P. 1
yapiisletmesi_3

yapiisletmesi_3

|Views: 314|Likes:
Yayınlayan: Ali Fırat

More info:

Published by: Ali Fırat on Feb 26, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

T. C.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 - 001 - İÖ

YAPI İŞLETMESİ DERS NOTLARI

Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (gözden geçirilmiş, düzenlenmiş ve güncellenmiş basım)
İÇİNDEKİLER Savfa No
ii

İÇİNDEKİLER........................................................................................................................

ÖNSÖZ................................................................................................................

v
1 1

1.TANIMLAR, AÇIKLAMALAR ............................................................................................... 1.1Genel Tanımlar ....................................................................................................................

2

1.2İhale Yasası, Genel ve Teknik Şartnameler ile diğer Yazılı Belgelerde Kullanılan Tanımlar/Açıklamalar ......................................................................................................... İnşaat Mühendisliğinde Yapı İşletmesinin Yeri ve Önemi ....................................................... 2.PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ .......................................................................... 2.1Planlama Teknikleri ............................................................................................................ 2.2Çubuk Diyagramlar (Bar / Gantt Charts) ............................................................................ 2.3CPM - Kritik Yol Yöntemi ................................................................................................. 2.4PERT Yöntemi ................................................................................................................... 2.5Kutu Diyagramları (Precedence Diagrams) ........................................................................ 2.6LOB - Denge ve Devre Diyagramlanyla Planlama ............................................................. 2.7Kaynak Kullanımı Yöntemleri (Resource Allocation) ........................................................ Planlama Teknikleri ile İlgili Uygulama Örnekleri ................................................................... A)CPM(Kritik Yol Metodu) Örnekleri .................................................................................... B)PERT (Program Geliştirme ve Gözden Geçirme Tekniği) Örnekleri .................................. C)Kutu Diyagramı Örnekleri .................................................................................................... D)Denge (LOB) Diyagramı Örnekleri ..................................................................................... 3.İNŞAATA HAZIRLIK VE ÖN ÇALIŞMALAR 3.1Arsa Seçimi ........................................................................................................................ 3.2Arsa Temini Yollan ............................................................................................................ 3.3Yatırımın Planlanması, Yaklaşık Maliyetinin belirlenmesi................................................. 3.4Avan ve Uygulama Proj elerinin Hazırlanması................................................................... 3.5Arsa sınırlarının Belirlenmesi ............................................................................................. 3.6İnşaat 1. ve 2. Keşfinin Hazırlanması ................................................................................. 3.7Metraj ve Keşif İşleri için Tanım ve Dokümanlar .............................................................. 3.8Kamu İhale İşlem Dosyası, İhale Ön Yeterlik Dokümanı ve Kamu İhale Sözleşmeleri...................................................................................................................... 4.KAMU İNŞAAT YATIRIMLARI İHALE MEVZUATI............................................................. 4.14734 SA YILI KAMU İHALE KANUNU.................................................................................. 4.1.1Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri............................................................................ 4.1.2İhaleye Katılabilme Kuralları.......................................................................................... 4.1.3İhale Süresi, Usulleri ve Uygulaması............................................................................... 4.1.4Ön Yeterlik İlam ve İhale Dokümanları........................................................................... 4.1.5Teklif ve Başvuruların Sunulması.................................................................................... 4.1.6Tekliflerin Değerlendirilmesi.......................................................................................... 4.1.7Danışmanlık Hizmet İhaleleri Özel Hükümleri............................................................... 4.1.8KİK ve Kuruma Şikayet İncelemeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü................................. 4.1.9Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu........................................................................................ 4.1.10Çeşitli Hükümler........................................................................................................... 4.1.11Son Hükümler............................................................................................................... 4.24735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU............................................ 4.2.1Genel Hükümler, Amaç, Kapsam, Tanım ve İlkeler........................................................ 4.2.2Sözleşmelerin Düzenlenmesi........................................................................................... 4.2.3Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri.............. 4.2.4Kesin Teminata İlişkin Hükümler................................................................................... 4.2.5Sözleşmede Değişiklik, Sözleşme Devir ve Feshi........................................................... 4.2.6Yasaklar ve Sorumluluklar.............................................................................................. 4.2.7Çeşitli Hükümler............................................................................................................. 4.2.8Son Hükümler................................................................................................................. 4.3YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ................................................ 4.3.1Genel Hükümler, Uygulama İlkeleri................................................................................ 4.3.2Yaklaşık Maliyet............................................................................................................. 4.3.3Uygulanacak İhale Usulünün Tespiti............................................................................... 4.3.4İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları................................................................................... 4.3.5İhale Onayı ve Komisyonları, İhale İşlem Dosyası.......................................................... 4.3.6İhale Kuralları ve Ön Yeterlik Dokümanlarına İlişkin Hususlar..................................... 4.3.7İhaleye Katılımda Yeterlik...............................................................................................

9 11 12 15 15 17 25 28 31 36 40 40 43 49 53 58 58 54 59 59 60 60 61 62 66 66 66 68 72 73 75 76 79 81 85 87 88 90 90 90 91 92 92 94 96 96 97 97 99 100 101 103 103 105

4.3.8Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.................................................................. 4.3.9Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.................................................................. 4.3.10Yeterlik Değerlendirmesi.............................................................................................. 4.3.11İhaleye Katılamayacak Olanlar ve İhale Dışı Bırakılanlar............................................. 4.3.12İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi, Verilmesi....................................................... 4.3.13İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi................................................................... 4.3.14Teklif Mektupları ve Teminatlar.................................................................................... 4.3.15Başvuru ve Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi..................................................... 4.3.16Son Hükümler................................................................................................................ 4.4YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ.................................................................................. 4.4.1Genel Hükümler.............................................................................................................. 4.4.2İşyerleri............................................................................................................................ 4.4.3Projeler............................................................................................................................ 4.4.4Yapı Denetim Hizmetleri................................................................................................ 4.4.5İşin Yürütülmesi.............................................................................................................. 4.4.6Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar................................................... 4.4.7Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel................................................................................... 4.4.8Hakediş Raporları............................................................................................................ 4.4.9Kabul İşlemleri................................................................................................................ 4.4.10Sözleşme İlişkileri......................................................................................................... 4.5 İHALE AŞAMALARI............................................................................................................... 4.6. BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ.......................................................... 4.61Kapsam, Tamm, Kontrol Örgütü...................................................................................... 4.62Kontrol Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları........................................................... 4.63Kontrol Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları.............................................................. 4.64Kontrol Mühendisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları.................................................... 4.65Kontrol Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları................................................... 4.66Sürveyanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Son Hükümler............................................ 4.67Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar................................................................. 5.İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI........................................................................................... 6.YAPI İŞLERİNDE ÖZEL FİYATLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER....................................................................................................................... 7.YAPI İŞLERİNDE TAŞIMA ŞARTNAMESİ VE TAŞIMA BİRİM FİYATLARININ TESPİTİ, TAŞIMA FORMÜLLERİ 7.1Taşıma Formülleri............................................................................................................... 7.2Taşıma Formüllerinin Kullanımıyla İlgili Örnekler ............................................................ 7.3"A" Katsayılı Taşımalarla İlgili Örnekler ........................................................................... 8.YAPI İŞLERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMALARI (ESKALASYON KARARNAMESİ) .................................................................................... 8.1Demir, Çimento, Akaryakıt ve Madeni Aksam Fiyat Farkı Hesabı..................................... 8.2Çimento Fiyat Farkına Ait Bir Örnek .................................................................................. 8.3Akaıyakıt Mlz. + Taşıma Fiyat Farkı Hesabına Ait Bir Uygulama .................................... 8.4Çimento Fiyat Farkı İnterpolasyonlu Hesabına Ait Bir Uygulama ..................................... 8.5Diğer Malzeme ve Taşımalarla İlgili Fiyat Farkı Örnekleri................................................. 8.6Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış Ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul Ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar.............. 8.713181 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi................................................................................ 8.8Eskalasyon Kararnameleri İle İlgili Açıklama Genelgeleri................................................ 8.94734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar......................................................... 8.10Maliyetlerindeki En Önemli Unsurun Fiyatı Kamu Kuruluşları Tarafından Belirlenen Malzeme İçin Fiyat Farkı Uyg. Örnekleri....................................................... 8.11Bina Tesisat İşlerinde Kullanılan Malzeme İçin Fiyat Farkı Uyg. Örnekleri.................... 9.YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ ESASLARI VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER.......................................................

106 108 109 110 112 115 116 117 119 120 120 121 123 124 126 130 131 133 135 137 141 144 144 145 146 146 150 150 152 153 153 155 156 157 158 159 159 160 161 162 162 164 164 173 178 182 183 185

4

9.1 Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi................................................................................. 9.2. Yeşil Defterin Yapısı........................................................................................................ 93Rölöve Defterinin Yapısı..................................................................................................... 94Ataşman Defterinin Yapısı ................................................................................................. 95Şantiye Defterinin Yapısı ................................................................................................... 96Hakediş Çeşitleri ................................................................................................................ 97Hakediş Örneği (sayısal gerçek bir örnek)........................................................................... 10.YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMMI, İKSA - ŞEV 10.1Derinlik Zammı Uygulaması ve Formülleri ..................................................................... 10.2Derinlik Zammı Uygulamasıyla İlgili Örnek.................................................................... 10.3Su Boşaltma Zammı Uygulaması ve Formülleri .............................................................. 10.4Su Boşaltma Zammı Uygulamasıyla İlgili Örnek............................................................. 10.5İksa ve Şev Yapılması ...................................................................................................... 11.YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 11.1Genel Hükümler................................................................................................................ 11.2Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.................................................................... 11.3Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri..................................................................... 11.4İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri......................................................................... 11.5Ahşap İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.............................................................. 11.6Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.................................................... 11.7Asma İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri............................................................... 11.8Sıpa İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri................................................................. 11.9Betonarme Kalıbı Yapım ve Sökümünde Alınacak Güvenlik Tedbirleri........................... 11.10Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.................................................................. 11.11Yıkım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri................................................................. 11.12Yapı İşlerinde Kullanılan Makine ve Teçhizatta Alınacak Güvenlik Tedbirleri.............. 11.13Çeşitli Hükümler.............................................................................................................. 12.100 YAPI İŞLETMESİ TERİMİ SÖZLÜĞÜ............................................................................. YAPI İŞLETMESİNDE YARARLANILAN BAZI TÜRKÇE KAYNAKLAR

ÖNSÖZ

185 185 185 186 186 187 188 192 192 192 194 196 197 198 198 198 200 202 203 205 206 208 208 209 210 211 213 214 219

Türkiye'de İnşaat Mühendisliği eğitimi ve yerinde gerçekleştiriminde belki de en büyük yeri ve önemi olan konu, Yapı'nın temelden çatıya yönetimi (management), yürütülmesi (execution), kontrolü (control and testing) , yapının denetimi (auditing, inspection), ekonomisi (économies), güvenliği (security), yani kısaca Yapı İşletmeciliği (Construction Engineering & Management) dir. Ne varki öğrencilik yıllarında kıymeti bilinmeyen bu konunun öğrenim tamamlandıktan sonra ve özellikle çalışma hayatına geçiş ve başlangıç döneminde önemi anlaşılmakta, ne denli geniş bir alana yayıldığı, karmaşıklığı, bilimler arası ve arakesit (interdi sipliner) bir konu olduğu farkedilmektedir. Belli bir iş tecrübesi ve bilgi birikimi gerektiren "YAPI İŞLETMESİ" mevzuatının, bu öğrenimi görenler için büyük ölçüde ilginç ve bilinmeyenlerinin de çok olması doğaldır. Bu alanda yazılmış ve yayınlanmış pek çok kitap, ders notu, doküman ve eser bulunmasına rağmen işin başında olanlar için kaynaklara erişim, yardımcı doküman temini, danışmanlık gibi hususlarda duyulan yoğun gereksinim her ortamda karşımıza çıkmakta ve çözüm beklemektedir. Bu amaçla hazırlanan ve pekçok eksik konunun ve hususun mevcut olduğu bilinmesine rağmen bu Ders Notlarımın İnşaat Mühendisliği eğitimi içerisinde bulunan herkes için belli ölçüde yararlı olacağı inancını taşıyorum. Her kitap ya da ders notunda olduğu gibi bunda da tam anlamıyla bir yardımcılık, destek ve yol göstericiliğin mümkün olamayacağını, bilgi birikiminin bir çok yerli ve yabancı kaynakla birlikte sağlanabileceğini ve tek başına bu notların her şeyi yansıtamayacağını, eksiklerin daima bulunduğunu okuyucuya hatırlatmak

yararlı olacaktır. 2003 yılında üçüncü kez yeniden ele alınan, düzenlenen, gözden geçirilen ve mevzuattaki değişimler nedeniyle olabildiğince güncellenen bu ders notlan, elden geldiğince geliştirilmeye çalışılmıştır. Yararlanmak isteyen herkese faydalı olmasını dilerim. Ayrıca, bu notların hazırlanmasında, düzenlenmesinde, yazımında her zaman özverili, iyi niyetli, zahmetli katkılarını gördüğüm ve yoğun emeği geçen meslektaşım, öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Sayın Osman AYTEKİN'e de teşekkürü de bir borç bilirim. Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR 2003- ESKİŞEHİR

6

1. TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Türk Yapı İhale Mevzuatında ve uygulamalarında aşağıda verilen tanımları, deyim ve açıklamaları bilmek konuya açıklık, kolaylık ve ortak dil birliği getirecek; bir uzlaşı sağlayacaktır. Ayrıca ikinci bölümde de diğer teknik ve genel şartnamelerde, tüzüklerde, sözleşme ve diğer yazılı belgelerde kullanılan bazı tanımlara yer verilmeye çalışılmıştır.

A} GENEL TANIMLAR:
ANALİZ (GENEL FİYAT ANALİZİ): Yapılan bir imalatın içerinde ne kadar işçilik, ne kadar malzeme veya makine kullanıldığını araştıran çalışmalardır. ARTIRMA: İdarenin satmak veya kiraya vermek için, işi yaptırırken daha fazla kazanabilmek için uyguladığı ihale yöntemleridir. ATAŞMAN: Yapı işlerinde imâlat, ihzarat, taşıma ve diğer önemli işleri, yapımn rötret kotu altında ileride görülmeyecek, ölçülüp hesaplanamayacak veya kontrol edilemeyecek imalat kısımlarım perspektif, plan, kroki, kesit çizi ve şekilleriyle (veya resimleriyle) kendi özel ve onaylı defterlerine nüshalanyla, hesap ve tablolarıyla kaydetmek ve taraflarca onaylama işlemine denir. AVANS: Ön ödeme anlamına gelen, Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş bir sözcüktür. Yapılan bir hizmet, bir üretim veya harcanan bir emekten önce, ödenecek toplam paranın yüzdesi oranında ve işi yapacak kişiye ödenen paradır. Avanslar, daha sonra ara ödeme ve son ödeme niteliğindeki alacaklardan mahsup edilir (hesaplanıp kesilir). (Örnek: İhaleyi kazanan isteklinin işe başlarken % 10'a kadar avans talep etmesi, işçilerin bir sonraki aylıklarının belli bir bölümünü bir önceki ayda avans olarak istemeleri gibi.). AYNÎ VE NAKDÎ GİDERLER: Nakit(=para) ve ayın(=para dışında) sözlük anlamlarına göre bir üretim, ürün veya bütün için harcanan para ve bunun dışındaki diğer giderler (masraflar) bütününe denir. (Ör: İşçilere yapılan giyecek ve yakacak yardımları aynî, izin paralan, fazla çalışma ödemeleri nakdî'dir.) BAKANLAR KURULU KARARI (BKK): Acil yada süreli uygulama kararlarının yasalardaki eksiklik, hüküm boşlukları ve farklılıkları gidermek bakımından bir an önce görüşülerek çıkartılması yetkisi Anayasaya göre mevcut Bakanlar Kurulu'na ve dolayısıyla TBMM'ye verilmiştir. Bu şekilde kurulun geçici ve yasa hükmünde almış olduğu uygulama kararlarına BKK denilir; yasa çıkarılınca bu kararların hükmü sona erer. BİRİM FİYAT TARİFİ (SERİDÖPRİ TARİFİ): Bayındırlık İşleri Birim Fiyat Listeleri'nde gösterilen ve poz numaralarıyla belirtilen, imalatlarda kullanılan malzeme miktarları, yapım tarzı ve sırası, uygulama koşullan ve kapsamıyla birim fiyat ödemelerine nelerin girip girmediğini gösteren, her yıl yayınlanması zorunlu olmayan, imâlatlann ölçü tarzlannı veren bir dokümandır. BİRİM FİYAT: yapılan imalatlann işçilik, hammadde, genel giderler ve yüklenici kânnı içeren fiyatıdır. Yapılan bir işte imalatın metraj ıyla birim fiyatlan çarpımlannın toplamı keşif bedelini verir.

KEŞİF = 2 (METRAJ x BİRİM FİYAT)
BİRİM MALİYET: Yapımn birim ölçüsünün (binalarda birim alan, m 2) Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca her yıl, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas olan sınıflar için ayn ayn tespit ederek ilan ettiği güncel ve ortalama maliyet bedelleridir. (TL m2) BİRLİK: Aym amaca ve aym kazanca yönelik kişi, kuruluş yada meslek örgütlerinin birleşerek oluşturduklan organizasyonlara denir. DERUHTE-İ MES'ULİYET: Hiyerarşik piramitlerde, her yönetim kademesi ve amirin değişik ölçü ve sımrda yetkileri vardır. Piramidin en üstünden verilen emir, en alt birimlere kadar paylaşılarak ve görev alanlanna göre dağılarak gelir ve uygulanır. Sistemin halkalan içerisinde herhangi biri yada bir kaçı, çoğu veya bir kısmı bu emir zinciri içinde uygulamayı aksatır, karşı çıkar, gerekçeler öne sürer ve halkayı koparmaya zorlarsa, ilgili en üst amir, hizmetin veya üretimin sürmesi bakımından, kamu yararı ve selameti açısından (isterse) bu alt birimlerin yetki ve görevlerini "re'sen" üstlenir. Buna Deruhte-i Mes'uliyet denir ki sonuçta doğacaklardan (olumlu yada olumsuz) bu amir sorumlu olacaktır.

7

DEVİR: Bir işin, bir kazanç, fayda yada hakkın, sorumluluğuyla birlikte ve üst yönetiminde onayı ile bir başkasına (aym koşullar altında) verilmesidir. DÖNER SERMAYE: Belirli meslek ve kitle örgütleri yada kamu veya özel sektör kuruluşlarının teknik ve idari ünitelerince üretilen her türlü proje, imalat, hizmet vb. ürünlerin değerlendirilerek (satış, ithalat, ihracat vb) elde edilen gelirlerden pay almalarım sağlamak amacıyla kurulmuş ve devlet tarafından denetlenen organizasyonlara denir. ECRİMİSİL: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzulî şâgil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminata denir. EKSİLTME: İdarenin almak ve yaptırmak istediği işlerde, işi daha ucuza getirmek için uyguladığı ihale yöntemleridir. EMANET USULÜ İŞ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 81. Maddesinde öngörülen işler ve bu işler için gerekli her türlü malzeme, araç ve gereçlerin sağlanması ve gerektiğinde geçici süre ile işçi çalıştırılması işlerinin ita amirlerince idare görevlilerinden oluşturulacak komisyonlar (Emanet Komisyonları) eliyle emaneten yaptırılmasına denir. ESKALASYON (FİYAT FARKI): Uygulama yılı içerisinde, sözleşme ve şartnamelerde öngörülen ve yıl içerinde imalatlarda kullanılan malzemelerin imalata girdikleri tarihteki satın alma fiyatı ile uygulama yılı başındaki rayiç fiyatı arasındaki fark. Bu fark hakedişlere ek olarak ihale tenzilatına tabi olmayan ödemeler olarak verilir. FESİH: Kişiler, kurumlar yada her ikisi arasında yapılan sözleşme, yazılı anlaşma yada protokollerin, çeşitli nedenlerle bozulması ve işlem hale gelmesi sonucu bu anlaşmaların resmî yoldan (hukuken) ortadan kaldırılmasına denir. Fesihler, yazılı olarak, onaylı ve belli gerekçeler de içinde yer almak kaydıyla usulüne uygun yapılmalıdır. Fesih kararlan, taraflarca imzalanmış olmalıdır. FON: Yardım (Sosyal yardım, destek vb. amaçlı), üretim ve benzer amaçlı kurulmuş ve değişik kişi, örgüt, şirket vb. girişimlerden oluşmuş kuruluşlar denir. FORM: Standart uygulamayı sağlamak ve işleri kolaylaştırmak amacıyla, pratik olarak geliştirilerek hazırlanmış (çizilmiş), uygun çizelge, tablo veya çizimlerdir. (Ambar malzeme Kayıt Formu gibi). FUZULÎ ŞÂGİL: Kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibininde rızası veya muvafakati bulunmayan bir malın zilyedliğini ele geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufda bulunan kimselere denir. GENELGE (TAMİM): Kamu kurum ve kuruluşları arasında aym yetki, uygulama ve maca yönelik standartları sağlamak üzere üst yönetimce hazırlanarak kurum içi ya da dışı ortak yayınlanan emir yazıları, uyanlar, bildirimlere denir. (Örnek: Bakanlar Kurulu Hazırlık Komisyonu Genelgeleri veya SSK hastaneleri hasta yatış ve taburcu işlemleriyle ilgili genelgeleri gibi.) GERÇEK KİŞİ: İnsanlardan oluşan ve Medenî Kanun'un öngördüğü, bilinen yaşantıyı sürdüren kişi hükmiyetidir. Gerçek kişinin belirlenmesinde isim, bir sicile ilişkin durum, hısımlık ve ikâmetgâh gibi konular önemli rol oynar. HADDİ LÂYIK (UYGUN DÜZEY): Eksiltme ihalelerinde keşif bedelinin altında, artırmalarda da keşif bedeli üzerindeki değerlerin tümüne denir.

8

HAFRİYAT (KAZI): Binanın sıfır kotundan temel sömeli altına kadar olan derinlikte ve bina oturduğu alandan 1.5-2.5 m fazla olacak şekilde toprağın kazılması ve temellerin gelecekleri yerlerin boşaltılmasına denir. Elle yada makine ile yapılır. HAKEDİŞ (İSTİHKAK-SİTÜASYON): Yüklenicinin, yaptığı imalat ve ihzarat karşılığı alacağım gösteren hesaplar toplamıdır. (B. İ. G. Ş. Mad. 39) İDARE (İŞVEREN): Bir inşaat işini yapan yada yaptıran devlet veya özel kurum / kuruluşlarına denir. İdare Yüklenici (Kontrol) (Şantiye Şefi) İFRAZ: İmar Kanunu ve buna bağlı yönetmelik uygulamalarında birden çok mülkiyet, ortaklık yada zilyetliğe sahip taşımnaz malların (arsa, arazi, bina vb.) yasalar nezdinde ve bilirkişiler aracılığıyla ayrıştırarak uygun parçalara bölümnesi işlemidir. İHALE (TENDER): İşin yapılmasını isteyen tarafın, işi yaptırmak için uygulamak zorunda olduğu çalışmalar topluluğudur. (İlan vermek, sözleşme dosyası hazırlamak, istekliler arasında seçim yapmak, ihaleyi onaylatmak vs.) (İ.Y. Mad.5-6). İHALE BEDELİ: Keşif bedelinden tenzilat miktarım indirdikten sonra elde edilen rakamdır. (İHALE BEDELİ = 1. KEŞİF BEDELİ - TENZİLAT MİKTARI) İHKAKAK: Genel hukuk içerisinde "bir taşınmazın kullanım hakkının izin alınmadan doğrudan doğruya ele geçirilmesi; bir bakıma haksız kullanılması ve işgal edilmesi" anlamım taşımaktadır. Fuzuli şagil'e benzer yorumlanan ihkakak'ın mal sahibince çözümlenmesi ancak hukuki yoldan, yetkili zabıta gücüyle ve yasalar ölçüsünde mümkündür. İHZARAT: Yapım sırasında kullanılmak üzere işyerine getirilen malzemelerdir. İMALAT: Proje, sözleşme ve eklerine bağlı olarak yapılan üretimdir. İNTİFA HAKKI: Taşımr yada taşımnaz mal veya bir yetenek, özellik, üstünlüğün (mâmelek) üzerinde kurulmuş bulunan faydalamna hakkıdır. Bu hakkın içine ilgili eşya veya malın her türlü çıktısı ve getirilerinden faydalamna girmektedir. İntifa hakkı, taşımr mallar ve alacaklar üzerinde bir sözleşme ile , taşınırın intifa sahibine teslimi ve alacağın devri ile; taşınmazlar üzerinde ise ilgili taşınmazın intifa hakkının tapu siciline kayıt ve tesciliyle kurulur. İntifa hakkı sahibi, ilgili konu veya madde üzerinde zilyetlik, kullamna, yararlanma ve idare hakkına sahiptir. İPOTEK FEK'İ: İpotek edilmiş olan mallarda, borç ödenip bittikten sonra, bu malların mülkiyetinin malın esas sahibine devredilmesine denir. İPOTEK: Bir malın satın alınması, kiralamnası yada mülkiyetin gayrî aynî hak tesisinde, sözleşme gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek zarar, ziyan veya maliyetin karşılanması amacıyla karşı tarafdan alınacak olan taşımr yada taşımnaz mal veya borç ödeninceye kadar bu malların mülkiyetinin geçici olarak üstlenilmesine denir. İRTİFAK: İmar Kanunu'na göre "kullanım", pay veya hak sahipliği anlamına gelmektedir. (İrtifak hakkı=kullanım yada mülkiyet hakkı). İŞ KALEMİ (POZ=POZİSYON): İnşaat işlerinin her birini ayrı ayrı tanımlamak ve ayırt edebilmek üzere, bu sektörde ortak bir dil ve kullanım oluşturmaya yönelik olarak devletin resmî ve yetkili makamlarınca belirlenmiş, standart ve sistemli kodlamalar, numaralandırmalar ve bunların tanımlamalarına verilen isimdir. (Örnek: İmâlat iş kalemi, birim fiyat yada rayiç pozları gibi). İTA AMİRİ: Resmî ve idarî hiyerarşide bir kurum yada kuruluşun en üst ve para harcama yetkisine sahip yönetici olarak tanımlanmaktadır. 1. ve 2. derece ita amiri olarak ikiye ayrılır. Genellikle 1. derece

9

ita amirleri Bakanlar Kurulu'nun üyeleri veya bağlı icracı kuruluşun en üst yöneticileri olmakta; 2. derece ita amirleri de kuruma bağlı alt uygulayıcı ve harcama yetkisi verilmiş bağımsız kurum yetkilileri olmaktadır. (Örnek: Bayındırlık ve İskân Bakam 1. derece ita amiri iken Bayındırlı ve İskân İl Müdürü veya DSİ 3. Bölge Müdürü 2. derece ita amiri durumundadır.) İZALE-İ ŞÜYU: Belirsizliğin giderilmesi olup; arsa, arazi, vs. gayri menkullerde, mülkiyet yada kullanım hakkının tam olarak ortaya çıkarılmasına yönelik ortak yada mal sahiplerince mahkemeler yoluyla açılan davaların konunun uzmanları bilirkişilerce çözümlenmesine denir. KABUL: Sözleşme süresinin sonunda, işin sözleşme ve eklerine bağlı olarak yapılıp yapılmadığım kontrol etmek amacıyla uygulanan bir işlemdir. Geçici ve kesin olmak üzere iki tür kabul vardır (B.İ.G.Ş. Mad. 41) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME: Bazı yönetim dönemlerinde ve zorunlu koşullarda başvurulan, yasa ve yönetmelikler yerine, onlardaki değişiklikler ve ekler için Bakanlar Kurulu Kararlan'yla çıkanlan, yasa hükmiyetini taşıyan uygulama yazılımlan ve kararnameleridir. KARARNAME: Kamu uygulamalannda bir hizmet, bir üretim veya işin nasıl, kim tarafından, ne şekilde, hangi koşullarla uygulanacağının, yasa, şartname ve yönetmelikler dışında, değişiklikleriyle açıklayan; ilgili bakanlığın çalışma ve denetiminde, Bakanlar Kurulu Yetkisi ve imzasıyla yazılı olarak yayınlanmış olan yazılı belgelerdir. KAYYUM: Bir anlaşmazlık, ölüm, doğal afet vb. sebebe dayalı olarak sözleşme hükümleri sona ermiş, anzalı ve yanm kalmış resmi işleri tamamlatmak, sonuçlandırmak yada değerlendirmek üzere işin konuyla ilgili kişi yada kişilerce yada kurumlardan yetkili uzman birisine özel izin ve görevle devredilmesidir. KEŞİF (PRICING OF THE BILL OF QUANTITY): İhaleye çıkarmak üzere hazırlanan keşfe denir. (İ.Y. Mad. 9) 1.KEŞİF: Arsa, proje, kontrollük giderleri dışındaki tüm giderlere denir. 2.KEŞİF: Fiilî imalatlara bakılarak sürekli keşif hazırlanır. Bu keşif gerçek değerleri verir ve 2. Keşif olarak adlandınlır. KOMİSYON (KOMİTE=COMMITTEE): Bir işi veya görüşü olgunlaştırarak gerçekleştirmek, değerlendirmek, takip etmek üzere konuyla ilgili, yetkili veya görevli uzman kişilerce oluşturulan topluluklardır. KONTROL (DENETLEME=MURAKABE): İşim teknik kurallara uygun olup olmadığım izleyen organlardır. İşveren namına çalışırlar. KURUL (HEYET): Çoğunlukla komisyon anlamında kullanılan bu sözcük de yine resmî bir görevi yerine getirmek üzere konu uzmanı kişilerce oluşturulan çalışma gurubudur. Kurullarda bazen değişik meslek ve branşlarda uzmanlar da bulunabilir. Kurul yada heyetler, genellikle inceleme, değerlendirme ve prensip kararlan almak üzere toplanırlar. MAHAL LİSTESİ: Bir inşaat imâlatının tamamında kullanılacak ve her ortamda yapılacak tüm uygulamalan ayn ayn gösteren imâlat listeleri (duvar kaplamalan, döşeme kaplamalan, boyalar vs. ) bütünüdür. MALİYET (EDER): Arsa, proje, kontrollük, işçilik ve malzeme gibi giderlerin tamamına denir. METRAJ (BILL OF QUANTITY): yapılan imalatlann birim miktarlannı gösteren rakamlara denir. Bunlar mt, m2, m3, kg, adet, ton vb. gibi birimlerle belirtilir. MUKAYESELİ KEŞİF: 1. ve 2. Keşif göz önüne alınarak hazırlanır. Her iki keşif arasındaki fark belirlenir.

10

1. Keşif

2. Keşif

Far k

MUVAFAKATNAME: Bir kişinin kendi dışında bir başka özel yada tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesine denir. MÜLKİYETİN GAYRI AYNÎ HAK TESİSİ: Tapu kaydı ve nitelikleri belirli olan hazinenin özel mülkiyetindeki/devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mal üzerinde sükna hakkı hariç olmak üzere irtifak hakları ile kat irtifakı tesisi işlerine denir. NEFASET: Hatalı veya kusurlu imalatın kuruşlandırılması yapılarak güncel fiyatlarla yada parça iş yapım özel fiyatlarıyla yüklenici hakedişlerinden kesilen para cezasına denir. OLUR (KABUL): Resmî uygulama işlerinde yapılması alt organlar tarafından tespit edilmiş ve önerilmiş, gerekli ve önemli ek işlemler, harcamalar ve değişikliklerin üst makamca (çoğunlukla ita amirliğince) aym teklif yazısı altında ayrılan yere is,m, unvan, imza, tarih ve mühürle belirlemek suretiyle, kabul edilme işaretine denir. Ancak olur alınmış yazılar ve onayları ile gerekli ödeme, harcama yada uygulamalar yapılabilir. ONAY (TASDİK): Bir resmî uygulama işini, üst makam yada yetkili orgamn onaması, imzalayıp, mühürleyip kabul ettiğini ve sorumluluğu üstlendiğini aym evrak üzerinde ve uygun yerde bildirmesi işlemine denir. ORTAK GİRİŞİM: Bazı ihalelerde iş birden fazla yükleniciye verilebilir. Yani ihale iki veya daha fazla yüklenicinin belli sözleşmeler çerçevesinde yapmış oldukları ortaklıklara (girişimlere) verilir. Genelde büyük ölçekli yatırım projelerinin ihalelerinde bu durumlara sık rastlanır. ÖZELGE (İÇTİHAT=MUKTEZA): Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay gibi üst ve yetkili yargı organlarının bazı kişisel hak talebi, hak kaybı şikayetleri, açılmış davalar ve benzeri durumlar için sonuçta ilgili dava konusuna bağlı olarak verdikleri özel yorumlu kararlardır. Kişi yada konuya has olarak, yasa hükümleri dışında verilen bu kararlar daha sonra birleştirilerek yasa hükmünde yazılıma alınır; yaptırımı vardır ve örnek (emsal) teşkil eder; ilerde de yasalaşabilir. PLANKOTE: İnşaat mahallinde yapılacak olan hafriyatın yapımında yardımcı olacak röper noktalarının ve kotlarının bulunduğu kuşbakışı ölçekli planlardır. PROJEKSİYON, PREVİZYON: İleriye ve izleyen senelere yönelik olarak yapılacak sayı, nüfus, miktar, parasal gelişmeler, niceliksel değişiklikleri tahmin ve belirlemede geride kalan veri, rakam, istatistik ve sayısal değerleri kullanarak; istatistik yöntemlerin (regresyon, kolerasyon, eğri uydurma vb.) bilimsel olarak kullanılmasına denir. PURSANTAJ USULÜ HAKEDİŞ: Yüklenimlerin bir bölümünde, sözleşmesinde belirtildiği üzere, işi yapan yükleniciye, her ay yapmış olduğu imalat, ihzarat ve taşımalarla ilgili olarak, hakedişlerde ödenecek olan alacaklarının, toplam iş tutarının (bedelinin) yüzdesi (pursantajı) çıkartılarak, global biçimde ve basit yöntemle ödenmesi biçimidir. RAYİÇ: İşçilik, makine ve hammadde (malzeme) birim değerlerini veren bedellerdir. Bu değerler kârsız değerlerdir. RÖLÖVE: Bir imâlatı, bir büyüklük veya şekli, mevcut durumuyla kaybolup bozulmadan, azalmadan hemen ölçü, çizim ve kayıt altına almak ve tespit etmektir. Bu yazılım ve çizimler kroki biçiminde, tablolarla belirli kayıt defterlerine, isim, unvan, tarih belirterek ve imzalayarak yazılır. Rölöve defterinde genellikle ataşman defterindeki hususların ilkel şekil ve tespitleri ile ön kayıtlan yer alır.

11

RÖPER: İnşaat mahallinde yapılan nivelman ölçümlerine ve aplikasyonda kullanılacak olan yönlerin, kot noktalarının arazi üzerindeki yerini belirleyen betondan yapılmış ve ortasında bir demir çubuk bulunan toprak içerindeki parçalardır. Kazı alam dışında bulunurlar ve üzerlerine kot ölçümleri yazılır. RÖTRET (TOPRAK) KOTU: Yapımn oturduğu yerdeki siyah kot olarak tanımlanan gerçek arazi kotunu ifade etmekte olup, yapımn genel olrak bodrum ve temelinin yer aldığı zemin kotu altındaki kottur. SİRKÜLER: Bir kurumun uyguladığı sistem, yöntem, idari prensipler ve kuralları gösteren resmi tebliğler ya da gerçekliği ispatlanacak (genellikle noter onaylı) resmî evrak, belge, imza, mühür vb. yazılara denir. SÖZLEŞME (MUKAVELE, PROTOKOL, KONTRAT): İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır. SUBASMAN KOTU: Yapımn temel ve bodrum dahil zemin yada giriş katı döşeme kaplaması üst yüzeyine kadar olan, genellikle inşaat işinden sonra toprak altında kalıp kapanacak ve gözlenemeyecek olan kısımlarının en üst seviyesidir. SÜKNA HAKKI: Başkasına ait bir evde yada evin bir kısmında oturma hakkıdır. Kişiye bağlı bir hak olduğundan başkasına devredilemez, mirasçıya geçemez; ancak kullanımı başkasına bırakılabilir. Kiralama işlerinden farklı bir anlamı olan sükna hakkına göre, bu hakkı kazanan kişinin hayatı süresince mesken gereksinimi karşılanmış olmaktadır; ancak bu hakkın tapu siciline tescil edilmiş olması gerekir. SÜRVEYAN: İnşaat imalatları yapım esnasında idare adına; yapılan imalatların ve ihzaratların (beton, demir döşenmesi, kum, çakıl çimento, kalıp alınması, vb.) güvenlik ve çalışma düzeninin şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığım kontrol eden en alt düzeydeki teknik örgüt elemamna denir. ŞANTİYE ŞEFİ: Kişi yada kuruluşlar adına işi teknik yönden yaptıran kişidir. ŞANTİYE: Bir yapıyı en düşük maliyet ve ekonomik olarak oluşturmak üzere o yapıya ait makine, malzeme ve insan gücü arasındaki optimum dengenin sağlanması amacıyla proje ünitelerinin inşa edileceği yerlere denir. ŞARTNAME: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge yada belgelerdir (İ. Y. Mad. 7). TAHLİYE: Fuzulî şâgil'in, ecrimisil oluşturan malları terketmesi veya ecrimisil oluşturan işlerin meydana geldiği alanlardan ayrılması yada boşaltmasına denir. TASFİYE: Feshedilen işlerin, taraflar arasında hukuken bir eksik, noksan yada kusur (pürüz) bırakmayacak biçimde, anlaşma yoluyla sonuçlandırılmasına yönelik alacak-verecek hesabımn çıkartılmasıdır. Bu işlemler genel olarak devletin resmi makamları ve uzman kurullarınca gerçekleştirilir. TAŞERON: Yüklenicinin nam ve hesabına ve onun izniyle işi yapan, yürüten küçük yüklenicilerdir. TAŞIMA UZAKLIĞI: Bir malzemenin çıkarıldığı ocaktan iş yerine kadar olan uzaklıktır. Bu uzaklığa ve taşımamn verildiği yolun durumuna göre taşıma ücreti değişir. TEBLİĞ: Resmî bildirim yazısı. Kurum yada kuruluşların uygulayıcılar, özel veya tüzel kişilere, diğer kurumlara bildirmek, bilgi vermek, yayımlamak veya cevap istemek üzere gönderdikleri üst yönetim yazısı. (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı personel alımı ve inşaat kontrol uygulamalarıyla ilgili tebliğleri vb.) TEÇHİZAT (DONATI=DONANIM): Bir bütünü oluşturmak, kurmak yada tamamlamak üzere gerekli olan ve ona bağlı her türlü asıl yada yardımcı araç, gereç, parça, makine ve unsurlardır. TEKLİF ANALİZ: İsteklilerce uygulama yılları içerisinde yada ihaleye başlangıç proje yılında, her bir iş kalemi için ve rayiçlerinden hazırlanan imalat (veya hizmet) fiyat analizi çalışma ve belgeleridir. TEKLİF BİRİM FİYAT: Her yıl, değişen teklif rayiçlerden alınan malzeme, makine veya işçilik bedellerine kâr, yatay-düşey taşıma ve üretim genel giderlerini de katarak elde ettiği yeni teklif imâlat veya hizmet fiyatıdır. TEKLİF MEKTUBU: Bir ihaleli iş için başvuruda bulunan istekli(ler)nin ilgili ihale komisyonuna vermek

12

durumunda oldukları, işi ne kadar bir bedelle yada yüzde kaç indirimle yapacaklarına dair, matbu, kısa ve öz mektuplardır. TEKLİF RAYİÇ: Teklif mektuplarıyla ihalelere istekli olarak katılan yüklenici adaylarının ilgili iş için her bir imalat kalemine rayiç fiyat olarak verdikleri (işçilik, malzeme ve makine) tekliflere denir. TEMİNAT (GÜVENCE): İşi üstlenen yüklenicinin, işi sözleşme ve eklerine uygun olarak yapacağına ve işin yapılmasından vazgeçmeyeceğine dair alınan kıymetlerdir (İ.Y.Mad. 26). TEMİNAT MEKTUBU: Yüklenicinin, işi sözleşme ve eklerine uygun olarak yapmasım sağlama bağlamak için alınabilecek kıymetlerden birisidir. Teminat mektubu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca belirtilecek bankalarca verilir ve bankaların daha önce verdiği miktara, ödenmiş sermayelerine bağlıdır (İ. Y. Mad.27). TEMİNAT SÜRESİ: Geçici ve kesin kabuller arasındaki süredir (B.İ.G.Ş. Mad. 42). TEMLİK: Bir taşınır yada taşınmaz mal, eşya veya unsurun yada kullanım hakkının bir başka kullanıcı veya hak sahibine, belirli koşul ve hükümlerle devredilerek terk edilmesi işlemidir. Genellikle devirden önceki koşullar devirden sonra da geçerli sayılmaktadır. TENZİLAT (İNDİRİM): yükleniciler arasında seçim yapma olanağım idareye vermek üzere, istekliler arasından 1. Keşif üzerinden önerilen indirim veya artırım yüzdeleridir. TESCİL (SİCİL KAYDI): Mülkiyetin, uygulama, alım - satım, imalat, ihzarat, araç -gereç ve diğer önemli işlem ve hakların resmî yazım ve evraklarla kayda geçirilmesi, onaylanması işlemidir. TESİSAT (KURMA): Bir işi yada işletmeyi bütünüyle hizmete açabilmek için, tamamlayıcı nitelikteki ve kullanıma yönelik unsurlarım (su, havalandırma, aydınlatma, ısıtma, ulaşım vb.) inşaat imâlatlarına monte etme, ekleme veya kurma işlemidir. TESVİYE: Bir düzensizliğin, topoğrafik engebelerin düzeltilerek yüzey oluşturulması işlemidir. Bu işlemde fazla yada yüksek olan kısımlar kesilerek boşluk yada çukurluk alanlara dolgu yapılır (yol üst yapı tesviyesi, toprak tesviye kazısı vb.). TEVHİD: İfraz uygulamasının tam tersine, taşınmazın daha iyi, verimli ve yasal açıdan sağlam kullanımını temin etmek üzere söz konusu yasa ve kişiler çerçevesinde yapılan birleştirme yada bloklama işlemidir. TUTANAK: Bir imâlat, bir olay, bir sonuç yada uygulamayı yerinde hemen tespit ederek gerekli kayıtları yapmaya verilen isimdir. Genel olarak yazılı yapılan tutanaklara, resim, şekil, tablo, grafik ve çizimler eklemek de mümkündür. Geçici yazılımlar sayılmakla birlikte taraflarca veya haziran tarafından imzalandığında mahkemeye esas teşkil edecek belge niteliği kazanabilir; resmî evrak sayılabilir. (İhzarat tespit tutanağı, demir teslim tutanağı gibi.) TÜZEL KİŞİ: Belirli bir amacın gerçekleşmesi için, bağımsız bir özerk kişiliği, ismi ve ikâmetgâhı olan, sicil haklarından yararlanabilen ve onu kullanabilen, belirli yetki ve olanaklara sahip; maddî varlıları olmayan kişi yada kuruluşlardır. Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri olarak ikiye ayrılırlar. TÜZÜK (NİZAMNAME): Herhangi bir kurum yada kuruluşun çalışmalarım ve yönetimini düzenleyen, ilgili hükümleri ancak o kuruluşun genel kurulunca değiştirilebilen maddeleri basılı yayınlara denir. UYGUN BEDEL: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe lâyık görüleni, bedel tahmini yapılmayan ihalelerde ise teklif edilen bedellerin uygun görülenine denir (İ. Y. Mad.29). VAZİYET PLANI: İnşaat mahallinde var olan tüm öğelerin (Bina yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları vs.) gösterildiği ölçekli planlardır. VEKALETNAME: Kişiler yada kurumlar adına genel yada özel bir uygulama veya hak tesisi için alınmış, noter onaylı, kimlik gösteren, temsil veya uygulama yetki belgelerine denir. YAKLAŞIK YAPI MALİYETİ (YYM): Bir inşaat işinin brüt keşif bedelini ortaya çıkarmaya ve global maliyetini ortaya koymaya yönelik bir çalışma olup dıştan dışa brüt yapı izdüşüm alanıyla resmî ve güncel birim m2 maliyet bedeli çarpılarak elde edilen parasal rakamdır.(TL). YEDDEMİN (YEDİ EMİN): Bir işin, kıymetin yada varlığın ortada kalması, zarara uğraması ve buna benzer

13

nedenlerle kamu yararının tehlikeye düşmesini önlemek amacıyla yine bu konu uzmanı ve güvenilir kişi ve kişilere (bazı durumlarda kuruluşa) teslim edilmesi işidir. İleride yeddemin, teslim aldığı iş veya değeri aym şekilde, eksiksiz, noksansız ve ziyansız teslim etmek sorumluluğundadır. YETERLİLİK BELGESİ: İşi üstlenmek isteyen yüklenicilerde aranan bir belgedir. Bu belgede, yüklenicinin teknik gücü, mali durumu, ekipman durumu, daha önce yaptığı ve halen yapmakta olduğu işlerin dökümü bulunur. YÖNETMELİK: Bir kuruluşun çalışmalarında uymak üzere ortaya çıkardığı ve uyulacak ilkeleri kapsayan basılı yayınlara, talimatnamelere denir. YÜKLENİCİ (MÜTEAHHİT) KARNESİ: Yüklenicinin daha önce yapmış olduğu işlerin parasal toplamı veya cinslerini gösteren belgedir. Bu belgeye dayanılarak daha sonra hangi işleri yapabileceği tespit edilir. YÜKLENİCİ (MÜTEAHHİT): İşi, para karşılığında, kâr amacıyla başkasımn adına yapan kişidir. YÜKLENİCİ KÂR VEYA ZARARI: İkinci keşiften, tenzilatın (indirimin), işçilik, malzeme ve diğer giderlerin düşürülmesi sonucu elde edilen rakamdır. Diğer bir deyişle, ihale bedelinden işçilik, malzeme ve diğer genel giderlerin düşürülmesi sonucu elde edilen rakam yüklenicinin kâr veya zararıdır. ZABIT: Tespit etmek anlamına gelen bu sözcük de çoğu kere "tutanak" yerine kullanılır. Ölçü, tartı, tespit, vukuat kaydı, çizim, hesaplama ve görsel belirlemeleri yazmak için herhangi bir kağıt (veya matbu form) üzerine serbest el yazısıyla yapılan yazılımlara zabıt denmektedir. (Dökme ve kütle eşya Tespit zaptı vb.)

B1 İHALE YASASI, GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMELER İLE DİĞER YAZILI BELGELERDE KULLANILAN TANIMLAR / AÇIKLAMALAR
AMBAR: Yapılacak olan işin büyüklüğüne ve yapının cinsine göre kapalı yada açık olarak raflı yada rafsız yapılan ve malzemelerin (çimento, demir, kereste, vs.) konulduğu yerlere denir. ANTREPO: Malzemelerin büyük kütleler halinde uzun sürelerle yüklenmek yada sevk edilmek üzere bekletildiği yerlere denir. ATİKA DUVAR: Eğik yüzeyli her türlü çatı örtüsü ve örtü altı ahşap kaplamaları üzerine, çeşitli nedenlerle devam eden (yangın duvarı, parapet duvar, ayırıcı duvar, montaj ve ankraj duvarları, gizli çatı yan duvarları vb.) her türlü yalıtım ve çinko işçiliği isteyen, üst yüzüne harpuşta yapılması gereken duvarlara denir. BAĞDADÎ SIVA: Mevcut veya yeniden yapılmış ağaç veya madeni taşıyıcı konstrüksiyonlar üzerine 20*20 mm veya 25*15 mm en kesitli çıtalar çakılıp, bu çıtalı kısımlara yapılan sıvalara denir. Bu tür sıvalar eski Selçuklu dönemi kârgir inşaat duvar harcı ve sıvası olarak bilinirler. Bu harca kil, su, kum, kireç, ot, çöp, saman, tuğla kırıntıları, ve belirli oranlarda yumurta akı katılarak yapılan bir sıvadır. BLOKFİLLER: Sıva pütürlerini doldurup alçı sıva ayarında bir yüzey hazırlamak için kullanılan yüzey kaplama malzemelerine denir. BRÜT BETON İŞLERİ: Sonradan üzeri sıvanmayacak ve olduğu gibi bırakılacak, yüzeyi çok düzgün ve şekilli olması istenilen, boya malzemelerle boyanabilen, vibrasyonu iyi yapılmış, genellikle çelik yada fiber kalıp içerisine dökülmüş olan betonlara denir. DENİZLİK, PARAPET, LİMONLUK, KÜPEŞTE, DUVAR HARPUŞTASI V.B. İMALATLAR: Mozaik kaplanacak yüzey iyice temizlendikten sonra mevcut sıvadan 5 cm taşımak, öngörülmüş kalınlığı 5 cm arkaya doğru kalınlık % 10 eğimle artmak suretiyle mozaik dökmek veya aynı şekilde tesviye betonu yapıldıktan sonra üzeri detay resimlerine göre mozaik harcı ile kaplanması işlerine denir. DEPO: Yapım esnasında imalatı daha geç başlanacak olan malzemelerin (sıhhî tesisat, kalorifer tesisatı, hazır sıva, kapı, pencere doğramaları vs.) saklandığı kapalı yada açık yerlere denir. EDELPUTZ SIVA: Homojen renkte ve büyüklükte elenmiş özel çakıl (Edelputz Çakılı) ve en az söndükten sonra bir ay dinlendirilmiş beyaz kireç (mermer) hamuru ve renkli çimento (edelputz çakılı ile aym renkli) kullanılarak hazırlanan dekoratif amaçlı sıvalara denir.

14

EMPRENYE İŞLEMİ: Ahşap malzemelerin bünyesinde oluşabilecek çürüme ve böcek tahribatı ile yanma, deformasyon ve benzerlerini önlemek amacıyla belirli standartlara göre çeşitli kimyasal maddelerin fiziksel olarak uygulanmasına denir. GEÇME, PROFİL ÇELİK, TELESKOPİK YAPI İSKELESİ: Betonarme, beton ve diğer kalıp malzemeleri taşıyacak olan veya dış sıva, iç sıva, tavan sıvası gibi işlerde iş iskelesi olarak kullanılacak iskelelerin çeşitli boy ve ebatlardaki profil çelik malzeme ve fitingler kullanılarak yapılmış iskelelere denir. GLAZOL: Sıva yüzeylerinin geçirimsizlik özelliğini, darbe, sürtünmeye dayanıklı ve temizlenmeye müsait bir yüzey haline getirilmesini sağlayan kimyasal yüzey kaplama malzemelerine denir. İNŞAAT BLOK CAMLARI (LÜKSFER): Açıklığa göre hesap edilmiş profil demirleri ile Lüksfer (Plak) ebadında hazırlanmış çerçeveler içerisine çimento ve kum ile yapılmış bir harçla yada asfalt ile döşeme kaplaması olarak yada duvarlarda ışık geçirmek/geçirmemek amacıyla yekpare kaplama malzemesi olarak kullanılan camlardır. Genelde bina dış cephe kaplamalarında kullanılırlar. KARO FAYANS: Kil, kaolin, kuvars, feldspar, kalker gibi seramik hammaddelerinin muhtelif oranlardaki karışımının özel kalıplarda preslenerek şekillendirilmesinden sonra 900 °C'den yüksek sıcaklıklarda pişirilmesiyle elde edilen, bir yüzü sırlanmış, diğer yüzü oluklu, tırtırlı ve gözenekli, kalınlığı 4-6 mm olan seramik plaklardır. Yatay ve düşey kaplama malzemesi olarak kullanılırlar. KARO MOZAYİK-KAROSİMAN: Taşların tabiî veya sunî olarak parçalanması ile meydana gelen agregaya; istenildiğinde madeni boyutlarla katılmak suretiyle bir veya iki tabaka halinde normal veya beyaz çimento harcı ile imal edilen plaklardır. Yatay döşeme kaplama malzemesi olarak kullanılır. MALA PERDAHLI VEYA MASTARLI YÜZEY YAPILMASI: Beton, betonarme, tesviye betonu döküldükten sonra yada serildikten sonra, prizlerini almadan önce m2 ye 2.5 kg çimento serpilerek mala veya mastar ile yüzeyin düzeltilerek şap görünüşü elde edildiği işlere denir. METAL DEPLUVAYE (RABİTZ): Mevcut veya yeniden yapılmış ağaç veya madeni taşıyıcı konstrüksiyonlar üzerine yapılacak olan sıvanın tutmasını sağlayan metal levhalara verilen addır. METAL PRİMER: Demir oksit ve çinko kromatla hazırlanan ve metal yüzeylerin korozyon direncini artırıcı yüzey kaplama malzemelerine denir. NİRENGİ: Ülke çapında kot, semt açısı, denizden yükseklik, mesafe ve röperlemeleri yapılmış ve bağlanmış, belirli topoğrafik ve kartografik tepe ve üst noktalara (tepe üstü, bölge üst noktalan, bağlantı zirveleri vs.) denir. OPAL, ARNOVA, STRİYE, KRİSTAL, FLÜORİT VE ARME CAMLAR: Bileşimlerinde soda- kireç ve silis ihtiva eden ve harmanına bazı metal veya metal oksit katılarak renklendirilen, renkli veya yan saydam camlardır. Opal, arnova, striye camlar yan saydam camlardan; kristal, flüorit ve arme camlar ise özel yapımlı ve özel amaçlar için kullanılan camlar olarak sınıflandınlırlar. PALLADİYEN PLAK İMALÂT: Üst katı teşkil eden beton içerisine doğal taş veya mermer parçalanmn el ile dizilerek yerleştirilmeleri suretiyle elde edilen plaklar olup 30*30*4 cm olmak üzere bir veya iki tabaka halinde yapılırlar. PERE İMÂLAT: Belirli, eşit kalınlıkta, düzgün geometride kesilmiş taşlann dere, şev ve eğimli yan yüzeylerine kaplanarak kullanılması işlerine denir. Bu taşlann en küçük kenar boyutu 15 cm ve ağırlıklan da 25 kg'dan az olmamalıdır. PVC (Polivinyl Kloriir), PVA (Polivinyl Alümin) PLASTİK ESASLI YÜZEY KAPLAMALARI: PVC veya PVA esaslı plastik yer döşeme kaplamalan termoplastik bağlayıcı vinil klorür veya kopolimeri ile değişik dolgu maddeleri ve pigmentlerden imal edilen, düzgün yüzeyli, kare , dikdörtgen veya çokgen levha şeklinde, genellikle döşemelerde kullanılan kaplama malzemeleridir. RÖLİEF: Yüzey ondülasyonlan ve kabarıklıktan. Desen oluşturan girinti ve çıkıntılar olarak tanımlanabilir (Ör: röliefli gre-seramik fayans vb.) ŞÖVALE (SIPA) İSKELE: Tavan sıvası ve benzer işler için kullanılan ters V ayaklı bir yardımcı iş

15

iskelesidir. İki tanesi üzerine kalaslar konularak kullanılırlar. Yükseklikleri 0.80-1.50 m arasında değişir.

Yemekhane 5.Yatakhane 4.CPM 2. Servis yolu 2.Depo 7.Atelye 6.V 1 / . hukuk ve işletme ekonomisi bilim dallarının bir kesişimi (ara kesiti) olarak ortaya çıkmıştır.LOB Kaynak Kullanımı Şantiye Tekniği: Genel Konular 1.PERT 3. Planlama Teknikleri: Planlama Türleri 1. inşaat mühendisliği.Yol.Servis köprüleri 3.16 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE YAPI İŞLETMESİNİN YERİ VE ÖNEMİ YAPI TASARI MI H KAR AR PROJELENDİRME DENETİM VE ORGANİZASYON I UYGULAMA I I ) l . 1/i I I1 11 ___ 1 YARGI 1 YÜRÜTME TESLİM \\ İnterdisiplin olarak yapı işletmesi.Patlayıcı Madde .Kutu Diyagramları 4.

neyin.Yatırım Planlaması •Kısa vadeli planlama •Orta vadeli planlama •Uzun vadeli planlama •Finans kaynaklarının maliyeti •Karlılık (fizibilitesi) •Başa baş analizi •İş yeri Düzenlemesi • Özel Şantiyeler 1. yol 4.İmar Yasası ve mevzuatı 2.Kontrol 5. 1. ne zaman.İşin bitimi 2.Koordinasyon. Planlama. 5.Plan bir kararlar toplamıdır.Gelir Tablosu 5.Planlama.Kontrol nasıl yapılır? 3.Bilanço 6. 2.Yürütme (emir-komuta) 4. PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ Planlama. yönetimin 6 değişik fonksiyonundan ilkidir.Sözlelşmenin uygulanması •Mali işler •Hukuki işler 7.Köprü 6. 3.Planlamada ileriyi doğru görmenin önemi fazladır.17 Mühendislik Ekonomisi 1.Demiryolu.Tünel 5.Kanalizasyon 7.Sözleşme yapımı 6. Planlamanın Özellikleri 1.Plan geleceğe yöneliktir.Bütçe 4.Fon akışı 7. .Planlama bir seçim ve tercih sürecidir. nerede.Yönetici yetiştirilmesi Planlama teknikleri bir kuruluşta ne zaman kullanılmalıdır? a)İş çok büyük ya da karmaşık ise.Proje yapımı ve yatırımı gerçekleştirecek oranların belirlenmesi 5.İhale Yasası (Kamu kuruluşları açısından) 3. 4. 1. 2.Masraf kavramı nedir? 2. 3.Liman 2. Amaca ulaşmak için bir süre gereklidir. Bu fonksiyonlar sırasıyla. b)Yönetim kademesindeki kişiler bu teknikleri biliyor ve benimseniyorsa.Organizasyon.Plan bilinçli bir seçim sürecidir. eşgüdüm 6. nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir.Baraj 3.Hava Mey dam Yasal Durum: 1.Arsa seçimi ve teminş 4.

s. Bu sorumluluklar serimde departmanlara göre ayrı renklerde gösterilebilir.Gerekli işgücü ve araçlar kaliteli ve pahalıdır. -Bolluklu işlemlerdeki kaynaklar.Çabaların amaca uygunluğunun denetlenmesine ortam sağlar. 5. (işgücü.Yöneticinin ilgilendiği işlemleri başlama. bitiş. 8. işgücü ve masraf konularında daha belirginleştirir.Getirdiği yeni düzene direnmeler olur. Yönetici.Planlama yönetimin belirleyici veya yasalaştırıcı nitelikte işlevidir. masraf akışı.Yöneticinin dikkatini amaca yöneltir.Olumsuz etkenler önceden görülüp önlem alınabilir.Süre.Amaçlardan çok dilek ve istekleri içerir.Kişiyi bir ölçüde gelecekte yaşatır ve bugünü unutturur. ara hedefler yönünden sistematik olarak denetlenir ve normal sapmalarda gerekli düzeltici önlemler alınır. kaynak kullanımı yönünden su kolaylıkları sağlayabilir. Bunun için de kaynakların kullanım esnekliği araştırılmalıdır. 2. 3.). ekipman.Hiyerarşinin her düzeyinde sorumlulukları belirlemek olanağı vardır. 4. 5. verileri önceden değiştirmek olanağı vardır. v.18 6. hammadde gibi verilerin ilk tahmini yapılabilir nitelikte değilse. Bu da planlamayı sistematik hale getirir. kritik işlemlere aktarılabilir. denetim ve yürütme süreçleri daha kolay yapılabilir.Benzer işlerde benzer planlar yapılır. işgücü. 4. para.Planın kapsadığı süre ve ayrıntı derecesi çeşitli olup sakıncalar doğurabilir. 5.Zaman ve emek savrukluğunu azaltır. 2. kaynak. 7.Yetki devrini kolaylaştırır.Yönetici Açısından Serimlerle Planlama 1.Planın Yararları 1.Uyumlu çalışma olanağı sağlar. masraf. . 7. 2. süre. 4. 8.Diğer planlama çalışmalarına göre serimlerle planlama daha az kuramsal.Uygulayıcıların girişim gücünü azaltır. Yetki devri. 7. daha çok uygulamaya yöneliktir. 2. 6. 6. malzeme.Denetimin standartlaşmasına katkı sağlar.Yeterli hız ve doğrultuda yapılamayan planların amaca ulaşması güçleşir. 3.Periyodik izleme raporları ile yatırım.Rasyonel kural ve yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur. 3.Yönetimde kolayca işbölümü yapılabilir. koordinasyon. ekipman.Planın Sakıncaları 1. 4. 6. 3.

Temmuz 1958' de. yatınmın süresinin kısaltılmasıyla maliyeti arasındaki bağıntının nasıl değiştiğinin cevaplan alınmaktadır. yatırımların iş programlan çubuk (Gantt) metoduna göre yapılmakta idi. Benzer çalışmalara A.D.Research kısmı. adı verilen yeni bir sistem uygulanmıştır. kısa adı PERT olan. 1958 yılında. 1958 yılından beri.B.19 -Değişik yatırımlarda ortak kaynak kullanımım planlama olanağı verir -İşlemlerin fiziki özelliklerini daha ayrıntılı araştırma gereğini doğurur. Bu metot. a)Serimle planlama tekniklerinin yalnızca araç olup olmadığı. 1958 yılının başında. d)Yeniliklere karşı uygulayıcılarda her zaman tepki gösterileceği unutulmamalıdır. "US . bir faaliyet bitmeden diğerinin başlayamayacağı.B. İş akışı analizine ve yöntem değişimine ortam hazırlar. bazı faaliyetlerin ay m zamanda devam edebileceği v. c)Bu tekniklerin hiçbir zaman kendi uygulayıcısından daha iyi olamayacağı. Aym tarihlerde Amerika Birleşik Devletlerinde bu problemle uğraşılmaya başlanmıştır. bir kuvvet santralının tevsii inşaatında "kısaltılamayan en uzun süreli faaliyetler" diyebileceğimiz bir metot geliştirdiler. Çalışmalannı.D. Çalışmalar büyük gelişmeler kaydederek. 1958 Şubatında. Bütün bunların yanında. C. yatınm süresini % 40 kısaltmayı başardılar. "Program Evaluation Research Task" ismi ile açıkladılar. 1957 yıllannda gelişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere İngiltere'de Central Electricty Generating Board'un Opérations . şimdiki PERT metodu.b. bu metotların geliştirilmesi ve düzeltilmesi için yoğun çalışmalar . de. bu metotta da göz önüne alınmakta ise de.Navy Spécial Projects Office" adlı bir büro kurularak planlama ve kontrol için yardımcı olabilecek çareler araştırmaya başladılar.E. faaliyetlerin birbirlerine göre lojik bağlantılannı göstermekten yoksundur. Mauchly. bu grubun matematikçilerinden Dr. yatınmın toplam süresine hangilerinin daha çok etkidiği. 5. hangi faaliyetlerin kesin süresinde bitmesinin zorunlu olduğunu. bazı hallerde faydalı olmasına rağmen. Clark. 1959 da Dr. çok büyük bir yatırımın planlanması ve yürütülmesinde "Critical Path Method" kısa adıyla CPM. çok kanşık olmayan projelerde. b)Giderlerin zamanla değişimi önemli olduğundan ayrı bir hesabı gerektirdiği. Bu metot sayesinde firma birkaç yıl içinde milyonlarca dolar tasarruf sağlamayı başarmıştır. 1958 yılında ise bu metodu düzelterek ve başka bir kuvvet santralına tatbik ederek. ilk defa teorik çalışmalannı grafik gösteriliş haline getirerek "ok diyagramı" diye anılan faaliyet şebekesini kurmuştur. Du Pont de Nemours Company adlı kimyasal yatırımlar yapan firma. CPM metodunu basitleştirerek endüstri yatırımlarına tatbik edilebilir hale getirmiştir. en ekonomik sürenin nasıl bulunacağı. gibi basit kurallar. Her ne kadar. bilhassa A. diye adlandınlan "Program Evaluation and Review Technique" metodu tamamlanmıştır. Serimlerle Planlama Yöntemlerinde Tarihsel Gelişim Kritik yörünge (CPM) ve PERT metotları geliştirilmeden önce. Hava Kuvvetlerinde de rastlanmaktadır.

1.Seçenekli Değerlendirme Yöntemi (Program Evaluation and Review Technique) 4. Denge ve Devre Diyagramlanyla Planlama 6. Planlama Teknikleri Başlıca iş programlama ve planlama teknikleri şunlardır.Kaynak Kullanımı / Kaynak Atama Yöntemleri (Resource Allocation / Resource Assignment) 6. Çok sağlıklı bir planlama türü değildir.Gün 1997 AGUST OS EYL ÜL EKİ KASI M M 1998 MAYI S HAZ İ RAN A blok (I. çatı Yıl.Kutu Diyagramlanyla Planlama (Precedence Diagram) 5. demir Beton dök. Hafta. 1.PERT . maliyet kontrolü v. Bugün çeşitli maksatlar için hazırlanmış çok sayıda Elektronik hesap makinası programlan.O. Blok.CPM . Ay. birbirini izleyecek tarzda çizilir. Elektronik hesap makinalanmn uygulamalı alanlara girmesinden sonra CPM ve PERT metotlarıyla. ancak çok basit olarak projenin akışının kontrolünü mümkün kılabilir.L. her cins yatınmın daha çabuk ve daha ekonomik sonuçlandınlmasına yardımcı olmaktadırlar. En son işlemin bitiş noktası.Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method) 3. Duvar Örülmesi Sıva yapılması Doğrama.Grup) Çubuk diyagramlar ile ilgili uygulama örneği: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak yalnızca bir bloktan oluşan 4 katlı (temel ve çatı dahil) yapımn . işlerin yapılması mümkün olmuştur. büyük ve uzun vadeli yatırımların. kapasite dengelenmesi.b. kat veya Birim işlemler TEM MAYI S HA zi RA N MUZ 12 3 4 12 3 4 Hafriyat Kalıp.B.Çubuk diyagramlanyla planlama (Bar Charts-Gantt Chart) 2. ay m zamanda projenin tamamlanma süresini verir. Çubuk Diyagramları Planı yapılan projenin işlemleri birer yatay çubuk şeklinde bölümlenmiş bir tablo üzerinde.Grup) |______|B Blok (II.20 yapılmıştır. 6.

Her bir işlem % 85 verimlilik faktörüne mutlaka bölünecektir. •Günde normal 8 saat çalışma ve fazla çalışma olarak da 2 saat çalışılmaktadır.25 saat /1 makine (yalnız temelde) 0.. izleyen diğer işlemler birbirine bağlı ve aralıksız devam etmekte (demir ve beton).25 saat /1 usta-işçi (her katta) 0.21 şantiye yöntemi için Çubuk Diyagram iş programım yapımz ve verilen iş kalemlerine göre kaba inşaatın tamamlanma süresini hafta bazında yaklaşık olarak bulunuz. •Hafriyat ve kalıp aynı ayna başlayabilmekte ve bağımsız yürütülmekte. İşlem Hafriyat Kalıp Demir Beton Birim Metraj 350 1200 17000 700 Ölçü m3 m2 kg m3 İşçilik-Makine Analiz süre değeri 0. bundan sonra 15 priz ve kalıp bekleme ara termini bırakılmakta ve ardından duvar ekibi aralıksız çalışabilmektedir.) Tuğla Duvar 80 m3 4 saat /1 usta işçi (her katta) •Her bir işlem hafriyat hariç 10'ar kişiden oluşan bir ekiple gerçekleştirilecektir. bu 9 ayda haftalık 6 gün ayda da 4 hafta çalışıldığı 30 aralık ile 15 mart arasındaki 2. taşan işler bir sonraki seneye devredilecektir. • Çizelge. Haftalık olarak işlem sürelerinin bulunması (her bir kat için) .5 aylık dönemde boş beklendiği kabul edilecektir. Yukarıdaki değerler l'er işçi için verilmiştir.085 saat /1 usta işçi (her katta) 2 saat /1 usta işçi (her katta) (Beton dökümünden sonra 15 gün priz süresi mutlaka alınacaktır. •Çalışma mevsimi başlangıcı 15 mart 2003 ve sonu 30 aralık 2003 alınacak. haftalık -^aylık-^yıllık çalışma programı şeklinde düzenlenecektir.

Yatırımın istenen süre içinde ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesi için hangi işlerin daha kontrollü yapılmasının zorunlu olduğunu da bilmek şarttır. Bu sebeple.53 2.5 saat/0. haftasının son günleridir.22 İşlem Hesaplama Yapım süresi (Hafta) 1. yatırım ve işletmelerin.modern teknolojinin hızla geliştiği bu çağda . süre.85^376. CPM (Kritik Yol Metodu) Bir yatırımın planlamasında.8 gün /6 17000*0.5 saat / (8+2)=38 gün /6 işlem Mart 3 1 4 2 Nisan 1 3 2 4 3 5 4 6 Mayıs 1 7 2 8 3 9 4 10 Haziran 1 11 2 12 3 13 4 14 Temmuz 1 15 2 16 3 17 4 18 Ağustos 1 19 2 20 3 21 4 22 Eylül 1 23 2 24 3 25 4 26 Ekim 1 27 2 28 3 29 4 30 Kasım 1 31 2 32 3 33 4 34 Aralık 1 35 2 36 3 27 4 38 Hafriyat Kalıp Demir Beton Duvar Yaklaşık olarak kaba inşaatın tamamlanma zamanı Aralık 2003 ayımn 3.85«2118saat/(8+2)=211.83 2. yatırımın unsurlarım oluşturan ana faaliyetlerin.63 Hafriyat Kalıp Demir Beton Duvar 350*0.72 3. maliyet ve kapasite bakımından programa ve neticeye etkime miktarlarının bilinmesi çok önemlidir.25=87. 6.085=1445 saat /0.85^1700 saat / (8+2)=170 gün /6 700*2=1400 saat /0.3 gün/6 1200*1.2.85^1647 saat / (8+2)=165 gün /6 80*4=320 saat /0.85«103 saat / (8+2)= 10. Toplam çalışma süresi 37 haftadır.5=1800 saat/0.75 0.

Her iki metodun ana prensibi. Kritik yörünge (CPM) VE PERT metotları bu ihtiyaçlardan doğan modern planlama metotlarından ikisidir.Beton Dökülmesi Beton Kürü Kalıp Bekleme — o O--+O »o + — — Süre İşlemi Kukla İşlem (dummy activity) — Çeşitli işlem tanımlamaları: i : Başlangıç Düğümü j : Bitiş Düğümü ttj : İşlemin Süresi Ti E : i düğümünün en erken tamamlanma zamanı Tj G : j düğümünün en geç tamamlanma zamanı SB : Serbest Bolluk TB : Toplam Bolluk O * —O Ti E Ti G T.23 her türlü imkanlardan faydalanarak geniş maksatlı programlara göre yapılması gerekmektedir.Uzun vadeli (taktik) planlar. olmak üzere iki grupta yapılmaktadır. insamn aklım kullanarak günlük hayatta yaptığı işlerin metodik olarak değerlendirilmesidir. Hazırlanan programlar. CPM' le planlamada işlem gösterimi şöyle özetlenebilir: • İşlemin gösterimi O—o Süre (t) + Yapılan İş + Adı İşlem Örnek . 2.E Tj d . Her cins yatırımlara uyabilen ve sonuçlarına etkili olan yeni metodların geliştirilmesine gerek duyulmuştur. 1.Duvar Örülmesi .Kısa vadeli (stratejik) planlar.

.24 SB/TBCPM' de yanlış olan durum: B tamamlandıktan sonra D başlar. o O Bit. c a o- O * D * o -o birbirlerini Projelerde bu işlemlerin ve teknik mantıklı olarak izlemesinden oluşan bütüne serim (network) ağ diyagramı.—c 2) İşlemler bir halka oluşturacak şekilde düzenlenemez. A DOĞR U özetlenebilir: YANLIŞ O 1) İki düğüm arasında yalnız bir işlem tanımlanabilir. şebeke) denir. A ve B tamamlandıktan sonra C işlemi başlayabilir. A O B r O B o - a. Serim hazırlanmasında uyulması gerekli kurallar şöyle 1 .

25 3) Serimde yalnızca bir başlangıç ve bir bitiş düğümü olmalıdır. .

26 4) Ana serimden alınan bir işlem. ancak bilgisayar programları için ok yönünde büyüyen ardışık numaralama yapılmalıdır. A O▲ B o^ o- B O c 6) Serimde okların şekillerinin önemi yoktur. Aynı düğüm no'ları birden fazla işleme verilmemeli. 5) İşlemler arasında ilişkiler kurulurken mantıksal hata yapılmamalıdır. eğri. . Doğru. kırık çizgilerle gösterilebilir. bir ayrıntı serimi ya da alt serim haline getirildiğinde başlangıç ve bitiş düğümleri ana serimin işlem uç düğümleri ile çakışmalıdır.

C) serimin ilk işlemleridir. (H) işlemi (E)'den sonra başlar. -(A)'dan sonra (D). (C)'den sonra (G). . (B)'den sonra (E) ve (F) işlemleri başlar. -(K)' mn başlaması için (H). B. -(I) işlemi (D)'den sonra. (F) ve (G)' nin tamamlanması gerekir.27 Serimin İşlem ilişkilerine göre oluşturulması: Aşağıda verilen işlemler arası ilişkilere göre serimi çizelim. -(H) ve (I)' yı (J) işlemi izler. -(J) ve (K) şebekenin son işlemleridir. -(A.

*G ve S son işlemlerdir. G. B den sonra ve M işlemi de A. B. A. a) —A—»O K » b) A »Q- -> ByL CîM —hO ► C▼M »O ► 3) İşlemler arasında aşağıdaki bağıntılar olan şebekenin gösterilişi. *B. H dan sonra başlamaktadır. C den sonra başlayacaktır. B den sonra ve M işlemi de B. E ay m zamanda başlayan ve aym zamanda biten işlemler olup M den sonra başlamaktadır. S. C den sonra başlayacaktır. K *P ilk işlemdir. P den sonra aynı zamanda başlamaktadır. L işlemi. E den sonra. *H işlemi L yi takip ediyor fakat başlaması için M in tamamlanmış olması şarttır. .ÖRNEKLER: 1) K işlemi A ve B başlar. L işlemi A. i r tamamlandıktan sonra. L işlemi ise B ve C tamamlandıktan sonra ■Y B _CL O ■o t L 2-a) K işlemi A dan sonra. 2-b) K işlemi A dan sonra. *M ve L.

i düğüm noktasımn en geç tamamlanma zamamnda başlayarak t. Yatırım projelerinde kritik yörünge üzerinde bulunan faaliyetlerin gösterilen süreler içinde bitirilmesi zorunludur.Bir İşlemin kritik olabilmesi için başlangıç ve bitiş düğümlerinin her ikisinin de en erken ve en geç tamamlanma zamanları eşit olmalıdır. (TiE = TiG . G = min (TjG . (11=11) T.29 * (Düğüm Zamanları): 1. Bu iki zaman arasındaki süre farkına "arabolluk" denir. E. . Alm. _.TiE < TiG ve TjE < TjG TiE TiG o TjE] TjC tij SB/TB O T.G veya TjE = TjG olduğu yerlerde KRİTİK YOL vardır. G = T. E + t i j ) . ilk 2.T. i 1 j 3.Ts E = O (TıE = 0) alınır.T.Tj E = max (T.j işlemi. TjE = TjG) 3.İşlemin başlangıç düğümü en erken tamamlanma zamanıyla işlem süresi toplamı.tij) i 2. (TjE = TiE + tij) 1 Ara Bolluk (AB) [İng. İşlemlerin Kritiklik Koşulları: 2. zira bunların tamamlanma sürelerinde meydana gelen aksamalar yatırımın toplam süresini uzatır. Ts= start.= tamamlanma 1. j süresince devam etmekte ve j düğüm noktasımn en geç tamamlanma zamamndan erken bitmektedir. zwischen Schlupf (SZ) veya zwischen Pufferzeit (ZP) i . bitiş düğümünün en erken tamamlanma zamanım vermelidir.E = T.

Bu işlemin bittiği zaman ile j düğüm noktasımn (veya i-j işleminin) izin verilen en geç tamamlanma zamam arasındaki süre farkına faaliyetin "toplam bolluğu" denir. süresince devam etmektedir. Free float (FF). Mutlaka her serimde en az bir kritik yol vardır. 6. *Bağımsız Bolluk (BB) [İng. Alm. 7.j işlemi izin verilen en erken T E başlama zamanında başlamakta ve t. Freienschlupf (SF) veya Freie Pufferzeit (FP)] i . Hesaplamalarda serbest ve toplam bolluklar kullanılır. süresince devam etmektedir. j süresinde devam ederek ve gene de j düğüm noktasımn en erken tamamlanma zamamndan evvel bitebilir. *Serbest Bolluk (SB) [İng. Kiritik olmayan işlemler. belirli zaman aralıkları içinde tamamlandığı takdirde yatırımın toplam süresini değiştirmeyen işlerdir.F). i düğüm noktasımn en geç tamamlanma zamanında başlayıp t. Bu işlemin bittiği zaman ile j düğüm noktasımn en erken tamamlanma zamanı T! E arasındaki süre farkına "serbest bolluk" denir.Kritik yol birden fazla olabilir.4. Bu tür faaliyetlere bolluğu olan faaliyetler denir. Alm.j işlemi.Toplam bolluğu sıfır olan işlemler kritik işlemlerdir. Independent float (IND. başlangıç düğümümden başlar ve bitiş düğümünde biter. 5. . Toplam bolluk negatif olmamalıdır. aradaki süre farkına "bağımsız bolluk" denir. Almanca Gesamtschlupt (SG) veya Gesamte Pufferzeit (GP)] i .j işlemi en erken başlama zamanı olan T! E zamanında başlamakta ve t. Unabhaengige Schluphf (SU) veya unabhaengige Pufferzeit (UP)] i .Kritik yolun uzunluğu bize yatırım süresini verir. i-j işlemleri için dört çeşit bolluk tarif edilmiştir: *Toplam Bolluk (TB) [İngilizce Total float (TF).Kritik yol.

E + t. E + ti j) BB = Tj E . •1 J T B O > B B B Î > A B EBij = TE (En erken başlama zamanı) ETij = T. E + ti j (En erken tamamlanma zamanı) GBij = Tj G .(T.(Tj G + t.ti j (En geç başlama zamanı) GTij = Tj G (En geç tamamlanma zamanı) CPM İçin Bir Uygulama (1): TjG .(Tj G +1. j) TB : Toplam Bolluk SB : Serbest Bolluk BB : Bağımsız Bolluk AB : Ara Bolluk T E T. j) SB = Tj E . Bolluk çeşitlerinin tamamlanmasından sonra herhangi bir işlemin en erken başlama (bitme) ve en geç başlama (bitme) zamanları bolluklar ve düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanları cinsinden hesaplanabilir. j) AB = Tj G .31 TB = Tj G .(T. G Tj E İşlemlerin en erken ve en geç başlama ve tamamlanma zamanları.

24 24 Süre t. 11 O 7/7 o 0/0 O 1/ 1 0/ 0 0/3 I6 7 0/1 oO 1 7 1 O t— 20İ 10 Kritik yol : 7-3. G 0 0 0 1 1 7 7 7 1 1 1 7 2 0 TjE 11 6 11 17 11 17 24 17 24 24 TjG 11 0 7 0 11 7 17 2 11 1 20 3 24 8 17 0 24 0 2 3 4 a 0 1 7 2 1 6 8 0 0 3 EBÜ 0 0 0 1 1 6 6 6 1 1 1 7 * 17 ET j 1 1 6 4 1 5 1 0 1 4 1 6 1 7 2 4 2 1 GBÜ 0 1 7 1 3 7 1 2 1 4 1 1 1 7 2 0 GTj 11 7 11 17 11 20 24 17 24 8 A 8/ 24 Bollukların kullanıldığı .32 _LL 0/0 o 0/6 17* 17 11 11 2/ 2 11. 4-1 dir. i İşlem 7-3 7-8 7-2 3-4 8-2 8-5 8-1 2-4 4-1 5-1 1 1 6 4 4 4 8 1 0 6 7 4 Düğüm Zamanları SB TB İşlem Zamanlan Ti E 0 0 0 1 1 6 6 6 1 1 1 7 a 17 TJTJ T. 2-4. 3-2.

3.İşlem sürelerinin değiştirilmesinde.Optimum yatının süresinin hesaplanmasında. 6. ekip büyüklüğü ya da ekip sayısının değiştirilmesinde. Bazı yatınmlarda. serimin tüm işlemlerinin sürelerinin ihtiyaç bilimnesine vardır. gene kritik yörünge metodu ile . ekipman ve gider gibi kaynakların en uygun bir biçimde kullanılmalarına yardımcı olmak üzere.33 yerler: 1. 2.Malzeme. olan Eğer bu süresi belirsiz işlemler üzerinde bulunduğu noktalannda kritik yörünge ve düğüm büyük değilse bolluklar varsa. PERT (Seçenekli Değerlendirme) Yöntemi: Kritik yörünge (CPM) ile programlamada. serimin bazı işlemlerinin süreleri tam olarak bilinemez.İşlemlerin kritik olup olmadığım ve esnekliğini hesaplama. 4. 3 .

ve iş çok elemanlan bakımından şartlara bağlı olan kanşık yatınmlarda kullanılmaktadır. ihtimaller hesabına göre. metot uzun süre pek de Bu zamanlı. çok .34 programlama Ancak iş yapılabilir. hesaplanabilmekte düğüm noktalan aynca ile yatınmın toplam süresinin programa göre yüzde kaç ihtimalle tamamlanabileceği bulunabilmektedir. Eğer süreleri işlemler belli kritik işlem olmayan yörünge üzerinde ise. artık yatınmın tamamlanma süresinin bile tayini mümkün değildir. programında kapasite ve maliyet zorlamalar. Bu hallerde yatınmlann planlanması PERT metodu ile yapılmalıdır. Çünkü bu metotta belirsiz süreler. dengelemesi hesabı gibi irdemeleri yapılamaz.

t|:ıl normal gerçekleşme süresi işlem ayrıtları üzerinde verilir. PERT metodunun özel hallerinden biridir. süresi Zaman En erken Tam. . Kritik yörünge (CPM). En muhtemel tamamlanma süresi Beklenen tamamlanma süresi . sür L_ t m te t b t i j projenin belirli bir yüzde olasılıkla CT X T PERT yönteminde tamamlanabileceği. süreleri tam bilinemeyen işlemlerin programda göz önüne alınmasını sağladığından kapsamı.En geç tam. pesimist süre) tm : Normal ya da ortalama süre te : Beklenen tamamlanma süresi Vte : Beklenen 1 6 sürenin varyansı ate : tu — t.35 PERT metodu. kritik yörünge metoduna nazaran daha geniştir. Burada: Ts : Projenin yeni tamamlanma süresi (öngörülen talimin) Tx : Beklenen tamamlanma süresi (sonuç süre CTTx : Tx süresinin standart sapması Z : Tamamlanma olasılığı PERT seliminde her işleme ait olası en erken ve en geç gerçekleşme süreleri (t„. Beklenen sürenin standart sapması te^Va+Mm+h) <? te t e İşlemin tamamlanmasına ait "ihtimal dağılım eğrisi" aşağıda gösterilmiştir. ne zaman Ts = Tx + Z x bağıntısıyla hesaplanır.Bir projede ta : En iyimser süre (en erken tamamlanma. optimist süre) tb : En kötümser süre (en geç tamamlanma.

normal dağılım tablosundan da bu P değeri okunarak belirlenir. Serimin programlanan zamanda tamamlanma olasılığı (P). varyansları (Vte) ve standart sapmaları (au. yine yukarıda verilen Ts formülünden ve ilgili değerler yerine yazılıp Z değeri çekilerek. .) yukarıda verilen formüllerle hesaplanır.36 Serimin işlemlerinin tamamlanma süreleri (te).

2 5 5.25 1.25 0.44 0.2 0.0.44 0.0 8 8 0.33 14.78 0.33 0.11 0.14 18.20 0. Programlanan tamamlanma zamanı 17.2 14.2 4.2 8.36 0.44 0.2 0. 2 •0 0.50 1.50 0.25 0.0 6.5 gündür.33 1. Projenin programlanan zamanda tamamlanma olasılığım bulunuz.36 6.69 0.11 O 1-2 1-3 1-4 2-5 3-5 4-6 5-6 0.11 0.8 8.25 © 3. Süreler ( Gün) İşlem____ta tm tb 1-2 6 10 8 3-5 4-6 5-6 ta/t /tb ^ 7 7 3 8 9 10 14 4 5 ^ 1-3 1-4 2-5 4 7 4 12 5 8 8 8 6 ÛHT^ O e Vı e V ı Gte İşlem ÇÖZÜM : Vte te 8.2 5.66 0.78 1.80 6.0 5. 2 0 <4): 1. 2 18.3 6 .11 3 14 (5 10.8 0.11 1.37 ÖRNEK: Bir projedeki işlem süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.0 10.17 0.

Çalışılmayan günlerin programa aktarılmasında da. _ Çalışılmayan ve kısa rastlanan işlemler iki değişik karakterde olur: İşlem parçalanmış biçimde yapılabilir. 6. işlemlerdeki süre değişikliklerinin kontrolü ve programa aktarılması gerekir.00 8.4. Bu işlem. _ Bu problemler programa ara tenninler şeklinde aktarılır. yapılan ve tamamlanan işlerin durumları izlenir.38 8. v. ara terinin çözümlemelerinde başlangıçtan bitişe kadar sürmeyebilir. ancak temel işinin bitiminden sonra gelebilmesi zorunluluğu). bir inşaat işinin plammn çıkartılması ve birbirini izleyen rutin işlemlerin kontrolü çok kolay olmaktadır. _ Henüz başlamamış olan işlemler işyerinde yapılan yeni belirlemelerde elde edilen sürelerle gösterilir. o işlemin bitmesi için gerekli olan sürelerle tanımlanır. 7 GB GT EB ET Bu ra da. kontrol ve revizyon işlemi olarak adlandırılır.36 Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler: 1-Yatırım izlenirken. Kutu diyagramında işlem tanımları ve CPM"e kıyaslaması şöyle yapılabilir: N. Bitme ara termini (aşırı soğuklar başlamadan beton dökme işinin tamamlanması zorunluluğu). Kritik yol. no'su. Kutu Diyagramlar (Precedence Diagrams) : Çözüm tekniği olarak CMP'e çok benzeyen kutu diyagramlarında. _ Biten işlemler. 4-Başlangıç ve bitme ara terimlerinin istenilmesi de başka bir zorluktur. Başlangıç ara termini (makinelerin.78 1. 2-Sonradan yapılacak ekleme ve çıkarmaların çözümlenmesi istenir. 3-Çalışılamayan günlerin programa aktarılması gerekir.) İşlemin süresi İşlemin en erken başlama zamanı İşlemin en erken tamamlanma zamanı İşlemin en geç başlama zamanı İşlemin en erken tamamlanma zamanı tij S I / Ek .s. başlanan iş bitirilmelidir. ilk serim üzerinde sıfır süreli . I tij E B ET G B G T İşlemin tanımı (adı. Serimde Kontrol ve Revizyon Yapılırken: _ Belirli aralıklarla işyerine gidilir. İşlem parçalanamaz.00 1.işlemler olarak kaydedilir. _ Devam eden işlemler.

A ve B tamamlandıktan sonra C işlemi başlar c > 4. B' den sonra D.Tamam lanma İlişkisi (FR) (3) Başlama İlişkisi (SR) (4) Tamamlanma İlişkisi (ER) 3 min z max z Tl+min — — B j Tl+max = -İH Bj+min — —j Bj T 1 [7] B1+max = > Tj Bl+min . m P r Kutu Diyagramında İlişki Türleri: max y (2) Başlama .39 İŞLEMİN TANIMI________________CPM'de_____________KUTU DİYAGRAMINDA > 3. A ve B'den sonra C işlemi başlar r ^ f ^ l Rj > (1) Normal İlişki (NR) mın z J B .< B j Bl+max =—— Tj Tl+min — Bj Tl+max — T j min z_______> max z mın z max z g P S .

40 (5) Yaklaşma İlişkisi mın z v max z J B l+mi = < B i n Tl+min — Ti .

+Z) (3)Herhangi bir işlemin en erken tamamlanma zamanı: ETj = max (EB. bolluğu verir. ETj + Z) dır. 3 5 8 B 8 4 12 ' D Tl+max — Tj Bl+max = — B j 14 17 3 H İV 0 3 3 A 1 1 5 16 G 1 En Geç Başlama ve \f 1 21 24 6 3 K4 20 I 3 2 5 C 5 6 11 F Tamamlanma Zamanlarının Bulumnası: 1 2 3 15 J (1)Son İşlemin en geç tamamlanma zamanı GTK = ETK dır. (2)Herhangi bir işlemin en erken başlama zamanı: EBj = max (Et. = min (GT.EBiveya GT — ET. (3)Herhangi bir işlemin en geç başlama zamanı: GB.: GT. *GB. 9 4 3 5 İv 8 5 3 5 5 C 6 11 8 E 11 11 F 1 1 1 1 5 16 16 G 1 \ 9 8 4 13 12 ' D 15 13 8 B 14 17 3 H 0 0 3 3 3 2 3 3 A 5 * EB i = GB i veya ET i = GT i t 1 21 24 6 21 24 1 3 K 6 4 1 2 1 2 3 20 20 I 15 15 J ise işlem kritiktir. .+1. -Z) dir.. = ıııin (GB. -t. -Z) dir.41 Kutu Diyagram Uygulaması: En Erken Başlama ve Tamamlanma mın z Zamanlarının Bulunması: m max z (1)İlk İşlemin en erken başlama zamanı EBA = 0 dır. (2)Herhangi bir işlemin en geç tamamlanma zamanı: GT..

m2. (Line of Balance) Denge Diyagramları: "Cyclogramme" diye de adlandırılan denge diyagramları. Denge Diyagramlarında İlişkiler: V a) Tamamlamna-Başlama İlişkisi Beton Dökme J: Kalıp Alma I: b) Başlama-Başlama İlişkisi I: Hendek Açma J: Boru Döşeme c) Tamamlanma İlişkisi I: Kalıp Yapımı J: Demir Döşemnesi d) Başlama-Başlama İlişkisi I: Mimari Proje J: Statik Hesaplar .42 6. %. işlemlerin hızlarını gösterir. toplu konut v. hafta. adet vs. L. rutin işlemli projelerde kullanılır. baraj. ay vs. ton. kanal. işin süresini (t=gün.B. S işlerde sık sık kullanılan bu diyagramlar aynı zamanda "Devre Diyagramları" olarak da kullanılabilir.O.) •Ordinat.5. Demiryolu. Ancak CPM ile birleştirilerek kullanılmaktadır.) •İşlem doğrularının eğimi. Bu teknikte. •Apsis. m3. Bu teknikle gösterim serim şeklinde değildir. verileri belirli tekrarlanan işlemli ve az sayıda. yapılacak işin hacmini (v= kg.

(5) Dolgu.'da üretim hızının Unite doğal tamponun tam katı olması halinde çalışma düzeni: Sayısı / t/ / / / 2 3 Süre (Hafta) ^ Süre (Hafta) . (3) Kalıp.25 T2 0.O.B. (4) Beton.25 Ta (1) Hazırlık. Unite Sayısı (6) Montaj.43 Bir Atölye İnşaatına ait Denge Diyagramı Örneği. (t) Priz Süresi L.25 T3 1 f t 0. (2) Kazı. 1 23 II 0.

.....................5 hafta 2 ünite/hafta.....................................44 0..2 ünite/hafta 2 ünite/hafta..4 ünite/hafta 1 Ekip................................................................0.........................................................5 Hafta.............................................2 Ekip İşlem Süresi Doğal Tempo Üretim Hızı Ekip Sayısı ................................

...........................3 Ekip Devre yada denge diyagramlarında.......0.......B. ........5 Hafta......5 hafta 2ünite/hafta..................................O..................45 L........2 ünite/hafta 3ünite/hafta...... birbirini izleyen iki işlem arasında bulumnası gerekli olan bekleme süresi yada boş süreye "Zaman Tamponu (TB)= Time Buffer" işlemlerin birbirlerini kesmemesini teminen düşey yönde konulan tampona da " Yer Tamponu (UB)=Unit Buffer" denir..............5 ünite/hafta 2 Ekip.......'da üretim hızının doğal temponun tam katı olması halinde çalışma düzeni: Ünite Ünite İşlem Süresi Doğal Tempo Üretim Hızı Ekip Sayısı 0.................

eğimi ve tamponları verilen kanal hafriyatının denge diyagramım çizerek optimum yatının süresini bulunuz.46 işlem 1 Eğim Tampon (gün) — Birim İşlem Süresi 2/1 2 3/2 3 2/1 4 4/1 5 2 (bitiş) — 1 1 (başlangıç) 1.5 2 (bitiş) 1 1 +3 30İ0 1/ Yukarıda serimi. 2 Denge Diyagramlarıyla Yatırım Süresinin Kısaltılmasına ait Bir Örnek: 234 -2/900 .

(TB=1). KISALTMA: Uzatma gideri: Endirekt Gider: Ceza azalması: + 900 Milyon TL. 1. -1500 Milyon TL. -1500 Milyon TL.47 12 14 16 Süre (gün) Yukarıdaki denge diyagramında optimum yatırım süresini ver toplam ceza azalmasını bulunuz •Ardışık işlemlerde en küçük zaman tamponu 1 gündür. : 13 gün 3*300 = 3*500 = 3*300 = Toplam: Yatırım Süresi . -900 Milyon TL. •Endirek giderler 500 Milyon TL dir. •10 ncu günden sonra 300 milyon TL/gün gecikme cezası ödenecektir.

-1200 Milyon TL. -1500 Milyon TL.48 Toplam Ceza Azalması: 1500 Milyon TL 1234f / . : 10 gün H . -900 Milyon TL. KISALTMA: Uzatma gideri: Endirekt Gider: Ceza azalması: 3*400 = 3*500 = 3*300 = Toplam: Yatırım Süresi * / / 0/( / ) / -2 / / / 12 1490 Süre (gün) > 1 16 / / / 10 + 1200 Milyon TL./ 2 30 / 0/ 5m -1 / / 2.

5 4. Eski (gün) /-2 Yeni (gün) 2. -2/300 2/9C o ■ı/. (y H 10 12 14 16 Süre (gün) • Aynı denge diyagramında (başlangıç durumunda) 1.5 gün olarak bulunacaktır.İşlemin Süresi İşlemin Süresi 5 2.5 gün 10 12 14 16 Süre (gün) H . 1. 2 ve 5 nolu işlemlerin üretim hızları iki katına çıkartılırsa yatırımın yeni süresinin ne olacağını bulmak istersek.5 Zaman tamponlarıyla birlikte yatırımın yeni süresi 9.49 Toplam Ceza Azalması: 1500 1 2 3 4 5 1200 = 2700 Milyon TL.İşlemin w Süresi 5 8 2. T 234 Ty= 9.0 5.

Kaynak. makine parkı). gibi kullanılan yada kullanımına ihtiyaç duyulan her şeye kaynak denir.6. vs. borç. malzeme. kredi. 2.Kaynak Kullanımı (Resourse Allocation . ^ T Çal. 0 = YığılnıaOran ı . yada kiralanırlar (makine-ekipman. İşçi / i Toplam işçi —. gelir. gider. istihdam) yada satın alınarak teinin edilirler. Kull. işgücü.Albert B ATTERSBY'ye göre kaynak kullanımında başlıca amaçlar şunlardır: Sabit süre-serbest kaynak kullanımı: (a) Kapasite optimizasyonu Kap.Kaynaklar projelerde ya mevcut bulunur (şirketin sahip olduğu mal varlığı.50 6.— < 1 (b) Maksimum kaynağın en küçüklenmesi: 0= K 2222L > J or. 3. para.Assignment): 1.

...(c) Varyansın veya ortalamadan sapmaların en küçüklenmesi: ( K ~ K J > v= ° 2 (d) Kaynak değişiminin mutlak değerleri toplamının en küçüklenmesi: minD = y\Ki\ (e) Kaynak artışları toplamının en küçüklenmesi: nıin D = Ki (f) En büyük kaynak değişiminin en küçüklenmesi: D max = maX (D1 ............... D2 » D3....Dn ) ..

A2 ve A3 günlük kareler toplamlarını ifade eder. A2< Aı ise ötelemeye devam edilir. Varsa diğer bolluklu işlemlerde aynı uygulama devam edilir. Aı.52 Örnek: BURGESS YÖNTEMİ (Süre Kısıtlı Kaynak Optimizasvonu): İşlem t/K A D t: Süre K: Kaynak Miktarı B C O^O o—o—o—o—o ^ 3/5 ^ 4/7^ 2/2^ 3/3 ^ A0.Serbest Süre Optimizasvonu: . Aı< A0 ise işlem ötelenir. Bolluğu olan son işlemden başlayarak başa doğru eğer. A3> A2 olduğu için ötelemeden vazgeçilir. Örneğin bir işyerinde iki günlük bir işimizin olduğunu varsayalım: 1 1 2 3 4 5 8 7 6 5 4 2 0 1 2 3 4 64 50 40 34 32 ( 4 ) ( 5 ) (1) (2) (3) Sabit Kaynak .

Giderler Toplam Direkt Giderler Sabit Üretim Giderleri —► t opt t (süre) d : Direkt gider e : Endirekt gider Giderler (Masraflar) şöyle sınıflandırılır: 1. 1 2 .53 Süre ve Kaynak Serbest . Değişken Giderler Değişken End.Direkt İşçilik Giderleri 1 .Üretim giderleri 1.Gider Optimizasyonu: Gider (TL) Toplam Üretim Giderleri ^Toplam End. Direkt giderler 1. D i r e k t H a m m .11.1.

2 E n d i r e k t G i d e r l e r 1.54 a d d e G i d e r l e r i 1 .Endirekt De ğiş ken Üre tim Gid .21.

) 2.Ticari giderler (Bu konu bizi fazla ilgilendirmemekle birlikte ikiye ayrıldığım bilmekte fayda vardır. Ancak bu süre zarfında endirekt değişken giderler (bekçi giderleri. 2. Bunlar büro-kırtasiye malzemeleri. . İşi ? tı den daha önce bitirmeye kalkarsak giderler yine artar.2Yönetim Giderleri Bu optimizasyonda.22. aydınlatma. Direkt işçilik yada malzeme olarak yükleyemediğimiz giderler.1Satış Giderleri 2.) artar. kalem vs. tesis yapı elemanları. tı yerine t'de sona ererse endirekt sabit bir takım giderler (proje giderleri) oluşmaya devam eder. amortismanlar).55 erle ri (Şa ntiy e şefi nin yad a bek çini n aylı klar ı) 1. vs. gibi giderlerdir. eneıji. yapım süresi. bunlar değişmezler. kiralar.Endirekt Sabit Üretim Giderleri (Şantiye binasımn malzemeleri. endirekt giderler olarak alınır. aydınger. Bunu en iyi şekilde bulmak için e ve f giderleri toplanarak toplam endirekt giderler bulunur.

b)Her bir işlem için verilen tj j işlem sürelerini kullanarak .56 PLANLAMA TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ A) CPM (KRİTİK YOL METODU) ÖRNEKLERİ: 1 ) A ş a ğ ı d a v e r i l e n b i l g i l e r d e n y a r a r l a n a r a k a)Projenin CPM serim modelini oluşturunuz.

❖ C. işlemlerin bolluklarım ( SB/TB). GBj j.57 projenin yatının süresini (Ty) ve düğümlerin en erken ve en geç tamamlanma zamanlarım. F ve I işlemleri beraber bitiş işlemleridir. İŞLEM SÜRE (T. GTj j) bularak bir tabloda (12 sütunlu) gösteriniz. ETj j. işlemlerin en erken ve en geç başlama zamanlarım (EBj j. ¡) . kritik yol yada kritik yolları.

D ve G işlemlerinden sonra başlar. B 7 Gü n ❖ F işlemi B. D E 1 Gü 7 n ♦♦♦ A işlemi B ve D işleminden öncedir.58 A ♦♦♦ A. 1 Gü 0 n ♦♦♦ C işlemi B ve D işleminden sonradır. I 2 Gü 0 n J 5 Gü n . E ve J işlemlerinden sonra D işlemi başlar. F 6 Gü n ❖ Kukla işlem sayısı iki tanedir. E ve H işlemleri başlangiç işlemleridir. G ve I işlemleri başlar. C 4 Gü n ❖ A. 1 Gü 5 n ❖ H işleminden sonra J. G 1 Gü 9 n H 3 Gü n NOTrDüğümlere kendiniz artan sırada numaralar veriniz.

düğüm ve işlem zamanlarıyla bollukların tabloda gösterilmesi: H G O . kritik yollar. bollukları.59 ÇOZUM: A a) CPM Seliminin oluşturulması B i i D l C 4 Ii O b) Oluşturulan CPM seliminin düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanları. toplam tamamlanma zamanı.

2-4. 6-7 dir. .60 32 15 î 15 ■ ¡0/0 15 \f 15 10/10 20 15/15 2/2 İşlem Zamanları EBij ETÜ GBij 0 0 0/0 0 1 5 1 5 3 3 3 1 5 3 2 3 2 3 2 38 15 3 10 15 22 8 22 23 32 32 36 38 işlem 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-4 3-6 3-7 4-5 5-6 5-7 6-7 TAıı 1 5 3 1 0 - Düğüm Zamanları 7/7 5 rrıE 1 TGj E T6. 0/0 0 GTij 15 10 15 15 32 15 32 38 32 32 38 38 Yol & 0 0 0/7 0 0 1 5 1 5 3 3 3 1 5 3 2 3 2 3 2 1 5 1 5 1 0 1 0 1 0 1 5 3 2 3 2 3 2 19 10 10/10 15 15 32 15 32 38 32 32 38 38 5 <f>3 2 0 1 0 7 1 0 1 5 0 0 2 0 i7 0 38 0 7 5 1 5 2 5 1 0 1 3 1 8 1 5 3 2 3 2 3 2 15 32 15 32 38 32 32 38 38 * 7 5 1 9 2 0 1 7 - * * 4 6 * Projenin Yatırım Süresi = Ty = 38 Gün Kritik Yol = 1-2. t i 0 0 3 15 10 15 <V 3 15 SB 0 0 5 0 1 0 7 1 0 1 5 0 0 2 0 TB . 4-5. 5-6.

b)İşlemlerin en erken ve en geç başlama ve tamamlanma zamanlarım bularak bolluklarla ve düğüm zamanlarıyla birlikte bir tabloda toplu halde gösteriniz. bollukları ve kritik yollar: S . kritik yolu/yolları belirleyip diyagramın üzerinde işaretleyiniz. 8 ÇÖZÜM: a) Verilen CPM seliminin düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanları. yatırımın süresini gün olarak bulunuz.61 2) Aşağıda verilen CPM serimini çözümleyerek. a)Düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanlarım. İşlem bolluklarım (SB/TB).

62 .

j GBij GTij Yol & 1-2 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 63 1-4 1 6 0 0 17 17 1 1 0 16 1 17 * 2-3 6 5 5 11 11 0 0 5 11 5 11 * 2-4 1 2 5 5 17 17 0 0 5 17 5 17 * 3-4 6 - 1 1 1 1 17 17 0 0 1 1 17 11 17 3-5 1 1 1 1 11 20 0 9 1 1 11 20 20 3-9 8 1 1 1 1 40 40 2 1 2 1 1 1 19 32 40 4-7 1 3 1 7 1 7 31 31 1 1 1 7 30 18 31 4-8 1 0 1 7 1 7 31 31 4 4 1 7 27 21 31 4-9 1 7 - 1 7 1 7 40 40 6 6 1 7 34 23 40 * 4-6 1 7 1 7 17 17 0 0 1 7 17 17 17 5-7 1 1 1 1 2 0 31 31 9 9 1 1 22 20 31 5-9 1 5 1 1 2 0 40 40 1 4 1 4 1 1 26 25 40 * 6-7 1 4 - 1 7 1 7 31 31 0 0 1 7 31 17 31 * 7-8 3 1 3 1 31 31 0 0 3 1 31 31 31 7-9 6 3 3 40 40 3 3 3 37 34 40 .j ET. TGi TEj TGj SB TB EB.Düğüm Zamanları İşlem Zamanları işlem Tij T®.

0 0 0 12 0 547 ÇÖZÜM: 7.6 ¿18. 7-8. 3 2 5 8-10 1 8 11.64 Ty = 40 Gün Kritik Yollar = (I. varyansını (Vy). 4-6.25 132. a)Projenin tamamlanacağı süreyi (Ty).1 1 . 7 12 ¿17.11 9-10 0 27 52 20. b)Bu projenin 117 günde tamamlanabilme olasılığım hesaplayınız (Standart Normal Dağılım Eğrisi Altında Kalan Alan Tablo Değerleri kullanılacaktır.36 ¿10. 2-3.1 39. 6 2. 3-4.01 1-2 1-3 a 8 15 0. Yol) 1-2. kritik yol/yolları bulunuz. 8-9 B) PERT (PROGRAM GELİŞTİRME VE GÖZDEN GEÇİRME TEKNİĞİ) ÖRNEKLERİ: 1) Aşağıda verilen PERT serim modelini çözerek. İşlem T x T 1 m 1 0 1 5 0 2 4 1 9 2 3 0 5 6 0 2 1 1 8 4 5 1 5 1 9 0 Tb 24 15 0 39 20 49 0 79 0 37 31 61 25 26 0 8.2 28. 8-9 (II. Yol) 1-2.).83 6-7 1 12. 6-7.25 12 7.2 5 30 34 18 9. 6-7. 2-4. 7-8.11 2 6 T" 1 5 2-3 0 2-4 2 2 2-5 1 1 3-7 2 2 4-6 0 4-8 1 0 57 57 5-6 0 26. işlem bolluklarım (SB/TB). 4-6.25 1 7-8 3 0 38 38 15 30 8-9 1 0 15.5 1 5-7 3 6 22.

1 2 102 38 39.9 1.78 122 547 122 0 .6 102 52.65 38 15.

bolluklar. varyans.66 118 56. kritik yol/yolların bulunması . 9 12 2 0 a) Proje tamamlanma süresi.

03 2.33 2 0 — 12.17 16.2 5 — 11.11 26.25 11.5 — 52.8 3 1. 5 — 22.11 — e 1 2 1 5 — <* te 2.5 4.6 7 — — — 26.3 3 — .3 3 5.69 4 1.83 27.25 20.17 — 132.83 1 9 45.78 — 3.17 17.5 3.25 — 2.1 7 2 1.67 İşlem 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-7 4-6 4-8 5-6 5-7 6-7 7-8 8-9 8-10 9-10 T x Vte 7.17 — 8.

2) Aşağıda bir su deposu.68 Projenin: Ty= 122 Gün ve Vto=54. cebrî boru. pompa istasyonu. . terfî/isale hattı inşaatı ile diğer işlemlere ait verilen bilgi ve sürelerden yararlanarak.2483 =v P«%25'dır. Varyans ve projenin 75 günlük sürede tamamlanma olasılığım bulunuz. c)Projenin. kaptaj odası. % 80 ve % 70 olasılıkla tamamlanabileceği süreleri ayrı ayrı hesaplayınız.7 => z = -0. b) Ts= 117 gün ise Ts=Ty-Hz. b)Proje tamamlanma süresi. a)PERT proje selimini oluşturunuz.68 için (Standart Normal Dağılım Tablosu'ndan) P = 0. cr.x formülüne göre 117=122+z V 54.7'dir. hesaplanandan 5 gün önce tamamlanma olasılığı ile % 100. kanal.

sıkıştırma (stabilize dahil) 17 Teslim.No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teknolojik Yapım Sırasına göre Alt Yapı/Ust Yapı imalat Pozları Hat aplikasyonu . .işaretleme Kanal kazısı İksa .tesellüm işleri 18 Tamamlayıcı (müteferrik) işler ÇÖZÜM: ♦♦♦ PERT Serimi kurulurken ardışık. ip çekilmesi Aks röperleme Temel kazıları Kalıp hazırlık . kaynak.yerleştirme Demir döşenmesi Ta 2 4 3 1 0 4 2 1 2 3 8 3 0 1 5 1 4 2 6 4 1 2 Tm 2 5 3 1 2 5 2 1 3 4 1 0 3 5 1 6 1 4 3 9 5 1 2 Tb 4 6 3 1 5 5 2 1 5 5 1 3 4 5 2 0 1 7 3 1 1 6 2 2 11 Su deposu inşaatı 12 Kaptaj odası inşaatı 13 Pompa istasyonu inşaatı 14 Tahliye kuyuları açılması 15 Drenaj ve deşarjlar 16 Dolgu . öncelikli ve eş zamanlı işlem ilişkilerine dikkat edilmelidir. yalıtım Telörelerin çakılması.payanda Cebrî boru döşenmesi Montaj.

70 a) PERT Proje Serimi'nin oluşturulması 4 .

.

5 0 0.83 0.03 . varyans ve olasılığın bulunması.5 0 0.14 2.72 b) Proje tamamlanma süresi.47 66. 10.

10 7.1 68.8 7.3 3 0.11 0.69 14.33 8.50 3 0.69 .85 0.32 74.3 3 8.3 3 0.11 6.33 8.25 4.33 8.11 1.5 0 7.1 2.33 0.74 I I I h 69.5 0 41.80 16.1 7 76.33 0.21 fü.21 74.47 .7.1 7 10.0 3 12.-.1 7.32 2.00 2.67 7 1.10 3.5 0 0.5 0 0.3 3 0.58 60. — 60.50 j 10.85 14.5 69.33.3 3 8.22 7.50 0.00 0 0 0 8.6 24.33 7.32 76.5 0.80 [3.5 7 0 1.27 7.0 3 69.52 60.3 3 8.Ü3 m 0.73.4.05 14.21 24.96 0.22 7.3 3 0.17 0.33 1 0.

1. 10-12.46 için (Standart Normal Dağılım Tablosu'ndan) P = 0.33=76.06 Tx = 76. Vx = 8. 5-8. NOT: Yapım sırası C bloktan başlayacak sırasıyla B ve ardından A blok yapılacaktır.3228 => P«%32'dir.59 Ts=76.0418 => P» % 4'dür.32 => z = .32 Kritik Yol = 1-2.91 0. Ts = 75 gün ise Ts=Ty+z. 17-18 dir.32^>Ts = 78. işlem ilişkileri ve süreleri verilen yığma bina inşaaünın kaba inşaat işlerine ait "Kutu Diyagramı İş Programı" m çizerek projenin tamamlanma süresini. ❖Projenin % 100 olasılıkla tamamlanacağı süre: P=1.84 V 8.33 + 0.75 Gün ❖Projenin % 70 olasılıkla tamamlanacağı süre: P=0. 2-3.52 V 8. 8-10.32^>Ts = 77.33 + 2. kritik yol/yolları hesaplayarak işaretleyiniz.70 Tablodan z«0. crtx formülüne göre 75=76. bolluklarım.33 + z V 8.32^>Ts = 83.84 Ts=76. Hafriyat alımından sonra Temel daha sonra sırasıyla Duvar ve Tabiiye şeklinde izlenecektir.3 0 0 0. .0.32 => z = .83 Gün'dür.33 + z V 8. c) Hesaplanandan 5 gün önce tamamlanma olasılığı 71.00 Tablodan z«2. C) KUTU DİYAGRAMI ÖRNEKLERİ 1) Aşağıda blok ve kat durumu.33 Gün. 15-17. 14-15.80 Tablodan z«0.5 68.52 Ts=76.33 + 0.19.8 Gün ❖Projenin % 80 olasılıkla tamamlanacağı süre: P=0.59 V 8.73 için (Standart Normal Dağılım Tablosu'ndan) P = 0. 12-14.

K:6 l.K:8 2.K:22 2.K:8 l.K:20 A Blok 7 13 Z:10 Z:25 .K:22 ÇÖZÜM: Z:6 Z:20 B Blok 5 9 l.işlem Hafriyat Temel Duvar Tabiiye Z:8 Z:22 C Blok 6 11 l.

76 37 44 11 İR —> 7 B Blok A h 44 57 y> f > 13 At — 57 67 40 10 Az d 67 92 fn 92 25 At b 41 47 V 32 f. 27 32 6 11 5 B h C Blok — 32 41 b 17 9 Bt — 6 Bz d 47 67 47 67 20 Bt b 0 0 6 6 6 C h 6 17 fi 17 11 Ct 1 7 1 7 8 25 25 47 ^ 47 22 Ct b Cz d HAFRİYAT ^mel DUVA R ÖRME TABLİY E TEMEL İŞLEMLERİ .

ZEMİN KAT İŞLEMLERİ .

78 10 114 8 67 73 6 Bid 11 4 11 4 20 13 4 13 4 Bit ■ • ■ H 84 92 4 Q 8 Ci d 92 11 4 11 4 22 12 6 11 4 8 13 — 4 Ïw> 13 15 4 6 1M 15 6 22 «2 d % DUVAR TABLÍYE .

2) Aşağıda verilen 3 katlı bir yığma bina inşaaünın 8 kalem imalat işi için "Preceden ce Diagram" oluşturula cakta İş programın da işlem . KAT İŞLEMLERİ 2. Kritik Yol = Ch-Ct-Czd-CtbBtb-Atb-Clt-BltC2t yoludur. KAT İŞLEMLERİTy = 156 Gündür.DUVAR TABLÍYE ÖEME ÖRME 1.

. ❖Projeni n tamamlan ma süresi ile işlemlerin en erken ve en geç tamamlan ma sürelerini.80 adları anlamlı ve alfanümer ik olarak verilecek elde edilecek Tij işlem sürelerine göre. ❖İşlem bollukları m ve kritik yolları bulunuz ve diyagram üzerinde gösteriniz.

İskele Döşeme kaplaması .Verilenler: No 1 2 3 4 işlem Adları Doğrama takılması İç sıva (bir kat için) Dış sıva .Badana Madeni Aksam Yağlı Boyası 8 Cam Takılması 5 gün bekleme 2 .Denizlik (bir kat için) ^ işlem Süresi (Gün) 4 5 15 5 2 gün bekleme 4 3 gün bekleme 3 2 ^ 5 Duvar Kaplaması ^ 6 7 Boya .

Ç ÖZÜM: 1 9 1 9 1 5 Dış Sıva 34 34 DS . Min Z ara bekleme süreleri —-> ile gösterilen değerler olarak verilmiştir. İşlemlerin yapım sırası yukarıdaki sıraya göre olacakta.Not: Yığma bina 1 bodrum + 1 Zemin ve 1 Normal kattan oluşmaktadı r.

■ 11419 4 1 19 4ID 5 IIS 2 7 1 3 5 3 2 M Id k z=2 3 37 z = 3 3 -€—^ 237JU 40 ü 437Idd 40 . ■ 4 1 4 0 43 4? 2 Z 1 ml 48 50 47 49 2 Zc 5 4 4 9 9 14 8 9Z 14 5D ZI S 2 2 1 4 5 2 7 ıy Z d k z=2 í — 0 4 9 0 44 Doğrama 4 4B 9 İç Sıva BI 5D Döşeme S Kapl. Boya Badana Madeni A k s a m B o y a 20 4 Bd d D) DENGE (LOB) DİYAG RAMI ÖRNEK LERİ: . Zb b 3 34 0 2 25 1 434Zd 37 d 34 il Bb b 2 30 3 3 y 3 9 3 7 41 3y —^ 46 48 44 4o 2 Bc 2 Bir b 1 2 7 2 1 4 5 B d k 6 1 6 Cam Tak. Duvar Kapl. ■. 1 0 8 4 .83 40 43 40 43 3 Ibb 4 3 4 3 45 7~ S 50 52 50 52 2 Ic 45 2 Im b ■.

b ) 1 v e 5 n o l u i ş l e .1) a) Aşağıda verilen bilgilerd en yararlan ılarak. ilgili projenin tamamla nma süresini (LOB) denge diyagra mı ile kısaltıp optimu m yatırım süresi ile ilk çizelgey e nazaran toplam gider kazancı m bulunuz.

85 m l e r i n s ü r e l e r i n i y a r ı y a i n d i r d i ğ i m i z d e k i d u r u m .

n e d i r ? V e r i l e n l e r : İ ş l e m l e r ç i z g i s e l v e d o ğ r u s a l .

B a ş l a n g ı ç i ç . d e n g e l e m e s o n u n d a T B ' l a r .87 a l ı n a c a k .

Kısalab ilme/Uz ayabilm e Süresi / Kısalm a/Uzam a Birim Gideri .i n : 2 g ü n Bitiş için : 1 gün Endirekt Giderler: 650 TL/gün Ceza Giderleri: 550 TL/gün NOT: Diyagra mın altındak i sayılar günleri ifade eder. Üstünde ki rakamla r işlem adedini gösterir. İşlemler üzerinde ki rakamla r ise.

89 olarak tanımla nmaktad ır. .

y y y I -1/650 -6/450 O rv/ V.23 y M. y O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ÇÖZÜM: a) 1. KISA LTM A: (2 Nolu İşlem ) K ı s a l t m a G i d e r i = 4 * 4 5 0 = + 1 8 0 0 M n m IV V + 2/850 -1/1100 .

G i d e r A z a l m a s ı = 6 * 6 5 0 = 3 9 0 0 Ceza Azalm ası = 6*550 = -3300 Proje Süresi = (Ty = 14 gün) = -5400 Toplam Kazanç: H 4 .91 E n d .

TL 23 .5400 Br.

93 I [V V E -1/650 -2/450 0 m 6 8 10 12 14 2. İşlem ler Bera ber) Kısa ltma Gide ri = 1*65 0 +1*4 50 = 0 rv v + 2/850 -1/110 0 End. Gide r Azal ması = 1*65 0 = +110 0 -650 -550 -100 Ceza Azal ması = 1*55 0= 5400 + 100 = 5500 Br. KISA LTM A: (1. ve 2. TL Proje Süresi = (Ty = 13 gün) = Toplam Kazanç: İ 5 .

123 I 0 : : n -1/4 50 m :0 IV: +2/85 0 0 V: -1/11 00 [V V. 6 8 10 12 .

KI SA L T M A: (5 no 'lu işl em ) = P r o j e S ü r e s i = ( Kıs T alt y = 1 2 g 1* ü 110 n 0= ) ma Gi der i= +1 100 = En d.95 3. Gi der Az al ma sı = Toplam Kazanç: 6 5 0 5 5 1*6 0 50 = Ce za Az al ma sı = 1 0 0 5 5 0 0 + T L 1*5 50 1 .

00 .00 B = r 56 .

3 ve 5 nolu işlem eğrileri değiştirile miyor. 1.97 I 123 0 n rv ^ / n : -1/450 m:0 6 8 10 12 V/ IV: + 2/850 V: 0 K ısaltma işlemi burada biter. endirekt gide ve ceza giderlerin den kazanç sağlanamı yor. Ayrıca başlangıç ve bitiş tamponları işlemlerin ötelenmel erine engeldir. 2 ve 4 nolu işlemlerin ise kısaltılmal arı halinde yalmzca gider artışı getiriyor. Proje tamamlan ma süresi normal süreye (Ty=12 .

. T5 = 2 gün. Planlamay la elde edilen kazanç 5600 Br. T4 = 3 gün olmakta dır.98 gün) gelmiştir. TL'dir. 23 45 0 I: rv n 1 1/45 0 e 8 ıo E: m: 0 IV 0 : V: 0 1 ve 5 nolu işlemleri n süreleri yarıya indirildi ğinde (hızları iki katına çıkartıld ığında) sonuç diyagra ma göre T. Toplam Gider Artışı = . Bu durumd a.

TL artırdığı için (azalma sağlama dığından ) süre 10 güne imnesine rağmen bu düzenle menin zararı vardır. 2) Aşa ğıd a veri len bilg iler den yar arla nar ak. ilgil . Gider Azalmas ı= 2*650 = -1300 Ceza Azalmas ı= =0 T oplam Kazanç: 400 Br.99 2*850 = +1700 End. TL • Kümülat if gideri 400 Br.

.100 i proj eni n tam aml an ma sür esin i (L OB ) den ge diy agr amı ile kısa ltıp opti mu m yatı nın sür esi ile ilk çize lge ye naz ara n topl am gid er kaz anc ım bul unu z.

Bitiş için 3 günden az olmayacak..1/ 500 II = .. dengeleme sonunda TB'lar. TL Tp = 24 gün. 1. TL/gün alınacaktır.7/ 400 y II= +2/ÖÜÜ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 v = M/800 VI =0 Tp = 30 gün. Gider Azalması = -6*850 = Ceza Azalması = 6*400 = Toplam Kazanç: +2800 -5100 -24 00 4700 Br. Günden itibaren endirekt giderler: 850 Br.+ 2/600 .101 işlem I II III IV V VI P1 7 Normal Süre (Gün) 5 8 15 4 2 5 Başlangıç Tamponu (Gün) . Başlangıç için 2.+ 4/800 0 y y y III y 3 4 5 [V V Verilenler: •İşlemler çizgisel ve doğrusal alınacak. ÇÖZÜM: I =.TL) -1/500 -3/300 -7/400 . . •22.3/ 300 III =. 4 4 12 3 2 Uzayabilme/Kısalabilme Bedeli (Br. KISALTMA: (3 no'lu işlem) Kısaltma Gideri = 7*400 = End. TL/Gün Ceza ödemeleri: 400 Br.

1/ 500 II =.4/800 V I = 0 2. Gider Azalması = -2*850 = -1700 Ceza Azalması = 2*400 = -800 Toplam Kazanç: (-1900)+(.102 I =.3/ 300 III = 0 IV =+2/ 60 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 y = . VI/ .TL ve Tp = 24 gün.4700) = -6600 Br. / IV V. KISALTMA: (2 no'lu işlem) Kısaltma Gideri = 2*300 = +600 End.

1/ 300 z ınA y M M iw 10 12 / W4 6 818 20 16 T l v = .TL Tp = 20 gün (sonuç). Gider Azalması = -2*850 = -1700 Toplam Kazanç: (-100) + (-1900)+(.2/S0[l III =0 IV=+2/ 600 VI =0 14 22 3. KISALTMA: (5 no'lu işlem) Uzatma Gideri = 2*800 = +1600 End.7" 103 H I= -1/ 500 II=.4700) = -6700 Br. .

T. mahal listesi Arsa Secimi: Yaürım konusu bir inşaaün gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bu inşaaün yapılacağı bir arsanın tahsisi veya satın alınması gerekir. keşif bedellerinin belirlenmesi L. ■Jeolojik yapısı. inşaat alanı. gaz. ■İnşaat için gerekli içme ve kullanma suyunun temin imkanlan. Müdürlüğüne bildirerek karşılamak zorundadır. İNŞAATA HAZIRLIK VE ÖN ÇALIŞMALAR A. başka kamu kuruluşlarından yada belediyelerden bağış değişme. Plankote. Kamu kuruluşları ihtiyaç duydukları arsaları hazine. Yukarıda yazılı temel kriterlere uyan arsa üzerinde yapılan etütlerde dikkat edilmesi gerekli bilgiler şunlardır: ■Arsanın yeri ve yüzölçümü. M. su. Arsa Bilgi Formu temel olarak.Bütçenin T. telefon.P.Avan projelerinin hazırlanması D.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kesin ve tatbikat projelerinin hazırlanması G. M. 1. Metraj ve kesin hesap çalışmalan. kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarla kamu kuruluşları arsa ihtiyaçlarım Arsa Ofisi Gen. Bu form ilgili Bayındırlık ve İskan İl müdürlüğünce yeterli sayıda teknik eleman tarafından düzenlendikten sonra Bakanlığa gönderilir.Hazineden.Arsa Ofisi genel Müdürlüğü kanalıyla: Bu kuruluş Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı olarak 1164 sayılı Arsa Ofisi kanunu kapsamında faaliyet göstermektedir. ■Yer üstü sulannın yer altı sulan ile ilişkisi. Ancak bu talepleri dört ay içerisinde karşılanamadığı ve bu husus daha önce bir yazı ile bildirilmiş olduğu takdirde. vaziyet planı K. ■Su durumu. imar çapı. ■Malzeme durumu gibi konularda bilgiler toplanır ve bir rapor düzenlenir. B. parselasyon planı. maddesi uyarınca. ■Ulaşım durumu. Arsanın Hazine arazisi olması durumunda tahsis işlemlerin bir yıl önceden tamamlanması ■Arsa üzerindeki mevcut tesisler ve bunlann hukuki yönden bir anlaşmazlık yapıp yapmayacağı Devlete ait yaünmlann gerçekleştirilmesinde gerekli arsa 3 değişik yoldan birisiyle temin edilir. ve 2. ■Heyelan durumu. Arsa sınırlarının belirlenmesi-Aplikasyon J. elektrik. yaürım bütçesi yasa taslağı ve programına alınması E. İnşaat 1. ■Elektrik ve telefon durumu. ■Arsa imar durumu.İhale işleri H. anlaşma vs. belediye ve diğer kaynaklardan karşılayabilir. ■Arsa ve yakın çevresinin toplumsal yaşantı ile ilişkisi. ■İklim özellikleri. ■Kanalizasyon durumu. 2. 1164 sayılı Arsa Ofisi kanunun 12. Arsa seçiminde öncelikle imar durumu.D.Sözleşme uygulamaları İ.104 3. ■Arsa mülkiyetinin yatınm yılından en az bir yıl önce temini kamulaşürma ile ilgili ödeneklerinin bütçeye konulması.'de yasalaşması F. ■Topoğrafik durumu. devletin yapacağı yapılara ait arsa temin eder. ■Malzeme temin imkanlan. ■Zemin durumu. binanın ileride büyütülebilme imkanlan. ■Mevcut tesisler. ■Drenaj ve derivasyon imkanlan.Arsa seçimi ve temini yolları B.Planlama ve yaklaşık maliyet C. enkesitler. inşaat ruhsat işleri. Bu kurum. biçimlerde: . gibi bağlantıları ile zemin durumu. yol. yapılabilecek yapı yüksekliği. ■Yol durumu. ■Jeomorfolojik yönden elverişliliği ve yer üstü sulannın etkisi. boyutlan. topoğrafik durumu ve sel veya heyelan bölgesinde bulunup bulunmadığı gibi hususlar yetkili bir ekip tarafından etüt edilerek "Arsa Bilgi Formu" düzenlenir.

105 Ancak bu şekilde temin edilen arsa ve arazilerin ölçekli krokileri ve kullamm amacı.Kamulaştırma (istimlak) yoluyla: 6830 sayılı İstimlak Kanunu uyarınca rızai satınalma veya kamulaştırma yoluyla arsa temin edilmesi durumunda. elektrik. miktar ve diğer özelliklerinin en geç altı ay içerisinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirmek zorunludur. Tip projelerde ise. Gerek arsa gerekse köşe kazıkları sabit röperlere bağlanmalıdır. Bunun için ilgili Yatınmcı Kamu Kuruluşunca belirlenen ihtiyaca göre düzenlenen ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca incelenerek onaylanan "Ön Proje Formu" yatınm programı teklifi ile DPT'na gönderilir. süresini. detay projeler 1/20. çelişki. Arsa Sınırlarının Belirlenmesi: İnşaatın yapılacağı parselin köşe noktaları imar yada kadastro plamna uygun olarak ve ileride herhangi anlaşmazlık. Belirlenen köşe noktaları daha sonra krokide belirlenen apsis-ordinat şeklinde ölçeği dahilinde büyütülerek araziye aplike edilir. konu Yüksek Planlama Kurulu'na gönderilir. ilgili kamum kuruluşu ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkililerinin iştiraki ile görüşülür ve DPT programına alınması uygun görüldüğü takdirde. telefon. . gaz gibi bağlantıları planda gösterilir. yüzölçümü. bu alanların dışındaki arsaların sınırları ise Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Tapu Fen Memurluğu yetkili elemanlarınca belirlenirler. Bakanlık oluru ile teşekkül ettirilen satınalma komisyonu ile malikler anlaşmaya varırlarsa arsanın Bakanlık adına tescili yapılır. Daha sonra ilgili yasaya göre kıymet taktiri için Bakanlık onayı alınarak yasa hükümlerine uyularak kıymet taktiri maliklere bildirilir. statik-betonarme ve tesisat projeleri. Uygulama projeleri 1/50. Kuruluş bu projeleri kendi veya ilgili yüklenici yükümlü kılınarak hazırlattırabilir. Konu YPL tarafından da uygun görülmesi halinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na oradan da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildikten sonra Yatınm Programı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulur. önceki yıllara ait maliyetin belirli bir oran dahilinde artınlması ile yapı yaklaşık maliyetinin bulunması mümkündür.P. Programına Alınması: İnşaası istenen herhangi bir yapı veya tesis için bütçeden ödenek aynlabilmesi için öncelikle DPT tarafından 5 yıllık kalkınma veya yıllık yatınm planına alınması gerekir. imar durumu ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere baplı kalınarak hazırlanmak zorundadır. Yukanda söz edilen ön proje formu yatınm konusu işin toplam maliyetini. yıllara göre ödenek dilimlerini de kapsadığından yatınm programına alınması istenen yapı veya tesisin yaklaşık maliyetinin de bilinmesine ihtiyaç vardır. arsa bilgileri. 1/10 ve 1/5 ölçekli olarak hazırlanır. Aksi halde aym yasamn ilgili hükümleri gereğince umumi menfaat karan alınarak kamulaştırma yoluna gidilir.T. cins. 3. Gerekli planlar yapılarak uygulamaya geçilir. ihtiyaç programı dikkate alınarak (yapılacak yapımn cinsi ve kapasitesi) yapı için gerekli toplam inşaat alam ile yaklaşık metrekare birim maliyet bedelinin çarpılması yoluna gidilir. Yatınm Programı teklifi DPT'nda. Mahkeme karanyla arsanın bedeli devlet tarafından ödenir. Yaklaşık Maliyetinin Belirlenmesi D. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde imar parsel sınırları imar plamna uygun olarak İmar şirketleri yada İmar müdürlüklerinde görevli yetkili elemanlarca. ön hazırlık programı. Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması: Yatınm programına alınmış işin yapılabilmesi için gerekli olan mimari. Arsası ilgili yatınmcı kurum tarafından tahsis edilen bir yapımn yaklaşık maliyetinin belirlenmesinde. öncelikle arsa veya arazinin tasarruf durumunu gösteren kadastro haritası temin edildikten sonra taşınmazın sahipleri. su. Projeler hazırlanırken ilgili kuruluşun ihtiyaçlan göz önünde tutulur ve resmi yazı ile proje üzerindeki muafakatı alınır. Yatırımın Planlanması. belirsizlik doğurmayacak biçimde tespit edilerek sınırlar belirlemnelidir. yol. tahmini rayiç bedeli ve imar durumu tespit edilir ve varsa imar çapı alınarak arsanın kanalizasyon. DPT.

makine fiyatlan. Fakat genellikle 1. keşifte belirlenen bedeller 2. kg. keşifte. boşaltma. İş İskelesi). keşifte değiştirilmeksizin ödenir. yapım sırasında meydana gelecek proje değişiklikleri belirli olmadığından binamn bitmiş imalatlarına göre yapılan 2. istif miktarları.24. m2. metrajlarla hesaplanan şu üniteler kısmen yada tamamen yer alır: a)Projedeki mevcut imalatların miktarı.) Karsız değerlerdir. g)Maktuen ödenecek bedeller. katsayı ve baz fiyatlandır. ( Örneğin Elle Yapılacak Kazı için Kullanılacak İşçilik Ücretini Belirler.022 Pikdofen (adet) vs. su durumu. Keşfin düzenlenmesi sırasında bina uygulama projeleri ve detaylarının eksiksiz olması istenir. Miktara bakılmaksızın 1. 18. h)Projesi bulumnayıp da sonradan projelendirilen bir kısım ek imalata fiyat zaptı teşkili yoluyla ödenecek talimini bedeller. c)Doğrama. m3. bahçe.A Demiri (ton). Genel olarak 1. keşfi gerçek maliyeti vermektedir. birim fiyatları ve bedelleri.211 Demir imalat (Kg). ilgili sene için ilan edilen yeni birim fiyatlardan sonra. ekonomik ve statik durumuna göre "Vaziyet Planı" hazırlanır. madeni aksam miktar.231 Mahya Kiremiti (mt). yol. 18. 23. Rayiç yada birim fiyatlann tanımlanmasına yarar. Vaziyet Planlarında itibari kotlara göre temel altı. birim fiyat ve bedelleri. birim fiyat ve bedelleri. keşif ve hakediş düzenlenmesinde her imalat için uygulanan her birim fiyatın birim ünitesinin ölçü tarzını gösterir (mt.106 B Araziye ait tesviye eğrili plan ve plankote hazırlandıktan sonra imar durumunda verilen kot. komşu bina yada parselden uzaklık. çap.211: Kiremit (m2). Keşfinin Hazırlanması: 1. Buna göre Poz Adı ve Poz No : Teknik. idarelerin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda olduklan malzeme. projelere bağlı olarak. kanalizasyon sınırları çerçevesinde. 23.001 İnce B. ve 2. İnşaat 1. Ömek olarak 18. b)İmalatların yükleme. . keşifte zemin cinsi.) c)Rayiç: Bayındırlık Bakanlığınca her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan. zemin durumu. (Örn.001 Tuğla duvar (03). işçilik. binamn estetik. yol ve bina döşeme kotları bulunur. fiyat farkı bedelini karşılamak üzere tahminen konulan bedel. e)Nakliye bedelleri (Tahminen yada imalat bedelleri toplamının % 8-12'si kadar) f)İlk ihale ilamndan önceki fiyat farkına tabi malzemenin. ton. birim fiyatları ve bedelleri. tretuvar. adet gibi. d)Birim fiyat cetvellerinde bulunmayan özel imalatların miktar. özel ve yapım şartlan ile birim fiyat tarifleri bulunan ve anlaşmalannda bedeli gösterilen veya sonradan yeni fiyatı yapılan İş birimleri ve bu birimleri tanımlayan numaralar sitemi olarak tanımlayabiliriz. malzeme taşımaları. Metraj ve Kesif İşleri İçin Tanım ve Dokümanlar: a)Poz Adı ve Poz No (Birim Fiyat No ve İmalat Adı): b)Ölçü Birimi: Metraj.

1.) ~ Ocakta satmalına bedeli belirtilenler 04.015 d) Fiyat Analizi : Birim imalat maliyetleri içerisine giren gerekli işçilik.003 3 ~ Fabrikada satmalına bedeli belirtilenler 04. öncelikle hesaplanarak analiz içerisinde yerini alan ve yüklenici kannı taşımayan analizlerdir.Birim Fiyat Listesi (Seridöpri): İmalatın Cinsi Ölçü Birimi Birim Fiyatı (TL) . boşalt mayı. Her takvim yılı başında o yılın rayiçlerine bağlı olarak düzenlenen "Genel Fiyat Analizi" değerlerinden yararlanılarak ilgili yılın "Birim Fiyat Listeleri" Poz No Cinsi Ölçü Birimi Miktar Birim Fiyatı Tutar Bölüm Toplamı Yardımcı Analiz: İmalat Birim Fiyatlannın oluşturulmasında esas analizler kullanılan. Poz No Her takvi m yılı başınd a rayiçle rden alınan bedell erin tespit edilen imalat lara ait nakliy e. aylık. taşıt.Aktarmasız Analizler: Her yıl Genel Fiyat Analizlerinden yararlanılarak ve aktanna yapılmaması için türetilen analizlerdir. saat ücreti brüt bedeller) ■Taşıt rayici (taşıt gündeliği veya motorlu araç K katsayılan) ■İnşaat makine ve araç rayici (makinelerin piyasa satmalına yaklaşık bedelleri) ■İnşaat gereçleri rayici (inşaat malzemelerinin birim satmalına bedelleri olup yerleri belirtilerek gösterilir.107 ■İşçilik Rayici (gündelik. 2. makine. gereç miktar ve tutarlannı tespit eder.4131 ~ Depoda satmalına bedeli belirtilenler 04. yükle me.008 ~ İşbaşında satmalına bedeli belirtilenler 04.

uygulama koşulları ve kapsamı ile birim fiyat ödemesine nelerin girip girmediği ve imalatın ölçü tarzı her yıl kitap halinde yayınlanır.-24.Bölüm: Tüneller Genel Teknik Şartnamesini. 7. 6.Bölüm: Taşıma Genel Teknik Şartnamesini. 4. 2. 3.Genel Teknik Şartname: Bu şartname esas itibariyle 24 bölümden oluşmaktadır.Bölüm: Birim Fiyat Analizi ve tarifleri hakkında uygulama notlarım. 4.Bölüm: Balast İşleri Genel Teknik Şartnamesini.108 malze me ve işçilik miktar lannı içeren analiz değerl erinde n elde ediler ek Bayın dırlık ve İskan Bakanl ığı Yükse k Fen Kurulu nca bastınl ıp dağıtıl an listeler dir. yapım tarzı ve sırası. Sıra No 3.Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri (Seridöpri Tarifleri): Birim Fiyat Listesi'nde gösterilen her poz no'suna göre imalatlarda kullanılan malzeme miktarları.Bölüm: Kazı İşleri Genel Teknik Şartnamesini. 5. Bölümler ise çeşitli inşaat malzemelerinin standart ve tekniğine uygun vasıf .

Ödeneği bulumnayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Bunun için mahal listelerinden yararlanılır. güvenirliği. Keşif için (İhale Keşfi). gizliliği. Bu fiyatların taraflarca kabulü zorunludur. diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu.Özel Fiyatlar: Yüklenim konusu iş Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Cetvellerinde bulumnayan kalemlerden oluşuyorsa. eşit muameleyi. Kamu İhale İşlem Dosyası. ■Hakediş düzenlenmesi için. Gerekli incelemeyi yapmalarım sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasımn birer örneği. 1. İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmammn bulunmaması halinde. ya benzeri birim fiyatlardan yada sözleşme yılına ait rayiçlerden yararlanılarak düzenlenecek Özel Birim Fiyat Analizlerinden elde edilir. Bu dosyada. yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. Komisyon başkam ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. ■2. hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. her imalattaki gerçek miktarları bulmak üzere. bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. ■Fiyat Analizi. avan projeler ve detay projeleri üzerinden ve Birim Fiyat listelerindeki her poz için yapılır. hakediş.Keşif Metrajları. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. ilgili idare personelinden en az dört kişinin. ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri. Ancak. İhalesi yapılacak iş için olur alındıktan sonra idarece yani ihale komisyonunca ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Kararlarda çekimser kalınamaz. gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun. Ataşman. bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde. İhale yetkilisi. vs. Keşif için (kesin Hesap Keşfi). soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı. İhale Ön Yeterlik Dokümanı ve Kamu İhale Sözleşmeleri: İdareler. projeler ve ataşmanlar üzerinden hassas olarak yapılır. Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği birim fiyatlar geçerlidir. Yükleniciyle anlaşmazlık olursa. 2. ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla. j) Metraj Hazırlanması: Yapım işlerinde şu gereksinimler için metraj hazırlanmaktadır. biri başkan olmak üzere. İhale komisyonunca alınan kararlar bir üst makama iletilerek ihalenin yapılması için izin alınır. ■1. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar. ataşman için yapılan metrajlar ise. olağanüstü haller ve deprem durumlarında ÇED raporu aramnaz. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. fiyat analizi. komisyon başkan ve üyelerinin adlan. işler için 1. kamuoyu denetimini. saydamlığı. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. ■İhale yetkilisinden alınan onay belgesi ■Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli ■İhale dokümanı ■İlân metinleri ■Adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifle . rekabeti.109 ve kullamna şekillerini açıklamaktadır.Keşif Metrajları.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususlann belirtilmesi zorunludur: a)İşin adı. u) Vergi. sözleşme tasansı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. İhale Komisyonu tarafından hazırlanan İhale Dokümanında ise. telefon ve faks numarası. resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. f)İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. hizmetlerde iş tanımı. vergi. niteliği. k) İhale karannın alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. n) Geçici ve kesin teminat oranlan ile teminatlara ait şartlar. j) Tekliflerin alınması. türü ve miktan. t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlan. p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği. b)İdarenin adı. d)İsteklilere talimatlar. İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. g)Tekliflerin geçerlilik süresi. niteliği. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara. türü ve miktan. ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. m) Teklif ve sözleşme türü. adresi. Ancak. belgeler ve yeterlik kriterleri. sigorta. Doküman bedeli. i)Ulaşım. r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği. teslim şartlan ve gecikme halinde alınacak cezalar. e)İsteklilerde aranılan şartlar. ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümam satın almalan zorunludur. s) Ödeme yeri ve şartlanyla avans verilip verilmeyeceği. resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.110 ■Gerekli diğer belgeler ■İhale komisyonu tutanak ve kararlan gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. c)İhale usulü. . yapılma yeri. isteklilere talimatlan da içeren idari şartnameler ile yaptınlacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler. hizmetlerde iş tanımı. muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. verilecekse şartlan ve miktan ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği. 1) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. h)İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususlann belirtilmesi zorunludur: a)İşin adı. o) İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. z) Anlaşmazlıklann çözümü. hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir. y) Denetim.

p) Denetim. e)Sözleşmenin bedeli. teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan. yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar. c)Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı. y) Anlaşmazlıkların çözümü. sigorta. v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. g)Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği. verilecekse şartlan ve miktan. vergi. n) Gecikme halinde alınacak cezalar. bakım-onanm. u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları. r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. i)Vergi. o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartlan. resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. tebligata esas adresi. türü ve süresi. f)Ödeme yeri ve şartlanyla avans verilip verilmeyeceği. 1) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. d)Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklan. m) İşin yapılma yeri. k) Kesin teminat miktan ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. . eğitim. h)Ulaşım. j) Montaj. resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. işletmeye alma.111 b)İdarenin adı ve adresi. muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

modernizasyon ile yazılım ve mühimmat ihaleleri ile devlet güvenlik istihbaratı kapsamında. tank. İstisnalar MADDE 3. e)(Değişik : 12/6/2002 . silah. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar ile 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) bu Kanun kapsamı dışındadır. f)Ulusal araştırma geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştınna-geliştinne projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alınılan. tüzel kişiler. fonlar. c)Sosyal güvenlik kuruluşları. iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları. helikopter.4761/ 11 md.4761/ 10 md.2002 22. değerlendirmek. Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kuramları. uluslararası kurallara göre yürütmesi gereken ve . kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek. katma bütçeli idareler. güvenlik ve istihbaratla ilgili. uçak. ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil. Devlet Malzeme Ofisi ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler için ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar. .4761/ 11 md. özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı. panzer.) Kanun kapsamına giren kuruluşların. malzeme. (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş.01.2002 Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri MADDE 1.) KAMU İHALE KANUNU KANUN NO: RESMİ GAZETE SAYI: 4734 KABUL TARİHİ: RESMİ GAZETE TARİHİ: 04. hizmet. tutukevleri işyurtları kurumları. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler ile Tarım Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan. özelleştinne kapsam ve programında bulunan kuruluşlar ile bunlann doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayn ayn sennayesinin yansından fazlasına sahip olduklan kuruluşlann.) Kamu iktisadi teşebbüsleri. Ancak. müessese.4.) (a). . işletme ve şirketler. roket. denizaltı. b)Eneıji.01. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtları. füze gibi araç. özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar. kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kuram ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. birlik.1. g)(Ek : 12/6/2002 . d)İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri. d)(Değişik : 12/6/2002 . . döner sermayeli kuruluşlar. Kapsam MADDE 2.Bu Kanunun amacı.Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: a)Genel bütçeye dahil daireler. birlikler.112 Gibi temel ve esas konulara ilişkin uygulama hükümleri ve detaylara yer verilir. silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile bunların araştınna-geliştinne. e)4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri. KAMU İNŞAAT YATIRIMLARI İHALE MEVZUATI 4. b)Savumna. su. gemi. teçhizat ve sistem alımları. c)Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri.a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca.

İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinde. sergileme. taşımr ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri. toprak ıslahı. bilgi ve deneyimini idarenin yaran için kullanan. Yapım : Bina. Tanımlar MADDE 4. ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullannı. fikrî ve güzel sanat. alt yapı. Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü. araştırma ve geliştirme. rafineri tesisi. spor tesisi. Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunlann oluşturduklan ortak girişimleri. Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri. yıkma. viyadük. metro. muhasebe. İstekli : Mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi. otoyol. nakliye. taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat. bilgilerin halihazır haritalardan alındığı. mimarlık ve mühendislik. İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlan. mesleki eğitim. danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan. hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini. demiryolu. restorasyon. Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri. taşıma. boru iletim hattı. görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi. İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığım gösteren ve ihale yetkilisinin onayım müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri. basım ve yayım. çevre düzenlemesi. yemek hazırlama ve dağıtım. tamamlama. mümkün olan arazi ve zemin araştırmalan yapılmış olan. toplantı. karayolu. Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri. haberleşme. Danışman : Danışmanlık yapan.Bu Kanunun uygulanmasında. Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü. organizasyon. idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunuculanm. sulama tesisi. haberleşme ve eneıji nakil hattı. koruma ve güvenlik.113 h) uluslararası piyasanın koşullarına göre anlık karar verme zorunluluğu bulunan faaliyetlerine ilişkin olarak. Hizmet : Bakım ve onarım. ihzarat. temizlik. Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunlann oluşturduklan ortak girişimleri. Ön proje : Belli bir yapımn kesin ihtiyaç programına göre. köprü. Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile bu gerçek kişilerin oluşturduğu tüzel kişilikleri. Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşımr ve taşınmaz mal ve hakları. güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini. sondaj. imalat. yapı elemanlannın ölçülendirilip boyutlandınldığı. İhale yetkilisi: İdarenin. bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini. kesit. piyasa araştırması ve anket. Uygulama projesi : Belli bir yapımn onaylanmış kesin projesine göre yapımn her türlü aynntısının belirtildiği projeyi. ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detaylan ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde . Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen. Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri. Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi. danışmanlık. rıhtım. tünel. Ortak girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralannda yaptıklan anlaşma ile oluşturulan grubu. eneıji santrali. isteklilere talimatlan da içeren idari şartnameler ile yaptınlacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler. . çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporlan dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân. liman. tanıtım. sigorta. fotoğraf. ilgili veya bağlı bulunulan Bakanlığın teklifi üzerine Kurum tarafından belirlenecek mal veya hizmet alımları. Bu Kanuna tâbi değildir. büyük onarım. Kesin proje : Belli bir yapımn onaylanmış ön projesine göre. havalimanı. gerekli arazi ve zemin araştırmalan yapılmadan. baraj. film. inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi. tersane. sözleşme tasansı ve gerekli diğer belge ve bilgileri.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımlan ile yapım işleri kısımlara bölünemez. güvenirliği.4761/ 12 md. olağanüstü haller ve deprem durumlannda ÇED raporu aranmaz.İhaleye katılacak isteklilerden. Sözleşme: Mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı. . Temel İlkeler MADDE 5. . biri başkan olmak üzere. .) Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: a)Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlannda üçyüzmilyar Türk Lirası. Komisyon kararlan çoğunlukla alınır. ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla. bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. . İKİNCİ BÖLÜM İhaleye Katılım Kuralları Eşik Değerler MADDE 8. 2)İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri. ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. rekabeti. soyadlan ve görev unvanlan belirtilerek imzalanır. Kurul: Kamu İhale Kurulunu. Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçlann. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. ihale dokümanı. İhale Komisyonu MADDE 6. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.114 fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde. . İhale İşlem Dosyası MADDE 7. kamuoyu denetimini. gerekçesini komisyon karanna yazmak ve imzalamak zorundadır. genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun. ihtiyaçlann uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynaklann verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Gerekli incelemeyi yapmalannı sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği. diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli. . İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları MADDE 10. her türlü fiyat araşürması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur.İdareler. ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: a)Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için. Aralannda kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlanndan sorumludur. Kurum: Kamu İhale Kurumunu. 1)Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler. ilân metinleri. hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. eşit muameleyi. komisyon başkan ve üyelerinin adlan. idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartlann ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü. ihale komisyonu tutanak ve kararlan gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. c)Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası. saydamlığı.İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir.(Değişik : 12/6/2002 . Kararlarda çekimser kalınamaz. . b)Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlannda beşyüzmilyar Türk Lirası. Ancak. İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde. Yaklaşık Maliyet MADDE 9. gizliliği. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. İfade eder. 3)İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü akındaki ve bitirdiği iş miktarım gösteren belgeler.Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece.İhale yetkilisi. adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar. ilgili idare personelinden en az dört kişinin.

Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip olmalan. yürütmek. 1)İsteklinin. makine. e)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde. araşürma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler. kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler. h)Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. kiraya verilemez ve satılamaz. mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde. sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. konkordato ilân eden. alacaklılara karşı borçlanndan dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 8)İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren. belgeler devredilemez. 7)İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın. yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler. işleri mahkeme tarafından yürütülen. Yönetim ve denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler. d)İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak. ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. İhaleye Katılamayacak Olanlar MADDE 11. 2)İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde. b)İflası ilân edilen. her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oramn muhafaza edilmesi zorunludur. tasfiye halinde olan. yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde. belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz. katalogları ve/veya fotoğrafları. . tedarik edilecek malların numuneleri. 3)İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine.) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden. c)İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. f)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde. d)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyannca kesinleşmiş vergi borcu olan. işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a)Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. mevzuaü gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler. uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.115 b)Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için.4761/ 13 md. c)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyannca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. b)İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: a)İflas eden. e)(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın . 6)İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis. ihaleyi yapan idareye yapüğı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykın faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı. 5)İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler. i)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı karanyla hüküm giyen. (Ek : 12/6/2002 . zorunlu tasfiye karan verilen. İş bitirme. yapım işleri için ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oramnda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. g)İhale tarihi itibariyle. 9)İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere. en fazla beşte bir oramnda dikkate alınır.Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak. j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 4)İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler. mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

Ortak Girişimler . Belli bir marka. (Ek : 12/6/2002 . Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.4761/14 md. yirmibeş milyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile elli milyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde.116 hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. Ancak. model. varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân. sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. 3)Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce. teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Ancak. İhale İlân Süreleri ve Kuralları MADDE 13. 2)Yaklaşık maliyeti. Ancak.İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine oniki gün eklenir. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. İdareler. mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla. Teknik şartnamelerde. Bu yasaklar. birlik. Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen isteklilere ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. 3)(Değişik: 12/6/2002 . yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri. ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. 1)Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az kırk gün önce. 2)Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları son başvuru tarihinden en az yirmibeş gün önce. rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. f)(c). b)Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden. uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları. bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.) Bu fıkra kapsamında ilan edilen ihalelerden hangilerinin. Belirlenecek teknik kriterler. Aym şekilde. (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf.) Yaklaşık maliyeti. Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. .Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle. en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. elli milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile ikiyüzelli milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Resmi Gazetede. 1)Yaklaşık maliyeti.4761/ 14 md. ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir. . menşei. teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. patent. 1. bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak. bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa. dernek. Ayrıca. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. yirmibeş milyar ile elli milyar Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile elli milyar ile ikiyüzelli milyar Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede. Şartnameler MADDE 12.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususlann bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale gününden önce ihale iptal edilebilir. rekabeti veya ihale karannı etkileyecek davranışlarda bulunmak. b)İsteklileri tereddüde düşürmek. vaat. d)Alternatif teklif verebilme halleri dışında. Yasak Fiil veya Davranışlar MADDE 17. 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümam ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. İhale Gününden Önce İhalenin İptal Edilmesi MADDE 16. katılımı engellemek. b)Belli istekliler arasında ihale usulü. sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmalan istenebilir. kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. alt yüklenicilerin yaptıklan işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. . ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. d)Doğrudan temin. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapünlabilir. c)Pazarlık usulü. Açık İhale Usulü MADDE 19. İKİNCİ KISIM İhale Süreci BİRİNCİ BÖLÜM İhale Usulleri ve Uygulaması Uygulanacak İhale Usulleri MADDE 18. . nüfuz kullanma. verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda. iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. ön yeterliği tespit edilen bütün . ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri. iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a)Hile. Belirtilen asgari yeterlik koşullarım sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Bu durumda. İhalenin iptal edilmesi halinde. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. . e)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.117 MADDE 14.Açık ihale usulü. İhalenin iptal edilmesi durumunda.Birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak girişim oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü MADDE 20. . . İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği anlaşma istenir. Alt Yükleniciler MADDE 15. Bu usule göre yapılacak ihalelerde adayların başvurularım hazırlayabilmeleri için en az yirmibeş gün süre tanınarak ön yeterlik ilâm yapılır. anlaşma. ihale dokümam gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle.Belli istekliler arasında ihale usulü. tehdit. sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin verilmesi gerekir. ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkalan adına doğrudan veya dolaylı olarak. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği aynca tebliğ edilir. Ancak bu durumda. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ise. asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. c)Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek.İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: a)Açık ihale usulü. . Gerek ortaklık anlaşmasında gerekse ortaklık sözleşmesinde.İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde. rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat kanştırmak veya buna teşebbüs etmek. . irtikap. çıkar sağlama.

İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Tasarım Yarışmaları MADDE 23. mühendislik. Doğrudan Temin MADDE 22. niteliği. (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapılması zorunlu değildir. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a)İdarenin adı. . e)Uygulanacak ihale usulü. tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarım en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. b)Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. (a). (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde. teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ilk alımı izleyen üç yıl içinde ihtiyaç duyulan yedek parça. araşürma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. İlân yapılacak hallerde. (d) bendinin uygulanması halinde. ekipman. (b) ve (c) bentlerine göre. piyasada fiyat araştırması yapılması zorunludur. peyzaj mimarlığı. (a). b)Doğal afetler. türü. Ancak. İhale Dokümanının Verilmesi İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar MADDE 24. salgın hastalıklar. f)Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. . İKİNCİ BÖLÜM İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı. bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. d)İdarelerin beş milyar Türk Lirasım aşmayan ihtiyaçları. c)Mevcut mal.Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a)Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. adresi. . d)İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. miktarı. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden. sadece idare tarafından 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: a)İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir. Pazarlık Usulü MADDE 21.118 istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. İstekliler. (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde. e)İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanması. ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bent gereğince temin edilen ihtiyaçlara ilişkin olarak hazırlanan sözleşmelerin notere onaylattırılması ve tescil ettirilmesi zorunlu değildir. ek malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi. ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle. kentsel tasarım projeleri. c)Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c)Mal alımı ihalelerinde teslim yeri. telefon ve faks numarası. şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak. can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.İdareler gerekli gördükleri mimarlık. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. İdarenin ihtiyaçlarım en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. . (a). b)İhalenin adı. e)İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. (e) bendinin uygulanması halinde de. gözden geçirilerek şartlan netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir. ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyaü içermeyen ilk tekliflerini sunar. . verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. d)İhalenin.

k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı. 1) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. g)İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. telefon ve faks numarası.İhale dokümamnda. ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. b)İhalenin adı. 5. p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. Ancak. c)Mal alımı ihalelerinde teslim yeri. . s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği. 3. ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği. adresi. 13 üncü maddede belirtilen ilâmn yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç. hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fıyaüna dahil olacağı. Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar MADDE 25. Tekliflerin geçerlilik süresi. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar MADDE 27. . türü. açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. miktarı. r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. vergi. İsteklilere talimatlar. d)İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. 2. telefon ve faks numarası. j) Tekliflerin alınması. hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İdarenin adı. sigorta. 9. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 1. idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilâm yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. yapılma yeri. k) Teklif ve sözleşme türü. 7.Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. i)İhalenin nerede. j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar. niteliği. f)Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. İhale dokümamnda açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. 6. İşin adı. türü ve miktarı. m) Tekliflerin geçerlilik süresi. Bu durumda. 4.119 g)İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar. o) İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği. m) Teklif ve sözleşme türü. Ulaşım. belgeler ve yeterlik kriterleri. İlânın Uygun Olmaması MADDE 26. ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. i)Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati. . e)Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. İhale usulü. isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verileceği. niteliği. İdarenin adı. İsteklilerde aranılan şartlar. isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yapünlacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler. 1) Teklif edilen bedelin en az % 2'si ile % 4'ü arasında. adresi. hizmetlerde iş tanımı. sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. verilecekse şartlan ve miktan ile sözleşme konusu . h)Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. h)İhale dokümammn nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. 8. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara. yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda.13.

Verilen teklifler. Ayrıca. t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlan. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama. istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümamnda açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. . Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. y) Denetim. üzerinde kazıntı. resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. zeyilname düzenlenmesi hali hariç.Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a)Tedavüldeki Türk Parası. herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. . Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur.İhalelerde. Zarfın üzerine isteklinin adı. ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Ancak. ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde.120 işler için eğer ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği. muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Tekliflerin Geçerlilik Süresi MADDE 32. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler MADDE 34. son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde ihale dokümam alanların tamamına gönderilir. alternatif tekliflerde aym şekilde hazırlanarak sunulur. tebligata esas açık adresi. yeniden teklif verme imkanı sağlamr. . İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması MADDE 29. danışmanlık hizmeti ihalelerinde ise. Doküman bedeli. istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Zeyilname düzenlenmesi halinde. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümamnda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde. Mal alımı ihalelerinde. Değişiklik yapılması zorunlu olursa. ön yeterlik veya ihaleye kaülmak isteyen isteklilerin bu dokümam saün almalan zorunludur. düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad. hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir. silinti. v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. . soyadı veya ticaret unvanı. teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek. . teklif edilen bedelin % 2'sinden az % 4'ünden fazla olmamak üzere. b)Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. u) Vergi.Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 30 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi. bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aym şekilde ilân olunur. ihale dokümamnda değişiklikler yapılabilir. soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Geçici Teminat MADDE 33. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi MADDE 28. . ilân yapıldıktan soma. teklif edilen bedelin % 2'sinden az olmamak üzere. en fazla ihale dokümamnda belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. . teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla. . z) Anlaşmazlıklann çözümü. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname. bu tarihe kadar ihale dokümam alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması MADDE 30. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre. Ancak. Başvuru Belgelerinin Sunulması MADDE 31. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde. Teklifler ihale dokümamnda belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir.

. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde. hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini . Tekliflerin Değerlendirilmesi MADDE 37. Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Bu aşamada. İhale komisyonu teklif zarflanın alınış sırasına göre inceler. Ancak. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla. En son aşamada.Bu Kanun kapsamında bankalarca verilecek teminat mektuplannın kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. geçici teminat mektuplannda süre belirtilir.Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye verilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. karşılaştınlması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalannı isteyebilir. Banka Teminat Mektupları MADDE 35.İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi.121 c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Bu aşamada. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde. aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Tekliflerin değerlendirilmesinde. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. 32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla. İlgili mevzuatına aykın olarak düzenlenmiş teminat mektuplan kabul edilmez. idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tekliflerin Değerlendirilmesi Tekliflerin Alınması ve Açılması MADDE 36. . hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla. ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. Her ne suretle olursa olsun. . Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Teminatlar. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. İstekliler ile teklif fiyatlan açıklanır. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. geçici teminat mektuplannın süresi de aynı süre ile uzatılır. Ancak bu açıklama. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlannın usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur. Kesin teminat mektuplannın süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde. teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.

bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandınlır.İhale dokümamnda belirtilmiş olması kaydıyla. verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması.122 süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde.37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale. a)İmalat sürecinin. ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu. Mektubun postaya verilmesini takip eden ondördüncü gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.İhale sonucu. . Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde. Ancak. Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali MADDE 39. belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili aynntılan yazılı olarak ister. açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. . Ancak. ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığım anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale karanna eklemek zorundadır. iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığı'nın vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye. . İhale kararlan ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler. . Sözleşmeye Davet MADDE 42. . ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale komisyonu. verimlilik. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra. birden fazla istekli tarafından ay m fiyaün teklif edildiği ve bunlann da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde. idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde. En düşük fiyaün ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde. karar tarihini izleyen en geç yirmi gün içinde ihale karannı onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. ihale dokümamnda bu unsurlann parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. hizmet veya yapım işinin özgünlüğü. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi MADDE 41. ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada. idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. Bu değerlendirme sonucunda. bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle idarede de tebliğ edilebilir. teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. teklif edilen bedeller. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda. karamı onaylanması halinde geçerli. verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde. ihale kararlannın ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde. aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak. ihale yetkilisinin onayına sunar. işletme ve bakım maliyeti. c)Teklif edilen mal. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. . İhale yetkilisi. İhale komisyonu gerekçeli karannı belirleyerek. ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandınlır. maliyet etkinliği. diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümamnda nispi ağırlıklar belirlenir. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması MADDE 40. Aşırı Düşük Teklifler MADDE 38. Kararlarda isteklilerin adlan veya ticaret unvanlan. ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir. b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar. ihale komisyonu karan üzerine idare. Bu teklifleri reddetmeden önce. İhale. ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu MADDE 44. protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. . plân. özel uzmanlık ve deneyim gerektiren danışmanlık hizmetleri hizmet sunucularından alınabilir. kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır. harita ve kadastro. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması MADDE 46. Bu zarar. sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. bu bölümde yer .ÇED raporu hazırlanması. düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur. Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yapılır. ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatımn ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde.İdare.Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümam hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde. Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu MADDE 45. h)Sözleşme bedelinin hangi kaynaktan karşılanacağı ve kaynağın miktarı. c)İhale usulü. . taahhüdünden vazgeçebilir. kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. d)İhale konusu işin adı. yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçları. aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde bu bölümde belirtilen özel hükümler uygulanır. f)Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya ticaret unvanı. bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin noter tarafından onaylamp tescil edildiği tarihi izleyen en geç onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilân edilir. danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla. . . BEŞİNCİ BÖLÜM Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler Danışmanlık Hizmetleri MADDE 48. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak notere onaylattırılır ve tescil ettirilir. Kesin Teminat MADDE 43. niteliği. tasarım.İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminaü vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Danışmanlık hizmetleri. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilirler. teknik şartname hazırlanması.Sözleşme bedeli mal veya hizmet alımı ihalelerinde bir trilyon lirayı. 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. türü. denetim gibi teknik. İlânlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir: a)İhaleyi yapan idare. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise. miktarı ve yeri. istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde. sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde. sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. b)İhale tarihi. imar uygulama. . hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibariyle kapsamlı ve karmaşık olan. bu teklif sahibinin de geçici teminaü gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazamr. Ancak. bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. etüt ve proje. e)İhaleye katılan istekli sayısı. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için. Bu durumda. İhale dokümamnda belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. i)İşin başlama ve bitiş tarihi. Ancak. 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. . Bu durumda idare. İhale Sonucunun İlânı MADDE 47.123 43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise. on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla. sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır. malî. yapım ihalelerinde ise iki trilyon lirayı aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçları. İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarım. g)Sözleşme bedeli.

İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek. Verilen teklifler. Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriterleri. Danışmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname kısa listede yer alan bütün isteklilere. İlk aşamada teknik teklif.124 alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde. kısa listede yer alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir. teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek. Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması MADDE 52. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak. Teknik ve malî puan için belirlenen ağırlık katsayılan dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde gönderilir. İhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlenmesinde. İhaleye Davet MADDE 50. İhale komisyonu teklif zarflanın alınış sırasına göre inceler. Teklif mektuplarının 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun olması zorunludur. hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. . Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. organizasyon yapısı. istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebilir. Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi MADDE 51. Zeyilname düzenlenmesi halinde. ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda. yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır. teknik ve malî tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek. ihale dokümamnda değişiklikler yapılabilir. üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur. hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Bu aşamada. benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi. . tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. . üzerine malî teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılır. . İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz. ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. Bu teklif. Malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak. Bu Kanun hükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilânında. Teknik ve malî puan ağırlık katsayılan. yeniden teklif verme imkanı sağlamr. malî kapasitelerini ve teknik yeteneklerini değerlendirmek üzere belirlenen ön yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler yer alır. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde. Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı. İdarece açıklama yapılması halinde yapılan açıklama. soyadı veya ticaret unvanı. Malî teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenir.49 uncu maddeye göre oluşturulan listede yer alan adaylara. teknik ve malî değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. yeterlikleri tespit edilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur. Ayrıca bu ilânda. teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur. üzerine isteklinin adı. . Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi MADDE 49. Davet mektubu gönderildikten soma. Bu teklif. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. ikinci aşamada ise malî teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayn puanlama yapılır. teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. iş için önerilen yöntem. soyadı veya ticaret unvanı. tebligata esas açık adresi. 10 uncu maddede belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenir.İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat isteklinin malî teklifini oluşturur. kısa listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların sayısı veya sayı aralığı belirtilir. Ön yeterlik ilâm sonucunda başvuru sunan adayların.Ön yeterlik ilânları 13 üncü maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde yapılır. ihale dokümanı ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir. adayların genel uygunluklarım. zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

idari ve malî özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. değerlendirme dışı bırakıldığı ve malî tekliflerinin açılmadan malî tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir. İhale komisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içeren paket açılır. İkinci isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde. Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır: 1)İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak. idarece geçici teminatı gelir kaydedilir. Kurumun merkezi Ankara'dadır. personel ve malî teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. Kamu İhale Kurumu. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Görüşme sonucunda şartlann netleştirilerek anlaşmaya vanlması halinde. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır. teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla. Bu durumda.125 Tekliflerin değerlendirilmesinde. 2)Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı. Bu işlemlerden sonra. . Bu isteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale dokümamnda belirlenen ağırlık katsayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit edilir. sözleşme şartları. Ancak. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin malî teklif zarflan açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek. Kamu İhale Kurumu. bu Kanunda belirtilen esas. bu istekliler ihale salonundan çıkanlır. idarece geçici teminatı gelir kaydedilir. merci ve kişi Kurumun kararlannı etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz. makam. Ancak bu görüşme.a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen veya asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de malî tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandınlmasından hemen sonra posta ile gönderilir. Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü BİRİNCİ BÖLÜM Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Kurumu (KİK) MADDE 53. teklif fiyatımn ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla. usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir. ÜÇÜNCÜ KISIM Kamu İhale Kurumu. İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçlan ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Kamu İhale Kumlu. Hiçbir organ. asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin malî teklif zarflan açılır ve teklif fiyatlan okunarak bir tutanakla tespit edilir. İhale komisyonu ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlannı belirler. Teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait malî puanlar belirlenir. bu istekliye ihale yapılır. İhale komisyonu tarafından alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde. idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde. Aynı tarihte. ihale dokümamnda yer alan şartlan önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olmamalıdır. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı. öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. standart ihale dokümanlannı ve .

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından kamu alımları ile ilgili meslek gruplarından önerilecek birer kişi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanır. atanan üyelerden birini Başkan olarak görevlendirir. 3)İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek. 6)Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de. tip sözleşme. ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartlan kaybetmeleri halinde atandıklan usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Damştay ve Sayıştay Başkanlıklarınca önerilecek birer kişi. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca önerilecek üç kişi. basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak. Standart ihale dokümanlan. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. c)Kurumun karar organı biri başkan. ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak. Kamu İhale Kurulu üyeleri. d)Kurul üyeleri.4761/ 15 md. (5). yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde ikinci başkan başkana vekalet eder. gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak. serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. inceleme. 4)Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak. Kurumun da başkanıdır. düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Kurum gerekli gördüğü takdirde. Ancak üyeler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1).) Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. biri ikinci başkan olmak üzere on üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur. kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama. Kurul üyeliğine önerilecek kişilerin. göreve başlamadan önce sahip olduklan Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkanlan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki. uygulama veya danışma konularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları. (4). siyasal bilgiler. geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek. yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların kuruluşta çalışma şartı aranmaz). Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukanda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşıması zorunludur. 5)Haklannda ihalelere katılmaktan yasaklama karan verilenlerin sicillerini tutmak. 9)Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabım ve yıllık çalışma raporlannı hazırlamak. Kurul karanyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı. Kurul üyeleri. geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir. yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. Üyelerden biri Kurul tarafından ikinci başkan olarak seçilir. Bu durumlarda atanan üye. kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl hizmetinin bulunması (konunun uzmanı olması dışında. denetleme. adet. (Değişik : 12/6/2002 . tip sözleşmeler. ücret karşılığı konferans veya ders veremez. 8)Yerli isteklilerin. Kurul ve Kurum yetkilerini. her türlü ticari amaçlı ortaklıklarda hissedar veya yönetici olamazlar. Başkanın izin. piyasada faaliyet gösteren . Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren hukuk. Kurum bütçesinin uygulanmasını. Bakanlar Kurulu. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine.126 tip sözleşmeleri hazırlamak. görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum. iktisat. Kurum. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay'ca acele işlerden sayılır. yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. kuruluş ve kişilerden belge. e)Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiç bir görev alamaz. bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykın hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalanna engel olunduğunun tespit edilmesi halinde. tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak. Belge. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmalan halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. işletme. mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekir. ticaretle uğraşamaz. Kurum. Kurul Başkam. 7)İhale ilânlan ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek. Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararlann yürütülmesi başkana aittir. hastalık. bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur. iktisadi ve idari bilimler. bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalannın önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. bilgi ve görüş isteyebilir. bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykınlık bulunduğuna ilişkin iddialan da inceler ve sonuçlandınr. Maliye Bakanlığınca önerilecek iki kişi. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

usul ve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir. Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tâbidir. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ve yüksek hakimlik tazminatı . Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar ve bunlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı olamayanların Kurumda durumlarına uygun başka bir göreve atamaları yapılır. her yıl olumlu sicil alan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki performansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütebileceği anlaşılanlar kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazamr. Bu şekilde kamu ihale uzman yardımcılığına atananlardan. makam ve temsil tazminatlan ile diğer malî hükümler uygulanır. iktisadi ve idari bilimler. yetki ve sorumluluklarına. Kurum Daire Başkanlanna Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge. işletme. Bunlar. rapor. Emeklilik açısından Kurul Başkamna Bakanlık Müsteşan. Soruşturma izni. Başkan yardımcıları.127 tüzel kişilere veya bunlann iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlar ve evlatlıklan dışındakilere. kendilerinin veya üçüncü şahıslann yaranna kullanamazlar. iktisadi ve idari bilimler. yönetmelikte belirtilen özel yarışma sınavında başarılı olmaları ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayımn ilk gününde otuz yaşım doldurmamış olmaları gerekir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar kamu ihale uzmanı olarak atanırlar. Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakan. Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar. görev sürelerinin başlamasını izleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Kurul üyeleri ve Kurum personeli. Bu yükümlülük görevden aynlmalanndan sonra da devam eder. Kurum Başkan Yardımcılanna Bakanlık Genel Müdürü. personelin atanma ve çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı. en az dört yıllık eğitim veren hukuk. Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasından veya en az dört yıllık öğrenim veren hukuk. Kurum personeli. Kurul üyeleri oy ve kararlanndan sorumludur. başkanın veya başkamn bulunmadığı durumda ikinci başkanın çağnsı üzerine üye tam sayısı ile toplamr ve çoğunlukla karar alır. danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. g)Kurul. Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri. iktisat. görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde en az yedi üye ile toplanılabilir. sayısı. iktisat. siyasal bilgiler. (Değişik : 12/6/2002 .) Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların. bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. Bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. Kurum personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal haklan. Kurum personeli için ise Kurum Başkam tarafından verilir. Bu maddede belirtilen haller dışında bir nedenle bir takvim yılında beş toplantıya katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. kamu ihale uzman ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları. yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri. işletme. Oylann eşit olması halinde Başkamn bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. siyasal bilgiler. bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. f)Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden aynlma tarihlerini izleyen bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal beyamnda bulunmak zorundadır. kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarım ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz. i)Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kurul üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı. Kurul üyeleri. mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları. sözleşmeli olarak istihdam edilir. h)Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla üç başkan yardımcısı atanabilir. nitelikleri Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. en az üç yıl fiilen çalışan. İzin. Kurumun hizmet birimleri. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler. mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar arasından atanır. kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri. görev.4761/ 15 md. Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına.

Kurumun yıllık hesaplan ile gelir ve harcamalanna ilişkin iş ve işlemleri.4761/ 15 md.11. (Ek : 12/6/2002 . 3)Eğitim. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar. görevden aynlma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlanna başvurmalan halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. (Değişik : 12/6/2002 . Kurumda görev alanlar görevden aynlma isteğinde bulunmalan halinde. seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. rehnedilemez. Bu şikâyetler. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının % 10'unu aşamaz.İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi. 6)Diğer gelirler. durumlan daha önce tâbi olduklan Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya. terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. 4)Her türlü basılı evrak.) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlann Kurulda görev yaptıklan sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. hâkimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile Kurumda görevlendirilebilir. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlanna bağlı olanlann istekleri halinde bu kurumlara bağlılıklan devam eder ve bunlar hakkında yukandaki hükümler uygulanmaz. bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır.) Kurumun görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının. doküman ve yayınlardan elde edilecek gelirler. Kurumun mal ve varlıklan Devlet malı sayılır.) Bu Kanun kapsamındaki idarelerce yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmeler için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutamı yüklenici tarafından Kurum hesaplanna yatınldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır. .) 2)Şikâyette bulunan isteklilerden alınacak yüzelli milyon Türk Lirası. Üniversite öğretim elemanlan uzmanlıklanna uyan işler için. Merkez Bankası veya Türk bankalanndan birisi nezdinde açılacak bir hesapta toplanır. aynı konuda bir şikâyetleri varsa idarece belirlenen süre içinde vermeleri . Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Belirtilen atama yapılırken Kurul Başkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatım almaya başladıktan sonra atananlar için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. idare ihaleye katılan bütün isteklilere şikâyet konusunda bilgi vermek suretiyle. Kurul karanyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. 4.4761/ 15 md. İdare Tarafından İnceleme MADDE 55. Sayıştay denetimine tâbidir.İdareler ve ihale komisyonlan. ödenek. bütçe yılının başlamasından önceki otuz gün içinde hazırlanır. tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. form. a)Sözleşme imzalanmamışsa. yetkili makamlarca atanır. tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamalan takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir. Kurumun bütçe uygulama sonuçlanna ilişkin yıllık malî raporu ve bütçe kesin hesabı Bakanlar Kurulu Karan ile ibra edilir. Bütçe. Bu personel.C. Kuruma ait gelirler T.128 ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. kurs. İhale sürecinin herhangi bir aşamasında idareye bir şikâyetin ulaşması halinde. kurumlarından maaşsız izinli sayılır ve aylık. Bu sorumluluklann ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi. ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi. her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları Kurumla ilgili arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumlann farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa idarece dikkate alınır.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır. . haczedilemez. Kurumun tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklannca tahsil edilerek bir ay içerisinde Kurum hesaplanna aktanlır.4761/15 md. k) Kurumun giderleri. memuriyete giriş şartlannı kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi. j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir: 1)(Değişik : 12/6/2002 . tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur. 5)Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar. İKİNCİ BÖLÜM İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikâyetlerin İncelenmesi İnceleme Talebinde Bulunulması MADDE 54. b)Yapım müteahhidi. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklan devam ettiği gibi.

yapım müteahhidi.Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür. Alınan karar. Aynca. . Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikâyetler Kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz. ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar. hizmet sunucusu. İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yaran bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi karan üzerine yapılan şikâyetler. b)İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykın bir durumun tespit edilmesi halinde. bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılmaktan yasaklama karan verilir. şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yaran bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. . İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa. kamu. . Usulüne uygun olarak yapılan şikâyetlerin Kurul tarafından sözleşme imzalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandınlması zorunludur.4761/16 md. tedarikçi ya da hizmet sunucusu karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunabilir. (Ek : 12/6/2002 . taraflara karar tarihini izleyen beş gün içinde tebliğ edilir. yapılan şikâyetler üzerine en geç altmış gün içerisinde karar verir. Kurul. . Kurumun nihai kararlan üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumlann bildirilmesi kaydıyla. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay. Yargısal İnceleme MADDE 57. Kuruma gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle aşağıdaki işlemlerden birine karar verir: a)İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda. bu kararlar Resmi Gazetede Kurum tarafından yayımlattınlır. Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme MADDE 56.17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklan tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlannın özelliğine göre. Bu aşamada şikâyetini iletmeyenler aynı konuda daha sonra başka şikâyetlerde bulunamaz ve verilecek karardan zarar gördüğünü iddia edemez. üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar. bütün isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. Karşılıklı anlaşmanın olmaması durumunda idare.129 gerektiğini yazılı olarak bildirir. tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından. Şikâyet konusunun açıkça bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykın olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi. Bu karamı ihale sürecinin durdurulması yönünde olması halinde. idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlannın doğma olasılığının bulunması durumlannda. şikâyet konusu anlaşmazlığı öncelikle bu Kanun hükümlerine göre sulhen çözmeye çalışır. dava açılması öncesi kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur. tedarikçi. şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. durdurma karanndan itibaren en geç altmış gün içerisinde nihai karannı verir. aynca bir şahıs şirketinde ortak olmalan halinde bu şahıs şirketi hakkında da. tedarikçi ya da hizmet sunucusu kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunabilir. gerekli görülmesi halinde ihale süreci durdurularak öncelikle incelenir. ihale karan ve sözleşme hükümsüz sayılır. İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise. DÖRDÜNCÜ KISIM Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu İhalelere Katılmaktan Yasaklama MADDE 58. sermaye şirketinde ortak olmalan halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olmalan kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama karan verilir. düzeltici işlemi belirler. Haklannda yasaklama karan verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre. Kurum. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda yapım müteahhidi.İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi. Şikâyet sunulduktan sonra. yukanda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce şikâyette bulunulabilir. Kurum.) Şikâyet. Kurul tarafından verilen bütün kararlar. sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasım sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Bu kararda. c)Şikâyetin uygun bulunmadığım belirler. Haklannda yasaklama karan verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklannın tamamı hakkında. kesin karar verilinceye kadar ihale sürecini durdurur. ihale işlemlerini iptal eder. sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama karan verilir. Taraflar.

idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama karannın yürürlüğe girdiği tarihe kadar aym idare tarafından yapılacak somaki ihalelere de iştirak ettirilmezler. Kamu İhale Kurumunca. yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde verilir. görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklannın. mahkeme karan ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıktan takdirde. fiil veya davranışlannın özelliğine göre haklannda ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte taraflann uğradıklan zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davramşlan nedeniyle haklannda mükener ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yansından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddede belirtilen müeyyideler uygulanır. haklannda ilgili mevzuatlan gereğince disiplin cezası uygulanır. mahkeme karan ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı MADDE 61. idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama karannın bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılmaktan mahkeme karanyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. İhaleyi yapan idareler. birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için. Yasaklama kararlan. isteklilerin iş ve işlemleri ile teknik ve malî yapılanna ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler. ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere. BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar MADDE 62.130 İhale sırasında veya somasında bu fiil veya davranışlarda bulunduklan tespit edilenler. Cumhuriyet Savcılıklannca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna. Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklannda birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılamaz. Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlannca herhangi bir ceza verilmiş olanlar. işin süresine . Hükmolunacak cezanın yamsıra.İhale yetkilisi ile ihale komisyonlannın başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin. 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklannın. 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykın olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar ile yaklaşık maliyete ilişkin gizlilik esasım ihlal edenler hakkında da yukanda belirtilen müeyyideler uygulanır. . 17 nci maddede belirtilen fiil veya davramşlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. kendilerinin veya üçüncü şahıslann yaranna kullanamazlar. gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek. . Görevlilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 60. . Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla. bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. Haklannda kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan soma tespit edilmiş olsa dahi. Bu madde hükümlerine göre. İsteklilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 59. kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar. Cumhuriyet Savcılıklannca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Aynca. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararlan. bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlannca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. taraflardan birinin zaranna yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklannın tespiti halinde. meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalanna bildirilir. Haklannda kamu davası açılmasına karar verilenler. .Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: 1.

doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan. Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aym yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İdarelerce bütçesinin programlanmasında. 6. uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. 4. ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. bina işleri hariç.131 2.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. . tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde. yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur. mülkiyet. 13 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere. Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak. yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar lira olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz. birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. idarelerce ihalelerin zamanında yapılması. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. 8. 3. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. (Değişik : 12/6/2002 . 7. İdarelerce kanun. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale. İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.4761/ 17 md. Ancak. ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz. 5. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilâmn yayımlandığı gün dikkate alınır. kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.9.Bu Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler. Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi MADDE 67. . mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi gereğince yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından. Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih ile yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen süre için Kurum tarafından 67 nci maddede belirtilen şekilde güncellenir. Kamu İhale Kumlu üyeliğine yapılacak ilk atamalarda. Kurumun uygun görüşü üzerine ilgili idareler tarafından hazırlanarak. Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının önereceği adaylar arasından seçilecek .Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale dokümanları ve yönetmelikler. Sürelerin Hesabı MADDE 64. .9.132 Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler MADDE 63.4761/ 18 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller.a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine ilişkin esas ve usuller ilgili kurumlar tarafından. Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler. Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine. . Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlara ilişkin esas ve usuller ise gerekli görülmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenebilir. yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde. mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam eder. b)Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine ilişkin esas ve usuller.Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması. yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz. Değişiklik Yapılması MADDE 66.Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler.a) Bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8. İlgili kuram ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanarak. c)Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereğince yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin esas ve usuller. Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulur. Tebligat MADDE 65. .Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aym tarihe kadar Resmi Gazetede ilân edilir. hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine. Ancak. . Güncelleme GEÇİCİ MADDE 3.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz. ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. % 15 oramna kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Dışişleri. Kamu İhale Kurumunun Kurulması GEÇİCİ MADDE 5. . . ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden otuz gün içinde atanır. ALTINCI KISIM Son Hükümler Uygulanmayacak Hükümler MADDE 68.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulur.Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasımn altındaki tutarlar dikkate alınmaz. (Ek : 12/6/2002 . Standart İhale Dokümanları ve Yönetmelikler GEÇİCİ MADDE 1. olağanüstü hallerde. . ilgili kurumlar tarafından. belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenebilir. (Değişik : 12/6/2002 . İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller GEÇİCİ MADDE 4. . Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine. Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları tarafından.4761/18 md.Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen Kamu İhale Kurulu. Millî Savunma. b) Diğer kanunların 8. Başlanmış Olan İhaleler GEÇİCİ MADDE 2. . Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler. .Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.

Kırk yaşından gün almamış olmaları. Yukandaki fıkradaki düzenleme yapılıncaya kadar. Kurul. .12. a)Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden. inceleme.133 üyelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek birer üye yedi yıl süreyle görev yapar. Kurumun her türlü giderleri. Kamu İhale Kurulu Başkanına. Yürütme MADDE 70. üst kural. ücret adaleti ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uygulaması dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Kurulca kamu ihale uzmanı olarak atanabilirler. . GEÇİCİ MADDE 6.2003 tarihinde yürürlüğe girer.1.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde. özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşlarda çalışan personel kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile atanabilirler. denetleme. kuram ve kuraluşlann fonksiyonlan.2006 tarihine kadar kurulacak kural. (a) ve (c) bentlerinde sayılanların kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama. Kurumun bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapacağı ihalelerle ilgili esas ve usuller Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu karanyla çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. b)Kurumun görev alanı ile ilgili dallardan olmak kaydıyla en az lisans üstü eğitimini tamamlamış üniversite öğretim elemanları.12. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İşlenemeyen Maddesi MADDE 20. genel bütçeye dahil daireler. .2003 tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardımcısı dışındaki kadrolarına. katma bütçeli idareler. Yürürlük MADDE 69. gelirleri ile karşılanacak aşamaya gelinceye kadar. Kanunda yer alan görevleri yerine getirmek üzere atandığı tarihi izleyen altmış gün içinde Kurum teşkilatım oluşturarak bu tarihe kadar Kurumun faaliyete geçmesini sağlar. 31. üst kural.Bu Kanunun 53 üncü maddesi ile geçici 1 ve geçici 5 inci maddeleri yayımı tarihinde. kurum ve kuraluşlann Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri ile malî ve sosyal hak ve yardımlan. bu kural. savcılar ve bu meslekten sayılanlar.Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini ve idarî ve malî özerkliği haiz olarak kurulmuş veya 31. genel bütçeden sağlanacak yardımlardan finanse edilir. Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yönetmelikler ile üçüncü fıkrada belirtilen yönetmelik Kurumun faaliyete geçeceği tarihe kadar çıkanlır.4761/ 19 md. Eneıji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanına aylık olarak ödenen net ücret ve diğer ödemeler toplamı kadar. 53 üncü maddenin (h) fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile hâkimler. 4761 Sayılı Kanunun. . uygulama veya danışma konularında çalışmış olmaları koşuluyla kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle. diğer maddeleri 1. kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları. Bakanlar Kurulu gerektiğinde ücret adaletini sağlamak amacıyla kamu görevlilerine ödenmekte olan temsil ve görev tazminatı tavan gösterge rakamlannı üç katına kadar artırmaya ve artınlan miktar içerisinde kadro ve görev unvanı itibanyla düzenlemeler yapmaya yetkilidir. c)Mühendislik veya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimi yapmış olanlardan en az beş yıl. Kamu İhale Kurulu üyelerine ise Kural Başkanına yapılan toplam ödemelerin yüzde doksanyedisi oranında aylık net ödeme yapılır. lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitim yapmış olanlardan ise en az üç yıl süre ile kamu kuram ve kuruluşlarında kendi görev alanıyla ilgili konularda çalışmış olanlar. -(Ek : 12/6/2002 .Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.

134 KANUN NO: RESMİ GAZETE SAYI: 4.01. . .2002 22. ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine. ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur. Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları. Kapsam.Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda. İlkeler MADDE 4. c)Yapım işlerinde. .Bu Kanunun amacı.Bu Kanun. mal veya hizmet alıım işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak. Tanımlar MADDE 3.01. b)Mal veya hizmet alıım işlerinde.Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. .Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde.Bu Kanunun uygulanmasında Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlar geçerlidir. . ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. a)Yapım işlerinde. Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. . .2002 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç.) KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735 24648 KABUL TARİHİ: RESMİ GAZETE TARİHİ: 05. İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar. Sözleşme Türleri MADDE 6. işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme. Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1.2. İKİNCİ BÖLÜM Sözleşmelerin Düzenlenmesi Tip Sözleşmeler MADDE 5. uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak. Kapsam MADDE 2. idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme.

b)İdarenin adı ve adresi.Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a)İşin adı. . Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar MADDE 7. . türü ve miktarı. d)Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları. türü ve süresi. niteliği. f)Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği. tebligata esas adresi. hizmetlerde iş tamını. e)Sözleşmenin bedeli. c)Yüklenicinin adı veya ticaret unvam. verilecekse şartları ve miktarı. g)Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği.135 Düzenlenir.

işletmeye alma. Mücbir Sebepler. s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartlan. b)Kanuni grev. t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması. vergi. e)Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.136 h) i)Ulaşım. İş ve İşyerinin Sigortalanması MADDE 9. Muayene ve Kabul İşlemleri . bakım-onanm. v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. . toprak kayması. Sigorta. n) Gecikme halinde alınacak cezalar. j)Vergi. fırtına. c)Genel salgın hastalık. r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması. m) İşin yapılma yeri. tesisler ile yapılan işin biten kısımlan için. sigorta. yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık. 1) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. Muayene ve Kabul İşlemleri Fiyat Farkı Verilebilmesi MADDE 8.Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar. y) Anlaşmazlıklann çözümü. iş ve hizmet makineleri. su baskım. resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere. özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem. taşıtlar. malzeme. işyerlerindeki her türlü araç. mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir Sebepler MADDE 10. sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zorundadır. . idare tarafından yukanda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için. ihzarat. u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklan. Denetim. j) Montaj.Yapım işlerinde yüklenici.Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a)Doğal afetler. taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması. teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan. d)Kısmî veya genel seferberlik ilâm. o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartlan. muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. eğitim. Süre uzatımı verilmesi. p) Denetim. . k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. Denetim. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. İKİNCİ KISIM Sözleşmenin Uygulanması BİRİNCİ BÖLÜM Fiyat Farkı. resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

garanti süresi dolduktan sonra kalanı. .Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde. b)Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra. hizmet.Taahhüdün. ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri. diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde. . Yükleniciye iade edilir. varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı. idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonlan tarafından yapılır. Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullamma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir. varsa kalam yükleniciye geri verilir.13 üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde. a)Yapım işlerinde. hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle veya teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde. yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından. alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı. imalat veya üretim süreci gerektiren işler. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine. protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir. garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı. İade Edilemeyen Teminatlar MADDE 14. ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda.Teslim edilen mal. İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde. sözleşme ve ihale dokümam hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların. fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'sı oranında. Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.137 MADDE 11. İKİNCİ BÖLÜM Kesin Teminata İlişkin Hükümler Ek Kesin Teminat MADDE 12. . . Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalam. diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. . muayene ve kabul komisyonlannın yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi MADDE 13.

ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminaü vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde. isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere. pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas. ağır hastalığı. iflası. Sözleşmenin Devri MADDE 16. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde. Sözleşmenin Devri ve Feshi Sözleşmede Değişiklik Yapılması MADDE 15. Ancak. c)Ağır hastalık. yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde. Ancak.Sözleşme. sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. Yüklenicinin Ölümü. ağır hastalık. Aynca. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatlan ve varsa diğer alacaklan varislerine verilir.Sözleşme imzalandıktan sonra. ağır hastalığı. . bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. . tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde. bunlardan biri idareye pilot ortak olarak bildirilmiş ise. İflas. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek. 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. devreden ve devir alanlar hakkında 20. Tutukluluk veya Mahkumiyeti MADDE 18. devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlann aranması zorunludur. sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla. . . aym şartlan taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde. Ağır Hastalık. tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Yüklenicinin ölümü halinde. aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a)İşin yapılma veya teslim yeri. Ağır Hastalığı. İflası. iflası. tutukluluğu. sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklannda 20 ve 22 nci maddeye göre . tutukluluk. ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü.138 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sözleşmede Değişiklik. b)Yüklenicinin iflas etmesi halinde. bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Tutukluluğu veya Mahkumiyeti MADDE 17. sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır.Yüklenicinin ölümü. yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde. Ancak. b)İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlan. Ancak. zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir.

idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtanna rağmen aynı durumun devam etmesi. ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi MADDE 20. Bu durumlann oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortaklann teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. . tutukluluğu. . teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumluluklann üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. b)Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi. Ancak. ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere. aynca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde. Hallerinde.139 işlem yapılır.Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine. aynca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptınlmasının mümkün olmaması. taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattınlmasında kamu yaran bulunması kaydıyla. 2. 1. 3. . özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.Yüklenicinin. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih MADDE 21. diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumluluklan da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. ağır hastalığı. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte . iflası. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi MADDE 19. Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü.

Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. Ancak bu durumda. Aynca. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi MADDE 23. Gelir kaydedilen teminatlar. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih karan alınır. 19. 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır.Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi . yüklenici hakkında 26 nci madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutan kadar ceza tahsil edilir. yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktanna isabet eden teminat tutan da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde.19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali. sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi. 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler MADDE 22. . Hallerinde. idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. 19. yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.140 olmaması. . alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi. Bu karar. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutan arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

g)Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykın olarak devredilmesi veya devir alınması. nüfuz kullanma. vaat. irtikap. Öngörülemeyen Durumlar Nedeniyle İşin Tasfiyesi MADDE 24. araç veya usuller kullanmak. sermaye şirketinde ortak olmalan halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olmalan kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aym şekilde yasaklama karan verilir. anlaşma. kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. çıkar sağlama. Bu fiil veya davramşlarda bulunduklan tespit edilenler. b)Sahte belge düzenlemek. gereğinin yapılması için bu . yasaklama karannın yürürlüğe girdiği tarihe kadar aym idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler. hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek. sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama karan verilir. Haklannda yasaklama karan verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklannın tamamı hakkında.141 halinde. 25 inci maddede belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde. aynca bir şahıs şirketinde ortak olmalan halinde bu şahıs şirketi hakkında da. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek. İhalelere Katılmaktan Yasaklama MADDE 26.25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklan tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlannın özelliğine göre. . Yasaklama kararlan. tehdit. sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılmaktan yasaklama karan verilir. hatalı veya kusurlu imalat yapmak. ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. sözleşme bedelinin üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde. rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat kanştırmak veya buna teşebbüs etmek. Ancak bu durumda. fen ve sanat kurallanna aykın. e)Bilgi ve deneyimini idarenin zaranna kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykın hareket etmek. yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde verilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Yasaklar ve Sorumluluklar Yasak Fiil ve Davranışlar MADDE 25. eksik.Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a)Hile. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. İdareler. . d)Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. . öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin. kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.Hizmet veya yapım sözleşmelerinde. f)Mücbir sebepler dışında. Haklannda yasaklama karan verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre. işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. c)Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme.

mahkeme karan ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar.142 durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Cumhuriyet Savcılıklannca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna. teknik ve mali yapılanna ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler. bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlannca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklannın.Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler. Bu zarar ve . Haklannda kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.Muayene ve kabul komisyonlannın başkan ve üyeleri. Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 27. . 25 inci maddede belirtilen fiil veya davramşlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. kendilerinin veya üçüncü şahıslann yaranna kullanamazlar. . Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 26 veya 28 inci maddede belirtilen müeyyideler uygulanır. Görevlilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 28. fiil veya davranışlannın özelliğine göre haklannda ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte taraflann uğradıklan zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. . Aynca. Bu madde hükümlerine göre. yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin. yapımn tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu MADDE 30. Hükmolunacak cezanın yanısıra. taraflardan birinin zaranna yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklannın tespiti halinde. Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yansından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri. idarece 26 ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı MADDE 29. hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararlan. yüklenicilerin iş ve işlemlerine.Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar.İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi. . Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlannca herhangi bir ceza verilmiş olanlar. meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalanna bildirilir. yapımn fen ve sanat kurallanna uygun olarak yapılmaması. mahkeme karan ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. haklannda ilgili mevzuatlan gereğince disiplin cezası uygulanır.

. hatalı yaklaşık maliyet tespiti. . tasanm hatası. denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallanna uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeş yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. .Danışmanlık hizmetlerinde. denetim eksikliği. Hizmet Sunucularının Sorumluluğu MADDE 34. verilmesi veya kullanılması. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Aynca haklannda 28 inci madde hükümleri uygulanır. Yapı Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu MADDE 31. taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.Hizmet sunuculan taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi. . uygulama yanlışlığı.Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri. Danışmanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu MADDE 32. bilgi ve deneyimin idarenin yaranna kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan. denetim eksikliği. işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. meslek ahlakına uygun davranılmaması. Aynca haklannda 27 nci madde hükümleri uygulanır. uygulama yanlışlığı.Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır. . Aynca haklannda 27 nci madde hükümleri uygulanır. taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.143 ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. Tedarikçilerin Sorumluluğu MADDE 33. Aynca haklannda 27 nci madde hükümleri uygulanır. tasanm hatası.

Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler.Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. . . . Kamu İhale Kanununun teminatlara ilişkin hükümleri uygulanır. ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Tebligat MADDE 37. .Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde. Değişiklik Yapılması MADDE 38. .Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 36.144 D Ö R D Ü N C Ü K I S I M Ç e ş i t l i H ü k ü m l e r Teminat MADDE 35.

145

B E Ş İ N C İ K I S I M S o n H ü k ü m l e r
Uygulanmayacak Hükümler MADDE 39. - a) Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin düzenlenen sözleşmeler açısından 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. b) Diğer kanunlann 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz. Tip Sözleşmelerin Hazırlanması GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkanlacak tip sözleşmeler, ilgili kurum ve kuruluşlann görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Bunlann yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut sözleşme esas ve hükümlerini uygulamaya devam ederler. Yürürlük MADDE 40. - Bu Kanun 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 41. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.

4.3.) YAPIM İSLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
B İ R İ N C İ

146

K I S I M G e n e l H ü k ü m l e r B İ R İ N C İ B Ö L Ü M U y g u l a m a İ l k e l e r

147

i
Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri yapım işleri ihalelerinde uygulayacakları esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmışta. Hukuki dayanak Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmışta. Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki tanımlar yamnda; Eşik değer : İlanlara ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapım işleri için belirlenen ve aym Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitleri, Benzer iş : İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aym veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellik ve güçlükteki işleri, İş deneyim belgesi : İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgelerini, Yaklaşık maliyet : İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen ve ihale sonuçlamncaya kadar gizliliği korunan, ihale konusu yapım işinin öngörülen bedelini ifade eder. Temel ilkeler Madde 4- İdareler yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamamnda karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla yapım işleri kısımlara bölünemez. İhalelerde, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir, diğer ihale usulleri ancak Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, olağanüstü haller ve deprem durumlarında ÇED raporu aranmaz. Yapım işleri ihalelerinde idarelerce uyulması zorunlu hususlar Madde 5- Yapım işlerinde, ihaleye çıkılmadan önce idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur: a) Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde

148

bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz ve başlangıçta daha somaki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri somaki yıllarda azaltılamaz. b)Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. c)Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Yerli istekli MADDE 6 - Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile bu gerçek kişilerin oluşturduğu tüzel kişiliklerdir. Bir tüzel kişiliğin yerli istekli sayılabilmesi için; a)Limited şirketlerde; ortakların, b)Anonim şirketlerde; nama yazılı hisse senetlerine sahip olanların, c)Komandit şirketlerde; ortakların ve hissedarların, d)Kollektif şirketlerde; ortakların, e)Vakıflarda; kurucuların, f)Derneklerde; üyelerin, g)Kooperatiflerde; ortakların, h)İlgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğe haiz olar kurum ve kuruluşlarda; ortaklarının, üyelerinin veya kurucularının tamamının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Yukarıda belirtilen tüzel kişilerin ortakları arasında başka tüzel kişilerin bulunması durumunda aym şartlar, bu ortak tüzel kişiler için de aranır. Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, her ortak için ayrı ayrı aranır. Katılımcıların yerli istekli olup olmadığına ilişkin belgeler, sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleler ile yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde istenir. Gerçek kişiler, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdam suretini sunarlar. Tüzel kişiler ise ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte, üyelerinin, ortaklarının, hissedarlarının veya kurucularının tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirten bir beyanname verirler ve bu beyannameye durumlarına uygun aşağıdaki belgeleri eklerler: a)Özelleştirme programında olan kuruluşlar: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca düzenlenen belge, b)Kamu İktisadi Teşebbüsleri müesseseleri: Bağlı olduğu Kamu İktisadi Teşebbüsünce düzenlenen belge, c)Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: Anonim şirket statüsünde olduklarından, anonim şirketlerden istenecek belgeler,

149

d)Vakıflar: Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydımn örneği veya Resmi Gazete örneği ile kurucuların tabiyetini gösteren nüfus kayıtları, e)Dernekler :Son genel kurul toplantısına ait haziran listesi, f)Anonim şirketler: 1)Paylar senede veya ilmühabere bağlanmamışsa, ortaklık pay defterinin noter onaylı sureti, 2)Paylar nama yazılı senede bağlanmışsa, ortaklık pay defterinin noter onaylı örneği ile ortaklık pay defterinde ortak olarak adı geçenlerin pay devri yapmadıkları yolunda resmi ve yazılı beyam, g)Limited şirketler: Ticaret sicili kaydı ve pay defterinin noter onaylı sureti, h)Komandit şirketler: Ticaret sicili kaydı, i)Paylı koman dit şirketl er: Ticare t sicili kaydı, j) Kollek tif şirketl er: Ticare t sicili kaydı, k) Kooperatifler: Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen belge, 1) Diğer tüzel kişilikler : İlgili mercilerce düzenlenen belge. İhtiyaç duyulması halinde idare, üyelerinin, ortaklarının, hissedarlarının veya kurucularının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının belgelendirilmesi amacıyla nüfus kayıt bilgilerini isteyebilir.

150

İ K İ N C İ B Ö L Ü M Y a k l a ş ı k M a l i y e t
Yaklaşık maliyetin tespiti ve gizliliği Madde 7- İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu yapım işinin yaklaşık maliyeti tespit edilir. İdareler, ihale konusu yapım işinin yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerlerin altında kalıp kalmadığım belirler. Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. Belirlenen yaklaşık maliyetin ihale sonuçlamncaya kadar gizliliğinin korunması zorunludur. Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti Madde 8- Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir. a)Arazi ve zemin etüdünün yapılması Uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde ise, mümkün olan

151

arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur. b)Proje zorunluluğu Bina işlerinde uygulama projesi, diğer yapım işlerinin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ise, ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir. c)Mahal listesi hazırlanması Ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, yapım işinin bünyesindeki imalat kalemlerinin yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır. d)Metraj listelerinin hazırlanması İhale konusu yapım işine ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir. e)Uygulama projesi yapılamayan onarım işleri Uygulama projesi yapılması mümkün olmayan onarım işlerinde, hazırlanan rölevelere dayalı olarak düzenlenen mahal listeleri ve metrajlara göre yaklaşık maliyet hesaplanır. f)Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde, idareler, iş kaleminin adım, yapım şartlarım, ölçü şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar. Anahtar teslimi götürü bedeli işlerde ise, uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir. Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti Madde 9- İdarelerce, ihale konusu yapım işine ait yaklaşık maliyet; a)Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından, b)İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan, c)Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak yapı maliyet değerlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir. Kamu idarelerine ait yapı yaklaşık maliyetlerinin, birim fiyatların, rayiçlerin ve fiyat analizlerinin yapılacak iş veya iş kaleminin niteliğine uymadığı, işin yapım tekniği ile ilgili teknolojik aşamayı ve/veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı durumlarda, söz konusu fiyat ve analizler esas alınmaz, idarece yapılacak gerçekçi maliyet analiz ve tespitleri kullanılır. İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; imalaün ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve saücılanndan fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaşürmalar

152

yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir. Fiyat araşürması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturaları dikkate alınmaz. Yaklaşık maliyetin hesaplanması Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde iş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlannın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre belirlenen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %25 oranında kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. İdarece malzeme verilmesi halinde yaklaşık maliyetin hesabı Madde 11- İhale konusu yapım işinin bünyesine girecek malzemelerden bir kısmının idarece verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet hesabı idarece verilecek malzemelerin bedeli hariç tutularak belirlenir ve bu malzemelerin listesi ihale yetkilisine sunulacak yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. Yaklaşık maliyetin danışmanlık hizmet sunucularına tespit ettirilmesi Madde 12- İdarenin kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam ettiği personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla, yaklaşık maliyet tespiti hizmeti, danışmanlık hizmet sunuculanna ihale edilmek suretiyle de karşılanabilir. Yaklaşık maliyetin kullanılması, güncellenmesi ve yeniden hesaplanması Madde 13Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idareler bütçelerini hazırlarken ihale konusu yapılacak her iş için yaklaşık maliyeti tespit eder. Ödenek miktannın belirlenmesinde ise bu yaklaşık maliyete katma değer vergisi de dahil edilir. Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihten ihalenin ilk ilan tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak, idarelerce gerek duyulduğunda bu maliyetler Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan aylık TEFE (Toptan Eşya Fiyatlan Aylık İndeks Bülteninin Tablo-2 deki Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan bölümünün "Genel" satınna ait Toplam) oranlan üzerinden güncellenir. Ancak üzerinden bir yıl geçtiği halde ihale edilemeyen yapım işlerinin yaklaşık maliyeti idareler tarafından yeniden hesaplanır. Yaklaşık maliyete ilişkin gizliliğin korunması Madde 14- Yaklaşık maliyetin tespiti çalışmalanna katılan veya bu bilgiye sahip olan kişiler ihale sonuçlanıncaya kadar yaklaşık

153

maliyetin gizliliğini korumak zorundadır. Bu gizlilik esasını ihlal edenler hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 61 inci maddesinde belirtilen yaptınmlar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygulanacak İhale Usulünün Tespit Edilmesi
Uygulanacak ihale usulünün tespiti Madde 15- İdare tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 ila 22 nci maddeleri doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, yapılacak işin türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ya da doğrudan temin yolu ile de ihale yapılabilir. Açık ihale usulü Madde 16- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Belli istekliler arasında ihale usulü Madde 17- Yapım işinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı yapım işlerine ait ihaleler, teklif verebilecek nitelikte adayları seçmek üzere ön yeterlik değerlendirmesi yapılması suretiyle belli istekliler arasında yapılabilir. Pazarlık usulü Madde 18- Aşağıda belirtilen hallerde yapım işleri pazarlık usulü ile ihale edilebilir: a)Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmayan yapım işleri, b)Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, c)Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, d)İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması, e)İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. Doğrudan temin Madde 19- Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: a)İşin sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, b)Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin iş ile ilgili özel bir hakka sahip olması, c)Yapılacak işin yaklaşık maliyetinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesi (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale

154

Kurumunca güncellenen miktarı aşmaması,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları
İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği Madde 20- İdare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümamnda; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Belli istekliler arasında ihale edilecek yapım işlerinde ön yeterlik dokümamnda adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. Pazarlık usulü ile ihale edilecek yapım işlerinde ihale dokümamnda isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir. İhale ve ön yeterlik dokümanlarının hazırlanması Madde 21- İdare, ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanları, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanlarım esas alarak hazırlar. İdarelerce ihale dokümanlarının hazırlanmasında, belirlenen ihale usulü ve sözleşme türüne göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan; a)Standart Formlar (EK : 1), b)Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK :2), c)Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi (EK : 3), d)Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK: 4), e)Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK : 5), f)Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin) (EK : 6), g)Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) (EK : 7), h)Yapım İşleri Genel Şartnamesi (EK : 8) ve Kamu İhale Kurumunca çıkarılan diğer mevzuat esas alınır. İdare, ilan yapılacak hallerde ihale dokümanını ilk ilan tarihine kadar kesinleştirir. Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek yapım işleri ihalelerinde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır. İdari şartnameler Madde 22- İdareler, hangi ihale usulünü uygulayacak ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartnameyi esas alarak ihale edeceği işe ilişkin idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartname'lerde boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir. Ayrıca, idareler Tip İdari Şartname'lerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da, ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, şartname ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla , maddeler halinde düzenleme

155

yaparak Tip İdari Şartname'lerde yer alan "Diğer Hususlar" bölümüne eklerler. Ön yeterlik şartnameleri Madde 23- İdareler, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapacakları yapım ihalelerinde, ön yeterlik şartnamelerini, bu Yönetmelik ekinde yer alan "Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi" ni esas alarak hazırlar. Söz konusu Şartname'de boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir. Ayrıca, idareler Tip Ön Yeterlik Şartnamesi'nde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da, ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla , maddeler halinde düzenleme yaparak "Diğer Hususlar" bölümüne eklerler. Teknik şartnameler Madde 24- Yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. İhale konusu yapım işinin her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla hazırlattırılabilir. Sözleşmeler Madde 25- İdareler ihale dokümanı kapsamında sunulacak sözleşme tasarısı metninin hazırlanmasında işin niteliğini dikkate alarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tip Sözleşmelerden uygun olanım esas alır. Tip sözleşmelerde boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir. Ayrıca, Tip Sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde hazırlanacak sözleşme tasarısında tip sözleşmeye, emredici hukuk

156

kurallarına ve ihale dokümanına aykırı olmamak şartı ile "Diğer Hususlar" bölümünde maddeler halinde düzenlemeler yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası
İhale onayının alınması Madde 26- İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasansı ve hazırlanmış diğer dokümanlar onay belgesine (standart form KİK001.0/Y) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır. İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları Madde 27- İdare, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesi gereğince bir ihale komisyonu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin kaülımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye de belirlenerek oluşturulur. İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınır. İhale komisyonu dışında başka adlar alünda komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlanndan sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon karanna yazmak ve imzalamak zorundadır.İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adlan, soyadlan ve görev unvanlan belirtilerek imzalanır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi uyannca doğrudan temin usulüyle yaptınlacak işlerde ise ihale komisyonu kurulmaz. İhale işlem dosyası Madde 28- İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlan, yüklenici tarafından sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan on binde beş oranındaki Kurum payının Kamu İhale Kurumunun banka hesabına yaünldığına ilişkin makbuzun aslı gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. Gerekli incelemeyi yapmalannı sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

ALTINCI BÖLÜM İlan Kuralları, İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarına İlişkin Hususlar
İhale ve ön yeterliğin ilanı Madde 29- Yapım işlerine ilişkin ihale ve ön yeterlik ilanlan aşağıda belirtilen süre ve esaslara göre yapılır:

157

a)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan
eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden, açık ihale usulü ile ihale edilecekler ihale tarihinden en az kırk gün önce, pazarlık usulü ile ihale edilecekler ihale tarihinden en az yirmi beş gün önce, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanlann ön yeterlik ilanlan son başvuru tarihinden en az yirmi beş gün önce Resmi Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen isteklilere ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. b)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlerin alünda kalan ihalelerden; 1)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 2)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmi Gazetede, 3)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 3 üncü alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Resmi Gazetede, En az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur. Bu madde kapsamında ilan edilen ihalelerden Kamu İhale Kurumunun belirlediği niteliklere uyanlar ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığı ile Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edilir. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aym süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır ve ilgili idare tarafından bu işlemler bir tutanak ile belgelendirilir. İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde, yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine idarelerce oniki günlük süre eklenir. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aym yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan soma çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen haller uyarınca pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, ilan yapılması zorunlu değildir. Doğrudan temin usulünde, ilan yapılmaksızın ihtiyaçlar temin edilebilir. İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi Madde 30- İdareler, ihale ilanlarım uygulanacak ihale usulüne göre

158

standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarından uygun olanını esas alarak hazırlar (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y). İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İlanın uygun olmaması Madde 31- Bu Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. Ancak, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların Yönetmeliğin 30 uncu madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilanların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde olmak kaydıyla hatalı hususlar için düzeltme ilâm yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda yapılacak düzeltme ilanının düzeltmeye konu ilamn yayımlandığı yayın organında aym formatta yayımlanması sağlanır. İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması Madde 32- Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümam adaylar ve istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu dokümanların idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/Y). Doküman bedellerinin, hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanların satış hakkı yalmz idareye aittir. İdare, dokümanların satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelini bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez. İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması Madde 33- İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aym şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularım yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularım geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma

159

imkanı tanınır. Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz. Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan tüm istekli veya adaylara yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az on (10) gün önce tüm aday veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarım sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanını alanlara, ihale ve ön yeterlik dokümanı ile birlikte verilir. İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesi Madde 34- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale gününden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

İKİNCİ KISIM İhaleye Katılımda Yeterlik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler
Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler Madde 35- İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. İhale konusu işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. İstenecek belgeler Madde 36- Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere; a)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değerin altında kalan yapım işleri ihalelerinde; 1)Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 2)İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif

Bu Yönetmelikte düzenlenen diğer belgeleri idare işin özelliğini dikkate alarak isteyebilir. kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgelerin asıllarının idareye verilmesi zorunludur. İdarelerce istenilmesi zorunludur. İdareye verilen belgelerin asılları. İdareler yurt dışında faaliyet gösteren isteklilerin durumu . yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirlenen eşik değerin altında kalmakla birlikte aym Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan üst limit tutarının da altında kalan yapım işlerinde yalmzca isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler ile iş deneyim belgesinin aranması zorunludur. isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.0/Y) ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunca veya Türkiye'de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak verilmesi gerekir. Noter onaylı belgelerden sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.160 vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler. idareler. idarece. 3)İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işteki deneyimini gösteren belgelerin. ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren iş deneyim belgeleri. okunaklı fotokopilerine "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek bir şerh düşüldükten soma. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin. b)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değere eşit ve bu değeri aşan yapım işleri ihalelerinde. belgelerin aslım veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Ancak.Bu Yönetmeliğin uygulanmasında. Ancak bu belgelerden. "apostille" kaşesi taşıması (standart form KİK035. 2)İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri. yukarıdaki şartlan taşımalan yamnda ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş. Belgelerin sunuluş şekli Madde 37. 4)İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler. 5)İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin. Yukarıda sayılanlara ilave olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı. denetlenmiş ve onaylanmış olması. isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler. idarelerce istenilmesi zorunludur. 1)Bankalardan temin edilecek. 3)İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarım gösteren belgeler.

İsteklinin. İsteklinin bilançosu Madde 39. ihalenin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek değerlendirilir. 1. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait yıl sonu bilançolannın istenilmesi zorunludur. bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK034. isteklinin.50 olması (hesaplama yapılırken.161 ile ilgili olarak ticaret siciline tescil edildiği yerin meslek Odası ile ticaret sicil kaydı (istekli şirket ise kuruluşu ve ortaklan) hakkında yazışma yapabilir ve isteklinin güvenirliğinin tespiti için bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara yurtdışında araştırma yaptırabilirler. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de. İKİNCİ BÖLÜM Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Bankalardan temin edilecek belgeler Madde 38.Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde.0/Y) istenilmesi zorunludur. yıllara yaygın inşaat maliyetleri. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) üç yıllık ortalamasının en az 0. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait bilançolan istenebilir. Faks ile yapılan teyitler. dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli . isteklinin. isteklinin. Yabancı para ihtiva eden belgeler. Ortak girişimlerde. banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir. işin niteliğine göre idarece belirlenecek bir oran aralığında. teklif edeceği bedelin % 10'undan az % 20' sinden fazla olmamak üzere. Bu belgelerin istenildiği durumlarda. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilir.

yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 8 . isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır. son üç yıldaki yıllık ortalama değerlerin. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son beş yıla ait. 2.Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde. İsteklinin ortak girişim olması halinde. (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlan sağlaması zorunludur. ortak girişim ortaklannın her birinin istenen belgeleri ayn ayn vermesi ve ortaklardan her birinin (a). asgari yeterlik kriteri olarak belirlenir. isteklinin.75 den küçük olması. 3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler Madde 40.162 borçlardan düşülecektir). toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 . Bu belgelerin istenildiği durumlarda. yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir).10 olması (hesaplama yapılırken. Sunulan bilançolann tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.% 20' si aralığında. Aktif varlıklann ne kadannın öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/topla m aktif) üç yıllık ortalamasının en az 0. Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son beş yıla ait iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktannı gösteren belgeler istenebilir. İdarece yeterlik kriteri olarak her iki ciro değeri birlikte . Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de.% 15' i aralığında idarece öngörülecek bir oranda olması. isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktannı gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. İhale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktan hesabında. Kısa vadeli banka borçlannın öz sermayeye oranının. üç yıllık ortalamasının 0.

son beş yıla kadarki belgelerini sunmakta serbesttirler. noter tasdikli imza beyannamesinin. diğer ortaklann her birinden ise % 30'u istenir. Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde. a)Gerçek kişi olması halinde. (c) ve (d) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur. (b). Vekaleten ihaleye katılma halinde. b)Tüzel kişi olması halinde. pilot ortağın ve diğer ortaklann başka ortak girişimlerde taahhüdü altodaki ve bitirdiği iş miktarı o ortak girişimdeki hisseleri oranında dikkate alınır. son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin istenilmesi zorunludur. Ortak girişimlerde. şirket ortaklarının hisse durumlarım ve şirketteki görevlerini belirten. ihaleye ilişkin ilk ilamn yapıldığı yıl içerisinde alınmış. İsteklinin.0/Y) ile birlikte ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a).İdarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yapım işi ihalelerinde isteklilerden. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin. . istekli adına katılan kişinin vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi istenir. Ortak girişim isteklilerde. tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından. bu takdirde belgeleri sunulan yıllann ortalaması üzerinden idarece istenecek yıllık asgari ortalama değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış. c)Gerçek kişi olması halinde. hakedişlerden alınacak yapım işi gelirleri ise hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren aylık TEFE üzerinden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirilir. d)Tüzel kişi olması halinde. ortak girişim beyannamesi (standart form KİK030.163 istenir ve isteklilerin öngörülen bu kriterlerden birisini sağlamalan yeterli kabul edilir. Ortak girişim ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur. Bu şartlan son üç yılda sağlayamayan istekliler. Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya yapım işi geliri elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden. yıllık ciro veya yıllık yapım işi geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70'i. işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır. tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin. ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktanna ilişkin yapım işi gelirleri o ortak girişimdeki hissesi oranında dikkate alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler Madde 41. idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan. Pilot ortağın ve diğer ortaklann tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktan tam olarak. Sunulan gelir tablosu ile ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktanna ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

İş deneyimini gösteren belgeler. aym veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren. ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren. tesis. makine. diğer ortakların her birinin ise bu tutarı n asgari %30' unu sağlaması gerekir. İş deneyimi olarak. iş bitirme belgesi.İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeler ile isteklinin yönetim kadrosu ve işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden. KİK038. istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50' sinden az ve % 100' ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda.164 İş deneyim belgeleri Madde 42. iş durum belgesi. ihale dokümamnda istediği "Teknik Personel . ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellik ve güçlükteki işlerdir. iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir. şahıs şirketi ortaklarından ve limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkam. pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamım. son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70' i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler. teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç. ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle.0/Y ve KİK039. deneyim süresini gösterir ilgili meslek odası üye belgesi veya işletmedeki çalışma süresini tevsik eden sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgelerinin istenmesinin ve incelenmesinin gerekli görüldüğü ihalelerde bu bilgi ve belgelerin bir kısmı veya hepsi istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir (standart formlar KİK036.0/Y.0/Y. isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen. murahhas üyeleri ve genel müdürü ortaklarından tüzel kişi isteklide çalıştığına dair belge aranmaz. isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. İhale komisyonları. KİK037. yönetim kurulu üyeleri. hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler. Belirtilen esaslara uygun biçimde. Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde. bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartı aranır.0/Y). Ortak girişim isteklilerde. İdarenin.İstekliden. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler Madde 43.

KİK042. teçhizat ve diğer ekipman için ise.165 Taahhütnamesi" bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütname si" nde yer alamaz. Ortak girişimlerde. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler Madde 44. makine.İdare. Tesis. makine. makine. kira sözleşmesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. Geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş tesis. teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler (standart formlar KİK041. teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oramna bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.0/Y) verilmesi gerekir. demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.0/Y. D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Y e t e r l i k D e ğ . noter onaylı taahhütnamenin (standart form KİK040. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis. makine. pilot ve diğer ortaklara ait tesis. ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis. Ortak girişimlerde. makine. ortaklık oranına bakılmaksızın. teçhizat ve diğer ekipman fatura. teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. İsteklinin kendi malı olan tesis. makine.0/Y) isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebilir. teçhizat ve diğer ekipman da.

tekliflerin alınması aşamasında da ön yeterlikte sunulan bilgi ve belgelerden güncellemeye konu olabileceklerin de güncellenerek verilmesini isteyebilir. uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.İdareler yeterlik değerlendirmesinin hiçbir aşamasında puanlama usulü öngöremez.İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde.İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle belli istekliler arasında yapılacak olan ihalelerde. bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenmesi ve değerlendirilmesi zorunludur. İdare.166 e r l e n d i r m e s i Yeterlik değerlendirmesi esası Madde 45. adayların uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji bakımından asgari yeterlik koşullarım sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi için ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilamnda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. isteklilerin. Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda. Belli istekliler arasında ihale usulünde yeterlik Madde 47. Pazarlık usulünde yeterlik Madde 48. isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere . Ön yeterlik aşamasında istenen bilgi ve belgelerin. Yeterlik değerlendirmesi. Ancak. belirtilen asgari yeterlik koşullarım sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez ve bu kişilere yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir. bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen asgari yeterlik değerlerinin isteklilerce sağlanıp sağlanmadığına göre yapılır. ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokümamnda belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek. Açık ihale usulünde yeterlik Madde 46.Açık ihale usulünde. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. bankalardan temin edilecek belgeler.

Ancak (c) ve (d) bendi gereği alınacak belgeler ihaleye katılacak bütün isteklilerden istenir.Ortak girişimin yeterlik almış olması ortak girişim ortaklarının her birinin ayrı ayrı yeterlik aldığım göstermez ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen ortak girişimin ihaleden önce bozulması halinde. h)Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. e)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde. Ortak girişimlerin yeterliği Madde 49. söz konusu belgelerin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir. mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. ihale yetkilisinin onayından önce (a). a)İflas eden. işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. konkordato ilân eden. (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerin istenilmesi zorunludur. d)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. Sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre isteklilerin yeterlikleri tespit edilir.167 uygun biçimde belirlenir. isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin son teklif verme ya da son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde alınmış olması gerekir. davet mektubu geçersiz sayılır. mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b)İflası ilân edilen. ihale üzerinde kalan istekliden ise. j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır. İhaleye katılan bütün isteklilerden yukarıda belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarım ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin (standart form KİK029. (b).4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince. c)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. BEŞİNCİ BÖLÜM İhale Dışı Bırakılma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar İhale dışı bırakılma Madde 50. işleri mahkeme tarafından yürütülen. bankalardan temin edilecek belgeler. i)4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katlamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. zorunlu tasfiye kararı verilen. f)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde. Ortak girişimlerde bu belgelerin bütün ortaklarca . ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. tasfiye halinde olan. Ancak. g)İhale tarihi itibariyle.0/Y).

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a)4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 1)İlgili sigorta müdürlüklerine tasdik ettirilen aylık prim bordroları ile dört aylık dönem bordrolarına göre sigorta prim ödemeleri takip eden ayın sonuna kadar yapılmamış ise kesinleşmiş prim borcu olduğu. 1)Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu.168 verilmesi zorunludur. c)İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d)İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale . kesinleşmiş prim borcu olmadığı. ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığı. b)İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. isteklinin. kesinleşmiş vergi borcu olmadığı. 4)Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının.sinde. 4)Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş prim borcu olmadığı kabul edilecektir. Türkiye'deki "Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu "nun değerlendirilme. 2)Resen. kesinleşmiş vergi borcu olmadığı. vadesindeki ödemeler aksaülmadığı sürece.Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak. 5)Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre tahsili için vergi idaresince yapılan her türlü işleme karşı vergi yargısında dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlamncaya kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş vergi borcu olmadığı kabul edilecektir. isteklinin. 3)Resen. 2)Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı. vadesindeki ödemeler aksaülmadığı sürece. İhaleye katılamayacak olanlar Madde 51. ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece. 3)Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının. Türkiye'deki "Kesinleşmiş vergi borcu "nun değerlendirilmesinde ise.

ALTINCI BÖLÜM İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi B e l g e y i d ü z e n l e y e c e k m e . Bu yasaklar. g)4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri. sandık gibi kuruluşlar. yürütmek. dernek. bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. birlik. ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). Ayrıca: 1)Sermaye paylarına bakılmaksızın ihaleyi yapan idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler. sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. Ayrıca. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 2)İhaleyi yapan idarenin bünyesinde bulunan veya ihaleyi yapan idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf.169 işlemlerini hazırlamak. Aym şekilde. f)(c). 3)Sermaye paylarına bakılmaksızın ikinci bentte belirtilen kuruluşların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin yapacakları ihalelere katılamazlar. bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa. e)(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

İş deneyim belgeleri. valilik tarafından onaylanır. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkam veya yetki verdiği kişi tarafından. tek sözleşme esas alınarak. belediye sınırlan veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir.0/Y). Bir sözleşme kapsamında kamu kesimine gerçekleştirilen işler için. a)Geçici kabulü yapılmış işin yüklenicisine iş bitirme belgesi (standart form KİK043 . yurtiçinde veya yurtdışında. Belge düzenleme koşulları Madde 53. c)Kamu sektörüne taahhütte bulunan yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü tamamen bitirmek ve asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla alt yüklenicilere iş bitirme . iş. iş sahibi idare tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.O/Y). belediye sınırlan veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından.170 r c i M a d d e 5 2 İ ş d e n e y i m b e l g e l e r i . kamu kuruluşlanna veya özel sektöre yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen ve sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş olan işlerde. b)Geçici kabulü yapılmamış işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK044. İş sahibinin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması halinde. bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise.

iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar. sözleşme fiyatlanyla ödenen tutann sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur. yapı ruhsaü. keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde. sözleşme. Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için. noter onaylı inşaat sözleşmesi. yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla. kesin hakediş raporu. Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak. Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmiş gerçekleşmesi. görevlendirme yazısı. varsa kesin hakediş raporu. ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir. ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi. varsa.0/Y) şeklinde. belgenin geçici kabulü tazammun etmediğine dair şerh düşülür. keşif artış olurları. c)Kamuda mühendis veya mimar olarak görev alanlar için. işlerin gerçekleşen kısımlanmn miktar. iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye. Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde. hakediş raporları. biten işlerde geçici kabul tutanağı. sözleşme birim fiyatlanyla ödenen tutann ilk keşif bedeline oranlanması. a)Kamuya taahhütte bulunan yükleniciler için. herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde. devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az %70' i oranındaki kısmım gerçekleştiren yükleniciye ve sözleşmenin devri öncesinde ve somasında işin en az %70' i oranındaki kısmım fiilen denetleyen veya yönetenlere iş deneyim belgesi düzenlenir.0/Y) veya iş yönetme belgesi (standart form KİK047. projeye. kamuda veya özel sektörde.171 belgesi (standart form KİK045. asgari yüzde yetmişlik gerçekleşme oram belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenir. teknik ve sanat kurallanna aykınlık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşullan aranır ve iş durum belgelerine. . devir sözleşmesi. hizmet cetveli. anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat sözleşmeli işlerde ise. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde iş deneyim belgesi verilir. hakediş raporları. tasfiye tutanağı. nitelik ve tutanyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması. her türlü fiyat farklan hariç. her türlü fiyat farklan hariç. Belge için başvuru Madde 54. Ortak girişimce gerçekleştirilen işlerde ortaklann her birine ortak girişimdeki hissesini de belirtir iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenir. yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması. biten işlerde geçici kabul tutanağı.0/Y). dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar. Ancak bu belgelerin ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye'de Dışişleri Bakanlığınca onaylanması ve onaylı Türkçe tercümelerinin verilmesi gereklidir. Özel sektörde. d)Mühendis veya mimar olmak şartıyla. mezuniyet belgesi. yapı kullanma izin belgesi. b)Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için. varsa yapım harcamalarına ait belgeler. tek bir işin (sözleşmenin) en az yüzde yetmişinde fiilen denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara iş denetleme belgesi (standart form KİK046.

İş denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi. iş deneyim tutarı bölünerek bulunur. Bu tutar. son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutul madan yazılır. her türlü fiyat farkları hariç. hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı: yurtiçinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat sözleşmeli işlerde. hakedişlerinde döviz cinsinden ödeme yapılan işlerde ise. yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere. varsa keşif artışları dahil. Aym iş kısmında aym sıfatla görev yapan birden fazla eleman varsa. fiyat farkları hariç. biten işlerde geçici kabul tutanağı. varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı. ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla. yasal keşif artışları dahil sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden belirlenir. sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler.İş deneyim belgesi. talepleri halinde. mimar veya mühendis olmak şartıyla kendi meslekleriyle ilgili denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara. e)Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicileri mühendis veya mimar olarak denetleyenler için. fiilen gerçekleştirilen. sözleşmede yazılı tutar alınır. varsa kesin hakediş raporu. müteahhidin teknik personel bildirimi.172 d)Kamuya taahhütte bulunan yüklenicilerde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için. yapı ruhsaü. belgeyi düzenleyen ve onaylayanlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur. yüklenicilere. devam eden işlerde ara hakediş raporundaki. a) Yükleniciler: 1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlanna taahhüt . meslek odası belgesi. mezuniyet belgesi. yapı kullanma izin belgesi. hakediş raporları. iş sahibi idare veya ilgili belediye veya valilik tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde verilir. yapı denetim görevlisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı görev belgesi. İş deneyim belgelerinin verilmesi Madde 56.İş deneyim belgelerine. ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi. Özel sektörde gerçekleştirilen işlerin iş deneyim tutarı olarak. bu iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri. fenni mesulün işin başında belediyeye vermiş olduğu noterden taahhütname. ihale indirimi yapılmış. yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde. İdarece yükleniciye verilen ve inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yansı (malzeme bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilse bile) iş bitirme. varsa fiyat farkları hariç. meslek odası belgesi. iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin tutarının tespitinde değerlendirilir. mezuniyet belgesi. geçici kabulü yapılmış işlerde ise. denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak. f)Alt yükleniciler için. yüklenici ile yapükları noter onaylı sözleşme. çalışürdıklan personelin vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler. denetledikleri veya yönettikleri işlerin kendi meslekleri ile ilgili tutarları üzerinden tespit edilir. mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname. İş deneyim tutarının tespiti Madde 55. Sunulan belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan.

gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmım gerçekleştirenlere. şube müdürü. kendi sözleşmelerinde yazılı bedel ve iş türü esas alınarak işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenerek verilir. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde görev yapmış olmak şartıyla. kontrol amiri. İş durum belgesi. yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek. . Kamu kuruluşlarının ihale ettikleri işlerde. proje müdürü. 2) Yurtiçinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için.173 edilen işler için. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde bulunmak şartıyla. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde. şantiye şefi. sözleşmesinin tamamım bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla. kontrol mühendisi. İş bitirme belgesi. kontrol mühendisi. İş bitirme belgesi. yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarım geçmemek üzere. ancak geçici kabulünü yaptırmamış yüklenicilere. yurt içinde veya yurt dışında idare adına danışmanlık hizmeti veren kontrol teşkilatında. kamuya ait inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aym teknik seviyede görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir. yüklenici tarafından yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilerek bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerin bir bölümünü malzemeleri ve/veya makine. kontrol şefi veya kontrol amiri olarak görev yapanlara. gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere. c)Mühendisler veva mimarlar : 1. kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde. Kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde. il müdürü ve yardımcıları. ekipmanları ile birlikte ve kendi işine başlaması sırasında noterce tasdikli sözleşmeye dayalı şekilde yapan alt yüklenicilere. kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde. sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir. sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir. İş durum belgesi. bölge müdürü ve yardımcıları. İş denetle me belgesi. nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. b)Alt Yükleniciler: İş bitirme belgesi. şantiye mühendisi. yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlanna yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmım gerçekleştirmiş. kontrol şefi. Kamuya taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde. işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

ilgili belediye veya valilik tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.174 sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmında fiilen bulunmak şartıyla. En az 10 yıllık mühendis veya mimarların. bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin imzası ile ilgilinin sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve genel müdür. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarları ise 1/10 oramnda dikkate alınır. fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye şefi. murahhas üye. kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri işlerin sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla. ihale komisyonlarınca aşağıdaki esaslar dahilinde değerlendirilir : a)İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirmeye alınır. bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanamaz. şantiye şefi.İş deneyim belgeleri. c)Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır. anonim şirketlerde genel müdür. b)İş bitirme ve iş durum belgesi tutarları tam olarak. (her hangi bir ortaklık şartı aranmaksızın). şantiye mühendisi. Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde. İş yönetme belgesinin verilmesinde. Birden fazla iş deneyimi. yapım ve/veya teknik işler daire başkam. Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle . sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmında fiilen bulunmak şartıyla. kurumların merkez yönetiminde görevli yapım ve/veya teknik işler şube müdürü. gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarları 1/5 oramnda. yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkam. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla. proje müdürü olarak denetledikleri işlerde. İş yönetm e belgesi. Kamu kuruluşlarında yönettikleri işlerde. işin sözleşmesinde teknik personel olarak öngörülmüş olması kaydıyla proje müdürü olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. YEDİNCİ BÖLÜM İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi Değerlendirmeye ilişkin esaslar Madde 57. 2. limitet şirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarım Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

ortaklann şirketten aynlmalan halinde. o ortak girişimdeki hissesi oranında dikkate alınır. iş deneyim belgelerinde yazılı deneyim tutarlannı. güncelleştirir. başka ortak girişimlerde gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi. bunlardan sadece ihale konusu iş veya benzer işlere ait olanı dikkate alınır. Bu şekilde hesaplanan iş deneyim tutan iş bitirme. sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren. iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz.175 birlikte kamuda veya özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden meslek odası kaydı veya hizmet çizelgelerini verirler. şirket adına düzenlenen. sözleşme birim fiyatlanna esas yılın başından itibaren ihale ilk ilan tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden. hakediş raporlannın ve ödeme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemediği durumlarda. kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde. f)İsteklinin. ihale ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden. h)Yerli ve yabancı yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işler 1/2. her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oramn muhafaza edilmesi zorunludur. tüzel kişinin yansından fazla hissesine sahip olması. yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde. belgeler devredilemez. ortaklık döneminde yapılan işler hisseleri oramnda ortaklann şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. iş durum. i)Alt yüklenicilik faaliyeti dolayısıyla alınmış iş bitirme belgesi nevi itibariyle birden fazla işi içerse dahi. iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz. yükleniciden. ortaklık döneminde bitirilen veya en az % 70 oranında gerçekleştirilen işlere ait. d)İş bitirme. o işe ait düzenlenmiş hakediş raporlan ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda. diğer ortak girişimlerde ortak olarak gerçekleştirdikleri işler ise o ortak girişimdeki hissesi oramnda değerlendirilir. Ancak. son on beş yılda gerçekleşen işlerin yüzde yetmişlik oran ve tutarlan doğrusal orantı yoluyla bulunur. ihalenin ilk ilan tarihine kadar aylık TEFE üzerinden. Yıllara sari yapım işlerinde idareler. Güncelleştirme Madde 58. bu ortaklık orammn muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazışım her yıl istemek zorundadırlar. mühendis veya mimar olarak denetledikleri işler 1/10 ve yönettikleri işler 1/20 oramnda dikkate alınır. . e)Şahıs şirketlerinde (komandit şirketin komanditer ortağı hariç). iş durum veya iş bitirme belgesinin verilmesi kaydıyla. g)İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yılda yapılan işler ve iş kısımlan dikkate alınır. İş deneyim belgelerinde yazılı deneyim tutarlannın asgari yüzde yetmişlik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. yabancı para cinsinden iş deneyim tutarlarım ise.İhale komisyonlan. j) Ortak girişim ortaklannın tek başına gerçekleştirdikleri işler tam olarak. anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyatlı işlerde.

iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ise. varsa tasfiye tutanağı. Söz konusu tarihten önce alınan iş bitirme. kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı.ye tabi tutulur. müteahhidin teknik personel bildirimi. ÜÇÜNCÜ KISIM Teklif Mektupları. . hakediş raporlan. görevlendirme yazısı. alt yüklenicilerde çalışanlann vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler. Kullanılacak Standart Formlar ve Sözleşmenin Düzenlenmesi BİRİNCİ BÖLÜM Teklif Mektupları ve Teminatlar Teklif mektuplarının şekli Madde 61. meslek odası belgesi. mezuniyet belgesi. yapı kullanma izin belgesi. Teminatlar. ortak girişim sözleşmesi. varsa kesin hakediş raporu. hakediş raporlan. geçici kabul tutanağı.176 Komisyonlann inceleme yetkisi Madde 59. İş bitirme belgesinin ekinde. geçici kabul tutanağı. Tekliflerin Değerlendirilmesi.0/Y). noter onaylı sözleşme. noter onaylı sözleşme. Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi. sözleşme. ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabilir ve bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde değerlendirilme. alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri. Teklif mektubunun aşağıdaki şartlan taşıması zorunludur : a)Yazılı olması.01. İş yönetme belgesinin ekinde. İş denetleme belgesinin ekinde.2003 tarihinden önce veya soma alınan müteahhitlik karneleri bu tarihten soma yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılamaz ve değerlendirilemezler.Teklif mektuplan bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olam esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.İhale komisyonlan isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla. KİK019. özel sektörde görev yapanlar için işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname. keşif artış olurlan. görevlendirme yazısı.01. hakediş raporlan.0/Y. mezuniyet belgesi. İş durum belgesinin ekinde. ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış belgeler Madde 60. geçici kabul tutanağı. alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyacın doğrudan temin usulüyle karşılanmasında alınacak tekliflerin standart forma uygun olma şartı aranmaz. devir sözleşmesi. bu Yönetmelikte öngörülen şartlan sağlamalan halinde. hakediş raporlan. yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukanda sayılanlann muadili belgeler isteyebilir. varsa kesin hakediş raporu. ortak girişim sözleşmesi. meslek odası belgesi. sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler. ek sözleşme ve devir sözleşmesi. yapı ruhsatı.

Değerlendirilmesi Başvuruların ve tekliflerin alınması. Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari Şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir.0/Y. 2-Alınan Ön Yeterlilik Başvuru Belgelerinin / İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak (standart form KİK007.0/Y). Açılması. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.177 b)İhale dokümammn tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir. bunlann somadan değiştirilmesi. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır. en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir Teminatlar Madde 63. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle ihtiyaçların karşılanmasında teminat alınmaz. düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. İKİNCİ BÖLÜM Başvuruların ve Tekliflerin Alınması. c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması. 1-Ön yeterlik Başvurusu / Yeterlik Başvurusu / İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi(standart form KİK006. Teklif mektuplanmn taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektuplan değerlendirme dışı bırakılacağından. bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin. 3-Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun / Yeterlik Başvurusunun / Teklif Mektubunun Alınış Zamamna İlişkin Tutanak (standart form KİK008. silinti. d)Üzerinde kazıntı. teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla.0/Y).Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Sunulan teklif mektuplanmn şekil ve içerik bakımından yukanda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasım değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Tekliflerin geçerlilik süresi Madde 62. KİK033. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre. . açılması Madde 64.0/Y. soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması. e)Ad.0/Y). düzeltme bulunmaması.0/Y). 4-Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvurularına / Yeterlik Başvurularına / Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyon Tutanağı (standart form KİK009. KİK032. bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur (standart formlar KİK031.Bu Yönetmelikteki esaslara göre idarelerce düzenlenen ön yeterlik ve ihale dokümanları ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adaylar ve isteklilere bedeli karşılığında verilir. Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde.0/Y).

Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik belgeleri. 3-Belli İstekliler Arasında İhale / Pazarlık Usulünde / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirilmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form (standart form KİK013. 2-Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı (standart form KİKO12.0/Y).O/Y). 1-Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK011. bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir. pazarlık usulünde ise yeterlik başvuru belgeleri 4734 sayılı Kanun.0/Y). Doğrudan temin usulünün uygulanması durumunda teklifler 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre alınır.O/Y). . 5-Pazarlık Usulü İhalede Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu (standart form KİKO 15.178 5-Ön Yeterlik / Yeterlik Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK010. Başvuruların değerlendirilmesi Madde 65.0/Y). 4-Belli İstekliler Arasında İhalede Ön Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Gönderilmesine İlişkin Form (standart form KİKO 14.0/Y).

Yapım işleri ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif. en düşük fiyat teklifi olarak kabul edilir. ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada. diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar tespit edilir. İhale komisyonu. 5-Pazarlık Usulünde Uygulanacak Mali Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK021. 1-Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK011.Teklifler değerlendirildikten soma .Birden fazla istekli tarafından aym fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. . 6-Açık İhale / Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Uygulanacak Teklif Edilen Fiyatlar Formu (standart form KİK022. İhale komisyonu bu teklifleri reddetmeden önce. verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması. aşırı düşük teklifleri değerlendirir.179 Tekliflerin değerlendirilmesi Madde 66. c)Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak. b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar. O/Y). Aynı fiyatın teklif edilmesi Madde 70.0/Y). İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.0/Y). bu isteklilerce sunulan iş deneyimi belgelerinin tutarlarım fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.Tip İdari Şartnamelerde belirtildiği şekilde.İsteklilerce verilen teklif belgeleri 4734 sayılı Kanun. Ancak. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali Madde 68. 4-Açık / Belli İstekliler arasında İhale Usulü Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK020. 3-Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin Son Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK017. verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Aşırı düşük teklifler Madde 67.0/Y). ihale komisyonu. idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde.0/Y). bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir. 2-Pazarlık Usulünde Uygulanacak Teknik Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİKO 16.0/Y). Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Madde 69. ihale komisyonu kararı üzerine idare. Doğrudan temin usulünün uygulanması durumunda teklifler 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır. ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.Yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Bu değerlendirme sonucunda. a)İmalat sürecinin.

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından soma hazırlanacak "İhale İstatistik Bilgi Formu" imza tarihinden itibaren en geç otu/ gün içerisinde Kamu İhale Kurumuna gönderilir (standart form KİK028.0/Y).4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen ve aym Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal tutarı aşan yapım ihalelerine ilişkin ihale sonuçlan. yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçlan.İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak çıkanlan bu Yönetmelik ekleri ile birlikte bir bütündür. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler. sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş ihale konusu işe ait idari şartname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir (standart formlar KİK024. DÖRDÜNCÜ KISIM Son Hükümler Diğer hükümler Madde 74. İhale sonucunun ilanı Madde 73.0/Y).0/Y. kararın onaylanması halinde geçerli. .0/Y). KİK026.180 İhalenin karara bağlanması. Başlanmış olan ihaleler Geçici madde 1. bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ili de aynca ilan edebilirler. kesinleşen ihale kararına ilişkin sonucun bildirilmesi. iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır. karar tarihini izleyen en geç yirmi gün içinde ihale kararım onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlannı. sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihi izleyen en geç on beş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan edilir (standart form KİK025.Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur (standart form KİK023.0/Y). İhale yetkilisi. İhale üzerinde kalanın anılan maddeye göre yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisi ihale kararım onaylamaz ve ihaleyi iptal eder (standart form KİK027.Diğer kanunlann ve bu kanunlara dayanılarak çıkanlan düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve bu Yönetmeliğe uymayan hükümleri uygulanmaz. Uygulanmayacak hükümler Madde 75.Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandınlır. onaylanması ve sözleşmenin imzalanması Madde 71. İhalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin üzerinde bırakılması. İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması Madde 72. İhale.. ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığım anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.0/Y).

Bu Yönetmelik 01.Başlıklar ve madde kenar başlıklan.Bu Genel Şartname. Bunlara ilaveten: İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işini. bu Genel Şartnamenin bir parçası olarak telakki edilmeyecek ve bu Genel Şartnamenin.2003 tarihinde yürürlüğe girer. 4. Birim fiyat sözleşme : Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktan ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann çarpımı sonucu bulunan tutarlann toplamı üzerinden yapılan sözleşmeyi. Yürütme Madde 77. Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan üst limit tutarının altındaki yapım işlerinde. yapı denetim görevlisi ve yüklenici dışındaki kişi ve kişileri. bu Şartnamenin 7 ve 17 nci maddeleri ile 35 inci maddesinin çalışma şartlan ile ilgili son üç fıkrası. işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşmeyi. Kapsam Madde 2. Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden.01.Bu Yönetmelik hükümleri Kamu İhale Kurumu Başkam tarafından yürütülür. malzeme ocaklan vb. iş sahibi idareler tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit etmektir. İş kalemi: Birim fiyat sözleşme ile yapılacak işlerde. Üçüncü taraf: İdare. işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri. hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullannı ve çoğul manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir.4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin amacı.Bu Genel Şartnamenin uygulanmasında. İşyeri: Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan bina. arazi. arsa. Tanımlar Madde 4. yerleri. teknik ve özel yapım şartlan belirtilen. Yapı denetim görevlisi: İdare tarafından.) YAPIM İSLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1. birim fiyat tarifleri . İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykın düşmediği veya bu amacı değiştirmediği sürece. Başlıklar ve yorum Madde 3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar aynen geçerlidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsar. Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme : Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak.181 Yürürlük Madde 76. o iş için yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş olan gerçek kişiyi. ilgili ihale dokümanlannın veya sözleşmenin yorumlanmasında göz önüne alınmayacaktır.4. işin gereğine göre idareler tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.

onaylar. işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır. yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim. iş başına getirilmiş olan malzeme. araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması giderleri ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderleri yükleniciye aittir. plan ve cetvelleri zamanında idareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komşu yerlerin sahiplerine en az zarar verecek şekilde yer seçimini yapmak zorundadır. eksen kazıklan. Yıl: Takvim yılım. Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı.182 bulunan ve sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas birimleri. malzeme temini ve işin ağırlık merkezi gibi hususlarla uyumlu olmasım göz önüne alır. Bu durumda.Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarlan ile işçi barakalan gibi kendi ihtiyacı olan tesisler için kullanacağı yerlerin idare tarafından yükleniciye ücretsiz olarak verileceği sözleşme veya eklerinde yazılı olduğu takdirde. belge. cetveller ve diğer bütün işlemler. teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belgeleri ifade eder. . bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak zorundadır. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler Madde 7. ihbar. belgeler ve tespitler Madde 5. sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılabilir. bunlar taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. plan. ulaşım. İş için gerekli olması nedeniyle. zemin üzerinde kontrol edilerek yapı denetim görevlisi tarafından yükleniciye teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir. İdare. idare. çağn veya davette bulunulması gerektiğinde. her türlü toprak işlerine ait olup sözleşme veya eklerinde belirlenmiş veya sonradan idarece tespit edilmiş olan ariyet ve depo yerlerini. bu tür yerlerin. yazılı olarak yapılır. kendisine teslim edilen bu kazık ve röperleri işin sonuna kadar korumak ve toprak işlerine ait eksen kazıklannı da. Bu durumda işin süresi. Bildirimler. veya tespit yapılması. idarenin gösterdiğinden başka yerleri ancak sahipleri ile anlaşmak şartı ile kullanabilir ve idareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedelin ödenmesini isteyemez.İdare. işin yapılacağı yerleri. Bununla birlikte idare. Bu durumda yüklenici. sözleşmede tespit edilen iş süresi. özel. İKİNCİ BÖLÜM İşyerleri İşyerinin yükleniciye teslimi Madde 6. Yüklenici. olurlar. işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçip ayırarak yükleniciye gösterebilir. sözleşme veya eklerinde aksi yazılı olmadıkça. Alt yüklenici : Sözleşme konusu işin nev'i itibariyle bir kısmım yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi. yükleniciye bedelsiz olarak teslim eder. Şartname: Yapım işine ait genel. olur verilmesi. Sözleşmeye göre herhangi bir şahıs tarafından bir izin. onay. idarece yapılır ve kamulaştınlacak veya geçici olarak el konacak yerler. sözleşmede aksi yazılı olmadığı takdirde. Gün : Takvim gününü.Sözleşmenin imzalanmasından soma yüklenicinin sözleşmede yazılı süre içinde işe başlayabilmesi için işyeri. İş grubu : Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işlerde. someler. İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir. ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemlerinin toplamından oluşan ve sözleşme bedelinin belli (ilerleme) yüzdeleri ile gösterilen ödemeye esas birimleri. İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde. Zorunluluk halinde. işlemler tamamlandıkça iş programına uygun olarak kısım kısım yükleniciye teslim edilir. gerekli gördüğü takdirde. röperler vb. el konacak taşınmaz mallann kamulaştınlmasına veya geçici işgaline ait harita. iş için gerekli tesislerin kurulmasında ihtiyaç duyulan sahalar ile hizmet yollannın geçeceği yerleri.Yüklenici ihtiyaç duyduğu bu yerlere ait harita..

Yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç. ihzarat. her türlü araç. ihzarat. ihzarat. fırtına. Malzeme ocakları Madde 8. yüklenici tarafından yapılacak çalışmalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararlar ile bunların bedelleri yükleniciye aittir. İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması Madde 9. tesisler ile yapılan işin biten kısımları için. Ancak bu yerlerin geçici işgali. zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup. iş ve hizmet makineleri. bu işlemlerde ihtiyaç duyulan plan ve cetvellerle diğer belgeler yüklenici tarafından hazırlanır ve ocak yerlerinin işgal giderleri de yüklenici tarafından karşılanır. Ocak yerlerinin kullanımı için bazı işlemler gerekli ise. taşıtlar. ile 44 üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sözleşme konusu yapım işinin korunmasından yüklenici sorumludur. Sigortaya esas alınacak bedeller. tesisler vb. Ancak. Ocak yeri teslimi idare tarafından yapılmamış ocaklarda. toprak kayması. Bu durumda yüklenici kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklan herhangi bir bedel ödemeden bu iş için geçici olarak kullanır. Sahipli arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların kullanılması giderleri yükleniciye aittir. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu sigortalarla sınırlandırılmamış olduğundan. plan ve cetveller yüklenici tarafından hazırlanmak şartı ile) idare tarafından yapılıp tamamlanır. işin kendisi için (varsa fiyat farkları dahil) hakediş tutarları. yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla da yükümlüdür. sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (ali risk) sigorta yaptırmak zorundadır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dahilinde. malzeme. Ocakların izin belgesinin (ruhsat) alınması idareye ait olup bunlar izin belgesi alınmış olarak yükleniciye teslim edilir. yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacaktır.Yüklenicinin kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklardan malzeme temin etmesinin istenildiği hallerde. malzeme. tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem. taşıtlar. bu malzeme ocaklan ihale dokümanında açıkça belirtilir. muafiyet tanınmamalıdır. İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle. resmi işlemleri gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale ilişkin harita. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde. Bu sebeple yüklenici. idare işveren sıfatıyla. taşıtlar. işyerlerindeki her türlü araç. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmeli. Sigorta poliçesinde. Aksi halde hakediş tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmez. idarenin yazılı izni dışında poliçenin kesin kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı hükmünü taşıması ve ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce idareye verilmesi gerekir. bu konuda sigorta şirketlerinin uygulamalarında kullandığı bedeller esas alınır. zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur. su baskım. iş ve hizmet makineleri. yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde. sözleşme veya eklerinde aksi yazılı değilse söz konusu işlemleri idare yürütür. inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının "Teminat dışında kalan haller" maddesinde belirtilen. Söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin.183 Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin ücretsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değilse. iş ve hizmet makineleri. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak. yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık. kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için yüklenici idareden . malzeme. yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarım. alınan bütün tedbirlere rağmen.

işlerin ön veya kesin projeleri. kazaların. sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir. bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararlardan yüklenici doğrudan sorumlu olacaktır. Yapılan arazi ve zemin etütlerinin kesin projenin revize edilmesini gerektirdiği işler ile doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden ihale edilen işlerde uygulama projesinin idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas olup. şartnameler ve diğer belgelerle birlikte. Bu konularda gerek yapı denetimi görevlileri tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.Birim fiyat esaslı sözleşmelerde. zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı denetim görevlileri tarafından. yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri yüklenici tarafından karşılanır. kaza. Yüklenici. gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. bu durumda aşağıdaki esaslar geçerlidir: Yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri. Yüklenici bu gibi mesuliyetlerden idareyi ve idare personelini sorumlu tutmayacak ve bu hususu kabul etmiş sayılacaktır. yüklenicinin de rızasını almak kaydıyla. Yüklenicinin işyerlerinde kendi ihtiyacı için yaptığı bina ve barakalar ile diğer tesislerden. hakediş kalmamışsa teminatından kesilir. iş. İşyeri ve çevresindeki bölgede. işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. Birim fiyat sözleşmelerde ön ve/veya kesin projeler ile uygulama projelerinin hazırlanması ve yükleniciye teslimi Madde 12. atölye vb. garaj. sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir. Yüklenici veya alt yüklenicilerin sigorta kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek bütün talep ve iddiaların karşılanması yükümlülüğü de yükleniciye aittir.Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir. fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere üç ayı geçemez. ambar. Ancak. işyerinde kullanılan araç. işçilik ve malzemedeki özellik farklarım da dikkate almak suretiyle bulunan bedel üzerinden. Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar. uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir. idare . iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda. işin sonunda satın alabilir. Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka. idare gerekli gördüklerini. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel yüklenicinin hakedişinden. hesaplar vb. işin geçici kabul tarihindeki piyasa rayiçleri ve/veya 23 üncü madde hükümlerine göre belirlenecek fiyatlar ile yıpranma ve amortisman payları. sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara. Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için idare tarafından verilen talimata yüklenici uymak zorundadır.184 hiçbir talepte bulunamayacağı gibi. Ancak bu süre. ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir. İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması Madde 10. yapılacak işlerin uygulama projeleri. şartnameler ve diğer teknik belgelerle birlikte. işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan. zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara uymak zorundadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Projeler Anahtar teslimi götürü bedel işlerde uygulama projelerinin yükleniciye teslimi Madde 11. Ayrıca yüklenici.Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde. tesisler. yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. bunlar.

işin aciliyet durumuna göre. Yüklenici. Birim fiyatlı işlerin. projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında . yapılması gerekli görülen değişikliklerin daha soma yapılması şartı ile onaylayabilir. ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden proje bedeli ödenir. bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedeli de yükleniciye ödenmez. talimatlara. yüklenici. sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. farklı tercihlerin mümkün olması hallerinde. Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen tarihlerde idareye verilmemesinden. istenilenlere uygun şekle getirilmek üzere. İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra. aynca bir bedel ödenmesini istemeksizin bunlan düzeltmek zorundadır. onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin izni olmadan başlanamaz. Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde. uygulama projeleri ister idarece verilmiş. İdare. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır. yükleniciye geri verilir. ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse. iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur. işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir. fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programım aksatmayacak şekilde hazırlanır ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsar. verildikleri tarihten başlamak üzere bir aylık süre içinde aynen onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verilir. İdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici. Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup.den yüklenici sorumludur. Projelerin uygulanması Madde 13. Uygulama projelerinin hazırlanması sırasında. yüklenici tarafından idareye verilen projeler ve ilgili raporlar. değişikliğin özelliğine. İdare. seçim yapılabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri gösteren projeleri. bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Bu konuda gecikme olursa yüklenici. hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından sorumludur. Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir. ister yüklenici tarafından hazırlanarak idarece onaylanmış olsun. hesaplan ve diğer gerekli bilgi ve raporlan hazırlayıp idareye verir. idarece onaylanmadan geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmeler.185 tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere. Projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz. idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır. Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde idarece değişiklik yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde. esaslara. İdare. Onay işlemi sırasında idare tarafından proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildiği takdirde. yüklenici idarenin yazılı talimatı üzerine ve verilen süre içinde.Sözleşme konusu işler. değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri. verilen proje ve hesapların hata ve eksiklerinden dolayı. Proje hizmeti için yükleniciye. Yüklenici. teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. isterse. uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler (as-built drawings) yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp oıjinalleri idareye teslim edilir. projelerde ve ilgili raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için projeler. Proje değişiklikleri.

kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş. yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez. iş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde. kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin. kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla. proje uygulaması konusunda kendisine yapılan tebligatın sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya tebligat konusunun fen ve sanat kurallarına uygun olmadığı görüşüne varırsa.Birim fiyat sözleşmelerde. sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan. fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.186 bulunamaz. teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın.Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun. idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde yüklenici. Yapı denetim görevlisinin yetkileri Madde 16. Söz üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında yüklenici. Ancak bu gecikme. Yüklenici. bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur. kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır Bununla birlikte yüklenici. Aksi halde aym maddenin diğer hükümlerine göre işlem yapılır. bu anlaşmazlık 52 nci madde hükümlerine göre idarece karara bağlanır. işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi. idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında. İşlerin devamı sırasında yüklenici. üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine. yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. sözleşme ve şartnamelerine. Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen. fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu. sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. üstlenmiş olduğu işleri. Projelerin tesliminde gecikme olması Madde 14. sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde. aym şekilde idare veya yapı denetim görevlisi de istek ve talimatlarım yükleniciye yazı ile bildirir. hem de idareye yazı ile bildirmek zorundadır. yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine. Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında anlaşmazlık olursa. bu . yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) hem yapı denetim görevlisine. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yapı Denetim Hizmetleri İşlerin denetimi Madde 15. ayrıca işin yapılacağı yere. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığım inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde. Önemli görülen durumlarda yüklenici isteklerini idare veya yapı denetim görevlisine.Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin.nin istek ve iddiaları idare tarafından dikkate alınmaz. Herhangi bir işin. işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. bu husustaki karşı görüşlerini 15 inci madde hükümlerine göre idareye bildirmek zorundadır.

Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarım yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadır. İş programlan idarenin onayıyla geçerli olur. iş programım olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasım yükleniciye verir. Yapı denetim görevlisi için yapılacak binalar. bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine. Kapsamlı işlerde idare. Bu binaların. idarece istendiği takdirde yüklenici. deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder. idarece verilen örneklere uygun ve sözleşmede belirtilen iş kısımlan ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlannı da dikkate alarak hazırlayacağı.187 deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. İdare. iş programlan imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. Yüklenici. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi. (ihzarat ödemesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde ihzaratı). işin bitiminde bunlar idarenin malı olur. Bina ve barakaların teslimi gecikirse bunlar için sözleşmede yazılı cezalar uygulanır. çubuk diyagramı yerine yatınmın özelliğine bağlı olarak . Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici. aylık imalatı ve iş miktarlannı. bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere.Yüklenici. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. Yüklenici.Yüklenici. sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde tescilin) idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde. yükleniciden. İhzarat ödenmesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde. sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler. resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise. ister bedelsiz olarak yapılmış olsun. İhzarat. sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlanarak yapı denetim görevlisine teslim edilmeleri gereklidir. yapı denetim görevlisinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için. BEŞİNCİ BÖLÜM İşin Yürütülmesi İş programı Madde 18. Bu iş programında. Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması Madde 17. Bina ve barakalar ister bedeli karşılığında. iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde. yıllık ödenek dilimlerini ve bunlann aylara dağılımım gösterir aynntılı iş programlannı (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. Ancak işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme rastlar ise idare yükleniciden. yapı denetim görevlisinin bu husustaki yazılı tebliğ tarihinden başlamak üzere on gün içinde bu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir. Bu programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programlan onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri ödenmez. iş programlanna uygun yapılacaktır. belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarım ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Yüklenicinin sözleşme gereği bedelsiz olarak yapmak zorunda olduğu binaların dışında. teknik şartlan yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin. proje ve özel şartnamelerinin yükleniciye verildiği tarihten başlamak üzere. İş programının büro çalışmalan ile ilgili bölümlerinde iklim şartlan dikkate alınmaz. iklim şartlanndan dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak geçirileceği göz önünde tutulur. yapı denetim görevlisi için gerekli olan başka binaları da şartları ihale dokümanında belirtilmesi halinde bedeli karşılığında yapacaktır.iş gruplannı. idarenin göstereceği yerlerde yapılacaktır. iş kalemlerini.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar. gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. İşin başlangıcında ve devamı sırasında. yüklenici. onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri. Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları Madde 21. işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir. İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yapürılamaz. İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar Madde 20. işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler. diplomalı elemanlan her zaman diğerlerine tercih edecektir. işlerin yapılması için gerekli her türlü makine. Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir. yüklenici tarafından yapılan hazırlıklann ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı idareye aittir. araç ve malzemenin idarece her an kontrol edilebilmesi için. yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır. İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde. İdare.188 hazırlanmış paket yazılım iş programı (Critical Path Method -CPM) veya benzeri bilgisayar destekli iş programı düzenlemesini isteyebilir. işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile noterce düzenlenmiş bir vekaletnameyle tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş bir vekil bırakarak iş başından aynlabilir. idare. İdarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez. çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine. bunlann miktarlannı (çalıştınldıklan yerler ve işler ayn ayn belirtilmek üzere) aynntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde yapı denetim görevlisine vermek zorundadır. Yüklenicinin iş başında bulunması Madde 19. Yüklenici. 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar. Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Aksi halde.Sözleşmenin imzalanmasından soma yüklenici. İdareler. Yüklenici veya vekili iş yerinden aynlmalanm gerektiren hallerde. her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir.Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince. yapı denetim görevlisinden izin almak zorundadır. Yüklenici işlerin yürütülmesinde çalıştınlmak üzere eğitim görmüş. alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığım tespit ederse. işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalışürılmasını öngörmedikleri işlerde. on beş gün içinde onaylayıp onaylamadığım bildirir ve idarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. İhale dokümanında. araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak. iş yerinde bulunması esastır. Yüklenici. alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi . işin programa uygun olarak yürütülmesini teminen. sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasımn istendiği hallerde. işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için. Bununla birlikte. bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on gün içinde bunlan istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır. üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak.

Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yeni birim fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otu/ gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. yüklenici her hangi bir tazminat talebinde bulunmaksızın işi sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde bitirmekle yükümlüdür. Bununla birlikte. işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği. fen ve . Yukarıdaki analizlere öncelik sırası ile aşağıdaki rayiçler uygulanır : 1)Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler. Yeni birim fiyatın tespitinde öncelik sırasına göre aşağıdaki analizler kullanılır. b)İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler. a)Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. İdare istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir yükleniciye yapürılması mümkün olan işi başkasına da yapürabilir. (a) bendine göre. Yeni birim fiyatın hesabında. Sözleşme ve eklerine uymayan işler Madde 24. yapımn tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi. birim fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararım beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici. ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri yüklenici ile birlikte aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. Yüklenici ve alt yükleniciler. Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti Madde 23. 3)İdarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış yerel rayiçleri.189 bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. 2)İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. Yüklenici. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan analizin kullanılması halinde. bu analizin temsil ettiği iş kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek iş kalemi miktarının rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır. hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan.Birim fiyat esaslı işin sözleşme bedelinin altında bir bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde. kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur.Doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile işin yapımı sırasında arazi ve zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yeni birim fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise. taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması. yapı denetim görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorundadır. bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. c)Yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantaj la tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler. Proje ve şartnamelere uymayan. yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin. İşin sözleşme bedelinin altında tamamlanması Madde 22.

kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı. Ancak bu takdirde yüklenici. bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanunda gösterilen usullerden biri ile yapürabilir. işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım işlerinin kesin kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. İdare bu işler için yüklenicinin teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi . İdare. yapımn tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi. Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları Madde 26. geçici hakedişlere girmiş olsa bile. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri. Yüklenici. hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli ona göre ödenir. Bu takdirde kabulü ertelenen kısım için. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. idarenin uygun göreceği bir miktarda teminat alıkonur. proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır. yüklenici hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır ve yüklenicinin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları. bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde. daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığım ve daha fazla emek harcadığım öne sürerek fazla bedel isteyemez. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır. yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik. Hatalı. Yüklenicinin tebligat adresinde bulunamaması veya işe ilgi göstermemesi halinde idare. gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin. incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. yapımn fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması. işlerin eksik. yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare. yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde. hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre. Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler. idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. kusurlu ve eksik işler Madde 25. yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir. gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına.Yapı denetim görevlisi.190 sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse.Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu. yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı giderir. hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. söz konusu onarım. talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse. idare. kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri. yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alması imkanı yoksa bu takdirde idare. hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığım gösteren delil ve işaretler gördüğü takdirde. kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. düzeltme ve bakım işlerini. bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde düzelttirip onarmakla birlikte. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa. Yapılan işlerde yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde.

açık ve noksansız olacak. Ataşman defterinde. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya bir nükleer yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan önlemler sonucunda meydana gelecek riskler gibi sigortalanması mümkün olmayan riskler ile idarenin işlerin tamamlanmış kısımlarım teslim alarak kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak riskler idareye aittir. bu hasar ve zararlar için idareden hiç bir bedel isteyemez. baraka. taşıt vb. c)Projelerin zemine uygulanması. malzeme ve personel giderleri. gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme. g)Yapı denetim görevlisinin işin durumunu. Yüklenici bu belgelerle defteri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. röleve gibi işler ile yapı denetim görevlisi tarafından denetim amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç. garaj vb. aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü. rakam. Bu sonucu tespit eden bir tutanak düzenlenerek ataşmana eklenir. Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar Madde 27. Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler Madde 29. yapılan işlerin bütün ayrıntılarım günü gününe kayıt altına almak için. yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili olarak güven sağlamak için yapılacak bütün yükleme deneylerinin giderleri. . bunlar için gerekli depo. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır. taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili işletme giderleri. araç. a)Gerek işin yönetimi. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip. Yükleniciye ait giderler Madde 28. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir. röleve ve ataşman defterleri. ayaklanma. resim. nin taşınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır). b)İşin yerine getirilmesi için. Savaş. d)Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli ek süre verilir. İmzalamaz ise veya ihtirazı kayıtlar altında imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için. defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere. f)Şantiye hizmetleri için gerekli eneıji ve suyun (yapımn bünyesine giren su ve eneıji bunun dışındadır) sağlanması. hangar. işin değişik aşamalarım gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri. kroki ve kesitler özenle.İşyerlerinde. iş süresince gerekli göreceği zamanlarda ve belirleyeceği yeterli görünümlerde çekilecek. makine. sözleşme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise. yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları (31 inci maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar bunun dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri. ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere. örneklerine göre şantiye günlük defteri.191 hükümleri uygulanır.Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (ali risk) sigorta kapsamında bulunduğundan yüklenici. bunlarla ilgili belgeler yüklenici ile birlikte yapı denetim görevlisi tarafından tutulur. tesislerin yapılması. yükleniciye aittir. on gün süre verilir. yurt içinde seferberlik. e)Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda. doğrusu yazılarak aym renkli mürekkeple imza edilir. kazıntı ve silinti olmayacaktır.İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan. mürekkep veya sabit kalem kullanılacak ve yazı. bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler.

stabilize vb. Yüklenici ocaklardan getireceği malzemeyi elde bulunan bu örneklere uygun olmak şartı ile işyerine taşıyabilir. yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz. iş üzerinde gecikmeye yol açtığım düşündüğü sebeplerin ayrıntılarım. yüklenici idarece gösterilen yeni ocaklardan malzeme temin eder. işlerde kullanılamaz. Ancak süre uzatımlarında. yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir. yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günlerde dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. Ocakların kullanılması sonucunda yüklenici. kireç. graviye. sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde. çakıl. sözleşme ve eklerinde istenen özelliklere uygun olması kaydıyla. taş. taşıma uzaklığı vb. durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır. Yüklenicinin. Kabul edilmiş örneğe uygun olmayan ihzarat. ALTINCI BÖLÜM Malzeme Ocaklarının Kullanılması. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten soma süre uzatımı talebinde bulunamaz. sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda. tuğla. Yüklenici bu işleri yapmadığı . Ocaklardan çıkarılacak malzemenin en iyi damarlardan alınması ve işe en elverişli cinsten olması gereklidir. Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı. Ocakların işletilmesi ocağı körletecek ve işletmeyi güçleştirecek şekilde yapılmayacaktır.İşin.İdarenin sözleşme veya eklerinde. yapı malzemelerinin kamuya ait ocaklardan teminini öngördüğü hallerde. yüklenici gerekli malzemeyi uygun gördüğü yerlerden temin edebilir. gecikilen her takvim günü için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ocak değişikliğine ilişkin onaylanmış tutanakta belirtilen tarihten başlamak üzere uygulanır. Bu durumda. Yüklenici bildiriminde. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim. Ancak işin devamı sırasında sözleşme ve eklerinde öngörülen ocakların değiştirilmesi zorunluluğunun doğması halinde. farklar her iki taraf için de dikkate alınır. Uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek. İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde. Ancak idarenin sebep olduğu süre uzatımım gerektiren gecikmelerde. Ocak değiştirildiği takdirde. Sözleşme veya eklerinde. malzeme temin edilecek ocaklarla ilgili her hangi bir belirleme yapılmadığı durumlarda.192 İşin süresi ve sürenin uzatılması Madde 30. buralarım ocağın tekrar işletilmesi için uygun bir şekle getirmek ve temizlemek zorundadır. İşe uygunluğu daha önce tespit edilmiş ocaklardan alınan örnekler. kum. yükleniciyle yapı denetim görevlisi tarafından mühürlenerek saklanır. Sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm yoksa sözleşmesinde belirlenen ocaklar için ocak açma giderleri yükleniciye aittir. durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımım da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. yüklenici. sözleşmede aksine bir hüküm yoksa. idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini tevsik etmesi zorunludur. Yıkma ve Kazılar Malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri Madde 31. fark bedel ödenmesi veya kesilmesi. yüklenici bu malzemeleri gösterilen ocaklardan sağlamak zorundadır. işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez. çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından. balast. işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde.

işe aldığı her işçiye. idarece kabul edilecek giderler kendisine ödenir. Mevcut yapıların yıkılması Madde 32. Aym şekilde çıkacak kültür değerleri. kendisi veya vekili tarafından imzalanmış usulüne uygun bir karne vermek zorundadır. Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 29 uncu maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan olunur. hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Yüklenici. Bunun için yüklenicinin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak).İşyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıkürılan mevcut yapılardan çıkacak malzemenin. yüklenici derhal iş başındaki yapı denetim görevlisine bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya kadar bunları saklayıp korumak ve bu husustaki kanun. Alacaklar. Değişiklik olduğu takdirde yüklenici çalışanlarına verdiği karneyi bu esasa göre.Yüklenici. yapı denetim görevlisinin ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir sureti hakedişin ödeme yerine gönderilir. sözleşme konusu işten başka hiçbir yerde kullanamayacağı gibi hiçbir şekilde de satamaz.193 takdirde 10 uncu madde hükümleri uygulanır. değerli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. personel ve teknik elemanlar. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hükümleri uygulanır. 23 üncü madde hükümlerine göre yükleniciye ödenir. yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu malzemenin yüklenici tarafından dikkatle ayıklanması ve yapı denetim görevlisinin göstereceği yerlere istif edilmesi gereklidir. yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtlan ile varsa puantaj ve daha önceki . tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.İşin sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya Devlete ait yapıların yıkılmasından çıkacak malzemenin işte kullanılmasını yapı denetim görevlisi uygun görürse. Yapı denetim görevlisi iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığım kontrol ederek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlayacaktır. yedi gün içinde değiştirmek zorundadır.Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme idareye aittir. Ancak bu malzemenin çıkarılıp ayıklanması işçiliği ile kullanılmasından kaynaklanan giderler 23 üncü madde hükümlerine göre tespit edilerek yükleniciye ödenir. ilan tarihinden başlamak üzere bir hafta içinde yapı denetim görevlisine başvurabilirler. yüklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır. Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında. Bu gibi eşyayı çıkarmak için gerektiği takdirde yüklenicinin yapacağı. Kazılardan veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme Madde 34. personele ve teknik elemana. YEDİNCİ BÖLÜM Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel Çalışanların hakları ve çalışma şartları Madde 35. Ücret miktarı ve ödeme tarihi değişmedikçe bu karne geçerli sayılır. bunların adım ve soyadım. ücretini ve ücretin ödeneceği tarihi gösteren. Bu türden malzeme için ihzarat bedeli ödenmez. Bildirilen alacak iddiaları. Eğer birim fiyat teklif cetvelinde bu yıkmalar iş kalemi olarak öngörülmemiş ve bir bedel konmamışsa. Yükleniciden alacağı olan işçi. Bu yeni karnede önceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin geçerlik tarihi mutlaka yazılır. işe giriş tarihini.işin yapılması için idare tarafından kendisine gösterilen ocaklardan elde ettiği malzemeyi. Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya Madde 33. bu işlerin bedeli. Bu yıkmalar için birim fiyat teklif cetvelinde yazılı bedeller ödenir. İlanın yapıldığı. yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak.

işe aldığı işçi ve personelin. yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanlann bulunduklan şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri. hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konulannda ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır. Aynca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Çalışanların yiyeceği ve içeceği Madde 38. yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır. teknik ve idareci personeli ile işçilerine yapüğı ödemelerin bordrolarından birer suretini. haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalışürdığı işçi. personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici. bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır. yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanlann tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici. özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde. yapı denetim görevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve idareci personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler. Para yerine kısmen de olsa marka veya başka bir şeyin kullanılması usulü. Çalışanların sağlık işleri Madde 36.Yüklenicinin 9 uncu madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda. yan ödeme ve çalışma şartlarım sağlayacaktır.Yüklenici. varsa alt yükleniciler bu çalışma şartlarının sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır. yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici.Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için. Çalışanların kazaya uğramaları Madde 37. gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıklan ve çalıştıklan yerlerde. Yüklenicinin yukarıdaki paragrafta açıklanan çalışma şartlarına uymaması veya bu şartlan uygulamaması halinde 48 inci madde hükümleri uygulanır. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir. Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi. bu işkolunda veya meslekte aym veya benzer iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarım ve ücret almalarım sağlayacaktır. yatıp kalkmalan ve yıkanmalan. en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aym veya benzer bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yüklenicinin bulunduğu işkolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az elverişli olmayan ücret. yiyeceğini ve . bordroların düzenlenme tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde. bu husus aynca bir tutanakla tespit olunur. hastalıklardan korunmalan. Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır. ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir. Yüklenici bu hususta. İş sahibi idarede sözleşmenin devri halinde işi devir alan yüklenicinin bu çalışma şartlarına uymalarım sağlayacak gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutan ayn bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere yapı denetim görevlisi. yüklenicinin kantinlerinde paradan başka herhangi bir şeyin para yerine kullanılması yasaktır. Bu tür alacakların tümü para ile ödenir.194 hesap pusulalanndan incelenip anlaşmaya vanlan miktarlann (üç aylık ücret tutannı geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlamr ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir. Yüklenici. Ücret. yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin.

Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli. Bedeli ödenmiş ihzarat malzemesi. idarenin isteği halinde. Yüklenici veya vekili. ancak yetkili makamın onayı ile şantiyeden çıkanlabilir. Hakediş raporu düzenlendikten soma bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa yapı denetim görevlisi. Yüklenici. bunlann işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması ve fiyatlanmn İhale dokümanında gösterilmiş bulunması gereklidir. işyerine yakın kasabadaki perakende satış fiyatlanndan hiçbir suretle fazla olmayacaktır. Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları. metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. İhzaratın. en çok üç ay içinde. bitmiş iş kısımlan için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır. işyeri çevresinde satıcılann da bulunmasını engellemeyecektir. iş programlannda. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatımn gösterilmiş olması yükleniciye. Yüklenicinin işyerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeceklerin fiyatlan. bildirilen günde. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare. idare veya yapı denetim görevlisi tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştınlır. geçici hakediş raporlannın düzenlenmesinde.195 içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Yüklenici hakediş raporlannı zamanında imzalamamış olursa ödemede meydana . sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. hakedişe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunmazsa yapı denetim görevlisi ölçümleri tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazlan kabul edilmez. Hakediş raporlanmn düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptınlan işler için. tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Hakediş Raporları Geçici hakediş raporları Madde 40. mutlaka o nev'i işi yapma hakkım vermez. yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. Metrajlar. İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işler ile o tarihteki ihzaratın miktan yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir. Geçici hakediş raporlan yüklenicinin başvurusu üzerine. işbaşına getirilmemiş ihzaratın bedeli ödenmez. Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için. İhzaratın hakediş raporlanna geçirilebilmesi için. hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanlann dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır. Bu halde. a) Birim fiyat esasına göre yaptırılan islerde. Ancak bu. sözleşme ve eklerindeki esaslara göre belirtilecek miktarlardan fazla yapılması idarenin iznine bağlıdır. kesin hesaplan da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa. son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir. Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları Madde 39. sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun. yeşil defter ve eklerinde gösterilir. iş başında bulunmasına engel durumlan tespit edilenler.Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri. Sözleşmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazılı veya somadan düzenlenen yeni birim fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan soma. hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Aynca yüklenici.

idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun "idareye verilen. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.... yapı denetim görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde. yapı denetim görevlisi hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim eder. Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır. yeniden ayn bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir. Bu işlerin hakediş raporları. Bu hakediş raporlarının imzalanma. tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar.. Bu aşamada yükleniciye.. Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise. b) Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre vapürılan islerde. Yüklenici itirazlarım bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Her hakediş tutanndan. işin geçici kabulü yapıldıktan sonra. Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde. yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir.Birim fiyat esaslı sözleşmelerde.. Yüklenici kesin metraj ve hesaplan inceleyip itirazsız imzalarsa hesaplann idarece . Gerek bu madde hükümlerine göre geçici hakediş raporlarının gerekse 41 inci madde hükümlerine göre kesin hesapların ve kesin hakediş raporunun hazırlanması ve gerekli ölçmelerin ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin yapılması için yüklenici. düzeltme ve ödemeleri yukarıda (a) bendinde yazılı hükümlere göre yapılır. varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Yapı denetim görevlisi. hakediş raporunun imzalanmasından soma tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar. yine birlikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır. bir evvelki hakediş tutan çıkanldıktan soma kalan miktara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten soma bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler. kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır. Hakediş raporu. yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazım dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. yeterli sayıda işçi ve personeli bedelsiz olarak yapı denetim görevlisinin enirine verir.196 gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.. Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir. Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj ve hesapların asıl olmayan suretlerinden bir takımı kendisine verilir. Eğer yüklenicinin. Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı yerde bulunmak zorundadır. Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi Madde 41. esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile.tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır. eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri.. yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda. yüklenici veya vekili ile birlikte işin gidişine paralel olarak daha önce hazırlanıp karşılıklı imzalanmış bulunan kesin metraj ve hesapları ve işin gidişine paralel hazır olmayanları.. Bu hesapların yapılması sırasında yüklenici veya vekili tarafından yapılmış ve fakat yapı denetim görevlisince çözüme bağlanamamış itirazlar varsa bunlar da incelenmek üzere hesaplarla birlikte idareye verilecektir.. sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre düzenlenir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazılann okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir.. Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili..

Bu oram geçmeyen kusur ve eksiklikler. Kesin hesaplann idareye tesliminden soma idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlannın yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 40 ıncı maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirir. Yapılan işler. . Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan soma bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz. ancak mücbir sebeplerle. Daha soma 40 ıncı maddede açıklanan geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde. Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise. İş kabule hazır değilse. idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak. işin kesin kabulü yapılmış olmak şartı ile. Aksi halde yüklenici. idarenin altı aylık inceleme süresi. gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporlan ile ödenen miktarlar düşülür. Kabul komisyonu tarafından. idarece verilecek talimat üzerine yapı denetim görevlisince ön incelemeden geçirilir. bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otu/ gün içinde. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler. yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır. kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir. yapı denetim görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden düşüncesiyle birlikte en geç üç gün içerisinde idareye gönderilir. Bu onay yetkisi alt kademelere verilmez. borcu genel hükümlere göre tasfiye edilir. eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak. Yapı denetim görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesaplan idareye teslim etmediği takdirde. Hesap kesme işleminde. yüklenici veya vekili ile birlikte. yüklenici kendi hazırladığı kesin hesaplan idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir.Sözleşme konusu iş tamamlandığında. yapılacak incelemelerden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de imzalar. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa idarece geçici kabul komisyonu oluşturulur. kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici kabulü yapıldıktan soma başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir. yapı denetim görevlisi tarafından kesin hakediş raporu düzenlenir. ihale yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. Hesap kesme işlemi sonucunda. aym zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır. kesin hesaplann yapılışında hazır bulunmayıp somadan altmış günlük sürede hesaplan incelemesi halinde. yüklenicinin incelemeyi bitirdiğini idareye yazılı olarak bildirdiği tarihten başlar. Yüklenici veya vekili hazır bulunmazsa veya kabul tutanağım imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi. DOKUZUNCU BÖLÜM Kabul İşlemleri Geçici kabul Madde 42. hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar yükleniciye veya vekiline ödenir. teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar. Gerek birim fiyat sözleşmeli işlerde gerekse anahtar teslimi götürü bedel işlerde. yüklenici idareye vereceği dilekçe ile (faksla da olabilir) geçici kabul isteğinde bulunur. Her üç durumda da idareler teslim aldıklan kesin hesaplan. Yüklenicinin. yüklenici idareye borçlu kaldığı takdirde. Kesin hesaplann ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra. varsa itirazlannda haklı sayılacağı gibi.197 incelenmesine başlanır. yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa aym inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse. Bu inceleme sonucunda komisyon. işin kesin kabulü mana ve hükmünü tazammun etmez. Kabul komisyonu. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa. sözleşmede yazılı olmasa bile. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında . bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. kabul tutanağım yapmakla birlikte. her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere yükleme ve benzeri deneylerin yapılmasını isteyebilir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi veya idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. işin geçici kabul tarihi olur. işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir. iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Yüklenici başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda. durumun tahkiki için. yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir. gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. aym şekilde durum. belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için. niteliğini. Geçici kabulün yapılmasını müteakip yapımn işgal edilmesi. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare. taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullamma elverişli bu kısımları için idarenin isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünü tazammun etmemek şartıyla kısmı kabul yapılabilir. idarece onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabul tutanağı. Ancak yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan. Sözleşmenin belirlediği tarihte. işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. Kabul komisyonu gerçekleştirilen işlerin nev'ini. Aym sözleşme çerçevesinde bulunan yapım işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmesinde öngörülmüşse. yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler. Geçici kabul için yapılan incelemede. nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığım tespit ederse. teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybım gerektiren. yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağım imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. yüklenici bulunsun veya bulunmasın. Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih. Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler. Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı yapı denetim görevlisi tarafından tespit edilmiş. ancak kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu. giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oramnda günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir.198 Yüklenici veya vekili. istek halinde yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır. kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile. sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığım inceler.

teminat süresi içinde yüklenicilerin bakımlarım yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve eklerine özel hükümler koyarlar. teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar. kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz önünde bulundurulur. teminat süresi içindeki bakımım yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Yapım işlerinin kabul işlemlerinde. sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz. İdareler. kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi sona erer.Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine. her türlü gideri kendisine ait olmak üzere. idare sözleşmedeki iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir. bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. yüklenicinin isteği üzerine. Ancak bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. Geçici ve kesin kabuller arasında. sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur. yüklenici tarafından yapılması gereken. işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak. Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. . Eğer bu süre içinde. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj. Kesin kabul Madde 45. Teminat süresi içinde yüklenicinin. İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde. işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler. Teminat süresi Madde 43. Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir. Teminat süresindeki bakım ve giderler Madde 44. geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır. eğitim. sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir. işletmeye alma. İşin süresinden önce bitirilmesi halinde. kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır. yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin işin kabulünün yapılması halinde. Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat süresi kısmi geçici kabul tarihinden itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün kesin kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise.199 gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa.Kesin kabul için belirlenen tarihte. Yapım işlerinde teminat süresi.Yüklenici işlerin. bakım-onarım. kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır.

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlann aranması zorunludur. alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann yansı. Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları Madde 48. protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlanna karşılık mahsup edilir. gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarım yüklenicinin hakedişinden.200 Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda. İdare. Aynca. ONUNCU BÖLÜM Sözleşme İlişkileri Sözleşmenin devri Madde 47. bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aym yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. varsa kalanı yükleniciye geri verilir. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlan ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde. sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise. Ancak. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek. ihale dokümamnda belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere. b)Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur. Yukandaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde. idare ya yükleniciye 42 inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler. Hallerinde. sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurlann giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten soma. devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20. kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyansına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplan hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından soma kalanı. isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere. Kesin teminatın iadesine ait şartlar Madde 46. yükleniciye iade edilir. zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.Sözleşme. idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında. 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. aynca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir. Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine. idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aym durumun devam etmesi.Taahhüdün. ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir.Sözleşme yapıldıktan soma mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde. gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini. .

Aynca. c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ise paraya çevrilmek suretiyle. alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Hazineye gelir kaydedilir. idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan soma tespit edilmesi halinde. Bu karar. Ancak. sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması. İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda öngörülen usullerden herhangi biri ile ihale etmekte serbesttir. 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktanna isabet eden teminat tutan da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali.201 Yüklenicinin. taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yaran bulunması kaydıyla. yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Doğal afet. b)Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı. 4735 sayılı Kanunun 19. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih karan alınır. Hallerinde. yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutarı kadar ceza tahsil edilir. yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 4735 sayılı Kanunun 19. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Bu durumda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek. kanuni grev. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması. yüklenici hiçbir hak iddiasında . kısmi veya genel seferberlik ilam ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için. mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması. 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi. 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması. Gelir kaydedilen teminatlar. Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Ancak bu durumda. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. genel salgın hastalık. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptınlmasının mümkün olmaması. yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması. Sözleşmenin feshedilmesi halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin kesin teminatı: a)Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya.

Gerek sözleşmenin feshedilmesi. a) Satın alınması uygun görülen ihzarat. Ancak bu durumda. araç ve makinelerinden gerekli gördüklerine el koymak yetkisine de sahiptir. hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir. belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. tesisatı. sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi kabul edilmiş olanlar dahil. Bundan başka işin durmaması için. idarenin iznini almaksızın iş yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan ihzarat ve diğer malzeme. İdare. kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 42. idare yüklenicinin tesisleri. Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 46 ncı madde esaslarına göre yapılır. makine. kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından. Hakedişlerde bedeli ödenmemiş diğer malzeme için ise sözleşmenin feshedildiği yıla ait.Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici. bu tesisleri. fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır. bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için "Durum Tespit Tutanağı"nda belirtilir. 44. işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için. hakedişe girdiği tarihteki ihzarat fiyatları üzerinden alınır. araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. varsa sözleşmedeki ihzarat fiyatlan. 45 ve 46 ncı maddeleri hükümleri. Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. Bu durumda 49 uncu madde hükümleri uygulanır. idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare. geçici kabul. Bu işlerin yaptırılması bedeli. Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının satın alınması Madde 49. sözleşme bedelinin üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde. ihzaratı. teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa. gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi. alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir.202 bulunamaz. Yüklenici ile idarenin. araç ve yedek parçalan isterse satın alabilir. araç ve makineleri idarece satın alınmak istendiği takdirde yüklenicinin buna razı olması şartı aranır. malzeme ocakları. yapılacak tebligat üzerine. normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Sözleşmenin tasfiyesi halinde yüklenicinin tesis. işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde. İdare. ihzaratı. gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak yüklenicinin teşkilatım işbaşından uzaklaştırabilir. diğer malzemeyi. tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin. Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra "hesap kesme hakedişi" idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 41 inci maddesindeki esaslara göre yapılır. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini önlemek için idare. Tasfiye edilmiş işin. Tasfiye halinde. teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu. bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası. 43. Ayrıca 4735 sayılı Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerinde açıklanan yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin feshi ve hesabın tasfiyesi söz konusu olabilir. sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür. yoksa 23 üncü maddenin uygulanması .

öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde. Teminatın verilmesinde 46 ncı madde esaslarına göre işlem yapılır. sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde. baraka. araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden. ağır hastalık.Yüklenicinin ölümü. Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü. malzeme ve diğerlerini saün almak istemezse yüklenici. . yıpranma. Anlaşmazlıkların çözümü Madde 52. işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate alınarak devir alınabilir.İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar. ağır hastalık. sözleşme feshedilerek 48 inci madde esaslarına göre kesin hesap tasfiyesi yapılır ve yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır. diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. Sözleşmenin feshi sebebiyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. iflası. iflası. tutukluluk veya mahkumiyet Madde 51. sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır. pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas. yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde. Ancak. Kesin hesap tasfiyesi 48 inci madde esaslarına göre yapılır. sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir.Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde. iflası. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm. ağır hastalığı. yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. tutukluluğu veya mahkumiyeti Madde 50. Yüklenici. sözleşmenin feshedildiği yılda geçerli rayiçler ile değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden. Yüklenicinin ölümü. b)Yüklenicinin iflas etmesi halinde. tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde. makine. ağır hastalığı. şantiye tesisleri vb. Bina. idare tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır. ağır hastalığı. Bu durumların oluşunu izleyen otu/ gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de. tutukluluğu. b) Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan ve sözleşme bedelinin belli bir yüzdesi ile bedeli ödenen her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip saün alınabilir. iflası. tutukluluk. bunlardan biri idareye pilot ortak olarak bildirilmiş ise. bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü. Eğer. ağır hastalığı. iflas. tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a)Yüklenicinin ölümü halinde. tutukluluğu. Ancak. amortisman. İdare söz konusu tesisler. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. aym şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde.203 ile yeni ihzarat fiyatı tespit edilir. c)Ağır hastalık. sözleşme 4735 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümlerine göre feshedilerek yasaklama hariç hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır.

bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu husustaki kararım yükleniciye bildirecektir. İki ay içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde. yüklenici anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte serbesttir. .204 anlaşmazlığa yol açan konuda. İdare. bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile idareye başvuracaktır.

Arsa Temini (4734/62-C) (YİİUY 5-C ) b. Açık İhale Usulü (4734/19) (YİİUY-16) b. Belli İstekliler arasında İhale usulü (4734/20) (YİİUY-17) c. 7. İhale dokümanın hazırlanması (4734/4) (4734/27) a. 8. İhtiyacın Belirlenmesi 2. Bir den fazla yılı kapsayan ihalelerde ilk yıl için proje maliyetinin en az %10'u oramnda ödeneğin planlanması.5.11.10. Yatırım programına alınması veya İlave edilmesi 4.14) ve yaklaşık maliyet icmal tablosunun düzenlenmesi (Standart İhale Formu KİK. Ödeneğin Bütçelemnesi (4734/62-a) a. Ön Proje (4734/62-c) b. Doğrudan Temin (4734/22) (YİİUY-19) 9. İHALE AŞAMALARI 1. Proje çalışmaları a.8. Pazarlık Usulü (4734/21) (YİİUY-18) d. Uygulanacak ihale usulünün belirlemnesi (4734/18) a.13.205 4. aym kanunun 48'nci maddesinde belirtildiği şekilde .hem yabancı isteklilere açık olduğu hususu ile yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlamp sağlanamayacağı (4734/63) ihale dokümanında belirtilir.001. İdari Şartname (8'nci maddedeki ihale usullerinden hangisi seçildi ise o usule ait şartname kullanılacaktır. Kesin Proje (4734/62-c) c.12. ÇED Raporu alınması (4734/5) (YİİUY-4) 3. (4734/62-a) 5. Eşik Değerler (4734/8) (YİİUY-29) Yaklaşık maliyetin belirlemnesi sonucunda 12'nci maddede belirtilen ilan süreleri (4734/13) belirlenir. Uygulama Projesi (4734/62-c) 6. Etüd Çalışması Yapılması a. Yaklaşık maliyetin belirlemnesi (4734/9) (YİİUY/7.9. bu hizmetler danışmanlık hizmetleri hizmet sunuculanndan alınabilir. aynca ihaleye sadece yerli isteklilerin teklif verebileceği veya ihalenin hem yerli . Yılı İçinde bitecek ise tüm ödeneğinin planlanması (4734/62-a) b. l/Y) r r r r r r r r r r r r r Not: 5 ve 6'ıncı sıradaki proje çalışmaları ve yaklaşık maliyetin belirlemnesi işlemlerinin ihaleyi yapacak idare tarafından yapılamaması halinde (4734 sayılı Kanunun 62/e maddesi) gereğince .) r r r r r r r r .

Başvuru ve tekliflerin hazırlanması ve sunulması (4734/30) (4734/31) (Ön yeterlik ise başvuru.31) [(Standart İhale Formları . Geçici Teminat (4734/33) (4734/34) (4734/35) (YİİUY-63) (Standart İhale Fonnu KİK 031.0/Y) .0/Y) 11.0/Y) .0/Y) .O/Y) .0/Y) . Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün ertelenmesi (4734/29) 16. İhale Onay Belgesi (YİİUY-26) (Standart İhale Formu KİK 001.YİİUY-Ek-7) e.(Anahtar teslimi götürü bedel . Gerekli diğer belge ve bilgiler 10. Sözleşme Tasarısı .(KİK 002. Hata veya eksiklerin isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi (4734/29) c. İhale dokümanı (9'ncu maddede belirtilen belgeler) (4734/4) (4734/27) d.0/Y))] g. Teknik Şartname d. İhale Komisyonun teşkili (4734/6) (YİİUY-27) 14. Teklif mektubu (4734/32) (YİİUY-61.0/Y) b.(KİK 018. İlan metinleri [(Standart İhale Formları. İhale Komisyonu tutanak ve kararları [(Standart İhale Formları . İhale ve/veya ön yeterliğin ilam (4734/13) (4734/62-f) (4734/62-g) (4734/24) (4734/25) (4734/26) (YİİUY 29. Projeler (4734/62-c) c. Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli (Standart İhale Fonnu KİK 001.30. İhale ve Ön Yeterlik dokümanının verilmesi (4734/28) (YİİUY/29.O/Y) b.0/Y)] 13.(KİK 016. İhale dokümanında hata veya eksiklerin idarece tespit edilmesi (4734/29) b.62) [(Standart İhale Fonnlan .(KİK 014.O/Y) .31.( KİK 003.( KİK 004.(KİK 013.(KİK 019.(KİK 015. diğerlerinde teklif) a.(KİK 002.O/Y) .0/Y)] e.(KİK 017.30.O/Y) (KİK 018-1.O/Y) .O/Y) 12.206 b. İhale İşlem Dosyası (4734/7) ( YİİUY-28) a.0/Y) .(KİK 003. İhale süreci ile ilgili diğer belgeler 15. l/Y) c.(KİK 012. İhale onayımn alınması (YİİUY-26) (Standart İhale Formu KİK 001. Varsa adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler f. İhale dokümanında değişiklik yapılması (4734/29) d Zeyilname düzenlenmesi (4734/29) e.32) (Standart İhale Formu KİK 005. İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması (4734/29) (YİİUY-23) a.YİİUY-Ek-6) ve (Teklif birim fiyat sözleşme .0/Y)] r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r .O/Y) (KİK 004.

(KİK 020.O/Y) .(KİK 012.0/Y) 24.0/Y)] 18.(KİK 011.O/Y) r r r r r r r r r r r r 4.0/Y) .0/Y) (KİK 037.(KİK 021.0/Y) 25.0/Y ) .0/Y) (KİK 043.(KİK 010.0/Y) .6.O/Y ) .O/Y) (KİK 044. Aşırı düşük teklifler (4734/38) (YİİUY/67) 20. İhalenin karara bağlamnası ve onaylamnası (4734/40) (YİİUY/69J0J1) [(Standart İhale Formları (KİK 023.0/Y)] 22.0/Y) (KİK 040.(KİK 006.O/Y) .(KİK 013.66) [(Standart İhale Formları . Başvuruların ve tekliflerin alınması ve açılması ( Ön yeterlik ise başvuru.0/Y)] 17.0/Y) (KİK 045.O/Y) (KİK 039. diğerlerinde teklif)(4734/36) (YİİUY-64) [(Standart İhale Formları .0/Y) (KİK 041. İhalenin sonucunun İlam (4734/47) (YİİUY/73) (Standart İhale Fonnu KİK 025.(KİK 015.l/Y) (KİK 035.0/Y) (KİK 034.O/Y) (KİK 034.0/Y) (KİK 046.(KİK 030. BAYINDIRLIK İSLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ LKapsam Madde .0/Y)] (ihale hangi ihale usulüne göre ise ona ait standart ihale formu kullanılacaktır.(KİK 007.O/Y) (KİK 038.0/Y) (KİK 047.72) 27.0/Y) . Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali (4734/39) (YİİUY/68)( Standart ihale Formu KİK 027. Tekliflerin değerlendirilmesi (4734/37) (YİİUY/65.(KİK 017.72) 26.0/Y) .O/Y) (KİK 042. Diğer belgeler (4734/10) gereğince idari şartname istenilen bilgiler ve bunlara ait standart ihale Formları) [(Standart İhale Formları (KİK 029.O/Y) (KİK 022. Sözleşmeye yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu (4734/44) (YİİUY-71.0/Y) 21.(KİK 027.O/Y) (KİK 008.0/Y) .O/Y) 23.0/Y) . Sözleşmeye davet (4734/42) (YİİUY/71) (Standart İhale Formu KİK 024.0/Y) (KİK 036.(KİK 016.) 19. Kesin Teminat (4734/43) (YİİUY/63) (Standart İhale Formu KİK 032.O/Y) .(KİK 009. l/Y) . Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi (4734/41) (Standart İhale Formu KİK 026.207 c.O/Y) .O/Y ) .(KİK 029. İhalenin Sözleşmeye bağlamnası (4734/46) (YİİUY-71.(KİK 014.

İşveren Makam : İşin ihalesine karar veren makam veya yetkili kıldığı vekilidir.Tanım lar Madde 2 . Kontrol: İdare tarafından işin kontrol ve denetlenmesi için belirlenen müteahhide yazı ile bildirilen kişi veya kurullar bu Yönetmelikte (KONTROL) deyimiyle. kontrol mühendisleri. İl Özel İdareleri. ameliyat. Bir kontrol şefinin sorumluluğundan birden fazla işin kontrollüğü toplanabilir. Katma Bütçeli Daireler.Kontrol Şefi: (Mühendis.Sürveyan : Teknisyen Okulu. Madde 6 . Kadro ve şema unvanlarıyla bağlı değildir. tanımlanmıştır. imalat. tesis.Bu Yönetmelikte : İdare : İşin ihalesini yapan.Kontrol Yardımcısı: Gereksinime ve işin önemine göre Mühendis. Belediyeler ve Kamu İktisadi Kuruluşları ve tüm Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılan her türlü yapı. bakım. kontrol yardımcıları ve sürveyanlar ile diğer yardımcı elemanlardan oluşabilir. Bir kontrol amirinin sorumluluğunda birden fazla işin kontrollüğü toplanabilir. Kontrol amiri her iş için yetkili makamın yazılı emri veya onayı ile belirlenir ve görevlendirilir. sözleşmeyi akteden iş sahibi tüzel kişiliği olan daire veya kuruluş (İDARE) deyimiyle. Mimar) Kontrol şefine bağlıdır. Mimar) Kontrol amirine bağlıdır. (Bu unvanlar yetkili makamın onayı ile verilen görevleri belirler. Yapı ve Sanat Enstitüleri mezunları sürveyan olarak denetimde görev yaparlar. Tekniker ve Teknisyen olup kontrol mühendisine bağlıdır. etüt ve proje işlerinin kontrolü bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 44.208 1 Devlet ve kuruluşları. işin büyüklük ve önemine göre yeterli sayıda kontrol şefleri. Kontrol mühendisliği görevi idarece zorunlu görülen hallerde işveren makamının onayı ve kontrol görevlisi unvanı ile Teknikerlere de yaptırılabilir. Yapı ve Endüstri Meslek Liseleri. Mimar. •Bölge Müdürleri veya Başmüdürleri •İllerde (Teknik) Şube Müdürleri •İnşaat Müdürleri •Fen İşleri Müdürleri •Başmühendisler veya Servis Şefleri •İşin özelliğine göre doğrudan doğruya idareye bağlı olarak görevlendirilen Kontrol Amirleri.Kontrol Örgütü Madde 3 Kontrol örgütü : İşveren makam veya vekili ile kontrol amiri.Kontrol Mühendisi : (Mühendis. 46. Mimar) Kontrol amirliği işin idari ve teknik ilişki durumuna göre idarelerin aşağıda yazılı mühendis veya mimarları tarafından yapılır. II. 45.Kontrol Amiri : (Mühendis.) Madde 4 Kontrol genel adı altında yönetim ve denetim yapan görevliler. onarım. III. 43. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümlerine uygun olarak ve aşağıda yazılı sıraya göre birbirlerinin emir denetim ve gözetimi altında görevlerini yürütürler. Bir kontrol mühendisine birden fazla işin kontrollüğü verilebilir. Müteahhit: Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişi (MÜTEAHHİT) deyimiyle. 42. Madde 5 Kontrol edilecek iş büyüklük ve önemine göre kısımlara ayrılabilir ve her kısım için ayrı bir süresi içinde idare veya idarece yetkili kılınan ünite tarafından müteahhide ve kontrol örgütüne yazı ile ismen bildirilir. 41.

62.Yetersiz. keşif ilavesi.209 Kontrollük görevinin hangi kurul ve kişiler tarafından yapılacağı sözleşmedeki işe başlama süresi içinde idare veya idarece yetkili kılınan ünite tarafından müteahhide ve kontrol örgütüne yazı ile ismen bildirilir. Amiri ve Yetki Sorumlulukları 81. 8. 83.İdareden veya idarece yetkili kılınacak makamdan onay almak koşulu ile müteahhide ilk keşif tutarından fazla iş yaptırılabilir. 84. idare tarafından verilen İ genel veya özel yetkiler çerçevesinde kalmak koşuluyla proje. Yapılması gerekli görülen hususlar ve alınması zorunlu önlemler hakkında kontrol şefine veya kontrol mühendisine ve müteahhide gerekli direktifleri verir ve idareye haberdar eder. bir eksiklik. . 88. T 8. sulüne göre ve en az üç teknik elemandan oluşturulacak zemin klas kurullarının kuruluşunu sağlar. 8. nemlendirme S gibi işlerin (idarece yetki verildiği takdirde) yapılmasına izin verir. 810. proje.Kontrol şefinin veya kontrol mühendisinin kararsızlık gösterdiği. şartnamelere. birim fiyat ve tutar karlaştırması yaparak işin işlevini bozmamak koşulu ile başka bir imalat yapılması önerisinde bulunabilir. U Gerektiğinde bu kurula üyelik veya başkanlık eder.şin. şantiye K defteri ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrakın zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve kontrollük hizmetinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarım titizlikle izler.Şartnamelere uygun olarak yapılmayan ihzaratın şantiye dışına çıkarılması ve uygun ihzaratın yaptırılması. Bu evrakı kontrol ettiği tarihleri yazarak imzalar.123. iksa.124. apı veya tesiste herhangi bir değişikliği zorunlu görür veya daha uygun çözümleri saptarsa. işe başlama süresi içinde.şi denetleyip ihzarat ve inşaatın sözleşme ve şartnamesine.121. mahal listesi ve detayları inceler. 85. ameliyat. sıkıştırma.81. yetersizlik veya kusur gördüğü takdirde. önetim ve denetimi kendisine verilen işlerin. değiştirilmesi gerekli görülen imalatın yerine. plankote.Kusurlu imalatın düzeltilmesi veya tamamen yıkılıp yeniden yaptırılması. 8. inşaat. 8. detay ve tadilat resimlerini hazırlatarak onaylayıp uygulamak üzere kontrol mühendisine ve müteahhide verir.61. 89. sözleşme ve eklerine. 87. iş programına göre süresinde işi bitirmeye yeterli olup olmadığım inceler.darece verilen projeleri. proje. kendisi tarafından görülmesini zorunlu gördüğü safhalar için kontrol şefine veya kontrol mühendisine İ talimat verir ve uygulamaları izler. 812. tesisat ve onarım işleri ile diğer çalışmalarında.Görev. 8. röleve. emel kotlarının saptanması ve temel sisteminin seçilmesinde. işleri görür ve bunlar hakkında bizzat karar vererek bu kararı idarenin bilgi veya onayına sunar. fen ve sanat kurallarına Y uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamakla görevli ve sonuçlarından sorumludur. ataşman defteri.122.Kendisinin görmeyi istediği. uygunsuz şantiye personeli ve işçilerin değiştirilmesi. 86. IV. Ancak. hesap. M kalitesizlik. uygunsuzluk. dairesi tarafından kontrol örgütüne bir yazı ekinde gönderilir.Özellik gösteren. 811.22. Yetki ve Sorumluluklar Madde 8 . resim ve diğer evrak. 8. idarece onaylanmış projeler ve detaylara göre yaptırmakla yükümlüdür. üteahhidin ihzarat. bilgi için de idareye sunar. Y 8. Madde 7 Kontrol edilecek işe ait sözleşme dosyası örneği. tutanak. fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp İ yapılmadığım ve çalışmaların. orumluluğundaki işleri bizzat veya kontrol şefi marifetiyle yerinde inceleyerek yapılan işleri denetler ve S kontrol mühendisinin sorunlarım çözümler. Düzenlenen klas tutanaklarını inceleyerek idarenin onayına sunar. Gerekli gördüğü düzeltme önerilerini yapar ve uygulama için idarenin iznini alır. işin gerektirdiği zamanlarda.Aksayan çalışmaların hızlandırılması. imalat.şi. 82. özleşme ve eklerinde idarenin izni ile yapılacağı kayıtlı bulunan röpriz.83.Kontrol. ontrol mühendisliğince düzenlenecek.Birim fiyat esası üzerinden yapılan işlerde. 8. kendisi veya kontrol örgütünde görülecek İ eksikleri saptar.

nşaatta görülecek kusurlu işlerden. orumluluğundaki işin müteahhitlerine ait (Müteahhit Kıymetlendirme Raporlarının) düzenlenerek S zamanında kendi merkez örgütü kanalıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığına (Yüksek Fen Kurulu başkanlığı) gönderilmesini sağlar.İşçi alacaklarının zamamnda ödenmesini sağlamak için yasal önlemlerin aldırılması. 92.) Müteahhit bu uyanlara uymadığı takdirde işin esenliği bakımından gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı bir tutanakla durdurur ve durumu derhal sözleşmeyi akteden makama tutanakla birlikte bildirir. 8. Görev Yetki ve Sorumluluğu 91. 814.İş yasasına göre. geçici kabul tarihinden itibaren en çok K altı ay soma kesin hesapların tamamlanması için her türlü önlemi alır. 821. K 93. ontrol şef ve kontrol mühendislerinin süreli veya süresiz ayrılışlarında. 823. bu işleri yapabilmesine yetecek sürenin verilmesi gereklidir. gerekli gördüklerini kontrol amirine bildirir ve K direktiflerini almak suretiyle gereğini yapar veya yaptırır. sözleşme şartnameler gereği için iyi bir şekilde yürütülmesi ve Y bitirilmesi için gerekli her türlü önlemi alır. Y 825. ontrol şefi ve kontrol mühendisince hakediş raporlarının zamanında.Kontrol Şefi.1. Madde 9 . . yaptığı düzeltmelerden ise birinci derecede sorumludur. İdarenin iznini alır. mukayeseli keşiflerin zamamnda hazırlanmasını sağlar ve İ keşif ilavelerini idarenin onayına sunar. 818. özleşme gereğince müteahhidin getirmekle yükümlü bulunduğu araç ve gereçlerin zamanında şantiyeye S getirilmesini ve çalışır halde bulundurulmasını sağlar. düzeltilmesi olanaksız ve kalmasında fenni bir sakınca görülmeyen İ işlerin kabullerinde göz önünde bulundurulmak üzere ataşmana işlenmesini sağlar ve durumdan idare.125. Sözleşme eklerinde fiyatı bulunmayan işler için de. imzalayarak veya onaylayarak işleme konulmasım sağlar. 815. 824. antiyede gerek ihzarat olarak bedeli ödenen ve gerekse idarece verilen malzemenin ve idareye ait araç ve Ş gereçlerin yerinde ve iyi bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını denetler ve sağlar. esim metrajların işin gidişine paralel olarak yürütülmesini sağlar. kontrol şef ve kontrol mühendislerine gereken direktifleri verir. işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve diğer işçi haklarının korunması. ıllık ödenekleri ve karşılığı fiziki gerçekleşmeleri izler ve sağlar. 819.210 8. Bunlar üzerinde gerekli incelemeyi ve düzeltmeleri yapar veya yaptırır.Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması Hakkında müteahhide yazı ile bildiri ve uyanlarda bulunur. Kabul raporunda İ saptanan noksan ve kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini sağlar ve sonucunu idareye (raporla) bildirir. kontrol amirine bildirir. kontrol şefi. 820. kontrol mühendisi ve müteahhidi yazı ile haberdar eder. K Kontrol şefi incelediği bütün evraklardan kontrol mühendisinden sonra ikinci derecede.126. ontrol amirinin yardımcısı olup. irinci keşifte fiyatı bulunmayan ve yapılması zorunlu görülen işlerde: B 8.127.15. ontrol mühendisleri arasındaki koordinasyonu sağlar. ontrol mühendisinin düzenlediği bütün evrakı inceler gerekli düzeltmeleri yapar.şin bitiminde geçici kabul için gerekli işlemleri tamamlatır ve idareye teklifini yapar. 816. kendisine bağlı olan kontrol mühendislerinin her türlü görevlerini K sözleşme şartname ve usulüne göre zamanında yapıp yapmadıklarım denetlemekle görevli ve sorumludur. Kontrol amiri bu işlemlerde doğacak gecikmelerden doğrudan doğruya sorumludur. 813. (Zorunlu hallerde) idarenin yazılı izni ile bu süre kesin kabul tarihine kadar uzatılabilir. ontrol mühendislerinin karşılaştıkları sorunları çözümler. 817. ukarıdaki fıkralarda sayılmayan.nşaatta iş miktarının artış ve eksilişlerinde. usulüne göre ve noksansız olarak K düzenlenmesini izler. 8. (Bu bildiri ve uyanlarda müteahhitten istenilen hususlann açık ve belirgin olması ve müteahhidin. işin yapılması emredilmeden önce müteahhitle birlikte o işe ait yeni fiyat tutanağım düzenletir. 822. özleşme uyarınca müteahhitlik teknik personelinin veya mesleki kontrollerin işe devamlarının izlenip S izlenmediğini denetler ve gerekli işlemleri yapar. 94. işin yürütülmesini aksatmamak K için gerekli önlemleri alır.

elektrik. yapılacak işlerin.Müteahhide verilecek her türlü evrakı teslim tarihleri yazılmak koşuluyla imza karşılığı verir veya yazı ile resmi olarak gönderir. fen ve sanat kurallarına ve iş programlarına K uygun olarak yürütülüp bitirilmesini sağlar.Uygulama proje ve detaylarım. proje ve detayları zamanında düzenleyerek kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine onaylaür. K Madde 10 . 106. taşlaşmamış olmasına ve şantiyede iyi bir şekilde korunmasına dikkat eder.Müteahhide zemin üzerinde gösterilerek verilecek esas işyeri ile yardımcı yerler röper ve eksen kazıkları ile diğer işaretler ve malzeme ocakları gibi yerleri. şartnamelere. tuğla. kanalizasyon.211 95. ocak ve alınış yerleri boyut. 10. niteliğinin. 10. sözleşme ve eklerine.31. endisine bağlı işlerin sözleşme ve eklerine. kesitler ve plankoteleri.İşyerinde önceden saptanmış röperlerle. gaz ve petrol boru hatları gibi engeller için gerekli önlemleri alır veya aldırır. Bu malzemenin.63. mevcut röperlere bağlamak suretiyle saptar. kendisine verilen işleri.İşte kullanılacak taş. PTT hatları. özelliğini değiştirmeyecek biçimde korunmasını sağlar ve durumlarım uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak ataşmana geçirir. Yetki ve Sorumluluğu Kontrol mühendisi. işyerinde meydana çıkacak veya tehlike doğuracak su. kum.62. 103.Vaziyet planı.54. eksen ve işaret kazıklarının. plankotedeki kotlarla tabii zemin.Sözleşme hükümlerine göre. örnekler alarak veya aldırarak gerekli gördüğü deneyleri yapar veya yaptınr. ara hakedişlerle bedeli ödenen tüm ihzarat malzemesinin şantiyeye giriş ve çıkışlan ile yapar . müteahhit veya yetkili vekili ile gezerek gösterdikten sonra işyeri teslim tutanağım alü kopya olarak düzenler. işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen kontrol yardımcıları. 10.Mevcut inşaat ve varsa ihzarat.İşte kullanılacak çimentonun taze. 96. kesitler. ontrol amirinin yardımcısı olarak 8. işe başlamadan önce yapar. gerekirse bu incelemeyi yeterli bulmayarak adı geçen malzemenin kullanılacağı yere ve işe göre fennen uygun olup olmadığım inceletir.İdarece onanmış tiplere ve cetvellere göre. 10. sürveyanlar ile diğer personelin hizmetlerinden de yararlanarak yapmakla görevli ve sorumludur. ihzaratına başlamadan önce veya şantiyeye getirildiklerinde. plankote ve röleveleri.Her türlü ihzarat 10.32.61. Müteahhidin süre uzatımı ve diğer istemlerine yol açmamak için süresi içinde bitirilmesini sağlamak üzere kontrol mühendisi 10.Müteahhitle birlikte saptanması gereken taşıma uzaklıklarına ait kroki ve tutanaklarla tartı.53.33. şartnamelere.İdarece.5 fıkrada yazılı konulan titizlikle yerine getirecektir. ölçü ve benzeri tutanakları. fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütülüp süresinde bitirilmesini sağlamak için (aşağıda belirtilen işleri) kendisi çalışarak. yerine uygunluğunu kontrol eder. 10.Sözleşme hükümlerine göre işyerine ait plan. 101. Gerekli ve zorunlu gördüğü değişikliği saptayarak gerekçeleriyle birlikte kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir. (Bu işlemler yapılmadan önce işe başlatılmayacaktır.Müteahhide verilen veya verilecek veya müteahhitlikçe düzenlenen uygulama projelerinin.İdare tarafından sözleşme eki olan şartnamelere göre müteahhide verilmesi gereken 10.İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında. 104. yaptırır ve mevcut röperlere göre kontrol eder. Zamanında vererek bunlarla ilgili tutanakları düzenler ve kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine onaylattırır. çimento ve diğer inşaat malzemesi ile her türlü tesisat işlerine ait malzemenin. 10. zemin tabam ve su seviyesi gibi kotları. 10.Kontrol Mühendisi Görev.51. araç ve gereçleri. Maddede sayılan görevlerden kendisine verilenleri yapar. tesisat. 10. 105.55. yeniden gereksinim duyulacak röper. 10. şekil ve markalannın sözleşme eki şartnamelerine uygunluğunu kontrol etmekle beraber.52. çakıl. 102. uygulama projelerine. zamanında düzenleyip tutanakların bir kopyasım saklayarak diğer kopyalarım en geç 15 gün içinde kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirinin onayından sonra idareye gönderilmesini sağlar.

Her türlü yapımn temel üst kotu altında kalan kısımlan.182.Kontrol işlerini sürekli yapar. . zamanında saptanması için gerekli kayıtlan tutarak önlemleri alır ve klas kuruluna katılır. tutturur ve denetleyerek her kısım için başlangıç ve bitim tarihlerini saptar. imalat.İzne bağlı imalatın yapımı için gerekli malzeme.Sözleşme hükümlerine göre. bunlarla ilgili doğal zemin. 1015.212 veya yaptınr. 10.Şantiye röleve ve ataşman defterleri ile tutanakların düzenlenmesi için her türdeki kayıtlan tutar. 1017.Her türlü temellerini kalıbın. boyut ve şekillerine uygun. üst kademeden gelenlerin ziyaretlerini ve konuşularak karar verilen hususlan. 1012. çıkan engelleri. sözleşme ve ekleriyle şartnameler fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığım sürekli kontrol eder. betonarme demirin ve betonunun denetimini yapar.) 10. Gerektiğinde bunlarla ilgili tutanaklan hazırlar ve sonucu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.Röleveler Röleve defterlerine: 10. su debileri. müteahhitle yapılan önemli görüşme ve sonuçlanm işte kullanılan işçi. 108. inşaat. 107.Her türlü inşaat. işyerinde yeteri kadar bulundurulmadıkça işe başlatmaz. ile birlikte imza eder.181. fenni gerekçeye ve gereksinime uygunluğunu saptayarak gerekli işe devam iznini verir. 1014. yalıtım gibi önemli ve ileride düzeltilmesi olanak dışı işlerin yapımım kontrol eder. makine ve teçhizatın miktanm. kesin hesapta gereğini yapmak üzere kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirerek ataşman defterine kaydeder. çift yapraklı ve biri zımbalı olarak düzenlenecektir. 109. (Şantiye defteri. proje ve detaylanna göre eksiksiz olarak yaptınr.Müteahhit tarafından yapılan her türlü imalat ve ameliyatı yerinde ölçer. hava durumundan başlayarak işin ilerleyişini. işlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle yanlışların zamanında düzeltilmesini sağlar. yer altı ve yerüstü su kotlan.18. uygulama projesinde göre uygun olup olmadığım denetler. temel tabam. kroki. imalat. şev ve durumlan.22.Temel sondajlan ile yükleme deneylerini yaparak veya yaptırarak gerekli raporlarla birlikte kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine gönderir. imalat ve tesisatın. 10.Beton dökümü. röpriz ve iksalara ait şekil.Kesin projesi bulunmayıp sözleşme ve eki şartnameler gereğince tiplere ve tanımlara göre yapılması zorunlu bulunan ameliyat. 1011. onanmış projesi olmayan hiçbir işi yaptırmaz.18. sonuç alamadığı takdirde o kısmım durdurup durumu derhal kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir. 1013.Şantiye defteri Şantiye defterine her gün. tarih ve No' su ile. 1010. gelişmesini. tesisat ve inşaat ait şekil. kot ve her türlü ölçmeler.İhzarat. Zımbalı kopya imzadan soma müteahhide verilir. 1018. sözleşmesi gereğince müteahhidin iş başından bulundurması şart koşulan teknik elemanlann o gün iş başında bulunup bulunmadığım. uygun olmayan hususlar görüldüğünde düzeltilmesi için gerekli direktifleri verir.Sözleşme eki şartnamelerine göre şantiye veya laboratuvarda yapılması gereken deneyleri kendisi yapar veya yaptınr. zeminin klası. müteahhit tarafından düzenlenecek ihzarat ve imalat iş programlanılın süresinde düzenlenip idarenin onayına sunulmasım sağlar. kroki ve her türlü ölçmeler. şantiyeye göre ihzarat bedeli ödenecek gereçler ile fiyat farkına tabi gereçlerin çeşit ve miktarlannı fatura. tesisat ve ameliyatı.Zemin katlannın. 1016. İhzarat ve imalatın onanmış iş programlanna göre yürütülmesini izleyerek gecikmeler olduğu ve giderilmesine çalışılmadığı takdirde müteahhide gerekli uyarmalarda bulunur ve durumu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir. uygun olmayan hallerde yıkılıp yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve bu şekil ile kalmasında sakınca görülmeyen eksiklikleri.21.

18. doğrusu yazılarak aym renkli mürekkeple imza edilecektir. sözleşme eki şartnamelere göre zamamnda tutulması gereken. müteahhitle birlikte sayılmak. 10. röleve. Metraj bölümünde ise. boyut ve kotlan ve bunlarla ilgili nivelman okumalan kaydedilir ve birlikte imza edilir. Kontrol mühendisi veya yetki verdiği yardımcısı tarafından müteahhit veya yetkili temsilcisi ile birlikte ve zamanında zemin üzerinde veya yerinde ölçülüp. kot ve boyutları. tarihleriyle birlikte kapsadıklan konular da belirtilerek ataşmana geçirilir. Röleve defterine kaydedilen işlerden. kroki bölümündeki ölçülere göre miktarları hesaplanarak yazılır.) 10. kroki ve şekiller. ataşman defterine aşağıda belirtilen hususlan zamamnda kaydederek müteahhit veya yetkili temsilcisi ile karşılıklı olarak imza eder.Her türlü malzemenin figüre ve istiflerine ait kroki ve ölçmeler.Hakedişler Kontrol mühendisi.18.) 10. yol ve kanatlar ile ağaç kesimi gibi ileride saptanması ve ölçülmesi olanaksız her türlü ameliyat. mürekkep veya sabit kullanılacak ve yazı.İşyerinde bulunup ta şartnamelerine göre kaldınlması veya bedeli ölçülere göre ödenmesine gereken her türlü yapı. Röleve defterine geçirilen kayıtlann başına ilgili imalatın cinsi. Ataşman defterinin kroki bölümüne. geçici köprü.4.Şartnamelerine göre tartılarak. 10. zeminin cinsi. kroki ve kesitlerde.25. kaç sahife. ölçülerek veya sayılarak saptanacak miktarlar.18.23.Ara hakedişler Müteahhidin.213 10.26. rakam. tartılmak. yerinde ölçü. nicelik ve niteliğini açık bir şekilde belirtilerek kontrol mühendisi başkanlığında en az iki kişilik bir kurul ve müteahhit ile birlikte düzenlenir ve imzalanır. her hakediş için . oluşum ve tabakalarının durumu ve diğer bilgileri ile rölevenin yapıldığı tarihin yazılarak geçirilmesi gereklidir. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri mürekkeple çizilip. Aynca.24. sözleşme ve eki olan şartnamelerindeki hükümlere ve birim fiyatlarına göre yapüğı işlerden doğan alacakları ölçümlere veya saptanan diğer sonuçlara uygun olarak ara hakedişlerle ödenir.18. müteahhide verilecek geçici ve kesin hakedişleri.) 1019. işin adı. hangi işe ve müteahhide ait olduğu yazılmış ve imzalanmış olarak verilir.Her türlü kazı. kontrol amiri tarafından ilgili kontrol mühendisine (ismen) her sahifesi mühürlenmiş ve numaralanmış. ölçülmek veya durumu saptamak koşulu ile bedelleri ödenecek imalat veya ameliyaün miktarları yapıldığı veya kullanılacak yerlerle. çizilecek plan. 10. açık seçik ve noksansız olacak. (Bu miktarlara ait gerekli tutanaklar aynca düzenlenir. kaç kopya olduğu ve hangi tarihte düzenlendiği ve No' su kesinlikle belirlenir. iş başında kroki ve kesitleri çizilerek ölçü.191. (Röleve defteri sahifeleri sıra numaralı olup ilk sayfasına işin adı. kroki ve kesitler özenli. türü ve yeri belirtilir ve bu hususta diğer bilgiler yazılır.18. Tutanaklar Sözleşme eki şartnameler gereğince. tesisat ve inşaata ait ölçü.183. resim. birim fiyat numarası ve birimi gösterilecek. Yapılmış olan ve ödemeye esas olarak hakedişlere geçirilen işlere ait miktarlar. (Tutanaklarda. Ataşman defterinde. yapılan imalaün adı. kazıntı ve silinti olmayacaktır.Ataşmanlar Ataşman defteri. yeri ve müteahhidin adı yazılır. Kontrol mühendisi. 10. imalat. ariyet ve depo yerlerine ait kroki uzaklık kot ve ölçülen boyudan. müteahhidin isteği üzerine ve sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında düzenlenip kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine göndermekle görevli olup içeriği ve sonuçlarından birinci derecede sorumludur. tartı. tesis. plan ve projelerinde ölçülerin tahkik ve kontrolü mümkün olmayan işler ataşman defterine geçirilir. saptama ve benzeri diğer tutanaklar.

Sözleşme ve eklerinde. 1020. kontrol mühendisi tarafından her hakediş için bir önceki yeşil defterdeki miktarlarda gözönünde tutularak üç kopya alarak düzenlenir. 10.203.lu örnekle gösterilen yeşil defter.6. onanmış proje ve detaylanna uygun olarak. 10. 10.24. 10. 10.19.19.202.Taşıma bedelleri. usulüne ve şartnamesine göre düzenlenip kontrol amirliğinde onanmış uzaklık. 1021.214 düzenlenen (Örnek No : 5) yeşil defterlerde. Bu miktarlar toplanarak sonuçlan ara hakediş raporlanna geçirilir.lan ile) satın alma fiyatlan ve işin bünyesinde kullanılan miktarlan ve sonuçlan gösterilmek.Temel üst kotu altında kalan ve diğer konular. ameliyat. yapı durum cetveli ile işte çalışan işçi.194.20.Ara hakediş raporlan düzenlendikten sonra idareye gönderilmesi gerekli bulunan iş ilerleme raporu.19.25. çizelge ve grafikleri düzenleyerek kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirliğine gönderilir.Yeşil defterler 5 No. nereden alındıkları veya ne şekilde hesaplandıkları açık olarak belirtilerek hakedişlere aktarılırlar. yerinde yapılan ölçümlere göre bulunan veyahut projesinden alınan boyutları yazılmak. 10. miktarlan ( fatura tarih ve No.22.Kesin hakediş Sözleşme eki olan şartname hükümlerine göre düzenlenmiş ve onanmış ve kesin metraj ve kesin hesap sonuçlanna göre düzenlenir. 10. imalat ve ameliyaün kesin hesabı: 10. sözleşme ve eki şartnamelerdeki diğer hükümlerde göz önüne alınarak kontrol mühendisi tarafından düzenlenerek kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine gönderilir.19.201. . fiyat farkı ödenmesine dair hüküm bulunan her türlü malzemenin işyerine geliş tarihleri. kroki ve tutanaklannda belirtilen uzaklıklar ve sözleşmesinde taşıma formüllerine göre düzenlenecek yeni birim fiyatlanyla yerinde ölçü veya analiz esaslanna göre bulunacak miktarlar esas alınmak.19.204. 10.Kazı işleri projesinde göre ve gerekirse enine kesitler üzerine genişlikler ve şevler (zemin üzerinde olduğu gibi) geçirilerek şartnamesine ve usulüne göre kübaj miktarlan ve taşıma eğrisi çizilerek de taşımalanm hesaplamak.Sözleşmesine göre tartılarak. taşınabilir araç. Suretiyle.Kesin hesaplar Yapımı tamamlanan inşaat. sayılarak zamanında ve iş başından saptanan miktarlar. mal veya eşya bulunduğu takdirde. bu mal veya eşyanın yapıyı kullanan veya kullanacak olan kuruluşun yetkili elemanı ile müteahhit ve kontrol mühendisi arasında birlikte düzenleyecekleri dever ve teslim tutanağındaki bedel ve miktarlar esas alınmak.Her türlü fiyat farklan için. 10.Bitirilmiş ve kesin metrajları yapılmış olan işlerin miktarları kesin metrajdan aynen alınmak.192. sözleşme ve şartnamelerde istenilen belgeleri eksiksiz olarak eklemek ve işin bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan malzeme miktarlannı şartname ve analiz esaslanna göre hesaplamak.Henüz bitirilmemiş (yapımı devam eden) imalat. ilgili tutanaklardan alınmak. yapılan ve birim fiyaü bulunan her bir iş kalemine ait miktarlar.23.Ataşman defterinde hesaplanan miktarlan aynen almak. gerekenlerin krokileri çizilmek veya tespit edilmek ve bunların sonuçlan (özel hanesinde) hesap edilmek. tesisat ve inşaat ile ihzaratın miktarları. metrajlan yapılmak. 10.Projesine uygun olarak yapılan temel üstü kotundan yukan kısımlann.193. 10. Sözleşme konusu içinde.21. gereç. 10. Hakedişe eklenecek bu deftere.205. Suretiyle kaydedilir. taşıma araçlan ve yapı makinalannın durumunu gösteren (çalışma çizelgesi) gibi diğer rapor.Müteahhit ehliyetsiz ve uygunsuz işçi ve personelinin değiştirilmesi için sözle bildiride bulunur. ataşman defterinden alınmak 10.

tuğla ve diğer inşaat ve her türdeki tesisat malzemesi ihzaratının yaptınlmasını ve kullandınlmamasını sağlar. İyi bir biçimde kanştınlmış betonun. tarifine uygun. stabilize.Kontrol mühendisinin yardımcısı olup.Görevlendirildikleri şantiyede (işyeri ve mahallerde) fiilen çalışan işçi. kesit. Madde 11 .Görevlendirildiği şantiyede (işyeri ve mahallelerde) sürekli olarak bulunup inşaat. Fakat.Kontrol amirinin iznine göre yaptırılacak. beton veya kanşımın tek cins haline gelinceye kadar iyi bir biçimde kanştınlmasına. inşaat. taş. asfalt kaplama kanşımlanmn ve diğer benzeri imalatın kanşımlanna giren malzemenin. taşıt araçlan ve iş makinalannın çeşit ve sayılannı saptayarak yaptıklan iş cinsine göre ayn ayn belirterek puantaj defterine kaydeder. Yetki ve Sorumluluğu 111. kazı şevlerinin saptanması iksa yapılması ve röpriz gibi işlerde. 127. şaplann. dökülürken tanelerinin aynlıp birleşimin bozulmamasına. Sürveyanların çalışmalarım izler ve kontrol eder. alınacak yazılı emre göre yaptırır.Yeni birim fiyat.Kontrol mühendisince kendisine özel olarak verilen yetkileri aynen kullanır ve neticeleri kontrol mühendisine bildirir. analiz ve tutanakları. neticesini röleve ve ataşman defterine geçirir. bekletilmeden (belli süre içinde) yerine konulmasım.Her türlü harç ve betonlann. belirli ve karalaştınlmış ölçeklerle ölçülerek veya tartılarak kullanılmasına. 114. ait olduğu imalatın yapımına başlamadan önce sözleşme eki şartnamelerindeki hususlara ve usullerine göre düzenleyerek incelemesi için kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine gönderir. sulanması ve sıkıştınlmasını gözetir ve bu işte çalışan makinalann çalışma saatleri saptayarak özel defterine yazıp günü gününe imzalannı tamamlatır. ameliyat ve her türlü ihzaratın kontrol mühendisinin tarif ve direktiflerine göre şartname. Müteahhitlikçe bu uyanlara uyulmadığı takdirde kontrol mühendisine bilgi verir. dökülmüş betonun sulamp dış etkilere karşı korunmasını aynca sulanması gereken diğer imalat.Şantiye getirilen her türdeki inşaat ve tesisat gerecinin şartnamelere uygun olarak istif ve depo edilmesini sağlar.Müteahhide yazışmada bulunamaz. (Örnek No : 6) 123.Görevlendirildiği takdirde kendisi tarafından ölçülen ve düzenlenen röleve. 1022. kontrol mühendisi tarafından kendisine verilen ölçme hesap proje ve denetim işlerini kontrol mühendisinin sorumluluğu altında yapar.Sürveyan Görev ve Sorumluluğu 121. fen ve sanat kurallanna uygun olarak yapılmasını gözetleyerek sağlar. yapılacak harç.Kontrol mühendisince kabul edilmiş örneklerine uymayan kum.Kontrol Yardımcısı Görev. kırmataş ve dolgu gibi her türlü imalatın serilmesi.Kontrol yardımcısı kendisine verilen görevlerin iyi bir şekilde yapılıp sonuçlandınlmasından sorumludur. inşaat ve gereçlerin gerektiği şekilde sulanmasını ve bunlar için gerekli önlemlerin alınmış olmasım sağlar. şartnamesine göre ve kontrol mühendisinin. 129.Blokaj.215 müteahhit bu bildiriye derhal uymaz ve yerine getirmezse. konulacak su miktannın belirlenen miktara uygun olmasına dikkat eder. ataşman. 112. 1023. 113. incelenip imza edilmek üzere kontrol mühendisine verir. proje ve benzeri evrakı paraf ederek.İdare tarafından sözleşme hükümlerine göre kira ile müteahhide verilen her türlü inşaat makinalanmn . yer altı suyunun boşaltılması. 122.İş yerinde topladığı bilgileri. 128. 126. Madde 12 . tesisat. tesisat ve ihzaratın yerini ve bu yerlerde çalışanlann ve ekip başlannın adı ve soyadlanm puantaj defterine yazar. imalat. tutanak. 124. sözleşmenin uygulanmasına ve işin yürütülmesine ait hususlarla yanlış ve uygunsuz olarak yapılan inşaat. kalıplannın sulanmasını ve yabancı maddelerden temizlenmesini. imalat ve ihzarat hakkında müteahhit veya adamlarına sözle uyanda bulunur. 115. çakıl. durumu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirerek alacağı emre göre hareket eder. en ekonomik hal şeklini önerir ve işi. uyulmadığı takdirde kontrol mühendisine derhal bildirir. gerekli sıkıştırmanın tekniğine uygun yapılmasına.

Madde 16 Kontrol örgütünde görevlendirilenler. Maddede yazılı hususlan yerine getirmeden aynldığı takdirde durum bir tutanakla saptanarak ilgili hakkında idari ve gerekirse adli mercilere başvurularak soruşturma açılması sağlamr. temel taban seviyesini bulmadan inşaata başlanması ve kontrollükçe kötü nitelikte olduğu saptanan ve şantiye dışına çıkanlması istenen malzemenin kullanılması gibi hallerde bu kısımlardaki çalışmalan durdurur ve derhal kontrol mühendisini haberdar eder.1972 tarihli Kontrol Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldınlmıştır. Madde 19 Bu Yönetmelikte adı geçen her türlü basılı evrak. işi tartışmaya dökmeyerek. kontrol şefi. bu zamana kadar iş için tutul ması gerekli her türlü röleve. leri ikmal etmiş olanlan ve eksiklikleri tamamlanmış bulunmalan şarttır. doğal zemin. kontrol şefi. havanın çalışmaya elverişli olup olmadığım ve işte günlük tüketilen çimentonun miktarı ile kontrol mühendisinin isteyeceği diğer malzeme tüketimini sürveyan defterine kaydeder.216 günlük çalışma saatlerini saptar. tutanak v. Ancak bu takdirde görevden aynlmasına izin verilebilir. işyerlerini ziyarete gelen Devlet ve Hükümet ileri gelenleri ile kendilerinin üst ve amirlerini karşılayarak. 1210. kroki. kontrol mühendisi ve yardımcılan iş yerlerinde doğal afet. bütün gün çalışıp çalışılmadığını. kontrol mühendisi ve yardımcılan ile sürveyanlann görevlendirildikleri işten sürekli veya işin akışım etkileyecek sürede aynlmalannda. çıkabilecek anlaşmazlıklarda. Bu işlemlerin yürütülmesinden üst amirler müteselsilen sorumludur.İşyerinde mevcut veya sonradan gereksinime göre konulan veya konulacak röper ve mihver kazıları.İnşaatın yapımı sırasında. plankote yapılması. işin sonuna kadar değişmeyecek noktalarla saptayıp. Son Hükümler Madde 13 Kontrol amiri. ataşman. Madde 22 Bu Yönetmelik.Yapımn (uygulama proje ve planlarında) +. görevleri ve yapmakta olduklan işler hakkında bilgi verir ve işyerlerinde kendilerine eşlik ederler.s. Madde 18 Kontrol örgütünde görevlendirilenler müteahhit ve vekillerine ve görevlilere karşı ciddi davranmaya. tarif ve gerçek ve itibari kotları ile birlikte işbu ataşman defterinde gösterilir 2. Madde 20 Bu Yönetmelik. kapsam maddesinde belirtilen ihale ve emanet usulü ile yaptınlacak Bayındırlık işlerinin kontrol ve denetiminde uygulanır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Kuruluş ve Görevleri Yasası uyannca düzenlenmiş olup. Madde 15 Kontrol amiri. yangın. Madde 14 Kontrol örgütünden herhangi bir eleman yukandaki 13. Görevi süresinde yaptığı işlerden dolayı sorumludur. örneklerine işlere ve kullanılmaya elverişli olacak biçimde idarece hazırlatılarak kontrol örgütüne verilir.Her gün yapılan iş miktarım. Madde 17 Kontrol örgütünde görevlendirilenler. su düzeyi. gibi hallerde gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve durumu ilgililere zamanında duyururlar. kazı tesviye kotları gibi . 3. devamında sakınca gördüğü kirli malzeme ile beton veya harç yapılması. Bu evrakı yerine görevlendirilecek elemana veya amirine bir tutanakla devir teslim etmesi şarttır.0. temel tabanı.4. işçilere işin ciddiyetine uygun ve ölçülü olarak iyi davranmaya özen gösterirler. zamanından önce kalıp sökülmesi. Ancak.00 itibari kotu ile gösterilen yerleri (yukarıda saptanan) röper kotuna göre kotlandırılır. kontrol tarafından sözleşme hükümlerine göre çalışma ve bannmalan için gösterilecek yerlerde bulunurlar ve bu yerlerin sürekli temiz ve bakımlı tutulmasında sorumludurlar. yeşil defter. konunun çözümü için en yakın amirine bildirmeye.Sürveyan yukarıda belirtilen işleri yaptırmak için müteahhide sözlü uyanda bulunmaya yetkilidir. Örnek No : 7) 1211. demir kontrolü ve teslimi yapılmadan beton dökülmesi. salgın hastalık v. Madde 21 Bu Yönetmeliğin yayım ve yürürlüğe girmesi tarihinden önce yürürlükte bulunan 28.s. yayımı tarihinde itibaren yürürlüğe girer. Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar 1. kaza.

bilgiler.Defterin sahife numaraları basılı olduğundan hiçbir nedenle yaprak koparılmayacakür. Maddesine göre işlem yapılır 11. Müteahhit bu müddet içinde itirazlarım yazı ile bildirmediği takdirde itirazsız imza etmiş sayılır. imza ettiği tarihten itibaren Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi gereğince on gün içinde açık ve belirgin itirazlarım yazı ile birlikte bildirmek zorundadır. Tam sahifenin bozulması ise. yükleniciye mutlaka o imalatı yapma hakkım vermez. B: Yapılmasından vazgeçilen imalatlar. kaybolmasından kontrol mühendisi sorumludur. içindekileri hesabın doğruluğunu ve başkaca hiçbir iddiada bulunmadığım kabul etmiş olur. pahalı ve gereksiz imalatlar yüzünden maliyet artışlarına sebep olunmamalıdır. Bu defteri imza etmekle de.Müteahhit.Ataşman defterine geçirilecek ölçüler. Ataşman defteri. 5. değerli belge niteliğinde olup. inşaatın gidişini takiben günü gününe düzenlenir. taahhüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap cetvelleri. 8. adı geçen hesap ve defterleri imza etmekten kaçımrsa bu durum bir tutanakla saptanır ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. A: Yapılacak yeni imalatlar. Buna göre yeni birim fiyatların tanzimi için: a)Yeni imalata ait birim fiyat. -Yeni imalat miktarı kesin metraja dayanmalı. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.) Bitirilen işler. hakedişe giren imalat miktarları OLUR' daki miktarlardan fazla olmamalı. adı geçen hesap ve defterleri itirazı kayıtla imza ederse. iş bu ataşman defterinde saptanan (Röper) kotlarına uyularak saptanır. 7.Röleve ve ataşman defterleri. -Değişik zamanlarda alınan yeni imalat olur'lan toplamı % 30'u geçmemeli.Kontrol mühendisi.ihtiyaçtan düşük gösterilmemeli.nci maddesi uygulanır.nci Keşif Özetinde ve Birim Fiyat Cetvelinde bir imalata ait fiyat gösterilmiş olması. Yanlış yazılan yazı ve hesaplar aym renkli mürekkeple okunabilecek şekilde üzeri çizilip aym renkli mürekkeple parafe edilecektir.217 kotlandırma işlemi ile ilgili tüm işlerin kotları. İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI Sözleşmeye ek l. İlk keşfinde bulunmayan fakat somadan yapılması gereği ortaya çıkan işler için B. müteahhitle birlikte imza edildikten sonra. (Bu husus Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. 6. şekil.G.Bütün şekillerle yazı ve hesaplar. Yeni bir analiz ve fiyat tutanağı düzenlenmesine gerek yoktur. sözleşme'nin eki birim fiyat cetvelinde varsa.'nin 20.Her ne sebeple olursa olsun. 4. defterin sol sahifesindeki milimetrik bölümlü kısımda gösterilir. tek taraflı olarak hiçbir şekilde düzeltme yapılamaz. yazı ve rakamlarla hiçbir silinti veya kazıntı yapılmayacaktır. yukarıdaki esaslara uyulmadan yapılan kotlandırmalann sonuçlarından sorumlu tutulur. Herhangi bir yanlışlığın sonradan anlaşılması halinde bu düzeltme yine birlikte ve yukarıda açıklandığı gibi yapılır. önce yumuşak kurşun kalemle düzenlenip ve kontrolü yapıldıktan sonra üzerinden mürekkeple geçilebilir.Ataşman defteri. Düzeltilmesi istenen yazı ve rakamlar. Herhangi bir nedenle kontrol mühendisi görevinden ayrılmak zorunda kaldığı takdirde veya işin sonunda işbu defterleri idareye veya kontrol amirine tutanakla devir ve teslim etmekle yükümlüdür. 5. .İ. Şekil ve krokiler ölçekli olarak çizilerek ve teknik resim kurallarına uygun olarak boyutlandırılır. kroki ve şekiller. Müteahhit. Müteahhit.Ş. okunmasına zarar verilmeyecek şekilde tek çizgi ile çizilerek doğrusu yazılır ve o kısım müteahhitle birlikte parafe edilir. 9. köşeden köşeye aym renkli mürekkeple çizilip geçersiz sayılmanın nedeni yazılarak imza edilir. yapılan son röleve tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde ve bitiş tarihleri de yazılarak ataşman defterine geçirilir. -Yeni imalatlar gerçekten gerekli imalatlar olmalı. 10. röleve ve ataşman defterlerini imza etmek zorundadır. ilgili birim fiyatın uygulanması idarenin iznine sunulur.

-Özel Fiyat Analizi'nde geçen pozlann her aşaması için "Ek Analizler" yaparak oluşturulur. gerekse malzeme nakliyesine ait birim fiyatlar Genel Fiyat Analizi'ne malzeme.533 poz no'lu analizden yararlanılarak bu pozdan kaba sıva malzeme ve işçiliği çıkartılıp 27.218 K: l. İmalat ve yerine montaj için hazırlanan her özel fiyat.İ. Yeni fiyatın tayininde taraflar arasında anlaşmazlık olsa bile imalat bekletilmeden işe devam edilir. işçilik ve montaj gibi konularda iş sırasında puantaj düzenlenerek. Analizlerde de mevcut olmayan işler için Özel Birim Fiyatlar uygulanır. b)Yapılması idarece istenen.533/A ince sıva yapılması fiyatı konur. taraflarca karşılıklı imzalanır. c)Fiyat Analizi ve Birim Fiyat Cetveli'nde bulunmayan imalatlar için "Özel Fiyat" uygulanır.G. beton imalatında çimento kalemi çıkanlır. Mevcut bir analizden bazı üniteler çıkartılarak yada bazı üniteler eklenerek uygulanır. çimento idare tarafından veriliyorsa. fakat ilk keşfinde ve sözleşme eki birim fiyat cetvelinde bulunmayan imalatlar için ilgili idarede mevcut Fiyat Analizi esaslarına ve varsa ihalede kararlaştırılan diğer fiyatlara kıyasla B..1) Mevcut kaba sıva üzerine kireç-çimento kanşımı harçla ince sıva yapılması işi için 27. Gerek imalata.nci Keşif Bedeli. araç ve gereç rayiç fiyatları uygulanarak elde edilir. metraj cetveli ve ağırlık tartı tutanaklan düzenlenerek.. YAPI İSLERİNDE ÖZEL FİYATLAR HAKKINDA AÇIKLAMA VE ÖRNEKLER Birim Fiyat Tarifleri ve eki Birim Fiyat Listelerinde bulunmayan. -Rayiç cetvelinde bulunmayan malzeme için Ticaret Odasından ilgili seneye ait onaylı fatura alınarak. olarak hesaplanır. ÖRNEK. özel parça. 6. olmak üzere imalat artışının ilk keşfe etkisi. Örneğin. . -Kontrol ve yüklenici arasında yeni imalat birimindeki malzeme. (A-B) / K = %. madde 20'ye göre fiyat düzenlenir. işçilik. zayiat. Anlaşmazlık konusu Bayındırlık Kurulu'na gönderilir. Buna yapım koşullan da eklenerek "Fiyat Tutanağı" hazırlanır. -Proje üzerinden malzeme.Ş.

yatay ve düşey taşıma.= 3...400.= 22...632.890.000.. 1.pozundan hareketle (2003 yılı ray içiyle).00 * 1.15 * 1.10 * 1.042 İnce harç (m3) 0..544..272.= 167... sulanması ve her türlü malzeme.544. ÖRNEK-2) Sökülmüş çatı kerestesine yeni kereste eklenmesiyle yeni çatı yapılması...250* 69. m3) 1.031 Su (m3) 0...500* 565. 08.005 m3 tür.= 354.270 Çivi (kg..) 3...400..100* 28.800... 01.. TOPLAM.000.501 Düz işçi(saat).283.= 1...01.920. 01.501 Yatay-düşey taşıma(sa.210) arasındaki fark 0..100 m3 kireç hamuru katılarak elde edilecek harçla ortalama 0.= 22.007 İnce kum (mil. Malzeme tutan: İşçilik: 01..0.359. İşçilik: 01... ..-TL.501 Düz işçi (saat) 2.000.152 II. çimento kanşımı ince harç) pozunun analizini yapalım: Malzeme: 04.000.-TL..501 Yatay-düşey taş....: 08.. Eski çatı kerestesi (21....501 Düz işçi (sa........)1.031 Su (m3) 0..860.400..017 Dülger(saat).. 04. 01. % 25 Yüklenici kân.... 04..544..000. 04.....000.008 Çimento (ton) 0...........264.-TL.-TL.042 (0....544..000....600.. boşaltma...= 2.00* 1. 01.100 m kireç/250 kg.....000...= 353.904.-TL...000. 1.. Toplam: 28......-TL.000.....670. yükleme.) 0.....= 4.= 2.925..000..212 Sıvacı yardımcı 0.000.000..000* 9.604. Kalite çam kereste (m) 0.000.-= 416.000.(lama)(kg.264..904.010 Poz no'lu "Demir bağlantı malzemesi(lama)" Yardımcı Analiz (kg.10* 379.412..=17..-TL.050 = 0.850....-= 282.272....-TL... % 25 Yüklenici Kân: Sökülmüş çatı kerestesiyle yeniden ahşap oturtma çatı yapılması: Birim Fiyatı: .500...-TL.-TL....010 * 35..... kalınlığında ince sıva yapılması..875.000..... Yapım koşullan: Mevcut kaba sıva üzerine 1 m3 mil....) 0.-TL. İşçilik: 01..015 Sönmemiş Kireç (kg..30* 2... İşçilik: 01.-TL.219 2003 yılı rayiçlerine göre...240) ile yeni çatı kerestesi (21.000.031 Su (m) 1..200* 1.000.000....255 Demir (zayiat dahil) (kg). işçilik. Malzeme: 10.150* 1.-TL..321 (Kireç hamuru yardımcı analizi): Malzeme: 04.: 1.-TL.. yüklenici kân ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatıdır.. Yukandaki analize yardımcı analiz olarak: 10. 1 m3 fiyatı: 35.= 454.005*375.000..= 9.272... 1 m2 ince sıva fiyatı: : 1.. En yakın poz olan 21.= 154...000..590. 250 kg....544..-TL..= 231... İşçilik tutan: Malzeme İşçilik tutan.501 Düz işçi (sa.-TL.128.720.698.=1.321 Kireç hamuru (m3) 0... Malzeme: 04.000.010 * 2... 04..000.000...200* 2..000.-TL..: 320.412. 08..-TL.000.. 1...15 * 2.000.400.......50 * 1.....600.055 . fiyatı): Malzeme: 04...) 500 * 44.900.) 0.00*2. çimento ve 0.000.-TL......10 * 1...800......544. 0.000...272.359...-TL....8 cm.010 Demir Bağ Mlz.-TL. 04.012 Sıvacı ustası 0...-TL.000..-TL. 08..000.....240 -Kullanılmış çatı kerestesiyle altı ahşap kaplı kiremit örtülü ahşap oturtma çatı yapılması......544...623...

......589 ■TL ..841..018 Demirci...220 İşçilik: 04. -TL.....500 ..40*1...206.. 7..........0..503 Çırak.000.-TL.0... 4...361 . 01.....elektrik..365..255 Yapılması için gerekli kömür. eneıji vs.. TL... TL.-TL.-TL. (demir x0.. 2.......066..kaynak..000. 9.40* 2.000. Lama Fiyatı:...590 . . TL...(saat)....445. 0....400.690...359..11* 379.852. 1 kg..10kg).-= 41..(saat). 01..= 518.. = 3. -TL.919.800..-TL.-TL.....600.272. perçin... = 1..700..........089 ..: 1.920...296.....-= 943... 1......

. e)Taş (blok.221 ÖRNEK-3) 350 dozlu beton bordür (kaldırım taşı) imalatı ve yerine döşenmesi işi yaptırılacaktır.001.00 mt.(Ahşap Seri Kalıp.812 =3.b.581. yonu.856. yükseklik:45 cm. f)Tuğla (delikli.-TL. . YAPI İSLERİNDE TAŞIMA ŞARTNAMESİ VE TAŞIMA BİRİM FİYATLARININ TESPİTİ.004 * 39.365..00)*0. İşçilik: (Bordürün döşenmesi) 0114.355. Bordür taşlarının enkesit ve uzunluk olarak boyutları... fabrika. 1013..25*0.00 * 1.(200Dz.. kırma). çakıl.262.. karsız) 2*(0.) Aşağıda yazılı malzemelerin.15*52. boşaltma ve istif bedelleri de kendi birim fiyatlan üzerinden ödenir. işyerine motorlu taşıtla ulaşılamayacağı tespit edilmiş ve ihaleden sonra da aym durumun devam ettiği idarece yazılı olarak kabul ve izne bağlandığı durumlarda hayvan ve hayvanla çekilen taşıt formülü uygulanır. 01. standart imalat olup... b)Stabilize. moloz.000 = 1.(Düz işçi: saat) 1. deliksiz.359.. yükleme.544.539. 21.. TAŞIMA FORMÜLLERİ 1.991.800.15 boyutundaki temele oturtularak döşenmesi için her türlü malzeme ve işçilik. %25 Yüklenici kan ve genel giderler.00*0. herbir metre uzunluk için bedeli 16.: 3. 4.716.00*0.699 = 157..lik çekme derz bırakılacak.. beton malzemesinin taşınması hariç.865.500.. işçilik Saatleri mevcut analizlerle karşılaşürmalı olarak ve kısmen de inşaat sırasında yerinde hassas olarak tespit edilmesi gerekir.-TL.. uzunluk: 100 cm. temel kazısı gözönüne alınmayacakta.25x0.500.45*1. 2003 yılı rayiç ve analiz değerlerini kullanarak bu özel imalaün birim fiyaüm hesaplayalım: Malzeme: 16.-TL.405.372 =1.501.328..TL. 1 m3 350 Dz. c)Kum.50 * 2. harman.-TL.) İlk keşifte.) El arabası formülü en çok 100 m.578.578.315.: 10. temin edildikleri yerden işbaşına kadarki taşıma bedelleri taşıma formüllerinden. 2. Bordürler arasında 4 cm..179.. mermer tozu ve pirinci.(500 Dz. en: 15 cm.928.Bordür Betonu karsız ") 1.-TL.15*0.-TL. blok).. İşçilik Tutan:. hafif agrega.'ye kadarki taşımalar için kullanılır.000 = 1. çimento (beyaz çimento hariç).: 2. boyutlanndaki 350 dozlu beton bordürlerin imali ve 200 dozlu betonla 0.45*65.Temel Betonu karsız bedel)l. Beton Bordür İmali ve Döşenmesi: 16. d)Sönmemiş kireç. genişlikte ve 25 cm yükseklikte bant şeklinde. 7.005.45*3.) Özel şartnamesinde aksine bir kayıt bulunmadıkça karayollannda yapılan taşımalara motorlu taşıt formülü uygulanır ve ödenir. aralıksız 200 dozlu temel betonu üzerine yerleştirileceklerdir.814... 3..-TL.dir.-TL 16.. Yapım Şartları: Onaylı projesine göre 0. g)Teçhizatlı-teçhizatsız hafif gazbeton (ytong v..002...15*0.544. Malzeme Tutan:.423 .723.-TL.984.581. Malzeme İşçilik Tutan. Ara Harcı (karsız ") 0.-TL.264.. döşendikleri zemin altyapısı olarak 15 cm..(350Dz.(Kaldınm Ustası: saat) 0. tuvenan.15+1.: 13..000.-TL. a)Tüm kazı malzemeleri. yüklenici kan ve genel giderler dahil.112 =4.). Bazı tip özel fiyatlann teşkil edilebilmesi için imalaün uygulama projesi üzerinden zayiaüyla birlikte malzeme metrajı çıkartılmalıdır.

Kaba yonu taş ince yonu taş Kesme taş Kiremit Tuğla y (Ton/m3) 1. B. Delikli ve pres tuğla. Stabilize Moloz taş. m) Yol.200 2 .500 Ton/1000 Ad.lik pere Tuğlalı inş.800 1.600 2.b. Arme ve ek parçalan). kazı veya malzemenin 1 tonunun Taşıma Bedelini vermektedir.600 Malzeme İstifsiz dolguda taş Istifli dolguda taş 20 cm. v.600 0.600 2. kanalet.100 2.).600 1.600 1.800 2.400 2.300 2. şedde. baraj dolgu sıkıştırmada kullanılan su.000 2. i)Demir (B.400 0.200 2.000 2.A.800 2. 2..KP.500 Ton/1000 Ad. profil. k) Boru (madeni. .800 2.000 Taşıma formüllerinden elde edilen (TL/Ton) değerleri yukarıda verilen yoğunluklarla çarpılarak T asıma Bedelleri bulunur. 1) Büz. nervürlü.000 2.lik Blokaj y (Ton/m3) 1. hasır çelik.000 0.Çakıl. j) Direk.250 2. Kınnataş Tüvenan. Kaba yonu kargir inşaat ince yonu kargir inşaat Kesme Kargir inşaat 2.400 2.lik pere 40 cm. Taşı Moloz taşla kargir inş. plastik.400 Kum.222 h)Kiremit. Taşıma formülleri. Tahkimat Parke.200 2.Tuğla 15 cm. hafif agrega mermer tozu ve pirinci gibi malzemelerin yoğunlukları ayrıca ve tutanakla tespit edilir.800 1. siyah D.lik pere 30 cm. hafif gazbeton. Taşınan Malzemenin Yoğunlukları y Figüre Mlz. Moloz taşla kemer inş.200 2.nin Yoğunlukları Ilızar Edilen (Ton/m3) Yumuşak Toprak Sert Toprak Yumuşak Küskülük Çok sert kaya Sert Küskülük Sert Kaya Yumuşak Kaya 1. İnşaat veva İmalat Birimi Malzeme Yoğunlukları: Malzeme y (Ton/m3) Kuru duvar inş taşı Harçlı kargir inş.

Yoğunluğu TAŞIMA FORMÜLLERİ Poz No: Taşıma Çeşidi Formülü 07.006 M>10 Km. M: Taşıma uzaklığı (mt. -O bölgede çok yoğun ticari trafik mevcut olması gibi nedenlerle taşıma formüllerinden elde edilen taşıma bedelleri bir "A" katsayısıyla çarpılır: Burada.006 pozlarının uygulanması sırasında. ye kadar. -Taşıma yolu özelliği.005 0<M<10 Km. -Taşımanın kötü iklim koşullarında yapılması. e : %10-15 meyilli ham yol uzunluğu (mt). ilk 3 nüsha tutanağa yeterli damga pulu yapıştınlarak iptal edilir.Dz.).003 Hayvanla çekilen taşıtla F = K*(0.001 El arabasıyla taşıma F = 0.013*K*M K: Düz işçi saat ücreti M: 100 mt. b : %10-15 meyilli her cins kaplamalı yol (mt). deniz taşıması için D. 3-7 Adet Nakliye Fiyat Tutanağı ve 3 adet Analiz düzenlenir.25 / M)* [b+d+2*(c+ e)+3*f ] M : Toplam taşıma yolu uzunluğu (mt). _______________________________________________________K: Motorlu araç K katsayısı (TL.)_________________________________________________ 07. Bedeli = 1 Ton Taşıma Bedeli * Mlz.)_________________________________________________ • 07.0007* M + 0.00017* K*a/m~ TL/Ton için eğim <% 10'a kadar motorlu taşıma M: (mt. Arası Taşıma F = 0.03) taşıma.00016* M + 0. .Yollanndan.025) K: 3 At/3 Katır 1 Sürücü gündelik üc. 07. f: >%15 meyilli ham yol uzunluğu (mt). için Motorlu F = K*(0.) TL/Ton TL/Ton 07. d : <%10 meyilli ham yol uzunluğu (mt).0002* M+0. olarak taşıma uzaklığı. kanaletler de taşıt tonajına göre geniş hacim kapladığından formüllerden elde edilen bedelin 2 katı ödenir.002 Hayvan sırtında taşıma F = K*(0. K: Araba gündeliği. Birim TL/Ton 07.) olarak uzunluk __________________________________________K: Motorlu araç K Katsayısı (TL. c : >%15 meyilli her cins kaplamalı yol (mt).01) TL/Ton Taşıma Formülü M: Km.223 (1 m3 Mlz. Taşıma Bedelleri Hesaplanırken: 1-Plastik boru yoğunluklan az. A = 1+ (0.005 ve 07. deniz motoru için Liman Reisliğinden yazılı olarak alınan bedellerin en ucuzu kullanılır. M: Taşıma uzaklığı (mt. 2-Demiryollan için TCDD'den.

.. Daha soma taşıma işlemlerine başlamr..-TL/Ton TOPLAM =17.TL (2003 yılı rayiçleriyle) 09......0007*259+0..........500...500... % 60'ının da yükleme olarak verildiğini varsayarsak: (09.000-5.. bunun için Analizlerde toplam karlı bedelin % 40'ının boşaltma ve istif....440.. 12-Kazıdan çıkan malzemenin dökülme yeri Belediyeden sorularak ve belediyenin bu konudaki yazısı da analize eklenerek taşıma fiyatı hesaplanır....0007.000.. F= K.M+0..869.552.. onaylamr..000...TL/Bin . Demir Taşınması (Karabük'ten kamyonla): M=259 Km(Haritadan).000.....720.......500 .196.... tutanak düzenlemeden geçici hesaplara göre ödeme yapılır... (1)...) Max...313. Sert Toprak Taşınması: M=24.......TL/Ton (2003 yılı rayiçleriyle).000 17*72500000*a/9800 * 2.-TL/Ton % 25 yüklenici kan ve genel giderler karşılığı... taşıma bedelinden karsız yükleme ücreti düşülüp yeni fiyat tutanağı yapılır..... Taşıma Formülleriyle İlgili Örnekler: ... F=0....563.. F=72500000*(0.....01)*1..= 3. idare ve yüklenici arasında "Mesafe Zaptı". Denizyolu ve Karayolu taşımalanna ait alternatif karşılaştırma hesaplan evraka eklenir... Buna bağlı nakliye fiyat analiz ve tutanaklan düzenlenir... = 3..000.000.. bu yoksa uzaklıklann bizzat yerinde ölçülmesi yoluyla tespiti gereklidir..282.......000 = 3.-TL/Ton (3).01)..... yoğunluk parametresi kullanılmaz.....224 4-İhzarat ve nakliye için yüklenici ilgili fabrika ve ocaklan idareye bildirir ve iznini alır....017/1 : 2003 yılı..TL (2003 yılı rayiçleriyle)..012/1 Her cins B. saçlann yükleme + boşaltma + istif bedeli (2003) : 9.563 ... boşaltma ve istif karlı bedeli için... 8-Taşıma sırasında birden fazla yükleme-boşaltma yapmak gerekirse.860....263. 7-1971 yılından bu yana taşıma bedellerine yükleme....... Yoğunluk: 2....0007*24.. yükleme....600 Km.. Ara hakedişlerde...... K= 72..012/1) İlgili analiz pozundan karlı bedel olarak yükleme hariç bedel: 9....: İm 4... cephe ve delikli tuğla taşı ma...-TL/m3 3 toprak taşınması birim fiyatı.......-TL/Ton Demir fabrika tarafından yüklendiği için yükleme+boşaltma+ istif bedeli içinden yükleme bedelinin düşülmesi ve buna göre yalmzca boşaltma + istif + yatay-düşey taşıma bedeli vermek gerekir.. =13. 5-Tüm taşımalarda. Yoğunluğu: 1.650. Normal.: 21.....01) = 72500000*(0.....TL....467.. 11-Genel Teknik Şartnamede birim yoğunluğu olmayan malzemelerin tartı zaptı da evraka eklenir....... = 3.. M > 10 Km.01)......... M < 10 Km...250..00017*K*V M = 0. Profil ve lama demirinin....... 6-Taşıma uzaklıklannın Karayollan haritasından. K= 72.. durum idare ile yüklenici arasında bir tutanakla tespit edilerek ödenir.000 TL/Ton ..790...Arme... boşaltma ve istif katılmadığından bu bedeller kendi birim fiyatlan üzerinden ödenmektedir.......-TL/m3 (2).. 9-Sadece demir ve çimento taşımalannda yükleme fabrika tarafından yapıldığından.....(0...-TL/Ton 1 Ton demir taşıma birim fiyatı:.6+0../1000 Ad..050...000 TL/Ton' dur. Tuğla Taşınması: M = 9800 mt (tutanaktan). 10-Demiryolu...0007..800 = 3.....336..: 888. eğim % 8.500 Ton/Bin (hacimden ağırlık ölçütüne dönüştünne gerektiğinden yoğunluk parametresi kullanılacaktır).800 Ton/m3 (hacimden ağırlık ölçütüne dönüştürme gerektiğinden yoğunluk parametresi kullanılacaktır) F=K. en kısa ulaşım yollan ve güzergahlar röperleriyle birlikte krokiler düzenlenerek imzalanır...650." K= 72.(0.-TL/m3 % 25 yüklenici kan ve genel giderler karşılığı.. 7.. M > 10 Km..500..M+0.053....860.. (09...210.

... %12 eğimli kaplamalı yol.00017*72500000* v8625 :............: 7.........:0..658. f=600 mt.0007*M+0.: 19....623..25/M)...961..000.: 2.....200 Ton/m3 A=l+(0. [b+d+2..335..........644..01) :......625 Km 1..........770 Km> 10 Km..= 1....Taşıma Yolu Kalite Katsayısı: A=l+(0...TL dir.....-TL/Ton Torba Çimento Taşıma Birim Fiyatı..630.......+İstif (yükleme hariç karlı toplam bedel / 2).: 331.. A=l+(0.....967. b=2500 mt...852..159*0.TL c) Kum Ocağı-Şantiye arasında Kum........25/M)... K=72500000.017/1) Yük+Taş.01).5 Km.776.... yoğunluk alınmıyor.= 1..000.+Boş..........750 ton 09............000..288.+İstif+Boşaltma Karlı Bedeli.... Giderler karşılığı:......003/1 3860000 TL/m3 12..... b=2500 mt......Taşımalarda şantiyeye ana yoldan girişte 2......25 / 220000)*(2500+1200+3*600) = 1. *. Giderler karşılığı:.....012/1 Yük...600 Kum-Çakıl 355.... [b+d+2........... f=600 mt...... ...326.TL/Bin 1000 Adet tuğla taşıma birim fiyatı.... F=A*K*(0..25/M)...006 F 1.108 F=l...............0007 * 220+0... yoğunluk alınmıyor.... F=A*K*(0. A=l+(0...770 Km 1..... 1.: 965.466...25 / 12770)*(2500+1200+3*600) = 1.......25/M). d=1200 mt..01)*1. F=A*0.... %18 eğimli ham yol mevcut olup diğer yol kesimleri 1...01)*y.999.. K=72500000.. K=72500000..992 m3 09..-TL/Ton 09...............: 11...-TL/Bin (09...675 ton 09..(c+e)+3f ] .990............... çimento ve kumçakılın Taşıma Birim Fiyatlarinı hesaplayalım: Malzeme_______________Miktar (Y+B+İ) Poz No___________Karlı Bedel Mesafe____________Yoğunluk İnce Demir (<t 8-14) 15.f parametreleri kullanılacaktır........825.(c+e)+3f ] ...... 63 TLb) Fabrika- Şantiye arasında Torba Çimento Taşınması: M=8625 mt < 10 Km.... Giderler karşılığı:.........200 Diğer Verilenler: *.......720.= 309..012/1 9650000 TL/Ton 220 Km 7...: 3.812.........675......852.411.850 Çimento (torba) 0..../l oıı %25 Yüklenici karı • Cin.825........225 % 25 yüklenici karı ve genel giderler karşılığı.. [b+d+2... d=1200 mt....Çakıl Taşınması: (Yalmzca kum-çakıl için ocakta yükleme bedeli de ödemnektedir) M=12.340.....: 456.. Taşımalar kamyon ve TIR'la yapılmaktadır...+Boş.288......001/1 1930000 TL/Ton 8. f=600 mt....2 Km..108*72500000* (0.532..: 2...= 1..77 + 0.....-TL/Bin "A" Katsayılı Taşımalarla İlgili Örnekler: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak bir inşaat işinde imalatta kullanılan demir.........-TL/Ton %25 Yüklenici karı • (in......2003 yılı Motorlu Araç Katsayısı :72...(c+e)+3f ] ... d=1200 mt..-TL/Ton TOPLAM ÇİMENTO TAŞIMA BED.... [b+d+2.... A katsayısı ve bu katsayıda da b..006 *725()()()()() * (0. A=l+(0.....000..00017*K*V M ....d.675 * 19 776 675 .........(c+e)+3f ] ÇÖZÜM: a) Fabrika-Şantiye arasında (<I> 8-14) İnce Demir Taşınması: (Yüklemeler fabrikalar tarafından.....750 * 2..0007*12..570.. = 762..25 / 8625)*(2500+1200+3x600) = 1... yk=1.....200:...-TL/Ton 09.... %8 eğimli ham yol ve 600 mt.= 11.. sınıf Devlet Karayolundan oluşmaktadır.... boşaltma ve istif işlemleri ise ilgili yüklenici firmalarca yapılmaktadır) M=220 Km> 10 Km.-11.. A=l+(0.380.. b=2500 mt...................001/1Yük.159 F 1........+İstif (yükleme hariç karlı toplam bedel/2)......-TL/Ton %25 Yüklenici karı • (in...623.......-TL/Ton TOPLAM DEMİR TAŞIMA BEDELİ: 15......-TL/Ton İnce Demir Taşıma Birim Fiyatı.: 4.TL/Bin TOPLAM... A=l+(0......500.-TL/Ton .0007*M+0... *..

.... Böylece önceki hatalar da düzeltilmiş olur... asfalt.. bunlara ilişkin miktar ve farkların tespit edilmesi ile buna bağlı esaslar sözleşmelere eklenir. c)Uygulama yılı rayiçleriyle yetkili makamlarca onanmış faturalar arasındaki farklar.. işyerine en yakın satış yeri fiyatı..-TL/Ton TOPLAM KIIM-CAKIL TAS BF.443. Buna... Fiyat farkı ödemnez. 56 TL 8.000... arası Betonarme demirleri..: 6.....sinde belirtilen yıl için belirlenen fiyatlarla yapılır..09375(C-D)*0. B : Taşıma uzaklığı (km).. font ve çelik borular. ÇİMENTO FİYAT FARKI HESABINA AİT BİR ÖRNEK: ÖRNEK-1) 1997 birim fiyatlarıyla yapılan bir işe ait olup çimentonun tamamı fabrika teslimidir (5*106 .....522..Çakıl Taşıma Birim Fiyatı. d)Akaryakıt perakende satış fiyatlarında değişiklik olursa.226 09..860..= 2.... uygulama yılı rayiçleriyle bu fiyatlar arasındaki farklar... Yüklenicilerce getirilen faturalara göre......... A : Malzeme miktarı (ton). bu dilime ait işler ertesi yıl yapılacak işler tamamlanıncaya kadar sözleşme.. -Her cins akaryakıt.. a)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleriyle ve birim fiyat esasıyla yapılan ihalelerde mevcut Genel Fiyat Analizlerinden fiyat farkı ödenecek miktarlar hesaplanır... nervürlü çelikleri lamaları profil demirleri. b)Fabrika fiyatlarında değişiklik olursa. Fiyat Farkı: (Benzin için) FF = A*B*0... patlayıcı maddeler (fıtilkapsül ve amonyum nitratlar). ayrıca imalata giren yada ihzarattaki miktarların fiyat farkları da eklenir. Formüllerdeki (0.. fiyat farkı ödeneceği sözleşmesinde belirtilen malzemelere fiyat farkı ödemnesi yada kesilmesi.... e)Herhangi bir yıla ait onaylı "İş Programı"ödenek dilimi gerçekleştirilemediği taktirde. D : Akaryakıt zamdan önceki (eski) fiyatı (TL/kg) olarak kullanılmaktadır.09375) katsayıları 1 ton*km'ye akaryakıt taşımnası için tüketilecek yakıtı (0. kullanıldığı idarece belirlenen miktarlar için ve analizlerde hesaplanan miktarları geçmemek üzere akaryakıt fiyat farkı ödenir.850 ve 0.. ÇİMENTO. -<S6. İmalatların gerçekleştirilmesinde... bununla uygulama yılı başındaki fiyat farkları.....: 3. köşebentleri nervürlü hasır çelik ve düz siyah saçlar. Fiyat Farkı: (Motorin için) FF = A*B*0. YAPI İSLERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMALARI (Eskalasyon Kararnamesi) DEMİR..186.142.0788 ve 0.735 Formüllerde. Her hakedişte başlangıçtan o güne kadarki fiyat farkı yekünü bulunur.<I>50 mm..-TL/Ton Kum . AKARYAKIT VE MADENİ AKSAM FİYAT FARKI HE SABİ (açıklama ve örnekler) Malzeme Fiyat Farkları için.735) katsayıları ise akaryakıt yoğunlukları göstermektedir..992*6 142 055..D :355. Bir önce ödenen fiyat farkı tutarı düşülerek kalam yükleniciye o hakedişte ödenir. C : Akaryakıt zamlı (yeni) fiyatı (TL/kg).003/1 Yükleme+Boşaltma+İstif karlı bedeli(tamamı)..850... f)Fiyat farkı ödenecek yada kesilecek başlıca malzemeler şunlardır: -Portland Çimentosu.0788(C-D)*0.055......

Fiy. b)Çimento miktarı fiyat farkı kesin hesabı için. -Fabrika Tesliminde (Fb. Taşıma fiyatı ayrıca ödemnektedir.9* 106 TL/Ton olmuş.Satış Fiy. Bu nedenle miktar olarak geçerli analiz esaslarına göre tespit yapılır. .) Taşıma. Genel olarak çimento fiyat farkı hesabında.1997'de çimento fiyatı 6.2. şantiye teslimi satışta ayrıca taşıma ödemneyeceği düşünülmelidir.Baz Fiyat) olarak fiyat farkı verileceği. şantiye imalat ve ihzarat miktarlarının tespiti ancak 11. 25. -Şantiye Tesliminde (Şantiye Tes. Ocak. her fiyat artışından önceki. Şubat ve Mart aylarında "Fabrika teslimf'diğer aylarda ise "Şantiye Teslimi" yaptıkları gözönüne alınarak. c)Piyasadan alınacak çimento için. artış sonuna kadarki miktarlar ve imalatlar ayrı ayrı hesaplanır ve aradaki farklara fiyat farkı uygulanır. a)Zayiat (kayıp) alınmaz.1997'de yapılmıştır.227 TL/Ton). d)Çimento fabrikalarının Aralık.4.Baz Fiy.. buna ait "OLUR'Ve "Ticaret Odası Onaylı Fatura Örneği" kesin hesap dosyasına konulmalıdır..

002.000.428.600.09 Ton (+): 25.96 45 2 01.0cak. Tarih___________Motorin Fiyatı (TL/Lt.440. VERİLENLER: Motorinin 2003 yılı içinde değişen %18 KDV' li fiyatları tarihler itibariyle aşağıdaki gibidir.04.t) * (6900000-1.500.(TL) 5000000 12 55 22 (*) (+) 19. Tenzilat yüzdesidir (Bu uygulama yürürlükten kaldırılmıştır).416.384.97135 Kesin Hesap 11 6 6900000 125 15 16 4 19 15 14 6900000 Çimento Fiyat Farkı: 72893500 .1997'deki çimento ihzaratı 22+24/33x 9=28.711.97 Fiyat Artışı 25.55 31 4 05.97) 5 05.10*5000000) formülüyle hesaplanır.1.9768. Fark Çimento (Ton) Fiyat 57 5000000 20 Tutarı Tes.2003 1.- .405.36=72893500 TL.55 Ton 11.- 2.Fiy.)___________Tarih_________Motorin Fiyatı (TL/Lt.228 HakedişTarih İmalat İhzarat No Sözleşme Başlangıcı 1 25.000.) 01.2003 31.12.2003 31.25 (1 .349.12.2003 itibariyle) yıl sonu hakedişiyle ödenecek akaryakıt malzeme ve taşıma fiyat farkının birim fiyat ve toplam bedellerini hesaplayınız.C bedeli (*) : 25.01.2.03.365 25 6900000 1900000 6900000 1900000x38.296.02.07.02.1.2003 31. ORNEK-2) Akaryakıt Malzeme ve Taşıma Fiyat Farkı'mn Birlikte Hesaplamnası: Bir yüklenici 5.2.1.10.97118 Kararname (11.572.1992 Tarih ve 7/7793 Sayılı Kararnameyle ihzarattaki 10 ton çimentodan kesilecek C bedeli: C = 1.02.293. Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak bu yükleniciye 2003 uygulama yılı için (31. 55+24/33x18=68. 28.9773 Çimento Gelen Baz Fab.2003 de ihaleli işi için 40 Ton motorin bağlantısını ilgili bayii ile iş bağlantısını sözleşmesi gereği yapmıştır.002.05.635 7.2003 1.01.1997'deki çimento imalatı.000.283.04. Burada "t".12.0 9 3 05.04.02.03.

600.Motorin'in satın alındığı şantiyeye en yakın akaryakıt bayiinin uzaklığı 15 Kimdir.2003 25.000..09..Motorin için malzeme fiyat farkı için: F=A*1000*(C-D)*y .000.2003 450.03.-TL/Ton ■TL/Ton ■TL/Ton ■TL/Ton ■TL/Ton .2003 05.2003 429. 05.-Tl/Lt (KDV'li). Akaryakıt Malzeme FiyatFarkı:F=40*1000*(1210678-1143220)*0850= Akaryakıt Taşıma Fiyat Farkı: FF=40* 15*0.655 Ton yuvarlak inşaat demiri kullanılmıştır.000.0788*(C-D)*y formülü'kullanılacaktır.2003'de Motorinin fiyatı 1.000. taşıma fiyat farkı için ise: F=A*B*0. Kardemir Fb. D=1428600 / 1.000. *.220. 31.11.143. Satış Fiy.2003 26.-Tl/Lt (KDV'li).03.678.0788*( 1210678-1143220)*0.2003 26.500.-TL/Ton 455.000.-TL/Ton 460.000.2003 01.02.500.000.Ara hakedişlerde hiçbir ihzarat ve harcama tespiti yapılmamış. 430.210.TL/Lt.12.Motorin'in yoğunluğu y=0. *.000. . 432.12.850 Kg/Lt.18 = 1.000.2003 arasında) 289. Tarih Kardemir Fb.-TL/Ton 452.2003 25. D=1349000 / 1.07.000.000.dir.01.Tankerlerin 1 ton*km.2003 01.000.229 *.0788 Lt.Tl/Lt.1997'de Motorinin fiyatı 1.000.(KDV'siz) dir.-TL/Ton 467.000. 19.428.2003 27..(KDV'siz) dir.000. 440.000.de harcadığı yakıt miktarı 0.000.08. akaryakıta daha önce fiyat farkı ödenmemiş ve malzeme stokta bekletilmiştir.000. Ara dönemlerde hakedişlerle yükleniciye belirli dönemlerde fiyat farkı ödenmemesi nedeniyle dönem sonunda ilgiliye aylık çalışmaları eşit oranda interpole ederek ödemnesi gereken ve aşağıda miktarları verilen demir malzeme zam tarihlerini gözönüne alarak Toplam"Demir Fiyat Farkım" hesaplayınız.06.01. Satış Fiy.07. 01.18 = 1.11.2003-15. 445. ÇÖZÜM: 40 Ton akaryakıtın tamamı (A) fiyat farkına girmektedir.349.850 TOPLAM FİYAT FARKI: F + FF = 293572000 + 2711002 = ORNEK-3) Bir şantiyede imalat döneminde (15.

108.2002 05.2002 Fab.21 432000000 15/05-15/06/2003 36.02.250.11.) [C-D] +3000000 — [A*(C-D) ] 108.21 Ton/Ay. Dem.000. [C] (TL) 432000000 432000000 440000000 445000000 450000000 452000000 455000000 455000000 Fark(TL.150.680.230 ÇÖZÜM: *..655 / 8 = 36. [A] 15/03-15/04/2003 36.000 60 17 90.630.000 17 93. aylar arasında 8 aylık çalışma dönemi vardır) Tarihler Kul. (2003) Int.000 45 52 77.655 Ton.21 432000000 15/06-15/07/2003 36.11..2002 22..2002 26.000 12 73.000 ÇÖZÜM: Toplam Çimento Malzeme Fiyat Farkının Hesaplanması: 85 80 25 .000.21 455000000 TOPLAM DEMİR (Malzeme) FİYAT FARKI: +8000000 +5000000 +5000000 +2000000 +3000000 .000.000.21 Baz Fiy.2002 30.630.07.Kullanılan toplam demir miktarı:289.181.2003 Tarihleri arasında sözleşme gereği.050.08.600.289.72.000. Değ. Zam Tarihlerindeki Çimento Miktarı (Ton) İmalata Giren İhzarattaki Gelen Çimento (Ton) NPÇ Zam Tarihleri 01.050.945.000.000 77 85.06.21 452000000 15/10-15/11/2003 36.941.) Tutan(TL.05.-TI 15/04-15/05/2003 36.310.12.21 440000000 15/07-15/08/2003 36. ÖRNEK-4) 01.000 12 70.2002 21.000.01.460. (3-11.2002 25.2002 24.332.21 445000000 15/08-15/09/2003 36.09.420.Aylık interpolasyon değeri:289.000. tabloda verilen miktar ve tarihlerde şantiyeye gelen.115.000 80 52 80. *. Teslim Fiyatı (TL/Ton)' 69.2003-30.000 12 75.181.2002 26.03.21 450000000 15/09-15/10/2003 36. [D] (TL) 429000000 Zamlı Fiy.000. imalatla kullanılan ve depolanan çimento için aylık hakedişlerle ödemnesi gereken Toplam Çimento Fiyat Farkı'nı hesaplayınız.

000.395. işin başından sonuna kadar aldığı motorin miktar ve tarihleri aşağıda tabloda verilmiştir. TOPLAM CIMENTO (Mlz. Zamlı Fiy.349.-TL.000.- 77 — 80310000 85332000 +5022000 — 386.231 Tarihler İhzar.- 85332000 85332000 -30/11/2003 arası 0 1- 85332000 90000000 +4668000 941.620.- 77 77250000 80310000 +3060000 235.000..) FİYAT FARKI: ÖRNEK-5) Bir yüklenicinin.000.694.149. İş sonu hakedişiyle bu yükleniciye ödenecek Toplam Akaryakıt ve Tasıma Fiyat Farkı Tutarlarını "Aylık eşit interpolasvonlar yöntemiyle " ayrı ayrı hesaplayınız. Motorinin 2003 yılı içinde değişen fiyatları ve gerekli bilgiler aşağıda ayrıca verilmiştir. Fark(TL/T) FF Tutarı(TL) (2003) Çimento [Ton: A] ' [D] (TL/T) [C] (TL/T) [C-D] [A*(C-D) ] -31/05/2003 arası 0 1-30/06/2003 arası 0 1-31/07/2003 arası 0 1-31/08/2003 arası 0 1-30/09/2003 arası 0 1-31/10/2003 arası 0 1..+ Gelen Baz Fiy. (2003 Yılı Motorin Rayiç Fiyatı 1.000..- 52+25 75115000 77250000 +2135000 164. 69600000 73945000 +4345000 52+80 73945000 75115000 +1170000 154.TL/Lt) .440.000..

460.08.06.07. 18.2003-15.07.________________[C-D] (TL/Lt) A1000[C-D]0.Değ.518.071 1.85.09.620 1. *Motorin 12 Km mesafeden en yakın akaryakıt bayiinden alınmaktadır. Mlz.402.400.2003 19.08.2003 15 28.08.05.Fiy.2003 tarihleri arasındaki 4 aylık dönemdir.08.Fark(TL)Taş.2003 20 21.488.2003 29.850 15/5-14/6/2003 35 12 1143220 . Fiy.85 *İşin Sözleşme dönemil5.Uz.2003 45 05.850 AB0.07.600 1.2003 30 17.2003 18.2003 26.700 *FF=A*B*0.405.2003 29.000 1.416.2003 12.349.07.900 1.880 1. Taş.08.06.232 VERİLENLER: Motorinin 2003 yılı içerisinde değişen Motorin Alış Tarihleri: %18 KDV'li Fiyatları: Tarih Miktarı (Ton) Tarih 03.09.1143220 = ^^ ^^ .000 1.385.Farkı(TL) (2003) İnt.05.2003 26.02.420.250 1.2003 19.0788(C-D)0.06.2003 Fivatı (TL/Lt) 1.2003 05.0788*(C-D)*0.335 1.2003 30 ÇÖZÜM: Toplam Akaryakıt Malzeme ve Taşıma Fiyat Farkının Hesaplamnası: 15/05-15/09 2003arası 4 aylık interpolasyon değeri (20+30+45+15+30) / 4 = 35 Ton/Ay_________________ Tarihler [A:Ton] [B:Km] KDV'siz FarkFiy.F=A*1000*(C-D)*0.

15/7-14/8/2003 35 12 1191441 .532. Tanımlar Madde 3 -Bu esasların uygulanmasında . özel ve yapım şartlan ile birim fiyat tarifleri bulunan. teklif birim fiyat esasına göre yapılan ihalelerde tekliflerin ihale şartnamesine uygun olarak idarece alındığı. sabit veya değişken fiyatlarla eksiltme.514. Müteahhitlerin tekliflerine ait fiyatlann hesabında kullandıklan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analiz sistemine uygun malzeme. planlama ve proje aşamalannın her birini. İhale yolu ile ve/veya Emanet Komisyonları eli ile yaptırılan her türlü inşaat. planlama. kamu iktisadi kuruluş ve teşebbüsleri.331. araştırma.063. anahtar teslimi. Madde 2. belediyeler. i)Teklif Rayiç. etüt.284. idarelerin ihale yolu ile yaptırdıkları. adam/ay'ı veya varsa sözleşmelerindeki hükümlere esas kalemleri. ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde ihale usul ve şekillerine göre. idarelerin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda olduklan malzeme. tesisat. işlerde.. Bu esaslar. ihzaratı. döner sermayeler. tavan birim fiyatlar mevcutsa bu tavan fiyatlann tesbit edildiği yılı.KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN İHALESİ YAPILMIŞ VE YAPILACAK İŞLERİNDE İHALE USUL VE ŞEKİLLERİNE GÖRE FİYAT FARKI HESABINDA UYGULAYACAKLARI ESASLAR 13181 SAYILI KARARNAME Amaç ve Kapsam Madde 1... il özel idareleri. ofis.1191441 = 48. teklif alma. mali yılı.15/8-15/9/2003 35 12 1203898 . inşaat makineleri rayiçleri yerine müteahhitlerin tekliflerinde kendilerinin tespit ederek analizlere uyguladıklan rayiçleri. ihale usus ve şekillerine uygun olarak koyacaklardır. götürü bedel. teknik özelliklerine göre rapor. mühendisli ve müşavirlik hizmetlerini.. işçilik. mimarlık.221. f)Teklif Yılı.370595750.457. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleri yerine müteahhitlerin tekliflerinde kendilerinin tespit ederek analizlere uyguladıklan rayiçleri.. pazarlık ve eksiltme şartnamelerine ve sözleşmelerine bu Esaslarda belirtilen hükümleri. g)Uygulama Yılı.1434574750. DSİ..435. kamu sektörüne dahil idarelerin.1612813. sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya somadan yeni fiyatı yapılan birimleri. işçilik. mühendislik hizmetlerinde iş kalemi. DLH. adam/ay. h)Rayiç. d)İş Kalemi.TOPLAM AKARYAKIT (Mlz.1705597250.087.210. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca. e)Yıl. iş türüne göre Bayındırlık Ve İskan Bakanlığının yürürlükte olan analizlerini (TCK.946. pazarlık veya bunların karması şeklinde yapılan ihaleyi. onarım. teknik.. makine ve amortisman katsayılan (mutad olmayan güçlük zammı ve katsayı kullanılamaz ) ile müteahhit kan ve genel giderlerini aynntılı olarak gösteren analizleri. a)İdare. İdaresince onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği yılı. TEK..+Tasıma) FİYAT FARKI: 3.707. kamu sektörüne dahil genel ve katma bütçeli daireler. mimarlık. her bir uygulama yılım temsil etmek ve yılı içinde geçerli olmak üzere tespit edilen ve yayımlanan.1261229 = 57. ihzaratı ve taşımayı .931.. İller Bankası ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü analizleri dahil) k) Teklif Analiz.TL. ihaleyi düzenleyen teklif.1. proje. birlik. b)İhale. 1) Birim Fiyat. sandık gibi her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunlarla veya kanunların verdiği yetki ile kurulmuş bulunan tüzel kişilikli kurum ve kuruluşları ve burada sayılanların bir kısmının iştiraki ve kurulmuş bulunan tüzel kişiliğe sahip kuruluşları.370.İdareler.1356534. iş kalemleri için ihale ve şekline göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl tespit edilen ve . c)İş. fiyat farkı hesabında uygulayacakları esasları tespit etmektir.350435.233 15/6-14/7/2003 35 12 1143220 . ihale usul ve şekillerine göre fiyat farkının hesabında uygulayacakları hususları kapsar. etüd. mühendislik.Bu esasların amacı.1203898 = 12. zam. banka fon. j) Analiz.1.185. montaj ve bunlarla ilgili taşımaları.

aşağıda belirtildiği gibi her uygulama yılı için ayn ayn hesaplanarak birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecektir.1. q) Uygulama Yılı Birim Fiyatı. Varsa sözleşmesindeki ihale indirimi. Sözleşmesindeki ihale indirimi. mühendislik. planlama ve proje işlerinde aşamalann ve bölümlerin bedellerini. 4. anahtar eklenmiş tutarım. 4. cihaz ve diğer araç ve kuvvetlerin yardımıyla veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek ve bu işlerden geçirilmiş çeşitli unsurları birleştirmek suretiyle yapılan imalatın.(1 Temmuz 1988) tarihinden itibaren fiilen yapılacak iş kalemlerine bu esaslar uygulanacaktır. sanayi ürününü imal eden gerçek veya tüzel kişiyi veya kişileri. m) Teklif Birim Fiyat. w) Maliyet Analizi. uygulama yılı birim fiyatı ile sözleşme birim fiyatı arasındaki farktır. ihalenin yapılış şekline göre. fiziksel ve kimyasal özelliklerini makine. ve su zammı gibi zamlan. sözleşme birim fiyatlanna ve fiyat farklannda aynen uygulanacaktır. teklif birim fiyatlarla değerlendirildiğinde toplam teklif bedelin geçemeyeceği en yüksek keşif bedelini. İfade eder. her iş kalemi için. teknik ve özel şartnamesine uygun olarak yapılacak her iş kalemi için sözleşmesinde tespit edilmiş veya eklenmiş tutarım. u) Sanayici Müteahhit. r) Fiyat Farkı. TCK. DLH. açık teklif usullerine göre yapılmış sözleşmelerde tanımlanan ödemeye esas birim fiyatı. birim fiyat tarifine. Birim Fiyat Esasına Göre ve Eksiltme İle Yapılan İhalelerde Uygulama Her iş kalemi için fiyat farkı ayn ayn hesaplanacaktır. ürün maliyetini oluşturan unsurların tek tek değer olarak gösterilmesini.Birim fiyat listelerinde bulunmadığı için sözleşmesinde bir kısmı veya bir kaçı özel rayiç ve analizlerle hesaplanmış özel birim fiyatı olan iş kalemlerinde. Uygulama yılı birim fiyatlanmn hesabı. bu esaslara göre hazırlanmış onaylı iş programına uygun olarak her yıl yapılacak iş kalemlerine ait olup Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca tespit edilen veya bu esaslarda ihalenin yapılış şekline göre her iş kalemi için ne şekilde hesaplanacağı belirtilen. n) Tavan Birim Fiyat. "İŞ" tanımı kapsamına girenlerin dışında olmak üzere.2 Birim Fiyat Esasına Göre ne Zamlı Yapılan İhalelerde Uygulama Her iş kalemi için fiyat farklan ayn ayn hesaplanacaktır. o) Tavan Keşif Bedeli. proje aşamalarına ve bölümlerine ait fiyatları ve diğer birim fiyatları. belli istekliler arasında kapılı teklif. Her uygulama yılında sözleşme birim fiyatına ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. İller Bankası ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü birim fiyatlannı. mimarlık.ihale usul ve şekline bağlı olarak. İhalenin Usul ve Şekline Göre Fiyat Farkı Uygulaması Madde 4 . ihale usul ve şekline uygun olmak üzere hesapla bulunarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkım. yarışma. v) Madde. 4. uygulama yılı birim fiyatı ile sözleşme birim fiyatı arasındaki farktır. pazarlık. teklif birim fiyatlanm. teklif alma usulü ile yapılan ihalelerde müteahhitlerin teklif ettikleri fiyatı anahtar teslim ve götürü işlerde kesin ve ara ödemeler için kullanılacak bedelleri. sözleşme birim fiyatlanna ve fiyat farklanna da aynen uygulanacaktır. t) İmalat Sanayi. uygulama yılı içerisinde fiilen yapılacak iş kalemlerinin her biri için her uygulama yılında.234 yayımlanan bedeli ve bu bedellere ait her türlü uzunluk. p) Sözleşme Birim Fiyatı . 1977 yılından önce ihale edilmiş olan işlerde daha önceki kararnameler gereği fiyat farkı uygulaması yönünden 1977 yılı seviyesine getirilmiş her iş kalemine ait bedeli. DSİ. teklif birim fiyatlann geçemeyeceği en yüksek birim fiyatlan.11. maddelerin ve malzemenin şekil. Her iş kalemi için uygulanacak fiyat farklan. . sözleşme birim fiyatlanmn hesabına esas olan analizler kullanılarak uygulama yılı rayiçleri ile yapılacaktır. 4. uygulama yılına ait bedeli.Birim fiyat listelerinde bulunan iş kalemlerinde Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. ihalelerde müteahhitlerin teklif ettikleri bedeli. TEK. s) Sanayi Ürünü. inahtar teslimi veya götürü fiyatlan ve mimarlık. teklif alma usulü ile yapılan ihalelerde müteahhitlerin teklif ettikleri fiyatı. maket ücretleri ve diğer birim fiyatlan. ve müşavirlik hizmetlerinde yukarıda belirtilen birim fiyatlara ek olarak adam/ay. montaj işlemde dahil olmak üzere idarelere sanayi ürününü imal eden müteahhidi. derinlik. mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde adam/ay usulü fiyatlan (bedeli fatura karşılığı geri ödenen kalemler hariç ). yükseklik.12. tezgah. sanayi ürününün bünyesinde bulunan işçilik dışındaki her türlü girdiyi.

İşin yapılacağı yerdeki ve şartlardaki güçlükler nedeniyle. Ancak bu takdirde dahi keşif bedeli (tavan keşif bedeli) ihale şartnamesinde belirtilecektir.31. Ancak bu tür ihaleler içinde tavan fiyatları tespit edilmemiş veya analizleri olmayan bazı iş kalemleri varsa.235 4.2. 4.Yıl içinde fiyat artışı nedeni ile ihaleye istekli bulunamadığı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak.Teklif alma şartnamesinde keşif bedeli belirtilmek (tavan keşif bedeli). Ayrıca. Her uygulama yılında sözleşme birim fiyatlanna ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. hesapla bulunacak bu uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı ile teklif birim fiyatı arasındaki farktır. b)Tavan birim fiyatın tespitine esas olan idare analizleri ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak uygulama yılı tavan birim fiyatı bulunacaktır. sözleşme birim fiyatlan olarak kabul olunur.) bendindeki uygulama yapılacaktır. alınan Bakanlık onayında ve ihale dosyasında belirtilmiş olmak şartı ile uygulama yılı birim fiyatlanna da söz konusu güçlük zammı aym oranda uygulanır. Her iş kalemi için. Müteahhitlerin zam tekliflerinin kabulüne neden olan gerekçe göz önünde bulundurularak ve idaresince karara bağlanmak şartı ile bu tür işlerde (4. 4.Teklif Analizler verilmek ve teklif rayiçler kullanılmak suretiyle teklif birim fiyat alınarak ihale edilen işlerde. teklifin alındığı yıla ait rayiçlerle değerlendirilerek itibari teklif birim fiyat .2.33. a)Teklif birim fiyat aynen alınacaktır.3. Her iş kalemi için.22. ilgili bakanlığın onayı alınarak birim fiyatlara belirli bir oranda zam yapılmak suretiyle eksiltmeye konan işlerde. teklif analizler ve teklif yılı rayiçleri kullanılarak hesaplanmış teklif birim fiyatlar alınmak suretiyle ihale edilen işlerde.3 Teklif Birim Fiyat Esasına Göre Yapılan İhalelerde Uygulama Her iş kalemi için fiyat farkları ayrı ayrı ödenecektir.32.3.2. (4. Bu zamlı birim fiyatlar.Teklif alma şartnamesinde keşif bedeli belirtilmek (tavan keşif bedeli) teklif birim fiyatlarının geçemeyeceği en yüksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tespit edilmek.Yapılan ihalesinde birim fiyatlardan indirim yerine müteahhitlerin zam teklifleri kabul edilmek suretiyle sözleşmeye bağlanmış olan işlerde .3. müteahhitçe yapılmış bir indirim varsa bu indirim teklif birim fiyatlara olduğu gibi fiyat farklarına da aynen uygulanacaktır. 4. a)Teklif Birim fiyata ait teklif analiz. Bu husus. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmedeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı hesapla bulunacak bu uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı ile teklif birim fiyatı arasındaki farktır.2.1. birim fiyatlara belirli bir oranda zam yapılmak suretiyle eksiltmeye konan işlerde.2. Teklif analiz ve teklif yılı rayiçleri kullanılarak hesaplanan teklif birim fiyat aynen alınacakür.2.) veya (4.) bentlerinde belirtilen şekillerde alınacak tekliflerde. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. teklif birim fiyatların geçemeyeceği en yüksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tespit edilmek suretiyle teklif birim fiyat alınarak ihale edilen işlerde.) ve (4. 4. bazı iş kalemleri için idarelerince kesin tavan tespit edilemeyen zorunlu hallerde tavan birim fiyatlar gösterilmeyebilir. zamlı sözleşme birim fiyatlan arasındaki farktır.4. bu iş kalemleri için (4. Aym analizle ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak uygulama yılına ait itibari teklif birim fiyat hesaplanacaktır.1. 4. uygulama yılına ait bu zamlı birim fiyatlarla. c)Bu uygulama yılı ile tavan birim fiyatına. 4.) bentlerdeki usullerden biri uygulanır. gerek teklif birim fiyatların her birine ve gerekse toplam teklif bedeli şamil olmak üzere. Her uygulama yılında sözleşme birim fiyatlanna ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. teklif birim fiyatı ile sözleşme tavan birim fiyatı arasındaki oran uygulanarak uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı bulunacaktır.21. Her iş kalemi için. uygulama yılı birim fiyatlan ile bu zamlı sözleşme birim fiyatlan arasındaki farktır. alınacak bu tür tekliflerde müteahhit karı ve genel giderler oram Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizlerindeki oram geçmeyecektir. Birim fiyatları müteahhit teklif etmekle beraber.

b.) b.5. sabit kar faturalı gider kalemlerine. teklif tutara ek olarak ödenecek veya teklif tutarında kesilecektir. Bu şekilde bir analiz temin edilemediği takdirde.6Sanayici Müteahhitlerin Yapacağı İmalat. Maktuen belirtilen bedele yukarıda belirtilen artış oranı aynen uygulanır. Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinde Uygulama Birinci derecenin son kademesindeki bekar bir devlet memuru olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanının.1. a)Sırasıyla. Aym analizle ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak uygulama yılı itibari birim fiyatı hesaplanacaktır. müteahhitte bir analiz varsa bu analiz de dikkate alınarak. Bu madde kapsamına giren hizmet işlerinde sözleşme gereği fatura üzerinden ödemesi yapılacak iş kısımlarına. Fiyatı bulunmayan iş kalemlerinin birim fiyatları (4. Proje. b.Adam/ay esasına göre ihale edilen işlerde. idare ve müteahhit birlikte teklifin alındığı tarihteki piyasa rayiçlerini kullanmak suretiyle. Uygulama yılında yapılacak işlerin itibari keşif bedeli ile sözleşme itibari keşif bedeli arasındaki fark. varsa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizleri. uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı ile itibari teklif birim fiyat arasındaki farktır. taahhüt konusunda işin bünyesine doğrudan giren yerli madde . sözleşme birim fiyatları ile değerlendirilir ve sözleşme itibari keşif bedeli bulunur.Pazarlık ve eksilme sureti ile ihale edilen işlerde. Böyle bir metraj yoksa. Aym metraj uygulama yılı birim fiyatları ile değerlendirilir ve uygulama yılında yapılacak işlerin itibari keşif bedeli bulunur. 4.4Anahtar Teslimi Veya Götürü Bedeli İle İhale Edilen İşlerde Uygulama Devam eden işlerde iş programına göre her yılın içinde yapılacak işlere ait metraj. Tesis Ve Montaj İşlerinde Uygulama İdarelerce ihale yolu ile yaptırılacak veya satın alınacak sanayi ürünlerine tesis montaj işlerine uygulama yılında ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. teklif fiyatı temsil edecek itibari bir teklif analizi usulüne uygun olarak yapacaklardır. uygulama yılında sözleşme fiyatına ek olarak ödenecek veya kesilecektir. yoksa idaresinde mevcut analizler hesaba esas alınacaktır. rayiçleri belli olarak veya olmayarak teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edilen işlerde. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyatı ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. Personel ile ödeme kalemlerinde ve bu kalemlerin genel giderlerine yukarıda belirtilen artış oram aynen uygulanır.5. uygulama yılı itibari birim fiyatı ile itibari teklif birim fiyat arasındaki farktır. iş programına uygun olarak her yıl yapılacak işlerin metrajı çıkarılır. ve varsa ihale indirim düşülür. Her iş kalemi için. b)Bu analiz ve teklif yılı rayiçleri ile hesap yapılarak itibari bir teklif birim fiyat bulunacaktır.34. (Sözleşme ve eklerinde belirtilen ödeme şartları.2.İnşaat ve tesisat ile ilgili ihalelerde bedeli maktuen belirtilen hizmet işlerinde. Türk Lirası ile ödenen iş kalemlerine fiyat farkı uygulanmaz.236 bulunacaktır.Teklif birim fiyat analizleri verilmemiş bulunan. uygulama yılı içinde yapılacak ödemelerde birim fiyatlarının hepsine aynen uygulanır ve varsa ihale indirimi düşünülür. bu işleme esas alınır. b)Aym analizle uygulama yılı rayiçleri kullanılmak suretiyle uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı hesaplanacaktır.3.4. yabancı ülke paraları (döviz) cinsinden ödemelere ve kur farkları ayrıca ödenmek suretiyle bedeli döviz karşılığı.5. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. Yeni yapılacak ihalelerde bu hususta göz önüne alınarak dosya hazırlanır.5Etüd.) bendindeki usule göre tespit edilecektir. b. b. Yukarıda belirtilen artış oram.3. b. sözleşmesi ekinde varsa aynen alınır. İş programına uygun ve her yıl yapılacak işlere metraj. bütün ek ödentileri dahil net maaşımn sözleşmeye esas yıl dönemi (Sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılarak suretiyle bulunacak fiyat farkı.

ihalenin usul ve şekillerine göre (4. Fiyat farkı formülünün uygulanmasında : a)Kamu kuruluşları tarafından üretilen ve/veya fiyatları kamu kuruluşlarınca tespit edilen malzeme ve maddeler için. Devam eden işlerde bu nitelikle maliyet analizi yok ise. (4. sanayici müteahhitler bu esasların yayımladığı tarihten itibaren otuz takvim günü içinde sözleşme eki olarak maliyet analizlerini idareye vereceklerdir. Sanayi ürünü olup da birim fiyatları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan iş kalemleri arasında yer alan imalat için sadece birim fiyatlar arasındaki fark ile varsa yıl içindeki malzeme fiyat farkı ödenir. tesis ve montajın yapımında sanayici müteahhidin neden olduğu gecikmeden doğan fiyat farkları ödenmez. imalatın bünyesindeki yerli ve ithal malı maddelerin miktar ve bedelleri ile temin edildikleri yerleri.) ve (4. (Mo) Yerli malzemelerin sözleşme fiyatlarına esas alınan toplam bedelimi.). Maddeler için fiyat farkı ödenebilmesi.) bendlerinde birimdeki veya bir kaçındaki usullerle tespit edilemiyorsa aşağıda açıklanan usullerle ve maliyet analizlerine dayalı olarak bulunacaktır. (a)Yerli malzeme bedelleri toplamının.4. imalatın idareye teslimi tarihindeki toplam bedelini. Taahhüt konusu imalat. Bu madde temin edilmeden işin tamamlanabilecek bölümlerinin neler olduğu dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanır. teklif sırasında veya somadan sanayici müteahhit tarafından verilmiş maliyet analizleri bulunan ve bunlar sözleşme eki olsa bile idarenin maliyet analizleri esas alınır. işçilik tutarlarının ayrıntılı bir şekilde gösteren ve sözleşmenin eki olacak maliyet analizlerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar. normal temini süresinin ne olması gerektiği idarelerce kararlaşürılır. İdare ile sanayici müteahhit arasında ortaya çıkacak anlaşmazlık halinde taraflardan birinin isteği üzerine. Bir maddenin imali yurt içinde ve yurt dışından temininden soma başlıyorsa. yerli madde ve malzeme ile işçiliklerin bedelleri toplamından oluşan Türk parası bölümü için hakedişe eklenecek veya düşülecek fiyat farklarının hesabında : F = Fo (a x M/ Mo + b x K / Ko) Formülü kullanılacaktır.3. (4. fiyat farklarının hesabı için gerekli bulunan. (b)İşçilik tutarının.). sözleşmesinde başka bir formül ve usul konulmamış ise.6. gerekli incelemeler ve hesaplamalar Saniye ve Ticaret Bakanlığı'nca yapılarak sonucu idareye bildirilir. imalat ve montaj işlerinin ihalesini alacak olan sanayici müteahhidin bu ürünlerde bir veya birkaçımn doğrudan doğruya imalatçısı olması gerekir.237 fiyatlarındaki artış veya eksiliş ile yabancı paralar karşısında Türk parası değerinin değişmesi nedeniyle ithal malı madde girdilerinin maliyetlerinde meydana gelecek değişiklikler ve işçilik ücret farklarından oluşur. Şayet idarelerde sanayi ürünleri. İdarenin ihaleye çıkardığı birçok kalemden oluşan imalat sanayii ile ilgili tesis. Söz konusu farklar. (4. (Ko)Teklif tarihinde geçerli memur maaş katsayısını. tesis montaj işleri için maliyet analizleri var ise uygulamada.1. Sözleşmede belirtilen imalat bedeline ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı tutarları yerli ve ithal maddelerin ve işçiliklerin bu maliyet analizlerindeki miktarları esas alınarak hesaplanır. ifade eder. aşağıda belirtilen değerlere ve usullere göre hesaplanır.2. sanayici ürünü toplam maliyetinin Türk parası bölümü içindeki yüzde oranını. Bu esasların diğer hükümleri sanayici müteahhitler için de aynen uygulanır b. sanayi ürünü toplam maliyetinin Türk parası bölümü içindeki yüzde oranını. (K) İmalatın idareye teslimi tarihinde geçerli olan memur maaş katsayısını. o maddelerin imalatın bünyesine görme şartına bağlıdır.Yerli madde ve yerli malzeme fiyat farkları ile işçilik ücret farklarının ödenmesinde uygulama. Yerli madde ve yerli malzeme fiyat farkları ile işçilik ücret farkları. (Fo) İmalat bedelinin Türk parası bölümünün sözleşmede belirlenmiş değerini. imalatın idareye teslimi tarihinde tespit edilmiş geçerli fiyatı aşmamak üzere. Sanayici müteahhitler.1. Sanayi ürünü toplam maliyetinin. Bu formülde: (F) İmalat bedelinin Türk parası bölümünün fiyat farkı uygulanmış değerini.5. (M) Yerli malzemelerin.). . (F-Fo) İmalatın Türk parası ile değerlendirilmiş bölümüne ödenecek toplam fiyat farkım.

(4. b. yeni birim fiyatın yapıldığı uygulama yılına ait rayiçler esas alınarak bir fiyat tespit edilecek ve sonraki yıllarda bu yeni iş kalemine fiyat farkı.4.Yeni Birim Fiyat Yapılacak İşlerde Uygulama Sözleşmesinde birim fiyatı bulunmayan bir iş kalemi için. sözleşme ve eki şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiş zorunlu nedenlere dayalı fiyat değişikliği olduğu ve bunların dikkate alınacağı sözleşmelerinde belirtilmiş olduğu takdirde.) alınır. fiyat artışı meydana gelmesi halinde maliyet analizindeki ithal malı madde için fiyat farkının hesabında aşağıda belirtilen usuller uygulanır.). b)Sözleşmenin imzalanmasından sonra. belgelenmiş olmak şartı ile (İlgili resmi dairenin onayı alınır. d)Bütçe Kanunları ile belirlenen memur maaş katsayısında teklif tarihindeki katsayıya göre bir artış olması halinde yeni katsayı. sözleşmeye esas olan analiz ve rayiçler kullanılarak yeni birim fiyat yapılacak ve hakedişlerde bu yeni iş kalemine de fiyat farkı uygulanacaktır.) fıkralarında belirtilen ihale şekillerinden birkaçımn veya tümünün bir arada karma olarak kullanılması suretiyle yapıldığı takdirde. 52.1. Ancak yeni birim fiyatın sözleşmeye esas analiz ve rayiçler ile yapılamadığı hallerde. Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş nedenlerle ortaya çıkan fiyat artışları için bir ödeme yapılmaz. bu artışın uygulanmaya başlanacağı tarihten itibaren yapılacak işçilik ücret farklarında (K) değeri olarak alınır. işlerin nitelikleri ve geçerli piyasa rayiç göz önünde tutularak.İhale Şekillerinin Karma Olarak Kullanılması Halinde Uygulama Bir ihale (4. her ihale şeklinin kullanıldığı iş bölümünde bu esasların o ihale şeklinin kullanıldığı iş bölümünde bu esasların o ihale şekline ilişkin olarak belirtildiği fiyat farkı hesap usulleri uygulanacaktır. 53.). teklifin verildiği tarihte Merkez Bankası tarafından ilen edilen döviz alış kurları dış paradan kaynaklanan fiyat farkının hesabında esas alınır. ithal malı malzeme ve maddelerin temin edildiği dış ülkede. Fiyat Farkı Uygulamasında Özel Durumlar Madde 5 -İhalenin usulüne ve şekline göre 4'ncü maddede belirtilen usullerle fiyat farkı hesabında karşılaşılabilecek değişik durumlarla aşağıda açıklanan uygulamalar yapılacaktır.Sözleşme ve Eklerinde Bedeli Tahminen ve Maktuen Konan İşlerde Uygulama . (4.3.) tespit edilecek fiyat farkı müteahhit hakedişine eklenir veya kesilir. yeni birim fiyatın tespit edilmiş olduğu yıla göre uygulanacaktır.Türk parası değerinin değişmesi sonucu meydana gelecek fiyat farklarının ödenmesinde uygulama İthal malı malzeme ve maddelerin fiyatlarındaki. sözleşmesinde belirtilecek zorunlu nedenler sonucu olmak şartı ile.238 belgelenmiş ve idareye faturası getirilmiş maddenin fiyatı. kalemlerinin yeni birim fiyatın yapıldığı uygulama yılındaki birim fiyatları ile aym kalemlerin sözleşme birim fiyatları arasındaki oran gözönünde tutularak idarelerince tespit edilecektir. Bu durumda keşif artışı hesaplarında esas alınacak itibari sözleşme birim fiyat. İmalatın bedelinin hakediş raporları düzenlenerek ödenmesi halinde formülün uygulanmasında yukarıdaki paragraflarda belirtilen imalatın teslim tarihi yerine hakediş raporu düzenleme tarihi esas alınır. imalatın idareye teslimi tarihinde tespit edilecek fiyat. b)Kamu kuruluşları tarafından üretilmeyen veya fiyatları kamu kuruluşlarınca tespit edilmeyen malzeme ve maddeler için.2. Türk parası değerinin değişmesi veya malın temin edildiği dış ülkede.2. müteahhit karı ve genel gider payı eklenmez ve varsa ihale indirimi veya zammı uygulanmaz. a) Sanayici müteahhidin sözleşmesinde bazı olarak belirtilen döviz alış kurları ile imalat ve montaj için ithal malı malzeme ve maddelerin ithalini sözleşme ve eki şartname hükümleri ile iş programına uygun olarak gerçekleştiği (gümrük giriş beyannamesinin tescil edildiği) tarihteki döviz alış kurların arasındaki fark esas alınmak suretiyle imalatın maliyetinde tespit edilecek fiyat farkı müteahhit hakedişine eklenir veya kesilir. c)İhale şartnamesindeki hükümler gereğince sanayici müteahhit tarafından. (4. Sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmuyorsa.). yerli maddelerin fiyatları ve temin edilecekleri yerler teklifte belirtilmiş ve sözleşmesinde yer almış ise imalatın idareye teslimi almamış ise "a" ve "b" paragraflarındaki hükümlere uyulur. Bu formüle göre bulunacak. (F-Fo) fiyat farkı KDV' siz olarak hesaplanır.d. 51.

Sözleşmesinde göre ihzarat bedeli ödenen malzeme. uygulama yılı ihzarat fiyatlan ile dahil edilir. iş programına uygun olmak şartıyla bu esaslara göre fiyat farkı uygulaması yapılır. ihzarat durumunun tespiti ile ihzarat için kesilecek bedel farkı işlemleri. uzatılan süreye göre yıllık ödenek dilimlerinde ve iş programında değişiklik yapılarak onaylamr. Herhangi bir yıla ait onaylı iş programındaki ödenek harcanamadığı takdirde ertesi yıl yapılacak hakedişlerde. sözleşmesinde belirtilen zorunlu nedenlerle süre uzatımı verilmesi (devam eden işlerde 1 Temmuz 1988 tarihinden önce doğmuş süre uzatımı haklan dahil) veya yasal oranda keşif artışı olması veya yılı içinde iş programında öngörülen işe yetecek kadar ödeneğin aynlması hallerinde. iş programındaki ödenek diliminin harcandığı tarihten soma düzenlenen ilk hakediş raporunda yapılır. Yılı içinde bitirilmek üzere ihaleye çıkarılan işlerin süresi süre uzatımı verilmek suretiyle veya yasal oranda keşif artışı nedeniyle ertesi yıla sarkarsa ertesi yıl yapılacak iş kalemlerine. Söz konusu tespit tutanağındaki ihzarat miktarlan o yıl içinde düzenlenmiş son hakedişteki ihzarat miktarlanndan az olamaz. iş türüne göre 4'ncü maddede belirtilen usullerden hangisine uyuyorsa o usullere göre fiyat farkları hesaplanacaktır. Ancak son hakedişten soma o yıl sonuna kadar imalata giren ihzarat varsa dikkate alınır. Somaki hakedişlere ihzarat. Müteahhitler böyle bir iş programı yaparak idareye onaylattırmadığı takdirde bu programlan idareler tek taraflı yaparak onaylayacaklardır. Yılın sonu itibariyle yapılan tespitte. Müteahhitler bu şekilde idarece yapılarak kendilerinde verilen iş programlanna uymak zorundadır. sözleşme yapıldıktan sonra ihale türüne göre iş kalemlerini. bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş tarih günü içinde müteahhitlerce sözleşmesindeki şartlarına uygun yeni bir iş programı yapılarak onaylanmak üzere idareye verilecektir. yıllık iş programında olan iş kalemleri için o yıl yapılacak işe yeterli miktarda ihzar edilecektir. idarenin yetkili saydığı makam ve kuruluşların onaylayacağı fiyat rayice esas alınacaktır. bu hakediş toplamları ödeneğin harcanamayan kısmına eşit olana kadar. İş Programları ve Ödenek Dilimleri Madde 6 -Müteahhitler. idarelerince tespit edilecek iş veya iş kalemlerindeki fiyat artış ve eksiliş oranları fiyat farkı hesabına esas alınır. ihzaratı. malzeme özelliği ve imalatta tarifleri yapılmak suretiyle bedeli tek kalem olarak ilk keşfe maktuen konan işlerde. Bir iş kaleminin ilk keşfindeki birim fiyatının analizinde sonradan bir değişiklik olması halinde sözleşmeye esas birim fiyatın tespitinde kullanılan analiz esas alınacaktır. 54. Gerek sözleşme birim fiyatlarına ve gerekse uygulama yılı birim fiyatlarına esas herhangi bir rayiç bulunmadığı taktirde. (İş programının 1988 yılına sarkan gerçekleştirilmemiş kısmı için.Uygulamada Esas Alınacak Analizler ve Bulunmayan Rayiçler 4'ncü maddede açıklanan usullere göre yapılacak fiyat farkı uygulamalarında. yıllık iş miktarlarım. Devam eden işlerde fiyat farkı hesabına esas olan teklif analizlerde maktuen konan bedellerin bulunması halinde.) Müteahhide. bu maktu bedeller toplamının bakiye toplama oram esas alınarak uygulama yapılar. iş programı gerçekleştirilmemiş yılın fiyat farkının uygulanmasına devam edilecektir. yürürlükteki sözleşmesi ve varsa tabi olduğu kararname hükümleri ve şartlan esas alınır. varsa ihale indirimi veya zammı uygulanmak suretiyle müteahhidin ilk hakedişinden kesilir. . Yapılan bu tespitteki ihzarat miktarlannın tespit yılı ihzarat fiyatlanyla (İhzaratın tespit bedelleri tutan arasındaki fark. iş programındaki ödenek diliminin harcanamadığının anlaşılması halinde. Bu maddede belirtilen şekilde bir iş programı bulunmayan işlerde. Analizin yapılabilmesi mümkün olmayan. yıllık ödenecekleri ve bunların aylara dağılımım gösteren ayrıntılı bir iş programı yapacaklar ve idareye onaylatacaklardır.239 Tahminen ve maktuen konan bedelin kendisi veya bünyesindeki ayrı ayrı iş kalemleri. İhzarat Tespiti ve Kesinti İşlemleri Madde 7 -Her yılın sonu itibariyle yapılmış ihrazat durumunu belirten bir tespit tutanağı düzenlenecektir.

a)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleri ve birim fiyatlan ile yapılan ihalelerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda mevcut veya kabul edilen. yol ve taşıt çeşitleri göz önünde tutulmak suretiyle beher (ton x kilometre) veya (beher metreküp x kilometre) taşıma işi için hesaba esas alınacak akaryakıt miktarları. 9. malzeme fiyat farkı ödenecek malzemenin miktarlan aşağıda belirtilen usullerle hesaplanır. idarelerce en kısa sürede teşkilatlarına genelge ile bildirilecektir.2. Malzeme Fiyat Farkı Hesabına Esas Alınacak Miktarlar Sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa. Bu tespit tutanağındaki imalat miktarlan o yıl içinde düzenlenmiş son hakedişteki imalat miktarlanndan az olamaz. artış ve eksilişin kesinleştiği yılın fiyatlan ile değerlendirilir. taşıma iş kalemleri özellikleri. c) Müteahhitlerin fiyat teklifleri ekinde analiz bulunmayan işlerde fiyat farkı hesabına esas alınan. Bu esasların kapsamına giren idarelerin. Ancak sözleşme ve ekleri gereğince. Malzeme Fiyat Farkı Hesabına Esas Alınacak Fiyatlar Değişik malzeme gruplarına göre.Üretici kuruluşlardan temin edilen malzeme. analizlerden fiyat farkı ödenecek malzeme miktarları hesaplanır.1. 9. Analizlerde gösterilmiş ise kayıplar.1.Taşıma işlerinde tüketilen akaryakıt miktarlarının hesaplanması. b)Müteahhitlerden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleri ve kendi analizleri ile birim fiyat teklif alınarak yapılan ihalelerde teklif fiyatlanna esas olan. hakedişe yeni girmiş ödeme kalemleri olarak dikkate alınmayıp imalatın fiilen yapıldığı yıl fiyatlan ile ödenir. taşıma iş kalemlerinde fiyat farkı ödenecek akaryakıt miktarının hesabına esas olmak üzere beher "ton x kilometre" veya (beher metreküp x kilometre) taşıma işinin yapılabilmesi için tüketilen miktarın hesaplanması amacı ile önce konulmuş kriterleri mevcut bulunmadığı takdirde. miktar hesabında dikkate alınır. onaylı iş programına uygun olarak ve idarenin yazılı izni ile uygulama yılı ihtiyacından fazla miktarda ihzar edilebilir ve bedelleri ödenir. İmalat Tesbiti ve Hesap Esasları Madde 8 -Gelecek yıllara sarkan işlerde her yılın sonu itibariyle yapılmış imalat durumunu belirten bir tespit tutanağı düzenlenecektir. Bu bentte belirtilen kuruluşlarca üretilen malzeme fiyatlarında. bunlann. müteahhitlikçe ibraz edilen faturalara göre. Malzeme Fiyat Farkları Madde 9.2. Bu esasların yayımlandığı tarihten soma ihale edilecek işlerde. 9. taşıma iş kalemlerinde fiyat farkı ödenecek akaryakıt miktarlarının hesabında kullanılacak kriter ve miktarlar sözleşmelerinde belirtilecektir. Ancak bu miktarlar analizlerle hesaplanan miktarları geçemez. sözleşme birim fiyatları esas olan . 9.1. 9.21.Malzeme miktarlannın analizlerde hesaplanması.240 Yıl ihtiyacından fazla ihzar edilmiş malzemenin fazla kısmının bedeli ödenmeyecektir. Bununla ilgili uygulama usulleri idarelerce sözleşmelerine eklenir. Ödenecek bu zamlar. bazı imalat bedellerinin belli bir yüzdesi oranında inşaatın ileriki aşamalannda ödenecek zamlar varsa bunlann hesabına baz alınan imalatın fiilen yapıldığı yılın fiyat ve bedelleri zamlann hesabında esas alınır.(4.1. Ödenek dilimleri ile ilgili olarak 6'ncı maddede yer alan hükümler dikkate alınmak şartı ile. kullanıldığı idaresince tespit olunan miktarlar esas alınır.6. Akaryakıt ve patlayıcı madde için. malzeme fiyat farkının hesabında esas alınacak fiyatlar aşağıda belirtilen usullerle tespit edilir.) Fıkrası kapsamına girmeyen veya bu fıkra hükümleri idarelerince uygulanmayan işlerin meydana getirilmesinde kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen malzemeden bu maddede belirtilenlere. sözleşme birim fiyatlanna veya uygulama yılı birim fiyatlanna esas olan rayiçlerinde yılı içinde değişiklik olması halinde fiyat farkı ödenir veya kesilir. geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere. kesin hesapta veya işin devamı sırasında herhangi bir imalat için yapılan kesin ve ara metraj sonucu bir imalatın miktannda artma veya eksilme tespit edildiği takdirde artan veya eksilen miktar (imalat hangi yılda yapılmış olursa olsun). Ancak ileriki yıllar için gerekli olan malzeme.

düz ve Trapezoidal levhalar. (Ko) III.50 (Kı . Bakanlık Fonu.b. h)Normal ve düz cam ve hava boşluklu çift cam (tek yüz) için Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan'ndaki. d)Profil demirleri ve köşebentleri için Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki. (Pı) PETKİM Petrokimya A.) (Devam eden işlerde öngerme çelikleri için varsa sözleşmelerindeki hükümler uygulanır. iskele.45 To (Mı .Ş: uygulama yılı başındaki PVC süspansiyon hammaddesi satış fiyatım. yılı içinde meydana gelen artış ve eksilişler (idarece yetkili sayılan kuruluş tarafından belgelenmiş olması kaydıyla) aşağıdaki hesap usullerine göre (F) malzeme fiyat farklarının hesabında değerlendirecektir. ibraz edilecek faturasına göre Makine ve Kimya Endüstrisi Kurum Genel Müdürlüğü veya TÜGYSAŞ A.düşey fabrika tuğlası. g)Alüminyum profiller.22. c)Demir çelikten imal edilmiş her çeşit lamalar.241 rayiçlere göre. hasır çelik için ise JE 8 mm.' deki. DKP ve baklavalı saçlar. boyutlarındaki düz siyah saçın (HRU) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. doğrama.Ş. göstermek üzere: F = 0. (İdarenin yazılı izni ile alınması halinde patlayıcı maddelerin bayilerdeki perakende fiyatı esas alınır.' deki b)Betonarmede kullanılan düz ve nervürlü demir ve çelikler için JE 12 mm. boşluklu boşluksuz bimsbeton bloku ve harçlı hafif gazbeton bloklar için. i)Asfalt için işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen rafineri veya depodaki. iş yerine en yakın Orman İşletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyaüm. demir ve galvanizli boru.Ş. sözleşmeye esas karsız birim fiyatım veya uygulama yılı karsız birim fiyatım. . (Po) PETKİM Petrokimya A. ı) Her nevi çimento için işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen fabrikadaki.saçtan yapılmış profil. göstermek üzere: F = 0. montaj bedeli hariç olarak. kalınlıkta ve 1200 x 2400 mm.Ko) formülü ile bulunacak değer. e)Basınca dayanıklı font borular (ek parçalar dahil) için Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki. biçme kayıpları ve manipülasyon gibi tomruğun kereste haline getirilişine kadar ki giderleri de kapsayan: F = 1.A. yılı içinde meydana gelen artış ve eksilişlerin hesabında (idarece yetkili sayılan kuruluşlar tarafından belgelenmiş olması kaydıyla): a)Her cins patlayıcı madde (teknik amonyum nitrat v. c) Sert plastik (PVC) borular için.Mo) / Mo formülü ile bulunacak değer.Ş. a)Duvar yapımında kullanılan her çeşit dolu gövdeli tuğla ile yatay . f)Yukarıda sayılanlar dışında kalan.) 9. (Mı) Motorinin Ankara'da uygulama yılı içinde değişen bayii satış fiyatım. Malzemenin maliyetini etkileyen unsurların kuruluşlarca belirlenen KDS' siz fiyatlarında. (To) Duvar elemammn sözleşmeye esas rayicini veya uygulama yılı rayicini. uygulama yılı içinde değişen PVC süspansiyon hammaddesi satış fiyatım. çatı ve iksalarda kullanılan kereste için.galvanizli düz ve dalgalı saç.5 mm.Po) / Po formülü ile bulunacak değer malzeme fiyat farkı olarak kabul edilir. (To) Sert plastik (PVC) borunun. fitil. Fabrika toptan satış fiyatları KDV' siz olarak esas alınır.' ncü sınıf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı başında aym Orman İşletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyaüm göstermek üzere. düz beton çelik çubuğunun. j) Bakır için blister bakırın Etibank Genel Müdürlüğündeki. düz beton çelik çubuğunun Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki. (Mo) Motorinin Ankara(da uygulama yılı başındaki bayii satış fiyatım. (Kı) III' ncü sınıf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı içinde değişen. her kalınlıktaki düz siyah. özel idare payı. sözleşme birim fiyatlarına veya uygulama yılı birim fiyatlarına esas olan rayiçlere göre. iletkenler için külçe alüminyum (Etial-5) Etibank Seydişehir Fabrikasındaki.70 To (Pı . tellaliye. a)Kalıp.boru ve bu sayılanlarla imal edilen demirçelik aksam ve çelik borular için 2. kapsül dahil) için.Maliyetlerindeki en önemli unsurun fiyatı kamu kuruluşları tarafından belirlenen malzeme. çelik ve fonttan her türlü imalat için çelik pikinin Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki.

A. idarenin yetkili saydığı makam ve kuruluşlarca onaylanmış satış faturalanndan faydalanılarak tespit edilen KDV' siz fiyatlarla sözleşme veya uygulama yılı birim fiyatlanna esas olan rayiçler arasındaki farklar malzeme fiyat farkı olarak alınır. karşılannda gösterilen gruplara göre o grupta yer alan malzemelerin. 1.2. (n3): Etibank Genel müdürlüğü fabrikalannın blister bakın.5 kalınlıkta 1200*2400 mm boyutlannda düz siyah sacı (HRU). n2.fo ) / fo olarak hesaplanır. Sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise (bundan evvel çıkanlmış fiyat farkı kararnamelerine göre devam eden işlerde malzeme fiyat farkı ile ilgili maddelerde bulunan "bina tesisat işleri hariç" ibaresi aksine bir hüküm sayılmaz) birim fiyat analizleri bulunmayan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat listelerinde yer alan tesisat iş kalemleri için. Teklif analizlerde malzeme cinsi ve fiyatı ile miktan açıkça gösterilmemiş veya teklif fiyata ait hiç analiz verilmemiş ise o imalata eş değer olan veya en yakın imalat için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tesisat birim fiyat cetveli esas alınarak malzeme fiyat farkı ödenir. ) bendinin (c) bölümü hükümleri geçerlidir. Bu tesisat kalemleri için bu bentte belirtilen fiyat farklarının dışında aynca bu fıkranın diğer bentlerine göre malzeme fiyat farkı ödenmez.) ifade etmektedir. malzeme fiyat farkı ödenir. aşağıdaki formüle göre. (n4) :Etibank Genel Müdürlüğü fabrikalannın külçe alüminyumu (Etial-5). Her cins akaryakıtın işyerine en yakın satış yerinde.' nin .İş Programlarındaki Ödenecek Dilimlerine Uygunluk Şartı Herhangi bir yıla ait onaylı iş programındaki ödenecek dilim harcanamadığı takdirde. n3. satış fiyatlanndaki artış oranlan olarak hesaplanırlar.80 x (R) x (S) x (n) olup bu formülde. ertesi yıl yapılacak işlerde bu ödenek dilimi tamamlanıncaya kadar. n4 işaretleri konmak suretiyle belirtilir.Ş. (n) Artış oramm (o birim fiyatta malzeme fiyat farkı için hangi cins malzemenin esas alınacağı. 2.242 b)Akaryakıt. 9. Belirtilmemiş olması o birim fiyat için malzeme fiyat farkı verilmeyeceğini gösterir.2. Malzeme fiyat farkı formülü: F = 0. Yurt İçinde Değişik Yerlerden Veya Yurt Dışından Malzeme satın Alınması İşin devamı sırasında ortaya çıkan zorluklar nedeniyle malzemenin. sözleşme fiyatlanna veya uygulama yılı fıyatlanna esas olan rayiçlerinde ilgili tesisat iş kalemlerinde hakediş raporuna girdiği tarihte bir artış veya eksiliş olması halinde. idarenin yazılı izniyle yurt içinde değişik yer ve satıcılar ile dış ülkelerden satın alınması halinde. uygulama yılı başında tespit edilmiş perakende satış fiyatı ile. Ancak sert plastik borular için ( 9.Malzeme Fiyat Farklarının Ödenmesi Veya Kesilmesi Malzeme fiyat farkları müteahhit kan ve genel gider payı eklenmeksizin ve eksiltme oram veya varsa ihale zammın hesaba kaülmaksızın hakedişlere eklenir veya hakedişlerden kesilir. (fd) Artış veya eksilişten somaki bedeli gösterir (KDV' siz olarak) (nl): Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T. her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan Tesisat Birim Fiyat listelerinde fiyatın karşısına nl. (n2): Türkiye Demir Çelik fabrikalannın çelik piki kütüğü. (S) Her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan fiyat listesinde iş kalemlerinin karşılannda gösterilen katsayılan. akaryakıtın yeni perakende satış fiyat arasındaki fark KDV' siz hesaplanmak suretiyle fiyat farkı olarak kabul edilir. 2. Burada (fo) Sözleşme birim fiyatına veya uygulama yılı birim fiyatına esas olan rayiç bedeli. (R) Fiyat farkı ödenecek tesisat iş kaleminin montaj sız fiyatım. mm. c)Bina tesisat işlerinde kullanılan malzeme.3. (F) Beher birim için malzeme fiyat farkım. . yıl içinde bu fiyatta bir değişiklik olması halinde. sözleşmesinde belirtilen veya bu maddede sözü edilen malzeme için fiyat farkı ile uygulamaya devam edilir. Artış oram: n = (fd . 1988 yılında söz konusu malzeme için esas alınacak katsayılar ve gruplar ayn bir liste halinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit ve ilan edilir.

iş programına uygun ve her yıl yapılacak işlere ait metraj. sözleşme birim fıyatlanna veya uygulama yılı birim fiyatlanna esas olan rayiçlerinde yılı içinde bir değişiklik olması halinde fiyat farkı ödenir. 5. sözleşme itibari keşif bedelinin hangi yıl fiyatlan ile bulunacağı yazılmış ise. aksine bir hüküm yoksa (9. Buna göre teşeronlar tarafından işin adı yazılmak suretiyle alınan faturalardaki miktarlar. Örnek olarak teklif 1987 yılında alınmış fakat sözleşme 1988 yılında imzalanmış ise 1987 birim fiyatlan ile sözleşme itibari keşif bedeli bulunacaktır. Kamu kuruluşu olan bankalara. mesele kooferatiflerin istekleri halinde bu Kararnamenin Hükümlerine kısmen veya tamamen uygulamalan mümkündür. Hazır bir sanayi ürünü satın alınması bu madde kapsamına girmemektedir.1." denilmiş. ona göre işlem yapılacağı tabiidir. bendinde de ifade edildiği gibi.6.1 88/13181 sayılı Kararnamenin 20. 8. bu faturalar müteahhidi tarafından işin adı yazılmak suretiyle alınan faturalardaki miktarlar. fıkrasındaki anahtar teslimi veya götürü bedel ile ihale edilen işlerde uygulama. kullanıldığı idaresince tespit olunan miktarlar" esas alınacaktır. süre uzatımı verilmek suretiyle veya yasal oranda keşif artışı nedeniyle ertesi yıl yapılacak iş kalemlerine. ESKALASYON KARARNAMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GENELGELERİ AÇIKLAMA . iş programına uygun olmak şartıyla bu esaslara göre fiyat farkı uygulaması yapılacaktır. 2. Ancak sözleşmesinde.3-c fıkrasındaki İş tarifine alım işleri girmemektedir 4.) fıkrasında belirtilen malzemenin dışında olup ta idareleri tarafından. Bununla beraber "idare" tanımına girmeyenlerin.Bu Maddede Sayılmayan Diğer Malzemeye Fiyat Farkı Verilebilmesi Yukanda (9.Madde 6'da ifade edildiği gibi yılı içinde bitirilmek üzere ihaleye çıkanlan işlerin süresi. 2' nci madde uyannca. işlerin özelliği bakımından adlan.243 3. fonlara veya birliklere karşı doğrudan iş taahüdünde bulunanlar ise bu Kararname uygulamasına tabi olmaktadır.Madde 4'te "lTemmuz 1988 tarihinden itibaren fiilen yapılacak iş kalemlerine bu esaslar uygulanacaktır. Bu esaslar.4. sözleşmesinde yılı belirtilmemiş ise teklifin alındığı yıla ait birim fiyatlarla değerlendirilmek suretiyle sözleşme itibari keşif bedeli bulunacaktır. fıkrasında "İhale yoluyla yaptınlacak veya satın alınacak sanayi ürünleri" nde maksat belli bir süre verilmek suretiyle sanayi ürünlerinin ihale yoluyla yaptınlması veya satın alınmasıdır. 6.1988'den ilerki bir tarihte) neşredilmiş olması itibariyle geriye dönük bir tespitin nasıl ödenecek fiyat farklan için ihzarat ve imalat durumunun tespitinde bu tarihten önce düzenlenip onaylanmış en son hakediş raporundaki miktarlar esas alınacaktır.2. bu faturalar müteahhidi tarafından idareye ibraz edilmek ve .8. Ancak bu durumda taşıma uzaklığı da çimentonun fiilen teslim alındığı yere göre hesaplanır. ancak Kararnamenin Resmi Gazete' de 20.Kamu kuruluşu olan bankalardan veya fonlardan veya birliklerden kredi alan kooferatifler 3' ncü maddedeki "idare" tanımına girmemektedir.4. 7. baz fiyatlan ve fiyat farkı hesap usulleri aynca sözleşmelerine eklenen malzemeye de.1988 tarih ve 19905 sayılı Resmi Gazede'de yayımından bu yana geçen zaman içinde yapılan müracaatlar da gözönüne alınarak bu mahiyetteki açıklamanın lüzum hasıl olmuştur.8. 3.1. miktar tespitinde "Akaryakıt ve patlayıcı madde için.Çimento Fabrikalarının Şantiye Teslimi Satış Yapmaları Hali Fabrikalann çimento satışım doğrudan doğruya fabrikadan yapmayarak kurduklan bir organ aracılığı ile veya şantiyede teslim suretiyle yapmalan halinde.1988 tarihinde (yani 1.4.Kuruluşlarca Üretilen Malzemeye Dayalı Fiyat Farklarının Ödenmesi Zorunluluğu Sözleşmelerinde belirtilmemiş olsa bile.2. müteahhitlikçe ibraz edilen faturalara göre.9' ncu maddenin akaryakıt fiyat farkı ile ilgili uygulamasında.) fıkrasında belirtilen malzemeye fiyat farkı yukandaki usullere göre ödenir. 9. 4. "idareler" için bağlayıcıdır. bu tür satışlardan uygulanan tarifeli fiyatlarla fabrika satış fiyatlan arasındaki farklar aynca müteahhide ödenir." 5.7.

3. kerestelik çam tomruğunun aym normal depo tahsis bedelleri" esas alınacaktır. motorin Ankara' da 1988 yılı başındaki ve aym yıl içinde değişen.4.6. devam eden işlere ait sözleşmelerdeki "bina tesisat işleri hariç" ibaresi aksine hüküm sayılmayacaktır.6 fıkrasını n uygulanacağı tabiidir. Hiçbir kayıt yıksa bu Esaslara göre ödeme yapılacaktır. Dolayısıyla.9.2. devam eden işlerin sözleşmelerinde ".244 idaresi tarafından da iş'te kullanıldığı tespit edilmek şartıyla." mealinde bir ifade varsa bu Esaslarda yazılı olsa bile malzeme fiyat farkımn ödenmeyeceği anlamındadır.2..Esaslar' ın 16' ncı maddesinde (a)'dan (f) paragrafına kadar " Bu Esasların Kapsamına Girmeyen İşler" sıralanarak..2. ve 9./b) paragrafı uygulamasında (Ko) ve (Kı) fiyatları tespit edilirken. miktar hesabına elverecek birim fiyat analizi bulunmayan ve de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat listelerinde yer alan tesisat kalemleri için yapılacaktır. 15.' ün ilgili hükümlerine göre malzeme fiyat f arkı ödenir.9. (S) ve (n) faktörleri miktar hesabına elverecek analizlerin bulunmayışından konulmuştur. Su nedenle 2 Ekim 1988 tarihli ve 19947 sayılı Resmi Gazete' nin 5. 8. fıkrasında bahsi geçen. bu Esaslarda belirtilen malzemelerden ilgili Bakan'ın onayı ile belirlenecektir. bendine göre akaryakıt fiyat farkı hesabında ise. uygulama yılı başındaki en yakın satış yerindeki KDV' siz perakende sa t ış fiyatıdır. Ancak "İş" sözleşmeleri dışındaki sözleşmelere 4.2. maddesinde belirtilen kuruluşlardan temin edilen malzeme fiyat listeleri ile. rayiçteki fiyatla işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen fabrikada KDV' siz toptan satış fiyatları arasındaki fark nazarı dikkate alınacaktır. karşılığı olarak analizlere konmuş bulunan mazot miktarları.9. Esasen malzeme fiyat farkı formüle ve bu formüldeki (R). 11. bendinin uygulaması.Esaslar' ın (9. Fark hesabında bazı. "sözleşme veya uygulama yılı birim fiyatlarına esas olan rayiçlere göre.Ancak teklif analizlerde malzeme cinsi ve fiyatı ile miktarı açıkça gösterilmiş veya teklif fiyata ait hiç analiz verilmemiş ise o imalata eşdeğer olan veya en yakın imalat için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tesisat birim fiyat cetveli esas alınarak malzeme fiyat farkı listelerinde yer almıyorsa tesisat niteliğindeki iş kalemlerine 9. kereste. yılı içinde meydana gelen artış ve eksiliş" denildiği cihetle.1. Bu malzemeler dışında kalan çimento. Şu kadarki 9. üstüpü.2. işyerine en yakın satış yerinde uygulama yılı başındaki perakende satış fiyatında bir değişiklik olmuş ise bununla yeni perakende satış fiyatı arasındaki fark (KDV' siz) gözönüne alınacaktır.9.9. bine tesisat işlerinde kullanılan malzemeyle ilgili. "Kararnamenin 10' ncu maddesine . Sayfasında yıyımlanan düzeltmeler dikkate alınmalıdır. bayi satış fiyatım gösterir liste. Orman Genel Müdürlüğünün işyeri en yakın Orman İşletmesi'nin onaylı fiyat protokolündeki "üçüncü sımf. 13. fiyat farkı hesaplarında dikkate alınmaz. 9. bendine göre çime nto fiyat farkı hesabı yapılırken.2.. ekte gönderilmiştir. normal boy. 8/505 ve 8/2574 veya 84/8921 Sayılı Kararnamelere göre fiyat farkı almak suretiyle devam eden işlerde" 88/13181 Sayılı Kararname Eki Esaslarının 4.2. fıkrasındaki "aksine bir hüküm yoksa" ifadesi. Kararnamenin konuyla ilgili hükümleri doğrultusunda Valiliklerce. Makine yağı.Esasların Resmi Gazete'de yayımlanışı sırasında baskı hataları olmuştur. asfalt ve mahalli akaryakıt fiyatlarının.3.s.2.2..3. fıkrası hükümlerinin uygulanacağı dolaylı olarak ifade edilmiştir. v. fıkrasın a göre "Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeleri yapılan ve devam eden işlerden. 14. rayice bakılmaksızın.2. Yeni ihalelerde. benzi. 10. rayiçteki fiyattır.4.1. bu işlere "Bu Esaslarda belirtilen hükümler" uygulanmaz denilmiştir. malzemeleri dışındaki malzemelere fiyat farkı ödenmeyecektir. Esasların 17. İlgi (b) de kayıtlı genelge eki "Açıklama" mn "ÖNEMLİDİR" başlıklı son bölümünde de yer aldığı gibi. hesapta nazarı dikkate alınacaktır.2. 12. Ancak bu şekilde bulunacak miktarlar analizlerle hesaplanan miktarı geçemez. ma hailen temini gerekmektedir.1. Fark hesabında bazı. AÇIKLAMA-2 Malzeme Fiyat Listeleri 20 Ağustos 1988 tarih ve 19905 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 88/13181 Sayılı Kararnamenin malzeme fiyat farkı ile ilgili 9.6. kazanılmış haklar da gözönüne alındığında.

4 83/13181 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan Eki "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacaklan Esaslar" la ilgili Açıklama: 20. "Karaçam" olarak ayrı isimler altında fiyatlandırdığı." AÇIKLAMA -3 88/13181 Sayılı Kararnameye göre Kereste Fiyat Farkı Uygulaması.). 3. Bu nedenle. doğrama. sağlıklı olarak yapılması.Orman İşletmesinin tahsis fiyatları. hususlar belirlenmiştir. 5.1988 tarih 19987 sayılı Resmi Gazete' de yayımından sonra yapılan müracaatlardan genellik arz ettiği anlaşılan söz konusu esaslarla ilgili aşağıdaki hususlarda da açıklama yapılmasına lüzum hasıl olmuştur.2' nci maddesi (b) fıkrasında kalıp.İşletmelerin hatalı bildirimler yapması ihtimaline karşı. Anlaşılmıştır.2. III' nci sınıf normal boy çam tomruğunun işyerine en yakın Orman İşletmesinin uygulama yılı başındaki ve ayrı Orman İşletmesinin uygulama yılı içinde değişen onaylı satış protokolündeki tahsis fiyatlarının esas alınması ön g örülmüştür.1985 gün ve aB. 25. başta Bayındırlık ve İskan Müdürlerimiz olmak üzere tüm ilgililerin bu konuda azami titizliği göstermeleri.).). fiyat farkı için yapılan tespitlerde "Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği" uyarınca tutulacak şantiye defterinin geçerli belge olarak kubulü öngörülmüştür.Kereste f iyat farkı hesabındaa.5. ihalenin usul ve şekillerine göre (4.). Uygulamada olabilecek aksaklıkların önlenebilmesi için konu hakkında Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının da görüşleri alınarak 1. öngörülen çam tomruğunun satışının yapıldığı. (4. f azla ve mükerrer fiyat farkı ödemelerine meydan verilmemesi için. şartname ve projelere göre veya idarenin yazılı müsaedesi ile fiilen kullanılan çam cinsine ait fiyatın esas alınması gerektiği. çatı ve iksalarda kullanılan kereste için uygulanacak fiyat farkı hesabında. Fiyat farkı uygulanacak malzeme kapsamının genişletilmesi sebebiyle. bazı işletmelerde ise.) maddesindeki esaslara göre maliyet analizlerine dayalı olarak hesap edilecektir. 1. idarelerce ihale yoluyla belli bir süre verilerek yaptınlacak veya satın alınacak sanayi ürünlerine tesis ve montaj işlerine ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. bu tespitlerin günü gününe.6. değişik çam tomruğu fiyatlarında. inşaata en yakın Orman İşletmesinin anlaşılması gerektiği.Madde metninde yer alan "İş yerine en yakın Orman İşletmesi" ifadesinden. her fiyat değişikliğini müteakip yapılacak şantiye tespitlerinin bir tutanağa bağlanması ve bu tutanakların muhafazası gerekli görülmüştür. itibar tarihi geriye dönük olarak fiyat tespiti yapıldığı. uygulama yılı başındaki fiyatlara nazaran farklı artışlar. 2. hangi tarihten geçerli olmak üzere tespit edilmişse.) maddelerinden birindeki veya birkaçındaki usullerle tespit edilemiyorsa (4. fiyat farkı hesabında bu tarih ve fiyatların esas alınması gerektiği.245 göre. 4.İşyerine en yakın Orman İşletmesi fiyatında.1. iskele. bazı işletmelerde ise. ve (4.11. (4.3. AÇIKLAMA .06/99-2/3623-B sayılı genegemiz ile de daha önce beli r tildiği gibi. (4. Gerek devam eden gerekse yeni sözleşmelerde. fiyat bildirimlerinde hatalar olduğu v. (Sanayi ürünü olupta birim f iyatlan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan iş kalemleri arasında yer alan imalat için sadece birim fiyatlar arasındaki fark ile varsa yıl içindeki malzeme fiyat farkı ödenir.1988 tarih 19905 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 88/13181 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan esaslarla ilgili açıklamanın 12. ayrıca.) . Konuya ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden: Bazı Orman İşletmelerinin çam tomruğunu "Kızılçam". bazı işletmelerde yılı içinde fiyat değişikliği olmadığı. bu gün daha da büyük önem kazanmıştır. Bu durum muvacehesinde. düşüler görüldüğü. tahsis fiyatlarının ilgili işletmelerin bağlı olduğu Orman Bölge Müdürlüklerinden de yazılı olarak istenebileceği. bazı işletmelerde uygulama yılı fiyatlarının uygulanmasına devam edildiği.6. tesis ve montaj işlerinde uygulama ile ilgili olarak.2. 88/13181 Sayılı Kararnamenin 9.b. (4. yılı içinde bir artış olması halinde fiyat farkımn eksiliş olması halinde ise farkın kesileceği.4.4.) maddesi kapsamındaki sanayici müteahhitlerin yapacağı imalat.8.

) malzemelere ait onaylı KDV' siz saüş faturalarındaki fiyatlarla. Ankara Valiliği'nden alınan ilgi (b)'de kayıtlı yazı eki . Maddesinde: "dağıtım şirketleri tarafından tespit edilen petrol ürünleri mahalli pera k ende azami saüş fiyatları Bakanlığı ve Valiliklere bildirilir.) maddesinin uygulanmasında. uygulamada. boşluklu . 3. Maddesindeki "1 Temmuz 1988 tarihinden itibaren fiilen yapılacak iş kalemlerine (iş ve sanayi ürünleri dahil) bu esaslar uygulanacaktır" hükmü.2. doğrama.6.9 maddesinde "bu esaslann yürürlüğe gir d iği tarihten önce sözleşmeleri yapılan ve devam eden işlerde 8/505 ve 8/2574 veya 84/8921 sayılı kararnamelere göre fiyat farkı almak suretiyle devam eden . Esaslar'ın (9.6. (9.2/a) maddesinde:" motorinin Ankara'da uygulama yılı içinde değişen bayi satış fiyatı" olarak tarif edilen (Mı) değeri için.2. motorinin Ankara Valiliğine bildirilen perakende azami (KDV'siz) saüş fiyatlarından en düşüğü alınmalıdır. ihaleyi düzenleyen teklif. 3. fiyat farkı uygulanacak tesisat malzemelerinin ihzarat olarak hakedişlere girdiği tarihler esas alınmalıdır. Maddesindeki "idareler.. 4. hakedişe girdiği tarih itibariyle hesaplanacak (n) artış oram ile formülde (R) olarak belirtilen montaj sız fiyat alınmak suretiyle bulunacak (F) beher birim için malzeme fiyat farkının sözleşmesine göre ihzarat olarak montaj sız işlemlerinin ne esaslar 'ın 7. Aym kararnamenin 8.. AÇIKLAMA . ihale usul ve şekillerine uygun olarak koyacaklardır" hükmü ile 4.2.2/b) maddesinde.g." hükmü bulunduğundan. iskele. 3.2/a maddesine göre (Duvar yapımında kullanılan her çeşit dolu gövdeli tuğla ile yatay . Maddesine göre (yıl içi malzeme fiyat farkı da gözönüne alınarak) yapılması gerekir.6.3.2.2/a Maddesine Göre Yapılacak Fiyat Farkına Esas Motorin Fiyatları 88/13181 Sayılı Kararname'nin 9.. Ancak.) maddesini kısmen veya tamamen uygulayıp uygulamama yetkisini getirmiş olup (3..(9. çaü ve iksalarda kullanılan kereste tahsis fiyatları değerleri ile ilgili olarak: Kereste fiyat farkı hesabına esas olarak.2. esasların (9.) maddesinde tarif edilen sanayici müteahhitlerin dışında "iş" yapan müteahhitlere a it sözleşmelerde de (4.. Bu tanımdan 3. bu malzemelerin sözleşmeye veya uygulama yılı birim fiyatlarına esas rayiçleri arasındaki farklar.4. Sınıf normal boy çam tomruğunun "en yakın orman işletmelerindeki" tahsis fiyaümn kullanılması öngörülmüştür. pazarlık ve eksiltme şartnamelerine ve sözleşmelerine bu esaslarda belirtilen hükümleri.( 9. 2. Esaslar'ın (9. yurt içinde değişik yerlerden veya yurt dışından malzeme saün alınması ile ilgili olarak: Malzemelerin işi devamı sırasında ortaya çıkan zorunluluklar nedeniyle idarenin yazılı izni ile serbest piyasadan satın alınması halinde.3.) maddesi ise sanayici ve müteahhitle rle ilgili olmayıp.düşey fabrika tuğlası." hükmünün gözönünde bulundurulması da gerekmektedir (16.2/b) maddesi kapsamındaki kalıp.2.2.2/a) maddesi kapsamındaki motorinin Ankara'da uygulama yılı içinde değişen bayi saüş fiyatı (Mı) değeri ile ilgili olarak 20205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 89/14364 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile. petrol ürünlerinin azami satış fiyatlarının dağıüm şirketleri tarafından tespiti öngörülmüştür. Aym bölgeye bağlı olsa bile başka işletmelerdeki fiyatlar dikkate alınmayacakür.1.u.) maddesi kapsamındaki.(9. idarelere gerekli görecekleri "iş"lerde bu esasların (4.4.) maddesi hükmü gereği.sınıf normal boy çam tomruğunun satışının yapıldığı en yakın işletm e anlaşılmalıdır. yeni uygulamada.) maddesinden yararlanılabileceğini ifade etmektedir. malzeme fiyat farkı olarak alınmalıdır. 5.2. fiyat farkı hesaplarında esas alınmalıdır.246 Zira 88/13181 sayılı kararname eki esaslann 2. devam eden ve yeni sözleşmeler için (4. İhzarata giren tesisat malzemesi için fiyat farkı hesabında.(9. şartnamelere ve projelere göre veya idarenin talimatı veya uygun görüşü ile fiilen kullanılan çam cinsinin saüşımn yapıldığı en yakın orman işletmesindeki fiyatı.) maddesi kapsamındaki bina tesisat işlerinde kullanılan malzeme ile ilgili olarak: Esaslar'ın (9. Kereste kullanılarak meydana getirilen imalatta.5 88/13181 Sayılı Kararnamenin 9.boşluksuz bimsbeton bloku ve harçlı hafif gazbeton bloklar için) fiyat farkı uygulamasında esas alınmak üzere. devam eden sözleşmeler yönünden (17.) maddesindeki uygulanma mecburiyetini getirmiştir.2.

bu kararname esasları uygulanacaktır.. AÇIKLAMA .D. düşüldükten sonra işleme konulması gerekmektedir...1. li olarak bildirilen fiyatların (T.. 84/8341. kendi sözleşme veya tabi olduğu kararname esasları uygulanacaktır. Maddesi hükmü özellikle (iş programının 1988 yılına sarkan gerçekleştirilmemiş kısmı için yürürlükteki sözleşme ve varsa tabi olduğu kararname hükümleri ve şartlan esas alınır.6 Malzeme Fiyat Listeleri 20 Ağustos 1988 tarih ve 19905 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 88/13181 Sayılı Kararnamenin "Malzeme Fiyat Farkları" uygulaması ile ilgili olarak. maddesinin (a) bendi uygulamasında (Duvar yapımında kullanılan her çeşit dolu gövdeli tuğla ile yatay .) dikkate alınacaktır. dahil olduğundan.." Denilmiş ancak kararnamenin Resmi Gazete' de 28. Maddesinin uygulandığı işlerde. maddesinde belirtilen kuruluşlardan temin edilen malzeme fiyat listeleri ile. motorin fiyatları) K... 84/8342 ve 84/8921 sayılı kararname hükümlerinin uygulanmasına aynen devam edilecektir. *..2. K. bu esasların uygulanmayacağı işler madde 16' da belirtilmiştir.. Yılı içinde bitirilmek üzere ihaleye çıkanlan ve fakat süre uzatımı verilmek veya yasal oranda keşif artışı nedeniyle.247 motorin fiyatlarım gösterir li s te (Akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından Valiliğe bildirilen fiyatlardan en düşüğü alınarak tanzim edilmiştir.V. genelge ekinde gönderilmiştir.Kararnamenin "saklı hükümler"e ilişkin 18..2..) *.. gerekse kendi sözleşme veya tabi olduğu kararname esaslarına göre devam edecek işler için.. *.V.. Bilindiği gibi. *. ve 9. bu uygulamada.. 9.birim fiyat farkları için mukavele tenzilatı yerine %20 tenzilat uygulaması yapılacaktır.) genelge ekinde gönderilmiştir...1988 tarihinden sonra yapılan iş kalemlerine) kararnamenin "cezalı çalışan işlerde uygulama" ya ilişkin 11.1988 tarihinde (yani 1. Maddesinin a..8.İdare tanımı.2. b.7. fiyat farkı hesabından uygulayacakları esasları kapsamaktadır. Maddesinde "1 Temmuz 1988 tarihinden sonra fiilen yapılacak iş kalemlerine bu Esaslar uygulanacaktır. (bu işlerin.. *.) Ancak. bu tarihten sonra yapılacak kabul noksanları dahil) bu kararname esasları uygulanmayıp. süresi ertesi yıla sarkan işler için de. kararnamenin "iş programı ve ödenek dilimleri" ne ilişkin 6.. madde 3' ün (a) fıkrasında.boşluksuz bimsbeton bloku ve harçlı hafif gazbeton bloklar için) esas alınmak üzere Ankara Valiliğinden alınan motorine ait fiyat listesi..V. Gerek bu esaslara..Ç.V. Bu kararname esaslannı."in baz fiyat olarak alınması. Ancak. 20.8. (Örneğin.1988'den ileriki bir tarihten neşredilmiş olması itibariyle geriye dönük bir tespitin imkansızlığı dikkate alınarak geçici madde ile 1.2/a maddeleri uyarınca ".Kararnamenin 4.7 *.D. düşüldükten soma (bu fiyatların 1. AÇIKLAMA .düşey delikli fabrika tuğlası.. (1.D. c bendleri uyarınca. bundan önceki fiyat değişiklikleri ilgide kayıtlı genelgelerimiz ile intikal ettirilmişti.D. 9.7.1988 tarihinden itibaren ödenecek fiyat farkları için ihzarat ve imalat durumunun tespitinde bu tarihten önce düzenlenip onaylanmış en son hakediş raporundaki miktarlar esas alınacaktır. *.Bu kararname. sözleşme birim fiyatlarına ve uygulama yılı birim fiyatlarına esas olan rayiçler. Maddesi hükmü saklı olmak kaydıyla. fiyat farkı uygulamasının K. 30 günlük başvuru süresi içinde biten işler için de. 84/8341 sayılı kararnamenin 1..Madde 16' mn (a) fıkrasına göre. Kamu Sektörüne Dahil İdarelerim ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde ihale usul ve şekline göre. sözleşmesinde aksine bir hüküm yasılmamış ise.D. . Bu malzemelere ilişkin fiyat farkı uygulamasında: Kararnamenin 9. boşluklu .7. İşletmeleri mamulleri.Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihte devam edip..1...2.1988 tarihinden önce fiilen bitirilen ve/veya tasfiye edilen işlere.10'a bölünmesi neticesi çıkan fiyatlar üzerinden) yapılması gerekmektedir. (ertesi yıl yapılacak iş kalemlerine) iş programına uygun olmak şartıyla bu kararname esaslan uygulanacaktır. bu Listedeki fiyatlara K.2.

bununla yeni perakende satış fiyatı arasındaki fark (KDV' siz) gözönüne alınacaktır.3.2. bendinde de ifade edildiği gibi miktar tespitinde "Akaryakıt ve patlayıcı madde için. bims beton bloku.2.Kalıp.1.Bina tesisat işlerinde kullanılan malzeme. doğrama.. iskele.2.Dolu gövdeli ve delikli tuğla. uygulama yılı birim fiyatı ile sözleşme birim fiyatı arasındaki farktır. Ancak bu şekilde bulunacak miktarlar analizlerle hesaplanan miktarı geçemez. daha önce. artma ve eksilmenin tespit edildiği yılın fiyatlan ile işlem yapılması esası getirilmiştir. Kararnamenin ÜRETİCİ KURULUŞLARDAN TEMİN EDİLEN MALZEME' ye ilişkin 9. Makine yağı.2. birim fiyat farklannda 8/2574 sayılı kararname eki esaslarda uygulanan %5 noksanın kaldınlmış olmasıdır.6.2.Sert plastik (PVC borular) *. Maddesinde yer alan yeni düzenleme ile kesin hesapta veya ara hakedişlerde tespit edilen artma ve eksilmelerde. geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere.. konmuş bulunan mazot miktarları fiyat farkı hesaplarında dikkate alınmaz. karşılığı olarak analizlere.. b) Malzeme Fiyat Farkları Bu kararname ile. 8/2574 sayılı kararname eki esaslara göre yapılan en önemli değişiklik. Bilindiği gibi. benzin üstüpü. artan veya eksilen iş kalemlerinin fiilen gerçekleştirildiği yılın fiyatları ile değerlendirilmesine amir idi. ve 9. *.Bazı tesisat kalemleri olmak üzere malzeme fiyat farkı esası getirilmiştir. Akaryakıt. 9.1.Maliyetlerindeki en önemli unsurun fiyatı kamu kuruluşları tarafından belirlenen malzeme.Üretici kuruluşlardan temin edilen malzeme. hesapta nazarı dikkate alınacaktır.1.Cam *. Örnek olarak teklif 1987 yılında alınmış fakat sözleşmesi 1988 yılında imzalanmış ise 1987 birim fiyatları ile sözleşme itibari keşifbedeli bulunacaktır.2. Alüminyum *. müteahhitlikçe ibraz edilen faturalara göre. *.4 maddelerinde yer almıştır. Kararnamenin bu bölümüne ilişkin diğer hükümlerinde 8/2574 sayılı kararname hükümlerine göre esasta büyük farklılıklar (Yapı İşler Genel Müdürlüğümüzün iştigal konusu dışında olan madde 4. v.3. 9. Kararnamenin 9. hükmü hariç) görülmemiştir. bu bölümle ilgili başkaca açıklamaya gerek duyulmamıştır. bendine göre AKARYAKIT FİYAT FARKI hesabında rayice bakılmaksızın işyerine en yakın satış yerinde uygulama yılı başındaki perakende satış fiyatında bir değişiklik olmuş ise. fıkrasındaki anahtar teslimindeki götürü bedel ile ihale edilen işlerde uygulamada. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı.248 a)İş Kalemleri İçin Uygulanacak Fiyat Farklan b)Malzeme Fiyat Farklan Olarak iki ana bölümde değerlendirecek olursak a) İş Kalemleri İçin Uygulanacak Fiyat Farklan Bu kararnamede." Diğer önemli bir değişiklikte.Bakır *. . Maddesinin akaryakıt fiyat farkı ile ilgili uygulamasında 9. Bu nedenle.s. *. 88/13181 sayılı kararnamenin 8. bendinin uygulaması hakkında (konu yeterince açık olduğundan) ayrıca bir açıklamaya gerek görülmemiştir. sözleşmesinde yılı belirtilmemiş ise teklifin alındığı yıla ait birim fiyatlarla değerlendirilmek suretiyle sözleşme itibari keşifbedeli bulunacaktır.4. Kararnamenin 4. çatı ve iksalarda kullanılacak kereste.1. iş programına uygun ve her yıl yapılacak işlere ait metraj. Buna göre : Birim Fiyat esasına göre ve eksiltme ile yapılan ihalelerde uygulama: "4.Birim fiyat listelerinde bulunan iş kalemlerinde. *. *. bu faturalar müteahhidi tarafından idareye ibraz edilmek ve idaresi tarafından da o işte kullanıldığı tespit edilmek şartıyla.2.1. hafif gaz beton blok duvar elemanları *. 8/2574 sayılı kararnamenin bu konudaki hükmü. kullanıldığı idaresince tespit olunan miktarlar" esas alınacaktır. 9. Malzeme Fiyat Farkı Hesabında Esas Alınan Fiyatlar ve Tespit Usulleri *. kararnamenin "İmalat Tespiti ve Hesap İşlerine" ne ilişkin hükmünde olmuştur. Fark hesabında bazı uygulama yılı başındaki en yakın .1. Olarak kararnamenin 9. Buna göre taşeronlar tarafından işin adı yazılmak suretiyle alınan faturalardaki miktarlar. yılı içinde fiyat farkları ayrıca ödenen malzeme listesine ek olarak.

b4. F : Fiyat farkım (TL). uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlannın sözleşme birim fiyatlanyla çarpılması sonucu bulunan tutan (TL).90 katsayısını. a : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı. söz konusu işlerin idari şartname ve sözleşmelerine bu Esaslarda yer alan hükümleri koymalan zorunludur. b3: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oramm temsil eden + bı + b2 + b3 + b4 + b5 +c ] Io Ço Do Yo K0 G0 M0 .2002 Amaç Madde 1. Fiyat farkı hesabı Madde 6. Dayanak Madde 3. 4734 SA YILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALESİ YAPILACAK OLAN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN FİYA T FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR RESMİ GAZETE SA YI: 24980/3. fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekleri yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkı hesabına ait işlemler. Pn : İlk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte. bı : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı.İdarelerin. b3.Bu Esasların amacı. An: İlk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. b2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oramm temsil eden sabit bir katsayıyı. bu Esaslara göre yürütülür.Bu Esaslar. Kapsam Madde 2. anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise. b5 ve c ağırlık oranlan temsil katsayılannın yukandaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edecekleri yapım işlerinde fiyat farkı verebilmeleri için. birim fiyatlı işlerde.İdarelerin.249 satış yerindeki (KDV' siz) perakende satış fiyatıdır. b2. İdarelerin uyacakları hususlar Madde 4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan yapım islerine ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Mükerrer TARİHİ: 31. B : 0.12. uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutan (TL).Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplamr: F = AnxBx(Pn-l) I„ ç„ Dn Yn Kn Gn Mn P„= [a Formülde. bı.

Gn : Diğer malzemelerin temel indeksleri ve güncel indeksleri.250 sabit bir katsayıyı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı" satınndaki sayıyı. Kn : Kereste temel indeksleri ve güncel indeksleri. Y0. işin niteliğine ve gereklerine göre idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. idarelerin ihaleden önce işin niteliğine ve gereklerine göre Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosundan alt sektörler itibariyle belirleyerek ihale dokümamnda gösterecekleri ve iş bünyesinde kullanılacak olan diğer malzemelere karşılık gelen temel indekslere ve güncel indekslere ait sayılan. b4. yeni bir indeks belirlenmez ise. Dn : Demir/çelik temel indeksleri ve güncel indeksleri. İ0. Bu sabit katsayılar. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Makine ve Teçhizat İmalatı" satınndaki sayıyı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo.2 :Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Genel" satınndaki sayıyı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayılan Tablosunun "Ana Metal Sanayi"satınndaki sayıyı.2 : Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Genel" satınndaki sayı. idarelerin bu tespiti yapamadıklan veyahut yapmadıklan durumlarda ise. esas . G0. İn : İşçilik temel indeksleri ve güncel indeksleri. Yn : Akaryakıt temel indeksleri ve güncel indeksleri. değiştirilen indekse eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Kok Kömürü. İfade eder. İfade eder. a. Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri" satınndaki sayıyı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo. M0. Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler(n) ise. b3. b4: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı. bı. K0. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri İmalatı" satırındaki sayıyı. Yukandaki indekslerden birinin veya birkaçımn sözleşmenin uygulanması sırasında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından değiştirilmesi halinde. Mn : Makine ve ekipmana ait amortismanın temel indeksleri ve güncel indeksleri. b5: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzemelerin ağırlık oramm temsil eden sabit bir katsayıyı. Çn : Çimento temel indeksleri ve güncel indeksleri. ihaleden önce. b5 ve c için belirlenecek sabit katsayılann toplamının bire ( 1. Ç0. c : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oramm temsil eden sabit bir katsayıyı. sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez.00 ) eşit olacak şekilde. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-3: Bölgelere ve İllere Göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi Tablosunun "Türkiye" satırındaki sayıyı. D0. b2.

ekipman. b3. c)Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farklan aynca hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılığı Türk Lirası ile ödenen işler için bu Esaslar uygulanmaz. Belirlenen bu yeni birim fiyaün uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek bulunan fiyatı. sözleşme yapıldıktan soma iş kalemlerini. 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebeplerle veya sözleşmenin ifasımn gecikmesine idarenin kusurunun sebep olduğu durumlarda süre uzatımı verilmesi halinde. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo.251 alınarak fiyat farkı hesaplanır. hakedişe uygulanacak indeksin henüz belli olmadığı durumlarda. hazırlandığı uygulama ayımn rayiçlerine ve şartlanna göre tespit edilir. uygulama ayımn indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur. formüldeki (An) tutarından düşüldükten soma fiyat farkı hesap edilir. Yeni indeksler temin edildiğinde sonraki hakedişlerde fiyat farklan buna göre düzeltilir. h)Birim fiyat sözleşmelerde. yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatımn artması ve benzeri diğer nedenlerle ilave fiyat farkı ödenemez. Bu iş kalemine ait fiyat farkı ise. hakediş toplanılan ödeneğin harcanamayan kısmına eşit olana kadar. b)Bu Esaslann uygulanması sonucu sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek bedeller. Bunun dışında yüklenicinin kullandığı usuller. b5 ve c sabit katsayılan için toplanılan bire (1.Fiyat farkı hesabında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur: a)Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Yükleniciye. idari şartname ve sözleşmede bu Esaslara göre fiyat farkı verileceği belirtilmesine rağmen. b 2. fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarım kapsar. f)Avans ödenen işlerde. fiyat farkı olup sözleşme bedelini etkilemez. bu fiyat. (An) tutanndan avans miktan düşülmez. e)Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları. iş kaleminin miktan ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatlan ile yapılan işler sütununa dahil edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. aylık imalaü. hakedişten mahsup edilen avans tutan.00) eşit olacak şekilde herhangi bir ağırlık oram temsil katsayısı belirlenmemiş ise. daha sonraki aylarda yapılacak hakedişlerde. fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak yukandaki indeksler yerine. d)Hakedişlerin düzenlenmesi sırasında. ihzaraü ve yıllık ödenekleri ve bunlann aylara dağılımım gösteren aynntılı bir iş programı hazırlayarak idareye onaylatmak zorundadır. sözleşmede birim fiyaü bulunmayan ve yapılması idarece istenen bir iş kalemi için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması halinde. Herhangi bir aya ait onaylı iş programındaki ödenek harcanamadığı takdirde. ihaleyi yapan idare tarafından ihale dokümamnda işin niteliğine ve gereklerine göre a. uzatılan süreye . Uygulama esasları Madde 7. bı. Fiyat farkı katsayısının (Pn) birden küçük olması halinde. iş programı gerçekleştirilmemiş ayın indeksi uygulanır. g)Bu Esaslar. makine. b4. malzeme ve işçiliğin cins ve miktarı. İş programı ve ödenek dilimi Madde 8. Ancak. iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ve/veya iş gruplan ile ihzarata uygulanır.2 : Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Genel" satınndaki sayı esas alınır.Yüklenici. Türk Lirasımn yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi. bir önceki güncel indeks kullanılarak fiyat farkı hesaplanır.

14 .5 cm'lik tuğla sözleşme ve/veya uygulamaya esas rayiç fiyatı (2003) (M0) 04.2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Genel" satırındaki sayı esas alınır. Fiyat farkı hesabında temel indeks. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo. iş programı idarece tek taraflı olarak yapılır ve onaylamr. bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplamr. Cezalı çalışılan işlerdeki uygulama Madde 11. Yüklenici. iş programında yer alan iş kalemleri için ve o işlere yetecek miktarda ihzar edilir. fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınır. bendinde yer alan "MALİYETLERİNDEKİ EN ÖNEMLİ UNSURUN FİYATI KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN BELİRLENEN MALZEME" ye ait uygulama örnekleri: ÖRNEK-1) TUĞLA: (2003Yılı Birim Fiyatlarına göre) (T0) 04. güncel indeks ise. 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer ve BakanlR Kurulu tarafından yürütülür. süre uzaümı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde. Temel indeks ve güncel indeks olarak ise.2. Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işler Madde 12. Yüklenicinin iş programım hazırlayarak idareye onaylattırmadığı durumlarda. İhzarat uygulaması Madde 9. Yürürlük Madde 13. Ancak.Bu Esaslar. Yukanda belirtilen şartlara uygun olarak ihzar edilen malzemelere. mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzaülması halinde. 88 / 13181 Sayılı Kararname'nin 9.. artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere. İş programında öngörülen miktardan fazla ihzar edilmiş malzemelerin fazla kısmına ihzarat bedeli ödenmez.109 Motorinin Ankara'da uygulama yılı başındaki 80. ödenek dilimleri ile ilgili olarak 8 inci maddede yer alan hükümler de dikkate alınmak şartı ile.Birim fiyat sözleşmelerde. İmalat artış ve azalışları Madde 10.TL/Adet . iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi. bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı verilebilir. uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için. ihzarat bedeli ödenecek malzemelerin listesinin ve fiyatlannın ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur.018/bYatay delikli (19*19*8. herhangi bir imalat için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalaün miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde.Sözleşmesine göre süresi bitmiş.Birim fiyat sözleşme ile yaptınlan işler ile birim fiyat sözleşme ve anahtar teslimi götürü bedel sözleşmenin birlikte uygulandığı sözleşmelerin birim fiyat sözleşmeye göre yaptınlan kısmına ait işlerde kullanılan malzemelere ihzarat bedeli ödenebilir. hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi ifade eder.252 göre yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak yapılan işler için fiyat farkı hesaplamr.İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde.000. artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) ile değerlendirilir.2. Bu malzemeler. bu şekilde yapılan ve kendisine verilen iş programına uymak zorundadır.

.200.000. 18.200 m3 Formül :F = 1. aym orman işletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyatı: 315.416..000 .040 m3/m2 kereste miktarı (zayiat dahil) 100*0.TL'dir.TL ( İ m 3 kereste için ödenecek fiyat farkı) 30. Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Listesi'nin ahşap kapı ve ahşap pencere doğramaları .200 * 105.2003 Tarihinden soma 18..296.50 * (385.000 m3 Fiyat Farkına tabi Toplam Kereste Miktarı: a)Kalıptan 1.253 bayii satış fiyatı (2003) (M.050 m3/m3 kereste miktarı (zayiat dahil) 500*0. doğrama.200.210 Poz No'lu "Rendesiz çam kereste ile ahşap oturtma çatı yapılması" imalatından 500 m 2 yapılmış olsun.33 = 9.315.07.166.750.000 m3 kereste (çatıda kullanılan tüm ahşap malzeme dahil) c)22. -=3333. modüler veya her boyutta blok fabrika tuğlası ile duvar" imalatından 10 m3 yapılmış olsun.750. yerine konulması" imalatından 100 m2 yapılmış olsun. Sınıf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı içinde değişen.000. normal. 21. Sımf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı başında.195.TL/kg 31.45*rn 0 M„ ıs ^ ^ „r*„™™*(1416000-1296000) F =0.825.000.000 TL/m3 (2003) (K0) = 3.000 TL/m3 (2003) 28.012 m3/m2 kereste miktarı (zayiat dahil) 100*0. iskele.200 m3 kereste b)21.) Motorinin Ankara' da uygulama yılı içinde değişen bayii satış fiyatı (2003) 1.045 Poz No'lu "Birinci kalite çıralı çamdan telarolu tek satıhlı pencere yapılması.050=25.. -K0) F = 1.666.915.071 Poz No'lu "200 Dozlu çimento harçlı.000 m3 c)Doğramadan 4.200 m3 b)Çatıdan 25.000 = 3.000.045 analizinden 0.45*80000 1296000 (Bir adet için ödenecek fiyat farkı) 2750 Adet tuğla için ödenecek fiyat farkı: 2750 * 3333.200 m3 kereste için ödenecek fiyat farkı: 30. çatı ve iksalarda kullanılan keresteler için uygulanır. 2)Doğrama.071 analizinden 275 adet tuğla/m3 (zayiat dahil) 10 m3 *275 = 2750 adet tuğla Formül: F = 0. 22.33 TL/Adet ÖRNEK-2) KERESTE (2003 Yılı Birim Fiyatlarına Göre) (Kı) = 3.07.000 m3 30.825.50 * (K. yatay delikli.TL/kg 1.2003 tarihinden soma a)21.040=4. NOT: 1)Kereste fiyat farkı sadece kalıp.012=1.000) = 105. işyerine en yakın orman işletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyatı: 385. İlgili analizden 0.011 Poz No'lu "Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı" imalatından 100 m 2 yapılmış olsun.210 analizinden 0.67 TL'dir.

5 mm kalınlıkta 1.2.043.024.224. duman borulu.500. 3)İhzarattaki kereste için fiyat farkı uygulanmaz.1105 Birim Fiyat No'lu sıcak su üretici.1105 Birim Fiyat No'lu tesisat iş kalemi için /o Bakanlığın tebliğinde (nı)işareti öngörüldüğünden.4. (nı) : artış oranının hesabında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.000. 2.000.TL/Adet f l x =— — formülünden 152.000.200 * 2.524..400 mm boyutlarında düz siyah saç HRU'nun fiyatının esas alınacağı ifade edildiğinden. Kararname'nin 9.. . bendinde yer alan "BİNA TESİSAT İSLERİNDE KULLANILAN MALZEME FİYAT FARKLARI" na ilişkin uygulama örnekleri: ÖRNEK-1) (2003 Yılı Birim Fiyatlarına Göre) 152. çelik kalorifer kazanı (150.000 Kcal/h lik) 2003 yılı montajlı birim fiyatı : 4..TL/Adet 2003 yılı montaj bedeli : 180.254 bölümlerinde yer alan imalatı kapsamaktadır.A.Ş.TL/Adet R= montaj sız fiyatı : 4.

TL/kg (Aynı sacın.000*0.000.TL/kg (Çelik pik radyatörün hakedişe girdiği tarihteki saüş fiyaü) olduğuna göre: (364500-278000) =- 278000 =0.530.980. kazanın hakedişe girdiği tarihteki satış fiyatı) olduğuna göre: n. f0 =278.40 (Tebliğde bu tesisat iş kalemi için öngörülen katsayı) Fiyat Farkı: F=0.043..221 S=0.311 F=0.221 F=285.TL/kg (04.305 Birim Fiyat No'lu.TL/kg (04.80*4.624.530.40*0.15*0.524.000 TL/m2 2003 Yılı montajlı birim fiyatı 2003 Yılı 3.257 Poz No'lu inşaat rayicinden çelik piki fiyaü) fd =364.311 F=1.255 f0 =552.000*0.017.80*43.28 TT. dökme dilimli.958.80*R*S*n! F=0.000.15 (Tebliğde bu tesisat iş kalemi için öngörülen katsayı) Fiyat Farkı: F=0.000 TL/m2 montaj bedeli R= montaj sız fiyatı 43. kolonlu radyatör (144/800 mmlik) 46.. = — ^ formülünden /o 165.500.450./m2 . (n2) işareti artış orammn hesabında TDÇİ Fabrikalarının çelik piki kütüğü fiyaünın esas alınacağı ifade edildiğinden..000./Aflrt ÖRNEK-2) (2003 Yılı Birim Fiyatlarına Göre) 165.262 Poz No'lu inşaat rayicinin 2.000 TL/m2 I I .80*R*S*n2 S=0.540. = - (674000-552000) 552000 =0.305 Birim Fiyat No'lu tesisat iş kalemi için Bakanlığın tebliğinde (n2) işareti öngörüldüğünden..-TT.5 mm'lik saç fiyatı) fd =674..

Yüklenici (veya vekili). f)Tartılarak yada sayılarak zamanında işbaşında tespit edilen miktarlar her poz için belirlenir ve toplam sonuçlar geçici ara hakediş raporlanna yazılır. Kalan miktardan. sözleşmeye göre ihale indirimi uygulanmaksızın ödenecek miktarlar eklenir. e)Sözleşme ve eklerinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin hüküm bulunan her çeşit malzeme miktarlan. bütçe yılı sonuna rastlayan ayın 20. tesisat. c)Ataşman defterinde hesaplanan miktarlar. Her hakediş tutanndan bir önceki hakedişin tutan çıkanlıp kalan miktardan ihale indirimi düşülerek. Birim fiyat cetvelinde fiyatı bulunan yapım veya hizmet işlerinin yapılabilmesi.Ş. İşin başlangıcından beri gerçekleştirilen yapım-hizmet işleri ve ihzarat. 30 gün içinde de yüklenici veya vekiline ödenir. Aksi halde bu işi kontrollük tek başına yapar ve bu konudaki itirazlan kabul etmez. Bu geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır. Yüklenicinin geçici hakediş'e itirazı olması halinde ihtirazi kavdivle imzalar ve karşı görüşlerini belirttiği dilekçesini hakediş raporuna ekler. ihzarat ve inşaat miktarlan. d)Henüz tamamlanmamış imalat. Yüklenicinin yaptığı işler ve ihzarattan doğan alacakları. metrajlarla hesaplanarak ve kesin ödeme niteliğinde sayılmamak kaydıyla geçici hakedişlerle ödenir.İ. Bu raporun geçerli olabilmesi için de yüklenici yada vekili tarafından imzalanmış olması gerekir. keşif özeti yada somadan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden hesaplanarak yaptığı indirimle sözleşmesindeki yasal kesintiler de çıkartıldıktan soma ödenir. sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri. Hakediş düzenlendikten sonra yüklenici tarafından bir hafta içinde imzalanmazsa kontrollük raporu idareye gönderir ve imzalanıncaya kadar hiçbir işlem yapılmadan bekletilir. Yılı içinde bitirilen işlerde son hakediş. YEŞİL DEFTERİN YAPISI: a)Bir önceki hakediş'in kesin metraj toplamı. birim fiyatın uygulanabilmesi için yetkili makamdan onay alınmalıdır.G.ncu maddesine göre. YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.' nin 39. Yapılan ve ödemeye esas olarak hakedişe geçirilen miktarlan her hakediş için düzenlenen yeşil defterde nereden alındıklan ve nasıl hesaplandıklan poz poz belirtilerek ve bir önceki hakediş yeşil defter yekünü de eklenmek suretiyle hakedişlere aktanlır.256 9.nci günü düzenlenir. b)Bu hakediş'te tamamlanmış iş miktarlan. kontrol örgütü ile yüklenici yada vekiliyle birlikte ölçülerek ve sözleşme esaslanna uygun olarak hakedişe geçirilir. yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri. hakedişin kendisine ödenme tarihinden itibaren 10 gün içinde itirazım dilekçeyle idareye bildirir. Kalan son miktara KD V'de eklendikten soma 30 gün içinde tahakkuka bağlanır. Hakediş Raporlarının Düzenlenmesinde: a)Birim fiyat esasına göre yaptınlan işlerde geçici hakedişler ayda bir kez ve yüklenicinin başvurusu üzerine düzenlenir. Yüklenici başvurmazsa. varsa kesintiler. düzeltme ve ödeme şekilleri (a) bendindeki esaslara göre yapılır. Hakedişteki düzeltmelere itirazı olursa. . yüklenicinin idareye olan borçlan. hakedişe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunur. cezalar ve yasal vergiler kesilir. b)Götürü olarak yaptınlan ve özelliği olan işlerde hakediş raporlannın sözleşmesindeki hükümlere göre imzalanma. idare en geç 3 ay içerisinde tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir.

şev durumlan ve benzeri kroki kot ve ölçümleri. gerekli resim ve şekiller çizilmek yoluyla tutulur. hafriyat. ariyet ve depo yerlerine ait kroki. vs. kot ve ölçümleri. Günün tarihi. hava muhalefetleri vs. Şantiye Defteri iş süresince. c)Ataşman defteri mürekkep veya sabit kalem kullanılarak. b)Yapımn toprak altında kalan temel kısımlanna ait zemin kotlan. şantiye şefi. Kesin rölövesi yapılan işler.) -Günlük olaylar. erken ilerleyen işler. Kontrol Amiriliği imzalayıp mühürledikten sonra. Kontrol Mühendisi ve gerekirse saha mühendislerinin onay ve imzaları için bölümler matbu olarak bulunur. f)İşyerinde mevcut ve kaldırılması gerekli her türlü yapıya ait ölçü. kaplama. bir nüshası da şantiyede dosyalanmak üzere. en geç bir hafta içerisinde ataşman defterine geçirilir ve taraflarca imzalanır. kalıp. yüklenici. d)Malzeme figüre ve boyutlarına ait ölçümler. depo çıkışları vs. kontrol mühendisi.257 RÖLÖVE DEFTERİNİN YAPISI: a)Projesi olmayan ve sözleşme gereği yapılacak imalatlara ait kroki ve ölçümler. İlk sayfasında yapılan iş hakkında genel bilgiler bulunur (işin adı. sayfaları ana koçandan ayrılabilecek biçimde hazırlanmış çift dip koçanlı. e)Şartnamelere göre tartılarak. Rakam yanlışlıklarında okunabilecek şekilde ilk rakamın üzeri çizilir ve doğrusu yazılıp aym kalemle imzalanır. keşif bedeli. Şantiye Şefi. iş gecikmeleri. Hava durumu.). Yüklenici. ŞANTİYE DEFTERİNİN YAPISI : Şantiye Defteri yada Şantiye Günlük Defteri olarak bilinen bu matbu dokümanda bir nüshası Kontrol Amirliğine teslim edilmek. doğrama. kontrollük elemanlarında kalacak alt nüshada aym olmak üzere. demir. ölçülerek veya sayılarak belirlenecek miktarlar. Şantiye Defterinde. iş programı ile karşılaştırmalar. Ataşman defteri iki kısımdan oluşur (I: Kroki. hergün ve gerekirse birbirini izleyen sırada birçok sayıda (numara verilerek) tutulur. orijinal nüshada ve dip koçanda kalacak. ATAŞMAN DEFTERİNİN YAPISI : Bu defter. Üçüncü (yeşil) nüshasım da yükleniciye gönderir. vs. gelişmeler. boya-badana. silintisiz. II: Metraj). a)Plan ve projelerde bulunmayan işlere ait imalatlar ve rötret alünda kalan kısımlar rölöve defterinden alınıp kot. c)Kazı. belli sayıda sayfa bulunur. . -Günlük ihzaratlar (gelen ve sevkedilen malzeme. dolgu. Sayfa araları çizgili olup bu boşluklara. duvar. sayfa no. Kontrol Amiri'nce ilgili Kontrol Mühendisi'ne her sayfası imzalanmış ve numaralanmış olarak verilir. kroki. açık-seçik. b)Zamanında tutulması gereken tartı tutanakları tarihleriyle birlikte bu deftere kaydedilir. Anlaşmazlık halinde birinci nüshalar esas alınır. Bu defteri. tarihler. -Günlük imalatlar (beton.) Yükleniciye verilecek üst. uzaklık. İkinci (san)nüshasım kontrol mühendisliğindeki dosyasına. su debileri. zemin cinsi ve tarih de belirtilmek suretiyle ataşman defterinin kroki bölümüne yazılır. şekil ve kotlar bulunur. Metrajları da metraj bölümüne kaydedilir. Birinci (beyaz) nüshasım idaredeki dosyasına. yeri.

-Şantiye'de bulunan yada kiralanmış olan makine ve ekipmanın çalışma durumlan. bilirkişi soruşturmaları ile mali denetimlerde yapılan işlerin ispatlanması ve mutabakat gibi konularda zor durumda kalınabilir. depo. 3 hakediş'e birer nüsha. 3 hakediş'e birer nüsha. ayniyat.258 -Şantiye'ye gelen yetkili ziyaretleri ve açıklamaları. kaç personelle çalıştığı. hesap kesme. Keşfinde bulunmayan imalatın "OLUR'u" alınmadan hakedişe konulamaz. Hakedişler genel olarak 7 nüsha olarak hazırlanır: •1 nüshası. d)İlk hakedişin 3 adedine yer teslim tutanağı ve yüklenici iş programı dilekçe sureti. ataşmandan sonra işin takibinde ikinci önemli kayıt dokümanı olduğundan ihmal edilmeksizin. ambar. görev yerleri (müh.. muhasebe. %30 keşif artışı olan işlerde: a)Keşif artışı OLUR'undan. bunun nedenleri kaydedilir. •1 nüshası Kontrolluğa. görüşme sonuçlan. kalfa. •2 nüshası da Yükleniciye gönderilir. -Varsa diğer günlük olaylar. vs. tasfiye. •1 nüshası tahakkuk için Muhasebe Şefliğine. hangi işte ne kadar süreyle.. . ne miktar iş ürettiği. sayısı. aksaklıklar. usta. sayısı). anza yada bekleme durumlan. çalışılıp çalışılmadığı. eksiksiz ve mutlaka yazılarak doldurulup onaylanmalı ve bir nüshası kontrolluğa hemen gönderilmelidir. ödemeyi yapacak Muhasebe Müdürlüğü yada Saymanlığa. düzeltilmesi gereken işler. b)Mukayeseli keşiften 3 hakediş'e birer nüsha. bekçi.. -Şantiyede o gün için görev yapan teknik ve idari personel durumu. mahkeme kayyum araştırmaları. birimleri ve sayılan. (3)-İş sonu Hakedişi (geçici kabulden soma hazırlanır). -İlgili günde çalışan düz işçi. c)Keşif artışından ortaya çıkan kesin teminat farkının yatırıldığına dair makbuz. (2)-Ek Hakediş (yeni ihzarat malzemesi bedelini ödeyebilmek için). gelişmeler. usta yrd. Şantiye defteri. Toprak altında kalacak (rötret altı) imalatın da metraj ve hakedişlere kaydında büyük ölçüde şantiye günlük defterinden yararlanılır. •1 nüshası dosyasına. (4)-Kesin Hakediş (geçici kabulden ve kesin hesabın tamamlanmasından soma ikinci keşif üzerinden alacak ve borç durumunu ortaya çıkarmak üzere) hazırlanır. kesin hesap. Her hakediş'e. vs. •1 nüshası sözleşmeyi yapan idari makama. zamanında. mim. çaycı. vs. formen. çalışma yerlerine göre gündelikti çalışan elemanlar. nakliyeye tabi olan malzemelerin "Nakliye Metrajları" eklenir. HAKEDİŞ ÇEŞİTLERİ: (1)-Ara Hakediş. Aksi halde ileri tarihlerde meydana gelecek anlaşmazlıklar.

su : M ü t e a h h i d i n A d S S ö T e İ ş İ ş S ö S ö V e M a E n .07.259 .İNŞAATI I I A K I I)IŞ RAPORU NO TARİHİ UYGULAMA YILI 3 ve Kesin 26.işi .1998 1998 Yapılan İşin Yıllık Programdaki Sektörü ve Etüt/Proje No...

2 5 2 5 3 0 3 : %12*312.000 . .000.260 K e s i n T e m i n a t T u t a r ı 3 1 2 .000. /../ . . 0 0 0 . 0 0 sayı .

261 0 / 1 0 / 1 9 9 9 d e f a d a TL T L / / s a y .

7 3 6 . 0 0 .262 ı 1 6 . 6 0 0 . 0 0 0 + 2 . 4 7 3 . 0 3 6 .

0 3 6 . 0 0 0 + 2 .263 . 0 0 0 . 4 7 3 . 6 0 0 . 7 3 6 .

264 İlave Kesif Y ü z d e s i : % 1 0 . 0 0 0 T o p l a m K e s i f B e d e l i : 3 . 8 8 İ l a v e K e s i K 6 e 0 0 .

265 4 5 . 9 4 5 . 6 0 0 . 0 0 0 T o p l a m İ h a l e B e d e l .

266 Süre Uzatım Kararlarının Tarih ve Sayısı: Verilen Süre: İş Bitim Tarihi: .

890.052.560.750.F.000 12.000 8.500. Suni Mermer Plak Y.972.661.816 404.084 207.500 10.500.000 800.664 80.186.000 16.00 0 71.000 M3 1.875 7.050.000 10.425.1998 No: 3 ve Kesin Yapılan işin Cinsi İNŞAAT İMALATLARI El ile Her Derinlikte Kazı Kum Çakıl Serilmesi 250 Dz'lu Demirsiz Beton 200 Dz'li Harçlı Tuğ.367 508.211.315 M3 3.000 210.185 21.000 112.000 6.050. 1 '/" Küresel Vana Pasl.141 8.656 55.000 5.945 3.952 1.500.25 mm Kollektor Ağzı Dikişli Galvanizli Boru i/2" Dikişli Galvanizli Boru 1" Dikişli Galvanizli Boru 1 i/i" Dikişli Galvanizli Boru 2" Montaj Malz.081 18.270.000.maz Çel.677 ıı saat imalatları Ton lamı TAŞIMALAR Çimento Taşınması Tuğla Taşınması Tüvenan Taşınması Yıkanmış Elenmiş Kum Taşınması Osmaneli'den Kum Taşınması Çakıl Taşınması T.300. Mozaik Merdiven Basamağı Dış sıva Yapılması Iç Sıva Yapılması Tavan Sıva Yapılması 200 Dz'li Tesviye Betonu Miktan 13 0 21 0 24 2 7 58 32 38 72 0 20 6 83 11 35 24. 2" Küresel Vana Pasl.856.F.000 n 5.Sahife No: Birim Fiyat No 14.780.000 217.000 7.000.735.000 .057 Bin Ad 1.750 1.984 42.800.015.062 1.40 24 6 16 8 11 0 11 35 Ölçü Birimi M3 M3 M3 M3 M2 M3 M2 M3 M2 M2 M2 Mt M2 M2 M2 M2 Birim Fiyaü 907.000.818 8. 3" Miktarı Ölçü Birimi 6 6 2 6 1 2 2 1 5 3 153 6 0 182 9 6 139 248 9 2 1 1 2 2 2 1 1 Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Mt Ade t Ade t Ade t Mt Mt Mt Mt Mt Mt Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Birim Fiyatı Tutarı (TL) 9.000 6.271.759 195.000 29.000 23.300.535 27581 2 Rapor Tarihi: 26.100.071 26.551.531 27.000 27.000* % 25 Şiber Vana (Pirinç) '/f Şiber Vana (Pirinç) 1 1/" Şiber Vana (Pirinç) 2" Küresel Vana Paslanmaz Çelik 3/f Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1" Küresel Vana Pasl.240 M3 2.000.750. Bedeli 287.000.890.749.908.181.600.012/2 15.140/2 16.F.125.3 T.191/3 26.156 3.650.241.439.000 2.50 l/a 26.000.837 81.080 1.000 Taşımalar Toplamı: inşaat imalatlar ve Taşımaları Toplamı: Kontrol: Kontrol : 95. 2 1/2" Küresel Vana Pasl.500.200.000 2.800.442.301. Duvar 250Dz'li Harçlı Yanm Tuğ.100 3.500.250.000.000 7.07.011 21.5 T.000 490.300.200.387.F.00 0 91.000 10.720 563.428 Tutan (TL) 117. Bedeli 305.780 7.030 213.750.125.875 373.136 271.000 39.222.000 2.000 5.760 459.000 46.142.003 18.138 1.maz Çel.000 121.318.000 1.000.00 0 27.400.000 14.122 102.661.081/1 18.000 145.700 3.seramik Beyaz Çim.200.333.500.318 793.709.907 611.000 384.000 159.000 2.422.000 1.182.678.810 119.339.8 Santive Sefi: Müteahhit: To 846.00 0 1.F.600.078.000 8.015.820 174.102 6.200.000.000 2.6 T.000 16.00 0 16.926 2.000 15.503 27.000 875.7 T.600.212.000 31.600.600.000 5.478.maz Çel.250.07.600.872.969.750.818 Sahife No: 3 Rapor Tarihi: 26.700.00 0 54. Duvar Dem'li ve Dem'siz Beton Kırma Düz Yüzeyli Ahşap Kalıp Ahşap Iş iskelesi Düşey Karo Fayans Yapımı 100*200*9mm Röliefli Gre.000 74.000 7.000 * % 30 Sert PVC Boru 70 mm Sert PVC Boru 110 mm Montaj Malz.l T.00 0 120.031 1.000 M3 987.969.956 60.maz Çel.000 1.129.025.914.633.738.875 267 241.066 26.1998 No: 3 ve Kesin Birim Fiyat No 075-101 076-400 087-203 089-105 097-101 109-103 126-101 173-101 173-102 201-204 201-205 201-206 210-208 201-400 204-402 204-403 204-501 207-101 207-104 207-106 210-632 210-633 210-634 210-636 210-637 210-638 Yapılan İşin Cinsi tesisat isleri Alaturka Hela Taşı Alaturka Hela tesisatı Duş Teknesi Dökme Demir Emaye Uzun Musluk Yer Süzgeci Kollektor Borusu 100 mm Kolye Priz (Su Almak için) 57/3 mm Kollektor Ağzı 83/3.630 43.661 27.000 174.F.970.000 510.000 660.000 70.000 4.

268 İ N Ş A A T K O M İ S Y O .

.... alanı ..269 N K A R A R I N O : 3 ....

.... " işlerinin yapılması zorunlu bulunan harçlı imalatların bitirilmesi hedeflenip.270 içinde yer alan ve yapı mı sürdü rülen " . bu yıl yapılması .....

İnşaat İşleri İlk Keşfi'nden 62.926.00 0 TL gibi eksikliğin yılında ile kalorifer bir .326.00 0 TL artışa karşın.271 planlanan sıhhi tesisatın bölümü önümüzdeki 1999 tesisaü birlikte yapılmasına.571. Tesisat İşleri Keşfi'nden 28.516.

272 dikkate alınması. komisyonumuz ca benimsenen bu görüşün ita onbir) oranında fazla artışıyla 10. sonuçta toplam ilk keşif den 33.600.88) .00 0 TL lik bir keşif (% yaklaşık (yüzde iş yapürılmasıyla bu inşaat sezonunun kapatılacağı.945.

273 amirlerinin onayına sunulmasına karar verildi. 26.07.1998 İNŞAAT KOMİSYON U: Başkan: Üve: Üve: Üve: ONAY / / .

2 KmMuhacır Ak.F.3 KmAlpu Ocağı-Şantiye 126 Km Osmaneli-Şantiye 34.. tutanağa bağlanmıştır.. Taşınma Mesafesi Kum Taşınma Mesafesi Kum Taşınma Mesafesi Çakıl Taşınma Mesafesi 28.F...F... alam içinde yer alan " ...F.-Şantiye 34...274 MESAFE TUTANAĞI .-Şantiye 4....4 Km Yıldıztepe-Şantiye 12..F..3 T. T.7 Km Karabük-Şantiye 15......5 T.l T.6 KmKılıçoğlu-Şantiye 421.4 T.........7 T..... " işi için kullanılan malzemelerin taşınmalarına ilişkin mesafeler aşağıda olduğu gibi tespit edilip....6 T...F.2 T..F...8 Çimento Taşınma Mesafesi Kireç Taşınma Mesafesi Tuğla Taşınma Mesafesi Demir Taşınma Mesafesi Tüvenan Malz.F.....3 KmAlpu Ocağı-Şantiye .8 KmÇim Fab...

1998 .07.275 26.

..... işin taşeronuyla birlikte yapılan tesbitte..... "........." işinde yapılmış olan harçlı imalatların listesi aşağıya çıkarılmıştır.............276 İNŞAAT KOMİSYONU:TESPİT TUTANAĞI 19/06/1998 Tarihinde ÇİMENTO'ya gelen zam nedeniyle......................... ....

503 27.581 Şantiye Şefi: Yapılan işin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar Düşey Yüzeylere Karo Fayans Suni Mermer Plak Yapılması Dış Sıva Yapılması Iç Sıva Yapılması Tavan Sıva Yapılması 200 Dz Tesviye Betonu Müteahhi t: Miktar 242.00 M2 74.081/1 16.071 16.535 27.003 18.000 M3 58.501/a 27.531 27.00M2 120.00M2 110.00M2 168.000 M3 58.081 18.00M2 400.00 M2 Kontro l: .277 Poz No 16.00 M2 400.00M2 Kontro l: Birinci Hakedişte Ödenen 165.000 M3 7.

0171 ton 0....00 246..531 27."İşinde 09...00 720.545 ton 95..07.905 ton 9.050 ton 7.. Seramik kaplama 6 Beyaz Çim.0052 ton 0..00 720..003 18.....00 6...837 ton 1135...06..0075 ton 0.00 206....503 27.000 M2 M2 M2 M2 Mt M2 M2 M2 M2 0.278 Sayfa No: 4/c Hakediş No: 3 ". Mermer plak 7 Suni Mermer Plak Yapılması 8 Dış Sıva Yapılması 9 Iç Sıva Yapılması 1 Tavan Sıva Yapılması 0 1 200 Dz Tesviye Betonu 1 16.....00 Nakli Yekûn Genel Yekûn 2...071 26.00 1135..00 24..191/3 26...1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren "Yapılan İmalatlar" İçin Fiyat Farkı Hesabına esas Malzeme Miktarı Hesap Tablosu No İmalat veya İhzarat Cinsi Poz No Birimi Birim imalat Yada 19/07/1998 26/07/1998 İhzarat Bünyesinde Tarihindeki Miktar Tarihindeki Miktar Bulunan (Tutanaktan) (Tutanaktan) ÇİMENTO Miktarı M3 0...0112 ton 0...0083 ton 0....00 0 M3 0.....00975 ton 0..250 ton 242.661 27.00 110.581 .00 168....016 ton 0.....081/1 26..535 27..081 18.....0070 ton 58.0073 ton 0.640 ton 09/06/1998 -26/07/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme 1 250 Dz Demirsiz Beton 2 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 3 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar 4 Düşey Yüzeylere Karo Fayans 5 Röliefli Gre....00 83.1998 ile 26..501/a 26...

279 .

16 0 0.0 0 83.050 ton 0.081/1 26.0075 ton 0.016 ton 1.00 0 Malzeme Oram 1.081 18.000 Toplam 210.081 18.398 26.435 2.140/2 Yapılan işin Cinsi Tüvenan Serilmesi Birimi M3 Miktarı 21. Birimi M3 M2 Miktarı 7.0 0 1135.280 ÇİMENTO: Poz No 16.501/a Röliefli Gre.661 27.350 0.535 Tavan Sıva Yapılması M2 0.394 27. Seramik kaplama Beyaz Çim.503 Suni Mermer Plak Yapılması Dış Sıva Yapılması Mt M2 24.000 58.124 2.000 Malzeme Oranı 0.0 0 168.00 Malzeme Oram 275 Adet 54 Adet Toplam 1925 Adet 3132 Adet 5057 Adet TÜVENAN MALZEME: Poz No 15.0 0 110.50 0 0.071 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar Düşey Yüzeylere Karo Fayans M3 M2 M2 7.00 0.191/3 26.00 1135.250 ton Toplam 60. Mermer plak M2 M2 0.000 .945 95.00 246.0083 ton 1.00 206.0070 ton 7.803 27.581 TUĞLA: 200 Dz Tesviye Betonu M2 0.531 Iç Sıva Yapılması M2 0.0073 ton 0.0052 ton 0.419 18.000 58.00 0.83 7 Poz No 18.0171 ton 0.00975 ton 27.000 210.081/1 Yapılan işin Cinsi 200 Dz Tuğla Duvar Yapılması 250 Dz !/2 Tuğla Duvar Yap.307 18.0112 ton 26.003 Yapılan İşin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton Birimi M3 Miktarı 242.

013 0.00 206.00 246.661 27.503 27.750 1.535 27.022 0.531 27.000 Malzeme Oranı 0.033 0.00 110.544 2.000 58.740 5.000 Poz No 16.000 121. seramik kaplama Beyaz Çim.0312 8.501 Yapılan işin Cinsi 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar Düşey Yüzeylere Karo Fayans Röliefli Gre.0 0 24.826 45.081/1 26.250 0.0 0 Malzeme Oranı 0.720 Toplam 174.240 174.00 83.72 5 112.033 0.003 Yapılan işin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton Birimi M3 Miktarı 242.025 0.040 Toplam 1.281 YIKANMIŞ-ELENMİŞ KUM: Poz No 16. Mermer plak Birimi M3 M2 M2 M2 M2 Miktarı 7.150 1.500 Toplam 121.030 0.118 5.003 ÇAKIL: Yapılan İşin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton Birimi M3 Miktarı 242.000 Malzeme Oranı 0.00 168.071 26.750 39.081 18.025 0.40 0 .315 Sayfa No: 6 Hakediş No: 2 26.581 Suni Mermer Plak Yapılması Dış Sıva Yapılması Iç Sıva Yapılması Tavan Sıva Yapılması 200 Dz Tesviye Betonu Mt M2 M2 M2 M2 0.035 .191/3 26.00 1135.00 1135.240 OSMANELİ KUMU: Poz No 18.

...............282 ".685)=22..........000 Birimde Ödenecek Fiyat Farkı Fiyat Farkı D=C-A 6..127....996 C 16.008) 10......." İŞİNDE 13/05/1998 —28/05/1998 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILAN ÇİMENTO İÇİN MALZEME FİYAT FARKI HESABI Uygulama 1998 Yılı Baz Fiyaü 18/05/1998 —15/05/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme Miktarı 13/05/1998 Tarihli Zam Dolayısıyle 13/05/1998 Tarihli Zamlı Fiyat A (04....681-41.....500 E=B*D 144.267.062.......500 B (64.....330..430 Sayfa No: 7 Hakediş No: 2 .

...." İŞİNDE 28/05/1998 —18/06/1998 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILAN ÇİMENTO İÇİN MALZEME FİYAT FARKI HESABI Uygulama 1998 Yılı Baz Fiyaü 18/05/1998 —18/06/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme Miktarı 28/05/1998 Tarihli Zam Dolayısıyle 28/05/1998 Tarihli Zamlı Fiyat A (04..283 ".681)=21..........747................062....625 Sayfa No: 8 Hakediş No: 3 .762...610 C 17.825.....008) 10.500 B (86........000 Birimde Ödenecek Fiyat Farkı Fiyat Farkı D=C-A 7..500 E=B*D 167...291-64.....

......500 B (65.1998 tarihinde yapılan 2 nolu hakedişle ödenen miktardan soma yapılan imalatlar aşağıda belirtilen miktar kadar bu 3 nolu hakedişle ödenmektedir..069.06.06..." İŞİNDE 19/06/1998 —26/07/1998 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILAN ÇİMENTO İÇİN MALZEME FİYAT FARKI HESABI Uygulama 1998 Yılı Baz Fiyatı 20/06/1998 —26/07/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme Miktarı 19/06/1998 Tarihli Zam Dolayısıyle 19/06/1998 Tarihli Zamlı Fiyat A (04... .....000 Birimde Ödenecek Fiyat Farkı Fiyat Farkı D=C-A 8.....813 Sayfa No: 9 Hakediş No: 3 AKARYAKIT FİYAT FARKI TUTANAĞI 05....912.292)=9....500 E=B*D 85.............284 "......1998 Tarihinde akaryakıta yapılan zamdan soma 26..975.062...008) 10......837-86..545 C 18..

06.01.1998 Tarihinde motorinin fiyatı 128.l: (Çimento) 9.13 =113.8 km *0.0788 * (113.13 = 102.400-102.684 TL/Lt 05.400-102.010/1.1998 Tarihinde motorinin baz fiyatı 116.0788*(C-D) T.545 ton * 28.664) = 5.6 *126 km *0.400 TL/Lt TAŞIMALARDA: A*B*0.022 TL .541.124 * 1.F.664) = 232.010 TL/Kg (KDV Dahil) D=116.285 01.l: (Kum) 31.142 TL/Kg (KDV Dahil) C=128.308.461 Toplam TL TL = 5.F.0788 * (113.561 T.142/1.

286 "İŞİ Sayfa No: 10 HakedişNo: 3 .

069.541 26.1998 1 26.06.05.06.287 "İŞİ Malzeme Fiyat Farkları İCMALİ Sayfa No: 10 A) Önceki Ödenek Dilimleri İçinde Ödenen Malzeme Fiyat Farkları a) Yılı b) Yılı c) Yılı d) Yılı e) Yılı TOPLAM B) Uygulama Yılı içinde Ödenen Malzeme Fiyat Farkları Malzemenin Cinsi Zam Tarihi Hakediş Tarih No Malzeme Fiyat Farkı Tutarı Çimento (Torbalı) Çimento (Torbalı) Akaryakıt (Motorin) Çimento (Torbalı) 13.1998 2 26.05.05.1998 05.625 TOPLAM 396.546 144.1998 Malzeme Fiyat Farkı Tutarı 85.06.05.022 .301.487.327.813 5.835 ihale Tenzilatına Tabi Olmayan Tutar (A+B+C) 487.06.1998 05.430 2.541.1998 18.442 C) Bu Hakedişle Ödenen Malzeme Fiyat Farkı Malzemenin Cinsi Çimento (Torbalı) Akaryakıt (Motorin) TOPLAM 90.05.747.1998 2 167.1998 26.06.127.277 Zam Tarihi 19.1998 2 82.610.690.1998 13.

288 HakedişNo: 3 .

211.07.........751..Yılı İhzarat fiyat farkı dahil edilmeyecektir..........022...227....26. Düzenleme Tarihi: 26...1998 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN İŞLERİN F) Bir Önceki Hakedişin Tutan (E-F) G) Bu Hakedişin Tutan H) KDV (%12) I) Tahakkuk Tutan K E S I N T I L E R Gelir Vergisi Damga Vergisi Savunma Sanayi Destekleme Fonu Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi idare Mahkemesi Kiralan Gecikme Cezası Avans Mahsubu Teminat Kesintisi: ilk Hakedişle Bankadan Teminat Mektubu Verdi.570 3.227.....362........1998 J) TOPLAM 30.036..098 8...227......423.........661...301.1998 —26.557 MÜTEAHHİDE ÖDENECEK TUTAR (I-J) MÜTEAHHİT DÜZENLEYENLER ONAYLAYAN Uygundur...Yılı b)Yılı c)Yılı * Önceki Ödenek Dilimi Fiyat Farklarına d).835 8..277 10..82 0 1.....160..301.......000 TL kesilecek...07.017.097 C) ihzarat Kesintileri a)..998......382.510.141 1 inşaat imalatları Toplamı Taşıma 7.097 26...528.820....022.07.736...890..141.785.510... E)...06....856.174.129 645...910.428 5....07....Yılı Uygulama Yılı Fiyat Farkı 487..097 TOPLAM 10.......925..202...904 10....334 30..1998 Tarihine Kadar Yapılan İşler İCMALİ Sıra No işin Cinsi Sözleşme Fiyatlarıyla Yapılan İşler 1..677 2 Bedelleri Toplamı Tesisat İşleri 1.......510...722 90.....150.313.....1998 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLERİN A) ihale Tenzilatına Tabi Ödemeler Tutan (Örnek 28/1'den) B) ihale Tenzilatı (* %12) C) Tenzilatlı Tutan (A-B) D) ihale Tenzilaüna Tabi Olmayan Ödemeler Tutan (Örnek 28/1'den) E) Toplam Tutan (C+D) 26.........925.820 A)Sözleşme Fiyatlarıyla Yapılan Iş+Uygulama Yılı Fiyat Farkı B)Önceki Ödenek Dilimi Fiyat Farkları a).....141..028...000 3 Toplamı TOPLAM 10....Yılı b)Yılı c)Yılı d)Yılı TOPLAM D) Diğer Kesintiler Bir Önceki Hakedişle Yapılan Bu Defa Yapılan Kesinti TOPLAM KESİNTİ TOPLAMI ihale Tenzilatına Tabi Ödemeler Tutarı (A+B-C-D) 10....277 289 487.172. ......052.570 5... Bu Hakedişle 2..77 5 6....

M: Katsayı (iksasız kazılar için 0. 14.290 10. (kazı şartnamesindeki tarife göre. kazı hacmi üzerinden "Derinlik Zammı" verilir.00 mtden fazla olanlarına. YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ.020/2 poz numaraları arasında bulunan kazı işlerinden derinliği 2. zayiat. sık kaplamalı ve tam kaplamalı iksalı kazılar için: Yukarıdaki formül kullanılmakla birlikte "M" katsayısı (M=1.00) alınarak değerlendirilir. derinliği 2.00 mt' yi geçen kazıların yalmzca 2. Seridöpri ve eki listelerde 14. F: Her türlü malzeme.ŞEV a) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde el ile yapılan her çeşit dar ve geniş derin kazılarda. Burada. DERİNLİK ZAMMI FORMÜLÜ: I-İksasız Kazılar için: F = 1. aralıklı. b)Döküm yeri şantiyeye 8.).yüklenici karı ve genel giderler dahil derinlik zammı (TL/ m3). a)Karşılıkh. DERİNLİK ZAMMI UYGULAMASIYLA İLGİLİ ÖRNEK: Aşağıda plan ve kesitiyle ilgili şekilleri verilen binamn temel kazısından (çukurundan) çıkan malzemenin (klas tespitinde) %22 sinin sert toprak ve kalan kısmının da yumuşak kava olduğu anlaşılmıştır.25*M*K*(H-2) dir. serbest kazımn bittiği ve derin kazımn başladığı kotla derin kazı taban kotu arasındaki farktır). K: Düz işçinin saat ücreti (TL/saat) H: Derin kazının derinliği (mt.040 poz no'suyla gösterilen derinlik zammının ödeneceği belirtilmiştir.00 metreden sonraki kısımları için. Makine ile yapılan derin kazılara kazı fiyaündan başka ayrıca derinlik zammı verilmez.50 alınır). buradaki birim fiyatları dışında ayrıca 14.649 km olan sert toprağın Kazı+Taşıma Birim Fiyatı ile Toplam Taşıma Bedeli'ni . İKSA .012/1 ile 14.040 poz no ile gösterilen.

144..TL/m3 dür ve A = 1.010/4 ile tanımlanan bu iş için 2003 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Normal Kazı Birim Fiyatı 4.TL/m3 dür ve A = 1.25 alınacaktır. olan yumuşak kayanın da Kazı+Taşıma Birim Fiyatı ile Toplam Taşıma Bedeli'ni (patlayıcı madde kullanılmadan ve derinlik zamlı olarak) bulunuz.291 (derinlik zamlı olarak) bulunuz.151.05 alınacaktır. Poz No: 15..523. Poz No: 15.001/2 ile tanımlanan bu iş için 2003 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Normal Kazı Birim Fiyatı 1. c)Döküm yeri şantiyeye 14030 m. .507.

yükle niciy e öden ecek topla m kazı ve taşım a bedel ini hesa playı nız. 590 . 1 5 0 . 220 . 3 0 0 . 150 500 650 / 20 0 100 X- .292 . M H * t *—*—* 52 0 15 0 20 0 150 150 Her iki duru m için gerek li kazı. 150 . taşım a ve zemi n klası na bağlı derin lik zamlı topla m kazı birim fiyatl arı ile kazı bedel lerini .

çe ke nçe kil en ar aç ve ne sn e ile di ğe r ko şu lla r ba kı .293 0 00 -2 90 //// /// V -3 90 VERİ LEN LER: •Taşım a fo nıı üll eri ge ne l ol ar ak yo l du ru m u. m es af e.

00 07 M +0 .294 mı nd an ka rış ık ol ar ak :' F = K( 0. 00 02 M +0 . F = 0 .0 25 ). F =0 . F = K( 0. 0 0 0 1 7 K 4 M .0 1). 0 0 .0 13 K M . F = K ( 0 .

0 3 ) a l ı n a b i l i r ( u y g u n o l a n f o n n ü l k u l l a m l a c a k t ı r ) .295 0 1 6 M + 0 . •Kazı ik sa sı z ya pıl ac ak : M = .

T L/ sa at (d üz iş çi 20 03 yıl ı sa at üc ret i ra yi ç be de li ol ar ak ) •Deri nlik zam mı form ülü: F=1. 50 alı na ca ktı r. 00 0.296 0. 54 4. 25* M*K *(H2) "veril iyor" . K = 1.

sert kaya y= 2.600 ton/m 3 alına caktır . •2 00 3 yıl ı içi n m ot or lu ar aç ka ts ay ısı : K =7 2.400 ton/m 3 .297 •Yoğ unluk lar : yumu şak kaya y= 2.T L/ T on Ç Ö Z Ü M : T . 00 0. 50 0.

50 *5 . A3 =[ 6. 50 *3 . 50 =9 . A4 =[ 6. 50 =6 .2 0] / 2= 16 . 50 m2 .0 0= 4.7 5 m2 . 50 +5 .298 op la m K az ı Al a m: A ^l.9 0 m2 .0 . A2 =1 .5 0* 4.5 0] /2 * 1.

00 m2 . 00 *6 .9 0* l. A5 =[ 2. A6 =[ 5.4 0* 5. A7 =5 .299 0 m2 .0 0] / 2= 5. 40 m2 . 50 m2 . A8 =3 .5 0= 5.5 0] / 2= 6. 40 *2 . 00 =2 7. 85 m2 D e r i n K ı .

300 s m ı n A l a m : A 5 + A 6 + A 7 + A 8 = 6 . 0 0 + 5 . 5 0 + 5 . 4 0 + 2 7 . 8 5 .

5 0 + 6 . 7 5 . 7 5 m 2 S ı ğ K ı s m ı n A l a m : A l + A 2 + A 3 + A 4 = 4 .301 = 4 4 .

9 0 + 9 . 0 0 = 3 7 .302 + 1 6 . 1 5 m 2 D e r i n K ı s m ı n H a c m i : 4 4 . . 7 5 * 3 .

90 = 10 7.1 5 * 2. 5 2 5 m 3 ( V ) . 73 5 m 3 (V 2).303 9 0 = 1 7 4 . T O P L A M (V *) = 28 2. Sı ğ Kı s mı n H ac mi : 37 . 26 0 .

75 * 37 . 46 0 .0 0 = 16 3.1 5) *2 . 80 0 m3 (¥ ±) D eri nli k Za ml ı K az ı H ac mi : 28 2.304 m3 N or m al K az ı H ac mi : (4 4. 80 0 = 11 8. 26 016 3.

K =7 25 00 00 0 T L/ to n T Fı = 1. A =1 .0 5. 05 *0 .305 m3 (¥ g). y= 2. 40 0 to n/ m3 . (* ) Se rt to pr ak ta şı m a bi ri m fi ya tı: M =8 64 9 mt < 10 k m.

306 .0 00 17 *7 25 00 00 0* a/ 86 49 *2 .T L/ m3 % 25 Y ük le ni ci ka rı ve ge ne l gi de rle r içi n: 72 2.T L/ m3 Sert Topr ak Taşı ma Birim Fiyatı . 12 2.4 00 = 2. 48 7. 88 8.

609 ..61 0. :3. K =7 25 00 00 0 T L/ to ..307 ....2 5.. A =1 .. y= 2. 60 0 to n/ m3 .TL/m 3 (* *) Y u m uş ak ka ya m n ta şı m a bi ri m fi ya tı: M =1 40 30 mt > 10 k m..

25* 0.TL/m (***) Paçal Derin lik Zam mı Fiyatı :F= 1...904 . :5.323.03 0+ 0.581.600 = 4.00) = .83 7.90 2.TL/m 3 1..25* 7250 0000 *(0.25* M*K *(H2). Fj = 1.0 007 * 14.50* 1544 000*( 3..167.308 n' TF2= 1.670 ..TL/m %25 Yükl enici karı ve genel giderl er için: Yum uşak Kaya nın Taşı ma Birim Fiyatı ..01) * 2...

833 .500.TL/m 3 Ortal ama (paça l) fiyat: .309 1.

25* 0.310 = 1. 4 6 * 0 ...50* 1544 000*( 2. 000.351.8 0*0.17 5.0 00... = 185.TL/m 3 a)Ser t Topr ağın (15.2 2* (1523 151 + 3610 609) ..90 2.00) = 868..0 01/2) Kazı +Taşı ma+ Derin lik Zaml ı Birim Fiyatı : 163..5 00.TL 1 1 8 . 2 2 * .TL/m 3 F1*=l ..

T L T o p l a m .311 ( 1 5 2 3 1 5 1 + 3 6 1 0 6 0 9 + 1 3 5 1 0 0 0 ) = 1 6 9 . 0 0 0 . 6 2 8 .

312 S e r t T o p r a k H a f r i y a t B e d e l i : : 3 5 4 .0 10/4) Kazı . 0 0 0 . 8 0 3 . T L b)Yu muşa k Kaya nın (15.

4 6 * 0 . = 1.. 7 8 * ( 4 1 4 4 5 0 7 + 5 8 3 7 9 0 4 + .8 0*0.TL 1 1 8 .7 8* (4144 507 + 5837 904) ..313 +Taşı ma+ Derin lik Zaml ı Birim Fiyatı : 163..275 ...392... 759..

0 4 7 .314 1 3 5 1 0 0 0 ) = 1 . T L T o p l a m S e r t T o p r a k H a f r i y a t . 1 9 3 . 5 7 6 .

676 .587. 3 3 5 . 5 8 6 . b) SU BO ŞAL TM A ZA MM I: Yine Yapı . 3 2 2 . 138. T L KAZ IDA N ÇIK AN VE TAŞI NAN ZEM İNİN GEN EL BED ELİ: 2.315 B e d e l i : : 2 .TL dir.

çuku rda yada kazı yerin de gözle görül ecek şekil de belir en bir yeral tı suyu sözk onus uysa.316 İşleri Biri m Fiyat Tarif leri'n de sözü edild iği şekli yle kazı mn deva mı sırası nda temel de. veya yeral tı su seviy esi altın da yapıl an kazı. inşaa t veya imala ta kendi .

bu suyu .317 birim fiyatl arı dışın da ayrıc a aşağı da belirt ilen SU BOŞ ALT MA ZAM MI öden ecekt ir. A ncak.300 m3/sa at olma sı. herha ngi bir kazı veya imala ta su boşal tma zam mı öden ebil mesi için kazı taban ve yan yüzle rinde n sızan suyu n debis inin en az .

.318 n kısm en veya tama men cazib eyle akıtıl ması nın müm kün olma ması veya daha ekon omik olma ması ve fiilen el yada pom pajla boşal tılma sı gerek mekt edir.

Biri m Fiyat No: 14. Kazı alam içine sızan suyu n. olma sı halin de.< Q<1 0 m3 /sa.0 42. inşaa t ve imala tın kuru da yapıl .30 0 m3 /sa.319 a)Al anı 100 m2 den az olan kazıl arın taba n ve yan yüzle rind en sızan suyu n saatt eki ortal ama debis i 0. kazı.

işçili k gider i ile yükle nici karı ve genel gider ler dahil su zam mına tabi kazı inşaa t ve imala ta öden ecek su zam mı fiyatı (YA SS' ne isabe t eden ve ölçü .320 abil mesi için el veya moto rlu tulu mbay la boşal tılma sına karşıl ık yapıl acak her türlü malz eme.

011 *Q +0. 1.): F= 1. 10) *K = TL .25 katsa yısı yükle nici karı ve genel gider ler karşıl ığıdır .. v. B urada . A: İnşaa tın özelli ğine göre idare tarafı ndan ihale den önce tespit edile n A>1. m3ol anka zı.321 birim i mt. m2 . 00 olan .2 5* A* M* (3 H+ 1)* (0.s.

H: Yeral tı su düze yinin altın da yapıl an kazı inşaa t veya imala .322 bir katsa yıyı göste rmek tedir. 00 alınır . imala tın cinsi ne göre değiş en ve tablo ile veril en bir katsa yıyı göste rmek tedir. M: YAS S altın da yapıl an kazı inşaa t. Tespi t edil mem işse A=l.

F: Öden ecek su zam mı tutan . Q: İmal atın kuru da yapıl abil mesi için boşal tılan suyu n debis i (m3/s a) K: Düz işçini n saat ücret i (TL/s aat).323 tın ağırlı k merk eziyl e suyu n fiilen çekil diği en yüks ek nokta arası ndaki metr e cinsi nden kot farkı dır.

+İşç.324 (Mlz. . Kazı alam içine sızan suyu n. olma sı halin de. b)Al anı 100 m2 < A <200 0 m2 arası nda olan kazıl arın taba n ve yan yüzle rind en sızan suyu n saatt eki ortal ama debis i Q>1 0 m 3/sa.0 43. +Yük . Biri m Fiyat No: 14.kan+ GnGi d.dah il) (TL).

325 kazı. inşaa t ve imala tın kuru da yapıl abil mesi için aym kazı alam içind e ve Q debis inin gerek tirdiğ i her güçte ve sayıd a (yede kleri yle) tulu mba kulla nılm ası için her türlü malz eme. işçili k gider i ile yükle nici kan ve genel gider ler dahil su zam mına tabi kazı .

25*A* M*(3H+1)*( 0..0 42' .326 inşaa t ve imala ta öden ecek su zam mı fiyatı (YA SS' ne isabe t eden ve ölçü birim i mt.): F=1. m2 . K=4 5 PS gücü ndeki tulu mban ın saat ücret idir (TL/s aat).s. v. m3 olan kazı. B urada .00007*Q* K+ 0.50) = TL. diğer notas yonla r ve uygu lama Poz No: 14.

.30 0 m3 /sa. Biri m Fiyat No: 14. olma sı hali nde.327 deki gibid ir.< Q<1 0 m3 /sa. Kazı alam içine sızan suyu n. c)Al anı 100 m2< A< 2000 m2 arası nda olan kazıl arın taba n ve yan yüzl erin den sıza n suyu n saatt eki ortal ama debi si 0.0 44.

işçili k gider i ile yükl enici kan ve gene l gider ler dahil su zam mına tabi kazı inşaa t ve imal ata öden ecek su zam mı . inşaa t ve imal atın kum da yapıl abil mesi için el veya moto rlu tulu mba yla boşal ülma sına karşı lık yapıl acak her türlü malz eme.328 kazı.

s. n=K azı alanı nın 100 m ye bölü nmes iyle elde edile n ve l'den 20'ye kada r değiş en değe .0 11* Q* K+ 0.25 *0.329 fiyatı (YA SS'n e isabe t eden ve ölçü biri mi mt.): F=1 .1 0) = TL. v.. m3ol anka zı. m2 . B urad a. 02* A* M* (41n)* (3H +l)* (0.

.330 rler alabi len bir katsa yıdır . diğer notas yon ve uygu lama Poz No: 14.0 42'de ki gibid ir.

olma sı hali nde. inşaa t ve imal aün kum da . kazı.331 d)Al anı 100 m2 < A < 2000 m2 arası nda olan kazıl arın taba n ve yan yüzl erin den sıza n suyu n saatt eki ortal ama debi si Q>1 0 m3 /sa.0 45. Kazı alam içine sızan suyu n. Biri m Fiyat No: 14.

332 yapıl abil mesi için aym kazı alam içind e ve Q debis inin gere ktird iği her güçt e ve sayıd a (yed ekler iyle) tulu mba kulla nılm ası için her türlü malz eme. işçili k gider i ile yükl enici kan ve gene l gider ler dahil su zam mına tabi kazı inşaa t ve imal ata öden .

v. 02* A* m*( 41n)* (3H +l)* (0.0 000 7* Q* K+ 0.333 ecek su zam mı fiyatı (YA SS 'ne isabe t eden ve ölçü biri mi mt. m3 olan kazı. B .25 *0.): F=1 .5 0) = TL. m2. urada da diğer notas yon ve uygu lama Poz No: 14..0 42' deki gibid ir.s.

Su düze yi yanm saat sürey le aym seviy ede kalac ak şekil de su boşal ülma ya deva m edilir .334 Su boşal tma zam mı konu sund a dikk at edil mesi gere ken diğer husu slar: * Kazıl ar için yeral ü suyu debis inin belirl enme sinde kazı taban kotu na kadar inilir. *. Bu .

kova . *.Al anı > .Bo şalül an su mikt annı n belirl enm esind e. *. s.335 süre içeris inde çekil en su mikt annın iki kaü Q değer i olara k alınır . küçü k değe rler için hac mi bilin en kapl ar (tene ke. v.). büyü k değe rler için ise ince kena rlı sava k kulla nılır.

daha fazla kesir ler için n değe ri bir arttın lır. kazı alanı nın 100 m2 ye bölü nmes iyle ortay a çıka n 50 m2 den az kesir ler ihma l edilir . 1540 m2 için n=15 .336 2000 m2 olan kazıl ar için n=20 alınır . Örne ğin. 1560 m2 için ise . n değe rinin hesa bınd a.

337 n=16 alınır . *. yeral ü suyu nun yery üzün e sızar ak bariz bir şekil de beliri yor olma sı ve bu suyu n el yada pom pajla uzak laşün lmas ı şart olaca . imal at veya inşaa ün yeral ü su seviy esi alün da yapıl ıyor olma sı. yapıl an kazı.Su zam mı uygu laya bilm ek için.

3 m3 /saat ) gere kme ktedi r.338 k kada r fazla bulu nmas ı (O>0 . .

İNŞ AA T VE İM AL ATI N CİN SLE RİN E GÖ RE "M" KA TS AYI SI DE ĞE RL ERİ : .339 SU BO ŞA LT MA ZA MM I ÖD EN EC EK KA ZI.

ile tecrit Her cins zeminde kazı taban ve yan yüzlerinin Projeye göre düzeltilmesi veya kanal kaplama betonu altı haz.15 0.60 0.00 M 0.s.50 1.25 0.60 0.60 0.340 A-KAZILAR İÇİN: S.No Kazı Cinsi 1 Her cins toprak kazısı 2 Her cins küskülük kazısı 3 Balçık kazısı 4 Her cins kava kazısı S. demirsiz beton kalıbı Her çapta betonarme demiri montajı Her dozajda tecrit sıvası 5 kata kadar bitümlü karton.30 0. m3 m3 m3 m3 Olcü Br.No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B-ÎNSAAT VE İMALAT İÇİN: Kazı Cinsi Her cins geçirimli ve geçirimsiz dolgu Aralıksızdık kaplamalı. ahşap kaplamalı iksa Her çeşit moloz kargir Her dozda demirsiz beton Her dozda demirli beton Demirli.00 1. m2 m2 M 1.25 0. Ölçü Br.15 SU BO ŞAL TM A ZA MM I UY GU LA MA SIY LA İLG İLİ ÖR NE K: B ir bina şanti yesin de "tem el kazıs . m3 m2 m3 m3 m3 m2 100 Kg.40 0. kaneviçe v.35 m2 0.75 2.

341

ı sırası nda çıka n suyu n saha dan uzak laştır ılma sı ve zemi nin kum da tutul ması için" aşağı da veril en bilgil erde n de yarar lanar ak bula cağı mz uygu n tulu mba nın tahri k gücü ve su boşal tma debis ini bulu nuz ve yükl enici ye öde mnes i gere

342

ken su boşal tma zam mı biri m fiyatı m hesa playı nız VER İLE NLE R: * . Yapı mn ölçül en topla m temel çuku ru alanı ........ 107 5 m2 * . Tem elde yapıl an inşaa t işleri için her m2 de ........ m= 0.25 alına caktı r. * . Her 100 m2 alan için

343

1 olara k form ülde n katsa yısı kulla nılac aktır. * .A katsa yısı ........ 1.00 * . Tulu mba da kulla nılab ilece k moto pom p tipler i ve 2003 yılı için 1 saatli k kârlı kira bede lleri (sıra sıyla :5 PS'li k: 2500 000 TL/h , 20 PS'li k: 4000 000 TL/h , 45

344

PS'li k: 7500 000 TL/h ) *. Tulu mba ve bağl antıl ı aksa mıvl a ilgili bilgi ler: -Tu lum ban ın em me/ bas ma bor u çapl arı 0.1 0 m. -Tu lum ban ın em me/ bas ma hızl arı 0.3 m/s n -Sıv ı (su) kats ayıs ı 0.0 2

345

-Su için biri m haci m ağır lığı 100 0 Kg/ m3 -E mm e bor usu limi t uzu nlu ğu 3.0 0 m. -Ge ode zik em me yük sekl iği 2.8 5 m. -Ba sma bor usu limi t uzu nlu ğu 2.2 0 m. -Ge ode zik bas ma yük

346

sekl iği 2.0 0 m. -Hi drol ik ran dım an 0.8 5 -Me kan ik ran dım an 0.8 0 * . Yerç ekim i ivme si ........ 9.81 m/sn2 * . Tahr ik Güc ü For mülü : N=[y .Q. Hman] / [75 . r|h . r| m]; Debi ,Q= [ti . d2 / 4] * v ÇÖZ

347

ÜM : <t = [7i. (0.10 )2 . 0.3] / 4 = 0.00 2356 m3/sn = 2.3 Lt/sn ; Q=0. 0023 56 . 3600 = 8.48 m3/h
TJ TJp
=

nu nman ncman 1 ^man?

H e
m a n

= 2 . 8 5 + [ ( 0 . 3 )
2

/ 2 * 9 . 8 1 ]

348

+ 0 . 0 2 * [ ( 0 . 3 )
2

* 3 . 0 0 / 2 * 9 . 8 1 * 0 . 1 ] ~ 2 . 8 5 7 m . H b
m a n

= 2

349

. 0 0 + [ ( 0 . 3 )
2

/ 2 * 9 . 8 1 ] + 0 . 0 2 * [ ( 0 . 3 )
2

* 2 . 2 0 / 2 * 9 . 8 1 * 0

350

. 1 ] ~ 2 . 0 0 7 m . H
m a n

= 2 . 8 5 7 + 2 . 0 0 7 = 4 . 8 6 4 m N = [100 0*0. 0023 56*4 .864 / 75*0 .85* 0.80] = 0.22 47 Kgm /sn ~

351

0.23 PS< 5 PS 5 PS'li k tulu mba nın (dalg ıç pom pa) 2003 yılı karsı z saatli k kira bede li 2.50 0.00 0/1.2 5 = 2.00 0.00 0 TL/h oldu ğund an; Q= 8.48 m3/h < 10 m3/h; Â = 1075 m2 < 2000 m2 yapı alam için Su Boşa ltma Zam mı Biri m Fiyat For mülü

352

olara k 14.0 44 poz nolu form ülün kulla nılac ağı belirl enmi ştir. Bura da; n = F=1.25*0.02*1.00*0.5*(41-10.75)*(3*4.864+l)*(0.011*8.48*2000000+0.10 ı=559.044TL/nr bulunur. 1075 /100 = 10.7 5,m = 0.25 (tabl odan ). A* = 1.00 (veri liyor ), K = 2.00 0.00 0,TL/h (işçil ik bede li) olma k üzer e;

353

c) İKS A VE ŞEV : Yapı (inşa at) işleri nin deva mı sırası nda iş güve nliği veya tekni k gerek ler nede niyle iksa veya şev yaptı rılma sı gerek irse tip G.T. Ş. 3.2.2 .ci madd esi gereğ ince, idare nin yazılı olur' u (emri ) ve ataş man defte rine ayrın tılı

354

bir şekil de ekle mek, kayd etme k sureti yle yapıl an iksa yada şevin bedel i öden ebilir . G enel Fiyat Anali zleri nde 14.0 23 poz numa rasıyl a yer alan iksa, kazı çevre sine gerek tiğin de taban a çakılı ağaçl arla yatay deste k kalas ların dan oluşa n çerçe veler in

355

yerle ştiril mesi ve bunla rın 48 cm. kalın lıkta ki kalas larla deste klen mesi yle yapıl an imala ttır. Y apı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğünü n 23.cü madd esine göre sert kaya, sert şist, beton laşmı ş çakıl, sert kalke r, killi şist kaya, gre ve kong lome ra

356 gibi kendi ni tutab ilen zemi nlerd e. şevsi z yapıl mak zoru nda olan ve derin liği d> 150 cm. geçm ek duru mun dadır . . olan kazıl arda yan yüzle r iksa ile tahki mat yapıl arak deste klen mek ve kalas başlı kları kazı üst kotu nu en az 20 cm.

) Su basın cı altın da. tama men kapal ı ve hatta geçm eli sık ahşa p kapla malı "Tam İksa" yapıl ır. gerçe k akıcı zemi nde.357 Yapıl ması Gere ken İksa Türl eri. I. II.) İksa yapıl an yüze yin en az % 70'ini kapla yan niteli kte "Sık Aralı klı Ahşa p Kapl amalı İksa" yapılı .

İş güve nliği ve tekni k gerek ler nede niyle iksa .358 r. III.) İksa yapıl an yüze yin en az % 40 .% 70'ini kapla yan niteli kte "Aral ıklı Ahşa p Kapl amalı İksa" yapıl ır. İ ksanı n ölçü birim i m2 dir ve hesa plard a fiilen iksa yapıl an yüze yler dikka te alınır .

359 veya şevd en hangi sinin daha ekon omik ve emni yetli olaca ğı gerek li hesa plar yapıl arak karşıl aştırı lır. buna göre idare nin yetki li orga nında n onay alına rak uygu lama ya geçili r. .

' de n da ha de rin te me l çu ku rla rın ın ya n yü zle rin in em niy ete alı na bil me si ba kı mı nd an ka zı m n ze mi .360 Ge nel lik le ge vşe k ve sık ışa bil ir ze mi nle rd e 1.5 0 m.

Y AP I İS LE Rİ N D E İŞ Çİ SA Ğ LI ĞI V E İS G Ü V E N Lİ Ğİ T Ü .361 n cin sin e gö re de ğiş en or an da şev li ola ra k ya ptı rıl ma sı yol un a gid il me kte dir .11 .

7 .362 Z Ü Ğ Ü B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı n ı n T a r i h i : 2 . 1 9 7 4 N o : 7 / 8 6 .

8 . Gazet enin Tarih i : 12. . 1 9 7 1 N o : 1 4 7 5 Yayı mlan dığı R.363 0 2 D a y a n d ı ğ ı K a n u n u n T a r i h i : 2 5 .9.

364 1974 No: 1500 4 BİR İNC İ KISI M Gen el Hük ümle r -A M AÇ : İş kan unu kap sa mın a gire n yap ı işle rin de. İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü nde öng örü lenl erd en baş ka alın aca k sağ lık .

365 ve güv enli k ted birl eri bu Tüz ükt e beli rtil miş tir. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 1) -K AP SA M: Bu Tüz ükt e geç en «ya pı işle ri» dey imi . ma den oca klar ı .

366 hari ç olm ak üze re. set. met ro. çeli k yap ı ve mo ntaj ı. ge mi inş . yol. lim an. yer üst ü ve yer altı nda . köp rü. isk ele. tün el. bar aj. de mir yol u. su üst ü vey a su altı nda yap ılan bin a. hav ai hat.

kuy u. ele ktri k. kan al. yar ma ve dol dur ma işle rini . tadi lat ve yıkı m işle rini . duv ar ve ben zeri inş aat. tam irat .367 aatı . sıh hi tesi sat ve kal . top rak kaz ı. kan aliz asy on. dal gak ıran . lağı m.

368 orif er tesi satı işle rini . bad ana ve boy a işle rini . sıv a. bu işle rde kull anıl an sab it ve har eke tli ma kin a ve tesi sler in kull anıl ma sını kap sar. mar ang ozl uk. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı . dül gerl ik.

bu Tüzü kte belirt ilen koşul lan yerin e getir mekl e ve gerek li araç ve gereç leri eksik . yapı işyerl erind e işçile rin sağlı ğım ve iş güve nliği ni sağla mak için.369 ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :2) ARA Ç GER EÇ TE MİN İ: Her işver en.

İşçile r de. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:3) -F EN Nİ SO RU M LU : Her işv ere n. fen ni . bu yolda ki usul ve koşul lara uyma k zoru ndadı rlar.370 siz bulu ndur makl a yükü mlüd ür. yap ı işle rini .

birin ci sayfa sı .371 yet erli ği bul una n kişi leri n. tek nik göz eti mi ve sor uml ulu ğu altı nda yür üte cek tir. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :4) YAP I İŞ DEF TER İ: İşver en.

Bu defte r işver en tarafı ndan işyeri nin bağlı bulu nduğ u bölge çalış ma müd ürlüğ .372 Çalış ma Baka nlığı nca sapta naca k örne ğe uygu n ve diğer sayfa lan bir asıl ve bir suret olaca k şekil de bir yapı iş defte rini. işyeri nde bulu ndur makl a yükü mlüd ür.

Yapı iş defte rine bu Tüzü ğün ilgili madd eleri nde belirt ilen husu slar ve gerek li diğer bilgil er işleni r.373 üne her sayfa sı müh ürleti lmek sureti yle onayl attınl ır. . Yapı iş defte ri 4 üncü madd ede belirt ilen soru mlu kişi tarafı ndan tutul ur. Yapı iş defte rinin.

işyeri ni teftiş ve kontr ole yetki li mem urlar a göste rilme si zoru nlud ur. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:5) .374 isten mesi halin de. Yetki liler gerek li görd ükler i tavsi yeler i bu defte rlere yaza bilirl er.

Kar anlı kta vey a gec e çalı şıl ma sını n ger ekli vey a zor unl u bul und .375 İKİ NCİ KISI M Yapı İşler inde Alın acak Güv enlik Ted birle ri -G EC E ÇA LI ŞM A: Ya pı işle rini n gün düz yap ılm ası esa stır.

çalı şm a yeri nin ve geç itle rin yet erin ce ve uyg un şek ilde ayd ınla tıl ma sı ve iş güv enli ğini n sağ lan ma sı ger ekli dir.376 uğu hall erd e. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde .

güv enli k hal atla n ve güv enli k file leri . plat for mla r. geç itle r.377 :6) -B AR ET : Ya pı işle rin de kull anıl an isk elel er. kor kul ukl ar. zin cirl er. mer div en par ma klık lan. kab lola r ve diğ er .

yap ılan işe uyg un ve işçi leri her çeşi t tehl ike den kor um aya yet erli ola cak .378 kor um a ted birl erin e ait ara ç ve ger eçl er ve işçi lere veri len güv enli k ke mer leri ile diğ er mal ze me ve ara çlar .

379 ve kull anıl an tesi sat. tert ibat . mal ze me gibi cisi mle rin düş me si mu hte mel yerl . kal dıra bile cek leri yük e day ana cak nite lik ve sağ lam lıkt a bul una cak . par ça. mal ze me vey a ara çlar . alet .

380 erd e çalı şac ak işçi lere kor um a baş lığı (ba ret) veri lec ekti r. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :7) -U YA RI LE VH AL AR I: Yap ı ala m için dek i tehl ikel i kısı .

381 mla r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven . açık ça sını rlan dırıl aca k ve bur alar a gör ünü r şeki lde yazı lmı ş uya rma lev hala rı kon ulac ak ve gec eler i kır mız ı ışık larl a ayd ınla tıla cakt ır.

geli şi güz el atıl ma yac .382 liği Tüz üğü Ma dde :8) -Sİ VR İ UÇ LU MA LZ EM E VE AR TI KL AR : Yap ımn dev amı süre sinc e sivr i uçla rı vey a kes kin ken arla rı bul una n mal zem e ve artı klar .

383 ak ve orta klık ta bul und urul ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :9) -TE HL İK EL İ MA LZ EM E İST İFİ : Yap ı işye rind e kaz aya seb ep olac ak vey a .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 10) .384 çalı şanl arı tehl ikel i dur uml ara düş üre cek şeki lde mal zem e istif edil me yec ek ve araç lar geli şi güz el yerl ere bıra kıl ma yac aktı r.

(Ya pı İşle rind e .385 -TE HL İK EL İ BO ŞL UK LA R: Tav an vey a döş eme lerd eki boşl uk ve deli kler e kor kul uk yap ılac ak vey a bu deli kler in üstl eri geçi ci bir süre için uyg un şeki lde kap atıl aca ktır.

386 İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 11) -Kİ ŞİS EL KO RU NM A AR AÇ LA RI: Yap ı işye rind e çalı şanl arın birli kte kor un mal arı sağl ana ma dığı hall erd e. yap ılan işle rin özel liği itib ariy le .

Bu araç lar işçil erin fizi k yap ıları na uyg un olac aktı r. .387 ger ekli kişi sel kor un ma araç ları veri lece ktir. Bir işçi nin kull and ığı kor uyu cu araç lar baş ka işçil ere veri lme den önc e uyg un şeki lde tem izle nec ekti r.

388 (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 12) -E MN İY ET KE ME RL ER İ: Yü kse kliğ i taba nda n itib are n 3 met red en dah a fazl a ola n ve düş me vey a kay ma tehl .

gale ri ve ben zeri deri nlik lerd e çalı . lağı m. olu k ve her türl ü dış boy a işle ri yap anla ra. kire mit döş eyic ileri ne. gırg ır vin çler ini çalı ştır anla ra ve kuy u.389 ikes i bul una n yerl erd e çalı şanl arla .

390 şanl ara güv enli k ke mer leri veri lece k ve işçil er de veri len bu ke mer leri kull ana cakl ardı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 13) -İS KE LE YE KO RK UL UK : Çatı .

391 lard a vey a eği k yüz eyle rde yap ılan işle rde kull anıl an yap ı iske lele ri uyg un kor kul ukl arla don atıl aca ktır. Bu kor kul ukl ar ay m zam and a den gesi ni kay bet miş bir işçi nin düş mes ine eng el ola .

saç ve çim ent o har çlı lev hala rda n yap ılmı ş vey a eski . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 14) -Ç AT I ME RD İV EN İ: Ca m.392 bile cek sağl aml ıkta yap ılac aktı r.

yıpr an mış ve day anı klılı ğı azal mış çatı lard a.393 miş . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz . çatı mer div eni kull anıl aca k ve bur alar da tam güv enli k sağl an ma dık ça çalı şıl ma yac aktı r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven .394 üğü Ma dde : 15) -R ÜZ GA RD A ÇA LIŞ MA : Ku vve tli rüz gar alan iş yerl erin de ger ekli güv enli k ted birl eri alın ma dan işçil er çalı ştırı lma yac aktı r.

395 liği Tüz üğü Ma dde : 16) -T AŞI TL AR İÇİ N İŞA RE TL ER : Yap ı alan ınd a ka my on ve ben zeri taşıt ve araç lar kull anıl dığı nda bun ları n giri ş ve çıkı şlar ı için uyg un bir şeki lde işar etle nmi ş .

kısa bir süre için de olsa araçl ar. A yrıca bu araçl arın mane vra ve park yerle ri belirt ilmiş olaca k.396 yerl er ayrı laca k ve bu taşıt ları n büt ün ma nev rala rı bir göz etic i tara fınd an yön etil ece ktir. gerek li güve nlik tedbi .

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 17) ÜÇÜ NCÜ KISI M Kazı İşleri nde Alın acak Güv enlik Tedb irleri -T AH TA PE RD E: Bel edi ye sını rları için de mes kun böl .397 rleri sağla nmad ıkça sürüc üsüz bırak ılma yaca ktır.

398 gele rde. pay and alar ı içte n vur ulac ak ve bun lar yap ımn biti min e kad ar bu şeki lde . yap ı kazı ları na başl ama dan önc e yap ı alan ının çev resi orta lam a 2 met re yük sekl ikte taht a per de ile çev rile cek.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü .399 kor una cak ür. Y apım n otura cağı alanı n çevre sinin açık ve geniş olma sı halin de tahta perde yerin e kazı sınırı gerisi nden başla mak üzere 90 -100 santi metr e yüks eklik te bir kork uluk yapıl acakt ır.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .400 ğü Mad de: 18) -Y OL LA RI N IŞI KL AN DI RI LM ASI : İşye rleri nde ki trafi ğe açık yoll arın kesi ştik leri yerl er uyg un şeki lde kır mız ı ren kte ışık lan dırıl aca kür.

401 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 19) -K AZ I ÖN CE Sİ GÜ VE NL İK ÖN LE Mİ: Kaz ı işle rini n yap ılac ağı yerl erd e. gaz bor ular ı. kan aliz asy on ve ben zeri tesi satı n bul unu . elek trik kab lola rı. su yoll arı.

402 p bul un ma dığı önc ede n araş tırıl aca k ve dur um a gör e ger eke n ted birl er alın aca kür. işçil er. zehi rli ve boğ ucu gaz bul und uğu anla şıld ığı hall erd e. der hal ora dan uza klaş ürıl aca . Kaz ı sıra sınd a.

403 k. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :20) -K AZ I KO NT RO LÜ : Kaz ıları n her böl . gaz çıkı şı önl ene cek ve biri ken gaz boş alül ma dık ça kazı işle rine başl an ma yac akü r.

404 üm ü 4 ünc ü ma dde de beli rtile n sor uml ular ca her gün en az bir def a kon trol edil ece k ve çalı şıl mas ınd a bir sakı nca olm adı ğı son ucu na varı lırs a işe dev am edil ece k. çalı şıl mas ınd a sakı .

405 nca old uğu anla şılır sa sakı nca gid erili nce ye kad ar iş dur dur ulac aktı r. yap ı iş deft erin e yazı lıp imz a edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde . Her iki hal de de. dur um.

406 :21) -K AZ IL AR DA ŞE V: Gen elli kle kazı işle ri. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş . yuk arıd an aşa ğıy a doğ ru ve topr ağı n day anı klılı ğı ile ora ntılı bir şev veri lme k sure tiyl e yap ılac aktı r.

407 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 22) -K AZ IL AR DA İK SA: Sert kay a. bet onl aşm ış çakı l. sert kal ker. sert şist. gre ve kon glo mer a gibi ken dini tuta bile n zem inle rde yet kilil erin ger ekli gör . killi şist kay a.

yan yüz ler uyg un şeki lde dest ekle nm ek vey a iksa edil me k sure tiyl e tah kim olu nac ak ve iksa .408 düğ ü hall erd e ve şev siz yap ılm ak zor unl ulu ğu bul una n 150 sant ime tred en dah a deri n kazı lard a.

409 için kull anıl aca k kala s başl an. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü . İ ksanı n yeter liliği iş süres ince kontr ol edile rek sonu çlar yapı iş defte rine kayd edile cekti r. yuk an çıka nlac aktı r. kazı üst ken ann dan 20 cm.

410 Mad de:23 ) -K AZ IL AR DA YA N Cİ DA RL AR : Açı kta yap ılan kazı işle rind e. 150 sant ime tred en dah a deri n topr ak yığı nla nnı n ve her deri nlik te yap ılan tem el ve kan al kazı lan nda yan cida .

411 rlan n altl ann ı şeri t gibi kaz ara k yuk and an çök ert me k yas aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 24) -K AZ IL AR DA EL ME RD İV EN İ: 150 sant ime tred .

inip çık ma için kull an ma k yas aktı r. İksa terti batı m ve dest ekle rini.412 en dah a deri n ola n kazı işle rind e. işçil erin inip çık mal an için yete ri kad ar el mer div enle ri bul und urul aca ktır. (Ya pı İşle rind e .

413 İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :25) -K UY U ÇA LIŞ MA LA RI: Ku yu ve lağı m çuk urla n gibi deri n yerl erd e çalı ştın laca k işçil ere güv enli k ke mer i ve siny al iple ri gibi uyg un kor .

bu gibi çalı şma yerl erin e. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 26) -Y AĞ IŞL I HA VA DA KA ZI: . Ger ekli dur uml ard a.414 uyu cu araç lar veri lece ktir. tem iz hav a sağl ana cakt ır.

Yağ ışın dur mas ınd an ve güv enli k ted birl erin in alın mas ınd an som a işçi çalı ştırı labi lir. Ara zi dur um una gör e. mu hte mel su bas kınl arın a karş .415 Kaz ı işle rind e yağ ış sıra sınd a işçi çalı ştırı lma z.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :27) -Y AĞ IŞL I HA VA LA RD A KA PA LI YE R: İşve ren.416 ı ger eke n ted birl er alın aca kür. işçil erin ısla nm alar ım önl . yağ ışlı hav alar da.

İşçi ler ısla k elbi se ile çalı şürı lam az. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :28) -L AS Tİ K Çİ ZM .417 eme k için . ken dile rini kor uya cak kap alı bir yer sağl ama kla yük üml üdü r.

Diz boy unu aşa n sula rın yen ilm esi için ayrı ca ger ekli ted birl er alın aca ktır. işçil ere. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .418 E: Su için de çalı şma yı ger ekti ren hall erd e. uyg un lasti k çiz mel er veri lece ktir.

419 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :29) -K AZ I MA Kİ NA LA RI: Eks kav atör . bul doz er ve ben zeri ma kin alar la yap ılan kazı lard a bu ma kin alan n har eket ala m için de işçi çalı ştırı lma z. Bu ma kin alar .

420 ın üze rind e ehli yetl i ope ratö rde n baş ka kim se bul und urul ama z. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :30) -R AM PA LA R: Kaz ılan topr ağı dışa rıya taşı yac ak araç ları n .

421 kazı yeri ne kol aylı kla giri p çık mal arı m sağl aya cak ram pa eği mle ri 35 der ece den fazl a ola maz . Bun un sağl ana ma dığı hall erd e yük asa nsö rleri kull anıl aca ktır. Ra mp alar da bird en fazl a araç bul .

422 und urul ama z. topr ak cins inin ger ekti . kay mas ına eng el olm ak üze re. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :31) -K AZ ID AN ÇI KA N TO PR AK : Kaz ıda n çıka n topr ak.

423 rdiğ i uza klığ a atıl aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :32) -K AZ IL AR DA KO MŞ U YA PI: . Bun un mü mk ün olm ama sı hali nde kazı da ger ekli iksa yap ılac aktı r.

ko mşu bir yap ıyı dev aml ı vey a geçi ci olar ak tehl ike ye sokt uğu hall erd e. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma .424 Kaz ımn . yap ı tek niği nin ger ekti rdiğ i ted birl er alın aca ktır.

425 dde :33) -T AH Kİ MA TI N KO NT RO LÜ : Ma den oca klar ı hari ç inşa at yap ma k ama cıyl a açıl an kuy u. tün el vey a yer altı gale riler ind e yap ılan tah kim at her post a değ işi min de kon .

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü .426 trol edil ece k ve son uçla r gün lük yap ı iş deft erin e yazı lara k imz alan aca ktır. çökm e ve parça düşm eleri yle su baskı nları na karşı gerek en tedbi rler alına caktı r. Y eraltı işleri nde.

B u .427 ğü Mad de:34 ) -K AV LA K KO NT RO LÜ : Din ami t vey a diğ er patl ayıc ı ma dde leri n kull anıl dığı hall erd e 100 met re uza klık taki çev red e kav lak mu aye nesi yap ılac aktı r.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve . galer i ve benz eri yerle re giril mesi yasa ktır. Bu husu slar yapı iş defte rine yazılı r. tünel .428 madd eleri n kulla nılm asınd an soma en az bir saat geçm eden ve yetki li elem an tarafı ndan sakın ca olma dığı sapta nmad an kuyu .

429 İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:35 ) -Y ER AL TI ÇA LIŞ MA LA RI ND A HA VA LA ND IR MA : Yer altı işle rind e. del me ve kaz ma sıra sınd a işçil erin sağl ığı m kor uya cak ve güv enli ğini sağl aya cak yete rli .

430 ve uyg un hav alan dır ma tesi satı yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :36) -Y ER AL TI ND A AÇ IK AL EV : Çeş itli gazl arın hav a ile patl ayıc ı bir karı şım me .

açık alev li lam ba vey a ciha zlar kull anıl ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :37) -D UV AR TA KV İY ESİ ND E ÖN LE M: .431 yda na geti rebi lece ği yer altı işle rind e.

tün el.432 Ku yu. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :38) -Y ER AL TI İŞL . gale ri ve ben zeri yerl erin örm e duv ar vey a bet onl a tak viy esin de ger ekli ted birl er alın aca ktır.

sulu deli ci ma kin alar kull anıl aca k vey a tozl arın işçil erin sağl ığın a zara r ver me mes i için ger ekli diğ er ted birl er alın aca ktır. (Ya pı .433 ER İN DE TO Z: Kay a kazı lma sını ger ekti ren yer altı işle rind e.

(Ya pı . kazı topr ağı ıslat ılac aktı r.434 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :39) -T OP RA ĞI ISL AT MA : Patl ayıc ı ma dde leri n kull anıl dığı vey a serb est silis in bul und uğu yerl erd e.

buc urg at başı nda dev aml ı bir işçi bul und urul aca ktır.435 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :40) -B UC UR GA T BA ŞIN DA İŞÇ İ: Yer altı çalı şma ları nda . Der inli ğin 6 met reyi aştı ğı .

436 hall erd e. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :41) -B UC UR GA TL AR A Vİ NÇ LE RE FR EN TE RT İB AT . elle çalı ştırı lan buc urg at en az 2 işçi tara fınd an kull anıl aca ktır.

işçil erin kuy uya inip çık mal arı için kull anıl an buc urg atla r vey a vin çler fren terti batl ı olac ak ve mot orla işlet ilec ekti r.437 I: Der inli ği 25 met reyi aşa n kuy ular da. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü .

438 ven liği Tüz üğü Ma dde :42) -G AL ER İD E SU BA SK INI İÇİ N ÖN LE M: Su bas kım olas ılığı bul una n araz ide yap ılan gale ri çalı şma ları nda . işçil erin hızl a boş altıl mas ını sağl aya cak çıkı ş yerl eri .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :43) -G AL ER İD E AY DI .439 bul und urul aca k vey a yete rli sayı da yük selti lmi ş hüc rele r yap ılm ası gibi uyg un ted birl er alın aca ktır.

440 NL AT MA : Gal eril erin taba nlar ınd a bul una n boşl ukl ar. ara ba vey a kata rları n yoll arı ve geçi tleri gibi işçil er için bir tehl ike vey a sıkı şıkl ık göst ere . dar alan geçi tler. alça k ke mer ler. sevi ye fark ları.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :44) -G AL ER İL ER DE TA ŞIT LA R İÇİ N İŞA RE T: Taş ıt araç ları nın . uyg un ve yete rli bir şeki lde ayd ınla tıla cakt ır.441 n eng elle r.

ark asın da kır mız . çalı şıla n yerl er iyic e gör üle bile cek şeki lde ışık larl a işar etle ndir ilec ek ve taşıt kata rları nın önü nde bey az.442 kull anıl dığı gale riler de yete rli bir ayd ınla tma nın yap ıla ma mas ı hali nde .

443 ı ışık lar yak ılac ak vey a ark alar ınd a ay m ren gi ay m der ece de yan sıta cak ked i göz ü vey a ben zeri işar et bul und urul aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :45) .

444 -G AL ER İ AĞ ZI NA PR OJ EK TÖ R: Yet erli ve sabi t bir ayd ınla tma nın sağl and ığı gale riler in ağız ları nda . taşıt vey a kata rın dur ma yol unu uyg un şeki lde ayd ınla tma ya yete rli bir proj ekt ör bul und .

445 urul aca ktır. akı mın kesi lme si hali nde işçil erin boş . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :46) -Y ER AL TI İŞL ER İN DE FE NE R: Ele ktri kle ayd ınla tılm ış yer altı işye rleri nde .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .446 altıl mal arı m sağl ama k ve anc ak bu süre de kull anıl ma k üze re ma den ci lam bala rı vey a fen erle ri yah ut ben zeri uyg un ayd ınla tma araç ları bul und urul aca ktır.

anc ak sor uml .447 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :47) DÖR DÜ NCÜ KISI M İskel elerd e Alın acak Gene l Güv enlik Tedb irleri BİRİ NCİ BÖL ÜM -Y AP I İS KE LE LE Rİ Nİ N KO NT RO LÜ : Yap ı iske lele ri.

tecr übe li usta lara iske le ölç üler i ve mal zem e özel likl eri göz önü nde bul und urul ara k kur dur ulac ak vey a sökt ürül ece ktir. İskel eler. sık sık ve en az ayda bir .448 u ve yet kili tek nik ele ma mn yön eti mi altı nda .

İskel eler her fırtın adan sonra kontr ol edile cekti r. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:48 ) -İS KE LE Nİ N TA ŞIY AB İL EC EĞ İ .449 kere muay ene ve kontr ol edile cek ve sonu çlar yapı iş defte rine yazıl acakt ır.

Bu ağır lıkl ard an fazl a bir yük ün iske lele re yük len mes i .450 AĞ IR LI K: İske lele rin taşı yab ilec ekle ri en çok ağır lık. lev hala r üze rine yazı lara k iske leni n uyg un ve gör üle bilir yerl erin e asıl aca kür.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :49) -İS KE LE DE KA YM AY A KA RŞI ÖN LE M: İske lele rin yağ mur . kar.451 yas akü r. buz vey a ben zeri ned enle rle kay gan laş mas ı hali .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :50) -İS KE LE LE RD E ON AR IM: İske lele rde gör ülec ek arız alar der hal ona rıla cak. zayı . kay ma yı önl eye cek ted birl er alın aca kta.452 nde .

İske lele r üze rine mol oz ve artı klar ile geçi şi eng elle yec ek mal zem e bıra kıl ma yac akta . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü .453 f kısı mla r kuv vetl end irile cek vey a yen ileri ile değ iştir ilec ekti r.

yük lene n mal zem eni n iske leye takı lara k iske leni n yıkı .454 ven liği Tüz üğü Ma dde :51) -Vİ NÇ MA LZ EM ESİ Nİ N İS KE LE YE TA KI LM ASI : Vin ç vey a ben zeri ma kin alar ın kull anıl mas ınd a.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :52) .455 lma sını vey a her han gi bir kaz a vey a zara rı önl eye cek ger ekli ted birl er alın aca ktır.

sıkı dok ulu.456 DÖR DÜ NCÜ KISI M İKİN Cİ BÖL ÜM Ahşa p İskel elerd e Alın acak Güv enlik Tedb irleri -A HŞ AP İS KE LE KE RE ST ESİ ND E BU DA K: Ahş ap iske lele rde kull anıl aca k ker este . düz gün . .

tam ir edil miş ve boy an mış .457 çıra lı ve sağl am olac ak. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :53) -İS KE LE KE RE ST ESİ : Iska rta. üze rind e fazl a bud ak bul un ma yac aktı r.

cins leri ne gör e taşı yab ilec ekle ri en çok yük e day ana bile cek stan dart kesi tleri hes ap edil ece k ve bu kesi tler den . İske lele rde kull anıl aca k ker este leri n.458 ker este ve taht alar iske le yap ımı nda kull anıl maz .

459 dah a küç ük kesi tli ker este kull anıl ma yac akta . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :54) -A HŞ AP İS KE LE DE BA ĞL AN TI MA LZ EM ESİ : İske lele rde ger ekli day anı .

Yaral ı ve paslı çivile r iskel e . bul dok gibi bağ lan ü mal zem esi kull anıl aca kta. Ç iviler tam uzunl uklan yla ve sivri uçlar ı arka taraft an çıkac ak şekil de çakıl acak bu uçlar uygu n şekil de göm ülece ktir.460 klılı ğı sağl aya cak çivi .

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:55 ) -İS KE LE KA LA SL AR IN DA GÜ VE NL İK: İske lele rin plat for m. . geçi t vey a ben zeri yerl erin de kull anıl aca k kala slar .461 işleri nde kulla nıla maz.

. yan yan a ve aral ıksı z olar ak kon aca ktır. o kısm a geçm eyi önley ecek uygu n kork ulukl ar yapıl acakt ır.462 uzu nlu ğu doğ rult usu nda eksi z. K alas uçlar ı iskel e bitim inde kendi uzunl uğun un 1/10 unda n fazla çıktı ğı halle rde.

bad ana ve tam irat gibi işle r için yap ılan ve yük taşı ma yan iske le gen işli kler .463 (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:56 ) -SI VA BA DA NA İS KE LE LE Rİ ND E KA LA SL AR : Sıv a.

döş eme leri nde en az iki adet 5X 20 sant ime tre kesi tten dah a küç ük kesi tte kala s kull anıl ma yac ak ve bu kala slar birb irler ine 60 cm. de bir eni ne olm ak üze re altt .464 i 80 sant ime tred en dar yap ılm aya cak.

465 an 2. lik çıta larl a bağ lana cakt ır. taş duv ar ve kap lam a gibi işle r için yap ılan ve yük . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :57) -D UV AR İS KE LE LE Rİ: Tuğ la duv ar.5 X5 cm.

120 sant ime tred en az ve bun ları n duv ar yüz üne ola n uza klık ları ise. 10 sant ime tred en fazl a olm aya cak. döş eme lerd e hiç bir şeki lde boşl uk ve aral ık bıra kıl ma yac aktı .466 taşı yan iske lele rin gen işli kler i.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :58) -İS KE LE DE KO RK UL UK LA R: İske lele rde yap ılac ak kor kul uk ve ara kor kul uk ker este kesi tleri 5X 10 sant ime tred en küç ük olm .467 r.

ara kor kul ukl ar kon ulm . Anc ak iki dik me aras ınd a yata y kuv vetl ere karş ı çap razl ar yap ıldı ğın da.468 aya cak ve ara kor kul ukl ar döş eme taba nın dan itib are n 50 sant ime tre yük sekl ikte yap ılac aktı r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 5 9) -İS KE LE DE ET EK TA HT ASI : Yü k taşı yan iske lele rde alet ve mal zem eni n düş ere k kaz aya seb ep olm ası m .469 aya bilir .

Bu etek taht ası ile döş eme aras ınd a en çok bir sant ime tre boşl uk bıra kıla bilir .470 önl eme k için döş eme dış kıs mın a 15 sant ime tre yük sekl iğin de bir etek taht ası kon aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .

471 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :60) İSK ELE NİN DİK ME BOY UTL ARI: Yük taşıy anlar hariç olma k üzere . 8 24 metr e yüks eklik arası nda bulu nan iskel e dikm eleri ise 10X1 .8 metr e yüks ekliğ e kadar olan iskel e dikm eleri 8X8 santi metr e.

D a h a y ü k s e k v e y a y ü k t a ş ı y a c a k o l a n i s k e l e l .472 0 santi metr e kesitt en daha küçü k olma yaca ktır.

473 e r i n s t a t i k h e s a b ı y a p ı l a r a k g e r e k l i k e s i t l e r s a p t a n a c a k .

474 t ı r . ( Y a p ı İ ş l e r i n d e İ ş ç i S a ğ l ı ğ ı v e İ ş G ü v e n l i ğ i T ü z ü ğ ü .

475 M a d d e : 6 1 ) -İS KE LE Nİ N Dİ K ME AR ASI GE NİŞ Lİ Ğİ: İki dik me aras ı. yük taşı yan iske lele rde 240 sant ime tred en. yük taşı ma yan iske lele rde ise 3 met red en dah a fazl .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :62) -İS KE LE Dİ K ME LE Rİ Nİ N Bİ NA BA ĞL AN TIS I: İske le dik mel eri. bin ada n ayrı lma yac ak ve yan lara .476 a olm aya cakt ır.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :63) -Dİ K .477 doğ ru sall an ma yac ak vey a bel ver me yec ek şeki lde düz ve çap raz kuş akla rla tak viy e edil ere k bin aya bağ lana cakt ır.

otu rm a vey a kay ma yap ma yac ak şeki lde sağl am yer üze rine otur tula cak ve dik me altl an birb irler ine bağ lana cakt ır. İ skele .478 ME LE Rİ N OT UR DU ĞU ZE Mİ N: İske le esas vey a tali dik mel eri.

dikm eler yükü yaym ak için yeter li kalın lıkta ve boyu tta. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:64 ) D İKM ELE RİN EKL EN ME ŞEK Lİ: .479 yapıl acak taban yum uşak veya zayıf ise. ahşa p veya beton plakl ar üzeri ne oturt ulaca ktır.

bunla nn dört yüzü ne de ay m geniş likte en az 70 santi metr e uzunl uğun da ve 2.480 Dik mele r yatay yüze y olara k eklen ecek ve kesitl eri birbir ine eşit olaca k.5 santi metr e kalın lığın da sağla m keres teden hazır lanm ış ek tahtal ar uzun çivile rle çakıl acak veya .

481 büyü k cıvat a (bulo n) kulla nılm ak sureti yle eklen ecekt ir. kor uyu cu vey a tak viy e edic . (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:65 ) -Dİ K ME LE RE TA KV İY E BA ĞL AN TIS I: Taş ıyıc ı.

482 i olar ak yap ılac ak atkı lar. dik mel erin iç kıs mın a uyg un şeki lde çivi lene cek vey a usul üne gör e tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği . çap razl ar ve mes netl er. kuş akla r.

483 Tüz üğü Ma dde :66) -Y AN Kİ RİŞ BA ŞL AR I: Yan kiri ş başl an. taşı yıcı esas kiri şler den en az 15 sant ime tre dah a taşk ın bıra kıla cak ve esas kiri ş üstü ne bin dir me k sure tiyl e her iki tara ftak i .

eşit aralı klarl a esas kirişe çivile nmek sureti yle tespit edile cekti r. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de : 67) -Y .484 dik mel ere çivi vey a cıva tala rla bağ lana cakt ır. Y ük fazlal ığınd an ötürü eklen ecek ara atkı kirişl eri.

485 AN Kİ RİŞ BA ŞL AR I: Yan kiri ş başl arın ın duv ara gire ceği kısı mla r en az 10 sant ime tre olac aktı r. Pen cere ve ben zeri boşl ukl . Bun ları n başl an hiç bir şeki lde çapt an küç ültü lem ez vey a üraş lana maz .

486 ara gele n kısı mla r ise mes net ve çap raz yap ılm ak sure tiyl e tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :68) -Y AN Kİ RİŞ BA ŞL AR I: Bet ona rme kar kas bin .

487 alar için kur ulac ak iske le yan kiri ş başl ann ın bir tara fı 5X 10 sant ime tre kesi tind e ve 30 sant ime tre uzu nlu ğun da taht alar çivi lene rek bin a kol onu nun yüz leri ne tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi .

488 Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :69) -K ÖŞ E DÖ NE N İS KE LE: Köş e dön en iske lele re. en az bir köş e kiri şi ekle nec ek ve iske leni n bu kıs mı en az diğ er kısı mla r kad ar day .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :70) -A TK I Kİ RİŞ İN DE EK : Atk ı kiri şler ind e ek yap ıla maz . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği .489 anı klı olac aktı r.

.490 Tüz üğü Ma dde :71) -R AM PA VE GE Çİ TL ER : Ra mp a ve geçi tleri n iki tara fını n kor kul ukl u olar ak yap ılm ası hali nde . eği m en çok 25 der ece olac ak ve üze rleri ne 40 sant ime tred e bir.

(Yap ı İşleri . R ampa ve geçitl er 80 santi metr eden. üzerl erind en yük geçir ilece k olanl ar ise 125 santi metr eden dar olma yaca k ve bunla nn geriy e kaym amas ı için gerek li tedbi rler alına caktı r.491 ken di gen işli kler i kad ar çıta lar çakı laca ktır.

kala slan n esn eme sini .492 nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:72 ) -M ES NE T AR AL IĞI : İske leni n geçi t ve ram pa mes net aral ıkla n. bel ver mes ini önl eye cek ve üze rind e yay lan ma dan yür .

493 üne bil mes ini sağl aya cak şeki lde aya rlan aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :73) -İS KE LE GE Çİ TL ER DE KO RK UL UK : İske lele rde köp rü gör evi gör ece k geçi .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 74) -İS KE LE SÖ KÜ M SIR ASI : İske le sök ülm esi aşa ğıd a beli rtile n esas lara gör . 60 sant ime tred en dar ve kor kul uks uz yap ılm aya cakt ır.494 tler.

495 e yap ılac aktı r: 1İskel elerin sökül mesi ne en üst kısım dan başla nacak tır. 3Sökü lmüş olan malz eme hangi yüks eklik ten olurs a olsun doğr udan doğr uya . 2İskel elerin bina bağla ntılan kalasl ann alınm asınd an soma ve yuka ndan aşağı ya sırayl a sökül ecekt ir.

iki yerin den bağla narak deng eli şekil de indiri lecek ve uygu n bir yere istif edile cekti r. 4Sökü m başla mada n önce herha ngi bir sebe ple.496 yere atılm ayac ak. iskel enin takvi ye veya çapra zlann dan hiçbi r elem an alına maz. Anca k sökü me başla ndıkt an .

497 sonra iskel e malz emes inin indiri lmesi amac ıyla iki dikm e arası (aks) kork ulukl annın alın ması müm künd ür. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:75 ) .

498 DÖR DÜ NCÜ KISI M ÜÇÜ NCÜ BÖL ÜM Çeli k Boru lu İskel elerd e Alın acak Güv enlik Tedb irleri -Ç EL İK İS KE LE Nİ N SA ĞL AM LI ĞI: Çeli k bor ulu iske lele rde kull anıl aca k büt ün bor u ve ma den .

499 i kısı mla nn day anı klılı ğı ve diğ er özel likl eri taşı yac akla n yük e gör e nor mla ra uyg un bul una cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :76) -Ç EL İK İS KE LE .

500 BO RU LA RI: İske le yap ımı nda n gay n işle rde kull anıl mış bul una n bor u ve diğ er mal zem e. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü . iske le yap ımı işle rind e kull anıl ma yac aktı r.

sağ a ve sola sall an ma yac ak şeki lde yete ri kad ar çap raz bor ular la tak viy e edil ece k ve bin ada n ayrı lma yac .501 Ma dde :77) -Ç EL İK BO RU LU İS KE LE YE TA KV İY E: Çeli k bor ulu iske lele r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :78) -B OR UL AR DA Kİ EK LE R: Düş ey ve yata y bor ular dak i ekle r en çok 6 met red e bir yap ılac .502 ak şeki lde tesp it olu nac aktı r.

503

aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :79) -B OR U BA ŞL AR INI N TA BA NI: Bor u başl arın ın, taba na yerl eşti rile n kala s altlı klar a bat ma mas ı için , özel sure

504

tte yap ılmı ş ma den i başl ık kull anıl aca k ve bu başl ıkla r çivi vey a uzu n vid alar la bu altlı klar a tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :80) -Ç EL

505

İK BO RU LU İS KE LE PL AT FO RM U: Çeli k bor ulu iske lele rde ki plat for mla rda kull anıl aca k kala s vey a diğ er ahş ap kısı mla rın özel likl eri ile kull anıl aca k çap razl ar, kor kul ukl ar, ara kor

506

kul ukl ar ve ben zeri kısı mla rda ki aral ıkla r ahş ap iske lele rde ara nan özel likl ere uyg un olac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :81) -Ç EL İK BO RU LU İS KE LE

507

YE TO PR AK LA MA : Bor u vey a ma den i iske lele r stati k, elek triğ e karş ı uyg un şeki lde topr akla nac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 82) -A YD IN

508

LA TM A: Sisl i ve alac a kar anlı k hav alar da, çalı şma dev am etti ği süre ce, iske lede ki mer div en ve asa nsö r başl an ve çalı şıla n döş eme ler boy dan boy a uyg un şeki lde ayd ınla tıla cakt ır. (Ya pı İşle rind

509

e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :83) -B OR U İS KE LE Nİ N SÖ KÜ M SIR ASI : Bor u iske leni n bir kıs mı vey a kısı mla nm n sök ülm esin de ger eke n güv enli k ted birl eri alın

510

aca k ve 75. inci ma dde hük üml erin e uyu laca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :84)

DÖRDÜNCÜ KISIM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Asma İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
-AS MA İS KE LE Nİ N BE LG ESİ : As ma iske lele

511

rin aşa ğı ve yuk an har eket leri ni sağl aya n ma kin a, teçh izat ve vin çler in, kull an ma ya elve rişli old ukl ann a iliş kin ve yet kili tek nik ele ma nca kull an ma ya başl ama dan önc e düz enle nmi ş bel

512

gele ri işye rind e sakl ana cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :85) -AS MA İS KE LE Nİ N SA LI NI MI: As ma iske le, iş sıra sınd a sağ a sola vey a ileri geri har eket

513

etm ede n asılı kala cak şeki lde tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 86) -AS MA İS KE LE Nİ N TA ŞIY AC AĞ I YÜ K: As ma iske lele rin taşı yac ağı yük

514

ler, yet kili tek nik ele ma nla nn ver ece kler i bir rap orla beli rtile cek ve iske leye bun dan fazl ası yük leni lme yec ekti r. As ma iske lele rde mer div en kull anıl ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü

515

ven liği Tüz üğü Ma dde :87) -AS MA İS KE LE HA LA TI NI N KO NT RO LÜ : As ma iske le askı sı için kull anıl aca k çeli k vey a ken dir hala tlan n yah ut ben zeri mal zem eni n her gün işe başl ama

516

dan önc e mu aye ne edil ere k ezik , kop uk, çür ük vey a baş ka bir özr ü olu p olm adı ğı hus usu yap ı iş deft erin e kay ded ilec ek, anc ak sağl am old uğu anla şıld ıkta n som a iske lede çalı şma yap ılac

517

aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :88) -AS MA İS KE LE Nİ N İNİ ŞÇI KI Ş YO LU : As ma iske lele rin, iniş ve çıkı ş yoll ann da her han gi bir eng el bul un

518

ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :89) -AS MA İS KE LE Nİ N BA ĞL AN TIS I: İske lele r yap ılac ak işe gör e en ağır yük e day anı klı olac akü r. Tuğ la duv ar

519

ve sıva işle rind e kull anıl aca k asm a iske lele rin tesp it edil ece ği askı kiri şi, 16 lık I putr el vey a ay m day anı klılı kta diğ er mal zem ede n yap ılac aktı r. As ma iske leyi taşı yac ak hala tları n güv enli

520

k kat sayı sı 6 dan aşa ğı olm aya cak ve bu hala tlar da ek yeri , hal ka, başl ık ve bağ lan ü bul un ma yac ak, bun lar askı de mirl erin den kay ma yac ak şeki lde tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ

521

lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :90) -AS MA İS KE LE Nİ N PL AT FO RM MA LZ EM ESİ : As ma iske le plat for mu için kull anıl aca k çift köş ebe nt kesi ti, 50 X5 0X 5 mili met re vey a bu

522

özel likt e diğ er prof illi mal zem ede n yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :91) -AS MA İS KE LE DE CI VA TA LA R: As ma iske le vin ç çerç eve sini plat for

523

mu n iç ve dış kiri şler ine bağ laya cak cıva tala rın çapı 5/8 par ma kta n (inc h) dah a küç ük olm aya cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :92) -AS KI Kİ RİŞ İN DE CI VA

524

TA LA R: Ask ı kiri şi, bin a tava n döş eme sine vey a bin a çerç eve sine U cıva tala rı ile uyg un ve day anı klı bir şeki lde tesp it edil ece ktir. C ıvata arkal arına 10 mili metr e kalın lığın da çelik bir levha konu

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:93 ) -T AV AN DA Kİ AS KI Kİ RİŞ İ: Yap ı tava n döş eme sine tesp it edil ece .525 lacak ve cıvat alar çift somu nlu olaca k ve yaylı ve düz pulla rla birlik te sıkıla caktı r.

526 k askı kiri şini n. 10 X1 5 sant ime tre kesi tind e ahş ap yast ıkla r kon aca ktır. iske le ve tesp it için bıra kıla cak aral ıkla rı birb irin e eşit olac ak ve U cıva tası nın boşl uğu nu alm ak için I de miri üstü ne. .

527 (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :94) -PL AT FO RM GE NİŞ Lİ Ğİ: Plat for m gen işli kler i. sıva işle rind e 80 sant ime tred en. duv ar işle rind e 120 sant ime tred en az olm aya .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :95) -İS KE LE Nİ N DU VA RD AN AÇ IK LI ĞI: İske lele rin duv ard an ola n açık lığı. mal zem e takı m ve alet leri n aşa ğıy a .528 cakt ır.

5 . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :96) -K OR UY UC U TA VA N: İske le için de çalı şan işçil erin başl arı m kor um ak için en az 2.529 düş mes ini önl eye cek şeki lde olac akü r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :97) -AS MA İS KE LE DE FA ZL A YÜ K: As ma iske .530 sant ime tre kalı nlığ ınd a taht ada n yap ılmı ş kor uyu cu bir tava n bul una cakt ır.

531 lele rde her met rek are ye 400 kilo gra md an fazl a yük kon ma yac ak ve asm a iske lede 4 den fazl a işçi çalı ştırı lma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :98) -K AN .

çen gel ve ben zerl erin in ağız lan. (Ya pı İşle rind e İşçi . güv enli k ma nda lı vey a uyg un güv enli k terti batı ile kap atıl aca ktır.532 CA YA GÜ VE NL İK MA ND AL I: As ma iske lele rde kull anıl aca k kan ca.

533 Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :99) -AS MA İS KE LE KO RK UL UĞ U VE ET EK TA HT AL AR I: As ma iske le kor kul ukl an. en az 100 sant ime tre yük sekl ikte ve ara kor kul ukl u yap ılac .

534 ak. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 100 ) . etek taht alan ise en az 15 sant ime tre yük sekl ikte olac aktı r.

535 DÖ RD ÜN CÜ KISI M BEŞ İNC İ BÖL ÜM Sıpa İskel eler de Alın acak Güv enlik Ted birle ri -SI PA İS KE LE Nİ N SA ĞL AM LI ĞI: Sıp a iske lele r day anı klılı k ve taşı yac ağı yük ler bak ımı nda n .

536 yete rli sağl aml ıkta ve uyg un mal zem ede n yap ılac akü r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 101 ) -SI PA İS KE LE LE Rİ N ÖZ EL Lİ KL ER İ: Sıv a vey a hafi .

537 f işle r için kull anıl aca k sıpa iske lele rde aşa ğıd aki özel likl er bul una cak ür. 2Platf ormla rın kalınl ığı 5 santi metre den ve geniş liği 40 santi metre den . 1İskel e geniş liği 50 santi metre den az. yükse kliği 120 santi metre den çok.

4Takv iye için kulla nılac ak çapra z ve düz bağla ntılar . 2. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 102) -SI . 3İskel e kirişl eri ve bacak ları 5X10 santi metre kesiti nden küçü k.5X 10 santi metr e kesiti nden küçü k. olma yaca ktır.538 az.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 103 ) -SI PA İS KE LE AY .539 PA İS KE LE DE EK LE R: Sıp a iske lele rde. bac akla rı vey a taşı yıcı orta kiri şler i eksi z olac aktı r.

540 AK AÇ IK LI ĞI: İki sıpa iske le aras ı. yük sekl iğin in yarı şım geç me yec ekti r. mer kez den mer kez e 250 sant ime tred en çok olm aya cak ve iske le aya k açık lığı. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği .

B unun müm kün olma dığı halle rde. düzg ünlü ğü sağla mak için baca k altlar ına kona cak tek parça lı ahşa . düzg ün ve sağla m yerle re oturt ulaca ktır.541 Tüz üğü Ma dde : 104 ) -SIP A İSK ELE NİN OTU RDU ĞU PLA TFO RM: Sıpa iskel e baca kları.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 105) -DU VAR DA KUL LAN ILA N SIP A İSK ELE : Duva r işleri nde veya 120 santi metr eden yüks ekte yapıl acak işlerd .542 p yastı kları n yüks ekliğ i 10 santi metr eden çok olma yaca ktır.

2Yüks eklikl eri 300 santi metre den çok. . 4İskel e bacak ve kirişl eri 10X1 0 santi metre kesiti nden küçü k.543 e kulla nılac ak sıpa iskel elerd e aşağı daki özelli kler bulu naca ktır. 3Platf orm kalınl ığı 5 santi metre den az. 1Geniş likler i 125 santi metre den az.

5X 15 santi metr e veya 5X10 santi metr e kesiti nden küçü k.544 5Takv iye ve çapra zlar 2. olma yaca ktır. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 106) .

545 DÖ RD ÜN CÜ KISI M ALT INC I BÖL ÜM Beto nar me Kalı bı Yapı mı ve Sök ümü nde Alın acak Güv enlik Ted birle ri -D ÖŞ EM E KE NA RI NA KO RK UL UK : Bet ona rme plat for mla rını n döş eme ken .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ . Bu mü mk ün olm adı ğı hall erd e.546 arla rına düş me yi önl eye cek kor kul uk yap ılac aktı r. serb est çalı şma yı sağl ama k için döş eme ken arın a kor kul ukl u iske le yap ılac aktı r.

547 lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 107 ) I.B ET ON AR ME KA LIP LA RI ND A GÜ VE NL İK: -A RA ÇA LIŞ MA PL AT FO RM U: Bet ona rme kalı bım taşı yan dire kler e ızga ra çakı ldık tan ve üze rine kala .

548 s kon duk tan som a çalı şma ğa başl anıl aca ktır. Tav anı n 3 met red en yük sek olm ası hali nde ara çalı şma plat for mu yap ılm ada n. ızga ra işin de çalı şıl ma yac aktı r. Boş lukl ara gele n bet ona rme kol on kalı .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 108 ) . üç aya klı mer div en kull anıl mas ı gibi ger ekli güv enli k ted birl eri alın aca ktır.549 plar ının diki min de. sıpa iske le.

boşlu k tarafı nda çalışı .550 I. Zoru nlu halle rde gerek li güve nlik tedbi rleri alınd ıktan soma .B OŞ LU K TA RA FI ND AK İ Kİ Rİ Ş KA NA TL AR IN DA ÇA LI ŞM A: Beto narm e kalıp larını n kiriş kanat lan boşlu k tarafı ndan çakıl maya cakür .

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 109) -K AL IP LA RI N Kİ Rİ Ş TA BA NL AR IN A TA KV İY E: Bet ona rme kalı pla nmn kiri ş tab anl ann ın kalı p taht ası nda n .551 labili r.

(Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 110 ) -B ET ON AR M E .552 önc e çak ılm ası ger ekti ğin de tak viy e edil me miş kiri ş tab anı na bas ılar ak çalı şıl ma yac akü r.

Bet ona rme kalı pla .553 KA LI PL AR INI N KO NT RO LÜ : Bu Tüz ükt e. isk elel er hak kın da öng örü len ted birl erd en. du mm a gör e bet ona rme kalı bın a uyg un ola nla n ayn en uyg ula nac akü r.

554 nnı n yet erli liği her bet on dök üm ünd en önc e kon trol edil ere k yap ı iş deft erin e yaz ılac akü r. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 111 ) -K AL IP SÖ KÜ M SI RA SI: .

1Kalıb ı alına cak kısmı n önce çapra zlan.555 Kal ıp sök me işi aşa ğıd a beli rtil en esa slar a gör e yap ılac aktı r. 3Sökm e işini yapa . 2Sökm e işi en çok iki aksın dikm eleri alınar ak yapıl acakt ır. kolon kanat lan alına cak ve saha temiz lenec ektir.

5Sökü m sırası nda.556 n işçile r dikm elere tırma nmay acak. sıpa ve benze ri araçl ardan yararl anaca klardı r. 4Sökül en kalıp malz emesi uygu n şekil de istif edile cektir . 6-Dış yüz ve boşlu k kısım larda . sökü m yerin e söküc üden başka işçile r girme yecek tir.

iki nokta dan bağla naca ktır.557 düşm eğe karşı gerek li güve nlik tedbir leri alına caktır . 7Kalıp malz emes inin yere indiri lmesi veya yuka nya çıkan lması için malz eme deng eli olara k. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 112) .

.558 DÖRDÜNCÜ KISIM YEDİNCİ BÖLÜM Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri -M ER Dİ VE N BA SA M AK LA RI: Me rdi ven koll an ve bas am akl an için kull anıl aca k ker este en azı nda n sağ lam ve biri nci sını f çıra lı ça m cin sin den ola cak .

yarı k. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği .559 üze rin de çatl ak. çür ük ve bir san tim etre çap ınd an büy ük bud akl ar bul un ma yac aktı r. ve eşit aral ıklı ola cak tır. Bas am akl ar en çok 30 cm.

bas am ak zıv ana lan ile zıv ana nın gire ceğ i lam bal ard a aşa ğıd aki öze llik .560 Tüz üğü Ma dde : 113 ) -B AS A M AK ZI VA NA LA RI: Sab it bas am aklı el mer div eni ile sey yar mer div end e.

5 santi metr e uzunl uğun dan ve 2 santi metr e çapın dan küçü k.561 ler bul una cak tır. 1Merd iven kolun da açılac ak lamb a ve basa mak zıvan a uzunl uklan 2 santi metre den az. (Yap ı İşleri nde . 2Kör delik ler ve bunla nn zıvan alan 2. olma yaca ktır.

562 İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 114) -K US UR LU M ER Dİ VE NL ER : Ku surl u mer div enl er kull anıl ma yac aktı r. Açılı r kapa nır el merd ivenl erind e basa . O nanm amac ı ile de olsa basa mak altlan na takoz konu lmay acakt ır.

Cıvat a başı ve somu n ile ahşa p arası na rond ela kona cak ve kontr somu n kulla nılac aktır.563 makl ar kolla ra uygu n boyu tlard a cıvat a ile bağla naca ktır. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 115) -E L M ER Dİ VE .

(Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz .564 NL ER İ: El mer div enl eri. alt ve üst kısı mla n kay ma yac ak vey a bu yerl erd en kur tul ma yac ak şek ilde yerl eşti rile cek tir. kull anıl dıkl an yerl ere.

565 üğü Ma dde : 116 ) -T AŞI NI R ME RD İV EN LE R: Taş ınır mer div enle rde koll ar. bir tara fı ekle mli. diğ er tara fı çen gell i lam a yah ut zinc ir ile birb irin e bağ lana cakt ır. Cıv ata . orta yeri nde n.

kolla ra açıla n delik . Bağl antıla r taşıy acağı yüke uygu n boyu tlard a olaca k. T aşımr merd ivenl erin üst bağla ntılar ı ment eşe ile yapıl acakt ır.566 başı ve lam a ile ahş ap aras ına ron dela kon aca k ve kon trso mu n kull anıl aca ktır.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 117) -M ER Dİ VE NL ER İN . Taşı mr merd iveni n son basa mağı nda çalışı lama z. ment eşe cıvat a çapın dan daha büyü k olma yaca ktır. Cıvat alard a kontr a somu n kulla nılac aktır.567 ler.

kay ma yac ak şeki lde pab uçla r kon aca k.568 KA YM ASI NA KA RŞI ÖN LE M: Taş ımr mer div enle rle el mer div enle rini n kol uçla rına . mer div enle r ma den i vey a kay gan döş eme lerd e kull anıl aca k .

pab uç altl arın a ayrı ca tırtı rlı lasti k vey a ma ntar ekle nec ekti r. Mer div enle r uzat ılm ak ama cıyl a birb irler ine ekle ne mez . 4 met red en uzu n taşı mr mer div enle rle el mer div enle ri. çeli k bor .569 ise.

570 u vey a prof ilde n yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 118 ) -M ER Dİ VE N ET RA FI NA KO RK UL UK : İşçi leri n geli p geçt iği yerl erd e kull anıl .

571 aca k mer div eni n etra fı hala t. zinc ir vey a ahş ap kor kul ukl a çev rile cek ve gör ünü r yerl ere uya rma lev hala rı asıl aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 119 ) .

çıkı laca k plat for mla ra kor kul uk ve uyg un etek lik kon aca k ve bu plat for mla r 60 sant ime tred en dar yap ılm aya cakt ır. .572 -SA Bİ T İNŞ AA T ME RD İV EN LE Rİ: Sab it inşa at mer div enle rind e.

573 M erdiv enin bir veya her iki kolu. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 120) -Y . çıkıla cak yerin platf ormu nu en az 90 santi metr e aşmı ş olaca k ve merd iveni n son basa mağı ile platf ormu n arası 30 santi metr eyi geçm eyec ektir.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği . her 10 met red e bir dinl en me plat for mu yap ılac aktı r.574 ÜK SE K SA Bİ T ME RD İV EN LE R: 10 met re yük sekl iğin i geç en sabi t mer div enle rde.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad .575 Tüz üğü Ma dde :12 1) DUV AR BOŞ LUĞ UND A ME RDİ VEN : Yapı mn duva r boşlu kları kapat ılmayan veya gerek li tedbi rler alın maya n kısmı nda merd iven kulla nılm ayac aktır.

576 de: 122) -B AS AM AK SIZ ME RD İV EN DE ÖN LE M: Bas ama klar ı yap ılm amı ş bet ona rme mer div en döş eme leri ne kay ma vey a düş me yi önl eye cek ahş ap bas ama klar ve kov a boşl uğu ken arla .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 123 ) -M AD EN İ BA SA MA KL AR DA KA YM AY A KA RŞI ÖN LE M: Düz saçt an vey .577 rına ise uyg un kor kul ukl ar yap ılac aktı r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 124 ) .578 a ma den i mal zem ede n yap ılmı ş mer div en bas ama klar ının üstl eri kay ma yac ak mal zem e ile kap lana cakt ır.

579 BEŞ İNC İ KIS IM Yıkı m İşler inde Alın acak Güv enli k Ted birle ri -YI KI M İŞL ER İN DE TE KN İK SO RU ML U: Yık ım işle ri. anc ak sor uml u ve yet kili tek nik ele ma mn den eti mi altı nda yap .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 125 ) -YI KI M ÖN CE Sİ ÖN LE ML ER : Yık ımd an önc e yap ımn için dek i ve etra fınd aki hav aga zı. su ve elek trik bağ .580 ılac aktı r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü . Yık ım sıra sınd a su ve elek triği n kull anıl mas ı ger ekti ği hall erd e. bun lar. yap ı dışı nda özel kor uyu cula r için e alın aca klar dır.581 lant ıları kesi lece ktir.

582 Ma dde : 126 ) -YI KI MD AN ÇI KA N AR TI KL AR : Yık ım sıra sınd a çıka n taş. tuğl a. de mir ve mol oz gibi artı klar kat döş eme leri nde yığı lma yac aktı r. Yık ılan kıs mın mal zem e ve mol ozla rı katt .

583 an kata vey a yer e güv enli k ted birl eri alın dıkt an som a atıl aca kür. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 127 ) -O LU KL AR DA ÖN LE M: Yık ım sıra sınd a çıka n .

584 kire mit. olu kta n alın ma dık ça baş ka mal zem e . tuğl a vey a ben zeri mal zem eni n yer e indi rilm esin de kull anıl an olu klar ın üstl eri kap alı olac ak ve çalı şma sıra sınd a aşa ğı bıra kıla n mal zem e.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 128 ) -BL OK HA Lİ ND E YI KI M: Alü nda vey a etra fınd a bul una n işçil erin güv enli ği sağl an ma dık ça .585 bıra kıl ma yac akü r.

586 yıkı laca k kıs mın duv ar ve döş eme leri kitl e hali nde yıkı lam az. D uvarı n döşe meye oturd uğu kısım da veya herha ngi bir yüks ekliğ inde şerit gibi oyuk açma k ve sonra duva rı üstte n iple çekm ek ve ittirm ek sureti yle yıkı m yapıl ması .

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 129) -T OZ A KA RŞI ÖN LE M: Yık ılac ak kısı mla r. yıkı lma dan önc e ve yıkı m sıra sınd a bol su ile sık sık ıslat ılac ak ve toz kal km ama sı .587 yasa ktır.

588 için ger ekli ted birl er alın aca ktır. en az yap ı yük sekl iğin . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 130 ) -YI KI MD A GÜ VE NL İK AL AN I: Yık ılac ak kıs mın etra fınd a.

589 in iki kaü na eşit güv enli k ala m bıra kıla cak ve bu alan kor kul ukl a çev rile cekt ir. yıkı m sırası nda fırlay acak parça ların etraf a zarar . B oş alan bulu nma ması gibi nede nlerl e bu yükü mün yerin e getiri lmesi olana ğı yoks a.

yapı etrafı gerek li yüks eklik ve daya nıklıl ıkta bir perde ile çevri lecek tir. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 131) -YI KI MD A İS KE LE YÜ KS EK Lİ Ğİ: Elle yıkı laca k duv arla r .590 verm esini. önle mek için.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 132 ) -M ER Dİ VE NL ER İN YI KI MI: .591 için kur ulac ak iç kısı m iske lele ri taba nda n en çok 4 met re yük sekl ikte yap ılac aktı r.

pen cere ve . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 133 ) -C AM LI KA PIPE NC ER E: Ca mlı kap ı.592 ina dak i mer div enle r ve bun ları n day ana klar ı en son ra yıkı laca ktır.

yıkı ma başl ama dan önc e sök ülü p uyg un yerl ere taşı nac akla rdır . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 134 ) .593 ayn a gibi kırıl dıkl arın da tehl ikel i ola bile cek kısı mla r.

kor um a başl ığı (bar et) ve çeli k bur unl u aya kka bı gibi kişi sel kor un ma araç ları veri lece ktir.594 -YI KI MD A Kİ ŞİS EL KO RU YU CU : Yık ımd a çalı şan işçil ere göz lük. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı .

595 ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 13 5) ALT INC I KISI M Yapı İşler inde Kull anıla n Mak ina ve Teçh izatt a Alın acak Güv enlik Ted birle ri -K AV RA MA VE DİŞ Lİ LE RE KO RU YU CU : Yap ı işle .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 136 ) -GI RG IR Vİ NÇ TE ÖN LE M: Gır . har eket i ilet en kav ram a ve dişl iler uyg un şeki lde kor una cakt ır.596 rind e kull anıl an ma kin alar da.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde .597 gır vin cin kull anıl mas ınd a aşa ğıd aki ted birl er alın aca ktır: -GI RG IR Vİ NC İN TO PR AK LA MA SI: Vin cin elek trik mot oru topr akla nmı ş olac aktı r.

598 : 137 /1) -GI RG IR Vİ NÇ TE KE SİC İ ŞA LT ER : Vin cin şalt eri oto mat ik olac ak. (Ya pı İşle rind . vin ç kov ası mn beli rli bir yük sekl iğe çık mas ı hali nde oto mat ik şalt er dev reyi kes ece ktir.

(Ya pı İşle .599 e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /2) -GI RG IR Vİ NC İN TA MB UR YU VA SI: Vin ç tam bur yuv ası çeli k teli n uzu nlu ğu ile ora ntılı olar ak seçi lmi ş olac aktı r.

600 rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /3) -GI RG IR Vİ NC İN TA MB UR UN DA ÖN LE M: Çeli k hala tın tam bur dan dışa rı fırla mas ı önl ene cekt ir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı .

sağl am ve özü rsüz tell erd en yap ılmı ş olac aktı r.601 ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /4) -GI RG IR Vİ NC İN HA LA TI: Kul lanı laca k çeli k hala tın çapı 12 mili met red en az olm aya cak. (Ya pı .

602 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /5) -GI RG IR Vİ NC İN HA LA TI NA KL EM EN S: Ko va kan cası na takı laca k çeli k hala tın uç kıs mı yük sükl ü olar ak kan cay a .

603 takı laca k ve serb est kala n uç kıs mı uzu n kıs ma en az 3 adet U kle me nsi ile uyg un şeki lde tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /6) -GI RG IR .

604 Vİ NÇ KA NC ASI NA MA ND AL : Kan canı n kov ada n kurt ulm ama sı için . ma nda l. kilit li ma nda l vey a bağ lam a gibi uyg un terti bat bul una cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven .

sağ a sola yal pa yap ma yac . kesi ti 20 X2 0 cm.605 liği Tüz üğü Ma dde : 137 /7) -GI RG IR Vİ NC İN AH ŞA P KO LO NU : Vin cin tesp it edil diği kol on ahş ap ise. den küç ük olm aya cak ve kol on.

606 ak şeki lde tesp it edil ece ktir. . kol onu n dört bir yüz ünd e. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /8) -GI RG IR Vİ NÇ KO LO NU ND A EK : Ek bul und uğu hall erd e.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /9) -K AT LA R AR ASI EN GE L: Har eket i sıra sınd a katl ar aras ınd a kov aya .607 ekle me şart ları na uyg un sapl ama yap ılac aktı r.

608 takı laca k her han gi bir eng el bul und urul ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /10) -GI RG IR Vİ NÇ KO VA SIN DA Kİ YÜ K: İçin e kon aca k her türl .

609 ü mal zem eni n yük sekl iği kov a üst düz eyi ni aşm aya cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /11) -GI RG IR Vİ NÇ TE UZ UN MA LZ EM E TA ŞI MA : Kal .

610 as. uzu n taht a. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde . de mir ve ben zeri mal zem e vey a eşy a gırg ır vin ce uyg un ve em niy etli şeki lde bağ lan dıkt an som a taşı nac aktı r.

611 : 137 /12) -GI RG IR Vİ NÇ TE KO VA SA PI NA Kİ Lİ TL İ MA ND AL : Har eket sıra sınd a alab ora olm ama sı için kov a sapı ken arın da kilit li ma nda l kull anıl aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ .

lasti k eldi ven ve lasti k aya .612 lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /13) -GI RG IR Vİ NÇ TE ÇA LIŞ AN LA RA Kİ ŞİS EL KO RU YU CU : Gır gır vin ci çalı ştır an işçi ye güv enli k ke mer i.

613 kka bı gibi uyg un kişi sel kor uyu cu araç lar veri lece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /14) -GI RG IR Vİ NC İN TA BA NI NA BA Rİ YE R: Gır gır vin cin taba nda .

diğ er tara fları ise en az 90 sant ime tre yük sekl iğin de bir kor kul ukl a çev rilm iş olac akü r. (Ya pı İşle rind e .614 dur duğ u ala mn ön yüz ünd e par ma klık (bar iyer ) şekl ind e bir kap ısı bul una cak.

(Ya pı İşle rind .615 İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /15) -Ç EV Rİ Lİ AL AN DA İŞÇ İ: Gır gır vin cin har eket i sıra sınd a çev rili ola n için de hiç bir işçi bul und urul ma yac aktı r.

(Ya .616 e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /16) -GI RG IR Vİ NÇ TE ÇA LIŞ AN A BA RE T: Gır gır vin ce mal zem e yük leye n büt ün işçil ere kor um a başl ığı (bar et) giy diril ece ktir.

617 pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /17) -GI RG IR Vİ NC İN KO NT RO LÜ : Gır gır vin cin büt ün kısı mla rı en az haft ada bir ker e ve ayrı ca her yer değ işm esin de kon .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /18) YEDİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler -U YG UL AM A KA Bİ Lİ YE Tİ OL AN .618 trol edil ece k ve son uçla r yap ı iş deft erin e yazı lara k imz alan aca ktır.

(Ya pı .619 HÜ KÜ ML ER : Bu Tüz ükt e beli rtil me miş ola n hus usla rda işçi sağl ığı ve iş güv enli ğin e iliş kin diğ er tüz ükl erin yap ı işle rind e uyg ula ma kab iliy eti ola n hük üml eri de uyg ula nır.

öne mle ri bak ımı nda n .620 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 138 ) -Bİ Rİ NC İ DE RE CE DE N ÖN LE ML ER : Bu Tüz ükt e öng örül en sağl ık ve güv enli k ted birl eri.

621 esas a iliş kin ve biri nci der ece de ted birl erdi r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 139 ) -Y ÜR ÜR LÜ LÜ K TA Rİ Hİ: 25 Ağ usto s 197 1 gün lü ve 147 5 sayı .

Res mi Gaz ete ile yay ımı gün ünd e yür ürlü ğe gire r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü .622 lı İş Kan unu nun 74 ünc ü ma dde sine day anıl ara k düz enle nen ve Dan ışta y'ca ince lene n bu Tüz ük hük üml eri.

623 ven liği Tüz üğü Ma dde : 140 ) -Y ÜR ÜT ÜM YE TK İSİ: Bu Tüz ük hük üml erin i Bak anla r Kur ulu yür ütür . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :14 1) .

624 100 YAPI YÖNETİM TERİMİ SÖZLÜĞÜ Zeyil nam e (Add endu m) : Daha önce yayın lanm ış sözle şme belge leri üzeri nde ekle me. . fiyat teklif i alma dan önce çıkan lan ihale belge si eki. düzel tine ve açıkl ama yapm ak amac ıyla.

diğer taraf adına harek et etme sine yetki ve yükü mlül ük veren yasal ilişki .625 icisi ile mal sahib i arası ndaki anlaş mada belirt ilen temel hizm etlere ek olara k sağla nan hizm etler. Veka leten Proj e Yöne timi (Age ncy CM) Yalm z mal sahib i ile . Veka let (Age ncy) Bir tarafı n.

İnşaa t yönet imin de vekal et. mal sahib i adına harek et etme sidir. Anla şma (Agr eeme nt) İnşaa t proje yönet icisi ve mal .626 inşaa t proje yönet icisi arası nda belirl enen ilişki çerçe vesin de uygu lanan bir inşaa t yönet imidi r. güve n çerçe vesin de proje yönet icisin in.

627 sahib i veya yükle nici ve mal sahib i arası ndaki sözle şme hükü mleri ni içere n belge . Bund a başk a evrak a da atıf yapıl abilir Gör ünür deki En Düşü k Tekli fin Sahi bi (App aren t Low Bidd er) Tekli f form u veya sözle şmed e belirt ilen işin ilgili .

Ona ylan an Deği şikli kler (App . Katıl ma -Yet erlik Belg esi Alan ların Liste si (App rove d Bidd ers List) Reka bete dayal ı fiyat verm ek husu sund a ön yeter liliğe sahip oldu ğu sapta nan yükle nicile rin listes i.628 kısmı için en düşü k teklif i verm iş olan kişi.

629 rove d Cha nges) Sözle şme belge lerin de. Bkz. Deği şiklik Tali matı (Cha nge Orde r) Uyg ulam a Çizi mler i (AsBuilt Dra wing s) İnşaa tın bitim inden sonra . . üzeri nde anlaş maya vanl mış süreç ten geçir ilere k yapıl an ve yetki li taraf ça onayl anan değiş iklikl er.

Arşiv Çizi mleri (Rec ord Draw ings) Asıl Hiz metl er (Basi c Servi ces) İnşaa t proje yönet icisi ile mals ahibi nin bu konu üzeri nde anlaş tıkla n hizm etler Yara rlan ma (Ben efici al Occu panc y) İnşaa tın bitişi nden . Bkz.630 fiilen yapıl mış işi göste ren çizim ler (plan lar).

mal sahib i tarafı ndan (öng örüle n amaç la) kulla nılm ası.631 (kesi n kabul den) önce. Yete rlik (Bid dabil ity) İhale evrak ının ihale dosy asınd a tanı mlan an proje ye uygu n teklif veril ebil . Tekli f (Bid) Sözle şmed e tanım lanan işi belirl i bir fiyatl a yapm a öneri si.

632 mesi açısı ndan yeter liği (yete rlik derec esi). yerel piyas a ve ihale strate jisini dikka te alara k çeşitl i hata. Yete rlik incel emes i (Bid dabil ity Revi ew) En düşü k teklif fiyatı ve inşaa t süres ince en az anlaş mazlı k amac ı ile sözle şme evrak ının. belirs izlik ve eksik lerin .

633 ortad an kaldı nlma sı husu sund a mtin incel enme si. şartn amel er. çizim ler. İhale dosy ası (Bid Docu ment s) Öngö rülen işi ve sözle şme koşul lannı açıkl amak amac ıyla mals ahibi tarafı ndan yükle nicile r için hazır lanan belge lerdir . İhale dosy asım n tipik ekler i. sözle şme forml .

genel ve özel şartn amel er. teklif fiyatı ile gerçe kleşti rmek husu sund a sözle şme taahh üdün ü yerin e getir mem esi . ihale evrak ında tanı mlan an işi. teklif veya öneri forml an ekler i ile diğer bilgil erdir. Geçi ci Temi nat (Bid Bon d) Yükl enici nin mals ahibi tarafı ndan.634 an.

Kesi n Temi nat Poliç esi (Bon d) Geçi ci ve kesin temi nat. bir sigor ta kurul uşun un mal sahib ine temi nat mikt annı ödey eceği ni bildir en beya nı.635 halin de. yevm iye ve malz eme ödem e temi natla nnı. birin ci (ana) yükle nicin in sigor talıya (mals ahibi veya yükle .

Prim (Bon us) Mals ahibi ile yükle nici arası nda yapıl an sözle şmed e öngö rülen temel hedef lerin aşılm ası halin de mals ahibi tarafı ndan ödül . poliç e üzeri ndeki mikt an ödem e beya m.636 nici) ödem emes i veya müza yaka sı halin de ilgili (sigo rta) kurul uşun un kendi sine.

Keşif (Bud get Esti mate ) Ön hazır lık bilgil erine daya narak mali yetin yeter li doğr ulukt a tahm .637 biçi mind e yükle niciy e yapıl an veya yapıl ması gerek en ödem e. para ve zama n mikt an. Bütç e (Bud get) Bir inşaa t proje si için mals ahibi tarafı ndan aynla n.

Deği şikli k Tali matı (Cha nge Orde r) Sözle şmey e yapıl an ekle mele r.638 in edil mesi dir. çıkar mala r veya değiş iklikl er ile sözle şme tarafl an arası . Deği şen Koşu llar (Cha nged Con ditio ns) Sözle şmel erin daya ndığı koşul lan değiş tiren fiziks el veya diğer koşul lar.

proje mali yet kale mleri ni yazılı biçi mde . Ek İstek ler (Clai m) Sözle şmed eki hükü mleri ne göre yasal tazmi nat istem i Pozl ar (Cod e of Acco unts) Mals ahibi nin muha sebel eştir me amac ıyla.639 yazılı anlaş ma veya talim atlar olup "sözl eşme değiş ikliği " adı da veril mekt edir.

ayarl anma sı ve belge lendir ilmes i. İnşaa t Proje Yöne ticisi Ücre ti (CM Fee) Proje yönet icisin e yaptı ğı hizm et karşıl ığınd a sözle şmey e göre verile n ücret Mals ahibi nin Güv ence si (Con .640 tanı mlan ması Hizm ete Alma (Co mmis sioni ng) Bir tesisi n çalışt ınlma sı.

641 tinge ncy) Proje de bekle nmed ik değiş iklikl erden doğa cak zarar ı karşıl amak amac ıyla mals ahibi nin ayırd ığı para mikt arıdır . İnşa edile bilirl ik (Con struc tibili ty) Proje de. tüm hedef lere ulaş ma açısı ndan ihale. uygu lama ve yoru mla mada kulla nılan sözle şme evrak ının .

İnşa edile bilirl ik incel emes i (Con struc tibili ty Revi ews) Tüm proje hedef lerin e ulaşıl ması için sözle şme evrak ının açıklı k.642 açık. tutarl ı ve eksik siz olma sı sonu cu kolay inşaa t yapa bilm e (özel liği). tutarl ık inşaa t kolay lığı ve eksiz lik açısı ndan değer lendi .

İnşa at Bütç esiPort esi (Con struc tion Bud get) Gene llikle proje (inşa at) için planl ama veya tasarı m evres inde belirl enen topla m (bazı halle rde hedef raka m) İnşa at Mali yeti (Con struc tion Cost ) Bkz.643 rilme sürec i. İnşaa t mali yeti (Cost of Cons tructi on) İnşa .

mali yet ve kalite denet imi amac ıyla kulla nılan profe syon el yönet im (işlet mecil ik) sürec i. İnşa at İşlet .644 at İşlet meci liğiYöne timi (Con struc tion Man age ment ) Bir inşaa t progr amın da inşaa tın proje tasarı mınd an gerçe kleşti rilme sine kadar olan evrel erind e süre.

645 meYöne tim Planı (Con struc tion Man age ment Plan ) Proje yönet imi ve uygu lama sının altya pı ve prose dürle rini açıkl amak amac ıyla CM tarafı ndan hazır lanan meti n. İnşa at İşlet meci siYöne ticisi (Con struc tion Man ager) İnşaa t yönet im hizm eti verec ek niteli kte .

tablo . İnşa at İş Prog ramı (Con struc tion Sche dule) İşlem leri. meti n veya başk a açıkl amal ar. sürel erini ve işlem zinci rlerin i göste rerek inşaa t süres ini ortay a koya n grafi k. Sözle şme Uyg ulam ası (Con tract .646 uzma nlık ve olana klara sahip kişi veya örgüt .

plan ve şartn amel ere uygu n biçi mde yapı mı için soru mlul uk alan ve bu amaç la işgüc . sözle şme koşul larım yerin e getir me işlevi Yükl enici (Con tract or) İnşaa t vb. politi ka ve prose dürle re dayal ı olara k. işleri n sözle şme.647 Adm inist ratio n) Bilin en siste m.

Sözle şme Evra kı (Con struc tion Cont ract Docu ment s) Yükl enici ile mals ahibi arası ndaki sözle şmey i oluşt uran dokü manl ardır.648 ü. mals ahibi ve yükle nici arası ndaki . Bunl arın içind e. malz eme ve ekip man sağla yarak bunla rı yönet en (dene tleye n) kişi veya örgüt .

649 anlaş mayı göste ren reviz e edil miş (gün celle nmiş ) teklif evrak ı bulu nur. Mali yet Kont rolü (Cos t Cont rol) İnşaa t mali yetin in mal sahib ince onayl anan prose dür ve yetki çerçe vesin de hesa plana n sınırl ar içind e tutul ması işlevi Mali yet Yöne timi (Cos .

İnşa at Mali yeti (Cos t Of Cons truct ion) Bu mali yetle r. deste k ve genel gider leri .650 t Man age ment ) Belir lenen bütçe sınırl arı içind e kalm ak amac ıyla. planl ama. tasarı m ve yapı m süreç lerin deki tüm veya kısmi mali yetle rin yönet imi. inşaa t sözle şme gider leri.

Kriti k Yol Meto du (CP MCriti cal Path Met hod) Bir proje nin planl ama ve denet imi için tüm geçer li bilgil eri tek bir pland a topla yarak onun tama mlan ması için gerek en işlem lerin sıra . malz eme ve tesisa t harca mala rım içerir ler.651 ile kulla nılan işçili k.

Arahedef ler (mile . proje sonu nun ağ diyag ramı ndaki en kısa süres ini belirl eyen -en uzun işlem dizisi dir.652 ve sürel eri ile arala rında ki ilişki leri göste ren bir yönet im aracı dır (tekn iğidir ). Kriti k İşle mler Prog ramı (Crit ical Date Sche dule) Bkz. Kriti k yol.

Sözle şmey e uygu n olma yan (aykı rı) işler (Non conf ormi ng Wor k) Prof esyo nel Tasa rımc ı (Desi . Bkz.653 stone ) progr amı. şartn amel er ve ilgili stand artlar açısı ndan henü z eksik . yeter siz ve işçili ği kötü işlerd ir. Eksi k İş (Defi cient Wor k) Çizi mler.

mühe ndis veya profe syon el hizm etleri veren bir kurul uş olabi lir. Bu profe syon el kişi mim ar.654 gn Prof essio nal) Gerç ekleş tirile cek proje nin tasarı mım yapar ak çizim ve şartn amel erini hazır layan profe syon el kişi ya da kurul uşlar dır. Eski z Evre si (Desi gn Phas .

Ön Tasa rım Evre si (Desi gn Phas .655 eSche mati c) Gele neks el olara k bu evre. proje nin boyu t ve yapış ım göste ren evrak ve çizim lerde n oluşa n eskiz etütle rini yapar . Bu evred e tasarı mcı proje nin gerek lerini sapta r. tasarı m hizm etini n ilk basa mağı dır.

eskiz den tasarı mın tama mlan ması na kadar olan evrey e geçiş i belirl er. Bu evre tasarı . Çerç eve şartn ames i tekni k şartn amey e dönü ştürü lür. kesitl er ve gabar iler belirl enir.656 ePreli mina ry) Bu evre. Bu evred e haci mler gelişt irilir ve boyu tlar kesin leştir ilir.

657 m gelişt irme evres i adım da alır. Bu evred en önce ön tasarı m evres i. soma ise ihale (tekli f . Son Tasa rım Evre si (Desi gn Phas e Final ) Bu tasarı m sürec inde çizim ve şartn amel er inşaa t için teklif alaca k düze yde gelişt irilmi şlerdi r (tam amla nmışl ardır) .

şanti yede proje nin yapı . Dola ysız Mali yetle r (Dire ct Cost s) Bu mali yetle r. Bu evre.658 alma ve sözle şme) evres i gelir. tasarı m sürec inin teklif aşam asınd an önce ki son bölü müd ür. Bu tasarı mlar a uygu lama çizim leri (wor king draw ings) adı da veril mekt edir.

alt sözle şmel er ve bunla ra ilişki n tüm harca mala rı kaps arlar. araç gereç . biçi m ve boyu tları m göste ren çizge lerdir (grafi klerd ir). proje elem anlar ının yer.659 mı ile doğr udan ilişki li olara k. Kala . işçili k malz eme. Çizi mler (Dra wing s) İşin gerçe kleşti rilme si için.

Topl am Mali yet . Bu mali yet. o güne kadar gerçe kleş miş olan ile planl anmı ş topla m mali yet arası ndaki farktı r.660 n Mali yet Proj eksiy onu (Esti mate d Cost to Com plete ) Bir proje deki belirl i bir zama n nokta sında n işin sonu na kadar oluş ması bekle nen mali yettir .

Bu mali yet. belirl i bir tarih e kadar gerçe kleş miş mali yet ile o tariht en işin bitim ine kadar tahm in edile n mali yetin topla mıdır .661 Tah mini (Esti mate d Final Cost ) Bir proje veya proje elem anını n. Hızlı Yol . tama mlan dığın da gerçe kleş mesi bekle nen mali yetid ir.

mals . Böyl ece inşaa t evres i ile tasarı m evres i (kıs men) örtüş ürler . Yed di Emi n/ Ema netçi (Fid uciar y) Sözle şmey e göre göre vi.662 (Fast Trac k) Bir tasarı m işini tüm tasarı m bitm eden önce inşaa ta başla nabil ecek biçi mde evrel ere ayır ma sürec idir.

663 ahibi için namu s. dürüs tlük. güve n ve titiz bir iyi niyet le harek et etme k olan kişi veya kurul uş. Saha Tali matı (Fiel d Orde r) Mal sahib i veya inşaa t proje yönet icisin in yükle niciy e sözle şme evrak ında bulu nmay an bir işi açıkl amak ve/ve ya bunu gerçe .

Bitiş Tari . Saha talim atı genel likle sözle şme fiyat ve süres inde değiş iklik yarat maya cak derec edeki küçü k değiş iklikl er için verili r. Deği şiklik talim atı.664 kleşti rmek husu sund a şanti yede verdi ği talim attır. buna daya nabil ir veya bund an bağı msız olara k veril ebilir .

Ema net İş (Forc .665 hi (Fin al Com pleti on) İnşaa t sözle şmes indek i tüm koşul ların yerin e getiri ldiği tarih Boll uk (Floa t) Bir işlem grub unun progr amda ki toler ansı (emn iyet payı) . başla ma ve bitişe bağlı erken ve geç tarihl erin karşıl aştırı lması ile hesa planı r. Bollu k.

sözle şmes iz iş. soru mlul uk ve ilişki lerini ) göste rir. Gene l Şart nam e (Gen eral Con ditio ns) Sözle şme çerçe vesin deki şartn amen in genel hükü mleri ni içere n bu bölü m proje nin nasıl gerçe kleşti receğ ini (taraf ların hak.666 e Acco unt) Taşer ona yaptı rılan. Bu evrak ta .

Temi nat (Gua rant ee) Üçün cü bir kişini n ürün (veya iş) kalite veya mikt arı veya yeter li perfo rman sı üzeri nde belirl i bir süre için sözle şmed e verdi . sigor ta ve şanti ye yönet im büros u (field offic e) sağla ma gibi yükü mlül ükler de bulu nur.667 geçic i inşaa t.

Aza mi Mali yet Esasl ı Proj e Yöne timi (Gua rant eed Maxi mum Price CM) İşin yapıl ması için gerek en tüm yükü mlül ük ve sözle şmel eri üstle nen proje yönet icisin e maks imu m .668 ği ve gerçe kleş mem esi halin de yasal yaptı nmı günd eme gelen karşıl ık (güv ence) .

Bir proje yönet icisin in çapı üzeri nde anlaş maya varıl an bir iş için koyd uğu (tava n) mali yete dayal ı bir sözle şme ile gerçe kleşti rilen proje yönet imi (biçi mi).669 mali yet tavan ı koya n bir PY sözle şme biçi mi. İhtiy ati Haci z (Lie n) Bir yükü mlül üğün yerin e getiri .

üzeri nde hak iddia etme k. (Yap ının) Ömü r Boyu Mali yet® (Life Cycl e Cost ) Bir yapı veya tesisi sin yapı mn ömür boyu mali yeti onun bugü nkü değer e indir .670 lmesi ni veya bir borc un öden mesi ni sağla mak için bir mülk iyete ipote k koy mak. eman ete alma k.

671 genm iş (dön üştür ülmü ş) planl ama. Mad di Taz mina t (Liq uidat ed Dam ages) Sözle şmey e göre yükle nicin in işi bitir mede gecik mesi halin de mals ahibi ne genel likle gün bazın da . kulla nım. bakı m ve yıkı mı ile ilgili tüm mali yetle rini kaps ar. yapı m. tasarı m.

diğer leri ile . Bunl ar.672 ödem eyi kabul ettiği para mikt arı. Uzu n Vade li Sipa riş Kale mler i (Lon gLead Item s) Uzun tesli m süres i (deli very time) nede niyle vakti nde temi n ve satın alma husu sund a dikka te alın ması gerek en malz eme ve ekip manı n adı.

Geç Tesli m Süre si (Lon gLead Time ) Geç tesli m süreli kale mleri n satın alın ması ile tesli mleri arası nda geçe n zama n.673 birlik te tedar ik edil mele ri veya satın alın mala rı halin de. Uyg un . inşaa tın çok geç kalm asına nede n olaca k kale mler dir.

674 Tekli f (Low Bidd er) İhale dosy asınd a veya sözle şmed e tanı mlan an bir işe uygu n en düşü k teklif i veren . Götü rü Ücre t (Lu mpSum Fee) Bu ücret belirl i (sabit ) bir mikt ar olup işin gerçe kleşti rilme si için öden en tüm dolay sız ve dolay lı .

Çerç eve (Mas ter) Prog ram (Mas ter Sche dule) Üst yönet im düze yi için hazır lanm ış bir özel progr am olup proje nin ana unsur lan ile onlan n süre ve sırala nnı göste rir. genel harca ma ve fiili kân içerir .675 gider ler ile birlik te. . Bu progr am bir ağ grafi ği.

676 ara hedef ler progr amı (mile stone chart ) veya çubu k grafi k biçi mind e olabi lir. Tüm ara hedef lerin önem derec esi aym . Ara Hede fler Prog ramı (Mil eston e Sche dule) Proje nin tama mlan ması na kadar olan yol üzeri ndeki önem li olayl an göste ren progr amdı r.

) Birç ok Ana Sözle şme (Mul tiple Prim e Cont racts ) İşin özgü n ve belirl enmi ş kısım lan .677 değil dir. (Bir işlem grub unu göste rirler . Bunl ar arası nda en önem li olanl ar "Büy ük ara hedef ler" adım alır ve genel likle bir grup işlem in tama mlan ması nı göste rirler .

Sözle şmey e Uyg un Olm ayan (Ayk ırı) İşler (Non Conf ormi ng Wor k) Sözle şme evrak ındak i koşul lara uygu n olma yan işlerd ir. İhale Uyar ısı (Noti ce of Awa rd) Kişi ya da kurul .678 için çeşitl i (ayn) yükle nicile rin mal sahib i ile doğr udan yaptı ğı sözle şmel er.

679 uşa ihale yi kazan dığım bildir en belge . Mal Sahi bi Proj e Yöne ticisi (Ow ner CM) Bu bir proje yönet im biçi mi olup . İşe Başla ma Emri (Noti ce to Proc eed) Kişi veya kurul uşa bir proje deki sözle şmesi ile ilgili olara k işe başla ma yetki si veren belge ve / veya an.

680 bura da mal sahib i. bağı msız bir proje yönet im kurul uşun u -proj e ekibi üyesi olara kkulla nmaz ve proje yönet im hizm etini n tama mım şirket içi perso nel ile karşıl ar. Mal Sahi bi Tem silcis i (Ow ner's Repr esent ative ) Proje ekibi nde mal sahib ini temsi .

Ceza (Pen alty) Sözle şmed eki yükü mlül üğün yerin e getiri lme mesi hali için genel de öngö rülen ceza Kesi n Temi nat (Perf orm ance Bon d) Sözle şmed eki yükü mlül ükler in yerin e getiri lme mesi halin de bir sigor tanın sigor talı mals ahibi veya yükle niciy .681 l eden kişi.

her biri . Evre li İnşa at (Pha sed Cons truct ion) İnşaa t yada tasarı m ile birlik te inşaa tın kısım kısım gerçe kleşti rilme sidir.682 e temi natta ki mikt arı ödey eceği ne dair beya nı (vaad i). Bund a her örtüş en veya izley en evre veya unsur un (parç anın) belirl i bir çapı olup.

Tasa rıml ar (Pla ns) Bkz. .683 ayrı bir proje biçi mind e dikka te alın makt adır. Tasa rım Önce si Evre (PreDesi gn Phas e) Proje ye başla dıkta n soma ve. Çizi mler (dra wing s) Yapı m Sonr ası Evre (Post Cons truct ion Phas e) Kesin kabul ü izley en evre.

inşaa t progr amın ın hazır landı ğı planl ama ve kons ept (fizib ilite) gelişt irme evres i. Ana Sözle şme (Pri me Cont ract) Mal sahib i ile doğru dan yapıl an sözle şmed ir. Bu sözle şme inşaat ın bölü mlen mesi ne bağlı olara k bir veya birde n fazla sayıd a .684 eskiz evres inden önce.

685 olabil ir. Prof esyo nel Hiz metl er (Prof essio nal Servi ces) Mesl eksel (ve tekni k) bilgi ve becer i istey en bir çalış ma alam nda.g ereke n perfo rman s stand ardın a sahip kişi veya . Ana Yükl enici (Pri me Cont racto r) Mal sahib i ile sözle şme yapa n yükle nici.

686 kurul uş tarafı ndan sağla nan hizm etler. Hak ediş Topl antıs ı (Pro gress . Prog ram Yöne timi (Pro gra m Man age ment ) Birde n fazla inşaa t proje si olan bir mal sahib inin. tüm proje lerin e stand art tekni k ve yönet im uzma nlığı sağla mayı amaç layan hizm etler dir.

bunla rla ilgili sözle şme .687 Meet ing) Yapı mın herha ngi bir evres inde ilerle meni n izlen mesi amac ı ile yapıl an topla ntı. Hak ediş (Pro gress Pay ment ) Tam amla nmış iş kısım larını n inşaa t proje yönet icisi tarafı ndan periy odik biçi mde denet lenip onayl anma sı üzeri ne.

Proj e (Proj ect) Mals ahibi nin amaç larım gerçe kleşti rmek için kons ept oluşt urma . Proj e Bütç esi (Proj ect Bud get) Mal sahib inin proje yle .688 tutarı nın periy odik olara k mal sahib i tarafı ndan öden mesi. tasarı m ve yapı mın sonu na kadar harca nan çaba nın tümü .

faiz (fina nsma n) ve proje yle ilgili diğer tüm harca mala rı kaps ar. Bu mikt ar inşaa t mali yetin den başk a arazi. Proj e Mali yeti (Proj ect Cost . yasal . damş ma gider lerini .689 ilgili tüm harca mala rım kaps amak üzere hesa plana n veya hedef alına n topla m mikt ar.

İnşaa t proje lerin de proje yönet imi deyi mi.690 ) Tüm Proje nin gerçe k gider leri Proj e Yöne timi (Proj ect Man age ment ) Proje tasarı m ve inşaa tında profe syon el bir ekip (Proj e Ekibi ) tarafı ndan tüml eşik (ente gral) siste m ve prose dürle rin kulla nılm ası. inşaa t .

Tasar ımcı. Proje Yöne ticisi ve Yükl enicil er) katılı mıyl a. Proj e Ekib i Topl antıs ı (Proj ect Tea m Meet ing) Proje ekip üyele rinin (Mal Sahi bi. Proj .691 yönet imi deyi mi ile eşanl amlı kulla nılab ilir. proje nin tüm konu ların a yönel ik olara k yapıl an topla ntı.

Proj e Ekib i (Proj ect Tea m) Başla ngıçt a mal sahib i. proje yönet icisi' nden oluşu r. tasarı mcı.692 e Pros edür leri El Kita bı (Proj ect Proc edur es Man ual) Proje ekibi soru mlul uk ve yetki leri ile proje siste m ve prose dürle rinin ayrın tılı açıkl amas ı. Daha soma ana .

Bund a yükle nicin in eksik .693 yükle nicile rin ihalel eri almal arı üzeri ne. onlar da ekibe katılı rlar. şartn amel ere mikt ar ve kalite açısı ndan uyma yan ve işin sonu ndan önce telafi edil . Eksi kler Tuta nağı (List esi) (Pun ch List) Bu liste inşaa tın sonu na doğr u hazır lanır.

hedef ve bekle ntiler ine ne derec eye kadar uydu ğunu n ifade sidir. KG Kalit e Güv ence si (QA Qual ity Assu . Kalit e (Qua lity) Proje nin yada onu oluşt uran unsur ların çizim . şartn ame ve uygu n stand artlar açısı ndan.694 mesi gerek en işler belirt ilir. mals ahibi nin istek.

KD Kalit e Dene timi (QCQual ity Cont rol) İnsan lar. malz emel er. siste mler.695 ranc e) Kalit e kontr ol prose dürle rinin gerçe kten kulla nıldı ğına güve nmek açısı ndan. tekni k ve işçili k dahil tüm proje unsur . planl ı ve siste mati k yönte mler den yarar lanıl ması dır. evrak .

yarar lanıla n kayn ak ve işlem .696 larını n plan. teftiş . Kalit e Yöne timi (Qua lity Man age ment ) Kalit enin sağla nmas ı doğr ultus unda. şartn ame ve ilgili stand artlar a uygu n olup olma dığı m sapta mak amac ı ile yapıl an sürek li incel eme. belge leme ve testle rdir.

697 lerin eşgü düm ve yönle ndiril mesi nde söz konu su siste mati k prose dür ve yakla şımla nn planl anma sı. fiilen yapıl . uygu lanm ası ve dökü mant e edil mesi dir. orga nize edil mesi. Arşi v Çizi mler i (Rec ord Dra wing s) İnşaa t tama mlan dıkta n soma .

Telaf i Prog ramı (Rec over y Sche dule) Bu progr am mast er progr ama göre olan gecik meyi kapat mak için gerek en faali yet ve özel çabal an göste rir. Bura da. Deği .698 an işi göste ren çizim lerdir (plan lardır ). her isten en proje ekip üyesi nin faali yetle ri de göste rilebi lir.

sözle şme evrak ında yapıl ması öneri len değiş iklili kler husu sund aki açıkl amal ann proje yönet icisi tarafı ndan yazılı veya sözlü olara k bildir ilmes i.699 şikli k Öner isi (Req uest for Cha nge Prop osal) Mali yet ve sürey i etkile yen nede nlerl e. Requ est . Bu öneri ye Bulle tin.

"Req uest for Quot e" adlan da veril mekt edir.700 for infor mati on. Hak ediş Prog ramı (Sch edul e of Valú es) Tam m ve mali yetle r ile birlik te işçili k ve malz emey i içere n pozla nn topla mı sözle şme bedel ini verir. Pozla r yardı mı ile yükle nicile rin hake dişler i .

tasan m ve yapı m sürec inde işin çapı m (hac mini) artıra n ya da azalt an değiş iklikl erdir. Saha Çizi mler i (Sho . İşin Çapı ndak i Deği şikli kler (Sco pe Cha nges) Bunl ar. İşin Çapı (Sco pe) Proje yada sözle şmed eki gerek sinim lerin tümü nün tanı mıdır .701 hesa planı r.

yükle nicin in söz konu su inşaa tı tasan m hedef lerin e ve sözle şme koşul lanna uygu n biçi mde gerçe kleşti receğ ini tasan mcıy a göste rmek tir.702 p Dra wing s) Bu çizim ler. yükle nici tarafı ndan sözle şme evrak ına daya narak yeter li detay larda hazır lanır ve amac ı. .

703 Kısa Vade li İş Prog ramı (Sho rt Ter m Cons truct ion Acti vity Plan ) Yükl enicil erin şanti yede ki faali yetle ri ile ilgili progr amla r. kısa vadel i veya "yakı n gelec ek" için hazır lanırl ar. Hafta lık olara k hazır lanan bu progr amla r birbir lerin e ara hedef lerle (mile .

Look Ahea d Sche dule. Özel Koşu llar (Spe cial Con ditio ns) Bkz. Bunl ara Rolli ng Sche dule. Short Inter val Sche dule adlan da verili r.704 stone s) bağla nırlar ve bunla nn eşgü düm ünü proje yönet icisin in şanti ye perso neli sağla r. Gene l Şartn ame Eki (Sup plem entar .

mühe ndisl er. gerek en işçi vb. ekip man. Şart nam eler (Spe cific ation s) İş ile ilgili malz eme.705 y Gene ral Cond itions ) Özel Mesl ek Ada mlar ı (Spe cial Prof essio nals) Mim arlar. . tasan mcıla r ve özel konu larda uzma nlık sahib i çeşitl i mesl ek adam lan. siste m.

işlet me ve kontr ol döne .706 kalite ler konu sund a. İşlet meye Geçi ş (Star tUp) Mal sahib inin tesise yerle şmes inden önce ve mal sahib ince atana n işlet me ve bakı m perso nelin in kontr olü ele alma sı ile siste min. aynnt ılı biçi mde yapıl an yazılı açıkl amal ardır.

Alty ükle nici (Sub cont racto r) Ana yükle nici ile sözle şme yapa n yükle nicid ir.707 mine başla ması. Geçi ci Kab ul (Sub stant ial Com pleti on) Bir inşaa tın -tam amen bitm emiş bile olsamals ahibi tarafı ndan öngö rülen amca uygu n olara k kulla nılm ak isten diği düze .

tasan mcı veya proje yönet icisi veya her ikisin in belge lediğ i tarih. dokü man) iletil mesi Gene l Şart nam e Eki (Sup plem enta ry Gene ral Con ditio ns) Tekli f .708 ye ulaştı ğım. Ona ya Sunu lan Evra k (Sub mitt als) Sözle şme evrak ında isten en enfor masy onun (bilgi .

Uzm an Yükl . Dene y (Test ing) İşin şartn amed e yazılı biçi mde ve isten en kalite de tama mlan dığı m sapta ma doğr ultus unda özgü n prose dürle r uygu lama k.709 ve/ve ya sözle şme evrak ının bir parça sı olan genel şartn amey e yapıl an ek ve/ve ya değiş iklikl er.

710 enici ler (Tra de Cont racto rs) Bir proje nin bütü nü içind e belirl i unsur lan sağla yan ve/ve ya spesi fik elem anlan n mont ajım yapa n inşaa t yükle nicile ri. Karş ılaştı rmal ı Keşif (Tra deOff Stud y) Bir tasan m bileş enini n bir alter natif ile değiş tirilm .

Değe r Anal izi (Val ue Anal ysis) Bkz. Değe . Bu anali z hem paras al. Bu anali zlere Alter nativ e Anal ysis adı da veril mekt edir.711 esi açısı ndan karşıl ıklı mali yet ve riskle ri ortay a koya n anali z. hem de fonks iyone l değer ler (ölçü tler) açısı ndan yapıl ır.

proje de isten en fonks iyon.712 r Müh endis liği (Val ue Engi neeri ng) Fizib ilite (Val ue Engi neeri ng) Özel bir mali yet kontr ol yönte mi olup. perfo rman s ve güve nirliğ i. en düşü k "ömü rboy u" mali yetle sağla mak açısı ndan proje veya işleti m fonks iyonl annın siste mati .

. Gara nti (Wa rran ty) Proje de bir tarafı n kendi işi için sapta nmış soru mlul uğu yükle nece ğine dair güve nce verm esi. İş (Wor k) Sözle şme evrak ına göre işçi. malz eme ve ekip man gerek tiren her türlü inşaat .713 k ve yarat ıcı anali zleri ni içerir .

714 Y A P I İ S L E T M E S İ N D E B A Z I K A Y N A K K İ T A P V E Y A Y I N L A R ( T ü r k ç e ) AKÇALI . .

1 9 9 5 Y ı l ı İ n ş a a t B i r i m F i y a t A n a l i z l e r i . 1 9 9 5 .715 Ü n a l . A k t .

Ş a f a k M a t b a a c ı l ı k L t d . .716 a r m a s ı z İ n ş a a t F i y a t l a r ı D ö k ü m ü .

I S B N : 9 7 5 9 5 5 5 8 2 4 . Y a p ı M e . . A n k a r a . Ü n a l . 1 9 9 2 . AKÇALI .717 Ş t i .

S .718 v z u a ü E l K i t a b ı . Y a p ı Y a s a l a r ı v e Ş a r t n a m e l e r i D ö k ü m ü .

T u f a . A .719 e t O f s e t L t d . I S B N : 9 7 5 9 5 5 5 8 1 6 . A n k a r a . AKTUĞ. . Ş t i .

Y a p ı İ ş l e r i n d e F i y a t F a r k ı E s a s l a r ı v e H e s a p T a r . 1 9 7 4 .720 n .

A n k a r a . BERKM A N . ARLI.721 z ı . Türk İmar Huku ku. Sezai. 1985. Anka ra. Yapı İşleri Uygu lamas ı. Başba kanlı k Bası mevi. ARTUKMAÇ. Olgaç Matb aası. Y a r g ı ç o ğ l u M a t b a a s ı . . Sadık .

( İ n ş a a t M e v z u a t . F u a t . Y a p ı İ ş l e t m e s i İ d a r e s i .722 A . 1 9 6 3 .

723 ı v e İ ş l e m l e r ) . İ s t a n b u l . İ T Ü İ n ş a a t F a k ü l t e s i M a t b a a s ı .

Maliy et Muha sebesi . ÇETME L İ . 1 9 7 2 . E n v e r . Avcıo l Matb aası. 1986. BURSAL. İstanb ul.724 . Nasu hi ve Yücel ERC AN. Y a t ı r ı m l a r ı n P l a n l a n m .

725 a s ı n d a K r i t i k Y ö r ü n g e ( C P M ) v e P E R T M e t o t l a r ı . Ç a ğ l a y a n .

İ ç t i h a t l ı . 1 9 7 8 . A ç ı k l a m . İ s t a n b u l . Z i y a . FIÇICIO Ğ L U .726 B a s ı m e v i .

E k s i l t m e v e İ h a l e K a n u n u i l e M u h a s e b e i U m .727 a l ı A r t ı r m a .

Yılm az. Yapı İşleri Tatbi katı.728 u m i y e K a n u n u . 1 9 7 4 . . GENYA. Y a p ı İ ş l e r i n d e H a k GENYA. 1986. Anka ra. Y ı l m a z .

Y a r g ı ç o ğ l .729 e d i ş D ü z e n l e n m e s i v e K e s i n H e s a p Ç a l ı ş m a l a r ı .

1 9 8 5 . GÖNEN. E k l e r i . D i n ç e r v e H i k m e t I Ş I K . A n k a r a .730 u M a t b a a s ı .

S e v i n ç M .731 y l e A ç ı k l a m a l ı 2 8 8 6 S a y ı l ı D e v l e t İ h a l e K a n u n u .

D e v l e t İ h . 1 9 8 5 . A n k a r a . GÖNEN.732 a t b a a s ı . D i n ç e r v e H i k m e t I Ş I K .

733 a l e K a n u n u v e İ l g i l i Ş a r t n a m e l e r i . T e b l i . Y ö n e t m e l i k l e r .

S e v i n ç M a t b a a s ı . GÖNEN. D i n ç e r v e H i k m e t I Ş I K .734 ğ l e r . . A n k a r a .

.735 1 9 8 6 . D e v l e t İ h a l e K a n u n u i l e İ l g i l i S a y ı ş t a y K a r a r l a n .

1985. Şakir Uğur. İnşaat Metra j ve . GÖZÜ. S e v i n ç M a t b a a s ı . A n k a r a . G e n e l g e l e r .736 M u k t e z a l a r .

E r c a n . 1 9 7 6 . İ ş K a z a s ı Y ö n ü n d e n S o s y a l P o l i . Anka ra. Semi h Ofset.737 Keşif İşlem i. G Ü V E N .

738 t i k a S o r u n l a n . S o s y a l S i g o r t a l a r G e n e l U y g u l a m a İ l k e l e r i .

A . E .739 v e S i g o r t a K o l l a n . . E s k i ş e h i r . İ . T . Y a y ı m . 1 4 9 / 1 . KIZILO T . İ .

V e r g i l e n d i r i l m e s i v e M e . İ n ş a a t M u h a s e b e s i . 1 9 9 4 .740 Ş ü k r ü .

I S B N : 9 7 5 7 9 0 3 0 3 5 . D a i l y N e w s . Y a k l a ş ı m Y a y ı n l a n .741 v z u a ü .

Emin. İnşaat Yapa n ve Yaptı ran Herke s İçin Yapı Projel erinin Yönet imind e Proje + Tek nik Şar tna me + Biri m Fiy at An aht ar Tes lim iMa . 1995. 1 4 4 0 s a y f a . A n k a r a . ÖCAL. M.742 .

PANCARC I. 1 9 9 5. E m in Ö C A L. An kar a. A li ve M .743 liye t Art ı Kar Us ulü İhal eler de Söz leş me. Y ap ı İş le t m es i ve M al ol uş H es ap . Tek nik Ya yın evi.

Doğa n. Yapı İşlet mesi Ders Notla n. SUNGUR O Ğ L U.744 la n. . K er i m . IS B N : 9 7 55 1 11 2 63. II ve III. İstanb ul. Cilt I. İs ta n b ul . Bi rs en Y ay ın ev i. İTÜ Matb aası. SORGUÇ. 1983.

T M M O B İn şa at M ü he n di sl er i O da sı A n ka ra Ş .745 1 9 8 2. Ş an ti ye T ek ni ği ve M al iy et H es ap la n. Y ap ı İş le t m es i.

Er ca n E G E M E N ve T ur ha n Ş A K I. Ş af ak M at ba as ı. TÜRKOĞ L U. Y ek ta.746 u be si ya yı m . N o: 1 9 8 2/ 1. 1 9 8 . A n ka ra .

Bayın dırlık Baka nlığı Baskı İşleri. 1 9 . O lg aç M at ba as ı. YEŞİLADA. İh al e H u k u k u ve İn şa at İş le ri. HAK MAN .747 5. Bina İnşaat Kontr ol El Kitab ı. Ekre m ve Y. A n ka ra . E kr e m . YEŞİL AD A.

748 7 4. T. B ay ın dı rlı k B ak an lı ğı ya pı İş . İn şa at Pl an la m a. Pr o gr a m la m a ve K o nt ro l T ek ni kl er i ( C P M ve P E R T) . C.

M i m ar la r . M ü he n di sl er .749 le ri ge ne l M ü d ür lü ğ ü Y ay ı m . S ay ı: 7 5/ 7 0. YILDIRIM . Fi kr et K e m al. A n ka ra . 1 9 8 6.

750 ve Bi lir ki şil er İç in M ev zu at El K it ab ı. T ek ni k Y ay . Tİ M Y A D İn şa at M ü he n di sl er i Y ar dı m la ş m a D er ne ği Y ay ı m .

1 9 7 3. İT Ü İn şa at F ak ül te si . YÜKSEL. A n ka ra . B es i m . İn şa at Pl an la m as ın da M o de rn M et ot la r C P M ve P E R T.751 ın ev i.

M. İs ta n b ul . Yayı m. YÜKSEL. Yapı İşlet mesi Ders Notla n. Orha n. İT Ü İn şa at F ak ül te si M at ba as ı. YÜKSEL.752 D er s N ot la n. 1978. A. E.D. 1 9 8 3. O rh an . Eskiş ehir. M. Bi li m .

.753 se l M o de ll er in S el i m le rl e ( N et w or ks ) G el işt iri l m es i ve A na li zi K ur s N ot la n. M P M ve İ M O O rt ak Y ay ı m .

754 A n ka ra . .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->