P. 1
FREZECİLİK ve Bölme Aygıtları

FREZECİLİK ve Bölme Aygıtları

|Views: 1,678|Likes:
Yayınlayan: Amina Goyim

More info:

Published by: Amina Goyim on Feb 28, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

FREZECİLİK

BÖLME AYGITLARI: Tanımı : Freze tezgahlarında, silindirik yüzeyler üzerinde bulunan kanallar, profiller, çizgiler ve gereken işaretlerin yapılması ile, dişli çarklar, freze çakıları, raybalar ve vidaların işlenmesinde bölme teorilerinden yararlanılarak çeşitli bölmeler yapılır. Bu bölmeleri yapabilmek için bazı araçlara (aygıtlara) gerek vardır. Makineyi oluşturan makine parçaları içinde birçok daire kesitli parçalar vardır. Bu parçaların alın ve çevrelerinde birçok işlemlerin yapılmaları, seri olarak hatasız üretilmeleri için bu aparatlardan yararlanılır. Silindirik kesitli parça yüzeylerinde bulunan bölme işlemlerini yapan araçların, çalışma prensipleri bakımından birbirlerinden büyük farkları yoktur. Bunlar , üzerlerine bağlanan işin konumuna ve işlemin çeşidine göre yatay ve düşey olarak kullanılırlar. Genel olarak ; A. Basit Bölme Aparatları B. Üniversal Bölme Aparatlarıdır. Basit bölme aparatları ile, yapıları bakımından belirli sayılardaki bölmeler yapılabilir. Üniversal olanları ise daha çeşitli ve her türlü bölme işlemlerine uygundur.

Şekil 39:Basit düşey bölme aparatı

Şekil 40: Üniversal bölme aparatı

Bölme işlemlerinin sınıflandırılması 1. Çevresel Bölme ( Eşit ve eşit olmayan farklı aralıklarda ) 2. Yüzeysel Bölme ( Doğrusal Bölme ), (Kremayerler, Modül, Milimetrik, İnç ölçü sistemi içinde yapılan eşit aralıklar ) Olmak üzere iki ana kısımda incelenir. Çevresel Bölme: Daire kesitli iş parçaları çevresine yapılan bu işlem, beş kısımda incelenir. 1. 2. 3. 4. 5. Direkt Bölme ( Basit aracısız bölme ) Endirekt Bölme ( Aracılı bölme ) Yedirmeli Bölme ( Diferansiyel bölme) Açısal Bölme Eşit Aralıkta Olmayan Bölme

Direkt Bölme: Bu bölme işlemini yapmakta kullanılan aparatlar , işin önemine ve işleme uygun konumda , pratik olarak ayarlanabilmek amacıyla; 1) Yatay bölme aparatı 2) Düşey bölme aparatı 3) Divizörle basit bölme aparatı , biçiminde üretilirler. Dolayısıyla parça, işlenme şekline, hangisi uygunsa ona bağlanır. Burada kullanılan aparatların basit oluşu, işlemlerin pratik olarak yapılabilmesindendir, adına “Basit Aracısız Bölme” işlemi ve aparatı da denir. Aygıt; basit bir gövde, fener mili, eşit aralıkta bölünmüş kertikli veya delikli disk (plaka) ile iş parçalarını bağlama araçlarından ibarettir. Aparatın eksen konumuna göre iş parçaları yatay veya dikey olarak bağlanabilir. Kertikli veya delikli disk, aygıtın miline tespit edilir. gövdede ise, bu çentik veya delikleri sabitleyecek biçimde, bir pim bulunur. Bu pim küçük bir kolla idare edilerek, kertiklere veya deliklere sıkıca boşluksuz bir şekilde oturur. Dolayısıyla bu aygıtlar ile belirli sayıda çevresel bölme işlemleri yapılır. Makine üretiminde sık kullanılan bazı sayılardan; çevrede 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 ve 24 bölüm bulunan iş parçalarından, cıvata başları, somunlar, anahtar ağızları, boru birleştirme flanşlarının delikleri v.s gibi işler seri olarak yapılır. Bölme işleminin yapılabilmesi için; pimle diskin işaretleri arasında bağıntı bulunması gerekir. Yapılacak bölüm disk üzerinde atlatılacak işarete bağlıdır. Bu sayı olarak ; K Z Formülü ile hesaplanır. Bu formülde; T = Atlatılacak delik sayısı, K = Kertikli veya delikli diskteki kertik veya delik sayısı, Z = Yapılmak istenilen bölüntü. Genel olarak diskte “24 aralık” bulunur. Yapılacak bölümler 24’ün alt katlarına ve kendisine göre olabilir. Ancak bazı disklerde 16, 18, 30, 36, 42, ve 60 bölüm bulunabilir. Bunlar özel işlere aittir ve yapılacak bölüm sayısına göre değişir. Örnek : Bir aracısız bölme aparatı ile altı köşe cıvata başları işlenecektir. Bölme aygıtındaki diskte bulunan işaret 24 olduğuna göre, her yüzün işlenebilmesi için atlatılacak aralık sayısını bulunuz. Çözüm : Verilenler K 24 4aralık T= = = Z 6 atlatılacak K = 24

T=

Sonsuz vida ve çarkının oranına..AYNA: 15-16-17-18-19-20 2. çevirme oranı 1/40 olan bir divizörde .. Böylece basit işlemlerde divizörün tüm parçalarının kullanılarak aşınması ve yıpranması önlenmiş olur.... Bu açıklanan bilgiler ışığında. 1/90 ve 1/120 oranlarıdır. Makine endüstrisinde 1/40. Ancak bu bölme işlemi düşünüldüğü gibi pek mümkün değildir.. Bazı divizörlerin fener millerine. basit bölme sistemine dönüştürülüp kullanılmaktadır...AYNA: 21-23-27-29-31-33 3.Z=6 T=? Zamandan tasarruf ve çok sayıda bölme aparatı yapımından kaçınmak amacıyla Endirekt Bölme aparatlarının fener millerine de bu “Basit aparat diskleri” bağlanarak Divizörü basit bölme aparatı gibi. Kesirli kısmı çevirmek kolay olmaz.. Sonsuz vidanın bağlı olduğu çevirme kolunun bir turu. bağlanan aynaların flanşları delinerek işaretlenmiştir. çevirme kolu 3 tam tur ve bir turun 1/3’ü kadar kesirli olarak dönecektir.... Yüz : 15-16-17-18-19-20 . 1/80 ile döner tablalarda .AYNA: 37-39-41-43-47-49 TOS FREZE I. bölme aparatında “Çevirme oranı” denir. yani bölüm sayılar her zaman “Direkt Bölme” işlemine uyacak bölüm sayılarında yapılmayabilirler. Üniversal bölme aparatlarında.Delikli ayna. Sonsuz vida 40 defa döndürülürse aygıt mili bir defa döner. Endirekt Bölme Çevresel bölme işlemleri. 1 rakamı sonsuz vidanın ağız sayısını.. Delikli aynaların üzerindeki delik sayıları freze tezgahlarına göre değişik olabilmektedir. Çevirme oranları gelişigüzel olmazlar. Örneğin: Bir silindirin çevresini 12 eşit parçaya bölmek gerekirse. Bunun temelini “Sonsuz vida ve çarkı” sistemi oluşturur. çarkının diş sayısıdır. Bizim atölyelerimizde kullanılan frezelerin divizörlerinde kullanılan delikli ayna delik sayıları aşağıdadır. Dolayısıyla divizör içindeki “Sonsuz vida ve Çarkı sistemi” bağlantısı dışarıdan bir kol yardımıyla kesilerek. 1/60.. Örneğin : 1/40 çevirme oranında. ALCERA FREZE 1.1. Bölme oranı 1/40 olan bir divizörde : 4 0 4 1 = 3 = 3 1 1 2 2 3 Bulunan bu değerde. bir parçanın çevresini 10 eşit parçaya bölmek için. yatay ve düşey konumda kullanma olanağı sağlanmıştır. 40 rakamı ise. bölme işlemleri delikli ayna yardımıyla yapılır.. yalnız bölmeler her zaman yukarıdaki örnekte olduğu gibi tam sayılarda olmazlar.. Bunları yapabilmek (bölebilmek) için kullanılan aparatlara “Üniversal Bölme Aparatı veya Divizör” de denir. çevirme kolunun her bölümde 40/10= 4 defa döndürüleceği basit olarak bulunur.. sonsuz vida çarkına dolayısıyla aygıtın fener miline ( iş mili ) kırkta bir ( 1/40 ) devir yaptırır. İşte bu gibi durumlarda “Delikli ayna” adını verdiğimiz ve üzerinde eşit aralıklarda delinmiş çeşitli sayıda delikler bulunan disklerden yaralanılır.

Yüz : 24-25-28-30-34-37-38-39-41-42-43 2. 59-62-66 Bu bölme işleminde aşağıdaki formül kullanılır.. Bunlardan birincisi divizörün fener milinin arkasına takılan mildir. Bu mile “Divizör Kuyruk Mili” denir. 16 bölümü yapabilmek için çevirme kolu ne kadar döndürülmelidir.. Çözüm : T= = K = 5 = 4 3 5 x 7x 4 0 5 Z 6 7 7 9 16 T=? 49 delikli aynada 35 delik atlatılacak Yedirmeli Bölme : Direkt ve endirekt bölme metotlarıyla yapılamayan bölümleri .. T: Divizörün çevirme koluna attırılacak tam tur sayısı veya atlatılacak delik sayısı ( Çevirme kolunun dönme miktarı ) K: Divizörün Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı (40) veya çevirme oranı ( 1/40 ) Z: Yapılmak istenilen bölüntü’yü ifade eder. endirekt bölmenin genişletilmiş şekli olan “Yedirmeli Bölme” sistemi ile yapmak mümkündür. Yüz : 21-23-27-29-31-33 II. Bu bölme sistemine “Diferansiyel bölme” adı da verilir. T= K Z 1. Örnek 1 : Çevirme oranı 1/40 olan bir divizörde .( Verilenler: K = 40 Z = .. yapacağımız bölmeyi elimizdeki mevcut delikli aynaların delik sayıları yeterli olmadığı zaman kullanırız.2.. çoğunlukla 50’den büyük asal sayıları ... çevirme kolunu döndürme miktarını bulunuz .. Divizörde iki tane mil vardır.. Bu sistem.. Delikli ayna.Yüz : 46-47-49-51-53-54-58- Bu formülde .. Çözüm : T= = K = 4 1 2 8 1 0 Z 6 6 Verilenler: K = 40 Z = 16 T=? 16 delikli aynada 2 tam tur attırılacak 8 delik atlatılacak Örnek 2: Sonsuz vida dişlisinin diş sayısı 40 olan bir divizörde diş sayısı 56 olan bir dişli çarkın kanallarını açmak için .

Bu fark kadar dönme miktarı . Z1 = Divizör kuyruk miline ( D. T= Frezelerdeki mevcut dişli çark takımının diş sayıları ALCERA freze : 24(2)-30-32-35-36-40(2)-45-50-55(2)-60-65-70-80(2)-100-120-127 TOS freze : 24(2)-25-28(2)-30-32-36-40(2)-48-49-56(2)-60-6466-68-72-76-78-80(2)-84-86-88-90-96-100-120-127 Örnek1: Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı 40 olan bir divizörde 127 dişli bir dişli çark yapabilmek için yedirmeli bölme işlemini yapınız. Z K ( Z3 1 Z) = Z 2 Z3 Takılacak dişli çarklar yukarıdaki formül ile hesaplanır. delikli aynanın ileri geri hareketleriyle yedirilerek çevirme kolu asıl bölme için döndürülmüş olur. delik sayıları yeterli olmadığı zaman buna yardımcı bir sayı alınır.M ) Diğeri ise divizörün delikli aynasının çevirme koluna bağlı olarak çalışan ve onunla beraber dönen mildir. Z3 =120 Z 1 Z 2 Z K ( Z3 Z) Z3 40 ( 120 127 ) 120 40 . delikli aynaya dişli çarklarla iletilir.(7) 120 28 0 = =12 0 = = = 56 24 5 6 1 = Z 2 4 2 .M ) Bu sistemde.M ) takılacak dişli çark ( çevrilen ) Z = Yapılacak bölüm sayısı Z3 = Seçilen yardımcı bölüm sayısı K = Divizör sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı ( 40 ) K Z3 Çevirme miktarı hesabında yapılacak bölüm sayısı olarak “seçilen yardımcı bölüm sayısı” kullanılır. az veya çok dönme farkı . Delikli ayna üzerinde yapılması mümkün olmayan bölümler .K. Buna da “Delikli Ayna Kuyruk Mili” denir. Çözüm : Verilenler K = 40 .K. yapacağımız bölmeyi eldeki mevcut delikli aynaların.M ) takılacak dişli çark ( çeviren ) Z2 = Delikli ayna kuyruk miline ( D. ( D. Bu formülde .A.K.A. Divizör kuyruk mili çevirme kolu aracılığıyla fazla veya az çevrilir. Z = 127 . Bu işlem ise.D.K. Z3 =120 seçiniz. hesaplamayla bulunan dişli çarkların ait oldukları mile takılmasıyla sağlanır.

= 40 ( 72 . Örnek2: Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı 40 olan bir divizörde 71 dişli yedirmeli bölme yöntemiyle yapılacaktır.A . Yardımcı sayının 72 alınarak bölmenin yapılabilmesi için a) Dörtlü çark donanımı hesabını yapınız b) Çevirme kolu hesabını yapınız c) Çarkların takılış şemasını çizerek gösteriniz.5x2. K . Bu şekilde iki dişli çark bulunmasına ikili çark donanımı hesabı denir. K . 1x1 1 40 1 1 T K = = = = 12 3x1 3 Z 0 1 3 33 delikli aynada 11 delik atlatılacak Hesaplamada da görüleceği gibi çevirme kolu hesabı seçtiğimiz dişli sayısına (120)göre yapılmaktadır. Burada kullanılan vasat (ara ) dişlisi Z1 ve Z2 dişlilerini kavuşturmak ve aynayla kolun dönme yönünü aynı yönlü dönmesini sağlamak için kullanılmıştır.M ) V a s a t(A r a ) D işli Z2 ( D . Z1 ( D . Z3 yardımcı sayının küçük alınmasından dolayıdır ve bu durumda delikli ayna ile çevirme kolu birbirinin tersi yönünde döner. Yani aradaki fark yedirilmiş olur. Bulunan dişli çarklarda işaretin ( . Fakat hesapladığımız ve divizör kuyruk miline ve delikli ayna kuyruk miline taktığımız dişli çarklar sayesinde çevirme kolunu her döndürdüğümüzde dişli çarklar sayesinde olması gerenden fazla dönerek sonuçta 127 dişli yapılmasını sağlar. Bu durumda 120 dişli açmamız gerekir. Çözüm: Verilenler: K = 40 Z .M ) Şekil 41: Dişlilerin takılış şeması Şekilde dişli çarkların yerlerine takılışları gösterilmektedir.) negatif olması .71 = . Z = 71 . Çevirme kolu hesabı ise . Ancak bazı durumlarda divizörün yapısına göre bir veya iki vasat dişli kullanılabilir. = 40x2 = K ( Z3 .Dişli çarkları bulunur. Z3 = 72 4 = 1 = (8).

(Gerekirse vasat dişli takılabilir.6x3.A . 40 5x3 15 T K = = = = Z 72 9x3 27 27 delikli aynada 15 delik atlatılacak Açısal Bölme:( Farklı Bölümler) Genellikle bölümler arası açı değerlerinden gidilerek yapılan bu işleme “Açısal Bölme” veya adımlar farklı olacağından “Farklı Bölme” de denir.). 360o = Daireni çevresinin açı olarak değeri . K x T α = 360o Bu formülde. Yardımcı sayı büyük alındığı zaman ikisi de “AYNI” yöne döndürülür. K . Çevirme kolu hesabı ise . M ) 48 24 A R A M İL (D .K .1 Z 2 Z) Z3 ) 72 0 7 2 0 1 8 (12) (8). NOT: Yedirmeli bölme yöntemindeki çark donanımı hesaplamasında seçilen yardımcı sayı küçük alındığı zaman delikli ayna çevirme kolunun “TERSİ” yönünde döndürülür. (12) 4 48x36 40 ( D .M ) 36 Şekil 42: Dişlilerin takılış şeması Şekilde görüldüğü gibi dişli çarklar Paraçol yardımıyla sırasıyla takılır. T = Çevirme koluna attırılacak tam tur sayısı veya atlatılacak delik sayısı K = Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı (40) α = İki bölüntü arasındaki açı değeri veya yapılmak istenilen açı bölüntüsü.Bu işlemde delikli ayna dönüş yönünün çevirme kolu dönüş yönüne göre hangi yönde dönmesi gereği belirtilmelidir.

Örnek : Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı 40 olan bir divizörde çevresinde 30 o derecelik açı bulunan .30 31.15 28 16 20 21 21. α 4 = 48 Çözüm : Verilenler : . ο ο ο ο α 1= 42 .30 24.45 26. Kx α Z 40x3 0 360 α = 30o 3x 1 30 6 8 = =3 =3 9x 5 9 6 4 T = = = 120 36 54 delikli aynada 3 tam tur attırılacak ve 18 delik atlatılacaktır. raybaların yapımında rastlanır. Raybalar için kullanılan. raybanın bütün kanalları için delikli aynanın aynı delik sayısından yararlanılması düşünülmelidir. DİŞ SAYISI HER DİŞTEKİ MERKEZ AÇI ( DERECE VE DAKİKA OLARAK ) 1 2 3 4 5 6 7 8 6 58 60 62 8 42 44 46 48 10 33 34. α 3 = 46 . Delik yüzeylerinin temiz olması için.30 14 23. Raybalar. Eşit aralıkta olmayan bölme: Bu şekilde bölmelere.33 36 37. Ancak çevirme kolu aralık miktarları her kanal için ayrı ayrı bulunur ve sıra takip edilerek açılır.30 29. Bölme hesabında.30 39 12 27.25 25 25. 4 kanalı açabilmek için çevirme kolu ne kadar döndürülmelidir? Çözüm: Verilenler: K = 40 .30 23 23.30 24 24. α 2= 44 . Raybanın dişlerinin merkez açıları çizelgeden alınmıştır. genel bölüm sayıları ile bu bölümler için eşit olmayan (α ) merkez açıları standartlaştırılmış ve değerleri çizelgelerde gösterilmiştir.30 32.32 28.30 22. rayba kanalları çoğunlukla çift sayıda ve biri diğerinden farklı olarak yapılırlar.30 Çizelge 4: Rayba yapımında kullanılan bölüm sayısı ve merkez açı değerleri Örnek : Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı 40 olan bir divizörde sekiz dişli bir raybanın yapılabilmesi için divizör çevirme kolu hesabını yapınız.30 30.30 27. delik yüzeylerinin hassas olarak işlenmesinde kesici olarak kullanılır.

4 dişin hesaplanması ο ο ο 1.diş için çevirme kolu hesabı T = Kx α Z 40x4 6 360 184 36 46 9 1x 6 6 =5 =5 9x 5 6 4 = = = 54 delikli aynada 5 tam tur attırılacak ve 6 delik atlatılacaktır. α 2= 44 . diş için çevirme kolu hesabı T = Kx α Z 40x4 2 360 168 36 42 9 6x 3 6 6 =4 =3 9x 5 6 4 = = = 54 delikli aynada 4 tam tur attırılacak ve 36 delik atlatılacaktır. Bu nedenle . 3. Doğrudan doğruya mengeneye veya tezgah tablasına bağlanan iş parçalarının üzerine üç şekilde doğrusal bölme yapılabilir.K = 40 α 1= 42 Geriye kalan 4 diş de yeterlidir. α 4 = 48 (Çizelgeden) sıra ile aynı açılardadır. 4. α 3 = 46 .diş için çevirme kolu hesabı T = Kx α Z 40x4 4 360 176 36 8x 4 44 6 8 = =4 =4 9x 5 9 6 4 = = 54 delikli aynada 4 tam tur attırılacak ve 48 delik atlatılacaktır. Bu tür bölüntülere örnek olarak cetvel ve kremayer dişlileri gösterebiliriz. ο . . 2.diş için çevirme kolu hesabı T = Kx α Z 40x4 8 360 192 36 3x 1 48 6 8 = =5 =5 9x 5 9 6 4 = = 54 delikli aynada 5 tam tur attırılacak ve 18 delik atlatılacaktır. DOĞRUSAL BÖLME VE KREMAYER DİŞLİ AÇMAK Freze tezgah tablasına bağlanan iş parçaları üzerine yüzeysel (doğrusal) olarak bölme yapmak mümkündür.

Divizör ile. Z 1 Z 2 t.1.H . Çevire Z n 1 t. Mikrometrik bileziklerden de uygun ilerlemeler verilerek. Z1= Divizör kuyruk miline takılacak dişli çark diş sayısı (Çeviren) Z2= Frezenin tabla miline takılacak dişli çark diş sayısı (Çevrilen) t = İstenilen bölüm aralığı ( adım ) K = Sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı ( 40 ) T = Çevirme koluna yaptırılacak devir sayısı Ht = Tezgah tabla mili adımı Örnek 1 :Freze tezgahının tabla mili adımı 6 mm. Kaşem veya uç . olan bir freze tezgahında 1’er mm aralıklarla bir cetvel bölüntüsü yapabilmek için gerekli dişli çarkları hesaplayınız ve çarkların takılışlarını şekil çizerek gösteriniz. Ht = 6 mm. Özel aparat ile. Çözüm : Verilenler: K = 40 . 80 24 = = = 40 x (2) 12 x (2) = . Divizörle doğrusal bölme: Doğrusal bölmeler yapabilmek için divizörlerden yararlanılır. 1 x 40 2x6 . Bölüntülü tambur aracılığı ile. t = 1 mm. T = 2 devir. istenilen cetvel bölüntüsü elde edilir.K T. freze tezgahına özel olarak hazırlanmış bir kater veya flanşlar ile yahut ta malafa bilezikleri yardımıyla bağlanır. Doğrusal bölme işleminde aşağıdaki formül kullanılır. n 2 Ht Bu formülde. uygun olarak hazırlanmış bir torna kalemi veya özel bir çizici uç bağlanır. Mikrometrik bileziklerle cetvel bölüntüsü yapmak: Cetvel bölüntülerini yapabilmek için freze tezgahına. Çevirme koluna 2 devir yaptırılacaktır. Divizör kuyruk mili ile tabla mili arasına dişliler takılarak istenilen doğrusal bölüntüler yapılabilir. ( Mikrometrik bilezik ) 2. 3.K Çevrile = Z = T .

birçok iş tezgahında.M V A S A T D İŞ L İ 24 T A B L A M İL İ Şekil 43: Dişlilerin takılış şeması Örnek 2: Tabla mili adımı 5 mm.4 x 40 . Çözüm: Verilenler: K = 40 . Çevirme kolu bir devir döndürülecektir. 25.K . olan bir freze tezgahında 1/16’’ ölçüsünde cetvel yapabilmek için gerekli dişli çarkları hesaplayınız ve çarkların takılış şemasını çizerek gösteriniz. (2) 40 x 40 127 D İV İZ Ö R K U Y R U K M İL İ 80 40 A R A M İL T A B L A M İL İ 40 Şekil 44: Dişlilerin takılış şeması Kremayer Dişliler: Düzlem bir yüzey üzerine modül profilinde açılan sonsuz sayıdaki dişlilere Kremayer dişli denir. t = 1/16’’ Z 1 .4 x 40 40 (2) 80 = = = = 2 x 16 x 5 8 x 20 (5) . vinçlerin ileri geri hareketlerinde. T = 1 devir Z 2 = t. Kremayer dişliler birçok yerlerde kullanılır. Ht = 5 mm x .4/16 40 2x5 25. 127 x 25.8 0 D .K T. bazı kumanda mekanizmalarında kremayer dişlilerden .4 x (5) .H = 25. Örneğin. 8 x 20 .

Ht Çizelge 5: Kremayer dişli formülleri .167 .K 1 Çevrile = Z = 2 n T . m Diş üstü derinliği: Diş dibi derinliği: Çark donanımı hesabı: Çevire Z n t. π Diş derinliği: h = 2. Şekil 45: Kremayer dişliler Kremayer dişliler bir dişli çark ile birlikte çalışırlar.167 . m h1 = m h2 = 1.yararlanılır. Aşağıdaki şekilde bir kremayerin elemanları görülmektedir. Düz dişli çarklarla çalışanlara düz dişli kremayer dişliler. Şekil 46:Kremayer dişli elemanları Elemanların hesaplanması: Modül: m = t/π Adım: t = m . helis dişli çarklarla çalışanlara helis dişli kremayerler denir.

334 mm. Not: Kremayer dişli açarken modül freze çakısı takımından 134ve~(sonsuz) dişliyi açan 8 numaralı modül freze çakısı seçilir. h = 2. = (4) = 88 x 80 (4) .π m 7 (22/7) x 2 x = 22 x 2 x = 22 x 20 40 = 40 4x6 7x4x6 7x6 Çark donanımı hesabı (4) . 2 = 4. m = 2 . 2.Örnek: Tabla mili adımı 6 mm. 5. 2 = 2.167 . h2 = 1.334 mm. Çözüm: Verilenler: K = 40 . Çevirme koluna 4 devir yaptırılacaktır. 3. İş parçası tezgahın tablasına hareketi yönünde bağlanır.14 = 6. h1 = m = 2 mm. Ht = 6 mm. (4) 28 x 24 Z 1 2 Z = t. . 4. İlk önce iş parçası üzerine izler meydana getirilerek adım kontrol edilir. 3.167 .167 . m = 1. olan bir freze tezgahında modülü 2 olan bir kremayeri açmak için kremayerin elemanlarını ve çark donanımı hesabını yapınız. Çark donanımı hesabı sonucunda bulunan dişli çarklar paraçol yardımıyla divizörün kuyruk mili ile tabla mili arasına bağlanır. 6. = 2 t = m . π = 2 . .H 88 D İV İZ Ö R K U Y R U K M İL İ 80 28 A R A M İL T A B L A M İL İ 24 Şekil 47: Dişlilerin takılış şeması Kremayer dişli açmak için işlem sırası: 1. Freze tezgahının malafasına modül freze çakısı yatay konumda bağlanır.K T. T = 4 devir t = m . 2 . Daha sonra uygun talaş derinliği verilerek dişler sıra ile açılır.167 .28 mm. 22 x 20 . 7 x 6 . Divizörün sonsuz vida karşılık dişlisi diş sayısı 40 tır. Freze çakısı iş parçası üzerine sıfırlanır. m = 2.

Modül Frezesinin 1 Numarası Açılacak Diş 12 Sayısı 13 2 14 16 3 17 20 4 21 25 5 26 34 6 35 54 7 55 134 8 135 ~ Çizelge 6: Modül freze takımındaki modül numaraları ve açacakları diş sayısı DÜZ DİŞLİ ÇARK AÇMAK Düz dişli çarklar ve kullanılma yerleri: Silindirin çevresi üzerinde . İçten çalışan düz dişli çarklar Şekil 49: İçten çalışan düz dişli çark Düz dişli çarkın elemanları ve hesaplanması: . Eksenleri birbirine paralel olan düz dişli çarklar bir milden diğer bir mile hareket iletiminde kullanılırlar. eşit aralıklı ve uygun profildeki girinti ve çıkıntıların meydana getirilmesi ile düz dişli çarklar elde edilir. küçük düz dişlilere de “pinyon dişli” adı verilir. Büyük düz dişlilere “Çark” . Düz dişli çarklar iki şekilde birbirleriyle çalışırlar 1. eksenine paralel doğrultuda . Dıştan çalışan düz dişli çarklar Şekil 48: Dıştan çalışan düz dişli çark 2.

3. m veya Df = m ( Z – 2.8m 8.12m Diş üstü dairesi çapı : Diş dibi dairesi çapı : Diş derinliği Diş üstü derinliği Diş dibi derinliği Eksenler arası Diş genişliği : : : : : Çizelge 7: Düz dişli çark formülleri Örnek 1 : Modülü 2 ve diş sayısı 48 olan bir düz dişli çarkı yapabilmek için gerekli hesaplamaları yapınız..m a = Do1 + Do2 / 2 veya a = m ..( Z1 + Z2 )/2 b = Az yük gelenlerde Çok yük gelenlerde 6. Çözüm : Verilenler : m= 2 ... m h1 = m h2 = 1.167 .28 mm.π Do = m .14 = 6.. Z Da = Do + 2.33 . Z = 48 t = m .33 ) h = 2.167 .m veya Da = m ( Z + 2 ) Df = Do – 2... π = 2 .Şekil 50: Düz dişli çark elemanları Modül Adım Bölüm dairesi çapı : m = t/π : : t=m.. .

Z1 = 74 . h2 = 1. çeviren dişlinin diş üstü çapı 190 mm. Çözüm : Verilenler: a = 160 mm.Z = 2 . a / m ) – Z1 = ( 2 . Bulunuz. 3. diş üstü çapı ve dişli genişliğine göre tornada bir malafa yardımıyla tornalanır.5 ( 54 + 2 ) = 140 mm. . 2 = 2.167 . 54 = 135 mm.334 mm 1 40 5x3 5 T K = = = = 1 Z 48 6x3 8 18 delikli aynada 15 delik atlatılacak Örnek 2: Birbirini çeviren iki düz dişlinin eksenler arası 160 mm. m = 1. m = 2. c) Çevrilen dişlinin bölüm dairesi çapını . Z2 = 2.167 . Freze tezgahında düz dişli açmak için işlem sırası: 1. 160 / 2.5 modül. a) Bu dişlilerin modülünü . delik çapındaki bir malafa üzerine takılır. 2.Do = m . Da1 = 190 mm. d) Çevrilen dişlinin diş üstü çapını.167 . 2 = 4. Df = m ( Z – 2.33 ) = 91. a) Da1 = m ( Z1 + 2 ) formülünden m = Da1 / ( Z1 + 2 ) = 190 / 74 + 2 = 2. Dişli taslağı . .34 mm h = 2. d) Da2 = m ( Z2 + 2 ) = 2.167 .334 mm h1 = m = 2 mm. Açacağı diş sayısına göre seçilen modül freze çakısı. 48 = 96 mm Da = m ( Z + 2 ) = 2 ( 48 + 2 ) = 100 mm.5 ) – 74 = 54 c) Do2 = m . Divizör ve karşılık puntası frezenin tablasına bağlanır. b) a = m ( Z1 + Z2 ) / 2 formülünden Z2 = ( 2 . b) Çevrilen dişlinin diş sayısını . diş sayısı 74 olduğuna göre .33 ) = 2 ( 48 – 2.5 .

Çevirme kolu uygun delik sayısına getirilerek tespit edilir. ) 10. Dişlinin diş sayısına göre çevirme kolu hesabı yapılır. Bölme işlemine başladıktan sonra çevirme kolu kesinlikle geriye çevrilmemelidir. Uygun diş derinliği verilerek dişli açılmaya başlanır. 5. çevirme kolunun dönme yönü açılan diş kanallarını görebilecek yönde olmalıdır. 11. Tezgah uygun devir sayısına ayarlanır. istenilen delik aralığına ayarlanır. Bu dişin uygunluğu modül kumpası veya mevcut aletlerle kontrol edilir ve varsa eksiklikler tamamlanarak dişlerin açılmasına devam edilir. 8. Dişliyi açmaya başlamadan önce birkaç tur boşta döndürülerek dişli sistemindeki boşluklar alınmalıdır. Modül freze çakısı iş parçası bağlanmadan önce punta ucuna yaklaştırılarak eksen ayarı yapılmalıdır. Not: Bölme sırasında işin titreşimlerden dolayı gevşeyebileceği unutulmamalı. İki diş boşluğu açılarak bir diş dolusu elde edilir. Eğer çevirme kolu yaylı pimin konacağı delik azda olsa geçirilmişse bile çevirme kolu ters yönde çeyrek veya yarım tur döndürülerek boşluklar alınmalı ve tekrar uygun yönde döndürülmelidir. Her çevirmeden sonra divizör fener mili sıkılmalıdır. temizlendikten sonra malafa presinde mil ve dişli zedelenmeden dikkatlice çıkarılır.) Şekil 51: Modül freze çakısının punta eksenine ayarlanması . 6. Bulunan değerlerde divizör makası . Dişli taslağı divizörün aynası ve karşılık puntası arasına sıkıca bağlanır. ( Diş derinliği bir veya birkaç defada verilebilir. Eksenlemeyi iyi gözleyebilmek için tablaya beyaz bir kağıt koyup bakmak doğrudur. Dişler tamamlandığında tezgahtan alınır . ( Çevirmeden önce açmayı unutmamalıdır. 7. 9. Modül freze çakısı iş parçasının üzerine bir kağıt yardımıyla sıfırlanır.4.

1. Parmak . silindir eksenine paralel olarak değişmeyen bir hızla ilerlemesi sonucu meydana gelen eğriye de “Helis” eğrisi denir. çeşitli profildeki Vidalar gösterilebilir. b) Ekseni etrafında sabit bir hızla dönen silindirin çevresi üzerindeki bir noktanın . Modül cinsinden vida v.b. Böyle bir küçük adımda kullanılan isim ve semboller aşağıdaki şekilde verilmiştir. .Şekil 52: Modül freze çakısının iş parçasına göre sıfırlanması HELİSEL OLUK ( KANAL ) VE HELİS DİŞLİ AÇMAK Helisel olukların tanımı ve kullanılma alanları: a) Dik kenarlarından biri silindir çevresine eşit olan bir dik üçgenin . helisel oluklar ) 2. Helis Raybalar . ( Milimetre . hipotenüsün meydana getirdiği eğri “Helis” eğrisidir. silindir üzerine sarılması ile . Helisel oluklara örnek olarak Helis dişliler . Helisel oluklar ve çeşitli yağ kanalları) Küçük adımlı helisel kanallar: Genel olarak milimetrik . Büyük adımlı helisel kanallar. helisel olukların açılması bu esasa dayanılarak yapılır. Helisel kanalları daha sistemli öğrenebilmek için frezeleme işlemini iki kısımda incelemek daha doğru olur. Küçük adımlı helisel kanallar. (Helis dişliler . parmak ve modül cinsinden adıma sahip olan küçük adımlı dönel makine elemanlarına uygulanır. Matkap uçları . Makinelerde .

a= Helis eğrisi b= Dik üçgende hipotenüs H= Helis adımı ( Helisi çizen noktanın bir dönüşte eksen boyunca ilerleme miktarına helis adımı denir. Helis dişlinin açılmasında. İş parçasının her devirde aldığı yol .) β = Helis ayar açısı ( Bu açı. divizörün sonsuz vidası çarkından kurtarılır.α ) ) Şekil 54:Küçük adımlı helislerin frezede açılırken divizör ve tablanın konumu Küçük adımlı helislerin frezede yapılabilmesi için . Çevire Z n = Çevrile Z = Ht H . Takılacak olan Z ve Z1 dişlilerinin hesaplanması aşağıdaki formül yardımıyla yapılır. Frezenin tabla miline Z dişlisi . ( 90o . Ayrıca helis ile iş ekseninin yaptığı açı olarak da tanımlanabilir. divizörün kuyruk malafasına da Z 1 dişlisi takılarak tabla milinin döndürülmesi ile tabla üzerindeki iş parçası ilerleme hareketi . d ) α = Helis açısı ( Helisin bir dik üçgen tarafından oluşturulduğu düşünülecek olursa. adım ile hipotenüs arasında kalan açıdır.Şekil 53: Helis ve elemanları Bir dik üçgenin silindir üzerine sarılmasıyla hipotenüsün silindir üzerinde oluşturduğu çizgisel yol helis eğrisini oluşturur. helis adımı kadar olur. Helis eğrisindeki sembollerin anlamları şunlardır. tezgah tablasına veya başlığa verilecek açı bu açıdır. Z ve Z1 dişlileri yardımıyla da ekseni etrafında dönme hareketi alır. hipotenüs ile taban arasındaki açıya veya helis adımı karşısındaki açıya Halis açısı denir.) d= Silindirin çapı Ç= Silindirin çevresi ( π .

olan bir freze tezgahında 12 mm adımlı bir helisel kanal açılacaktır.n Bu formülde .4 = = 6 x 4 25. çalışanın yüzü tezgaha dönük iken sağ helisler için sol el ile . Çözüm : Verilenler Ht = 8 mm. sol helisler için sağ el ile itilerek eğim açısı verilir. Çünkü parmak freze çapı büyüklüğünde bir kanal açmaktadır. Vida veya helisel kanal açarken önemli olan işin divizördeki dönüş yönünü karıştırmamaktır. tabla . 25. 2 Z= Tabla miline takılacak dişli sayısı. . Vidalar genellikle “Testere freze çakıları” veya “Kanal freze çakıları” ile açılırlar. Helis ayar açısı 45o’den küçük olduğu zaman freze çakısı malafaya veya üniversal başlığa bağlanır. .4 5 24 x 5 x 12 7 = 12 0 Z Z 1 = Ht H Frezede vida kanalı bir “parmak freze” çakısı ile açılıyorsa. adımlı bir helisel kanalı açabilmek için gereken çarkları bulunuz. Örnek 2 : Tabla mili adımı parmakta 6 diş olan bir freze tezgahında 4 mm. Z1= Divizörün kuyruk malafasına takılacak dişli sayısı. 48 dişlisi çevrilen çarktır ve kuyruk malafasına takılır. H = 12 mm Çevire Z n 1 Ht 8 = Çevrile = Z = n 2 H 12 32 = 48 32 dişlisi çeviren çarktır ve tabla miline takılır. Eğer eğim açısı tablaya verilecekse. Ht= Frezenin tabla mili adımı. kesici kendi ekseni etrafında döndüğünden eğim açısının verilmesine gerek yoktur. Çakının altında da dönerek ilerleyen iş parçasına da bu kanal açılır. Çözüm : Verilenler Ht = Parmakta 6 diş (1/6) . Takılacak dişli çarkları bulunuz. H= Helis adımı veya yapılacak vidanın adımı Örnek 1 : Tabla mili adımı 8 mm. Kural olarak aşağıdaki gibi düşünülür. H = 4 mm. Bu gibi durumlarda eğim açısı mutlaka tezgahın tablasına veya başlığa verilmelidir. 4 6 = 4 25.

hatayı azaltmak için freze çakısının çapı küçük seçilir. Z dişlisi. Z1 ) alınarak Z dişlisi bir devir döndürülürse. Büyük adımlı helislerin açılması: Büyük adımlı helisler açmak için . iş parçası bir devir yapar.Sağ Helis. Ht Bu formüllerden . Bunu önlemek . böylece Z dişlisi. Divizör kuyruk milini . açılacak kanal sağ helis yönlüdür. Sonsuz vida çarkının diş sayısı . Sol Helis. Z1 için H = 40/2 . Z1 dişlisinin iki katı ( Z = 2 . Divizör bizden uzaklaşırken iş parçası saat ibresi yönünde dönüyorsa . Z1 dişlisinden de delikli ayna konik dişlilerine . K = 40 ise . oradan da delikli aynaya ulaşır. Z1 dişlisi iki devir döner . trapez vidalar ve sonsuz vidaların açılması kolaydır. Z Z =2 . göğüs seviyesinde tutarak tabla milini çevirirken . 40 . ( Şekilde görüldüğü gibi ) Tabla mili çevrildiği zaman hareket . açılan kanal sol helis yönlüdür. freze tezgahlarında vida çekme çok daha hassas ve ekonomik olur. Z dişlisinden sırasıyla ara dişlilere ve Z1 dişlisine . Frezelerde vidaların açılması: Freze tezgahlarında . Delikli aynadan yaylı pim ve çevirme kolu aracılığıyla sonsuz vidaya geçer. Tabla mili 40 defa döndüğünde tablanın almış olduğu yol ise . iş parçası bir devir dönmüş olur. divizörün sonsuz vidası da çarkına kavratılır. iş parçası divizöre bağlanır. delikli ayna kuyruk malafasına da Z 1 dişlisi takılır. vida profilne uygun freze çakısı bulunan her vida . Dolayısıyla kare vidalar . 1 40 . Torna tezgahlarında sık sık kalem bileme ve bunun sonucu her bağlamada hata yapma olasılığı fazla olabileceğinden . Ht helis eğrisinin adımıdır. 40/2 = 20 devir döndüğü zaman . Z = Z1 için H = 40 . Tezgahın tabla miline Z dişlisi . Z = Z1 tabla mili 40 defa döndüğünde . Bu yönlerin sağlanabilmesi için takılan dişi çarkların arsına bir veya iki vasat çark takılır. Ht =2 H Bu eşitliklerin sağ tarafları birbirine eşit olduğu için sol tarafları da birbirine eşit olur. Ancak iyi ayarlama ve çakı seçimi uygun olmamışsa vida profili bozuk olabilir. . seri olarak açılabilir. Sonrada sonsuz vida çarkına ve sonsuz vida çarkının miline bağlanmış olan iş parçasına iletilmiş olur. Ht Z = 2 . divizör bizden uzaklaşıyor ve iş parçası saat ibresi yönünde dönüyorsa . Z = 40 . Ht kadardır ki bu iş parçası üzerindeki H = 40 .

40 = Divizörün sonsuz vida karşılık dişisi diş sayısını. Ht = 8 mm. tg α = Helis açısının tanjantını. Z = Tezgahın tabla miline takılacak dişli sayısını.Ht Z 1 H Formülü bulunur. 40 ve 24 dişlisi ara mile. H = Helis adımını ifade eder. olan bir silindir üzerine helis açısı 40o olan bir helisel kanal açılacaktır. 80 24 40 78 x x H = π . H = Helis adımını. 0. dir. D . Tabla mili adımı 8 mm. α = 40o .83 = 521. Helis adımı ile takılacak çarkları hesaplayınız. π = 3. . . Z1 = Delikli ayna kuyruk miline takılacak dişli sayısını. 8 0 32 (3) = = 52 = = (20) 2 x 26 = Z = 1 H 520 0 52 (3) 80 dişlisi tezgah tabla kiline. Bu formülde. Ht 40 . 200 . tg α = 3. 78 dişlisi de delikli ayna kuyruk miline takılır.14 . H = π . tg α Bu formülde .14 veya 22/7 Örnek: Çapı 200 mm. tg 40o = 628 . Ht = Tezgahın tabla mili adımını. Buradaki helis adımı aşağıdaki formül ile hesaplanır. Çözüm : Verilenler: D = 200 mm. D = helisel kanalın açılacağı parçanın çapını.24 = ~ 520 mm 32 (20) 4 x 8 Z 40 . D .

Tabla . Başlığın çevrilme yönü küçük adımlıların aksine . iş parçasının yatay eksenine göre yapılır. helis ayar açısı 45oden büyük olduğu zaman . Not: Bu çevirmelerde amaç . . freze çakısının helis doğrultusuna göre ayarlanmasıdır. Kesme iş parçasının üst tarafından değil . Ancak .Şekil 55: Büyük adımlı helisel kanalları frezede açarken helis ayar açısının tablaya verilmesi Helis ayar açısı 45o den küçük olduğu zaman freze çakısı malafaya veya üniversal başlığa bağlanır. sağ helisler için sağ . tabla 45oden fazla çevrilemediği için freze çakısı üniversal başlığa bağlanır. Dolayısıyla işin yapılması mümkün olmaz. Bu durumda başlık β helis ayar açısı kadar çevrilir. Bu gibi durumlarda freze çakısı üniversal başlığa bağlanır. yan tarafından olur. Şekil 56: Büyük adımlı helisel kanallar frezede açılırken helis ayar açısının başlığa verilmesi Tabla çevirme açısı 35o~ 40onin üstüne çıktığı zaman . küçük adımlarda olduğu gibi . ( Şekilde görüldüğü gibi) Bu işlemde freze çakısının eksen ayarı . sol helis için sağ el ile itilerek çevrilir. sağ helis için sol el . sol helisler için sol el ile çevrilmelidir. küçük çaplı iş parçalarında fırdöndü ve divizör aynası malafaya veya üniversal başlığa çarpar.

Eksenleri paralel olan millerde. Eksenlerinin değişik konumda olmaları makine üretiminde . Helis dişlilerin diğer dişli sistemlerine göre tercih edilmelerinin amacı . Bu durumda olan dişlilerin helis açıları birbirine eşit fakat ters yöndedir. 2. Helis dişlilerin üretiminde . Bunun için kullanım alanları çoktur. 3. Şekil 59: Eksenleri paralel olan millerde helis dişlilerin konumu . Eksenleri paralel olan millerde: Bu dişli çarkları helis ayar açıları “β 1 ” ve “β 2 ” birbirine eşit olur. Şekilde görülen dişlilerin mil eksenleri paraleldir. eksenleri doğrultusunda itme kuvveti “Eksenel Kuvvet” çoğalarak dişlerin çabuk bozulmasına neden olur. düz dişliler gibi eksenlerinin paralel olma şartı toktur. Şekil 57: Helis dişli çifti Şekil 58: Ok ( çavuş ) dişlisi Helis dişlilerin birbirleriyle çalışma konumları: Eksenleri birbirini kesmeyen düzlemler içinde takıldıkları millerin durumuna göre üç şekilde birbirleriyle çalışırlar. Eksenleri dikey olan millerde . değişik işlerde kullanılmasını sağlamaktadır.Helis dişli çarklar: Tanımı ve kullanıldığı yerler: Büyük kuvvetlerin iletilmesinde ve güçlerin taşınmasında genellikle helis dişliler kullanılır. Eksenleri birbirini herhangi bir açı ile kesen aykırı millerde. diş kavramalarını yavaş . Bu dişlilerin helis açıları 15o ile 20o dereceye kadar seçilirler. Birbirleri üzerinde yuvarlanarak çalıştıklarından açı büyük seçilirse . silindir çevresindeki diş profilleri eksen doğrultusuna göre eğik olan dişlilerdir. Dolayısıyla hem paralel millerde hem de eksenleri aynı düzlemde olmayan millerde kullanılırlar. Bu dişliler düz dişlilerin aksine . Birisi dağ helis yönlü ise diğeri sol helis yönlüdür. düzgün olması nedeniyle yüksek hızlarda dönmeye uygun olması ve sessiz çalışarak güç ve kuvvetleri zorlanmadan iletmiş olmalarıdır. 1.

Şekilde böyle bir dişli çifti görülmektedir. 1 − β 2 = δ dır ve helisler .Eksenleri dikey olan millerde: Eksenleri dikey konumda olan bu dişlilere . birbiri ile dik çalışan dişliler denir. ο β 1 + β 2 = 9 0 dir. Aşağıdaki şekildedir ve β 1 + β 2 = δ dır ve Şekil 61: Eksenleri birbirini herhangi bir açıda kesen aykırı millerde helis dişlilerin konumu b) δ < β 1 > β 2 ise aşağıdaki şekildedir ve β birbiri ile ters yönlüdür. δ = Eksenler arasındaki açıdır. Dişlerin helisleri aynı yönlüdür. Şekil 60: Eksenleri dikey olan millerde helis dişlilerin konumu Eksenleri birbirini herhangi bir açı ile kesen aykırı millerde: a) β 1 < δ > β 2 ise helisler aynı yönlüdür. Bir sağ helis ise diğeri de sağ helistir.

. Sanal diş sayısı: ( Zi ) ile gösterilen bu diş sayısı hesaplanır ve ayrıca hesaplama sonucu bulunan bu diş sayısına göre modül freze çakısı numarası seçilir.Şekil 62: Eksenleri birbirini herhangi bir açıda kesen aykırı millerde helis dişlilerin konumu Helis dişli elemanları : Normal adım: Helis eğimine dik olarak ölçülen adımdır ve ( tn ) ile gösterilir. Diş üstü yüksekliği: ( h1 ) ile gösterilir ve diş üstü çapı ile bölüm dairesi çapı arasında kalan ölçüdür. Helis açısı: Helis ile taban arasındaki açıdır ve ( α ) ile gösterilir. Helis ayar açısı: Helis açısını 90o ye tamamlayan veya adım ile helis arasında kalan açıdır ve ( β ) ile gösterilir. Diş dibi çapı: Diş diplerinden geçen çaptır ve ( Df ) ile gösterilir. Alın modülü: ( ms ) ile gösterilir ve bölüm dairesi hesaplamasında kullanılır. Bölüm dairesi çapı: ( Do ) ile gösterilen bu çap dişli çarkların birbirleriyle çalışırken birbirlerine değdiği çaptır. Normal modül: ( mn ) ile gösterilen bu modül dişlinin açılmasında ve hesaplanmasında verilen modüldür. Diş yüksekliği: ( h ) ile gösterilir ve diş dibi çapı ile diş üstü çapı arasında kalan ölçüdür. Diş üstü çapı: Diş üstlerinden geçen çaptır ve ( Da ) ile gösterilir. Alın adımı: Dişlinin alnındaki bölüm dairesi üzerinden ölçülen adım olup ( ts ) ile gösterilir. Diş sayısı: Dişlinin üzerindeki diş sayısını ifade eder ve ( Z ) ile gösterilir.

tn / π . mn / cosβ mn = Do . cosβ ts = tn / cosβ mn = ms . tan(90. cosβ Da = ms . mn cosβ = tn / ts tn = ts . − Η = π − − a = (Z1+Z2) / 2. cosβ . − cosβ ) h = 2. mt .33 .mn Df = Do – 2.33. ms mn = tn / π ms = ts / π Do = ms .(Z1 + Z2 ) / 2 mn. cosβ ) Df = ms . mn ts = π . ts = π . Do . Do / tanβ .167 . Z / cosβ tn = π cosβ / Ζ . Şekil 63: Helis dişli elemanları Helis ayar açısı Normal adım Alın adımı Normal modül Alın modülü Bölüm dairesi çapı Diş üstü çapı Diş dibi çapı Diş yüksekliği Helis adımı Diş sayısı İdeal diş sayısı Eksenler arası cosβ = mn / ms tn = π . Z Da = Do + 2.Diş dibi yüksekliği: ( h2 ) ile gösterilir ve diş dibi çapı ile bölüm dairesi çapı arasında kalan ölçüdür. . cosβ / Ζ ms = Do / Z Do = Z . cosβ ms = mn / cosβ Do = mn . Do.Η = π cotgβ β) Ζ = Do Z = Do / ms cosβ / mn Zi = Z / cos3β a = Do1 + Do2 / 2 − a = ms . . Diş genişliği: ( b ) ile gösterilir. cosβ Do. Helis adımı: ( H ) ile gösterilir ve silindirin çevresine açılan helisel dişlerin bir tur sonunda aynı noktaya geldiğinde aldığı yolu ifade eder.167 . mn h = 2.(Z-2.(Z+2. H = π .

Df = Do – 2. Η = π Z Z 1 .725 – 4.309 .065 mm. Çözüm : Verilenler: Z = 25 .8663 = 25 / 0.650 = 38.14 .725 mm. β = 30o . K = 40 .725 . Verilen değerlere göre gerekli hesaplamalar yapılır. Malafa miline takılı olan dişli taslağı divizör ve punta arasına ayna punta veya iki punta arasına bağlanır.732 = 313.33 .256 . ο . Zi = Z / cos3β = 25 / cos330 = 25 / 0. 2.46 bulunan bu değere göre modül freze çakısı takımından 6 numaralı freze çakısı numarası seçilir. tn = π .14 .936 mm.866 ο ms = mn / cosβ = 2 / cos 30o = 2 / 0. cotg 30o = 181. 57. mn Çizelge 8: Helis dişli formülleri Örnek : Z = 25 . mn = 57.84 mm. 2. mn = 2 . İki punta arasına bağlanan dişli taslağının salgısı komparatör ile kontrol edilir.2 = 61. 6 315 16 21 (12) 4 x4 48 (10) 40 = = = (12) 3 x 7 36 3x7 (10) 70 4x4 x x = = = T K 1 5 = = 1 2 25 Z 5 25 delikli aynada 1 tam tur attırılacak 15 delik atlatılacaktır. b = 3 .725 mm.2 =57.309 Do = ms .725 . Z = 2. mn = 2 ve helisi sağ olan helisel dişli çarkın tabla mili adımı 6 mm olan bir üniversal freze tezgahında yapılabilmesi için gerekli hesaplamaları yapınız. Dişli taslağı bir malafaya takılarak hesaplanan diş üstü çapı ve diş genişliğine göre tornalanır. cotgβ 40 Ht H 40 . tn = 3 .66 = 53.33. Da = Do + 2. 1. = = 3. cos30 = 0.Dişli genişliği b = 3 .725 – 2.mn = 57.28 mm. tn b = 10 . Do. 6.866 = 2. Helisel dişli çarkların üniversal freze tezgahında açılabilmesi için işlem sırası: 1. 4. 2 = 6.28 = 18. 3. β = 30o . mn = 3. 40 . 25 = 57.

Helis ayar açısı helis yönüne göre tezgah tablasına veya başlığa verilir. çakı puntaya eksenlendikten sonra döndürülmelidir.( Helis dişli açarken delikli aynanın divizör mili ile birlikte dönebilmesi için delikli ayna tespit cıvatası gevşetilmelidir.) 12. Bu durum dikkatlice gözlenerek çakının bu elipsin tam ortasına getirilmesine çalışılarak. İdeal diş sayısına göre seçilen modül çakısı kesme yönüne uygun olarak freze malafasına takılır. değdiğinde mikrometrik bilezik sıfırlanır. Bu şekilde diğer dişler de sırasıyla açılır ve dişli açma işlemi tamamlanır. Dişli çark diş sayısına göre bulunan delikli ayna sayısı divizöre takılarak delikli ayna düzenlenir. İkinci diş açmak için tabla başa alınmadan önce tabla aşağıya indirilir. c. Freze malafasına takılan modül çakısı dişlinin eksenine göre punta ucuna ayarlanır. çakı – punta ve dişli eksenlenmiş olur.5. (Modül çakısı tabla indirilmeden geri alınırsa vidadaki boşluktan dolayı çakı açtığı kanalın kenarlarından talaş kaldırır ve dişlinin profili bozulur. Birinci diş açılır. Hesaplama sonucu bulunan dişli çarklar Tezgahın tabla mili ile divizör mili arasına takılır. Bu işlem sırasında çakı ile dişli arasına beyaz kağıt konulursa daha iyi gözlem yapılır. . dişlinin en üst noktasına çakı teğet konumda değdirilerek orada . 8. küçük bir elips yüzey (1 – 2 mm2 lik) meydana getirilir. En hassas eksenleme . açı masaya veya başlığa verildikten sonra . açı önce başlığa verilir. 10. Tezgah çalıştırılarak iş parçası çakıya yaklaştırılır. Bu işlem. a. Dişleri bir veya iki pasoda açacak şekilde ( kaba ve ince talaş ) talaş derinliği verilir. Sonra freze çakısı punta ucuna veya dişli üzerinde eksenlenir.) 9. 11. b. 7. Eğer helis ayar açısı başlığa verilecekse . 6. Eğer helis ayar açısı tezgahın tablasına( masaya ) verilecekse . İkinci diş için tabla tekrar yukarı kaldırılır ve çevirme kolundan uygun çevirme yapılarak ikinci diş açılır.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->