TOPOGRAFYA DERS NOTLARI

1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI
Yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne yakın dogal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma düzlem veya yüzeyine göre konumlarının saptanması ve belirli bir oran(ölçek) ile küçültülerek kağıt üzerine geçirilmesi için gerekli arazi ölçmeleri, hesap ve çizim yöntemleri, kağıt üzerindeki ölçülerin araziye uygulanması (aplikasyon) dağ ve çığ haritaları vb ninın hazırlanması navigasyon, gps öçmeleri ve değerlendirilmesi ,cbs, topografya dersinin konusunu oluşturmaktadır. ÖLÇÜ BİRİMLERİ 1-Uzunluk Birimleri (m) 2-Alan Birimleri (m2) (1 ar=100 m2, 1 dönüm=1000 m2, 1 hektar=10000 m2 ) 3-Açı Birimleri 3a.Altmışlık Sistem (birimi derece) 3b.Yüzlük Sistem (birimi grad) 4-Yay Birimi

Altmışlık Sistem Bir daire çevresinin 360 da birini gören merkez açıya 1 ‘derece’denir. ( 0 ) ile gösterilir. (alt birimleri dakika ( ' ) ve saniye ( " ) dir). Yüzlük Sistem Bir daire çevresinin 400 de birini gören merkez açıya 1 ‘grad’ denir. ( g ) ile gösterilir. (alt birimleri santigrad ( c ) ve santisanti grad ( cc ) dır). Yay Birimi Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yayı gören merkez açıya bir ‘radyan’ denir.

r

b α

b/r=α/ρ

3600 = 400g = 2π π= bir dairenin çevresinin çapına olan oranını ifade eder.
UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 1

ρ (dönüştürme katsayısı) olmak üzere, bir açının yay değeri (arcα) ile sayısal değeri arasında

arc α= α°/ρ° = αg /ρg
ilişkileri vardır. ρ°= 1800/τ ρ’ =180*60/ τ ρ’ ’ =180*60*60/τ ρg=200/τ ρc=200*100/τ ρcc=200*100*100/τ

UYGULAMA Arcα=1.4214 ün açı değerini hesaplayınız. arc α= α°/ρ° =αg /ρg αg= ρgarc α= 90g.4892

ÖLÇEK KAVRAMI

ölçek= Plan üzerindeki uzunluk/Arazi üzerindeki uzunluk(gerçek uzunluk)

s′ 1 = M s
Ölçekle alan arasındaki ilişki 1/M2 =çizim alanı/gerçek alan

F′ 1 = 2 F M
UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 2

Uygulamalar
1- Plan üzerinden 4.2 cm olarak ölçülen bir parsel kenarının arazi üzerindeki değeri 84 m olduğuna göre planın ölçeğini hesaplayınız.

1 s′ = M s

1/M = 0.042(m)/84(m) =0.0005

M=1/0.0005=2000 2- 1/500 ölçeğindeki plan üzerinde 4.2 cm gelen bir bina kenarının arazideki değeri kaç metredir.
1 s′ = M s
s=M*s’ = 500*0.042= 21 m.

3- 1/500 ölçekli plan üzerinde alanı F1=41480 mm2 olan bir arsa, 1/M2 ölçeğindeki başkabir plan üzerinde ölçülmüş ve F2=2592 mm2 bulunmuştur.

a) Gerçek alan kaç dekardır.
b) 1/M2 =?

Çözüm: a)
1/M12 = F1/F F= M12* F1 = 0.04148*5002 =10370 m2 1 dekar(dönüm) =1000 m2 F=10.37 dekar. b) 1/M22 = F2/F M22= F/ F2 = 10370/0.002592 1/M2 = 1/2000 M2= 2000.19

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007

3

mira boyu) ve kısmende ölçme araçlarının hatalı kullanılmasından ileri gelirler. ölçme hatalarının ortaya çıkması kaçınılmazdır.Doğal hatalar (rüzgar. Yöneltme hatası) 2. UYGULAMA Bir üçgenin iç açıları ölçülmüş ve α=75. ÖLÇME HATALARI Hata kaynakları.Aletsel hatalar (Aletin yapımındaki bir eksiklik veya herhangi bir parçasının oynamasından ileri gelmektedir) 3.Kaba hatalar (Dikkatsizlik ve yorgunluk gibi nedenlerle ileri gelen hatalı ölçme ve okumalardır.Kişisel hatalar (İnsan duyu organlarının tam olmaması nedeniyle.3251 değerleri elde edilmiştir.0013g = . Bu hataların bir kısmı ölçme sırasındaki yanlışlık ve dikkatsizlikten diğer bir bölümü ise insan duyu organlarındaki ve alet yapısındaki eksiklikler ile dogal etkilerden ileri gelmektedir Ölçmelerde Hata Kaynakları 1.l şeklinde tanımlanır.4525 β=57. Bu durumda yapılan ölçme hatası hangi türdendir ve ne kadardır. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 4 . gerçek hata ε=x . 3.Düzensiz hatalar ( Bu hatalar tam olarak giderilemiyen alet hatalarından ileri gelirler) Gerçek Hata (ε): Ölçülen bir ‘l’ büyüklüğünün gerçek değeri ‘x’ biliniyor ise. aranan bir büyüklüğün .0. kişisel dikkatsizlik ve yeteneğin sınırlı olmasından ileri gelmektedir.Düzenli hatalar (Alet hataları(şeridin standart boydan farklı olması.13cc dır. 2. kullanılan ölçme biriminin katları cinsinden bulunmasıdır.nem vb) Hata Türleri 1. Hata Türleri ve Doğruluk Ölçütleri Ölçme.sıcaklık. Gerçek hata ise.2.2237 γ= 67. Bir üçgenin iç açıları toplamı 1800(200g) olduğuna göre x=200g dır. ε=200-(α+β+γ)= . Ölçmeler yapılırken.

v n   n   n= ölçme sayısı t=  t= ± [v ] n 2.h.o. t=   ε 1 + ε 2 + . Görünen hata v=x-l şeklinde tanımlanır.h. Cebirsel toplamı 0 olmalıdır.Görünen Hata (düzeltme)(vi) Hesap edilen en olasılıklı değerden(en ihtimalli değer) ölçülen değerin farkına görünen hata denilmektedir. görünen hatalardan m= ± 2 2 v12 + v 2 + .. En olasılıklı değerin k. En olasılıklı değer x= [li]/n = ∑ li/n dir (ölçmelerin aritmetik ortalaması) DOĞRULUK ÖLÇÜTLERİ 1. gerçek hatalardan m= ± 2 2 ε 12 + ε 2 + . (m) Bir ölçmenin k..Ortalama Hata (t) ε gerçek hataların(veya vi görünen hataların) mutlak değerlerinin basit aritmetik ortalaması ‘ortalama hata’ olarak adlandırılır..o..o. (M) M= m/ n UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 5 ..h...o.2. ε n   n   t= ± [ε ] n  v1 + v 2 + . Bir ölçünün k. + v n [vv] m= ± n −1 n −1 2..h.1. + ε n n m= ± [εε ] n Bir ölçmenin k.Karesel Ortalama Hata (m) 2.

Olasılıklı Hata (r) Gerçek veya görünen hataların mutlak değerleri büyüklük derecesine göre sıralandığında ortadaki değere olasılıklı(ihtimalli)hata denir. 1613 l 7 = 125. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 6 . n tek ise rε= ± ε ( n+1) / 2 rv= ± v ( n+1) / 2 n çift ise rε = ± 1 ε 2 n/2 +ε ( n + 2) / 2 rv = ± 1 v + v ( n+ 2) / 2 2 n/2 4.1615 l 2 = 125.1611 l 6 = 125.1612 l3 = 125.1610 l5 = 125.3.1614 a)Olasılıklı değeri (x) b)Ortalama hatayı (t) c)Bir ölçünün karesel ortalama hatasını (m) d)En olasılıklı değerin karesel ortalama hatasını (M) e)Olasılıklı hatayı (r) hesaplayınız. Bu değerlere göre Ölçüler: l1 = 125.Oransal Hata (T) Karesel ortalama hatanın ölçülen büyüklüğe oranıdır.1616 l 4 = 125. T= mi l UYGULAMA Bir doğrultu 7 kez ölçülmüş aşağıdaki değerler elde edilmiştir.

16cc d) M= m/ n = ±0.1613 b) ölçü no ölçüler(l)(g rad) olasılıklı değer(x) Düzeltme v=x-l vv (cc) 1 2 3 4 5 6 7 Toplam(∑) 125. r= ± v 4 ) 0 .1611 125.1615 125.81cc e)n tek ise r= ± v ( n+1) / 2 4.1612 125.1 .1610 125. 2.1614 -2 1 -3 3 2 0 -1 0 4 1 9 9 4 0 1 28 t= ± [ v ] = ±12/7 n =±1. 2. Düzeltme değerlerinin mutlak değerleri tekrarlanan sayılarda dikkate alınarak sıralanır (n=7 için. Eleman aranan değerdir.1613 125. 3 .3 r= ± 2cc UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 7 .1616 125.71cc c) m= ± [vv] n −1 = ± 28/(7-1) = ±2.1.a) x= [l]/n =125.1613 125.

Serbest elle yaklaşık ölçekte ve göz kararı kuzeye yöneltilmiş olarak çizilir. kroki tarihi ve krokiyi çizen gibi bilgiler de bu krokide yer alır(Şekil3. Arazi krokisi. Tesisi ve Röperlenmesi Ölçmelerde kullanılacak arazi noktaları. Bu krokide.1) Şekil3. kuzey yönü. özel beton taşlar kullanılarak zemine tesis edilirler(Şekil3.2). arazide ölçmeler süresince (kısa bir süre için) yararlanılan noktalardır. detaylar işaretlenerek çizilir. eğim değişimleri vb. 2. ahşap kazık. üst yapı tesisleri.3. nokta tesisleri ile zemine işaretlenirler. ölçmeler bittikten sonra da uzun süre arazide yaşaması gereken noktalardır. yerleşim bölgesi dışında ise. plan veya haritada gösterilmesi istenen yollar. ağaçlar. 1.1 : Arazi Krokisi Örneği Arazide Ölçme Noktalarının Seçimi. Bu noktalar. ARAZİDE NOKTALARIN İŞARETLENMESİ.RÖPERLEME Öncelikle çalışma bölgesi gezilir ve bir ön araştırma(istikşaf) yapılarak arazinin krokisi hazırlanır. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 8 . demir çivi.Kalıcı Noktalar. binalar. geçici ve kalıcı noktalar olmak üzere iki tür noktadan oluşurlar. meskun alanlarda demir çivi ve demir boru gibi zemin işaretleri ile . alt yapı. boyalı işaret vb.Geçici Noktalar. Krokinin ismi.

Röper ölçüleri uygun bir formattaki röper çizelgesine geçirilir(Şekil3.ağaç vb. Röperlemede en önemli noktalar.(bina köşeleri.telefon. Noktaların sabit tesislere olan uzaklıklarının ölçülmesi işine de ‘röperleme’ denir.a b Şekil3.2ab : Geçici ve Kalıcı Nokta İşaretleri Noktaların röperlenmesi Arazide işaretlenen ölçme noktaları herhangi bir nedenle kayboldukları zaman yeniden tesis edilmelerini sağlamak amacıyla.elektrik direkleri. bu noktalar ‘röper(sigorta)’ olarak adlandırılan yerleri değişmeyecek.3).) Bu biçimde seçilen noktalara’ röper noktaları’ denir.arazide kolaylıkla bulunacak noktalara olan yatay uzaklıkları ölçülmek suretiyle bağlanırlar. kaybolmayacak yerlerde seçilmeli • Röper uzaklıkları ölçme şeritinin boyundan daha fazla olmamalıdır UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 9 . • Röperler arazide kolaylıkla bulunabilmeli • Röperler sağlam zeminde.

röper noktası ile yaklaşık 1200 açı oluşturacak şekilde şeçilmelidir. Bu biçimde belirtilen bir doğrunun ya uzunluğunu ölçmek amacı ile veya doğru üzerinde yapılan bir ölçme için gerekli olan. başlangıç ve son noktalarına jalon dikilmek suretiyle belirtilir. Arazide bu işler genellikle jalonlar ile yapılır. genellikle 2m boyunda her 50cm’si ayrı renkte olmak üzere çift renkte boyanmış dairesel kesitli demir boru veya nadiren ahşap malzemeden imal edilmiş çubuklardır. Şekil3. Jalonlamada önemli olan bir nokta. Jalon.3 Röper Çizelgesi ARAZİDE DOĞRULARIN BELİRTİLMESİ(JALONLAMA) Arazide bir doğru. başlangıç ve son noktalarından başka arada veya doğrunun uzanımında noktaların belirtilmesi gerekebilir. Doğrultman Yöntemi veya Kutupsal Yöntem adı verilen yöntemle yapılır. Arazide doğruların ara noktalarının bu jalonlar yardımıyla işaretlenmesi işlemine ‘jalonlama’ denir. Üzerinde Görüş Bulunmayan ve Arada Engel Olması Durumunda Jalonlama. ara noktaların jalonlanması sırasında jalon aralıklarının çelik şerit metrenin boyundan daha fazla olmamasına dikkat edilmelidir.• Yerleşimin olmadığı bölgelerde röperler. Ayrıca. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 10 . jalonların noktada düşey olarak tutulması veya dikilmesidir.

50 . Şekil3.4 : Uzunlukların doğrudan ölçülmesinde kullanılan çelik metre ve çekül Elde sallantısız tutulan çekül ipinin gösterdiği doğrultu yerçekimi doğrultusudur.Düz arazide uzunluk ölçmesi 2. Bu işleme ‘yataya indirgeme’ denir.5 6 0 m Çıkış durumunda eğim açısı (+) iniş durumunda (-) dır. yeryüzünün belirli iki noktası arasındaki yatay uzunluğun bulunması anlaşılır. Mühendislikte eğim açısı.5 4 m .5 8 9 m 0 3 89 m o ∆ Hθ == 12 .3 3 ∆ H = 1 . bu açının tanjantı olarak yüzde cinsinden ifade edilir.Eğimli arazide uzunluk ölçmesi UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 11 .1 .3 3 4 2 ) 1 /2 S =h 3= . %10 dan fazla ise çok eğimli araziden sözedilebilir. jalon ve çeküldür(Şekil3. ∆H S Eğim karayollarında %.5 8 9 c o s (2 . Yatay uzunluk olarak ölçme yapılamadığı durumlarda uzunluk önce eğik olarak ölçülür sonra gerekli hesaplar yapılarak eğik boya karşılık gelen yatay uzunluk bulunur. Çelikşerit metre ile boy ölçme işine ‘şenaj’ da denir. Ölçme biçimini etkileyen bir husus arazinin eğimli veya eğimsiz olmasıdır . tan α = Uzunluklar genel olarak ya ölçme aracının doğrudan kullanılması ile yada optik veya elektromagnetik dalgaların kullanıldığı araç ve yöntemlerle ölçülür. Y a ta y U z u n lu k uzu ğik ) n lu s k = ö lç ü le n (e ∆H α Y a ta y u z u n lu k = S Y a ta y u z u n lu ğ u h e s a p l a m a k iç in : S = s cosα veya S = (s 2 .UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Uzunlukların ölçülmesinden.4).5 ) 0 3 60 m h = 3 0 . Düz arazi ortalama eğimi% 2 ye kadar olan arazidir. Uzunlukların doğrudan dogruya ölçülmesinde kullanılan araçlar 20-30 m’lik çelik şerit metre.50 .∆ H 2 ) 1 /2 F v e y ao r e x a m p le : s = s 3= . demiryollarında %ο cinsinden verilir.5 8 9 2 . 1. trigonometrik değeri yanında. Araziyi düz ve eğimli olarak ikiye ayırmak mümkündür. Eğim %2-%10 arasında ise orta eğimli.3 3 4 m s o n ra th e n S = (3 0 .

çelik şerit metre yatay tutulmak suretiyle uzunluk parça parça ölçülür. Bu yöntem ancak zorunlu durumlarda uygulanır.Düz arazide uzunluk ölçmesi Ölçülecek uzunluk başlangıç ve son noktaları belli olduğundan.İndirgeme yöntemi a. Bunun için çekül ipi veya jalonun şeritle oluşturduğu açı 900 olacak biçimde şerit aşağı yukarı indirilir.5. Eğer büyük çıkarsa ölçmeler tekrarlanır. gidiş-dönüş farkı verilen hatasınırı değerinden küçük olmalıdır.Basamaklı ölçme yöntemi b. Şekil3. ara noktaları uzunluk ölçmeleri sırasında işaretlenir ve bu ara noktalar arası çelik şerit metre ile ölçülür. Ölçülen uzunluğun kullanılan çelikşerit metrenin uzunluğu geçmesi durumunda ölçülecek uzunluk üzerinde ara noktalar işaretlenerek istenen uzunluk parça parça ölçülerek bulunur.1. Ölçmeler sırasında önemli olan şeridin yatay tutulmasıdır. Ölçülen değerler ölçme karnelerine yazılır 2. b. çelik şerit metre yere yatırılarak uzunluk ölçmesi yapılır.Bu yöntemde. ölçülen boyun eğimi bulunur sonra da bu eğimden yararlanılarak eğik boy yataya indirgenir.Eğimli arazide uzunluk ölçmesi a. Uzunluk ölçmeleri gidiş-dönüş olarak yapılır.İndirgeme yönteminde ise.6) jalon Çekül UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 12 . kaldırılır. Aşağıdaki şekillerde arazinin çıkış ve iniş durumlarına göre uzunlukların (jalon + çelik şerit metre) nasıl ölçülmesi gerektiği şematik olarak verilmektedir( Şekil3.

5 Çıkış durumunda uzunluk ölçmeleri UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 13 .Basamaklı ölçme yönteminde iki durum söz konusudur -Çıkış durumu -İniş durumu Şekil3.

Bu yöntemle.7 Yatay bazmirası ve teodolit kullanılarak uzunlukların ölçülmesi Baz mirasının yataylığı bir küresel düzeçle sağlanır ve uzunluğu ölçülecek kenara yaklaşık dik olarak yerleştirilir.8). yaklaşık 750 metreye kadar uzunluklar ölçülebilir. için ± 10 cm civarındadır.6 İniş durumunda uzunluk ölçmeleri UZUNLUKLARIN OPTİK YÖNTEMLE ÖLÇÜLMESİ Yer yüzünde iki nokta arasındaki uzunluğun ölçülmesinde doğrudan yöntem diyebileceğimiz Şenaj(çelik şerit metre ile uzunlukların ölçülmesi) yanında sabit bilinen bir uzunluğun(baz mirası) iki ucunda yapılan doğrultu okumaları ile de iki nokta arasındaki uzunluk dolaylı yöntemle de belirlenebilir.7). UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 14 . Yöntemin sağladığı yaklaşık doğruluk. Optik yöntemle uzunlukların ölçülmesinde kenarın bir ucuna teodolit (açı ölçme aleti) diğer ucuna da baz mirası merkezlendirilir (Şekil3.Şekil3. 100 m. Yöntemin prensibi çok basittir (Şekil3. Şekil3.

α1 b d α2 Şekil3. olmak üzere d yatay uzunluğunu veren formül aşağıdaki şekilde yazılabilir. Sabit uzunluğun(baz mirasının) iki ucuna yapılan doğrultu gözlemeleri 2cc okuma yapabilen saniye teodoliti ile aletin her iki durumundaki ölçmelerle yapılmalıdır. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 15 .9) .A α d b Şekil3. Ölçülen tepe açısı α ve baz uzunluğu b = 2m. 100-200 metreye kadarki uzunluklarda baz mirası kenarın yaklaşık ortasına kurularak kenarın her iki ucundan yapılacak doğrultu okumaları ile tepe açıları ölçülmelidir (Şekil3.8 Yöntemin Prensibi d(yatay uzunluğu) d = ½ b cot α/2 dir Hesaplarda kolaylık sağlamak amacı ile yatay miranın iki gözleme plakası arası 2 m olacak biçimde imal edilmiştir.9 100-200 m uzunlukların ölçülmesi Bu durumda. d= cot α/2 baz mirasının uzunluğu presizyonlu bir şekilde belirlenmiş olup sıcaklık değişiminden çok az etkilenen malzemeden yapılmıştır. yatay uzunluğu veren formül.

Elektromagnetik yöntemle uzunlukların belirlenmesinde iki yöntem söz konusudur. Ayrıca.t olur. λ : dalga boyu ve R dalga boyunun kesir değeridir. yatay uzunluk hesapla bulunur. Bu iki nokta arasındaki düşey açı veya yükseklik farkı ölçülüyor veya biliniyorsa. Burada n. faz farkı kayması ve gidiş dönüşteki toplam dalga boyu sayısı belirlenir. t seyir süresinin 10-8 ve daha iyi doğrulukla ölçülebilmesidir. ölçülere atmosferik düzeltme gibi gerekli düzeltmeler de getirilir.λ +R UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 16 . n .10 Elektromagnetik yöntemle uzunluk ölçülmesi Ölçmelerde alet ve reflektör ölçülecek kenarın iki ucuna merkezlendirilir. İmpuls Yöntemi(Seyir müddeti Yöntemi): Ölçmelerde kullanılan elektromagnetik dalganın seyir süresi belirlenmek suretiyle uzunluğun belirlenmesidir. Bu yöntemin ana ilkesi. Yardımcı baz uzunlukları kullanılarak bu yöntemle ölçülebilen uzunluk yaklaşık 750 metreye kadar çıkarılabilir. Bu yöntem. d = ½ . c dalga hızı. Bu yöntemle iki nokta arasındaki eğik uzunluk ölçülür.10). bir ana aletten gönderilen elektromagnetik dalganın bir yansıtıcıdan(reflektörden) yansıtıldıktan sonra geriye alınması ve gönderilen ve alınan sinyalin karşılaştırılması prensibine dayanır (Şekil 3. yansıtıldıktan sonra alınan dalga boyunun gönderilen dalgaya göre. UZUNLUKLARIN ELEKTRMAGNETİK YÖNTEMLE ÖLÇÜLMESİ Ikinci dünya savaşı sonrasında 1960 yıllarında elektromagnetik dalgaların atmosfer içindeki yayılma özellikleri ve hızları belirlendikten sonra bundan yararlanılarak şu an topografyada yaygın olarak kullanılan uzaklık ölçerler geliştirilmiştir. t seyir süresi olmak üzere d = ½ c. klasik uzunluk ölçme yöntemlerinin yerini almış ve özellikle engebeli arazilerde çok büyük kolaylıklar sağlamıştır. 2. Burada zorluk. Bu zor ve pahalıdır. İki nokta arasındaki eğik uzunluk ise. Faz Farkı Ölçme Yöntemi: Bu yöntemde. 1. Bunun yerine daha presizyonlu uzunluk ölçmelerinde Faz farkı ölçme yöntemi kullanılır. aşağıdaki eşitliğe gore belirlenir. tam dalga boyu sayısı.d = b/2 (cot α1/2 + cot α2/2) şeklinde olur. Şekil 3.

Bu yöntemle ölçme yapan bazı aletlerin ölçme presizyonu.Silindir düzeç 1.Silindir düzeç iç yüzünün üst kısmı tor biçiminde tıraş edilmiş silindirsel bir cam borudur. Küresel düzeç kabarcığının ortalanması işlemine ‘kaba tesviye’ denir (Şekil4.Küresel düzeç 2.Bu yöntemle uzunlukların presizyonlu olarak ölçülmesi mümkündür.KABARCIKLI DÜZEÇ Doğru ve düzlemlerin yatay ve düşey tutulmalarını sağlayan yardımcı parçadır. Bu cam tüpün üst kısmında bölümler bulunur. Elektromagnetik yöntemle uzunluk ölçmelerinde genellikle kızıl ötesi dalga veya görünen Laser dalgası kullanılır. 4. kabarcığın dairenin tam ortasına getirilmesi gerekir. sıvının buharından oluşmaktadır. 2 tür kabarcıklı düzeç vardır 1. Silindirin içi. Kabarcık.ÖLÇME ALETLERİNİN ORTAK PARÇALARI 4. yaklaşık 2 mm çapında hava kabarcığı kalacak biçimde alkol veya eter gibi bir sıvı ile doldurulmuştur. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 17 .1.Küresel düzeç silindirsel bir cam tüp biçiminde olup silindirin üst kısmının iç yüzü küre kapağı biçimindedir. 1 kilometrelik uzunluk için 1 cm den daha küçük değerde kalabilmektedir.1) Şekil4. Silindir düzecin ortalanması işlemine ‘ince tesviye’ denir.1 Kaba tesviye 2. Küresel düzecin ortalanması için. Bu bölümler arası 1 veya 2 mm dir.

4. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 18 .Çizgili Mikroskop -.2. Çizgi plağı bir cam levha olup. Çizgili Mikroskop En basit okuma mikroskopudur. Okuler tarafındaki borunun içine.4.2. Teodolit diyafram Görüntü netleştirme vidası Optik eksen oküler İçbükey mercek objektif Gözleme çizgileri Şekil 4.DÜRBÜN Topografya aletlerinde dürbünler genellikle ters görüntü verirler.2).Verniyerli Mikroskop (eski tip teodolitlerde kullanımaktadır) -. Dürbün Objektif merkezi ile gözleme çizgilerinin kesim noktası gözleme doğrultusu verir.AÇI ÖLÇME VE OKUMA DONATIMLARI Okuma Mikroskoplu donatımlar -.Skalalı Mikroskop -.3. boru eksenine dik biçimde bir cam levha yerleştirilmiş ve bu cam levhanın üzerine birbirine dik iki çizgi çizilmiştir. Dürbünden bakış doğrultusunda göze yakın olan oküler. üzerine tek bir okuma çizgisi çizilmiştir.Optik Mikrometreli Mikroskop şeklinde ayırt edilebilir. gözden uzak olan kısım ise objektif ismini alır. Bu çizgilere ‘gözleme çizgileri’ denilmektedir( Şekil 4.

z(başucu acısı). Yatay açı: İki düşey düzlem arasında kalan ve yatay bir düzlem içinde ölçülen açıdır. Optik Mikrometreli Mikroskop Bu mikroskopta yatay daireden geçip mikroskopa gelen ışınların doğrultusu üzerine paralel yüzlü bir cam plak konulmuş olup. Yatay düzlem: Düşey doğrultuya herhangi bir noktada dik olan düzlemdir. Verniyerli Mikroskop Mikroskopun çizgi plağı üzerine bir verniyer çizildiği zaman verniyerli mikroskop elde edilir. Düşey açı: Bir düşey düzlem içinde ölçülen açıdır. z+Ν=200g ve de N-α=100g) UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 19 ru Cekul dogrultusu Go zle n ne do gr u ult . Yatay ve Düşey Açılar ltu Basu cu (z enit) (z) acisi Ya ta yd og K uzey do grultus ru l tu u cisi (t) Aciklik a Yatay aci (ί ) im Eg is ac Go a i( z le ) ne nd og y Y a ta d og r u ltu Y a tay d uzlem Istasyon noktasi Ayakucu (nadir) acisi (N) mi duzle Gozleme D uz yd u se le m Düşey doğrultu: Yeryüzünün herhangi bir noktasındaki yerçekimi doğrultusudur.Skalalı Mikroskop Mikroskopun çizgi plağı üzerine bir skala (ince bölümler) çizilmiştir. (α(eğim acısı). Düşey düzlem: Herhangi bir noktada düşey doğrultuyu üzerinde bulunduran düzlemdir. Ν(ayakucu acısı)) (α+z=100g. bu plak bir mikrometre vidasının döndürülmesi ile çevrilebilmektedir. Skala bölüm sayılarının artma yönü yatay daire bölümlerinin artma yönü ile ters doğrultudadır. Yatay doğrultu: Herhangi bir noktada düşey doğrultuya dik olan doğrultudur. Bu öteleme miktarı mikromeytre vidasının skalasından okunabilmektedir. Böylelikle bölüm çizgileri yana doğru bir miktar ötelenmektedir.

3 Teodolit. silindir düzeç ekseni ve optik(gözleme)eksenlerine sahiptir.3. Ayrıca asal eksen. yatay eksen.4. ayaklı bir sehpa üzerine tespit vidası yardımıyla monte edilirler.4.Yatay açıyı ölçmek için dürbün. gözlemeye yarayan bir dürbün. Teodolit Yatay ve düşey açıları ölçmeye yarayan topografya aleti ‘Teodolit’ olarak adlandırılır. Donatımlar TEODOLIT Mikrometre Tamburu Dönüş Düşey Daire DİKME LER Objektif Yatay Eksen Yatay/Düşey Daire Okumaları Değiştirme Vidası Yatay Az Hareket Vidası Bakış Doğ rultusu Düşey Az Hareket Vidası Üst Kısım Silindir Düzeç Açı Tablası Döndürme Vidası Kapağı Yatay Daire Optik Çekül Küresel Düzeç Asal Eksen Sökülebilir Alt Kısım Tesviye Vidaları Şekil 4. Teodolitte Eksenler. söz konusu açıları ölçmek için bölümlü yatay ve düşey daireler ile bunlara ait gösterge donatımlarından oluşur. yatay durumda konulmuş olan bölümlü dairenin merkezi üzerinde bulunmalı ve düşey bir UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 20 .

eksen etrafında dönebilmelidir. yatay bir eksen etrafında aşağı yukarı hareket edebilmektedir.Teodolitin kurulması ve merkezlendirilmesi .Teodolitin tesviyesi .5. Bu bölümlü daireye ‘Yatay daire’ ve eksene ‘Asal eksen’ denir. düşey açıları ölçmeye yarayan bölümlü düşey dairenin merkezinden geçer. Farklı yükseklikte bulunan noktaları gözleyebilmek için dürbün.) işlemleri yapılır. 4. Bu eksene ‘Muylu eksen’ veya ‘Yatay eksen’ denir. Baston çekül 3. Sehpa ayakları aşağı yukarı kaldırılıp indirilerek ortalama işlemi gerçekleştirilir. Bu düzeçler yardımıyla ‘*kaba tesviye’.(küresel düzeç kabarçığının ortalanması işlemidir. Teodolitin Kullanılması -İstasyon noktasında yapılan ön işler . AE⊥ME. 3 çeşit çekül vardır 1. ME||DE Yatay ve düşey daireler ile eksenlerin yatay ve düşey duruma getirilebilmeleri için gerekli yerlere küresel ve silindir düzeçler konmuştur. Asal Eksen (AE) Optik Eksen (OE) Muylu Eksen (ME) Düzeç ekseni (DE) DİKLİK ŞARTLARI: AE⊥ DE (ana eksen şartı). bir düzlem içinde kalarak. OE⊥ ME. Optik çekül UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 21 .) ve ‘**ince tesviye’ (silindir düzeç kabarcığının ortalanması işlemidir. Silindir düzeç kabarçığının ortalanmasında tesviye vidalarından yararlanılır. Bu işlem için çeküllerden yararlanılır. İpli çekül 2.Dürbünün göze uydurulması -Teodolitin kurulması ve merkezlendirilmesi Ölçmelere başlamadan önce teodolitin ölçme yapılacak ve daha önceden arazi üzerinde belirlenmiş noktalar(istasyon noktaları) üzerine getirilmesi ve bu noktalar üzerine merkezlendirilmesi gerekir. Muylu eksen. Merkezlendirme: Teodolit yatay dairesi merkezinin(Asal eksenin) istasyon noktasından geçen düşey doğrultu (çekül doğrultusu) üzerine getirilmesidir.

Önce sehpa ayakları yardımıyla *kaba tesviye. Bu işlem birkaçkez tekrarlanarak ince tesviye tamamlanmış olur.. Bu sırada küresel düzeç bozulabilir. Eller yardımıyla diğer iki ayak havaya kaldırılıp.(küresel düzeç kabarcığının ortalanması işlemidir). optik çekülden bakılarak. ince tesviye denilen silindir düzeç kabarçığının ortalanması işlemine geçilmelidir. teodolitin merkezlendirileceği noktanın görünmesi sağlanarak ayaklar yavaşca indirilir ve zemin üzerine bırakılır ve de sehpa ayaklarına kuvvetlice basılır. Bu işlemler. Bu sırada optik çekülden bakılarak optik çekülün üzerindeki merkezlendirme dairesinin istasyon noktası ile çakıştırılması tesviye vidaları yardımıyla gerçekleştirilir. Böylece ölçmeler bitene kadar teodolitin hareket etmemesi sağlanır. Küresel düzeç kabarcığının kaçma doğrultusu hangi ayak doğrultusunda ise o ayak aşağı. Merkezlendirme ve kaba tesviye işlemlerinin aynı anda tamamlanıp.Teodolitin tesviyesi Asal eksenin düşey konuma getirilmesine ‘teodolitin tesviyesi’ denir. Silindir düzeç ekseni herhangi 2 tesviye vidasına paralel konuma getirilir. konum UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 22 . Bu iş silindir düzeç ve tesviye vidaları yardımıyla yapılır. Bu vidalar içe-dışa çevirilerek silindir düzeç kabarcığının ortanması sağlanır daha sonra teodolit 900 çevirilerek diğer tesviye vidasıyla ortalama işlemi yapılır.yukarı hareket ettirilerek kabarcığın ortalanma işlemi yapılır. Sehpa ayaklarından birinin sehpa pabuclarına basılarak toprağa girmesi sağlanır.Bu işlemler birkaç kez tekrarlanarak kaba tesviye ve merkezlendirme işlemleri aynı anda tamamlanır. Daha sonra **ince tesviye dediğimiz silindir düzeç kabarcığının ortalanması işlemine geçilir.Tekrar ayaklar yardımıyla küresel düzeç ortalanır ve optik çekülden bakılarak merkezlendirmenin bozulup bozulmadığı kontrol edilir.yapılır. Sehpa üzerine monte edilmiş teodolit istasyon noktası üzerine getirilir.

silindir düzeç optik çekül tesviye vidası Konum Konum UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 23 .

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 24 .900 Tesviye vidaları 900 Teodolit açı ölçmeye hazır hale getirildikten sonra dürbünün göze uydurulması gerekir.

Okülerin göze uydurulması 2. Teodolitin 1.Kaba yöneltme . Paralaks var ise görüntü netleştirme vidası ile giderilir( Şekil 4. Şekil 4. Tüm bu işlemlerden sonra yatay açı ve düşey açı ölçmelerine geçilir. Yatay açılar 1 Tam seri ölçülür. Görüntünün netleştirilmesi 3.(1 Tam seri : Teodolitin 1.4 Paralaksın giderilmesi Bu işlemlerden sonra gözlenen noktaya .4). görüntü netleştirme vidası ile giderilir. Durumu : Ölçme yapan kişiye göre düşey dairenin sağ tarafda kalması durumudur UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 25 . ve 2. Kaba yöneltme : Dürbünün arpaçık ve gez yardımıyla gözlenen noktaya yöneltilmesidir.durumuyla yapılan açı ölçmesidir). İnce yöneltme yatay ve düşey az hareket vidaları yardımıyla yapılır. paralaks var ise . Bu işlem yatay ve düşey genel hareket bağlama vidaları ile yapılır. Paralaksın giderilmesi Gözleme çizgileri netleştirilir Paralaks giderildi görüntü iyi Görüntü netleştirilir Göz okülerden aşağı yukarı hareket ettirilir. Durumu : Ölçme yapan kişiye göre düşey dairenin sol tarafda kalması durumudur Teodolitin 2.Dürbünün Göze Uydurulması 3 adımda yapılır 1. Paralaksın giderilmesi (Paralaks:Görüntünün gözleme çizgileri düzlemine düşmemesi durumudur. İnce yöneltme : Gözleme çizgilerinin kesim noktasının gözlenen nokta üzerine getirilmesidir.İnce yöneltme yapılır.

Seri Sayısı Doğrultu Okumaları I. Gözleme noktaları. Teodolit asal eksen etrafında daima saat akrebi yönünde döndürülmelidir.noktanın üzerinde düşey tutulan bir jalon. 2. bozulmuşsa yenilenmelidir. Her gözlemeden önce teodolitin tesviyesi kontrol edilmeli. Gözlemeler jalon veya çekülün mümkün olduğunca noktaya yakın alt kısmına yapılmalıdır.Durum II.Durum (Ι + (ΙΙ − 200) / 2) Ortalama Sıfıra İndirgenmiş Ortalama Seriler Ortalaması Sayfa No: UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 26 . uzak noktalarda . 3. No. yakın noktalarda ise nokta üstünde sallandırılan bir çekül ile belirtilmelidir. POLİGON YATAY AÇI ÖLÇME VE HESAP ÇİZELGESİ Alet Operatörü: Alet: Seri No: Tarih: / /2007 İstasyon Gözlenen Nokta Nokta No.Yatay açı ölçmelerinde gözönünde bulundurulması gereken noktalar: 1.

0000 382.1448 0.2456 24.0000 132.13895 A ß2 ß1 3 2 DÜŞEY AÇI KARNESİ HESABI UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 27 .0010 82.Durum Seri No: Tarih: 15 / 03 /2007 Sıfıra Ortalama İndirgenmiş Seriler ( I + ( II − 200)) / 2 Ortalama Ortalaması 100.1400 24.0013 332.0012 132.1448 B A ß 1 POLİGON YATAY AÇI ÖLÇME VE HESAP ÇİZELGESİ Durulan Nokta Bakılan Nokta Seri sayısı Teodolitin I.24455 24.1456 300.2460 132.2458 224.0014 0.1400 50. Durumu II.0012 182.0000 382. 1 A B 1 Alet: Doğrultu Okumaları I.2458 182.0000 132.1458 100.Durum II.2456 74.1390 0. Durumu I + ( II − 200) 2 Sıfıra Seriler İndirgenmiş Ortalaması değer A A 1 2 3 1 2 3 1 2 0.1400 0.2445 24.0011 382. Sayısı No.2446 24.1406 24.1403 250.1389 0.2457 274.0010 50.0000 132.POLİGON YATAY AÇI ÖLÇME VE HESAP ÇİZELGESİ Alet Operatörü: İstasyon Gözlenen Seri Nokta Nokta No.1400 1 200.0009 82.1457 0.0008 282.

Başucu açısı ölçülüyorsa teodolitin I. z=65.100 334. ve II.durumlarında yapılan okumaların toplamı 400g eğim açısı ölçülüyor ise 200g(600g) olmalıdır. 400 − ( I + II ) 2 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 28 .102 çizelgede başucu açısı (z): z= I+ bağıntısı ile hesaplanır.896 399.102g olur.996 Başucu açısı (z) (grad) 65. Gözlenen nokta ve alet durumu A I II Σ Düşey daire okuması(grad) 65.

1.Arazide konumu belli noktalara veya doğrulara göre diğer noktaların belirtilmesi 3.Arazide konumları belli noktaların birbirinden çok uzak olması ve bu iki nokta arasında konumları bilinen noktalara gerek duyulması durumunda ara noktaların tesis edilmesi 4. Bir doğrunun belirlenebilmesi için de iki noktasının arazide işaretlenmiş olması yeterlidir. arazide işaretlenmiş olan poligon noktaların yatay konumlarının saptanması amacıyla uygulanan bir ölçme yöntemidir.5. Arazi işleri a) Poligon noktalarının belirlenmesi b) Poligon kenarlarının ölçülmesi c) Poligon açılarının ölçülmesi d) Arazide yapılan ölçmelerin kontrolu e) Poligona ait bir kenarın açıklık açısının ölçülmesi Büro işleri a)Poligonların hesaplanması ve hesapların kontrolü b)Çizim işleri olmak üzere 2 grupta toplanır UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 29 . Poligon noktaların yatay konumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan işler. POLİGONASYON Yeryüzündeki doğal ve yapay cisimlerin yatay konumlarının bir dik koordinat sisteminde belirlenebilmesi için veya plan üzerinde ölçülen büyüklüklerin araziye aplike edilebilmesi için. Poligonların tesis edilme amaçları: 1. Poligon noktalarını ardışık olarak birleştiren doğrulara ‘poligon kenarları’ ve bu kenarlar arasında ölçme(gidiş)yönünün sol tarafında kalan açılara da ‘poligon açıları’ denir. 5.Plan üzerinde ölçülen büyüklüklerin araziye aplike edilmesidir. Poligonasyon ise. Bu amaçla arazide tesis edilen noktalara ‘poligon noktaları’ denir 5. arazide amaca yetecek sayıda doğrunun belirlenmiş olması gerekir.Konum ve eşyükselti eğrili planların çıkarılması 2.2.

1. Poligon açılarının ölçülmesi Bir poligon kenarının kendinden önceki kenarla oluşturduğu ve ölçme doğrultusunun sol yanında kalan açıya‘poligon açısı’denir genellikle β ile gösterilir. 3. 2 şenör (uzunlukları ölçerler)ve yeteri sayıda yardımcıdan) oluşan poligonasyon ekibi oluşturulur.Bağlı poligonlar (Başında veya sonunda en az 2 tane koordinatı bilinen noktaya bağlanan poligonlardır). Oluşturan ekip araziye giderek çalışma yapacağı bölge de poligon noktalarını seçer.Poligon kenarları zorunluk olmadıkça yol ve benzeri tesisleri kesmemeli. 5.uzunluk değerleri uzunluk ölçme çizelgesine yazılır. Poligon kenarlarının ölçülmesi Poligon kenarları 20-30 m’lik çelik şerit metrelerle gidiş-dönüş olarak ölçülür. Poligon noktalarının seçiminde dikkat edilecek hususlar: 1.Poligon noktaları sağlam zeminde seçilmeli.) 3.) 2. 4.(Açılar 1 Tam seri ölçülmelidir) Poligonlar yeryüzündeki geometrik şekillerine göre (Şekil 5.Açık poligonlar (Son noktası ilk noktası ile çakışmayan poligonlardır.1yazıcı. 2.Poligon noktalarını seçerken bu noktalardan çok sayıda arazi detay noktasının gözlenebilmesine dikkat edilmelidir. 1 3 2 Şekil 5.Bir poligon noktasından bir önceki ve bir sonraki poligon noktası gözlenebilmeli.1).Arazi işleri Poligonasyon ölçmeleri sırasında (1ekip başı.Kapalı poligonlar (Son noktası ilk noktası ile çakışan poligonlardır.1 Poligonlar UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 30 .1 operatör(teodoliti kullanır).Poligon kenarları 50-300m arasında olmalıdır.

fırtına. İlk olarak Gauss tarafından yapılan bu tanımla referans yüzeyi tek anlamlı olarak belirlenmiş olmaktadır.3. Çalışma alanı 50 km2 den küçükse Düzlem 50 km2 < Çalışma alanı ≤5000 km2 Küre Ülke ölçmeleri için Elipsoit UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 31 . Elde edilen bu yüzeye "Geoit" denir. Geometrik olarak tanımlanamayan geoit üzerinde işlem yapılamadığı için hesap yüzeyi olarak farklı geometrik yüzeyler kullanılır. REFERANS SİSTEMLERİ Fiziksel yeryüzü. Gelgit.5. etkilerden arınmış olarak düşünülen durgun haldeki okyanuslar yüzeyinin kara parçalarının altında da devam ettiği düşünülürse kapalı ve sürekli bir nivo yüzeyi elde edilir. en karmaşık matematik formülleri ile dahi ifade edilmeyecek kadar karmaşık bir yüzeydir. sıcaklık farkı vb.

Bu nedenle konum koordinatları için referans yüzeyi olarak dünyanın şekline en yakın ve geoiti en iyi temsil edebilen ve matematiksel. Dönel elipsoid. basıklığı (f) ve dışmerkezliği (e) ile tanımlanır. Bir koordinat sistemini tanımlamak için: • Başlangıç noktasını (origin) • Dönüklüğünü (orientation) • Birimini (units) tanımlamak gerekir. bir noktanın belirli bir referans sisteminde konumunu tanımlayan doğrusal ve açısal büyüklüklerdir. küçük-yarı ekseni (b). · Koordinatları belli noktalar arasındaki kenar uzunluğu ve bu kenarın kuzeyden olan açıklığını (açıklık açısını) hesaplamakta. KOORDİNATLARIN KULLANIM YERLERİ : · Yeryüzünde bir noktanın ya da bir bölgenin yerinin tarifinde. · İki nokta arasındaki yerel saat farkının hesaplanmasında. • • • Bir nivo yüzeyi (Durgun su yüzeyi)olmalı. Koordinat Sistemleri Koordinatlar. Yeryüzü için tek anlamlı ve kesin olarak tanımlanmalı Kapalı bir fonksiyonla geometrik olarak ifade edilmeli yani üstünde hesap yapılabilmelidir. bir elipsin küçük ekseni etrafında dönmesiyle meydana gelen yüzeydir. · Harita üzerinde bir noktanın yerini belirtmekte. · Koordinatları hesaplanmış noktaları haritaya geçirmekte. kullanılır. Bir elipsoid büyükyarı ekseni (a).geometrik tanımlı dönel elipsoid yüzeyi kullanılabilir. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 32 .Geoit. üstünde hesap yapılabilecek düzgün bir yüzey değildir. Referans yüzeyi.

5.3.1. BAŞLICA KOORDİNAT SİSTEMLERİ :
· Dik koordinat Sistemi, · Kutupsal Koordinat Sistemi

· Coğrafi Koordinat Sistemi . UTM Projeksiyon Koordinat Sistemi

5.3.1.1.Dik Koordinat Sistemi Karşılıklı birbirine dik 3 referans düzlemi tarafından tanımlanan ve uzayda yer alan noktaların tanımlandığı koordinat sistemidir.

Başlangıç meridyeni

Z

Y
Ekvator

Koordinat sistemleri çok çeşitli olmasına karşın, günümüzde en çok kullanılan klasik sistem dik koordinat yada kartezyen koordinat sistemidir. Bu sistemler plan veya düzlem koordinat sistemi olarakta bilinirler. Buna göre dik konumdaki eksenler referans sınır olarak alınırlar ve herhangi bir noktanın düzlem koordinatı (x, y) uzaydaki konumu da (x, y, z) değerleri ile tanımlanır. Dik koordinat sistemi daha çok büyük ölçekli haritalar ve küçük alanlar için kullanılır.

5.3.1.2 Kutupsal Koordinat Sistemi
Elemanları yatay açı(β) ve yatay uzunluktur(S). Ölçme işlerinde kullanılır

β S

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007

33

5.3.1.2. Coğrafi Koordinat Sistemi

Bu sistem paralel (enlem dairesi) ve meridyen (boylam dairesi) dairelerinden oluşur.

Enlem ve Boylam Daireleri : Dünyayı kuzey ve güney yarım küre diye ikiye
ayıran ekvatora paralel dairelere ‘paralel’ ya da ‘enlem daireleri’ denir. Ekvatorun kuzeyindeki paraleller kuzey paraleli, güneyindekiler ise güney paraleli olarak adlandırılır. Paralel daireleri kuzey ve güneyde 1° aralıklı 90'ar tane olmak üzere toplam 180 tanedir. Ekvatora dik ve kutuplarda birleşen dairelere de ‘meridyen’ ya da ‘boylam daireleri’ denir. Londra'da Greenwich'teki gözlem evinden geçen meridyen,başlangıç meridyenidir, (Londra'da Greenwich gözlemevinde bulunan bir gök dürbününün ekseninden
geçtiği varsayılan meridyen, başlangıç yani 0° meridyenidir)

Başlangıç meridyeninin doğusundaki meridyenler doğu, batısındaki meridyenler ise batı meridyeni olarak adlandırılır. Meridyenler 1° aralıklı 180 doğu ve 180 batı meridyeni olmak üzere toplam 360 tanedir . 1°'lik aralıkla geçen meridyenler arasında zaman farkı 4 dakikadır Bu koordinat sisteminin başlangıcı Greenwich meridyeni ile ekvatorun kesim noktasıdır. Koordinat eksenleri de Greenwich meridyeni ve ekvatordur. Yer'in merkezi başlangıç noktasıdır. Bir noktadan geçen paralel dairesinin ekvatora olan açısal uzaklığına enlem(ϕ), bir
noktadan geçen meridyenin başlangıç meridyeni düzlemi ile arasındaki açıya boylam(λ )denir.

Enlemler ve Boylamlar

Paralel ve Meridyen Daireleri

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007

34

Elipsoidin basıklığı nedeniyle P noktasından geçen ve elipsoide dik olan doğrultu ile merkez kesişmez. Küresel Koordinatlarda ise bunlar çakışıktır.

Greenwich Başlangıç Meridyeni

Meridyen Paralel

5.3.1.4. UTM Projeksiyon Koordinat Sistemi
Eğri bir yüzey üzerindeki bilgilerin matematik ve geometrik kurallardan faydalanarak harita düzlemine geçirilmesine "Harita Projeksiyonu" denilir UTM Sistemi Gauss-Krüger projeksiyonu esas alınarak geliştirilmiştir İkinci dünya savaşından sonra bütün dünya ülkeleri için ortak bir harita projeksiyonunun geliştirilmesi düşüncesiyle Gauss-Krüger projeksiyonunda bazı değişiklikler yapılarak UTM ortaya çıkarılmıştır. Projeksiyonun referans yüzeyi elipsoittir. Başlangıçta sadece ABD tarafından benimsenmiş daha sonra uluslararası düzeyde kullanılmıştır

Türkiyede ülke nirengi ağına dayalı 1/25000 ölçekli temel haritalarda düzlem koordinatlar 6°'lik dilim genişlikli Gauss-Krüger sistemine göre üretilmiştir UTM projeksiyonunda, 180° meridyeninden başlamak üzere dünya, 6° boylam aralıklı 60 dilime ayrılmıştır. 1 / 5.000 ölçekli Standart Topoğrafik (ST) ve Standart Topoğrafik Kadastral Haritalar (STK) 3°'lik dilimler halinde Gauss-Krüger sistemine göre üretilmiştir Türkiye 35, 36, 37, 38 zonlarda yer alır.

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007

35

Büro İşleri Poligonların Hesaplanması ve Hesapların Kontrolu

Dik Koordinatlar Dik koordinat eksen sisteminde X ekseninin pozitif yönü kuzey olarak şeçilir. Y ekseni nin pozitif yönü ise doğuyu gösterir. Bir kenarın açıklık açısı, kuzey yönünden(X eksenininden) itibaren saat akrebinin dönüşü yönünde kenar üzerine kadar taranan (0grad - 400grad) arasında değerler alan yatay bir açıdır.

IV

I

III
t AB

II

A B
t BA

tBA= tAB +200grad

1. Hesap Yöntemi

Verilenler:

İstenenler
B ( X B , YB )

A ( X A , YA ) S AB t AB

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007

36

X

XB XA A

tAB SAB

B

YA

YB

Y

X B = X A + S AB cos t AB YB = Y A + S AB sin t AB
II. Hesap Yöntemi

Verilenler:

İstenenler
S AB , t AB , t BA

A ( X A , YA ) B ( X B , YB )

∆X AB = X B − X A ∆Y AB = YB − Y A

tan t AB =

∆Y AB ∆X AB

t AB = arctan(

∆Y AB ) ∆X AB

S AB = (∆Y AB ) 2 + (∆X AB ) 2

tBA= tAB +200grad
AÇIKLIK AÇISININ İRDELENMESİ
t ''AB = arctan ∆Y AB ∆X AB

1. bölgedeki değeri

BÖLGE ∆Y AB / ∆X AB AÇIKLIK AÇISI

I.bölge +/+
' t AB = t AB

II.bölge +/' t AB = 200 − t AB

III.bölge -/' t AB = 200 + t AB

IV.bölge -/+
' t AB = 400 − t AB

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007

37

YB ) C ( X C . Hesap Yöntemi Verilenler: İstenenler A ( X A . verilen koordinatlar (X. ∆Y ve ∆X’in işaretlerine göre) poligon dizisinin gidiş yönü belirlenir.Y) yardımıyla ∆Y ve ∆X koordinat farkları kullanılarak ilk kenarın açıklık açısı hesaplanır. Açıklık açısının direkt olarak verilmediği durumlarda.Hesap Yöntemi İki doğru arasındaki açı ve doğrulardan birinin açıklık açısı bilindiğine göre doğrunun açıklık açısının bulunması Verilenler: t AB İstenenler β t BC t BC = t AB + β + n * 200 grad t AB + β = K olsun K <200 ise 200< K <600 ise K >600 ise K +200 K -200 K -600 Açık-Kapalı veya Bağlı Poligon’un (Koordinat Hesap Çizelgesinin) hesaplanabilmesi için: Öncelikle poligon dizisinde gidiş yönünün belirlenmesi gerekir. YC ) X B t AB t AC α α A C α = t AC − t AB IV. YA ) B( X B .Eğer poligon açıları gidiş yönünün sağ tarafında kalıyorsa poligon hesabında kullanılacak olan poligon açıları 400’den çıkarılarak ( 400 . UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 38 . Gidiş yönünü belirleyen ilk kenarın açıklık açısıdır.III. Poligon hesabında kullanılacak olan poligon açılarının ( β i ) gidiş yönünün solunda kalmasına dikkat edilmelidir. (Bölgelere dikkat edilecek.β i ) karneye yazılır ve hesaba başlanır.

YB ) 1. tB1+(400-β1)<200 ise t12= tB1+(400-β1)+200 200<tB1+(400-β1)<600 ise t12= (tB1+(400-β1)) -200 tB1+(400-β1)<600 ise t12= (tB1+(400-β1)) -600 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 39 .A βB 1 β1 B β2 2 3 verilenler istenenler A ( X A . YA ) B ( X B . ( t12 . Yİ ) AÇIKLIK AÇISININ İRDELENMESİ t ''AB = arctan ∆Y AB ∆X AB BÖLGE ∆Y AB / ∆X AB AÇIKLIK AÇISI I. A B 1 2 3 β(grad) t(grad) t AB S(m) ∆Y ∆X Y(m) X(m) βB 400 − β 1 β2 Daha sonra ilk kenarın açıklık açısına kendisinden bir sonra gelen noktadaki poligon dizisinin sol tarafında kalan poligon açısı eklenerek ve irdelemeler yapılarak diğer kenarların açıklık açıları hesaplanır.bölge -/+ ' t AB = 400 − t AB N.bölge -/' t AB = 200 + t AB IV.N. tB1’ in hesabı: t AB + β B = K olsun K <200 ise K +200 200< K <600 ise K -200 K >600 ise K -600 aynı şekilde diğer kenarların açıklık açıları hesaplanır.2.bölge +/' t AB = 200 − t AB III.bölge +/+ ' t AB = t AB II.t 23 ) t12 = t B1 + (400 − β1 ) irdeleme yapılarak belirlenir.3( X İ .

bir önceki kenarın açıklık açısı ( t n −1 ) ve n noktasındaki poligon açısı( β n ) olmak üzere n n t n +1 = t n −1 + β n + k 200 g bağıntısı ile bulunur.Açıklık açılarının hesabı n n Bir kenarın ileri açıklık açısı ( t n +1 ).β2 B(X. Açıklık açılarının 1. 3.bölgeye karşılık gelen değerleri hesaplanır. Herhangi bir noktadaki açıklık açısı.Y) β3 N.Açıklık açılarının hesabının kontrolü ve 1. o noktadaki poligon açısı eklenip 200g veya katları ile düzeltilmesiyle elde edilir. A B 1 2 3 4 β(grad) 3 β1 S(m) ∆Y ∆X Y(m) X(m) t(grad) t AB βB β1 400 − β 2 β3 α = t 31 − t 32 Açık Poligonda Koordinat Hesapları ve Kontrolleri 1.Y) 4 2 1 βB A(X.N. ∆X koordinat farklarının hesabı n n ∆Xn-1 = S n −1 cos t n −1 n n ∆Yn-1 = S n −1 sin t n −1 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 40 . bölge karşılıklarının bulunması n t son = t n −1 + ∑ β ± k 200 g ifadesi ile kontrol edilir. 2. bir önceki açıklık açısına.∆Y.

00 .00 . ∑∆X= XSON-XİLK Xn= Xn-1+∆Xn-1 tn-1.n+1 βn+1 tson n Örnek:Açık poligon koordinat hesabı B ve C noktaları arasında açılacak tünelin doğrultusunu belirlemek amacıyla B ve C noktaları arasında poligon dizisi geçirilmiştir.357 olarak çizelgeden hesaplanır.50) βB s1 β1 B(YB=8575.durum B A 0. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 41 .N.XB=9125.durum D.520 1) βB= 98.4.156 200.510 298.XA=9300.160 1 98.n n+1 n-1 βn Sn. B. Xn koordinatlarının hesabı Yn= Yn-1+∆Yn-1 5.Koordinat hesaplarının kontrolü ∑∆Y=YSON-YİLK .Poligon dizisine ait veriler ve ölçülenler aşağıda verilmiştir β2 Verilenler 1 s2 A 2 A(YA=8450.N II.75) γ s3 B C yatay açı çizelgesi I.Yn.

348 β2= 207.75 ( +/. tBC) tAB nin hesabı: ∆Y AB = YB − Y A =125 ∆X AB = X B − X A = -174.455 grad t B1 = 58.09 Σ t 2C = t AB + ∑ β ± n 200 = 122.471 grad AÇIK POLİGON KOORDİNAT HESAP ÇİZELGESİ t(grad) S(m) Y(m) N.09 (+/+ I.00 B 98.64 -63.05 8715.652 114.00 1 255.50 9125.12 **2 207.50 9129.828= 40.16 4.75 9231.40 -38.627 grad c) S BC = ∆X 2 + ∆Y 2 =478.75 t ''AB = arctan ∆Y AB ∆X AB ile ' t AB = 125/174.BÖLGE) ' t AB = 39.75m s3=184.16 478.2.455 grad 42 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 .N.75 164.455-58.471 8450. b) γ c) Tünelin uzunluğunu ve doğrultusunu hesaplayınız.529 ' t AB = 200.18 m .84 YC − YB XC − XB ile ' tan t BC = 478.52 C 9053.94m a)1.55 9193.94 173.ölçülenler β1= 144. γ= t BC − t B1 = 99.16 / 4.II.12 105.828 (tablodan alınır).357 58.58m s2=168.828 175.( SBC .373 YC − YB = ∑ ∆Y .t AB = 160. Bölge) ' t BC = t BC = 99. t BC = 99.80 8575.C noktalarının koordinatlarını hesaplayınız. β(grad) ∆Y ∆X A 160.58 140.893 122.373 184.480 168.66 8879.893 s1=175. X C − X B = ∑ ∆X b) γ= t BC − t B1 ' tan t BC = X(m) 9300.

97 3409.54 3457.72 ∆Y -39.44 1 tA1 =tBA+Σβ ± n*200= 89.AÇIK POLİGON KOORDİNAT HESABI βB 3 B βA β2 s1 s2 2 A 1 s3 Yukarıda verilen poligon dizisinde A ve B noktalarının koordinatları bilinmektedir.990 ∑∆Y= Y3-YB =-99.572 (.44 X(m) 3414.685 tAB'nin hesabı: s1 =60.33m s3 =70.24 2 VE 3 NOLU NOKTALARIN KOORDİNAT HESABI: N.685 65. Diğer noktaların koordinatlarını hesaplayınız.33 60.538 399.70 Y(m) 1210.00) B (XB=3414.52 X3-XB .54 tant’AB= |∆ΥAB/ ∆ΧAB | tAB=200+t’AB=289.99-2*200=288.3.bölge) tBA= 200+ tAB=89.54 3414. ∑∆X= X3-XB=-4.YA=1250.120 β A = 175.N.11 m 1 NOLU NOKTANIN KOORDİNAT HESABI: N.257 ∆X 36.43 1250.452 288.00.57 S AB= ∆Υ AB+ ∆Χ AB= 40.72m s 2 =40.572 2 2 2 ∆ΥAB =ΥB-ΥA=-39.00 1210.462 β B = 180.81 -99.880 179.7 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 43 .48 t23 =tAB+Σβ ± n*200= 688.00 1310.00 3420.48 Y(m) 1250.43 1170.572+175.YB=1210.N./ . A B 2 3 Σ β(grad) 219.7 ∆X 5.43) ölçülenler β 2 = 220.97 -10.71 60.71m ∆ΧAB =ΧB-ΧA=-6.418 t(grad) 289.00 3419.54 1110.89 -59.990 S(m) 40. VERİLENLER A(XA=3420.45 -4.54. t(grad) S(m) β(grad) ∆Y B 89.685-200=65.257 70.572 309.73 Y3-YB X(m) 3420.572 A 175.

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 44 .

Düzeltilmiş poligon açılarınınkontrolu ∑β olmalıdır. 2. ' = (n ± 2)200 grad 5. ∆Y. .KAPALI POLİGON HESABI 1. Açıklık açılarının hesabı (t’) n n t n +1 = t n −1 + β n' + k 200 g n t n −1 + β n' = K K <200 ise 200< K <600 ise K >600 ise K +200 K -200 K -600 6. Açı kapanma hatasının poligon açılarına dağıtılması f β ≤ Dβ ise vβ = − fβ n ifadesi ile poligon açılarına dağıtılacak düzeltme miktarı bulunur. Düzeltilmiş poligon açılarının hesabı β i ' = β i + vβ 4. 3. ∆X koordinat farklarının hesabı ∆X = S cos t ' ∆Y = S sin t ' UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 45 . Poligon Açılarının Kontrolü f β = ∑ β − (n ± 2)200 grad (Açı kapanma hatası) Dβ = 1c + 150 (n − 1) n ∑S f β ile ilgili kapanma hatası sınır değeri Dβ ise f β ≤ Dβ olmalıdır.

Düzeltilmiş koordinat farklarının bulunması ∆Yi ' = ∆Yi + v yi ∆X i' = ∆X i + v xi ∑S fy Si v xi = − fx Si ∑S Sonuçta ∑∆X’=0 olmalıdır. ∑S= poligon kenarlarının toplamı Sİ= ∆Yi ve ∆X i ye ait olan poligon kenar uzunluğu 9. Koordinat farklarına uygulanacak düzeltme miktarının hesabı f s ≤ Ds şartı sağlanıyorsa. 8. Koordinatların hesabı Yn= Yn-1+∆Y’ Xn= Xn-1+∆X’ .02 ise f s ≤ Ds olmalıdır. ∑∆Y’ =0 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 46 . fy= ∑∆Y koordinat kapanma hataları fs = f x2 + f y2 lineer kapanma hatası lineer kapanma hatası sınır değeri DS = 0.Kapalı poligonda ∑∆X=0 .004 S + 0. ∑∆Y =0 olmalıdır 7. düzeltme miktarları v yi = − ifadeleri ile hesaplanır. 10.0003S + 0. Lineer Kapanma Hatasının Hesabı fx=∑∆X .

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 47 .

bu yükseklik farklarının ölçülmesine ise ‘nivelman’ ismi verilmektedir. • Fenkalaj vidalı UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 48 . herhangi bir noktadan geçtiği düşünülen bir yüzey veya karşılaştırma düzleminden olan düşey uzaklığına ise ‘yüksekliği’ veya ‘kotu’ denilmektedir. Noktalar arsındaki düşey uzaklık farkına ‘yükseklik farkı’ .YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ – NİVELMAN Yeryüzü noktalarının karaların altında da devam ettiği varsayılan ortalama deniz yüzeyinden ( karşılaştırma yüzeyi) olan düşey uzaklığına ‘yükseltisi’. 1234- Geometrik nivelman Trigonometrik nivelman Barometrik nivelman Prezisyonlu nivelman NİVOLAR Gözleme ekseninin yatay konuma getirilmesi için kullanılan düzenlere göre nivo tipleri: Düzeci ve dürbünü sabit nivolar • Fenkalaj vidalı • Fenkalaj vidasız Düzeci iki yüzlü olan tersinir nivolar Kompansatörlü(Otomatik)nivolar dir. Yükseklik farklarının ölçülmesinde 4 yöntem vardır.

Nivo okuma yapılacak noktalara yaklaşık eşit uzaklıkta konur ve sehpa başlığı yaklaşık yatay olacak biçimde sehpa ayakları açılır. Ters görüntü veren nivo ve mirası kullanılıyor ise mira bölümlerinin yukarıdan aşağıya doğru arttığına dikkat edilmelidir. Kompansatör olarak kolaylıkla salınım yapan bir sarkaç kullanılmaktadır. 2. 6. Düzeci iki yüzlü olan tersinir nivolar 1. Dürbün miraya yöneltildikten sonra silindir düzeç kabarçığı fenkalaj vidası ile ortalanır. Dürbün ekseni etrafında düzeç ile birlikte dönebilmektedir. Bu dönme hareketinde bağlama ve az hareket vidaları kullanılmaktadır. Kompansatörlü(Otomatik)nivolar Kompansatörlü(Otomatik)nivolarda kaba tesviyeden sonar optik eksen. Düzeci ve dürbünü sabit fenkalajsız nivonun kullanılması 1. Düzeç kabarcığı tesviye vidaları ile ortalanır. Bu tip nivolar yalnız küresel düzeç ile tesviye edilirler. kompansatör denen bir düzen ile kendi kendine prezisyonlu bir biçimde yatay duruma gelmektedir. Bu vida yardımı ile dürbünün bir ucu düşey doğrultuda belirli bir miktar hareket ettirilebilmekte ve düzeç kabarcığının ortalanması sağlanmaktadır. Kaba tesviye bir küresel düzeç ve üç tesviye vidası ile yapılır. Düzeç bir fenkalaj vidası ile ortalanmaktadır. 5. Silindir düzeç kabarcığı dürbün doğrultusuna en yakın tesviye vidası yardımı ile ortalanır. Kaba yöneltme yapılır. Bu vidaya ‘fenkalaj vidası’ denir. Dürbün ve düzeç üst yapıyı oluşturur. Tesviye vidaları yardımı ile küresel kabarcığı ortalanır 3. dürbün göze uydurulur. Düzeci iki yüzlü olan tersinir nivolar Bu tip nivolarda silindir düzeç dürbüne tespit edilmiştir. Dürbün miraya yöneltilerek okuma yapılır. Üst kısım alt kısım üzerinde ve asal eksen etrafında döner.Bu tip nivolarda üst kısım bir eklem ve ince dişli bir vida ile alt kısma bağlıdır. Alt yapı üç tane tesviye vidası üzerinde bulunmaktadır. Az hareket vidası yardımı ile yatay gözleme çizgisi mira bölümlerini kesecek ve düşey gözleme çizgisi bu bölümleri ortalayacak şekilde ince yöneltme yapılır. Sehpa başlığı yaklaşık yatay olacak şekilde sehpa ayakları açılır UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 49 . 4. Düzeci ve dürbünü sabit fenkalajlı nivonun kullanılması Bu tip nivolar fenkalajsız nivolar gibi kullanılır. Alette yatay hareketi tespit vidası ile az hareket vidası bulunmaktadır • Fenkalaj vidasız Bu tip nivolarda düzeç dürbüne ve dürbün de alete tespit edilmiştir. Okumalar metre cinsinden yazılır.

5. 6. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 50 . Az hareket vidası yardımı ile düşey gözleme çizgisi mira bölümlerini ortalayacak şekilde ince yöneltme yapılır.Geometrik nivelman Geometrik nivelmanda genel olarak aletler kullanılır. 4. Bölümlü latalardan. durum) fenkalaj vidası yardımı kabarcık tekrar ortalanır ve ikinci okuma yapılır. Miraya kaba yöneltme yapılır. bölümlerin dürbünün yatay gözleme çizgisi ile okunup ve bu okumaların farkından iki nokta arasındaki yükseklik farkının bulunmasına dayanmaktadır. Bunlara ‘nivo’ denir. okuma yapılır. Tesviye vidaları ile küresel düzeç kabarcığı ortalanır 3.okuma) Kompansatörlü(Otomatik)nivolar 1. 1. yükseklik farkları bulunacak noktalar üzerine düşey olarak tutulan ve mira adı verilen (MİRA: yüksekliği bilinen yada yüksekliği bulunacak noktalar üzerinde düşey durumda tutulan üzerinde dm. Okuma=1/2(1. 5. 2.cm bölümleri bulunan bir latadır). 7. ilk yapılan okumaya ‘geri okuma’ ve nivonun yerini değiştirmeden yapılan son okumaya ‘ileri okuma’ denir. Nivelmanda nivonun herhangi bir konumu sırasında. Nivelman ölçmeleri gidiş-dönüş yapılır. 4.okuma+2.2. Yatay gözleme çizgisi ile okuma yapılır. 3. Silindir düzeç solda iken (normal durum) fenkalaj vidası yardımı ile silindir düzeç kabarcığı ortalanır ve 1. yatay gözlemeler yapabilen dürbünlü Dürbünün taradığı düzleme de Geometrik nivelman. dürbün göze uydurulur. dürbün göze uydurulur. Dürbün kendi ekseni etrafında yarım devir döndürülerek silindir düzeç sağa alınır (2. ‘gözleme düzlemi’ denir. Sehpa başlığı yaklaşık yatay olacak şekilde sehpa ayakları açılır Tesviye vidaları ile küresel düzeç kabarcığı ortalanır Miraya kaba yöneltme yapılır. Az hareket vidası yardımı ile düşey gözleme çizgisi mira bölümlerini ortalayacak şekilde ince yöneltme yapılır.

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 51 ∆hAB = gA.iB .A noktasında düşey olarak tutulan mirada okuma yapılır (gA) 3.iB WB ∆hAB WA( nivo yüzeyi) W0(ortalama deniz yüzeyi.Nivo sehpa başlığı yaklaşık olarak yatay olacak bir biçimde uygun bir yere konur. AB doğrultusu üzerinde olması şart değildir.B noktasında düşey olarak tutulan mirada okuma yapılır (iB) Bu durumda A ve B noktaları arasındaki yükseklik farkı (∆hAB) dir.932 ufuk-ceng_2005 yatay gözleme çizgisi mira gA nivo iB B A HA karşılaştırma düzlemi HB ∆hAB = gA. 2. A noktasının kotu HA ise. 1.geoit) A ve B gibi iki nokta arasındaki yükseklik farkının bulunması isteniyorsa.mira 1. B noktasının kotu (HB) HB= HA+∆hAB dir.

B UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 52 .2. Orta okuma . birbirinden 1km uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükseklik farkının karesel ortalama hatası cinsinden verilmektedir.3 değişim noktaları Geri okumalar A. Prezisyon ±0. o noktanın hem ileri hem de geri mira okuması olarak alınabilir.) Geometrik nivelman yönteminin prezisyonu. nivonun yeri değişmeden yapılan son okuma ileri okuma ve bu okumaların arasında yapılan bütün mira okumalarına ‘orta okuma’denir. Arazide yapılan bu ölçmeler nivelman karnesine yazılarak hesaplanır.3. ∆h< 0 ise arazi inişdir. (∆h> 0 ise arazi çıkış.1.3 İleri okumalar 1.Nivonun herhangi bir durumunda ikiden fazla noktada mira okuması yapılmış ise.2. Nivelman geri okuma ile başlamakta ve ileri okuma ile bitmektedir.2mm/km ile ±20 mm/km arasındadır. ilk okuma geri okuma.2. 1.

A ve B noktaları arasındaki yükseklik farkı: • ∆h = ∆h1 + ∆h2 + ∆h3 + ∆h4=(gA-i1)+(g1-i2)+(g2-i3)+(g3-iB) =∑geri-∑ileri NİVELMAN KARNELERİNİN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 1.Yükseklik Farkı Yöntemi (∆h) 2.Gözleme Düzlemi Kotu Yöntemi (GDK) UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 53 .

YÜKSEKLİK FARKI YÖNTEMİNE GÖRE NİVELMAN KARNESİ HESABI Kontrol Eşitlikleri Yükseklik Farkı Yöntemi için. ∑ ∆h = ∑ geri − ∑ ileri = H SON − H İLK B ∆h2B 2 1 ∆hA1 ∆h12 HB H2 A HA H1 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 54 .

743 110.079 1.743 HB-HA=3.975 3.437 1. miranın tutulduğu noktaların kotları bulunur.962 7.915 3. NİVELMAN ÖLÇME ve HESAP ÇİZELGESİ (GİDİŞ) Nokta No. Bu yatay düzleme ‘gözleme düzlemi ’ismi verilir.743 GÖZLEME DÜZLEMİ KOTU YÖNTEMİ Gözleme düzlemi yönteminde her nivo kuruluşu için dürbünün optik ekseninden geçen yatay düzlemden yararlanılır.877 1.325 0.000 110. Nivonun yeri değiştiği zaman GDK da değişir.743 ∑ ∆h = ∑ geri − ∑ ileri = H B − H A =3. Gözleme Düzlemi Kotu Yöntemi için kontrol eşitliği .516 2.702 111.718 0.702 2.Aşağıda verilen nivelman karnesini yükseklik farkı yöntemine göre hesaplayınız.623 1. Ara Uzaklık Mira Okumaları (m) Geri Orta İleri Yükseklik Farkı Nokta Yükseklikleri A 1 2 B Σ 2. ∑ GDK + H İLK = ∑ H + ∑ ortaokuma + ∑ ileriokuma UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 55 . Nokta yüksekliğine (HA) o noktada yapılan geri okuma (gA) eklenerek ‘‘GDK’’ bulunur GDK = HA + gA Bu gözleme düzlemi kotundan o nivo kuruluşunda yapılmış olan orta ve ileri okumalar çıkarılarak.781 113.

NİVELMAN POLİGONLARINA AİT ÖLÇME HATALARI UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 56 .

2.1. Kaçınılamayan ölçme hataları ve atmosferik etkiler nedeniyle söz konusu edilen koşullar sağlanamaz ve kapanma hataları ortaya çıkar. dönüş nivelmanındaki ∑ ∆hd .Bu durumda gidiş nivelmanındaki yükseklik farkları toplamı ∑ ∆hg .BAĞLI NİVELMAN POLİGONUNDA =0 Kotu bilinen A noktasından kotu bilinen B noktasına gidildiğinde ∑ ∆h = HB − HA olmalıdır.∑ ∆h g d =0 olmalıdır.ise ∑ ∆h .KAPALI NİVELMAN POLİGONUNDA Nivelmana yüksekliği (kotu) bilinen noktadan başlanıp tekrar aynı noktaya gelindiğinden ∑ ∆h olmalıdır 3. NİVELMAN POLİGONLARINA AİT ÖLÇME HATALARI Bunlar Açık nivelman poligonunda fh= ∑ ∆hg − ∑ ∆h d Kapalı nivelman poligonunda fh= ∑ ∆h − 0 Bağlı nivelman poligonunda fh= ∑ ∆h − ( H B − H A ) UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 57 .AÇIK NİVELMAN POLİGONUNDA Açık poligonda gidiş nivelmanının kontrolu için ters doğrultuda dönüş nivelmanı yapılır.

NİVELMAN ÖLÇME ve HESAP ÇİZELGESİ (GİDİŞ) Nokta No.560 -1. Ara Uzaklık Geri Mira Okumaları(m) Orta İleri Yükseklik Farkı Nokta Yükseklikleri Açıklama 101 52.697 1.363 0.192 -2.459 2.651 0.060 2.852 1.00 104 104 67.Nivelman ölçmelerine ait hata sınırı Dh=20mm L(km) L=nivelman boyu fh ≤ Dh olmalıdır.221 1.530 0.80 102 102 52.30 103 103 46.322 0.781 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 58 .80 101 3.

322 1.165 00.571 -1.590 1.NİVELMAN ÖLÇME ve HESAP ÇİZELGESİ (DÖNÜŞ) Nokta No.90 102 102 53.457 0.368 2.00 101 1.222 0.622 2.20 103 103 51.90 104 104 46.363 3.684 -2.893 0.047 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 59 . Ara Uzaklık Geri Mira Okumaları(m) Orta İleri Yükseklik Farkı Nokta Yükseklikleri Açıklama 101 67.

222 53.85 -2 -1 -1 -1 -5 2.321 -2.363 1.3 5.30 46.222 0.6 4.90 0 0 -2 -1 4.363 1.2 2.459 -1.363 -1.458 -1.322 -2.221 52.682 146.322 -2.00 67.80 52.90 46.000 f hi ≤ d hi d hi = 20mm S (km) UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI-2007 61 .10 67.90 52.361 148.005 52. Gidiş Nivelmanı (m) Sg ∆hg Dönüş Nivelmanı (m) Sd ∆hd Fark (mm) Hata Sınırı Ortalama (m) So ∆ho Düzeltme vh(mm) Düzeltilmiş ∆h’(m) Nokta Yüksekliği(H) 101 102 103 104 101 ∑ 2.459 -1.457 1.6 4.000 147.00 51.322 2.223 0 145.KAPALI POLİGON NİVELMAN ÖZET ÇİZELGESİ Nokta No.80 -2.223 145.20 67.361 1.10 46.

Prezisyon ±1 cm ile ±10 cm arasındadır.50 m t= 1. t ZAB a B A HA SAB karşılaştırma düzlemi HB HB -HA= ∆hAB =SAB cotzAB +a-t HB= HA+ SAB cotzAB +a-t UYGULAMA HA=100 m zAB=86.67 m.144g SAB=125 m a=1.TRİGONOMETRİK NİVELMAN Düşey açıların ölçülmesi ile yüksekliklerin belirlenmesi yöntemidir. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 62 .47m HB= ? HB= HA+ SAB cotzAB +a-t =127.

kenar ağı. Keşif işlerinde kullanılır. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 63 . mira hg zg zi a B A HA Sg Si HB hi ti Teodolit tg ∆hAB karşılaştırma düzlemi ∆hAB= Sİ cotzi .Sg cotzg ti=tg BAROMETRİK NİVELMAN Atmosfer basıncının yükseklikle değişmesinden yararlanılır. Trigonometrik nivelman konum koordinatlarının elde edilmesi için kurulan ağlarda( Açı ağı. poligonasyon ağları) nokta yüksekliklerinin belirlenmesinde ve sağladığı prezisyon yeterli olduğu sürece mühendislik hizmetlerinde ve geometrik nivelmanın uygulanamadığı dağlık arazideki her türlü yükseklik ölçmesinde kullanılır. Basınç barometre ile ölçülür ve basınç farklarından yükseklik farkları hesaplanır. Bu yöntemle iki nokta arsındaki yükseklik farkları ±1-2 metre prezisyonla bulunabilmektedir.SAB> 250 m ise ∆hAB =SAB cotzAB +a-t + 1 − k S2AB 2R k=0. 250 m ye kadar uzaklıklarda düşey açılar ve yatay uzunlukların ölçülmesi suretiyle noktalar arasındaki yükseklik farkları bulunur. R=6370 km TRİGONOMETRİK NİVELMAN İLE İKİ NOKTA ARASINDAKİ YÜKSEKLİK FARKININ BULUNMASI: Trigonometrik nivelmanda.13 .

BOYKESİT-ENKESİT Yeryüzünün düşey bir yüzey ile arakesitine ‘boy kesit’ denir. • uzunluk ölçmelerinin yapılması • açık veya bağlı nivelman poligonu yardımı ile nivelmanın yapılması gerekir. Ölçmelerden sonra boyuna kesit nivelman karnesi hesaplanır. arazinin engebe durumunu gösteren çizgiye ‘siyah çizgi’. klotoid vb. gibi birleştirme eğrilerinden oluşur. Enine kesit nivelman karnesinin hesabı için boyuna kesit kesit nivelman karnesinden eksen kazığının kot değeri alınır. Daha sonra dik koordinat sisteminde yatay eksen uzunlukları düşey eksen yükseklik farklarını göstermek suretiyle çizim yapılır. eğimli doğrular ile bunları birbirine bağlayan eğrilerden oluşur. Bu arakesit doğru. kanal. Karşılaştırma çizgisine uygun bir kot değeri verilerek ölçek dikkate alınarak uzunluklar işaretlenir. bu çizgi toprak işleri sonucunda boyuna kesit eksen çizgisinin alacağı durumu gösterir. Boyuna kesitte. Boyuna kesit proje ekseni boyunca arazinin topografik yapısını gösterir.sağve sol yana doğru belirli uzunlukta alınır. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 64 . Arazinin eğiminin net olarak görünebilmesi için yatay ölçek düşey ölçeğin 5 veya 10 katı olarak alınır. karayolu vb. Demiryolu. Enine kesit nivelmanında mira okumaları daha çok orta okuma olduğundan gözleme düzlemi kotu yöntemi kullanılarak kotlar hesaplanır. Boyuna kesit üzerinde kırmızı çizgi geçirilir. Boyuna kesit noktalarının kotlarının hesaplanabilmesi ve boyuna kesitlerin çizimi için. • boyuna kesit noktalarının arazi üzerinde belirlenmesi( arazinin eğim değiştiren noktaları). bu çizgiye ait nokta kotlarına ‘siyah kot=arazi kotu’ denir. Enkesitler boyuna kesit eksen kazığından boyuna kesit doğrultusuna dik. Boyuna kesit doğrultusuna dik bir düzlem ile yeryüzünün ara kesidine ‘enine kesit’ denir. yapıların inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir sebeple toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır. kübik parabol. daire yayı. Bu çizgiye ait noktaların kotlarına da ‘kırmızı kot=proje kotu’ denir.

BOYUNA KESİT ÇİZİMİ Enkesit UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 65 .

şevler.Bu dikler üzerinde B1. nivelmanın amacına.E4 noktaları bulunur.A3. Şekildeki ağı oluşturmak için A1A5 kenarı üzerinde örneğin 15 m ara ile A2.C2.20 m ise 0.C4 noktaları işaretlenir. B4C4 üzerinde 15.A4. arazinin biçimine ve planın ölçeğine bağlıdır.B3. dik doğrultular prizma veya teodolit ile işaretlenir. arazinin tamamını kaplayan bir kareler ağı oluşturulur. karelerin kenar uzunlukları. A1 ve A5 noktalarından A1A5 doğrultusuna dikler çıkılır. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 66 .20 m lik fark dört ara boya eşit olarak dağıtılır. Bu şekilde elde edilen kareler ağı detay noktalarının (yollar.05 m lik uzunluklar alınarak E1. Kareler ağı köşe noktaları birer kazık ile belirlenir ve üzerine noktaların numaraları yazılır.A5 noktaları işaretlenir.su yolları.E3.E2. B4C4=60 m olmalıdır. Kareler ağında.B2.B4ve C1. Genellikle karelerin kenar uzunlukları 10 m ile 50 m arasında değişebilir.KARELER AĞI İLE YÜZEY NİVELMANI Elde herhangi bir konum planı bulunmuyor veya eldeki planda gösterilmiş olan detay noktaları az ya da amacına uygun değilse. bina vb) ölçülmesi için iskeleti oluşturur. Fakat çoğu kez bu sağlanmaz Örneğin B4C4=60. Çerceve bu biçimde hazırlandıktan sonra iç noktalar birbirine dik durumda bulunan iki doğrultunun kesim noktası olarak jalonlar( her 50 cm si farklı renkte boyanmış 1 veya 2 m lik çubuklar) yardımıyla belirlenir ve işaretlenir. Kareler ağında.C3.

Nivo ile yükseklik ölçmeleri konum ölçmelerinden bağımsız olarak yapılır. İlk istasyon noktasında ölçmeler bittikten sonra arazide 2. buna karşılık kareler ağı noktalarında mm prezisyonunda yapılmalıdır. Bir arazi krokisi hazırlanır.. Bu kroki üzerine ölçülen tüm büyüklükler yazılmalıdır.Kareler ağı köşe noktalarından başka arazi detay noktaları ile kesişme noktalarının da konumu ve yükseklikleri belirlenir. Nivo. ağın olurunca büyük bir kısmını görebilecek şekilde uygun bir yere konmalıdır. Daha sonra ölçülmesi gereken noktaların üzerinde mira tutularak mira okumaları yapılır. Konum planı arazi krokisine dayanılarak herhangi bir ölçekte çizilebilir. İlk istasyon noktasında kotu bilinen noktada tutulan miraya okuma yapılır. Arazide nivo için seçilen istasyon noktalarından bütün kareler ağı noktaları UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 67 . Nivelman işleminde silindir düzeç kabarcığı devamlı ortalanmalıdır. İlk istasyon nokta kazığına mira tutularak okuma yapılmalıdır. uygun bir istasyon noktasına nivo konur. Aynı şekilde gerekli noktalarda mira okumaları yapılır. Arazideki detay noktalarında mira okumaları cm prezisyonunda.

yükseklik olarak kareler ağı noktalarına göre ölçülüp saptandıktan sonra kareler ağı çizilmiş plan kağıdı üzerinde işaretlenir. Kareler ağı içindeki. önceden yüksekliği belirlenmiş olan noktada tutulan miraya bir okuma yapılmalıdır.2mm konum doğruluğunu sağlayacak nitelikte paftada işaretlenir. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 68 .görülebilmelidir.(kotlu plan) Detay noktaları haritada en az 0. Son istasyon noktasından. arazi biçiminin gösterimi için önemli olan noktalar.

158 1. Bu noktada düşey açı ve mira okumaları(üst çizgi okuması-orta çizgi okuması-alt çizgi 1. yol kenarı.TAKEOMETRİ Takeometri .telefon direği vb.) Açı röperi için uzakta bir nokta seçilerek sadece yatay açı değeri okunur.arazi üzerindeki detay noktalarının (elektrik direği.( Alet yüksekliği(a).kanalizasyon ve ptt kapakları. 3-En yakındaki poligon noktasına bakılarak yatay doğrultu değeri 0g. merkezlendirilir. TAKEOMETRİDE BİR İSTASYON NOKTASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLER 1-Teodolit bir poligon noktası üzerine kurulur.paralaks giderilir.000 m gibi tam bir sayı ile çakıştırılarak orta çizgi okuması (OORTA) ve -alt çizgi okuması (OALT) yapılır.b.1 krokici ve yeterli sayıda miracıdan oluşan takeometri postası oluşturulur.) kutupsal koordinatlarının (yatay açı ve yatay uzunluk) ve yüksekliklerinin belirlenmesi işlemidir. arazi noktası v.) yatay açı. ufuk-ceng_2005 4-Daha sonra her bir detay noktasında (arazinin eğim değiştiren noktaları. Ölçmelere başlamadan önce çalışılacak bölgenin A3(297X420mm) boyutunda çizim kağıdına detaylı bir krokisi hazırlanır ve 1 alet operatörü.196 1.113 okuması) da yapılır. Mira okumaları yapılırken üst çizgi okuması(OÜST) 1.yol kenarı. tesviye edilir ve dürbün göze uydurulur (Oküler göze uydurulur.00 ile çakıştırılır.) 2-Alet yüksekliği (a) ölçülür. teodolitin muylu ekseninin poligon noktasına olan uzaklığıdır. Her 20 noktada bir bu ölçme tekrarlanır.düşey açı ve mira okumaları(üst çizgi okuması-orta çizgi okuması-alt çizgi okuması) yapılır. paralaks görüntünün gözleme çizgileri üzerine düşmemesi durumudur.görüntü netleştirilir. Alet donanını (teodolit+mira ) dır.1 yazıcı. Takeometri işleminde kullanılan teodolite ‘takeometre’ ismi verilir.000 m veya 2. Okumalar yapılırken yazıcı ve krokicinin birbirleriyle iletişim içinde olması gerekir(Krokide işaretlenen detay noktası numaraları ile takeometri çizelgesinde açıklamalar kısmında da özelliği belirtilen detay nokta UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 69 .

1.78).345) k=100 (sabit) Mira okumaları cm biriminde yapılmış ise (örneğin . Yatay açıların iki hane (örng.123.OALT l= OALT -OÜST z= başucu açısı (düşey açı) Mira okumaları metre biriminde yapılmış ise (örneğin . OORTA=1/2(OÜST+ OALT) 5-Okunan değerler takeometri çizelgesine yazılarak her bir detay noktasının yüksekliği (Hİ) ve yatay uzunluğu( Sİ )hesaplanır. 134.numaraları aynı olmalıdır).123. Sİ= k l sin2z OÜST > OALT OALT >OÜST l= OÜST.5) k= 1 (sabit) dir. hi= ½ k l sin2z = Sİ/tanz Hİ= HİSTASYON+ a +(hi – T) HİSTASYON= teodolitin kurulduğu noktanın yüksekliği a=alet yüksekliği T= orta okumanın metre cinsinden değeri UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 70 .düşey açıların ise üç hane okunmasına(örng.785) dikkat edilmelidir.

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 71 .

yeryüzünde aynı yükseklikteki noktaların çizim kağıdı üzerindeki izdüşümlerinin oluşturduğu eğrilerdir.Bu işlemlerden sonra çizim işlemine geçilir.Arazinin eğimi üniform ise eğri aralıkları eşittir. açıölçer hareket ettirilmeden diğer detay noktalarının yatay açıları ve hesaplanan yatay uzunlukları (ölçek dikkate alınarak) plan kağıdı üzerinde işaretlenir ve böylece bu detay noktalarının gerçek yerleri belirlenir ve sadece yükseklikleri desimetre mertebesinde (123.00 ile bakılmışsa o doğrultu ile çakıştırılarak. 1234- her hangi bir arazi resmi eşyükseklik eğrili haritası UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 72 . 2-Takeometri karnelerinden yararlanılarak açıölçer hangi poligon noktasından hangisine 0g. Eş yükseklik eğrilerinin sıklaştığı yerler eğimin arttığını. seyrekleştiği yerler ise eğimin azaldığını gösterir. 5. 1-Dik koordinat sisteminde önce poligon noktaları plan kağıdına işaretlenir. Eş yükseklik eğrileri birbirlerini kesmezler. Bütün eş yükseklik eğrileri kapalı eğrilerdir. Bir eş yükseklik eğrisi üzerindeki bütün noktalar aynı kottadır. Daha sonra kotlu plandan yararlanılarak arazinin eş yükseklik eğrili haritası hazırlanır.) yazılarak kotlu plan (takeometrik plan(plankote)) elde edilir.9 vb. Eş yükseklik eğrileri.

Böyle iki nokta A ve B olsun. l2=CB. A ve noktaları arasındaki uzaklık kotlu plan üzerinden ölçülerek bulunur. l1=AC. Tamsayılı kottaki bir C noktasının yerinin belirlenmesi için. A ve B noktaları arasınada tamsayılı kotta olan noktalar eş yükselti eğrilerine ait noktaları oluşturur. l=AB olmak üzere l l1 l = 2 = = k (1) ∆h1 ∆h2 ∆h B C ∆h2 ∆h1 A l1 A C l2 B l ifadesi ile bulunur l1=k∆h1 l2=k∆h2 (2) UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 73 .EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİNİN ÇİZİMİ Hesap yöntemi: Arazide eğimi değişen ardışık noktalara mira tutulmuş olması nedeniyle kotlu plan üzerindeki ardışık ve en yakın iki nokta arasında arazi eğimi sabittir. Bu noktalar arasındaki yükseklik farkı (∆h) bellidir. AB uzunluğunu ölçek ile çarparak gerçek uzunluğu bulmak gerekli değildir.

Planda A noktasından itibaren l1 ve l2 uzunlukları alınarak 169 ve 170 m kotlu noktaların yerleri işaretlenir.3 metredir AB arasındaki 169 ve 170 m kotundaki noktaların yerleri aranmaktadır Yükseklik farkı: ∆hAB=HB-HA=170. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 74 .9 ∆h1 ∆h2 ∆hAB (2) nolu eşitliklerden l1=17.Örnek AB arası planda 55 mm olarak ölçülmüştür.4 m.9 m dir l l1 l 55 = 2 = = k ile k = ≈ 29 olur.4 mm bulunur. Metrede bir eşyükselti eğrisi geçirilmek istendiğine göre AB noktaları arasındaki tam kottataki noktalarının yerlerinin saptanması A noktasının kotu=168. 1.4=1.4 mm l2=46. B noktasının kotu=170.3-168.

510 B 2.41 A 1.1)/1.93 0.4 B 1.410 DAB = 10 m 1.41 = 9.5 – 1.41 = 6.5 . B ve C noktaları nivelmanla belirlenmiştir 0.100 A Eş Yükselti Eğrilerinin Çizimi 2.5 m için eş yükselti eğrisi : D = 10*(2.51 .38 9.905 C A.84 0.1)/1.4 2.100 A 10 m UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 75 .1.1)/1.9 6.0 .0 m için eş yükselti eğrisi : D = 10*(2.Eş Yükselti Eğrilerinin Çizimi 2.5 m aralıklarla eş yükselti eğrisi geçirmek istiyoruz 1.84 2.93 1.10 = 1.41 = 2.1.1.5 m için eş yükselti eğrisi : D = 10*(1.38 2.510 B AB hattı ∆HAB = 2.

0 .510 B 2.1.05 D = 14.805 = 10.1)/1.1.905 C BC hattı DHBC = 2.510 B 2.805 = 7.905 .100 A D = 14.0 m için eş yükselti eğrisi : 2.14*(1.14*(2.Eş Yükselti Eğrilerinin Çizimi 2.100 = 1.5 .14*(2.905 .1)/1.805 = 3. 1.14 m 1.5 m için eş yükselti eğrisi: D = 14.5 .5 m için eş yükselti eğrisi : 1.1.905 C AC hattı ∆HAC = 2.1.100 A UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 76 .97 Eş Yükselti Eğrilerinin Çizimi 2.2.1)/1.510 = 0.13 2.395 DBC = 10 m Bu hatta eş yükselti eğrisi geçmez.805 DAC = 14.

510 B 2.Eş Yükselti Eğrilerinin Çizimi 2.100 A Paralel çizgili şeffaf kağıt yöntemi Hesap yönteminin kulanılması zaman alacağından prezisyon aranan işlerde bu yöntem uygulanır.2. kotlu plandaki en küçük kottan başlayıp en büyük kota doğru artmak üzere değerler verilir ve çizgilerin sağ ucuna aşağıdan yukarıya doğru sayılar artacak biçimde yazılır.905 C 2. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 77 . Eş yükselti eğrilerinin sık olduğu yerlerde bu aralıkların küçük. olarak sayılandırılır . Bu yöntemde üzerine eşit aralıklarla paralel çizgiler çizilmiş şeffaf kağıtlardan yararlanılır. 5 2.3. 0 1. Bu çizgiler 1. Paralel çizgilere . seyrek olduğu yerlerde büyük olması gerekir. 5 1... Bu nedenle aralıkları 2 ila 10 mm arasında değişen değerlerde olmak üzere paralel çizgili şeffaf kağıtlar kullanılır(milimetrik aydınger)..

Cetvelin 169 ve 170 kotlu çizgileri kestiği noktalar iğne ile delinerek 169 ve 170 m kotlu noktaların yerleri kotlu plan üzerinde işaretlenmiş olur. Kotlu plan üzerindeki paralel çizgili şeffaf kağıt. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 78 . Bundan sonra bu nokta ile iğne doğrultusuna bir cetvel konur. 170 ile 3 sayılarının arasındaki nokta 170 ve 171 kot çizgileri arasına gelecek biçimde iğne etrafında döndürülür.Paralel çizgili şeffaf kağıt kotlu plan üzerine konur. 1ve 2 çizgisi arasındaki bu noktaya bir iğne batırılır. Bu durumda170 ile 3 sayıları arasındaki nokta.4 m kotunun hem virgülünü hemde yerini göstermekte olan nokta 1 ve 2 çizgisi arasında ve 12 aralığının 1 çizgisinden itibaren onda dördü uzaklığında bulunmaktadır. Bu işe en yakın noktalar arasında devam edilerek tam metre kotundaki noktalar bulunur ve eşit kotlu noktalar birleştirilir. 170 kotlu çizgiyi aralığın onda üçü kadar geçer. Bu durumda 168.

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 79 .2mm konum doğruluğunu sağlayacak nitelikte paftada işaretlenir.Detay noktaları haritada enaz 0.

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 80 .

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 81 .

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 82 .

. Paralel Kesitlerle Hacim Hesabı Arazi yüzeyi düşey düzlemlerle kesilerek.....Fn ve uç alanlar arasındaki yükseklik H ise...TOPRAK HACMİNİN HESABI Hacim hesabı eldeki verinin yapısına uygun bir yöntemle yapılmalıdır. Bu çalışmada yüzey modellemesinde kullanılan kontrol(dayanak) noktaları....F2. kesit alanlarının ortalaması ile iki uç arasındaki yatay uzaklık çarpılarak bulunur....Fn-1... F2. düzenli grid köşelerinde ve düzensiz(rasgele) dağılmış noktalar şeklinde belirlenmiştir.... Alanlar F1.....Fn ve uç alanlar arasındaki uzaklık L ise V = F1 + F2 + .... F1 ve F2 uç alanları (Şekil 1) arasında kalan hacim (V).... hacim (V) V = F1 + F2 + . + Fn H n eşitliği ile hesaplanır.. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 83 . paralel kesitler elde edilir.. -Ortalama alanlar yöntemi(Paralel Kesitlerle Hacim Hesabı) -Uç alanlar yöntemi -Simpson yöntemi Ortalama alanlar yöntemi Bu yöntemde hacim....... kesit alanlarının ortalaması uç alanlar arasındaki yükseklik ile çarpılarak bulunur... Uygulamada kullanılan hacim hesabı yöntemleri aşağıda özetlenmiştir. + Fn L n (1) eşitliği ile hesaplanır... Paralel kesitlerin belirlediği alanlar F1....

ardışık kesitler arasındaki yatay uzaklıkların genel olarak birbirine eşit olduğu (l1=l2=....=ln-1=ln.. L=(n-1)l)...... F1 ve Fn uç alanları arasındaki toplam V hacmi (2) den 1 ( F1 + 2 F2 + 2 F3 + .... bu durumda (1) nolu eşitlik (n − 1)∑ Fi i =1 n V = n l (1a) şeklini alır..... UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 84 ....n-1 (2) formülü ile ifade edilirse....=ln-1=ln) varsayımı ile.. Şekildeki ardışık Fi ile Fi+1 alanları arasında kalan hacim V = Fi + Fi +1 li 2 i=1..2....Şekil 1 Paralel Kesitlerle Hacim Hesabı Uç alanlar yöntemi Ardışık kesitler arasındaki yatay uzunluklar birbirine eşit olursa (l1=l2=.. + 2 Fn −1 + Fn ) 2 V = (3) şeklini alır (trapozoidal formül) (Press ve diğ 1988).....

Fi ile Fi+1 alanları arasındaki orta kesitin alanını gösterdiğine göre Fi ile Fİ+1 alanları arasında kalan hacim Vi = li ( Fi + 4 Fim + Fi +1 ) 6 (4) olur. Fi ile Fi+1 alanları arasındaki yatay uzaklıktır. üçgen veya dörtgen prizmaların hacimleri hesaplanıp bunların toplamları alınmak suretiyle bulunur. hacim Simpson Formülü ile hesaplanabilir. Karelerin köşe noktalarına kot taşınır. Noktalardaki kazı derinlikleri belirlendikten sonra düzenli dağılmış dayanak noktaları yardımıyla arazi yüzeyi üçgen veya dörtgen prizmalara ayrılır. hava meydanları vb yerlerde uygulanır Bu amaçla alan 10-20-50 m lik karelere bölünür... + n − 2 n −1 ( Fn − 2 + 4 Fn −1 + Fn ) 6 6 6 Kesitler arasındaki uzaklıkların birbirine eşit olduğu varsayımı ile l Vi = ( F1 + 4 F2 + 2 F3 + 4 F4 + 2 F5 + 4 F6 + . Buradaki li.Simpson yöntemi Ardışık iki alan arasındaki şekil kesik prizma kabul edilirse. Vi = l +l l +l l1 + l 2 ( F1 + 4 F2 + F3 ) + 3 4 ( F3 + 4 F4 + F5 ) + . spor alanları. Kazı veya dolgu hacimleri.. + 2 Fn − 2 + 4 Fn −1 + Fn ) 3 genişletilmiş simpson yöntemi elde edilir.. Bu prizmaların taban alanları plandaki ölçülerden elde edilir. Fim.. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 85 . Şekil 1 deki çift sayı indisli alanlar ortalama orta alan ( Fim )olarak kabul edilirse. (4) nolu eşitliklten yararlanarak toplam hacim. Düzenli dağılmış dayanak noktaları ile hacim hesabı (Yüzey nivelmanı ile toprak hacmi hesabı) Maden ocakları...

Düzenli üçgenler ağı Düzenli dikdörtgenler ağı F= Taban Alanı h2 h3 h1 h2 h3 h1 F h4 F hi= kazı derinlikleri olmak üzere hi=H-H* Kazı derinliği= (Arazi kotu(siyah kot) proje kotu(Kırmızı kot)) Hacim üçgen prizma için. h1 + h2 + h3 + h4 4 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 86 . V =F eşitlikleri ile hesaplanır. V =F h1 + h2 + h3 3 Hacim dörtgen prizma için.

308 1.363 -0.530 2.202 0.785 0.703 38.697 36.) hi=H-H* Kazı derinliği= (Arazi kotu(siyah kot) .208 36.852 0.ÖRNEK: Bir bina inşaatında arsanın temel kotuna indirilmesi amacı ile arsa 10 m genişliğinde karelere bölünmüş ve kare köşe noktalarının kotları geometrik nivelmanla belirlenmiştir. (Temel kotu=proje kotu=33 m dir.794 38.322 0.proje kotu(Kırmızı kot.697 2.987 0.752 37.370 33 33 33 33 33 33 33 33 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 87 .086 0.738 36.060 0.489 2.temel kot)) h7 h8 h6 h5 h4 h3 ∆ P101 h1 h2 Ara Uzaklık Geri Nokta No.014 2.275 38.099 0.00 36.222 1. Verilerden yaralanarak gerekli kazı derinliklerini ve kazılacak toprak hacmini hesaplayınız. P101 1 2 3 4 5 6 7 8 Mira Okumaları(m) Orta İleri Yükseklik Nokta Yükseklikleri (H) Farkı Temel Kotu Temel Kotu(H*) 3.095 0.690 36.

H* = 5.738 m h4= H4.H* = 4.H* kazı derinlikleri hesaplanır.208 m h3= H3.1 4 V2 = F h3 + h4 + h7 + h8 =453.H* = 3.hi= Hi.752 m h5= H5.4 4 V= V1+V2+V3= 1301.4 m3 UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 88 .H* = 5. h1= H1.H* = 3.275 m h8= H8.H* = 5.697 m h2= H2.H* = 3.H* = 3.794 m h6= H6.9 4 h +h +h +h V3 = F 4 5 6 7 =488.370 m V1 = F h1 + h2 + h4 + h5 =359.703 m h7= H7.

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 89 .

UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 90 .

B-KOORDİNATLARLA ALAN HESABI 2F= ΣXN(YN+1-YN-1)= ΣYN(XN-1-XN+1) Xİ. Yİ noktaların koordinatlarıdır. UFUK ÖZERMAN TOPOGRAFYA DERS NOTLARI -2007 91 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful