ÜNİTE NO 1: İŞ GÜVENLİĞİ

ATÖLYEDE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ Bir iş yapılırken çalışma kurallarının bilinmesi gerekir. Rasgele çalışma, istenmeyen sonuçlar doğurur. Ülkemizde her yıl binlerce iş kazası olmakta ve istenmeyen sonuçlar (can, mal, emek ve zaman kaybı) ortaya çıkmaktadır. Bu kitabın hazırlanmasının amacı, öğrenciyi “elektrik tesisatçılığı”, “temel tesviyecilik işlemleri”, “temel elektronik uygulamaları” konularında bilgi ve beceri sahibi yapmaktır. Bu konuların öğretimi ve uygulamalarının yapılışı sırasında bir çok iş güvenliği kuralına uyma zorunluluğu vardır. Şimdi bu kuralları inceleyelim. 1. Atölye ve laboratuar çalışmalarıyla ilgili temel kurallar Okul atölyelerinde meslekî öğretimin yanı sıra iş güvenliği, iş disiplini gibi eğitim konularına da yer verilmektedir. Atölyede uyulması gereken iş güvenliği kuralları şunlardır: a. Atölyeye zamanında geliniz, mazeretiniz yoksa kesinlikle geç kalmayınız. Çünkü geç kalan öğrenciler atölyenin çalışma düzenini bozar, eğitimi aksatır. b. Atölyede iş önlüğünüzü giyiniz ve düğmelerini sürekli olarak kapalı bulundurunuz. İş önlüğünün düğmelerini açarak çalışan bir öğrencinin iş kazası yapma riski yüksektir. Çalışırken önlük herhangi bir yere takılabilir. Ayrıca önlüğün içindeki giysiler daha çabuk kirlenir. c. Önlüğünüzü giydikten sonra sıraya geçerek öğretmeninizin yoklama almasını ve o gün yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi vermesini bekleyiniz. Yoklamadan sonra yerinize geçerken acele davranmayınız. ç. Atölyede koşmayınız, bağırmayınız ve el şakası yapmayınız. Yüksek gürültü, çalışanlar üzerinde ruhsal dengesizliklere yol açar ve dikkati dağıtır. d. Atölye dolabınızdan gerekli malzemeleri alarak çalışma masanıza geçiniz. Dolabınızı temiz ve düzenli tutunuz. e. Çalışmalarınıza başlamadan önce yapacağınız temrin (iş) ile ilgili araç gereç ve malzemeleri depo nöbetçisinden sağlam olarak alınız. f. Atölyede gerekli olan takım, kitap ve defterlerinizi her zaman yanınızda bulundurunuz. g. Yapacağınız işle ilgili bilgileri önceden öğreniniz. Anlamadığınız konuları öğretmeninize sorunuz. ğ. Enerji altında (devrede akım varken) kesinlikle çalışmayınız. İşiniz tamamlandıktan sonra öğretmeninizin denetiminde devreyi çalıştırınız. h. Kendi işinizi kendiniz yapınız. İzinsiz olarak başka bir öğrenciye yardım etmeyiniz ve kendi işinize başkasının karışmasına izin vermeyiniz. Başka birinin işini yaptığınız zaman aslında ona kötülük yapmış olursunuz. İşi siz yaptığınız için arkadaşınızın becerisi gelişmez, öğrenme düzeyi düşük kalır. ı. İşinizi, işlem basamaklarındaki sıraya göre yapınız. i. Çalışma sırasında vida, çivi gibi gereçleri kesinlikle ağzınıza almayınız. Çünkü dalgınlıkla “yutma” söz konusu olabilir. j. Atölye çalışmaları sırasında herhangi bir kaza ve yaralanma olduğunda hemen ilgililere (öğretmen, teknisyen ve benzeri) haber veriniz. k. Bilmediğiniz konularla ilgili işlem yapmayınız. Kullanmasını bilmediğiniz aygıtları biliyormuş gibi davranmayınız. l. Vidaları asla çekiç ya da pense ile çakmayınız. Vidalamayı yapacağınız yeri önce bız ya da matkap ile deliniz ve sonra vidayı uygun uçlu bir tornavida ile sıkınız. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 1

m. Bozulmuş makine ve takımları öğretmeninize bildiriniz. Arızalı makinelerin iş kazalarına neden olabileceğini unutmayınız. n. Atölye ara paydosuna (teneffüs) zamanında çıkınız ve zamanında işinizin başına dönünüz. o. Sizlere bilgi ve beceri kazandırmakla görevli olan öğretmenlerinize sevgi ve saygı çerçevesinde kalarak davranınız. ö. Temizlik işlemleri başladığında önce kendi çalışma yerinizi temizleyiniz. İşiniz tamamlanmış ve not almışsanız temrini sökerek araç gereçleri depoya sağlam olarak veriniz. p. Temizlik nöbetiniz (göreviniz) varsa atölyeyi, sağlık kurallarına uygun olarak temizleyiniz. r. Temizlik göreviniz yoksa önlüğünüzü çıkarıp elbisenizi giyiniz ve temizliğin bitmesini bekleyiniz. s. Verilen paydosla birlikte atölyeden birbirinize saygılı olarak çıkınız. 2. İş kazalarına karşı korunma a. İş (elektrik) kazası İnsan yaşantısında yaygın olarak kullanılan elektrik enerjisinin yararları pek çoktur. Günümüzde konutlardan fabrikalara her yerde elektrikli aygıtları kullanıyoruz. Elektrik insanlık için son derece yararlı bir enerjidir. Ancak, güvenlik kurallarına uyulmadan kullanıldığında öldürücü olabilmektedir. İşte, yanlış hareketler sonucu oluşan, çalışmayı kesintiye uğratan ve önceden plânlanmamış olaylara elektrik kazası denir. Elektrik kazası, aynı zamanda bir iş kazasıdır. İnsan bedeni elektrik akımını kolayca geçirir. Vücuttan geçen akımın değeri arttıkça kalp, beyin gibi organların zarar görme düzeyi artar. b. Elektrik kazalarının bazı nedenleri: I. Elektrikli donanımların yapısı hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak, II. Akım geçen yerlerin yalıtımının bozulması, III. Anahtar, fiş, priz gibi aksamların çatlak, kırık ya da ıslak olması, IV. Çalışanların acele ve dikkatsiz davranması, V. Aydınlatma, ısıtma, temizlik, düzen gibi koşulların kötü olması c. Elektrik çarpması: Elektrik çarpmasının yarattığı olumsuz etkiler şu unsurlara göre değişir: I. Bedenden geçen akımın değeri, II. Dokunulan gerilimin değeri, III. Bedenin akıma gösterdiği direncin düzeyi, IV. Elektrik akımının bedenden geçtiği bölge, V. Elektrik akımının bedenden geçiş süresi, VI. Çarpılma anında basılan zeminin durumu (ıslak, kuru, nemli ve benzeri) I. Akım değeri: İnsan bedeninden geçen akımın olumsuz etkileri şu şekildedir: 1-8 mA (0,001-0,008 A): Bedende şok etkisi yapar. Hafif sarsıntı ve heyecanlanma şeklinde algılanır. 15-20 mA (0,015-0,02 A): Bedenden geçtiği bölgedeki kaslarda kasılmalar olur. Bu durumda el kasları istem dışı kasıldığından, tutulan iletkenin bırakılmaması söz konusu olur. Bu değerdeki akımın edenden geçiş süresi uzarsa ölüm olabilir. 50-100 mA (0,05-0,1 A): Bedende aşırı kasılmalara, solunum güçlüğüne, süre uzadığında ise ölüme neden olur.

2

100-500 mA (0,1-0,5 A): Geçiş süresine bağlı olmakla birlikte kesin ölüme neden olur. II. Gerilim değeri: İnsan bedeni üzerinde olumsuz etki oluşturan gerilim değerleri şu şekilde sınıflandırılabilir: 0-42 volt arası gerilimler: Düşük gerilim olarak anılır. İnsan bedeni için tehlikesizdir. Yani bu değerler arasındaki gerilimler bedenden tehlike sınırının altında akım geçişine neden olur. 42-65 volt arası gerilimler: Beden üzerinde yaralanmalara neden olabilir. Vücuda uygulanma süresi uzarsa ölüme yol açar. 65 volt ve üzeri gerilimler: 65 voltun üzerindeki değerler ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. III. Direnç değeri: Ohm yasasına göre insan bedeninden geçen akımın değeri gerilimle doğru, dirençle ters orantılıdır. İnsan bedeninin elektriğe karşı gösterdiği direnç hesaplamalarda 1000 Ω olarak alınmasına rağmen, bedenin çeşitli bölgeleri değişik değerler gösterir. Bu değerler şunlardır: Kuru deri (iki el arası) : 100.000 – 300.000 Ω Nasırlı deri (iki el arası) : Yaklaşık 500.000 Ω Islak deri (iki el arası) : 1000 Ω El ayak arası: 400 – 600 Ω İki kulak arası: 100 Ω ç. Elektrik kazalarına karşı alınacak önlemler I. Arıza bölgesine giderken alınan araç gereçler tam olmalı ve bunların sağlam olmasına dikkat edilmelidir. II. Arıza yerine gidildiğinde bozulma nedeni öğrenilmelidir. Daha sonra enerji kesilerek gerekli yerlere uyarı levhası asılmalı ve önlemler alındıktan sonra onarıma geçilmelidir. III. Arızalı makinelerin yapısı ve çalışması ile elektrik donanımı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. IV. Çalışma sırasında işe yoğunlaşılmalı başka şeyler düşünülmemelidir. V. Çalışırken iş önlüğü giyilmelidir. VI. Elektrik arızaları mutlaka elektrik teknisyeni tarafından onarılmalı, yetkili olmayan kişiler müdahale etmemelidir. VII. Elektrik kazalarına karşı alınacak önlemler ve ilk yardım çok iyi bilinmelidir. VIII. Atölyede ecza dolabı bulundurulmalı, ilk yardım gereçleri eksiksiz ve kullanılır durumda olmalıdır. IX. Hastane, itfaiye ve ilk yardım merkezlerinin telefon numaralarını bildiren levhalar çizelge 1.1'de olduğu gibi iş yerinin çeşitli kısımlarına asılmalıdır. X. Çıplak elle akım taşıyan hatlara dokunulmamalıdır. XI. Islak elle elektrik anahtarlarının konumu değiştirilmemelidir. XII. Enerji altında onarım yaparken sağ el kullanarak çalışılmalıdır. d. İlk yardım Herhangi bir kazaya maruz kalan kişiye hekim gelinceye ya da hastaneye kaldırılıncaya kadar geçici bakım ve tedavinin yapılmasına ilk yardım denir. Kaza geçiren insana ilk müdahaleyi yapan kişiye ise ilk yardımcı denir. İlk yardımcının kaza anında yapması gereken işler şunlardır: • İlk yardımı süratle soğukkanlılığını kaybetmeden yapmalıdır.
HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

3

Schafer (şefır) yöntemi ile sun'î solunum: Hasta yüzükoyun yatırılarak elleri alnına destek olacak biçimde tutulur. Diğer el ile çeneden çekilerek ağzın açılması sağlanır. Yapay solunum sayesinde bedene gerekli hava girişi olur ve toplardamardaki kan kalbe döner. Eğer bu mümkün değilse yalıtkan bir araçla (tahta parçası. I. kazazedenin kalçası kendi dizleri arasında kalacak biçimde dizleri üzerine çöker ve topuklarının üzerine oturur. Bu sırada baş yana çevrilerek ağız ve burnun açık kalması sağlanır. İlk yardımcı. Bilinç kaybı sırasında kalp ve nabız atışları hissedilmeyebilir. Solunum durduktan sonra. Ağızdan ağıza sun'î (yapay) solunumun yapılışı: Kazazede sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır ve ilk yardımcı baş tarafına geçer. Dakikada 15–20 kez yapay solunum yaptırılır ve solunuma kazazedenin durumuna göre 2–3 saat devam edilir. Kazazedenin oksijensiz kalmasını engellemek için hemen yapay solunuma başlanır. • Elektrik çarpması sonucu kişi şoka girdiğinden göğüs ile karın kasları kasılabilir ve solunum durur. Diz üzerinde yavaş yavaş doğrulunarak kazazedenin beline basınç uygulanır.) dokunma yerine vurarak ayırmalıdır. Böylece yapılan basınç akciğeri sıkıştırır. II. Eller üzerinde doğrulmak suretiyle kazazedenin kalça kemiğinin ön kısmına basınç uygulanır. Derin bir nefes alınarak hava sızmayacak şekilde hastanın ağzına ağız dayanır ve hava üflenir. Bir el kazazedenin boynuna. Kazazedenin alnındaki el çevrilip baş ve işaret parmaklarıyla burun delikleri sıkılarak kapatılır. Bu durumda hemen sun'î solunum işlemine başlamalıdır. Sun'î solunum yapılırken ilk önce kazazedenin rahat soluk alabilmesi için başı geriye doğru itilerek boyun yükseltilir. Bu işlem dilin geriye yığılarak solunum yolunun tıkanmasını önler. Bu uygulama kazazede kendi kendine nefes almaya başlayıncaya kadar dakikada 12 kez yapılır. bunu izleyen 7–10 dakika içerisinde durur. 4 . şalter ya da sigortayla) kesilmelidir. Sun'î (yapay) solunum: Elektriğe çarpılan kişi şoka girer ve solunum güçlüğü olur. Daha sonra geri çekilinerek göğsün inmesi gözlenir. Kazazedenin beden sıcaklığı düşmediği. 2 dakika içerisinde bilinç kaybolabilir ve kalp. Boyun yukarıya doğru kaldırılarak nefes yolu açılır. Kazazede kendi kendine solunum yapmaya başlayınca yan yatış pozisyonunda ve çenesi göğsünden uzaklaştırılmış olarak tutulmak suretiyle hastaneye sevk yapılır.• Şebeke gerilimi (anahtar. diğer elin ayası alnına yerleştirilir. Bu ise ölüme yol açabilir. ölüm morlukları ve deride sertleşme belirtileri görülmediği sürece yapay solunum uygulanır. Daha sonra oturularak basınç kaldırılır. giyim eşyası vb.

kaynak): Elektrik devresindeki alıcıların çalışabilmesi için gerekli olan elektrik enerjisini üreten elemandır. alüminyum gibi metallerden yapılan elemandır. Şekil 2. ELEKTRİK DEVRESİ ELEMANLARI VE ÇEŞİTLERİ Giriş Üreteç. akımın geçtiği yola elektrik devresi denir.5 mm 2 kesitinde yalıtkanlı bakır iletkenler kullanılır. b. Elektrikli alıcıların beslenmesinde kullanılan iletkenler rastgele seçilmez. Örneğin konutlardaki priz sortilerinin beslenmesinde en az 2. Elektrik devresi a. İletken: Üreteç ve alıcı arasında elektrik akımının dolaşımını sağlamak için bakır.ÜNİTE NO: 2 ELEKTRİK BİLGİSİ A. Alıcı (yük): Elektrik enerjisini başka enerjilere çeviren elemanlara alıcı denir. Elektrik devresi. Uygulamada buşonlu. üreteçten çıkan akımın sigorta. Üreteç (batarya. akümülatör. Alternatif akım kaynakları (alternatör) 2. ütü akımı ısıya. Sigorta: Elektrik devresini. II. lâmba ışığa çevirir. alıcı ve iletkenden geçerek tekrar üretece gelmesi için izlediği yoldur. Anahtar: Devreyi açıp kapamaya yarayan araçtır. anahtar. Devre elemanları 1. bıçaklı ve benzeri sigortalar kullan ılır. Anahtar açıldığında alıcıya giden akım kesilir ve alıcının çalışması durur. güneş pili). Doğru akım kaynakları (pil.5 mm2. anahtar. 2. üreteci ve alıcıyı aşırı akım geçişlerine karşı korumaya yarayan elemandır. dinamo. Örneğin. 3. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 5 . otomatik. alıcı ve iletkenden oluşan. Yardımcı devre elemanları 1. Üreteç çeşitleri şunlardır: I.1. lâmba sortilerinin beslenmesinde ise en az 1. sigorta.

akım da o oranda şiddetli olur. iletkenlerin kopması. Kapalı devre Şekil 2. GERİLİM VE DİRENÇ a. Kısa devre Anahtar kapalıyken herhangi bir arıza nedeniyle akım alıcıya gitmeden devresini kısa yoldan tamamlıyorsa bu duruma kısa devre denir. B. 1.1'de görüldüğü gibi anahtarın açık olduğu ve akımın geçmediği devredir. Elektrik akımının iletkenden geçişi 6 .3'te iletkenlerin birbirine değmesi sonucu oluşan kısa devre gösterilmiştir.25. Bir iletkenden belirli bir zaman içinde ne kadar çok elektron geçerse. Şekil 2. Kısa devre durumunda devreden yüksek akım geçer ve sigorta atar. AKIM. Açık devre: Şekil 2. Devre çeşitleri Elektrik devreleri akımın alıcıdan geçiş durumuna göre üç çeşittir.2'de görüldüğü gibi devreye kumanda eden anahtar kapalıyken akım geçer ve alıcı çalışır. Şekil 2.3 Kısa devre 3. direncin en küçük olduğu yerden geçmek ister. 2. Elektrik akımı. Şöyle ki. Kapalı devre: Şekil 2. 6. ek yerlerinin değmemesi de açık devreyi oluşturur. yalıtkan kaplamalarının özelliğini kaybetmesinden ötürü birbirine değmesi de kısa devreyi oluşturabilir.4. İletkenlerin. Şekil 2.c. Akım şiddetini elektronların sayısıyla göstermek için çok büyük rakamlar kullanmak gerekir.1018 adet elektron 1 ampere eşittir. Sigortanın atması. Akım Alıcıdan birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir. Bunun gibi büyük rakamları kullanmamak için Fransız bilgin Ampere (Amper)'in elektrik akımının kimyasal etkisine dayanarak yaptığı tanımlama kullanılır.2.

Gerilim. voltmetreyle ölçülür ve V. İşte elektronlar ilerlerken oluşan sürtünmeden doğan karşı koyma etkisine direnç denir.118 miligram gümüş ayıran akım şiddetidir. Bir devrede akım. nanovolt (nV). gigaohm (GΩ)dur. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 7 . Ancak. c. bir yönde sürüklemek için gerekli olan kuvvete gerilim (elektromotor kuvvet. yani küçülterek başka elemanların çalışmasına yardımcı olmak. Akımın ast katları pikoamper. Birimi volt (V). EMK. Gerilim (elektromotor kuvvet. Devreden geçen akımı sınırlayarak aynı değerde tutmak. Bu yaklaşıma göre. denklemi. Direncin ast katları Pikoohm (pΩ). mikroohm (mΩ). Hassas yapılı devre elemanlarının aşırı akıma karşı korunmasını sağlamak. Elektronları faydalı olacak şekilde hareket ettirmek için itmek gerekir. gümüş nitrat eriyiğinden 1 saniyede 1. eskiden akımın artı (+) yüklü parçacıklar tarafından taşındığı sanıldığından. Gerilim. denklemi. devrede elektronlar hareket etmeye başladıktan sonra rahat bir şekilde ilerleyemezler. II. Ancak gerçekte elektrik akımı şekil 2. gigaamperdir. U. Akım. direncin üst katları kiloohm (kΩ). Elektrik devresinde direnç denklemi. Dirençlerin devredeki işlevleri (fonksiyonları): I. bir elektrik devresinde akımın geçmesini sağlayan kuvvete gerilim denir. IV. bir üretecin iki ucu arasındaki potansiyel farka gerilim denir. nanoamper. gigavolt (GV)tur. Akımın birimi amper (A). milivolt (mV). Dirençler (rezistans. gerilimin üst katları kilovolt (kV). megaamper. alıcıdan akım geçmektedir. b. R = V/I. Geçen akımı sınırlayan etken ise alıcının direncidir. Elektrik akımının nedeni gerilim farkıdır. nanoohm (nΩ). megavolt (MV). EMK) denir. megaohm (MΩ).R [V] şeklinde yazılır. 1 amper. Dirençler. Yine bir başka tanıma göre. resistance) Bir elektrik devresine gerilim uygulandığında. Yük (alıcı) görevi yapmak. günümüzde de eski (klâsik) teorem kabul edilmektedir. I = V/R [A] şeklindedir. elektronların hareketi sonucu oluşur. III. Bir başka tanıma göre. V = I. mikrovolt (mV). elektrik akımının geçişine karşı zorluk gösteren elemanlara direnç denir. E ya da e ile gösterilir. Başka bir anlatımla.4'de görüldüğü gibi eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru akmaktadır. İletkenin ve alıcının içinden geçmek isteyen elektronlar komşu elektronlara ve atomlara çarpa çarpa ilerlerken sürtünmeye maruz kalırlar. Elektrik enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek kaybolur. miliamper. Ancak bu dönüş bir fayda sağlamaz. akımın üst katları ise kiloamper.Bu yaklaşıma göre. Gerilimin ast katları pikovolt (pV). mikroamper. Akım. ampermetreyle ölçülür ve I ile gösterilir. direnç birimi ise Ω (ohm)'dur. V. miliohm (mΩ). R ya da r ile ifade edilir. iletken maddelerdeki serbest elektronların hareket etmesini sağlayan kuvvet olarak açıklanabilir. potansiyel fark) Elektrik akımı elektron akışından ibarettir. artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru gider deriz. Bilindiği gibi elektronlar maddelerin içinde bulunan atomların etrafında dönerek hareket etmektedir. Devrenin besleme gerilimini bölerek. İşte elektronları kendi normal hareketleri dışında. Isı enerjisi elde etmek. Faydalı hareket için metal içinde belli bir yönde akış gereklidir.

akümülatör.C. Alternatörün ürettiği birim alganın saniyeki tekrarlanma (yön ve şiddet değiştirme) sayısına frekans adı verilmektedir.) Şekil 2. V.5.6. DC akımın frekansı yoktur. Alternatif akımın elektriksel eğrisi 8 . Bu akım şekil 2. Alternatörün ürettiği AC gerilim dış devreye şekil 2. güneş pili gibi kaynaklar tarafından üretilir. DOĞRU VE ALTERNATİF AKIMIN TANITILMASI 1. Şekil2. Akümülatör.7'de görüldüğü gibi bilezik ve fırça düzeneğiyle aktarılır. DC. Güneş pili 2. Doğru akım sürekli olarak aynı değerde ve aynı yönde akar.5'de görüldüğü gibi zamana göre yön ve şiddet değiştirmeden akar. (Hz. IV. Dinamo. pil. II. Pil. direct current) Dinamo.6'da görüldüğü gibi zamana göre sürekli olarak yön ve şiddet değiştirir. Doğrultmaç devresi. hertz şeklinde okunur. Doğru akım (DA. Alternatif akım (AC. Alternatörden gelen akım sürekli azalıp çoğalır ve akış yönü değişir. Doğru akımın elektriksel eğrisi DC üreten kaynaklar şu şekilde sıralanabilir: I. alternative current. AA) Alternatör adı verilen makineler tarafından üretilen elektrik akımı çeşitidir. Doğru akım Şekil 2. III. Türkiye'de üretilen alternatif akımın frekansı 50 Hz'dir.

Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan santral çeşitleri 1. Şekil 2. sıvı ve gaz yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan ısıdan yararlanarak elektrik enerjisi üreten santrallerdir. kazan içerisindeki suyu ısıtarak basınçlı buhar üretir.8. Termik santraller çevreyi çok kirletir. Hidroelektrik santral 2.9. Çevreye hiç bir zararlı atık bırakmadan çalışan hidroelektrik santraller ülkemizde daha çok debisi büyük ırmakların uygun yerlerine kurulmaktadır Şekil 2.alabilmek için bilezikler kullanılır.7. miline bağlı alternatörü çevirerek elektrik enerjisi üretir. a. Bobinden AC D. Her ne kadar filtrelerle baca gazları arıtılsa da doğanın dengesini bozan maddelerin atmosfere yayılması önlenememektedir. Termik santraller: Katı. Türbin. mekanik enerji elde edilir. Yüksek basınçlı buhar türbin kanatlarına çarparak döndürür. Elektrik enerjisi santral adı verilen büyük tesislerde üretilir. Termik santral HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 9 . Suyun kuvvetiyle elde edilen mekanik enerjiyle alternatör döndürülerek elektrik enerjisi üretilir. Termik santrallerde yakılan katı yakıttan elde edilen ısı. Şekil 2. Hidroelektrik santraller: Su kaynaklarının gücünden yararlanarak elektrik enerjisi üreten santraldir. ENERJİNİN ÜRETİMİNDEN ABONEYE KADAR OLAN İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMİ Elektrik enerjisi üretildiği noktadan harcandığı yere kadar giderken çeşitli bölümlerden geçer. Hidroelektrik santrallerde su. göl hâlindeki hazne içinde biriktirilir. Biriken su yüksek bir noktadan aşağı düşürülerek.

000.000 W'lık bir gücü önce 10. Dizel motorlu santraller Bu santrallerde dizel yakıtı motor tarafından dairesel bir güce dönüştürülür. Atom reaktöründe yapılan parçalamada ortaya çıkan yüksek ısı. iş yerleri üç faz olarak 380–400 voltluk elektrik enerjisi alırlar. Bu aşamadan sonraki çalışma düzeni termik santrallerde olduğu gibidir. (6000 V–18000 V) Üretilen enerji üretildiği bölgede kullanılacaksa.000. iletim hattından büyük bir akım geçmesi gerekir. III. Sıvı kapalı bölmede ve basınç altında olduğundan buharlaşamaz. II. Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı Elektrik santralinde üretilen elektrik enerjisinin gerilimi yüksektir. sıvıyı ısıtır. Çözüm: P = 100. 4. Isınan sıvının sıcaklığı yükselir.000 voltla iletelim.000 W 10 . Petrolün pahalı olması nedeniyle dizel motorlu santrallerin ürettiği enerjinin birim maliyeti yüksek olmaktadır.000 V– 380. Güneş santrali. Bu nedenle yaygın olarak kullanılmazlar. faz ve nötr olarak 220–230 V.000 voltla daha sonra 100. Elektrik enerjisinin büyük bir kısmı üretildiği bölgeden uzak bölgelere taşınarak kullanılır.000 V) iletim hattından geçen akım küçülür. IV. Rüzgâr santrali.10. Jeotermal enerji santrali b. Bu durumda alternatörden alınan elektrik enerjisinin gerilimi taşınamayacak kadar küçüktür. Şekil 3. Nükleer santraller Atomun parçalanmasıyla oluşan yüksek ısıdan yararlanarak elektrik enerjisi üreten santraldir. Konutlar. düşürücü trafolar kullanılarak yüksek gerilimden kullanım gerilimine (230 V / 400 V) düşürülür. Diğer elektrik santralleri I. Ancak gerilimi yükseltirsek (220. Gel git santrali. Motorun miline bağlı olan alternatör ise AC elektrik enerjisi üretir.3. Her iki durumda iletim hattından geçecek olan akımı bulalım. Elektrik enerjisinin üretim noktasından alıcıya ulaşıncaya kadar geçtiği bölümler Örnek: 100. Küçük gerilimle taşıma yaptığımızda mevcut gücü aktarırken I = P/U eşitliğine göre. 5. Kapalı bölmedeki sıcak sıvı başka bir kazan içerisindeki sıvıyı kaynatıp basınçlı buhar üretir.

000–380. ışık. İşin tanımı ve birimleri Elektrikte iş.000–154. Elektrik alıcılarının yaptığı işi doğrudan ölçen aygıtlara elektrik sayacı denir. Bir fazlı aktif sayacın iç yapısı Bir fazlı sayaçlar akım bobini. ikincisinde 100 amperlik bir akım taşınacaktır.000 V I = P/V =100. Elektrikle çalışan bir alıcının harcadığı enerji miktarı artıkça. Bir fazlı (monofaze) sayaçlar ev ve işyerlerinde kullanılan alıcıların yaptığı işi ölçer. birincisinde 1000 amper. Yerleşim merkezinin çeşitli yerlerinde kurulan bina tipi ve direk tipi trafo merkezleriyle gerilim düşürülerek abonelere dağıtılır. 66. İşte bu nedenle elektrik enerjisi yüksek gerilimle taşınır. devreye bağlı 1000 watt (1 kilowatt) gücündeki alıcı. kilowattsaat (kWh)'tir.11.000–750. İş birimi.000 000/100. manyetik) olarak tanımlanabilir.V = 10.000/10. numaratör.000 volttur. gerilim bobini. Elektrikte iş W harfiyle gösterilir.000 V I = P/V = 100. İletimde kullanılan gerilim değerleri. Şekil 3. İŞ VE GÜÇ BİRİMLERİ VE BİRBİRİNE DÖNÜŞÜMÜ a. bir saat boyunca çalışıyorsa yaptığı iş 1 kWh'tir. 675 ya da 750 devir yaptığında numaratör 1 kWh yazar. birim zamanda enerji harcayarak sonuç alma (ısı. Bu elemanın alüminyum diski akım ve gerilim bobininin oluşturduğu manyetik alanların etkisiyle döner ve numaratörün saymaya başlamasını sağlar. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 11 . 1000 amperi taşıyacak iletkenin kalınlığı 100 amperi taşıyacak iletkene göre çok kalın ve ağır olacağından taşıyıcı direk ve izolâtörlerin çok büyük boyutlu olması gerekir. alüminyum disk ve dişlilerden oluşur. Üç fazlı (trifaze) sayaçlar ise sanayi tesislerinde kullanılan alıcıların yaptığı işi ölçer. Alüminyum disk 600. E. Başka bir deyişle.000 = 1000 A V = 100. gördüğü iş de o oranda artar.000 = 100 A Görüldüğü gibi.000.

alıcının çektiği akım ile gerilimin çarpımıdır. t: Zaman) Örnek: Gücü 10 kW (10.R [W] eşitliği bulunur. Gücün ast katları pikowatt. birimi watttır.000 W) olan motor 8 saat çalışmıştır.30 000 = 80. yani.000 TL b. Elektrik alıcılarının gücü wattmetre ile doğrudan ya da Şekil 3.8 = 80 kWh b.I = V. Ampermetre ve voltmetreyle akım. miliwatt. Elektrikte güç.R.4 = 880 W Örnek: 24 voltluk gerilimle çalışan ve 5 amper akım çeken alıcının gücünü bulunuz. nanowatt.t [kwh] (W: İş. 12 . Elektriğin 1 kWh'i 30. b. megawatt.Elektrikte iş denklemi: İş = güç x zaman [kilowattsaat] W = P.R'dir.t = 10.12. Alıcının gücünü bulunuz.V/R = V2/R [W] eşitliği bulunur. gerilim değerleri belirlendikten sonra bunlar P=V. Bu yasaya göre V = I. P = V. gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Yapılan işi. Çözüm: P = V. akım. gigawatt’tır.I şeklinde çarpılıp alıcının gücü belirlenebilir. Ampermetre ve voltmetreyle güç ölçme devresi Örnek: Ütü 220 voltluk şebekeden 4 amper akım çekmektedir. P = V. a. devreden çektiği akım 3 amperdir. Elektrikte güç denklemi: Güç = gerilim x akım. Buna göre alıcının gücünü bulunuz. Gücün tanımı ve birimleri: Elektrik alıcılarının birim zaman içinde (saniyede) yaptıkları işe güç denir.30 000 = 2400. mikrowatt. W = P.12'de görüldüğü gibi ampermetre ve voltmetre yardımıyla da ölçülebilir.5 = 120 W Örnek: Isıtıcının direnci 100 ohm.I = 24. Çözüm a. Bu denklemi güç formülünde V'nin yerine koyarsak.I = I.I = I2. gücün üst katları kilowatt. Ödenecek para = W. I [W] Ohm kanunu. Yine ohm kanununa göre I = V/R'dir. Bunu güç denkleminde I'nın yerine koyarsak P = V. Elektrik dağıtım şirketine ödenecek parayı bulunuz. Güç P ile gösterilir. Çözüm: P = V.I = 220. P: Güç.000 TL olduğuna göre. Şekil 3.

I denkleminden I çekilirse. I = P/V = 1472/220 = 6. x = 4.I = I2. Lâmbanın çalışma gerilimini ve gücünü bulunuz. P = W/t = 30/5 = 6 kW = 6000 W bulunur. Başka bir deyişle 1. fırın. Omik özellikli alıcılar: Ütü.R = 32. akkor flâmanlı lâmba gibi alıcılar omik özelliklidir. Örnek: Elektrik sayacı 5 saatte 30 kWh yazmıştır. Bu alıcılar şekil 3.1 = 20 W Gücün. Çözüm: P = 2 BG = 2. sayaçta sayıcı (numaratör) bulunmasıdır. Çözüm: 100 mA = 0. wattmetrede ibre. İş denklemi: W = P. İş ve gücün birbirine dönüşümleri: Elektrik alıcılarının gücünü ölçen aygıt wattmetre. Şimdi bunları inceleyelim.R = 0. 1 beygir gücüne eşittir. Wattmetreyle sayacın yapısı tamamen aynıdır.I = 200. BİR VE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ a. 1. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 13 . Omik özellikli alıcıların gücü hesaplanırken doğru akımla beslenen devrelerde kullanılan güç denklemleri aynen kullanılır.t denkleminden P'yi çekersek. c.36 BG 1 kW'tır.Çözüm: P = I2.100 = 900 W Örnek: 100 miliamper akım çeken mini lâmbanın direnci 2 kiloohmdur. Çözüm: W = P. Tek fark. Elektrikli alıcı çeşitleri Elektrik enerjisiyle beslenen alıcılar uygulanan akım ve gerilime gösterdikleri tepki bakımından üçe ayrılırlar. Örnek: Gücü 1 kW (1000 W) olan ısıtıcı 10 saatte kaç kWh enerji harcar? Çözüm: W = P.736 = 1472 W P = V.100 = 9. Sayaca bağlı olan alıcının gücünü bulunuz. 736 W.I İş denkleminde P yerine V. beygir gücü (BG. Örnek: Gücü 4 BG olan motor kaç kW tır? Çözüm 1 BG 736 W ise 4 BG x W'tır.I.13'te görüldüğü gibi akım ile gerilim arasında faz farkı oluşturmazlar.I yazarsak: W = VU.1 A 2 kW = 2000 W V = I.t şeklinde de ifade edilebilir.t = 1. PS) cinsinden ifade edilmesi: Elektrikli motorların gücü watt ya da kilowatt cinsinden verilebildiği gibi beygir gücü cinsinden de ifade edilebilir.736 = 2944 W Örnek: 220 voltta çalışan elektrikli motor 2 BG gücündedir. P = V.10 = 10 kWh F. alıcının yaptığı işi ölçen aygıt ise sayaçtır. HP. Alıcının çektiği akımı bulunuz.0.2000 = 200 W P = V.R = V2/R'dir.69 A olarak bulunur.t Güç denklemi: P = V. Yani.1.

13. selenoid valf vb. Omik özellikli alıcılarda akım ile gerilim arasında faz farkının olmadığını gösteren vektör Faz farkı: Elektrikli alıcıların akıma karşı gösterdikleri tepki farklıdır. Bir fazlı indüktif özellikli AC motorun görünür (bileşke) gücü. S = V. Ardından depoladıkları akımı şebekeye geri verirler. Bu alıcılar önce şebekeden akım çekerek şarj olurlar. kapı otomatiği.Şekil 3. Kondansatörün sürekli olarak dolup boşalması akım ile gerilim arasında 90°'lik faz farkı oluşmasına neden olur. Bu nedenle. AC motor ile lâmbanın çalışma esası aynı olmadığından bu iki alıcının akıma karşı tepkisi de farklı olmaktadır.Sin φ [VAr] denklemiyle hesaplanır. bobin.I. 14 . Bobinlerden farklı olarak kondansatörlerde akım 90° ileridedir. 2. zil.14.I [VA] denklemiyle belirlenir. Özellikle sanayi tesislerinde AC motor çok olduğundan buralarda faz farkı kavramı önemli bir unsur olarak önem kazanır. Kapasitif özellikli alıcılar: Kondansatörler kapasitif özelliklidir. Fabrikalarda motorların oluşturduğu faz farkı kompanzasyon tesisiyle azaltılır. numaratör. İndüktif özellikli alıcılar: AC ile çalışan motor. Ortaya çıkan manyetik alan şebekeden çekilen akımın karakteristiklerini değiştirici etki yapar. Şekil 3. balast. Akkor Flâmanlı lâmbalarda ise çalışma anında manyetik alan oluşmadığından şebekeden gelen akımın davranışlarında değişiklik olmaz. Yani. İndüktif alıcıların iş yapmak için harcadıkları güce aktif güç denir. Bu kitabın amacı elektrikle ilgili temel kavramları pratiğe dönük olarak anlatmak olduğundan faz farkı ile ilgili hesaplamalar genişçe açıklanmamıştır.I.Cos φ [W] denklemiyle bulunur. trafo. Başka bir deyişle bobin etrafında oluşan manyetik alanın etkisiyle elektrik akımı gerilimden 0 ile 90° arasında geri kalır. Motorlar devreden çektikleri akımın bir kısmını manyetik alana çevirir. 3. alıcıların şebeke akımına karşı yaptığı etkiden dolayı ortaya çıkan sonuçlara faz farkı denir. gibi alıcılar indüktif özelliklidir. İndüktif özellikli alıcılarda faz farkı Bir fazlı indüktif özellikli AC motorun şebekeden çektiği akımın reaktif (iş yapmayan) güce dönüşen bölümü Q = V. Bu alıcılar şebekeden çektikleri akımın bir kısmını manyetik alana çevirir. P = V. İşte bu manyetik alan şebekeden gelen akımın akış düzenini değiştirir. Bir fazlı indüktif özellikli AC motorun şebekeden çektiği akımın aktif (iş yapan) güce dönüşen bölümü. Faz farkı ile ilgili hesaplamalar çok geniş ve ayrıntılıdır.

Üç fazlı alıcıların şebekeden çektikleri görünür gücün bulunmasında kullanılan denklem: S = .0. Üç fazlı alıcıların şebekeden çektikleri reaktif (iş yapmayan) gücün bulunmasında kullanılan denklem: Q = . Kapasitif özellikli alıcılarda faz farkı b.Sin φ = 220. 380 voltluk şebekeden 5 amper akım çekmektedir. reaktif ve görünür gücünü bulunuz. Güç katsayısı cosinüsfimetre (kosinüsfimetre) adlı ölçü aletiyle ölçülür Örnek: Bir fazlı asenkron motorun gerilimi 220 volt.8 = 2629 W HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 15 . reaktif ve görünür gücünü hesaplamada kullanılan denklemler şöyledir: I.I. kaynak makinesi vb. termik koruyucu gibi donanımlarının değeri en uygun şekilde belirlenebilir.15. İndüktif ve kapasitif özellikli alıcılarda çekilen akım ile gerilim arasında bir faz farkı ortaya çıkar. Güç katsayısı 0.I.380.I. gibi aygıtlar üç fazlı AC ile beslenir. İndüktif özellikli bir fazlı alıcıların aktif gücü P = V. P = V.Cos φ denklemiyle bulunur. akımı 5 amper. Çözüm: P = V.Cos φ = 220.Cos φ II.43 Motorun reaktif gücü: Q = V.0. motorun şebekeden çektiği bileşke güçtür.I = I2. • 1100 VA.43 = 539 VAr Motorun görünür gücü: S = V. gerilim.I.V. Üç fazlı alıcıların şebekeden çektikleri aktif (iş yapan) gücün bulunmasında kullanılan denklem: P= .Şekil 3.8 olan motorun aktif gücünü bulunuz.I = 220.0. Üç fazlı aygıtların bakım onarımını yapan teknisyenlerin bu alıcıların gücünü hesaplamayı bilmesi gerekir.9 Sin φ = 0. Üç fazlı alternatif akım ile beslenen alıcılarda güç hesaplamaları Sanayi tesislerinde kullanılan motor.73. Çözüm: Motorun aktif gücü: P = V. faz farkı değerleri ölçülüp hesap yoluyla da bulunabilir. kablo.R = V2/R [W] denklemleriyle bulunur.V.I.5 = 1100 VA Açıklama • 990 W.Cos φ = 1.V. c. motor tarafından kullanılamayıp boşa giden (manyetik alana dönüşen) güçtür. Üç fazlı alıcıların şebekeden çektikleri güç wattmetre ile doğrudan belirlenebileceği gibi. şalter.Sin φ III.5. Motorun aktif. • 539 VAr. Çünkü güç belli olduğu zaman alıcının sigorta. akım. Denklemdeki Cos φ değerine güç katsayısı (faz farkı) denir.I Örnek: Üç fazlı motor.9 = 990 W Cos φ = 0. güç kat sayısı 0.5.5.I. O nedenle indüktif ve kapasitif özellikli alıcıların güçlerinin hesaplanmasında Cos φ ve Sin φ değerleri de göz önüne alınır. motor tarafından kullanılan (işe dönüştürülen) güçtür. Üç fazlı alıcıların aktif. Bir fazlı alternatif akım ile beslenen alıcılarda güç hesaplamaları Bir fazlı alternatif akım ile çalışan omik özellikli alıcılarda güç. trafo.9'dur.

Büyük kesitli iletkenleri (35 mm2. damarlar arası boşlukları doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini kolaylaştırmak için kullanılan. 150 mm2) işlemek (kesme. bükme. Çok telli (damarlı) çıplak iletken: İzolatör (yalıtkan kaide) üzerine yapılan tesislerde kullanılır. Tek telli (damarlı) yalıtılmış iletken: Bir ya da daha çok çıplak telin üzerinin yalıtkan tabakayla kaplanmasıyla üretilir. Bir damardaki çıplak tel sayısına göre kendi arasında ikiye ayrılır: -Tek damarlı tek telli yalıtılmış iletken: 1-6 mm2 kesite kadar yapılan ve tek telden oluşan iletkendir. yalıtkan malzemeden yapılmış ip ya da iplerdir. Yalıtılmış iletken: Bakır ve alüminyumdan yapılan çıplak iletkenin üzerinin yalıtkan malzemeler kullanılarak izole edilmesiyle üretilmektedir. Çıplak iletken: Elektriksel bakımdan yalıtılmamış (izolesiz) iletkendir. kablo faz iletkeni kesitinden küçük olan iletkendir. 16 . alüminyum. Bütün iletken tek bir telden oluşur. b. Sabit ve hafif (düşük akımlı) işletme koşullarında sıva altı ve sıva üstü tesisatta kullanılır. Çok damarlı yalıtılmış iletken. İletken çeşitleri I. II. Elektrik tesislerinde bakır. Çok damarlı kablo: Damar sayısı birden çok olan kablodur. Tek telli (damarlı) çıplak iletken: Topraklama ve havaî hat tesislerinde kullan ılır. Bireysel siperli kablo: Her damarı üzerinde metal siper bulunan kablodur. bağlama) zorlaştığından. -Tek damarlı çok telli yalıtılmış iletken: İşleme zorluğu (ağır işcilik) nedeniyle 16 mm2 den büyük kesitli iletkenler çok telli yapılarak üzerleri yalıtkanla kaplanır. Çok telli (damarlı) yalıtılmış iletken: Birden çok damar ayrı ayrı yalıtılarak ve ortak bir yalıtkan kılıf ile kaplanarak üretilir. kalay. yalıtılmış. daire biçimli (yuvarlak) olan kablodur. iç tesisatta nemli yerlerde ve d ış tesisatta kullanılır.Tanım: Elektrik akımını kolayca taşıyan maddelere iletken denir. gibi maddelerden yapılmış iletken gereçler kullanılır. bir ya da birden çok damarın birleşmesiyle oluşan gerece kablo denir. birden çok tel üst üste sarılarak (burularak) çok telli iletken üretilmektedir. -Çok damarlı çok telli yalıtılmış iletken Kablo: Elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik ayg ıtını birbirine bağlayan. TESİSATTA KULLANILAN İLETKENLER a. Dairesel kablo: Damar iletkeni kesiti. damarlarda kullanılan tel sayısına göre ikiye ayrılır: -Çok damarlı tek telli yalıtılmış iletken. Kablolarla ilgili temel kavramlar: Damar: Kablonun yalıtılmış olan iletkenidir. Kumanda devrelerinde. gümüş vb. Kör damar: Çok damarlı kablolarda.ÜNİTE NO: 3 İLETKEN BAĞLANTILARI A. Düşük kesitli iletken: Nötr kesiti. Kesme (sektör) kablo: Damar iletkeni kesiti daire kesmesi biçimli olan kablodur.

çok damarlı kablolarda ortak kılıfın üzerine gelen. Krom: Gümüş beyazı renginde sert ve parlak bir metaldir. sigorta buşonlarının ergiyen tellerinde. kontaktör ve şalterlerin kontak kısımlarının yapımında kullanılır. Sac: Yumuşak demirden yapılan saclar. Konstantan: % 40 oranında nikel (Ni). direnç teli yapımında ve elektrikli fırınlarda kullanılır. sarımtrak renkte ve yumuşak olan kalay. Elektrik tesisatlarında kullanılan iletken gereçler: Gümüş: Saf gümüş. yumuşak demir ve çelik adlarını alır. Dış kılıf: Kabloyu dış etkenlerden koruyan ve kablonun en dışında bulunan kılıftır. kullanılır. iletkeni. Tungsten: Korozyona karşı dayanıklı sert bir metal olan tungsten. Kalay: Beyaz. mavimtrak renkte ve mekaniksel direnci az olan kur şun. Zırh: Kabloyu mekanik etkilerden koruyan. mavimtrak renkte yumuşak bir metal olan alüminyum.Konsantrik iletken: Bir damarlı kablolarda yalıtkan kılıfın. kablo boyunca devam eden helisel biçimli bir sargıdır. bakır tellerden yapılmış. ısıtıcılarda vb. Plâtin: Parlak beyaz renkli yumuşak bir metaldir ve havada oksitlenmez. Bakır: Kırmızı renkte olan bakır. Elektrik makinelerinin gövde kısmının yapımında kullanılır. Yalıtkan kılıf: Damar iletkenini yalıtan kılıftır. Ölçü aletleri. tablo ve pano yapımında kullanılır. pillerde negatif elektrot olarak. Elektrik akımını en iyi ileten gereç olmasına karşın pahalı olması nedeniyle iletken tel olarak kullan ılmaz. Metal siper: Her damarın ya da ortak kılıfın üzerine gelen. Çinko: Beyaz. ölçü aletlerinde vb. Cama kaynak edilebilir.9 saflıkdaki elektrolitik bakır kullanılır. direnç teli yapımında. havadan ve sudan etkilenmez. Kılıf: Kabloyu elektriksel bakımdan yalıtmak. Kurşun: Gri. kondansatör levhalarının yapımında. % 60 oranında bakır (Cu) alaşımıdır. yeraltı kablolarında ve lehim üretiminde kullanılır. Ortak kılıf: Çok damarlı kablolarda. akümülâtör plâkalarında. bir örgü ya da bakır tel şeritlerin oluşturduğu. beyaz parlak renkte ve yumuşaktır. direnç yapımında ve maden kaplamacılığında kullanılır. içersine çelik tel konularak kullan ılır. daha çok orta ve yüksek gerilim hatlarında. Lâmbalarda flâman (ışık yayankısım) taşıyıcı olarak kullanılır. Oksitlenmediği ve mıknatıstan etkilenmediği için. Demir: Parlak gri renkte yumuşak bir metaldir. Isındığında direnci değişmediğinden. kolayca bükülür. Direnç yapımında. damarı ya da damarları içine alan gömlektir. akümülâtör plâkalarında. 3410 °C gibi yüksek ergime derecesi nedeniyle lâmba flâmanı. Elektrot. direnç ve paratoner (yıldırımlık) yapımında kullanılır. kullanılan metaldir. ölçü aletlerinde. kullan ılır. mekanik ve kimyasal etkilerden korumak amacıyla kullanılan. bakır tel ya da şeritden yapılmış bir sargıdır. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 17 . Kadmiyum: Şarj olabilen pillerde vb. kontak. Elektrikçilikte daha çok % 99. ağaç direklerin emprenye edilmesinde (çürümeye karşı dayanıklı hâle getirme) ve lehim üretiminde kullan ılır. Alüminyum: Gümüş beyazı. tel ve levha hâline getirilebilir. İçerisinde bulunan karbonun oranına göre font (dökme demir). Molibden: Korozyona (aşınmaya) ve ısıya dayanıklı sert bir metaldir. damar demetini içine alan ve kabloya istenilen biçimi vermeye yarayan kılıftır. pillerde elektrot olarak. mavimtrak renkte mekaniksel direnci az ve yumuşak olan çinko. yassı ya da yuvarlak tellerle yapılmış örgü ya da sargıdır.

4 .50 .25 . Elektriği.120 .1 . Oksitlenmediği için ölçü aletleri.1. kerpeten. Yani 1.16 . Şekil 3.5 mm2 kesitindeki bir iletkeni demir testeresiyle değil pense ya da yan keski ile kesmek daha doğrudur. bir yere bağlanacağı zaman üzerindeki yalıtkanın soyulması gerekir.) c. Buharı zehirlidir.20 0.2.5 .95 . ile soyulur. Sıcaklıkla direnci az değiştiğinden.0. (Şehir şebekesindeki su.70 . Elektrik aygıtlarında cam tüp içerisine konarak kontak yapıcı olarak kullanılır.1.150 . Su içersine asit-metal tuzları katılarak iletken hâle getirilebilir. bükülü kabloların kesilmesinde.6 . kargaburnu. Kullanılacak alet. ince iletkenlerin kesilmesinde. Wolfram: 3500 °C gibi yüksek bir ergime derecesine sahip olduğundan lâmba flâmanlarının yapımında vb. yan keski.5 .10 . çakı.50 . Tek telli iletken uçlarının açılmasında iletken damarın zedelenmemesine ve çok telli iletkenlerde damarı oluşturan tellerin kopmamasına dikkat edilir. içerisindeki tuz. mineral vb. kullanılır.Krom-nikel: % 70 Ni. İletkenlerin çeşitli el takımlarıyla kesilmesi Pense ve yan keski. İletkenlerin kesilmesinde pense. 0. Üzeri yalıtkan kaplı (izoleli) iletkenler.75 . demir testeresi vb. kablo soyma pensi vb. Bunlar. anahtar. İletkenlerin kesilmesi Ev tesisatında kullanılan iletkenler 100 metrelik rulolar hâlinde sat ılır. ısıyı iletme özelliği vardır. Pirinç: Bakır-çinko alaşımıdır. B. yan keski. sürgülü reosta gibi aletlerin kontaklarının yapımında ve tesisat gereçlerinde kullanılır. 18 . kullan ılır. demir testeresi ise. pil ve galvano banyolarında elektrolit olarak kullan ılır. İletkenlerin soyulması İç tesisatta kullanılan iletkenlerin üzeri yalıtkan maddeyle kaplıdır.300 . kesilecek iletkenin cinsine ve çapına göre belirlenir.30 . örgülü.35 . maddeler nedeniyle iletken olarak kabul edilebilir. Su: Saf su yalıtkandır. İLETKEN BAĞLANTILARI a. ütü.0. kalın kesitli kabloların kesilmesinde kullanılır. Elektrik tesisatında kullanılan iletken standartları Uygulamada kullanılan iletkenler standart kesitlerde üretilmektedir.185 240 . şalter. Akümülatör.400 . b. ocak ve fırın gibi ısıtıcılarda direnç teli olarak kullan ılır.500 mm2'dir. Civa: Beyaz parlak renkli ve 18-22 °C'ta buharlaşan sıvı halde bir metaldir. İletkenler ekleneceği. % 30 Cr (nikel-krom) alaşımıdır.

kalın iletkenler için pense kullanılır. karşılıklı gelmemesi sağlanmalıdır (Şekil 3. Bükme işleminde ince iletkenler için kargaburun. T ek çeşitleri HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 19 . İletkenlerin bükülmesi d. Şekil 3.5.2. Şekil 3. pense ve kargaburun kullanılarak yapılır. (T ek yapılırken iletkenler zedelenmemelidir.Şekil 3. ek yerlerinin. Ekleme işleminden sonra ek yerleri. Çok damarlı iletkenlerin eklenmesinde damarların kısa devre olmaması için. Gevşek yapılan eklerde elektriksel temas kötü olur. Düz ek çeşitleri 2. İletkenleri eklemede kullanılan yöntemler şunlardır: 1.5.) Şekil 3. T ek: Alçak gerilim havaî (dış) hatlarında ve iç tesisatta.4). Düz ekte. kalın kesitli iletkenler ise klemensle eklenir. ek yeri sağlam ve sıkı olmalıdır. çekme kuvveti az olan yerlerde kullanılır. kullanılan iletkenin boyu kısa geldiğinde ya da düz giden bir hattan enerji almak gerektiğinde ekleme yapılır. İletkenlerin çeşitli el takımlarıyla soyulması c. orta kısmından iyice sıkıştırılarak düzgün bir şekilde katlanmasına dikkat edilmelidir. Şekil 3. İletkenleri ekleme yöntemleri İç tesisatta.4.3. İletkenlerin bükülmesi sırasında 90°'lik dik açı ile bükülmesine. Bu ise akımın zor geçmesine ve ek yerinde ısı oluşmasına sebep olur. Havaî hatlarda klemens ile T ek yapılırken iç tesisatta buat içerisinde yapılır. İnce kesitli iletkenler pense ya da kargaburun ile sarılarak. Düz ek: İnce kesitli iletkenlerde ek. temasın çok iyi olması için lehimlenir ve izolebantla yalıtılır. İletkenlerin bükülmesi İletkenlerin vida ve klemense montajında uç kısımlarının bükülmesi gerekebilir.

7'de görüldüğü gibi klemenslerle de eklenebilir.7. Klemensle ek yapılırken. Çift T ek: Düz giden hatlardan iki ayrı yönde ek almak gerektiğinde yapılır. Şekil 3.3. İletkenlerin klemens kullanılarak eklenmesi 6.). vidalar iyice sıkılır. Şekil 3. Şekil 3. Tek telli ve çok telli iletkenler eklendikten sonra lehimlenmeli ve yalıtılmalıdır (Şekil 3.6. klemens gövdesi dışında çıplak iletken bırakılmaz.).8. Ek yerlerinin birbirine değmemesi için izolebant kullanılarak yalıtım yapılır. Çift T ek çeşitleri 4.6. İletkenlerin uçları yeterli uzunlukta açıldıktan sonra klemensin sıkıştırma vidası altına yerleştirilir ve vida sıkılır. Özel ek: Dış tesisatta kalın kesitli iletkenler klemens ve boru ile eklenir alçak gerilimli iç tesisatlarda ise klemens bulunmadığı zaman iki iletkenin aynı yere bağlanması gerektiğinde farekuyruğu ve geçmeli tip ek yapılır (Şekil 3. İletkenlerin klemenslerle eklenmesi: İletkenler Şekil 3.6. İletkenlerin ek yerlerinin yalıtılması: Elektrik tesisatlarında kullanılan kablolar buatlarda birbirine eklenir. İletkenlerin yalıtılması 20 . 5.

bıçaklı. Bir fazlı trafolarda primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olmak üzere iki sarım ince çelik saclardan yapılmış nüve üzerine yerleştirilmiştir. Sekonderden alınan gerilim ve akımın değeri. Transformatörün yapısı HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 21 . A.) Değişken manyetik alana maruz kalan sekonderin çıkış uçlarında değişken (AC) gerilim doğar. Primere uygulanan alternatif akımın yarattığı değişken manyetik alan nüve üzerinden geçerek sekonder sargısını etkiler.ÜNİTE NO: 4 ÇAĞIRMA VE BİLDİRİM TESİSATLARI Elektrik tesisatları kullanılarak haberleşme işleri yapılabilmektedir. buşonlu. Sigortalar 4.1. fişli ve yüksek gerilim sigortaları kullanılır. b. Seçim yapılırken beslenecek alıcının. cam. Zil transformatörü: Elektrik akımını ve gerilimini alçaltıp yükseltmeye yarayan aygıta transformatör (trafo) denir. Trafolar elektriğin frekansını değiştirmez. Örneğin zil çalıştırmak için 220/12 V ve 3-5 W gücünde bir trafo yeterli olur. bölümde açıklanmıştır. primer Şekil 4. Sigorta: Elektrik besleme hatlarını ve aygıtları aşırı akıma karşı korumak için kullanılan devre elemanına sigorta denir. Uygulamada. sarım sayısı. Trafolar isteğe göre her güç ve gerilim değerinde üretilebilir. (Sekonderin sarımının içindeki elektronları hareket ettirir. otomatik. Bu bölümde düşük gerilim zayıf akımla çalışan çağırma ve bildirim tesisatları incelenecektir. akım. Devre bağlantısı yapılırken trafonun etiketinden bağlantı uçları belirlenemiyorsa sargıların kesitlerine bakılır. ÇAĞIRMA VE MALZEMELER BİLDİRİM TESİSATLARINDA KULLANILAN a. gerilim değerleri göz önüne alınır. sargı kesiti gibi öğelere göre değişir. sekonder ise kalın kesitli telden az sarımlı olur. Gerilimi düşürmede kullanılan trafolarda primer ince kesitli telden çok sarımlı. nüvenin boyutu.

Normalde (butona basılmadığında) kontak. Ziller: I. kalay. hoparlör gibi elemanlar kullanılarak yapılan gereçlere elektronik devreli zil denir. cam. Çok yaygın olarak kullanılan kanarya sesli ziller sönümlü osilatör devresinden meydana gelmiştir. Elektronik devreli zil Direnç.11 . Şekil 4. Aydınlatma sortilerinde 1. Buton: Devreyi açıp kapamaya yarayan buton. porselen. paleti çeker ve tokmak çana vurur. Zilin bobin uçlarına 4-8-12 voltluk gerilim uygulandığında bobin etrafında bir manyetik alan oluşarak nüveyi mıknatıslar. Mekanik zil II. gümüş vb. Bobine kesik kesik uygulanan akım çanda ses oluşturur.26 mm çapındadır.18 .5 mm2. mika.c. Palet çekildiği anda Şekil 4. ç. Hareketli ya da çok kıvrımlı yerlerde kullanılan spiral borular ise. presbant gibi maddelerden yapılmış yalıtkanlar kullanılır. entegre. transistör.5 mm2 kesitinde bakır kablolar kullanılır. yay tarafından yukarı itildiğinden açık durumdadır ve devreden akım geçmez. 22 .2'de görülen A kontağı açıldığından bobinin enerjisi kesilir. II. 9 . bağlantı uçları ve yay düzenekli kontaktan oluşur. amyant. palet. PVC. Yalnızca eski ev tesisatlarında görülür. nüve.14 . e. Bu durumda demir nüve mıknatıslığını kaybederek paleti bırakır. paslanmaya karşı özel bir madde ile kaplanmış boru çeşididir. bakalit. Peşel boru: İnce çelik sacdan yapılmış. Melodili zillerin. Yalnızca eski ev tesisatlarında görülür. gibi maddelerden yapılmış iletken gereçler kullanılır. Elektrik akımını geçirmeyen maddelere yalıtkan denir. Mekanik zil: Bobin. alüminyum. kauçuk. Mıknatıslanan demir nüve. müzik.26 mm çaplı olarak satılır.18 . Bergman boru: İç kısmı vernikli kartonla kaplı alüminyum sacdan yapılmış sıva üstü tesisatta kullanılan boru çeşididir. Konutlarda uygulanan çağırma ve bildirim tesislerinde 0. ding dong. Palet normal konumuna döndüğünde ise A kontağı tekrar kapanarak bobine yeniden akım verir. kâğıt. Butona basıldığında kontaklar kapanır ve alıcı çalışır. kanarya sesi. priz sortilerinde ise 2. d. Butondan elimizi çektiğimizde ise yay kontağı iterek akımı keser. Borular 3 m boyunda ve 14 . insan sesi gibi sinyaller üreten modelleri vardır. Tesisatlarda. İletken: Elektrik akımını kolayca taşıyan maddelere iletken denir. Elektrik tesislerinde bakır. bim bam.50-0. fiber.75 mm2 kesitinde PVC izoleli bakır iletkenler tercih edilir.2. tokmak. çan gibi elemanların birleşmesinden oluşmuş devre elemanıdır. Uygulamada kullanılan boru tipleri şunlardır: I. kondansatör. Borular: Çağırma ve bildirim tesisleri sıva üstü ya da sıva altı tesisat olarak döşenir.

Yumuşak tipler binanın duvarlarına. Dübel: Elektrik tesisatıyla ilgili araç gereçlerin beton duvar ve tavana tutturulması için vida yoluna yerleştirilerek kullanılan plâstik elemandır. gibi yerlerde kullanılır. f. Pater: Sıva altı tesisatta tavan ve duvara monte edilecek araçların kolayca vidalanmasını sağlamak için kullanılan tahta parçasıdır. duvara ya da tavana kroşelerle tutturulur. IV.III. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 23 . Uygulamada kullanılan klemens çeşitleri şunlardır: Sıra klemens: Duy. Kroşeler. Uygulamada yuvarlak ve kare şeklindeki buatlar kullanılır. Simit klemens: Buatların içine konarak kablo eklemede kullan ılır. Pater. 18. Uygulamada en çok 6-7-8 numaralı dübeller kullanılır. g. PVC boru: PVC (polivinil clorür) maddesinden üretilir. ı. Yumuşak ve sert olmak üzere iki tipte yapılır. Dirsek: Boruların 90° dönüş yapması için kullanılan gereçtir. binanın betonu dökülmeden önce yapılan boru döşeme işlemi yapılırken yerleştirilir. Buat: İletkenlerin eklendiği ve dağıtımlarının yapıldığı ek kutularıdır. l. Klemensler: İletkenler daha iyi temas için klemensler kullanılarak eklenir. pano. seyyar kablo vb. Lüstr klemens: Porselen gövdeli olup sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda kullanılır. Spiral boru: Çok kıvrımlı yerlerde kullanılır. j. Kroşeler: Sıva üstü tesisatta borular. Muf: Boruların eklenmesinde kullanılan gereçtir. sacdan ya da plâstikten yapılır. ğ. 26 mm çapında üretilir h. PVC'den ya da ince sacdan üretilir. Yüksek mekanik dayanım istenen tutturma işlerinde ise çelik dübeller kullanılır. i. sert tipler ise hasır (beton) altına döşenir. Anahtar ve priz kasaları: Sıva altı tesisatta anahtar ve prizleri duvarlara monte etmede kullanılan plâstik elemandır. k. Hat klemensi: Elektrik dağıtım direklerinden konutlara ve iş yerlerine enerji alırken kullanılır. buat. 14. Kablo pabuçları: Kalın kesitli ve çok telli iletkenlerin vidalara çok kolayca bağlanmasını sağlamak için kullanılan elemandır. Ray klemens: Panolarda kablo eklemede kullanılır.

ÇAĞIRMA VE BİLDİRİM TESİSATLARINDA KULLANILAN SEMBOLLER Zayıf akım devreleri çizilirken standart semboller kullan ılır. sembolleri değiştirmek uygulayıcı teknisyenlerin aklını karıştırabilir. Rasgele sembol çizmek.B. Sembollerin anlaşılır ve yönetmeliklere uygun olması önemlidir. Binaların elektrik projeleri hazırlanırken çizimde kullanılan sembollerin tümünün cetvel hâlinde gösterilmesi zorunludur. 24 .

5.C. Bu tesisatta. Kapalı şema Şekil 4. Bir butonla bir zil tesisatı: Bir butonla bir zil tesisatı devresi. üç iletkenden fazlası içinse. Kapalı şemada tek çizginin kaç iletkeni temsil ettiği. Şekil 4.3 ve şekil 4. BİR BUTONLA BİE ZİL TESİSATI 1.4'a bakınız. butona basıldığı sürece zil çalar (Şekil 4. çizginin üzerine rakamla iletken sayısı yazılarak belirtilir. Şekil 4. Açık şema D. Kapalı şema olarak da adlandırılan çizimde iletkenler bir çizgi şeklinde gösterilir.5). açık ve kapalı şema olmak üzere iki şekilden oluşur. Tesisatı yapacak elektrikçi projeleri göz önüne alarak uygulamayı yapar. Elektrik tesisatları sıva üstü ve sıva altı olmak üzere iki şekilde yapılır. ELEKTRİK TESİSATLARININ ÇİZİMİ VE ÖZELLİKLERİ Tesisatın projesi. mimarî plân üzerine semboller kullanılarak çizilir. 60° eğik ve üç iletkene kadar iletken sayısınca çizilen ince çizgilerle. Şekil 4.3. Elektrik tesisat projeleri aydınger kâğıdına tek hat şeması şeklinde çizilir.4. Bir butonla bir zil tesisatı HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 25 .

Bir butonla iki zil tesisatı 26 .6.2.6). Şekil 4. Bir butonla iki zil tesisatı: Birbirine paralel bağlı iki zil ve bir butondan oluşan tesisattır. Paralel bağlı zil sayısı artırılarak bir yerden daha fazla zilin çalıştırılması sağlanabilir (Şekil 4.

AYDINLATMA ARAÇ VE GEREÇLER 1. Buşon şu kısımlardan oluşur: Buşon gövdesi: Telin erimesi anında oluşan ısıya dayanacak şekilde porselenden yapılmıştır (Şekil 5. Gövde şu kısımlardan oluşur: Dip kontak: Şebeke faz ucunun bağlandığı ve gövdenin içinde alt tarafta bulunan k ısımdır.) Üst kontak: Buşon kapağının tutturulması için diş açılmıştır. IV. Buşon yapısı HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 27 . Şekil 5.2). Sinyal pulu: Buşon içindeki ince telin uç kısmına takılır. Kuvars kumu: Eriyen telin oluşturduğu sıcaklığın olumsuz etkisini azaltmak için kullanılan maddedir(Şekil 5.2). Tesisata giden faz ucu üst kontağın vidasına bağlanır. Buşonlu sigortalar: Buşonlu sigortalar şu parçaların birleşiminden oluşur: I. kapağı.ÜNİTE NO: 5 AYDINLATMA TESİSATLARI A. Viskontak. Buşon.1'e bakınız.1. Dip kontak ile üst kontak arasında iletimi sağlamaya yarar (Şekil 5. Buşon: Akımı kesme düzeneğinin bulunduğu kısımdır.2). II. Buşon. III.2). Gövde: Sigortanın bağlanacağı yere tutturulmasını sağlayan kısımdır. Buşonlu sigorta II. (Şekil 5. Şekil 5. 6 – 10 – 16 – 20 – 25 – 35 – 50 – 63 – 80 – 100 A değerlerinde üretilir. Alt ve üst kapaklar: Buşonun iki ucunda bulunur. Sigortalar: Alıcıyı besleyen hatları. Buşonlu sigortaların parçalarının özellikleri şunlardır: I. Sigorta devreye seri bağlanır ve üzerinden anma akımından çok akım geçtiğinde devreyi açar. Gövde. Orta kısmı oyuk tip viskontaklar gövdeye istenilmeyen akım değerinde buşonun takılmasını önler. Buşon iletkeni (sigorta teli): Değişik akım değerlerinde üretilmiş teldir. Telin kopmasıyla yaylı fırlatma düzeneği sayesinde pul yerinden fırlar. cihazları aşırı yüklenme ve kısa devrelere karşı korumada kullanılan elemana sigorta denir. Buşonlar. Sigorta çeşitleri şunlardır: a. Sinyal pulcuğu her akım değeri için ayrı bir renkte boyanmıştır (Şekil 5. Viskontak: Buşon gövdeye takıldığında buşonun metal başlı ucu ile dipkontak arasında iletkenliği sağlar.2.

L tipi sigortalar aşırı akım durumunda hemen atar. cihazların korunmasında kullanılırlar. Gri: 16 A. Uygulamada kullanılan otomatik sigortalar L (B) ve G (C) tipi olmak üzere iki tipte üretilir. Mavi: 20 A. Gövdeye kaçak olduğunda. iletkenle toprak arasında gidip gelen akım farkı sonucunda eşitlik bozulduğundan. G tipi modeller ise gecikmeli olarak devreyi açar. Bıçaklı (NH) sigortalar: Sanayi tesislerindeki yüksek akımlı alıcıların korunmasında kullanılan sigorta çeşididir. d. Bu sigortalar altlık ve buşon olmak üzere iki parçadan oluşur. f. 2. Bu tip sigortalar termik ve manyetik koruma düzenekli olarak üretilmektedir. Otomatik sigortalar: Alıcının aşırı akım çekmesi ya da kısa devre anında akımı kesen araçtır. merdiven ışık otomatiği vb. Yüksek gerilim sigortaları: Yüksek gerilim sigortaları trafo merkezlerinde ve santrallerde kullanılır. Normal çalışma anında kaçak akım koruma rölesinin nüvesi üzerinde herhangi bir manyetik alan oluşmaz ve akım trafosunda indüklenen gerilim sıfırdır. Motorlar kalkış anında normal akımlarından bir kaç misli değerde aşırı akım çekerek çalışmaya başladıklarından bu tip alıcılarda gecikmeli atan otomatik sigortalar tercih edilir. Buşon kapağının üstünde yuvarlak bir cam bulunur. Termik koruma bimetal esaslıdır. oluşan fark akımı sayesinde trafoda (sekonder sargı) bir gerilim indüklenir. 28 . L tipi sigortalar aydınlatma ve priz tesislerinde kullanılırken. Siyah: 35 A. Kırmızı: 10 A. Bu gerilimden dolayı oluşan akım devreyi açacak manyetik güce ulaştığı anda röle beslemeyi keser. Buşon kapağı: Yalıtkan bölümü porselenden. Devreden aşırı akım geçince bimetal bükülerek akım geçişini sağlayan kontakları açar. Boru şeklinde olan bu sigortaların mekanik ve ısı dayanımı diğerlerine oranla çok yüksektir. iletken kısmı pirinçten yapılan parçadır. Uygulamada kullanılan otomatik sigortalar 6 – 10 – 16 – 20 – 25 – 35 – 40 – 45 – 50 amperlik değerlerde üretilmektedir. Cam. sigortanın atması (buşon telinin erimesi) anında sinyal pulcuğunun fırlayarak kişilere zarar vermesini önler. Bakır rengi: 63 A Not: İç Tesisat Yönetmeliği'ne göre yamanmış ya da üzerine tel sarılarak köprülenmiş sigortaların kullanılması yasaktır. Beyaz: 50 A. e. Sarı: 25 A. Manyetik koruma ise aşırı akım geçmesi durumunda elektromıknatıs hâline gelen kalın kesitli bobinin nüveyi hareket ettirerek kontaklar ı açtırması esasına dayanmaktadır. Bu sayede fazın birisinin bağlı olduğu sigorta attığında üç fazın akımı da kesilir.Buşonun kaç amperlik olduğu sinyal pulcuğuna bakılarak anlaşılabilir. TV. Fişli sigortalar: Fişli sigortalar daha çok oto elektrik devrelerinde kullanılırlar. III. c. b. Üç fazlı motorların korunmasında kullanılan otomatik sigortaların mandalları birbirine akuple edilir. Kaçak akım koruma rölesi (diferansiyel röle): Kaçak akım koruma rölesi alıcıların gövdesine 30 mA lik akım kaçağı olması hâlinde devreyi açan elemandır. Küçük akım (cam) sigortaları: Cam sigortalar radyo. Pul renklerinin akım karşılıkları şöyledir: Yeşil: 6 A. G tipi sigortalar ise motor koruma devrelerinde kullanılır.

Kaçak akım koruma röleleri elektrikli aygıtları kullanan kişilerin çarpılmasını önlemek için kullanılan çok önemli ve yararlı bir aygıttır. Bu elemanın kullanımında şu hususlara dikkat edilmelidir: I. Röleden sonraki tesisatta nötr iletkeni ve topraklama (koruma) iletkeni ayrı ayrı olmalıdır. (Yani toprak hattıyla nötr hattı birbirine değmemelidir.) II. Nötr iletkeni izoleli olarak çekilmeli, topraklanmamalı ve hiçbir yerde (buat, priz, vb.) toprakla ya da koruma iletkeniyle elektriksel olarak temas etmemelidir. III. Röleyi denemek için faz ile nötr iletkeni kesinlikle k ısa devre edilmemelidir. Kaçak akım koruma rölelerinin 300 mA'lik akım kaçağını algılayarak devre akımını kesen modellerine yangın koruma rölesi denir. 3. Anahtarlar: Elektrik devrelerinde açma ve kapama görevi yapan devre elemanına anahtar denir. Anahtarların yapılış şekline göre sınıflandırılması: I. Sıva üstü anahtar: Sıva üstüne monte edilen anahtardır. II. Sıva altı anahtar: Sıva içerisinde gömülü anahtar kasası içine monte edilen anahtardır. III. Etanj (antigron) anahtar: Nemli yer tesislerinde kullanılan anahtardır. Nem, toz, patlayıcı gaza karşı sızdırmaz özelliktedir. Anahtarların kumanda şekline göre sınıflandırılması: I. Tuşlu anahtarlar: Düğmesine elle basılarak kumanda edilen anahtar tipidir. Çok yaygındır. II. Döner mandallı anahtarlar: Düğmesi elle çevrilerek kumanda edilen anahtar tipidir. Anahtarların işlev bakımından sınıflandırılması: I. Adî (tek kutuplu) anahtar: Bir lâmba ya da lâmba grubunu yakıp söndürmeye yarar. II. Komütatör anahtar: İki ayrı lâmba ya da lâmba grubunu bir yerden ayrı ayrı yakıp söndürmeye yarar. III. Vaviyen anahtar: Bir lâmba ya da lâmba grubunu iki ayrı yerden yakıp söndürmeye yarar. 4. Prizler: Elektrikli aygıtların beslenmesinde kullanılan elemandır. Prizlerin yapılış şekline göre sınıflandırılması: I. Sıva üstü priz, II. Sıva altı priz, III. Etanj (antigron) priz Prizlerin işlev bakımından sınıflandırılması: I. Normal (adî) priz, II. Topraklı priz, 5. Fişler: Elektrikli aygıtların prizden beslenmesi için kullanılan elemanlardır. Fiş çeşitleri şunlardır: I. Erkek fiş, IV. Topraklı dişi fiş, II. Topraklı erkek fiş, V. Telefon fişi III. Dişi fiş,
HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

29

6. Uzatma kabloları: Elektrikli aygıtların besleme kablosunun kısa geldiği durumlarda kullanılan araçtır 7. Duylar: Lâmbanın devreye bağlanmasında kullanılan elemandır. Duy bağlanırken anahtardan gelen faz ucunun duyun dip kontağına bağlanması gerekir. Yapılışlarına göre duy çeşitleri şunlardır: I. Süngülü duy: Sarsıntının fazla olduğu yerlerde (taşıtlar, el fenerleri vb.) kullanılır. Bunlarda, lâmbanın duya giren kısmında çıkıntılar vardır. Bu çıkıntılar sayesinda lâmba duya çok sıkı bir şekilde monte edilebilmektedir. II. Vidalı duy: Lâmba başlığına ve duyun içine açılan dişlerin birbirine vidalanarak bağlandığı duydur. Sarsıntının olmadığı tesislerde kullanılır. Kullanıldığı yere göre duy çeşitleri şunlardır: I. Asma (üniversal) duy, IV. Bahçe duy, II. Tavan duyu, V. Donanmaduyu, III. Duvar duyu, VI. Braçol duy Büyüklüklerine göre duy çeşitleri şunlardır: I. Minyonet duy (E-7): Daha çok zayıf akım (1,5-12 V) devrelerinde kullanılır. II. Minyon duy (E-14): Zayıf akım ve aydınlatma devrelerinde kullanılır. III. Normal duy (E-27): 220 voltluk aydınlatma tesisatlarında kullanılır. IV. Golyat duy (E-40): 200 W'tan daha büyük güçlü lâmbaların beslenmesinde kullanılır. 8. Rozanslar: Tavana asılarak kullanılan duyların kablolarla irtibatını sağlamak için kullanılan elemandır. 9. Lâmbalar: Lâmbaların ışık yayması, elektrik akımının direnci yüksek metallerden geçerken onu ısıtması esasına dayanmaktadır. Joule (jül) yasasında da vurgulandığı gibi içinden akım geçen her iletken belli oranda ısınmaktadır. Bu ısınma bakırda, gümüşte, çinkoda, tungstende farklı değerlerde olmaktadır. Isınma miktarını belirleyen unsur metalin öz direncidir. Aydınlatmada kullanılan lâmbaların çeşitleri ve özellikleri şöyledir: a. Akkor flâmanlı (kızaran telli, enkandesant) lâmbalar: Akkor flâmanlı lâmbalar, cam gövde ve yüksek dirençli flâmandan oluşur. Bu tip lâmbaların standart güç değerleri: 5–15–25–40–60–75–100–150–200 W'tır. Akkor flâmanlı lâmbalar ürettikleri ışığın azlığı nedeniyle pek tercih edilmez. b. Flüoresan lâmbalar: İki ucu flâmanlı cam tüp, balast, starter, soket gibi elemanların birleşmesiyle oluşmuş lâmba çeşididir. Akkor lâmbaya göre çok fazla ışık yaydığından günümüzde en çok tercih edilen lâmba türüdür. Flüoresan lâmbaların iyi yönleri şunlardır: I. Işık verimi akkor lâmbadan yüksektir. II. Göz kamaştırmaz. III. Az ısınır. IV. Ömrü uzundur. V. Gün ışığı yayar.

30

Flüoresan lâmbaların olumsuz yönleri şunlardır: I. İlk maliyeti yüksektir. II. Montajı karmaşıktır. Günümüzde elektronik balastlı mini boyutlu, kompakt tip flüoresan lâmbalar da kullanım alanına girmiştir. 10. Buat kapakları: Dairesel ya da kare şeklinde olan buat kapakları plâstik ya da ince sacdan yapılır. AYDINLATMA TESİSATLARINDA KULLANILAN SEMBOLLER Aydınlatma tesisatlarında standart semboller kullanılır. Binaların elektrik projeleri hazırlanırken çizimde kullanılan sembollerin tümünün cetvel hâlinde gösterilmesi zorunludur.

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

31

4).3). Dokunmatik dimmerler çevirmeli tiplere göre daha pahalıdır. Tek fark. lâmbaya kumanda eden anahtarın içinde elektronik akımgerilim kontrol (dimmer) devresinin bulunuyor olmasıdır. Dimmer anahtar tesisatı şiddeti sürekli olarak azalıp çoğalır. AYDINLATMA DEVRELERİNİN KURULMASI 1. Bunun amacı prize bağlı alıcı sigortayı attırdığında lâmbaların sönmesinin önüne geçmektir. Adî anahtarlı lâmba tesisatı: Bir lâmba ya da lâmba grubunu yakıp söndürmeye yarayan devredir (Şekil 5. 32 .4. Dokunmatik dimmerlere ise dokundukça ışığın Şekil 5.B. Adi anahtar priz tesisatı 3. Potlu olan dimmerler çevrildikçe lâmbanın ışık şiddeti değişir.3. Ancak yapılan tesisatta priz sayısı 1-2 adet ise prizler lâmbaları besleyen linyeye bağlanabilir. Adi anahtar tesisatı 2. Uygulamada anahtarlı potlu ve dokunmatik tip dimmerler kullanılmaktadır. Şekil 5. Adî anahtar ve priz tesisatı Bir linyeden hem lâmbayı hem de prizi beslemek gerektiğinde kullanılan devredir (Şekil 5.5. Düğmeye basılınca lâmbanın ışık şiddeti artmaya başlar. Aydınlatma ve priz tesislerinde lâmba ve prizler ayrı linyelerden beslenir. Şekil 5. Düğmeden el çekilmezse ışığın şiddeti maksimum olduktan sonra tekrar azalma başlar. Dimmer anahtarlı lâmba tesisatı: Şekil 5.5'de verilen devre yapı olarak adî anahtarlı lâmba tesisatına benzer.

4. Komütatör anahtarlı tesisat: Şekil 5.6'da verilen devre iki ayrı lâmba ya da lâmba grubuna kumanda etmek mümkündür. ile

Şekil 5.6. Komütatör anahtar tesisatı 5. Vaviyen anahtarlı tesisat: Şekil 5.7'te verilen devre lâmbayı iki ayrı yerden yakıp söndürmede kullanılır.

Şekil 5.7. Vaviyen anahtar tesisatı 6. Nemli yer malzemesi ile tesisat: Kazan dairesi, atölye, kümes, hamam, depo vb. gibi nem oranının yüksek olduğu ya da kimyasal gazların bulunduğu yerlerde nem geçirmeyen gereçler kullanılarak tesisat yapılır. Nem ve mekanik zorlanmalara dayanıklı kablolar antigron (NYM) olarak adlandırılır. Nemli yer tesisatı şöyle yapılır: a. İletken yolunun çizilmesi: Duvar ya da tavana döşenecek iletken, buat, duy, priz gibi elemanların geçeceği yerler projeye uygun olarak tebeşirle işaretlenir. b. Geçiş yerlerinin açılması: Antigron kablonun geçeceği duvar ve tavan delikleri murç, yankeski, matkap (breyz) gibi takımlar kullanılarak açılır. c. Kroşelerin tutturulması: Antigron kablosu duvar ya da tavana plâstikten yapılmış kroşelerle döşenir. Kroşeler plâstikten yapılmış dübel ve ağaç vidasıyla tutturulur. Dübeller 6, 7, 8, 10... mm çaplı olarak üretilir. Tesisatta kullanılan kablonun kesiti arttıkça kullanılan dübelin boyutu da büyütülür. Kablonun yatay düşenmesi durumunda kroşeler arası mesafe 30-60 cm, düşey döşenmesi durumunda ise 40-60 cm olur. Yan yana giden kablonun çok olduğu yerlerde ray tipi antigron kroşeleriyle döşeme yapılarak işçilik süresi kısaltılır. d. Kablonun kroşeler üzerine döşenmesi: Kroşeler monte edildikten sonra kablolar çok düzgün bir şekilde döşenir. e. Kablo uçlarının açılması: Antigron kablonun, anahtar, priz, buat, pano gibi yerlerde ekleme işlemi yapılır. Kablonun uçlarının açılması, çakı, yankeski gibi takımlar kullanılarak yapılır.
HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

33

f. Buat, anahtar, priz bağlantılarının yapılması Antigron kablonun buatlardaki eklemeleri simit ya da s ıra klemens kullanılarak yapılır. Buat kapakları nem geçirmeyecek şekilde sıkıca kapatılır. Buat, anahtar, priz, pano vb. gibi elemanlara yapılan kablo girişlerinde silindirik deliklerden nem, kimyasal madde girişini önlemek için vida dişli rakorlar (alt kısma lâstik contalar konularak) sıkıştırılır. 7. Merdiven ışık otomatiği tesisatı: Çok katlı yapılarda merdiven boşluğunun aydınlatılmasında şekil 5.8'de verilen şema kullanılır. Devrede herhangi bir butona basıldığında merdiven ışık otomatiği cihazının içindeki röle kontaklarının konumunu değiştirir. Ayarlanan süre sonunda röle kontakları açılır ve lâmba söner. Merdiven ışık otomatikleri mekanik ya da elektronik yapılı olarak üretilmektedir. Mekanik yapılı olanlar sadece eski konutlarda karşımıza çıkar. Günümüzde üretilen merdiven ışık otomatiklerinin tamamı elektronik devrelidir. Elektronik yapılı merdiven ışık otomatiklerinin yapısı, çalışması ve devreleri endüstriyel elektronik kitabında açıklanmıştır.

Şekil 5.8. Merdiven otomatiği tesisatı C. FLUORESAN LAMBA TESİSATI Flüoresan lâmbaların devresinde bazı elemanlar bulunur. Önce bu gereçleri inceleyelim. 1. Flüoresan tüp: Şekil 5.9'da yapısı görülen flüoresan tüpün hava boşaltılmış içine özel gaz (argon) ile civa doldurularak üretilmiştir. Lâmbanın flâmanları tungsten metalindedir. Flâmanlar arasındaki boşlukta ise ısıyla elektron yaymaya aşlayan oksit tabakası mevcuttur. Boru eklindeki cam tüpün iç yüzeyine ise flüoresan madde sıvanmıştır.

Şekil 5.9. Fluoresan tüp 34

2. Balast: Şekil 5.10'da yapısı görülen balast ince çelik saclardan yapılmış nüve üzerine sarılmış bobinden oluşan elemandır. Balast, flüoresan lâmbanın çalışabilmesi için mutlaka kullanılması gereken bir elemandır. Uygulamada 20 ve 40 W gücündeki balastlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Balastlar yapılarına göre ikiye ayrılır: I. Bobinli (klâsik) balast II. Elektronik balast Bobinli balastlar 5-10 W gibi ilave bir güç tüketirler. Elektronik balastların güç tüketimi ise yok denecek kadar azdır. O nedenle elektronik yapılı balastlar tercih edilmelidir. Balast seçimi yapılırken dikkat edilecek diğer önemli husus ise kalitedir. TSE kalite belgesi olmayan balastlar ses yapmakta ve kısa ömürlü olmaktadır. Şekil 5.10. Balast 3. Soketler: Flüoresan lâmbayı devreye bağlamada kullanılan elemanlara soket denir. 4. Starter (başlatıcı): Cam tüp içerisine yerleştirilmiş ısıya duyarlı kontakları bulunan küçük boyutlu elemandır. Bu aygıt, flüoresan lâmbanın flâmanları ısınana kadar devrede kalır. Yanmakta olan bir flüoresan lâmbadaki starter çıkartılsa bile lâmba yanmaya devam eder. Starterin cam tüpü içerisinde bulunan bimetal, uzama kat sayıları farklı iki ince metalin birleştirilmesiyle üretilmiştir. Lâmba devresine akım uygulandığında bimetalli kontak düzeneği kapalıdır. Bu sayede starter üzerinden akım geçişi olur. 1-2 saniye içinde ısınan bimetal kontağın açılmasına neden olur. Starterlerde bimetal düzeneğine paralel olarak bağlanan küçük kapasiteli kondansatör bimetalli kontakların ömrünü uzatıcı etki yapar. Başka bir deyişle kondansatör startere gelen parazitik Şekil 5.11. Starter (istenmeyen) sinyallerin bozucu etkisini ortadan kaldırır. Flüoresan lâmba devresinin çalışma ilkesi: Şebeke gerilimi lâmba devresine uygulandığında, birbirine yakın durumda bulunan starter elektrotları arasında ark (atlama) oluşur. Bu sırada elektrotlar ısınarak birbirine değer. Starterin kontaklarından akım geçmeye başlamasıyla flâmanlar üzerinden akım geçerek bunların elektron yaymasına ve tüp içindeki civanın buharlaşmasına neden olur. Akım, bimetal ve kontak üzerinden geçtiğinden, starter içerisindeki gaz ve bimetal soğuyarak kontakları açar. Starter devresinin açılması ile balastın akımı kesilir ve manyetik alanında düşüş olur. Manyetik alandaki düşüş nedeniyle balast bobini üzerinde, şebeke geriliminden daha büyük bir öz indükleme EMK’sı (yaklaşık 1000 V) oluşur. Yüksek gerilim, flâmanlar arasında (daha önce ısınarak iletken hâle gelen lâmba iç ortamı HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 35

ÜÇ LİNYELİ TESİSAT YAPIMI Elektrik kurumunun enerji dağıtım noktasından alınan elektrik enerjisi ana kolon sigortası ve monofaze sayaç üzerinden geçtikten sonra alıcıları ve hatları koruyan sigortaların bulunduğu dağıtım tablosuna gelir. Bunların hepsinin bağlantısı aynıdır. Evlerde tüm alıcıları korumak için bir tek sigorta kullanılmaz.üzerinden) ark şeklinde atlar. Lâmba ve priz linyelerini korumada kullanılan bu elemanlara linye sigortası denir. (Şekil 5. 1. Enerjinin eve giriş şekilleri: a. Kaç tane sigorta kullanılacağı tesisatta bulunan lâmba ve prizlerin sayısına göre projeyi çizen yetkili kişi tarafından belirlenir. Uygulamada 18. Şekil 5. Ortalama bir konutta 3-5 adet sigorta kullan ılır. Böylece. Şekil 5. Dam direğiyle enerji girişi: Tek ya da iki katlı konutların elektrik kurumuna ait direkten enerji almasında dam direği kullanılır.13) Şekil 5.14’te dört linyeli ev tesisatının açık ve kapalı şeması verilmiştir.12.13. Linye sigortalarının akım değeri 6–20 A arasında değişir. Çatıya sağlam bir şekilde tutturulan direğe yatay olarak kaynak edilmiş 36 . 100–110 V dolayına düşürerek ilk anda ateşleyici olarak yaptığı görevi. tüp içerisindeki flüoresan madde ve gazın cinsine göre değişik renkte ışık vermeye (yanmaya) başladığı anda balast gerilimi. İki lâmbalı flüoresan lâmba tesisatı: Uygulamada 2x20 W ya da 2x40 W flüoresan lâmba yaygın olarak kullanılmaktadır.20-32-36 ve 40W'lık flüoresan lâmbalar yaygın olarak kullanılmaktadır.12’de verilen devrenin bağlantısı yapılırken balast. normal çalışma anında akım sınırlayıcı olarak devam ettirir. cam tüpün iç yüzeyindeki flüoresan tabakaya çarparak lâmbanın ışık vermesini sağlar. starter ve flâmanların birbirine seri olarak bağlanmasına dikkat edilmelidir. Bir lambalı fluoresan lamba tesisatı 2. ultraviyole ışınlarının oluşmasını sağlar. Bir lâmbalı (1x40 W) flüresan lâmba tesisatı: Şekil 5. İki lambalı fluoresan lamba tesisatı D. Ultraviyole ışınları ise. Flüoresan lâmba bağlantıları: 1. buharlaşan civaya çarpan ark şeklindeki akım. Lâmbanın.

Bir fazlı sayaçlar akım bobini. c. Yalıtkan özellikli izolatörlerin görevi direkten eve gelen kablonun metal aksamlara değmesini önlemektir. Uygulamada kullanılan tablolar şekil 4. Duvar konsoluyla enerji girişi: İki ya da daha fazla katlı konutlarda duvara monte edilen demir konsollara takılan izolatörlerle enerji girişi yapılır.14. elektrikli aygıtların yakınında bulunan dağıtım tablolarından yapılır. b. (Eskiden yapılmış tesisatlarda mermer üzerine yapılmış tablolar da karşımıza çıkar. Dört linyeli tesisat 2. Bu elemanın alüminyum diski akım ve gerilim bobininin oluşturduğu manyetik alanların etkisiyle döner ve numaratörün saymaya HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 37 . Sayacın bağlantısı: a. Bir fazlı elektrik sayacı: Elektrik alıcılarının yaptığı işi doğrudan ölçen aygıtlara elektrik sayacı denir. numaratör.) 3. alüminyum disk ve dişlilerden oluşur. Şekil 5. Yeraltı kablosuyla enerji girişi: Çok katlı ve çok daireli yapılara enerji girişi yapmada tercih edilir.27'de görüldüğü gibi sac ya da plâstikten üretilir.40–60 cm uzunluğundaki profil demire iki adet izolatör tutturulmuştur. gerilim bobini. Tesisata dağıtım tablosu bağlantısı: İş yerlerinde enerji dağıtımı.

Bir fazlı aktif b. Aydınlatma ve priz sortisi olmak üzere iki çeşittir. Not: Günümüzde dijital yapılı sayaçlar da kullanıma sunulmuştur. Sayaç ile güç ölçme: Elektrikli alıcıların gücü en kolay olarak wattmetreyle belirlenir. Bu veriden yararlanılarak istenilen alıcının aktif gücü bulunabilir. Sayacın faz giriş ve çıkış uçları yanlışlıkla ters bağlanacak olursa disk geri döner ve numaratörün gösterdiği değer azalır. Sorti hattı: Buattan alıcıya kadar olan hatta sorti hattı denir.16.5 mm2'dir ve lâmba ile ona 38 . kolon ve ana kolon kavramlarının açıklanması: a. Çünkü üreticiler bağlantı şemasını buraya koymaktadır.3600. (Not: Bazı üretici firmalar geri dönüşü engelleyen düzenekli sayaçlar da yapmaktadır. Bu veriden hareketle diskin 1 saatte yani 60 dakikada kaç devir yapaca ğını bulabiliriz: Şekil 5. sayacın içyapısı Şekil 5. 675 ya da 750 devir yaptığında numaratör 1 kWh yazar. Örnek olarak bir ütünün güç değerini sayaç ile belirleyelim: Not: Kullandığımız sayacın etiketine bakarak 750 devirde 1 kWh yazdığını belirledik.başlamasını sağlar. Bir fazlı aktif sayacın bağlantısı Ütünün. Işık sortisinde kullanılan iletken kesiti en az 1.750) x = 54000000/45000 = 1200 W 4.60.16'da görüldüğü gibi çok basittir. Sorti. sayacın diskine 1saatte yaptıracağı devir sayısını bulduktan sonra ikinci bir orantı işlemi yaparak alıcının gücünü bulabiliriz: 1. 1200 W gücün karşılığı olduğuna göre ütünün gücü 1200 W2tır. Bağlantı sırasında herhangi bir kuşku duyulması hâlinde sayacın klemens kapağının iç kısmına bakmak yeterli olacaktır. yani. Bu aygıtın olmadığı durumlarda sayaç kullanılarak da güç ölçümü yapılabilir.15. 600.) c. Yukarıda verilen işlemleri daha çabuk yapabilmek için şu orantı da kurulabilir: x.750 = 1000. linye. Ütüyü sayaca bağladık ve 1 dakikalık süre içinde diskin 15 devir yaptığını bulduk. Alüminyum disk.15)/(60. Sayaçların etiketlerinde diskin kaç devir yapması durumunda numaratörün 1 kWh yazacağı belirtilir.2 kW gücün. Elektrik sayacının devreye bağlanışı: Bir fazlı sayaçların bağlantısı şekil 5.15 x = (1000.3600.2 kWh'lık enerji 1.

17'de C-D arasındaki hat) c. d. Sayacın bağlantısının doğruluğu. (Şekil 5. Linye hatlarına bağlanan sigortaya linye sigortası denir.17'de A-B arasındaki hat) Ana kolon hattı (A – B) Kolon hattı (B – C) Linye (C – D) Sorti E) (D – Şekil 5. Sorti sayısının yönetmeliğe uygunluğu. c. Priz sortisinde kullanılan en küçük iletken kesiti ise 2. Tesisatın projeye uygunluğu. Kaçak akım koruma rölesinin çalışıp çalışmadığı HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 39 . f. Kullanılan iletkenlerin kesitlerinin uygunluğu. Anahtar. Tesisatta yalıtkanlık kontrolü: Elektrikçi tarafından yapılan tesisata enerji verme işlemi yapılmadan önce elektrik kurumu yetkilileri bazı teknik denetimler yapmakla yükümlüdür. Topraklamanın çalışıp çalışmadığı. Evlerde kolon hattında en az 4 mm2 kesitinde bakır iletken kullanılır. (Şekil 5. (Şekil 5. kolon. Linye hattı: Dağıtım tablosundan.17 Tesisat üzerinde sorti.5 mm2'dir. b. ana kolon hatlarının gösterilmesi 5. Priz linyelerinde 10-16 amperlik. Kontrol an ında incelenen hususlar şunlardır: a.kumanda eden anahtardan oluşur. Linye hatlarında en az 2. priz linyesine ise en çok 7 priz sortisi bağlanabilir. priz ve tablolardaki bağlantılarının yönetmeliklere uygunluğu.17'de B-C arasındaki hat) d. h. Işık (lâmba) linyesine en fazla 9 ışık sortisi.5 mm2 kesitli iletken kullanılır.17'de D-E arasındaki hat) b. İletkenlerin buat. Elektrik tesislerinin yapımında alıcılardan sayaca kadar olan kısmın yapımı ve sorumluluğu tesisatı yapan elektrikçiye aittir. priz gibi elemanların zeminden yüksekliğinin uygunluğu. linye. e. g. (Şekil 5. i. Kolon hattı: Sayaçtan sigorta tablosuna ya da dağıtım tablosuna kadar olan hatlara kolon hattı denir. Ana kolon hattında ek olmaz ve kullanılacak bakır iletkenin kesiti en az 6 mm2 olur. ışık ya da priz sortisinin bağlandığı en son buata kadar olan hatta linye hattı denir. Ana kolon hattının şebekeye bağlanması ve kontrolü ise elektrik kurumu yetkilileri tarafından yapılır. Ana kolon hattı: Elektrik kurumunun enerji dağıtım direğinden sayaca ya da ana dağıtım tablosuna kadar olan hatta ana kolon hattı denir. Boru çaplarının uygunluğu. ışık linyelerinde ise 6 amperlik buşon kullanılır.

18’de görüldüğü gibi topraklama elektroduna diğer ucu ise linyelere bağlanır. sıfırlama. Toprağa karşı direnç ölçüldükten sonra hatlar arasındaki direnç ölçülür. akım kaçağına yol açan. • Alıcılar (lâmba. tv.18 Meger ile tesisatın yalıtkanlık kontrolünün yapılışı Meger kullanılarak yapılan ölçümlerde. Bu işlemde alınan değerinde 220. • Sigortalar devreden çıkarılır. Bu bölümde yaygın olarak kullanılan topraklama ve sıfırlama hakkında bilgi verilecektir. yalıtma. TSE kalite belgesiz malzemelerle yapılan tesislerde akım kaçağı. küçük gerilim kullanma gibi yöntemler kullan ılır. Kötü nitelikli. Yapılan ölçümde okunan değerin 220. • Anahtarlar kapalı konuma alınır. kısa devre gibi olaylarla daha sık karşılaşılır. Meger ile yapılan ölçümlerde tesisattan toprağa karşı bir kaçak olup olmadığının belirlenmesi için megerin bir ucu şekil 5.000 ohmdan yüksek olması gerekir.) devre dışı edilir. • 220 voltluk besleme kesilir. Tesisat bitirildikten sonra meger adlı aygıt kullanılarak sistemin yalıtkanlık durumunun iyi olup olmadığı test edilir. Not: Tesisatın besleme gerilimi 380 V ise meger ile yapılan ölçümlerde sistemin direncinin 380.000 ohm ve üzeri değerde olması gerekir. 40 . Şekil 5.Elektrik tesisatının yalıtım düzeyinin kontrolünün yapılışı: Elektrik tesisatının yapımında kullanılan her türlü elemanın yalıtkanlık düzeyinin çok iyi olması gerekir. radyo vb. Bu işlemde megerin problarının her ikisi de linyelere bağlanarak ölçüm yapılır.000 ohmdan yüksek olması gerekir. Eğer direnç değeri küçük çıkıyorsa tesisatta kullanılan yalıtkan gereçlerin yalıtkanlığının kalitesinin düşük olduğu anlaşılır. • Yapının sıvalarının ve betonunun tam kuru olup olmadığı denetlenir. E. ısıtıcı. TOPRAKLAMA VE SIFIRLAMA Elektrikli alıcıların kullanıcılara zarar vermesini engellemek için topraklama.

Şekil 5.a.b. Metal gövdeli aygıtların gövdeleri şekil 5. çamaşır makinesi.19.a. • Madde 14: Koruma topraklamasının yapılması gereken kısımlar HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 41 . motor vb. • Madde 3. • Madde 3.b. toprağın dışında ya da yalıtılmış olarak toprağın içine çekilmiş iletkendir • Madde 3.b. vücuttan geçen akıma göre değişir. Topraklamanın yapılışı 2. alıcıyı besleyen linyedeki sigortanın atmasını sağlar. metal gövdeli alıcıların kullanıcıları çarpmasını engellemek için yapılır. Topraklamanın önemi: Dış gövdesi metal olan aygıtlara bir elektrik kaçağı olduğunda cihaza dokunan kişi çarpılır. • Madde 3. İşte bu yüksek akım. Evlerde ve sanayi tesislerinde kullanılan metal gövdeli tüm cihazların topraklama tesisiyle korunması gerekir.8: Topraklayıcı Toprağın altına gömülü olan ve onunla iletken bağlantısı olan iletken parçalardır. bir faz iletkeninin bu noktalara karşı gerilimidir. Bunun dışındaki bütün şebekelerde bir faz iletkeninin toprağa değmesi durumunda diğer faz iletkenleriyle toprak arasında oluşan gerilimdir.6: Aktif bölümler İşletme araçlarının normal işletme koşullarında gerilim altında bulunan iletkenleri ve iletken bölümleridir.b.b.b.2 Nötr toprak Topraklayıcıdan yeterince uzak olan ve topraklama tesisinin etki alan ı dışında kalan yeryüzü bölümüdür. fırın. Şöyle ki. aygıtların ve tesislerin normal işletilmesi için topraklanmasıdır. Metal elektrodun direnci çok az olduğundan yüksek bir akım geçişi olur.11: Yıldırıma karşı topraklama Yıldırım düşmesi sonucu işletme gereği gerilim altında bulunan iletkenlere atlamaları önlemek için işletme akım devresine ilişkin olmayan iletken bölümlerin topraklanmasıdır. • Madde 3.19'da görüldüğü gibi toprağın altına gömülen metal elektroda bağlandığında ise çarpılma tehlikesi ortadan kalkar. Topraklamayla ilgili bazı iç tesisat yönetmelik maddeleri: • Madde 3.11: İşletme topraklaması İşletme akım devresinin bir noktasının. elektrikli aygıtın (buzdolabı. • Madde 3.) gövdesine elektrik kaçağı olduğunda akım hemen yerin altındaki elektroda gider. Çarpılmanın şiddeti.5: Toprağa karşı gerilim Orta noktası ya da yıldız noktası topraklanmış şebekelerde. Özet olarak şunu belirtebiliriz: Topraklama tesisatı. • Madde 3.11: Koruma topraklaması Canlıları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme akım devresinde bulunmayan iletken bölümün topraklanmasıdır.3: Topraklama iletkeni Topraklanacak bir aygıtı ya da tesis bölümünü bir topraklayıcıya bağlayan.1. Bu değer faz gerilimine eşittir.

Topraklama elektrodu yapının çevresindeki nemli toprağa gömülür.20. Ülkemizde meydana gelen elektrik çarpmalarının büyük bir bölümü ne acıdır ki topraklamanın yanlış yapılması ya da hiç yapılmamasından kaynaklanmaktadır.20'de görüldüğü gibi toprağa. Elektrik tesisatı yapıldıktan sonra can güvenliği için mutlaka koruma topraklamasının yapılması gerekir.5 m2 galvanizli sac levha ya da bakır kaplı demir çubuk kullanılır. Hatalı topraklama sistemi nedeniyle hem enerji kaybı olur hem de topraklanmış aygıt. 1. —Dış dağıtımda kullanılan demir direklerdir. Topraklama yapıldıktan sonra gerekli korumayı yapıp yapmadığını belirlemenin en doğru yolu topraklama direncini ölçen aygıt kullanmaktır. topraklama elektrodu kuru.—Konutlarda kullanılan ve canlıların dokunabilecekleri dış muhafazaları iletken olan herçeşit aygıtların metal gövdeleri. Yapılan ölçümde toprağın direnci 4-11 ohm arasında çıkmalıdır. faz. Şimdi bunları inceleyelim. çakıllı. Kullanıcı topraklama tesisinin varlığına güvenerek metal gövdeli cihaza dokunduğunda maalesef çarpılır. 42 . kayalık bir toprak içine gömülürse dış gövdesi metal olan bir elektrikli aygıta akım kaçağı olması durumunda sigorta atmaz. Topraklama tesisinin direncinin düşük olması korumanın daha iyi olmasını sağlar.2 A akım geçişi olur. Şimdi bunları inceleyelim. Topraklama direncinin ölçülmesinde iki yöntem kullanılmaktadır. 3. Kötü kalite bir topraklama tesisat ı sigortanın atmamasına neden olur. Toprak direncini ölçmede kullanılan aygıt doğru olarak bağlandıktan sonra ölçme yapılır. I = V/R = 220/100 = 2. topraklı olan aygıtın gövdesine değdiğinde I = V/R denklemine göre bir akım geçişi olur. Şekil 5. Topraklama direncinin ölçülmesinde kullanılan birinci yöntemde yapılması gereken bağlantı I. dokunan kişileri çarpar. Topraklama direncinin ölçülmesi: Elektrik tesisatına yapılan topraklamanın direcinin mümkün olduğu kadar az olması istenir. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz: Şebeke gerilimi 220 V olduğuna göre. —Atölye ve işyerlerindeki her türlü motor. Konutlarda topraklama elektrodu olarak en çok 0. topraklayıcı elektrodan itibaren 20'şer metre aralıklı olarak gerilim elektrodu ve yardımcıelektrot çakılır. Yapılan bir topraklama tesisatının direnç değeri özel düzenekler kurularak ölçülür. Bu durumda toprağa doğru. Toprağa giden akımın değerinin düşük olması sigortayı attırmaz. Topraklama sisteminin direncinin 100 ohm olduğunu ve gövdeye değen faz hattındaki linye sigortasının da 16 A olduğunu varsayalım. İşte en tehlikeli durum budur. Yöntem: Şekild 5. Şöyle ki. —Sacdan yapılmış dağıtım tabloları.

21'deki bağlantı yapıldıktan sonra. Yöntem: Topraklama direncini ölçmede kullanılan aygıtın olmadığı durumlarda meger kullanılarak da topraklama tesisatının direnci belirlenebilir. Alınan değerlerden yola çıkılarak: RT = (R1+R2+R3)/2 [W] denklemiyle topraklama elektrodunun direnç değeri bulunur. Topraklama direncinin ölçülmesinde kullanılan ikinci yöntemde yapılması gereken bağlantı 4. yalnızca nötr iletkeni açılmamalıdır. Topraklamaya göre daha kolay ve ucuz olan sıfırlama yönteminde (Şekil 5. I. Topraklama sisteminin direncinin 10 W olduğunu ve gövdeye değen faz hattındaki linye sigortasının da 16 A olduğunu varsayalım Bu durumda toprağa doğru I = V/R = 220/10 = 22 A akım geçişi olur. Şekil 5. Şekil 5. İyi bir sıfırlama için. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 43 . • T ile Y arasında yapılan ölçüm R2 direnci. Ancak günümüzde tesisatlarda kullanılmaya başlanılan kaçak akım koruma rölesi 30 mA'lik akım kaçaklarını algılayabildiğinden alıcının akımı hemen kesilir. Nötr hattı çok iyi çalışmalıdır.22). Sıfırlamanın sakıncaları şunlardır: I. • T ile G arasında yapılan ölçümle R1 direnci. Sıfırlamayla korunan aygıtın besleme kablosunda nötr hattı koptuğunda faz alıcının gövdesine gider. faz iletkenleriyle birlikte açılmalı.Not: Hatalı topraklama sonucu çarpılma olduğu doğrudur. sigorta atmaz. Çalışan cihazlar durdurulacağı zaman nötr iletkeni.21. Sıfırlama: Elektrikli aygıtların metal bölümleriyle nötr iletkeninin birbirine bağlanmasına sıfırlama denir. II. elektrikli aygıtta herhangi bir kaçak olduğunda kısa devre oluşur ve sigorta atarak cihazın enerjisini keser. sigorta atmaz. Bu durumda sıfırlamayla korunan aygıtın gövdesine faz gider. Düzgün yapılan topraklama sayesinde metal gövdeli aygıtın gövdesine kaçak olduğu anda sigorta atar. • G ile Y arasında yapılan ölçüm R3 direnci bulunur. II. 2. Toprağa giden akımın değerinin yüksek olması sigortayı attırır. II. Binayı besleyen ana kolon hattının kopması sonucu yeniden bağlantı yapılırken nötr ve faz uçları yer değiştirebilir.

% 60 oranında kalay ve % 40 oranında kurşunun karıştırılmasıyla üretilmiş lehim kullanılır. Lehimleme işlemleri: 1. • Lehimlenecek elemanlar ve yüzeyler çok temiz. • Uzun süre ısıya maruz kalan elektronik devre elemanları bozulur. Elektronik devre elemanlarının plâket üzerinde birbirine bağlanmasında en çok. Bunlar uzun süreli olarak çalıştırılırsa trafoları arızalanabilir. akımı yükselten küçük bir trafo ve lehimleme ucundan oluşan bu el takımı kısa sürede lehim yapma işlerinde kullanılır. Havya kullanımında özen gösterilmesi gereken hususlar şunlardır: • Havya ile lehimleme işlemi çok çabuk yapılmalıdır. Lehimlenecek elemanların boyutları göz önüne alınarak havya ucu eğe ile uygun şekle sokulur. Havyanın hazırlanması: Lehimleme işleminde kullanılan havyanın ucu küf tabakasından arındırıldıktan sonra lehim tabakasıyla kaplanır. Lehim pastası oksit tabakasını yok eder. Normal sıcaklıkta katı halde bulunan lehim 200–350 C°'lık sıcaklığa maruz kaldığında eriyerek sıvılaşır. Lehimin içindeki damarda bulunan reçine temizlik için yetersiz geldiği zaman ek olarak pasta kullanılır. • Lehim dumanı sağlığa zararlı olduğundan solunmamalıdır. Tabanca havya (trafolu havya): Gerilimi düşüren. Lehimin yapısı: Kalay ve kurşunun belli oranlarda karıştırılmasıyla üretilmiş alaşıma lehim denir. çakı. Sıfırlama ÜNİTE NO: 6 LEHİMLEME TEKNİKLERİ A. oksit tabakalarından arındırılması gerekir. Günümüzde kullanılan lehimlerin içine pasta (reçine) dolgusu yapılmaktadır. 3. tiner.22. küfsüz olmalıdır. lehimlenecek yerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. pas. Bunlar tüm gün boyunca çalışsalar dahi bir zarar görmezler. lehim pastası kullanılır. • Havya ucu temiz olmalıdır.Şekil 5. • Kullanılan lehim TSE belgeli olmalıdır. 44 . tel fırça. LEHİM VE LEHİMLEME ÇEŞİTLERİ 1. 2. erimiş lehimin kolay yapışmasını sağlar. yağ. Temizleme işleminde zımpara. Havyalar: I. Kalem havya: Elektronik devrelerin montaj işlemlerinde en çok 30 ve 40 W güçte kalem havyalar kullanılır. Lehimlenecek kısmın temizlenmesi: İyi lehimleme için yüzeyin. 2. II. Reçine.

diyod. zayıf ve dayanıksız olur (şekil 6.1. Kuru lehim: Fazla pasta kullanılmasıyla oluşur. Çatlamış lehim: Sıcak lehim katılaşmadan elemanlar hareket ettirilirse çatlamış. • Lehimin dumanı solunmaz. az ısıtma.1-g). Lehim çeşitleri Yanma: Uzun süre eleman üzerinde tutulan havya. Lehimleme işleminin yapılması: • Havyanın ucunun yeterli sıcaklığa ulaşması beklenir. e. kötü temaslı lehim oluşur (şekil 6.1-h). Soğuk lehim: Lehimleme kalitesiz ve donuk bir görünümdedir.1-e). j. h. • Lehimleme çok çabuk yapılır. Şekil 6.1-b). Sivri uçlu lehim: Havya lehim bölgesinden yavaş çekilirse sivri uçlu. transistör. Kötü lehim: Temiz olmayan bölgede kötü kaliteli gereçlerle yapılan lehim donuk.1-c). kondansatör gibi elemanları bozar ve plâketi eritir (yakar).1-f). • Lehimin donuk. Sarsıntılarda soğuk lehim elektriksel temasın ortadan kalkmasına yol açar (şekil 6. Kısa devre: Özensiz işçilik sonucu istenmeyen noktalar arasında lehimleme olabilir. Lehim bölgesinde küçük delikler oluştuğundan iyi temas olmaz (şekil 6. d. Delikli lehim: Kötü malzeme kullanılması sonucu oluşur. Bu durumda devre yanlış çalışır (şekil 6. Kötü malzeme.1ı). Lehim bölgesi kararır ve elemanlar birbirine iyi yapışmaz (şekil 6. Yetersiz lehim: Az lehim kullanılırsa iyi temas olmaz (şekil 6. • Kaliteli lehim ve pasta kullanılır. Parlak görünüm lehimin iyi olduğunu gösterir.1-d). f. elemanların kımıldaması nedeniyle oluşur.1-i). • Lehim yüzeyinin çok parlak olup olmadığı gözlenir.3. 4. g. Lehim çeşitleri: a. b. • Lehimleme anında eklenen parçalar kesinlikle oynatılmaz. Aşırı sıcak lehim: Lehimleme işlemi uzun süre yapılır ya da havya çok sıcak olursa yine kötü lehim olur. Devre istenilen kalitede olmaz. Aşırı lehim: Aşırı lehim kullanımı sonucu yakında bulunan elemanlarla ve baskı devre hatları arasında kısa devre oluşabilir (şekil 6. c. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 45 . i. • Lehimlenecek yüzeyler temizlenir. dayanıksız lehim oluşur (şekil 6. • İyi lehim yapma düşüncesiyle aşırı lehim harcanmaz. sivri uçlu olmaması sağlanır.

Eriyen lehimi emen vakum.2. Dikey olarak lehimlenecek elemanlar tam dik olarak yerleştirilir. Balonlu lehim emme pompası: Lehim havya ucuyla ısıtılınca balon sıkılıp bırakılırsa erimiş lehim balon içine çekilmiş olur. 46 .3). Şekil 6. Sökme işlemi için gereken aygıtlar şunlardır: a. Üniversal plâket üzerine nokta lehimleme yapımı: Düzgün lehimleme yapmayı öğrenmek için çalışmalar yapılmalıdır. Devre elemanlarının lehimlenmeye hazırlanması: Devre elemanları bakırlı plâket üzerine yerleştirilirken şu hususlara özen gösterilir: Devre elemanının bacakları değer kolayca okunabilecek şekilde bükülür. b. LEHİM SÖKME İŞLEMLERİ Bozulmuş ya da görevini tam yapamayan elemanlar çeşitli el takımları kullanılarak yerinden sökülür. . Örgülü kabloyla lehim sökme: Örgülü (koaksiyel) kablo erimiş lehime bastırılırsa sıcak lehim kablonun üzerine yapışır.2).5. Lehim emme pompası: Yaylı piston düzeneği sayesinde erimiş lehimi emebilen araçtır. elektrik motoru tarafından üretilir. Elemanların bacak uzunluklarının eşit ve normal gerginlikte olması sağlanır.3. Ön lehimleme 3. Bu yöntem ile lehim sökmek pek sağlıklı olmadığından az kullanılır. Bu sayede zaman içinde bakırın oksitlenmesi sonucu ortaya çıkan temas zorluğu ortadan kalkar (Şekil 6. B. İletkenlerin birbirine lehimlenmesi C. İletkenlerin birbirine lehimlenmesi: Çok kaliteli ek yapılmak istenirse ek yerleri lehimlenir. Kompresörlü lehim emme pompası: Devre elemanlarının lehimlerini çok hızlı olarak sökme amacıyla geliştirilmiştir. c. d. İletken uçlarının lehimlenmesi (ön lehimleme): İletkenin lehimlenecek yüzeye çok iyi yapışmasını sağlamak için yapılan işlemdir (Şekil 6. LEHİMLEME UYGULAMALARI 1. 2. Havya ile eritilen lehim parçası pompa tarafından vakumlanır. Şekil 6.

gerilim. ölçü aleti üretim. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 47 . kazanç. bobin. iş. orta kalite) ölçü aletleri: Değerleri ölçerken tam değeri gösteremezler. Plâkete girmiş olan ayakların lehimleri tam olarak sökülemiyorsa kalın delikli bir enjektör iğnesi kullanılarak ayakların plâketten ayrılması sağlanır. güç.5 arasında değişir. 3. Elektrikli ve elektronik sistemlerde ölçme çok yaygın olarak kullanılır. ayar. Gösteren ölçü aletleri: Ölçtükleri büyüklüğün o andaki değerini gösterirler. kazanç gibi değerleri ölçmesini bilmeyen bir teknik elemanın onarım ve imalât işlerini yapması mümkün değildir. tamir işletmelerinde kullanılır.1 .0. Ancak çok ayaklı entegrelerin sökülmesi titiz çalışma gerektirir.5 – 2. Akım. Bunları sınıflandıracak olursak: a. Direnç. (Bu işlem havya ile ısıtılan ayak üzerine enjektör iğnesi geçirilerek yapılır. alan. gerilim. hassas) ölçü aletleri: Bu tip aygıtların kalitesi yüksek olduğundan son derece pahalıdır. güç. çok hassas cihazların üretildiği fabrikalarda. sıcaklık ölçme işlemlerinde kullanılır. gerilim. Fiyatları primer tiplere göre ucuz olduğundan uygulamada en çok bunlar kullanılır. Elektrik ölçü aletlerinin tanıtılması: Elektriksel büyüklükleri ölçmede kullanılan ölçü aletleri çeşitli özelliklere sahip olacak şekilde üretilmektedir. bilgi alma amacıyla yapılır. zaman. gibi değerlerin ölçümü yapılır. Uygulamada yaygın olarak. direnç. 1. 2. direnç. karşılaştırma. ARGE (araştırma-geliştirme) laboratuarlarında. Hata oranları % 0. Entegrenin tüm ayaklarındaki lehimler pompayla tam olarak emildikten sonra gövde hafifçe çekilerek söküm yapılır. Toleransları (hata oranları) % 0. ÖLÇME Bilinen bir büyüklükle aynı türden bilinmeyen bir büyüklüğün karşılaştırılmasına ölçme denir. transistor gibi elemanları plâketten sökmek son derece kolaydır.Lehimli devre elemanlarının sökülmesi: Sökülmek istenen devre elemanları için en çok kalem havya ve pistonlu lehim emme pompası kullanılmaktadır. Analog (ibreli) ya da dijital (sayısal) yapılı olan bu tip aletler. frekans. ağırlık. hacim. frekans. Sekonder (ikincil. hız. Ölçü aletlerinin sınıflandırılması: a. Primer (birincil. Üretilen ölçü aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini belirlemek için yapılan ayarlamada kullanılan primer ölçü aletine etalon (ayarlayıcı) denir b. diyot. iş vb. akım. kondansatör. Bu tip aygıtlar. güç.) ÜNİTE NO: 7 ÖLÇME VE ÖLÇME TEKNİKLERİ A. direnç. Ölçme ve ölçmenin önemi: Ölçme işlemi. akım.2 arasında değişir. uzunluk.

b. direnç değerlerini tek bir cihaz ile ölçmek amacıyla üretilmiştir. Wattmetre: Alıcıların gücünü ölçmeye yarayan aygıttır. frekans. kiloamper (kA). Devreye paralel olarak bağlanan voltmetreler. Örneğin elektrik sayacı. Yaygın olarak kullanılan elektrik ölçü aletleri hakkında temel bilgiler: a. Ampermetre: Devredeki alıcının çektiği akımın değerini göstermeye yarayan aygıttır. Sembolü I. video. Özellikle TV. ağırlık. AVOmetre: Akım. ibre yerine dönen disk ve numaratör kullanılmış olmasıdır. B. gerilim. kapasite ve direnç değerini ölçmede kullanılan aygıttır. AKIM ÖLÇMEK Akım. Özellikle. ampermetre ile ölçülür. Uygulamada birçok modeli bulunan ve pahalı olan bu tip aygıtlar genelde dijital yapılı olup. Bu aletlerin içinde akım ve gerilim bobini bulunur. harf ya da rakam ile kaydeden aygıtlardır. g. video onarım işlerinde arızalı kondansatör ve bobinlerin belirlenmesinde kullanılan LCRmetreler çok yararlı olmaktadır. Akımın ast katları. megaamper (MA). Analog ya da dijital yapılı olarak üretilen ampermetrelerin DC. kısaca A ile gösterilir. Analog (ibreli) ya da dijital (sayısal) yapılı olan bu araçlar. Kaydedici ölçü aletleri: Ölçülen büyüklüğün değerini çizgi. kamera vb. Frekansmetre: Alternatif akımın saniyedeki titreşim sayısını ölçmeye yarayan araçtır. 4. b. TV. basınç. Analog ve dijital yapılı modelleri vardır. c. miliamper (mA)ve akımın üst katları. birimi amperdir. Tek fark. faz farkı gibi elektriksel değerleri ekranında göstererek ölçme yapan aygıttır. profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Akım bobini alıcıya seri bağlanırken. gerilim bobini paralel olarak bağlanır. Pensampermetre: Alıcının akımını kablo bağlantısı yapmadan ölçebilen aygıttır. d. Özellikle fabrikalarda üç fazlı motorların akım değerlerini ölçerken büyük kolaylık sağlar. nanoamper (nA). Osilaskop: Akım. Bellekli (hafızalı) ölçü aletleri: Elektronikteki gelişmeler sayesinde üretilmiş çok işlevli aygıtlardır. akış kaydetme işlemlerinde kullanılır. d. Voltmetre: Elektrik devresinin ya da şebekeye bağlı alıcının gerilim değerini ölçmeye yarayan aygıttır. sıcaklık. Sayaç: Yapısı wattmetreye benzer. Ampermetre devreye seri olarak bağlanır. Toplayan ölçü aletleri: Ölçtükleri büyüklükleri sürekli olarak toplarlar. e. f. LCRmetre: İndüktans. alıcıların çektiği enerjiyi numaratör düzeneği sayesinde sürekli olarak toplar. titreşim. pikoamper (pA). h. iş. AC ya da DC+AC akım ölçebilen çeşitleri vardır. nokta. mikroamper (mA). onarım ve üretimi ile ilgili süreçlerde çok önemli bir yardımcıdır. i. analog ve dijital yap ılı olarak üretilmektedir. c. gibi cihazlar ın bakım. gigaamper (GA) 48 . Amper. gerilim.

İşte bu nedenle. ağırlığı fazla olur.5 -10 A vb. iş = Şönt dirençten geçen akımdır. gerilimin cinsi ve aygıtın ölçme sınırı göz önüne alınır. Yanlışlıkla paralel bağlama yapılırsa devrenin sigortası atar ya da ampermetre bozulur. Ampermetrenin akımı ölçülecek alıcıya seri olarak bağlanışı. bobin etrafında manyetik alan yaratır.2.2 Q Ia=5A I = 50 A Rş = ? Çözüm: HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 49 . Ampermetrenin ölçme sınırını 50 ampere yükseltmek için paralel bağlanması gereken direncin değerini hesaplayınız. boyutları. Küçük değerli akımları ölçmek için üretilmiş bir ampermetreyle yüksek akımları ölçmek için iki yöntem vardır: I.1. Öte yandan ölçme hassasiyetini sağlamak güçleşir. Devredeki alıcının gücü. 3. Verilenler: Ra = 0. akımı. Örnek: En fazla 5 amper ölçebilen bir ampermetreyle 50 amperlik bir akım ölçülecektir. Paralel direnç (şönt) kullanılarak akım ölçme: Ampermetrenin uçlarına paralel olarak uygun değerli bir direnç bağlayarak aygıtın ölçme sınırını yükseltmek mümkündür. gibi değerleri ölçebilecek şekilde üretilmiş bir ampermetreyle 50 .Şekil 7. 1 . Ampermetrenin ölçme alanının genişletilmesi: Büyük akımları ölçmek için üretilen ölçü aletlerinin fiyatı. Analog ampermetrenin ölçme ilkesi: Kalın kesitli ve az sarımlı bobinden geçen akım. I = Devreden geçen toplam akım.500 A gibi yüksek akım değerlerini ölçmek mümkündür. Şekil 7. Akım ölçme işlemi yapılırken rasgele ampermetre kullanılmaz.100 . Ra = Ampermetrenin iç direnci. Şönt direncin ampermetreye bağlanması. Ia = Ampermetreden geçen akım. 2. Ölçme sınırı artırılacak bir ampermetreye bağlanması gereken direncin bulunmasında kullanılan denklem: Denklemde. Rş = Şönt direncin değeri. Ampermetreyi devreye bağlama ve akım ölçme: Ampermetre akımın ölçüleceği devrede alıcıya seri olarak bağlanır. 1.2 ohm olarak bulunmuştur. Bobinin manyetik alanıyla gövde içindeki doğal mıknatısın alanı birbirini iterek ibrenin sapmasını sağlar. Kullanılan ampermetrenin iç direnci hassas bir ohmmetreyle belirlenmiş ve 0.

Analog voltmetrelerin içinde ince kesitli. Dijital yapılı voltmetelerin yapısında ise display.II. 200/5 amperlik akım trafosunda sekondere bağlı ampermetre 3 amperi gösteriyorsa primerden 120 amperin geçtiği anlaşılır. Gerilimin ast katları. gibi elektronik devre elemanları bulunur. Akım trafosu kullanarak akım ölçme: Az akım çeken sanayi tesislerinde ampermetreler şebekeye doğrudan bağlanır. denklemi: V = I.3. çok sarımlı yüksek dirençli bir bobin vardır.2 V • 1 kV kaç volttur? : 1000 V I. Not 2: Akım trafosuyla yalnızca AC akımların ölçümü Şekil 7. Örnekler • 200 mV kaç volttur? : 0. İşte elektronları kendi normal hareketleri dışında. Faydalı hareket için metal içinde belli bir yönde akış gereklidir. bir yönde sürüklemek için gerekli olan kuvvete gerilim (elektromotor kuvvet. Birimi volt (V). Paralel bağlanarak kullanılması gereken voltmetre yanlışlıkla seri bağlanırsa aygıt yanlış bir değer gösterir ve alıcı çalışmaz. sürücü entegre. Akım trafosu: Yüksek değerli akımları 5 A düzeyine indirerek ölçüm kolaylığı sağlayan aygıttır. Not 1: Akım trafolarının sekonder sargılarının bir ucunun mutlaka topraklanması gerekir. U.R [V] şeklindedir. Akımın 50 amperden fazla olduğu tesislerde ise akım trafosu adı verilen aygıtlar kullanılarak akım ölçülür. Primer sargısından geçen akımın oluşturduğu manyetik alan sekonder sargısında küçük değerli bir akım oluşturur. Gerilimin diğer tanımları: Tanım 1: Bir üretecin iki ucu arasındaki potansiyel farka gerilim denir. milivolt (mV) ve gerilimin üst katları. Uygulamada analog ve dijital yapılı olmak üzere iki tip voltmetre kullanılmaktadır. E ya da e ile gösterilir. II.200/5 A değerindeki akım trafoları yaygın olarak kullanılmaktadır. Voltmetreyi devreye bağlama ve gerilim ölçme: Voltmetreyle gerilim ölçümü yapılacağı zaman aygıtın ölçme sınırı. C. analog/dijital çevirici entegre vb. Kilovolt (kV). nanovolt (nV). Ancak bu dönüş bir yarar sağlamaz. Pikovolt (pV). gigavolt (GV). akım trafosunun primer sargısı faz iletkenine seri bağlanır. Şöyle ki. gerilimin türü gibi unsurlar göz önüne alınmalıdır. Bilindiği gibi elektronlar maddelerin içinde bulunan atomların etrafında dönerek hareket etmektedir. 50 . Trafonun sekonder sarım uçlarına ise 5 amperlik küçük bir ampermetre bağlanır.75/5 -100/5 -150/5 . EMK) denir. sekonder ise ince kesitli telden çok sipirlidir. megavolt (MV). voltmetre alıcıya paralel bağlanarak ölçülür. Primer kalın kesitli telden az sipirli. voltmetreyle ölçülür ve V. |aikrovolt (M-V). Uygulamada 50/5 . Elektronları yararlı olacak şekilde hareket ettirmek için itmek gerekir. Gerilim. Voltmetrenin ölçme ilkesi: Gerilim. Tanım 2: Bir elektrik devresinde akımın geçmesini sağlayan kuvvete gerilim denir. GERİLİM ÖLÇMEK Elektrik akımı elektron akışından ibarettir.60/5 . Trafosunun bağlantısı. Akım yapılabilir.

106. voltmetre skalası (kadranı) yeniden taksimatlandırılır (bölüntülenir).3 cm boyunda civa silindirin 0°C'daki direncine 1 ohm (Ω) denir. Bu yaklaşıma göre. V=380V. Rv: Voltmetrenin iç direnci. D. Şekil 7. alıcıdan akım geçmektedir. Seri bağlanacak direncin değerini belirlemede kullanılan denklem: Denklemde. devrede elektronlar hareket etmeye başladıktan sonra rahat bir şekilde ilerleyemezler. Alete seri olarak bağlanması gereken direncin değerini bulunuz. voltmetreye bağlanışı Örnek: Ölçme sınırı 10 V olan bir voltmetrenin bobininin direnci 2000 ohmdur. Ön direncin Vv: Voltmetrenin bobininin üzerinde düşen gerilimdir.Şekil 7. Voltmetreyle gerilim ölçme. V: Devreye uygulanan gerilim.4. Elektrik enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek kaybolur. Gerilim trafosunun bağlantısı. Direnci şöyle de tanımlayabiliriz: 1 mm2 kesitinde. elektrik akımının geçişine karşı zorluk gösteren elemanlara direnç denir. Verilenler: Rv = 2000 Ω. Geçen akımı sınırlayan etken ise alıcının direncidir. Bu voltmetreyle 380 voltluk bir şebekede ölçüm yapılmak istenmektedir. Küçük gerilimleri ölçmek için yapılmış olan voltmetre ile büyük gerilimleri ölçmede kullanılan ikinci yol gerilim trafosu kullanma yöntemidir. Gerilim trafosu: Yüksek değerli gerilimleri 100 V düzeyine indirerek ölçüm kolaylığı sağlayan aygıttır. Rö: Ön direncin değeri. Not 1: Gerilim trafolarının sekonder sargılarının bir ucunun mutlaka topraklanması gerekir. Çözüm: Hesaplanarak bulunan ön direnç bağlandıktan sonra. Voltmetrenin ölçme alanının genişletilmesi: Küçük gerilimleri ölçmek için üretilmiş bir voltmetreye seri direnç eklenerek ölçme sınırını yükseltmek mümkündür. III. Not 2: Gerilim trafosu yalnızca alternatif akım devrelerinde kullanılabilir. Başka bir anlatımla.6. DİRENÇ ÖLÇMEK Bir elektrik devresine gerilim uygulandığında.5. İletkenin ve alıcının içinden geçmek isteyen elektronlar komşu HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 51 . Şekil 7.

x100 Ω. Ohmmetrenin ölçme ilkesi: Direncin değeri en kolay şekilde ohmmetreyle ölçülür. • Kullanılan ohmmetrenin pilinin eski olup olmadığı kontrol edilmelidir. R = V/I. Daha sonra değeri belirlenecek direnç. 52 . • Küçük boyutlu dirençler ölçülürken problar dirence değdirildiğinde parmaklar direncin her iki ucuna aynı anda değdirilmemelidir. Not 1: Paralel tip ohmmetreyle ölçme işlemi bittiğinde S anahtarı açılmalıdır. pil ve ayarlı direncin birleşiminden oluşmuştur. gigaohm (GΩ)’dır. megaohm (MΩ). denklemi. komütatör kademeleri artırılır (x10 Ω. Ohmmetrenin kademe komütatörü en küçük değere (xlΩ) ayarlanır ve ölçülen direnç değeri okunur.000 Ω olacaktır. pil ve ayarlı dirençten oluşur. Elektrik devresinde kullanılan iletkenin boyu kısa ve kesiti kalın ise bu elemanın dolaşan akıma gösterdiği direnç çok az olur. Direnç birimlerinin ast katları. Paralel tip ohmmetrelerde küçük değerler skalanın baş tarafında (solda) büyük değerler ise sağda bulunur. Ancak kullanılan iletken uzun ve ince ise akımın geçişine gösterilen zorluk (direnç) artar Direncin sembolü R. Paralel ohmmetreyle ölçüm yaparken önce S anahtarı kapatılır. İşte elektronlar ilerlerken oluşan sürtünmeden doğan karşı koyma etkisine direnç denir. x10 k gibi). 1. Örneğin x1k kademesindeyken skalada 22 görülürse. Skalada bir değer okunamıyorsa. direnç değeri 22x1k = 22. Kiloohm (kΩ).Ω). Bu yapılmazsa pil çabuk biter. nanoohm (nΩ). 2. x1 k. miliampermetreye paralel bağlanarak ölçüm yapılır. Pikoohm (pΩ). döner çerçeveli miliampermetre. Ölçme yapmak için önce A-B uçları birbirine değdirildikten sonra Rs potuyla ayarlama yapılıp ibrenin sıfırı göstermesi sağlanır. II. Daha sonra ölçülecek direnç A-B uçlarına değdirilir ve direnç değerleriyle bölüntülenmiş göstergeden değer okunur. miliohm (mΩ) ve direnç birimlerinin üst katları. • Ohmmetre ile ölçüm yapmaya başlamadan önce ibrenin 0 değerini göstermesi sağlanmalıdır. Uygulamada kullanılan analog ohmmetrelerin çeşitleri I. mikroohm (µ. Pot (Rs) ile ayar yapılarak ibrenin en büyük değeri göstermesi sağlanır. Ohmmetreyle direnç ölçme: • Ohmmetreyle ölçüm yapılırken direnç kesinlikle gerilim kaynağına bağlı olmamalıdır. Ölçülecek direnç paralel bağlandığında aletten geçecek akımın bir kısmı dirençten geçer ve ibre maksimum değerden küçük bir değer gösterir. birimi ise Ω (ohm)'dur. Ölçülen değer göstergede okunurken kademe komütatörünün gösterdiği çarpan göz önüne alınır.elektronlara ve atomlara çarpa çarpa ilerlerken sürtünmeye maruz kalırlar. Çünkü zayıflamış pil ile yapılan ölçüm pek sağlıklı olmaz. Not 2: Paralel tip ohmmetreler uygulamada yaygın olarak kullanılmaz. Paralel ohmmetreler: Küçük değerli dirençlerin ölçülmesi için yapılmış bu tip ohmmetreler. Seri ohmmetreler: Döner çerçeveli miliampermetre.

Alınan değerlere göre yapılan hesaplamada direnç değeri daha küçük bulunur. I. Ampermetre ve voltmetre yardımıyla direnç ölçme: Direnç değeri ölçülecek alıcı devreye bağlanır.8'de verilen bağlantı yönteminde voltmetre alıcının ve ampermetrenin üzerinde düşen gerilimi birlikte ölçmektedir. Ampermetreden akım değeri. ampermetrenin üzerinde düşen gerilim önemsiz kalır ve dikkate alınmaz (ihmal edilir). Eğer alıcının direnci ampermetrenin direncine göre çok büyük olursa alıcı üzerindeki gerilime göre.7. Şekil 7. Bu durumda alıcının direnci çok doğru olarak bulunur. Eğer ölçülen direnç 1 kiloohmdan fazla bir değere sahipse yapılan ölçümde sonuç hatalı çıkar. İşte bu nedenle ölçülen akım sadece alıcının akımı olmamaktadır.• Üretici kurumun önerisi göz önüne alınarak uygun pozisyonda tutularak ölçüm yapılmalıdır. voltmetreden gerilim değeri okunduktan sonra. Ampermetreyi sona bağlayarak direnç ölçme: Şekil 7. Ampermetreyi öne bağlayarak direnç ölçme. R=V/I denklemi kullanılarak direnç hesaplanır. 4. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 53 .7'de verilen bağlantı yönteminde ampermetre alıcının çektiği akımın yanı sıra voltmetreden geçen akımı da ölçer. O nedenle ampermetrenin önde olduğu bağlantı sadece 1 kΩ'dan küçük değerli dirençlerin değerinin ölçümünde kullanılır. II. Ampermetreyi öne bağlayarak direnç ölçme: Şekil 7. 3. Ohmmetrenin ölçme alanının genişletilmesi ve kademeli ohmmetreler: Uygulamada kullanılan analog ya da dijital tip ohmmetrelerin çeşitli direnç değerlerini kolayca ölçebilmesi için sabit dirençler kullanılarak ölçme alanı genişletilebilmektedir.

numaratör. O nedenle yukarıda anlatılan iki yöntemle direnç ölçme uygulama alanından kalkmıştır. alüminyum disk ve dişlilerden oluşur. Wattmetrenin iç yapısı. WATTMETRE İLE GÜÇ ÖLÇMEK Elektrik alıcılarının gücü wattmetre ile doğrudan ölçülebilir. Üç fazlı (trifaze) aktif sayaçlar ise sanayi tesislerinde kullanılan alıcıların yaptığı işi ölçer. Wattmetrenin içinde şekil 7. 54 . gerilim bobini.10’da iç yapısı verilen elektrik sayaçları kullanılır. Kalın kesitli az sarımlı akım bobini alıcıya seri bağlanırken. E. Not: Dijital yapılı ampermetre ve voltmetrelerin yaygınlaşmasıyla birlikte ampermetrenin önde ya da sonda olması sonuç üzerinde etkili olmaz olmuştur.10'da görüldüğü gibi akım bobini. I ile işaretlenmiş akım bobini uçları alıcıya seri olarak bağlanır. V ile işaretlenmiş gerilim bobini uçları alıcıya paralel bağlanırken. Elektrik alıcılarının yaptığı işi doğrudan ölçmek için şekil 7. Wattmetrenin 4 adet bağlantı terminali (ucu) vardır. Şekil 7.10. O nedenle ampermetrenin sonda olduğu direnç ölçme düzenekleri 1 kiloohmdan büyük değerli dirençlerin ölçülmesinde kullanılır.Ancak ampermetrenin iç direnci alıcının direncine yakın bir düzeyde ise sonuçlar hatalı çıkar. Ampermetreyi sona bağlayarak direnç ölçme. Wattmetrenin içyapısı.9. Bir fazlı (monofaze) aktif sayaçlar ev ve iş yerlerinde kullanılan alıcıların yaptığı işi ölçer. Bir fazlı aktif sayaçlar şekil 7. Şekil 7.8. Şekil 7. ince kesitli çok sarımlı gerilim bobini paralel olarak bağlanır.9'da görüldüğü gibi akım ve gerilim bobini bulunur.

frekans değiştirilerek ayarlanabildiği için endüstride en çok kullanılan motorlardır. mekanik enerjiye dönüştüren makineye motor denir. Bir fazlı aktif sayacın devreye bağlantı şeması. Asenkron motorun duran kısmını oluşturur. Sincap kafesli rotor ( kısa devreli rotor ) Bilezikli rotor ( sargılı rotor ) 2. Stator. dönme hızı ile rotorun dönme hızı aynı olmayan motorlara asenkron motor adı verilir.2 Motor etiketleri Burada yazılan bilgileri sırasıyla açıklayalım: °GAMAK TİP: GM 132526 1. Gövde ve kapaklar. Rotor.5 kW İz K1 B cos ip: 0. Not: Günümüzde dijital elektronik devreli sayaçlar da üretilmektedir.Motorun Tanıtılması: Giriş: Elektrik enerjisini.Stator: Manyetik alanın meydana geldiği kısımdır. Alüminyum disk sayacın markasına göre 600. ÜNİTE 8: OTOMATİK KUMANDA TEKNİKLERİ A.0.4. çok küçük ve çok büyük güçte imal edilebilmeleri ve son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde devir sayıları da.9 50 Hz B3 P 44 O . Genel olarak iki tipte yapılır. bakımının daha az olması.Rotor: Asenkron motorun dönen kısmına denir.11. çeşitli fazda yapılmaları. c. Üç fazlı asenkron motorların genel yapıları: Asenkron motorlar genel olarak üç kısımdan meydana gelir a. a. 675 ya da 750 devir yaptığında numaratör 1 kWh yazar. 0. Asenkron motorlar ucuz olması.8 A 10 HP 2880 d/d O 2-985 7. Stator sargılarında oluşan döner manyetik alanın. ASENKRON MOTORLAR 1. b. b.8 mm kalınlığında bir tarafı silisyumlu sacların özel kalıplarda oluklar açılarak preslenmesiyle imal edilir (Şekil 1. Şekil 7.Motor Etiketinin İncelenmesi: Her motor üzerinde genellikle alüminyumdan yapılmış. motor hakkındaki bilgileri veren motor etiketleri bulunur. Şekil 1.1). TİP = GM 132526 : Motorla ilgili fabrikasyon bilgiler 3~ACM0T0R Nr: 1065179 HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 55 A 380 V 14. GAMAK: Motoru imal eden firmanın adı 2.Sayacın alüminyum diski akım ve gerilim bobininin oluşturduğu manyetik alanların etkisiyle döner ve numaratörün saymaya başlamasını sağlar.

.. 200 : Tabandan mil eksenine yükseklik...U2 .Sargı giriş ve çıkış uçlarının motor dışına çıkartıldığı bölüme klemens bağlantı kutusu denir.9 : Motor normal yükle yüklendiği zaman motorun güç katsayısı (Akım ile gerilim arasındaki faz farkının kosinüs değeri). Doğru bağlantı Yanlış bağlantı Doğru bağlantı 56 ..C.V2 sırası ile bağlanır.U2 .. M: Orta... 7..... L: Uzun ) b : Stator paket boyu ( a: Kısa.Giriş Ucu : U1f Çıkış Ucu : U2 L2 Fazı için...V1 ..10 HP: Motordan alınabilecek nominal güç....V2 sırası yerine U2 ..W2 sırası ile bağlanırsa.Giriş Ucu : Vr Çıkış Ucu : V2 L3 Fazı için . Motor: Motorun çalıştırılması gereken akım çeşidi ve faz sayısı 4. Kutu içerisinde altı uçtan oluşan klemens bulunur ve sargı giriş-çıkış uçları bu klemense bağlantı yapılır Klemensin üç ucuna sargı giriş uçları.. diğer üç ucuna da sargı çıkış uçları bağlanır.)..1.380 V : Motorun bu bağlantıda çalışma gerilimi 6. Cosφ = 0.....: Motorun çalışma frekansı 11. (Şekil 8.. sargılardan akım geçmez ve motor çalışmaz..... motorun yıldız çalışması durumunda bir sorun olmaz. A : Motorun bağlantı şekli 5.. b: Uzun) 3-Klemens baglantı kutusu incelenmesi: Üç fazlı asenkron motorlarda stator sargıları motor içerisinde değişik şekillerde bağlandıktan sonra.2880 min'' veya 2880 d/dk veya 2880 rpm: Motor tam yükle yüklendiğinde rotor devir sayısı 10. Çıkış uçları W2 . 9. Fazı için.V2 ...W1 sırası ile. Ancak motorun üçgen bağlanması durumunda her fazın giriş ve çıkış uçları bağlantı köprüleri tarafından kısa devre edildiğinden.. 7.... 50 Hz.........985: Motorun üretildiği ay ve yıl Motor tip kodlarının açıklanması: GM: Gamak marka 3 fazlı kısa devre rotorlu asenkron motor. 8. Klemens uçlarına giriş uçları soldan sağa doğru U1 ... motor dışına genellikle altı uç çıkartılır..14.Giriş Ucu :Wr Çıkış Ucu : W2 harfleri ile belirtilir. L : Gövde uzunluğu ( K: Kısa.. Bilindiği gibi üç fazlı asenkron motorlarda sargı uçları..3.3 fazlı A...8A:Motor tam yükünde yüklendiği zaman çekeceği akım (Nominal akım).. L.5 KW olarak da yazılabilir.. çıkış uçları ise W2 ..2 ...

sargıların ZXY uçlarına şebeke gerilimi uygulanıp UVW uçları kısa devre edilerek de yapılabilir. Bu orana. faz gerilimi hat geriliminin 1 / -J3 'ü şeklinde de belirtilir. bu bağlantıya Yıldız Bağlantı denir (Şekil 8. yıldız bağlantı durumunda sorun çıkarmamasına rağmen üçgen bağlantı durumunda sakıncalıdır. Bu durum. Uçların karşılıklı gelmesi. faz akımı hat akımının 1/Vİ3 'ü de denilebilir. hat akımının %58'idir. V .Şekil 8. W . 5-Üçgen bağlantı ve özellikleri: Motor klemensi üzerindeki birinci fazın çıkış ucu ikinci fazın giriş ucu ile.). Klemens bağlantı kutusu konusunda uçların karşılıklı gelmemesi gerektiği söylenmişti.Y. Aynı zamanda faz akımı.2. ZXY sırası ile bağlanır ve pirinç köprülerle UZ .V-W 'ye üç faz (RST) gerilim uygulanıp. Üçgen bağlantıda hat gerilimi faz gerilimine eşittir.1. sargı uçları kısa devre edilir ve birer uçları boş bırakıldığından herhangi bir akım geçişi olmaz ve motor çalışmaz. Şekil 8.VX . Üçgen bağlantı A şeklinde sembolize edilir. Yıldız Bağlantı (A) Aynı şekilde yıldız bağlantı.Z uçları birleştirilirce.4-a 'da da görüldüğü gibi uç bağlantıları pirinç köprülerle yapılırken U-X. hat geriliminin %58 ' idir denilebilir (380 . motorun çalışmasında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. ikinci fazın çıkış ucu üçüncü fazın giriş ucu ile. Çünkü Şema 1.0. WY uçları kısa devre edilir. Bu bağlantıda hat akımı faz akımının J3 katıdır. Bu nedenle uçlar UVW. Hat akımı ise faz akımına eşittir. hat gerilimi faz geriliminin V3 katıdır. bu şekildeki bağlantıya Üçgen Bağlantı denir. Klemens bağlantıları 4-Yıldız bağlantısı ve özelliği: Stator sargılarının giriş uçları olan U. Bu durum. Diğer yandan faz gerilimi. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 57 . üçüncü fazın çıkış ucu da birinci fazın giriş ucu ile bağlanırsa. Yıldız bağlantıda sargılar arasında 120° faz farkı olduğundan.58 = 220 V). sargıların çıkış uçları olan Z-X-Y kısa devre edilirse.2. Yıldız bağlantı A şeklinde gösterilir.

üçgen çalışması durumunda ise 380 volt uygulandığını belirtir. motora gelen fazların yer değiştirmesi ve motorun ters dönmesi. Örneğin.3. 3 fazlı asenkron motorlardandevir yönünü değiştirme dön r döner döner dö er B. 6-Devir yönünün değiştirilmesi: 3 fazlı asenkron motorlarda dönüş yönü çok önemlidir. Bu da çeşitli zararlara yol açabilir. Fazlardan üçünün birden yer değiştirmesi durumunda ise devir yönünde değişme olmaz (Şekil 8. motorun çalıştırdığı makinenin de dönüş yönünü değiştirir. Üçgen Bağlantı ( A ) Motor etiketinde A380 V yazan motorlar üçgen bağlanır. İki fazın kendi arasında yer değiştirmesi.5. Üçüncü faz ise sabit kalır. Çünkü motorun dönüş yönü. Dolayısıyla rotor dönüş yönü de değişir. Motorun ters dönmesi makinenin hatalı çalışmasına neden olur. b) Doğru bağlantı Şema 8. motorun sökülüp yeniden bağlanması ve ters dönmesi bu sebeplerden bazılarıdır. a) Yanlış bağlantı.4. Motor devir yönünü değiştirme ihtiyacı çeşitli sebeplerden ortaya çıkabilir. Motor etiketinde 220/380 volt yazması. bir faz sargısına yıldız çalışması durumunda 220 volt. stator sargılarında meydana gelen döner manyetik alanın da yönünü değiştirir.Şekil 8.5). MOTOR KORUMA RÖLELERİ VE SİGORTALAR: Asenkron motorların aşağıda açıklanan nedenlerden dolayı normal çekmesi gereken akımlarının üzerinde akım çekmesi durumunda. Motorun devir yönünü değiştirmek için motora uygulanan R-S-T fazlarından herhangi ikisinin yer değiştirmesi gereklidir. R S T R S T R S T M o to r s a ğ a M o to r s o la M o to r s o l a M o to r s o l a Şekile8. Aksi 58 . motorun devre dışı kalması istenir.

Asenkron motorların şebekeden aşırı akım çekmesinin nedenleri: 1. motorun şebekeden çektiği akım geçer. Çalışma anında motor akımı kısa bir süre için normal değerinin üzerine çıkarsa. motor kontaktörünün enerjisini keser.Aşırı akım rölesi motoru yakar. Bu zararların meydana gelmemesi için motor devrelerinde aşırı akım röleleri ve sigortalar kullanılır. Aşırı akımın motordan sürekli olarak geçmesi. Motorun iki faza kalması. motorun sıcaklık derecesini yükseltir ve Şekil 8. aşırı akım rölesinin kontağı açılır. Bu nedenle kısa süreli aşırı akımlarda aşırı akım rölesinin çalışıp motoru devreden çıkarmaması gerekir. Çalışma karakteristikleri nedeniyle sigortalar elektrik motorlarını koruyamazlar. 7.Üç fazın akımını taşıyan iletkenlerden birinin kopması 6. Motor kayıplarının fazla olması. Statorda faz sargı dirençlerinin eşit olmaması (sargılar arasında kısa devre ya da spir sayılarının eşit sarılmaması) 1-A. motor için sakınca yaratır. geciktirici bir elemanla önlenir.A.Faz sigortalarından birisinin atması c Kontaktör kontaklarından birisinin özelliğini kaybetmesi ve akımı iletmemesi d. Böyle geçici durumlarda rölenin çalışması. Motorun yol alma anında kısa süre çektiği aşırı akım. Üzerinden geçen fazla akım nedeniyle atan bir aşırı akım rölesi.Yani bir aşırı akım rölesinden. Motorun sürekli olarak aşırı yükte çalıştırılması 10. Motorlarda yol verme süresinin ve frenleme süresinin uzun tutulması 11. Motorun sürekli olarak düşük gerilimle çalışması 2. Aşırı akım röleleri motorlara seri olarak bağlanırlar. bu aşırı akım motora zarar vermez. aynı akım aşırı akım rölesinden de geçeceğinden. Herhangi bir nedenle motor fazla akım çektiğinde. Soğutma sisteminden oluşan arızalar. Motor milinin herhangi bir nedenle sıkışması 3. Çünkü uzun süre geçen aşırı akım. bu duruma örnek olarak gösterilebilir.Yalnız hatları korurlar.taktirde stator sargıları yanabilir.6.Şebekeden gelen gerilimin fazlarından birinin kesilmesi b. röle üzerinde bulunan butona elle HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 59 . Şebeke frekansının sık sık dalgalanması 4. motor devresindeki iletkenler zarar görebilir. aşırı akım rölesi adı verilir. röleleri: Aşırı akımların elektrik motorlarına vereceği zararları önlemek için kullanılan elemanlara. Motor bağlantı şeklinin yanlış yapılması (Üçgen çalışması gerekirken yıldız çalıştırılması) 9. Elektrik devrelerinde kullanılan sigortalar da koruma görevi yaparlar. Bunun sebepleri ise: a. Açılan kontak. Böylece motor devreden çıkar ve yanmaktan korunmuş olur. Motorun çok sık olarak durdurulup çalıştırılması 5. 8.

manyetik aşırı akım rölesinin kapalı kontağı açılır. Bazen de yalnız iki fazın üzerine bir aşırı akım rölesi konur. Bütün iş tezgahlarında kullanılan aşırı akım röleleri elle kurulurlar. Bazı ev tipi aygıtlarda örneğin buz dolaplarında kullanılan aşırı akım röleleri. Manyetik aşırı akım rölelerinde akım ayarı.Böylece motor yanmaktan korunmuş olur. motor herhangi bir nedenle uzun süre aşırı akım çekerse. Bazen de her aşırı akım rölesinin ayrı bir kontağı olur. 60 . manyetik aşırı akım rölesi adı verilir. demir nüvenin bobine göre olan durumunu değiştirmekle yapılır. demir nüvenin hareketi yavaş olur. devrenin açılmasından bir süre sonra otomatik olarak normal konumuna dönerler. Örneğin bobin sabit tutulup demir nüve aşağıya kaydırılırsa. Yani bobinden motorun akımı geçer. Aşırı akım rölesinin normalde kapalı kontağı kumanda devresinin girişine konur. Yalnız aşırı akım rölesini kurmadan önce rölenin atmasına neden olan arızayı gidermek gerekir. Aşırı akım rölesinin bobininden normal değerinin üzerinde bir akım geçtiğinde. bobin demir nüveyi yukarıya doğru çeker. Kısa süreli aşırı akımlarda. aşırı akım rölesi yalnız bir iletken üzerine konur. Yani bu aşırı akım röleleri kendi kendilerine kurulurlar. aşırı akım rölesinin çalışmasını engeller. kumanda devresinin akımı kesilir ve motor durur. bir süre sonra kontak açılır.basarak kurulur.rölenin çalışıp kontağı açması. Bu nedenle aşırı akım rölesinin kontağı hemen açılamaz. Manyetik Aşırı Akım Rölelerinin Motor Devrelerinde Kullanılması : Manyetik aşırı akım röleleri üç fazlı motor devrelerine genellikle şekildeki gibi bağlanırlar. Elektromıknatısın bobini güç devresinde motora seri olarak bağlanır. Bu kontak açıldığında. kısa süreli aşırı akımlarda. yağ dolu silindir içinde hareket eden bir pistonla önlenir. Çalışan kontaktör ve motor devreden çıkar. Aşırı akım röleleri manyetik ve termik olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Güç devresinde kullanılan aşırı akım röleleri daha çok bir kontağı kumanda ederler. Üç fazlı motor devrelerinde genellikle her faz için bir aşırı akım rölesi kullanılır. örneğin motorun yol alma anında çektiği akımda. Bir manyetik aşırı akım rölesi elektromıknatıs. Çalışma devam ederken. Devrelerde yandaki şekilde gösterilirler. Bazı aşırı akım röleleri de üzerlerinde bulunan bir vida aracılığı ile hem otomatik ve hem de elle kurma konumuna dönüştürülebilirler. Bir fazlı alternatif akım veya doğru akım motor devrelerinde. aşırı akım rölesinin devreyi açma akımı büyümüş olur. Silindir içinde bulunan piston nedeniyle. kontak ve geciktirici eleman olmak üzere üç kısımdan oluşur. Eğer bobinden geçen aşırı akım normal değerine düşmezse. Bu bağlantıda üç faz üzerine konan üç manyetik aşırı akım rölesi. bir kapalı kontağı kumanda eder. Yani yağ dolu silindir içinde hareket eden pistondan oluşan geciktirici eleman. Manyetik Aşırı Akım Rölesi: Motor akımının manyetik etkisiyle çalışan aşırı akım rölelerine.

Endirekt ısıtmalı termik aşırı akım rölesi ısıtıcı. Termik aşırı akım röleleri devrelerde. Çok büyük akımlar için yapılacak direkt ısıtmalı termik aşırı akım röleleri de aynı nedenlerle kullanışlı ve ekonomik olmaz. Aşırı akım rölesi.Motora zarar verecek değerde bir akım sürekli olarak ısıtıcıdan geçerse.A. görünüşü ve sembolü verilmiştir. Isıtıcı motora seri olarak bağlanır.8. Direkt ve endirekt ısıtmalı termik aşırı akım röleleri çeşitli akım şiddetleti için yapılırlar. Termik aşırı akım rölesi bu durumda bir akım trafosuyla veya şönt dirençle beraber kullanılır. Motor akımı kısa bir süre için normal değerinin üzerine çıkarsa. ısının bimetale iletilmesindeki gecikme. Gerek akım trafosu ve gerekse şönt direnç termik aşırı akım rölesinin çalışma akımını yani kapasitesini büyütür. Bu nedenle akım şiddeti büyük olan termik aşırı akım röleleri alttaki şekilde görüldüğü gibi direkt ısıtmalı olarak yapılırlar. direk ısıtmalı ve ergiyici alaşımlı olmak üzere üç çeşidi vardır.rölesi Direkt ısıtmalı termik aşırı akım rölelerinde ısıtıcı eleman bulunmaz. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 61 . Her termik aşırı akım rölesi iki akım değeri arasında çalışır. Şekil 8. Termik aşırı akım rölelerinin endirekt ısıtmalı. Aşırı akım rölesinin devreye bağlantısı. Direkt ısıtmalı A.9. Motor akımı bimetal üzerinden geçer. üzerinde bulunan bir ayar vidasıyla arzulanan motor akımına ayarlanır. Termik Aşırı Akım Rölesi: Motor akımının yarattığı ısının etkisiyle çalışan aşırı akım rölelerine. Endirekt ısıtmalı A. aşırı akım rölesinin çalışmasını engeller. termik aşırı akım rölesi adı verilir.A. Açılan kontak kontaktörü ve dolayısıyla motoru devreden çıkarır. ısıtıcı telin ve bimetalin ölçüleri de büyür.Şekil 8. Bimetal kapalı olan kontağı açar. Büyük akımlar için yapılacak endirekt ısıtmalı termik aşırı akım röleleri kullanışlı ve ekonomik olmaz.Motor için sakınca yaratmayan bu gibi durumlarda. yandaki şekilde gösterilirler. Şekil 8. meydana gelen ısı bimetali sağa doğru büker.7. Bu nedenle bimetal bükülmez ve kontak açılmaz. bimetalin içinde doğar. Endirekt Isıtmalı: Şekilde endirekt ısıtmalı termik aşırı akım rölesinin yapısı.rölesi Direkt Isıtmalı: Endirekt ısıtmalı termik aşırı akım rölelerinin akım değerleri büyüdükçe. Bimetalin bükülmesine ve kontağın açılmasına neden olan ısı. ısıtıcıdan geçen bu akım bimetali ısıtacak fırsatı bulamaz. bimetal ve kontak olmak üzere üç kısımdan oluşur. Yani ısıtıcıdan motor akım geçer.Böylece motor yanmaktan korunmuş olur.

bu özelliklerinden dolayı elektronik devrelerde kullanıldığı gibi motor koruma devrelerinde de kullanılmaktadırlar. Böylece motor yanmaktan korunmuş olur. 2-Termistör : Sıcaklık ile direnci değişen elektronik elemana termistör denir. İki tübün arasında düşük sıcaklıkta ergiyen bir alaşım bulunur. ısıtıcıdan geçen bu akım tüpteki alaşımı ergitir.1 Termistör dereceleri ve kodları DERECE RENK DERECE RENK 60 70 80 90 100 110 120 Beyaz-gri Beyaz kahverengi Beyaz-Beyaz Yeşil-Yeşil Kırmızı-Kırmızı KahverengiGri-Gri 130 140 145 150 155 160 170 Mavi-Mavi Beyaz siyah Beyaz-Siyah Siyah-Siyah Mavi Siyah Mavi-Kırmızı Beyaz-Yeşil 62 . Yay nedeniyle içteki tüp ve dişli döner. korunmak istenen motorun stator sargılarının izolasyon sınıfına göre seçilir. • NTC ( negatif katsayılı) termistörler: Isındıkça direnci azalır. küçük bir tüp ve kontak bloğundan oluşur. Her türlü maddenin direnci sıcaklıkla değişir. Ancak bu değişim termistörlerde çok fazla olur. Herhangi bir nedenle motor aşırı akım çekerse. Termistörler. Çalışan kontaktör ve motor devreden çıkar. Bunlar: • PTC ( pozitif katsayılı) termistörler: Isındıkça direnci artar. Şekil 8. ısıtıcı. termik aşırı akım rölesinin kapalı kontağı açılır.Ergiyici Alaşımlı: Şekilde yapısı verilen ergiyici alaşımlı termik aşırı akım rölesi.A. Termik Aşırı Akım Rölelerinin Motor Devrelerinde Kullanımı: Termik aşırı akım röleleri üç fazlı motor devrelerinde genellikle alttaki şekildeki gibi bağlanırlar. Ergiyici alaşımlı A. Termistörün normal açma sıcaklığı. Üç termik aşırı akım rölesi bir kapalı kontağı kumanda eder. kontaktörü ve motoru devreden çıkartır. Termik aşırı akım rölesinin ısıtıcısı motor devresine. İki çeşit termistör vardır. serbestçe dönebilen başka bir tüp daha vardır. Bu bağlantıda her faz üzerine bir termik aşırı akım rölesi konur. Tablo 8. Ergiyici alaşımlı termik aşırı akım röleleri çeşitli akım değerlerinde yapılırlar. Motor durunca ısıtıcıdan akım geçmez. Isıtıcı elemanın sardığı tübün içinde. Bu aşırı akım rölelerinde akım ayarı yapılmaz. Motor çalışırken herhangi bir nedenle uzun süre akım çekerse.10. Yapısı mercimek şeklinde seramik içerisine yerleştirilmiş yarı iletken elemandan ibarettir. Ergiyici alaşım normal durumda iki tübü birbirine bağlar. Tüpleri birleştiren alaşım kısa bir süre içinde donar. normalde kapalı kontağı kumanda devresine seri olarak bağlanır.rölesi. Açılan kontak.Normalde kapalı kontak açılır.

Ancak çalışma ve durma sıklığının artması veya çalışma periyotlarının çok değişik olması durumunda aşırı akım rölesi koruma yapmayabilir. bir fazının herhangi bir nedenle kesilmesi durumunda motorun iki faza kalması sonucu devresindeki aşırı akım rölesi devreyi açarak motoru korur. b. Aşırı akım röleleri motorların düzenli çalışmaları durumunda normal olarak koruma yapar. Faz koruma rölelerinin başlıca üç görevi vardır. Sargı ısısı normalden fazla olduğu zaman termistörün direnci artar. faz kesilme röleleri kadar duyarlı çalışmazlar. fazlardan birisinin normal geriliminin %20 altına düşmesi veya %20 yükselmesi durumunda devreyi açar.Faz Koruma (Kesilme) Röleleri: Endüstride kullanılan 3 fazlı elektrik motorlarının. Motorun bir fazının kesilerek. Bazı firmalar hem termistörlü hem de faz korumalı röleyi birlikte imal etmektedirler (Şekil 8. c. Faz kesilme rölesinin termistör ünitesine. buna bağlı olan rölenin enerjisi kesilir ve rölenin normalde kapalı kontağı açılır. a. rölenin kontağı motoru çalıştıran kontaktörün enerjisini keser.11).Tablo 8. Bu nedenle motor devrelerine ayrıca faz koruma röleleri konur. motor sargı ısısının 110 °C nin üzerine çıkması durumunda devreyi açar ve motoru yanmaktan kurtarır. Bu gibi durumlarda termistörlü koruma ile stator sıcaklığı direkt ölçülerek fazla ısınmada stator sargıları yanmaktan korunur. motor sargılarına yerleştirilen PTC termistörün uçlarının bağlanması sonucu. Ayrıca termistör koruması soğutma sisteminin arızalanması durumunda da motor devresini açarak tam koruma sağlar. Fonksiyon 3. Ancak aşırı akım röleleri. Her üç faz da mevcut olduğu halde. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 63 . iki faza kalması durumunda devreyi açar.2 Motor izolasyon sınıfları izolasyon Sınıflan A B E F H İhbar 100 120 110 145 170 Açma 110 130 120 155 180 Motor sargılarının herhangi bir nedenle fazla ısınmasından dolayı sargıların zarar görmesini önlemek amacıyla statorun her faz sargısının içine termistörler yerleştirilir.

İki çeşitte yapılırlar. • Vis Kontak : Dip kontak üzerinde bulunur. 4. Elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre. Gövde: Porselenden yapılmıştır. Geç eriyen telli • Buşon gövdesi: Buşon iletkeninin erimesi sırasında meydana gelecek arkın. Beş kısımdan oluşur. buşonlara tel sarma ve eklemek suretiyle kullanılması yasaktır. Bu röleler ayrıca aşırı ve düşük gerilimden etkilenen elektronik kumanda elemanlarının ve kompanzasyon sistemlerinin korunmasında kullanılırlar. • Alt ve üst kapaklar: İç yüzeylerine buşon iletkeni bağlanmıştır. Gerilim normale döndüğünde röle kedisini resetler (kurar). Bir vidalı sigorta üç parçadan oluşur. a. Dip kontağa mutlaka faz ucu bağlanmalıdır. Cihaz doğrudan şebekeye bağlanarak üzerindeki ayar düğmesinden gerilimin alt veya üst sınırı ayarlanır. Fazla akım çekmeleri ise motor sargılarının ısınmasına ve bu durumun uzun süre sürmesi ise motor sargılarının yanmasına neden olur. • Sinyal pulcuğu: Buşon iletkeninin eriyip erimediğini (sigortanın atıp atmadığını) gösterir. Şebeke geriliminin bu sınırları aşması durumunda röle hızla devreyi açar. Buşon ile dip kontak arasındaki iletkenliği sağlar. Çeşitli büyüklükte yapılırlar. Buşon kapağı ile teması sağlamak için diş açılmıştır. Bakır veya pirinçten yapılır. İşte bu nedenle motor devrelerinde aşın ve düşük gerilim röleleri kullanılır. Termistörlü faz kesilme rölesi ve devreye bağlanması. Buşon kapağı: Buşonlar.Şekil 8. • Üst Kontak : Dip kontağın yapıldığı metalden yapılmıştır. otomatik sigortaların gelişmesiyle azalmıştır. Sigortayı kullanma yerine monte etmede kullanılır. Sigorta attığında pul yerinden düşer. dinamik ve termik etkilerine dayanıklı porselenden yapılmıştır. Üç önemli parçası vardır. c. Vidalı sigortalar 200 A'ya kadar imal edilmekte ancak 100 A'dan büyük akım değerleri için çok kullanılmamaktadır.3. Aşırı akımlarda eriyecek şekilde yapılmış eriyen iletkendir. Tablo 8. Çabuk eriyen telli 2. Buşon : Almacın çektiği akım sigortanın buşon kısmından geçer. Üzerindeki vidaya tesise giden faz ucu bağlanır.. • Saf kuvartz kumu: Buşon iletkeninin erimesi sırasında meydana gelecek arkın soğuyarak sönmesini sağlar. Her akım değeri için standart bir renktedir. • Buşon iletkeni: Buşonun içerisinde bulunur. 5-Vidalı sigortalar (Ergiyen telli. sigortaların standart gövde.11. b. buşon kapağının iç kısmında bulunan yuvaya oturtularak gövdeye sıkıca vidalanır. Bakır veya pirinçten yapılır. Ancak gerilim daha fazla düşer yada yükselirse gerilime bağlı olarak moment de düşeceğinden fazla akım çekerler. buşonlu sigortalar): Vidalı sigortaların kullanım alanları. • Dip Kontak : Gövdenin alt kısmında bulunur. Gövdede bulunan dip kontak ile üst kontak arasında iletimi sağlar. buşon akımı ve sinyal pulcuğu rengi Gövde No: Gövde Akımı Buşon Akımı Sinyal Pulcuğu Rengi: 64 . 1.Aşırı ve Düşük Gerilim Röleleri: 3 fazlı asenkron motorlar ± %10'luk gerilim değişmelerinde normal çalışırlar.

ayrıca buşon değiştirmek için ellik denilen ve bakalitten yapılan sigorta pensi de NH sigortanın harici kısmı olarak anılabilir. Gecikmesiz olduklarından kumanda. Üretici firmalara göre K otomat.4-6-10-16-20-25-32-40-45-50 A nominal akım değerlerinde imal edilirler. cıva. 7. Sigortayı tekrar kurmak için sigorta anahtarı iyice aşağıya indirilip sonra yukarıya kaldırılmalıdır. sodyum buharlı lamba devrelerinde kullanılırlar. Vidalı sigortaların buşonlarında olduğu gibi bu sigortaların buşonlarında da eriyen telin. Bu nedenle 50 A' dan büyük akımları kesmek için NH tipi sigortalar kullanılır.4 Sigorta boyları ve amperajları BOY NH00 ( Sıfır boy) NH01 (Bir boy) HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ BUŞON AKIMI (A) 6-160 35-160 65 ALTLIK AKIMI (A) 160 160 . Bıçaklı sigortalar iki ana-parçadan meydana gelmiştir. nominal akımının 7-10 katma kadar olan değerlerde gecikmeli olarak devreyi açarlar. %" Rı %" R" 25 25 25 25 25 63 63 63 100 100 200 6 10 16 20 25 35 50 63 80 100 200 Yeşil Kırmızı Gri Mavi Sarı Siyah Beyaz Bakır rengi Gümüş rengi Kırmızı Kırmızı 6-. Otomatik sigortalar kullanım kolaylığı ve yüksek koruma özelliğinden dolayı konutlarda ve sanayide geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.5-5 katına kadar olan değerlerde gecikmesiz olarak devreyi açarlar. b.Bıçaklı ( NH ) Sigortalar: Vidalanabilen kapalı sigortalar en fazla 200 A'ya kadar yapılabilir ve 100 A5ya kadar kullanılmaktadır. G karakteristik tipli otomatik sigortalar: Manyetik sistemli kısa devre koruyucusu. 3 fazlı otomatlar birbirlerine mekanik olarak bağlandıklarından bir faz sigortasının devreyi açması durumunda üçü birden devreyi açar. Bıçaklı sigortalar beş boyda imal edilmektedir Tablo 8. L karakteristik tipli otomatik sigortalar: Manyetik sistemli kısa devre koruyucusu. W otomat ve L otomat olarak isimlendirilen anahtarlı tip otomatik sigortalar çalışma karakteristiği bakımından iki çeşitte imal edilmektedirler.&-27 E-27 E-27 E-27 E-27 E-33 E-33 E-33 R.5-1-1. Bunlar: l. aydınlatma ve priz devrelerinde kullanılırlar.6-2. K otomatlar 1 ve 3 fazlı devrelerde kullanılırlar. flüoresan. 0.Sigorta buşonu.Anahtarlı tip otomatik sigortalar: Elektromekanik sanayiindeki teknolojik gelişmeler hem sigorta hem de şalter görevi yapabilen anahtarlı tip otomatik sigortalan insanlığın hizmetine sunmuştur. a. nominal akımının 3. NH tipi sigortaların buşonları sigorta altlığı üzerindeki kontaklar arasına basınçla sokulacak şekilde tespit edilen bıçak gibi kontak parçalan ile teçhiz edilerek yapılmıştır. 6-10-16-20-25-32-40 A nominal akım değerlerinde imal edilirler.Sigorta altlığı. Gecikmeli olarak devreyi açtıklarından motor devrelerinde. eriyip erimediğini gösteren renkli pullar vardır. 2.

C. Disk sayısı artırılarak paket şalterin konum sayısı artırılabilir. • Aşın akım rölesinin kesemeyeceği fazla akımlarda sigorta devreyi açmalıdır. aşırı akım rölesini kısa devre anında yanmaktan ve parçalanmaktan korumalıdır. kontaktör kontaklarını kısa devre akımlarının zararlarına karşı korur. Kumanda devrelerinde butonların yerine de kullanılabilir. termik ve sigorta seçimini yaparken şu hususlar göz önüne alınmalıdır: • Aşırı akım rölesi motorun yol almasına izin verecek şekilde tembel (gecikmeli) olmalıdır. gibi ) sakıncaları nedeniyle kullanım alanını kaybetmiştir. Günümüzde karmaşık motor kumanda devrelerinde (Yıldız/Üçgen yol verme. voltmetre komütatörlerinde ve tablolarda açma kapama şalteri olarak kullanılmaktadır. 66 . Ancak küçük güçlü kaynak makinelerinde. 10 amperlik bir motor kalkındıktan sonra herhangi bir nedenle 12-13 amper çekmesi durumunda sigorta atmaz ve motoru yanmaktan koruyamaz.250 80-250 400 100-400 630 315-630 Bıçaklı sigortaların şalter gibi (yük ayırıcı) kullanılan çeşitleri de vardır. Motor devrelerinde sigorta ve termik kullanımının amaçlarını özetleyecek olursak. Motor Devresine Sigorta ve Termik Seçimi: Motor devrelerinde kullanılan kontaktör. a. termik röleyi. döndürüldüğünde kontakların pozisyonu değişecek şekilde tümsekler ve çukurlar açılmış parçaların arka arkaya paketlenmesinden meydana gelmiştir. kabloları ve kontaktör kontaklarını aşırı akımın zararlarından korur.Termik röle devredeki motorun sargılarını. devir yönü değiştirme. Böylece karmaşık kumanda devrelerinde kullanılabilir.Sigorta ise kendisinden sonra gelen motoru. Genellikle küçük güçlü elektrikli cihazların kumandasında kullanılır. • Sigorta. termistör. . kabloları. b. faz koruma rölesi gibi) sigortadan sonra mutlaka kullanılmalıdır. • Sigorta amperajı motorun yol almasına engel olmayacak şekilde gecikmeli (tembel) olanlarından seçilmelidir. 6 amperden 630 ampere kadar dört değişik boyda imal edilmektekidir. Bu durumda motor koruma elemanları ( aşın akım rölesi.Paket Şalterler: Bir eksen etrafında döndürülebilen üst üste dizilmiş bir çok dilimden oluşan ve çok konumlu olan şalterlere paket şalter denir. NH02 (İki boy) NH03 (Üç boy ) NH04 (Dört boy) 8. • Kısa devre anında sigorta. Yapısı ve çalışması: Paket şalterler bakalit maddeden yapılmış disk şeklindeki dilimler üzerine. Bu ayırıcılar 3 fazlı olarak yapılırlar. KUMANDA DEVRE ELEMANLARI TANITILMASI: 1. kontaktör kontaklarını ve bobinini korumalıdır. elektrikli sobalarda kademeli şalter olarak.

şalterin konumları için. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 67 . 1-2 ve 5-6 no'lu kontaklar diskin çukur yerine geldiğinden kapalıdır (Şekil 8. Diyagramda paket şalterin. Bu kısmın altında bulunan satırlar. 1 konumunda 3-4 no'lu kontak açık 1-2 ve 5-6 no'lu kontaklar kapandığından L2 lambası söner. sağında bulunan sütunlar ise şalterin kontakları için kullanılır.12. X işaretleri arasındaki çizgi. şalterin konum değişiminde önce açılıp sonra kapanmaktadır.2) rakamları şalterin üç konumlu olduğunu gösterir.13 deki gibi sembolize edilir ve diyagramlarla gösterilir. Kare boş ise şalterin o konumunda ilgili kontağın açık. Bunu da 2 konumu ile 1 konumu arasına konan ok sembolize etmektedir. Diğer lambalar geçiş anında önce söner sonra tekrar yanar. X işareti var ise o konumda ilgili kontağın kapalı olduğu anlaşılır. Konumun yazıldığı satır ile kontağın gösterildiği sütunun kesiştiği kare içerisi ya boş bırakılır ya da X işareti konulur.12b). şalterin 1 konumundan 2 konumuna geçerken kontağın hiç açılmadığını gösterir.1. 1 konumuna otomatik olarak geri döner.12' de üç konumlu bir paket şalterin diskindeki girinti. kontakların açılıp kapanmaları ve konumlan hakkında bütün bilgiler sembollerle gösterilir. 2 konumuna çevrilip bırakılırsa 2 konumunda beklemeden yay nedeniyle 1 konumuna geri döneceği anlaşılır. Şekil 8. Şalter 2 konumuna getirilip serbest bırakılırsa o konumda kalmaz. Paket şalterlerin yapısı a c. Paket şalterlerin bağlantı şemaları ise Şekil 8.12a'da paket şalter 0 konumunda iken 3-4 no'lu kontak çukura geldiğinden kapalı durumda 1-2 ve 5-6 no'lu kontaklar ise diskin tümsek kısmına geldiğinden açıktır. kontak sayısı. 1-2 no'lu kontak şalterin 1 konumundan 2 konumuna geçerken açılmayacağından Lı lambası geçiş anında sönmez. Lı ve L3 lambası yanar. Konumlar arasındaki X işaretleri arasında çizgi yok ise ilgili kontak. Diyagramda 1 ve 2 konumlan arasına konan oktan ise bu paket şalterin yaylı olduğu. Şekil 8.13' deki gibi yapılır. Çünkü geçiş anında kontaklar açılıp tekrar kapanmıştır. Bu şemada şalter 0 konumunda iken 3-4 no'lu kapalı kontak kapalı olduğundan yalnızca L2 lambası yanar. Şekil 8. Paket şalter 1 konumuna ok yönünde çevrildiğinde 3-4 no'lu kontak diskin tümsek yerine geldiğinden açık. Paket şalterlerin konumlan değiştikçe kontaklarının aldıkları durum şekil 8.b . Diyagramın sol üst köşesinde bulunan (0. çıkıntılar ve diskler döndürüldüğünde konumlarına göre kontakların aldığı durum görülmektedir. Şalter 2 konumuna çevrildiğinde her üç kontakta kapalı olduğundan lambaların üçü birden yanar.

sinyal lambası ile kolayca anlaşılabilir. Yani kalıcı tip butonlarda start ile stop arasında mekaniki bir bağlantı vardır. ya cihazı durdurur ya da başka bir hareketin başlamasını sağlar.Sinyal Lambaları: Bir kumanda elemanının veya bir kumanda devresinin çalışıp çalışmadığını gösteren elemana sinyal lambası denir. Bunlar: Durdurma (stop). Bunlarda: Ani temaslı butonlar ve kalıcı tip butonlardır. sınır anahtarları denir. 2-Butonlar: Otomatik kumanda devrelerinde röle ve kontaktör bobinlerini çalıştıran veya durduran elemanlara buton adı verilir. Ana panoda her motora ait bir sinyal lambası bulunur. durdurma butonu normalde kapalıdır. Bu gerilimlerin dışında değişik gerilimlerde de yapılabilirler. Çift yollu butonda ise hem stop hem de start butonu vardır. Çalışma şekillerine göre ise butonlar ikiye ayrılırlar. Ani temaslı butonlara basıp elimizi çektiğimiz zaman tekrar eski haline döner. Başlatma butonu normalde açıktır. • Montajı kolay ve basittir. Paket şalterlerin sakıncaları: • Devrelerine motor koruma röleleri bağlanamaz.Şekil 8. sarı lamba durduğunu gösterir. Kalıcı tip butonlarda ise butona bastığımız zaman öylece kalır. Kırmızı lamba aşırı akım rölesinin devreyi açtığını gösterir. eski haline dönmez. basıldığı zaman açılır.13. • Frenleme devrelerinde kullanılamaz. Butonlar yapılarına göre üç şekilde imal edilmektedir. Ani temaslı butonlardan. Makinenin hareketli kısmı sınır anahtarının üzerine geldiğinde sınır anahtarının kontakları durum değiştirir. Herhangi bir aksaklıkta hangi motorun arızalandığı. Makinenin hareketli parçası üzerine takılabildiği gibi sabit yerine de takılabilir. • Uzaktan kumanda ( birden fazla merkezden kumanda) yapılamaz. Sınır anahtarları pimli ve makaralı olmak üzere mekaniki olarak iki şekilde yapılırlar. 220 voltta çalışanları olduğu gibi 36 voltta çalışanları da vardır. • Enerji gidip geldiğinde şalter kapalı kaldığından motor kendiliğinden çalışır. start kısmı kapanır. Basıldığında stop kısmı açılır. 4. Büyük fabrikalarda makinelerin işleyişini bu lambalarla takip etmek mümkündür. basıldığı zaman kapanır. Genellikle yeşil sinyal lambası kumanda devresinin çalıştığını. Eski haline dönmesi için yanındaki diğer butona basmak gerekir. Butonlar içerisinde. • Zaman ayarlı devrelerde kullanılamaz. başlatma (Start) ve iki yollu (Jog) butonlarıdır. Sinyal lambalarının kumanda devrelerinde önemli bir yeri vardır. 3. ilgili motorun çalışıp çalışmadığını gösteren sinyal lambaları bulunabilir. Çeşitli renklerde ve gerilimlerde yapılırlar.Sınır Anahtarları: Hareketli makinelerde bir hareketi durdurup başka bir hareketi başlatan ve makinenin hareketli bir parçası tarafından kumanda edilen elemanlara. Paket şalter diyagramı ve şeması. Paket şalterlerin üstünlükleri: • Paket şalterler ucuzdur. Paket şalterlerin sakıncaları üstünlüklerine göre daha fazla olduğundan motor devrelerinde pek kullanılmazlar. 68 .

Mekaniki hareketle çalışan sınır anahtarlarından başka manyetik olarak çalışan sınır anahtarları da vardır. Bobin enerjisi kesildiğinde 1-2. 7-8 no'lu kontakların durum değiştirmesi gecikmeli olarak olur. Bu gecikme D deliğinin büyüklüğü ile alakalıdır. Kontak kısmının parçalarından biri manyetik maddeden yapılır. Zaman rölesinin bobini enerjilendiğinde kontaklar hızla konum değiştirir.14b’deki ters zaman rölesinde ise farklılık sadece E klepesinin durumunun değişmesidir. daki düz zaman rölesinin bobini enerjilendiğinde nüve paleti kendine doğru çeker ve 1-2 ve 3-4 no'lu kontaklar ani olarak konum değiştirirler. Pistonlu zaman röleleri: Zaman gecikmesi bir pistonla sağlanan zaman rölelerine pistonlu zaman rölesi denir. 7-8 no'lu kontaklar ise gecikmeli olarak durum değiştirirler. Zaman rölesinin bobini enerjilendiğinde bu kontaklar ani olarak durum değiştirir. Bu nedenle 5-6. Düz zaman rölesinde. bobin enerjilendikten bir süre sonra kontaklar durum değiştirir. Düz zaman rölesinin bobin enerjisi kesildiğinde nüve paleti ani olarak bırakır. Şekil 8. Gerek düz gerekse ters zaman rölelerinde aynen kontaktör ve rölelerde olduğu gibi normalde açık ve normalde kapalı kontaklar bulunabilir. a. Ancak en çok kullanılanları motorlu ve elektronik zaman röleleridir. Zaman ayarı ise o düğmeden yapılır. Manyetik sınır anahtarları sabit mıknatıs ve kontak kısmı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ters zaman rölelerinde ise röle bobininin enerjisi kesildikten bir süre sonra kontaklar durum değiştirir. Makine elemanı hareket ederken sınır anahtarının kontak kısmı ile sabit mıknatıs karşı karşıya geldiğinde mıknatıs kontağın manyetik parçasını kendine doğru çekeceğinden kontaklar durum değiştirir. B boşluğundaki hava veya yağın C kanalı ve D deliği yolu ile A boşluğuna geçmesinde karşılaştığı direnç nedeniyle yavaş olur. Bu durumda kontakların tamamı ani olarak konum değiştirir. 5-Zaman röleleri: Bobini enerjilendikten veya bobininin enerjisi kesildikten belirli bir süre sonra kontakları durum değiştiren rölelere.14a. Şekil 8. Palete bağlı olan yay pistonu yukarıya doğru çeker. 3-4 no'lu kontaklar ani konum değiştirir. Bu sınır anahtarlarına sensör. Piston üzerinde bulunan E klepesi açılır ve piston hızla eski durumunu alır. Düz ve ters zaman rölesi olarak kullanılabilir. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 69 . ancak pistonun hareketi. zaman rölesi denir. 5-6. Çalışma şekillerine göre düz ve ters zaman rölesi olmak üzere iki şekilde yapılırlar. insiyatör veya yaklaşım anahtarı da denilmektedir. Yapı bakımından zaman röleleri çok çeşitli olarak yapılmaktadır.

palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluşur.15 Motorlu zaman rölesinin yapısı ve sembolleri. Pistonlu düz ve ters zaman rölesi. Her çalışmada aynı gecikmeyi elde etmek için motor olarak senkron motor kullanılır. 70 . Flaşör zaman rölesi gibi zaman röleleri de kullanılmaktadır. Röleler elektromıknatıs. elektronik zaman rölesi denir.14. Motorlu zaman röleleri: Zaman gecikmesi bir motorla sağlanan zaman rölelerine motorlu zaman rölesi denir. A dişlisinin üzerinde bulunan P pimi bir süre sonra kontak çubuğuna vurur. Elektromıknatıs. Günümüzde en çok kullanılan zaman rölesi çeşididir.Kontaktör ve röleler: a. Termik zaman röleleri e. Program şalterleri h. Elektronik zaman röleleri: Zaman gecikmesi elektronik devre elemanları ile sağlanan zaman rölelerine. c. Röle enerjilendiğinde kırmızı led yanar. demir nüve ve üzerine sarılmış bobinden meydana gelir.15’de görüldüğü gibi zaman rölesinin motoru enerjilendiğinde motor dişlisi ok yönünde döner ve A dişlisini de çok yavaş olarak ok yönünde döndürür. A dişlisinin miline birden fazla eksantrik parça takılırsa ve bu paçaların karşısına da aynı sayıda kontak konulursa zaman rölesinin kulluma alanı genişletilmiş olur. Termistörlü zaman röleleri g. Çok uzun zaman gecikmesi sağlanabilir. Şekil 8. Senkron motorun devir sayısı bir dişli grubu ile uygun değere düşürülür. Senkron motorun enerjisi kesildiğinde. bir yay P pimini başlangıç durumuna getirir ve kontaklar ani olarak eski haline geri döner. Bobin doğru akıma bağlanacak ise demir nüve bir parçadan yapılır. Şekil 8. b. Bu tip zaman rölelerine program rölesi denir.Röleler: Ufak güçteki elektromanyetik anahtarlara röle adı verilir. 6.Şekil 8. Kontak çubuğu S sabitleme noktası etrafında döner ve kontaklar gecikmeli olarak durum değiştirir. Elektronik zaman rölelerinde kontakların açık ya da kapalı olduğunu gösteren ışık yayan diyot (led) bulunur. Otomatik kumanda devrelerinde yukarıda sayılan zaman rölelerinden başka: d. Düz ve ters zaman rölesi olarak imal edilirler. bir süre sonra kontaklar durum değiştirdiğinde yeşil led yanar. Röle bobinleri hem doğru ve hem de alternatif akımda çalışır. Motorlu zaman röleleri düz zaman rölesi olarak yapılırlar. Doğru akım zaman röleleri f.

alıcıların otomatik olarak kumanda edilmesinde kullanılır. paletin demir nüveden uzaklaşmasını sağlar. ısıtıcı. Röle çalışma prensibi. Bu elemanların bobinlerinin gerilimleri DC ya da AC olarak 24 .16. Rölenin paletine bağlanmış olan bir yay kontakların normal konumda kalmalarını sağlar. palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluşur. kaynak makinesi. Bobinin akımı kesildiğinde. paletin demir nüveden uzaklaşmasını sağlar.Demir nüvenin ön yüzüne plastikten yapılmış bir pul konur.380 volt olabilmektedir. kontaktör üzerinde bulunan yay. Röleler alttaki şekilde sembolize edilir. palet çekilir. Kontaklar açılıp kapanır ve röle gürültülü çalışır. bir ve üç fazlı motor. Demir nüvenin ön yüzünde açılan oyuğa bakırdan yapılmış bir halka geçirilir. Palet üzerinde bulunan (1-3) nolu kontak açılır ve (1-2) nolu kontak kapanır. rölenin paleti sağlar. b. trafo vb. Üstteki şekilde verilen rölenin bobinine bir gerilim uygulandığında röle enerjilenir ve paletini çeker. Bu durumda HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 71 . bobin akımı kesildikten sonra artık mıknatısıyet nedeniyle paletin demir nüveye yapışık kalmasını önler. Bobinin akımı kesildiğinde. Bu durumda kapanmış olan (1-2) nolu kontak açılır.48 . röle üzerinde bulunan yay.17. Palet üzerinde bulunan (5-6) nolu kontak ve (7-8) nolu kontak açılır. açılmış olan (1-3) nolu kontak kapanır. tungsten. Kontaktör bobini ve kontakları. Bobin enerjilendiğinde. Kontaktörler. Rölelerde bir veya daha fazla sayıda normalde açık ve normalde kapalı kontak bulunur. Rölelerde olduğu gibi kontaktörler de elektromıknatıs.Kontaktörler: Büyük güçteki elektromanyetik anahtarlara kontaktör adı verilir. (1-2) nolu kontak ve (3-4) nolu kontak kapanır. Bobini alternatif akıma bağlanacak rölelerin demir nüveleri sac paketinden yapılır. Normalde kapalı kontaklar açılır. Kontakların açılıp kapanmalarını.220 . Bu bakır halka konmazsa alternatif alan nedeniyle palet titreşim yapar. Şekil 8. palladyum metalleri ve bunların alaşımları kullanılır. normalde açık kontaklar kapanır. Şekil 8. Kontakların yapımlarında gümüş. Şekilde verilen kontaktörün bobinine bir gerilim uygulandığında kontaktör enerjilenir ve paletini çeker. Bu pul.

renk kodlu damarlı.5-2.LSPYY ve LSPYCY tipi kumanda kabloları: Bakır iletkenli çok telli. 0.75-1-1. Dahili her ortamda kullanılır.75 ve lmm kesitlerinde imal edilirler. ölçü ve kontrol devrelerinde İse VDE-0245 Alman normuna göre üretilen standart ölçükumanda-kontrol kabloları ve yağa dayanıklı olarak yapılan VDE-0250 normuna uygun özel dış kılıflı ölçü-kumanda-kontrol kabloları kullanılmaktadır {Şekil 1. Orta dereceli mekaniki zorlamaların bulunduğu.5-mm2 kesitlerinde imal edilirler. orta dereceli mekaniki zorlamaların olduğu yerlerde kullanılır.75 -11.NYSLYCYÖ tipi kumanda kabloları: Bakır iletkenli ince çok telli. D.5mm2 kesitlerinde imal edilirler. bakır örgü ekranlı. Açılmış olan (5-6) nolu kontak ve (7-8) nolu kontak kapanır.25-0. PVC yahtkanh kablolardır. nemli.5 mm2 kesitlerinde imal edilirler. sık dokunmuş. kalay kaplı. tek telli. Katı. Modern yangın ihbar sistemlerinde sinyal taşımak için özel yapıya sahiptirler.5-0. yağlara ve kimyevi maddelere dayanıklıdır. d. Kumanda. katı ve sıvı yağlara. Güç devrelerinde genel olarak N tipi. kuru. F tipi ve Y tipi kablolar kullanılır.75-1-1. 1. dışarıdan gelebilecek muhtemel elektromanyetik alan etkilerine karşı koruma istenen yerlerde kullanılır. alüminyum ekranlı. Dışarıdan gelebilecek elektromanyetik etkilere karşı bakır örgülü olarak yapılmıştır. kılıfları rutubete.8mm2 kesitlerinde imal edilir.30). kumanda devre elemanlarının resimleri yerine o elemanların sembolleri kullanılır. 72 .PYCYM-B tipi kumanda kabloları: Bakır iletkenli tek telli. bakır örgü ekranlı. 0. 0. b. ince çok telli. Kumanda cihazlarının ve makinelerin bağlantısında. PVC dış kılıflı kablolardır. NLSCY tipi kablolar kalaylı bakır örgü ekranlı olduklarından elektromanyetik dış tesirlerden korunması gerekli yerlerde kullanılır.kapanmış olan (1-2) nolu kontak ve (3-4) nolu kontak açılır. Ölçü-kumanda ve kontrol kabloları kullanılırken cihaz terminallerine lehimlenerek veya kablo pabucu takılarak irtibatlandırılır. 0. kullanım alanları ve yapıları bakımından ikî çeşittir. Otomatik kumanda devrelerinin çiziminde her ülke kendine göre değişik sembolleri standartlaştırmıştır. her bir çift damarı burulu. NLSY ve NLSCY tipi kablolar: Bakır iletkenli çok telli. renk kodlu.14-0.5 ve 2.6 ve 0.Standart ölçü-kumanda-kontrol kabloları: Kullanım alanları ve yapıları bakımından 4 çeşitte imal edilmektedir. c. kimyevi maddelere dayanıklıdır. 0. yüksek mekaniki zorlamanın olmadığı dahili yerlerde kullanılır. Çok esnektir.Yağa dayanıklı özel dış kılıflı kumanda kabloları: Bu tip kablolar. renk kodlu damarlı. ıslak. KUMANDA DEVRE SEMBOLLERİ: Otomatik kumanda devreleri çizilirken. PVC yalıtkan. PVC yalıtkan kablolardır. 2. alüminyum astarlı ve PVC yahtkanh kablolardır. a.NYSLYÖ tipi kumanda kabloları: Bakır iletkenli.0. NLSY kablolar. sıvı. Bunlar: a. ölçü ve kontrol devrelerinde kullanılan kablolar şeklinde iki kısımda incelenir. güç devrelerinde kullanılan kablolar ve kumanda. kalay kaplı. Güneş ışınlarının olmadığı harici yerlerde de kullanılır. 7. PVC dış kılıflı kablolardır. renk kodlu damarlı.PYCM tipi kumanda kabloları: Bakır iletkenli. b. Her türlü dahili ortamlarda sıva altında ve sıva üstünde kullanılır.5 .Kumanda Kabloları ve Kablo Seçimi: Otomatik kumanda devrelerinde kullanılan kablolar.

makinelerin projeleri bu ülkelerin normlarına göre çizilmiş olarak gelmektedir. Bu standartların dışında TSE ve RUS standartlarına göre çizilmiş az da olsa kumanda devreleri ülkemizde kullanılmaktadır. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 73 . îyi bir teknik elemanın.Ülkemizde kullanılan makineler daha çok Almanya ve Amerika'dan ithal edildiğinden. kumanda devre şemalarını okuyabilmesi ve devreyi kurabilmesi için bütün ülkelere ait normları çok iyi şekilde öğrenmesi gerekir.

74 .

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 75 .

Bu tür şemalara komplike devre şemaları denir.Devre Şemalarının Çizimine Ait Genel Bilgi: Otomatik kumanda devreleri üç kısımda çizilir. Uygulamada da aynı yol izlenir. Karmaşık devrelerde akım yolu takibi zor olduğu için güç devresi ayrı kumanda ve sinyal devresi birlikte çizilir. stop butonuda normalde kapalı olduğundan start butonuna gelir. Kumanda ve sinyal devresi çizimi 76 . Çok basit devrelerde güç. sistem ise çalışmazken gösterilir..18. Daha sonra güç devresine göre kumanda ve sinyal devresi tasarlanarak çizilir. kumanda ve sinyal devresi bir bütün halinde çizilebilir. Amerikan normlarında çizim yapılırken soldan sağa doğru (yatay olarak) çizim yapılır.18'de görüldüğü gibi R fazından gelen akım sigortaya daha sonra aşın akım rölesinin normalde kapalı kontağına. KUMANDA DEVRE ŞEMALARI VE UYGULAMALARI 1. kontaktör bobinine gelir ve kontaktör bobininin diğer ucundan nötr ( Mp )' den devresini tamamlar. Şekil 8. Kumanda devresinin çizimi: Otomatik kumanda devrelerinde butonlar. Alman normlarında çizim yapılırken ise yukarıdan aşağıya doğru (dikey olarak) çizim yapılır. Buna karşılık Alman normlarında çizilmiş şemayı uygulamak daha kolaydır. • Güç devresi çizimi • Kumanda devresi çizimi • Sinyal devresi çizimi Şema çiziminde devre elemanları enerjisiz. kontaktörler. a. koruma röleleri ve zaman röleleri gibi kumanda devre elemanlarının bulunduğu devreye kumanda devresi denir. röleler. Bu nedenle kumanda devrelerinde kullanılan elemanlar küçük akım taşıyacak şekilde seçilirler. Kumanda devresi çizilirken R' den Mp' ye doğru akım takip edilerek önce seri devre daha sonra devrenin özelliğine göre paralel çizimler yapılır. Bir otomatik kumanda devresini tasarlarken öncelikle alıcının (motorun) nasıl çalışması isteniyor ise güç devresi çizilir. Devreyi tasarlarken çizim yapmak Amerikan normlarında daha kolaydır. M kontaktörünün bobini enerjilenir. Şekil 8.E. Bu devreden geçen akım kumanda elemanlarının çektiği akım olduğundan çok küçük değerdedir. Start butonuna bastığımız zaman akım. kontaktörün yardımcı kontakları kullanılır. Mekaniki bağlantısı olan elemanlar ise kesik çizgi ile gösterilir. buradan geçtikten sonra stop butonuna.

d B. yolunu M kontağı üzerinden tamamlayacağından kontaktör bobini sürekli olarak enerjili kalır.Dikey Şema) (T. Bu devrede kontaktörün ana (güç. D. Çünkü kontaklardan geçen akım yükün çektiği akımdır ve yüksektir.E. Dolayısıyla R-S-T fazlan. kapalı kontaklar açılır. ZR Zaman rölesi Sigorta Aşırı akım rölesi ee OL. Kumanda ve sinyal devrelerinde kontaktörün yardımcı ( kumanda ) kontakları kullanılır. Yeşil lamba devresindeki açık kontak kapanır ve bu lamba yanar. Böylece start butonuna paralel bağlı olan normalde açık M kontağı kapanır. c-Güç devresi çizimi: Güç devresi. Yine R fazından gelen akım M kontaktörünün normalde açık kontağına gelir.8" de belirtilen harflerle tanıtılmaktadır: KUMANDA ELEMANI ADI: ALMAN NORMU AMERİKAN NORMU (T. Sinyal devresi çizimi: Motorun çalışıp çalışmadığını. Start butonuna basıldığında kontaktör bobini enerji ilenir ve açık kontaklarını kapatır. Kontaktör enerjisizken lamba devresi tamamlandığından sarı lamba yanar. Genelde sarı lamba motorun durduğunu.B Başlatma Butonu b2.E.B Kontaklar Kendini çalıştıran elemanın işareti ile aynıdır Tablo 8. A Yardımcı kontaktör Röle. b. Herhangi bir nedenle aşın akım rölesi kapalı kontağını açarsa bu kez de kırmızı lambaya seri bağlanan aşırı akım rölesinin normalde açık kontağı kapanacağından kırmızı lamba yanar.S. 2-Şemalarda Tanıtma İşaretleri: Otomatik kumanda devre şemalarında devre elemanları Tablo 1. Şemalarda tanıtma işaretleri HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 77 . Şekil 1. AA Sinyal lambası H L Durdurma Butonu bı. çalışmama sebebini anlayabilmek için otomatik kumanda devrelerinde sinyal devreleri kullanılır.S. start butonundan elimizi çeksek dahi akün. kuvvet ) kontakları kullanılır. Çünkü kontaktör bobini enerjisizdir.5.31' de görüldüğü gibi R fazından gelen akım M kontaktörünün normalde kapalı kontağına oradan da sarı lambaya ve çıkışı nötre bağlanır. yeşil lamba çalıştığını.Paletini çeken M kontaktörüne ait açık kontaklar kapanır.Yatay Şema) Kontaktör C M. otomatik kumanda devrelerinde motorun veya alıcıların bağlandığı devredir. kırmızı lamba ise aşırı akım rölesinin devreyi açtığını ifade eder. kontaktörün normalde açık güç kontakları ve aşırı akım rölesi ile alıcı ( motor ) bulunur. Start butonuna bastığımızda kontaktör bobini enerjileneceğinden kontakları durum değiştirir. B. Bu görevinden dolayı M kontağına mühürleme kontağı adı verilir.0 Stop. Bunun sonucunda san lamba devresindeki kontak açılır ve lamba söner. Lambaların yanık veya sönük olması bizi görsel olarak motor hakkında bilgilendirir.TR. Güç devresi hem Alman hem de Amerikan normlarına göre dikey olarak çizilir. R . Kontağa seri bağlanan yeşil lamba yanmaz. Sinyal devresi kumanda devresine paralel olarak. aynı devre üzerine çizilir. Devre üzerinde her faza ait sigortalar. motorun U-V-W uçlarına geldiğinden motor çalışır.I Start.

Aynı anda güç devresindeki C kontakları da kapandığından motor çalışmaya başlar.Motorun Kesik Çalışması: Şekil 8. sinyal ve güç devresi.20'deki b2 başlatma butonuna basıldığında C kontaktörü enerjilenir ve kumanda devresindeki C kontağını kapatır. durdurma butonuna basılıncaya kadar devam eder. Motorun çalışması. Böylece kesintisiz olarak kontaktör çalışmaya devam eder. Başlatma butonuna bağlanan bu kontağa mühürleme kontağı denir. L2 lambası söner Lı lambası yanar. 3. 3 fazlı asenkron motorun kesik çalışmasına ait kumanda. C kontaktörünün normalde açık kontağı paralel bağlandığında sürekli çalıştırma devresi elde edilir. Start butonundan elimizi çektiğimizde kontaktör bobininin enerjisi kesileceğinden motor durur. Başlatma butonundan elimizi çektiğimizde. Devrenin çalışması: Start butonuna basıldığında kontaktör bobini enerjileneceğinden kontaktörün normalde açık kontakları kapanır ve sinyal devresinde Lı lambası söner L2 lambası yanar. Şema 8. kapanan C kontağı üzerinden geçer.Genel olarak bütün şemalarda devrede kullanılan işaretlerin anlamları devrenin altında açıklanır. Motorun Bir Yönde Sürekli Çalışması: En çok uygulanan kumanda devrelerinden birisidir.19. buton kontakları açılır ve daha önce buton üzerinden geçen kontaktör akımı bu kez. Güç devresinde motor çalışır. b1 durdurma 78 . Kesik çalıştırma devresindeki b2 butonuna. 4.

20. Kumanda merkezlerinde bulunan stop butonları birbirine seri. Şekil 8.Motorun İki Kumanda Merkezli Sürekli Çalışması: Otomatik kumanda devrelerinin en önemli özelliklerinden birisi. birden fazla merkezden motorun çalıştırılıp durdurulabilmesidir. merkezdeki start butonuna basılsın kontaktör bobini enerjilenir ve motor çalışır.21'deki devrede ister I. 3 fazlı asenkron HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ motorun iki kumanda merkezli çalıştırılması. Motorun bir yönde sürekli çalıştırılması a) TSE normu b) Amerikan normu 5. Şekil 8. start butonlan ise birbirine paralel bağlanır. Bunun için her merkezde start-stop buton grubu bulunur.21. kumanda ve güç devresindeki C kontakları açılır ve motor durur. merkezdeki start butonuna basılsın isterse II. Şekil 8.butonuna basıldığında kontaktörün enerjisi kesildiğinden. 79 . Motoru durdurmak için de her iki merkezdeki stop butonu kullanılabilir.

Bunu sağlamak için özel paket şalterler imal edilmektedir.22).22. sakıncalarından dolayı küçük güçlü motor devrelerinde kullanılmaktadır ya da hiç kullanılmamaktadır (Şekil 8.Enversör paket şalterin devre şeması ve bağlantısı: Enversör kelimesi motorun devir yönünün değiştirilmesi demektir. geri çalıştırma butonu ise ileri çalıştırmanın stop butonu gibi görev yapar. Ancak günümüzde paket şalterler.23. Böylece ileri çalıştırma butonuna basıldığında geri çalıştırmayı sağlayan kontaktör bobininin enerjisi kesileceğinden emniyet sağlanmış olur (Şekil 8. geri çalıştırmanın stop butonu gibi. Şekil 8. 3 fazlı asenkron motorun enversör paket şalterle devir yönünün değiştirilmesi. 3 fazlı asenkron motorun buton emniyetli devir yönünün değiştirilmesine ait kumanda. İleri ile geri çalıştırma butonlarının stop ve start kısımları birbirine seri olarak bağlanır.6. Bu değiştirme esnasında fazlar birbiri ile karşılaşmamalıdır. Şekil 8. Bu şekilde ileri çalıştırma butonu.23). 80 .Kilitleme devreleri: a-Buton kilitlemeli: İki yollu (Jog) butonları ile buton emniyeti sağlanır. sinyal ve güç devresi. 7. 3 fazlı asenkron motorun devir yönünün değişmesi için bir faz sabit diğer iki fazın yer değiştirmesi gerekir.

24). 3 fazlı asenkron motorun kontak emniyetli devir yönünün değiştirilmesine ait kumanda. Hatta kısa devre nedeniyle bir kontaktörün kontakları kaynamışsa. şekilde görüldüğü gibi kontaktör bobinlerini birbirine bağlayan kesik çizgilerle gösterilir.Mekanik kilitlemeli kontaktörlerde her iki kontaktöre ait kontaklar aynı anda kapanamazlar. Şekil 8. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 81 .Elektriksel kilitlemeli ( kontak emniyetli) devir yönü değiştirme: Bu emniyet sistemi. geri çalıştırma start butonuna seri olarak da ileri çalıştırma kontaktörünün normalde kapalı kontağı konur. Bu nedenle mekanik kilitlemeli devrelerde bir kısa devre meydana gelmez. Böylece emniyet sağlanmış olur. diğer kontaktör enerjilendiğinde birbirine yapışmış olan kontakları açar. adından da anlaşılacağı üzere kontaklarla sağlanmaktadır.İki kontaktörün paletleri bir eksen etrafında dönebilen bir çubukla birbirine bağlanırsa.24. c-Mekaniksel kilitlemeli: Kumanda devrelerinde mekanik kilitleme. sinyal ve güç devresi. bu bağlantıya mekanik kilitleme adı verilir.25. geri kontaktörüne seri bağlanan ileri kontaktörünün normalde kapalı kontağı açılacağından geri butonuna basılsa dahi kontaktör bobini enerjilenemez. Bu şekilde motor ileri çalışırken.b. Mekaniksel kilitleme kumanda devresi. Aynı durum motoru geri çalıştırırken de söz konusudur (Şekil 8. Şekil 8. Yukarıda anlatılan emniyet sistemleri aynı anda her ikisi birlikte aynı devreye uygulanabilir. İleri çalıştırma start butonu devresine seri olarak geri çalıştırma kontaktörünün normalde kapalı kontağı.

Mekanik kilitleme genellikle doğru akımda çalışan kontaktörlerde kullanılır. Kapıyı tekrar kapatmak için kapama butonuna basılır. 3 fazlı asenkron motorun zaman ayarlı olarak çalışması ve durmasına ait kumanda ve güç devresi.Eğer yapışmış kontakları açamazsa. Şekil 8. hareketli kısmın hareketi sınıf anahtarları ile kontrol edilir. Bu gibi devreler zaman röleleri kullanılarak yapılabilir (Şekil 8. Motor bu kez ters yönde döner. Örneğin kapıyı açma butonuna basıldığında motor bir yönde dönerek kapıya kumanda eder ve kapı yeteri kadar açıldığında sınır anahtarı sayesinde otomatik olarak durur. sinyal ve güç devresi. 10-Motorun zaman ayarlı çalıştırılması ve durması: Bazı otomatik kumanda devrelerinde motorun bir süre çalışıp sonra otomatik olarak durması veya bir motor çalışırken durup. 3 fazlı asenkron motorun iki yönde sınır anahtarı ile çalışmasına ait kumanda. Sakıncalı olduğu halde mekanik kilitlemenin alternatif akımda çalışan kontaktörlerde de kullanıldığı görülür. 82 .27). taşlama. 9-İki yönde sınır anahtarı ile çalıştırılması: Vargel. R Mp R S T Şekil 8. Böylece her iki kontaktöre ait kontakların beraberce kapalı kalmaları ve bir kısa devreye neden olmaları önlenmiş olur. freze gibi iş tezgahlarında ve otomatik kapılarda. kendi kontaklarını kapayamaz. bir müddet sonra tekrar çalışması istenebilir.27.26. Kapı kapanınca sınır anahtarı sayesinde motor yine otomatik olarak durur. Bu özellik mekanik kilitlemenin en büyük üstünlüğüdür.

Röleli kesik ve sürekli çalıştırmada kullanılan kumanda devresinden yararlanarak gerekli kumanda. ikinci motor çalışmaya başlayacak. motorların direkt yol almaları esnasında şebekeden çektikleri yol alma akımları.3 fazlı iki asenkron motora ait kumanda ve güç devresinin şemasını aşağıdaki istekleri cevaplandırarak çiziniz.Start butonuna basıldığında yalnız birinci motor çalışacaktır. Çünkü yüklü kalkınan bir motora. Motorun yol alma akımı.Rotoru sargılı ( bilezikli ) asenkron motorlara kademeli dirençle yol verme: Bu yöntem yüklü kalkman motorlarda kullanılır. Kademeli ön dirençle yol verme b.Stop butonuna basıldığında birinci motor duracak. F.Kalkış Akımını Azaltma Yöntemleri: Asenkron motorların kalkış akımını azaltmak için kullanılan yöntemler şunlardır. şebekede büyük gerilim düşümlerine neden olur. tam yük altında çalışma) akımının yaklaşık 3-6 katıdır. bir süre çalıştıktan sonra kendi kendine duracaktır. Küçük güçlü motorlarda da bu akım dikkate alınmaz. Start butonuna basıldığında birinci motor çalışacak. 2.Problem Halinde Değişik Uygulamalar: 1. yükü karşılamak için şebekeden daha fazla akım çeker ve kalkınamaz. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 83 . ikinci motor durduğunda üçüncü motor çalışmaya başlayacak. a. a.3 fazlı üç asenkron motor bir start ve bir stop butonu kullanılarak şu şekilde çalıştırılacaktır. b.2 KW ve daha güçlü motorlarda. kesik ve sürekli olarak çalıştırılacaktır. Bu nedenle büyük güçlü motorların kalkınma anında.11. Oto trafosu ile yol verme 3. Amaç kalkış akımını azaltmak olduğundan yüklü motorlara düşük gerilim yöntemi ile yol verilemez. 2. kalkınma anında düşük gerilim uygulandığında motor. 8 kutuplu motorlarda 2. Yıldız/Üçgen yol verme 2. Ancak 2 . Düşük gerilimle yol verme yöntemleri: 1. bir süre sonra ikinci motor da çalışacaktır. Şebekedeki bu dalgalanma aynı hattan beslenen diğer alıcıları da etkiler. Bu durum şebekede dalgalanma ve motor sargılarında ısınmalara neden olur. 3. yol alma akımı veya kalkınma akımı denir. İkinci motor 40 sn sonra duracak.4 kutuplu motorlarda 4 KW.Kalkış Akımının Şebeke Üzerindeki Etkisi: Asenkron motorların çalışmaya başladıkları ilk anda çektikleri akıma kalkış akımı. Bu akım kısa süreli olduğundan motor sargılarında ısı artışına sebep olmaz.Düşük gerilimle yol verme: Düşük gerilimle yol verme yöntemi çalışmaya boşta başlayan motorlarda kullanılır. Gerekli kumanda ve güç devresini çiziniz. Kademeli direnç rotor sargılarına seri olarak bağlanır. şebekede meydana getireceği gerilim dalgalanmalarını önlemek için değişik yöntemler uygulanmaktadır. MOTORLARDA KALKIŞ AKIMINI DÜŞÜRME: 1. üçüncü motor da 20 sn sonra duracaktır. sinyal ve güç devresinin şemasını çizip çalışmasını yazınız. gücüne ve kutup sayısına bağlı olmakla beraber anma (nominal. 6 kutuplu motorlarda 3 KW.3 fazlı bir asenkron motor iki ayrı yerden kumanda edilecek.

bağlamada faz akımları. olur. Diğer yöntemlerde motorun gücüne göre oto trafosu ve ön direnç seçimi yapılması gerekirken yol vermede bunlar söz konusu değildir.58 ile çarpılmasıyla çıkan sonuca göre belirlenir. Bunu formülle izah edecek olursak : Motorun bağlanması durumunda bir faz sargısına 220V gerilim düşer. 3 fazlı asenkron motorlarda bağlama. hat akımının olduğundan motorun normal akımının 0. bağlantı kontaktördeki kontaklar vasıtasıyla köprülenerek oluşur. Süre uzun tutulursa bu kez motor 1/3 momentle çalıştığından. Bu sürenin belirlenmesi için motor direk bağlanarak yüksüz durumda çalıştırılır ve kalkınma akımının. yükü kaldıramaz ve devir sayısında düşme olur ' e geçerken de darbe şeklinde ani akım artışı olur. Bu sayede seçilecek termiğin akım sınırlan daha küçük seçilir ve ekonomik olur. motorun faz gerilimine eşit olduğu 5 KW ve daha büyük güçteki motorlarda uygulanır. Yol almanın uygun bir anında motorun faz sargıları arasındaki bağlantı açılır sonra motorun sargılan olarak bağlanır.Yıldız /Üçgen Yol vermenin Önemi: Yıldız / Üçgen yol verme yöntemi. Sonuçta yol alma akımı 3 kat azalır. 4Yol Vermede Çalışma Süresinin Önemi: yol vermede motorun yıldızdan üçgene geçiş süresi oldukça önemlidir. Uygulama şu şekilde yapılır: Motor sargılarının U-V-W ve X-Y-Z uçları hiçbir köprüleme ve bağlantı yapılmadan klemens tablosuna çıkarılır. yol alma esnasında A bağlanırsa faz bobinleri kat daha az bir gerilimle çalışır yani 220 V ile çalışır. en kolay ve en ekonomik yol alma akımın düşürme yöntemi olduğundan sanayide çok kullanılmaktadır. Bir şebekede A çalışacak 3 fazlı bir motor. Bu da 8-10 sn civarındadır. Termik seçimi de faz akımına göre yapılır ve ayarı da faz 84 . Sigorta ve Kontaktör Seçimi: Termik aşın akım röleleri motor sargılarına seri olarak bağlandığından genellikle hat akımının geçtiği yere değil de faz akımının geçtiği yere bağlanır. 5Yol Vermede Termik. önce bağlanan motor düşük gerilimle yol almaya başlar. Pratik olarak motor normal devrine geçtiği anda bağlantıya da geçmelidir.3.. Motorun çalışması anında şebeke gerilimi aynı olduğundan da ve gerilim kat az olduğundan akım da aynı oranda azalır Buna göre olur. Hat akımı da kat azalır. Motorun bağlanması durumunda ise bir faz sargısına 380 V gerilim düşer. Eğer bu süre kısa tutulursa motor tam devrini alamayacağından direk bağlı gibi kalkınır ve şebekeden aşın akım çeker yol vermenin de bir anlamı kalmaz. yol vermede. normal çalışma akımına düşüş süresi bir ampermetre ve kronometre ile belirlenir. Böylece motor normal geriliminde çalışmaya devam eder. Görüldüğü gibi motorun çalışması durumunda şebekeden 1/3 oranında daha az akım çekilir. şebekenin fazlar arası geriliminin. motorun bağlantıda çalışma süresidir. olur. İşte belirlenen bu süre yol vermede.

hat akımları değildir. Ancak yol vermede. A konumuna getirildiğinde motorun U-V-W uçlarına R-S-T fazları gelmekte X-Y-Z uçları ise kısa devre olmaktadır. 3 fazlı asenkron motorlara paket şalterlerle yol verme devresi. 7-Şemasının çizimi ve uygulanması: Şekil 8. Yani motorun nominal (etiketinde yazılan) akımının 0. direkt yol vermede kalkınma anında anma akımlarının 3 . Paket şalter 0 konumunda iken motor sargıları enerjisizdir. Daha önce belirttiğimiz gibi motorlar. termiğin akım ayarı belirlenir. 6-Paket tip yıldız/üçgen şalterin incelenmesi: Paket tip şalterler. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 85 . Paket şalter konumuna getirildiğinde kontakların durumuna göre akım takip edilirse R-S-T fazlarının motorun U-V-W uçlarına geldiği ve U ile Z. V ile X. Böylece çalışma gerçekleşir. devrelerinde aşırı akım rölesi kullanılamaması ve dan ne geçişte sürenin şalteri çalıştıran kişiye göre değişebilmesi nedeni ile günümüzde kullanım alanı yok denilecek kadar azalmıştır. Böylece motor çalışmaya geçmiş olur. Çünkü kontaklardan geçecek akım motorun faz akımlarıdır.Ih değerinde seçilir. Şekil 8.28. termik seçiminde olduğu gibi motorun faz anma akımlarının bir üst standart değerine göre seçim yapılır. Böylece kontaktörün ömrü daha uzun olur. yol verilen motorlarda sigorta seçimi gecikmeli tip sigortalardan yapılır ve motorun anma (etiketinde yazılı) akımının 2 katı değerindeki ilk standart değerden seçilir. kalkınma anında akım 3 kat azaldığından sigorta motorun anma akımının 3-6 katı değerinde seçilmez. Eğer ekonomiklik düşünülmez ise kontaktör seçiminde daha büyük akımlar taşıyabilecek kontaktörler seçilebilir. W ile Y uçlarının kısa devre olduğu görülür.28'de motorlara yol veren paket şalterin diyagramı ve bağlantı şeması görülmektedir.akımına göre ayarlanır. Kontaktör seçiminde de.6 katı akım çekerler.58 ile çarpılmasıyla. Yaklaşık 2.

daha randımanlı çalışırlar. Ih: Hattan. Yalıtım trafosunda primerin sekondere oranı olan a katsayısı 1'dir.sargısı Itip: Tip gücü akımı Im=Ih+Itip a = U1 / U2 = Im / Ih Motor sargısına doğrudan U1 şebeke gerilimi uygulanırsa motor şebekeden. Temel prensip motor sargısına uygulanan gerilimin azaltılması yoluyla motorun çektiği yol alma akımının azaltılmasıdır. Motor sargısına U2 gerilimi 86 . bir oto transformatöründen de sağlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus "Yalıtım" trafosuyla. 9-Oto trafosu ile yol vermenin incelenmesi: Motorların düşük gerilimle başlatılmasında gerekli olan düşük gerilim.29. Oto transformatörüyle yapılan yol verme devreleri daha pahalıya mal olduğu halde. akım Im: Motorun. "Yalıtımlı" trafonun farklı şeyler olmasıdır. Kumanda devrelerinde bir. Yalıtımlı trafo ise primer-sekonder arasında fiziksel bağlantı olmayan trafo demektir. yol vermede reaktör gibi de kullanılabilirler. Oto transformatörlerinin sargıları düşük gerilimin alınması için kullanıldığı gibi.Otomatik Şalter Şemasının Çizilmesi: Otomatik şalter şemasının çizimi çok değişik şekillerde olabilmektedir.çektiği. Bu farklılıklar zaman rölesinin kapalı ve açık kontaklarının birbirinden bağımsız olmasından ve dan e geçişte akımın kesintisiz olması istendiğindendir.akım Zm: Motorun.kd) akım çekecektir. En çok kullanılan ve ekonomik olan devre şeması Şekil 8. 3 fazlı asenkron motorlara otomatik yol vermeye ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. Oto trafoları primer ve sekonderi aynı sargı olan (tek sargılı) transformatörlerdir. Şekil 8. Yandaki şekilde güç devresinin nasıl olduğu görülmektedir.29'da görülmektedir. çekilen. iki veya daha çok kademeli oto transformatörleri kullanılır.8. nominal akımın kd katı kadar (Im=In.

Bu esnada ZR1 zaman rölesi aktif hale gelir ve saymaya başlar.uygulanınca motorun çekeceği akım.5=25A Ih = (U2/U1)2 . (U2 / U1) .5=32. Ih = (1 / a2) . Im=(U2/U1).kd=(50/100).kd 50=10.5 A Itip = Im . soruda istenen çalışmayı gerçekleştiren devre görülmektedir.5 .B ve C üzerine enerji gidişi kesilir. ZR1'in gecikmeli açılan kontağı üzerinden B de enerjilendiği için en fazla %50 kapasiteye ulaşılmasına izin vardır.65.30. Böylece %65 kapasiteye ulaşmaya imkan tanınır. şebekeye doğrudan bağlandığında 50A akım çekmektedir. kd 10-Oto trafosu ile yol verme şeması çizilmesi ve uygulanması: Örnek 1 : Nominal akımı 10A olan bir asenkron motor. In .Ih = 25 .125A Itip = 32. Hattan çekilen akım Ih = Im / a = (1 / a) . Şekil 8.125 = 11. In . Im=0.kd kd=5 %50için.5A Ih = (U2 / U1)2 . In . In. kd eşitliğinden de şu sonuca varılır.10.5 = 12. Bu motora %50 ve %65 kademelerindeki oto trafosuyla yol verildiğinde şebekeden çekilecek akımı ve motor akımını bulunuz.12.In.10. kd = 12. Oto trafosuyla yol verme.In.kd şeklinde bir hesaplamayla bulunur. Alt kesimdeki D kontağı kapanır ve devre durdurma butonuyla durdurulana HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 87 . Im = In. Kd = 21. Başlatma butonuna basıldığında A kontaktörü enerjilenir ve A kontağı mühürleme yapar.21. Belirli bir süre sonra (örneğin 3sn olsun) ZR1'in gecikmeli açılan kontağı açılarak B kontaktörünün enerjisi kesilir.5A %65. ZR2 rölesi saymayı bitirdiğinde (o da 3sn olsun) ZR2 kontağı kapanarak D kontaktörünü enerjiler ve devrenin en üstündeki D kontağı açılarak A. gerilimdeki azalma oranında olacaktır ve Im = (U2 / U1).için. kd = Ih = /U2 / U1)2 .375A Şekilde. aynı anda ZR1'in gecikmeli kapanan kontağı da kapanarak C'ye ve ZR2'ye enerji gitmesi sağlanır. Böylece reaktans üzerinden enerji geçişi başlar. In .

31. (M) kontaktörü enerjilenir. (ZR) zaman rölesiyle birlikte (S) kontaktörü de enerjilenir. Bu devrede ilk önce (S) kontaklarının açılması. Motor normal şebeke gerilimine bağlanır. Bir süre sonra (ZR) zaman rölesinin kapalı kontağı açılır ve açık kontağı kapanır. Görüldüğü gibi aşama aşama oto trafosu devreden çıkarılır ve tam kapasite çalışmaya doğru geçiş yapılır. (S) ve (M) kontaktörlerinin aynı anda beraberce çalışmaları. Transformatörün %65 lik gerilimli orta uçlarına bağlı olan motor. Sonra (M) kontakları kapanır. güç devresinde ilk önce (S) kontakları kapanır. bu iki kontaktör arasında yapılan elektriksel kilitleme ile önlenir. Motor kalkındıktan sonra dirençler devre dışı bırakılarak motorun normal gerilim ve akımında çalışması sağlanır. Örnek 2 : Şekilde üç fazlı bir asenkron motora bir kademeli oto tranformatörüyle yol vermede kullanılan bir bağlantı şeması verilmiştir. Güç devresinde (S) kontakları açılır. Şekilde verilen devrede başlatma butonuna basıldığında. Bir süre sonra (S) kontakları açılır ve oto tranformatörü şebekeden ayrılır. Kapanan (S) kontakları üç fazlı oto transformatörünü yıldız olarak şebekeye bağlar. Böyle bir oto tranformatörüyle motora yol verirken.Bu sargılardan geçen yüksek değerli akımlar. Oto transformatörü devreden ayrılır. Şekil 8. sonra (M) kontaklarının kapanması gerekir. Dirençle yol vermede bir kademeli direnç kullanılabildiği gibi iki veya daha fazla kademeli direnç de kullanılabilir. düşük gerilimle yol almaya başlar. Oto trafosuyla yol verme.kadar bu kontak üzerinden geçerek çalışmayı tam kapasiteyle sürdürür.Motorunu normal gerilimde çalışması durdurma butonuna basılıncaya kadar devam eder. Ani çalışan (ZR) kontağı başlatma butonunu mühürler ve sürekli çalışmayı sağlar. Daha çok kademe kullanılmasının sebebi motoru daha düşük gerilimle kalkındırarak akımını da iyice azaltmaktır. Güç devresinde (S) kontakları kapanır ve motor düşük gerilimle yol almaya başlar. 88 . transformatörün yanmasına neden olur. (ZR) zaman rölesi enerjilenir. Böylece (S) kontaktörü devreden çıkar. 11-Dirençle yol vermenin incelenmesi: 3 fazlı asenkron motorlara dirençle yol vermeden amaç motorun yol alma anında motora uygulanan gerilimin bir kısmının direnç üzerinde düşmesini sağlamak ve motor sargılarına düşük gerilim uygulayarak motorun çekeceği akımı azaltmaktır. Aksi halde oto transformatörünün üst yarı sargıları kısa devre olur. (M) kontakları kapanır ve motor normal şebeke gerilimine bağlanır.

3 fazlı asenkron motorlara kademeli dirençle yol vermeye ait Alman sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. sincap kafesli asenkron motorların kalkış momentinden daha yüksektir. Böylece hem kalkınma momenti maksimum olur. Asansörlerde genelde bu tip motorlar kullanılır.33. 14-Rotoru sargılı motora yol verme şemasının çizilmesi ve uygulanması: Rotoru sargılı motorlara iki kademeli dirençle yol verme şeması: Şekil 8. 13-Rotoru sargılı motora yol vermenin incelenmesi: Rotoru sargılı asenkron motorların kalkış momenti. Rotoru sargılı asenkron motorlara kademeli dirençle yol vermeye ait Alman sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi.32. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 89 .12-Dirençle yol verme şemasının çizilmesi ve uygulanması: 3 fazlı asenkron motora iki kademeli dirençle yol verme şeması: Şekil 8. Bu yöntemde kalkınma akımını düşürmek için rotor sargılarına kademeli dirençler seri olarak bağlanır. Motora direkt şebeke gerilimi uygulanır. hem de düşük akımla kalkınma sağlanır. Bu nedenle rotoru sargılı asenkron motorlara yük altında yol verilebilir.

Seri üretim aksar. Günümüzde kullanılan frenleme sistemleri: • Balatalı frenleme • Dinamik frenleme • Ani durdurma sistemleridir. Bu sistem genellikle küçük güçlü motorlarda uygulanır. mekanik olarak (ayakla) harekete geçerken motorlarda otomatik olarak harekete geçer. Motorların balatalı frenleme ile frenlenmesine ait Alman sembollerine göre çizilmiş kumanda devresi Şekil 8. Nüvenin aşağıya çekilmesi ile frenleme düzeneği de mekanik olarak balataları motor kasnağından ayırır ve motor mili dönmeye başlar. Motoru çalıştırmak için start butonuna basıldığında frenleme bobini doğru akımla enerjilenir ve nüveyi aşağıya doğru çeker. Balatalı frenleme sistemleri motorlarla beraber imal edilirler.Balatalı Frenlemenin Tanıtılması: Motor kasnağı iki tarafındaki balatalar ile sıkıştırılarak durdurulursa bu frenlemeye balatalı frenleme denir.34. Motoru durdurmak için stop butonuna basıldığında frenleme bobininin de enerjisi kesileceğinden nüve hızla normal yerine döner. İşte bu olumsuz çalışmaları ortadan kaldırmak İçin stop butonuna basıldığında motorun hemen durması için frenleme sistemleri geliştirilmiştir. Dönme ataleti ile bir müddet daha dönmeye devam eder. Şekil 8. İş kazaları meydana gelebilir. Balataları harekete geçiren sistem aynen araçlarda bulunan frenleme sistemi gibidir. Seri üretim yapan makinelerde motorların durması beklenirse zaman kaybına ve dolayısı ile ekonomik kayıplara neden olunur. 2.G. 90 . Frenleme düzeneği balataların motor kasnağını sıkmasını sağlar ve motor çok kısa sürede durur.34' deki devrede motor çalışmaz durumda iken frenleme bobini enerjisizdir ve balatalar kasnağı sıkma vaziyetindedir. Tek farkı araçlarda balatalar. MOTORUN FRENLENMESİ: 1-Frenlemenin önemi ve çeşitleri: Otomatik kumanda devrelerinde çalışan motorları durdurmak için stop butonuna basıldığı zaman motor aniden durmaz.

Diğer yandan sargılara uygulanan gerilim arttıkça frenleme süresi kısalır. Bu nedenle dinamik frenlemede gerekli doğru gerilim değeri her motor için ayrı ayrı hesaplanarak tespit edilir. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 91 . Dinamik frenlemede kullanılacak doğru akım kaynağının gücü ise: formülünden hesap edilir. Motorları dinamik frenleme ile durdururken stator sargılarına uygulanması gereken gerilim değeri önemlidir. Gerilim azaldıkça frenleme süresi uzar. Eğer frenleme gerilimine dikkat edilmezse stator sargılan yanabilir.Dinamik frenleme geriliminin hesaplanması: Motor yıldız bağlı ise: Stator sargılarının toplam omik direnci.Dinamik Frenlemenin Tanıtılması: Motorları kısa sürede durdurmak için stop butonuna basıldığında motor sargılarına doğru akım uygulanarak yapılan frenleme sistemine dinamik frenleme denir. Formüllerde geçen. a. Bu sırada stator sargılarına doğru bir gerilim uygulanınca stator sargılarında düzgün ve sabit bir manyetik alan meydana gelir. Rotor kutuplan ile statorda meydana gelen kutuplar birbirlerini etkileyerek rotoru kısa sürede durdurur.3. Dönmekte olan rotor çubuklarında bir EMK indüklenir. Rotor kısa devre çubuklarında dolaşan kısa devre akımlarından dolayı rotorda N-S kutuplan oluşur. Bu gerilim. Frenlemenin oluşması şu şekilde gerçekleşir: Stop butonuna basıldığında motorun enerjisi kesilir ve motor kendi ataleti ile dönmeye devam eder. motor gücüne ve stator sargılarından geçecek akıma göre değişir.

Motor aynı akımda bağlı olursa. motora uygulanacak doğru gerilimi bulunuz? ÖRNEK: Etiket değerleri 4 KW. Düz ve ters zaman röleli dinamik frenleme devresi: Zaman rölesi ile motor sargılarına uygulanan DA' nın süresi yani dinamik frenleme süresi otomatik olarak kontrol edilir. = 0. Motor sargılarına doğru gerilim uygulanır.380V. Böylece motorun frenleme süresi zaman rölesinin ayarı ile sabitlenir. b. 2850 50hz. olan üç fazlı asenkron motorun bir faz sargısının omik direnci 4 olarak ölçülmüştür. 3 fazlı asenkron motorların buton kontrollü olarak dinamik frenlenmesine ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. Bir müddet sonra zaman rölesi normalde kapalı kontağını açarak kendisinin ve DF Kontaktörünün enerjisini keser. 8A. .83. c. (Şekil 8.36) 92 .35.. • Düz zaman röleli dinamik frenleme devresi: Devrenin çalışması: Motor çalışır vaziyette iken durdurmak için stop butonuna basıldığında DF kontaktörü ve ZR zaman rölesi enerjilenir. Buton kontrollü dinamik frenleme devre şeması: Sekil 8. Motora uygulanacak doğru gerilim değerini ve DA kaynağının gücünü bulunuz.

Devir yönü değiştirme devresi de kontak emniyetli olabildiği gibi buton emniyetli de olabilir (Şekil 8. Zaman rölesinin normalde açık kontağı. Şekil 8. enerjisi kesildikten bir müddet sonra açılarak dinamik frenleme durdurulur. d-İki yönde çalışan motorun dinamik frenleme devre şeması çizimi ve uygulaması: Motoru iki yönde çalıştırma devresine düz zaman rölesi ile dinamik frenleme devresi eklenerek bu devre oluşturulur. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 93 .37'de ters zaman rölesi ile kurulmuş dinamik frenleme devresi görülmektedir. Aynı zamanda DF kontaktörü enerjilenerek motor sargılarına doğru akım kaynağından. doğru gerilim uygulanır ve dinamik frenleme gerçekleşir. Devrenin çalışması: Motor çalışır vaziyette iken stop butonuna basıldığında M kontaktörünün ve ters zaman rölesinin enerjisi kesilir ve motor şebekeden ayrılır. Devre düz zaman rölesi ile yapılabildiği gibi ters zaman rölesi ile de yapılabilir. Şekil 8.38).36. 3 fazlı asenkron motorlarının ters zaman rölesi ile dinamik frenlenmesine ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi.37.Şekil 8. 3 fazlı asenkron motorların düz zaman rölesi ile dinamik frenlenmesine ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. • Ters zaman röleli dinamik frenleme devresi: Bilindiği gibi ters zaman rölesinde. röle bobinin enerjisi kesildikten bir süre sonra kontaklar konum değiştirir.

94 . ayni anda F kontaktörü enerjilenir ve kontaklarını kapatır. Şekil 8. Devre düz zaman rölesi ile yapılabildiği gibi ters zaman rölesi ile de yapılabilir. Motor normal çalışırken kapalı konumdadır. Güç devresinde de motora uygulanan iki fazın yeri değiştiğinden stator sargılarında ters yönde bir manyetik alan meydana gelir ve motor ters yönde dönmek ister. Motor ters yönde dönmeye başlayacağı anda açılarak motorun ters yönde dönmesini engeller.38). İki yönde çalışan 3 fazlı asenkron motorların düz zaman rölesi ile dinamik frenlenmesine ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. 4.38.39). Devir yönü değiştirme devresi de kontak emniyetli olabildiği gibi buton emniyetli de olabilir (Şekil 8. Güç devresi motorların devir yönünü değiştirme devresinde olduğu gibidir. 3 fazlı asenkron motorların ani durdurma anahtarı ile frenlenmesine ait Amerikan sembollerine göre çizilmiş kumanda ve güç devresi. Motorun devri tam sıfır olduğunda ani durdurma anahtarı devreyi otomatik olarak açarak motorun ani frenlenmesini sağlar (Şekil 8.Ani Durdurma Anahtarının Tanıtılması: 3 fazlı asenkron motorlarda ani durdurma yapmak için motorun akımı kesilerek ters yönde dönecek şekilde yeniden gerilim uygulanır.39. Motoru iki yönde çalıştırma devresine düz zaman rölesi ile dinamik frenleme devresi eklenerek bu devre oluşturulur. Ani durdurma anahtarı motor mili üzerindedir.Şekil 8. Motor ileri yönde normal çalışmasını sürdürürken stop butonuna basıldığında I kontaktörünün enerjisi kesilir ve kontaklarım açar.

Güç devresinde de motora uygulanan iki fazın yeri değiştiğinden stator sargılarında ters yönde bir manyetik alan meydana gelir ve motor ters yönde dönmek ister. Motorun devri tam sıfır olduğunda ani durdurma anahtarı devreyi otomatik olarak açarak motorun ani frenlenmesini sağlar (Şekil 8. Motor ileri yönde normal çalışmasını sürdürürken stop butonuna basıldığında I kontaktörünün enerjisi kesilir ve kontaklarım açar. Motor normal çalışırken kapalı konumdadır. Motor ters yönde dönmeye başlayacağı anda açılarak motorun ters yönde dönmesini engeller. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 95 .Motorlarda ani durdurma yapmak için motorun akımı kesilerek ters yönde dönecek şekilde yeniden gerilim uygulanır. ayni anda F kontaktörü enerjilenir ve kontaklarını kapatır. Güç devresi motorların devir yönünü değiştirme devresinde olduğu gibidir.39). Ani durdurma anahtarı motor mili üzerindedir.

. Reaktif bileşen ise bobinli (manyetik) alıcılarda manyetik akının meydana gelmesi için harcanır....... Yani devreye kondansatörler bağlanır........... Reaktif gücün de iki bileşeni vardır. Şekil 9... dolayısıyla görünür güç (S)' de büyük olur. Aktif güç : P = U. AA’nın akım ve güç vektörü... Aktif bileşen motorlarda mekanik gücü.. (Formüller bir faz içindir... Qc' nin QL' den büyük olması cosφ' nin kapasitif özellikte olması..... Reaktif güç (Q) ne kadar büyük olursa cosφ küçük....(VAR) Görünür güç : S = U.. Bunlar: Manyetik alanın oluşumu için bobinlerin harcadığı endüktif reaktif güç (QL) ve kapasitif reaktif güç (Qc)' tür... reaktif akımın meydana getirdiği güce reaktif (kör) güç ve bu güçlerin bileşkesine ( vektöriyel toplamına) ise görünür (zahiri) güç denir... lambalarda ise aydınlatma gücünü meydana getirir...Kompanzasyonun Önemi: Bilindiği gibi alternatif akını. a... b... I..... QL' nin Qc' den büyük olması ise cosφ' nin endüktif özellikte olması demektir..b' deki güç vektöründe. İşte reaktif gücün azaltılıp güç katsayısı (cosφ)' nin yükseltilmesi işlemine kompanzasyon (güç katsayısını düzeltme) denir.. Aktif akımın meydana getirdiği güce aktif ( wattlı ) güç. Şeklinde olur.I.. AA’nın güç vektörü.... Toplam reaktif güç Q = QL ...) Güçler arasındaki ilişkiyi formülize edersek.QL şeklinde hesaplanır.....(W) Reaktif güç : Q = U.. 96 . Kompanzasyon yapılmış (kondansatör bağlanmış) devrenin güç vektör diyagramı şu şekilde çizilir (Şekil 9...... ısıtıcılarda sıcaklığı. I..sinφ.1.(VA) Elde edilir.. Şekil 1.... cosφ. AA’nın akım vektörü... Bu da şebekeden daha fazla güç çekmek yani akım çekmek demektir.2). aktif ve reaktif bileşenlerden meydana gelmektedir. Güç vektöründeki aktif güç (P) ile görünür güç (S) arasındaki açının cosinüsüne güç katsayısı (cosφ) denir..Qc veya Q = Qc ..ÜNİTE 9: KOMPANZASYON SİSTEMLERİ KOMPANZASYON UYGULAMARI 1.... Güç katsayısını düzeltmek için devreye endüktif reaktif gücün zıttı olan kapasitif reaktif yük eklenir......54... Reaktif gücün bu bileşenleri vektöriyel olarak birbirinin tam tersi yöndedir...

. işletme sahibi tararından yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Besleme transformatörünün ve tesisin kapasitesi ile verimi yükselir. kumanda. İletkenler daha ince kesitte seçilir. Besleme transformatörü. 4. kontrol ve koruma elemanları daha küçük değerlerde seçilir.3 Fazlı Motorlarda Güç Katsayısını Düzeltmek İçin Devreye Bağlanacak Gerekli Kondansatör Gücünün Hesabı: Pratik olarak motora bağlanacak kondansatör gücü şu şekilde hesaplanır: Motorun boş çalışma akımı ölçülerek tespit edildikten sonra.10-3.. Şebekeden daha az reaktif enerji çekilir. 3.Kompanzasyon un Faydaları: Güç katsayısının düzeltilmesi hem elektrik enerjisini üretenler hem de tüketenler bakımından çok faydalıdır. Ancak büyük işletmelerde tüm motorların boş çalışma akımı tek tek bulunamayacağından ve cosφ'nin yeni değerinin ne olacağı tam olarak bilinemediğinden bu yöntem pek kullanılmaz. 5. Kondansatör eklendiğinde ise cosφ2 büyüyerek görünür güç (S2) azalmıştır. Aynı zamanda elektrik enerjisi ücretinden de kâr demektir. b. 2.. 6. 4. 3. Tüketici yönünden: 1. Vektör diyagramında görüldüğü gibi kondansatör bağlanmadan önceki cosφ1 değeri daha küçük ve görünür güç (Sı) dana büyüktür.Şekil 9.. 2. İletkenler daha az akım taşıyacağından ince kesitte seçilir. Dağıtım hatlarında kayıplar ve gerilim düşümü azalır.... Üretim. Kompanzasyonun faydalarını şu şekilde maddeleyebiliriz: a.Ihb.9.. Bu da şebekeden daha az güç ve akım çekmek demektir. 3.. Enerjinin üretim ve satış maliyeti azalır. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 97 .Uh . konut beslemelerinde elektrik dağıtım firmaları tarafından yapılırken orta ve büyük boy işletmelerde. 6. Kompanzasyon yapılmış devrenin güç vektör diyagramı. 5.. Aynı iletim hattından daha fazla aktif enerji iletilir... iletim ve dağıtım tesislerinde kapasite ve verim yükselir. 2. Kayıplar ve gerilim düşümü azalır.. Alternatör ve transformatörlerin gücü daha küçük tutulur.. Formüldeki: Qc = Motora bağlanacak kondansatör gücü (KVAR) Ihb = Motorun boş çalışmadaki hat akımı (A) Uh = Motora uygulanan hat gerilimi (V)' dir.0.2. Bu nedenle kompanzasyon. Üretici yönünden: 1.KVAR formülü ile hesaplanır. Harcanan enerji azalacağından enerji ücreti de azalır.. Bu nedenle büyük işletmeler için şu yöntem takip edilir: Gereken kondansatör gücünün tayini için tesisin cosφ'sinin ve kurulu aktif gücünün bilinmesi gerekmektedir. Qc = V3 .

32 Qc = P .95 ise φ2 = 18° ve tanφ2 = 0. Tek tek kompanzasyon 9.95' e çıkarmak için gerekli kondansatör gücünü hesaplayınız? Çözüm: cosφ1 = 0.Eğer tesiste reaktif sayaç var ise elektrik faturalarından ortalama cosφ bulunabilir. 4. cıva buharlı ve sodyum buharlı lambalarda uygulanır.3. Flüoresan lambanın güç katsayısı cosφ = 0. Şekil 9. cosφ'yi 0. QC = P.tanφ1 Q = P.tanφ2) Qc = 60.tanφ2) olarak bulunur. Her alıcıya kondansatör paralel olarak bağlanır. Kompanzasyon yapılmış devrenin güç vektör diyagramı. 98 .tanφ2 = P. Pratik olarak günün çeşitli zamanlarında birkaç gün süreyle ölçüm yapmak ortalama cosφ'nin tayini için yeterlidir.4).tanφ2) Örnek: Tesisin kurulu aktif gücü 60 KW ve cosφ = 0.Kompanzasyon Devre Şemasının Çizilmesi: Alternatif akımla çalışan devrelerde 3 çeşit kompanzasyon ( güç katsayısını düzeltme) uygulama şekli vardır. aydınlatma elemanları.tanφ1 . Bundan sonra güç vektörü çizilerek aşağıdaki formüller elde edilir ve bu formüllerden yararlanılarak gerekli kondansatör gücü hesaplanır. Genellikle Flüoresan lamba.(tanφ1 . motor gibi almaçların tek tek kompanze edilmesidir. prensip şeması.4.55’tir.tancp2 P QC = OL . Tesisin kurulu aktif gücü ise tesisteki tüm almaçların (motorlar.707 ise φ1 = 45° ve tanφ1 = 1 cosφ2 = 0. Bunlar: a. ısıtıcılar vb. tanφ1 = tanφ2= QL P QL QL = P. Buna göre.( 1–0.3’te verilen vektör diyagramında ölçülen cosφ değeri ve ulaşılmak istenen cosφ değerinin açıları φ1 ve φ2 olsun.Q = P. gibi) etiketleri üzerinde yazılan güçler toplanarak belirlenir.1’den bulunabilir (Şekil Şekil 9. Tek tek kompanzasyon: Flüoresan lamba.P.(tanφ1 .(tanφ1 . Maliyeti yüksek olduğundan günümüzde pek kullanılmamaktadır.32) Qc = 40.95 – 1 arasına yükseltmek için gerekli kondansatör gücü tablo 9.8 KVAR olarak bulunur.707 ise cosφ değerini 0. Şekil 9.

fabrika gibi yerlerde ve mahalleleri besleyen dağıtım trafolarında bu sistem kullanılmaktadır. Şekil 9.5. c. Reaktif güç kontrol rölesinin devreye bağlantı şeması. Merkezi kompanzasyon satılır.6. Grup kompanzasyonu: Almaçlar ile kondansatörlerin aynı şalter ya da kontaktörlerle çalıştırıp durdurulmasıyla yapılan kompanzasyondur.Tablo 9. Şekil 9. Bu kataloglar röle ile birlikte Şekil 9. Bu şekilde kompanzasyon da günümüzde pek kullanılmamaktadır (Şekil 9.7'de 3–5–7 kademeli ENTES marka RG-Reaktif güç kontrol rölesinin ve kondansatörlerin devreye bağlantı şeması verilmiştir.7. Grup kompanzasyonu prensip şeması. Merkezi sistemde kompanzasyon ünitesi enerji besleme hattının ana girişine konulur ve röle ekranından kompanzasyon takip edilir. Gruplandırılan alıcılar için ayrı ayrı kondansatör hesabı yapılır. Fluoresan lambaya göre kondansatör güçleri.95'te sabit tutmak için otomatik olarak kondansatör gruplarım devreye alır veya çıkarır.1. Kondansatör gruplarını devreye alma işlemi elle veya otomatik olarak yapılabilir. b. 3–5–7 kademeli reaktif güç kontrol röleleri her an cosφ'yi 0. prensip şeması.5). Bu iş için çeşitli firmalarca reaktif güç kontrol röleleri imal edilmektedir. Merkezi kompanzasyon: Günümüzde en çok kullanılan kompanzasyon şeklidir. Rölenin ayarlan ve kondansatör gruplarının düzenlenmesi ile ilgili bilgiler röleyi imal eden firmalarca hazırlanan kataloglarda açıklanır. Atölye. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 99 . Merkezi kompanzasyonda işletmede bulunan almaçların (çalışır durumdaki) ihtiyacı kadar kondansatör grubu devreye alınır. Şekil 9.

sehim sarkma . Fleş 'in şematik olarak gösterilişi (eş yükseklikli direklerde). direkler arası mesafeye. Bu bilgilerin ışığında. *Yalıtılmış hava hattı kabloları kullanıldığında bu yükseklik değerleri 0. iletkenleri taşıyan direkler arasında yükseklik (kot) farkı varsa. bu nokta alçakta olan direğe yakın olur (Şekil 10. ısıya ve kendi ağırlıklarına bağlı olarak sarkma yaparlar.1b).salgı .5 m azaltılacaktır *Bu değerler 21 Kasım 1978 tarih ve 26466 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği "Madde 44 çizelge 6'dan alınmıştır.1. iletkenleri taşıyan direkler aynı yükseklikte ise en büyük sarkma. Hava hattı iletkenlerinin üzerinden geçtikleri yerlere olan en küçük düşey uzaklıkları. a. Eş yükseklikli direklerde b.1a). Fleş.ok ve bel gibi adlarla da anılır. Eğer. fleş denir. hava hatlarıyla iletim ve dağıtımında iletkenler. fleş'i (sehimi) şöyle tanımlayabiliriz.1. iki direk arası mesafenin tam ortasında olur (Şekil 10. direkler tarafından taşınır. FLEŞ (SEHİM-SARKMA) Tanımı: Elektrik enerjisinin. Yükseklik farkı olan direklerde Şekil 10. Bu taşıma işleminde iletkenler. 100 .ÜNİTE 10: ENERJİ İLETİM VE DAĞITIMI A. iletkenlerin tutturulduğu iki askı noktası (izolatörler)arasında düz bir çizgi olduğu varsayılırsa. Tablo 10. Eğer. bu çizgi ile iletkenlerin en fazla sarkma yaptığı nokta arası mesafeye.

İletkenin bu sayılan nedenlerle oluşan ısı artışlarında.B. Mekanik dayanımın azalması. Bakırın iletkenliğini %100 kabul edersek. 2. buz. aldrey. İletken Çapı: Bakıra göre daha az iletkenliğe sahip olan iletkenlerin çapı. üzerinden geçtiği yerin özelliğine göre belli bir mesafeden fazla yere yakın olmamalıdır. 5. iletkene gelen buz yükü. Termik dayanım. 4. iletkenliği yüksek olan malzemeden yapılan iletkenler kullanılır ise hatlardaki güç kaybı da o nispette az olur. iletken tarafından güvenli bir şekilde taşınabilmelidir. 1. 4. 2.İletkenin cinsi HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 101 . İletken çapının büyümesinin faydası da yok değildir. İletkenlik: Havai hatlarda kullanılacak iletken malzemenin. Bu durum.İletkenden çekilecek akım . bronz. direkler üzerinde taşıyan hatta hava hattı veya havai hat. İletkenlik. Mekanik Dayanım: Hava hattı iletkenleri daima dış etkilere ve bunların neden olduğu yüklere maruz kalırlar.iletkenin kullanıldığı buz yükü bölgesi . Çap büyüdüğünde. İletken çapı. emniyetli bir çalışmaya elverişli olması gerekir. çelikalüminyum. Termik Dayanım: Hava hattı iletkenleri. İletkenleri ısı dayanımları bakımından şöyle sıralayabiliriz. 1. 5. özellikle kar yağışı fazla olan bölgelerde. Sehim Miktarını Etkileyen Faktörler: . 3. çok iyi iletkenliğe (geçirgenliğe) sahip olması gerekir. Isınmadan dolayı mekanik dayanımları azalır. Hava hatlarına gelebilecek yükler (kar. Bu taşımada iletkenin. 3. Mekanik dayanım. 7. Eğer. Çapı büyük iletkenlerde korona kaybı az olur. iletkenlerin kopmasına ve kısa devrelere neden olmaktadır. iletkenin mekanik dayanımını olumsuz etkiler. gerek atmosferik gerekse kısa devrelerde oluşan akımlardan ve çalışma akımlarından dolayı ısınırlar. Hava hattı iletkenlerinin seçiminde aranılan bazı özellikler vardır. rüzgar) ve kendi ağırlığı. 6. Bir hava hattı iletkeni. Sehim (fleş): Her iletkenin aynı uzaklıktaki sehimi farklıdır. daha büyük olur. gerilme kuvvetini de taşıyabilecek bir elastikiyete sahip olması gerekir. kullanılan iletkenlere ise hava hattı iletkenleri denir. Sehim(fleş). Çünkü iletim sırasında hatlardaki güç kaybının en az olması istenir. rüzgar yükü ve gerilme kuvveti daha büyük olur.Direkler arası mesafe . bakır ve alüminyum. aynı büyüklüğe sahip alüminyumun iletkenliği % 61'dir. Bunlar. HAVA HATTI İLETKENLERİNİN ÇEŞİTLERİ Elektrik enerjisini. Titreşim eğilimi. Özgül ağırlık.

Şekil 10. 7. yapıldığı malzemenin cinsine ve imal ediliş şekline göre ikiye ayrılır. Aynı veya ayrı cins iletkenlerin birbiri üzerine sarılmasıyla elde edilir. 2.6. 102 . Büyük titreşimler hatların kopmasına neden olabilir. Bunu önlemek için masif örgülü iletkenler yapılmıştır.2. Bu titreşim uzun bir süre. Bu bakımdan seçilen iletkenin malzeme yoğunluğu da göz önüne alınmalıdır. Rüzgar esmesi. İletkenin mekanik dayanımını artırmak için. birbirinin tersi yönde sarılır (Şekil 10. Ortası boş örgülü iletkenler. Bazı özel durumlarda kesit 16 mm2’ye kadar çıkmakta. Titreşim Eğilimi: Enerji nakil hatları. Örgülü iletkenlerde katlar. Özgül ağırlığı az olan ama iletkenliği de çok zayıf olmayan iletkenler tercih edilir. Masif Örgülü İletkenler: Masif iletkenlerin kesitleri büyütüldüğünde montajda. hatların bir saz teli gibi titreşmesine neden olur. Şekil 10. a. Masif örgülü iletkenler. 1. \ 3. Masif iletken çeşitleri. Masif İletkenler: İçi dolu olarak tek cins malzemeden 10 mm2 kesite kadar yapılan iletkenlerdir. kesit ve kullanılacağı yere göre içine çelik" teller yerleştirilir.3). taşımada ve kangal haline getirilmelerinde problemler çıkmaktadır. İmal Ediliş Şekline Göre İletken Çeşitleri: 1. Bu yüzden havai hatlarda. Demet şeklindeki iletkenler. havai hatlarda titreşim meydana getirir. Masif örgülü iletkenler ve kat yapıları.3. iletkenin ağırlığıdır. İletken ağırlığının az olması istenir. sürekli rüzgara maruz kalır. Hava hattı iletkenleri. 4. Özgül Ağırlık: İletkeni mekanik dayanım yönünden etkileyen en önemli faktörlerden Biri de. Masif iletkenler. buzların aniden koparak düşmesi veya ağır kuşların konup – kalkmaları. 2. bazen de içi çelik dışı bakır olarak yapılmaktadır.

aynı cins iletkenlerin birbirlerine sarılması ile elde edilir. Bakır iletkenler. 6. İletkenler arasında belli bir mesafe olmalıdır b.32 + 3. özgül ağırlığı 8. özgül iletkenliği 56m/Ωmm2. Alüminyum iletkenler: HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 103 . bakır iletkenin mukavemetini azaltmaktadır. Meydana gelen oksit tabaka. hem de mukavemeti (mekaniki dayanım) iyi olan iletkendir. 4. hava ile temas ettiklerinde yüzeylerinde zamanla koyu renkli oksit tabaka meydana gelir. 3. Yapıldığı Malzemenin Cinsine Göre iletken Çeşitleri: 1.4. 2. Alüminyum iletkenler. Damar sayısı kat adedine ve katlan oluşturan damarların aynı çapta olup olmadığına bağlıdır. Çünkü bacalardan çıkan gazlar. Meydana gelen bu tabaka.3 +1 = 37 adet bulunur. Ortası boş örgülü iletkenler. 4. Bakırın mukavemetini arttırmak için soğuk haddeden geçirilir. Örnek: Kat adedi 3 olan örgülü iletkenin damar sayısı: 3x2 + 3x + 1 formülünden. 5. Şekil 10. iletkendir. fakat iletkenliği %2.017691 Ωmm2/m. Bakır İletkenler: Hem elektriki geçirgenliği yüksek. fazlara ait iletkenler iki veya daha fazla sayıda yapılabilir. Örgülü iletkenlerin damar sayılan 3x* + 3x + 1 formülüyle bulunur. Bronz iletkenler.5 azalmaktadır.çelik iletkenler. 1. Bakır zırhlı . Eğer. Aldrey iletkenler. 3.çelik iletkenler.89 gr/cm3 ve en yüksek çekme kuvveti 19kg/mm2'dir. Bakır iletkenli hava hatları. hat mutlaka bu gibi yerlerden geçecek ise. Bakır iletkenler. kimyasal madde üreten tesislerin üzerinden mümkünse geçirilmemelidir. Örgülü iletkenlerde Damar Sayısının Bulunması: Örgülü iletkenleri damarlar meydana getirir. iletkenlere koruyucu maddeler sürülmelidir. alüminyum iletkenlerdeki oksitlerin aksine. Demet Şeklindeki İletkenler: Hatlarda meydana gelen korona kayıplarının yanında diğer kayıpları da en aza indirmek için. Hava hatlarında kullanılan bakırın 20°C'deki özgül direnci 0. ısı alışverişinin daha hızlı olmasını sağlamaktadır. Ortası Boş Örgülü iletkenler: Yüksek ve çok yüksek gerilimli enerji iletiminde meydana gelen korona (kaçak) kayıplarını azaltmak için iletken çapı büyütülür. Formülde (x) kat adedini gösterir. Alüminyum . Genellikle.3. 2. Bu işlemde bakırın mekaniki dayanımı %50'ye kadar artmakta.

kırılgan olduğundan montajında büyük özen ister. iletkenlik açısından kötüdür. özgül direnci 0. Bu da korona kayıplarını azaltmaktadır. Alüminyum . DİREK ÇEŞİTLERİ 1. C. ısı kayıplarını muhafaza edebilmek için kullanılan iletken kesiti bakırdan % 61 daha fazladır. bakıra göre fazladır. Köşede durdurucu direkler (KD) e.5 silisyum ve %0. Kullanış Yerlerine Göre Çeşitleri ve Kullanım Yerleri: a. Mukavemeti fazla olmasına rağmen iletkenliği alüminyuma göre %15 daha az. Geçit direkleri (G) 104 . özgül iletkenliği 35 m/Ωmm2. Bu iletkenlerin gerilme kuvveti bakıra göre çok fazla olmasına karşın.028277 Ωmm2/m'dir. saf alüminyum iletkenlere göre %75 daha fazladır.7 alüminyum %0. Bronz İletkenler: Bakır. bakır kaplı çelik teller arasına bakır teller de sarılır. Örgülü aldrey iletkenlerin kopma gerilmesi 31–33 kg/mm2 olup. bakıra göre de %87 daha azdır. sarp kayalıklı yerler vb. Köşede taşıyıcı direkler (KT) c. Bakır Zırhlı Çelik iletkenler: Uzun açıklıklı direkler arası iletimde kullanılan iletkenlerdir(nehir geçmesi.0333 Ωmm2/m ve özgül iletkenliği 30m/Ωmm2)dir. Fakat merkezde bulunan çelik tel etrafında oluşan manyetik alanın oluşturduğu mıknatıslanma. Galvanizli Çelik İletkenler: Mekaniki dayanımları çok yüksek olan bu iletkenler.3 demir bileşiminden meydana gelmiştir. Dağıtım (Branşman) direkler (B) g.Hava hatlarında kullanılan bakır iletkenlerden sonra gelen en iyi iletkendir. kayıplara neden olmaktadır. Aynı akımda. En yüksek çekme kuvveti ise 8 kg/mm2'dir. çinko ve bakır gibi maddeler katılır. Bu durum. Alüminyum -çelik iletkenlerin kesitleri bakır iletkenlere göre daha büyüktür.703 gr/cm3. Mukavemetin önem kazandığı iletim hatlarında. iletkenliği düşüktür. İletkenliği bakırın 0. Eğer büyük akım taşıma kapasitesi gerekiyorsa. Normal durdurucu direkler (D) d. Saf alüminyum çok yumuşak olduğundan dayanımını arttırmak için demir.5 magnezyum %0. Ayrıca. silisyum ve kalay karışımından elde edilen iletkenlerdir.5'i aşmaz. silisyum.Çelik İletkenler: Alüminyum iletkenlerin dayanımını arttırmak için. alüminyum iletkenler yerine kullanılır. Kesitleri küçüktür. uzun menzilli direklerde sehimleri. Aldrey iletkenler: Tam alüminyum iletkenlerin sakıncalarını gidermek için geliştirilmiş iletkenlerdir. 5. 20 °C'de özgül ağırlığı 2. Özgül direnci 0. Mekaniki dayanımları bakıra göre fazla olmasına rağmen. Normal taşıyıcı direkler (T) b. uzun menzillerde ve koruma teli olarak kullanılırlar. 4. alüminyum iletkenin aynı kesitteki ağırlığı bakırın yarısı kadardır. 7.35 katıdır. % 98. 3. Alüminyum iletkenlerin mekaniki dayanımları bakıra göre daha az olduğundan. direk boylarının uzun seçilmesine neden olmaktadır. Ancak. Ancak bunların karışımdaki oranı %0.). alüminyum iletkenin merkezine çelik tel konularak yapılan iletkendir. 6. Son (nihayet) direkler (N) f. Çelik teller bakır bir tabaka ile kaplanır ve örülerek bu tip iletkenler elde edilir.

c. iletkenlikleri taşımak için kullanılan direklerdir. Köşede durdurucu direk. Köşede Durdurucu Direkler (KD) : Düz doğrultuda giden hattın. Mesina Boğazı atlaması (İtalya. Üzerlerinde ayırıcı bulunabilir. Şekil 10. hatlara gelen kuvvetleri daha iyi karşılayabilmek için kullanılan direklerdir. Son (Nihayet) Direkler (N) : Enerji nakil hatlarının başlangıç ve bitiminde kullanılan direklerdir. Şekil 10.5. karayolu gibi yerlerden geçişlerde (atlamalarda) kullanılan direklerdir. İstanbul Boğazı atlaması (1600 m). kanal. İletkenler nihayet bağ ile bağlanır. boğaz. Şekil 10. Normal Taşıyıcı Direkler (T): Enerji nakil hattının. İletkenler izolatörlere taşıyıcı bağ ile bağlanır. doğrusal olarak geçtiği yerlerde. nehir. d. g. İletkenler izolatörlere bir bağ ile bağlanır.9. Normal taşıyıcı direk. genel olarak 7 taşıyıcı direkten sonra 1 durdurucu direk kullanılması uygundur. Normal durdurucu direk. Son (nihayet) direk. b. e. Şekil 10. Şekil 10. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 105 . Enerji nakil hatlarında. Dağıtım (Branşman) Direkler (B) : Enerji hatlarının kollara ayrıldığı yerlerde kullanılan direklerdir.8. Köşede Taşıyıcı Direkler (KT): Doğrusal olarak giden hattın. İletkenler izolatörlere nihayet bağı veya durdurucu bağ ile bağlanır. İletkenler izolatörlere her iki yönde de durdurucu bağ ile bağlanır.7. büyük sapmalarında kullanılan direklerdir.6.a. yön değiştirdiği yerlerde (küçük sapmalarda) kullanılan direklerdir. f. Normal Durdurucu Direkler (D) : Enerji nakil hatlarının doğrusal olarak geçtiği yerlerde. Örneğin. 3646 m). Geçit Direkleri (G): Geçit mesafesi uzun. Köşede taşıyıcı direk.

5 m'dir. c. sadece beton kullanılmalıdır.Kaçak akımlara karşı güvenlidir.Ucuzdur. Bunu önlemek için enjeksiyonla direk diplerine (temele) ilaçlama yapılmalıdır. Ağaç direkler. . Yapılarına (yapıldıkları malzeme) Göre Çeşitleri: a. 1.b. Ağaç direkler üzerinde. Ağaç direkler açık havada kullanıldıklarından. Beton direğin temeline taş. Demir direkler. 106 . Ağaç direklerin temeline kesinlikle beton dökülmez. Doğa şartlarından pek etkilenmeyen beton direkler. Standart ağaç direk boylan: 8-8. taşınması kolaydır. Yağmur ve kar sularının direğe zarar vermesini kısmen de olsa önlemek için. . dairesel kesitli ve konik şekilde yapılırlar. b. yüksek dayanımlı çelik tel ve halatları kullanarak. b. sürekli olarak dış etkilere (kar. Beton Direkler: Çimento. 1.5-9-9. Vibre beton (VBA) direkler. köknar.Ömürleri uzun değildir. Ağaç Direklerin Dezavantajları . Ağaç Direkler: 35 kV'ye kadar olan gerilimlerin taşınmasında kullanılan. yağmur v. su ve çakılın uygun oranlarda karşılaştırılmasıyla elde edilen beton ile. direk tepesi 45 derece açılı olarak kesilir.2. direğin temelini bir miktar açmak ve ilaçlamak mümkün olmaz. titreşim (vibrasyon) veya santrifüj (savurma) yöntemleriyle yapılan direklerdir.Dış etkilere karşı fazla dayanıklı değildir. Galvaniz-cıvatalı demir direkler. 16x8 cm ebatında direk numarasını gösteren levha ile erden 3 m yükseklikte. . yerden 2.) ve ağaca zarar veren haşerelerin etkilerine maruz kalırlar. Yapılabilen en üstün beton. . içinde kullanılan çelik tellere bağlıdır.5-11-11.5-10-10.Sökülerek başka yerlerde kullanılabilir. santrifüj betondur. b.5-1313. 16x28 cm ebatında ölüm tehlikesi levhası bulunur. iğne yapraklı (çam. kullanılan betona bağlıdır. normal taşıyıcı ve köşede taşıyıcı direk olarak kullanılırlar.2.5-12-12. Ağaç direkler üzerinde iletkenlerin taşınması için.b.5 m yükseklikte. Beton direkler tepe kuvvetine göre. izolatörler doğrudan direğe takılabilir veya direkler üzerine monte edilen konsollara sabitlenen izolatör yardımıyla taşınır. Ağaç Direklerin Avantajları . Direğin ömrü. Taş ve toprakla temel sıkıştırılarak direk dikilir. ankastre (temel üst noktası) noktasından kırılabilir. maddeler konmamalı.Boyama masrafları yoktur. Direğin tepe kuvvetlerine dayanımı. . Boyalı-kaynaklı demir direkler. Eğer temele beton dökülür ise direğe gelen tepe kuvvetlerinde direk. c. a. ardıç ve ladin) ağaçların kesildikten sonra tornalanmasıyla elde edilen direklerdir. Ağaç direkler.Hafif olduğundan. b. kum. Beton direkler. Santrifüj beton (SBA) direkler. . Ayrıca direğin dibi zamanla çürüyebilir. Bu etkilerin direği çürütmesini önlemek için. Eğer direk temeline beton dökülürse. Beton direklerde kullanılan. c. izolatörlerin monte edildiği traversler de betondan yapılmıştır.Tepe kuvvetlerine dayanımları azdır. direk kullanılmadan önce ilaçlamaya tabi tutulur.2.35 kV'nin üstündeki gerilimlerde kullanılamaz. Bu levhalar direğin en kolay görünen kısmına monte edilir. . toprak v.

taşınırken dikkatli olunmalıdır. Galvanizli-civatalı demir direkler : Yüksek ve çok yüksek gerilimlerde ve kimyasal etkilere maruz kalınan yerlerde kullanılır. rakamlar profilin yüksekliğini. Direk üzerine şablonla direk numarası ve ölüm levhası işareti yapılır.Kınlgan olduğundan. 2.Uzun ömürlüdür.5I-8U-10U-vel2U veya 8Ik-12Ik-6. hem de direk tepe kuvvetinin % 1 'ini göstermektedir. taş. 1-1. Boyları 8 m'den 26 m'ye.Çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Buradaki I ve U. I Tipi U Tipi L Tipi Şekil 10. A Tipi Direkler: 8I-10I-12I-6.10 Demir direklerde kullanılan profil çeşitleri. Beton Direklerin Avantajları .5-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-2324-25-26-27-2.250 kg'den 3500 kg'ye kadar yapılabilmektedir.Kaçak akımlara karşı güvenlidir. Özellikle yüksek gerilim için kullanılan demir direk temelleri çok dikkatli yapılmalıdır. . Ayrıca yol aydınlatmalarında da sıkça kullanılmaktadır. kum ve toprak doldurulmamalı. taşınması zordur.Atmosferik olaylardan fazla etkilenmez. Genellikle orta ve alçak gerilimlerde kullanılır. . uzun ömürlü olmaları ve tepe kuvvetlerinin her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasitede olması nedeniyle tercih edilirler. sadece beton kullanılmalıdır. c. Orta ve alçak gerilimde kullanılan santrifüj beton direkler tepe kuvvetleri yönünden. . k Şekil 10. Bu rakamlar hem direk tipini.Ağır olduğundan. .Tepe kuvvetleri büyüktür. Demir direkler. tepe kuvveti 9x100 = 900 kg olan direk anlaşılır. Boyalı-kaynaklı direkler: Genellikle orta ve alçak gerilimde kullanılır. bu çaptan sonra ise silindirik şekilde yapılmaktadır. demİr-çelikten yapılmış direklerdir. Bakımları kolaydır. A Tipi direk HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 107 .örneğin. harfi İse kısa boylu direkleri ifade eder. A tipi direk yapımında kullanılan profilin şeklini. . Demir direklerin temellerine kesinlikle. 9 tipi direk denilince.11. Montaj zorluklan vardır. Direkler iki şekilde yapılır. Beton Direklerin Dezavantajları .5-3-3. U ve L şeklinde profiller kullanılır. yukarıda bariz olarak direğin bir yana doğru eğimli olmasına neden olur. Demir Direkler: Her türlü gerilim kademesinde kullanılabilen. Çünkü temeldeki küçük bir eğim. Yapılarında I.5-2-2. 1.8-29-30-31-32-33-34-35 ve 36 olmak üzere toplam 39 değişik tipte imal edilmektedir.5Uk-8UklOUk ve 12Uk olarak adlandırılırlar. Alçak gerilim şebekelerinde. A ve kafes tipi demir direkler kullanılmaktadır. çaplan ise 50 cm'ye kadar konik.

14.Kafes Tipi Direkler: L tipi profillerden yapılan kafes direklerde. Yüksek ve çok yüksek gerilim direkleri. hem de üst kısmı kare teşkil edecek şekilde dizayn edilir. Tek Devreli Direkler : Sadece bir alternatif akım devresi iletkenlerini taşıyan direklerdir. 108 .13. Çok devreli direkler. Şekil 10. Örneğin. K harfi direğin kafes tipinde olduğunu. Şekil 10. Tek devreli direkler.12. direğin hem alt. 1-2-3-4-5 rakamları ise direğin tepe kuvvetinin mukavemetini (dayanımı) gösterir. Kafes tipi direkler Klk-K2k-K3k-K4k-K5k ve K1-K2-K3-K4-K5 olarak numaralandırılır. 4. rakam 3 ise tepe kuvveti 3x1000=3000 kg'ye dayanabilir. Kafes tipi direkler. c. k harfi direğin kısa boylu olduğunu. Alçak gerilim direkleri. Taşıdıkları Devre Sayısına Göre Direk Çeşitleri a. hafif ve ağır kafes direkler olarak İkiye ayrılır. b. Çok Devreli Direkler : İki ve daha fazla alternatif akım iletkenlerini taşıyan direklerdir. b. Burada. Orta gerilim direkleri. Şekil 10. Kafes tipi direk 3. Kullandıkları Hattın Gerilimine Göre Direk Çeşitleri: a.

beton veya demirden yapılan elemanlardır. Travers seçiminde bazı unsurların göz önünde bulundurulması gerekir. e. 3. . İletkenler izolatörlere taşıyıcı bağ ile bağlanır.Traversler .Tepe kuvvetleri büyüktür. Demir Direklerin Avantajları . c.Durdurucu Travers : Taşıyıcı traverslere bağlanan iletkenlerin daha gergin durması için kullanılan traverslerdir. Onarımları kolaydır. Bunlar. Tesisin kuruluş yeri.Maliyeti yüksektir. . .Ömürleri uzundur. İletkenin gerilme kuvveti ve ağırlığı. direkler üzerinde bazı donanımlara ihtiyaç vardır. Traversler kullanıldığı direğe göre isimlendirilirler.Taşınmaları ve montajları kolaydır.Taşıyıcı Travers : Taşıyıcı direklerde kullanılan traverslerdir. Demir Direklerin Dezavantajları .Köşe Traversleri : Hatların yön değiştirdiği yerlerde kullanılan traverslerdir. İletkenler taşıyıcı bağ ile bağlanır.İzolatörler .Damperler . İzolatör ve direk tipi. İletkenler izolatöre durdurucu bağ ile bağlanır. a. İletken sayısı. 1. D.15. belli bir mesafede tutmaya ve taşımaya yarayan. Orta ve yüksek gerilimde kullanılan demir direkler. 2. İşletme gerilimi. .Camper 1. b. d.Rutubet etkisine karşı boyanmalıdır.Şekil 10. Bu hususlar. . Traversler ve Görevleri : Enerji nakil hatlarında kullanılan iletkenleri birbirinden ve direkten.Kaçak akımlara karşı çok güvenli değildir. DİREK BAŞI DONANIMLARI Elektrik enerjisinin direkler vasıtasıyla taşınmasında. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 109 .Korkuluklar .

Beton traversler (beton direklerde). Epoksi Reçineli İzolatörler Mekaniki dayanımı çok iyi olan bu izolatörler. İzolatörlerin. kullanım alanlarını artırmıştır. Dielektrik dayanımlarının (140 kV / cm) porselene göre daha fazla. Ortam ısısının değişmelerinde üzerlerinde nem toplamaları atlamalara neden olur. porselen izolatörlere göre daha küçük olduğundan.Cam. başlangıç ve bitiş noktalarındaki direklerde kullanılan traverslerdir. . ince bir sır (porselen) tabakasıyla kaplanarak yüzeyinin pürüzsüz (deliksiz) olması sağlanır. Bunlara ilaveten. İzolatörler ve Görevleri: Enerji nakil hatlarını ve baraları.4.Cam izolatörler şeffaf olduğundan. Yapıldığı Malzemenin Cinsine Göre İzolatör Çeşitleri a Porselen izolatörler. Porselen İzolatörler Isıl ve mekaniki dayanımlarının yüksek olmasından dolayı. İzolatörün dielektrik dayanımını artırmak için. hem daha ucuz. Taşıdığı İletkenin Gerilimine Göre İzolatör Çeşitleri 110 . b. Sert porselenden yapılan izolatörlerin yapı maddeleri. porselen izolatörlere göre. Bu istenmeyen bir durumdur. Cam İzolatörler Yapım malzemesi cam olan izolatörlerdir. iletkenlere gelebilecek yükleri emniyetli bir şekilde taşıyabilmeleri için mekaniki dayanımlarının da iyi olması gerekir. % 50 kaolin. Demir-çelik traversler (demir direklerde). Bu da cam izolatör üzerinde pisliklerin toplanmasına ve kaçak akımlara neden olur. ışığı geçiren bir madde olduğundan. a. İzolatörler. . 5. 2. fiziki zarar görme olasılığı azdır. ortam ısısının değişmesinde.Nem. porselen izolatör daha çok ısınır. Yapıldığı malzemenin cinsine göre travers çeşitleri . b. .Son (Nihayet) Traversi : Hava hatlarının. cam izolatör üzerinde. % 25 feldspat ve % 25 kuvars'ür. elektrik akımına karşı büyük direnç gösteren.Cam izolatörlerin termik genleşmeleri. hem de dielektrik dayanımı daha yüksektir. Cam izolatörler.Branşman (Kol) Traversi : Havai hatların kollara ayrıldığı yerdeki direklerde kullanılan traverslerdir. epoksi reçineli izolatörler de yapılmakta. porselene göre daha çabuk yoğunlaşır. 2. güneş ışığında daha az ısınır. Yüzeyin pürüzsüz olması. porselen ve camdan imal edilirler. Epoksi reçineli izolatörler. Porselen İzolatörlerle Cam İzolatörlerin Karşılaştırılması: .Cam İzolatörler. c.İletkenler izolatöre durdurucu bağ ile bağlanır. tespit edildikleri yerden yalıtan ve taşıyan elemanlara izolatör denir. . ancak maliyeti yüksek olduğundan pek kullanılmamaktadır. Saydam olduklarından kırık ve çatlakları kolayca görülebilir. çok eskiden beri kullanılan izolatörlerdir. 1. kirlenen izolatörlerin yağmur sularıyla. sıcak ve soğuk hava şartlarına dayanıklı malzemeler olan. kolayca temizlenmesine yardımcı olur. porselen izolatörlerde daha zordur. Porselenin dielektrik dayanımı (60-70 kV/cm) cama göre daha azdır. pahalı olmaları nedeniyle özel durumlar haricinde şimdilik kullanılmamaktadır. maliyetlerinin ise ucuz olması. çatlama ve kırılmaların tespiti daha kolaydır. c.

kopmalarına neden olabilir. kar ve buzların kırılarak dökülmesinden kaynaklanan titreşimler ile rüzgarın neden olduğu titreşimlerdir. b. izolatörlere yakın yere monte edilen elemanlara damper denir. 3.16.Direkler arası mesafe 200m<a<500m ise. ağır kuşların konması ve havalanması anındaki titreşimler . HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 111 . Camper (gevşek irtibat) ve Görevi: Burdurucu direklerde. birleştireceği hattın kesitiyle aynı olmalıdır. direklere çıkmalarını önlemek İçin kullanılan. İnsanların ve tırmanma özelliğine sahip canlıların. Mesnet izolatörler. 5. Bunlar. 4. Zincir izolatörler. .Direkler arası mesafe a<200m ise.Direkler arası mesafe 500m<a<1500m ise. Yüksek ve çok yüksek gerilim izolatörleri. Açık arazilerden. c. Bu titreşimler. her iki taraftaki direkte ikişer adet damper kullanılır. Geçit izolatörler. nehir ve boğaz atlamalarından geçen iletim hatlarında Stockbndge damperler kullanılır. metalden yapılmış elamanlardır. Korkulukların ebatları ve tipleri kullanılacağı direğe göre değişiklikler gösterir. direk üzerinde enerji nakil hatlarının giriş ve çıkışını birleştiren iletkenlere camper denir. İletkenlerin ağırlığından dolayı izolatörlere binen yükü bir kaç kat daha artırarak. Kullanma Yerlerine Göre İzolatör Çeşitleri a. Damper (amortisör) ve Görevi: Enerji nakil hatları çeşitli nedenlerle titreşim yaparlar. Alçak gerilim izolatörleri. İşte bu titreşimlerin etkisini a2altmak için.a. . Orta gerilim izolatörleri. bir taraftaki direkte 1 adet. büyük vadilerden. Korkuluklar ve Görevleri: Korkuluklar demir direklerde kullanılır. Damperlerin hat üzerindeki konumları ve sayıları. Camper için kullanılacak iletken kesiti. Bağlantı için genellikle klemens kullanılır. her iki taraftaki direklere birer adet. ayırıcı monte edilmiş direklerde ve saplama hatalarda. c. . Şekil 10. b.

EMO Transformatör Merkezleri Yapımında Dikkat Edilecek Esaslar.TESİSAT PLÂNININ ÇİZİMİNDE UYULMASI GEREKLİ KONULAR ELEKTRİK PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI 1. 112 . k. b. büyütülebilecek veya açıklayıcı detaylar verilecektir. h. Diğer özel sistemlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uyulacaktır. Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri. Anma Gerilimleri 1 kV'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmelik. 3. l. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi. q. r. Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği. p. i. EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği. Proje ölçekleri. Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında. ölçek proje düzenlemesine uygun değilse. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği. Asansör Yönetmeliği. f. a. yönetmelik ve EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları. mimarî plânlara uygun olacak ve en azından aşağıdaki ölçeklere uyulacaktır. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği. TSE Yangın Yönetmeliği. TSE Paratoner Yönetmeliği. • Vaziyet Plânlan : 1/1000 • Kat Plânları: 1/50 • Ayrıntılar: 1/20 5.Ş. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi. o. c. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği. Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılacaktır. g. imar yönetmeliğine uygun onaya sunulacak. 4. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi. j. EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği. Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği. Projeler. d. mimarî proje ölçeklerinde hazırlanacak. n. yürürlükte bulunan kanun. Türk Telekom A. e. TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği. m.ÜNİTE 11: ELEKTRİK MESLEK RESİM A. Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi verilecektir. 2.

eğer autocad ile çizim yapılmamış ise bütün yazılarda şablon kullanılacaktır. faz iletkenleri TSE standartlarına uygun olarak R . çevrenin özelliğine uygun bir koruma sınıfında yapılacaktır. Tablolar. f. a. 30 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. linyeler 0. koruma iletkeni yeşil bantlı . duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50 cm uzakta olacaktır. Ancak normal kat giriş katın aynı olsa bile ayrı çizilecektir.4 . kolon. Kat plânlarında. ana tablo yükleri bölünerek 300 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. Projelerde.gri.6 mm. zayıf akım hatları 0. Projeler hazırlanırken. 7. kapılardan 30 cm.2 . Anahtarlar. c.siyah. Kat plânları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilecektir. Buatlar. Prizler.5 mm. Projelerde iletken renk kodlan aşağıdaki şekilde belirtilmek zorundadır. faz iletkeni gri veya kahverengi seçilecektir. Kat tabloları girişinde. Basit yapılar dışındaki 200 m2den büyük yapılarda.sarı. Yukarıdaki elemanlar. 10.0. b. e. Konut projelerinde. 11. Projelerde.0. Simetrik bölümler tam olarak gösterilecektir. 12. 14. Kesme kapasitesi imalât sınırını aştığı durumlarda. 18. özel sızdırmazlığı sağlanmış buat ve ek kurulan kullanılacaktır. bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulacaktır. 9. 17. ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek yoktur. Projelerde mimarî plânlar 0. Tesisatın ne şekilde yapılacağı. zeminden 200 cm yukarıda. Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat plânlarında gösterilmeli ve ıslak hacimlerde kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında olmalıdır. birbirinin aynı olan katlar için tek plân verilebilecektir. kuvvetli ve zayıf akım aynı pafta üzerinde gösterilebilir.6. S . Ancak kapsamlı yapılarda zayıf akım ve kuvvetli akım projeleri ayrı paftalara çizilecektir. yangın ihbar sistemi projelendirilecektir. T . Ana tablodaysa 300 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. zeminden 220 cm yukarıda. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 113 . Zorunlu durumlarda. iç mimarî tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimine dikkat edilecektir.2 mm. 13. nötr iletkeni açık mavi. Özellikle baca. Bir buata en çok 4 bağlantı ucu gelebilecek. Aplikler. kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları. kalınlıkta çizgi ile çizilecek. kullanılan iletken renkleri tanımlanacaktır. 15. yatay plânlar yanında her sistem için ayrı ayrı tek hat şemaları verilecektir.3 mm. zeminden 40 cm yukarıda.kahverengi seçilecektir. Özel durumlarda ise. zeminden 190 cm yukarıda. Üç fazlı sistemlerde. kuvvetli akım kolon hatları 0. 16. Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda. d. 20. özel harf ve yazılarla kodlandırılacaktır. baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmeyecektir. b. c. şaft ve ışıklık gibi mimarî ayrıntılar projede belirtilecek. 8. a. Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından aşağıdaki standartlara uyulacaktır. Üç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde. 110 cm yukarıda. Betonarme kirişlerin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutusu konulmayacaktır. 19.

keşifler ve gerekçe raporunu kapsayacaktır. Ancak. yaklaşık uzunluğu. kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt. ana besleme. 31. 25. semboller listesi. 35.) kullanılması durumunda. Şalterlerin hareketli kontakları. sayaç anma akımları belirtilecektir. linye güçlerini. gaz deşarjlı lâmbaların (flüoresan. Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2. gerekçesi belirtilecek ve uygun klemensle bağlantı sağlanacaktır. 30. a. Bina genel kullanımına yönelik ayrı bir sayaç ve sayaç tablosu olacak. Projelerde sayaç panosu detayı verilecektir. vaziyet plânı. 32. Projelerde. Basit yapılar için. Lâmbadan lâmbaya geçiş yapılması durumunda. tablolardan çıkış sırasına uygun olarak numaralandırılacak ve uzun hatlarda linye numaraları yanına beslendikleri tablo kodu da yazılacaktır. en az 10 mm2 olmalıdır. c. Bina ana beslenme hattının kesiti ve cinsi. 29. 24. Kolon hatlarının katlar arasındaki iniş ve çıkış noktalan. gerilim düşümü ile akım yönünden kesitlerin incelenmesi. Tabloların yükleme cetvelleri. Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olacaktır. talep faktörleri dikkate alınacak ve gerilim düşümü talep faktörüne göre hesaplanacaktır. Kat tabloları ana kesicisi. aydınlatma için birden fazla. 34. sayaç panosu detayı. gerilim düşümü ve akım yoğunluğu kontrolü yapılarak saptanacaktır. aydınlatma hesapları. Bölümlerin özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre aydınlatma hesabı yapılacak. sonra sigorta kullanılacaktır. 28. aydınlatmada en az 12 watt/m2 esas alınacaktır. Yapı bağlantı hattı kesiti. 33. Tabloların giriş ve çıkışlarında yük akış yönüne göre önce şalter. 36. Ortak çatılı ve birden fazla girişi olan binalar bir noktadan beslenecektir. Banyolarda en az iki (çamaşır makinesi ve elektrikli şofben gücüne uygun). kolon.nötr kesmeli olacaktır. 27. sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri kapsayacaktır. açık olarak belirtilecektir. Kolon linye hatları. 23. alüminyum iletken olması durumunda ise. 114 . enerji tasarrufu açısından da değerlendirilerek armatürlerin cins ve güçleri seçilerek kat plânları üzerinde gösterilecektir. sigorta ve şalter anma değerleri. faz . ana tablodan itibaren kolon hattı uzunluğu. mimarî kat sayısına uygun olarak çizilecek.b. güçleri. kamaşma olayının en az düzeye indirilmesi için üç fazlı besleme yapılmalıdır.5 mm2 kesitinde bakır iletkenle tesis edilecektir. tablo açılımları.21. 22. ancak priz güçleri toplamı 2000 VA'i geçemeyecektir. kolon şemaları. Ana besleme hattı ve kolon hatları için. ayrıca akıma göre kontrol edilecektir. cinsi ile ana tabloda hangi faza bağlı olduğu. Sayaç tabloları. açıklamalar. açık durumda ve enerjisiz olacaktır. besleneceği direk no'su gibi bilgiler projede belirtilecektir. tabloların isimleri.flüoresan kullanılan bölümlerde. 26. mutfaktaysa en az üç bağımsız priz linyesi (bulaşık makinesi. Kalorifer dairesinde aydınlatma ve kuvvet tesisatı tam olarak gösterilecektir. üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilecektir. kesiti. ortak amaçlı kullanılan tüm tesisat bu tablodan beslenecektir. Priz linyelerıne en çok yedi priz bağlanabilecek. tablo yükleme cetvelleri. İletken kesitleri. b. İşyerleri ve atölyelerde. Kompanzasyon yapılmayan tesislerde. ampul başına gerekli kapasitede kondansatör paralel bağlanacak veya kondansatörlü balast kullanılacaktır. yüklerin özelliklerini. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek. Kolon şeması. toprak hatlı olacaktır. Projelerde. konutlar için bu kesit bakır iletken olması durumunda en az 6 mm2. katlarda aynı mahalde ve bir arada olacaktır. sorti cins ve sayılarını. "Proje ve Teknik Uygulama Sorumlusu" ve yapı ile diğer bilgilerin bulunduğu kapak. sodyum ve cıva buharlı v. elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı gücüne uygun) olacaktır. Bütün prizler. en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim düşümü hesabı yapılacaktır.

kattaki toplam telefon sortisi sayısının % 20 fazlası kapasitede olacaktır. bina kablo TV bağlantı kutusu konulacaktır. bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru bırakılacaktır. Çok aboneli ve çok katlı binalarda. Bina girişinde TT 'nin bağlantı yapması için. BORU ÇAPLARI VE SİGORTA SEÇİMİ 1. EMO tüzüğü ve ilgili yönetmelikleri. KTDK. gerilim düşümü hesabı ile kontrol edilir. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir. Türk Telekom A. binadaki toplam abonelere yetecek sayıda çıkışa ve % 20 yedek kapasiteye sahip olacaktır. HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 115 .5mm2 Kolon hattı 4mm2 Ana kolon hattı 6mm2 Tesisin yerine ve gücüne göre ana kolon ve kolon hatlarında daha büyük kesitler kullanılır. İç tesisatta iletken kesitinin akıma göre seçilmesi pratik ve en doğru yoldur. 3194 sayılı İmar Yasası. o kattaki toplam telefon sortisi sayısından % 20 fazla telefon sortisi bağlantısına uygun olacaktır. Sorti hattı (ışık) 1. Telefon tesisatı projeleri.5mm2 Linye hattı 2. Konut içinde birden fazla TV / R prizi olması durumunda. 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı TMMOB Yasası. 1. Yapı içi TV / R tesisatı projeleri. 39. 37. Konutlarda en az iki. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir. 2. Projelerde tüm malzemeler. her konuta bağımsız hat düşünülerek projelendirilecektir. Hidrofor motoru. Kat telefon dağıtım kutusu (KTDK) ile BTDK arasına çekilecek kablo. Her konutta en az bir TV / R prizi olacaktır. d. Diğer zayıf akım projeleri yapılırken. e. konut içinde dağıtıcı (tapoff) kullanılacaktır. Tesisat bağımsız abonelendirmeye uygun olarak. binadaki toplam telefon sortisine yetecek kapasitede ve % 20 yedek hat bağlantısına uygun bina telefon dağıtım kutusu (BTDK) konulacaktır. en az TSE Belgesi'ne sahip olacaktır ifadesi yazılacak ve projeye aşağıdaki yasa ve yönetmeliklere uyulacağı ifadesi eklenecektir. "EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R İç Tesisat Yönetmeliği" ne uygun olarak hazırlanacaktır.TESİSATTA KULLANILAN KABLOLARIN KESİTLERİ. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Yasa. ilgili ulusal (varsa) ve uluslararası standartlara uyulacaktır. 38. b. BTDK ile dış telefon bağlantısı için bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru bırakılacaktır. Bu seçimde saptanan kesitin uygunluğu. Bu kutu. işyerlerinde en az üç adet telefon sortisi olacaktır. bina ana girişindeki dağıtım kutusu dışında katlarda da aynı özellikte ara dağıtım kutuları kullanılacaktır. c.d. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası. a.5mm2 Sorti hattı (priz) 2.İLETKEN KESİTLERİ Elektrik iç tesisleri yönetmeliği madde 52'ye göre değişik hatlarda kullanılacak en küçük bakır iletken kesitleri aşağıdaki gibidir. anma gücü ve kumanda şekli projede gösterilecektir.Ş. B. Bu kutu ile dış kablo TV bağlantısı için. Bina girişine. Bina içi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi'ne uygun olarak hazırlanacaktır.

116 .

Tesisat yapımında. çelik) ve spiral borular kullanılır. Tablo 11. peşel. Tesisatta kullanılacak borunun cinsi ise. gaz boruları (ştalpanzer. 2. Bergman borular sıva üstü. tesisatın yapılacağı yere göre belirlenir.BORU ÇAPLARI Kullanılacak borunun çapı. diğerleri sıva altı tesisat borularıdır.5-16-23-29-36-48 mm Çelik veya Ştalpanzer 11-13. İç tesisatta her linye için ayrı bir boru kullanılır.1-Yalıtılmış iletkenlerde kullanılan harf ve anlamları.5-16-21-29-36-42 mm HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 117 . bergman. Bu boruların üretildikleri çaplar aşağıdaki gibidir: Bergman 9-11-13.2-Alçak gerilim tesisatlarında kullanılan bazı iletkenler.Tablo 11. içinden geçirilecek iletken sayısı ve kesitine göre seçilir. PVC.

5-16-21-29-36-48 mm 8-14-18-26-37 mm Tablo 11. Tesisatın çektiği akıma göre daha büyük sigorta değerleri seçilmelidir. linyenin çektiği akım hesaplanır. linye gücü belirlenerek. 3. Ana kolon sigortası seçilirken bu hattın çekebileceği en çok akımın altındaki ilk sigorta standardı seçilir. Hesaplanan bu akımın bir üst değeri olan sigorta akımı cetvellerden seçilir. 118 .SİGORTA SEÇİMİ Aydınlatma tesislerinin girişine konan otomatik kofre sigortasından sonra.Peşel Spiral (Bükülgen) PVC 8-14-18-26-37 mm 11-13. Aydınlatma panolarında priz linyeleri için 16 A aydınlatma linyeleri için 10 A ve zil devreleri için 6 A'lik sigortalar kullanılır. Aydınlatma tesislerinde sigorta tespit edilmeden önce. ana kolon hattı başına yangın korumalı kaçak akım rölesi.Borulardan geçirilecek iletken sayıları. Bu değerler kullanılabilecek en az değerlerdir. Ana kolon sigortası tesisin ana kolon hattını koruma amaçlıdır.3. sayaç girişine mühürlü 32 A'lik kofre sigortası ve kaçak akım rölesi konulur.

Aydınlatma. gövde kapağı.5.Tablo 11. tablo. b-Otomatik Sigortalar (W Otomat): Bağlı bulunduğu devreyi tam otomatik (termik-manyetik) olarak koruyan bir şalterdir. buşon ve buşon kapağından oluşur. İç tesisatta kullanılan sigorta ve koruma elemanlarını kısaca tanıyalım: a-Buşonlu Sigortalar: Gövde. Özellikle motorların kalkınma anında çektikleri kısa süreli akımlardan etkilenmezler. kofre. gecikmeli): Cihaz koruma özelliğine sahiptir ve gecikmeli olarak devreyi açar. İki karakterde üretilir: L (B) Hat Tipi (Hızlı.4. aşırı akımlarda ise gecikmeli açarlar. Motor. Kullanıldığı yere göre duvar. gecikmesiz): Hat koruma özelliğine sahiptir ve anî olarak devreyi açar. transformatörlerin. elektrikli cihazların aşırı yüklere ve kısa devrelere karşı korunmasında kullanılır. Kısa devrede devreyi anî açarlarken.iletken kesitlerine göre sigorta akımları. G (C) Cihaz Tipi (Yavaş. şapkalı ve kolon sigortası olarak 5 şekilde üretilir.Otomatik sigorta akım standartları HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 119 . priz ve kumanda devrelerinin korunmasında kullanılır. Buşon akımları şöyledir: 6-10-16-20-25-35-50-63-80-100-125-160-200 A. Tablo 11.

pano. Gerilimleri 240/400 V olan rölelerin anma akımları şöyledir : 2-6-10-16-20-25-32-40-5063-80-125 A (bazı değerler her markada olmayabilir). nötr hattından da dönmelidir. bir canlı üzerinden veya cihaz gövdesinden toprağa akıyorsa). hattı açarak koruma sağlar. gerilim altındaki iletken parçalara insan ve hayvanların doğrudan dokunarak oluşabilecek ölüm tehlikesini önler. 4-Uygun koruma akımı seçilmelidir. birçok cihaz ve tesisleri aşırı akımlardan korurlar. d-Kaçak Akım Koruma (Diferansiyel) Rölesi: En önemli ve kapsamlı koruma önlemlerinden biri de kaçak akım şalterleridir. Kaçak akım koruma röleleri 1 fazlı iki kutuplu ve 3 fazlı dört kutuplu olarak üretilirler. 00-0-1-2-3-4 olmak üzere altı boyda üretilen bıçaklı sigortaların akım standartları şöyledir: 6-10-16-20-2532-35-40-50-63-80-100-125-160-200-250-315-400-500-630-800-1000-1250-1600 A. Eğer hatta hatalı bir değer oluşursa. Gövde ve buşondan oluşan bıçaklı sigortaların buşonları özel sigorta pensi ile takılıp sökülürler. elektrik arızalarından kaynaklanan yangın tehlikesini ortadan kaldırır. hattı koruyarak yangın tehlikesini önlemek için kullanılır. İkincisi. Prensip olarak. Bu cihazlar ayrıca. 5-Tesis işletmeye alınmadan önce test butonu yardımıyla koruma rölesi ve devresi denenmelidir. 2-Nötr hattı izoleli olmalıdır. Birincisi. kalıcı bir yalıtkanlık kontrolünü de sağlarlar. buna sebep cihaza giren ve çıkan akımların farklı olmasıdır. 3-Korunacak cihazların yalıtımı tam olmalıdır. Tüm diferansiyel röleler hatalı/kaçak akım tarafından açmalıdır. tablo vb. 120 . elektrik arkının oluşturduğu ısıdan dolayı yangın tehlikesi oluşmaya başlar. arıza durumlarında ortaya çıkan. Bu sebeple yangın koruma röleleri canlıları kaçak akımdan korumak için değil. Fakat kısa devre akımında devreyi gecikmesiz açarlar. Topraktan yalıtılmalıdır. Fazdan giden akımın tamamı. hattaki akımın vektöryel toplamı sıfıra eşit olmalıdır. b)Yangın Koruma: 300 mA'e duyarlı kaçak akım koruma röleleri. Eğer fazdan geçen akımın 30 mA kadarlık bir kısmı geri dönmüyorsa (Örneğin. Bu amaçla duyarlı bir kaçak akım koruma rölesi kullanılırsa. Aradaki fark diferansiyel rölenin açma sınırına ulaştığında devreyi otomatik olarak keser.c-Bıçaklı (NH) Sigortalar: Kablo. Anma hata akımı hayat korumada 30 mA yangın korumada 300 mA'dir. şalter. Normal kısa süreli aşırı akımlarda devreyi hemen açmazlar. Gerilimden bağımsız ve elektromanyetik prensibe göre çalışan bu röleler iki şekilde üretilirler: a)Hayat Koruma: 30 mA'e duyarlı kaçak akım koruma röleleri. Bunlar. Kaçak akım değeri 300 mA'e ulaştığında. Kaçak akım koruma rölesi kullanılırken göz önüne alınacak konular: 1-Tüm tesisat koruma rölesinden geçmelidir. iki koruma elde edilir. insanların dokunabileceği iletken veya gövdelerdeki sakıncalı gerilimleri önler.

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

121

122

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ

123

124 .

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 125 .

126 .

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 127 .

128 .

HAZ MUSTAFA ERDİL-ÜMİT AYAZ 129 .

130 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful