekrar üretece gelmesi için izlediği yoldur. Anahtar: Devreyi açıp kapamaya yarayan araçtır. b. lâmba ışığa çevirir. Üreteç çeşitleri şunlardır: I. Örneğin konutlardaki priz sortilerinin beslenmesinde en az 2. lâmba sortilerinin beslenmesinde ise en az 1. 3. Üreteç (batarya. Uygulamada buşonlu.ÜNİTE NO: 2 ELEKTRİK BİLGİSİ A. II. Alternatif akım kaynakları (alternatör) 2. Sigorta: Elektrik devresini. akımın geçtiği yola elektrik devresi denir. anahtar. Devre elemanları 1. Anahtar açıldığında alıcıya giden akım kesilir ve alıcının çalışması durur. ütü akımı ısıya. Elektrik devresi a. bıçaklı ve benzeri sigortalar kullan ılır. güneş pili).5 mm 2 kesitinde yalıtkanlı bakır iletkenler kullanılır. alüminyum gibi metallerden yapılan elemandır. Örneğin. anahtar. Doğru akım kaynakları (pil. Elektrik devresi. dinamo. ELEKTRİK DEVRESİ ELEMANLARI VE ÇEŞİTLERİ Giriş Üreteç. Şekil 2.5 mm2. 2. üreteçten çıkan akımın sigorta.1. akümülatör. Alıcı (yük): Elektrik enerjisini başka enerjilere çeviren elemanlara alıcı denir. otomatik. İletken: Üreteç ve alıcı arasında elektrik akımının dolaşımını sağlamak için bakır. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 5 . Yardımcı devre elemanları 1. alıcı ve iletkenden oluşan. kaynak): Elektrik devresindeki alıcıların çalışabilmesi için gerekli olan elektrik enerjisini üreten elemandır. Elektrikli alıcıların beslenmesinde kullanılan iletkenler rastgele seçilmez.

yalıtkan kaplamalarının özelliğini kaybetmesinden ötürü birbirine değmesi de kısa devreyi oluşturabilir.c.25. ek yerlerinin değmemesi de açık devreyi oluşturur. B. Kısa devre Anahtar kapalıyken herhangi bir arıza nedeniyle akım alıcıya gitmeden devresini kısa yoldan tamamlıyorsa bu duruma kısa devre denir.3'te iletkenlerin birbirine değmesi sonucu oluşan kısa devre gösterilmiştir. Kapalı devre: Şekil 2. iletkenlerin kopması. Şekil 2. Elektrik akımı. Sigortanın atması. 6. Kapalı devre Şekil 2.4. direncin en küçük olduğu yerden geçmek ister. Açık devre: Şekil 2.1018 adet elektron 1 ampere eşittir. akım da o oranda şiddetli olur. Akım şiddetini elektronların sayısıyla göstermek için çok büyük rakamlar kullanmak gerekir. Şekil 2. Bir iletkenden belirli bir zaman içinde ne kadar çok elektron geçerse. 2. Kısa devre durumunda devreden yüksek akım geçer ve sigorta atar.2'de görüldüğü gibi devreye kumanda eden anahtar kapalıyken akım geçer ve alıcı çalışır. İletkenlerin.1'de görüldüğü gibi anahtarın açık olduğu ve akımın geçmediği devredir. Akım Alıcıdan birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir.3 Kısa devre 3.2. Şöyle ki. Şekil 2. Elektrik akımının iletkenden geçişi 6 . GERİLİM VE DİRENÇ a. Bunun gibi büyük rakamları kullanmamak için Fransız bilgin Ampere (Amper)'in elektrik akımının kimyasal etkisine dayanarak yaptığı tanımlama kullanılır. Devre çeşitleri Elektrik devreleri akımın alıcıdan geçiş durumuna göre üç çeşittir. 1. AKIM.

R [V] şeklinde yazılır. İletkenin ve alıcının içinden geçmek isteyen elektronlar komşu elektronlara ve atomlara çarpa çarpa ilerlerken sürtünmeye maruz kalırlar. E ya da e ile gösterilir. III. Faydalı hareket için metal içinde belli bir yönde akış gereklidir. bir yönde sürüklemek için gerekli olan kuvvete gerilim (elektromotor kuvvet. Elektrik akımının nedeni gerilim farkıdır. direncin üst katları kiloohm (kΩ). denklemi. direnç birimi ise Ω (ohm)'dur. elektronların hareketi sonucu oluşur. EMK) denir. Elektrik devresinde direnç denklemi. voltmetreyle ölçülür ve V. R ya da r ile ifade edilir. günümüzde de eski (klâsik) teorem kabul edilmektedir. denklemi. Dirençler (rezistans. Hassas yapılı devre elemanlarının aşırı akıma karşı korunmasını sağlamak. bir elektrik devresinde akımın geçmesini sağlayan kuvvete gerilim denir.4'de görüldüğü gibi eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru akmaktadır. iletken maddelerdeki serbest elektronların hareket etmesini sağlayan kuvvet olarak açıklanabilir. I = V/R [A] şeklindedir. Akımın birimi amper (A). Ancak gerçekte elektrik akımı şekil 2. mikrovolt (mV). eskiden akımın artı (+) yüklü parçacıklar tarafından taşındığı sanıldığından. yani küçülterek başka elemanların çalışmasına yardımcı olmak. gigaamperdir. Bu yaklaşıma göre. alıcıdan akım geçmektedir. İşte elektronları kendi normal hareketleri dışında. megaohm (MΩ). gigaohm (GΩ)dur. Devrenin besleme gerilimini bölerek. megavolt (MV). mikroamper. R = V/I. V = I. Ancak. ampermetreyle ölçülür ve I ile gösterilir. Gerilimin ast katları pikovolt (pV). Ancak bu dönüş bir fayda sağlamaz. Elektronları faydalı olacak şekilde hareket ettirmek için itmek gerekir. Isı enerjisi elde etmek. U. Gerilim (elektromotor kuvvet. Gerilim. devrede elektronlar hareket etmeye başladıktan sonra rahat bir şekilde ilerleyemezler.Bu yaklaşıma göre. Bir devrede akım. c. elektrik akımının geçişine karşı zorluk gösteren elemanlara direnç denir. nanoamper. 1 amper. artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru gider deriz. Gerilim. miliohm (mΩ). nanoohm (nΩ). HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 7 . Akım. Bir başka tanıma göre. akımın üst katları ise kiloamper. Birimi volt (V). Geçen akımı sınırlayan etken ise alıcının direncidir. Dirençler. potansiyel fark) Elektrik akımı elektron akışından ibarettir. milivolt (mV). V. Dirençlerin devredeki işlevleri (fonksiyonları): I. Yük (alıcı) görevi yapmak. İşte elektronlar ilerlerken oluşan sürtünmeden doğan karşı koyma etkisine direnç denir. gigavolt (GV)tur. Yine bir başka tanıma göre. megaamper. resistance) Bir elektrik devresine gerilim uygulandığında. b. EMK. miliamper. mikroohm (mΩ). Bilindiği gibi elektronlar maddelerin içinde bulunan atomların etrafında dönerek hareket etmektedir. Direncin ast katları Pikoohm (pΩ). Akımın ast katları pikoamper.118 miligram gümüş ayıran akım şiddetidir. Devreden geçen akımı sınırlayarak aynı değerde tutmak. bir üretecin iki ucu arasındaki potansiyel farka gerilim denir. IV. gümüş nitrat eriyiğinden 1 saniyede 1. nanovolt (nV). Başka bir anlatımla. II. gerilimin üst katları kilovolt (kV). Akım. Elektrik enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek kaybolur.

hertz şeklinde okunur. Doğrultmaç devresi.6'da görüldüğü gibi zamana göre sürekli olarak yön ve şiddet değiştirir. DC. Doğru akım Şekil 2. Doğru akım sürekli olarak aynı değerde ve aynı yönde akar. Alternatörün ürettiği birim alganın saniyeki tekrarlanma (yön ve şiddet değiştirme) sayısına frekans adı verilmektedir. III. Pil. direct current) Dinamo.6.) Şekil 2. akümülatör. Şekil2. güneş pili gibi kaynaklar tarafından üretilir. AA) Alternatör adı verilen makineler tarafından üretilen elektrik akımı çeşitidir. V. Alternatörün ürettiği AC gerilim dış devreye şekil 2. Alternatörden gelen akım sürekli azalıp çoğalır ve akış yönü değişir. DC akımın frekansı yoktur.5'de görüldüğü gibi zamana göre yön ve şiddet değiştirmeden akar. alternative current. Alternatif akım (AC. Güneş pili 2. DOĞRU VE ALTERNATİF AKIMIN TANITILMASI 1. Türkiye'de üretilen alternatif akımın frekansı 50 Hz'dir. Akümülatör. IV. (Hz.C. pil. Doğru akımın elektriksel eğrisi DC üreten kaynaklar şu şekilde sıralanabilir: I. Bu akım şekil 2. Alternatif akımın elektriksel eğrisi 8 . Dinamo. Doğru akım (DA. II.5.7'de görüldüğü gibi bilezik ve fırça düzeneğiyle aktarılır.

sıvı ve gaz yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan ısıdan yararlanarak elektrik enerjisi üreten santrallerdir. Türbin. a.7. Termik santraller çevreyi çok kirletir. Yüksek basınçlı buhar türbin kanatlarına çarparak döndürür. mekanik enerji elde edilir. kazan içerisindeki suyu ısıtarak basınçlı buhar üretir. ENERJİNİN ÜRETİMİNDEN ABONEYE KADAR OLAN İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMİ Elektrik enerjisi üretildiği noktadan harcandığı yere kadar giderken çeşitli bölümlerden geçer.9. Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan santral çeşitleri 1. Hidroelektrik santrallerde su. Elektrik enerjisi santral adı verilen büyük tesislerde üretilir.alabilmek için bilezikler kullanılır. Bobinden AC D.8. Termik santral HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 9 . Her ne kadar filtrelerle baca gazları arıtılsa da doğanın dengesini bozan maddelerin atmosfere yayılması önlenememektedir. Şekil 2. Çevreye hiç bir zararlı atık bırakmadan çalışan hidroelektrik santraller ülkemizde daha çok debisi büyük ırmakların uygun yerlerine kurulmaktadır Şekil 2. göl hâlindeki hazne içinde biriktirilir. Biriken su yüksek bir noktadan aşağı düşürülerek. miline bağlı alternatörü çevirerek elektrik enerjisi üretir. Şekil 2. Hidroelektrik santraller: Su kaynaklarının gücünden yararlanarak elektrik enerjisi üreten santraldir. Termik santraller: Katı. Suyun kuvvetiyle elde edilen mekanik enerjiyle alternatör döndürülerek elektrik enerjisi üretilir. Hidroelektrik santral 2. Termik santrallerde yakılan katı yakıttan elde edilen ısı.

10. Diğer elektrik santralleri I. II. Çözüm: P = 100. düşürücü trafolar kullanılarak yüksek gerilimden kullanım gerilimine (230 V / 400 V) düşürülür. Nükleer santraller Atomun parçalanmasıyla oluşan yüksek ısıdan yararlanarak elektrik enerjisi üreten santraldir.000 W'lık bir gücü önce 10. III. iletim hattından büyük bir akım geçmesi gerekir. Atom reaktöründe yapılan parçalamada ortaya çıkan yüksek ısı.000 W 10 .000. Küçük gerilimle taşıma yaptığımızda mevcut gücü aktarırken I = P/U eşitliğine göre. Dizel motorlu santraller Bu santrallerde dizel yakıtı motor tarafından dairesel bir güce dönüştürülür. Gel git santrali. (6000 V–18000 V) Üretilen enerji üretildiği bölgede kullanılacaksa. Her iki durumda iletim hattından geçecek olan akımı bulalım. Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı Elektrik santralinde üretilen elektrik enerjisinin gerilimi yüksektir.000 V) iletim hattından geçen akım küçülür. Konutlar. Sıvı kapalı bölmede ve basınç altında olduğundan buharlaşamaz. Ancak gerilimi yükseltirsek (220. Isınan sıvının sıcaklığı yükselir.000 V– 380. Elektrik enerjisinin büyük bir kısmı üretildiği bölgeden uzak bölgelere taşınarak kullanılır. IV. Bu nedenle yaygın olarak kullanılmazlar. Kapalı bölmedeki sıcak sıvı başka bir kazan içerisindeki sıvıyı kaynatıp basınçlı buhar üretir. Motorun miline bağlı olan alternatör ise AC elektrik enerjisi üretir. 5.000. Petrolün pahalı olması nedeniyle dizel motorlu santrallerin ürettiği enerjinin birim maliyeti yüksek olmaktadır. iş yerleri üç faz olarak 380–400 voltluk elektrik enerjisi alırlar. Elektrik enerjisinin üretim noktasından alıcıya ulaşıncaya kadar geçtiği bölümler Örnek: 100. Jeotermal enerji santrali b. 4.3. Şekil 3.000 voltla iletelim. Bu aşamadan sonraki çalışma düzeni termik santrallerde olduğu gibidir. Bu durumda alternatörden alınan elektrik enerjisinin gerilimi taşınamayacak kadar küçüktür. faz ve nötr olarak 220–230 V. Rüzgâr santrali. Güneş santrali.000 voltla daha sonra 100. sıvıyı ısıtır.

İş birimi. İletimde kullanılan gerilim değerleri. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 11 . İşin tanımı ve birimleri Elektrikte iş.000 = 100 A Görüldüğü gibi.000/10.000–750.11. devreye bağlı 1000 watt (1 kilowatt) gücündeki alıcı. ikincisinde 100 amperlik bir akım taşınacaktır.V = 10. 675 ya da 750 devir yaptığında numaratör 1 kWh yazar. 66. İŞ VE GÜÇ BİRİMLERİ VE BİRBİRİNE DÖNÜŞÜMÜ a. birincisinde 1000 amper. Başka bir deyişle.000 V I = P/V = 100. ışık. Bir fazlı aktif sayacın iç yapısı Bir fazlı sayaçlar akım bobini. Elektrikte iş W harfiyle gösterilir. Üç fazlı (trifaze) sayaçlar ise sanayi tesislerinde kullanılan alıcıların yaptığı işi ölçer. manyetik) olarak tanımlanabilir. Yerleşim merkezinin çeşitli yerlerinde kurulan bina tipi ve direk tipi trafo merkezleriyle gerilim düşürülerek abonelere dağıtılır. Alüminyum disk 600. Şekil 3.000–380. Elektrikle çalışan bir alıcının harcadığı enerji miktarı artıkça. Elektrik alıcılarının yaptığı işi doğrudan ölçen aygıtlara elektrik sayacı denir.000. alüminyum disk ve dişlilerden oluşur.000 V I = P/V =100. birim zamanda enerji harcayarak sonuç alma (ısı. numaratör. kilowattsaat (kWh)'tir. Bu elemanın alüminyum diski akım ve gerilim bobininin oluşturduğu manyetik alanların etkisiyle döner ve numaratörün saymaya başlamasını sağlar. İşte bu nedenle elektrik enerjisi yüksek gerilimle taşınır. E. gördüğü iş de o oranda artar. Bir fazlı (monofaze) sayaçlar ev ve işyerlerinde kullanılan alıcıların yaptığı işi ölçer.000 = 1000 A V = 100.000 volttur.000 000/100.000–154. gerilim bobini. 1000 amperi taşıyacak iletkenin kalınlığı 100 amperi taşıyacak iletkene göre çok kalın ve ağır olacağından taşıyıcı direk ve izolâtörlerin çok büyük boyutlu olması gerekir. bir saat boyunca çalışıyorsa yaptığı iş 1 kWh'tir.

gigawatt’tır. gerilim değerleri belirlendikten sonra bunlar P=V. gücün üst katları kilowatt.000 W) olan motor 8 saat çalışmıştır.12.30 000 = 2400. W = P. P: Güç. Elektrik alıcılarının gücü wattmetre ile doğrudan ya da Şekil 3. Yapılan işi.8 = 80 kWh b. Elektrik dağıtım şirketine ödenecek parayı bulunuz. Elektriğin 1 kWh'i 30. Yine ohm kanununa göre I = V/R'dir.R.I = 220. alıcının çektiği akım ile gerilimin çarpımıdır. akım. P = V. Gücün ast katları pikowatt.t [kwh] (W: İş.I = 24. birimi watttır.000 TL b.I şeklinde çarpılıp alıcının gücü belirlenebilir.I = I. miliwatt. Şekil 3.12'de görüldüğü gibi ampermetre ve voltmetre yardımıyla da ölçülebilir. devreden çektiği akım 3 amperdir. Çözüm a.R [W] eşitliği bulunur. Güç P ile gösterilir. P = V. megawatt. Alıcının gücünü bulunuz. t: Zaman) Örnek: Gücü 10 kW (10. Çözüm: P = V. Buna göre alıcının gücünü bulunuz. Ödenecek para = W.V/R = V2/R [W] eşitliği bulunur. I [W] Ohm kanunu.I = V. Ampermetre ve voltmetreyle güç ölçme devresi Örnek: Ütü 220 voltluk şebekeden 4 amper akım çekmektedir. yani. Ampermetre ve voltmetreyle akım. a.t = 10.5 = 120 W Örnek: Isıtıcının direnci 100 ohm. Bu denklemi güç formülünde V'nin yerine koyarsak.R'dir.000 TL olduğuna göre. mikrowatt. gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 12 .4 = 880 W Örnek: 24 voltluk gerilimle çalışan ve 5 amper akım çeken alıcının gücünü bulunuz. Bunu güç denkleminde I'nın yerine koyarsak P = V.I = I2. Gücün tanımı ve birimleri: Elektrik alıcılarının birim zaman içinde (saniyede) yaptıkları işe güç denir. Bu yasaya göre V = I. b. Çözüm: P = V. Elektrikte güç. nanowatt.30 000 = 80. Elektrikte güç denklemi: Güç = gerilim x akım.Elektrikte iş denklemi: İş = güç x zaman [kilowattsaat] W = P.

akkor flâmanlı lâmba gibi alıcılar omik özelliklidir.736 = 1472 W P = V. Örnek: Elektrik sayacı 5 saatte 30 kWh yazmıştır.1 A 2 kW = 2000 W V = I. c.R = 32. İş ve gücün birbirine dönüşümleri: Elektrik alıcılarının gücünü ölçen aygıt wattmetre.t denkleminden P'yi çekersek.100 = 9. Elektrikli alıcı çeşitleri Elektrik enerjisiyle beslenen alıcılar uygulanan akım ve gerilime gösterdikleri tepki bakımından üçe ayrılırlar. Omik özellikli alıcıların gücü hesaplanırken doğru akımla beslenen devrelerde kullanılan güç denklemleri aynen kullanılır. İş denklemi: W = P.R = 0.I yazarsak: W = VU. Çözüm: 100 mA = 0.t şeklinde de ifade edilebilir.Çözüm: P = I2. Çözüm: P = 2 BG = 2. beygir gücü (BG. Wattmetreyle sayacın yapısı tamamen aynıdır.I. I = P/V = 1472/220 = 6. Omik özellikli alıcılar: Ütü. Sayaca bağlı olan alıcının gücünü bulunuz. P = V.t = 1.I = I2.36 BG 1 kW'tır. Lâmbanın çalışma gerilimini ve gücünü bulunuz. Yani. wattmetrede ibre. Şimdi bunları inceleyelim. Örnek: Gücü 1 kW (1000 W) olan ısıtıcı 10 saatte kaç kWh enerji harcar? Çözüm: W = P.1 = 20 W Gücün. Başka bir deyişle 1. Bu alıcılar şekil 3.R = V2/R'dir.I denkleminden I çekilirse.10 = 10 kWh F. sayaçta sayıcı (numaratör) bulunmasıdır.69 A olarak bulunur. BİR VE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ a. 1. fırın. PS) cinsinden ifade edilmesi: Elektrikli motorların gücü watt ya da kilowatt cinsinden verilebildiği gibi beygir gücü cinsinden de ifade edilebilir.I = 200.t Güç denklemi: P = V. 1 beygir gücüne eşittir.I İş denkleminde P yerine V.13'te görüldüğü gibi akım ile gerilim arasında faz farkı oluşturmazlar.1.2000 = 200 W P = V. alıcının yaptığı işi ölçen aygıt ise sayaçtır.0. Alıcının çektiği akımı bulunuz.736 = 2944 W Örnek: 220 voltta çalışan elektrikli motor 2 BG gücündedir. Örnek: Gücü 4 BG olan motor kaç kW tır? Çözüm 1 BG 736 W ise 4 BG x W'tır.100 = 900 W Örnek: 100 miliamper akım çeken mini lâmbanın direnci 2 kiloohmdur. P = W/t = 30/5 = 6 kW = 6000 W bulunur. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 13 . x = 4. Çözüm: W = P. Tek fark. HP. 736 W.

Ortaya çıkan manyetik alan şebekeden çekilen akımın karakteristiklerini değiştirici etki yapar. numaratör.Sin φ [VAr] denklemiyle hesaplanır. alıcıların şebeke akımına karşı yaptığı etkiden dolayı ortaya çıkan sonuçlara faz farkı denir. Kapasitif özellikli alıcılar: Kondansatörler kapasitif özelliklidir. Bu alıcılar önce şebekeden akım çekerek şarj olurlar. Yani.Şekil 3. 2. İndüktif özellikli alıcılar: AC ile çalışan motor. Omik özellikli alıcılarda akım ile gerilim arasında faz farkının olmadığını gösteren vektör Faz farkı: Elektrikli alıcıların akıma karşı gösterdikleri tepki farklıdır. selenoid valf vb. Ardından depoladıkları akımı şebekeye geri verirler. Bu alıcılar şebekeden çektikleri akımın bir kısmını manyetik alana çevirir.13. Başka bir deyişle bobin etrafında oluşan manyetik alanın etkisiyle elektrik akımı gerilimden 0 ile 90° arasında geri kalır. AC motor ile lâmbanın çalışma esası aynı olmadığından bu iki alıcının akıma karşı tepkisi de farklı olmaktadır. Bir fazlı indüktif özellikli AC motorun şebekeden çektiği akımın aktif (iş yapan) güce dönüşen bölümü. S = V. Özellikle sanayi tesislerinde AC motor çok olduğundan buralarda faz farkı kavramı önemli bir unsur olarak önem kazanır. Akkor Flâmanlı lâmbalarda ise çalışma anında manyetik alan oluşmadığından şebekeden gelen akımın davranışlarında değişiklik olmaz. kapı otomatiği. P = V. Faz farkı ile ilgili hesaplamalar çok geniş ve ayrıntılıdır. balast. Şekil 3. İşte bu manyetik alan şebekeden gelen akımın akış düzenini değiştirir.Cos φ [W] denklemiyle bulunur. 3.14.I. zil. İndüktif özellikli alıcılarda faz farkı Bir fazlı indüktif özellikli AC motorun şebekeden çektiği akımın reaktif (iş yapmayan) güce dönüşen bölümü Q = V.I. gibi alıcılar indüktif özelliklidir. Fabrikalarda motorların oluşturduğu faz farkı kompanzasyon tesisiyle azaltılır. 14 .I [VA] denklemiyle belirlenir. Bir fazlı indüktif özellikli AC motorun görünür (bileşke) gücü. trafo. Bu kitabın amacı elektrikle ilgili temel kavramları pratiğe dönük olarak anlatmak olduğundan faz farkı ile ilgili hesaplamalar genişçe açıklanmamıştır. Kondansatörün sürekli olarak dolup boşalması akım ile gerilim arasında 90°'lik faz farkı oluşmasına neden olur. bobin. İndüktif alıcıların iş yapmak için harcadıkları güce aktif güç denir. Bu nedenle. Motorlar devreden çektikleri akımın bir kısmını manyetik alana çevirir. Bobinlerden farklı olarak kondansatörlerde akım 90° ileridedir.

I. Üç fazlı alıcıların aktif. motorun şebekeden çektiği bileşke güçtür.8 olan motorun aktif gücünü bulunuz.I. Çözüm: Motorun aktif gücü: P = V. Denklemdeki Cos φ değerine güç katsayısı (faz farkı) denir.Sin φ III.9 = 990 W Cos φ = 0.0. reaktif ve görünür gücünü bulunuz. reaktif ve görünür gücünü hesaplamada kullanılan denklemler şöyledir: I.43 = 539 VAr Motorun görünür gücü: S = V.9'dur.V.Cos φ II. akımı 5 amper.V. Güç katsayısı 0.9 Sin φ = 0. İndüktif özellikli bir fazlı alıcıların aktif gücü P = V. trafo. Üç fazlı alıcıların şebekeden çektikleri reaktif (iş yapmayan) gücün bulunmasında kullanılan denklem: Q = .I.5 = 1100 VA Açıklama • 990 W.Cos φ = 1.380.V. İndüktif ve kapasitif özellikli alıcılarda çekilen akım ile gerilim arasında bir faz farkı ortaya çıkar. Üç fazlı alıcıların şebekeden çektikleri aktif (iş yapan) gücün bulunmasında kullanılan denklem: P= . 380 voltluk şebekeden 5 amper akım çekmektedir.I Örnek: Üç fazlı motor. Bir fazlı alternatif akım ile beslenen alıcılarda güç hesaplamaları Bir fazlı alternatif akım ile çalışan omik özellikli alıcılarda güç.8 = 2629 W HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 15 . gerilim.15.I = 220. Güç katsayısı cosinüsfimetre (kosinüsfimetre) adlı ölçü aletiyle ölçülür Örnek: Bir fazlı asenkron motorun gerilimi 220 volt. kaynak makinesi vb. gibi aygıtlar üç fazlı AC ile beslenir. faz farkı değerleri ölçülüp hesap yoluyla da bulunabilir. P = V.43 Motorun reaktif gücü: Q = V.73. O nedenle indüktif ve kapasitif özellikli alıcıların güçlerinin hesaplanmasında Cos φ ve Sin φ değerleri de göz önüne alınır.Şekil 3. motor tarafından kullanılamayıp boşa giden (manyetik alana dönüşen) güçtür. • 1100 VA.Cos φ = 220. Kapasitif özellikli alıcılarda faz farkı b. Çözüm: P = V. Motorun aktif. termik koruyucu gibi donanımlarının değeri en uygun şekilde belirlenebilir. güç kat sayısı 0.Cos φ denklemiyle bulunur.Sin φ = 220. Çünkü güç belli olduğu zaman alıcının sigorta.R = V2/R [W] denklemleriyle bulunur. c. Üç fazlı alıcıların şebekeden çektikleri görünür gücün bulunmasında kullanılan denklem: S = . Üç fazlı alternatif akım ile beslenen alıcılarda güç hesaplamaları Sanayi tesislerinde kullanılan motor.I = I2.5. Üç fazlı aygıtların bakım onarımını yapan teknisyenlerin bu alıcıların gücünü hesaplamayı bilmesi gerekir.0.I. şalter.0.I.I.5.5. Üç fazlı alıcıların şebekeden çektikleri güç wattmetre ile doğrudan belirlenebileceği gibi. motor tarafından kullanılan (işe dönüştürülen) güçtür. kablo. • 539 VAr. akım.

Bireysel siperli kablo: Her damarı üzerinde metal siper bulunan kablodur. Kesme (sektör) kablo: Damar iletkeni kesiti daire kesmesi biçimli olan kablodur. Düşük kesitli iletken: Nötr kesiti. damarlar arası boşlukları doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini kolaylaştırmak için kullanılan. Dairesel kablo: Damar iletkeni kesiti. Çok damarlı kablo: Damar sayısı birden çok olan kablodur. kalay. Yalıtılmış iletken: Bakır ve alüminyumdan yapılan çıplak iletkenin üzerinin yalıtkan malzemeler kullanılarak izole edilmesiyle üretilmektedir. 16 . Bütün iletken tek bir telden oluşur. yalıtkan malzemeden yapılmış ip ya da iplerdir. bir ya da birden çok damarın birleşmesiyle oluşan gerece kablo denir. 150 mm2) işlemek (kesme. iç tesisatta nemli yerlerde ve d ış tesisatta kullanılır. alüminyum. Tek telli (damarlı) çıplak iletken: Topraklama ve havaî hat tesislerinde kullan ılır. b. kablo faz iletkeni kesitinden küçük olan iletkendir. İletken çeşitleri I.Tanım: Elektrik akımını kolayca taşıyan maddelere iletken denir. Tek telli (damarlı) yalıtılmış iletken: Bir ya da daha çok çıplak telin üzerinin yalıtkan tabakayla kaplanmasıyla üretilir. Kör damar: Çok damarlı kablolarda. Çok damarlı yalıtılmış iletken.ÜNİTE NO: 3 İLETKEN BAĞLANTILARI A. -Çok damarlı çok telli yalıtılmış iletken Kablo: Elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik ayg ıtını birbirine bağlayan. birden çok tel üst üste sarılarak (burularak) çok telli iletken üretilmektedir. II. bağlama) zorlaştığından. yalıtılmış. Büyük kesitli iletkenleri (35 mm2. Çok telli (damarlı) yalıtılmış iletken: Birden çok damar ayrı ayrı yalıtılarak ve ortak bir yalıtkan kılıf ile kaplanarak üretilir. -Tek damarlı çok telli yalıtılmış iletken: İşleme zorluğu (ağır işcilik) nedeniyle 16 mm2 den büyük kesitli iletkenler çok telli yapılarak üzerleri yalıtkanla kaplanır. Sabit ve hafif (düşük akımlı) işletme koşullarında sıva altı ve sıva üstü tesisatta kullanılır. Çok telli (damarlı) çıplak iletken: İzolatör (yalıtkan kaide) üzerine yapılan tesislerde kullanılır. damarlarda kullanılan tel sayısına göre ikiye ayrılır: -Çok damarlı tek telli yalıtılmış iletken. Elektrik tesislerinde bakır. Kablolarla ilgili temel kavramlar: Damar: Kablonun yalıtılmış olan iletkenidir. gibi maddelerden yapılmış iletken gereçler kullanılır. Bir damardaki çıplak tel sayısına göre kendi arasında ikiye ayrılır: -Tek damarlı tek telli yalıtılmış iletken: 1-6 mm2 kesite kadar yapılan ve tek telden oluşan iletkendir. TESİSATTA KULLANILAN İLETKENLER a. bükme. Kumanda devrelerinde. Çıplak iletken: Elektriksel bakımdan yalıtılmamış (izolesiz) iletkendir. daire biçimli (yuvarlak) olan kablodur. gümüş vb.

bir örgü ya da bakır tel şeritlerin oluşturduğu. Sac: Yumuşak demirden yapılan saclar. Oksitlenmediği ve mıknatıstan etkilenmediği için. pillerde negatif elektrot olarak. Direnç yapımında. Elektrik tesisatlarında kullanılan iletken gereçler: Gümüş: Saf gümüş. ölçü aletlerinde vb. kablo boyunca devam eden helisel biçimli bir sargıdır. tel ve levha hâline getirilebilir. mavimtrak renkte ve mekaniksel direnci az olan kur şun. mekanik ve kimyasal etkilerden korumak amacıyla kullanılan. yumuşak demir ve çelik adlarını alır. Lâmbalarda flâman (ışık yayankısım) taşıyıcı olarak kullanılır. Metal siper: Her damarın ya da ortak kılıfın üzerine gelen. kullanılır. akümülâtör plâkalarında. sarımtrak renkte ve yumuşak olan kalay. Elektrikçilikte daha çok % 99.Konsantrik iletken: Bir damarlı kablolarda yalıtkan kılıfın. yassı ya da yuvarlak tellerle yapılmış örgü ya da sargıdır. direnç ve paratoner (yıldırımlık) yapımında kullanılır. 3410 °C gibi yüksek ergime derecesi nedeniyle lâmba flâmanı. mavimtrak renkte yumuşak bir metal olan alüminyum. içersine çelik tel konularak kullan ılır. % 60 oranında bakır (Cu) alaşımıdır. Kılıf: Kabloyu elektriksel bakımdan yalıtmak. Konstantan: % 40 oranında nikel (Ni). Krom: Gümüş beyazı renginde sert ve parlak bir metaldir. Yalıtkan kılıf: Damar iletkenini yalıtan kılıftır. kontak. ağaç direklerin emprenye edilmesinde (çürümeye karşı dayanıklı hâle getirme) ve lehim üretiminde kullan ılır. Çinko: Beyaz. Kadmiyum: Şarj olabilen pillerde vb. Elektrik makinelerinin gövde kısmının yapımında kullanılır. ısıtıcılarda vb. çok damarlı kablolarda ortak kılıfın üzerine gelen. pillerde elektrot olarak. yeraltı kablolarında ve lehim üretiminde kullanılır. kullan ılır. kondansatör levhalarının yapımında. Zırh: Kabloyu mekanik etkilerden koruyan. İçerisinde bulunan karbonun oranına göre font (dökme demir). Alüminyum: Gümüş beyazı. beyaz parlak renkte ve yumuşaktır. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 17 . havadan ve sudan etkilenmez. bakır tel ya da şeritden yapılmış bir sargıdır. tablo ve pano yapımında kullanılır. Isındığında direnci değişmediğinden. direnç yapımında ve maden kaplamacılığında kullanılır. Tungsten: Korozyona karşı dayanıklı sert bir metal olan tungsten. Molibden: Korozyona (aşınmaya) ve ısıya dayanıklı sert bir metaldir. direnç teli yapımında ve elektrikli fırınlarda kullanılır. bakır tellerden yapılmış. Plâtin: Parlak beyaz renkli yumuşak bir metaldir ve havada oksitlenmez. Elektrik akımını en iyi ileten gereç olmasına karşın pahalı olması nedeniyle iletken tel olarak kullan ılmaz. Kalay: Beyaz. Kurşun: Gri. Dış kılıf: Kabloyu dış etkenlerden koruyan ve kablonun en dışında bulunan kılıftır. direnç teli yapımında. mavimtrak renkte mekaniksel direnci az ve yumuşak olan çinko. damarı ya da damarları içine alan gömlektir. Ölçü aletleri. kolayca bükülür.9 saflıkdaki elektrolitik bakır kullanılır. kontaktör ve şalterlerin kontak kısımlarının yapımında kullanılır. Bakır: Kırmızı renkte olan bakır. sigorta buşonlarının ergiyen tellerinde. iletkeni. Elektrot. kullanılan metaldir. daha çok orta ve yüksek gerilim hatlarında. ölçü aletlerinde. Demir: Parlak gri renkte yumuşak bir metaldir. Ortak kılıf: Çok damarlı kablolarda. akümülâtör plâkalarında. damar demetini içine alan ve kabloya istenilen biçimi vermeye yarayan kılıftır. Cama kaynak edilebilir.

örgülü. 18 .95 .6 .75 . çakı.Krom-nikel: % 70 Ni. mineral vb. İLETKEN BAĞLANTILARI a. Su: Saf su yalıtkandır.70 .120 . ocak ve fırın gibi ısıtıcılarda direnç teli olarak kullan ılır. b. Kullanılacak alet.300 . pil ve galvano banyolarında elektrolit olarak kullan ılır.5 mm2 kesitindeki bir iletkeni demir testeresiyle değil pense ya da yan keski ile kesmek daha doğrudur. yan keski. kerpeten.10 . kalın kesitli kabloların kesilmesinde kullanılır. İletkenlerin kesilmesi Ev tesisatında kullanılan iletkenler 100 metrelik rulolar hâlinde sat ılır. Wolfram: 3500 °C gibi yüksek bir ergime derecesine sahip olduğundan lâmba flâmanlarının yapımında vb.1 .2. Civa: Beyaz parlak renkli ve 18-22 °C'ta buharlaşan sıvı halde bir metaldir.0. kablo soyma pensi vb. Elektrik aygıtlarında cam tüp içerisine konarak kontak yapıcı olarak kullanılır. sürgülü reosta gibi aletlerin kontaklarının yapımında ve tesisat gereçlerinde kullanılır.16 . kesilecek iletkenin cinsine ve çapına göre belirlenir. bükülü kabloların kesilmesinde.5 . bir yere bağlanacağı zaman üzerindeki yalıtkanın soyulması gerekir. Yani 1.50 .20 0. İletkenler ekleneceği.5 . demir testeresi ise.35 . ince iletkenlerin kesilmesinde. 0. Elektriği. Akümülatör. (Şehir şebekesindeki su.1. Pirinç: Bakır-çinko alaşımıdır. Su içersine asit-metal tuzları katılarak iletken hâle getirilebilir. Buharı zehirlidir.400 . kargaburnu. Bunlar. ütü. % 30 Cr (nikel-krom) alaşımıdır.500 mm2'dir. İletkenlerin kesilmesinde pense. demir testeresi vb. Şekil 3.25 .1. Elektrik tesisatında kullanılan iletken standartları Uygulamada kullanılan iletkenler standart kesitlerde üretilmektedir. Tek telli iletken uçlarının açılmasında iletken damarın zedelenmemesine ve çok telli iletkenlerde damarı oluşturan tellerin kopmamasına dikkat edilir.4 . anahtar. yan keski. kullan ılır. İletkenlerin çeşitli el takımlarıyla kesilmesi Pense ve yan keski.) c. içerisindeki tuz. kullanılır.30 . Sıcaklıkla direnci az değiştiğinden.0. Oksitlenmediği için ölçü aletleri. İletkenlerin soyulması İç tesisatta kullanılan iletkenlerin üzeri yalıtkan maddeyle kaplıdır. Üzeri yalıtkan kaplı (izoleli) iletkenler. B.150 . ısıyı iletme özelliği vardır. ile soyulur. şalter.185 240 .50 . maddeler nedeniyle iletken olarak kabul edilebilir.

temasın çok iyi olması için lehimlenir ve izolebantla yalıtılır. Bükme işleminde ince iletkenler için kargaburun. orta kısmından iyice sıkıştırılarak düzgün bir şekilde katlanmasına dikkat edilmelidir. Çok damarlı iletkenlerin eklenmesinde damarların kısa devre olmaması için. İletkenleri ekleme yöntemleri İç tesisatta. karşılıklı gelmemesi sağlanmalıdır (Şekil 3. İletkenlerin bükülmesi İletkenlerin vida ve klemense montajında uç kısımlarının bükülmesi gerekebilir. pense ve kargaburun kullanılarak yapılır. İletkenleri eklemede kullanılan yöntemler şunlardır: 1. İletkenlerin çeşitli el takımlarıyla soyulması c. Düz ek: İnce kesitli iletkenlerde ek. Şekil 3.2.) Şekil 3. Düz ek çeşitleri 2. Şekil 3. İnce kesitli iletkenler pense ya da kargaburun ile sarılarak. Düz ekte. İletkenlerin bükülmesi sırasında 90°'lik dik açı ile bükülmesine.4.3. Havaî hatlarda klemens ile T ek yapılırken iç tesisatta buat içerisinde yapılır. T ek çeşitleri HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 19 . ek yeri sağlam ve sıkı olmalıdır. T ek: Alçak gerilim havaî (dış) hatlarında ve iç tesisatta. Ekleme işleminden sonra ek yerleri. (T ek yapılırken iletkenler zedelenmemelidir. kullanılan iletkenin boyu kısa geldiğinde ya da düz giden bir hattan enerji almak gerektiğinde ekleme yapılır. çekme kuvveti az olan yerlerde kullanılır. ek yerlerinin. İletkenlerin bükülmesi d.5.5.Şekil 3. kalın kesitli iletkenler ise klemensle eklenir.4). kalın iletkenler için pense kullanılır. Bu ise akımın zor geçmesine ve ek yerinde ısı oluşmasına sebep olur. Şekil 3. Gevşek yapılan eklerde elektriksel temas kötü olur.

Klemensle ek yapılırken. Tek telli ve çok telli iletkenler eklendikten sonra lehimlenmeli ve yalıtılmalıdır (Şekil 3.). 5. Çift T ek: Düz giden hatlardan iki ayrı yönde ek almak gerektiğinde yapılır. Çift T ek çeşitleri 4. Şekil 3. İletkenlerin uçları yeterli uzunlukta açıldıktan sonra klemensin sıkıştırma vidası altına yerleştirilir ve vida sıkılır. İletkenlerin klemenslerle eklenmesi: İletkenler Şekil 3.8.).7'de görüldüğü gibi klemenslerle de eklenebilir. klemens gövdesi dışında çıplak iletken bırakılmaz.3.7. Şekil 3.6. Şekil 3. Özel ek: Dış tesisatta kalın kesitli iletkenler klemens ve boru ile eklenir alçak gerilimli iç tesisatlarda ise klemens bulunmadığı zaman iki iletkenin aynı yere bağlanması gerektiğinde farekuyruğu ve geçmeli tip ek yapılır (Şekil 3.6. İletkenlerin ek yerlerinin yalıtılması: Elektrik tesisatlarında kullanılan kablolar buatlarda birbirine eklenir. Ek yerlerinin birbirine değmemesi için izolebant kullanılarak yalıtım yapılır.6. vidalar iyice sıkılır. İletkenlerin yalıtılması 20 . İletkenlerin klemens kullanılarak eklenmesi 6.

1. Bu bölümde düşük gerilim zayıf akımla çalışan çağırma ve bildirim tesisatları incelenecektir. Sigortalar 4. akım. sargı kesiti gibi öğelere göre değişir. Örneğin zil çalıştırmak için 220/12 V ve 3-5 W gücünde bir trafo yeterli olur.ÜNİTE NO: 4 ÇAĞIRMA VE BİLDİRİM TESİSATLARI Elektrik tesisatları kullanılarak haberleşme işleri yapılabilmektedir. buşonlu. cam. ÇAĞIRMA VE MALZEMELER BİLDİRİM TESİSATLARINDA KULLANILAN a. otomatik. Primere uygulanan alternatif akımın yarattığı değişken manyetik alan nüve üzerinden geçerek sekonder sargısını etkiler. primer Şekil 4. bölümde açıklanmıştır. Devre bağlantısı yapılırken trafonun etiketinden bağlantı uçları belirlenemiyorsa sargıların kesitlerine bakılır. Transformatörün yapısı HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 21 . Trafolar elektriğin frekansını değiştirmez. sekonder ise kalın kesitli telden az sarımlı olur. bıçaklı. Seçim yapılırken beslenecek alıcının. sarım sayısı. fişli ve yüksek gerilim sigortaları kullanılır. (Sekonderin sarımının içindeki elektronları hareket ettirir. Zil transformatörü: Elektrik akımını ve gerilimini alçaltıp yükseltmeye yarayan aygıta transformatör (trafo) denir. nüvenin boyutu. Uygulamada. Sigorta: Elektrik besleme hatlarını ve aygıtları aşırı akıma karşı korumak için kullanılan devre elemanına sigorta denir. A. Sekonderden alınan gerilim ve akımın değeri. Trafolar isteğe göre her güç ve gerilim değerinde üretilebilir. gerilim değerleri göz önüne alınır.) Değişken manyetik alana maruz kalan sekonderin çıkış uçlarında değişken (AC) gerilim doğar. b. Bir fazlı trafolarda primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olmak üzere iki sarım ince çelik saclardan yapılmış nüve üzerine yerleştirilmiştir. Gerilimi düşürmede kullanılan trafolarda primer ince kesitli telden çok sarımlı.

palet. Şekil 4. tokmak. Bergman boru: İç kısmı vernikli kartonla kaplı alüminyum sacdan yapılmış sıva üstü tesisatta kullanılan boru çeşididir. Butona basıldığında kontaklar kapanır ve alıcı çalışır. Elektrik akımını geçirmeyen maddelere yalıtkan denir. Konutlarda uygulanan çağırma ve bildirim tesislerinde 0. gümüş vb. bim bam. kauçuk. Elektrik tesislerinde bakır. Palet çekildiği anda Şekil 4. Bobine kesik kesik uygulanan akım çanda ses oluşturur.c. entegre. Buton: Devreyi açıp kapamaya yarayan buton. Tesisatlarda.2. müzik. cam. ding dong. ç. Yalnızca eski ev tesisatlarında görülür.26 mm çaplı olarak satılır. Mekanik zil: Bobin. Zilin bobin uçlarına 4-8-12 voltluk gerilim uygulandığında bobin etrafında bir manyetik alan oluşarak nüveyi mıknatıslar. nüve. İletken: Elektrik akımını kolayca taşıyan maddelere iletken denir. kanarya sesi. gibi maddelerden yapılmış iletken gereçler kullanılır. Mıknatıslanan demir nüve.75 mm2 kesitinde PVC izoleli bakır iletkenler tercih edilir. Aydınlatma sortilerinde 1. e. Melodili zillerin.5 mm2. paslanmaya karşı özel bir madde ile kaplanmış boru çeşididir. kalay. Hareketli ya da çok kıvrımlı yerlerde kullanılan spiral borular ise. Ziller: I. insan sesi gibi sinyaller üreten modelleri vardır. transistör.14 . Mekanik zil II. Butondan elimizi çektiğimizde ise yay kontağı iterek akımı keser. Borular 3 m boyunda ve 14 .2'de görülen A kontağı açıldığından bobinin enerjisi kesilir. porselen. kâğıt. Palet normal konumuna döndüğünde ise A kontağı tekrar kapanarak bobine yeniden akım verir. priz sortilerinde ise 2. Elektronik devreli zil Direnç. 22 . mika.50-0. amyant.26 mm çapındadır. bağlantı uçları ve yay düzenekli kontaktan oluşur.18 . Borular: Çağırma ve bildirim tesisleri sıva üstü ya da sıva altı tesisat olarak döşenir.11 . paleti çeker ve tokmak çana vurur. yay tarafından yukarı itildiğinden açık durumdadır ve devreden akım geçmez. II. bakalit. Uygulamada kullanılan boru tipleri şunlardır: I. PVC. çan gibi elemanların birleşmesinden oluşmuş devre elemanıdır. d. kondansatör. Çok yaygın olarak kullanılan kanarya sesli ziller sönümlü osilatör devresinden meydana gelmiştir. Peşel boru: İnce çelik sacdan yapılmış.5 mm2 kesitinde bakır kablolar kullanılır. presbant gibi maddelerden yapılmış yalıtkanlar kullanılır. Bu durumda demir nüve mıknatıslığını kaybederek paleti bırakır.18 . 9 . hoparlör gibi elemanlar kullanılarak yapılan gereçlere elektronik devreli zil denir. Normalde (butona basılmadığında) kontak. alüminyum. fiber. Yalnızca eski ev tesisatlarında görülür.

k. Dirsek: Boruların 90° dönüş yapması için kullanılan gereçtir. Kroşeler: Sıva üstü tesisatta borular. sacdan ya da plâstikten yapılır. Spiral boru: Çok kıvrımlı yerlerde kullanılır. ğ. Yumuşak tipler binanın duvarlarına. i. 14. Simit klemens: Buatların içine konarak kablo eklemede kullan ılır. gibi yerlerde kullanılır. Buat: İletkenlerin eklendiği ve dağıtımlarının yapıldığı ek kutularıdır. Hat klemensi: Elektrik dağıtım direklerinden konutlara ve iş yerlerine enerji alırken kullanılır. Kablo pabuçları: Kalın kesitli ve çok telli iletkenlerin vidalara çok kolayca bağlanmasını sağlamak için kullanılan elemandır. Muf: Boruların eklenmesinde kullanılan gereçtir. Uygulamada en çok 6-7-8 numaralı dübeller kullanılır. Uygulamada yuvarlak ve kare şeklindeki buatlar kullanılır. Ray klemens: Panolarda kablo eklemede kullanılır. buat. 18. binanın betonu dökülmeden önce yapılan boru döşeme işlemi yapılırken yerleştirilir. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 23 . l. ı. seyyar kablo vb. Lüstr klemens: Porselen gövdeli olup sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda kullanılır. j. sert tipler ise hasır (beton) altına döşenir. duvara ya da tavana kroşelerle tutturulur. PVC boru: PVC (polivinil clorür) maddesinden üretilir. pano. Yumuşak ve sert olmak üzere iki tipte yapılır. PVC'den ya da ince sacdan üretilir. Yüksek mekanik dayanım istenen tutturma işlerinde ise çelik dübeller kullanılır. IV.III. g. Kroşeler. 26 mm çapında üretilir h. Pater: Sıva altı tesisatta tavan ve duvara monte edilecek araçların kolayca vidalanmasını sağlamak için kullanılan tahta parçasıdır. Anahtar ve priz kasaları: Sıva altı tesisatta anahtar ve prizleri duvarlara monte etmede kullanılan plâstik elemandır. Uygulamada kullanılan klemens çeşitleri şunlardır: Sıra klemens: Duy. Klemensler: İletkenler daha iyi temas için klemensler kullanılarak eklenir. Dübel: Elektrik tesisatıyla ilgili araç gereçlerin beton duvar ve tavana tutturulması için vida yoluna yerleştirilerek kullanılan plâstik elemandır. Pater. f.

sembolleri değiştirmek uygulayıcı teknisyenlerin aklını karıştırabilir. ÇAĞIRMA VE BİLDİRİM TESİSATLARINDA KULLANILAN SEMBOLLER Zayıf akım devreleri çizilirken standart semboller kullan ılır. Binaların elektrik projeleri hazırlanırken çizimde kullanılan sembollerin tümünün cetvel hâlinde gösterilmesi zorunludur. 24 . Rasgele sembol çizmek. Sembollerin anlaşılır ve yönetmeliklere uygun olması önemlidir.B.

3. Kapalı şema Şekil 4.5. Şekil 4.4. Bir butonla bir zil tesisatı HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 25 .5). mimarî plân üzerine semboller kullanılarak çizilir. Elektrik tesisat projeleri aydınger kâğıdına tek hat şeması şeklinde çizilir. Kapalı şemada tek çizginin kaç iletkeni temsil ettiği. 60° eğik ve üç iletkene kadar iletken sayısınca çizilen ince çizgilerle. butona basıldığı sürece zil çalar (Şekil 4. üç iletkenden fazlası içinse. Şekil 4. Tesisatı yapacak elektrikçi projeleri göz önüne alarak uygulamayı yapar. Şekil 4. açık ve kapalı şema olmak üzere iki şekilden oluşur. Bir butonla bir zil tesisatı: Bir butonla bir zil tesisatı devresi.C. Elektrik tesisatları sıva üstü ve sıva altı olmak üzere iki şekilde yapılır. çizginin üzerine rakamla iletken sayısı yazılarak belirtilir.4'a bakınız. Kapalı şema olarak da adlandırılan çizimde iletkenler bir çizgi şeklinde gösterilir.3 ve şekil 4. Bu tesisatta. ELEKTRİK TESİSATLARININ ÇİZİMİ VE ÖZELLİKLERİ Tesisatın projesi. BİR BUTONLA BİE ZİL TESİSATI 1. Açık şema D.

2. Bir butonla iki zil tesisatı 26 . Şekil 4. Paralel bağlı zil sayısı artırılarak bir yerden daha fazla zilin çalıştırılması sağlanabilir (Şekil 4.6).6. Bir butonla iki zil tesisatı: Birbirine paralel bağlı iki zil ve bir butondan oluşan tesisattır.

Buşon iletkeni (sigorta teli): Değişik akım değerlerinde üretilmiş teldir.2). Buşonlu sigorta II. Dip kontak ile üst kontak arasında iletimi sağlamaya yarar (Şekil 5. Buşon. Sigortalar: Alıcıyı besleyen hatları. Sinyal pulcuğu her akım değeri için ayrı bir renkte boyanmıştır (Şekil 5. AYDINLATMA ARAÇ VE GEREÇLER 1. Sigorta devreye seri bağlanır ve üzerinden anma akımından çok akım geçtiğinde devreyi açar. III. Tesisata giden faz ucu üst kontağın vidasına bağlanır. Viskontak. II. Şekil 5. Buşonlar. kapağı.2). IV.ÜNİTE NO: 5 AYDINLATMA TESİSATLARI A.) Üst kontak: Buşon kapağının tutturulması için diş açılmıştır.2. Viskontak: Buşon gövdeye takıldığında buşonun metal başlı ucu ile dipkontak arasında iletkenliği sağlar. Sigorta çeşitleri şunlardır: a. cihazları aşırı yüklenme ve kısa devrelere karşı korumada kullanılan elemana sigorta denir.2). Buşon. (Şekil 5. Alt ve üst kapaklar: Buşonun iki ucunda bulunur. Telin kopmasıyla yaylı fırlatma düzeneği sayesinde pul yerinden fırlar. Orta kısmı oyuk tip viskontaklar gövdeye istenilmeyen akım değerinde buşonun takılmasını önler. Buşon yapısı HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 27 . Buşon: Akımı kesme düzeneğinin bulunduğu kısımdır. 6 – 10 – 16 – 20 – 25 – 35 – 50 – 63 – 80 – 100 A değerlerinde üretilir. Buşonlu sigortalar: Buşonlu sigortalar şu parçaların birleşiminden oluşur: I. Buşon şu kısımlardan oluşur: Buşon gövdesi: Telin erimesi anında oluşan ısıya dayanacak şekilde porselenden yapılmıştır (Şekil 5.1.1'e bakınız. Şekil 5. Kuvars kumu: Eriyen telin oluşturduğu sıcaklığın olumsuz etkisini azaltmak için kullanılan maddedir(Şekil 5. Gövde. Sinyal pulu: Buşon içindeki ince telin uç kısmına takılır.2). Gövde: Sigortanın bağlanacağı yere tutturulmasını sağlayan kısımdır. Gövde şu kısımlardan oluşur: Dip kontak: Şebeke faz ucunun bağlandığı ve gövdenin içinde alt tarafta bulunan k ısımdır. Buşonlu sigortaların parçalarının özellikleri şunlardır: I.

d. Uygulamada kullanılan otomatik sigortalar 6 – 10 – 16 – 20 – 25 – 35 – 40 – 45 – 50 amperlik değerlerde üretilmektedir. iletken kısmı pirinçten yapılan parçadır. Normal çalışma anında kaçak akım koruma rölesinin nüvesi üzerinde herhangi bir manyetik alan oluşmaz ve akım trafosunda indüklenen gerilim sıfırdır. c. Siyah: 35 A. Bakır rengi: 63 A Not: İç Tesisat Yönetmeliği'ne göre yamanmış ya da üzerine tel sarılarak köprülenmiş sigortaların kullanılması yasaktır. Boru şeklinde olan bu sigortaların mekanik ve ısı dayanımı diğerlerine oranla çok yüksektir.Buşonun kaç amperlik olduğu sinyal pulcuğuna bakılarak anlaşılabilir. 28 . Mavi: 20 A. cihazların korunmasında kullanılırlar. f. G tipi modeller ise gecikmeli olarak devreyi açar. Bu sayede fazın birisinin bağlı olduğu sigorta attığında üç fazın akımı da kesilir. Beyaz: 50 A. Bıçaklı (NH) sigortalar: Sanayi tesislerindeki yüksek akımlı alıcıların korunmasında kullanılan sigorta çeşididir. Motorlar kalkış anında normal akımlarından bir kaç misli değerde aşırı akım çekerek çalışmaya başladıklarından bu tip alıcılarda gecikmeli atan otomatik sigortalar tercih edilir. Kırmızı: 10 A. G tipi sigortalar ise motor koruma devrelerinde kullanılır. Gri: 16 A. III. Manyetik koruma ise aşırı akım geçmesi durumunda elektromıknatıs hâline gelen kalın kesitli bobinin nüveyi hareket ettirerek kontaklar ı açtırması esasına dayanmaktadır. Uygulamada kullanılan otomatik sigortalar L (B) ve G (C) tipi olmak üzere iki tipte üretilir. Buşon kapağı: Yalıtkan bölümü porselenden. Buşon kapağının üstünde yuvarlak bir cam bulunur. Üç fazlı motorların korunmasında kullanılan otomatik sigortaların mandalları birbirine akuple edilir. Pul renklerinin akım karşılıkları şöyledir: Yeşil: 6 A. Bu gerilimden dolayı oluşan akım devreyi açacak manyetik güce ulaştığı anda röle beslemeyi keser. Termik koruma bimetal esaslıdır. merdiven ışık otomatiği vb. Yüksek gerilim sigortaları: Yüksek gerilim sigortaları trafo merkezlerinde ve santrallerde kullanılır. TV. e. oluşan fark akımı sayesinde trafoda (sekonder sargı) bir gerilim indüklenir. 2. L tipi sigortalar aydınlatma ve priz tesislerinde kullanılırken. L tipi sigortalar aşırı akım durumunda hemen atar. Bu tip sigortalar termik ve manyetik koruma düzenekli olarak üretilmektedir. Fişli sigortalar: Fişli sigortalar daha çok oto elektrik devrelerinde kullanılırlar. Küçük akım (cam) sigortaları: Cam sigortalar radyo. Kaçak akım koruma rölesi (diferansiyel röle): Kaçak akım koruma rölesi alıcıların gövdesine 30 mA lik akım kaçağı olması hâlinde devreyi açan elemandır. b. iletkenle toprak arasında gidip gelen akım farkı sonucunda eşitlik bozulduğundan. Devreden aşırı akım geçince bimetal bükülerek akım geçişini sağlayan kontakları açar. sigortanın atması (buşon telinin erimesi) anında sinyal pulcuğunun fırlayarak kişilere zarar vermesini önler. Otomatik sigortalar: Alıcının aşırı akım çekmesi ya da kısa devre anında akımı kesen araçtır. Sarı: 25 A. Gövdeye kaçak olduğunda. Bu sigortalar altlık ve buşon olmak üzere iki parçadan oluşur. Cam.

Kaçak akım koruma röleleri elektrikli aygıtları kullanan kişilerin çarpılmasını önlemek için kullanılan çok önemli ve yararlı bir aygıttır. Bu elemanın kullanımında şu hususlara dikkat edilmelidir: I. Röleden sonraki tesisatta nötr iletkeni ve topraklama (koruma) iletkeni ayrı ayrı olmalıdır. (Yani toprak hattıyla nötr hattı birbirine değmemelidir.) II. Nötr iletkeni izoleli olarak çekilmeli, topraklanmamalı ve hiçbir yerde (buat, priz, vb.) toprakla ya da koruma iletkeniyle elektriksel olarak temas etmemelidir. III. Röleyi denemek için faz ile nötr iletkeni kesinlikle k ısa devre edilmemelidir. Kaçak akım koruma rölelerinin 300 mA'lik akım kaçağını algılayarak devre akımını kesen modellerine yangın koruma rölesi denir. 3. Anahtarlar: Elektrik devrelerinde açma ve kapama görevi yapan devre elemanına anahtar denir. Anahtarların yapılış şekline göre sınıflandırılması: I. Sıva üstü anahtar: Sıva üstüne monte edilen anahtardır. II. Sıva altı anahtar: Sıva içerisinde gömülü anahtar kasası içine monte edilen anahtardır. III. Etanj (antigron) anahtar: Nemli yer tesislerinde kullanılan anahtardır. Nem, toz, patlayıcı gaza karşı sızdırmaz özelliktedir. Anahtarların kumanda şekline göre sınıflandırılması: I. Tuşlu anahtarlar: Düğmesine elle basılarak kumanda edilen anahtar tipidir. Çok yaygındır. II. Döner mandallı anahtarlar: Düğmesi elle çevrilerek kumanda edilen anahtar tipidir. Anahtarların işlev bakımından sınıflandırılması: I. Adî (tek kutuplu) anahtar: Bir lâmba ya da lâmba grubunu yakıp söndürmeye yarar. II. Komütatör anahtar: İki ayrı lâmba ya da lâmba grubunu bir yerden ayrı ayrı yakıp söndürmeye yarar. III. Vaviyen anahtar: Bir lâmba ya da lâmba grubunu iki ayrı yerden yakıp söndürmeye yarar. 4. Prizler: Elektrikli aygıtların beslenmesinde kullanılan elemandır. Prizlerin yapılış şekline göre sınıflandırılması: I. Sıva üstü priz, II. Sıva altı priz, III. Etanj (antigron) priz Prizlerin işlev bakımından sınıflandırılması: I. Normal (adî) priz, II. Topraklı priz, 5. Fişler: Elektrikli aygıtların prizden beslenmesi için kullanılan elemanlardır. Fiş çeşitleri şunlardır: I. Erkek fiş, IV. Topraklı dişi fiş, II. Topraklı erkek fiş, V. Telefon fişi III. Dişi fiş,
HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

29

6. Uzatma kabloları: Elektrikli aygıtların besleme kablosunun kısa geldiği durumlarda kullanılan araçtır 7. Duylar: Lâmbanın devreye bağlanmasında kullanılan elemandır. Duy bağlanırken anahtardan gelen faz ucunun duyun dip kontağına bağlanması gerekir. Yapılışlarına göre duy çeşitleri şunlardır: I. Süngülü duy: Sarsıntının fazla olduğu yerlerde (taşıtlar, el fenerleri vb.) kullanılır. Bunlarda, lâmbanın duya giren kısmında çıkıntılar vardır. Bu çıkıntılar sayesinda lâmba duya çok sıkı bir şekilde monte edilebilmektedir. II. Vidalı duy: Lâmba başlığına ve duyun içine açılan dişlerin birbirine vidalanarak bağlandığı duydur. Sarsıntının olmadığı tesislerde kullanılır. Kullanıldığı yere göre duy çeşitleri şunlardır: I. Asma (üniversal) duy, IV. Bahçe duy, II. Tavan duyu, V. Donanmaduyu, III. Duvar duyu, VI. Braçol duy Büyüklüklerine göre duy çeşitleri şunlardır: I. Minyonet duy (E-7): Daha çok zayıf akım (1,5-12 V) devrelerinde kullanılır. II. Minyon duy (E-14): Zayıf akım ve aydınlatma devrelerinde kullanılır. III. Normal duy (E-27): 220 voltluk aydınlatma tesisatlarında kullanılır. IV. Golyat duy (E-40): 200 W'tan daha büyük güçlü lâmbaların beslenmesinde kullanılır. 8. Rozanslar: Tavana asılarak kullanılan duyların kablolarla irtibatını sağlamak için kullanılan elemandır. 9. Lâmbalar: Lâmbaların ışık yayması, elektrik akımının direnci yüksek metallerden geçerken onu ısıtması esasına dayanmaktadır. Joule (jül) yasasında da vurgulandığı gibi içinden akım geçen her iletken belli oranda ısınmaktadır. Bu ısınma bakırda, gümüşte, çinkoda, tungstende farklı değerlerde olmaktadır. Isınma miktarını belirleyen unsur metalin öz direncidir. Aydınlatmada kullanılan lâmbaların çeşitleri ve özellikleri şöyledir: a. Akkor flâmanlı (kızaran telli, enkandesant) lâmbalar: Akkor flâmanlı lâmbalar, cam gövde ve yüksek dirençli flâmandan oluşur. Bu tip lâmbaların standart güç değerleri: 5–15–25–40–60–75–100–150–200 W'tır. Akkor flâmanlı lâmbalar ürettikleri ışığın azlığı nedeniyle pek tercih edilmez. b. Flüoresan lâmbalar: İki ucu flâmanlı cam tüp, balast, starter, soket gibi elemanların birleşmesiyle oluşmuş lâmba çeşididir. Akkor lâmbaya göre çok fazla ışık yaydığından günümüzde en çok tercih edilen lâmba türüdür. Flüoresan lâmbaların iyi yönleri şunlardır: I. Işık verimi akkor lâmbadan yüksektir. II. Göz kamaştırmaz. III. Az ısınır. IV. Ömrü uzundur. V. Gün ışığı yayar.

30

Flüoresan lâmbaların olumsuz yönleri şunlardır: I. İlk maliyeti yüksektir. II. Montajı karmaşıktır. Günümüzde elektronik balastlı mini boyutlu, kompakt tip flüoresan lâmbalar da kullanım alanına girmiştir. 10. Buat kapakları: Dairesel ya da kare şeklinde olan buat kapakları plâstik ya da ince sacdan yapılır. AYDINLATMA TESİSATLARINDA KULLANILAN SEMBOLLER Aydınlatma tesisatlarında standart semboller kullanılır. Binaların elektrik projeleri hazırlanırken çizimde kullanılan sembollerin tümünün cetvel hâlinde gösterilmesi zorunludur.

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

31

Dokunmatik dimmerler çevirmeli tiplere göre daha pahalıdır. Düğmeye basılınca lâmbanın ışık şiddeti artmaya başlar. Bunun amacı prize bağlı alıcı sigortayı attırdığında lâmbaların sönmesinin önüne geçmektir. Adî anahtarlı lâmba tesisatı: Bir lâmba ya da lâmba grubunu yakıp söndürmeye yarayan devredir (Şekil 5.4. lâmbaya kumanda eden anahtarın içinde elektronik akımgerilim kontrol (dimmer) devresinin bulunuyor olmasıdır. Tek fark. Şekil 5. Dimmer anahtarlı lâmba tesisatı: Şekil 5. Adî anahtar ve priz tesisatı Bir linyeden hem lâmbayı hem de prizi beslemek gerektiğinde kullanılan devredir (Şekil 5.3.5. Dimmer anahtar tesisatı şiddeti sürekli olarak azalıp çoğalır. Potlu olan dimmerler çevrildikçe lâmbanın ışık şiddeti değişir. Ancak yapılan tesisatta priz sayısı 1-2 adet ise prizler lâmbaları besleyen linyeye bağlanabilir. 32 . Adi anahtar priz tesisatı 3. Dokunmatik dimmerlere ise dokundukça ışığın Şekil 5. Aydınlatma ve priz tesislerinde lâmba ve prizler ayrı linyelerden beslenir. Düğmeden el çekilmezse ışığın şiddeti maksimum olduktan sonra tekrar azalma başlar. Uygulamada anahtarlı potlu ve dokunmatik tip dimmerler kullanılmaktadır.B. Şekil 5.3).4).5'de verilen devre yapı olarak adî anahtarlı lâmba tesisatına benzer. Adi anahtar tesisatı 2. AYDINLATMA DEVRELERİNİN KURULMASI 1.

4. Komütatör anahtarlı tesisat: Şekil 5.6'da verilen devre iki ayrı lâmba ya da lâmba grubuna kumanda etmek mümkündür. ile

Şekil 5.6. Komütatör anahtar tesisatı 5. Vaviyen anahtarlı tesisat: Şekil 5.7'te verilen devre lâmbayı iki ayrı yerden yakıp söndürmede kullanılır.

Şekil 5.7. Vaviyen anahtar tesisatı 6. Nemli yer malzemesi ile tesisat: Kazan dairesi, atölye, kümes, hamam, depo vb. gibi nem oranının yüksek olduğu ya da kimyasal gazların bulunduğu yerlerde nem geçirmeyen gereçler kullanılarak tesisat yapılır. Nem ve mekanik zorlanmalara dayanıklı kablolar antigron (NYM) olarak adlandırılır. Nemli yer tesisatı şöyle yapılır: a. İletken yolunun çizilmesi: Duvar ya da tavana döşenecek iletken, buat, duy, priz gibi elemanların geçeceği yerler projeye uygun olarak tebeşirle işaretlenir. b. Geçiş yerlerinin açılması: Antigron kablonun geçeceği duvar ve tavan delikleri murç, yankeski, matkap (breyz) gibi takımlar kullanılarak açılır. c. Kroşelerin tutturulması: Antigron kablosu duvar ya da tavana plâstikten yapılmış kroşelerle döşenir. Kroşeler plâstikten yapılmış dübel ve ağaç vidasıyla tutturulur. Dübeller 6, 7, 8, 10... mm çaplı olarak üretilir. Tesisatta kullanılan kablonun kesiti arttıkça kullanılan dübelin boyutu da büyütülür. Kablonun yatay düşenmesi durumunda kroşeler arası mesafe 30-60 cm, düşey döşenmesi durumunda ise 40-60 cm olur. Yan yana giden kablonun çok olduğu yerlerde ray tipi antigron kroşeleriyle döşeme yapılarak işçilik süresi kısaltılır. d. Kablonun kroşeler üzerine döşenmesi: Kroşeler monte edildikten sonra kablolar çok düzgün bir şekilde döşenir. e. Kablo uçlarının açılması: Antigron kablonun, anahtar, priz, buat, pano gibi yerlerde ekleme işlemi yapılır. Kablonun uçlarının açılması, çakı, yankeski gibi takımlar kullanılarak yapılır.
HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

33

f. Buat, anahtar, priz bağlantılarının yapılması Antigron kablonun buatlardaki eklemeleri simit ya da s ıra klemens kullanılarak yapılır. Buat kapakları nem geçirmeyecek şekilde sıkıca kapatılır. Buat, anahtar, priz, pano vb. gibi elemanlara yapılan kablo girişlerinde silindirik deliklerden nem, kimyasal madde girişini önlemek için vida dişli rakorlar (alt kısma lâstik contalar konularak) sıkıştırılır. 7. Merdiven ışık otomatiği tesisatı: Çok katlı yapılarda merdiven boşluğunun aydınlatılmasında şekil 5.8'de verilen şema kullanılır. Devrede herhangi bir butona basıldığında merdiven ışık otomatiği cihazının içindeki röle kontaklarının konumunu değiştirir. Ayarlanan süre sonunda röle kontakları açılır ve lâmba söner. Merdiven ışık otomatikleri mekanik ya da elektronik yapılı olarak üretilmektedir. Mekanik yapılı olanlar sadece eski konutlarda karşımıza çıkar. Günümüzde üretilen merdiven ışık otomatiklerinin tamamı elektronik devrelidir. Elektronik yapılı merdiven ışık otomatiklerinin yapısı, çalışması ve devreleri endüstriyel elektronik kitabında açıklanmıştır.

Şekil 5.8. Merdiven otomatiği tesisatı C. FLUORESAN LAMBA TESİSATI Flüoresan lâmbaların devresinde bazı elemanlar bulunur. Önce bu gereçleri inceleyelim. 1. Flüoresan tüp: Şekil 5.9'da yapısı görülen flüoresan tüpün hava boşaltılmış içine özel gaz (argon) ile civa doldurularak üretilmiştir. Lâmbanın flâmanları tungsten metalindedir. Flâmanlar arasındaki boşlukta ise ısıyla elektron yaymaya aşlayan oksit tabakası mevcuttur. Boru eklindeki cam tüpün iç yüzeyine ise flüoresan madde sıvanmıştır.

Şekil 5.9. Fluoresan tüp 34

2. Balast: Şekil 5.10'da yapısı görülen balast ince çelik saclardan yapılmış nüve üzerine sarılmış bobinden oluşan elemandır. Balast, flüoresan lâmbanın çalışabilmesi için mutlaka kullanılması gereken bir elemandır. Uygulamada 20 ve 40 W gücündeki balastlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Balastlar yapılarına göre ikiye ayrılır: I. Bobinli (klâsik) balast II. Elektronik balast Bobinli balastlar 5-10 W gibi ilave bir güç tüketirler. Elektronik balastların güç tüketimi ise yok denecek kadar azdır. O nedenle elektronik yapılı balastlar tercih edilmelidir. Balast seçimi yapılırken dikkat edilecek diğer önemli husus ise kalitedir. TSE kalite belgesi olmayan balastlar ses yapmakta ve kısa ömürlü olmaktadır. Şekil 5.10. Balast 3. Soketler: Flüoresan lâmbayı devreye bağlamada kullanılan elemanlara soket denir. 4. Starter (başlatıcı): Cam tüp içerisine yerleştirilmiş ısıya duyarlı kontakları bulunan küçük boyutlu elemandır. Bu aygıt, flüoresan lâmbanın flâmanları ısınana kadar devrede kalır. Yanmakta olan bir flüoresan lâmbadaki starter çıkartılsa bile lâmba yanmaya devam eder. Starterin cam tüpü içerisinde bulunan bimetal, uzama kat sayıları farklı iki ince metalin birleştirilmesiyle üretilmiştir. Lâmba devresine akım uygulandığında bimetalli kontak düzeneği kapalıdır. Bu sayede starter üzerinden akım geçişi olur. 1-2 saniye içinde ısınan bimetal kontağın açılmasına neden olur. Starterlerde bimetal düzeneğine paralel olarak bağlanan küçük kapasiteli kondansatör bimetalli kontakların ömrünü uzatıcı etki yapar. Başka bir deyişle kondansatör startere gelen parazitik Şekil 5.11. Starter (istenmeyen) sinyallerin bozucu etkisini ortadan kaldırır. Flüoresan lâmba devresinin çalışma ilkesi: Şebeke gerilimi lâmba devresine uygulandığında, birbirine yakın durumda bulunan starter elektrotları arasında ark (atlama) oluşur. Bu sırada elektrotlar ısınarak birbirine değer. Starterin kontaklarından akım geçmeye başlamasıyla flâmanlar üzerinden akım geçerek bunların elektron yaymasına ve tüp içindeki civanın buharlaşmasına neden olur. Akım, bimetal ve kontak üzerinden geçtiğinden, starter içerisindeki gaz ve bimetal soğuyarak kontakları açar. Starter devresinin açılması ile balastın akımı kesilir ve manyetik alanında düşüş olur. Manyetik alandaki düşüş nedeniyle balast bobini üzerinde, şebeke geriliminden daha büyük bir öz indükleme EMK’sı (yaklaşık 1000 V) oluşur. Yüksek gerilim, flâmanlar arasında (daha önce ısınarak iletken hâle gelen lâmba iç ortamı HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 35

100–110 V dolayına düşürerek ilk anda ateşleyici olarak yaptığı görevi. Dam direğiyle enerji girişi: Tek ya da iki katlı konutların elektrik kurumuna ait direkten enerji almasında dam direği kullanılır. ultraviyole ışınlarının oluşmasını sağlar. Bir lambalı fluoresan lamba tesisatı 2. Şekil 5. Ultraviyole ışınları ise. Lâmba ve priz linyelerini korumada kullanılan bu elemanlara linye sigortası denir. Evlerde tüm alıcıları korumak için bir tek sigorta kullanılmaz. Lâmbanın. buharlaşan civaya çarpan ark şeklindeki akım. Linye sigortalarının akım değeri 6–20 A arasında değişir.14’te dört linyeli ev tesisatının açık ve kapalı şeması verilmiştir. normal çalışma anında akım sınırlayıcı olarak devam ettirir. Çatıya sağlam bir şekilde tutturulan direğe yatay olarak kaynak edilmiş 36 . Enerjinin eve giriş şekilleri: a. ÜÇ LİNYELİ TESİSAT YAPIMI Elektrik kurumunun enerji dağıtım noktasından alınan elektrik enerjisi ana kolon sigortası ve monofaze sayaç üzerinden geçtikten sonra alıcıları ve hatları koruyan sigortaların bulunduğu dağıtım tablosuna gelir. Şekil 5. 1. starter ve flâmanların birbirine seri olarak bağlanmasına dikkat edilmelidir.20-32-36 ve 40W'lık flüoresan lâmbalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunların hepsinin bağlantısı aynıdır. İki lambalı fluoresan lamba tesisatı D.13.13) Şekil 5. tüp içerisindeki flüoresan madde ve gazın cinsine göre değişik renkte ışık vermeye (yanmaya) başladığı anda balast gerilimi.üzerinden) ark şeklinde atlar. cam tüpün iç yüzeyindeki flüoresan tabakaya çarparak lâmbanın ışık vermesini sağlar. Flüoresan lâmba bağlantıları: 1. Bir lâmbalı (1x40 W) flüresan lâmba tesisatı: Şekil 5. Ortalama bir konutta 3-5 adet sigorta kullan ılır. (Şekil 5.12’de verilen devrenin bağlantısı yapılırken balast. Kaç tane sigorta kullanılacağı tesisatta bulunan lâmba ve prizlerin sayısına göre projeyi çizen yetkili kişi tarafından belirlenir. İki lâmbalı flüoresan lâmba tesisatı: Uygulamada 2x20 W ya da 2x40 W flüoresan lâmba yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygulamada 18. Böylece.12.

c. Bu elemanın alüminyum diski akım ve gerilim bobininin oluşturduğu manyetik alanların etkisiyle döner ve numaratörün saymaya HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 37 . Yalıtkan özellikli izolatörlerin görevi direkten eve gelen kablonun metal aksamlara değmesini önlemektir. (Eskiden yapılmış tesisatlarda mermer üzerine yapılmış tablolar da karşımıza çıkar. Yeraltı kablosuyla enerji girişi: Çok katlı ve çok daireli yapılara enerji girişi yapmada tercih edilir. Uygulamada kullanılan tablolar şekil 4. numaratör. alüminyum disk ve dişlilerden oluşur. Sayacın bağlantısı: a.14. b. Duvar konsoluyla enerji girişi: İki ya da daha fazla katlı konutlarda duvara monte edilen demir konsollara takılan izolatörlerle enerji girişi yapılır. Bir fazlı elektrik sayacı: Elektrik alıcılarının yaptığı işi doğrudan ölçen aygıtlara elektrik sayacı denir. Bir fazlı sayaçlar akım bobini.40–60 cm uzunluğundaki profil demire iki adet izolatör tutturulmuştur. gerilim bobini.) 3. Şekil 5.27'de görüldüğü gibi sac ya da plâstikten üretilir. Dört linyeli tesisat 2. elektrikli aygıtların yakınında bulunan dağıtım tablolarından yapılır. Tesisata dağıtım tablosu bağlantısı: İş yerlerinde enerji dağıtımı.

2 kW gücün.15. Aydınlatma ve priz sortisi olmak üzere iki çeşittir. Işık sortisinde kullanılan iletken kesiti en az 1. Ütüyü sayaca bağladık ve 1 dakikalık süre içinde diskin 15 devir yaptığını bulduk.16'da görüldüğü gibi çok basittir. Elektrik sayacının devreye bağlanışı: Bir fazlı sayaçların bağlantısı şekil 5. Sayacın faz giriş ve çıkış uçları yanlışlıkla ters bağlanacak olursa disk geri döner ve numaratörün gösterdiği değer azalır. Sayaç ile güç ölçme: Elektrikli alıcıların gücü en kolay olarak wattmetreyle belirlenir.2 kWh'lık enerji 1. Bu veriden yararlanılarak istenilen alıcının aktif gücü bulunabilir.5 mm2'dir ve lâmba ile ona 38 .750) x = 54000000/45000 = 1200 W 4. sayacın diskine 1saatte yaptıracağı devir sayısını bulduktan sonra ikinci bir orantı işlemi yaparak alıcının gücünü bulabiliriz: 1. Örnek olarak bir ütünün güç değerini sayaç ile belirleyelim: Not: Kullandığımız sayacın etiketine bakarak 750 devirde 1 kWh yazdığını belirledik. Bu aygıtın olmadığı durumlarda sayaç kullanılarak da güç ölçümü yapılabilir. yani.16. Sayaçların etiketlerinde diskin kaç devir yapması durumunda numaratörün 1 kWh yazacağı belirtilir.3600. 1200 W gücün karşılığı olduğuna göre ütünün gücü 1200 W2tır.60. Sorti. linye. Çünkü üreticiler bağlantı şemasını buraya koymaktadır. (Not: Bazı üretici firmalar geri dönüşü engelleyen düzenekli sayaçlar da yapmaktadır.15 x = (1000.) c. 675 ya da 750 devir yaptığında numaratör 1 kWh yazar. Yukarıda verilen işlemleri daha çabuk yapabilmek için şu orantı da kurulabilir: x.3600.15)/(60. Not: Günümüzde dijital yapılı sayaçlar da kullanıma sunulmuştur. Bir fazlı aktif b. Bu veriden hareketle diskin 1 saatte yani 60 dakikada kaç devir yapaca ğını bulabiliriz: Şekil 5. Sorti hattı: Buattan alıcıya kadar olan hatta sorti hattı denir. Bağlantı sırasında herhangi bir kuşku duyulması hâlinde sayacın klemens kapağının iç kısmına bakmak yeterli olacaktır.başlamasını sağlar. kolon ve ana kolon kavramlarının açıklanması: a. sayacın içyapısı Şekil 5.750 = 1000. Bir fazlı aktif sayacın bağlantısı Ütünün. Alüminyum disk. 600.

Kaçak akım koruma rölesinin çalışıp çalışmadığı HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 39 .17'de D-E arasındaki hat) b. Kontrol an ında incelenen hususlar şunlardır: a.17'de B-C arasındaki hat) d. h. Priz sortisinde kullanılan en küçük iletken kesiti ise 2. (Şekil 5. Sorti sayısının yönetmeliğe uygunluğu. Sayacın bağlantısının doğruluğu. e. c. Linye hatlarına bağlanan sigortaya linye sigortası denir. priz ve tablolardaki bağlantılarının yönetmeliklere uygunluğu.5 mm2 kesitli iletken kullanılır. Tesisatın projeye uygunluğu. g. Linye hattı: Dağıtım tablosundan. Ana kolon hattında ek olmaz ve kullanılacak bakır iletkenin kesiti en az 6 mm2 olur. ışık ya da priz sortisinin bağlandığı en son buata kadar olan hatta linye hattı denir. (Şekil 5. Tesisatta yalıtkanlık kontrolü: Elektrikçi tarafından yapılan tesisata enerji verme işlemi yapılmadan önce elektrik kurumu yetkilileri bazı teknik denetimler yapmakla yükümlüdür. i. Evlerde kolon hattında en az 4 mm2 kesitinde bakır iletken kullanılır. ışık linyelerinde ise 6 amperlik buşon kullanılır. Ana kolon hattı: Elektrik kurumunun enerji dağıtım direğinden sayaca ya da ana dağıtım tablosuna kadar olan hatta ana kolon hattı denir. kolon.17 Tesisat üzerinde sorti. priz gibi elemanların zeminden yüksekliğinin uygunluğu. Işık (lâmba) linyesine en fazla 9 ışık sortisi. Anahtar. Linye hatlarında en az 2. (Şekil 5. f. Ana kolon hattının şebekeye bağlanması ve kontrolü ise elektrik kurumu yetkilileri tarafından yapılır.17'de A-B arasındaki hat) Ana kolon hattı (A – B) Kolon hattı (B – C) Linye (C – D) Sorti E) (D – Şekil 5.17'de C-D arasındaki hat) c. d. Kullanılan iletkenlerin kesitlerinin uygunluğu. (Şekil 5. priz linyesine ise en çok 7 priz sortisi bağlanabilir. Boru çaplarının uygunluğu. İletkenlerin buat. Priz linyelerinde 10-16 amperlik.kumanda eden anahtardan oluşur.5 mm2'dir. Kolon hattı: Sayaçtan sigorta tablosuna ya da dağıtım tablosuna kadar olan hatlara kolon hattı denir. Topraklamanın çalışıp çalışmadığı. Elektrik tesislerinin yapımında alıcılardan sayaca kadar olan kısmın yapımı ve sorumluluğu tesisatı yapan elektrikçiye aittir. ana kolon hatlarının gösterilmesi 5. b. linye.

Eğer direnç değeri küçük çıkıyorsa tesisatta kullanılan yalıtkan gereçlerin yalıtkanlığının kalitesinin düşük olduğu anlaşılır. 40 . TSE kalite belgesiz malzemelerle yapılan tesislerde akım kaçağı. kısa devre gibi olaylarla daha sık karşılaşılır. yalıtma. Kötü nitelikli. Bu işlemde megerin problarının her ikisi de linyelere bağlanarak ölçüm yapılır. ısıtıcı. • 220 voltluk besleme kesilir. küçük gerilim kullanma gibi yöntemler kullan ılır. tv. Tesisat bitirildikten sonra meger adlı aygıt kullanılarak sistemin yalıtkanlık durumunun iyi olup olmadığı test edilir. • Alıcılar (lâmba. akım kaçağına yol açan.) devre dışı edilir. • Yapının sıvalarının ve betonunun tam kuru olup olmadığı denetlenir.18 Meger ile tesisatın yalıtkanlık kontrolünün yapılışı Meger kullanılarak yapılan ölçümlerde. sıfırlama. TOPRAKLAMA VE SIFIRLAMA Elektrikli alıcıların kullanıcılara zarar vermesini engellemek için topraklama.Elektrik tesisatının yalıtım düzeyinin kontrolünün yapılışı: Elektrik tesisatının yapımında kullanılan her türlü elemanın yalıtkanlık düzeyinin çok iyi olması gerekir. Yapılan ölçümde okunan değerin 220.000 ohmdan yüksek olması gerekir. radyo vb. • Anahtarlar kapalı konuma alınır. • Sigortalar devreden çıkarılır. Bu bölümde yaygın olarak kullanılan topraklama ve sıfırlama hakkında bilgi verilecektir.000 ohmdan yüksek olması gerekir. Toprağa karşı direnç ölçüldükten sonra hatlar arasındaki direnç ölçülür.18’de görüldüğü gibi topraklama elektroduna diğer ucu ise linyelere bağlanır.000 ohm ve üzeri değerde olması gerekir. Not: Tesisatın besleme gerilimi 380 V ise meger ile yapılan ölçümlerde sistemin direncinin 380. Meger ile yapılan ölçümlerde tesisattan toprağa karşı bir kaçak olup olmadığının belirlenmesi için megerin bir ucu şekil 5. Şekil 5. E. Bu işlemde alınan değerinde 220.

bir faz iletkeninin bu noktalara karşı gerilimidir. metal gövdeli alıcıların kullanıcıları çarpmasını engellemek için yapılır.b. motor vb.11: Yıldırıma karşı topraklama Yıldırım düşmesi sonucu işletme gereği gerilim altında bulunan iletkenlere atlamaları önlemek için işletme akım devresine ilişkin olmayan iletken bölümlerin topraklanmasıdır. • Madde 3. alıcıyı besleyen linyedeki sigortanın atmasını sağlar. • Madde 3. Bu değer faz gerilimine eşittir. Topraklamanın önemi: Dış gövdesi metal olan aygıtlara bir elektrik kaçağı olduğunda cihaza dokunan kişi çarpılır.19'da görüldüğü gibi toprağın altına gömülen metal elektroda bağlandığında ise çarpılma tehlikesi ortadan kalkar. aygıtların ve tesislerin normal işletilmesi için topraklanmasıdır.b. Topraklamayla ilgili bazı iç tesisat yönetmelik maddeleri: • Madde 3. elektrikli aygıtın (buzdolabı.b. Şöyle ki.b. • Madde 3.6: Aktif bölümler İşletme araçlarının normal işletme koşullarında gerilim altında bulunan iletkenleri ve iletken bölümleridir.b. Bunun dışındaki bütün şebekelerde bir faz iletkeninin toprağa değmesi durumunda diğer faz iletkenleriyle toprak arasında oluşan gerilimdir. toprağın dışında ya da yalıtılmış olarak toprağın içine çekilmiş iletkendir • Madde 3. Topraklamanın yapılışı 2. çamaşır makinesi.11: Koruma topraklaması Canlıları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme akım devresinde bulunmayan iletken bölümün topraklanmasıdır. • Madde 3. Özet olarak şunu belirtebiliriz: Topraklama tesisatı.8: Topraklayıcı Toprağın altına gömülü olan ve onunla iletken bağlantısı olan iletken parçalardır. Evlerde ve sanayi tesislerinde kullanılan metal gövdeli tüm cihazların topraklama tesisiyle korunması gerekir.1.a.) gövdesine elektrik kaçağı olduğunda akım hemen yerin altındaki elektroda gider. Metal gövdeli aygıtların gövdeleri şekil 5. vücuttan geçen akıma göre değişir.2 Nötr toprak Topraklayıcıdan yeterince uzak olan ve topraklama tesisinin etki alan ı dışında kalan yeryüzü bölümüdür.5: Toprağa karşı gerilim Orta noktası ya da yıldız noktası topraklanmış şebekelerde. Şekil 5. İşte bu yüksek akım.a.b. fırın. • Madde 3. • Madde 14: Koruma topraklamasının yapılması gereken kısımlar HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 41 . Metal elektrodun direnci çok az olduğundan yüksek bir akım geçişi olur.19.3: Topraklama iletkeni Topraklanacak bir aygıtı ya da tesis bölümünü bir topraklayıcıya bağlayan. • Madde 3. Çarpılmanın şiddeti.11: İşletme topraklaması İşletme akım devresinin bir noktasının.

Şöyle ki. çakıllı. Yöntem: Şekild 5. İşte en tehlikeli durum budur. —Dış dağıtımda kullanılan demir direklerdir. topraklı olan aygıtın gövdesine değdiğinde I = V/R denklemine göre bir akım geçişi olur. Ülkemizde meydana gelen elektrik çarpmalarının büyük bir bölümü ne acıdır ki topraklamanın yanlış yapılması ya da hiç yapılmamasından kaynaklanmaktadır.—Konutlarda kullanılan ve canlıların dokunabilecekleri dış muhafazaları iletken olan herçeşit aygıtların metal gövdeleri. Şekil 5. Yapılan ölçümde toprağın direnci 4-11 ohm arasında çıkmalıdır. Kötü kalite bir topraklama tesisat ı sigortanın atmamasına neden olur. dokunan kişileri çarpar. Şimdi bunları inceleyelim. 3. Şimdi bunları inceleyelim. topraklayıcı elektrodan itibaren 20'şer metre aralıklı olarak gerilim elektrodu ve yardımcıelektrot çakılır. Toprağa giden akımın değerinin düşük olması sigortayı attırmaz. Topraklama direncinin ölçülmesi: Elektrik tesisatına yapılan topraklamanın direcinin mümkün olduğu kadar az olması istenir.2 A akım geçişi olur. —Sacdan yapılmış dağıtım tabloları. Topraklama tesisinin direncinin düşük olması korumanın daha iyi olmasını sağlar. Topraklama yapıldıktan sonra gerekli korumayı yapıp yapmadığını belirlemenin en doğru yolu topraklama direncini ölçen aygıt kullanmaktır.20. Topraklama direncinin ölçülmesinde kullanılan birinci yöntemde yapılması gereken bağlantı I.5 m2 galvanizli sac levha ya da bakır kaplı demir çubuk kullanılır. Toprak direncini ölçmede kullanılan aygıt doğru olarak bağlandıktan sonra ölçme yapılır. kayalık bir toprak içine gömülürse dış gövdesi metal olan bir elektrikli aygıta akım kaçağı olması durumunda sigorta atmaz.20'de görüldüğü gibi toprağa. Topraklama direncinin ölçülmesinde iki yöntem kullanılmaktadır. —Atölye ve işyerlerindeki her türlü motor. topraklama elektrodu kuru. Kullanıcı topraklama tesisinin varlığına güvenerek metal gövdeli cihaza dokunduğunda maalesef çarpılır. 1. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz: Şebeke gerilimi 220 V olduğuna göre. Konutlarda topraklama elektrodu olarak en çok 0. I = V/R = 220/100 = 2. Topraklama sisteminin direncinin 100 ohm olduğunu ve gövdeye değen faz hattındaki linye sigortasının da 16 A olduğunu varsayalım. Hatalı topraklama sistemi nedeniyle hem enerji kaybı olur hem de topraklanmış aygıt. faz. Elektrik tesisatı yapıldıktan sonra can güvenliği için mutlaka koruma topraklamasının yapılması gerekir. Yapılan bir topraklama tesisatının direnç değeri özel düzenekler kurularak ölçülür. 42 . Topraklama elektrodu yapının çevresindeki nemli toprağa gömülür. Bu durumda toprağa doğru.

Ancak günümüzde tesisatlarda kullanılmaya başlanılan kaçak akım koruma rölesi 30 mA'lik akım kaçaklarını algılayabildiğinden alıcının akımı hemen kesilir. Sıfırlama: Elektrikli aygıtların metal bölümleriyle nötr iletkeninin birbirine bağlanmasına sıfırlama denir. yalnızca nötr iletkeni açılmamalıdır. Şekil 5. Topraklama sisteminin direncinin 10 W olduğunu ve gövdeye değen faz hattındaki linye sigortasının da 16 A olduğunu varsayalım Bu durumda toprağa doğru I = V/R = 220/10 = 22 A akım geçişi olur. İyi bir sıfırlama için. sigorta atmaz. • G ile Y arasında yapılan ölçüm R3 direnci bulunur. II. Çalışan cihazlar durdurulacağı zaman nötr iletkeni. Şekil 5. elektrikli aygıtta herhangi bir kaçak olduğunda kısa devre oluşur ve sigorta atarak cihazın enerjisini keser. I. Binayı besleyen ana kolon hattının kopması sonucu yeniden bağlantı yapılırken nötr ve faz uçları yer değiştirebilir. Alınan değerlerden yola çıkılarak: RT = (R1+R2+R3)/2 [W] denklemiyle topraklama elektrodunun direnç değeri bulunur. Topraklama direncinin ölçülmesinde kullanılan ikinci yöntemde yapılması gereken bağlantı 4. Düzgün yapılan topraklama sayesinde metal gövdeli aygıtın gövdesine kaçak olduğu anda sigorta atar. II. Yöntem: Topraklama direncini ölçmede kullanılan aygıtın olmadığı durumlarda meger kullanılarak da topraklama tesisatının direnci belirlenebilir.Not: Hatalı topraklama sonucu çarpılma olduğu doğrudur. Sıfırlamanın sakıncaları şunlardır: I. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 43 . Topraklamaya göre daha kolay ve ucuz olan sıfırlama yönteminde (Şekil 5. • T ile G arasında yapılan ölçümle R1 direnci. Sıfırlamayla korunan aygıtın besleme kablosunda nötr hattı koptuğunda faz alıcının gövdesine gider. 2.21'deki bağlantı yapıldıktan sonra. • T ile Y arasında yapılan ölçüm R2 direnci.21. II. Toprağa giden akımın değerinin yüksek olması sigortayı attırır.22). faz iletkenleriyle birlikte açılmalı. Nötr hattı çok iyi çalışmalıdır. Bu durumda sıfırlamayla korunan aygıtın gövdesine faz gider. sigorta atmaz.

Günümüzde kullanılan lehimlerin içine pasta (reçine) dolgusu yapılmaktadır. Elektronik devre elemanlarının plâket üzerinde birbirine bağlanmasında en çok. erimiş lehimin kolay yapışmasını sağlar. 2. Bunlar tüm gün boyunca çalışsalar dahi bir zarar görmezler. Lehimin içindeki damarda bulunan reçine temizlik için yetersiz geldiği zaman ek olarak pasta kullanılır. lehim pastası kullanılır.Şekil 5. • Uzun süre ısıya maruz kalan elektronik devre elemanları bozulur. II. küfsüz olmalıdır. akımı yükselten küçük bir trafo ve lehimleme ucundan oluşan bu el takımı kısa sürede lehim yapma işlerinde kullanılır. Tabanca havya (trafolu havya): Gerilimi düşüren. pas. • Lehimlenecek elemanlar ve yüzeyler çok temiz. Lehim pastası oksit tabakasını yok eder.22. tiner. 2. oksit tabakalarından arındırılması gerekir. Kalem havya: Elektronik devrelerin montaj işlemlerinde en çok 30 ve 40 W güçte kalem havyalar kullanılır. Normal sıcaklıkta katı halde bulunan lehim 200–350 C°'lık sıcaklığa maruz kaldığında eriyerek sıvılaşır. Havya kullanımında özen gösterilmesi gereken hususlar şunlardır: • Havya ile lehimleme işlemi çok çabuk yapılmalıdır. Havyalar: I. Sıfırlama ÜNİTE NO: 6 LEHİMLEME TEKNİKLERİ A. LEHİM VE LEHİMLEME ÇEŞİTLERİ 1. 44 . • Kullanılan lehim TSE belgeli olmalıdır. Lehimlenecek kısmın temizlenmesi: İyi lehimleme için yüzeyin. tel fırça. Lehimleme işlemleri: 1. % 60 oranında kalay ve % 40 oranında kurşunun karıştırılmasıyla üretilmiş lehim kullanılır. lehimlenecek yerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. yağ. • Lehim dumanı sağlığa zararlı olduğundan solunmamalıdır. Bunlar uzun süreli olarak çalıştırılırsa trafoları arızalanabilir. 3. Lehimlenecek elemanların boyutları göz önüne alınarak havya ucu eğe ile uygun şekle sokulur. çakı. Temizleme işleminde zımpara. Havyanın hazırlanması: Lehimleme işleminde kullanılan havyanın ucu küf tabakasından arındırıldıktan sonra lehim tabakasıyla kaplanır. Lehimin yapısı: Kalay ve kurşunun belli oranlarda karıştırılmasıyla üretilmiş alaşıma lehim denir. • Havya ucu temiz olmalıdır. Reçine.

zayıf ve dayanıksız olur (şekil 6. • Lehim yüzeyinin çok parlak olup olmadığı gözlenir. Soğuk lehim: Lehimleme kalitesiz ve donuk bir görünümdedir. Aşırı sıcak lehim: Lehimleme işlemi uzun süre yapılır ya da havya çok sıcak olursa yine kötü lehim olur. Devre istenilen kalitede olmaz. Sivri uçlu lehim: Havya lehim bölgesinden yavaş çekilirse sivri uçlu. Kısa devre: Özensiz işçilik sonucu istenmeyen noktalar arasında lehimleme olabilir. • İyi lehim yapma düşüncesiyle aşırı lehim harcanmaz. Lehimleme işleminin yapılması: • Havyanın ucunun yeterli sıcaklığa ulaşması beklenir. • Lehimin donuk. dayanıksız lehim oluşur (şekil 6.1-i). 4. i. j. Şekil 6. • Lehimin dumanı solunmaz.1-d). HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 45 .3. d.1. Lehim bölgesinde küçük delikler oluştuğundan iyi temas olmaz (şekil 6. Kötü malzeme. sivri uçlu olmaması sağlanır. Aşırı lehim: Aşırı lehim kullanımı sonucu yakında bulunan elemanlarla ve baskı devre hatları arasında kısa devre oluşabilir (şekil 6. diyod. e. kondansatör gibi elemanları bozar ve plâketi eritir (yakar). • Lehimleme çok çabuk yapılır. Lehim çeşitleri Yanma: Uzun süre eleman üzerinde tutulan havya. h. Delikli lehim: Kötü malzeme kullanılması sonucu oluşur. Yetersiz lehim: Az lehim kullanılırsa iyi temas olmaz (şekil 6.1-f).1-b). transistör.1-c). Bu durumda devre yanlış çalışır (şekil 6. az ısıtma. Sarsıntılarda soğuk lehim elektriksel temasın ortadan kalkmasına yol açar (şekil 6.1-h). • Lehimlenecek yüzeyler temizlenir. Parlak görünüm lehimin iyi olduğunu gösterir. kötü temaslı lehim oluşur (şekil 6.1-g). f. Lehim çeşitleri: a. Kuru lehim: Fazla pasta kullanılmasıyla oluşur. Kötü lehim: Temiz olmayan bölgede kötü kaliteli gereçlerle yapılan lehim donuk. g. c. b.1-e). elemanların kımıldaması nedeniyle oluşur. Lehim bölgesi kararır ve elemanlar birbirine iyi yapışmaz (şekil 6. • Lehimleme anında eklenen parçalar kesinlikle oynatılmaz. • Kaliteli lehim ve pasta kullanılır.1ı). Çatlamış lehim: Sıcak lehim katılaşmadan elemanlar hareket ettirilirse çatlamış.

İletken uçlarının lehimlenmesi (ön lehimleme): İletkenin lehimlenecek yüzeye çok iyi yapışmasını sağlamak için yapılan işlemdir (Şekil 6. 2.2. LEHİM SÖKME İŞLEMLERİ Bozulmuş ya da görevini tam yapamayan elemanlar çeşitli el takımları kullanılarak yerinden sökülür. 46 . İletkenlerin birbirine lehimlenmesi C. Kompresörlü lehim emme pompası: Devre elemanlarının lehimlerini çok hızlı olarak sökme amacıyla geliştirilmiştir. Üniversal plâket üzerine nokta lehimleme yapımı: Düzgün lehimleme yapmayı öğrenmek için çalışmalar yapılmalıdır. Şekil 6. Bu sayede zaman içinde bakırın oksitlenmesi sonucu ortaya çıkan temas zorluğu ortadan kalkar (Şekil 6. b. Havya ile eritilen lehim parçası pompa tarafından vakumlanır. Devre elemanlarının lehimlenmeye hazırlanması: Devre elemanları bakırlı plâket üzerine yerleştirilirken şu hususlara özen gösterilir: Devre elemanının bacakları değer kolayca okunabilecek şekilde bükülür. B. Örgülü kabloyla lehim sökme: Örgülü (koaksiyel) kablo erimiş lehime bastırılırsa sıcak lehim kablonun üzerine yapışır. Şekil 6. Eriyen lehimi emen vakum. Dikey olarak lehimlenecek elemanlar tam dik olarak yerleştirilir. Bu yöntem ile lehim sökmek pek sağlıklı olmadığından az kullanılır. İletkenlerin birbirine lehimlenmesi: Çok kaliteli ek yapılmak istenirse ek yerleri lehimlenir.3. Elemanların bacak uzunluklarının eşit ve normal gerginlikte olması sağlanır.3). elektrik motoru tarafından üretilir. d. c. LEHİMLEME UYGULAMALARI 1. Ön lehimleme 3.5. Balonlu lehim emme pompası: Lehim havya ucuyla ısıtılınca balon sıkılıp bırakılırsa erimiş lehim balon içine çekilmiş olur. Lehim emme pompası: Yaylı piston düzeneği sayesinde erimiş lehimi emebilen araçtır.2). . Sökme işlemi için gereken aygıtlar şunlardır: a.

zaman. 2. direnç. kazanç. (Bu işlem havya ile ısıtılan ayak üzerine enjektör iğnesi geçirilerek yapılır. direnç. diyot. Elektrik ölçü aletlerinin tanıtılması: Elektriksel büyüklükleri ölçmede kullanılan ölçü aletleri çeşitli özelliklere sahip olacak şekilde üretilmektedir. frekans. orta kalite) ölçü aletleri: Değerleri ölçerken tam değeri gösteremezler. 3. ayar. gibi değerlerin ölçümü yapılır. güç. hassas) ölçü aletleri: Bu tip aygıtların kalitesi yüksek olduğundan son derece pahalıdır. alan.) ÜNİTE NO: 7 ÖLÇME VE ÖLÇME TEKNİKLERİ A. Hata oranları % 0. bilgi alma amacıyla yapılır. Üretilen ölçü aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini belirlemek için yapılan ayarlamada kullanılan primer ölçü aletine etalon (ayarlayıcı) denir b. hacim. iş. Bu tip aygıtlar. karşılaştırma.1 .5 arasında değişir. frekans. Toleransları (hata oranları) % 0. transistor gibi elemanları plâketten sökmek son derece kolaydır. Gösteren ölçü aletleri: Ölçtükleri büyüklüğün o andaki değerini gösterirler. Entegrenin tüm ayaklarındaki lehimler pompayla tam olarak emildikten sonra gövde hafifçe çekilerek söküm yapılır. Bunları sınıflandıracak olursak: a. direnç. kazanç gibi değerleri ölçmesini bilmeyen bir teknik elemanın onarım ve imalât işlerini yapması mümkün değildir. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 47 . Elektrikli ve elektronik sistemlerde ölçme çok yaygın olarak kullanılır. Akım. Ölçü aletlerinin sınıflandırılması: a. güç. gerilim. iş vb. Direnç.0.Lehimli devre elemanlarının sökülmesi: Sökülmek istenen devre elemanları için en çok kalem havya ve pistonlu lehim emme pompası kullanılmaktadır. Ölçme ve ölçmenin önemi: Ölçme işlemi. bobin. akım. ÖLÇME Bilinen bir büyüklükle aynı türden bilinmeyen bir büyüklüğün karşılaştırılmasına ölçme denir.2 arasında değişir. gerilim. ARGE (araştırma-geliştirme) laboratuarlarında. gerilim. uzunluk. Sekonder (ikincil. 1. çok hassas cihazların üretildiği fabrikalarda. sıcaklık ölçme işlemlerinde kullanılır. akım. Ancak çok ayaklı entegrelerin sökülmesi titiz çalışma gerektirir.5 – 2. hız. ağırlık. Analog (ibreli) ya da dijital (sayısal) yapılı olan bu tip aletler. ölçü aleti üretim. Fiyatları primer tiplere göre ucuz olduğundan uygulamada en çok bunlar kullanılır. güç. kondansatör. Plâkete girmiş olan ayakların lehimleri tam olarak sökülemiyorsa kalın delikli bir enjektör iğnesi kullanılarak ayakların plâketten ayrılması sağlanır. tamir işletmelerinde kullanılır. Primer (birincil. Uygulamada yaygın olarak.

Özellikle TV. B. Ampermetre devreye seri olarak bağlanır. d. gerilim. Özellikle. e. TV. Pensampermetre: Alıcının akımını kablo bağlantısı yapmadan ölçebilen aygıttır. Analog (ibreli) ya da dijital (sayısal) yapılı olan bu araçlar. Sembolü I. ampermetre ile ölçülür. c. LCRmetre: İndüktans. Osilaskop: Akım. profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. AC ya da DC+AC akım ölçebilen çeşitleri vardır. nokta. Voltmetre: Elektrik devresinin ya da şebekeye bağlı alıcının gerilim değerini ölçmeye yarayan aygıttır. gerilim. Özellikle fabrikalarda üç fazlı motorların akım değerlerini ölçerken büyük kolaylık sağlar. Bellekli (hafızalı) ölçü aletleri: Elektronikteki gelişmeler sayesinde üretilmiş çok işlevli aygıtlardır. kiloamper (kA). video onarım işlerinde arızalı kondansatör ve bobinlerin belirlenmesinde kullanılan LCRmetreler çok yararlı olmaktadır. Devreye paralel olarak bağlanan voltmetreler. mikroamper (mA). Akım bobini alıcıya seri bağlanırken. ağırlık. alıcıların çektiği enerjiyi numaratör düzeneği sayesinde sürekli olarak toplar. Bu aletlerin içinde akım ve gerilim bobini bulunur. birimi amperdir. AKIM ÖLÇMEK Akım. Analog ya da dijital yapılı olarak üretilen ampermetrelerin DC. gerilim bobini paralel olarak bağlanır. d. Kaydedici ölçü aletleri: Ölçülen büyüklüğün değerini çizgi. video. g. nanoamper (nA). Örneğin elektrik sayacı. Uygulamada birçok modeli bulunan ve pahalı olan bu tip aygıtlar genelde dijital yapılı olup. f. kapasite ve direnç değerini ölçmede kullanılan aygıttır. frekans. Analog ve dijital yapılı modelleri vardır. Tek fark. Toplayan ölçü aletleri: Ölçtükleri büyüklükleri sürekli olarak toplarlar.b. miliamper (mA)ve akımın üst katları. ibre yerine dönen disk ve numaratör kullanılmış olmasıdır. analog ve dijital yap ılı olarak üretilmektedir. megaamper (MA). Yaygın olarak kullanılan elektrik ölçü aletleri hakkında temel bilgiler: a. onarım ve üretimi ile ilgili süreçlerde çok önemli bir yardımcıdır. kısaca A ile gösterilir. Ampermetre: Devredeki alıcının çektiği akımın değerini göstermeye yarayan aygıttır. h. akış kaydetme işlemlerinde kullanılır. Sayaç: Yapısı wattmetreye benzer. pikoamper (pA). gibi cihazlar ın bakım. harf ya da rakam ile kaydeden aygıtlardır. direnç değerlerini tek bir cihaz ile ölçmek amacıyla üretilmiştir. Frekansmetre: Alternatif akımın saniyedeki titreşim sayısını ölçmeye yarayan araçtır. Wattmetre: Alıcıların gücünü ölçmeye yarayan aygıttır. iş. basınç. sıcaklık. c. 4. titreşim. faz farkı gibi elektriksel değerleri ekranında göstererek ölçme yapan aygıttır. Amper. b. i. AVOmetre: Akım. gigaamper (GA) 48 . kamera vb. Akımın ast katları.

2.2 ohm olarak bulunmuştur. iş = Şönt dirençten geçen akımdır. Ia = Ampermetreden geçen akım. 3. Bobinin manyetik alanıyla gövde içindeki doğal mıknatısın alanı birbirini iterek ibrenin sapmasını sağlar.2 Q Ia=5A I = 50 A Rş = ? Çözüm: HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 49 .Şekil 7. Devredeki alıcının gücü. gerilimin cinsi ve aygıtın ölçme sınırı göz önüne alınır. Akım ölçme işlemi yapılırken rasgele ampermetre kullanılmaz. Ampermetrenin ölçme sınırını 50 ampere yükseltmek için paralel bağlanması gereken direncin değerini hesaplayınız. Şekil 7. Kullanılan ampermetrenin iç direnci hassas bir ohmmetreyle belirlenmiş ve 0.500 A gibi yüksek akım değerlerini ölçmek mümkündür. Örnek: En fazla 5 amper ölçebilen bir ampermetreyle 50 amperlik bir akım ölçülecektir. 1. I = Devreden geçen toplam akım. İşte bu nedenle. Ra = Ampermetrenin iç direnci. Öte yandan ölçme hassasiyetini sağlamak güçleşir. Yanlışlıkla paralel bağlama yapılırsa devrenin sigortası atar ya da ampermetre bozulur. gibi değerleri ölçebilecek şekilde üretilmiş bir ampermetreyle 50 .5 -10 A vb.1. Rş = Şönt direncin değeri. Analog ampermetrenin ölçme ilkesi: Kalın kesitli ve az sarımlı bobinden geçen akım. akımı. Ampermetrenin ölçme alanının genişletilmesi: Büyük akımları ölçmek için üretilen ölçü aletlerinin fiyatı. Küçük değerli akımları ölçmek için üretilmiş bir ampermetreyle yüksek akımları ölçmek için iki yöntem vardır: I. 1 . Paralel direnç (şönt) kullanılarak akım ölçme: Ampermetrenin uçlarına paralel olarak uygun değerli bir direnç bağlayarak aygıtın ölçme sınırını yükseltmek mümkündür. Şönt direncin ampermetreye bağlanması. boyutları. Ölçme sınırı artırılacak bir ampermetreye bağlanması gereken direncin bulunmasında kullanılan denklem: Denklemde.2. bobin etrafında manyetik alan yaratır. Ampermetreyi devreye bağlama ve akım ölçme: Ampermetre akımın ölçüleceği devrede alıcıya seri olarak bağlanır. Ampermetrenin akımı ölçülecek alıcıya seri olarak bağlanışı.100 . Verilenler: Ra = 0. ağırlığı fazla olur.

200/5 A değerindeki akım trafoları yaygın olarak kullanılmaktadır. Faydalı hareket için metal içinde belli bir yönde akış gereklidir.2 V • 1 kV kaç volttur? : 1000 V I. akım trafosunun primer sargısı faz iletkenine seri bağlanır. bir yönde sürüklemek için gerekli olan kuvvete gerilim (elektromotor kuvvet. Örnekler • 200 mV kaç volttur? : 0. Voltmetreyi devreye bağlama ve gerilim ölçme: Voltmetreyle gerilim ölçümü yapılacağı zaman aygıtın ölçme sınırı. 50 .60/5 . Tanım 2: Bir elektrik devresinde akımın geçmesini sağlayan kuvvete gerilim denir. voltmetre alıcıya paralel bağlanarak ölçülür. Bilindiği gibi elektronlar maddelerin içinde bulunan atomların etrafında dönerek hareket etmektedir. GERİLİM ÖLÇMEK Elektrik akımı elektron akışından ibarettir. 200/5 amperlik akım trafosunda sekondere bağlı ampermetre 3 amperi gösteriyorsa primerden 120 amperin geçtiği anlaşılır. Uygulamada 50/5 . Not 2: Akım trafosuyla yalnızca AC akımların ölçümü Şekil 7.3. Trafonun sekonder sarım uçlarına ise 5 amperlik küçük bir ampermetre bağlanır. Primer sargısından geçen akımın oluşturduğu manyetik alan sekonder sargısında küçük değerli bir akım oluşturur. analog/dijital çevirici entegre vb. Trafosunun bağlantısı. gibi elektronik devre elemanları bulunur. denklemi: V = I. sekonder ise ince kesitli telden çok sipirlidir. Gerilimin ast katları. Pikovolt (pV). Primer kalın kesitli telden az sipirli. çok sarımlı yüksek dirençli bir bobin vardır. Paralel bağlanarak kullanılması gereken voltmetre yanlışlıkla seri bağlanırsa aygıt yanlış bir değer gösterir ve alıcı çalışmaz. Gerilimin diğer tanımları: Tanım 1: Bir üretecin iki ucu arasındaki potansiyel farka gerilim denir. C. sürücü entegre. |aikrovolt (M-V). gerilimin türü gibi unsurlar göz önüne alınmalıdır. Akımın 50 amperden fazla olduğu tesislerde ise akım trafosu adı verilen aygıtlar kullanılarak akım ölçülür. Akım trafosu: Yüksek değerli akımları 5 A düzeyine indirerek ölçüm kolaylığı sağlayan aygıttır. Akım yapılabilir. Analog voltmetrelerin içinde ince kesitli. gigavolt (GV). Gerilim. İşte elektronları kendi normal hareketleri dışında.R [V] şeklindedir. Not 1: Akım trafolarının sekonder sargılarının bir ucunun mutlaka topraklanması gerekir. Elektronları yararlı olacak şekilde hareket ettirmek için itmek gerekir. Voltmetrenin ölçme ilkesi: Gerilim. II. megavolt (MV).II. nanovolt (nV). voltmetreyle ölçülür ve V. EMK) denir. milivolt (mV) ve gerilimin üst katları. Şöyle ki. U. Kilovolt (kV). Birimi volt (V).75/5 -100/5 -150/5 . Dijital yapılı voltmetelerin yapısında ise display. E ya da e ile gösterilir. Ancak bu dönüş bir yarar sağlamaz. Akım trafosu kullanarak akım ölçme: Az akım çeken sanayi tesislerinde ampermetreler şebekeye doğrudan bağlanır. Uygulamada analog ve dijital yapılı olmak üzere iki tip voltmetre kullanılmaktadır.

3 cm boyunda civa silindirin 0°C'daki direncine 1 ohm (Ω) denir. Bu yaklaşıma göre. D. elektrik akımının geçişine karşı zorluk gösteren elemanlara direnç denir. Elektrik enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek kaybolur. Voltmetreyle gerilim ölçme. Rö: Ön direncin değeri. Not 2: Gerilim trafosu yalnızca alternatif akım devrelerinde kullanılabilir. devrede elektronlar hareket etmeye başladıktan sonra rahat bir şekilde ilerleyemezler. Şekil 7. Geçen akımı sınırlayan etken ise alıcının direncidir. V: Devreye uygulanan gerilim. voltmetre skalası (kadranı) yeniden taksimatlandırılır (bölüntülenir). Verilenler: Rv = 2000 Ω. Şekil 7. Voltmetrenin ölçme alanının genişletilmesi: Küçük gerilimleri ölçmek için üretilmiş bir voltmetreye seri direnç eklenerek ölçme sınırını yükseltmek mümkündür. voltmetreye bağlanışı Örnek: Ölçme sınırı 10 V olan bir voltmetrenin bobininin direnci 2000 ohmdur. Direnci şöyle de tanımlayabiliriz: 1 mm2 kesitinde. Başka bir anlatımla. 106. Bu voltmetreyle 380 voltluk bir şebekede ölçüm yapılmak istenmektedir. alıcıdan akım geçmektedir. Ön direncin Vv: Voltmetrenin bobininin üzerinde düşen gerilimdir. Küçük gerilimleri ölçmek için yapılmış olan voltmetre ile büyük gerilimleri ölçmede kullanılan ikinci yol gerilim trafosu kullanma yöntemidir.4. Rv: Voltmetrenin iç direnci.5. Seri bağlanacak direncin değerini belirlemede kullanılan denklem: Denklemde. Alete seri olarak bağlanması gereken direncin değerini bulunuz. Gerilim trafosunun bağlantısı. Not 1: Gerilim trafolarının sekonder sargılarının bir ucunun mutlaka topraklanması gerekir. V=380V. III. Gerilim trafosu: Yüksek değerli gerilimleri 100 V düzeyine indirerek ölçüm kolaylığı sağlayan aygıttır.6. İletkenin ve alıcının içinden geçmek isteyen elektronlar komşu HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 51 . DİRENÇ ÖLÇMEK Bir elektrik devresine gerilim uygulandığında. Çözüm: Hesaplanarak bulunan ön direnç bağlandıktan sonra.Şekil 7.

Ölçülecek direnç paralel bağlandığında aletten geçecek akımın bir kısmı dirençten geçer ve ibre maksimum değerden küçük bir değer gösterir. mikroohm (µ. x10 k gibi). direnç değeri 22x1k = 22. Uygulamada kullanılan analog ohmmetrelerin çeşitleri I. Not 2: Paralel tip ohmmetreler uygulamada yaygın olarak kullanılmaz. megaohm (MΩ). Ohmmetreyle direnç ölçme: • Ohmmetreyle ölçüm yapılırken direnç kesinlikle gerilim kaynağına bağlı olmamalıdır. pil ve ayarlı dirençten oluşur. döner çerçeveli miliampermetre. Direnç birimlerinin ast katları. Pikoohm (pΩ). Paralel ohmmetreler: Küçük değerli dirençlerin ölçülmesi için yapılmış bu tip ohmmetreler. II. Örneğin x1k kademesindeyken skalada 22 görülürse. Ohmmetrenin kademe komütatörü en küçük değere (xlΩ) ayarlanır ve ölçülen direnç değeri okunur. Not 1: Paralel tip ohmmetreyle ölçme işlemi bittiğinde S anahtarı açılmalıdır. miliampermetreye paralel bağlanarak ölçüm yapılır. Ohmmetrenin ölçme ilkesi: Direncin değeri en kolay şekilde ohmmetreyle ölçülür. Ancak kullanılan iletken uzun ve ince ise akımın geçişine gösterilen zorluk (direnç) artar Direncin sembolü R. birimi ise Ω (ohm)'dur. Kiloohm (kΩ). Ölçme yapmak için önce A-B uçları birbirine değdirildikten sonra Rs potuyla ayarlama yapılıp ibrenin sıfırı göstermesi sağlanır. komütatör kademeleri artırılır (x10 Ω. denklemi. Seri ohmmetreler: Döner çerçeveli miliampermetre. Paralel tip ohmmetrelerde küçük değerler skalanın baş tarafında (solda) büyük değerler ise sağda bulunur. 2. • Küçük boyutlu dirençler ölçülürken problar dirence değdirildiğinde parmaklar direncin her iki ucuna aynı anda değdirilmemelidir. pil ve ayarlı direncin birleşiminden oluşmuştur. Daha sonra ölçülecek direnç A-B uçlarına değdirilir ve direnç değerleriyle bölüntülenmiş göstergeden değer okunur. gigaohm (GΩ)’dır. Bu yapılmazsa pil çabuk biter. 52 .elektronlara ve atomlara çarpa çarpa ilerlerken sürtünmeye maruz kalırlar.000 Ω olacaktır. R = V/I. • Kullanılan ohmmetrenin pilinin eski olup olmadığı kontrol edilmelidir. x100 Ω. 1. Skalada bir değer okunamıyorsa. Daha sonra değeri belirlenecek direnç. Ölçülen değer göstergede okunurken kademe komütatörünün gösterdiği çarpan göz önüne alınır.Ω). • Ohmmetre ile ölçüm yapmaya başlamadan önce ibrenin 0 değerini göstermesi sağlanmalıdır. Pot (Rs) ile ayar yapılarak ibrenin en büyük değeri göstermesi sağlanır. nanoohm (nΩ). Elektrik devresinde kullanılan iletkenin boyu kısa ve kesiti kalın ise bu elemanın dolaşan akıma gösterdiği direnç çok az olur. İşte elektronlar ilerlerken oluşan sürtünmeden doğan karşı koyma etkisine direnç denir. x1 k. Çünkü zayıflamış pil ile yapılan ölçüm pek sağlıklı olmaz. miliohm (mΩ) ve direnç birimlerinin üst katları. Paralel ohmmetreyle ölçüm yaparken önce S anahtarı kapatılır.

7'de verilen bağlantı yönteminde ampermetre alıcının çektiği akımın yanı sıra voltmetreden geçen akımı da ölçer. R=V/I denklemi kullanılarak direnç hesaplanır. Şekil 7. voltmetreden gerilim değeri okunduktan sonra. Alınan değerlere göre yapılan hesaplamada direnç değeri daha küçük bulunur. Eğer alıcının direnci ampermetrenin direncine göre çok büyük olursa alıcı üzerindeki gerilime göre. Ampermetreyi öne bağlayarak direnç ölçme: Şekil 7. O nedenle ampermetrenin önde olduğu bağlantı sadece 1 kΩ'dan küçük değerli dirençlerin değerinin ölçümünde kullanılır. ampermetrenin üzerinde düşen gerilim önemsiz kalır ve dikkate alınmaz (ihmal edilir). Ampermetreyi sona bağlayarak direnç ölçme: Şekil 7. Ampermetreden akım değeri. II. Eğer ölçülen direnç 1 kiloohmdan fazla bir değere sahipse yapılan ölçümde sonuç hatalı çıkar. 4. 3.• Üretici kurumun önerisi göz önüne alınarak uygun pozisyonda tutularak ölçüm yapılmalıdır. Ampermetreyi öne bağlayarak direnç ölçme. İşte bu nedenle ölçülen akım sadece alıcının akımı olmamaktadır.7. Bu durumda alıcının direnci çok doğru olarak bulunur. Ampermetre ve voltmetre yardımıyla direnç ölçme: Direnç değeri ölçülecek alıcı devreye bağlanır. Ohmmetrenin ölçme alanının genişletilmesi ve kademeli ohmmetreler: Uygulamada kullanılan analog ya da dijital tip ohmmetrelerin çeşitli direnç değerlerini kolayca ölçebilmesi için sabit dirençler kullanılarak ölçme alanı genişletilebilmektedir. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 53 . I.8'de verilen bağlantı yönteminde voltmetre alıcının ve ampermetrenin üzerinde düşen gerilimi birlikte ölçmektedir.

10'da görüldüğü gibi akım bobini.9. Üç fazlı (trifaze) aktif sayaçlar ise sanayi tesislerinde kullanılan alıcıların yaptığı işi ölçer. Wattmetrenin 4 adet bağlantı terminali (ucu) vardır. WATTMETRE İLE GÜÇ ÖLÇMEK Elektrik alıcılarının gücü wattmetre ile doğrudan ölçülebilir. ince kesitli çok sarımlı gerilim bobini paralel olarak bağlanır. Wattmetrenin içinde şekil 7. Şekil 7. Şekil 7. Şekil 7.8. Not: Dijital yapılı ampermetre ve voltmetrelerin yaygınlaşmasıyla birlikte ampermetrenin önde ya da sonda olması sonuç üzerinde etkili olmaz olmuştur.10. Ampermetreyi sona bağlayarak direnç ölçme. Bir fazlı aktif sayaçlar şekil 7. E. Wattmetrenin içyapısı. Bir fazlı (monofaze) aktif sayaçlar ev ve iş yerlerinde kullanılan alıcıların yaptığı işi ölçer. O nedenle yukarıda anlatılan iki yöntemle direnç ölçme uygulama alanından kalkmıştır. numaratör. Kalın kesitli az sarımlı akım bobini alıcıya seri bağlanırken. alüminyum disk ve dişlilerden oluşur. gerilim bobini. V ile işaretlenmiş gerilim bobini uçları alıcıya paralel bağlanırken. O nedenle ampermetrenin sonda olduğu direnç ölçme düzenekleri 1 kiloohmdan büyük değerli dirençlerin ölçülmesinde kullanılır. Elektrik alıcılarının yaptığı işi doğrudan ölçmek için şekil 7.10’da iç yapısı verilen elektrik sayaçları kullanılır. 54 .9'da görüldüğü gibi akım ve gerilim bobini bulunur. Wattmetrenin iç yapısı.Ancak ampermetrenin iç direnci alıcının direncine yakın bir düzeyde ise sonuçlar hatalı çıkar. I ile işaretlenmiş akım bobini uçları alıcıya seri olarak bağlanır.

mekanik enerjiye dönüştüren makineye motor denir. çok küçük ve çok büyük güçte imal edilebilmeleri ve son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde devir sayıları da. çeşitli fazda yapılmaları. Şekil 1. b. bakımının daha az olması. Alüminyum disk sayacın markasına göre 600.Sayacın alüminyum diski akım ve gerilim bobininin oluşturduğu manyetik alanların etkisiyle döner ve numaratörün saymaya başlamasını sağlar. b.4. TİP = GM 132526 : Motorla ilgili fabrikasyon bilgiler 3~ACM0T0R Nr: 1065179 HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 55 A 380 V 14. Gövde ve kapaklar. ASENKRON MOTORLAR 1. Not: Günümüzde dijital elektronik devreli sayaçlar da üretilmektedir. dönme hızı ile rotorun dönme hızı aynı olmayan motorlara asenkron motor adı verilir.11. Rotor.Rotor: Asenkron motorun dönen kısmına denir.8 mm kalınlığında bir tarafı silisyumlu sacların özel kalıplarda oluklar açılarak preslenmesiyle imal edilir (Şekil 1.Motor Etiketinin İncelenmesi: Her motor üzerinde genellikle alüminyumdan yapılmış. 675 ya da 750 devir yaptığında numaratör 1 kWh yazar.2 Motor etiketleri Burada yazılan bilgileri sırasıyla açıklayalım: °GAMAK TİP: GM 132526 1. Stator sargılarında oluşan döner manyetik alanın.1). c. motor hakkındaki bilgileri veren motor etiketleri bulunur. a. frekans değiştirilerek ayarlanabildiği için endüstride en çok kullanılan motorlardır. Asenkron motorun duran kısmını oluşturur.Motorun Tanıtılması: Giriş: Elektrik enerjisini. GAMAK: Motoru imal eden firmanın adı 2. Üç fazlı asenkron motorların genel yapıları: Asenkron motorlar genel olarak üç kısımdan meydana gelir a. ÜNİTE 8: OTOMATİK KUMANDA TEKNİKLERİ A. Bir fazlı aktif sayacın devreye bağlantı şeması. Asenkron motorlar ucuz olması. Şekil 7. Sincap kafesli rotor ( kısa devreli rotor ) Bilezikli rotor ( sargılı rotor ) 2. Stator. 0. Genel olarak iki tipte yapılır.0.5 kW İz K1 B cos ip: 0.9 50 Hz B3 P 44 O .8 A 10 HP 2880 d/d O 2-985 7.Stator: Manyetik alanın meydana geldiği kısımdır.

.... motorun yıldız çalışması durumunda bir sorun olmaz.. L: Uzun ) b : Stator paket boyu ( a: Kısa.... b: Uzun) 3-Klemens baglantı kutusu incelenmesi: Üç fazlı asenkron motorlarda stator sargıları motor içerisinde değişik şekillerde bağlandıktan sonra.Giriş Ucu :Wr Çıkış Ucu : W2 harfleri ile belirtilir...... çıkış uçları ise W2 .985: Motorun üretildiği ay ve yıl Motor tip kodlarının açıklanması: GM: Gamak marka 3 fazlı kısa devre rotorlu asenkron motor.: Motorun çalışma frekansı 11..C. (Şekil 8. M: Orta. 200 : Tabandan mil eksenine yükseklik.V1 . motor dışına genellikle altı uç çıkartılır.....8A:Motor tam yükünde yüklendiği zaman çekeceği akım (Nominal akım)..1.....380 V : Motorun bu bağlantıda çalışma gerilimi 6. Kutu içerisinde altı uçtan oluşan klemens bulunur ve sargı giriş-çıkış uçları bu klemense bağlantı yapılır Klemensin üç ucuna sargı giriş uçları..3.. 9. A : Motorun bağlantı şekli 5..10 HP: Motordan alınabilecek nominal güç. L : Gövde uzunluğu ( K: Kısa... Doğru bağlantı Yanlış bağlantı Doğru bağlantı 56 . Klemens uçlarına giriş uçları soldan sağa doğru U1 .Sargı giriş ve çıkış uçlarının motor dışına çıkartıldığı bölüme klemens bağlantı kutusu denir.W1 sırası ile...... 8.U2 ...V2 sırası ile bağlanır. sargılardan akım geçmez ve motor çalışmaz..V2 . diğer üç ucuna da sargı çıkış uçları bağlanır.Giriş Ucu : U1f Çıkış Ucu : U2 L2 Fazı için.W2 sırası ile bağlanırsa.U2 ..2 .. 7.3 fazlı A..Giriş Ucu : Vr Çıkış Ucu : V2 L3 Fazı için .. Çıkış uçları W2 ..2880 min'' veya 2880 d/dk veya 2880 rpm: Motor tam yükle yüklendiğinde rotor devir sayısı 10.. Bilindiği gibi üç fazlı asenkron motorlarda sargı uçları. 50 Hz...V2 sırası yerine U2 .. Ancak motorun üçgen bağlanması durumunda her fazın giriş ve çıkış uçları bağlantı köprüleri tarafından kısa devre edildiğinden. 7.5 KW olarak da yazılabilir....14.9 : Motor normal yükle yüklendiği zaman motorun güç katsayısı (Akım ile gerilim arasındaki faz farkının kosinüs değeri).. L.. Cosφ = 0.... Motor: Motorun çalıştırılması gereken akım çeşidi ve faz sayısı 4..). Fazı için....

Aynı zamanda faz akımı. Bu orana.2. Yıldız bağlantı A şeklinde gösterilir. hat akımının %58'idir. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 57 . Diğer yandan faz gerilimi. faz gerilimi hat geriliminin 1 / -J3 'ü şeklinde de belirtilir. Bu durum. sargıların çıkış uçları olan Z-X-Y kısa devre edilirse.Y. WY uçları kısa devre edilir. hat gerilimi faz geriliminin V3 katıdır.Şekil 8.2. Yıldız bağlantıda sargılar arasında 120° faz farkı olduğundan. ZXY sırası ile bağlanır ve pirinç köprülerle UZ . W .4-a 'da da görüldüğü gibi uç bağlantıları pirinç köprülerle yapılırken U-X. sargı uçları kısa devre edilir ve birer uçları boş bırakıldığından herhangi bir akım geçişi olmaz ve motor çalışmaz. Klemens bağlantı kutusu konusunda uçların karşılıklı gelmemesi gerektiği söylenmişti. Hat akımı ise faz akımına eşittir. Bu durum. hat geriliminin %58 ' idir denilebilir (380 . Bu bağlantıda hat akımı faz akımının J3 katıdır. yıldız bağlantı durumunda sorun çıkarmamasına rağmen üçgen bağlantı durumunda sakıncalıdır. Çünkü Şema 1. 5-Üçgen bağlantı ve özellikleri: Motor klemensi üzerindeki birinci fazın çıkış ucu ikinci fazın giriş ucu ile. üçüncü fazın çıkış ucu da birinci fazın giriş ucu ile bağlanırsa. Klemens bağlantıları 4-Yıldız bağlantısı ve özelliği: Stator sargılarının giriş uçları olan U. bu bağlantıya Yıldız Bağlantı denir (Şekil 8. Yıldız Bağlantı (A) Aynı şekilde yıldız bağlantı. Üçgen bağlantı A şeklinde sembolize edilir. sargıların ZXY uçlarına şebeke gerilimi uygulanıp UVW uçları kısa devre edilerek de yapılabilir.0. Uçların karşılıklı gelmesi.V-W 'ye üç faz (RST) gerilim uygulanıp.Z uçları birleştirilirce.VX . ikinci fazın çıkış ucu üçüncü fazın giriş ucu ile. faz akımı hat akımının 1/Vİ3 'ü de denilebilir.). V . Üçgen bağlantıda hat gerilimi faz gerilimine eşittir.1. motorun çalışmasında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. bu şekildeki bağlantıya Üçgen Bağlantı denir. Şekil 8.58 = 220 V). Bu nedenle uçlar UVW.

üçgen çalışması durumunda ise 380 volt uygulandığını belirtir. Örneğin.4. bir faz sargısına yıldız çalışması durumunda 220 volt. Motorun ters dönmesi makinenin hatalı çalışmasına neden olur.5.3. motorun devre dışı kalması istenir. motorun sökülüp yeniden bağlanması ve ters dönmesi bu sebeplerden bazılarıdır. Dolayısıyla rotor dönüş yönü de değişir. motora gelen fazların yer değiştirmesi ve motorun ters dönmesi. Motor devir yönünü değiştirme ihtiyacı çeşitli sebeplerden ortaya çıkabilir. motorun çalıştırdığı makinenin de dönüş yönünü değiştirir. b) Doğru bağlantı Şema 8. Aksi 58 . İki fazın kendi arasında yer değiştirmesi. Motor etiketinde 220/380 volt yazması. MOTOR KORUMA RÖLELERİ VE SİGORTALAR: Asenkron motorların aşağıda açıklanan nedenlerden dolayı normal çekmesi gereken akımlarının üzerinde akım çekmesi durumunda. 6-Devir yönünün değiştirilmesi: 3 fazlı asenkron motorlarda dönüş yönü çok önemlidir. R S T R S T R S T M o to r s a ğ a M o to r s o la M o to r s o l a M o to r s o l a Şekile8. Üçüncü faz ise sabit kalır. stator sargılarında meydana gelen döner manyetik alanın da yönünü değiştirir. Üçgen Bağlantı ( A ) Motor etiketinde A380 V yazan motorlar üçgen bağlanır. 3 fazlı asenkron motorlardandevir yönünü değiştirme dön r döner döner dö er B. Fazlardan üçünün birden yer değiştirmesi durumunda ise devir yönünde değişme olmaz (Şekil 8. Motorun devir yönünü değiştirmek için motora uygulanan R-S-T fazlarından herhangi ikisinin yer değiştirmesi gereklidir.5). Çünkü motorun dönüş yönü.Şekil 8. Bu da çeşitli zararlara yol açabilir. a) Yanlış bağlantı.

Üç fazın akımını taşıyan iletkenlerden birinin kopması 6. röleleri: Aşırı akımların elektrik motorlarına vereceği zararları önlemek için kullanılan elemanlara.Faz sigortalarından birisinin atması c Kontaktör kontaklarından birisinin özelliğini kaybetmesi ve akımı iletmemesi d. Üzerinden geçen fazla akım nedeniyle atan bir aşırı akım rölesi. Motorun sürekli olarak düşük gerilimle çalışması 2. bu aşırı akım motora zarar vermez. motor için sakınca yaratır. Açılan kontak. Motorlarda yol verme süresinin ve frenleme süresinin uzun tutulması 11. Böylece motor devreden çıkar ve yanmaktan korunmuş olur.Aşırı akım rölesi motoru yakar. Motor bağlantı şeklinin yanlış yapılması (Üçgen çalışması gerekirken yıldız çalıştırılması) 9. Şebeke frekansının sık sık dalgalanması 4. Çünkü uzun süre geçen aşırı akım. Bu nedenle kısa süreli aşırı akımlarda aşırı akım rölesinin çalışıp motoru devreden çıkarmaması gerekir. Çalışma anında motor akımı kısa bir süre için normal değerinin üzerine çıkarsa.Yalnız hatları korurlar.6. Statorda faz sargı dirençlerinin eşit olmaması (sargılar arasında kısa devre ya da spir sayılarının eşit sarılmaması) 1-A. Soğutma sisteminden oluşan arızalar. Aşırı akımın motordan sürekli olarak geçmesi. aşırı akım rölesi adı verilir. Bunun sebepleri ise: a.Şebekeden gelen gerilimin fazlarından birinin kesilmesi b. motor kontaktörünün enerjisini keser. geciktirici bir elemanla önlenir. Motorun yol alma anında kısa süre çektiği aşırı akım. Motorun iki faza kalması. 7. motor devresindeki iletkenler zarar görebilir. Motorun sürekli olarak aşırı yükte çalıştırılması 10. 8. Elektrik devrelerinde kullanılan sigortalar da koruma görevi yaparlar. Motorun çok sık olarak durdurulup çalıştırılması 5. bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Çalışma karakteristikleri nedeniyle sigortalar elektrik motorlarını koruyamazlar. Motor kayıplarının fazla olması.A. Herhangi bir nedenle motor fazla akım çektiğinde.taktirde stator sargıları yanabilir. Aşırı akım röleleri motorlara seri olarak bağlanırlar. Motor milinin herhangi bir nedenle sıkışması 3. röle üzerinde bulunan butona elle HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 59 . Böyle geçici durumlarda rölenin çalışması. motorun sıcaklık derecesini yükseltir ve Şekil 8. motorun şebekeden çektiği akım geçer.Yani bir aşırı akım rölesinden. aşırı akım rölesinin kontağı açılır. Asenkron motorların şebekeden aşırı akım çekmesinin nedenleri: 1. aynı akım aşırı akım rölesinden de geçeceğinden. Bu zararların meydana gelmemesi için motor devrelerinde aşırı akım röleleri ve sigortalar kullanılır.

kısa süreli aşırı akımlarda. Manyetik aşırı akım rölelerinde akım ayarı. demir nüvenin bobine göre olan durumunu değiştirmekle yapılır. Aşırı akım rölesinin bobininden normal değerinin üzerinde bir akım geçtiğinde. aşırı akım rölesinin devreyi açma akımı büyümüş olur. manyetik aşırı akım rölesinin kapalı kontağı açılır.basarak kurulur. Bazı aşırı akım röleleri de üzerlerinde bulunan bir vida aracılığı ile hem otomatik ve hem de elle kurma konumuna dönüştürülebilirler. Manyetik Aşırı Akım Rölelerinin Motor Devrelerinde Kullanılması : Manyetik aşırı akım röleleri üç fazlı motor devrelerine genellikle şekildeki gibi bağlanırlar. devrenin açılmasından bir süre sonra otomatik olarak normal konumuna dönerler. Bu nedenle aşırı akım rölesinin kontağı hemen açılamaz. Bir manyetik aşırı akım rölesi elektromıknatıs. manyetik aşırı akım rölesi adı verilir. Yalnız aşırı akım rölesini kurmadan önce rölenin atmasına neden olan arızayı gidermek gerekir. Aşırı akım röleleri manyetik ve termik olmak üzere iki kısma ayrılırlar. bir süre sonra kontak açılır. bir kapalı kontağı kumanda eder. Yani yağ dolu silindir içinde hareket eden pistondan oluşan geciktirici eleman. yağ dolu silindir içinde hareket eden bir pistonla önlenir. Çalışan kontaktör ve motor devreden çıkar. kumanda devresinin akımı kesilir ve motor durur. Aşırı akım rölesinin normalde kapalı kontağı kumanda devresinin girişine konur.Böylece motor yanmaktan korunmuş olur. Bazı ev tipi aygıtlarda örneğin buz dolaplarında kullanılan aşırı akım röleleri. Devrelerde yandaki şekilde gösterilirler. Örneğin bobin sabit tutulup demir nüve aşağıya kaydırılırsa. Silindir içinde bulunan piston nedeniyle. Bir fazlı alternatif akım veya doğru akım motor devrelerinde. Kısa süreli aşırı akımlarda. kontak ve geciktirici eleman olmak üzere üç kısımdan oluşur. örneğin motorun yol alma anında çektiği akımda. Güç devresinde kullanılan aşırı akım röleleri daha çok bir kontağı kumanda ederler. Bütün iş tezgahlarında kullanılan aşırı akım röleleri elle kurulurlar. Üç fazlı motor devrelerinde genellikle her faz için bir aşırı akım rölesi kullanılır.rölenin çalışıp kontağı açması. Bu kontak açıldığında. Elektromıknatısın bobini güç devresinde motora seri olarak bağlanır. 60 . Bu bağlantıda üç faz üzerine konan üç manyetik aşırı akım rölesi. Eğer bobinden geçen aşırı akım normal değerine düşmezse. Çalışma devam ederken. aşırı akım rölesinin çalışmasını engeller. demir nüvenin hareketi yavaş olur. aşırı akım rölesi yalnız bir iletken üzerine konur. Manyetik Aşırı Akım Rölesi: Motor akımının manyetik etkisiyle çalışan aşırı akım rölelerine. Yani bu aşırı akım röleleri kendi kendilerine kurulurlar. motor herhangi bir nedenle uzun süre aşırı akım çekerse. Bazen de yalnız iki fazın üzerine bir aşırı akım rölesi konur. Yani bobinden motorun akımı geçer. Bazen de her aşırı akım rölesinin ayrı bir kontağı olur. bobin demir nüveyi yukarıya doğru çeker.

rölesi Direkt Isıtmalı: Endirekt ısıtmalı termik aşırı akım rölelerinin akım değerleri büyüdükçe.Motora zarar verecek değerde bir akım sürekli olarak ısıtıcıdan geçerse. meydana gelen ısı bimetali sağa doğru büker. yandaki şekilde gösterilirler. bimetalin içinde doğar. Termik aşırı akım rölesi bu durumda bir akım trafosuyla veya şönt dirençle beraber kullanılır.A. Bu nedenle bimetal bükülmez ve kontak açılmaz. Şekil 8. Bu nedenle akım şiddeti büyük olan termik aşırı akım röleleri alttaki şekilde görüldüğü gibi direkt ısıtmalı olarak yapılırlar. Aşırı akım rölesi.rölesi Direkt ısıtmalı termik aşırı akım rölelerinde ısıtıcı eleman bulunmaz. Termik aşırı akım röleleri devrelerde. Açılan kontak kontaktörü ve dolayısıyla motoru devreden çıkarır.Motor için sakınca yaratmayan bu gibi durumlarda. Endirekt ısıtmalı A. Her termik aşırı akım rölesi iki akım değeri arasında çalışır. üzerinde bulunan bir ayar vidasıyla arzulanan motor akımına ayarlanır. görünüşü ve sembolü verilmiştir. Şekil 8.7. termik aşırı akım rölesi adı verilir. Termik aşırı akım rölelerinin endirekt ısıtmalı.A. Motor akımı kısa bir süre için normal değerinin üzerine çıkarsa. ısıtıcı telin ve bimetalin ölçüleri de büyür. direk ısıtmalı ve ergiyici alaşımlı olmak üzere üç çeşidi vardır.8. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 61 . Direkt ısıtmalı A.9. ısıtıcıdan geçen bu akım bimetali ısıtacak fırsatı bulamaz. Büyük akımlar için yapılacak endirekt ısıtmalı termik aşırı akım röleleri kullanışlı ve ekonomik olmaz.Böylece motor yanmaktan korunmuş olur. Yani ısıtıcıdan motor akım geçer. Motor akımı bimetal üzerinden geçer. ısının bimetale iletilmesindeki gecikme. aşırı akım rölesinin çalışmasını engeller. Termik Aşırı Akım Rölesi: Motor akımının yarattığı ısının etkisiyle çalışan aşırı akım rölelerine. bimetal ve kontak olmak üzere üç kısımdan oluşur. Bimetalin bükülmesine ve kontağın açılmasına neden olan ısı. Endirekt ısıtmalı termik aşırı akım rölesi ısıtıcı. Endirekt Isıtmalı: Şekilde endirekt ısıtmalı termik aşırı akım rölesinin yapısı. Direkt ve endirekt ısıtmalı termik aşırı akım röleleri çeşitli akım şiddetleti için yapılırlar. Gerek akım trafosu ve gerekse şönt direnç termik aşırı akım rölesinin çalışma akımını yani kapasitesini büyütür. Çok büyük akımlar için yapılacak direkt ısıtmalı termik aşırı akım röleleri de aynı nedenlerle kullanışlı ve ekonomik olmaz. Bimetal kapalı olan kontağı açar. Isıtıcı motora seri olarak bağlanır.Şekil 8. Aşırı akım rölesinin devreye bağlantısı.

Her türlü maddenin direnci sıcaklıkla değişir.10. • NTC ( negatif katsayılı) termistörler: Isındıkça direnci azalır. İki çeşit termistör vardır. Şekil 8. Ancak bu değişim termistörlerde çok fazla olur. küçük bir tüp ve kontak bloğundan oluşur. Termistörler. Yapısı mercimek şeklinde seramik içerisine yerleştirilmiş yarı iletken elemandan ibarettir.Normalde kapalı kontak açılır. Tablo 8. ısıtıcı. Bu bağlantıda her faz üzerine bir termik aşırı akım rölesi konur. Bunlar: • PTC ( pozitif katsayılı) termistörler: Isındıkça direnci artar.1 Termistör dereceleri ve kodları DERECE RENK DERECE RENK 60 70 80 90 100 110 120 Beyaz-gri Beyaz kahverengi Beyaz-Beyaz Yeşil-Yeşil Kırmızı-Kırmızı KahverengiGri-Gri 130 140 145 150 155 160 170 Mavi-Mavi Beyaz siyah Beyaz-Siyah Siyah-Siyah Mavi Siyah Mavi-Kırmızı Beyaz-Yeşil 62 . Ergiyici alaşımlı termik aşırı akım röleleri çeşitli akım değerlerinde yapılırlar. Çalışan kontaktör ve motor devreden çıkar. Üç termik aşırı akım rölesi bir kapalı kontağı kumanda eder.Ergiyici Alaşımlı: Şekilde yapısı verilen ergiyici alaşımlı termik aşırı akım rölesi. İki tübün arasında düşük sıcaklıkta ergiyen bir alaşım bulunur. Termik Aşırı Akım Rölelerinin Motor Devrelerinde Kullanımı: Termik aşırı akım röleleri üç fazlı motor devrelerinde genellikle alttaki şekildeki gibi bağlanırlar. termik aşırı akım rölesinin kapalı kontağı açılır. serbestçe dönebilen başka bir tüp daha vardır.A. normalde kapalı kontağı kumanda devresine seri olarak bağlanır. Açılan kontak. Tüpleri birleştiren alaşım kısa bir süre içinde donar. Böylece motor yanmaktan korunmuş olur. Ergiyici alaşımlı A. Termik aşırı akım rölesinin ısıtıcısı motor devresine. korunmak istenen motorun stator sargılarının izolasyon sınıfına göre seçilir. Ergiyici alaşım normal durumda iki tübü birbirine bağlar.rölesi. Termistörün normal açma sıcaklığı. Bu aşırı akım rölelerinde akım ayarı yapılmaz. kontaktörü ve motoru devreden çıkartır. Isıtıcı elemanın sardığı tübün içinde. 2-Termistör : Sıcaklık ile direnci değişen elektronik elemana termistör denir. Herhangi bir nedenle motor aşırı akım çekerse. Motor çalışırken herhangi bir nedenle uzun süre akım çekerse. bu özelliklerinden dolayı elektronik devrelerde kullanıldığı gibi motor koruma devrelerinde de kullanılmaktadırlar. Yay nedeniyle içteki tüp ve dişli döner. ısıtıcıdan geçen bu akım tüpteki alaşımı ergitir. Motor durunca ısıtıcıdan akım geçmez.

Faz koruma rölelerinin başlıca üç görevi vardır. a. Fonksiyon 3. fazlardan birisinin normal geriliminin %20 altına düşmesi veya %20 yükselmesi durumunda devreyi açar.11). b. Bu nedenle motor devrelerine ayrıca faz koruma röleleri konur. Motorun bir fazının kesilerek. bir fazının herhangi bir nedenle kesilmesi durumunda motorun iki faza kalması sonucu devresindeki aşırı akım rölesi devreyi açarak motoru korur. iki faza kalması durumunda devreyi açar.Tablo 8. Bu gibi durumlarda termistörlü koruma ile stator sıcaklığı direkt ölçülerek fazla ısınmada stator sargıları yanmaktan korunur. buna bağlı olan rölenin enerjisi kesilir ve rölenin normalde kapalı kontağı açılır.Faz Koruma (Kesilme) Röleleri: Endüstride kullanılan 3 fazlı elektrik motorlarının. motor sargı ısısının 110 °C nin üzerine çıkması durumunda devreyi açar ve motoru yanmaktan kurtarır. Sargı ısısı normalden fazla olduğu zaman termistörün direnci artar. Ayrıca termistör koruması soğutma sisteminin arızalanması durumunda da motor devresini açarak tam koruma sağlar. faz kesilme röleleri kadar duyarlı çalışmazlar. Bazı firmalar hem termistörlü hem de faz korumalı röleyi birlikte imal etmektedirler (Şekil 8. Aşırı akım röleleri motorların düzenli çalışmaları durumunda normal olarak koruma yapar. motor sargılarına yerleştirilen PTC termistörün uçlarının bağlanması sonucu. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 63 .2 Motor izolasyon sınıfları izolasyon Sınıflan A B E F H İhbar 100 120 110 145 170 Açma 110 130 120 155 180 Motor sargılarının herhangi bir nedenle fazla ısınmasından dolayı sargıların zarar görmesini önlemek amacıyla statorun her faz sargısının içine termistörler yerleştirilir. Ancak aşırı akım röleleri. Faz kesilme rölesinin termistör ünitesine. Her üç faz da mevcut olduğu halde. Ancak çalışma ve durma sıklığının artması veya çalışma periyotlarının çok değişik olması durumunda aşırı akım rölesi koruma yapmayabilir. rölenin kontağı motoru çalıştıran kontaktörün enerjisini keser. c.

Buşon : Almacın çektiği akım sigortanın buşon kısmından geçer. Buşon kapağı ile teması sağlamak için diş açılmıştır. Gövdede bulunan dip kontak ile üst kontak arasında iletimi sağlar. Buşon ile dip kontak arasındaki iletkenliği sağlar. dinamik ve termik etkilerine dayanıklı porselenden yapılmıştır. Gövde: Porselenden yapılmıştır.11. Çabuk eriyen telli 2. Beş kısımdan oluşur. • Dip Kontak : Gövdenin alt kısmında bulunur. Cihaz doğrudan şebekeye bağlanarak üzerindeki ayar düğmesinden gerilimin alt veya üst sınırı ayarlanır. Bakır veya pirinçten yapılır.Aşırı ve Düşük Gerilim Röleleri: 3 fazlı asenkron motorlar ± %10'luk gerilim değişmelerinde normal çalışırlar. Üç önemli parçası vardır. • Sinyal pulcuğu: Buşon iletkeninin eriyip erimediğini (sigortanın atıp atmadığını) gösterir. buşon akımı ve sinyal pulcuğu rengi Gövde No: Gövde Akımı Buşon Akımı Sinyal Pulcuğu Rengi: 64 . • Vis Kontak : Dip kontak üzerinde bulunur. a.. b. Şebeke geriliminin bu sınırları aşması durumunda röle hızla devreyi açar. buşonlu sigortalar): Vidalı sigortaların kullanım alanları. Buşon kapağı: Buşonlar. İki çeşitte yapılırlar. 1. c. • Üst Kontak : Dip kontağın yapıldığı metalden yapılmıştır. Ancak gerilim daha fazla düşer yada yükselirse gerilime bağlı olarak moment de düşeceğinden fazla akım çekerler. Bu röleler ayrıca aşırı ve düşük gerilimden etkilenen elektronik kumanda elemanlarının ve kompanzasyon sistemlerinin korunmasında kullanılırlar. Üzerindeki vidaya tesise giden faz ucu bağlanır. buşon kapağının iç kısmında bulunan yuvaya oturtularak gövdeye sıkıca vidalanır. Fazla akım çekmeleri ise motor sargılarının ısınmasına ve bu durumun uzun süre sürmesi ise motor sargılarının yanmasına neden olur. Sigorta attığında pul yerinden düşer. buşonlara tel sarma ve eklemek suretiyle kullanılması yasaktır. Her akım değeri için standart bir renktedir. Bir vidalı sigorta üç parçadan oluşur. • Saf kuvartz kumu: Buşon iletkeninin erimesi sırasında meydana gelecek arkın soğuyarak sönmesini sağlar. Geç eriyen telli • Buşon gövdesi: Buşon iletkeninin erimesi sırasında meydana gelecek arkın.3. otomatik sigortaların gelişmesiyle azalmıştır. Tablo 8. İşte bu nedenle motor devrelerinde aşın ve düşük gerilim röleleri kullanılır.Şekil 8. • Buşon iletkeni: Buşonun içerisinde bulunur. Dip kontağa mutlaka faz ucu bağlanmalıdır. Gerilim normale döndüğünde röle kedisini resetler (kurar). Termistörlü faz kesilme rölesi ve devreye bağlanması. Çeşitli büyüklükte yapılırlar. 4. • Alt ve üst kapaklar: İç yüzeylerine buşon iletkeni bağlanmıştır. 5-Vidalı sigortalar (Ergiyen telli. Aşırı akımlarda eriyecek şekilde yapılmış eriyen iletkendir. Sigortayı kullanma yerine monte etmede kullanılır. sigortaların standart gövde. Elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre. Vidalı sigortalar 200 A'ya kadar imal edilmekte ancak 100 A'dan büyük akım değerleri için çok kullanılmamaktadır. Bakır veya pirinçten yapılır.

a. 0. Bunlar: l.Bıçaklı ( NH ) Sigortalar: Vidalanabilen kapalı sigortalar en fazla 200 A'ya kadar yapılabilir ve 100 A5ya kadar kullanılmaktadır. Sigortayı tekrar kurmak için sigorta anahtarı iyice aşağıya indirilip sonra yukarıya kaldırılmalıdır. W otomat ve L otomat olarak isimlendirilen anahtarlı tip otomatik sigortalar çalışma karakteristiği bakımından iki çeşitte imal edilmektedirler. 6-10-16-20-25-32-40 A nominal akım değerlerinde imal edilirler. aydınlatma ve priz devrelerinde kullanılırlar. nominal akımının 3.4 Sigorta boyları ve amperajları BOY NH00 ( Sıfır boy) NH01 (Bir boy) HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ BUŞON AKIMI (A) 6-160 35-160 65 ALTLIK AKIMI (A) 160 160 .4-6-10-16-20-25-32-40-45-50 A nominal akım değerlerinde imal edilirler. Otomatik sigortalar kullanım kolaylığı ve yüksek koruma özelliğinden dolayı konutlarda ve sanayide geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. L karakteristik tipli otomatik sigortalar: Manyetik sistemli kısa devre koruyucusu. Vidalı sigortaların buşonlarında olduğu gibi bu sigortaların buşonlarında da eriyen telin. NH tipi sigortaların buşonları sigorta altlığı üzerindeki kontaklar arasına basınçla sokulacak şekilde tespit edilen bıçak gibi kontak parçalan ile teçhiz edilerek yapılmıştır.Anahtarlı tip otomatik sigortalar: Elektromekanik sanayiindeki teknolojik gelişmeler hem sigorta hem de şalter görevi yapabilen anahtarlı tip otomatik sigortalan insanlığın hizmetine sunmuştur. Bıçaklı sigortalar iki ana-parçadan meydana gelmiştir. b. Gecikmesiz olduklarından kumanda. ayrıca buşon değiştirmek için ellik denilen ve bakalitten yapılan sigorta pensi de NH sigortanın harici kısmı olarak anılabilir. Bu nedenle 50 A' dan büyük akımları kesmek için NH tipi sigortalar kullanılır. sodyum buharlı lamba devrelerinde kullanılırlar. Üretici firmalara göre K otomat.5-1-1. Bıçaklı sigortalar beş boyda imal edilmektedir Tablo 8. Gecikmeli olarak devreyi açtıklarından motor devrelerinde. %" Rı %" R" 25 25 25 25 25 63 63 63 100 100 200 6 10 16 20 25 35 50 63 80 100 200 Yeşil Kırmızı Gri Mavi Sarı Siyah Beyaz Bakır rengi Gümüş rengi Kırmızı Kırmızı 6-. K otomatlar 1 ve 3 fazlı devrelerde kullanılırlar. eriyip erimediğini gösteren renkli pullar vardır. cıva. 7. flüoresan.6-2.Sigorta altlığı.&-27 E-27 E-27 E-27 E-27 E-33 E-33 E-33 R.Sigorta buşonu. 3 fazlı otomatlar birbirlerine mekanik olarak bağlandıklarından bir faz sigortasının devreyi açması durumunda üçü birden devreyi açar. 2. G karakteristik tipli otomatik sigortalar: Manyetik sistemli kısa devre koruyucusu. nominal akımının 7-10 katma kadar olan değerlerde gecikmeli olarak devreyi açarlar.5-5 katına kadar olan değerlerde gecikmesiz olarak devreyi açarlar.

kabloları. devir yönü değiştirme. kabloları ve kontaktör kontaklarını aşırı akımın zararlarından korur. elektrikli sobalarda kademeli şalter olarak. termik röleyi. kontaktör kontaklarını kısa devre akımlarının zararlarına karşı korur. Motor devrelerinde sigorta ve termik kullanımının amaçlarını özetleyecek olursak.Sigorta ise kendisinden sonra gelen motoru. a. Bu ayırıcılar 3 fazlı olarak yapılırlar.Termik röle devredeki motorun sargılarını.Paket Şalterler: Bir eksen etrafında döndürülebilen üst üste dizilmiş bir çok dilimden oluşan ve çok konumlu olan şalterlere paket şalter denir. • Kısa devre anında sigorta. 66 . kontaktör kontaklarını ve bobinini korumalıdır. termik ve sigorta seçimini yaparken şu hususlar göz önüne alınmalıdır: • Aşırı akım rölesi motorun yol almasına izin verecek şekilde tembel (gecikmeli) olmalıdır. Yapısı ve çalışması: Paket şalterler bakalit maddeden yapılmış disk şeklindeki dilimler üzerine. döndürüldüğünde kontakların pozisyonu değişecek şekilde tümsekler ve çukurlar açılmış parçaların arka arkaya paketlenmesinden meydana gelmiştir. . • Aşın akım rölesinin kesemeyeceği fazla akımlarda sigorta devreyi açmalıdır. Kumanda devrelerinde butonların yerine de kullanılabilir. NH02 (İki boy) NH03 (Üç boy ) NH04 (Dört boy) 8. • Sigorta. Böylece karmaşık kumanda devrelerinde kullanılabilir. Disk sayısı artırılarak paket şalterin konum sayısı artırılabilir. faz koruma rölesi gibi) sigortadan sonra mutlaka kullanılmalıdır. C. KUMANDA DEVRE ELEMANLARI TANITILMASI: 1. Genellikle küçük güçlü elektrikli cihazların kumandasında kullanılır. gibi ) sakıncaları nedeniyle kullanım alanını kaybetmiştir. 10 amperlik bir motor kalkındıktan sonra herhangi bir nedenle 12-13 amper çekmesi durumunda sigorta atmaz ve motoru yanmaktan koruyamaz. b. Günümüzde karmaşık motor kumanda devrelerinde (Yıldız/Üçgen yol verme. termistör. aşırı akım rölesini kısa devre anında yanmaktan ve parçalanmaktan korumalıdır. voltmetre komütatörlerinde ve tablolarda açma kapama şalteri olarak kullanılmaktadır. Ancak küçük güçlü kaynak makinelerinde. Motor Devresine Sigorta ve Termik Seçimi: Motor devrelerinde kullanılan kontaktör. Bu durumda motor koruma elemanları ( aşın akım rölesi. • Sigorta amperajı motorun yol almasına engel olmayacak şekilde gecikmeli (tembel) olanlarından seçilmelidir.250 80-250 400 100-400 630 315-630 Bıçaklı sigortaların şalter gibi (yük ayırıcı) kullanılan çeşitleri de vardır. 6 amperden 630 ampere kadar dört değişik boyda imal edilmektekidir.

Paket şalter 1 konumuna ok yönünde çevrildiğinde 3-4 no'lu kontak diskin tümsek yerine geldiğinden açık. Şalter 2 konumuna getirilip serbest bırakılırsa o konumda kalmaz.12.12b). Bu kısmın altında bulunan satırlar. sağında bulunan sütunlar ise şalterin kontakları için kullanılır. Paket şalterlerin bağlantı şemaları ise Şekil 8. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 67 . 1 konumuna otomatik olarak geri döner. X işaretleri arasındaki çizgi. şalterin konum değişiminde önce açılıp sonra kapanmaktadır. Diyagramda paket şalterin. 1-2 ve 5-6 no'lu kontaklar diskin çukur yerine geldiğinden kapalıdır (Şekil 8. Şekil 8. kontak sayısı. Şekil 8. Konumun yazıldığı satır ile kontağın gösterildiği sütunun kesiştiği kare içerisi ya boş bırakılır ya da X işareti konulur. 2 konumuna çevrilip bırakılırsa 2 konumunda beklemeden yay nedeniyle 1 konumuna geri döneceği anlaşılır. Paket şalterlerin konumlan değiştikçe kontaklarının aldıkları durum şekil 8. Lı ve L3 lambası yanar. Konumlar arasındaki X işaretleri arasında çizgi yok ise ilgili kontak. Kare boş ise şalterin o konumunda ilgili kontağın açık. 1-2 no'lu kontak şalterin 1 konumundan 2 konumuna geçerken açılmayacağından Lı lambası geçiş anında sönmez. Diyagramda 1 ve 2 konumlan arasına konan oktan ise bu paket şalterin yaylı olduğu.12a'da paket şalter 0 konumunda iken 3-4 no'lu kontak çukura geldiğinden kapalı durumda 1-2 ve 5-6 no'lu kontaklar ise diskin tümsek kısmına geldiğinden açıktır. Bu şemada şalter 0 konumunda iken 3-4 no'lu kapalı kontak kapalı olduğundan yalnızca L2 lambası yanar.13' deki gibi yapılır. Paket şalterlerin yapısı a c. Şalter 2 konumuna çevrildiğinde her üç kontakta kapalı olduğundan lambaların üçü birden yanar. X işareti var ise o konumda ilgili kontağın kapalı olduğu anlaşılır. Diyagramın sol üst köşesinde bulunan (0.1. 1 konumunda 3-4 no'lu kontak açık 1-2 ve 5-6 no'lu kontaklar kapandığından L2 lambası söner. çıkıntılar ve diskler döndürüldüğünde konumlarına göre kontakların aldığı durum görülmektedir. Bunu da 2 konumu ile 1 konumu arasına konan ok sembolize etmektedir. kontakların açılıp kapanmaları ve konumlan hakkında bütün bilgiler sembollerle gösterilir. Diğer lambalar geçiş anında önce söner sonra tekrar yanar.13 deki gibi sembolize edilir ve diyagramlarla gösterilir. şalterin 1 konumundan 2 konumuna geçerken kontağın hiç açılmadığını gösterir.2) rakamları şalterin üç konumlu olduğunu gösterir.b .12' de üç konumlu bir paket şalterin diskindeki girinti. Çünkü geçiş anında kontaklar açılıp tekrar kapanmıştır. şalterin konumları için. Şekil 8.

Bunlar: Durdurma (stop). basıldığı zaman açılır. Çift yollu butonda ise hem stop hem de start butonu vardır. eski haline dönmez. Paket şalterlerin sakıncaları: • Devrelerine motor koruma röleleri bağlanamaz.13. • Frenleme devrelerinde kullanılamaz. Paket şalterlerin üstünlükleri: • Paket şalterler ucuzdur. Büyük fabrikalarda makinelerin işleyişini bu lambalarla takip etmek mümkündür. 68 . Paket şalter diyagramı ve şeması. Eski haline dönmesi için yanındaki diğer butona basmak gerekir. Bu gerilimlerin dışında değişik gerilimlerde de yapılabilirler. 4. sınır anahtarları denir. 220 voltta çalışanları olduğu gibi 36 voltta çalışanları da vardır. Başlatma butonu normalde açıktır. Genellikle yeşil sinyal lambası kumanda devresinin çalıştığını. sinyal lambası ile kolayca anlaşılabilir. 2-Butonlar: Otomatik kumanda devrelerinde röle ve kontaktör bobinlerini çalıştıran veya durduran elemanlara buton adı verilir. Butonlar yapılarına göre üç şekilde imal edilmektedir. Makinenin hareketli parçası üzerine takılabildiği gibi sabit yerine de takılabilir. başlatma (Start) ve iki yollu (Jog) butonlarıdır. Paket şalterlerin sakıncaları üstünlüklerine göre daha fazla olduğundan motor devrelerinde pek kullanılmazlar. • Montajı kolay ve basittir. durdurma butonu normalde kapalıdır. ya cihazı durdurur ya da başka bir hareketin başlamasını sağlar. Sınır anahtarları pimli ve makaralı olmak üzere mekaniki olarak iki şekilde yapılırlar.Sınır Anahtarları: Hareketli makinelerde bir hareketi durdurup başka bir hareketi başlatan ve makinenin hareketli bir parçası tarafından kumanda edilen elemanlara. • Enerji gidip geldiğinde şalter kapalı kaldığından motor kendiliğinden çalışır. Herhangi bir aksaklıkta hangi motorun arızalandığı. Kalıcı tip butonlarda ise butona bastığımız zaman öylece kalır. Yani kalıcı tip butonlarda start ile stop arasında mekaniki bir bağlantı vardır. Ani temaslı butonlardan. basıldığı zaman kapanır.Şekil 8. Çeşitli renklerde ve gerilimlerde yapılırlar. • Uzaktan kumanda ( birden fazla merkezden kumanda) yapılamaz. sarı lamba durduğunu gösterir. Ani temaslı butonlara basıp elimizi çektiğimiz zaman tekrar eski haline döner. • Zaman ayarlı devrelerde kullanılamaz. ilgili motorun çalışıp çalışmadığını gösteren sinyal lambaları bulunabilir. Bunlarda: Ani temaslı butonlar ve kalıcı tip butonlardır. Basıldığında stop kısmı açılır. 3. Makinenin hareketli kısmı sınır anahtarının üzerine geldiğinde sınır anahtarının kontakları durum değiştirir. Ana panoda her motora ait bir sinyal lambası bulunur.Sinyal Lambaları: Bir kumanda elemanının veya bir kumanda devresinin çalışıp çalışmadığını gösteren elemana sinyal lambası denir. Sinyal lambalarının kumanda devrelerinde önemli bir yeri vardır. start kısmı kapanır. Çalışma şekillerine göre ise butonlar ikiye ayrılırlar. Kırmızı lamba aşırı akım rölesinin devreyi açtığını gösterir. Butonlar içerisinde.

Çalışma şekillerine göre düz ve ters zaman rölesi olmak üzere iki şekilde yapılırlar. Düz zaman rölesinde. 3-4 no'lu kontaklar ani konum değiştirir. Manyetik sınır anahtarları sabit mıknatıs ve kontak kısmı olmak üzere iki kısımdan oluşur. bobin enerjilendikten bir süre sonra kontaklar durum değiştirir. Palete bağlı olan yay pistonu yukarıya doğru çeker. insiyatör veya yaklaşım anahtarı da denilmektedir. Zaman rölesinin bobini enerjilendiğinde kontaklar hızla konum değiştirir. Bu nedenle 5-6. a. Bu durumda kontakların tamamı ani olarak konum değiştirir. Bu gecikme D deliğinin büyüklüğü ile alakalıdır. Şekil 8. Ancak en çok kullanılanları motorlu ve elektronik zaman röleleridir. zaman rölesi denir. ancak pistonun hareketi. Piston üzerinde bulunan E klepesi açılır ve piston hızla eski durumunu alır. Kontak kısmının parçalarından biri manyetik maddeden yapılır.14a. Makine elemanı hareket ederken sınır anahtarının kontak kısmı ile sabit mıknatıs karşı karşıya geldiğinde mıknatıs kontağın manyetik parçasını kendine doğru çekeceğinden kontaklar durum değiştirir. Zaman ayarı ise o düğmeden yapılır. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 69 . 5-6. daki düz zaman rölesinin bobini enerjilendiğinde nüve paleti kendine doğru çeker ve 1-2 ve 3-4 no'lu kontaklar ani olarak konum değiştirirler. Zaman rölesinin bobini enerjilendiğinde bu kontaklar ani olarak durum değiştirir. Bobin enerjisi kesildiğinde 1-2.Mekaniki hareketle çalışan sınır anahtarlarından başka manyetik olarak çalışan sınır anahtarları da vardır. Ters zaman rölelerinde ise röle bobininin enerjisi kesildikten bir süre sonra kontaklar durum değiştirir. 7-8 no'lu kontaklar ise gecikmeli olarak durum değiştirirler. Şekil 8. Gerek düz gerekse ters zaman rölelerinde aynen kontaktör ve rölelerde olduğu gibi normalde açık ve normalde kapalı kontaklar bulunabilir. Düz ve ters zaman rölesi olarak kullanılabilir.14b’deki ters zaman rölesinde ise farklılık sadece E klepesinin durumunun değişmesidir. 7-8 no'lu kontakların durum değiştirmesi gecikmeli olarak olur. 5-Zaman röleleri: Bobini enerjilendikten veya bobininin enerjisi kesildikten belirli bir süre sonra kontakları durum değiştiren rölelere. Yapı bakımından zaman röleleri çok çeşitli olarak yapılmaktadır. Pistonlu zaman röleleri: Zaman gecikmesi bir pistonla sağlanan zaman rölelerine pistonlu zaman rölesi denir. Bu sınır anahtarlarına sensör. B boşluğundaki hava veya yağın C kanalı ve D deliği yolu ile A boşluğuna geçmesinde karşılaştığı direnç nedeniyle yavaş olur. Düz zaman rölesinin bobin enerjisi kesildiğinde nüve paleti ani olarak bırakır.

Şekil 8. Motorlu zaman röleleri: Zaman gecikmesi bir motorla sağlanan zaman rölelerine motorlu zaman rölesi denir. Kontak çubuğu S sabitleme noktası etrafında döner ve kontaklar gecikmeli olarak durum değiştirir. Bu tip zaman rölelerine program rölesi denir. A dişlisinin üzerinde bulunan P pimi bir süre sonra kontak çubuğuna vurur. Elektronik zaman röleleri: Zaman gecikmesi elektronik devre elemanları ile sağlanan zaman rölelerine. elektronik zaman rölesi denir. demir nüve ve üzerine sarılmış bobinden meydana gelir. Çok uzun zaman gecikmesi sağlanabilir. bir süre sonra kontaklar durum değiştirdiğinde yeşil led yanar. palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluşur. Motorlu zaman röleleri düz zaman rölesi olarak yapılırlar. Termik zaman röleleri e.15 Motorlu zaman rölesinin yapısı ve sembolleri. bir yay P pimini başlangıç durumuna getirir ve kontaklar ani olarak eski haline geri döner. Senkron motorun enerjisi kesildiğinde. Her çalışmada aynı gecikmeyi elde etmek için motor olarak senkron motor kullanılır. A dişlisinin miline birden fazla eksantrik parça takılırsa ve bu paçaların karşısına da aynı sayıda kontak konulursa zaman rölesinin kulluma alanı genişletilmiş olur.14. Otomatik kumanda devrelerinde yukarıda sayılan zaman rölelerinden başka: d. Bobin doğru akıma bağlanacak ise demir nüve bir parçadan yapılır. Şekil 8. b.15’de görüldüğü gibi zaman rölesinin motoru enerjilendiğinde motor dişlisi ok yönünde döner ve A dişlisini de çok yavaş olarak ok yönünde döndürür. Flaşör zaman rölesi gibi zaman röleleri de kullanılmaktadır. Röle bobinleri hem doğru ve hem de alternatif akımda çalışır. Doğru akım zaman röleleri f. Senkron motorun devir sayısı bir dişli grubu ile uygun değere düşürülür. Düz ve ters zaman rölesi olarak imal edilirler. Röle enerjilendiğinde kırmızı led yanar. Program şalterleri h.Röleler: Ufak güçteki elektromanyetik anahtarlara röle adı verilir. Pistonlu düz ve ters zaman rölesi. c.Kontaktör ve röleler: a. Elektronik zaman rölelerinde kontakların açık ya da kapalı olduğunu gösteren ışık yayan diyot (led) bulunur. Günümüzde en çok kullanılan zaman rölesi çeşididir. Şekil 8. 70 . Röleler elektromıknatıs. Elektromıknatıs. 6. Termistörlü zaman röleleri g.

Bu durumda HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 71 . Kontaktör bobini ve kontakları. Kontaklar açılıp kapanır ve röle gürültülü çalışır. açılmış olan (1-3) nolu kontak kapanır. bir ve üç fazlı motor. Bu durumda kapanmış olan (1-2) nolu kontak açılır. Şekilde verilen kontaktörün bobinine bir gerilim uygulandığında kontaktör enerjilenir ve paletini çeker. röle üzerinde bulunan yay. Röle çalışma prensibi. bobin akımı kesildikten sonra artık mıknatısıyet nedeniyle paletin demir nüveye yapışık kalmasını önler. Şekil 8. Kontakların açılıp kapanmalarını. alıcıların otomatik olarak kumanda edilmesinde kullanılır. Kontaktörler. Röleler alttaki şekilde sembolize edilir.48 . Rölelerde olduğu gibi kontaktörler de elektromıknatıs. trafo vb.220 . paletin demir nüveden uzaklaşmasını sağlar. Bobinin akımı kesildiğinde. Şekil 8. normalde açık kontaklar kapanır. Palet üzerinde bulunan (5-6) nolu kontak ve (7-8) nolu kontak açılır. Rölenin paletine bağlanmış olan bir yay kontakların normal konumda kalmalarını sağlar. Palet üzerinde bulunan (1-3) nolu kontak açılır ve (1-2) nolu kontak kapanır. palet çekilir.Demir nüvenin ön yüzüne plastikten yapılmış bir pul konur. Bobin enerjilendiğinde. Demir nüvenin ön yüzünde açılan oyuğa bakırdan yapılmış bir halka geçirilir. ısıtıcı.16. palladyum metalleri ve bunların alaşımları kullanılır. (1-2) nolu kontak ve (3-4) nolu kontak kapanır. kontaktör üzerinde bulunan yay. Bobini alternatif akıma bağlanacak rölelerin demir nüveleri sac paketinden yapılır. Bu elemanların bobinlerinin gerilimleri DC ya da AC olarak 24 . Kontakların yapımlarında gümüş.Kontaktörler: Büyük güçteki elektromanyetik anahtarlara kontaktör adı verilir. Bu pul. Rölelerde bir veya daha fazla sayıda normalde açık ve normalde kapalı kontak bulunur.380 volt olabilmektedir. b. Üstteki şekilde verilen rölenin bobinine bir gerilim uygulandığında röle enerjilenir ve paletini çeker. tungsten. rölenin paleti sağlar. Bobinin akımı kesildiğinde. Bu bakır halka konmazsa alternatif alan nedeniyle palet titreşim yapar. palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluşur. Normalde kapalı kontaklar açılır.17. paletin demir nüveden uzaklaşmasını sağlar. kaynak makinesi.

katı ve sıvı yağlara. Orta dereceli mekaniki zorlamaların bulunduğu. PVC yalıtkan kablolardır. Güneş ışınlarının olmadığı harici yerlerde de kullanılır. Açılmış olan (5-6) nolu kontak ve (7-8) nolu kontak kapanır.8mm2 kesitlerinde imal edilir. sıvı. Kumanda cihazlarının ve makinelerin bağlantısında.kapanmış olan (1-2) nolu kontak ve (3-4) nolu kontak açılır. PVC dış kılıflı kablolardır. kullanım alanları ve yapıları bakımından ikî çeşittir.6 ve 0.75 -11. 0. b. Dahili her ortamda kullanılır. PVC yalıtkan.75 ve lmm kesitlerinde imal edilirler. Bunlar: a. ölçü ve kontrol devrelerinde kullanılan kablolar şeklinde iki kısımda incelenir. 7. c. ince çok telli. 0. kimyevi maddelere dayanıklıdır.PYCYM-B tipi kumanda kabloları: Bakır iletkenli tek telli. Modern yangın ihbar sistemlerinde sinyal taşımak için özel yapıya sahiptirler.25-0. renk kodlu damarlı. bakır örgü ekranlı.5-mm2 kesitlerinde imal edilirler. renk kodlu damarlı. renk kodlu damarlı. F tipi ve Y tipi kablolar kullanılır.14-0.NYSLYCYÖ tipi kumanda kabloları: Bakır iletkenli ince çok telli.Kumanda Kabloları ve Kablo Seçimi: Otomatik kumanda devrelerinde kullanılan kablolar. 1. dışarıdan gelebilecek muhtemel elektromanyetik alan etkilerine karşı koruma istenen yerlerde kullanılır. sık dokunmuş. NLSY kablolar. 0. renk kodlu.5 ve 2. Dışarıdan gelebilecek elektromanyetik etkilere karşı bakır örgülü olarak yapılmıştır. her bir çift damarı burulu. Katı. bakır örgü ekranlı. 72 .LSPYY ve LSPYCY tipi kumanda kabloları: Bakır iletkenli çok telli. Çok esnektir. a. ıslak. orta dereceli mekaniki zorlamaların olduğu yerlerde kullanılır.75-1-1.5-2.75-1-1. b.Standart ölçü-kumanda-kontrol kabloları: Kullanım alanları ve yapıları bakımından 4 çeşitte imal edilmektedir. NLSY ve NLSCY tipi kablolar: Bakır iletkenli çok telli. KUMANDA DEVRE SEMBOLLERİ: Otomatik kumanda devreleri çizilirken. tek telli. kalay kaplı.30).5mm2 kesitlerinde imal edilirler. PVC dış kılıflı kablolardır. 0. kalay kaplı.0. nemli. kumanda devre elemanlarının resimleri yerine o elemanların sembolleri kullanılır.PYCM tipi kumanda kabloları: Bakır iletkenli.Yağa dayanıklı özel dış kılıflı kumanda kabloları: Bu tip kablolar. alüminyum astarlı ve PVC yahtkanh kablolardır.5 mm2 kesitlerinde imal edilirler. 2. d. kılıfları rutubete. güç devrelerinde kullanılan kablolar ve kumanda.5 . alüminyum ekranlı.5-0. kuru. Güç devrelerinde genel olarak N tipi. NLSCY tipi kablolar kalaylı bakır örgü ekranlı olduklarından elektromanyetik dış tesirlerden korunması gerekli yerlerde kullanılır.NYSLYÖ tipi kumanda kabloları: Bakır iletkenli. Ölçü-kumanda ve kontrol kabloları kullanılırken cihaz terminallerine lehimlenerek veya kablo pabucu takılarak irtibatlandırılır. Otomatik kumanda devrelerinin çiziminde her ülke kendine göre değişik sembolleri standartlaştırmıştır. yağlara ve kimyevi maddelere dayanıklıdır. Kumanda. ölçü ve kontrol devrelerinde İse VDE-0245 Alman normuna göre üretilen standart ölçükumanda-kontrol kabloları ve yağa dayanıklı olarak yapılan VDE-0250 normuna uygun özel dış kılıflı ölçü-kumanda-kontrol kabloları kullanılmaktadır {Şekil 1. 0. D. Her türlü dahili ortamlarda sıva altında ve sıva üstünde kullanılır. yüksek mekaniki zorlamanın olmadığı dahili yerlerde kullanılır. PVC yahtkanh kablolardır.

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 73 . makinelerin projeleri bu ülkelerin normlarına göre çizilmiş olarak gelmektedir. Bu standartların dışında TSE ve RUS standartlarına göre çizilmiş az da olsa kumanda devreleri ülkemizde kullanılmaktadır. kumanda devre şemalarını okuyabilmesi ve devreyi kurabilmesi için bütün ülkelere ait normları çok iyi şekilde öğrenmesi gerekir.Ülkemizde kullanılan makineler daha çok Almanya ve Amerika'dan ithal edildiğinden. îyi bir teknik elemanın.

74 .

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 75 .

Buna karşılık Alman normlarında çizilmiş şemayı uygulamak daha kolaydır. Bu devreden geçen akım kumanda elemanlarının çektiği akım olduğundan çok küçük değerdedir. Daha sonra güç devresine göre kumanda ve sinyal devresi tasarlanarak çizilir. Şekil 8. Mekaniki bağlantısı olan elemanlar ise kesik çizgi ile gösterilir. Bir otomatik kumanda devresini tasarlarken öncelikle alıcının (motorun) nasıl çalışması isteniyor ise güç devresi çizilir. Şekil 8. Bu nedenle kumanda devrelerinde kullanılan elemanlar küçük akım taşıyacak şekilde seçilirler. Kumanda ve sinyal devresi çizimi 76 . • Güç devresi çizimi • Kumanda devresi çizimi • Sinyal devresi çizimi Şema çiziminde devre elemanları enerjisiz. a. Karmaşık devrelerde akım yolu takibi zor olduğu için güç devresi ayrı kumanda ve sinyal devresi birlikte çizilir. Devreyi tasarlarken çizim yapmak Amerikan normlarında daha kolaydır. kumanda ve sinyal devresi bir bütün halinde çizilebilir.Devre Şemalarının Çizimine Ait Genel Bilgi: Otomatik kumanda devreleri üç kısımda çizilir.18'de görüldüğü gibi R fazından gelen akım sigortaya daha sonra aşın akım rölesinin normalde kapalı kontağına. stop butonuda normalde kapalı olduğundan start butonuna gelir. Kumanda devresi çizilirken R' den Mp' ye doğru akım takip edilerek önce seri devre daha sonra devrenin özelliğine göre paralel çizimler yapılır. KUMANDA DEVRE ŞEMALARI VE UYGULAMALARI 1. koruma röleleri ve zaman röleleri gibi kumanda devre elemanlarının bulunduğu devreye kumanda devresi denir. Bu tür şemalara komplike devre şemaları denir.18. Uygulamada da aynı yol izlenir. kontaktörün yardımcı kontakları kullanılır. Start butonuna bastığımız zaman akım.E. Amerikan normlarında çizim yapılırken soldan sağa doğru (yatay olarak) çizim yapılır. M kontaktörünün bobini enerjilenir.. kontaktörler. Çok basit devrelerde güç. röleler. buradan geçtikten sonra stop butonuna. sistem ise çalışmazken gösterilir. Alman normlarında çizim yapılırken ise yukarıdan aşağıya doğru (dikey olarak) çizim yapılır. kontaktör bobinine gelir ve kontaktör bobininin diğer ucundan nötr ( Mp )' den devresini tamamlar. Kumanda devresinin çizimi: Otomatik kumanda devrelerinde butonlar.

Kumanda ve sinyal devrelerinde kontaktörün yardımcı ( kumanda ) kontakları kullanılır.Dikey Şema) (T. Şekil 1.I Start. Devre üzerinde her faza ait sigortalar.Yatay Şema) Kontaktör C M. Bu görevinden dolayı M kontağına mühürleme kontağı adı verilir. Start butonuna bastığımızda kontaktör bobini enerjileneceğinden kontakları durum değiştirir. AA Sinyal lambası H L Durdurma Butonu bı. start butonundan elimizi çeksek dahi akün.S. Şemalarda tanıtma işaretleri HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 77 . c-Güç devresi çizimi: Güç devresi. Güç devresi hem Alman hem de Amerikan normlarına göre dikey olarak çizilir. Genelde sarı lamba motorun durduğunu.E. çalışmama sebebini anlayabilmek için otomatik kumanda devrelerinde sinyal devreleri kullanılır.Paletini çeken M kontaktörüne ait açık kontaklar kapanır. otomatik kumanda devrelerinde motorun veya alıcıların bağlandığı devredir. R .5. Yeşil lamba devresindeki açık kontak kapanır ve bu lamba yanar. B. motorun U-V-W uçlarına geldiğinden motor çalışır. Start butonuna basıldığında kontaktör bobini enerji ilenir ve açık kontaklarını kapatır. Dolayısıyla R-S-T fazlan. kontaktörün normalde açık güç kontakları ve aşırı akım rölesi ile alıcı ( motor ) bulunur. Lambaların yanık veya sönük olması bizi görsel olarak motor hakkında bilgilendirir. kuvvet ) kontakları kullanılır.31' de görüldüğü gibi R fazından gelen akım M kontaktörünün normalde kapalı kontağına oradan da sarı lambaya ve çıkışı nötre bağlanır.0 Stop.8" de belirtilen harflerle tanıtılmaktadır: KUMANDA ELEMANI ADI: ALMAN NORMU AMERİKAN NORMU (T. d B. Herhangi bir nedenle aşın akım rölesi kapalı kontağını açarsa bu kez de kırmızı lambaya seri bağlanan aşırı akım rölesinin normalde açık kontağı kapanacağından kırmızı lamba yanar. ZR Zaman rölesi Sigorta Aşırı akım rölesi ee OL. Kontağa seri bağlanan yeşil lamba yanmaz.E. kapalı kontaklar açılır. Çünkü kontaklardan geçen akım yükün çektiği akımdır ve yüksektir. Kontaktör enerjisizken lamba devresi tamamlandığından sarı lamba yanar. Çünkü kontaktör bobini enerjisizdir. Sinyal devresi çizimi: Motorun çalışıp çalışmadığını. yolunu M kontağı üzerinden tamamlayacağından kontaktör bobini sürekli olarak enerjili kalır. aynı devre üzerine çizilir. b.TR.S. kırmızı lamba ise aşırı akım rölesinin devreyi açtığını ifade eder.B Başlatma Butonu b2. A Yardımcı kontaktör Röle. D. Bunun sonucunda san lamba devresindeki kontak açılır ve lamba söner. Böylece start butonuna paralel bağlı olan normalde açık M kontağı kapanır. Yine R fazından gelen akım M kontaktörünün normalde açık kontağına gelir. Bu devrede kontaktörün ana (güç. Sinyal devresi kumanda devresine paralel olarak.B Kontaklar Kendini çalıştıran elemanın işareti ile aynıdır Tablo 8. 2-Şemalarda Tanıtma İşaretleri: Otomatik kumanda devre şemalarında devre elemanları Tablo 1. yeşil lamba çalıştığını.

C kontaktörünün normalde açık kontağı paralel bağlandığında sürekli çalıştırma devresi elde edilir. buton kontakları açılır ve daha önce buton üzerinden geçen kontaktör akımı bu kez.20'deki b2 başlatma butonuna basıldığında C kontaktörü enerjilenir ve kumanda devresindeki C kontağını kapatır. Güç devresinde motor çalışır. Böylece kesintisiz olarak kontaktör çalışmaya devam eder. Şema 8.19. Başlatma butonundan elimizi çektiğimizde.Motorun Kesik Çalışması: Şekil 8. 3 fazlı asenkron motorun kesik çalışmasına ait kumanda. sinyal ve güç devresi. L2 lambası söner Lı lambası yanar. Motorun Bir Yönde Sürekli Çalışması: En çok uygulanan kumanda devrelerinden birisidir. Motorun çalışması. Kesik çalıştırma devresindeki b2 butonuna. Devrenin çalışması: Start butonuna basıldığında kontaktör bobini enerjileneceğinden kontaktörün normalde açık kontakları kapanır ve sinyal devresinde Lı lambası söner L2 lambası yanar. Aynı anda güç devresindeki C kontakları da kapandığından motor çalışmaya başlar. b1 durdurma 78 . kapanan C kontağı üzerinden geçer. 4. 3. durdurma butonuna basılıncaya kadar devam eder.Genel olarak bütün şemalarda devrede kullanılan işaretlerin anlamları devrenin altında açıklanır. Başlatma butonuna bağlanan bu kontağa mühürleme kontağı denir. Start butonundan elimizi çektiğimizde kontaktör bobininin enerjisi kesileceğinden motor durur.

79 .butonuna basıldığında kontaktörün enerjisi kesildiğinden. Kumanda merkezlerinde bulunan stop butonları birbirine seri. birden fazla merkezden motorun çalıştırılıp durdurulabilmesidir.21'deki devrede ister I. Şekil 8. Bunun için her merkezde start-stop buton grubu bulunur. kumanda ve güç devresindeki C kontakları açılır ve motor durur. Motoru durdurmak için de her iki merkezdeki stop butonu kullanılabilir.20. merkezdeki start butonuna basılsın isterse II. 3 fazlı asenkron HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ motorun iki kumanda merkezli çalıştırılması. Motorun bir yönde sürekli çalıştırılması a) TSE normu b) Amerikan normu 5. Şekil 8. merkezdeki start butonuna basılsın kontaktör bobini enerjilenir ve motor çalışır.21. start butonlan ise birbirine paralel bağlanır.Motorun İki Kumanda Merkezli Sürekli Çalışması: Otomatik kumanda devrelerinin en önemli özelliklerinden birisi. Şekil 8.

3 fazlı asenkron motorun buton emniyetli devir yönünün değiştirilmesine ait kumanda. Şekil 8. 3 fazlı asenkron motorun devir yönünün değişmesi için bir faz sabit diğer iki fazın yer değiştirmesi gerekir.22).6. 3 fazlı asenkron motorun enversör paket şalterle devir yönünün değiştirilmesi. Bu değiştirme esnasında fazlar birbiri ile karşılaşmamalıdır.23). Ancak günümüzde paket şalterler.Enversör paket şalterin devre şeması ve bağlantısı: Enversör kelimesi motorun devir yönünün değiştirilmesi demektir.22. Böylece ileri çalıştırma butonuna basıldığında geri çalıştırmayı sağlayan kontaktör bobininin enerjisi kesileceğinden emniyet sağlanmış olur (Şekil 8. 80 .Kilitleme devreleri: a-Buton kilitlemeli: İki yollu (Jog) butonları ile buton emniyeti sağlanır. sakıncalarından dolayı küçük güçlü motor devrelerinde kullanılmaktadır ya da hiç kullanılmamaktadır (Şekil 8. İleri ile geri çalıştırma butonlarının stop ve start kısımları birbirine seri olarak bağlanır. Bunu sağlamak için özel paket şalterler imal edilmektedir. Şekil 8. 7. Bu şekilde ileri çalıştırma butonu.23. geri çalıştırma butonu ise ileri çalıştırmanın stop butonu gibi görev yapar. sinyal ve güç devresi. geri çalıştırmanın stop butonu gibi.

Mekanik kilitlemeli kontaktörlerde her iki kontaktöre ait kontaklar aynı anda kapanamazlar. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 81 . Bu nedenle mekanik kilitlemeli devrelerde bir kısa devre meydana gelmez.24.Elektriksel kilitlemeli ( kontak emniyetli) devir yönü değiştirme: Bu emniyet sistemi. Hatta kısa devre nedeniyle bir kontaktörün kontakları kaynamışsa.25. Böylece emniyet sağlanmış olur. sinyal ve güç devresi. geri çalıştırma start butonuna seri olarak da ileri çalıştırma kontaktörünün normalde kapalı kontağı konur.b.İki kontaktörün paletleri bir eksen etrafında dönebilen bir çubukla birbirine bağlanırsa. Bu şekilde motor ileri çalışırken. 3 fazlı asenkron motorun kontak emniyetli devir yönünün değiştirilmesine ait kumanda. c-Mekaniksel kilitlemeli: Kumanda devrelerinde mekanik kilitleme. diğer kontaktör enerjilendiğinde birbirine yapışmış olan kontakları açar. geri kontaktörüne seri bağlanan ileri kontaktörünün normalde kapalı kontağı açılacağından geri butonuna basılsa dahi kontaktör bobini enerjilenemez. Mekaniksel kilitleme kumanda devresi. Şekil 8.24). İleri çalıştırma start butonu devresine seri olarak geri çalıştırma kontaktörünün normalde kapalı kontağı. Yukarıda anlatılan emniyet sistemleri aynı anda her ikisi birlikte aynı devreye uygulanabilir. Aynı durum motoru geri çalıştırırken de söz konusudur (Şekil 8. şekilde görüldüğü gibi kontaktör bobinlerini birbirine bağlayan kesik çizgilerle gösterilir. bu bağlantıya mekanik kilitleme adı verilir. adından da anlaşılacağı üzere kontaklarla sağlanmaktadır. Şekil 8.

82 . Kapıyı tekrar kapatmak için kapama butonuna basılır. Bu özellik mekanik kilitlemenin en büyük üstünlüğüdür. 3 fazlı asenkron motorun iki yönde sınır anahtarı ile çalışmasına ait kumanda. Şekil 8. R Mp R S T Şekil 8.27). kendi kontaklarını kapayamaz. Böylece her iki kontaktöre ait kontakların beraberce kapalı kalmaları ve bir kısa devreye neden olmaları önlenmiş olur. Örneğin kapıyı açma butonuna basıldığında motor bir yönde dönerek kapıya kumanda eder ve kapı yeteri kadar açıldığında sınır anahtarı sayesinde otomatik olarak durur.27. Bu gibi devreler zaman röleleri kullanılarak yapılabilir (Şekil 8. Mekanik kilitleme genellikle doğru akımda çalışan kontaktörlerde kullanılır. hareketli kısmın hareketi sınıf anahtarları ile kontrol edilir. 3 fazlı asenkron motorun zaman ayarlı olarak çalışması ve durmasına ait kumanda ve güç devresi.26. Motor bu kez ters yönde döner. freze gibi iş tezgahlarında ve otomatik kapılarda. 10-Motorun zaman ayarlı çalıştırılması ve durması: Bazı otomatik kumanda devrelerinde motorun bir süre çalışıp sonra otomatik olarak durması veya bir motor çalışırken durup. 9-İki yönde sınır anahtarı ile çalıştırılması: Vargel. Kapı kapanınca sınır anahtarı sayesinde motor yine otomatik olarak durur.Eğer yapışmış kontakları açamazsa. sinyal ve güç devresi. Sakıncalı olduğu halde mekanik kilitlemenin alternatif akımda çalışan kontaktörlerde de kullanıldığı görülür. bir müddet sonra tekrar çalışması istenebilir. taşlama.

4 kutuplu motorlarda 4 KW. Gerekli kumanda ve güç devresini çiziniz. a. motorların direkt yol almaları esnasında şebekeden çektikleri yol alma akımları. Bu akım kısa süreli olduğundan motor sargılarında ısı artışına sebep olmaz. F. 8 kutuplu motorlarda 2. gücüne ve kutup sayısına bağlı olmakla beraber anma (nominal.Kalkış Akımının Şebeke Üzerindeki Etkisi: Asenkron motorların çalışmaya başladıkları ilk anda çektikleri akıma kalkış akımı.Stop butonuna basıldığında birinci motor duracak.Problem Halinde Değişik Uygulamalar: 1. Kademeli ön dirençle yol verme b.3 fazlı bir asenkron motor iki ayrı yerden kumanda edilecek. Ancak 2 . şebekede meydana getireceği gerilim dalgalanmalarını önlemek için değişik yöntemler uygulanmaktadır. şebekede büyük gerilim düşümlerine neden olur. 3. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 83 .Düşük gerilimle yol verme: Düşük gerilimle yol verme yöntemi çalışmaya boşta başlayan motorlarda kullanılır. yükü karşılamak için şebekeden daha fazla akım çeker ve kalkınamaz. 6 kutuplu motorlarda 3 KW. Start butonuna basıldığında birinci motor çalışacak.3 fazlı üç asenkron motor bir start ve bir stop butonu kullanılarak şu şekilde çalıştırılacaktır.11. Motorun yol alma akımı. 2. sinyal ve güç devresinin şemasını çizip çalışmasını yazınız. üçüncü motor da 20 sn sonra duracaktır.Start butonuna basıldığında yalnız birinci motor çalışacaktır. b. bir süre çalıştıktan sonra kendi kendine duracaktır. Bu durum şebekede dalgalanma ve motor sargılarında ısınmalara neden olur. kalkınma anında düşük gerilim uygulandığında motor. Düşük gerilimle yol verme yöntemleri: 1. Çünkü yüklü kalkınan bir motora. 2. Şebekedeki bu dalgalanma aynı hattan beslenen diğer alıcıları da etkiler. yol alma akımı veya kalkınma akımı denir. Oto trafosu ile yol verme 3. bir süre sonra ikinci motor da çalışacaktır. İkinci motor 40 sn sonra duracak.Kalkış Akımını Azaltma Yöntemleri: Asenkron motorların kalkış akımını azaltmak için kullanılan yöntemler şunlardır. a. Röleli kesik ve sürekli çalıştırmada kullanılan kumanda devresinden yararlanarak gerekli kumanda. MOTORLARDA KALKIŞ AKIMINI DÜŞÜRME: 1. Yıldız/Üçgen yol verme 2. ikinci motor çalışmaya başlayacak. tam yük altında çalışma) akımının yaklaşık 3-6 katıdır.Rotoru sargılı ( bilezikli ) asenkron motorlara kademeli dirençle yol verme: Bu yöntem yüklü kalkman motorlarda kullanılır. ikinci motor durduğunda üçüncü motor çalışmaya başlayacak. kesik ve sürekli olarak çalıştırılacaktır. Küçük güçlü motorlarda da bu akım dikkate alınmaz.2 KW ve daha güçlü motorlarda.3 fazlı iki asenkron motora ait kumanda ve güç devresinin şemasını aşağıdaki istekleri cevaplandırarak çiziniz. Amaç kalkış akımını azaltmak olduğundan yüklü motorlara düşük gerilim yöntemi ile yol verilemez. Kademeli direnç rotor sargılarına seri olarak bağlanır. Bu nedenle büyük güçlü motorların kalkınma anında.

Motorun bağlanması durumunda ise bir faz sargısına 380 V gerilim düşer. Eğer bu süre kısa tutulursa motor tam devrini alamayacağından direk bağlı gibi kalkınır ve şebekeden aşın akım çeker yol vermenin de bir anlamı kalmaz. olur.Yıldız /Üçgen Yol vermenin Önemi: Yıldız / Üçgen yol verme yöntemi. Süre uzun tutulursa bu kez motor 1/3 momentle çalıştığından. şebekenin fazlar arası geriliminin. 3 fazlı asenkron motorlarda bağlama. en kolay ve en ekonomik yol alma akımın düşürme yöntemi olduğundan sanayide çok kullanılmaktadır. Bir şebekede A çalışacak 3 fazlı bir motor. Pratik olarak motor normal devrine geçtiği anda bağlantıya da geçmelidir. hat akımının olduğundan motorun normal akımının 0. Yol almanın uygun bir anında motorun faz sargıları arasındaki bağlantı açılır sonra motorun sargılan olarak bağlanır.58 ile çarpılmasıyla çıkan sonuca göre belirlenir. 4Yol Vermede Çalışma Süresinin Önemi: yol vermede motorun yıldızdan üçgene geçiş süresi oldukça önemlidir. normal çalışma akımına düşüş süresi bir ampermetre ve kronometre ile belirlenir. yol vermede. yol alma esnasında A bağlanırsa faz bobinleri kat daha az bir gerilimle çalışır yani 220 V ile çalışır. Diğer yöntemlerde motorun gücüne göre oto trafosu ve ön direnç seçimi yapılması gerekirken yol vermede bunlar söz konusu değildir.. yükü kaldıramaz ve devir sayısında düşme olur ' e geçerken de darbe şeklinde ani akım artışı olur. Motorun çalışması anında şebeke gerilimi aynı olduğundan da ve gerilim kat az olduğundan akım da aynı oranda azalır Buna göre olur. 5Yol Vermede Termik. Termik seçimi de faz akımına göre yapılır ve ayarı da faz 84 . Bunu formülle izah edecek olursak : Motorun bağlanması durumunda bir faz sargısına 220V gerilim düşer. Bu sürenin belirlenmesi için motor direk bağlanarak yüksüz durumda çalıştırılır ve kalkınma akımının. olur. Bu da 8-10 sn civarındadır. bağlamada faz akımları. önce bağlanan motor düşük gerilimle yol almaya başlar. bağlantı kontaktördeki kontaklar vasıtasıyla köprülenerek oluşur. Sigorta ve Kontaktör Seçimi: Termik aşın akım röleleri motor sargılarına seri olarak bağlandığından genellikle hat akımının geçtiği yere değil de faz akımının geçtiği yere bağlanır. motorun bağlantıda çalışma süresidir. Uygulama şu şekilde yapılır: Motor sargılarının U-V-W ve X-Y-Z uçları hiçbir köprüleme ve bağlantı yapılmadan klemens tablosuna çıkarılır. İşte belirlenen bu süre yol vermede. Sonuçta yol alma akımı 3 kat azalır.3. Hat akımı da kat azalır. Böylece motor normal geriliminde çalışmaya devam eder. motorun faz gerilimine eşit olduğu 5 KW ve daha büyük güçteki motorlarda uygulanır. Görüldüğü gibi motorun çalışması durumunda şebekeden 1/3 oranında daha az akım çekilir. Bu sayede seçilecek termiğin akım sınırlan daha küçük seçilir ve ekonomik olur.

Paket şalter 0 konumunda iken motor sargıları enerjisizdir. Daha önce belirttiğimiz gibi motorlar. Çünkü kontaklardan geçecek akım motorun faz akımlarıdır.58 ile çarpılmasıyla. termiğin akım ayarı belirlenir. 6-Paket tip yıldız/üçgen şalterin incelenmesi: Paket tip şalterler. W ile Y uçlarının kısa devre olduğu görülür.6 katı akım çekerler. kalkınma anında akım 3 kat azaldığından sigorta motorun anma akımının 3-6 katı değerinde seçilmez. Yani motorun nominal (etiketinde yazılan) akımının 0. Böylece kontaktörün ömrü daha uzun olur. Kontaktör seçiminde de. A konumuna getirildiğinde motorun U-V-W uçlarına R-S-T fazları gelmekte X-Y-Z uçları ise kısa devre olmaktadır. V ile X. hat akımları değildir.akımına göre ayarlanır. Yaklaşık 2. Eğer ekonomiklik düşünülmez ise kontaktör seçiminde daha büyük akımlar taşıyabilecek kontaktörler seçilebilir. direkt yol vermede kalkınma anında anma akımlarının 3 . 7-Şemasının çizimi ve uygulanması: Şekil 8. Ancak yol vermede.Ih değerinde seçilir.28. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 85 . devrelerinde aşırı akım rölesi kullanılamaması ve dan ne geçişte sürenin şalteri çalıştıran kişiye göre değişebilmesi nedeni ile günümüzde kullanım alanı yok denilecek kadar azalmıştır. termik seçiminde olduğu gibi motorun faz anma akımlarının bir üst standart değerine göre seçim yapılır. Paket şalter konumuna getirildiğinde kontakların durumuna göre akım takip edilirse R-S-T fazlarının motorun U-V-W uçlarına geldiği ve U ile Z. Böylece motor çalışmaya geçmiş olur. yol verilen motorlarda sigorta seçimi gecikmeli tip sigortalardan yapılır ve motorun anma (etiketinde yazılı) akımının 2 katı değerindeki ilk standart değerden seçilir. 3 fazlı asenkron motorlara paket şalterlerle yol verme devresi. Şekil 8. Böylece çalışma gerçekleşir.28'de motorlara yol veren paket şalterin diyagramı ve bağlantı şeması görülmektedir.

Temel prensip motor sargısına uygulanan gerilimin azaltılması yoluyla motorun çektiği yol alma akımının azaltılmasıdır. Oto trafoları primer ve sekonderi aynı sargı olan (tek sargılı) transformatörlerdir. Ih: Hattan. iki veya daha çok kademeli oto transformatörleri kullanılır. En çok kullanılan ve ekonomik olan devre şeması Şekil 8. Şekil 8. Motor sargısına U2 gerilimi 86 . Bu farklılıklar zaman rölesinin kapalı ve açık kontaklarının birbirinden bağımsız olmasından ve dan e geçişte akımın kesintisiz olması istendiğindendir. daha randımanlı çalışırlar.Otomatik Şalter Şemasının Çizilmesi: Otomatik şalter şemasının çizimi çok değişik şekillerde olabilmektedir. Yalıtım trafosunda primerin sekondere oranı olan a katsayısı 1'dir.8. Oto transformatörlerinin sargıları düşük gerilimin alınması için kullanıldığı gibi. nominal akımın kd katı kadar (Im=In. yol vermede reaktör gibi de kullanılabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus "Yalıtım" trafosuyla. Yandaki şekilde güç devresinin nasıl olduğu görülmektedir.akım Zm: Motorun.çektiği. 3 fazlı asenkron motorlara otomatik yol vermeye ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. bir oto transformatöründen de sağlanabilir.kd) akım çekecektir.29.29'da görülmektedir.sargısı Itip: Tip gücü akımı Im=Ih+Itip a = U1 / U2 = Im / Ih Motor sargısına doğrudan U1 şebeke gerilimi uygulanırsa motor şebekeden. Yalıtımlı trafo ise primer-sekonder arasında fiziksel bağlantı olmayan trafo demektir. Oto transformatörüyle yapılan yol verme devreleri daha pahalıya mal olduğu halde. "Yalıtımlı" trafonun farklı şeyler olmasıdır. Kumanda devrelerinde bir. akım Im: Motorun. çekilen. 9-Oto trafosu ile yol vermenin incelenmesi: Motorların düşük gerilimle başlatılmasında gerekli olan düşük gerilim.

Hattan çekilen akım Ih = Im / a = (1 / a) .12. Başlatma butonuna basıldığında A kontaktörü enerjilenir ve A kontağı mühürleme yapar.5A %65. In .5 A Itip = Im .uygulanınca motorun çekeceği akım.21. şebekeye doğrudan bağlandığında 50A akım çekmektedir. kd = 12.kd şeklinde bir hesaplamayla bulunur. In . Şekil 8.10. kd eşitliğinden de şu sonuca varılır. Ih = (1 / a2) .kd 50=10. In.125 = 11. gerilimdeki azalma oranında olacaktır ve Im = (U2 / U1). In .5 . ZR1'in gecikmeli açılan kontağı üzerinden B de enerjilendiği için en fazla %50 kapasiteye ulaşılmasına izin vardır. Bu esnada ZR1 zaman rölesi aktif hale gelir ve saymaya başlar. kd 10-Oto trafosu ile yol verme şeması çizilmesi ve uygulanması: Örnek 1 : Nominal akımı 10A olan bir asenkron motor. Bu motora %50 ve %65 kademelerindeki oto trafosuyla yol verildiğinde şebekeden çekilecek akımı ve motor akımını bulunuz. Böylece %65 kapasiteye ulaşmaya imkan tanınır.5=25A Ih = (U2/U1)2 . aynı anda ZR1'in gecikmeli kapanan kontağı da kapanarak C'ye ve ZR2'ye enerji gitmesi sağlanır.5=32.kd=(50/100).65. Böylece reaktans üzerinden enerji geçişi başlar.30.kd kd=5 %50için. Im=0.Ih = 25 . Im=(U2/U1). kd = Ih = /U2 / U1)2 .125A Itip = 32. Kd = 21.375A Şekilde. Im = In.5 = 12.In. soruda istenen çalışmayı gerçekleştiren devre görülmektedir.için.In. (U2 / U1) . Oto trafosuyla yol verme. ZR2 rölesi saymayı bitirdiğinde (o da 3sn olsun) ZR2 kontağı kapanarak D kontaktörünü enerjiler ve devrenin en üstündeki D kontağı açılarak A.5A Ih = (U2 / U1)2 .10. Belirli bir süre sonra (örneğin 3sn olsun) ZR1'in gecikmeli açılan kontağı açılarak B kontaktörünün enerjisi kesilir. Alt kesimdeki D kontağı kapanır ve devre durdurma butonuyla durdurulana HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 87 .B ve C üzerine enerji gidişi kesilir. In .

transformatörün yanmasına neden olur. Görüldüğü gibi aşama aşama oto trafosu devreden çıkarılır ve tam kapasite çalışmaya doğru geçiş yapılır. Böyle bir oto tranformatörüyle motora yol verirken. Güç devresinde (S) kontakları açılır. Oto transformatörü devreden ayrılır. Aksi halde oto transformatörünün üst yarı sargıları kısa devre olur. (ZR) zaman rölesiyle birlikte (S) kontaktörü de enerjilenir. Sonra (M) kontakları kapanır. Dirençle yol vermede bir kademeli direnç kullanılabildiği gibi iki veya daha fazla kademeli direnç de kullanılabilir. Daha çok kademe kullanılmasının sebebi motoru daha düşük gerilimle kalkındırarak akımını da iyice azaltmaktır. Örnek 2 : Şekilde üç fazlı bir asenkron motora bir kademeli oto tranformatörüyle yol vermede kullanılan bir bağlantı şeması verilmiştir. 11-Dirençle yol vermenin incelenmesi: 3 fazlı asenkron motorlara dirençle yol vermeden amaç motorun yol alma anında motora uygulanan gerilimin bir kısmının direnç üzerinde düşmesini sağlamak ve motor sargılarına düşük gerilim uygulayarak motorun çekeceği akımı azaltmaktır. (S) ve (M) kontaktörlerinin aynı anda beraberce çalışmaları. 88 . Şekil 8. Ani çalışan (ZR) kontağı başlatma butonunu mühürler ve sürekli çalışmayı sağlar. Bir süre sonra (S) kontakları açılır ve oto tranformatörü şebekeden ayrılır.kadar bu kontak üzerinden geçerek çalışmayı tam kapasiteyle sürdürür. sonra (M) kontaklarının kapanması gerekir. Bu devrede ilk önce (S) kontaklarının açılması.31. Şekilde verilen devrede başlatma butonuna basıldığında.Bu sargılardan geçen yüksek değerli akımlar.Motorunu normal gerilimde çalışması durdurma butonuna basılıncaya kadar devam eder. (M) kontakları kapanır ve motor normal şebeke gerilimine bağlanır. Oto trafosuyla yol verme. (ZR) zaman rölesi enerjilenir. Motor normal şebeke gerilimine bağlanır. Güç devresinde (S) kontakları kapanır ve motor düşük gerilimle yol almaya başlar. bu iki kontaktör arasında yapılan elektriksel kilitleme ile önlenir. Kapanan (S) kontakları üç fazlı oto transformatörünü yıldız olarak şebekeye bağlar. Transformatörün %65 lik gerilimli orta uçlarına bağlı olan motor. Motor kalkındıktan sonra dirençler devre dışı bırakılarak motorun normal gerilim ve akımında çalışması sağlanır. (M) kontaktörü enerjilenir. Böylece (S) kontaktörü devreden çıkar. güç devresinde ilk önce (S) kontakları kapanır. düşük gerilimle yol almaya başlar. Bir süre sonra (ZR) zaman rölesinin kapalı kontağı açılır ve açık kontağı kapanır.

sincap kafesli asenkron motorların kalkış momentinden daha yüksektir. Motora direkt şebeke gerilimi uygulanır. Bu yöntemde kalkınma akımını düşürmek için rotor sargılarına kademeli dirençler seri olarak bağlanır.12-Dirençle yol verme şemasının çizilmesi ve uygulanması: 3 fazlı asenkron motora iki kademeli dirençle yol verme şeması: Şekil 8. Asansörlerde genelde bu tip motorlar kullanılır. 14-Rotoru sargılı motora yol verme şemasının çizilmesi ve uygulanması: Rotoru sargılı motorlara iki kademeli dirençle yol verme şeması: Şekil 8. Böylece hem kalkınma momenti maksimum olur.33. 13-Rotoru sargılı motora yol vermenin incelenmesi: Rotoru sargılı asenkron motorların kalkış momenti. hem de düşük akımla kalkınma sağlanır.32. Rotoru sargılı asenkron motorlara kademeli dirençle yol vermeye ait Alman sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. Bu nedenle rotoru sargılı asenkron motorlara yük altında yol verilebilir. 3 fazlı asenkron motorlara kademeli dirençle yol vermeye ait Alman sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 89 .

34' deki devrede motor çalışmaz durumda iken frenleme bobini enerjisizdir ve balatalar kasnağı sıkma vaziyetindedir.G. Balataları harekete geçiren sistem aynen araçlarda bulunan frenleme sistemi gibidir. İş kazaları meydana gelebilir. İşte bu olumsuz çalışmaları ortadan kaldırmak İçin stop butonuna basıldığında motorun hemen durması için frenleme sistemleri geliştirilmiştir. Günümüzde kullanılan frenleme sistemleri: • Balatalı frenleme • Dinamik frenleme • Ani durdurma sistemleridir.Balatalı Frenlemenin Tanıtılması: Motor kasnağı iki tarafındaki balatalar ile sıkıştırılarak durdurulursa bu frenlemeye balatalı frenleme denir. Tek farkı araçlarda balatalar. Dönme ataleti ile bir müddet daha dönmeye devam eder. mekanik olarak (ayakla) harekete geçerken motorlarda otomatik olarak harekete geçer. Nüvenin aşağıya çekilmesi ile frenleme düzeneği de mekanik olarak balataları motor kasnağından ayırır ve motor mili dönmeye başlar. Bu sistem genellikle küçük güçlü motorlarda uygulanır. MOTORUN FRENLENMESİ: 1-Frenlemenin önemi ve çeşitleri: Otomatik kumanda devrelerinde çalışan motorları durdurmak için stop butonuna basıldığı zaman motor aniden durmaz. Balatalı frenleme sistemleri motorlarla beraber imal edilirler. 2. Seri üretim yapan makinelerde motorların durması beklenirse zaman kaybına ve dolayısı ile ekonomik kayıplara neden olunur. Motorların balatalı frenleme ile frenlenmesine ait Alman sembollerine göre çizilmiş kumanda devresi Şekil 8. Frenleme düzeneği balataların motor kasnağını sıkmasını sağlar ve motor çok kısa sürede durur.34. Seri üretim aksar. Motoru durdurmak için stop butonuna basıldığında frenleme bobininin de enerjisi kesileceğinden nüve hızla normal yerine döner. 90 . Motoru çalıştırmak için start butonuna basıldığında frenleme bobini doğru akımla enerjilenir ve nüveyi aşağıya doğru çeker. Şekil 8.

3. motor gücüne ve stator sargılarından geçecek akıma göre değişir. Motorları dinamik frenleme ile durdururken stator sargılarına uygulanması gereken gerilim değeri önemlidir. a. Bu gerilim. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 91 . Frenlemenin oluşması şu şekilde gerçekleşir: Stop butonuna basıldığında motorun enerjisi kesilir ve motor kendi ataleti ile dönmeye devam eder. Gerilim azaldıkça frenleme süresi uzar. Dinamik frenlemede kullanılacak doğru akım kaynağının gücü ise: formülünden hesap edilir. Rotor kısa devre çubuklarında dolaşan kısa devre akımlarından dolayı rotorda N-S kutuplan oluşur. Rotor kutuplan ile statorda meydana gelen kutuplar birbirlerini etkileyerek rotoru kısa sürede durdurur. Dönmekte olan rotor çubuklarında bir EMK indüklenir.Dinamik Frenlemenin Tanıtılması: Motorları kısa sürede durdurmak için stop butonuna basıldığında motor sargılarına doğru akım uygulanarak yapılan frenleme sistemine dinamik frenleme denir. Eğer frenleme gerilimine dikkat edilmezse stator sargılan yanabilir.Dinamik frenleme geriliminin hesaplanması: Motor yıldız bağlı ise: Stator sargılarının toplam omik direnci. Formüllerde geçen. Diğer yandan sargılara uygulanan gerilim arttıkça frenleme süresi kısalır. Bu sırada stator sargılarına doğru bir gerilim uygulanınca stator sargılarında düzgün ve sabit bir manyetik alan meydana gelir. Bu nedenle dinamik frenlemede gerekli doğru gerilim değeri her motor için ayrı ayrı hesaplanarak tespit edilir.

b. • Düz zaman röleli dinamik frenleme devresi: Devrenin çalışması: Motor çalışır vaziyette iken durdurmak için stop butonuna basıldığında DF kontaktörü ve ZR zaman rölesi enerjilenir. c.36) 92 . olan üç fazlı asenkron motorun bir faz sargısının omik direnci 4 olarak ölçülmüştür. Böylece motorun frenleme süresi zaman rölesinin ayarı ile sabitlenir. Motora uygulanacak doğru gerilim değerini ve DA kaynağının gücünü bulunuz. .380V.35. Bir müddet sonra zaman rölesi normalde kapalı kontağını açarak kendisinin ve DF Kontaktörünün enerjisini keser. Düz ve ters zaman röleli dinamik frenleme devresi: Zaman rölesi ile motor sargılarına uygulanan DA' nın süresi yani dinamik frenleme süresi otomatik olarak kontrol edilir.83. Motor aynı akımda bağlı olursa. 8A. Motor sargılarına doğru gerilim uygulanır.. = 0. 2850 50hz. motora uygulanacak doğru gerilimi bulunuz? ÖRNEK: Etiket değerleri 4 KW. 3 fazlı asenkron motorların buton kontrollü olarak dinamik frenlenmesine ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. Buton kontrollü dinamik frenleme devre şeması: Sekil 8. (Şekil 8.

37'de ters zaman rölesi ile kurulmuş dinamik frenleme devresi görülmektedir. d-İki yönde çalışan motorun dinamik frenleme devre şeması çizimi ve uygulaması: Motoru iki yönde çalıştırma devresine düz zaman rölesi ile dinamik frenleme devresi eklenerek bu devre oluşturulur. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 93 .38). enerjisi kesildikten bir müddet sonra açılarak dinamik frenleme durdurulur. Şekil 8. Zaman rölesinin normalde açık kontağı. Aynı zamanda DF kontaktörü enerjilenerek motor sargılarına doğru akım kaynağından.Şekil 8. • Ters zaman röleli dinamik frenleme devresi: Bilindiği gibi ters zaman rölesinde.36. Devir yönü değiştirme devresi de kontak emniyetli olabildiği gibi buton emniyetli de olabilir (Şekil 8. Devrenin çalışması: Motor çalışır vaziyette iken stop butonuna basıldığında M kontaktörünün ve ters zaman rölesinin enerjisi kesilir ve motor şebekeden ayrılır. Devre düz zaman rölesi ile yapılabildiği gibi ters zaman rölesi ile de yapılabilir. Şekil 8. doğru gerilim uygulanır ve dinamik frenleme gerçekleşir. 3 fazlı asenkron motorların düz zaman rölesi ile dinamik frenlenmesine ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. 3 fazlı asenkron motorlarının ters zaman rölesi ile dinamik frenlenmesine ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. röle bobinin enerjisi kesildikten bir süre sonra kontaklar konum değiştirir.37.

ayni anda F kontaktörü enerjilenir ve kontaklarını kapatır. Motor normal çalışırken kapalı konumdadır. Motoru iki yönde çalıştırma devresine düz zaman rölesi ile dinamik frenleme devresi eklenerek bu devre oluşturulur. Ani durdurma anahtarı motor mili üzerindedir. Devre düz zaman rölesi ile yapılabildiği gibi ters zaman rölesi ile de yapılabilir. Motor ters yönde dönmeye başlayacağı anda açılarak motorun ters yönde dönmesini engeller.Şekil 8.Ani Durdurma Anahtarının Tanıtılması: 3 fazlı asenkron motorlarda ani durdurma yapmak için motorun akımı kesilerek ters yönde dönecek şekilde yeniden gerilim uygulanır. Güç devresi motorların devir yönünü değiştirme devresinde olduğu gibidir. 94 .39. Güç devresinde de motora uygulanan iki fazın yeri değiştiğinden stator sargılarında ters yönde bir manyetik alan meydana gelir ve motor ters yönde dönmek ister. İki yönde çalışan 3 fazlı asenkron motorların düz zaman rölesi ile dinamik frenlenmesine ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. Motor ileri yönde normal çalışmasını sürdürürken stop butonuna basıldığında I kontaktörünün enerjisi kesilir ve kontaklarım açar. Motorun devri tam sıfır olduğunda ani durdurma anahtarı devreyi otomatik olarak açarak motorun ani frenlenmesini sağlar (Şekil 8.39). Şekil 8.38. 3 fazlı asenkron motorların ani durdurma anahtarı ile frenlenmesine ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. 4.38). Devir yönü değiştirme devresi de kontak emniyetli olabildiği gibi buton emniyetli de olabilir (Şekil 8.

Motor ters yönde dönmeye başlayacağı anda açılarak motorun ters yönde dönmesini engeller. ayni anda F kontaktörü enerjilenir ve kontaklarını kapatır. Motorun devri tam sıfır olduğunda ani durdurma anahtarı devreyi otomatik olarak açarak motorun ani frenlenmesini sağlar (Şekil 8. Ani durdurma anahtarı motor mili üzerindedir. Motor normal çalışırken kapalı konumdadır. Güç devresinde de motora uygulanan iki fazın yeri değiştiğinden stator sargılarında ters yönde bir manyetik alan meydana gelir ve motor ters yönde dönmek ister.Motorlarda ani durdurma yapmak için motorun akımı kesilerek ters yönde dönecek şekilde yeniden gerilim uygulanır. Güç devresi motorların devir yönünü değiştirme devresinde olduğu gibidir. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 95 . Motor ileri yönde normal çalışmasını sürdürürken stop butonuna basıldığında I kontaktörünün enerjisi kesilir ve kontaklarım açar.39).

... Şekil 1... cosφ.. Yani devreye kondansatörler bağlanır... Aktif akımın meydana getirdiği güce aktif ( wattlı ) güç. AA’nın akım ve güç vektörü. a..... Bu da şebekeden daha fazla güç çekmek yani akım çekmek demektir....(VA) Elde edilir.............I. Aktif güç : P = U.. lambalarda ise aydınlatma gücünü meydana getirir. b.54. Reaktif gücün de iki bileşeni vardır...sinφ..(W) Reaktif güç : Q = U.. ısıtıcılarda sıcaklığı... Güç vektöründeki aktif güç (P) ile görünür güç (S) arasındaki açının cosinüsüne güç katsayısı (cosφ) denir.... dolayısıyla görünür güç (S)' de büyük olur... AA’nın güç vektörü... Aktif bileşen motorlarda mekanik gücü... 96 ..b' deki güç vektöründe. Reaktif güç (Q) ne kadar büyük olursa cosφ küçük. Qc' nin QL' den büyük olması cosφ' nin kapasitif özellikte olması.... İşte reaktif gücün azaltılıp güç katsayısı (cosφ)' nin yükseltilmesi işlemine kompanzasyon (güç katsayısını düzeltme) denir...2)... Kompanzasyon yapılmış (kondansatör bağlanmış) devrenin güç vektör diyagramı şu şekilde çizilir (Şekil 9. Güç katsayısını düzeltmek için devreye endüktif reaktif gücün zıttı olan kapasitif reaktif yük eklenir.1.(VAR) Görünür güç : S = U. Şeklinde olur.....) Güçler arasındaki ilişkiyi formülize edersek......... reaktif akımın meydana getirdiği güce reaktif (kör) güç ve bu güçlerin bileşkesine ( vektöriyel toplamına) ise görünür (zahiri) güç denir.. AA’nın akım vektörü. aktif ve reaktif bileşenlerden meydana gelmektedir...Qc veya Q = Qc .. Bunlar: Manyetik alanın oluşumu için bobinlerin harcadığı endüktif reaktif güç (QL) ve kapasitif reaktif güç (Qc)' tür...ÜNİTE 9: KOMPANZASYON SİSTEMLERİ KOMPANZASYON UYGULAMARI 1..Kompanzasyonun Önemi: Bilindiği gibi alternatif akını. I...... (Formüller bir faz içindir.. QL' nin Qc' den büyük olması ise cosφ' nin endüktif özellikte olması demektir.. Şekil 9. Reaktif bileşen ise bobinli (manyetik) alıcılarda manyetik akının meydana gelmesi için harcanır.. Toplam reaktif güç Q = QL .QL şeklinde hesaplanır.... Reaktif gücün bu bileşenleri vektöriyel olarak birbirinin tam tersi yöndedir.. I....

5. İletkenler daha az akım taşıyacağından ince kesitte seçilir. 2. Besleme transformatörünün ve tesisin kapasitesi ile verimi yükselir. Besleme transformatörü. Alternatör ve transformatörlerin gücü daha küçük tutulur.10-3. Üretici yönünden: 1.. Üretim. Harcanan enerji azalacağından enerji ücreti de azalır..2. 4. 6.... Tüketici yönünden: 1.Uh . Şebekeden daha az reaktif enerji çekilir. Kondansatör eklendiğinde ise cosφ2 büyüyerek görünür güç (S2) azalmıştır..9... Aynı iletim hattından daha fazla aktif enerji iletilir.0. Enerjinin üretim ve satış maliyeti azalır. 3.. Ancak büyük işletmelerde tüm motorların boş çalışma akımı tek tek bulunamayacağından ve cosφ'nin yeni değerinin ne olacağı tam olarak bilinemediğinden bu yöntem pek kullanılmaz. Dağıtım hatlarında kayıplar ve gerilim düşümü azalır. Bu da şebekeden daha az güç ve akım çekmek demektir. konut beslemelerinde elektrik dağıtım firmaları tarafından yapılırken orta ve büyük boy işletmelerde. b. Qc = V3 .. kumanda. 3. kontrol ve koruma elemanları daha küçük değerlerde seçilir. Kayıplar ve gerilim düşümü azalır.Ihb. 6.. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 97 . Formüldeki: Qc = Motora bağlanacak kondansatör gücü (KVAR) Ihb = Motorun boş çalışmadaki hat akımı (A) Uh = Motora uygulanan hat gerilimi (V)' dir. iletim ve dağıtım tesislerinde kapasite ve verim yükselir.. 2. Bu nedenle kompanzasyon. Aynı zamanda elektrik enerjisi ücretinden de kâr demektir. Kompanzasyonun faydalarını şu şekilde maddeleyebiliriz: a.Şekil 9.. 3. 4. işletme sahibi tararından yapılması zorunlu hale getirilmiştir..KVAR formülü ile hesaplanır. İletkenler daha ince kesitte seçilir.. 2. 5.3 Fazlı Motorlarda Güç Katsayısını Düzeltmek İçin Devreye Bağlanacak Gerekli Kondansatör Gücünün Hesabı: Pratik olarak motora bağlanacak kondansatör gücü şu şekilde hesaplanır: Motorun boş çalışma akımı ölçülerek tespit edildikten sonra. Vektör diyagramında görüldüğü gibi kondansatör bağlanmadan önceki cosφ1 değeri daha küçük ve görünür güç (Sı) dana büyüktür.Kompanzasyon un Faydaları: Güç katsayısının düzeltilmesi hem elektrik enerjisini üretenler hem de tüketenler bakımından çok faydalıdır. Kompanzasyon yapılmış devrenin güç vektör diyagramı. Bu nedenle büyük işletmeler için şu yöntem takip edilir: Gereken kondansatör gücünün tayini için tesisin cosφ'sinin ve kurulu aktif gücünün bilinmesi gerekmektedir.

Bunlar: a.Q = P. Tek tek kompanzasyon: Flüoresan lamba.tanφ2) olarak bulunur.(tanφ1 .tanφ2) Qc = 60.95 ise φ2 = 18° ve tanφ2 = 0. 4.tancp2 P QC = OL . QC = P.707 ise φ1 = 45° ve tanφ1 = 1 cosφ2 = 0.(tanφ1 .8 KVAR olarak bulunur.1’den bulunabilir (Şekil Şekil 9.3.(tanφ1 . aydınlatma elemanları. Kompanzasyon yapılmış devrenin güç vektör diyagramı.4). prensip şeması.3’te verilen vektör diyagramında ölçülen cosφ değeri ve ulaşılmak istenen cosφ değerinin açıları φ1 ve φ2 olsun. Maliyeti yüksek olduğundan günümüzde pek kullanılmamaktadır.95' e çıkarmak için gerekli kondansatör gücünü hesaplayınız? Çözüm: cosφ1 = 0. motor gibi almaçların tek tek kompanze edilmesidir.707 ise cosφ değerini 0. Tek tek kompanzasyon 9. Tesisin kurulu aktif gücü ise tesisteki tüm almaçların (motorlar.Eğer tesiste reaktif sayaç var ise elektrik faturalarından ortalama cosφ bulunabilir. Flüoresan lambanın güç katsayısı cosφ = 0.32 Qc = P . 98 . tanφ1 = tanφ2= QL P QL QL = P. Şekil 9. Genellikle Flüoresan lamba.tanφ2 = P. Bundan sonra güç vektörü çizilerek aşağıdaki formüller elde edilir ve bu formüllerden yararlanılarak gerekli kondansatör gücü hesaplanır. gibi) etiketleri üzerinde yazılan güçler toplanarak belirlenir. Her alıcıya kondansatör paralel olarak bağlanır.P. ısıtıcılar vb.tanφ2) Örnek: Tesisin kurulu aktif gücü 60 KW ve cosφ = 0.4. Buna göre.32) Qc = 40.Kompanzasyon Devre Şemasının Çizilmesi: Alternatif akımla çalışan devrelerde 3 çeşit kompanzasyon ( güç katsayısını düzeltme) uygulama şekli vardır.55’tir. Şekil 9. cıva buharlı ve sodyum buharlı lambalarda uygulanır.( 1–0.tanφ1 . Pratik olarak günün çeşitli zamanlarında birkaç gün süreyle ölçüm yapmak ortalama cosφ'nin tayini için yeterlidir.tanφ1 Q = P. cosφ'yi 0.95 – 1 arasına yükseltmek için gerekli kondansatör gücü tablo 9.

Kondansatör gruplarını devreye alma işlemi elle veya otomatik olarak yapılabilir. 3–5–7 kademeli reaktif güç kontrol röleleri her an cosφ'yi 0. Reaktif güç kontrol rölesinin devreye bağlantı şeması. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 99 . Bu iş için çeşitli firmalarca reaktif güç kontrol röleleri imal edilmektedir. Merkezi kompanzasyon satılır. c. Atölye. Merkezi kompanzasyonda işletmede bulunan almaçların (çalışır durumdaki) ihtiyacı kadar kondansatör grubu devreye alınır. Grup kompanzasyonu prensip şeması. Bu şekilde kompanzasyon da günümüzde pek kullanılmamaktadır (Şekil 9. prensip şeması.6. Grup kompanzasyonu: Almaçlar ile kondansatörlerin aynı şalter ya da kontaktörlerle çalıştırıp durdurulmasıyla yapılan kompanzasyondur.7.5). Bu kataloglar röle ile birlikte Şekil 9. Fluoresan lambaya göre kondansatör güçleri.7'de 3–5–7 kademeli ENTES marka RG-Reaktif güç kontrol rölesinin ve kondansatörlerin devreye bağlantı şeması verilmiştir. b. Şekil 9.5.95'te sabit tutmak için otomatik olarak kondansatör gruplarım devreye alır veya çıkarır. Rölenin ayarlan ve kondansatör gruplarının düzenlenmesi ile ilgili bilgiler röleyi imal eden firmalarca hazırlanan kataloglarda açıklanır. Şekil 9.Tablo 9. Merkezi kompanzasyon: Günümüzde en çok kullanılan kompanzasyon şeklidir.1. Merkezi sistemde kompanzasyon ünitesi enerji besleme hattının ana girişine konulur ve röle ekranından kompanzasyon takip edilir. Şekil 9. fabrika gibi yerlerde ve mahalleleri besleyen dağıtım trafolarında bu sistem kullanılmaktadır. Gruplandırılan alıcılar için ayrı ayrı kondansatör hesabı yapılır.

sehim sarkma .1b). Eğer. Eğer.ÜNİTE 10: ENERJİ İLETİM VE DAĞITIMI A. Tablo 10. Bu taşıma işleminde iletkenler. iletkenleri taşıyan direkler arasında yükseklik (kot) farkı varsa. Fleş. bu nokta alçakta olan direğe yakın olur (Şekil 10.ok ve bel gibi adlarla da anılır. a. hava hatlarıyla iletim ve dağıtımında iletkenler. iletkenleri taşıyan direkler aynı yükseklikte ise en büyük sarkma. *Yalıtılmış hava hattı kabloları kullanıldığında bu yükseklik değerleri 0. fleş'i (sehimi) şöyle tanımlayabiliriz.5 m azaltılacaktır *Bu değerler 21 Kasım 1978 tarih ve 26466 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği "Madde 44 çizelge 6'dan alınmıştır. Eş yükseklikli direklerde b.salgı . iki direk arası mesafenin tam ortasında olur (Şekil 10. Hava hattı iletkenlerinin üzerinden geçtikleri yerlere olan en küçük düşey uzaklıkları. FLEŞ (SEHİM-SARKMA) Tanımı: Elektrik enerjisinin.1. bu çizgi ile iletkenlerin en fazla sarkma yaptığı nokta arası mesafeye.1a). 100 .1. Bu bilgilerin ışığında. fleş denir. direkler arası mesafeye. ısıya ve kendi ağırlıklarına bağlı olarak sarkma yaparlar. direkler tarafından taşınır. iletkenlerin tutturulduğu iki askı noktası (izolatörler)arasında düz bir çizgi olduğu varsayılırsa. Fleş 'in şematik olarak gösterilişi (eş yükseklikli direklerde). Yükseklik farkı olan direklerde Şekil 10.

daha büyük olur. Mekanik dayanım. gerilme kuvvetini de taşıyabilecek bir elastikiyete sahip olması gerekir. Isınmadan dolayı mekanik dayanımları azalır. Çap büyüdüğünde. bronz. iletken tarafından güvenli bir şekilde taşınabilmelidir.İletkenden çekilecek akım . emniyetli bir çalışmaya elverişli olması gerekir. kullanılan iletkenlere ise hava hattı iletkenleri denir. Hava hatlarına gelebilecek yükler (kar. Bir hava hattı iletkeni. bakır ve alüminyum. iletkenliği yüksek olan malzemeden yapılan iletkenler kullanılır ise hatlardaki güç kaybı da o nispette az olur.İletkenin cinsi HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 101 . İletken çapının büyümesinin faydası da yok değildir. iletkenlerin kopmasına ve kısa devrelere neden olmaktadır. Mekanik dayanımın azalması. Hava hattı iletkenlerinin seçiminde aranılan bazı özellikler vardır. 6. İletkenlik. rüzgar) ve kendi ağırlığı. 2. Bakırın iletkenliğini %100 kabul edersek.iletkenin kullanıldığı buz yükü bölgesi .Direkler arası mesafe . 5. İletkenleri ısı dayanımları bakımından şöyle sıralayabiliriz. 7. çok iyi iletkenliğe (geçirgenliğe) sahip olması gerekir. iletkenin mekanik dayanımını olumsuz etkiler. Bu durum. 4. 5. Titreşim eğilimi. HAVA HATTI İLETKENLERİNİN ÇEŞİTLERİ Elektrik enerjisini. özellikle kar yağışı fazla olan bölgelerde. İletken çapı. Çünkü iletim sırasında hatlardaki güç kaybının en az olması istenir. Mekanik Dayanım: Hava hattı iletkenleri daima dış etkilere ve bunların neden olduğu yüklere maruz kalırlar. çelikalüminyum. Sehim (fleş): Her iletkenin aynı uzaklıktaki sehimi farklıdır. 3. 3. 1. İletkenin bu sayılan nedenlerle oluşan ısı artışlarında. buz. üzerinden geçtiği yerin özelliğine göre belli bir mesafeden fazla yere yakın olmamalıdır. aynı büyüklüğe sahip alüminyumun iletkenliği % 61'dir. rüzgar yükü ve gerilme kuvveti daha büyük olur. 2. Bu taşımada iletkenin. Özgül ağırlık. iletkene gelen buz yükü. İletkenlik: Havai hatlarda kullanılacak iletken malzemenin. Sehim Miktarını Etkileyen Faktörler: . Termik Dayanım: Hava hattı iletkenleri. Bunlar. Sehim(fleş). Termik dayanım.B. Çapı büyük iletkenlerde korona kaybı az olur. gerek atmosferik gerekse kısa devrelerde oluşan akımlardan ve çalışma akımlarından dolayı ısınırlar. İletken Çapı: Bakıra göre daha az iletkenliğe sahip olan iletkenlerin çapı. direkler üzerinde taşıyan hatta hava hattı veya havai hat. aldrey. Eğer. 4. 1.

Masif iletken çeşitleri. Masif iletkenler. Masif örgülü iletkenler. Özgül ağırlığı az olan ama iletkenliği de çok zayıf olmayan iletkenler tercih edilir. Bu bakımdan seçilen iletkenin malzeme yoğunluğu da göz önüne alınmalıdır. Aynı veya ayrı cins iletkenlerin birbiri üzerine sarılmasıyla elde edilir. kesit ve kullanılacağı yere göre içine çelik" teller yerleştirilir. \ 3. Şekil 10. bazen de içi çelik dışı bakır olarak yapılmaktadır. hatların bir saz teli gibi titreşmesine neden olur.6. Ortası boş örgülü iletkenler. Şekil 10.2. Bunu önlemek için masif örgülü iletkenler yapılmıştır. Demet şeklindeki iletkenler. Titreşim Eğilimi: Enerji nakil hatları. birbirinin tersi yönde sarılır (Şekil 10. Örgülü iletkenlerde katlar. 4. 102 . Bu yüzden havai hatlarda. İletken ağırlığının az olması istenir. Büyük titreşimler hatların kopmasına neden olabilir. Rüzgar esmesi. Masif İletkenler: İçi dolu olarak tek cins malzemeden 10 mm2 kesite kadar yapılan iletkenlerdir. Masif örgülü iletkenler ve kat yapıları. buzların aniden koparak düşmesi veya ağır kuşların konup – kalkmaları. taşımada ve kangal haline getirilmelerinde problemler çıkmaktadır. iletkenin ağırlığıdır. Özgül Ağırlık: İletkeni mekanik dayanım yönünden etkileyen en önemli faktörlerden Biri de. 2. havai hatlarda titreşim meydana getirir. İletkenin mekanik dayanımını artırmak için. 2. Masif Örgülü İletkenler: Masif iletkenlerin kesitleri büyütüldüğünde montajda. sürekli rüzgara maruz kalır. Bu titreşim uzun bir süre. Bazı özel durumlarda kesit 16 mm2’ye kadar çıkmakta. yapıldığı malzemenin cinsine ve imal ediliş şekline göre ikiye ayrılır.3). a.3. 1. İmal Ediliş Şekline Göre İletken Çeşitleri: 1. Hava hattı iletkenleri. 7.

017691 Ωmm2/m. fazlara ait iletkenler iki veya daha fazla sayıda yapılabilir.3. 2. Bu işlemde bakırın mekaniki dayanımı %50'ye kadar artmakta. Örgülü iletkenlerde Damar Sayısının Bulunması: Örgülü iletkenleri damarlar meydana getirir. Bakır iletkenler. Ortası boş örgülü iletkenler. Bakırın mukavemetini arttırmak için soğuk haddeden geçirilir.89 gr/cm3 ve en yüksek çekme kuvveti 19kg/mm2'dir. 3. 4. Ortası Boş Örgülü iletkenler: Yüksek ve çok yüksek gerilimli enerji iletiminde meydana gelen korona (kaçak) kayıplarını azaltmak için iletken çapı büyütülür. 6. Formülde (x) kat adedini gösterir. Bakır iletkenler. hem de mukavemeti (mekaniki dayanım) iyi olan iletkendir.32 + 3. iletkendir. İletkenler arasında belli bir mesafe olmalıdır b. Aldrey iletkenler. Alüminyum . 3.çelik iletkenler. ısı alışverişinin daha hızlı olmasını sağlamaktadır. bakır iletkenin mukavemetini azaltmaktadır. Alüminyum iletkenler: HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 103 .çelik iletkenler. Alüminyum iletkenler. Eğer. 1.5 azalmaktadır. özgül ağırlığı 8. kimyasal madde üreten tesislerin üzerinden mümkünse geçirilmemelidir. 5. Demet Şeklindeki İletkenler: Hatlarda meydana gelen korona kayıplarının yanında diğer kayıpları da en aza indirmek için.3 +1 = 37 adet bulunur. 2. Bakır İletkenler: Hem elektriki geçirgenliği yüksek. 4. Meydana gelen oksit tabaka. Bronz iletkenler. Çünkü bacalardan çıkan gazlar.4. iletkenlere koruyucu maddeler sürülmelidir. Hava hatlarında kullanılan bakırın 20°C'deki özgül direnci 0. Örnek: Kat adedi 3 olan örgülü iletkenin damar sayısı: 3x2 + 3x + 1 formülünden. aynı cins iletkenlerin birbirlerine sarılması ile elde edilir. hat mutlaka bu gibi yerlerden geçecek ise. özgül iletkenliği 56m/Ωmm2. alüminyum iletkenlerdeki oksitlerin aksine. Örgülü iletkenlerin damar sayılan 3x* + 3x + 1 formülüyle bulunur. fakat iletkenliği %2. Meydana gelen bu tabaka. Bakır iletkenli hava hatları. Şekil 10. Damar sayısı kat adedine ve katlan oluşturan damarların aynı çapta olup olmadığına bağlıdır. Genellikle. hava ile temas ettiklerinde yüzeylerinde zamanla koyu renkli oksit tabaka meydana gelir. Yapıldığı Malzemenin Cinsine Göre iletken Çeşitleri: 1. Bakır zırhlı .

Aynı akımda. 7. Bakır Zırhlı Çelik iletkenler: Uzun açıklıklı direkler arası iletimde kullanılan iletkenlerdir(nehir geçmesi. Ayrıca. Mekaniki dayanımları bakıra göre fazla olmasına rağmen. Köşede taşıyıcı direkler (KT) c. Örgülü aldrey iletkenlerin kopma gerilmesi 31–33 kg/mm2 olup.7 alüminyum %0. Özgül direnci 0. Çelik teller bakır bir tabaka ile kaplanır ve örülerek bu tip iletkenler elde edilir. Fakat merkezde bulunan çelik tel etrafında oluşan manyetik alanın oluşturduğu mıknatıslanma.).35 katıdır. Geçit direkleri (G) 104 . bakır kaplı çelik teller arasına bakır teller de sarılır. C. İletkenliği bakırın 0. Kesitleri küçüktür. Normal durdurucu direkler (D) d. özgül direnci 0. Bu da korona kayıplarını azaltmaktadır. saf alüminyum iletkenlere göre %75 daha fazladır. Mukavemetin önem kazandığı iletim hatlarında. Saf alüminyum çok yumuşak olduğundan dayanımını arttırmak için demir. % 98. Köşede durdurucu direkler (KD) e. Bu durum.0333 Ωmm2/m ve özgül iletkenliği 30m/Ωmm2)dir. alüminyum iletkenin aynı kesitteki ağırlığı bakırın yarısı kadardır.5 silisyum ve %0. Kullanış Yerlerine Göre Çeşitleri ve Kullanım Yerleri: a. Eğer büyük akım taşıma kapasitesi gerekiyorsa.Çelik İletkenler: Alüminyum iletkenlerin dayanımını arttırmak için. kırılgan olduğundan montajında büyük özen ister.703 gr/cm3. 4.028277 Ωmm2/m'dir. Mukavemeti fazla olmasına rağmen iletkenliği alüminyuma göre %15 daha az. Ancak. uzun menzilli direklerde sehimleri. özgül iletkenliği 35 m/Ωmm2.3 demir bileşiminden meydana gelmiştir. Bronz İletkenler: Bakır.5'i aşmaz. 5. silisyum ve kalay karışımından elde edilen iletkenlerdir. iletkenliği düşüktür. bakıra göre fazladır. sarp kayalıklı yerler vb. uzun menzillerde ve koruma teli olarak kullanılırlar.5 magnezyum %0. 6. Galvanizli Çelik İletkenler: Mekaniki dayanımları çok yüksek olan bu iletkenler. kayıplara neden olmaktadır. Aldrey iletkenler: Tam alüminyum iletkenlerin sakıncalarını gidermek için geliştirilmiş iletkenlerdir. alüminyum iletkenin merkezine çelik tel konularak yapılan iletkendir. Normal taşıyıcı direkler (T) b. En yüksek çekme kuvveti ise 8 kg/mm2'dir. 20 °C'de özgül ağırlığı 2. direk boylarının uzun seçilmesine neden olmaktadır. silisyum. alüminyum iletkenler yerine kullanılır. Alüminyum iletkenlerin mekaniki dayanımları bakıra göre daha az olduğundan. bakıra göre de %87 daha azdır. Alüminyum . Alüminyum -çelik iletkenlerin kesitleri bakır iletkenlere göre daha büyüktür. Son (nihayet) direkler (N) f.Hava hatlarında kullanılan bakır iletkenlerden sonra gelen en iyi iletkendir. 3. Dağıtım (Branşman) direkler (B) g. iletkenlik açısından kötüdür. Bu iletkenlerin gerilme kuvveti bakıra göre çok fazla olmasına karşın. çinko ve bakır gibi maddeler katılır. DİREK ÇEŞİTLERİ 1. Ancak bunların karışımdaki oranı %0. ısı kayıplarını muhafaza edebilmek için kullanılan iletken kesiti bakırdan % 61 daha fazladır.

Köşede Taşıyıcı Direkler (KT): Doğrusal olarak giden hattın. e. doğrusal olarak geçtiği yerlerde. d.5. Köşede taşıyıcı direk. kanal. Geçit Direkleri (G): Geçit mesafesi uzun. 3646 m). büyük sapmalarında kullanılan direklerdir. İletkenler nihayet bağ ile bağlanır. g. Şekil 10. Normal Taşıyıcı Direkler (T): Enerji nakil hattının. nehir. Şekil 10. b. Son (Nihayet) Direkler (N) : Enerji nakil hatlarının başlangıç ve bitiminde kullanılan direklerdir. Normal taşıyıcı direk. Normal durdurucu direk. İletkenler izolatörlere taşıyıcı bağ ile bağlanır. İletkenler izolatörlere nihayet bağı veya durdurucu bağ ile bağlanır. iletkenlikleri taşımak için kullanılan direklerdir. yön değiştirdiği yerlerde (küçük sapmalarda) kullanılan direklerdir. İletkenler izolatörlere her iki yönde de durdurucu bağ ile bağlanır. Köşede Durdurucu Direkler (KD) : Düz doğrultuda giden hattın. Şekil 10. Şekil 10. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 105 . Şekil 10. Köşede durdurucu direk. boğaz.8. Normal Durdurucu Direkler (D) : Enerji nakil hatlarının doğrusal olarak geçtiği yerlerde. genel olarak 7 taşıyıcı direkten sonra 1 durdurucu direk kullanılması uygundur. hatlara gelen kuvvetleri daha iyi karşılayabilmek için kullanılan direklerdir. Dağıtım (Branşman) Direkler (B) : Enerji hatlarının kollara ayrıldığı yerlerde kullanılan direklerdir. Son (nihayet) direk. f. c. Örneğin. Mesina Boğazı atlaması (İtalya.a.7.6. karayolu gibi yerlerden geçişlerde (atlamalarda) kullanılan direklerdir. İletkenler izolatörlere bir bağ ile bağlanır. Üzerlerinde ayırıcı bulunabilir.9. Enerji nakil hatlarında. İstanbul Boğazı atlaması (1600 m).

Vibre beton (VBA) direkler. .Kaçak akımlara karşı güvenlidir. . Direğin tepe kuvvetlerine dayanımı. . .2. Yapılabilen en üstün beton. normal taşıyıcı ve köşede taşıyıcı direk olarak kullanılırlar. Ağaç direkler. ardıç ve ladin) ağaçların kesildikten sonra tornalanmasıyla elde edilen direklerdir. direğin temelini bir miktar açmak ve ilaçlamak mümkün olmaz. yağmur v. Direğin ömrü. dairesel kesitli ve konik şekilde yapılırlar. Yapılarına (yapıldıkları malzeme) Göre Çeşitleri: a. Ayrıca direğin dibi zamanla çürüyebilir. direk tepesi 45 derece açılı olarak kesilir. titreşim (vibrasyon) veya santrifüj (savurma) yöntemleriyle yapılan direklerdir. Standart ağaç direk boylan: 8-8.5 m'dir. kum. . Beton Direkler: Çimento. b. Ağaç direkler üzerinde. Ağaç Direklerin Avantajları . Bu levhalar direğin en kolay görünen kısmına monte edilir. direk kullanılmadan önce ilaçlamaya tabi tutulur. içinde kullanılan çelik tellere bağlıdır. Eğer direk temeline beton dökülürse.35 kV'nin üstündeki gerilimlerde kullanılamaz.5-12-12.Ucuzdur. b.Hafif olduğundan. iğne yapraklı (çam. 16x8 cm ebatında direk numarasını gösteren levha ile erden 3 m yükseklikte. a. . toprak v.5-10-10. taşınması kolaydır. Taş ve toprakla temel sıkıştırılarak direk dikilir. Doğa şartlarından pek etkilenmeyen beton direkler. c.5-11-11. Eğer temele beton dökülür ise direğe gelen tepe kuvvetlerinde direk. sürekli olarak dış etkilere (kar. Ağaç direkler üzerinde iletkenlerin taşınması için. b. yüksek dayanımlı çelik tel ve halatları kullanarak.Ömürleri uzun değildir. maddeler konmamalı. Yağmur ve kar sularının direğe zarar vermesini kısmen de olsa önlemek için. Beton direğin temeline taş. 106 .5-1313. c. 1. Boyalı-kaynaklı demir direkler.b. kullanılan betona bağlıdır.5-9-9. Demir direkler. yerden 2. Ağaç direklerin temeline kesinlikle beton dökülmez. izolatörler doğrudan direğe takılabilir veya direkler üzerine monte edilen konsollara sabitlenen izolatör yardımıyla taşınır. Beton direklerde kullanılan.) ve ağaca zarar veren haşerelerin etkilerine maruz kalırlar. sadece beton kullanılmalıdır. b.2. ankastre (temel üst noktası) noktasından kırılabilir.Boyama masrafları yoktur. Ağaç direkler. Bunu önlemek için enjeksiyonla direk diplerine (temele) ilaçlama yapılmalıdır. 1. santrifüj betondur.2. c. Galvaniz-cıvatalı demir direkler. 16x28 cm ebatında ölüm tehlikesi levhası bulunur.5 m yükseklikte. Beton direkler. su ve çakılın uygun oranlarda karşılaştırılmasıyla elde edilen beton ile. Santrifüj beton (SBA) direkler.b.Sökülerek başka yerlerde kullanılabilir.Dış etkilere karşı fazla dayanıklı değildir. . Ağaç Direkler: 35 kV'ye kadar olan gerilimlerin taşınmasında kullanılan. Beton direkler tepe kuvvetine göre. Ağaç Direklerin Dezavantajları . köknar.Tepe kuvvetlerine dayanımları azdır. Bu etkilerin direği çürütmesini önlemek için. izolatörlerin monte edildiği traversler de betondan yapılmıştır. Ağaç direkler açık havada kullanıldıklarından.

taşınırken dikkatli olunmalıdır. çaplan ise 50 cm'ye kadar konik.Kaçak akımlara karşı güvenlidir. Direk üzerine şablonla direk numarası ve ölüm levhası işareti yapılır. Bakımları kolaydır. 1. I Tipi U Tipi L Tipi Şekil 10. yukarıda bariz olarak direğin bir yana doğru eğimli olmasına neden olur.8-29-30-31-32-33-34-35 ve 36 olmak üzere toplam 39 değişik tipte imal edilmektedir. A Tipi Direkler: 8I-10I-12I-6. Yapılarında I. taşınması zordur. Montaj zorluklan vardır.Kınlgan olduğundan. Beton Direklerin Dezavantajları . Demir direkler. hem de direk tepe kuvvetinin % 1 'ini göstermektedir. A ve kafes tipi demir direkler kullanılmaktadır. .10 Demir direklerde kullanılan profil çeşitleri.Çeşitli amaçlar için kullanılabilir. 2.Tepe kuvvetleri büyüktür. uzun ömürlü olmaları ve tepe kuvvetlerinin her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasitede olması nedeniyle tercih edilirler.5-2-2. demİr-çelikten yapılmış direklerdir. . k Şekil 10. Çünkü temeldeki küçük bir eğim. 1-1. . Beton Direklerin Avantajları . Buradaki I ve U. sadece beton kullanılmalıdır.11. Boyalı-kaynaklı direkler: Genellikle orta ve alçak gerilimde kullanılır.5I-8U-10U-vel2U veya 8Ik-12Ik-6. kum ve toprak doldurulmamalı. Özellikle yüksek gerilim için kullanılan demir direk temelleri çok dikkatli yapılmalıdır.Ağır olduğundan. taş.Uzun ömürlüdür. . rakamlar profilin yüksekliğini. Alçak gerilim şebekelerinde.5-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-2324-25-26-27-2.250 kg'den 3500 kg'ye kadar yapılabilmektedir.örneğin. bu çaptan sonra ise silindirik şekilde yapılmaktadır. Bu rakamlar hem direk tipini.5-3-3. Demir Direkler: Her türlü gerilim kademesinde kullanılabilen.5Uk-8UklOUk ve 12Uk olarak adlandırılırlar. U ve L şeklinde profiller kullanılır.Atmosferik olaylardan fazla etkilenmez. Orta ve alçak gerilimde kullanılan santrifüj beton direkler tepe kuvvetleri yönünden. c. Demir direklerin temellerine kesinlikle. Boyları 8 m'den 26 m'ye. A tipi direk yapımında kullanılan profilin şeklini. Genellikle orta ve alçak gerilimlerde kullanılır. Ayrıca yol aydınlatmalarında da sıkça kullanılmaktadır. Galvanizli-civatalı demir direkler : Yüksek ve çok yüksek gerilimlerde ve kimyasal etkilere maruz kalınan yerlerde kullanılır. harfi İse kısa boylu direkleri ifade eder. Direkler iki şekilde yapılır. A Tipi direk HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 107 . . 9 tipi direk denilince. tepe kuvveti 9x100 = 900 kg olan direk anlaşılır.

Şekil 10. Taşıdıkları Devre Sayısına Göre Direk Çeşitleri a. c. k harfi direğin kısa boylu olduğunu. direğin hem alt. hafif ve ağır kafes direkler olarak İkiye ayrılır.12. Alçak gerilim direkleri. Kafes tipi direk 3. Çok devreli direkler. Tek devreli direkler. Şekil 10. hem de üst kısmı kare teşkil edecek şekilde dizayn edilir.13. b. Orta gerilim direkleri. Kafes tipi direkler. Örneğin. Çok Devreli Direkler : İki ve daha fazla alternatif akım iletkenlerini taşıyan direklerdir. Burada. 108 . Kullandıkları Hattın Gerilimine Göre Direk Çeşitleri: a. 1-2-3-4-5 rakamları ise direğin tepe kuvvetinin mukavemetini (dayanımı) gösterir. Tek Devreli Direkler : Sadece bir alternatif akım devresi iletkenlerini taşıyan direklerdir. rakam 3 ise tepe kuvveti 3x1000=3000 kg'ye dayanabilir. Kafes tipi direkler Klk-K2k-K3k-K4k-K5k ve K1-K2-K3-K4-K5 olarak numaralandırılır. K harfi direğin kafes tipinde olduğunu. Yüksek ve çok yüksek gerilim direkleri.14. 4. b.Kafes Tipi Direkler: L tipi profillerden yapılan kafes direklerde. Şekil 10.

Demir Direklerin Dezavantajları . Travers seçiminde bazı unsurların göz önünde bulundurulması gerekir. Bunlar.Ömürleri uzundur. DİREK BAŞI DONANIMLARI Elektrik enerjisinin direkler vasıtasıyla taşınmasında.Durdurucu Travers : Taşıyıcı traverslere bağlanan iletkenlerin daha gergin durması için kullanılan traverslerdir. Demir Direklerin Avantajları .Taşıyıcı Travers : Taşıyıcı direklerde kullanılan traverslerdir. b.15.İzolatörler .Maliyeti yüksektir. İzolatör ve direk tipi. Orta ve yüksek gerilimde kullanılan demir direkler. İletkenin gerilme kuvveti ve ağırlığı. Tesisin kuruluş yeri.Taşınmaları ve montajları kolaydır. a.Rutubet etkisine karşı boyanmalıdır. İşletme gerilimi. e. .Köşe Traversleri : Hatların yön değiştirdiği yerlerde kullanılan traverslerdir. Traversler ve Görevleri : Enerji nakil hatlarında kullanılan iletkenleri birbirinden ve direkten.Korkuluklar . İletkenler taşıyıcı bağ ile bağlanır. Bu hususlar. . d. 3. İletkenler izolatörlere taşıyıcı bağ ile bağlanır. Traversler kullanıldığı direğe göre isimlendirilirler.Kaçak akımlara karşı çok güvenli değildir. 1. belli bir mesafede tutmaya ve taşımaya yarayan. .Damperler . . İletkenler izolatöre durdurucu bağ ile bağlanır.Şekil 10. . Onarımları kolaydır.Traversler .Tepe kuvvetleri büyüktür. c. 2.Camper 1. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 109 . direkler üzerinde bazı donanımlara ihtiyaç vardır. beton veya demirden yapılan elemanlardır. D. İletken sayısı.

Porselenin dielektrik dayanımı (60-70 kV/cm) cama göre daha azdır.4. c. Yapıldığı Malzemenin Cinsine Göre İzolatör Çeşitleri a Porselen izolatörler. İzolatörler ve Görevleri: Enerji nakil hatlarını ve baraları. % 25 feldspat ve % 25 kuvars'ür. Bu da cam izolatör üzerinde pisliklerin toplanmasına ve kaçak akımlara neden olur. Saydam olduklarından kırık ve çatlakları kolayca görülebilir. Epoksi Reçineli İzolatörler Mekaniki dayanımı çok iyi olan bu izolatörler. a. 2. porselene göre daha çabuk yoğunlaşır.Branşman (Kol) Traversi : Havai hatların kollara ayrıldığı yerdeki direklerde kullanılan traverslerdir. tespit edildikleri yerden yalıtan ve taşıyan elemanlara izolatör denir. b. cam izolatör üzerinde. kolayca temizlenmesine yardımcı olur. porselen izolatörlerde daha zordur.Cam. İzolatörlerin. Porselen İzolatörlerle Cam İzolatörlerin Karşılaştırılması: . pahalı olmaları nedeniyle özel durumlar haricinde şimdilik kullanılmamaktadır. Dielektrik dayanımlarının (140 kV / cm) porselene göre daha fazla. Taşıdığı İletkenin Gerilimine Göre İzolatör Çeşitleri 110 . porselen izolatörlere göre daha küçük olduğundan.Nem. fiziki zarar görme olasılığı azdır. İzolatörün dielektrik dayanımını artırmak için. Yüzeyin pürüzsüz olması. başlangıç ve bitiş noktalarındaki direklerde kullanılan traverslerdir. porselen ve camdan imal edilirler. . Beton traversler (beton direklerde). Ortam ısısının değişmelerinde üzerlerinde nem toplamaları atlamalara neden olur. elektrik akımına karşı büyük direnç gösteren.Cam İzolatörler. Yapıldığı malzemenin cinsine göre travers çeşitleri . . güneş ışığında daha az ısınır. . kirlenen izolatörlerin yağmur sularıyla.Cam izolatörler şeffaf olduğundan. Demir-çelik traversler (demir direklerde). . c. çatlama ve kırılmaların tespiti daha kolaydır. ancak maliyeti yüksek olduğundan pek kullanılmamaktadır. iletkenlere gelebilecek yükleri emniyetli bir şekilde taşıyabilmeleri için mekaniki dayanımlarının da iyi olması gerekir. ince bir sır (porselen) tabakasıyla kaplanarak yüzeyinin pürüzsüz (deliksiz) olması sağlanır. 5. hem de dielektrik dayanımı daha yüksektir. kullanım alanlarını artırmıştır. porselen izolatörlere göre. sıcak ve soğuk hava şartlarına dayanıklı malzemeler olan. 1. 2. % 50 kaolin. hem daha ucuz. epoksi reçineli izolatörler de yapılmakta. Bu istenmeyen bir durumdur. porselen izolatör daha çok ısınır. İzolatörler. Cam İzolatörler Yapım malzemesi cam olan izolatörlerdir. Porselen İzolatörler Isıl ve mekaniki dayanımlarının yüksek olmasından dolayı. ortam ısısının değişmesinde. b. maliyetlerinin ise ucuz olması. Sert porselenden yapılan izolatörlerin yapı maddeleri. ışığı geçiren bir madde olduğundan. Cam izolatörler.İletkenler izolatöre durdurucu bağ ile bağlanır. Epoksi reçineli izolatörler. çok eskiden beri kullanılan izolatörlerdir. Bunlara ilaveten.Son (Nihayet) Traversi : Hava hatlarının.Cam izolatörlerin termik genleşmeleri.

Damperlerin hat üzerindeki konumları ve sayıları. Camper için kullanılacak iletken kesiti. ayırıcı monte edilmiş direklerde ve saplama hatalarda. c. İletkenlerin ağırlığından dolayı izolatörlere binen yükü bir kaç kat daha artırarak. Şekil 10. Alçak gerilim izolatörleri. bir taraftaki direkte 1 adet. c.Direkler arası mesafe 500m<a<1500m ise. . Açık arazilerden. her iki taraftaki direklere birer adet. . Mesnet izolatörler. 4. 5. Kullanma Yerlerine Göre İzolatör Çeşitleri a. nehir ve boğaz atlamalarından geçen iletim hatlarında Stockbndge damperler kullanılır. Bunlar. direklere çıkmalarını önlemek İçin kullanılan. kar ve buzların kırılarak dökülmesinden kaynaklanan titreşimler ile rüzgarın neden olduğu titreşimlerdir. b. 3. İnsanların ve tırmanma özelliğine sahip canlıların. İşte bu titreşimlerin etkisini a2altmak için. Zincir izolatörler. metalden yapılmış elamanlardır.Direkler arası mesafe a<200m ise. büyük vadilerden. izolatörlere yakın yere monte edilen elemanlara damper denir. Camper (gevşek irtibat) ve Görevi: Burdurucu direklerde. Yüksek ve çok yüksek gerilim izolatörleri. Bu titreşimler. kopmalarına neden olabilir. direk üzerinde enerji nakil hatlarının giriş ve çıkışını birleştiren iletkenlere camper denir. Geçit izolatörler. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 111 . Bağlantı için genellikle klemens kullanılır. . Orta gerilim izolatörleri.Direkler arası mesafe 200m<a<500m ise. ağır kuşların konması ve havalanması anındaki titreşimler .16. birleştireceği hattın kesitiyle aynı olmalıdır.a. Korkulukların ebatları ve tipleri kullanılacağı direğe göre değişiklikler gösterir. b. her iki taraftaki direkte ikişer adet damper kullanılır. Korkuluklar ve Görevleri: Korkuluklar demir direklerde kullanılır. Damper (amortisör) ve Görevi: Enerji nakil hatları çeşitli nedenlerle titreşim yaparlar.

q. a. TSE Paratoner Yönetmeliği. EMO Transformatör Merkezleri Yapımında Dikkat Edilecek Esaslar. mimarî plânlara uygun olacak ve en azından aşağıdaki ölçeklere uyulacaktır. yönetmelik ve EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır. Asansör Yönetmeliği. r.Ş. 3. h. Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi. Proje ölçekleri.TESİSAT PLÂNININ ÇİZİMİNDE UYULMASI GEREKLİ KONULAR ELEKTRİK PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI 1. EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği. mimarî proje ölçeklerinde hazırlanacak. Diğer özel sistemlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uyulacaktır. Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılacaktır. 4. imar yönetmeliğine uygun onaya sunulacak. o. Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında. p. n. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları. büyütülebilecek veya açıklayıcı detaylar verilecektir. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği. Türk Telekom A. EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği. e. yürürlükte bulunan kanun. Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri. • Vaziyet Plânlan : 1/1000 • Kat Plânları: 1/50 • Ayrıntılar: 1/20 5. k. j. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.ÜNİTE 11: ELEKTRİK MESLEK RESİM A. 2. m. Anma Gerilimleri 1 kV'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmelik. Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği. TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği. TSE Yangın Yönetmeliği. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi. Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi verilecektir. g. f. ölçek proje düzenlemesine uygun değilse. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi. d. Projeler. b. c. 112 . i. l.

koruma iletkeni yeşil bantlı . duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50 cm uzakta olacaktır. kuvvetli akım kolon hatları 0. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 113 . 110 cm yukarıda.5 mm. Tesisatın ne şekilde yapılacağı. Üç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde. d. kolon. Üç fazlı sistemlerde. bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulacaktır. T .siyah. zayıf akım hatları 0. baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmeyecektir. kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları. 20. faz iletkenleri TSE standartlarına uygun olarak R .2 . yatay plânlar yanında her sistem için ayrı ayrı tek hat şemaları verilecektir. çevrenin özelliğine uygun bir koruma sınıfında yapılacaktır. Buatlar. e. zeminden 200 cm yukarıda. özel sızdırmazlığı sağlanmış buat ve ek kurulan kullanılacaktır.0. 19. Basit yapılar dışındaki 200 m2den büyük yapılarda.6. özel harf ve yazılarla kodlandırılacaktır. Zorunlu durumlarda. şaft ve ışıklık gibi mimarî ayrıntılar projede belirtilecek. 10.0. b. Projelerde. yangın ihbar sistemi projelendirilecektir. Kesme kapasitesi imalât sınırını aştığı durumlarda. Kat tabloları girişinde. Projeler hazırlanırken. Kat plânlarında. Tablolar. 11. b. ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek yoktur.4 . kalınlıkta çizgi ile çizilecek. Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından aşağıdaki standartlara uyulacaktır.2 mm. f. a. Ancak normal kat giriş katın aynı olsa bile ayrı çizilecektir. 12. Bir buata en çok 4 bağlantı ucu gelebilecek. 30 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır.sarı. eğer autocad ile çizim yapılmamış ise bütün yazılarda şablon kullanılacaktır. Betonarme kirişlerin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutusu konulmayacaktır. S . Prizler. a. Ana tablodaysa 300 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. Projelerde iletken renk kodlan aşağıdaki şekilde belirtilmek zorundadır. 8. 17. kullanılan iletken renkleri tanımlanacaktır. Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda. 18. Ancak kapsamlı yapılarda zayıf akım ve kuvvetli akım projeleri ayrı paftalara çizilecektir. Özel durumlarda ise. Kat plânları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilecektir. kuvvetli ve zayıf akım aynı pafta üzerinde gösterilebilir. iç mimarî tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimine dikkat edilecektir. zeminden 40 cm yukarıda. faz iletkeni gri veya kahverengi seçilecektir. Projelerde.6 mm. Aplikler. Konut projelerinde.gri.kahverengi seçilecektir. 16. c.3 mm. zeminden 220 cm yukarıda. 7. Anahtarlar. 9. Simetrik bölümler tam olarak gösterilecektir. linyeler 0. kapılardan 30 cm. 15. 13. zeminden 190 cm yukarıda. 14. ana tablo yükleri bölünerek 300 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. birbirinin aynı olan katlar için tek plân verilebilecektir. Özellikle baca. nötr iletkeni açık mavi. c. Yukarıdaki elemanlar. Projelerde mimarî plânlar 0. Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat plânlarında gösterilmeli ve ıslak hacimlerde kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında olmalıdır.

Sayaç tabloları. sorti cins ve sayılarını. üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilecektir. a. c. sayaç panosu detayı. Bütün prizler. Şalterlerin hareketli kontakları. 24. Ancak. 31. 35. gerilim düşümü ve akım yoğunluğu kontrolü yapılarak saptanacaktır. sodyum ve cıva buharlı v. Kompanzasyon yapılmayan tesislerde. Ana besleme hattı ve kolon hatları için. ayrıca akıma göre kontrol edilecektir. yaklaşık uzunluğu. açık olarak belirtilecektir. mutfaktaysa en az üç bağımsız priz linyesi (bulaşık makinesi. 29. ana besleme. Ortak çatılı ve birden fazla girişi olan binalar bir noktadan beslenecektir. ancak priz güçleri toplamı 2000 VA'i geçemeyecektir. cinsi ile ana tabloda hangi faza bağlı olduğu. 25. kesiti. 32. alüminyum iletken olması durumunda ise. vaziyet plânı. sonra sigorta kullanılacaktır. b. "Proje ve Teknik Uygulama Sorumlusu" ve yapı ile diğer bilgilerin bulunduğu kapak. faz . 114 . Lâmbadan lâmbaya geçiş yapılması durumunda. linye güçlerini. sigorta ve şalter anma değerleri. mimarî kat sayısına uygun olarak çizilecek. Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olacaktır. 26. sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri kapsayacaktır. 30. gerekçesi belirtilecek ve uygun klemensle bağlantı sağlanacaktır. besleneceği direk no'su gibi bilgiler projede belirtilecektir. Priz linyelerıne en çok yedi priz bağlanabilecek. aydınlatma hesapları. 28. Kolon linye hatları. Yapı bağlantı hattı kesiti. aydınlatma için birden fazla. açıklamalar. enerji tasarrufu açısından da değerlendirilerek armatürlerin cins ve güçleri seçilerek kat plânları üzerinde gösterilecektir. Tabloların giriş ve çıkışlarında yük akış yönüne göre önce şalter. İletken kesitleri. elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı gücüne uygun) olacaktır.b. Bölümlerin özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre aydınlatma hesabı yapılacak. toprak hatlı olacaktır. Banyolarda en az iki (çamaşır makinesi ve elektrikli şofben gücüne uygun). ortak amaçlı kullanılan tüm tesisat bu tablodan beslenecektir. ana tablodan itibaren kolon hattı uzunluğu. Kolon hatlarının katlar arasındaki iniş ve çıkış noktalan.21. kolon. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek. 27. semboller listesi. gaz deşarjlı lâmbaların (flüoresan. İşyerleri ve atölyelerde. Basit yapılar için.flüoresan kullanılan bölümlerde. keşifler ve gerekçe raporunu kapsayacaktır. güçleri. 33. sayaç anma akımları belirtilecektir. Kalorifer dairesinde aydınlatma ve kuvvet tesisatı tam olarak gösterilecektir. Bina genel kullanımına yönelik ayrı bir sayaç ve sayaç tablosu olacak. en az 10 mm2 olmalıdır. aydınlatmada en az 12 watt/m2 esas alınacaktır.) kullanılması durumunda. açık durumda ve enerjisiz olacaktır. 34.nötr kesmeli olacaktır. kamaşma olayının en az düzeye indirilmesi için üç fazlı besleme yapılmalıdır. 23. kolon şemaları. konutlar için bu kesit bakır iletken olması durumunda en az 6 mm2.5 mm2 kesitinde bakır iletkenle tesis edilecektir. gerilim düşümü ile akım yönünden kesitlerin incelenmesi. tablo açılımları. talep faktörleri dikkate alınacak ve gerilim düşümü talep faktörüne göre hesaplanacaktır. ampul başına gerekli kapasitede kondansatör paralel bağlanacak veya kondansatörlü balast kullanılacaktır. Projelerde. 22. Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2. tablolardan çıkış sırasına uygun olarak numaralandırılacak ve uzun hatlarda linye numaraları yanına beslendikleri tablo kodu da yazılacaktır. Kat tabloları ana kesicisi. tabloların isimleri. Bina ana beslenme hattının kesiti ve cinsi. yüklerin özelliklerini. Tabloların yükleme cetvelleri. tablo yükleme cetvelleri. en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim düşümü hesabı yapılacaktır. kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt. Projelerde. Projelerde sayaç panosu detayı verilecektir. 36. katlarda aynı mahalde ve bir arada olacaktır. Kolon şeması.

işyerlerinde en az üç adet telefon sortisi olacaktır. a. Bina içi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak hazırlanacaktır. Projelerde tüm malzemeler. Türk Telekom A. her konuta bağımsız hat düşünülerek projelendirilecektir. b. d. o kattaki toplam telefon sortisi sayısından % 20 fazla telefon sortisi bağlantısına uygun olacaktır. Bina girişinde TT 'nin bağlantı yapması için. kattaki toplam telefon sortisi sayısının % 20 fazlası kapasitede olacaktır.5mm2 Linye hattı 2. KTDK.5mm2 Kolon hattı 4mm2 Ana kolon hattı 6mm2 Tesisin yerine ve gücüne göre ana kolon ve kolon hatlarında daha büyük kesitler kullanılır. bina kablo TV bağlantı kutusu konulacaktır. "EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R İç Tesisat Yönetmeliği" ne uygun olarak hazırlanacaktır. binadaki toplam abonelere yetecek sayıda çıkışa ve % 20 yedek kapasiteye sahip olacaktır.Ş. 38.TESİSATTA KULLANILAN KABLOLARIN KESİTLERİ. Kat telefon dağıtım kutusu (KTDK) ile BTDK arasına çekilecek kablo. Hidrofor motoru. İç tesisatta iletken kesitinin akıma göre seçilmesi pratik ve en doğru yoldur. c. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir. EMO tüzüğü ve ilgili yönetmelikleri. Tesisat bağımsız abonelendirmeye uygun olarak. e. Her konutta en az bir TV / R prizi olacaktır. 1. Çok aboneli ve çok katlı binalarda. Bina girişine. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 115 . 39.5mm2 Sorti hattı (priz) 2. Bu kutu ile dış kablo TV bağlantısı için. Konutlarda en az iki. ilgili ulusal (varsa) ve uluslararası standartlara uyulacaktır. BORU ÇAPLARI VE SİGORTA SEÇİMİ 1. Sorti hattı (ışık) 1. anma gücü ve kumanda şekli projede gösterilecektir. Telefon tesisatı projeleri. Bu kutu. bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru bırakılacaktır.d. BTDK ile dış telefon bağlantısı için bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru bırakılacaktır. Konut içinde birden fazla TV / R prizi olması durumunda. Diğer zayıf akım projeleri yapılırken. 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı TMMOB Yasası. bina ana girişindeki dağıtım kutusu dışında katlarda da aynı özellikte ara dağıtım kutuları kullanılacaktır.İLETKEN KESİTLERİ Elektrik iç tesisleri yönetmeliği madde 52'ye göre değişik hatlarda kullanılacak en küçük bakır iletken kesitleri aşağıdaki gibidir. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir. Yapı içi TV / R tesisatı projeleri. konut içinde dağıtıcı (tapoff) kullanılacaktır. binadaki toplam telefon sortisine yetecek kapasitede ve % 20 yedek hat bağlantısına uygun bina telefon dağıtım kutusu (BTDK) konulacaktır. B. 3194 sayılı İmar Yasası. en az TSE Belgesi'ne sahip olacaktır ifadesi yazılacak ve projeye aşağıdaki yasa ve yönetmeliklere uyulacağı ifadesi eklenecektir. 37. Bu seçimde saptanan kesitin uygunluğu. 2. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Yasa. gerilim düşümü hesabı ile kontrol edilir.

116 .

Tablo 11. peşel. tesisatın yapılacağı yere göre belirlenir. içinden geçirilecek iletken sayısı ve kesitine göre seçilir.5-16-21-29-36-42 mm HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 117 . PVC. İç tesisatta her linye için ayrı bir boru kullanılır. gaz boruları (ştalpanzer. diğerleri sıva altı tesisat borularıdır.1-Yalıtılmış iletkenlerde kullanılan harf ve anlamları. çelik) ve spiral borular kullanılır. Bu boruların üretildikleri çaplar aşağıdaki gibidir: Bergman 9-11-13. bergman. Bergman borular sıva üstü. 2.5-16-23-29-36-48 mm Çelik veya Ştalpanzer 11-13.2-Alçak gerilim tesisatlarında kullanılan bazı iletkenler. Tesisat yapımında. Tesisatta kullanılacak borunun cinsi ise. Tablo 11.BORU ÇAPLARI Kullanılacak borunun çapı.

Hesaplanan bu akımın bir üst değeri olan sigorta akımı cetvellerden seçilir. 118 . ana kolon hattı başına yangın korumalı kaçak akım rölesi. Tesisatın çektiği akıma göre daha büyük sigorta değerleri seçilmelidir. 3.Borulardan geçirilecek iletken sayıları. Bu değerler kullanılabilecek en az değerlerdir. Aydınlatma tesislerinde sigorta tespit edilmeden önce.SİGORTA SEÇİMİ Aydınlatma tesislerinin girişine konan otomatik kofre sigortasından sonra. Aydınlatma panolarında priz linyeleri için 16 A aydınlatma linyeleri için 10 A ve zil devreleri için 6 A'lik sigortalar kullanılır.Peşel Spiral (Bükülgen) PVC 8-14-18-26-37 mm 11-13.5-16-21-29-36-48 mm 8-14-18-26-37 mm Tablo 11. linye gücü belirlenerek. Ana kolon sigortası tesisin ana kolon hattını koruma amaçlıdır. sayaç girişine mühürlü 32 A'lik kofre sigortası ve kaçak akım rölesi konulur.3. Ana kolon sigortası seçilirken bu hattın çekebileceği en çok akımın altındaki ilk sigorta standardı seçilir. linyenin çektiği akım hesaplanır.

4. gecikmeli): Cihaz koruma özelliğine sahiptir ve gecikmeli olarak devreyi açar.Tablo 11. G (C) Cihaz Tipi (Yavaş. Özellikle motorların kalkınma anında çektikleri kısa süreli akımlardan etkilenmezler. gövde kapağı. Aydınlatma. Buşon akımları şöyledir: 6-10-16-20-25-35-50-63-80-100-125-160-200 A. transformatörlerin. İç tesisatta kullanılan sigorta ve koruma elemanlarını kısaca tanıyalım: a-Buşonlu Sigortalar: Gövde. Tablo 11.Otomatik sigorta akım standartları HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 119 . buşon ve buşon kapağından oluşur.5. kofre. priz ve kumanda devrelerinin korunmasında kullanılır. Kısa devrede devreyi anî açarlarken.iletken kesitlerine göre sigorta akımları. Motor. tablo. b-Otomatik Sigortalar (W Otomat): Bağlı bulunduğu devreyi tam otomatik (termik-manyetik) olarak koruyan bir şalterdir. elektrikli cihazların aşırı yüklere ve kısa devrelere karşı korunmasında kullanılır. şapkalı ve kolon sigortası olarak 5 şekilde üretilir. İki karakterde üretilir: L (B) Hat Tipi (Hızlı. gecikmesiz): Hat koruma özelliğine sahiptir ve anî olarak devreyi açar. Kullanıldığı yere göre duvar. aşırı akımlarda ise gecikmeli açarlar.

iki koruma elde edilir. 120 . b)Yangın Koruma: 300 mA'e duyarlı kaçak akım koruma röleleri. elektrik arkının oluşturduğu ısıdan dolayı yangın tehlikesi oluşmaya başlar. Bunlar. gerilim altındaki iletken parçalara insan ve hayvanların doğrudan dokunarak oluşabilecek ölüm tehlikesini önler. Bu amaçla duyarlı bir kaçak akım koruma rölesi kullanılırsa. 5-Tesis işletmeye alınmadan önce test butonu yardımıyla koruma rölesi ve devresi denenmelidir. Tüm diferansiyel röleler hatalı/kaçak akım tarafından açmalıdır. 4-Uygun koruma akımı seçilmelidir. Gövde ve buşondan oluşan bıçaklı sigortaların buşonları özel sigorta pensi ile takılıp sökülürler.c-Bıçaklı (NH) Sigortalar: Kablo. Normal kısa süreli aşırı akımlarda devreyi hemen açmazlar. Gerilimleri 240/400 V olan rölelerin anma akımları şöyledir : 2-6-10-16-20-25-32-40-5063-80-125 A (bazı değerler her markada olmayabilir). birçok cihaz ve tesisleri aşırı akımlardan korurlar. Aradaki fark diferansiyel rölenin açma sınırına ulaştığında devreyi otomatik olarak keser. Bu sebeple yangın koruma röleleri canlıları kaçak akımdan korumak için değil. elektrik arızalarından kaynaklanan yangın tehlikesini ortadan kaldırır. 00-0-1-2-3-4 olmak üzere altı boyda üretilen bıçaklı sigortaların akım standartları şöyledir: 6-10-16-20-2532-35-40-50-63-80-100-125-160-200-250-315-400-500-630-800-1000-1250-1600 A. Prensip olarak. İkincisi. Kaçak akım koruma rölesi kullanılırken göz önüne alınacak konular: 1-Tüm tesisat koruma rölesinden geçmelidir. hattı koruyarak yangın tehlikesini önlemek için kullanılır. Kaçak akım koruma röleleri 1 fazlı iki kutuplu ve 3 fazlı dört kutuplu olarak üretilirler. Topraktan yalıtılmalıdır. Fakat kısa devre akımında devreyi gecikmesiz açarlar. Kaçak akım değeri 300 mA'e ulaştığında. pano. hattaki akımın vektöryel toplamı sıfıra eşit olmalıdır. 3-Korunacak cihazların yalıtımı tam olmalıdır. Gerilimden bağımsız ve elektromanyetik prensibe göre çalışan bu röleler iki şekilde üretilirler: a)Hayat Koruma: 30 mA'e duyarlı kaçak akım koruma röleleri. d-Kaçak Akım Koruma (Diferansiyel) Rölesi: En önemli ve kapsamlı koruma önlemlerinden biri de kaçak akım şalterleridir. kalıcı bir yalıtkanlık kontrolünü de sağlarlar. Eğer hatta hatalı bir değer oluşursa. bir canlı üzerinden veya cihaz gövdesinden toprağa akıyorsa). 2-Nötr hattı izoleli olmalıdır. tablo vb. Bu cihazlar ayrıca. nötr hattından da dönmelidir. Eğer fazdan geçen akımın 30 mA kadarlık bir kısmı geri dönmüyorsa (Örneğin. şalter. buna sebep cihaza giren ve çıkan akımların farklı olmasıdır. arıza durumlarında ortaya çıkan. Fazdan giden akımın tamamı. Anma hata akımı hayat korumada 30 mA yangın korumada 300 mA'dir. hattı açarak koruma sağlar. Birincisi. insanların dokunabileceği iletken veya gövdelerdeki sakıncalı gerilimleri önler.

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

121

122

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

123

124 .

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 125 .

126 .

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 127 .

128 .

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 129 .

130 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->